Storm Lake High School - Breeze Yearbook (Storm Lake, IA)

 - Class of 1945

Page 1 of 82

 

Storm Lake High School - Breeze Yearbook (Storm Lake, IA) online yearbook collection, 1945 Edition, Cover
CoverPage 6, 1945 Edition, Storm Lake High School - Breeze Yearbook (Storm Lake, IA) online yearbook collectionPage 7, 1945 Edition, Storm Lake High School - Breeze Yearbook (Storm Lake, IA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1945 Edition, Storm Lake High School - Breeze Yearbook (Storm Lake, IA) online yearbook collectionPage 11, 1945 Edition, Storm Lake High School - Breeze Yearbook (Storm Lake, IA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1945 Edition, Storm Lake High School - Breeze Yearbook (Storm Lake, IA) online yearbook collectionPage 15, 1945 Edition, Storm Lake High School - Breeze Yearbook (Storm Lake, IA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1945 Edition, Storm Lake High School - Breeze Yearbook (Storm Lake, IA) online yearbook collectionPage 9, 1945 Edition, Storm Lake High School - Breeze Yearbook (Storm Lake, IA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1945 Edition, Storm Lake High School - Breeze Yearbook (Storm Lake, IA) online yearbook collectionPage 13, 1945 Edition, Storm Lake High School - Breeze Yearbook (Storm Lake, IA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1945 Edition, Storm Lake High School - Breeze Yearbook (Storm Lake, IA) online yearbook collectionPage 17, 1945 Edition, Storm Lake High School - Breeze Yearbook (Storm Lake, IA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 82 of the 1945 volume:

ymw AI Jaw ,X , ,f . I ' , , . , ' ff. ii. LW M MW! ,? WM w,,,,?f a,fJ Q MMV jf' WW' fwfffi? Qffffif -f"ff5'F ,mmf Jkfw ,wfwwff MM W ,W 7,4 at X,,,fftQ4 L1 wwf! A 'WM 1-N1 .,,,+c,jg,gff fffffw x - g,,,,' + Wy W fm M0 WWW W A wx Mffw J ,fl X ,WM My Ya - X f E W '9 W QWMWQZJ f . A I W , Qfwjd Lfjjfw ,M Jw M,,f WW A i4 Wm MWYJWQW' jy rj KM ,gf ' 1 W 423j3i42W7'4L MyM5L,,,ss1W Awfmivjgizjmbwwf-gif ' ' bf f 'lf 4, wwf? f M 1-5' 5 W1--7,2Tf... A-ff, , P4 A w,f5f g'mff ! ,4 L-,.i'1f w1fMg '?'?U LfrWl, Mlxyhl Wg i x -, 'L'-fha f elf-I-45' 6 Y, 'sv . . X W 1 K 4,44 ff' 1 'A 0 x ,VI UN ra? ff- ' . , f V 5 1 , ' I W THE BREEZE Qlclssfk I9 'W mm , X 1 4 S1 f"1inr-fum? -LW , ,, - The I '-if 1'! NIP fulw Hfvh SKNJUJYJI x Y' S w s J- ,. E I. ' -. Yi x I Q X - ' N , A 'CX as N E X ' v M I Ex LEX' X' ' x V. Y I s w , " it W. ' xg ny. M XVI! Ei' X Ex.fxf:1"v N -3 3811 win Ik-www, x1.1-.W s qs ru X ' . A + u 7 X-xl A X. --,E fy M. 2 I 5 'N' A , i - 'KX N, Q MW M9662 Qlifl ,Q 1 P m L wm cl HLK L un x H w x x ml Lk ., mul x N u l l N RA? , J- x X ' ' D f ' G I .1 ll l ' 1 -1 JJ 1 -1 1 D .-. ' - . x ' f. ,. E l X Illnl INXULH IIAU I fx v '- by l 'y X' Q Wvl ' you pcru Q its lW.lK"L'S in Inulurc XLRIIN ,fe , "N ' 'M wc lmw llml llmcx' will rclllccl wmv ul' ilu l ' if K 'K l ' A , , Q1 X, f lull p' moment. tlml paswcnl nur w.1x' .ls xu X, K 'Y ' ' ' 7, f 3 ,.- we 'li'llUXX'QlI'al.lL'l1lL'YIl1" tlml goal mm l.lNl W . - q A A . . XS I X' l A .lppr . 'l mg. lu llmlx lumpc wc luxe mlm " ' 1. , l x ' .ls nur ll1L'lNC.lll CXLllNlWlL'Ulv .1 liglml Q. C I Z 1 lf mul mc1'1'x-l1c.11'1ull l.mc.1 inn. 5' ' . x' , , . ' . . . 1 X - Ilm us mlwwml-1-Q XVlNl1Hl l..' O i' - 'l'l ll SFl Xl If ,T ,xi J9 LQ,Z WWJw ?""A'9b'A,0w.l-1 ,1QQ.,7,Mfw4f ,A'4a,7yj REEZE W Aims 5 ' :f"'l! ' JV, A 1 . Q 'X k , rl f , X ,auf ,X',lJ,f Xl., llyf ' 1 J - ' , W' f vo' 1 1 I K AL W , lj! I 9 Jn J I J f0Mf'f"T fffwwf ZW f I 11k IM' J! ,f ,f JJ j I di ,II I .X , I tu! ff!!! I4 M p , V "J! N -IJA, I' Jil, J fx Y ' X1 I V Q flaw' ? f Dedlcatwn Gif? AC I X TIN gIlCILl1fLS of I94Y md stL1dLnLsof tI1L LFIIIIL IIILII sLI1ooI gnu t nur sunuu fIIll'lIxS to sou C o1CI1I 1Im You! LIL ull pusonllltx In Lumd fm u tI1C Cs Cum of ll 1t1 you me C I mx 1t1ClC duputmnnt Ins lttumd Imughts nuu Ixfom ILICIMCI nn tI1C Instoxy of Storm I IICC H1qI1 Sdmol In ILC.03,l1lIlOI1 of IIIL IIUOXL tI1C I 145 ISILLIC IS lupul fl 5 duilaltnd tu C7 ll C aux . . , is f I 1329? I I f . X Q CIU I I I..' lfow' I ky -Q Q ,Rf 1 Q if 1 by A I 1 '-- .ty .II 1' I, I, .I ix-I Q 1' , il' .2 4 Ir. I t'I1 "J 182' ' 'yo ' 11. XYVI ' QI its Icndw' and iwspirntion, 1' Q II't" ' A - l lk' L Q' x X. Ax 3 I l' i l 'I 'KL ' i D 'I' vi' - xv vm 1 L -mx x'--m- nf- ull' "H ' NIL' I1'I.,' OUR SCIIOOI WI SHAIL wma RFMFMMR LUGTODIANQ 'R' Q 449' MR BI RNAT MR ISAUDI RS 'WR Nl I SON To our fzuthful custodlans che students wlsh to say a hmrtfelt thank you lt has helped to make our dfnyw brnghter to have your frxendlmees wlthm our halls 'S n L K, , 14 ' x X l ' K 5 N ' f 9 ' . 4 X 0 fg W 4... ' ,I , ,I x I A X . 5 ' . . -Z I 1 . , . LA?xzif FAQ USLTY A f N r tn en C liru wry C lyk 1 mr nn L9 1l s IIFIISSWUF 1 BOARD OF HJULA FIUN Dr l C Brndge 111816111111 Gladys Cave Sccrcfary Morton I Hughes Tfllllllflf Tlns frou has done much to nuke our lufh school da s is P in Y pleasant ones, for wluch we express our smcere grautude 7 ROV K rlldf hart Ps d Vsutt Hxrc 13 xu Iurtnt XXx9Str Wir Hot STUDLNT LOUNl lL O uc Gerald Gxlbert I ll mfr nl Bud WAIIC V141 Ihaslflfflf hlolse Yon Sllllflllj Tzamlma The governlni, board of the hlgh school, the Student Counul, ns composed of one student from each home room These students must have at least a B averag,t Thus board IS under the gundanct of Mr Block and MISS Iohns 'IDI H: Qc . lil ' , u Wa' ', 4 mld y '. I, 2 " ' It , . . I 'k ISOTTOM ROW: Dick Whxtkixms, jack Anduraon, Ifloixe Yun, Mary Hess. Miss .lohns K- Y 1 1 I - ,rs 1 ' 1 I . , 1' 1 ' ' , . . , , ,- , , - . , . I . Y l . l ff 3, ' I A 7 xl RW Flo you, our Lstaungd supcuntgndmt thu Suuor Qllss of 1945 LXIJICSSLS than duput 3,r.1t1tude XYIIKIIOLII youn whole lmartgd co opuratlon, tl115 publlultnon Could ngvu hug bun rmccompllslud BLC1usL of your Lumst md smcur efforts, your I'l1l11L 11 IS bucomr synonymous Wlfh the Storm Llkg sdmools md youu puson lllty ns Ltclud m tlu mgmory of meh gmduatc 'Q f 1 I - 1111 1 1 1- 1 1 1 1 s . , . 1 11 - 11- 1- 11 11 4.. 1 . . 7- ' 2- H 1 - 1 1 1 1 1- .11 4 4 11 1 1 1 1 1 1.- 11 4 r . 4 4 - 1 1-1 1 1 . 1 . 1 1 4 . . 4 4 ,, . , . , , ., , . . . 4 . ., , - 1-1 . -1 1 1 4 . 4. . 1 1 - 1 4 4 . gl U 1 u ns vf. gs 1 Ind thu oppmlumtx to ILLLIXL LfLlldll1LL md LlI1dLI'Sfll1dll1f., fiom ou: populzr pun upll Mr Block you Inu QIVLIT us mudm tlnt wnll lUllxL If emu for us to LopL wltlm thy futurg WL lm trulx 3,1 lKLfLlI at x. ra. m CK Vo' fm ' yen x -, gI'LldLl1lI'.' of '45, lnvc . . - , ' , I- - Q. -I - " Q . . ' , ' z f' ' ' 5 ' I E 71 1 1 7 Y'f i B I HRH GY S1 I4 1111 A U unruly ut Iuvxl N A Unurxlu of mx IURA MQLANL M11ll11 111111111 B A Nlllfllllllgkldt Nmmrthwnurn UIIIXLFHIIQ C LADXS CAVI S 111 1111 in 1111 S111 1 111111111111 'Q' Ml' RI E KAHUDA H111111 F111111111111x li A Iowa Stan C 011151 MINNIIL C ANDFRQOIN 1111 1111 51 ll 1111 H A xIllI'l1IIl2.,SIlik M A c0lLlI11l7ll UIXIXLFNIIW lm 1 SIIIL I ulurx C 1 1. IJIPIUIIII Ll1lNkYSllX ui lmxl Lnlursltx11tSmlll1D1ku11 1THl:L G WIIITI C111111111 fl 1111 mn Lunri 1 L X 1 U111urw11xuil1:vm ll' Ill l l N SQUIRI S Ilnlmy X X XIII DRI U IPANIPR Sm w Ill J IIIIABI TH Ol DI NBURC I ry wr uf 141111 tlflflll I OKI TNI HARRINGTON Ar 'M X 'A Kill In lllw lu 1 Xlllf IINIA SW ANSOIN mu Nlm 1 f . Q .X FX ,S ig K , ,lil HHN. Xlurningsiklc li.A.Nlurmnp1dv l'1viu-:wan uf l'ulm'.ufn Lhiwrxuy ut' XX'.1xIu1gnm l'IllYL'I'Nllf' off .1l1fm'm.l I 'I 4 3 LYl!lVL'I'NilN uf K uluuulu ISHN. IUw.n Slate 'I'v.1cl1crsKhullugc ff- V gf, Fx ' X v ,v.1AWA Y X ' , yi-uf' V , sf X' ff KY Z ILA, University of low.: X . . f . l . 1 Ifnlqlislm, "rf ' 5 Y -1 I V-i I Slxcldun -Iuniur Cullcgc ' 11 f I f' I5 A. lov .1 SIJIC 'l4C.lCllL'1'X Csnllugc l5.:X. Univursnlx nf lmxyl L'lliXA'I'NilX of C'nlnr.uln X1..'X. L'l1ix'crxuy uf Inu ,1 -v si V ,WR ,av- IAKI IA! OY 'lux :ul I Jin tlfllill N1 Il LVIIIX IANF ICUHNS Mulfn main x I 5 Dlllg In n llnl 1 Q u C nrrnl N11 our: l'.ll ORII' IONIH S lmfmfrlal Arts Slam I' V t fill n J S L x li 1 LL r 1 fffffw X74 Q lOl INI BUMANN S44 rm fury In ll: Prrml ul nr KH' IOIS BARRK AR luxhnmf ufal Mum Bur I U -fu.4,.p Qgud. U41 . """"'CL". """'V- fvwa-44 lug -.3-4A4.0. Q 'vp Qi SEN R 3376335 fi fi IIARI AN IIROBI Rl Bunk llusx Pres I4 Basketball 1 lrark 4 nd H Ilay I Iunmr Class I'Iny In Cay Havana 1 Intramural 3 Cap am run 4 Sump Band 4 Mu-.nal Amcrnanal I Ir lh Quartmt 2 I4 C I RAI Il C I R II R Curb ask Qu roar- mat ma skstlmll 12 34 I Ii Im KIICIIPS Il Buy-. Char -4 I I lay 2 Stlllh nt C ounu ornarlo I r mum rx Swlng I2 xml 4 In Kay Havana 4 Musa xl Amprn Ina 9 Frumpct lrm Shaft Asslwtmt I"tIltIlI' uf Ilreclm 4 Ilxnxl rutlxr Ormhm'-Il I r 4 urus Mmm urns I I 54 btrlnx. Quurut run. Wlxtnt Z S4 Furla Trlu Mlxul Quartet I4 Musual Ammrl mana l lhonlta Z In Cay HRNHIA Ona Am s Z Junmr Llav- I nlmnt fuuncll Z I H RI IIARIJ Rl I SI lmk l'I'r1n-fu from I lrshnuml 'II lun Iv- 1 ma xc nd 4 Ormhu r 'I Mlxec u 4 In -. horn .Iunwr C -.N Ivana H vw Quulmt I M M4 un' 1 xnmurll 1 In: I w KN I AVONNI S IOLIX nd I as I Orahu-:I M xul Lhnrus Z Curl-. Lhmus I 7 I i 4 I s Iiru 71 Asus an mx ul Fdltur 4 L 2 Ixs-. Su y cc - Music ml Ameruanw 1 I w ma 4 I'lum 11 'I 1 In NIARII BOOR ss V140 I'rLw I I n I f run F lm u Ikrefu IIOIIJ IIINNIX un A1 k Buys Lhuru-I I H R S H I Is 11 n :nl un N num: If llru III RNARIJ SIIVI RHI Ri IILFIIIL nd I 4 I H ly O. R V I I 4 M 1'-14 Il Amsrnana 1 Wumlwnul QIIIHI Iira-.4 Sextal 4 I As-41 Int liunmss M IIIXILAI' of Ihun 'ATRIC IA HOI NII S rmhulra I r N mua Ammrn 1 IJICR UT I I R I tlmll 4 s 4 rx lrfu k .5 4 Mlxul Lhurux I o -. Chnru-. .3 i I' ny I Stumlnnl um ll Turnxulo Truupn rs Ifreou I Qs I 4 re I IN In IJONAI IJ BOC lx Jun tlnl M: mr lla-I I N Ul"llN I MIYUI lhu Play I 2 L humta Z In l' ay Han I ull nt C num II I H Ilrun H Y 34 Trunk Z 'I Music xl Ammr aan1 1 MZl1IllL'lI 7 Rzulm Spin Iv I A i 1 .. . Y. 2Qiff: na" 12.3.41 . R, 3 2 7: l :ff I" 3: Hi'- Ii l,2,3.4: Hi-Y, 3, 3 S " f , Q ' . 5 ' ' 5 'II ' CIRLH' " - A 1 H. R. Play l,2,3: Of ' -- G. A. A. 4. D-h IQ 1. H. 1. via-- I'r-s. Ii: Hi-Ii 2.3.45 .IH - f Q 5 . 3 Q I -Q " I- " Cl' .' I - -.-'I' 4: ll' I ll 4: lla: - , ,5, 3 Track 3.43 1 I 1.2.33 ' ' str 33 .- T u. 4: II. i. J : 1 T -'I 2: .. ' ' 5 'ff ' "IS I" 'I' . " I - : 3.4: Hi-Y 3.4: T,-2 - 43 .- ' A , 5 V R- may -' ,' 1 ,: ll, ' U .2 1.2.1-Ii-Y 3,-1.H. .Ju-'y1,2g .IL -"1 ' 'I -5 ' 'I'r-zu. 4: In G y H11 1 4: Ii ."- 4- ne-ss I: 1 '-' 1 --xv. IIICLIQN SIIIQIIIIIICIIJ - 1.Q'.:4.,-11. sf - :mg ' 3 -.T -. I,2,3: Gi In Ch l,2,3,-1: '. -I Ch' .' ,1,,I, 5 ' ' rl j 1: ik, N- A 4. 1: Q.. I SI. X' I " ' .49 lin 1.3.4. On-hm-str: I,2,3: . lc. U . , . 1 ' Y 1' l'la l: Hi-Ure-zo 1.2,3,4: Hi-Y 3,43 4: xl ,lv A : v I It .mam H1 Prl-5. I:v.H.'R. ' Im- :rg-..:.3I su- i :.R.:s,4g .R. 11330. . . -gt- Sev.-'I'rn-as. II: Hi-lin-1-ze I,-I. : A,-M 'z' A 7, " Inf: ' C Q. 4. .. 4, ,. z .' -' .1 - ' . 3 "I - hall 4 3 I :sk -II II 3: 'I'ra 'k 3.13 Ba 3. 3 - -st a I : I Ch - ru: .13 i yr C L .' .13 ' IIa.'.' I . I. . MPH.. 'z 3 I: z " 3 '-Y 3,43 ' , 3' " ' Inf ty Q :I I-I 4: Q ' ' .3 G' I' Ch ' -' 2-35 MU' Int': . 4. swim In I 4: 'ur-. mf" ' 'HH' 'A I'r l. na ,2.:s,.If rr- . : 1 - -.-I-. 3. 1 - T 5 ' 3 ,A .' ' ' .' ,1.,- C H. I. I'Iay 1.23 On --A 'L' : HI- 4 ' ' 'Q "Ut" X 1.2if3,4R Q PQHC3 X' ru., 1.2.:4. . na.-kxmll 1,2.:z..1. . :.. . ,, 1cy:.. . -v: '. ' A-5:15, A. 33.4, S01-'y 3, rn-5. 4. C J 3 4. - . H- ,I 1, LL. L- ,I I: R. Vi 1-Pros. 3: G. I. Ii. I: fy, .' 1: ' - .' 3: Hi- -' -2 V ' -3 , 2 H I-HY HH- :Q Hi-Y 3.4. rr-.'. .11 fm.: '2 I ' I 'I ' - Vi- - 'r 1.2: H. R. I're-s. 4: lbs'- Imll I. I . , ..l ,, Fun : I 3.4. mail ' I.2: .k -1- Iuall 1.2, Managlr 2: ', - ' rus 23,43 Iiuy: Ch .' I,2.3,4C H. R. - , 5 T ' ' 3 I ' 'z na 4:StI - ' " 4 i-- ...,.3.4: i--.":' I: S -ak- , ' ur . IX DA mi 1 I Ilwllll l Ii Ons Ac -1 I v N Q ny xx llll N 1 N NN ms T 1 IN u u I Ilru lx I IONARD BOOK 1. 1 I rn I Iirnn C I 14 IORAX NI IIIUXII 'I XKIHIIIL xr :I m lr u L hmuN Iunmr :N .L 1.5 x IAN' Mufu LI Ahltll ll 14 KATIIRYN KI-QN'I' "Katy" Iiuml I: G. R. L3.-1: Musical Arm-1-4 i4-:ma I : lin-c-za-. IORRI SI' PI ARSON Spud mnlhnll lhNlNIth1ll as IN n rnmulu 1 l N Il I IW QJ? IHNI I II ISAUNIANN I 1rIN muw mn I A n nun: I I N S nun xNN 1 lrulm I u lu u alum. l liru 1 1 I AI I OR I3 4 mm ur u mn In In ll ll lrll Ihm I IUIS IIIOXIIWON xunnu. uni uru I hnruN Um A1 N mu nl Ammru mn Iilu 11 IIOI'nI"R'I' XYARII :XNIFI RSON I' mm" nskvtlmll I: r:n1ur:x 3, 5 . . Y ,L: '- ' 2, : lkrm-'.v. U71 .fb 'lf O 'N PH I I S nk lI'r nufmr from Spcnux ZI Frm k 4 2 'I 4 Urvhes nur 1-IN IV HilYllll IIIFI 14 NIARIORII c RANI VIWVI ni 14 rxnsfsr from Ilunlnp II '- A 4 IIIIINIIS ll I H4471 QIORCJI IIURVII ISII R dh I nurxl AI I7 I I5 Lrrx xskgtlnll 1 2 I ac xmur xl I 81.111111 mmxl I 1 lu RLL shes!!! nz I4 Stn 1 uc I nrulz C u x urn um 1 2 Mu-um ll YY1tl'lllIIl I I ly Ha Ill ' v Stllllvl Inu I XIARIAN C RUNIC I llrxnwfu fmm Sulphur Sprmnp Il xu U lx Sn I 7 Suphc n Q- sa nm, IIAROI U SVII I I'I Xlunk 44 4 tb All l 1 IM-.Iut 7 M 1 r 5 u I: r'1muruI 34 1 mt un I RAMOIN ISU! KINC IIAM Ut, xkgtln xll I ll II nm R s Z H1 R Vlu s A s 4 Z Mxxul Qhllfllil 2 Buys C horns Z VARIAN Ml ll R y nd xu 0 us I 1 -. 'W UI urns I 4 I Om An x BWV' :su 1 munnnu I nr 4 S1 'ch He -1 llru In 'I.I.IS HIQSC ' "I my 'lu , U8 I. A LI VONS NAN VOORIIIS C Lm SHIKI I N loc ld rmk i4 1 N nrux 1 Mum-1 orux I nd I zu nr un lm. H Vim! 5 ny V mm mx Adult Cnunul u In Q an rm n-1 hula line 11 Il N ROB ml :hull x il Q R X in I A mvlhnll s 1 ml Iran HHH' Mlud l lmrux 4 lluyx I hor S rumurul 1 lx-ultzun 4 H1 Y R x -1 rn y HIIXIIIII 4 Urn A IRI D IAXX 50N lru du ull -. A rx I I X tl M k 1 4 4 i Nu L lm S ni u s lu mu A S 41 lu rs .ru rnnu Im N ii 1 Ill url: nhl Mu-411 n rn xml H H um umm! Qmntm tn Rulm S nukxm. l DORIS fX'NlllliSO'N lhsl Bruin K IAM! S ADANIS n unthull Mnum.mr Buskululll fl Mnnnur Frmk 7 Munn ex 1 mn I n IN SCHRX xx-xfn u Q Sn' Ulll I ARA lxll l runsfnr from DI n,nnnl Sl Ham U 0 s Qhnuu Q I N I1 ll UW A I i l. -Q I N XI Al lla uotlmll In :gn lla-,kdb nll u Ill I 41 ILM, U 1 V4 III, S Ili I n.-Ulu ua 1 'f 5 llllll I x l I I 1 Q v 14 IX ROIIII SXIIIII lung i A A I mlnls H cm SIRI Rx H v lOl S I UI N In -. I x In 'ull lhn rux 1 x x I IIN n Ur N R XIXRY IOU XXAI Ill RS N Ul IS mm x s N mu 1 I X UN llllll llll It Nlxi th IH XX IN n :L I llnml r H. us lunlm :ssl y lnCfVHuni Hut XIXIXNNX N ml 1 Annual Stuff! 1 I I Um, as S n ROIII I UI nut: I ull uni I ull H X H PIII GI, fl' " 'I'l2 "IS I" lf' ' M: 1"' 3: .' - 1 I,2,3,43 Trl 'k 2.3.43 lia I l,2,Il,-I: H. l. I'lay l.2: lfvte I- lfuus l'lay ,. ,, , , -1: Stulbr I' un'iI 4, i'v-l'res. 41 .IUII 1' U, I .l lf' Tn' ' 'l'rUupw, 1.3t.1: Hi.Y 3.4. ll. R. l'lay 2: On--Avi. 2: Co SI--'y 43 H. R- II,-pi 253. Plas: 'lay: 'I'urnzuln 'l'l'mm -rs 2,Il,,l, G. R. 2.3.13 G. X. A. 1: Flu- -rl -alll-I lil.-4: Rallin Sp I-akinu I: Ill' - -xv. H. I . l'lny I: G. R. I.2,3,4: G. , A. 2.Il,l: G. I. Il. I: rt 'Iulu1l,l:'I'm'- nanln Tr I 3,-I: i-lir--xv -l. ROI ,. .. .XY an ln . I . I llaskl-xlall I: 'l'raclx 74: llasvlmll I: ll. R. l'lay l: lli-Y -l. CI.ll'5 ill , C Kll. "Cliff" Fun lalI 3: lla:k lllall I: Tr: 'k 2.34: Mi. - ' r .' 2.1: lily: Clwrllc -I: H. l. l'lay I,23 Ifa-lv :Iv l"o A I'lay I: . . . . ,, ,, ln Gay Havana VI: llllranmural II.-I. IUL ll II' Dlbwlli X IMI' Cm aiu 3,43 Hi.Y gag: gen: ,- 'lmv H. . l'lay 1.11: I'4-tv do lwnus l'Iay I: I-my, cz. R. 11 Art Clulu-1311. A. A. 2.3. . 1 ' . " ,' 'A .' "Inu" Girl: Ch 'Lx I,2: H. li. l'lay I : Ju ' - Class Play: G. R. l.2,3,4: G. l. ll.. I: Plas: l're-s. il: .'ll."':l UVRAIID XVI I Nl, A' 'I 'Z I li lhluml' lia."' 1 Ig 'l'l'a4'k 1.21,-I1 H. li. l'lay I: Hi-Y IS,l. Ufffy UJ l'ml1'l"l'lI "lf .IFR 1'l'ransl'm' fr' m S3 -ns--r Ill: I,2,3: Gi In Uhur .' I.2,3,4: . ' ' Clzss 'la C 11, 1'1l 1 -I: :'- ' f I A' :"NA' "HI Amin" l-y , :-4 IJ: II. R. -13 G, A. H' R. may 2. ju,-A43 1. J 'W A' 'IZ lol' mul' I""3' l'la.'x I'lay: In-ui r Class l'lay: G. IC. I.-I: Art Vlul: 2.24, Pros. -I. 'Q - 1 I 'IS "II l" If 11.1 - - IJINU- mll nw: 'l'rar-k I . L l'la, l,2: Int 'a- m1': A1 I I1 ' uv " fi: i- ' CI.-I: . li. ' m"y I 1:11111 Ill 1 IRIN I KN IX I N in 1 4 IL 1 , NN mx Ll SILM MN l XILINIL I IIII x II om wx I L v ISN 0 nfl' X XIIN k c iw MUNI. 'IN 1I'1NIl'IN'l' ' QI I N15 34, 'MS ' iIIw11l I I.1l'I.m I ll Iv 'rg I' '-siLI'x1y I'lwcc icm.1I C'I.us uf' I9-U I1 'ULXIIIUII Ixws XY. . I ly' I'l1IwIixIwI'. XII ' II,11Ix 'I'mI- lm' l'luc11l.11umuI'lIwC'I.1sN I'ril1uip.1I.'X.Ii. lilm-IQ '4 Ming ui' llipl ms I31'.I".CI.ISr'iIIgc IIVL' ILICIII. II41.llLI UI' I IIllx.llnm mlmummcxu ui Cllnss II mrs Sul . XX. I . K lly CII S ng ,II 1 Il1ulll'xCIxc HIII' IVIIIIIVL' Ilux I ,JMX I' U .1nI XwIxux' lfffum IMI I I 0 F D' , gwvljx . H' 1 .VL41 fl lk L , IH' f Jy, N ' ' u 1 YV I f K' A., n JUN! x rf 'ffj f in f,w 'ff M .' ff' .2 , Jf ,A of J J,?.55y,pD,J'7 V yyllfm M YJ M vf' - W f I I ,x1fYz, STQQENTS X s Q 0 D r 2 I 'Z 'M-Wk-'x ,v', ,' ' cl 'xfx 4 ' I L' , K n . . ' V 4. A 4 N X I L: X' -K -- llNI1 IW Non mv' I N kk Q nlnl IISK ILL Ikk I II LSkII L L 1SLl5LI ITIUIII IIN , ll .4 lull I' 'I III' I, P Noun CIXSSQIIIIC las III1' IuIL'l1l .IUCIIC I I.l 'H Yi "AI'1' 'Q I 'nt .Iu.mm' Ii " Sc .xry .IINI .I4I'C.lNkll'L'l' liwlw XXIIILHIICII Inu' IIIVLK' I'L'.lI'N wc I.1x'u wc nur pr- ' t iunim' 'Inv .mm md lI1c I1.1IIs ul S. I. II. S. 'I'I1isyc.11'lI1cy IvusiIy NUIII g1ppIcs, pup, .md pupumrn Lo pmducc 4 L " ' . 4X WI -ru you yv. ym1'II I'AmI juniurx PLlI'IICIIWLlIII1g in LIV1 m. iw, .1lI1I' iu .1l1I lusic. XY: I LIN' xcnim' QIQISN I' III 'y will yu I-.11' in cx'c1'ylI1ing tlucy' du, .md wc wislm I ' tI1c Iwsl of I nclx .1nI succcss lIll'xJLl3,IIULll lI1ci1' I.1xL yum' III I1Ij'II NKIIIUIII. IL .J I ll Ll L II L U L x I K S r xIIl I M Hllllll RIIIIIII Ill I 1 I1 I 1 1 1 I I I IIII 1 I 1 1 1Ix 1 I I IIS I X1 II I ILI I III1 1I I I III I II11 X IX 1 I II 1 I In II ISN Ll IIIIIIII RIIIIIII IN N I 1 I 1 1x N1 IL1I III S 1I1 1 N I IIII1 II I II N I 1I III UM RI N II III 1s MIxI 28 QQ 0- lvl IX' NN ' I X Q I II.IIAIII1I I7II.I1I. S. I IJ1 ll I .IwsIIII, I'I'1'I. IIII IIIIIIK I1IIIIgII.YI'-I'I'1' . I'III' POW ll1I I:IlIl Hintz, II:II'1Il1l lVyx:I1I.ll1II'1I1III II:IIIsli:III, I-KIAIIIIIII WI IIII xx IIIIII I IIIIILII IM II I I II I I I1 l'III ny. I'IllL'fK'llt' i':IIl1'I' II1-. SICFUNII RUVI' AI"I i1- III-ihiIII:fI'. .IIIIII HIIIIIII-I lIII1IIIIx IIIIIII III RIIM-III:II'y l'I' vlry, I'fI'I'I'1-II I.1'x'IIII. I.III'1-II Iii I1II1ff. M:II'i:IIII1 A l"I'1-I-xv, .I1I'IlII HIIII, -II, IIylII ICIII-rs, IM-I Q lI:II1'II, Mary IIIIII liuw, N I-'I'1'I-sv. l"lIlVIi'I'Il ROW Vi"'IIi:I H:I1'I1l1II'. I4II'I1III IC1 'lIr:II11', IIIIIIIII IIIIIII All :XII'lI, I'IYl'Iyll IIIIIIIIIIIII, III IIII l!1IIIIIIIr:II11'. IVIIN1 M'l.:IIII-. K . I ."II1'XY I".N.KL. I3III1IUIs1III XI1II1I Y. II ' SII'.IIgIII, l'r1'. ' 'l'III' RUVS' liI'I1'I- SI'IIIII'I'I'1'I'. R111 II' lii1'II:II'i.1III. l'IIIu1'II1' VK'iw.'l -r, IIIIII VSII1 II1 II l4III1I I III: R1 I.5l1- RIIIIII, IIINIII' UIII :III. .'I'fl'UNIl RUN' .I:I1'I1 S1'IIIIIi1II. NYIIIII-I SI M: 'Ilyn JIIIIIIIII, M:IrIIII1- Olson, l.1I:III'i1-1' IIIIIIII. TIIIRII ROW NX ,I-wiv K:IIIfIII:III. YiI'1.r'IIi:I K III, I.1II':III1-l M1'l,:IIILrIIliII. I':II Whit.-.1iIl1 D1 LIII- M: ry SIIIIIJ III, .l:I1'k VV1I1I1l.', Ilv FIJI- l':IIIII:Iw. .I1-:III AIIIII- .IIIVIIIIIIII I1 IIIII1 RI11 M N ss, Miss III-:IIII1'I', A-ua, I 1, . I , f 'I I i , -I 1- X K 'I K 6 I -.x K.. .pr NUIWIQHIURI 5 x u xulLL l L XI X ww LL ILSILL L IIL LILIH LlsL LI Ol X Host N UNL l Iflklllll' Lt1xxt1Ls XX L t x L in tu Lai LIL UL I NL Nm L L ILL LI Ll mLn, xx n La S xour NULL ss md lnppm U, .4 . if -"Half sa ' 'l'u'l'll1"l'np'. C11 us UI 1 If I ns l"'l' l'l1 Nl 'l "n J lwl KI Vi'--l'H ' l'nL 'l4L'l lr' 'lwr' SL' 4 'y nml Tr". ll'L'l' l,.ll11'l,Al .I 1L' .'Xl1 . Qll1f'X'l1L'I'L' .lm l our wlmwl, yum will lmml sLmpl1Lmmm'cs. llwy Arc wL-II l'CPI'CSL'l1lCLl in .LII of our L-xlru cu' ' Q L1' ' ' lmmk ,'Ul lg 'c 'La l 1 lx lmigl f'l l years l-lt. lfrom past cxp-1'iL'nL'L's rcl. 'Ll lu upp-'- ' ass - you know Llml yL1L1'rc in tm' Ll 'Lu LlL'I'lL1l Lw yL'Lll'S. Igcll wislmcs for -' Nc' 1 L ' css. ve' IIOIIII Room Y ULN 1. N 1 1,11 N II 11 KF L FLX 11 1 11 11 1 111s 1 11 1 r 11 tl 11111 111x111 11 N 111 r S 1 1 1111111 H111. 1111 111 ll 111 1 Ylll 11111 R11 ROW 1 111 I IT 1 11 111 N 1 1111 11 1 11 1111rw1111 1-N Ix11I1111I11 XNI OVV 1, -1 1111 1 1111s N 1 11r1 r 1 1 1 11 1 1M lls Homo Room WI 11 1 X 11 IIIIKI R11I1111s 111r1x S1111,I111111 S11 1 1111 1 1111 1 11111 1 11 11 11 1111 1 1 1r1 11 1111 11111 1 n111111 1 1r 11 1 1111 111111 ll M1 1 N 11 n1 11111 1 m I 11 1 1f111 N 111a1 1 1 1 1 11 1 11 111111111 1 11r1- 111 1 III 1 1111 n11 1 1 11 I1 U 11 VN I1111 11:- I I A A , J . A ,-., .. , A , I 7 1.11 I1 :X111I1'1'x1111, S. C. SI1 AI lk-11111. Y1u1'-I'1'1'. I51'IxII11jI1: , I'1'c. In II.1wI1"I1' . Sm.-'I '.1. 'I'1lI' IUIVY 1I1-111- H:11'I1111z111, Iirl -11 M1-I II 1 , R111:1I1I Il: .111. .II1 H:11vI11'-I111-1', ISIII Ih11'11s, If 111-H1 II11rI1-1 ll:11'1vi11 I1:1rs1111, Ii1l AII - 1. SICUUNII ROW A11I'- ' H: , .1111-I1 A11 I 'r.'1111, .I11I I"1- 1111, .'hi1'I1-y I 1-1111- K11 - I 11 -:111 , I111':1y11o H1-I1, IV'k H 'h1-s, M -I " 111. 'I'HI ' I'I1,'II'. I'I1Iw:1r1Is, 1'1: IQ111 N1-Is 11. CI1 '-l11'1' l!:11'111-II. l111i.' I"'1'1i1:, VV: In Ih-II, l.z1V 1111- G1111-I, Mnry AIi'- A I' .' , ' FIU " R I'I1,'Ili. G"'1k-, l':11111'Ii:1 J 1 Sully GiI.'1:11I, J11A1111 lfjllig, R1yg1l If 111111, 'l'111l If 11-111-r II11 II: 11Iy, l!1'11j H 1':11'11I .Iv 51111. 1 Ifl 1wY1111, S. Q . XI1I11I'1-.1r1111. 'i"-P11-s. KL' ' " .I'1'cs. IJ-I - ' ' ,1.".-VI-lA'.lN. 'FUI' ROVV M11I " VV'II ', K1-i1I1 MiII'1', I"1'i1z Sill 'I.', Mil I'1-:1r.'111, .I h11 M:111I1' M1 rk V1111 Y 11 Iia II II M1111-ls1111I1. R1I -'1 SI 1 '-Il. SICUUNI ROW R11 1 SI:1ff- , 1' ru Z11'fk:1, I!z1rI1:11':1 S1-llI- , K1'11111'1I R I Dc: 1 411'I:1: I1, 'I'11 I'11,i:11'. I"I11y1I Rim-, Bill MiI11111, 111' : VV'h 1'y1'1'. THIRI R VI' I'1115 Sli- 'A . Vi1'1zi11i11 I'I1iIIi11.', ICI Y1111, G1-1':1I1I NVi111-r, 1'h111'I11111- S11'1i1:I1. 11111111 R 1'kw1-II, U11:1I SI1:11111111 Il1'1,' SI1: , I1-I S' 1:1-11 . IlO'I"l'0M ROVI' .I:11-I1 MiII111', Il1'z111 S1,1II, M 'J S '1I, .lin M 11s1-II R111 'Ii1'i1-11, I1:1111':1 SI1i1111, I.1-1'11y RI1-h111'1Is 11, Miss ' ' 1. S. 1 I . A I 6 Q .' .QL 1 .1 V , T. n. , 6 ' , f 1 ,1 1 111 - I' :L -1 .,, Q 1. A a. IL 9 " t , Q ' N AN h ' . 0 .17 4 L lil NIINI -l u 'mm ff KL Il LILI 1 N x N X xxx l 1 NL Q LIL sllw L n Il., N If . ICN -",Iu. I' 'gf 'nf' fl xsxkhllclm l'1'csil'l1I 'IKLXIIII XY I Yip' l'1'csiJu:1I Cmmiu Rum MV" .my .mal 51-11-.sL1rc1' lhwlw XXVIH.lkiL'I1 'I lm yum' wc XYL'IL'UIIlL'Li .1 mwx' gmup uf trwl nwn. .111 .lfIL'l' Inu' ing IIIUIN UXUI' WC QJXL' mlkll' NLJINQW uf lluxlllx .llWl7I'H'Lll. :XS lllcy' ILIYL' CI1lL'I'L'Li illlkb tllll' wlicml Vulllllu willm glklll L'I1ll1llNI.lIN, wc lmm llltx will pmJL1cu 1 1 Niciam. .1ll1lcLcw, .lclwm .md .ICIVUN ' .lx lim' .u ,my 1-mln-I 'lglxm XYV' wil rl lg You tlw lv-xr of luck in 5 mul' luyll WI ml C.ll'L'L'!'. ' YL l A l sq 'ww vw' .- 'WI 'I an hqnir' Ji!!! ff all In A1 AL " Aj 4 "" A 4 fffff, -1 -'71 Sfgf 6 fr -ni 5535383535555 ,- n ,f 1, , X N t X A, .J WI! ! fl fff, 11? Q, M V , i , 3 f , X ' ' f v , ' ' f , H+, L34 ,. , HM " LI " V! .1 ,4 pf - f Q , 1 ,f 1 f I ,f ,, 1 . ,, I A ,4 s I , . 4 ff-' , V' N f ' ff ,4..., 4 fp! 5 , A I n 4 .if-A , K 0 I Af, ' ' ffl IVAI1 1 ,A -Jvf .,,,, ,pf- ' 1 f , ,I f ' JIT' . ' v U - , ' g ,KN-, f -Cy,.,x 4,4 J ,, If !4 , , f. I Y' - - A ,. 'I s , U, ' I ,. , ,. I r - 1 ii 'af' P "' . , 1 f 'f vu- , f 1. -.,,..'. - fff, I l ' ROV rlurt Slumll XIIIIII el e L nur onitl wrl e N Iles L IIL Slug ur xs ir Li lui Rmlnr s KR I IS I S ANONYMOUS O IILIRS Vivian Flynn I resident Bonlti Bonebrake Viee Iresldent Ivelyn Dallman Secretary Ieonard Book Tremsurer The Art Club this year was formed for the purpose of gnmg the people who could not take a regular art course a chance to work fmfter sehool and after supper They sponsored the Hard Time Party, and are engaged in projects such as puppets, pins, leathercraft, and lnsketry Their efficient sponsor is MISS I-Iarrmgton IV l'OI "WR: ' f ' " , 'A lilynn, I.n"ll' Du.: ' , IS i . llmnul .ky lfvclyn I7.lllIl1.lII, l'l1"llix 'cl1li', 'ily . "ferr, conmrd Bunk. BOTTOM ROV'-Miss Ilarriiigtoii, Cflmrlync Nelson, Virginia llaclxlcr, licuy tins, Doronliy Smith, Kallilccn Ilsl - , III-tty llc , M4 y Hess, lk-lures SIVI1, Ile ' i ' l . I r 1 wr w w w I" " i i Q i ' J 1 ' s . G I . 5 i- 5 . X . I N . Y. l 1 6 s :L1 ,4 .4s ' ROXX 1 er s 1 31 l s ee ee 111 kann e C IW 1 Ruger li1e11re so SI C O XX C e1 II e 1 ore ene ns er 1111 e ll 1ews l1ur11111 11x11111 111 1 1,1 e 111 1 1e r l e 1111 1 eene X e 111 L e111 e1 el fl 1 1 111 eers1111 1 l 1114111 lreexe 1 111 r 1ee llt er FIIIFL 1 nr vel 1, 1111 111 e 1111, 1 1111 1no11s 1ur11s 1 wr 111111e1s we eu 1 1 1 e1111s r 111 es IIIY O IICIRS D1ck Utter lresldent Gerwld Gllbert VICC Pres1dent Glenn XV1ltC 'Secretary The H1 Y Club th1s year was composed of S7 1un1o1 and sennor boys under tl1e leadershlp of Mr Block At tl1e1r ll1ClLlCtlOI'l they had a f1ne spe 1ker Mr Norman, secretary of H1 Y 1n tlns d1str1ct The H1 Y and the Curl Reserves h1ve been recogn17ed as leaders of hlgh school groups They have sponsored many dances and the fme vocatlonal conference held at Storm Lake They sent representatlves to Spencer for a YMCA md YWCA conference llll 1 A v 'a ,. 1 .!. I e . ,kk l Y ,E K . -V 9 1 Lt 1 1 'l4Ol H-ll.1rl.111 l5r1l1' 14, lforrett l'c.1rs111. ll.1rold l "x'.1e, Fred law 1111, Bun" l'.1lee', llvn H1-11. lln l,.1v , lfldnn Pyle-, Ili-k 'lgpig -1- "l. l 11. .' C ' NIJ RO H- il-111 XV.'l', lfarl Shff l, Fug' ' W" l' , Ar ll Nl. l ' ', N l lS.1 '. , U1 i'l111jl, Roger R.lCl'f. l. 'cn lficlilndf, .lark Pyle-1, Mr. lllm 'lx. Tllllill ROXV--l.yle li.11111. ll.111ld Smith, Dila Ulmer, l511l1 XVl1e'.1lc11, XY'.1ller Stock, l7.11'id Olson, le'u11.1rd liuoli. Dick Reuse. l,l111'd 'l'e1111e1'. l3OUR'l'll ROW'-l511l1 llnycs. kI.1t'k Scl idx, .'XltA'ed Urn ', 1 rel V Q-'x'1g", C lifford Su1'1le1:l, Ge' .ll Gille-rl, ISI Anl- , l.c Kl.llI1l.lH, ' 1' ' 5 " -, Ucxzzlel XYc'l. J, li 1 " Sl . 'ff' . l5O'l4'l4ONl ROXYflSc . l Sl " l R. 1 lsll 'le' 'l. , flu V.111 V4 l' , f..lI'I Sull- rlcl , U' ge' IS ' " lL'I', -I11l1.111 Silvurl 'r1.g, XY'.11'11e Straigln, ll' rge ll.1H.1w. -lin A l. . l'NlIKCl1C C'.1lIe'r111ule', Ve l' l.-'. If " K f f ' 1 3 ' 1 C . x . - . . x I 1 e 4 .- . 3 I I . . - . I xl . . ' x. . . . X L .- . . . . .- . 1 , . . I ' I I 2 . 6 . .. I I . . X l ' I I . I a IOI' ROW Xlrglml Kolb H1rI1n Iirobtrp, Shxrlty Dtppt Shxrlq Iockt Ixmln Blummn Andrus Itlmnn CAFIILI Wltttr V. lyllk Strn3.,ht SI C OND ROW o llt Hmstn un Anna ll'I1lj.,ll1 lylt Iutr C har ym Nt mn CI1r1Kt1ftr Dons Amtr s 1 lrlm rum Iflg no IONI ROV I IXUIIITL S ot KUSLIUIFN C rum tx N lf! Sum 1 nt C IULI HI BREI' ZF STAFI Idltor I IVOIINC Stock Asslstlnt Fthtor Iocllt Hmstn IILICIIIIR, Writers NN um. Strupht Andrtw Hmstn Num Rcporttrs IVIIYIL Book H1rI1n Brohtrs, Iylt Inlcrs x,ll'glI'lll Kolb ihnrlu Deppc tm Anne Ilrmgln Itlturt Wrnttrs L1X onne Cguttl R05LI11lFS Qroxxlu CIllfIXI1L Ntlson C olummsts ox tt Mnlltr bhmrlcv Iockt, Helen Shtffntld nm Adlms Txplsts Dorls Anderson QIIFI Kltftr I x ntttt BlLlI111l1l1 M1rn1n Grums., Iut1IIL Ikgntr Adxnsor Mrs Fm D Olson To supply Storm Lake students and patrons wxth our hlgh school news nn the most accurate and mterestmg manner possible IS the purpose of the H1 Breeze Desplte conferences, tournaments, contests, sports, and other actlvntues, the H1 Breeze staff has put out an lssue each week that school was m sesslon Due to a change nn class rooms thus year, tht staff fell helr to Room 6 for rhelr headquarters U41 - --1 A 1. -r Q, 5 41 , I ' , N Q me 1 P 12 .fu .-Q14 sr .- ., 1 V- Q 7- 7- I' - I V N 4 u ' u x 4 1 r 0 1 v u 1 1 v u In 'YA I 1 1 - - -C . . . .1 . . . . . . - . ". .'.,'fI '-1ln:' 1 ',1I'. 'Ja ".,,"i'I's,I1I" -I' ,i.. -", I-- 'm, M. '. C1 'g, M. '- I5 k. BOT" I "- .1 ' - .'I 'k, I 4 1 1' ' 'I-1', .I. 1' .' 'tI, I..1Von - Intel, . "llc Uugnur. Ioyrc NIiIIcr, Dorothy NI. Smith, Mrs. Olson. 1 ' J 44 1. ' 1 7 I 1 -- If- v 1 I V' y 1 V . 1 .,. . 1'. .. ., ,.:'.. ',". . .. , . . 1 , .1 , ., 1 . , 1 . .1 1.1 . 11 1,1 1 I.. 1 7 ' 1 -- I 7 I 1 11 1 r N r 1 r - 1 1 1 - . . . , . 1 1 , . 1 . j Q1-,1l1,-. '.1-' .1 1.. ., W. '.11I' 1 1. 1, 1.: 11. 1 'A 1 ' 1 1 1 11' 1 1 1 1 1 1 '1 '1v1 . . . I . . 1 1 - . . . . 1 1' l A' KIIXRX II li XNXI RIKI IINIxII XIUXX SI I IIXI X i llII'I RI If KIWRS X L wlII 1II IQILL tI11t om of tn Iuuut VSUIIQIIH., gmups tI1l XLII Ins bun tI1L CIILLIILIQILIS Ioul LIMLIIL ILILIS md foul SLIIUSIIIUILS m IIX1. up thus puppy group Thug gxrls mldn LILLOIIUOIIS fm tI1L Iv1sIu.tIu1II tounnxmunts sponsoxud Pup DN pup IDLLIlI'l2,S ind PIIQLIILS flux Inu shown ull spnrlt ll'l IOIIOWIIN1 tI11. footblll md I5lSIxLfI5lII tums Our Ints ug off to tI1Lm md than fmg spcmsm Mlss MLI 'IIIL I I II.XI .' . SIII IN i X' H." ' NXIIY INI RA. I,XIIIIi Il'I I:X I' ISI IIAR .' I .-X AI I I N III XI I'.'X I 'ANS XI.XI II YN II XXI 'I I I w tw -A - 1 I I 4 4 I. I . ,, . . . . Iv' 1 Q Q ' 1'IH'-f' K' ' J S"'1' -1 1 7 x-x I - . 1 1- -- I - - I . . V 1 , - - x - - - -1 x v n xr ' y- - f rl 1- v . v I ., I . E. , ., 1 I .. 1 I 'I .I .il .I I I I ' I 1 If' I Q Il I. I I .l Q l I ' Q ,I A . I .I .I A, I .Q '. I'fx IOI' R011 Iyl1LIlL I511111111111 SI11r11 I XIIYIIII NI 11r I'nrb1r1 SLI L11 S11rLy 13111111 B tu 0111: IILIIX SLI1r 111111 XIXIIII 1 1 1 I sl XI1r1111 C flllllf., IXIIIIFXII IxL11t HLIL11 R11I1Lrxx IIIFIN A11dLrx1111 SICOND RC Xll'1.,lIIlJ Ix11II11 lI1 II 1 IS 11 1x11L 1 11L ll 1 Ik 1 L 11r11.1 Tl 111 D 111 I sLI1I11 I 1 Kr 1 TL, 5 1111 11111 X1 1r INIIYX I1111 XX 1It1rs Wm K1I1111I1 TIIIRII R1 I1t11 SI11f1rr C Ifflk 71 1 1 111 L L 11111111 II 1r n sL 11111. LL N rx I 11 C 111s IILIKL V1 L1111Lr N IYIINII LIIIIL L s r 1110 1 Tl 1sL 1 1 I71 111111 II111sL Y1111 xIll'y IXIILILYYUII II1111111 11111 IL NI1r1 5 1tI1 rI11r1 XIIL11 ll 11 1111111111 11s 1 1 1 1 IU II s M A Sl Ic1V1111111 111111 D1 I'OXI ROXX I I1 II11,I11s XI LI111111 Ii LI1111111 I 1LI11 LS S 111 11L I' L NIIFX 511111111111 111111 R 1111 L 1 11L N41 Il 1 I 11111 C 1r1 Ix1Lf1r II1111111 V1 1r1111L FIRL RI1 QI' RVFS O1 1 IC ms Lylc hlICI'S PrLs1dent Vlfglnla Kolb V1ce IFLSICICIII LIo1sL Yon 5Lcret.11y ZoL BFCDIJLFQ5 Treasurer MISS K'1I1uda Sponsor T111 lI1St3.II'lfl0l1 SCYVICL on November 1 st1rted our G1rI Restrvcs under the d1rect1on of MISS Kahuda on an unusually actlve year ThL most outstandmg feat they accomphshed was the VOCQIIOIIQI Gmdanct Conference held 1n March ust as 1n other act1v1t1es, the G R and H1 Y four s1stLr and brother organ1zat1onsJ worked tI11s out together A well 1ttended and successful CI1r1stmas party, the sponsormg of a dance, 1 p1nLI d1scuss1on, and the managmg of the checkroom dur1ng the tournl mcnts were some of tI1e thmgs tI1e G R s performed th1s yeir IJUI I "--1' ' ' . AI'1' .11ckc,1.A. 1c", 1 1.1"Id',.'I'I'1' ' '. e 1' ' ', ' 1' , V". I3I1'1111, 1I1' '11 , 1 1 '. I 7, '. 1' " . " - ', 1 A' ' 1' . I fl IW- I' 'r ' ' ,1I11c ' .111- VCI , I'I1yIIA I'.1.111, I"IcIc11 SI1eff1L'I1I, Putty 1I11 Wl'1- 'I', N1t1I'- CfI1:1p'1, I.11V1111 ' S11'I1, I.c. sI1I , I,111:iII1: cg 'r, 'I1yIIix Ile A -, '.11- I ole Icg 1 If1'.111s, 1I 1"'11'II-.1 1 1' , ' 1 '. 1 1. Wfv '1 1'1"- - , f. '- .1ffk., IL'.11 AIIII 1l.1r1111g' , I5 '111' SIicf'r1, R11 1 s1.1'f- , Mary IXII R1'c".1I1111 -Ri", .I.1 1' ,11 9' - , ' 1 -, 11. '1' 1I- -11, Virginia II.1cI1Ier, l.11r11I11:I NICLLILIIQIIIIII, IIcI1:11 W'it11'r. II.1tr1:i11 II1I1111:s, I111is 'I4I11111111s1111. FOURTII ROW'-C'I111rI11t1c I,.lIIIl11.ll1, I.lI1' II11I111e,', S.1IIy C11Is1111I, CI1.1 I11 S 1'.1igI , R1 '111.1r1' ffrxwley, IIVUIYII 1ll 1 , 'I , 1 1 ' ' . , ' 1 I5 1- l1r1k', 1 1 1' .'111' , Iin 1 1 1 - , Sl 'rI-1' M1 ' , Iicrty D11 " , llmrotl y SIIIIII, Betty 1.1 'us , 11ri111111e ll. , , ' SI' . IK 0 1 c.1 1' ', 1 Ll 1 1 1' 1 , X111 1l1111':, C'11r11 Z11ffI1.1, f:1IIy If' kb-'1', '.11' 1 1 1' 1 , C11 " AI , I,yI1' Ifilurs, I'II'LlHll" A1 I'r 11. Sl 'rI-1' NI1IIcr, I.11r11y11e "I 1ps1111, fl. . , 1 "1 'I1. 1 w 1 I JL J lk I i' 1' X I . . . . - 3 1 . T ' 1 ' 1 - - 1 1 1 , 1 , 1 . 1 . - I 1 1- I 111 . . . - 1 . . . 1 . 1 . I . 1 . 1 J ' 1 I I ' I 2 - L . , . ' 1 . . 1 L . flRl Rl sl RN! 1 KBINI l Bglmlnd thu Lff0lIS of Gul Ruuus stlnd tln mbnmt vslnglm ns nom posud of offnurs, gommxttu Ll1ll1lULI'l md 1 womun s Lounul MLLllI12S of tlus body IRL luld thu mst NX Ldl'lLSdlQ of ugh month .1L,LOIdll1S, to the COIISUKLIUOII Thu womgn s Lounul Lonslsts of Mis WX ltr Yon N s lxuk H Ms O Pnmlxlu Mu lnl lll1lK5,ll1 1 1 IS XX Blobgrg, omm IKILL 11031 1 Hdun Sluffmld N1USlk MIFIIIW MLIL1 Plt Xxl1lfLSldL Soull blurlq loulxu PL1bllLlIX l C0l'll1lL Rum SC! IP Book Slmlu DLPLWL 1ViLlNl7OISllp Ion llxl Md Ill H111 LLl mst Nl olshnp J 5 P 0 3 Q? IOP ROV lhlL11Sl1dT1nld Vugnxmnl lxollw Xllw ixllmmll Slmlu lhpgu l'xllx In XXlnluuh H01 IDU ROW Comm Rum luxllnl Xl.lm1,hlm lxlk lllux Inman R144 llmu X4-n IMI I , C ' C It 1 ' C' ' 1 ' x x.. - h- Ny- mix-'xx-A-L 1 -i ' 1 q r Q' ' - A-u .wx N - xx - Ll- 1 1 1 m ,'- - -Q. xx' K.- 1 1 -x x x A'-S Vx no 2 v n 11 - - -v - - y I x Y , . i x ,Y w N. i U -h I ,V K 111-Q. 1-11 Y ay, 1-Q. . DI' Ji- if ,gm M gif' . , ,I I . ' 1 Q ' " 7' "an V . '. A ff ' , ' X1 X -.ayf5.1'-Mig-IU: r W ' ' ' U H ' X r I Y' m A., W i X. X - ' Q, .Xb -C xx J. t 'L ', N56 sf 4 Ry ' ' . I K X , ' r- E N 'N 9 I' . I lx N A ' - x xi xx., r X X, o ,, 5 . ' V I . . i J D N n X V' A A it M um , .A H X Y u , , . N ' ' f A 1 1 - f X ' F 1 .' . 1 . X '- .,, ' A' I 'I Hx x X ,X 'K5 N x X. J x ' X . , X x x x , W x N N J ghx . O Xqv .. 1 -2 N f Mi ' wa' Q: S J Q A 1 ,f . X 'ff A9 , N , A ,, - ' 1 1 -' 3 iq QQ, , - i .f- W ,QQ . N l JA ,H IUII I '15 1 1 111II11l 11111-1- , 1 1111 ISL 11 1 1 1 , 1 7 1 1 11 1 I1 N I 1 Ill" LIIINK I1 Il IUK I K XKI II I K K 1 1 111111 1 III ILI1 1 1111 11 K I g'5N 1111 II N 1X IN 1 I1 I1 1 X ILI N II Il IUII I 155 I' 1111 IKI I 11111111111 all 1- KX KN UL L N1 K I llllll 1 IV1 I N IL IIDI 1 II 1 I IX 111 N LI 1 , 1 I I Il I L N II1 I II V I II 11 N 1N 111 111! 1 'I K I III 1 II I K L II1 I N NL N 5 IIII K N 1 11 1 , II K I I K K S 111 K S II 1 X 11111 7111 1 K 1 1111 SIKILI IN O11 II K 1 I II Il III 11 8111111 K II LIN X11 Lt 111 I I SHN II..1.'.' I'I,XI .-1111-'I -11, 111111 HB . . . 1. " I,I'k'S1'lII1'1I 1111 .'X11I'II lil, I11 LI11- S1-111111' CfI.1sx11I' '-I1, NK .Is .1 1111111-1I1 III IIII'1'1' .11'I1. 1I1w1'1'1I1 I' II11- 1'x11'1'I1-1111-1 11I' "I31'111I11-1' C 11'I1 I1.11I 111 I1c IIIIIII I'.1lI11-1' .1111I 111111I11-1' 111 I11 111L111g1-1' 11111-Vx .1111I I11'11II11'1' sI111'1- II11-11' 111111 II.lI I11'1I. II11 ll'11LlI1I1-x I11-12111 11I11111 I11- II' I11 I11-1-1 II11'111 III II11-. XY-1 311 .1 1g111I-11.111 I111 11'I 1 I-LII'III I11-1I 1111 1-111I 11I IALIII, .1 II1.11'1111I1's I'1111lI1.1II III1- 11.11 .11111lI11-1' I1Ig I. 4,I1. I51-'. - 11I' .1II IIIIN I..IllIIIX 1'1 I1I1 II1'111I11-1' 1 111-U I-11111I 11 11111111ss1I1I1- 111 I1--1 .1 1 .111I. I111.1II1, I1111'-1'-1', I11- 11I11.11111-1I 1 .11I 11'I111 11'1111I1I 11.111 'I'I11x 111I1'1-1I .1II LI1-11' ' II1-s, IIIII1' 11111 ' 1' I1-1I: .IUIAIIW-"IS1'11I11'1' K 111-'I C I1I'I'111'1I S111 -1 I11-I KI.11'11I I'.Il II11I 11-1 XV -1 I111-1-1-11 I'1-.11'1111 II1.11'111I1 IIcI-11 11111-1- II1-I1-11 V111.111 IIIXIIII II'1'A-'1 -I1lI11' I'1I I".11- II-I V IX1111 S.II'.III I I1-I1-11 SI11-In '1I1I I - 11'1' XI. I'I.III I1-I' NIV. pIII'II 1111-1' I1111-II1- IS.1 111.11111 .IIN II. I..11 X '-111I -' 1. I'-I-I .11 ' V. IL .I 1... C1111111'.1I - 111-1'11-111' 11I 1 11I1 NLIIII -1'111g II11- "1I1 -.11-H 1'1II1-1I .ILIIIIK'NK'K'IIK'K' 11.11 IIIK' I1. I111' .1 11'1-II 1'1 I1-I 111-1'I'111'111.111c1- 111' "Ci1'1 'Illg I,.I-II H I11' II - VILIIII ' KII.IxN 111' 51111111 I,.1I II1gI1 S1'I 111I. IIKI11- .11111111 1.1I1-1 11I.11'1- III LI11- 11.11111 11I' II11- I'1'11I', XI1'I111111- 1'1-111I1- IKIK' III 1 I -1-11111 1111111 111 11111'lI11-1'11 CQ.1I1I'111'111.1. 'II1-1'1'1' .IIILI Cl- V31-. 1'.Il'II' 11-1-11-.11'1-rs, '.11s1- IIIKII 1111-1111 II IlL'Il 1"l'I1'I. .111I 1I1-111.111 IWLII I'I11.1II1 1'111c1'1g1- NlIL'KIk'NNIYLIIII' I1-11111 II11- .111'I111.11A1I 11.111 I11 II11- s111 I11slI1'.1tu1I 1IK'I'I1I1I 1114 gl'11K'A Ig 1111. I1'I1'111Ix 11I lI1c I11'11 11111111511-Vs I.1I11- .11'l111' 17.lI'l I11 111'1111111II11g II11' 15I11I 11I II11' NI1 II11- 11I.11 1-11I 1111 1I11- 11.11-1 III' 111-11 .11I1'1-111111-1-1 11'I11-11 .1 -11' 1g11'I 1111111-1 111 1111111 111 . I1 I11'.1I11111s 111 II11- 111I11-1' girlx' I1I1I1I1-11 131 1111111311 I111' 1I.111-1 .1111I 111 111'11111I1- 1-11 I11-111 I11I1'l'1'xI II11I' II11- I 71 , 1I11- 11I'11I1I1'I11s IIII II11' .l11'I'.1f'1' .l1I11I'1k1'lII .II'1' Il11'ILl1I1'1I I11 II11 111lI1111' 111 I11s 11111111-1111111 11I 111 11I1--11-.1I 1111, QIBIIII' "111-.11I1". I1-.11'11111g 111 1I. Ik'L'. 11.1111 1I1.1111-1'1111.1g1-. 1 --1I IIIII' 111-1-1 1-I111I11-1. g1-l1111g II1- I.11111I1 1'.11'. 11111 111 I111 -. -11. CL- 'gc XI 'I1 I1 1'1' I5.11'1-1-II II I-1' ,I'1:1'1'1 NI1'I11111'1- II.II'I1.IlA.I .XII'II XIV. XI-I1111-1' I1I1- I111111 XIV1. XI1'I11I1'1'1- I1-1- 11.I II I 1'I1 .I.1'I1 Y I O1 .II' I 1 IIIIII III'I.IlI XYIJXII' SII'.IIgIII I I.II Y. I -' -1 I,K'IK' II. 11I I 1 I'-11 I1-11 -1- II111111.1 11-11111- I,.III1 -I.III' I 11I 11-1 'l.1 - NI.11'1111'1 I1.1 I .III NII'I.IIII 71 - XI.111 '1 1111 1111.111 I1'I1- l'1I-1-1 NIH. I'.11I1-1' 1111 l3111'111I11 SII AIII I-II 1- I'.1111-1'1111 xI.II'I.IIIII1' .-1 I 111 I I, Y11'gI111.1 I' II1 'I'1'.1I'I'11- 111'1'i-1-1- K1-11'g1- l'.1 111 HX I11 11111 11 1 1 LL I1 11 11 111 11x 1 1 'l'lllCl'1lf 111111-1111 l'l.K15 1111111111 1"11 'rlxlll' l'1-rfe-1'l111-11l11'111z111" 1111111-11 X 11 111111111111 X111 .X ' 11 11' NA4111 13.11" .X 1' X1. '1 1111.1 11' X1111.1 X11111 11.1111,1I.l 5111111111 1'1111' 111' 11.111 111111 11131-111 1 .111111111111 11111 X1 11 .1 1l11.lIII11IN 1111111'111 111.11 1111111 111.111 111 .111 1111.11g1' 111111111 111 1111111111 11 'xlilll' 5111111 l Inu 111'11 N11111111 11111141 151111111 111'1111'11.1111 11111111' 11111111 XX11111 X1lIX X111'11 N111111 11111111 1111.1 1.111 51111101 X111111 X 11111111 111.11 1111111-11 111-111 11111 111111111111 111 11111111111. 11111 111111111 1111111111 "1,lIl'IIillllIf l.ilI11-ll111111"' 1'11111 111:11 11.1111 x11lX 11.111111 1111111 111311111 111113111' 1111111 ll I 1111 XX 111111 1111111 X1.11111'1 1,111 N11111111 1111111111 111111 1111111 1-111111-l1l1l1 111111 111 11111 1111111111.111.111111g 1111111'11'1'1 l1l1L1N1 111 Q gl 0111 pL 1 L11L I5LttL X LIIIILI lllglllllh, IL LL 31 L 111 ' 1 1LL11 ILIIL XX L1111L1 1 LI1 L 1 1111 lIIg l1L 111 L11LL1 Ilst f1II L1LL 1 LIL 1L1sLI opu ll DX 1 t1L1 111 11111 s L111 s xx11111111L 1L1sL1111 L uLL11 1 1L1 15 1ttL11LI111ts wL1L LI1osL11 bx tI1L sL111o1 box 7 LL11 I3LttL 111LI I1L1 1l1L I s VLIL tt! s Llp '11LL L 1'1 L1 L ts L1 L LL11xxL1L sm 1 IIIIIXL L11111L 0 L KN L11 LI U1 L x IS sl IQLL 'NLML 3L L LL1111 LI LL 11111 SL111 N L1 LL L Llt L IIIL LIL LL L1L S111 L IL L LI , L 111111s 1111011 11111 LII x 111 1 N11,11 1 LI 1LL uL1IIL I,DLgl1L L LL 1 111L IiL11L1t R1 111 IIIX ISIILIINIIII I3 LLSSIKIIIS KILKLIIIILL I IL LII, ll L L LXL L, I L I11IL L bmx p1oLluLLLI bx IIo111L ROL1111 II lllrl l'ICl' IIICICN CiL111l"11tL1I11lIo11s lo - -I 1 'c11- ' ' VV "I Iligl 'K' ' K' tl ' b11SI"tI1II S2151 11118 tbc c1'L1w11111g ol' our I'L'1 QL " , I ' ' "V 11t tbc pL'1 111c' 'nt' I"L'I1'11111'y I6. CI 1' K' -'1 Sp' lf 1 , II' ' I1 Ll ' I 'I' p I1 ' Ip' 1111' I'I71llI0l1' 11c1'- ou' 11' ' 'ilicf 1111LI by I1L'1' " ' K' 1 gliry. TI11 L1 " 111LI I 1' L'Af'IIl 1 ' 1 5 ' j ' ' iw. gum ' '1 '11L- .1111 1 11 '11L'tivL'Iy 11t1i1'cLI 1111LI wore p111IL 1'L1sL-S. I'Il'L'LI IJIXNI 1111, '1 111111 ul' tbc tc11111, L'1'oxx 'I I5'ttc N'tI1 LI IUQIIILI of 1' sos. 1fXtt'11LI1111 1 I' Lb' qu " "" , I.111s 1111LI I,L11'11y11c 'I'I1o111p IC 11, X'Illl'ILll1 CI1'1111ig, M11 1 I '1c1'. I,11V ' S1 cl, -IUII11 I' 11, IIL'I' XV1tt" LIIILI Iictly' 11'1s. "l+'lC'I'lC IHC l"Ul'S" 'I'I1c.11111L111l c111'11ix'11I ol- Sto1'111 I,11I'L- I ligb SL'I1uul V1 ' ' 1g 'I 1' "111f I'1' I7. IIII1' O1'pI1- 1111LI" tbc LI11"'t' of Miss IIcIL'11 f 11'L', .lff 1'LI 'I II1' 11111111 11Lt1'11L't1L111 of tI1L' cx'L111111g. I"'1 L11"SA 'I I'I I ' ' 'IIIK' Ill! I 1111 If' tI1L' LI11'L'c1io11 of CiL'1'11ILI Clcrbcr llllNI5lIl1g 1111LI stuntw by Ci. A. A., L1 LI'1 .'t'L I by Lbc IULIIUII 1wi1'Ic1's 1111LI ll Vic. "Cf 'QL' I XVI1 1 'gl I" 11pLI" LIL-s"il 'I ll sI1o1'1 play g1vL'11 by I, 1' - -tv -1'. C1I1ffL11'Ll StuL'11I'cI, CIIC1111 XV111tL', I"1'cLI I.11w'111, M11'j111'1c fII'.lI1l 1 I I " "1 . M1 1' bo " c lI"f.4 ' " ,"I I ' .1LlL'1 IL111 of tl1L' " WLI lII.l'.I1l' tI1L' fII'Nl p111'1 of LI1' "'11111g. IIigI1IIgI11111g' tbis was I1' .IK'L'I s ', ' " ' ' ' . X l fx.f'7 -, , ,NX . UW A ', X v ' 4, 1 VJ . 1 f I , xy N 4 Xjxljxqllllf 1 4 0 ' I 'Q 'I ,IW ' l V . f 'AN ' V , J 'f' I ,U 4 K , 1 A t an is ,Q I J . ,3 f' , V.-5 4. -XA 4 :lf ff I III' lf fl", SE? GR S W W , 5 Nj W? L , Q 1 ff if W X f ' 0 ff IOP ROV1 111 Adlms C tnn Wutt clllkll I.1I y SICOND ROW Arnold Nlxthtxxs 1n1 Iluxhttlttr Imtlll N1111tlst11l1 lI1ll WIKI Don Mltttlsutlt WIIIIS IJLAIILF KQIIIYLI Robtrti R11 trt Iglllltlll lioh WIIIILINLII 1tlt V1 ootl IHIRD ROW Alfrtsl ttnt S 11rl 1st1t1tl 1. t II t t 1111 t1111 11 111 'oo 11s st 11 11111 IIIIIS IO R IIH ROW C r1ltl C trhtr II I1 Il1yts R t,tr Rxtltr XX xynt S1r11t,h1 D1tk Qupps I IS H I t I 111111 171111 lot ts 511111111 HIIION1 ROW Bob XXIILIILH II fold Iluul Iirutt I tt I 111 11 t rson 1t 11t1 ll1rot S11 IIII l111,t11t Wmltr Don Clo111,1 1944 FOOTBALL QLASON STORM LAKE 41 ALTA 11 I'ht Storm L1l1t elcxcn 111 tl opcmng 1,1mt of tl1t LISOH 1 tl Al Lytlonts by pl1v1ng st1 ught fo0tb1ll SIIYIIIILI tht SLISOII w1tl1 1 bmt, Tht CI1tlonts showtd IIIIIL .lpplrtnt povxtr on tht ground mtl httle mort 1n tht 1r In tht fn t ptrlotl tht Store wls 20 to U wh1th by tht t1111c of tht lmlf vs IS b111lt up to 32 to 0 Shortlx lfttr the h1lfI'rttl I 1x1 son rm 84 ylrdb foIlow1n1, twttlltnt mttxftrtntt I'l1llill'lL, tl1t Ion3.,tst run of tht 1g1mt Tht TOFl1lCIOL3 showttl tht1r do or tht sp1r1t II1l0Ugl10Llf tht 1g1mt STORM LAK1: 19 SA CITY 13 The Torxndots xxon 1 h1K1,hIy thenshtd md h 1rtl tftrned v1ttorx ovtr IIIL ITIILKIIYX SIL Llty r1v1ls showmg 1 pronnsmg, future 1n tht QIINLS to tome Tht glmt xx 19 pltltttl Wltl 1tt1on from Stxrt to fll1lSI'l Tht optnms, of the f,llTIC gut Storm I 1kt fms tl1t SLIFL of tl1t st1s0n v1htn tht Slt Clty telm KTIIFCIILLI 1n tht f1rst few 1111nutcs of tht l,ll11L to VNIIIIIII 20 y1rtl5 of tht1r 1,o1l BLLIUSL tht QIIUL xx lb IIIIXIJOLIXSS b1ll L,lI1'lL LOILII lltt I1I'oy used onlx twxo substltutts I31tlt Quppy 111 tht l1nt lntl Bob Hlxts 111 tht bltk f1tld Wht1ltn 1nd Snfford LIFFILLI tht b1ll 111to p1xd11t for tht T01 I1 1tIots STORM LAKI: 41 SPIRIT IAKF ll Tht Sp1r1t LIIQL Intl11ns xxtrt stoppttl told by tht f11,ht1nK1, Tornulots 1n tht f1rst Lonfercntt game of tht 5t1son Tht Storm I1ke tltvtn pllxttl str11K1.ght foothlll o11tt lgllll md overpowtrtd the I11tl11ns for tht1r th11d v1ttor1 W1th fl1Lll' hnd h1tt1n1, lmt md tht1r hlrtl runnmg, mtl hlrtl dr1v1ng hltks tht Tornltlots n11dt tht Il1dlll1S t1lt to tht 11r w1th httlt mort sutttss ll A- --7 - , l l -11 . 11- .-, .111'..1,. 1- 1. -, . , I . , 'I " ', 'L ' ., b' , 'I 1 I' .II "- I- C1r" ', .t1. I'. fl ' . -la-k 5'l1ll Id , I.yI' R11 , M'l 'I Abb tt, lVI.lI'It V. X rl I , Dirk Rec", Mil I'c.1rso11, R1 .ll . 1111. ' U I- 101 I' '1 U 1" 1 U" 1 ', "1' ' 1I .IK' , I' I K', f.1r .I1.1IIt-rt, lfrcl ..1' 1, 5 'l1, I-'U Q - - - IK 1 II- II 'L ' 1 il "1 , " '11 c' It I..1ws1 1 , l5orrcSt l".1 A , III 'li U ", . ll . 1 .1 H' :", 1 gl. , K, 1 1 1 1, I 1 1 I I I , IC K' KH I I S IQ 1I , I'1Il OVCII IC l1l I ' ' 1 I 1' IRI 1 1 1' 1 I 1 3 '11 I 1 II 1 MII ' 1" '.' . . 1 1 . K- 1 I 1 1 K 1 1 1 1 K I 1 I 1 K K 1 I 'S I I I ' l 1 - I S x I u KV: 1 I . 1. , , 1 1. . . KI y K 1 K I 1 IK , K ,K -K I , 14 - 1 1 I 1 - 1 1 - 1K K I 1 I - rr - as ' - I 1 , 11 1 , 1 1 1 11 1 1 - - 1 - - , 1 K 1 . 1 . K 1 K 1 1 . 1 ' 1 I' ' I ' A 1 - '. I' ' ' ' I ' ' ft ' 1 . II I 1 1 I 2 I I ' I ' KL " ' . ' 1 ' H, 1 ' ' I I I I I 1 Q I I 1 I I I K7 71 KII I I 1I .1 I I .I I -1 1 1 - 1. y 1 1 1 1 I 1 - 1 I 1 I 1 I - 1 . 1 1 1 1 1 , . 1 . . . , ,. . , , - 1 , . 1-. 1 1 , 1 1, - . 1 1 - - 1- - K 1 1 1 K 1 . 1 1 K 1 1 1 I I . . . K 1 I ' Q ' I ' 'Q ' 1 1 I1 I ' ' L I 1 ' I ' ' ' 1 1 K I I L 1 'K ,1 1 K1 1 - , 1 IK, I , K 1K- I 1 I K- I S 1 4 1 'Da K . X K Ai l l i I 1 K' LI ' u 2 LI A i X Il K HI I ' ' Y. I ' KY x 1 I I 7 I I K7 L I .I I 1 I.I 1 I I I .I I C I LI I I . ' 1. 1 - 1 ,K1K1. . 21 111 C 111111 81111111 1 1 ll 1 1 11 11 11 x 1 1 1, 1 5 1 1 L K 11111 x X 1 1 RL 1 1 111 1 1 x 1 111 K 1 111 -1 71111 N 1 1 I 1111 s K 'l 1 1 1 11 1111 11111 1 INK N 1111 Lt 1 1 1 1 1 11 ss 1 111111 111 K xkk SlUl'. 1.1111 ' Nl'l N l li 11 llc '1l11'1'111g 1l11'Nl1.1lI1'l'lI1ALQ 111'11'.11 x11111'1'1'11 .11 1111-l1.1111l1111' 1111' H-11" ' '1' 1'lL'1Ll1 1111' 'l'111'11.11l111'w 11l.111'11 lllk'll' l11'.11'1x 11111 111 l11'111x1'. l1.1111'1'. .lllkl l1L'.ll .1 1111131111 811' lkkL'l' 11'.1111 U1 11l.11111g 1111' 111 1111' l11'1 11311111 Ill N1 '11 'VX lllNl41lX. 1l11' ,l,l1I'Il.lkl 1' g1'.l1l1'1l .1 11' 1111111 1111 1111' i11111'1'1'1'111'1' C 11.1111111111 111111, 'l'l11- 111111 Nkk1DI'L' 11'.lN s1'1 111 Ill 1111' 111111111 1111.11'111 111 .1 x11s1.11111'11 l11.ll1'll .11'11'1' .1 "'l1q1'1'u 111111l1l1' 1111 1l11'11' 1111 ll -11 1.11'1ll111'. N1.111111'1l 1111. xl1111 1111'1' 1111111 1111' l-1.11'1l l111'. .1111 .1 11.111 11'11111 S1.111111'1l 111 X1'l11'.1l1'11 .11'1'11111111'1l 11111 1l11'1'1111 1111111. S11 '. 1.11 l---ll ll7.'X fflikl 'lf-I1 'll11' 'l'111'11.11l11 1'l1'11'11 1111.1111'1l 1111' 111.1 1111111' l1.111l1'g1'1111111ls 111 111'11'.11 .1 lg11'1'11 l1l1 l11'1111' 11'.1111 111-11, lllllf l1'.lI11 1'1111 11'1l 1W11lll'lIlg 11 1111 .1111'1'1l11' l11'll.11'l1111g 1'1' ' '111'1l l.1w1 11'11 ll 1111' 11.111111 111 .1 x11'1111g l11.1 l11'1111' 11'.1111. l'l11' 'l'111'11.111111's l1.11l 11111 I11llA'l1 .1ll-.11'1111111l .111 llll -311111111 1 X'C1'..ll1l l'.ll1 1113 1l11' l11gg1'11 x1'111'1' 1111 1111' ll.111'l1 Ill 1l11'l11x1111'1 111' 1111- 11111 11l1111l1. Nlllkll' l Xlxl--'11 Sl ll l HWY--V11 ll1'1'1'1111111'1l 11111.11 .11 1111' 11111111 1.111-1C111111'1'1'1111- 11.1111l111g. 1111' Al'111'11.111111w 1111111 111 1l11'1l1'.1l11' l1111111' 111-111 .11111 111111111 1l11'111N1'l11w 111111 .1 I1-11 I11.ll'41Lll1. ,l4l11' lL'.ll11 111111 .1 1111 111'l1v11111gl11 1'111111'x1 .lllkl X1 .11 .1l1l1' 111 1'l11'1'l1 .1 l1lglll1 f111x1111'1'1l Ql1'.llW 11'.1111 111 lllk'Il 111ll 11111 N1Vll'Il 111 11111, 11l111'l1 11.111 l11'1'11 111 L'NlLlL'lll lll 1111111 111 1111' Q.lI1l' 11 17.111 l4l11' 11'.1111 1l.111'1l 11111111111 1111- x1'1'111'1w 4117 111.1111 1'1'1'11l.11x. STL '. l.1lil'---I-1 l 111111 l1L'l'11-HIP ,l'l11' 'l'111'11.11l111'x 1'1'1111'1'11.111'11. 11111gl11 1l11'11' 11.11 111 111'11 l11'1gl11 . 1'11ll111g 11111 l1111111'1 rg l-1 11. 'l'l11' lI'INll 111" '111'11 .1 '11'1' .111l1' .11111 l1.111l111.g .111.1111 11l111l1 L.l1lgl1l 1111' l111 Ill1lllt'N. 11'11'11x1' sl1'1'11111g 1111 111.1111 111111'1'1'111 111'1'.1s.1 111. 11111 1111' g1'1'.111'x1 111.111' 111 1111- g.11111 11.1 1l11111111.11'11 111 1111' 'l'111'11.1 1111? 1'l1'11'11. 111111 111'1'1' 111'!1'1'1111111'11 111 11111, l.llI14Q .111 llll 1llN1 1'1l l1'.11l1'1'xl1111 111 1111' C11111'1'1'1'1111' 11.1111111114 Slk l. l.1Ixl 11 illl,li11lill'-11 ll11.l1f111g 1111' 1V.11'1 111.11 51111111 l.1l11' 11.111 111111 11111' 11'.1111 w1.1111l111g l11' 1'1'11 1l11'111 .lllxl 1 111'1'11'1'1 1'.111111. 1l11' 'l'111'11.11l111's 1' '1"l 111' 13.11111 111111 "l11'.11ls 1111" .1111 11s1'1l 1'11'1'1 111111 111 11'11'l1.111111l1'1'1'111111'111.11 .11 1l11'11' 11111111N.1l. -l.l1l 1Llgl1 ll11'1'x111'1'1 111.11'l1111g 111- .l.1l ' 1.11111 ll1L' ,l'111'11.11l111'x 111'1'1' 1121111 1111' 1 l11'1'11l11'1"x 111112111 11l.11x .11111 11.1 lllg .111.1 '11, 11ll11L l ' 111l1l. X1 1111 111111' 11'1'1'1' 1111' ll1'.111's .1l1l1' 111 111'111'11'.111' .lI1X 1111'1l11'1' 1l1.111 1111' ll 1.11111 11111 ll11' 'l4111'11.11l111'1' 1l1'1-1'1111' 11111 l1gl1l .11111 111'1111'11 Nll' 111.311 111.111 .ll .1111 llIl1L' 111111 1l11' 1lL'1vCl1 111 S1 -11 '1'lA, 11:11 Dlllkll IIIRN U7 1 1 L 1 ' s s 1 1l 1 I s ' L s L s1 L s 1111 IINSL 1 LL 1 111LL1 1Ls1LL1 XXX SUN ILL s LILL 111LIL1IuI L L II 1 X ll 1 IL 1, s L IL I1 Iss LLl1 1111, s1s 111 L X X X ll L LLL LLI 1411111111 1111 L s s IL X 1ss 111111111 111 L L S NNLN S IL X 11 71 X 111LL 1111 sL L 111L11Ls 111 I1 1 LS 1L11 11L 1111111 s s II L 1 L 11 s 1 L L sl L 1 sL1s I1 VIII 1 1 ,N s NI L L ., 1111 Lk L 1 1 L111 L s1111111 L 1 L Il L 1 11 s 111 11111111 1111Ls X C I UC I 1111 111 1L1s1 Lk 1 1 1111111 L L 1111111, L III L1L111s 11111111L11t LSL L LI 111 L L L 11L X 1 11 1 1 1111111111L DUN Y SON 111 L 1 1 IIIL, L L I1L 1111111111L1 111L1 11L1r L LL 1 111 1111 III LIT 11 11111 L1 1L 1111 L L 1 LL s IL Ii7ilI XRS S1LLL 1 L U L 1 s , .,.,, 1 , l.,,LL Ilk ll ., ll L1111I1LL1 kk L Xs 1 111 xlllg 1ss1L11111L111 I I F01 ' ' .1 , 1 l,l'1"' ' 'I IIICIY IUXRI. S'I4AI"I'OI 1II1111. CQ.1111.1-I'1'11111 I11s 1111s. .11 1111.1 '1 'VI .1L'IX "S1.1II"' IL'1I 1I1L' 1L'.1111 111 1'iL'1111'1' 1I11'11111,I1 .III IX1111I. 111' 11111111 1111111 I1' I11s I1L'.1LI11'L11'IX .111LI l1.llLlI'1lI . 11I111' HS1. IH" 11:1 1.1g1,L'1I I11' 111.1111 .1s 1111L' 111' 1I1' I1L'1 1111.11'1L'1'I1.1LILs 111 1I1' .1t', IIL 1131. .1 I1r1IIi.1111 l'LlI1l1L'I' . I 1L "1', .111LI IIIS s111'i1 .111LI 1Ic1c1'111111.111L111 U.ll'I1'I I1111 1'I "1 " . I'IiIfI3 I1 .'--"I""ILI1" 1131 L'1111s1LI"'I .1s 11111' 11'111IL' 1I11'L'.11 111.111 .111LI 1111'111'LI 11111 .1 11'1 11'1'I'111'111.111'c .11 I.IfI.1cI'. Ilis sI.1sI1I111g LI1'11'L's .111LI 11'1cIX1' 1L'11 I'A'ILI 1'111111i111' .1L'L1111111uLI I111' 111.1111 11cL'LIc1I 11111111 .IIILI 1'.lI'LIS. .IIILI 11.11 ' I11111 1I1c "111:- 1.11i1111 111' .1 LI.lI1gCI'llllS 1.111. I'1UCIIfNIf XVISSl.lill-"XYf""" I1.1s I1" c11IIc1I 1I1L' s1IL'111 I1L'1'11 111' 1I1L' 'I'11r11.1LI11L's, IIIIA 1' 1I1L 1111 l I'11II I1.1'I' .IIILI 1.1L'I'Ic. IIL 11'.1s .1 1'c1'1 L'1111s1s1c111 I1I11L'I'111g I1.1cIL .111LI If 1ILI I11.lIi' 11"I' 1 ' I I11s I111' .l11.l.I1CS. A1 1. 'IIL' "XY" " .1L'L 'I I-111' .1111 111' III' 111111L111'11t ' IL1 " .111LI 17l'1lYL'LI I11111 LII' 111 I1L' .1 I1X11'LI I1IllI11g L'I1.11'. '1L'1'. l.l'Sl.IIi 17.fX'I'NI.1X.'-II11I1Ii11g LI11 '11 1I1L' 11L1s1111111 .11 I1.1II4I.L'I, "I us" 111' 'I I' 1 'II' 111 I1L' 1I1' I1L'r11 11I- IIIC I1111 . I '. .1 1' 1'111". XVI ' " 14 I 11111' cI1'c. 111 .1 '1QI1l I111I' 11 1'.1s "I,'s's" 1111 1 1I1.11 1117K Us 1111. IIc L'1111ILI 1'1111 .111LI I.l'IxI' 11'11I1 1I1L I1L' 111' 1I1L'111 I3lIl LI11L' 111 II11lll'1' I1L' IIIINNCLI s11111L' .1L'111111 LIlIl'II1g 1I1L' I.111 '1' 1W.lI'I L11 IIL' '. 1111. '1 fI1'l' II.'XYIfS+-II11I 1'.1s 1I1L' IIIIPLIII1' 1111LI1'u1 111' 1I1L' 1L'.1111. I1111 IIIN 111.1II 1- 11.1s 111.1 IL' 1111 I11' I1is .11g1'rL'ssi1'L' s11i1'11 . I I'1 '1'111'1111141111. HL' ' IILI fill L'11I1'1' I1.1II'I1,1LIL 1111 ' ' .111LI I1lI'I1L'1I 11111 .111 L'xLcIIL'111 11c1'I'L11A111.111LL', 111'1s1111g .111I L'I 1 Img 11'1 1 ILI-I1L 1.1 'ILIL'1's. I511I '.1s 111j111'L'LI LIllI'llIg lI1C L'.11'I1' 1Y.ll'l 111' 1I1L' sL'.1 1111 .111LI 11'.1s Ll .I1IL' 111 L'11 ' ' 111 sL'1'c1'.1I 12. '. IJO1' l .O I l-IJ 1g.11c us 111.1111 sc11s.1111111.1I c1I11I11111111s .11 11.1ss 1g.111gI1111g I-H1111 I11s L' I 1 , .111LI c1111ILI I1L' L'1111111cLI 1111 111 IL"1 .1 u1111I I1L'.1I .IIILI L' VVI'I1I S1WIl'lI I 'A 1' I. g" ' s. 'I'I1"' 1 .1I111cs .1IL111g 11'11I1 1I1L' I'.1L'1 1I1.11 I51111 El I1I 1.1'I'IL' .IIII l1I 'I' 1'1L'11111sI1' 111.1LIc I11111 . 111gI 'llI. 1' IJXX ".' 1'-AIPL 11'.1s 1111L' 111' 1I1' I11.lIIlSl.l1S 111 1I1L' 'I'111'11.1LI1L's' I'L11',1'.11'LI 11'.1II. NI.1IL, 1' usc 111' I11s sifc .IIII 11"11gI11, IIL111 11111 .111.11'1 1I1L' 11I.11's 11I' I ' '11s. .IIILI s1111 'I I " 111.11"I1 I'.1LI. II1s quick IIIlIII'II1g .111LI .1IL'1'1 I11I I' 1111' g 11111 111.11 V' I I1IL's '1s1 1I ' 1111si111111 IC.ll'I1'. TI1' I'.1s1 1'1111gI1 111c1I111LI 11I.11 I I11' IPL111 11'.1 .1 1Ql'L'.1l I'.11g1L11' 111 1I1L' s11L'L'L'ss 111' 1I1L' '.1111. ' I I 'XI' I'If1' .UN-".1 .1s 11c .1II L'.1II I11111, 1111 1111L 111 1I1L' I1.1'IXI1 I1 's 111 1I1L' 'I'L11'11.1LI11cs' I'111'11'.11'LI 1'.1II. IIL' 11'.1 .III .l:'IIL' .IIILI .If'f'I'L'SNIXL' g11.11'LI .IIILI .1 1111.-'I1 .111LI 1' 11'j"I . 'IXIL'1'. 'I'I '11111'I1 I11s 11c1's1s1c11LL' .1l1LI .1I11I111' I1c 11'1 1 1I1L' ' '4I'1' 11I' 1I1L' I1.1'I' 1111 111111111'1.1111 ll 'I" 1' . 'A' ' . II' 1 N I K K Ik 311 1N H11 UH N 1 1 N NL I XLK 11 L11 x11 N K ll 1 s 11 1 s1Il1111 11 1 1 1 1 1 IL Ng 1 s x K R K I Ix I1I X X 11 1 1 1 Lk 1 U1 1 L 1111111 I NIILL N5 RX IX 1 II 11111111 1 SII 11111 x x 111xx 1 ll 1 1 11111 1 1 1 114111111111 WI 1 1 IL 1 111 1 1,, 11 I11 l111X JC 1 I I Ix N 1 N I K X IL IL K 1 Il 1 I1 1 1 1 1 11111111 1 ll 1 1 1 1 1 1 11 X 1x1 I L l 1 NLL 111 1 , IL RIC II.'XIiI7 L"I0I'I'I1-U1 I1111I1 1111'1'1111'.1111I 1I1'11'1111', II11' 1111111111 1'l11II I11'.11I11111I1 111 "l'1" 1121 1'1'1'1 L'Y'lI'I1I. II1' 11.11 .1 111'.l1I1' 11I.111'!', .l11I IIIIIIIII I1lN 1Y11NI .11 1'1'l1l1'l' I11' gill I1'1I 1I11' I1.1II 111 11 .IIlIl1g I1.111111 111 1I11' I. 'I . "I11" I1.11I 1I11' 1'1111111I1'11' 1'11111'11I1'111'1' 111 1I11'11I111I1-11'.1111111I111.1I11I111,I1111 11111' 111 11111111. 11 .11 11111 .1I1I1'1111'11111111'11'11111'11'1'.1I 1-1, lI.'XIi11I,l1 NNIITII I--"XI If' 11:1 .11111I11'1' 111 1I11' I1'1 1111'11 111 1111- f111'11.111I 11.1II, II11 IA1gI1I1I1g 1111111 .11111 1IL'Ik'I'IT1IIIL'LI 111111 1 ' 111 11'111 11'11I '1 I1.1111I III I1.1111I. 111.1I1111g I111 .1 I'17ll11Il .11111 II'1l II1' 1111' g11.111I. II1' 11 .11 1111.1I1I1' 111 1'11111111'11' 111 .III 111 1111' :'.III1'N I11'1'.11111' 111' .111 11111111, I1111 I111 1'11111111'11111'1' 1111111 111111 I11111 II11' 11'1111'1'1 111 111.1 1. I1IiI' I' II.'1I'I'I7-"II.11" 11.1 .111 1I11'1' 111 II11' NII'III I11'1111w 111' 1I11' 11'.1111 17I.lXlI1,Q 1.11'I1I1' 1111 1111 II-'llS'. II1' 11s1'1I IIIN 1111' .IIII 11"11gI11 111 1:I'1'.1I .11I .1111.11g1'. lIl.lIxll1lQ I1I1 'I11 .IIIKI 11111'11111g IIlI:" I111I1'x 111 1111' I111'. III,.IIU 11.1 .1 1.11.1g1' 1.11'I1I1'1' .1111I I11 111I1 .11 I111' I1.1'I11'1' g.lX ' I11111 1I11' 111111111111111111'1 111 1I1'111111111'.111' I111 .1I11I111, 'U 'IRT VIII-f,11l I"X-I11111 11.11 .1I11.111 11.111111g 111 gut I1 111111411 1111 1I11' I1.1II .IlI1I I11' 111-I' 111111 II 1I11' IA'1'I1I. II1' g.11 ' IIN 1111111' I11'1'.11I11.1I1111.' '.111'I11'1 .IIILI N11I'I 118. I'111I1 11:11 I1111 11'11' I11g, I1111 I111 I-IAQIIIIIIQ N1'1II'1I .IIILI 1I1'11'1'111111.1111111 111.11I1' I11x 1111' 1111111111111'1.1111. 11'I11I1' I111 111111'I1 1' 111111111 .IIII I1 '.11I11'111'Is 111111111.1111'1I 111.1111 11 11'111. 'I11 I'111I1 111' 11111' .1 gl'L'.lI 111'.1I 111' Ulll' "u . I YI I .' L 1 '--'HIL I1I1 H I 'I I111111-It 111 I11' .1 1I1'111'111I.1I1I1' 111111'I1I11111'1 I-111' 1'11I11'1 1'111I 1111 11111. XI 1'1I I11l 11IV N111I'11 .ll11I 1I1'I11'l11111.lll11I1 11Il11'II .!1I1I1'1I 111 III1' ll ' 111' 1I11' 11'.1111. II.' R111 I1 I5YXI.'XI,A-I,I.l1II1g '11 .1II1 111-ll .11 1'11I11'11.11'I1I1'."C ll H 11 '1'1I I11x111' 1.1-QI11 .IIII 11gg1'1I .j'j"' '11, II1' 1'.11111' 1I1I'11ll4QI1 III 111.1111 111gI11 1 111'I11'x. HK 111" '111II I1I11'I1 .I1111 1.11'I1I1' 111111 1I1II .11111 111111 L'I' 11I111'I1 I.."f'L'kI I11111 .11 .1 11.111 gCI'1lN .111, .I BOC' I--III.I1'IIIg I11 I.lxI 11'.11' 1.111 1111' II.UI'l1.l1I 11'x, IJ1111 11:1 .Ill .1II .111111111I 111111I1.1II 11I.111'1' 11'I111 1'1111I1I I1I111'I1 .1111 1.1 'I1I1' .11 I1.11'1I .11 1I11' I11'1 111' II '111. I'11'1'. 11' 111' .Ill 11111111 I11111 I1.1I I11111' 1'I1. 11'1' 111 11I.11 1111111 I111 11'111111' 11211. I I Ii C'L'I'I'Y-I'I.1111g .1 11'1' g.1111' 111 I1.1II. I311'I1 111II I11' I1.1'I1 111'x1 11'.11' 111gI11111.g I1.11'1I1'1 1I1.111 1' 1'1'. II11 Ll 11.1I 1311 ' I 11 .11 1'1'1111'1 I1llI I11' 11I.11'1'1I 1'1111.1II1' g1111I I1.1II .11 gIl.II'1I. "C 1111" 1'11 II .1I11'.11 I11' 111111 11'1I 1111 1.111 Nl1111lIlg .1 1'1'1111'1 x111.11I1. 1111 1I"Il Ii.'XIIIfIiiI'1111'I1I111111g 1111 L'1 '1', I'11g1'11I11I .1 11'11111I1'11'11I 111I1 .11 1'1'1111'1'. R111-1' 1'111I1I .1I11'.111 I11' 1'11111111'11 1111 1111 Q'lI'l1.Q 1I11' I1.1II 11I1'11' II I11'I1111y'I .II IIIR' 1'1gI11 I'I1 '. II' 11111 1111 .1 I'lIlLQf'L'1I I-IgIII 111 .1111 I1.1II 111: 1.51 Na, ' Y' 4 1 J fn x.!Av'n. ll Fl IUTBA LL LETTERIVI EN 5 I XXXS II I ISUiIx 1: OXIX N RXIX X X SSIIQ X XIIXNIN I XXX IX if 41, . ,'f , , 4k ihx 1 A .Vt ,'3,j.'1, I , 5 I IX s. - 1 . ' A . . Q N gfe h I , 5 I .I 4 . 1 J Ixlyx 1 'J 3, X. ' I A 2 J IX . X I I4 xx Au I 5 :Ni X I Rx I. . I Q Q x xl i ,V I. I AXYSON L"I"I'ILII S'I'AI"I"OIiIJ I'I ARSUN SXIIIII mllmmnnm flljvlulflh I . .1 'ON WA "I XVII All N IIAYI S IMI mgnl I,-X.' IIULILQII - I-I IH' '.-XII YI I il'I'I'Y I'.'X'II I Rf III Ii .' f . m.II.n.1!gn I H411 L xo 111 11111 1 1111 S 1111 1 1 ll 111 1 x 1111 WND XVI L K N fl I lil B KSRI' TB KLI, INolI1L ugoxd I7lLIIxll1Q squad of 1945, we SIIILLIL 1 111 Nun sgomg ,mg Nun be on 111 tn Iustoxs of Storm I1IxL HIQ1 118 mx tum uulwd suLI1 1 I11g1 sqoll Flu 1 om 'ILIOLS wug omg of tI1L four tv. H118 to In ILPILSLIIILLI 111 tI1L stltn LI11mp1o11sI11p f1sgI1t MULI1 of tI1L sunuss oi L squld VVIS dup to tu LIITIIIIIN1 L or s of OILI o vu stood IULIIIHLI tI1L box S, LIILUUI 121115, md IILIPIIIKLI vvI1u11u POSSIIUIL Hu sg 1oo town md sun lLll1LIll15, Lo1.1nt1 111 proud of our tn m llfl IIRSI' IIKNI III my I'.llvL', I 1' '1I I .111 11, l1Ic1111 XX .11lu. I7 1 1.1 11. I 111q'11c XY1 I1 , Iiol XYI '. I '11, H1111 1 I1111gI . I rx U. 111.111, RA 1111 Ii11'I1111gI1.1111. K1ur.1I1I f1L'I'IWL'l'. I31 I1 l'llc1'. Sl . 'I I iwI1u11I, Co.1uI1 I .1I -11. SI ik .V TI :XXI Inj' I' Il Xl1Io P1-.11'so11, C.11'I SQIIQI -11, l..1 lion Sou'-11 1:11, II.1r11I1I I51'1.11I. XI.1 k Y.111 X'1111'I11s, sI.1cI1 NY1 J. liollfwf Run Rolu-1'l l g1111o11, XIrI1i11 .XI1I1111l. l.1cI1 ScI111111Il. I1 Ir R.11111, Iio11.1I1I II.111xo11. l'.11I1 XYiII.11Iw11. 1 1 1 .A K 1 1' ' f1-1- - -1,' . , ' 1-' -1-1111.1 " '11 ' - I Q ' ' , " , V 1 1 ' 1-1 11 .1 -1 I - 11,-. 1 -1 . 1 A I V Y . 1 . 1 W 1' Y Q K Q 2 . x ' Q xf I l I ' ' A 'Q .V 1 -1 -1A-1 1 1 K1 2 1 1 1 K I 1 1 K- 1 -11- 111- S 1 Lf ' I ' ' K 'II' 'ti C, 1 jake LAI' y, 'I1o t 1 I 1 fx- 1 1 -L Q y A 1 l 1 1 yu - 1. V Y 1 I. . 1 I "1 ' Q' ' I' 1 " ' ' H1 . Nm LC I I ILI1 ICI I1LrL I L L I LFC I1LrL I LTL I LIL fI1LrL I LrL I'I1L1L IIIILFL I LrL I L L I1L1 I1LrL I LIL IL I1LrL ILIL C I L1L XISI L L ' I DI 1ILLtI11II RLLLHL Sun 111 Storm SILJI 111 Stu: 11a Slm 111 Storm Storm Sun 111 Storm Sturm Sl ll 111 Sun 111 SILI1 111 S L11 111 S101 111 SILI1 111 Sllll 111 S1111 111 C LIL N I X S lllll SILI1111 Storm L I L C 1 L I L I L I L I C I L ICJUIINIXXII N SCI IX: ICILINXXI StLm1111I1 L SIIIIIUI 1 L I IC CIUIIX XX bl 111 I S w1111I L 'ISI CDIIIN XX Storm 1 S 11111111 JIS INIS IXI 7 Stmm 1 L SLLII111 1 S1L1r111I 1 L URS. 'SLIL L Il It SpL11LL1 Slb L IL IIII L S IL LIUII 1 L SPLIICCI III S11 1 SIL L LI11 ILIX C LX S mx I11L I 1 XI1r1tI1Ln11 X111L I 111sL1 LC XXIII C. CI XX NI IILIXX 111g XILISLIIIIIL ux C L ,gm M CIppL111L11tL IIPII 111111--L17 sw- I -- -I ' '. ZS ' 'I - - ' ' I..1ILL- 22 ." '-ll lr, IJ-'. I I'I" .' ' I..lIi' -I5 .Xl . I3 I I-I J - Lk- I1 S. 'C1i11' 2-1 S ' ' ,' ' I,.1IL' ll ' 27 ll I ' ' I ' I,. IL' 25 C'IIL'I'IIIxL'C' 22 1s I'-1 ' l.IL' sr. I I-I lf 22 I ' ' . ' I . ' 27 Lil 'l'L1ILL'L' 22 l.111. I I- ' 1' ' l..IL- 21 Sp' l,.1IL' III I2 ' E - l,.IL' 24 'l -I III Ii ' - - ' ' I..lICL' ZI .XIL. IAI I9 I' ' ' L ' I..ILL' 33 IfslI1'1'1IIIc 1-I lb I-1' f ' I..1IL' 35 ' ' III I L'I . 'I 'II 'L' 1' ' I,.lICL' 27 Spi " I .1ILc In I3 "I - - '1 - II.1ILL- in 'I IL-A III I6 l-'- ' ' I,.1ILL' 39 'I -I I -Ii III 'l'I 'l'L' .' ' I,.lILc 2-I I'iSII1L'l'X'IIIc 21 JI 'II ' - ' I .1ILL' ZS SIL , ily C'L'11l1'.1I IW 2-I .' ' I.1ILL- I7 I '. I.II'S IH XIII 491 .I.lIl. II, IQ-II. I-3 Il-rc ' I 'I I ' " I' . 5 'III 'll ' I,.lILL' 52 IL , I .1iIL I'I f A I..1ILc Il .XIIL-'1 C 113 IL' ,' I..1ILc -I2 . . . 25 I-LI. 27325 XI.1" l-3 I"' fIQ QHICI 'XI, " 'I .'.' .IfN'I' L' ' ,.IL' IS .1 "Ii.1 IN ' A Mk- 59 .fXl1.1 lu lov :Ln IC'I7.7-III .' .'Cli11 IIISMI I QT 'I' .II'.N'I' SIL ' AAILL' 37 I L' ' II -2 fu' ..1IL- Z-I S.1' iity 21 IL-Iv, I-IA17 lI'1'L- SL I - " 'fX'I'I". 'I' ,I . .IIQXI ' I,.ILL' -Il NL' 'L"IL I3 f1 - .ILL 26 XX' -Im -' City lv NI.1"I 22,2-I I NIO 1 ' C' ST "If '1'L .'. .IIf. 'H 3 - l.k- 2s fl' 3 27 .I ' I,.ILL' IH , -, ' - I-I ' ..IL' 19 Siu . QILI' C,'11t1'.1I 32 SII ' I..1"' VIII ' 76II Slxl IBKII llfllllill XXX SON if iii 1 x s in L Ml L Q LI L Ig IX rim, ui ii I L vii I L mms ' umm ii L X ii gi s L isi is ' in i L H x md shox l s lim x N , iii ilk No I L LL 1 ll il X is N mul N gn as in luis ll L l In H s ' 1 mpud in N L w ULU Q an Q 1 MLLIXLL s L Mill! lg ss uilllnl 1 IIN LK Q L11 ss s I Lu NL X IILLKLL X lL INUINIIIL mln xxx X DUN XX SUN mi s gisi iii Q im,i.i1 Mu i L NK sg L dui WON HUC lxlNC Il Xl ug s slim um rLun,nlti mn uni img: i giruiinstimls Q ou 1 i 1 N i ns L mx llll lllillf X I you in s U L 1 u Q mum i, UL lsg H1 lllls s 4 ll X N L ks Nll V ui l L u iii i N kim li 15 gum spmrsiiiins 5 MXN il 1 i x is on ll lol 1 4 in in mum N in u 1 gs N 1 u ll V N ' LS X I klpl 1 ig IL um IL l I lf.-if Y 'lm .A , , A 1' V l 'l .'ll'lN llilfll l.: i' li .J-"Iwdd,"' w.i considu'cl .is thc must consistent pl.iyui' mi th' '1 1.1 l. ll' was .1 gli-i--' lklll-l1.1l1kllCI' .md uuuld rcmxin 'vol .ind A-l..l-ii du" K' .my sit .lilI1. I"'vldy wi two hurlhs on "All S .it"' lk .-l.lD.l JK. sc' l Lc.1m . il 4I.icl N i'lh's fifili ummm. llc xs.1s .llsu givuii .1 position im dil- lill'Nl IXll-cxtllll-L'I'L'l1L'L' liixc, lilfR:Xl ll Cilililililif-"CQ--li" uni gixuii Iiigli point hmiui's for Lh' sc.1smi .ind d wl. V cd .1 Mural usliibiiiiiii of spccd .md lull-li.i lliig. Ci'i'l x'.1s .1 shui . vcd lil of figlii during .my ig. '. llc x'.i yiv' lluiiimilwlc Nlunlion un QI. ' .l 1' h's "All 91.11 xiii. ROI fl H Xml llf.-Xl.lfN---"Ili l " xv.1 . Iwi' of our pwl l-iii iis. llis suixippy dui' in' .md lfist ciflicnsixc play made him .i d.i gwuis .iii. liiil w.i .i Fond shot .iid du ' ' nuns point that mcniit ilu- dililicrciicu lclwccn urs' .ml lit'-.ii. linl "l llummixilwlu Xluiiliuii on -hcl Nurllfs "All SIM '. . lill ll.'Xlll7 Llilvlilfli--"UI" .1il'd gI'L',1llf' in thc sllucc uf thc il' ' . lies will his dn' tc' ii1'l lI'l'lif' lull pluiiig. llu un ll Lu iii point wlii-ii hey w"' l. ll. "l'l. llist lull phsiiig x'.is IJ' 'lx's spuyhiltv, hut hc was .ilsu wry ' ' 'iii in his '- muiid 'mrl. Q .l lf V.. .'f"IJ H xx.1 .1 uluvci' dufw xc 111.111, lu" ig .ilalc UI guard l. t"'ius uppniiiciits with piilishvd slsill. lll' did .iii cxucllcni juli .il rclmuiidiiig .md pur- fu' 'l .iii UYL'I'llC.lnl slim lh.il could pil-J up ilil- pui IIN. lluii suis .1 liird iii.iii lu lmli do 'il lK'C.lll ' of his x i's.iIilu .md lI'lL'lsl .1' i ns. RA. .' fi i' i :X. -"li 'l 'su '. lv. ' l lull h.iiidling wuii him X' ' 'mi .is .1 dcpcml.ihlu-un-xxl i ymi-cuiilll-cu pl.iy'ci'. i l-' .iiy " i . Bu 'ls c ll w. N , drihhlc. .ind shinl with lhu l 't. llc proved his .lldilily in lu sii m.1 V' ' ws. Ili l'f Tlilf-"l'.1 " i 'i'l thu xxirsily quad .il ilu- lilll' p.iri of th' sg-.isim hui his .ill--round playing iiidu him .i X.llLl,ll5lL' m.in ui thi' l'.ll11. ll' . l- ju l L ' ul' his In-iglii, dumping iii .mv pn' fin' ilif 'l'Ul'I1.lLlllCN .md lccping ilil-iii chair' Ol. dcli '.lI. ii YNN l'l'lf-"lu-" xx.i slrivls with .i liltlu lud Iiifl' curly in thu su.i ii lui FCI 'mx .ll-ICI' .i short puiiiud siiili iiwix' liiighi, ll- pmvud um hc .i cr- lil to ilu- lc.i lhc l'L'lI1.llI1LlL'I'Ol' iliu sc.1sun. NllHX'lI1:' his willingm-ss lu put up .l c High! .md .IIXVJYN sliuwiiy X' l ' . hip. l.l-18 K ATN i'u"lus," .im lc' l'Ll3Lgk'kl Tui'i1.1do whim Pl.1yL'Ll guml lull .ill ypxir, V. lin ' i ' his .ihility ln gut lift' lhu flmi- for tl ' '-l l. Altl n gl l.- is m.ll, hc iimkus up for his sim wiili spucd .iiil dclcrmiii. ion. l-IUCQIQNIQ XVlSSl,lfli-"XVI U w.1 lxiimxwi .is ilw big buy of th' quad. llc sus '. .lmlc uf hcliiix ll ' loam .il .im limc ui' in .my silii.1liun .ind did his hcst to l - 'fit nhl- '.1m. -ll' lOl' ROW I 1 Don Sorensen lilll W1 t Lyle linun Don Inwson Fred lnwson Harold Dyvlel ll.lI'l.ll1 llroberp, lte W ure liruee JILL lup.,ene Wrvsler Mark Van Voor ns Roger Rader llob Wl1eale:1 Clemons Van Xoorlns les Oatmmn SICONIJ ROW liob Wnlladsen Stuart lnehud A ehrm L erald uland Gerald Gerber Robert lgmwn Robert XY .rlrath lloyd llnney W nlur Smek K ermlel C albert lion mon pn ough larl Stafford Waym Str.u1.,ln liOT'l OW ROXX Xlnkt lappls lloyd Rnee Dwayne llelt Bea Mnfe stadt 17 d Bel k Hu I s D n Mntrelxtmelr K nxrd Roberts l 1 l kl ff ll Ill lrnehar linll Mxl un C gory, limb l ufhepe Wo hl X Appl' 3 Aprnl 20 Aprl 21 Aprll 24 May May 4 May 8 May May May TRACK QCHEDULF l94'5 I-Iolstenn Relays Pocahontas Tomahawk Cherokee Dual at Sac Cnty Trxangular at Cherokee Sac Clty Meet County Meet DISIFICI at Cherokee Conference at Esthervnlle State at Ames V01 51 N W l ,Y 7-,A K n K-r ' l 1 . I I 1 , A . u y A-x 7 lm, ..' Q ,. . .' , gf: , ',' . ,' 1, 3' . r ',., , I 5-'rj ' -5 f, Q-A 1' -, initially lj -C -2 . , " - . K "-.' 7 "', ' - ',, ' 'J , ' ,. ic glC.', 0 ' "1 , 1: . ' ', .ores "ic no 41 '- is I 4 m'-. 4' ' 'X " , .' 4 'q,. A - ..f- . I.. fx I I' l-l.N.- i,I,- K l 'A ' .L 1 ssl- . :IA . 'if J o", r , --,fhll AQ' ,ful 1' - I . ' 1' l . ' r' ff. F 5 M i X- . if . Nj! l ' M lf' ,fin 11:4 - fntulflf A 1 ,. 'A , .I ffl -'l .fy X , . f '.-f . Q ' g " - 1 'Q . - , 1 ' 1 ,J ' hw 75" I Ax' ' gf. 4. e J 41 , 1 , , ' . , , , j, .I 1 iq, inf. . Y Vi A . 1' ,7 f lv' 'I IQ 97 1 ' 1 ll ,e,e ,C , C, ' ' ' 18 e,,ee C ee,, , ee,.,, 7, t,,, Y ' ' 0 ...gif If-Wir' cwf MM' SI 1s11 X' AM l I111.1l111111.1- R1l.11- fd-,Q KW 1-H" ifg, J 1 1I111s t1111I1 111 II11 11 111 1 Llllk 1 s111,1, 11111 11111111 111 11111 N LkLS SL 1 1 I1 I N3 X LXQI Q llll 7 l'11111.1I1.111 It R1 .11- I lllll 1 k N 10 111115 Il 1 1 1 ll 1 p NIU 14 I1 Il 111 I1 LN 1 IIIL' I111111 11 wil lll R1 .11- L lllI'll TN NNN! 301 LI ll 1 KL N lll1 111111 1111- 1 11111 s 111 ILIWII LI 1111 N111 KI 111111 1111111 I 1 L K 7 1 1 111 Il 1 l'0lll1tIv11l ,1 IL is XI II, 111111 Tl 1 1 1 111 11111 1 ll A1111 .11 1111 Iii .11- 111111 11I 1, 1 kk XX IS 11 111I111s I 1 N 1 111 I1 lk 1111 L 1 1 1 ll 11111 1 LIIIQI I 1111f1 r1111 1 II 1'1'l ll 1 011 11 N1 I1lI1I 11 ., 1, 1 1 L HHII14 I I I X a - . . I 1 , L , . . l S 5 W 1 I9--- ' .. ' ff. 5 f la J ' 1 at . . , 1. 1 A- 1 . -A- ll'I .1 " ' ' fi1'I1I .11 I' c.I 5l1I.l I1'r vcr. KQ1' ' 1I' ' ' '1'1g1' I'l 111'1'-up .1111I sI11111' g1'1'.1l p11ssiI1iIilics 111' .1 Ll 1I'11I lI'.lCIi '.1 1111. NIiII'1' 111I1 I11' 1111- IigI1l I11' pI.11'i11g I-IINI 111 11'11 -"111--1I1' IIIU-1'.11'1I 1I.1sI1. .IIIKI lI11' l11'11.11I ' 111. ll. ' - - -- -1- The 'I'111'11.11I11's. 1' IIIIR 11'i1I xtiff 1'11111pctiti1111 f1'11111 111'c11t1'-I-11" 11LI11'1' 1'I 11Is, I1' YIII I1111111' 11i111I1 pI.11'c I1 1111'x. TI1c 11'I1' 1'1'I.11' 11111I1 I-111 'LI I.11'c. Ill. Cl " k ' ' U l'll S11 ' I .1I11' 111'1'1'p1111'1'1'c1I IIIC CQI11'1'11I11'1' I111Ii.1111 i11 II11' .lI1I1ll.lI 1I11.1I .11 'I'11111.1I1.111'I1 'I1'I1I. IIII11' T111'11.11I11' 11'1111 111111 1'1'1'111 .1111I t1111I1 111'1'1111'-11111' 11tI11'1' 'I1 11's. ly. ll IQ " 'I' 'I'I1' S1111'111 I..1I11' 'I' ' .1I11' I 1 '1'1I gr1'.1t i11111' 1"111'11 1"r 1'.11'Ii1'1' 111"1 , I.IiI 3 I 1' 11'1'1'111I1 pI.1cc I11111111'1 .1111 K' II1' 'I 11I 1. '1i"1.l'111g. N1iII-- . I sl" ' x1'1'11111I pI.11'1's in II11' IIIII-1'.11'1I 1I.11I1 .1111I 1I111I 1'cxp1'1'1i1'1'I1'. 1'. 1 1,-.1-1-1 II11' T111'11.11I11's piI1'1I up .1 1.1'111'1' uf 122 1 6 p11i111s 111 1'1111 .111f.11' wilI1 first pI.1'1' 1111i- 1i111 .11 I51'.11II'111'1I I'i'I1I. Six1"1 fini pI.11'c 1111111 .IIILI III-lL'k'I1 111I11'1' I1111111rx w1'1'1' .I1-11. YI 11'- 1-- Ifuy '1 ' NY" slcr, 1"1111'1g' xc' I 1I.1'1' 111 II11' I1111, 1'.1 1I11' 1111I1' 1'111111w1.1111 .'Jl11 911 ' I,.1I11' 11'I111 1111.1IiI'i1'1I f111' II11' 1t.111' 111'1't . 1' . 111. s- - 1' ,- -1- I51' '. ' I II11' 11111sl.1111Ii11x' p'1'f111'111.111" 11f MiII1'1'. "I sI1'1', .1111I 1 1' " 11' II11' l"I.lf' 11'.1111 , II1' T ' . I ' I.1111I1'I fir 1 pI.1cc .lllltlllg 1I1' wc '1' sul I ' "1'1I. VIII. I ' ' ' ' I T11 1111111 I1' 1' .1 NLICCCNSI-LII NL'.1Nlll1, II1' 'I'111'11.11I ' fi11isI 1'I 111 1'1111111'1'-up 1111 iLi111 i11 1111- .'X11 . Clllllf-L'I'CI1L'C Nl1'1'1, I1 Illf' 111 CfI11'1'11I11'1' I11' .1 s111.1II l11.Il':'Il1. TI11- r1'I.11's I11w1'1I .1 IAII1' p1'1'f111'111.1111'1', wi ' 5 Illlllf 11111 11f II11' fi1'1' 1'1'I.11'1. Sl ' RONX C rrie u ki anne 1 e s 1 en moni ll er nr e1 1 1e IN es s iemn 111 une 4. nu 1 erwn 1 ie ee e vs ire s eoni e nnexer e SI C 0 l OX! C urlotte D11 min Ims Nlie Nludre Xlirgorie lKllllI1'l.ll1 Yue Mars Sinipwii Dolnrex Stem., einette Bun Bette Vuiimr .1 si innie ll 1 1. s innnn ir env. son me f e 11111 lllllill R X ly x oini r an 111' y ne Ne o C lfl full .1 D 1nn.1 ine we Nl irie limi Nlixx Olden 1ur lONl KOXX donna Rieknun C I rlen J 11n r irq Allen '1 .1r1 en ess ru sn enmu Nl urs Ann Re se ry A 1 1 e 11 es r env. lee 1 CL IIISA e xx nrml me lee inet O I 1. FAA G A A stands for Cnrls Athletlc Association and Girls Athletic Association stands for fun This IS one of our schools newest organiza tions, being only three years old Through a point system the girls earn letters like the boys, however, the ldea of joining is not for a letter but to l1ave fun in tl1e sports The girls learn Without effort not only the rules 1nd how to apply them, but to have a nice attitude doing it l5'l 'l'Ol "- f.1 V Z ff ., l,nV1 - S wk, l'l1ylli: Pug, B.1rb.1r11 Sclld' , Rn . SI.1'f- , Sl' ly Dull ', But 1' Ci.1' , Loi C'.1n- , lluntln l'f1'.ins, Sally li' kl' ', l'fl'.1 r Ani" . B'Il" l,-' lil '. l'. l.' . XY"l , AIo.111n- I-Zllis. ffl Nl! juli Po' , CH " Rami, c1l.1rl.111- Straight, l'mi1nie l'lLlW'.ll"Cl', Betty Sha , M. l' ' Ol . ' X l. . H OY'f Phyllis Ciricnke, .lean Hughes, Virginia Ciauelizln, l7urotl1y A. Smith, Audrey l:l'.ll1Il, Marilou Claes, PM W'l1itcsiilc, IIUJIIIIU Rice, llc! ' l7.1'is, N.: ' qln el1 , Dorotliy M. Smith, Cfl. lv' ' 'ls 11, in . '. uk , 1 ' l 'le '-II, . . " le, . ' ' l 11. llO'l"' . "7M.1 " , l1.l ' e l.xhln . , lla b. ' , .1 U' lfll- H' , Mn 'll' ' , . . " 'v:J', M.: 1' . Sn ill , l'.1n1 -lin ,I nv, Ma l' - R'-,-!.1ii-- Mi '1Il, Belly l.11u llu11tcr,l'l1yllislfl '.1rels, N . ,Ii 'l'1"-.-I. - l1-y. In . . . . . . , ., I - C. A. A. CABINET Oifificziins l,aVonne Stock President Marlene Olson Vice-President Barbara Allen Secretary-Treasurer Dorothy M. Smith Point Secretary Miss Oldenburg Advisor Cabinet members met every Tuesday after school to manage business details of G. A. A. In addition to conducting general business meetings, the cabinet was responsible for planning parties and providing the social sidt of this lively organization Girls sports tournaments and other intrimural attivitits were also undti the mpable direttion of these girls fh- qy Que- nwl' ' UNK mn in rx 1 nut i w it w UH Nl KOXX IFUIIX I 1 w son blfll lhl I IRI S INIHKMURAI S Illl1,II 1 IIXLI 11 1 111,1 NL Il II 111 LI 1 1 1LLL 1 1 11L 1 11 11 II IK L11111 1 11 1 SL Il LLL 11 1 4 L 11L IIS 1 IN LLL1 1 L 1 1111111L 111LLL11I11 I11 1 1 1 1 11 IL LIL, 1 11 111 L11 1111 111111111111 L 1111111 IL L 11111 N111IL1I 111ILL1S 1111111111 1 1 11111 L1L L11 1 L 1 1 11L 1 Ll L 111L 11111 1 K S 1k III WL I IIIII N 1 ILII 71 1 111 111II I11111,1 1 L 1L1 L 1 1111111 1 LNL L 1 111 1 111141111111 ISU1'-1 IN I R INIURKI 1 1 1 L 1 1 1 IIL It 1 1 L 1 L ILIIIIS L11111111LLI I11 St11I1111I C 1 1L11 111L11ILLI IIIL 1LL11L 111111LL 11111 11111 11I111 1 11111 111L L 11111 II L 111 1 111lg'1 L 1 1 IL1 1 II L11 LL IL 1 LL111 1 I1 IL l1lI I 11" ' ' 1 ,.' .'XI1I1 1' 1I1L' Ci. A. IX. 1111111 111'1 1I1L' 1,:II'INI i1111'.1111111'.1I 17I'lJgl'.lIII 111' . I I' 1L'1, 11.lI'lI "11.14 111111 11 11111 I111111L'LI 111 Ci. A. A. 1111:111I1L'1'1, I7Lll 11 111c11 111 L'1'1'1'1' g11'I III I 'I 'I 111I. bIIC.ll 111 '11, Nll 'I .1 1 --II1. II, 1'11II1:1'I.lII, I1.1 I 'II.III,.lI11I5 Ill . II .II'C 1. IL' ' 1c11- 111L' 1I11'11111gI1 1:I.1s1 1L'.11111. 1111c 1c.1111 1'L'p1'L'1c111111.' L'.lL'II gI'.l1IL' 111 I11rgI1 'I 111I. S11"II.II, 1'1II1 .III cIc1'c11-girl 1L'.1111, 1.1I1c1 1I1L' I.1II 111111I1jI11 .11 1I1' g11'I1 I'I1 11'I1.11 111111: ' 111 I1u .1 Q111.1II I1.11I1c1I1.1II, IULII 4' 111 l'L'AIIIl1' .1 111 "" I1.1II, up .IIILI LI1111'11 .1 11111-1'.11'1I IIQI I. I7III II1' NCJNUII IN 11111 NI1l1I'l l11.1L11LlI1'C L'IIUlIgI1 IU IILIIXU 1I IIIII ' 1 'III I I ' A I. 'I'I1L' A"1 L'I1.1111:u 111 tr11I1' cxI14I141 L'I.1ss 111111 L'11111L'1 111 1I11: I.11L' f.1II 'I 'II ".'I1I g11'I1 L111 I-l'Ul 1'11gI11 1111 " 11'itI1 I11'.1LI1 I1cI1I I111gI1 1111 IIIC 1'11IIc1'I1.1II ' lII'l. I11 .1 1'1111111I-' I111 1111 ' . ' , 11'I1L'1L L'.lCII 113.1111 IIICCIN L'1'c1'1' 11tI1L'1' 1L'.1111, 1I1' 1111I 11"1 I11". ' 1I1L' LIII' 1 ' I I"' 11I' 1I1c Il1IIA.1I11lll'.1I 11'1111I11' I11 11'11111111g 1I1L'11' c1'L'1'1' ' ' 1L'1'. 'I'i1IL' 111 1I1L' 11'111I11' L'1111I1I 11111 I11113g 1'L'111.1111 1111LI111111L'1I. I "" 1', 11'I1' 1I1L' 1111 1111' lI'IS 1'L'-1'11.1I1I11I1cLI tI1L'1111L'I1c1 .IIILI 11'.1II1L'LI off 11'11I1 II1' 1'1111u1' I.1 I '1I1.1II I1111111A1 .II-ICI' 111' ".1I 'I 1 ' IL' . I11 1I1L' i111Ii1'11I11.1I 11111111-I1.1LI11111111111 .IIILI l.1I1IC IL'IIIIIS1SlI 1111111c1'11111 .lI'C 1I1L' CI1II'IL'N 1I1.11 I-UIII' 111111'11L'1'1 .11'c L11111I11c1L'1I 1111111I1.111'1111 I1. 1I1L'1'L' I 'ing L11 1 'Ill' 111 I111II1 II1gIL'N IIII KIK IIUN I11.1IL'I1L'N III I 1lI1 I I'tN. SUI I. "1 I' 1l1-1I1111-11-L'I.11I f1g111'c1 1111l1I11111'1 .lg.IIlI 111 1I1c 1111'1111g, .1111I I'Il-gII'I '.1111 ' I-KII' IIIK' 11111 IIIIKIL' IIICIIIC IU NCQ 11'I11L'I1 L'I.11s XVIII I111I1I IIIIIUUXII IIIL' IIL'I'. I'IYL'I'1' L'I.111 1 11'L'II-rL'111" 'III 'LI 111 L'.1L'I1 cI11111cc I111' p.11'11L'111.11i1111 .1111I 1111111 L'11111111, .1I1- lllg 1I1c 1g11'I1' i1111'.1111111'.1I 111'11k.g1'.1111 .1 L'1'L'1Ii1 111 1I1L' C1. A. A. 'tu ' . -UI1. nm W I J 1 I .' 4 I11! '.1111111'.1I I1.11I 1'1I1.1II I1.1 I1L'c11 C.II'I'ICLI 1111 111 51111111 I,.1I L' I111' 1I1L' 11.1 1 1L'11 1'L'.11'1 .IILI XR .1 11.11'1L'LI I11' M11 II" Igc. ,I'I1L"' wcrc 411 I1111'1 11111 I111' I11II'.l111llI'.1I 111.1ILi11g 1111 IIOLII' 11'. 1111 11i1I tL'11 I1111'1 1111 L'.1'I1 1u.1111 IIIIS V'C.lI'. TI1' '. '. .4' Q'II".S ' I11'---,I "Ig I 1't1A I11.II ' "1 .1111I I1111I IIIL' 1I11'1II 111' 1I. A QL I1. 'I' '1I1.1II. TI1' I Y'.' .1 I11l'I1 1cI11111I 11111 I 'I1' LII gl I11 l11.lIiC 1I1c 1'.11'1i11' I1.11I1ctI1.1II 1111.11I L'1111111'1L II11' '. 111. I11 1I1L' I-IILIIS S1.1II-111'LI 11'1111 I-1'11111 Ci1II1c1't 111 .111 111'c1'11111L' I111' 1I1L' LIL1111111 111' 1I1L' 11111'.1- 1111 '.1I. S111' I' 'I .III fr" ' I11II1111'cLI 111'Q11L'c111'L'I1' 11'11I1 IIIIl'LI .111LI I11111'tI1 I. 'L-1. 31-55 MUEKE nw ,lp JW" WWW 9444411 MZMWW !!QPM,L,,2Qk044 QW' 'MM L' wid' WM f M IIILILN SHIIIII LD IOI LLL IIANSI 'N HI LLN XXII IIR M C IN X C XLIJI ll NIXRN SINHSON ! Dfhog, my XWM7! an-ff" uf SlRU1lPRS ay, un tlns year XV1tl1 eomely Ioelle I"Ill'l9LI'l perfornnngz, the many dutles as head drum mayorette Vnremm C11ud1an and Zoe Mary Slmpeon as blton twlrlers and Helen Witter and Helen Slueffneld 19 flag., twlrlers the band presented an extremely fine 1ppar1nee In lndlyldual events ID the marclunig, banel eonteSt Storm Lake took lts slmre of lmonoxs Those who entered the event and ratings wene Snare Dxum Solo Lyle Raun dIVlSlOI1 II Bell Lyre Solo Roaemary Qrovsley LIIXISIOI1 I Baton Twlrl mg., Solo-Zoe Mary SIIUPSOH LIIXISIOFI I Ilag, P-I4WlI'llI1j, Solo Helen Sheffield dlvlsxon I I5 5 f 3 f A ' 6 , IV I . . I f 1 ' , 7 Q 1 ,O ' ,lf 2 Z lf 'L ' , Q f -1 I . VIR ll 'IJ If I AN LII" . 1 ' II I' fy Q -'V I o U 1 v 1 1 1 .. K 1 K I c pcppyf, vivaeious lmiglm school girls stepped off the marclnng band f yi I ' 1 . I 1 1 y 1 1 L A 1 1 - ' y 1 v 11C 2 - I 1 . 1 1 77. 1 1 1 1 .1 2. y- l 1 A, 1 1 yr ' 1 L K fx. I ' 1' 1 K- . I . 1 ' lk X . ' I A . I 1 1 ' ykv 1-1: 1 x - i y 1 . , . .. Q 3 - A, E I , V x , ,V .AQ. g C - . 7 E V . .7. . i J 7 . . Y - l 1 7 , y i .61 any l57l MARLHING BAND Again this year Storm Lake high school had a march mg, band to be proud of Under the capable direction of Miss Lois Barrigar the band put on many snappy maneu- vers for the football games and also participated in many parades. This year the marching band contest was held in Storm Lake on October 14 1944 One of the two division I ratings was awarded to the Storm Lake band Its precision marching and peppy playing were praise- worthy. 1 ' V' i7!KPlfTa"' ' fl I ff ,fo ,ff f -1 f .P vxr ffl N I i ,ff I ' v Y 1 l" . , 7 ' I flvfgl f' , L pf 9 Q fl! 'lffff f 1 I xf v2 JI CONCERT BAND Tl1is year tl1e concert band again came up to the high standards of all concert bands in the past. Under the capable direction of Miss Lois Barrigar, the band made its first appearance at the music department concert April 3. The band was also entered in the Pre-State Music Con- test at Sac City. At this contest tl1e band received a division II rating. Tl1eir striking appearance in the snappy uniforms and the musical sounds they produced are indeed a credit to Storm Lake High School. f' ' QNX t it 1 111111 fl 1 r1o11 1 no 1 IN I nxt itt 1t11 1 11 1 x 1rr11,1r Sli ,ND ROV tr 1 1 1t1 Niillti XX 111t11t lot llrobtr on l X our Shir KN 1 unirt 11t1 mt 1, t 111 nm 1 111 111 1111 Ih 1 1 N um fll Stn 1 hut tm 1 L 1 111 Silurht ll!! tk 1 its 1 11 1 X fvfi . T Mvfim T Tim' f' T' " , - ' , ,..: fn-- , , , TUI R "fAl.or.1l1el lhl'l..Illgl1lil1, XV.1lter Sirk, Uelrres Drill 1 , Co. Zoffk., lllll C'l1Ld.' ff. C11111ie R.11111, Maj X1111 R " -. 'It-11" XV l' 1, l7111.1ltl lli I , C'l1.1rlo1le Slr.1igl1t, Mis lois H. . ,i Q fl 1' "!kI.1ck Nlill' , lieirl- Sl .11111o11, C'.1r' rie foffkn, Op.1l Sl1.lI1I'lllI1. llwmyne llell, Virginia Kolb, l.ois Mmy Mudge, U.11'id llelt, Floyd Rice, l7.1le l'le111ic, -Ierry Yfitler Ke' l . ' 'lillllill RO H-A1 ' ' Snfll.lllCV, '. ' 'g, l, ' fillSl.lL, Patty .lo W'l1i1si1le, lfloise Yon. ,I.1ck Y l, f A l' Nlilleg ll" . lS'l "'l 'r', '. A '4I.r .g' , ,Io A Ifllis, T yllk l'..1p. l7RO 'li liOXY'fVl'..' ' Sl fghl, l,.1Vo1111c f ck Di 'k l " ', ling' 'fi.lllL'l'l1NlL', C'.1rl S'lIie11.,I11li. " 'rg, lyle Rn , lli' lligl ',,loh1 Toy, N r111.1 Alt-.11 lfllis, Hill Vin. 7 l -1 Brass Sc-xlvt Flute- Quark-I mv nh un. l.:lVuum- Shu-k, G-': I Gvrlu-r. lmix Gilrtaul. Hlnisv Yun, l':u1 VVIHX4 lvln lhln nfl Nulu-rlu-rx: 4VNfullvr Shu-k, Jan-k Milh-r. Zum- lirmluf-mr. not pn-1111-4-nll. f . . Clurinvl Y u'u'lvl lrumpx-lTr10 ' Q ' lluvinl H4-ll, Virginia Kullv, Ilwzzym Hal! lu nhl in-l'hm-r, Lilwlllllll' htuvk. Ihvk lim-sv. mllnla- l'.'t'l11.i1' nut pi:-turn-mir Saxophone- Quartet Yvomlwind Quinn-l l'lIix hm Mmm Ji in il n '. . -: 1 - :rung , ' uu'lult4- Am- lh'ulwrp:..lv:u1 Alum- .lul'nzu:in. I.nr:uIm4l 'VI4 Stl'ui1.:hl, .lvrry NVith-r. l.:luxJhlin, llwuym- livlt. Ih-l'n:u'1l Silxvrln ny Mlxed Chorus ' KOXX L nuns 111 1. 111 Q 1 S C O XX r1,11111 1 1 nr L L11 1 IL 1 1 L Ln 1 1 1111,111 USLIIIIYN nm L1 11-. 11111111111 il? OXX 1 mu 111 gr Q 1 11111 Slr11 1 tl X 1 1 r1111 111 111 111 1 I Swmg Band Undu the capablg Ipadgrslup of Cnrald Cjgrbgr, thy I11gI1 sghool swung band w1tI1 tI1L tntle of Gufbcx s Mamlmus mldg lts debut It tI14 hu DQ I ous Other 1ppear1nccs were made It suvgml of thu h1gl1 school dmus 1 SK X x OQ Ex N N 1 u 1 ' XX N K x lOl I 'SKLIW 1 V.1n V1 1'I1is, l,yIc RJ1111, Hub XY'I1c11Ic11, Dxck Ru: Q, U1 IS11'I1, I'r'1I l,.111'w11, iKI1ffu1'1I SILIUIIIQCI. .If ' NIP RO "fVi V '. K1ll, M.1ri.111 Mc" . I.1:m1.l XY'cI1111cycr, II'I' SI1'ff"I I, .I41:II' II.111v , I,.Il XY-Ill cxidc, I,ur.1IwI XI1l.1111gI1Ii11. -I1'.111 Ixr . V , R ,' . I' li 'I"', M' S '. . Tllll R "-glin M1 -Il, lic - Ci.lIlL'I'II1UIC. CQ- .1II xx'-IILT. XY., ' ' .'1gI urgc I'.1pp.11, w,.lIIL'Y Stuck, .luIi.1n Silvcrbcrg, Ted I7rilcI1cr, l.cIluy RicI1.1rdw11. I'1O'I"I'ONI ROXY'-fC'.11'11I KI1-111011, ,lu IXIIII I II1x IlcI'l Xuitlcr. rWI.ll'i0I'Ik' K.lllffIl1.lI1, Butt. l'f1'.111s, Mn 'IV' .lcn -tt. U1 1' 1I1y S11 'II , l,1-Iv l'1Icr . N.11.1 ic fnI1.lPIll. 1 1 K - . l ' 1 l 1 E . N X x I I K . x' ' . . 1 I 5 1 4, . . I ' I I . ' I f l 1 1 6 . 1 21 1 1 1 . K c 1A 2 S 1 1 6 1 ' A- , 1 1 .5 , N 1 'y I ' 1 ,3f-y -'Nl'fL'l Lf 1'-'l K""' " 1 ' l r 1 f p K ' 1. 'a4.L- - ',af,'4 I g Y " , K g 2- S I If 5 I I 1 I -1- I 1. i . - Q 1 A X, 1 x I 11" xl' 1 4 ll. -N141 L 0 V X 'S xx ' K' 1 A I 1 M- 1 it s Q ,D Tgg' ' lx -xks : lxc-',k L'.',llk :gl . ' U01 - ' Q , 5 'AN 1. b 'na .D A '.'L .l'xN'-x 'R ' ,' I 'X 1 1 I p X 1 I - IV K"11" S K ..--1f.'I 39 .6 s 259,015-5 x MQ.Qs.avE.r 11512199595 6. 2 'Q 9 5 9 9 36 691 S Q 'Q Q 9 5 Q 5 3 Q Q, S 1, Girls' S1 xlel LLOFII Wgl1111usLr Mmm Maur Hulun Slufflnld Nltllu. Clnpm Dorthx Qrmtlm x1lI'llSI1 gnmtt Bovs ll lrtc l Duck Run Bob W hulun GIPIS Trio Hdun Sfufflgld ILODI Wghnmuur Uorthx Smith Mixed uarlfl Dmk Rusc Bob Whuxlgxm N If lllt C I1 1pm Hglgn Sluffluld IW! . - xq L x x i 117K V .A I.l ' A . " L ' , 1' . I , 5' Q 2 ' l- xx x 7 x x jerry Witter, XVnync Straight. . ', . 1 1 1 hi u 1 I 1 1 ' I ' Q ' L Q " f Q ' , ' ' .w ' I' . NH D L S Il LH I IIILLI1 L L L " 1 S IHS ILIIULIIII1 LIOLI 55 1L151L V1 IS LIIILLI SU TLIX ISIUII O ISS N 1118011 1 L 1 IHS LIL S 1, S I L Nll LILIUI 1L 11 1 Il 1 111111 1 s 1 1111 I1 111 11111 11111 1 11111111 11111 1 1 5111111 IL 11s1, 1 111111 11 IIILI Ll 111 11111 1 11 1 1Ll1LI1 11111 1 1 1 1I1SIlLlI1 111 1111 1 1 LIL 11111111 1 1111111 11111 1 1 1 LI 13 1111111 11 L II L 1 11111 4 X 1111111 111111111 L11 38 111111 1 s SLXIL 1 ll 1 X11 I I S11 WLITII 1, 1111111 1 1 L 11111 SL 1 1 L 11111 1Lt 1 11 S1 1 11111 5 IIILI ll C1111L111 1 1 111 11111 1111111 1 Ill ' 1 111s111111 111 111 L 1111 1111 111111111 1 131111 s SL 1 11 1 lllllg 11 11111 X 1 1 111111 1 I1 IL 1 1 1 1 1LLSL 11 1 1111111 11111111111 C 1 111111 1 1 111 N L L XXIHIILIS V1 1111 1 1 7 1111 l'1 NIIX' 1 Cl N'l'l'15'l' 111- 1'L'kll'1y 131.L"5t1llL' music C1JI1lLx 1, 11111011 was 11L,1L1 .11 SAIL' C1111 1111 1-X11"1 1 111111 6 111111 Ll 1111111 111 t11i1'11'-1'i1'1- - 1'11-S. 1111s 1111 1-11111111011 111' 1.111 ' -- 1'11'111 s11111S, 11111- i11st1'11111-111.11 s11111s, six 1110111 ,,1'11L111s, .11 11 ix ' 11- - 1 14. A1111 1, 1-- - 1-- fN1' 1'11-,-1.11.1 Sw. ' , 1'1'g1 ' Ill' '1111-, 111111 Nlis, 1,1115 11.11'1"g'.11', 1I1Lf'Lll11 -111.11 111- V1 '. s11111is1s 11'01'1- 11011-11 S111-1111-111, 131111 1111' A1111 Sl111l11, 1'111111'g111111 N111"1,'11 xl- xll, 11110110 11111'011, 11111 N1g11'ig111 N1-i-', 11-7 - 1'. g 111-111111 XY'-1 L1111'111 k1L'l1' 11111 N11t111i0 C111.111i11, '111 '. . 1J"11 R "" xlllcl' XY' 15, All 1 ll01'1'1' XY" t-1 'Q NVQ" - S 1'11ig'111, 11111 XVI -1 - 1 l.1'10R.11111,l.11"t1110. 3 ' 10111.11 1 1 'II' 1 "" - 1.1 '1' Cf1'1111'101', 111.11111: C111111i0 R111111, 11'111111111110: S11i1'101' Mi1101' 111111 l'11'1'11111'11 Sil 15'- '1111JI'11L-1.1C1'N1-11", 111111 1.11V -S111-1', '11'11-11 .I -.11 .X - 1111111115 111 111111 111-1'1'1' Y'itt01', - ' fl .' 1 1111-. V11-1 g1'11111' Girls' C1100 C111111, Mix1-11 c11111l'LlS, C1111 ' -111-, L1i1'1s' T1'i11, 11 11's' Qu. 'I -1 .11111 N115 - 1 Q11111' 0 . 111' '1111 - .1 l'1' 1' -1'- 171' 1'i,l1f'l111', Tr 1 - 11111, Cf1111'i11L-1 1x,LlLll'fL'l'. 1:1LlI' Q .11'11-1. X114 111 - Lug' 1 111 f 5LI1L1. T11-H 1 11 - 1' ll 1'1t' 59 111111111j 1110111 111111 i 10111111 1 kts, 111111 111-111 1 1 ' ft' - 1.1 K ' 111. ,1'111J." 111 V001-1101 I in ' js 'L'l'L' 1,111 Y'-11 M111'il1' 11CI1I -tt, 1111111111 M-i01', D1-1' I1 1 X11 -1 - , 1 1 T1 ' -.', 1.11V 111110 511101, 111111 '1' '11111-1'. '1111-s- 'i '1 11 1'L-1-1-i1'011 111111111 1 1-11t01'011 1110 511110 11111810 Ci 11-sl 111-11 111 51111111 1.1110 1111 1111111 2 1 1 28. UP RIIIX lXIILmtIILr ICIINUUS Stoxm I IICL IIIQII SLIILILJI LIpLILLtI III CJIX IIIX 1111 W IS LIVLII on LLLIIIbLr f, I244 LIIILILI tIL LIIILLULIII LII IIss IILIIIII SVVIIISOII, ILJLII LIIILLtLIr IIILI Mlss MIICIILLI ILIIIILI spLLLII LIIILLILII 101 H 'nn ILI X I I 1 SI III 'HI IIIILX III LIL L IIIIIII HIL iLLsL XI IIILIIL IIL L IL lk IL not IX ll SIII SISILI' ISLILII LI Ju s LLIII,L LIIIL S L II XX XI IILLII I X L S IIII X L Ior L X IL I I ILL ro I L X I XI IIILLI X LIILILII L III OIIIIIILIII L IL K IL L III X LIILIIII L I I I s 'Nuxslmk L X I s ll3lIl SIILILI I I IL Ltmn of 11 L LIL C LIIUI, I IILwIy LIpLIILLI IILIKLI IIIILILI IIIL IIIIIIIgLIIILIIt LII SLIILII IXII IIL! IIIIL Inst quLsts IIL I tLILIrIst nrty LLmsIstIIIs, of tIIL ISLILIIL sIsLLIs II IILWI w LI ILIttLIs, IIL LILILII of IXIIILIILIII LLIIILQL Ivoxs LIIILILI LIL L LLIsIIIp of Stm IIILI L II I I L1 I I Us ll LtIxL C bm gn ILI III s Ll ous LLIIIII IIIIIII L LI I LIIIIIII I Itm XIIILIILIII ILILIILIIILIII IWILII s out IL L LLIII IIILLI to tIIL IotLI X IIIOLIS LOlT1IJIlLlCl0l'lS IIISL II II L tIILsL QULSCS IIL st IIIIIQ 'It tIIL IIOCCI TIIC CIIIUIX of tIIL CIFZIIUW LLIItLIs Ibout tIIL LIICIP pLlfll1LL uf MIILLII IIILI LIIL mystLIILIus IILIIIIppIIIs, LII CJLLIILL ILIttLI I IL WIILIIL LIpLILttI IS I IUINOIOUS sItIIL upon tIIL C LIIIIII LIIstLmIs IIII ILINPLI IIIILIIt C LIIIILLII IS SLIPPIICLI III tIIL IILIIILxIIILILIIILIs, IIIL IIIILILIIL IQL ISLIL IL SISCLIS, IIILI tIIL I1IIt1sLIL Lloup of LII1pLILIIIs TIIL LIILmILIsLs C LIIIIII gurls IIILI LLIIILLL boss ILITLI LIIIIIII IIILI ILILII LLIILII I'II IC 'IIVII ' 1 'I ' --7 '- ." ," Q L . . v . . . 25 I D,-, , -I L Q ,. 1, V-.k,' -A f A S "1 ,I '.'.I ' '- ,-I 9 '. Sw ' .'XII'. 'L'l, II.II'I.III I ' I Cf.II'IIIcII I I '.I'L" IIL-IL-II .II L""L-ILI IDL I5 'I ' I 'I I -I - . . '- -II- I '. I' IHL' Il' I-XII f IIII - -. L- IIL-I Us I . I Ci' 'j' I' -I' C,III'I'LII'LI ,'tIIL'IIILL'I I.u'II.I I' ttL'I' IILIIL-II "III,-r . . 'K' fXI.I'i.I1I .I'IL'l' 'L'I '.I X CQL-I'.IILI X'IItL'I' S'I Ins' '.IIc1 IIIL' X.Lll1 '-I 4I.LI' X' IIILI . . K' " ' NI.lI'IIX'II 'I ull X. . " 'ILI I'I'I 'IIL-I' CIIIIILIIIJ X'II'gIIII.I CI.IIILII.III CIIIII 's' I. IL'I'X' I' ' XIIIL- I,.II.I .I- f ,I Di-k X".IIlL'II C, I. f IIW- XX"II'.IIII ISLIVIIN Tl I II' ' "III Cly I'I2lX'L1I12lH t4II'cs place III tIIc pntiu of tIIc IsIII xi ll X ' ' ' I " ' ASK' ' .I' ' I ' A 'S S L " A ll ' ' .'IL' I K' ' '1 ' "Q, IL' III- c I Ll Ia I ' H' -' I- IILIII' ' .I L L In . It" tIIc,' II'c ILIIIIQLI Ii' MI got, LIII .It- tra' lu I K "I, IIIILI I " yft-'I . ' III ' , SIII In X. IIAIIL' per' -1 .I ' -I 'I "I ' "I if All I LII' cIILiI'L' party is -Iv -I -. -I -',s I III- A- aiv. K L 3 . I LA' 1 C 'I i'A L l .xi - .Ll .. 1-, A L. , , 5 1 'J ' I. I MI' ' "' 1 ..'1I ' SQL ' I Q ' I fl L H I ' .". ' 'C I ' .L lf I' K" I ' A " ' ' ' LII. A 1 -I I I I 7' ff I I I ' 1 'I I .. . K1-z,V,,fJ Wx. QLQSQENQ .. A :--'Y I j x KR E MP xg! . 1 1 1111 n1I11r S 11111 IX 1 11111 1 1r1s1111111 1 111 1 1 1, 1111 K IIK I IIIIK 1111111111 r 111111 IIIIYA ll 1 1 1 I11 1rIrx1 11 XX111 1 1 I1IlA1,llIl ' 111' 811111 1,1l1111 Xl 111111.,111111I1 11 1 1 1 1111111 1 1111 1 11111r I 5 N111 111 11 111 11111 111111111 II11111111 11r 1 1 ' 1 11 111 D11 I111r11r1s111111 111111 1 IFXI 1 S11 1 U1 lobe r A IL 1 lllIII PII" I V Ill. U 1111r1 1 1111111 s 111I1 rn, 1111 11 11111111 1 N 1 NW III A I I TLI H141 U IL IL N 11111111, II11111 111111111 11r1 1111 1111111r1 III 111 r11111 11111111 IIIUIIN PYLNL 1 1 11111 11r1Is 11111 1 111 11 hx r11 11 1111 1111111 11 1 1 1l11111111111l11111l1 1 1 slru1,1, 1 1 K I FLIIIKIII H Il IAL,III UUIII IV Ykl IIlt.k WUI I0 NI 1111 111rI111I1rs 1 111111 1 111111111 111r11r1s11 7 NIIYN Plflkk I,II1I NK 11I111r1, 1 I URL llk 1, IIIN IIIIH A I 1 S 1 1 1 1 In '1'I I 1I."1, 11'I1111I 1I.11's. 11' "Big ' '1'1"- f111'w .111I 11 l 'I ' fm ', W "" LAI' XIII' I 7 II1'1'1111111 .1I1'1'.11I14111' ' .1 fcw 1111I'111". "I ' 'I. 'lf-II1'.1 1I1.11 '1'?ffi1's . 'I'11,.g I1.1111I 111' 11'11I . .11gI li--O1 '1 I'11111I1.1II 11.111 '. I '.11 .'xIl.l. I"- -"i'.1r' 111I111' .1 .'. '11'f" Y' . 41r 111.1j. ' ' .I1'1 1'.111 .7 1 c .11'. 20fUI , .1 1III-I-1'I"lll I1111I 11I' " '111g. 'I'I1- 11. II. 111 '. 21'-A11 I ' '11111I1,1II 1g.11111' .11 ,..lC. 1"'II' 111 NJN 'lf 'III, 24 11. A. .'X.111111.111'1I ' ' I'r1. ' ' - I ' III' 1'111f l1-'-Ili-Y 111- ' . 211A 51. .111I w.1r I111111I 1.1I1'1, .1111I .1ll A'111.g I111' P011 1111111.1. 29-fXY1111 1-1111 1'1111fcrc11c1' 1g.1111c w11I1 .'1'ri1 ..1I11'. 1 1 I 'I:1l'Nl 15.lI1I .11s1'111I1I1' 111 I'k'.lI'. 11 41. R. .111I III-Y "CWI .fX'11 .' 11'1I" . 1-' --f-11c'.1111I 1'c--.1Is I-UII. X S1'1' .II 1'1'.11Iy f11r 1'I.11s " 1'1'. "Q1"'Y IJ11 I I1111I1 .1II '-'I11?" 'I-Hr" ' .111 .11 ' 11'1If-1I1.1's Il . 11'1' 1.I11' .1 I 1 '! 11--XVI. . 1'.1'.111111 .I '.1I1'? IILII 11'I I I' r If- 'I'X. I-I'-I."I" .I -I"41I I111' 9.I,.II.S. Ii .'Xr1 C'I11I1 111' 11'1I!.'X ' "A .' 1'- " ' '111? I7 fI'.111I .lNS'l11III' .IIIKI '1 1-1 '. ff' "I 111 111' I11' .'1I? IN .I1111 11'1 1'I1111111' QI. ,114 . I11' ' ' 'I-1 . " ' 4 11II 1.1111' ' I111 UII' U ' ' Ifrv I0 -S1. 'I 1 R 1'11'1I--- I 1 1 I.1 - I :I .11'-1i1-- '. ' 'I N14. I' 1 '.'I? 27-vI'c1 l7.11'--1111 ' , . .I', u 'I1I1I"111- 1111' 4' .1111I 11I1.11 .1 I.11Y 11--Il.ll "1'11ff1II1I I ' '11I1I' NCI . 4' IV? 11131 'IWW ant- NOVl'llllN'l' I Curl llcw1'Xx'x xluhlll uiilmclx .Ill lm pllwxlu' Lul'n'Iw1.lu. x x nu I gm xl L, an gl A x 11. Opgn x un n K x 4 Q I 7 lu ml nl mx I X ul x 1 N Num . N nw. llc u mln r m Ln k X 0 x I I X U gum Q A 1 an In w Ill nu 11 ual x X I L XILII I LU all U IXNIUUI X Q I lm ul Nu lfwl v 21 wa Ja ,- -f ,I.mu.lrv :spy Lv Lxr Mull y I H L 1 xL mu IL, P, :UL mu L ltn um mL of un 1 urn n sLLunLx uf gd lk mL IL Lf n NL an f uv WLLI ll Ll' S nuxur mpnrl L1rL s 3 llll L I l Ill NN LTL nr s uw' 'St I Ill' NPLCLI ltllll il I S 1 nu L nm 1, L u L Nlus nsLmls L rLmLm ur L Xx up lunL II l x llrll lux., lk fl lf vln nary W HL' k -w .. V K .HI . --,Vxiors Lmnsc c .ns cu mrs, ' .IIN IHKYIUV' ' UIINCF Il '. - '.ll5Pil'il . 'Ams ' -' ' U lwu L'nmcculivL' gnn cs. . L. ' ' , U' cn v mr, 1L-L'--. ' CJK NI ' Ill bf. '. v . vnu' " nc wuwu :Lf '.u vu.nr V' . . -.' cd n gain' 1crL-715-10 W'cimL'r rci-'ns .ls Pup g5uL'L'l1. Nimicnl p.niLl .nscluhlyfrL'xnL-nllwr "'l'yim, Applcs un the I,iI,u: Tr1:L"'? One-Art l'l.lysfRc.llly xunwllxing Lpucial, -Hard lvimus ll,mL'L' xpol1wrL'Li by Arm CX ffSL'L'limml 'I'uurn.unL-m lwgun lwrc. lub. M81 Q. C' 'F vl is '20 s v ,,--1 Quik N4 owl L z LLL, v X ,, E 5? 5 . A QLQY EARL. 1 x Marx I1 I Ivnhrm I X IM V 1 ll 1 I' III II UI IK IIIIL I' ll I II UI 111 L no I 11 I I IITX IU I um su L 1111, sum now 1111I1l s rn C 1111 11111 1111111 Il 1111 1,r111nI 1 51111. 1 1L L 1 r 1141 I1 1 1 1, 1111141 s III Y I K IINIUFX 1 U lim Il L 1lI'L LIILI AXLYX 1 All Q x NIn111u' Illlj., XM. Ill I' ll April SIIKK YLYLIIIKK A111 KI r ur 111111111 r111111, mf 11 11 In 11 na 1 wan In pn A 1 1111 111s 11 I I' nur 1 1, LI suuux I 1 UIIIL 00111 5 Ugl' I N S II I 1 1 11 mu Mv nur S111 X Ilxtrn l 41 n IMI UNK III Hors ull! 11 1. ll ug iu111111nI11L111n111 UNI 1 lv-S. I. 1I1irI in I nkui 2-Ii, Ii. I1 my xpa In lg I 11. 3-S, I,. wi ' 4--'I4I1,111Iu. II 1 du. I' rad' sv'l'l - ff-r' IU-S. I. Dil " I4--YI I l11l11'cru1u ll S I wl . I ' . ! IS --Sul -f . ' In In 111 II Q- 1 I7-NYM Sul -5 .lu 1111k St. ' for first 224-XYI ' ' ' ' ll----Sp" 1 '. '. ' 2f'I r111I " p' if-S1-.ku I-c 1 1, II7XIu ' ' vffsgl ll-ff!I'I1c IIf"l' IX-I'.1iI .xv IHI1 su 11,1 F -U---Su 1 1I.1y- r 21--II '1' 1 -9-fl. n' NI11wl'l1 ll' swlll.. A - ,Ur .xr l.1 1? Il-fl' '11 rack I "111. lr1fI'.' I ' l1Iy IS-4Sc1 -- I-I-f'l'I1' jllll d ' I ROW R mon IIllLIiII'lI,I1!I11 Lk Pylu Iwmr Iloo Hub XX 1rd Andgrson Iloyd Ilnnu I3 I1 H su Izrl Stat o rad Crum SI COND ROW IILYIIIYQI SlIXkI'IHLI'g SImIu lmkg I ng ra mm u ns mgrsun rum uxr I Q an L fuI1I Il Inn R xlurts Nhss I ru: lfllllgl n son 11 mon tux lx N lrx ICN '- Ll ' A ' L . mln' ' ", ,' I' QI IQ, 1 'IL ' ' , , ' I ' '.', U AY" , Alf ' Q '- '. I W! ' . " - .I " . ' ', ,y 't ' Ba .m, I5 r' A I- , Mn '. M 'f " , c ' A ' , I ' .mx ' Q II. A' R' u . IiO'I"I'OM IIOXX'-luis Thump , loraym' Ilwl 5 . KJ I 'fn Iou XY.lIIcrx, Maric Hook. Iiclly Ihvis, -IllII.l Pon, .Ioycu NIiIIcr, Ii.llI1Iucn Iflsncr, Hr. A, I. Ruby. r w 1 V w - w w J 1 1 K f ' If Q " ' I5 ' ' , 'L 1' ' X , 4 "Q " " -4 , . 1' A Q ig 'os -I I xl -I my ' -- I 1 I " ', iL'.wQ-1 'L K' - , ' ' Q ' I Q' , r. . 2. my I dltor Asslstmt I dltor Busmess Mmaggr Asslstmt Busmuss Art Athlctlu Music Sounl Sn lpshots D1 1m1t1a.s C, llcnd lr Clubs okus Ty pxsts Sponsors Mm lsggr PHIL Blilzlf ll' STAII I' Ninn ook HLIL11 5I1LfflLILI I lox QI Tunmx BLIHIILI SIIXLIIULFQ Iwnlrd Book Ilulgn Robuls Huold SINIIII Robut Huw lon um Thompson Munn Muu K lthrx n Kgnt Ions Thompson Slnrlu Ioglv. Robut Anduson Mlrx lou Wlltuls ul 1 I t Ixlt 1Iun llsnu mu NIIIILI Bgttx Duns RIIHOI1 BLlLIxll'15,I1ll11 A flud Guam lul St1fIolI Dolls Andnrson Lx nutty BILIINIII Mm Iorunv. I1llI'll'l3,f0l1 M A I Rll WUI N1X1 111 1 1 N 1 IUKIN 1 X 1 11 1 11 11 11 1 X 1 1 X 11 1 X 1Nx 111 1 1 1 1 X 1 Lk 1 1 I 11 1'1111111.11- 1XX1.1111111.11x111111l111gl111111'111111'1'?n 1111111'11111:"111.1111 X11.111111g1'1.11111111g11111111,11g11.H 1'111111111,"XX111.11'111111111111111:111111111111H 11111 81111111111 1111111111111111 1111111111 11'1 111 111111111 1'1111111'11t"111111 111 1111 .111 11111111." X11111' 13111111. X1: 111111411"171111,1111111111111 111111111111111111111111 111111 11111112 '11 11111111 111 1'11'111'11 11111111 1111111 11.111 .111 1111111'," 1-1311-1111 1111-,X1171 .11111 1'1'1-1111171 .11 1'11 111.1 1,111 11-1 1 1 111.11 1'1"11': ' X11 :1111111 111.11111 1111 41111111111 1111111 11111 111111-.111.1111'..11111 111111111111 g1'1 1111 11111111 1.'11 111'1'111. 1 111111'1 11111111 1111' 11I11XXN 11111111 .11111111 l'1'.1I'II1AL1 1'1111111'1'11.' 1 lI11L'1IXx1X111N: 11: 1111111g1:111.1111111111111 'X'111'X1Q11111l' 111111111111111111111 X111 I1111111."1'111111'1'1 1111111111 11 11. 11.1 H X11w X11111'111111: "X1111.11111 M X111111'1:111':': HX 11 11' .11i'11111'111'11.111-11 11111111--H --1 1 111111,Q1'11 141" X111 N1111111111: HY1111 11111 1,1111 111 1'111111g111111111111g 1111111111 1111 11111.11." 1111111111111' XX1'1111111 1111111111 1g11111 11 ,1 111111.'l X11 11111111 "111'111111111.11111-1g1111111111.1111.1111I111111111111111g1111.11 1111'1111111'11H X1111 11111111: H X11 1111: 11.11:111:pg 111111 1131111111 111. 11'11XfH 11111110 'X1w,1 1:1111111111111f1.11111111 111g1111'1 1 1'11111'1'111111 111111111111111111g1111111111112 'X1111111g111,111.111111111111 .1 11111111111 11111-1 1111111111111 111111Q111.111111.1.11111111111111111 1X11 1111111111-Q111111: H11 1111 1 1111.111 1g1117" 11111 1'1'1111111. '111 1.11f N111 11:1111111111111 11111111 11.1111 111.111 1111' 11111111 XX1111 11 11111 1111 211111111111 X11, 11:111.g1.' 1111'11111'.1111111111.111111111111111111 1,111 'NX1.11x1'111111k 1 111111171111 Nll111,N 131111 XX 11:1 111111.11.11111111 . 11.11111 :111 111111111g11111111111'11r'1 111-111 XX 1111111111 "XX11111111111111Y 11 11.11 1'1 111111111111 111111111'11.1111111111113 11X .1111111'1." 11111 1.. M1 11111111 111111 111 1111111114 1 1 111111 XX .. "X11.1111 1.lII11',M 1111111111 11.1 X11 11111111 11 11g111'11111111 111111 11111111111 11111-11 111-11.11111111,' 111111 X.:71111111111.111111.111111111111?'L 111111X. X,2 X1 . 1111111 11 11111 1111111'111111,U 1I11'1' 1XX111, 111111111 111 23111 XKV1111 1114111 11111 111l1l1N111111?-1 f1 Ml Jfw IE BREE EU INN XNXIJ ss xxx X I 5 X H1 v VII lm XX HI 111 XJ HX S , ' ,J H 1 hx' , I' , t.. . 6 wx N Q . .g . , . 5, " V .L N . ,x xt, . , - r ' f N 'N ,, L V , ,, - 4' --V I 0 ' 4- 3 , r , nf A .- v ' ' J ,. ' Q0 v - y, N A .' K 1 F Ll I V. 5' . 3 , -5 4 - R W W , ., Q N 5 I J r... 5. N . K , , 4. I, JL, LX ,K i x V L 1, ,K ' -'s , ,' x A A f . X X 'S ,g E " J' Clk. 4 ' X K Il!.lIllxN lu W x -." 'd A ll., X , , , X- ' NWA F su- SLI I, .X. l. lxl IH X J, ' A" 1 If XII Ikllil Nl ll.Xlil-LIXLN3 S , W N . r " ' 'HH YIXXII XX , ,A xll Il1Uwk'XXllU,l :Inf III ,mx xx ,1x. , ,. llll Imrwn 0 f'lQlLlIlflQ fm I XX' ll mmm I wmv Nm XXI N1 IQXHI XUXH xxx XXv,llL'I'l1lU, lux x f".fu1! -- ,Vg X11 wr xm u I'uauxI1x1, K .wxwxxw lc11'l lhxlgx. lnXX.1 l'f Xffxglufwfry iw Hum vx lylllx Num mu 51 'm I.11w. In xx .1 CXXIIHX NHHI' Sl 'nm l,11w. It xy: J ka A , WM, 'xl' bf- x JV L 41 Y XX Q! Um' KAFLYMV ' LLL L fl, lfVL,dxffX!L'C 47 ffnxkk Q V pw Wfky 4,414 L M, ww f 'Af ful ik, 4 ffk H fw'1fc fffff . X,-, ffpi Lf k 3 f Aki 441 ff-5 fkfifi QMWW of JL! KJ JV Q f J N fjfffww M fa gig N WMM .X if I ,f Ltdk 1 . J, 7, ' f , V 7 is I, r kj, 69 A Q C V ,A ,f V' . f, 1 ji , A, LTP 3 , ffW 5g f'f VfWWwkMw,. Aww-MMAAA .f V Y . k.,, 1115! 'lx "i,'1., -Q' A AT' ,- ' 'AL . f k if pf ws A-X . Cf! my 1 sz in 1 -L I If -K Q I M L A , 5 f 'J ' 3 3 UK af ,- Huck ,QL up .4 L., Vt" 7 A , 7V , ' f Q. ff' 4 V, N. L Y, y., ,f ',AA 'WMI pl , I f ,fb if I "" , , ,771 V I Milf! Q D 1 5 'f M ,ff f f' if K Zi ,1 gf ,JF I V B ,V , A riff Q:21!, , 4 l - 1 V Af 7 ' ' I ,P Xl iv? f Lf, J' Q!! 3 K, Y Y ffl K! ff? "" 'V' -."'f ff' - ff ' 1 , v . Ml I I U , f J if Ig , 2 ff, Q f . F' ', JA I 0,1 V l fV ' f VV Q -. " .4 - Q ,X , . . . - ' I 1 I . 1 , ' r 2 if K' I as M Z K xl X ! ,.-ix? VII. 1


Suggestions in the Storm Lake High School - Breeze Yearbook (Storm Lake, IA) collection:

Storm Lake High School - Breeze Yearbook (Storm Lake, IA) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 1

1937

Storm Lake High School - Breeze Yearbook (Storm Lake, IA) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Storm Lake High School - Breeze Yearbook (Storm Lake, IA) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Storm Lake High School - Breeze Yearbook (Storm Lake, IA) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Storm Lake High School - Breeze Yearbook (Storm Lake, IA) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Storm Lake High School - Breeze Yearbook (Storm Lake, IA) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.