Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY)

 - Class of 1937

Page 1 of 156

 

Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collection, 1937 Edition, Cover
CoverPage 6, 1937 Edition, Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collectionPage 7, 1937 Edition, Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1937 Edition, Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collectionPage 11, 1937 Edition, Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1937 Edition, Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collectionPage 15, 1937 Edition, Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1937 Edition, Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collectionPage 9, 1937 Edition, Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1937 Edition, Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collectionPage 13, 1937 Edition, Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1937 Edition, Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collectionPage 17, 1937 Edition, Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 156 of the 1937 volume:

RES CESTAE CLASSIS H37 fig f'i?ff, Q23 ,f ,. zljgjy -:iQ-Ssfffagggixzfg T1-. I I 23?""' f PIT - 5 'f-t'l gi ,.'35Q,.,.',. ' "' 1 ,I-71,3f'11frrl'l,yf f ". 'M L, 4 F 5 I ., 5-554 '- : ,Avia X 'S uf- 'T ' , :L,,i:L::g,- ' 3?ai' LT..-' TQ: 5 -,.:j,.Ll:2 3:g PUBLISHED BY THE GRADUATINC CLASS OF THE STONY BROOK S CHOOL sToNY BROOK , Lone :sumo QQMNSQQWSWQM' 33 Q QsS!?fQC?JfQ9QsSiV4QQsSZ B5 was VQQJSHEZQQZESNKQE A 1 1 1 QQWQWQQWSESQQM zwfvfwsmwsi FQQNWQQQQNMQQSN! 1937 mssswawwgezg ! FRANCIS H. WEBBER Grounds Keeper J 1 .W Two Tiff,-ffixv A, 4 TN fffxv -' 4,,'Txs 4 -Q 41,14-s 4 4,f1f. fx .Q iffy' 1 gc :MQFS of c -P'fivf' c -W: x . NS- WW? 3 'W -Wi F: M 'flvf' g' ' '+" .1 'X' - : , ' 1,1 '-4' f -, 'I 'xx euctxsvrlf--9 C--xx-if 1- , lx C 0. D ix-if f- 9 V ixu . Q W- w 4 w - '- x r, P 3' s, 'v " sr ,O in -, Al- K'-L.L'V1+ 'J gxn.-"i.:,'? '-ff gk--:JA '- '-f"'f1:X,g.-fx-,,,'B' '-f""gQ,.-'wil' IJl'IlJll'ATION H N x X v if if 3 91,6 dl: C 4 rl 7 4 I A, w,U'nX 6 Rx' 7 'CV a 5 5 'Y Y! wfkji J ffk 4 E ,fx J Ilvlu rlwlll' Illllxl x'ix'i1l IlI1'lllUI"X' ul' 51 My lilwmlx In 4l1'Ii:II'liIlLl' v'lliUl'S iQ lluv Villlllbll . 'lla lllv 1M'l'NHIl llluxl lwwpnllsilrln-l'm'ilslw:1llly. lumlv ul'iInw+lflm--l 11I'Slm1,x'l51'm+l"sl'1'in-11115 vlan Ililx lIl'l'Il fznilllflll Ilan' 2.3 .x'1':ll'a. :xml lllv :1l'1l4'l1l f.I'iK'Illi MIA :Ill ilu- Nvlliiblk. W1'4lm'4li1-QLI1' lllis lumlg, JL". '7' "7"X1".'sX7 N' r " +i'7"HL ' " ff'T."xr"'TN:'3 fn' 1'-f'7uE.5Y+' ,-'f'g 'CZ'f49'u'Z4 M6375-93-tfgff 4 f 95 95-549319 'QQ-13f.'g94,,Q-, "3 T' L-'1' 2-.j , L-f-.,1?A,?-. 1 5 '-.fy-' -'fx--9 ,QL-' J..-2--Q, ' ' 5 ,,P. .fgw kL,5+..., 5 ,gb-,i jf'g,M,g5'N.jj.1 L,gxNN,.1,qx, -,Hx Ars- rl.: +A X4 L. "NN'Mq:x1xf H' 'egplrsbestwr -73" 'X'f"g- 11' ,HIL ,fa HT ,fwx+ -1 ' H -. 4,1 + if -A .fff'.Q:7!19vl5:91'LQ:?f'j'Nl5ff,:?f!r ls l - 95: 9.53. 2w'X':94gQ:-!f:fS':94 4 Hifcifmy-zafrcz-gy-'csw INPSQFPPSYUF gl-:af-gy-za'YcQf-ay -,-,l,5 ilk-kN.:.'?' N ' L- X1 'H' xv' Vx A ' fs JB Q JMQS .Lf'si32fr5f FOREWORIJ HIIX IH ll N U lll bl J N I' Nic ,Egfr "y.""A 5 Q "X T!- 1937 9 C M5 :fx Af Q lf wil F45 -5 fa 323 V24 34 S5 A L41 Sl .' llreurlx. In 1l4'p:lI'lll1g1 Nl'lllHI'N. lllil'X' lu- t'Ulll l2ll'i'tl lu llu- soil lu whim-ln urn' vllnlu-1l1l1-el l llux rmnls ul' we-luunl lrim- lslmips mul plw-viulxs nu-nun'ivs. We- url- ilu' lnrznu-lu-N. wl 'lv lluiy luv li is llu- lrunli sp!" ging lrum llu- 1 u' :uul SllSlIlllllllQ llu- ullu-r. XL-Y. gg- n .1 '17-. -1-X4 ,.' 4 ,Xu 4 -Q 4,71-4 J-1 47 ,xx . Y ,I , 4 gl! ig. gd , 8. ht- g,gf,g, is! ll V l ,-41,62-.4Pv'..9,,,.-WP -,Gr-fr 93-,L Nm 0,1-.six-Q9 N "lv C J, H-1'4v f -J, nv f J ., -v'c J, -7'CV r Q, 744'-y, - '1' sr P -,- I' sf - Q f X P -,' vs , Q' - A "' arf 'nv .LA lb -.LG '. w:..f' -.Lo x . gf, '- 0,-f ."- x- JJ, '. 'we' . , .1 wflffff RW ffxf bu 1,1 f4X+, n,+!Tx7 f N 1,7 + fN 4,7 ,Wxf fX J,TN 'H ,.ff?4Q:?ff9F:55-c-?fZp5 . -Y?-:VH F- W ffwf- M N c x . 5 A gc ., J N ,- Y 1 ,. -2'-3 ' ,, 5:3 7: 5 ti fr: :'s, F.:gQg :'sg g:Q':Q -gixfP!12::9..x1qY-gifxfrlfggf .ifxxx I tg: jwzlx,-1,vf9Z C -gk., l-If Q Q ' 'eff' 5' xl!! ' ' 'lf' 4 sb' A 'I 'I' Q x,LfIf+ '-ffl QXN ,Lf -KSNLX A 'Lf' t",L.'I CONTENTS 5t'llUUI. IJXIIXIN ll X Nl NIHQN SSRI N Xlilk X tp? , ,9.:9ff'fSfE 1937 ag W! fy is N nfsfxffifxfw ffkfw 'HJ ff 5 ,ff In A 'xwuvrf' fa l, lWA':q Xvwnwrum Xfunuuvs .Xn'cVr:uuh'Ts 'Tn ,Ks -s -r,, ffqkxs -Q71 ,XQV -Q 4,7s s .1 111' fxzl .Q if,-71-R-YJ: ,C-fw4fqW- 2 275 Q,-.9f-, 9'-M gf sq ,:' .xA .- 'q" ,p3:' ,y +:' gp:QB . X X , RAfAmw ,-A3f.fq -uqiyw-ypivqya- . ' 'X 'H xxx' 1'o '- 4 Klff '- f wx' , "-1' sx.L-4: 1114 '-r' fix: 'lfm ,K . 'fh 2fMVQfWWWW WYMNQQMVQV E5M5fQQi93gQ9Qi9QQ 5QDzgSfwQQgfQgw9QQ2i W mv WQBWWSQM wg NMWWTQFWWQY QQQNQQQQQXMQQ '937 fmiwkiwmmaa Hl'IGl'QNI.-KN HALL Tx ' fx X x T ' AA ' FX ' F' K Y A " g A ' 'F' X All v vv v J , v ,J , Y ,J , fr - ,X - rw A -.nf X .nf xp M Six L ' 7.-'T 'Jfgx g,T",X?yv'T,2 ?'.Hu gJ,"'?xB ,1"x-i""""-""'T"""""'-Q. Y?-:'f'f1.'tgS',,,'.4 Av T-. ,f XL? , I 1 Q'-f?"Vi9-g,QZ3"ff'1f'igQZ'f: 1' NFS fl' 'NiffP.?'V:2"ffiff' L' ' H tlw-H-F? 'Qf?f? ?3If1QQiff25? Exif 'Hn' 'rj M T333 HK' ' 5 1 HFFFNI -KV I H APPI L 'F f !,f7 1' f 1-v A nr b I , S1101 , . 4 I 4. . A 4 A 4 K -f'A L - T35 . N fag -tg - tg, V' W. Q, 74-,N V bg fQ'wW,f L ff :ff ., f,- R,,. 9 wc .3 X13-. 5 ,-j f,, nga, fy, -.L 1 2 H ff. 1 , i .-A1--L f 1' - 2111" EIA! A' " 3',.j9,l" 'M' .' gkA,L' I v, ,ff ' 1 N - ', - -cirfxx' y K mfr X V . Q y ', 1 x ', A fr 1 x x - .1 J. L - I f' - ,. W I - A 1 a,' A " , - P ' -1 D . 'K fl , ,,V,,. . Q . + l ,Ll YA - , If , I- XV A. 1, A A, S Lx . 3 if , if : 1,-,Q Q . S 1 -v. , x 2QMwQQmwQWBwmmMWQmwQQmwQi EQNMQQNWQN wQNwQQmwQz QQMWGfMNQM W MNQQMNQX EQQmQ5mwQM 1w7 MQNMQQNMQZ JOHNSTON HALL V g , ,2 4. M7911 AW' ,X i 1 HOPKINS HALL 'ff 1 VX X ff - . X Q 3' X Q 3 M , - - - W Ifigbf 1 2 QMWQM vmawwai XQSNMQMWQQQQ Kfmfffafigmwazwwz Ewwaswawl 1937 lwgsswamwazl 'flf'Wgg.,1' SF3vF ik f,6'5'zf? - , W fl-Ai 'if FO? W' .Qi fm, bww .Qwfs xgmfsrw QQMQW, mQwwQQmwQmBUMMMMQMMQQMWQZ GROQW EIN OR HOUQE I H APN! AN P-KRKN A1 w2s:,fg?Mswmff 1937 Qzf?Qfgw05Q2swQj4 ff' - ,,:, -, vp -Y - ' XJ- - ' A rf- 'y ' I V K VV, X1 Rf, il Q yf, Wx' xy' RL Xyf. t ' en Vf1 1 fra 111 awfa 1 1 4g.,Q??'fl?11g:,Q15XffF1 1112 1' wgmat 91, 1 if 5,1 fd 1 ,E f 1111, 1Qi312f'45J1Ff51151V1Qx9SK V'1Q,1w112f1F1w'1-3111 I-II TEEN XFARS OI- S71 QNX BROOK 1 emher, 1922 1 1 1 41 1 s 1 1 1 N11 1 1 s 1 1 115 1111 1 111 s s 5 111111 1 s 1 ,, 1 1 D1 1 ll NU 1 1 tl ,, 1 1 1 lt 1 s 1 1 III 1 s s s ,, 1 XX l 111 1 1 s 11 1 s 1111 1 lll 1 1 1 1 llll 111111111 1 ne, 1937 1 1x 1 1 lll 1-1 1111 ,1111 ll 1 1 QN 11111 1111 s 1 1 1 11111 1 1 s 2, 1 111 ll! 1 11111 s s 1111 1 ,, 1 111 1111111111111 111 1 lls 1 1 s111 l1J1111X 1111 1111 N 1 Illlb 1 1 51l1I1X HH N I 71 11 1 ll 1011 N N I1 I N 1 H11 1111 1 JU1 1111111 231+-11-11113-1fM:111111-1 1937 :-1-1.51-111111113-111:-11.1-12:11 kggggigfkgiyygqgig 315355521153 1931?-1795235 , ,.. ,. , - .K J - 1 WW. - fx 1 1 5-1 -51112 21511-lb E- 11253-1951 rf' -1 1 1 1.1 1' R14 , ' f V375 ' . -1 -1' -1 X, . V .l 1, ,, , L, . , 11, 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 Y 1 Y . 1 1 1 . S-pt . ' '11' 'Il 1'-s1-1'1-11 11 1' ', il 11-11 11'1l1'1l1'l'4. :11111 :1 1'1-ry NIIIEI11 s11111 s1-1111- 11111111 1ll 111111ki11f 111111. 111- 1i111'111'y is 1111-11' 1-111 111-1. 1111' 111, 1111- 1111' -' 1Al1l'1l1 1-l11ss1'1111111s is 1111-11' 1111111111 1-1 11111. V1'1l'1'1ll11i 1J1'l'.'1l1l'N 11v1-1' Il s1111'1- 111 111' 111'1-s1-111 11'111'ks111111. :11111 1111- s1-i1-111-1- 111111 l'il111I'y is 111 1111- l1.-1- -111. '11111' 1111- 1111.1 1111.5 1ll11l.'l'.' 1-V1-1'yl11i111-' 1-x1-1-111 1111- jlf'IllIlili1lllll. 111111-11 1s1l11-11:11'1-. 1111111-:111-11 S111 -1' 11111111111-'11111. '1'11 111- .'111'1-, .l11l111s11111 111111 is s111111li11g 11111. 111-111111-' :1 111-11111111 111:1111. it is 1111i1111:111i1111111- in 1111111-1-. '1'1l4'l'l' 151111 111-151-111:111. 111 1-11: 111-1. 1111 i111i1'111:11'y. N1 "s 11l1'l'l' :111 1111111-1i1- 111-111. .X1 11: Il i1'yj1111,111- 1lIXlll'12111':411X'1'l' 111 - si - 111' 111-1-'1-11111111 11 1.'1111-111 1.111111 151111111 1111111-1-111-ss 1-1 1'1-1's 19111-11 15' '111. '1'11- s1-1111111 1111: 1111 1'111l'5. 1111 11-111li1i1111s: 11 1s11111y11l11lg.f 1111- 1111s1- l'1,1.-. 11 1lil.' 111111' i1s11i111.' 111111 1111-111s 111 1-1111111i111- 1111-'11 a11-11111-11111- s1z11111111'11s 111111: '1 1111-- N111 - s-1111111 1111- 11111 vi1z11 1'111'i.'1i1111 11'2lf'1l1Il1I. 151-1' 1-1- 111111 '11-11 1'ZlI'll11j' 1 1 S111 1- 1 111111' 111-s illl :111v1-111111'1- 111 1-11111-1111 Ill. '11111' 11'11'11 is 1-x111111'z1111-y, 1 1 :1s 111 :111 1-x111111'z1111111, 1111-1'1- :11'1- XK'l'41IlQ.f l1':111s 1'H111l1Yl'11, s111111- 11K'11l111'H 11':1v1-1's1-11. N1- ' -' - -ss.1111-:11111 is 1il'1l1 1111111211111 1:11111 1511111 1 1s1. .Ill . .1111' :1 ylllll' s1-1111111 111 w 1.117111 1111- 1IlI21g1IlilI'y V: 1: ,g1- 1111 111' 1922 111111 ylbll 11111 1'l'il11j' s1-1- 11. 111-1-'- 1 1. 1111- f'1l2l1ll'1. 1111- s11111-i1111s1y 1'1-1111- 1'a111-11 211111111 1-111111. 1111- i111i1'111111'y. 1111- :11l1l1-1i1- 111-I1ls. 1111- 1.il1'll11j' 111 Ill 1 1'1- 1111 1111-111111-1 11l'ill11j' 111' 1111- 1-1 1111.1 .X1-1'- 21111 -1' 111-1'1- 1l2lS 111-1-11 1l'2lllS1'l1l'Ill1'11 11111 SIII 1 1z111'11. w11i11- 11-1-1-s :11111 i1ll'll11S 11:11'1- 111-1-11 1-1111s1-1'1'1-11. T11- j'1'211'.' 1111v1- 11111111-'111 111111-1' 111i11gs, 1-V1-11 111111'1- 11111 1 111111. Y11 ' s -1 1 1l2l,' 3111 1112 111111111-' 115' 1111- 121:11-v 111 111111 111-:11111-1-1-11 1111- 1' 's1 -' '- s I'IIl 1Il 111111111111 1 .ft 11'y. 11 1111s 1'K'IJl1t11t11l11 l11.11111'1'111l11111li1 111-. 11 11z1s: 1' '1-11 z11':1111-111i1- st: 1i11g. X11 '- :111. 11 1l2l.' 1111111111111 111111 11 S1 111-1'1-. Y -s. ,' K' 111' 11 is 1IIl1f' 11111-1-11 j'1'21I'.' 11111. 11111 11s 1111111111111 11111-s 11:11-11 l11-1'111'1- 1776, 111-14 11-1- 11i:1, 11l'1'1l1'1' 1492. '11111' S1 111' lgl'1I111i 1111111111111 is 111 1111- Iirsl 1'1'l1111'y. Y1 11' s1-1 1 is 11is1i111-1i1'1- 111-1-z111s1- 11 1121 ' 11111-1-11 111 .1:11111 111111111 1.lI1' V1 -is1. 1l1'..111111 13. f'111'.-1 I1 111111 111s1-11-1111111111-1's W1-111111111 111-11 1ll 1111111111111 51 y 15' 111 ll 1 1111- 5 , I A . ,ff , A "KX X, A 'Fx , A lf' 5 ' Ah. A., 'X WX . ' Q ,xdg A'f. ,V 1 ,,. Yr 11 xx J' , Y XA' Y A RJ. - In A -A X011 I -I A fi 1' ' 1 -17 A' XL ' PV 1 1 1' 'VU ADMINISTR iffamww NS ADW 1 A EQQQNQNSQQWQQQQ Mmm wggsfmggiiiggi HEADMASTER Frank E Gaebelem A B A M Lltt D d 1 1 fiwhff if Eff ws 1S561?f4K561"fE??Kvf QQQQWQQSMQQS 19? MAMQWEJ N ' York I' ' ' wity, LIS., 1920 II- '- 11' " AAI. 1721 WI -t C ll g, H . I 'tt.D. 1351 ' H ft - St j B k Sl 122- I qt t fB'1l St ' B k S1 I 19-4- Uffz f 1 X fn , 1 f 1 'gee QXQ1 f Qc: ,cg ' J N A Q sf A Bc: ' J X L 1 ' we 1 .ph four een QQEWNSQZEWNEQW 11111-1111 1151- hgfii 119111-1.5111111111 QQ Mmm 11.21111-11.-N.1211.11-11111511.11-.. DR C ALBLLLIN S NILSSAGL 'IO THE SENIOR CLASS . NN 11 N1 Il 1 11 111 1111 . I NN11 . ll 1 . 11 111 1 NN 1 N 1 . 1 1 N.11 111 711 11111 N11 Ill 1 . If N N 1 111 1 1 11 1 1 1 N D 1 1 1 1 1 . 11. 111111N.1 1 - . 1NN.111111 lllx N W Xlllflll 1 1 1 NN. lllll N111N1 1.11'111N 11 11 1 f1lllNl ll ,., 1 1 111.1 Il 1 ll 1 C1 11 . N N 1 1 - 1 1 1111 Ir111 gg 1,,. .11 1 1 11 1 1111111 11111 1111111 11.111 ll Fl .111 N111111 111 1g1N 11111 111.11 ,.11 t1lI'11llQ.ll 1 1 Illllllllllllll 111 111 15111 Illllllll 111 IIN 11111111111 111-1111.11 QI 111 11 1 11111 Nl 1N Xlll 1 .1 11 ll1l 111 1 1 1 . 111 1 71 N11111 1 1.111,,111,, 11 1 11111 .11 II ,., r 1. 11 1 D111 1 N11 N . 11 N 151 1 .1 .1 .1 ,, 1 11 1111 1 ll .11111 . 1 . 1 1 1 1 Nllf 1 1 111111 1 11111 111g.1 ll N 1111 111 ll 111111 .1 n1.111 1.1N 111111111 1 1 llN 1 . . 111 1 . 1 ll N . N IN 1111114 . I1 1 fl 1 N 11 IL 1. 1 1 1 fllll r11N lllgl 1 111 1 111111 1 111111 31.11.57 QQ-15111513331-.11 1121 .1 1937 1-1,1-11-,fj--1-1111-111-111111111.. 1.-1y15-12ffN1i?1f1'?Q15N2fi11211fN M1 2f1fN!N1QA251i A119 XL 9 H' I-dteerl 1 , 11, ,V f' , N, TT V , ff. 1- WK4 .. 1 1 ,, 4 I ' 1 ,A '. 1 Y 1' f - ,Eff 'J 'W' 51412115 g1'f:1111915.4f 0 5 1 r r A11 A 'r V 1 ' W Y N 111-1 111-11'i11-gv 111'g111'1llg.f il 1111-11 Illt -,',' 11,g1- 111 1111- .N1-11i111- 1-1:1NN iN 211. 1 il --Nl 11 N'1'1i11'. X11 I' 411' 11111 11'11'1- 111-1-11 111-1'1- 11111' 11-111'N. 1111' il .'.' 1-1-111 ll 11115 111--11 '111 1111111151 1121111 111-: 11'1- 11211'1- '1111' 1111111111' 1-211-11 111111-1' 111111 il 11l'g.Yl'1'1' 111' 11111111111-1' 1l1lI'111y 1111.: 11111- 111 Zlllf' 111111 1'l','1l1K'1l1 1111-1 211-11111-1' N -1 11111. '1'11 .'2111111'1. 11- 11111 '1' g .' llll' 111 '1N 1'111'1111' 111' ytllll' 1'1-1111-111111'21111-1- '11111 111111- pr: -1i1-1- 111 1111- j'1'2ll'.' 1111-111111-1-2111N 1'U1'.'ll1ll1'11l111g 1'1-1'1'1'111- 'N11 P1111 .XII IN l:1111p1'111111t1-11 111 11111 :1Ni 1- 1111-1-1- 111-1'.'1111111 1111-21N :11111 111 ,Q11'1- 'Villl 21 1111-1-v 111' :1111'i1-1- 1lI'11lll 1111- 11111 1i 111:11 111111' N1-1111111 1llJll l1'S 211111 11l'11 yllll, 1 111111-, 11:111- 11-21 '111-11 111 1 11'1-. 11111111 a1111'i1-1- 11'-1N gi1'1-11 111 111- "11i1'1- 1'111'111 l1t'il1'1f' 11111 1 111 f'l'i1I'S 211511 111' 51. 1,'lll1 111 1111- '1'11- .'.4 -1 -illl C1 ".' 112111.-. '1-" 11 11'2111N12111-N 11 1111N 1'211': "1l' il 1112111 11111-N 11111 1-111111N1- 111 11'111'11. 111-11111-r 511211 111- 1-111" 111 '11111-."'11111112111N 31101. .X N -1-11 pi1-1-1- 411. 1-111111111111- .- -Y 1 -- -.-111' 1- 1111111-1111 111 l'1111. 131- -- J - 11 -1-'1' -11 '.111-'1-' 111' 111 1' 1-121NN 2 1'1- gflillg 1111 111 -1111- '1-. 11-1 1111- 11111111 1,'lll1..' .-12111-1111-11 11 151-1111' 11 111 1-1 ' ing. My ' ' -111N, 111111'1 l'll1l'l' 1-11111-gv 111' 1111i1'1-1-N111 1.l'1'11Il,L! 111111 1111- 11111-111-111211 i11N11111- 111111 111 11'11i1-11 yllll 2lI'l' 1111111 ' 11111-N jwill :111 1-11111-11111111 1'-1-"11-1111-NN 111' 11'11- .'1111 1111. 11 11111-N 1111. 11 1-1111'1 -1111-2111- 11111 llll1l'SS y1111 1111 ..1..l. "1'l,,..,I. .l1,,,, ,I 11'i112 " ' '1111. '- - 1-'tl " '-1-1 lllt' 2 1211111' 11111 11'i11 111-1'1-1' 1-211 1111- 111-11-1-1211111- - 1 .'z1'.'1'." g 1-1111 111-1 1-111111-N 1'l'1lIll 11 1112 111-11 il 11i1-1-1- 111' 11111-111-1-1 -1 ' 11'k. .XII 1 1-1'1-11 111-1111 211'1- 11111 ,,f11i11g 111 1-11111-Q1-. 1111- N-11111- l1I'1Il1'1p11' 1 l11l'9. 1 ' - -1- 11" 11' "11111 '- N12 1111 '11N. 1111111i11'-' 11111 21111-1' 1111- 1 11111 11 '11 1111' 111' 1'1 -' 1111 1111-11 1I'1l1j' 11-1-11 1111-ir IIl1lll1S 111111 1lL'1I' .' ll1S. YN. 111211 :1111'11-1- 111' S1. 1'211l1'N. 2l1111f1.'t Y'111k1-1--1i111- 111 115 N11 - -1111 1-1 .' -. 21111111 -N 111 111111' 511111111211 1111- '1N11. '1'11'1 11140 iN 111111-1-11 - 1-'1111 1111 111111111111 111' 1:1111 1- 1-2111 11111'1-1111N1- 21 l1l1lll.S 1' - 1- 11i1111. X711 112111- 11-'1' -1111-11 11-1'1-. 13111 1 1111111- 111-11 11111 11211'1- '11N11 11-211'111-11 111211 11-1'1- -1111' '2N'k' '-t11-.'1"1111'1- - 11.- 11 11" 1'1i111. '1'11 5 1 1N111111111111111-111-11 11' 21 I1l'lll11111'S 11111 1-111111N1-111 11' -11 flllt. 111 1111 -1111-111-1- 111 111111 '11111 111-111-11111-111-v 11111111 111111. 1111- 111111 111111 iN 111 1111 . 111- 911-111 11111 11211121111- 111' 1111- 11111-51 1'1'11i1 111' 11111 ".' 111111 1' " '. "11' 21 111-1 11-N 11111 1-111111N1- 11 11111-11. lll'1f1ll'l' :1111 1 - -'11." 11" 1'1'1 '111 N 111' '37, 1' 1 51' '-'1 11 -1, S1 '11111 1 , , 1 f- A- N , ,- XFZ! ,fx '...X',' if 11 . "'f111-jzs X "1-N,1"" 1 A N' 'vc ' 1 af ' Aff,-51' if? - -Vfijlfi 1 t M 1 2 .V Q K Qmsaawwhw It A cwwocmwcwffggfgfafiggwggigi Plerson Curtis, A B rmcrton Inn crslty X B 1915 Instructor of Enghsh Kmgslq School 191'5 1911 d.V1l1l1g School 1911 1911 'Hclrosc Hlgh School 1918 Browne and NICIIOIG 1918 1919 PGWIIHQ School 1919 1925 Stonv Brook School 1975 S :hh Ltlc Ll 11 du 1 Lculty of X llc I 1111113111 19 79 19 50 Francrs G Armstrong A B A M I olgdtt Lmursxtw X B 1925 Qillllmlild 1 IllX6I'911W X 111 19 78 Instructor ot Iatln and German V1 orcrsttr Xcaclemx 1925 192 J I acultw 'xI11Q1'lC"i.I1 Stuflcnts I' uropc 'in Tours Summer 192-1- I11S11'1ll'101 ot 1 Ltm mel Carman Stonx Brook School 197 CharlesW Ruffner LlttB MA Grow 111V Collcbe I 1tt B 1921 111111113119 ol 1N1SCOIlSll'l Co'1clnng School 19 70 Rocknc 'NIQ .inn ell Codclnng School V1 111111111 rg f ollegc 1979 Tcachtrs K ollagc C0lllIIll'l1d LIIIYKFSIIY NI X 1979 Xndv Kc rr C oachmg School I al rycttc Lolh gc 19 55 Instructor 1' urmont 171 1 uhhc Schools 1914- 'Ncvs Brthlthtm I 1 Hugh School 1911 ldtrohc ld High School 1971 1925 Indiana P1 Statc Worm 11 School 1925 19 76 Instructor ot Wlathcmdtlcs Stony Brook School 1926 Dlrector ol Xthlctlcs mtl Phs src ll 1211110111011 1976 Qcrvfwamworff wamwefiawwasf scmmcww 1937 MJMMQQWKJZ S1 vieen 1 . 1 . 11' 1 .' 1 1 ,.. 1, . . . , , 1 1, ,, 1 1-1 1 ll. 1' '1 r H 1 , ..- , - 1 A K, l I ' 7 ' ' xI - 1 1, 1 1 rl Y' 1.1 K , 1- 1 1 1 .1 v l 1, , 1.1-- , 1 1: 112 nm-- , , .. . 421 1 1 '1 ' r u - 4 , ,I 1 1 1,l, 1-1 .. 1 , . ., . . v I 1 ,.'x ' V , Ll 1 1l,.. ., . 1 , . -1 1 . 1 1 1 , 11.-. ., 1- 1 . 1 1 1 A , I 1 1 1 1 v uf- uf 1 1 ., . 1 .1 3- v 1' ' 1 - 7 1 1 t 1 ,1 1, ,1 1 , I v 1 ', 1 ' U i A 1 - I wx I 1 u. 1 1 1 V 1 U- 1 V 1' ,.-1J- . . D1-nu, Stony Brook School, 1928- . 1 , . 1, . . , ,. . , 1 1. W ' , U 1 NY, 1 . ., . . 1 1 ,. . 1 , , , . , 1. . 1 ,f 71 L' 1 1 fz. L' , .V 1, 11 v 1 ' 2 1 , 71 , V' 1 J L ' ' 1 1, 1-11 1 W I v-v 1. 1 L ' '1 f '7', 1 ' ' X1 .I,. 1.1, --.1 Y ' " ' 1 as 1Ux,- 1 ,1z-11-1,.1. '.' . 1 ' " . , 1 , 11, 1, ., . 1 Y ,G - 1 V. A 1 1 1 1 Q M, h . Q .I 1 , L ' ' 4. - sf 1 , ., 1 , .2 . 1 I 1 'I 1 I ' Nc- K'- . 1.,1, 1 1 1 , 1. .- 1 . 1 5 I . 1 1 7 ' if - . 1 ,,,1 K 1 ,. . ., y. fl v1.1 X I I L - 1 .1 .11 1 , 1- - Y m . - c 3 C ' - f 5 C 5 C D x C Nlifgdxlsildl J Q R 2 I IM-NIM Inghx. XII.. lI1.Ii.. XXI XXI IIf:4I. XI: I,I,Iu I l' ww Nw" ' l'II1II' I' NIJ' XXI I""' x I I I 'I,:., I II KI II,',' ff? 'I1'IN., I, I,.I IX. -I-I,,II I u,I LNI fin., i' f 'IIIIUIIII II I'ml1mI XI XIX A I ,. ,, , I ,I 41: . X ,rv II 'X I I XII 'rm ' II I xxxww I ' ' 'I Nl" f NK C K ,N .xr 5 PSQRFSIJK' '. 4 4 1 C DC 5 yxfl .,x Q ! ' qliuuil N14 v A I r 1 Ilmm l I lull Xl! l. ,XN I 1 ' l I , 'SIJF iw IW I. Nil I I II, QI Iww II I ' V W, 5' X I ,fw - I' I I I a ' 2 I , X ff K 1l14Ivr'xw:'ke-r1. HN. I II X,-.N 1- Nl I 'I' II x aww II,uw: X Il XM 1' K ,I c ac ,c lx, 5 vc J c Q c -X 1 7C 9 up r 4- uh C UC' 'C"'ix C TC s X 1 Mlm-riful' .xl'lIl5U'4l'U' X Ii. lx NIM Xl: l"f lx s 4"'m 'lux llw- X54 Mil: 1' I my Y ,I fx, ,,,, 1 1X HMM! lUfN lfklf I m. N' ' lil N! W" xl. my xmlw "Wk I: A -1 " X' ' ' 1 In 1. -x C if! "ffl 1 - if- ' Jflc 5 c fft - . A fc 195 1' Q' 'c 9 A ' - - ' ' - V , ,-. x I J 'A ,"Q,X v"AJ J igfft ,' 'Ng N3 iv' 5 'XV- QK 56YW,fYxlxrs45estar , 6 fxwf fwffxwf 4.2. ff ,f9wfg2fx S5M'+f,fT IIIL BO XRD Ol DIRPC IORS X I ull ll 1 xxY Ill NX IX U xxx I XX ffigxyfwgryfagfng ,iff-,:"' lx 4 "' 9 C 1937 f Q ffffaf kxfvkfsfx Q ZA Qkfpf T I u rm 'LY' , xv ,nu 4,TN , Q 1' 4 , xr 4 -Q 4,1 Y ff. ,flux 'Txs 4.' ,flfw 1 ' ffcff- ?w9"'cX?w'E-"c-5, "YF-DY'-A 'SJ V'-eww-YF-9-"'-. ,',g:.4x'f,,-Ap-f.w'f.:,1.1' Y ' ' 'kiAv"' l:A:,4.'f'LiAJ,'X 1 ' 1' 1 u 7 cy " NT 1 5: ff 1 u '4' 1' 'C ',' xxw. -1' "3:,"'P K- tl' '. -' 4 'nf 5' '1:.,4"n --. 'I' "1-Qylgf' ,xv ,L'+ 'Nr vxl .L'f 'uv "+' 1 K hx-,L L 'N a'l xJ,'f 'sr QXJ, wg. T A. Y 5 2 Y. A. Ill!-II R. HI HH. l,I..lJ.. l'f'wf1frn! , . NIr1lll4'l:4iI'. N.-I. 'l'11l. lim. X, if HXlQl4l1I,I.IN. IND.. IWW-l'f-1,-'bfffffNifwutX1-rn1mX'.Y. RLY HXIQT. Y'f'11l.X'1lf'f' , . HI'1mlxl.X'lI. lflcxxrx lf. fi xlilelcm-Llx. YY.. l.itl.l3.. SH-f-flfff'ff SI .vlE1w,.,lx.N.Y. lflcxxri ID. .XIQTIII lc. l.l..l3. . . . IirwmlXl,x'uz. X. Y. VIYHIQ lim. lI4.u1.n lim-.Y HXIQYIIIZI rl-1, IXIT. l'I1ilmlm-lpllise. IM. PIIILII' .Y lil-Lx-wx' , Hl'lilllxl.YlI, X. Y. 'l'l1lf1 Rm. xYXl.'I'ICIi li. lim-11-:xxx'xY. lD.ll. , -llzlllxil I mn. l'n, XY: .mm .XI.Iil-1H'I' llxnm-wx , . Xv ' Mrk. X. Y. -IUHX' .XDXXIX HICXRY , . . . , , Ni1ll1lf'l:iiI'. X. J. 'l'ulc lil-:xy 5'I'I-lWXli'l' NI. llm:1x's4m.l3.l5. , . , l'flix:4ln'H1.X..l. Iimx mn ll. ll: IN x4:1V.1. , Ali nl Y1-rmm. X. Y. TH:-. lim: l':lJWXlHl II. Ill XIIQNTIIY. IXI7. . . IllllllillQ'fHIl.N.xV. 'I'u1-1 Rm. lifrmiln F1'H'I"l' IYHLIN. Ill! Nr :ur-lx. YJ. .Km 1l1l:x1.lv Xl1Iilxl.l-.Y . . . . NY: m-, l':a. Tm-1 lim. .Y fi. M. Llixxw. IXID. , l'itt.Iml'ul1.l':1. l'Ilel.1x'4. if Ulf!-QN . . Nc- Fvrlx. N. Y. .Y Xl. 'l'llf1xIl-sux. l.l..IS, l,iHNlDllI'1lll. l':a. Tm-1 lil-Lx. .lfvuw V. XYI.I.IxX1f . . . . 4'r'ut'11m. Pu. rlxlll. Rm. SXXII Ll. NI. X I,NII1li. l7.l3.. l.l..lJ, l'v'ilu-1-11.11. Y. .l, H- fa -. fx: -K+ 1 -, 4,1 + -. 'dk .aww -Y' A'-C.-?,"4s"",x,. 1- 'u'S,,-,U -'fri x'X'0,3g.. -?l'An S-9vXu"., '.4.s.1.!"',iA,.1.-"'i:-1.w' "x?,.:Q"'Li::.'.1"',i:Yg.R ,xv A 'iv if J ' 1, ' 1" g ' '.' Axlllf ,-XX-Qf fl., ,Q --I ,- f if-in jAL-f,x-Qrll, Q. -- 'ff A1 Q. Txv K'-.L'f '- VJ .Eff '-r 4 -.iff '- 0.2-fs '-f' 'TL' -..','f '-f VJ u, . H 1' -021' SENICJ smsamraf ,kfxifsksfaiiifskwaaifskq wfailifsiavfilfaifsisrfefifeil CLASS ADVISOR UR the thnd LOIlSf.ClltlXE' xedr N11 Xr111stro11g., has 1111dert1ke11 the po ltlOIl is 5611101 Clus XdXls0I ll11s em 1 1l1le record ls tl e result 0fl1lNllIltlllIlf., Nllllllg., Ill ss md clear lleirlul KIQCISIOIIS 111 COIIIISGIIIIQ., the 1 IFIOIIS classes L 1s 0 1' il 1 11111111 lllflel to N r 1111stro11g, fm 1 xc ir of xuues Uf"'J,,"E"v"+1,fg.f'5 S"wB,,f'E""v"xBfEu Axe Hkfififxc Qkxffkc 'Si ff LSR! iffifxftftffpr fu nt, four .1 'Q . -111 'v . 4 A -.A Iv 1- if v . . - , . , v. 2 S if 1 ' 2.'.'4 .' '. ,, 52 I I A' r Y. . Y. ,A-S 2 . 2 , Q 1 ,fb-' A' ' - if ' r . ,, . . '- Q ll11 Vlaxs f .Dfw 5 - lteml ,1..x- .- f -151 ,V vu 1 ,1',B. -Q ,ff :xv iq J :xx Y!! ui ,ff -, V ,1 ,:. N, XTQXXILW' di .A 'H ,,1j,.AN,3'.v dv 1, k,N,3J.9,d ,n'v,Y',9,., ,v ,A'f,,Vh9. KQQCQ1.-FMQMQ1:-f ,Qw fag: .-f:g,5:Q4!'-rlggzegs-1 , ' '-cy ' 1 y -.7 1 - 1 ' - XL ff -P 4- if Q- 1 2 -1 - fha' " ff 'fi-J 0 1 Lib' '- ax: ,Lff v fl :,'+ N '51-f '- V' XL' '- W " ' 1 r rt, V- IV li f 'N if 'Ns I pl 'N V' f PIX f' w 'I 9 w cI I ixesflbestae ' Y x ' li' my Ifwfe iff QIIMQIW SI is lffixfe 2-I"I-S QI is lfwif. Class of 1937 II JHI I X H DIIII I II X11 N IgllIx0lx III ISU I Ollh I Ifou s III I I Iiux N Scott X11trIIIIIIIox Ill III IIIII XX I IxI IIN I ill nut X X x XX IIIQI Um III c X I I Il x 1lI1Ix I IIxx IIII 5fIllltI1 JIIIIJNOII I x I N ur, nn N IxI Nxxcnx :nrt I x IIIII x X II Fl III f I run: rrrcfrlrlf X lIlIlllIx Xmxx XI II NN SN N xx II ll Xl I N X x XI cox BI XII nf III I,1,x I III II IxI Iv IIIIIN N X sslllf ,,x J I I I I Ixx IX XII x llllll Il Ixx I 0 NN ll N IIIN xslllI ,,x It 61 I x H mx ISIIIIIII XI xx Xullx ,ll I nu xex f xx x IIf:'IIlIJSIt III Xexx Xmk Nllp Ncxx XIII IIIIIII xx I Ill I N llIl x N I X H1016 UI I II IIIII I I XI xx I II I X xx OI IIII X x XI X x I GIIINQIIIDIII Nux X UI lIIl UI lIl,.,f I I KX Ix Xcx L""I'f,"9"Ef'Xf-"'Ef 1937 tw hixxfdfi XI .231 QI F4 JX6 QI ffaffsi 4..fI5I X14 wlfxs-QI M4 fel Tlltflflflf ' ' TJ W., XT II' N,' 'I' ',,',7 Y ,",7 ,figs fi :I 5:91215 1+ -IQ Wi - 75: I-fi 5 Qfiw .nff ZI T45 If? Yfi Y'-76 SI' 5 ?. fnfqil KR -Inf, , I 'llfr XII' iff " "I I-1 PV X' I,IfwII11, II. XXII . ,II:'I"1'. . , . . . .l' I.v'1' 'II III 'lIi'I' I". 'I' IoxI.x . , , . ,l'I'III'- ' I.-'lvzl 'I'IIIrx1IIsIx ' 'I'. STI' Isis, I. SH I A Nr' :III 'I'. .XI I'M'III ,.,.......,.... ., II I ', ' Yu" XY: 'x" 'II .XIIil'Il. .Ir ..,.,......... I':I ,'.' I'III'IsIi:III. XII .',' ifsippi VIIIII XX'IIIf-II II1'IIf'Ilt'I'. .Ir ..,.., ..,. N II ' :Ix'IIII. VIIIIIIIII-IIIIIII I,1IIHIll'IIX'.'UIl III'II'x' ...,.,....,.., Xsl I "lIII. NUI'IIl l':II'oIIlI:I I,2llII I". '-'I' 'I ..,.. ..,......., I II'IaII .v1.'f'IQ..'i'X' 'ark .lol .IUIIIIIIIIII IIQIII ............, .XIII ' '.- ass: II 50II.i IIiI'I zII'II I7 III: s Im, '... ,....,. I 'zIiI'0, 'I ".'IJI .lol Dxxigllt Iiri IIIII .,...,,..,.... XX'cII s I' I' 'I 'Is. .XI '.'.' uuri .I:IIIIIIs XX':II.'oII .'L'I'.', .... ,.... I 'III'IsIIzIII:I. I'I ..x'Ix':IIII:I Rim-II:II'II ICIIIIIIIIIII II:II'I .......,.,,. Port i'IIcI.'IcI'. .'IIxx' York ,. " I I .' I .......,.... X .'.' ' .I'IU'.'y t I'Il'2lIlIi IIQIVIIIIIII KIIIIII. .Ir ...,..,... IC: s Io -Ii: 'I .' x' X'm'I IIII I' IIIIIIIIIII I,: ir-II ,..,,........ XXIII ' ghr . IJIIII 'IIVII flIIIII'gI- N Ix' 'II I,: Ivs ............ XIII Gro .',' fx. IIVIIZII Iii 'Il:Il'1I II:ll'IMIl' I,:IIIIIis ........... l'1Ik'Ix I':II'Ii. IIIII "x'Ix':IIIi:I IIVZIIII Xvic-Im' .XICVII 1lIl2llI .......,, .X .'." . ICI"-'I I,:IIII':IIIc'II I'0IIII XIIIIIII' .,........... Port I'IIeIstcI'. Xcxx' Xvork IIII I' , IIIIIII' .,............,.. ISIIII '. 'cIlIII.'yIx'zII:iII IIIIIIIIVI I':IsII ,XIIIIII1-. .II'. ........... ,III D' ' '. . ' I ' I " I'IIIll1'I',II. NPIXUII ................. X'iI'H" Ii: . ,XIIII -:IIIII I'ItIX'ilI'1I'II6I'I'IS XIIII ............... XI'fI.'I I' 'IlIl."'I 'IIIIIII l'lx'III. II1ert IQQVIIUI' ............ I," .. v I ' I 'Ii I,.x'IcI Julius IIIIIIIIVII .............., XI: il '. II' Ii: IIII 'IZIIIIIII I'riI'II IIiIII.x'. -II' .,.....,.. flI'II1IIII:Ixx'II. NI-xx' X'rxI'II I'IIIx':II'II .Xl'IIllIl' SIIIIIIIIIIIIIIII ........ XX'I' I I'I:IIlI.'. .'IIxx' X' IVIQ I"'z ' 'I 'I ' I' IQII' .,...,.... I VII ' . Q I I UIIIII 'IIIII .' 'I' rx 'I I .'I Ifiw ..,..,.,.. XII zssv . .' I ' X' wk I,is1 I zII'1I .'IIyII:IIII ,.............. ISII I I'oiII . .XI ' X' 'II III -I'- ,' III.. I .,...,....,, IIII 'IIgImI..'IIx' 'mrk III I -' I'II'1lIlIi 'I'IIuIII:I ............ I,X'llIDl'00Ii. .'II x' X' wk XX'iII':IIII ,XII.'III 'I'IIIIIiII ,............ II 'g1. . ' I ' ' 'Ii XX'iII'I I7. Xvilll XVIIIIIII. .Ir ........ Sm 'I I" I. N Ixx' . ers IDII 'III SIZIIIIUJX' X':Itt ...,...,..... I,zIIIcIIIstcII'. I'IIIIIIsx'Ix':IIIi:I XX': 'VIIII IIVIIII-I' XX'ig:II1II ......,... NIIII I, '. .Y Ix' .IIII'NII.x' I,iInII-I IIIIIII'-x' XX'iII1III . ...... ... I,'x'IIIxI'ImI4, XI-xx' Xvnrk 'I -If II. fwfr -I+ -. In I. In-wx I .6462-. :IN-: 134,15 :I -Q-:-H IFI: 9.-14' 19114 'LGI fx -IDT? fa'-f :A 4 dz'-fbi -I JJKN W" !Jf'N x.L 'N Vxxff VIII" " "XM 1" f' Gfcx f Nvfxgs QV? av' 12. MQ'- Q Rx :fc A AC X ixrsbrstar g K A, " fd M Y 11 11 111 111 Ill Il 11 1 111 Y ll 1 I11 NN It ,, 1 1 1111 1 N ll 11 1 111 1 1 1611 1 1 IX 11111 1 1 ll L Q if ..,c 5 We " XF Mf'7N'9Nli15:'L' 5M2,f' 111 fxf'-fi!-1'fS1k-fm R- 43119191169 QQ, 1111111 1 '11 T 1 Jw 1 "N " 1 - v " 1 r - - - 4 .4 .QYNA u. V, 1 V L-vflxx 1g f,,L ,xx -Q 4,,k1 ,"'- ff' + .- Pg- 1 5- N31 1. .1 1 1-11 9 ef-1:11--.:-ff - 1 1 1 -11.-1 1 1. 5- -i-1,1 - 1,--1 L , .,,. ,'- :,, '. ,,, C -5 ffjy 9- L- 171' lg T1 r,,--Q 91 if ,Z -ffq ,--117.2-S jf ' - m1 '-f' 1-,uf 1,1-1 '-f' 1 Ny? -1 ,f' ,,.,,!:'1 -,,f' 17-,.',,-'K,,-,ffl '-,, ,WJ .ffl 1ll1lCl'f'l'lX1iS 'l'U 'l'lll'I Xl-1X'l' 1-1l3l'l'Ul1 V1 'll y11111' 11111111-1' ix 111111111111 I'111' 1- IIB' .X 1 X11 '1111a11'1l 1- :111 11111111 111111 1111- 1111. .X 1 1111- 11l111111g1'a111l11-1'1-1-11-w. "Su 1- ll 1 1111-1111'1-ff' .X 11111-1-11111fi11111ly111111'1 1:1k1- 1111- 1'll1'1 Nvl 'Il 1111111111y's 1111111 111Q Sll1N1'l'1Il11UI1 ,X 11111-111-11111-111-11111-1-111111111111111111-1-. 'l 'Il 3'11111'1-111111':11-1 1'1-11115 "1-11-'l1 1-1-11 ll1ll11ll'11l.u .XII 1 y11111'1 ,'1ll1'NNl1HilI'11 N21f'4.hX11 :1 4'll2lIl1'1'.U V1 'll 1111- +1-1 1 11-1 111111 1Yll'k1N2l llll19I1!ll'1' .X 1111--1111-11111 111111111-z111y1111111-. 011' z11lvi1'1- is. "l31'z1y.1l1111't 111- 11111111111-:11'11-11. J11s1 1'1-1111-111111-1' 11's 111111111-111-11 111-1'111'1-.H S11 1- 1111111 yfllll' 1-1111y 115' 1X11g11Ql .XII 1 :111 111' y11111' 1111-1111'1-s 115' 11111. .XIII i1'y1111 4lllll.1 111-1 1111-111 1111111 Xpril W1 111-11111111111115-111111111 1111-111 :11 1111. ,Turf f.'111' ll'11.vl1ff1!11 l'11ff1111. 1-r. ,is .Q Jjfk iq-.1 'px 7.1 ,' ,fq ,Q , 7 SN, ,il 1x 1 - 4- 1,Q,xf'5- J-f,'.,,-Rv.. Jflffz . ',,9'3?, , jf ,-J,z,g1,3':9,..,xx gif -Q 5 ifw ,QA"'p-A,-4211" f15-An"',,14 ,.11"' '. xkfff 15 1: -3 ff 1. 1:1-ffy 4 1,1-2 fx f-1,1-2 1-- , 1 ...L!f' 'Nr VJ, L'p N 1 Lf? N 4' px , "1 pl ij, -, qs: W, t " 11 -.fx Qwwnwwnm 1 wtiwweswaefwai feQwQe251tf311.fwtQQ1 Mmm' NORNIAN1 T AARSLTH liz hernzem H111 Shall 1' otbnll 195: 1 re fllllg 1051 S uk e ll 1 er! e 1 I e e- l lll1l 10111 1slI11E1lllN1lf'1: Xe1r11eok H1 111 I mei 1 STONY BROOK Pf 1e1rs no o1111 lll me er no11n IS IL Sllllll 111 ll lllllll 11 nunts it N1OIltll11x 1ne1 Cdflll to Hton1 Brook 'kltllllllgll sm 111 111 st iture 11e soon s11o11ee1 t11 it 11e 11 1s 1s gooel ds tht 111gger11o1 s 1111111 11e Illdlll the 1 .1rs1t1 tooth 111 selu 1e1 ls center 11115 1e 11' 11e 11 is c11f111gee1 to l11oek1ng111ek 11111 was one ot t11e 111 1111 re isons lor Ill 1111 ol the tOl1C1lC1OWIl's rn 1e1e tlns xear 1 1e 11' lNllllI1 111t1 1115 pist experlenee 111 11rest11ng, 1e1ne1ee Ollt ot 111s o111eet11es 1111111111 1s tl1e Wllllllllg ot t11e 14-1111 C11 s at C 1e1t 'Neck leh 111 tele 111111 the ong 1s11ne1 C 111111 1 1rn1 11 o t11e ll 1 II s s ss tnnes 11e ne1ert ll e s s H3118 gre xt 1111111 er1 month 111 Il une 1 tonne O11 t ll IOIIOI' lo 11st t1 JNL s 11e his been unong the Fllllxlllg' ten NOIIII 1115 pl1S1I1t11t ol the- Thespmns t111s 11 ir He ls also 1 Illilll Jer ol the r1f1e 011111 1ne1 C111 shoot 1 1er1 gooel seore On le 11111g., 510111 IgIOO1x t11l5 Iune Nornmn lI1tllll1S to go to Xnn 1110118 1111ere he 11111 1JtCOIll1 1 Illll1S1llIJ!lliI1 ffsswseamsew 1937 seweswmfaefssesigef Mwigeztsgfsf Qsk :MMQQQMQQZ Tu entg sez en 'er z , If-tif' 11' s ' , .Z.'-I7 '1'r: ", 19217 '1'11-spin 1 s, l925.'-37 1111 - 'lass Buskxtl 1111, 1921117257 lIl1'il-llllll'il1 1g1lSQ"1Hl11. 1.1217 11111 ' , .Z '-37 3: 1 ' .' z ' int' f '1ll1 . . 1. NYU Q' -a 5 eg, N ' 2 .1 -tt' k ' :.'t1 -"1"i.'1 -' 2 ,"1e-l'tl's 'z lar z e'z '- - ,' I' '. . Ja 'sz - , A1 5. v L 2 K .Q B. Q lv V , A, I X l , ty: - , , 4 x v. if. -dv ' z .' 1 '. 'fl'-2 -'a. "-, r" av: T11's .Hz "F'.'1 -' an," " 1 if 1" " ' ' f. z ' '1'11 1 ' 'an 1" ' ' 1 F . asf: 1'-2 ."" 11'h'- z - ' - 1, me ' z 11011. Ne 1 s " 151 's 1:11 1 at track, 111111 2111110111111 110 is not .'11e'e'e- .'.' ful at ull ' - 1 -1 :I ' 1: 2 '1' Ev - t' 's 1 Vs ' 1 1 -1 ' ll,1111el1'o1-tl1e- as .ve I' 'ann' 1 as H 1 - a " K ' . hz v' L- L' lv 1 - ". ' j Av' , I . H. L i '.. 1 1 - ' -- - e J e . XF, ... .Y'r'-y'wY'3 r-AJC-A'Jr. KQMYLQFQMNSQM wawwaemwoi fiagwliegweem 1WM?W11zQ11Q1Q12Q1ewN1Q12311 WARWIC K AIKEN 11 ll So11er 19.511 Urcheslxfl 19.50 57 l' XX 'wouetx IIXEW came from the xxllds ol T1x1s to t1lx1 up hls St,llfllt'S IS 1 Illlllill' at Qtony Brook last y1ar He s1ttl11l cloxx Il 111 H1PI3lxlllS 11111 h1g1111 tof11qu 1111t cl lux ot th1 hoxs Vtltll tl11 Fexfms pldlI15 lllfl l1ro111os YY lltll 11ot bo lStll1g, 1lJ0lllL T1xf1s l1e could be louncl ca1'rx111g a lug lo11l ol hooks lrom 1'l1ss1s or from tl11 lxbrdrx xxlth a thoughtful 1xpress1or1 on hls t1atur1s Tex is 18 not xerx 111t1r1st11l IH .1tl1l1t1cs and thux l11 1l1xot1s n1ost ot llls t1m1 to hls xxork Ili 15 11111 oi th1 l1xx tl11t 1111 lo ll 111111 stlll ,g1t g.,01lfl 111 1rl1s puts 011 xxh1111x1r l11 IS horul or lorc11l to xx ut lor son11tl1111gto1 It at tl11 l1l1l1 'Xllx I1 c1m1 hack tlllS tall and s1ttl11l 1loxx I1 to l111o1111 1 s1r1ous Nlllllll it VSlllLll l11 su11111l11l x1rx xx1ll hSlll1 lrom stu1l11s X1l1111 has tlfllt to plix tl11 fl11t1 11111 Illllill to Nlls l0l1Ss0Il s 1l1hght l11 Jo11111l tl11 school or1l11str1 1 llll SllI'l th it l11 xx1llb1 is su111sslul Ill 1ol1g1 ls h1 xx 18 ll ll fawveowwfa 1937 xfQfsw61f:Q1fsmQT lfewsgeyegweegs Mefgfs ,feeyewfezfal Tu enlx eight I , JR. 'kr' J 1 ' ' , 1' 5 . 5- 'K Q 5 '-: , , . . . . . 1 ' f .' 2 " .' 3 1:2 . , - L -v Y 1 K' xl ' rv L ,LY ' . '. ii y I I L 2 Q . . . , . , . ' 1 v -' ' ,X SS' 'C ' , ,Si 6. 'I Y,, I v V V . L L" L . 1' L . ' I L L ' L ' ' A I ' . A V Z X . 2 1 E.: Thur 2 Aiken soon hecanu- famous for the good ol1l "Aiken fame", Zlll 1-xp1'1-ssiou he B' ' l h ' 1 L 'L' .hr I x 'E - . H' L . Li 2 I 2 L. A I 'K hz L 5 h ' -L' .4 f kv , 5 ' L I L E I' 1 I b' L' L . I2 X V . I L ' I l L L A V A V ' L , . . . xy.'.,, . E ,U ' .1. . T fr A' 1 Vx v v QVX ' Vx QL f: 55 Y f: A Ay I' A xg , X Nw ,L X F xg . A , A xxdw A , ,X , L 1, 1 XL ,sf 1 , '11, Y I, . f,, wr, wipe EiN55'Nf,j3 2 Qfwmnms , 1 Q1 favolnwk Ti Etgemegeeggwkktsgke itfwfgfaf K ARL W LLK H BLTTK HFR JR tHe 111 0 mg C lulv Wits 51 Footlm 1ll 1050 ruek 0 1 W ORC ESTER POI YTI' L HNIK INSTITUTI' Xlil 1515111 llLli lree une 1 member ol the School l1st September lle J fllflll t m 1ke trlenels 1s qulcklw 'ls some bows elo but those he ellel make wlll stand ln lnm for 11 long tlfllt r 1 illfl 1s l1r IS ltlllftlCS 1re CUIKQFI l IN o s 1 gl ls n 1 st 1h It tooth lll lllll tr eoxueel mth IJlCtllI'LS ol l1o1ts ol 1ll txpes X lot ol lns lree tlfllfe 18 spent 1 elltte rent slup xdrels l0UlxlIlf., it the l1o1ts 111 them Nlinx tlmes upo11 enterlng Ins room one sull hnel hum lung on the floor Wllllxlllg., ellllgentlx Wltll 1 set ot muscle bullele rs He ls elolng hls be st Lo flex elop llNlflN like cll1I'lL's tl s C 1rl expeets to g,o into eng,,n1eer1ng5 1s soon 1s he le ues Htonv Brook but is xet he l11s not elehnltelx eleclele-el ull 1t college he will flttenel EQQWQSNMEN MQQMEQNMQ6 Tu enlj nine 1 ,M ul' Y ' . .2 '-2 " Ta ", 1.3" 'V xr' ' J 1 I1 h 4 x x A 1 1 h I Y ' X l I' x . A . . . .. . . ' ' . Y , ' ' , - . . ' - v , 1 v. . , , ' Y , v' c . c . L 1 . . V . , . Va l is El quiet type el' boy, z as 'z as 1 1 ' S 2 - ' U lexel le' n .'tz1', altlnon fl he- lla .' 111110 z .' z 2 ' z 1 ack. Ilis gre-atm-st inte-re-st lies in tlne- IllZll'lll0 Hclel. The- walls ol' his room are- : -' '. ' 2 4. 'Q L, A ' ' .. ' . he . it ' 'l x G -ln P' '. rg x 2 nf I 1 . 2 -' "1 ' z .VX as. li -- .' 1' ' - f' -1 ' 1 as A as - -1 ' -' . I ip lv . e Eb- . ' ' x lv I - 2 1 -' 1 1 I I - , - 'MQ 1 A ' K 'T ff , ' 1' , of v Y M 'M Q ,pg 1 Q ,L ' ' A 'F A "f" ' X Y i A Y Q. lu - Jw , Y e 5 1 , Y'S'f r y- ' Qfaeaw AEQWWTBWS r NSSYWQESSQQWZZSSQYX Magasfiirawagga Mmm? Aelkgwaeaaawaeaafg LABAN TYSON BETTY Uabe Bet Nlqqer Rcbrl T1 looilmall 19.56 liflskethall 1056 J fenms 1957 Bulletin Stuff X ear Book St 111 Intrl mural 111 ehall 1057 I' xuutne I ommutiee 10.54, 57 Xtllletu founul 1030 57 DAVIDSON NTONIBED ln Room 1No 31 vue haxe fs son Betty the southern gentle man without the cigarj hettcr known as Bet Bet returned this fall for early football practice in order to m ik: surn of hls place on the team He played Narslty fullback hung rmsponsihln lor much of thc spirit of the team and many galns After football thc qouthern Terror turned to basketball for his Wllltil' 2.Ct1Xlt3 Because of a pruious knee injury he failed to score in 1 virslts gamc hut still maintained the fighting spirit Characteristic of him Bet IS training early lor his liter carur of tHglIlLLI'lI1g hy his interest 111 ln nary dlrcetlon vs hich IS called the Columbia 1Netvsork It s hard to argue against tht southland with Bet hut as wt he has not produecd any definite proof is to its superiority our tha north in certain m xtttrsl 9 1 l ill rcmunlmcr lyson is tht ong.,1n1l ruhlxr mm Lspccully t lost xx ho Xdlllly tried 10011141111 vsrc stling, holds on him fx son will honor IjclXlflSOIl xx ith his pre scncc nut xc ir 111111 sucrll otlu rs ol this class We ful surf th lt his soutlurn good humor will ezrrw lum lir tfaawfainwfaaaa wgowwgorawwfew relwaelewaegss iff? Qfaakeaessfhai If - , .2 '-'7 1- ' as A , .5 ,' ' ' c , ' Y 1 . - , ' ' AK' X , .' ' - ft YY ' L 0 0 - ' l 1 1 I 7 . 1 1- 1' " 1 I . . , , . . sc as I , ' V ,' , ' 1, 1 ' . 1 1 .L' I ' . 1 . lk' 3 I 1 1 1 . ll . , 'A' . 1 L' ' elect rie fixtures on the third floor. In his own room he has electric wires running . . . . . . , ,, 1 1 'V 1 V , v Av 4 is X 4 Y Y. , . . 1 . - ik' . A' L 1 - . .AY ' 1 1 ' 1 I . z 1 .' . H. 31 2 E x x is X -. lv. E .. , - 2 .V I v v1 . Y I 1 1 I v xi. . r Aw . - . ..'- ,I I I X V. li X. .Z- W fr ,X Q K ,ff fi A 'tx - 11 v Vt ' V v -I 1 X H tx Q PX 'nf' A " 1 A ' A. 5 , YV . jr is , 1 Ji. , Y ls , .X 1QMNQQMNQM WQMWGQMMQ1 SQNMQQNMQNBMMQMMQNMQQNMGZ P-KUI 1' BI1 IKHIRD 111111 linux 11111111 1' 1 xXI'C11lIlg 1051 '1111 05 0 111111 1 1 Fl STONY BROOK P1 11111 1 11' ll H118 1 IIN lllll Xl 1' Ili U N S 1 1 N 11111p1111111g., 1 11 I1 Il 511111111 1 ll 1 1 1 1 111111g.,11 111 11111 llS 1 1 us s lf 1 111 1 PIII ll 1111 1 N 1111111' 111 QX 111 'Ill 1111 1 r11111 Ill lls 1r lll 11 1 1 1 1 1 ll 1 1 Ill 1 1r111 1 1111r 11r1s1111g, 11, 111 1 1n11 1 1 r N1 1 1 1111 11111 11 111 11s 111 11111111111 11111111 111r 111111111 1111111 1 1 1111 111111 11 11 1511181 1 1 g,lXl 1111r hr 1 1 11 1 11 11 s1'11111 1 111 X1 1 FL 11 X10 11 Ill 1111 18 p ll 1 X1 X1 1' 5 1 111 11 51 511111 11 1ss1 ?QWWQQMWQW NQWWQQMWQ EQAWQQMMQQ 1w7 MQAMQQMMQZ I'lJ1rt1 one F11 1 , JIM' ' ' .,I.'-37 Tr. ' ', 1. T .3-37 111' - '1111 '1'11-spi:1111 1111 1-11111ra11 111111-111111, 19311-IST .' ' ' . 11. .-XVI. z11'1'11'1-11 1'z11111-1' 11111-, 1-111 ' g 111- 11 - C'11r1s1 if ':11'z11.11111 111' 1 I' 111r j -11 . 111- 1llll -1111111-ly 1-z11111- 11111 1' 1' 1'r1-.'11i11g, 111111 111s 1" I" 1'1':11111- 1'i1.11 11: :11'1- 1 1' Q15 11111l1111s was il 11'1-11-111111- ass -1 111 1111- -11111. W1 - 1' " 1' -:111 - 1111 llll 1 111- 1-z11111- 11111. 1'1 r 1rz11-k 111111 111r1-11' 1111- s11111 1'1-11 1- -' " 1 1-111-r. T11 - 1 311' 1 21111111 "Big 11 111 11 - - 1-r as 1111- 1-11:11-11 was 111-a1r11 111 Jay. H1 '- -il --1 1'-11 11' 1' 1,1 1 11 y1-1 ' '111-k. This F1111 1'1lllll11 111111 111111111111 11111111 1111-1z11'1111- 1111s11i1111 1111 11111' 111111111111 11-11111. 11 1115 "11111 l111"'."' 11111y-z1r111'1'11111z111.:11111111-s111111'1-1111111'1-1'y11'1-1111111111-f'1-111 als 21 1:11111 s1111r1 111111 1 -2 -s ' 111-r. Ill ' 1' f HB' f 11 11-1-1 -1 :111 . 111- '11.' il 1-1111s1s11-111 11'i1111 -r, 1 1 - 1 21 -' - ' ' -I'111.' "- --' 'zu 111 111z1'z'-11s 's11'i1 1'-r l2,.'1 111 "1-y1-ars. . 1-z,.'-k1- 11'1 - 1s1:11111 f'11:1111p11111s111p 111 1111- 5- 1 11111 '12lSS. N1-.' -' -:1 P11111 will 1'1'1ll1'1l 111 .'11111y 1 r 111 1' r il P. fi. 111111 1' - z11'1- s111'1- 111211 11l1'11' 111 11111 11'1-11-111111- s111'11 1 1 1 -1. ,ff 11 ff ff - 'Pi ,- 11 .1 11 - ff-1,3 .L ' "tix" A 1" 1' " A 'X' Ag '1"' "' Y J' . ' Y J N , -.Jw , "' 1., '. XA Y N' A - 'J 11115111111 11w1111111f1.1?11e11111f11111f1f 1f1Q1111fQ11311211s11f1121Q51 JOHN JOAI HINI 1101 TLN 111111111111 IIIII1 1 1 V11 1 If 1111 fl 14 1 111r 1' 1111, 1 11111111111 N1 11 1 1 S1 DARTNIOUTH N 1118 F1 11 ll 1 1111 II 1 1111 11111s 11 glttlllg., 111 1111 1111 11 1111111 1l11r 11 1 s 1 1111 fl 1 1 1 1 1 11 1 111 11 1111 111111111 1 1 1 1111' 1 s ISI 1 ll 1111111r1 1 IIS 11ss111 1111111111 1111111111111 18 111 Nlllg lll 1111 '1I11r11p11l11111 0p1r1 11118 1' 111 1111111 1 1n11 11111 l11r s11c1-11 11161 11111111 1 1rs111 11111111111 111r1111g1111111 1111 11ar 111 1-1 111 111111111111 s111p11' 11111 1111111 s111ps 111r1111g11 1111 11rs1p1r11111 131118105 class 1'11r1 S.11ur1111 11111111 111- crf1111s 1117111 111-11 just Ill 111111 l11r 111n111r 1111111 111111 1118 f111rmf1nV 11111 s11m111m1s 1111111 111 1 g'111111 m111111 111 1- IH 11111 1111 1nt1r1s1111g11 11111ut 1111 1' i11R1'1H11f1 ,ff f1111111ff-1 121 1937 11111111-11 112-1-,fx Sify' EQEEQ- 121111211211-f1f11Ql1fa' 1112111 f11211f,51111f1Q,f 1. Tlnrtj tuo 1 l l . 1 l Ir 1'l11ir, .re-37 Ur'1'slrz1, .22-217 1 141111 111111, .1213 S11--1 , .1311 11111. 1 '1ll1l,111f111-117 ' ' .' :1 11111-V11111, IEIZH'-217 '1'r:11-11, 19511--I i-317 Ullf 1: -s' 1-1 111 S11111.' 111' k l' 1- li1'1- 11-z11's. :11111 111- 111111' k111111'.' :111 1111- -tl .1 1' 1 l 1 fs- lf- 'gl1.-. 111- s 111 .' l':1i1-11' 11ig,1 111 511111121 111-ing 11 111-r111:1111-111 1111-1111 1-1' 111' 1111- -lit- 11'11 ur- 111111 ll - 1'1111. .1111111 is il 11111si1-111 111z111. 11:1vi11g p1:1y1-11 his 11z11'i111111- l111r11 i11 1111- 111'1-111-s11'z1 l'111' li '1- .'0211'S. '1'11 -1-11 ' 111.-11.-1 11-1- 1 -11 1 1' 1 1 1 ' 11-1-. Il': 1 " '- 1- 1- 1 ' - v ' ' Y . . . . . - 1 1 .' t' 1 - .l'1 I 1"-2"11- 1.-111i '1 t-11L- 1'.- .- v1'11'f 1'1v'- .v 1-1' 'f' ..' I 1 R. . 1 L . .L , . . ' ' li' .l' 1 1 I ' 2 L' h . LA' ' l l 2 h :Y ' v v . - I v X 1,1"k,f'fxVT1 1,Y4,rX! 1, 4'fLQ X V47 ,1k,1' ff 1 1171 1111 , ff 2911-1.-15. 1,4 -wi pw 9- 2- 111 -1--1 -,-1 wr- Q-- -r -- 11 1'-151--11' , --A '14, -'ii 111' - 1 - 1 1713 - +1 N XN - ' '1 V ' 1 awww 1 Qmwawma 1 . Mmm RIL HA RD DOUGLAS BOUTROS lB0llf1Pl Nouer 10311 Outing, 1 lub Xrt Cla F A X bouetx Trfnck NI'1n1ger 1956 57 GEORGIA TECH ISILR BCI TBUS 111 111111 su 18 I C s llYUl'ltL smlutdtlon fo-r our most urhosc '1ml11ss1flo1 lrom thc llflil ol Ing pt at least lNIr Curtis olttn r1n1o11str1t1s 15 llJUYL 1lt1r 1 p1rt1culf1rls bright LIISVSLI' from this Sllll lm 1kul l ul lfor 1 lux we 1r Dick I1 IS l1 llllltlll tht Stony Brook campus In tllls llls S1 I11UI'Xi 1r lic IS 1ccon1p11111dl1w two otha rs from th 1t cstr.111gedl1ncl Egypt Ss an occup 1t1on lor the l1c.111t1l11l :lays of Spring Dick can be seen busily engaged 1I1 ,gc tting the trf1ck III shape Before track meets he hurriedly rakts what to do Ilowucr p lft ol thc sllC'Ctss ot tlu trick team 15 due to this Ill Ill lhl r I11 tln I Ill 111 louncl Boutn tlllplllg tln socur l11ll lllll hung onc ol the Ill llllst 1X s ol tln socu r tt 1111 HL 1s also 111 dctn 1 mcmlxr of tht Outing Clulx ls Boutn s room worthy ol note' hur since llc changul into that corner room in lolinston I11 h1s1,on1 intotln busincss of making all sorts of electrical lllXKIltl0Ils lust 1s Dick zccomplishtd the itat ol going through his high school course lIl thru 11 1rs sn 111 know hc mll successfully rmallzc his ambition of an eng nctring, 1 nrtu Wvccwwew 9111511511119 EQBMQQMZQQ 293,37 211?111QQ1e51i11111f11f5 1 1 l . 1 j . ' ss 1 ' 1 1 1 , L -L if Y Y ' 'Y ' ' kt , W 1 99 ' v ' ' . . 1 , . Q ' 1 .' 1 . :sua ' 1 fl' 41' -.' , . .' A X 3 A- Q ,Aw zlv 2 Y 5 RV I 1 2 2 D 1 tv . 2 Lv v 1 I -hu tv - z '- 1 . , . . , . 1 1 ' s, 1' as 1 1 1 1 L' ' 1 .' 1 D'1a , 1 fi 1 z 1 L' ' 1.' 2 1 1 1 , K . A L. A 2 ' ' , . ' ' 1 vs, ' L1 1 , ' ,. , .' , 1 y ' y- 1 ' 1 - Y ' - 1 ' ' 1 A 1 v 1 - out pits, paints the white lines, and also spends some time telling his assistants - 1 ' ' 1 v 1 , 2 ' 1 -1 11- ' 1 3 ' 11 'lv 'A- z 1111 . . .1 V 1 1 1 . I. 2 Q . 1 . 2 ' A' 1-VI' . 1 I' I I h Li ' l 'A' 1 ' 2 I D ' ' A 1 l l ' l . , ' . . , . . . . V , x is F I . f X ELQK Q Y. 1 S I x . V 1 1 1 12 t-, A- ' 1 1 1 1 1' 1 1k.A. v 1 ' 1 "1 1 ' ' y'- 1 ' y 12 1 1 -. T2 ' xxx ' ' A f" A A C , J I, - AC -Y' J X - Js A V , , X xv . Wy I, V, M, N V, x ' In 1111as1m11fifQ1f1w1fQ1f1 1111fl1m11a12f,a1,ffm EQMQQQMQQQM Mmm' QQEQMVQQQQSMVQQS JOHN DV! If HT BRIDGI llirzalqr l Orc he tr1 1 el' I I1 lu l moth ll lqih 7 X e lllllg, 10541 7 BROWN I Ill 111111 out to school ln tll1 llll of 1051 from tll1 smoky 1ltw o Ullls Ilun th1ll St IUIIIH loloxwu lllll l1r1 1 culx fllw ll1 g1ts IIS n1nsp1p1r llillll th1 llOIUl ton n lsu 1r ll llN 111 tll1 r1r1 1xp1rl1n11 o hung t lt lllllllllll 1t1 ol Stllrgls ssl 1 Vtlliblll W1 must my ll1 ,gcts llong xull 3 t 1 1 1 r11 lllS room 1n1l so h1 sp1n1ls most ol hls tlm1 ln D 111 YN 1tt s roonl lhtklllllgf 1,111 som1on1 sav Nlonopolyp H11r1 s woul Illlll Vllll h1 1x1r 11111111 1 g,am19 hradudllw he s l1arnlng hovx to Ss ln th1 g 1m1 lltllibllgll It s t01k1n llllll dll YC 1r to l1arn Hls ITl3lI1 gompl nnt IS tl1 lt th1 1ll11 IllXlI' turn np Ill lllS fax or M111 lronl l1lS Monopoly 1111171 15111121 IS 1 mls Ntllllllbll hm Il 1 l 5tllI'g,lS know Vtlll hon to lIl1I'I1 th1 Illllllllglll ll 11lt lllllt 1 lI'llN IX mark tl11t h1 g1ts Thls Xlftlll IS SllI'L to 1 1rrx hlln snccuslullx tllfiillgll hls coll1gc career 2gl1fAf1a1Q2,f11e1,f1w112l1A 1937 1i11311vw152f2,l1ffs SQL 3111 21111211-91121111111 w1Qw1Q11QM1Q1f TZIITI1 four 1 1 11: . N! . Q : lli - ' z ss H115 ' -llmll 'l 1 l, .2 '-3 Yr S ' 1, .: '-:5 RID? I" -1 1 ' 1 1 'a .f4', ' 1' j f SLI. 1'1 1 1 '."l '1ll' l1-as-'1'.' 1 1 'L' 2 1 '- 1 1 " 1 'H 'l'll'.'.j 1: l -lac la l 1 1 1 V- '1 l' 1' l 1 1 1 1 '.' Vi, "tl ' , '1 .1 .11 ', 1 11 .1 2 '- . l ll :la s. th1-l'1 is no 1 lio ill 1 .' 1.1 1 .1 .' ' ' 1' 1 '1 'z , 1 ' to B1-nny Gooclman and his Numhcr Ono swing hand fI'0IIl thc Hotel P1-nn. 1 1 U A s A -I K 1 A 1 r 1. ' . -Iv 'L- , ' - Y' , 2 .Q 2 ' 'iff 1 1 ' I 'I' 1: i . 'xr' I I 2 . 'r' 3 l . h 1 x ' L . 'A' 1 ' . 1 l- ' 1 ' z , 1, ' 1 : .' ' 5 11 :nr Q' 1".' ' ' '1 ' 1 " ' ' o' H11 11' 1' I' 1: .' 1'11l'Y w i h hw' --1 ru x .If L- , pi v I I- , , xx-'-A y .Aw 1 7,1 TX J,-x y K1 h .X Q GK ff: XS, 7, 1 , xx , wx ' "X ' 11 , 'X 1,1 1. W of , 1 Q1-f-1 W 11 1 1 l. . Xa ', 63 fxxdw , Xt 5 ,J - X Jw , xxxtlsi A 'Q 151151 15511-1 5 731153553 Eff? SH ,bf 711515 .E 7115? 21511545 T??:fW 52,15-1521 19 11-1311112-f3 11ff9-1511149 1?-1431163 R 5wY 1-1Jf2f ,f..-f',1 IR Q91 t C f-Q, C-f-::- lf ,-:vp 1112513-59i112f1S513f?'511S5s35 K5 B5 df 24113f15159f511Zf1S5Sf-f9f'5113,fQ51. JANIEQ W ATSOW BLXLRS 11 ul 1 1111111-1111 P11111 1' X X N11 1 1 lll 1 lllj., 1 11111 Ft 111111, I' 1 Fl 1 I ROVE. ill! S 1, 1111 1111 11111 1 11111 111115111111 1118 111 1 1511111 511 111 1111 t111115 t111t 11, 51111111 111 1111 11111111 11 1111-1 1 V1 f1t51111 l11n151-11 1118 111111 1111111111 111 st 111 t11 11 5f11111 11111-1'r11g.131t11111 m llls 111-1 1m5 O11 111 tl11 Fl 1511115 1111' 1111 13111111111 5 5111-1155 11115 X1 11' 15 l1rg.,1-l1 t111 lllltlflllg 1111rl1 111 1 1 111 ll 11111 111 1115 1111111 111115p1p1r B1111r5 1118 111111 1 1 1 1 1 111111 11111111111111111 11r1 111 I1 1111 1111111 1111 1111 11111511 11111' 11 15 1111t Ill 1111 1 W 1151111 811111111 111 1115 51111 115 11 1 LIX 111111113 11111111 g,11111,1., 1101111101111 111111-1 11111 1 111 111111 111111 5t111l111115l1 1111rl1111g, 111 11 11 N115 11 1ll11r 5111 lx 18 111 1111111151115 11111 ls 1111111 11111 11111-111g1l11 1-1111111g 1 1 1 ,, 5 11 1 11 IX 1 1 I1 15 5 1 11 r 5 11 N1 111 ll 111511111 51111111 H1111 5 1111111115 t11 111 111 C1r1111 1111 Cl 111141 N11 1111111111 5 Xlllld 11611311 1111111 111 11111 11111111111 111111111 15111111 11 IS 11111 1 r111 r11 15 111 11111 111 YL wr: 5145! 91111-,iE1dl!! 11 if ,rj F Q kwQRJuQAw9 RQQRQQQRJW Tbzrtmfrze KJ. ' .11111 . I . I ..'. .' 191-11' 'l'l1 -51111 s 1'l111l 11111' ' '11111 1711 ull, 192141 V111-1-1' 1,1-11111-1' YY -5 ' 1, JI51'-257 Illl 1 -ll lll'ill 15115111-1l111Il I . 1 1. , ' l'Yl'1li.', 11'l11-11 1111 11'1- 11-1 - -it 1-1111?" 'l 1 ' an 1 --1 as -- ' ' sz- 1 -' 1' ' -1 1- ' - xXv21S1 X5 -1' '-111-1-1111-1' ' l'.' 'z -1 - z - , .' as -' t-11 Illll -l 111. his 1i1111- 211 11 - - - - '- j 'gl lj. ,.',. . Vx -, ,,z- ' ,. ' x, 5111 ll' 11111. '1'l11'11111"l111111 1111-11-:1r11111-I'1'i1-11111111x111-1-11111111-11l'111'l1isz111111i1i ll :11111 "el 'a js- 1111-ll11--g11" 1'11111l'1i1111. l"1-1' ill'l' 1111- 111-1' 'iti 111:11 111- llilf 11111 :1111-1111111-11 11111 11-1' slill ill'l' 1111- :11'1i1'11i1-ya 'l ' -11 l - :J J 11-11. . . U Q 1 . ' -' ' -ua s 1: -1 --1 zu - I - 1-1' -. ,ff -11 ,P X 1, fr +V 1 11 -1, fr. l',,vf1.'c.1- .,k'1,315: 1, j- 71,1 " !,,.'A.'N, JV ' J' Q .X x',LA-- 1 'V' h i QA-. 'V' H 1 'N s ,QQ 1 ' .-QA,4 1" 'N 4 Q1 11- 1:1 -151 11- - 1 -1 A -1 - 1. 1 ew -191,1 , -J, Ny --.Lf N' -41 N 1 xy Nfl 1, -L1 gf' 1 1 y 1 emwoemwrem A wasaotwstggs Mmm l9lig354lg gi DOUGLAS MURGATROYD COTTPR Ulougb Orchestrl Outmg Llub Football 19.36 F A X Soc-nets Intra murwl Baseball NEW HAMPSHIRE COI I EFF Ol tl entered school ww hllt he u dS 1 lunxor Xt hrst he ttlkfd sonn ot lns home town ot Huntlngton and when he ran out ol good polnts he tnrnul to hls PFQNIOIIS residence xn Port Chester Xs A snnlor Doug has I'kI'DdlI1t'Il H1 Johnston Hall and holds that prominent posxtlon tnxud hy ueryone Ccxccpt thc .studtntsl tht 1oh whlch ddlly puts us to bed Lnd gets us up lll thc mornlng I really don t hav. to state th Lt he Tlllgs tht htlls heart Seldom ls he unwllhng to has e .1 catch and lu IS tht proud posst ssor of one ot the oldest and most worn glox ts on thc campus Doug has reeentlv ltt out the amhltlon ol hls hle ndmclx to Chmh trus or, ln othmr words to he a fortstcr To aelnue tlns goxl hr plans on New Hump slnrc C olltge wharf some day uc nn ht su hmm xx nuns., to us lrorn itop 1 hun drcd loot spruce QQMWQQMNQW NSQWMNQQMESS 'wi msegsmegwwem 1937 ssogswewfbzz . 1 A I I 4 .1 vi v 1' I yw , 4 4 1 , I 4 v x 1 . ' l ' I 1 1 L' 1 1 2 1 ' K1 1 1 A-. In the fall, football held Doug's attention, hut hast-hall was really on his . 8 K' 'A v' ' 1 v 1 4 U 4 ,N 1 1 "- , io. AXA. x A . . . D ' l. l I Y . h 1' V . , l . , I , 1 . - ' 1 ' 1 r 1 1 - 1 1 ' 1 'gy - 1 1 I 11 1' y - ' . 1 - . f . , . . K . . I l -. 1' X . ff' 1 fr 1X X AA is J Q 3 A Ayr A 4 ?FMWQQMWQM MWMVWQMWW7 g5NWQENWQN RIL HARD EDNIUND HART 11 Ill R1He C 11111 10.511 .57 r111111r11 151 911111 If Nuur 10511 XX 5011611 19511 n111 511111 ll PENN STATE PONX 151i00Ix YN IS 111111411141 t111s xc ll 111 m11st111g111s11u1 lllll gultlun mly 1c1c11x111g., hm 111s11cr111g., tu the ll mu 111 Rlfll ml II1rt 114 comms 1mm that 11 U'l11l 18111111 111111 two 111m11111Lr 111 thc 11114111 sc ll 1 t 11 1st 1 hhhttlltl lt ls 1115 11r1g111 11 c11x1r1111111u1t or whit ww dont 1x11o11 1111t Duk sLLHls to h ue 41 had cast 111 sprlng luer throughout the year L 301,111 4 11N 1tt111t1c111 11 s Ilmuur su 111 11111 11111 nc-11s. 110111 s IIN ls 1J1L1s slumul gli lt 1h111tw 111 shm1t111g 1111111 111 htcime 1 IlltIll1JOI' 01 thx H1111 team H1 11 is 11sr1 4 member 111 tht Soccur squad and 15 11011 4 xc-ry prr1m1s111g pl ner 1111 the lxltramurdl baseball teams Nut H 11' Ijlflx 1IltiI1f1S to Lntnr P11111 St1t1 1 ullege ww here 111 11111 C0lltlIlllL 1 s u llf It 1111 s1n11 111thm11111111ss ills 1111111 111 rt IS sun to cmrrv 11111 E WfwwQQwvQw wwww QMWG7 iiwwuwmwam IM7 mawmswwwug J"..'1 Int 1- z as 1 , .137 .1 1 - -1 , .Z ' F. ,' -' .: '-257 T0 'Q fc 1 1, .1557 1 . '- ' ja x .' 1 z ' - 1 " 1' .',: 1' 1' - a - ' '-1 1 . - ' . lw -2, villzlgm- 111' 1'411't c11ll'Stl'l' ' " I' ' - - s ' 1 ' - .' '1 1411 arc z1111- 11 11: Q 11'. ' - -" 1 ' " ' ' 2 , " 1 Y v, '.---1, ,Q 2v,. . rv, 'L' ' 's' v. for at any timc 111' thc clay you can sec him 1a11c1ric1us1y pondering over which F111 '21 1' Y" H0015 1 Q , - ' '1','t.. '-" , "2 1 ' - ' ' 2 ' ' tw st 1 s 1111-k. l I ' I' ' h j" I2 2 I I -' . V' ' ' 1 K x li h E x I l I X ll I 1 'Z -' 1 A' 1 J I l Li i' ' ' ' I Y LV. :N V5 1 l Q I I A K if w. v A ' V14 I I ' . A ' L l X V I A V l ' I A '. . A . . K . . . . 11: -1 -1 14111. " -sa 1 f- - 1 ' :UH - - 3 1 z .1 1' fur. ' lf' s 'rs 1 ff "rw , 4 - Vx 1 ' V fi ' 5 Q9 yn T 1 A- 1' 5 4 1' V' A A ' P A X .. J Y J , ' , ""3 ' , L W 1 L ""fT1Bf'If1?1,'TNfT-' -1 fs- f 1 . ,T 1. ,f 1 - 1-11551-3 gg 51121311 ffj lkrggegtae 5131315139131 9YiEff"f'l1-151 iii . -1- 11, ' 1 1- .17 '. lf- . 7 . f xy , 'fv 1 ',1:!,. 'fd'-' 111. 111 1:1 1171? 1,1 411 75111-.ff 112 1-15-+. ,JJ LQ'-Lf,z!1q1 2,112 7511"-1Q,P'!1q1?,f-fgh SCOTT MITCHFII HOYNIAN ll XX N ll 1111 C 111 H MONNIOU I ll IXN 1118131111 111111111 1,101 111 11111 1111' 11111 1 1 11111 11 51111K 1111 11 N 1111 ll -1 N111111 III N 1111Ni V111 1 t1111r 11111111111tN 11111 1111 11N 111111 1 111111 111' 1x1N11r1111 t1 1111XlI'X 111 1N1f ll 111111r N N N 1 N DI 11 IX N N 1 tl 1 I N N N N N Pl N U N 1 1 1 IS 1 r11t1111r1 1111 ll 1111111 1111 IIIX ll N N Ill 1 1111 1 fl llll 111N1 111 111 11111 11 111 1 Ill ll Dllll Ill 11 1111 lll 111 1111s 11111 111111111 lX11f1XXS 1111 1 11 ll 11N111r 11 '111 11r1rw111r111gt11 1x111t111111111 ll r lgll 11111 111111111 111111 I'l1llSlS 111 11111111 1 11111 t ll lllll 1111 1N fllllf x 1111 ll 1 N N 1 1,113 11111111 XIII 111s Nl ll 1111111 N 1 11 llll IX 11 1 l l 1 I 1 x N Y 1 212W 1 LEWIS 1 937 A131115 5213 1215 11:-Y LX-Z f'5f4'1Jf"24' 21-If S51 X441 K- Q 312111 ,AQ 2,1416 211- ,ff 7,1421 Tbnh right 1.11-1-,11 S11 ' '0I'. 19311-217 1".. .'111" -ly '111 .1,19311-37 Ari '111sN 111111- .ll .'1:11'1' 1 1 0Y1N1.'1.- -- 1" 'a " --11--1 -1.'1.' -11111. Ill :111 11111 111' 1111- 1'1111111.' 111 J 1 1st1111 111111 1 - gl 1-s, .' -1' 11-y 11111.-5 ",1 -' -- 1 J: 1 " al' '- 1' II1 "" ,111-:11w:1y.' 11111! 91111111-s firs 111 111: 51-111 11 11141-, 111111 Vl'l'y s1-1 1 llll 11-1 '1-s 1111- 1-:1n11111.', 1-v1-11 1111 v1--11--111s. '1'11-111:11-11 1-1111-11 1ll 11i,'1-1111111 1s:1.' W1-11 l1.'l'41 :ns amy 1ll .111l111.'t1111 111111. 111- is 11111- 111' 1111- t11r1-1- Stony 11I'l11i .'4'll1 1'.' W1111 1- 11111- 1'I'lIll 1'1gy111. :11111 111- 1:11-Us 1,5 -1 ' 1- -s ' tlat - try. U1 1 1' s111 -1-1: 111- 1l2l.' 111-1 1i 111- 1- 11, -2 11 fi' '- " -ws. .Xny - '1 111s 111s- ss- 1 1 1 -'fs 1-1-1111111111111s111 111' .xlll -: 1 1' "1 11 L' z ' 111111. l'I'-j1zU'1-1z.'-11g-11'1-l,'1a.'1' 1-s-'-1 1. '1'1-11 is 1111- 111110 XVI' s1-1- t111- st1-r111-r si111- 111 his 1-11111-111-t1-r. A11s11111t1- 111111-1111-ss IIIIIS1 1-' 1 1 D' - ' -' .' - 11' "1 1's 1- 1 1 '-111-' -1. 1'1-1'11:111s 111- 1,111 111s 1111-111 411' fi11-111-1- fr11111 .'111111- 11111-11-111 111111 111-s11111t1- 'I-1' 112111 11111' 211115 1lI'2l1't11'il1 :11111 s1-i1-11tifi1- 11111111 is 111 11s111-st 1Il 1111- 1'1-:11111s 111' 1 1 -2-11-s :11111 :11'1 11- -try. 111-'s il nS1lllI'1in 111 111-z1r1y 1111 111s st111111-6. 111111 11, 1 1 :11w: js is 1111 1111- Il 111 r 111111 111111 1-V1-11 1111- ra Il1i1llgf 11-11. 1111 -11s - 111-11-1-111111: 111111, 11 11 -1-11 lll1lll1. :11111 11111- :1111111y 111 111:1111- 1'l'1t'Ill1i .'11ll11111 1:1111- 1111 1111y 1.2ll' 1311 1111- 11:1-' U1.N1lf"1'Ni. 1 N , ,. - -411 15:51, 1 N,lf3f1Pf-,A 2315151 - 'gze.,:- - P1 ' ' 5, -.- 1-5 -,-' ,f-11f 1 f..N,1'.- ,,- ,,'.- at fl- .J -' -. 1- fit -'69 4 f- fr, "3 T' :A 4: '-Z 0- . ,5 1 .31 Lf, -,, , LIS- -, , 11 ,, , ., ,J L, 11 Ngkl Q 1 if115.11g1m1111s1ff1111111-11111111 MQQMNSQQWWQQ EQ1-111111511ei11w911Q11 MMM 1151.-11w111511f1111111Q'121'1 FRANK HARNION KNOII JR I fxnnflll 111-111111 1 lr1111 l 7 1111110 tru 1 UNIVI' RSI IW UI- B111-1' A10 Il 11 ,,,1 ll 1 11 llll ,11111 Il ltllrll 11 1111 11151 ll 111111 1 1111111 11111 1 11 1 111111 Ill 1111 111111111 11111111 11 11111 1111111 1111111111 11111111 1 111111111 NN r 1 1 111 15, llll 11 41111115 1L11r1 111111 11111 t11111 D 11111 11 'se-1-11 tiiklllg 1 111111 11111 111111-11 1g111111 1111 C1 11111 111511 W1 111 1r t111t there 11 .1 strong a11r11.-111111 1r11m 1111 111r1r11x111 1 11111r111111 I11111111r 1111111 111 re-t11r111 111 S1-1111111 111 111r1111 1111 1'1111111 111 lllflxt 1111111 ll Nl 1 X1 ll 111 11 18 1 ll 111111111 Ill ll lll ll 1 111111111 111 11'11 1r1 1r11111 t11r111 1118 1111111151111 t11trf1111 111 1111 SIlI'lIlg II 1 ll 111 11111 11 1111 1111r11111g up 1111 1111111r1 11111 111t111g 1l1Ill5L11 1l1g1l 111111 1111 11r 111r 1111 11111111r 1f 5111111 11r111111 11111111 111 1118 111 1.1111111111 up111111 III 11111111111 11111 1318116111111 lll1x 1111111111111111 1 1 1111111 11111g11111r111 1 1111 Nl IFN 111 111 1 1r1 51111 1 1111111111111 111 Pl 1 ll ,ff-1.21111-1115115111-11 1937 PSSQMNSQQBXNSQ 11.1191111f111211Q11sf1Q11 MQQSZWQEQQSQMQQEQ Thfffl nme 1" 1111 1111111. 19516 11111 ' 1 . 1931'-257 "1 ", 93 1".,K.X. .111-11-11' 1115 111: 1--1 -1' ll .'1 10' 1- 1 -1 '-11 " .' 1 1y1 ' 11 '1 '1'2 ' '1 11. 1111 11111111-, 1-1' -ry 111111' 111111 1111-11, is 111111-11-1-11 1111 1111- 111111111' 11 I1 1 ' 1- 1111 1 ,1 1 7.2 M1 J - ' 1111y 11111-r1111-1111 11111- 1-1111 1lt'i11' 1111- m1-111111' 111111-.' 111' 1 .'1 fi 1 llll' 111' 11 1-111r1111-1 1 .'.' ll1Ilg., 1'1r111 1'r1111 111111 15 111 11 -11-1111111 111111. XVI - ' - 111 1-111111g. "1l111111" 11 1111r 1-1111111pi1111, 111 111-1-1111 1-11s11y 1-111 1111y11111- 1111111-r 1111- 1111111-. '1 1 ""r. " 1 '--' -- EZIX - li - . '- -1 1 .' 1 ' ' - '1' - :1r1 , 11 - -1111.-- 111' 1111' 1111111y 11-1111111' 11'1111 11r1- '1 '1' g 1 11 .'1- 11 - ll5 11111 --111-'1k-,- "-1, "1 ' .' .' ' . 1--11 1 '11-1 D1 " - .' '1'1' '-1 - ' ,',1 11 '-1111 '- 111.'1 - ' .' "11111- -1 1.',1'11. ,Ml 1 v sf 1 1 rm 1 75" - Jr - by '-XJ? V ' J 1: A - Av v Jr Q - x L " A J! J, 114 vw 1,1 V ' K XM L ' eww swarm ss 'sefasseiraefssgae c gssfiitsssmsss Befmffafagtsswoegsagoa ROBERT WALLACF IAIRD 179099109 Football 1934 86 bor-cer 1936 Orc hestra I holr Outing f luh MIT 0LIxS' Step rlght thls way and lct mt mtroduce to you ont ol thc most fcroclous anlmals m captluty ltlost eury ont has heard tlu llllSSflll lnrk lllgS of Doglc Id,lI'1l ltcllow CltlZkIlS lu 18 om ol tht strallgcst psycllopatlls tll mt Stony Brook has ever produced He IS subject to the most suere attacks ot sprmg leur lmaglnable Although the attacks come at all tlmts durmg tht war thu ttnd to hate only 1 sllght effect on hls studxes for ht IS a perm mtnt mtmbtr oi the Honor Roll 'md stlll does so llttlt vsork that lu ms much tm ml ln ull The first symptoms of om of these abox c Illllltlfllltll attacks lk tht mhtrt nt desire to go to shows go to the clty wrlte lcttt rs to talr damscls and m gem ral thclr heads ln wonder -Xt othcr times he becomes wery scdatc He clalms to be the only man dllYL that could llxe mth lutlull lus room mate wlthout bcmg electrocutul Posslhly tlllS clalm 1s hasul on the fnt that at one time hc had hopes of lu comlng a radlo lu lm lumstlt untll :cut un Wllmmgton lass got the better of lum ln all ll0WtXlI' hc IS .1 ssull fallow mtl wry utll llkul W ll watch for hls succc ssiul complc tion fl lns collc gt fourst s 'Ft QWWQQWVQM NQEMNSQQEMZSQ A' Forty , . Y - i 1 ' ' ' ' " s K ' 1 v 1 1 I- 1 'Auf ' 1 -, ' Q Ci ' 'UV ' ' . , . , . . . . , I . . I u I . 1.1 D x tv xt , I-Y 1 v K kv ' -A .1 I A I h 'A' 2 h X l I A A 1 A- 4 v 1, 1 I 1 f 1 1 fl-, ',- 1 ' 1 1 I - l ' l h x ' . l 1 V l l I X . . , , . . have a good time, all of which makes the fellows as well as thc masters scratch . I . Y . V v. ,, . .' L . , , D - , - x . Aus. Y 'K' I I ' .I g Lv 5 R I I h I ' K . I l .A I y' - ' x h . 4 x ' l l 1 1 1 I 1 All' . , '-'-, V 'a '- ' I-sl:ll:1ll ' I lk' B' lL'.'. 1 l ,I 'I' I n I l I' AI'- ss H ff 1 'T - f 1 J ' ' R QQSSZEZQQJESSSKQE 1937 WQQFSNVQQZQQNEAQQZ . , rgmwanwwnw wawwnnwwai 'QNWQQNWQQBMQMMmQNwQwQwQz GEORGE NEWEII IANDES if zorqz 1 Souer 1051 nerfll l31l11-1t11 '11 Tl nurnl DAVIDQON Nl 1l tl11 11111st l1ll11xxs xxl1o 1x1r llUll0I'lIl tl11 Stony Brook K lmpus by 1s11111 l1r,1 l lllll In S1pt1n1l11r tlllS xx1ll n11nn1r11 xx1ll 11 11111 FUIII r 1111111 x s 11 1 s ll r1111x1 111111 ol tl11 l11fl11st lX 1111 n11rl1s1ntl11 xx 111 '1L11111l 111 p1t1 ol Ins t llxlllg s1x L11 sul1J1cts Ior,1 1 11111 ol tl11 l11 wt l11ll1f1r1l plqx ew III Nc1l111ol 1n1l own take ox er more 11111111 1t tll Nillli tl 1 1 11 xx 1s on tl11 Class lhslmt ll 111 lllll 111111 t ll p11N1t1111111lg111l11 1111 tl11 Socur lt ll 1 x 1 1111 1 t11 1xx g11111 1rt1sts that gnu ilu nun s Ili 11.s 11x11 11 q111t1 Ill 1rr1x ol Ill 1st1rp11 H 1111 1l IX 111151 l1op1s to FL 11171 hh ambxtlon to hecomn .1 noted r1s1.1rch cl111111st W1 lll lxnoxx tl1 it 111 xx 1ll llllIlUlll'7ttfllY suc1cc1111l zgwmanwvf 1w7 WQMNQQWYQS EQNWQQNWEN mamwaomwna 1 .,.4 -1 1 L V ' A I I 1k 11 1 .f 11 , .I 3 I l ' 2 se as ' l 1 ll, L33 '-37 Int 1-1 1 ll11w11l111ll, 19257 Kr! lllilN4 l his 11r1.'1 11 is ul 111 1: 11s. 1 1, '1 - 1 1 1l, '1 - l11-l1:1x'1-1l. 1111 lost l'11Il11xx' 11: 1 I' ll uzil. llis z 1 is z1lx':1y.' t l11 5111111 1111 il111 II111 11' ll11ll,:1ll1l l111 ' 1s s 1 ' 1 Q, 11: 1 ' 1 'l lc , on .Q l , L . .K if l . Q, I K I I v ll1:111 111111 11111 1 t 1 l 1 sz 1 'Hll'. H 1 :ls '1 .' 1 ' 1 as ' lall , , . . . . . . , ,, l11:1111 :1111l a a 1l l 1 .' 1 1 1. 111 1un1. 'l'l'slo-1 's 1 1 1l' l1f1' la .' z a 11 11' pnf. '1lz.' pr " l 1 l ' 11 z z 1' ' :J 1 '1c111s. klfi I il' ' 'fl ls' X2 -dx 'I' ' . A I AA' ll V N 111 fu 1 fi , '?1 fr '1 1 ' - . - V 1 v X - , v 5:1 .l , A 'N I' A A I' A41 ' J J X 211?E'1gi32i2?311?E15il5ffE E1f53Y1?E11?32if39?ffEEWff32g?r'l k1fDQ-M11311E5sfs1f119sA R11 HARD HARPER IANDIS 111111 I D W -1SHINf ION AND .ll I-11 RSON 1 ll 1 ll ll IIN s JI l11111111.,111111 KX 1111 x 1r111 I 1 ll N 1 I Nl lllls 1 I1 ,, 11 s s 151 lx N IK 11 11 N 1 s 1 s 111111 11 1 1 1 Nl 1 11 1 1, 11 s 1 1111 1'-1 1 lll Ill 1 11 1111 llk 1111 f?fj?wg1f912"fE5?51S5iw1 K: 1937 ff-1 WKE1 55ffE12Wf1f13Yff 111?-aff-9-1174 ?,fws,1fxf'141163-sf-1 F4Qfsf- Zfiffi-f1'f12f-+11fieQfQ'31! Forla lu o 'll -1'l If 1l1v 111:111.151I114I11- 11:1s1i1-111:111, 1931-257 '1'1- lll1i, 19253217 1ll1l'2l-llllIf'Rl1 1111-1-111111 1 1 I 1 1 'A ' 44 my Av 1115 s1-1- ll 1 1.:111111s I1115' 111 '1V1'1 y1'2lI'S 1s11-111'1 ,gg s 11 ll '11lgI. " ' j' 1, 1111- s- '1-11 y1-111's 111:11 111- 11215 111-1-11 111 S'11111y 1gI'1Hl1i 111-11:1s1-x1-1-111-11 'a ' IIS 11-:111s. 171-11 1111s 11:11'111-1112111-11 1ll 1'11111:111, 1111511-111111, 1111:-111111. 11-1 :1111 ll. 141'-1 lllg. '1'111.' 1:1s1 y1-:11', 111s s1-111111' y1-:11', 111- 1l2l.' 1-11111111111-11 1111- as '1-1111111 '1'1-:1111 W1111-11 111111 1'11111'11-1-11 53111111-s 11111 111' 111111-11-1-11, :11111 :11s11 1111- ,l11'llll1.' 711111111 1111 w11' - 111- is llllIIl1ll'l' 11111- lllilll. .X1 111111-s, 1711-1111 1:1-1s 111s1111-1-11 111111 111-gins 111 1111 s111111- 111' 111s 11111111-w111'k. 11 1s11l11111-s1-1':11'1-111'1':1s1 ll.' 111:11 111s 11111111- 2111111-:11's 1111 1111- 111111111' 111111. 171 -11 1l1l.' 11111- 1-1111-1' 1111111111- sp111'1 111 W1111-11 111- 1-x1'-1.' 1111 - 1 -1.1 11's. 11's 1111: - is 11111- 111-1-1111:11'1y 1111111111-11 111 Slll1'111llg,I 11111 1111- 1111111111 111111-1-s 111' 1111111 11: 1111- 11111'-1'1-111 1111ys 111'1 141' 111. 1111" D11-14 is 11-1 11111.'1- lll'2lI' :111y111111g1-1111111-, 111- '111-1' 11111 13111 11 1111111-11y1-. W111 ' SI.'21111lll,l,1'1i1S2lQ1 111s111111-111111111s111111111g111':11" 1 ' r111. 1 ,1 1 , ,fn X , ,A V, 4 'ffl X, 11 A ,T 14' AQ . .Y 1 . pk- Ag .fiv . 1 u"1 1.3 -Z f"ff- -Y - 1. ff - 1 - if - . W - 'ip - YY' ' .L 1-V 1 XV' "- 'A 1 '.L K 1 xx" '- 1-lf 1.5 V "I 1 1 JE ?f'f9f5g3fgQ 137591522 if 3395 Q5 ESMF ?'1gg3f5'E?1ft 9EiEf'?f?1g1 92' "Y 1- dr ff :F 1: 1-7 1-' 1 1 1: -1 f? '- f -'YY-' f1Xfx'Ef1?511.f11N3,f1Sf111124111953-1 fififakfeilxgskffeflfk C RANT WI! 'IOR Nlcll ANAH-KN lil I 1 911111 11 N I HUSRINK l 'XI ll 1 11511111 1 1 11 1 11 111 11111 1 1111 1111 N 111 1111111111 11111Nt11111111 t11 t111 111 11 11111tN 11111 YN IX 1111 N 1 1 ll 1 11' 11 111 ll r1111 t11 N1 111 1 L11 tr111111 N N11 N N P, JUN Ill IL l 111 1NN11 N ll 1 1 N 41181511 ll 1N Ill, 11N11111111111 11111 x 11 1 11111 1,1111 1N 11t111 1111 Ntr11 lllg., 11111 N t111 1 IIIIIJIIS 11111 1x1r11111111 1111 ll 115 1 11 Il 1 ll 1 11111111 11 11111N 11 11 111 N 11t 1111 11111111 1 1N 111N1 1 ll 1 111111 lX ll N 1 ll 115 111 lllllllg 1,11 N KX fart SSRVEEL E? rtigviiigwig 1 N31 '1xQw4v.6TB'1x::r'!'g JA 1811 ff-Z1-1 21 ,f1fZ55151f,f'14 21195151 X412 ,Q Forh three 1 1 1 . .' ' ' ' . '1. . 1 1' 1.I1-11 1'1..K.X. 5111111-ly F11 '111'r. 1.1311 '11 's, 1937 111111- 111 .'1:111' .XF1 '1:1ss . . 1 1. 1 N 11 'illl1lllIl1l111' 1931' 11111111 1-111111-1 ft I' li'111111. Lik-1111111-w 11-'s' 11k 1' 1 1- 1 ,- -' z1'.'1 'Q-'S. H '- 1-v111'. 111- :111111 1.111111 111s st1"11 111111 st: t-1 1 1's 1 1 111 1: s '- ' 11113. 1,1-sy 11.' .'111-1111111111-11 111 111s11111f1'11111 z1ssz1111t w1t1111111 21 ll 1' ' '11 1r11. 15111. 111- is 11111 11111y 11111-1'11st1-11 ' 1 -,'.' 11.1. .Ks 1's 11111111 is 111 ligygt, 111: 1Ilt"'.A .' I'-1.111-1-1-111111 1 1 gn' 111 II 1521.211 1'1g.'11 1l1.f". Uv -'11 p111'11111 111' s11x'1-rz11 y11z1rs 111- 11115 1111111111111 il 1-11111-1-111111 111' 1'111'ty v111111111-s 1111 this S1l1l.1l'C'1. 11's.1'1111'-'.'1'1s--."1'1'a"s.' 1-1 .' "1s1'11 ks 1 11' 1 :rl , 1111115 -11111111-t1-1'1 '15 k ' t ft 1' t1 -1 111' 11215 il Illlt' 1 1 11 1 '- 1.1 ."t11 11. 15111 1's 1111111111111 1.l'1l'll11S 111't1-11 s1-1- t1111 vit 111111 111- 1-1111 s11 1' 1 '.'1'1J11. .Ks 11111111 11-a1v1-s 11111' 1'111ss, w1- w1.'11 111111 1111- 111-st 11'1 1111 111 1 1 "1z 1 1 11-111 1.'.'s sn' " 1' '1 f' '-' 1 '17 1' X' M, "fr 9 1 fr fi 'N 11N ' fi'1Qg-fffws. 11-3-H?1'g-:?fff 4-14111: 4 4, 1 ,.z'-:5i.5.- 1:11-15:-11 ' -I if u - 139' -1 L K xv JJ 'N ,Lf fx "pw f',N1f -'L fx lf 1 '91'EgW g"'V'W5' WW' Nffififf 1fQ1WffSi1f1QfQi1f" 4,15 j-f:11':954,g,1- mf1'5Q21 X '45 gt 911 X- Rfb- LQ- ' 1 M 1 at mwwamm. C HAR1 E5 W MCGII VFRY I 11111 1 lenmi Squad 19.37 1n1r1 r1111rf11 111121311111 1057 1-rf11 13 18116111 111 I Ol GAT11 IS .111 Ill 111g.,1111 lll 11111 1 lllg., 1 C1111 1 1 1 n11 1 1111 1 P11811 ll 11 11 1 1 111111 11111111 1 1 111 N II lIIllJ1l 111111 str1111111 1 111 N ll s111111111C11111 111111 11111111 11111112111 huh 111 111 1 IN 11111 11 1111 N I DS U Illlll If s 1 11 1 1 Il 1 111 JUXIIIQI 11111 IS 8111111 131111 1111s not spurt 1 boxing tl U11 N111 YN IS 111r1111 t1 1 1111111 IIIIINL 1 hs 111111111 1111 t111 1 I 11.1s111t1m11 tl 1n1 pu to Ill Il 1 1 lll1llll1N10gUtUf4 111 I if' 5' :QAJE if X3 5 1 31? 1.75161 1 5 6 5 1' " A x,fS1S1f"1EXyf41.4E+g1!'i1iKQ?1'3N 1""N3Q..!5':"1 2? m rm, four , . . . , III' A ' 5 Q4 1 " 1 . 19311-37 , . VST if ' ' 111 1 S'1,1.1' 1' 1 1 ' 111 11111 1-11st P1llilI'y p1'11-111i 1-y11111' g.,ri , 1 1 1 111111 111'111W 1111 ,111 11 1 wh 11- 11 l'lIl. '1'h- 11ist,11111111111111 was q11"',' '1 11 11 r111111 I8 wh111'11 1x1ilI', 21 1111w1-111111111 11 Stony 1111 111, 1111. 11 III11 1ri1 1 1' ' 5111, l':.'11x. M1 11 -1 1 1' .1 1' 1 1 11' 1111 ti11111 1111 V2 .11 1 -111 111, tl 1 1111i1y toast-1-11ti11g' f1-asts i11 1311tty's 1'1111111, 11111 1'11111'1l1 1'i1111. 11is 1ik11s w11r11 11111, lung i11 1Jl'1llf,f 11is1'1n'111'1111 11s i11 11 short ti11111 2l1'1l'l' his ill'l'1 '111 his w1111s w111'1- p111st11r1111 with 11111 t1.' 1' th11 x'111'i1111s 1-i111111111 1111s. 1111 1l1i1' 1111111111 1 1111i1it.' 1i11s i11 11111 1' -ll ' 1 , , 1: .' .' ' 111 1 .' 1 11 ,1 11 ' -1 1111 ,1 1' .11l' I' 1' 1 '. 1. '1 ' 11 . 111' 1111 11111-111 1 1111 11st1111p111,11 sun 1 111y. '1'11 111-hi 1v11 111111 211111 1111 ' 1 .' ' 11g1 1. 1 1 1-11 1-, fr ,,1,+ 1 ,111 1 x 1 1 11 ,f-1 1. T. 1 ' ,.6gQz-12951 'H F1 -- fx 13511-mf' 1 1WP3f9'1'X - L1 -I if 21 -f' 1 1' ' ff 1 g' 1 , uf 1 ' '11 -J, v 1 'L XV 1 'znmwsnwsswam IIIIQMPISQQMWQQ as I . I J. Q, 335 ',etICf,c:-I 'QJQQS1 ISIQIWIQIQIWIIQIII f wwf sfIe2IIIIsIfIf3eesfIIsIfII2fI1r,t I AURAINI E POND XIII I EIR III oppo I 01101 I 4 othall IQJ1 .36 Wren Illllg I'-'Ho JA ilws B1 Ieeihill Intru murnl B 1seh'1II IPIIIII I .57 Uuhng, I Iuh Secret Irx re nle-nt Student Org amish Ill 0 I X lee Ire- xlent Nvnuor I II 1050 I um I nude- 1 h N ear Hook NI aff Bulletin st iff I4 Isnt Ihr: hm sse Intron e ne HAMILTON LOI I EGL IIIH xe ir the preslde nt ol the Student Organm ltlllll xx as none other th tll I lrrx NI1IIer or as he ls more efommonlx lInoxxn The Wop I Irrx ls our demon student hung on the honor roll exerx month Xt the em ol I1 t xe lr he xx Is elected Imemher ol' I um I lude the prep sehool honor soeletx The re 18 '1 current sfixmg th it all athlete-s are dumb but Woppo pooh pooheel that statement Ior list IIII he pl ixedx irsltx guard throughout the sew son It hen xx mter md xx re-stllng se Ison rolled around I arry donned Ins tights 'IIIKI is eapt un ot the Blue and It lute xx Festllllg te im xx on m mx ol Ins matches denlx Interrupted hx Ilternate helloxxs 1ndxxI1ee7x moms Xlter IIIITII hoxx exer the IJIIIIIIIIIQ, got used to I irrx IJI'3LtlS1Ilg on Nlelnlxerx s sax It hen II1CIIed out ol the Illllldlilg Ior this he lnslsts on sxxlnglng It on the grand pl mo ln the gx Illlldsllllll 'lhe Wop ind Ins txxo henchmen Bettx Ind Wlllett are responslble for Illosl oI t ll noise comp unts ron: t II oussons It re 1 x lsnt Iur Ior n lIlllI.llll I1 ett 1 I u e e mm Iiettx to tilee ulx mtage ol lum xx len hghtlng on the heels OYlI'l00lxlI'lg'I1Utl1lllgI I irrx ls one of the hoxs ln all respects Ind 1s duo to go far Ill 1 e I2ff?ff'5li5Qf23?'f5Xi5f 1937 Ii5Ql?7lh3E3l"E?ff3g63fL3i fS1S5S5IV4Q'24fIsSf4ws3I f5z'2fS?7f2If'4S 25 X12 of I I wh ffl 0 I v Y A A l I N ' I I 71 , . ' .'-' I s ' . .E '-' " ' : , .' as ' I 2' I if I " 's, 9' . , . U. I i , I' fs' .' Yi 'za 'I , I. 3' H' ' sl .' ' 'ass .2 ' ' I1 , 915' flllllll' - ' .' 1 Yi " I'l'e'siI - ' 's ': A.'.'1e": ' 'I'II -spiuus I".IX.X. Hoe-"ly W W , I - A' JI: I It-. I I ' I U I I 'Ii ' -I Av I I 2 r - ' I - I ' I v - - H I I 'I 41 l I , I . ' L , . A t' 'I' I .1 I I' I I ' I V' u 4 I ' Y .1 Hp.: . R , . R ., . , 'V i I . ' A x ' '. ' A C A ' L .s v ,, . e . 1 1 c I , ' A J. ' x .' as 'z I aj, 'z u' , 13.- Ufte-n in the afte-rnoon xx'he-n all is quie-t on the- third floor, the' pe-acc is sud- I lv. I I .vi I 1 I I '-I2 ' IIA.v 2 C. X I I 2 . I' '- I ' I , I ' l 1 h- I A lv I 'L-' A I Iv v I tvis A-1 .-- I I X it .5 v gg l o . v ' l vu 4 x .1 .' ' I - - lla' .' I' I '.I -:II-' ' 'Q' ' "1NIa - nn a' "X"II- :nl "NI s-I-- 2 " ' l' z "1 'z af- ' ' 'I- ' ' ' II ' 99 ' , ' U ' ' I'I '. I "1 f' tu , we K, 1 , e1 I x 'FI I , H ,XA WX W -I ,Ii I .1 - 5. . Is. r- Y JrI-f's r A lr- Act 5 V X . - - ' , ' , , 'Y Y.: -,gf I- 1,1 6 1- js :Sf . It ,V , f I ' NJ, ' -.L U I, I I,, ,rf 'Ip IV' 1 t Jmsabfsrae f?3152?f15T5143?l52B WSI 211' .11Fr1Js-514915111311QSPSHWQQQYQQ Zf515?xS13:Zf51f2f1?,5i5- 112.1 111 ROBPRI' N MIIIPR 1 Inu I Fl 1 1 1x 1 1 llfll 1' 1 f N 1 1 llgf 1 11111 r 1111 GROVE Q11 1 111 11 Il 1 1 111111 111111, 111111111111111 1111111111 IN 'N 11 Nl 13 Ulf H I K Ill 1 11 N 111151 N U S I l 1 1 N 1 111 1 111 11 111111 1 1 1 111111111111 1 1 111 1 'XI111111 1 s11p1r1111rg1r 111111 1 X118 1 1 111'11ss 1111 s1r1111r11111 1111 1,1111 s111111s1 1 1 11111 11111111111 11111111111111s11111r1 111s1 IS 111111111111 111 111 111 11111111 5111111 111111 11r1 lLNtI'l 1111 IJ 11 1 11111111 111111 111111111111 511111111 111s g,11111g, 111 s11 ll V1 1 11111 111r 1llN 1x1111s111 111111 1111111 gif " "'!X'1t1 9 fCP"', N5 'pfx A fir is 921,51 113' 11 ff. S51 711316 bf- X121 1131 4 3115- X4 21116 Q- f'1f'?,f 111, forlj 111 I ' . 1 11 .1 .1111 1"1111111:l11, 111113257 11' -1 11ll 1, 19515-157 '1'1':11- ', IJIH' 51 '--', JI11' 01' -111-.'l1':1. 1921.3-257 f111!1l' 11111!-lIllll'5l1 112IS1'1l2l11. 151257 11111-I 1 111111. 1!lt1.'-257 .1111- -111111 1' 12" I-111 .XS'1'l'-z1',z11 tl -11111-11i11g111' F11-1111111, 21 s11y.si11- 1 1i1111- 111-' -1 -.' - "g.f1l1l1, 1111 1111- 1'z1rk11':11' 1111111-r 21 1 1 1 1' 11115511111-. 111- was 1111111-1-1 1111111-r, ' " ' ' zu "11 ll.' 1111 1-z11111- 11111 1111- :11111 11111111- 1111- 11'1-1-s11111g.f :11111 11':11'k s1111:111s 1:1s1 yt ll '11111' 1'1-111' 111- p1z1y1-11 s111-1-1-1' :11111 111-1-111111- 21 1'111'si1y lllilll :1111111s1 211 IlK'l'. . 1 1111: 111s11 1111- 111a1i11s111y 111' 1111- S1-111 r 1111x111-11 1111 'l' -11111. 11:1s1 1'1-11r111- 1'1 s 1111- .'11 ny Br 111 1' -r.'i ll 1' 151 ' U1 11'1-1 1. 1' ' 111 1111y11111-, 111- 111111 131 1'1- YY: 11 11 1 1 . - H J - - 1 - ' '-1 '13 11 M1.'-'fz - - '1- '-11-k '1' 31-11 -1-1-11111, Ill1'illl."' 11' 111-1. II1-1511151111 1111-111111-r1111111-f'1111i1'-f111-1-C'1l111' ' 111 .'- 1111s y4'il1'. 1311 1- ' 1- .- - - 11 11111 11211 F1-111'11 f'i1y c'H111'gl' 111-X1 y1-a11'1 ' 11111 ' ' 1'1" N ',T" TJ I- f ITA 1 1 1-Q 1 J- 4 'W " 1 4 f 4. D' 13.141 1 A '1gf'1p111 ,-11,Q1-.4155 -51-.41:,C1-.4 19119- 411-:1 J- '- -' 1 'f 41--v11- 1-4 1-4 H, 11 47 -- -. 11 if -.ff 1 X.--3 in -Z I 2- 1, ' ,, 11, -, ', .1 -vLf,'-,1 -5 Lf .N f 41, P 1.1 'Q-1, ij Besbestae M1i2fsS11fi112f1S3sS11le12m1. G11 BLR1 KASI1 NIOORI- ll 1 111111 1111 1 111111 1ll1 111 L1r 111111111111 N1111 X X S1111 N X L H015 lk s1h11111 1118 11111 111111 111111111 1111111111111 111111 111 11lg,1l 1 1111811111 511111 1111 111 111 111111 11111 11111 111 lt 1 111111111 1111 1l1f.,1llS1. 111111 s1111 1111s 111 who 11 s111 111 s ll 111111111 X111 1 11111 s 1011 S 1 11111s s1111s llllg, 11 111 1 llIllIll1lS ls 1 111 KN ls 11111 111 1111111 111r 1llN hg,ht1111g,1t 11111 sh11r1 1111111 11111111 1lll1l1t1' 111111 1r11n1 h11111111g 1111 1111s111111 p11s1111111 111 1111 I31lll llll X1ll1l 11111 11 1s 11111 1111 1 111 111111 lllt 1sp11r1s111 111 111 11111 s111s1 1111111 111 1111 1 111115 11111 11111 s11111s 111 11,111-1 1111 af-M1111 :111 1w:f1Q11e3f-,5- 1152 3' E19Q:1f4.Q11QM11Q1211 1937 f1Qw111f192xf11zf1 ' 1 ' ' ' fi . I. JR. fl 191 12111. 151211--217 11114 ' - 1111. 1921.3-37 T01 's N11 Rl," , 1921.3-:111 111. -'1-11 Y. '. '. '.'T11 HE.-1 if .' ' ' z I' ' '1' ' sz 1'1- 'G' K1 -- - z 'sz 1, - '1' 1-1: 1- 4 12'- .'1 '1 . 1111' 1111111th. 1111- 111111111' 1-1111 is 1111.11-11 11'i1h 1h1- Ili 111- ' . 11'- "'11,l'll 1111 11. S1-1 1 11111-s 111- 111iss 1111- 11s1 111' s1.11111-111: 11'h11 l'2lll1i as 1111- 1i1's1 t1-11 111. 1111- s1-1 1 :11111 11ll1.' 11-:11'1- 1-:11'1y 1111' 1111-1 111111. .1111-1' 1111- Sl'Yl'I111l 111-1-11111 1111s 111'1-1' 111 1111- 11111, 11111' 1-1111111 hz11'1- s1-1-11 il 11111' 111' .' 111' 1' 1 -1 1 A Y -J, 1' '1 J - ' - . ' lf '-'11 z11"-' -. 111- 'as 1l'1 all--1 zu H1 ' -'-LM'-5-111 1111- ' ' . il 1-11-:111 1111111-1', :11111 1'2l1I' 111 2 ' 11-s. 1,11S111ll1l121l'1Z1llQ.f1111118 1-11211111-11-1', 11'1- 11111 sz11'1-ly 1-1 ll 1' ,'1 I' 11' k': .'1 1X1-'111 11111: 1 ,gf 'X I fff I 'ft I, 'F1 H11 K 1' 7- ' W fx 10, -I 1' 1 VN ' X-A V. kg Vx Y ' - I 'EJ ,Nga A ' 11" 1 4, 'H - ' A ' ' AA A 'I' , 1' 1 , N-cy J., v XJ 5, 'K 1,1-,', Y ' . -,, "YJ 3,1 f ' 1 " ya ' " vs f ' - 1-.1 yf 1 X ' nf," -.,' N XL f X s .,,' osaesosaess ltfgmfaf was ease ELMER T NELSON fqu adsl l'ooth'1ll l9J J .57 Basketball 19131: 37 Track 1956 57 I' A X Society Orchestra Organist WHFATON W from the wllds of X lrglllla Minn ne vol 1, Norwcglan who w LS promptly u10l1nimeel Swede Xlthoueh nohoelx has over heard ot Y lrglnl L lvllflll S ede el urns th it it is Lg,ooel sileel toxin hvery elay this tall lad is seen running, to the thmpel xt the enel el the thnel period class in order to play one ot his ne west piece s on the org in while the othei fe-llows file in. He is the School orguiist 'mel Lt times m-my he seen she-e-pishly crawling trom behind the organ to plav the pi-mo when the org-in t'-mils t respond. In the afternoon Swede may he seen heading., tow-Lrel either the ithletie held or gymnasium. He has earned major letters in footlrlll 'mel one minor letter in track. Dir. Le Mastcr the senior floor master has on several occ-isions been rudely interrupted in his thoughts hy a loud erash from Room 22. l'pon rushing to the scene of disaster Wigand Swede s roommate is vainly striving to get out of a newly-found Wrestling hold which the hig Swede is trying out on him. All in all Hegeman Hall will miss this bright-ficed young fellow when he leax es its halls tor the last time. VVe re sure that Whe Lton the e-ollegc ol' his choice will he shown the true- Stony Brook spirit when he t-mkes up his higher education there. 5 Jsfsfsrasefafa 1937 21SswsSs1 1fse51w1e31111ev1wQs52 1 My msaoowsaa Y JESSQQMWLQM WAQWW XZEMESSQ lj .if t ' MM A . ' e p--1 1 1 , - 1 OYV1 " 1' H ' ' , ' .1 e-al ' a lmlonel-lmire-el uw' Y ' ' th 1 19 ' 'z 1' 1 ' z x 1 '- -1 1 1' I' - H V z, ., 1w- - 'a ua 1' '. Evidently there are morex than two familie-s in thee town il' le-tte-rs me-an Zlllyllllllgf. ' 1 1 'l- 1 1 'L+ Lv 1 1 l y 1 l 2 1 I 1 1 ,A 1 ' w 1 . K' - 1 I D .l' I 7 IL' . I il' I 2 ' ' I I A ' ' I I J L' 2 C 2 I K I I I 1 v ' 1 1 t 1 1 , 1 1 pl 4 U 1 "S U 1 1 1 1 r y I 1 1 1 2 1 . I A l K I ,I I I I 1 , 1 1 3 1 1 K 11 1 ,I I Y n D U l Y 1 , I V 3 9 5 x Y J x , 1 1 E 1 1 1 ' 7 1 1 1 1 1 1 1 12 , 1 1 1, K' 1 1 1 1 y- 1 f' A 11 ff ff ' A WV J, Y J Y J YV J 1,5 Jjr fewwafamsxfzlm ,R Cwlsxgelgmsxag Qlssfwgaqlsmsvlss fmfffaf ll EDN! ARD TERRI9 N015 1 No 111 Bllneflll Nt lff H eflr Book Nt lft' The pl'1n 1036 I' X X 5Utl9lX I lolr Ulf, 1 lull J c um o IX loo l s o mu lata x lc unc lnscpflrllxh p lrt ot the UIIIISUDII Hlll glllg' Thls xc lr lla moxu to Ilmgun ln lttmr tht I lN'lStIl1lNltCtNS and h ls hrought xxlth hlm the good ll ltllrn common to thx I0llllNt0llI lns Ild dot nt It ill toxx lrd ttlllQtlQS hut spends llls spare tlllll ln cxerrlslllg., hl bI'3lI1 xxlth such tulscrs as Cilllfltlllg the number ot hrlcks on one slde ot the I hapel lnd llovx long It xxould t lkn tor hls xx flsh h lslfl to oxcrftoxx It xxflter from 1 l ulmt crlppmd lltcrndtclx It tht rltn ot ont drop 1 lfll clght S4001 s lxxlxcr onlx hls p ITL tlllll ls tl all up t Pdl kept xcrx husv xxlth t lf. school pllhllcfltlon the Bllllttlll and also the X1 lr Book Hls numerous lrtlclcs tor the tormer hax 0 hclped tht pflpu to success I' d IS qultc lI1tf:'I'6St6d ln dramatlcs 'md has glXlIl tht hoxs an Lxample ot hls sklll IH more xxaxs than one Next xmr hd expects to tntcr thc bllsllltss xxorld xx hare xxx knoxx hls xxlttl clsms and xxhlmslcfll humor xxlll Wlll hlm manx fI'l6IldS 1937 WQMVQQMNQQSZ bQs3:7ieQ3xi3s38752xf 7551 f'3eQfs5-Msz55xS3s3 2f'seb6f V f N .' -I 'll' S '. s, .' '-37 .I . Out' f ' .l9:5.'-:S7 l l D -1 - to St ll' IS' k il his Juni r yi'2ll'. llll f ll -lu' l - ht-ca - all ' Q 1 a ' -J .' 'z "2 K '-1 'fti z - - .' sr ' - -1 x ' l - v ' - - Y . ' ' 1 fl - . V' v s v . ' '- I . .1 , . 1. ezcl fl - l ' - 2 - ' z - z - ' - X: - V ldi. H1 . I' 1 x ' ak- hus. I 's '- " I- 1 I hx' K I L' l ' 5 x V-1 A 3A'l 3 I 'B' L" '. I i ' YL' v - vl- N l' lx l s l s -I .vs - ' x l 'l ' ' A' " .- UP t ff , f' 'M X t . W - v' - v' . :LA PX Ac X A K ix Q A: A X l. l l B x 6 3' ' xy! ,A yy ' sf' ' qi ' , x1.1 X ,V 55, ' .vi f sy XJ, N ,nf t 1 Qznfasfanfaasfrafa ssagasxafafasrlr milszlmaltalslfaals mfmfafkfilswanlsaii W Al TER OMAN ollllll Wil l llaskelllall IQJQ fl Trlck 193134 Orchestra fllolr N Y U HOFSTRA ROBI Hempstcad llst xc lr Came thls yclloxx h llrul stlm lk ol Sllifllkll hg,hl nlng He xx as lmmlfll ltclx takin under C oach s NNIIIQQ lllil bu lnlc the ll lclx stop for much lxlddlllg because ol l1lS seemlng llllllllltx tc lxup llls lut xxllllc lll a football unllorm Hoxxcx cr Omall soon prox ad hls x lllll l lllsl ll lll lm lclx He also proud llls xx orth ln haskctball fl llc xx sport to Illlll l tllls Xl xx as put on tha x arsltx squad But Oman rt lllx shoxxcd llls mcttll lll tr lclx Xltllfbllgll lIl1XplI'llI1flll lu soon l3LClITN l qllartcr mllcr xx ltll l xerx kIlXlilJll ruord llllN xcar lronl lll lppcarancls Onl lll ls llstlr th lll cxcr lnlorf. VM lxllllll th lt lll ll lx tllll lxttmr record slllp Lldklllg thc honor roll almost lxlrx month lll hoxxul th lt Ill xx 18 ll t one sldmd Hls pct xxorrx sums to hc lllS Sptlllllf, Oman IS xcrx lond ol Vast Hmmpstcad too lt sums lslx the postlll lstll 19 a xcrx hm trumpctcr IS IIIWOIIQ xxho h IS lll llll llllll pl IX xxlll tnll x He plaxs ln the orchxstrl Slllgs lll thc Cllfbll' dllll ls thl lc ldmr ll thc ll ltllc ss Band all ol xxhlcll glxas lllnl plcntx ol opportllllltx to llNl llIS lIlllNlfdl lhllltx Xltogf-ther fmffldll IS ollc ol thl most hlsc lllll lllil rc lllx Slllftft lclloxxs lll t e School It s l pI'lXlltj.,l tr 4 lll lllnl l lrll mwzsxeslamxswa zwaffsfolnfvfzsf L zfQQl9sQJQlsQ 'W lffsafwfsoolswlfeflt I dll 7 1 IUYI ll Fo 2 , .ff-IH' 2 .. ' . '1 A' ' x -2 I .ry s 1 ' 1 I ,Lf -I I l wg . x 2 - Y, '- " . H'-, ' A '- 'a -lszl: z'-1-'. Q ' - ' ' 1 ' , . l '.' ' , illll j lar s . , v, .' , . . li tv I- 'x 'h- l l ' 2 s-, A ' ll- I ' x -l Q l A. .2 .1 . ,, . 2 . 3 . .. A 2 2 -' ' -3, 2 'z .' - Q - '- -' -. '- ' ' z - xx'l Illil 'o all Oman is one of the fm-xx' zltlllm-tvs who has also km-pt il good l'0f'UI'Kl ill Sl'llUl2lI'- l' . . ' - ' ' .' ' ' ' U' V , ' S ' ' I ' 'E .A U lm" l I 'l- l ' v if x l t- x 'I' -V l ' yn : 'Is vx .v ' ' 'sis l K- ln , I -'xl .4 EI- - s h- zu- l-. Ha- ', - '-1' ' - - ' zu: j l ' an -z' ' lj " x t'Ull. l LV. . l il' R, A'. I' . x - Q I 'A' x xg h ,A X 'I l.'A' A X I -I' y A l 1' ' ' A? h R I2 -V l" I n 1 . x 's' . h ir: "' -f- l -2 ' Q l"lNl. At ff s ff Q, Q' f ff ffl -my V xx X ' ' VX W VN XR -Y , A A sf' if J A Y l, -V J 1' ww Ju s,-,, .5 .3 sp ' ' xA - ' J ' ' A dh Wi? .1 ,wif 1 1 71 1 1111117 71 111111111111 1111,f1:1,1,1111-f: 111111111w,f11111,11,111v11-11Q111f Mmm IIYDE Al Bl' RT RAY NOR 11111111 111-11111 NI1111ger 1.5 il 1-r C 1 1116 Tl 10111 11-1 105 DAVIDSON 31' 11 1 ll 1 1111111 1111111111 1 11111 111 l1S 1111111 lsllp Hlg 1 s1111111s 11111s1 111 11lN 111111 1r11111, 111 Alt 11111 111 111111115 1111 1xlIll 11 1111r 1st 1111 lll 111 111111111 11111111111 1111111111 11111111111 111r s11m111111 11 s 1111111 1111 111111111111r11 1111 1111 11111111111 1111 1-L11r1 1111 H1111r1111s f 11111 1-'111 111 s1111 '11 1111 11111'f11111 111 the P3I'1xXNdY 1111111, 111 1111111 111111 11111' 111 Is11p 111111 must 111 s111111 1111110111111 1 11 11111 11111111 11111 N111 111111 11111 11111111 1111111111 1111111111511 111 111111 111 111 1 1 111 1111l1111111111 11111 sp1sm111 ll 1 1 Il 118111118 11111 111 1111 111 111111111 11 1111 IN 1 1 1 IJ IX 5,111 011111 11111 s11111111 111 1 111118111111 111 s1111 11lQ.Ig1llg 1 11 11 1 ll ls 1111111111111111 IX 111 lll l111I' NI11- g11111g 1111r 11151 f111rg1 s 111 111111-11 1111 11111 11411 1111111111 1 s 1111111111111 1 111111 1111111 st 1111111 111 1101111118111 11 1111 111- 11 1111 tl1X1l1!1lIl1111I' ll 111 1081111111111 11111 S11 1 1,11 111111151 1111' 111111 11111s11111 1 1 ll 1Nj'6211f11ii,112f??1"YS"1?1ff" 1937 515 Eid 1121569213157 Yi jf kv-f1S:zfi1L,3if1"i2af1 A112313 fisifsi wi1i3,f1?1s13 fieilf-f:'1f Fjty one 1 11::s' 11 . 2 1 .1S'f1-C' 1111 112155 51 s ' 11111, .I '-37 1111721-IIIIITZI1 131s 11111. .211-37 . 1 LYI 1, 111- "111 1 sl -'s - -' ' ' . -1 - .' ' 1' ' h. H- : - 9 .' ' ' - , 1' 1- ' ' 1 1' " 1 1' ' 11. A1- 11l1.' any 11 - 111- 1-1 - ' ' ' 1' 1 " f ' .' - - '1111 1l2l.' 1 1 1 ' ' I - 1 - ' 2 v' 1 V . v , 1 ,Q . . Li 2-vb., . I 1 H. , . 1, .v' 1- '-,"1 '1 ,-'I 'V 11 xl- 12 17' . 1i:1"'s: 11-'-1 ' ' 1' 2 -' I-1 1-1-1 1-' 1111' 1111- 1'. U. -1: ss as '- 1 -2 2 .' if 1'-1113 11 - I1.'. H1- z11s11 is lJ1ily1l1g2f 1111 11111- 111 1111- i1111'11m11r111 11as1-111111 11-ams f1111111vi11g his ma11ag1-r- s ' ' - as '- 2 -1 . "11:t"'1'k-s11 11" f 1. ' - 1' -'z fi I' ' 11111 1' -11:1-- 1'-11.'-'1-'1'a .2. ' " 1- -'J ' 1 ' - - 1 . 1111t",'1 " 's -1 - is. '- 1 - 1, " 11'- '1- 1 '11's1"11 2 - -S' f- -' 1 1 'z.'11- 11 1 i1 . 4. fr f . ' 1 ' 1 1 , 411' fix 1 I , ww' -1 1 1 AQ 31, Q-+911 ,T "WW-1 X114 X kkga--I 1 i YA- 1 sf 5 C, 1 5 K it 1' 4 4 A--C11 '10 is lg--L , 6 - - ,X - - AA A -A ,,1- 3. -,cg - F ig, -,, , ' XJ, N 11, Q N 'I nf N' nf xl, N! L QQMEVQTQMNQM I NSCSMRSQQQMNSQ Qssweeaeasweeeaes MNH' yeeagweeaeewedg LYI E .IUI IUS RFDARD l'n l' motlmall UH! Ba kethlll 1051 57 Intm mural life el ull UNIVERSITY OF CHICAGO YI If, RILD XRD came to us fresh from his home out ln Illlnols Hls short stocky farmer llke bulld together wwlth hls vsestern twang haxe won hlm mans irlends Pats is he ns known to the undergraduates eame out for basketball thls wx mter and alte r a feu day s he wx as securely estahllshed ln a forvs ard posltlon He was the team s lIIg.,l'l0St scorer and netted swell ox er one hundred pomts giant flreer xeleer set oft' ln some astute senior lwle ean he lound III Iut s room most of the time CI'dC'lxlIlf, Jokes ulnle Tut spravs the e ther Wltll all m inner of sam hahhllngs oser his 7 2 meter mle ro phone He expeets to enter the I nnerslty ol C lIlf'dg0 ne xt year vshe re he hopes to learn hem to larm se llIItIf'lCdllW fffewswefsww ssfaweswrmsfe soskeeshess 1937 maembskaa FMU tuo I I w A l l hrl le ' , .I i ' s . z , .t 5-I 1 ' I e S N 1 1 " ' . S . . . .' S , Y 4 - . L ' i '. . v xv Yl V 7 , 9 9 . fe 9 K6 1 - Q' 5 1 ' 1 v v 5 , v x . , 1 . . ' Y ' , . s -1 I- I .1 Z- ' y A' Af 1 v v s x I A . "Fats" is ne-ve-r trouhle-el hy insomnia and has even slept through the noise of a r'. ' N1 -I --. lvl- .ff -I' D I fn ze 'fx V ,fi ff," 1 V T 'X 1 I 5 'AA AA ' A N' 4' AA as Y X Y X J Y J . ' J - Y .J A I ws YA s M ' . J J vw! e e ramwacmwaw wawwaamwaa ioawaoawoaBwmmmmaaweowwai BENJANIIN PRICE RILEY JR fBenjyb Football 1934 .56 faptam l'ootb-mll 19.56 Intra murxl Baselull HARVARD li B111 cum to us thru ye 1rs 1go hut hccausm ol h1s quut nlaluur no ous rcalls took lllbtlfi ol l11m lllltll lu st lrtul to pl ix loothflll H1 lIT'lIIliIlldtllX c lpturul 1 1 xrsltw Illhltlllll wluc l1 lu has lulcl nur Slllit lh1s vcar Ben cap tdlllifl thc loothall tc am and Incl lt through .1 successful season Each mornmg around 810 the mlghts long Island Rall Road brmgs Bmnpn to school 11141 t1l11s hun home Ill tha LXLIIIIIQ., W lllll B111 ls not pl IX mg at soma sport In c U1 he louucl 111 h1s l IX or1t1 h ing o11t D111 ll ltt s room I'h1r1 hm spends hours re illlflg Ill xx sp Lp: rs uul lliblllf, cross nord plllllt s Il B111 rn 1llx w1111tul to work he could tdSllW become a lllgll r Ullxlllg student hut as the re 18 no rc 1l ncusslty BQIIJIL just takes h1s tlme New er 11111 certam members ol the Scnlor Class iorgct the tlmc that Ben accldentallx on purpose ran out ol gas ln h1s blg Lmcoln llc know Ben mll he nothmg hut A success III future hfc ccwwaow wswwaomwaa Eiamaoawom 1w7 mwwmmwmhoa l , . 1 , 1 -1 , 1 1 - 1 , 1 1 5 '- Z 4.' I 1 Q 1 1 1 A1 11 113 .vi Q 1 1 K-1 ' 1 1 1 1 xt v ' by . . . 1 'Z l I V D I I l ' B ' . . . . . ,, . 12 1 2 12 A- W1 .1 1 1 1 .A- 1 1 11 .1 11. if t 1. , 1 1 - 1. 1 l D 6 xi I x I 1 1 mx" - 1 . I . , . Y K . . Q . , 1 1 1 i, 1 1 5- Q R 113 1 1 1'1 1- ' ' it' " 1' '.' , 1 i ' ' l 1' li ' x 2 1 , , . . , 2 ' 1 1 . ' ' ', x .' . xi ' '. 2 '. 2 Y' , 11- 1 11 1. .. .1 1. ' 1 12 v '- 1 v - 1 11 v 11 'y , 2 Y N- 1 1 ' 1 x ' :Z Ati" Y x ..,x . 1 ' ' .' I I 1 Y . . . , . , . Y ' 1 1 - L 1 1 1 1 K 1 1 1 7 1 u 1 - ' 1 1 1 1 11-- 1 1 W Y ,..1 , . f' X K' , K' J Vx VX i ,L I' X A f l' A P A P A 1 X . J ' J W . . J - ' XA A a 1 Nz, 1.1. L 47 Jf 1, ,nf I 1- 1111111111 2111Q1111111111Q1w11e1111 1111211W11?11191w112,11 EDWARD ARTHUR SAI LENBACH Qqallyj S01 1 er 19,56 01-1 hcwtr 1 I h01r IIII1 kwl ff IIIII YAI F AR'I Sl HOOI N tI11 I.1II 01 th1s y1111 Ind m11I1Iw CIISIHOIIIIILKI I10n1 tl11 I Ollg Island 1111111111111 vuth 11 11 0111Ier111g gI111111 1I'UllIllI Illlll XS I11 slowlx C1m1 up th1 I 11'kx1 lV LCIIIIII' 111111111 11 15 110t111 1I1l1 1 N I011111 0 lt 1 IIIIS SCFIIIIIIIIIIIQ 52111 11111 llllt IIIIU 1111 Illlll l 111 most ol tI11 0tl11 I ys sp111t IIIIII t 111 11110115 11t1x1t11s de-x11t1d h1n1Q1Il t0 pdlI1IlIlg' tI11 Sl1T'I'0l1IlIIlIlg I111ds1 1p1s 01 tI11 LWIDIJIIS IIIIS 1h1l1tw has placed I1lII1 011 th1 Y1 11' H0011 St 1ff 18 ht ILIIIIUI' dlfltlflg, lSll t Ed s UIIIX sp11'1 lltx IS 111 sm I11s 111t1Il11t11 1I s11l1 101111 Ullt xxI1111 I11 was 0111 01 tI11 I10110r1d 1111 llllll 1t11I llltll th1 5IUllS IIIOUIx I Ildptll pI11V1ngh1ss10l111 lNL111v IIIIILS tI11 st111I111t h0dw has sat 111tI1111lI1d In tl11 m11II0v1 t0n1s 01 h1s C11t gut ls 1I1f1n1t1IV 110t 111 1tI1I1t1 iltllilllgll I11 pl 11111 s01111 lll tl11 pr0x111gr11p11IIy 18 tI11 SL 18011 xs111t 011 I7 rmg, tl11 t111111s SL 1-.011 I ll I 1111 ably Ilfllillllg I11s 01111 011 tI11 CUIIIIS xt Xl 11 I'1I 1t1111Is t0 lf 111 QI 1l1 XrtS1100 jig ?s,119s+f14fi11?f1191f11zf111f51S1 U I ?e53f11W'4fZf1Sh5sf111241?2f-J' Ari I'I11ss Y011' 0 .' ll , .C i-37 AJ I K' I I l ' A 1 1 I 1 1 f .I il px '1 1 1 '16 '111 1, that ul' il p11i11t111', 11s x'11.' I11t111' ' I ut. YY' I .' ' l 1'.- I -1 -' 1 1 ' s . VVI 'I1 J ' 1 11' 10 s 1 11 1 i11 '1 " .' 1 r ' " Ed I . . Y v I L . l xl ' I A 1 1 I R I 1 W 1 1 1 1 1 1 . . ' 1 A 'I L' x I i x I h ' I I -R A ' x LI -Y 1 ' I 1 x ' 0f the Cum Laude Society. In the 0tI1111' l'01'n1s 01' 111't, "Sully" 11xc1-Is when Ed 1' ' -K 1 1 1 11 1 1,'1 s ' 1f11II, 1111- " 1 ' ' if tif '1 . ll ' f 1 1 ' , 111 111 1 11- S 1 1 1 Lv ' ',- 1 1 1 1 I.. N1-3 -' -1 ' I i1 1 x I1 "HI 1 EL t1'1111 1Iy111I-i11-tI111-w00I p11i11t111' WI11-11 I111 11111 -'s Y1 1. 1' 'I I. T ,fr , rx ,fry , ffr- 1 V, fr - gig 1' f-W . 1 1 dx , . 11 Y. - X V , V' fv '1 ,, 1 , -- ,, wx fs 13,2 1 lk 1 A f '1 A ' ' 1 . X-71 wy XJ, ,y XJ gf- -1 X , A 1-cv JI' , X064 X rx! X44 xg ' - XA r I xzs 1 1 I V! xml! I Lk, ' rv' - X-L xl! .31 ee NQQMNQM wnwwaemwai XewmaewwewBwmmmmimwaemwmz FRANK EDWARD SCHNEIDER C Haul J 1'ootll.1ll 1056 Iennl 1937 Rlfle C lllb NX re tllllg 1050 37 er C ll lll ketll llltrfl lllllrll lil 61 l llllllllg, K lllll llllllellll St lll' lhe pllll LELAND STANI' ORD HIS NXIFV bow ll lllS lrolll tht Xwllll West to be more SpLClflC lronl Xrdnlorc, Ulsl llloma Ills gli ltlst lllllltx llceonlcs 'lpplrlllt on the rlfll rlllgc There llc ls conl p 1 all lt llllllll lllll lllll 18111 sus to knock l llglrcttt out of 1 m lll snloll l lt forty p lus Ht 18 oltall hlflrd llul llllllg the fflct that there are no qudll or llllH l lll Pr llllx pldud lootll lll ind soon bac lml thc IIldlIlSt lx ol the second tl Ill llllflllg' tlll lllntcr ht pl ijlfl on the P C llflskltlnll te ull lllil ITll1Lll to tllt KIIXW ol tlll rl st ot tllt llovs on tht class teams lu captured the hlgll scorlllg llonors lor the nur Once ln the fllfllllg room Frank IS a dangerous nl'1n 'Not a slngle partlcle ot lood csc lpcs hls seflrc-hlng gave We often hear dlfferult tellolls bemoan the llc-t tll It tht loud ll ls p lssed to hlm flrst lnd therefore tllew ll ere forced to go l l Hl ls pldlllllllg to tlltl up .1 collrsl lll tllglllltflllg lt Stanford next welr rewwaewwew WQMWQQM iewmsemmew ly? M ganna ' s ' , .I '-' Illl -'ass ls' llll .- : as llll " s 'z s ' V. V J - ' . x V. V h' A A ' I - I . x ' . sf ' ' ' ' ' ' ' 'z . 'I' yv li lk- Q I . 'v l ll- l 2 s x ' s, 2 x. 1 l s "V 1 - l't-ja -1 1 -,as -.':.'.', ' "1 "z - X 2 2 tl Z I V 7 R I iA'. 3 --1 I V 1 xi i 'Q . I x 1 1 i L I X 1 - partridge ill tlle vicinity for he claims to be an inveterate hunter. f. . . , . . l V . ' sa 2 ' 2 1 .' la - - ' .al 'al . ' - " - - z'- l . 1. a -2 1 ' x . . . 7 .x ' S C I Av L. . .2 V i A . vii, . . 5' 2 . i V L' V Y U11 z lic-t. l l I y- Q fl l . All ' s ' ll ' Q h' . A' tv: ' . ' P ' r' ' r r' - ' ... JW - Y J . rfeaaearafasgreifa sweats? firafawcaa ioakooaaoaBwgwmaiaaiomwoa THOMPSON TOWIE STURGIS Ulm Sfurqcj Football 10.50 Football Manager 1956 Secretary btudent l,l'f.,lIlllll10l1 If Xear Book St :ff Secret try Senior 1 ln s lhe puns 101: 57 Inter Class ll 1'-ketb all lntri mural B iseblll 1957 Lholr Tennis '-qu ul 10 lb AMHERST W0 years ago Stony Brook welcomed a Malihasset bov bv the name ol Thompson Sturgis into its midst Doc as he soon 4 imt to bc known Lntcred into scural of the school actlxltlcs lla made the lootball ind tmnnis squads and at the time of the school vell Hot Today was lntroduced bv this lad and soon became the pass word at all school tunetlons This year lI1StL3d ot playing football Doc took our the managershlp ol tht team it class elections Sturg was elected business manager ot the year book Since then he has been w orking his carrot topped head off trying to make the book a fmanclal succc ss bury so often whtn Doc has done something which Llatcs him somewhat hc ups and dots a tap dance oi his own origin Bred -Xstalre had better watch his taps or this young ttllow will bc fnngtr liogcrs partner me of www sg ifawerafasg 'sa egssaiiayaogs 1937 aisssaoosshfia . . .S A' . i A - A 1 , .: ' . W' ' 1: 'za ' , .135 .f ' zum' ' ,':s.' " s 'z J, .ff-Z , S K' v v f A ' , I A' X A' I2 5 x ' Y , x X . .W l ' x lx 1 A1 I K V A V' l hs. I I h h I K 2 j 'A' A A4 I I I l Student Organization elections, he won the post of Secretary. A well-known L, W , U fn, v ' L 'S x L' - K I K. , ' - Lv' f q Y v , 1 4 1 1 L- ' ' 1 . ' .l I ', Ll v ,' ' .'. .'.' i ' . Y V X ' A Y A 4 ' l ' . ' . l 5' l 1 1 . . . . . , . . . . , . 5 fs 'rx 'fx f f ' ' A ' ' I' A A A , 51111111-Q111f,11W113 ikfgmfm I ISPENARD SUE DANI N1 Snr 11" 1-111111 1111p C 11111 01 rc- 111111, 0 1 1 S l ON1 BROOK YL 1rN 11:1 S 11 511111 111 1 1 11111 1 11 111r111111 1 1811111 1111 1m N011 lS 1 IXL 1 IX 1 111 IS N1111 1 1r11 41111 NI11111 JFIIIIIQ' 1 It N N r 1111r 111n1 5111 x N ,, 1 3151 1 111111 ll 111,11 11 N 1 Sl IIS 1 1111 1 1 11 11 11111 1111111 g,r1p1111rN 1111 1111 11r1Nt1111g H1118 N 111111 QL 1 1 N 11 1'11r1N 1111 N111111 N 1 N 111111 5111s1 111 111111111r 11111 11111 I1lX 1r P188 11111111 111 11101 101x111 N11111ep1111r u11N11Np1ct111g 11011111 1111111111 1111 l1lX 1111111 111 111 N IX 111 11 5111111 1 1 It 1 11111r1111g11111NN 111 11111111113 111 111111111 IIXQN 111w11N 11r111gN 111111 111r1111g,11 1111 11111 :ff-1' 11151211-mmf 1937 1113-w11s1ffQ1-1:11131--111 EQQSZWQQEIQQNMQQQN I ,5i1iZf1Sf74eQf1f,5s5-f1iZ'f-1:1'1 1,'l,, ,' 1' R111 V . 1931-32. 192111-217 S11 ' , l.:2-3:5 11' N ' 1, 1. 32-2121, 111215-E17 .Xri 112195, 1921.3-311 1111 'al-l11lll':11 11:1N1-111111 ."' ' P.G. INE t'-1 .' 1 1, .'1 lly 1 k 1: 1 11- "il-gc 1' - '1g - ilI'11 S ,'1a . 1' 12:2 1' '- 11.21 11-111. "Si" -a A' -z - . 111y 1111 ' :s 1 - 111'iV1-s 1111 1111- 11:1rkwz1.y 111 111: 1I'll.'1y V111-Vvy. 111111 1-V1-ry 1" 111115' 11111-1'11111111 as 111- 211111111 1'1111s 1111w11 1111- 11a11'14wz1y. 1111s 111111- 111111 il 1-1111111 111' 111151 1l"' play: il g111111 lfiilll' 111' 11: -11111. 1 -' 1, 11 - 1 11, -1' Il 11111 1113- 1111- 1.31-1 . I1-'N1N -' --'Q V 16. Ili: - 1-1'g11 if 111 111-1 ' 1: 1 1 .'z'11 11.1 "Sllfu 1lil.' 1 ' - il -1,-1 ' .Q 1' 1v1 21- .12 1 fl rv A1 ,1 11. 111- ' 1 ' - '11 111- il s111'1-1-ss as il 11 vy1-1', 1' 1's .' 11 rn 12 1111- 11111 , 1 "f- -a'-nz 'f' 1' . ' In 1 rx A 1 X A ,A V, X 'Fi I f-.NN ff fx 1 -' 1.115711 -- - 11- -11 -E,-:H 1 ,Q Y . 1- Y ,J , 1. , 'Y J. 'rf x X X Ni 'Nia ' 1 vvr NL Wirifwfrrrfweegrm sesirfwfiramserof Kiigyiigigg ff' to Mmfaf Qwmsfteieggseweeazi Aunt 'Jmifvfi ,SN REEVE SWh7EY III fllv Sunvhim' YIIHFHOI1 Sum Snnnyb Hlskethill 19.50 37 lriek 1957 eeer ll 1 Xe lr Book lwhlor xi rx lomuu l el I OLGATI' hl YP was spotted is 1 possihle Cdlldldltl ior 'wtonw Brook when he defeated 1 Htonw Brook in in in the 100 x ard el ish last year Thus as fi post grfuhiite this flash vomes from Huntington He h is graced the sc-hool not onlw in trick hut also in m im other -xthle tie mel non ithle-tie' 'ietnitie s lky is he is lllClxll uneel hs the occup nuts oi Room No il undertook the not too ple is mt task oi eehting the Res Gest ie ior this year In this work the puhhe itiou mel to him we owe its sueve ss low irel the Spring se ftson Reeve let Nlother N iture get the be st oi hun hx turning into .1 fue claw student Ile claims th it he now has more- time for the import int things in hte tin Illllltlllgttlllgj Stonv Brook will eleepls regret losing Sunshine Ike with his cheery smile mel eomeh ie ks Houexer it ist olgdte s gain and we wish him the he st ot luek is he continues his stuehes t ie re Qfarmsrfsrmrfaw 1937 swfggeeeisifawsseai mvgesfazegekfmewgs was Qfigzoisiwgdge I Jig elgbt kr,.'.',.' .,i"':,i' l :J ' 1 , ' '-L ' ': -', .5 So - - ' , JISC' X. r ' ' . , All "so I' ' 'tive' .Xll I ' ice fiUlllll'il , . . i N u , '-1 1 as z - ' 2 - . U' ', ' - - , . L. - 4 2 h, ll- I .1 K-4 . I A :iv l 1 In 2' ar' al' '. -1 -- .,"'ll. .'k. ' V2 , .V , 2 lv ' A' .5 , . Y . - - 1: L'2 ' I' A E l ' l xl' lk' 6 1 D 'h' Y ,li . .-' Y A I'l'2ll "Ike-" has rome forth. Much of his time has he-on eleivoteiel to this worthy l U2 I 2 . ' L ' x . -1 sv A K xxx'- 'X '2 st' ' Qui- Q i.vi i A 1 Avi ir. A il' ' ' xv ' ' f ' v - f v A 1 . . ' K- Q , f . h- ' , ' , x vN 1 V A Vx yd x fffi vt x ,LA ' V' X AA ' f' ' f' it A f' X t x 'N , 'V ,V J Sn , , V x Jw , '53 1 X vw f QA X A xg - .A , 'L nf .L X Li, nf! , V XL , ,. V- . 'mf 'E fx Wit. Hbf' 'W QQWWQQWWQWaaaaaWQdFQQWWQa eoaaeesaoa aosaaeaaoa ROBERT FRANK THOMA 1131111 Squzrlj Pootblll 10.50 Basketball 19.56 .57 fr uk 19.57 X ue l resident 5t'lllUl' C ll e pmn 1051: Rlfle C lub lntrx murxl l51 ebnll Mhletu Lounul 1950 57 l5ulletm Staff l95b .57 Xelr Hook 5115 19.541 .57 Outmg., I lub 19.50 .57 'xllYlNOI'X fommlttee 1950 .57 PENNSYLVANIA OB or Squirt as lu 18 called by his lfltllds entered ln the lall to take 1 I C Lfter bm had grldultul from llflalxcrne the prcecdmg sprmg vvllllt t Wlalurnn lu xcqmrul x lrsltw letters ln baseball football and basketball as will is 1 dlplom 1 Ihough sm lll Ill stature he possesses a strong wlry trame and plenty of flglltlllg splrlt ll 1th thls COITlblIldl.l0Il be soon won tba pilkltlllll ol qulrter b ul. on the x lrslty lootb ill tram pri sldent ot the Xtlllttlf, C ouncll W han baskt tball st nson rolled around Bob was among thc many candidates that were out lor thc tc im He appeared m the xarsltw lmtup ln the flrst game and continued to do so In splte ol his athletlcs and hls studles he stlll has time to enter lnto extra currlcular actn 1t1es He 18 a member of the Rlfle f lub and shoots ln all the m atehms Ha also plass an actnc part ln the Stamp C lub and the Thesplans Une ol hls stellar qLl3lltlLS that cannot be forgotten IS hls dlJlllt,V to captn att the opposltt sex He recencs at least one letter a dav and sometimes tw o We lush lum luel. when he ente rs Pennsylvania Dental School nr xt wear fm VQWWQVSWVCQM Eoaaoeaaoa 'w7 aoaaaeaaoa F1fty nme I A' . 4 , .' ' 1. ' , L -L , D, . .AN 'l'l1 s ' s, .2 '-257 1' 1 IS 1 ' ' L 1-t ' 4 ' . L ' S . Y . , , . 2 A l A 2 A h . 1 Y L i I X I I' . . ' I ar: ' z. rw - I w vw ww v 1 v v. D 4 4 1 -' - 'z ' ' z -' . At election time he was elected vice-president of the Senior Class and also V l A .1 x 1 ts ,R Au A , vl vs u 1 I Y I ' A A1 C 'A 1 I l LQ . 1 A I . PI xv. V . 1 I I L D L1 ' '.,,, ",, , '. '.. l' . 'vu , I l'- x A. .Vo L. v X nw - A Y 1 sm Q , X e -. Vx . ,. vs ,, - Vs - Vs , ' -rl QV ' fly ' s rl 1. -rl AA fra 'vas .NK X if , A Xiu -X kd n l X451 A Aw - L N iw uf f . 3'1:f211111'11w2g1m11f11fs 1 Rf 11- 1 1 in 1, 1 Y , M11 ,11f,1Q111:f1?f11Q1fsfy115l11: Bfm5fH2 9251W5Q1w9152 W ILLIAM ANSEI TUTHHI 1 ll etlnll 1954- tlx lqd-1 N 111r f X1 lr llool1 Nl ll' DAR'l MOU! H I 1r1 ull l1st1nlng to Crux lomhirdo on tl11 radlo xxh1n Sll1lllLIllW that lIIllIlCIlt IIlllSlLl lil ls 1nt1r1lx Sqllilllllll lux Ll nd ll1ll1 CQ 1 llllllg' 1 1r1ng,th1s xx1 knoxx th lt lut IS 111111 1111 Il pl Ulllg lround xxlth lllS Il ITN 1r pllfllli lut sp1n1ls1nost ol lns tm11 1 llllllg, th1 xoung l 11l11s o11 h1s r'1d1otransmltt1r or Sllfllllllg th1 hug1 sparks th it h1 1 in pull oft his f1nt1nna to l1ttl1 boxs who st 1nd arou111l xx nth tll6lI' mouths wx1d1 op1 I1 Thk rest ol the tlme hc spends lfxlllg' to p iss lr1n1h dllll f1g'llI'll1Q, out CXCIISLS to gxx1 to th1 D1 Ill so th it l11 1 un ho hon or 1 xx11l1 1 1 tonx Brook xx 1s on th1 x xr :tx l1asl11t11 tl un txxo Nl 1rs 1111 th1 p ist thr11 Xl ns h1 h1s lltlll 1h lllxlllg' up points lor Stony Brook lll th1 lllg.,ll Jump Ili us1d to he one ol th1 school s xxorst xxom in haters clalmlng that xx 0111611 md r11l1o dldnt nnx But tlllS xear llls attitude sums to hax1 changed and lllstl id ol tllllllg., ol th1 Sdlllllg r111s h1 xx 1s1n hc talks ol th1 last tlmv. h1 xx as out s llllllg' xx l11n thc moon xx is lull W1 xxlsh hnn good lu1l1 md hop1 th it th1 glrls lllill t g1t lllllil ol th1 ITIOHLY 1 n 1 lillib Jl ,gfems BV 2552 1 1937 ,ww 151fawf13113gV .2ts1f3sS1,flq1221f3sSiMe1f3sk M1313 ,5fi19i19sftf'4554. v I A A 1 '1 l llnsk z , .I -37 Tru ' ', . ' -37 fo ' ' ' , 1.336 V: ' .4 il Vim- l'r1-si1l1-nl Junior Vluss 11 I . 2 1 ' ' lv A 2 1 - ' v 1 A1 1 U1 1 . ' 1 si , ' . . . 1, U -- 1 ,Q ' u .1 ' QQ." 11.2 ' 1 1. - 1 2 " .1 ,.. 2 1' Hy .t1 A' 'i i L V' 6 'A' V 2 1 'AE I 'I' C x 1 ' h UVA V .1 . , . . ,. L. -1 1 ,Q H- 2 I 1 -1 U' 10 1: '--'- -nd, Tut has lr1x1xn out for lmusk1-tlmll and track 1-vcry your since h1- has l11-1-11 al S -' '. llc- 'af X 'z s' Q' 'lzll Xa ' 'z .' 2 l for 1 if 11 .'12 -'- 1 2.1 11 1 i -' ' .1 ' K' tv Y ' 1 .Y -. I A -' kr A I l l l' 'B' ' A" Y 2 - I Av, 6 . I 4 ' ' if 11 ' 1 ' r ' 1 .-- ' ' E 1 1.- 1 vi I- I , 1 1 ff ' 1 1 i- ' 1 1 ' 5' that should lu- llS0ll l'1r cxx' '1 ' garts. x 1 ,N fvs 1,871 N 'fl'-T ,gig 'r1 fr , I . - qvsh 5, - 1' . 4 1. V f .K d x ,X 1 111- 'XJ ' ie: fx , X - IFN A - Fx' X 1 w I - 1 . -1 N- . " . Y 'Y Y 1 N." I l' lx' 1 P lxul fl ' ,- 1 v K'-If NL Lg, av' 1 J. K Qemfsiaawxwm sxemrfwafifweaxeti-wg QQQNVQCZQQMZQLQQS5 Mmm XNILIIANI D VAN ARWANI JR llrool Nunn: Nnul hfr lun Hlhluri Outing I lllh Bulletin Nt att' XX re- thug, Nl an xg.e'r I D e llll fl' oth: X X Noel I URNI I I 1 Rl Xl nolse IN he ml throughout llegeman I pen tracing., the confusion xxe flnel It IS onlx X ln hlflthlllg hls f'1mous prohosels N in .mel hls nose entered school txxo xefzrs lgo and slnve then the hox s h axe become accustomed to SillI1glllUl nose ln and out on all 0f'C'rlSl0IlN Sptllltlllg forth hls famed oratorlcal rdmhhngs Hls lnte re st ln .athle tlCs Clllflllll lted xx hen he he e' lme m in nge r ot the xx re sthng xxlth one of its most sl1CC'e sstul seasons 111 xe lrs Next xedr X ln pl ins to enter f ornell I nlxersltx xx he re he xxlll t ll-xl up the studx ot 1IlglIltlI'lIlg Hoxxexer xxe ln Stonx Brook ire conxlneeel th it Y in s success xx oulel he posltlx elx 'assure el lt xx 1th hls Il'l3gIllf1CQ nt x onee mel outstdnehng nose he ittempteel the litlllf., ot YY ilter H lmpelen s famous role ot C xrxno ,ffffewexeexiwssefsws xwffsxxeesfgefwesfesri Eggsmeifteeweewgs 1937 wsmsxeeztsawftzdg ' I .V V, .' f' . ' V ' v 5 I ' . 2 Z 7 . 1315-37 'l'h lspinlls Tvnnis ll: :gp . ISI36-37 Fo 2 H. l92l5-247 F.. .' -'Pty t Q gg " .5 Y . . - ' , 3 .' , . . y v I I I 'As v vi v. 'hs C A- is ,.A-l vi 1 .U K- e 1 1 s if - tv el .12 Af' s V 1 1 I 'lv z Y e x s 1 is e K- s x' ' e ' 2 1 N-x I- ' ll' . I xi' ' 1 1 ' I' . 2 x ' x l l 2 I Z E I l I ' ll' - and tennis tvams. Vnele-r his nlanage-rship, the- wre-stling te-am e-:imc through .' , ' l, V. ,. ,,.t. ' -. ,, N. A. ' . ,E -.. A v 'IA' LY ll vg Q h' 1 1 NY I v . ' 1 k'. .' ' 1 E h 'h E ' h L -2 - ' ez-'f ' 'z z A - . W1 - f 1 t ,ff XA- 'T X, K 1 . -I X it 7 1. W Y v v W V. V 1 A , X 'LY I' Ay JP Y J E' A J ' :af y ir -1 if A x lf f - A x s f A lf: X71 - s,e f V- I-.X e. X 1316, f -,V ' if tl 'V - Q Etlgwwstsafmpgw Bfwfmf wagwwwpimfefzi DAVID STANLEY WATT fSr'hno D l'ootl1all Nl an ugfr lflh Football 1056 lravle 1054 57 Rifle K lub I' X6Il1IlX9c0lIHlllllPf' Bulletin Nl :ff Noir Book SI nfl' rn lr e 1 PRANKI IN AND MARSHAI I IX sears xgo Stonv Brook was surprlseel ln the presence of the llUllUI'll1l1 Daxlel Stanlev Watt of lancaster P1 llls hrst se ir passeel ln the lower school ww is the heglnnlng ol an exe-ntlul athle tue' C-lreer That se lr he plax eel half hack on the mldget team anel exe-r Since then he h IS norleeel lumselt up untll IIIIS wear he played on the I arsltw In xx re Stllllg hls great w Llor e 1uQeel sexerll unlortun ite ae vlele nts nluvlx brought in enel to hls career lll the 145 pounel class Ks '1 traele mm houextr Due shmes He pole xaults hurdles mel lmroul Jumps wltll the best Dau s personallty captures exerxone 1' en Dr I aelmelem t tnnex ll hael to hreale hls se rlous countenance at D ue s iIltlf'S Ill Bllxle C lass Perhaps his outstanelmg, quality his not set been mentloneel Its l s dl7llltY to talle Once get hlm started on lltllll' the glrls he met Ill l urope or VS itt mel Sh mel s Department Store mel se u hue an exunple ol 1 perpetual Inotlon III lfllllll leel cess anlelln arslnll su e suret s Ilappx Dau Dau XE srfrxsgigiix dhffrxigfg r ge IB vhs? Yfifafil' Se AIX xfcw Q6 Q gp pc J 93 Ae, we fii ,AJ23 MQQQX fig tfafwig. ,w,Js3e1fisLff:5.1 Sirlj tu 0 V' in . 2.1, ' ' . 2 2 Y . .f.' , 2 , .. 'I x L , . -. 1. i I . 2 ' 2 ' Q 2 Inl 2-ml al Ilalwlull . 1 . . .. l Y 1 . 1' L' . U v A. v 2. ' K. -HE V ' , . I' Q 'Ei' l I . . 4 1' . 1 i . 1 Ll . 4 'IQ X Y 1 , ' ,1 1 ,1 K' , , , Zh, 2 V, ' A-, ' . .i vu X X 1. l. Y . l . t . 2 I '1 1 lx' I Q, 11- ,1l r1- 5 -,'1 . . . , , 2 '- A ' 2- " 3, -J, 2 2 ' .' " 2 . 1 v Iv 1 I T 1 N . I 1 '. -. ' ' 2. A- . 1" -- il -. as 1 nf '-1,' - ,1 ,1 -ff-1 '-' ' 1 '1-- . . . 2 . 1 . . . .. . . . . , I 'V I '- X .V I L l l I -' L l 41 h 2 2 1 . . 2 2 . 2 .' " - . 22 tw 2'-2 -X2 - 2 - -' ' 2 ' ' -. , . . , . . We- -- that his sue"-ss at l'r' ' and M2 .' 2 'Il lm- ll .' -y so-'A 1 1 " ' T-Fx 1' X V N, !T 1 X! x, ,1 N, K7 K fx 4 'fn fs NV v, ,793 I ' ' . ,uv - . Fw- ' , ,N f"'wV-9 . ,VV , ' 'l"1,-f- QL:-- " , , " X 1-, 'N . ' ' A I- v' .Q le re 1 'fv 1' 2J.,,v ,J -L " e.,1w,- " L1 x. ' 1 1- Am, - , X A KAN, - xA ,Y ,1- EAA, .L .Ivy .LI ,Q .pf f XL .N ,Vf f ,, I V- ' Bssbestae EQMWQQMMQM MQHMQQMWQ4 YY ARREN BREILR WIGAWD fl nrlf' ll zqqyf H1 lxeilnll 10.51 in mg I luh 1051 mothlll 051 l' X X Soi 10h Netretirx Nturlent f,I'LlIll7lll0ll 1054 S Lret 1rs fhn tum X 10 W HEATON PN WH XXI? r Inch Wlggx ll 1 y lou School 11 hen he re-sldul 111 Hoplxms ln es III the l,llI'lXlIlg mctropolls ol Nutlew New hrsu Vllggw his two shut mfloor sports 0111 IS pcmodlcallx Clldflglllg lllS room irounrl 11111 thc othtr 1s flcung from lllS room matt Nclson 11 ho oltm ll f'lldSlS llllll out ol tlltll' roo111 u111tc1' He holds tw o 1mportf111t ofhcms 111 tu o fl1f'hrc11t school 0I'gdI1lLdtl0IlS Ha 15 sm crct irx ol thc C llI'lNtl 111 Xssoc-1 1t1o11 11111 sc crct nw oi the 5tU1lLI1t Urgaru 71t1o11 1111 lu mntc rs Whm ltlill 114 xt t1ll ll nits o tu sdlq ol tha other hoxs who mll 1 o ln thfn th it Y lggll lorgcts 11s 11r momcl md llls Hldllfllbllll iQ?3MQf'2? WQWfQ2W?QV Hgwigoltgwftm 1937 fsolgswfaasifkfolgg 1111 , , Y 1 Out' ' , .:.'.:m l Fc' : , l.Z.'-257 .'- I 1: fa' , .Ii-I7 59' 2 K' ' 'S 'z 1 S4fH'lllllllIl. .36457 ARR If ' E1 .' . o " ' - H ff' as l - vas callcrl hl' thc 1 'cr -v ", Av ' Q x 1' 'l'. E 2 l k 'L' li. l 'A' , 4 i Av l h' g ' I I lviggy is quitc atlllvtic, playing football in thc fall illlil basketball in the xz 1' ' - ' 'z 1 'z ' 2 1: 1' ' Q - ' '- ,z ' . VW - - - 1 .' ' la 'z . as l - cxg -' .' t mlo, wv hopv that for 1 ' " als - -1 1 Vf'-' f-:l'.'lz- ' 2 2 ' ' . 1 X1 ffm, T1 ,ff If-X W 'Ti - fix .rx - 'F X V- lf ' V v - Q's1x 1 - Vx v ,A V1 , 4' If 5' V 1 ff fix! YY ' MP1 Y M Pl Q fir' tl 1-.5 A " . 51411 11:41. , - A .du , , xxx , A Ry A A X 'F lxlrf, , L ,, X , 1 Qmsgaramssram A msrafamsga Qsssfteaesswsgs lmmfaf ffggsweqftegssfseai LIONEL HENRY VVILLETT WSI 1110! Shorhll football 10.56 Basketball 19.56 .51 Intr'1 mural B use-hull 1937 Presldent 'uemor Class 11rel're lKl8lI' 5t1lIl9I1tl,I'B'lIll7ll1lD1l 1050 37 Ol mgfluh 1010 17 X mr Hook St nfl' 1016 57 X P RX tall bow rcportad to C odch Ruffmr forcarlw lootball and promptlw found lumsclf at tht rmgular and p0Slt,10I1 II1 proud his 1lJllltV to play footlmll and hls sportsmdnslup ln ulnmng tlu Y mdcrxur 'I rophw VVhcn hdslxcthall season cami around Slullct became the rmgulfxr ccntvr Hls cxccllm nt hall handling xx IS om of the rc asons lor tht tram s succc ss In the school electlons lu w is clcctcd 1 lcc l rc sldc nt of the Studi nt Urgdnl of tht Yun' Book staff 'I vm things Comm urs lrlSllW to Slxlllft Om 18 in mnata dcsm to hang S1gI1S up ln lus room much to thc disgust ol Hrs Hopklns Thu othmr IS .1 lldhlt that f odc ll partlcularly dlsllkts Thus IDX olus t zkmg, trlps to tlu lx1tCl1tIl and llrlblllg ol the pdntrw mfm lor somt brand and tlun todstlng lt lll lus room it his lusurm But for all hls hablts good or had hc has wry good tdstc H1 has an drdznt 1111881011 for the Coach and for M100 Pau' tht Clnm ma queen -www 1937 seomsrcmwsg st 1, QEMQQM wswwmgwfala l'll. , L' Q S' 1. '.: ' , .: lt' ,' , .2 '-I v , , , . . If 1 A x 1 4 5 lf- ' I - y ' 5 --v Z . . . I .Y .L4 LA' A - 'E -' X I ll L' .V I i Al vi' i' I-'K'- l ' l ' V l 'I 1 L x v. I- , l'. X Y A I '- . . .. . . zation, and president of the Sc-nior Class. Bc-sides this he is also a silent mc-mlwr , n h K ' '. I . in Y - . . f . I , ' ' . fi Q X A.. 1 K fy ' - X- -. 'Q Y A A A V 3 J' - 'V X J' -V J - J - V J - TV x YQ xy I F I jg. J.-'qu ,f-N ,fly-. ,qqu ,.- 1, ,--,AQ f -X. X.,-,--. La f.. .ly-. ,--,qv ,., ,gf-. wt -. r, V. - 2: 'V .,f' - rg! ,'.' rg yr, J' - rg 'xl 'S ,' - r- Q.. ,Cf':'5X'Y'79.1,Cfi:'5x'Y',Cfi:'f B - - P QY'794':'5x3'7t:.,cfi:"5N3j7 9,-4 xx.,-.-. ,+,,.., ,,.-,. fsifstd ,.+,A ,+., . . .. -. .. ., . .. . .. , .. x-' A --x-f ', .C-:x- f.-,,-9- -ff,-9 4- --x 3, x 17X','.,'xci,ff-A nn." Qxm,-,74 ,.' ,7.vw.'f-ex"..,.' 1-:Ni-If-.S-,E-A '.:,.' 1-iv!! ff x N -. w AT SOXIF NIII FYI ONILS IN TIII IIISTORX UI SIUNX BRO0lx SKIIOOI 4 I N I ,,m In mm N UIIX 1llllX Nr I ntl N l 4 ' H 1937 U ,, .4 sllfl 114 . . . - . , v 4. . . Y . , , . , A , . A , . , U. v Y V . . 4 L A A I 4 15?-3-I Sn-ptvrnulwr' Iii! IIIEIIIQIIVEIUHII vm-l'1-rlwlaqx' in ilu- ulfl .Xllflilffrillln will: Ur. l"rz1I1c'iN l,. llillllrll wx-l'r'wi1ls'1ll uf' l'l'i1u1'm-tml :lx pl'iI1c'ip:ll xp lulu-V. lfliii S4-IWIQulmillwl.:1I'l1-Iwliiwiulinn-p4-vlh-11.lutln-l'1liu-I-Nily 11IAlIl1'5l:1lvnI' Nm-W Yurli :lx Jill ilf'ilfll'Illf' 11IAllig'll wllmvl grzulm-. l'wil'.'t Llwlllllilxilllll 1-11-4-In-nl. lil-ll NIU! ,UUIMPIP 4-mlllilnnlifm Yrum ilu-4-Nl:ntv1-I'.luIm liwgn-nw Ilwf- un. llvg- illl Hull 1-wrlmplm-lwl. IENS Fiivll Fil-ld vlc-:11'4-11 illlll In-H-lui. ISN? f51'l1lc-rlulu-rr llc-:itllufl3l'..luInlll".f':1rwl1.1'wl1l111+-1'n1'll1v,'l .'l51'm,k .MV ll,'2lllflS1'llllHl. f'lPIlfl'iIlllti4lIl uf -'f'T.lblND ilu' ilu- 1-uw-r'Iimu UI' llf-gc-1:11111 Vlmpm-I. 51-llnul plzzrwll HII llll' HV-I :l1'f'1'm-1lil1'1I Iixt wi, ilu- Nliwhlll- Sl: tg-N Xsv 'lilfifrll ut' l'wll4-gin-N mul Sl'l'4IlI4lJlI'y Sl'IlllllIx. ISN!! -lwlm l-'.l'1u- un Nlt'IlI1lI'iil' lnllllll lltllllll. lilfili lnlirxn:u'y 1-rw-t4-fl .IIWIIII part HrIH'lYf'l'1'llN Hff'ilI'N4IIl lflllul. ISNHS AXl1litfvl'iuln l'l'Ill4Nil'HK'll fm' uw :ax ilylllllibilllll :lx par! UI' .Mlm I". f'ilI'N1IIl xIl'IIl1i1'iill lillihlillg :mt an 1-mt wi' N'l1.lNNP. iv, J,-5 :A 'pu F: .I-.,'Hv',-inn 'pu ?:l',.l.NLl K ,E fIl.l..,xQ K... bg!-I-..xJ,,-I Q 'nu FZITNX ui 5 " " - . ' -'IK' ' i -"V" l ' - "1" - ' - ' -'Af' A i- J 3,4 ,C f':' f'X'Y:, 5: 3'N'?',c 3 '37, 9. 'z 5533, px ,c 5'X'3', 91- 4 x-,,". xx-fy-If xy-.'.A x-,'c,' xy-,' -.-4f,tx1'4'y Kg .- 'fs A". -A 'fx 5' -' fl Q' 1"- ' ff 1"- -' 'f A"- ,5 -ff, CLASS QQMYQQQHVQQQE ff fm EEQQJYWYQEQWY dll k KM W0dMK PleK WbbLMt ly B t C Wtt Lbby Patt B th e RlyWt 'll0lbyP betllb I nc I rfszflffnf IN XRRRN M1 Ixrxxx FIFTH FORM Preezdeni I EE RFID KRD 1110111 bf rs- B1x11'1'11o1 UMENY BERc"1'11o1 11 Iiowm 1-111 BYF111 Y 1 Y . I ONFORTF l' YE111-'TT I 1 AHAYFN I RIEST IIILI Ho1BE1N KERNor'11.xN K1 EIN, NY. I .1Nr'woHT11Y I 1xBI.xs'1'1511 YYUUIJ Sw rffury I ll4lfl Rl N I 11s1sY I 01'1s UYF . INIAf'liFNlll'I, '. INIAr'K11-' Mc'KENN.x l ATT1-'nsox l OI E IORTPR RFDARD Il. I . RILEY P. STEHE1-'sw B. lY.x1ToN XYATT I . lYE1s1s A 11QfmEYQffwm Wwwwws Ei KQQQIQQMQQQIN 1937 QQQQMQQQQMQYEJ Ja Sixty-eight 5 Ik ?f52i5GiE?TfWQ??i1 NQQWWQESFQQ KEWSN BY, f Y Y 33 G A Everett, . acKenzie, 0 . C enna. 0 , ochan, e , ar holomew, J. a . i . ' erson. llill. g old, KI in e , al on, R dard, '. I , . Love, 'ri s . ol ' C' nfort B dl np- , A, h, ' ' ' I 1 ' ' I C " I I 1 1 1 1 L 1, I' 1 1 1 '1 lx Fo 111 , 'I' 1 W D 1 1 1 1 4' , 1 ' I 1 I 4 v 1 1 , 1 1 1 , 1 1 , I A -FN f' S56 Y wfwwvwwwafff fvwwfwff www ,.ffg,Q1 Kim 69.53 1521 ,Q fi? mgmgm is 19. 1491 19 c 11 , . ?fi253s5Sif'45 ,N-1X2f'+z'?f 1 kf I Vb dlxg. N lx N FOURTH FORM I rf's11lf1nt PI 011111 I XII B11 111111111 IX Xl H11x11 1 ll U1 111111 rs xffflfllfll ISI 111 W 11 N x1Ix1xl11 D X N 1111111 liuxnlx 1111 11111 x X 111111 Ix1L11m111 11 111111 NN XXUHDXX 11111 W 'E2EWfSSf9VQB?4Ni5Q5Tf Pig?3??fvF5,3I'E?f'iig1f:I 1111111 ,f11?,f1911:ffQ1f11x 1 7 m1121111 211111 1113114 S1111 um 4 a Thompson. Bic ord, N. Stehfest. 1. Heinrich, X e ster, Woodwur . 'ilmu .11 - ' ,11. 1" -1 1. s. ll: ll 11, Leynse, 11. Dillard, 111.11111 J11s:,11 '. . ,,1:TT R11 4: " '. C' S1 1, .IA 1 . ' ' ' . . '. . I1-1 , . C'111.1n', R. . ' 1,111 ,. 1111 S1 3 'l'li'l', ll. II. .1.1:'1"1' T11 . 'SKL' lf 1' Y1: sn: ' 1 W1:,:"S. 1,13 isle, ll. ' 1 ' ffx fr, ff '?1 ,H - .wx '. X 'PA 1 - M s , Q Ns ? ,kk A , lv 'F-.Llswf Find , KF1x,a7 Xi, ' 1, Li -,ff 1 1 f ' Ei, ff ff ,X wsmmwfam wmmwafarfw wGgL9MfQQ9gQ1Rfwf5faf MQSWQQQNM Y ppl XV Il 'VI dd II g.,h THIRD FORM lnwlrni JICI I In Irrw nf Nfrrvfnrlf XIXRI RRIN XXIxl NXUN Ilrmlnrs x I IJIJ VIH R Ii XX IIN I X III I 'XS WWW ZQWQEVQQMESSQWQ ESSQMNSQQMQSQQX ll , ' -- - - W "' TSW? - . . A A I I - Q ' f 5if,fZT'15:f9flfii w 3 L ' , if I 'HEC . I . . .- ' I ,. I, K. 1 1. f ,1:. R b ff. B tty. L. F I k .Bemnim F ' . vm e. 'm-ver, Pi fmn ' 'Q KI ' . ll. 'I' , K nyon. . P , u s, D-mnrest, A. V I: d 4 . 1 . 1 . ' 1 R4 elm' S. I'IIi.XNI'l'l hilt, I IIICURIII-I Il. I311:.x'l"l'1l4: -Iflllf IXIICIPD IIl'1.X'I"l'lI4I Lo '1c, V. III'I'l"I'Y. I,. . Ir: 17143, . avr. A. l'.x1:sl1.x1.1. Fr: f lif -3 'rw Fu. S '11 'l' . 'mc III-Llmlm' 'I'l' 'r-11: III'llIlI'IS Yu -incl., Nu Klcf ' Q W1 ,I 1,141 limzlw. ID. WI .!.1 xxx SV 'wh' QmwQQwwQm W QMNQQMM mwQQMwQMBwwmMwQmwQQmwQZ L. d N Sl SFCOND I ORNI I I'ISllllIlf ll IU 114 I raw fri Sfrrefuru Huron 'XI Imax I I mmm lfliuxsux x N I KIUNOOIJ U U1 mln xxx x N nm ur xx 'QQWWQQMNQM NQQWWQQMNSQQ EQNMQQNMEN 1w7 MQNMQENMQZ Sezev fy I I F19 ' Morehead. Lawson. Gel er, Leynse, Y. .' wrug lsin 1, Bronson. f:Lll'NVO0Ll. livuns F L , 9 1 7 ,.' , W1 . ,um L. Sm. am-1 VV - ' .-'I 1 IIIQ' ' . . 3 'xox f'IC1lIiC'I'I . FN 5 lxlxm' I xi NN l. 'xox '. ' lr:x'.'.'1-1 W VI-:L ICR AI: 4: 1 1 '11 n.xc'1'r1 :L v f ' lb'-IPIL' '+fvf1'af:Q Qefxmw,fx we f r efwsyz- S.'m:f?:5' fefw' f' -- 2- 4x - 4-fx x V . F -1 ,-,NN-z ,, 4- df -, .,,-x, ,,,c, A ,pxcit ,H ,c,. iktsmpstan 95.9, f. ,QUQ fx 9, ,A - :ff , A .aff x- . .ENS ff-fix' af MS 7?kff' +1113 ,Qi Z .A dp,-7 . f Ap-Z 7" x?,fs5X.!42faf2S+51.f5zx2fSf'5n bvxxn Vhelerr I Bovxdler W Fulton Nurthlcker Stew xrt P Shxughnessx llemarest D kllgour W Kurtis Stewxrt R FIRST FORM 1I'lS1t,lIlf II li Ufnzlu rs liuxx IJI r R NX IRI N NI XR!-Nl Il IUI ll ff Kfaiiffff' II , Wfx new ex 137 .hfxx S ft? ,fx Sz ,fd Y-1 Sf 1 enlx tu n Sllflfllflj ur Rl lx S x XURIIIU M11 Slixlfllxrssx xx ml xx xxx Hxx xx 1 WW 9 MVN A :R fig L46 ak F4 Zfff, ,ix K , ln. I 'Jn 1 XVI ,,1.xx1 G. oxx'n1,rcle lin 1 " '. ,1'I'l'IXY. lu' C" "If .' A 'A J ' Du . :."', D. STE 2 P. FL' fox STH 1 ", li. Ku.: ' . W. .' 1 Q W 1:l.I4:n'r T. 1 , -Vx ,R A ,A-4. Kxg ,Q 4 xx u' 4 ,FQ Q Ju' ff," 1 X! V J-Q V4 ,"' xu' 'U 'x x vgkfyflx 4 I . at 'fx '- i at 'Ns-I ' ",XgiSL 'Nr' M mi. 'NNY v'g,c4'.1f' 'T 4',1f',',c4'1' "','g9A'1'f,': A1-4'x'rf': JQX 4f 'x' ,l3'w4"v,: ,xvbf 9 w 7" 'Jn 7""' W' ,,s,"fi"'i'f X , -- '11 '. .A A,J1", -7- 'Q r, 'fs 9 -I' lsr, 'P -, "" vxr, 'u .W X , x' ,Lfp Rv wg, -.J,!f' X xx'-.,',!w '- N,',.!f' '-r VJ. -.l'f '-f V' ' . waf wffsvfawf wa If ,MMM wig iw awe? ww I IQQAQQAAQA MQQAQQQQQQ 7 4 l x WNW I ROOKTIRE DEPAIXIIVIINT SKILLETT KEEPINGTIZAINING GYPSNI MODEL 1' ROSE SERENADE TOH EQE MAN BEHIND TI-I CAP N EIGI-IT BALI. BEN BREAK?-KST IN BED CHEFS ARMSTRONG OUTING LLUI5 BGAT TYQONS WALL ffafwj QfefvjsffeI2v5 1937 wffewfgxgswaffgzaggw magaxwzsfgwsgx yfqeafwffzsgxvaa 7 xx 1, fx K, ff ff. r A , rx ' " X.'v,:ZVX - I- , NIV .' ?iv "X . gh, fav ,If N' ,Y."f:v'- -f Isis-Q "'f'XgA:Y-4 'fa' C- "I PI G 'f' SA: 'fx ycgik I r X - 'v , I 1 ' . X, I- fav- - dxf-X H ' - A viz - 5, dxf -I 0, , Ill N' 1 Lf,,' V L, v In Nr XII, s Na , -- f X Q V- i ' 'Q " M 5 4 . I " ' . ' . . . ...I up , ' ,li 1 ' It-,'.t V : X ,jk ' ' V v-.f n 1 'I ' I I I? ' 44' ' X - T- 7 I -1. .5-.-5 X . 5 - .-f 645 . if .' ' hc I . , '1' . f""""t Y A "?'.-., ,J-vu., Q7- I , Y .. v X , I '4 ' I .J w ' 1'-f ' --W-Mrzma 5' f t. X 4 l,..Q,...j1 W LEE NGE 'I - ,: 3 4 ,xg 4' , , 4952, .I .fzl ,ff ?i Q:."f 'N E N , 9 - . I . ll Q -. a I 'Y' ' T 1 F: I " I B - ' xr. ., I- . A .X IX x , , , fi .fv ' A C. 'HT A 1x ,frx ,fr 'Af 495 If , 1 ffvy. , - flvy , - i ,PX -I v 5-x 4 1 ,fx v xx 131.1-- "'f' AA 5 X A 5 FI A X AA " ' All- -rrv Iv, 'vw .,j-f . , v.., 'Y '.'1', -I V H" - A " ,sr " ,s - yum! - X K,s J -, , -1, Yr '1 ' A'l , ff ' V Ny' N1 I ,N mf L ' s ,ffg ,flex l QLLJMW :,.- fs R 5 5, 5 'i n'QQ-in ,f ,M I L+ ff :qw- 9"5l' 4 azlyff X fi , 5 Q F? 4' iF . , W: . , JZ" " 1 ' ' , ,f"' P' f' 5.2259 "" - f EE5 7:i2':n 25" - ' . - " fp! - -k 1 ' 9, V5-fi "K -V QQ- 'jLVL'5f":" X TN ' 522: 2:f:4r.?bg'f "" 'ij-., ACTIVIT 3l:t2izQwffQ622tQlszfQaQlQs Mfmm zfsgeissfgatzftgwgeala Alr eth Betty Wlllett luthlll Noe 'lhomx SKUFQI L Mlller S ezey Wltt YEAR BOOK STAFF Iwllfor ln fluff lsszsfrmf I dlfor l S 1 IX Sports lflzfurs Imfurr ll ralfrs sux lil lil lcl lllo NI URNIXN Xllcsl lll liusznfss llllllllqfl' mll ox '5llR tzrrulaflml llflllflljll' lrlzfrfzslnq 'llanaqcr D um ll lrr lull mn I Noi lrt I dzfor lfarulflf lrlzzvor lm lull S XI l l xls lc Il If la VNC ls C Xlulsllmxc I lmfuqraplzu 1' rllfnr sll l l sl0ll mole IlltIll0I'l it Q o e s s s il6lX0l'Ctl to pre sent to tht Slllfltll the he-st Illllllll ltl0Il lll 5tOllY Brook to fllte SIIICLIKIY l pt th t lll all 4 IS llltlll hx llltillllg, mth xc lpplm ll ff is fwfwswwwf it Qwrwflmwfswi 31529 ,fQfit55waft3lx 1937 Qfttzlfmtzwwstza Selnztl sn I II I I . I ,, . I I . I H 's, . ' , .'w , a I I I l A I. I lilccvlf: .'wlf:'.l':Y l,.ll'l:.lNc'lf: P. Ill.l.lf:ll Tix' 3 f:'l"l'Y Ru 1: " " xlx I,lo.'41l, Xvll,l.l'I'l"l' N A A A' A A rlill A fs A' cals 1' . V I V. E 'A A ' ' A w 1. Q A is J .I , . AN: 3 . "wr lll.l. This your the sc-hool is c-elehrzltiug its fifteenth 2lIllllV6I'S2ll'y. To make tllis occ-al." ' f alla thi stzltf l' th 1937 lie: fiC.'t2l9 Vhlsxis has ell- YVQ I' I0 - il this Zilll all fl ills mr a xpirz ' I' 1- ' f " I'll1l' z ' 'a . ' ff' if f- "X W fl S Tx f 'i 1 f , X ' ' X 1 Vx ' VAN 1 Y' A 'Q 1- 5' fihv. AL ' A ' 'X f' I4 Axg FX ,H 1 J: , - ' -cv - mil, Dv mal lu I '7' ,atb , TV IItI,,!w I YNZXV I " yn f X, I n . Iv I .AL wi' ,J Nz, ' xlib w-f' V X' F' ef -l imfmm fQfmifaMris52mi2sK:zf+aS5sfw 9fa13fsMxfQ52faErsH:wfef.?lff1f. '4 ak I Ilulhun Ih ml Swunw Betts I lr 5llLklll I IH Xrnlm Sghnel ar Wir ILNII ur Md llnlhln IIOWIIIII1 'NI Ihr B tn I I ltluson Iurd Bus r Nos. Nlrsgth NI kgnnl IS llton BULLETIN STAFF PIII or III lfllf xlsux Bl x ISI 4 XI lkwlllllfl 1111118 cr Npmfs llllflll' lssmlrlfr Npurfx lfllfnrs Jlil l I IIUXI x lll Nlllf Xlllxllx XXRIIII I Ifffllflj I flzfrars UI Ilm NI I xxr 'Xlrf l xx XII N lzllfrflsuzff lfllllflflll' Nfltflllflffll' xlllflllfll' I xlllll x Nlf Ixl xx x xlllhlflllflflll 1111111111675 lll lXxx Xlexlx l l Nllllllll llfpflrflw II lluxll 5IlIXIIIJ rulfu Iflllv ll S lllxl l L, jfxif, if Kw rj 1937 f , If :ii YE M S l Zlriijaixfs 2-A-SJBB' A24-6123 ff 325 fiflflf Qwis if If SLILIHI nun " , ' ' 0 L. .' "',','. ,'. ,. F. U ' 1 , 'L . I , 'd ' , , . . A as ' . ' fa 1 1 . ,' 1 .i -, e,'.".'z 'S .,l' , ,'es..'-..:." ..c'- 1, 'l I 't -' - ' 'if J. W, X ' 'llllh lin all L Iill I . .H n l,.ll'll.lNc'l: l,.xlII,I.I'1Ii. l':IlW,XIIIJ 'lf X Ii ,A H ' ' .' 'I ' In I. I ' I 1' l 1 Tvsnx Ill-:'l"l'Y Rf 4:l'I' " . , lil-:3'1,' '-:'.l:Y ff A ,, sc" Sf' "'l' 1 ,xx fll, A ' lx! Rlsslzl, XY,Xl,'I'UX .'UVg fl' .I .v'- CIW Y, . ' 1 Tlzlm l',l'l"l'l1llsu W1 . . ,lx 'I J . .l Ll: 1 lSl:"'l'Y ' ld. ,J 1 Illclllslalrl' Hell, l1lN 4' me I-'u' ' . ".-:rx ID ..'l' 6 l Ml. l,.xNl.wl'l-:ll x I L, s -1 'ffl ,xxx K N ,, Q x -ix 'fx Q x .tl 'fx ,xv .Q ,qw ww In 'JV -- -if ' 1 -l yx"v,A if A AK 5 41 Y x x 5'-:skit i 1 3' ., 45 -Q, lx P - .F l 1, 3, AA, 7.17, - L- 7-12 -, 6 , f X Ky, , NV' -ip N , X-V 'sk N V If f w ,, K K Qnwwoowwow fc Eomwoomwowfwwmw Qgigggig S ezey and Betty Mr Ruffner and Thoma ATHLETIC COMMITTEE I rcszdeni Rom RT '1 now x I Ice I reszdelzf Secretary IH sox BFT rx Rrlsx P Su r zr x lhc Xthlctlc f Ofllllllttef' chosen hx the entire school hodw are ll6C6NSc1I'1lY lt'tttI'IllCIl XIIIOHQ' then' Illltl0S are uwlrfhng school letters ln the XHFIOUQ x iI'l0l1N couhes These three hm s Arc I6IJI6'S6IltdtlXt' ol the qu llllY ol Sp0ItSHlclIlSlllIJ xx huh It IS thclr fllltY to further ln the athletu org, lIllllt10llS ol Stonx Brook QMNWQMNQM wowwonmwo Qwmiommom lm? mawmoowmo .Sc 1 1211.1 ugbl W 1 ,' 1 T ,. J i. , ' 1 K ' , Y v Y v Y w 4 v C A , ' Q I L , I rx . ' . I ' Y . 4 v 1 wr l Y - , . t . , .V , f 1 sports. and planning the sports program for the school in cooperation with the 'Q ' .' ' z - A, I... . . - - my . ' v ' 2 ' Iv ' D. . by 4 I- ' v '. 1' X f- A' . ' A Qwwamwfam Scwwswaffwa 'sgsazwagsfmgikz MMM :JQQMQQZQQWQM A W, I Dr I aebelexn Ind Nhgand Holbem und Nhller CHRISTIAN ASSOCIATION I rmulnlf mal cl Isl lu lrrslfr I Sffflfllfll XX xumx Wu xxn 1 I HI no rs thx Chris 1 QIXKII cr uni I ll 0 s tu Nauru uf ufhcu ,., lll tha cn funn t 1 mu , Www xg fmaww wif ? QMQm 1937 QMQQQMEA SL 1 42113 n rn f I I 3 , 5 - f - fg ,. J ,' , III: cl" Ilm. clx I"-'-' '."l'Il ' . l.u'nxxc'1c P. BIll,l.l4:1c :J ' 1. J On- of tha- most I'Il2lI'2lCIL'I'ISIIC parts cf St ly lil' k litl- - ' .Stihl Assoc-izntiml IIICUIIIIQ that is held every Sunday cv:-llixlg. 'l'he-se lllf:'l'IIIlQ,'S are ' '- uv- - irc-ly In the sIucIcl1tsz1114Iurclcfllay I ' Hifi-1'.'oI' I - -'a tion. Th - ' l'epI'c-sf-lat thel1iwl1K'lu'i5ti2m ideals wllif-I1 are sci forth ' ' ' fire org.: 'Zz than of hc- s 'I I. ' " ' if' . - J - J . 7' ,, S, 5 . 31113615151 1T:f195sM1fveQ11i51i::f1Q1i51S: ?M1iZf1iwiffai31191S:1f1131w5,1 Wg J ty 'I y W tt W tt EXELUTIVE COMMITTEE Irfszrlznl 1 1 I run Sllflfllflf ll 111111 1 1111 xx l111ulf11 Iflzlwrs 1 111 1 111111 11111 Xl ir 11 1 ll 1111111 51111111 111 1l1r11u 1 1 1r1 1111111 111 111 1111 11111 1111 is 11111011 1111g.,11t 1111111' 1111 sc-1111111 It 18 111 1 ll 1 111 1 s 11 ll 1 1111 1 111111111 1 1 11111 111 11111111 1 111111 fl fwmcff' if 9 1? 1f9"cw"1 21 21xf21f1f!efZfa'i2Qx!41f,711K 11,1111 352219123 H1131 11 Flgbil Kenyon. Stewart. P. i and. I r. Guehelein. Bet , '. Colby. Ising llolh , R. ine , Miller. il W 1 . 1,.11'1111x1'1c l'. W1II,l.1'Il1 'i1"- ' f.-'lvni .'-- 1 l l,111x1:1, W1 ,.1:'1"1' W, ' :A 311 1711, 111114:1111:1,1c1N N11 . 1' ' 'rw T113 org: 'mat' is 1111-1'11'11 "1 1y1.' 1 - - ' 1- 1 1111'. H gl '11-'gf 1 e " 'f 1- . 111 11I,1117I11 11111 S111111' 111111111 11'1111i1i1111s, z1n11 111 1'11st111' s1f1111111 spirit. 'l'1111 Cornmit- 11-1-has 11111111 lllil j 11111 gf 1 1 -11 11111 sch 1 as: ' - 11i.' yu: 1' 2 '11 1111- 111111 - l' -11111i11111- 1 511. 1 1 TX! si 4 T iq V11 4 fx! 1' ff 1 4-Q 4 '72 'fxk 11 -1 'Ts 4 f'a..1s'1ff'1+.,1sf'f, .Sf11!,1.1s.1.w.h1g1-Pff f:f,Q2--41 - 9 i- -1:91431 1 37 F11 9,-111.-1 5,11 41 wb., . 'fc I . A ' ' 'f ', 'fx 1 ,J -7 1' iff 'A - FJZQA- fi ' -X ' ffi ' nv,-' 0 , XL, .117 '11, ' 'I 11. f 4' 'fy lf -.L gf I 1.4 , 1 1111gs1111111131f1s111111111 1 1 Buyers Sxllenbach Noe MTN! Jous on Bowdler 'I iolby Iloym ln Beattie Roberts R N M1Iler I M1Iler Sturms CHOIR 1 1I11 ll Ll 111 1 ll 111 WL rs 11s 111111 11 1s11I1t1 IIN III Ll 1 5,11 s 1 1 I11r111r1I tI11s Nl 11' tfgl 1 LFILIX 11 SL 11111 111t 11111s llS 11 1 11 111 11111 LW 1111111111111 1I1 1p1I s1rx111s I 11 11111I1r tI11 1 1 1r11t11111 11I Il I1 ll Urs I1111ss1111 the CIIOII' I11s preselltul 1I111r 1I seIe1t11111s III the sp111 1I I IITISIIII IS seruce 11111 111 the 5pr111g c011cert lzrsi l11111rs R11111111 I'111111x R11111111 NI111111 I'111111PN11x H11 Rf 15 8121111111 l11111rs 1 111111- Il-Xl 1 Ill 11111111 R11111111s I zrst lirlvses 1111111 ss I 111 111 I' D11 11111 N111 Sc'1111111 Bavszs 11111111 1 151111 111 1 1 51 1111 H111 XI xx L1111 11111 S11 1 1,x11x1 II F1111 PaTrLRs11x Ihr11t11r l XIJIS 5 111sx 1' fe 1wsf1111211,11111f fi 1937 :w151w11,f1111g2111 11111 l11Q1i1741Qf1Q1Si1f4119sfa M1QfsK2i1Qff9sfvfi1QM" Elglzlj one , Cz ' , , 1. .S , , '. I , 1 TI1- - 1' ', wI1i 'I I 1 11111 I 1' 11I' L' 'il J I zu I 1 I .' 1 1, I1: st-1 'z AI: fx-I--:I1 I1.'Iz.'z S Iat' ' ' 11 ' " .Ks , - -z1I1I' I' 1" ' 4'. .1 r'J 'il' iv. .1 .Il 'bg 1 ' ' . . R111s1:R'1' IS1'1'1:11s V N W A A ' . .' J . ' an 1 1 1 1 1' ' 'V' 1'.' 1' ' 1-"1'.' III-I il 3l,"'l'11 'J il ' .111 4: I .1 I U.. L' 1 H vl A 1. Y v 1 1 - 1 ' s 1 1 . Y VI.. Y. J '.x'11N 1 ,1 Q , V 'T fr I ,fx BN 'X I in ff ,Q XAQVI V. Jf 1 X ,-XX Q' Vg J i I 1 , X .1 'SLA ' ' " K' .x if I C "1 K I Q Q 1 X , .1 . , ,- sf' - X, A 1913! - 1 i1-11111151-115,11 N5 -1. WKZSXMSQPKESXMQQSX Mmfaf wgmigggig STAMP CLUBS 1 ,. 11111 11 110 1 F Xx 1111r H1 111111 111111 1 1 111 1111 1 D1 I1 111111 1111r1111, 1111 X1 ll 111 t 1 R111 LE CLUB 1111111111 1 111 S11 11111 111 1 N 1111 111111111 11 s 111111111 lllgl' 111 1,1111 1111111 1111111 SD 1111, 1 1r 1111 111 1X1 THEQPIANS N N U 117 1 11-1 1 I1 1 s s 1 81111111 1111111 s111111111 111 11 s 1 s 1 ll 11 1 111111r 1111111111111 111111111,r11111111 1111 OUTING 11 UB N 1111 1 111 N 1111, 1 111111 111 111 xx 111 1111 s 21111 1s111111111 l111l1'11t1l1 11 1 1111111 111111151111 1111111111111 F A X SOCIETY s W1 1' 1111 8111111111 111111 11r1, 11111111 111 111111111 11111 1 11s 11 1, X11' 1 1 11N1X 111 1 N 1 111 " 111 11 1 11I'11l1'11111 111111 X1 1 ,, tl 9111 1 H1118 ORCHESTRA 1 111 9S101'11l1's1I1N1ll 1 IN 111111 11111111111 111 1 111 N I1lll1X 1 l1l1'1 11 1111 111115 11111 111111 1 NN X l X111 111 1 Vllllllllfk 11 1,1111 I1 1 D11 1 1111011111111 1 1 lllrh 11111111-x Xl HllI'lf17Il11 11 X AQWTRWUWWQWZ EQQAQQQMQ 1111 Xl Xl 1,11 DI 1111111 llarlnrf 1 1111N 1 N11 111111111111 Illllll 11X 1937 NS'519'W!!' 2 Ffgbh tuo MQMMQQAMQ4 W' 1' , f- 'f-1 4' 1 , -- 1 ,, 1,411 - W- A . .1-1 , W +1 1 if 1-T1 1-111 -A '-QC.C-Aw lf vw . '1'11- 511111113 1-11111 112111 1-1111111-'11 111-11' 1111-111111-rs 1111s 1'1-111' 111 11':1rr:1111 11 1' ".'i1111 1111 1 ' s-11:11':111- 1'11111S. 1111- .11111i111' 512111111 1111111 1111' 1111' 1'1111111.1-1' 1111I', :11111 1111- 51-1 ' f 1 - '11' 1111-111111-1-1 ys. 111 I' 11111-1'1-5111113 1-11111-1-1i1111s 11:11'1- 1 -1-11 CX1 '1 ' - ' -' - I' -1 ' I' 1'z11'i1111s 1111-111111-1's111' 111- '11111. 1 All 1 - .11:11111-11'1111- 111111-1'1111 , was r1-1'111'1111-11111111 1'1-111' llIl111'1'1 -.' 111-1-- vis' 1l1'1xl1'.11 '1is. '1'11- lll1'1lI1l1'l'.' 1111111 1 '11 ' 11-1.1 ' 11 1': 1" 1111- 0111 YI' ' ' ' 2 1'1-11j111':11111-1111111's11:11'1-111-1-11511-111. 1111" 11 111- 11-1 1111' 11-2 111111 S1-1'1-1':11 1l12111'1l1'S111 11'11i1'11 1111-1' 1':11111- lt - '-111y. 1 '11111' ,111l1'.'1l12l1lS :11'1- :1 g1'111111 111' 1Nlj',' 111111 1'1l1'lIl 1111- S1 IIA' 1111 11 -111111111 111 1111- 1' -11 111 '1- xvily. 11:11-11 y1'2l1' s1-1'1-1':11 11l11'l'1'.'11ll,Lf :11111 11lllll1P1'1ll1.' 111:11'.' ZIF1' 11r1-.'- - - Q - 1111 I' 111' 1111' 111111111 111- z '1111'.'. '1'11- 111:11'.' 1l1'1' 11 1 11'11 1111- ' ' - -'-'z 2 ' 1 , '1'111.' 1'1-:11' 1111' 1111111111 1111111 1111s 111-1'111111- 11111' 111' 1111' 1lI3lI1111' 1-11111s 111' 1111' S1-1 1 1. 111 111- 11111 :11111 S1l1'1ll12I11l1'1'1ll11 is 1'1-1'1' :11'1' '-:11111 11111111-s .'1-1'1-1'111 111'1-' '11111 1'111s 111 1. 11-1 '11. A 11-- 111' 1111:11s 1-1111:1.'11111i 111' il k:11':111, 1111' 1' 11111 1'1111'- 111: lzsa' 11' - 11I's s. '1'111.' I' -:1 - ' - 1 I' Y: 1 's11-' - I' 1-11111-11 1111' 19. A. X. or Fai Yirtu n -111111 1-' 1111- 1lP1'1'1l 111' " 1111-. 112l,'1'1 1111 1111- 1'11111111:1111111 111' 11171 I' ' 4111 11111111-rx. 1111' .111'i1-11' 1111s s11'i1'1-11 111 111-1'1-11111 111111111 1111' 51'11l111 :1 1111 '- 1'U1l1'1'1'11' 1'1111111-11111 ll 1l1'1NYl'1'l1 s111111-111s :11111 2.'11'1'S. '11111' Q1'1l1lI, 1-:111 111111 '1 'z 1 - 'I'-z11'111'1f1'111'111211111111-111-1'1111-111 111' 1111- S1-1111111 t111'11l1U'1l 11-ir 1-1 ' 1111' '1111- 11 A ' ': .' ' Illillly ye-urs was 111-1'1-111111-11 11' Mrs. .1111 .'S1l1l. 11 1312151111211 1111- XY1I111'1' :11111 s111'i1113 1-1111 211111 1111 111111-1' 111-1-z1si1111s S111'1l :ls 1111- .-X111 ' 1 - . F11 ' 1111-111111-1'.' 1111-1111-11 21 xY11Il1 -.',' 11211111 1'1 11-11 111:1I'- 111 1 I' -1 -1 -s, 'ss' X1 -. - '11-r1-. 1" 11'11.v.' " 11111 '1' S'1'1-2111-'1'IS'l' 111 -1111 1,. 1111 ' i11'l' 111111 il-L YY. .'I'I1I11 . .xx 111111 S,11.1.11w11,11'11 111 '1z1.1s c11l'1"11I'111 1111" .1-31' 1x11ll11'l111'1,X1l -1111' X. N111.1.l-311 111-111111:11'1' 11 11131115 Wx. -1 9111 '11 XY ' " 1 111-LN 1,.11'11.1N1'1-1 Al11.1,1L11 ' III: 'P' .. .1 11' 11111,'1'1-N 111.111-311 X1-11.5 .' 1'11'1, 1,1111-:I 1-141' ' v T- VI 1 I W fr. .X f. I 1 11 P'Lgx'mw'U C:4',5".i 1 L -" I I 1 ' , ' -.1 ' , KI 'X - I. cj' - 'B Z 1' 1 ,, + in -X 4 ,xx , 1 If Y D 1 A t ff? 1 fi 1 TN If 1 V 4l,1 lu, 611355225211 591523 3175 11956351512 E151 9312111592321 f'2?15132'5P1 1E-xifsiswlaiifaifsisfiairsis MQGQSKQVQQZQSFSKVQQQ1 THE CUM LAUDE SOCIETY . 1 by QQ Soclfry R Qc .09 101 'o0UNDE9 69 H1296 STONY BROOK CHAPTER xXh I IISlllIllf s11N H8111 111x1 IN 1111N11111x1 N1111f11111 llfrfrrl I 111111 I 111111x I 1 N 1 1111 111 II11111 1 x 1x11 1 11111 1 111' Ill S1111 1111111 Ibllllli 111 N 1 1 111 1111111 II 1111111 1 11 111111 511111111 1 1 1 1111 S1111 1111 1 e 11111111-1' 111' rx If 1111111 111 r1111r1 111' 11 5111111 I1r1111 gif If Ei.11"E.n7' 138 C D71 1937 EEXMEQ rwiimgfzfjr S 'B 11 x,a311ff'2ASs3 A41 1113 Ae 3251 Me 2119151 M431 11 I zgblm three goto :jx YZ' ' 0 0 Op 25 1' 13: :S Ei '. JA 1. 0. .O V , 6 'Q' 'Q' -,ull 4 s,'..,o AF F11. J' C.1111111111-31,1111N,.X.I1.,.X.3I.. 1,111.11 .,.. I'--.V 1 I,II'II1.' X f'I'I1'I'IS, .X.I1 ...........,.... ,. l'1'111'-l"'.Vl'11l I" .X ' fi. .X . I 1, .X.IS., All. ..,.,,.. 1 .1' ,. 1 11,115 J1,5I':I,II IC. I,1:Nl1w1-1-111 I,.11'11.1x1'11 I'. NI11,1,l1111 IJ11. J. XY. 'V1111111111111111 Sl'f'Ii 11' lil 1- 1 MII' N1 , . f .1 11.'1f:"11 f1lI,I5IiI1'I' 11.15111 M 1113. J11. 51' "1 NIl'l'f'III1II,I, L Aw I111111s11'1' Xx'.XI,I.Xf'I'1 I,. 11111 f1I1.'1."I' Y11-11111 NI1-V1, 11x 1111111111111 .xI1'l'IIl'I1 S.11.1,1'3x11111'11 111111 w1'11111a11's11111 111-1111-1111111-111 111111 11111e11'111'111y 1-11:1rz11'1111' :11'11 1119 s 1 I: r1IS 1' 11111 Rs11111 1111111110 f'llIlI I,:1111111 .1 '.l'1.Y. 311' 1's11111 111 1111s11'f1': 1' Il 1s 11111 1111111114 51-11111:1x111- 111111111' 1'11111'c-1'1'111I I1,Y 11111 s1'1111111. 'I'111- fxlllll 1111111111 .'111-'1'1y 11111, 1711111111111 111 ISHN' 111111 11:11 111-111' ' 1111' 11 IIEIS 1'11:11111'1's 111 1'1g111y-1'11111' 111' 1111- 11r1111:11':11111'.1' N1-111111Iw Ill 1111s - 1111: III 151311 .1111-S1 llj' I11' '." Nll11NII1llIl'II 1.llI' 115 1111111 1111111111 S111'11'1y :1 1-111 1 11'r 111' 111' 11F1's1-111 fylllll 1,1 11- .' "1-1.12 'I'1111s1' 1:11-1111'1' 1111-111111111 WI111 XYOVK' 1 H11-11 111 I, 11 IS 1:1 1111111111 111' EI s11111111r111111111'a11'y1r:11er1111y 111 1'11I11-ge 1'111111111se 1110 1111-111 - 1 . 1111111111111-I1' is r11wr1'c1I 111111111 s 111 1111- 1'1'.' 111151 -st s- as " 1' I f 1111111' -11111111' 11-111' 1 .' U' 14. 1 1 , 1 ,Ni 1, 1, , Q , -, ,, 1 r fx, Y rx rf: 1 ff. rr-1, ' , 'f41'3,,,1:z 111 'ff -HJ 1 ,-9',Yf611' 1- l1'X'w,.f1L91a3-f, L,-Q4'a"1" 1-,l'11 if :--l' ' 'A . " - 1-4 V ' "-ff 1 Xggv 1 J,-'rfv 1 ,1.'Y1 .11 4' ,J-'?""f .Jv'.""'C5'1 ' 617A ,ff " .L 7- .,,v' ' 6.-' I1 ry 3- -Af' -15' '11 1,.X -' yur, , XL' X, 11 N' 13! Q x , '-,f ' xy' 1.1 N 1 1' , Q 1 1 A N ATH LET Tff2gf2w?ffssg5fHff2v2f,4:Q,ff'2wf2Eff ,K Q5 sXfe3wfrafffs2f?fw:fwQf gg :ISV ,Q ' Eggs - -Q7 -SW I! I ff :-wy,N-y": ,MSfz5if'f:fZf1S3Qx!Qmi5s3f ' ffa53fs5v'e5L?,fmf3i5V eiiffif AARSETH BALL BERGTHOLD BETTY T BICKFO RD P LETTER MEN FOOTBALL BRUBAKER HOLBEIN KILGOUR KLEIN W MILLER L MOORE NELSON OMAN RILEY B THOMA TENNIS lrrzf 11 LANDIS MCCLANAHAN SCHNEIDER FLAHAVAN CONFORTE VAN ARNAM Mgr BASKETBALL LANDIS REDARD LEE REDARD LYLE WILLETT TUTHILL SWEZFY THOMA RAYNOR Mgr WATT D. WILLETT STURGIS, WRESTLING AARSETH BICKFORD P BYERLY MILLER L BALL DILLARD WOOD MacKENZIE VAN ARNAM TRACK I H1111 OMAN SWEZEY REDARD W BICKFORD NELSON WATT D THOMA WOODWARD TUTHILL AARSETI-I BOUTROS Mgr Mgr SOCCER LANDES TUTHILL BOLTEN BOWDLER G LOVE P BARTHOLOMEW SWEZEY HOYMAN MCCLANAI-IAN MacKENZIE MacKENZIE K Mgr EWEM wW563WE?ffY5f??K iwgfiswaf wf63VEW5ii5Q9H ?"Q Qjgib Q is 63 fx QA 3 'ff :XJ f A L" 1 iwj , . 9 . , . I inf' 1 'WD , .L. ,D. 1 ' i I T 'Q X Nt! 1X fft ft 1'x! 'ilk xlNtV 1, ft ,km gr :M wg, BK sim sk .z A Lfaiiiffiymfg 294 ful WMWGWMVWM vwwwwwwwmr fimwwixwbwBwwmmmdwgibmgii lm' BEE l'Tn""' ,fs-r A 'CU if R f :der l un h Br h d lull. W tt r M 1 1 I Football lrgt t Sfllllll our to turn nut lt r lmltlnll lmul up for the custum lrs l11rclu11ng,tlr1ll VX 1tl1 tlu exceptmu ul luur mtn the te-'im was cornplettlx nux Nluorm pl nu unter flmlxccl on utlur sulc, ln Nllller mtl Xflwn Xt txclxlc Blg, lim Bltklurd md Bergtholtl xurt luuncl mth ll zll xml Brlllfllxtl' c up nlrlx lm 11 lung, tllllll up I apt un Rllu .mal ll lllctt sI11g.,g.,ul passu lrom the tml pusltlons Phe lrlckheld was compoied ul Thonm cnlllng SlgllilS and tllI'UNXlllQ., pusu 'X1I'SLtl1 dolng the blocking and uther Oman or ll att c xrrx mg, tlu bill Btttx hlltd out the bdclxfltld dolng most the plunblug md bank mg, up the luxe. ou the dtfeme QMWGQMVQ wsmv QWVG EQMWQQMZQN 'Q7 MQQMQQQMQA W1 '44 - VX - V . Vx , N1 fys' , 'Q' 45 F 1 f ln A A AA ' 'P V Ala' x ,f ,X V , 'f X 1 , vv x,1.,,wv ', , Y X, I f yd f N V. Y pw f , Egg f . J n xi, ' .y 1., X vw, ' K ' x, ' ' ,, tm ' l -- Vv YW H- ....L... A ' ' F ' : , M 1 " r .f Y . l - ,..,....... 1 Lf . ' . l 1 ----"U , . , 4, - N ' I lr 1 2 .r ,. . AL. A HY -u H' 1 ,L..... ' pi" ,A . ' " " -- - A .. L ' f ' -- A Ll 2 7 7' ' ' '-' Y A - f f ' V fvf: 4 1 ' ' . t , Q . .V I .M ...Mm . R . ' ' :M " 1' rf - .. 1 ,.. - . :al . . .rf ' -- .V - +2 m x zgrwfvl :,..,5 . 3 ,. 'fp-141-a -uf. ,,.!,.'f-:Ur 1 ffm' " fi fx . , .- iw ,L flw lln,-'-lr-am 5' "FY I -' - ,, . 4-" as ,...,-r-. ,. , ,,w, .. ,wf -ri,-,W ,-1 Q A - , t -A My fi gum , ,ti 1. -2 uf ew 4- , ' 'W-f ' - -' ff 1 s- f -v,1f'. -' . ' - .f"'5gr .-: ' . ' ' '3' ' Q if - ' 'ff' 1' ' - 5 ' 7 " .L ' K "lf 1. 'T"':?'i'e?,Z"J?f-1 11011011 uffnvr. Betty, llirk.urd. Slshnc' . Nelson, W'il ett. KI" , llulhein. Ball. linac 0 :lr Sturgis, " Maur. Mills-r. Aursuth. N 'll . Riley. M00 vs, rliunna. On un, 'l'1on1u, Love w . . - lll-, lz Hs 1 1 v z 1 - ' .' 2 I' 2 1 ' 1- I 5. W . ll- . ' ' ' , I 'f P- - , v , , . :ml .l . 2 -. I . , - ' .1 A'.,- ' A I . - .5 " l r l "7 ' - ' 2 x ' 1 1 ' Y' 2 I I f l .. 4 - - . Y' y l ' - ' ' , f . " , - . y y , - V , - ' K I . C 1 C W . 1 Y . . . A " . ' ' I ' . 'J W . 4 A . -' 1 1 1 . . . 1 . , . 1 . 1 . " r Q . 2 J- ' -" , -' ' v' fi "- . r A 2 . . tv ' , 1 f ' x ' B' 7' ' 1 - - '- ' r ' l , V ' ' . , l Vx v'-X ,, :L :gy l' A I' ' 'lf' X A ' - - -Y 5, - K J - 'CY J, l -lj, x X, X44 , X3 . f ' X f If vvv l sgaffaafwffam waawawwoa aoegaaafaa lwmfaf mgaaelzcsga ROSLYN WI tt Th ma qtony Brook started lts lootlmall season Wltll a uctory our Roslyn Hlgh School Thoma s passes to Vllllett were the hlgh spots of the game This combination was rcsponslble for Stonv Brook s first score In the fmrst quarter The pass for the extra polnt falled bv lnches The second touchdown came at the end ol a fllty yard march ln YNlllCl'l Lee the score Thxs tlme Thoma compltted his pass to VS lllctt for the converslon The fourth quarter Was entlrely scoreless and when the referee hlcvs llli whlstle ending the game the score stood Stony Brook l 5 Roslsn 0 THOMA Kll KING IN ROSLYN GAMF ZQMNSQQMNSQM saaeasgcaewwaa ,etagaaeleagaatssa 1937 aogaaotsgasaoa Fzghty Hgh! TSW? l A QDQSZ Y l l 5225535 i le 0 ' Redard made two long slashing runs, VVatt plunging from the five yard line for fa keaefwaeefw 'fggzilggsieigae Mmm aaeaaaeeaaae FLATBUSH Moore Miller btony Brook ente reel the se conel game Sure of a one Qlllld w lctory Hon ewer the Flatbuih boys were out to scalp the Preppers The hrst quarter of the game was entlrely lacking ln excltement 'N each team w :S teelmg the other out The second quarter started out wlth Stony Brook blocklng a Flatbush punt on the forty fue yard llne From there the Blue and W hlte boys drove to the goal lxne He re the ball was lost on a fumble Flatbueh S center then made a two polnts on L S mlety The thlrel qu Lrter the bull see S meel b lck and forth neither team ll1XlIlg, a rleeleleel ulx mntlge The fourth perloel Stony Brook scored again this tlme by Thoma kllgfhllr com erteel to make the final Score 9 tor btony Brook 0 tor Flatbuah INELSON COIING THROUGH 1 ENTER emaraefwaa 53352225535 1937 sNMei5EsSMeQl?t fzqbn mne X2 A - ,- f o of f Qi ,EQ ' ' " J' 'T " ' Zi 'E' 3 A I K K YI I - 4 '. I 14' 1 l K L I 1 '2 A . X h ' X . - . ' v - L W , . I . Q 1 J I Y ew kv u K 1 ,L I 2 bad pass behind the goal line where Stony Brook capitalize-el on the break getting ' ' s z . 2 ' . x ' Z X x 2 A' X l-,'2 ' 1 3 ' C . X. i L 2 V. I - ' ' 1 'z z -. ' I ' . nl , ' .l , ' 7 A I. I 1' K . N V X I ' K i T ' I I A .J - A WWQQMWQM WQMNGWMW Xi gwwwwwgw Bffmfaf wmwiwwiv PORT WAQHINCTON R 5 Wltl 'll11 Stony Brook t1 im Jo11r111y11l to Port W islxlngton 111 luhh SpllltS to pln lts tlllfil 511114 Ill thnx 1111o1111t1r tht 1ort1rsprox11l too po111rI11l ,UI tl11 BI111 11111 xxllltl lort VY 1sh111gto11 s1or11l 111 11111 111111111 pllttlllg, Stom lgllllllx I1 tl11 1l1f111s1x1 for th1 be-tt1r part of tht 1lt1r11oo11 lx-,ou lhttx IJILSIIIQ' 1111t11 Starrul on th1 d1f111s1 for the Brooke-rs to D111 W ltt Tlns Ltt 10k took th1 t1 lm to tl11 1x111t1111 s ml I1111 1111111 lt 11 111111 It 1rox11 11 11 ll on 1 11111 S om mo 11111 1 1111111 tl11 g.,lIlll 1 sCo11bo1r1l lt th1 11111 I 1 111 40 'Wtullw Brook 0 ARRSILIII Rh TURNING Kll KOFI' 11 Qwwawww swaiwwaawwa EQQWQQQQQNWQQ 1937 wgwmogww Xmety W' 1 ' A 6 W 'fa' A A A' E 1 1 151: , " Y N 5 I I ile ' 1 . K , - ,Q ii, ,, L. . L, 2.'.A' A' ri 1. 1 1 1 5 3 .L- v. '14 ' - I h 2 V I X. J val, ' In x ' ,.,.., a.I,. I' ,.L' ', . , 0 . Ill '-'X 1 h 1 4 x1.1 rxvf 1 V A Y. li x' ' ' ' - . ' . v ' . 1 Ill the closing' II1illl1t6S of thc gzmw Thoma 1'o111pl1-ted s1-vcrul long pussvs z'- Yi . 'sz 1 ' ' 11: -- ja '-' I-t-'X 11. Itl '1ltl-tl- lt' 1.'t "l3' k 1111 -"1 -. Th - A '- z z - 1 o' th 1 gan - 1'1-1111 Port, YVz1wl1i11gt.o11, 'L f , . 1 ,. 1 BABYLON Ball Betty I I1ltdSlllI'lg 1 smashlng., attack 111 11l11cl1 ex ery pl Ly wx 11 perlmctly KXtCllttll the Blue and VVl11te waxe defeated Babylon 18 to 0 Early ln the hrst perlod vuth the last charglng Stony Brook lorvs 1rd W 111 yard strlpe wht re Bob Thoma went over lor tha flrst scorn 'Ihr sccond tmlly canu ln the same pnrlod vslu Il llllilll m loolul the wllolm Babylon team and streaked lorty hu yards for 1 t0llCllIl0VSIl 11 ltllout 1 l1111d t0llClllI1g l11m -Xlthough Stony Brook pushed Babylon all ox er the held lor tlu run 11111115 tlme only one morn score was Illddt llus toucl1do1111 111 ide by B1 tty elim mud 11 long llI'lXL dow I1 tlu held WA'l'l AROUND Rlblll END Qewwaewwew 1937 offwaewwe EQ egwaesss wmwea el N rzelj one Q ' "f" ' f' A ' A AA Q A 65 J Q av Y 1, vw 1, ac is ' ' v, I v 1.A- ' 2 .1 .K ' 1- . . V ' 1 ' vr 2 v 12 L. , ', 'ff ,Af, , , 1 ' 7 v ' 1 y l opening wide gaps in its oppo11ent's line, the ball was advanced to the two 1 1: 1 A- 1: - 1 ' - I v 1 1 L. ' 2 1 1' I 2 A ' 1 v v 1 ' ' 1 1 2 ' ' 1- - 'I W I rw lv v 1 v ' 1 v x x 1 '. 1 , 1 ' ' , , c . X ' ' ' A A A v A v ,, v A ,, M 5 ,. rom eerafakgw seowwoewwoi if Qwewaroik Mmm zfeemsfaegxewael at ST PAUL S Brub lker Om in Thi trfidxtlonal St Paul Stony Brook Qtruggle took place on the homt held this year Tht Blue md White put iorth thc most spirit xml hg,ht thus lar this vt ar in au dlort to win this game Xt the outset the homm team took the ball from their ovsn tlurty vtrd strxpt to St Paul s fifteen w :rd hne in a series ot thrilling and spectacular curling in a touchdown and a com crslon the only Qcore ln the first hall X lumhle caused the second tally tor St Paul in the second hall lollovscd hy mother touchdown by flarke The weary Stony Brook team Continued to hght h ml but Qoon the difference in wright told on them One more touch tlovs Il uae scored in tht lourth quarter when the hnal vthistlt ushered 1 tired Stony Brook flu en from the held The final score was 25 0 TRY FOR 'IHE EXTRA POINT A .L ZQSWZESSGQWSESSQWQ 1937 keofakseirafakr Q XQQMKQQQNVQEQN eaogwfaewaozfg Xllllffj lu 0 X. . 1 p A- fi - - YG if W pf ' ,L , . W i In l I f 1 I ' ' K' ' ,I v - I 1 1 x n ' x i is ,.x . I L' I .r 51.2 A E L' x I l I 1. ' I l 2 - ' 1 l ' - ' ' , vc ' ' 4 - ' , w ' ' ' . 1 1 n 5 1 I W I n 4 n Hrst downs. However, upon losing the ball St. Paul's returned with a drive A . xl x at Y ' Ki n ' , il h I, . v x Y K 1 Y Y Y Y ' . ' K , n K . Y 2 y L . . V 2. Q - V v. A Lv I , ' , ' , v ' Y 'S , i. , , Q V' ' ' ' i ' .' ,'..i'.-. i l .L ' A ' A ' e X 5, YY X xg . .1 . .1 . .1 u XL gb, K i QWEHQH affefffaf laligtliigwigi LA SALLE Blckford Aarseth is the I .1 Sllle team waqn t aa good as last year G team the Stony Brook boy S thought that they could take tl1e cadeti m thelr strlde The game started out ex enly but before much tlme had elapsed tl1e soldler s superior welght be came more and more apparent it the same tlme the Prep boys runmng and passmg att1clx lllI1Ctl0I16d only spasmodlcally lmkmg the two together the hy thlrtc L11 pomts lfuhng to pl IX a lnttmr llflllfl of footlull 111 the second hall tht btony Brook tt lI'Il c nm o11t ol the tray on the short end of L tw enty to lllltlllllg score 'IHOMA OFF ON AN FND RUN ZQWZKQQQMNQQM areiraafeifarawreii Meigaraeegawrega 1937 lsaoewfeaegahfela Ninety tbree , xr A' mx 1 E255 l Aa 1 I 4 if 1 v , 1 v v , . . , . . . ., . . . , Y . X . , . . Q result Can quite easily he divined. The first half ended with La Salle leading ""' a." " 1 z ' -' 1' ' -a T2 - ' 1 ' ' 1 .' 1 2 '- ' G '. l P 'V' y ,. rawwoofkkeom NSQMKSGQWSW Eommoowtogk Mmm mommookw Z WOODMERE Bergthold Nelson llaymg the last ,eume ot the se mon dt YVoodme re- the team came- off wlth L I Phe Blue 1nd White took IJOSSQSSIUII of the ball on the openlng kickoff X p us from Fhom 1 to Xqrseth took the lmll from the mldfleld strlpc to thc two W 1rd IIIIL Betty plunged our tor the firQt score Brook on the sw rong ond ot 1 thlrtcen to QR score In the fourth quarter the Brooker s took the ball from thelr own fiwc yard hnc md marched to the Vtoodme re tlllrty vard lme There a paw from Thoma to 'XclY'SLtll ne tte-d .mother touchdown VVIIIQ-tt Oomerted on 1 pass from Thom 1 tying the Scorv The game ended vuth Stony Brook deep ln Woodmere territory THOMA THROWS A PASS ,is QMZYSQQWSESSQWZ MGM GQMNSQQ BQQQSZVQQQSSSEAQQ 1937 Zigi-Z2 QQQNMQZ Amety four Q A Qi Y , ,' , , . 1 e I x - if - . , 1 l s 13- 3 tiv. V I I I Y , l ' 'V I' '. L l 1 . - l 1 4 I ' 4 v I . I . I r . . 1 I 1 . ' ' ' ' ' f . Uv: . 1. l I l ' l i E A K' , I. VVoodme-re retaliated in the third quarter with two scorers, putting Stony , . I A I L' 1 B f i l I I Y x I 2 A 2 " . . l X '. L' Y L A Y 1 1 I . 4,..QA4 V A 1X T' L QQ Y A Q. '. A by , - A Yi'ffC?'A1SQiE3M ESQWA Besclgestae to ' R535 Qt 'Yagi' I?sfi3s5+MaQfaS5aS.AQ1?5aX ,fiei,f2fwff.eQ,m'i5sfwief...f.,.1 THIL BRLLE I' XANDERN EER TROPIIY fl N 1 Q I U 4, P N 1 1 HND 11 1 Il N 11 I 11161111161 11 e 111 1111 o1N1rmx lim ml xx N Ice 1 x U1 16 1 ,I 0 1 0 6 x 3 ig, fm ...iff veg ,ff QQQXMALQJQXVQGEQX IN X N XX KN 1 P1 Fw53."E.f'YE9" 1937 9 Q 6 9 X :Luft f'jH?l-.4-'?f4'N!"iEQw! wr ,Ar . .r n i r-.555 Bvyfbxf -X KT ' ,ar , 'W 13:1 M- :pm '1 ffm .QQ-f-.i,--7?f X -f 1 - 1 - rf- bf aw- 5 af, -if xx, ' X1 ' 1 ' XL f X, t - V -. 1 1 Y N Y V . Y Sin '- 111312. Mr. :mil Hrs, 511-pllc-11 1,. Y2i11I10l'V1'0l' lmvm' lH'O.'0I11Ql1 an 11:1111- somi tkmtlmll 1I'fp1ly in mcm rv 411. 111 -ir at Il, Bl'1lI't'. who on SOIJ1l'Ill1K'l' 211, 111512 was killwl in an 2lll10IllU1l11l :ar-viflvlnt of w11ir'11 lu- was l'1l11l'1'1'V 1l1Il1l1i'11'SN. Fm' hx 1 .X'l'2l1'S. "Hu 1" pluyvcl an Stony 15' 155 x':u'si1v i'1i'Y1'Il lo: 'ing 1101141111 1111 il rc-mn-1lo1' vlczm S1J0l'1Slll211l.'1l1Il :mil z flity. '1'l1iN 1l'flID1l.V is ziwumlpml 141 1110 ' 1.111 foo 2111 1621111 who 111 st lives 11111111111-'1':1s ,' ' ok. 1.10 A 11e-Ury 1Yi11e-11 'uf :1w:u'11c-11 1110 Url -r F. X'211l161"061' 11'0lJ1l.V, 11: "ng 1ll111.11'1111lt'1'0ll1l11'0Ill6'll1S1111 ing: 1111- U"i11 4021501111114 ya-:ut 1,is1m-41 :arc tlmsc wlx lmvm- In-vu :m':m1w1 tlw 15111 1- I". xvHIl111'1'Yl'1'1' lr play sinv- its fini Il1'1'.'L'1l12l111lll in 111152. ISV! 1'11X111,1-QS 11. Iilxlmilz 19351 .Im 7 I". 1111. 1.X1i'l'1Y 151351 .xI.1"1i1'I1J I". Y. 5 11. wil' 111533 Juni S. K111'1,1. 1512115 1.11nxr11. 11. W1 .l.1-.'l1' .HEI fi' 4'?5f'1- Pr.. 21552 fit S 'W ls? ,FUNK , 2- N 1' A " A- 'f' A 414 lk, L an-ff -A ' We ff. af. - ff' A aafffggf M XL f . t , 'iz 1 - c Qewwmnmwnw womwaewwoi Enwmeweom womwewmx l,. Raynor Landns W L Redard Willett Nelson Oman Coach Rulfner lhoma Swezey L Rednrd 'luthlll Moore Basketball WO utmmns C xptun Iandls and Tuthlll returned for dutx this xc lr Coach Ruflnmr made the rut of hls tram from mu m ltmrml llu ham hovsu er turmd ln 4 un good record loslng only hu out ol nmctuu ganus Iandxs pldud fx stcddw gamx at guard vs 1th Ice Redard as his runnmg mate Xt ccntnr we had W lllett .1 wry good plaver I ylr Redard 1 con lstcnt hugh othc r form ard post Only om x cterdn I so Reddrd IS returmng for duty nut war so .ig nn Coach Ruflmr xx 1ll haue fo bulld .1 new team W ww of warm: www fowwfoi ESMEQSMAQQX Zffefgxwfefrsweewfr Y ' . - ' 1 , ' v - 'f - ' X . . . . ,A m . K . ,I . . , ' j ' , l I ' X ll' , K' ' l . I l 1 l ll'- 1 .Af l 'V' i U l' ll tV C 1 I V. A X l I tv .lv . I . . l 1 ' ' ' 7' ' , ' 'A L . , ' , 2 f - ' scorer, was at one forward position while Thoma and Swezey alternated at the -v 5 I 1 4 , I X 3 I , l . K in Uv gl L- A 1 . ' I . fn' 'fe fu ,X fr 3 ze fr ln- K ze Vw ,, , VX , N ., , V .f - Y ., ,LA ' V' X 42 ' P A 'I' 42 'fx A My , 'cv J. gf XJ v. , f Ju. , 'Y X v. , 'TS x X " wg ye I- XA r NA 1 V' f- '. '11- .111111 -effv-wa 1-1 1e,f1'111 1' 1 1f,'TN'XB' ff 1-1ff1f1111z1 -eff.--ff ,-12116:-f:?1':941C 119111:-14 1 1 I 91-194-1191-13412-1491-1 11 w Q 1rfTf6iF.'1sA1-vfif 1, x.AA1,f6iA ,J 1, if-755-'dxf-7b'jT' in J.lAg,15f3',,. .:13xtf'k-4:,' xglgf X-.11 Wgx-.JJ :"4'gT.:f' ggI:,:f" 1-pax 7'g:.:f""6?1'1 1141 C aptaln I Andis Mattrtuck 8 qtony Brook 27 11 Y 1r 111 1111111111111 11 III! 1111111111 111 811101111X 11111111111, 1111 111 111111111111 1 1111 ll 11111 11 111 1' 1 ll 1 11 11-11r1 11 1 1111 1 111 11111111 11011111 1 11 11111115111 III ll 11111111 1 1 If 1 1 1 11 QI 1 1 111 1 It NX 111 Q1 r11I tlll 11111111111111 1 1111 111111111 1111111111 111r 1 ll 11111111 Northport, 10 Stony Brook 27 1 ll Ill 1 1111 11 1111 1 111 N1 IIX 1111 115 1 11r1 1 f 1 1 1 1111111 1 1111 151111 1111 ll 1 1111111 I1 111 1111111, 11111 1I11111,1I11111111111 513111K NS 11 111111 NC 111-11 Bt Paul s, 23 Qtony Brook 27 1, ll 1 11 1 1 IIN 1111 1 1 1 1 I11 1 1 1 1 11111111111, 1tr1 111 lIl 11 11 1111r111g111r11111 11111111 1 1.11111 111111 1 111111 1111 r11 1r1 1 1 IIl1.1l1 1 X1 11111 Ill 1111 11111 1111 Manhasset 19 Stony Brook 34 X1 IN 111 llNN1t 11,1 1 1111 1 1 111111111 ll 1111111 II 1 ll N III 1 1111 1 111 1111 1 11 n11 1 1r1 r111 ll 11111111111 1 r1f 11 11 Pllllg, 1111 1 111 11 1113111 111111 111111 111, It 11111111 Northport 2 Stony Brook 17 1111 1, 1r r1 11111 IX Ill 1 11 ll 1111 1r1 11r1 ,. llt ll 1 N11r1111111r111111111 11111 111111111 1 n11 1111 1114 11111111 1111111r1 111r 111 1111111111111 11111 IX 11111111 -L X' -L I' ff fn 9117 vcd 1 W5 11 1215 'HQ 2,112 15711111 151 ,ffsfws iff 1 ff? of X men sexe-11 I 151541 wie . , K , T1-'z -1 -- -'a '-13: '. -' 1-2 . .1111- l1'1-11111111-.1 "2S.'121.'..'Zl11. 1 ' 2 111- '1 '- '-' 11 1 -- 1 11111' 1111- 11111- 2111 YY1 it- .'1- r-11111-1'-aII.'1 'iII. 1YiII- s-1- - 'n ak-I'1'I ' 1' 111 1111- 11-1- ll I gill -111' 1111- .'1-11: 1 N r1I1 1'1 I'-II 1lI'l'f' 111 I -.' 11 1' '11111 11:11 -1 -- 1'1z11'i1 1, 1 V1-ry 111.1 1y111- 111' g111111- 11111 Varsity 1-111111' ' 111- '- 'I- "," 1. if 1" fa 1 '-'1 ,' '-' 1 . , 1 , 15111-11111111-ri11 1' 11 -111111-s 11 1 11111 11111 11 111111- 111 tIll'1I' 1111111 11111111-. 1111- Y: 'QI11' "Q11' "1-111-I 11111 il 1'1111r 11111111 1'i11 111'1-1' il 1'1-ry .'1I't ng St. l':111I'1 11-21111. I' 1 "11111 il I'IIll' 1111111' cvillltilill Dicki- 1111111111 111-1111-11 111 111-1-11 I1- " ' -' .' -1 ' ' 11 -1 ' 1' -- 1 ' T11-1: -'- 1' --1 11111-' -'I-11-11 TI11- 111-x1 11-1111111 111 1'z1II I1l'I.flI'l' 1I11-11111I:111g1111,111' 1111' 111111- 111111 1111111- 111:11-I11111- '1 f M1 1: .'.' - ll' 11. T11'1 1-1111 1111 II1'2ltllI'1'I1 111' 11111 11' 1 'f - 11 - '-1-11 1111- r1-I'1-r1-1- 1 111 1 - -Ia I1 .'.' -1 'z 12' . "1111- 21 " 11911 1 1 11 - 11 - 1: 11,11-1 Q-1 -' j' 11111-1-11 11111. XVII- '111 '- ' " -'11 ' 1. 1' , 1' , ,Z-'Ill' 1111-' 11 ft ga - :111'z.' I'1-11111 I1111111- 1111- BI111- :11111 W11- 1:1111-11 111 1-Ii -k 1111 11 - 11- :i1'1-. T11- -f -. 1111-1' 11I:1y1-11 21 11ri1-111' 1I1-1'1-111i1'1- 1-'111111- 21 I I -I I . ' Ii' ' ' .. 1111112 Pkl 1- ' f1 1-z'- "1s'.' '1. -1111 -11 1,1 ru 11, 1 1-11, 11,1-.3 1 11,1 1-1+ I 1-. 4,1 1- ' ,.1fgQ:f1 2' 5: 1g-:f1'?11-Q-:-ff 1937 FF:94f141 5:91215-. X'-Qi? 1-,1-:fr .ff-vfz, ef rxggfbf- 11,-1: ff :gl 3: j-r:1fjj,f' , 1 1' "m 1-1' 1' "".f 1 3,1-""1 f 111 '1 1- -:Jw '1 V" 1121 Tf23?f?Y5QQ?f41i1gf?1?M7 2 2S5QM1SVY'.fc'P1?721?i5Q 51121111921-15f41s5111w11e1111 MMM' 1-15111-235111-20,55 Xhllett Lyle Redflrd Islnp 19 Qtony Brook, 27 I 11 It llll l NYKYII 11 INI X ll HJNJNI I X ll N ,, 4 ll 1 5 11411 W Y Agg1es,7 Stony Brook 33 N 11111111111 Xg,f4s ,,, 1 1 1 1114 1,1 N ,,, 1 114111 Ia Qalle 23 Stony Brook, 21 1 N U HH 1 1 l 1 ,, Il 1 H1 s s s it 1 1 N ,, Ill I l 1 Ill 1 1111 M311ltUCk 16 Stony Brook 26 1, 4 4111411 14 114 1111 111111 114 4 1 11111 ll 4 1 s1r11 11r 1111441 s 4 4 1 11114r 4141 - Valley Stream, 23 Stony Brook 27 4 1 11111 1 N I111lNt 4x11 1 ,, 1111 41 4 111 1 41115 1 4141 4 4 H PX 1114 4 5 41111 111 Q I 21512-w11.1e11 Nkgf -111111-21:1S411211-,f1'1-Soru 311112111141-11511111122-21 1937 Mzwazomwfeza , 1 1s111 4-211114- 111 S1 115' 1514 1k 11111 1 1 11 win 141 11s 4-1'-4111. 114 '-'- '. 11 - X121 1114-1 5111.11 5'4-1'5' x11'41 1,5 11 .'.11tll. 11 1'21s11'1 1111111 1111- 141111111 41112 '14-1' 1121: 112111 41v4-1' 111:11 1111- 1-'11111 - 11111 '11l'l'11 111 111- 414- 111114-15' .'141115' 1 ' 1k's. '1'1'21V1-111115 141 1"211'111111g1112114- 1114- Y211'.'115' 41v4-1'w114-1111111g15' 4-1' s - - . 11,1 .1. Y. 1'1215'111v' lll 21 11155' 1-4-11111,:4-11 ,Lfylll 1114- 151114- 211111 111 11, - 14-11 11l1'1ll1gIl111lt - "1 1114-. "l"211."' 114-11:11-41 211121111 14-11 1111- 1,4-21111 111 V14-11 ry w1111 11111-1-11 ' 11s. '1'11- 1121 S21114- Nl1111:11'5' .X4-:1414-1115' 2lt1lll1lll51l'l'l't1 1114- 111211 S1 115' 111' k 1-1 -211 111 4-11.5111 S12l'15. 'l'114- 11211114- was il 11111 211111 1lll'1i l1211111- 1111'11111"1141111 1114- 1- 1'1'1- 1.131111 111". 1115. .11 1114- 4-1141 111. 1114- 11111 111111 1111- Y211'.'115' w21x 11-214111111 1114- V2 11-15 115' 111101 4 1111. 111 1111- 54-1-411141 1111111 F141115' l3r1141k 141:1 11l1'1"11lll1'1lf' 1111111151111 21k1- 11121115' 111' 1111- 1111111 5111115 111211 w1-1'4- 2lXY2ll'11l'l1 11l1'Ill. l141w1-V4-1'. 11 111151111 1111111 1114- lust Il 1111111 111 111215' 111211 11 1l2lS1i -1 115' 21 1-21414-1 1'1ll'sV2l1'11 114111 1111- 11211 - 111r 1114- s 11 1' l'1215'111 -' il 1'4-1111'11 Qilllli' 111111 3121111111 -k 4111 1114- 411111 - 114-41111-t 1114- -21111 4-211 - ' " il 14-11 11111111 " -1 11'5'. T11- 1 - 211111 1111-. 1J12ly1llgJf 4111 1 .' 2 1114- 1111 '2' - 111 1-111-k 4111 1'111l1'l' 1114- 41111-11.4 41r 1114- 411-11-11s-. 1-x4--11 211 ' - V211s. T11 -'-'111'1- 1114- s4-111'4- XYRI. llll1f'1l 4-141s4-r 1112111 11 1P111f'1'xY1Sl' 11'4111141 1121v4- 114-4-11. T11- Ill'X g211111- 111:15'4-11 111 Y21114-5' 511'-2 121: 41111- 111 1114- J '.1.llU' 11211 1 111- 5'4-21r. It 11211 21 11211110 114-1111-4-11 V21111-5' S111-21111K 121s1 111'4-2 ' 21111 S1 I' lr kk 121st 111' '1l1i. 'l'11- 151114- 211141 YYI1114- 1.21.1-1bl'l'2l1i1'11 1114- 1101111111 114 fs 4-411 11-1 -11' 011. 1114-11' 11-1-1. Will- '21s 1111111 Sf'1ll't'l', sink' 11 s11411s 1'l'1lIll 2111 411' -1' 1114- 111 111: Eff' 51 1 T'rbV,,1 , 1. 1 fr, 1 at Y 1-, . ,ffl 1 -542111613 1 1 1 of 4 - ' -1 -'Ggii - f- - ' J - 1 L ' -' ,if lj 2 I 1 - -1 1 . NSGWWQQMNGE 1, Bfgmmf SWCIKV qhom, St Pauls 31 Stony Brook, 30 111111111 111 S1 1 1111 1 ll 111 11111 ll 1111 1 ll 1 11s1s1 311111 11 1111 X1 lr 11 11111 1 1 1 s 1 s 1 11 7 1 11111, 111111 111 111 lflllf., 11111 111111 111 r11111 51 P1111 N1111-11 1111s 1lllllj, up 11111111 1111 11111 151111111 111 111 111111 s11111 1111111115 111 1 1 1 1, Alumnl, 23 Stony Brook, 28 ll 11111 11111 111 111111 1111 X1llIl1lll 111111 11111 Iktllfllll 111 T601 YL 11 1 11111111 111ltlIl,., 1111111111 1111 1111111111 1111111111111 1 1111 g,111111 111m 111111 1111 11111 llIl1 111' 1111 1111 11 cr 11111' 111111111111 1111 1 lb 1 Nl 1 111111 sl Il 111 11 11 1 11111111 111 1r1 La Salle 19 Stony Brook, 21 1111111 11 8111111111 111 1 1111f1t111111w1 1111 1111 11111111115 11111 1115 111'1 11111 r11111's 11111011 1 111111 111111 11r 1111 15, 11n1 11 1 11 1111111 gl 1111111111 11 11 1 1111111 111111111 111 5111111 Il 1lFI1lIl1f1 111 111 1 111 s 1111 11 111 ll 1111111 11111 lf 111 ll 1.11111 1111111112 111111, 1111 X 1rs111 1YI11I'gl1 1111111 11111 Adelphl 19 Stony Brook, 1:1 r111l111g, tl gI'1I1P1x1Xl1 11 p1f11 1 11 X11 I1 ll 11111111 11111s 1111 Y 11-1111 11111111 1 ll 1 rt 11-1 111r1 tl IJ 111 1111 111 flI11X 1 111111111 1111111111 111 1111 S 11 1-111111 H11111- Slllg' 11113 lt 111111 1111111 1 1111 111111 11111 1111111 1111111111 1111 111 1111 1s 11 N 1 1 111 1 1 1111 1,1 "?3WfW5V3W?15iE3W -111111111-1112-113111 '1f511f3f1w5111111-9119111 1937 1611351191111 sf Nine!! lime - , 9 Ta'-'1' 'Q 's 1-11:11 -.--' s 12"-1,1--1 YE -1 .X1 11 - - 111. 1111- 5.111111 - 1111- .'1-1 I'1'1J112lI'11 s111111'1-11 111111 1111- .'1'1 1'1- 11'z1.' 11-11 1 18-28. 1 11' 1 -' 2 - - . . 1 .' 'z ' .' 1 ' as ' - s. S1 1' ' ' '- 11111111-11 111' sinking 11111- 11z1sk1-1 :11111 11- ' .' 1 " -' 1111- sc-1 '- 31-30. '1'11-1'1- 11 1'1-111111111-11 IIII111 1111- 1-1111 111' 11- 1:11111-. T1 - ga - 'z s " - 1 ' ' 1 '- -1 - -1 ' - 11-1' 21: -1 1-'. '-'-, -. '- 1 '-L' -' .-1 ' - Yu j 111 1 111211 it 111111 El '-y 12 1 1 1 '11Ck. . ' - sz ' 1, '1. 111111 111111 11' i 1111' .'1 1111- 111112 1111 11111' Yz1r."1y 1 21 eg-1 t 1-k- 11111 il H11- ' " '1 1 K 7 '11111' 51-1-111111 gilllli' 111111 1,11 511111- 11115 IJ1ily1'l1 1111 1111- 1-:1111-ts' 11111111 T111-11' 1 - 1 ' --' 3,1 1: 'z ' mz1k-' 1' 1' 111-".'i1i1f1-1 1 I1il'i -' 1 V2H11'. '-'-,11- B11 - :1111 ' ' - - - - 1 - 1 - 1-1-' ' - 1 -at 111- -1 11-1? 11-ir 1' - '. Pla." ga -1 -1' 1 fa - ' '1 - 'z " - - -1 " 1111- 11z11111-1'i1'1111'11111s11y111'11 .ll1S. -, . Ts'-' 1' 11 1 1-, 1-11'- --'- -'z 1 1111111-'1111,11 1' '-- l'1"' 'as js -N ' -.'111y 13 ' .1'," 2.12 - - 12 --11-- 1111".' 111 11 st: 111 ytill. .-X1 111- 1-1111 111 1111' g,111111- 1111- s1'1 '- N'2i.' 111-11 111 I5-15. Ill 1111- 1-x11':1 I,f'1'1fP11 .X111-111111 111'11k1- 11111s1- :11111 s1'11r1-11 111111 1111i111s 111 11'i11 - 1:1111- 151-1.3. 219' 1 Sf 'A 1' S 11551 1 v V v v V X ' ' 36" A l 4: A J' Y A J QE- A XJ: - xv ,-xii -135 f , ua X , 1 1 XL . 1 V, wk. W X, YV, Q EQMNQQMVQM womwoomwmi EowwoomhowBwwmMkomwoSQm61 luthill lee Red 1rd Woodmere, 34 Stony Brook 21 1111111111-r1 12111 5111111 B 111111 111 111111 11111 1111 1 1 1111 1111111 ll 1 111111 1.311111 111 1-11111 It 1111 11111 '1111111111 W111111111111 111 11-11r1 11m1111 dt 11111 1 1111111 11111 I QL 11Ll1ill1 11or111 111111 111111111 1111101 111 111111 5111111 111111111 lll 1111 r1111111ng, All Hallows 16 Stony Brook 15 1 111111 1 11 1111 1111111111 111 111 N11 111111 NN IS 1 11 1 11111 111111 ll ll 1 X 111 ll 111 111 Ill 71 1 11 1111, 11 1 ll 11111 111 111111 1 ll 11111111111 Pl 1 111 1111 1111 111- 11111 11111 111 1111 11111 1 11111111 Valley Qtream 12 Qtony Brook 29 1r1o1111,11111 1, CN 11111111 1 1, 1 1111 1 1 1 lll 1 1,1 ,, 111111 11111111 11111 1111111111 11111 11111 1111111111111 1111 111111111 I1111111, 11r11g111 11111 lll 1111 111111111 11111 1111 N 111111 111111 X 11111 51111111 111 11111 111111 1,1111 11111 11111 111111 11111 Isllp 19 Stony Brook 27 X 11111111 111111 11 1111 111111 1111 5111111 Br111111 111111 1111 111111 11111 t11r11111.1111111 1111 ,11111 n11 11111 11111111111 1XlI,t 1111 111 111 11 111 1 N11 11111 1 11 1111111 1' 1X11 1 1 1 1 1r1 111111111111,111 1 1 1,1 Tompkms Avenue Church 20 qtony Brook 45 11 1 1 1 IX 1r1 111 I 111r111 1 1111 r111111 1 1 11111 ll 1u1 111111111111 111211111 1 Ill g,11111 1111r1111, 111r11 1111 111111111 111 1111111 1111r11 1 urmg 1111 11 1 1111 1111 lz1f1d1'f Cllt 1111111 111 111111g 11111111111 111111111 111 f-111151 11 1 Ill 1111 I1 gowwwowwow WGWWQWWFWW bogwobawbg 'w7 MQQZQEAQQJ One hundred K 1 YY - ,' r ' l' 2 1'l'il, 11' - .'-2.'1. Tl- V. 7 S T111- '2 1' 11 21y1-11 .X11 11211111111 2 , - ' 11' 111- 4 .T -1' ' " f'i1.y. 11, '2.' 21 -1 1- Q2 - 11 ' gl 1111. Ill 1,1 - 12111 Illillllt' 111' 111211' 2111 . 11 2111111"1 11121 111-11 ' -111 1 - 211111 1-'1111-l 11- 1- 1111 1' 1 -11 ' ." '- 1 - " ' 1121111-1. "l"211,1" 111- 12 '1 1 k 21 1.0111 sl 1, 1111111111 St ,' B' 11 '11 ' - 13111111 111' 1111- 1, , 1 , .111 - 1' f 1 121111 1ll El 1'1111' 1111- 111111- 211111 1V11i11- 11121111- 21 - -1111-11 111-1' -211111 1' Y21111-1' 511-1-21111 111' 1' 1 '111 ,,'. T11- 1 -21 111211' -11 21 111111 11211111-, - - X h" - I -.4 V. 1 , I I Q. V. Z . I 2 .- ' - 2 - - 1-2 2 - q 1 . Q Y Minus C11211-11 111111111-r 1111- 11-21m tr211'1-11-11 111 111111 for its 12111 10111-111111-11 11211111-. 1-'2 -. S11 - 11121 l' 12 .'1' ' ' '- , - all 2 '2,' 1'r11 1111- I.'1.J 1 Ilgf 1-11 -' 1'11 1711- 1.211111i.' 1,11 .'1Il11 1111111- 111' 111: 11111-1111111-11211 11111--112111111-11 ' '1111 511 1: ' '- "2 '- 1111- Y21r.'i1y 21 11-1111 11'1111-11 1111-1' 111-1 1 1111'111lg.!1111111 1111- 12 Illl'. . 5 L 9 T111- Yursi j 1J12lyl'11 il 111111-11-2111111 gllllll' 111111 1111- '1'11111 1111111 .X1'1-1111- l'r1-.'- 1.'1,- '2 '1 - . T11- ga - 13 '- 11 111- 111111-11 1-21111-r 1112 ll -.'1 --11-11. T1 - 11-2 111 -12 ' f' '.',1- x -1 1 ' -.'-21 . -' 1 - EJ ' --- ' Q ".-I 112 11 -.--2:11. W' 1- , '71 in 1,1 ,, ffx ,Q 71 , 1gLA ' 'N XX Al- ' 1691- A' "5 X AL, ' ' Aikx 11 Y 17121 -' H . Nf . 'f' 171- 1 - 'fit ' J ' "" 'tj J' 'Jil ifeoweseoewseew we time 1 , Efeewzevgweeeew ltffmaf wggwegggigi touch Brohard Miller N Bickford P Bickford Ball Aarseth Vm Arn lm lhllarel Wood D Maclienzne K M.xcKen1ie Byerly Wresthng flux ye tr s urestlmg team had a xery good scaeon under f oflch Broh :rd and uon ull but two of the mccts Sex eral Xcterane returned lrom Inst xe tr s te lIIl and they were backed up by some promlslng m mterl il Ijllldfll xx restled 100 pound class and was pushed sery closely for honors bw Gelder In the 11.3 pound class 1Vood a xeteran 6dSllS helel the posltlon agfullst all comefre hlllot held su dt ln the 12.9 pound class untll he left ww hen lt ws ls taken ox er ln hen NIACIXLIIZIC Bserlw represented us ln the 130 pound class closelv seconded hy lorter champlonshlp ln thls dlY1Sl0H Captdxn Nllller sw re-stleel ten pounds ox er his sw elght ln the loo pound cl us but ss on m my matches In the 160 pound class Brubaker held the le ld and xx hen he left B all e np nhlx hlleel lux shoes Norman lilcleford he at brelst out ln the lm pound class ldul Bxcleford relgned undlsputed 1n the unllmlted clam lhe team mth the exceptlon of Captaln Hiller and Ball xull be lntact for next wear 5 carnpaxgn and hope for an ex en more -.uccewlul se non under L xptun elect Norman Xlrbeth Qwwoeawew veeweoeweoi ieewfeeifeeweo 1937 sfeefgweexeoefmeeefe One hundred one O V ' - v .Q ' v v , - ' v . , ' , . l K r r n u f I I ' 5 ' Y L V 7 I A l D A I V xl , 1 1 w K - K e . 1 A xi , 1 x v Y 1 1 ' x A- lk" 1 e -2 ' -- ,l Y , x 4 HS ' A v 'I v ' H '- '- D 1 v 1 ' ve - 1 - 1 v 1 . L 1. .. l v , v , , - , A v ' , '- 1 1 . , . , , , J I The 1-15-pound class was held by Aarseth who later won the Long Island lf 4 ' L ' f i- S v ' v ' ' 1 "'- i - "- ' ' - fs 1 ' - - -' 1 -1 4 j ' . ' Y .- W et- ' x F"- I' - I ' V JI , ' 1 l L l ' X l ' I ' 'I ' nl ' A 'J 1 I A 1 v 1 I ' 1 I l - 4 Q I 1 wx A - -A ,L ' r' ' r' ' - xx J - AY ' y Y qi fa - Q J , V JP l cj-f ' 11- 4115111-' 112 111 ,mmm 111 3-111-131.1131-11 15.1-11 4131-1111122-49111411011 11411111101-Qf11 If asthampton, ll 'itony Brook 26 11111 15 414114 1141144 111 1111511115111 51181111 I1 4411111111, 1 15111 11111114111 11 1 1 Fl N N N 11 11 1 1 11 11411114 1 ll 1 1 4 1 1 lN 11141 111' llll 1' 1 111411 llllllg' 1llS 111141111111 1 4 1N 11 1 1 1111111 111111 ll Il 4144 18111 Westhampton, 8 Stony Brook, 19 ll 31111 11111 1111114 11111111411 11411 1111111111 1111 1x1N1l1lI1111t111l 1.1r11114r1 414141 1 1'lNt1Ilg, 111 114 1 14111114 4 1111 114111 11 111 1411 111111.13 1 4 llls 1144 114- 14-4114 111 11 4 11 1 I1 111-4114111 111111 4111 4 111' If 1 31 1 g111111r 11411l11n11114111 1 1114 11 1111 14141 B14r11 11114111 1111141 11141 151111111 4r 1 114111 111411 Ill 1111115 141 1,114 st11l11 131414114 1114 1 1414111 Poly Prep, ll Qtony Brook, 19 N 1 11 1311 S N 1 111111111111 1141 11 114 4 4144 14 411144 111111111 Illl ll 4 4111 1 1111111 11 ll 1 141 41 11 4 4 4 1 1111 1'1Nl11 11 4 1 11 4 41 11111111 l11l1l11 11411 1 11 ll 1X1 111111., 11 114111 1, 411 414 1111 1 Il lll 11 4 4 41 1111111111 1111111 114 1 4 ll 111 114 1 11 1181111 111111 1 1111 1 1 1 1 KPN 4 414 1111 11 1 1 1 41111141 41111 1411 151411 Bay Shore, 10' Stony Brook 141 1 4 1 11, 11 N I1 P5 1r4114 1 111 H1111 4 1 1 1 1 1 11 111 1111N 4 1 141 1 1 ll 4 11 1. 114 1 VWWNWQHWQW AHWWQQVWLX XQQMEQQWQQ IQ? m51miQxmdQ Une 111111111411 tuo 'M' 1 4.1 IN, 11 .14 1,7 ,. V, 1, ,'T'v I X ,1 ln K, , 4 - ' if Y 4 1 -111, 1 21 1 ' if ' ' ' ' - I 1. , S1 ,' r '41 - -1'.' 1.'1l'."'1E.' 1 '111 21 1-41 - 411' 211-11. 1711111111. :1 114-11' Illilll 4111 1114- 1'z11'.'i1.1'. 14151. 1111 fir.'1 1111114-11 111' il 1111 -:1411'z1111z11:4-, 11'11i14- 11'41 41. :1 1'l'11'1'2l1l.21S1111S1. 111 - '- -. 1111411 -1' 114-1' 1111111. 111.1 111' 21 11111. '1'11- 141111111 .'1l'1'2l1i va: 1l2l111'11 111' 1111-111' 11'1141 11'4111 111' 21 11111. :11141 .1z11's4-111 1'41114111'4-41 11'111l 4 11 - 1' . 112111121111 111114-r 11'1lIl 4111 il 1i1114- :1411'11111z11.,4-. :11141 131'1111:1k4-1' 114-111 1111 11111 - 1 111' 1111 ' 11 - 1Il 1114- 1115-141111141 -14111. 1':1111 1114-k1'411'41 11'1' -Q11-1 141111 187-1 1 14-11111111141111111111114-41.1111 ' 111,51 :111 4111 1141111 --1 IIS. T1-1 -: : - -4-1- - 2 111-: 19-8. 11' , 1' 1' 1" 1 - llf-1 1 -1' ,'.', ' l.'111' 14-1 '1 1 4- 2111 11 rf-11 .' -- 11-1.'1- 11-'-1, '1-11-. E11'11.141.'11.'a11i11 1 a 41' -a. -.1 sk- :II ' -' 1 - -' - ' - 1"411' 1114- 1112-1 1i1114- 1i114-- S1 111' 111' k 1l2l.'11'1'1','11l' 1 1'4111' 1,l'1'1J, 1114-1' 11'4-r4- 111114- 141 l'1'1lll'Il 11411114- 11'i111 il 11'4-11- -1 ' - " -1,1r1'. 17111: ' 1J1Il1l'1 11181112111 111512111 1114- " -1 11'y. 11' 11 '111 '-1111' 1" ' 15 4111 I1 -. :111-' 111114-11 15111411 1.fz11'4- :111 1'X1'1'111'll1 l'Xh1l1it1111l1 111 1111' 125-1141111111 -11111. 111'-'Q' 14111 EI 11111111411-11 11111114-,14-11111411':11'i11' 11111111111 1114- 1'i ' gf 11'-1114. .11 '- 14-11 1114-11 11'4111 il1't1'l' :111 4-x11'11 111114- 1 -'1 41. 11111-' 111141 111'1111:1k4-1' 14111 11ll'1I' 111:11 '1l1'S1l1' :1 t1Ill - 2l111'Zlll1il1I' :11141 1 1 ' -.'1 --1' '4-11'. '1'11-1112114-11 414-114-11414-41 4 ll 1114- 411114- III' 1' 1114- 11111114- 1 -1 11 - -1 '1'- '-1,111 ,.'. .111 -' 14-1'4-11 11111114-1 111, 7 ' 72 - ' "111 f 15 1514'k1'1'11' 4111' 1 1 211:-11 111 -1 il 111111.11015 1111111115 41111 - " .1 '1 ' -1 11- 1,' Ili -11' '4111. T11 J - -111141 1 '1' -1f'1111- Q 1-' -1 -1 1'41", :11141 11: 1JI'11Il1.'1'11, 111111 21 114-1114 1' -' '411 ' ' 1:1r41. - , Z -1 v 11 111 1111-111-4-1 1114- F1141111' 111-414114 111z11n14-11 11'4 ll 1'I'11lll il 1111141 1.4711111111 15: 1' fl 11-4- 14-:1111 1111151 1l1'1t'I' 1'1l'll1lil1il'l' 114111 111' 21 11111 in il 1111'iI1i114-' lllil11'1l. 13111: DS ' 11l1'11I'S1, 1112114-11 111' il 111114-Q 1'z 111154-. 11'41411 1114 14151. 111' 21 1.11 - 211117 111134-. 11111411 1111114-41 t1ll'1l1lg11 141 11111 1111 111:111, 11'11i14- 1114-111' "-N114-41 141 il 1'1111'. .1a1r.'- 1 14111 il 11:11'41-1411111111 11:11114- 111' Z1 111114- :141 '1 1121112 112111121111 11111 -' 4-111114- 1111-4111-'11 11'i1111i11g il 111114- :1411':1111:1154-. 1111 1 :114 -1' 1114-11 11.1111 11111111114-11 111111111 11l1'11'illll 1411'14-1 J1'1'. 1 1 1,1 1,1 ,R f- , ,- , 1, ff , 141 ' y - 3:11 -v - 53 '1111 A sift 1 'lsr X . Alb-,qi 1 4 i M M 1' M " 1375151813115 14,1-f1 1 '11111 1",.E3??i -1 1 1' 11414115491Q1111Q1w 1125125112 911-1431115111114-1311414-l145.21t11 Westhampton 13 Stony Brook 18 11 1111 144111N4411 114 114 IX 14N r111 1 1 1 41414 ll ll 1 41 1 N 4r 1 11111144 114 4 ll 1 ll I1 11131 tl Il 1 1 N 4 Ill , ll' 1 141 4 4 Patchogue, 12 Stony Brook, 11 41111 1144 11111111 N 1 N 1111 I I P, 4 1NN 4 1 ll 11111111 1141 If 411114 41 t 4111 1n14 111 1,, 41414 1114 X1 1 4 1 1 Il 1, Nl 1 1r4111g,11t lls 411114 114 Dllllllllh N1 il X 4 N N 1 1 Patchogue, ll Qtony Brook 16 4 141111 1114 4 1 1 11141 pr4114111N11 14441141 1141 DX 4 141 N 2, 4 tl 1 1 N411 ,, llllll, 1 111 ll 4 IIIC 144 14 1111 4 1 11 1411 Amityville 17 Stony Brook 9 I1 N11 ng 114111 1pN 1114 Ntr41ng,4N1 141n1 4111 1114 15111111 N141111 1114141 N III 11 II X1 1 1 N 1 4 ll N ll ,, 11114 11 1 lIl 11,1 41141 115 411141114111 1 14r 1 1114 1 LI 41N 1411 Illl 4 1 llll 1 111 1211 rN4111 114111 4111 11n14 11111 1111 1 1 11111111 11 1 1 4 1 4N IL, 411 ' FXWWGQQXNSQBH 11f114s1Q-A144111 151511-f1441?11G1141411Q11-4 1937 114211.-fy-14214511-11Q52:3Z'1 fjfll bum!! ed three ","' X 1 1, ,1', 1, 12 V 11 .1 1,1 f-fx 4 " JCE' ' ' 'gl K P' ' A 1-Q , 1 . 1 .1 Zi 11121 I'l'1lll'll 1114-4-1 11'it11 Xxvf'511111111I11U11 4111 11l1'1ll1Illl'Illil1.. S1 llj' 111' k 1111114-41 i1N H111 - 1' '- " -1411' 111' il N4-41r4- 411' 11-1-151. 11411 1 1411' 114-11 YY 1, 111111 11.111141 11111411 2111 141N1 011211111101 141 11' fini. 111- ll' 1' -1 l1iN Illilll 141 S1ilI'1 1114- 14-:1111 14111':11'41 'i -1 11-12 .kill'S1'11l 11'4111 4111 il 1i1114- 11411'11111z11.f4-, 111141 13111111111 Mill -' 1'4111 111111 21 pin. .Xt t1'N 1i1114- 1111' s4-411'4- 11'11N ti4-41 111. 151-121. 1' 114 -- 1114- X'flI 11iN 1114114-11 11114-11 1114- 165-1141111141 11'1'4-.'1l4-r 1'1' 1111 YY4-N111111111114111 1101.1 114-41 4-'i1'i .1 S 41111' 111-414114 1i1'4- 1 i111N 111141 111' Illl'1'1 111' 1114- N4-411-- 411' 11-4-121. F11 I' 1 'bl1i'S " 'ng f1I'1'21i Wilf 1ll't11i1'll 111' 41114- l141i111. i11 illl N4'114-411114-41 lllt'1'1 111111 1':14-1414-'114-. T11- 14-:1111 was 11z11141i4':111114-41 111' 1111' 14 11' 11111411 11141 N1111'-'4-41 illl i11j111'4-41 ilI'1ll. 411141 ' :144-1'. 11111: ' 111141 N11 -K- 1 N 1' - z1411'z 114-'4-N. YV 1 1 1 11.' -rly 1ls41 141N1 71 1i1114-2141 '11 1:4-'4-s. .Xz11'.'-11 1 -' .' 11' 1 -1-4-41 111' 1' ' 4-'11i,' 112111. Mill -' 1'4111 lbll :1 1i1114- z1411'z111111g -, 211111 111111 .'1111.'1.i111li11g.f 14 1' 111'11l 11144-1' 4-4111141 11411 pin his Illilll 11111 11'4111 111' ll lz11'g4- 1i1114- :1411'a1111:1g4-. '1'l1 - S K' 111'4 4 ' 1 'illll 11'4-111 141 1'a114-114145110 414-14-1'111i114-41 141 a11'4-11g4- 1114- 11l'1'1'2l1 114-A' 1 '--- "-4. 131111 ' 141N1 1" 21 1i1114- ill1Yllll12lQI -, 111141 YY4 41 11':1.' 11i11114-41 111' il 1'1114-l1414-'114- 1'4-1 -1':111. 111' -'ll' 1'4111 4111 Il 1.1Ill1'2l41Yilll1ilgl'XV1l111' Klil14-1' l41N1 111 1111411114-1' 1'4-14-11111. .Xa11-.'- 1 11Il2l11y 11'4111 l1iN 1111114-I1 4111 1i1114-, 111141 111111 4-z11114- 1l11'41114-'11 in fi114- N1yl4- 111' 11'i1 ' 4-'111' 4 pin. 11I'l1i1i" -1' -1 -1 11 - 11. -1 '1 - 114- 11'4111 111' :1 pin. ' ' , Q , YY'-,wi -' --1 .' -'-.' -1 - , .' K' ' 15: :- 1114- 1' -1'4- 111'1i1'2i11'11 2l1i11'I' il t111'i11i11g 1111114-1 11" 1114- f4-4 r4- 11' IT-0. 1li114 '41 141s1 1ll 1114- f11's1 111z114'11, 11'11il4- 11414141 4-1'4-114-41 1114- :4-411'4- 111' 1.5: 'liill--' 11 1' -1 1'4 1: -'- II - . 11411111L'-1t'1 111.11-'1 ft 11 at-114-N 11-'1.1 -14111 11- -s. .Xa ' ' -, . 21 141s 11l' il 17111. ' ak-' 141N1 111' il N11411't 1i1114- a14l1'z111111g4- 11'11i14- 1114-k1'411'41 111z1414- 1111'4-4- 1141i111s 111' 1'i1111i11gg 1111 1i1114-. '1'l1'N 111 -4-1 Ill11l'1il'11 1114- 4-1141 411' 1114- 4111411 1114-4-ts 1'411' 1114- 1'1' -11111 j N 11141. 1 1 I XV V Y ff Sig fn A TX I 4 4 -411 -?' -4' ' 14 'Y 341- - ?' - . 151 if EAWWBJ 111-31-gf ix 6 r151'1-1s1,f13-1131651 ,11111 1 1 rs rstlr X1c7S1R1f'4'?,-'16 1b?1!+11F 1 ' if 9,1515 A1 ,115 Q-ff ZJJZY LONG ISLAND INTLRSCHOLASTICS LHAMPIONS 145 pound Class Aarseth 185 pound Class Paul Blckford 11111111111 1111 1111111 1111111111 111r11 1111 111 t1111r11111111111 111 1111 11111' 11 1111 1111111 11 1 I1 11 X111x I'11ur111111111t111r I 111112: 111111111 5011111111 11511 1 111111 mg 111 1111 I1-1 1111111111 1 1 1 11111 11111 111 IIN 11111111111 1111 ll 1 11811 11 1111 ll 111 fllll 1111 11D1'1 ll 1 111111111111 Ill X1111 1511111 Nl 11111 11 111 181 11 18 11 111 ll 111111 111 1 1111 1 11111 ll 11r 1 1 111 111 11111' 1 1111111111 X1r111111111 111111 111 18 1 11111111 111 YIIIKIIIN ll 1 1 1 1 11 1 111111111 ll LEHIGH INTERSCHOLASTICS 11 lNt llll 11111g111 1r111 111 1 I1 11 r11t lllg' 51151111 NN IN 111 1 I1 11 llgl 111 S1 111 1 1111 11111111 11111 lI1IINxIX 11111 1lI 1111 N1r111111 151111111111 11111111 lIl11 1 11111111 I1111r 111111 1 1 1 1111111 1111 11111111111111 11111 5111111 15r111111 gr111111 11 1111111 1 1 1111 11 UN l 1 11 1 ll 15111 1 1111111111 JUNIOR METROPOLITAN A A U TOURNAMENT 111 1 111111 Sl 111111 t1111r11 11111111 N11 1511111 11'11 1 11rt1r I 1111 131011111111 X1INltII 11111 1 111111111 xIl111I' 111111111 1111 11111111r NI1tr11111111t111 t1111r111I11111t O 1111 1r 1 111g It 111 1 ll 1111r1111111111 5111 111 111 1 11111111 N 1 1r 11 ll ll 1 I1 lllll 11111 XI ll 1 1111 11111111 111r1 1111111111 ll11l11l1I'11l1 hr1t111' 1111 111 r1111111 5ff11II 111111 1r1111 11r11 11 X11 Il 11111 1 111r1111r N 11 111111 III 1 1 III 1r1111 11 11 1 I1 111111r1 1 111111111111 11111 111 It II1 11111 111 11 r1111111g 1111' 11 r 11 N111 IIS llll 11111 1 111 11 1111 I1 1 1 111111111115 Slfllll 17 111 r11111 Ill 1 11 r1111111 11111 1 111 1 111111111r1111 1 fair KNEE 9'1iEf15,f'rE"'Z5 E Q33v,f"'-,,3'39"'Ei',f'rg f-if LNKQJBR' 2,fk6!5'-lk' f'A4f.6f 1' 2.-'Stix' ffl? 2-'Kc Six ft? Nj ,1- Une bumlrezlfour if 1-1111, ,. .1 -, 11 . 1, fu. 5.1 ,..,-1-5711 ,. -11: IA:-fQQ tQL'14 's ' ' K . .-95-1 g.::-:1':k,N1Z59:gJ1 ' Tl ' ' ' ' ' I 1 ' ' 1 ' 1' ' ' '.: X' .J " 11 ' '47, Q-9.14 f!'1f -.' if -1' ik I11' L PV VJ .L'f iff- 'H all r '1 712' iff 'H 'VJ 1 1 Y Y T 1 I I 1 - f - I - K K 1 -1 . -- 1 - 1 . ' . A1 1, ' 1' ' - :'- -11 - 1 '- ' '1 x 1111 - 1-111s :11111 -1 1-1'-11-111 'IIl. 111 1 - ' 1111 1. ' .1 - '11 ' s1'1 . 1 -1.11 wr - . :111 - 111' I' ly. 1C1'1-1111' 1111111-1 -1 111 111' 1111y1 11'1'-H11-1 1111- l'l'Q., 1: -.' - '- 11111 1-11 1 :11111 1111-11 11'1-111 Illtl illl '- 1'111- 1 - 11111. '1'11 'll 1 11111' 1111 -111-11111-111111111 1- -'- 1-- -'z - 1 1 3- - " 11-r. 1'11111 1111-111' 1-1, 11'1'-11.111115 111 1111- 18?-1 1 1-11111 11111 11111. 111111- 111 11111' 111111 - 9 111 11'1-1-1111- 111 .Xa '1 -111. '1'11 '1'l'1.11I'1', i1 N'2l.' 111111 1-1111111:1rz11i1'1-1-:111-111111 111- Illilllilgf -1 111 11111111 1111 111' 1111-111 111 11'i11 1111- 11111111 151211111 -1: '1 511111. L '1'1 -11: 1 1 ' ' 1 - ' 1' 1 - 1-1'-'1 t1-r- .--1111'-:1 -11-1- ,1'- 'z 'a. 111111.1':11 1-'1 1 .gz.'- .1 'a 1' K'- " 'li1'II 111111 :11111 11111' 111' 1311- '1' l'11,' 111 - 111-1' '111 111 1111-111'.'1 l'Ollll41 11'11i11- gx2ll'S -11 :111 M1111-1' 1-11111111111-11 1111 111 1111- 11-1111 finals. gX2ll'S1'11l 11111 1111 11-1111 1111211 1111111 :11111 M111 -' :11111 1 91. 1111. '1111- Illl'll 111111 111'1'1'ilt.1'11 .x211'S1'I1l 111111 M1111-1' 1111111 I11-1-111111- 1111- l'1'Sl7l'1'11V1' 1111111111111111 Ill 1111-11' 1Hll'1111'll121l' -11111. '1'11:11 Il11,,11, 1111- 1I1ly.' 11'1-r1- 1111111-11 111 11-1- Rl 111:111'11 111-111'1-1-11 1111' I,-I 11511 111' 1--1 :11111 1111' Navy 11'1'1-:111-1-1 111111-11 11111 1'1- ' ---x1i11g. 1 .' 1 - . . 1 , ' -. '1 "' , 1 11 1' A ' . 1 . . ., ' A 1 ' 1 2 1 . ll -f's '71 '.1-1 1 - .11-1 1 11 '1 1' 1I'Il- '-2-1-11 1-1- "111 '1'1- - ' -' - ,---11 11, 1111 1111- 9 -- 11 '11 .Xa 1 ' -x11 -1 . ' r11111 Wil: , 1 ' - .'1 111' 111' ' ill ,111111 111111, 111111 1J11l1'1Il1Lf 11i111.'1-11' 111 1111- 1' 1111. Mill- -1 1-1' -11 111 1111- 1111111151111 1 - ' - -1: ' -1 "1.' ' ' ' ' 11 11 1:11-1-. A:11'.'- 1 :11111 11111 11111 111 1111- lllilll 11'1111 111-111. M1111-r 111 1': 1' 11 1 1 11111.' 1 1 - 11'-1111' " ' .'--1111". .111 .'- 1 11M'11-' ---' '-1 -1a11'1'11r.'--111111 ' 111-1-1. 1 1 1- 1 1 fr- Q 1 Jw ., 1 1 -. n' -. nf 111 1-. ,ff 1 ' fflfir-1:1 -,,:-1 F1-,-:-1 4 11119.-1:1 .Lg-1 :'1n.9.,- X7 11 . JF --1 11 1- if --113:-' 1 1 1 1 , 1' 11.1 -1 1 ' 1 1 -, 1 . U 1 , -, . 1 -,L ' 'V XJ -,L A Nr 1 -13, B '1 1 gxj A '- O ax! '1!,'+ '1 X W " 1 A ffiffff ixfffiff RAW? fwfr? sw 'F 3 9 C Cf Jlmrsdirstaeh fx 9 C ff K x S5 Af iff S5 fidxf S5 M4 ?,fffx!+"2fffS5 H+' Zffin FPHQI A BYERLY BAL L iv 'iw CXPTAIN Mlll LR CAPI XIN LLELI 'XARSETH is X Aa-4 BICIJORD MACKENZIE DlllARD WQQD 'xr' ,ffv X. fff'-,,f'fX -, 1,-ww -. Q ,.x 4, xflcgldgfffigegg?E72F?2g2p75 1937 Ff13l'72F5?gZ32i5?W'fg My .fir we -Ilff1fi7v'iL754iX-Ilf'1fEm751fNI Vefifzwiifgfifxiisi M4 if ,ff One buruiredfu e ' ' ax xx ,:. .X -, .Q -i ,., A X7 ,X " Y, 'MY ,f "- 4- Qs ,- iff: U' A A f aQR:2:Ce:fk2,35,sx'f'K'f 5- Y- 5 - - ' E9,l '.4F 'Z .--Zh r' 9 N'- . X N A X I 5 if I ' -F 'F -' 4? '- l- .- X'-I .- 0' -7 ff' .,- 7 3 ' ' L'A 's PJ ,L'r 'w x ,L'4 K ' ,Mx ,, Q, if, ' , ' 7 an f ' as - 2 Y ', - ff i -Q E X- , N' as ' f 7 5 ' ? f'.fxY , " J ' ,Lf ,--' 2? 1 xv - y ,I A. if 5 , , r . j ' K if " 5-y ,. Ag, A Kgs! .,. "",i +'5?i s . ..1 M .K sfyva A- E 'V I ' 1' fa Q . 1 - . . , . . x' ,K 56 gt wsrmmfawwni ZSQSSQEQQJQQSKVQEEESSZ of oz to a55feQsSZ54eQQ9sS2V42QZ Ioach Brohard Bartholomew Knoll Bolten Bickford Tuthlll Redard Bettcher Love Libby Watt Omxn Nelson S ezey Aareeth Wood .ard Thoma Boutros Track HIS yt mr Nlr Broh irfl vull lllllld hns tc lm around Smlu tht flllllllllllltfill 100 and Q20 Vald dash man and Oman one ot thc most promlslng 41-L0 run new thc school has eur had Bob Thoma .1 promlslng runner vslll probably sun pijlllti tor Qtonv Brook lll tht 880 In the tlrlng mllc we haw- d nus man yn mr Blg Boy Blckforcl and Nclson lrt tossing tht shot and lll5Cl1S lll ox cr tht fu ld Sn hilt l u Rul ml x lllllS ox c r x try g0U1lllClQ.,llfS ws lth VV ltt r1g,htbch1n1l lnm lllllllll 1 urs good Jumpm r mll mn m my pomts lol tht Blue nul ll lntm Xlltdtly Svsclu and Rul ml h nu pldcul ln tht X X I lnttrsclloldstlcs mel tlu ul is tc lm LUIISISUIIE oi Sm ll! W mtt ltul ml :nfl Urn Ill ll is won .1 thml pl am lll tht ltnn lhlays ftnwxvnwwnws vvwmwnwrvo itewfgeisgkfwtwgsf 1937 VQQQMPJQQNMQQ5 One lunzdrell .wx , ' IM 1, , , L- . T w P I . , ' 0 3 9 Kf ' A .' . ', . 'f f , ' '. V 4-at V Q i Y , l ' , 2 , . . , Sw . . . w' , - I - V I f .' -z . . 2 " ' -1 .' ' 1 ' xx l 1 . kv y I f , ' , K. 'VJ 1 , - 3 nk 5 5 lv Y x . ' 1 -51' , Y. l v in lvoodwarcl. The timber toppcrs arc lcd by Dave lVatt who ran them last . U ' U ' Y , v l - 1 , - -Q 1 - ' - - . v , , - . . ,. . . . . Il "ll-- lk 'Z I- vm v. v 1.1 If v' E ly 1' l 8 ' l ' , Q v l lv ' l y " " i .rv ' A- ' - 1 1 2 Y ' nh L 1 xl Y A' ' if' l.Y I A 2 R ' h 1 I L ' L A 'I Y' v- 5 K' I A' l .'R I l 2 ur li . l r I L' v ,fd .uvu 'Z , . I ,Z z if v - ' 2 . l L , I X ' ','. 7 B ,AM rw , wx , V , v f , A A f" f" A PX A PX A Y J - 'Y " .J Y 'Y rx, K X WJ, f .sf . 47 xi. . QA g BF ef w Q xf' H Y ww mm wg ,mmtw f iiqfw A 63 WSQPQSYEZQQGQX WfeQf'S5i3f45.f2fQXf!4?f61 Tenms I m 1 lntxu x XXI l Ollt ll PII! 1 fins? STONY BROOK TR-Xl lx RECORDS xx 7' ex ilu SS ll m m N ll ll ill N1 I 77 r rm n N cl I lNfll ll P i it Simi I 1 fggzffs wffsifafnff wffzff 1937 rig sw Rf swf we sw begxwazwgxwfeix eigxfffafieiafifeff 'M'Ay,-'T wg - ,7 lux' 5. . v -Y gf? +I!!-. ,1'- .if -. f,1"-X.: ' 1313+ Rig F1 -f Q Y 'R -Q: i4PN'fs',.9'g -.4'l's'Si9'2'-, 2 xl., A vw N Av X - sf X,,i.V! - G .XX 0:1 A kb If L Eid 1 , .V x yi. Xu I, . Ny , ' "llIS5mi'1 lumix lx-:um i- liuill airmiml llivlx l,:imli-. llic only vm-lc-ram nl' llu' Nquml :iml :il-iw:ipt:iii1. In Nw-mul lll1If'K'.S1'lll'llll'l'2lll4l Ni-f'l:imili1un gin- lmllling fm' lmiim--, uliilc- l'urlliii'1l mun llim-rv lxt'l1rNt'4'llllI'M'llllOll - 'Ae-ii l'lllIl.1lI'lt'. l"l:ili:ix':m. l,. Xillc-r. 'lf lim-Hy :xml lluymun. ln ilmilrlm-N iw liml tlw llilli wing f'UIIllPlIl2lllHllN. llnlilimg' :lo 'i ilu- first lwrlli am- l,:imlis :xml Frlimfulm-i'. Sw- l lmmnw uri- Qliairwl lu-lwu-ii K'mifm'lv :iml l"l:il1:ix':m. l., Milli-r :iml lim-Hy, :iml llnymaui :xml Nic-Vlziiiailizaii. 'l'lu' mitlimli fur lln- Nc-:null l nlw xx-i'.v pmiiiixiiigi. 511 - lim' li-:mix 1-:iii ln- Q-xpi-vlm-al limi: 1-:ivli lllt'llllM'l'Ul'lll1'l1'2Illl. 1 l :. K A I L lllll Yrirnl llzuli Ili, 'zml lim-sv 'IN ziml lfalwzml Yun Ural:-ii 'iiti Iliff 1:0 Yin-il llzisli lla- - 'Q' SVU. 'IST 'K 216 I-L0 Yu:-el Ilfisln 'l'lmin:w l5i'nli:ni'1l "Ili 51.0 .'.'ll Yin-il lil 1 -lui -Q 'llliulnpwil 'Sli-22.3. O -.l'l- lil 1 -lol fl zirpi- 'titi-V-Vlzlfili l'2llY:ir1l llurellvs Jill ll l':illu-r '35 216.7 :all Yurrl llur Ili-H R111-rt ll: wi-ll 'SSA-:27..3 l'1ilvY1u1lL llllIlllbl'l'lf1 Yillai 'IH fl? ll-4-l '3 im-lu-N flu i l'ul All'-1-il Yun lizuixl 'ILS Hill-1-t ll! im-lu-N ll' " 4 iXll"-il Yam liauisl 'ISS f-lll' fe-vl lligli .lump Kim-l 'lllllliill 'HT .3 ll-1-l Ill im-law lliwnul -lump .Xnwl 'llulllill 'IIT QOH-1-l -2 im-lim-N -lain-lin fil'2llll -lol llvlll 'ILS - Ili!! ll-vt fi im-lu-Q llnlt' Nlila- livlriy YY: lla-1' Umuii. l.m-m- lim-ilzuwl. llaivi- NYM . lim-vii .' x' -x -5' 'CST l:D'l-.H Nlil - lin-lziy li.-1-vv Siu-m-y. llaiw- Whit. l,m- lim-alzml. lYail1vr Unirm '37 fi-ill ' r ,1 x,-A rx' :dx ',f-X! I ,rv ,-T ,fix ,fx 'fn ' ' 4- -f V u 554- wi-5, -+4 'N-3-5'.lr:+ -34:54-.ire ':-34, ixzlsw, , I A A A . I l AX in - l If, NJ. .L NJ, ,V ' Ny xx, K f V Qdl 6. -, V, ,, 1111111111 .Z1mi3s54:f4Q53mE3sSe2fiQ1?5sfKi M53fsffwiQ53,f19stQ4,5f'4i2f X-lah ll! l.1h.ml xlBrhlm y Soccer NUI I ll m atmri al Cunt out lor soccu' to cn :bln Dr Suck mu to turn out thc hrst X nrsltx ti im ln this sport lht sthulult cxllul lm stun 5 unms incl ol th it SlXLll thru su ri vson thru vurc lust and om was tlul lun Wldclxm lllll pl xyul ccnttr suppultul bv Hoymdn and Mc-C l.in.1hdn lhn wing p0Sltl0Il's surt hdcl by bwuzcv and Don Nldclxenzxe l on Bovsdltr and Bdrtholomtvs Tlu 501111 post sunt to ldndts or Bcmdlcr With S6XlI'll utnrlns I'LtllI'lllI1f,, nut u ir s teml should h uv. 1 wc rx succcsslul sv. zsou 27 HSCSYQQEWBSQEW 1937 l'i3C5b?7'Nf'Q5iMEE5XfK7 'f55Tff 354 fsfs fidQfxffs31f"4xf31X !lf52fs5 f'J,,f4,f3s5X M4534 One hundred ugh! l 30 en. MCC an' ' , ,ove, 'l'u hll . ur 0 0 ew Swezey, Lundes. H0 man. Bowdler. K. MacKenzie, D. MacKenzie 1' 'S' Z'.2 ,z - ' .' i 1: 1 -'z - . . . . , , , 1' 'Z 1' .' ti .' 1' . ' .' ' ' ' 2 ' ' .' ' ' ' 72 '.',2 l 2 A' V 1 1 x ' 1 1 ' , x A ' 1 1 A' y ' X V4 A' I 1 ' r 1 A I v 7 1 'I' 1 w r 1 - - - k Y . 1 1 1 - 1 D Y 1 . 4 I 1 . 1 . . 1 i. K. v 1 X A 'Y Y v 1 1. A A 4 7 l ' A v 1, V 1 , I I 1 v held down the halfback positions with Bolton and Tuthill playing fullhacks. 1 f 2 ' 1 B- ' 1 If il- v 1 ' Y' i- ' 1 1 v 1 1 I I- 1 ' f, 1 . j-z .' 2 .' 2 '-z 'i -.'.' s-zu . Y fn X K -wx fx-s , V ,fr fy Y I fm ffx N . - ' ' J 'X . .4 vs ,, sf - W, 1f7'47i' f"'i '4 f' 59 or UP -1 X 7 ' , 1 X Y X My ' 1 , A , - ', I 1, - , X V, txfzf - . 0 - , A X 1' Az! , If 1 ',5,, f K 1' VJ", NJ, s 'L ' s V' J 'V xl' 'L 'V 1" 1 L , . ' x ff -- SL i.. . ng. can n fx 1 ru.. 'Qs 1-+. A W f i N 3 I 21.133 . ll A 5 1 X af, 'rf-vv K .P Jg M. 1,,'-rr QA f alla Xia as . :k ' eau... f ' Y' S IA ,,-. . . 4 , , 1 J ', 1 n 1 , . ,' - Ls'-5 lL .-,..I v ' ,K l w -, j, vf- f ",f' ,L ' Q , f 'A A ,.f1l I-f.'l 'rj X One hundred nine W TLT ff ,foeefwiw :newer no fr t C B -tzetwttqe Mmm vefezeeaelee ff! Others See Us I fl I 1 lppuznnfn r :rf sl 1 ,fl 1 AARSETH Ftsherman Whtn Wresth lBemg C otng 'To he the be-st contradlcted the movtes Fsherman tn Montauk AIKFN N.-uve own tn Texas Warttnz for Blovung hrs To be a Texas hts food flute cow boy BFTTLHER Yokeush Sha has Cars C lrls Fvung hrs a Captaln ofa vutktd rtpht tu oat BFTTY Clark C ahlf Dadgumlt Hts pipe Haung W llettMak1np wake htm up toast lumberman BICKFORD Qtunned Frrsooth ,Doodadlmg Nothtng Walk np Cooktng tn one around l ' his father daze restaurants BOLTFN Bevuldered 0 my Nrghtgowns Anxthmg Sleepmg lTo be an goodness and lnvoly mg opera slnger nmhtcaps phxsxcal movement BOUTROS Afghan You dont Amen Tru stop Tllkmp Be a senator know ta'k1ng BRIDC 12 Stoneface let s ltsten Benny Belng thrown Itstenmg to To play hls Benny Goodman out of Watt s Wa tt s radro Stradlvanus C oodman l room tn Goodman s orchestra BUYERS Flustered Get your Bulletm Crtttctsm of Studymg Emulate Coach assrgnments the Bulletm Ruftner at m for V Grove Cnty Monday COTTER Worrted Rang the hell Huntmgton No baseball Rtngtng 'Rang the bells for me team bells of Notre Dame HART Shocked In the Dallx To take Cetttng up Wntmg to To graduate Item pictures Tuthtll s gurl IIOYMAN jeeplsh Qutet 1n the MaCClanahan Worldly Qtudylng and Be a lthrarx things more mlss onary study ng KNOLI Dazed Yta Food lM1ssmg Helpxng Have a greater l meals others capactty th J m Brad LAIRD Sleepy I cant be Gomg to Mlssmg a C uardlng Be a radto hothered New r note on hls Tuthlll operator studying trumpet IANDIS Blg Stuff Don t fass Weeds Htstorx C omg for 'Make the around vlalks Dans Cup team IANDES Intelltctual None Studs Bling Thxnklng Chemical dlsturhed engineering MatC,l ANAHAN Ieeptsh 'Now lstf n Hoyman Worldly Studying and Be an boys thtngs mort Egyptologlst studxlng MCC II VERY Iadtes man Got any food Women Nothrng Playlng hts Graduate sax from college 154 fsasgwss tl 1937 NSQTFKASQQMHSQY as as ,ferries Mase fatale eeaetrseeta ,. f' A f X , , ff ? . 'X v' E, f GN Vx Q Vs 1' Y , W ' 'N A l" A l"' A ssc-Jr- of CJ - Y J.- V .X .X ,ws R A, C- X K .X X15 D X' X. X4 , If . v XL 's 1' I N 'I 'N f nf 'nf Q! sn N X , S ful., r t l ,Yr mr' A ' - H. I sim: lr"l.'f's llfslfkas l'uxIAnlf' l .tl l:f'l'ml , lf - - . l , 1 . , . ' ' I ' ng ' X 3 ' to , , ' l ' 1 I , X X . X M . ' , I X- a ' I 9' : 'xc r ' ' , . , - X X gfb , t , l . A l . . , l . 2 - X , ' Xu , 'Bea r l ' ina o. ' 's l , l , l l to H, , X ,X -. X X. 2 l l' ' ' l l , ....., X X' , , X X 1 r Y nn, , , X , l l ' ' -' . ' ' . , . Q , X l l . . , . 1 h? 1 ' X - ' l . an X XX l i X y' , Yok X 1 ' y . " ' l l l -L l' ' 1. - , l -' ' :I X 3 4 A 4 . , XX X . . T P -Q N, 4 1 Af , fx 'T 'rc fr , l ,C gm. if fi sf 'M ,C , to f , .I Lg f ,rf . ' Y , ,A , F A.. Q . P A I 5 ' , Y In 'ol A I X v ' sf az- . - ax- S- .ff .F by . of Ill' QL! N' V' G'-L 'Nl xl 'N 'V V' N V! 1 In QBWYIQQQEBWWQQESWQ Besqgmtat If jo 5553212 l Cl rr tfi3s5Q54eQ,f'Qf3a5S'?f'4r9s5x flaws? Ae Zrttfsfx MII R N MII LER MOORE NELSON NOE OMAN RAYNOR REDARD RII EY SALI ENBACH SCHNEIDER STURGIS SUYDAM SWEZEY THOMA TUTHILL VAN ARNAM WATT WIC AND WILLETT ,cbs Zeal, fee As Others See Us Wnpprsh MOIISK Lountrs Parson Svfedrsh Bashful Innocent Unconscrous rlnrn Mute Quret Hrckrsh Radrral Farmer Cute Spre Sober Nose ,Iewrsh Plaxbow Elongated r s Irke g mort Oooh yrah w nuts' Hey but All rrght now boss Want one ' l-lols 'Sufi rn Happv Daxs Iater Dorr t shovr your rgnorance Hot today The old fossrl I m gonna resrgn Don t hand me that stuff Callrng CQ Al' rrght hors that so' Youre crazx Thrs here Blovrrng MCC rlrtrx sax Qrngrng Proxerlus 25 Z5 Prano To txpe for the krng Wrtness Band Islrp One h mdt cl chots Irncoln Frddle Lov- er school 1-rrddres Commandrng Boats Vrola Talkrng about Marre Radro To talk at meetrngs Plaxrng pool Brblc Hrs office Ye rr Book work Plarrng the or hesrra Not gcttrnp, letters Iatrn Bettcher Noth Hrstorx Set shots To be squeezed Norse A hath Exe-rxthrng Star rng here xx eekends Year Book No baseball Ifdfn Statrc Room matt Kubla Khan Rules II.rbrarr Wrestlrng on B tts s had Runnrng around C orng to He-mpsttad Playrng n the Chapel Workrng for tlrr Brrllttrn Runnm the 440 Hrtch hrkrng to Isl p Studxrng Frxrng hrs Model T Parntrng Tellrng the boys how rt Q done Shootrng the bull Sarlrng Runnrng Wrrtrng to aforeqard rzrrl On the arr Brrllrtrn Beatrng around the bush Wrr-stlrng h Nel on Helprng Betts T ht 4 proftssor To have anothe Model T To take hrs fitlrtr s plus Phrlharmonrc Orchestra lf Professeur Engrneerrng To be a dentrst To be r farmcr To go to Harvard To be an athlete Presrdent of Communrsts Lawyer Supreme Court justrce Be a dcntrst Presrdent B Be a second Durante Presrdent of Watt 8: Shand Mrnrstrw To open a make toa publrc lrbrars wh "'?f92+t7 l56'lU"'x J QFX54. Fai nl? rl Karr? A gtg? cg IE 1937 gl: ggecgf 3 Tl! 11, to Eexrffffyiw afwieft. A Az ofa fieimofa figta! .rr Out blllllfllff zlazuz if 'N 'Il' fx rr, 'fr , fr K 'Eb no fr Bk V -S 1, fy.,-r VX . f W- - , f 'te . , ,NW - r , , W ,- N rr- f -r r If r A - -r - O v v ,X sv r 7 A -Q , I 15.1 J ' x ' fly! A, " X14 Rf ' 3-." 'rz -J61' ,szf 'P -,' XL sk ,I f V' sx X lj I ' N x ,, Q 1 W ffvrrwrff l XMIM llpirffrrrrfrfw L Iffl nw' 1 lflffs llr:'rf,r,Q l'rr.f!rwf ,Ifffhflrorf , r , I I.. .LER " 'At', a lie' ' '- 12 f' ' 0 1: . . . , .' all s' ' in ' ' ' e r 1 'f ' 1 . r Q . I . , . 1 ing . g , . ,r Fo ,' .' r' ' 2 - .V J t .' ' -r 1 l I . . , . . . , " ' , I I ' of N, , C. F, A 4 y - , , - F. , , " Is f ' , wit Q I , ' . it V ' ' Y' ,- ,- -X , ,- , - ,Y Q 1 I K 1 , .X . , , , , ' 1 I ,L dv ' ff A X , d ' . YL- V , '-. 'pines J' - - -1' ,, ' -., I ' I X ' I 'sr X ff I f I R I f J, -ly is -4 , 1,1 39 1 1- mrs rs 111: , H ,f 1 A 51 .1111 51 1'x14P2f'1 ff A -1 1' Class Ballot 1111111 11111N1 111 5111111 11111 N 1 1 1111111 1 11N1 I 1 WN Q 11N1 1111114 N 11N1 1I1N1111 1111111 131 1,181 11111, 111111 11111111 111N 111111 1,311 N1 N111 1 1I 11.111 111 111 1111 lll 1 1 lll 11111111 11N 111N1 1111111 111 1 N I1l N 1 N1 111 111111 I11N1111NN11 N111N1 I111111N111111 lll 11.1 KN N IN 111111 11 1111 N1 IS 1 11 11111151 N1 1.11111 11 1 11111N11 1 11N1 UIl1I111lN1II 11N1 l11NN11111N111 11N1 131111011 1 I 111 1 1 ll Ill 1 N 1111111 111111111 N gi 1 1 1 11 1 1111111 1N1 111 ll Il H 11111N11111N1 Ill 11111 11111111 I l 1 K 1 1111 1 N1 1 1 N 11 I1r1111I1 Nl lll N 1 'N II I1 XXI N 1111111N 111111' XIKPX 51111111 1111 1111 1111111111 111111 IIXI 111 111 111111111111 'N11N11N 1111lT1'N KN 11111 111-1111111 S1 111111 11 111 1111111111 01111 11111111 1111111111 11111111111 KN N Xl I X1 N 1111111 111111111 X NN 1111111 1111111111 1111N1 r11 PI ll I1 N 111111111 G df 1: Wf 1 One hundred tu elle MC CY 11 N511 ,fx 1 ,7'- ,1111 'ag .4 7,1 1 .Q .97-. 1 ,N ,ffq--1 T 1 A f 1- 11419 Z?1"':1'1I?2 9V1:?'.":11'Ff1 2514 T 1 Q5 -t 5'N"1'f .ff'1'?91'?: 9.1 " 15 J Q4-:QS Eii1K'fi"i5iE.? I ffl Iii' 'fiffi I f Wi? Q53 1' S 1 " 1 1 .' I j ' 1111. ,.....,.....,.....,.. .I,. -111..1311 .I IS 11111 - .1lI. ,......,.......,..,...,..,......., 11. .11111111 . l .' 11111111 ill' ,.....,.............1........,......., W1 . ,1:'1'1' 111- '1 11111111112 ,,,... ... ... ,.... ......... . ...111 ,,11T1' Nl 1:1 lik1Iy111s111-1-111111 ..,..... ......,.....,.,.., ..... I 1 . 5111: N1 9 1 -'f1 111' .,,,.,......,......,............ .,.., ' ' 1 A .1 .' 1 - ' 11111 ......,...,...,,,,............, , 'gf-p '1 1 " '1 1 l' ,........ ..,...........11... ' 1Il"l'IllI.I. X11- ."'i1" ft ...............,...,.,........,...... .. '13 IS' .' -'z I' I .................,........., ,.,.., . ' 11' Nl s 12' 111 1 If .... ..,..,...,.,,.,,.,...... .,.,. ' 1 111-N1 1:11 '1-11 .........,,,.,.., ..,.,...,.....,.,... I 11 ' ' 1' 111-N1 ' 1 ll 1'I : Q1-1' ,.........,.. .................,.,,.. I 111'1"1'1' XY ' 1 -I1: 11-1' ....... ,,................. .... I 5 I'1'l"l'f'lll'11i 151-.1 1iI1I. ...,....,......,.,.,,.,...,,.. .......,.... ' I' . .1 1'I11'.'1 111111:1'1'y. .,..........,...............,...., M111 , ' -3111 1"11'.' ' ' r1'1- ..,.....,,.. ...,....,,................. I " ' I' -,'.' -I ..............,......,.....,......... . ' ' . '1 ' 1,1 ','1's1 .............,.,.....,. .,,......,....,..,..... . If I1-'1111 -.'1 .................,,,.......,...,....., N11'1II.. 11' N11-1-111-sl ......1.......,...,..,..........,....... S.11.1,11N11.11'11 I"i1'.'1 111 I1:11'1- :1 111,' " I1111' ..., .......,.,.,....... I 1. I . 'i .,.........,...,......... ..........,.,..... . ' ' ' 1 . 1'I1,-s 'I 11'11 ........,..........,,.. .,..,.......,...... ' 1"' 'A 1" I .......,............,.,.....,........ 11. 1: .1 NI s ':I .......................,..,...,....,.,,,. . . I N1 9 .,..........1.........,............ Ii.. ,,: N1 5 1.'." ' - ..............................,... . . . 4 1 N1 .' 11 -' s .... ............,...,....,,..,.. . I'.I1 II1-:11'1I11'1-1 I1111'. .. ,. ....... . ....... ..... . ,. ... .I,. .'11l.' 1 -k'1-s ........,,........... ....................,.. I 1. 1111 1' I -k'1-.'1 ........., ..... . .,........... , . . . .. .1'11'1"1'1111 311s - s -'- ' III ................. .....,. .... . . 1I"1l11.' Iii 15 -N1 -2 1111' ........,..........,.,................... ,, 31 s ' s ......,...,......,...........,.,....... . I . I N115 I'k-15111-I -1111' ....,....,........,.. ....... ' ..'. . .'I1 5 .' I II ..... ..... ..... ............... S 1 ' fl 1 .1 .' 1- 1 -11 ....... ...............,......,,...... . , Iiiggg -st Ill1'1'.. . ...,.....,. ....................... I 51 111N 1111111-N1 I111111.l'1' .. ......... ,.. ........... . ...S'1'1' 1:1.' Qll.' -s ,... ...., ,...., . . .. . ...,. . . ,..I1. 11111111' 31113 1.'1111': I .'1 111' ' . 1 ....,.....,........... . ,. L 'f:gN 11+,f:g-551 .1 ',.:g11,15f'g.1g,f: I 937 51051 25151 311' -1' A '1 11 ' ', J-,C1"1- 3 Af,L1'.1 2-415 1,.'.A 1', 3. . 1-jf' Q' -1.1111 fg.,-1.11 -','.,1 -1J".'q-:J' 1 1 13:12 fr-?1i:f11 ?,f1Sf121-.:zf1z1Ef111.: 111112f11.1::f"11?.AS f"f 1' ,f fa v ., ,NX YL fic , 3 P' , '11 j""x,I 5"N,II 'X I K X MII? QI lxrs rsar I . n 4 .1 in lt mu mr 4 N Nou 'Nuwg mer mu rm-N xxx an nr Ill fr 1 rung, iN um 1 l I 1 ll Class Favorltes Nl Nxlnxx NINI NN Nl 1 ml xxINlb 1 1 x . H xx num I x x linux: IKIN-X f IN ll 1' jf' P- Q- A1 4 " -cv 'tl N 5 fig ,-'fx-v ffg N ru Q ,fu 5.3 B ,AI Ir 'g"IP'X"z' ,fag f' . Q 4 1 r- 1 w I II bfmn .3 Q ,gf , '11 'MINI' lx 'MII I' ' ' vf ' . ' ',f""'x 'L ' .,.,F"' .ms M". , , , H. 'v Vg 1 1, YI: mn..-"I 1. If , u',-111' SKI- 'IDR 4. 1. .1 ' JI' XI 9 H 2 : 1 1 : : : 5 ' . ' 1 -ff : f -1. 1' "VJ " -1- 3 I' T' 3 2 A -. , ' T' "' ': -3 '2 1 . f'7K.,fi :'- 'SI 5 1, -5 , , , I 7. 2 1 T J A", lx , ,I , ,,' , 7 3' M' 1, A '- '- 'f LI .. :I " - 1i"7N'fx:7 Y-U1 ' x ' 3 -1' 3 E ' ' ' 1 ' A :Z N' L vLf'1"'A-' ' .f"""- -'w " .... ' ' - ' E : .... , - - -+ I' - ' -H. 'lg' : 3 7 E :A "' 1 -3- -3 7 , ' I . E' ' 'T ' 6 vc", I i J, : I-L 'T I , ' : D - x Q" lit., - -L . 1 ff A .' L - l ' g E., Q, :.' , ,f-, 1, . I 1 I -I I - r I I A :I .4 ,II fx.. 1- ,UNIX -7 III . 2 - ' - I ' Y' - I. ik '-I X.A.f.f :. ' . - ' ' 3 4 - I " " . ' "' ' -- ' ' ' - . ' . 4 ' I vjI1X"".'uQ ,ff f 1 4 l g F , .,,-x I . . I I , I I T: I I,A,gI I I ' - 4 ' j . I . 1 - l Q 0 X g-0 ' I . I I I 1 i . i I I i V ' V ' ' - - ' 1 i . i ' -+' 1 ' 'f' ' , . ' - - - 'xv s'I.' - h I I Q l I .I x, V I. 'np ' -4 5 ' I I - f - , 4 R. :tip -nk , . j : - A . - " V - - f j"-ff 1-J-f-N , , 4 A- - : A . , Q - L L - :.,.,. - 4, 1. ..n . .. ' ' v 1 . ,1 . - I . N 5,1 I ' - ... : . , . ,,, ' 4 . I 1. .. .5 Q"-., 0 I A : - z A " A j I . . 33 -. V QU ,IW It - . I Z 3 . 1 . I I I I I 7 IBA . I A - 1 : 4 1 . ' - 1 r .,: xvvf . x - 4 ... ' - - K " ' '11 - ' . 4146: X- .-f' 1 . : A x V - Z- T : :" ' - -. ' 5 ' , 4 - I A. L- . - I -A y 3 , T- rm. f , 5 1 A - m, -ff. ,-. , ..- .- - " - - I , w. x , A' uwu-2 5 4 " f' - -: L 1 ' T f A - 1. .. .- N -ff 77 -5 ' - k I ff +- , 7- f. Z 4 'X W lil.: ,H A Q., I -' f 1 : : '11 .. 9 A 15 V "1 j.,I 5.0-.,n,3 5,-QQ, 3 ,112 A"A.'w-L' ,ive '-A 1 fi 1' x ' n A ,f"'f. ..., ,",k :fx T x w V .' 1 :S Q: 3 . . , '-.. .ff A., 'in,',., ani' .11 ' 'ill 'I' U QI If I -Url X N, .PJ -4 wggf-vu -4 - 'T' ' ' I'1lII41'i , frlff- U r '-1' Q K J' -if NN4! ff- W 9 A, 51 H Our Illllllfl uf tlurtf 4 rx if ...f .f H if" QW 111115 squ res n boys ro The boys ore reasons o g ve un s Chas ng C ro Sk ng Ph ography 0 HSIBI' S Pro an y Gr pers Back ak See ur r gh C ro a neck Ou door e s o excuse Sh p mode s E! H A Wear Tha Seda e Ou door man De erm ned DR GAEBELE N MR CURTIS MR ARMSTRONG 1 11:1 gg11ff,11f21fw fZS1,,2sY'2f'15?,f1E51i4zf111S51Sf CHITIS H s War eep he boys ng books S he a mea S S een Y 15 M an on Wr I erac Cops Th Navy Drama cs S eep 6 UP By George re boy Be care u who mn Bw Us Rugged In e ec ua S epy 6 MR RUFFNER MR INGLES MR BROHARD Um bzmdrezlfolnn 1 I1 O DD eep a Ev No se Turk sh coffee H s car marry Fran a s you En Ump re Spor y N ER SO MR FULL MR Jous U H s ory course S udy ng Rough hous ng Dscp ne WH yu ed US Sudo LAMASTER MR Uv? 1 J 1-ik? QZAR X161 QQ XTX 55 79 m 6 F9 51 aa F9 U' UWT 4 QF 4 'Qin ri' AN 5' il fe le fl W db fe W' EA 1 X? X 1, fe me H s newes na ab S C I4 O Bra Hs ab Know he score? -m nded Absen MR ONCKEN W N 1953! Q1 H1536 1 37 AA IAC I 2iA?"AN1,3ff f'11i2f1Se71e53fm?f1Rv11f9, 4 1 1. 4 , ' 'AX - 1 , x A - f F I. imma: g 1 . A 1 j , 'uf ' 'TQ '7 'fu -Qs? , N., ,h ' ,595 S C 1 ' ls l u' I -N VJ ' 1: ' '- 1 F111'f1r1f1' AA 1 lAu:'ffr1Ir if A .F . I , X11 mf .Ippru am' lzA.rprr.uzAu1 L1Ai:r.1 lJzllzAfl'f.- l'w11r1:f lfhrry RX: Yi' '91, N E i i , 4 44 1 -1' -- . I 1 11 1 1 1 1 I f 11 1 1 1 1 01115 R gmc , 4, 4 ,1,,,,4,,, 1,,,,,,,,1 Deuce, ,acc , MWA- ' 0 A - , - 1 - . 1 11 1 11f 1 l 11 1 'I 1 D l 4 A 44 A4 4 A 444 A A A44 AA4 A 44 4- 1 I J 1 1 M , f , ' 1411 . t i 1' i 1 tl 1 r 1 r i it 44.141 K p our Eatin K in t b ' . ob ers betw l t i t 99 . , 1 11 1 1 1 y 11 1111 y 111 Sti k in Goin to . . l t e , l t city Car ' ' f 1 111 co 011111 W ,V . . . . i i il his teams The brats 1 I . I K 111 W111 rr , Qm Vrxs . t t- i i i nd Betty quiet His cat , N fx Q Q30 A1 - ' Being late AA 01 A ak DR. SUCKAU . Collegiate Rise, gentlemen to lass The food Golf His hair ,V Z ,. , , , 4 wtf A 1 ,V J Y ...fi I ' ' WN Put o r 1 - 1 x Q 116.2 . . . I I fe I 0 l I ll I I I 1 I ,f 2 ing 1 t lf""' . .... 1 1 1 r . 1 i 1 . 1 1 111111 1 . i 1 1 M07 ' ' ' A A AAAA A l A A 1 4 ' Q, af., gpg ,, - . .33 lzxvkai - - - , - A '-r Ng a A1 Besclbestae ,fbulskvighbmifsiezlgaifsiq V4Q3fsS:r1e12fm9sSwQ2,23mQ - WAT TDI-zmcfrors Ho gi. Q90 ' Grim: Sw. SECOND TIYST STONY BROOK A X7AU,EY5TREA1'I 'f'4Oj.:L. PEN N REIAYS RELAY TEAM AT PE WN Rims PRIN E ON BIGBOY BICKFORD PUSHNQTHESAOT S W, BROOK WINNERSAT PRINLITON -PRIYCETON vAu.sY smsu-1 POLE VAULT km 25 fiezffi si fisafivaffx Q ,223 we ,Ai ai A fri? 0 IJ I L , 1' 8 h ,Q .- L - 1, 1,1 2.x V4 u ' V' ' I W , -v' gg-tm.-p1-mv M A , -1 1 -k V, 1 . Q vxr. k AV'-A 4 12K s ,mA Q sq Y 'Tk Q VAX? 1,'f'yXW'x!Q ist, !7o,xAQ-7 fifQ3?f49W5i92fQ2?f5fNiQ2?f5 1937 Pz'55Q??5PF2 9f:G2Mf'55Qefff 'Y-f?' 5Ef ' 5-, fr ff? '. X- if f,f'3D '45 '-9-. 1' ff?f"'9-- ' -LJ N X, -,I my x,, f xy my x,, x,1 rx xy Q ne um rezlffteen Q weaawem eesaaeseaee Mmm 233533223561 Class Prophecy Xt the enel of the ye-lr nlneteen llunelred and thlrty sex en as the Selllor f lass IS preparlng for graduatlon our worthy presldent I lonel W'lllett wlselv Kas all senlors would dell makes lrrfmgements whereby he may look somewhat lnto the future he alw ays elld wonder whlch glrl he would marry To carry out hls deslre I lonel IS ellrected by those IH the know to VISIt the offices lf they m ly be called such of the great the magnlhcent the wonderful Prlnce kllflh Ben Alley Oops My Dear haruspex famous the world over Xt thls tlme we shall look 1n upon VVlllett wllo IS slttlng opposlte our fflkllll the I rlnce who ln turn IS gamng lntensely lnto a crystal ball sltuated between them The eonversatlon contlnues after Ilonel has pald the three dollar en trance fee Your future Mr VVlllett looks xery brlght lndeed mm mm I see you ln twenty years all dressed up ln full dress and startlng out for some place Wlth another person oh yes a glrl A taxl IS halled and qulckly commanded to take you and your glrl frlend to that swanky new hotel on Flfth -Xvenue ow ned and operated bv your old frlend Sturgls Ilttle do you reallze that y ollr fII'lX er IS none other than BCttCIl9T -Xt the entrance of the hotel a dlmlnll tlX0 doorman opens the door for you How ey er the doorman s head IS bent and Ile keeps mutterlng to hlmself Shoyel pass oft' two hlke Agaln you do not recognlze Bob Tlloma your former el lssmate Once lnslde the QPHCIOUG lobby of the hotel voll VVltll your fl lme IJI'llSll past countless bellhops lnd soon m lke your w ty to the dlnlng grlll fhere I see l great many surprlses the blggest one bemg Mcflllyery s Broken Beer Bottle SWNIIIQ Orchestre Sllpplylllg, the IIIIISK lor the hotel Ah' but walt It ls IVlllett rellletantly SIIIILQ another tw o doll lrs lllte! the expectant hand ot the I rlnee not too reluct lntly bee lllse he must hear the story of the rest ol the e x e nlng It I9 cle arer now contlnlles the PFIIICL I see you be mg leel to a table ne lr the orchestra where you Hnd It e lsy to study the llltrlcate rnox ements of the hrst ylollnlst Sallenbach and also ot Nelson the pl lnlst as they reneler the Illt of the week I m an Old Cow hand qo absorbed are you bv Mac s nluslc that you pay no heed to headw alter Buyers but wlth a Hrumpll and a tw lrl of hls moustache Buyers at last attracts your attentlon and recounts the well rehearsed story about the dellclous food In reallty the food IS sllppeel ln the back eloor from one of Blckford s rest lurants around the corner The dlnlng hall 19 hushed momentarlly as Nlonsleur Iohanesburg Boltenlnsky rlses to slng hls rendltlon of Take Me ln Your Arms that lg hushed as much as posslble-I but lsnoll contlnues eatlng ln a corner aecompanleel by a heated argument between Hoyman and Macflanahan oy er pre sent eondltlons ln Xlaska I forget to tell you that Brldge mother member of th tt world famed orchestra IS gljlllg to accompany Boltelllnsky The sololst IS temporarlly llltl rrupted bv a commotlon near one entrance of the llrge dllllng hall I can just barely m lke out the flamlng ll llr of Xarseth who w ltll w lld gestlculatlons IS trylng to sell flsh lt tl'IlS hotel of lll places -X good looklng chap now lpproaehes your table lnd my he has a wooele n eeaseaeeaseeea 1937 seeweseeemseesse One hlhllffell xnleen l K - - ' ' I4 ' . 1 'l , . x e ' .. . , . , 1 , . V ' -1.4 Ie nv . I V . ' Y 1 l N I, I my x n' 1 1' I xl , x 1 A y . , . I , e 1 . A 1 . . , . l . . , , , . . . . Q . . it I A. . - x - ,, . V . . I , . , . , . . . ' v - e ' . l . , .. r. . Y 9 1 - - - 9 , v A ,, v . , . . . ' U n . A . , . 1 1 ' ' s, FA' ' v , - 4 , ' ,' 1 ' , . ee ' ' ' ' 4 4 1 . . ' ' , U , .' 1 ', . I 1 x v 1 w 1 v I ' y Vs Y L . ' . ' l . .. . 1 . 1 .1 7 . . . 1 . . 1 . . , . gI'OYVllIg CIIITI, I can t make Ollt the other people. QlllCh, some lnore money-Y - 5 A A4 I xx i v P .1 . X Av I I x ' ' wg 1 e , - ,e .' - - J -' x x I K ' - i V X . CC ' V' ' ' at ' . , , . . . y . 4 v' . - 4 1 1 4 ' K 1 y 'I ' I 1 , . . , , . . , . . , . l E I I V 1 6 , V C , " l L 4 ' 4 ' v ' 1' ' , 1 Y' - I X ' K . , . . . v - , 4 w f 4 x f 1 1 C l f n . . . . 4 . , c . K . F- , . . . .I A x I V I 1 V 1' A . U h . A K ' l i I . , 2' l L h 2' ' , I l , , ' 1 ' . , ' 1 , A 1 ' V ' 4 1 ' 4 . i W I - ji I x Q 1 . - I ' 1 D I 5 y 2 w 5 x ' 2 D A I .4 v , v' v, 5.4 D 1 - Av, . . . . 1 . , 1 . . '5 - ' 1 1 1 1 , - 1 , 1 v , 1 4 1 v , A 1 C , e K , , I ?Q lQ3SgsI5f2E it f sseeaewesseow lee, X ou I'lIl llly reclll yollr roommate VIXSUII Betty B tty lllll you re eolly erslllg ls the eurt llll rlses for the floor show Illltlllllg elle lp lllllllt StllI'I.,lS floor sllow IIIII eyerythlllg Sllucks 'lnel flelellestleks It s gettlllg llllll lg tlll lllll I eall t see Illlere s only one tlllllg, to elo Xxlllltt of course knows wllat must be done md agaln ll lnds ox er not tw o dollars thls tlme but one dollar and flfty two cents The seanee COIIIIIIIIQS I eflxlng you and Betty eonyerslng Xylllll the floor show IS glblllg on I see Ull the otller slele ol L plll lr SWLYIW lllll Um LII ll LX me, tllelr qu lrt ol lllllk UI eourse tlley lre tr lllllllg lor the Olynlples lllll I tlllllk lt s the 4--I-0 I see IH one ofthe nl my rooms ol the hotel l SIJLCI ll lttrletlon Iutlllll mel I llrd tearlng the-lr lllll' lnd try mg to put together l one tube rldlo set Ot course they are locked ln anel the walls are p leleleel and the raello IS the s lme one tlley started back ln Stony Brook Iasslng close to an open wlnelow I cfm hear the barklng XOICL ot a street sfllesm U1 ILLFIIIQ, lllt0 the lllgllt I can just make out Yan Xrnam It least tour blocks aw ly peddllng lllg w lres to unsuspectlng vlctlms In a large receptacle I see the heaelllnes ot the sport sectlon of a dlscareleel paper Perry and I RHCIIS battle lb on ln the Garden House Mlller and Chuck Ruffner botll graduates ot Groye Clty eoleh the Qtony Brook eleyen to vlctory On the top Poor ot thls f3lgd,IltlC hotel Ill the I'dIll0 Stlllll09 of IV 21111 I see 'Noe d,IlIl0llIlClI1E the ClllllII'LIl s hour I lleler neatll the sllence llotlce I see Boutros talklllg to wllom' Not to ulyolle speclal just talkmg In the adjolnlng Stlldlll the western dr lwl ol Sclllleleler e- ln barely be heard talklng lllto the mlerophone as he ellel at school expl lllllllfn I arry Mlller IS serenadlng IIIS mllllons ol I"l.lll0 t ms on the saxophone VV llklng, tow ards the dlfllflg hall ollce more I eln he lr qllltl l lot of racket It s only the staunch supporters ol the llew ly eleeteel Hen Ltor VV ltt glx Ulf, lllln a ylctorv banquet Lpon my estlgatlon I can see hls c lmpalgn managers buvdam and Ben Rlley men of few words but plenty ol actlon The crystal tells all I can see tllat the hour IS grow mg late and you are stlll alloy e the table How ey er the w alter Raynor IS eye mg you lskance lnel trylng to flgure out llls tlp hfoore and W lg., lnel tllose most ellglble b lehelors haye just taken thelr lllts It the eheck FOOIII lllll departed Xt l not too ellst lnt table Landes seems to be mlxlng, some potent beye-rage It must be the Clllflllbt ln hlnl Cllmlllg out I can also see three dudes ln the north eorner rlse to leaye as the cloek slowly mox es to 210 Two ol the elueles th It Tex LS cattle drlx er 'xllxlll lllil the IIIIIIUIS w he It ralser Redarel lllwlwt on e lrly to heel and early to rlse I'he tlllrd ln tlllS trlo II lrt lrom that he ree slx gun town of Port Chester NLUIISIILS through the exit Wltll the others wltllout paylng the blll You are now lelt llone lll the dlnlng ll lll you Wltll yours ol the lalrer sex Affected by the llte hours you rlse pd.VlIlg your blll Wltll l CTISP ne w twellty dollar blll prob lllly olle of your ow Il br mel I eln just see yell you get IIIIU l e lb mel sllllk llllil the Illgllt The ery sl ll grows llllll lgllll Lllll nly llfdlll grows we lry Our frlend leay es the ofhces ol Prlnce All lh Bell Xlley Oops 'NIy De lr Ill a hull mlnus slx dollars and hfty two eellts lllll w ltllout llllfllllg Ulll Wllll llls p lrtller for the ey Llllllg w IN seoefvsseewz we few zeeaeesffaeeese 1937 Qsseygggiggggt One hundr eel ez enleen ' v ' y Y X5 r ' ' 1 v 1 ' v . . Q . t , t. N. e t . Q .l - vs - - - s 1' -s- s - 'f I 4 lf - ' ,'. l is K s l n -C I L sy . -. ' ' ' ,J ' ,' YJ '. ' ' ' . . - f . . -.. -, . l a z I xxx. I L Y a , ., . . . . . , v 1 , - v ' ,s A. v 1 5 vl v x l v 's I ,. . . . , shi h x I I L !4x.'vl I I r ' I s - ,-, - z - ' -.,: . l . ss ' ' ' ' ry - l 4 . .My .2 I K ,I z ,a l z a ' - - z - -z . . . . , 1. . ,, , , . x K v s s , K s Y' v s If ss -C sf at ' ,ss. y ' s ' , K . A' ' h VI x I ,H xl A' . 'K' C 'Z YT L ' . 72 l v L- , . e J K- - , . , ,- K xx, ' h , 1 I gy . v ' 5 3 I . , . , ,. I . l . 7 ' . . , , . . - - ,sf 3 'ls s- 1 s s 's I l, . . . , . . r . . , ,. , . . , , . ' . . , 'l I c s ' i x . . . H x . My Q.. I the rules and regulatlons ol any sport. In stlll another adjolnlng studlo, A' L . . 1 c l e . '. 2 7 .. . , " - ' - -, . -f we -. . L. V , .v ,. ,. , K .1 2 Q , , . , - 9 1 n ,, . . . ,, , . . ts i Ll 1 .H Y. 4 3 4 A 5 . . , ,v I 1 rs 1 s. rl vs , 'I I s , 1 , 'Av s s' ESU sz l . 4 , . , , e ., -' :sz z - - 'w- lf 'ls - s "' y - s s sv ys - s l. , ,. . A . , . x h " I 1 L' A'hl xi L". L I x ',, v V , .. . . , V . l.. ' v ' , ,- 4 . . ' . . ., , .r. ,. ,1 . 1 . , , . . 1 W .. . , . , . , . . . . I l X ' 1 1 , U . .'.. . A e ., . , U 4 . , ' - ' f Q L' - tl ' z . 2 3 as ,. ' l .. . -' V' , ', ' , . V.. vs ' . l' . I C I A 1 ts 1 s K I I . . 'i' h A' . I i E 1 :Y ' ' X2 I ' ' . .'- . -. ' v- - .s 1 I. v' ' ' - - 1 - Y Y . ,. ff? Wfa QT , 'wniwff QW J Q'l1'jN'3,.C4r'jB Qt x.-4 XrfI67S51Q7'Q5?.fk6lS51f'44.65951 F5 B5 at H 'ifsfscf' mi tSS5W.,1 ,lc last will anh Testament Wc thc C lass nf 1951 llllllh ul scruncl lll'lllKIllltS incl Wlllltllll Juclgmcnt 'ts to thc p mst Lncl prcscnt hut looking tcrxx trcl 1 lung. ll Lppx mcl liltllbllllll future In nlcc pulp lsh mcl clcclzrc tlnst lr our mst Wlll mcl lcst unc ut It unmri mss xxc gnc mll prnpcltx ul xxh ltscbc xc lxllll mc urc tthc scrum rcunn s It f x ,, cthcr rc Ll cn pc rson ml ul u s lllllltll' I ms cxccutnr Wlllllilll lmncl xxlth lull puxxcl tu sc ll cunxcx 1 n1ortg,u,c tr llslcl cl g.,Il x s uc prupcrtx lstlll consisting cnnlx l cnc romm upon such tc rms .mcl tUINllll0llS lSlll1Y nl xx 1lccmtulrc to thc bc st lIltLI't'StS ot our Alm L BI lter To I'r1t7 Betty s al 1l1tx to nl Ike tcnst Sturgis 5 retlrlng nature to I cxnsc Blclcforcl s dllilflll lunlcl to m tn mount un Blll lioxxcller Wlllctt s lIltfI'l0I' cleccmratlng, slclll to Mus Jollsscm Bcttcllcr s xxdllc tu W ebstcr Rccl ircl lmslcctlm all pants to sumconc th It can ht lllttl thcln Tuttlc .ind I alrd s zcrldls tor next xc ir s rdchus Buxcr s Bllllttlll to xxhocxcr xx .ints thc Job Bcmtrcrs He .Lncl Ben Rllcx Ollgllll to gct togethcr lrcfcmrc t lcx lc axe here Bczltcn s lmccl to no hc h ul lrctter lcccp that llc ll ntccl lt Thom 1, s pdsslng., clnhtx tu l cc ltccl ml I dlltllff gcmcl xc tr ot lmslsctlnll to K unch liutlncr s chdrx Sflllllltlll' s .irtxllcrx .incl xxc :puns to Nlr I urtls Nclson s I lmpcl cngtn to llc llllt l3I'ltlhQ s mlcinlght cnl to thc Dun Lrcsts Y dll Xrnun s Lluhtx tor Illllllli spe :lung incl xcucc tot NN Ltt lxnoll s Lppctltc to Icc llcttx l 'Nllllcr s becl xx rcsthng Llnhtx to Mr lc'NI1stcr W mtt lrcttcr lcccp his xxdss -Xarsc th s haircut to Bu., lilll W lg' ulcl s electric ml g6IllllS to mx one xx Lllllllg., shoclcs resulting., from lvarc xxlrcs R 'NI1llcr s berth Ill the orc1llcstr.1 to .mx one xx hu c lll xx lustlc .1 tune NIQI landhan ancl Hox man s .Lrgumcnts to hhllll uns N061 Q Lthlet1c1 achlcxements to thc coaches ot luturc gKIlC,I'd tl0llS Nlocrre .incl Oman s qlllk'tllLSS to Gclcltr Sux dam s cncllcss xxcels cncls tu the Duc lhus as xxltness to thc .mlmoxe SlllJSCI'llJLIl s tlecl pulrhshccl mel cleclarccl Wlll lux thc sucl C lass ot 1054 the zlmxc n tmccl testator ci mcl lor our l t W1 lll our oxxn prcscncc xx ho at nur rcqu st incl ln our prcscucc incl In thc prcscucc of c.xch othcr haxc SllllSC!'llJL1l our names as WlllltSSlS thcxctn tlns 12th :lax ol Junc X D 1054 ln thc grcat mctrupcmlls ut Stunx limulc hgmdmHtHXXXXH 12321 1. 51121 xffznf 137 : 11,s,We1 fer' f4f591J.f'47i.1f1ff15mfffaf5s M3115 M iff-.6 Q1 Mg ef pc One bumlred eighteen +x'.xsX,s,AE. ,.XsxLc,, ,. " ,cis fq-KQXAX , .QF 4 ftqslwi 9 - - I fx v. Q 1 gs YL, .1 gtk vb? x X- vg'?E-J,9."9,xx 14514 DF .554 'F Y- s - - r- iAfr- xc.. ..sf', 5, x , , X 1 f' -rf ' rv , . 4 cf- 1 sf: -Q el -mf 243' L1 V ' xi-I 'N' A ,L A 'N Ngtl 'q Xwgxj 'ifln-'V ' l Arif 4 , , A, x 7' i 1 -' A. it .lv . D. 2 v. . K by 1 ii- I ,X-1 , I 'I 'Z : n-' I .Zz ' ' ' 1, . . V- fx cln : ' 1, l.' 1 11: 1 .' cm c- l,:.' 1 : 'lll. l l1.l lax: '1 '1a 'ax 1'1r' l: l nat 1 1,'1 . lf tl '1 nl. tllllltf wc- c-vc-r oxx'lu-cll wh- 1 1: ' 1 .' 1 , an app mt :incl . 'lass ak- ..'-1 'l Q 'A I 1.- A-. V - '..v, rel t. fa 1' 1, an J 1' un 21851 1' ant' nr all cal J: l I Y .1 ' ls.I' . v tl. , x s sl l o 1 K A 5 l' I h Sal' l V I ' ix I h x' u I I V . L 1 : . a 1 1 . ' ' , v'. ,' ' v I , . 1, K . 1 . L 1 1, . . A ' 1 1 .1 ' 11. . . , , . x .I . 2 - 1. . v . ,. , . . . . ' f ' 7 .' Y ','. .lf . t ' lf v' 7 v .l 7 . 9 - - 1 2 s ' S ' 1 a .' f 1 1 z 1 1 L C D ,' I x -I ' . ' 'Ll ,' l . x v , 'S " , ' ,U . . Y , ., L. I ' ' 1, . ' U ,- . . . . . 1 .Y . . ,Q vt ' Y ,Y bwozey s "dust to Jesse Owens. X ,-' x ,W y x A I l 'xl I , xg ll . . :J 1: ' 1: . n , u l 1 u g n A. L, ,- -2 1 ,V 2. . ,. , . , ' . , . ' .'1.' '.' ' ' 1 2 1: 111: , 1 1 z 1 g 1 sz I' 1. 1: 1 ' 11 1. z . , . . sz 1 1 1 '. Q A iv ' ' . tl ' Y!! ' H 1 l- . ' -1 ' - . v s -- ' y - . Y- x- ' r . . . . . l . . . , ' A ' I 'P' l . lb' I f t' l ' ii ' ." xl x l s " 1 A , ' Y .' ' 7 .' 2 .'. A- ,K 2 x l 4 . x 'x x V' 1 ' I A I T? x '- l I 1 ' N 'N V AA ,Y A ' ' f ' '.',' V ' 7-5 .' . ' ' 1 -. v' s . , , v . . ' , . A, ' . , , . , . . .. . . , , . , . ,. .,,. - . Y 8' 13. .5 , 1. '1- a 1 1'z , 'sz .as "H ' . . V . 4. gi ' ..2 ' , li- . . .1 - l ' . L- l' 1 I . 1 1. .1 'I lin- 5- x' I .lx .. , , Y , v L I . A 4 4 4 . ' sd 1, EA' 1.+ su ,112 din' -,X ,Gi as K 1. ,1 I ' .Ji fn ,Lf A- us ,'- - 4 x's'x,,,L.9-- wx ,Lg - ni' 'gf'-,I-Q. pi,-,l x 'F 3 :,.,? x Jr' C, 1 9 4 A ' 5 .5 Ac 4 'I' 5 414. 5 - ' - tc- ' J , l 'Q ', V '-c -J w. 4,5,,', f . "' ,sr.' , 1 "' ev, 'ixxx rf -L' 'flots' f- 1 '5' v RL 's XJ QL A V x ,L A 's f xx ' r ' '11 W ' xi," '- K +R 1' 1 gf WQQWNSQM S'?QW?4Nf6Y'QW4NfQ QV QSWQMNQQJQQQNQQQM lxfgmfaf QQQAMQJQQ 22 W 'H VP PMS .wx M '- FOURT PERIOD 5 VH NY U MEET LEFT , REYRESHHENT5 RIGHT OUUNG CLUB Wm. T 5 BED CAN YOU IPIXGINE Tw N1 DOG mr D Ca DISCUSSTON ziafwwgsvgfswzsvaffs mggwvfaggwmwgm 1937 wazgwwaagegwwgfaa One bumlrerl nmeteen ' lx fu ,fr 'T 1 fn- , lx 1 X yx 1 ' f 1 s' ' V , ,v 31 ' P A 'F' A F' A I yt: J, ck '4' y Y ,J V151 .X ,. If f - f , xL va 'W ,Y , , Y - y , ' 5 . A ...,,,w,H H J - ,i .,....:,N , 4 ' Q AVYVK .. "" C -.... -v ,L K - .., N , ,. . . V ' 'nf x , - x, , SCOITT. ,. A 3 ' I . 5 1 ' A ' Ji 1 'J' ' V. .v 1 V J ., M . 1 -..A in 1 .-,..-1.21- ' ' ...... f . -v I -Q 1 I vb, D g 1 ri Ti L . . . , b . 'fx' - V ,' D k iff V. Y, E , 1 Ir.. V- , ln. A . 1 . i . - - X " f V ' 1 :HU ,3 6, A A: ' imdb' ft 1 1- 'P f rv l ' ' ' . Z A . - , 1' 1 I 'I is-Ifs - L - , - L ' I 'W' Fziwfi' JE Wz'TXB-1' if H J Fr-E Na fw Tyra W WF ,ffzlcm A-69.12-A H-,QQ-ff - N-E94-wif? c -mf - ,X:,6. AJP XID 6 r S J Brggestat r Jrxlv Q9 ?f'jfX'S 59 EX 5? if ,gn A in A F ' ffffi f' O If iffy! X X75 S5 li? FN' . mea, fi? aw X, gfxgfx Owl-1-M' u WM izjfiw MW NVQ' , Wg A QS, W eifika fyggq 222 Qgw W '31 Km A,-1 WLM JW 4 1 9' AJ .JM7 y,..,k7zr.fJ-.-,JXQXXDH ,ESP L C65 MT 6XXXU,fn!f"'?XlXVX Jgzgigy ff 1+ if F AJ. wa-JF f3.M'-T XXX X ,X f fgifgjqwi 'mf Way? 7 fuvvffv 99 AKMLL3 U SQ JJ A-,-guna Ze, Fx 27 .37 s ,NX 4 i P . -X 4-3- 19 'A N 1- y .- QA 1 f I I " "Q X, XX, ma, JL!! X X X 19' fl-Life C' M'-'NIH 5,-y4Q9au1'!lbE W I 7-7 ,.,..f' gi-"'A WG f ' . fi, Am M 'vii , . v 'DR MI' H' Ah' 73" 6 . 1-N +L, WON AM, 5 VA an X A X TX , MX? if ' -1 ' 5 . X A ,, 0. 4 LO' " 11 Q . , xx 2 ' F' YY AA J XE JW XX ' AY fe in X 1' ,E Ji 15 J J 74, : 5 P xx , 4, I , F X QLX JE X . X 1 'ANR 3:4 Af A X , XS. Xi N1 ig 2 Q X 49 , gg gg X. 7, XXX W WM I A X V X, . J V Q11 A LJ ' f Q vi ,. I Q by X., 'r o X-L h 1? l - C X I 052- , A ?Q Xxx 5 N M' Fx aff V" XM f X if f" YA' Tw H aw J N qi sq X. XXX M-J QM GY? 3 X z get X L: .' 4.1 as , ' Xia XX, Q, W 5 XX, X 3 - Y if SIX Nvf 2 t is - ' ' ' 404514 '. I 1 T' 31 5 iz. i 1 Nu X XXX ff X! ,XY J .T X XX f ,X 'fb E XXX, E 5 X , S 5 Af? l ff ' J ,J - f- 5 3 x . 2.9 '. N fix '.X , +- .X '11, X5-D '42 E WU: Q ki 7 : -- fy f f ,U AE f X1 1 X Q xf - : ek fu, 1-I W- kr X ,MX X AX , X iw 4 ,t , a- ,X 7, A . X - f A X :L P X -XX 'lg Xv A it GX X '-T O f.X x". E QX I f' - 1 TA 5' N 5 ' 3? E Rf A " f x 5 E25 A . A I Y ,,F", Quvvx E, s X XP , 1 'X xx 1' f' H , 2' f f Aff 11 " W M C x X W Q x f QQ? rx ' f Qi. f 'gf 6 'W ' 9 . ff b H S2 ' ' ' VFD? X! K -E 'F ,L -,s' E 7 N T Q F 13 N. is ASQ A ng X 4, -2 X K n, rg? XX E-X JSA f gr XX XX 'f 4' X X, V - ,P ? ,X ., : X ' ' .'X qt? 1 Q1 fx if ,R X J 39 . XA X X LQ 4... X ff A- fx . fr 1- V , QL 34 - , , ee, N bs' fx .fa if .' - X ni 3 QA 5 SX FR, XQXX XX - X. V , v 1 M rx If X AX X", X- xv . ,JI ,X XJ f vv X fa x Q . 1 V X N X 'f 4 'X X N, Q, UE: SS X-'T ' I O W jf' Liu :M N X f 4 . 31. N , M ,L Y X' R' f -. lx " ' Xa JM' X Xf X r X XA: 1.8.1 1 - 1 7 X M17 , XQ Xl A 4 653 xt. , 4 Y X QF x, A 'lvl if VJ '41 L LZ fame, 0 -at N " 1? 6 ' V,,W,f -S - v YLXXX 1 1 u ' ,- ai-'ff' 7 5 L 2 E1 'E my VM fv f 'H Lf M4 'I fc A6441 M! P1 MM W QX df KL.-J X Qf 5,-xwmxc-ai,Sa.,, fc, 357 LA UKEFW 92 B 'Viz YW NFLQVQ W E fu mffgk wg mf Qwf '937 ,fQ63,gx,,Q3,g5 gk ,fzigfgg Uhlr iiEW63f'd6?t1Bm6mwp56WQW?iW?WiI XSAMZSAASQ MQAAJGMWQJ Sept Sept Sept Sept Sc pt Se pt Sc pt Se pt Sc pt Sept Se pt Se pt Sept Sept Sept Sept Sept Day By Day oo laall sqxadcl arraxc hr t prac c first lIII'1lf'IIlIlg., up xxorleout I laxcrs xx alee up xxath groans of stlflncs erslatx comes out UI tootlaa team punt am llershex enjox II t co amc rsltx 1 s te xx xx to a m a r ac No practase lfootlx all squad gets reg,11l ar rooms Nexx lxoxs arrlxe m aux nexx footlmall prospects 111 lxoxs arraxe lII1lxl1JI'1 s fm allx come me o cl sc loo g.,rmcl In em 1 assc mnxcc up Is get usec to 114-1 xc mc c ass s arsatx osesm IIlltlIIg,I.1bIl scummaec il I Dr lIIIIllI'0 ,LII es opcmng, sermon Ill I 1b I lIIlller eleetecl te-mporarx ehaarm an of Semor 1 lass Pxrst cheer rallx hox s cheer lalee clxmg., c at I arsltx heats Smathtoxxn m S1I'lIllIllig,6 11 0 cleforel clrmle I7 g,l1se ot ma III1 run IIUIIII1 t c 1 1 1 C' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 le am h as light xxorle out 1 ett sn ares pass m the eml lone I rsatx he ats oslx n I 'IIr St am g.,1x 65 mterestmg tfalle on Helga an 1 ong,o mission No pr actlse for the team Red ard hurt m h ard xx orlx out 51I'llllIllif.,B xx 1th Smlthhtoxx I1 1 1 l arst cholr rehc arsal lhe httle IIh1te te am prepares for Il anh isset att c IIla1te team loses to II mha set 74 11 I arsatx heats 111 atlaaash 0 13 'IIr Ifalhs pax es t alle Houghton 1 hc lr ,glxe rec at al N0 practise Box s x erx sfacl II1ller gets letter from Dx er at 1 olhx S I'lIllIIlIf.,1 xx ltll Smathtoxxn I4 1 m preparatlon lor 1 I11Il Jolt Seconcl team prep are s for I raencl s g, amc Seconcl tc am 0 Friends 11 II xllett Bettx Illller lhomfa x lslt I xuhroolx g.,1ame c alled oft Ilr Stcxx art glx es sermon m 1 h apel I arsatx pr ac-tac-es for lort II ashmgton lwrst month m arlxs lloxs xerx cloxx nc ast Sc ramm age xx ath Smlthtoxxn 1 1 lx s0Il Bettx sleeps durmg, hrst hre clrall I aght SIj.,Il al prfactlse for I arsatx I arsatx pets hrst set lxaclc lmx Iort II asl1mg,ton 4-ta II am 1 recnport fQWWQQWWQW IWW? V61 One hllllllffll lu eutx one Y A- fre A A 1, 1. ,1 ' e:Q??jfT -5 Ri 1 Q' 1 :L ' f' , ax' ,x Q 61 -1,1 ,efyk .NI ,I V. -,sry X' . H- fl" t 1 .' ' 1 Haas ' s 1 -ticu. .' .15- " .- 1 ' yr - - . .l1i'- '1.'-.' '1 ' " f 1 .' .' ' ' vs. .I7f-Hu' - f " 1ll -1 . .I8 Nlc It . - ' fs his l' 's fr tlx1allg1 -. . I!! I'11 .' lzas first sc-rianmaage with sc-c-oncl -1am. .' f .20 Fc-llo 's 'aalle 1'l IIl'1'll. 1,Ilt' gg at M s. 121 -lxele' 's s ammer la me. Ll' .ilff 1 . l 1 .' 1 f .' 'Y 1 .QQ-.' a 1 5 V 1 .v .' .23-f ll ". if '1 -'- -. .W .2-I-'l'l - l x-l l 1' ' -f' s. 'li .',' -s 'ffl . .' - .QSM Holt' f- .'-l 'z .' l -II1 l 'l1 .' ,. 21ifI'1 .'l ' II ' f .' 1 1'-I - Q. .27f .1 f".' ' ' Y." , .28-1.1 ' 1t' 1' 1 .' ' ' .' ' .QQR " .' ' 1 ' " 1' '1 s. .rso-'1 ' " 1f ' . Uc't. lfx. Bi " ' 'rs L 'ass s ' 'lk 1 I ss 1 ' I la - trzac-le. U-t. 2f"'1 1: 'f ' '- . 1l't. Sf-II"ll' .' 1 .' 1 .'.' ' '. -. 'za I' -1 5 It 25 ll. U't. -Iwa ..' 1 f' ' " A' ' K - ' - f'1 ' 1' . U t. 5-.' 1 ' 1 . 11-t. Hg 1 ' 1 ' '- . U-t. Tgf-' 1' " ,' ' ' ." ". "' Q - ' - -1 H2 . 11-t. 8-f" 1 ' ' ' 2 a1 1 1 .' . 1 . U 't. USL' l' ' ' ' 1 .' H' . 1 :sf ' , L '. o-1. 10- '1 -- .- li .V .e . 11-t. ll-- .. 1 f" .' 1 '. ' ' 1' 1" ' s 1 . o-1. 12-Q 1 . . 0-t. I3-- ' -' 3 t' 1 ' 13-L14-.'c" 1'-" .' ' ' ".' -1 1' "l'--1 '. 13-t. l.3f."- 1 1 1' " V2 1. 1l't. I6-.' - az 'f " '. 11-t. 17- " . ,', , ' , H ', ' '." '. 1' , i 1 f' -1 . 0 'lL. I8-, . 1' 1 'i ' ' .' 1' ' 1 1 . 11-t. ltlx '1 5 1 ' ." ' ' . 13-t. 20-f " ,- 1 - o-1. Qlef-' 1f- 1' 3 ' - '11 o-1. QQ-"lv .- ' 1 ' -- ' . U-t. 23- 1' f 1 ' '1 0't.Q-I-gvi 5' f '11, 'lf' "S , , 'tx -aes ' sl' i AL ' sf' .L ' J 1937 352 Q: ' f EQMMQQMMQM MQMMQQHMEQ 'ff"-'if 1.111911111121111 1. 56 5. -1111111 11511211 11151-1 N 1.7.5 I2?fLl11,f15sfx2fi21.iI5s5i I 'I at M1l21sfQzfi151?'.Zf1.Qf51i1i l C I I I I 1 N11 N111 N111 N111 Nm Nm Nm Nm XIX N111 Nm Nm N111 Nm Nm Nm Nm Nm XIX Nm Nm XIX N11 Nm XIX Nm Nm Nm AQ NI1' II1111II11 15111-1 S9I'Ill0I1 I -11-11 Nllller 1l11t11I I It -l1I1llt of Student 011111111 1tl111l 1 1ste1'1I ty Wlllett IIl1111l1 Hturgls 1I11 t11I oH11 ers 11f'111l1or I llsw 1 01-. Ill IIQLIQIII III 1r1 1 1 11l 11 1111 ll I11 tll1 I 1 I 1111Il t1ll IIeII1111s Il1111 r11tt1ll tIl11 FC 1 '1111 lt 1111 1 1111 1111I I1I11111I1 II11I1l1s1 N 111 N 111111t 1 1slt1 1 11111111 1 111 1 F1 III 11 lll t1 Il -111 1 r I111 I111 1 1 11 SN 1 11 INNIIII 131 11111 1 111111 llltlrls 1 IX 1 Illllg, 1Il 1111I H 1 11r11tl11 I11r St I LIII 1 1, Ill 1111't1 Llll tlu IIIIIIII 11111 1 111 1 1 H ll 1 11 11, 1l1lst 1 IFNIIW 11111I1 II11I1l1s1I L1 ISI 1 11111 1 11 ll lssull 1111 r11l111 11 t1 11r tl llll 1111111 1 I1 llll 1 N r111I11r St l111I1gz1 1 1 lll 1 111 515111118 IS IJ 11111 1111 St P1111 s 21 Ht111l1 I3r1111I1 0 Il1r1I IUIIQIII 1511111 r O1l1I1111 121111 t 1II1 1111 I 1ss1111r 1rwl11 ,L1tsIr11l11lr11lt 11 pr 11-t1s1 511111111 g1t 1111t11r1s t 1I1111 I I1111w I11I 3.1.1 1111r rest I1 1m g1ts pro11lls1 11I l1lg1Il111l1r ll tIl11 I11 It I11 S1Il1 II 1r IS 1111 I1et11111l hrst 1111I 11-C-o1l1I tl ims I lgllt Slfllllllldgt I111' I 1 5lIIL g111l1 NI1fIgttS lose 141 0 t11 P 1t1I111g111 Ill splte 11f It Stl 11 1rt I 1 Salle 21 St111l1 IIr1111I1 0 f111sp1l 1511111 gow t11 511111 5IIlg N11 pr 1ctls1 'I 1 11111 I31tt1 I1l11111. 1l11tf11s1 IlXlIlg r 11Il11 IILBLFS I1 1r1l tIl1 1IpIl1I11t III st111I1 lllg, 11111 pl 111 I1 r IX11111I1111r1 I1.111ls pr 11-t1s1 111 Ir1-1111111 111 1tIl1 r S lort pr 11tls1 11 ltIl 1 g11111I I11r1I 1111111111 111 KFSIIQX I1 1r1ls tll lt XXIII IIIIIQ Fl 1 Il t lll I Ill 11 11 Ill 1tIlr1II11lg g111l1 Ht111l1 IIr1111I1 tl11 11111I1r 1l11g, tl1sIY11111I11l1re I r I'1t1Il X118 1111 1r 11tI11lIt1 1111 ll 11111 1 fl 111111 111111 1111 11 Iltll 1 IIIIIIIIIIFX r1l1ls1111t11INIlI111I N 1g,1l1sl1 H 1l11rs fI1tt1r11l I11 tIl1l1 11l1t111'1x N Ill 111t 1lrlIt 1II NX IIII 11111111 11I t1l1' 11 511111111 Sl r111l 11r11 11111 11 111111 Il 1 IIUII 1 Ill s l vii 11151121 1 121 fi 193, 1111-ww-115331111-11 11133-.35 .2N1f,11.IXfI1f ?.f4.67Sfx1fI4x 7911 Af 3551 fI4Qf-4.6 fbf11!IKI?rf1fI Une bumlrezl tu 1-1111 tu 0 1 ff, 1, 1. ff- ,1 1- I 1, ff- K 1. , 411 1 - , . W , 1 1 1 , xi 1 . - 11-1. 2.5.-ee. . 1 5 .- . .. ' 1 1 .' - U-t. Q6-nf II 1,.' - -- - I- .' I 'a U-t. 27W 'IIIl-I1 - 1 1 - -:I11 t 1 --'11 lt 8' . - I'31I. U-I. Q8 '1- - s '. "1' ju -. U -I. 29-sfo: 1-ll Q tl - I "sa I1-I1 -' I- lay. U -I. 30 .It. I'1 II: el. U-I. III YEL IN'2Lt.I II:1I1yI111l I8 0. II:1II l'11rty I11-I1I III II1-I I-I ll.'1'. I51-II I' 1 .I I s 1 lllis,-I 11 II1 :1 I- ' llrs. .I 1'. I NI: .XI1-I II K 'at NI '.'." 1 ,N1'l' I11-1, I I - -.'ti1lg,t:1II1 :1t -'- 1- - z -. .I '. 2 .II11 II 1 - I .I . 'Q "ill -. .I '. fl So - -- -1 NI: ,I -I1 fi fl. S1-0 lt111 IS -s ft. I'1 1IIs II: js 1 fi 'z .' .I '. I III Q' I- aj. Ya N1-1-i1ll11l1lg1-s tll1- s1-1- I t,-:1111 if St.. I'1 1IIs. .I111 1 I Ii I1 'I Illily witll tlll' s1-1- llfl '2lIIl. .I '. 5- S111-H -1 5 xvlllll ' I I. J. Y. T F1-i1-1111." J. Y. 0. 'I-1 gg-tx 1-1 Il' I .I . I: If :1111-. .I '. Ii- I'1-11-r:1II.'11111I l1111l-Iir11II11-St. I': I'.' :1111-. .I - --I lj Ia sz I 1-11z1cIl1-s. .I '. 7f.I.. 1 If 'iff Q' ' . 1 I 1 -. .I '. 8?-M. ' 'z .',- II-:I :I--. .I1'. 9fN 1 1 - I- 1-1 '- .' 1. 104'-1 ' Q ' 1 " -1 .- Q1 1. .I 211+ I2 "' I F 2 .' -2 .I '. 12- II I ' - I .Q .Ia - 2 -. Q '.14e .1 W4 5 f . .I '. 15 I .' A 1 .II . .' 1. 16--.I 1 1 1. - 5 1 ' . .I I. Ii 'I .I 'E xl I' ' I .I -II 'I ' I 2'I.I IP I I ', . I '. 18--'I -' A 1 1 I I '-1 - . .I1'. 19- .Il aw .I.' - z 1 1,1-. . I '. QU- - .' 1' 'I .' 2 I 1 - 1 Is 11 I I2 1 . -I '. Qlf- 1 I I K1 -, .I I' ', - -- 1, I 1 If-13. .I1'.22 BI. 'ass -ak-. .I 1 '. Q3 F11 1 -1 I as I: 1111-t. III: tt 111l1I ItiI1-y 11'1111t111I -Igzu-s. .I 224 Gr: .'II' I'tI1Il1-15"-1g .' I. II' '.I1f .I1'.25 .It I- s I' 1' -I ".1 I I .I 226 .I s -1 Is.Il .' 1. .I '. QT XIII. -11 I 1-1lj11y1-1I I11 tIl11. 1- 11'Il11 1-1-111: I 11-1I. .I '. Q8 I'i1-11i1- II1ll'.'Ill1Il'IlIS 11'Il11 1'1-1ll:1i 11-1I. 1 1 ,X 11, K4 1. ,f ff. 'K I 111 - g 1 F7411-. L 1 If-1 55 -- -- I - If 1- 1 9- an -rf. ' ITIS" -15111 ,. -gi . - ik -X ,1 1,1 vf 35+ xiff 1" 1" Le' 1' 11 1 Q1-f.11151f1-111211 ,K SQ I 1555123 11511211 -1 1.-1 X-Q1f1f941 2fff1Q-diff se E B5 at f41Qfai-11-41 2155 si-1Zf's1z12f-f2f1 N11 N111 ec ll ll J11- 11- D11 D1 1 1 1 EC EC ec e1 61 Dec Dec Dec Dee an Ill :111 an an 111 an 111 111 Ill ill ill 111 SKKDXK 11 t11s111 Nl 1rs IIC Fllll llll 1,11 mg 1 ll 1111111 1111 111111 gflllfl 111 gms 111111 15 1sk1t111ll 'lllll 11r1 stl111g 11612111 lll 1-1r111st Stlft I11l1SCll9 throughout scl11111l Dr Su1k111 s t 11111 111I1s 1t1q111tt1 pr171 11111111111 n111111s lll lllflltllrllllll 1111 1Y1111111111r1 g., 11111 Stlll 1 II1 Urg 11111 1t11111 Illl 1 tlllg., t11 1l1s1 11111 lgl 111t llll 1111 111 ur111gr11 1 rs 1r11t1s111g1111 tl11 duuug It 1 111 p1t1 11rs 1 f1rs1t1 111sk1tl11ll tl 1111 g,1ts P11111 tor 111111111111 I'1rst 11111 s1e1111d 111sk1tl11ll f,,11111s 111tl1 N11tt1t111k 111111 111 St11111 11r1111k Dr I1111s1 g111s t1lk 1111 I 111111 111 1 l11p1l 11111 111 tl11 1l111111g room glll 11111111111 111rs 1r1 11111111111 1111t1l I l1r1s1n11s lr11-t1s1 1, LIIIK 111th H1111tl1t111111 B.1sk1tl1.1ll pr 11 tlse 11 ltll f1111lt1 Sudden Olltllft 1k of C'0ld5 Hegem III Hall gets 1 le1t11re 011 11o1se s1ll1l1 l1011rs 11111 r1d10s 116 11011 1118 to l1a1e the sound lIlt6IlSltX 1t 1 lo11 pltlll C1 11116 111111 1N11rtl1p0rt Iorge 1,11 es 1 J 171 r111t 11 for 801119 11ftl11-110.1 s He-1 Peter 110511111 ot 111111t111gto11 spe1ks XIHIIS groans 155116 fro111 tl1e 1110111115 of t11e gourmands under Dr Suckau 11110 11011 the etlquette d11111er Student Org 11117111011 Illeetlllg III 111or11111g for org llll7lIlg S1391 1 11 l1o11or SOCl0tW 1 X X xlb0ll1 t11o XQIIN 11ork t11 1111 111 th1 t11o d11s l11f11re gljlllg' 1101111 Beat Ht 1,1111 s Z1 73 1 11r1st111 1s progr1111 lll the Q 11 1pel E1er1bod1 gets l1te hghts llltlllll and lalrd stay up all mght 0 get 11ork done so t1lQX can le11e e1rl1 The return Student 110111 looks 11 l1L.,f.,lf:'l1 11111 NX OFII 11111 111 1111 storles emerge llD0llt p 1rt1es 11111 N1-11 X 1 1r s 1' 11- B11-k 111 tl1e111r11ess 15, llll 1 good 1111rk1111t lll l11sket111ll Just another 11 IX 111th Il0tlllllg ex11t111g 1111 115061 er 561 eral 1101s get together 111d 11111 1 good 1 1rd game 111 Xarseth S r0on1 9kTut111ll 11u1lds '1 11e11 r1d1op11o11e tr111s1111tt1r Sto111 Brook 01 erruus '1I'1r1111sset .34 11 Dr l11e111er spe1ks 111 C 11 1p1l X 1111or 111111011111 ls hxed llp lIl th1 old g1IllI1dSll1Ill Quantltles of 11re 1d and J1111 I1-.111 tl1e d111111g P00111 1fter supper Large P1lllCO radio ls pllt 111to 1o11d1t1011 for pla1 ro0111 111 lut111ll Northport 2 510111 Brook 11 1 11r1l sh011 s S61 er1 slglls of f1t1g11e 1ft1r r1t11r11111g 1111111111 111 111 fr0111 the 1 111 1ge No111sketl11ll pr 11t1se 51101111 t1 llll guue 111111 1Y1111111ood C111-1t guue 151111 1sl1p ffj,-1151211-13111211-w 1937 11153-mega,-,ff ESSXWKZSQQVQQQXK A1f,fs312-4s5.?f1?3Q51Zffs5?,fva'1f One lylmdrerl fu H111 three ' 3 fx 1,! 1 1 7 ,1 N, 1. N 1. ,1 1. fu' if-rs' -I AX v ,' i 1 VX H' 'gifs K. vp -Irrfjs. 'IDX ' . fgsx ' - 1 3 11.1-1 M -Y1" - P1 "'f"-YYA1' P1 '34 I I 1. Q ' X l 1 f A , f . 11 - -1 -1 1- 1 11- 1-11 1 . 1 1-if , -111 'K NL -Jil 'K ' -11' X ' Xp' -Lf NJ. 1 1' 1 '. Qflf 111-1 1:1111-11 :11111 sl --I .'- -1' - 1, l -l 1111 :ta gg- J la -k f1 ' '11 1115- r. V. vi I: . U Q nous' - ' D . 1- 15' - 1 1 ' ' K Y' ' 1 . .f ' ' J -. ' J l 'C '1 A 1 '. ' A ' 1 A . X D - -. Q- ' 1 1 " ' 1 ', ' ' - - -'a -. ll--. 3--.' 1- fa 'za' 1' 'af--f'z'1 1- - fa'-.' lata. h.. rw, 1-. 4s'. 1 -1 1-.' -1 .1 ' D - . 5f " 3 1 Q- if '- 1 -'1 " . 1 ' " ' U' .f j 6- . 1 ' "1' li -1 ' - " . 7-ll - aj. 111 sz - - - ' ' D--. 8-'z 11 - " .' ' '. D -. 9? '- ' 1 - " 1 - -1 ' D -. 10- 1 ' 1' Qi ' t' 1 ' U v ilu v Av . Av. bv: 2 ' l 1 . D . ll- Jorge Bolet, '3-L gives il 11'1111derf11l piano recital. D -. lQ-- 'z " ' . . 1' 1" ' sa li 1 S D -. ISM' '. .' 1 ' ' 1' .' 1 . 15-Q 1 ' ' p ' ' f -'1 K .' -'1 v I Y fd V 1 . 16-. 1 3 1 - - ' - 1 - ' -. l J A Jw Lggbt J -1 4 1 A I J 1 1 . . . - . . ., . 1 . .17- 1 ' 5 1 '1 " ' - 1 ' 1 J . 5? . I l' 1 ff 1 ' 1 1 L' ' Q 1 1 ' Q 1 . ' ' ' -1 I ' . Ja . 6- 1 ' ' 1 1 fa' . , 1' ' ' ' zu' 1 . J . 'Ti Q ' al' " ' V J -' ' ' 1 .' ' . J . 8-Q ' f 1 1 '- 1 ' -1 - ' . ' ', J . ' ' .'1 ' 1 ' 1 J ' - . 1' t' ' ' A I Y' g gl A K 111 7 1 J: . 10- .', ' Q 1 ' ' 1 -. . s- ' ' - J . 11- l ' .' 1 ' .2 ' '- I I 1 S . .11 .1e-- I -' 1 " '. J: . 13--Y '-.' -' ' '. Ja . H- .1' .' 5 ' - x 1 'f 1 - - ' " - 1' " 1 . Ja . l.5f 1' 21' ' 1 a ' . .' -- -1 fa 'l 1' ' . J: . 111- ' 1 1 " 5' 27-19. ' 5 fr N, ,r-1 ff 1, fr V, 11 N f ,f .I v M1 ,, '- ' A111 ,1 - ,AQ 1'- , 1 1' lu 1 , ', A " 'B cy , ' f' 1 Y ' 1 x A ' A ' " T .1 X l11Av 1 ' . -1- .1 yf ' 1- 'YB . Nfglw ' . X-,xi ' ,fx -1 y -1 11, 'I ,vi 1 1f '1 nf " f gf Sofffwmwi 1155 1111101511111 f111113'113151W1111Q11-11 lmmfaf Qi1i1S1311?4Q3'P1Q'if1?5'4f25i2'f1'1 1 151 1,1 ss 1111111 111111 s 1111s 1 1111r111 of 111111 '1111-11-1 1111s1s1111111s1 11 11111 11 1-111111 lIl 1111 11111r111111, f11s11 H111111 31111111 H 11 11s111-111111 11r1111 1 1rs1 1111-11 s111111 11 I1 xt 1s1111 111111111 11s llll 1 111111 s 111 19 -1111111 ls 111111.11 1111 gone 111111111 11111111 111 '11111 rldlo 111119 11s 11111111 11111 11111 Illll s 11111 111111 111111 f111er 11111 I1-11s1 111111111l11s N 1 1 X11 1111111 1 1111 g11sY 11111111111 1111111 'NI1 11 l1lVf.,lX 11111111 It llll llll l11I'1 s 11 1r1 1 1 1 1 11111111 r1 5111111 151111111 11111s 1111 sI1ll11, 111 1,1111 111111 1Y1st1111l1111o11 111111 1111.11 NI 1111111111 5111111 51111111 Zi U 1 1 111111 g,111s 111 1 11 Str11l11tos11 111111 11111 21 s1 ll 1 13 1 s C111 1 111111111 111111 11 lXlIIlN 1111 11s 111s s 11 1'r111 1111111 1111111 IIIS 1 1 1 1 ll fl 1 11111 III I 1111 lst 1 1 Ill 111 lll s 11 1111111 11 1111111 11111 111111111111 11111 lll 1111 111111 Ill I N I1 111 X I ll 1 11111 111ss r 111 1111 1 1 xx1lI11lI1 111 111 1 1 1 111 ,,1,11g1111 1 1 ll 1r11111 111111 1 ll11 1s 1111111 111 1 11 11s111111111 1111411 1 111 11111 llll 111 1 11111 1 s 111 l,fIlIl 111111 11111111111 1lS1xlI1ll11 111111 11s111 1111r 11111 x1llIlllll 11 111 1 11 Ill 1 1 r 111 1 11111111 111 141111 LIII1 t llllgs r1g'11111111r1111r1111 S1111 1 111 11111 111111 11111s1r1111 5111111 11r111111 f1r11111111111 1111111 1111 1 lll sts 1r1 111 II 1 s 1' 1111 1111111111 s 1111111 11r1111s1 11 ll 1 1111113111 Qlllll 1 1111 141 r1111 1 11r1 11111 11t111r 1111rr 1rr1f11 1x11111s11111 1 11111111 Nl s 111 1 lfllllflf 1111 r NN 1Nl s 1 1 s s 7 351 SWWSQWQEBWESQEBW 1937 :11f131f11111s1f.'Q111-1121 '11.e111f-11211e11s11f1Q111 12-111.111 11211111111-1051 Une lllllllllfll tu 6lIl1f0IH .Hb - 1 1. , Is ff 1 fi' X fr- 1-11 1' 'wif A 1 Y ' 1-' ' Q , ' F' ' cg 7.11 .K if N WI V W Q gt 1 1 T . 112111. IT 111- '. ' 1 ff- .'.' 13' ' 1" 1"11':1 11:1 '91 ' - 2 1'10Il. 112111. 11+--.' ' - .'-2 ' ' - ' f. .12111. ISP ,Xggf ' 1' .'1 ' '52, 111111.20 N 12:' 1 1-'sn 1"': 11- 1: '111-J-:N ' -1 .1:111. 21 111' . Will .1 1 '- ft 1? 'l'l .' ' '2 - '-1 1' . 211111. Q2 " ' ' 's 2 ' 11: 1 ' ' lu 1' '-'- .1:111. 211 1,21 S:1111-111-111: S1 1111' 111111111 Ill Rl 111-211'1111'1-:1111-1' Q3 21. .1:111. 2-1 N112 II01'ill'l1 lz1111s Ill 1'11:1111-1. .l:111. Q5 .' 2 - 's -. .1:111. Q11 W'll- -I '2 - "-- ' ' " 1 11- 211111 . '. 11- . I1 s - f"'1'S1' -2 1111: 1511 1 -, 2 1 '1' .2 I' .1-1. -Iilll. 27 .X1 1: s fu 1-11-1 1211' :1 1-11111-1-11111 1s1:111-11 '11' -111-I. .1:111. 28 1' -' ' " y ' 1' 1 - 2 . J2111. 29 f'1 - " . 2 ,' 1' Q1 ' ' 'f. 131.112 112111. 30 S1-1 1' Y: II 1' -2 .' -- -2 " ' ' 23. .1:111. ZH Mr. 1,1-y11.'-1'r111 1'11i11z s 1-211: 111 ' 2111-1. 1"1-11. 1 1,zs11 ' - 1 - ll -51 J: ll -:1 '..'1l1'.'. I'21r1 1' ' 'l'1l .' 1"1-11. 2 1'1x21, .' 21r- 11-1-1- S1-i -111-- '1 ABI. 111111 111'1,i-11- 111 1'.NI. 1"1-11. 3 l"r1- - ' .XJ . 2 1 1I'.' orb' Ill l'.NI. 1"1-11. 4 1121' s1 1- 1: 11111 ' 111. 111- 1 2 "-- 1' 1' ' XII. 1 1 . 2 ' '.. I. I"1'1l. 5 1111 1 - ' 1 .N . :11111 111 111is11 III 1'.1NI. '1'1l2 1111 g 1 - .'.' 1'o 1111- '-1-11- - 1. 1"1-11. 11 1,1-1- 111-1121111 1.111-s 111 11:1s111-1112111 gillllk' :11111 112 llf'l'. 1'11111' " ' - 1"1-11. 7 1"r211 -'s S1-1111, 11111- 111' 1111r 11111111111 is 1111- s '21il'l'. 1"1-11. 8 1'11z11-11 :11-1-11s1-s s111111- 111' 1111-1111.111-1112111 51111211 111' 1 2 '11111' 1 1 ' ' --11--1111. 11211ir11g1-1:11a -11 ' '--'- -1111. 1"1-11. 9 '1'1111 ' 111- .' 21 1 1 -' 211111111-ur 11111111 1. - -11s1-. 1"1-11. 10 S1. l,illl1'S 11'i11s 11" 2111 o1'1-r111111-, 31 30. 1"1-11. 11 X 12: '- 1 'z - 's -. 1"1-11. 12 F1111 -11' -21 11111 - 1111-. "11111 Il 1' 21.'," .'11 '1 11s. 1"1-11. 13 .x1ll ' 2 - , 11: ' - 2 11111 ' 23 Y: 1' 28. 1"1-11. I4 S1-1' 2 1 ' -11 111 1 -ll -1 1 as 1- 's 1 Ill -. 1"1'11. 15 .X1 '1 f ez 1' .' - 2' 1 -' 11: 2 -. 1"1-11. 111 VV11-. 1 - - 1' ' "s 's - -1. I"1-11. 17 111-1 3 1 - 2 1- 11111' 2111 1111111-.', si11'1-r11'11r1-, 1-11-., 111 111- 1-111r111-11 111 1"1-11. I8 1121.'k- 1 1 - 111 11111 1,l'1 2111111 2111 1111- 1111st. 1ll 11r1-1111121111111 1111' 1"1-11, 19 .X11-11 ' . S111111' 11 1i If. IC ' - -' - -1 - ' 11-11. 1"1-11. Q0 .X 1- ' ' - 's 1-x11- '- --11 as Q1 1111- 11111- 11-1: 111' 111 'g.fl'Ill2l1l XVIII 1 "H 2 '1il'1'. 1"1-11. Q1 S11' 1111s ':.'1'-112l.'11'1 111' r111'11s11111'11 .'1211r.' 111 L AAI. Ai LQ' 9411 ' HWX ' ' W Ss A I Arr ' 13" Ai 1 111121 - 1 1 sy -' 11 - . 111 - ' - P51 4 -1 f lf 4. f N11 . 1 111! 5, lf 1 QQQWWQM -111-1,1 GY 21.1 1.1 111 -1125191131911 MMM 11-1251-111231911112-12121 .1 l 1 1 ll C1 l 'N ll N 1r NI11' NI1r NI1r N 1r NI 11' N 11 N111 NI211' N 1r r 11' 1r 1r 115 fmfxir ir 'Wji EQQXKQQQQSQWQQQSN ggN 111 1 111 X111 r 111111 H111111 I1r1111 lll 1111 11rt 11n111 111111111111 111111 111 5111111 11111 111111111111 tl 1 1r1 1 lllg, 11 111 5111111 131111 111111111111 111r 1 I1 11111 1 H IIIX r1111 1 111 I-I11111111Ir111111 1:11111 11 111 X 1 rI1 I 111 15111111111 11111 11111 1111111 lll 1 1 11111 1 1 111 11111111111 1 111111 11 11 1 111111 1111 1111 1 111 1 F1 ll 1 1 1 50111111111 tr111 1111 111111' 111 r1111111 111 11 r111I1r1 1 111 111' I1 11151 IN 11111 I' 111111' 5IlIl1Il 111 I IIQI 11111 1.1111 01111111 f I1 111111 II1 1 1111111111 111-1111 11r111r 111111 11100 111 r1 7 I 111r111 I1111 1 11 r111I1r1 r1111r11 11 3 00 X WI 1 111111 1111r11 1111' 111 1r r 111I1I11r I'lIllI'IlH 11111111111 11111111 1 11111r 11111 'N 1111r 1 1 1111 111,111 11111 1 S0 1111' r1 111 111 I-11111111 111 1118 111-1 111-111 X1177I1 1111111111113 111111111 1.1111 hr1 1111111 11r111f11111111 1r111 115 1111, 1 Il I111 1,1 11111 I3r1111I1 24- I 111 I1 1 11111 1111111 4-1 11111111 Ill 7 1r11 X 1111111 lXlSlll1lltN1lllf,, 5111111111 QS 1 1 I1 111111111 11 1111 lllll 1111 111111 11 lftlX 11111 1111111111111 11111111 Ill 11111r1 11111 111 1 11111 111111r1 lllllt 11'11 11111 1 111 1' 11 1 1'1r11 1111'1ngf11111111II 11r11-1111 X'1r11tI1 N115 111 11111 11nI1 1x111r11110111 m 111 11111 1111 rc r 11111111111 1 lllN 1 ll 111 1 1 r1111 I11 Ntlll 1 1 1' 1111111 11111111r 111 11111111g r1111111 NI11t1r1 11111 '1 11111 111 I111111111111 r fjlICIxiIl 1,1111 r1011 1I 1' l11r1I11111 1,1111 11111r111111g 11 r1111111 1' 111.511 111n111 111011 111 CIINNL S 1111r1 1111 1111 111 11 Jr S 11111 1 1 1 r 11111 111 111 r lllllt 1 IIN tl r111 N11r1111, 11111 ll 111111 1111r1 11111 1111 111111 go I111m1 1111 1 111111 11111 1111111 11111 1111111 C 11mm1111 r211111I1 I1-2111 111r 121021111111 '11111 211111 1111111 1101-11 H11 111 11111111 ,11111 110111 1111111111 1111 51111111111 r1111r11 Ir11n1 111r111g 1 11 1111111 I'1r11 1111 111 11211-I1 B11 111 11111- Stlflp 5111111 111111 111m11I1 lll IIS r1111111 llll 111 11 11111111 tl 1 1,11rIfr11111 'Rf 'NV S111111r11I111r1111I 111 11 11111111 11r111I11,1 101111 111 11 is ,..Q1pL1"K1g'19.2x YY Qsifeilf One blllldfdlf tu 1-1111 fiz e n- - ,ff .1 ffx xxx, LX -2 1.2 A 1 .1 -my ,,1,Q??4F1 1, . 3 Y 11. 511 119111 - - - - - . - l'Il'I1. Q2 'I'111I1iII 121111-1 il 111 I Jllg -11 111-1-I1 1-1111 111111 512153 ' 1 '- ' Y11 I1. F -1 . 23 yli 2111-1 IT " Ii 34. I" -I1. 21 x'1llI. - 1-- . 2 51. - D' .'1 - -'- -Iljl. I"1-I1. 2.1 Will- , .' I - I' -' - -- 1 ' -2111 11 -2 1' -' 1 2111. 1" -I . 211 1ViII - . 1' ' - -' -' .' 2 - 21. - El 11-1'1-rv I1-0111r1- 111' C' 121011. F-1. QT- All I 2ll If'. .'11 -' I1 Ii Is' ' ' - 2 - 2 N- ' 1 I 7. I" -11. 28 11111 .' - '- - ' s '2 -s I -' 1 ' 01121111-I 11'11I1 1-11I111'1-11 -121111. RIEUH If --I'I2 .' - 1'zII.' ' .I 1 5 21 1121 '1 '2 nl 'I 111 1: I1I1.'. Blur. 2 P1211 -' is 1- 112 -1-11. Mar. 3 'I'. S. I'I1l7. 2111111-urs Ill 111- 1' 1 12111-1'. RIZIT.-I-"111 -' - '.-- 2" '. -.'l-2'-'1 .-I'I. Mar. 5 11'.'I ' 21' .' ' ' 'I 2 1-x - - ' 2 - 21 '21 1111-1-1211 Mar. 0 'I' - " Q 1' 2 '11 . I r. 1. 5 2 1I'1. Mar. T- ' - 2 f: . .. .,2 ' - ' '-2. Mar. 8 NI . '- - - .' ' - .' . I 21-' 2 I11-. I2 s - I21 '1- 21 11111 ' ' f r1-.' , 11-11 211 0:5 ' -11 ' '-1-Ii. Mar. 0 - - - 2 2: ' -- ' . -' 1, - . " - 2 ' -- ' 's. Ixliir. 10 Mr. 1111.111-s 1.5111-1 1.11 1111- 111111111211 Hr. 111111111-r 211111 Mr. I"11II1-r I1-211'1- 1 ' 2.' '. 1112112 II Y2 1' u' I 11' '-' l-'ll ' ' -'2 IIIC. M211-. I2 S1 1' ' ' 11' '. 11. BIIIICI' 211111 .Xill'SK'1'l 11'i11 211 .X..X.l'. XIEIF. I3 51 1' ' Ii 4' 'III If 1 10. NI211: H V2 -u'-'.1Y -'.' ' ' . Mr. 1111.51 r-1111'11.' I.'JIll .12 215 --S11 ', '2' ,2 I " I. N 2 - -. .I2 .10 Ni - - 's-I I -' - '-' --I -'.'I-2 "1.11 1'2 '2111111. - 2 . 17--f " .' .' ' 1 2 2 1 2 -'.' - 1' -'- - Mar. I8 NI . 1 .'.' "cf f I - " -I1 lint. 1111 1-12111-1 211'1- 1' .' 1-1119. -2.l9 125-.' 2'-2 I 1 S . .2.Q0 H. '- -'2. . Ii .QI M. Ii 2 1" ' ' - ' . -2.22 231.1 I-.'- 2 ' -2 .'.' -1. .11-1' QI2'-Q -2I1f--12 I. GY, l'. C. - ks. . I2 '. 23 1,2 st 1211 f1 I '111 's I - . .' ' -' I' 12 II I 1 2 .24--2-2 ' ' ' -- V -' 2 .' -- 2 2 -' ' - I2 .27 '2 ' 2 1' -5 ' '- '. Ap . .SH .I ' J - ' .' ' '2 -2 ' . A1. 6f".' 21' ' ' '. I'-1' A1. .' - "2" '2 A1. 8- -'s ' 1' 2 1 'it-A -L' 1111: ' '- 1. V N r1 A 'Yi 11 In Y 1, 'F I X , rw XY . . lm iff:1-1111-115-Wx fc 11 --1 1131111213-ff -11,1 111111-11f11,,11e1sx11ef1s Mmm 1-11123111-2111311111-1 Z-1 21214 31' H' ll H' H' H' H H H H' JI' JI' H' H' H' ll H ll JI JI' 11 N IX N IN '111111 1 111 11111 N11ll1r IIl1l51X1llX x1N11 XICGl1X1IX 1111 11 York Dr 1 1111111 1111111111.,1x1x11111r11st111g w1r1111111 lllf 11s111111111x 1r1g,111 11X 11 111 1r11 11r1 1111 Xl 11 f111 1xs 111 ls11I1X 1rx1111,1111 11 ll 11 1 H 11 1 111 1 11111111111 1111311118 Fllllllrll r 1x 11 1 111 xx 1 ls 1111 8111K ll 1, N1 x11 1111111r111x1111 1 11111 11r111x1 1s 1r 1111 11 '11 111 51111 1411111 ll 1 xx 1111 1 111111 Il 1,1118 111 1 111 ll 1 1r pr1p N1111111 S 1111 1ll1x1-11111 Ill 111x p11111r1sl11r1 ll 1 ll 11111111 tl 111 1l11x1rs stlll 1rx111g,1111111x 1 11111-1 111 51111111111 11rx1 l11s111f111 glllll 111 1111r111111rf11 lldgll 1 IX tl llll 1as 1111111111 1111111111rs '1111x IlI'1CtlNl 111 1111- r'1111 1IlIllN 11.1111 g11s 111111 s 11p1 1111 IX tl IIIIS g111s111 111111 1i1l1xs Sxx111x 11 111 111111111 11111 0111 111 s ll 1rs1 111111s x11 11 501111511111 1 1111 N111 51111111 1 1r 01 1 x 1ll1x111111sp1 1x r1111111 111118 lg 1 1 P1188 1rs11l1 s11ll1rx1111,111l11 1111l11llls11ll1111 if 1 YI 1 1111111111 rs 111 S111rg1s 1111111 1 11111 llN 11111 1 N 5,111 N1 s11r Ill xx111 11111111 1 r 111 1llllS 11111 l1r111111l11s1s11rs1 1r11 111111 tl 1 11 FL if 4-1 1 pr1 11 115 Nl r111 r lx 111 1 N 1 1rs 1Yplllg., lllll Sxx11 ll 1g.5g,111,1, lt 11111 Sx1111x 1511 111 I1 111x IJHSIIIIIIDX 111 111111111111 1111 1 15111111 13r1gl11 1111xs 111 11111111111 111111 Cum 1 111111 S1111e1x 11 111r 11111 111111111 flx 111 111111111111 lw 1311101111 lIl11 11 NI'1s10r 111,11 It 11111 1111 Illlll 11 1 1111111 111 11111181 1111 1s x1111x xx111x 220 11 111111' 5111111111 llll tl 1 111111 lll-1-1-11 1.11 1 1r11 pl 111s 1l11r1l 111 Xl 71 1l11l1p L H11x11r1l Ir gnu s1rm1111 llllllw 111111111 FUIHIDN 11x1r 13111111 Il 1 0 P111 15r111111 2 S1 l 1 1 1111118 stlll 11n111 f1 11111 11112 year 111 11111 1rg,111s11x1r 1x10 g,11s 1 ll 111111 rs ll 111 g,111s 111 1r1w 1,1121 r t'19V21'5 r1"1lVC1Dl 1' 1 15 9131 P X113 tl 11' 'f 115- f'1l2fZ'E51i11,A11?5a5i fafisi- A1 11119323 M11 -'51 'IHC hllillfffll lu erm sn I fd ff? 41 Vu, 4 ff V47 1 1 4 , ,,X I ff 1?Q1Qfr5 1111, 125154-11112 FFQQ- 5 9111- -3111 'R -11-g-51-3-1 1 -1 1- . -11 1 1, 1 ,, 1,, 1 1, 1 ,,, .x 1, 1, 1 111 . 11--'1'1-11111: ' 1'1si11 111111 x':1y. .Xl .10 1Yill- ,1 - l,.. ' -.1 .' ' '." . ' " Ne' '. A1211 . 'a " - " 1 1 .Xl . IQ 1"' s 'll 1 lat' 111 -111 1 -1101-. 111-11 1 1 1- 'z 111114 1 -- llllt sag' - ll' 1' '1' FI . A1 . 13 '1'yp'-:l.'1 11,' l1r 111 lay ' f 1 1 - .11 . H- 1111 1 :. 1 111' ' 1111-1-1 1-1111s 1ll :1 P11 l ll- ' '111'l'. ,Xl '. 15- 11'.'1 51 Ig 11 'lilll'. l"ir.'1 lau' 1' ' 1 -1 .Xl '. 16 Still ' 1 -1 1-51s. Mill- 1 1 Wat 1, .' '111 ' 'l'I -1 1r1- :1111l '1 ' 1111-11. .-K1 '. 17 Tr: -' 'ill 1' X. Y. 11211111112 --14 1"s f1 - -.'- ls. X1 . l8f.'xx'-',-ja '- 1 j '- 1-Y-1' ' ak- . .11 . up .- .- 7 1 51 H - ' 1' .Xl . Q0-f "' .' 15- ' 1 - ' 1 ' -' 0. .XI . Qlf 11-1:-' -1 1 Q -- ' 1 1' . .11 . QQW T- -' - ' ' :la -. .XI . 23N -1 '- .' -j, 'a , - 1 1 1 ".-11 A1 '. 24- 1"' .' 1- " -1 ry. .' l ."1- 1-1'-1 -1. 1' J 1 aft- -Il. .Xl '. 25 - 11- '. 'I ' .' -11 's. .Xl '. 26- 1111 1 '1111-1 5 1' 11 1111 111-. Apr. 27 111-1111111 1'l:1i111s 111- will 111-x'1-1' l'llll 1111- -1 1-0 :1g11i11. XVOQII' 15111111 s1z1r1s 111 A1 '. 28 A: .' ,' 1' -1 '1 ' .' -,l 111 . 111-1:1 ll'11llS 110-1--1-11. A1 . Q9 All - -.' '.' '." 1 '- -111551111 la ltl 1111.. 11. -11111-1' .Xl '. 30 1'111'1 1' "S '1 1-'s il' 1111- Y1-211' 1g1l1k will 1-V1- - ' '.'l11-11. .1:.' 1 S1 u' ' ' ' 1 '11 -- 1Y:l1-.'S1 'illll 5 1- ". .11 j il Dr. IC. S1-1111yl1-r 1'1111,,lis11 111' 1,lll12l1l1'lllll12l. -1 -1 llll. May 3 11011 111111' 111 1111111 s1:1g11-s 111: ks 11 .I'll- .' ' f 1 .' '-',1-y's May 4- 1121 2 .' 11 - -' l' 111' - - - - 11111' May 5' ' - ' ' .1 - ' 1 .1 " May 6 -f'- 'Q -1 1" - - 1 if - - 1 1-1 .J '11 May 7 Tr: -' - il 1- 111 1' " --,1 -1 1.-111-s. Nlz1y8 '. 2 l'1l -.'a1' . Un: 21i'5S"l1. -,111 111-1: 1 - ' ' p1111- ':ul1. May 9 1 '. ' H 'Q 1 . " . May 10 '1'- .' ' .' '- 2 t' 1 :'f . Nlny ll Stl I' ' ' .' .1'z111'sf. .1 .' ' - -2 - '. ' . May 12 '111 'li 2 1-1 f '- 'l 1- .' 1 - '1 fi 51. May 135 Y1-1 '111 k 1' 1 1- 1 ,Q1 1 ff-fs fxf -Q f ffxx 4 1, fff'-1 4-Q 4,7 1'X1 43 1?-Q 115-N' V- A-16 -15491--16-1 -591514-121 Hgqsffreal-1'j1 1: Ht -A 11 : 1: '-zbf -- 1: O Xb - .N , 1,1 1 5 11,7 x V N, 17,1 XL .- WT F 165 X' ..'5f r-fe Wbf Je TM? sf,..f-ffqfv ivf ,fg,Q??5P:-'?9A,Q:??iFw ,QFWS 33 5 gt fx'E9,-f?FN'Q,,QE'f5FM9Aig, lM.9s355fii5Qsimviem9sSf f QB af sf4Qf2fQsw+gf2,ms9QQsfwgf2f5gi KNUXERLOUCERS TQ ZQLK p CU I LOVE IN BLO 5 'QQ 'i- Sxum EFORQNCE BUTLH I5 IT BEATTIF SKIPPLR dw- H CQ V MNT Hacwn I BA SIN TI- WCP NXNDB T r wif! SQB V XNQSSWSQQQQXVQQEBSN h I AQ? f'5eQfQSPs5mAe5Zfff5?f l -Aj Q N- - . N' C- O31 r, L W ' '- ' ' s ,ff s 1 X , . X .. , Jn... . I fff ,wa . 11 Y ig., 9l'if'..Q,2QQf'L-T? xx., ' v i' 1 k X -l J' ' "- l W--i. . if I REE! f-,Q-Lffff . A Q. ,U fu' A S 3 - . , - 9 vi fx L . . w . -, fs -"x' - ' , ,,,- LL mx -A 5 A xi L, 1-,Q hh' I H. , ,.v'., L lil W v ,Q -,. 1 . Q , I- A A Elf L' lixwf-A1 Fflii C,-R11 ff? . ' E N -'11-T' bl? rgx 7' F XA ' 1, ,fi Y ' ,ff V, 'fx 5 27 1. f1X?i ' K ,T 1 X, v Kg,-.. i N.-X , 1 ,AJ i yu- X 1, v ,,1.,,7W.,Vf 'NX ""f" f'f" :S f"' 5 'fx Ac? V' n 1x14 X , , ' 1' A 'afjff Fw-5 cw- Maw- . Ffa- 0 53' f y -, y' 'XL ' xv' t nc ll re wen - '-xeven QQ X53 ff W FP' 4-ilglfff ev -Q. 71 vi ro? f f fi 'E- A ,f I 'ig' EQ W- 4 agyfg .fair X L -on M34 4' ffl :Half f' I .J 4 U11 ' M ZA 5 TA 4? ix 1 'I il-if? '4 1" , SEQ-? d-Eiiji'-,j.:2, V ,-,li 473:75-if IW! 1.1 ,f e 3 'i if V7 'zu-"f D . 3,1 .--,:.-ggi " 1' ' Q?-ii! P' - ' -Y 55: Sli- Q 5 . H flgx , Af f ski? iii 5 R1 1 g. ffjij-, -- x ' - X - XBLY x- -'xv hx, 5 , x-.., 1'ij"k::l- Y ,X 1 S Y X, -5 I if -' . :L QCA! ff A , ,424 5 ZR A X V: fx - , . , ,fkfyz If Oy f,.X 'ffilg' 9 5 f g, ., Ei' -11 J if ,j IM. 5 ix 4 f? F, . ' x , ,, , ,A ,f- X-.H-,, A 1 . ,, L , XT-I-, Y . . Nf' ,:QL',fgiQ"- , 'X fl 5 f? v , Y' ' 7 ,QQ , W 1441.- - f Y?bLi ,fi f W 4-'L ' "'-.,f,' f' ! ' ff" 41 'V-yglf :sw f MW - 1.Z.'5'f"-4 , 4 , , f Y mi IEE' -gf J 5334.95 ' W ' if 'I ' sf' if Ii,-H777 , Q41 ,, 14, 1 ' wg h'f1"'5K' , 1553,-if W' 'L KEEP. 42- ,. L ,U 2,294 f ' A Q19 , gm' - ly ly ,rn l Q !,,.,.Q.,,.g, . ,W qx 94.01, I 1 In r I V pq, f V! ,I 'J 1 ,.,05' I ' ffqf, f 1' ,gl '0 , fl fini , Ufmami! Z ,ip pf, .r 1 5 ' L f 'I' 'uiyplfflv 5 " r mr" 'w "iifwAlI.llJ , 1 ' in I 42,-Ill , 'all 1 ',.l Q .9 n i I 1 'rt if 1 E -- v Ai I 4 ' X, 5 ul .r X ADVERT ISE! ,. f' ,-'- - ,. ,f-- , "ii"-' . 1 " N 'A-1 "A ,- 1 -'-. A ' 1 Q,.f..:'w'-+,'f.,+4,-gp -.,f'w4-'-+: -W'- L..-.,.w,,'1 'x . -"K f- ' 5 ' ' '- V lxrscl5rst1r 'X 'X i,.c-' 1,6 -"YJ - . 'YJ.'f'wf :,,c-'.f':ff 9: .Q v xx.,. , ,n ' V, .Q 4' KKK.: fv txrsz 1 ft Ye? Ss5'2"1Fs+ x Z-HJ? sg Vi" MS Q " 4" f A ,'5J,i,Ff .,..'5.a,lV' 1x"'j .A 4-x-Vx' rf, ,d,1'ix-'Vg-,414 I0 IHIQ, RLMJI R x ill x x D ' Q 1 Q27 U " '- QS 'V XKK4. 'X-.fix ,f-4 ,ff x 'fd ,MQ 'TA -. r nf' ,J , x A P s Um lwmfr e rl ffm I1 , , V . X . . 44 'I 'Hao plllrlivzsiinll uf Hui Yun' Bunk lm- HIIIQX' IWUII Illiilil' gmuilvlm- ln-x' Hu ggvllwmls 1-mmtlilnliiollf nf ilu- fnllmxillg firmx :ami inrlivi4l11:alN, W1- ilu -'-fnrv uma- 'vnu flbw1'I'llfiIliZl'flli ,vw-limnnfmlrlunix1-:nw-f11lly:umlxxxm-:n1'114--lllv Nulir-il 4YfllH'lHltl'llllIl'LI1'fHl'HH'lH'Hllll!'fN1ll1X'l'l'1iNl'4l lu-rvin. U 1 4. 4 W,-"-'-Lf 4,-"f L+ f -- 4 YH? Q A"'w,-"fn ,s "R "I , 'r f V, 1 Vr xx - V rr ku - I, , I ,' . ,Q P, ,L - -,--,i fi -C 'H' 1925 9.1 ff 4"2',C fx' 4 "V, 9.-1' -VF, 9 C:-1' "Rf, 9. u ,, f 'tt-.,-,, 4-I,'s:-,cg -5' st.-,5.-ixx's x,-,jam-fcrg ws:-xj YI, ' ,V .f I, --K rf, -1' s r, In -V xyfrn , ' Yr n Aw xg 54 .f 1 xg Q .j, ,,.,,:fN, ,f',f.l 5 .K 1.1, M,-,Q .Nf , t ESTABLISHED IBIS fd -J 2nwQJlZ2A67W fxlkf-5 CY9CLQfdlNQ,lD Mans ?urn1sh1nn5 flats: Shurs MADISON AVENUE COR FORTY FOURTH STREET NEW YORK ClotheS for Y aultlon an Summer Sport BRANCHES NEW YORK IOSTON GREETINCS IRUXI 000000000000000000000NIIVIIVIOHONIFINIOOOOOD NIAMKXOIWIIIIIIOOOIINIOAO Wheaton alle e "FOR CHRIST AND HIS KINGDOM" i'223S'if Om bumlrzd fbzrtn one KEN J X ,ff f' f ' , 6 X I , if .1 if f , n ' ' EI' , '7 Y, ,L l - ' Y G" '13 ' " f. ' ,Q , L ' ' ' , T1 4' I fl! 'T ' ' 'L - 'if fi, f . ' ' ' ' 5 V , . f' Q X-,X ' ' I ' YQ 2 ' X 'Q fx ' ' lf' f' V ,L .1 C ,f " ' - ' T: 11 F' ' K , N V ' V 1 I f 1 ' I Tx I ,' ,' d , 1,5 J II-' fd," - C :news I . I Cunningham Bros., Inc H holfsalf Mfarf xlxx Nom Um Ulf!! 7 1 QQ Q39 T10-521 XX'l'1S'I' lmlm S'l'RlCl'1'l' F I'21HC1S Emory Mtch Printers 13llhllSfJEl'5 up d ul Sup Dm Iwn Xux 1 ZININIERLEIN S PI-IARNI-XCX SIUNX lROUlx XI X N R x I NIH XSSX C RUC! RX LC ll xxx S Uh! lib ts C if IYxURf'URXIlIP UHX 'X an Plant at 138 Pez W f "cl illl VllU',."fXvJl'k , Y 1 1 If A - CU I'l.lXllfX'l'S lil "ll'!1,w fflr' Im-.Q mm" SXYIIVI' X QU I. I.. Y. Y. uw ll'I.lXlIiX'l'S ul' 4 -- ' "A -MJT C111-c11xx'icl1 f IOH. ' Ulf C' SOX W V D Ne- ' 411'I4C'1Ix ue um rn ir -three ontrosc School for Girls IS 1 College Prcparatorx BoQ1r11111g School lt was cr1.1te11 lll thc mtereot of daughtcm of Qllllgtlilll PQITLIIIS dlltl IQ bcautnfullx 1oc.1tc11 lll 11ortl11r11 1c1111Q1lx,111111 111 an 1ttr.1ct111 11111 11OfHC1l11C .1tmoQ phcrc, .1111c11 111 ll.L111X quv111hc11f.1c11lt1 of POQIIIXC Q1ll'lSlldl1 C1141 IC tcr the School olfcro ex 111 p1cp.1r.1t1o11 for College 111C cou1Q1 coxers four se.1rQ, corrcspo1111111g to 2111 ZlCCl6Q1ltCd l11gl1 school lwhm lllC1L1L1CS clasecs 111 1311111 fore1g11 l.a11guagcs muQ11 arts 11111 Clil-19, .11111 a 1ar1c11 ,11111 ahu1111a11t 1t11l1t1c progrlm Xlontrosc 1118 rccewed the cor111.1l cndoreemcnt of thc Qlllfff of the Dcp.1rtme11t of 111ucat1o11 lll 111111911 111111 bpc1111 co11cc5Q11111e are 1111111 to 1111 L1lLlg1lILI'9 of 1111111QtcrQ .11111 1111QQ1o11.1r11-Q 1111 full 1111111 m 111011 .11111 ClId1OgllC 11111r1ss thc l1111111115tress X112 NI 1111111 XX Stoughton XI X 111D NXIUN I R081 SLHOOI 1 OR C 1Rl S wXflo11t1os1 1 111111 Sexton SCFVICC 05.671 you 5 ll L1 X1 1 IK 1111 X1 11 111 1 51 NL! N 1 K WIQ l F K W I ll 1 11 JOHN S cfco h .11 5 Edrlu rn: uahlj Food: CHICAGO BROOKLYN Une bumlr er! thirty four .Ks E 1 1 v 1 . 1 l Q ,1 . .I . 1 1 .- 1 D v 1 1 . 1 x 1 1 O . v i . . 1 . ' ' l . . ' "2 - x w 1 -5 1 1 . 1 7 V . , 1 5 1 1 . . ' V u . ' 1 . 1 1 , . , 1 , , . , 1 . . , . . 1 'Z .V ' ' ' ' 2 ' 2 . A 1 If . . , . 11 ' ' 3 1 - -, '. ' -', ,- ' . . 1 1 . 1. 1. 1 1. . 1 41 5 . - . 1 ' 1 1 1 1 y-x 11 '- 51 1 4' Y 1 1 , 1 .. 1 . . 1. , 1 . V 1 f , , . 1. . . i Q- , . Q N x J x 1 1 1 1 . 1 1 1 1. , 1 . , 1 . . ' '1'l11' 111111' 11:1111111:1ll1' :11111'1'11.1-11 111111111 111' 11147115 lWI'k'l'IlI'1'k1 uxcl 5111-ly 1111 11IL' 111511111- 111111111 111111111-1. F- 1 1 W1 ' 1111- 41'L'llI'11f' 111 1-111111151-1111-111 111 :111 llll' 11-:111111u 1111111- :1s5111'1:11111115 Ill 1111- 112411111- 1lfII1Zl1 1101111111116 1'111l1-1151311-5. ' '1'111' fa1c111111-5 11fl111'111111' 11111111-s:1l1' :1'111'- 1'1'1' 1111111111111 1111-4:11111g 11l:111ts lll 1111- tvv I1I'lllC1p1l1 .xlll '1'11'z111 lH1lI'lit'lS ' Cl1":1u-1 1 1 . - ' Y11111. ' X5 11-11111'1'1-11 111 Xlll 'l'lCll.N12i"1J1'N1 11151111111- 11115 111' 1111111111-1' 11-11 1111111111 11 115, ll 11: lllf- 1111- 51-111111 1111 il 1-111111111-Iv 1lS.' 111111-111 111 111z1li11' 11111115 N1lC1ik'k1 111 11115 111.11111111111111 1 . I 1 ' 51Z1' c1111t:1:111'1'. X ' 111 1111- 1'k'kll5t' 1'-1115. 1'1'115l11'5 111111 c111- ,Q 51'1'x'1-5 1111111 S1-A111111 S11115111111- 1x111111-115 111'- 1lL'lHlIS 111111 IlllWl'1l'.l11L'. ' Q'z11'1'f111l1 51-l1'1'11'11 L'1Il1Al'l'5' 111111115 1151111- 1111 f1'11111 fl'2l1'5- of 1':11'1'1111 sl 111' 1'11:1511'11 1A1'1'51l 1111111 ill C1111':1u11 illlxl I111.11111111. 'l' "-'l ' 51111111 11111111111 115 11115111 1111 111111111 11111- 1.1.51..1 11111 1111151-5 1111Ax1'111.1x1Al1' 1115l1111111111:1l 1111'1'1'11:111- Q ' 11151- 511:11'111u 111111 11111 11111 111lx:111lL1:1'5 111 :1 .111-1111-1' 111111112 11111111. BREHVSTJLR 8,VVA1lChR 1 1 1 Il ffm and 111111 1 lu John Adanw Henry Inc J JCI S S H1111 611 Queer New Xorlx C111 RAX INIOND F HOVVILI L II12I1 Stunt I LUN I Il XC 1 O11 BLITIICI 12111112 I 1141 Oblltb L'llXII'I,IXlI1X'I'5 Ill" Q i 71 7 4 Rr'fP'r'Nf'IIlz1l fzlfff T ff 5' ""f 'X' 'I'lil.Iil'Il JNIQ: I'UR'I' xllilflfli QUX SSW Q J I"RL'l'l'S .XXID I RUI I' "1 XI' YYIIOI,If.'.XI.If Ilvp1'c'n'111:11Ixcs: IHRIJSIQX If I"RUS'l'I'.ID XXII QIICYFIQXI. IVUHIJS sn vm .- " f XY:1II41'1' 51 f , T ' L . 1 525 'X S P1111 .IcIIc1's1111. N. Y. I'1I,IfCI'lIL'1'XI, ' .' "VOR Q11'c1 .Xut11111:1tic ' IQI ' L UVCS mf um ref irtvfre C EORC H, SCHLXlLI+1LR 81 SONS Inc Hudson Valley Farm Produ t AIS I XIQINK LHOOIS QXXIIS X D NSI lllf W U L Sem 4 N 'XI XX N Olllx U1 hull I ll'VllIIHl'I .Xl mlulvmx 3 406 -I-Z "Thr l?f1lSzm'r IH' N N K N X 1 1 Y I I A. , . H C Su KHC. ' POL' ,.'l'RY Y BL"I"l'1CR EGGS SUR' ' .Y I S ' . ,f .A Xl 'IT W ' YYS OVR Sl'l'IClfXl.'l'Y l,CI'9UIl1lH5'f, mwl 4211.1 Hp:-rzxtmi Uv " Fifty-twu Yvzxrs uf Su 'ccssful .' " 'ics 2231 'lx 'I'1l,l"'l'll ,'XX'l'1Nlvlf r e ll ral tlzirll-:ix XI IX XOIR SLI IJ N R N IC IIISORIIC xy 2 all- Rs IQI ual mum "" B X , rc: cum H BAYK OF PORT JhPFI+ RSONI C 1p1tz1I S100 000 O0 Surplux and Ijmhls S176 O00 O0 IJXX RXXN DX INN II mbfr Federal Drpofzt Infz mmf lorporfztzorz SEA FOGDS ILI IJ IIIRL IX Uh!!! SIfIi 'CID .' I ' f ' IOUI, I sm. If Yom' bla 1 you I f , fn I if I5RI'fYI'1 f "Q ' A ' I- 'ANY ...,. Qucf 5 wL1Ic'11uI X 3-III1 St.. Imug Islam City Sliflxu-II I - Swan 'I' IC i 1 Q A J 1. Port IQII 'I'SOII. X. Y. 1'rrIII1'rf1!. R. IS. , 'TUX l':1'r-l'rrI1Ilrf1r, I"URIiIfS'I' , ','UIi f,'I1vIs1rr. II. If. I , YI5 .II,I.CI1J:1'fr, I.Iil.XNID II. I3 f.'.'iIX . 1' I 1 4' ,I I DIR 'Q FRUXI 'I'III'I NIi'I'S IU YUI' .bXII.Y an .KRT I '. ',XIII.IfR mp. I.. 1. nr inure: lvirly-sez' I BOITA RUBBER C O X QINLI NI S Ublfzlrqz CON I I.IXIIf,X'I'S III" 'I'III-Q ' W J 1 J IXL'HRPllIl,X'III-IJ I..I XII . IMS. - ,n - .XI 1 GRPXXIXIX S SWI1I1TS XR xtz f 3 Clk Tree Farm Dury, Inc XIDI e 11 nl DOD NC XXIJ 'No dz time Loo fax for llb Lommumty Steam Laundry zz f cz nfz 71 XX Lt XXQ1 I1 Ll I II IRS X ION ISI Une burnfrra' lhnty un l'w'xg'II:w,ww'4 If , V. CHX PI,IXIIiX'l'S ul' . I . . .X I'IIiIIfXIJ HI" 'l'Ill-Q IIHX5 RIIIII..-XNIYS CII' ,XCIIC IIwmm' XIAIIQ' Ice Crccuu and Sxvva'If Eivrv' I1 'ng lar lrft I 7 I . C C 0 GRI 'I "IX" l'IXS'l'I'Il'RIZI'1IJ IXNID RIXXX' KIII,Ii I' I. for 1 :ek 297-If-2 I'II,XX'l . I.O.' I ISL., .I I' 'S I " I I . ' 'N ' N l l M110 ff' 01' CIC' ' MJ" W Vs e I"uII I"iuisI1 Xe Rm gh Dry' PUR" h fI'1I" 'I XXI, , .Ill .' ..-XNID I'IIUXI'. I'HR'l' Ifl"I"I'IIiSUY 15 l N I K S all Une lvnmfr nl forty OR full, sm lm X111 1110 Wmmrlul. llml llc gnu' llis fmly lHL',Icb1lCIl .R that xvl1usuc'x'cr'lwlicxrllm in Him, slmcmld A pn-rixlm, but have 4'X'CI'lZlSIiIIQ1 lil-an rl4 lm VI! .X I"Rl'1XIJ CONIXIUNITX SERX ICE STATION If I X11 rx X3 BROOK I I-I -XRRX L ROLLENS il IN IIXXIS RXLIxl S RISIRIXC XC 1 Ix 1rl Ixcvclull RMI Ct Ilanugbtun Ctlullege Il K ll lx mucdltul QIIIISIIIII Qu C c X I J UCII X Iluu my s BI Q rt BANK OF SUFFOI K COUIN FY slum 1411111111 x 1 H K S K I much Ufhce 111 O I L C CI -XRKIL Ing Rfafton lzzsznazzrf SIU NX lx One bumlredfortx one 7 7 L X 4 I 7 CXI .If'l'UX XX I'1..I'1X5-'I' lSI.lI'. X. Y. l'3I'fX5l,I'1Y S Ull.I'L IIl11P!I4Vf-111' rfr 111, f r,vlrn11' and -Sim' KIIV frm 1' 11,111 f lI.'I I'I11111c: .317 STUA- Y .. H In N' Y. XvI'zkc1'Y11,fII1c I"z1x111111i IlUI'CIII'l'UX. Xlf Y 'IRR CHX 'I,IXIl'2N'I'f UI" Xfl':""' 'II ' - ff . ' . ,, g 4 ' UNI I,1I 'al Arts. . IIISIC, I ' Iwgy Prc'-I" f's.'ir1z1l 'mlrscs I' 1' I-'lf Crlfrlffygllr' yr A , J , XIIIXI Ifll UI" l'I'1Dl'IR.Xl, RIf,'lfRYIf SYS'l'IfXI ami-'Y Iflilbl-lR.XI. DICPUSVI' IX.'l'R XXCIIC C' PRP. 3. I Xlfm UTIHCC Rummy Iiro li PI11'111c 3' P11rtLlc'tIc1rsfw11 I'Ir111r- JD' o Q 14" , xo .I 1 BRUU I. N,Y. D T BAYI ILS 81 SONIS Dfalr 75 177 BI IIDIXC NIAIIRIXIS OI AII IxIXD9 Hardware, Pamts and Olls ll! Ixzmf of Ilzff 1101! af Slllllf Norm C01 'NX PRUUIx I I 110131 RI WI' hKS A som Czmtozx and Izodzzuu of C UUD PRIX IINC 14 RXIIROXD XXINII PVICHOCII 'N H XIRIIND 0111111110 1 0 0 J k A 1 1 1 , 1 1 1 1 f 1 l I A L 41 f 41 I 4 A A I Q - ,.. - . , , 1 . L .5 5 . lx, I ' L 1,1 'I J C blfpi' , , ,. ,Ny 'I'IYI,PIPIIONIC 290-291 1 x y 41 1 1 ,, 1 1 1 J A N. .4 J. .Q ' 1 ' 1' 1 ' w , , ' H J , 1 1 1 VID 1' , 1 , 1 'CN I II 1 1 1 1 41 1 1 J 7 J, I . . 1 1' 1' N? 171171 VE! 07' " U' IXX IOR SU S XX I SI xx CI-IPX ROI PT IIORI SI BI 9X VIX XXDIUJXC l lIRs Olafvmobzle XII NUI Y XIRIIXID 44Xl iff Cl ,. Q IORIQ u1x1l'u lx1I1 x'lsrw 'A 'M' 'rim flflc L'Ol"I"liIi 5 1 'IL x1u'm'l'mxx ma 'CII Nl i?11Ffffw 1,. 1- N. Y. 5XH'I'lI'I'HXXN mc ,L'lI X 4 J J 'I'IlIi CAR Ol" 'l'llli 'VIXIIC mia CON .",X I,I'l'Y. If C ' ' . .' C' f UNIX' CIILICS L'IIliX'ROl,IC'l' SALICS Pill '14 Jlilf-'11 .wax Telephone 107 up 'l,lXII'IX'l'S mf ROB C " YIiI,I,S I s .L ' 1 . ZIQII Ftrs-cl lHR'l ,nlclflfl-pkwx. x. xy Une hlllllfftal or 1'-tbrev SWEZEY COAL 8c FEED CO 1 c Q I I Lt us LSUITIEIIL g on thc Qrmgraxlrmgg g for XOUI , I UIUIILHIIOII I 2 'I f igsww f W XIX K SQ? ADIC I TRI ART PHOTO FNGRAVING CO nc IILI I9tI1S1r 'X xx Xrrlx Lux IIII CIII 1 One bundredjorh fam FLIIQ . IILS I',X'I'C'IIOUl'I'I, I.. I. POI H ,II'1I"I"I'fIlSON. I,. I. drum, I I I 1 ', Y E 'NE 1 Y. E 'O :O ,' ' E 3 . W . T af -,Ju INK' IIHITIK' IIN- wrwrz ' L-' Z "":' ff J 6 In this ISSIIK' I X f' 4 2 lvnifm Slwp f Daly ZIIIKI XILJIII SICK ICIC - - , ., I . 151 5 em QQ- 4- " xx: "If I- ' mm-1 ' 1- sm-za 3-S'6l-I-I bras Pullage ea Ilauuse SIOXX PROOIx LOXC ISI XXD A quamt tax C111 11111 hx the rl IIICC X 1llage C1a1dc11 Qluh I he pxohte ueed 111 roadmde 11 Olh and 263110111 1mp1oxcmc11t of thmc xllldgcs U L-V E Q? :LM XX Well ezther have to put up more shelves or our trophxes or quzt play mg Spaldmg Alhlelnc Equlpment 105 Nassau S reet 518 Fnth Avenue 28 New Street New York 80 Ma1n Street Hempstead urn erlv of :MH 1 1fth Xxcnuc New X urlx C tx Oscar Stephan Pfzologbraplzfr ZIRXIIS DISIINLI I amous for hm QhlldI'CI1S I 111 tographs S1tt111gx at xour home vs 1thout extra charge Alllllll un: Plllllflflgj Box 133 I Xlxl RO'XIxO'NIxUNI'X N Phone IlOIlh0YllxOll 4 Une hundredfortm ft e 1 ', fl V6 f I'11, 1' Ja 1 53 2 Y ie 1 we V F 1 N A A fr " x fr f 1 4 , n U xr- Pol" . or Q "mx X 7 f S . 1 1' 11 - ,:.-LfiSPF"5 X H x - e 2 . ., 4 . . . f. I I ,: ,.- "1 Y. R C, Wllllamb 81 Co HU! QX X XION ICI XI XIR PRIX I INC LCINIIWNX U l f I XN':XIfI'I'IIl II. SVYIJIXNI. R. KIIXII I IXII'fN'I4S HI" I". I I. IIICISSICNISI"I4'I'I'II.. SR. Rcprcscrxtixmg N I I X 0 0 ! IYK' I ' II 'I'I'II7 XIII NHIQK CHI I,I.IXIIffXII'S UI' nr 110111111 fort?-ufx' I PXFRONS UI I X S S R Rs IIII IDX Ix'N S Q mu :mm ur ummm I1 LX 6 mum iprwreufm llfeffo I1 XI I I II 'I'III'I Q'UXII,I,IXII'IN'I'S UI" 'IIIII'I I".XC' ' I,. II. I3,XI,I"Ul'R ' XI ',X Y XIRQ I,. IJ. I5RIIXlI'f XIRQ Q'I,.XYI4I7X HI' IJIl'Ii IDIIIIXN I'3RU'I'III'l .' INC. XIR. .XRC IX .I .If 'I.'I,IfY NIR. IQRIIXCS UI..'IiX NIR. I". IJ. SYIIXIQIIPICIQ XIR. II. IX. 'III"I'IIII,I, IIIUM' INIIVHIIS Imu' I1sIpuI 111 IIILlIx' this Yom ISINIIX .I Im:111cI41I s "ws :HMI IIIC ' I "s 'uf IIIC Q'I11ss III 2 -' "Iir't5'-Seven desire tw tprcss tI1'i1' s' 1 A .VIII Une Jlnrr 1 r -sez 11 1 n x Li A , v '- fi , J' 4 R+ 71, s '- fi. . 'n 4.,'R iv in g D 1.cgfm' .. ?fq'Q" if a . . 1 -ao.. ', .1 , S 0-f D S F! 21 'G S' Q '. . . ,. 9 4- '-. P - - n., A 6 ci F a I"-A rl-v rx 1' 1- 2.4 Um lmmlnfl form ugfvl J' y Ln g 6' 1 U7 j Z.: Q 1-5 Z ,-.J -, V x' 'Li' V pk 0 L1': x. 5' 1' x f- 'nf ,f .x -. 2 . ., V", .bm df, 'Lv -,L . J . ' uw., 'i -.,, n .fi'n"f', I - 1 ,Lab fl. .1 .fx .sw V M, x' JL- -A. l ' I .U V. " a ' .Sv m N,,4 N.. ' ' nl 'X 8, .X ' .1 l .4 K- ,-3 4, 1 .-',' fd , "i"""""A-' -""""-'3 . . ,.' . iv. --, . ,Q , 1--, . L ' 'c 2 0 Jvc -r fc rf- ax' f-Q. YQ .f Rt. in " 4r,.f"'1.,:' 'f ,-.u.'1"',v.4s,1.'w"' ,V nc, lu x fu -'. 'Iv'-'. f ,zw-- , fs'-v'-'- .-,-fy C mf 1 9 Vc'f"H1'.."A1-C --ws ' ' 1- Q 1 c -.-xv Q ,f 1 X f "' "' ,-" 'mug 74 'rf' . N.: Z' 'b M--Www.,-,f . V , " J 'f - Vg,-" X-.Mg T' 'ax' 51 gnf . 1 f , ., 4 ,ll


Suggestions in the Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) collection:

Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 1

1934

Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 1

1935

Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Stony Brook School - Res Gestae Yearbook (Stony Brook, NY) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.