Thomson High School - Sand Burr Yearbook (Thomson, IL)

 - Class of 1971

Page 1 of 62

 

Thomson High School - Sand Burr Yearbook (Thomson, IL) online yearbook collection, 1971 Edition, Cover
CoverPage 6, 1971 Edition, Thomson High School - Sand Burr Yearbook (Thomson, IL) online yearbook collectionPage 7, 1971 Edition, Thomson High School - Sand Burr Yearbook (Thomson, IL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1971 Edition, Thomson High School - Sand Burr Yearbook (Thomson, IL) online yearbook collectionPage 11, 1971 Edition, Thomson High School - Sand Burr Yearbook (Thomson, IL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1971 Edition, Thomson High School - Sand Burr Yearbook (Thomson, IL) online yearbook collectionPage 15, 1971 Edition, Thomson High School - Sand Burr Yearbook (Thomson, IL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1971 Edition, Thomson High School - Sand Burr Yearbook (Thomson, IL) online yearbook collectionPage 9, 1971 Edition, Thomson High School - Sand Burr Yearbook (Thomson, IL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1971 Edition, Thomson High School - Sand Burr Yearbook (Thomson, IL) online yearbook collectionPage 13, 1971 Edition, Thomson High School - Sand Burr Yearbook (Thomson, IL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1971 Edition, Thomson High School - Sand Burr Yearbook (Thomson, IL) online yearbook collectionPage 17, 1971 Edition, Thomson High School - Sand Burr Yearbook (Thomson, IL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 62 of the 1971 volume:

V--n.w.....,.,. ,YQ- ig L . . V V3 V VV 'f ' X r ho , - . Y I 4 ,V X ' 'Y ' .. I ' . ' ' , . .- . .V rf .1 'V V -'PV V-ffm? . V 1 , - V , V 4 :: V- l ,Q ' ',, ' 'li' - 3 .v Q-7 ' f.. . l f Eff! 'V I . I x, - 5 ,k V',' . 3' V . V,,v V ,W - 39" . -N f Vy fA.V . -.. K .31 V I EV V A - -- . , V rf V ,4. 4 at N f . gs. 4 f 1.5 . A . f "T"'S"' ' . 'ass A5 V . , , , ,, V V gj, f' f . . ' V :sw ln. 'VNV' Y V , .f ,A l f r pf--1 , gf., V' V H 5: - 11, Q .. :A1 ' . .V -, . '-F K V f V. - " X -.- Ns AV ,Q Z 'S :Z " Q "J f - J 'Q Vs 0 Q -V 1 V, , 5 Q' 'A S V . " V V - 4- V 'V f V 1 1 ' . T4 . I V . V' 3 ef: ' 9. ' V, ' F f r '- V V - '-Serv y--no - . w.-f I , ' 3, ' mfr f, 2 'V . ' 'I , -' . - - ' ,. 1" , . Op ,I , N, .V V 5 Q A , A 4 - -:-'- ff- f 'VV - ' .. -9 -f . -V ,.v bu- Av ,. 2 . .A V Q' I 1 .V,. g al F, 9 " ' .-4 T 9 . V ' .1 1 H519 I Aa!! L1 .ft 7, I ,.:,A I 1 K .VV rv' I ,V ,ii .,,. . -1 ,xr ,V H.. . N V' , -V " .' . . " ' 'v 1 Y' SV V -.-.4 fi 'g 3-3 A V ,Q N, ,gm , .I r l W 3 .N , K 4 1 QV.. .I , il. 5 , , ' x lx V Eff' . - EV: lt' A , ' ', ,"'V','.7" '-,i 'V A Any- ' f . N Z , ,Vu N- V, .V . , ,4 4 VV V, - . .. Q V .V V . ' 7' J'W,:'-qt-11, n:,,.,... .. 8 , .VIL ,F f V . -. .V ' ' I - V yn , ,,'.'V', .f - , ,' ' fn ' 1 ' - 6 ' s 1 , V , V' 7 V "' .- ,'.V,,0. 'V"f1'-fro? V V, .-I - 9 - . Q 4 2.-. I 1 , V. 'u-VVV-"0 . Vx V-Vf - r V- 'L af '17 vT", ' a , ' ,fz N A. , v ' .V 1- ful, l "ig I '- V 'N .1 'a' '- A '..-' -1 -. , 1 :.,V.1,,,. , 1 V, I Y V ' ' H ,nga , . . 4, . , V . . - RKNJ' V. 1 Q1 .7V.,l-aj V ,I-V K- 1 -19 all V, .. Q' ,.' " ,. . Y, .,.,. G G , , H . 4 i . "v ' ,1 ' . ' ' 'Q' ' ' 5 1 . . H, t V 1,1 I A V b V ng 1 '7-'A ' . '14 0 IV ' 4 'N '-3 ' Q1 . V ,i ' 5 L V f,p- ,V"1-- 2- .' 'V - ..--' V -- 'V , X ', Y V-N' H I-'lf' 312'-' -f.. - .- l. "IW-1. '- 1 V-.nv-.V-V. . . i 4 1 3 4 V:v..,V., f fig" 1.: f -. . . -V f V 'A VCP 1 .Vx 'V I v' l V 4512. 7,, V gi A f ,. ' ' "V f 1 Q X iv V .Q V .L T---, 3, . ' ' V . , fi. -fir 1 , A .V ry V 1 ' , . Vf ,Zh Jam. V V. .V . VV- -:V " 3 ' f M V V - - W 4 t' i V J': V9 4: V A QW. 1 F ' 'G -A A - , v Q 8 15: its -,'NT,f,A1, ,Sir A - V V V - ..,V,,V . ,.VV . N.-V '- ,,, .,! . 1 .1 , - ' V I V . .,:pVf-VVfV..,:1'. LV 2 ,- I V .37 ,V a V A-V-44,75 , . 55, - -A J.-V135 I 1 U, -1- .T B X an , .9 V- , V , , H V jf V 1 -1 iw . ,- N -fy ' ,z Vt V V ., V V. :VA , V . , , - -- ...Q VV ,V , . , V V f - - ,A -, M 'V . , rv ', ' ' ' 'J ., . W f V1 TEE V. - . , X ,, S"-'. -J . V., Hg- , MV ,i ,, X X V '57, - , - V , - I I V , , V1- I 'fl' nr, r - - 'J ,raaull .I .A mb- gf , ,J ,qi x -15' - . .fl I V g ,V 1' :"ff,Qy' , w.,...-..,... - - V ' -' V, 'i 'A -V . 5- - -Vfg . '-'rm -14. 'Q ,.,V.414.... pl? -V1.3 , Q V.: ' V , - -if V V . ,. . :mg V V. 3 V ' V VV, .?:VfT,3V' ', 1 FV:-fb! " '- if V1-V 1- -,.",:4 .,, ,V V,"2 ' L f- V 5 ,-' '1 1229 f.,'Wl7f-'gif-V " f.?l'?3 V23 ' ' flVV"-- V S ' Z-ff i -is ' - va. V,,-- ,I -- In 3-!..fiQ,4-I-p..Vi 'A ' JV - I if ph ,, I 1 ', V- - in - 'Wd' I r" I ' A 'Ng' ' 12:1 ' 1V if Vi Tri .,,""7"f f':' J- V Gl,,.,VT54i1f,A-. A ' V .,4,-'15, I ,, V A 145' , .. -- V 6 - - - . : ' . 1 5, ..,, 1 'NIJ '7j,A.,-. V I x gg- VL .1' 3 - --' ..::-. I .31-.--'Q V V.--,-if ' 1 V1 , L' VU- V",-,ggi - 1J,g.:f' - - ,VV-f.-J V V ' V V . , - -, -.fe-.Q V V . ,Q -- f V' V , tu,-V - , , A g'f..V'5,V,. 5, , V ,p '--' V 'V . ' 1 5- ' ' ,, - .NV ke ' - ,V ,, , I V' 141.5 t I l , Q, Lyn.. ,Z 'kq 3 .5113 ,h ,KM rj ' V .,,, 4, , , ---rg-VVV , VJ,1Q..2L',jfj '- Ni , 1 ' V ' ' 'Q'-r' '-15.2. VV ' ., , ,Q 3:,3r'j' . .,,V,,:,-,Q rq-6 .4 a V N2-V,,.Vgv4 ,,f,fLA-P --S-.--f V . A f fr V g5i-g-g,1':---E-.fr1D!L,,,g5-1.-fa-fg.. V ifimf K? I " :fri-V'a 1. 5V '.,..V.J' I-1 V- .:VV-'V'-ef. 'V-we" F LV i' - - : VV H 1. fm-bf-,m,Vqgg,,f" -'z - V " '-Mr"-im:-1 fx-1:4 .::r--'igf-V" 1- V ,- '-'. 3 -.2411-a,:'-eV'V -ai., ,.:":5:fVfVme"- ' V-1. 1'4R9i5:"f ' .VV ' 9'!f3'N:.v'--H 7 4' ,in ' 'N M'-' '- "f1ffv..:fnf1a. -L L K, Tl71?lE73 N1 1 wi Zwfff. Hg ,rf 3,-2 Dea'z'eatz'0n . . . Organizations Sports . . . Classes ana' A a'mt'm'strat1'0n A ct1'vz'tt'es .... Table of Canten ts Page 4 Page 5 Page 17 Page 25 Page 51 ,pw-' f N g, n .dU""'..-f""' f.r..,,,,w Auf" wm,,,,,, of - 'x9l"""'- shame K "W" We, the Senior Class of 1971, proudly dedicate our annual, the SAND BURR, to Mrs. Thelma Abbott. We wish to express our appreciation to her for all the patience, kindness, and under- standing she has given to us throughout our high school years, To Mrs, Abbott, goes a sincere "thank-you" from the '71 graduates. 4 gg , roar" ....,.r-:-N' SCHOMSWC I ' 2 Z' z' z'mp z'm: - ' :5i:g55Q:5:5E55:z555rz:? , ZEQOPZZZOEEZZOEEZZOEEZZO W :mmm y m r m f M P 2555555255552555525525255- womizwozizwomfzwomfzwomiA f m f mzr mzw wzr P +-55 5'-E m'-5 01'-E m'-5 Z ' - f Z p A P z P ZW z z If , M Z Z 4 4 4 LIJ ' z LLJ ZH OP m Pm m mbmzfmpmzfmb Z7 ZmZwPZmZwPZm .HP Z Pm L'-'D Em Zw Z Em 1 , 1 LAJ Zz ZZ ,pm u.1Z mmZg mm Q 525555255- mOEEZwOEE. ZP'ZpuJZ7-Z5 ' m mgimzmgim. wowm mOPm w' Zr V mpwzympwz -WP zmgwwzmgw Z5 Zw ME Z LLI ,OE P- p-Z O Zf5?5zfE?5zf LAJF--uJZL1Jl'--LLjZLAJl- mzzw mzzw mz :mm Owmm Ohm mpZZ,.u.1yZZ,.u.1p ZLIJ 1-IJ ZLAJ I-IJg.ZLaJ -wOEP2wOEZ2 Zfmm Zymm LIJ PLLJ I-I-IZ U3 .Zr Lu'- 55 Zw u.lZ -wOwz-wOwz-wOWZ4 PMZ PMZ Pmz '- r Z? Z7 Zfm - wEP5iwmPEiWmPgiWmPZEWm Zmz-wzmz-wzmz-wZmZ-wZm - 00:2 OESZZOEEZZOESZZOESZ LLJ Z Lu 7 UJD- UJP- UJP- U-1P'l.L.J ZW W ZW 553 E555 555wZ OPZZ OPZZ O m:525?:52 'MOPZ P m m m zrmm zrm zrm zfm ZPL LIJ p- Pl-LJ g. bl-.LJ p.. PLL! p- PLIJUJQ- ZHzE5ZHzEgZ5zEgZHz5gZmzE OEUJZ 05:2 05:2 05:2 05:2 fz5gEizwQEZzw5EZz5QECgg2 ZEQOEZEQQEEZQQEEZZOEEZZO W mm m m yu m ym m y Pmmyzbmmyzbzm ZPZWPZPZWP m "mm "mm bmZPzbmZfzb LuZLAJl--uJZLLJl-- U2 :52wo:52w z,m,gz,m, U-1'.ZLAJ UJ ZLL! mZ2mOEZ2wOM EM zrmw zf WMP bWmPZP PWMPZPW Ovmzwowmz OPmZ-OPmZ'0Pm A 4 4 4 r 4 O O 1-'JZ P ZW M z Z P LU'- I P LAJPL-UZ UJDLI-1ZylJJPLI-JZ,-UJPLAJZ,-LIJPLLJ E0W25E0W22553Pf2255E2555305 O MZZOPMZZOHM ZOPm Z PmmZ bUJuJP-UJDUJUJP-LIJPUJU-jP'LlJbUJuJ?LlJb LIJP' - - - - z ?OPZZmOEEZwOEEZwOEEZmOEmA ZLLJ LAJ I- mZm+zmZmPzmZmPzmZmPZmZmP LAJLLJ fzbmzfzbmzfzbmzfzbmzfzb ORGANIZATIONS Sand Burr Staff FIRST ROW: Debra Prins, Mary Dykstra--Editor, Kara Grim, Business Manager, Mark Wildman--Artist. SECOND ROW: Cynthia Halfman--Typist, Paula Green, Don Robinson, Phyllis Ehrich. A dvisor Mrs . Fischer MT. CARROLL MUTUAL FIRE INSURANCE CO. NOBLE'S RED S WHITE FOOD STORE 312 N. Main St. 6 Quality Groceries--Meat 8 Produce Mt. Carroll, Ill, Phone 244-5881 Mt. Carroll 1' - K l A -mf...-fa.. Girls Chorus P A A 5 1. ,fei 1 fe 1 1st ROW: K. Halfman, R. Brown, B. Wilt, I. Gray, M. Dyksh-a, L. St.Ores, Mrs. Smith--dir., D. Knuth, K. Grim, S. McCrud- den, L. Bielema, D. French, C. Tipton, 2nd ROW: M. Creighton, N. Hartman, P. Green, S. McCrudden, D. Prins, A. Eissens, L. Sour, C. Ashby, V. Hoy, K. Gray, K. Bielema, K. Krumpel, P. Dimmick, K. Horton, 3rd ROW: B. McKee, L. Bellich, D. Hartson, C. Foster, N. Marken, L. Horton, 4th ROW: P. Kaufman, B. Atherton, J. Schoenig, C. Young, L. Dittmar, P. Buikema, G. Hartman, H. Falls, S. Prins, K. Eagle, P. Ehrich, L. Brown, C. Cate. Boys Chorus lst ROW: Mrs. Smith--dir., S. Foster, B. James, T. Reed, W. james, R. Grim, K. Grim--acc., 2nd ROW: F. Tipton, L. St. Oi-es, K. Tillitson, E. Bielema, J. Halfmar M. McWorthyg 3rd ROW: K. Manning, T. Hartman, M. Wildman, D. Drake, S. Krona, K. Schoening. Compliments of J. C. PENNEY CO. BENDER S WTGGINS MUSIC CO. Clinton, Iowa Clinton, lowa 7 Trojan etles 1st ROW: S, McCrudden, M. Dykstra, C. Ashby. 2nd ROW: N, Marken, B. Atherton, P. Ehrich, C. Cate A lternales D. French L. St. Ores EDDIE SCHULER BRONDYKE ELECTRIC SERVICE Dodge, Chrysler, Dodge Truck 8 225 W-Main Morrison, Ill, Morrison, I11. 772-3216 Band MXNQ TRU. XWQY., 14 S THGMSUY QL L lst ROW: Mr, Schorr--Director, B. Atherton, C. Ashby, C. Tipton, M. Wildman, K. Manning, I. Gray, B. Wilt, N. Marken, C. Cate. 2nd ROW: C. Young, L. Sour, K, Grim, P. Dimmick, K. Bielema, D, Eissens, J, Hebeler, D.,,Wiersema, P, Green, M, Dykstra. 3rd ROW: W. James, J, Hans, K, Halfman, K, Bellich, S. Ashby, K, Fiet, L. Dittmar, J, Simpson, S. McCrudden, 4th ROW: R. Atherton, T, Halfman, R, Grim, M, Krontz, D. Brock, L, Bellich, C. Halfman, P. Ehrich. Sth ROW: S. Krontz, T. Senneff, D. Prins, P, Kaufman, D, Robinson, J. French, M. Hill, 6th ROW: A, Eissens, D. Knuth. LAKE VIEW FLOWERS Ph. 273-3082 Route 84 South of Savanna lip P 1st ROW: N. Hartman, D. Knuth, P, Kaufman, S, McCrudden, D. Prins, M, Dykstra, K. Grim, L. Bellich, C. Cate. 2nd ROW: C, Halfman, H, Falls, J, Allen, S, Weber, S, Prins, Advisor Mrs, Hill, K, Bielema, P. Dimrnick, D, Eissens, P, Green. 3rd ROW K, Bellich, S, Ashby, K, Halfman, I, Hans, B, McKee, N, Marken, C. Schmitt, L. Dittmar, P, Buikema, I. Hebeler. 4th ROW: 1, Schoenig, S, McCrudden, D, Wiersema, R, Brown, C, Young, I, Wildman, C. Tipton, V. Hoy, L. Sour, G. Hartman. Sth ROW: B. Wilt, D. French, A, Eissens, C. Ashby, L. Bielema, L. St, Ores, J, Gray, K. Fiet, 1. Simpson, K. Gray. , . . FABEPQS FEED s coAL n apprecmtwn ' BOB S CERTIFIED 916 First Street 10 Fulton, Ill. Fulton, Ill, Fresh Groceries S Meats ---....,,,,,w, 'V-1+--.....N FHA Dream Beau Gary Dykema Honorary Member, Mr. Gengenbach A4 Nancy Rollins, State FHA Pres. FHA Banquet M th -D h DUNcAN's DEPT, STORE O er aug te' Tea ENGEL'S JEWELRY 314 Main St, 311 Main Street Savanna, I11, Savanna, I11. 61074 lst ROW: E. Bielema, B, james, I. Halfman, R. Dykstra, D, Lartz, M. Schmitt, D. Drake, D, Harridge, 2nd ROW: T. Reed, F, Tipton, R. Houzeng, T. Hartman, K. Schoening, K, Green, R, Merema. 3rd ROW: J, Drake, G. Dykema, S. Foster, D, Oldni V. Houzenga, R. Grim, W. james, B, Petersen, P. Feldt, 4th ROW: M. Shepard, E, Wainwright, A. Vogel, J. Pessman, G. Sief- ken, D, Ottens, V, Stuart, I. Clark, F. Covemaker, Ojjicers FFA 1 Q -O ffm if-Q. y I if E B 47 Q Y THOMAS JEWELERS 12 WHITESIDE COUNTY BANK Morrison, I11. Morrison, III. Green hands 1st ROW: W. james, V, Houzenga R. Grim, E. Wainwright, M. Shep- pard, J, Clark. 2nd ROW: D, Har- ridge, D. Oldani, A. Vogel, F, Covemaker, T. Reed, S tate F arm er Paul Feldt A a' visor Mr. Pickens CROWN CLIPPERS BARBER SHOP I 3 STANDARD PLUMBING AND HEATING CO. Doc and Tom Lennox Furnace 8 Air Conditioning Savanna, III. Savanna, Illinois 1,43 . as ational H orzor Society R. Hebeler, K. Grim, Mrs. Abbott, Advisor, M. Hill, D. Robinson. Student Council 1st ROW: Mr. Gengenbach, Adv.g L. St. Ores, Pres.g K. Manning Treas,, P. Kaufman, Sec.g and Mrs, Hill, Adv. 2nd ROW: J. Hebe ler, S. Weber, B, james, R, Grim, S. Krontz, D, Knuth, R. Hebeler, T. Halfman, and N. Marken. 1 A , ., 11 1st ROW: C. Robinson, L, Bellich, Treas,, P, Green, Sec., S, Mcflrudden, Pres., K, Grim, V. Pres., T. Hart- man, Parliamentarian, M. Hill, Reporter-Historian. 2nd ROW: Mrs. Hill, Adv.g K. Bielema, S. Krontz, R. Brown, D. Robinson, S. McCrudden, T. Senneff, A. Eissens, S. Ashby, K. Tillotson, D. Prims, J, Weber, I. Hans, P. Kaufman, S. Weber, Mr. Gengenbach, Adv., J. Simpson, P, Dimmick. I4 Trojan Topics S my lst ROW: N. Schoenig--Editor, Mrs. Abbott--Adv., M. Creighton. 2nd ROW: P. Ehrich, B. Eagle, K. Manning, J, Gray. Library Club 1st ROW: D, Pi-ins--Rep., P, Green--V, Pres., M. Creighton-- Pres,, S, McCrudden--Sec., S, McCrudden--Treas, 2nd ROW: D, Baker, Mrs. Surrey--Adv., Mrs. Plumley--Adv., S. Clark, 1st ROW: J. Weber--Treas., K. Schoenig, M. Hill, L, Bellich--Pres., B. Atherton--Sec., S. Krontz--V. Pres., Mr Buehler--Adv, 2nd ROW: S, Ashby, N. Marken, J. Gray, K, Bellich, D. Robinson, J. French, D, Brock, THE GREISON AGENCY 15 TASTY MATES Savanna, Ill. Thomson, Illinois GAA 1st ROW: D, Wiersema, S. McCrudden, R. Brown, C, Young--Pt, Rec., M. Dykstra--Treas,, L, St, Ores--V,P1-es., C, Halfman --Pres., P. Green--Sec., L. Bellich, D. Prins, P. Dimmick, 2nd ROW: S. McCrudden, K. Grim, D. French, C, Ashby, N. Marken, B. McKee, J. Hebeler, S, Ashby, K. Bellich, P. Buikema, L. Dittmar, C. Schmitt, N, Hartman, L. Bielema. 3rd ROW K, Bielema, J. Hans, J. Wildman, J. Gray, A, Eissens, J. Simpson, K. Gray, B. Atherton, Mrs. Marken--Adv., P. Kaufman, S. Weber, J, Schoenig, B, Wilt, K. Eagle, K. Halfman, I, Allen, POW 1st ROW: R. C. Bush, J. Weber, B, Atherton, A, Eissens, K, Bellich, S. Ashby, 1. French, K. Schoening, Mr. Etnyre--Adv. 2nd ROW: S. Krontz, J. French, P. Ehrich, S. Weber, N. Marken, B. McKee, T. Halfman, D. Brock. 3rd ROW: J. Wildman, L, St. Ores, C. Young, R. Brown, S. McCrudden, D. Wiersema, D, French, C. Tipton, G. Hartman, L, Domdey. EISSEN S MARKET Fresh Fish Fruits, Veg. 8 Melons Smoked 8 Dried Ph. 259-3194 KEN JAMBO'S Thomson, lll . ,6 Thomson, Ill . Z MS Z'mp Zvmb Z'mb Z'mb m m m m m m O05EHSEEEWSEEEHSEESHSEESH2 H Z mE55JZ5E55+izE55ZzE55 2555 wOPZZwOPZZwOPZZwOPEZwOEE y2!wzfQ!wzv-EgwzfE:L-Jzfzb Pm m Zfmpmzfmpmzrmp MPZMZWPZMZMPZM m - 0m - Om - QM Z Pfzw Pfzw Pizw PEZ -- ,mZim,mZim mzimbmzrmbmmk LLI LLJ LLJ E52EZEwZmZEwZmZEHZmZEwZmZ- QPMZ Qpmz QPMZ oPwZ opmz Zymimzygi Zyzi Zygimzygi PZ, U - MP-wZHP-w HP-m mmzlwmm ' 5525555255- ZZwOEEZwOEE. f 51.5125-Zpu.1ZP-Z5 uJZu.1+--u,1ZL.u+--LU '0O:520O:520- Zympwzympwz r O ZZ O ZZ FmmZyEmm y -W 55255 OPZ Z O ' ul Z Lu Z LQ ZP- Z, Z P P 7 b--u.1 LLH-- uJI-.. uJl-- ZL.ui--u.J 9 a r I-IJ D - r 'm m W m m ZW Z P Z Z S 9 ' M Z Z C r M . -MPZMEWHZMEW P , ZYUJMJ ZP'uJuJ ZP'l-UUJ ZP'u-JUJ 5. PLAJ p- PLL! 3. bl-LJ p. PLLJ p- PLLJ 9- EwzHZEMZHZEMZHZEMZHZEMZHZZ cn CD U7 CD 2 05:2m05:2 05:2 05:2 05:2 :Ev::Efzm:E:Z::E:zm:5:zm: QWZZwQWZZwoWZZmoWZZwOWZZwO - P P P P P Z 5:2:5f:2:5f:2:5f:2:55:2::f ' mZ7ZgmZfZgmZ7 uJZuJl--LUZL1Jl--uJZLLJF'- ' Ezzwogzzwogi LU ,mpEZ,mp5Z,m5 p-ZLL! I-I-1,.Zu.1 UJF-Z1-I-I 2wOEZ2wOgZ2 W Zfmm Zfmm mm ' mm bmZfZbmZfZb L-,JZuJP--L,LJZuJl---Lu gn L1-1ZZgf3OL-IJZZUQ :mm :mm l-IJp,.Zl.nJ LU ZLLJ EZ2wOEZ2mOw u-1U-1 Zh-ml-1-I ZZ' ZWOEgZWOPgZ OPgZ OEgZ'OEg mZy mzy mzy mzy mzy wPZHZmPZwZwP Hzwwzdzmwzgz OfEZZOm5Z OWEZ owzz 0552 O LIJ P-LU LIJ D-LAJ I-LJ PLL! l-IJ P-LIJ LLJ D- EZEPZEZEPZZZEPZEZHPZEZHP wO+ZZwOPZZwOPZZmOPZZwOPZ LIJLLJ LLJLAJ LIJLIJ LLILLJ LLJLLJ Z O uP 5 M .- - Wo O Z W Z . . P Z: PZ P www bwmwzb PWmPZbwmP b LLJ EJ Lu H Z P Z Pm Z Z fzbmzfzbmzfzbmzfzbmzfzb SPORTS Baseball as 1st ROW: T, Halfman, C, Robinson, K, Schoening, D. Robinson, S. Krontz, J. Brunner. 2nd ROW: B. James, L St. Ores. E. Bielema, M, Hill, K, Manning, F. Tipton, Coach Etnyre. V AGRICO CHEMICAL CO. I8 DON'S SHOE SERVICE Division of Continental Oil Co. 1100-4th Su-eet Fulton, Illinois Fulton, Illinois Track 1st ROW: J, Hebeler, Manager, 2nd ROW: S. Krontz, B, Zink, M Krontz, 3rd ROW: K. Schoening T. Hartman, J. French, D. Rob- inson, Mr. Pickens. GUM Mr, Noble K. Tillotson J. Halfman I, McKee M, Flickinger X L. St. Ores I. Weber HOGAN REXALL DRUGS CARROLL COUNTY AUTO SALES 321 Main St. 19 Savanna, Illinois Savanna, 111- Phone 273-7744 Phone 273-2713 1 Varsity 1st ROW: K, Manning, R, Hebeler, B, James, F, Tipton, D, Schoening, L, St. Ores, R. Dykstra, 2nd ROW: Coach Etnyre, D, Robinson, E. Bielema, R, Houzenga, B. Eagle, M. Hill, D. Drake, Coach McCrudden. The Trojan varsity compiled a 23--4 record, finest in the school's history, and broke most of the records. Hitting more than 100 points in four contests aided the Trojans in scoring a total of 2035 points, a new school record. Don Robinson's 489 points and Mike Hill's 431 points broke Wes Temple's record of 380 points, high for any junior, Led mostly by juniors Robinson, Hill, Hebeler, Eagle, and Dykstra, and Seniors St, Ores and Bielema the Trojans won firsts in the District, in Thomson and Carroll County Holiday Tourneys, and also won the highly coveted Carroll County Sportsman- ship Trophy. Coach McCrudden gfsfjy , 1 Cf Don Robinson "Talking Things Over" with Coach McCrudden. District Tourney Champs FRANK BAKER FORD SALES BEN FRANKLIN sToR.E Authorized Ford Dealer Locally Owned 1501-wth Ave, 589-3911 20 Nationally Known Fulton, Illinois Fulton, Illinois Trojans in Action NN' Lellermalfs Club 1st ROW: R. Dykstra, D. Schoening, L. St. Ores, F. Tipton, B. james, K, Schoening, R, Hebeler, Coach McCrudden, 2nd ROW: C. Robinson, J. French, K. Manning, D, Drake, E. Bielema., T, Halfman, B. Zink, J, French, M, Krontz. 3rd ROW: S Kromz, 1. Weber, j, Falls, B. Eagle, R. I-Iouzenga, M. Hill, D, Ehrich, T, Senneff, R, Grim, K. Green, PITTS SPORT STORE THE NATIONAL BANK OF SAVANNA 502 Main Service with Security Savanna, Illinois 21 ai? I O ,ies 1 M ,X , as ,X . 5 --m mf by V E, an 1 sf f M ! S ., Q It' Z5! se ,i1r.f'g,f fix V l lX E wg YW JM QQ Ae Y . '1 l S . .,f. X- : i 8 f , M A , i , , , J. V. Cheerleaders Alternates K. Halfman P. Dimmick Bonnie Nancy Barb Chris Kathy Atherton Marke n McKee Tipton Gray SCORES WE THEY WE THEY Elizabeth 61 54 Elizabeth 105 51 Scales Mound 67 50 Scales Mound 90 78 Hanover 67 51 Bellevue 78 71 Milledgeville 44 28 Hanover 87 60 Mt. Carroll 76 58 Chadwick 68 79 Camanche 57 69 Tampico 75 58 Tampico 101 55 Miles 104 87 Chadwick 83 45 Galena 60 75 Scales Mound 91 55 Lanark 103 82 Chadwick 51 40 Shannon 74 51 Milledgeville 82 46 Milledgeville 70 69 Pearl City 57 49 Prophetstown 57 53 Chadwick 78 68 Morrison 76 81 Galena 73 72 DIANA SHOP LOU-MARGES Diana-Deb Fashions Clinton, Iowa Distinctive Apparel Clinton, Iowa 2 mm Zm OP m Zz E5 Pm mb Em Zw U-,Z P- LAJ iz Zz QLLJ u.1Z WO I-l-I-I P-I-U Ol-LU OI-L1-1 Ol-LU 2mbmZEmbmZymbmZymbmZymbm- ZLLJ LLJ ZLLJ LLJ ZLAJZLLJ ZLL! 1.1.1 Zu.: P-wZmv-wzmv-w mP-w mP-w 5522555 OPEE SGEEESGZZM, m m mzmP-mzmP-mzHPEmzmPEmZm ' wOEEZmOEEZmOEEZmOEEZmOEE- 7ZbWZ7ZpWZ7ZbWZ7ZbWZ7ZP :gn 1. mpmzzmpmzfmb mZmp mZmpZmZmP - EwOmZ5wOEE2wOEE2w'Lm Zfmm Zfm ZPM, Zfm, wmP PMMP PwmP wmv www zmzggzmzggzmzggzmzggzm 5 0PmZ 0pmZ OPMZ QHMZ OPm ywbmzymbmzywb zywbmzymbm w zw w zw M zw M zw . H . -wZmP-wZmP-wz zz ozzz O EZZOPEZ O m rw M r EZHPEZZHPQ wOPZzwOPZ. zr2gmzrEg L.u+--uJZuJl--UJ wizwowizwf ymmm y DZEP. V Z 5 Z,-LU Z L,-IUJZ D zz Zb P P P V .II I-LU Q-LLJ "h V 1 Q 5 Z P- V ZZ P Lu 4 V Z . Z Z ' Z LLJ r Luzy LL! LIJ ,gi Zw Ii-is Om P- P- LLJ Z2 bm I-UZ wc Z ,mi Z 14.1 Em mz mpwzympwz 2w':Z2 ': 22": 2": Z'z Zfmm ZPMM Zfmm Zfmm Z7 Lu buJp-buJp.buJp.buJp. zHEE5zHZEwzHZE5zHZEgzHZE 0532 Omgz OEQZ Omgz 0552 y mzr mzr mzr mzr m- PEHZEPEHZEPEHZEPESZEPEHZ zzZ0PzzZQFzzZ0PzzZ0PzzZo mm fwmwmrmmgmrmmwmrwwwmr WOPZZMOPZZWO mm mm ZYZPMZVZDMZP L.n.H--uJZuJl--LUZuJi- mzzwomzzwomz Pmm Hmm Pm LJJbZZb.l.l.1bZZb,LAJ ZLAJ l-lJ+.ZLL.I LU,-.Z -WOWZEWOWZ- Zfmm Zfm z26oPz2woPz' LLJLAJ LLJLAJ bmZfzbmZfzb MZHEZWZHEEM CDO+-uJLuU70'- UJCD Zzizifzizm mm Zfmm Z7 OPm2wOPm2WOPm2WOvm2WO+m2 y mmzygmmzy imzy Emzygi ZZ O'-UZZ QU-Izz Qwzz Ofzz L,JZuJ+-ZLuZLL1l-ZLL1ZLuP-ZUJZuJl-ZLL1ZLuI- Z P-Z I-Z I-Z Of-Z wommzmommzmommzwommzw mm m m ' z M z UJ ' LLJ Z P PM y ll Lu lu LU n Lu n Lu n - 5 up 5 m m md .zgvgmzmP-wzmPEwzmPEmzmP-wg P P P gwffigwiymfmiymfwirwfwir SENIORS Carolyn Ashby FHA 1,2,3,45 GAA 1,2,35 Sci- ence Club 1,25 Trojanette 1,2, 3,45 Class Officer 3,45 Musical 4 Louann Bellich FHA 1,2,3,4, off, 2,3,45 GAA 1,2,3,4, off, 2,3,45 FTA 1,2,3,4, off. 3,45 Science Club 1,2,3,4, off, 3,45 Class Officer 1,2,3,45 Band 1,2,3,4, off, 45 Chorus 1, 2,3,4, off. 45 Homecoming At- tendant 25 School Play 3,45 Musical 4 Ed Bielema Basketball 1,2,3,45 Baseball 1,2, 3,45 Track 15 FFA 1,2,3,4, off. 3,45 Chorus 1,2,3,45 Musical 4 Chris Cate FHA 1,2,3,4, off. 45 GAA1,25 Science Club 35 Class Officer 35 Chorus 1,2,3,4, Off, 45 Trojan- ettes 1,2,3,45 Homecoming At- tendant 3, Queen 45 School Play 2,3,45 Musical 45 Band Li- brarian 4 LAW-JONES FUNERAL HOME Si- Law-- Mel jones Savanna, Illinois SE Phyllis Buikema FHA 1,2,3,45 GAA 1,2,3,45 Chorus 1,2,3,45 Musical 4 Lori Dittmar FHA 1,2,3,45 GAA 1,2,3,45 Sci- ence Club 15 Student Council 3, off. 35 Band 1,2,3,45 Chorus 1, 2,3,45 Musical 4 VORS Dale Drake , FFA 2,3,4, off, 45 Lettermans 5 Club 45 Basketball 45 Baseball 35 Track 35 Chorus 3,45 Color T Guard 45 Play 45 Musical 4 Phyllis l-Lhrich ' Transfer for senior year5 i Trojanette 45 Trojan Topics Staff 45 School Play 45 Sand Burr Staff 45 POW 45 Musical 45 Chorus 4 Gary Dykema FFA 1,2,3,45 FHA Dream Beau Paula Green GAA1,2,3,4, off, 45 FHA 1,25 3,4, off, 45 FTA 2,3,4, off, 45 Band 1,2,3,45 Chorus 2,3,45 Sand Burr 45 School Play 4, Musical 45 Library Club 3,4, off, 3,4 DIEHL OIL COMPANY Conoco Oil Products Thomson, Ill. Mary Dykstra FHA 152,3,4, off. 3,45 GAA 1, 2,3,4, off, 45 Cheerleading 2535 Sand Burr Staff 3,45 Editor 45 Trojanette 1,2,3545 Chorus 1,2, 3,45 School Play 3,45 Musical 4 Kara Grim FHA 1,2,3,4, off. 4, state off. 4 FTA 1,2,3,4, off. 3,45 GAA 1,2, 3,45 Chorus 1,25-354, off. 35 Band 1,2,3,4, off, 45 Speech Contest 45 Class Officer 3,45 School Play 2,3545 Musical 45 Trojan Topics 25 National Honor Society 2,3,45 Sand Burr Staff 45 Library Club 2 Debbie Groharing GAA 1,2,35 FHA 1,2535 Chorus 1,2,3,45 Science Club 1,25 Mu- sical 4 Pam Kaufman FI-l.A1,2,3,4, Officer 253,45 Section Officer 45 GAA 1,2,3,4, Officer 35 FTA 3,45 Cheerleader 3,45 alt. 23 Band 1,2,3,4, Officer 3,45 Chorus 1,2,3,45 Speech Contest 3,45 Science Club 2,35 School Play 2,3,45 Musical 45 Trojan Topic 25 Class officer 1, 2,3,45 Student Council 3,4, Officer 3,4 jim Halfman FFA 1,2,3,45 FFA officer 45 Drum Major 45 Band 1,2,3,45 Chorus 4g Homecoming At- tendant 45 School Play 45 Mu- sical 45 Class Clown 1,2,3,4 Ken Manning Basketball 1,2,35 Baseball 1,2, 3,45 Track 35 Chorus 45 Band 45 Class Officer 45 Student Coun- cil 4, Officer 45 Letterman's Club 1,2,3,4. VILLAGE INN Charles Beck Thomson, Ill, Olivia Kness Chorus 1,2,35 Speech Contest 45 GAA 1,25 Play 2 David Lartz FFA 1,2,3,4, Officer 1,2,3,45 Speech Contest FFA 1 Tim Schoenig Basketball 1,2,35 Letterman's Club 1,2,3,45 Student Council 25 Class Officer 15 Track 35 Band 15 Chorus 1 jim McKee Class officer 1,25 Student Coun- cil 35 Color Guard 45 Sweetheart King 4 BUIKEMA BLASS CLOTHING CO. Clothing, Furnishing, Shoes Morrison, Ill. Nann Schoenig FTA 25 FHA 1,2,35 GAA 1,2,35 Science Club 15 Trojan Topic Editor 45 Student Council 25 Class Officer 1,35 Cheerleading alt. 1,25 Band 1,2,35 Chorus 1, 2 3- School Pla 2 1 v Y Deb Prins FHA 1,2,3,4, off, 45 FTA 3,45 GAA 1,2,3,4, off. 35 Library Club 3,4, off. 3,45 Band l,2,3,45 Chorus 1,2,3,45 Cheerleading 1, 2,45 Speech Contest 1,2,3,45 Sandburr 45 School Play 3,45 Musical 4 29 Cindy Schmitt FHA 1,2,3,4, off, 35 Trojanette 1,2,3 Sandy McCrudden FHA 1,2,3,4, off. 45 GAA 1,2, 3,4, off, 35 FTA 2,3,4, off, 3,45 Speech Contest 1,2,3,45 Li- brary Club 3,4, off, 3,45 Trojan Topic 25 Class Officer 45 Trojanette l,2,3,45 Homecoming Attendant 45 Sweetheart Queen 45 D.A.R, 45 Betty Crocker Award 45 School Play 2,3,45 Musical 45 Chorus 1,2,3,4, off. 3,4 WOODS DRUGS Fred Berg, Reg. Ph. 1016 Fourth Street Fulton, Ill, Larry St. Ores Basketball 1,2,3,45 Baseball 1, 2,3,45 Track 1,2,35 Golf 45 Letterman's Club 1,2,3,4, off 3,45 Student Council 2,4, off, 45 Science Club 35 Class Of- ficer 1,25 Chorus 3,4, off, 45 Homecoming Attendant 3, King 4 Frank Tipton FFA 1,2,3,45 B3,5eba113,4g Basketball 1,3,45 Track 35 Let- terman's Club 1,2,3,45 Chorus 1,2,3,45 Band 45 School Play 2,45 Musical 4 Betty Crocker Award and D.A. R. Sandy McCrudden Mark Wildman Sandburr 45 Trojan Topics 25 Track 35 Band 45 Chorus 1,2,3,45 School Play 3,45 Musical 4 Compliments of 30 PITTENGER'S SMITH TRUST AND SAVINGS BANK Truly Good Store Morrison, Ill, Morrison, Ill. Senior A cl1'vz'lz'es Wise words of advice F K M Brace yourself Senior Class Trip HARKER'S WHOLESALE MEAT, INC. P.O. Box 1004 Le Mars, Iowa 32 y A 5 Another Senior Activity ! It 's only jimmy ! Fumiture Kitchens SIKKEMA'S HOME CHNITER RCA Paint Whirlpool 1426--10th Ave, - -Fulton, I11. .1 ll ZMOMPZMOMP- Z-w3MZ-w3MZ- Luz p-P-Luz p-P-Luz POZ WPOZ MP0 r l.LJP'Zu-J L1JP"ZuJ -wEEE2wEEE2wE Z Z LLJ Z 4 A OMPEMOMPZMOMPZ BMZ-w3MZ-w3MZ PPmZ PPMZ kPm' M302 M302 Mb, Vzm Wfzm M7Zm P-w3WP-m3WP-w' ZZZl-EZZZL-EZZZ gOw7ZgOm7ZgOm lm75gOm7ZgOm7 OzrnnOz3nh E53mPEigmPE ZwP:5ZwP:5Z OZ3m,OZfm, 3WPZm3WPZm3 P- P- 4?gfzzmgfzz M OzrMd0z3 023 gmwgigmwgigmwg PMZZwPMZZmpMZ PM3 ZPMP ZVM3 PZm3WPZm3WPZm LIJ- LLJ- PFEZwPP5ZwP ymboiimboii Zm MZZOEM mpc my - M - W - wPPEZwPPEZwP ZYLJJ ZYLAJ5 ZP- OmPZmOmPZmOmP ' z-mgmz-wgmz m Mfzm Myzm M m?MP- ?MP-w?MP-w- PE5zwPPZz PMZZZPE 3 O 7 O P Om? Om? HPZZgHPZEg5+EEgm+EigmP-m - PZZwPPZZwPPZZwPEZZwPEEZmPP LIJ LLJ LLJ LJJ 3OZPz3OZfzgOZPz3OZPzbOZPz gm M Z MzZwPMzZw,Mz2 OZym OZym - EHPZESEPZE P z-we z-w PMZ PMZ 3m,OzrmbOzr EEMQHEEMEHE' gZZ+EmZ2PEm- wowizwowizw' P Ozyimozymm ESMPZE Nz-ww P . . z , fie- Z 0. P 0. 3 Z 3 . z A ,Po O Y . Z mm Z u.1I.lJ LIJ : . Ld P Em mM-mgmM-mgmP-mgmp-wgmM V A n 5 un no Lu A P 3 3 P z Y r 3 3 p Ig w PM O rmmO fWwOm?W OmPWpO. MPEE HPEigH+ZigwPZEgmPEmg 5520+:5ZwPm52wPm5ZwP:52wP A zy Z7 Z7 Z7 232 ZPOMHZZOMPZEOMPEEOMPEEQMH- P P Z,E!0zyEQOzyEfOz mQOz,m! W ZM MHEM MPEMEMPEM WHEM 3 M zr M Z3 M PQ3Om+23OmP23 z-Mimz-Mimz-M3 mZWHPmZWPPmZWP ioZyQ5oZyQ5oZy w WP-w3mP-w?mP ZPEEZZPEEZZPE' yMpOmyMpOmrM l.u+-Z1.u Lul- ' 7-l.ugOZP'l.ulS-IOZK P-Z mi-Z Lu z-M mz-Mimz li-JZCDEE,3JZU7y.p-L14 Ozyzmoz zu mhgaiwsgzizf EfMgOErMSO LLJI-ZLAJ LLH-ZLLJ Lu n 5 3 P LAJ 'E55Mz2w3Mz2wEMzZwEEzZmPgzg F3 3 3 3 3 3 Z . O A ymbz 3 wi w Lumz wuz Lum ' mm ' mm Z m Zioiizgoiizgciiz5OEZZiOmi ZwffzZwfizzwfffzzwfiizwffiz 'Z my z mg z mg z m,Oz M, VZ VZ mfz mfz MVZ 3 zZH5E5ZW5:5Zw5:5 kffsgzw 7 Z7 m Zfmm Zfmm zr - - - E O O O O. - - - 2 - O Z O , . z .OMPMS mPmpOmPZp mPZbOmP JU IORS D. Baker L. Bielema M. Creighton J. Drake S. Foster J. T. CULIEN co. Custom Metal Fabricators Designers--Erectors Fulton, I11. R. Eagle D. Eissens R. Falls K. Fiet M. Flickinger J. Gray C. Halfman N. Hartman M. H111 D. Hartson Lf' R. I-Iebeler A. Holmquist 34 Cl i 5 P L SO R. Dykstra D. Horton R. Houzenga R. Houzenga B. James D. Robinson M. Schmitt D. Schoening f 1 L. St. Ores I. Wildman D. Wright S. Elliott JOHN W. IVEY Memorials Mt. Carroll, Illinois . Knuth . Krahn S. McWorthy R. Richardson 'QEEKE '1- ,IPIIIIPEPI FP,5IP52 ,P Z2P5P25P7+5 mPZP5FPZPzP Z z WZ 5mmz5mzpmmz mbpmzbmmbpm wmm5mm5wmmE Zwwfbwfzww, ' " LLJ Pfimzjmfjmm mPpmm LLPHZ zmm5mEPZmmP 22255252255 'z- -- -Z- Himzgizmimz mmammmmmmaw U . . I1 Cr ZF +IP55P Pi 5i,55 P5P,5Q mEZP5PPEEZP5m mzwzzbmmzwp mg5mZWmm,5MZm wmm5mi5wmm5mm -.-u- . uJO:IDCLU KICK . IKIPIZKEPIK' PIPyPIP ,PIP P :5Pr25Pz:25P: 5mZP5ZZP5mZzP5Z +pmzHmmzP5mmzPm. Zmbmzbpmzmbpmzb UJCIUI-I-JPUJL-uLLJPLLJU7l-I-IUJPLLJLAJ Pzmfbmwfbzmwgiw ' 'Z' mZ'm m ' - A wzjmmzvjmmzj mmPpmmmPpmmH f'l.lJuJL1Jl-LLJZUJLLJP-LLJLH MPZZMP-Zzwvz Zw--zmZ--Zm,. r2ZZZ2ZmZZ2ZZ Emu Emmm Em Emmammmmgwm "mm1 mmrl m ' A Ar A All 25 P55525 K EZEEMZPPL- Pgmbigiabmbm LLJLU LU Lu L1JUJuJbL1J wwmbw w Zm ww w w Zwm wZ Zwmm ww Zmgm Zww mzmzwfzgmmzwm z mZ mmmz gEPEp Wkm -m M mmzm zzz PZ -ZZ -ZEN-EZ-EE MZ Zgzzmz Z mmm Zm mmm 1 mm m mm Wgmmmmmmgm 1ImmmmImIm MZEMMZPMMMZ Lu L-UJLLJLLJ'-I-LAJLLJ I-LIJZLHUJP-LLJLM - zwv +ZW- 5 5 z 5 D - 5 Z LLJ CDU-Ib P PZ M m z z wz Z Z4 M 5 LU 'll z P E P 4 I P- I 5EPImEIPEPI P A P P 5 5 z55PPZ 255m P7 255m 255 5Zmz5ZzwZmzPPZZPZMZPDZMZP mwpmzwmbwpmzmwmzmpmzmwpmzm wbm5mP5WPm5mwP5mPm5mwbm5mP mww5mmwWww5 mm5Wmm5 mmw5W Ewzwmwwzwzwmiwmmwzmmimzmmw MZmzwzzmimzwmfzwzmzmmzmzwfA Pgmwzgmwmmmzemmzmmmzpmmmzm Lu p-LuLu,-LuF-+-p-LuuJLu,-LuuJ+-+-LuuJuJ+-p-LuLLh1,- LIJ ZZ-zmiz-E-zmZE7 mzZ'Zz-ZzZ'Emz m WZ- Zu mz m mjmmzmmwjmmzmf 12555 as E551 EPEEEEPIPEEP 5 5 7P5P25PfP5P ME-2mZE-zm- 'ZZZZEWZZZEZ 2wHm25wHw2w mggmmlammm L.L.1 IOCUJF.. IKLIJ I 551,-Iggy-I 3:11 IPyPIPPy IP I-?'P-y.f-ZIZ'-y.f- bggmZbw5g5mZmbmig mzmmpmz A w mbm 5m mbmw 5m m5mwmm5mm m m m m zwgwawwgwgwagwwm wmagwgwb EEZEMMEEEZHEEQEWMQHEEMQZ Pmmmm Wpmmm mm Pmmm Hmm mPmEPEEmPmZEHmEmPmZEmPmE mp MZ Zmw ww Zmw Zzmpz LJJ P m 1 m 1 5 5 5 P 5 5 P P 5 W P 5 5 M P5 w w Z m Z Zm U7 Zmz Z - LLJ LLJ Z Z ZZ mz mZ m SOPHO ORES 4 4 Ashby Atherton Atherton Atherton K. Bellich D. Brock R. Bromm R. Bush 5- Clark L. Domdey D. Ehrich f s HILL PORTRAIT STUDIO 8 CAMERA SHOP 506 S. 2nd St. Clinton, Iowa Serving Clinton for over 25 years Class A. Eissens I. Falls D. French J. French I. French K. Green T. Halfman G. Hartman T. Hartman Q7 D. Holmquist R. Houzenga V. Hoy A- 1011115011 3- KTOIIU Of T. Senneff J. Shoemaker L. Sour C. Tipt0n R. Wagenlmecht J. Weber D. Wiexsema C. Young R. Zink S. Prins K. Schoening CLINTON MEN'S WEAR ASS'N MARTIN MORRIS SI-IULL'S BOEGEUS MUFFY'S S . McCrudden B. McKee N. Marken S. Marken Sophomore Activities Anne Looks Good w CARROLL FEED SERVICE Kent Feed Mt. Carrol, I11. Are you relaxed Sue? Having Fun ? Talking again I JOHNNIES TAP John Prestley Prop 40 Fulton, I11. 5 o- 5 - Z o- M - S o-ns- MJLLZI-LuuJu-Zl-LULULLZP LLIl.l.ZP'uJl.1JLLZl-uJ PD- HD- PD-Z PD-Z P3-z 'EmzOzEwZOzEwzOzmwzOzmwzQZm L1.1ZLJ.Ju, uJZLLJLLCrL.nJZLzJLLml.4.JZl-IJLLmL1.JZLaJu,Q:L1.1 Qi my my mb pub mb L,-IU-1?-D mu-173 UJUJP-DMJMJQJP-DLUUJUJP-DUJ v5PwPo5PwHoE+wPoZHmPoZPmPoz - ZLL- - Z -LLJ Z -LLJ ZLL- m-n Pm-n Pm'Q Pm-L P 'zzfdznzfdzszwwznzwgz Qmm mgmm mglm mgmm m -mDZZbmDZZbmDZZbmDZZP yoimmyo-mmyO2mmyO2mm U- u.JmP-LLZu.Jw+-LL Lum,-LL Lum . I- +- P Wzzfggiigggi H - M - Z - o-m 'l ll O Il ll . m m m m 5 m 'wifmzwiflzmzfKzwiflzwmflzw QP P H P P I.lJ LLJ ZLL LLJ LL LL . y P-l.uuJu.Zl-u.ImL.n.ZI-uJuJ A- ww mm mm 55-1 PP-Cf P71 Zzmp Zzmp Ezmpgzzmpg Pzgl Pzgl F ,lmPz,lmPz lm DMWWPDMWMYDMWMVDwWm7DwWm7DmA oggwPogwwHogwwPogwwgoggwggg zmzm zmzmlzmzm zmzmlzmzm -n -n ' WPyZEmPPIEWbP ZDZP ZDZPWZ 1 52325553 Zb ommwmommwmo bu- zZb'-l- zZb'-'- my3-mmyD-muy UDZOZUJCDZQZUJUJP. Zzlmizzlmizz mWfDZmWrDZmW MPEG-MZHQ-mb PgzLzP5zmzPg. LI. I Zmwzsimmzazmwzgimwz Em' m O m O m W m mo m M- m 1 m z , P m Zu P Z P ZL P Z y y rm. P W 3 W . W I n ml C .QP3- PD- mP3- mP3- mP34 LwZoZH5ZoZHwZoZHwZoZHwZoZ 0-mwPOEmmPOZmwPOEmwPOEmmPO- ZFZEQZPZEMZP ELZP Ewzvziwz mzm, m m,fmQm,fmQm,fm5m,fm D-Wm D-WmP3-WmP3-WmPD-WmPD zPmZ ZPwZ ZPwZQZPlZQ,PmZ z D az P zz CD25HiD25wZD2m , EmP ZEIPZZEl N :mmm Dmmm 3 byozwbfozmbrog mPlZHmPm2PmPL CUZ UJCDZ LHUJZ ZUJYZZZLMPZZZUJP' POZmwPOZmwP ZLLIEZELLIE-,ZZ :y3zWbf3zWb mp0-WmPO-Wm ZLlJP'CfZZLLI7'DfZ L P mwah Wlmh Wwmw Wlmw Wlmw -giifsmiiyDmfifnmfifnmfirng z z L1.I LAJ r i Z A , .A P I Z 1 1 D I z P ' Z M m m bl-D-Lubl-D-UJD LuPP-D-uJPl-D- Q LLJ 3 A Q b M mm ZW ZmZW ZLZU ZuZW ZLZW ZmZ Z Z Z Z Z 'EmgrmimgrMimgflimfylimffl EMEQZEWESZEWESZEWESZEWES mwmlzmmmlzmwmlzmwmlzwmml EPfmEEbrmZ5PrmE?PymE?br- .... ... ... ... nQzmyD2ZEyDQzEr3ZZir:ZZir35- o-wwPO-WwPO-WwPO-WwPO-WmPO- FRESHME P. Dimrnick R. Domdey K. Eagle D. Eissens H. Falls D. Flynn K. Gray R. Grim J. Allen gt I R, Atherton A I K. Bielema -Q.. " L. Brown L 'my T51 K. Halfrnan J. Brunner K Hans A, Wi D. Harridge MCNESS Home Shopping Spices- -Extracts--Household J, I-Iebeler C. Horton L. Horton A. Moore Products Pre-Mix Feeds Don Kness Chadwick, I11. 684-5169 or 684-S181 V, Houzenga. R. Hoy W. jmes M. Krontz K- K1'l19mPe1 .Qf 3 D. Oldani gf! T. Reed C. Robinson I. Schoenig I. Simpson K. Tillotson S. Weber S. Whiting B. Wilt J. Yermey ,J gi V R. Law S. Lindstrom S. McGinty S. Nelson C. Foster INTERSTATE POWER COMPANY Sav. I11. The Lzfe ofa Freshman X53 f if 1-Q2 awe, A1-en't they cute? How ya going to wear your hair tomorrow? It's great to be a freshman Great acting W'hat's this? Oh' A Freshman Float Having a swinging time? ' - 1 X - 3' 1 5 ,QQ A 1 ,Q A' Q ' E S W it 1, . ' 'Q J! N g. 1 , Lf 1 s Ek gg ' R5 13 DUTCH BOY RESTAURANT PAUIJS HW. 30 West Clinton Fulton, Illinois Z' W Z' Z' Z'mb Z'mb Zmr5Z m migm mEEm mQm7zmW uP-m uP-w uP-w MP-w uP-m Z52m:fE2m:z5s5:-3smfz5sm wOHZZmOHZZwOPEZwOEEZmOEE L.LJl.l.J UJLLJ Lu fzbwzfzbwzfzbmzfzbwzfzb 5-L1.I Lu Zy Wzy Wzym wP2iZwP5iZwPZi m - Qm - Om - QM Z Pfzw wfzw Pfzw PEZ -- m Zfm Zfm Zfm Zfm . Pm Pm m -Pm Pm Zm wPzm MPZM mPzm wPzm w -wZmZ-wZmZ-wZmZ-wZmZ-wZm - Z Q1-L.uZ QL-u.JZ Op-u.1Z QI-LLJZ Ck-LLJZ mzyzimz Zh z Zimz Eimzygim MP-1 M -1 MP-w HP-wZHP-wz Z' W ' rmmwmrm wwf PEEZWPEEZMH ZzwOEEzwOEE r pLAJZP'ZpLLJZP'Zp mZwP-mZwP-m. ' UQOLLJZZUQOUJZZQD Pmm Pmm V Zp.Lu5ZZp-uJyZZ OPZZ OPZZ O wir Emmy ' EmZWP OP-Z 'W mg Zz ' Zz Zz Z ' Lu Z Lu Z I-LJ Z Zb- z zb F P 'P-mZmP-gZmP-gZmP-qZmP-q U a 5 D . ' Z P LJJ 5-LLJLAJLLJ P-LLJ ,- Z Z I- Z Z 9 ' Z Lu Lu Z m ' A -wPzm,w+zm,w Pm m m Z m y v V Zfm Zfm Zfm Z m Z m PLAJ DLLJ DLL! PLL! PLLJ 55252552EEEwz5EE3zHEE5zHEE Z Omgz OEgZ OEgZ OEgZ Omgz miyzmmiyzmmiyzmmiyzmmiyzmm Z P- Z I- Z F- Z P- Z l-- Z O22Zmofziwofziwofzigofzzgo fWfwirwfwfrmgwirwgwmrwgwmr I-Z Z Z Z Z Z ZLLJF- LAJLAJ LAJLJJ 'bmZPzbmZfzbmZP 'w25E2wZHE25ZEE W P OP Ohm LU LLJ Z mpWZ mpWZ my .miiwiwiiwiwgzw Pwzzfiwzzriwz UJUJP- ZUJQJ ZP mm "mm bmZ7zbmZfZP UJZLAJP--LLJZLLJP--Lu w sszwowszw m EZEEZEZEEZM MZ-wOmZ-wOm Ewzzriwzzf ZWOPmZWOPmZ OhmZ Opmzfowm mzy5imzyWimzyW5mzy5imzyQi WP ZMP zmP zmw zmv z cgizgowizwowizmowzzwogizm m yu m yu m yu m yu m y ZZHPZZZHPZEZHPZZZHPZEZHP mor-zzwon-Zzwov-zzwor-zzcnos-Z mm mm mm mm mm Z O ,- L.LJ I.nJ O O U-JZ LLJ Z I +- Www P Z - E 5 - - M P o Z P- Z P-Lu Z Z fzbmzfzbmzfzbmzfzbmzfzb ADMINISTRATIO -Q... X ' ' Z ' Ka' 'f' , . MIKX Mrs. Abbott Mr. Buehler Mr. Etnyre ..,-"' -Q I .55 Mrs. Fischer X Mr. McCrudden ,. ,A Q ip fa ,, ,. , I 4 ., ,, .. I' J , l J., Mr.King Mrs. Hill THOMSON STATE BANK FDIC 259-2455 You Can Bank on Us Thomson, Illinois ' Mm. Marken w Mr. Pickens Mrs. Plurnley McKEE LUMBER COMPANY Building Materials--Paint--Carpet Thomson, Illinois Ph. 259-2155 Mrs. Surrey Miss Schmaling Mr. Schorr Mrs. Smith COOKS JA NITORS '1 ' . , Fi . Q 1:11 . A Q. , X - B US DRIVERS Ida Hebeler Sylvia Witt, Beth Holland Doris Robinson Alice Halfman Vi Daehler Dwayne Bielexna, Kathy Schoening, Katie james, Vi Daehler, Bruce Groharing, Hal Hoy--maintenance, Tom Kustus. KRAHN MOTORS 50 ATI-IERTON SERVICE KRAHN KOFFEE KUP Feed--Trucking--L P Gas 8 Fuel Oil 815 259-2711 Z n Z' Z' Z' Z' WwwmEWmwmiwmrmEWmf2ZWmrmEw Z Z Z Z ZmP-wzmb-wzmh-wZmP-mZmP-m OEEZZOPZZ OPZZ OEZZZOEEZ M f Wm mm r mm y m iZHP-5ZHPEmzHP-EZH E525 womszwomizwfmizwomszwomi 'VZPWZVZDWZVZPWZVZDWZVZD Pm Zp- I-f-1Zp- UJZp- mP2EZwP5iZmP5i MZ-wOwZ-wOwZ-mOwZl I V-Lu ZZEmZZZEmZZZEmZZfLg Www P b .b - P m P m P m P m - EWSEESIHSEESWSEEEUQSEEEFHSEME Z gm L1Ju-IZ,-LL1l.LJLd ,- -EZEFEEZEP ZZgnOI-ZZmOP-Z . mm mm r pLuZb-ZpuJZP-Z5 mZwP-mZwP-m. wosizwoaizw Zympwzymbwz D D mb ETmEy2wmZH2gmEP-HmEf23Z - . OUZZ owzz P Z P m ymmm y 'M EEZHP of-Z F - 5 ' LU Z,-I-,J Z Z,- Z Z P Z P Z I--UJ LQI-- Lui-- uJI-- ZLuI--uJ Lu U 0 , Z . P Z r Lu 5 P- P- P- UJ H Z H ZW Z Z Z ,Q O P-Lu Z Lu Z PZ - Lu . 1wPZw?wPZwEW P f fum Zfmm Zfmm Zfmm Zfm PLAJEI- bL.uuJp- DLL! I- PLLJ 5- PLL! 9. EMZmzgwzmzgwzjzgwzizgwzfzg ZWOEgzmomgzwomgzwomgzmomgz E5ZZg55izgE5rzgE5555555555 QWZZ QEZZ OEZZ QEZZ QEZZ 0 ' 5 D- I-Z Lum LAJLLJ - Zr Zr Zr ii5mPEigmPEE5mP Im Zzwomzzm mz I-LLJ f"LlJ I-LLJ ,Z,mp5Z,mpgZ,mp PEWOEPEMOEPE w PZZw PZZ PZ m Zymm Zymm LU Z Lu Z u.: Z LLJ Z LLJ Z LAJ p-UJ Lu p-I-LJ LLJ p-L1-I LLJ 5-Ll-J Lu 5- 5 Lu 5 LAJ Zbzm Zpzmi-Zpzm mm "mm bmZfZbmZPZb UJZLAJP--uJZu.Il--LL1 w mzzwomzzm P P m Zmzm Zmzm P- Omk- Om Pzzw HZZw mm Zfmm ZZ MP DWMPZD PWMPZPWQP ZWOPmZW0PmZ Ohmz OPmZ'oPm l-UP P P D I-IJ ww Zmw Zww ZmP ZmP Z QWZZgowzzwowzzwowzzwcfizw m rm m ym m yu m rm m y EZHPZEZHHZEZHPZEZHPZEZHP I-Z I-Z Z Z I-Z cDOuJuJZwOmuJZwOEuJZwOI:JmZwOuJUJ Z mb O v v m m ' om O O LU LLJ vm nm Z P m 'EZygmmzyimwzyimmzyiwmzygim Pm Pm Z Pm Z Pm Z Zo fzbmzfzbmzfzbmzfzbmzfzb ACTIVITIES G Betty MacDonald--P, Kaufman Anne--M. Dylstra Howard--L. St. Ores Claud--D. Drake Lesley Arnold--P. Ehrich Miss Garvey- -D, Prins Salsie--P. Green Mrs. Watson's Harry--F. Tipton Mr. S Mrs. Curtis--L. Bellich J. Halfman Jim--I. Weber joey--T. Reed X My Don MacDonald--D. Robinson Ioan--K. Grim Roger--K. Manning Claire Fessenden--S. McCrudden Margo- -B. Atherton Bee Gee--K. Fiet Kitsie--S. McCrudden New-Motor Marvin--R. Grim Lyda.--A. Eissens Dotty- -D. French Old Buddy--M. Wildman O IO S THE STEW Speech Class Christmas Skit 52 5 2 22 Qi SAVANNA STATE BANK Savanna, Illinois i 1 -49 .w . ,M i Q W fm? f . x.,.. We bf 1. ' ,gh 11. Q 2 72, ,L -A 1. 1 , f ,. ' 2 34, 3 1' 5 E 'ay fl-L 1 , Q A" w at f . .11 , s ,rQ? L, 3 I X Yi --.L ada-I gm IH P- , Mr. ,g , K v ll U 9 O O Q Q ' ge Homecoming Court King Larry St. Ores Queen Christine Cate Senior Attendants Junior Attendants Sandy McCrudden Nancy Hartman jim I-Ialfman Bill James Sophomore Attendants Freshmen Attendants Cindy Young Kathy Gray Darrell Ehrich Wayne james SAVANNA SAVINGS BUILDING MOKAN CHEMICAL COMPANY AND LOAN ASSOCIATION Lawrence Barton Savanna, Illinois Spencer, Iowa 879-8927 CULLIGAN WATER CONDITIONING Mt. Carroll, I11. BIMM'S TAVERN 8 GRILL Phone 244-3745 939 Chicago Ave. Savanna, Illinois GRAMERS' FLORAL CORNERS and THE GIFT ANNEX WOOD PRODUCTS, INC. Lyons, Iowa Savanna, III. Phone 242- 3614 57 PROM We 've Only Just Begun V vi N...M..-2 Enjoying the banquet Dancing to the music of Carl Hoon Z3 his band Pool 5 ' 'i...... A 5 - ' ww... Crowning of 1971 King S Queeng jim Halfn-in and Christine Cate Grand events of the evening DONALD J. SITES 58 SEARS CATALOG MERCHANT Sites Shoe Re air Thomas 8 Marlene Smith P Savanna, Illinois Savanna, I11. ,.,ye.f, E, X ,K 'P N VV. if , ' v Y X' , air. .ii-SA. ,V JP, A, .V , fig: if " .' A , . . 7' ' . 1 A 'gi .V 5, VV V Lgivgf ,VA "! ,-F52 ., V. ,V , V' ' V -.,:1g,,',1'ILVa,'s fl -, - -1, 'V-Lf,---uv-4-' V , 4. , ' i..,,,53jV V' rv :J QW' ' .... V s V V 4, V . V 1 I V ,ii V jg EVIL, V-,"'VV:,7 ',r7 V' 'I w1,'V'f1" V ' ' ' ' ' ' V: 1 I. . P . if r ' V . A .ua-1-" if 333 VyQf3'f'V'..ffV' Pla Q T V ,V . Y. VY Vi-K rv 1 VVVJT V I V , V if 17 .Z I ,V ' f. ,. V . . fV- 1 . ,V 'kj ' 17 ,X - , gf V ' ' N V , 3: -- V, if - QVSKV VX V V, .V.V V ,, V ' -' wh . V, , - V, V ' 5' I ' , M V . X - 4 V' " K- . ll, . Cl 'Ji , V , 1 A V V' V, ng-L ng , , VVh'VfVg,5,1- VV, iz: 2 V -aww .. . 1' . ,- -' V! ' A-ra .1 f V' Hr: .gfVL,9.wf 3' " ' ' 'VV V' Lf. 3vEf.f1- Jil ,. - UQVV, V V VV V V 'EV' jg? Zfjeg ., VV V. Mg., .VV V , . V V. 3? IVV V, 1 .:, V y ' V ' V - ,-'.- V . 5 V E , A V'-1 . . V I 4. ? "4 V V JV V , ,Vai i:VVV,.f , V A - ' "'- i Q 1 . ' P i '7 3 . V V , ,cf-N. , 4 , V ,, ., Q. fi' 'V ' ' JL" V V .V . ' ' Z 'f-1Q3r45" J ,V 5 , ' n A ' 5 V ' F Ai A .V ,V . V ,V,. ,, V V . V 1 ...V VV V.V.VVV.,V!V.VV .V V V VV V . - V. V V V. Via . ,,v,g. VV 1 ' 3 ' 51 1. ' Vp VV , V , V V V VV V V V V T VVVVVVVVVV..VVVV5aV 'V g .fl ,..V - . - .V V V an 42' F55 .fix V- V .V 1 ' " , ' V - .- '5,gv':Q' '- 'M '3"t"q'3'.f A 1-V .f A' 2 .. s 'V ' 'I ,. ' A ,gy :J "EV Aff-2 -, .. Aj- ,fi A ' 1 . ' f' A a Viffffif' -3.52 -f .gn - -, 411. -1 Z vw, V, V V . V V ,QV , ,I V. ,VV V. e ,V , - V 51:-1 -' ll V V 1" ' IT ' ' iff: 54 V MV ' V. I' -'S gg f fIfVg:?'-x 'l .f , V X 31-Lua! Mai' ',j'f":,' , gV' - ,- -V 3' -Va.. . ry -' '14 V U 5 ' V A V V ,J-,. , . g 5 ,,,, V ,V VV-Vu, - 1 -V .V ,r V V.V V V V V VNV VV V ,N Q :VV f- , , JJVVV, 'V , .- 4 8 ,VJ V st- V V. Q .V V 5, .JV VV- VV V V pf- L' -V V V , AA-- . lf. , '- , .A ,- ' Q'i5,.-V1 ,.-. , TV ,,',. 'V V. .V ' V ' V ' VV L 1, 4V V, V, v W Q , :V-"VV, ,VV V ' . V -1 V- Y .:' bg: M V fo g ,, , VVV 4 . -J. -Q , . I V VV- VVTVV? ' A V1 'E f ' in-VV , g .M 49. . 5' .. 'Ln - : 1 .'- V' . -VVV '11 f.eV.V, .VV , V, V V -'J' V 2 . Vu V ", ,: V- V 1, -' - . '- ,, iw -V,-L.gfj V .5 ', , 'ff' V . . Q'f5'g?V' '4' ' ' .' ' .-' ' ' 'I 'fu - f' if-i ' 5 V ' . , :- jug- V ag V-Y - Ing' ,':f:V,MV-f-V . V. 1 - 'FV 1 ' ' ,f .L V 4' 1 Q' V Vi- 1 ' V '75fAVff4' ' 1 ,,. .. V . . f . .: ' A ' I- ' fjVj .Q V., q . -.f V WV f V.'V 1 - ff. .V A'-WST' 5 1.112 'I - if-'g 'V ' 1 VV ' . " "il" ""'fik"' 'VV VV- V if-V?VV:VV V V, .V .: V -,V . MV. ,VVVV-LVKVV V, V. V Q: 1 IVVVV V ' V lVV'VVfV'V 1 VVTV V. V -, ,K V V- VVV.y,7,T,VliVVf V L 'Q V. V' . , L ' 'af i 5, F 'V V "lil" '- -- Lg, . V V 'T 1 Qiif . -1 -if V' Ar- '42 , , , V ' '-1,5-Eg. ' wr 'ff , ' 1 1 ' . ' '. 5. :' V' , V A QV V ' ' :-- V M VL jtffff .V 1:-Li. , A- 'P V. 4f31,a,'f 'Sf 'I-'F 'V"""rf' ' I-5" A - V M V V - . V 'Al-I V ,-j' VV,,- " Q ' V.VV:1V-5,1 ' V,,e 3


Suggestions in the Thomson High School - Sand Burr Yearbook (Thomson, IL) collection:

Thomson High School - Sand Burr Yearbook (Thomson, IL) online yearbook collection, 1971 Edition, Page 28

1971, pg 28

Thomson High School - Sand Burr Yearbook (Thomson, IL) online yearbook collection, 1971 Edition, Page 43

1971, pg 43

Thomson High School - Sand Burr Yearbook (Thomson, IL) online yearbook collection, 1971 Edition, Page 43

1971, pg 43

Thomson High School - Sand Burr Yearbook (Thomson, IL) online yearbook collection, 1971 Edition, Page 48

1971, pg 48

Thomson High School - Sand Burr Yearbook (Thomson, IL) online yearbook collection, 1971 Edition, Page 60

1971, pg 60

Thomson High School - Sand Burr Yearbook (Thomson, IL) online yearbook collection, 1971 Edition, Page 6

1971, pg 6

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.