Tabor Academy - Fore n Aft Yearbook (Marion, MA)

 - Class of 1955

Page 1 of 164

 

Tabor Academy - Fore n Aft Yearbook (Marion, MA) online yearbook collection, 1955 Edition, Cover
CoverPage 6, 1955 Edition, Tabor Academy - Fore n Aft Yearbook (Marion, MA) online yearbook collectionPage 7, 1955 Edition, Tabor Academy - Fore n Aft Yearbook (Marion, MA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1955 Edition, Tabor Academy - Fore n Aft Yearbook (Marion, MA) online yearbook collectionPage 11, 1955 Edition, Tabor Academy - Fore n Aft Yearbook (Marion, MA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1955 Edition, Tabor Academy - Fore n Aft Yearbook (Marion, MA) online yearbook collectionPage 15, 1955 Edition, Tabor Academy - Fore n Aft Yearbook (Marion, MA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1955 Edition, Tabor Academy - Fore n Aft Yearbook (Marion, MA) online yearbook collectionPage 9, 1955 Edition, Tabor Academy - Fore n Aft Yearbook (Marion, MA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1955 Edition, Tabor Academy - Fore n Aft Yearbook (Marion, MA) online yearbook collectionPage 13, 1955 Edition, Tabor Academy - Fore n Aft Yearbook (Marion, MA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1955 Edition, Tabor Academy - Fore n Aft Yearbook (Marion, MA) online yearbook collectionPage 17, 1955 Edition, Tabor Academy - Fore n Aft Yearbook (Marion, MA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 164 of the 1955 volume:

f 1" ,I X, ,fi I, f X ff 1 X X, P' ' .45- 1 ' . . 1 ..-ff-.,n. w-.v " f "" 1 - .. , 'lm t Q N K A Y R- - . . 4, Q ,-,W ck.-..-- - A F, W N --,L - I . -- 0 .- 1 A ,V , ,, 1 ,-. f . , n , . 4 . ,, """' "'-1,4 1 'ff 'W - .vp D. v ,cm - 1 M- - .gd N . B nf , .,.,, ,rr O N by 6 an , -,..,,.,,,L, . N, Z - ,,..4o'-M-'vu-an-.,., T ' 1 1' iw., H -fb , - 'W -Q.. I ,, 1 , . --:Q - .U - .I""""JY .-w-,,..4unf,'v 'Q' any f,..'n- 'M'-' x ' ' K "" Q, , un. ' F W . ' 'l . ova: w, , ' . Yam-U"' "Q" ' -1' ' , " A 'W N-fwwnn -,L .. 9 . -me-y,.A. 1' . , Am- ,. ,,,.,, ina-. ,- -gvv-,, -., V W ,,,,.4.ar"f if 'ls 'tht' P' 1Hnrv '11' Af t !PHarum fH'1mmrl11t5vtt5 1 Eahnr Arahemg ' 0 , .J c b ilhlrv 11 Aft Staff lrlztm HI l liusmzss Xluna 1 lztnmnf lrlztms llmm 1111 lrlltr is Cnlnj lf n lar lllflf W1 :sm lu 5 XL clxxuocl Il lacks S11 mx L B00lSt6lll Tlll s mc lll Liu I1 s mn fu 1 XI1 Ilmlxllln X D I F1 'Q f'i-5 S 9 Y C ' '-' - flzief ---- lin -' l. .- luirc gv' - - - Sh-" . ,"'llllll J- ,. .K .l ' --,- ANI l A' 'flu uf IA. 'la , ' grail, 'I ' we - - l.. Nli-la -I "1 lkyou ' my L. im. ,' A 'flilr ' ----- ciillllflillld li. fillllllllllll I1 " ' . 4 ' ---, '. " ormux IFnrv 'n' Aft NIH IXNILS V V IC RLNDILX Ill aflmasfci 1955 i xsg cmxl illnrr 'n' Aft Erhiratinn The school has cheushed thc puxxleffe of vxatclnnff hls clcxns Wm thcn xlctollcs and tllUlHPl1 cxen lll then defeats, flOlll Clllllllldffl o Henlex Thc school h is chcnshccl too, thc pmllcge ol lns cxnnplc of u Stllltlllg and eflcctlxe SLIXICC to thc C0lllINllllltN Ill sxlnch the school exlsts In thc hfc of cxcnx school thclc .uc mcn to whom thc schools hh 13 zlmost xxholh then hxes the schools lIlllllDPllS then tuumphs incl thc schools sonous thcn sonoxss In lflslitlllllltf' lccognltlon ol th 1' lsllld of IN In ne the Cl 1ss of 1999 clechc ltc tlns xcuhoolc to RODEHICR BEEBk .I .. , .'. , .',' ,, , ' ', ,., ,. ' by D . . . . . . w . 3. , , .j. , . x, . , . . 1 . ,t s f 4 5 s L' . is . ,s-N' 1 , 1 - ' .1 if LA-L x U, ' ' .V ,,'. .J..'. , . ' .' Y ', ,, .'.. .- - s ,Y J 1 n-,s-- -. 1-sf-1 A ' 1-- - . .4 . . a . . . 1. . ' ., . . , , 4 , , , . .. .- ,'. . .. .. , ,,' , ,L " ' I . . ., . .. 4. c ' cc c . - , -..4 . . , , . ,. J . .N . , c , , c.. -"Q 1 c . . . f 1 1 4. 1955 G11 wztrva Is Xs Xxx SIL K II IIS SIL I In cnt X I'XIIIxI XX 1 X COIIIJON C I S X IX OIJI I s JIIX III xx xNIx 1 X X x Ihmsrn X Iss I a I I XII I I. I1-I5 XIIUX IJI'fX'I'IfII, I,I'l'f' I Int ICIIIUXI . XI11t zlpuiwti. .I.1 X. XX'II.I..XIIIJ I,L"I'IIIfIi, I'r1'." In-nt Cfg1n1IvricIQm-. I In I. XIII II'II If. CQIIIIVFIX. Xicv- "-sicI- Xlalriml. IRISN. p 'CII UUA' 'ICIISIQ Si'L'l'i'ILlI'X XIa1'imx, lass. IIOCLICII XX. CIUXX'I'IIISI'I. VI4I'l'lSlII'i'I' IIOSIHII. XIz1ss. Q ' f QIIII' XIzlrimm. Ialss, IfIDXX' f II TICII ISI-I mml. XIQIA. AXXIC " IIUITL 'NOX CIm'1ni1lQ. XI- ' Yr11'Ix I"I'qX.' ' Ii. IfXX'IC'I"I'. XII 11:1-11puIis, IXIIIIIIVSUIRI AIUIIA' CI. XI:XIiI'II'IfVXiIIC XX2lI'l'IlAlIII. Ilgw. XIAXI'IIICfIf XIIXIiIfI'If.'XifIQ xXlII'I'IlLIIlI, Xlglv, IIUIIICIIII If. XX III'III'I I n. Ia . 0 EACTUILTTY 0 Q 5 9 5 X, Q 5 'TH CJ C QD 9 o C 0 ov xx fb U X X Q f ff X ,f A , . f f K! , f' 44 .Q X X, 6' V f f Q X 'KCDISELN xr X X XX 6 C xo .,X-pf" -"ff -fx-a gf-x41 Z f X gf K ff! i R K Lix :Farr n Aft RODI4 HIC K BPI BI Xqle B A Superintendent of Blllldlll fs md G1 mmds B s on YHOXIMXS II BLIIIINC ION NV1ll11m9 B A ll llsh Ills x APTAIX IUHN C ARI SUN XX ltcl Ilont IP llll of thc Bcstu IOSEPH C H-XEROX lllXllSltX Sdmol of XIIISIL 1 XIIISIC B md Oulu stl 1 XI X1 1955 QM? 1' P M-4,...4lll 5,4-4"-' :Farr n Aft PRAXKI IX A DORXIXX llllLLt0ll LIIIXKISKN B -X Spmlsh FLfLNP NX IMI I IS LIIIXLISHX of XQIIHOIH BS no cl C ollc ALB1 R1 L C OODRIC H I Boston U lXClSltN AB Um elsltx of Xllss uhusetts Nl lunch Sp ll1lSl1 IXNII S D C UNK INC' All1llLlSt B A 9 1 ' T ' ,T 4 J 1 A A 1 - A L IDX , , I ' . ? .,' . ,flffi '.I,,,.' Ar I I lgv, KLA., l'h.D. Chemistrv, Physical Geography 5 " I, 1 3 , 1-. Q . if . 1 ' f 1 English 1955 illnrv n Aft RICHARD H IXFRSOW NI lsslcllusdti Nlultlme AC'1ClC1NX N U1 "ltlOll CI PX3 TON REITH Amhemt BA LUCIFX O LAVOIF NI Iss lclmsetts School of Alt 1 IULES IUCHIINI Colgate B A SPllllSl1 Hlstolx Public Qpcaklng 5 9 O Y f s 4 4 L , -. QBS fa Vg. ' , . T - A .1 , 1 n Latin, Spanish 1 asia- S 5 " ', A.B. A't ' 1 ,, . . Six., .113 L. 1955 iffnrr 11 Aft CHARLES NI ARRII ANI YY 111111115 A B H1StO1X En ffhsh KN II LIAXI fx NIAXYY ELL NX uh X ul UlllXCISltX A B FIGHCII 5131111811 Seflm lmhlp RIC HARD B NIAX ERS Dutmouth B A Phx sms BIltl1ClNltlCS BL S5131 I NLAI L D utmouth A B C0101 11 Sue nu Eng 19 1 0' 9 9 , L- 44 z.,,.. -7 ' .7 h' 7 V' .A 4. 1n-L1 ,f,,. -,--Y ... ,', .. . , V4 .1 ' 4 ' , C n7LC C. , Y . , A . L 3 .- --.,x . 3 1.x . .7 C C YH' 'r r .. JJ, . 4 ,A.. '. -. '.', ., 1'I .L . , I, R, 1955 ifnrr u Aft IPXMES PARKIX 'SOB Boston Tc lchus Colleffe B 9 XILCII ll1lC'll D1 IXXIIIU PHII IP B PARSONS Boudom B A Engllsh IFA UNC YV PUI LEW Duke LTIHX elsltx A B NI lthcm ltlcs DAX ID HIFI TER Spllnqfield B 9 Hlstol x 3 U 1 1 3 N 3 FL ' . U , .. . 2- 1 V. 'Q " O Y I , :A A Columbia University, M.A. K A1 7 T ' 1 1 J L F I v . . Y7 u 1 - 1 1 1 , . 1 . k , un u 1955 S. KW lb' IFnrv 'u' Aft N IC TOR S SXCCO St Luuumce UIIINLISIU BD El1f7llSll IOSEPH I 'SXIART U lxclsltx of Xillllilllt XB UIIINCISHX of AIIIOII1 ANI I' ll fllbh Se lm 111911113 C V ESLEX QNIITH New H lmpshue B S NI Ed NI lthc m ltlcs f Il BERT I S1OIxES Dutmouth A B Lniversity of Yew Illmpshire. XI.Ed Biology 1955 'L IFUFP u Aft ROBERT Y SYVEENEX COlQ,'1fC AB Boston Umx 6l9ltX XI A Nhthem 1t1c5 ALLEN C XICIXERS 'Xllddlebulx AB BIdtl1C1ll'ltlCS Dnector of Atllletlcs RICHARD S YVICRENDEN 011911111 BA Boston UHIXLISIU NIA H1StOIX PLIIJIIC Spe-1k1ng HBINBX S XVOODS Dutmouth A B XIICICHLIJIIIX ANI C16-1mm Irrcnch 3 U O 7 7 ' La , - . . 1 A V 1... v7 - :A 1 r . z ' ' , , - 27, . . Director of Summer Program , , . - l , u 1 . . 7, . h L ,. w , Y , z ' , . . . A Q-v, L 1. 1 w - 1955 law: iinrr xt Aft D1 Hnmoud Il B lxtnr Sclm0lPl11ls1c1c11 X11 Phllllp P1f:'5C0tt Buzldzmws and C iounrls Mm. hx elyn P. Blundon ---- Sccrrfary fo thc Headnzasfcf 1955 '-af' Xhs Rose Roonu Bursar Nils C onstame XX hltt xku XSS1SfllHfTl6llSllliI Nils 1 lllk Sluxnlmxl IDllflflClH :Fare n Aft Xllss 1Lcl1th'xI Blkcl R X School Nurse Nhss me H Insmne R X School Nurse Nils Pmettl fx ll Xsszsfant Scucforzj 1955 IS uscplllm liotl ss rm s Is fplmm U 111 , F I 1 ' 1 lfu .'.' -------- S I Xliss Yixigm l.LlllQ'lOiS - - '--- .X.s,si.s'f1111f S1'f'1'f'lz11'1f Xlxi, cLlt'llLl 'vvlillg ----- - Twlf ' pf" fm' of' N. SIENHGRS S 'X Ziswk? QQFSD J A AD if-M OM M 521 X 84312 L Q- 95 5 :wil 'GX U if 3,0107 3 V9 LXR onli QU? page Z my 'brit f Ti. ...IT-f f A3 9 '7 . fi Z Q an f" 113' n xl? ff!! ? VR gag B K ,pk 'U-V Q' V-ij 43 Q A 7 ij 'N If I U R523 ' O :Q ix S7 1 QW I ts 421 X. I xxx' - , ' 1 f Z5 if , 2 Af L ft 5 Q jf f gf 2- ' 4: fzfff XX I D ' 'NW ' p X K- S Q I ' ' u 1' X Q xx X X., k Q42 ' ! f 1 X I f 4 xx M B Q K, ff I xx V J f V L' -Lf 5, 9 L L X-S l fb A- i X Y- ,i . Y -9 Z-4 W-his f ' fi if 153 Q Q , Q5 1 ?- Z 1 ,f i - ff , if ff 'ff1' 1- N ' , ' ' ,1 LhtNW if' fifxy S 1 f E V , X .f X Qi f A .- ,J- ..a.. ,- ,... f- ,. ,- V ..- ,+- -4 .4 ,-4 -- ..- fv- .... .-4 .4- ,. ,- 7 9 4 ,E 3 Z .J F Q 1 g 1 : 5 lj f N L 'E 7 J C Af ,: L "L '-"V : ,ff -.1 ij :: 5,4 -4 2 1: 4. 7'-:A A 53:55. 5 'f..h: f f- - E, li E na. j'-' C: 'TD ,!" 1- 4.1-,. -f 7- - .C --'1A:,: 3. Z2o.:' A ,f.,Li - cg, . :diff C 3f-"'- AZ" :ALT 1 -: ..1' V In .zc 1- ",-u'C C Q,j-24,2 :Q '.,,z, Wu vcu- : 1 A244 . K "-1--.-. -C 14 - 1 f... .f 2 .- ' "sv -AC 1- fg E1-Lg 4: Efzfug B E:QiI5UE.Er ..,-,xg -...-- FU iqfil. ?'L?g'5i-gi .X-f:fXl!'1 ,Q p .rx ':.. .Zi u':u ...J "-1-jjj-JJ..Ii:Qf,Q -- .,.:T,-:nf zxliizfx, ,.,: ,CG-LJ '-I ,J ,:f- J1 ...gy-,,,:,.L7 73 4...':Ng3,- 215.9514 -:CCI ,QS-E. X.4f':' ff' 1 :Eg LZ TATV,-.. Jg..-f' ' bT""':'J C Q.: X551 ..,-, V, M.. 12555 -2,22 Af-fi .rj Z a4::.':-ig :JZ ,J":'F 'f, "'rxf,'L.. EQECH-:gi :cgi .2-H1 ,Jif-3:..C,LN1.4 JT-f' x: r: 1':,::. f.g4435fQ2g - Q f- 'fZl'.c,,v7- ,,,-gf,:..: -.QC,,"1:1...2 -'Z " af- '-" 'JPV r- .L.Lfg...!-Fig: 5 5 P E .1 A j - 'J , - :fl 1555 Svvnrnr 01111115 Qbftirvrn and Huth C1111 Rumi Donm T111 1l1ss of 1933 11118 111111 1.11s1c1 111111 cc111c.1t1c1 1 101111111111 1101111 st1111 F111 1J100C1S1lLC1 111111 s11f1111111 T110 111111 the Ixo1L.111 co11f111t 11 111 1111 then 1111111 11111111 11111 111 100111111111 01 thg 1101111 st111ff1f1c 101 1101111 11116110111 1 5, Lllll paled to LO1'ltll1JU16 0111 cf1o1ts to 111.1111t11111 t111s 1116110111 111 111111 to 141111111 1t to t111 e11s1111c1 1311119195 of the 1101111 1 pc 1 11111 1 11111111 XX ll 1111111 s 1 1 xx e .111 111 0111 C0llll1I 1 'XIIC1 vet 9110118 U0 101 Il 111 111 lf thu 11611 the 1'OltSl f11t 11111 p1.11111111ff 0 .111 111111.11111 11111111 PIOUILSS IS 0111111 11s 1 lLSll1 o 11011 11471 11111 Q1.1t1t11c11 t11.1t uc IS 1 111ss Lxpuss Olll lPlDlLClltlOll to 11111 p.11c11ts 101111 111111 to 11111 1L111t1 1 .1 1 111 ff 11s to 11111t 1110 c 111111 set 10111 111 the 11111111 111 tm 1 ' 1 ,11.1 91 ff O X 1 z 1. -A' S' 1: 1. , '11Y 1 - ' ..".' ' 3 -1 '1 1 ' - -' 1 '11 1 cf 5 - L , . . .- ' , 5. , , 5. ',.- g uf ' . 'i . . , 1 .,, , -, L., ,' -. i.. . -ls.. X3 L., ,D Z, X .,.., L. . kk x . . . . , I . ..,l.,- ' n ' ' Q ' 1 ff ' 1 ' 1 " 1 Y '1"f 1 ' ' ' . ' ' U a . ' n 1- 1" 1 "1 ' Q -11:1 '31 fk 11151. It is "1 x " ' 1 1 '1, 1.' 1 1.' '1 '1 "1 ' ' ' " ' 11t 1 1 ' ' fi 1 1' 1t T' 11111 111' 1 11111111113 I 11 111111- 11,1'1 "1 H' 1 " ' 1111. .Farr I1 Aft BRULP HOWI R XDAIRIN fafllll FastGrcenvx1ch R I 'llflfflfll ? l Junlor Football Junnor Basketball I V Baseball 'lhe l og 'Vlarchmg Band Drum and Bugle Corps Glee Club JUNIOR' Clttlenslalp lgrophy ' Iumor oot aa Iumor Bas et val V Baseball me I or Crlee Club Junror Cttwenshrp Irophx Houghton l neltsh lmphy W a ln s a 7 l ase a lhe L. Crlcc Club Octet Cum laude l atm lrrle lnglrsh lrtera ure. Prnt Hara ard Pnle 4 'J 'Ja S rm J K Basketball X arsltx Baseball Ro at Club e re n rl dntor ln Chr Clem C U Octet Cum l aude fprcsldenll Prlncetoa 1 ongmcadoxx 'Xlass X arsxty Rxflerx Crcu Squad a Varsrty Soccer Xarsxty Rlllerx Crux Squad Prmt Saop '14 DD Varsaty Soccer Karstty Rrflerx Creu Squad Golf Squad l r nt Shop Colgate RI! HXRD I OUIS ADFS Dzck lNevt Bedford Mass Rzth 013 J V Soccer league Basketball Varsrty lenms me log, Glee Club Prmt Shop l 054 75 Fall Tenms Track Squad Varsrty Tenms Tl c I og llNevts fdxtorl Debatmg Team Dramatnc Club Glue Club Pnnt Shop Hassocrate Headl Yale THOINI XS li Al BLR I SUV om lNevn Rochelle N Y Albo 1071 'J J V Football vv71'9SIlll'lg Squad Crew Squad Glee Club l0'J 7 3 J V Football XVIESIIIDQ Squad Crevn Squad Crlee Club O73 '14 XIBYSIIY Football Varsity Crew Tabor Councxl The log Clee Club Cum laude lva-1 73 Varsxty Football league Basketball Narsrty Crux Tabor Council The Log tSports Edxtorl Glee Club Cum Iaudc Dance Commxttee tCha1rmanj Vvllllnams q o o 11562-C ' ' In . .f l"5--53-W-.N ' lf llll. . E' .pk lr l. .l. . .. K. 'lil l0'3,5-4--liall S.il' g. J. V. Baketlall. J. X. B.. lmll. " l.o'. ,, ' . ' 1 . 4 ' u ' 5 ,' 1' I . ll'-4-"-Fall a'l' g,- V. '. . 1 , '. .' ' .. . . b. . . Th Log. Fo Aft 2 ' -' - 'efl. ' - .l la. NVll.I.l.-XXI HARE ,PXDAMSON "ISN" I. 1 H. '. r lf'5l'5?-- '. ' ' '. . ' ' r L . lU51-5-+-- . ' '. M '. Q ' ' ' ' I . . ' fl . lv' ,uf ' , '. f ' ' '. '- . . I .. Di Q . l ' -547. . , . A . .' ' H Tl' -' Q- '. . . ' ' ', a- , ' -'27 . . S . ' . ' . . '--5 -. . ' . ' . ' . , . I , -, -g , V . V, ,V 4 I - .--Q . A . 1 4 I 7 5. ' i V. . 1955 VK ILI I XXI XY XII -XLI1 B-XBC,UC,lx 1 Norwnll Mass Ba lO7-1 77 Iuguc Basketball Icnnxs Squad Tlx l7Q Glu C u Amherst IXNFS XlllXl5XflxLS Q f p Nlnluglut Isllnd Niue Shun 97 lnmr oot .1 ru c um A msn S qu U7 7 Iumor ootball X rn tllng, quxd nrwss 'im un 77 -l lunlor Football ICO CIPIJIHY XX restlmg, Qquul wriltx I icrossg IOD-l 77 Vvrlstllng Squxd Vlrsltx lagrossc Pluologmpllx Club Irml Shop Dune Commlttu. Unclncndcd xl x Xl XX lil RX ima fhulnut Hlll 07 Nllss s L 71 Blu 71 IO73 mor oollnll 1s L 1 l Clllu U74 n UL li 1 51 xrsl x Bmsl A hy 7 H1fKlId IPO Ill NIH BPRLBIH 1 Rlur N mu Ill Qulmg It.1Q.,llL Bwlulbxl Sprung Sulmg, 'Nlmn ln Bmd f73 I X 'iocwr Crux Qlquld Mlrchlng, Bmm Cllu Qu 1054 77 1 Snlmg XIYSIIY Crux fwanaglrl Nlxulnng, Bum Glu Club Umurantx of Pmnsx lwann "BH" .' ' . l , M b' ' -'T---.uv .U ' . ' .LU lb . ,U U Al M l K V LIN l ' l -71---.lx ' li b ll, T . 'lx S1 .d, I. C fa .ul l '--5?-. 4 F , X ' 'fs ' 1 S . . l.. ' 'Q , 1 . 1. lo"-5 --. ' ,-,. 4 , " ' 1. A . YQ." ROI' il"l' . .' '1 . l:XX l05l-5?7l'.1ll Tcnnis. J. Y. B.1.'lx'll.ll, J. V. .. 'l.ll. ' F54--.JL1 ' I' . , J. V. Bl:lvtb.ll. lb' lug. .AFI in . l ' 475--V lug ' B. lvtl.ll. V. fl' .fb ll. 'I' ' lag. "Ill," Illl . . lass. HI. " 1051-53-ll 1. .' ' ' . ' .l, ' ', . . 'hd g l P' 54- .. '. . ' . , ' ' . . . . ' ' . l. V' " ll b, -i'- ---' l-.ll . .M 1. '. ' A ' , . . ' ' Y . l. illnrv 'xt' Aft S Xl X llS1lRliOORS'Il N 14 Nuxton Ctntrc lVl1ss 93 4 V Fotatlwtll In ue Bmtlmnll Crux Stu 4 DD Xarsrtn Pootlnll J V Baskctlmll Yarsrtx rut Xtt lh LQQ Dclmtrng Team Drumttr Club Htrx 1rd 4 R XIC BROISPRC ruzu XVorcester Nlais rw 7 If on m arm ms tt 'n X Btu va u vu X mm x not 1 X mrsrtx Bmskttlm Cltt u 1 lrtntty HOWXRID IOHX BLRXIAN lion Attltboro M1ss lt 1 'J fl- V lootbtl Varsrt Bas tl ull V Bas 191-l '1 I X Football Varsrty Baskttlull Vnrsltx Bmstlnll Sprtngiield IRI HX 'l 'IT XXI, H411 XVOrcestcr 2 Vllss C tm bt 193 7 1 5.1111 g I mck Squx Crux Squa Cl 4. C u 199 v -lt lall Satlrnf. Track Squad Crux Squad Glu Club O ILE lf 1 9 hoomr rcxx mum Stslxttlwtll rux gtut l'lmtu,,r1pln Club Johns Hopluns flll. "1 ' . ' 'Z f 'ill' XS 1' ' . 19' V5 f- .I, . Y ., .xg . " lad. 195 r',. 'Y I '- .- 4 m' Fm n .- . c M. Y . t . Q , f .' 2 1 I "C . "B ' l0' -54--I. V. lf tl ll. V 'ty B..lvl.ll. J. '. .Nl ll. 10'-V" f'. Qt' li b.ll. '. 'j ' ll, 1-' Cl l. 1 V lv v . A .v 'A A t't' " r . . t-.'. "Hu" l?'3-5 --J. , I ll, 'y k- l. . J, , icball. -'5-V-.. ". . " ' , 'j . ' . . ROR f H .' R QLIQ ' Cp . ll5l'1I.l. " Il' ,l . . 11" '--SM -lf.ll "n . . .d. ' ' Q d, Bc' ,l b. -ygbwg Q-'J' ' U ,, I t C, D5-l-55-flf.ll uc ' C ', l..f- I. ' . . C" .1.d 1555 x x l C H Xllx X r usurlx Fupp Ll ul 18 v. 71 rm ll mn flub 'lv 11 m 1111111 IS gt A rm ll ng. 11 111 1 ll TH X 1 5 '1 lllfll Lmulr Slll lnnu 1 3. UL IS Ltlull us c ll 1 I ups l:d1 wrt Q 1 Cllu. uv lrlmtx XIHXOX IIOX XRD Cfllxl N lllbl OX Qlknkk L P l Illll S 1011 "1 1rs1t nillln Sprmg S11l1'11, C1111 fmt Shop 1 S luum 1 rl 11 W nstlmg, Sflllll 1 111 o ll l'LSlLlLllll nu I5 r 1 p r fll LHIXLISIIX of lxhodl lslmd XRTHLIX Cl ll ION LOYRO mn Attlclmro Mass umcr oo! all ngug as ct 1l I B1s1 11 l uotlwall Sprmg, Q11 ln U7-l oo A Caguc S ct 1 B151 1 Colbx D11 ll, RUN Xl D QLTI FR lorr XX 1sl11ny,.1lon 'N Y U74 mmt our .1 mrsltx Basku .lll Narsxtx BMC 21 vm pl1x uw C111 fu S1 fl um Umursxtx CfOL'l"l4l..XNl3 ll! llliRT f . .ly N. lll. fuzz! XXV. ' '. R. l "f . ru lf'5l-51 --'- l11llS.11lu1g, Lug 1 B. l-vIl.ll. Sp' g S. l' Lulu- ,. 'E-547l':1ll S. I' 51. lr, 1 B. 'lv b ll. Sp' g S.All 1, 'l'l1 log Cl" Clul. 1l Y.t'11. fl' ..'lr1g"' 1-l 3 l05-4-557l'5all S.ilin1. l,cag ' Pa..-lv . Cr' ' S1L.d. lx rc ln' Aft C ' . '1 . 'l'l1' Lag. 'S " Cl l, . llr 'i ' .l, l"5l-53 ---- l3.1ll Sailing. XYJISHY XVrcstlln1, S ring S.11ling1. Glc: Club V .l . 'Y-54--l5.1ll Sailing. Y. jf XX' '. ' 51. Q ' j S '-Clul1 l' f . l'V+55--l5.1ll fc 1'r C ' '. ' ' 1 f 'l'l1' lxvgl. lll L g1r.1pl ' C!ul1 lY1cc ll ' . Clf' Cflll. ll nm Shy ill cii Ll! l. 1 A " f,7".'l. ',lR. fl . . l05l-53fJ A1 l7 b .lim 1 B lx b. l, ., Y. .1'l.ll, 1053-5-lil Y. 5 , ' 1 ..'l' g. ' -55--J. V. li Ibll. l. 1 Bak b.ll, J, Y. . 'b.ll. ful" l ' 1 . '. ' -55--V Y. 1' ll 1 b ll V. " I' 'b . ' ' A' . l1 ll llhl ngm ' Cfl l iln .l b. 3lInrv 'n' Aft XX II I IAXI ROHUXI DXLh XX zllu XX LIILSICX HIIIS VIISS B Il? I73 arslrx rac arsxty X rust mg X Baubu 1 Cl luv 1Xrt C v 1 '15 X nm y Inolbm Xarsx Irmck X IIQIIX Base a Duke Unxurmm RUIII' RT C LANDX DARST B01 Qouthern Pmcs N C R05 fu v-I Xxrsntx Iuutball Varsnx 'Irack Tnnms 9qu1 7-I 'J I V Iomlnll Track 'Squad Vxrsxrx Bawlvall Glu: IUII BIILI7 I 7 a -I Club 193455 Club FJ! Uv-I IC IUXOXX I PS BR XDI'ORID D XXX SOX South Dartmouth 'Vlass The Butcher .I V Iootball XVrestImg Squad Creu Squad Glee Club X1rs1tx Ioolball Varmtx XXn5Ilmg Crux Qquud Glu Ocrcr Vmrsrtx Iootblll Xarutx XXrLQtI1ng Xarsxlx Crcu Glc Ocnr Colgan JRCI X 'NUI IX last I almouth Mass mor Immtlvall I ni ID arm x I 1 roast arsntx notbxll Iarsxlx X rcstlm JYSIIX I nm I Irsxu oolball Iarsltx rwtlm 1rs1u I.aL mu lplaml Ilhotographx Club Prxnt ihwp Dm Commntru I chmgh Y 1, - - ll' -5-I-X'. "T. k. X' "X'rI' ,I ". .a'.II. CI ' C l, ilul. 10'-I-' ff '. Qt 3 .II, I fty " . , '. f' .fb II, I I I' I IVV' -I '. "' 5 . . .' j ' , ' ". .d. III' f':f----., . 5 . . . . . . " ' . ' C . X'. M. I , Y , .. A f- . I95I-5l- , . 3 . ' . . ' . . 105253--.I. V. Iiuothall, Varsity XX'rcstIing, Crew Squad, Glcc Club, lg"-5 fry! I V l5'I. V.-' H .- K 5- 'H '- 7. 5 .. 'ff 'H' . 'fl' '. Q Clif if . R1 I .IJ IJ ,. IIfI-I,fJ "HI, L' I T . '. 1052-53-V-.Iu ' 7 . . ., V. XX' - tl' g, X' 'tj .Kc ' I0533-L X'. .' 1 If' . , X. ' X' Q ' g, X' " sv, I ' if--X'. A' ' If . X .' ' XXI I ' g, X'. I' ' .U Q. 1 , I . ..u , . QC 'Y 1955 NURXI XX KH-XRl l S DEXNHHX rm 'Xlanon Xlmss all C1 f 7 us tx in 'H-F 1 X L ndl ndul IJJBERT IRX INC DOD! 1 74 1 Clmppuqul N X 7 lu no w xx L 1 rsm rux Cum l u L Urnxll lXLl lUSH,1llJUXXl-llY xton 8 X 199 Flu lug, Drumxtx S Club Xllnhlngb B1ml ljhologrlp uv bln Club Xrt lub oulr armtx nu or lDTll'l1lI!uS Club Xllnhlng, Bmd Photography Club Glu. Club Xrr Club 7 L lr on mm 1 L 1 Crux ln los, Dflllllllkb Club Xlxr lung, Bml l,lmmg,r.1pl1w uw nu uw Dm Cmunutul 74 u ur 1 1 lun lrsllx u 4 U uplunl fSllX nu l rmrnxuu uv 1 ll lnsxunl r hung Bmd Ulu lub rr um ll nslunll lrmr Sw Dm L Commmtlu Suuurx ot Smmr Cluss L ndn ld cl Pl' I l'R BRLC l DROOlx1 R Neuron Xlnss Drunk 1 1: XX nil un X lrslty Ban .1 hom grxpllx Club ll-.L lub XX rg IIS x Fun 1 xrslty 1 of Glu C u w ' rsllx 0 gf. mrsnlx X ns! m X lrsnx BBL 51 1 C lub 1 7 mu u C xrsxu X run m mrsn x B xl an IOLYIPDX Club Cul-A Club Iufrs ANU H . . ' . . . .. lfl5l-51'--ln 'olf. l VIEW lull Gulf. Xl Ji j C lf. l ' -55 lfall Snxlilg. 'arsity Golf. l . ' .v I Pi "lull" . . .. ', lff'-l-557X'.1rs' j lf llall, J. X'. B. 'lvtb,ll. VA .' j C ' ', f . lclx C , 'Q '. fl ffl-. "Dun" Rll 7. . l. ., 1051-524' 1 .wa . .'c ! . . m bv Cl l, D U . f C . N151-53vJ4. V. S f I' C ' '. If c 'n' Aft. The lug. lw'1i5+' HJ. Swv LC -'.pI.'. J, X'.1r9'ty 'l'r.l'lx. X'.rsitv f ' ' 'l".j. ' 'Cll. Cl'- Club. .-Xrl Cl l. K cc f ' lff' -55---J, X'. S c" C.p.' b. X'. ' V' 'I'r.'lx C .V X'.1 ' C" '. lb' lug. D. . Cl l Vik' 7 I Mac' .,-XV Clll ,'J'l' . 7' fl p k L "ITN" ,' ' . . , , " lU5l'51i-llll Sfling. ,l. X'. ' K l' g, '. ' Hb ll. P - '. ' ' . C " C . 14151-53--YJ. X'. ' -wlling. X'. ily' . 'l.1ll. X'. " I l. ' " ,l l 11535-L -X'a .' ' S c"r. X'. ' j X' " l' g. '. ' ..'l.ll. Glu U'-I-A55----X'A ' ' Sncfur. ' I' X' -' l' g. X'. nfl ll. Phu nrr n Aft STl'PlllA'X -XIXTHOXY PPSTEIX 10,1111 INUX Yvrk IN X Pllk 7 J X loolbxll Track Squnl Punt S10 0 4 Xarsnx loolball Varsuy Trnk XJKSIIX lacrossl P10 to raphx Club Clic Cluh Prlnt Shop 4 77 X 1rs1 x luolba X rsux Img X arsn l nrmm ho o 3, 1ph1 Club Lllu Cl b Ir1nt Swp Y1L IULIS XIIC H Xll I Xl RSON M1112 lmvsmn Cmtu Xlmss unmr morn cagm ms 1111 Hem o e lou Photogrmphy Club lPrcs1d1.n1l l05Z 3 lexgul Bmskclball Tenms Squad XVJFSIIX Cvolf The log 1l7holo Iduurh Photographx Club rljnsxdcntl dntorl Iln log, fl7hoI0 Idllorl l'l1olug,r'1 mx Club ru dmtl Cum ln 1 0 4 D5 leagun B'lSlxLIl71ll Varsxty Golf Fon Aft iPhoto ldnorl lhb log, iPhoto Iduorl Photogmphy Club lPr Sl dlntl Cum laudn Huxard XXIII IAIXI IOI-IN l1hlNTON IR Im! XX'Ls1F1+.ld Mass XX zllu 053 54 lull Sulmg, laagun Bnskulmll Sprmg Snlmg., Dcbumg ham Photography Club 054 DD Fall SLhoon1.r Crevl Spnng Schoomr Crew Ionstry Thu lol, Photography Club QPres1dentl Prmt Shop Unn CFSIIX of Massuchusetts Xlli HALL D FPRFSTILX Mulw Iall Rncr Mus I Iuguu Bmslulball Jumor Baseball Tcnms Squul Cue Club 0 3 J X Basketball Jun1orB.1sCb1ll XJYSIIX Golf Che Club 'S 4 I X' Socccr J X' Baskctbal lCog.1pta1n1 lumnr .use ball lCoc1pt11nl U54 7 XIJYSIIX Bukcllmll J X Basaball Dr.1n1.1msClub Phono graphy Club Glu. Club Norm Damn FII ' ' . I ' ' I 1 I Ll V1 L' lf' 1 , ', '. "lf -r" 1f15-.51C. 1, . 3 5 . . ' .1 p. lizuawffvr , '- 1 4 1- l05 -"- l. ' .ll. 7:1 'j M 'lm l 'ty .J X I7 t- 'ik j . . N " u . 7' flu . .l' . 1 I .' f- 31' .I " V' 11" l' ' ' ". 1 l05l-517.1 ' li l.ll. l. 'I Blsk- l.ll. V. f I' G lf, Th -5 -- . . 1 . f . 'I' . ' . 1053-54fl,caguc Bnskcllmll, Tennis Squad. Fore 'll' All llyhoro li' ." ' 1 f' , 'Ipl' 411-51- ' . ,.ld1. l 5 -' -., ' 1 ' . , ' ' . ' 'n' il . 'I ' . Y f' , . ' C'- V I ' 1 ' ' ' 1 ,"1. . . V. ' , .' 2 , v' . l?5l-5273.1 ' -" . 4 ' . 4' l ., l' 152u5uf.'. - . ' ,- . 1054544 ... 1 -A '1.' B- 1 452- . . A - , , 4 1955 IAXIES XI. I'xL.'XXIG:XN Jznf' Linioln. XIASS. N54-55fX'.1rsily Football. Varsity Track. Sailing. Clcc Club. Dance Committee. 'XTIIIICYSI IILPFERX ISRLCI' FORD ll Xulcboro Vlue 7-I U7 Iootball J X Bmslutbmll Jumor B1SLb1ll Tufts XRIISI-C Chas lmlcron Xlass I 'J -I fill ootblll 'IYSIIX rm rn x nrossl. 1 LL Clulw I mhor Counc1l fv 15 mmm oot .1 4 apnml arsnu rllx LC JPI.l1'll X ursuv I nrossc Tabor Coumnl Glu Club Prnsxdmt ot Slnuor Clxss Donald Parry Foolbmll I'rophx U Q Xlllltarx Audnmy IOHNXTI-IXXC HXYXI-S I lhvru est XX Hunk R Xuth Iumor Ioolball Inagluy Bxslu lull X xrsm I urossm Drum mn Buglg CorpQ Xflmnhmg Blvd wo 5 1 ug s 1 rsux nros L fl IUIIILS Club Xlanhlng, Bmd Cnlcx C ub 1 -I go ax mgug Blslu .1 X Iran x umm 1 u. C lub 'J '77 KO J L IL 5 K. 'I IYSI X 'I I L Lmlnnl Prmr S op Linn sux wt Rhojl Is In "J1l"' I . . . . IQ' -"--J. V. I , . I. . ' I , ' . . CH, . 'lf 2, SHT! IVX-5 --Va f y I3 T . X'. .' A' 'I' 'lx. VA f'I' I.. ' Cl" ll'-l'-' -T-V. f j I3 b ll C .V .' V' 'l'.1- n o-:A . . I. . . I I. , A I If l"5l-51---. ' 5 ', X v f I. 'K . '. 'j z . d ' . . . ' ' Y .. . lU5l-5?-H J. V. IR llall. I.c.g ' BJ.IxCIb.II. X'.1.' ' I..' D .- lU"S-5 -f--.I. X'. Io ll.ll, I.'.' - 'tb ll, '. fl' I..' fl-- lfl'-I-"----'.I. X'. Ifw tb ll. I 'Jill ' B.lfl'x'II1.II. V. 'K' I..crsSs' 4Co- '. ' wr' ' I ' ' I. d 5Fnrv 'n' Aft NIII KN XUSFIIN HI YI H IR A111 Duxbury Mxxx '75 to 31 X Rxfl rx Crcxx Qquu :Lx Clllll I I -I ootm mc cum rtxx um wx Glu Club CI um I 'rude l9D-I D7 Varslty Iootlull Varsxty Tratlx Varsity Crcxy Ihc Og IPJu91ncS9 INI1nay,trI Glu. Club INl.1n1gtrl Rohit Club Cum I IULIL Dlntt Commltttx Irmsurtr of Qtnlor Clxxs H1rx 1rd Dix III C fmfm ru Ntxx Bcdford 'Vluss W7 I my, X Rxfltry Sprung ian ms 07 Sottt X Irsxty Rlflxry Crtxx Qc ux 054 'J I1II S hoontr Crxxx X Irsxty Rlflxry Crtxx Sc uxd Undxcxd d R XI PH HAI I HIXIDI RSON Raft Pleasantxxllt IN H I I-all Itnms Squad Vdfblly Rrfltry VJISIIQ Icnmx Mxrch mg Band Houghton Engllsh Prnlt 03 Sulln Xarsxty Rlfltry Vxrsltx Incnnrsy IXI1rtun Q53 V Sotctr Xarsnty Rxflxrx 1C1pt1ml XTISIIQ 'lxnnrs 'Ihe Log DYIHIJIICS Club Manhunt, Bmd Sxxxny, Band Culc Club Octct Prmt Shop Cum laude 0 -I 'J Fall Ttnmx Varsity Rnfltry ICapta1nI Xarsny Ilnms lCaptunl I xbor Councml Thr I og II dxtor ln Chrtfh Mmrth Nlmrthmg, I51ntI Sxxxng, Band Crltt Club O ltl Cum I xutl Harx 1rd I IWIS ILDVV XRD IOHXSUX L l'Ntxx Hxytn Conn O nmr ruin ca ut Bu tru Xarslty Itnms rt Int, Mxrchxny, I31nd Drum 1nd Buglt Corps 077 tnnlx ca uc as um 'IYSI y tnms t Ilhotogrxphy Club 'J I ucttr ta ut ls 1111 JYSIIN LIHIIS at y, Dthumny, Ium Ijhologrxphx Club Irmt Shop 7-I 77 tnms t t ai tt 1 xrslty VI IN mx Ltr? Ihc ta Iillumm dn or Chxtr I tl tr Northxx csttrn I Z-53--.I. V. lfu tl.ll, J. I. 'c . 't .l, Cl" . - ll5 -5 fl. V. If I ll. T I lx S4 .d. C " Sq .d, 'Ill ' IDR- ' -"+ "T .. " ', I. Clif I Ili 'IINZ l ',-53-Fall Sail' '. J. '. ' f '. . ' , 'l' M l 'I-54---J. V, Q "'r. I. f 1' ' ' '. . " .1.d. l -'5---5. ft X X x I. f' ' - - ' Q1 I . w I C IQ5 jslvi' ' A .' ,- ' . ,V ' Y" 1 - l'l-53--liall g, f' if '-V, .f y' f- 'I' sz Band, Swing Band. Print Shop. 1 5+-J. .5 I' H 'pf . J '. " '- '. I5-'5f' I "Int" . . . I 5I-51---.Ill ' 4 If: I.lI. I. g ' ..'Ix'l.Il. I I' 'III' l '--53-Fall 'IV I. g B lvl ll. V. 'lj 'IA' Th- log. I 5 -5-lil V. S Ifg ' B.'Ix'l.lI, V " 'IV ', 'III' Inf, ' . ' ' . f . ' . . 9, .I IO' -"--liall 'IV Ixagu' B ,Ix'h.ll. V. I' I'msx'l.lI .I. .V gf Ig 'Ii't. 1. , 1955 STFXK KRT IOHXSOX IR Sleure Marlon Mass l Juntor Football Jumor Basketball Junlor Baseball Band 1957 3 rn l053 4 mg -+95 rng Junxor Football Jumor Basketball J V Baseball Band J X Football league Basketball J Y Baseball Band J V Baseba J V Basketball J W Base l Band Unrxerslty of Mxssaehusetts RUBILRI BRADFORD IOXILS Nlarch March Nlareh Nlareh Horace Debusseu Htngham Nllss ob l lall Sarlrng League Basketball Sprtng Yaul Crux Mareh Band Glee Club In 051 rn Band Swtng Band Glce Club 1033 94 'labor Councxl The Log Marchmg Band Glee Club J V Football league Basketball Xarsrty Laerosse Mareh Pall Yaul Crew league Basketball Varsrty lacrosse l93-4 D5 Varstty lootball lea ue Basketball Varsrts laerosse Tabor Counell The log Marchmg Band Glee Club Colgate THUNI XS ll1Sl lla IORDXX IR Tom New Orleans I a Bean 1013 7-1 J V Football league Basketball Sptrng Sarlrng l07-133 J V Football league Basketball Sprung Satlrng The I lFxchange Edttorl Fore n Aft lltterary Fdrtorl Harsard WAI TFR C IQNOTT H zzru Nmtueket Mass 1973 7-4 Junror lootball XX7l'C9Illl'lg Squad Sprxng Sarltng 1994 DD Crew Squad Photography Club Print Shop Tufts . , , 105 -51+ ' - , ' . ' .t - ing . '--5 - ' . ' . . . . ' , f - g . -5 -. '. , , , . '. ,. - - IQ5 '-' +, '. ll, . . ' . . '. ,bal. r ' - 105 ,5213 " I , , ' ' , -. g V ' - l --53-. . , . . ' , " " ' ', ' - g . ' . ' . ' J 1 -,l 1 I 1 g ' . 1. g, .og I ' ' ,li " ' ,' .l N my U r.' t ' ', . .Hnrr n Aft Duct 1 1957 1953 4 1054 55 Bob 1951 1057 10571 15- D XY ID VV 'N1'tt'lYTYRE Vlarxon 1V11ss Pullcr Sallmnge XX rcstlmng Squad Sulmg Sallmg Sprung Sallmg flaunch Drncrl Sprmg Snlmg fI.aunch Dr1ur1 Vllddlehurx gllllflg RCJBPRT HLRXS Xlul POD IR Next Bedford Ma s Junior football J V Vvrcstlmg lacrosse Squad J V Football J V Wrcstlmg Xarsxty lacrosse Xarsltx lootball XX rcstlmg, Squad Xalsltx lacrosse The Cjlce Club bat Cluh Glee Club Octet Colgate 10511171-1 HUVVARD XIARC LIN or Nevtton Vhss 1957 D3 1111 X ml Creu league Basketball Sprmg Naxxl Crew 1053 34 Junxor lootball league Basketball Sprmg Yaxxl Crew 195-1 55 1111 Schooner Crexx league Basketball Spnng Schooner Xu lexan XNIJR1 NX SH XU V101 11 N1 XRX IX lffcdl Vlapleu ood N J Stu break r 37 3 1111 Sulmg XX restllng Squad Spnng Sat m f u -1 1111 Haul Crexx league Basketball Sprmg, H ntl Crew 7-1 'av 1 c ooner rum trsl Natcl lugut Btskttva Sprxn Schooner Crew Prlnt Shop Undectded 1 0 v 195 -52----liall Q " Y, ' ' Q . ' --53+17a1l . -5 -13a11 " . . ' t " . " . '- --17al1.." . ' , A' " 1' ' . s. "Mat" -527 ' 7 . . . 1 ' , . . --531, , . , . ' , ' . ' ' ' . . ,5-1--'.."f . ,, 1,4 1. S ' . 1954455-Varsity Football. Varsity XVrest1ing. Varsity Lacrosse. Ro- ' S . 1' 1 1' "J 1' ' , . 19'--5--5. 1 ' ' . ' '1' g. 195'f5 fl ' ' 2 , I . 'f '.' 2 10' "k"5--liill S'h C N v' 115' J 1 . v ' '1 11. 1955 I l I XIXSX HI Buy S1nd1x1 h Xlass 4 :lm 9 oo .1 LJ 111 1s 1. 31 191. 51 1 log Drun md Buvll Corps D' arsmu loot .1 ngug Bas ul .1 X 1rS1tx Bm. 51 nlhv. Inq Drum md Buglu Corps D3 -l' 'H'SllX loot .1 uguv. B19 LI11 X1rs1lx BISLWI 74 73 .1rs1rx out .1 ngul Bas um X 1rs1r1 Bug 71 l'horoQr1pl11 Club Xrl Club lla rroml Club Dmd Commun L Dduldxd IXXII-S X Xlcl LSRIHR lm Southmgton Conn 1033 4 Fall Saxlmg XX rcstlmg Squad Crux Squad Culd Club 1934 D Fall Smlmg XX nsrlmg Squad nu Squad Glu Club N1 hols lunxor Colllgg IUHX ILIJXVXRIJ Xld R YIH Juhn Dorlhwur Mus 1077 3 Jumorlootball lmgut B.1skelb1ll Xarsnty l urow. lX11n aglrl Dnbumg luam l1br1rx aff IQU3 D-l' Jumor loorbnll league. B.1skLtb1ll XIIFSIIX l ICYUSS DL bnrmg Tum Arr Club tljrwldentl D4 D5 J X I-ootbnll Vnrsnty Baslutbn Managnrl Xusxtw lacrmsk Dlbaun Sham Dmmatngs Club Colgar RIC H XRD I OXX El I Xlfl XLC HI IX D nh Xl.1'1Ll1LSt+.r 'N H ul U74 1 10 vmr nm IS L 1 nu 1 u1 C u 1 Norrhusurn 'Alf . .. . . C " 'Q . . . "Inf ' l0'l-52-J. X' lf tb ll. lf g - B.,lvtl.ll J. X'. B..-lull, Tlk UV.-Q3-X' " 3 bll, lf. 1 lvbll. '. .' ' ."l.ll. 10' -5 -Xl ' ' 5 b ll. lf. - . lv l.ll. '. j , -l.ll, IQ' -"+V ' ' lf b ll. l,-1 -1 ll. Q 4' . fl.ll, . 1' f. . .I 'S Y 1' l052-53--lilll Sailing, XX'restling Squad. Spring Sailing. Glue Club. ' -5 Y- " . ' ' , 1 ' . , -- . '-5'-- " , '-' ,C"Q , . . ' 'V . . 1 I . 4 '..-5 -- ' 5 .,- - . . . ' f ' 1. - 10' -' -. '. 'A -, " "' ll I ' , '. 'A j lg . '1...:..'Q I ' 455fl1ll Srl 1 - C ' z J, X'. B. lvlb.ll, C - ' Sq .d lb: log Cllcc l l. nrr n Aft FRllDhRlLlxC NIILPY lrcd I 1st Nassau IN Y frmlflu 1053 54 Varsxty Soccer league Basketball .luntor Baseball The log tlncature Fdltor Flectrontcs Club Magtc Club 1954 55 Varsttx Soccer Track Squad Varsxtx Tennts The log tVlanagmg Edttorl Photography Club llcctrontc Club Magtc Club Prtntcton VVILLIXXI B1al'LHFR NIOXFIC OXIFRY Montu XVakcHtld 1Vlass 1 f kiln Club Dartmouth C EORGIL I All RILYC 1: NILNRO IR Holltfuood Oak Bluffs Nlass Iarru 1057 53 J V football league Basketball .luntor Baseball March Band Glce Club 1953 4 J V Football leag,ueBaskttbal1 J V Baseball March mg Band Crlee Club 1054 D7 l'11l Satltng league Basketball Glee Club Untxcrsttx of Pcnnsxlunta RlCHARl3 l'LlOT 'XFI SON Rrclz Belmont Mass 1954 55 Varstty Football Xarstty Basketball Satlmg Cvlee Club Student Counctl Colgate EH Q i ' 5 N V Q. r Q . - . V 4 s A A 4 4 4 A A I A .4 " ' , NBII' 1 754-55iVarsity Football, Varsity Basketball, Varsity Lacrosse, s . 4 , - N Q V I 4 L 1 . A Q . --' 1- , . : , .H 1 ' .. ' t . I Q' . . f -5 + . . . . ' ' . . . , - 1955 NICHOLAS NILSON ".X'zfh" Clinton. Mich 1054-55-League Basketball, Crew Squad. Cilee Club. Albion IOHN HENRY NUI XX IR Johnnu l95l 19:2 1953 1054 Junior Football Junior lootball J X foot all Varsity Yootball Marion Mass League Basketball Junior Bastabll Junior Baskttball J X Baseball League Basketball J X Baseball League Baseball J X B1stball Notre Dame RIC H XRD THOXI Xb NOL XX Dzfh XX altham Xlass l05-l 75 I-all Smiling Spring Sailing Glu ub Trinity PLC PNL ROXXI D Ol IX I-RX on 101' 073 1074 a Dam Committee Xlarion Xltw R mm Junior lootball Xarsitx Rtflerx Junior Bistbill :ati 1 rs x it V Bum no a a J ain X trsi i ers X arsitx ist Lniurmtx of Missiliusttts 52- C ' , , ' , ' .' . ' 53- ' 3 . ' ' . . '. ' , -54+ . '. 3 b , , . '. , -' 7' A . ' " . H Cl . 1 ' I Q ' i . Y. . , 'Q ,P "R " i '.. . ... A' 1. ' l 95 l - 5 2- -Junior lfootball, Varsity Riflery, Junior Baseball '--53- ' 5 , ' ' j ' - x ' . ' . . l ' V5-ffl. X', lfc. lall Captainl. Va 'itl' R'fl'ry. J, . Q-lall ' 555- ff-. J. X'. If tbvll lC1!' J. '. .ity R'fl' ' ' j B. .Hnrr n Aft RLDOLISO PXDII LX Honduras C A YU Iumor Brskcllnll I V Sorccr Drlmatrc Clua U Sucker I urossc Squad QD-I SOL cr X IYSII, I nro Sc I-ufls FRXVUUD HOYT PI C lxHkXI LJLHIIYI L 1 m N llmfr 'n Iumor Iomlnll XXILSIIIFIQ, Squmd Crux Squad Dcbmng rr Crlcc Club Orcr XX rcstm cum arsrtx Crux or Dchurng Icmm Clle Club Ihr. log Dunn Commrttcc nu D nu COIHYIIIIILL Iorc Ilrmccum HFNRX X ARK Ix PI I TON er New Brrtarn Conn Harm I Iunror Ioollmll Iwrack Squad Imcrossc Squmd Vlarchrng Band Clcc Club P I 75 J V Foorbull .Iumor Baskcrbmll Iarrosse Squad Nlarch mg, Band Crlcc Club f '54 Vwrsrly Ir1clx Xursru Iucrossc Nlarchmg, Band ce Club 'J-I 55 XITYSIIX Irufk Chccr Icader Varirlx lacrosse Cvlcc Clulv 'Vlmrchmg Band Trrmtx KK XXNI 'XORIXIXN PI IFRSOX ll uum Concord Nlass e 47 -I V Foolbu X arsnx Track Sprmg, Su rn I U7 vi rsr x c 0 D1 X IISIIQ I rmck Sprmg Sclloumr Inkson I 9 1 I ' . . 1 Hlzllcflll 4, , IVI 51 . ' . . . N151-53, .. ,." , . ' . l. l'1'3 54--I. V. rt' , , ' . I ' -557.I. V. Q 'C , '. f ' s.. SH , fi' . . " 4' l"lln . Y. " , 'A IIVZVS3 -. 4' 7 . , A rf ., ' ' Q .. .' 1 Inca 1. V' - . 1053-54--J. V. S C' , ' l' g S1 .d. V ' ' fx I3 Q 'n' IO5-I-557Iiall Yawl Crew lSccond Nlalcl, XVrcstling Squad. Varsity C ' '. A ' . ' 3 'n' All. ',-III " ' ' . , , " ,M 195 -51---V. ' 5 . ' . , .. Q . . . ' lf5-j'--. .' .. ' I . .' .1 ' - ll53- f-V . .' ' H. . Ir." .. . 'v , Cl 1Q', f K ',"4 ' 4 ,I 4 ' .. ,Q l A ,I HP IW.. IV?-5 - .I. . ' .ll. ' ' .. ' v ..'l' 51. '-lr" Va fly' I'1ll..ll. '. f ' , Q ' 1 Q - Crew, 1955 JI x'I I Klarnon 'Xlass L lflal lumor Iootball I Lagug Bas ubmll Jumor Basklnll IIN 7 Jumor football I gagug Baskgtbxll Jumor Bas bmll 7 Iuaguy Basketball J Y Baseball IO?-I I gaqul Bas Lrball J X Baseblll Undmldnd I-LK I'INl Illxlll Iqfllx will Xlglrosf. Xlass 7 av :sm ragk Sprung ilhoomr Crux Tlul Mu mm Band IILLIFOFII Club Hlrx 1rd TI-IOXIX5 IXNIES RXBHITT fommu X mcx ard Hum Nlass Bunrw F 1 -I Xmrsxtx Ioolball Varsltx Baskuwall Xfmrsxtx Bask 1 Qu-+ DD Xarsnx Iootball J X Baslmrball Xarsxtx Baseball L Club Undcudud C XRY RI II S Cllr a Rxur 1 Iumor Iootball Jumor Baslotbmll Jumor Basllull 'J m umor oot .1 o cm tam arsxtx rank X mrsx X I agrossv. fa-G 'J 10 a FSIIX ag a sxty a r s Dm Commmu Xml Pnsudnnt of Sgmor Class Sx ra usL UNIX Lrsxlx .XI,I' fl' 4 I . IJIIQRCIQ. III Nfl!" . . ' . . . "li.fL1'vr" ' -521. ' A . ,- - Iv . , ' . '--537 ' 5 , ,- - 1 I . ' . c . lf"3-5-I-- A ' .' , , 'A I . , ' -55--N ,- X - . lv . . '. . . I ' 91. I 'Q ' I' ' IIITII H , ' ', , , IO'-4-"-fVka f j ' Q ' . ' ' ' '. ' .og. . cl' g . . I .V . ' . , IR. 1052-53-J. V, Basketball. J. V. Baseball. Ili'-5 f'. " 5 . 'L . '. "b.Il, I ' -0+ ' " 5 . . I. J . ' ' .Cllr lg f "Zfxf " ' " If ll Mass, "ReAlz" lflil-53--C ' 5 , ' .. f . . ' . . IO"-5441 ' I3 b ll IC - .p ' I, V 'I' 'I' '. '. 'tj I F' -'5--J. Y. If tb lll Va ' V' iI'rI'k. V r' ' I. c osfc . cc nrr n Aft Pl TPR l XRTI l'T'I RlI'I FH 17 Nlmon M'lSQ M0110 V1rs1tx Soccer X Bmkelbull Spnng Sum 125394 V1rs1Ix Soccer Wreszlrng, Squ1d I V Baseball 054 '15 XCQIFSIIX Soccer lC1pra1nH V1rs1ty Tr1clC J V Baseball Dance Commxltcc Lnncrsllx of New H1mpSl11re ICJHX I-XNll'S RUl,l1l' IR Juhnzm Bllll'lfd9 B1y MNH l1ll Sulmg, Ir1ck Squul Sprung, Q11 1n DTTITIWIICS Club lNl1rCl1mg, Bmd Sxxxng, Bmd Clee Club 1 l1ll Qulmg, lrnlx Sqllld Sprung, 911 n Xlarchmg., Bmd Sumb Bmd Crlec Club O1 w 1 11 1 l ruk 914111 Crum Squ1 T log, ra m1I1cs Club Xl'lfClllI'lj., Bmd Sxunq Band Crlu. Club Octet U14 r n QN n Crux 9qu1d we we 'Vl1rcl1mg, Bmd Sumg B nd Cllr Club Oelet Smhm D XI'lfSllX f 7 V1r1slx Club 1 U53 054 uv Sum 073 34 U5-4 75 Darxmoulb l l 'Xl-XNll'X Xl SC l-l'Nl ll RSCJX 1ll Rlxer Coll' I eague Basketball Junxor Bascb1ll Golf lumor Bmketball 'umor Baiuball Crlec V1rs1I1 I7 l X B1ske all V B1icball Glcc Club lunlor lootball I V Basketball N Base 1 oolbull XXTSIIX Baskellnll XJIQIIX B1sel1all Brandcxs S XXILI l Iflsl Pl-l SllXC LR Brooklmc Vlass Summa Jumor lootlnll lea u Basketball Xarsmu Tcnms umor l ootball lf1pt11nl leqeuc Basketball X J sux lnnms lhe log, llhorograpln Club Brandms ' 0 o IF i . 3, ,Z ' -a 7 "R1A' . .' A . ,. A H l"5Z-53-f ..' j Q . .l. ', .. ' . . ' fl' 51. l -' - . 'I' f . ' ' ' 1 . . .. . . l -' -H 'j . . ' . . ' ' . . . . . V 'v -' 1 ly 1 A . . . 'Q . lU5l-51 I. uw. . . '1..'l' . , . . ' ' 1 . .f " 1 . . 5 1 f . lff'l-53--5. .. 'ufli 'v . . l "-5-lffllll Sflng. . ad. ' ' .Xd. he . 1. D, l ' -55m l3all Sailing. Va wily lr. 'lx .la agcrl. I ' ' . . . Tl - l, 1. . . ' 1 . .Q " 1 .1 . IH ' , " li. Mass. lff5O-'l-H . " j ' . .' 1 .. . ' L . lJ'l-5Z-- . A' , . ' .. , ., ' . ' IU5--53--V . ' 'C'clf. .. ', tb ,.l. , .. . . l -54 . ' 5 ... . 3 ' ,J. ., b.ll. l f",--.l. V. l: . . H L . ' . "l, ff fl: l ' -' -- ' 5 . . . g 2 , ' 'j '. l -T-5.1! 5 ,. .' , ,.v . ., 'rl' 1955 WAYNE L THOXIPQOW Tom Manchester N H Hunk 53 54 I X Football XTISIIX Basketball J X Baseball Stung Band Glee Club 105-4 55 VXFSIIX lootball flXlanager7 Xarsmty Basketball Vmrsnty Baseball Culec Club S5 racuse XX lLLl -XXI HOLLDXX ORTH TRLEX IR B1 Manchester N H 1954 55 Fall Sdlllflg league Basketball Sprmg Sehooner Crew Glue Club Dartmouth IOHNT ROBERT HEYII-I XX -XLRER Juhrmq Horsham Sussex Fngland Chumbltu 0 4 55 lull Schoomr Crew Varsxty l'r1tl-t Xarsntx Crux e log, Dcbatmg, Team Photography Club Ctlee Club Otter Cum laude. Dame Commlttu. Tzm 9 9 1 l93a D4 1994 55 The Cmmbndge Unnursnty XIXRTIX XX Xl Tl'R Ill So Dutmouth Xlass J V Soeter XXrestl1ng Squad Jumor Baseball J X' Soectr XX rcstlmg Squad Crux Squad Fall Samlmg, XX restlmg Squad Crew Squad The log Tenms Squad Xarsxty XX restlmg Crew Squad Roblt Club log lzleetronu Club Unix ersxty of Pennsylx anna 10' Y +.. l. ' , '. . . '. .. . " 7 A A ' 7 Y ', . " 'll' . . . I5-'-7. U ' ', ' Th , ,n a U 5 I' L . 4 V A . l 51-52-. .. '- ' , ' . .. l 5--53--. . ' -, ' ' , 1 ' . Efnrv 'u' Aft L C L ml 71 n 1 wrm 11111 N NJN 1 I N: L Q lil O11 GIH -X ll Ln ku C vm Xu S gum Drmun nc um nn ug. Lv s CIILL 1 Su Spun Drmn 1 Lum, md Cx Cum 1 11 K x L11 I Dmnntn m Pnnd 4 DIUIU 'Vin uh mn u LL ovul 1 1 rsllx flux ll HL 4 IUXH I' G X X oxllnu Xnrnmnl 1 mur sk n 1111111 L11 HL nn mi Q Cm 1n1 r on w umm mskul bnmg IL 11 nun uv 1m nn n JL IV num Trl HS img Ili n 1 1 I1 'nun bln fuw ww '57 us: Ls 11 allln 1m11 ll 4 num 1 nn C1gCx sl IS XIXN 1 aw X hx lllll ww W S I uxd Num x1111 In i X xrxalx IN II 1 S L u mm L X , B v L 1 rm fNIlfI.YII,l-If ii. WHliIiI.lQIi ff Oli Chwcnuimh. Cfwmt uf fP:1 I 7 54--V-J. X' Im l.ll. 'luck SQLAJ Sy g Sfl' AL A l':.1mi, Cllcc Cilul Oc Cl V34 55'--J. Y. lfnmlmll Ynrsitx' Yrwllmng Th' Log CV- CIIL OQVI. bcfn HAI' V fl 7 L. IJIQX XVII. . .XMS Huw Tok' c 2 D.1ricn. 1. . "l,1. I 5I 5l lull .fling 'I'r.1ck Sqlmd ffrcw fa .d. . .II fill Khrqlming BJ i. Dr A i B Q11 C rp. M " Chix I 3Q 53---lull ffling. Tmgk Sqlmd Crew x. .I . ,LQ Cl: Marl' Q B. . 1l'c ,l '. I 515-+-f-fI1llSfling, Crw' Sq .d. The og. . . ' Chl. Mar: mg . I . fx' Glw Cl lx Oc 't. IL 34 35 llmll Sill xr' Cfcw. 'I'r.ck Slllhlli, YA ' ' f" 3 M. 'Q ing Ba I D fX1.1wH, Glue Club Yi ginis XYll.l.I.XXl HARP V X 'II.l.l4 MS. III lull ll L ' '. " "XY H1 l'5l-51---.lu Bn 'l.ll, Dr. . 'Q CI A M. "IA g Pm Dm 1 .md Pmugl' Q 'ps I 5153- JL -0 I ll.1ll .1 "BL '1.l. Dc . ' j "mu Un 1. " Cl l, Bl. 'l' g Ba d. Clw CIM. I '53 54 -J. Y S "" . Y. S'I'.' YX"'ll' j Crcw Sqlmd. Dclx 'I".m, fNI.rc ing I. i. x " .I l " ' Y. VIR VCV Ilillyl ffllplfnl. X'.H'SiIX' Tennis. Rolml CMH Ilw 1.014 Dcl. ' g Imam. Dr. .lk Cl lx P "i'nll, HJ: ing Bn 1 lc- illlw. XYQ' Iuoani IXXI l"l.lf,l'iilllfll XVII., . ,V lv Pruccr n, .L 1 3Q 53 -J wx' It ll.1l1 rKI.1mgur' Iunguk Pm kc Hull, l.m.1m S14 . . 'Hu Img Del. xg 'Ifnm I 51 5-?-- J Y Imwllmll IM. JQCY' 'lmqk Sguap ', ' ' Pa. Q5 1.. .1 .gcrw 'lhv Ing rilxqlmnggu Iditwrm Ikluuxtg 'lyxm M Cnlulw. I 54 55-- Y. mx Imvllmll fXT.1n.1g1vrv I Y f'm.1kclY'.1lf 4N1.xz1.1gf: X'.1rsily BJ 'lull 1N1. .g'rr, 'lglxu Img xljpy ,mg I gum, Iii umh. IDCYXITHIQ 'lmm, Mun. 'zvsc sv 1955 HX XX! X x 1 DHS all Pm 1 1 S I X s N 1' NSN I STIAPI A W v 5XiQ fzzritzx-.rl .IA- '- 5 2 ' 111251 "Lil xii' lx "All ' Y fir IHEH ,Mt " X-.lI'N1i'.' E Qs lmlli 7 Y BJ k. HAH 1.1: wi N il .,.g f tmfuznhf NI 'HIQKT .XIHXX Y.Xl'L'l1l.XN 1 fwlztzwnr. .I.ts. '5..x!:.1' ' f-1.112 5.113113 'Yuztrww Nzmd, YA urn' ffru.-. mX :tam TN .ENV r iNxl'.lIiTf,i Tmzt' 1Wr.1m.zu: CMN MRL flu? Jw. -. .14 4 'ik-, -y ,inna- 4, Q ' ,+- UNDER CLASSMEN ,X I x4 A gig' 4'Ci7?ff .eb 2393!i X "1-+ f! ff ff? if ff W4 QAXX L,....-- .-5 Q., 0 Z ff- 2- X f, !Xf 5 1 i 1 3 !" R 1 i , -X-X 1 xx , , W X ALYAU .. . In . J' : ,f,L-QV' f ,. -Z ..i5Ff" V - V ' 0 I, I NI I 111 , 1554? , Q 7 4 ' ru, ' -afff 1 If 1, ' xg Q. .Z 4- ,Y 1,4 K6 f "' Y- A X , -- .1-'rf-fir If ' x 4, I V 'A K , - , ,ff ,VY Ni I' f X 1 ' 3. ff I l g' Y Z -" -' u ' 4 f, ,...,, --- N f , -A+ .N. .fx .,. -lx I ' fl, -A-- -Q' .5-v L I-A-A. -...J-A- f ff 'M -g q- ...,, lg , Ivjl. ,'..q,, ---X -+4 ,M-E, 132- V -E+ ,N -4- 'B ,... A. X 1 nw- -1.11 invf K, - , , f' ,.-if-vu - 4, . 7,2 Y, v I V gli' 'LE LJ, ,-,.,. X - f' ff ,J ! 5 K X "Zi Q - - Af ,'.f,,,Q,,f!if! , C ftp x 2 , , A X X , A I l,,f!fY,fJfpf,.Nf N 1 N Z- . , f ,ffl Xi Q . , -' ' . X, ., N Q!2lXH!!,,,f! Nff k I -xx- . g K t . -f ' I , if ' F . ' - ,, f , S . , if ff - ffxf 4 ' K X y 41 ,ff 7 ff f Z.: Z f' Xl xx It f x 7 ,V K! 'X , X ff X X 'ff M f - f Cf, f , ff f' f - K ' V Z, 1112601 an front R011 S110pc 1x1ernan Peck B1t10n Gada I-11m 1W11gk1nl11 Vkootton Xhtlxcndm Roan 1x0s111111 101d 11111 Hagnr Bum uond R011 1n11c1d YX1n111's ut 1111111 0111- 1 1 1 ICLFSOI1 t10t11 11 LS man 11UdQ.,lH9 Ruhnrdstwn 9111p1rd Phdps C01ntl11 Agar '1111rd R011 N11n111ng Brun XX armr 1115011 C1f131DL V X1unr0 V101'tm1n 1,a1'1xlI1S XX1111111111 B 111 'lcelc XXads11ort11 Iruman H1mps0n Ba11ant1nt Con B1c1t R011 Arne 1V1cPh1rs0n Ih111r XX0rth1ngt1n 1z.lI1l91t'l0IIO1T1 V111rs111ucr 1xut1111cr INOUYIIKU Vkulcr C111r1n Blrtxnvton 171rs0ns 1111m1110 BIIILYSLHII 'V1c1Wu11L11 11rg,u50n 1V11111r 1x1n1111 -X 11101111 11111101 t1111t put 01 1111 st11001 IS 1ts 11111101 t11ss The 111111015 t11011ff11 not 1c1t1111ff the 1 lllOLlS 1t111tt1L teams 1111t1 1ct111t1ts 011 c11111pus 1111 111 1 p0s1t1011 t0 11t1t1 t1t111L11c1011s11 to t11L tf1ttt11 emss 01 t11est 011f1111 llcltlolls T11L 11111101s 11111 t111e 0111 thnsc 011f11111L11t1011s 111 t11e11 scum' N111 1111c1 111 t1111s 1111 111ttq1 11 put 01 st1100 IL It t11ss 01 56 IS 8110117 111 111 upetts 0t 01111 do 1ts 111111113118 txtcl 111 1t111et1ts but t11t1 uc 111s0 IL 1t11 to 1ss11111e t11c 1t1t1e1s111p 01 t11t 1 1110118 1tt111t1ts 011 L 11113118 t s 1 IS 17L1llU' 11 t 111 t11t 1111c1s 01 1 c0111111tt11t c11ss 0 1. I' . ,. 1. ', 1 1 1 1 1 1 1 S" 'Z C1 . 1' ' . 1.. 11H'1. Y. 1111. I1 ' . XV1111c'. A1 113 . V11 1 '1 d. H111"'. 1.ctc11. Riw- 11 ':11 1 . 1 1. . 1 1 '. .1 . 1 1, ' 1' 1. .E'.Yl'Q. 1 ': . V . H 1 U. 1 1 L . 1 1 , 1 , 1 , ' 1' , 1 . 1 1. 1 b 1' " 1' 1 S ' A ". P 11 'b 11" 1 ' J' -' ' '1 l Q s'. I I 'L A B' -' J 1 1 5 l ' A-'N' .'J 'b' - 1' ' j'z 1' ll'f1. T1 - 1'. ' Q ' 31 1 if N 1' 'Q I '1 " 3 1 - ' " -1 I T11- 01115: 01 155 lllilf' rest c11s1'. 101' 111Ll13?E' .' ' b 41 1 11 3 1 ' 1 2 -1 f 06. , . 6 , I .XM c,f,L x 4 rl 'Mal TT! cfwl 'P 170 W MK f ow? WX VWC H Z 'X W l AQIVZ Lb Wg? W f 1 W .,4A, Lb kldjbl O zonzo 'ZS Clii ron1Ro11 Xle1r11k -X Bla e Darlmg it cle Gray P Fume Tounsknd Drew Fhgq H Blalu l Xmn lwds B N 1nn lulu Suond Ron Wcxmr Comms Hdmllltill I Crolkcr Brownell Cruxford lxlcxcn CITIXIIO Borrow llflxkl l lxhzm l11or l C1 hnrd Ron Mgrnll o1gl1nd Sll7lLX f1slx1nCl Shnx lmrnllu xth 1 11' 1m 11.1 e.r 1111 Sxutt XX gdnhs un 'mn l ou H11 mm unmff lnllon r1H.,s mimi!! Sll Tl n 111 n 11 IX Harm ks The hox IS no lo11UL1 1 l1esl1111.111 ut he IS not Ill IIPPCI Ll 158111111 Cltlltl he IS somuxhere lll thp mlddle he IS 1 SOPll0ll10l8 The S0pl1OlHOl9S .ue Ill a pos1t1o11 to Gltlltll s1t h lclx md u1111pl1ce11t11 XXdtCll school hfe P11 lcle hx, Ol thu mu hop 011 the h mclxs won, x0 to 5136111 FOltlllllt6lX tlnllg SOPl'l0I1l0lC fl1ss IS folloxunf' thc llttnr 1011156 fhex lm 111 10111111 o1ff111111t1o11s p1o11cl than slull 111 ltlll6tICS md l1 111 UQIIGI xllx plcpalccl tl1c111selxcs fm then uppu cllss xc us Thy SOPl10lll0liS l1 uf l0llllCl fll1IIlSLlXCS url IIC xull o11 tlu ll Wu heQo111111g 1 stlong su11o1 Q 1ss li ':. lx, ' ..C . '. . 1' ,. ' ", '. HQ. . '.:.1l- J . . 1 l. . . 1 C" 'Z ll ' , .D . 4 . 1 . A , ' . 1 l . v ' . 41. 'I . ', ,L ". Pc: . . ' A. fl , 2. .l.rlx ll ' ': ." '.. H lj 1 . ' . . '. ' . Bly' . Xlclfan. J. d' '. D. XVI "l'. H l ll l . 'lx 1 ': " ... C ' . i' P: ' 1 11 'lf Clark, Src ' ' A I ip ' I. B-.1 c , Heap, Yimli, Xl.1'1 . Ord A hofs SOPll0lll0I'C your at um' school is ll 1'z1tl1e1' alwkwalrcl year. h"a ' ."' 1 ' L ' "g v - - . - ' . .' ' ' . .' 1 . - . . 1 1 - A n s 5 1 C C I " ' ' ' ' z '1 " ' 'z 1 'z U V 1 ' 2 '. ' 2 ", '. ' ' lag' 1 " D 1 1 1 - . . - V iv Q - j . . 3 'hi .rlz I kv. Q - A x' 1 5- -. . i . I-1, 1 l 'x hx -z 1' -1 4 -1 1 A'1 'xp' v - 1'- 1- -2-'-f ".1i','- z'1' 1 'Til rf 'J a"to 7,51 znzcuz gfdii front R011 P Surft R Crotlur Sawyer P Noltn loue Stott Capers Iufkrn Batardr Deneault Storlur son Yoken lxovxalskr lrbby Second R011 IN Matlntyre Trbberts Shaprro Bogh Henrrkssen luckenbath Goldstern Abromsorr Churbuck XVrrght Reed R Garsrn farnum Buck Back Row DeMello Powers ferrarr Nowell Terpcny R Prerce Bentley Olson Bartlett Harrrnglon R Prerte It rs rmpossrlrle to predrct what tx pe of gudrratrng class vsrll be ex entuallx formed from the present Freshman Class How ex er the fresh rrren, tlns Ve.1r, appear to 11 we 1rr excellent st 1rt toward 1 strong grad ent class before Ur 1du.1tron rn 1998 but the orrqrnal members of .1111 dass rf strong vsrll be the uerrtrral le1ders of the graduatmg Q .rss The treslrmerr seem to posst ss 1 poterrtr 1ll1 str ong class As 1 class tlru lraxe lrr urclrcd out lrotlr rn ur .1c1dernrc 1nd 111 extr 1 eurrrurl ll m.1rmer rn suclr 1 11 IN tlrlt rt lppears tlllt T1lr0r wrll lx proud of the class of 1958 : 'I . - 'h . . ' ' , ' ' . , Y , . . ' . ' . - , . I . ' 1. . ' ' 1 , - . . Q , L A, K. L . , . L , . V- uating class. It is true that rnarry more boys will be added to the pres- , be N - D hx 4 . . U., , 1 I if .. .. - - K. . L - ,- ,. . L .. . - L .1. A P' J A .'.' 1 ,'.' 1 'z " 5 ' -- .' 1 - A' 'L -' - - ' 1 "1 '-1 1 ."1-' 1' ' ' - ' Q 1 1 'Li' 2 ' L ' ' 1 z ' 1 ' BRIHEE G-ILANCIES RlYS'I1If of f1L'w'1L'ru'k .JIM- Q P' QL 5 5 h .55 Mr. U ll'lil'lIIIl'lI. van! lu' flllfl' ll lziggvr l'UUHl:'J i7,I'!l.SI'. lmys. 1,01 flu' C100 Cfluln do iff .-X rfazzpfr' of SlfIlfl'f8' oft. wlmrf' flifl you zwnzf' fron: llcfy fl1z'r0.' 1 fb' 3 r . 5. ,MX 4 ' my ' 5 ' 2 'fy 4 f -. X .Q ... - - '-a,..'.R Q ...Q-Y 1 3 In hy I ,M -,hah-T. A 1 , E QM.. qrxwvj it .4 ,y I I wr'-r ' LJ Ahy ,nfs Tl 3 1 .pc Q 4 ll ll' .lf ,w N Avgftwl . ' Xxx, . h Mix' , WY! . Mv .F !X Q 5 1 g 5 ,QQ E ., 5' 15. Q 4 . x '-r -A-si24?34f'f22'az-iw is, 1 8,4 Q-in-1 ,R iii, :H 9. Q, wwf, '- n . 1 . ,6 L , f?f,gf:fme Fifi' , . Yffjf' ?fEU'S-W1 4 ,YJY-55221-V ' 21, Q, 7.5 -' jza Www- 1--w2fwiiZ M kj? gy ,fig f ' , in ,, 3' ' !w'w?ix A vw. qi' 5' f. , 4' I x t , 1 4- 1 -V 'flak Q 95:13 . 'sa ef 1' 7 2. few, WE? ,. Mn- , , W, X ww, .ff wqxfya, VN W , fm 3i,Q"'iQ'12'z f2Y?-y H a , , "ig gyggff 2 2 " ' . A f ' 4 M L A. " A x . K 4 X ' , gf J'N" .. if H kin Ny, 1 my M ff ' ' 'I ' 'V E5 vb ' if ff -5 -' Q -- JF -4, W " - M .A ' +A- 1 , ' , ' , V xqsi 1 A W 5' "'-X s f 4 'K ' .2 7 : f ' X-R if N V ' "f.l,x vfpnzm., ' QW. . V, .W , gf? 'wJfvgjiJf3'g fir '1 ' 4 0 , V: , X A k ' v -'if " iq' :Fr I Ati Z 5 325, 4 , ,lv T L. "gi" If fkp A Q .5 M, .3 5 'J 5' A ,, L gm 1 0 V i, " 'L 1 , N - .v'4f' ,- 4, I ,QL nv haw, ,WL E Eglf, ,?' 597 , ,H ,W . . AJ, - ,vwg f ,fa ,2 U f 5 36 ' ff All ,ww , ' Eff ...M 4 , F f MM ,,'3'.' 7 ff ,- . 'Y 1 , y 7 g,-,. 1 x 1, 4. ' 'fp S 4 4 15. l - fu , ' 4 'aft xl 47' E .-..,1Q':g. ffm ab V ' :MQ 'fix :HI f-'lv Hn. 5, .V . i -1 4- ., 1 Ms .NA Ts 4555 Maw l 1 , IK' , 3 uni 4.3 . ,, Qvjfsf. mf ', K TIE , 10 td , ,Y x, la 'I W n gpm ff' M 4-W 'T Q 4 'L s, ,V f ,A-" ,g A 4 , , , .1 ' JI.. ' A , ,,. ,A wnm-.. . V. 4. .1 , 1444444444444 bbbbbb L 1-f ,W I wI '5?, ii I ' QT f' A X t A 44 ' 9 4 4 ll 4, Q X? Q I 2 5 if F ii 1 I 1,17 Us ww 44 , v. L'-.f H23 E , 5 iffy. I I F54 as F54 , 4 gg 6 ,.,:. H . gain , H ' LEQVQQ 5, 4 . f A flip 'QQ S 5,14 .71 jmf . ,W .-'Fwy' in ,Q . L 4 W ' yf-3, , ar 'V , QQ cgi M, ... QE f ..-:. V' . x X X X Q, x gy ng, in we V , no 3 . U Q Q fy, 1 lv 5 Q val" -1' QPYC, mL'4. " H. 'Wal Y 0 C Qi! ug -.. D ,fa ' Y. x ff ' g 2 A TV ? .N .qv . RX-f :-fl. A W 41 75 Sq, ,.m. ,g tvl b . V q i , 52 x '75 - la.59lini" 1 5 'Qi hifi? uf fa-5.5, ,z, 1.-'.f'r! sew: I 'utr' no wnznwizt it 5 wiv N in ,Q 3 5 'fa f- 4. , I yi Q V, I X ,- .,, I--1 .. fi Okay, so you'1'e rupfuiu now! 4i""f HC',S'fQ'I1C?!I to his fufe T' Tough Illlfkg wrong goal! Look out helozcg here comes luuehf Oh Juliet. thou ur! iuclagriousf n"l""' W. xii 2 V 1:9 ax .4 .- HH L n I 14" 4 f .. s 4 , I.. .Q-gff , J' " 4 F' 4 xi . .4 . G' fb' ,a "" .-..1-ff K 8 ow- 7 ,491 343.539 ff: A, Q . 5 5, ,L , 3 , . 1 A I V 1 I f' Mx 3 'S X 4 M, 1 9 Q 5 P - , . tbl: V . - W V , V 4 , , wx' 4, '1-QQ?-ge'i K. '.-gf' ' 11 ' 1 "wx -4 ...A I AQTHVHTHES 31101 C7OLUZCf I JB N... xllkd IL 1 N1x 1 11111d11s11 I ndmg f IS 1 but 111c11c.1t1o11 of t111 st1111fft1 11 111111 11111 IS 11 studnnt COIIHLII X11 too oitc I1 1 s 11111111 1111111 xx111 11cLt 1 111111 xx 111111 IS xxQ.11x 11111 1111 11111 to Q IIIX out lts d11t1cs p10pe11x 1'111t1111 1t11x s Nl LUIII 11111 111 s 1 1 tx H11c1111s11 t11L t11c1111t 1111111 tl L llllLl1 ms cc 111 x sm cc xx 111 'o11s111Lt1xe sxlggcstlons 101 st11c1c11t 111111111 11 A hm LX 111113 e 111 18 . ll 1 11c1111t llhlllllll 111 x ff 1 1. stil 1 s KL 1 f xx 1 1111111 x 1 'f xxm 1111111 HX s s T111 C0111 unz 11111 .L f occah -Q 44 fx Q4 r11r'1 111 1 son 1 1 111111 1 1 1 1111811 1111111rs1111 1 f 111 lk 1 11st 11 111 SL 1 1 1 1 1 I1 tx 111111111111 11 111 1111 1 1 1 1 1 s 1 s1111111 111 f 1 1 11111111 ll 1 ll 1 - .1 1 -1 11111111 111 1111 1 ff' u C7 7 E f 11,1 ,iff-dnpfgh 1' " V, -- 3 5 ' 1 1 1 - , 1 ' 321 . 4 M 1 1 1 I1 +33 A .. , X 1' 1 R1 'Z 1.111 . Hc.11, .-11' - 11,c11R11': 1111' 11. 1- ' T11- jlllll 111111110 S111-i1-11 is 1111- 11111s1 ' 1 -1i1'1-. 111111 111 1111- s1111111 t1IIl.'. 1111- 111 Q 111-ti '- 111'g1111iz111i1111 ' Q -111111. I1 is i11111-ti1'1- in 1111- s1-11s1- 111111 i1 11115 11111 11111- 1llL'l'11llQ ll 11-1111 11-1 11 is 111-1i11- 111 1111- s1-11s1- 111111 its 1111-111- 1Jl'l'S 111111 1-1111111111111-s 1111' Ill1'lll11l'l'S1l11J 1111' 1-11111i11111111x XX'Ol'1i1llLf 1111'1111g11- 11111 1111111' f1'Lll'S 111 '1NL1NDI'. T11- cilllll L1111111- S111-i1-11' is Ll 1111111111111 1011114 s111-'- - - - 1111 ll s1-1'111111111'1 s1-1111111 11-11-1. T11 111-1-111111- Ll 1-1111111111111 1111' 1111-111111-1's11i11. Ll j1111i111' IllllSt 1-11111l1i11- L1 151-1 -'111 1111-1'11g1- 111 STU. 1111111- Ll s1-11i111' s111111111 1lLlX 1- 1111 111111-1' 1111111 llll S51 1 -'ng-. 111- 5111-i -1- 11111s1 111' 111-1-1-.5111 111- ,Il11l11, 17111 1111s is 1-11si11' 111'- 111-11' 111111111 1111- 1111111-1111 111-11111-.1111 11111111115 111 1111- 111111 111' il 1-1111- '11111' s111-' -11 lIll'IIl111'l'N, 1111111-11-1'. 1111- 11111 s11'i1-111 111-11 11-11111-11111 II '11111--1. '111l1'X 111s11 l1111'1i1-il11111- 111 XLll'511X' 111111 -111-s 111111 11-1111 1-x11'11-1-111111-111111' 111'g1111ix,1- 1i1111s '11l'Il1X 1111 c1llllI 1'lll11l' S11-i1 1 is - 1111 cfvofiuf I I 5 ll Y 7 n 1 tl II S UIC lllt 1 1 XXKQ L HLA Q n it Q ns nn snn ittv t it si ntlun mi Q KL OX 1 ff I Nl mr X as ci nt lirsi limi XX'.llir lhnlu Xl.gltiul l'm.lt Riu' .Ml it Xl ltrznn XX' XX'll1.1znx Aft -' :uni it-airs of sc-rxicv. tht- Hnlmt Cllnlm lms lat-t-mnv it Ati hu-cl lixt 'x nt 'lllmmx Its lllt'IIllR'l'5. vlcft-tml ln tln- Pl'l'L'l'illIIQ it-gifs stall. llklllillit tht- nlnn- tmns clctiiilx wliin-ll misc at tllt- xinmxiw. 'l'lit-W inclnrl- '-'lxly " -l --'- llll, lmn ll' ng of tliv liglits. Sll'Lllgllli'lIllIQ-IIP tlni tl nttcr. uncl -l Jing tlia xi Li," 'n ti 1' l wlow. An " iinpnrttlnt lilllltllilll of tlnl Hnltt Cjlnlm is its lnlncl in th '-tion ul' Ill im. Un' tn prim' fill!-t'S. stncliu ziflilinticnl. zlncl tllc' lcxx LlIlt'IIlil.k'71Hl'. only u-rttiin inmivs nun lw ulnm-n. Tln- Illt'llll3t'l'N nl tht clnl: Hin- xaninns mggt-stinns tn Nlr. llwrnignn. tht- tilt-nlty ticlxiwr. vlnm in lla-' tlu- final sc-lv -t'on. Xlitl ni tliv llnlmt Cflnlv. tht- Slllllfiltlf' niglit inoxim xxnnlcl nut lnn-4 mn xxiitln tht- um- tinrl vlticie-imc-y sn 1-xiclvnt tit tlw 1n'vwnt ilIllt'. 95511611511 sam r1'11 1 1 1 111111 1 1111 r111 11or111111 P 1111 11' XX1lm.1r' J 11 R011 1 X 1 11 1111 1 .1rr11111111'1 1 1151311 P111rr1111 1 111111111 1 1111 111111111 111111111111 11111 0pl1111111111 1 111 1 1111 111 C111 111 111 11111 1111111 1111 SL 11111 111111 7111181 111 ll 1111111 111 Ill 1 1111111 Ill 1111 11111111111111111 111 111111111 1111 111111 lb NL 111111111 111111 11.11 1 1111111 lll ff 11 1 1 Ill 11 11111011 X118 11111 H111 I 11-1 1111 1111 11111 llll 01 XI1 1'1lL1l1IC1 X11111111111J11 T111 T1 111111 11111111111 LOIIXIIILIIIU 1101111111111 111 111111 10111111 1 11111 'X111e 1111 1111110111111 11111 St 160121 1 Ill 111111111111 111 11111.11 11111 1111111 11 1111111111 1111 1111111111 115.1111 11111 p11t111p11111 111 1111 1111111111 111111111 1111111 1111111 1 the G11111111 81110111 C1111111111 111 11111-1 1111111111111 11114 1111111 1111 C1111 11111 1111 1 X11 11111 11111 D111.1 I1 111 111 111 1111 11111111 11 K1 11 111 1111 1 Ll 1 1 118 1111 110 1 11 1 1 It 1 111111 IL 111 1111111111 1' 1. R112 XV. XY11". , XV1' 1 XKG .1 B 1 V , H. cc A 1 " 1 15 5 ': XI. R V1 c 1'r1. A116 B y . loads, Y.: 1' , T111 1 ' 1 ' g 1111111 11111111 ' '1 1 1 " 1 ' 't 1 ' 11 I 1'11l gn ' 1q11f-- H11 ' '11-1",'1','.' l ' 1 L X- ' 1 1 -1 1 1 ' . -A 1L -' U-I 5 T11' " 1111' 1-111111 11 - 111 1' " 5 Q1 ' ' 111511111 111 1111' 11 TL ting 11111 . 111111 11 1 1 ' - 1 ll -1 1Lll'a ' 1111111 111111 01 11111 1111111 '11111' 1111 '1-1'g '. '. . A 111111 111 I' LH - 'Vbra - - Qti "1.'11111 f"H b 1 ff' 1 " ' '1 'L 1 1 'LIQ' ' if 1""11' 1' 1 1277 L1 1 X1 w 1 4 . I . . A , ' . A A Q Y. H . '1 1 1 ' 1 . T1' ' 1 Sl V ' Q llS 11 1'-1'1' 111 1 ll vs: I1 1 '1111 - 111111 1111' 1111- 1l'llll '- 1'1'1111i1'1-1111'11t.' 11111' 1-11111-gc 111111111 111- 11 '.1111. 1 1 11 1 1111 - 1111 111 1111- 11111 11111111-115 111 11'111'111 1111111-11. 1111-'11 11111 11" 111-g111i11ti1111s 1111111111 1 V ' 111-11. I I IOTE ll I NL I1 1 11I F1 1111 11111 51 Ix 111 ll 1 1 I1 t I 111 1 1 1 1 XLt 11111111 N I 1 11 I1 f 1111 ll 1 KK 1 111 tl 1 1111 K I1111 R1111 I.II1 111 211.1111 K1II.lITITI.I!I IKMI1 II1111 II, II11L1...111 '11 ,1 XVI 1 - I1111I1s 111 il 51-I11111I 11'111'I11111I1. I11- S1-I1I11111 11-11Iiz1's tI111 111111 1111 III: 11'111" lll'L'C5Sil1'1 t11 1-1111111iIe 11111I 111Iit e111-I1 il I 11111. TI11 j11I1 111 111. 111111'I11111' s 11II is ll - 11111I11-11t111I 11111 .1111I tI11- j11I of tI1is t11fI 1111 111 P1-1'I11111s tI1is t11II 1111s I-111-1'1I 11itI1 g1'1111t111' 1'11111l1Ii1-111111115 IIIQIII Ll IX 11tI11-1' P11111 -ll. Aft Stuff si111-1- 19538 'I'I11N 11111 tI11- 11-111' 111 "Cf111'11I", ll 1111111 tm' 1'I1 111111 I111111IisI1 1I1'IigI1t Ill t1-1111111-1111 tI111 X1'11' E11LI11111I - 1stIi111 XII 1 111111111 1'1-1-111'1Is illlKI Q'IIIIII.lU.'I5 I1t1-11 II1' "H1111t1-1I 4lllI 111 1111--. II111' 111111 11'11'I1' Q 111 1-1111j11111'ti1111 11itI1 XIV. IJ1111111111. tI11' st11II I11'1111QI1l 11'1I-' 11111 111 1-I111111. AIIICI tI111 1111 -111111111 I11-Q1111. I7111111 tI111t 11111111 till fIII.lI 11'i1 t' Q tI11- I'1UI'l' Ill- 1111 .ft11H' 11111'I11-1I 11111111tI1I1 111 I11'i11Q Ill tI111 st111I1-111 11:1I1' 11 1-1111111I1-111 I'K'L'HI'CI 111 this 11-111' 111 'I'11I1111'. U65 -bc I'UI'II UNK x Il LLS I L I I W IIL INK II I I S4 I1 I TITSOH I I mn K I'I'II"I IUII X I"II'I III YI S I UIIFO I U1 'IIN Boorxxxxn XX 1rxI111x 1 1mxx oxx x It xx R IIIKWNI N 1 LIIML I If JL fc11tl111L of 14 1U tc I1c1 s 1c1c1I 111 xx sp.111c1s ll fa c1Itc11 111111 1 cxx TL xxx KI Inc Ix LL H1111 1111 IS I11c 11 1111 cxcn 611 lllXXSllJlI C m1c1c ff s 1 4 4 I14 t sLI1c1c1 xs11l1x1s u11111 K U I I I U C l N Jll I If INIDI III mr N I S N 1Ix111'f Ll Iw11x I R ' I1 cs .XI1 Dxn1'1'II' I'Ic.1I1 .XlIg11xxx11 Hu ic 1 XIIc' I'.1IIx 1 I, .HI YMI11311 XY My d Rm Bay .I.?I11 S gc: H1c XICIIILIQIIIII Y, XI XXVCIMIIIXICII Chpzt, XY. ' I , . . III' I'w.1qIx R1xx': B.I'cIx H 'u RV! Dru .1 IMIQI11 KI,:I-x' V XI XYIQ.:Icr ICQCII I'I3'.ux Bur: Klemn fjll -- ag' Tal ' I11: 1 I the bm I ' ' 1 I I II1 F, JIJIL' 1 ust f' -5--II t A T111 2 I QQ-I 'Z ' L' 3 f II tm f- ' and fur I -t 'I-11. Ye-t. IIIICIA' tI1c ecIitr11'sI1i11 of Hufc II- Io' 1111. thc- Lob Im: Hf111'isI11cI and QI:-xvIc1l1 -LI into 11110 of tI1c- -x II1r1x Ill'X T11 i11 tI1c- ' t1'x. I It is am m11'Q1u1ix11tin111 xx'I1icI1 is 11I1Ix- to IIN' tI1x- t11I-nh of 1111cI4-1'- 4-I11ss1114-11. 1111cI. L15 ll 1'cs11It. tI1m-rv iw QIIXXLIIS 11 svg1sm111mI 31111111 of f11111f11x xx'41iti11Q to tLlIxK' L-x111t1' I of tI1m- 1111111-1' 111- IKIIIIQ Q1'11cI111tic111. A Q r1I st11II 11111xt HlJl'I'LI.tl' 11x il CIIIIIIJIIIUCI 1111it. I,l'l't' II111111 I1'icti1111 I1'111.1 fIilI -11-11t .4 11-nw, This xx-111' tI11- st11fI Inu xx1m11'IwcI in 1'XL'l'IJIIUIl1lIII gI1111I I1111'1114111x. I1I1-11nIi11g tI1ui1' 1'1wl1m-L'tix1- t11I-11tx tu I'a1sI1ic111 Ll J1x1qI 1141111-1' 1111:Iw' tI11- LLCIXI, xI'1 of XI11 S111.11't. 'I'I1c' In-st 411 Ll ,ood sc'I111m1II1f1x 111-xxxI111111-1' ix to L-c111ti111111IIx CII,L"JX"I4 1lIlCI I-xl1I41it n11'iQ11111I icI1-.lx TIM Il'LlI'AN Ing t.1II Inu lmx I-QI iI11- tx-xt xxiiI1 gf aw Vw' AG ,aff SL1lLCl Vlhcclcr 'Nl lcrcucn 'X'l1rgl11'1 Rolfc 'Nolan R Pclton XX1ll11mS XV Donncllx Nelson Jonci Gctl Allvcrtson Hcndcrson Xhlllxcr lNl1lcod Adurc l'cckh1m H Ch1p1111n Xll1llgllll1'l XX1ll11m5 H Sccond Ron J1rc'l1nC L 'IHS B XVortl11ngton XX7'l1"1Cl' Hcuh lrucv Droolccr 'Nlunro l 'Vlontgomcrx lN1lscn 'X'lcC11skcr lpsr 1n XX1clccndcn Bulvo Pnrungton Pnncn B1ll111lxnc lrccmm l-lorroclcs 11rd Ron urlngton D1lc 1011112011 lzcrun 1111111 Cllcr IXYSI ro1r Cocn ll1n1g,1n l1sk1nd Stoncmctl lxosmm R1mQl1otlom llOLllDllld lNl1llcr Acics lxfflfl uk Ron BIIIKYSOI1 Ylcllbllfl H1105 -Mgr Rxscmm Bhlcc H lpillf lxcnvmx lxcrn Cmldslun luclnrdson B1bcoclc H0111 Duxson Cunmfl lxlcxcn Sawyer V 1tl1Ollt 1TlllLl1 questlon thc 1933 TcllJOl C Ice Cluh IS o11c of the hc st lll school lllStOlN lt IS dlfllllllt to f111cl 1 rc 1llx lfoocl pup school lcc cluh lOl 111 111x xolccs 11c 111 tl1c mlclst of 1 cl1 IIIQIHQ' 13100.85 occ 181011 1llx hovx mel 1 hufliillllt 11u111he1 ol cl1 111ffecl XOICCS xx 1ll 1llovs 1 pup school Ulcc club to dex elop 111to 1 t1lllX f111c Olgdllllltlflll Such IS thc StOlV of thc l'1l1o1 C lec Cluh 1 1 ll It xc1s1t1 1tx o 1 111 fc Ill thc tc 11o1 scctlous lllcl 1 f111c clc mf 1 111 thc llllltlllll 111cl h1ss scct1o11s thc glee cluh xx IS 1hlc to cxtcucl 1ts lJOlllKlll6'Q 111cl ll'lCllld6' such xxollxs IS the lI1llel1111h CllOll15 .111cl the 190th Ps1h11 o1cl111111llx 1111poss1hle fo1 1 lcc cluh of Olll tx pc c llllltll of thc cc 111111 1 1 ff D Y ' ' . l nic 5 , '11 . C ' t1c lc ssc 1' c-o11c'c1'ts, thosc wi 1 lD'lI'l'l H111 xI'Il'l' XYl1celcr. '111cl othcr girls sc'l1o1ls will p1'ol1'1l1lx' ll g- c st 1'cJ111e111l1c rc cl. X 1l1 Borrovs Qafgt NNSGD 1l'LLl'l11I1 C1111 I LI' 111 LTSOH 1 ID L L 1 1111111111 t111 1 t 1 1 t1 t t 1 1 lll 1 11 111 1 11111 1 ll 111 Dll 1111 111 111 1.11111 1111 ll 1111 1 1111111111 11 IS 11 111 QL 1111 18811117 1 1 1 1 1 11 1111111111111 Ill 1tS 11111t11t 11 15 f1111111 1161111111 t11 11111111112 1 11111111s1111I1 1111111111 1 11111 1 1 1eq1 1.111111te 11111' 111 t1111 st11111f1r11 octet sc-111t11111s .11111 1 1111 1111111111411 111t11 1 111111111111 t11u111 The 1111111-us of 1111- p111gr.1111 11111t11111 111111111 1111111111 111111 E.1s1 111ets .1111 P1-11111111 111111 1111111111 X 1 1 111111 as 1 St111t11' the r1'111.11111111f p.11'ts 111 tw 1111 Tl 1111 111111 1111 t111111 111 11- f111 1933 T.111111 fJCt6't 11 1s 1111111 111114 11f ll 1111 1 s 111 111st11r1 D. ' 1 1' . . A 1.' '. 11.1112 1'1" 11' 111311 1 111 C. fl '11 R11117 HEX1 is 1 11'111'1 11 1115111 11' 111 U1-11 at the 111gi1111i11L 111' t111- 1Cill'. F11 ' 111111 11'1'1'1- 1'l'1llI'l11llh f1'11111 t111- Octvt 111st 1111111 111111 1'1'11 t111' 11111' 1111-111 1111 111111 Sllllg 1ll g11111 -1 11 ' 11 '1 JT1 11 ' 111s 1 -1' T111 I ' 1 1 '15 t - 111-t 1 1 1 111 1 11'11g'11111 11111-11 '11s 11 'L ' ' 1 ' " 1 ' ' 1 1 ' ' '. 111 -11 - ,1 11 1 -' Q - - B' L 1 . A- 1 . ' ,-. . i 1.1 1 ' v' i . . . - - k - . 1- C . "CW - ' ' ' -' ' 1 A' ' , 1' 1 ' Y't1 "'b'.'q111'g1 ga 1.1 1111. ' 1 .77 ' ' 1 ' 'ap ' I ' t1 1 11 -ft i1 t11e .'C1f 11-5 f f 5 CL 'ZC ZUZ lronl Ron XX XX1ll1am5 Whxtnxan Goldslcln Ptck 'llnycr lxlucn 71skmd Bxrrlngton Phtlps Stcond Row Mr Charron H Vnllnnms Cot Rostn dtrulu' Anderson Brxggs Vcxler Dtncuult Hcnderson N Nlmclntyrc 1C Row Ballmnrync Proctor ltrguson Rolf xpsm orrou Croc tr lltwn F01 the fhst tlmc 1l'l lcccnt xc.us the mtuclnng band has h md 1 sex 1ous manpowcr shoxtagc, xclx few nun how .1n5vse1ecl the call for hand c 1llClld1tf.S It the heffmnmff of thc school xeu XX 1th the llclxmg of ment 1 small band IQ nothmg Nh cJllJ.lI'OI1 ll0VK9NLI soon dcveloped the hand mto an excellent 0lQ,llllLdtl0H Tl1Lll COIltlIlJLltl0l1 to thc chill progmm was of thc hwhcst c.1l1lJc1 .md then plcsencc It the lnslxetlm lll H1168 .tddcd tltIUflld0llSlV to thc Splllt of thc team and Spectltols .lhke Thouffh smqll Ill IlllITllJ6l, the marchnw hand was lnffe m Cl1tl'lllSlJ.SIH and plumg lhllltx If flltllli lmnds tt Tllmol can llldllltdlll thc hlgh 9tJ.lldclldS of th1s hand thc school necd lmxc no fe lr th It am llclx of num hels xull IIDPJII' the quahtx of the marchmg hand f 1- 7 " ' - V ' - -' 1- ' 1 ' tv ' ' ' 1 ,A v, V' ' , , I , ' 'V t , R- B. lx 'Z . ' 2 ' , 3' ' . Q. lf ' , B ', .l,, . lv, "ln - .3 -L' ' A ' -.x - A 'vm -K-, 1 - 1 ' 1 1 5' L :H quantity, quality became of prinmry importance, for without this ele- L ' ' ' '. ' L. - d 1 - 1 ' 1 ' ' J 1 ' 1 l . , , . 1 L ' ' . x ' ' ' 5 ' k " Y' .1 J b 'f " ' " -Az 1 ga 1 W + 5 D L. L . . . O . , A 2 .5 , l, , L. ' 1 H ' fi 1 ' " " " 1 ' OULIZ Q Front Row Rolfe Roscn Thmycr Hcndcrson Wcxlcr Back Row Canfield 'Nlmnmg Klr Charron Zrskmd Bcruhe Sllgllth 5ll1dll61 111 llllIlllJ6l than 111 PICNIOUS xens Tlhols swnw hand tlllb xea1 has rn ide up for quantltx NWltl'l qualltx Xvlth such Hlllgl Cldllb IS Rafe Henderson ind ohn Rolfe on Cllllllet Incl trumpet rc spectlxelx, NI1 Charron had llttle CllH'lClllfV 111 Hllillllg experlence The swlng band gets a good workout dllllllg the wear by playw lol local school dances puttlng on COl1C,6lt5 it ClI'dIHJ.tlC club present1 f1011S, and supplwlng the IHUSIC for those all nnportant Glee Club dances Nluch practxce IS requlred to P1OdllC6 a SWl1lg band of thls callbel 1nd It lb often that one can hear good combo IHUSIC echoemg from the 1'l1l1S1C loom ln the gvmnagllllll I . Z 1 , t t vs I X 1, I . s ' 'I . A'n , A . , . N' - . . 1 3 5 . , . , . . , . , 1 . 2 .. 2 . c . . " ' +5 . 'f - . - . . ' y v' . ' f ' . '- c . , .'. - 4 - - . .. -' . ,- L. c c 1. ' N . rv 7 . t . . . I . . . . . . . A . . . . . v f . , . y . IU' 1 . 5 - 1 . - ' . s - 1 1 1 1 ' 1 - . - , C c ' v' ' . -' 4 . , 1 .. I . 1 . I . ' . - . . - nc as . . , 1 . - , c L 1 fzanzczzfic ront Roxx dw mts Xalltcr K 11.1ms onmllx Haut X1 mms 1 Nann Back Roxx Wallatc llagg Cacia X Nlunro lloxd X1 XX hu.I1.r Booritun XY.1rsh.1ucr 111 1 Folloxxmv xts usu 11 custom the D1 1111 1t1c Cluh has 11r.111Uecl f1 txxo plaxs 0116 the mvht before Sprmff X ac 1t1o11 111d t11e other on Spun f Dax xxeelxend A 13101716111 xx IS expe11e11ced 111 loc 1t111ff sult lhle pllxs It IS dlfhcult to fmd 1 Hood plax fm 1 sm 111 111 111 11e dr.1111.1t1c club Sex er.11 11exx plcccs of equlpment xxexe 1ddcd to t11e stave 111clud111 f 11cxx Han 101 t11e scenelx The stage c1exx recox ered the old flats 111d IC placed those xx111cl1 xxcxe rumed hx thc llllfllf, me Alxx us 111 111tcff1.11 p ut of .mx d1.11111t1c cluh IIC the 1eade15 N1 CxOOdI1Cl1 llld X11 Smut 111xe done 111 excellent 1011 111 h111d1111f lf dlI'6Ct1l1g and 11 lclx st we xx 0111 If 'z A H' X' 1, XY XVII' D 1 1-1, VII' . 3. .1 '- I ' ' 1 1 ' '1 1 l 1 1 - 1 ' 1 1- ,5 . . c 7 1. 1. ' . c LA u vb , . - . .Z i , . D 0 5 ' ' ' ' . ' 'if 1' ' ' '1 U Q 2 1. 'fl I .' l . u . 4 1 Y ' 1 ' A 1 1 1 1 ' u b . 1. U 1. . c , L ' 1. . ' 1 Y ' 1 -1' ' v - Z 1 ' - ' 1 ' 1 ' o 1 n , , , . ' . . , . V , . 1 , . , . , .J . 1 h L ' . . 1 1 .1 'J' ' - ,x -'1- . 1 . vi l ' A -, Q - 1 - -- L ' 1 . 2. 'x -1 2 . D . ' ' ' ' 1 . . 1 1 1 . ' 1 g t13 L '. Lb 1 6411 671111 5 E A 9 111111 JOXNLFS 1rr1r1gt11n X1 1111 Yll'l1ISl11l 1n1i1n1, Nlmn B1111n11n1 1 1.1 1 . Ll 1 11 Ll 11111 .1 111111 11111111 1 11111111111 111111111111111111 lll 1111 .111111111s 01 1111 111111 1110111111 XI1 L111111 IS 111 11111111 s111111111 01 11111111111 .111 111 1118 .1ss1s1111 1111 st11es 111 1.111111111110115 11.1111 101015 p1st11s 111.1110.11 11111 1111 .11111 11111 T0 s11111111.111 111t111st 111 1111 .111 111111 111111 11s 11111111 llll 0111s1.11111111 s1u11111t 111-.111011s 11111 1111111 1111111.11111 Ill 1111 116.1111111181115 1111111 011111 Il 1111111 111111.11111 1111 11s s111111111f 111111111 1101 lllllS 11 Ill 111111 11s1 11111 1111151 111111111 111.1111 111 1111 1111111111011 11.1111111 lll 1111 10111s1 1 1111 1111111s 111111111 1111 111111 1.1s 1 LILI 0 1 1 111111 111111 11111111111 1111 111111111111 1111111111111 .11111 111011 .1111111111 111 1111 1111110111 111 111s 11.11111111.11 1111111 , 31- Q., 13' 1 1 f 1 . tv .X1 1 I 1 S-.1:1 B. ' Mr, 1,11-, . ., '1 Sl. ' ji .15.. . . ' ' XYit1 - 111111 111'1st-3 N112 L111'0i11, 11'111111i11h 11111 1111 -1111, 1 1' 111: M z""Sa V1 I 1 1 1"', 1 K the 1101's' 11'11i11i11g i11 11111 1-11111111111 111 1'111'i011s 11111115 111 1111 11'01'k. T111-se 51111- , ' , , ' ,.,. ' A, . . , . ' . . .R . . ' U- . . . h , , h I '-'t '11'."':1 "h.1 "k 311V 3, '1 Fo' - 1 11-I 1.'l'l'1l'.-11111-l-lt '11 - 'I'-I Jlflaffi bcmlcd Pcckhan1 J lxskmd Bartcn lxlncn Qlandmg lxcrn Blake. A Hcap Hurd Horroclxs Mr Succnu The T1bo1 NI1tl1 Club IS 1 new o1g.1111z.1t1o11 011 campua Staxtcd bx Some Il18IlIlXlS of thc fI'GSllll1J.ll class lll1dGI the ffu1cl.111ce of NI1 Sweencx Thc PUIPOSG of the club 18 to clcatc and 11111111t.1111 LIIIIILISILISIH IOI mathc 111 1t1c5 and to xx 1de11 the box s scope 111 th1s Held At the clubs 111eet111gs the boxs d1SCllSS 111.1tl1em.1t1cal COIIC6Pt5 and some of the mam Odd1tl6S lfl Ol IIUIIIOIOUS puulc tx pe, .111cl each box le.1111s hovs to use the shclc mlc As the cl11b nous 111 slze .md .1 e It has Jlans for xe-.ulx fleld tll Q R B l P such .15 tlus xeals to the I'Id1Xdld Bua.111ess School to see the I B XI 1m1cl1111es 111 ops-r.1t1o11 and thc famous Nlaxlx I and Nlarlc IX 111ech.1111c.1l lJl11lIlS It thc Co111Jut.1t1o11 L1b The club welcomes mx Juulcs 01 l l P1Ol7lLlH5 although 11111116-d1.1te 5OlllUOlIS .ue not .1lw.1xs ff11a1L111tcccl IOI use at club 111eet111ffs and to be Hled 111 the clubs l1br.11x D K 1 -L' 1 . , .S . D ' . . A -I 1 v' E' ' . v . Y. ivyyi 1 ' .K I I ,- . R -1, math. Each boy works on a major project or topic as well as O11 the light 1 5 G vkv I 1, 1 1 I , . I D' 1 L' ' 4 1 v A Q. - L 1 1 , 1 h . . 1 l J I ' ' ' 5 P ' 7 1 4 l 4' ' 2 ' 1 - - ' A' ' ' ' - 1 'K' D 4 -- 1 1 ,- Efacfzonici Ufufl lront Row ltrguson Vkorrmm Vwaltcr Vkcxler Donntllx l-lout ltth Back Ron l I-Ord COLISHIS 'Xlllcx D Vwhtclcr Vvarshamr Xl1tkcr171t Butk The ElGCfIOl11CS Club IS 1tl.1t1xelx new lt T1bo1 xet s111Qe 1ts bt ffllllllllg 111 1957 It has become 111c1ea.s111fflx POPllld1 UI1dC1 Hoxmud Xl6Xl61 s le.1de1sl11p tl1e tlub 111e111be1s 111.1111 l v1l1o111 are 11eopl1x tes 111 tl1e field of E'lE'CtIO1llCb lmxe lecuued XlO1SL codc cmd code sets Nlfim of the boxs .ue 111 the PIOLGSS of obt.1111111ff tllGll Ham 1 1d1O ope1.1to1 s l1C6IlS9 T1bo1 also belongs to 1 lCCLlltlX fo1111ed plep school 1.1d1o net xnluth meets o11 tl1e dll once O1 tvnct 11 week Tll10llQ,'ll tl11s 11et tl1e1t IS ton st.111t co111111u111c.1t1o11 .1111o11U IHd1'lN New E11gl.111d p1ep schools ll1tl1 tl1e Elcct1o111ts Club stlll 111 1ts 111t.111u up .uc loolx111ff lox xnud to 11ux .md spcLt.1u1l.11 l1.1ppe11111gs lll tht 11d1o 100111 . . ' . - ' 'S - A, 1 ' - - L z .Q l . S L. ' , ' A. A,- U ..g, A - bv' . ,, . 7 1, . Y . . ' , , V - 1, . I - Y - I ' - ' 1 - ' . 'H 1 ' 1 1' ' A 'B' .1 1 17 and l1oW to Construct devices such as tube testers, z1111plifie1's, radios, L 1 .1 A I I' 4 U I -Q A v 1 A .Y . ll- A s A 1 1 B- ' ' sf . .' -Q - , 1 - , - S -- faint 511012 Q Stated Ienton Coken Adamson M1ltx Standmg Mann P tk Snlce 1ts 111 171111111117 111 19-10 the Punt Shop 111s been ste ldllx exp Ind lllg to meet the den11nds of school and P111 ite lohs Lxlthough lt was Ollglllallv oxgunzed to def1 tx the cost ot 171016881011 11 Plllltlllg the shop has expanded 1ts .1et1x1t1es to 1IlC1lld6 callmg c lrcls Stf.ltl0ll6lX and vauous othe1 P1 llltlllfg sux 1us As 1 1881111 ot tht 1111111e IHC tl1e Punt Shop 111s liqlllled sex 61411 c lscs ot txpe and 1 nexx pnntxng P1655 It xx lsnt long 1fte1 school opened that the ste ldx supplx of xx eelxend shps 1nd supplx sllps began to floxx 110111 the shop IS llSlll1 Xlueh uecllt 11111st 111 Qlxlll to Nhlxe C olxen Incl B111 Adalnson f01 then excellent WOllx 111 puttmg the shop 11110 opel ltlllg o1de1 after 1ts ch 1ot1c CO11d1t1011 last September 93110109 'zczfzgy r11n1 1111 r11111-11r 11r1st1n 111 r 11 11111 S1ns,1r 1x'1 SLLOUC1 R1111 1rs11ns Y1m1s11111 C1r1111n1 11111119 C11r1n 11111 1 11111 LL 111rd C11r:111111 111110111711 the p1111t111f1.1p111 111111 lt T.111111 IS 1111t .1 1111 11 U 11111 t 111 11s 111 1111p111t.111t pmt 111 111.1111 111 t111 11111111111 vets most of 1ts p11t1111s 1111111 111111 U'1dllC6 se-1t1o11 of t111s 111111111111 5 111111111111 111111 111111 Q 11 or11 X1llL11 111 the 111111t 1111111111 must 11s 111 t111s 11111 111 1 111111111 St11111s 11111 X11 L111111 f11.11111s must 11s11 111 t111 111111 IS x1lC1xLX 17111111111 11111 x1l1x1 s11111111 11t111t1es The LOU 111 t111 p1111t11g1.1p111 C1Ll11 I 11 11111 1.111 f11111 6111161116 of IL 1111 to t111 s1111101 1111 s11111111111f 1111 t1111 11111111 111111s111s X11 Q11 t11 s11111 1111tst 1111111111 11111111111s C1111111 111111 11.111 111111111111 t111 111111111 111t11 P1LfllI6'S 111111111111 lt 1118 111111 111 t111111 1 R 2 D 1, " 1 , 15.1111 n. N1, 1..1'11c. 15-1 n. ji '.111l ': 11. '. . .' f ,. '. 1 ' . 1.1" . I," B411 1 ': 11-11. 1., 5 . 1. " 1 ,O bn J ' 1 ' ' .4 ' ' "Y' lb ', 1 LTL ' " "1 'J' 311' A." 1, D ,Y .1 f ' ' 'f ' A 'A 1' ' . 11 ' .. -.,- L A A 1, S D . wil . 1 A U . Y. U tl i F1 .1 ' , ' '. , ' ,., ' .h . ,. . X . , . . .' K ' ' ' ' h ' ' . h t111- 111 1 ' 1 1 L ' ' ' 0111. 1 1 ' l ' ' ' . '. . 1 - '. 1 ' 1. ' J L .' x J ' Q 1 5 1 M N 1 ,Pol 1 XXJY li V115 J . fb Cu N Ji," L X Q5 66 ff! Wil, X 19 , QM 0- 1111 U11 ocfaf Xaifizoczc! Ll ,..- 5 boned Sloncmctz Nlcl can P1rsons Brmggs Slandxng Vvlallacc Mann B lads Xux llttlc IS nu l1c111cl 1l1out Tllmol s most 1111111111 uh 1 cu111Lul.11 1c,t1v1tX l1L Nlodpl lkcllllolfl Club Still 111 111l1111t o1ff1111f11t1o11 111 1ts second xeal the club l11s llxeadx Seen tl1e lntexut hut CllSPl1X6Cl last xml SPIE 1d to the lowel Ll.1Qs1s Ill P1ltlClll'll It IS lll tlu 1.1nl1s of the l1Lsl1111.111 .md sopl1o111o1c Llasscs tl11t 1111 01g11111111t1o11 ul11Ll1 IS lust lx Ullllllllg C1111 1111111111 l61ClLlS xx l1o xnlll devote than t1111e .md cffolt fOl 111011 than one xe.11 Onlx tl11ouffl1 the lllllfled effort of boxs n1tue5tLd lll n1odcl 1111l10ad111ff Q111 tl11s club H1011 to thg status of th1 11lrc11clx cst11l1l1sl1ul IL tn ltu s ol1 L11111p11s The u1tl1us111s111 .md modnl 1111lroad Zllllllty of tllun lmoxs lllSlllt'S 1 long 11nd PIOSPSIOIIS L neu lOl tl115 club 0, 1 , T7 ' ,. , 0-Nm' 1 . ' G K . . ,Mf ' f. ' an , , w 1 ay ,A 1 r- ,A K . h 1, K ' , . if L - Q.. ,Q 10,4 ' 'I' sr .- . xf, . 'Z-. -1 VF. 4 ll A 1 : . , , 1 ., 1 . . , . . 1,.. , .,.,. ,,., . ., . ,,,.,-,.., ,. . 1 1 . . . 1 . - 1 A 1 A . . . C. , . 1 , in C 1 1 1 1 1 1 .1 , 1 V. J, . . 2 . , . A K. JA. ' 2 . ' , I .. '.. ' A ., .l. , .,. , , . ., ,, ,.,. , , . , ',, ' , ', '. ' . ,- I . on 1 I .'A L A-4 v v. l.' D I A ' ' ' 'A D , . , . 1 1 . 1 - 1 ' ' Y' ' Q' ' 1 ' ,m . ' ' . D . 1 -1 ' - 1 ' 11 '- 1 - v 1 ' 1 1 .1 I 1- - 1- 1 'A 1 1 . 1 . . . U U . 1 1 . v' '11 I, 1 1 .. .. I 1.1 - 1 Q 'v I I L'A 11 . . 4 1 1 , . . , l, .,,. . '. , , 1 1 . . SEQRES afziiffj goofgaff 10111 R011 1111111 Gd1 C 1 11plJ 1V1lS1SC1l 'Xf0ntg,0n11r1 Ntlson Ipstun 1rd1n1 N 1l1r 1l1n1g., Peurson Stcond R011 Mr Rltttr 10n1s 1 Nohn 1X117Lfl9OI1 BOOTSILIII Sh111 1111111011 '1erp111 Wong, futler D111 son Mr 'V11r11h1n1 131ck R011 Barbo fmgrl Mr Vvnkendcn Ramsbmltom D111 'I Cl1rk Hmlh D0d1,1 G D1.V1e1lo Mur 1 0 m r BJ an ne. m r Xxl1IT11!1 irngrb T111 1954 tc 1111 N118 111 111 11111111111 1w11W ll 11 p0s1t1011 110111 t11c 1111 outset 01 the sc1s011 I11ste111 01 1111 1181111 111111 01 11111 p11ct1u t111s team 11 IS foleed to 11155111 111011101118 1 111111 11te1 t11e 011g1111111 SC11Lt1ll1QC1 L 111ce11ed T'd1JO1b fnst two g1111Ls 11 uc lg 1111st ulgged OPPOSIUOII the Tufts 1416511111111 IIIC1 t111 111111111118 F11s11111L11 Bee 111sL of thg 11tc stut the 111111111191 01 IICW te1111 111611117118 11111 the dlfflullt 0pp0s1t1011 1111101 lost these gunes 111 sound scous VV1t11 the fust two 1D611llld t11c111 the X 11s1t1f beg 111 to due-lop 11110 1 smooth 111011111111 13111 club V-111161 11111111 l11t t11e11 peak 111t11 1 70 1 tl0llI1C mg 01 T1111L1 Ac 11111111 A1t11011g11 t11e X 11s1t1 f1111s11u1 111t11 1 7 4 1LL01d the Splllt .111c1 c111 L of thls te.1111 led 111 f 1pt 1111 L11 11111, Getz 11101e than 111 1de up 101 111911 IN emge ICCOIC1 T11011g11 11ot u11d11e1tLd, t111s 1994 tc 1111 8111111 descnes the tltle N 11s1t1 1" 't R.1 ' , .1 1, 1011 C. .,1. '.J1'. 11 1 ' '. . f J " . J. ' '. .fli 1. 5. 41.111 .Y-,1. 1 VA ' .X 1 il i yi Arn I HA 1 'ck. I-,I yd 11 g .1,- 1 ll Aty 1 1 g 11. '11 K. 1 1 1 V Q 4 1 1 ' : . +1 ' 1 201 ' 1' " 1 opening of SC11001. As 21 result, t11e opening game with Moses B1'ow11 was -1 1 . 1" 2 1 2 "1 3 1. 1-1 1 z 1 1 I 1 2 A2 ff, 1 1 ' " ' 'L ' .' ' 1 ' 1 , 1 H I 1 1 ' ' 1 J - U 1 ' . 1' 'z .1 ' " 1' ag-' ' - ri ', ' x .' 2 I--, - , . - , , b. ' .' , .',x. , ' ,. 3 1 'Y ji 1' 'Q-', '13, -1 1 1 - '- 1, ., ,.,.. gi , -. lj, ,Q B. ,l.,. , qlncfzfsafacf qjoofgaff Front Row Jo dan Teele Schnererson XVootton Ohvera tcaptl Peck Rextzae J ford A Blakt Se ond Row Swop tmgrl Woodxxard S Johnso'1 Storkerson Batterson Singer Srblty Crawford Vlr Sa o Mr Bufhnton Batk Row M luhrm lxrernan I Gunn Burman Kosman Darst Broberg Conro The Y team tll1S ftll accomphshed the lH1POS9lbl8 Ill football an undefeated and unscored upon season YVhat IS more ll'llP0lt2lI1t IS thwt thex dld It wlthout the ald of anx 1lldlN1dll3.l stars The team was well balanced wlth a large fast chargmg l1ne and 1 small but efctremelv swwft lnckfleld xxOI'klI1g from the T formatlon this combmatlon pxox ed Ideal let greater than the slull of th15 team wls lts Splflt wvltll Ronnx OllX6lll and Can Reltzas spear heldlng the backfield and john Mc Gldtll and Nlott Peck handhng tlllIlgS along the hue thls team just could not be demed It was the great Splflt and deterlnmatlon rnstllled bv Nh Luchun that gaxe thls te lm the season whlch thex so deserved . V. V ' ' ' 'e I , C 'Z 2 ., ' ... 1. . . . '. ' .A .CC. ., ' 'I f. .C . . . ' . . . . , 1 . . . . . r . . . . . . 1. . . . . ' ' Q' . 1 ' Lf Y . . . . Y. .7. A 1 K' - 1 1 . ' . 1 . - ' ' 4 . ' a H 9 a - I y . - . . . . . 1 7 . L 1 C 7 Cs . C . 1 , . v 'v'-. r V ' .. - 1 ' 1 1 , c . 1 . N 1 . , . . . .' 1 . ' 1 . ' .. . . . . . , . . 4 ' D 1 1 7 . 1 1 . v 1 , L L 1 qllldifidfid gulzioz Qoofgaff Front Row Borrow Connclls Slorlrtrson Qxngcr Torx nstnd Bogh Htnnksstn NX rug, it Sccond Row Shepard fmgrl l Ford Cot Hurd loxxc Hcrp Mr Snco Back Row Tcrpcm Drrlmg Drew 'Noxxcll J Peckham The le 1st talked of footh 1ll te un at Tfahor 18 the un1o1 Foothlll Te un As 1 rule, the telm IS comprised of .1 Uroup of xounffer hovs tlnee glmes fiqamst serv dlflleult opposltlon and turned rn an undefeated selson It vs is 1 well drlllcd c lgel teflm vuth exceptional speed lll ison Pecltham and the leadnrslnp and fnght of Captaln bam Smger The I.lll10I'S were 1 group of hovs who vmnted to learn the game off football Br the and of the serson their record pros ed whit lpt students they ss ere . ,Z .P C . V A ' v , s V A , ' , V ' gr I 'I l 'vi 4-K ' V, ll' Al V, 1- .V V L I l ll . I z S ' ' 1 1 1 . I ' ' 2 st . 3 1 1 - ' D' 1' D J. who enjoy the game of football. However, this year, the juniors played . i v K L ' K- v .i ' 1' ' ' 4 .' if . 'z ' z - ' A , 21 M ' . f' J' ' ' 5 ' It .' I ' 2 ' . Q ' ' . 1' 1 A .' ai V' ' z 1 5 .' Q cvziify cgoccaz l'1rstRoxx Drooker Vxulttnden Barton Rpltx mtaptl N'latker171t Hmes Hoxxt Batlx Roxx Clan Adamson Xlrltx Grax Vxadsxxorth aamasmrt H Blakt The 193-1 SCISOH xx is spe uhe lded hx the llllllllllt pl H1114 of B1ll NlJ.Clx6Il7l6 anus XX1ClxLlldt'll ind Cllltllll Peter Rlplex The record ot xx 1115 md loses IS not IITIPIGSSIXG hut the PllN1l1Q ot elch 1nd ex erx plax G1 xx ms and fxxe losses The three games XXll1Cl1 h1vhl10hted the se lson xxele the Exete Portsmouth Prrorx and Nllltilll frames In the Exeter game Tthor shoxx ed SLIIPYISIUU' dexterltx hx 5C0l'1ll0' frrst Thex amun succeeded 111 scormff lfter Exeter had tred the score It xx is not lllltll the list perlod that Exeter succeeded 111 dl1NlIlU home tl1e Vllllllllg go ll The score ended 5 to 2 111 Exeters fax or Tahor manaved to xx 111 '10'l1l1St Portsmouth Pr1orx hx the score of 7 to 1 The Tabor telm Uuned the le 1d earlx ll'l the qune 1nd held 1t throughout The xllltllll qlme xx is 1 he lrt hrealxer for the te lm to lose for Nhlton hooted the VKIIIIHHQ' go ll 111 the last mrnutc, of the plrx U ltll onlx three ofthe te 1111 Q'I'1dl1d.tlIlQL Nlr C OXSIDQ holds hrgh hope for tl1e 1933 se lson 'Z . V' 1 . . 1 ' . . 1 ' .41. ' . '1 St ond Row: Mr. Gowing. Thaver. lf. Mann. XVortl'1ington. NVarshauer. Hampson. Garavilo tmgrl 1 1' 3 1' 1 1' " 'L ar' g ' " 'z ' ' 21" L 1- 1 ' I' ' improved steadilx' throughout tl1e season. The record stands us four v ' 1 " 1 O D Q 1 ' ' ' J r. ' o ' .. , ' Q ' . t cs' ' ' . 1 ' n L .' ' . 1 ' a ' ' I 5 - ' ' " D " 1 . . - F ' .' ' ' . ' ' ' D ' . Da 5 U' 1' ' 2. . ' L oz 1 ' I' 1 ka 1 ' . - ' kt 'a z L - ' ' ' a". " ' '1 L K L ' ' 8 . . . I " K J 'R 1s Q Qioccaz ront Ron ccrson uc1 111 cs un umm pt c n 1cc1cr Pnrtcn ccond Rovx r Slokcs crrlll 1 1 orlm 1n xnro crcuson 1n1c tn b lk KWH l l L XLS Jlll' l Ll' UNT S l kllll ll lflllll 0 L Oncc Llgam as IS thc custom it TllJ0l thc X bocccl fcam CllClIlf 11111 .1 U.m1e Tl11s team IS hecommff somevs l1.1t of 1 legend 011 campus lol hx .ls thex m 1X thc X s c111t secm to llllltt tum thc tlcle of cle fc It mto XlLt0lX not tell the storx hx .mx lll6'dllS The Splflt te.1mpl.1x, .mcl 6lltllllSldS1ll Ol the game of SOLCCI .uc llllIllllICl16Cl .mx uhue 111 school C,.1pt.1m Pa 1l DCDIlll6llX 18 a. Pl 11116 example of thls spmt -Xlthouffh he fiulcd to malxc the Xarsltx 111 h1s 5611101 xear he Clldllf allow thls to cletel l11S lose fOl the ff.1me Hls sp111t 18 lllCllC ltlxc of the splrlt of the cntlre tc 1111 Tllflllcrll 1 111x IIC 1.111 won Une sc1o s 1 . ll gl C ox er11o1 Dlllllllltl .111 cxcelle11tco11tcst Nlr Stokes must hc co11gT1tul.1tecl llflt OlllX for hls f11tl1 111 the tc .1111 lut for ll1S coachmg 11l11l1tx Vklllill Qmcluates cxperlencecl .111cl C.OIllPt't6'l't soccer 111.11 ers to the X.1rs1tx 11 mAn1-s ,1,-1-1, C 11,111 D 'llju 1f.1 1 1-11.1, K11-11-, . 1 S" '1 Nl, f Nl' ' . I .llf XV 1 , V. M1 . lf' 1 S . C. f'lcl 1"r.J Pr. 'lx R 'Z VN'.ll.c'. Haw, R. CK. ' in. H.g'. li '.l.ln'. K' '. '. J. 1 ,ll . l,c'ds ' D' . ' ' 1 - ' b 3 ' ' 1 L -' I Though the 1'ec'o1'cl i11 wins cmd losses is not i111p1'essix'e, this cloes l A B ' . 1 1 N. -. .l . ' . U 1. Qx Q . . - 5 A . M I 1 the" 1 1" It l' 'J ' . the Ns. hz ' Q -l ol: suc-l 'IS Nlilto -ml . . Q ' ' ' 1 ' 1 ' ' 1 2' " 1' , fjf ff 62111111 ron! Row ISIII R Sunf frucx D Mulntyrc Bcrubv. Chapmm A urc R 'Nolm If Yolccn Ordxsw Sccond Ron 'Vlr Pullcn Parker Cousms McPherson lVlc'Vlullcn D NVhcclcr 'Vl1C11skcr M XVhc1l1r Rolfc Buck P Sxuft Reed Bentlcy Mr Maxwell Bak R011 I-errarx Shaprro Poxxcrs Hmmm T1hb1tts luckenbnh P Nolln R Crockcr Brlggs Olson N 'Vlaclntxrt Butlctt DcMcllo Harrmgton Because of the uncxpected .11111.1l of Hllll1C11ll6 611101 lt 1ppef11ecl th It tl1e 190-1 f1ll Sdlllllg p1og1.1m would not hc 111 .1111 0pe1.1t1xe con Hect 18tllIl1CCl fl0lll thc sl11pw.11cl 111 hcttu L01lClltlOll than thought pos s1hle The lClCllfl0l1 ot lllllllllllllll sp.11s .md 11111 d.1c1o11 s.11ls has gxc 1tlx 111c1e.1scd thc lJ6J.lltX .111cl 1.1c111g 1h1l1t1 of thc ho.1ts The 1.1cmU Scheclulc was c111t.11lccl Ollt of nccessltx In tl1c 0lllX cl11.1l mect, T.1bo1 lost 111 1 cl111111g 1.1111 to .111 excellent Schools R.1c111'f kssoc11t1o11 team The llllffllt spot of the season occ1111ecl whe11 Ollll Rolfe .111cl D011 XlCPll6lSOl1 loumexecl to NI I T .md 11011 thc Nex h11gl.111cl I11tc1scl1ol.15t1c Dmghx Cl1.1111p1o11sh1p Though l1.111cl1c.1ppccl most of thc scason thc sq11.1cl l1.111dl1cl ltscll Ill C.ll1lIUPl0IlSl1lP stx lc I I fu- gn' Q- - A -flfzxzfivm I3 V1 l.'p'. , f 1, ' -. . .4 -. - -, ., dj 1, ..' , , Ag.. - ' 'I 1 , , , .l ., , A ' . . ' . l A , . " ' . ' f 'Q Q I, 1 l . l' . l 1 . V ' , . A 4' . . s , . l ' , I , . ll l "f lk Lv, ' ' . ., J ' . . I ., ' . , - clition. However, clue to complete lllill'lI16 i11s111'z111c-e coverage, the Tahor K I I H' I I H 1 ' 0 'n ul I ' . ' I I ' 1 L I A L.: ,Q , . . b L. L. , . , , .. I Klfcz Mitt Laigefgcz lront Ross Sthnutrson ltrpak Vkltktndtn Ntlson ttaptl B lxms Hoagland Burman The xeam 19:0 xx as 1 xeu of 1ebu1ld1nff fox the Tabol xarsltx Fmal 1st onlx a xeal avo 111 the Eastem Stlt6S Basketball Tournament T1lJ7l had lost that entlrt team ua QI fJ.ClllJt1OI1 the t1sls of PIOdl1C1IlU a vnnnxnv team sctmed t16IllLlldOllS Desplte thls P10lDl6lll Nir xlJllxlldlTl dex elopezl a ws 1111111147 team fxom 11 Group of b0Pl1OlH0l6S and llll'l1OI'S tombmed Wltll one box Ofpl6Xl0L1S xarsxtx expeuence team Nl 1th Puck Nelson carrxmff the blunt of otfensne and defensxw xxollt 1n tht earlx part of the season the xllddl6S lost tvso games one to Thaxex and tl1e othel to -Xndoxu Xtte1 elsllx deteatuw Xllltilll xuth o11t the SCINICCQ of Nelson the team began to Ham Qonhdence m ltselt and soon pxoxed 1tS mettle bx ClONXI11Il0' St Ceoxges B U 1 Coll U1 and HLlIlt1l14ftO1l The Nixdches dlspl 1XGCl fllltllel' 1IHPI'OXCfI16Ilt bx dc tt 1t1nff Thax ex 111 .1 lLfUI'I'l Game CUIHplllIlQ' 1 Lltdltllblt ewht mtl fmt lecold thls season T1bo1 mu look to1u.11d to m exctptxonallx fme team m l936 XX 1th three ot the St1l1t111Q fue H:'tllII11I12 next xeu 1 Pltlllfli b 1slxetb1ll se1son lppeals t1 be 1 celtamtx a lx Row: Nlcfrrath irngr, J. Ballantync lmgr. J, Perestcn. Broberg. Cutler. Siblcv lmgr. 1. Mr. Nhrk 11111 '.,. jj' az. '. - 'D . , . ,, -,- X ii ' 1. ' l ' D ' ' L ' ' ' A , Z K ' . K. , , , , , ts ., , 1 l N. . . , U . , H Lookinv toward 1956 Mr. Markham ex Jected im Jrovement from this vq lj n v , p 1 1 A D o I L L A I D - I I v . r 1 It 'v 1 L t nv . v A . Ll B- 1' k A 1 8: - . 5- - - . 5 l , 5 , sl . L-1 S v . . 5- Q 'V D . . I , 1 1 ' ' " 2- JL 5 A 'Y ' ' 'J D' . T Ll "x 1 x G 1 4' ' ' ' .',"-Q s L 'Q LA, , '-" K " ' .' "1',z ' L." L 1 1 . aigefgaff Front Roxx Hoxxc Boorsttm Dodgt I lord XVong, Rxbbnt Back Row Mr Pullcn Xlourjmn Adnrc Mtllughhn 5 Johnson XV1lm1n tmgrl To .lnx one loolxmg at the X te lm last anuarx, the onlx thought xxlnch would C1055 hls lllllld xxould he thls Looks hlxe 1 had xeu fox the X It was that bad fOI the HI'St two weelw thev exen lost 1 ffnne xxlth 1 15 pomt half tune lead And xet three weelxs latel, thu lOl6 ind hx a scole of 19 POllltSl Improx ement was a common xxord, elch new ga1ne dlsplax ed mark ed 1IHPI'ON6Il16l'lt ox C1 the game of the PYCXIOLIS xx eelx Onlx it the llttu end of the season dld a COlTll31l1dt1OI1 of S1Ckl16SS and absence lOl college CKAIHIILIUOIIS cause the X s to drop another game thls tlflle to an excellent Arlmgton V team From 1 frou of suh xarsltx hall laxels Nlr Rxtter lll hls fnrst Wen 2 P P I X coach produced the athletlc surprlse ot the xear I . . 1 N . 4' . ' .1 I . l. . K , I 4 7 . . -1 7' . ,7. i 2 . J. 4 'Y .' v . n 1 . I .1 cg r . q - ' ' ' ' ' I l ' c 'Y i 1. - - - - A V -.4 1 V .- 1 ga " 1 ' ' - ' . l 1' , ' ' " same club won from the team which had heaten them three weeks he- ' - 1 ' ' ' ' . v 1 - . v . 2. . " 1 'v - f, i L - v . 'v . 4 rv osx, A . I , - .nw I Aw lv 2 1 as . - ' LLlZfO 'z C1165 fgaff rom 1111 1111 511111 1 1 111111s1n 171 1 13111111 f1s111n11 Ba Jr 1 1111 R011 Nr 1n111n 1 s 111111 11 11 1 171111211 111nr111ss111 '11rp1n1 D XX11Li.1Ll' Ljlflfl n f P11111115 1111 t1 1111 f1t T111111 1118 to 1111 such S1111 0pp11s1t1011 111 111111 p111s1111 to 5111 19 11116-s t111 11111111 B1s111t11111 T1 1111 CNo111p11Se11 of f11s11 ll 11111 s111111o1111111s t111 1 111s 111 11111111 t11 11111 1111111 01 t111 1 13111111111 1111 t1 11118 1111 11s 1111t111 fm t11111 1111tstu1111111f 111s111t11111 Du plte t111s 11111t111111111 st1f1 11pp11s1t11111 t1111111U1111ut the SL 1s1111 N11 B11f1111t1111 s 11 11111 s 111 111t11 1ts 11 s1t11111 1111t 11111111 111111111 1111s1t 11111 111 t111 top X611 B1-11111111 11111 111111s' T1111s1 111115 1 Ill 1111111 111111 11111111 1 111 1111 s11c11ssf111 SL 1s1111 11111 11111 111 1111tst11111111g 1111 R 'Q Sh '. 1' . H. 131.112 '1' ' ' 11. A. 1.11c. 1 '. 'Q ' . 5 11' .' ': 1 1111111 . 17. 1f '.1ni. N1 "11. 7'cr". ,1K1'CC. - ' ' .'.' ' , " 1 . ' " ' . . 1' I 111 .1 "1 ' 11 1 1 ' if 1 - " ,' ' - 1 ', .. S 1 ' ' if 'J 1 -1 . , ' - 1111- 1 5 ' - 111i 1 '1 ' "1 17' 1 1' 1 1 N111' ' ' ' L '11 11 L '1" " fl ' b aj ' 1 1 . 15- t11i.' 1'-111' 111111-111 1 ll t1-11111 11'11i1'11 11111 111111 t111'1'11' Ll Q1-1 '1 ' ' J 111111- Q2 " 'Q ' 1" 1 'g '1 .'.' flif 1 Q' ' 1 Q 1 ' X . C655 ifiacfzii Q1 R ns s 1 11 1 r111111r1 B 1 111 IS s 11111 s 1 N N Ll N 1 If Q1 1 If 17 g 1111 1111 SL 1 1111 1 1 111s 111 1111 111s11 1 1 1 1 11 llll , ll 111111 3 1-11 1111 ': 17 1,131 ' 1111213111 P11111 R 1': 15 -- , . P1-ls1-n. rin SP1'. f Llll 1llt1'g1'Ll1 111111 111 Llllf 1-11111111 11'i11 1 it il 1-1111111 111-1-111111s Ill1l1'1f' ll 1L1l'1UI'f 111 11-111'11i11g. 11 is 111111 111111 ll 1-1-1111111 111111111111 111' 51 IS 11111115 1111-s1-111 ill Ll s1-1111111. 11111 i1 111.1011 1111141-s Sllllll' 11X1l'l'll111 N11lllll1Ll111lll 111 111'i11g 1111s s11i1'i1 111 1111- 31111.11--. 'l'11iy s1i111111111i1111 is 1111- 1111 111 1111 11l10l'11'L 11-rs. 11111111111 1111- 1'111'1--1N1'1-1- 11111111111- 111' Ll 11ig11 s1-1111111. 1111- 17141113 s1'1111111 1-1111 11 111 -A 11111s 1111 1111 1-s111-1-i11111' b111111 11111 111 111111-1' 111 1511115 11111 111is ,-111111 1 " - , -111111. X111 1" 1 1 - 1-111-1-1'i11Q 111 111111111111 1 1 if '1-111-11 -s gh 1- 1111- 1'1-sp1-1-1i11- 11-11111s ll 1111. 11 111s11 1111s 1111- 1-111-1-1 111' 11I'1IlQ1Ill 1111 s111111-11 1111111 1-111s1-1' 11111-1111-1' 111 il s11'1111,1-1' 11111111 111 111. I1 is 111111 Ll Q11-111 111-111 111 111'i111- 111111 1111- 1111-11111 111111 st11111-111s 111. 'IVQ1111 1 111111f1'1111111111- 1111- C'1l1'l'l'1l'1lC1f'I'S 1111 1 '1111 11'- 1 Ill'. VLZl2C!EfSLLf5C! K1 CLMLEL17 Jiffsiy rom R011 HLIHI Hcndcrson 4 pt! Nlr Dormm O111c1r1 Xchmson Buk R011 lxlunn B Mmn 110111 1711c1pS Hudgms l'1l7cr Oncc ag 1111 t11111ffs 11 elc 110111111 011 t11c 11Hc 1 mge T11JOl h1cl c0111 nletecl 111011161 unclclc 11661 5615011 tl11s 1111116 u11de1 the 0010111110 of XI1 DOIIIIJIIP Out 01 1 tot 11 of 11111e H11tCl169 fncd TllJOl 11 011 111 11111c 'lhc 11l'lL tc 1111 11c 111 c 1111 111 11111cl111 clclc 1t1111 lNc11 Bcdfolcl IIW11 School F10111 tl1erc the te 1111 COIltllll16Cl 011 to 11111 1 close 111 1tcl1 01 Ll Gloucester H1U11 School .111cl tl1e11 post 1 11e11 1111tCl1 1cc0rcl 111 defe 1t111ff X11d01 SI 111 A score of 948 to 884 XX 1tl1 C'1pt.1111 Rafc II6lldGlSOI1 R011111 111116111 111c1 T1111 l1ON cl c011s1stc11t11 f111111f 111 t11c fnst f11c llltll T11101 NX IS 1SSlllCCl of 111011 sc0r111U 111 e1c11 11111tc11 O11 Febru111 76th Tlbor 10u111e1ed to Ewetel 111d 11011 the NLXX Ellgldlld Prep School Rlfle Le1g11e Cl1ar11p1011s111p I11 the PIOCGSS T11J0r clefc Itccl hxetu A116101 61 111cl Belmont H111 As llSl1d.l Tll7OI c 111 11 ell be proud of lts undefe ltecl 1 11s1t1 r1He tc 1111 1' 'I ' '. ' ' . CJ . . . . 1 . " 1, 1 1 ., . L ' 1 , ., . 2 , .' , .L 1 . Z , - 1. vb c 1 - 1 ,. 1 '1 ' - . ' L c L C . c 1 ' U - f 1 . . ' 1 '- . - 1 . ' 1 1 . . c L c ' , 1 , 1. c . 1 -' 1 1- 10-1 ,. . . 1 . ' 1 1 1. ' y Y 1 Y 1 - ' c c 1. 1. c C7 . . . h U 1' 1 - , 1 , ' V' . . 1 . 1 fu- . . c 4 c 1 h . . 1 1 . - 1 1 . -1 1 Y 1 1 1 c 4 c O ' . D - - - . 1 1' . 1' 1 - 'f v 1 1 . 11. . , i I . v 7 I 3,1 F 1-. . X .U .YA 1 A . c, 4. J 1 . 5 . , c . . . 1 Qi .1 'J 5 1' ' 1 ' ' ' . 0 U 1 . , 1 ' 1 ' . Y - . , 'A , L ... , 4 1 c ' 1 ' l 1 ' ' . ' ' l 1 K L ' . 1 , 11 1 - 1- Y - 1 L 1 . 1 , L . 1' Q ' 2 ' 'L ' - i i ' 'l . . Wiffsiy front Roxv Buck Cousms Vlr XVoods Xnderson Blyth Back Row 'lxbbetts I Crocku' luke XVarner F1011 Capus luguson lllll0l N IISIU P11He1x It TdlJ0l IS pllctlc 1llx 1 l0lLg0ttLll spolt Al xx 1xs 111 the shadoxx of th1 N llbltX the V s fret httle ot the glow xx lllcll lC,COIllPdl11f.S 111 11ndete11ted VIlSltN te 1m The bows on tl'll5 te11m u11de1st11nd th1t thex xx 1ll Ere 110 matches, fm the u111or Varsltv lb strlctlx 1 farm team for the V 1rs1tx It IS usu llly com prlsed of underclassmen freshmen and sophomores, lf POSS1bl6 The boxs spe11d the e11t11e season l6dl'lllll0' the rudlments of tl1e sport of IIHCIX so that thex max, 111 tlllll step 1llt0 the open berths 011 the X7d19ltV n1d compete 111 x llbltx eompetltlon VVltl'lOllt fear of fdllllle o11 tl1e H1 mg lme Tl11s xe11 Nh YVoods has do11e 1 fine job Wltll tl1e I X Pnoof of thls IS the f11c,t that one or two of hls team actu 1llx flred md qu lhfied 111 Nellblty competltlon I - . Yi . - ., 1 , . .1 ' ,l . l ' . , 5. . - A - 1 , 1 K 1-' ' 1 7 '1 'f 1 . Tl1e V. team fires no o11tside matchesg that was decided i11 past x'e111's. ? 1 '. , . , 2 , ,' , N . I ' 'i " ' '1' ' '1 ' - 1 -V 4 'Y . 1 , l 1 'N - 1 1 ' " 1 ' . '. . - 1 ' " . 1'.'s. ' ' ' ' ' ' 1 1' ' 1 1 ' ' amid C11 1715551111 mm 1111 ,Lk 1.1m 1r Lr 1111n1n 1 111111 1 1111r 11 1111 ms 1 11 1111 1r11n1Q11r1 fmgr 1 1 1 11 1111 H1111 11.5, 11111111 r Xlgzxun LH T111s 11 ll 11111111 the 11111 1lllt 11511 1Ed.C18IS1llP of NI1 11111111111 X1 11111111 1 11 1 st1111ff t1 11 1 1111111111111 s 11 1 111 t111111s1 1 1 111 ff 11111 11111 1 1 LII 1 s 111 1111 111151 11111s 111 111111 Ill 11111111111111 1111t111 111 111 1 t1 1111 1 lf 1 111111 t11111 osses 1 111118 s s 1 11311111 11111 111 1111111A11t Ill 111111111111 the 111111 1 M1111 Xl rs 1 tk 111 t111 s1111111 111 xt 11111 111 IX 1111111 to 1 1111111111 sen R 'Z .1 I--111 . 13. 1-1'. N1 V g, XY, XY'11'. ' 1C.1p.I. N1, XV1 "1', N1.'1.' 1. Hi 1.6 11 11: R '2 1-'11 . . .CL D'X1'1l . XV d '. , rXg:1r, 17l.j'. D " . 111. R. XV" ' 11' 111-1. t1 - 1'1'11.' ' D 'LII 11111111 il - 1 11111111 51 11'i11g ' 1' - 511115. NYit1 111 I' t111'1'c 1'11t111'11i11h 11'tt1111 1 , Illilllf' 11-1' -111ss111- 11'111'11 111111 to 111111115 the st111'ti11g 1111111111 T110 team 111111 its S1lLlI'6 of the 11111t1-111-s 111111 111st 5111 A - " "1 ' 1 1 ' 't1'. T11- '1 st111111i1 i111l11'111'1-11 11s t1111 ytlill' 11'1111t 1111. 111111 tl 111111'11-311 1' 1 ,',' Bill NY'11'1 t11i5 111111 ".' -1 1' . ' 1 -' j1111 ' ' ' 5 AL . 11111 '1 '- 1'11t111'11i11g 11-tt111'1111111 LLIIC1 S1-11'1'111 Q111111 11'1'11st1111's 1:I'OIll 11115 "111 .Y. 19.1, 1 11' ' 1 ' 1.'1111. Lf. C111!1.s1ff11zc 111111 11 311rs11n IW 111111 11 11 11 1 n111 1111 X1 r r X1111111n 1111ff11 t ILX 1 111111 1 11111 Ill 1111 1 1 1 1 1111 1 61 1111111 1 11 111 t11111 1 111111 1 111111t 111 111 11 f 11111 f111e11 Ill f111 1511 1111 11 111 11111 Ill ll 1 1 1 1 111 111 1111s1t11111s 1111 t111 N t 1 111111 ll 1 1111111 1111111 1 R 11: N111 1' 1 11111 R ' . Y kc 15.11 R111 1.11 LI tmgrd Hx X'.11c N1 R. V1 1' i' T11 , 1 IL ' ' 'ill - ' 1 11111 111-111111 11111t1'1111s t11is 1111111 t111 1. Y. NY1'11st1i1 Q tu lll 1111 "1 11111 t11 ' 11'111'1' 1 'tions 11111s 1'1111 '1 11111 117 11111111 their 11'111't11 to 11111 11'1'11st1i11g t1111111. T111-1' got t1111i1' 1-111111111 111 sw. t'l'Ll1 11111111 ' Il L1 - 111111 t11111' 11111 1 '1 11- 11111. S11 V1 11 tl 1 ' ' ' Y11"'t" g1'1111111'f '1 ' 1'1' 1. 111111 1110" -1111 111 1155111 1 1 ' 5 - '111'sit1 if 111- ' -1 1 t1111 5 f f and 'aaa Q mm Roxx Jfllglfl R ton L trson D mmllx no npr 5 1 7 to ca Ruins Prottor N1 tr ttond Roxx r Cloxx mg Slorktrson XX ootton lp tu NK xllxcr lxrdmt Roltt lmgr nk Ron L n xr xms wotlom HFSI xt Ll'lllL rux DtMt o 1m5,,r l1llOllU'l1 gleat tlllI1U'S wue plcdlettd lol tht 1997 tl lclx tillll the tea1n nex 91 qmte blossomed mto the PIOIHIIILHLL pledlcted The team was Good, th lt can nex Cl be demed let lame xxas one step ahe ld and nun qlllll lcaehed Inltnx xx IS tht lawn laetol agnnst tlns tc nn Despltc XlLt01 us 1UllllStxx0lC.QStt1 M ldcmx 1nd Nloses Bxoxxn Tahol soon lost Tom Clnlx lOl the season Blllx XldC.lxLlll1L dex eloped 1 sou anlxle and xxas contmuallx lm llllpilkd tl1IOLlU'l1OUt the season Paul Don nellx pulled up Wlth 1 lame lxnee lite lll the season and was lost fol tha BOVVdOlll mut V 1th these pxohlc ms faclnxf l1lIH Nlr Goxxmlf Lonun tl Ita d on the lLl1X tc nn md xx IS not dls lppomtc d hallx Ill tht scason the ulax tcam lan tlmd to Hnntmffton and Cox unox Dummu Ill tht B A A matt it the Boston Gaiden Bx the cnl of l'ClJI'lldIX the lelax team had lINPl0NGCl to the pomt xxheu It xxon thc lNexx Enffl md lntelsehollstlc ClldIUPlOI1Sl'l1P xx 1th the Lxcellcnt tnnx 9 1t1 m mx nnduclassnun lltllllllll tht plospcct lol 1936 hanln f IHIUIX 18 an lXtlGlHf,lX lJ1lQl1t one 'Z lil 'jg . l tl . PXP I . L ' ' ' - 1 . . CCI. 1' - pl.l. 'V . . ' . l'll ' S" ': Nl. ' " 1. . " . ' . l 5 "n, v. . .. V '. I' ,J PL' 'I l5'll0 . lll, Cl. lx. R. 'l . D. . Nl, 'lx' D ' '. .l, ' 'll Y .l U K H . . L , 1 ' ' I sl' ' ' ' x -1 - ' - x 1 A . v . 1 H - - A ', 'J 1. -, 1 - . ,. . . D L , L s ' x- ' x -1- - ' ' - v vi - , . - x N. . - . l' - 'v 12 x' ' ,x " . -'x- - - ' ' fl --s- x- .4 A - 1 f ' - ' - - ' ' ' '1 ' H l - ' 2 x-1 ' - ' ' ' - ' - . vb ' 7 , ' , , , , ' , , , , ,, . , . , C C, A s A A . v ' xx 7' 1 - x 1 V' t' ' 1' . .l'- . , U , . . b 'L f 'ta ' Xa -1 iz ? . 1+ - ' 5 x 'xl f -x - ' 14 'A " ' f ' - . ' ' . o 1' ' " ' 1 . . . U 1 ' ' ' . ' X Q - 1 1 - v 1 I Q A ' . . , . Q '13 . V - , ol L.:22T. " . r - .4 -1 l - 1 - ' U' 1 - A A . ' . "' ' , XX l . I ' .. h. . .- , 3 4 1 l I 1 L . ozfefz QR' T? Scaled Rrchardson ftnton Nlr Prcscott Stoncmctl Mcltmn Stmdmg lowers Ptrknns Bradlu B.1rr1ng,ton INolen Atte1 the JIIIIOIIIILCIUCIH th.1t the 11 oocll111d .11e.1 on thc wx 6StL1ll s1dc of Sp11ng St would he cle.11ed 1s the lllltldl step 111 the development ot .1 new .1thlet1c 11e.1, 1 need 11096 from .1 const 1nt group to cle.11 1nd bulll the hlush throughout thc 116.1 Thc elltlfe Schoo' body worked fO1 .1 Week 011 the lllltldl clearmg and bllflllllg hut thls effort was not enough .1 speclal UIOUP w 1s Stlll needed Under the 1e.1dersh1p of Xlr Pl6SCOtt .1 group of how w lb soon or gdll1ZCd .111d recogmzed as the o1ff.1n1z.1t1o11 or sport of Fonestrx Th group IS pulelx VOllllltdI'N .1nd COI1SlStS of how who .11e not lntelested 111 1 p llt1CllldI' sport xet 11 ho NVISII to rem 1111 1ct1we C 1 1du 1111 throughout the 1e.1r the Forestlx group h.1s expanded the11 .1ct1x1t1es and now 1llClLldCS othe1 Work con11ected Wltll thc lll'ldbCdPlllQ of the campus A great deal of crcdlt should go to these hows and to Nh Prescott wl1o has glllded the group throughout the xe1r 7954 Wazaify Baiagaff Seated Nolan J Rabbxtt Blake H Nourjran Vlasaschr Schnelerson Berman Gaxrm I Blake A Vlxller luchmr The year 1953 1954 was a led letter year for Tlbor lthletlcs N flrsrtv Baseball CO1'llfI'1l7lltCd a season th It can onlv be descrlbed as phenomenal The team won erght scheduled games and two practlce games from such opponents as Nloses Brown M 1 T Freshmen and Thay er They lost The team was characterlzed bv the db111lIV to get runs across with excellent clutch hlttlng The speed bfrllmg of Paul Zavorskas and rn O Connor and Slup Kar uns C1'lll1U'C of plce contlnuallv baffled 0PPOS1Ilg batsmen FlL1C11ll0' vsas excellent hlghllghted bv the gre It plax of Cap tam Bob Roche 191-.'1'l1l1d the plate NI1 Ll1C1llll1 m hrs first returnmg xelr IS X7'1I'SltX baseb ill coach d1s pl ned hls prowess 111 that dep lrtment He 18 optlmlstlc for the 1973 season countmg on the 1171111169 of three returnlng letter men for 1 core of another stelllr team , ., l . , ., H , 1 - A. l v 1 V l v -- V Standrng Mr. Buflinton. Sibley. Hoagland, Wickcnden. Burman. Drooker. Shaw, Thompson, Swope Mr ' ' ' 3- ' ' ' ' 1 ' 2 2 ' 5 71 ' 'A 1 ' 2 ' . ' 1 ' . 4 . ' 1 1 1 , . . . . , ' ' "V - only one, a heart-breaker, to New Bedford Textile, 3-4. . , ' , ' ' 'L Y 4. U . . . K - C . I.. , . , . . ' ' c 1 . ' 1 D - - 1 ' ' v ' 1 ' ' A ' D 1- Rf A . 3 ' ' v i ' '17 ' - -",' ' " 'zz 'Q - , '- " - ' 1 1 . ' ' '- rr A. A , . 2 . . . A . t i i . . - 2 . I U54 W czzssflaff MDT 'Stated Ford J Como Adanre Plerca A Barton Thayer Barbo Olnelra Srnndlng Vlr Pullen Heap Feresten Broberg Iadner Johnson S Rnpley Vwarshauer Peckham J Borrow XX 1th OXC1 h llf the tum letllllllllg the X s wele cl.SSll16d of 1 of hoxs from last xears lllI1lOl te un Tlus stlength w is demonstlated hx the xx :IX 1111 XV1clxenclen new to the team uollted smoothlx vxlth tht thlee xetu in I'l16IHlJCl5 ot the lnfield This vu 15 tl ue fox all the team, and the 1eco1d of thls team hole out thls flet As has been the case fol the past sex e1.1l seasons prep school teams offeled httle COIl'lp6t1t10ll the X s easllx defeated Thaxel St GGOIQ-. and Portsmouth P1IOl'X AU'3.1IlSt lngh school xarsltx teams the X s found rouffher going But exen figunst these xarsltx te lms Tlhor glxe lll excellent ICC0llI1t of ltself Though some memhels wull moxe up to the X llSltX the 1935 I X team should agfun be gl wmnmg team I 7' Y . . , J, . . ' x 7 , . . , 4 . . , I C , I. 1 n Q K fine season. This assurance was further strengthened hy a strong group 1 . ' , L - - , 'S ' ' . 1 ' 'S . . ,I L. Q. ., I , . Y , .Q . . ' ' , ' ,a . . . , , .1 r o n h 'D 1 v . 1 ,V 1 . . O . 1 . J. . O ' . ' . z' . . " 1 , z 1 ' : 1 ' ' . . . ,' , 7, .v' Y " ' . c . 1 , 1 ' ' . . 1 1 L ' I I ' 4 . 7954 gunioz azagaff Seated Drew McMullen Felton Terpcny Wrlght Novsell Bogh Hennkssen Standmg Mr Sacco Plerce R Storkcrson Kowalslu Barten Darling Nolen Gaxrm R As IS the case Wlth all Tabor teams on the unlor level the unlor Baseball Team had 1tS scheduhng problems also Though games Wlth other prep school teams were arranged and played the lack of competltlon pubhc school teams Mr Bufiington produced one of the finest unlor teams m school hlstorv They 6dS1lV rolled over Portsmouth Pnory and St George s wlth xmpresslve scores The only embarrassing defeat was suffered at the hands of Slpplcan School an old .Iumor nemesls The fact that one of the team was called up to the V3fSltX IH mld season w1ll attest to the excellent coachlng of Nlr Buffinton and to the fine play of the bovs themselxes of this type curtailed the schedule and again forced the Iuniors to play 7994 qllzcfefeczfzcf Klfczucft flaczosse AVN Seated Pelton Montgomery McGrath Jones Haynes DeMello Get? MacLeod Backus Re1t7as Second Row Peck XVong Mernll Rosen Epsteln Wootton 'Nlann F lX'ltken71e Gada Mr Dormm It wlll he vuth 1 gre It unount of pxlde th tt we loolt h tclt upon th 1954 Lacrosse te lm Perhaps no te un 1n Tabor ll1StOI'X fleed '1 more dll Hcult schedule than d1d tlus team W hen a te lm 15 forced to pl ty An dow 61 Brown UIIIN ersltx Nlchols llI1lOI' College Tufts and Covernm Dummer on SUCCCSSINC weekends the gOlHg gets 1 httle rough The team not only d1d tlllS but thex came through the season un defeated YVh'tt IS more 1StOIllSlllI'lg lb the fact that much of the te un was comprlsed of 111111015 Coach Htrx ex Potter dld an 0L1tStZlllCllllg oh m dex elopmg the te un to the gre It fzttaclunff umt that lt was The prospects for the 1950 season appear extremely bnght xvllll the entlre mldfield most of the defense and two goahes returnmg the onlx serlous problem IS the attack XVhen the gap 15 filled the Tlbot opposltlon wlll agam he faced wlth the momentous ttsk of ftttemptlnff to defeat thxs lacrosse team r ,.. ,.....f ,'.. I 4--. A I' l T- . '3 -. A . 'Lf K' V fi - - 1 . ,V fy' ' f R ' : . , ' . . ' , ' V , r . .. at ,' . . . 1 Back Row: Lowe. Klcven, Howe. Shepard. Clark. To Teele, Goldstein, XVallace, l.ufkin f' f' 1 1 z " a ' ' 1 ' 1- L 1 1 1 ' ' - 1 1 f ' - K 1 L C I L I 1 C L - 7 1 . Y . 7 . I . Q . 7 1 7 3 9 , ' 7 ', 2 . . ' 7 - 3 1, ' . . '. z ' ' " . ' 1 ' ' 1. 1 ' ' L 1 ' f 1 1 . ' ' D ' ' '. ,. . . . . . , , b Y , 7 K 7 7 ' I. . , , i . ' . 1 4 Q v K D 7954 Wazstfy diem Donnelly Barrrngton Second Row Rolfe Yacubran Campbell Leeds Merrrck Marglrn Jardrne Worthrngton Munro V Boorstern Chapman Freeman Nrlsen McCusker Knott Back Row XValter Bentley Buck Hmes Hayes leech Connelly Ford L Abromson Ferguson Jaramrllo Bacardr Hurd lVlcl.aughlm t lS dlflicult to descrrbe the type of season whrch the 1954 crew had It was a season of heartbreak frustratron and lox T e season began drsmally Because of choppv waters and had weather an untrarned Tabor crew journeyed to Cambrrdge to face a Tabor finlshed last The followmg week showed lrttle rmprovement The crew drs played the begrurrmg of progress but at the New England Interscholastrc Regatta Tabor agarn trarled the competrtron Wrth Poughkeepsre the Tabor crew fin rllv drsplayed the skrll so long hrdden but by a stroke of mlsfortune rn oarlock broke and we were forced to row wrth onlv seven men After problems such as these Trbor was due to proxe rtself some trme We drd a week later at the Natronal Schoolbov Rowmg Champrorr shrp agaln held at Worcester Rowlng an excellent trme both rn the qualrfymg and the Hn rl heats Tabor emerged rn second pl ice The lI1"lPl0VCI116l'It of thrs crew may be noted br the fact that Trbor at the Natrorrrl Champronshrps deferted bv tvso lengths crevts wlrrch had defeated us bv five lengths onlx three weeks before Trulx 1 fine crew' I lront Row: Berube, Dawson. Williams, H.. Albertson, Walker, Mr. Beebe, Heath, Lloyd. Peckham, H Dodge , . 1 . 7 7 3 J ' h ' . ' 0 4 J 1 - , . 4 I 4 trro of college freshman crews. The lack of training was apparent, as . . , ' 1 . 7 ' . ' 7 2 ' ' .' , , .' 7 2' I I . 9 ' . -, . ' ' . , z ' ' ' . ' - n ' n 1 l' yu ' J v Q V ' ' 2 , . ' V ' ' z ' . r J 1 , ' ' ' 2 ' ', z v ' ., -' ' . . , . , K . . , , ' 'I o 1 , K 1 7 f' C OOIZET 'ZECU 1rs1 1111 ' 1 1, 1111 1 111 1n1 1 1 11111 1 1 If son r 1r1111r X11T'1 T1 1111111111 1 ond R1111 1 1111 1rr1ng111r1 1111 n 1 1 1 1111111 X 1111111n 1111111 1 11111 11 1rr111 T1 11 111' 11111 11111 T1 IUFIIHQ, J 1 1 11111 11'1 L U L11 K 1 I1 111 1 1 ll 1111111 11111 11 11111111111 1111 1111111111 It Lll 1 1111.111 1 11 11 s 11 111 111111 11111 111111 11111111 11111t 11111st 11 t11 1 111 111 11 use X118 t111 111 the s1111 QI IS 11111111 1111 111111111111 11 1111 11 llll 1.111s1 111 111 1 1 111111 111111 111 1 1 1 11111 NK ll lll 11s1111f 1 g ' ' R ': 1'l.g'. Hel. gll' ff. p1cl1 H. I7-:1111 . C.11 C1 1. , N1 C . . '1 . 1j 3-1 'I C.1'I B1 1.. 1 11.1110 H XVIII' 11' 1 . 1 "11Jn 15.111 P . .l. Cr Qkcr, 11 1 R"1. dj . 151 1 X11 ' 1. 111-111. . 1"l T11- 11111 1-1'11isi11b 111'11g1'11111 111' 1111- 11l'Stll' -1' was ll 11-1'1 11111111-11 1111-. 11111 111 -U 's I1ilI'13Ol' 111111' i11111'1'1-ssi1111- 111-1-1111s1- 111- t111- 11-111111 111111 1111111 111' tl - 51-111 111111 t111- 111111111111-51-11t 111111111-111 111 1111- ti111- 111111 1-111'1'1-111 111 1111- C11111- C1111 C1111111. 1111- is1111111 111 N12ll't1lLl-S Yi111-1'111'11 11115 t111- 111111' 1111 ' 1"" 1 ' illl '51 "1is1-. F111 ' -1.3 5111 1 L11 -L 11'1-1 -' '- 'Q' - ' gl .' 1 1 - 11111. 111111 1ft- Llll 1 1L'l'll 1111.5 c1'1 '13 - 111'1 -' 111 1111- 11111 for 111111-1' "1-11'. T113 " -' - -' is 111-1115 111111111111 -1 111 171111111 1-11. Aga' 1311" 1 1 -' .111-. 1111- BlxH121l'Xl'I' is 11111-1-11 111 11-11111111 1ll t111- 1'11t1-1' 1111' bl 1 - 11111-1'. 11111 C1113 11111151111 111111 X111 J1lL'1X,' '111'11'1g 1111 111-1' 1111i11. 1111- S1-111111111-1' 11111 111- 111 1-11-1-111-11t 1-1111111111111 1111' 1111' s111" 21 L'l'l '," 5 11'11Af1'11111. 7 Q54 Qfafziify 5121251 Seated Gray Rrseman Smger Henderson Wexler Xhhnters Wrllnams VN Standmg Mr Andrews Brren Scott Ades V 1th onlx two SCHIOTS on the first seven Coach Eddle Andrews was faced Wlth a serlous problem Though he had a potentlally strong team he had xerx httle experlence to work wlth onlx Rafe Henderson had anv amount of preuous match plax The job at hand was to burld a power ful and 6XP6I'16l'lCCd team for 19.33 Whlle stxll Wmnlng some matches 111 1904 The TBIIIIIS Team dld just that W hlle dex eloplng the xounger mem bers of the team throughout the season Coach Andrews dxd produce a better than ax erage season Though they dropped matches to Moses Brown and a powerful Harx ard Frosh the team defeated St Georges and New Bedford Hlgh School among others The x llue of the 1954 season wrll not he manlfest lllltll the SPYIIIQ of 1900 when the f1u1t of the xears effort w1ll harxest ltself 111 a strong 1900 Xd1SltX TCIIIIIS Team ' . . , . . y . . 1 , 1 , . . , 7. 7 7 . . h 7 i . . . Y ' a . 1 Y ' - ' , , ,' , , . . 1 A 7 . 4 7 1 . y ' . -N , . 1- . . . . 1 - 1 - 1 , , . .f . . . , . . - . - . 1 1 , - . - . 1 ' . a . . Y . 1 . a y . v v. - . , . T 1 ' 1 1 L ' .z l ' , V , v . . t -1- . 1 . . . y - - . 4 N - . l L . e -1-1 1 . . czuify golf Scucd lxosman Horrocks llrpmk Emns B lalkson Dcnnchx Stmdmg, Shrprro -Xdamson Pmns I lxcrn Ramsbottom Xlr Sxxecncw -Xtter m absence of one Xtkll ffolf h IS returned as one ot the sports on the Tabol athletlc schedule The team IS fortunate thrs xear to haxc NI1 Sxxcenex as the co ich and to h ue as 1ts home comse the Ixlttansett Club the scene of the 1939 NX1llce1 Cup Nlztcbes Bx plixmg axxax Schools the Illellilltli of the volt team haxc had the OPPOI tl1ll1tX to plax some of the othel Hood coulses 111 thc stltc The team ltself hon ex 91 18 one ot thc best Golf tc zms Tabor has had 111 thc past ten xcars V 1th the letuln of Norm Denchex and Xhclcex I- lllsson and the 1dd1t1on of such neu members as Brucc ind Pull Exans und Tom Tclpals the 1993 volt team was bound to bc 1 stronff one 4 Q 1 ' . ' 'Y ' l, b if . 1 A ,l 5 .l A .' - , . 'A 'L , , N , I , , .- , , . 4 V, 5 ' ' ' L 1 . C . - , K- K I matches with such sc-hools as New Bedford, Durfee, and Barnstable High ' . Af, J -A Xb l - . V A . - ' 1- . I' .' ' b ' 1 5 ' J . 1 A. ' . 1 . Q Y 1. A .Y h 'll .l ' A A .1 ' f a " ,' z " I - ' ' 'Ja L ' 1 1' ' '. -7" b ' " S 1 1 5 'U A. J 111 11 1 1 N 11 11 11111 gf, TC L4 C 1 X111 1 1 1 11111 16 1f11 ll 1 N 1 I 1 1 111 1 1 1111 111 It 1 111 11 INK ll 11 1 811111 1 1111 C I f I7 fl' H 11 1 'Z 0 f 2 ' 171 J1Y1'11,'X1 .1 111.111.1111111- 11114. 1"1a111'g.111 X1'1Nf111 1511111111111 12111111 Y1 1: 11. 1 1:ll111'1' 11111 1111111. 1,l'1l'1'51 II 13.1111 1411111111 11411111111 1211111111 ,1111l1'N 'l'I nfwll 111 II 1111 1 1J1'X11'11I1, 12, 11..11 -111 X111 111111 1111 1 111111111111 1111111 XY IQ X11111g111111'11 S1111 iICI1 1111111181111 f1i1l'.1X1111 111lQ'I',1 '11i11'1 11.11-.11111 fl1'.1X 11111111 1 111 15 .1l' 11111. XX' 111 lznw 1111111 '1'11.111'1 111111112 11. 111Il1'N XY1l11NX11l111I 1f1.11'1' 1 1' 11.1111111111 1' J11l'I' X11 -111'1 V VH' 1' 11.XSK1f'1x11,'X1.1. 151111. 1111 111' 111141. 111111 S1-1 1'111N 111 11111111411 111111.11111 S111-1 11 1 f1Il11l'I' 1X1C'f11'.l11l 111111111 Y11l'I7.l1x 11111111. 11. XI1111g111111-11 X111 1111111 ll N1'1,l11 11'.1111.1 1111'11.1'111Y x11i1llIN 1111 11ll11Q1llN N11 III. 11 11111111 11111111 1,1-"1111 11111111111 1111 11'11111.1 111I1'1l1x 111.11114 Cf1.11'11. 'lf Il:11'111111' 1111111x11111111111 1D1l11' X1411-111111111 111"1 .11 171 11111111 11111-1-11l11,1 1J1'111111 I1 11- 1 111111 '111 P4'11'IN' 11 .'1 ' 1-1 1111 1-1.1111Q.111 l'1'111'1111 11.111111 121- -11- -. Q1 VK' 1 1111 Nl I 1 w NXIN x11111 X XXIII-1S'l'1.1Nf, 1111111 15111.11 i.,11x1111 1'1f11,1111. I 1.1-11' 11.111111-1. X1 N1.111:1:1-4 111111 .1:f 1N, X1 1X1,l11' 111 IM f1SXI1I1 11131 X1.1Q1m,qx 11111111 11'-II' N1.1x.1X1I1 S1 11.11x 111111 Uf fwwwry 11 l111,'11.1 I'11,x11 X111 rl,.1r 1 Ill 11.1I1I1"1 f.1 4V1wIx.lN 1111111'1M1..111 11111111 11131 111111 S111-11 1'. 1 131111111 ,11 5111111 151-1111 ..', 1 I1. 1111111 .111 QIIII lR111g.11. IAXC li ISSN 111-1 1I.iXI111 XI1111.1lI1 I 1111 1-N X11I11 . 1 111 1111 1 IH111111 X1.11'1.f111I II11ff'1".1'1x1 1 w11,.1111, N. Ilf. I1 1111x1111 1., 51111111 x1 .11111, -1 1111111 1X I If III Il III INDI I I IUI J IJUI INDI IJIII I INII IJII IJUI DU J I DUI J IU I W 71 3 37 f:CU77 CO 'Z..4 1s11x I IJII I I CJK N C X 3 IUIX C I3 XIISI X SU C 1 1 11rI 1 IJ 1 1 It 1 ll IIXXI 1 1 X 11111 SC C X IIII 1 X XIISIIX HX Ixl BXI I IIII N KIII IS I NII JII I IUI I S I I1 N If X I BX Ixl IB I Xx I XX 1 Il M1111 111 Ixl 11 XX XX I I I JI II ' c XZXI .' M 3 I"OO'I'lIfXl,I, 1I1111' ll 'l'11IIx IV1' JSI' QU 'l'z1Imr11' H XX' '-1-sh-1' .'Xl'ilKIl'IllX vi' II111' fx XI. I. VII, I"1'r1xI1 II 4II11I1r11' QI 'I'I1g1X1f1' ,XL-,UIQ-111X I1 1I11' II XXiII'.1111x I"1'r1sI1 31 'I'a1I1r11' Ii IIgIl'X',lI'fI If1'15II I5 I1 X. If YIIII.-XI,I, .1I1f11' QI St. C11-r11'Q1'K II 'I'11I1111' I-'I l7.1I1111111II1 X':11'.'iIx I1 z1I1r11 QT SI. XIIIl'l'X.S II PIIEIIIIPIA IT SI. cIl'fII'Q1'IN II 'I'a1I11m1' JI 'l'I1.1X'1'1' .Xc'.1rI1'111X II -ILYX I I" DOT A-Xl,I, .1If ' II I"a1I1111111lI1 I3 'I':1I1111' 'III SI. C11-r11'Q1'X 0 .1I1r11' Ji II.11'11at.1I1I1- fi VIIZIIJYII' II I'r11'Is1111111tI1 I'1'i111'x II X: .V 'II I .' C IICII z1I11' Q III-I111111I IIiII I 'l'z1I 111' I3 I31' um U .III ' I1 Clm. IJ1111111c'1' I 'II I 11' I N11 I' IIIICI cII'C'l'I1flII I1 I QI ' II SI. XI.1'Ifs II 'IIAII IIA 3 I31' 1 :1111I Xin-I 1I111' 2 Iix-11-1' 13 'IIIIIIIII' 2 I'r11'ls1111111II1 I'1'i1m1' I 'I':1Imr11' II .IiI I X. .V JCI IIEII I ' I Clmy ID111111111-1' 3 'I'11Im111' 2 Ym'111:111cI111 I3 IIIIIA I 'r' 14111nI111 -I 'I':1Im111' I XI'II1111 I .V M' .' S I YI' . ,I. I 'U' 'I4I111X111' TSI 'I':I 'GT Hoyt If -Ir. KHII1 1 ul .I '36 Of' .X. If. II. 43 'IIQI 'IIS IIILIXUI' -IU I ' GI XI1Itr 'IT 'IIQI ' SSI II1 111i11QI1111 311 1I111' 4-0 021. X. I", II. II 'I':1Imr11' 36 IX1'I'11Qt1111 ST I ' 45 .XIlKIl1X4'l' VI' 'IIZIIIWI 311 St. .I11I111'. 69 I1 ' SI St. C11-u1'g1-R 62 'I'1lI 11' 32 C113 D1 llllIIl'I' IS I ' 6,1 I,fIIIIII'l'I 'IIS 'I'11I1r:1' 353 'l'11Its I"mxI1 III X. g S V fr' .'XI,I, 1I 1' 32 SI. X11I1'1'x', SSS 'I'a1I1r11' II 'l.I1z1X1'1' II 1I111' -IN IIMI1111 l'. .I11 1,f1II:g1- II 'I'a1If111' I3 XIIII1111 'SU I ' VII IJl7IlIII't'I 5351 'IIZIIHUI' 32 'I3I1z1Xc'1' ISU 1I111' 26 .X1'Ii1fI1111 311 'I'a1I1c11' Sl Nl' I5v1II 11'mI IT Q V. 3' .' S I 'I'I'II,'XI.I. 1Iv111' BT X1 'III.lIIfI:II 33 'I'a1I1111' 11:3 Xl- II:-cII111'4I ISI II 1' AISI Ng- IS1-II111'1I -II 'I'41I1111 I2 IIr11 se-X1'Il GI 1I111' -If Iifnm-x'1I1 653 'Il I1r11' 39 Nr ' 14111cIf11 fill , I X XX x NS S I 1 XNIS SI IXS I XX XX XXIII1S'I'l.IXlQ IQIIIII IN IIIxII'1Ix I..ItII' IN I.II+I-: T XIIIIIHI w IJ-1 I' IL II. I7I1".:z1Iz I'-I kI.1III! QN IJ4'lIxIII I I I.1Iv'7 XHHII IIII QT I'.IIrH II' NI. fmvl Im II :Imr 13 IIIIIN 7 'I'lIXf1Ii I.IIl"I HT I,IIr!'LI'XI1'l T I.lIv:1I XIKVMN Ill XXII Iv I IIHII Ill flu VIIIIII' I7I1m'rI-I QI I xf Isl ml 'IIIIIIE IIII Nm' I-'IIQIMIII IMV SI-IIIIIII XIII' 'I IIM: III Iiux.mI-vin IIIII-IXIIIIIMIII' NI'-I-I lIlI'l.lf I'.1IwI' WI" IQIMIII--NI:-1' 'III I'.IIw: WSI Ymx II.LIw1l' 'IQ7 XVI' ISI-cltmvi WYE I.LIw1l IIIIH I'Ix4Ill 3 5 l.III.w 'IIN XmIm.n-1' ' I I..lIJ1lI' UI IIm'Ill111I IIIII NIM ,I IIIH: Xmx li:,gI.mfI IIIII1- I.w.IQm' CfIu.unp1w1 5 Xll.lXf. I LII II IN! N4-xx If:ugI.mII IHQ- NI IIHIII lIInfmwmI11v I.:XIfI'fP5SI'I III.-II I.IIwx' 7 Iirwwxm 3 AI.IIvI'I IQ XIIIIIIMI IU IRIN! I' NI I I. I"1' UI Q IXIII I1 II' I. I I I.II1fI1' QI IIIIIN Ifmxll 'I I.IIuu QI' IDI-.In Xc1rIemx I I'.mImm' I3 Yu IIHIN IV. IP II.lIJlDl IH flux IIIIIIIIIHI S 'I'I'1, ' I III-'SI I'.IIw1' T Nm' lim-rIIwl'lI Ivxfile- I II.lIl I1 3 XI' I.1Iw1' 'I XIIIIIIII '1 III.lIY'I I l'vn'ixlunlIII I'11m fw I,IIwl -' NI, fl, Izgwf I I.II1I! I XI1nvw ISI PXXII 5 XIXII. ,III I5 Xf5IfIIXI.I. I.1ImU1 I XII N--X Iilwwlm V' 'IIIII Iv Q I'vutwmf1I' Ijlllll I II.1I1wI' T Xl I I. U I'.lI1f1 l 5I. 41 1141 N II I.IIm:1u I' lim. Illxmmvz 1' l'.IIwI+I .S X4- IJIJIII' T IIIHKII Iv ,I'.mI1"! 'I IIkII.l'lI I'.lIlI'I' N N: v. I-31-'II IMI XI Iw i3 I'.II1-In 7 'I .uixutrm XI. I . 'IIIXI.I. IIJIPIII I I-.1'II-IIIX.tf'fI T I IIIH N St, fe II w II I.lIm1 I1 II: II vi I I'.IIvfvI II I'I.ilIII lxl ll X mix!! I IklIl1II III I'w1Iwwu1IIl I'r1Iw II I'IIxIu I IIIIIUKI I IIIMI XX I I Il I III, I'ulIlr I lb Il fu an :Shea eau 111111 3 V111 1111111111 X 11111 D 1111111 C 11111 1111s111 S X1lSSlC1lllN1 111111 1 18 C CI1 1 111 C 1 101 1 C11111 811111111111-111 X11ss 111111s1tts 111111 1111 11 N X1 11111111111 A1188 111111s111s 111111 4 11 11 N 11s1111 11111111111 C 11111fr1Jg111111111 C 11111111 111111111111 X1 1ss 111111s11ts 111111 Ill C 111 4 1 C11111111111111111111 A111 s1111 1 XI1ss111111s1 XCIN1JCI I HCNCHIIC HIXIHUIIC O1IllN011 1 1111111111 81111141 1111s11111 '111ss111111s111s 1111111111 P111111 11 1 141181 P11 111111111 N1 1ss 111111s111s l'111r11111 C1 T111 11111r11111 C 111 F 811111111 1 1 111 H1111 1111111118 NI ISSKC 111181 s 1 11 B111 P ll 1 C 11111 1 1111111111 NI 1ss 111111s1 11s IIIX 1 111 1 X lC ICCII Xl 18811111181 1 1111 IX ll es C11 1311111 l 1111141911 D11 11111 N 1111 C 111111111 11111 1 1 11 IN 1111 L111111s 1111111111 1 X1 1ss111111s111s Il 111 NC 18 C 11111211 1511101111 C 11111111 lllllll A1lSSlC1lllSC s ll 1 11 1111 lll 1 ll ll 1 KS C 18 A 111111 XI 1ss 111111set1s 1111111111 1111' 11111111111 C 111 B111111 11111111111111 N1 1ss111111s111s 111111111 3 111x111 D11111s1 111 111111111 ls111111 11111111111111 111111111 Isl 11111 1111111111 17 1116 1111 1111 11111 8111111 1 1 f 1 C11111 H '11 111 lC1lllSC 1 II S 1111111s111 X1 1ss111111s111s 111 13111111 Il 1111111 llll 11111111111 Xl 18511111181 s 1 C 1IlllltX C11111 1 X111111111 111111111 1111 111111 1111 X 111111 '11111111r111 C 1 1 X11Ss 11111111 1 11711 I 1 111s X1 IC CIIIX A111111111 Nl 1ss111111s11ts 1 74 11111 11111111111 XI111111 1111111 C,1111g11 5111101111 C 11111111 11 lll 11 1111 NI 1ss 111111se11s 11111 1 Xss11111 1111111111 1l1ss111111s1t1s A 111 1 111 s1111 1 C 11111 1 X 1111111 '11 1ss111111s111s 1 JCI 1 ll 1 1 1111 f 111 X 1111s11 1 Xl 1ss 11111111 s 11114 11111r 11111111 B1 I 1 s C 11111 131111111 X11ss111111s111s 1 1 1 1 C111 11111 'X1111111 'I 1 X1J1111111 C111111 Nlxss 11111111111 111-1 1-1-'11 - '-f- 111 -A .'-1 '- '- A 3.- 1 F11's1 1I11i1111'i.111 I '1'11 T11- :C'C11'I'1l11'11 C:1llll'C'1l "1 1115 X11 1' 1 . . 1 .',' 1 ' J '11s -1 . 1 .'.' 1 ' 51113. CD1-1 1' 10-Dr. .11111 1. ilk -1' 1'IC'1ll'll21l'y 13-T110 11111-1'1-1111 CI11111'111s . -11 S111 1 7111 111' 151 11111 111 I '1111 S1. 1 111' I '1-1 .I " 5' . . 1.11 ' .' Q , , 1551 ' I C101 1' 17-1311 1111-11 '1 . H1111 FC'11l'li 211-T111' 11111'1'1'1-1111 1111' II. N11 11111 First l'11i1111'11111 CI1lIl1'C'1l 'II11' First CI1lll1'C'1l 111 . 11111-11 .I1" ' .'.' 1' A1a11',.a..1' ."11.' O1-1 1' 12 -'1I111- cv1'1'111111 1111' ,1. P111 F111 ' il 27-Dr. .11 11 J T. I '1111111 112' 5 . . 115.1 ' J 1 '11 . .I11' I1' ' 1 C1111 1' 31-1111 A111 K. I 111111'1's Xl: '- C'-XIII. 1321111 111. CI 111111 T 1' I "1 1 '11111' HAI' '1 ' I ' ' '1111' 1111.1 17. , 1.4-1 - .--111 CI1 -' . 1.-.1 - .- X11 '1 " F-'11111 1 ' 1 l'I 1 B. .' A11 "1 3-T116 R1-1'1'1'1-1111 CI1' 'ge P 11717 :1111 .' . . 1 ,',' 2 ' .' N11 'I . I 2 ,'.' A ' Iliff X4 U' V MRDY' Vivian xr F AI1'1 11-M111 1' 1711 '1 .11 1'S. -111 'II11' I".' 1 'is11 AI1"1 111-xlililll' D1 11111 ,11111 V111 . ' . I 1331 ' .' 511' I ir 7 1111511 1' 1'2l!I I1' ' 11111' 'Q 'v'1 ll 'I 'I First Pz11'is11 111 B1'1111111i1111 April 1Ts'1I111J 111'1'1-1111111 A. C1I'll11l1lll 112111111111 ' " '. I 1.11 - J J11'11' .' .1 -1 1' " 151- " -' T'-CI11111111 A1111111111' 11. '1 '31 1 ' ' 1 "'k 2 I 'I ' I 1 Q1 AIJl'.1L1'g'I 1. .1 J A I' ' I j ,I l I I 1 1 . 1 A ' D11-1 ' g!I 1'1-1'- 1 1I1'X K' ,, -I 1,1 I1 'Ii ' ' 1 "" Q ' 'I 'I Firs CI1111g1'1-15111111111 I '1'11 XIQ11' 1-Dr. F1'1'111-1'i1-11 N1. 1211111 F1111 i1'1'1'. . 1 .'.' 1 - .' -11s :All 'All Lvllitillfilll .P "1 111111 lllll All'A' 9-'II111' 11111'111'111111 ' 1111111z1s 11111' 'I ' ' 1 "" A I 'I 1 1' XIRIAI 11-'II1111 111-1'1-1'1-1111 .1111111 I 11 -'t . 1 .'.' 1 ' J St. CI1111'ie1,s T 111 I '1-1 Illllllllvy 16-'II111' 1'1C'V1'l4C'Il11 C11 ' ' 11111 A L I ' ' I 'I'I 2 1 'I A 'I First P111'is11 1 ' 1111' ' A1111 15-'II111' 111-1'1'1"1111 11111 -'1 11I. 1111 111' ' 1. . 1 .'.' 1 ' 3-119 XKWII -1 CIllllgl'C'1,Ll111ll11l1 CI1 1'1'1: 11111 111.1 23-11111 1'1e1'1'1'1'1111 11ll1lC'l'1 11. I111111 X A I 1 'IAI A I FUI I 11 XIQ11' 22-'I 111111 CI 11 ' . 11-11. .I1. .V ' . 1 1 S11 1 St. J1ll1,.' I '1-11 1111111111 30-'II111' 111'VC'l'C'IlC1 1111111-1'1 11 1 '11 M ' A R AIAI i I III 'I '1I1'1-111111111g1 CI11ris1i1111 Asf 711' 1 Nllljf 29-D1 1'1C"1 1-1' 1-.1111 Ya ' 1' . ' '1 JXIIC1 "' I I 1 1 '11-11111gi1-111 SC'111'l11 I1111 11'i11g11. . 1:31 - f-115 .I ' I1 . 1.-31 - 5 f oifaz Abromson Mlchael 99 Lake St Auburn lvl Adarre Bruce B BI Reynolds St East Creenwnch R I Adamson Wrllnam H 65 Englewood Rd Longmeadow Ivlass Ades Rlchard L III Plymouth St New Bedford Mass Agar Charles W 472 Walnut St Fall Rver Mass Albertson Thomas B 93 Wllmot Rd New Ro helle N Anderson Ross R 996 West St Sheldonvllle Mass Babcock Wrlllam W Central St Norwell Mass Bacardu I Alberto Apartado No 38I Stgo de Cuba Cuba Backus lames A 2nd Wauwnnet House Nantu ket Island Mass Ballantyne Lawrence N R F D No I Northfueld Vt Barbo Leonard P 40 Mernam St Lexnngton Mass Barrrngton GeraldR I30 Flagg St Worcester Mass Barten C H Alfred lr Blnnn Rd Croton on Hudson New York Bartlett Nathan1elE R F D No 4 Plymouth N H Barton Wllllam E lll I9 Briarwood Rd West Hartford Conn Batterson lames C 32 Burch Road West Hartford Conn Bentley lohnA Aquetong Rd New Hope Pa Berman RobertA I86 South Street Chestnut Hull 67 Mass Berube Leo H r I074 Hnghland Ave Fall Rnver Mass Blake Allen M Old IVIorrn town Rd Bernardsvllle N Blake Herbert S lll Old Morristown Rd Bernardsvllle N I Boorstem Srdney L 5l Devon Rd Newton Centre Mass Borrow loseph S 77 Chuswnck Rd Brnghton Mass Bradley Wrllram M Waste Landnng Falmouth Foresnde Portland lvl Brlen Robert L 220 St Georges Rd Ardmore Pa Briggs Charles E 2I Walpole St Norwood Mass Broberg Cralg V 425 Salusbury St Worcester Mass Buck Douglas R 4ll Hartford Ave Wethersfneld Conn Burman Howardl I0 Norgate Rd Attleboro Mass Campbell Robert B I Saxon Road Worcester 2 Mass Canheld Davrd C Book Hull Rd Essex Conn Capers Francis L r 66 lnduanhead Rd Rlversnde Conn Carbone 0resteC I24 Rndge Ave Athol Mass Chapman Courtland R lr Avondale Farm Westerly R I Churbuck Lewls M lr 64l South Elm St Hmsdale III Clare Claudio Apartado Postal No 77 Tegucugalpa D C Honduras C A Clark B T r 2 LHomme St Danlelson Conn Clark W Eddy I5 Kenwood Ave Worcester Mass Coe Dana A Paradise Farm Sandwich Mass Coken Myron L 30 Abbottsford Court Provudence R I Connelly Robertj 95 Clay St C ntral F IIs R I Conro Arthur C Il 54 Upland Road Attleboro Mass Couslns LaurenceB lr Concord Rd South Luncoln Mass - 1 1 .. . 9- , ., ., . . Y 'U '1 1 - a . f Y 9 'U '1 1 ' U 'U '1 1 ' U 5 U ' 1 ' 1 ' f 1 'U U 1 N- 1 ' , . ,... . , , . U 'U '1 1 ' U 'U '1 1 ' 1 1 1 1 01 -1 ' ' . , ., . , . . , , . . U 'I U -1 1 ' U 'U 1 1 ' Y 'Y '1 1 ' I 'I 1 1 ' , ., s ., , . I. U '9 I -1 1 - ' Blyth, Carl D., Manchester-by-the-Sea, Mass. U 'U '1 1 ' U 'U '1 1 ' . . . A . , 1 11 5 - 1 . e' . . 1 'U - 'r 1 ' . U 'U '1 1 ' . . O 'U -1 1 4 U 'Y '1 1 ' V 'U 41 1 ' U 'U 1 1 ' U 'U '1 1 ' 1 01 E '1 '- 1 - V 'U 'v 1 - U 'U 'U 1 1 ' ' . . U 'U 'U '1 1 ' U Y ' 1 1 ' '1 1 ' . . , - .. I -, .. , . U U Y -1 1 ' U 'U 1 1 ' U 'l 1 1 ' ' , ., Ir., ., e a , . , V 'U U I 1 ' I 'U 'U 'D 1 ' Crawford George M St Mattress Rd Orangeburg S C Crocker Robert G Proctor St Manchester Mass Cunnrff Wrllram H 434 Rochester St Fall River Mass Cutler Davld R 79 Highland Ave Port Washington N Y Dale Wllllam R 53 Kirkland Clrcle Wellesley l-lulls Mass Darling Wllllam B 90 Old Upton Rd Grafton Mass Darst Robert G 6l0 Morganton Rd Southern Pines N C Dawson Knowles B l5 Elm St So Dartmouth Mass DeMeIlo GeorgeA Davnsvulle Rd East Falmouth Mass DeMello james G ll7 Hathaway Rd No Dartmouth Mass Dodge Robertl III Woods Witch Lane Chappaqua N Y Donnelly Paul lOl Rudge Rd Milton 87 Mass Drew john C 35 Agawam Road Rumtord l6 R I Drooker Peter B l5 Clements Rd Newton Mass Epsteln Stephen A 7lO Park Ave New York 24 N Y Evans Bruce Weston Rd Duxburv Mass Evans Paul S Weston Rd Duxbury Mass Falkson L Mlchael l84 Crant Ave Newton Center 59 Mass Farnum Mrchael Love Lane Mattutuck Long Island N Felton Harvey C 90 Country Club Rd Newton Center Mass Fenton Wulllamj Il 43 Mountalnvuew St Westfield Mass Feresten Mlchael D 257 No Mann St Fall Rnver Mass Ferguson LeBaron 227 Arnold St New Bedford Mass Ferrarl Corrado M I5 Elm St Westerly R I Flagg EdwardT 72 Everett St Natick Mass Flanrgan james M Beaver Pond Rd Lmcoln Mass Ford jeffrey B 42 Peck St Attleboro Mass Ford Lmcoln E Maln St Salem Depot N H Freeman P Newell jr 86 Hrghland Ave Creentleld Mass Gada A ohn jr Box 330 Flshers Island N Y Gavrln Ira C Z9 Brewster Terrace New Rochelle N Y Gavrrn Robertj 29 Brewster Terrace New Rochelle N Getz Charles E Kung St Llttleton Mass Goldstern RobertW Belfast Manne Hager Dennls S l7 Clatlnn Ave Hopkunton Mass Hamilton PeterC Rock Harbor Rd Orleans Mass Hampson George R l895 Northampton St Holyoke Mass Harrington Phrllrps l0 Fox Meadow Lane Wayland Mass Hayes George H W 2nd Candlewood Rd lpswsch Mass Haynes jonathan G 3l Hoxsue Court W Warwick R I Heap H Lee Andrews Drlve Darren Conn Heath Mllan A jr 5 Cove Road Duxbury Mass Hernz A George 37 Morelands Terrace New Bedford Mass Henderson Ralph H Creen Meadow Rd Pleasantvulle N Y Heyman Albert M l9 Pnsculla St New Bedford Mass Hlnes Ralph E 2 Edgewood Cardens Sprungtueld Mass Howe Bradford S 23l Mann St Northboro Mass Hudgms john W H 3ll Old Church Rd Creenwuch Conn 1 -1 1 -1 , . . 1 '1 1, , . . 1 . , 1 '1 -1 , . . . , 1 v1 11 1 . 1 . . . . . 1 -1 1 , . . 1 1 1 'I '1 1 1 1 -1 11 , . . 1 -1 -1 - 1 . 1 '1 -1 1 - 1 'D '1 - 1 - 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 - 1 -1 1 1 - - 1 01 11 1 1 1 -1 -1 1 - - 1 1 -1 A 1 - 1 '1 -1 , 1 1 . 1 1 1 11 1 ' ' Y 1 1 1 1 1 - - 1 -1 -1 1 . . . . . Y 'V 1 'v v ' 1 '1 - 11 1 1 1 1 11 1 - 1 1 01 -1 1 - - 1 -1 -1 1 - 1 . 1 -1 11 1 - 1 '1 -1 1 - , ., ., , . . 1 ' 1 -1 -1 1 - 1 -F 1 -1 1 1 - - 1 '1 1 1 - - ' Y 1 -1 1 1 1 - 1 -1 11 1 1 1 '1 1 . . . , ., ., , . . , ., ., , . 1 -1 -1 1 - . 1 1 1 1 1 1 - 1 ' -1 1 -1 1 - 1 '1 1 - 1 - - 1 ' 1 1 1 - , .1 ., , 1 . . 1 1 1 1 1 1 , ., ., . . . 1 11 11 1 . 1 -1 1 1 . 1 -1 -1 1 . , 1 ., -1 , . Hurd Robert S East Bare Hull Rd Harvard Mass jaramlllo Maurrcro Calle 76 No 7 64 Bogota Colombia S jardlne Thomas P 1444 Cecllla Ave Coral Cables 46 Fla johnson Lewls E 636 Ellsworth Ave New Haven Conn jones Robert B 331 Mann Street Hrngham Mass jordan Thomas L jr 1415 Thnrd St New Orleans 13 La Kenway HerbertW II 15 Arthur Rd Marblehead Mass Klernan Edward M 675 Mann Street Wareham Mass Kleven jack L 114 Chestnut St Haverhull Mass Knott Walter C jr 15 Hussey St Nantucket Mass Kosman Bruce M 1273 North Ave New Rochelle N Y Kowalsku johnL r Coonamessett Corner No Falmouth Mass Kuechler Paul W jr 4371 Acushnet Ave New Bedford Mass Lalll Charles B jr 83 Oakdale Street Brockton 46 Mass Larson Roland R Scarborough Hall Revolutnonary Road Scarborough on Hudson New York Leech Spencerj jr 71 Havemeyer Place C1reenwlch Conn Leeds jeffrey W Chester Vt Libby Herbert F 1212 West St Stoughton Mass Lloyd Carrington M jr Adamsvulle Rhode Island Lovell Wlllnam F 24 Walpole St Norwood Mass Lowe Bradford W 49 Mann St Stonungton Conn Luckenbach Peter C 1278 Canton Ave Milton 86 Lufkln Robert W 220 Rldgeway Rd Weston Mass Luke Edmon G jr 123 Phelps Rd Ridgewood N I Mass Mackenzie Wllllam B 36A Collens Rd Maraval Trinidad B MacLeod Robert B jr 130 Hawthorn St Nevx Bedford Mass Mann Blllmgs L jr Carpenter St Rehoboth Mass Mann Franklin N 404 Atlantic Ave Marblehead Mass Mannlng Albert L jr 18 North Lrberty St Nantucket Marglm joseph H 82 Kennlworth Street Newton Mass Marlon Wllfred N 251 Pleasant St Holyoke Mass Marvnn AndrewS 34 Woodland Road Maplewood N j Masaschu Paul L Sandwich Mass McCusker james A Berlin St Southlngton Conn McGrath john E 11 Rn hvnew Street Dorchester Mass McLaughIm Richard L 587 Hanover St Manchester N McLean Arthur W 96 Lewis Ave Walpole Mass McMullen Edwrn R jr Chatham Bars Inn Mass McPherson DonaldW 313 The Parkway Ithaca N Y Melrlck james M 225 Waverly Ave Newton Mass Merrlll Whitman jr 97 Mann Street Coventry R I Mlley FrederlckC R F D East Nassau N Y Muller joseph R 38 Highland Rd Rye New York Montgomery Wrllram B 155 Salem St Wakefield Mass Munro G Lawrence jr 51 Pennacook Ave Oak Bluffs Mass Munro M Vance 51 Penacook Ave Oak Bluffs Mass Nelson Richard E 18 Lawndale St Belmont Mass Mass H W 1 '1 -1 1 4 . 1 . . A 1 1 - ' 1 1 1 - . . . 1 '1 11 1 - 1 01 -1 1 I 1 '1 1 1 - 1 '1 '1 41 1 1 1 v1 1 -1 1 - 1 '1 1 1 1 1 01 -1 1 1 1 01 01 -1 1 - , 1, ., , . . 1 -1' '1 1 - 1 - 1 '1 01 -1 1 - 1 '1 '1 1 1 1 1 '1 1 1 -1 '1 1 1 - 1 01 1 4 . 1 '1 -1 1 - 1 '1 '1 1 1 -1 11 1 - 1 '1 -1 1 4 1 '1 11 1 - . . 1 -1 -1 1 - 1 '1 -1 -1 1 1 - 1 1 . . . 1 '1 -1 1 1 - 1 I1 -1 -1 I 1 - 1 '1 '1 -1 1 - 1 '1 -1 1 - 1 '1 -1 -1 1 - 9 'V 1 1 ' 1 -1 11 1 - 1 1 '1 1 1 - - 1 '1 1 - , .1 -1 1 - .F . 1 -1 1-f 1 1 - . . 1 '1 -1 1 - - 1 '1 -1 1 - 1 '1 -1 1 - 1 '1 1 1 - - . 1 1 '1 -1 1 - 1 1 11 1 1 - - , 1, . . ., , , . 1 -1 -1 1 1 . . 1 '1 -1 1 - 1 1 1 -1 -1 1 - 1 ' 1 -1 1 - 1 '1 41 1 - Nllsen Nlcholas Box 547 Clanton Mach Nolan RlchardT 9 Bryant Rd Waltham Mass Nolen PeterC 100 Sprung Lane Canton Mass Nourjlan Rlchard H Smath Neck Rd So Dartmouth Mass Olson Frederrck F jr Hudson Rd Sudbury Mass Ordway PhulupC 1 Denason Rd Worcester Mass Padllla Rodolpho San Pedro Sula Honduras C A Parker john B 1448 Lake Shore Drave Chacago 10 lll Parsons Stuart j 80 South Fourth St Old Town Maane Peck Mott jr Waverly P Peckham jason M Fogland Rd Taverton R l Peckham S Hoyt 1014 Esplanade Pelham New York Pelton HenryV Ill 29 Ten Acre Rd New Brataan Conn Perkms DavadC 208 Ellangton Rd Longmeadow Mass Peterson WayneN Independence Rd Concord Mass Phelps john E Rock Maple Ave Hamalton Mass Powers Thomas M 951 Esplanade Pelham Manor N Proctor E Frost 61 Pearl St Melrose Mass Rabbltt Thomasj jr Daggett Ave Vaneyard Haven Mass Ramsbottom Wallaam D 194 Wandover Rd Memphas Tenns Reed Richard F Prospect St Marshfaeld Halls Mass Reltzas Gary 687 Harvard Street Fall Raver Mass Richardson james B Ill 45 Crescent Rd Longmeadow Mass Rrseman jay M 376 Clanton Rd Brooklane Mass Rosen Donald B 57 Lawton St Brooklane Mass Sawyer Frederack E 42 Bluff Ave Edgewood R l Schneaerson Benjamin M 649 Harvard St Fall Raver Mass Scott Danforth 4 Lakevaew Terrace Wanchester Mass Shapiro Thomas B 29 Goddard Carcle Brooklane Mass Shaw jamesG 11 Monroe Rd Wellesley Halls Mass Shepard Nelson A jr 39 Hackory Lane West Hartford Conn Slbley Arthur M 90 Baxter Rd Brooklane Mass Singer Samuel j 14 Egmont St Brooklane Mass Steele Lee P Thurlyn Acre Davasaon St E Creenwach R I Stonemetz Spencerj 67 Hersey St Hangham Mass Storkerson john K West Unaon St Ashland Mass Swift Peter W 37 Metcalf St Worcester Mass Swift Richard T 7 Davas Drave Saganaw Mach Swope john F Blann Road Croton on Hudson New York Taylor Anthony R 207 Radgewood Rd West Hartford Conn Teele j Perrnway 144 Faar Oaks Park Needham 92 Mass Terpak ThomasA 112 Ferry Lane Barrangton R l Thayer Walluam H 25 Haghland St Hopedale Mass Thompson Wayne L 146 Salmon St Manchester N H Townsend Almon F III 168 lnstatute Rd Worcester 2 Mass Truex Wrlllam H jr 246 Ashland St Manchester N H Turner Maxwell F 511 Rock St Fall Raver Mass Y Y , I - . Y 'Y -I I ' Y 'Y I I ' , ., ., . , . . Y Y' 'Y 'I I - Y 'Y 'I I ' . Y Y V I ' ' Y 'Y I V - Y 'Y 'I I Y Y 'Y I a' I 'I -I I - - Y ' Y V I Y 'Y Y 'I V ' Y 'Y 'I I ' Y 'Y 'I ' ' Y 'Y 'I I ' , ., , , . Y. Y ' Y 'V I ' . . Y 'Y 'Y 'I V ' Y 'Y 'V I 4 Y 'Y 'I I ' . . Y Y I I ' . Y 'Y Y 'I I Y 'Y 'I I ' Rolfe, john j., jr., 25 jefferson Shores Rd., Buzzards Bay, Mass Y 'Y 'I I ' . I 'I -I I . - Y 'Y 'I I - Y Y I I ' Y 'Y I I ' Y 'Y 'I I ' Y 'Y 'Y I I ' . . Y 'I 'I I ' . . Y 'Y 'I I - I -I I -I - I - - Y 'Y 'I V ' Y 'Y 'I I ' , ., ., , . Y 'Y I I - I -I I ' ' I Y 'Y 'I I ' . . Y ' Y I V ' Y 'Y I I ' - I 'I 'V I ' Y 'Y 'I I ' - Y 'Y Y 'I I ' . . Y 'Y 'Y 'I I - ' Y 'Y 'I I . Vallejo joseA Garavlto Llverpool No V55 Mexlco D F Mexlco vlfall Andrew jr lO Sllverwood Terrace So Hadley Mass Wadsworth Prescott L 43 Olcott Drlve Manchester Conn Walker john R H 3 Beedlngwood Drlve Colgate Road Horsham Sus EX England Wallace C Frank Newmarch St lpswlch Mass Walter Martln Ill lZ3 Elm St So Dartmouth Mass Warner R Cralg 720 Brooke Rd Wayne Pa Warshauer Mark M 689 Rldge Road Mlddletown Conn Wedeles Roy jr 36 Arlington Rd West Hartford Conn Welner Martln S 423 Washlngton St Brookllne Mass Wexler Howard R lll Carleton Avenue lsllp Terrace L l New Yor Wheeler Donald G 53 Benlamln St Cowessett R I Wheeler Melvllle B Ford Lane Old Creenwlch Conn Whltman Malcolm D lll Cove Rd West Dennls Mass Wlckenden jamesW jr Front St Marlon Mass Wllllams Harvey L lll l8 West Trall Tokeneke Darlen Conn Wllllams Wllllam H lll East Maln St Poultney Vermont Wllman james F Merrlam Road Prlnceton Mass Wong Stephen lO5 Green St Falrhaven Mass Woodward Bruce 28 Hlgh St Framlngham Mass Worthlngton jules S Phedon Parkway Post Offlce Box lO38 Mlddletown Conn Wortman Denys Vlneyard Haven Mass Yacublan Robert A 243 Orchard St Belmont 78 Mass Yamasmlt Somsak 8ll Petchburl Rd Bangkok Thalland Yoken Danlel A l99 Mlddle Rd Portsmouth N H Zlsklnd Davld M 99l Hlghland Ave Fall Rlver Mass DAY STUDENTS Arne james F Converse Road Marlon Mass Bogh Henrlkssen Mlchael Allen St Marlon Mass Brownell Davld Maln St Marlon Mass Crocker john j l39 Front St Marlon Mass Deneault Robert A l549 Morton Ave New Bedford Mass Dennehy Norman C Polnt Rd Marlon Mass Cray Spencer E Off Cottage St Marlon Mass Hoagland RobertA jr 56 Front St Marlon Mass Horrocks Donald E Maln St Marlon Mass johnson Stewart jr Great Hull Marlon Mass Kern john H jr Pleasant St Marlon Mass Ladner Rlchard D Holmes St Marlon Mass Llpsltt Peter R Zl South St Marlon Mass Maclntyre Davld W South St Marlon Mass Maclntyre Norman L South St Marlon Mass MacLauchlln james l4 Pllgrlm Ave Falrhaven Mass Nolan, john H jr Cottage St Marlon Mass . . . X , , ., , . . , , ., . . , . . Q , . ., , , , - f Y ' U -1 1 ' U U U '1 ' I ' 1 ' U '1 1 - Q 'U I I ' U U 'U -1 V r U 'U '1 V ' ' l , ., , , . ., rc Y 'U '1 1 - - Y 'U 1 1 4 U 'U U '1 I ' . . U 'U 'U '1 1 r U .Y U V 1 1 - U 'U Y '1 V U 'U 1 1 ' U U 'I 1 ' U U '1 1 ' Wootton, Russell W., 709 Plne St., Phlladelphla, Pa. U 'U 1 I I U v - . I 'U 'V V ' U U '1 V 1 -1 -- l - - U 'Y 'V 1 ' U 'I I 1 ' ' 1 1 -V I - Y I '1 I ' U 'V '1 1 ' Y 'U '1 1 ' Y 'U '1 1 4 U 'Y 'I V 4 Y 'U 'U 'V 1 ' U 'U 'V 1 I Y U 'U 1 V ' Y 'U 'U '1 I ' . . U 'U '1 I ' U 'U '1 I ' . . U 'U '1 1 ' U 'U '1 1 ' U U 'I 1 ' '1 '1 -l l - Nowell Peter D Allen St Marlon Mass Ollvelra Ronald E Mlll St Marlon Mass Patzer Paul R 43 Park St New Bedford Mass Plerce Albert R III Delano Rd Marlon Mass Plerce Rlchard H Delano Rd Marlon Mass Plerce Robert W Delano Rd Marlon Mass Rlpley Peter B Front St Marlon Mass Tlbbetts Fred E 3rd Crapo St Marlon Mass Wlnters Albert W Park St Marlon Mass Wrlght George W School St Marlon Mass Broomhead Barbara l-lolmes Street Marlon Mass Ford ludlth A Delano Road Marlon Mass Smlth ludlth A Converse Rd Marlon Mass Stephens NatalleN Mlll St Marlon Mass 1 -a ., I . . ' . 9 og I ., V 1 . . -. ., . . . i 'I Q r- . . . . , u ., ., l , . - y oy ., 1 , . l , ., ., A , . Terpeny, Harold R., Ir., Hermitage Rd., Marion. Mass I y f, , ., . , . . y 4, ., A , . , , , C P , . n F A 461-vb' , Happiness fo the Class of 7955 -. ezllfg-... Keep your ey es on the stqrs But your feet on the bround Complrmenfs Mr and Mrs Sherwood T Peckham 599' ll I 7 C 7 O' -.e:g,ei51... . of f il-P3 Y T151 ii if 1 21111 ll '-T 1 -li 1 'i T vi T Il :lil rl i 1' 1 Il 111ff1f.:-1f.1-1I1.1-v1o1-in14-11-11,1-,11 11 11,1 v-i1:1w11.1 1 ACUSHNET SAW MILLS COMPANY LUMBER - PAINT - HARDWARE - BOXES NEW BEDFORD, MASS. Phone 6-8511 CONGRATULATIONS CLASS OF '55 Compliments of MR Amd MRS WILLIAM R ADAIRI1 ALLANACH FLORISTS AND NURSERIES Member PTD Estabhshed 1908 24 Hour Servlce Front Street INIHTIOII Cut Plouers Potted Plants Floml Deszqrz Complete Landscapmg .Servzce Phone NIarmn109 091 CONGRATULATIONS C loss of 55 Comphments of 1 L I- -' . 41LVareham fly-- u V -L I megrger.- Mr. and Mrs. Samuel Ades as-y unwuuowcn en 1:-11c:1gwqn:!un,u:-Ilqzyxfzuuavx rr3'11:D1-Csxfnv :puns BACARDI IMPORTS, INC 595 MADISON AVLNUL NIV YORK 27 N Y PLAZA 3 zsoo Compllmenfs Albert Bacardi , A : v . W 4- 3 . . , 511- ,rx 'Av .4 I , N ,R il, ., . O 1662 - .. - .. -.-A - -4,:,.:.,-..:.,:.,:K :.,: :..-..- : fi fi-L11-zoaoioifiinio:o14-:o1:::i-:-f:--1-1--.toil-1--:oz -1-01-U4 1-1 1,1 '1 MARINE SUPPLIES - AUTOMOTIVE EQUIPMENT Radio and Television C. E. BECKMAN CO. 11-35 Commercial Street New Bedford. Mass. BEST WISHES ALLES CORPORATION BOSTON 15, MASS. CONGRATULATIONS CLASS OF 55 Complzments of MR and MRS M BOORSTEIN BOLTON SMART COMPANY Inc Wholesale Purvevors of Choice Beef Lamb Veal Pork Poultry Fzsh Butter Eggs Cheese Frosted Foods 19 2 Iarket Street 'lel LAfayette 31900 Boston Mass Fine Nlaxigation Equipment For Every Purpose Compasses Binoculars Sextcmts Etc WILFRID O W HITE 85 SONS INC New York Boston Baltimore I - I 0 - Y , - o IV . I - , . L 7 . -- -- I . 7 . , . l11Pi1rl01fvi0l0l1h14,l4 14 l tl :ll if I-1 .il ri init ln ini zllluiulninluix 1031-11 if 1,1014-gui if 30301411011 :mininova iu--n-- 4 ---'iv 7 124 1901 1-11- Compzzmems of DAVID CLARK COMPANY WORCESTER, MASS. RESCUE AND SURVIVAL EQUIPMENT ERNEST W. BRIGGS BUILDING, MOVING, TRUCKING. and GENERAL CONTRACTING Marion Mass THE BROWNE PHARMACY INC PRESCRIPTIONS Candy Slck Room Supphes TOIIQU Artxcles Front Street MHFIOH Mass ANDERSON NICHOLS 8K Company CONSULTING ENGINEERS ISO Causevs ay Street Boston 14 Massachusetts :ef-16' o 0.1 ! ! I U U: 101 . . U ! , . U U .- . A -S . U H " U . , I ! U ! feiis l I I - I U l U ! l U U ' U U U , U U U 0 U G' " U U U ,ini iaiflrvlivivl4:l.p11.lfPl0i0i4r1::i:l1.lfP142lr2i1:luiol4:l'fl'11,101--ioiqzg nz-v1-.14-1 +1111-10141 14-1 1- 1- 10-1.,1.,1-4:1 -1u1'v1o1o14 1010101-141-'11 UTDOOR .DVERTISING today more effectively than ever communzcates zdeas to the pubhc Ideas that sell products or servzces rdeas that stzmulate sales zdeas that generate znterest m those causes that mean a better communzty and a better country C Donnelly Adv D Boston Baltzrnore Norfolk Scranton Worcester Portland New I ondort Nashua Burlmgton . a e Q I u I . . 0 I . . . . V A , T 4 -L .-- , , r1:.14,1-t1-111 1 1 1-1 1 1 1,1 1 1.1-1-11-111,14-1f1n1,14,1:1.1-14 ini. im-1.1.1.1 1 1.314 1010 Compliments of MR. and MRS. ELDRIDGE E. CAMPBELL N G34 QQS2 BURR BROS. BOATS Hauling -- Storage Internatlonal BIHFIHG Palnts VS h1te Gasolme Outboard O11 Clnzs Cfaft Boat Ixzt Telephone Marlon 041 Compliments of MR and MRS PAUL KLEVEN Comphments of Eosfern Furmfure Monufocfurers Inc UPHOLSTERED FURNITURE 372 RIVERBAND STREET ATHOL MASS Telephone 1285 ID' .'.,- - " S Nclfvfa Gp d Q5 0 Qs I . , . , V f uh up J lvl-ll ll vial' i lui if l 'l 'lf ll ll ill -l Piiliiviriii ini illill 1.1.11 1.11 1 .1.1..1..1-.14.1:.-..- .-..- .1 .- .- .- .- - -..- .- .--.--.- .- ISLAND CHEVROLET WHERE FRIEND MEETS FRIEND Albert L. Manning, Propr Nantucket, Mass HARRY C. COGGESHALL PLUMBING - HEATING Wareham Road Marion, Mass Tel. Marion 166 D A V I D S O N ' S 'tMacGREGOR BRAND" PORK PRODUCTS Telephone 2-7988 424 South Second Street New Bedford Mass Complzments of MR J S COLDWELL Complzments of on MRS COURTLAND R CHAPMAN Complzmentb of DR and MRS MORRIS FERESTEN Complzments of EAST OVER FARMS H B HILLER Prop MARION MASSACHL SETTS 1 . . . MR. d . . . . 4 ' L . . , . y v I I 1. I A A L 11.11.141.11:14:1.:1:.14.1:.1:.apogf1:1 1 1 1.1-f--1 1 11.-1 .1-.-0-. -U11 1 101 1010101010103 li ni ni 1 3 10:1 301010101 P Q4-.5 0 is KNOWLES LOOM REED WORKS, Inc. JOSEPH DAWSON JR., Pres. and Treas. '70 Years of continuous service Mqnuficturers of LOOM REEDS for Cotton Silk Raxon Nxlon Glass Woolen a so llght and Hewxy Duck Pltch Band Reed Metal Reeds Stimless Steel and Chrommm Plate Textxle M111 Supplles Le xther Beltxng 114 MYPTLE STREET NEW BEDFORD MASS Tel 2 6204 U S A pw' gs 3 -4.-5. H f' F1 U ' u I ' n ! ' A U , ' .. - , II M W Il - Il Q Q II ' U ll U - ll 2, .: X I II l ll ,CJ l i 1 l i . A A. A , ' i ' ' Q . 39101011 u1oj0jwv:o:o:vvj4vj1v:o14x:1n:oi1v14v14-j4ifwivwiv'ini':ujo1o:o1vvi4v14v:v:1v11sio11xi4v14v14vj1v:1v11sj4xj4v:4s14 Complzments of MRS CARL PULLEN DENNETT Complzments BILTMORE MOTORS INC CHRX SLER Estabhshed 1934 PLYMOUTH Jack Felton Presldent Malden Mass ll . U , - ll ' ' ll I - l ll ' ! U . ll , - ' H H - ll I ll , A , Q f 7: In fig D . 1,15 U ! . , II 15" 17' 5 1 5' 3' 1 I1 - N I ! - . Q , ,!,,:..:l,:H:.,:..:..:.,:.:..:,:l.:.,:.,:.......eZH:U:..:.,:.,:,.:.,-.,:.l,.l-.e:.,:.,-.,-.,-.l:,L2..-M,-.M:ll:M.-.,-,,:.,:.eZlM-ll-.,:ll:.,:d,:,.,. Complzments of MR and MRS JOHN DALE and FAMILY o BEST WISHES TO CLASS OF oo MR and MRS ARTHUR B FALKSON COKEN COMPANY Elecfrrcol Confracfors and Engineers 449 CRANSTON STREET Prox ldence Rhode Island sxn- if - -1-:1-1.12xqztvzoz--.-:r-1,.:4,1.1-.:r::1 : :zwi-zz .-:Q 11: an-can Compliments of MR. and MRS. A. JOHN GADA "SUCCESS TO ALL" Compliments of HATHAWAY'S LAUNDRY NEW BEDFORD. MASS. EDXWIN K. GREER CO. Established 1891 Wareham Mass Lumber Mason Supplies Paints Hardware 57 Mam Street Phone 108 Szxty Four Years of Satzsfactory Sermce Arthur .I Gavrm Press, Inc MANUFACTURERS OF CARBON INTERLEAVED SNAPEASY FORMS GAVRIN PRESS BUILDING New Rochelle New York O ff , . . . if ' , ' 37 " 5 fag 0 ps O O O 3 A-3 v'. - J in lui: in lr iii 74 it l l'i1.l4'l1lvi:i'i1l:i infill 11311 iniwiwl Compliments of MR. and MRS. ALEX GOLDSTEIN if ,A -S 4 Q v 2 .. .a HOWLAND LINEN SUPPLY CO., INC. COAT - APRON - TOWEL - CABINET and BARBER TOYVEL SUPPL5 73 Chancery St. New Bedford, Mass NANTUCKET PHARMACY INC Wa1terC Knott Reg Pharm Prescrzptzons cz Speczalty Drugs Sundrles Clgars Tobacco Cosmeucs Sodas Phone 180 Nclnfucket Moss Complzmentb of MR and MRS CHARLES B LALLI SINCERE BEST WISHES TO THE CLASS OF 1955 MR and MRS MILAN A HEATH SR , . T 1 - T -- ,X 1 v ' , . . . , . x f Q' 4 . sf? 6 6 1 1 1 11,111.11-1 1 14-101v1n1o1n1o1o1:r1 1 1-11111 1 111.1-1:10 45 0 is GENERAL ICE CREAM CORPORATION 103 FRONT STREET NEW BEDFORD MASSACHUSETTS Compliments of MR and MRS STEWART JOHNSON and SON Q 0 bw BEST WISHES READ 8g MQCLEOD LUZQ GRQCERY CO INC OFFICE SUPPLIES AND EQUIPMENT Wholesale Food Supplies fo' 62 No Water sr Phone 57861 Bakers Restaurants Hotels and NEW gEDF0RD MASS Insmutlons John H Read Robert B 1x1atLeod 110 Front St New Bedford Mass Class of 33 C1355 of 32 Complzments of MR and MRS SAMUEL KOSMAN AND FAMILY . n c N Q N u J ., . 1 7 , . 1 7 7 . , . n n :1 11 1 1 1.1 1 1 1:1 12111 1,1 1v1u1:1:1:1p1r1,1:1 1 11 :-v1w:u:1:- 34 :nil :.11f.1ui.-14.:v1- 1 1-fi 1:11-V:-3 313'-if-3 30101 zilk' HILLER COMPANY, INC. MARION, MASS. Telephone 19 COAL WOOD FUEL OILS AUTO SUPPLIES GARAGE Machme Shop Fully Equzpped To Handle Repazr Work Chrysler and Plymoufh SALES AND SERVICE 854.9 , ,' ' ' 7 - . n -. ,.,:+ ffm.- .Q N f 3 Q 0 :,-vi: 1 1 ,311 vznzuznz L.: inznzuif-:wif ioi4:1r:o1oin:nlo1-11114 1434 CONGRATULATIONS CLASS OF 55 Lomplzmente of MR md MRS THOMAS M NOLAIN IR WASHBURN ELECTRICAL CO SPRING STREE1 MARION MASS Compllmenfs of A FRIEND NEW BEDFORD WALLPAPER CO I'orO1cr1fOfA Cemzuy At 326 Aeushnet Ave One D001 South of Umon Street iomplete Ime oi Dutch Bov and DuPont Pamt IREE DEI IVFR3 QUALIYS WALLI APILI1 Iops WOOL N01 s Lmrzplmzc nts of ROBERT G REED CO WSUI'WR S' NR 8. MRS K A YACUBIAN BOS 1 ON I0 NIASS LIIIIUIIIIISYIIIS I1I10I GEORGE MANN 8. CO INC INDI SIRI Xl QHFNIIC ALS ldeme 5 R Stonehdm 80 Mass 'l 'l' i"3"l 'l 'l 'ini' l'li'V1'l4I1u1ul1xl lniuiw ini rl ini ill lui lu 5 I , . I ,V k , I I . 1 . L 1 . , , . 33. V.. .. 1 W A gflk..- ,, , . ' 71 if - ' . . ' ' ' 5 L . L L , A . , D . w f ' f J ' r 1 J J 4 4 " ' '1 I v . , , . X . I I . . . -. 1 . ..4l L J k . L I I . .. . . M I A L . . . I II 3 L - ,FV- -- sin? S-J No.1 I J' ' 'R' TA " 'Iool ., . . , ,I , , , A .Ll .L 4 f Ji A L 3- Y' . Iemx I XE. .I. ' .I . .,...,-,,-.,.,,...,,...I,.., ,... ..,.I...,,-, ...,,-I,-.,-..- ,-.,-.,-,,-.,-.,-I,-,.-..-.,-..-. -I,-I,- fi iz'V:H14-xoxo1--ziiiiil-v:.f-1-il I1--1-1 11-1: -1 -1 vin: -:I 1-. 1 .1 ,1- vin-ini' WILLIAMS MACHINE COMPANY, INC. Established 1920 Builders of Special cmd Experimenfal Machinery Screw Machine Products Slate Working Machinery ATLAINTIC 7-9326 Poultney Vermont Compliments of A FRIEND Food I ack to 55 Finds' Compliments f PAUL D LIPSITT 44 A 0 at'a MR 8. MRS SIDNEY REITZAS Assoczated Wzth LIPSITT Sz IIPSITT 5 5, Barristers Hall Nui Bcdtoid NI issichusctts Compliments' of MR and MRS BARNET WEINER LINWOOD LACF WORKS MANUFACTURERS OF LACES XX .ashington R I 1 1 1 V K Y I .MII .-. 'li' J 1 A V i I ' ..'. , ' 0 1 tt rnav- . ur A X LAILJ LJ VY J 14 ,S , . " 5 ' llffl' .'x,' - g'l+19 .- .I . I .,3W,. .- , . . 4- .pi 1 up enfi1.i1.izoqpoziiz.-:-1:1iz. 1- :oz-.an 1 102.-1-1:4 :. 1. 2010: Compliments of Dr. ond Mrs. B. Risemon and Family 7a 7755 Prmtlng aa Zan Zeke ot! Reynolds Prmtmg AT Cor Wulllam and Second Streets Telephon s 6 8234 New Bedford Mas achusetts 6 8235 QQQW Ill 1 I Ill I INCORPOR ED :wif1I,if':I-:4,:f,i-':f':- if-11-31,1111-'10-iviozoif-if-:I-xoxo1 1-1 vi -1-: in Compliments of THE PLYMOUTH COUNTY ELECTRIC CO. PLYMOUTH MASSACHUSETTS Lire High on a Low Budget Buy Your Home Furnishings, Gifts. Apparel Appliances. Sporting Goods AT WlNG'S New Bedfords 80 vear old Frlendlv Store COACR ATULATIOVW Complzments CLASS OF o MR 8K MRS COWPIIWHIS of BERNARD MARGLIN EMPIRE FURNITURE MFG Co and F"m"Y Clmton Hass df f' Complzments of NEMASKET TRANSPORTATION COMPANY INC POSTON PROX IDENCE C XPF COD Conzplzmerzts of A FRIEND e P P I C Shop f . ' IA ' 9' T v I - . 1 R I of . A .-5 ' , Ge, 3' 4 . B hd , . I A T 1- Q . v V i It J I -.,.,EH?.Q.- Th S I A N li1l'll'l'flli4'l ll4l1l4lll.i4ri1vl4vllluv?-Mlrill4l4ll4lll4'lUlll4 lllfflv rgwzwx 114-:Azul :nz :v-:Mila TH- zu: 1' :win CONGRATULATIONS Class of 7955 Compliments of Mr and Mrs William Worshouer DUNBAR FUEL CO INC WARD E THOMPSON Trels 'md Mgr Fuel OIIS Lumbe1 Blllldlflg Mate111ls Manchester New Hampshlre -.. :lr J, -Q ,.. Ti . .I U . , 1 '. . LY . T . -.f.eH..- Piiiiiiifi-viiZlI'l ll '-i'fYil'l'Pl"5lIPQ1 l. llQ4'i33iI.1.4PQ4'llQ4lQ4VQ4lQf IYQYQ1 COLLEGE - TQWN S P O R T S W E A R BOSTON 25, MASS. Telephone New York Showroom Avenue 2-3200 1410 Broadway SUCCESS TO THE CLASS OF '55 McPHERSON BUILDERS Ithaca 'Nlew York CONGRATULATIOZNS CLASS OF 5 Complzments of MR and MRS MOTT PECK CONGRATULATIQNS Class of 55 Comphments of Mr and Mrs Anfhony Terpok I Y , , '5 -..,,5Hg..,,- I -...3-Ei 5 ,... 1 101-3 ini 10101--1II:II1I114.101-Iiniu1.1010111,3 ini'-1-:Ii 1' 1 1 CONGRATULATIONS CLASS OF '55 Compliments of MR. cmd MRS. H. E. YOKEN ComIplIII2eI2ItS of CRESCENT CORPORATION Fall River. Mass. SpartIanbu1'g, S. C. New York, N. Y SPECIALIZING IN INDUSTRIAL LIQUIDATIONS CompIzmeI1tS of MR ond MRS G MARION cmd FAMILY MARION GARAGE H L LADNER Prop COMPLETE REPAIR SERVICE PARTS AND ACCESSORIES MILL STREET MARION MASS Phone '359 W . . . . Nr S4 II .7 B 6 . . , . , 0 v I - , I:.-:-1--:IZ .1 .:.,q--2 -:I-: -1: .2201 .I zu: I 1 :I 1 .1 :Sz 1 :I-10: CHATHAM BARS INN INCORPORATED Chatham Cape Cod Massachusetts TELEPHONE CHATHAM 96 E Roblnson McMullen Pres and Treas riuioioioioioin ivivixjojojoioirjaixi 1oio1v:o:o:4:0j414 vj41o:o1c14n1e1o1o1411v11vj1r1es1o:1v11ni1i4r11:1:ax:15cxi1 :oil K Q V U 3, via n u 4 4 s 4 n 1 0 1 n 1 n :fo 41.1 if if 31:1 if-:wir 1' :mininzoxrniuviuioznxi 1 1:11-1 ini 1 1: in-'H Compliments of THOMAS JORDAN, INC. NEW ORLEANS WRAY C. CONRO REAL ESTATE AND INSURANCE Attleboro, Mass. Realtor, Member National Association, Broker. Appraiser, Property Manager Stock and Mutual Insurance Companies Compliments of TI1eC B Swift Company Inc FINE FURNITURE FOR HOMES AND INSTITUTIONS 139 NEW BURY STREET Boston 16 Mass Y Compliments of A FRIEND NXF2 NEW BEDFORD STEAM DYE HOUSE INC QUALITY CIFANINC 4:1 Hunter St 690 Pleasant St New Bedford Hass . . Q I a N Y ... , . Q -s . , 55 L95 . .if -T v. D , . Y 1 4. I 1 " J . ' ' V . , T . 0: : 2: : r: Q : : : :UQ-,:.,,-i.,4...:..-.iran-4.0101 111.11111 4.0102 T.din:-1gui-T.::iz-1:--141:111-Tzu-01-'14-znifiziv:ui T1-'init 1-'ini'-it-i1 3 SIGHT LIGHT THE LAMP THAT'S EASY ON THE EYES Sight Light makes studing easier because its scientific principle gives an abundance of reflected. diffused light below eye level. Sight Light is the perfect light for reading. writing and all close vision concentration. STUDENT MODEL SHOWN ABOVE W G WHEELER COMPANY S I 5 5 O Greenwich Connecticut LITERATURE ON REQUEST f1Qrx Compliments I C FORE N AFT STAFF . . . . . 1 P 9 '42-I X-fs' si.-3 'gr' u .1 lllll lil-i Q l llli l lZ3ilQ1Q1Q4lQ1Q4PQ1- Q4Q1QOQ1lQ1PQOQ0,0Q1bQ x ?""'


Suggestions in the Tabor Academy - Fore n Aft Yearbook (Marion, MA) collection:

Tabor Academy - Fore n Aft Yearbook (Marion, MA) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Tabor Academy - Fore n Aft Yearbook (Marion, MA) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Tabor Academy - Fore n Aft Yearbook (Marion, MA) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Tabor Academy - Fore n Aft Yearbook (Marion, MA) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Tabor Academy - Fore n Aft Yearbook (Marion, MA) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

Tabor Academy - Fore n Aft Yearbook (Marion, MA) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.