Teaneck High School - HI Way Yearbook (Teaneck, NJ)

 - Class of 1933

Page 1 of 146

 

Teaneck High School - HI Way Yearbook (Teaneck, NJ) online yearbook collection, 1933 Edition, Cover
CoverPage 6, 1933 Edition, Teaneck High School - HI Way Yearbook (Teaneck, NJ) online yearbook collectionPage 7, 1933 Edition, Teaneck High School - HI Way Yearbook (Teaneck, NJ) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1933 Edition, Teaneck High School - HI Way Yearbook (Teaneck, NJ) online yearbook collectionPage 11, 1933 Edition, Teaneck High School - HI Way Yearbook (Teaneck, NJ) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1933 Edition, Teaneck High School - HI Way Yearbook (Teaneck, NJ) online yearbook collectionPage 15, 1933 Edition, Teaneck High School - HI Way Yearbook (Teaneck, NJ) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1933 Edition, Teaneck High School - HI Way Yearbook (Teaneck, NJ) online yearbook collectionPage 9, 1933 Edition, Teaneck High School - HI Way Yearbook (Teaneck, NJ) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1933 Edition, Teaneck High School - HI Way Yearbook (Teaneck, NJ) online yearbook collectionPage 13, 1933 Edition, Teaneck High School - HI Way Yearbook (Teaneck, NJ) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1933 Edition, Teaneck High School - HI Way Yearbook (Teaneck, NJ) online yearbook collectionPage 17, 1933 Edition, Teaneck High School - HI Way Yearbook (Teaneck, NJ) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 146 of the 1933 volume:

E QRS? If ,.nliXHi'g? 5 "a1,'!"ii5EE!!!IIIIll B W is fdffw xiii 3-karl gh, K, , . - I.. P5551 -mm. Jas.. WFT 'x E179 'Lif3m5l'fw . Tgiiiww-3115? ' Mifliwzr -. '-11.152 ar'r1l-55114 fmt fi.. 4,1 .. , mqixxgewa A Yin iiiif' 'i?iii11l2ii?5QX9E?i" ' ilu., 1.-.imiuh - -f,-+f.L,v.1,. QL, -1j:g1L,1il1Q1k:4 I Qi Wiliiiik ,NW Uxgdin-wxf 1.LIL,1:L- Fliln .Q 'mllrim '2f2iiI5h1b:L5meE-QS' ig f ' V v 1i:ijT.-u,.,...1f.,.wq4 MWL. . , E- 5" -Wu, L.'.,,.,.LL f.-ki,.r., ,M v . , ,A -, m,, K'-'.ku2i?f3-fawsvvhw mmifgaimixi ig: -4- vw, +12 'KL .?g'k '3fmEg+:+5,i3grYiQLT1rm:f swim:wi-ETEEQEQQL. '-Lb+'- A . ,:b.L ' 'A ..f:m.'gg.,.LL':':t "'lT-?531klTL41rgLL'N --:Lim-,.,.1.k.4QL1 , 1 ::1,.nLL 3175: M X HE L15 -1 71-73.14 ,I L A-zmmsrmu, ifzeEfilPL32f3iHf2' 'THF S21 gtriiif 1.-ur --1-1'z'iI W , , L. 32' -zfilf , - .'1l E-i ' Ci' . r - '1- 1 L15 MIX 4 151. , j rr . 111 :fg- ih - Fi. 2 'B' ,Z 1 1, F 255-TE I P 5:2 5-ig' 2211. ' -.3 f. 1 . .1 '11,"" 1 -511 '1 .a 1 , .., 1,1 '1R:?" ' - fgsegxf-:'7?'. "1 I- - rf' L5LlL:.:11: - 1 F! 4 4 L 2.1.1 . :cg.xr,,1!,.:V.A.1E.Q1a?g.g' .,.-.-1w1R?'-'1f.1'?.:- is - '- H1 -1 ' r':"'1 rw 'H -"U-V 1. ' '-E' " 1' .'11f Ev? ,....g-'r' 1-11' - - - 51- . 2 ,affix 15, ,, ..-1-fv?4' " , ' L 1 1, Z ' ing-ig., f 211- '71-r"' 1 11 1 Nw 1- ' N ' - 1. 1 ' ' A . . - ,,..zi... M1-1114 -. -----f 11-1w."?TT'w " J" 1 '12 'q'1'7W3?E ,1 .. . .. . 11-1, . , 1 -,. A , - , va.-1.3. -ff-f. , 1 1 .1 , 1. ' ' . 1 1 "' - 9117? . - --1-.-11121 1 '1 - my 1 :,.1.'4,: HV. , . i1.L1-,jg 1 ' " 11-.QV ' 11"'f:-if? ' 1f29e'.1,' R 5- '-v1!li:.g:1 xi ' 1-2235 1 111- ' L '-'iff "W 1 fl 'fefqil . .1 1- 115 1. . , ' - .. .-....:1:.g11'f" . ' ' 1 ' -:LEW 1 1, -1 T. L A.91:--1,139 1 . 1 , 1 ,ijliife 1 1,1 1, 1 1. ..,. V : ' I ffeggigs ,Q . 1 A , .. - 1 .sgggigigg . . . 1 ' -,-1 3-,1:,i'1,1-'am J. 1' 1-' I -X , i I ' 1, V: 31' 2' 1 . 1 -' , -1 ' 1 1 1.1.31 .'71?f1R-ET. . , ' '. 9252 -T -71?L?4"1r' 1 1 , ','.'1'H -"LW" -1- ' -.1+.1, 1 --fc-2 '1 71 1 2 'AMF--f, 1 11 ,lava--'-. 51 '.-Q13 1 ' 4 '." Wi' ' . ' ' ' f ' 1 1- -4.2.1- , ' 1 11 .' 1. . :-195 5? 1- 'Alf'-,R '31 1, y,. I '. . 1.5. 1 - .1 '-ffl' 1- - -f'-1.21.-1-'11 1 . . 1 1 ' 1.".-.11ff:11 415-' L '5 . ' A ,1g.gt5,iv 1 Q 1 1- -P' - fi?-11-'f.s'1i-'2Y2K'rr111 11- 1. , .211m1.1. ,1.-1.111 1 . , -3 1. ,1-:1,11.w:1.'1.g21g1.--'. lem '- J -.JJ ,' .'1.', 1,1-'Q' -. .L1.,'L,H11C4 3.71. -4, 11' . 1' , N1,-4.-15.1 ' .:."1'51'g1:t-:ff-'v.-?q',i.i 1. ' 1 ' 61. '1 :'.QAx.'- .'f:a'- .' H 1 M 1. ' ai.--11"Y'rf':f?':i-W 1'bY--13 1 1 . .-,.g1m1.v:,-1, .fig- ,-' 1 .xy ' -', :QV-29T't'11 111- wiv 51.33. Y W N ,P1 ff'5j.v11,1g 63152-1-.1-3311.1 ' 1 ' 3,--"..-3 "QM, , 1 ' S, iw: Q13 1 1 - A:1,x,4:-1551-117,-14:31 ,,5111.51.:'.1. 1 1. 1 1 ,wg 1: '- 1--1'Pf11..1 -1, .- -. 1 - 1 , ,1 2111- ,- . -1' ff gf.-.1 ' V . .mfg-11. 25.11--1i1'w1.r2s.f,g1g5: ,. . '-'W 3-j1k'f2"1N1gif" -. ,-,.. , '1 -V-.. -,1- ,.,.,1 , 1 1,-L -: ig-:.4.:,11y-lag 111.:?1f1y ' QgQLQ11S,'?1's1k:51, Ui' , . , 1'es'Ll'1:5-U 17'3f-EU-' 1 . 1 '.-.g1f.'21x:f'-11-111.11 Wlw 1- 1 -1 1'-?1:1:H1.e -3111111112112 ' 1 Z .1, ,. , .-521.1 11 .3zT1114fx 5 '1 ,A , 1 ,1 .' 14. ..:'-'- Ji, -' ,1 , . b ,A . ,, 5,1 s .I 1.3 ..f . 1 ,. 1 ' - ' df-'P.-. .1.-.TSW 11-.."-gi'-11fi'3S . 1. .11-1 51:1 vi' ,gzi rbil -1, ,. 1, , Q N K 1, 11 . gi g'7,,'., .. -1 - '-1 if - 1- -...1 'Q'-,: 11,111:14., ,wi-1-. ' ' "' .1f'4-'g- ' - 'N ' ff.:-'aI1'i'f+'JT'3l:,? I '- fb ' K 1 15-4 a5'1S'5Q'f' , ' 5.511 : 1 if -11 -- 5 1397, ' iii'-.LEQJ N 5 .' if g595'.fm"xaKx9x-s1E'i '32'f'1' .1 1 .H ,rl '-lgxflvir' Riff!! 1 AFIQ5., 1-.11w--111,23-1.-1,3 . 1 11. -..y'1..5.':Q,ff.g5-2. 255. 7. 4- . ,,31:.2' '- .1 1 "4V11115'i45.fE7f4'12a1 ' 1 '1 11: --:iw ,f,'."f.jfE,-7 "Ba, 1 ' 31,-fi'3,Qf3?k?':E - - :ff 1 1 --1-fn:-S1-'11,-.1-fi-111. Qw 1 1 1 1. 1 1 1 '3.'-f?1":-53:5 1'lQ75H1'?"51.KE?1 1 1 . 1 1 '- .1-.1 111, 1 ...wrt , I , . v ..zE.i:.JggfA1. 11,5 xv. fy 5.15 ,1-fig. R1 'r ' ' 71' ,: -r".'51'1" J' Q ff . jg, Z.: . ' 31: W1-, 1,111-2-231. : , 5.1.13-.1 -,1g1:1,1g1g1g 1 12 , ".gf114l- " 3-' -1ig-'figs 1 '- 1 ,gmt x'.f'-Q M111 1 .1 1.11 5 1275. , 1 ' . EF. 1 r ' , g 5:21 .f . 1 " 1 - 'X ' , .LW ' 4,1 1 1 1 , , ' T, 11-1 F-if '-1-f. . '. 11.-'1Y7'r.'1I '-545.5 5 .1.1::'1'f1'-jf'1,-ffL1'- N1 - . . .3.1::,1 1, .1- . 11- - -. .,.1.1'-11. 1 1 1 2 , A , -55,132 .- ' 1 1 1 , wi- 1 1 7.L'C5f?., ' 11 f'i-Y-iQ'3l'q1?.'1"5 ff: '. 1 1-' W, :..,.,1 -1:1-512.1 gf 1.111 I. ' 1-12.--31,1 .f:.r':1'1', f l1""'15 '41 1 -5. -1 :g,- . H 1f.' 11.2fi.1L?,fv ,- 1.a.,,,,1.9'jT,'ff.'r-?Q,,p5g-g.:.g.-f51f 5' 5 1 1 . 1- . 1 Q- 1e-11-1-19.1-:"as fP:1f'eHW6'16 . . f -re--Q. 16- 4'-.11,'1,f,':-11 ?:1.3 , .1 1 - . - 1 14,115 .,. . 11,:-2.11 11- xv., 1 .1 . .2 1112K-.111-.f1. --11-1.11-1'1:rfc'i -11514: 1 1 1 -- 1 E: -.I-gr12g--132' 1'-Funky.-f:. ' 1 ' .- 2- 1,.L '- ' SEE -1.51 251-1 - 12 .71 - 5- 119' . I 1 A , 5 Q5 E. b,q1E1L' ?.f.i :QSM .1 .1 1 . 11 - .-1 111'1.1'? .'f'1 1.2111.1--M.-11111111-f5- - L- , ., 52 .111 11..rx.:-'-5g5,1q-'.r- , 1 . .-11, 1 . 1 Q1 -115-,..Q1:.:: 3:11 1 Y . 1 K . .1 ,.l.L.,.,1,1.1,-,- .fY.. ,Q113.M..L-7,.,.1,.1,,f-X . 1. 1. 1 4 w 1 .1, wL1,1f'11, -1 15: - 'Q 112 - 13 115 rg'!.1'--1, ' 15,1 .1 1 ' 5, . 1, . - -. fgpf 1-1 fam .,!'Q',-.gfff -.f, I1 1 1 .3-.1 :1 ' ' i-.:fj,s.1'gQ2!5U,45i ' 1' ' ' :f 11 1 1, -'11-.,11,f. :1- .- .1 . .-1 1 . -'.+1:-wg", '. . -'fu'-5.j:1Ef 1, 311111. 1' ' . SQA: .1,.,jE3',.f2,QE3.g1j:',gg5g5A1!4L:w 'JW' .1 .1:'11gl2h?1fHf- AJ 4-.ww 1 .X . , X -. ..x,. .-,4 12-...gy-1-H -1:4133 3' ' ' 1 1 V if , F + I-l L.,uhr5 -532235 XXEX -EX , QQXXQXXQQXH 'fiwgy X 3 AXA ,.,,X 5 -ki? gs 1 X 5- - -XX X sh. 1 M !ig3f3i"f"iX2Xg:LX?2 Mei UQEXXWXW - XXX QAM-XX SQQLSQHEZ E 9 X, 5352149 X A QSSSEEE X M XXHEX X EZXXQX Xpssigiezwi s522XXfr'X 'SS' Pi? V SEM X , X5 ESSEX? X, A ggi W t 55 Xa AY? XXX25 Xfgiif 3' Xfgiilz ' 'Xe ,. X B QNX XXX.gX'v V25 if WFXQXXXXI EXXXXXXXXEX 525222. , , E! is ii, 933 1. -X ,535 Mf LSEXXXXX Wig XXEEXX SH X . T ' Xi- EX EXX3 5 gi X HXEXXXXX ,X XXEX2 Eiga! A XQXSLXEX, XXXXXXX XXHQXXXQ 'QXXQXEXSX KQSSQXEXQXS X X1 it X . sign 5 . X X 59 is XX XXX ' 5 .XX X ' ,Xb ' X,.,,,.,X.5 .- 7 X is X-5 KG ,X XXX-X . XXXL? XX X WXXX 1 XL A I talk! .X sig? XX we XXX, -XX fy 11.12325 Q9 Xim ygr' ffiiigfnsgii F X5 ii, .- XX W' 'EXSESFX .iw XXX XXXXX H VX 9752 ss fiii X2- .vx1::X: A X' J .1 -HX-X3 Iii? EXXXXXXEXXXXX, .XXXXXXPXXX Y' X XMXXXXXXXXQXX- 'srfgz .XQ5 -XX5'?52fE5Xfwg3fys TXXXXXXXXX ,, XX XXX Xa ,,,.. X. --,XXX2 XsXXfgXEg?EXE I mf-Xf .. X KXXv2XX22Xgis:4X55-XXMXX,X X. KX. M ,.X, ,X XX X ,X QXXQXXKX X, 'EXQEXX ' 'ifXX'?E:X ,, .... X, X XX 'XXX XXXX X , - X, . my WX:zfX--XX--XX- ,QNX M-:XXfXX, .XXwXXX-.XXXQXX ,X .XX iXX1ZH555s5T!el'5' X,- .X XQXXX , X X, XXWXXQXXXXX X -Zi .FE , XX, W g - . 2"X?iX'fX' -VX- X,.X X X if 1' 1XZ.f2?f?535s. XX XX XXX X Ml ,,..X,.XX 5 -,X -XX.XXX Lk: X1 ,X M I XXX X I VVEXIRXS--:iX' A' 'R:"X,:,X it XX, XX Xi., XX. ,- XXX M X GX. - ,X E 332-wi-Xi'9'zXsff23XX5f -XL,XXX:XXe'X,--X,-XX.-XXXX,, fix XXX"Xss-iw X?-9 2" . ,,,H2,.X,X.X ,jf--X.X TX i IEW iXX1fX9iiMi5'5' . -,G ,- - f+Xf2ivXX?XXf,X-Xaf1fXeX2i!X1 XFX, XX-X2 XXXXXXKX--X W- X 'E T, XXXSHXXSV - 2XfX1-52LsXsa5f -XXQXX-gX,XXXZXX X, -M, X ,H X - -1:XX?2i??3X-A Xf3iii?5iTw,2iX'XgiXQEQXQXQEQEEEQQ -Xe-1XsX.41,a,ff?i SXXiXXg3XX-WEE FX 1-X. f7.f XIEXSXEXX- ff - Xqzj, XXX- X '-fkfififsX.XHQXYNESILkqfvizif-EEXXXWQ, -gy , 'L X 1-X X- XXXQXXXXXQ- .XX XXXgqXXX'XXXXXlX f,w.XXXXX XX X X X,XXL-X22sig524.42k?iSXXXX5XXXX.XX5X?5fXX-WXX X, , -Lw sum 7-253 Sim 9' ?i'5G1'5i2 21 X?f3T5Q22fX?X33'XiX1X?AiX2?5fi3fG63S1i55X?X3Eigg1iWf BF? P55339 X XXXXXXXQX MXXQX-7 XXX3 A -XX-X X XQXQXXXSSXX Xm5iswiXXXSXXagX2fif -5-lgXXQQgiggggXisegXfigXggi:5iXXs5XXi is ' X'X'.XXX 'rf -H'-.6XXs:K fe- Sv BX QXM-3Xf52XXXsXXvXX5Xgf2Xs1?eQXL5 K Wfssi X- XX,SSX-XXXXTXXXK-j5XxXXX.X 5X,X,gXX--XX- ,Y-,L ,ff f fiiffffii Wm?" QWEX 315 .2'-WW X2 X 1 '51 Q fgf5???W :fXX-XX-XXX3ggXsgXXXigXXSXXXj?miiXi N. '5TXiE5gl5fXQ3X?3iX?i35iSiEEf!i4iW X 5 X 1452 -XXX-XX? X -.fAL XX ,X -XX X -, XXXXX .M 'LwiiifiminnvQQXQXEEXQQXXXXEXEKXXXSCW' Iiii?XX22XWEXEXXSXSXQXXHSXXXSXX sg., X3-HXX? WXXQXXX K ,, . H , ,,... . . , X., XMXGL ,, X ...Xs XXXXX-s 5. XXXX 'K-sm ,, 3.XX?'1 521XsXT5,5"X5TgXXX2 -X,XgX- 'H-"X:rf.s QLXX' 931, V9 FSXXX f- gm XXX? Wx?XX-X-XXXXXQ--XrXX,ggX , ,X -1 X, -XXQEXWWEXS XQXX-.XXFTEXXXX X- X mXfXf1-XXXfX2iX-XxXXXX- X -X-K-X XXXXWXXX- X. . -X -X , X,.Psi-XXXXXXX9XX-ssKsX:Jgi5X,gQXi5XXQQQQXXXEXKQXQQE'-Q-ggfggggg -- hf" XXXQEVW :'Xl':X41.X:Xi- 555 fXS.X4XfYV5 KX -5 'mix 1-52- - :XX X-- ,1.zX:X' --XLQXXXXXXXXX. .XX-Xf.Xgg5g-Q, 'Eff-22-s'XX-'XX"'-Q - -HXf2Xs'XXXXXXXiX??XXisfi-ZXXXXWXX X.-XX -XX -XX-SW-XXX-XXUX-YXX-X .f eifib Xei1i'fj.XiiXfXX X5 .:,1flf5f?f1K299-Xgfik-iii?-ieatXXfXiX XXXXi.,fX,XXX-XXX,-XXL,-1X,X1X.,,XX,, X"X1gzX,:XMXwXX -X-XXXXXXX 49-218 X"XXWwf-X -XXXL ifX-wif'X2gXXq?isX25iXg.1zmX?PX? Xg'XX--XXX-X,,XX,7X -1 few -21:1 -XXX -XX Z. ,.XX,X, ,XX,X,.,.X,X WK'1ff,e'fzX51-223iif'z1QlfXl-iiiiii+2'3g Xks7'1w'i'-ZXXQEXQX-XengXg,:.XX,-if-gXXX5:XX .5-X ,, XXLX., ' "M X-152,239,SXQXXX-lfi4,'QKfg 'XF mf : ,- X? it--im-XX,iXXXXQXXXX'fX'g--XX-XXQXX-X A 125225325 X XXX -X ,PK 5 E53 EX 55222 gxi 8 36233 55353125 X 25,gQE3XL23 Sxs iii? 55X3zEggE2 12 1, X X X 5? ii Emil Sfi 5 22532 'XXX 433955 X 2XXXfXXXsX33XXQXXX EFX ,XXXXXXX .W-X55 23246 'fw xifi fgX 35? -X-XXXg+z"2XXiX2?5:IX. 2-G "tZH::-LefX3g'gfX,SX-. ,. XXX,.,X1XX-XVQXX-XXX -X1-f wrt' .XXx4-X-5LXXfX'X-Xa -XX 5- 35333 XXfXsX,X QXXXWY X,-XgXzXgXXg5g.:X1 X "X-XX XXX,- Stix-1 ..XX-XXX 5 XXXXXIEXXX XXf5XXXX,.XX,XXX , XXXX1XX:'XXf .Ly-73' Wiilff tim 3 :Xi-XXEXSXtEXXX2XE2XX5'fiX! gy--XM XM' 1-lwi."5fX'4 5fkliiii-5QfZGfT'3fff3ff?5'?fiih15 - .XM-,X,.XX93Xffv5V1XX?XXfi'LWQXXSXXXXXXQEX W 'H XEKLXSQXIYXQSQXQXEXXQEXXXXXX X, XXXSXXQX -vXzXX,XXsgXXXXX-- XX XXX- .XSw'-?Xl1iX1XiEif12XffsZf5?Z Xu XX' WW! Xsifggssgwffxi XXWXAEXA Wiz X-XX.'X.-.XXXQXX X - .Af ' XH23522av'f1X55'.f-55522353 " K " ska 73 Xla! 5 ,A K2f1Q'f1g5 M if'g X , ' i ' g.XX X, igk Q X Q E X W lzgj its 2 5 2 2 5 1 X7 X- X H E QSSX fi Emir Xgggk X-,XXEQX - X5 EXW? ffl 532532 5555 X Ei M XLQF L : ' fffgA 3 5522355 55352 3 X IEW X 7 5 X2 - X4 -1 3 ' M eg QQX, Li 7 A XX. - 3,XgjE2bi5 -XX XX T517 X- Lf. QEXQQFWXXSXXXL X , -5?555?2?iiWi??5iiffi gs lb X - " XSXXXX f Km-,XXXX-,?Xl' X X .X 'f XX' - X 229W XXX Pi X XX X5kjfi3E9i2i5Q!1sQg ' A X , X X XX my SXWXXW S 'fs 7 X 'FYWXXX-.:X: X- , , Wifi-XXXXziik-5XfWf1'XX.i 5-g ?Xzl5XXX?!XX? X-XEQXQX :ff X12 ' X 1 H Xf kk X XXX -2X3fQEi3gX,XX,': XXXX XXX-XXX .XX X5 XXX X--X,-XX QXQXXXXXX. XXXXXXXX-XXX.XX'9X Q ff+XfiXXf?XfXX-sf-iff W? , X, 'Xf255XgX5gXg5,5XEsgs-X1X5KXQ52Xs:zgX4fXK ,L,. ,., XESESXXXX X X, ,Sfiii f'T-ixiva-V232-XX 2- GA ?v2iXXfffX?f5ffEXEPEVXXQQZTSQELEZEX- . A " -XXXXXXXMXE-XQXXQQXXXXXXXX2f5f!XXf .X - XXXXXX-QXXXXXXXEBXZ-XXXHXXSXXEXXXX- - HifiXNXXMXEXXXww-sXX-XXXX,X-X , XX-XXXXXX X XQXXX,XX-XXXXXXIXXMXXX XXX gXXlQXXQXX,5X,gXXXgsX nswis. - -XXX , . 1+ ' -XXXXf-Xffifiw''XWXJXS Xswfgw- XX X5 KX .XX XXXsznXXNmg,,XXiQXi, X, Yi W-5X. -:QS -fa X-:TQ-i6fY2235g2Qis5i5kfXXz . X XXXQXXXXXQXXXX XXXXXEXXXXEXXXQXLXX f my .7,XHX'11'Xf g,gw:ussi,?EXf15X,gsi2iiqQiXfXXg 53 - Q wgX.gg,M HX X ,Lg XX X I f I L X 5' WX W XXXXEXEEXX ff' X?r?a2SSfgXfXXX22fgE?? sX W rXfgfffi'V ff XXX,XXXXXE1X1XX22XXXX2i? " X, 35531, X353 XXX:XX.XfX1EfX?XX,XgLX?XXX.QXWXXX XXXXX XX, ,gm X XX XXXiX,g25i:eXgE'52 wmmw ir wg-' W MX, Y' X ,- . XX,-X .15 'X f 'SS .7-QQ. XX? ig WX 2353? 5 X 55536. 55 X X X X59 - - X fggifiigipsgii l XX-XX-XXXf'si1-f1 -- . Xfs ' QQXW XXUXX X-XXXXXXQ 'XX xg. Eiafiiifif? ,KXQXSXZXQXXW4XXXgXX22Xg?XXXXXi ' - X , X 255- -si! 353392 X ., , IQ, XX XEEXLQEQX f5z7XXz Xgim X- E52 X E E1 X X 5 E f XX.::a...s:. sm X -XX- XX E is X, X E X X,X ,X 5 21 5 X1 255 6 2 - X X X X M9255 X EXE .XX ks EX" 2X-X2? xiii. LX, ,X XX 3 WX . .-. X XX S XLEXS XX X,X .gums ' X X1fXXXXXX-XX,fXX-- X. ,, XX, ,X .5 sei? Assa- lef 2 X X ' X fs . if 5,-X X --XX ., X 5 l,, XXX XXX '15i X?X 53 ,QX wa XXX. X55 X X X XX EXXXQE5 H5 95X Qigfiffx wfiiggg -X X .XX. Eiga fi EX ' X XXX? W -XXX LX REX 'X S X fg X-.X .XX , X X- .X , XXX ag iii? XX W 755- 'X 33 XX ima xii ng I RX I BELXXQXXWK XXX XX? - EH X X, XXWEXQE A-XI L v X xhxxg qi Eg XXXXXXXX X, -E Q 5. Eifgigi ff' X X51 .XXX 335535 XXW MX HQ: XXW XM A X fggggig -ii X 'figs Qi? X15 X Xs KX TT -55 ' KX?sgEsg X5 XsX XXXW, . XX Q ag XX X Fx XX In X X, X Si KX--if 552 ffiiifl QXX iix X XX if 3. XSQQXX Q, E5 w e S59 XX-, iw? I! 7 3 J 4 X .kX:fXX"""f' Xghf ' X7 W' ,JJ X iXQZIEHXIX1f3fSQf5mIt"gif T K 2 X f 5 EX Xi 5 X XX-I2 Wai if XXX X XSQX -fi X-X . X. SRX XXX XXXXXXXX7 S .V X, XX 5 . .fx -X--X XX KXXQXXXX X-XXXSXXQX EXXQSX X . -X . X X -X'-X5 1 X gl X22 5X SX! , p g X X: XA if X521 E, lv T5 :Q XXX? ,Xi gi 5 E EX 3 15,552 if? E' 9 . V VVK SXX XXX . XP J: , ...XX -XX XXX H -fi,,, gs ,XXX ,X - W, X- 5 V QXX XXX . ,KM X. XX53. - eXfXXX. iii' XX, g' -f ,X X YXXX SX- rg 2525 5 X 5' SE Es Q, ,ssl Fig? 151 gi XX X X X3 ? Q2 Xi QQEX 505 S X X? XXXX X XXSQEXXX 3 Si s X, XX si? -L QQQXELXX S X, Xfiz ZX - - ,XX -XXXQEXXDXX-vis ii' X55XX2g5XXiEf25XgE 572 ii we . ,X Q2 FH 1 s k? X5 5 XX: XX F! 5 Ki iii: E X X - W X. 27 E , 35 X s We EX-I M EE Heli? , , X Ag 1 sig if 3 3? SE X, WX ! . , X 347 38' ' 5XsfTX5 3j"m X if Xiiijv --XX X514 X XXXXXXXQX- -X XX BN -X ig?- X XX, XQX EQ, X . -X X- X qv XX., M fzX?XXQXszz?si- XXQSEXXMXXXXX, ff1:X-Lia-QESXH X '1ff?X3X25Ss2?iXXX . . -65? - , XXX I L,XXmX.,,f Mx, X-X X S21 ws . Eff -XXX' VX M 653343 if i igifiiifz A il' X? -5- ' 'SX X XXXXXX XXXX XX . ' XS? X X Q52 KQX ' QSSWWIQX X X .-liie, 5 X - 1,3 'iii 1.5 fi? . 52X X X 222551 X ,ix .XX X k:X,XX X 7 -. X X fXXXX VX X X X-QQ E Lg E Q X g 5 S Eli? 9215! 1, X Q 5 X 21,3 iegj iggmggj iii! U 3X3 X SX? XXEQ XSEXPE3 X3 ,fs sg Qu iz .wav WEN 5 X XXXXXXXX 1 X XXX 5 253 X XQXX XQ'X E5iiiXXiEXzEfiX E gg? X-mg XQ ,X-XXQQQUIX Xg ,M XSX KX, S SXQL Hg X QA- if X5 E , XiiXE2EE2?X55XfE:i'EF5 ,N g ,ig 35 I Egg EXE if Q IEE aiwi Q gr-1X E152 in XX XXXQXEEHW 10 U, 4 Eff f XXX XXXXVIXXEP EX- X f X XXXX XiXXaX fXXXXXXXX H XUQXXX, .4 gm XXSQ' , XX X X E ?XX?X51X?53l5X9 EMS Wwi iigig-XXXSE BMX Efigfiki XJLXXXXX XXXXXXX1 SXXX E XS? XXX 'X sf Qi XXXSXQXQQQQXQX XX XQXXXXX XQXXXXXX E35XXXXE1,gXg ,PX QQXXQX was EB QQXXX gs Xilw XXXXXIX IEXXX, Ximgis ggEXQIXXXEXXXQEXQXQEXESEQQEEQQQSEgigs?E it if 515 ?2Xf?2X51!K5iXX Xsgsngfgf KX ,X V X ggi HEX, K XEQXXLXSXQQQQXXX XSLXQXYXXQVXSXYXQ SQX XX ,kg 2E!ikfX2Qi?EXFXX2XX9XXX2S22XXXiiEL:Qi?2X2gi?giX 2'Xfi?X23XSXX QXig3gXXX5fX2QiX'igX3X? 352, g K XXXXXXQXXQQQXX ,XXLXXXXXXXBXXX EXXXXSXXXXXXXXXE -X X MXXTX affix X XX X X X, -X XHEXQX55lX,EX,gmXQXQSSWXXQZ XXQXLXXMXXXX s3fXXXXXX32gXX2z?E:rilwXX KXXXXXXX5 X mai, XX X X XX ?g?fXi2?XX?5?2Xf3?iXE'gL5fSfiiiii5' wggfXXXQXQXXX2iXXfSX2iXsXXXSiX2fXfEXXQ-XXXXXXXQXX XWXQ ig Kr! my Us Mfg 215 E2 Kfiwzaii Em XX WM' ,XXKQXXXQQQXXXXSQQQE ' iXXiY?QKXpfsX3 Eg! IXXXXXQRS FX, gx55E11Q2i3ik5igg?gHg2g?5ii2Xl fXX'X,2XXXE5XX593L2u2 is fX ,Xi KQEBXRSXXQS3 X55bgXX5f?ii22XXfQ Lgiiwi J X X X X V lxiisigpiigg XXWis?f5lgiXLXg?5LXPg?lq1j,ieX XXWX SX? 5 X5 X LXXXXXXXQfXgXXw'X'S,XY!i52 YTQEXQQEXEQIQXQXEXXXQXQXIQXXSS, gkimg E X IW Wie? EXQEEEQgiXX1222f5?Lb?gfTEXEX fi 33gfQi2XXX2XXX-iggi? 'X X 'XX X e X if W NW :q:EX:liglXilQi??Xs5xiIg! sg! X52 mei F ai XXX X XXX X XXXH 321552555 L 1 QQXXXXXXXX X-XfX2XXX91,Xg2X?XXXEXEEXX FXXXXBXXXSQEXXX XXX fs 95iLX5s5XEXgfXSXXXf1,f 'EX XX 655151555 2 ,525 gf,f255.f5g2 2'Ei'g,Qf qi ISF? XXX s X QXX 51555525115 gpg HX QE 55? QSXXEEQXQSEXX X E B 5 752555 12 552 JKXFXQQQEESXQWEL 2315? Y K U SXXXQXEXX- M P312 my WEEE, fi- ,ff wg ,gig XSX E-X 51 mW5X?FX5zX?w XXXWXSXXX XS Xi'X5X5f55qg1Sf1E EWEYHGXXVX5 X XX XXX fig X i2Xg,f2EE5,fiXgX XXV? le? Sl53,XXX!EqX,XiXiEg15 M55 Mi? fs X K AXXIXEXPHXEXQXQX'W5X?5Uf5XkfEl??5S5XX 1535? XX if af? WX f3wlX5Q5ZEX2 XXXXXXXS f MXH, M M 'W EEESSQQXQXXSi55?2i2Xl5gX5Kifi:3ilq5EW!EXXQQXISXXE Xml P M I is im Xggwfiziggggigfgggi5i35"?EfX'3xg55E?53'EE8555? im XWXXXSE X53 Xigggggm Sails ,mag Ss K 'Y 5 fi, XX X H Xfwfi ' W XS ,EX XX IQXXXLAX XX SS? LjqEXX g??gEXS5E?g31g,gEE , , XX X XXX fa X X XXX X 51X X iiagggggzks,KXXEQQESLEQSXX XX,XEi,i2Q2XiXgngXXg! ES . ,X .Jqeyiq XXX W M I X54 2 Q XX XXXXXX XX -XXWXXX-XXX X X X XXUXXXXXXX ,X,,XgiL??g5f XgX- ,Tim X-A XXXXXXXX- . -XX - 1 X 2 ihiy-X zXX2XXeXX?zX53X-XX FQXQXXXXXXXXXXFQ XIX'-XX2-igg-XQXXQQXgXXAXgXXXf,gmiXXgXX X55 is X E A. X 5 flXXX,XsXXgXXXXi1 v 5 SEX 'vc 'Kim X 752:15 XX XXX 15.5, Xw, XXXXXXXX X55 - ,Xfse XX 2-WXXXXX Rim: ,-XX XWXXXQEXEEXXXSQXEQXQ A X We QXXXEXXEZ' 5255? XX. 5:4 2222? X5. ' A V ' X555 X 2512355 Wiz' - via - I X J 'zu XX W2553?meM'7?5J'f5'iXiiQifffW'H3i? 'XXXSW WXQSQXK X KX " 'X H59 X X ' 11'-Q' . if' 'SXXX I-"X X X32 Egg MTW K Qisiisgig 'W HXXYX inazizifS22XQ-LXXX2,,Tf,lf3XT'.QXXeg-XZXXEXXXXXHXQ-X Xef?XXX-XXQXXQQQZXQLQXX-gg-XXXWQAXXXX 716 2 W X525 HAWK? 31535 i5VF?L.7'-77 SI-Www X X: X X WX X, X . ,X X-XX,-XXXXXX--XX,,,,XX,XXf-XXfXX,qX,Xgg,XX2X,9Q-XXFXXXXX XXX,-XX-XXQXQXXXX-XXQ - X XX-XX,XXXX..,.XX.XX- X If5XiL3.SfX52:9'?1'3Lf'X-S5'W , f' -X S --XTX XXf1X-XXXXXX--XXXXX-XXXX,XXXuXX2EcN!XXs XX -EQLEXSS X M51 556: VXQXEXQXXX QXX WXQXXXXXW X :XXX C X is 322525 555332 X5 XXXXX S 5692'- V , 5 XX QQWXX X X X X LS. XSXX XX X Xse, X XX. X13 iiiiik? E ,sf -X XX ,, X Ki ' -X fg?i'?TXX7i Y'-y f f 2XX53 fXX21 X XXXXEXXX2XfXXf.iX g?XX5Q XLXQf53i XiEg25?2sQ?X'i X9 XXX X EXX-S Xg,XXXi5 ?XXX1fXiiX 5355 Nbr! XXX X X Q XXXXXXXXI "UmK?1ex5 mv Us Mg-X 2X ' Sie XXE1, , XXX, . 5292? XEQXXEXTQX QXLWEEVX 5 EX H -- X sim F5 , gm Wiki WDW' TXXXQQX-XXXEXSQX :QW in 5 XQXQLZ BWGXXQX 5 SXWEQXX X X2 -5 by pgxieiggixi A 'XXXX XW gazgjwigiigiiii? XXEXXXXXQXEXXXXXX W8 92555 ,MQW XX XX E 5 if Xe WS' imiii ,, 53 Xfmffggg Xi? XX 3' 55 QW UPHX1 L-IXXQXX XXX fi X DI? X212 Xsffl X5 XY - Egg-'li' XX1, . ,. !Xf gi 1 XXX? X Emil MX- - isis V X, - XX XXXXXXXXX XXXXXSXZ XX XXgX, igfig'fiX'ELXsg2!XXf5gXg5XX F355 X 2 5 XXQSXXXEXXXXQXXXX X Xf5? 5f3 Niiggajqk 23 isf FXXW, 35 - XXXXXXX-XX 'K 'X L25 2 is X XX wi XXQHEWSXQSE 'X Q af! XX XXSEXX' GJ5iXXiXX XLXQ55: KQXXPXTXXX? Wg., Mg- SXXYXSE-X X fxisiwfislk X X655 -ss X 'XfB:5'5" w , f1X5'1X-EXW A Zig XXX HE X X ij :. -1555? Ek X55 Bi? ki 'iii E555 ,XX I1 WKX XXXXXX KX XX, X -XXXXXXK X X XXXX 21,55 QW' :BX 95525 XXX? is SSX? XXXEEX My - XX XXBX X , Q E 12 ff E s XXX is XXX XX xx XXX X If QQEE is X E X? LX EX Xi 5 Xi 5, ,E X X. 5 X 5 X XQ- X 2 5 'hai 5 259 EX ,XXX Iii il' XXXXX X 9 - N ' 3 is X2 I .5 XX - X-.,.- 2 S Xa EE 51 X , F? :ZS gi gfggf gig MXXQXXXSXWSFX 'Sw' Xliliggifgigii LP FW ' Km gm-XX, 25535 X, ,X-. 335523 W ii if 'QNX X XXXXXXXX XZ X25 X X ,z .S Xi. --XX X X. . XXX X-. XXXEX X XX QNX X X ,WX X -X f if' Xiiiiii Warw- X EXX ,ns K--w, Xe? Sw X XVXM ffifil .X X, .XXQ QQXXQEXQ ' X55 gs -X X X 2.2 2 fi! 'X Vg MQ K Xgg E - X ,EXE Xgi, eil if fi X i ii . SEX XR'- X-X X .X X MSX NX, A 3352! xi! X5 XXX- X-Ti 1' Xsiwa M N XEEXXXEXX X XXX, s-X QXXWXQ-XX XX? SX X, E X 52X XX 2112! XIXX 52 XXMXS X XXX, EXXWX WR Xfkli ' X,g,,, XX X XX ,X ,, M523 X X XX agp XX X X X XXSXXXXXXXXXXXXXXX X xlf?g?'lX55sW gafgzi X222 is 5 is XX X XXX Q. I4 Si X5 -X-36 gX,iEXg3g XX X XEQXXIQXXXXXKQ -X X ew' Xi XXMQEYQQ :DMX . E5 QXZXQXXSFQEX 55? 2i?ifii55iiiifi? XXQXX X 5 XX XX XX .XX XX Xix XQZEXX ke :XXX X7 K! X fi X X XXX W2 iii Q3 ,XX ii XXXXXQQM WX H fsvie? QXEXQXXXXX is 'X SS Q XXL X X, XXI XXX XXXXXXU Ss X 5221-X was XXX XXX X-X VXWEQN if! XXXXXXX XX? i4l5XQ1-- , XX . ,, fi gik M Jig? if iw --XX ' XX? X fa? g 332 XX 2 ag, AE?- XXX if 25 .- E EX XXX 2 ii is? ff! -wi? -XXEXX1 S X XXg 9253 I 3 35: 'WX XX X55 2? 5 5 XXX S! X X?ii2fL2gXE55i3!1l2X Em sim ffgtgix SHXSXXNE WX 3 X gig? sgg 3 53 HE VXXWXXXX WX XX XX X XXX,- XX XXX W2 5551 .XX fi! E lr 5 T252 XX, X X ,. 5 E EE . 59 'Wi X X X? X - ,,., QQXXEXX SQXLXQX ET? fXggX2l,S P XQXXSEXSXX-X3 XX? X 55331 X ,X S' ssxgm E XX K9 ' 1 X355 ky X K, 5 51 Xi Que QXXXXW -.EXXEXQSXQXXXXXX 5 X sag E X Q3 ,X ng X LKSVXSFI 7 -X kgmg L, g X X X E? gX1Eg535X-ig . 57-EQXEXAEQE X . A 55232255222 25522255 E E EF 95 A L' 71 - 4 X- X f E Q X558 WEEE' X3 Q 5 355,32 i 22 EW Eff? isiiff fb: gig? F5 -X X X X LXXXE XXXHPXXEXXXXXX 'XXQXSX keg Sl 3 X1 52 2 5 ? . X -- Ava f XT , Q, M X ? X E1hX33X'XQQXi5ggXgggXEXXEfX'iXXX ZSQXQTXX -Qffigzsigfy is FX Xi if 'fife?'?E5iiX5 " ' ' ,,.,,Lg,i2X K X5X's'Egggg Silifhig XXX X Y' L X QX-XXX -XXXX. wi SXX K XXsXXXeX wg-X-HXXXX ' X ifigsfffk Ev X ggi? W WTXXZIXEUX XXX XXXXSEQQX-gg A iisgwiibf XXXWXXKZ XXP 2 X Q53 22335 252 ' A X XXX 555, ., -,S -jg X7 iii, gf? XX XEXXXQXXQQX'5XXXgXXaXXgggEXXgf" XXQXXXXXX - XX-XXXXXX1!XXfSi?,!eg3iXgEgg5q 53: X XX 5'-EXT - 'XXW inf? gaigi QQEXXXHEQ WX I - -ia Aw Waigiiig- XEETQSQQEEZ ? E X XXX X XXX.STfs?5igXQXQX , X.Xj .X-6,7 SEX X57 - .XXXL X5i,,,515 -X . X X XXXXXSXXQX X . gs ELS MXXXKX 7 - ,XX ,X X553 XX A ,XHS?Xs. ff? ,--XX 33,55 . KEEEXXW Xl ' 55? E 5273 -XX ggi XIEXLXXYQXYU WEE? LEX, X SEXX-sw -XX Xfgqfimma IXUS X5 LZ 'QXXXX R25 Egg? X 35525 Wi HSXEX ffiim ig? XX Xa X 'Xi 5 XEXQ 5X X ,. X , ,X ,- XX XXX? Qu . 2, : ggi QXXXJXX gLXfTXXgX'i QXXXXT 2 X XXX XXXXqiS3EEEi X. fi X :X X X 583' XQXXEQQ . Wzixsfk i XXX Q Xi XX 5 X XQXXXXX XA' EEXX ' XEXXXEXXXX X wsf 535 5 SMQXQ -7-XEXX. 8 law-iii? gf , ,.,X XX. gigakf XX -XN XXX XX LXXXXX-XXXEEQXXXQX Yfwlin L HEX 351 XX -HXXXQXXX . X -XXXXX , X ,- .X.Xs1XX,--XXQX-X2 ,.,, X- ,h, XXX AXXSXXX5? XX , ski K E EQXXXEW XX' X ,jf X-S5 f XX- ,XX 1 X .- XX ,3fE i4 XX'5giX x- 9 1 95 X X "W X XEXX XEUXM X X H2X5XXX-X32 SQ' M Snag? i?f'?gf35XQi9lX SXXHEFXWSE-lx Q X .X -. . ,,,l 2 5 5 ,XXX fi K X Q-fg42QM EffXiaX,fEEa' :. XXniXXgX. Szifffka- qgiXXs5X,x3sXXXXf5Xgj :.g X ms wh- X,--XXX QTQXEXQXXEQXQESQE 52 XXSQXQXTQXXXXE S 55 ,X ' X ' Wiwgieiii--21-QfiiiiffkXXi553i2'viiQ?5EX2XffXX?i3efXXiX5gZqfvfiig mf SA XSWXEW1 W XXX X X -"XXsaXXX'?1-IL! X Z Q g ?Q21Xgjfif222PLQ23' 1-' 'ta 'Q -X gk .. -XXX XXX, is ffQ g' Xia35?Q'X 'I . ' W' ':iVi3Xff7X?XLX'5,f,A We ZX 'B' X, W- X XXX3g3xX,X?XXXf2XX EXXXX me XX XM 9 X ,X 7 Vw I' 5X XXiQiX2i 38?--Xifnejl TSEEQXQS 35353525 B " M 8552? "2rv?E+X,XXXe2-'if 3325 X XX- XX.XX555??3f5XS-XXX?gXQXf+5X5gEXX5 X QSm1XXfw!U5XgXl E X Tfflizig X ,X2s?2iff iWX1,35n5XX??3fif'3,'iii 5 'CX X ZA X 31.21 X- ' , if Z5 gf X 51954 5'-422' Xp Q9 gg ZX ? j 1 iXX1XSig,X1.X QX3 XXXXXXXXXXX XXQX-XX--X igjgwi 1 f X KW 'XiXX,i--fXWXX- X1 355i1'133f5 -W XX, L V ' YSXSMX X 755 V 552 Xifigfg XX Q X -X 5 s XE ii? Q M X2 sw S si qw X fbi wx gg X N QXQEXWXXZXQ 553 Mm . . . gig? X Nxisxziiilginzs 'Q KSN R X We X 5222 SX 92fT,zT52iX' WEE, QXX L I gf, X XX X - EWXXWXX3 WXXX X 2' X' - -X ,,-XXXX ' ' 'ii 'Xi Qfffli' . ,.., - ,- ,X 'X - X-XXX, XXX ,X if X-gAX.X'1,X KSXLXQL Y 5- RXXX, A A fy- ., X, .w,,i,7,X-55 gXXiXXgXX5 X 57 8.7 A . X-X,- .- 7-fi X l ,gXy.g,g,.XX EXQQXEXQEIXQXXXQQX 3-XX,XX-XX-12zZXi?XX3i5i22:1 ., ET X233 'Xgeg Q95 'X iX,XX NXEX' XX' ,fi XI - XX QQXXXI -131, 25QX:iX:z-f.Xf,iXX2 f.X X wl5,' XX QXXI XKXXNX XXX X QX 'EX W-?1s7kX2i-XQXXLXQX XX X XXX X 2535, mm 5 gX X fX5XXsg?3,XfXXfg,W2XXfXiX!fXgfgQEX.ilgX1gX XXX XX QXXXSQX SKXXXL Xi K HX WXXVXX,-,X-X.X XX- XPXS5qE:X.XX1 'X XXYSX-1 WXX XXEX-,, XXX..XXXX -XXXXXXX X,.X- X X SXXXXWGX X.,iX,? X X, Wal wg -5- YQXXQXXH Xvgsv, Xigi, Xhfggigqg-q4XiXX6QgfXing K iffsw ,,f.ih'Af'g'ii?i' XXX ,JJ Xi XXXQQWXQXXJ X X5 X 'i X X S V' SEN. f5XifE5.S1'I1KWXSz Vf'Z"2X' - 5 sm ' ,ML-X:XX,2s:i5XfXXfTX X,-ig STXX 5 XXXX- XJ XXX XX XXX 1-X -XX ,X X xii XXX-f fm Arif-Zz. L ASW f Xi- i'1vikE,5XXXl XXMXXWXF . XKXW . fX'XVi+XXi Lg wif WE' Liz! Q15 ffl gw, XQXXX .XX,. XQX-XsXXXf,XXX,f X X' aw 4-.' LipXXXQXXXXQXXXX-wr, EEBZQEXEEQSXSXXNX-isis XSX!r5g5si?iXXX,XX'LXX "'L T-EX Zvi ?XK7iiYf3ii5'XSfffl XX ' XXX X r352mi5lX,S4ggXg2X-'EXEXNEXXXX -Xb ,. xg , Y ,XX XXXPL-7,q2Q.AL5g7.?5i5 Xl N X X5 XXL X X X-XX XX4 Y-X X355-1 vXe'sz:5X:- X My-ed XQX 2X XX KX- Sig-Q2,XX 425,--XX Q- X -Q -Xnisffxieiwii 35,3 fs, ii A X. ff- Xl- ,X :WX WE IXXX-X, . VX SX X XA X2 ,, X1,XXvg:- tXi2f,Q,if 111251 Es 5 Ei? ,XXXX in gas X Xi?iggQ5??Q3 Q33 ' siLELiX5i5QQ?1i53f2i fan XX X V TVX XS, :KM iff 5gXiiXLE5.,5X XXX w as f?sX3SXfX.afK X.XffXXf5XXXX XX? X XX XXW X ,E 'W X, X3 XXQXuXX,X,X, 2 X WXXXXXXMXXQXXX K ff, 3 f 131 f ga ,rug X XXX XFX, XYXX XXX XXX, XX? iX5X5fEXXs.X., EH 5 MXERESQX x?iXXSjlg3!2mX 5,5 XXX X X XXXX X, X KXXHX X-EX S' XXXW, XE QXXXXX X3 X, XX15Xiif1,,, X5XXXX,'X, X. .. . an -f sf-in fw.XwPXq'iXX 5 X 'f2XX2n-XXXX- if faiisfif- X, X X XXXQXX XXSXXXXX' X XYEXXXXXX WM X X fm mg! X XXQXQXXQX we f WX fx XXX fx SB ggigggiifiii wiff XXX2Xi53'Xz?2iELXffif3i ' fa! S9 Wi'X V HX X525 5XXeL,pW,XXX if XZKXXXSX QXXXXX X mr X fXSE5XggXX Ms XX 5LXX,Qfils2 gigmzig' K X f qX JEHHXSX, 'Sk X KX Xs EWS? kg! fx XLS XSLXXX X54 SX U kai 'KX HF EX X gsisgv g9Xf+SmXf5iXX2 XX XXSXX 5 152595: QEEXEEXUQE egg XX XX XXX 23,5251 w QM! Q52 XXXX X2 Xi, inwfgzgglugxjigwiffgi ZX! 1 YXXXX H X XX ,X , ,X , XY X 'gf S J ,fX,3Xg, ' LX X 3 WXX xXXii5k,,Xxm H X QQX-H5X?X2EXgg:XXgE5QX PM XX X ilaifiifas X5sX!5f +XXXgmXfXgIX'?fE,Q We ' X --.- f XXXXXEQX-kXg3g435wXiH?5:XiXh-'X-XXsi -sh Xt? XXXXXXe X X X X XXX, Xle'XXX2X,2XXT2XX?iZl?X .X,...Xg.,, ,,.X,gXX!XX A-XXXXXXX ,,--, X- , 5 543fm-f?XZ5Xf?i-efi,5XssQ--XWX XS-XXXSXXX-QXXX R3-siXXX1XXpffXXZX,-XQSSXFXX-XX5iXXfiX-fXi:XXK " K 'XX-'Xfisgii-i2Xfi-f'XX1gXX?-XXsLaXi'.fXMEX?XYQX , X XXX-XX SX XX -2-f'1--XM,gXXLXzXfqX,gXg-IXESX-ffiXXX1fXXgfi-1 we XX ,.X.X ,,,.,, ,.,A. , 1XX'iXXavX'XXXXigXXsf-XXX:-mfr'XX-XX'-LLXQXXX XXJEXX we-XX QKXXXZMX-XXKXXXXX-fzX XXX- XXXXXQX-X -X,..-Xs-X2 5 XIZEXXQX QX-X' 53 ff X X XX se H1 XXs'---XX X XXX XX, 4-XX - ,-MXELXXEXXXXXYXXXWX ' , 5533WQIQXL-EiifXi?E' E A W M. ,X my Ki X L' Xi.E'HfXEXXtiXXffX2'X1iwft2f2ezX5iXf XX jg XXXXXLXXXEXX-X,zfX XX X XXQLEQ.XX5,fX2iXRX3S:X-EQX,1fXi- XXX- ,X.,-.,XXXX,zX,, ,.., ..,.-,, XXXXXXXX. XXXX,XX-XX,sXez,-XXXXXXXX XXXXXXXX-'XXWXXIEQXXX--H XX-MX-X X ,WX ,X., X -XX X-XXX - X ,X, XXSXXXXXXXX.XXf'X,-X-X,XXX.X,. ,X XX5'.X Xue? X, X Sh? Qiifiigif5QEQLi3f',EE5siim4wi ,s,X,s XXX- LXXXXMXX ,XX XX, W' W XX, X X 1X XXX-vXs,X-5X2P5X-- - 5 EXX X' XX ,XX-XXX X XX'XXX'Xg X.X.Xg, X X555 X X X ,X. X XXXWZX, .gs XLSXXXX X X X - X, .X XX - X, X EXE- XX -X -Wi is iiqffgg ,E Q XXX- Vf 'XXX' aff, jlXz.sXiA Xx :XX X Aigwfif--X'5 wil? 1?2XXLXi'iWEXX.ffsiXXX 5 Xa 53255 5f5'X2T,X5.X?5ifAXgi :Eff -iff? .3:5iz?.z'-:XX-XXX,-.X-fi-as 3513i-5 W1-QEZXX-X1 X wi X Z X XQEWYEXEXXQimXXEXQQX?XX-if-fXfXfX-KJ"-'S-I 2 f a1Lf"fzf"U F 'W X''ES2??TX3f.i3iWi'2'-i'X5'X1?iQii?LX XM "X-2-MW' X5X1Xf11'Xt'XzXsXg-XXX? 1154- 7.gXX3fXX5v-X MTX, , X QFXXXXQIKLXXXQQLBNX K Xfg iw ,X XXVXSWX SVS, X3 X X .X 'X X' X .-.51-XXXQL ,Q , ,m . , .XXX X HX .,!X'.Xf,-W Xff 'WHHQMEY 'M we XFXX igxvs XXX XX X XXW XXXFE X., XX 5' Q- fi LWQX,-ffii 5375 EXXXXQXXS5232XQXXgiXXXXXg2XXwXiXX?X,g2XXXX5,EXX5XXXX:XX, X NX X nfggly 5'Xi"'5-ggii wi N32 - X ak 2.,XX 'X f -'Z-We-IX?f1X?':iifXz- ' - H X -X XIX " xxx SWK :XX -5X,Xff! +51 'X' XX .X M X 5 mg 'K XX 'V ki we ,,XX'-isf.ifXii?ii A523 X: 515512 ss, 2sqXXQ5XX?qLXXX,X,i5XXXX ?X,.,,,LX25X,XX3?ga '.Xs X WX., XMX -XX .X,,X,-XJ A' i X XS XX! X X MX V X ' 4".. mpc X X XQXX, X ,XX X5 -- , saw -M21 2 N LW W 9 XX -XX X XX ,.X . XXX X ,XX X' XX wg EXWX-X -X ,X ?E?Xi1f5 X'lX?fX'?2if?XXi2X'? W we .E 532 A Yi XXXX QXXX X51 X9-XEXXX iii-if - X X .33 Xl: 'f .K SXXXXQXXX, S LSSXPXEWEFX i2XXXs1XWEX XXEQQXHXEXXQX hp X-XXQXXXXXX Emil .4 5 Xji 5 .S X Xi? X sm MW jfigsi V X XYXXQXX '-XGA X XXfXXfXfsuXXiT5,X27 ?J5XXgX2X51XXX'5X5iiXsv'X5'LWX X Q25-?XX'ziX 12XfXX1XX'i ew XXX-XXXSQ XXEXXXX X ii! 5 mg X5225X2,?X2i 3 A XV Xlfi X SXXQXXAQX XM H fir XX' si X XQXX XXXXXX XXX. X55 Qi QE '55 :XXXXX.XiS3fgfBs.f2Xe2:gX3g XXXXEXXfXX2XXf-XXXXXXW " .XL-:X if-EX QF fi X X5iWf1i3X39XfiE25iXXf55X52'1X'X" X ,Sw-XXX-.X RX ,X S S 5 K XM We X -4. 5. --fa.. --.X.5,XX,iX-,J.+11,-Y5,-XXX- XXXXXX ml? XfXS2XX,X,X5X-XXaXfX-. XXX X,-X-XsgfXv?QXXQ:21'XzXXi.Xi,g,X XfLf352Z5XXQ2X,1Xi.z f 2 'XX Xgiw-ig XXXXXXXX XXXX5-XXXUXXQX-XXX XXXXHXXXXX XX-X,X',3,iXgrg an XX'fX-XX,-XXXXV ,XXUX XXHXXQXX gx-S --zXLsi1-X'XXEX-ffX-XXX:XzXfX-'XX-X-,:X3XXXf' iXxtXX-'X XXX 2 mX54ZXfiXXWX:TZ'f+XLiXff X?XXK1Zfi:ZSiz5'Xf'-X'- X-XX f2sivXf5XX23 fX 'kim XU GX XXQX S -XXXXfXif-KXQX +XXX1X5X-'XXXzfXsXXg11ggXXX1X .'XXXX'XXf!:i?igwX+ ' P 1 '- - X, 4"5P1f1k 'iiU5iiKX,1"f33-X4ff?--Ei'f: X - X?- X XtXXf,gfss-XX-XXXXXSSw-X'sXXf.XX,X --s?X?XS2a:f?!XXfi5iXX'?-fl-sf-, -XXffX-WX Q55 . W - ,.EwFXXX-XX-QXXXXESXQ9'Wu XX- .XX:12'.,2X 5-'E-5152355-LEX,-X'-X.Xi Qivf EXQXXKQFQLQX-XX'QE'g5QX?g-!Xi'X5,,i'X.-'Xig-'XX219XgX'fX'f 'iw 8 XXXEXXFX XX XX.XXXT2X-XXX4XEfiXgX.X- :img-X XgXXXEZXQXXEXWX-XX-Ki-ifXX .X,i'5"'LY.3s 'H S S2 XXX X MXXXKXE' I five' WXX,-X:XXX-fi?-fiXXXXXXX-Zi, X? K ,XKXXXWX XBIXXQQXX5'XXg2ff2XX!X2-sXQXXSTQSYX5f2fi!X5?XX-ai31-XQIXXX-I X X X MX WeXXX-XXWfc?-22-ff-W'fi-EXW-fi-w1ffXfXr-fa-X X K M 5 XXXXES SXXX'X916,WSs'T2i:3,-Z?g',K?XX92522RXXSHE-s'XfwQX'XvXXs'-'1 XX X XXX-ff-:XXXXMXX---'.z-'X.XX,if,XXX.XXX,fiX-Xg.XXg:,2Xi'1X.X X gh W HX if53KX5iX233if?-HEXEX4592iX5fffXXfXXE+fiz5fXXiXXXf X X XXX 'J ,XXX X V? XQXXX, 2532-EX52 YTi'E?i5i25X1L5 XX, , WX 5555? XXXXX., Efiil, ' lg AX i'k7KL'?34XXf:L25ais2 :SX X W S55 E23 XX' X' X Mega SE X-, X X X EM? HQ if E 5gXVgggM'2 XX1fXX,XXXXeXHXSXgXM X .Q AQXXX-555 XXXXXQXWQQ-XX, Xf XXXL 'HX Sq ' .BFig'752AXg"3513'fxXiE2235i'2XXQ2iQiES 5XX5Xa:Qi5--XfiXXXXgX5XfQX-Eigiifk X . .X Wg,-5, ,XXXXX-X WXX mist ggfwigggs X EXVBX X-XXX ,X XX,-X.X-XX. -,X ,XXX-Xf2XXXXXXXz2X?gg?X2XX2XXiXXfvXXXXfzXffXX fXXX:f2 XXXXEL-X-XM 53 XXX-X KX X,iXXX-XXX-.X,-XX XX ' MXXXXXX-,. -XXX --XXXXX2 XXXQX UXXQXX XXQXXXXX-XX-XXSXXXXX-XXX ,- '-T-XZ'!'K1XLgx:lX' ifYEwg55L3S?2EXX55LSf5?iifEEf5Ui52'1!sXffX X XT X XXXX XXX fs XXXS XX XS Xe ir F M M ' f ' M- X WM 52Xf W fl K9 X XX ,XXX X KK Y X' 5 3 5955151 X ' e X Rx K S H K 5 A XX X ,Xia EX? XX7w-XXXXfXXXv-- ?XX-fX,,fXs2X if -XZHQQQQHXSS51E5'z3?55XX5f2?1zlXfXg55X?ZX?if,vzgEfiEXXQX XXXXXX-XXX XXLXFX, XXX--X.X..X,X.XX.fX f XXX- ,,... X. ,,,. -.XX Xi' 5513 X59 KX X 5122? XXXXSXXXM1 'i gf-fviifff X:i.XX.f XVVXX -XXVN X 25 sp if 2-f'12T?fw52z1?5X'-575 XXXgXXXX1fr'fXX--XXXX ,XXXX W? HT X2'5?ifXizXl?1zfX-, .,X X vw QQX-XX,-' Qx i3ff1',EL'l. -I5-3zzXEiXX?X?:z?Efi5X2iii? f ,XX .XX XXQXXXXQXX-if ' XXEXXXXQ -Xe x .X ,f X-TX XY X- WX V X XX-gXX:X ,Q .Lay WS nz.-H, !'- ' X--X-.XXjX--, X X XXX, - ' X.. .XXX XX- ,X'+X.X.XX X. Wal.. XQXKNM .fXX-X-f.XXfX,.fefX- S X 'XX XXXXX XXX X ,. .qw XXX- XIX Xi-X5 XfXxXX':ZX: X. -SX .aigi'5fXXXL5"X!X, ':XXXs11Xf',X XX-61 2H23iaefXfi+X?2aiXgXgXX1' ,.,, X:9.iXXwf1-Xff gfqQX.X-X - KX - XXv,g?XX 5-52s15aX5iQXQXQQMPX' fXffzX?fXfXXXX XX-3 XXXQXQ-1',XgE2i1i-XfgXX 'fgg'Xg.QXg2gXggfjX--,X:, Tfi1XXK!'Y1-Xa.XXsXfl'Xf'XXvff X112 '1 XM LXLX-XX-X,XX-X,XXXwwzX,5Xs.XX,XXXgX,,XXX- X s .. XLXXXXX X-XXX' t-.XX,XX.X-F EXq,i,XX,'g,,QXmXX.XX vgxw, X ww X-g2,iSXiQ-K7 ' X life X35XA2i??33s2X-ffiSXC?iqi35252QiffiMvX,X2 X E XMXX1 XF 7XfQ?3f3ifXk-XXlgXQXLi?Q55iX5gX-L:- Ki WTQXSEXQEX X.sXfX--XXQXX XX-.X5.X Q-X gXXfXEXf5iX1Xfff?7H5''XXX-ziiyfX? 'XXEXXM -QQQHQXXXELXQQXXQE XfX,Xff:QX:fXX Hia -1SXXXX--XXis3,X13,,-XXSQ, ,X XX -Ili XXXXEXXX-.W X A, ' X -XX,.XXX.X W L f X XIXXXQVXX,gi3?a3igX?3Q3Es?XaQ2X23e2?+X2fX1'Xl ag., . ,XsX,,, XXXX5f:XXXn5 .XXX X X- X XXXX'f5'li-XFX -,V ,X.X,XX,,-.XXX-XXSXXXXQXKXX XX- - X-XXHX-Us-XX CXX,X-'Si-,X.XXsQXXX35 ,X--,X -X-,XX X, XX- X, XXHX X i.zX,X Xg,Xf,5,G-,, iss ' IX , SQL QM EXE? gli, Q XXX -,XX XX- egg- X- 55,5:XQXXX-.XX-XXX-QXXXQQXXXX EXQXEXXQ X-XSXXXX 'film XQXQWSSX ' X?fgX.ggseg 'sz iw SXSXX X XX is fX,. XX- SXXXHXXXXX -XX.XX XX -XX.,,X X, X1-Eiziiwiqgf SEX ' ff?-X XXXX:sX S vXXXtX11XXX.--XXXL-XX, X 5 .X X,.z , -5X'X22?iX?1-,Q X-11: -15X -X3Xz2vlXXQgXf?qg?XXf-'XLXZXQ ge: s , X EXXXEXXXQXXXXTXZ- -X XX, X X wr: XX WX, X-f-- ri XXXXX1 X-XXXXa-,X-xXXXXX,XXXXXXXXQXXX X. - Xvf-XXXXX-X XXXFXXXW-f,XXXXXxfXf,. XXLXX :,:XX 'KH 4' ' XX 2' IZXXXX ff Xfqwz , ' X 51-X ,X - , ' ,X XXX -1 fgx-.X-,X,XxzX.Xi XXXIX- z3gXXX-X, sf lX,-S--X,-XX,X5Xge,-X --gg-XX-5-2XXXXX,XXXX-XXXQ2,X-X, --- X!i5XXEXvXa5X,.XX:' ,-SM' W--ff,f g,X-X XX-X,.X XTXXQXXXXXXX-'X-efESX?XzXXXf2XfX242XzfXX,-Xf52Xk!WXXf-X-XXXXX ge2XXUXffgffXggfgXXw Ji -Xfiiiifiifwviflfi 1XXXXXXXXX-XXXXXeXgXXX-'- .nXfii?1i ?iX4s?f55 JX Xe:-XXX if ffXLEXXQ-2X2iX'Xf-X X XX,-XX1X,Xf,Xif ,. wr s-XXX1 ,, XX X,XX,X. , X-XXX .,X,, L-.XX XX XX X X WWX ' QXUXX , XfX.:X1'XX, ,.X:.XafXg-XX .X X, ,. 111-KX-XXX 5X:iXQ9X- - X-XX - X:XXfX .XX-. X.:Xx S W 'iii-Lifif Zlibfl " 1 IXX. 2 3145 95 fb X 'XZ Xygw' :lf I-E'?XY5XgiEEifKX?XXX F XXXXX-SX? LE ififflw-1 A,'. :Q ? X , iwXsX2i1,E5XX-XX-- - E 5 1 5 s E 3 2 x E Q nf, , nw--ww-ff:--?m,, lumen- ,,,, ,, , Nw- ,wuumwwrrf .nur , 1- , ,, , , , -Jn-nn fy f- 'Smale----ffl-f ,J---r-rf ,, mg-1-:M W, - , , Mm , f ,, -is-awww , rw fm, -W-f---, V , wmumm E 2 3 1 E 5 4 , f Q 3 g s Z Q E Q E i 5 E 5 2 mwmgff-w,,:,: -,'.. -. ,-.:A,.g'.- ff ,.,. I1,-,Q 5..w,.-,n f,f. .fr ., -f f J, ws'-fl,-g : .,,- -7w.'.:w,1, Mg, H ww-ff 11 f-wm:Q,f,mam., , f, . - .V . ., , -.Q mmswemm f wwmwnwsam-5QiWez:mgmwm-Wawwwwasfaaw,-wQwwaw:,wwv:amwV ':f,fvw,gzf,-W w ,. . X W L. - V Q 5 1 2 E S S E I 3 Q 3 i Q S 2 2 2 5 5 2 ww.:-amamwwmw X ,i-e-wmmmw-Qumm- -wmwwm mn 'ummm .mumxmmw-f-if-em... --fm-wssa---aww:LX:f-wwiwmiv-mum:f,,f5--:-M -,.,-- ,M Y -fmmmmmwmmxmf ww-fa-1-Aw:-1, www We-www-,....M..gr--' af.mmmc w ffm.: - -: f1,w5-::w,- Qmwnamgsf-www immjww-mg:mwwmgf,. V: mm,-W. my uf Q w -f if ff Z 5 5, ,. 5 E 3 3 is 3 J 2 23 5? 5 E 3 gashinatiulx To show our appreciation for his efforts to improve our schools . . TO thank him for his never-failing friendship for the Seniors . . We, the Class of '33 dedicate this, our year book to lf' iff! LESTER N. NEULEN, M. A.. Ph. D. Page Tlfineen WJ' 2 Q nm, yqpmvlwri 4 W WE ""'?"' 5 1? 'N rx 3 M Q 1-6' A X L W WMM' S' - ,Q t A91 : " if WV? ' H" ""2'f"Ms ' f: .. H A u Q' --iff-' . 1 w- 2' , ,- up gh. 55, s . fl, .M ,, . , ..,. 21,45 - 1 Q' ,. 9 , .Q .' 1,3 fy' 1, . 1-mr, ' ,, -'Yam - -" -- M, -:N-, 'A .. L. .,-:ye-1 if Q .- - Q WX? W, gm CHARLES L. LITTEL M. A. Principal of Teanerk High School Page Foufleen 16,-1 Qwglzzf' 'dang' ?fE5"Q Mx df? 'N 'HA NWMKW ,gfmffiik ,,. 419 -K-Mr fiwinlmixlm , f. , . " A im- . A---:' YLWQ' -wfmwaa ff: wb vw-fsfffis - fu ' V.'fiQf-1'::"f?1'?3?i11.-W? ff.-1:35 J ' 'ff .. O . mgqzmigffv- R t, QQWQ -m:,.,:.f..,:-Av.. ,f6:,!,Ic,,,w q -:-x--:-:- Q 5 . xv: I 5 , MARINUS GALANTI, PH. B. JUNIOR HIGH SCHOOL Vire-Primipal 1 4 ALBERT j. KRONER, B. B., B. S. SENIOR HIGH SCHOOL Vife-Prin fipzzl s 235 s Page Fifteen 0 tg I" , M, If . , 5 -I lullIlHlll-Ill!-n--nu I lug-- A' f' .l"' til-ln: --nun ---u-nu-ull: M- I M .OA M DI U KZ it-JJ - ,f - A A L. C Q G' I cf 5 BLESS? RD I xx . in L 1117 171 Hosffzll 777 A' '177 ... J rf-6-'vsvx '91 b 1 -QE: pk an-N IV-fNr'rxMo gnu Dlbli um 'I 'I 'I 'I -I 'I Nl 51935 in Q 1 . IFJFAQ-5 Ave:-ws f ? A .NAA-J Cf'-iii! f'r-11-ravi I U l l I A A mis R Ani.. url "' W 5' gl i H B Efixv S Q E IE? Kgb,g mmm A Jef , L ,F-1-:fm , W auinzv -ox - 9 in l Y T'- ne. 33 n 31 11 26-rw -A :Q-E32 u'5w ,U--6,1 -I Qwafv ,1 M EK 'P 'cg CSE, F ' xg? l':AR?gJ l?EET J 3 www 3 criqiluv . Jw rzzzz QQ' awk, ggi V " fm ,Arg Q-NX-,My ' 'S JJQWU 04 -7 3-may , 'E , " U1 f-uDv'D 'D 5 'X SL-x,-.V Z - XV 53 ' ia f iff' cf. j - Q- Q! 1 1- : Q: P I 7 ws: L, , K... ,mag Q27 N f f 2' I P 1 63 A Q U 1 f l X - !'TS HN MAP OF TEANECK :ef 5 K Mm I+- 1 , 5,41 if 'nfl .gzfffsillerl A- -E-wiiissmf I -,sages if 1512: it l ig sl .i P-L W' X .i A ,, A 5 : vi If, . , . E . H 555 ,Rs : 1" ifgitiisggiitfilifi al, Q .high X v?mf?iLf,LsgyEu ii, M A if 2' '?E'5faii5lfl5iI,:L, , -.K .- . ' 'ft K I K df,o.Xfgt5 mlgtge, ,giwz,.l,,,:f ,, f .. ' ' fl ff' iiifflih?Stlgiiifltilliigiilii pfaiff-hi, ,A itz, ' 'Q -if -i' W : ligiwmisfvaiaiillt :Ls5fZLfzf'iwf'f .uf t A xl-,tmggggjgwzi Lvsggiigisfitzf iafiiilewsia f':s25?eixff',vg uw K ,,..q.- . ii, Wftfi'.fs VL!'ifl5ff. gil: v fiffii i Q Q, qw. li lilm. ,f ig Xi pi1gg,waagsgigQf,. .,. git Sm, gy-5 ' Y can , wi.. 5 iigiyigig f 1 5 sl t,:,-.i f-'7- waz ,f,ffwJ fl,-:tx.,t f um . , , P'5 '4"""' , ,M ig,,zzi:v,,.i,,.w.i4: S if fiswfm1af4f:f,sf,g:v-1mar .--2z::i',z1--in . wiwzswsstiff1si'iw HH- ti ls as if W W mr-- :,,,i,-ww it , - my A-figs?-a.: 5- 'Wg it My 4, 4 ' 'M' 'fx' MF '-ff1fgqizwa2MGSft,2is'5Qwsgzaikfft , I m 4 4. i. as ya , . ' " uw, A1',f'12m2a:2?3fi?2f,QfaQliissfftgigitaie'izb-fits1asSSa22f2qg'1:sfEizawiiitigfutq5 1 Q W if if 2qaigssitsggwitmffrififilizgit fwxififiiwfwgit ss,,iagngEgwggg5gg.i Y' ia, yan Kqfkfifiiifiii' .limi 9115 gzaemfiifvi'fffiftiiiflgqatg ,, ..,i5,,,L:,X,s,5nW 1 e fl iw swift-1f,, ,, ga rf 5531115 ,. , ,QQ . . kiwi kiwi iffiwfisf'K1"tiex,:eLr ht''i-fLfa:+f'1tfzwif iotntonts 1 it gg' qt? .. , ,f BQ! i i " .. sri 'Est y zl.z X ii ., ,L t ,L f i A ,vw '-i'Z,ff -'iiiiifii fls , . it ' ,.,, -1 meta N 'fi ,'.s'1--as - . 1 5-w 7' .ta i .'fl+s ,, ,. "7'g, i xiv gf' 'lt' A at 5 125 IQ' 1'f2'fX' -v jng iyf in wg 5 it in flsg5 ,, iE,t,.' it ,ftfg5 x2Qzfsg111 W - S 1 W e ,Q 1'2ff3f': 'W " if lv l? i :s'2La1,fT122'fwJis.f1' .ifgiiif,gL,'.i5-51i,'rnt?Qt1af2,hias w a 1 1 a ,igizilg ff: 'ft fifty 'Q Efi3,l45:i?i i1'jJgi':,,.22L5, V liiiiilfgil iqfilifil.i91f'fW2,g "liim:11i27'i ,, ,t:5g,c::.2g-::::l::. kH,g--witfw, fi ,f J za- ,. : , , ,," 7, 1, zz P: M-H :J-tif-fz.vs5w'1fK?'I-19-'A'8wUfXxxx" ' .' ' ' Q4 - 25' ggsm-11,3g'Q?xQTuf.gQ? fi, iimzi fgfwiii--Zg1,'351: ' H. . 1..1,,.. fsffii if,-'Vit-svsiiitfzfffri 1 S . , K ,iff -rw, .. 41. I-Q'w55'.zQ2,wgiq,,w'5'fff,mqa f, i fi H 12 ,W I 'L . ' ,, -- 5 Wtfggfisuzwisezivi at Hi pg School Views Staff Faculty Senior Class History, Will, and Prophecy Literature Undergraduates Organizations Boys' Sports Girls' Sports Humor Autographs Advertisements james Convery Wm of 'WW 1, sw -N gf 'ffl 5 Mmhigfkilllg d HEF S mw , . . ::1 if NWWWSQESQSAJSFUMMSWSWMWWMM 1:5 - - . .fu . 7 bqyx Mmm M: ' STAFF Elsa Lampe .............. Hildegard Grosser ...... Fletcher Benecke ...... Ruth Greaves ..... Caroline Boman . ....... Or'gorz2zotio1zf Orfgorrizotiorrf Ruth Mau ............... ........ P ropbet, Art Hilda Richardson Johnnie Walker Fred Pfister ...... Marion Price ...... Ruth Fleck ......... Bertha Landon ...... Carol Scholz ....... Charles Heinen ...... Ralph Deininger Beth Conrad ....... Pricilla Hamill ...... Harold Luhrs ..... Hirtoriorz Will Photography Pbotogroploy Art Art Sporty Editor-itz-Chief Affofiote Editor Afforiote Editor Brrfirzerf Zlflorzoger Paul Zitelli .............. ..... Yngwar Henriksen Dagney Henriksen Ruth Roclenkirchen Adoertrrirzg Adoertifirrg A ti 12 ertifirz g Literary Helen Dickinson ...... ............ L iterory Frank Wfiedeman .............. Richard Habel ........ Helen Stuart ..... Agnes Swett ........ Emily Marquard ...... Sporty Virginia Gillis Sport: Marion Sedivic Rita Williams ...... .............. P otrorzr ASSISTING COMMITTEE 1 Ar Art Howard Ylfillett Warren Rand ......... Miriam Ebert .............. .. Elizabeth Duneman Photography Arthur Sachtleben .................. Bofineff Dorothy Williams ....... ........ B mirror: I1 Elizabeth Medes Geary ....... Eleanor A. Malleson ........ ........ L jterory ood Bmi Page Eighteen Photography Pbotogropfoy Humor Humor Typrft Typrrt Typixt Bmirzefr Bzrrirreff Bofirzerr Art Adoifer nerr Adoirer Ziff , mnfww ff ff is mf 9h:5re'ff""'M 7 'N '4' 3 'Em F9251 Wigwww immfmw mmmuw-f .. w2:i,s '1-M -A . A 559: vw M M. , ww ffmk , . -, , f gkfglg -t.:i'?j5'f'2lxi:?g'9': ' , , , xi -, ' q "W :S 75 'ii ,- ' , , ,gsEz,g.g-5 ' -, -,---,f-4-1-f, 1 -P ' V. " ' '-'.g,.in, X ' Q ' .H . ' 'f . 'f:-'fav ,.v-- - .M 'W' ' V !"f "W Ez, ,Agk M J M. 'QQ, Q -Q 1: .-, V ' ,A A v.: gh "' ...,,' - . -nv' ,, t -EE l . .,.. ' 414215:-mr. 'W ma G?fWwfW Fw 'ggi 41' hx wi' Hi-lDaq Siaff 1933 Page Nineleefz H' WM, ,411 1 1' fr' NJA' I94gMFl'l il ' ln Vp" li w 'Q W xv "' A A :lj 6 5. 7 . , ,fg?1i.. z:tsggi,.,., ,QW V I -f-ff - "' ' ' ' ' . .ff f 'UL is ' ,F ri: sr' s-. O , ga 'gi SENIOR HIGH FACULTY Littel, Charles ..............................,..................................... ...... P rincipal ,Lai 8 B. A. Nebraska University, M. A. Stanford Becker, George A. ................... ................................................. ..... M ailaematirf B. Ph. Marietta College: M. A. Columbia University Beers, Stanley .......................................................................................................... Typing J B. S. in Commerce, Temple Universityg M. A. Lehigh University Beutenmuller, Margaret ............,............................. ........................................... E nglifla B. A. Barnard College Bream, Robert A. ...................................................... Prablemr of American Demomzry B. S. Gettysburg Universityg M. A. Columbia University Brewster, Marjory .................................................................................. Phyriml Edumtion B. S. In Physical Ed-ucation, Arnold College Burdge, Harold ................................................................ ........ B aokkeeping B. C. S. i er College Croasdale, Claire ......... .. . . .... . Home Economirr New Jersey State Colleg for Women Daihl, Samuel .................... C .................................. ................ B i ology B. s. Albright University jam. olph, Verne ........................................................................................ Phyrim! Education B. S4NeyS!ork,U1aiw9ersityy M. A. Columbia University I . Duff, Glad S ...Jrza . . .... .!f4..v. 5 Y Y B.1mCOlu Uni er! I Eby, Margaret ..... .. B. S. Templ University Fregosi, Olga ........ A. B. Galvin, Mary ......... M . . . . .. . ............. ......... L amz Playfica! Edzzmtiofz A ....i Fremla Hunter College: M. A. New York University . Efzglirb B. A. New York State College Garry, Francis ................................................ Mdf!9677Zdfiff B. S. University of Delaware K ear , Elizabeth ..................................................................... .L .......... Art B. S. Teachers College, Columbia Univeriity , Grovestein, Elizabeth .' .......... .... ...... .... E fzgliflo' ,' 8 I y - " A. B. Radcliffe: Ed. M. Harvard University 1 ' Guilgr, Paul ...................................................,,.................,................ ..,, H mfg.-,f B. S. Ohio State Collegeg M. A. Columbia University Hansen, Kathleen ............................................................................. .... T ypizizg B. . S ,rac e Univer ity A Hart, Gladys ...... ......... . .. . ..... .. Slaorthami A. B. 'ver i of rask Herbert, Adeline . ....... . ....... .. ..................... .. Efzgliflv A. B. Hunter Collegeg M. A. Columbia University Herr, Harold ..................................................................,.......... .... C hefniflry A. B. Lebanon College Hewitt, Agnes ........................................ ...... H irlory B. S. New York University Aldfhfmdffff Hodges, Mable B. s. Kroner, Albert .. B. B. Page Tuienzy Vlfcst Virginia Universityg M. A. University of Chicago. New York University: B. S. American College of Bacteriology Loudis, Anthony ............................................................................... ...................... M uric B. S. C lumbiag M. A. Col bla Universit Malleson, Eleanor ........... ...... w.,. ..... Erzglifh A. B. Saint Elizabeth's: M. A. Columbia University Margot, Marie ................................. ...................... ......................,............ . . . Englifh A. B. Ad lphi Colle Mayes, Dorothy F. .. . .. ..... .. .... ....... ............................ e.-Roo .......... . . French ' A. B. University of Missourig M. A. Columbia Universi y McCalmont, Edward ..........,........................................................................... Commercial A. B. Muskingum College Moor, Edith ......- ....................................,.......... . .. Mathematic! B. A. Penns v ni State College Morse, Herbert ............ . ....... .. .. ............ ........ C ivicf B. A. Dartmouth Colleg Payson, Emily ..................................... Mairematirf Plymouth Normal Pfeil, Jeannette .................................................................. Mathematifr A. B. N Jersey St liege for Women Pierce, Cora ............. .. .... . .... ............................ Hiftory B. S. University of Minnesota Plaskett, Kathryn ................................................... ..... L afirz B. Sgniversity oZPf?!95'1vania Price, Elinor ........... ....,.... - ...... Q .....,...... ................... E ngiirh A. BAS7te Teachers College at Montclair Rea, james ........................................ Phyfirai Ealizcatioiz -B. S. University of, Illinois Rice, Ralph W. ................................................................,........ .... I aa'a,rtrial Arif M. E. Pratt Institute: B. S. Rutgers University Smith, Margaret ......................................................................... ..... H ome Eeofzomirx B. S. New York State ,Teachers College . . . - ' - S ' Smith, Marion ................................ ..... German A. B. Elmira College Vanderbilt, Reva .................................. Erzglifh A. B. Syracuse University Wilhoit, Etzel .......................................................................................................... Marie Life Certificate, Central College, Oklahomag B. S. Columbia University Page Twenty-one , af I , as FL. H ,- 'V is was ia-rxlaasaymlxm ' -Q "f :Still ei 'IT . fi-i. . ' ilziiil , trifle "imflt'?5l'll . .Q JUNIOR HIGH FACULTY Alteneder, Louise ................. ' ...................,...................,......................... ........ S ,D elling B. S. New York Universityg 1.1. A. New York University Bossler, Laura ........,................................................................................... ...... . .. 'fiery A. B. Pennsylvania State College , aug Clark, Margaret ............................................... ..... .......... ................ A rl B. of F. A. in Edu tio , i sity of P nsylvan Dvoryak, George ........,........... .. . . . ......., ....,..... ....... . . Hirtory B. S. New York ' si y Epperson, Genevieve .................,........................................ . ................. Home Economirf B. S. Columbia University: M. A. Columbia ' r versity Fornwalt, Russell ...................................................................................... I7Z6llZl.fl'7'i4l! Arif B. S. L banon Valley Collegeg M. S. Pennsylvania State College - Francis, E. Frank .. .I .................................... . Geography B. A. Ohio esleya University ' Galanti, Marinus ........... ......................... . ...,., Q .... ' ............... ........... E nglifh Ph. B r n U 'V ity f' f .4, .4 ' Gibble, Walla .......' ...... ...." ' ..... .Qi ...... 'A .,........ Social Sfiefzcef . B. . estchesten, State T chers College X, Gross, Mary ...... ..... ... ........ Waq ....,. .gf ........,.......... Libmry B u nell liege ' . . I Hill, Hlelen ......... ...... .. .......... . ...... .. ........ .... .. Mrzilaemazzfirf Paterson 5 e Normal ' .A , Holuba, Josephine . .. . .............. . ...., ' .. Efzglifh B. S. ,U i atio , Bloo sbu D ate T Qhers- College Hopkins, Alma ........... ...... . ........... . A ....... .. .. . .... .............. .... G eogmphy B. S. 'n Education New York Univ rsity McGeehan, Sarah .... .pam .... .F . .K . Alazthefmzzirr East iyudsberg Normal f K ff D Moller, Frances .......... .... Xkflzxrdlfmaf .,................,................. Efzglzrla B. A. Mo tclair- St Norma 3 M. A. Columbia University Mounier, Margaret .. ............... ij. ..... Home Efofzomirr S. Drex n itu e Netts, Mary .. ...... .... ...... . . .' ................ .................... Englifh . B. itll urg ollege Q0 I, HJ S1 el ose hine .. . .' . ..... .. ........................... 1: 01" PP 7 J P New arf: rmal KJ ix ,V . , f,f A A Smallheer, Leonard ,... .......... ..... " iff' N V York Univer ty Steele, Freda .. . . ........... .. Geogmploy Bl nes urg State Teachers Co eg Tepper, Edith ................. A. ................................................... E ..... .... H irtory N U B. S. Teachers College, Columbia gniversityj . Wike, Orrison ..... . .........' Q ....s.f...1.-..::.e.:.f .... .... c..f. ..... 4 fri:-Hee. ..... Geography Westch ter State Teachers College Wilson, William ................................................... ..... .... E 1 Zgfifh Paterson Normal: Montclair Page Twefzfy-lub . W ,,.. . 1 I 5 T W I 1 V 1'-, Thomas B. Snow Charles Heinen Miriam Ebert .......... Hildegard Grosser Ralph Deininger Charles Heirien Thomas Snow Miriam Ebert Keith Monroe Reva M. Vanderbilt, B. A. Page Twenty-fam' SENIOR CLASS OFFICERS SENIOR CABINET Dorothy Williams Prefidefzl Vice-Prerident Semfemry Treafzzrer Marion Price Betty Wiqliams Harold Wahl Wilbur Jacobi Hildegarcl Grosser Faculty Adviser ,M :,: Egg. . X X ll , XX X,X,X , ge , , ,... ,, gl.. XX ,. ,l X ""H ' l s ,L , ., ,?,'7'fX 'XX :- ff' .-, 5 4 'ij-..X.: I ,X ,MX . E , 35: X , YXXX -- XX fm-XXEX VXX,,, XXXX'XiXXXXX- .i X 'XJX "lim Q 3l5?E'-'W X X1 2 XX XXX X XX X ""'1-XXXXXX' X will' ,X REE ' YXXX XM' 'Sm lfzfgfs ,. XXX .XXX XX, , XX, :XX X X Xlglllt 'X XX ight il l Xa l' 'llr fi S S 1 ggfgl X XXX-X ,' 'S mils, l ally. XXX :avg X325 XX jg N xvX,j55X,tXX,XXi X 5 tl XXXXXX X9 ' i5j5l3iX2XX t " XX XXX,g ' -XXX-- ' ' ws' Fig' ZFX' ' XXX XXX Xigi HXXXXXXXXX Xu XQQXQXY X ,,,X, ,,. ,X -ug, XX,XXX .: i A ll . ,X 'QSEX X XX XX Q E Xl X , TN Q -XXXXX l p -- X Xm , X. .. ..:seXxXXmUsxz Q, , , XXX , ,X 2 ' X X , .Xj5- XZZXX F X-- X, , X. ,XXX,. XX XX. K. X,5,X 5355. .. .., X. ., Q. 5 X X X X X .. X AX X--XX,-X X XXX X..XXQ,.. XX' .V :,XE,,gg ,XXMX -XXX,.X 3. is .,X. XX- XXXXX X ---XX XXXXX -.'..s"s:XX. . X XX .--wp: X,X.,,,X, ,-XX. XX X , X,, X .,X X X ,Xl XXX' " ,Xiifliwii ,XXX-, "wif MX HEFYQXXK ,XX ,Xi X, -XX ,SX-X XXX? X EfXl,X ' 5 -..mXXX:s:XsXXX X X .. XX, .XXX XXX . X X -X XX? 'NX XX . ..,,.,:, -, ,.sXX,Xz- X ,M , Xe X. , Y? X .X E, , . X,X 'Xe - ,,X ,X Q25 ll 56 .I 5 W5 , Xl 'Xl flili' l EX Xf'X Xl.l?X'X X 1 XllX uf 5 ' S' l X l ' lil , WE X 5X5 'X 'll ,,Xt f'X' ,lf X Xf4X,XXXX, , XjX X ,XXXXXXXXXX . XX XX XXXW Mg 'XX XXX, :'X XXXEX E,-KXXXXXX , XX , g5X X, XX XXX X XXX K EE, ,K AML EX EXE, EXE XX X -X' EX XXXXllXlXXX XX XX XXX X X -tl X ,F X X Q M XX mxmm-new K liiflw f "' tt '-l'll5ltll3llXllllX"XlXl?lX Xlll lXX gXX,XXXX X Us . QXXE X -XXX X .X XXXXXX XWX 'X,XXHlX' ig X el.: X 622535115 l ' NR ' XX ll lXXf Xl, X XXXQXX 'X JXEX lift X ,X XX Xt X XX Xllltpgif XX All-X XS?'3g,,g3X?lgX ., ,,1 X X X X XX. .. X. V Xi , ,X QzXX.,.,..,,,X,7.,,.iEXX XXXQXXXXXWXX-Xu fe-Xwrlf-H. WXRXXXXXSXJXXXWXXXX -21-41,-il iiilfttiiisil ' '5- ? E -X .. i XX " ,X X X my ,l VQX ,XX X, X ,XXX QXX f"fiX XX , XXX ,Q XX ,Xg .. N. X ,,,. , ,X X--fe:fX-2:5552-2fXX':,' ,.-X . , , ,, ,FX ,, Vg X E , XXX Xl X X Xm X it Xl Wigs ? lil? g l I llt X 5 -XX X ? l , 3 if' gl IV... X -XX- 2 ,Xfamll , H X ,- XXX- fat .X X Z l XXX X X Xigllll X Xe,' X ' , l Xlsgll X iii PX XX 3 ltslhel X X X X X -XX ifirlgtg ' EXlX X l 'X lr? ll l ' ' XXX Eg NX E , t,X E X 5 lil X E , X ' , X, X XE 5 lf l l X X l , ' X ' 15 l ima, MXJXXX X 'tflr X 2 ' '+liXlf1X ll E MX. ,1:g,X,XX.X.X' X IX 5 X ,5XXiX,,X3,X X X t ,X Q X Q 5 -X gXX,,,,X,X,X XXX, ig l xi X ll' 5 el'5lllSijgll52 2Xj 'K' ' 5 K ," is Xgililgg X XX 5 1 XXX ' X X XXXXX, XXX XXXXXX, 'lX 2,13 'WX X ' llif X sl E NX. XX X ,gg X 5 , lllg 'XWSQ XX9, l X ll lrllil XXQ XXX ' KX . X XX, l l XX lr XX , ,,. X AX 'writ 'X l ilXX XXl5ll - - XXX 2 ,X l 9 X gli? ,,., " ' - aX1,::- XX" z fI il'i3'lX1X - . - X,X. X . XXXXW 1 E , 5 Q K X li! l 5 2XXig,X ,- X " X X X .1 - -, X., .. X XXX- , X XE l ' ' lg-3 , X,-Xt' X 3 j,,gjX , ,i Xf--g XX ' X' ,X SEX 'E 'X ,,1fX!Q ----' fs-12225531-X2EE311,XX''.,'3QX Xl . X X f'5 ,XXXL "XX3tX'1 ' X --X-- X -XX ,X!fF"',,,z .Ei sl .X XX 3 ,.,,: , ,, , XX -,.'-- --- :Xl -- -XXX -: K KV .,.. , ,E , 'X-., , X, XXX X X ,. X ,X l -'X its XX! X I fl XXX, lX C ,X 1ll'lW"!'3XifiEf"X XXXXXX. 1 - X ,X .... . X , .E ,..,.., X SX l E " l X 1 XX l . "2-X54 ,,jzX2g XX - X'X-Xen.: l l ',,-- X .,,.X1, ,, X diagram. .X--X XXXXXX E-X XXXM- X XXXXXXXXXXXXXXMMXXQ X - I X- X- .... X. . .az ' fr I l 5 22.31 X l , 2 21, X .. , l lt X X l ' l l X X X . X,.X.- .X,g,.,5,5, l X ,XXMXXXXXXXX-, X1 5 .XX , X XX.-.X, ,-,XX-XXX 2, , 5:5 1 X ,,,: ' 5 E X X! I X T I E , X '11 5 3 1 E Xl" 'X tv-XX-X: ,X ...,. ,,,,, -. hi, -. .lf - , XXX,XXXX,X-an .X,,,,,.,,.X.X ,, q X - X- -XXX X X -AX. , XX X-- XX .. X X ' ' XXXQXX ,SXXX lrl :Xl llfiftt f .XXX 'lv , 1 X J ' 5 I XXl' X gs ,JXXX X- .. .Xie XXX,,.. ., X'-s WXXX. 1. , -,X- X, X-7, , l?lX - X25 l l , XX XXX l, X-EX 'f X .................. .......... 19393I'51'5955'fl'5l'f1'f!'f!'f!'f!'5959591955592'!'51'f939f9f9f!'f9f9f9f - GERTRUDE ALPY "Gert" "Alai now work noi to bard." Art Club '31. Student Service '31, French Club '31, '32. Basketball '31, '32, '33, Girls' League '31, '32, '33. JOHN AMELANDER "Johnny" "He tit: among men like az dercended god." Hi-Y Club '32. Football '31, '32. Basketball '31, '32, '33. , MILTON ANDERSON "Strut" "You may relirlf him more in the roldier tlmrr in the rclaolarf' fEntered from San Franciscoj President Latin Club '33. French Club '33, ROBERT AUSTIN "Bob" "Men of few word: are the bert men." Orchestra '31, '32, '33. Band '31, '32, '33. Music Club '33. HOWARD BAEHREN "Popeye" "I never .flood on ce:'emonieJ." Track '32. Rifle Club '31, '32. HELEN BANDOW "Kid" "Look bow well my gfzrmentr .fit upon me." Student Service '31. Girls' League '31, '32, '33 Basketball '32, '33. Art Club '31, 1939393'3532'M?93i'?!'32'3!'?l'1'l'39'43939?9?9?l'3!'39?9?!'?!'3'9?!'2'93! Page Twenty-live - Q 'Mis fifffggf' W 'f liiiff A 352352 s 1 lax" l's P is is bi lsiglillfs S Quill 1 23Ssl3E5'!,i ' gfigsgw K hw lil f""R.il'+i'fR l'p:Elg,.ggga3, ,, ww sm E 55 Z, w ill TR fy ,EW 55 'lk 1 .,, all lilly 53 E A. All xg, fgl alga l s gg ,M R W ' I 1. E 2 If SM 532525 Will fill? lgE'sigfiggs 'skill ielifgizli Iligriaigiiii af'e3gliEgi5l' Siiiirelgszisit . ,, . , will gill 'glglf gililii TY illrii 5 Selig? zi sgiilsgg igiisei 'W359532 it? E' T-f1+sf1si'fsSQ5if .w1.f,,.u:. XS, liiiiiiiflbi 'if' Tiillffffhz ? JV3fi'?Si" ,iv W3 Yi xfiifflifli " fmmm-.1 ,li Wm U' ' -iejfif R A2 5 vgliwliqzl mlm T ,mei f ,f?fq.Gs'.oz T -rriepesfrz A ,W-. T M-wx, , neg, ,fl 3 .jf I Ai,s5..,ig 3 f X. 1 X3 fist," ,, , ,tn -7 my li ville' fl if Elms 1, ' ll Jitygi Q.. Zligiffg , EQ.. 1 K ,Y sm. -Ai sim. i tibss Sliizlizfizlzilzi ligffiiliii RE '2 .sf Le' ililtgi T Lgrgksgsf was . . ,.,h fllllsslfsills " H.',.1is 52ilS52EiEg::ffi S 53 X T. my ,. All T- il gf Us - T 1. W., Es 3 ii 5-T1 Sillligllil giiikiggsb., Bguf,g233ll5x :fm we ,gxgl Mm, :fn 7. , A 7 l l. ws T in :. fl? fi 7 ,fy it U l55li,,'. W lllilllilgliii H' Sill' ligiiiff' Efliglsgagiggi gllslgggilw 5325535955 - limes : ssl PMT 3 s ls Sw! - wi. ifilnffi slfizlsaf , iz ,521 , if 23155923 fl illgigl geoa. il gg es 'fs A llgflgggi, 5 gig , , 5 Q5 5 ' 9 9 ' I ' P ' 9 ' 9 Qu' ihih2hi'o1h1'oW':i hh? ai 42629 .:. 'ew'::'a2':z'::':.':.':.wwr.' :........ .................. LAWRENCE BEEGLE "Larry" "I sometimes do believe and Jometimef do not. Rifle Club '31, '32. :J FLETCHER BENECKE "Beans" "Ay, every intl: ez king." Orchestra '31, '32, '33. President Music Club '33. President Orchestra '33, Business Manager Year Book '33. National Honor Society LUCILLE BENNETT .,Lu,, "Oh bmve new world, tlaozz lam! Juelz people in'1." Te-Hi News '32, '33. French Club '32, '33. HARRY BENSON . "Duke" "I have an exporltion of sleep tome on me." GEORGE BERGNER "Georgie" "Tuul my lfoneny that herein llex encl0.red." flintered from Ridgefield Park High School, Glee Club '33. RICHARD BERLIN "Dick" "A proper man dl one Jlmll fee on fl wm- merir day? Playcrafters '33, Band '31, '32, '33. Riffle Club '33. Te-Hi News '33. French Club '33, Q4 aoaoqopoaoQo4o.s.o.o.s.s4 2 . eo.. .rainy 7i'7i4i6i4i4i4i'7i'aWmvanwvanwnwa'4n'an'4n'an'amn4n'Faimn 45 an :Wi 5' ' "' ' "' 4' " '?!'333!'M3'?9?!'3!'3!'38 .432439?3'32'2'!'?!'32'?' ALYCE BLASBERG UAV, "Look fo .fbe lodyf' KEntered from Herndon High School, DOROTHY B1.ossFE1.D "Dot" "Her knowledge ir noi infected." Latin Club '31. Hockey Club '32. Basketball '32, Glee Club '32, Art Club '33, Girls' League '31, '32, '33. CAROLYN BOMAN "Carrie" "Your rlmrrrz so Jtrongly zoorkrf' Secretary Girls' League '32. Inner Council Girls' League '33. Vice-President Red Cross Council '32, '33. Red Cross Delegate to Wfashington '31. French Club '32, '33, Hockey '31, '32, '33. 1 Basketball '31, '32, '33. Baseball '32. '33. ETHEL BORLOZ "Ethel" "She mkezla mon deliglzt ir: mario." Orchestra '31, '32, '33. Band '31, '32, '33. 1 Girls' League '31, '32, '33. Music Club '33. EVELYN BRANDT "Peanuts" "I see, lady, llye genzlemon if not in your books." Basketball '31, '32, '33. Hockey '31, '32, '33. Baseball '31, '32, '33. Girls' League '31, '32, '33, President Library Council '33. JOHN BRESNOCK ..Jim,, "Every man will be llay friend." Student Service '32. ' ., Page Twenty-ieoerz .......... .... ... .. ' ' '5'9391249!!'fl'f55!'f2'f2'33'f!'f 'f!'f!'?!'5!'5Jf9i9!9!I'f!'!!'f.'!! . it 3 l i .Page Twenty-eighl 3'5'3h3!'?' -' -' - N"-' -'--1-ezwf:-sz'az'sz'a:-2wazfwewz-sms' 'H' 1' RUTH BREWSTER ..Bi,, "Bear with my weahnerr-my old hrai troubled." Art Club '31, 32. X Girls' League '51, 32, '33. Student Service '32. ARTHUR BRUNT "Artie" "Ami seem a .rainz when mort I Jeem iz devil. Glider Club '31, 32, 33. Student Service '31. CHARLES BULLWINKEL "Bull" "A dirh for the gulf." Football '31, Basketball '32, 33. ALEXANDER BURGESS "Brud" "Of with hir head!" ANDOR CHOOS "Pinocchio" "An.ru'er me in one word." Aviation Club '31, '32, '33. AGNES CHURCHILL "Aggie" "Merrily, merrily rhall I live now." Girls' League '31, '32, '33. French Club '31. as-salma-safe"""r"""" "z'ez':.'fzfz':'aw''-'-'R'-"P"M U in--f-M-.ae-es Pmewmfms E 4 4 404 4'3:a3gng,og.nf.og::g 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 JONATHAN CILLEY "Cilley" "I neuer lenew Jo young o body with .vo old cl bend." r Band '31, '32, WILLIAM CONN "The Snark" "Metl:1ouglaz I beard o voice cry, 'Sleep no mo1'e'." Football '31, '32, '33. Orchestra '31, '32, '33. Vice-President of Hi-Y Club '33. Student Service '31. EUGENE CONNELL "Gene" "He would binzrelf haue been o roldierf' Student Service '31. Track '33. French Club '33. Glider Club '31, BETH CONRAD "Beth" "Tloe1'e'r nozbing ill run dwell in ruclo a temple." Band '31, '32, '33. Orchestra '31, '32, '33. Art Club '33, Librarv Council '32, '33. JAMES CONVERY "Jimmie" "He feud: nzurla he ix greet obreruer and he looler quile through the deedr of men." President Senior Latin Club '31. Orchestra '31, '33, Red Cross Delegate to Washington '32. President Red Cross Council '33. Editor Year Book '33. French Club '32, '33. Student Service '31. RALPH DEININGER "Rassy" "Ar merry or lloe day if long." Te-Hi News '31, '32, '33. Hi-Y Club '31, '32, French Club '31, Rifle Club '31, Music Club '33. Glee Club '33. Year Book Staif '33, ''f-'eff-'Q-'fff-'f-va:-wfrfffeae. .- R:e"e':ef:a-ze-saws.:is-:ee Page Twenty-nine G a M :4394'44'44h4h4h4'44b4'44' 4h4hg 4, 44 44'44 44 44'44h4 44 44 44 44 45 44 M Ofc Ban I'CS rt irl lee ecr 63. Silenre of pn permadef when fpeakzng azlr LIS "Her feamn to beuel 7 ,G OCk 32 33 qsebf ll 32 33 ask rls esident L1b1ary Counul 5' bralv Councxl 31 32 ock sket 1 seb rls L' az rig' de nc M-'v'4S4464QPQ-uvww-'7fuf'4v.u-'am-'4-uv'4v'4m-iwPuwwwfffnwfr 1' SC and irls Ie 1 C F ....... ...........,.. '- 09395hd5355933l'2'3'f2'f1'f2'f!'f!'3939E9f9f?39!3'fl'593J1J5JfJfJ??f. :sf 1:-,f 1 -,,,.....'NM :mil Sm .. ,gg-g ,Q , ,. ,, E,-2.2: I M 2431 gi ' 2 if l 9 1 ' . ,, ,,,, . ll 1f:r,.wE:irmaaeafaww-iea.::i.,:1a:,a ss,f::.f,,r,-5'-mr:,,f4.,.5.,::, , xi ' 31 1,555 . E, -,gag SW- 1 1 it Quai , . wi ' ' ' all A :f.Zi..i- la -1 -11,151 , - ' 3' Ugg . rua 1 1 gs . ' :fa A if, 1 ' 51 ,E 2 . 1 is . ig 1 31 1 JH. 3 95151 , ' l 131 gi 332 1 . 1' 1 ' 1 sg 21, . 1' fl X A rg.. 1 .. .1... .,Q,,:,,,,,.,: g,,, :.. ,.:,..g.,f.m.y, .1..Q:: , 2 1 if., . ,.,,q. , ... . ,,,, ,gl -r im., 1f?s,gQ:1f.:---gf. ' ', '1lS15'ii' ' :.gf"-v:f1'1 - " "' '.aa"r. , .Y 2, 1- "SLM ' ' H 2122 1 gg E, , . 215' .. . 3 Q x, , 4, ,, ., ,,.,-.,, -, . gs .,,, ,.,i, , H E V . i y '-1-.5 ,mg-:r,,..f-a,,,, ,wk -. ' 1 - if '-.,,,525f5gf1::,i, ' 5541, Ss::tm:Wy-n.q:wmfws:.:-i:mm,-1-,vi1 '3'iiE'fE ffiff' TI- . ,., 'fu ?:Z:1!?fl2?f'5QE!2 5551 -:,,1:1:'5E5. aiu ' If '. ess:-w.:. :lf ,, t 1' 'ifg'S3Z5iEE,2i:E!::5. :ET EE?'E:Ef5:E..!: f f- V- 1' --, ,.. H ,wsu ,F f1,E1,Q 133 1 ig yi xiii' - .. ,gg ,ww s ry , S mga .xsrlw Kg l algal " 3, ly' 13' B, 155 U sis wie? any , ,' s 2 'ig gil l g 1 kg 'Zi 1 5 s 5 5 1 M "':""""'::'t"""" "" 1 ' " ' ' .,,,..,,:Z.::g2:3':.xi,,,,,,,,,g..,.. I , gg 582 ll: gl 1,1 1 sl '1 si. 2 , , ,,,,,g, I , 213251. 15 ' ,,agj,af , 1 2. 'Q.f"'fYff' 1 1 iv: El: W: ' . ,. . - 2: 5" : ,VU 5:3 .1 :gf , ...rv , 1 Q 1 ' s --'V- ' W . 1 Wei l' ' , "K" .' ' 1551, '. . ,, ,,, fi:f,3?2"'35'fz'E3.:1i-xfi',j??f .,f'f.Ij 'f.2:5::3il1QQ 2 5 ., , 'I :.: f':,,..-.1 v:'.-' " f:!:1..:. Q """ 1 , ,,.. : V Q, 51 -A E! Cy ' !5":Zg"- ' rdf a. A nhl E Q- 1-A ' """"""L-M Tm , ' 5393557-Wfl' ,,1 ia"3?mE,, 5, MIRIAM EBERT "Miriam" "A bit, very palpable bit." Girls' League '31, '32, '33. Art Club Treasurer '32, '33. Playcrafters '33. Secretary Senior Class '33. HERBERT EGGLESTON "Red" "He ir wel! paid who if well Sdliiflecfl' Varsity Club '31, '32. Red Cross Council '31, '32, Track '32, '33. French Club '31. Football '32. National Athletic Scholarship Society. 1-IILDA EMMITT "Hilcly" "UVaJle no lime in wordxf' Girls' League '31, '32, '33. Glee Club '32, Baseball '31, '32, Hockey '31, French Club '32, '33. Orchestra '32, '33. i ROY ERLANDSEN UROV., "Hart thou forgot her?" Football '31, '32, Track '32, '33. Te-Hi News '31, '32, '33. ALFRED ERNST UAV, "I nm .flaw af Study." Glider Club '31, '32, '33. Band '31, '32, '33. Orchestra '31, ESTELLE EVERLY "God .fend every one lair bearfr deriref' Te-Hi News '32, Girls' League '31, '32, '33. , - . Student Service 32. ............ ... ..... ....,.... .... ...,..,.,.., ,..,.,.. 794mmanauawa'7i6ma'?n'ama'7n'4n'4 .'4h'4P'0hH's9 Sivan an In on 4 . an an 4 Page Thirty-one O - - if: ,Q illilii iglilei' "il5lli6l'?ilg ?lE?'l laq,lg'tlg,,,,agsl41a an t, 1 S Q l l , ,, W, 51521 iieiiiliia 2 , Sal K, H525 . " 'Vf2V- 1 ,1113 'lil '32 . 'l5E,1'l2glRVV ' ' ml liillltli. 1lqWQFsff1.' fVi,,gg,ggtlfl-531,59 it 2 ' figs! 2133 2 133 53 ,,tLjjt5,ggw5EH vi? eiifgfgf- if Flaw -flgvigri f f1Qa4,2+,Vff,,e2z?igae aa: fsiaffiufl '- "llli'5efe ' igaifi-,sfTQl1ERH E, nlmwlall 355155263123 -V V an .ifrw lm.. '.f21Rs?ls,.,. ,,' 1.f.:f2zz'iR'ss fR5sf .ra :,esV.Rfif-t " .i.as,' ,W , , . , i 2 I R, -1 K 5 . : : : X - 5i',ti23Eg"'3 ,,,,: .,:,,, 1 Q,-3,1 -V all , ,,,, ,,A, ,H I bgtgg e ggtgggt . , 2 113125311 E l s , "fi?S1'ii2,lr li 2: . H5155 E Mt u-:,a,-aw Q eat,-.z:,-, 1,3 1 It ,ggwsag , ,,, 4. . U tif wt ,V X , .ss , , afa?fl5l"E'fF"'5ljlfaf:t Wm! Q ii, A 2 if v.ggQpQg5lQS'2g !l5aQ'V gSgglf'T E iv ,e'si23SiE5ll2555li,?2l Qigqgilstf 1 2 3 1'22sf22ifi5fEi5'Qtf Q S igitil f ii? li 'f ,, 51335 lfv it S- l: it lflgllt ,yfwwjp iii, , 5 HQ , 7 4 ' , 0- 'S z V515 at- ,fit me ,ff J , Vl ,Spit Q35 at at Ei , 2 f ili Z . it " ?'55"f1l'? lg ' '?fSw'l5'31lR Ella f'l2E'W" : E5-ixj 5? 5 Q .',. ,iKgills,gggi 22 3f t , E -- N 1 ,V 7 , ' fftggt'fiits?V ,W ,, mf .1 ' A . gil' Miz -- -' "Rt 1" -W 2 1' " is :, V 1 x its ' aff li, R . '. gif. .. , ,,-fssggfs 2- ,X fi, 5.3 F, .... Q : - get 5 " as V lltif 'V fV ggi : '. : 1V 'YV1 .WL V V 7.f I- Xl ni :awuw " ,V-1,,f, . ,, , M, . 7.55.1 gas 5 it . .f ,V ,A - , , W ag' X 1 K :-, S , 1 , 7 1 ii V f , it af , - ,-. ,.M.,m -1-- - 'wif f13 1.2:t,sn.s'2s -:r-'fi ',,.?f::f ' 55' fm"-' . ,. . 5 Kia ,tail 1 ml C Fig tin. vi 1 am, R me ,W it le s it x t.sf'..s ,. img Hx 1 ,is ,ti ,tm H V K " rm 2 YKQK S S ' 1, 'H , lik 1 JK 1, X K ,Y 4 ' P, ' l in at 9. if ft ef s lily! lla t. 4 M 1 rw stf Vggjtgsfir lllglillga if ,, i 'faslsflgiilli ,A , 2.35553 ' Li 59 Nm , ,tw , elf? E aami 11?2ilQl!i5Eail 5,,e1lt QQ gtigllleq ,. 'lirigll' 1 f' AV lt 325815313 - agifxigl. , ,Lt , ,k l,., , V VV as af12?2a3 tits waits V it : Z itil? VV sf-tfifzi ' f'jL1.-. 3 lg? A .-'. 1 1:,. ,. flu V , .,,, at M, , . my E, . l -'51 Q m r: . '- M , .- VH, ,--yy..-r r ,,. ,.t ,,,wg g "fee, 9332522512 f -'.YrP5i.S1'V::Q':.. 1 l"1",:f' 'll 5, 3,5583 , L , 'x"6 Q' I :liifja ,E 4, H ' 'i , . .9 W 1 'll Ei! :t,i ,g, qt, , in .... ii it S' E55 In 5 ...H , ,,,,, K . .,,, .W I El i , 1,,g,,,,,,. wa Apes, Q Siege !l ElEH,, e Hel 'T a z s 'lau ra ,fat it if :Sit ,,-ff I Q gi , ft ll c ' x i kg 1 E'wmm3wagEMiu ra 2121532522 m e 1 N azis, gi g at egilitift su file sweetie gg? Sagas 13352 flalgigigllglssgjg E' We 'E rw fl' iff Q .2 . tl tt ilzglsifittislttrligl l x" 1 ' 'E WV l.g1' 2lliS3f'E5' itll , I el it ,ft a.,,gge,f,, gf, ' lei at gi, f ibm J., Ehgl igxslgy il u, , ":g:gg3 g1'i5'li'?' KZ X 5 s Q 1 sillfcfigf 'Lig ljill JB, "li 'lla llll l' ft "3" 1 s e, ' RH ' K ia2 5 fgzg55,X,x.El's , Q, 'Will' flat' s " ti'f,f""2,i fig E 1 'L ttlitl ,, ima S swat uimwati WMRM His list: K, I aww lg, rg ga ,Efgli mg, E Emily l ,Rfg, V ,4K5EK'SQwE lllggs ill ' f t 'ai' SE 5 M, ,Zi 3 ,,, , 5151 ste 2155 35 ' vu fmllllifllll. r 1 l 5' 5 E 1 gm . :i,.5.,..,,, Sgt ii 1,2 1 I 5 s, 1 I M5555 'Q l ,s nail El s aslislgiqi 51.525 at Q 532 g 1 llilittil 35321 ' 1 , . a it get at 1 it 1 f on 1 lg Q 'g s aslaaeg H1 if lf, Q' ll" llllglv 1 lx: i I' , E 2, 5 - l 'mutfvl' ,alla , f ,V 55 e K 4 J "Llgg'algil"'fE"'PwZim fm uma 5 lwbwbwwbs H' , ,,.k Riga -pl, ifzgxi, .535 A sisisiiii, fig Ss ll , f ,tm l Zegl . is f 'ifiFS5'? it qsriifffl - 3 sf' 11 galgig 5 gli .351-v. ', 2 :I'?:.f' M Q - ,. 3, ,til RE , .2 Ea by s 331 K If 2 lbfwaUlWltz lgls ,'f'r' sl ss' gig Q , Y, 4 li if ,E twig, jk' 1 at gf 5 ellis? 'D 3" at Slflgg ' " " it all rlgg , f R ,ggi 255 mmxuxmtnmnu un 1 H s X A 1 uf 2,535 9 ,..i . f.,,,.V,, ,Exs M55 -2 -- .--, 2 as Ste? lf l m Li W 'H 5 535 HE Y l E 1 2 ,. i E 'gg E2 X my HV, gi, K lv fl' gil N ,git l - with wif, lg E 25 1 ' , QE Rt 27, ,.-H t., : ,F vi., . .:,55- , Ma.. ,H - gas 1 3 , ,Ji if 'i l 115153 st 'W 3 lla, V - R ' 2 -ifei, v.q1 , .,.. , 'f m u v 'tiff 1: -,gwm -VV 2 ft ,'fz5z:lilsc53 ' '- it ' ,WW , ,JI . , , 2535 gf ii smii -wma 3- - , N91 . , aaa we at aaawaeaaalzur Beam fffw' fi 2 et2fi5'silS1l 1 t assi ' RHF i Q 'Same ,uve : 'gllglglfll s A N Nglfif 'est 1' l .::' 1 1 ZS, 155 V LV l m1,, 5 V',,- ,Jw if-..' H 1215532 VV.VV . V V X aawamaaaaaa twaaraam eaea m y 2:j': :'Va-2:'- ' .2212 :,'-jg sfef ' " tiiqiili , , if atsistg V , gf 1 5251522 stag lg eritfgtfz gg 3 ,i i ,!aag, ' l f a iifiii at - 3guauQ',al ' fggiaaawa alt' ,ij E D ,' 5 till K ' 1: sag mx 4 3 , 1 f H ,i gl" 'Spf 331 5 ' Qgglllf E y,-f?2E,, , mlm ' ,H Q aaa : Page Tlairty-two 32'32'f2'5!'f!'52'f!'!"3959fl'f!'f1'!l'fl'f5'11'f!'f1'3f'fl'32'JZ'!5'l95955595963 ALICE EVERSON "Allie" "Slow in speedy, yet nice ax Jpringtime flowerxf' Basketball '32, Girls' League '31, '32, '33 EVE LYN FARRER "Evey" "Of tbif learning what a tbing ll rf." Girls' League '31, '32, '33, Hockey '31, '32, '33 Basketball '31, '32, '33, Baseball '31, '32, LEONARD FEISER "Lem" "I lozfe the name of honor more death." Hi-Y Club '32, Manager Football '32, than I fear HAROLD FIBISH "Cap Stubbs" "I'm not in tlae role of common Student Service '31, '32, '33, men," RUTH FLECK. "Fleck" "If mufir be toe food of love, play on," Band '31, '32, '33, Orchestra '31, '32, '33, Vice-President Art Club '33, Girls' League '31, '32, '33, Music Club '33, N X HOWARD GARRISON 5 l ' ' Garry' ' "Seaton your admiration for awhile." Football '31, . f"4"f'7f"f"f"f"f"f"f' 4' 9'9"'P'7i"f4i"4'3i'7i4E'74'?46i'7i"i4E666' W Emi' Iwwmqx , HUM'-rxwmwnuu - mv .5,39393!g539:93: Mo 41 9.404.494 1 .4 4' uv 04 4 0 VIRGINIA GILLIS "Gillis" "A light heart liver long." Girls' League '31, '32, '33. Student Service '32, Basketball '32, Year Book Staff '33. LOUISE GNEHM "Wiesie" "She that wa: ever fair and ever proud." 'Girls' League '31, '32, '33. . 'Hockey '32, Baseball '32, '33. Basketball '32, '33. Rifle Club '53, ROBERT GOTTSCHALK ..B0b,, .rf- "Delay5 have clangerozzs erzdrf' ' Basketball '31, '32, '33. Student Service '33. RUTH GREAVES "Greaves" "My heart ir lrae as Heel." Girls' League '31, '32, '33. French Club '33. Baseball '32, '33. Basketball '33. Hockey '33. HILDEGARD GROSSER "Hilda" "She addr a precioa: .fcene to zhe eye." Secretary Girls' League '33. Hockey '32, '33. Basketball '32. 'German Club '33. National Honor Society Officer Senior Class '32, '33. ROBERT GULDNER .Boba "It war a virion fair and fortunate-." 4S'7S6SW'7i'7iW4E64'7E'7i'7i'7i6i'W'W7v'f7f'f74f7-Z'7f7'3i"46'7f1'74'76646979 - Page Thirty-three O Vzce Pre 'i'!'39M'?!'32'?i'3fd'3'3'2'3!'.'!'3!'?2'3!'32'Z'!'3'!'Z'2'f!':2':"'! MARTIN HABEL "Goo-Ga" ve great mmforz from Zbix fe 1. V Hi-Y Club l32. RICHARD HABEL "Little Goo-Ga" not very tall but for My yea Manager '32, PRISCILLA HAMILL "Pris" ar ibut little candle tlfrozw ber t Art Club '32. sident Girls' League '33. '51. all ,31. JEANNETTE HAMILTON .jeann "You are ay virzuouf af fair." eague '51, '32, '53. MAX HASSE ..Mac,, man bm' fault and baneszy i THOMAS HAUXWELL "English" I like your Jilenre i1 llae more 160105 0 your 1L072d67'.H I f4f"'ff"' 'f'?f'7nWf"P' 9'Ff"ffvi"if?E7E44'7i'7i6i'7i'7i6i'7i'7f'?'7466' -1 .5 3 Ksiisw 1 A its 231121 ll, l'i,1r!if? if il' 21112 E132 ' . gli JE 'lk i 95 Q' ' li lei Es: 2 rl , , all il A 'li sl 1 sig, Z- 2 its 'SE lil' l lllf , S 3,3 , ai, ills, i ll" ,'s "' l l I , z I is ,i 1 225 5 W. , f s .. .. ,. 5 ll 1 ill i -AB , 2' i ,a ' pg, .fe i 3 ' "1 iillif' , 155,351 , Y.. ' it ,Q .f . 21111 , A , , Q " 'Y A ll Q 3 Fx 1 gfQg5'Qifxx 'l 1 ' I E 5 i ,L if what 3 -in -. lil' ll ill l l al f fl EQ is 1, All ,ggi 4221521 E! l ls 1 i 5 22.1 1 ix E ll' 3!6!'3!'3!'35'?!'3!'?!'3!'3!f1l'?b3935'Z'2'?!'?!'?3'314393941'5!'f9f!'r9f!'fbr!'. 5 WILBUR HAWTHORNE "Will" "TlJey ray, bert men are moulded out of fanlzrf' Orchestra '31, '32, '33. Football '31, '32. Varsity '31, '32, '33. CHARLES HEiN1sN "Touchdown" "Was: fbon .fbere ClJm'jie?" Te-Hi News '31, '32, '33. President German Club '33, Football '31, '32. Vice-President Class '33. President Hi-Y Club '32. "Mrs, Moonlight" '33. Baseball Manager '33. FRED HENDESS "Fritz" "He mnnoz be Cl perfect man." Rifle Club '31. Glee Club '31, '32. DAGNY HENRIKSEN "Diggie" "Bre11ily ir the .foul of wit." Art Club '31, '32, '33, Hockey '31, '32, '33. Baseball '31, '32, '33. Basketball 31, '32, '33. Girls' League '31, '32, '33. YNGWAR HENR1KsEN "Yngie' "Villian and be be many nziler arnnfierf' Glee Club '31, '32, '33, Active Atoms '33. EDXVARD HILGNER " Frank" "All dificultie: are easy when they me known." Student Service '32, i f'?'f"f'7f'7'?fN' '94i"f4i'7f'7953'7'Z4i'764'f' 79!n'7i'7i'3f 4 Page Tbzriy-five W- A ,, ,M K ., .A , asv 7' M .,. 'ff r:wQ55K 7 Mii'ti 'aff 1 E lw lr lilll W orr , HW , , . N fy, . Mt .. lil l l li, Q W if f 3 R Wi llie -,iii f, .,,. Q ig, , -mu . -nfl x .ww :. -1 an A - - .wk , ,E ir A T s If . is bm . Y . is I ,i A R, Q gig .,,g. - : in l'gs liz l :X Q fiigw lk, Sql s ,E mp if 5, R1 Q WQMW 'ill' 15' sl? is ,gr . i , ., ZA, MJ,- i Y ,,,.,,, .. ir ., .. 5 . ,.,, 1,, .: : ., igggw k, 5 , f , li 7-xl .,:.i5g,1 ,r , ,f.,:r.-vm p. : :ztvzilfeifi .ww- -V wi . mr. Un, 3 31. wi -M R:-1-Ei: ig? it Qi ' X . , l . in 5 ,E K..E,.EE 5 s Am ,E , ms- K E sf as 5 S! x E. ww azz ef i iii - A M- ww migii :ii JSM i I Qiyrfflirrillygizg rrzgzrg il 'li l X is 9 ,l m "1I-' 5-fgg.::'ggzE::E': L Ei l EE f-: 2 A15 .g. fl s ,amen gigs I l l x its 43 E IH 5 K 4 ya Eiysl E 'fl as 5552555 Ll 5s' uE i5!glel l Qi ill? 1551 ,J 'x , , , 1,173 ,i 23 - 2,5-Sill.: .,11 i ll ity l ,- Qlifs . 1,1,,,, l i . ggi A 5 My 3 'e l s i EQ h X fffillsriw. ig.. f ww ' 4- f Eg -15:5 9 - i f 3231? igix irg llsgilii E ll Shi mm :f H Miilif 5 A L y , ' 1 .2 ugziggalftgll gl ? wit? nl will 2332 e Qgsglsig' SEK? fiallggi l Ei in , Ng ,. wgilliitlliii - W All zarzltlwls fsl -- fij f H il Efelfsrtmwil ,lf I' 2 , 5 aitggiggi rl lali lf 71552 2 . gl 'fl foie fill' fl? I ill iii 5? fglrgglrtl li l f if? :im tl, ' lg ' E355 55922 . :watt is -- ffqrllilgigllgl flif .251 'q5,.g4,,.i: 1. ',g::m 23215 li mi A5 " gizf-2 ililfillgg gl 2 51 A 5253 ', vl a::Ei,:'-i2?--- 5252235 1Elg5k ." " 5:"'? - :je . I iiil?-3 -vfv , ,l Fifi 'Q my il gglwli l Az? 1--' 'L ' :Exilim lain -l K , PM 5 -1. t5l,,., . AW' , AZ, 2, A , ., .wi K ' 2 ,R ,i.. ,,, up ii' 2,- 4 5 is uw, , .. . .,,. 5 all l l arp E. 1 fi -1 w Qflzfg l, ,,, - yam- f -xg, -E: Q 5 --. 5 ll li . Eglin l r E K ' , if , liiiigil, al, ,tw flleiltsg ill 2 55 5 , ,ri if 1' 5-- : -mmm . I wi' r MMR Wi 42:29 ,i l iii? E Q ,li rises A Nl 5 V ,grilling lille! 1 ' 1 W M "lg S si E 2 'El f 'Y 5 iw ,, H: . ,Et f , E 1 A A , Rza-- f ,Hg .. ii ., li, if 32 Aggies? -an 'A , ,E sw? ii ff, 1, , f'3fi?'2fE2!fT'?i'?!!E!?"f" it ,R '34 as 3 Q l S till 2 in lr A i ilwg i - Q1 , .,., , 4 . Rf. ll . tj-3.31633 ' in i g -.z i, r R .x ll - K is 3 lil! - r .. 1: ,1,. K f , , 52152 ' RH. iff ,1 . ' MM 11-1 'ff?f'f.f I 2:3 .Ziff I vi -af? YZ, K ,.w..W, : ,. . trait-R E ' 1522187215 f A ,:5:i : :.d ,Rf-gg: l Mx ,,1. , , fiflf -.as ,iizii t wmwmwmwwwwibw EM! .... i 'u i 2 :L-Qi-ta! wif .. , it lb 5 lt illizlffggill H .li l iss 433153, 'W ffffis Q :rf Zilla' shi . fisf - X '5 53-33,f'.'.- NQMEHW,rRWWM?MWW E: limi iff rig! go 2 i ig 52 wigs EMS .1 Slim i t 9 A X J 11:2 ll in elitist, . , if u B? eu ,l1'Qg-,'.'.:1: !ar15l.f 355252 lg 3 5 ' Ilw jg 1 1 3 , ,E sglllll ' sg ZW '-z3'- -s'?"?"7"?" fail, E i W SH gil X 'A ,K xi,m,,ig. I I , wt ,....,, Q ... ,.,k:W iglgfll-if' V ..... ,fjifgtgsielulflllllg -gf . W Yr . iv ll 5' V lil, w w e? X f -I U EW, . .,. filglil 522 Riall gggtf ll "l i?2f??2, g2iggz5iaR i -girlie gmfiilfiglfll ,A 5' 451, l' 72 l iii lilsl Til Lf VS lim it -ui A gilt, A If gil gyggenf s "l A 5 Ms' li i SEQ. "5 EQ it SWK' "'::E'3'l'ff 2' 7"5xs2l K I-if ' t 'S it 31,3 -' ll l ,-,, ,, 1 Q ill 1 1' ll? S ' ": fi fllf fw ggi? ,ii sgggsy Z ? si l V I vigil: : QV ' " 3:2 , I ffl ii 'E , ,Q t 55 S ' ilsgglik E2 4 ' Q' Eiil-1 3 l Ewwlnh an l i Yififff? . -QQ: 3' .j JI I ., ,Zig ,, -5'ii51'5-E'5'5E .,., E55 ""' 5?'l:.,'i':?!ff:::Z! X .... . L: Y' lil E 'fi , A 51,455 fl 1 All Egiifiil all it is i J 2 W eg? ag! E i 3 gwzfkftar Mmnwnl Page Tlairzy-.fix - -v vavamn v.w.av.umr.a.av vwmenfvauw.anawmmmu3f.3n3g.3g.3g . . . . . . '.'f.'5.'v.noQho nwuvou 'nun'-Nnuunuu . A JANE HINDLE Hjane., "I will wear my boar! upon my Jleeoef' Footlight Club '3O. "Mrs. Moonlight '33. Cheerleader '31, Hockev 352. Basketball '33. CHARLES HOEREITER "Charlie" "For you and I are part onaf dancing dayff' flintered From Haekensack High School ,31j NORMAN HUETSCH "Hutch" "He was anick metal when be went lo Jclfoolf' German Club '33. NORMAN HUINIMER "Polly" "Yon have an exrbeanea' of womb." Hi-Y Club '32. Student Service '32, i33. SETI-I HUNTLEY "Bud" - "I am a man more Jinnki against Jinning. Football '31, '32, '33, Varsity Club '31, '32. HERMAN IMSCHWEZLER "Hermie" "Pnl my money in my f7ll7'.f6.U 4 yooagaooooaoa 4aao.o.u.a. .yy .4 oo .4 o Q .sq l V?" 'Www rv M nv mn p , o gr u n uff pq ,o 2 ,ofpfn pqpp 3" u N.,---..., .- --...., ...,---..,e..-,. ,..-,..,-,..-u,e .,- , ., , A 1 RIDGEFIELD PARK LUTHERANS STAGE PLAY Thec.t D . -Bergen Evening Record Photo. gi as of "More Power To You", presented by the Luther League of the Scandanavian Lutheran Il of Ridgefield Park, is pictured above. Th-ey are: Sitting fl. to r.l Anna. Johnson D N Mildred Johnson, Arnold Johnson. Standin : ' onald Swahn. , orothy D1 g LeRoy Uppwall, Edwin Blahut, Henry Nelson, US. in Rosser of Yglzelitle Whlw M np" ftl and Waltfrht fmal-'mm le . elg berg of Teaneck imvage nuddlew n tu . - their S krwck ou ,., Murray Roth? S In - a IC 0119 n i - fl me hem ond Y if ,V ufrre, Ernie forthetery won by 3' sec lr ,,,ureW, Robert Rogge, ultima' . 111811 Sch 001 Student i 3, bij 3 Q' 4 WET his lf!! 51? i' 1 a. . ff .QQ huh me 0,. R U. 25, W ffflfgl 59 fa! fnp AZ C- SSS.. p 7 gklv-gi, ,P FA 19452, S - ,V 335 gikegggmg feedrngy ao, claw . do Y Qmun.-M Qvs - ' toe 510062 ws vewil 1 Calcagni '93 Jlifiside Ea ' D JOE -toundf V. ' Mir d rea- WT 4. 44..4 Q an.. . - p--n'r'4f'O .sew fzw:-:2f:.wz'azfe' www:-..'..'z-z-f zzvwwww.-a. .2 . -'s:.,: J. E Q J - l. E. S3 ,l ,ar ll 5 , l 4 el H '-175:-Qi X, 1 4 H K gg: ""a X' K I 'i f 5 , Mfg My 5 lf 3 gl F I my , --- we A LJ RANK OR10 ff' .,,, , ffiflflll il SALE S if 5 will .. ,, ' iffflil ,ll viii 232 3 fl lllwfllf Flash 15 -' 'gi l i' W 5 5. ll -gs 5 ij 'E lg l I . flilgl if 52955 Milfs i E'E1,i?, "He dollf bexfrzde Ilre narrow world lzke a 5 llllgll F?-152 5 f llllxmll fafofm-J' 1' 7,51 , 5" A 'La i MN 2 , , , , ,li ,E wp! 5 fl , QMS Football 31, sz, ss. " Q f555i'23saS1S" will wll Basketball '31 EM will will if -.1- ZW? -will ' fgjQg,,, g1g5,5fl15j-l- l M y 'i l+2ll'l9'l ilfllllglg W fi s f? all ll 'le 5 L23 my K 12 gs ' l 2 No.5 'iilimlf wf EQ, ifis 5 f S 123' Wg lil-'E ' 77'L ' WIT ' 5 S' Eli 12: l'l,g1llElzg,Q l iffgl WILBUR JACOBI if 1 l irl l g gii lgi lfi fri gill? 3341 ..I k ,, f g, fir www .Q C ni? 55 V 21, 32 E 5' 1 ,, , . . - - 4 f f will llilw f r HH wfrrfrs rf? fre .WW of lm W" 'W Ensglilg by and by zz will m-zke. S, 3 l Q iflgls ZQN fl 5 l L ai Y ' Ulf if lls- flffa E "f l 'K W fl ' lx Band 31 52' file f 5 ljlli German Club 63. r f :ig , ,,,:59.s,g:5 'rw , A, ,Q 145:45 I ,K , lil 1 esfglillyfl y, . lei Ofchesffa 55- qfgv ,QQF5 gill, fd 2 ll ,,: g?fsg5,,E TSE slag gg: if , QI..l+ !f3g'gr2'E sy qg f flr5l ll,f,llaa5?1?25?ale5 HARRIET JEFFRIES lf? ,JW " Q A 9? l3'l'l5l . ,, lg 2,,f,ilfgl?E5Efllg2 gi l .5 of l'1iEQf fegllrilgggllfg, 'Boots 5 lawn as A lf GET , 1 w rlf Ti. . . lllif l gig g,-gflfg sgqflgggiflgig "Is .floe noi przyilng fav?" well i ,: fl ff? 'ielfflsvl . . 6L,l2 l " -05153435'llliwll WE ' ,,lQ5ig5ifgf,,g f Entered from McKmley Hlgh Schoolj lil , .',f. 'W iki Halal Ml ,1.l.,1 af' il 3 lm Senior Aft C1115 '33 go ll, win 'll ,lllrflrllli - , , ' ?fsg 5315555535255 'Y if ,sgfliggggiif GIIIS League 55. flll'la,5'a'iiil :,- ,,,, iflg gff, E353 ll iilrn i- ' : .4f: ' T':e"e'N!W2:fM1"f-?X'e"?"eP":'rf lif 3593 fy l"' 5 51 5 :,:,W g,C l gl 35,9 .m l ff may Egg l 2 - lm 3 ' K,Q. 3 ,Q3ii'.nXs r . fQ'4-f5-f,,ez1.- f , ,S K 'X A wg " 'ffllgllg gifs lgiggzllflglg' Sffml ' , "',, aiflczalgi-R331 .gli of Q M - fl is 1 ,:,, , ., - gffgigl-gig'-3 Well lclilli 5553, fr ,, ill ALVERA ENSEN . ,feel 1 si, sig F i, Vim E, 5 i SH,y +f ,lf 4 ,, Mi fr i ll L2 f .li-1 .. ,, 'E l gf lf fu il W - STN? ?Sl:'5. '5 " Millie Lolly ,xy l, 5 ','ff,,, 2255 gif yt, 1 -iz,-gf :a ww lil f f fl l lv PM W: fe' w fl mln? . . all ill ,E Ug ly 'Elly will gi "My fall!! rleservm lnglf Jpeeclaf' Ili ffefl ' lilllfrklil llflllilllg Vllilliillflg ggi fs' 2 K A E'-f ' MXL?-si - y ' f 5lll'1ll, ll :SM lf lzlfllltlg ll li ,bill ,5z1252f'5ls Glfls' League 31- 52, 35- 5 3 gy El 1 e we 1 f 1 - A -8 - off. - M l ff l lie QE. ills, Eiyla Eid? ANNA JOHANNESSEN ,S 's 2 H1 gig 1 g 2 1i frew1"f'M" 7ms" y -ll Ulll ef::f:21e::5 ,Q vs wi K 75.' ,ff-- ',p,j:, -,, llljlli i , r '.,Q'-fl M .K H l'??9'Q,Q lg lf ,Z ,fill all Am A ffl f A f A ,Q ,rw - - - 55532 35935 li ll j E lil YQ? "I mn gez rm remedy agrzzmz zbzf corrmmplron if ' 4 1 S 2, f ' 4 f . U 2 my if ? in af fre PWM" xii "-x N W ' O -L, A f' s -l' 55'5'?T K , iff ' xl Wasil? TH-Ffq l Y sl French Club '32, '33. l Wifi.,-.A X' . 4 ll " 5 2-lil , K - 1 ' y 1 1 " o f I K Q If 2, ,X Glrls League 31 52 33. ix vig, Hg A si Hockey 31. s , i3 A i K E Glee Club '31, 9 F: :-"si,-V 9'x'5:2v,, ' . Imf:"f:'1ff?K3Z25QZ,5Z51f5F'9'"'fYf'25':"Q:f??Sff'"M 3 f lf ' ,E f 'vvf f 5, gm.-El:- ,- ,f .,,:., ,-..l- 4 X, , ' 5 E 3 ,..,. , ..,, 5 5 gi Q-11 H gli! K 5 i' ARNOLD JOHNSON 3 5 325. I 1' 5 -I ll "Skid" l ,Fa, 'g V Ziff ig ,' M Q Q! 3 ' 'E "Your talk lure would cure deafnexxf' Ll? ll - ' I.5.'fr2 I EW U ' . g A Ghder Club 31, 32. . 5 A Football '31. lls , . T S -' f, l El Mg 5 ' ' 'Hi W 'Q ' 'E "I 'JI me 6 M 'E4f""'9'7iff'f"i'Tf"f"i'7f'7f4i' 4f!'f!fi4i'7i4vZ'7i'79'Mi"i'fi'3i6i4P Page Tlairzy-:even Page Tlsirzy-eiglaz 4 nauananv v nwsv.awwv.wvw- v'n-uammunvav-na . . . A . ' Q 'Q 'fy 0. 'Q ef 345. fo vo u'v.'w vw'vn':o 'ff 3. :Join 'vih N" CONRAD 'TORDON "Connie" "I'Il not budge an imbf' CHARLES KLOEBEB "Charlie" "And my to nl! the world, 'This wax n Winn." Rifle Club '32 .. MURIEL KNOWER "Murie" "Lowe now and then fl Jc':zlze1".fz' smile." Basketball '31, '32, '33. Baseball '31, '32, '33. Hockev '31, '32,' Rifle -Club '32, '33. Girls' League '31, '32, '33. HELEN KURTZBAC1i "Helen" "Wye darire more love and krzoufledge of you. Girls' League '31, '32. Student Service '32. German Club '32. WILLIAM LAMORE "Bill" "Tbe mirror of all czz14le.ry." Band '31, '32. Art Club '31. ELSA LAMPE "Shrimp" "Ami lme rlae Lf, nf sive lmtb proved bef-.relf." Girls' League President '33. Girls' League Treasurer '32. Red Cross Council President '32. Red Cross Delegate to Washington '31. National Honor Society '32. French Club '32, '33. Basketball '31, '32, '33. , .. ................ .... ...... .. ...... ........... - AMX- 'vw-" f" ' v'cn'v' at . N. . . . . P'P9"P' K X? X it 5. s , E, x gg., wi K, as -in ,V ,. -:tm X -v ,. ,Q ,i rs ni A fi 5? .,, sa2eQ'f"f-wrrfrff WW' Q if1z:'t , 2 A ' 2, '3llglr'?'f '55 llllglgg i ts l r'ft?nt'l15,raz:21.' ,tm f, We 2-gl gg- .-, Q l luis, ,,,-rw. S irs,,s 'l,: JE 2' 1 ',gg,ss,'KYE , Q 'fm ,Q 525: 53.1423 If 7 51 ,15 K ' ' i fgffltzlfi litfilli ' ll ,psf ' r -3'-I elif, it JW it i s fi, , Q rf ,, llzlgfi gqgtgy, f' , z,E , ,,g3,,!2s,fg3 , ,5lf, w:, ,335 gg ,553-lisa ,fl'lg,'l1,, 'gggggrff ,ffm ,lr 1 2, Wi, ff it ,gg 35,521 row 2 ,K ,W fgsilgiqs 221 51!l' a3ni,s,-1 ,MZ 1 max' . g Q5lf,51ifrs5lHt, vi 1 Egfr ,elf writ, Q23 gl .". 52,5 Vi '- ' "l -if ' ll la x . , w g Y i Mimi? v ll'l - ,Z r9i 3, 'V ' f MlilL' '35, , ., . ..V, ..,. ....,,,, g k .iam .. ,, ...,,, , ,,,,,, aif,i,gggg,gie.ii 1 fl fs3ti gf ' 4 , A '. 9 . 22 ,, 4 -'-- - 5, .5 ,ffl ' , 7 QW , ,., wg 95, Q14 J ,,vx,:,,,--1. A ,Q ll r, .. .QQMN3 3r'li7m5"'7l'i3k3 ' Q W' - ll wlvli' l"'3?'Y' w w f., ' ?Eli?"'1z- ,V Mir e. ., . X .. . . af J, ,L .2-nt ,.,. fs. Eli., 3,27 glfisllyl 'i' ? QU"5 ,4 ,il Qi E, 2-g13i,4'f g,f',g21kj.,w, 15513 L 165'- 'EQQ5 ,Wg-,,Ei3QQ" 2?3l 'i 1'll 2',i2 'l"'lE'l5l?g"l?lg'f1'f 'Eg fimfigf? 3ff25'fl ,'3f ' ?Q5 f Wiwll ,K 'E zilggllifk QF "' 3 ' 7'-- AL. 1-ll? il'fQi s1"' ' f : ,itll 4. .. li, E" 5' ,sgatvrirzz ft 'le 4 lit Wifi" ' ' tit 'E 52,33 fllwxtfriililie, gs?" ifP'!g?"AzE',f2"lyfl'gy , 1 rl. 'WSE -4 7 -'w?Q'isirilif'f-1:"z Us ,V X it f. , , ml' K 1 igix zlzytt,-.rf gl fn, ,elif E l " 1. , 'lf ' .T f "f ' "'gQff" ig.g,si?i""' warg, mr ln' , - Nr, 2 ffm iii-ijt' -2 sw like -gmei'Sr9's - -.tt till' mi -ft?A'6L3,1BQ 5.3215 fs-'l' i?l6lE'l5". S as 'li- 'i,'?1'selQ5ligi,v2 ,zgt Ll W pifls - ' ' ,siialt 2K'ggl?r,Q2lArH?zr fst i .,... gfligsefig ign ,, ff2lbt5iM5'ti?ll3t ei12ell r ' l M,aMarn,2.n122f anrylrw w W w rti lfff Q law tl rf -- f E f+ 5 MQ, , we-aw-Wm-wir--w. ,gqwag ,,, .fmM w nf- , 91533 ly,i,g5i,,il2 am:v::fg:,,..:,:t2v,'gs:: ' gi. 2, it wx - A Wif i N ftM,la?w'in r wif ' fQ,e,, ..f a,,,iirfx in w w ,g n it mgj ,gm ,V,.,, 4 ,-g. ,,,,i5i3,3,,,gg'2,'l3i 1g,5.,,,.ii?5,,5a,., , K, 51, ,ig,fggil,,,, WHA' wxfmg -3. ' A - .W .M t tf, '- Y' -ggw geSf2iEe, w ma2, slgllggiilt 2?,5'fi?l5e'lfJf 'Eg gs 22 ,5 543- g:yf5fx.zeP ,f,1fjj1f1 E iilllggig 'i. f ' f bi, . 39225 flw ?w'3 ,'llr l3i3',f?.e' l35jf,:fz,q.j5f5 ,.'k 5, . ,An lffj-1',.f,wg2Qeliggrgiggvgilif Egwiska tg gji,ri,,gr,,,' in 'lr' 'M ,. l 7' 'ally 'fm afflxgffsd r i i f, r g!Jg,,g,Qkgsi,sQ ' V, ,f fy, , pf , , ,n-' -M.:-Q,-, 1 r, , ,mu . A fgfffgrsgfnts a Ei 's ',g tr g,1wfl aE215Q1f ,. tw., 13314455 A .... Q25 ELS, Eli a ' ,f , A rt, in eqgw w ,r tiflgglj sivcfgfkweliifilft'ti Wm' " M3251 kgllfll' ii it 2. 5 5,5 " 7' L . ' Wil? Elisa llfi i ' ' 32555, trrxslsflwirll wfywewwr, AT.fl'lf5L,f2fw nrfmw 2,- wr--, ,ein ,rq1,ggmifX:W,? T ,W ' fha M fy 1 af 1 - ,,qgf,?lgEQ3sq-K A . 52,5 14513, 3-,mu lr , gan: mf? ,sH,sf1w,,'f,r rfini3zfr2E iglilffl V' Qt I-HT yff M Qi dials' ' - fi file, t"ur5 '?.'Sl3i",'l tf'lftw ? ggglgl vg,i'E,'T53,5,qiig?aiifift"" -,,wfl,,,5?g -3, iii- M li Q v tt ' -ery, ,e1.Nl4,,sr'f5fr5f5ixK,3 1 :uae ,Q Z lffisf L Q- f , jx ELS h Jnigriel, li sigligglifngfl :wi Wtazi y is itkfgigiwgrgliir ,,gif,i , ,Q 1' 23,2 ., f wfi w , ,,.,,,,, . ' - fff - if f lien - ,r wf fwiislli- , W ,- , , fgwigylflls is li llf?3l'?lg1'f,n'ib,l ,MQ sigqfllk. 533235 f,:i?22?fQ2sflzEiQ Mei 'eili,E2Kf U, Mig, 'lm5,4i1!, ,l QQ' , Q ,Qi rsgfiyf f2,,1E1ffwf,.SiEQf1 r5,,iwlww,1 'ffll mm 'gm 5141 'y gg-,fi:,e,,,fw Q: i n i -'mr 'lg ,L st?-li, ,,ti12Kl"lf,r!'ttg,,:, ., SKU E ,lilflh-wil ll , lfwff, fell lf? K' ',gf','il ffl like 'tit - f' 25,12 2 li 32,i'tl5liE- s i We H 'f - t , 'n f tl 'ga' tall? 1.5 VH. 5 a 12,55 new L , v' E 5.52 s ilu if ' wil, - 9 1 '3Q'3l5? ,limi 5 Q.:--2 fig ggi,- wzzi li ll Trl? Vllm' X Y ,. ,K Q X 5' SE iv- Z, if it p: A fy M - li 1 ...4:l3l.,r99 jg' 5 S9r5l1 l3l'ki,x5. ,, 555 HW 3 3 vu, 3 , Wigan' lin t . ff' 'Grill N153 -'-- A 4535 fi . ' iff'-:',w"Vlf"3'l'i1 313xi'W"f' Hb ' , "" ?"" "WF" ' W if at i2,,r,n1inE'r,,?a tam wfrr ,Q f ,i , 'ewmt,g1sy1,mf.,i., r ,. 1 3. ,, in ?'3"i'5W 7M'l f ' ,M "--lfff U , "t ,Sen SM li'i , 55555' g .,, V Wf ?fl ' "'1, W :5:,Q'f , lil 'algal 5,5533 gl'ff2Efg',fi'V jill' fm' ml nw?- 25 f"'Ziilt,l'l iii? iw gftfilkli? W 'lr .f. ,m l isa lr i am f .. ,, ,, . ,..., , ..., ,, w'W5is. f fi "'h 2' jr' :WE H fig f"'M 'z Aw f LQ fee , , sim- ' E - with s ,gtg VW" M My ' QV WI 1 ffi5'V1 WT fx 1 r an A i, ara, n A a A , L gi K il A 1- g its ' ggligzg x nf X K Aga 9 fy , Hur ll- flifff L 53" ,L wifi? ff gi,M,,n, 4 My , ,i'W,,r ,Swag ,nam Jw, 'Ella 259332 A " if 5 'KEWEQWYI WT' "H 'Z f " 3' ',f.,l ultra nl? flyer ,f N 5 1 . Sfillw in HQ: ww tw an xlifgfg 11535253 ,nf gl I ,H , , elm, V x M Ma , we itil it 'Qiilf M, -3254 Q'51-',f"W'fg,1i?JT' 'sn','jf?-."Wff W Q t L - , KLA' 'iQW"t"'2F "ls "MiWZ?'W'l'3"l""l'lXEi'l"l"'53l'l22t?', lm Wil' it ml' ll' ' Pl' if il 5'3" QQ, fx' 4, ................,....,.. ,.,.,.,.,., ., f2'4!'l9f!'fl'f!'ff'f2'!2'f!'f!'f519595I'3If342'33'3.'fi'f92'.'fJf.'f.'f.'fJ:'!'!. BERTHA LANDON "Bedie" " pfzrfedf' And ,they mid mimfler are Glee Club '31, '32, '33. Basketball '31, '32, '33. National Honor Student Girls' League '31, '32, '33. Te-Hi News '32, '33, Art Club '32, '53. Year Book Staff '33. CARMEN LOCATEL , "Kim" LI "A light bear! goer all the day." Girls' League '31, '32, '33. Hockey '32, '33, Basketball '32, '33. Baseball '32, French Club '33. HAROLD LUHRS "Hal" "Heh gentle and not fearful." French Club '32. ROBERT MACLALLEN "Mickey" "I have noi rlepr one wink." Band '31, '32, Orchestra '31, '32, '33. EMILY MARQUARD -1Emfv "To be merry bemrner Girls' League '31, '32, '33. Basketball '31, '32, '33. Baseball '31, '32, '33. Hockey 31, '32. Year Book Staff '33. EMMA MARTIN "Lin" "Her voice was ever soft, gen La Fleur De Lys '32, '33, Girls' League '32, '33. yon." zle, and low." wi6i4i6i'A'3i'7E'7i'7ff3n5?4' 74' '64f56'7i'7i6f:7P:76'764i'7i'7vZ'7a466' Page Thirty-nine . . . . . . . . . . . . . . ' 'r!'v!'1'!'r!'?!'2'bl9f!'f5''.'.l'f!' 5' !'f!'f2'f!'..'f.'fZ'..'r!'f.'f2'f!'dI"b AURELIO MASSANO "Rail" "The .rirength of zufemy men if hir." Football '31, '32, -' Wrestling '32, '33. Track '32, '33. Varsity Club '31, '32, '33. Hi Y Club '32, '33. Student Service '32, '33. Debating Club '31, '32, 'SERAPHINO J. MATURO "joe" "S0fiely if no comfrJ1'1f," Stamp ,Club '31. Student Service '32. German Club '33. RUTH E. MAU MPM" "Those about her, from her, Jhfzll read perfect zmyff' Les Amis De L'art, Oflicer '31, '32, '33. Fleur de Lys Secretary '32. Playcrafters '33. Girls' League Inner Council '33. Student Council '32. Year Book Staff '33, National Honor Society '32. M JEAN MCCRACKEN ..-kann ",S'he'J very merry." Art Club '32, Girls' League '31, '32, '33. MARY B. MCFARLANE "SCotie" "Yet do I hem' thy n.12zzre." M Hockey 32. Art Club '31. EILEEN MCGOUGH 'lMic" "Live to he the ,rhow and gaze U' the time Playcrafter's President '33, Cheerleader '31, '32, Te Hi News '31, '32, '33. Hockey '32, Basketball '33. 7-Qi4EQi464i'7fZ6if?S'7E'Zi'7i'7i6'7i'7i'7i'7E'7f'7i'795S4iii'3i'3i'i5fw9' ' UEQLJSW' 'WX 'Q GEORGE MELOY "Georgie" "He uzrr erfer ,Df'eci.re in promire keeping," fEntered from Bayonne High 355 Chemistry Club '3 3. FLORENCE AL:cE METZ "Flo" "Out of ber Jilence ye! I ,17ifk'd ez zr'ele0me." Rifle Club '31, '32, '33. Year Book Staff '33, Hockey '31, '32, Basketball '31, '32, '33. Student Service '32, '33. BEATRICE MEYER "Smaolb rf monumental al.1ba5zer," fEntered from Evander Childs H. S, '39 Art Club '35 KEITH MONROE "Donald" "Be greg! in nfl ni' you we in tkazzgbff' Student Council President '33, Class President '31, '32, Te Hi News Associate Editor '31, '32, "Mrs. Moonlight" '33, Track Team '52, '33. Debating Club '31, '32, Senior Cabinet '33, FOSTER W. MORRISON ..FOSty,, "Tlvere's Imam' zz mm barb more hair 119,172 wil." Baseball '31, '32, A Basketball '31, '32, '33, l Football '31, Student Service '33. Varsity Club '31, '32, '33, Q LAWRENCE MULLER ' "fMul" "My crown il railed conzenzff' Orchestra '51, '32, '33, , Student Service '32, Glider Club, '31, Glider Club Treasurer '32, '33, ' 7vZ'797i'Ii4i'7i4S'7vZ'7 - f QMS"'484v!'76'7i'vI'W6i'7i'3i'7i'7i'7iW'7i 6'3" Page Foriy-one O 1 l E . Q E Page Forty-:wo n X rvrszzafiszzzszlzzizxe ' '1z ri ' was RALPH NELSEN "Swede" "You look ai if you bold Il brow of numb ciirnzzrtiofzf' Rifle Club '52, '55, VVILLIAM E. NIELSEN "Bill" "He barb a daily beozzly in hir life." Student Service '51, '52, Hi Y Club '32, 65. LAXVRENCE OLANDER "Larry" "I rbull fl6'91' be 'ware of mine own Te Hi News '51, '52, '55. THERESA PALMER "Pat" "Su'eez flowery are mrs." Playcrafters Secretary '52, '55. Glee Club '51, '52, Art Club '51, '52. French Club '52, '55. Student Service '51, '52. Girls' League '51, '52, '55, KATHRYN E. PEIPER ,Kayu "Ex,I7emzlion wbifflr me 1'owm'." Glee Club '51, '52, '55, Girls' League '51, '52, '55. Rifle Club '51, '32. HENRY F. PERRY 'iEud" "By and by, is easily mid." Band '51, '52, wi ' 'O'O i ' w v. v - V Us.. 'au .. ".".!'4. .'.!.. A . 'a.. '..w.'2'.. ..... ... . .. .. .. .. 5iv9154953'3549f5r2'r!'r!'f!'f!'f!'f!'9 5.4wr2'f.'4!'J!'f9f9tivbrlvb' FREDERICK WM. P11151-ER "F red" "I am sure rare ir :In enemy of life." Orchestra Librarian '33. Band Drum Major '33, Music Club President '33. Glee Club '31, '32. Te Hi News '32, '33. Hi Y Club '32, '33. Year Book Staff '33. MARIAN A. PRICE "Pricie" "I am wealthy in my friemi.r." Student Council '31, '32. Girls' League Inner Council '31, '32. Cheerleader '32. Playcrafters Property Manager '33. French Club '33, Class Cabinet Member '33. Year Book Staff '33. DOROTHY RADL "Dot" "Stamp, rave and fret 119:12 I may dance." Art Club '32, '33. WARREN RAND "R21I'1Cl' ' "Deeper zfmn did ever plnmmez rould FII drown my book." Student Service '32, '33. Stamp Club '31. RAYMOND REEVES X ..Ray,, "'Tir the mimi limi ffmker the body rirbf' Track Team '52. Band '31, '32. Debating Club '32, French Club '32, '33, Playcrafters '32. Hi Y Club '31, '32, '33. Student Service '31. ERWIN REPPERT .Repn "'Ti.r no rin for tl man to labor in lair voca- lion." f':i4i'W'7i' ia .4 4' P 4' 4 . 4h IRI .4 .9 im' 26i6i'7i'7E'7i'7i'7i'7i'7P Page Forly-zfaree gp ,WX XXXIXIXXIQIIIXIIQWTIXX5 X555 - . A,X- 151, 5 s 'ESIIRIA X11 E il' : ' ' 11553 55X "'.X5g2-- ' 5153 XXXX . X ww.wwmm5 2 ' Xi' 555,55 555 5 25 15535 p l XI5l5' X X . X R552 X X X, AX , X XXX, -XXA A A IXXX Xp, X515 -I C X sw 5, , "fit Q- ' Val XX Il- 'XM I,X3,55X 'iff 55 ,Q X XX ii X5 XX X,X, '5 5 fggfijes ,gi 'A 5,55 55555 IXXXXI A 15 K-n1g:lj'l A Aw Ak 7 ,AN 5 sX5gIX,X, A5 , ,,"A-mf fe? -, 'X E I, I X 5 .Af 5 ' wi - .X ,, ,X..X. XX-- ,V 55 2551395 lllls "' Sl2fl'?'l UI ' II5 Itriffli XI lX tif 5s'1"'Egg,,lgilIglgl'l ilgilix5l'2li'lllllE'i5gI llgfggl' K gif?" ,5ffIXXXIXfX Xltlttlial Xf1XlSX5XXIX5X58f5XlIX 55,595 XI ' X rr Ex Xe I Sill 'i' ' 'Xml-if' ' glllilfllillti SX5 if-X-XG ' X ,Xxgglzl XIII X XXVX U IIIXIIXXI-1?XiiX 515 RHI NIMH lllll il t Rem ll 5555 XXIX555, II ,hi XXX I5,X gmsli ,UI , X,55sa5!X5X55IXS 55525355 X5IQXglXg, sl I ,E gXI5fx5fIXXIXXXIff , ,X XUXX5, S5,,X,l55,X 5 ,F '5555,,5 I ,Q55g5XII5555QsX5 XX, ,wilt ,XM XXXX5II,5,5X5l sl W el M XXXIX I Www wuggawgw WP' 5 5 ISI ,lg Jai Weil Xfl 351 if ml 1551 M 22'gr5RuMD X X Sit Rui hifuehi 5355 ,.,,X.X,:gM' X" X 55 X555 515555 55555 " ""X X9 1 I I eX,X?i5X ,W ,X 155155 5 9 l5XX555555e,5I555 I W " 5 535515155 XX 5 S, 1 Z .XXA -X e XXX 5155 5, . Q, ,A 2 2 is' Y ,XX ,X XSS: XA AXX ,LL we 5 ,A5 ,,,,, A ,,,, AX, AW X XXAX X X: X.X' ps, XAX K XX, , A ,XM -'r fi 2 'X in 55EX5gXX as skli I- 5 A 5 XX A,,, g N55 K:,AX55A ,X,X X,X , X lg ,, XX ,, ,X IE ,XX X I XXX X 5:,z3:,A 'l3T,3i'QiXi ' " il2Qii'f?f' 55,5552 E531 X 5 l 3 I X5 5555555 X255 XXX-5 XXX, 5 fiXXX'AXX5, IK LLM 55511 :ZA "Hf-QW 5552 XII l' - mfs' X XX 555 X ' sl XI xx I -X A 5555 51455 XA 5 XX 55555553515 S 5 X 5X5 5 R555 X MX, ' 1 2 ' WMMWWWV iXXl:- ,.A.. , X 5 I rm, 5,9 X, , wget 5 5, ,X A lwwmwi H 9 S :Mall Xl 5 ,X5l" 5 IXXXXQI X ei I lf" 3 lX I5 152532 l 5XEfI X 'XXQ I X 5 XXX X iz XX XX, MX .I X XXXXXXXXXXXXQXX X AXX, A ,XXX-X A X XII AX I I -st S s'ffX?5X5fQ1.5:-2f'XX'. X XX.XXX.X.X-wXm..,,, " - ' X XXX ' Aff XXXX X.A XA' V A3157 X K X xx I X X X . IJXXA at ' 1 85 flgvw X, 3 ip 5 X S l HW 5 5X,XXX5,5IX,w X AA A , XXX5X .X. X. .. . -- -mm. R5 l ln-1 5, X 5,55 7 7 i?22"5f'fIW'l'III 515' 552 gill ' 15 55513555 " aX5X2t1III35?g !l2 fiXiE sXlIXl IXIWESIEEXXX I W5-fi , gf 5 X 15,5355X2gi5X I XXXA X X - AXIX5 l I -XX -1 - X- 2- If X515 X51 X- fs'X5X5 XX'IXXf - 1515 56 215555555 X--vlw X X:fXIsX'fXX XX - I I A -lil X f, - Eiliil ifiii 1-I AXIQSXLXXXRQXSIXXX XXXX- 5555f5Xlif1fi5 X X32 f-W X -X Xi,I,lAXXw , - ,X, XX, -gg 5 555155 , Q I l X5 XX i X i-:Xt ,X 1551 9 5233 5 2- Il X5 X ' XX riff! ' 1 ' I 35313551 255 Ili, Q - ' A XX . Q' I35A,A 'A X I XXI A 555, 55,5 , X XTIXSZXX, l- XQXI55 f5f', -fe XXX I A X555XXI1X XX L X A - XI 55m - 422' ,, Q 2 155555553525 ,X X ISI- I 552251 5 XXXXXAA A - - .- 5,5 I 5 552 XXXXXXX-,XXX U QFXEEXXXA epls-5 555, L , ff-3,55 ' 'ff IGXX-NX-' 'Y U' A 'A I -" A: .: -. XXIX-5sII2r5g?5IXlsEI ? I fXXXXIIsXR5lI 'lr .XXX ISEXSX55 IXXAAQXAXXX A 5 I 5,551.5 ,XXI 5Xl5 XX 54WIl9'l5?'.1 l'I I - Xsghlla f -X'X' l'35lXI xi XIX ,XXXXR XXX 5, XX55 5, 55 IX 5, 55 X5XX,XX Xg25if?g55I5555 X553 5215 55355555 55.55 5515155 .5553- XRXXXXX X 2- X X I X-XI , mM55WbWlwWHiWWH 2E?'fI.l3IXXIXXt3'X f ' X-3511351 5 126223 ' AAX5'l55,,S55l5II5q5Xlg Xgl,--55 112115 .. Q lpXXlX AAR 2XsIA2sI55X55,555ll, 125, 55555 5555 if 5555XXi555,z 5211521 5515 E5 fl:-f 5 Xi' Illtgwl' jwisllgsli ,E 'WX X'lil55l5ll' '55, , fs- 5, Xsslilig ,Els XSIzXXI5IlfI5XX f 5"li'Eil5lE'5'g"g lXfff-EIXXI-EIXWQII' :.Qiff'f::X-::fs,2sX2fz 9555555 IH 2551 lalillilgglisglgg XX:?X As-f?fI'aXX522ISX'fX1ff' :-XX 555 'Z- A g5I5X5s555,5,5 ,X A, Xtasfifls X5 5X -XI I I - f:Az5I5S E- .5.XX. :. XX I- . A - 55 5-I 55X, . 'X .,,,N j ,g,,,Q,j ,,XX5,5X55 5 ,X , ,,A,5 , , X5 5,55, 5525,55I,5X, Am 5252113 5, 522 fI I 5sg ,5g XXfl,'5XXIXX-III-XXI X fl iRlil','i1 ' 255555, XX..r'X X . QXXX-rw A It A RW X1HXQ5MWMu+XX -.X ,X X51X,iX,IXX555XX5555555555 .I -XSXX fI5?X,15iXI, I 555525K 1525 IIEXI Xl I R558 6 5X5IlXX, 555555555 X9 Rtwbu X 5IE'fXlIf15'lI2l I XRQRR Xniq If vi 5' Iklligg 5 l1X'lil"5l5rXiE"' 5 X l X55 X ltiblill 5 I' i'35f3'lt2? l ' I E535 5 5,2 XIX I 555555 lil 5 5 l ' l A,..- :xg . ' 5 A 5 'ffl' 3 fbi, I l . X! X X -, 25. X cr 'E 5' X 25 155.5 X X l l 2' 'I 5 ! lr as ' 5 X I 'W I 5 5' ,I 'X ll 4 .:.XXX: sl Hi l L , 5 HX .,,. 5 : , ,,.A ,.:.. , ,..,.. ' X""' ' ' "" ' I - X A 552,555 XX K E W 5 E 5 235 "" ' Illgr ' :A 5'?'x '1 X ii I"3wQWQ? " ":E?mE'X:iE5E'::1-livivi I5 .LE 5: '5:.?:., gtg:-SZEXXQCX XFX: R5Qbewuws X X XXXW 5 . ' XX XI- 1-iff. 5 XXXXXXXXXXXXXXX,X-XXXXXXRXXwmgg-XXXQTXQXXXXXXXXXXXXXXaX-XXXXX5 l ' 'XX" .11X:Q,f'..'1 - XXX., 1 f I 5' X5 ' if l 'X I 3 ' fl gas X 4ewu55lf X 5 I X I' f ll l X??:X,X'X1ZXffifi gli 5 I..f25flfsif"1""ififgllflk' L , 5 I ' 'AX."X-'gQXs,A"3,f' I I -- -- ,. 5 A. 5 MMMI 9 5' fl E55 ,XA5 , 555 X X l V215 sri-,A . ,sm is X- X I w i 5 ,2,4 ":A'-12, ' .X 15 ie 3 f :1XX X' I' "E ,A 1'- -'X'-f"EiEIE:i'XXX I I lllllgillllxli' 3555555 I,l225i5l ggmms 5' gii"lil'lsll5l" AX E5 5 X -I X, M ari l5IX liz 9 . X., I5 5 555 I 5 5 X 'XX -HI SX f'XXsX's'IXXWIXvX 11X 'I ,X,5Xl5 5 Aff iff ,"A ,J if 7' X !X,5,AW ,A., 55 ,Lh. ,. 5 X I w- 5g'Xl Sxgf ,- 55l l 5- X X Xf X "X.XXXXXXXXXXXXX,.XX Xg-. XXX XXXXXXXXXXXXX-XXm.XX. ..XX...X..XXX..cXX. ui , -5 ' fr' ff 5 I X' X5 ' I l ',I 5 X 51 u.55r, X, I . y I .J "X..'5i:X XIIXISX 1 l X ., 'XTXEi55515ffJ'f'f:f':i,?' V sz XI XX.XXX.XXXXX.XXXXXXXX.XXXeXXmXXXM..X,..Xm AXXX. XX fwwwi eX,X X X--X, 5 le 5 -"X5I.f AXX,eXzrXX5gX- 5-5 X IX 5 5, MuuQ XX: X .,.. -4 X ::?X:X2i:SrX'E: :EXXEE XX-XX X X. -- 55 XX 5, ,X f,XXX 5 5 is 5gXXXX MXXgS?5X,X K5 5553 SR L , iifs XXI X5 lik 'S 55? I 55 isis, gs' X ,XXL I 'Ili' 'lim' fsl'I'fX' l X5XI.XIXXXI I X XXXX 5 I, XIIIIII mv 52555 5 me XXX 'X X l I l 5 I ei 5 l "Mew XXXRXXXX X If 5' ' 115505 XHXXX 555550 .'E?'f 5. 1 XXAX I' 115552: la? ,EI Page Forly-four '744f'79'7P" "" 44' 4f'7f"f'a XXN'2 ' """' "W" JXAXMXX-X 'P' . m'.4'Z'.Z'. .. DAVID RICHARDS "Dave" "Give My tba Varsity Club '31, '32, Student Service '32. Football '31, '32, HILDA "I "Far Arbe if wire if I CIIIZ judge Student Council '31, zzgbzr no tongue." '33. RICHARDSON Richie" '32, '33 Fleur cle Lys '31, '32, Debating Club '31, Basketball '31, '32. Orchestra '31, '32, "3 Glee Club '31, '32, Year Book Staff '33. 32. 3. '33. I-IAZEL BEATRICE RIDLDY " :mme if ZZ'Ui7Z6Z7Z.:' Fmilzy, My Girls' League '31, '32, '33. MITCHELL ROBERTS "Mitch" "Seldom be .rlzziler and .wlziler in Turk ax If be zfzorleed lazmrelff' RUTH RODENKIRCHEN "Rufus" 'I have gained my exberiefzref' Junior French Club '31, Fleur de Lys '32, '33. German Club '33. Latin Club '31. Girls' League '31, '3 2, '33. Year Book Staff '33. GEORGE ROSENBERC "Chink" X "Tbi.r had bold Rifle Club '31. man." of ber." K! .l'Of'f Glider Club-Company Comrnanjer '32. Debating Club '31, R'7i6a'7E'7S'7i'7i4i4i' .6fai6i'7i'7i'7"i'm4f:7 7v24i'764Ma'7E'7' Q 1 .Q 1-. L tx ai s i, -ali--FEEHIQ-'-: ?'3'b5'W' l'3'?95"I3Z5A'llfffwfiiylxtfk-?"i!57WiZ'N?5L,' ,,,. vfffvigl'w,',467f1afrQfu:Xf5W'ls'Wv 3' , 355:56 wiiliylmw u::?w'f:gz,.,s1,f.,gfaqgfgmgf'MzgsffLrgf,-:',w:aMNg275, aw -H ,,.,.w,.x.. :-- .. - M fggl yf1-f15Lg',,'f- .:,..,f':-3, :A If M, 55- aww 52 A, , , if aw :E , . E31 ff. f13j1f'555lW!2'3x E3'i9f?3f"f?7 ', 535531Z.ihflsfiiWliiifl'-' f .21 - " , N WQX' il '5EiWfS'f', . itfgrlg ', E? 5?:'1'f5Hf",11E , C lg Nga 5gf2fik3fffttLfgg,15 g rf- il' lie ggrsivysgalsriiglifi-31, - ., llllzffg Li- ' 1 W -W"3,gi5fw E 'f 1 ill ' 41 5 t i , , 3 itll all f'- 1 ,. ' sl .1 -fftififllfil' :-- -lll'S?'1i2'?2fi'37f gi',g5li K-32+ Q: gexfljigi aigilvgklyf il ' ' f t? glitz' H W In Lgglllls, 1 353 wb' W sliflkglgggsiggf il V?" - 5225553 4fve'3?zEHS'f5-QJTEW . ', M 'A 'rf' -Q Vi!"-r"': :f9'i,3ai5gfi'- -1ff?:':g..l' gssiz,fb-:glqz3a5,rr.,, ,,', tgfggnhg 'S .2 I 1 'glut-ul-fly: -yi it-a f , , f::i-l.. mffi time .. :i,w-,nw ,-,mt iw, 1 L' rf ii' ' .ln . ,rf-wf'f's " l Q:s'izv.ie,n .Xia ffj-lffrirlllismkl Ji l , malls lw'?i?ll5ftllr S'iitgzfIff',f ' W5,:,s'ff:132 yiilirys, tw - ,S g ifg 2 zivsltm. ggi3'Sr,QQgiQfl z ,fl-,.i,,f,1r ,.,PQy,v:'s -'liz-W Meri, .' -ff.'g:.g galil? 7.,ggal'1isfllsfzifia? lx was +Xt12Qil"lwill,t?iliff' lil' .Q a'lf'l'l' ilrrilzhaflvlrr t r' .. ' A will "-2 till: gi ' " all ,si.g1aimwa.la2? . 2, WS , f - P 5 fairy ,asnassiylifjygixli fs Aft K 'x'gigEg3if'lyggqs ti, Aga, , j7fh,,,g5,.,m. ,Sim , . 1 ' tir,lQ ?i lill ,i 2fE51il5 tlfzflftl W.lwgZwfl' Ph2'l' 3159532 W," w if t iifiiff WEE K 'I 223 5 QYZQWSQ- .,g1Mf2's " -E,l1sl1'lWl i -- ' iq-:iw lXf" :' .piui. 5,. '.fv : .3l,giw i w? la 315455 535625 Q 9 1 11, - " 53 f' ilriirf i ' ' L 'iff 'f-YQ'iii7,,,iew - Milli w- - ,, I Wifi ff:1f1ggsqSi'i ff, N sry 'L SW: H 5 ,. I . Jwwlhbi, . M gd gi ,Wi . .7 ,,.a'1 .f r f i 7 ,V if M il: fy? viii ' uzzsnr y i ll'lf3l?l'lll3l9l 'f'l' tn, P.. vb . ie-i,,,w,Mg3, 2,z,,g5gl,, . i i, il , 'ka ,pa ,W- f'Q2?f i',-:ff gxiliglmlgbllailw my-r,ii ES Q: 5-,gk Erf?g1l,lg .i,2it 14i2:, f.asff?'ef,f mf ft, " H i f ya fa, 511915 gas-i 7-g le am 1 all Milf fr 4 ' ' W ie, isl1Wllf'ff'i2f3f1 -' ' " ' 1. if , flixgfpmaelaif , qlgiflillffliyl ' 3 ,t l2.s,gs1rGl5lfsgX'.Q ip -V it igiijagii SsfflEl'7g,l55g5"l' 3z::'i2,pf5fQ ll a lla . ga aillfiitllfglggei g . gems saw , W ,fa azz- fi Ffgiwii , iszsrsmwg-,w- my-iw , K,u:f,'t-li. lf 1 Eggs '55, , amiga. 5,a,.,ql. ,, i . 4 ,155 . ., .. 5. M. g g: in-'L E . fi fig 72li'?si l 1 f'Q' -- M 81 To -sw w'isMl,wl5i ffell f i 'f- 135 Cfflli .-l ,ia itll, 5? li tai 35555 Q Q , wi all It rl -- . ffaifwgssl. E21 3 1 rw grlfvlw-. sag, lltglq ik,iil'5s l,f fjl2i'i'S'!i'1 lli?2ifQ3?!l"'a xiii' lgw agillfg 'gm Ligff' -V.- la? is girl y? glilg gala lit Qliilf lli V' 1r'fl' lHl I ill? Srila '-ttf' .- iq S 5.15.3-, 1 ml 5 'alll .. '3hs'5,.' silk al ' KJV H K Q fl gy ifiggs li r lr 252 t 5 ll 5- 7-fqfflfg 'ef .ali i Q ' 'iff 1, .F REE? g-QVgfivv-54--5155314354 ,ig 1s,.,.....,m,..,:mm:M:.-m:...mxm.m,,: it :stil su . In , -,Il Q'5,:f,4: f , ii, E 3 WM Lgif' K 'Ji j i ' . A aj vigil, .. s ' i ' Y Q ., . ,A . ,,,,E. My E 3 sl lg? fi 'f I Slit gl ill 2 l ' V I gl S' , ww . fy. .i?gje,,3.'. Y ss X, 1 'K-vi V '- 4 :'jIf'..r:y-gf J -. 3 Qui gi V ''-',,:-3.,g:,.-,:,1,,j-Q A 5 all gl taxa , , ':,:.,-f- , , 4 Q, -Qi.-1 , 3 'V ' 9' .fl 11" 'fi3':',.:f:Q:.,f:-,,:.,fv' Wiz: i 35 ll .,gm,,.:..3,.,, ,.,l 3 .,,,. ..,. V -4.55 ig ""' 2 it '55 ,.,,, ' , lla 3 . V,"-f5g::2f,"'-' "". :' -4? H iiafim 5 S lf' lw ilff'?,,f W' H ll 3 " lil. li - S ig 1 as .- ' ily ' l ,V l H .l ,nga L 53 fa: 3 Jil' flaw , 1532! K3 55943 'l ' ' - 5" W 9 E i " mf fgi ll Q Q g 3 fa ' Y s f .M 55 .,-ff.,,,.g.g..'s5Qf::'2.. 5' f 'ala-: I" 5 1 ff 1 2 lt? :W f s . b.,32..i.i., L,.g, q.g.il,,,,.. ,,s .fm 5 if ,.,,uk.a . it ' s, 5 sig' H all an lwlml l , ,tit C' o4'o52o?'oi'a1h'4' 1'ai'a'Vaihifoi'oi9:49:11hihig43:44h40n94Q!4ihihih4b'4hiO Q we unuu'nuuno.no ooooov nun nnnuuv DANIEL ROTH "Danny" "Young gentleman, your ypirizr are too hold for your Nuff." Student Council '32. ARTHUR SACHTLEBEN "Are, "The lar! of all the Romrzm, fare thee well." Student Service Captain '33. Football '32, Track Team '32, Fleur de Lys '31, Junior Cabinet '32, Basketball '33. Year Bock Staff '33. '33. '32. SMERTSY SALONEN l'Sn1ert" "IViJely and ilaw they rfumhle zhfzz run fart." FRED SCI-IAAFF "Freddy" "It may he .mill Zhu! Cupid hath tlupjfd him 0' Zhe .rh0ul:le1'." Basketball '31, '32, '33. Baseball '32, '33. Football '32. Student Service '32, Hi-Y Club '32, '33. Orchestra '31. Varsity Club '32, '3 '33. 3. YUILLIAM SCHNEIDER "Bill" 'If lhou been 41 muh, rhaw -lhyrelf in thy likenerd' Student Service '32, '33. CAROL ScHoLz ,.Kay,, "The fmrhion weary ou! more apparel than Zhe gif-lf' Girls' League Inner Council '33. Playcrafters '33. Basketball '31, '32, '53. Baseball '32, '33. Year Book Staff '33, ' " " " """"" 'f"f'fi'7l'i""i"V9? 'E6f'76'W'W'7f6f'7f6i'7f 4iwaf'4-'an'vnwmw.w- om- P4 am 4 4 . . Page Forty-hue .'.MQWFQ53393.'35'3!'r.".'B!'f.'r.'f.'' 'NW' QJJJJ8 MARION SEDIVEQ used? "Ye bore on n el fare. biz! Heaven knour K your heart." Girls' League '31, '32, '33. Year Book Staff '33. MiLDRED SEMKEN 'Millie-" "Here'J mem! more ofmzrtzfe Basketball '31, '32, '33. Girls' League '31, '32, '33. VINCENT SEXTON "Vin" "Of Who! may man wizffin bim bzdew Band President '33. Music Club Vice President '33. French Club '33. Rifle Club '51, FRANCIS SITTERLE "Sid" "0 Romeo, Romeo! W'be1'efore on tbon Romeo?" Band '51, '52, '35, Orchestra '31. Music Club '33. Rifle Club '31. THOMAS B. SNOW, JR "T, B." "Unen,ry lies flue bend that u'e:zr.r Senior Class President '33. junior Class Vice-President '32. Sophomore Class Vice-President '31 Hi-Y Club President '32, Basketball Manager '33. Football '31, '32. Year Book Staff '33. EVE LYN SONNEBORN ..EVy,, "IVf2ere zuordf are .frorre they are .ve in min." Te-Hi News '32, '33. Glee Club '32, '33. Girls' League '31, '32, '33. 79744P4i'7S'7i'7i'7i4i'?i'7f'?v4f'?f'7i'7"7m"i"i'7i6fif4v.ff'7vZ'7'4 an K, 7 A TV i fiif' V1 'lm .. W , mf. af 1, 5.-,,,, 5, Y - VN V3,V,,f af ' 12951 -, qi gg, ' 1 , M,,,f,,,,,, .,AL .,1f Lf.,. fl 1 9 E ,Bl - , .,. lg -2 f JS is ,, 2,13 3 ' s' 5, I, x .ii l H 1 5 fiaf' D 5 ,agar -- , 1 .. .1 ws!-wana . Egg 5 2, E 1 . 1 I 1 1 f EGF: Q, .,.., , ,, ,. ,-:, 5-l ,,,.,.. ...,.V, , -- l s l , l 2' 5' ll Elf ll za V manuszssanmnzm, ..,,,,,. -f1'fi-112212 Il' ' -V--af, 1 1 1-I .,x., 1 ,,,!.:.. i 1 E F .ft lf 1 ,a l' l 1 s l gr 1 si Mi Hilm ar 3 ll suiillig' 255 , 5 ,n a P V, -.J 1, -nz ,-,gf ..,, .. .., . 'l lll ' 5 . 1 Ze5"iaf2s? S r ,..,, gi 3 5 ?J::.E'f" -521 1 ,,. ,.,., ..X,,. vi u z '-' , 'fir ,,.. ,,,,., , xv' ,2, .,, AL,,. 4,-,, . , if fu, " ulgfmw. 1 msvreflffwfisigelf Wu? rf'1?f1l A K 11.45212 -ffrffzag . ,. ,- 5 gigl l . salll is ' EEE l 1, 5 5 'lil 1.. s i . , , 1. affezmas sas , m 4 amass- -.wa ..:: hi .. -,ER s W' - ' Q . ig' 1 ,lg A 4 1 155, . .: ,,. , .ig iris? 2, A rrsiiieagirsf, Eflliflllfi- Ssi 31 'll' ali' E' 'E 1255 1 i 1 iii? 151 .5251 Elliglgg 1.1 gf 'E 155 s Eel? 1 Fglil 1 ll llfeg l ' Q, , 2, Qi" , -2551352 iw 'Q mg S., ,g .. Sgjvz ae -, 2 3592-5 iw ,fi lliifii '31, Eliigsiw :T ' I iii .. . ,z :fi 22:-ar. s i - ,fl 51 ,,s in ll 1 ' '13 Sfriiifliifffiiifi:',I:i'Qf23f'1"'..ll l ' ..V.,,,,,,,.1,-.-,.-.,,- W - , mg, 1-M, , -w e 1 f 1 E 1 11 12.52 L 5 l 'Y 9 31 ' lil? - 1 -15 2 521 . sg V 11 'll '22 -li 122121 gli 2. 's "ll ,f fill ' : , ,..,, , , 5 . -Va 'Ugg E H" N l. lied? ffl' , 1 ,s ,L gil 1,32 1 E il ' ,, f- , ,, 33-"1 f E 1 1 5 , 1 , 21 .,,.. , ,. ...H --" . ,'f ' 3 ff1-,, , ,":,.,1.,f, ,:::,.1:,. 1 .1 ff: ' 1527! 21' ' -,,,, ,:4l',. - E alf 7-gf 'S ' , -1--fm..,.--,M--M.,--M--.,--.-,--.H--M. -.wa ffazxfa:faaa:sa::: V.. i -1- SV... ,, .,,.,. ..,,.,,,,.,.,- ,,,,. , fr .,...-,,, 5 -1 are 221 Vys,,,:-- K , sew 5,2 -..-f. 1- 4 A ga Vw E , .,,. , .,,. Q il 1 1 31,2525 su 8 '1 gum 5 1 4191 5 ix , l 1 , , ' in' '1 :..., ..., Q,- --wwVw.:-,sw-m-W-me-.Q-a-..-f,,.-m- E 1 1 K 4 1 1 ,V f ,.. - V :Vf.:f.'. 1 ,Q-,., -ga J .. -3, 'i Q iw. 5 - ,1 21--is 1 . F el 2 7, H .11 , '25, les' V rl., , .- .,. I ia' -: we-, . .V ziz. ,, ..:7,. ., ,..., 1 1 ...,.,,., .V,.. , M Vg: :.., .:,,.. . , .,,:,,, , , f, ,- ..-, ,A ,, is K. .,..... , ,,M,,.a Q ,i.,, 1 , 5' . '1 5 114261 V: 1, 5 . .'1'."'i'f1ff.VZi,'1L 'fjg-,tj-Q -5 ' Q., I . -V --N . -.,-,. Z1':l1'-- .Jil Q.. r a , ..: 2 F., ,a,g -wi, 1 1 1 E' sr ,nz Q fl N jg , -, fi PQ 1 ,..- . Q33 9 , 5 ' fxf1i.2If:fff5 " .. ,li 4g.,T,x., .T -wa,-,E ,. .,-51. - . Ve-:.:gV -. 5, an 3252- 2. Vi":.w'?:S,,Z5,,: ,up . E , s Q, .,., . "' E E3 15 ,V V. .m1,xxmw.ewmmy-.af gi- . ' Qs,-,5l ,m , , , X -aara: l s . . . . . . . L' ' A N N r3 'r!'f!'5!'!!'d!'f!'f!'.' LAURENCE SOTTOSANTI "Larry" "Il 1!'6l,Y Greek la me." Baud '31. Orchestra '31, '32, '33. , Glider Club '31, '32. Football '31, '32. Rifle Club '31, HELEN STUART "Stuie" "The lady shall my ber mind fr dy." Latin Club '3 1. French Llub '31, '32. 'h v, Playcrafters '32, '33. f"' Te-Hi News '33, ' Girls' League '31, '32, '33, Year Book Staff '33, AGNES SWETT "Aggie" "I only .rpeak right ou." Girls' League '31, '32, '33. Playcrafters '32, '33. "Mrs. Moonlighr '33, Year Book Stal? '33, Basketball '31, '32, '33. Baseball '32, '33. JACK SWICKER "Swick" "FII 1202 trouble Ibee wilb wordxf' ELEANOR ANN TEPEL "Aim" "It if my bint zo speak." Basketball '32, Girls' League '31, '32, '33, ADELE E. THEISEN "Empire" "I will be Ike jmllerfz of all palienfef' Girls' League '31, '32, '33. zp2,jfI!iR6n?6::h23o1n7Mvffnfvfhfp2!o7fv,fW669fff6f6!f!r7 ' " " ..f'......f'..' .".........4. a . Page Forty-Jeven 1, 1 1 5. X wls fxrw ' XX X.. XXX ...XXX,XX.X mb if X ' XX. Qi: X L3 sk. Harm 335 gw w gsr' 'giliiff' if Q yi n g m X . S X WX X A 7 QX sXs ' 5521 X gilgl i 3 f lil, lg? gills X , , X,f. 'a Xi ill, X R' lei' r K M 1 A B X srl jgir gl ' "1 2 XX ,X 3, XXQQX r.XX ., . X XX XX rmgrrgr X X, A I 11i rgf5fz15:, w w' We "1 I 1 Q 'il ' "" ' 'V-XX.,.. . XX - z X, X X ni. 'I .fi-,'.'. .,, ., YS... , E K Q! X S N 31 ' 132112213111 3 X . Wwrmwm 1ll1'El5jgX5XXi S ...., . X2fgllre2XX11Xr1rXl111gX Qwmwwg QMMXQW We r ,av-:Xu -,5 1 rr 5119115 lgnlgfggllg, l 3:1- ririiilzigli 'lllllllgil f gas X is 3-251 'gill 5 ag .galil Lg' QE ,214 X:-X:-EXXXXX XQXXXJX ' X .XXMIXEX X13 E . .. X , l 5 .- H N QOWWEE X f g ' 'ei 'X is 3. ' iss! 5 li' ", i i : Earl 5' .1 . :asf ll?" 'IX,, X-X-XXWXX. F 136 ,- - 5 fgiiri' ,132 512 11 gli '51 1 X 52513 7 ' X . l 'Xizlflil' XX1 i"l 'E , ESI :If '- XXXJXX -Sp X 1. 1311 S filly X1 iw 4 X 1 QQQXEQQXXMXHXKX films X "S"llilllll?sl5lll'il ' l 1, XQWz2:rsX:rXXl2i5 1 ' asm? , . H. Eeflillm '31 I .gr . 93 . . . . X f2":f."'X:,:Z:'. I., :1XI"..X. 2 -X:'?2rf?i 22:1 ,Q :j':.gXXwXX K.. w .35 5 X 532,95 XX.':,s 315215 W EX 1 XXX .Egg , , 'iff ij 9 irlsgsil ' A gli 525455 X Xsiazf 2XX5fieg1llfX2l3X X 2l'1Xf2E'r1'ri 'EXXQL s rg - 1 : L l, ""f5f , . ,fag ffi l ' 255: XVX me if EXT EE QXG XXXBX L g lei if-:J QXX XX- a ry . fs. XX 51g YUlas ' .,ff K '. Ti,XiX il 12 l iQ5 rw XfXe:,X'XXsXX 551351 gig Xe X QXX X1 M19 XXL -X w.s.fXX rfrglzilfxl sf 4Xf,2Ef-'Q XfQe.X.iX:1ff5i1X X sl li' XXf1ri5f:g.X Xraxifstsfllgsglgilg. K! T iki? 1 QXXfXg,Xg XXil3rf35f'l 5 ', l E g 2 X , 'rs' H 1 X5 'Srl' 5 fiiviff if ills 13 'l1fi l5r5'l f" "f5 1 "fii54iX'I'iQ'l'll rl s fi? M 112-.2 " Mg 11 X X l gwmmwgmym 154535 'XX" EX X23 ,Pg is-'A ,-XI'::f'fs?Q,5".' , 'X s :rfXXX"X. ' ' 'EE ' 3 lax 151521.31-ey. S li , W l gl ii 'la' XX w.s5Xge5X"?'fL KS Eg H 'nsigm A 4 M iii' Y' X li, ' 1XX,J X4."l?'!': .X jQ?'i'l5l3?llX'12 1 X, I X , 2 E 33523: ll 2344 l xv g g Je V fi, Xl X XXXz.X1XXXffXlXXfiiX 2XrXrX g il 2 X X 1 will ill? lllll? El f, E' XX 112229 QSX' kill? ll livin E135 ull 1 'l iss 2 XX S girisawllgr 5 les 2 'XIXQX fl: .XX XX g,X XQSXQ gl S X is gs XX3 XXX , X 5 XXw11,X1X Xgg,3g,2hm,XXK X, ,X 5 1 lm ill 5 l 2 1 lil 'L Y ' sis is 1 'j ul Pa ge Forty-eiglaz P, uuiMhiv.ig.4qwmv' mv if av aww: nw- r an - o ' v f ........ . . ...':..4..'.4Z'!a4.a.e earns: 'N' .'..':.':.'. ADA THOMPSON A "Tomi" . "Coma I rv!!! fnflen 071 Iliff 5.796116 Qf lbine. Girls' League '31, '32, '33 French Club '31, Basketball '31, '32, 33. l Baseball '31, '32, '33, Hockey '31. 3 'w x BULDRED H. TOROESON "Millie" "A mary beam goey all Zbe day." Art Club '32, Glee Club '31. NORMAN VALENTINE X "Norm" "Ta .rbifz fair being if zo exclmnge one mirery ufilh fnazbeff' Rifle Club '51, GERTRUDE VAN SADERS ."Gerr" "Ami lbereby lmngr K7 tale." Girls' League '31, '32, '33, OTIO VOLLERTSON "Otto" "'f7'i.r my fmt intent za ,rlmke all carer ami bufiner from om' age." - Stamp Club '31. Rille Club '31, THEODORE VOLZ "Ted" "I refpecf you-you are life lord of duty' Orchestra '31, '32, '31 Band '31. Glider Club '31, '32, '33. 3l'3Z'3'1'2'3!4'!'9!ff!'392'! L' 35" .'3!'3!'2'!'?3"'931" '?"3!'3!'Z.'?!'?!'3!'32'9 4hi. dh' o'lla94hih2'4igihi.2h29 QP M49 1 i'oih4'4ihihihi'o9'ai'oi2 one o one Q Q noon o vnoovs Q eoovovo eonooeooeoovovuvo HAROLD WAHI. "Hal" "To climb ,rteep billy reqniref .flow pace at jimi." Senior Cabinet '33. Debating Team '52, JOHN WALKER "Johnnie" nz :rick ufortk fzro of thai." Band '31, '32, '33 Orchestra '31, '32, '33. "I know LESTER WALTERS ..Les,, "Speak low if you .rpeak lone." Te-Hi News '32. Student Service '32. Football '32. German Club '33. Red Cross Council '32, ELSIE WATTS 'Tiny" "Do you not know I mn a wofnnn.. W'ben I think, I mm! ypeokf' Rifle Club '31, '32, '33. Glee Club '31, '32, '33. French Club '32. an. THEODORE WEISHAUPT "Ted" . "Toe H6eZ1'6l1J blew Tfaee in Thy enlerp1'i.re." Uintered from Kingston High '33J FRANCES WELLS "Fran" H "My library if dukedom large enough. Girls' League '31, '32, '33, Basketball '31. 7466450i'7i'7i4vZ4i4i6466444666666E6664669797i'7i'7i'7i'7i'7i'7i'7iii Eng iii' Q Eg Q s My iv 1. W ggi? .... T.,. .. All EEL Eel-'f ie ry ' Q' .If- , gfgilsii A E K gg i? Kg 531' , 'f iflEl'55 5 ' ' X ol 5 2252 5 3 'E w if ii ilqllfi ra we is A A ,, is M91 P5 lf: S Rllqgfg 5 fl s lin Ui,-SH 5 S gsgsfgf ,ig H ll E 52351 I -in 1533? 3' Q2 Qip ggligifgg " -::,--,.::2-mf,-:' am. : N 7 in A ' " 2 2 52 all , 5 E' 3 all it 5 5155315 4, ,. Eisley wi f 1 2: 9? i -':f--fs gsm si? f ' " vgllmgg 3" ' Jax, "wil ' f 13155252 ,iii T '55 513523 ....,, E 15255 ME:E515EE:5ESMEgE-gii.,5giz555g13,?:33g.:Ef .L :Egg K gg? f .. gg jg 5 , giwvr ,5 Eg! 1 . A gm ai l 3525: L gl gf 25353 53251 A . ,msn -K. , ,Q 'll fill sill ' li sz llgisgllgi 2f2fz2fr22S QiEggisgfi,5fgl H "'gi.13g,3i. 3gs5le5l5EW,ii?ii5grggg msg? Ugg 2 2gfEgT!ggl2is!1i?K f A Sill? Jef 'gil Wi +-- , ,- li 'Wi A :li f 5 fillliilv ' lil l i s E"l"l"i'l' " c gi wi? V 'Z"W:'E1-5.?:f.:f2s,ifs5:a sie! 1 ii Egi ,mm--mm.....,...,mEr' : 5 'fir , ,sf s sing .,,. W lf 5 A lei r-.'. ,,.-,E 151'f,v:a::g5?51,u'-,,,1:, ','2E,.' .,,,... , ..: "" , E: 5 lg HW" "" 'riigf ill il i , f -. -. v---- ,,:-..:g.,,f: , ..-,..,:: as J S ,T , in Z in f - A T X Ki ,..e l all vii I: ir 1 Marg l 2353351 E E ,.:. . . , g if n I 5 SH l S X E 424 .... - - I : Q R is .ck,:.i . aw, , ,-:,..,:... f . , gs Q T' gi? ' cgi' if f , :sw ll is ,2.?,.l35,g.g, mi, . ,ag Q , INK: ' E l' l ll i li 's ' l s s 5 Z ss 5 T g 51 ' 2 TE K I up E E I P 9 f1'fi"'-lf" 53"-I. 1 A .1 ,.5s2ff.f1?f5: E -554,421-'alxefg ,- f 5 fi f : -. ,. 5 .. jewufzg, sl ZEN 2 EXE igl fxggf A ill all 1 T E l l . .f,Z-,iii-sf, 3 gl l Z E551 :lgg.22l5?l9i 2?rl2H5giifl,i new lgilwill 1 lg i ii R 1 lil ffl? Q :gs . a .ii -1 K 52 Q. , EE 5: g K ,,,, T EE ' f sw , .,,1Q-H., 35115 wg L A, Q if 4, V gg il Q if is 5 ,E 1 xi! is E :. I '19 , 11,75-F11 kqzmmm Q, I s 'Il 1 s g 5 l v 1321 bn y I 'Pi l 5 5' A . xx gggllg ng 1 mr,qKl'YT1 T .,i alll fi ' 1 I I gi 2, 1333223221151 .f E lhli " is , T E 115, E2 E 'kg zap 4 1 S i'4 1 gl s il lliillxh 'Hi 'lf , 3 5 'fr g M. ' al H, in K R Q ff fi-. ' .E ,gif 5 A ,,..,: l " 1 hw: I ly 5 EE P f s e 5 i 1 5 5 I T 5 FE 2 51 i ' 5 if l sl X E will li! ,ran HX xox -' A H sillsnlfsfzzgfe M ' B 'iw gl 1 s :lg 53 f Ll elif T fw fez X5 1 .. - mei T' Ii- l Li gwi f EE We A H 115-213. az 1.2 , 'f351' ii,Q N H ?3' Sgr iii. , I isa 'Mies . , 1 , 5 'A' I 1 E2 , " 151 . ,Ei Ng lil if 3 ,, All All' , ..-?EsEE,,3159.,.f,Q:5g.ff3fi2'3E:?g:.f5sP,2g-I 7 'gl ' EE S 5 Z 5 , T, .. .xii 3, uu.. Kulxl f 5 555 51 - W. Sli' il Siw 9 . ,,,. W . m i T ., vi - viii? '- T il,- sfl 3 elm. f mm H af X 35: is lla? 5 A sz? 5 H - -. ' '. ' 2.2 "V sr llli gcg 1 5' 51' 3 ' 1 Z' ' All iii ' A 1 lei ga 15 115 52531 ls iilli v 2 5 l 't 2 la g M ig l ,. l .' if "' V 11 'E' 2 F 4 l elm, 5 f .. 4, lg- s .,, .1 5, . E. X JH Emi : Q .z , gill lin ' F lag? . , . L, A u 'lil l . A i 1 ihglglilg 212 lf 5 31 Page Forty-n ine Q4 nasuaegusuqeqasasaquye ' ANTOINETTE WHITCRAFT "Aphrodite" "I am the pink of com'le.ry." Girls' League '31, '32, '33. FRANK XWIEDEMAN "Dutch" "Mo1'e Ibafz fl lilfle if by 7221156 100 much." Football '31. HI-Y '32, 33. German Club '33, Student Service '33. Year Book Staff '33. WILLIARD WILKINSON "Willie" "A man I um, cz'0.rJ'd 10227 ad1ferJily." Band '31, HOWARD WILLETT "Howie" "OJ Aly fair 1l't11'1'i0I',"' Band '31. Orchestra' 31. Hi-Y Club '32, '33. BEATRIX WILLIAMS '1Berry" "To be .flow ilz u'0rd.r if I1 100772617211 Yliflllff' Playcrafters '35. Te-Hi News '33. Girls' League '31, '32, '53, Hockey '31, '32, '33. Basketball '33. DOROTHY WILLIAMS "Ditty" "I bear nf cbrzmzea' life." Junior Cabinet '32. Senior Cabinet '33. Student Service '31. Student Council '31. Basketball '32, '33. Girls' League '31, '32, '33. 7 , wk' .69'!PWPhP'4P' mmwiuffifi Z3i'7fnff7i'76'7i'7i'7iM' " I' . E Page-Fifty, " r ?'i?"V'l I Iilllftftl A351355 A Ik Alfgft , I , aiifw, 1 irereiffis 'W- i ara? 4 f --:ff I ,nik .gf wwf, Ifsrsatrrf? :GI ' I-wi, 'A I ,s' . All ,I'l,gg35 7 I 3 Alf I I 2. ,, ,eftiz F :ff T A 'TE E It ,If 5 . 235, Iii . ,. lil ,I :I -,, - ,fm 5, A wi,:,'Iq,,. ' ' A Tw I wif-I sI?,II,f,,ig+IfI resilient AFA, 1572 ima-1 ?Qfli""i'5 me I Ira M A E - V, 5 ., ,tg-Ir K, A f, If V 111555 ill- av Q f II iraftllifig I 524 ln ifi-its 5555 atilflgivfig 3 I. Elf I ,,II,,,I IW It We, it Ig Aria, ' gifllllif llifr at A f A fir MII. III I Iriffm ssiii flfirirrrl 'fe,IMAffg1H IE5g iiwrrsjs 135' X hi 'flsfpiir 'li Ai fftg at 'gif ,S as ,sg ' I5 gs ill' I' gg mxiifggli lilly MIS' ', 1, , '53, 'lxiggygsgf me Z""'f ?'?l5'5 l?i- g iliwiff' fiafiiiliif fl marie I f lfsigfs EIL! 3, I , elif, I ll'I?IS'Ir,I rum I Ig 1 Img 1 w .Y E' lfgg'l5?MQ, ' gg Qvggml h Sifzlg ss SMS, ' 3 NYSE? las gr, I U fl , sg""'3l ffl ' ' li l . ' aes r i I 3,1552 II, I ,, 7, 3, Im ,.,. S F at 3 L gf: ,rig T3 A Wi QMQLI , A fr-L2 I leg, JZ, It A f i I El ai? I tyres I-5-,AI -I, S 'waz Jiri Q, Wifi A , .52 , in 4,92-K ff Q -.I I ll ll' S'?I?!f lil , sig ? iii I Is gi 5 ,NI S J Iv I 5 lr li 5? TL' I iff It-,lllfpi ,E li 5 I I .QI "2!'3b?!'3!'31'9"3!'3!'3!'?!'?2'3'?!4"'?3'v!....'f.'.. .42 7 RITA WILLIAMS "Rete" "IV!1y-rigbz you are alzwzyf i' fbe right." La Fleur de Lys-Vice President 33. Playcrafters '32, '35. Basketball '51, '52, '55 Baseball '32, '53. Year-Book Staff '33. Girls' League '51, '52, ETHEL WOLFE "WM" "I hope it il no diiboneft deyire 10 defire ld 'V be a zvommz of fbe world." t, Student Service '32, '53. ' 1 Basketball '32, '55, Girls' -League '31. '52, '53, V.RG1N1A WUERTH 'KGinny" "Tami: barb zz quiei.l1em't." Playcrafters '53. Te-Hi News '33, Basketball '32, '53. Girls' League '51, '52,-1'33.W CLARA YETTER "C1airC', "fun af high ax lair heart." CEntered from Fort Lee High '35, ALICE ZIERAU "Al "AJ full of Jpirit ax the month of May." Cheerleader '3 3. French Club '31, '52, '33-. ' Playchrafters '31, 52, 33 Girls' League '31, '32, '33 PAUL ZITELLI , Z1t "Your u,'iJdanz if fonxzzmezi in rorzjidencef' Year Book Staff '33. Active Atoms Club '32, 'n '4"7S'7i'7vZW66fZW4' !a'7i"i4f:"""? 7v!'7vZWf"'i'ei'7i'7ini6i' 53235155 W1 E22 fm? 5 LU- lx, 1-zz, vim We m. . W, N-X. U ve f ,,, JE V X' if - Ji K2 me Liffgzsfibiff W, .,,, A La, my 7 MU 3 ww, 5, ,,,, .M My fs: x X X L X X XSL if Y, g N M is 1 Magi ,n,Sg, M I 8 5 5 2 uxrx 5 S cf K X xi in , 1 s, Y, X X VE H s .f ,sg K ff an Qs-Q ,WN WM L www - 5S'i:szs1mf1g1w ai! 5 X U X . , L , M K K K X K 2 W I s X J , as N ,,.II,., w.'w,W, -f :'Z :N f"Z,.JN5-1' was F3522 E 'E ' i 21iwgg5g2QiZ1:3Z3ii i t f "Z-lwxfmissf 5' sf1fs5S5,g.'g,vz.::,. , I rfgazwgfpfr '- wfmzb 'Q W5iTGf5e,-z 7 In ' . : 5 iw ww, .H I-I- wg. A f , .K f fx J,A,,.,,.f X,-,,,l,., :Q-E-Q " 535. 2 5 navy sf VL P w x, Wg if wif, W2 'Q S5lfs?U'wZi1 wsM , 23 fx 2 miuiflgiaw my-1n. ,, MK K Wrfgjfxzmvgi ' wi Sul, V -maggie, iv Lwmetfffiwefgia EIQEET . f Binds ,fe 'P P ww QS E PM 2 gwgswfgxglggaggzf R 355 'filihiz 'Ji' 1 SVZSK gigs' s"j"2, iff 5525362 :XE E2 J M farm L 5 i5"'g,'12iEgfeK' , Q ' X ,KWQQ N Mfb :ia mm KS 555 1?'f5f,, - ' . " 'I , H . I. .I.II,I,II . .. . , J 5.2-2 -fs . m y i f 1w K Q 0 51 J' 6 5 Hx griiffk ,ix Q i X YU l3 ,gg,0eVEgQ?QEg',q as S iw viii ,wig ff 1 1 ,M f Qfeilssgaw ' H 4' 1 fs 5fEiQi5ggE'2El?E FQK ,fm 1 Xl ' f algwggfegimfg K , 5 'il wf if M if 251322 Ewa: if REM 52 Qs? wav Gi 5 1. 3 Q 235 Y fiiiiiiiiiii l 5155252 Q25 PM 1 fns!iLvf FHS? s Fa ES, , s, ...J ., s 34 gm ,J-s::.x,,.,E-35 ,iw llix 22,5 5 Mf fw wwmw ,asf 4 I x f me MES 555, mg, ,Q , Nw 2 555 Egiaggi mm :WX fww iw ,iw ww wwf 152555 , ,S s g 3 WH 2 Q is gig if 353 Lggiggghrafgfgirfikie 52512 a S 'fa Q msn" Y - v 7 w mi' 2? - E -my H 13525, HL, ff H92 ,mfg DJ, 2.4 ak Zifiiiyiiiw as K 1: 152 tarfswf 9'f21Sz.f5:2g!?:lEf?ggS a wrt! 5, K X lfsigfiigfsmw sms?zN , 455. ws me K- N53 , SEQ -w ghggfpszff 23153 E !i:,lf'1,:'Ll3i:12Wl :sSxi'ff'i'wl'z'x, I : g,.,L,, . .. .V I,II , -sxfszwfk . -Q' fs 4, ,Q A fl i ::.9::x,..-X::...E:a In 'i'5g.m?'E3,2 ,g mg A , QM QB wi M Zigi? Q my 2222.12 M3 K ,ggsi,wf6,KXf S K I iiiiisffiffafgfiifii if I E Q gffgmzjssgqqgge! A K W QE, afrfgifisgfw H SS' Y, 5 ffglmlgxgfsmamx qv i ,4 Q., ,, eg ,gjpwagagiw Q53 M MJEEXPSQ is ww Q ,f s Maasai X U 2 if gskixsss ,1a2iiEK2113E3 1 'f'.Qz. sz KiESf'V33Eg Q I -. my ' Sgvpjggw ' Km , E N ,A W JL N HQQWQSQQEEQEEQ Q S ffm Q y V iifgiicwgjgfgigfisgygx '-xy, .94 E 2 vziiwxw f 1 AX ,wig 5i5KESiiifg3f?i23gQ?ff fag 2 W H .MEEQSSQ 553353 K 1 sf' we sf 4' 5f iaEf,gfg5gEa56 E521 5 5 x x x ikqwwf-IGN? sf? ifzzsffigfe f W gg W Hamm' w2x?mf Q5 M2521 " 29 U S 333m 5 Q is Eu S, MM awp Q me W .gs swf? sg Magi? 1 Q 3 Wm e is ,Q 1 N fy F E fge 9 5 TEE N .ag 2 gg, f Eggs? F '93 '5 uw 1 Wigs is Wgrs' fgaf ,., f 5 19 m m H gf fi Rf 'W " 1 Mxiaevig mf1K,.L1,5 E ,.,,.,., 4-tzsmxm fvxiiyw-2 Xxwr, Lf, wi , ,Mi ?Zfi21f55iW2?2Q: x M951 A, H 5., 5 ww, Q,-gffw -.m,f.s3,. as J, Fw . 5 vm 1-A .Mgm- W .,,. A... ,.5,, I, f -f wa MmW,.5g4,,A 5 rs xmgfiesmseg ,L,. 1.g,LM,1i, W L, Q, . we A li Vi ,,. ea, vm 5 15 'X .. .,,, Y . ,wmgikl ., U W 5,555 iiblmi W5 Lifgy 13-miiia M ,, gi :gs ias'5lfi2 SEM 1 i mgwgmfg EW fgwggw fgQgg12ig2gSfigf K 'R . .4 , L ,,, : L' ' xv 5 iii' Xiaxafffflfiszfw- E sm? X, Tl 'I Uv X xsfigw X59 ff uf Kif. 5 W . if ESPN K gms? i K ,S Vi gil gy ' ix sq Kgs ig 5 xx 1 X 55 ki si 9 Q5 5 YEAWXTE 'fi 5gga2!Q2iZFsIij13Q?g M5 59255593222 7 figws 325351 Fifi? QR? H as-if 5-Egg: Q as S7352 f 33 lNwm Wu , , 755 sm 5, 2!':gf's .fwsswk is is gi ,A . M if ,- -- A xi , K H A ' -W , A 5 5 .X g Ei X ..g 1 K, sag 25529 L X XM X, EE if Elgi 2? . . mx, Q SI Fi I .Sl 2 ii Q 715 , I K E fg fi if L, "" Lis? ga tif giihf 5.55: f4r? LEE L25 E ,' 252 mg 5 5 55 ig 5 is . , , If ggi! ,I 31:25 Q5 A iQ s .. X , X fkgyaqkl K EV??MWWfi9 6 gg 1 g ,gg Q " n y mm, 5 we ,3 , qw Yiwu mi is Sgwx! . 'dv QHQEENSQEEEQX I K 5 QMS mai? mv, sEss25vgE,w13l5!SZE,'x ULSLS 3 Pg M wi wiki f wiiw ff 52 ,X sw, HB1 5, ng 3225 Q WQEQ M - sq ,E5HN4,591 3555333 H Q KU? 5 K' 3' H 'M Wim H5951 . !iff5s in gyggggfgff. Sfiggigsw 1 ggi Wsifgiiw 5 ,6 ga, IEE fm 5212, ,wi 9 . ,239 S N125 JW gg ,Q gg ,MW A Q sggwq mf, Q 4,5 WEE gm qi ,5 gg iwgggjigigigggmgmg g 35458533 zwgiifs 5 , Egg 5ffEgEg2g2,gfif:ggg235,g sggfgsggg 5 figs ' u i 0 REEF! gg' 5 3 gfisfggl H 'sflgilfzgsag 321352 figs M ,, 5 26? ,4g:if,22f2222,z2Q,3?2f 35 JE gilsgx X ' - E 5 jgfzmjgyasgiwgggggff I 235 5555521 ' . ff' 512252 ,ww 'W Si 3 ,s f 5, M, v ,5 5 z -. .M mwmx., E 5 ,V ,M M . gg? 5 W fggiigifigg? Wf5KifEll 5 1 if J,3 Mvmwigwywwglamw fbi? Q W 5 IBEW' ff' if ' FEMS K s , K 51 iw gW?w TM M55 w?QQk gQ mwuU',ggfw' igwm , , Wig WvwQHE4 L wWw2Ww -if H m miigixligfiggggigig 225 gf wie g s 2 X X X K xi wMfxQi6mMfQ,'f sig 51.555521 HEWZSK ' 33 53 253553 :QM 2 ,5 gem, W hw 5 H2 W.. MM. , V, Semiiiliiziiw ii .:1.11-m E?"1"-"M ' EV QE! r xfpwgi Mummwlwygfqxywmxv lggagmgglsf' KW 1 t 39g,gF,W,i!i,5wwf . , 'Lew Ef1?Lg5wg2Qg,, 5 M fsrjmfsi qs? K -,,, 5 VX Y H? E w d5,fggeg'p,mi?Q 5 5,554 2- MESS Qgif 52225 11 9 3 igiwfiffkxfgiaqig is EVTHQ 5 KW been gs m, .ii igggfiggigagfgjisg gm affg 5 2 E msg: 5 gg x g 1 Q 2i5Q2W'5Sf2?g 1255 I MS is fi 22522 , f. M ' w 3Wl3mi3Q2f - f ed EW gw we ' s .,wsa,f4l 91 , s , msgs, .-1 1 Mmwwfw q9'i1vm H "'Wf Qwwganfff img WW shi! tai, Q5 11 if ,M iilegggggx I fic? t 'V- + We 55211 ww +I Q ww 4, ,M XA Zi ,1 ww? fi? QMMM wwf 5 S -z 9 w -Q W ,. ,I Si? 55152 W4 Page Fifty-one Elijah Quimby MN. Quimby ,...... William Hallowell john Bland ......... SEVEN KEYS TO BALDPATE Magee SENIOR PLAY CAST In order of their appearizlzee MARTIN HABLE HILDA RICHARDSON . CHARLES HEINEN JAMES CONVERY Mary Nm-fan ..,,..... HELEN DICKINSON Mm. Rlbodcf ............. Peierf, Hermil M yrn Tlaronlaill .... Lou Max .............. f im Cargfzn ............. Tlsomaf H ayilen . jiggf Kennedy ....... RITA WILLIAMS RALPH DEININGER HELEN STUART MILTON ANDERSON KEITH MONROE FLETCHER BENECKE AURALIO MASSANO F0 I ARTHUR SACHTLEBEN . p .......... ................. . ...... E UGENE CONNELL Tlae Owner of Bahipaze .......... .... .... .... .... .... ......,. .... ...... .......... ...... C H A R L E S B U L LWINKLE Coached and Directed by MIKS, 'VANDERBILT Page Fifty-Iwo 1 w I iff' Y Y In t 1-. 1, .fa -. :a'. , , 5 i vi, hs vi.,,,,.4'Sas ' I L . - . . ii.:-,, Q ,dk . H I V ,v -. we-:gzfflf-Z' ' K : f Q . - df 'S-Wiwb O r. , xx' ,. CLASS HISTORY "Ah! What an addition to my collection this would be! How much will you take for it? I must have it." I held in my hand an elaborate old fan. It had belonged to Lady Richardson in the time of Queen Elizabeth, and since I was hunting out relics of that period, I could not bear to see this treasure slip by me. Consequently, I paid an exorbitant price and took it home with me. I could hardly wait to examine it more closely. In the store, I had noticed that there were nota- tions on each fold of the fan, written in the line, angular, hand of Lady Richardson, and I was anx- ious to End out iust what they signified. Slowly I started to unfold my treasure. The first thing I saw was this: "These be the memoirs of the class of 1933 of Teaneck High School." Wfell, thought I, this certainly is interesting, and a great find. I turned excitedly to the second fold. There, emblazoned in gold letters, was: "Graduation from Junior High School--grand success." Yes, that graduation was a success. I had a hand in putting it on, so I ought to know! I guess most of the credit for its success, though, goes to Miss Malleson. She certainly had trouble trying to get some of us to stand in the same place twice. And do you remember how angry we were because jimmy Convery was the only one to receive his diploma on the stage. I guess we wanted to show off our clothes, too. The notation on the third flap was: "They become 'Big Sophomores' , Well, we did feel rather big! But you can't blame us: we were Sophomores, and no longer associated with those "little Juniors"! We elected Monroe president that year, because he seem- ed rather bossy and wasn't easily embarrassed. He was pretty good at keeping order! It was getting more and more interesting. I unfolded another flap. It read: "Class outing to Green Pond-loads of fun." Loads of fun is right. I don't think we had any chaperon on that excursion. I believe the one we wanted couldn't come, so we didn't bother getting another. When we got there, we were all in a hurry to get into the water, and, because there were only about three bath-houses, we got dressed in the buses. Didnlt some of us look funny in bathing-suits, though? I skipped over several Haps and read: "junior-Senior Prom-'32". We were juniors then, and supposed to give the dance for the Seniors, but they had to help us out a little. Not because we weren't capable, but because we couldn't finance it alone. That dance was quite a success. Do you remember how Monroe tried to get out of coming to the affair? He was class president again, though, so he couldn't get away with that. I turned to the next flap, which said on it: "Athletic held, stadium, and tennis courts built." And were we proud of them when they were linished? I'll say we were! We felt that we were far ahead of any school anywhere. The only thing some of us didn't like about it was that we couldn't use the stadium while we were still in school. We did get a chance to stand on it though, when the group pictures for the Year Book were being taken. And one nice thing about the tennis courts was that we could get out of gym to play on them. Page Fifzy-four iivaziz,-w..-.tm it U if., i,.,..-fm.. A . - . ' ' at ,ga . jg. sggr., , A 'Q ..,, , 5' N ..., 4 Q 'T':.1,jQ .3 ,, X ...ii fv'f.,,,- 'Rwanda The next notation I saw, was: "Mm Moazzligbz presented by the Playcraftersf' Say, did you see that performance? Well, if you didn't you missed something worthwhile. It was a great success. We ought to be proud of the members of our class who took part in it. Didn't Monroe look almost handsome with that mustache? And wasn't Agnes Swett's nose be- coming? I think all of them played their parts very well, don't you? Miss Margot deserves our praise for it all. I folded back another flap and saw: "Miss Mayes, Mardi Gras-Big Social Success." "junior-Senior Prom-'33-." Ah! We were Seniors then, and the juniors had to put on the dance for our entertainment. It was nice not having to do all the work. That prom was a success too. The way girls notice one another's clothes at an affair like that is really funny. I wonder if the boys do the same thing! Another Hap-Miss Galvin and the Te-Hi News, Miss Galvin certainly earned her money for the effort and worry she put on our paper. On next to the last Hap the big event of our school career was printed in gold: "Final graduation from schoolf' That was the biggest moment that had so far come into the lives of most of us. We certainly were proud of ourselves, standing up there in splendid array. And didn't Mrs. Vanderbilt have a time with us at the rehearsals before hand? Well, she was a good sport, though, and we were lucky to have a faculty adviser who was capable and so interested in us as she was. Three cheers for Mrs. Vanderbilt And speaking of cheers, we'd better give half a dozen to Miss Malleson, who was our class adviser for several years and who was the guiding force behind our Year Book. Monroe ought to get some recognition for trying to run the school while he was president of the Student Council. He certainly knew how to get things to go the way he wanted them to, but a lot of us didn't exactly approve of his actions. Tommy Snow deserves to be mentioned, too. He did his duty well while he was president of our class. There are lots of others whom I would like to speak about, but I don't want to run the risk of leaving out anybody, so I won't go into that now. There was only one flap remaining. Slowly I turned it over and read the closing line, which was followed by Lady Richardson's signature: And so ends the sojourn of the class of 1953 of Teaneck High School." :J LADY RICHARDSON Page Fifty-jizfe E -. , Q, 9 5-31 H" -fi-E 3, .. ,., f A ff W' ,f" ' 'I "M -. , . , O 'gf' . 4 I ' L-'it ' Ay' H mam t , , gl F1171 it ' a ,ta i CLASS WILL We, the Seniors of Teaneck High School, County of Bergen, State of New jersey, being of sound HJ mind, memory, and understanding, do make, publish, and declare the following as our last will and testamentg that is to say: To our obscure, reticent Successors we leave our deepest sympathy and consolation, which we know they will need, due to their inferior intelligence and utter lack of the brilliance which the Seniors so conveniently possess. We, also, bequeath to the Said Successors the deed to and the rightful possession of the third floor. Raymond Reeves leaves his ability to speak French fluently to Richard Parry. Rita Williains leaves her school-girl complexion to Virginia Reeves. William Richards leaves his loud "guffaw" to George Choose--may it liven him up. George Rosenberg leaves his areonautical fever to Miss Malleson. Harold Wahl gives his ability to sleep in class to Walter Colpitts. Thomas Snow leaves his ability to blush to Mr. Bream. fDoes he need it?J Ada Thompson leaves her contagious giggle to Mr. Kroner. Marion Sedivec leaves her quiet voice and apologetic manner to Stanley Eysmann. Paul Zitelli leaves his business ability to next year's pledge sellers. Johnnie Walker' leaves his collection of worn wise cracks to future columnists of the Te-I-Ii- News. ' Erwin Reppert leaves his love of chemistry to anyone who can stand the odors. Murray Rothenberg leaves his football prowess to Denny Averill. Hilda Richardson leaves her quiet dignity to Helen Mortenson. Carol Scholz leaves her curves to future Geometry students. Teddy Volz hands over to anyone who can carry them- the drums. Helen Stuart leaves her knowledge of everyone's secrets to Larry McGrath's successor. Page Fifly-tix 'vw Y Km r-ivan H f ff-1 vii Q wi rr tl 'W' iwa"s M Me. V wing.: I QM. , :-aF"'tf1:1-fr1'f2fFfi:2:aa , . .W-v Q. " ' ' i"Qr"'-i'ifff6'1 "' M ' 2" 'sf' , ' ' - "3 ' at 'Wa s....?f ci-ii" . :E M?" l . - iazfm I 551'- ... .,.., .. ..X. l r--4. V-A y I ' X 53 his 5 me? aw, Y f Andor Choos leaves his manliness to George Choos-to lceep it in the family. Albert Rashka leaves his basket-shooting ability to Kenneth Mulcahy. David Richards leaves his broad shoulders to Sigmund Stewart. Mitchel Roberts leaves his ability as the perfect lover to Mr. "Pop" Harding. Fred Schaaf leaves his pull with Coach Rea to anybody without a gym suit. Williani Schneider leaves his curly hair to Mr. Loudis in hopes that he'll throw away the curling iron. Vincent Sexton leaves a good record as president of the band. Larry Sottosanti leaves the string bass to Erna Kidd-may she stay another year. Francis Sitterle leaves his skill in driving an auto to Larry Kuusela. Louis Spitzer leaves his szrx-Who cares where? Fred Pfister leaves the drum major baton to Earl Merritt-may he never drop it. Milton, Anderson leaves his strut to future ballet dancers. Anna johannessen leaves samples of her penmanship for several faculty members to copy. To Mr. Willzoit a copy of Hypnotism In Three Easy Lessons to make string basses keep quiet. To Mr. Bream a class which will not blush when-but we needn't go into that. To the class of '54 we leave our book "A" Grades And How To Gft Them-which is not to be opened until we have our diplomas safely in our hands. BettyiXWilliams leaves her record of irregular attendance to whoever earns it. Johnnie Wlalker leaves his repetoire of alibis to Arnold Peterson. Clara Yetter leaves john Amelander-Oh Yeh! Herman Imschweiler leaves his motorcycle to Richard Koiwopu. In witness whereof we have hereunto set our hand at our school, in the township of Teaneck, Eleventh day of juhe in the year One Thousand Nine Hundred and Thirty three. Crass OF 1935 Page Fifzyqevelz wa. ' i'aawivmfawai ff 1'2" rrfwmwi I. ' ,, .5 Y ua 4- V W ..... vt? Nmlialf All J ., , , . ,, 'wypaeds V- Q Q A eff X lk W' "-MJ CLASS Paoruecy "VUhy did I ever venture forth tonight?l' The wind, like a thousand demons, snatched at my words and flung them back in my face. Intermittently, brilliant flashes of lightning revealed the ghost-like outlines of trees swaying and groaning in the tempest. All the furies were stalking abroad that night. The quiet brook had become a raging, rushing torrent. The thunder crashed and fumbled overhead menacingly, the storm was at its zenith. Still I stumbled on, unwilling to turn back until I had fulfilled my mission. Suddenly the night was filled with wailings and strange cries. I stopped petrified. Through the rain I saw a fire burning brightly, around which were three weird shrouded figures. It was thus I found the witches, huddled against the base of an overhanging cliff, protected from the worst aspects of the storm. Slowly I advanced toward the circle of light, unperceived. Vague, unearthly shadows seem- ed to spring up from nowhere and clutch at me. Finally, the most grotesque and misshapen of the creatures noticed me. She pointed at me with a shaking bony finger, crying, "Look what comes yonder!" They all gazed at me out of sunken glittering eyes, like murky pools that catch a wayward beam of light. I shivered . "Speak, speak, what would'st thou?" Mustering my courage, I drew closer to the tire: "I have been sent on a strange quest, by the class of I953 of Teaneck High, to ascertain the futures in store for its members. And so I have come to enlist your aid, for I have heard much of your reputation as prophets." They uttered strange sounds which, I presume, were expressions of mirth. "An ideal night for witchcraft." I took this to mean they acquiesced. They motioned me to be seated while they began their incantations. So I made myself as comfortable as possible on a rock, waiting anxiously for what was to follow. They began their ritual by gesturing with their arms, hovering about a huge cauldron, and casting into it snakes, lizards and all sorts of loathsome creatures, muttering this strange refrain: "Double, double toil and trouble, Fire burng and, cauldron bubble, Fillet of a fenny snake In the cauldron boil and bake-" And so on, until they had brewed a vile and horrible mixture. Then they danced about in a ring, enchanting all they had put in. I had begun to think they had forgotten me, when they ceased, and one of the witches addressed me. "Watch closely now, and you shall behold the fates of your fellow Seniors issuing forth in the smoke. Watcl1." A clap of thunder, a mist of opalescent hues engulfed meg a picture began to take from be- fore my eyes. How very strange! It was a large room in which were many men engaged in an earnest discussion. It was a meeting of the head engineers, economists and industrialists of the United States. They were confronted with the problem of electing a chief. Charles Heinen, and jimmy Convery were debating loudly and heatedly, and betting on which one would win the elec- tion. I distinguished many familiar faces among the ardent enthusiasts of the new government: ,Lawrence Beegle, who had just finished writing an account of his world tour, Aurelio Massano, Andor Choos, Harold Fibish and George Meloy. The picture slowly faded, and a new one took its place. I hebeld an imposing, ultra-modern edifice, designed by Harold Luhrs and built by the Iorio Construction Company. There was a sign over the doorway, with these words "Conn's Car Clubf' This club furnished old cars for its members to "tinker" with. The members, incidentally were called "Tinkers." Williain himself was covered with grease, and seemed to be enjoying himself immensely. The most outstanding Tinkers were Williani Nielsen, who I reemember declared that he "got a great kick out of messin' around with automobiles," Tommy Snow, Martin Hable, Leonard Feiser, ,Arthur Brunt and Howard Baehren. just then "Brud" Burgess came tearing along in the latest thing in locomotion. It was automobile, airplane and boat combined, so he claimed. Page Fifly-eigbl lr af 4' 'EB' U ll'S'5flf ff, , i M' .,. ' , gf-'Qi' i F 4 wifi V M h fy r ...A ' QB? ,ig rr ? Outside the building I noticed a queer contraption which I identified as a street cleaning machine. The man in it looked strangely familiar. No! It couldn't be. But yes! It was! The irreproachable, fastidious Monroe-a victim, no doubt, of Technocracy. Softly, as if from far off, the sound of music lilled my ears. I thought the shock of seeing the president of the Student Council in such a state had sent me to the angels, but it had not. It was, instead the terrestrial, but divine music of a symphony orchestra. It became louder, and louder till it reached its climax and then the final, crashing denouement. Applause, loud and pro- longed. The director turned and bowed. I immediately recognized Fletcher Benecke, one-time violinist in and president of our school orchestra. And there were Robert Austin, and Ralph Deininger, Ethel Borloz, Grace Dix and Wilbur Jacobi. I gazed around the enthused audience. I wasn't very surprised to distinguish in the darkest corner, Claire Yetter and john Amelander, oblivious, undoubtedly, of the inspiring music. The other couple so much enamored with each other was Estelle Everly and Howard Garrison. Magically, the music hall became a theatre. It was the premier of Evelyn Farrer's latest pro- duction "Cytherea," dialogue by Anna Johannessen, gowns by Landon, with a hne supporting cast consisting of Milton Anderson, who had just completed the latest Sax Rohmer picture for Universal, Eileen "McGoof,l' and jane Hindle. In person was., Larry McGrath, heart-breaking crooner for the Lucille Bennett Beauty Creme Hour. Those inimitable comedians whose names glittered on the Great White Way, Huntley and Hawthorne, also did a specialty number. Ruth Greaves and Alice Zierau were dancing in Red Eggleston's Vanities, to the music of johnny Walker and his Orchestra. While in the realm of the theatre, I saw 'Bobby MacLallen, the playboy of Broadway had the lead in the newest comedy hit at the Connell Theatre. Music, dancing, everywhere. I had invaded one of the most brilliant clubs in New York. There was Roy Erlandsen, realizing his lifeflong ambition, to wield the baton in his own orches- tra. Beside him was his old pal Larry Olander, crooning a haunting melody. Another vision, gay, carefree Paris! An artists' colony, comprised of our most prominent ar- tists, Ruth Fleck, Beth Conrad, Priscilla Hamill, Helen Dickinson, Ruth Brewster, Dorothy Blos- feld and Ruth Dorr, and Miriam Ebert who, in her spare time was a mannikin, along with Ger- trude Alpy and Helen Bandow, at the Maison D'Or, a dressmaking establishment owned by Agnes Churchill. And who was supplying incentive for these budding Michael Angelos? None other than Richard Berlin, whose image graced the Bullwinkel collar advertisements. I moved further on, to Vienna. Bare white walls, shining floorsg the interior of a great hos- pital. A doctor was walking down the corridor. lt was jonathan Cilly. A nurse spoke to him. It was Dagny Hendriksen. Farther down, in the kitchen to be exact, was an unforgetable sight, john Bresnock and Fred Hendess were preparing delectable diets for exacting patients. West again, to New Yorkg in a beautifully appointed drawing room was Hildegard Grosser, gracious hostess, giving a tea for her former school chums. Among the guests were Elsa Lampe, Caroline Boman, Hilda Richardson, Frances Wells, and Hilda Emmitt. Ruth Rodenkirchen came rushing in late murmuring something about the nerve of some policemen. When questioned she exclaimed, Ulmagine, and I was only doing fifty-two miles an hour and he made me pull over while he wrote out a ticket. It was George Bergner. Remember him? My husband 'll be furious when se sees my ticket. By the way, isn't it a coincidence. My little Billy has Betty Easton for an English teacher." A loud, splintering crash shook me rudely from my visions. I jumped up and peered around. The weird sisters had vanished. Nothing left but the dying embers. The glow lingered for a moment, then went out. I looked at the sky. The storm had started to blow over. Clouds were racing across the moon. I walked slowly homeward, my mission fulfilled, my mind filled with astonishing and brilliant futures. , RUTH MAU 1 Page Fifly-nine iff' ,ef nv ,Aw qi Wifi 4' Fa la. X' J mixmmim JAM, 'wma www'-+ , ' f ' ' fixes- .. .71 I .9 . ufi?,5u,!,A , ,,i,w, sf. X. 1, . ,Q 29555 H ' V a ,Q Thomas Snow Helen Stuart Miriam Ebert Bill Conn Carol Scholz Conrad Jordan Virginia Gillis Keith .Monroe Ruth Mau Charles Heinen Johnnie Walker Heleru Stuart Arnold johnson Ray Reeves Bill Cathie Bill Perry Eileen McGough Ada Thompson Bill Conn Agnes Swett Helen Dickinson Page Sixly Hifway Detouirs Most Popular Boy Most Popular Girl Most Attractive Girl Handsomest Boy Best Dressed Girl Best Dressed Boy Worst Man-Hater Worst Woman-Hater Cleverest Girl Cleverest Boy Wfost Cut-Up Best Girl Dancer Best Boy Dnncer Wfittiest Best "ChiseIer" Best Blusher Most Sophisticated Baby Face H115 "er Way" with the girls Has way" with the boys Most Naive T17i.f fmt Goer To Shore' - axons? Charles Heinen Eileen MCGough Theresa Palmer Bill Cathie Eileen McGough Erwin Reppert Rita Williaiius Lawrence Beegle Dorothy Williams James Convery Bill Cathie Ada Thompson Larry McGrath Johnnie Walker Charles Heinen Tom Hauxwell Helen Stuart jane Hindle Larry McGrath Agnes Churchill Andor Choos wifi G f - w 5 X M, ,,.,L Q., SW, ,,,k ,.N,,. 5 M-glg.,'f"e,.8,fv 13 f U ,XM ,W f . -Q .f M, K: in -.wk I-A ,Q 2Q.f5Ap?'I'5'f J ,M 'Q IG-4. f,:2S.mI. . f , . , , 554234 hu., Nik in ,wg f Y w ,X a xluxfws f w 7 5 NWI xx Q wg Q, X Q fpqgmf mf wx am-1 1 f 51 fi N k,..fLL ivwlyqv iv. A: . , . wk W . f" f U M, , ,. f , .5145 1 H as - a 34?-fjk-'iifi .W .W wwf- 5.1U4f4LfZ'5Qd1 - :., , 9 . K , A w 1 zz .v,-.m,,.'f,m, V f., M Lf U, ?f25ff5i,iil.t'fz,, W? ,fx fi, B vs 1"f-5g53,,7fffz : mx if fat,'1,,f:'m'K' t ba' Mi Q95 .5321 K? ., W K L, ,Q , , W1 mv I 2 .Q in 1 gsm? K f X S A Q 1 mg K m MW 1 3 5 Q L W W Us gm ,im Y H V ,Ax W 1 www 4 Q new . bww Q 1 A 22 W 5226 5325553 Lv 'fm WM wi , xg K v mx wx X542 K L K 1 Sm MH K .L K 1 was gxswxxrx K X, N 1 if x M S qw wmv X W 3 a K ff., HK ix9Y5w:51a,LL, wif 5'2g5QkigQQl5F'5Qg2lg122f1E fi 5ig?if1'3!?f3 N f 61,4 wi q, A 33QfQa,s21,g Lf .zlgggzfgwfkf S qi ,255 33? Ex9YmLg:iQggg:, .. gf: ,,e4,Was:Qms-5fvgffw 516' :QM -we':.zzameisaf?Qg5?Q- Jfkf55'5,5!:i5?dif7Hf ww QQ, I wk wmuwf U e afwwgww U 5 r my Wm f A 'W vu 'e ,if L 1 mx 'K ,xx 5 S 4 fm in S1 K 'BW WYWMYXX wif ,M 4 , M 4: ,x V mad'-f52qz "5,, K F 9,-L fag' mx 3 A qu R ,W , x m v ,J fn ,W Q f . Y' 'S 34, V mm FWHM Fi K 1 2 R5 fa wi 5 aw , G R ,fwfmx iss, k g :S ' .W ss 2 W mae, gm X 5 Wm v un 1 vm 'E mg, X ' w X 4 Kx 1 H 4 1 ve K 1 Sv vw X KJ K , sm V 5 3,3 Wa, J xi 3 4 Qu , ff LR, QL fvlh W, 3 2, sq., , M Nm Q 'Gi 1, vm w w 55 New f s 'wilfx vu 53 'af L vs M , af , at WMNW JK W, Qu 2,795 , , 9 m v. .FV 1 W vfsw K5 .W 3, aj K 1,41 'Af X-X: fl xg min 5: Q ,i A ,, ,Q mf ,LW M, - M ,C S. 1, my LZ X 5 g'2ikQ5iTfE9W 351: R ML ffiififuiww ' Wffflifh J K ff Wkfph gm Wig M X212 ' ' Vw Q. 7 vi' is 1232 g,gu?3mg 1535.3 kggfgffi Us sw ix K mdgfw WMM XWQZW, Q an W,f.'mM ,W ima! Wi E: vs Z fw12W!ifsA ,i +f 5 L? fI5Q5R,5g. f'3'w mv Qs wiggv. .gsm K' W X-,, W ,,.XXX Y f W X, ss, ww 'naw ., 5 U mi M, W5 f .ey mm 92752 3 3 :Y-rKf'.1f':+:,-' N 159896 ,N 5: ai . wk a H551 5542955 aff iw I 2 sm Q-sa' 7' my ffiifivf 221, 'gif 1515 - wg 5 Kg , .gk 7. M5 ,Iwi iff: fm" M, sf A ' - ' A mgizia X K ,QL . 5556. 1 1fLii'F?W'Ls,f2'5WiKi H. :QW 1 75 Q Qlliffiw gtg? Ea H -2 gfivjkyif 39233355 , 1,5 my as 1211 g "32ffX'a+ MV Wifzf QL i 5255 W. 1345923 533 , MARE., :jim Wf'1,gif5if + ' 'mf . ifgglg -we ,i ' M AGRWQ: '?Y4w,":i: ffl -Q -1' XX as ,if V 'iw fs ,ggkgggxzgxirg fjgmgu ' 21 5 em 1 , Q5 5,515f1-,,1,.1Min m. if 5 2, ngffgffiiiffflgggfii SH 'LY Eff' -f :zu sea if 'fe LKYJA1 if 'T ' .wap - 3 Wlfflitif izIf1k?Y'3wf5MgM I J 53' if 462: .mrs 'fr M12 ,, W., ,K pw' N fy H5 , qj wggzqamlqk M Wa- iw' - -' ,'i,21'-5,412 3 :,.,, , se, f A "' E H rw M X S'.K?3?Lf:5'? asiif, E535 ,f QA ip'-fi3'Eiii2zi'5E!'S MSMFYS7, ,. c Wf , g it 'fwa f , x - 1f . V fefi hf efi ivxbk fix' Ye -fy Q7 Q fm X X maui! Q me :jim nvfwf M L9 K, ,ag W me YQ 3, fam 2, 1 '4K'?i'f 5 I ,, ' T4 Q wiv 13:'Gi,?,v. X F Ai W, Vw EM sap ,ME 335.25 ' if gg 4,1 fy' JT 4' SUP Eiiw -hw. S if ,, va- Lg f, .M A ,YL XX..X , ,wmv A 'lm 7- Mwfff. Q. . .,. '12 suis Ywfmir iff? ' 1, QW. cgeiiikfi 2 1 evfxvagfggsxg MM L ,lg sszfwlg Mfr ,RMS fa If 'NEHTATQL Y 1, FWF T Q1 QYYHZM MWM mmucilfi N .,,m,37 WSCINWLMWM f H ,? ,, , Si ! TQ W5 . gfgiqik , I is M Qu-W' .mm uQwxFEqL25NL1+HfQ? M W ,.Qs12iQ I wil ef f' W.fs!ff'? nv mm as -L fm if 52,55 : Q m vi ' B? . Q52 3 A 5722? 1. TN 355 3 fl 5 :K mv 'H , V rn N ' 'diWa.nQf32gwfE if 3 J. 5 .,w,we, mx, . -A Q, ,, it .JF 2 5: 1 M fm 2 nfl jf K wx M ,Ss '55 G r w , S ,SSA X ,SW kr W , , ,, . , if Kwik? n my ' ' - ywaf, ,zm wfgg "'2f:1+,2 Alibi-'5255IlYM52 1 i W 5 - M, ,.,. Q ,, . . . -3 ww Em' 4 1155 5 xg A - A19 v : Q 4 m f L .sm N by S n l, - 1 a 5 5'-4 ini. ., gf., 'fi'!'s!E fl M JL: F5 I BL.. L . ..?Z. 9: .Y -5. .1 A S, Q 2 - '- X 1- iq -5, f..sl2,Qig5ifgzgifaggiz-5zf!f1'53'1i, ug HV aw ww fDe22f"w1:W QR1 my my MW5 'fs H5525 gg ., L, . Na, 1 ,55 i ,S , iw X .1 .gif - li ww 11, E xp MN 51 W - 23. 5 5 2 Z S'-fvfsy 'U Wg, ,, W, , ,Q A , HK, gg, ,Mm Sa 5559? em Q91 vp w2+g55Qf', V5 -- .f , XX 5,5 ,J 8 Jia? mfifg Q N :ig gB5Q:,4Q??MW1i1v3K,A ,QWQKQQWW K i NK i!21m,'f Wi'W5xfw5'5w R QU W W SE " W J sf W 2 Tw 'f T, s ' AWWA ..8s f,, , ,sk .... idagm. 51...3k,, - S24 gwfl x L., ,iw H S . . , Q if 2 U 4e2.f::+gL'4f 5 'fu-'s?s1. : ,fQ',1:- a.- f 4' wdizgn A :-' ,ww 3: smg, , ,iiggmijxg . gg L,.2,?ff,egMm53 .,55,55I?aagfis:iQg? WQQQYEQWIR , X S Mfg5,s+Wsw.1w2f'wgv,awkA yin fv q -7 Ffa ka' V f an Wi-'Riff WW? ki MWXZWmg.5:,0'Q-wyiy 113-lkseqmzwI-gQfQ?:, 7:g'f55iQM15f' 1, 3 W gp M sxwxxlcbmkgi M2 X 5' 35' 2 WH 0Q22?AiL k'jE,K3E3s1iH,a?'1?f75fbl6g5:51Efg5yi Magi N X X uf, ,,. 4 F s W X., -wwf, Mzsm Qs R, Lx I , 5m QL Qiwsfssx ' :mi ,Q 3 'S iii? xg -q fzag, 'Q fa-rf, X y n , -- - g Y 451 5 . , s,.m,MF6J ,g . X Q wi Z2 1 55 , Qi wh, ,L Hs H: 1 ,Q ' I ig? S! 1 'E 1 If w iam? Q . A 3 Vi Q i ,, u .. m ,ew J 4 .W ,wg Qi "f:?!2- vii3x:!241a??z5v:Zw :, .L Y M, .. ,, ,,AfsZwgf,ziW A f, W ,M gk L. 1? neg, 5,57 ,, , - Q-1537, 12,45 5 ,, f.Ja.i?!i'ZHs5.' V 512 gfE"f5:!5g:, .L , :H QA 15 . . W4 M f s 'I Kiwi! Q 35'-,agh 222 . i 525 7,7?Qig5?- . Air Av Q -ik? 5' iw T X k 1 H ' 3511 31 M N w . Whig QSM, A SFP? hs gl ,Y K Migjjw aw . w,f,:g,f5 Q mgfmm, 3 .rfzugv-4 M , giw X, QQ3 f fag?'iFQTM3s'fu WSG' A f w HQ f 255. mil L 7 "M W Wglwgxl A WL gi fNP'5f?2 Sig? s W Wi 53? S X ,C -- ,fn lmswgs 95:4-Lgisgij? fi3?.1"L W1 U . Q gkiffagiifw Ei ifijwgff 5 ji L? , V it 7 .:- Y Gif 1, , 14 A Sfkyfffs Y ill T WE-ii' ,V 665 . X " 1 -X me ,Q if iff- Qifelf f A ff ' A 1 T15 T K f'Q2L5zif'X?. ,Lis 5 -Q21 me f ' f :NR Y 3 :WJ ,Z +2W1f"sIii 4451 X W, gif! Za 2155 swfficg K is X Wiiffy QW -.521 xifgliilipixsvf in ,QQJLL V' 5121 smffl 131 ,i'sz,jL igasgaii K 7 :pig i wi 5' 511 1 11432 W sw- 2' iff -Q Lf Mg, 5532, pl -4 3 A if . Wrriff 9f?g5f!:?' " We . - WL? 3 t,iM,f'! 3' Jffiis 7 V. 4 , ,: , 55. Q 32.345 Nei L I jk - wi ex ' gy , Qfffywz 5525? imeggw X515 WW E xx W W5 . ',mgs'fs,lgpffs'fgJg.:' ff-',ag1f.:i-s1i'f , , , , , -. ifL15i-wr,-mf1'.zv22f.i2+NLM..-Wffiqf-f':iw-sffa1'1ff?:'f?'f'if'ai'J:wLzv1Zf,2214,1'Li'1gf,ffff5-M66 .mvi2,fff.H1 1 iy:,yx,sjgig:'QQ'::',,:j1fgw:-ISM'-ng.,:7g4?':"f'LQs9fs-3'3,QuiR Qf,'.-mimi.fsff.f'e'f.ff-.fzfg,bL-,ve,i.:"fr-QQ! ag,e2's':, ,keai-Jqfeffgf'f:'Q1f,ggQ1pgiq: 4315qfgw,1g'm5"gf,g,fwfmygA-1ysq,2'?3,fg1,55 :ggg-3g324f!:+i1wQzfuzz2216?-:'51':-4-J, apifxffki Q11-ww: Hx fn 2 A :Q K K 21fEQssz1LfJ'fW2,-5-2,f1425fffw.:i495f?rf53'sf3iffff31f3:if1M1,f,'lifkgwfalWsivffffiY'3f2w'fS 7? ff Hf'sW1, ' , . F K ' M SSH rf 529 i 5"'1Hf , '-"W" jf'I'I-51224,iz1-'53-f,E53:35.FL1923?50,591fyfrf-i.ZfWflfffgziffffi?352ff1'fiJW4-kiff.1554LiaQyiil5ai.gkg35I552kH3l2lgiflgixffepgg LW M332 A, 15 535535 kg f 1 g X 6, f "5Wi':'MW Q'KW"'in-'Lg,Wi:fQ2iWflf1f''Z F7-1 5 4 , 'PYfg?i5Q,QJ2S,!5kffl?-Q5-1"'5f:f'i',Q5ifw' 3'TL'?g'fLfffii!ZiZ?f,sj,I'UWA:f2f1Sii:K.5ii-EW?9,55f!f4fiK'?iL1ELT51M:2i+,f5fQgkikgifbfy Fjlr , E Vw H 2 Wm! is S V Hy- wh REA K S 1' wwf :iw U f ,Q w M S K :H WW! 36M-iw ,bell X W, f. 'ZEN ffwi MW IM K , .fM,,,.f,5 1 . 1 , ,255 ,V gf A-1,,.2:'1,,Lf .ff,,I-.Himfkiif-.,,,.gX.,,f1,1wer.-fswim-iifwfff2f,i,-'s,L,,,H.,gQQf,e,,,'-'+14.,,:.-Wigwifi vgA-?sfzi1mgKgBw-X1H1-Swim-A 4, . S W , U ww K , .M 1 mfr ,, Q, W .L ,fq,."AU:-.ELf1Ri' K K 1ff2,:W 4s3?i'J ihi'2U S 1 fe K w ,ff Uv ,, U Aff ,.:SH-"WYElf-wff:2ef"ivf1: .,,,,:,,,,.1 mffvl:-f':'L f-if-mg www Y W fs A X U mf X L L , '4fss+5ff1ff' 5f5' 25594 L f w . SWYLQ lk Cf' 5 2 5 wrmf:,ivw-isazmhlsf'sam:,g5v'-?7sf1w- .az 11112,-my ,taxi-mm,-.M-s, ,,,. ff-ma Sf mff,w:Ufn1X?wJw2 'Q S ' fs f 4 3,11 ff' 5 Ms' FH 5 N , W ,1-wig,Iswf-vga-1g!g1sg?.'I,Sc':.sfS5z1wa::e?'2i S',S1xr14w ,. f Jw, ,Q flaw M A Q u f v N wwfff.'H-swfgfhLifgfiwffefeezfniiif'se2esz1m,':,2,f2i'z1g'-mhz:21,1f"" ,llimffw.wwfffff"a.z:-w,1Z:, M.5"vig-fl!tf,szf1i!a.f?iAszgws! f"': 1 A L ,B'?1eJ5.:113.g f f 2?J ffm lffwiwfw 'fff,'g1"wf U J, El? :MNH W H , mglg mzfwvwiaaFwspgrzafsffiff-rmewg aug'-'Spy 5fQ:ivi'4'35gQ1?f-wi-wgz:1.f'E'fM!ias iv-,af5!'2ff'gfwwf' 21252113122 i'Jfw41zf55w 7 wg f W K L ' W S K 3 193 Q ,, ,, K, ,ffg.,1mg ,, x,,.x,.W,,x,,sk,, ,.L,,,,,,Q.f, ,.,,,, .fx ,,., , V, ,Hu , ,. w,,3X,,Nx ,mg ,, .,m,., is , ,, , ,xg gn QU X a , xg A L ga, we 51531.5,gLs5ff.1a1-Kamik Q4 M, W wi W qv QM 5 33 K X553 Q, Aff gm .fs-iv. f.z1'i'i- 2 ,, T V -vw "" , -zz 'Q-iff-fxg5gf,,,:f: if Q, ',g-fwwz 5 M1 f: 1: ,r v K K - MQ" , is xibifliki' f Wi ww? KEQUQQK 553 Pi ,ik ,W Gi? 4 'f-" Ar f 2igikf.ff'fb?'sJfgfsx.m15.1::i'fVf:" QL " Q-wi:if',i'.i51sQt,,.'f,52E21i. -.mfg'K,sfy,1.,s mfg: :z www, ma" W 1 K .f K K yi, 5 4 3 ,,,k,A,,,, ,,.. ,,g+k,, ,ManQ,-,wwImg,-f,z,.1 ,Awz,,,z ,,ww5kk2ix,,.f sm Nude-Lfa-yfMi,w1g'fffm,.vfmmws U M v 5 ug W3 2 1 xx M s , S , w,u':'13fm?":'g2g,'fi5L?6?2LwiMzHf?EE5wr2'2f"kmf'fw1 2 :fffs'2'if2sHM212,1',-QYEWM2535,ljwwwi 521fl-mywgg55gL21v,-5.9.52Qfiifp-'wv.,Q27f3 1 L, 1 RH 4 X gpm gn pm? , 2 X ,vga H ,Sf xsfim 25,-SJ,5Lg5qQ'?1Aii5'g21QQ37ffL-tag 3g5.a,sii,ij,f ,f,fwii,1, Q wg, 2' X 'S M , gk! H f 5 SJ, NME Ai infix SQL? 'W 5 Weff m ff Ks wif, X 12r2:'+k'igQ:SNfwai-ff.H'twif 2f':"siff5ff'?i'352S4 'ii4vgf?f5ffYM:' sam mf im, ma, i , 2 X Sf 02 :QW , 1 2, ,M K W up-J-M V' Y',-,-.15-,:,3'w:'1eg-1e'm1:-'gm-.iw ui.wf!3,1?1y,qm7 'vw f, 7-fwgm, g -I M 2 K f , T ii QWQ "73fWfG?fx giigjwf JQWJHE13 MM ,yQ5gza,.Qgfwgggfiigeigg' 53314--W. -'mink-will,aff'zlwis-rg'feilL!k5f'va, sn '-Qfkgfnii'-+L 1',f.,Q gsgivisiiiwa'sissfiifg fs S if W if sm 2 K f X f WEN: 1 qfffff ME ,isgqlwfl 153 WHEN, TW QI ,,.., ,w9rfff2 Lii1'li?'A if v K Q WW 53 sf' eg f s sk 2 Mk fx f H sf wg 3 gm f:f,13'WTWmgigiffqgxf .Ji HN wg if -UQ KT EV IL, 'ifiiigffipkg.::i2!a3'f-2fer1 N3 if-ifPE'WWF1?Qi?IfE5fXR-W25931 JM 5953 'X AMS? K "f95xf?:x Pk! Lxifmgfimgsi gm! SW i if M '.,,,:,fMQwMfiff:2few',vf2fsi3ffffL Y-f!f,ff4'if5'.iif,5f Af f ,. Qsggfif-ewgfm mg, wi 2 s :,mx5,f ,my ,law ,, sw N 1 f sam, f ff .11'f- Qzfwfi ' fjlqf-g3g1g4y4q 1g,f Q: 1 Km Q, Mir K vw mg g f W, HQ , fi , ,L K 2 wifi, Ha - Wim wgi?1wL9gg Mfg gp Q mi , ,',ij,.faif,zYl m , L fgggf lgmgf a , Wi ig V1 5? K K game if ,gm 5,3 nk, wail, ,N -V ,, iw. . fm-:k1,fg, :ig, . riff ,V .,,:gg:e --I 1,-,.g.,, ,' my K"" 'w1 Sf' 'ffnek Ks f K 2 X 5 My my fy KX 1 L M K K mg 1 ., K ,,,. ,,,, W ,wifi - .Q-w.,,-wf-ix, - ,H A ,V f.,-:sw , ,, .-. ., :Fw X kk M wk ww Q- Y,,?fSf5'3bV, X K xx W 5 ,fb Sw 3 Wigs ,E as R 3: , wg xx W, X fff'-'ws' H 'fiii fk wQevgeJv1agf4 ,v H , He, 2' wwf, EL ,S 4,2 LQ fw,,f ,ww mm V , - ,fn -- z,5,y,: .afA f,gX, ,, it xv, . M X , g 1? ,X 1 W f 5155 v S ' fi W bfi :?1?fNZEi3H ig fx - f 'Elf fL'K51'5fZg5555,.3i36 5 A Q ,1ffKi1f,r' Q ,f K may K 5:5 1 X mf X X if f L S' 45 iv Wf ' Q5 K, gm Km ,fax ww QM za- V, .1 H :I-as 'fy-X 'f K7 'Rv-1.'mqm -Haiw Elm-,W Hx K W QQ ig Y QT 1 Lv We S 1 R ,XM X S T -u,? g ?:f22zf ' , Hr!!-ff.' ?5f'W55 ws r 1 PE 95 A iw if Q Ks K' W1 ff K ff 1eiQNsSiEz3?Wsa V K 2Y?fY?5if' ,,IE'Q,i19giiwEs,iQLQQwfg,f f'i:5"T . A lffv- 5.1.1 -' W Hr -ff f W 1 ff L K W X X KQQZIM 7. ,i:g:p:?Qhg,zwaf f 4 :42-' qw 3 1fk,'2'sQQ'f"f'f:?isf'xf1iU,9W W V Wimik :X 'Uv H1 ygfixwfgfffis g, JW sgi KH 1, Wi X .f ,-w,L,fe- wzfg5f5 T31f 5 5? w.:mfeSeIfQg54g1 fu . -J,w,5wg ' if 35?:'5Zi:-Kiwi 5,2 fgggiiki X 1 M W ' ggmiw 2,455 J FM aa 45 K , fiigjfff , .i gif- 'gk ge ,Ji-f?,s'f a"fjv-fg3':a1s,'ML'5:1 '?"7:Mg2'Hf5e 79. 1. Lf21i's"."5iw,-3'aim ,wziglgz in L sin K fx gL 5 5? we s, Q 5 3 N X 9 K gf .V ,.hfl,+izE3iu3rii-,xff g, ,Y,g fiww-,Wifi w -- 5 xiifwfq xg ., ,H 5-M ,,f,g,,Ha QL , M W5 ,Km ,ifvgl 5 Sigwqg, xg fx XX H vp k ,vf X-X- 1f:.:,wff,.:1',2..ff,,f, wgkwz 1f'.-S+? 'few uni , f w . - uf : a '.:- wzf-lwiw f -fw -1' 7 'cr R ' Sl L' N W L wig W if :.,g'3,,1'z1w,' will '.pQiz:f,Agg:g-I2 gg-.sjg qmwfai' 311 M55 5? w31" ,5 ,is Winn? We M-.,'fL:43cqk fgiaiggkzklaw-4 Wifi W W 5 , f Si' K 8 43 R CF My W2 nl' SL 'E Jgtf Sw new f FQSQESW w.l?z11w" HSAW 515332. fifivw f iffQ1aSzffMiY5 H K Q W if G2 XC 3 M K FV K f fffi miiffw ' XM? K ,sm w3,,i?',5f2sgsf9.-nag 2g4L5s'v-B ,ITZQW3 ii U51- gf f fz' fm-5', JSMEQM QEQQ 51sgg2vf,3f X . Wg, Ei WM iff 'wr Wm 1 L35 59 wr WQLW '34 Wgim , lnmi :V Z-ga have gf51'W 5". vim R QU f U W 5 L K' ' IQ A vw 41, X''fifkigf':212Nff'i'J:?7f,1'2f?:-is 1 'g?2T35ff z255gKfSiff'J Wiiifgi fFl 'i'Hf if ' W-12 125 1191 J SM-X 4 M 1' 9 L' f Lf ff vigwi m f- wh If mf Q ' mfg Shy wg 53215 1 wfxgxmabfggfimggggfjqfgfx 5g55?gvgizE31 M ivwkfiitl Qf,.L,1i2Q3gHfgw5J3g55 52925 Eg m?LjwFQ5gQQQw5jgi?UfiQzgKfi ,fJ,5m1, :21g2fffz'5-iiisw Wiz' v, w?i:z'WjwLwfv1 1 ivfk ij Q S 5 3 'f5":g,V' 114 M wwf X X SW 9, ffm 2.5 W ix K X30 , 45111,-.x:fqms. fK ,,fm1 :-xflwail ,M-536157 Y' -sf' Qdfkfziili 'QQQTQW ff' A K X X L 1 W 5 1 Q W KM 3 sf fx vi Q X V5 Tr' X YE 2 v ff fifw' xx Kfffxjfgiwff if if fsiaffx WSH W 12 K Sf fiiiifwiix fp 2WfWWE1,m1 W Y "'?.'1?ff:Legf--wi QW?- 'fQg5'1ff, Q?f1g52e5p:!f'wKgf , E fwiffifgg-fzwkfqfliffgijw W 'S S+ IW 3 up if L MM, Q WL W 5' 1 P SH 33553 WW!! X , ffzlf- gf ':5'if5fL,l?i'. :QQ ff 'i?'f'- J kzfii fn TN' M-'j:'i'L WA 2 5,1 'iiliiiff LSi?i'5lQ,1,f-543 - . M 5 KS? bg 45 if,zzwvHam:wfzzf': 524,-fk,-. Qf?f,.ji? Ylggmngfgfpf wm jgx My L-mg Lay:-5:'wg -A aww MuSt K, if 'N315'?L?3p,-fww"- lam ff, ' +54-,Q . 'fs wig 'F 'ff ' ' f W5 f32i1',f,i55z93" ff! f' 'W 5 ' 1 ' 1 A f2!52.f f1'fL5EY':I'f5i? igimniifg '5 iE25W Q'i2 5.37.5 S535-QffQfwf36s11 12.h WM 1 1 F3952 "' "w if as wi 5 ,,., A .. .. U .44 , , 5, 5 W. K . H, ,, I ,,. ,.-fmrlu -ww X -fm., sem-3 sig X s W ww mm f ,U ws gif,--p?i.y,2,gw-' f'f1J,,-ja! rfflskffiffli , ?,3fi.,'-Eafgkiqfg 'gffgrmfflixi 1 X Z ffl? 1f!Eggg5m2.2gg5q,, 3 , 4, ' fi, 5 QQ' SQ 'K y f fr .1 4 Tmgjii by if 2 ma M 32?g,25Eg:ii 5,gff,SLi345 . ,',.,ig5,agQ 3:5 qgigggggzjigggz ggsmfxmv S , 3558 is 52,215 fp 1 445 E H fkfxfx'1i3gf565v5W,EEiiTf,igW53iL5?wqspiimi 'Y Gin f 5551,- ie., -1' Mag-taggggigiiggiqg gf.1-,kwa 5 i 13,5 exp,waxy-vgyzs, A 5,2 gg K Q ,r , gg KK M Q52 f an K, X 7 Em XX , Q M Qs' f, , -awww-f,f5,,,mK -2 5 w gs 4, X 5+ gn ' f SH 'H f S sf Mews Mgxfgxsbf 2 '11-ei. .nay buf., w1gL5,.2,xw Q 'fVw1fh.. ef ,E M:vzwu-.wzwby 15 'ik gl Y ff SI X if M fs L i fy Nj vs H W K X 5 W ML 2 ii X X .ww ,59Q,1- Wefrff' - .-'gig-fa.1a:Q21f .+k.fMEi5 2 -1 '1f,1swgf+ss 5,5 S, Q I-sc ,NH 'WSL w x' LE if W ff fs, Qdws ,vi wg'-ff afmegb,g,5fgz,.efsw x1mfezz1.gTu'Lg1 Pmggki ,gg 4' g gsiswm WML M ws f X52 X 4 5, M, K, ,nphxh A A M5553 35. K wh VS? F gwgxww ml xEv'iaemwf1s'2i gum? , ,X z , J ifmsiw Ln fx pf sy U ,JS 44 5, 'H wi' X ai T We QWQYQ- Pifffwfkfdi. NK W gf s X -, fK?51Q,sfJ grjgEgs:12J : ,a '.'5i'54Qss1s3::12if zairkiyup, E Q gl f- f:f e:5gf5a1,f1Ty1 f 9 ff ff , gf' 1 , L ww 5 ,gg wig ,fu ,pb mgmiggfglwx. Ugg! Eg ,YmgffHf'5tM 7-Qwfsgg ,ayyqfwim -1 f ww wg, Q, K W fix, .gif , 5 :if Wi, K E4 ggsfivkfgg f K Hiwiigg if, gg K iw, 3 qgg,gL:' zLgQygw5 If 1 '- y-,M-wq:1f,Lvgi4 x:p,ii75ff5iF':3r y igffjv. f3g.w's1 xqmwfgk mx gwj 5 4 ff La lag 1 wi M? , X, A we HQQELLK im Q, gas at ,fsge.fsfvf w.Aaz ?g51 s ,w,.qLeg.,zfs1q.: WZ-Ig-T ,A Wim ,. M f ,K ig pg ,ja 55 K5 KW Mig ,ax M QI. QS H fm 1 Ng W :Neff 'iw-"s:vX Qi:-:'ffi'-J wv"15--H-: wwf! Lwwfr 55 5: :wa?1"f?5, V f S X s s ' QM 33 K A Qi! Hgh I W 'ST W WSW? 5 wi - may Min- f, ,d: , 1.X:f,,g-ix,-Miz, U,-gg! mi ,fi-,s:,s:f, - -W-www if 5 Tl f 1 f. ,- vr Q 4 M Q 1 Q QW, ep X 8 w ,gg 3f,f,g,5wWg .ww . ,E 53,5 -345 . J gg +f Q 4 , E M , 24252 , fQ,,iw5Lw,x 9,51 5' Q ,ig ,, siw iw ga WS Xw1iggS335sgs+kfEii, Eflffigf liwxf 332 ' 1ew:1sf,w2w+,zagi 54 . .f - 5 f Q ,uf gf ,fig is 5 2 4 awp 91, , vgqlwskwmgwz , 'QI-iws kz fl?!m3m1fii5f-SX? 1 wffw 'Sty:ramfr,-vf1'g1',f!s2 M H' ' ' 4 uf f ff w :rv 1 11 fm WL 155525 L 5:5Xf3g2S2fgi2Lgg3g:Q Ei '4QfnfS:1WfgQg1zf5, 'Wg23fw?L'w2fg,gy ff f 5' 5" 12 "Y 'Q W Q X i2i22?5?ea 45VpQW1 5 'W' 1F,f,:Q:VfY. 5 irs4,':: ,5:5?g, i5'ff'E51f'QQf- if : E:',1..vk '5Q:f'- I. 5fV.i,fQQKg W,-'Q:L 'k65,:i':f2'g1Q j g! 4, rl 91 It A KK ig pl! L5 was l,,51-3.723-f1.fzi, Q, ,M 5521 - V -V Q 'W A fr f L 'R wr i 'H 12 v, aw ff E Sm is W- -' ' ' f' -fw nf 2 'V 'L Fiiazeiwflf . L'J wiI?y3l51f . EU ,, . 2 ,,,. W 5 Ziff- 3' X ff .N FQLQQEZQ? W ', -1" ' Z ,A swim X' fi ,sl 5,5 L2 Eg f ' , "' Qyfigggfigiww W J, X Q, J M X L 1 , , Q :inf Q , :pam Tw, EQ M22 V ws My 5 DIf-',-miW1-Kififgsiigme K I:,fry-,w.f..1.,,m,H .ww JJ, ,S 1, Jgfni.,fi2g',, 1 ' L' , ' r Y' S' 5 g if . Simx qw K ns --0,-vf,w,.ff.:.,ufms-K,,-1w,,kUf my 1, if1f,,5Ls,gqz,fS:L1uA1,fm:fww.ff-Hmm. 1-sw-L, jig! WRX K Q W3 WY 2 I W2 H5431 U :1fff'e3aew3"-iw,mia,-1.-vi af.-f1.Lf"w1,'aw-ff.:fsissfif'1smHw!' .:. 0. ' in ' f W W Y H W MSS H K w H wg 4 Wg? f, , gf as 'ww g5Y',5u,y.m wa' ww Q! . QTwf1 wxa'2fffi-21525 K, -'ifif,"L55515,13-3555ikgiifziif, ff! 'sh -'ggxfffzff'f':f5v5'ev5535,1.j,Jf"igfi'322:'Wigs'4X'gfgs'5k4sQ:?giXJN , gr s U ' ' I R H isf my ff? ff gm -wwK.,,Y1mf.,mAf,-Maw':A ,, w,ww:w,.v,,'z.fiwa-W-fQ9n1hwL Ei. l H wx 1 ,Q 'EYE 1 ' f K f Wg f W if 'H V: ' ,WWfmS-eww-.4f'X-M My ,,., ,1.f,gf1:ufAmsigflza .wx,11,qg.- ,L g fx K 1 A H1 4 fs 1 g wx 2 Y, qw ge 15 is 35,15 X f K F3 1 M1 X W aw , f , 'Q E 1 we Eva, ? KNVEVTS M512 1gjiii3:?5gf.13'gzgixlfkj-f,giysliiffgv4ffgf5g5m,?ziQ3g55 ,Qs ,Ik ,di Wg, E T5 1"m,pi W' Sim! REE? 3 ,.. iw, 5329 X M g, ,ifQx?gK? gjggiasfmgf gff , ,z,.,-jf?-.15w2f,,f gg,,faw51232 ' ' 2 Y H 4 x L K+ 2 Q Q w 4 'Eff V" WW LP fgs1'iW4LL If w avi J 5 Eg? S Q lm lp? ?liff?QWE,Si?f512,E iii? X??g33Q?W?2f2'9iQ2fg , . K fssivlfigf , ' 1 ff f . f L" f ia wi Y U Q f ww 'ff m ww . 'f1vQfi9E.s1m:Em7 'lei-'W1'ff.9:i,7'MS'-xmkk fif-'f.hmifk:s2p .2 wzim-e'zWf'z5.,1g'iaQ- lain 'fi 5 E-5-M xp' ps 1 4 1,5 5 S 1 an , N , Eid mggfk El i H553 Q 5 Q W1 Tl MT fuwf w,w'su,wA w-w,LfN,.:www Iv. ,,:ea,w1,,z7f ,mfr fl hx ,gf M Ii, 3 Nw 5 lg wasWSI'35w.:f,f5fz'1f2s1!ilf2'5',f,5z1,Sa3f'Lf5i5w1H1es'1'I2f9'f?xfS3'F,,f,fL,Qiwa?,fi:WR53s?fif1l'1Q'H" N Kia! SK AW? 5 WS w '23 k mf M X M WW KE YW Y iw KY 3 eg? 1 FL G U f J, igjgjfiif 46,5 21 e w Q 55 2 QffW:giE3i5i2Y'f:fig2 A 5 QMQEQGQQESQWQQKQQTQEEEQS 2 mm, Q, L gpg M .vim gm Q 5 Nev. .fwwwfxxghqiqgifgxx Ei W if h ,SS f, 91:5 W 2 W8 sw SS 3 W 4 Q ik , S, M Q in M ,Mn , 25 gigmm 5,w,iWQ , agp jg: ,J png? ,Q mpgfehfg Mx Q53 wwgggx Q Q-ww1w,z,+,z, ,ig-KL '.wa.,fmf,-,af qw X Lp Sv ff K 'QSM Msg if w X sxggisgfgg X mx mi Jim 3 1 VM W wif: Qi, lg z Sfpfwi H ' ws: s.9mf,55i?ifwx :,xlKaf',KT'1"v1Vf' .aff Sw w ag 4 vw 2 ' H' Q ' Rf X K MH 55-I WLM KWSN! YQSHHM mjswifg fig Wwgbij Q :iw V f5'Zl4W551L,sjiQ Us as MQ 'N f35f55!,5QQ5f'P.E25 w ,L -L K, fx Q,"2,y Sl, Sp J f' ' ,vw T 4 .'fg'Zifw mf? W ,a Qmgw W M iglm 5g,"'hm,5w Xgiiixms 4,1,gkw,, is pw W my gy f ,Q V ' H ,S M RW Q as zxesigffmgz 451, mn aw: Q 'WJ lgjksgwmaw mx :wp , f, ,wgiw L iff 1 335 Hi mf L, ifgE713gigLfQsF?gKa2Ka'i5,32 K1 ,ma w L A2211 W Egefygf jfsqllyw ,151 V' X W R 'Zig VfWQ2flifjQ N 2? wgagggk 4 ggmgiiigiii Ziyi My fl! Q5 Sf? 'HY 1543.9 gs Emil 1,g,wf Q55 S f Q1 ,WN mi if is N . , I R M f 1" :ef . :f -'lg K L1 1 - ff -aimimaAqiqgi'wgv'l,s:tfmS1-.4 4, -"EV - 1, . 'M . -4 . - L 1 ?F ., !'-:gszf--H' --E ' 7 1 - 'A - gig , - M 1 V , . ml Hfw nr X 5 T ,Q L ' figgv miy fig-5?s512j!5iQ,g53fggi '?fLL2g M '," Lwgfzievf.. A , H f .K ,R N 313 vs , ' ww ,fa ' 2' " 1 Q, N Nik: ' gHgmQf2isf'f?fEdiQ'fQ'E,?5i K : iififgwiiif gh,Laia51LQ?LiQWv 125f .Aw mf wi ,. sh , . L LW :zz i w M -Q., , f , M A Y g L Q ia S, M.. QL 8 Y -5? 'QF' M6 L' im ?5?6wsw A - 5 - 2 ifl'ff'i53 Y W? ?15Qwf QE 3?!gf3ffggfg,f 'QW ,Frfgi igggfimg '? 1533 neufm-27794:'m?3:Q?wi55fX1ifw':+-yn'W1,WA zfkbiffsiwffff,mvfiwfzfliafffiwliim JQM' f,12vfWgf2,,f?L-ig 3? 1 Lu mgigh- 5 15, sf mf 1 'U . 'i M 55 5 i J-W .'xfffffwgfliffiiw1gf5WKi' iw' -if v w? ' ,swiffffl 'f -- 94 W Q H if S ' my4'5:.Lf.xs:,,:'m,z,m,,:,5 -,ffA,,1,.,,,7 . Lf- -W, M f,.L,, ew. H+ H 7, 7, - A Vk" 5 i jszigg.. g k,.., '--, i --' , - ,, . 4525! 'ii 2223 .wt-wif! 'F ta as is as t 1,, -ff . - s , it... iw' , a,fgsi, , . 5 ,. sri sf, 'si:,1"'-K. gil l' ,Books and Ships "There if no frigrlle like ar book To lake ui' miler azwzy, Nor any cozzizreri' like il page Of pwzncing poefryf' Emily Dirkiizfoiz ........"Preposterous1" the practical people will exclaim. "How can a book be a better means of transportation than a ship?" You who will insist upon asking this question, consider this: a book can whisk you to the hot sands of the Sahara, to the cold wastes of the Arctic, or carry you back to any date B. C. or A. D. faster than any known vehicle, and with all the comforts of home. You still think it preposterous, practical people? Perhaps it is, but at least try this little experi- ment which will,if you take a few precautions, achieve the aforementioned miracle. Not many properties are required, but make sure, first of all, that your sister isn't going to practice the piano-or your brother the saxaphone--turn on the radio loud enough for all the neighbors to hear, or hold a lengthy telephone conversation with a friend. I have no antidote for the first evil, but you can quietly turn off the radio and snip the telephone wires. This generally brings quick results. After you have eliminated all possible annoyances, and peace and quiet is assured in the household, secure a book, tind the coziest chair in the house, and, providing it is not accupied, curl up in it-at any rate make yourself comfortable. If the atmosphere be too cozy, you may be tempted to drift ofi' to dreamland. If you find this sensation stealing over you, shake yourself out of it immediately and grab the most hair- curling book you can find. This is guaranteed to keep you awake all night. However, if you do not fall asleep, you will have on your hands the problem of selecting a book. We all have our likes and dislikes, but nearly everyone enjoys books of adventure and romance, which are practically synonymous. Incidentally, stories of adventures, whether foreign or domestic, are the best mediums for an expeditious journey into the exotic land of books. Nevertheless, in finding Romance, Adventure and Excitement it would not be advisable to in- dulge in ten-cent detective thrillers, or true stories which one frequently sees tucked away in note- books and read covertly when the teacher is not looking. Someone should enlighten the people guilty of such behavior, for they are merely wasting their time. Bryce probably had such people in mind when he said. "Life is too short for reading inferior books." Such detective stories may seem thrilling, and truth may be stranger than fiction, but if it comes to that, why not read the authentically true and thrilling? There are so many books that can fulfill these requirements. Take, for example, Richard Halliburton's books of his own experiences, Tire Gioriozzi Afiifeizfme. The Royal Road to Romance. and New W'orZdi' 10 Conquer' which tell of his experience in odd and remote corners of the globe. His tales besides being exciting and adventurous, are richly colored with humor. In fact, they are so witty that you should not be surprised if, at times, you Find yourself chuckling aloud, to the amazement of anyone present who will probably ask, "Wl1at's the joke?" After reading one of his books, you will realize that he is quite an amazing young man-with an incurable case of Wanderlust. The last line of Tennyson's poem, U!3'.r.ve.r, seems to epitomize his purpose- "to strive, to seek, to find, and not to yield." In the Glariozzr Aezlffefzlure, Richard Halliburton retraces the travels of Ulysses, the royal Vagabond of the Odyssey, during the years of his iourney home from the Tl'0i3f1 WHl'S. In all of his books, he seeks the startling and the breath-takingg to re-live history and literature-to rea- lize the thrill of Balboa when he First saw the blue Pacifific, or of Odysseus on his return to his beloved Ithaca. Page Sixly-mio eff "" Idfeezwfllylygpf VW ,.,,f5n?W l 3fafY6'i' ,fl mmm g fa ,ps ,- - .'K', , -few-"R2fv'1fQ?,i.. iEf3: f:,f3i,.. . - f- Eltxzllaiiftfawak'EH'-'9 5' "W -.- sf 'f:155S2f':5:f62:fziw - - , . . V f .ee 1- . ' 'f,1.'a'w"ff' , -'I ,. .. -z , f J- ' I . -H 'fi e 'I " ' W' . . ,f ryfaraq, E .i A . 5,17 - ae - . , , l 1. f4uf,q xiii, TX .t A ,,,, ,, K . X X . U, , ,M ' W?lfltttWl'f1 I - V- -- 'HQ Q Q ,-Qfii' t ' " V421 ' """"" f " ' ziggy " . - e : "'Q i K A. Mieeaxnl Count LHLQIZCI, the Sea Devil, by Lowell Thomas ,the well-known radio voice of the Sunoco Gas! will also provide drink for those who thirst for adventure. The added knowledge that this, too, is a true story, will prove it all the more interesting and enjoyable. If you like your adventure seasoned with' a littlerhistory, where is a better place to Find it than in the brilliant pages of The Three Mushezeerr or the Calm: of Monte Crirzo? The boast of Alexander Dumas was that he "took history and improved on itf' We students of history deeply appreciate his improving it. Or perhaps. you would prefer the glorified history of Raphael Sabatini? You cannot fail to enjoy his colorful sagas of love- and adventure on the high seas with such glamorous and pictures- que :haracters as the daring Captain Blood, the Sea Hawk, the beloved Srmuanzourhe and the Raumfztic Prime. A turn to the fantastic brings up to Christopher Morley, who presents an entirely different type of adventure, but as truly entertaining. He has contributed to literature IVhe1'e zhe Blue Beginr, Thumler an zhe Left, and one of his latest, Swim Family Mmzheitan. ,.You will hnd Where the Blue Begins humorous, whimsical and, perhaps, startling. If I had not been warned before- hand I would have been utterly-what shall I say-flahhergar1e:l,' to Find out that Mr. Gissing, who acted for all the world like a human being, was a dog! The ending is so abrupt that it jars you considerably. Qcaution: sit in a very soft chair which will act as shock absorber.j This is only a mere fraction of the books that are bound to interest you. Some night, when the wind is moaning mysteriously, and it is better to be indoors before a glowing fireplace, try my little experiment. Then only can you pass judgment on that bit of poetry-"There is no frigate like a book." RUTH MAU Page Sixty-three iqulewrfl-" 'f' fd if "N l v iq-li. f.,vj.,i, 9. 5 V ga Pnge Sixly-four A 5551, vt NUJ YOUTH Laugh and sing Laugh and dance For we are the youth of a laugh loving age. Stay with us if ye be merry Otherwise depart Mope not Sorrow not Think not For we are the youth of a laugh loving age Death come not near us. Decreptitude approach us not. Let only desire come forth, Let only love fill our hearts, For we are the youth of a laugh loving age. EXHORTATION Have you a desire for fullness of life? Do you want to travel afar? Do you try to get up and over the strife? And hold to a fast moving star? Do you truly realize the smallness of you Among all these things so great? Are there loads of things you'd love to do? And do you believe in Fate? Well, I say to you, though I'm so sage, Go out in the world with an open mind Forget the time, the day, and the age, And do your best for all mankind. BY FRANCES WELLS HILDA RICHARDSON 0,57 ntl' 7 5 Stiff" 35" 'i""-i. af' , '1 gig, ,S xbk, ,,:, ,. I , . . I . .., V' Q vm J g . . . 'X ' Q ,. Q flask 4 -1' VS :-,, , 5. A v z.:,jw-N g gil 5- gs Q X 1, V YW' t ti YOUR LETTER A dream of mine came true today. A letter came from you today. It dicln't say A single thing To make my heart Start Hammering Precise, Concise, Reserved and cold. Austere, Severe, Not big and bold, But yet, someway, it was stiff, Though It made me say, "I wonder if ....... ?', BY JUST REMEMBER Whether the birds sing all day thru Whether the sun may slumber, I shall not sorrow or doubt, if you Remember. Whether the sky is gray or blue Whether it's june or December I'll be content if I know that you Remember lf ANNA Joi-IANNESSEN BY HAROLD F. WAH'L VBS, MOTHER Yes, Mother, l'll be a great man some day 1'll have ten ships or more, We'll sail together out to the bay, Or away to some foreign shore. Yes, l'll be a politician And be a great scientist too. I'll even be a musician If other things you taboo. Into the planets and the Milky Way l'll plunge at least knee-deep. Sometime I'll be anything that you say, If now you will let me sleep. BY CHARLES HEINEN Page Sixty-five yr sc nf ,fur My wfifmfrf zafiira Y 1 JW,-I -size: S831 if M, 'i'4 ,rn - ' f A ' f um" ,.., ., Q - ' ,wa ..a.?gw. fav'-'rs "Y ,ff 1- F, 'YEA 'Z' ur-8 we , W ' - ,,.ewlf':7?f'.'55i.',, f Ir. V 5' "' P". -:-:.: g7...N, ff f' " ' ' "M I 4 L-,Z r ' is gi: hx ff , 'g f ' -1-gt, .rr 5 y..4e"1e?'5ff:: l W in N- ' - . -Qiitaa. -V .Q , -f . ,A . wr ., - x - xg WIND IN THE TREES The trees are such a mournful folk In winter when their branches bear With wracking clash A Wilder lash Than human arms could stand. An Their moans of pain With inflections insane Pursue the wind, their enemy. And he keening by With a madman's cry Shrieks and screams in devilish glee All thru the night He takes delight Passing their heads Each sigh and plea Stirs pity in me The trees are such d thr beneath his yoke. a mournful folk. WAYWARD THOUGHT A A' wand'ring o'er the grassy hill, Among the Queen Anne's lace My rambling thoughts out, out in Had lost in calm their will. A wanton, spritely, colored frill Ethereal in grace, Behold! It lit on daisy's face My heart with light to fill. O' would that we, when burdens to Were carefree as a butterfly With naught to do from hour to hour But flutter 'neath the sunlit sky space wer, To cheer and bless each petalled flower Sans wordly woes, the world defy. Page Sixty-fix u the air BY JAMEs CONVERY BY BETH CONRAD T. ii ,X- Wi' A " X is .1 A' K 'E A' K .f I .. . V3-fw EJ 2i2?5E5EiE'.i'ifZlf2Q2i9 ,1 . fp2s2?1f22"wisz2i2'2'.ifQ , V.fm5'f"M ,x X- -new ,fr xg' 5514,-,gk-h.'.1:Ew, - fm, ."2"'f1f 3WEl4iE'ff1?s2f1f1m h".fJ,gi2'i1l+!ififf ...JSfXf2i1':,'?4?Eg2i'g2gg i 655 A 9E,fi'f'Sf5f'XZ',fjQ I wp S' ftifffff . if f I 'Q ' .mx '5x:2'.'2i-'Q32'f2'w"'1mV3'2"i' , , 1.51.5 wN"!q,?sf'HW17i'f'Z,1,X JQ""fX2,3?,!k"S?+a21,12'1"a? f ' fiaggggggfiigfgfwfhzefif W,f.,s.'MZ2W's2'iw2Q.ff' Qf,bfi2'2?im?1Z2'Sgg5g?Mg55f5?wI 1? ALA- Mw.,wi.::wgw"Jgwfg,i'f :fi . W,'Z'.+ew:ws3fwive?w5 VWie2x,'2W'f,W'1'fgj'4'fss'eA?21Qffws-wggyiifwfw E'giQiR5f25?5?!Efk'Qii35sf M'-Awwwwfxvvrfffin-H im K M55 I f'-WY 5M'fW1e1e?fff4i1f ,, LMg'x.f,31Lf,,.12a5Ffi m2f4i':,w12vwf2.WE's,'Dv 073315358 misfef Vg 5551292i'sTf?P3fi2afvga-f'ff?'t flif2a'w.v-fw:'i2'if'1f3'i'f Jfvfi wwf-5x9F'E1Hf:?f'l MQKKQZ' f-2'ef1fg'w9l'2T'3i X M WLLSQX 'fi' 5 1? WK? QP' ,zV1i2i55fi'!' - g1"'f.'?ffi1."SiHI'mZE'fwM,2"',ffH?k 'sf . fs, 2252 f3e?g'ta'ffmqf1f Q'1f'MwMv5Wfcf?35L"52+ iQw1f?g'315"' .Q : .s'w?m'fw.if:"f,w..Awww :mmf igfyef2fQ.f2'?e'1Qiif5.i4 f'm'f'm5Y5SsffQm+ ,'eggz.sfw5g -f' ra' ?31efqg5g,kfgsz's5gg ffiqfgwagggxg Z"H-Q"-4x,J'Wfe4fi'153 'gigwwvgffyz ,mf :gf f -2g'QEsg5gswgazgg2.g,g5 ?ahz. . XW S6 im fr',Mm,,'mf.Wif'wx,. 'fx fjkiwf LEgfggg1Qg1?s-e-- A ,, if ' 529552 3 21 ga-'kim vm?".,E.X,fXK.5ig52,?agy3g2kX.,L2i yew- 531255253 1 31352 52521.wqffim H1225 "H p""wwpPwwwW 293' M?wY5Pgis2segkf f W'VfMs2E"w!2f". - P522 2fwff?1Mf?'Wf'il'f1mf9'Wiie 518 wif? ffEmi'.2"i'fwL4,'5wwiffsf ,3f'gEg5Esfwf iisiiiai "2" fiimifgiigiifQ?ESZfi3k,i35 fag fi WSW l ' A A l1Z'ffff?'if Kffffhggmifgg 1 V'+sigQ'9f"'f-1'f?,"'2w1.,,,,M5?,gg?'f2w'f me'gW2'zf'f fh'U"L?MA2WUk5Q'Hq4,5ug,,3f H 'Ea' mgggiiiii iff:f'22!w2:wiiigiiQiff'?1'Qf2ifff" 2 w25"Q'f'-MWYWQ 523E355i9igsim3555f if! f'f2'wW' ' , "'ww?',gfF'eg' gl gg 'fp9,wXM11f,fgswnx,2mf1 Qhgsegss.wzYgg5if!'2g3..gwf ,.fzf:wsfmy1 5 I- :WY sis' f-f ' f.ff3f1e?"'f?'Y',fQerxg.f,f wp iii?-Wqiwkiffiqikf 55f'l5'5Q44Siii2f 5'f35fS3?95f,S2i.?w2f2 Q2-flfwikffsxfg, ' T 1 .f sf-' 555 xw?W'i'Hi9f615g"WqA gtg WS3ifZg9s?'5EWf5A fHfi?3f?f5E??'sfi ? . ' Q ASH" we S-ei a"5+'f"2'v,fUPW"NW 7 EY?-"W'W5f'M'ils" QQ' 1 , we.. -, fwl'.f223f5,fEe5:TSV ig ggi -",...-'-- A Sums X22-wiwwif fmmime:1.sssvggy?fgfY'i!EQ rw' swgqw ,,HiiMg5s.'...mzw2f: ' 'ngtgg 3, QMQSQ1-iv-iMs4f4.i.'vW'MVKWEHMT .ig iwgiziffA2ZfW2S5ei2zf?fia2 '- K ,ai ,ma wx,,.:1,ffsw5ffa53!i W A5535 'ff ' ',,'w2,35Lr,'?'iw,1'lqgggffsixigfLufwfwfqigq Z XWFS f9E,.sgi93e.agagQgefsgs,gazf N:..3w '2'gEQ'F"'Rff u!Flgf'fm,E":f12,'2'H ,.'Y"'ffH1w.2'.mh Y J 4 E- Ee!Y1gg,5vsSzw-Wg-:E." we 12355539 Ms, 2:55555 .wf2v2f1fWzw .-2.52-il -f:.f5'5SiagS35e,4 QQ '.: is Qgsgi '!1u,,,gm,' w3G5i,5?SS'fx::Q sskjigg' img5gs512gfg2323ii1ffg??Ei1 Sffifm fi' Ev 31 ggYQ5Qiiiiiazezgifliiiiizff' 5 2'1'ifif,,fAk5Wf13"'ffg'SSg"sg5Q "wwff'1f"L' E'iwwf N law' u3iif.2,!'w1"'w' X" .f"'wQV'3W 'XM 'M.'g?'fW"'f' QEQQMQEE 5' W ' .zgffgz qkw Wu f',f,.'4iS,1fie'x2,g1?Qzi: -, sw. 'iv-fffM1w,Q' gif-usa,Em,a:Q"5':f fifswgaz ' 51 5 wgfsgwg ifaff" 'h ,5"Q4,rMS.'fv'2ef A, Q ' ,Aw rPf55?a55isgf 1 sf, E9 gwsfif' .ggi-fnm1:Q,f1:g"g"+i--M 5,.,:'?Mf"'2'g.'f2Ygx S3252 w gfia' 53222 M53 ek '5 ,giggsiw if wif'-wm53"4W'M'f' We .22 lm wi ,m m f f HH Sm iw.- , w2Q.,"f.W'vNz!f'u2s,.w!wewzfhffiwggg f 1I'K+f'fi1i1QZe3fiffsg:.f2f::fs Qu ,.f,e52QMs.' X :QW z w 1 -zz sa .yipiisigiig ff' aiZ,','fgfff51ffNlaE"ff BnSffSXf5Qi:,"'W"W ' 2 , .LswZamisafif:+"'effSf :flu e miskias rf 'YE ' is Es .:- ,- d'iH52,sQf'i32S2a'fw 'Mi 2!'wui1Q2a1'3"'5'Q1f'5!2"fY"" -w,:.2Hw ', .2 ..: 3 'ww 5 . M 1ef2HQzwi'ww . .Yes1, mg4u.a.x2gfE-gi? f MAf'f'1,T,"f' .Hf'T:' " . fir. if .5 ff: wM2 X f1H . f' kWWv'W A 1 f ' lie 'f25Ef'gf'M5M215?'f'H g21fgf55'QM1Qf 5, ' P55555 fgfm Wqagwigffgffgygvwd "wk,i.J'w ' 2 -' 1 I f 1 is - ' :bf gy i 'ii' mfffeiwiifisq AZM:A'2..fJywif'M5-1 iwfsww J 1'.MiK"wif1? ,fl Q 21543 395 6 fn fic f., ff : - ' -vs!QS..masv' f ,1fM!f"? is '24 12'-Wxgfffff'5f?:'f1LL1'f5w!?' ,mm 5925,,g4i'r".3i5.'5:2':EWf3EAi5f?1,zg5fvi's 1K:.:'.f?i.'2ifmwsxfs-sieiifgw'iii hi w i mi .b 'idk' 1--B. , fl -- 5, 2635 '- "Wim -NF 5?eS5W'F9Zi,,.5Sffif',H925i'W2"QQ. K2 .1::"-Qgzfgiligfffig?-gg ge ' if , .915iE31, .,g3 , . 1 'eQg535f' 2lQhEQ'1Q'hFgHi','ggfW WF's3f'ff1fl59i'fY51i?'iii?i"'2f"A:2i'?i"i1izfti'1115..WLSPSQQEWifi?H,ff JE' 5 .- 'rf' f's K 2f2" " -'W i-V .'hA'ffa'3 'Mit"'fi!wi2iZi,f?3ifi': www'wmimtwxqjq ffw .SEEN I ,, 7 Z5 S55 v w fxg zz . .s ,,J""' .Qgv.'ffifSi9!2gsSSf.g1f?gg,giiidfmx mx.,s?fif,g-'wsw by .if 1 , 5 ,552 f am'- '11 42' 'K"h':T't"fN'f'Nf1,,v www .:mi'ffef.5".f'iw V. we 'mH". U-1352515??g?1i'f2E!!'iii5fff' wif?-155 I 4? si : :rv -- : m -' ff' Z i xr eliisgik arf- .rw .5 Fifa' 'f'ffz.iv:'Mvf1,swim,Zv'KffLWvS:zfff5,f5 fi-Tfifffiszimmvi 'f"1,.f1-ALffwflazimnf,""'52fj"whHl22g,mv-1'e.'gszgffiTw ff2f?:P5Qmgi H 1 1 f gy . wg 'ff -,,, ,wifiQwfef5iv5g5vQgwifzW"Zww..J? ,,4f"fl9w' ff, .- 15 .Q+ff?1fw .2 ' WNfw""'f'Lf 5 'r'f1" 22w'Qw2L S H-..f 31' .v w .. Mm' W Q K X m ap.,42213323?!Wg522'f?5ifiiiaissas awww' H-hfeW5.sqefi M fl 1- ' w"2Swhiwf,J"'wuw ' WM 5fSgi5Swa: , f 5 Qi, :22':'i.f i ii A. -,we r- ,f 55.33291-fi Q-Av'X'wm2'fm'2!Mr-mlfmei N 'Lf -, MMU-xnfvipnwm - g Q "Y , ' vfw'w'g'W""-ww ff w:2...f, ' , 259' Ze: 3 Q' 2 32.55-51' 1 'ez . f1,':12-":.5-JVSSQHE'2E1'f'ffM2a.fffff-' .'.'i"f1-133336MMfZp?Y'M'f"'W2'352zs,f,ZM1 1 - 1:21243 gm-. gglg ' gf gy Q fn .- .fp ,Qq'QW.ff'.f.f,iSwi.fswzfgiif-f-ffm.-5wr .wqstisiffiawgggsgaKWH'fe ---- 2- HW? .fa -1 ff. gi? ."2"'fwUW5'1fM'm f'f'fWev'f2v1-Q-:,H""5'if"5f" We 9 gg 3' wg 'J' .f - - ' . 1-. 'Q AQ' my-fi .fv'wf'iegX+1w,mf-.Si.'2..S:mw-ww, "' if 13? A 1 V' "-- F, ' 'gi 'fG3" UIZf'gff ., , ww',Wamm,Wj,j 25 W.. w e ?' QNf"-1m ,vgwff my "nf New hz.: ,aw--1-14.1 f 2 '1 . -Q Q , - QQ , 1555? I ,fn f- V, q.3"Sf'N1'Mf ww- ,,g,, f1?'i1'fQfe?Lii,?5s2Zf'S bMvM'5'h'U'1 1 fwmf- f -, 1 H1 g szs mw ee 1. Mew uw , 'f' f-W i .S mgf.mzgse.f21.,f'Qg'liifwewaxmfef125.2 .,f4-fs?ggm-ss:-41' 'wmu,,fQN'6'f'S3a?"W2Q' w w' , fflgliffgfl 2' M '.",f f' gm. ik' ""w"' m1gMawN"i'M'L Mez ' 'iw' ' w w S WB' 1,s9f .:ff 'WL-.-,."fI'Q"'-Wiiw-2frQSw1ffif'f iv-wtf: 'Miwm'f,1e,gW5Q . ".1, v,.S' ISU?" -" -Y E if -: 9212+ yum if Eff' fmmw' I3LQ3Ggi'ff0s1,M,Wi!9,f Si 'e-, W A -S555 fi' 'fs if ws" Mfm"'f"fMf "'MLJ,.f'i.Kf'1W"W' U ,,z zi'sff:f 'E-35 . 1. ' sf QA bfi ""wf,g1,53'i,!g2W,.Q gn, wi'5rE5--M' wim' f m. su1J,Q,,'f" -M :?'i?E?f5i8f'k ' Hgwfify " W"f'f" '10wwJ'N Yff2ff91 1 53 1' .f mgs5'T!1'f5ifw'f V' M- y 1' f'A5F'S'XQfi9fT 54 -3533 i51fffw m fwif w.W2'Rf'fwSff 1Q1Qw'fif,f,f' fm1gmzif'f'fvfMm ' ww K Q X ...w?Tfff2P!.55 2' Ei " f'.?Ef'ksi'1fz1HX 'sw hffzmey' "'1h'f'w"f df!"l1i'3LEz25Efsfi5U'1if"' --M827av-'5,3fEf,l-5E-SJ!--2 22E2f!uff',fm2s'e5'l-S-sv' S: ,Sw ,G - '."'w5EW1ifWI52f'2Efeie ' -'54 fzWg2iLf. f if 'v f'yw.f'HR w:f?Q1"X'.M,i2Q1"NYww faQgfiixgif-""f'Tf7f?f "'VN"gi-'W,s . Wg' 2 :wi .'sfzX'Q3??ia:f4H'1"W-His' gqieh' -Y' 9 E w 'GRM-W ff' fwiffggflefff ,t,'1s?:i'w-.fwwmmvfwhif- 4 -Qs..'wkgffiw ww'viszfswiksifwfvf.wwwf'M-HW' -it .f 22:15-:gm iieezfkiwsiwim W1f'gg2j,,2Qf. ffl 31" J3"xE5i?' Q :xg its ' gg',ffs'w ,-'wi ',.wwfafM1,ZH, , 'fi'ff'i.'z'xiQssgiwsifg355151wwxnilhvwqtieh'Mn .'f-" E.se2- E :ig,v'vS2f.f2nmgEigge'g,,-'lim' - 552.5 2525Q.a5f3Z.7g,Asfp' Y MWg1f?4geia?fE:Qw:ifffa. 22 Rfmgfswxhhfm, Q iqiggiwgiffif? gggwsz,-:wiv Qgigis sgi3igEzQag.gx.f'?fQ?fjw 515 3 aHaf'i,f'A,,"ff,',,j:ig'g' A HwwwQWW'V'Wwxai' 1'm'WfZfwQHa'f Q ZT2EiW13'2vl.i'm'i24'2ff"e135'LSf ihigfifffiiiiiskrfigifg' aff, ifn fs fffsff 1' wm"QgHi'w,F'f""f1fi ':f ' . if m.f:2w.'mgp'Nf'eELf3G,5ffg33' me gYF?'fsw.mgx'f,'1Q .gf'5lftiii1?f"" .wfsge w '41fw5Szm's2s1Hfwifgggg1ii22W.gsi?12mf'kgigfxggfgifvfiteifsgiigisgw agen Skgxgqfrxmg wzesagggQgv!s+zezei4sQxg4e"z' .3 .Q-sf f'w:i.g..fwQf zlsffiigii "f1'f2?ifEW"Wfig5"EfQ'5i5ZWW!Q?! Lui W1 f'fiy'x?f!i25i.?55f'?f'f M2215 W .: f'f2:f"' iigizgsgigsiwgiwigi "mEikE' w"1Qv ,fa Q f?!'2'22i6?4fsgfEf pf'- J wifi mwiftfiisiiifwe 1'1f2'2f'f2'1Mf hf",,"WqqY ggmM f " ,i,33'p51fE1?'fz wi , sgffigwggefy2.sfs'2'2faf1e2f2Q" gwwwwwgf'I'vwH,5gagii4ggg g55f , v1i15"v31:f.ff ' Q.'.155 iififiigkiaEE58ikf3f5'?"ff'fxi2 A LiEE55?3ffSB5Si5'5- wiigfgiiwf' 652216 .mag .5 'gm '1w,w21e:zss:s an iegiiffi .1w25szkf,fwQf1'gfzaw3 MP2 k1Zi,Q?3gsKw'gmgg5gf A gf Aelz k sgm, .L -,M'Q51s5ffgLmgzf1fg,- W ' 'fi,22z5,X 255,335 Sirk' --- .fm 5 ., f Zig-:fwprgqgzffm ' f2.'gfwg!lmznf'if1.s:w -Qgw"'5v1iHiS1Ef2i6?iw? b9i5'e'ak:'Wg'f3l-Hi 4+ Wi'f'W'f552'..F?,sf 5-9522 'SW ZffW?g?!,?1si'i"fb fW'?'sf 2f2:m4'?:1 me ,.s'if1fi15'i'z1'1AEiJ2E-1i"fXi1f. 1 g, .- Wwe if fig' - , FW M SA 2wg2'M 'f,iNiM"f'?'YWi2lk'E31W ."'5?i'fii K iv YEQSEWWQ H 'Mis -4",'Wqu-1gd',.'ffz'f' ,siswfg ' as.:r"iftr': Y A 15?-sgHig,m4gu1g 5g A X .LW5 ?2SY P G H' ,2,aisxi1g3Q22f1gis . g Q ETQQ-Sffsligi f nsggfiaffwvfsmgfgifvzf 5:1243 ,lswf ,iegeweigiw . EHEISQQQEYEI-tif' ' ' 2 W'gm"--f'r2w,tifQ, if?2i?iifisiSi4QES5fkEexigggfesq Q '2'W:Wz:' 52'2 fkmff 52 21?-2gWsfffH'ff,,m515K"a iaisgfzfiw x f f 121g.'2s'-fsvi'f5Yfi'aqi g32"y?3i5i5532SiS5igfZflsiQQ? z. 'MmQQ J' -.ffiiimsaiifffiga H ifwif? 'QHELQW2ssasM1if?ii' fifvi ' -v7 K , , fiiiilif isgwgwimig' gf UQ' - Eg Eifggf ' 32925133 ''i'efEfg2i12Q'sSf!fRfim4 4 gfEafgf:'21r-sw' q:2+za,,., Q's5i2,a m"w?w!g?.,z,y w !'?w swaief"f?F"i'fL.ifiI2 is Wi MEESQEEEQJ'2zssE52ig,M f"'fIZ2i:qN"fN-'fx' me Wfwwb-L,,,xQ'iW2'wX511 1 il ,Jiri've.1-:siw',m3..g,x1 .5E2'ffi"i5u8f?5'W fvvwmx , z1W"'JfT9'f:i" Qfswif 5?W 'ff2fHH22!1f"v.as if if 9 ffm. r5jPW55v4vPW'Uwfwr5 'f'w5"e 5 ,EVEN 252511929 'i" '5mwikf'W'-M , ffm ,2:"ff"'11f'fii ,91'ff:f"fwaffff4 if eifiifigffiaibiwfeissigiie ?M5i4?25i2w'f?J29Im.:1 Si f58gi??HQiX 75 225355552szazwwifk ' M+Wr"'f++iMw?wf-44 'algae-f?S2?'s?'.2'qQzQ2S "i"lsf?:x5' h 5112! 2 inf 'QS S5LW'f'i,'!QiS? -CY 'fQffi5iV'3EEj55X zipgffazr1,1"'vwfap!J+1K'f"'m 5 ,f93ffffQ1'5sW ezmzama -f f'-+fg1f'zffqQf24-Q-',egE'?55? W wibzsg's:zh?X4f.'ff. ,Hwy , 5' :V-5.31.1-15' Wgfzffixg-wpV43"X"'hA g m-Jf4,,gm?mAm-www. Nami-msywfwi1-am: N .K r Mm gk A Win wqfuiqsasquggmw'finH9511 .fww wfsfmzf fl-fLss:ef'1'fW' """fVfWz'?3f1"vf'-f'-if "fUsS"v" v X "1fff2h2:'f 443225'"?i52W32'5'Pwiww fw3w's,s?sif2wf2S2a1gfaww'vw-w'f -2f'fW'g-'malt a1EsiisQf2fQi2'?iQ5x am mgg'f?gi5sf1 iiiqm-'s""vmh .Pi 'ffiiifw ?f4E.1fZ""" A y ffi"5f15L.f'iiimw 'Mil' sG-hf2f"5fi-f1-""WKK"W2w'J Fifi fw wXS'NW F'fQ4'V ' K' zwgfigiiimuasses w2 wwmmf1"R,' SfsQ ,fmgZZ'1"1 , 1'5f'ff"f"'f's -' -fr" .fiiffg.gssig1gQ,Qa5Hw' fiwgkwx?-MW'5'W'W'Mf..,.,g2,5f iS1i' ,f13:isf.fgs'.fx1s . ' ,f wlw iii'siffimfzsssiiii'f??'i'2iKfA - 'fslgvlzxigziif 2 fiMh'f,i'f'W'fMff "www-s6a'4Q2-5' K 'Sw 'A ffwn- fix ffv?Ef'5Nwf'U'WfwMQgM -If-iii"-W ' -'Y' -Wf'ff'4' wig" ., v-:sg f'Hf'-,::iwv.'T' 1Ei??'1'Nf'3l'5f52w"25r2KUqA''WSJ it Mg+ffinufHN'A'f, Z5-Mg? 'f'L?'i-'K N' 3NJ'vf ' 2.3 .'.s'Ti. sew-i?2M1s sy ...pfsmzfkfiwM5f5f2i1Ei'2!lX5mE, 3,MmX','Af'H,'..., fiigiffb ms PQIU , ws?"IM'-I:Q1QIfffYf3:ll'w11?qIfw'' W g ui ik X-'?'f'.f2i1gs"fws' M .zsigjgjgfixiwvifiiiffqfiisb"2,g5s?QyfTf2E5Z?ifai55mi wf.5ag1'QWff' ?'QPifi.mW5g3i-if' 'Pv+1.M,gg gg?,, . ' .iwsf11'g'1frf.--:'. 121. SSs2ffwff'2e1fw2W'fE:f-WQWEFQQQWQssgigws 'f,'2,ff,U"'W wifszm if we "fm"25 .g f -3:-wifisi. ,, ' ' iiiZ2'21Ei5i2fQMQg8i?25isf3eEi?F4"3f2Z52?g?' Zawiwf ?"P","fwf,"" Kfxfw a."Ex, v,. Xlgjgifwiige . .,52V'g""fgQQ+"2 e- T '.M5wgigfI,f5J1JT, g2'1gii',m""'f'm'Hi' W: f' .i,"' 's".m'hQ""' ffffffl f ' 5f'f'fXf?iW4si5i4i32 iflyafiivfifvnbfsfwvm high! aI.pfW"H-in - 'Sw ' wm3,:f1'Q" 'fm ewwimfiizysgaiffg 5 A 4 ' ' Mg+1211'k'25gsiffefGgm 9gefQ',Q,.gfffzQx5gs2e1swiim, ff2iP'1,'i,i"'Mi w 'vii' :1 .41wgf2z::1.f'i2gfm I A we'fw?eLqff'4fa1?sfg2SMfsix'sww2essb2p2zszeL2QffQfgagf!9N551'1Efeig5?g2s2i5f+ie" "fz'fwsA25 -1 M fmwm faxiffiiiff' fzizifieelwmffym Q"f"2Q2W'23i":e w'fw.f?xf,.Kiu,'f'2Wf'?".1 A '2!'Q2f',,5fi25'P"f:S ?i',f?ffff'!"'if5Q.,.. i3 M w2ifwm2,:" iiw-'Wf'QwM1rfmf'.. Q: "'EWY""'W'V'U'ff'ff ?'3"gm ""' fifnzf-'M.s.Xw2mg,ef..i.--'rw',Min---.u,:AA 5. my '.X5fW.-- L., Vfmg wg,fm-gff?.:uHf,f,1 sw, ff' -Af-f+' F5' H 22 ffSfN':'SW wmfbwfw ' jj'1i,S1'sg43 fwv,g,!.KA.'w Zim ' mizffHE,"w1giis:'g4'2W" M,,Qx,2f.f3,m54TM'1Aq3rkx 'if gmefg2gtZiffEvE M: w Q"X,M ?S55?9'i5gfAM,H?"fm2f ' E , WN" L ' "fN?fG'fW5"'4m'W 11'??ft1Efif4?HST' "1Mwl?'M " wf'f'f'6 Wf' - ' b""3QM,'5"a lvniiWa'f,g?9"'15'h'JM ' A ' ,STH X V , Qfiiiiiiawiz' Q X fihf ' V,f"XH z 1 ' ' ' f L K "I1'iF'Wm Mfr? ' 'aww f W1'fv:.E:EQg?." 'A'a!3X13fv?ffww'fZQZWl, A QHGMJ g fwiwifmwwrwqx. sfs4gw's2:gg, is 1.5.2 ffJi,q'w21.Sfiwawyg-i2lf?53f3"f3f?i3?i12 s ' HWf'2Miaa:I.q," . vf2wx"2"w-'-mf 'wmW"""'-ag, . m"A""WJ f ' 11iff'1?,5.ga'?'x' 0 173 f ' iw' jf' L 1 . w i I CLASS OF 1933 CLASS OF 1934 CLASS OF 1935 n I 4 L i i 1 STUDENT COUNCIL Prefidefzt ........... ..... K EITH MoNRoE Vice-Pfefidefzt ..... ....... H ELN MAU Sen-emry .......... ........ S TEPHAN Guss Treamref' ..... ..... F RED GLOECKLER Advifer ..... ..............................,.......................... .......... M R . BREAM CHAIRMEN OF COMMITTEES Azblezic .... Stephan Guss Social ........ ............ M iriam Ebert Assembly' .... ..... H enry Benzenberg Pairm ....... ....,, L innea .Anderson Club: .... . ..... ..... T homas Potter Schedule ..,. ,.,.. ...,.... ......... M a r gie Volz Loft and Found ........ .... . .. .................,.. .. ..... . .....,, Rosemary Cathie The student Council operating for the first time under the new constitution and under the able leadership of its president, Keith Monroe, had a more successful year than any of the previous councils. With the aid of its committees, the council skillfully handled all the extra-curricular activities of the school. Let's hope that future councils are as successful ,as this years. Pwge S evenfy-Jix STUDENT SERVICE With one of the toughest problems that any student patrol has ever had to face due to the overcrowded conditions, the Student Service calmly set to work, and throughout the course of the year achieved quite an excellent record for service, The Student Service served the first part of the year under Arthur Sachtleben, and when he resigned, Charles Heinen stepped in and finished the job. Robert Misfeldt, who acted as lieutenant during the latter part of the year, did excellent work on the various patrols, and was captain of the third period squad. Other captains were Florence Metz, Walter Andrews, William Schneider and Ruth Wetmore. Mr. Galanti was Faculty Adviser of the Service. He and Mr. Kroner were a distinct help to the Service, whenever they needed backing in matters of discipline. The Service had squads that took care of the traffic in the halls ,the assemblies, the social functions, and any other matter that came up that required dicipline. George Bergner and Paul Santee were outstanding as captains of the Senior and junior As- sembly squads. Page Sevenzy-raven 6 5 5 GIRLS' FRIENDSHIP LEAGUE Preria'e1zf ........... Vice-Prefideizf ...... Secretary ............ Trefzmref' .............. GE7Z61dl Spamor ..... COMMITTEE Social Service Entertainment Sports Teas Vocational OFFICERS CI-IAIRMEN CAROLINE BOMAN RUTH MAU CAROL SCHOLZ HELEN LOCKWOOD FRANCESA KORN Elsa Lampe Priscilla Hamill Hildegarcl Grosser Caroline Hagedorn Miss Pfeil FACULTY ADVISERS Miss Mayes Miss Grovestein Miss Eby Miss Croasdale Miss Hewitt Every girl automatically becomes a member of The Girls' Friendship League at her enrollment into the Senior High School, At the end of each school year those girls who have fulfilled the following requirements: work in the League, attendance at meetings, at least C in all studies ,supported school regulations, and showed high ideals in conduct, are mentioned for the Leagues Honor Roll. The League activities this year were: Big Sister Party, Mother-Daughter Banquet, Vaudeville, Vocational Talks, Easter Formal and Social Service Work. Page Seventy-eight The Te-Hi-News Edztor-in-Clazef ...,..... .............. TE-HI-N EWS We believe that running a good school paper which serves and represents its community is as worthy as running the biggest metro- politan daily. BECAUSE OF OUR BELIEF NW e shall at all times be fair to everyone in the school. We shall not be afraid to champion the weak. We shall temper justice with mercy. STAFF LIST Edwin Wilber Managing Eclizor has served the school for ive years, working under this creed: ..........Stanley Eysmann Auociale Edilor ........................ Walter Colpitts Editorial Advifer .... ..... .......... M a ry E. Galvin DEPARTMENT EDITORS Spam Charles Heinen, Ralph Deininger Headliner ......... Peter Galdi, jimmy Wilson Humor ......... Larry Mc Grath, Ned Hastings Radio .... ..... . .. Larry Olander, Roy Erlandsen Typing ........ ......,.............. E velyn Sonneborn Alumni Noler ....................... Eileen Mc Gough Exchange .........., ...... ................ .... .... .......................................................... L o u i se Bayles BUSINESS STAFF Bu.rine.r.r Manager .,... .... ...., ..,. ..... .... , ...................... .... . . ..,..... M a u r i ce Meyer Aduerfiring Szaf ........................ .... ...... ............ .,...... E d d i e Tozer Elmer Miller, Marvin Denzel Keith Monroe Estelle Everly Evelyn Carsey William Perry Sterling Wigren Ellen Stone Thomas Snow Fred Pfister Circulation Stuff .... .... ..,. .... .... D o r i s Galipeau, Mgr., Ruth Wetmore, Nancy Snow, Eleanor Hargreaves, Lucille Bennett, Betty Williams, Ann Williams, Herbert Buchunsky, Ward Mc Conville REPORTERS Thomas Potter Matthew Eezett Dorothy Widman Milton Anderson Virginia Wuerth Henry Zerfass Marcia Caroussis Marion Mc Carthy Vivian McClellan Norma Molloy Marjorie Hartung Mruiel Convery Page Seifenly-nine PLAYCRAFTERS Prefidefzt .......... ............................,................ ..... E i leen Mc Gough Vice-Preriderzl .... ......... M iriam Ebert Tffeafzzrer ....,.. ....... M arjorie Hartung 56'f1'9ff11"y --.- ...... T heresa Palmer Affififff' ---- ....... M iss Marggot SIMPLICITY SINCERITY AND UNSELFISHNESS This year the Playcrafters have more nearly attained the goal for which they have been 'striv- ing, by adhering to the standards of the Little Theater Movement which they have been fostering! The organization commenced this season by presenting a literary farce in assembly and com- pleted the term with the public presentation of "Mrs. Moonlight," the recent N. Y. production, for the public! The original costumes and photographs of characters and sets were secured. This play vvas chosen for its beauty and pathos, and the splendid opportunities it olfered for character interpre- tation and make-up. The Little Theatre policy of giving leading parts to its members only once and of using -as many interested persons as possible was maintained. This organization under the direction of Miss Margot is now an honorary society, giving membership only to those who have through their love of the theatre proved themselves deserving of this election. Page Eigbfy Toin Moonlight Minnie ....... . ..... Edith fone: .,........... Sarah Moonlight Perry Middling .lane Moonlight Willie Riagg ........ Peter Midtlling MRSf MOONLIGHT CAST Keith Monroe Agnes Sweet Eileen McGough .. Audrey Dreyfuss Alexander Burgess jane Hindle Laurence Mc Grath Charles Heinen Page Eighty-one E' 55:5 W if ' Ml' an-.. cg. te. sf . . 5 if .gs sew? t M., g ggti.,Q?t ffl? :fi ' X . 2 '.fggEi1i5,,g, ' xi'f'fii'.tfiex.ff: sez- 2 - t. Y- 4 9' r iv 1 - ' 5?-QW 'L f ...gsagglffft:2i'5:af2it . gi ' K- 'tt 'i . ' ggerggil .., IN "3l5L'.li-ff ' E" " ' . ., 7' Wi :' 31955 : '.Ef::5 ': Ef: "" w i ' , he - Q W? i7?W? F7'N',f2: ' 2. .Jw 'lf' ' .""f9 iQQ'Q2 "' .-3 ' .. Ti 2 ,W t . ' it iflllglfigli if .34 ei' 23.55 it I " w ' V' J R 1 2 Qg,jit.'ff-'R :. 5. W ' s t st it my ,ws 0 5 P ' ml' is ' as 'Kt's2wWt1++t'- Mitts y ew: .2 swf im .131-Xtra-..- a 5 fit? ...Qt , ll Kennett, at ,fam-inf,,.,:. .-iff, . ,- .Wi 4 H- 2 , . ..4.,-V Wa tit-Sgt . .1 K- if- tt f A W' X it ga, 2f5 sA2fgt2gg 5g,i,f ZF' -' lxggliilfiix i l gli! V S get K Q2 if J' P1 tp 5 w ittw f i t wat.. ga t i t t Ja Xl , 5, It. sity Qt g.w . f Lg.5, 55:12 l'l"5,..-q ,ttfgti35g2'!sq,fg.g, l9g. get 1,--Q , Rig E i gi ,K 5 4 N 1 5 it til St? - 1" M4 i f 55 ii i ull K Hit sw W ,Em " tl E -w ig mgfa it Q If MMA , .ti -f Ar A 1 l We Q iff at 1 QSM. 1 .-je ,Eg , - i m. 5 A i s . , an 4 . 1 ,s 2 -:Y " 5 ls K ' 25? Nl K 11351 'ill ' S ' E' ' V. 5352 if -t lik 5 ' W' ' SS 5 2 at 5 5 - S iss my ,Q 55 ,EQ 5 K tv f 1:32 fi Sufi if .ttfztizf V'i'Itefff. M iii,-e:w....t i -ww F 1 ff f L - .....7:'1:f. .-:it-gm' 5 is 1 1 H 1 I Q l 2, ee H 532 N, , L f f V 3 f t ff- 1' if pa, ul, 2 Q gi ' it :QM gtgw fra, U, getty, but . .sm , X ir: gmt gs ,K ' ,K V Elias' E E ix! 5, HL 55 5 5 1 1 liiifvl ,it ffl? f" 'W ,S JM -Tix 51535 i t fl W at f " .4 'H Q f N' ef. in N f-l vl X ,f Q ft- ' 2 f 5 at :J -:,i'.- ,J 1' -+1ggf.1'- 1' .df V ':'.gv,4:'.'1 A, if Q f S' if 'K 5. 9' af 2 ' il - f f f M'mwWaM MrwM2,mwmmf.5itmi 1 , If 5 s. f 5' in 5 5 Q tg i 4 4 -I 'Q l' K N5 ' in .1 1 s gi J Ut it if Q Q. 1, s 4 we 1 -, s R 2 .E ti it 1 'ff if W 1 L it 1 ll ff tba li L W 3 M "W tc.: " f fell MH W' ll ti it glial? fm A itil? . 75 9' A va ,. if'-,,,"V,. . :few . N 3'-i 'Eff 1 xv -'Elk-...ff 'MM H 5-Wi . 'lf mf 'hge , . .. .. ' f- Lkrf ,.., 1- V. I ,- 7 'Q "nl Y ' 1 'W ' er- W at .. mi - A K is 5125111211-I s ff 4 ,, 4,.. - , ,j 1. . . k r y P' i Wifi, Fla if x .ti .iflfefifltgfft iw . wa it t Weisz ' 1 . W was . ,,., , .. . if' A ""- g'- X N V H 5 Q- ' 7 Nj ll iigtll K In 'SAF SE " ltiiiliifliil Sflft s ' .- s . . L,,. ' yf,. is Q s t:+...:f,l..,.,5 E .4211 ,gg H fiflstasgi twigs -i Y ,, 4 s tm W , vi if 53? 11' ti M E '--V I ' A s e i a st a i r 1 -it . ,. 1. A e- f Q, 4 it .t nw. LLA-X f. A, .,,, Z 2 tg ., ii. .. . i Yr . - tr - 5 'K-ifj:5,3.sm.iWtt 5.g5gjLitt. ..th W 41g .gg g lettgtgtgggg . 'N iii ' 553 - EE.. '- A ttf' -' " - -at ww.Wim.tf2a1'.sw.,.. :ffl-ati. i gwgifWsliligilaligliiiigliii S : 4-: 7 r - - :wi 5- . rim Wvikill s mm -'- 2-limi --,tg figgigiw . - . . ' f . K an A 'N S . at lift ' we . f - .itil 7--Ifwiitllfifiiiastrgfit Qt iii? Zigi i 5 XR' .... , . .... 4 1.35 5: 55 v f . gg p ZZ, . ,.,: . . , ,. tt- .5 .. . W ag .531 f:":':' Q - - -""N-zffiffff ," -K v ' 51 Evan . .5 -' -f' E' '. '. i"Y5.l- 51 593' "lt . .r 9 Q T' sw 1 'it i my li 3 . .ti Q as i ' E "' ' 'f A gf ' i if 3 l r BAND Prefident .. Vincent Sexton Secrelary .... Ellen Stone Librarian ..................... .. Laurey Kuusela Cmtodian of Inrtrumefzlx .... .. Charles Dedon After the routine playing at football games the band members settled down to some real work in preparation for the concert given in March and a state contest held in May. At both they acquitted themselves very creditably. Aside from a radio broadcast and assisting at assemblies and like functions, these were its only public appearances. The music performed by the band this year was more difficult than that previously attempted, considering' which, its performances were excellent. - A rating of " Superior" was given to the band in The State Contest. Page Eighty-Iwo ORCHESTRA Pvefideat ...... ..........................,.......... ....... F l etcher Benecke Sfffefafy -.---- .... F rancesca Korn Librarian ............................ ........ F red Pfister Custodian of Imzfrumentr ..... ..... E lizabeth Tobey Advixer .............................. ....,. M r. Wilhoit The orchestra's Hrst public appearance in the past year was at the Playcraftefs production of "Mrs. Moonlight." Aside from this they presented a very line concert on March 10th, and enter- ed the state contest in the spring. They, also, played for numerous assembly programs throughout the year. Though the orchestra is only three years old, it has attempted many difhcult pieces now play- ed by the larger symphony orchestras. It is an organization any school would be proud to spon- sor. A rating of "superior" was received in The Spring Contest. Page Eighty-three A CAPPELA CHOIR Faculty Arlvifer ..... .. ...... .. ..... ...... .... . . Mr. Loudis The newly organized Capella choir attained much success during the past year. Meeting, as they did, during school time, they were able to study the more difficult musical compositions, A performance at Christmas time of the Hallelujah chorus from Handel's "Messiah"' was one of the outstanding achievements, V The choir entertained this year at Christmas and Easter, in several assemblies and during National Music Week. They, also, participated in the public concert with the band and orchestra on March 10. Page Eighty-fam' E w n LA FLEUR DE LYS Brerident ............ ....... Iv larica Caroussis Vice-Prefident ...... .... R ita Williams Marie Lahres Secretary ......... Trearzlrer .............. ....., K irsten johannessen Miss Fregosi Faculty Adzfirer ................................................................,.......,..................... ln order to promote further interest in the French language and customs, the French Club sponsors several activities. This year it has visited the S. S. Champlain, the new French steamer, and also the l'Ecole Maternelle Francais. The Mardi Gras festival is one of the big events of the year. The club has undertaken, also, the publishing of a French newspaper. Page Eighty-five "INTER NOS" President ....... ........ F rank Loh Vice-President ..... .... M ercedes Heinen Sewfetmfy ......,.. ...... L illian Nelson Treaxzzrer ......... ..... E Iva Bergen Faculty Advixenf ......................................................,..............................,...,...... Mrs. Duffy The purpose of the junior Latin Club has been to arouse interest and enthusiasm in the students concerning Roman life and its connection with ours. Through such activities as plays, special programs and Roman banquets the members gain additional knowledge of this valuable language. Page Eighty-.fix LES AMIS DE L'ART OFFICERS Prefialent ...,........ .... P riscilla Hamill Vice-Prefidenl ...... ,,,,, R uth Fleck Secretary ......... ....., R uth Mau T1'-eafzzref' ........... ....... M iriam Ebert Faculty Adzfifer .........,...... ......... .................................. I ............ M r s. E. M. Geary "Art should be a part of everything we do and not a thing apartf' ,The Art Club, which has been active ever since Teaneck High School had its beginning, has, in the past year, been living up to its motto of bringing art into everyday life. This group has furnished signs and posters whenever needed, painted scenery, and, as part of its annual program, designed, printed, and sold Christmas cards. The main project this year has been craftwork, such as leather tooling, metalwork and jewelry. As an incentive, members who have acquired the necessary twenty points, which is the method of measuring the amount of work accomplished, are awarded gold pins, and those who earn an additional fifteen points receive guards. Page Eighty-.reven LIBRARY COUNCIL Preyidenl ....... ..... E velyn Brandt Vice-Prexidenz .... ............. N ancy Snow Secretary ........ ...... E leanor Hargreaves Treasurer .... ...... ............... ........................... ...... ............. R u t h W etmore The Library Council of Teaneck High School is sponsored by our school librarian Miss Mary K. Gross assisted by Miss Cora Pierce. It is composed of girls from the Junior and Senior High School who are interested in library work and who desire some practical training along this Held. The girls serve an appenticeship of two hours a week. Meetings are held on the first and third Fridays of every month. Page Eigbty-eight RED CROSS COUNCIL Prexident ........ ,... J ames Convery Vice-President ..... .... C aroline Boman Serretary ........ ..... N ancy Otis Treamrer ........... ...................... N ed Hastings Faculty Advirem .......................................................,................ Miss Mayes, Miss Plasket The members of the council are the Student Council Alternates from each home room. The Red Cross Council of this school is enrolled in Washington. It carries out Red Cross work by holding a drive annually, helping those in school here who might need it in any way, taking birthday presents to the children in the New York Reconstruction Home in Haverstraw, and sending menu covers for the. Thanksgiving, Christmas and Easter dinners of the disabled War veterans at Lyons, New jersey. Page Eiglfzy-nine RIFLE CLUB Ffzculzy Ad1fi.rer.r ................... ............. ...... ....,. M r . Rice, Mr. Kroner, Mr. Herr The Teaneck High Rifle Club has met with great approval which is shown by the increase in membership. ' Wluen the club first started, there were twenty members, now there are forty. The boys and girls divisions meet on separate days. They are sponsored by one of three ad- visers. Several Tournaments have been held by the boys' division. The members can use either the guns supplied by the club or their own, The club is Z1 member of the National Rifle Association. Ptzge Ninety GLIDER CLUB Company Commander .... ..... T eddy Volz Lienienonl Commander J ...4 ..... C arl Pines Trearurer ....................... ........ J ohn Moore Pnblirity Agent ..................................... ...... V ivien McLellan Retiring Commander of Compony A ...... ....... G eorge Rosenberg Retiring Trenrnrer of Company A ...... ...... L awrence Muller Major Norwood ............................................................................. ..................... A dviser The Glider Club, one of our most practical school organizations, is making unusual plans for the future. The club wi-ll limit its membership and reorganize into a flying club, chartered by thie state. The glider will be sold and the Rosenberg-Ernst Plane will be used to give instructions to al mem- bers at a reasonable price to cover expenses. Major Norwood and his group of ambitious aviators deserve the admiration of students of the high school-they most certainly secure their keen interest. - Page N ineiy-one l 511 Enuing Hivmnrg QDLII' Elerie Hreaiheni .Afl1'fP1111P Srhilling LE CHEVALIER BAYARD Prerident ............ .......... .............,.................. ....... A n d rew Fraser Vice-Preridefzi ................ ........,.. E va Manno Secretary and T1'ea.rz1rer ..... ..... V irginia Maxwell Advireir' .............................,.............................................................................. Misf Mayes Le Chevalier Bayard has been organized for the first year French students to further the in- terest in the French and their customs. The main activities of Le Chevalier Bayard are the annual Mardi Gras and a visit to one of the French liners. Page Ninely-Iwo DIE DEUTSCHEN KAMERADEN Preridem' ....... .... C harles Heinen Vice-Prerideizi ...... .p .... Robert Maturo Secretary ......... ............ C arl Tepel Tfwzfzzffer ........ ....... A udrey Dreyfuss Faculty Advifer ..... ...... M iss Marion E. Smith Under the Name of "Die Deutschen Kameradenu which in German' stands for "the German comrades", the German Club attempted to interest German students in their subject, and at the same time to enjoy themselves. The meetings were held once a month, and there was always a stunt of some kind prepared for the meeting. , As part of the work of the club, a very successful assembly was put on. This was the third production of its kind, but the first one that had been put on by the club. Ruth Rodenkirchen headed the constitutional committee, and was very active throughout the year. Other exceptionally active members were Robert Davis, Allen Koch, John Harley, and Mer- cedes Heinen. Page N inety-three GHT CLUB Preriderzt .... .... J ohn Morrison Secretary .......... ..... C orinne Olson Tffeamrer ..................................4................................ Jack Allers Adviferr ..... ..... M iss Tepper, Miss Grovestein, and Mrs. Offhouse The Footlight Club is one of the most active organizations in the High School. The assembly programmes which were given this year are: "For God and For Spain," "Dick- en's Christmas Carol," and "Benjamin Franklin-Journeyman." On April 2-9, the four one-act plays were presented. These constitute the most important work of the year. . Although the Footlight Club is a Junior High School organization, the members of the Senior High School recognize its exceptionally fine work and eagerly await each one of its performances. Page Ninety-four i Preyident .... Secretary Treamrer .......... . Family Aclzfifer ...... . The Active Atoms the interest of chemistry, The club's activity of the club's pins and p We hope the succes ACTIVE ATQMS Thomas Kennedy Victor Schmidt Edythe Hedegard Mr. Kroner was organized in the beginning of the year for the purpose of promoting is centered mainly around projects such as photography, and the making 'OS'fCl'S. s of the club will continue through the history of T. H. S. Page Ninety-five Hl-Y RETIRING OFFICERS Prexident .............. Thomas Snow Vice-Preridenz ........ ........ Wilbur Jacobi Sewezfzry-Tfeamrer .... ......................,. ..... C h arles Heinen OFFICERS Preridenz ............... .....,................. ............ F r ed Schaaff Vice-President .......... ' ' William Conn Secrelaffy-Trearzzrer .... ..................... .... E d ward Thingelstad PURPOSE To create, maintain and extend throughout the school and community high standards of Christian character. SLOGAN "Clean livng, clean speech, clean sport and clean scholarship." PROGRAM The Hi-Y stands for Christian character and not creed. Every boy who wants to stand for the best things should join and lend his support to the eliminations of the worst and the cultivation of the best in school and community life. This year the HI-Y collected several baskets of food for the poor at Christmas time. The outstanding activity was a father and son banquet. Page N inety-.fix ,. .. . i'. ?l'fSff ifi -fgfm . . 1 V, E A ... .. . ,.L.. ,5.,.,A. w A . 4qg?W?SsgQs222t:!3:x1sa. .f - . p, ,gsm wrvjfaaffrtwafxaz VL up :www ,mm N 435593531 5 .a ,,m,,i A-fe - " Q 1 - - " sr.. - f H QX?g1igLfg1IB'?X:1Q .. -1: gy.. 1 V uf ' ,f : W- I ' 2-P .1 0- W'-N 1 - .... I " M E v' 'mmm' at J' I R 2R',z,i, WRESTLING CLUB Ladies and Gentlemeng Meet the grunt and groan boys. None other than Teaneck's own mat stars. - Raised to the dignity of a team for the first time in their history, these boys have taken part in two meets and have won one. Some of the best wrestlers on the team were in the lightweight classes. Petersen, a veteran from last year, probably the smartest wrestler on the team, is very light. Brown, the smallest member also knows a few tricks of the trade. The most experienced member in the heavier classes is Billy Woods. Bill, who first made wrestling history in Teaneck High by his historic matches with Harry Kirchner, has developed considerably, and with his rangy build is a threat to anyone in his class. Francis Rombaugh has given an excellent account of himself also. Allan Kock was manager of the team this year and did a very good job. Mr. Guiler mentored the aggregation. Teaneck met Leonia and Emerson, and although they did not beat the former, they made a good showing in both meets. TENNIS Forty, love! Forty, love! No Helen Wills Moodys or Big Bill Tildens in the school yet! But do we swat that ball around our beautiful new courts? We do! A tennis racquet and spring go hand in hand in Teaneck High. Those courts on which we have had so much fun will hold an im- portant place in our high school memories. The Hi-Way, in a few years, will probably have Tennis written up as one of the major sports. Good luck to those muscles in your right arms, Eleventh and Tenth Graders !-So, with Mr. Morse as coach and Sterling Wigren as manager!!! GIRLS' SWIMMING CLUB Splash! Bang! Ouch! Oh! What a flat dive! Do our tummies hurt? But do we have fun? The Girls' Swimming Club under the direction of Miss Moller and Miss Holuba, meets at the Hackensack This organization just started this year and already the membership num- bers forty-five. There's no telling how many Gertrude Ederlys Teaneck High will produce from this group. Page Ninety-seven Mmmsr V vs than V 1 .:,::.i . , il :., .xg ::,5.,g,. , 9.5. . M.. ,s . -n A . :-'- If Www TAP AND CLOG CLUB One, two, three, One two! Reverse! Turn! Stamp! Will the Tiller Girls have anything on our Teaneck High Steppers? Katherine Fitch was elected president of the Tap and Clog Club. Anita Weissinger was elected secretary and Catherine Zimmerman, treasurer. The dues will help buy new music and pay for the piano. The members took part in the Veteran of Foreign W'ars entertainment presented in April. PHILATELIC CLUB The stamp collectors meet once a week for the purpose of trading stamps and giving and receiving ne'ws concerning new and rare issues. Some of the members have splendid collections, while others are just beginning to collect. The officers of the club are: Preriderzl .................................... . .. Vice-President S erretury ......,... Trearurer ......... .... Family Advirer Alexander Hardy Robert Bocks Gertrude Winter Carl Johnson . Miss Altenecler THE MUSIC CLUB The Music Club was organized in December as a joint organization of the Band, Orchestra and Glee Club. Its purposes are: to encourage solo and small group playing, to direct and arrange ap- pearances of the music department, and to attend musical productions. Membership in the club is honoraryg two years in the musical organizations are required. The ofhcers of the club are: Preridenl ....................... .......... F red Pfister Secrezary ..., Vincent Sexton T1'ea5zn'er .... .... C harles Dedon Page Ninely-eigbz I Q s s? 35355, f w gafii -- S W.: . 'cl . , Q5 H A mei J,-fgQ5:.4f5:3fg4ffgf5ff. fs --ffiff-if L, , l A K E .PQ ' 5 gg,Li ? 'S, Q? ,, ,gt B, xg wwglggw, '5 A gy Qwaaqfggmwufygqiffy K . 1 "'5f: , 1- 5 KQLJRSSQQH f f, f f Eg fg,2 5ggg,g5W2s4Qf,fKfQwm A gk . s ., ' - .gfggeig 5 5 V1 . . 5 .. .,, ..,E, . Xin ?i,1gf,x 5, ., igL,5'fP?g. .mm 4 .f X 5.5 -4 Mg Q-i,iLXiYf':iEgvm'fA 1J , i ff,gf,g,Q-gfgigg, , ' f xg ,ls ix, 5 ' 'f f?iKQQ3f'5fxi'?Q5 E ,1 Q :ig E I -. mf QmT 'A MQB5?2M15:jYi5'w ',' E X , gym S ,g6,,AasM,E2xi?V5Ez3a9qHf,f,,g5r , , 3 .,,:.,,,5z1,-: -, ,M ,f Mg! Sw J ,H if my W,m,3,,,N,,.., : - ,S 1-2 ,. nn--41 7 ,g h W ww wv?gMWg.ffwg , -Q' ,. 5 K X K , MEI. ,H 2-, 2 5, -M ww V ifgggfwf, ,,mZrx,f, 1 " ' my H Ni Mg r' . 3- QA- mw,Wfffg'?ja,g13,lz,weV5sHzQw,3fq . EK, sg All ,k VS LiEM L 5i?i'iz h fm? VMA,Wfnf3QQibE?fgj1g,a Q I 1, 2 f a 411-fa: me Vg, Ax Ma. 5 L- . -wY21.wy1,.wfs, 'w,Jsv1'fA .L I -3 Nui hi, ,,, .Mc ,M .W ,gage 9455 4325 91, 55 nw :X 1,Q3gWwWg,lxaAg Wgfimfgmf , 5 ,, p ff1. sm 1 gglfl' i,b,QmmgM1fm,3E,f5 Kg ff ,M su, ,W fi .1 lim M? g1 WW1,,2f,fM gil- gy if pg - iw -' grfr gal gf gnf5g5h5.gw?ggA,,qgwg M IIE! 11 it g mg X, I Ji .1 , p si E! 'N Sgtlggy 1 64 2 fiiifggshyfgbgiikiigwgif ww 2 K Mijn Q 1 f 'R X Q. fig' gs + f 1,5 :ff Wiafgvqwih 5532 Kg 5? ff .1 ,M Av w x 2 FE X X s nwmWm,wWfi:Q 'L ' WZ N9 'V ' 2? Q f .' ' f ' 4 'WHS fgfW1?viV3f3MK55'3"ALWfWWf3fjxfw gf gat .1552 ,EH - 'gn 5 A S2 1 i 1 , ,i5WK?qvhf4'Mug,gfgg?tWR 5' ' Sw ag QW 'Y gM ge w w w 51 2 55: 4 ' ifflf lm 3?-fu, Qx5if63ffLg,wil1M,wggb+Q5Qf g I4 , g1 2 E, ,W 5, E if , 3 if 3 ,gybjxgjliqivggmvgggfhfw if I f 1, 15, g QQ pg.,QwfR5,mfngn 553 42,3131-.fggw 1 'MM E W g ' ig 5? 2 I 3 2 Qi,-9 ', 5525? i30QvQ1?Qs1,f'ff r Q 1 i gfw umgwg fesgzf 5 ay wi f 3, -,ff -:Q i sw Y. 3 5 fig. W!! ,iw up 1 -, 51,523.5 51j,v,,Q?,fQ,w,wff:v Hx-w qZ?gflsAyQ5, xf, ia g ig qgiflgax f fzg gm , fi, JH ,js -M f i Wafxg, 3 . f W vbfii 5k?sAi W53'?':Xg1iEQ K5ggEg2YE7LX 331 1, -. z iqglf 455 , W 15QQ'ff?g55j5M'f?3j9fL Kwnfki wa gwwki f iifgsgl ,137 -g hwufx,-,, :LH . LA X -L'-Ei.: Y Hglx 1 Q fQzQ'QEfrs?wgQwM is L f 4 ' W ig 55512535 FQ , ii Mgjgmwymsgk i ig 1 W af Q, '35l ',E :' 2fi3?if,3 7 755, LZ A ,EM M 471 ,, . , SY, V 7 i 7 k K 1 Q, L- 53 I 3 xeQL'5gQL'g7f,gL:5l, l y- M- ggi -1 f , fwfLwffQe,Lk,3p,Qw5,M AJ,w 1 1 wf 1:,a,gwl alLgy,g1Yf11wfWA3wg11m4 1w,,3ws K mxzf. W fx 5 31 53211 w gbEy qzf:,w Q? Hygfm? 'U 3 P 'Si . Msfibgwifmxza if ,Q 5 ,Q .Ak, 5 E 1 5 'EAN' K1-LM if 515 In A L,,. f,F..: I .L 1 J-V It 2: I-:JV ,va ,MQFQNSQRQTAWQQA .1 8 513 25 1 gg 5 33,1 'lg,ifgEiWjf'f5?L23l5Q: "W"W'2ffA51 V gm 1355 W13'f931gfWFw!n N 25 QP vi ff? fi , is 5wQlgf1iWQ52f" W ig :2,w f'ig:QQ3,kk,WQ 551 3 f 55:21 1 gig 2413 ggxngwllfgfg awww? ' X w?wg11-iQ?igw?'2 'fi sq ,y i Z u ' sw f! gil EQQQ L, is '67l5j,,yg,L,,1 Mig Z1 mga? 1 lY1,g-M 43 1,35 X , Ep L V Q3 7 Ji mg 9,55 M3533 e 555, ,,w,m,f,. ,mwfwigwgim k g gqm S22 2 ggw v 2gg45'ifg?gS5f vm 2,1 zf,X,, lLg5ijfygg,! 1 gg - . n f my Xfg15,fi,,3X5jL,f, L Uf1vfwf1f,m,5r,5iiiW'zgQ5p K Q g -i g ggpw r m gw gfifgi ffa2fX32iagf,762Q2Zigg2 ffmxsffigfw QF ww vm K 5? Wmawihifff m5iff,g1Q5ig2.gf51gi1X 3' M552 13415 33 W e, 245 ,555 A f . -J -1, a,wM,Rw'g5M wgfWiqwg'fzv,pWfi5 ,, V fxfmfgqaggff W?m5,,'g,,w gT,55f 'qjaM,Xg ,, H -awQJw,2M:fA- -www-fmgg-5gwlw4,x,, 1. 1555 , . wg., we -m a -wi im YM, Mm mv!-bw -vgfigiegigwi kiwifxggfMfwnflfge 5 vw w isp Lk L'NVf:L?xLi'f16'4 K .,-. :W a-gzfif wc 1',pak1 '2fu,a.x5mg,xfwg QVQQ-fgqggwfgfwfizfggz Qifggw Q an I 2 z gziylgg W ggi ffgij 2 455337,f35:yL,35L,j,9g1fL-,fihf 4 I wyyg m v , . fig, 7ffS'Ug,,fw 7 f gu3Ts, Qz!fx.P, W WA., -gg-1iw5,.g,M",:g5 igw izfjgi sw q W, me SE' i53'g5ff5W5ff'sg 1 fmf,, "i.fif?WV'l. ??fg51:H,ff 'Hf '2jflQ:h'fw H, lf+f33E?21i 5 gi1'f2Q L 1f1g2f,L'fgf5?'f2fQf2fg-,M Miif ffk ?:'mk3f,R,9Pp,v5g1Q3n4 A Lfailggafybm ggfqgffsw, K 5mwg3f,fef,mQw,,E5M Wm,,0T'ff wk W x qwfwuw H 7-wif R3lz1:ffiw3:f:z Q,,fgjgigwgefffgffff'Jim u,?1gif5g,,5f'f'vq dm, V -1 fJ,,Mm' ,zfwwfl fufw f,fj,,y,Qf 'L,g,,, -5:b3HEy'iigKQf, L,wQ3'ffggi,, jwW,Q,x-' 'i.fH'fx2ff W YTYX FOOTBALL The ball is on the one yard line-fourth down-goal to go! Will Rothenberg buck the line? Will Raschka take it oi? tackle? Or will Hawthorne or Hijar take it around end? Here is the play. Rothenberg is back. There he goes off tackle-no end! No wait a minute. It is a pass. Hijar is clear-suddenly a speeding figure jumps into the air. It is McDowell, the Hackensack end-he hesitates-he has got it-he is in the clear-it is a touchdown! In the short space of ten seconds, this incident, which was at the same time the most thrilling moment and the only incident which marred Teaneck's best season to date, is finished. The sea- son was one of many upsets-beginning with the East Side Paterson game in which Teaneck de- feated the Undertakers, who presumably were much better and who were actually much bigger than the boys in blue, by 31-O-then Teaneck beat a powerful Saint's team by 14-6. The principal pigskih toter and probably the best player on the team was Murray Rothenberg. However, Raschka, Hawthorne, Sottosanti and Hijar, also, did yeoman's work in the backfield. Mas- sano and Richards were the staunch bulwarks in the line, but Ruess, Iorio, Huntley, Stuart, Wild, Eggleston and Schaff formed by no means a soft combine. The team was very efficiently managed by Leonard Feiser and his assistants Eddie Thinglestad and "Red" Smith. Total Scores-Teaneck 77-Opponents 34. Page One Hundred F BASKETBALL The 1933 basketball team had everything that is desirable in a quintet-everything but the urge to win. . Time after time Teaneck met opponents whom it should have smeared, if appearances meant anything, only to go down to defeat. Yet, in the rare instances when the team fought as a unit, they played like madmen, and cleaned up the best teams around. Only once did the team fight to its full capacity, and then they beat Park Ridge, which had been beaten only twice during the sea- son, and outplayed them by a much wider margin than the score 35-34 indicates. All in all it was a potentially great team that failed to come up to expectations. ' Wild, Amerlander, and Gloeckler played as pivots. Raschka, Cathie, and Degerick played at forward. Schaff, Bullwinkel, and Zaycek played the backcourt. Charlie Bullvvinkel, the rangy guard, was easily the most valuable man Ion the team. His steady guarding, accurate passing, and timely scoring at times were the only things that kept Tea- neck in the running. Averill, Mulcahy, Thingelstad, Pines, Corff, Ruess, O'Reilly, Morrison, and Sachtleben de- serve honorable mention for the work they did on the scrappiest second team that Teaneck has ever put out. ' Tommy Snow, Stephen Guss and Bob Everson managed the team. Page Onei Hundred and One BASEBALL Every year this write up starts with "We are very sorry that we have to write this article be- fore the team has completed its schedule." Usually the team has completed about a half of the games before the hard hearted editors declare a deadline. On the basis of games played, we should be extra sorry this year, because the total wealth of our knowledge must be drawn from very few games. We are rather glad of this condition because it gives us an alibi for our bum guesses. This year is the first in which Coach Guiler has been coaching the baseball team, and he has had a good season. With the exception of Zayzec at third, he had a veteran infield. Wild at first combined his long reach with an uncanny eye for the ball and easily covered his position. At second Coach had Allie Raschka, who made the All County team last year. Little Denny Averill, who covered shortstop post remedied his only defect, which was his weakness at the bat. He has done this so efficiently that at this time he has the best average on the team. Zayzec was the un- known quantity in the inheld, but he hit a triple in the early part of the season which made us expect great things of him. Foster Morrison and Fred Schafif comprised the tirststring batteries, and both fitted in well with the rest of the team. Bill Hardy, Bill Perry, and Fred Degerick were ready to assist Foster, while Bruno served as their target. Howie Douglas, Red De Blasio, and Carl Bushman played out amongst the daisies. Al Loca- telli served in the capacity of general utility man. The team was managed by Charlie Heinen, who was assisted by jimmy Wilson and Elmer Blaser. Teaneck met the following teams: Robert Fulton, Faculty, Westwood, Park Ridge, Fort Lee, Closter, Englewood, Leonia, Bogota, Alumni and Hasbrouck Heights. Page One Hundred and Two CHEERLEADERS "Rah, rah, ray, ray, hip, hip, hay, hay, who, why, Teaneck, Teaneck, Teaneck High, team, team, team." This is only one of a few cheers which this brilliant group of cheerleaders concoct- ed to spur the teams on to victory. During the school year they asquitted themselves wonderfully well and we can readily say that they are one of the best group of cheerleaders that Teaneck High School has known. Here is an instance which shows the spirit that prevailed throughout this organization. The day scheduled for the Alumni football game was cold and dreary, the temperature hovered about freezing and a cold wind swept the field. There were only a few spectators due to the inclement weather conditions, but all the cheerleaders showed up at the game and led the few Teaneck root- ers in cheering regardless of the cold weather. The personnel of this brilliant aggregation is as follows: from left to right: Eileen Mc Gough, Alice Zierau, Virginia Reeves, Marion Mc Carthy, Eva Mammo and "Chickie" Zimpel. Page One Hundred and Three TRACK An aggregarion seventy two strong came out to follow the fortunes of the cinder path this season. 'lhis is the largest squad that any major sport has ever drawn in Teaneck High School. The track team has improved rapidly since its creation and who knows but we might have a budding Nurmi, Carr, Venzke or Wyckoff in our midst. Two of the most prominent members of the track team are graduating this year namely: Herb- ert Eggleston and Aurelio Massano. "Red" Eggleston, who was elected captain of 1935's track team, specializes in the mile while "Bull" Massano's main forte is the broad jump. Coach Dyvor- ak and Coach Francis deserve great credit for developing the team into the proficiency it has reached. The track team had to work under a large handicap this year as all their track meets had to be scheduled away from their home field. But even with this difficulty to overcome the team came through in great shape and did nobly by dear old Teaneck. Track Schedule of Teaneck High School April Ridgefield Park Ridgefield May Hackensack Hackensack May Lyndhurst Lyndhurst May Eastside Paterson Eastside Paterson May Princeton Alumni Englewood meet May Tenafly Tenafly May League Meet Westwood May Dumont Dumont June Englewood Englewood Coach-Mr. Dvoryak Manager-Richard Habel Page One Hundred and Fozzr I I 1 ?I-ZW 5 5 8 iif-if"hS'?3?flf2i,fW5g5ZSH?4il'?SWFWP7ffW?5?--'4i35?3ff1i5xE5EIG-ifffgff--Q1Wf'3?3535?53i?faSi1?FWi-fl'gang-54,5wfiwmg-v.Igig Mm Q ww L 1 1 f I- 4 531- 'S 7 H g ,gf izgfwgwi Tm? 15,3 3 A ' fa www H W -I f 1 , is-. "ggi 232315 .ImfOWf2,?iE'9fKQgfi3--fgiffmfylfg' .3 f 'E WW T Q -if Q r ' sf L: Q I.. 5: ,fd -7 :1 ,,4: ,,,E , X. f QQ. .QA-5 if Wm, -S,x-13,-Y5MQ,5,ii' WW ,f 15 iz w , , ' ',, ., f' '-"k I -W II I w7," W-Mu I II--II, Q -I, - 9 X -Q 1 1. 1 I- 5'-vw 5'?"Mf'?:!-WS ww-II A ff H .I X L L - -P Q A , A ?"34WA'KE ' QNX 'fi VS- 'Y ym" fi!-'-YM-'M'- , . Iefffmiwzdf' 15155QffP?dIiE?fy mfgifva5555-'PQQQI-Qgiigasxggzg,' I' 5 w , V K I L,,- Iggfiylkif 323355WWII-Wew?IIf9,samIIf!zgfw2Iffm-wwIIffI.I 2 Q , K LH I fx - I ,A 375- f,--I,,:,,,Q,i!,Kzi3,,FI,g5x,gik5i-ImIZ, ,ik pI-M1554 .f F 4 ins, we K ,,, f is M -41521-5 -vi f if -A 54 ,,g5-ifgqig I' mxgffgf I, 1 Q2 f W f 52 -aw w gg w if, gqggb K wi , X , If ,s'-Mfffsi ww Q ' Ig,f,y',jJ1f " 'W x N553 V ,, , , , -Kfff24,Qf1i'QYfhQ ,I,gT,Q?? -A-W N fn ,M I My ,If ,J Q 1 X ig L M 'if L 'S 6 TQ ' :III-E wax-Q1QA fg-QII I W H W gf, Lrjsgwxf'-MII, waz fi QkMQa3I5?2'f L-. gsQei,vQM -vfw 2 MI M51 - - ' ff 1 'I I -IIIXWQ I W H 'fml'-I-52-,iElQ - W M K Y- 'MI M5 W WM-W a.I,:.1fm W, X. af, ,, - ,, ,.,. , I I 45 L A gg ,Sz A , V sm-34 JH X ?xQMiWi,Hwi-afI1:.z1wg 4,9 RI.-ww? si-vsif-, fm-6g,w2'f' Ag ' . ff I K WW , 1 Q A,:l,Q.I'-ga-1.-'-myIieggm'fi205912Misesgi -,av wg ws Y-kgI,,f51fLw7I-I 3-55 :wp vu, A, A I 1 5 , L 1 I,-5 fJ9gi2NQ?sxg22vQ3f55 "4QiZg3X'fT5f1gs:ff2L-5g,, SIRI-'figw wi '1+K9.5 '. ,'N5ffaQvgg55Y-'ff , . ' 'Q fwswwgiys f f , I mwf1,iaEfeW "2-sI,fIeigfm' , I ik QW- -f it-,QFAW4 4 ' 'W 01 9 21 I ,If .IQ if xfwfffgl 9 G. M 'Q ,I 'I M 5 539 9ffeWf'Ql-We 1 ' 55' 035 , f 5,,QZ",lI.....4 eii-f-zCi'is"'f5w 42253222 ,1gwQfe5ifFW12'f 2525 -Ig'w'wf?2f I , , ., gi mg? mfg J f , ,. W -B N , " 1- . 3 -ff K mi :ge if f 4 " F --.eI:I6X,?'vf f fm S2634 If--ffifa? 1 II 'L Xin feszwlisfma III 19?2-5v'Q- A ,gg 5,112 ,V WMU. M ., .J M , I, '-:Igzg-Zflgsfidelwf M-QW, W- X ' ,.m,,,,a,Q . ,1 f FI II , Wick- sy 'Ks I ,sm geiww, ,X f5k?s23f3'?KgT?f? ' 5--Sgkiif Iafiws-Fi! igfyiw? 5 74 Q., up Ui, . . ,,.. , M ma-I Lf. -55-f' -Qi-iffrzzif A isps?-1353-I' h L, K , , W me Y a I Ava I 35 I M' ,-fffifl, fn-V 'I 4 'EC fm . wfNK5'fVL WQI1 E?-SIIQ-iii-Wfw-f ,2f,z,f,-fi Q' . I , .,,. 'j,-I-' flifigiii I if Ez- :.1a55cfeg:f'I'4f' M , gI QI: I Nga, ,Q -M, nw ,gm I J, R5 1 iaiig w QQ, W wzgeiifi my '-fgg,Qf M9541 flfifgl fy gg, 1-pw fwf- fi Vx' 355.4 7 gm QSEQQZQII.-Ai: I I ,jt?5'5,f2i5 .wi Zvi vw , 4 New if .4 ,3U:aSm4wggm--5f"7 w L 5KX M I-is Ifiwim 128- fiiszktawlflif-v KG? UVM Wkgw, Y, f W ,--2,9-LqII, IIfIM 323.4-vQS3.ggJ5 1 -if-MII-2 up :I EQ? WI? 139- I2 iff fl sw M .w,:M.nf-X, JM, .ww If X uf 3 wx 13 A Ig In G1'1:I473vmI-:'f2'vgf1I-. -H+- ,M,Xi,,,555-LWWW . iw, 'Z-ff if? KQ1'-f35W'fff5?Q2 5 ffi 3 .,ImVf W ig Q +.v. Q wysi x- .e uit-W w :v. - H WZ -- I ESI, K 3 Mlm RH- f ,s 1, A, , gy.. s . s 46' 5-5. MM' MM I .ug 1 K Q his f2'.I. -I I we gy M g f.,k my H 14 iw 5. my if 1 .Aw ,-qw K Sm--I A -W1 V 'I f Q9 M -ek-fMs4?--,,- Q' -2 be zqkzw I I 09 ,125 J s gm 'rf 1 my gamffv S 1 1- gg dhsmwfw w x " 154, "' fn. 2. Wifi: MW 4,L,f 3 -W WI V-2? 1539, ,Mega iz 1 ibn.-n ' U xy 1 M 1bN 'fi W 4 iffy? A23 QW im ff m . 'gf2'f.t,,miP. UM af -WMM ma: u 5 SI, Lf ' 'mf-,. , - I -QI f 1' -:UNE-iif-if-,ith ' I F 11 -if ..C, ff-Lf:1'aI 1 My -- ,J f S Z-I I Wi?- W5 '. . 1 2311 51331- . . -I 1' -Wmr - i'.IfQsi,1 +L 3,15 '35-3:15 1d.i,3:,' .gf J ' 4"" ' A " ' f-Iii!-"I 4732-4L?f. 1fI. IQ-ig-,If QW ::459i'If. 1- 55?59?ES5L2?1 . Ifflfiffif ' I QQWI I gn- ,- Wil mi ,Q ,1g-fI' .,,. wi 5 A 5:55,-5,11 -Q93.vEf'xLgamwgiI,:3g 1 5geg.J4Q,e,zpJ ' :fm we 1 M in W NWI.-In M If-, -.W -,my gil-553-:gyIfI,g,F5,,Lff53Igg5IizzLg-I,img-r,5j375g,555-'-:Ib K 1zf5jjf-IL,?g,-,Egg M ew-2:2-ww "M 1 'ESQ 'Wi g mi, 25, w Q Ima- iw-.IT fm - mf , .gf 1, -Ir,-fI,.g,I,f. fe, IW-I-MII.-.a,gfm.I ey. if--1I.,-I,-Igw,,.I-vm-IMI II. M' I Q ,gif I,g5gzI4gX+Q'??iffr1aiSff,-Zfg-sg I -1 131946 III,-LQQIIW-,-I-Qgzig -Sh 2-f W Z'b59a f:f.fiT3fe,,WI:?. 'EQQFI IQI QI -Q,EiQZI:',1253553545 giififi MII? 'VW-5? Milf WWW WIS W u-,st ,X K. ,fm K. K II II--ms. I--u,I.w:H.II.m I- .K I-wIII--I Vgemg '-is L'f'f5gfI-H5f?25- 54 I 7-5-f'?'Jf55r -fQ2f,,.IpgIs, ,I-z, -HMI -file-' i ? as nga, A Tw? 13,133 :J fi- QI: .,. ' U f'-ff-f,:,af.I-qfmai ff, V qgvgghyg M325 X gf ,gy X" Y" " MTI M fi, Ci' 3? 'WIKI f3sIvga-I4,yf'gfszffrifgf wi If B i'iqf2Q-1s-LQ:sQIk,y9F,-N-J-Lk:.fffIY -4 ''A:f?k',1Z'.g-jI.wLg22v- II-Q LL .,I5?..f,w:-1,M-1qg'.gy5fjIg:gIg4'I- J 5 3f2gThg,wmQY,5gXI15g3f553kf2 WK-'K--iff-w-jfxf' A, 25 ,yg1gm7a,:g- 'wp 'z2f.?'5n5.If, Ifg.",fI,25f5 w,wf,.S-fvf 'IL 1 5 Y k,,,f,,..g zfg,w,gp4fKg1,g'3-2239gI,:fI-iw.. m f ' f 1 5 W SM? Sfgvw -Jw ' fg-4f5fg2,e+,z,5 ,--g,g-'4?gg1fwf:sI- -waz-I., g-mxgf-I-.1,w-'..5f'i.w.:,xPf.ggI.s' XYQI,-mf,azve?5vIfIsztf:' M I I :I-21 i w i H, 'ff :fr 4- in 2 ,?Qrjg,'f ,gwflqfil KY? gc-55?fV"SiWi3E-55?IwiffiffC5I5 ' X Q I 'M 'J .i.p1g.,f, Qfggwnfiyyifigwzflg 2-7w3,qf1Q,IJ.IQ35'1i2Q gm-5I'l. TfW11'-w1fe,51Ja-If'25--evL-f.waIgf1'fs1'gIfE,?3'w.iQI2:z'.Iw. iI.1ffLI3-3 mm , .,. W- -I gm fI,"ww-1,fIwI QI---5--Q QW I I I QL? 54 I . K K I 4 KJ fi--,awww A Q' HIE-5I.w Jgje-..Ia MI '1g,,-fI3ZQ-qyg4A-5'5Ii,,-wgI-.,,eI'egL1,II3fi'If'12Lf'IfWig",-i'"Le-1Ig52kif,ji,,1,,'fW1'i ,fp bb , 1 V2 I K :f f 1' ww 1-mr,w2-f1u-vw,m.I. ,,, W M'--,,fff 5' i X A5 i 5 S 'Q 'fm' -37 W-'QTQI 5, ""- " ww'-254:-w J, m -If-H-V W N y,-I,-wr K fx K f 'Q 5: I .45 - :In A ., M,-,,,,5f.I . . ,. :,f,W.WI:I, , , I ,-5.-III.-If --ga QM- f gg if Q , U .3 SQWMI-Ms' 1IfI, .. I.Ia5?7? ff9fzI3I'n.,I m.II,1,III.,I,IIf-gv,,f2I1:K K f f If 'E 3 H QL 3'Ig-:KIIMugf5vi4, ,I mug---SM LI --35 I Q6Q1I..I..,f ew,-, ,.,. -Ii, , -M. IK fd, I,aw,1f,,g-Q-Q. J R Jw fig V Slim, 'awe gf.15g7'i S?Y1-f-:W'xy- ififififi, 'jf' .-wI"iw5I'i,'--f'f15IfkgfLfvIf 'f L L Ex f 2 aw if I1 If ' I Q I 5532! Qikgigfgvgx--'L ""1W--11s'2i4g.f5f,3-rmI-'gf-.ffjg-fII-qwfp: ' W .S Q-.ii , Q,,k,,, 53 w. 1'iw '- JV M 'Q . ew lm-fI2IaI4Ii,f'gm5452 L5-',-.I,ImIgg1i:fI, :elim K '5'5,?k gW-kiiigzp fpksmfsnwggwlgygyfiig .111-ffIw,Q15.yI'fk I gm ,' H I g-Q - Q A -, ag I, imjb , gk-gf H mg W SI Irs: 91. V ,ZW H -, :E-fx? K ii 'X 5: ' my 5 ff -.5-I IQ 1 I Sf: k k W-in? In SL 5 ,, H K I4 s--u ri' ,, ,V fx I 5 Q X 2,3 gag, , . 3 , gigs' 'Iggiicf 3Q:fjgi,,a ,:1 3?: 'f SU 'gp K ig M! sgfuf f 3-35? : W l ':3f-ik? gg gf Q M M xx '55 wif 2 A " K' ' I K- W-:.-11- I , ,.Ia.,,--5 -.nga -I I 5 14 SQ , . fix IF N Ig . ,., .11 . ,L f wx, ,, Wm W, ff, ,, Q, F. - 2 ,I H - 1 ,+- V 5 q Us V IX fx , H f F 9 Y ffm -f fgf 1 4 ' I. ?,yI.:w-, - 1. :X .-'f-f.Iw1fI.f+f K Mr, 4, K" my i' 'W If 3 H4 -E X 2,3 59 bg gfgfigi 6 V MU ,B 4 4, ja X - m x , kjz,E-Qi L Q! EEL , K H1 ,Q Q xfqxjevg S ,,, M sgiwx z g ,- W Q Y M 'f l ,YJ gl ij sw, 593, ED as -v'f z, v .,,g 5 1 I 2 P I ,Mn If- wb, , r H aw w W ' if I WH if' , ww SEI E, ., I, . 1 5 Hgh IR, I , ffl' Z' . I ': :. 4' ,:,, A 4 -5, ,gg H, fi 4323 'qv ,g H K 51 Q' MWQUIQ '- 5 ,B ,gf qi, H, 'I P nm fu2w,w If WW , ,I I f I S 3 ' 7 fi vi' 5kfL'w2lw'5',!r'X2, QT, gimp' fs v. ix su 1 1 is: SIL is gkfzfxx s'WkE2ifxE'i Aj vim Wig ' ' Q LI ,I.f.9:M?:J9F I f IV? 15?-L'zL1',z J, gl - -1: I QA '--ff?3'If35fLe-Tv,-Je h A '95 -I 3 gcf:I.-wif--25555535-f73?-Flgg ' ffgg. . K 5 V' A 7 ,gmj5IjQ,- :pi - 5 QSM. Q +3 5 LM, ,I -.... ,L - s, ,XQQEEFWX -w :1-W gf i X 'K K-ffsf5Z2fXga,55 J, W,-3. 5 ' QI, Wifi-5+u+f,?Q1ff ff, iw W Q r, F'-5 W 'im IM K if I Sli ,6 X Img 26 I K 'I Q, d,giig1iJrf LMilg iggw E, it 'ff' xfy .- r,, Q, Wig I I L 3,1 .fy Ki I'2135fi-Ev 5L'M2I0I!5N 5:5-f'Yff,V. -.'fi'kT'Qf9 'I TUX ffEffWf2QY'i K-95'7'1V5w iaII'??-3952?'115f6f'-' ' I ' "3"- I, -W?"-31'fI1Z4filvllf-1fiff3vfifk'!Y-59753-IifiIflffi'-522VI'fffQM?7I.' ' if-3 f 2 fii-Wwi-L,5J3YIiiEfRsEg.5gW-Q!-f '-HffwwlxQ4fWY53Tf?fig'E-Elf ' f?H'?'?2 mf'E?a,t5,1?'af5iW'I FV" L- ,. UI 2 E VI--ffl-W-'YQ'37Ii' ,IEW-:?v?'f'f-Wef1'35Lfiv?145fg35SKi5',I35f'Lf,IWIW1if?-f1f1f5"If -If .fn 5- W- - - A -I, .fifff'U-iQ,'u1-m- Qywawe 'Emma JQWW5- Ig,-lim- L 'W :-: "ww 1 - I- MI ,, II -I Lv- H,-f--:I-2-f-vxwfg,'t.I,vw:Iw-ff wi--W I, MgggIfKi?'ixm21Q5igg,? I1 Jggw-v mimijisg M , f m -f 2- 4 4 Q:-emfvrsaz-:sf-II, Iawfwfbf fluff 212 if ' m gngk " L , .. E - ,gh , diem -25 LG 5-M-1 wgg1,g3,4,kFf2fz- - w iv , ,. , , fab f - f-'IyMg15n,,gf iefmn wwe ff, 23, Mu, f' wII Bf:W'eIqg' gif ' W wh M -in sw Mg ,m.fIs53 ,II-wif,-S'zvgfiirwwww,vfI,gf5sEf2mqffI'I-Lkrfg -x53I,,GIfgfr'-'x,-afI-2 IIHEQSX- 5:5731 Ikifkwflfi Jgf WW 'S :A . X 'RI , W139ff35I 5 iiiilgfdw 7 ' fs 4131- rw- , f, "I-pf'-e'II'?p..' x'IWJQMIIWIQQI,--K'SW-'.m1-M--115-1,-efQ,-'zfzfw-f-',I'iIf,, me .Y f -I :I .Wig s f - Q53 2 aff, -f, ,rf5Pi55ggg?'QI 'e h , ', . wi '-WS:-4 1-293 fIgff5?EIg 'gV f,g,iI5 ' f. P ffm- ' ..w f f ,sg,2,3,-151251 .5 --vfmzbzw ww W N 5fQQ f.ae f ?I?q,H-f,,54 LLK2Wu ik' - 'QQ -If ,wsfw fg - MWQH IMI ' -ff'-'71 -waffuf g gsgfa 2 ' fm-fxiz'e1',:fI-522.1241.I-:Hr1:Sm1E'va1vMw,4gfEg?J-ifanus?215'-35-E5ffftyxalswik-,4'1gff" WffSz?'fCHfS4HQ23L?Wfg3 EM 'm -H I ' g g f K We-:'1i36f fwm' I 'gg 2. 4 f, www 2315+ W e 'ml 5g+m5,?5, aim CNHI' A. I f, 53, -A I, V: 5,5 I? 54553 A www gay km miv wifcx ,qigwffwg-,Q aa-2if-fsgxqgIff,yQg91gf'I.Ifag-f.I,w,, EI gtqiwgka-.1Zfg.,,:Q-sg-lgw5- -wwyg wk I ,ga-Spy, -5975? 1- f.s,,'-f-- M. -, Wg I Isa . v - .fm I A W H uw f m w, - w Ms. 151253 ff-I-f IL tS3 :5Qq9iSQ,f2: I5- wgQ-J:-,.1'Izs-Q:v,IEz--3,I,- vw!--,'fIs,II1zwfsfgmffWWWfxifaf-?mxffI"Iiiid--f-Bbw-se-'I-L.Is.f?,- :A Viv 3 v mem - I X - . -5 M1 - 'p Jw mwew - ,, ffm :m i 1 ' X 1'I-6- -M4 'mg f I-ff Jgw'9MI,g94 , fIIII1.mgI,JIM,I-InfIIzq:.-ff-.,,ff,-1,IQ-,Q,fy I,y3,,iLffw-I..,IIXIM-,e,If, -s., 'if,-"!B1TiEm,k ,wIM3,3f-'ggv ' fi 5 -112 95 1115 ? QL in 1k'z-vm ,- ff1?f1,f?f,aM2w-2-K vm -165 LW 1 . . .I I . A. 1 ,L ,,zz,j, , X, 31 3 F E - ' L U 5 ,. , 1 rv' I 'Im , f ' I. I I 2 ,S -44, Iwi W.v,,rff1'wI-l,-:ff I " V 'P-,"f"fvf-JJ vf75k.xwIf1 EH:TMP-II1'ff-v:'t'-9-2'L.-F f I 22-x ,IFE pg 1 ,sq Wmfw I RWM EH MII .. ,sf I W QL M. 'iw Me IK .IfeI,,'ffmm':Ik.If ff LI- 24 K. LE fm - f C LA-L I X4 JL- - M iggm at-'.fI.a4gfv5T?,1, y ,IW mv, - 4 - H2 - Hg Kim- gw ., Am, Img ! ,III',f-fIf.-KI-II:-,asm--sI,-II IJI-fIIwY4'5iZlpgyi-fII1gII,,y,-96,-s,'III.f.K,zL.g::f.fIIIg-KI-5x::I-f-,.,, af,w?5i5m1q-vf'f532 w -- Im-I rI gi: 5-Em ham I if fd' --L Q. L I, wg i2k'Bwr55-If-RH'WgwrA'QIIA-fm-f-:I,1s iw I wg? f 5, K if -. I I 1, IIB- M IN ,. ww If ,I I-'fYHYffffWLs M. nm 2 ,af gr- W2 wp Igyafiwfm hr- ' fi: 1. if -mfg wwf- Q Bfkihgwg .gmIf-gfKk3If-Ivy-'fm'-2-'I-v,z-w+fI1s.1:II,,Im XIIfv'IIf.:1w-'fwrfwfff?-'f'1:N'I-I'IiIm-1fI1ii1aI-K fneI4,,QxM R,4gI m .qa1: ,I I III., 9f Lggzd 1 A uymg wa-vI,, ,H ,, I ma, If y-I IWW- aw.Qs3vggMg ,g- ' 5 I, jp -H f Q 'f 2 QQ- ff-Fa - 1 'H - 7. Wsw MM ' 7 -'-'L -fIfKri5MaL -Q 7--'-12259-iw?-5631I-'f1?--ef3.U'-5 I'--5-:ff-IQf-iQ15'frLff1P--Liwffff-f'H'-Sfiwzwf-dw.ILM-fi fiimw. --.v ii- 2 - IQ? . ,wgq gy y 1. wi, S-I:,4 1,L, :M my-f-If ,QI .W S Is'--aww-me Is.-,efIaf'21f2'y--5,-21--meM.: fimxqakfwgff -8- I hip? sim- fi YHSQLQH Q- . -Qjzfggigw gs Wig -'mJf .ww -f sk +5gI-'g-1535154Iwzgqmgs,,153-:IW-,Ig,-5,--5,-wig.I-' WK Q ' 'fgixig f - X .ff5Eff f f'f?'f13K." m, .a3?if? - I fib'5'5fi5V - my I .. ,1 . I I, -I I .. I n I , ,,..,,.. ,. 1..1. 2 .,...,, .,,,....,....,..,,.. . .II ,I LN, Si We F335 . :J 'lg, 5Q'iF 5 "'i,1SiEi?L wif ' ,,,:wf'..',,:'..f2An.1'-I. ,,:,4L1.'g?iv.' 5lf M.I'Li K,VII-,i4K,,l,,Mfe32Eg'-235HS,Mg 1 I A 5 f ' I f- I '-f 7 ' I f . I1 'Q IM- Q- 2 2' -I -1 .- Vw HWFQJ '1'-A -V --,px J-fair! tr sv ,z .pfX"-'fwm-3, 'iv si 3 -- 34 rfxiklmiqigi - F E ' Dinah kms-J,-gg' 5-ybfikf-KeI12f'fL-192:T51 I- I hw? I "'k15'524L':?gaQkxv!+'5-55 -S QL HS"-XC-FVIRSW1lY?i':'il'lW!L'.Ig-3'-if,K,g??'I,f'Gi5-Iq-2'fI,5Ui,fQ,-ksisg'i9If'.w'.fHgw v1"fVw.f'ifi2g14f1!H, Ni I. IL. gf I W i IR W I , ,M v - A K ,um xg,-ax .qi In I Inf ,ax -A I-zz, ,ms , QBW-If-,-.-nf'y.ffg , IJQPJQNMM,,I:KIgy,f,!:wM,4I-iw-I,,.I-'V I 4 Qs-FQIZQMV M U ' - M E I. 2 1-Q M1 gk is f -K - 5,,wg.-IQ-'pw ,gi-HI-M --mf,mf4W M y 1 'Wd I7 -.217Hy-Wfy,1xI,Ivfqgg E55 Swv 1f5'vnf5gQ'If!igwW. -wI"IK:f,--H-I I Isuzu, .I.w,vI',-Iv-2' fffsfigfw-fyiw Vg? A hf?f,Q2:Q:fw'f 9Qi'a"iEg,: ' 153 -?f' ' A qi? SimWL,fiQ.535z1w2gggmwQnfQ53+6Qf,:Qig W Izz+5gBwga0Aw-Qvsw-If -I ww - L,,4f,igM-rIfwI1ffsII2I- .1 -Ifg' ws- S' M A f2v,'le3Q5WYww'Q?fM-xExv'hs-Q1m,gvI. m y 'ng-2-,221 24aW5ffm2h5Q:i2,s,Q---iff-9,5 -5,-7 we-7"?iQ4I w K, - I 3-.- , gm A - 3-,fgqhf 55 gg Wagga L,g4,gG:,I.LLfiiggwm-,femziIwyysak- wap-,,K -?Q5gqivatKI35c34.5,Lx5W'fWa?751-15582Q251234,,1gfUQ?-,xgwjfeaLIi+G,:5IgIma-13 :ew I--fm---fz1Ie:I'-X-fps--ey'MI-r.w,15frLIf,svvgfqgeqQqfLa 2-ia '52Ig9Q,if'fgwfSq, qw - I g? f f WT Q33 if, 'ga -vgazzmsnkf'fsEJ1f'H,g,a.gZg,1z' I- wawizmiI53sf'f3w13a.Irwg113'iWzf1gwg-fag-v,fFI .EgIAMfHQ5ag.eL:WIgIvIg:w--Ig. -k.M.vL?4EffQQIggf-.I-I'-fa-my 11, Lf L,gyX ip ,i 5f:2Ig I w ffflQKH W- If13w5ifI1m.aa- Rf5m1!ag?Mf,ZRQQWMQfmMar H5551 'f12f??s:Zp'i3nfwzfffiaixxif-5--G24Q5:1SifglfgbUQIWfw.-f1fLifIS,J35L."2Ifzli-iq" ww ik ' -sw. N592 1: -I N1 2 S -'mf LI limaage--SMIIwffw-'z,1g5ffwi5i5,i,9"?V'zW Q- - ff5,:hm..MfEf-f'r.+1w-?f-- vw as,z-fusmwM-aI'PI-4-awjmsslffiwww-iw K 2 f' - vw--'II15YILlw1.'Lm5:wg2izf Ifg.I31f.fkf'fw53f-yggjmqfvia -wg wjQEiv'?Qg'i'fI iPf'3vHav-I-SQQ II Q Aix W- fi ,ww wfr-wg:,vI:sI--wwf-,RII-GFI- , MI, fmWmewwgw4'-wsffwzfmf-,Iwfw1avc.ImIIIIIwI-ww., wwf-CM I A J , W - -new-Ig,-: Aw-Sifw,M-wismmviswwwwI-I19Sww5mfI,QwIIInW?- a-fa..21II11.IfIu.:5gmI'IaI..xI4ff-.ff-I-ffI-I,II,,I4 J- w-A-,www-..v,.amwe-we--eww ,, nifgg m n iq sq ik I A,fNj1-I,:Cg,-Law IM-:I5--fQ,I,.w,Sw:IWW, -M,,,m,g.aQM-531M:b.,,,w.I,1q.gIIhgwg-f M-,egIg-me-UIi,+feIfg4II4'I--IgII,-H? :gf.,IK,Ifm,Jgf5W--W,Ig-,MQI1w,m3fE2?2 55.321 Ix g2xaSM,i"f7 56- Hmgw W if ia1Mil155--11X'?Mf'44f1-iI1?EfwvQ5QlSr5UQM-w :MI iff,195-Ig,veL5I1f?eQ,QNX?f-5-fm-ff-'.-Wwwim'usf--2-if-v'2ff9,--II,+fsIL'2ff?5-4'ff , ,Axg-I:K1p.1Q,4IfId5wg-. Im I A A If M645 W mg Iig In ,W I, I, I mm -New--f4?fJI-IK-II, XI,-,4m,q5.If,i 'zz mI,-Img- .M-2-1-II-E I.SwII-In Im.-:ff,M-,33gIIfWIfaImI,wwf.-fI,-I-QI wwfgfgw SW M ,Q.I,fH5Q,vw-QISI35 .zen ffE-IfWg5gIa- Iam'5l5,II--mII'g- -I I IWf:III.4'5ifgw:f3u- We I' A . - 1 z Iv II f 1 QI ,QM-LS1'7fw-fz'H'ifN 15Kf'el11zJgWfwQ- F0I'fwps1I?m,f.firwI:,yae--MI-'I-.asf--M-YI-.wwfQM.-1f.IQ----f-IL--I:II-I -.zz-mv: -III,wfEa.T3II I, ' ,,, Hz ' en5fI,y 4,ff.,pw- ff --my 151,,gg2'11gg mls-gg5,LzfsgggL,8es,ggggw I'Hpr.,1gq,,g715.5,1:gI?,'imgIfIg9mggzw,,Imwe2,ygQLQQ',s,Igpff-wx-f' -'-1'a5,T.g?5f35'gf-hiv2ii?!i55f5gg-2?,'44,5'g-fy- ,, I'QQQ,iP-SamiIL-wfiieifskiX.-iwTwQQI,iixfflingwagff'-wgx.,1z,!g,ggfI HSS :g, ',, fJ3iQ I - .gf"T " 'w5,g 1 xQQaQ:f.,533m'r,fHsWK'1'G5559321 ' ,'.,: ,kfgfggiwkg-fzQ3j5f?-35153253?,giWmQgeIQ5,gwj33isLQr VI . Qwiffifk-Wfi'?f3'f2xsfi14."f.awe-' 1' ' far-ffl'iisl'1?Ii-Lzifgfwfkf"f'--warQW5:4?XQ294BE?iff+2f5fi?-5 LI- 7 . 25S'fS,fvfw,'- -ff-'YSQW H5 271Q5-:Hsww'-qa,qIhg,1M'5If4f-'swfI wi--?eWizs3a.w3'2 f-f ,IIvIIs?2?ff -v . G: -I-ffI'I?-waflixbei,-mt' . I--+IJ'?-www--wifw?ff:L2aI4'gYiwIfw,-W-'iii'iw-.fx-+fkI':zI, :ff I ffw lwnfsfdf- I+'Qi??5g5EW5xef:- -X my'ff-WfvRQGVQ-'MUNI--YPK 'Hi fIxf3av::Mwf'f3sMBI- miie-Ivfaefese-,w'I'LI'1I ffI'-k5.II1If2y, X'IL . 5:34a,I,-s'--aIwf'f--XII .gf - ,r.f-Im'-iz :T -8:fmvIIvfe- I2Ig?1wfI'551'I- iw-'II"SWIf1ww'-1e- I1- 1IIvf'fK" Kff,wI?YI'P?mIf.4'Q. Nz-W-igi--nf Tgi55svsIh,,51 wg-swiafmww, I,f's'IzfQf,-23? wif . -Ie2II1fa3mw2gfI-g' II,.52IL,,g,,':4-fs-3 ff ,I-:' J , -:ff-1-'It.IIv5'yg',If-yyII,,IIwfI51,I,.ae3Q -Q,-1,,II-Mg-:IIj,fKszkM 175- iff? if Tiwiiff -'J -T-'L --if: 'Ifwfil WIQIHM' -Wi New Wal?-IFE 'YEH'Hf5ifWf3-WS' 5':L521i7I5fQi 1i'1'-:ESMfIY?!-:if , - fi '-'F ' 4P'W-2fY?z'isFzafkfgfifikevk-'STJII 55594515 VQ5Qi?,aif,: gg, wggw.fW.frWf,w:-M5 ,ILf3'3a5fi5,I1pzI5,3-'gsmafvaxw-'Mf 1' 'aiklkqfvifu TMO-Q4Qjmffsfg4I'f'f4:kg-1f1MzIf2-.QII'I- "-f-.NIH - Ifh?,2+:--:9I-m- .i.fumf:,f-31.1 5 f-" 1 :wr . ,fm -U Q-f,'I:4f,-QMg5Ipk,,AM,-M.,- gfwfg- , --,IH ,gg 5 , QW I efgfagggrA.W-1.2-f.,v-5mmQ, .LI-M ' Af M Hag ,m,FgEi'ETyQ,?,.,,M Q,,q1WgW L I., ,,n.,5,,. ., A .wi Ig, e1k,.M,,,E,,,:.,.mww' -e,L-ff,-MQQI. Lam I,I,,,,,,-, Ir., ,I -II, ,,f. 1 IIN G. . II 45 ,,g:II, L,, .-fWMII-IQ.sI.,,mf.I,Q 1 'sim U -WX-f'fKKi5'wK -1+:5SmK:m.f2 IIvr-ws,-I ff:-M :F "3'-fw dii '95 fwmw ss: L I, --- Qgfhgfmw,w-zwsfe-3?-sf-QI-ifI,-Ilqggz.L-1- I,,, 'W A--. lm- ,ng e If g 5.IM,,y,3 1: :AII,3,, eL:gffP5fZ9W:HrF9Q3sT5fg mas?--wig-, f lzavg '2,w ,'zC-fgzf ka Mina LAlg5Li?W,I31fw5Mf2f.K 545223ff9eV,gLIf2v-Sim, 'Q-1:-I -ay . -,fy ...fi gs-q5jI5gIw:-,4fg, fw-Mil? IaW25,,-fsfimw ,w w W1 HI fmw '911mIwfI '-5W?IfF?Qs6r!Qfemfwr,f"Jff'?- W"-fgwhMPL "afHf?!ff MMI lwiwkgxs-1 !E:s:5.' 'f?g2I?a+e11LIg9mk---fa sails. i.fff'fI1"I ,1,af2:HzwIm .g4X.gzIw12g,LAm ,i5?4si'ff15:1,z'zv..f,1'IzgvIseiaip -2 -4-',g5fI,'I'.Ii,iS"+L','Ifg, 3 ,31 ff-.,,gK,g:I f, 1. W 2-:iw-'gif z'1,.,gI,z-'ff -: Wu -wr?-Q-I'I -, Mfr mfv?g2sb:irs"ImL IQHMQQZ -gays?-a ,.' -gf, -g w5",1:II'i,v 3 .. : - REX ,YY--W,-fwiv'QviwEFigIw I-faq "'vf--fU"1- I fl -1'-2 -1-1 Im-- ' -.I-' mp 'Jrfv-'iI:v-I',,,"f W ffnfw.fw:g.ffg"fWxwjif"f-wi: I ' ' fi 0- 1 swim 4.4 , :Q--, f-w1,.Ig,L!n '1- M.:,zin--aXwkf.6,-Wm-'I I --M ,uff,m 'f+ .LM -----5-"g1II waLV' -2 ""' JU? 1w.,I.H,- " ' I-M7,1,gIf,,-L-'fi-2-,W,maIL1 f 'Kf:fw:w9" fI3wwaf1,I'. - " fm Wm-1v:5II.f If" -zsafm, .. Ifr4a1-sf'-M-mfg- W.. f.I.I K -1 , I- I --II-f, fff- 'II:I:N,w-fu :f...ws:,,II-WLII-s',-II-W5-7H'I,f I-,,v Www .I . J? I "Vw III 2 ,-.'wKzQ- ft-iv .slii-H1252 fm-2!I?5ffQVJews' fi -::'If'5I'Wff-132151: I1 f'iD9f'If-'Im sf.-We fI n,3!fIr., 2111.-uiiw-5K2 ,-,-M,-I-vw 5 'IQIQRhiiQ1fs:Iz5g',- Ifieeivzfff-zafwff'-'fig Stew ILf,T1e5mI f2IEij.1f-rIfYQf?Iw'- 259245 QiFi-5145,'fI'fC.425Ii'2?f3s-1if':'I-f1f.!'wf'HHN H:-W -:X :5'fv-:IEIWII f X 1 fIfI4HI- J I if-If 1'fwI0Y'w 1e-iiffv II55,31Ig?,ifwggf:m411gzaH3-w2twZg-1-xgIinIfl523g.yg9Isg-inzmdIf:W-1,-If'wigg-5,'I,fI,-'II-MyIIII,IfmQ-f1sink-15I2QI43.Ifgixzei-we-H--f'ef,IfagIf-meIg.sfm-'Ivwe-1E+Q,:fQII-Qui!Q fpg mp .1-515. --2-f 'fwa5zs2Zw5WfIh'f'.2Hwfw's5x1'.IL--244'-S5534-LI15f':fw1fws'!fzasv2s,.e'MzL22-II-Is"uI'I-If1Z-i'xv',I-ffII'.uwi1If:,H!1.+efPzI.I2iw.':Lxf'g4gz'-f-'Sw-12i"1f?fx.1ef2-v.2Wf'I.-2SI'1f.:-u'yI-2-I3,Im.1'K',. v,-II-,--,1I--F,.wIzW--,I 41,1-,,I0,, I WM, FHM-iw?5ik:-N592-IW:-Tfffffy-9?3Wf:+-Mia'-I-iff-p1,2I'f-wfizfsi2"9Z'-ff--Iffjf.',."z4a- wx-fi-Elf'N'-fffm'-s,-fsgI M gf:fz4i'!.'fNE 'K-L,-gJ,.-'W-'-III' X55-'fgtz'-e'f 1- vs , 1 wW,,g,,,,.m,g ,,,, , , , , ,, , . , ,, .. , I I I l 4 GIRLS' BASKETBALL Under the efficient care of Miss Eby and Miss Brewster baseketball obtained excellent results Due to the delay caused by the boys' extra-curricula, the gym was not available until March Many girls from both Senior and junior High turned out for it, resulting in over ten teams which were divided by alphabetical order. Most of the games, however, were practice games which in the final tournament eliminated all but team H of Senior class and team F of junior class. The last game of the season was won by the juniors. The winning Senior leans: Carolyn Boman Hildegard Grosser Dagny Henrickson Elsa Larnpe Page One Hzznn'red and Six Bertha Landon Ruth Mau Hilda Richardson Betty Dunemann, Manager GIRLS' BASEBALL One, two, three! You're out! I! Will we ever forget those intra'mural games? The excitement of our home runs and the thrill UQ of striking outl Sunshine, fresh air, a gym suit, a hall and a bat made us hate to return to routine class Work after a close game. The following .feniow were prominent on the Held during zlae Jpring of 1955. Evelyn Brandt Juliet Dunemann Ethel Wolfe Virginia Gillis Carol Scholz Ada Thompson Muriel Fnower Florence Metz Dorothy Williams Betty Dunemann Dagney Hendricksen Caroline Boman Beatrice Meyer Dorothy Radl l Ruth Greaves Emily Marquard Carmen Locatelli Agnes Swett Louise Gnehm Bertha Landon Hilda Emmitt Hilda Richardson Ruth Mau Ruth Fleck Pricilla Hamill Evelyn Farrer Elsa Lampe Page One Hundred and Seven HOCKEY Hockey was not as successful as it was expected to be, clue to the unfavorable weather condi tions and change of class system which made it difficult for all concerned to meet. The maiority of games held, were practice games, and one or two tournaments which we e divided among Sophomores, juniors and Seniors. The final tournament between Seniors and juniors was scoreless. The f0l'ouing girlrr parliriptzted in the gfzmerz Emily Marquarcl Gertrude Evans Carmen Locatelli Muriel Knower Louise Gnehm Betty Dunemann Juliet Dunemann Evelyn Brandt Betty Williams Page One Hundred and Eigbz Martha Connelly Elsa Lampe Carolyn Boman Florence Metz Hilclegarde Grosser Ruth Greaves Evelyn Farrer Dagny Henrikson Ruth Fleck X Q g7777777,.77,777 7575 7 7 ,477 2 2 7,7 77777717 :7 Q1fsf5f57ijFi72S5felQi7ii7Qi57 7,1757 1, 717, l 5777.719 25 7751747 7,5.f527Ql57,.77l77f7,gg77 gg ,7 77 7. ,CF X7 sf'7iv2ig 7 K 77f72.7i??7f57l' S7 ,7L. , ,,77,77-7.777 . 7 , 5 7 X A K 777,53777,sg71ge'7.c?ff77g1:79251 57,sfgl1g37,,'7fig7-H7-l+77Lf.77g.c7Yf7sr7771 1777777 .acid ,,,.. 7 ,,:- 77777-ef:77?777 f7i7!?E'77g7777g2A7 777777777 17-2.777 77ef17'f77f'7,'77Z7.77 777757577 ,, 7777 ,777 77. .775 4 7 56,7737,,,777,i..s, W,7Q577,Q.,.iSi7777,i "1e77z.717,L777f'77-7 ,'2.777z. 47v7"G7'.g:17 , , 7 K, 4 si, , , 557237 77.577758 E .77?i777,,gP77M '77 4.7 X 7 ,Lf 7-76:5 .cm 7-5 7' - " ?5 7,77 7.77 TJ' 5 7s1fsM35735577:gSZrh A A 777 7777 177!?7fE377ZfF 7 .7 771Lf'77s:r7 '7277G'2vf7777i77Ti7L, ,N , . was-7777. , 7177 isS?5S5g'a?QjE77fQfz717- X 3 in W 252315 27 7 ' 77 - Q- ' M L7"777'f?R1 iwrs5fA ' " 'g f P4 ml W' K 7757777i.1?:fa77i257f97f77 77isQi.5777.5fng57Q77gr77f 7a7f7777,773 ,, ,.. ..5E 77. 5-27.-7,417,525 7f:777777:7f'Y77'77 7,7 a,'7,--waz' 1-'77 bw-7777, 357.7 57 777 25-?'777777f.777i777 17.77.777 7'V'7,'f?:5':7sV7fibX'5757f:U"7i ifffsihlfvi Vg W 5g37'i'77S iif ilefi 7 7 17- 77, 7, 1,L,W. 7 . ,Xl.i ,Lh.Q. 7 . . 777, 777 . ,.7., , . .77,,k:777777f77777,77g77777777 77 . 77777 MM ,,A. .,.,, X M772 7.72 77 777:77 7f7Kffw.z127X W 7777777577755 7--3777777777 57 37 347775 isiw' 77, , ,V, ,, h,ALL,..M A 7, 777 2777'777,sv7wF 5fW?'mE5"ii4lU 7775571537777-77gf7gL 77 7 LSMQEB, 55 sl 'fe 7 75? 7sf777,7eA77::77vs77-7777777777777 58797 752ii:7iiiv7?S577ii7 1l777 K si wgjw -17,757 77. 7,7 77 777777777777177-.7777777:777gT2:35,7 fu77777577gg279gf75g,'777fe77777777gef77v77 .7787 7,,,.77 , 7 7 77.7 7f2g7z77S1'!?s7z.77774 fgwnffsxi 7 7 -JV,-7277 ?37F777e7.777Qsgs77x'77 ,777-571777f7777'7-f,g77g777 7f7,7:5,s77gv Fr-77777775'f1i7fsa7777 7 f?5SSig?2572fffE7f155f233?f353H57SfH2ii7fa6I1725i3i77Sf57:Nfffgf7f??55msW?i?i'iw77Sg7,i 777727 M512777777ff77ff777Q772g777gg7?g717737f,g57?:77727777gg777,2s3775g5gg77g,gg5, 77337955557577777SgS547fff7igff77gf.g77g5g7g7-7s7377577495377 7577774772777 77 17251577ef?fi274g4Q1wx7,y7i7777777177 7Q77'72'7"f:ffi1Sf 117511772227SKWQ-l2?ieq7,vi7 Ni7ff-.s7777i1--7a775-,Msn ,.Wl7-7.7g7X4i-vw' '77,7ae55?7?X727if.37:f,ss?2777i677f27'Z7m7g55f,e7777:77,,f7,,7.77'7ii7n71,g,y77777.7:i 71477 isr277?7.-ff?577s1m777777ii7f1sf7!'1w 77':e77fsf77fXg7Ff7Z5Y77f777'1re75i7isKe5P17'1 M 4 77f17sgg7Ami777 SQ3grSac731fw7 77777157 fu' -57 77f77S777f77777s 77 7777777 77 77537, 77gf77ik2W777zz:ef7775,7 7,:fsf7ff772777 727 7 7.771 - 12 7,,77L77fff7 77 .r774777f7ui777f75'7 7757 K f ik 7 '2 .'f'7f747117w 77175777-, 75- siwgfn ,f777.777Zg77'fi7gM727177f7usa 7?li,7 W77177iiii71f777?2'V24f7:7Z7'f,ff 777777777 777777725257222772K777f777ff77f77wF.727fiz77i777 775775777 7,377,777 . T5 77 775 771 72377. 777,577 7757777777677 775-. 77 777-.777,-.mai 777777777777 77777. 777,77 77 v7777,7U77.77 ,hhk 7 A7 7f777'177271fW M7 mfK1sf1o77M?fff3i'f:sYff7f77QffZi6 M2177f71277r1775?iJ77727g fglqmg7Sf?77::77,177qw7-35751gf77?'w77g777777'177gpf2f77,7ff7n1777f777,777 73.7177d77w?i77s77is,g,77Qw772777777772 T347757:7t'277!f17575?77?E?i7S7Sf1s2Q m7g7gf775gr77777zffz72 W 72757-:f77f7-fgix A 737 if-gp 77737777777517s'l?7fa274-7777557177-7W7., 71777777f:v7:52few717Q-7775-sagf7777g:e3ge7777777, 7g55771f777gg77f 777275iffi722271Qf7fS5sa72f71?fi7?1e7g7f7g7:77775773775 7S717s7571sg,7F?w777fs77 qgfiie 773,77 eff 7327977547 57775771212 E7gi7gwi7 iff7vg1i7Y7r7sv777ig7fgf272757117?2w7m7'7He37::7H57ww My '1a77v777ff77:7g77577??r7777?777,4m77477 8:27 7i7,4f7Vz7737,7 37,--3977757 77' 77, ' ,is 777,77f?Qffff77g9755J77s s7W7s7E7, wg, 277772777,177-77g77.777.77,77,fg77:777i17zy77g,7,7fff77,177-7 77-57,7 .5 577:,77ez5fff'7Fg777f2757Q71z7f?Q777?I27297ff5M7?g77ii7'gZXz73377g37is :f17e77,sw7 7777Q77.337777772575676777727577277773 ,i777G77SgQ732esw5777fbiEsfz7.7777?7e577iQg777g777L 57, 7 A zlfzw77557f1777L4Qw77i::7fiwL77r772792727f?fX?fi77'7L7f177fi2f74f77Pg,W 5592 lwwfvifmg :!277,gi7777:7iff7?2m 7ff5l-EW'h7L7e'27fZxiif77MK7772715777s7g7f77'2f77ff77i17:iL 727-77772571277-f4744533377-sf45Hmf?Y2:fg7f7M2iSWs57m7iii7!5s72WQ777.s7!T5725?7 ff.. 7355 75 '7s,s-1g'27'w- 54.777554 7f57v74f'7E 7:5 7777777727757212797-fil7iQ5rg4775341 M7771 7,.2if7s7gf5'ff.7h77w-ml7f777f2'777ff77 1777?7777757227717rf775f77?i17774rK 795753371 77 Wg 7577 2771527777777 9725757777777 7,77777:f'775 7327 4:7 77177177 777777fi'7:7f777'77fI 11117292777-Q75277775927571?:'77?3?77g?zg7rf577 fx'77749mg77s:777gwr7!. 'M 777k si B277 5--.zf 2 5777177-15722 7a7 777 77177357777 .7,757777777,-775 7,-7-,H7777777,17 77,g7M73,77,77777 777775K -177777,--777-77777 -. 7 7- 7.77 7 77-7733? 777 77 Ka M7775 77,7577 77775777-7777' ff777:777,7.77L-777777 777.77mvf-7977,f7,777.777.777,77.777777 77,77f777377,7777f77f77a77777777vf7f7m777722Q7N71g777772.7777777771272277777 727 .7775 24 7 77M77777777,7.775777777-7777777.. J 7 A 7-,7777957735277-7777,g?E729E7ffK'Q577:f17f7777m 7 747773575 557,e:772Q777Qg77,7:7,Q,5g777,7r, , 1772777.77 as f77?'777lkTlz777-IEA' 25577 m?'77E777?7777f 7777777-w7giW77 7i ' 77 :E7 742 - 77m?i7g71w777-77? 7777773777: 1 7 777797777772 :.777177:g7777gg777,77,7775,77g777,77777777 7772 -7777-777.77-77 . All -7. - 7775572 75.7777 KL M77., ,,777,s7,77 7 .. f s 7 K - 7 771775.7577Ax7,x-,7a,.7,,.7,..7,777,77i77.7.Q'7v.77 7,-777977777 wif. ' i7g,..,777- sqm . 77,7,77,.f 1" ' is .. ' 71? 457775459577 2725 77773677 ?7V' 77fsif flwz77, 7774355 775:-7i1:'ff77'27i7ikiif 777757777547775577145277735Qwwti 1777-1777 Q T'7'7f.77W77L?7 . '7 717W-ff7q577?17-7777 357 77.331-f . ,7777?f7Wf7-77772777:.777,77777s777.w4st77:.f1777f7.7f'57-6777-77-7:.w7f,7+,78z7ffs21 7,7 ,..,, 7.7, - 7 ,. 7.7 , 7 7. 7 .7 ,7 77774 .,,. .,,.,,.., 53, 7, 377, .57 ,8,.77,,77g7, 7 7,57 gpm .7,7K77gg7,,7s 4 .7 1u,., ,7L.g77,7..7s7geff,5f7Pf77..7,,,,K77777.77-..7g777,.. 7 7.,,7 ,.7 . 7-7,7vg 7 77,70 '1..7,g' -- . 7: m7p77,. 57 ., -7v 5: 57, 7 3,757 4 sVQ'iWfE7g,'r:LA' :5.7s.?5:""x'7,x?z7 Z' "fi71v,g77::'mx"fr'5,s'77g-777, 7,7g777.,7 if ,,i775777?QefgN, 4 77,a!ia777,7Q77,7757zw7 it :nf 'A- ,7 7.7q7f7f2,25Q q777,777,577777a.77 77..77,777g77.7L7,7f.77,.777777i,,7..767.77, 7, .:7777q777,.77 wg, + 7-1.7-7727, I5 7g7ga'7777e.z7,7777i717-5 7771537777729327:-777-77,,7f275s77e777717711777777517,,777,777737537772717:-sf:v77,7ff,g77,7:777. 7f177777.ff-2 4.777 7+J777w7717z7f' 7 xv' 7yQ77s77h5x77w7gf7-S7 77-WW7-777777717777-e'77771 7-7727777-fn.. :'4i7.7 77 ,5-. ,777 734,175 ff 777777 7,3 1577777 v 7777a77a7fg7777Es73fQgf5, 77,,.7,,,,,,,777,75j 77k-7,77,K7k.,77 7V 77,U,,,V, M H77 57,7 777 A 76777725777 - 7L7'z77 ' . 771777,-s777sif . 7,7,7 "7 777.77777'77LQ779'F7i, f377Wf77?727fwfiffcf fWf7f.:7x,,z775.27721'e,. 1-771157577 7 777217327 7 -7777,.777' 727l7g7,ff7:?f4H1si7ri,ii1 17 4 ,5i7'7777ESK7iff77?1577-1,7g'g77,g777g777Q4725rii7f?i27Z27f7?ff1e775.HQ-17771577Wffffg,7f:gf'777fiLf7Zf7757'ff1iz 52577777-77 v' 7 km777s7'77777777v77x7777.-7777- W7 77,477,775w7-M77lg777f7',7re777t77,177w17fs777fi:7it777, 7-717,7r'.77,:fw'r -747- 'ff if - 727775777237 71777-f 7 7919777-.77--7K7-f777777-7-57577,777777,77i -77777777,.77777,77777f777,.7m77,7,77777.,.,7,L.,h,7.L,,, 7n,.7w 7777, -' , -Q f'vmg1s7S.7M7--M7 7 ,7- 75 Qgs77fw5?75r77WQS77777775777, K 2-477777,117357-,777-1,,,g7g,,7q5777g777777777.7-gg-D777,7 EM U : ,.- 2755 , 7 77, ffl? Q 75712ss7fs227smiff7e7217ifg'2'Y7fW77:777f7fZEiilif1iwsf.7r:7f5?5.lif2777sf7gifQfiiiffiiixfsiiff 'f 777774522551 '7.7ig!:l7' 'iw ' H 757,5 7 2225 . ':7Iqff?1g77ii 77352 ' 7 72,7477f3,g7-772'7,.7'j,1f'23 . 7,'f7'is-, 7fs7vsp,77z,-Iwi ',7.77i 7 7, 57577-,7f 7 :73,7,7,N mrgf517g,'g.f7,".'757:77771793, :?'f',5l27-27E3g77iflS77-572,777737k7fgi1723g'f.47'37W7i- -t g 7 27'wav77,-i7f7i,l7f7f V- 2i,e1f47?777.77zf 71. 1. 577.7579277757735 Kf77gz7975,775777?77?5f7,97g7g7771179774 7775,7752,1727gf5?fh7rF7774777gg177 7g7.,777i,i7' 7.7 ' 77 . K pi ',?:7572g77f7f377'f7- 5.777 7. : "kf7a'557g7 Y?1725355321255777577377777,77777771717f7gg,g7i:577517.72522277775157777g7'7ffE?.a?7g3.773 " 7 i S 1 ff 77 '7vi, 777 77-,7 7777f7 ' 17-1 77.772,-11711771:r17T.77,.7'771f777,27f71'7177.27775772777--f:77,7f77:s i771fz-f'7:Ai17ii7+7 ,.., 77 77 77, 7 ..77797f5s777.- 777771 7,7 ,, --777fv777v7.777777777-f7777,7.77,,.77,4777,777 7.77-77777777,77,,777,,777-.7777, W, -7f7,7: .M 7, ,- . 174 97 7 77AyQ?w 7,575 '7g'777Qff.L177777,:: '-'ww77v77:1777.7"5'7:e:f'Hi'2sfr.7-1'7'7,177--77717',-Mi.7, A 7lfgi7ig7g ' 7777w g57277 fiifi7gs5g72 777,7 w 5 ?7?g?7ii ,57Q?7 if 77i1K fif af7ggfi725W A7Sig577757 ,1gg57 0 7 ' ggg7Tf,sgp7 a7 77s,73z7i 77g77m5s7 K,7ggg7g'7i7i,g.iag7iff77,3g'isgf:ii::7wf77g77.7,,,,,i17.7-7777 . 1 777739, e7 ',Wg77 1g:Qf?f5fQg, mi l f, 71tjf:5f27722iszi?ia77 7,7757577773'77g727l'77g77537H7ii77igi77,4g3,sf7?f7:jg57gg7Qifi7i 7777? 7 H 7 7' 77g7?Q'w 77,',7r'7f,f1177g 77g:z7affs7. 777.i1177, 75777, 'Af77g75?i27?777g,7:f77za 777ff,p r77g M w7,7si77mg57572727777777,7,,777z7.7-77777Tw'77z97777777 7 7 .. ,Q-'777..' .17fr577w7577 -. vwigwv' 777775777577- N?"7,717 3-w2g7iK+7,g117f7S7 777.7w7777 :717o171f777Q777,77.77v'771x7,77Ef777ifg7g,7g,:7,x77,377,,f7ggk7,7i77,,. 7 785 7 gmix K,,,.7aS7.7Lj,M,, ,7fsNgWg7, 7 ,.77f.777.7.77.,L 7,i77.,.7,i7..,73777F77,,Q7l,,,L,,7.,, ,,.7,.777g777777.,77:777777,.777.7.77-,7W7,.777,77777777777 'rg 77" 7 lv -77717 '7:7pf.77f7'2?f6f5if? 2775516777857 W7 7QWl77??W fx ,li15Y77Wf?E227QfHZ5lf' 7-7-7': 'al'f7?'f17gfJff'72f'f5i?7E?E?7E'f3ff7f72176737411'S3W52'?7f 7 1 S fe 7 551-W 7-77777 7 7.7 . ,7 7:7-, 7 .4 77,712 1 77777z7e,- 77 753 -- 457.777, .. 7 -- 177, 727 .7 7 f:77,d7:,s9.7 7 7.7,,77-7'f:7,3wg,77.77757 777777777 , 375 ,'77zfW 72ff977777 W 777 sffsmf ,fr7,i1 :f 7,s777777737Sg? M f K .5 776237777 1777-L P-77 7sii7211525 .77,,..7777u :w4i7Q7 175175772 7,7 7 77755g7f7f3S77fg577 , ---2 7 A"7g73777gf777747, 377357755773 A-577739171517775p?,7fq7s7g75gsg5-5377 w7Kg777fff7Q5i7 7 7727? --:1f'77fs' M7i7Q777, 7737777 - 'K 77 7 s'g7,.m7f 77 7g77777f7f1V77g7 iw7QS7f7f7'fS7sf77'7uff!f71277,.777777 777f771i77'- W ST' H77-gf .s7757771i7777:v777'?QifX 7155155 i7f25u7,7fsz117w, 7 7'77z41f-ml .7i772Xl7' 7A ,777f'777Y7f-5 fn Tfiif-177557-7175777s777:i7w7??S77 fxfieizfii 'fl 2572524?5f2i5?4f5?57?E?iE5472Y!E2:i2gG?Sbf5iI35525 7711557 f777gi72fffg. g5Qj7f ,.77j:f77:g15777252-,if7i7NA-g f va7g7,fg,,H7s,77f7gg,H 452 257, 777.47515-pink? 7 .77m 77-ijigkgrf 1 iff 57525774355 7 7 7 777 77PZf77f77eQ777'777777777-mf: 77-5777gwz77,,777f 777777, gK 'f'7i?Z5iA'47-ififfftzfffkgf 1'7f , 7 75 - 7-5777777552517-7777' 77z7777'm7 7 .,....,... 77 ..,, 7 , . . - 7, . ,.. .. A77ff7,fT'.,f , 3gl3Y!Rl7Q,f'xk' " ' .,, 'Il' .' SsMff77l1?" Qin ' .YV mf , Wi, 7. WH! A1'?1Q57'2, '.": Ki ,','W5Vk5ff77K 'gixgffffs 7 ,7 af 7 7 717' g7g,s77717fef:.,77 7- wry li:7f777.fw ,777 774 ' 7 77 f77:ree77772f77f7Q7, 7 5 77, 7- 'f' 7777s27vf7sf7L7a77 7777i7PK77K'77wf7717 m7 v,1z,7 fl 7 Y' rf?7f1 7.. 772722777777 7774 557255 M-i12?5f7Qf77": 7 77' 7, -7 ,77 27, 7,77-777,2f47f2g7r3f7fz ,777777777,g777!f.7777rz77s7777f77Q7,gm, Qi775777f,a7777,s 7777777?777gW,egsPf7s77BK 117 ,77 774:n77,.,7,777,,, RQ77i.,:7 .mm,7.7777e .WW7 R f'f77,f Nfa7g717f-'F if 2157if-ff!-seiK777ff77 .5-13271277 2a7V7i7'lW7 ' My 72177 ' 7,47 w-eff 27 77 g7,777,777s774gg 377 vw-7 777777, ,7 77,7777 77 .777,7.77777y7 7,77 7.577 527 7-577777 471572 77,W,4F7 7 7. 7 77 77 2777, Q7 7777 ff 77 '77fWEf?-177 9 ' 7-75 H77 7MS:777'1H 7 773 517777367 ,17777,377,fgg57 4277751-z7s7'-74?-RsiyafW4777777 S5 -,77W'7 7 737W 7g7 fz7i7' 777-vi 7 722779 7' 727277i3w ff7agS277 Sigfigrgsgf' 77i3iN?s777gRg77,TWG-a27'37E7E1E57 2 ,, .77 ,wir 3:3 7 Q2 fi 'W 55 7277977 717: 'bYif7fY5?f172Wvfa2f. Nazifsififix '5 3'w3 W1fx' 77-M7 .7esf77545 1':7?f5ff 935'-! ' , 77. 7, 7745s7,.f .. 5?.7777s7Yf77w1'!?777 -7 Q .777 ,7 ,,.. , f Ps:77,,g!5777,57 777577777791 5775.7 , 732 , 777- ,,v7,, ,7 Y'-'ri 7e,:7'if7f77227r1gfTg?7747257 77 1255 2 7 7 Y 7-isfLf3!72279 lf777 Lf1f. 7711. M-at 777f7ff2ip3gfi 77. W7 7 77 77 7..7 7777, ,Q 7 77,7 7, M 7, 77 4 ,7.7, . M .7777 777 .77 7 777777 77, - ,77,,777f77,,.7777 W7 777, 717 7 7 gm 755,777 777777 .,557.7w7777,,A . -m 777 ,,,.7 . 377, ,..,, .777 ,, 17,69 57 7, ' 272 - g ls. M 577 7g5777e?f67ffE5LSlE5177f7 J, ,T 7:7,g7Wi 7.51771 ig M7 ff, 7 ff1727,77 z,, gg 'ffl' 777 K .7-7777777'7: 7 . iV , fX7" 7fgf77g7Q 7 1if.',f7. f77Qm,77777g777v '2 7 ,. 77-77g 7f77' fa 9775 Sk HW wif' 7-W .7 wax 7751537 777267777fM7Sfi7gsf777 5 , 777.7-7-'1777 .777..777w N 71 37,77 7, L -ne7-7-7777- 7, f 7. 7 77.. 1. 7 7, 77,77 77 Q 7 7,77 7,777 777.77--7 'S - - ff - 2.77 ,715 77772157 57777'1f7-sg5777Xzf777r77R'1777m377,1727777fY7745'1 . 77 75 55, 7 7,fg2wf'7sg577g,7i71A:,z7:,7a7 7 ,5-7 4124 7.3 17527-'fy ' -"?77z5f??g5i327i3E 79775if7fi-'75s'fi?5oK2:i177'fi7SW-57 Li? ,:7.17fTii7'g 57 , , 17 777-i'77::77:f7 S 7 71- 777777777,wa5177777777772574-.g,777777,777777777777777gg7..7 7777 777.77m77g7,77,7..7,A 7 757 7 77 77777771.7-72,7727775-M7727- 7 777 7-47 . 4'-777.-.7 7, 77-71777727 73791477 v!7:77777w7777-e 77 17777777777 7:7777 .7 , 77777777777-y777.c'7X'77 - 7 7 7. .7 ,.777-r77, 1 -77 , sf ,g7 f,77,77,57,..7 7 m77741d77,77,,775.74.777,7.,n7,.p.7s,777777e..7.,7,77., 7 77 ,. 7 , L7 7 77777.77-, ,777 .7 77, 777 .7 777777577577 7 ,7777,7777777gv777, fa 77w3,77,77.7:,,,7777.77, Wig 1777 75 77 7 7:7 -. 777 777717 :'- .7.. 7 27777777-7.777,f f71777777wt7 7 WU77-7f.77ww77,777 77- 7--7 W7777 7. 77 J. , , ,7.7.,.7777,77 E ..7 .777f75,A7 g77 77,.,7.77,, 7 77777777757577777.97w,,7 i,g,7777777,.7,,.,, if 35 M X J "' 75 N71 7.,,E:77.-Kf','E774-M7 E7 '-Wi: 7 5. iw'-7 7-::77g5g..7.' 1- 2:5-7-277 677' " 755 17 7 A Wi777.'7,-P1775-'1w'f3 7 ,7,,-7777f1ff-77f7Ff1z:ff 7 5 K 777 g:,75fg77f2,7 7 -7 7 - ii N S mmm- f 7 57177777 57.775 -- ' W 57:27-vAQ:7777777 sf 7, 7 ,wk 'K ,7s771,j7:f77t 57,77 57 gIfs,7z:Ki?ie7t7 77737717.77 wtf 52eI?45Zj!1Qg571,s.5.7zig57',iT77f,l7E7H'F1,57-2g'fS5'E!f 1757- , . ,-77 ?:'777QE,x.7sf?kii'S? fJ51Tifgff7?fKf5?K'5g I f?",i?7-f5i?f77ff ?i'r7Aiz'37gf7g?7f7giff77Sgg77,j4,7j S2i'2T5 1gk7i3i217 i15r7i7327j, AWE r25gg777,jw75 , 5iffie7ff'fT?f'7'f777731977777 S as f2737Tf777sfiW7-S627 xiL777f777Wf77f7-,7717'iffK577'7 7725752577 2i7f77a77'P777 7 7 7 7777-,77277ii7777.774777,197Wm,77-,,1..7aa7,fa77Z'ff7," 777s77g,7777g777,f5,f7f, 7,7:1g7g7is,gg7 777 7w,?'71i. 7-7,9777-,4f777777ft Q:7777i77,g7.f,.7g5'7 775757775772:7!7537i7777777551e 7:7757 me s77fg,9.7g77717rs-7'J 7 .7447!7g717ws7fs?77,L77 :7777!7s1.7:7ss732 777 - 775.75 f7'57g,777,77-7777777 .7 ---H77-777777e,7.w77f777, .7,77,777:.777-,f7777sf7f7,z77.7,77 777:,7r7:777f 17,-H77-7Fw7f727'.-1-f7fv?f7,'7777 ffl77,:7f37i777f777:fQ7,7-777'7777721777Mi7777'g77.777 :f777,,:7 S7 .7177 -777N7,,77ee'-77, '577-22177777 '-177 1417779 A7 Q47 7.7:,-'W7W7f,'7:-,H7777 7,9771-57772WS-?473fM7vJ77sf-fw,. 3. pass- 7577557 37777 M777777- .,,ffs,3vsN,777,7a77gs.7,,.,,,My ?,,777,77, ,777 7, .,57.77,m,777-.7,,,g,.,g,.7 ag 77,7777 .'g77,77'WK-fg273.777-7777,:777is77f7r777:777zg277!f77fW777gf'7f7"7ffz7fW17Q'?f5X'5lv3',7- '-W7 "wif2577f47f'?77:??f5'1277'f77-f?:7771f:i?:fM77 75143772N77.?'?ff5f'747277Nf'f57'fr7? f:77f7: 7'::?K Q.-ffs7772sffS' ffif:757i57z55g77W , 77fifff777'f7 77:'777-7f777 .. :7if'-77 77777-7 -z 77777 p7.7717 7': 777 HHH . r '.777:is7'sQfgwx 77 3,k77,,f777,,,q'7 7777 1571 7.- 7777-77m 77, 7j7s77,, 77571. 77 7 + 77.77 77777737-7.-U M5775-, "S777:ff7777f7f-2'is+7ff77f'7W7 7Y77i1f77?:77f77 ,xs7 7-f777z77P?1: 2757 7"7777377z7 if711 :Q ,,sg,i 7 7 fs7Q7x777f7gf7 g7egQsfl7e5Z '72, 7,5 27,'277:3??7f5zg2,i5w2s7ffi59i74i7l?f47y?2771 g777ff7vz7,fs72 Yi :?iiZ'ii,,- 'sg Li5:77,Qi5f :mi 72 fiigvi ' gjgj 7 f?7gf2e7g7777Qf7 57377 3677-5 7x 'X ' 13,797-.i77 7-gqsgffigis'fy2,Sufi72477'w5g77eg.7vH7275i7zfzC74 77 77 7: 7: 77, ,v -2 4777 '777 77' 7 57- - 7757 77577 , . f777,.ff-:f377?5f-:K77277a?1'm7v5"s7XMW777770, g7z,f77sg7k, ,Lg 797.1777 751, r7,x77,.77 ,7 -7117. 717isg7f.K's N7 T 777 772777. WQW7N311:wi1F77l4fi7v771,if? .xt 2751777277 77 7:37, 71795755 75272 77577. 7 7w.777ars77f777ir'f777 IQ 73? 17773 7527! 77a:f7sg7if1d .7T721fs? -7755 , 7.7 'Q 7 77777 : Wi 7 71-7777s77t7377'17f7, j77l'i77777777ii?liikiifw5i'1f-mi'717557 -7.777-f572f7ff7Sf7f Ai 77.775,41777771777757777777.5577745"t"i':27sg:77i:'ML27 W 'J V75-77:1 F fifty ,QYL'77,fw775Ig77w5577g7777,7777125 7 7' ,772-1 . nn. 7 ,-.75 7 77, M7 77,g775,!.f7,e7,7777, . .77 7, ,,,.. ,1'2g7 Q5:? 77737, 77:E,i77g.aE1 77 - 7 - .774 fsE7f77?Q5g7g77f77777g777g7,5 7 7 A7777.,5g7i7,77ff wiv 75117775 77,7 g 7 7 f 777777777777..7,.r77gf.7777. 7 77, 77 7 ,, 7.217177 .71 s1777,:77rg 7, 77 7 f7?i7.575i77 7 77 s 5557 if 7 7, 777 77 77773-777A7f 1771 s7i's77'i7g ,7! 72f+791f7?inw ,7,77., WE 7.7 77 757773577 mfg' 738' M 7fi7w5agi7 M 7 9 7' S45 7.1772777.. 1-2 7'4fvJ7-:ff7777175:7iJ7e7 4527: ,ffl ,zfw ' 5 -3f7j7477fW77,7s'g 7 7I775r'7 7571551 77,5777g757g777.77w7fg,7,777?.77777f7!?777g7.7 7777, 757513 KgfQ977.717ff 7 7:77.75 'C 7 51 7 7 7717 'ww 7957 Qfffwfz -V7 ,2s777,x727f":7 B15 SW 27753777 ' 71377 777l3fS7gi7727'f71'f7 157 1: if 7757571727172 i7fvg7NTg7777f- 77' 7 472: 7m-777 777 ,iw-7,-7777774,7,,s77,-x 7757557 17771. 7777 5,77 J f72Z4i'71ff5 55 Zif 327'fg7,,i L' 71 7 777777z,'7f 7f fm,-,"7, 7 77,177 in 7 1'7fi-771372271 nf '77 ,. 7, WI' fv- ,Y .Htl rf 115, if Y 4""w'K,,,7nw' , safaris W' " ' " " fr i'. B " a """aif' ,aaa rtreaw git" Q 2 : if ,V 1.4 I ' Eva, A Qiikv or ,Ll . . sv KIM Name Gertrude Alpy john Amelander Milton- Anderson Robert Austin Howard Baehren Helen Bandow Lawrence Beegle Fletcher Benecke Lucile Bennett Harry Bensen George Bergner Richard Berlin Alyce Blasberg Dorothy Blosfeld Carolyn Boman Ethel Borloz Evelyn Brandt john Bresnock Ruth Brewster Arthur Brunt Charles Bullwinkle Alexander Burgess Andor Choos Agnes Churchill Johnathan Cilley William Conn Eugene Connell Beth Conrad James Convery Ralph Deininger Donald Dickerson Grace Dix Ruth Dorr Elizabeth Dunemann Juliet Dunemann Betty Easton Miriam Ebert Herbert Eggleston Hilda Emmitt Roy Erlandson Estelle Everly Alfred Ernst Alice Eversen Evelyn Farrer Leonard Feiser Harold Fibish Ruth Fleck Howard Garrison Virginia Gillis Cora Gillman Ruth Greaves Louise Gnehm Hildegard Grosser Robert Gottschalk HOROSCOPES Characteristic Weakness Quiet Frank Lanky Clara Strut Fish stories Shrimp Violin Talkative Motorcycles Cute Sonny Red Hair Study Amiable Evelyn Slim? Ken Quiet Ford Extremely quiet English tests Girl-shy French Big eyes Cosmetics Nice smile Nice dresser Lucky "Les,' Nice hair Bud Quiet Note writing That grin! Ethel Silent Roy Half pint Gliders Lanky Basketball Noisy Women ' Smart Talking Attractive Danny Intelligent Work Good looking Rattle-trap Loose joints French Ambitious Music Studious Viola That laugh! Harmonizing Dreamer Women, we guess Palling with Ruth Artistic Lively Hair Smiles Attractive Flaming hair Nice Dumb expression Baby talk Length Mannerisms Snappy Tall Stern Nice Mild Neat Takes her time Brains jolly Willingness Funny Page One Hundred and Ten Her secret boyfriend Day-dreaming Boys Blushing Gum Bob Skating Pie Ruth Howard Aeroplanes Debating Freddie Blushing Jokes Louis Estelle Laughing Miss Grovestein Dancing We won't tell Charley Being Late s'?i""'wg 'Mamma Future Aviatrix Tax collector Baker Doctor Barber Tap dancer Sailor Song writer Opera singer Surgeon Gigolo Policeman Waitress Governess Selling hot dogs Life-guard Housewife Bus driver Telephone Operator Shoemaker Marine Taxi driver Animal trainer Successful wife Politician Preacher Coach Writer Deep sea diver Divorce lawyer Milkman Cabaret Dancer Hostess Novelist Dress model Designer Mussolini's adviser Professor Agricultural engineer Adagio dancer Typist Maestro Golf professor Beauty Parlor Mgr. Crooner Farmer Housewife Business man Farmerette Stage Novelist Social worker Homemaker Deliacatessen Prop. ill this 'asa li ry Q! Name Robert Guldner Martin Habel Richard Habel Priscilla Hamill Jeanette Hamilton Max Hasse Thomas I-Iauxwell Wilbur Hawthorne Charles Heinen Fred Hendess Dagny Henriksen Yngwar Henriksen Edward Hilgner Jane Hindle Charles Hofreiter Norman Hummer Seth Huntley Norman Huetsch Herman Imschweiler Frank Iorio Wilbur Jacobi Harriet Jeffries Arnold Johnson Anna Johannessen Conrad Jordan Alvera Jensen Charles Kloeber Muriel Knower Helen Kurtzbach William Lamore Elsa Lampe Bertha Landon Carmen Locatelli Harold Luhrs Beatrice Meyer Robert MacLallen Aurelio Massano Emily Marquard Emma Martin Seraphino Maturo Ruth Mau Jean McCracken Mary McFarlane Larry McGrath George Meloy Florence Metz Keith Monroe Foster Morrison Lawrence Muller Eileen McGough Ralph Nelson William Neilsen Lawrence Olander Mildred Outwater Theresa Palmer Henry Perry gf itllltagmm l Y:-pa 'Q ',9,'?R?Wi!l59r-t tv mmemm- . " H 'rfww ' , ,r,, ..... . .ggigfirri l'm"'i'i" ' ' " " ' kia? 'f-M sg.,4,x,,g3'.,,,,. . I'f'1i-?2.-5g2r.'155gg- -,wrt - ' i 'W' . a-We rata:-ser... 4 -fl xv' . 12.55 "tw 2 Q.e'it5551t i 'W' .- A' A re ----f ' QW' T " yyys .J Characteristic Generous Friendly Shrimp Swell Pal Cheerful English accent PGPPV Girl crazy Nice Plump Poker face Curly hair Follies Figure More quietness What eyes, and Sheik Baby face Cheerful Carefree Pleasing manner Naive XX'ise Nice hair Ties Shy Chubby cheeks Talking Conscientious Big Chief Tall Poise Waves Brains Raven locks Being late Physique Chubby Sweet Walk Clothes Baby face Courage That hair! A's Demure Bright child Athletic Game "McGoof" Nice looking Wavy hair Nice Dimples Changeable Struts Weakness "Ginn " Bookkieeping Boy Scouts Art Men, we guess Soda jerking Blushing Gyivping , Gin and Min Having fun It's a secret Printing Tennis Piano Oh my!! Mr. Burdge Staying home Sweets nose! i Future Doctor Selling Jig-Saw Conductor Organist Missionary Printer Comedian President of U. S. Supreme Court Judge Dentist Governor of N. Y. Fireman Morton Downey's rival Dressmaker Druggist C. P. A. A. 81 P. Manager Aviator Motorcycle cop , Puzzles Mary ' Alice gem Playing jokes Tnglgeef Washington, D. C. ea? ff . Dancing Slgxcial Scion Fellows .ufse , . Dreaming Bing Crosbys rival Her Secret Passion Selling meat Orchestra leader Waiter Piano teacher Hats . Being quiet Evriter Abby ut er Basketball Sunday school teacher Number 57 Dramatist Algebra . A F d Giggling and whistlrngli mg Of 5 New York Murge d. Girls ovie irector Football Communist G. - Singer lgglmg Movie star Languages . . Stam S Concert pianist A t P Novelist Dr gt Ou know, Business woman Tcikiny ' Raising corn Ciooniig Journalist His brief case gaundrymgm Shoes ym teac er Throwing kiss Having fun Eternal lover es Adagio dancer Violin llslccountarg "Going steady" Tursfmm Sleeping eacier Dating Cheer Senator Leaders . . N Orma Comedian Joe Toe dancer Cab Calloway Movie critic That hat! Band leader Page One Hundred and Eleven JI Y iff me v .1 up M if with gvffg Jaw I Q 'I Q mbxi ag. , ,, , , ,ig M W A f ' 'f N- 4 -I - . f Mastiff ' ' ' it 'Q L, f ' fm" ' 1 Q 1' Q Z At 'K B A ..i " wzwr, ug 'l "Qs, 4' ' " -' 419 N V521 L' .9 ' . - ,-,, saga., 9 V ,,,,,..' Name Fred Pfister Kathryn Peiper Marion Price Dorothy Radl Warren Rand Raymond Reeves Erwin Reppert David Richards Hilda Richardson Hazel Ridley Ruth Rodenkirchen George Rosenberg Mitchel Roberts Arthur Sachtleben Smertsy Salomen Fred Schaaf Carol Scholz William Schneider Marion Sedivec Mildred Semken Vincent Sexten Francis Sitterle Evelyn Sonneborn Lawrence Sottosanti Thomas Snow Helen Stuart Agnes Swett jack Swicker Ann Tepel Adele Theisen Ada Thompson Mildred Torgeson Norman Valentine 'Gertrude Van Saders 'Otto Vollerston Theodore Volz Harold Wahl Johnnie Walker Lester Walters ' Elise Watts Frances Wells Teddy Weishaupt Antionette Whitcraft Frank Wiedeman Howard Willet Willard Wilkinson Betty Williams Dorothy Williams Rita Williams Ethel Wolfe Virginia Wuerth Clara Yetter Alice Zierau Paul Zitelli Characteristic Stutters Talkative Moody Those eyes! Carefree Manly voice Nice dresser Quiet Intelligent Timid Nails joking Fast talker Good-natured Mystic Game Eyes That hair Nice disposition Blond Venus Titian hair Congenial Silent Those eyelashes Congeniality Generosity Trustworthy More red hair Jolly Eyelashes Cheerful Polite Dimples Slight Girl shy Righteous That walk Devilifhness Broad shoulders Jolly Pleasant voice Sideboards Titian hair "Dutch" Sense of humor Walk Thoughtful Sophisticated Smart Good natured Amiable Cute Curls Shorty Page One Hundred and Twelve Weakness Spats Dancing George Art Mickey Telling jokes Chemistry Football Fellowship Charley German Boyfriend Gliders Being "smart" Ruth Being quiet Matilda Vince Bookkeeping She won't tell Chatting Talking The Ford Books Girls The Dodge Mr. Bream Red Salesmanship Boys Blushing Parties t Fancy haircuts Otto's car Billy Eating candy Drums De Molay Talking Carolyn Ray Meetings Betty Bunny Sweaters Wfhistling Drums ..B,, Bill Studying "Ingie" She won't tell Johnnie Frank The Dodge Future Manager of Teaneck Ben Bernie's Secretary Model Poetess Railroad conductor Radio Announcer Sea captain Fuller Brush salesman English teacher Lady of leisure Germany Lawyer Grave digger Minister Cotton farmer Waiter Ghandi's Secretary Stage manager Typist Model Prose writer Science professor Social worker Movie star Shoemaker Society girl Presiclent's adviser Gas man Show girl Actress Housewife Waitress Orator Dress designer P. A. D. teacher Preacher Doctor Leader of the Techno crats Mgr. of Teaneck Na- tional Bank Chauffeurette Actress Ditch digger Book reviewer Marine Soldier Crystal gazer Old maid Gracie Allen's double Governess Mgr. of Woolworth's Tennis instructor Housewife Dancing teacher Policeman VW aizaam' In 'I wg, gli! gum 1 .N Q ram .rx Q h ""'Wi 'Qflw .:r:fe:,.f1f:.1:"f-, -new i"+?ii'- A iiielafhcirz "-' --If -r ' as aggfgtgpwj' . , , , ,gggfarsr W r ' "' r fu.-. ij gg-f3,.,rii-5-' D ' 1-'-vfu"f'Z V D 1-is I v ' 'fr fm N. -if I If If If If If If If If If If If If JUST IMAGINE "Ditty" were not neat l Ginnie had big feet. Ray Reeves forgot his joke James Convery started to smoke. Ada were very tall Al Ernst were very small. Rita were rather thin Gertrude Van Saders had a double chin. Clara should cease to smile Carol should be out of style. Seth should come each day to school Wilbur Hawthorne should never fool. Alyce Blasberg forgot her "paint" Keith Monroe came out with "Aint", Red Eggleston should be a blond And of some girl Massano should be fond. Hildegard should forget her books Davey Richards should lose his good looks. Agnes appeared with high neck frocks. Dickie with dark straight locks. Helen Stuart should never speak Elsa should be small and weak. Otto Vollertson had a girl And Jonnie Walker's hair would curl. "I asked my girl if I could see her home," said "Fostie." "What did she say?" asked Bill. "Yes, if I got up on a high building." Ditty: "My aunt in Venice is sending rne a gondola for my birthday. How am I going to play it?" Ginny: 'iYou don't play a gondola, you throw it over your shoulder like a shawl." Taken from a Senior English theme: - "The enraptured tourist stood on the bank of the Grand Canal in Venice, drinking it all in." Mr. Kroner: "Explain the effect of heat and cold, and give an illustrationf, "Fostie": "Heat expandsg in the summer the days are long. Cold contractsg in the winter the days are short." Rhubarb is a kind of celery gone bloodshot, so Agnes Churchill thinks. "The possession of a car, even if it is only a second-hand one, is an advantagef' declares Bill Conn. "The kind of an advantage that one has to push home," he continued. Milton says that a gangsters bullet passed through a Chicago man's hair with out injuring him. A parting shot, as it were! Ken: "When do you graduate?" Lucile: "End of this year." Ken: "Suprisecl F" Lucile: "No, I've been expecting it for years." Mrs. Vanderbilt: "Carol, who wrote 'Pilgrim's Progress' ?" Carol: "Oh, er, er?" Fred Pfister: "Oh, oh, my corn," Carol: 'Oh, Bunyan?" Page One Hundred and Thirteen ff' uk? 433' wig sniff ffl'-fx? fl My Qsfnam we M? '- 25, 'imma ylgwf' , , Liiw, ,,.,,.. . m,!, V , '+L-.ff . M-934' . ,, . .. -I ., .,.:-zifffw '1"'5'7"5rQ11f.. ' 2" Vt 'Ti Tr5'552'.?,i 5 5 11...-:. .t 1.1 32 2 ft, .5 .. . ' . ' 'I ,I ,ilk 1 .. EM.. ,,. 1 tl .tu . I swag, Wm H, . . . x , V .f:, I . . . A ' 3:-ft' M. 'WW ' .N 1531 39:7 422: . 'Viz' -A-,., 'h ! iii' 1 if ' 'ff' i I T' . . 11 wg , 3, 411 . ' Z 5, SNOW AND CONN CAROL SCHOLZ ........... CONRAD JORDAN ADA THOMPSON RAY REEVES ............... DICKIE DICKINSON ARNOLD JOHNSON . . "What a neat erowdf' GINNIE GILLIS ........... FOSTIE MORRISON ..... ETHEL WOLFE .......... MISS GALVIN ....... MISS MAYES ..... MR. LITTLE ................ MISS SMITH ................. RALPH DEININGER CHARLIE HEINEN MR. BECKER ....,.... MR. KRONER ..... PAUL ZITELLI ....... KEITH MONROE ......,... MILTON ANDERSON EDDIE WILBUR: LARRY MCGRATH EDDIE WILBUR: LARRY MCGRATH MISS MALLESON: WALTER ANDREWS: MISS MALLESON: I-IOWIE BAHERNS: I-'xQ,,.,.s CAN YOU TAKE IT 7 Famouf Laft W'ordJ ..........."He'5 a hat.' "Mini: Geary! "Linen, Min Moor." , .... "Hello, How are yd?" "Oni, Monfeiurf' "Have you feen Ski,ff?" "Gee, Foe loxt another pound." "Hello girl.r-haoen't :een you in a long time." . ........,,.........,..................,. "Oh, I'm nearly Jtaroedf' "Have you heard ahout the two fheep herderx out in Arizona?" "Siienee, Jil uouf plaitf' "Now, out in Centralia-." "So dumm heute." "Skidili-ha-rumhaf "Exrelient." "Fil make Jhort work of you, Frank." ......"My radio wax one of the yirxt onef in New jerfey-." ..........,"IVhen you treat a dog had he . know: how it feelf-." "Led: haue a 'pool'." I wax in the R. 0. T. C.-." YOU DONT MIND "How did you get hanged up, McGrath?" "Speeding" "U7hat happened?'J "Couldn't decide which fide of a pole to go onf' "Walter, why don't you anfwer the aueJtion?" "I did, I Jhook my headf' "Quite true, I .heard it rattle hut I don't know whether you .rhook it up and down or Jzdewayff' "Paul, why were you Jpeeding along Queen Anne Road ye.rterday?" PAUL QBUNNYJ TAYLOR: "The hrakex i.zferen't working, I0 I wanted to get home hefore AGNES SWETT: "RAIL" MASSANO: I had an aertdentf' If I think that all amunitionf .fhouid he done away with." "Weil, you wouidn't go without your eompart, would you?" MR. ROBERT A. BREAM: "But there 'ir a different kind of powder in her tompattf' OFFICER: BRUD BURGESS: HELEN DICKINSON: FLOORWALKER "What do you mean hy parking here?" "But, officer, the Jign Jayi 'Fine for Parking'." "I want to .ree mme window hlindf. What eolorx haue you?" "Window hiindf are all shadeff' Page One Hundred and Fourteen 1 I 1 1 t ASV' WSWIIZVEYX alia -"""gg, lemma' .1-1 1 L ,mfs 5 ' Q If cm If W v, Iwi-4.-naw. 4 V" X I' 5 55 521, -. ,,TizRg1gg,, . K L , x F fwsi-H Y ' , , . . "H-. 2we2g.z:inz:easfeam:r'af,- -, I . :C few' 5? fn, ,Qi '. I , ' ' - 1 f A . 'H 'vis 1 - -". . . i we-zdiiw' sf Wwdfwlc ' ' W' - -gs ., ,V-,,,:3a5L' 4. -.z '44 i I Q ', ' J Q.. O A , .Ex ,, . g s ' ' , . ...fel . ., ,i J, ,S I A A . "-5,2 z.. y r - -- X '49, -i""112f2fi"' Q EFMAAIIL1 YE JOLLY OLE HIGH SCHOOL Try a Litzle Tenderneff ..,.............. .... 'We jim Coaldn't Say Goodbye Mnxie in tbe Air .... .... ...................... Nobody Knouu ibe Trouble I See .... Tbe Dancer! .... ..... .... ,..... .... ..... ..... Minnie ibe Mooeber .... . ...... . Tbe Vagabond Lover ...................,,..... Farewell to Arm! .... .... .... .... ..... .... Can!! You Hear Me Callin' Caroline? Brozber, Can Yon Spare a Dime .....,...... ..... Frere ,lacquer .... .... ,......... ..... .... . . My Beit Girl .... ,.............................,. Dancing in tbe Dark .... .... .... ..... .... Tbe Girl in tbe Liztle Green Hat ........ If: Winter Again ..... .... ,.....,..... ...... jar! an Erbo ..,..... ............,................ If I Only Had a Fine Cent Piece .... .. Got zbe 'World on n String .... .... Look Wboif Here .... ..., ..., ..... . How Arn I Doin'? ........v. .... .... . . . My Headacbe , ........... .... .... .... ..... . I'll Never Have lo Dream Again ...... A Boy and a Girl Were Dancing .... After tbe Dance Wa: Over ........., . Two Lover Have I .......... .... .... . Going, Going, Gone .......... .......... . 0b Wbaz a Nigbt for Rornanre! .... .... .... .... .......... MR. LITTEL P. G'S THE BAND MR. GALANTI'S OFFICE GIRLS' LEAGUE SPANISH DANCERS EVELYN FARRER KEITH MONROE RIFLE CLUB LES NVALTERS CAFIETERIA RAY REEVES UGINNY GILLIS CABARET DANCE CAROL SCHOLZ 'STEWIE'S RACOON COAT LARRY MCGRATH FE-HI NEWS THE SENIORS E. B. P's SENIOR BOYS' DANCING CLASS SENIOR SPELLING TEST BILL CONN , ELSA LAMPE AND JIMMY CONVERY RUSTIC CABIN ROY ERLANDSON CLASS OF '33 JUNIOR "PROM" 'SUPPRESSED DESIRES MR. BREAM ............ ....... .................... MR. GUILER .............. MR. BECKER ................. MRS. VANDERBILT ...., MRS. GEARY .............. MISS FREGOSI ........ MISS MAYES ....... MR. LITTEL ...... MR. KRONER ,......... MISS GALVIN ............ MISS MALLESON ...... MR. GALANTI ....... MD. DAIHL ............. MISS HODGES .......,...... MISS MC GEEHAN ...... MISS GROVESTEIN ........ MISS PFEIL .................. MISS PLASKETT ..... MISS SMITH ......... DR. NEULEN ....... COACH REA ............. MR. WILHOIT .............. MISS CROASDALE .... MISS PIERCE ........... MR. HERR ............. Fuller-Brush Salesman Correspondence School Detective A Gigolo Cheer-Leader Toe-Dancer A Second Kate Smith Anna Pavolva Keeper of the Zoo Clark Gable Advice to the Lovelorn, Columnist Mae West Max Schmeling Hitler Artist's Model Novelist A Tragedian Peggy Joyce Amy McPherson Tap-Dancer Jack Pearl Ben Bernie Bing Crosby Mitzie Mayfair Edna St. Vincent Millay Oscar of the Waldorf Page One Hundred and Fifteen ,mfr Wm Ngvfmr Hg 5, 141,412 MJ tliimqg gr Qt Q Q- gf 1 as Mme Mm A H A pl - , Vq:,,,,wi,5V,S,?,Aw I .Msn 'lf va-' still! E5 .miami , ' ff-' ,... f -Tis, n , 1 ' M. ew ug-. bwaxmm- Z. , wif. M . - M v,,.A:-email , tif 22 'I 'ga' ' . . """1"'ff: , 1 ,pl ,. g. 1.45 ' -wa ,W I ' .0 - 'ey i, V- , Q-1 1,1 " ' iiyazg 1,-i. fff ' 2 Vw' . ff 1 fa s4.1,J,5?5 ya I I :Z H , Biimaasw-P , .iiQj,,,gw " WE DO HAVE A PLACE IN THE ALPHABET ! AusTin HeinEn Convery Habel MoNroe SnOW J aCobi P1'isteR KaplAn HeutsCh BrunT Sachtleben Ra1pH Mllton George THomas William JonAthan FleTcher LaWrEnce ConRad n Francis Altenader PierCe BUrdge GaLvin Willl1oiT GearY Winnifred EilEen Dorothy Dagny Loulse Eve1yN HildeGard Bertha Emma PrisciLla ELsa Carml-In ThereSa Page One Hundred and Sixteen Lester Walters CAroline Boman JohN Arnerlander Howard Garrison LUci1le Bennett ClAra Yetter Hi1deGard Grosser Estelle Everly RObert Guldner Fred Schaaf ALexander Burgess Ethel WOlfe Ray ReeVes Charllis Bullwinkle LSIIIQMQ was I 'WS Q Y' 1 0 If Q IAA1 wsme'u"' am X . WWW! , f-M '-Y-2 rf .-,f'fe'f5.Z :::3352 1,37 1-12535-ag...:.5.:1fi:. -534,5 'ja . A "T 1-' :. ' ,.fQE-51151 , NE 1 QQ? -2 SHALL WE MISS LUCILLE BENNETTS Hair? LARRY MCGRATH'S wife crackx? BILL CATHIE'S subtle bunzor? KEITH MONROE'S a'eci.fion.v? BRUD BIERGESSS laugla? CHARLIE HEINEN'S cru.rbe.r? MR. WILLHOIT'S baton? HELEN STUARTS numerouf dreuet? AGNES SWETT'S acting ability? JIIMMIE CONVERY'S viola playing? MR. KRONER'S affignnzentf? MIRIAM EBERTS Jtenograpby? GEORGE BERGNER'S Student ".rer1ficin,g"? JANE HINDLE'S baby face? HILDA EMMITT'S .reriou.fne5J? MISS MCGEEHAN'S attractive bair? RALPH DEININGERS .1-raging? MISS GROVESTEINS delightful .Yl0I'i6.f.? MISS MAYES and ber Red Cram work? MISS PRICE and MR. JIMMY LYONS? MISS HILL'S good lookJ? MISS PLASKETS lenowletlge of Latin? MISS GROSS'S eyet? MR. LITTEL'S .rpelling !6.fl'.f? MRS DUEFY'S kind cooperation? MR. BRUNT, "our pal"? MR. WILSON'S bumor? MR. REA'S sportxnzanfbip? MR. GUILER'S accent? GIBBLE'S rnustacbe? MR. MISS BOSSLERS oriental look? High Water' Day? MISS MARGOTS public .rpeaking cla.fJe,f? MISS STEELE'S roonz-mate? FOSTER MORRISON'S bear! breakx? NWARD MCCONVILLES, Raven? PAUL ZITELLYS cartoon Holiday! becaufe of lack of water? Surprise assemblies? Tbe joke MISS MALLESON kept out of tlae Year Boob? And lart, but not leaxt, Dear Old T. H. S.? Page One Hundred and Seventeen Q BJ ', hU86"'Cj.777fTQ,lH A U I ZW A NB I ' , Q M71 M M1 Z fe f4p,CZ.i-1-wi Autographs .W my my , 1 fbfewp J,,u2.Q,w A, fu mmm 11516 M1913 5 A V jd l U ' - If ff ,WW Q M10 '.i,N'bf XY JK yn . I QNX if My X. f-Af I - OX Q DA f f 0 XX C wg H10 ?.x,2'jg,v" :Q '- V. lx! MM.. JSF, mb gay- ' N H' Vx 'fi '51, Q51 Page one Hundred an Eig 28611 M -5 . Q d fa L U t X X. x XX X X- ' 'I X X' Xp-'Q Q A 7 fx' A I ff f we W My SW Www? ' ..,.. , b ' gf A .. ,..,. ,,,,,.,L g.:, L :V:2 Q ' F M gQNQ'wi"W1 YITQIGL' V. , l N 1, ,! 3?-pq' .qi .2233 :-' Q , 435' 4 19- E g . gp f A QLHQL ,E g fx Autographs X r ,A. -. N: L Vkfgmii K 4 f flf'f"Wwf 4 - 4" J P M5 g . . r WQW W M5 mfg. Q? wg W ? 'N -. v Q' 1 . gcwwm 055311 X . 3 Wyjwwg dm Q' if 3fWWVJ!QW,:Q0TiYK , Jwwf L M N53 W age one Hmm and Nf,,e,m K . Wrf 2, 5321, rmwfw Jam r Q M "Wg sf K 'N Digg is mg'Hf QW, xy ' f . .,.. . ,. .. .. . . .....,r- .Q-1 -I 'if if ,, ,ip Ynfildi .. ,, rx it :Ll V B Q H 1 4,455,354,113 K A v ' . -s.2',g5"? 1 5 -fri. ,1 ' '42 ,. W7 , 1 .5 '-ffm, " 'we g -35 35? 99" 1 I 43+-. , ,,, xxx.. I ..- .Vik HI-WAY PATRONS C. L. Lfttel Albert J. Kroner M. C. Galanti Paul Mr. Mr. Mrs. john Rev. Mr. Mr. Mr. Mr. Miss Mr. Miss Mr. Mrs. lvlr. lvlr. Mr. Mr. Mr. A. Volker and Mrs. A. F. Fleck and Mrs. T. B. Snow K. Keener H. Ranges and Mrs. Reginald Rowland and Mrs. R. Grosser and Mrs. W. J. Schilling and Mrs. C. M. Vanderbilt and Mrs. George Lampe Alma Hopkins and Mrs. C. S. Husted Carolyn Boman and Mrs. H. Leveque George O. Wells H. G. Steinberg and Mrs. H. W. Bayles and Mrs. Edward Willing and Mrs. W. H. Yetter and Mrs. J. R. Fraser Claire M. Croasdale Etzel Willhoit Margagret A. Eby P. R. Guiler and Mrs Robert Reatz and Mrsi George A. Henriksen Mr. Mr. J. R. Rea V. Dolph Page One Hundred and Twemy G. Epperson G. W. Dvoryak james C. Le Coque Edith Moor Mrs. H. M. Richmond Loretta Bolster Adeline F. Herbert Jeannette Pfeil S. S. Beers R. A. Bream Mrs. J. Bouglnton Mr. W. C. Reiss Mr. and Mrs. O. F. Noss Mr. and Mrs. H. D. McGurty Mrs. J. Dixon Mr. and Mrs. Wachenfeld Miss Laura Wachenfeld Miss Laura Bossler Mr. and Mrs. A. -I. Williariis Mr. L. MacDaniels john E. Koph Mr. A. Locatelli Mr. I. Rossheirn Mr. D. E. Sickles Mrs. Hazel Hargreaves Miss Dorothy F. Mayes Miss K. A. Plasket Mr. Harold H. Herr Miss Olga Fregosi Freda E. Steele A Friend """"1'lHvr Bra-Amie W mu M 8 3 5,ffxf'qQ?fw,f' Q X x :X E f Nb ,NW A YQ . , .:J"v.,:i.,. .:w.,.f,fo.,.' mf,-.,f ,. -, . , Vp . , ,.,, nw 4.1 S c z, . ,. M - wwIfKfvssfwflggwIgfigiffseffiffxvii's'q.2WvW +'7'Q5WWf':f.Z5f:i'!2??w2?ZlfQ'Y' J f M S imTmg.aQQ,s',QQ2's5:-Qgi?E,gQgEJJ X: 2f1WifW"fkgg-gig. HS X gf -7 'smp,,M,,i,g.4ga M- rim fbawg -, . , my :"aW,gg.1Q K e X 1 qww Rf F 9951 H 2 19 is ,M W ww W in Q Y 5 W Q SK' ig uf swf' 9 L W , M was Emmet. be la I Q V H '+Lf:M2::f!'fG'.' 'mf 7-" f 74 ,L f-f H P X uf ' Lefiwfiw ' ' -lgffig A 451' 1 L' ww - - K w 5 hw,1fm7g'f+, , : ' V 2 . my -- WW WGN- W1 --ff-:f'zf., ' a kif1ifTM' . . f 53-512:-i f-Q . '9 ' 1 ' .7 V 'Vfff'.'k- iQlzfY,.mffi1u if M' ff ,. ,W 'P 'fi ff!-i f 1554 " I 'f 1N."JS'. Q. '. 4' fi all 5' 5 .gg.,'.. .M . .. .,,-V, ff K :gui -1- J: jr,4q,Q.gp.fg,5a5f5ff,gk'Q 'K .1 ' 3121 if 35?,i,1W?- Ng- . H., hi 9 VffE'!' -I .1fgf'g. 'Qii?g1,. V ', .f1 z.M3fi5:Cy',f 355' nyc? ,?ww+ gg. .gh M QW Riff Q. M. . 114 frfsfgqqwfzwkw Q25 . , 1 W K? g. ma, gf' ,,., f an ff W ,, . 5, ky ag.. uf :.3emw:fiEa1,f.!3'-QWPHJQLQJQ Yfwgggg . Q 35?-'fii i f -f' ':Jz.fgigg.,,g .. f Jff'myggmxiyggui.,5ExmQ?ffffM.,gWg1gffb1gKi giwggqyvkk' M51hg.wfQ1wfgj3i+.,fq .LQWI , 3 -ff . :. X 5,1 f , V ffm f, M 1 w w wif?M,fwlW.w?'Q"cIifi11:WS:'Qf,x?+m5WE.f"iFW5 if-'1'f'C5KQsziigf4gH'-ly' N9 . ,, ' f ' Vffbhyfq if - w 4','1!1f-il'fiGmjf,f':Z62'?9fff"w65ieEkwffbg'ff,aJff'SafQ'XMIW,H5ESP'12fye3z1i6'f WWQ5'-' r 'fag . .wh, uWs5fW?p ma 1 1+ fQ-2Pf2L'e.+ia1f31 M h fH'f+fvviv,-1my13'-g35'1'J.wa'17Wmlir-Qwfi Qvlfiwfl.1L,'H3y1wg.yw1fV4f,-fww fzzigfs: L-'- W ' UL W 51 . ' hm WM, BXefqw1QfEsfgggDgfyf'gf:KZ5,WQkwzWQ3Hf:: s,f1miNi,zm3'..j. ww-' . - :aria -3-: 5 ,x 2559512 SW r 5 M1171 ,fi .fi " 'I 1 riwlis?'f22ff?SQgs'55M-+u4'f-wQ?L.Qk'mmsf:r.-2si,fb.,w.'.fHY 55' .i ma Q .- h X ' '35 S f Fw,fimi,,ff--zgfaiggfgwgfwg. .ffm -' ... ', ,, f be L s.?,-LmH:"7'zb"-H '15s-1?-MfUiS'f's ws ,.,f.fii'Siw:v':LMI?fW6UifS3452, -5 'T -' . ..., -,.-M, L H Q 'W hw? w 71.1WIa.,,..ffL,L.f,...!f.,,.f1,.,-fhwyf.rwmafiww ,M . ,, . X e ff S K. gFg.,"7W?faE182fi'-W'-',:1MfTWcfififfws,,w3vf?ff.Q' 12-25.0115 V' .av"Aff,-rrfyfwiw-vw. , - M-A J ' '-"'-- -' . " P- if . .P wblfyssvfff!1f?f2'Q?ff W. W 32 ' 'J W 5' . 4 55 ' -f Me, , H .Ag 1'G 's?fff' wer1 'E 'K 'K 8 f S 'ffRiffs'Z1?Qfsw5.'53-257'f5fih.!- f.. 5 W . -2" L' f 2' 'wi'MkZ1'55fxff'EE-fK5L5fL5hf!ak,a:,f?,,efv QM' pg 5 ,-.235-Mi fswfw f ffgggxf Y' ' ' iw '- M . 1 W 2 , wwf 3 'f 2 1: ,Q W 'MQ t Q Q I , -5.1 " ,rf ' . 5, , 5 X -.a fx .3,, ff uf Ly, W 91195.i.2,,f:g4s1:ZQv,:'g .131- i ,' 5 "U 9- 'if . F-:,ff5:2:f if 'fJQf',' HQ .s 'f ::, ,:g.: : N, ,If f' ' 7-'ff f21gMf" v' 4',?gf.qg,,g wfigggpwzwg 5, gt, -W ,L 5- 4" I K 3.1--K ev- Qmj, gfiwuk n fy ,. 5k - A 5,91N.fi1 1 3' - 1 X' ffm f 3 -2. .fi 2 'wQf,ff??if,2i3iig .H Ki .gf 5 WHQ PZ EFE AW Qjldm.- V V - ff? W EL W lv if W f ffiyfw 'ii' ' ia WM W5 . V . .mmgiyf . i' I.f . ?m3?3?,y.g W biggggggi g 1,211 5222. im f MW N azi' fi 5 ff f5iE?Q?g.,f1.f7Q?f3f35f32gve L'.,w"g.4Qg?L5lf.i'f ' ffif.'-WK 3s,a,riggygWsf'.,g. m. 'X E A ' wg'm.,7,: gg 'pziiibgiw w H2 W iz. fi , g w Wf3g 5 fTk1f!.f:1'1-UI .Y -:U L3 - ' 3 H5-'f WW -rf .Jw fi x' f Sf 234 'bk f T. 55" f mfw, S7f,.wqf'3,W Q We 3. mx 3 ,g vii. z"Jvp1,..k -kfzikli ' LM , .,s,, 5 -my L. A, s ,. 5 H:-iff! fEwwig5'?1aq5w5f'2 MQ KWW-f X 515 34-.wil-W f2?ZKf ' 7f--f f' . .m,fB' Mg 1 313 Nimf vw,QvLfm.m1lN .11 My -,gm m uh 1, .-1 -s 1,1 wmv, Q -w,.f:.:.,'maz2-if'iw :" wha- 55 , 1:52 NMC. We - 1uar'5Q.?341WJ1 m d' A Q15 f ?yw 'iQ'r fixgflfl I-ffl Sci Q ww iw QL: . .ag5Fxsw2Y .Is Maw2'hs,z1+g0ffw?ffx3+aif- 'Sei 'g!?w.:w- 1, 2.1155 ' lqrlgus M' Rs W2 25? 12 qiiakgifwfv " We H X .. 9 ? 1 Z5 - ag . X S 4 vw jf Mfg? Q:r 1fgW ,fww wf is w55kLQf7 +. g vp -1694, L ,ff . L. E ffawgsf. Q 1 :.- -- .. M ., .3 J - aJgQi5 gw1?gf,w f1m951Yf+ 11 wig? ik EW wg K s uf swim W Y Wi? M31 1 22559 . ' ' ifias Q as B W qygQfe,wf-, ,WM L AQ gg w, ,, .f ' L- ei N ' 'GW?JiW:af,'2i35fi-F 1 93354555 If QQ,-. MSE? . f Wm, .Ww w ' QQ Re fi X fife' Wg? 1 H fWH?:?5:, kf1 iiwggw ?1g+ wgv KWfeEf52WSYfg ?:sQ4,25w1. 4 M ifww. S,mg1Z3i+M ' frimgmwfwegsagf ,,,,-Q Mfgigz. , lg S , 3 45 ffwg bmwggv Jfgggfii iff "W - xg Bw Qghgugislfyg-'4,x3 f w r .Ea " S 54 Q. e "TIPWi6?i52:'f'f5Wif Nw " ?fLa3KQf4'Lv5f3f?Y?5: f" . " f. Q x wwi3'44f'?5?'c'5?s2?QsQfw7Q'1E'?QwiMa-Q LEgQ'3fg5Q55g-A 'fwfigwf K Ji 4, J . . l ,i W"'!gEmi.H5W V . Jw' f. ,gk ,xg 'Kff3,1r3,'vw."'g,ffmL -"ww VFW -!225u?5zw51- f n',s2f'f M, . ' '2,:3.f..ii, y 1' ,Q :2Flg5.h1f1J21263+5!Q-5-frggvrs,xigfig gr,gf'??Q2f7'qim2fii5:'.1iii T511 gwv- ' + f . M ff f L- 5' 2waz3i5LwYwif-9ffL4wfFauf'f:.1.-my-zrw- W. K' W3"Qi5g'e,:,- f- . - ew 5 Wi ?-Wg ,fQW7'wg 141'-:nikki rw WWW X we 2zmfag1:sps.pe ' -Hp zw gf V EW ' --" -' - w. MW f N The High School Parent-Teachefs Association extends congratulations to the class of 1933 and wishes every member further success in any walk of life he or she may choose. OFFICERS H. L. Taylor ...,.... .................... Mrs. A. A. Weber ...... C. I.. Littel .......... Mrs. Jos. Malone .... .. A. F. Fleck ......... COMMITTEE CHAIRMEN Mrs. A. A. Weber ....... Mrs. Geo. Drake ...... Mrs. H. W. Pupke ....... Mrs. J. F. O'Brien .... .... Mrs. J. Dewey Schwarz .... Ernest J. Misfelclt .... H. R. Alpaugh .,..... Geo. J. Rugge Prefidenl Vice-Prexident Vire-Prerideni Serrelary Trearurer Program i Membership Hafpizalixy . ...... Welfar'e Entertainment Fznance Recreation Publirify 5 I I N BEST WLSHLS TO 'LHB CLASS OIF was JFJISCHER 6? SMITH Phone Teaneck 6 7563 Q-Phelps Manor Pharmacq RL 101. M. Devine. Reg. Pbmz, Praprielor. SODA DRUGS CLGARS 416 CEDAR LANE PRESCRIPTIONS CALLED FOR T k N J And F D1 y Ph e Teaneck 7-2334 ' 9 Constcmtme 5 Joe Bd:lGStF1I'l1S HATS FOR EVERY OCCASION GLOVES HOSIERY CANDY ICE CREAM Sportswear LUNCH AND GROCERIES 40 F Palisade Avenue E gl d 38 Forest Avenue T k N -I Compliments Guang Q,cfKiWin9 Complimenzfg of AC0mpliment.r of E 5 KD EMERSON SCHOOL I "D1cK:12f' "Slam PARENT-TEACHERS' MIRIAM, ,STM my G " V HA ASSOCIATION IN ' G "REEvEs1E'f HAFFRI SCHOLZIEU HDITTY X w I N Phone: Teaneck 7-0878 West Englewood Taxi Service Co. fox. SfEc'idl6, Proprieiov' SCHOOL BUSSES AND SPECIAL TRIPS Large Carf for Long Trfipf 'WEST ENGLEWOOD AVE. and STATION STREET WEST ENGLEWOOD TEANECK, NEW JRSEY Compiimemff of COMMODORE TAILOR SHOP Tel. Dumont 4-0553 Teaneck 7-6009 Herman Hagen DIAMONDS WATCHE JEWELRY - REPAIRING Gmduarioin Ringer and Pim Everything In The Optical Line 176 W. ENGLEWOOD AVENUE W. Englewood, N. J. S A Cutlefs Pharmacq, lnc. lDest Englewood at the Station lDest Englewood, N, J. TEL. TEANECK 7-0949 M ' I Alvalh unsllmmellll Cen MAKERS OF QHEMPROPE PAPERJ WALLETS ORIGINATORS OF FAMOUS "VERTEX" FILE POCKETS MAIN OFFICE 8: PLANT PHILADELPHIA, PA. NEW YORK SALESROOM 434 BROADWAY Teaneck 6-87 1 5 Complimenlf of CEDAR LANE BAKERY AND LUNCHROOM Prolbrielor L, Feibel WATCH OUR DAILY SPECIALS 448 Cedar Lane Teaneclc, N. J. Phone Eng. 3-3557 Style Silk shop Specializing in Silky, WdSh Goody, Czzrtizim and H oufelaold Lifzem 34 E. Palisade Avenue ENGLEWOOD, N. Teaneck 6-9022M Cumberland Tropical Fish Hatchery E.WieJl, Proprietor WHOLESALE - RETAIL 572 Cumberland Avenue TEANECK, N. "EAGAN" Englewood Business School Finishing School for College and High School Graduates Special Clnffey For U1zde1'g1'adzmle.r DAY AND NIGHT 15-15-17 WEST PALISADE AVE Phone: ENGLEWOOD, N. Englewood 3-3531 C0772lZ7lj77Z6l7f,f of Woxiiaiils Republican Club Of Teaneek Tel. Teaneck 6-10065 JoHNNiE VVALKER AND His RYTHM KINGS 315 Crestview Place Teaneck, N. Complimeniy of There is no need to Go out of Tea- neck to place Insurance. No Mafier what form of Infumme Pro- zeurion you may deyire. THIS AGENCY IS EQUIPPED lo .rerzfe and advise you in Connection will: il. 0 A0 CLARENCE LOFBERG 790 Palisade Avenue Phone Teaneck 6-8854 Ezfery Known Form of Infuranre Pwoterlion Established 1926 A 53212 I Bii . fi 1-.S ff Q Uri, N l ' ' 5:25. :3':iI-.I 325' 'N " .,,...Z..:..:..,...::,-." KW "" 'TW' "" 5' ' 3 f -2 1' if .... . -5- .1 -sf , ft '-"' 3 "" ,E-' -.1 3. . Q' Z A 2 R' 51 2 E ws f'f1"" ""' K' If l 1' a ,.,,, "" ----- W , '-"' "" f ""' I Phone Hackensack 3-2266 3-2267 A. E. Gillis Co., Inc. PAPER PLATES, TABLE COVERS, NAPKINS, 31-51 Railro CUPS, ETC., FOR ALL OCCASIONS ad Avenue Hackensack, N. J I .I I k F Charles C, Hough Robert G. Hough Tel. Hack. 2-1890 DUMONT Andersorfs Sport Shop STUDIO 251 Main Street Photographs Hackensack, N. J. Afzyzfhifzg - Anywbere - Anytime Telephone: Dumont 4-0870 31-33 Park Avenue Dumont, N. J. Bergen Cozmtylr - LARGEST Sporting Goodf and Bicycle Dealerf FRED N. ANDERSON PIANO INSTRUCTION Classes in Music, Theory and Eartraining Individual Instruction In The Interpretation Of The Instrument. Miss Karen V. Spange Pianist 189 Cherry Lane Teaneck 6-66581 Complimenlr of Home Room No. 313 THE GLOATERS '23 "Snark" Conn "Lem" Feiser "Goo Ga" M. Habel "Connie" jordan "Hundt" Massano "T. B." Snow Qeproduciions bg East Coast Engravers News Building Paterson, N. J. Phone Sherwood 2-3636 Complimefzlf of JOSEPH ZITELLI OLDEST SHOEMAKER IN TOWN 176 West Englewood Avenue West Englewood, N. J. Compliuzefzff of Home Room No. 205 Complimefm of Fred VVa1the1',s Meat Market Trade at the Iliest Enqlewood Market QUALITY SERVICE MODERATE PRICES 210 West Englewood Avenue West Englewood, N. J. "We Aim to Please and- Satisfy Our Customers" T1 ph Prop L I l I3 34 LHKQ KLOEBER 111 We sincerely hope that the readers of The Hi Way will remember these advertisers in their daily needs and wants. QI We aIso want to thank the advertisers and those who have helped us in connection with the advertising for their kind contributions. PAUL ZITELLI, YNGWAR I-IENRIKSEN, Advertising Managers. Compliments to the +hf2DAu - 'Q K, iv Everett-Liebl Printing Co., Inc. 1401 STATION STREET WEST ENGLEWOOD, NEW JERSEY Phone Temzeck 7-2080 A Complete Service Color Wfork Year Boolw az Specially "THE HOUSE OF BETTER PRINTING" PRINTERS OF THE 1931-1932 AND 1933 HI-WAY fd 2? Elie 3 L, W V S, Qs W 1235? an if W, M a e 215 K MQE in 7 Sm :gas .WS lim .aah 3,6515 gieaggix ,M Q- ,Q fm 71 L QL, im w .wr 1 1 :fax K age 1 :xii fill 7 Mi, sw E5Z5?g3'i155QiWliWii?i355251Qg U i''Qgiff5E5Si553?52xis?iiE2?ig? 'L N?gZSfl5f55cE55E52522355597 55 5 ,,f gf , fc ,vii 12755 51525 A ,, M i' if nfl 1, A 21153394 Fiiwiiifffssigsfi22222 K ix s X inf ses: 819' k W 75.25, L4 fm-g'sx2fegig1sgw2 W ii- 55 Q ' , L1- L 51 sf NNE? 5 .ggi 5 REQ Y W . fgjijfiwm Es: Wig K 3 " E W5 Q , z,, 2 '5 E EM ,if 'in tg xx N ME,ki Qs? Q sf EERE i 1551 5,3515 Q g ' 3335 3 N gk Sm ,sf Q wwf if2?i5ie2a55e95giIg5ifi3 f s, L, La +15 ii2g?2k5!?4g,, 53122951352 5 uiigiilifigifygigig -wx fsmggf my-A Qiffiiiigzgifigifvgifgisfi -wx-giwzaxgizk W ,Q ,Ew Q 1 ,ss , -5352351123355 W-M Qgis-FQ--Qfxvgax faiggi - L' QQYY f HA ii5KQ2'i5iif??2ai wi? AW, ,, , .. Wfivisxxl SM ' mm, , mfi2+g'24gggwgQ-fm Niue .-fvl 4513? swf-MissaM23 13539 S91 'Q " P3 5 5 i 121, :'i'YfNi?af5fE if E53 . LAS ,wi --sNmS'w,, vg,.fM,, 5 ,npiqaw Q .va fs -in gg 12fi5y,:Q'g,IS5-Eli?51559, E nk 5i5+44k2g1q5?45iQfREgQg -U up Swae ms ,Xffg,i3,,, , S3 ,gfggifa iw iTfw545h5w3m 555 s is K if E2 was wi 1.2 5 5.2. U- X v 3 an iwgg2Gqf5ss:g3ffv53Q'g2 ,g,gU?Qgg2,W55gfSi2x fliaz I- fi? 5 it K fe 5: ,Q-swsQ,f:5mifffzQQ4g2 fgssmgf X-if 5 A WW may igze-if gf zu: 'S-Lm2,p1,23fW1f.,W sg X if 5 fqzfysi ..fiif:gi5kg,fs3is', S fig Aw Ssnskxgxsggisix 5 www 51 ,I 1, 'A ' EJ ' gmwms VESA A 5- i sa ... 9,5 EQ gym .... .5 .,,, . , 1 sg g is JHHWQEQ N 1, Aw we-' 5 :f ww fm 1 f 33513 .. , 5 -" X -i' A iwifiew Q Q- 955fiEQ!2EaaiewszEQQ5E3 -dw Iii Missffsgliimggi Q aw f X yWxL gg? E k5qs3ii?giizL3,1,,Si KQgfSWH?5i?5fg me 41 'Ei gglffiws. Q-ici. 6 iwgfs, keimsiizgzgigk E5322f5S5i?QeaEis22?2si2aig2gegg,Eg Q 457 QE: My ix jfmgqekgx, , wiW19q56!vE5sg5s1xf.!5,m t 3Q3,QSi5ZExgigigiieiiiliiiliigk-gf ,Igyf2:Hf:ff1Qfaigsf5f1MEQQS I, V ,Simfawffgf+is5f3u5 W . mfw5ff5M,g::5gEx wwmtggi Qgghqimf ,QQ v, mm ,Ass fwmm H+ MH-lazty' A 5, Lg: S awww 2. , 51225 Eifggimgz wi-ffllibfkfii igf, 1. 5 -ml ,..?,,,,,,.K. C ,, 5 - Q5,w1,,,g21ggg1TEf gggE55i55??k52'HL 'Zff?agg:as!wa,fam,gz J '- -. 3 f KA. ,Q 5 1 agf gfikiw Qiqsezq-H5hgX,E.w2gh5gE.g15312ffgz5g3 gvgggfnz-3?3.5i2imw3Qs f ff I fi uma K W 3355 Q Q -mf Ns! X52Wi5fi95Vi'9L5ii5?i5'3ii-5 D31 55A552?p"?'?1!ii?3H3fiEfEfiiii?i'Vlfsiii HQ.2222if12wefiiiikiimviif QQ? WffWQsieiigiigikkssniiywiiagi f- ffisfwszfL.1sx.,f-X159 J A waw, , , ,L ,,.A,.. ?2K5H5g92:gsgg2ggggqg1gfqggiiigfifigggifvkiaa1meWsgiflfiswlai-wmv? '54 mai . 5wissmfQziiafafggeizfiff bf-S zgW+,,-Wggwgggsgggsi fra 539522 ef. ls ,wk ,W fizwg-Fifi? . ,wsigif if Z 51:12fkmfwfwff , M ,f,. , 5 xH ef 2f?i'i2Q?a!WrK!wgAfa Af, sv,.1s,,,x Z ,X ,Aw JS f Q- K 2i1E'??1W+'EQ53 f??:f,55K5sc3i?fEiigi5'h5 K S K E ,wg xg? Mu? Sr my-W E, iq EEEE ew M fx , im Wifiiiixigliiwggis,-192522 :wa :gina X Q Q9 fffsgfiggseii?122:wafeifxl?gm5 W ,,.,,, ,Q 1 - W S f -W ,ww N xy . .i,g5wWsiL,:jw5g.s I - I - ,M ,.fsQ,1,4zQ.,1. QQ2i,1f,X,L5g.Q ,Y M. af wk gg.,?af!2f2ta4Qewfeggg:f E'+fjif+5lg,igw,22g5L ef ,283 Wil vat fymik -,,.W,?gybI ,5,,-' 1fq1:f:zf: ff Mzhfwig W -f'f1WfQ1if?hi,1ib1a1gg?,NE w mf f ' 8 ,wfliffw W K V wa H , 1-, ' . fggwwg wif?ffi?w5+'iT2f21?12'.sf-A Z EU, Ui fHm?7?gi5fi-'Ju 5 I 5,2 5? 15 5 -Wwmw mmW,gm: 416, A f9Qw,215,A1z,:!5g.xf13,5535 2? WE! if Q, New ami: .gf gs' my es .imfwy iigimii hx EQ' Tsai' w 222222332 a f f W- is jg Q qw, W ,Q-mf -my ix Wwwww , ",'gU?l?3 gf i 156 gigs! ff QE RWE sk 5 5153232 Q' R 5?fEQiE5Fik5iQfws'5?QW? I5 W H ff efiilgiaklkff ,I ,MEM vgfhigisih Wil? kiwi Q WEE Hg ,sgggkglqi ?aii.E, ggxx5Y51 iifggbigqgq 1 wwwwww pl-s'6,.m3f,,:. bib EL, si fig kiaxiifeaf, - figwsggzrflfsgiswikix fxi1iQgWfQa'z5 2 QyftfgggqgiisgiKgs15?fQiiaxi,55f5egg1g523Q, f ,H ggiix 5, '52 42155 Q91 is 'ig 'Mil E35 25225 552 f 1 f m H KU sgxfiggx 2 21??Qiaf5 - ifwllwf 7-1f-svJ!1.7gz- gg 5Lieifgqgilgszff,Lfgx25,5g:msz,ffziizgfgg-V - Aaiigb 1ig5.mf21iiy1g,g3ugg2zgggp,!g,gKE,,,Qg fm M1 Em s w H, wf55'f'p niqixliisigfex qfiuwz exam 1 if ilsiiiixvsx Kiwis K ,gs wwffmfii Q, A K , , . ,L , we rm -L fffqw-fQ , , E1N..M--fzspstf U, z.,,,,Q5 i 'K H5355 353957-F79fxs'sfffi"Wm 555333WEEE?af2W2g3g25Lf5E?gPfj3gw255522605225 me 5, fl We . gif Egg -ms-,GK s ' 2 -'2,f2q,isg5iJiggfS'fg5? -53-9 gsm gfkgfmglwng ,Qi ,wxg 553931 '?2K,l3ff,i5s2Zf3fQQwKwQfHIavifmwggggagggggifgm iw'wfvs35i9g54111f2?'ef?'-QWw WP Q , :mf gk Q ws, 3515528233'fmfsiigmfkigilgs asm eww se gf,sg,gg:i.-W f5Hf2w15?1i11EiKifieffiffi?swieffw 2225222225 my M ,sw W' 1' was mmims .fn , - , . --.ww Lmefww ww farm r5i?55Q5iS553VuT2gaiikiZs??5W'i?5?i5?ki'55 fiiifixfi' we year 71,1 .2 W X , ' Qi, 1. la: sim wif zffifwffwsii fiififfiuim W ww iq im 1 fi fxfiig-Q, 1 2 sg, Q swag: kia ff - : :V ffm: wi 1 MSW. fu A--LK, gi qw. - .U m m ZX f 'L nifieeiiggfxggsix -Ioikgmz-Q1ggwif1k:.ft,.f-,ay ,fm 51154 V -Qs 'fszgiiimzfxzggwgizfgwezsf,-we 2525 fkafgaszgswg 335,53 asm Li' 54 Qld lm W - is g,5EQZQgi5W2g1f 5 m f s xi' iss 2fxwiL12EYf'f . --Qigimi K 7 Y 1 ,Wg gf , iw fm 4, m v ,Z 1 T X Kiliz? ,g5skfs:f,2f!5.fLs Sy- w"?2aLs1,11y,-v 55252 4' 5 it PMI fffssa es S V ' Lim g. ke, K nl K Q , .2 5 view Kim -xx Lv, Les,Lfj1, Nw ,M n K K H, 'xx Stix I 5 5? K F f' -fb -4 If fx VT :i3S?gg25E!sS55EEv91 5 M' 5 - 5-Qi: 5 Ni. 'AFL ' m,p..,,.. ,Aw s gmijif ggsiggm- Lli5.fswgf'sUlf'm,w k5,,,W,,,,MRS,.MW-1'f-sas:1,,, X --f- fm, ,Q .f .rw g.,,,,x,.,was- M,:1,,.Mf,m if zgfwf3+Q aQ3k5,psAfg:5 s Q1'm4J,gfi+Qfvmvagsfg-fffsf K V652 2 2 f Wk ,JV 2' 2: f2KL!1"5'Wf ,m,,1,,,Q,,W,: i Zi ,I ,., A , Q5'sf':525fi4.s?'Ii 2555?5ffQ2gf5gQ'Q5gQ5W, Nw 'fu' 'wwf :W -we 4, ix 1" .. ,J ,N QQQSESQLQQQEQQQ5 Q' ss1Z'2i?m?Ef3 x 54,fmgfe,:LQzf,5mgfK5a fun .1 . ,.., siswqffq?-1'lawzixz ,img vim. 'mf' fl Q ' W- L FWZ :,iwa-Wipfzgigsqsffs Sim-s,gE2wifm 5,Q5gfsgigiasgizwigliiiss ggi S53 M m1,s,f,. . V -. J, Jig, 5, 'sgirfiw mwcwm, an, ,my 'ii .,M- WSE' ,ms-3,ewf2f. EQQYQQ55 gig, g22Q3se,ffa2'gp 5 xg. -9232 kg -wx H is fsfamw Nix! ' 2' 'fisi'iii1iff43iiQS22i5EZE?if:f5?I'i5i5f?i?QiWT?3iifgQg,,gg WSW .. he 2 4 '-vim! 13: -- ff 4 Sggffsiawfzxxghfagsiis if K fs ,,M1146ff'ff??"Zf4f H , K S51 A L, 2 if vin? - f fJLiif5! Q V-ifiyfff'-V' QA5g:f?2?Q5f5H2m1iQE+? Wit. s MWA: M S lea 2,12i!TEQL,,gei2:fqhfffm+g ' ' '.:'X27ii521f' fv555?9X53i S93 my 1922 wfews ex SW Mk ,s 53,4 X 'N Tis:'isi?55f355?z52E55i?!?f9 a Nm ,ffm-Uivzziiff ' V :Z J ' E. Zfisgfswgs, zsi Ex M, . ,J - my - ez! nf pl 3 IQ: : sl2'M1wsfm.'.wswes.w Lf,fw,1fx ....,, g,,,,LifLV.Lkqi,,sii 3 E. mfsqi, .55-g-1,1 . ,,.. I Ls, SSW!-iffsA?WfQ4w?5Hcffwqs,,s1,Magis? 'W A QA. nf, A af-M-mf pg . L.: Wim 532 gigiga-Zsa.4sL1gg51f:VI 51231 ,L ,M ms' ,I KgWww2qfA,qz5zWsg5Mz asggfbz,24,2111s53z:53wgLg5gg1se9gg2 M33 W, , Xa, 1. ., i 1 sn Ll' A 3l'4!V!!25gQ5Z-31 f5,gsL5Z?z152z73+z!EagffgS5?dl fs,m.L ,.,,,xL M ---- lm WMWMMM i 1aij4,2lg,4'gmQ , ,W Va 5 vga . We ew fQfF3em55S??sx2fsz2f2f" 2+ fm it iQi5v,.1.g1 , ' S'Yfv,1"i L:,9,1s'gg 'X' ,f ?seizmEiKg:i2i?EsggvzQsv?2fQ5rQiwiW fn, gf W, , ,W,L,:,kq, www .x,15R,,gtf,,. ,,,,,.fg,q,L rw, ,, , sQ32fs31sfs1fzfgim2f2muaz,3ggg,i -sw 73 VU' 'igr?311,Lf E351 5 Q55 E4 QKZWK, mnlsiwxkfwsfwgfgigagg wwf QEQTEEEZEE ggmfi' 2 -'Q L- lwsgsfi K me W, ifwxigsz, ,siifsi ,wf.1,Ls,:1ww A sl- mfieffxswfQMwEi5?ssiQ5f-I Www ,s 5 ,Q a1.sf,1.x,,:nu Ah L, .mfg!amifi'ffxf-m.gfzagggmeffga 1 E?k,4f,,'g f4it, f V3 fx ,Al ,M's,,x-QM mi z.,,,i,L , gl gusqg , ,fiks4s.5fs'sw L 1L5frQ,E1af'-Q 55 Xe ,N K m,4w,,,q:fs,1', 45 2 Eff me wil - ,, vi Sxix' ax 'ki' '? f-K-f mggwwfsi sex mi Q! f'f '-if1i:S1:Zfn2fiiii2m2awiwlgwiikff-ZiQ' 2 215' H 'Etgim-Qzssigssl 15,5559 gg 9 :kgwf 22 S31 L Jw W gg- , , ,M HQ, iii, 21555555 52 ggigigwfifygs , xgxmixsgi g, wv:Q5f2v' SEJWW W fx ' wsffmmf- .mv?X1B1:sQi:.xw K X mi -Wwmsgfvsxfwf-M, MJ! f W TSQQYSQQZ"i3iE?5iJEg2gyEiQZ+sTla nk? ffxflxfffgfw' Swans a s sx ,..mf:wf w 2 2 Q-5 3--,g-fFQQ1.i1"E,3S5 ,ii sm ,gn fa N, is www, S S f -is Sl .5 Hz im . rf M I .-,. , 'lg 3213? ffiiiismi xfgwg 51:2 E, E X wwww Q232!HEfQsifi2ifif25iiis ,. A A , M5 H 'xeigfggifg-wgwfifsl A 7151 wwww y s Km X mi , i6ifi?'252s:f!se+6 HsfS1sfLggsxgixfg WWW Mfiszffng .aw :fEw3mmQ. ,sgigigu . 1,:gE,?E?QE3zi3Qii?4ii5lsf5,g5 -W .2Vaif5gs:eea212s:f?ss3g2EQi2 W? .. ,- in -iaiasi ifmfagfeei 7 lm iw K 2 xv gg, gf wx N, 2 ,sw ai: fig ex 525 V- f m, iliitxzskf K , :ss ifa2QRE4?i,pg5 mf' F' X-B' QL W ,isxiiigiagfgigggigg gm 'Q max s '5 l Hfkmszfwfzg ew? fwgmms Vg 0 ,K , iii f'WHii?s52E'i5'1 Lsiszf WVU' 2 ii . ,Q X Vi :K gi 45 5? :K-.. :fr ' , 1' Taz. ' f2"fE2fiQ5,1'5 ?'-fikfmf' " 'I 'Ai Mmewm .' kk. ,,. ,K . 1 K, . E. V ifiieqj ,S '-:S-5 . s' -152, ,,,,:..w',: e ff Y' K 4, xgx, ., .pk ., ,. f ,pf ' is 9, XQQQLQQ-'kiasfeqiesliisg D, fm 3 E A .qv esggifgggi if ,,gzsfzQ ggi 'wk msn 4 Sw 9552imfiiiiiifixiasialik Mwziiifiiftifge- wifgkifhfiiiifgfli'-si L,2,gg,i1,,.Q35iigggL1 af mf -milk ' -15,QLm.:,,iX ig Kwggnygfcwsn ,Kiwi-,msga I .-i5wHEf3H52Sf55 -fm gfgigggggdxazfiegg K 'a .Hlf,w,-.swgfiy :Ls i,5?2S5,1d?5f5'g?3?5i Qfiili' 5 92' ,Q if WIEW' 5g 2-as L+gf'Q,,gi1a, f 951 25 Yeazwf. sw - QQEHQTZE W 4 5593533 xii Q ..,.. f Qgksmami ki bgigivgx s 5. .PSS E 23 - L , wmg , gwmwww awivi1A!sfSieH2seav'swM 2291? QA si? 1.f2Ai24,. we T552 13551 H1,3l.2'ki,iW Y ,W W mf: 1 , f fi gash Q, EEN ff vs A HE X 251 TEWQQQ, US N li f- ig, i Q Ak , i3?i!ifg2QiiiK?'u A' is I X3 Q nfs QQQQQL Wk? Q? A Qmfilg azwxf,552Zf!ig?geg5iggi?5ia " ' f iaywim Q lW5s"ii+: L Eskfmiiizwsigggg W5 Lew q M mm A,-K -1-Fw Q55 u21gg2wf73Lg?giwg ' A M K ,wi was , eff L3 W, Qwg xi? K K 3 Wi was 35,552 ss ihwlg Xfxwmi Sf mfg mx V 51 mm, We N- L 5V15gii5255ii5f 1555 QL" qs www 1 Y W V K rx, ,S W I Y x YL l1 1fi2fQ2 i2fL!gigfK9 g g if .itiqw L32e"E5efilfci1'?YiWligigiigggigfifiigilg K fx, K 1523 52? 4 E s V , . ,3 , . .Q E x, fptp f' 51 'vp Q sw Ks L S 'KE :i,f2:: , , ,f e f x i ify 5 xg ' fr-wr Q , VW? Wifi 51isQi'fi G ,,--, Q 1 .L G IL N q- fgm im gi IE if M I :XF Y, 'j e eg 4 g,?xsr.fgs. :f : Q ,wqy X mi X ' M, ,1 is L' ' 55? 9 if I 355' : 4 :nfl . gQ?F A 'i-. is : f-:e"'- "' Q22 s wif Wi fs Wm K - 5 Lggigifkigy ' z Eg Q sig? gk g i g s 4 RJ SN N fa 6 M T'iff,2K?1 if?2E2f'Hf1'5 L, KM ,ffl N Wi K: mf ,Isp fm Q X M1155 K . gpm 55 ,W S, S Q my K X , M .Nw ,L Q- ,mm ,, Kg XX Qlw Si m i f 11 pw ,M X Q S Um ggfi fi i f KK ' f ,K kg, :gf z in ffQ,,Q,.. nl gg K H 1 gigiwxff fi w ww 62 inf 5ZS?5Qii!,,f sl sx r'-sw ,Q H 55 QM 5 2 fm ,5 emma ng 5, N ,W 3 Us W , wt ssif X, U QsdffxmEffmfasfikrffffgk KU 9 if s vggfgwmm 5 KK' sxiv fmf s px , gym F ,hw r X, 11655 mpgs, ,,xs5U,Kx X Sw 5 z B W ,Pkg 5,i',51sgigs,VL W 22 X EW Wm Hf'f5,fwx,l sf 4 s s mf mg if Q W X ,Q L,'ssws5f,m 13 ,aiffpffw gx 5qiExQEs2e,gs5E:gm 13571423 kiss, -,f' ,law Q32-15924355 M2127 gm., .- -v -ffimziw ,.m:fs:11M s uf, I :W N A N .lf . .1, M , .W f 1 53 3 Mfiw WMS? '2 5 X Q ,Q X Us 1 ,W fsggwLmWg,,WfB B A A f, y 6 f, sf i , Y ,,z5'fT5wW.i?Y-,f z52Q52fSsfg255ggfw5f? H if mx5iws"iw -ak ,ffjii If Z. Q fimiieisgef 5255-Q-W2 gsff222i2a22?ggsgggg22 U M Q 4' sw. va 12 XEN wfwilki Q5 SLLKQW-W' QQfWi1f55Q5ig2sQ5Qs?ii1f'A ff! uiihgiiagv' :s.ff,V.5 J: K , -imlffxzisizgfpz, 5 gk Q Ja? Q 5532? , fmubfs W5srfsiffizfw-mizizw 5 si? EZSEWzggfgzgmzgfmggeww -1 xgw'-ii+-wwai ,ymy l M55 Q, Km S gg f ff ff Q K fm 2 A W Wm Lwgmk ' fi i X 'fig M5 M51 ,wmwm Q-'Z' 'ff im5mg,g.gL ii45'fEi3'?sf1Zggmew -4 Z., M KWWMmw Six T2 N ,U X mug? R252ngfagiiigigigi3gf,42kviZ5aLQbKkg51gai43QQEg1aigQ A555 gi g .,,1,,f A 4 wwf. M5 S? rfmgw Miqszia Y 5 2 sffiw EM? Qg5mlg3g?f??f3af?g1 if 3525? TW H 9 as 59, Mt, ' A 'ff ww me 3 , A, nw vm at W M, ausJwfsJsQ-fs fW'xf2 all ,f2ss1f,Wf, Q325fsfAQvifxifiwisfiiigz Mi Xgiisghrif ?fw3 f ewsgi' Ssijmw Qeggmygi Qi 1 X X X X M4235 N fls3??i?f5fif?1?gFH2E25!wEf5i H2?5f 3 gf?wf22 f23qsf?im'i25?Eg igigsrfkf- if A Mi -.giki 335 Mw?NMgw 3 h?2ngEg,,, H:5mfS xi X I -Ei A K, Ji 5 s 'YT Q35 KES S5 3 mga Ei 8 u Eg U 5 922 if fix' sa 2' 21525221 E ESP 4 Q ii gig 555 fiiiiggigw iTQfitQ9i'2i'fii?Qr-'59 iw ..., ., .,.,. Us ' 2, ga ge 351552226 5i55wi3!2zi23 W mgfmifzggigfef A Ziikgigkgnig 2 MM Mgiim M525 Wah 2355? 5 as-QSEEWSE 5i3Q'xfs"'f wg 55 gm! WF r X55 8,55 ,lm 5 A 22 Wm ,,.. , A Lv ' iz ' f M XkX-' ,Sy l ' 'n ik 4 EA in ZH- fi VVQWBEY A lf L ., fy--L27 iikgwzff 1 I '- " jj " EQQPWLQTMW mmqgl . K A' js 3512555255 ' mm wgzgigzigjfz ,495 S f-f gg EE Sifcesifivf' xx! , , jf szgfky. Ries LW' 'fgigsgiiigilgig wg? ,Q Q ES K Wsfl 25551593 355255 rl k,m7,,- ug, Ef1f2Qii?sSf5f,fiFiEfEEi5 'Qu Siqiilssq 54? wg .wg w , ,. 5 5 sig gg H A52 ig , 3Ag ijE5 kv f 2. j 1 gy, if Wm Af as Qs . A Y gigs , W-ff i f 5525? -1 ffwf wh 555- ,MS QMWWM Eli Q i l WM Eggs? e , WMM 55,9 3 Qs gig . 1553 inf 3? ggi f A , A ,Eg ,Af 3 ggi K 2 M 252 We 5 5 5Eg 2El?5g3 ,,.. X , Q Eggs? ' S 553595 M 5 ,?g?sQ2sQ ww 53 -Mm X A. lg? WX S553 B5 Ki Ei M55 is I 52522 . f me i s iilflfl ,w K, .,,,., 22325266 W Q, , ff ,fn ,V Y ,, fy, We T 83,55 '1 .nm Miafihff -4 2 f'-fy' A . . Wie " E -. fiif' fi' X Mu Q sw :gi EW . mise, , U1 , Q '55 5 is . sppsa A -4 w e 'f i we f 22512 ig , 5 iii' ,lim gisggzlzf ww Nmgygm-:: we-'rx-ggi-,li B55,"H,3, "sag X Q E E? 5 K ' iq! il X . if K a W iiiigijiiiiis Ek U fi 553. 2 -L,g,:1WQ-fligzMsiks ff e 5 S 'WEZW A xv k,,.i A fgfgw, ,,a,R.g5k Wigfigiys ggisfiii wk X -A is Q ' WW Mfgww L Xi Eg'2ff3Qa22iE5 :ily A 'HEX is , A 1 5 giiggmiis s R Xa A'sz4ww,3iax Magi - 1 , s, m vw if?" w 2iwfs9 -ww L Ji. wife? waz? R ,, 5532 3 1 ,W 5,5 .A gwmfizn, LUX fv ml? W is 5' 2 fx A . . U! 5535 . 1! s 5 , x, , 1 1,i??1gQ iw S W1 Ht, G vi 2 is 5 f H 9,3 V: 553, , ' i MP! 5, E 55325 Mix ,arg 5 5 Eliggiegg Qi! Tmggskxg SH xQQiE,!gEEs ,ww 2wrL5ii2 SK! Fx, ssl 355 5 5 115, Wzg!ffsaigaisai 5,ss,,,i1,1g,L ,lm T535 Q QWXEEESHE QQ Emir ,aw Q s ,, ,gi 5. 4252555 I3 Tiki giigiwg iilfssaiii' QW W KW. ,. M 4 iw ,S . eigiaf s!5v mx M: fikzf sk K- 4 , f Mgiiiligg gif Eu ggg4L.,Q -fl wx 5.3 X1 4, 55 ' 5 5' 5arsANQd?Ei5gsfiqf?i5!5fffsg2g5Q,f mzqgfig f .. H Q 5. Qgmggiaglxfggg iii fZ.wmf'2 Yfffi-Hmm 535 fu 2 E 59-15. la Y ze! M5521 ,f ,X rfxbx Swiss ,L A. ,,,j23la?-f,K-frefasf wgiaggfisgzigffx hw- Lk 6, 5 xii fi? -Wg ga Es g in .Asf fm, K ifwfp iff 3 fx K, gn JQ fa , yn V53 Lf5g2s,qgiiiP,ezw,-gen +2255 fieaiigf M26 ,ww Q Liv- S fi?-sf? we ,Q WA ff z f4s3L,s,X W. xx, WMM , iw, ww '5 ni -y 23121551 5SL:af2EzEE23A.L mam K as -ww, -saw , f i 5 X fi, vga! if! S635 m, H , 4 sl 32351 5 is Eff W-, gg! ii 1 5 W 522553 35153511 25252 wiig is 5 it 535: BE, Qi mm 555 7 WS L fig 14 ug5,iz1gigA.s:. My in i 7.5: 5541, . QMM! A f 7 Nr wmwmwwwwf NWA' Wir 5 wg fx sg 5 Q Km ff 55 2' xEXqs'?uwQg5 mi ,W KSQQKJSQEK Sf aE'sQ2m2 iw Sings 93 as my aww W, L fi iefqqw A 51,RfKz?5E3g? IYSQSIZ m. ww gmw iw S ks 49520 S A 122225 B W L 4 Q, , Q as Ki iw K3gjg,x12f1Q3g15ZEiQiYi?EiH5? x W a 4, gg i Ei4if5'gQ 3 5 U s g ,X 5 WIS f'1fM,s iff if :NE wa ig 3355 bail 5? Qf , f Q'?Si'fieiSziK ei? 'I '-iafffksm A Wil A f was s I ,ffffwbsav X giieif V 5911, jg ig W W MWYE 34 Q K Q fs dk LEEIXHWQ ' A flanm,,,,,1 , ,11-mjwls ,W 5 2 73125 X Aigayiigaii i Mi?" - www? Mifgif X w .giiafwi W 2, 'M ,ZEHQQYQT1 we fgsmqji fig ff gX WW 92112555 25 wg mSs,7z?Q5 , wg New M . ' E v jisiikgin 52 wav QW WTGSFZQ N ms 5 X ai Wu M Wgiigiffixfaiiiigiiifi if 5 - s kai ?w:"yfsssX , HH., 137 3 xv, 8 xg ,Chg qi sv x f 'mi 5 ui f43i?2l3f3 I xi 5 KE Z 5 S5 sw , 4 X 5z'9s1,lwx'W5i5i, sf ig ,S gin gn 'Q Sffwglhieizgsx 5 Ligffaiiiiik m.!,gM X Y, ,W SU K, . - I -. 1, Q . ?:1g,s5w " :fx fn ,m - aiigygg Eff s ,him we W, .Li ,, zimaffiigfifhiiffrg, iisiziwgifif K, L, M f3?35f53g3?hi Elwggfiggigigiwpfggfi, QKQSEQQEYKEQ S r 5 mm, W ,,..gsf,K , Jzgfyiifwf . --1 if lf? gQfg.gm,3zi,A fksfzigiiliw Esfizwsgi - , 1 5, F x ,W.,. iw gg :.:f g.gig:-5 X 1195, E VN, . L , . ,ww ffew. ig.: iw , aegg, wx S A W , ., . ww w fazf xslff - " , M3 5 A Q1 'QM -fgmgf Vw 1 M my 'wufgg ,fsgy .WM W5 Lg .za vi ,,, ng E 5 5ws?f1V3?2 ffaabwlhu iwggswg iw Q5 sow- ai wi ff M 5 will ,, W, . ' 235: - ggw QM ,Ki . ff X xxx iiiii'12gfiEa5Sh 'P ,452 QW Sf if gm 1- - '5P5?ef?f9'ia13',5f ,. g JQEW sgegigti K X WEE X 1 E fi X, .9 2, I ,5 M Srgieigsgffiiiafiif gm W vigzsw, fm, , fs I. i ff il Im fy g iiiiieiiz :Sf is 53 2? S ii 2' ,,,g!3fQ,l, s rgififggi s, eww we A im W ,., . If , wx w S, K E ie! wi QA ww iiL5:M51U v 5 Bald ws ESQWE iiggsizgziksveiilf 531333 Q5 ,Q SKSQM 51655 S 55549 in 'fskgwi 23 'sigqegggg K EF fri. MQ,,.r4m .,, . ex .Vp . Q A , , U umxi, 2 3, If mwgwx E,gWggsfQA W M 1, EQFBV f sw E5 ,ii QQ 395519551 s,?g5g?5?g, W su H! X I 53 5 ESS -Bw , 5152 mei ilEis Eg g 3W kk? H 49 Jia s 5 2 5 Hi ,vi W 5? ff gs s 5 . 1 1, 'f gqisigg wig . 35 sim! m 5.15 fqk Qifiiw, NIS QQ 'ESQ S iw 3555322433 593 E H ,K is yliii K Wi . EM M. x 2 ,A is 'Vi M Q fw 2 ff g gli A is A L Q 2 I3 www Q51 E if.: -1-K n 2 - -' g 5g,isg:ig,m?f 3 I E 'iEfEiQ!gSKg'K15'Y 5 imp X Q If 5 fry- vm. . , 5 .K if 2 gsm2QgiQ L - ' 'S i2'iagiXQei5ZfQ54s1i ' ff . he M957 wg? qgfqssigmfwi-rsg???55gk , 5, W? ,R 5,-.ff 'Q :Q fm Q Ln 25 11? Ii K m . . " ,.,, . s M. Y?" :ss Wsgwklg-aiiZ'2f1 BP 35255552 sixfgigifgfi Wxigswiiziaig MF gr sz ,fx Am I few W, -2 s KW? 4 V, ,gm an M sa -552152, we, .fm xsgg-1sE1e,gsYm3x,4,4 T: ws 4 SY fit? -V Qgwigkgiazgii Lis 1 . .x,., , .sgfy-ssswii, 361 -s 'Hu .Q 3 is zg ixieigif- WWA f Mn X 3: imif .SL ' :z JM 7 Wmi a:fmaa4...,...,, -ggsw.,.,,s:. fer-ff 1+ si KE? 2 Fw 'Q f hs. , im if A' 5353, 1146 X: LL kk kms, 5 1 w Q .fQ55slf, 1 255552 9 :ex gi ' 'QEKKKEQEZ M Ui!! X XQQQK iii? , Qs 122352353 S N Q, Si, ,Kg Ww l a ss X 4- ' mmmwwg mx 552215255 H1 A5 xii, ig? fnwz, E Wg, gm, i U2 Wg 1 XX X 5, E Wifi Z s -U 81,5 5 3 Eff k,:37iie,,1si?E1g2fQi5 A NM X-522515249 mfr?-Ln5lgfal5,isx1gm5,gk QE k-h' A .. Y ,, ,L If 155 ?'sf"W3M SQQGQLPK, 6 ,, 1 fi 55 , f4ismgsQ2, iw Jig . Liss! 5?,i5?gf2iQf1i5zig21gQQfEs4gf Lf Qs 4555 fix fi a we g q 554, 551 , X2 J THE Qtek Ag ' Sm EEE?" 122 if Riga 25325333 xi 5. f EY ww? el if kms? 515 A A . fm Siijfigqla EES sh! 55 u S1 ,X . 25 si ilifigs E' lf, . sig! Q5 J? iv? gf K QQ 232' M 3, l Jw K . 225353 gg 5 23 5350 Q Kimi 'WS Mfg? J ,iagggzgz ,lr i S5291,giggailgggiffigiigig g v gifs WEE , Q 55,5 slag f g W h m25f'K11sgg22fiis52SEL I ,W WWMWMRW nsgffiglqgqgiffifjfi Wh ,ggeif fifv Szegmgssgg H kg! K 2436 gm, z EWEMIM NEW iw s X IEEE Eiga T' sf 152,45 SE 5 hyd K- -N-'Hl2ffgyg93?g5 gr sig J 5 si SQ, Q F . ,giiiiiiigggg i sm QE Wwwwg 9225? i w s . 5 m,1iisii53h 'E,q? DU sf 252 ww fi gi , ME 295: ii wa LA 555 5 iz? 6 K s 5 :if fs if 5 ' Fi 5 , gi is ff? wa 123252535 . sas, ,W 1129255 K S S 35 5 sa E Kfiagigiiiiiii ,pi 5 Q P31 Ex E? SA M If w Eel? M ggi ? Lllsig i XR? 2 K r K SLS! Egg Q M ..x, 5 Ex f5fwtS?f 5 s. "Qf'ffg22Egi2?ff2ai2 m gm Egigggfiigfggfg W ,, . 5 353522, EE E Siem MSM M! New gg s ug, ei 333352262 iasffwl MQ Zigi EW' Q9 Xgsj 5.2 X5- E . ' ,il s ,H if i Elf sg . E Lk.. 5 Q15 E 5 ef, I A Sei, was W, 'wif M 1 gk, 25, 5 EQW5 M LEE? 5 5 QQ: my gfieiwg' 5457553 f xx 32212521 mf ,X- 'fm ' WW W2 :Efesiv Emi? V gli sa 7 ' S fm F 2 X? fs V sm s 1 2 322555 5 VR T 223351 ffiffiiiww 3 1155: fa QgkgkmEq1EQee'sKsff?s4 six Jig? ,Wm X? fww 522 gn Ki aw, Maw Q, f 9 vmiirs i 1 2i ,i2zgaeg1afg Q Q W 2 Q ms Q 52 l'Iff,-Wei H528 fi2Ssf5if55iwgm 5 i ggfetQ?gfgzsQggf , A :WwLff'w1a5si wwffsflgfefiixswzawxf- 1, sw an Sim.L,3q,X,gmm-n, ,W A 5 S5wes442Iaf2z,5fQi52,qg5ggg:max , k WifiS?2Qgigiiisiiiifyfiffewfkyi 6QWZ?s3f5 W . .. XX,X-A , WHS 'i fWaQigf V 535ii'1afE?1W fem f :sei-ii-!1,f'g43iH Ki -55' s9f'Hfa:2x1,53sQfXs33':'K z my , A i f an r w- -Igwyim-e2g,. k 5 ,+Jf?5f2iWQgQ5,g25QhL2QQg2:a23z:Q"z23wkviigffiiaglegwgmglaz A -. 7, L gyvfmf -f " - wg- .iseyiwwfw 252,-'S,w,gjj5iw7M A fE45f?13q3"iiiQi5i527aSi ' f Qnifwggggssigiswsgxf ge Q QQQQQQFQQQWWWQQ Sm W Q4 x T Q W L ii fmggfiv BK ll? 75 1 5 -X,,W , !E5z2f2asffQE3sim5f?iL'MaLff - .E-mv Q55 ' ,-QKVLQ 35235 Kfwsgfg W fgv A 3, 5qfsf'sf?:M?gl -V ,, . ggf sw, 5,1 imiyfcwm Q.2ff ggf2 SgQa2emg2aqsg wi , i L, aRff aai?a 2Qiivfz?lgwssQ f Wififffs wr .W eb 5 4, Qi 522245121 Umwwww R, , X, ,Q A2 gi .sffgivfiiig if ' T aw? ffm '-W! if veg: ,252 V+ '7 , i,W,,,g,,L ,SS Mgfgi ftiigmgg ' 'Y g' 2i52Fi?f24??f3li55KZ3u f1fa5,:fg?1f4!'Qiiliswgigi-vs?!S5?gqQ5554525 ' L3 'AK f'kigffg,wA12w 2 Mvia ii sp. -fsmmsz. Q "qi QW, qw ew Y, ww QQEW In wsifi2fffffLQ?Sfffi:f A fs-W Q X sv fffwf-w?i51!if,w,A 1 iglklsgfggfwiisfffxfgwg!2QL1?Qggw if iw P.. Lf Yfffk "fV91QF1iQ if aQisf2e2F2T5?ff?2 samfsfw 1 1 S' xzg 7 f Wikis? YMEQWSLQ' ggwgigmg 531 me 1 K' fI:iZA-imgif 22553 'Y 3 K A 5 !"if5ig55gf i?55:ii?5!i W F V38 Iwpmzwkfhd Q!2,.11ieMss,,sqwwgg ,iy Effiiglwi .Zgiigk .. X M. ,. M Sf? 55 48 54,5512-:4ii, Haw Wwe? ,fwliax 12- 5QQK355ih12 E ifiS2i?W eps X 52555 .?g2ieReg3xgiLefg,,:' 5,4 , Q Myf-faiffgfaxgfwff fs JSM Maw-mmsf ewzb.afavm, fy 2255 M -1393 iifisf via ' f , , Sfftfivifiakxwiiiefi 5 nf? 'Wy ww., XX Wg wyfgizl g2q1i,aigw1SQifgS2,gg5sl,WmQ Q? Lwggggwg Lamar, P' '51 'W-fflf, , z','f5WSf1'f i393:,,fQ51-kk:55iF3iS:?ngW" :i,Eig?kw.m5f,fYg ijbsngqli sm A s, V Vi A. .xc14,1-,-7-Zggggsngi'viigeigwix 2E5:g?122iE5Qgiigiiifigfgkfz gAw,.amwm5Y Pkwy, W I , ,, , . mx-g1fEf1g1e2fwQQg?2gii1f'+L 15525521-flef,,fsiLffSii4r2f 55 .T55g,zi3qlffws1,1i2f-ef 5 K fir A ,, , Mfifnlgmsek- 552 w,eQi5ff,152:5gg1,2ggzf2 5252512325322 f lx ,w,msS11,,1S:',.Qx gfsisw ww:wtm:L'58vzsaeziff.- wif: ffvwwg:.n.-514wg59vvL wg gfwizwalvsw wr, yf '11-11m-,xxfwr -mifgfx igfafffwf V -fs i?,L.K5b.,i5,,gA55. xgigijgea,1,Re..,fg5f?q:qs,g1w, ITZWE A. X .X ,A ,, k, wg, .ms H. ggi: :g f 11,561.1 12v,gwjf'z I Wage - X .1 22525 .-wrggg.gg:ggg-z5f2,-ZQLEKSQQSZ'5355Q3g'qg,fg35'f1gifjg:1 - hafsmi-.saw Vx ws, . S, X 1, W -'z1?as,?xmfRa wwun , ami wfisqixsifigx-73555 gfmyfizg -551 .K x We X K gay Q, LE?-i .1 f Eg! 5 . ' " Efgigggfiiiggixg 5 . Esil f'S::Azf5iE ,fin ,mg bw 'D!?,4. Fix X gli, WQQQWQQA H ,g A 5Gi?A'feQsq?1, gg? mil K g 5, H W gsgiiff sv SS ,mgiagi N5 gx 5 ,iizifxgfg uigggsfglaes WMS? E 21555525 L 552555 zskiigffggigf 'EH QM fi, iw ,xi ge ii 9 5 mi k ijg ' 283332 im iak g .w efggvgw M ww 'W 'W 1555. W, 'L 993355 f5i5g278!SfQ gfgixfgisiiew Q 34,329 EX FST gsm vs lem, fisswkizss, ,:i5Hf2QelffiQ w?keL35,ggqf iii i !K,ff2SiEigwL uf, A, ,K me ,, .X,.. ,W X sfigs ,X ww Gif wi ,, 'kssifviii X 1 53' . V 5 W, f ,mg , in E ex xx ik Egg! W As? eg? kiifikigiq iigifi i ,J 5,5 I W e if ! 5 li 'L i f 'ss . . X535 555 1 ' gizgz . 33 52 Ls ,Els HL s 5631 S 531, 'fi EM: 2922.3 LE Eg' ,, ., X gasggxisr.. bam Wg N 'S gk Ei 2 ,ig Q Qs! . lk? ig! , I ll! gms Es , w 346' X55 eggs Vg' Q Q Qi M f2K?f5Q5?fi21 kv 2273: M L ' MY Qu mis 537- 441 51 455' 'E L, - 1 :wgmn A Prifim . Awami . X W W gqgifeisi if fuiqgjsgmysw :ww me W sf , -TM Mq,y,g,v,,f,sRg,L SHS' ExqixaigasfgwgfgswzgfKZ? Y iz 2 l ms S Emigvmgzi LiQ!,555r,igg?ig!f ,M 4,3 1 Q Myiw.wwfLmzfwiwfm-My,auf 'V-,X 7 I S Kvfjfif f,,wlhGz5'Q5 fwfr M--iff M qff5f?5M,.fm mg ax W,,z,wq w:,gQ:g A 2 gH+asEmKmE:'zf wifdihis 13f?A1bfV ' Qfifiw fsiifiiiwks :Q,2sg5,,,1:7g!y Vsalgw, W, ,3g,1g1fiK,g,mxQg5fg-X n5,:,4,,- gem H fQQ1225E5iQAisQ3ggggeizvrgwzwkiw' Lg glgagiyiaxgiiqfiMag3Qi4' U wwf-Sz? Sw ist. 5a5E5QW8,55iQi?1agQwfgkiigffih M , g sm 1, ifiigfgii, 21 'SWK Wifi? QW? X SS :ffm ei 4Q'ii7g,"gg,AgsfiaQfEj "2's?g1se5gi'riggsix215Lg5:i Mqw ,,,.. .,,. -W gQiQmw1 :inf A5 ff, .i WWMM si7LgiQQ51gig,igQsg51'.gg5KS sz,igLfg5m,15sga-'mf4agQfff.5, Si:wff:,i. ,ff Sf 1 5 In f :W fed 'Tisz -1 Zigi? 1952wi'vmPQ5wjSg:4,z5i?gqQ?2g!Xis?gQ ?f A W iigffa2E??gsf23:i:Eifg1 X m fvasgy X Q 'fu ,K M, SB gill' s , ,mn 1554115 5- W I My Mw,,5Q,a,w -w5m,,E?g5i, Sm ,A ,, 5155 WWX A' 532, -5 535 -5:51 J 2511520231-f ' wifiwwffinaffqiiifwm'i My A 7::'G31',,?Z ASU: www A ,,JiJ7J1 if' W ' W Wei ' WHY 4 !ig,n2-zifiilwmsnggffsm 55525 Qi si Q sin X Vg s Q is W EW A ,555 5655332-fviasimizaiffiilu qw wivzw le, X Q qw wx-sigma, K XX Mm,.x, .M ,3,-L,x.L,Mw,,.g,f H ..,n,.e,. f -V gy? fx iwfgnn M si QW ml 5 mp, Lu , , . QQWZF f vi S WEEQQQZE2 ifzzz ii?-S 8 A I L,w.sf, wx,,g,-H -A --.X ssmigziiiriiegilzJhgixfgfxgf fix 7-gg ggfgigfymiez Y? ,ffsff 3522: 25355955 eshmfiiw- we ' 1 ff ffmm wif :Sw I f ,.,fg,xM3 Mg, ,SW My 11, wk, 5 K sm. fx S X vi .. 21 -X5 52226 fi IM f2f22LiQEsiWii iqkgggnu'wk-,esavgxigsig is X X wx ,Q.1Wff:szfgsfh.gzda15if2z:4s:Yi,lff 2 55, ,S , 3, 15915 slfsasiiggygg Af1'fw.:A M AL MU X J nfkggi 525,255 7 Q sw .nik yE,L.,A,-6 ff 255235 X W3 Iwi A w im, fiissifefrf W? 55253 ft -- QQ HQ gsvx-55,6 K fm +5 ,ee Xsm 5 fzmw is 7327 sfifliv aww KW' EV 131f?i.'V W1:f2QS 2TfeaQ2qH:22fafQi5 w4'2Ssrfm flea ge LQ L Emi xy x Elf QEEMN 225 5555553 AQ? .wigk ev K5 it swgifapggg msiififi E ,, If M. 5? 'zfii?i:iL?W,?' gill I xrkfgi A .,,,mx ,A 1 if i 5 I 25 Ei Em? 5 9353222 325125 I 55:1 kwin? q,g:ss.3LKs - XXX. MW, ,. , igscgkwigzlg , A , 1 fe- s s W g swag? 5 ,I 1 . I x , 5 fi if ii 5, S it W W xg I SE sg is EA S eh 'fi , QW J C. X gg iff ,Ella ' sg M2553 ms 7 It lffl4?L5Tg5??1ff 'iii si: Q f V, if-w .: -X' S QEWEEZSQQS Q MAH '3 f v wa was ff313KiQpg55,f 'www , X Mmm 'iviiigiil Q vi Q3 X55 Ls? ,V , QQ- 2 ,Aw wwww K i Y igxfffsfgfsgk sa 523 H 7 , mfifggszsgexxw ., ,QSM K- zzgf 22421 Fksiksmsvgf 4 Q gg,I1M1zffqL1f:21afga,, gag zagmgki,,3qYzN4-,eagzaaggg ,gf : ,wgwaz.9,Qii,ii?lgs9?2.f1iagie2Zh2mixfQ:s:g,i3gsgivzsiigsg."-- gtzikiiigiiqiifj . 'AMSMffzsf:wifiSfwgfgg5!Qag9ggg5fiiigf1ggag'gf if N H -,,,, U, A.,, . X " wil9Eei3L-225232551-.- WLSWN ,.,. ,. i xx S V 1 ff.-Vf'5:5 .1'n,.,, -.ng :pus , M' :new 'L wk -:gf :A xt Lam, H - 5f1g2Eigw,Af13,Sf,gny ,1,,g,,f--mg ,pw A1 g- H f, i v , , ,-vW,L,.,Q: , .. , fi su,,513?w. ggxwykffffyfggg-4 is- fn-Q , 1, .. , za ,fsss,kas,'f'm ugisigsgmfyg,vsilfx-,gS'fg5i:jfvv25 ,Km savvy if WQSM f ew vu .Mm A 3 s fs rm A 5, if milf! My,x,9elQ'?m,Q5.g2y1g35m!f,K5qsi.1we 1f"5::1s-fb. vM1E1wz'1'11'z,zv1' " fl V 'rf 71 .fy-. N J: ' 5i??wEw.g 2:1 ' wwmmwmmwm X f al AX i,a.,,L j Y W,,q , -- V, Z fgzrwciwffffwg Cami: ?mfg:i5w:f L 'iggvsiai'Lgffggiisxlifimig621223222s?i??f3ei72iva,i3i' weQwsgsigfgggggfsiiggffgggkgm,mgMizifisiiiwifififfig wfkfffiffiwiany has QQ Q iii:,:.'i551557iZl'A:EZfgL ,Nev El", YSLQJEC--, fgeeiieiQiigksgiesisiaiwiiisggsifgg2g5f5525iMW?,Q:3, . fa,fu1w,, -L wa ww A, sea. e, ggi: Eb-s'ewe,11f,ygz-Mzwiflf ug ,S 1753,,1.E32QQ2?15H32EQE353QQEgQQii2f23sf352SggEa32f5i,jgH , ssg5liQ,gw3gWqS,g?rgg:5ig,gmzssagigiwf Q , . AP? is m fig? bs ,M-1 ,552 if S ,A ,Ha SigiiffsEggSi23gsQ25asgi?23,3iisig5Li45ggi3a?g2Q55gi:Efffl: Egfiieisgxxfkifvyflf 2 QQ Wm 'X H YIM Wg my ms A xgnggbff ki I Ls K 1 1 359 5 3 2 W sg Q A 5212665 E QFVQW rg' ing jiafkgm 5 N 5 mg, 135 ggi 5 Egg my f is Q gsgisfhfgii slime? K Wai QW 7 fff 24if P ES 5 L W H wif V ff-fii1l'5mLi5W iiiLWSfi2iiE?KEi?2+ . Z J - 7' A 'ff 'f 2 A Hg? 'iff Q . Q jfzffffig X A3593Ws7ff,Es'fHs1W15' 23EsfQ3EL53.3-2533 gi QL 322552623 A2215 2 g MsgQgQa2eg5ggi H Y ,E gi 1225 if Eggs, 5313, R, r?X5Mi?b5i, 13,3 , ...A gs JM my -ia w , F4 Siw-Q M1 ,S fiwfiiifw 'Eiga gi 533122 MLSEE 8iq,f11:5:'5s?i-fig5zi,ifz,5gw3?4eiij.1f I-Q-,fzggqgq KW ,fm M W t W4 swsif Y , Qwwm 5 WZEESP e 5 ww e' 1-men wg-0.55 -we Ayfiigggw-swwEQfb.5-4nf,,m'f-Q.,,,fxlfm5f, .2 My . Wim W WS? fi? I 2Eimxvzgggawsziflignzek fiifim L X 19WKifYhx K W K sr 4. ,ni !-' - 4214 9. E ww? sb' :RWE lll"' W x FAS ' A 1' ' I ,qrrfvy rr sl' 1. I., E t V 4 . D Q


Suggestions in the Teaneck High School - HI Way Yearbook (Teaneck, NJ) collection:

Teaneck High School - HI Way Yearbook (Teaneck, NJ) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 1

1934

Teaneck High School - HI Way Yearbook (Teaneck, NJ) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 1

1937

Teaneck High School - HI Way Yearbook (Teaneck, NJ) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Teaneck High School - HI Way Yearbook (Teaneck, NJ) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Teaneck High School - HI Way Yearbook (Teaneck, NJ) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Teaneck High School - HI Way Yearbook (Teaneck, NJ) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.