Stockton High School - Key Yearbook (Stockton, MO)

 - Class of 1949

Page 1 of 144

 

Stockton High School - Key Yearbook (Stockton, MO) online yearbook collection, 1949 Edition, Cover
CoverPage 6, 1949 Edition, Stockton High School - Key Yearbook (Stockton, MO) online yearbook collectionPage 7, 1949 Edition, Stockton High School - Key Yearbook (Stockton, MO) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1949 Edition, Stockton High School - Key Yearbook (Stockton, MO) online yearbook collectionPage 11, 1949 Edition, Stockton High School - Key Yearbook (Stockton, MO) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1949 Edition, Stockton High School - Key Yearbook (Stockton, MO) online yearbook collectionPage 15, 1949 Edition, Stockton High School - Key Yearbook (Stockton, MO) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1949 Edition, Stockton High School - Key Yearbook (Stockton, MO) online yearbook collectionPage 9, 1949 Edition, Stockton High School - Key Yearbook (Stockton, MO) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1949 Edition, Stockton High School - Key Yearbook (Stockton, MO) online yearbook collectionPage 13, 1949 Edition, Stockton High School - Key Yearbook (Stockton, MO) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1949 Edition, Stockton High School - Key Yearbook (Stockton, MO) online yearbook collectionPage 17, 1949 Edition, Stockton High School - Key Yearbook (Stockton, MO) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 144 of the 1949 volume:

MISSING CGVER Z' , ... , -5'!iZ,P-f BX LII A fa-' gl' ,f A 1 .7 ff , Yi! 'ff fcj, NXXX 3 T '- K A Y xu , X X XXN f LK y , K, X ' l I XX ----J , 5 . - LA W Y ,f Z X R I I , f X R - 1 V XJ! -..-K V 2 A 3 Q 2 Q , 'f' f IA-YNYWYNKYIWNMYO MV VESYfiWlV'flT7iiWvEV7iWi'Wi'vlh'fFX 0 f 0 5 .L,, 4 - I l 4 - - l , - -- -V --.---. , 4,-. .-.4 -.--,- I--.-N, --5--ff mv'-f.--Q off- .? XG 1., . . f eff- .05 .Q 4.1 fm fm1'1swfw- gf-mv fy., fmfii' Q .. ,V f.wwtsi,, .536-ami?-j.:ui. .gmfe-fivcab-.1-1 om fav: .ft 'H ' 1. N 'A 1' ,I f A . ig ' u , 'i - c ,1 4 A, A ' 1 4 -R '- ' y ' , V- 4 ' 1 N ,. . . , ' , . 4 17 f . v , - 1 1 ., A 4 if L . , . , N3 L- Qi . I , Ai E' l 11 1: 15 r 5 Q K sg 3 ff, , . . Q3 xx L' , k , .3 11 .3 A L. fi L.. n Ig .1 Z3 1 It 5 . A I . 0, U2 P fx lf ro .,4 'Q . ' . .2 I, -' ' If A A f - U, " L, L 1 , . 4 . e , . . A it da . Q y 4: ' H J -:J , ' ' 51+ Q . 'Jw L., .33 . Y 'I : - v . , w ' ' - f:3gQ.,v -v -Y cz. ' M: A ' I ' ' :ago 1. K, '-i V , .. af .f Q rg f: 1 ,. , 1 :. q' .J .IQ I .. Q if .7 I 4, , ., -, ., 4 2 N 9 , ,J A - ,4g-1451 ' QUALAL - - - .,u-u:.1.s..ux,g'44:-.uf.f,-,.u..U.v..f,-f1.xf1b..14. 1.-..uw-:U','.-..:::,4i-sg19--4ee.mg.QafQ.12xv:4Q--1e...4-QA'-':ff:-4'-2:MQ fweglv-J-'ecAs:4-Q.::.J':X' -' ' A 'Hom Q. Q- fi Stockton Pubho Schools MW? Boorol of Eoluootlon C W NFA-LE LHPIS H NIXRTYN hebxdert of Board me 3 y f 10 1 HANK H SXIITH LEWIS I, HQFF 'OHN A S'IITH VNHITLEY P JILLIIP 3 , umwmwxmwwmx .X .,,m,,.,Q, , mu-L , , W, 1. f x I 5 4 Q Q . g 1 F bww 'EN Wgypi SDN nut 1 P F cf "Uhr Vu 14 r :UL on fu-H for v- T TV' ff! non fm T!-1 4 vu- m 1 V Mor, Jor-as DUI'Y'PFfP'I', r - KJTOV 7of Cv- Ol T' 1 Q FP' ,Av ffyl ff I' 9 A FT ' 1 1n. v x 4w WIN! Ill" llllffif' 3-ed 'mm Ill' WYWHW I-f I Ill Ill ll I III ill .' Hs... Ma. +1V6, LI' I' SVCT, w PP , ,af O one LJ o V25 grae Asks? QS Q5 MIS knowlecxrxe lo Lss Sxu.LhxS O one LJ o m xmse I5 0. ran TSCYN NOIA 0 One N o is rearinx 'xo wxien me Slum e. k. F 2, E EA 1. 1. I i V. E , r 5 L r. F K. F E EE 1? M- , T kb " . "' S Q2 X1 ' W ' ex A Ei ve iii xo M -" . M . . 1 u - o one wxmose cjmeerrulness ani A - . . . . . 5 O V1 . . ok 3 -- A x rr ei Kewib f.. ,,., ,-4- 45,4 f-.k.LJQ:. fx' A'7'7'ff'ff'f"' """ "WM 5"' 'T' "5v H x"' A W "7w"""'m,""7f'f'7f'iT"ff'T'f77TZTw"122'-'fii' Y, -9-L,IlFf V H's"'f't1"'f"" lhspsnnq Pxwnxosopxui On iS Our en c.ou.ro.41e nn anx- M A M M -Xen, our Super' ml-en en-P, we resped-Y-JN e :ca 2. im 1 - Vik? YACUIJ KY? Maur-ace Holshvmm Sup! mrs kI735' l in B -5 Ed M s ea, Smal Sham BS sa FYJQM me rm New awe? Pkqs L3 1,4 miss marc Olcfham tY7r' :Chard Sass? B S H-P Ccgmmercr vi. bubyecfs B 3 tc? mubxcan? Speer: Q mr. Awowarfl IU. Pallas? E? rr ta. crv Cvfss Loma ruqacr , B, S, E05 Nome Economscg ,FQ- Qwrsk SCNE5'1W E? X 51" 4, 1N' K Nkorozqcwaftxwgg XA XX Wx Q 1 How we looked then omg 'fvx F' W 1 4 1-'AHNCCS 'li' Q X711 H QQ, ,H T2 ui 6 1.5!-V Vo YDYYT wf' XXLAN fb C X4 eva 309 P0 XT VYXXA X XS, g u enum xml. 'wma' .gf - T-. S4 if s -.gm BOX, X' XJ 'V A 9 fx.-I DA v x CRS ,Y5C'CX'XX"'- 4199? . fiv ' Q 4 1 3 i 1 I 3 oqm-.e o Anne fBm.1ro.nw l I ,Q-hs. x-Pl-uiu s flobnson M lo Q Cneagry fx Q' orgy-rue, MQVQ jane mov- Boknqxq l C J ? A I - Q , , 3 I 4 V ' v ' 4 3:33 - f W , ' - f4 S ex Q -41 - , -a H 1 . MA ru If 1 -I 3 ' ' 5 , .4 P J' i 5 ' 2 i Jo n u fr 4 0 2 ' 1' 5 an . g - . f , f x. ' jg 1 gg ' Q I fi , Y ' 1 I - l A w gg 'L ! if x 1 - a -, ,... ,MW ,,..,, -.-.,. ., ,.,. ,,, , A .,.- -,,, ,,,,, ,, , , ., ., ,, , , ,,, F, ,,i,,,,,,,,,- NIOR Lnss XASDXLJX 124. 3' Quo. Pifa ix E fi2xX x, X 7' . QQ 'X Xa 4 5 N ov EA fi' Of' 4 J Q, 1. ,- 7 , -X 'S Q g 'Of' H 1 lg: I U - .lx W' QSASECXKC, I X Cgae"'??v::vICxNjliX5g1-6 vi, A v 'F' A Q.: tb ' K l . OYXPT' Xpi r' ' 1 , ' OA'-'x FN Awxc N Xkxr' QNvxkk-Yvy-x X R XXX XX lrxf Xxmgxxxxx-X X fig, mr 4- Wfif 1, S N , fffie fl 1, , lf! W 1, I X K 2 1 ' xx N ' lr- iizh. ,.,1Z-w-- s, A A fy' Q- -A .,2 ,.xxi'lI. L f 1, 5, xx X I4 ZX' MF!v3',,Ax'l3Yv4 ' '- 4?YL3"'1iJEg N? 4Kf--xx, 31:5-MXx 'e-, F C OC ,X xfvx 1 , W '51 'su s- 931,13 K ' 1 . X muy Cfvxgiww, bvvfxovx f' f fi TNQ- gewx Oo S K K- Okfxd 'PVX Xl G-R i C K :XXX Q Pr' X w law-wr' '-1 any fQ -A 01 'Q , my X :Ls A QI' 1350 34' f-'vbg syn nn xox iq X U vm N xx Xnbhw IWAYKX, 4X2X6.AC- 1 C P AON av' L., RA X 1 I Awe X X C-vlbv .ull jf' NYxNr3 B ,X X- 'x ANA r 1 , 4 Rx? X 1 rx: C-1f'X'f..fvxx'f' FK i fkxflxj X'fX:f X.2..x'x,lx X KLYNP D -,.-'?'-f Kg 'Y' ot: ' G Q X 7 N g' frxffh.. xy X KX lnrx- X X X 71 K5 if-,42 ,N J N -l V- Qfo x + X e V G X Q . ? Who s Who In The Semor Class THONI AS AI LI I 'II BO 'II C I'I SINGI R 5 Comm Cla I4 'NI me Clolus, C ee NCBI sec QIOIUS ' 5 Clce Club Realm BOI LII IIAI wLX Lg, Ollllll C uJ La 1 will Ld ' Q1 ILIIIX Jo kll Ill ATI ILL 1l4l OLD l Al IIOW MDXXXX L X 1 5 Comm ub U91 B451 CM JACULI Llxl LL PLIL A 1 NC111 Comm Clu ,X i mul Xedl W6'l1S IIIIIE LFE IICICIIH A Llll 7 eal Il C lx .1 JO AN Ll AND A .3 QI 1951 cn xml omm u tj 'I' CICUC I X0'11"S an e 2, 1 e Club x e cbolus I N011 Iepoltnl of Sen 01 Cla 5 Dllllll 'NIaJor IA VON BOOHLR FH A 1 5 'll' MAX BOLGH A me e l -.llt eals Com 11 Club 1 50.11 XII CINIA BPIDCFS M xed Cholus A Glee Club 3 'years JOAN BYPAM If H A ,- veals NIWA JANL CROSS FHA 1 3 'lr X IRGINIA DALCI-I'llZI'H F A P md 4 NCBI Comm Club NQ'l1S Tl 01 ettcs 9 le'll Nllxed Cllolus lens Glee Club I XCITS JACK DTNNY FF A 4 xeals JLNE FOY K mm Cllb 9141 Xlce Pleb 'Il ucttes X 'Ilxed C club 4 ual C1 ec Club 1 Xe l .IOH N I OX II Coll m Club Ilxed Cholub bloc C ub 'XIII ILR 9 36411 'NIONTCONIEIZX ICI INN C Al lx leflls Lnlld C l Ill I Ml ed Cllolus Ce Pol Ql .lltet F If A u Club II ANCFS PHILLIPS A 5 eu Il 'P x Tllclcttes 1 N081 JACA IIIII PS FFA LSecXJ Comll Club IAI 1 JANI RHOADES ee C ub 'lIlYQd Cllolus 1 wear IHYI LIS POI ISON Tl elettes QLC1dC1l 2 seal A NC Glee Clu 7 l m ua .IOXC IIOX Club 12nd AICC Pleel I H A fl'llStO1l'U'1 3 ye lb All ed Cllolus 4 xears Glee Clu 4 Xe IS I N Ill. lI.LUCE A 3 xe-'us omm Club A l C 'P xeare Tlberetteb 2 leurs l 1 Mlred C110 us 9 XQRIS Mllced Chorus, Glee Club 4 ee Club 'P xc l S L5 l ,PHYS Serllor rl 2 DOI OTH1 S ANISEL I HA ,5 leurs Comll C 0 JO' SINIJONS I' IS A DOLCLAS SNIFIH Lmd 4 wan NlI'xGd Choruw Club 4 Kean JAIII S 'IODD FFA SHARPON W AI REN 61144 l F mule vlllkld Cllolu Glee Club Comm Club iqecyj HFLFN WOODS Comm Club Ml Ld Cboll Clce Club FH A 1 yeal JENNY WPLNN elellfw 4 lean COIIIII Cl Co ITA l.lb 4 Seal Clloruc and Glee Club 4 yearn CHAPLLY 101211 A 1 'wc Q Sew 01 a Plcfldent Comm Club fT193Sl JI: AN GI IFISIN FHA 3 lens Mllced Cllolu Glee Club 4 NQZIYS BETTX JO RLTLEDGE Comm Club 1 5681 WAXNII HFNDPICIXQ FFA 1 1611 NIlX9d Cholu 1 year Glee Club 1 le'l Comm Club 7 wean JOXCI' BOYS 'NIAN Glee Club 1 Near Comm Club 1 veal NERNON EPLEE Glee Club RWHHC Le P019 VK hv does an I dl n uear feathelsq DOIITIIC Helm To keep hl NAIC' x lr . V -bmhnlk l I 5 , I , I . 1 " - . I C 'l ' :-- ll.. 'I I: -' C :- I ' 1 , - :- I I". I", .A. ' yrsg ' . ' l b 1 F. ".1A.g . 1'Jd "1 ' ' 'l X 7. . . ' j ' 5 1 . l11'. V' 'Q jNll'1'l ll ' ' 1, 'ealbg Club ' . A 1 7 - ' - v ' lv- .1 v, " " A ' ' Us- I 4 . k .11 1 4 Jslcfl-L 'Ql-1l::-- F-F-A-9 C - '1 ls "'f1d- - F.l".A. . 'ig "' lld L y zl.'.s.' , I , Y I V , :. V. ,I ' ' . ' I :- C ' - ' J. 1, .-. nl X 'Xu Q X. , .A ., .,- I l'.H.,A. ' . Cl 9 ' 3 H G,eg . I L 1, L . X .. X ".l ins. , , 1. v . . S, I .. ll' '3:- . . , ,:,,- ' ' , 1 .. lx " Q ' ' ' ' ' A A, fm' ' Zi F-1'-H . l - b - fill-. QI!-p Cyl 3 3 - -55 - ' ' ,0 . T i fo' . ' ' ' :jg ' ' , .3 up Ll 3.1 Y Xl Q- "Lf 5 4 .YJIITSQ Ilalzd I Q A , A' , V1 fjg- ' ' FXFXX X 4 5-Cm-Ss 12 d L Y- -SQT B'X0211'S3X .' J . ll ' '- U' 'SS TZQQI' 1I,ez deli! 3 '.H..A. 3 X f Cox. ll. 'lub l'. 1 A 'A - U ."' "S -' " ' 53 , ' . 7. I , , , " ' . . 1 - 'V - Q - . - ',. -1 1 --- I ' 4 A ' . " . ' . W ' . . -. - . F.H., . ' years " cl t l XX ' 1 -' - w . u- t- A ' -pg C . Cl b flu-es:- A A A- . : . '::2 'ws 4 dell g-igj-'l,s4 j..,gll dl 1 X-..X 7. 2- . 9 . ... ' '. I 4 If 1i1"Q Gle -1 t'CZll':3Ql ll-'if-X .Af .Q I . . , .X . . -u L I Mix d ' .' A .' 1 'sg I " ' 'A ' ' ' '.'X ' ' ' T- 1 a- -S-9 - . ' . L - 3 , 2- H' '- -I I -rm 2 . 0 ,, N A , 2 'rears' .Accom anlst of 1IlXGd 5 . . .. . .J ' ., ' l , oil . ' ' I 1 - ' Z-- T -. C ' '. 3- ' Cl bg I 2: , - 3 G1 ' 4 . .. . '91 . X 3 X 1.5 X. . X 4 X X- 1 Qi , .' ' :- , , . X , X F.F.- . V, j lar.: C .I ' Cl FS 1- F.F.. . QV' Pl' Elle D -1 L' ' ' '- '-L' ' . l .. . . .. F-HH . f 5'I'1'S: U8 d - Q05-1'-1 , ' I J , . . . X NX 1 X . . . ' 21-', 1 I :- ,, ,X , X- -- -' I - -':- Q l ' '--u ' ' v Q q . -' -we A l.' I ' . , 3 11. , H X 4 . , X X X . . . . 1 , , . S, I h I . . . i , f l . . , 5 w 1 Y 'Yr . 7- ' ' .1 -' - - A 4 - -"' 1 ' X .L 5 -' .ff , GI l 1 'rear' I '. . - , 2 - ' ' ' ' . ,.. , . I X X . . X 1 '. . . L,.- , , . U. X .. . I .. s - un- X f... 'e.. ' ""'- j.'g.' . r' ' - "' ' ' 1. ' r: 7 j A A ' , ' -, 2- FHL- . 3 j arsg ' b L. ' , , . ' L ' I , 3 yggygg ,1 X- -Lg yeal-sg Coll .. Cl I 1 year. ' " ' M' I . , , l , A .. '.'F:g ' -ll ' .. ' I ' - , . ' 5, X J X ' V X I I ': :.l. ' ' ' -. 1 . ' ' X . ., I C . I FX XXX 3 X aus O , XX ' , ' ' .l 'v v ' - 7 ' Y . , . 1- , Q 4 'B ., 1 1 - A fi , - - . ,N -A I -ff - . . -'L'-'-' 5- . . .- 1 . - 1 .- I 4 5 1 v ' F.H.- . j . ' 3 C . I FF. . 4 yfzarsz COITD1. lub 3 ., 1 - 3 5 -.' -:"' ' ww: '- IA 12 -J 15, Il ' - -. I '. Q GI ., .. j a'Sg e-" o'X ' g - '5 "5 1 ' L. I L CHS-, Q vzlm. ' r l XX, ...-,.,...,..i.m-.ww7-.....u...,.....-.,.. W ,, ,,,,,, ,N,4 .W W, Www XX W , h - -:- 4 . .5 .. ., ,. A "" """""" "' 'l--"-' -'-- -4ff'---- ------- v---V.-.... ,,,X,,,,,,,,,vl e ,.L..4.,f.4-1.- l94a 46 N OLLLOV1 11 11 Sf 110 1 , 1 c 1 111 c 1C woc 14.11 of 1111111 sc11oo1 1 11 of 10111 f. 11 511111111 10 fLl1 L 11116 41111 dlc 1' 1 go 1 the 101 1 0 T1 o in C 11 1C 1 1fc1 0 11' Q 1 11115 I e sl I fu 1 1046 47 1 f" 1111110 0 0 0fO'1l1 1 11 01 1 1 11 f 1111 c T1 1 1 Q 1 9+ ,11 1 ' .001 Class Hlstcry 1947 48 1f11 c.1111e 0111 11l111O' L V019 1 V' 1 ROD' 1010 11 10 G 11111101 YCJ1 PF 1 f ' 1 nl 13 K' 11: H 1 ' 0111111161 0 Unrf' '1 1 OL11 V1 L 11111101 1 1 JCI I 11,1 1160 'il 1 11 c to 1 16 1110 11 e 110110 0110 A rv u gp f r 011 'l11'11f1' p c L C 10 1 in 1NOfl1 1 101 CXC111 11.1N 11 f 1.1110 111 1 121111 m 1 e O1 e ., f, 1948 49 T1e11 .1111 .1 F11 -11 1 11 11 11111c C11 111 19 O1 x 17111 01 1fcc11e 0111 111o1.1z1x l1flC X3 1 '11 01 Off 1 1 C111O1 1 11114 Su the pu1111c'11 011 of 0111 a1111ud1 'lhe km 10 e 11111 11 L ,114 111111 0 ' 1 V110 x 11111 111 1111 10 0111 QQ11 0 A 1' C111 th 1 0 im co 1 1 new 1 c 1 0e111e 1101119 f1o11 '1 1 1 4. Que He1d1 41 mum Le 0 119119 oclf 1 012' 011-rg 011: e11c11 thx 41 . 10 cock me 11101 od 11 1e KQ11, 1 111'f1 0 pw 1041 X d fx L O Xl '1'7Xe V 21 of rw +115 11011111' 1301111111 D 311100 ek 11:1 -111 T'11ho'ft WQT1 11z11e tw C 101 11113 1 '11'+e111oo11 1049 1911111 W111111 T011 c1110 0 111 z11o1.11d me co111c1 1 111111 5 1911 1 one xou don 1 to not 20110 , 1 N1 C111 10111 e Ls 1 e11 110 go CO1 1 Tw 1 w 1- X 11131 C11c111e1 104' f1Qo11 '11 1x0 1 1411 1 ,Xe U16 eanh 1 ,ec T11 D'1x 11001 M11 mc. .11 NI Hoff 3efo1 me bc U01 a C 1 2111 1 C one mx ,mug 1 of 1111 4 11.1'Nf1 OLIX 1Nd1X .1 'O 11101 'Nw Xen IMLIL1 e 11011 Iwee 1 xt, rr 111 x X 11 2111 0 1 11111 ' 1 1 1111011 011 0 .we 1L1C 1 H01 te Ou1 I at 1a 1 1. Q. .1111 Ne11o11 1Jcct 21 11 one of 1011 1., 1 0 11 Q J'LlQ10'G 1 1be '11 1 L1 ELK be 5' 1 1 111110 X0 C11 e" Cnablc 1e1t1 G1a11 e 1 21+ ,011 'X 111 Q Z1 bac11r.f11 P '1 Wie A1 aux that 11 1 11 C71 111.111 Q 1 10411 1e 11111 '11 111 20110 1111te to -Xbe. L111co111 Ne ef-11 H011 can xou ww Q 11 1916 1111111101 1 1 10 'fob 111K Ge HC 1 -X lgcx 1f1fQ C 1 1111 Viha ale 1 e Good fm" 1 11111 e R111 fO1 face 'salue ,.... . '-' 1 -' o'1 ' "ft '11 J'A11'-SE' - C1 1 iff'1 ,':1:f 1 V,'1LSi T1 J .. V. . - - A. ,,Qm..i 101' 1.. h11" 1111101 vie gin' 1" b1:fg'11e111A111 bf 11111 1MI'Z1l,11Y1g' f:1:' -' I xy , LO 10 LW. 11u,:fU,n11' 111 C1055 J' '48 01 7:1 A'g1'ef11" 11'L':'1.1C'11, '111 rj: I In Q HQ, 'vu X 1 W we' z1'11ici11:1li11g 1'11111' gg: 1 1' ' 'Q '1U1"'f4? of H115 ' 1111 'fb -1 1' 'A x '. 111111 1151151 of .1111 l 'JU '..1f'!YH .1 ' :J T173 .' 1' ' z 111 , ' ' 'sl Z1 1i"1Q 5 1," S U1 -'Q tank at Euaa 0119 com- 3 A it cf' ze! O'1' A . I .5 . 1 FO .1 11.13 :A1C,I,c,1.1 51411.51 . .CVC :l11,J.,-Cd tog 5-C3 .Z at last ,C ,ere 1.DlF,., Adu .111 fr S1111"'ll i!i1'1s Wei- :ot 211' I "My We I "R 511 C' 1"1"1-75? H 1 10 ' A ' : ' dll- 1- ' 1 3' "Ju .1m'n t tz11fe Iirxze ICC. 'l1l1'Q11 ' 1 Jfkf 131 3 17U"1T6'T dU1'i1fP'7 11111 he .3111 15' more 5:1110 ' 310119: 'UESU' ASCOTHY1 1"3211'- WJ." """ 'V 3 1212 Z 111 13613191111 ' 11r11I52" 11163 S" ' ' Nav U11' A ' NOW, 4-'VCC-'FS 1 -'CHP' 11111 Smiihygi 'W11iQ1" C1114 51:51-4.3 , ',, 1 V- f 1 , land UFO " 111f 'do? 'De 111-1 ff ' ' .N-H, 11 het 5 -31 , ' ' 'Q'f1'1s' dresses 1ta1 be 31. 1:1011 1 -115,113 qs 3335 fhQg1..1jRAjJ- g :x+1'11C17fvQ11, ' , f 111' S 5 1 'zebo' . Q 'iw I 5' T111 . 1 ja ' j'g2 ' 1, - 3 Qfgpqggg F051-. ?0'T1.1 111:11 11' 11.1111-ev of 111 T-igggcst F C- sf,-1 of 111-J 1 , Q ,. ,,.,,:g. 1135 Qiinfbl- ,11"i1 11e1'1'er'2ec1 1' . . vir- F511 5011-1 j'i:11' 'Vffifl .1 11" 1' 1:1521 : L4 J A , L ' 'iq 't:1cc. . 111z1,fof- jig of IH, siu-1 "1'2T"1f'tz1'r-'I T11 x'."111c in f" 111 gui' 'Fi Q1W""11 Anoh' - Qiiiwts. Vfe we:-1 f1111Q1:1tQd 11150101 111r1 1-f1a1v'f 1101110 1'fE1 bears :'0-131511111 fm' T179 1111121 C"kG1'5'C31f'- QQ11 11' cubs thi ', 5 1110111111111 to 111111. AY' I-1 1 e -1 1 me 1119 "9e1's. E ' ' If .- I '1 - 1 2 1 BIS. ",.d"i-1:51 f'-'f1ie11 , Mrs. : Jem, Sr: ' me 31 Mr. . f 511: , 't 11 1131- 1 A . ' 11 . p:.f't5'J 1111121 11Q:1fo11e V11' p 1111 ' 2 ' " .E11Z1g'1 V1 '4' "fy is 9. :--" 111710 is ie? ' ESU1: 11 S 1 W' ' 1,14-11? 1 1 I :if-:st A F 1.1" 1' fi -TUI11 afc-Ze: CO1'.l1T11..f Said Fo, 112111 f 11- 5 +z'- '. 5211-3 . 1' 1Q1 so, 1-x1 j:o11 SVQ1 '-' -f4- -'- C1 L: '3 il, 13 17 b A11 1-o. 1 V I D 1 Tlezzen 1' 111. 4 Mrs, H , "'f Wx: DE'11'1 I 110'11" -' 'MQ -1 1th-'iff ,faf lm' Le' 111. '1 " S1111 '1 ' '1 ' '.o11"f 4 irfs . : 1 "0 " f:"11 this 35312 't -01' , N v .1 ' SL' : V ' is11't 3 2 q1: xg' f C-Xz.111111a"l.:, 01' 11.Q1'e A11':'- A Q A1 " 5' 'ylizl UBSLYI ' 'IMG' lg, 15 if B 1'3" " 1 - ' T K , - IV. 7' 173 11111 vv.1ZIif,S 'l1lC 1.112119 'T 11:9 -'-' i 111-. T'1b,tL: 11' -1511 0111, -' ,Q 1 P ? f . V411 'Q' In I1 d V S0'1,1.1 .1" '1,I- T MJ T C525 1' " 1 - dd ' u ,1 1 1'.'P.'CFZ ' ' 1 bf Hr, I7 1i1'1f1 : fou 111':fQ 11 j 2 OW 3 C ' "V 11" 1135 5'0'111Q'- H11A"Q.'f 1 121, 117' 11101'11111h' i11C111'1 2.0117 , "' : ' 1' Q ,". 1, : '71 ' 1: 1"11j.I1., 1. 111 5 1: .'1" ' Da' T '11-'I I: A '15 io tlg' ...1 t11s1 1,,. ' . '1. - 1 . 5 ...- L T - 111,19 -- MPS. f 1 , : ' j - 1, j 'f I 7 'f 1' '. s Y 1' if "z '1Y'11y "vera 11:e!V"1' ' h ie gt 51: l ue? lit ' ' L1 '. 's, 't '.'1"c: 1.11i2c-ivel 1i11z1e: ca1icd the Dark 1, VH F: Ol' I 1 5 : 3 tw.-' mo I qvouqu :XIJS7 3 1.u3'j.'3 , ddfkf. K 'T 7' Smith: If j . 't CLS 11' 2161562 1 51:11 i,i '1' 11' 'L 'fart K' . . ' C1 410 :S 1 do: ".1j'T 1 TT ifj: 12 "'S: 7 'C ' k'SS S k111I'L 11 1 3 151: V11 '. ' ' 11 11: 'C"1'. Uv' Vere Soi ,' -, 113'-1111111 '1:e:r. 1 k1'1c'11tS. is 1 A."'1:: - ' . A1 THF S N101 CLASS OF STOCr'1ON HIGH SCI' GOL T10 C1 t ' 1 afwsfial by rel I8 Metvmlf O 114111 5 At The FICH SCI OC! AUDITOR U JI TUESDAY 'XPRIL 46 a" S 00 P M C-XXI C1 11 Q1 1 1 01170 1 1:1 1102 11 ou 11 1 1 .1 xct P Q 1115 duu 11161 1 Vhc 161111 Puccott 1161 mcg 111 x A1 L 1125 Lucl :1 Wa1tQ a 110 ex oid 111 cud m 1 de C41tL1 1 x xx 0 1 7X 1 f. C 111e1 Her QO11 C 1 1 I .1IO11,,O11L1 L111 S11ef- dezk of 1111111121 H 11 11116 loc 11 .Joe a bell hop Max Lo 'floots t 1 e1e1 '1tO1 1 1011 1 17 a 1011111 xx 11t1eQ': June Io I S I1'11x1v11s an 01d xxo 14.111 1111 D111 111OX fe11ex1e1e 111xx11111b a 1tL1o '11 9 '11 01 11.11111 1 'ne Demzctne 0 11 N11 LIOX Il 0 e1 ffue t 1 11111 B1 oak P1aCe The 'XI11'1111'11 I 0 1 1'1o111a T119 ACt 1 1et111t1 1 the KXQ11 L 11ftQc1n 11 111.1165 11te1' Act III IC 1071 11 0111111 C 11 x f11oduc d bx QPCCIH1 a11'11ffe111e1t xx 1111 The I 91.01 1111311 1 1 Co 1e 101 Qu'ute+ 11111 D xn 1e 'ue SPECIAL NUMBFAS T16 Doxx Q1 1 e u P x111 I0 11xe1 Ce' e 41 1111 1 111111011X 11 hmdxx 0 EL 1 1 141 11 d Of1l01 UCI loaned Lo u YT' 'I H 1. X , . . 1 . , . " F -1 Q I P I R n l " - If-' , A C r in '1'111'c-Q A017 . .E 1. 1 I I' . , I f f- Q" '19 C 'A1'i.-X "'1i'iS 11 ., X. ' ge ....... 111151 ian . .... ., D gas S111't1 81' ag- ......... " . ' ...... . .. J1g111,j ' ' 11111 1 ' " 'L ....... ., " 111' 1 .., ...... To .1'.1,' , 'b -111 T- .QF A1 ' . . , j Q 1z11d .. Jzacq 11.1 1.9 1'Q1'e M'S. Hx 11 ' ' -' ..... , A 11'i2f1.' 'id 11: ...... Jcyce 111 'c:11'z"L ' ...... ., .I ........ 1211.1 1" 1" 4, .. .. -, ' ,'i " ,1' ati- .... 121 '- 1 k 1 . ....... ........... ."ugI1 ' ..... 10 '. 'git .... ...... , ,1 1111111111 Sa11ie .. .... a pretty xx.':11t1'ess . ..... B11lx' Jo 1i11'1i1!2l11'1l,'k LQ .......... r 1' ..,..... , 4' 1: 11. H "I ..... ' '11' Yirgi I 2 A " ' .1 1 .... i , br.. .... .1111 1 V "1 T' ' " ..., .. . ......... , ....... , , 13 ,b 11 1'x'ejv 1 '. Y' 1' .......... 111 , s .......... 'I ' . '4 . T LQ . .14 , . 1 1 . 1 W, 1 1 1 : - Fi' Y' j V11 -' 1'11Q'. ACL I1 -A 7' 1,1 ' 2 . -- T1 1 . 1 ' fg, 1r'1j. 0 j . ' 1,, 1 " A I ' " ' -F11 T1 If js 1 ' . - UC' 'ing 01' 1,1 11" 1"' ' va 1 - 18 'L t 'AC1' fsing 10 ' VL T' . .11 - , A1 A .!1liT4Z'11d Dx.2'.-' 1. ' t .7 Our 11'1?l'1iF if F'1if1"1ifo. I ' 'ar ' 1'u11111t111'c From and 'LJ if .ij 1 1 , 'S for 511126 1111-A."'t1GF A 1 1 D. ll Q ,g O x O F 54 E 97296 f Ov PEC 0 Y U 351 VIN? -T ,R A 1? --Z ,. .. ,V 1.x..,....A.....N4.,.,,,L KW? 2 El Y i E 3 ...N ...-.--. a....... ...LM Q... .A.....n.g. hawk Q . 'I ? v "- ,, ,nv ffvuni -'Z C fl.. ,. ,. .. ,, ,. .. ,., v sz V Q is QW -'T -4 Tr. 'A xv' .M , 4 ..1' " 'var- 'YN' 'Q--Y -1-v-s , 7 'rg-f:f.nu . - ,U -Y-V-VE . T1-vv, -,.--, ,--1 v - r-qvf. -Vt--V V ,Y-V - x lg, K 'ugh dv ,1 3 -Q 'MN' 4 mv... , , I-f-ww ,,,,,ff-,fu-r-y-rv-,,-,rv-w-r--,.,,'l,..1vff-rw-rv'v1'wf'.w-,V-N I' A - lr..'.:..g.i.L.p..g..':. : 144,-.g:1.cfg,p 1.x,r: f.,-an f:,,"g YLAC. '::.' .'.':.s4..1g-Q.--f. x.-, 1. I J' WW Hiring, ,Q fs: x09 56 fX JUNIOI2 CLASS bh C3 A ,E-3 Ofx v Wx X405 N11 '41- 1 Wa Q AYN COS fx f Q x-A x. 'U Xe XA rxe 'val V 'J' dv-vx -Q4 VYX wx mx mx x, Sm . AS Xxfwrxv'vx""N Elm XYNN' X541 xv Q As'- gk!" M Ng X X 'ICA X' XX gel Y v Jfffx rm ,1- xo I' .A 'INF T' QUVVAY VY' U V Y vi 4 'A' 1- is I Ku V A -' k ' A Ll' L ff' Y ' 1 4 ' Q38 L X J - 1 tink K5fv'fwW',i RVN X Q 4- . A I Llivvevkf X.X1,,yws X YQAFU wkfr' - , I . 4' A5 ss x an ,QT N .. ,N I r: 6 .. , , A . , I- J if ,Q V . j X V.. V 4 .NX ,, A Vx C-X4"13cX.A C551 off, A YVBKXX , cw-cw, vxoh' k- H HEX' N vw-X nrw'. Nef X, V X41 . I f . V E 5 ,, Rf - - -M " iq-1 fa fu- 'I 0 - , . fv- .., ..-V Q W Y f ,.2 2 K ' ' I A K, gin: up 1 5 jx H 5 2 K, L L 6 X XX Q S X , X FXQ we 5 fl r X X X Xxfx f 'XJ N-1 3 f?l,,..1wM I xi' , P S, f5x.l Xgoxg QQQNM-, 'Xf,,,Y,., , V , Y A I , f .2 '- - z 9 'FA ' 'N i"': J, Q2 -, ,H I ,f ,L ' ,,,. . Q ' , J , x ---V' ' -J Q v X - -N. l X ,,,I" 1 I M 'N V 5 'd E an , , L V X M1 CXQC 'jx U11 GAS -0, Xxxd f- kv ,:Bf'W"'k U X, Pr' x Jxvmrm fx-L flvfy -A" 3 Xxwv-1w,5!x", l 1' R' f ax vw ' -5, Y F J . J - 4 ffrgf 1 5:1 ', 'x R 47? L x,.' 'vi L E nw- ' 1 . I Q- fl l f 1 ' A - IJ ' I AN X'-V . x ' I . v t V I , m 'rnXQu-"XX I , A fx Clwfxwxwfg 0 'Q YXYXP 'xv ovx, Exbuiv-1-Q-4 mt' All 53" 1 I XAK' Q13 I U 1 I .A 3 ' V "' 'N 2 x f . '- 3 A Q 'T Q9 S la' Ax "NL ,,. mw I ' 1 I H ' - X ...Q , ' an E V 1 1 h Lx ' wg ax I W X! 'li 1 . 5 X 1 K 7' 1-1 L15 , f- ' , v wk 4 i 5 vw Y X GMP x av is 'A vfvgwwx z ' ' , . . 3 Mx LY ,Xl gg ,.. ,... ,.... 1 Q. K O 'w,Y-1 1 w rx fqq L01 J Pk wn OW in I l 0'r?'1 X5U fun' 'wr L Y' cfm umm fx 1 rf n W v+lD npr 'I 'W J ,Z xx JH,TJ? igf,j . . , W . , V . , . , . , 1 , . 1 V . 1 ' w -. . T' V 1 , , LT N., .,,. ,,,. .L .V T.,. . ft' f .'5. , 161 I f, 1441 TuvL.'r fix 2 : Q. Y. 'To -fyn............. .... ....Twy T'Tonx0r I H burxw. ....... ... .........Big1 Lwulo 'fi fwu ?w452,,.... ...... .... .frank ?0?F Tr DV 'Tffgn Ecf1ovkj.... ......12lH lwvffy 'wmmiw 7rk'3n................J. 1' ei vvJ,.3 Vbb ,lMf'T..............,..M?Y7 rJ+ Vrwsfon flo luwhwn......... . . ........JPwx f0'1 iAiv1Qy Er iforg... . . .. .'vtty Azu1Son iUY'T V 1 H 'sk .. .. . ....PHtty OTTi9id A .ici Fwiws.................P1y11iS F.iv29 ire. J. W lfnffon Sifds. .I- 'S F ,,ws ur .r. Dil Hy.......... .. . ...,Fil Fw 0 Mixs FYdTg'f ow ....... . ....Jo A.n Ei- y C1-.f 'nyw W... . . ... ......G f AJQXS f . xx XXXX : 1 1, IUNKDR CLASS HISTQRY flc umlcd 'stoc um I A I Kumi .. 1 Q ' ul L 1 muh 101. 1 do L 1001 1 X L HU L10 . vm 0 1 Ol U LN-I 1 'J fx 4 Q oc L1 111 1 X L ' 4- Lx 1 Ji 0 1 x wo a f 0 v x .1 K 4 g U 'cu :LLL 401 Quo 1 1' f L 'mmm' 'R 1 v 'nm 'c C100 I 1 VOIP zrfc fu tl 5 H1012 u e ein 4 mmxfwc 1 U vu 4 C ,xg w f 10 xv' '11 2 x IQ oak 0 Cv: Tufm IIMOIANI xx Q u dnt heir: x w + P tO' K0 f v N 119 offum fo tl Nw 'Is foTlo OI X 'V+ fn 1 Lxmw oz ucc p10 lun Q U Qom 01, mm. dvi 1 ,X I on ILVOI nc wen Q 1 xckx 1 ha Q f00r NUUUW X J 4 Glu 7cdX01Cd Ilclcmu um, ofLtx Han Aon L, N I' NG HOLE tlUl"l A 11 ' 1 1 1 1 'mx lic a om candida Q A ' Ol I 1x Q we con Q xx .1 . Q wie of 1 i v Q1 men On lxat Ponte t f'1 0 x . mu clax TQPIG .L on im' K XL x .wvo X 1 box' Oul N Nt emowme XL?1 ffm' XX hue - 1 x1uxfxm11Qw and mfex O1 tx mn nf' o em' me H 1 ve 1 ox mu tum Qtwre XKIICIEE we uuw c WVU ou' QWQ mth x rxqmx M11 0114 'L fl 1 fl ru on e xcen Te KX Se x ce 191 m Ia 0 KOHNO1, cc cum Jouta dmoz um 1 , if rx QM mu nm' c el, ICU mv' 0 I 1 XX O1 me ul 1 4 1 1 1 11 C 10 xuncg all on lfc O QUIWO1 c Lox, xugucc 1 A uma' zu 51 e nur' 1 or 0 1 L uz O1 1116 0 Q 100 1 . 0 imc Fl 111 'w Li L If P mmf I WKXCI 5 thu mme we L M011 1 I I Ll .dmruft xxlmh x Q 0 101.201 m t 0 Q lmq vc ale not ae .1 fe L C1 x to 61. C1 H01 V 1 m . f of oul 0 1 xc 3 f 111 cf: mat 01 N Q hope o nvxt 'xc u 1 0 0 In llne of UU on lmoxxn a 'fm 01001 Cwuw ex dull? 1 ' ockhm oxwn O11 1' em non law 'Cl a O 00111101 D f '1 Joetti OIR L 11 1 wie' aw ual ICD HdYHl!NlOIlQ tlea uler A mari-L: .mlm clzxrs of "SEP JJHLL11 I' . At. 2 F, ' U- 1 : if t,r D, 'lf' 'N inert ' our Cwllfi "1- ilifll Tlilllfiib' '? " Q 'k ' - M"-g " l . SM, ., , .-Y f ' 1'rf,-eaiuilive on the zmrxmzz., fulif. -' -1 f "N n' A . "N ' - . . ,Q 4 - , , ,: . Iflsq. T1 N I LO lim O1 L- MIT, , i"ff21f'.11'c-5 and i'1'z:! 1' 1 HA, 'Y-E 'I '5 1 31 Oflffml 1 I S N' ' IU lwvkbmf I U1 'Hgh 'l 91- ' cz " .1111 ug: il I T115 Ifz we "!,l:.1IUI1, We iJl"'Z1I'1 the 11' nl . H, Y , U , l wr, .. . ...Afux . ,Q .lv L..,,,d:, Lx" vat' 's :Lad 5 vs of hiuX1N x ' IPM! 1' ' - 'I 'm J , , N 4 U ,- i , ,g J. , I I ' ' ' . , I ,. W' .4 'Q -, ., 'dc . w., .143 ... 1:11. ALAL: ,1 ,H, ld , .. .I MJ., ,-Ll.. - LLM.. QL I I 1 I I , , . 4 L.11LN'il 'iS, 1:11. -' 1 4 - N -- x If H1 I llrS'QI:lAli Clffr ml Y df 'jfwj , I Z I mx xl 4 b . ,Ak hi' km -- . .. ,,,.. ,,, ' .. ',,, " 1 v' U-j "' , , in 1 Q'uL,,F" Owifl I I 'b 21114 'lwldx' Qvh. Y ' " gf.. Lndcr 112 lf' l:.sl Ill of 0.5 UQ I -'L ML- 4' ' - U K Hmm ,M 11'1K:n'.1j: "LQ: lofi to Lhose 'YGSAP rp .f lf, Mn. Xvlfon and Alle. UCILCJ In NJHA' J A' K Lia? F93 ' ti1'2!i'i21, we isycfexlzcwl 3. 'ff-rv sua- 'AU' 5' "xc 1-1f'!f'U1i'i1,"2g, 'ti' llc" :Rx 1. 1 ,Q W t . ' 1,1 assi xl J Il ' Illllff L : 1 ild, sun-4wu.:.1'x' 'mc Q 1. ru: s- , , A , " ,. Q A , ,,,, 1 1 I -- . Ml. I',,g11f1',1 Q' Ou. ,T 'or 'Lylllffll high Sclxo , bug. Tl 11' ' In -M' ' 1 1' X ' A LU' ' " 5, M' " X' 'I X Ki, x ,T of '- , . 1.4 -, 1 to fligl O ' rm, cl' 140. Ar 'Elf mem ,I '. lull it :nl MV. L, 111- I , b A, " " H I2 JC, - ,fy If ,,, X.V.u,,. . X, , 1, .1 k ,. Q., ,., :Q i:C'U'lL 11 y 11' ag A M - 4- - M - Q' QU vim "l"1'f"'-1' 'C' "mimi --LQ-xv". 114 upvrel. .abs i years we'Yc worl-:ed for :mrs n.:x'v. 1:1 this Lexx ml Om. Q. -+ 1 AA, u - , .,,.q .v .ww X' .3,V'k'1lffd h IH' O Um" Qu' H- -K - ,, A , , A M 4 0.1 plum: 1'0" 11 Jura-ini' rr'-.1 5-1 Lim cahi 1"" . ' l 32 and lang. -A-12 XJ-1 'if ' ' -i " ph , - :. V, 211.9 .,- in... -O 39011: I.: gl.: :vid C'h::1'Tf,y se1":L1A,'e . thi? HTH- 335- I ., . - In ps A 5 YHA ' ', at Ui rl I c'a1"1wnl JON w I1 D Ts' Gi v . ' V5 , 11 " 3.1.g,YF1 01. Llmt yczzr. XX 0 ' 2 uusx D -W Y k- , . - v .Qty 1, C: Q ,QM I ,t , . ,' 1 .lat ITAZU' :md Inst to Th? I 07 - f ' V 50 ' '- Q1 gt 4. : ,I bw ,Q iq.-3 ' " Oh R' il' YV 'vc "11'1 5" N12 U-U1 in-"H W' 'J 35 A F ' lb lu' X E' ' K i A .' A' ' . I - ,Q ,- , ,. . 1 ,, f b X- ,. Emvlnx' outslun Mig' trzuir' ' hs" ' 'I ,N ' iv--1 ft 1' 1111 WC 1,2 Z 1 X- - 'I J- ' 2 - A Va' .ly A mulch ,rid . ' . .. . . .. ,,u-N L . ,,.z . Y- - '-f -L -' .bro more Kiwis, 111.0 th 3:5 1.114111 1. I I0 - UG- - -A-UV 1 ' 13' ' 101 , -,t , ,MM .UV . q , X ' jfs-L rea 'I 'i fi ., 'Q ' ' X' 1 A' C 'A' 'O' I ' " . . K . 5, . W .. Q. Q H q' 'o wg A, IF Q' s ' ex- A' J, 'T 1. . ' 3 I HQ ' IC Ul'O"U17'O" A' . N- .-... .W -iw Q , , ' Ou. 'mfr hut 1 TIN' dl? 1 gufnf-'1 XVQ TQ ' 1 q 'QUE' , ' Qui. Y: fx-1 i Kerr 'lin I in: TO M19 K L..h71X. A . ., dass of ' ' ' ' HT T1'fsP'11ie"', 'Q Cf " T"'1's e1e'i'1 XYCTO, lfif Q . , AI. lf 't " 'o 1 ' -A bmi xc .1dC'1' 11 xxx-Q ll 't , pi' 1 t: dit' , H. R-VA' ac X1 Jvclcan :Mud wzxrcrf, 5 3" Qdcy' 1 'G ' M 'J ' ' F.,U1':f..?'V . I y . . v . T'., "fs 1' 1:21 A' ur 1-'."11'G I 1' 'jg . J' Haiti 12, SH. f- . ' . ,,, ' S ' .. , Hill N LTC, p1'c-'ifktrizf urc-r, ard Hfl Neale, Tl 3"-31'ic1'. D 'I: '1 '11 . 3, .. 3 .. ' ,. 2 w Y S' J 4 '42 XXX "ZIP XY? vf' MAA I! Qi Ab xx r"7 Pyy O 'GPA i ww Lum Yam ? QR X L x 'ix XX I W V V V Y i Q ff X3 A ' . :,,f'31"'t fi 1:29 -, 'C 2135. ff, :L i K-4::.ff. ' E .' ll--K , !:,, K X JA QAKAX iv ,l'14. X, Mb I-yurox-1.x 'LXUYM x x . A -.4 .2 'A - 4 " " -P? v x ' ' 0 N- , - .. Q ug- , '. .L ..... k ' 'T' 'T' 1 " ' Q' v N XQ-r 5 ff "' : K , 4 . 4 , A BT f . L in Hu Y Un K 1, + rrp, qw K,?'1kxfv", Q. X x Lon, LM, Uffvv, uerxdvixh L fu- 1 ' 0 '57 J K y 2 V N - rf ' "Y N" ,J I 1 1- l 1 J g 'Ljff . 'it I E 'g ' ' ..Z., x. " 6 . N h X' N JT! - N Q 6, f' , xf, .N G1 ' kr me ww ,xv I 0 . C V -ff xxfxgx-'X X22 E Y QAY 0'-A YN Y C' wrlfi omg 4 A "D J' 0 2' ,f 4, ,4. 5 -L 7- ,I Wai" A A ' ""' 4-jf ilng fx jf," I VN- .- gg X .1 V, vw P rw, Cxmf ,, Ii 1, W., Y x WV ,Q x awxfff Yiw' .ff , W, cw, . Cicvgm , S. ' . Q. nw gift 6- x ."?x,':?J' -v-was -?-9 - I . It F, ' 3 "' x. V C' 1 ' 3' , -11. G 'W 5 X . Wi, ' A SN f A N , f MA 'gcxx i Xwr' YR 4-.xvxyyxonkh 'XX . LN- F' 5 NMXC' MTX K V' VS ' ' . H, , -fx , 2 ,gag im v, za E i 2, 5 0 F' 3 .xg E , 'J - s,.. nf 't - L .Ar F513-A ' 411 P1-1 FF' " . , N ' ' . A -., Zyl J I 5 95,1 S, i .T l A .. ' ' :QM ' 3 1:-Q , Q 1 K l' UNA 0 Bw? XHQMJB r - + we mr ,wx LM x .M-wg xr, Q1rxf'l', ,KX rm, 'RQW Q. ,id XXQ ,f 6: xx . if'9'3" s 5 xi.. A 'f M 41 -- ff: .2 4 f A za W' N' A -W . LY 2 ' A '+ ,N - XM. - ff. ' 0 A ' W -15 W' 'xx " NM' ci Xff Gp P ' UH-L .X-A 13' v .xr Yyff ', 'h X' ' Xxrnxxq rf TLS-,qw Y,r.51xXx QNX-X, 1 Nl QT' '? x X tv" J' vf AA OPI-I OM 0125.5 X S z."2.""Fb gl as i '11, 'hs 92 5' 1.1.6 1 KAJ X L CKS C! X vxnxqx en PN H AVR 3 Ax Cr X X l ll QM VX x QIGXXB vx, W, f N R5 xx .5x3CS ,, ,P ' "' I ' ' 5' , .. :N ,, , , .4 I . M- . . Q . s 1 .X " fk 1919! nl '- eel M 5-v .bww QM X Q52 Sophomore Class Offucers LS-XxLYX, Be- IKQ A A lah' lu.. 1 ,J NYM W gy xi X -AM Q 'X kj- 58 Er KN +9-Qxv, N N Q4 A! A Xl Q 4 , X -X. HPV 'Q ---4 ...X N N U' v A A , X v 1 OXQV X Xi! 'J 0 YN A 1 r 1 k if ' N' 4 l r of r Pxkme ' if xv, XX' 71,1 vf, Q-Yylx x ' . 'L 7' fi 5 Xb.,vvf1U C19 uv' xr X BAM ,Pg mn, ,ln .X,,,, ,, f . QXJQY rv 1 LJ KS? 'E I YJOA.-Jnx, - XO A x krfg, CN M, QQ, ,lx G t "v vw - ,'. W , 5. .. A '- 'i' +3 im o " ' K if", I nf ' 1 i I ,j- , , 1 . L.. - , -.-4 .1 Y, 'X 5 WF- V P Cf lu, uw ff 1' nvxlk f' V13 'gzyx-,wx . vf Ov ,YN A igixvx, flffyxrx, nmvxxfrnt GFX fro . , .. C D 'H Q f X U' . - QV XXYDYN 1 X T591 VCxf,5x.1-x 1 XY'i1A',xL' s Y' X' "Xt X f ,, 1 "Q, I- 5 2 nl I 'X 'Q 3 Z. 4 ' 'Q 'nd ,. V. J F' , ,, A . , bio. Q ' . g - S - fyflll ,A 5 J D Kim im my o c:x.i.,W Q. R K, NUM ' ONS uvxv gn rush .wrfxe ff QXQ ,U Aw-N1 if B -'N ,I H K Gi ,N , 'I' I X 4 fi ,,, , L V 7 N xo ' L' - A 'A 17? ' , ,fo .e..',Ay If 2 . ,X 1 X , A, . fX N -. 45 A X A A X ff , X ,-r ,V Y. X X ' V Y x,, ?. X X -. J XX , Q-1 K K, go xy a E 1 5 ', . K f V 'llfx' I ' J.. I I I N X x , ' : , l - V . A 11 If T ,f ,jvo I X-1 . N Dxflf A A 1 1 X V I . ' 1 VN Q Q .. Q . I , I ,- K . o. -of Q " W 9 "',J MQ, J K' , V . ' . W A ig " A - f:, ' -:Q X s' I q 45' X - , - - Q: - , 1 -A A l J' pf- -3 .x . XX--' X iv .T L -fs H N . ' 74 If N V ' yi' .H ,S f V ' " 1 X A , .A X4 T. , pi T-- -o L f , 'V A .a - .I W - ,. :.,, x ' -'Lf A . I . s X f,Cf6 XM- KA,f 5 NX f VP-2 HMKF "K 2274422 Msfixla. S032-'if u'fff"W Q if .Ql- LA-1 Wvrl-59 '96 X GUM Bi!! Q22-Z-ff fa, A1217 if-56' 3 K. X I if -. 1 . Q! ev- , "' "" l A f '-- ' ,. ' , 1, ff 0- L 4 ,av K ti' ,giv . ,, , ' -A 1 f Y 'hx '-X I if 1' i 5. QM" W ' V Maj. . ,, . 1 6322? , X I ' ' 4,1 , 'x' X N-I3 ' I . ,Q 3 ' 'fffx y xx , .x , 4, 1- . . , f ,I I . , 0 , L , Q9 I . I g Q , .A Nl!! -i H I , A x,' f ha R ,A K I I ' D rl ,.,,, ra' Q9 VI q I N ii 4 49 X f :vp N ' nxxg 1, 0 QQ'-I A Hn ., -,., JI 4 S, I, ,yg:g4qgg,q Q 0 I N A-2 -E xv Q " ' -Q 'v , ,- ' . M ,Q Q , ' . ,. 0 1 I , ya . 'y Ds ' ' f- s M, i .f 16 jf 0 1 A ,sg ,,, ' vigrx. I aww wxmbzz, ,Q4T2I2-fafifi, mu, 43 K Q' .Q ,ff 'V t A 4 ,I 4 A .X 4 -3 , ' Us a- ov- x 1 1,3 .. D, 3 R7 4 --0 ' ' 419' 2.1 1 4 A 1 V . t S ,x - . I fi! tx A Y X0 . L I V f K . X ' 5- 4. tx 4, ,nn di 0.7- x , 3 l 3' ' 21 ' ' G X f ' 5 1 v 5 1 ff' ' I xlvnctz X f' f- , . N , f 1 ' , . -.., 5. N 5 K r 'SLK Q' F 'J if - - - ' Q , "" 15.3 K Q' Q- 'A' , I, Av , , 1' , KA, , 'I w ' f 1,4 I -, A 4 ,. ' f ' ' S 1n,4AL, H' ' ' - - J , K Q - "Wi AILLP if Hlenweuwiurq A ff! R ff X X N '? 1111 . I ' 11257 1 sr 1 2 . -K' . To Zww vs q fi fi fx kigiwipmfmiwwzgffgfgf M 'N Va will Wffimhiawfs-la Q0 Q 2 Qmnihkffgyl LL-M MAME? x x PN' fd zz.-Q 5 ff 'UQ mmm A FY mis M A5523 i N 15 X' A' h 4 i -N .M , D 1 .. . ,, ,- ,,l, .Y 7, 4 ,V 4. 'J J A p 1 vi . B A 70kt , -V . 'l f - Yllf' A Q. cn, , 0 M I . 5.5, V lx , Y ,-2 1 In ' 0 nr . ' "' nh' J n ,.,. nf. S ,XXI ' 1 ," X' ' xv X, , ff-I L I' . , , ,, n Vo' 'N' ,M -Q , - ' M f, -F P-J ,,. Q . , 6 . "' 'N Q 1 - , , . .. I J , . , xx ' Q , U s l Q v M . 'I . wi X f sf ll-V ,, ' . Q f .swf ff : 73 ' L. v I' , . . vi 54 33:1 if H IW V -. f f. . '44',"f.l. Nm 0,15 lf, A 4 4 ,. 4-1 fr- . ' .V N w lx 7 14 ,LL -, P ff "' i' 0' . CUE'-N I 'A 3 , Q I N I 1 , , . f M - - u ' 'L' 1, a k X Y' i - .'ff 4-v sw Q , - S. 'V , 'Y ul.. Fu - . 1 4 ' fi s A I A 4 ' N 1 1- h Q - , - -,Pl A N . ' 1 " ' bv X in YT ' j J 1 ,Q if Q. R, 1 ' i . . ' im 3 A ,Q VL 2 b I , J, 'TX X f X' , wx cy ,r 'I I,,,V,.,,,-1:-- - - -- ,, ,f-f' --ii:-, - .1455 ' ' Y 2' se:-V , BASKETBALL S-WCKT04, QQEKT0 QUUKT0 TIGERS 42 TWER5 QMIKT0 QE KT TIGERS TIQERS umov A qxrx XA -XB XX Eoww x Q kvYCLAQ VP QQ QC! ififgzi smwgjfs 2 , Qmgg T my 53 W '75 'QF XTM '7 2 201 74 x' lffw. TA ' S' ' 'Q 'ig' .Q f I. K5 1 rv . fini -QJ5, 5 Tm m 61' S, U E ff ', i ' .V x1 is rf. nf- , Lef if Q .X KJ, a Xpiliff 53.3 17" 'fo ' ffgcggqpyllgw .X ' 'Q 'Q w '32 Q: sv f' . v Wg W, f '7 'F ' 1 '4N ffl' U5 ccpgw 6 39X 133 owU cs V Nw Q ,Y3AL?xx!kXH 11 W O Q cx '7 A I Dokfx cs aux MPMXX ,Y X 4l'QXDx N Q env X-Lv' ana 2, PYN XA 3 3 X NCI, M I L U :L S A Q NA K 1 .KKK QFXX X4 F fa le 1 nc Kgxl 3 qi l K 3Y6XL,XX X grin 'pix 3 OVX f XJ AQAN I 0 .D Oy-wfx, vx1NLU X Af Y! K f'LLV'Y Q0 UBWXXM 3 I aloxk Bob Winks C of? -.P QQXM f X fancy A e wx EQ? xv Y J' Q G Nr! 3 CD as XP if P affx Q K O D04 Ox QUE xt C' Q 'X h 0 UXO XL K NA 'Y' NAU, '1 C' 'Wx fxx, 4Xk" XY f P AL W x Q6 u W0 op A Ca Bn ufvxiv D ke, V L, 4 v fl' Orr :JON orzgft , on fire' f Q? xx C , cw N We xx B ' y. I 4? C,-NFS? V , A f ' vvc, p. ll ' - f- I f -, YD" - U ' l ,g 1. ' , Y u ' 'ey Q A CAM X -X 0 y f,v,,r' tp ly! 5 -oc f CJQQMV I , X Q ' ' 1, , m xrjrj vxolx A K V4 , V Y YUBIXS r N, X"X?.E,., W , fi- :N A L' 0 ' XC 0 V . 'll osx S liuja - , 1 ff ,x ' ,JN x, U. " CQYNCXT' 4 "1 ' f ,D K" P5 , A X ' X Av- 5 L fl ' Q. 2, C1 bu ' ' 'tsp J! XXQV H , Q, - - . F, it 'Ki " V ' ' , 1 - Y 0 . , 3 0500 m R31 - v X--OVVQ ' A' L' 'Z W fu . X20 - . G, f 'A 'hh Mfg, ' , J : V ,A fi L ' " 'f N- Q. y ' y ' , - ,.. " " P Lb.: M Sf oL 'O fy. J " I 4. of' lg 9 ' Y' 'W , 3 4 "xo 'TA C Hd if X F VNV! f ,fzvm A Q1 Q, ' A - - x - 4 u- Cf VZ, V l ' Avi' 'A " 'A' C Q A , ,, .BJR on :DAX ky, ' 1 Q S' ., 'x'b , ,k X O N0 4 Q. r . ' N26 ff N5 Q xmff' .W P 'W I me ' 4 ,Dix ' 5 138' N -1- 6. ' A I QV v - 5 f -1- x 5 K, 1 ' ' f' ' LXNYCQ m J MC xi Y I fb UN-SX:-x , ,vo 5 N ,- 1 , X. Q' mac M ' ' 4 f I ' V1 o, J I 0 I . . ' I Jvc 17. 1 Q 005 Q " 1, ' 'F' 9 - rv A Ge ' 'QQ ' 'X' 1-'fix .. ' 21 ' . . 'T' : QAT! I 'T' C,9. x. I e , 'vt f X a f' t- 1 ' - N .. -0 1 . P4 QL 'Xb W QQ, T9 Seo! , .Q X 'Q 1 Q' x f f ' fffjgdj j-Q " ' ' 4- ,N f, -f. .R ., f, 'f 4 Q - ' "' . "' GA H --fn' --".- if ' h ' .Xl . Xuxie Vxaxx Civxcfvmev L QUILEN 4 X QQRNXUQ CCC? ma YXXX ci V 'Qiumcxa fam Qu Qxwwmxw Q 441 mean BVS Ny Qxvxruxga gcene, Q-vom Qfxvkbx-NXASXQ-Q f5YYw 54. 'ix E ft.. SW ,ss P1 N.. X WM ith 1 5' 'U-S5 W' 5--2 F1 '1 'Y XML 35:9 A -i , g ibigfj ' ,YF -om wag , M - +-TW, 1 Q A., 'Ninn ,, . AFB 'CQ .Xi G , ' a H Q0 W owvxvvx2.Y"L'XB X x gi? '19 -H ,iii :IJ , 1 A if 5-va W5 lf i 9 7' 'ig cv" 4 QW Q C' r 'Wu SIP RQ' 1 N W fx 011 I I? R, -max gf 'ECQ if 5 ar fm A V2 M Xb f en' o E ,151 'F' x ',,, WAX W '25 MW U QQQQ Q ,X -1 ' x f w A' L 5 X mx gnu 4 s fx-Q3 R fizigfx 1 5' ' ww Qi CM I ,I iff, ,..f. ...,., , 1 2 ' L , - , 5. , -" Lv,' .,vA'?X 'Vik XTX4 Q7 4 V IFN, J- '. L ,' x I f' ff " " 'N', ' X E2 1 1 ff ,N Wifi Sw 1172-1 Q' Mg f V NJ 1 ' f ' .fimgimki f,, I JA' A 'ffbg HATUJV fg R ,QL f N ' P . . X QA y si ' fs gfe-wx, S A, 'Y fdfff gl- A g - 7 Vf4,3?fgg " ' - 'ff - ' KI ., -, 3 R' R ss. V, 5 7 fe x SX 'N Q ff' , ' " ' ' '--- .. N N fkffx , of 'lr H is f .7 ' L 351 Q ON ,, 47 , -J , . ,x. SI XV J. N X K X KI' i igfzix Q ,ax ' I ,Jn I 79 Y ,A R 'Af 4 1 'W G X W X J ' f , - ,. ,, Jf' , hm ' if ' X I K v .I 6, r 6 KX 1 A V ..,-, fx -l f 1 'A l ' .. f, - V x ' ' S X ' , 1 ' L ff? LM fm xx 4 b - , AV - Q12 fx ' "' I, 4 ' 'SVC-5, ' F ,n I I' 513 .1-'. Y " x , '- u - W? f 8 -. 1- - 12" .5 - i Kg - I --QQYQQX AWA h 1 'K ' NA - - '- A X ,I ' UW, rg ' M .-'Q' f Cu ,2+ Tf ,71,+f2o ' ' Q M' ! V J I -, 1 Nr - 2 1 on Ll FN .f , - H iffy' - J N Cf - -7 r flfgj ' Ah Y' , w ' f N X X ' -Q' :ff f ,!N'JX, 1' A I AN x if ! ,X, 'fJX:j U , Z f X . , , if 1, f . A . N I A ka E 'XIX Nix' f J , QU V 'C' ' -' pin? A 1 ,sv lrvrv I ,. l DL lgvg X , I ,X . 1 , 'X --'I' , -K f X " Y- ' - ,WT 4 4 Lx f ' J Q it 1 2, ' n . 8 riff' T Q In 'T' X bu' - ' 5 55 Q ' -Q - ' 1- 'f '52 -,f- -lsr xx ni., 5, KX X- , K7 I Y I N ' - , if f " 1-j " K X 1.901 YQ if ' lj. ii, ff 'ff ' 3 " ' '- Y 1: MUSIC DEPARTMENT AHC' LOL A 'NU L ULU' jg 'I L, U! X1 1 Hum 1 Lompluf 1 ll ALLO1, . LL .L 101 x m ofhu H00 1 IC 6181 P1011 L N hi Lx pig ' XQ11,1"C1l!. nl 1 L , L loan mm Um. :mn 1 d ihO1LL huc ,,e1.011mwmm JL nu kuou -'num 01. at .L L A Us V IC COIIHNL4 A LX 1 X 11 11 X LAIJVC C ., b X L1 fx GWA9 fql L A .UQ11 dc 1 N u kUWLll1l4 Now 1 dw ' x 110 Yk xmlib L I w ' L U JLJLILI OU1 LL ' Cl I V Mild' n. ly, L IL L 110 H . 1 o d nu K X U1 10 O1 ' Q w 1 .1 Q ow, 111 u J . Sal OL1 L, 1 , Dmgwbg L Nxwtc loaux 1.1. Q MO C A LHO1 OOC:- ang ' 11 Q 11. xx UI Jued fm 1h ct 1 1 , cle 11-2 nog 11 1 UUILL1 u L 1 nu: 0. c and up C.. . he how Q ba 01.1 1 WD Nah llc xl L cexxrd I tm '1 M 11. Nm ENGOWIL x oobm ' Jxke Lox m Xudnow XX HL A 1 C1 011911, vue aluaxb mucn ' u . L ma LM xxlele 1001 4 nmol on ucwu X f.'1 L 10 IIU lL lit. JJVAHCIIL Call x I 4 L11 1101i L0 f L 1 u 1 4 1 numuc. fpond 21 c' x 11' pew IOTINL 1 . xx e flOU1 C L loam L Q 1 ., c QOIOI ul 0 1 xxele anon I C1 x N 0 ff 19 4 :ma D f' .. NN w 1621011011 x T r-n Lhe n ned LAOIUQ f uc H101 lcndlucn mf Uv 311 xxaldXV1111 ,Venn 'lhe 1,-nic YIN1 'ww nv Q 01511 x xouf umm .1 two piano zlfxonmlmfmlmfv tl u X executed 'x rw 1 ulmw rece x Oxk xxezn me mu moo f 'Xu f x vu A IC mio 1 x ,1 c nw Lo' me Chxwxnm K ox 0 T Lnom La R T c El Jozmu i101 1 Q :wg Q omv 0 mth J , x. 'Naam umm 'md ft'1'fn 1 ' 4 x l , , Q .1,, nu M LHLLCA CAN 1' H10 Tu1.o1 'i Q v d IC mm NL C Amo ood outlu- 'ox J-,ICJ 'uw H L11 '20 'wx cum ' 0 'MG' xwe 10010 JN ' 0 U 1 .1 mmmm :C 11 A 1 Y conccxt fox U0 Lountx Mnhool bonu 'Nlcctu .1 an ro ff 1 cw I If co 10 xx 1 L dlendrd Ot IOIVW6 O1 con 0 t imm ocntm ev 110 11 d T00 X00 DlQ1lCt t Qplx -vie au 'mt Nuwbl Cood lox xo c de 1+ .1. of 0 occn n S an Y 0 umm my X 1 d 'w 010 rm Q od Mme truth to the Qtatement, wn Qkock OI mu IC fif-X1l'l1 n K max wow Qucco 1 X 1 y ' 5' 'NOW fi " '11-TT' AB L25 'hc mn: !"1Nl- X A of '11 . xmbcrf than 'cle mc 11' undg' 11.1 5 Q1' 'Sion 0' Nil? " 1.1 -' ,-J I' pu ff- 15 A,-.f -. - - - , - , if- , , K1 L Jc....,D L .11 e .fu Mr. Rial" '1 lixst, haf: ' X .K W' 5 om: of the Alglg'gc.L u-cuts O1 ,U-L 1155- fcgljx-al on 1 1 zx xery :L i. f", ' zvui 1 'CCSS1"1i L j ur. R' ff vvi'h bg .dx f I - N 3 fm- j1j'l-.xii ff 1 ' . K . . w- F K , . , :uhm jeux: Like 1' y . X X :x1.d k4fu.:1 vip.. fiom. gm 'vu Dal, Wg .5 WL, 1- ' f'u1,1-:,- pg, " d mx S' d V. 'L 'Z our, hm I" ' 'I ncml Islzsfouyi H' bg:-11 V H ,. . ' . , , , . . y, , 111- b' ' Z1'f'l11'Qd "' mics' Ol und 21 1.114-'L' 111 -"cry xzulszgm 111z:.'c.10 ll 111' K l11'1fi1,1as V " xr- I y , ,I T, , , , . N , , , ,1 - ' f an-Lzml games. ne ' A." 1.1 Lyla: -lu. '11 - dl lm 1, LJ 1' , 1 I , r X. , I 1. , l i-Liam-.ic-5 mm p iv za ' 1"'xm,-ws ,. M x V I x X - um: .'wC1"LL'L'S fx' u ms n. gl, A N 1l,m1bl.uuL Ihr, , -. ,. .D 1. ,Lvl I H 11 f .1 V L N ww. 1 pIM.,,1 ,,b.m.,f V,-my V- . . , Q A . -1' wx' .. 'ua ' .xl rf . ' -' 1 -- . 2'1d d1i'J1"'kl1 g' '1,, f ' , . X t' ' U fl ' 35' 1 bs 'IH 1 122213, d an A L ,J G. vi . ll A. LJ .1'.13Q YQ-Fy .'Qsg:1enfii- QT - 4 E' ,- , C,,mp,,,hf,,A-5, , ,U , ,, 4 , I, 4 Q ant :.1A01'::1s UI' Hue mimi 1'-fl-', " 1' ' Y' z d , "'u:11 . . . U .t .' ' bzmu von H1111 pzgwe. ffiessioufy 'I' 'h the bmw! 1,j1q'wi 'L111'1'O ' 11. , "1 1 lm MA, ,P , ,, - , -...,.1.. 1"1'? 1-1 MV 4 ' 110--f cz, L' e f ft big, 41- i Z X"h'1 K nf 'L fl N "1 I 1111 "if'.T1Z'.I2l by '11 ' -1 e1'.'fL,. . x 1.11 1 vga' 121-,z '. . -" I 1 .. . mic 01 thn sclxcol ju " vwxg a. I U L' , L , ," , 4 L L . I 1 , , O , Lf "xi If yi' '11 ' 5 1' I ef, ' " Cy' " " ' ' "' i ' N , . ,,,, - V " 6 L ' I' k ' Q ' 'f ::n1o'1 111 L- 'td :uc-Q. im-3: y C111 Mzr- if J, the hand Quite V112 'i 3 5 ' 'I' 'J " V5 fl i gomi rc-zzswxx Lo he, 100 ,out 'x UY4"01'!:lS 11,111 pt1'.'e 11 bfiaf JuL m itll "'1'uj.'. '1 11' bzmlg .. 5, wg, ,MLN mu, .:,,.ht of thc, .f . A - h. Q. uzxve rx s ' ' mort 11:11 'EA oi M -1 1 Q'N-Q-qw: 31-Q'--1-qu, 5-A ,' - 4 -fi , 'yr 'hn ":':"'e rovrs Ur -50:11 -d li 1 N-0 -1 U19 -1 f -ww - - 1 A f - A fi V , I . . ,X : ' ur L. l v H Q 4 0 1- v ' MIN.. 1:11 r'1'2E ' ' '. 'Une Myst illul Ivy- - 1-10155 10 111C ' 'ont 1h-jx' 30' J L 1 f- 0 'DQR' .- H-11, f -' K '21 ,QE 1'1'3'ihx: band 'md N 1, - XM xl 1 , '- .lit K B. it in 1 JC 'A utter- 71 IIT , '11-n IS zitiicn 1 X-' 391.5 J. A. , L 1 ,f f lk N YL-4 mid 1 .,1 3.01l3in0-gy. - k A ' - ,A g , If Hg, A f '. It IS , I W, , g I A Q -4 5. ' W. u. , J, ,X i'1 C S ' U10 011101 L-4192 1 Lrznfhtmozw 1 llfylfffd more, 1' -. -1 tf' D -1 Si D' W'-N? ' . , ., I A wi 211, :.IJ.ukmw:1W mp ll .HS ag hw, Q, , UO had ,Q-, ,S m L 1 fcstrsnk- Irv: V1 'l' ti of th? Dl'0,'1"'l1'! '33 1 4 AH YK F ' A f, fig 9115- 'Firfvi :Ht J kv ri the - A -fg -1 - M ll . Af- 5, . 1 Ll w , QQ 92.11. .I ' 21 . " ng. ld. amid 1110 Q: ' - . i' ' "Q v. , M, Ing- L' ' SI ' 1 1 C . i 'a. 1. F1 2'- ' - 1 zum' xg- 1-xt ofi " U ' atm . Oxjfn' gfayf ings vie -fi 1 , f' nil tho: -- ' W2 I1 III- 1 gf -1 X RQ lk- :xxx tl Jux.. '-.' -vi '1' 'f1L1i'.gu0t MF: ni V1 .31 1. 'S '11, Tiff HC," Thx 't nfl- ' '-2: -'1 4"-L Q ,fi , ' :tr 5' '1lind"f? Unis . . fi 9 ' un: nfy .JH- - - ' v H bmi YC . lf, 1 ' '-I ,. ' ' ., 5 , 5,217-f11."4Ag ,Q of Lett S. .V . Lrios f tx, ,N ul? "Tl, .' 'st 1 S' ' L '1'wHt1'g - u .11 st ttf 1 at GZCFG 1'31'f-F' ,."'f'GS. T S had zz ' M Fif 11 1'ei:." I Nh h' fvl A ? Sv?f?F 'Y Q93 S ukavlce 6 9 if-3 mx WNV' AMW QBQQQP Hn Q ' ff' perk, Q11 3? At 9 031165 Qxmov-us B Q 4,13 f X W ' -1 Q f ll I Q I XVEAYXXQ uc gr f -X Wk, O-0 Ovvxei -: 1 X ' f CVQYNQ G Y- wkfxfx Lxflfkxfwx J' Lklvelwxvx- CxyQQ0vnQAxixfegX1 f ' . Q K ju' J' It ,V g. -is ,Lrg - , 53 . 4' ., F . ..A.,.. ,....,.... ...,..t n "' BAND f JF if Q N WN Rh thm Band S I N...,,....3-.-.,f.,.. f r L 5 ,ju ., 'au ' -., ni-Akffli 'PI XX JJ X if pivzw, f N 33 Ji If X. u 127 M J k f Va' if ,tv "X ff? ' I "' C3f..,,,.X 5 , f ru Q K ix f 3: L ,Q, , X . X X A a ! It X , . ' RP A K , If 'ex L J u , 1 gp 5' if ..w..,,. v.,, .,....., -.,-,..,-,,.,,.,,,.,...i,,,,,,,.,....,,,,,,,,?...7.,i,,,7,,.,.,,,7,.,v,.,, ,,?,,,,,,,,T,,,,,,,,,, Q A b V A , A U A N 1 , ,E yi,-MSA I 1 I E 1 L 2 I ! L Z l - I i-THQ' - - QYN fx UXYYN QYXCXBOV ULJKK' GYS ISP' 4.43-. Y l' GIFIS C5196 CMD JI 1111 ,w lc "I LH f ,ox 0 0 1.3.11 1 N X ln' 1'TO'l , Ot 0 ' au, v v UU Al A LLC 1 C w Boys GLS Club Q 1 x H :On I T51 W P1 VCT ufo.. 111 Uonalfl 1 nu L 14:11 OIC 0. , f . an 141 e x NI FUND I OW x I v I.mT IO 'w uv Jwm John 01 J0'l1 Wm. Dol L A , 01 I I feb I UH p Joqu A 1 wwon PNN I OX ,o 7 Q NX Mu rx, o n0UIlt1CfA NIOIQZUI, 'of , ISI P v VIN ouw Mm, I x OIT wld Yogm Lund I U , .1 H. 1 1 xx N JK 'mwm 1, . O L C 11 R ov 1 1 muon Q Tune nmmell , X., H FOX? IGH Tw ww f wc fm 1 I '1L1 IT X IVCT Band fm 1 1 ' L L AC 01 IID x 1fL 5 M11 Dmfl Cn Chorus We .L J.-X-+L A 1 '7' lK1L1 Jun 11 lu ' 1" xl! H f"T7'Rm up 1' vcr M4 91 X 4113 ul 'M . P. np L m - Tnczw My uc Q Joue ' L 1 I Wcwu ' 0 Q Douz Q K ' A 1 il 'Q 3 fm O1'f 1 Hoo xl O Q wow 1 Juni Vox , 1 . fw 211-J T xx kuxl I 4 1 -I IV M.. .... .V , ,, , T 111.51 ,x0u , Ip'-ll. III: IX, 1.31. Lp 451315-1 Iljxy, 31-11 Cvlzm-151-'fy fl 534.17 1,J,.LfLZ, lip,-,-Ur , Nh. L4 W? Axkffif, Xlfiifmii lfilllffwl- .'-Iuzm' .Juv lfifrlidvgi, .Im'c:f- fin'-It 'q, . ,ci vi--IC I .,, ,,, ' ., 5 . , A rf - --1 .,.' :..L. 1,..:-., 11 ' 'Lu ', PM .., 1 . J Hmm, Jn ' gm! 114 YJ ,lm gtlguyj, 1031.8 I3U,.,m ML! N V .Y W V p ,JN--.Q pox, If will ljmuli L rl, awww' ,Ll ,Will wigllm r I'UL,l.lg1 HUA: ,vnimiu 1111- C:dKfY. I-31'f1"'g-11 VX'Z1l'1'Q'l, Ik- ljfi yglymf, pfyw, lymh 1,',,,1,w fc-il, 1'1.1fy '-MV, 1114 Ifdvxzalwls, ,,- .- u n. f-, gf, ' ' ' A Mfg' ' ' HU 1 A .w , , ,, , Eff QI' 1' Ic"l'l" Xjfw' 1 X1+'n'U E Pill 5 fV,1,gf!, j1C,Q,.,l 'g,',,,,,gQ.! .f:a21.' -3 Y 1".2.c-V, .lf-am Lu 'Q bru- i1"'.si'f3Xs f'1'u" '2' fav -.-. I ' . v ' 'I -, ., . J CQ' Y,vL A :N fy CI ., f,...1:'x Intl Ve nijf. ' -C g.',?El!1 1.11, .zgzwy Mint, 1,911.1 V'l?'..'f'-- 'iTuf+7.-ID IJJM: I 'Jena '. .'1-1 1'1'z1-11P1'. Jo ,Mm 'lzzrrif-js, Nj1'1:u1:ic1'. i'i1311?s H01!,4f:'l, Mui" JLIIIZ' bff' M191-' 14-Nfle cf1'11UU, JVYYU Wim Vlixm. Ninn' fvfzzifmllt T'qf-,-'- 4 ,"Ii1vf'-J, ?'z1?f'.' Eiz1g'1?f'r, A!1z,.1 VV' -. "-W.--v "1 V- .-, - - x -g L 1- t - 'Y ,. - ' ,, A Vlllifill, -V--'H Cfhlllw J 'dwg 4111, J-inn I'V1QL-ff, 1.uz.1o:1:L 1:LJl7Q.fT,I.'i'JIf Liobjy Jflgwc 1 'xt1zx:i. ' Q -'L1."" EZCFY: Muylo lipps, Eglrzmmw, 3 .19 1.113313-g., ggfj pi -A .-y J03, Ox-,A C-..1.,,1 , ,-, . ....,,. N Vx r K v A A -9 1' - . ' '. inn "'.'z'f.', mall? wvwznrwlx, L11 1.3, 5f.h,,, '1f., Mr. R-L,3lm,d q, j5f.,-,,f,y- LI-'lil C '1 31 T"'-"UTY G1'21V'f:f lm-1 gz,.,,,,f,,, ' F,.1L'Z.Q,i E,O'X" D01 W1-Y Ffh , W. .:. AH--uf . - K ' ' "'.' " ' 3izLl':'f11 f'!NfTEl' Dzlzwcll Lo' '.l'f.', , ,' , .ly-4-.-,V AJ-.f. Q1 .Y-yn -I PM . v.. ,.., X. ' ,. 1 ' 'ILT rv, NC- 'vu 1-xv XQM1, ' f A ' CHU 7 UMW flvlldw f . .1 ,Y V JJ. 4.. . ,, , v - - U L I D 1131113 Km- X r Y 1 'T QI X C ' t '11 T-5 100, Down" - 3,15-an 1. v Y - .A ,P-1-1-uf :Qin-1 1 . ,, . , , , V ., A., - I ': Hut Bzpdv 11, H' 1' V hy L A 'bf' I O ' 'L A' "f"12NJ LL Uwf, DL11'.'cH ks .1114- Roulzic Le Pere, llelfiil 'Wrigrht 1Mo1'.igS'31t1:1'jr, Tozuzrj: A116-1'1,1, 1:37. F IV' I Y': Ji .iff V.'1'0'1iz,N PY-.'1:Eu H:12x1:'oz..f, Clllfx' f!c71'wTICA1',F T.fI'h'Q, E-Tgb Hgg- -gy, 11511 j-55.336, . x s 1., L: Ilf:.."' ' 'mn ilgjvle Co1Y?11f, fY'11l'Oi:u'll Tfl? 1 Jack E::l:c1', T21 '- zzrzs, 131-5.25-1 CZIIUEECJCI' HQRA1 1'1l'?!Tib3'IC' F1121-' X'i1g"':1i:: I-JZ1lQ'hl"Cl-', lizzrg' Jun-2 jx Qi 1'-".1fQy,11 ' Q mv 2 .1- a V . AC... ,.L. , ' ' 'IA i S, .. Hz:1't1.,y, Ji-wif". XI1..-fzzxll, Tzuiin-2 ITiy'1r5i11:1, Mig" .l11:Ql1f1T:r .Tohtxr .. 1' - f 5 1 1 ,, .. ,N - AJ '- 'A 5' Q' lm" 1 -.xH-:1AT.gIm: Mary .XI'11'g:az1'f3T SICCCQ. I W: I' ' llcwzuim, TTI 1 HON: ilurl' H1111-I I vc., I TQ'-,. . .: . ,V N W 4 .n V . L1 ,, T'..,t.j FH 'H D L":':1:2 rT1:'.1111, ."o1uQ7'y, 13111 Jfwilcjc, 4. --'vw y P ' , . Frizzxk Ig .T ,-.L...1. 5-, .'., Y v1'1?f.', Jllflillfhf'-Ji PEYYQI HYJOQ: Joan Blatizl. 1 vG'd FH 'l ' LOVY: ,UL L :xv V -ui, Y .ALIEPII1 Da' lQ:I1"GfX'. 15:13. I Way, 'x'Q1',:'i:1Qfz Bflg 9, CYII ' 'uiif ' . ., - 'L 1, Mu'X':15', YIp.1Qz'NF Siuiih, Tolrixile lSo2.'n':1u. Hob-:1 Vfod'-' I".L:1v foil D.."1i1 lA'bi" Frieze Shf!l'1'OY1 FUWHTIQ IOXY: Jac-f'1ic?i11Q . . s r . Y v 'V a 1 Q , K'1'2 '05, IfY:1111 H. .. OE s 61011 hx X'vl1"0I1, .snxry 1L1z'Q'::1'ot I'rO1to:',l Roy, J1. in L Vero. 21' -:l.d21lHS, Il L1.1f1'c fwI+w:j'z:u, Cain Foil, iff-11' 241 FY x"vm:'11. ffZ1f11ll,'XY2'4', EECEYEXI VNYT-Qfhl, Clark fzmvl, B .Vin Akiul, II' , ll? ' I XID LUX. : 1:11 'y I5n1'E7Pf'.I 1'I,r,tg -3-Ig, Q31-0' X an 5, -, 12 n1Q'f1, fxlury . M"',I ',! H, ,lun H:.1'tiwj,', lfizgu 1l1','T111,i ilwzgyio 1.0 1'.2"', Ifqj Jan-- l"azxw2,'. Nvileon. Q T'0"b,' G1i"-.:xg,:fw'. f-IZZK f'1iC"','?,l'i. E111 yging. K j UIQ , ,fx 2, 'z 1 LF.. Univ-I KEN Xcztb, Jehu I,o'.'v, Hitxi i .!.-ivxy VC 'CTRL pinnfir fkfxllii, Norzita 1' '. 12, Jo' .?1h11-- HHQT, I!z1x"m":1 fhjfioiu, 105' Rich CFF1, dfiw 'W' Oo my BMNBJ '99 .-J..4.4..4..-.-.,4..n.-..f Ja 3 7 f'5 fb UD 'J' r-- '1- 'lt T? Q3 A Q. if Gu Pi! -42 NWLD INFO TJ Wimb- al.. o 73 'Q S n F fl W 1 fb .QED '7' Ol-.JCC -QOL, CJ wtf 'V' Q ff 2 3 3 O 2 w aww--R30 'rmvv D-mOHw-I 2 Future Homemake F Lire: Nohocnl +9 9 'Huber bla K5 UN Howe fi DOFIS Bu M RJQUS-11329 Loma ruder 009 rsofA 3 5 A 'A W , -- - AA 4 ,, , 5 "" b , I ' fs D 4' N ' T 4 Ep f I X N 2 N Q Q E V HW V . X 1 5 E 2, ' X 1 H V ,T f AQ. 1 4 ' 4 P N,-.f fw Q 1 " , X -Lf ' It ' , 2 I 1, , fn! 0' 5 2. - E I N , - , W WQ M kf' 1? g -" xfyiimw .k N 1 I , A 1 x 3 D. xg 1 V: L . , 'm Y' J"W T x , i Q .3 . E , f ' 'figs 8 3 c .3 ' 1 F M A lj S 11 I I ,Q U ' N, ' . f R X I -i E Y 1 1 P "M ' . ' Q 1 ql D . A cgi E ' ' . 1 5 'nb " 2 L . P .4 . g . V 'bu 5 2 9 , v , It K is A r ESXCP i... m 43, x- V. fx .,, x. B MC lu 111 x A , ,UU ff K A FH I Im v 1 I 1 1 4 UN CALENDAR 'uf-rch Of ruin L I-'owe 1 0 .. Of A mewlca x X xy 7 Q VN 1 XL n U..l1i'. Tu X 1 1 W L in QU' " , "H X P 1 1 FIHS2 QLWW: fiuiiz lM I'xI'11', :rw-2 Vw' L1 w. filqnjy lm gmgir rl iff Pew, ,lam ,1 - 'Ill ffm-lizx 'il Q51-'I, TIA-232.14 .-'-.r?:.1..-. Iw-ij., LLM- lvl'-iltf, !'f',.mir' 1-, Ibn A , xzzinhvz' X' :Lila-JN, 1.-mim iivfl- P,m1.:' illufwf, -' www, .'m.Q:f. N1hL,f.::,r-s-. -V' f '-'11, Jwvklfl l'A'm1':'m-', 5 111.1 ,Al 4 'rw .I NW 5 .z1n,. 'Mf1,1r1:e luA.::,m'j f H1 V ' .. : ' L Z." 'j': f'f,- , - 1 .Jzxzwl 1,r1'1,'Liv'1,,,FY'5,'olx1.,- U I' if "'! Ny- 'Q ' ' :Q-ww, f.n,g'2:1.gfAz1r. f I' 1:1111 'k, .lung iklml f'2'iTixEI2, Iio-fu K wa" lf"-" , N 3'1v.m'1', lhiijf lfffl 11LLI",' Slivm-1. X up, :L '1'f1:,'1Arv:1.IE'Q!."A'mIN'T"t 'I 5'1"'H Z"'Xf ,H .,.. ,V K., ., . ' H , 3 ,,. I ,X 1.lqr'.4 w,'-, ' . " T' - fir, 'main I:L1'11n'x-, ,llrzry 140111-Q Mjwziflmi ffm' HQ' ' lull I' A t".'xl"' !!.l"! lu Mi A N ', lu A ', 'I y CEU'-Pi'C!l Wf!-lm. :lf li"i'f'0?w 114155 'MVN HKTWW- - fnwllzx 112.1-EJ, Jung, r 'H - 1 W x'. gl.,r. x.j,,- .- ::I4:t.U,Xl, Hwvxv Ii.x E4.Li-wzlv is 11 ,K A rw' ,,..,!v. .1 nxrm ,- A 1,1 -HAM, A. IMJIJML. idk. INN, M , 4 A ,. ' , ' 'L flllgu'-'f X11 ixfwiwlz, ,xlfwx .fx1:. 4 ' . , ,c,:uxc-L1:1 Iu.':,c:1', M-my M-1--mf .5.,-AV, ,K ' ith'-.' N411-fyl, 15+-1:31 XM . , . 1 . in - , , ' . . Xoru-rx: I'i'ur'tt. l,"Ql.L'I.' Ju Inj.. ,1f,, ,lyyy . I,l,,t,1 Iv H11 1,1 4, 114, vwml It-,V .,-,-5, ,,l,v,-- 1111 ., A V H .,. IW. K, 'X , ,.. 1 Lk .. M. , 1. 1,., fl ...V Axfywlxjh, 1xfX,. 5154-V5 1, ,f 7.1. 11u,f,,,.l,.., -,.., M1 "Vi "JW Hwfiml V"11'fK'T'1, 3'iffl'Q-' A lm V, ."l4:12w1 'l'i:11:1.wi:'f .Inq-' 'Nui Q IyL'1'i',.f','JS?'. Y U , C. . r . ' . 'vi . , IX-figlpff zz .Hlfy Q1 - f', lf'flN--- N4dfcJ1':1i 'iw-131:53 in Iigxnsus Vily. F1-p1:3i:1M,-1 13- fififvw CMG- od. Sn-11 Hizboz' ZS--I'.H.A. yznty. SQ-gmifvwlvw' ZUA iQ,Ln111I'vQ suin- d?sLrLf,a :uf-4-ming 111 llciivzzr. f'f4 W 1' ZTW- V.U.,'A, e'.1?+dif- nf- 4 ting: :xi Iluxfzxlo. 19"l'f11:?Fi'Q' T3-W T".Y-'..'X. - I'-.H,,3x. siwiilzpj 15:x1'1y-SgJ1'f11gIlld. Fx131'l1IX1'fx' QS, 1:9-1iP- FHA. E11-'.,X. pzwty fqwi' QI? f-I'-1:1113 f .M .IA 4 I Sep emuex L w U ALL ILQLHCIE 1 LL Lfhlxg Lxurol me 1 L . 11C Mock num June c1L, LXL1 on 1 ue me xg, 1 LX! f XL 1018 3 x 19 Octobe 1 '+V J xuc 110101 Q I ' sg 1 Lx 7 ham S , C K IX E 'lefmhem NICPYIIV' P T X 'Nleetmfv 1 Fun um X a. Bu 1 no Exams umfl at Fm PU 1 ms Novembe JUHIOI Play n vnth F2111 Plax Qime ST'1l'n""glfX d 111 C N e xx U1 X 1 A In t 'mo 1 ' Q UL 1 XC 9 1 Pam ,Low P e A wmbn fO1 Tom NX 'omp QOH 'WL 1001 P1 Lcfb 1 ux vament horn 1043 CALENDAR was December ' W Q Ll L 1 1. u C. .4 I I 1 1 ,M G Q8 I 1 mg Q1 LX 1 P H A 1 Gm e H11 111215 lcmue 5 moo' C1 1 tml 0 L it noon wud on Lui tm., January Game atLo1x 1 wma L11 x 11 x . H D X 1 1 I 40 x More me 'No G1QC+11l,ILY me O1 N acatfou Q U ctules oz 1 ua, T R X law Game at Cleeu field Kano Pl"fL11QS made Gxoup mc UIOQ fm wx 1049 February V11 91 52119 Hue C7119 x1+h Go'dcn C1ty hele Camo at Didoxule zu xx 1th Iockv ood hole Roh 1 f"3IWG B619 ow OVCIHI C1113 Vwrtw J O W1 J 19 21 'Xuada game hue I 'I -X Nkeung 1 I mlxxouu loul m' Q L Fdcuhx panx Ieagug NIECUTIQ' X10 uwondl Toulvanmnt FHA paltx 10 Q March Regmonal l'omn.a nent TIXOLH5 fol bcmm pin I x zmx fC"f11C1 Banquet Faculty partv 'Iusc Tcfmdl at Uk wood I-cnc 1+ 011 Diuld qtavx plof' 'UH 1049 Anul u-mc momfvu UCHYIHU fl NUI v Dxvuct FG9tX"11 FF A Judfw Commmc Club la 1 L 97 Qkate T F A Context Haux Vkh to plof' im F A Qt 'Q meet QCIIIOI plfu 30 State 11 uwxc meet fffe-ld 1049 May Baccalameate Fmal Exams Commencement School out Semol Twonom ax : ' . 1' , - , . 3. I'.'i'.A., lfzwzmxlty Iieccgzifou 1 3 QQLIAQAQ QL 131,-wgl lf, 1, 'M , A V '- 43 LASU' 'W 'V 31-'Ula , 0. uuizw "L X LT-' if, ,f --1 ' " '1'A2f'l1L . VUTXQ Fi 'J T QT ' QU. C101 xficid gyms 11 Q-3 22, ' 'j "j 'U. " 1 3 ffl' ll. Q'Xl'iSll:l2,lg3 i'z11'1 1 23. J f . 1 ' K TKLQCYIYII " IUC 13. 1:Zi4fU7Lf,' Un Lznmg 1'a1Lj,' f 21- ZH .Q if 1' 3" ' ' .' us. Ln: -f :il V Q1-1. p.".A. 28. - 17. Fr " G'-'r u F.i-LX. 9 pn-1' fo' -F 4 M-- LIO. Lug: If til ' I ', M , i ' -L-L ii-Ld1"1iG 9811 ' 1 ' TIC. Fl-IA. Bal' M 1 , , . , 28. F.H.l . l'z1rLj.' 111.41 iniliuliou. 15, CA' 3 I- 1-f- A 13" - ' v -V 'ft X V -H '18 1 123. . as P1'.pj1'n'12. ,, 'N H A 1 "' 1' 54. 04' 1 for N1 'G 1 'V' 'Q 1 Grcoztiizzud imiafm , Tide- f -f , lb' x' 'A ' 'S ' ville 0211110 I 1' X - N114 ?-- 21' ' Y U , ' . . , X b .-ww. . -- L Q: 4. Qo1x1'1 " A 21 luv "arty 1 1 "' 'Q Y ' S. C211'Hi'il1i. 3, Pack to School 1. u ,,,. ' ., . Y 11. IFOKTZEZI Nw' Qczm S, IZf'1fQ'i 4, '. x '3 i':z'. if,j" IKQIQA' Q 'I ' 'gui . 6. L12 -' Tfxama 'O' " " 'U A 14- '131"?1f'i'H 59 Vic? ln' 5172 7. Ga iff vit, z1dc'iUe lweqe -- . . -1 15. ' '. L - ' .D 110. Ce rn rn -. Lv. . F, '11., ' 13 M, , 37. + ' fx' 12. Q .-1 5 A ' . - . 38' 513. Yi .Iii I ' Nh. J 'TQ' ,-4 .1 .: Y'l1c1l , iii. GQ - aj: N1-1. V ' i . 114' ' , - f' W- 25. cw., i f - 1-1 ' ' f Ab . V , Ji Y H ,15. A ' .al 1 jc 'adj A . . - ' u-, . .' - , t y I A 5. ' ' 1 N I . l22.-A-A. T.. YL? .A . LJQCVW 9. Ga me " Ash Grow' lux. k Q- A' ' 1' lf ' 3 - 23. L at ,A 12. '1 V I' .L 14 A '28, ' t A ' zhiual. Q96 A - . 1 V 15. ff C1 de. 'j' K ' T iggl .Q L' 16. Gfxm . Q F" 131' I I A ' 19. FIX. iLip'1 1.1v,i1,'k-'g ," 1' L ' 1' 23. . SL. - 1 5 Ti. - 2, . f Y - .1 , L . 3. 1 A , 2, ,"' !15. ' 25-27. xi: 3 uf' . al To '- G we " A . - i18, ' -w , Y 10. 5 ' ,,, ,A ' 19, , V A , M- A ' -- 14. C 1. QM izo. , ' , -d 5 YY XLGYS D Y JQQN' f ,AJULIH AFR X APY pm I VUN v AX on N fr Vu. Xv J x RQ... NG ff 5 X , 1 U Wx mx xx' r" A , ' x' "-A Af' XJIF-ff XY'f',A5'-'B If R .. -X I Sf'-I 1 Wx s ' ' 'Y xiwrx 1 2 X lf, rx I X ' K X rx Y 'hvfxggj' 1 Q' 1 wfw' rx, X K X V ' f 4 rt axe ,qff-yu.. 'V 'xv I X, . 'T uv, IX 'gi-x X X AV" X X X Cwkfwxx, VXI-,XXXKQT mv- X: X aq ' I N f ' Ylfxr Q, f, x f x '7 ff ' Q 1' ,TU ' K5 f J.: X XA x X 1 7 - ' C2 fr-' Sf-5 .wxvxx . jf -Y ' Ex , 1 W- STOCKTON WINNERS OF 1948 I-AT STOCK SHOW Lhc Stockton Clnptm of th, Iutule I 1111615 oi AIHEIICJ. ale w U 1 to ha'-e won sump LJ es axxfnd at the An nual Fat muck bhovs at Splmg, field m Qeptembem of 1948 lhe chapte-1 pxled up a tot 1 OI 000 pomts for uhxch Lmou Sod-' .ndb t1op'1x mmm Txxo hundled fifty pomts x e1e von m smne Q1 m fat canes Wxllavd second plave mlmer vmh pomtc Hxblwst honol for the ch x exe mon Dx mlhe L-ecklu If cue Gund Qh3.lUp10l bnolt 101 xml Gu IJ lgd e xx Ieberxe Cfand Qh8.1llDlOI'l Hamp ue barrow HCIL, ox cu le ne as o ox Joh UX16 Nefxle lst p1ac and champon hcaw Xu -Xngus, also, zth placo Anaus, 1, 11 e Becklew, Ieberxe Grand C1 al mpxon Qholthorn, hffht wt th Xl 'UAH YN aiu 'O xx ILU wed vxt bhortholn 4th and uth place heau ut Angza Ronnle gexxelh 5th med vxt He1efo1u ueorge Landers lit med ws S o1'ho1n md 'YLH phzce heaXy wt Hereford Clalk Montgomeu, 1 t gh xxt He1eford kenneth N121 hall ond 11511, ut He-1efo1d Donald Stockton Sth ned ut Herefold Danell York 5th phce 11g t Shorthorn Elbert BurmeQter 5th med xt Shorthorn James Rov, Oth Dl'1ce med wt ShOTf1101I'l LeQte1 Fox, 5th p1ace heaxy vat 'hmthorn Stockton alco won fhst place on pen of tluee calxes calx es shown xxele Lande1s Here on' and Sholthorn and Neale AIQUQ Placmg fo1 hogs ale 'ls fol loxu Gm Put'edffe RQSEIXC C 'md Chammon Hampshue bar Nm 1Qt and 5th place Hamp H e 2nd ren of three F F A Notes I Glenn Mlller, 2nd and 3rd Black Poland Chma mdludual, nu pen th1ee, oth on pen three uoes bled bule 1.-eckley 4th on pez three Lh6mL61 Whxtcs, 1ULu on md mum I .J Lx bdxcel bth, Duloc pen 3 10.11 on 11Lte1 bm nd1L.0l1 mh Che tel Xv 11Le mdx Adaal 4th pen oi 0 L J neg atn en Llnue Lhestcr Wmte, e'vn bhalp, n bpound Poland Lhma 11 d1v1aua1 d on pm, H1166 and 9th on 11Lte1 Jan es Todd 3rd on pen oi t c h nd Sth on ln xx ua 1d on hurl Lhe bo 5 num ng the mos komtb io! tke cl pLer ner B111 Beckle, 10, Gus nufienge 0 umun V1 61 bd Jams lodd 01 amd GIQUI bHa1p 49 1h .5 oclton Lnaptelb goal O1 nc 1 LO X the Qmoxx agaln and to show the guna champom Calf ard grind C' 1 'JIOYI D31 1 O x Chaptex F F A Actlvlt es Basketball Phe Stockton FF A team has nas plaxed 9 games Q0 1 1 thls xear The games mawhed vs e1c M h Lockwood Golden C1t ohxa1, Greenfidd and Dadeulle Greenhand lnltlatlon Lockwood OHQICGIS Feld tlw Qveen hand lflltlat On here on the mght of October lst A 1 greenhands Wi-316 glau when t was all oxer XYlth The Qtock 01 chapte1 OEICQTS went to Loch wood and put on the cevemon, fo1 glecnhand 1l11t12.t1OTl CY' er Farmer lnxtxatxon 'I' c f ap'e1 farmexs X ele 111 1t1atcd on NOYSIUIJCI 1Qt aftfl xxhxch exezyone plactxced basket ba State Fa mers The Qtocltm cH'u1'e1'h Tum oxs who ale TIIYIYVY' out fo the Sm e FZIYTHOI de 190 tl' IG e bo a1e TQCK Penn lTeddx QOH and Ma Bom h al' 185 'T' e X0f"1tIO"1"l 'Y1 c-Utme hm +001 the Home Ilcowommc on a skat ng pa1ty at Spung Held vshxch exeryone emo ad unt11 they V616 too sole to G11 OY ihe Home ECOHOIIIICS glllb had a palty fol the NoAg, Lo Gameb X C16 pla ed al1e1 x mul exe xone ate sandmche Lookleu, cake and me cream UHLI1 flllcd Lu hc rlm Iockvsood chapter 1I'1X mted our 1I19t1llCt01 and tvso OfIlC61S o then annual barmxarmmr u cnmg xma Qpvnt plan: ganm e c Trxps The Stockton Chapter F F A OEICQIQ enjoxed a wen rxce t V1 wth their lmtructon, 'X I bott, to Llbelal Mo Then, ex 'vlSltSd and ed 0 f mvht at fhe home of 'Nil 'md Hrs Waltel Talbott Q 'l bott erxed a xerx lvudx me 11 xxhxch 'be bow emoxed X01 wuch L1beral 1 111 Talbotk hon 0 town On the w 'ln thel the boxs Stopped and x en +h1'wu2h thh qmfe H059 tal Xexada Commff b'1c1c t ew saw load 'ud zmc mmes -It Jop lm Qomo m Oklahoma and some ln Pltt bulsr IX3.11':'1Q Mr Talbott and some of tl bow atterd d the Joplm Q+o1T show at Joplm Malch 21 PP Qhoxxmg were JameQ Todd T LI Bakel and Gene Baker Gere Ba or had Reserwe C 1 Champlon Berkqhwe balroxx ax 1 Jael Baker bleed che f-'mu p on on a qvotted Poland banoxx New Shop and Equipment The Stockton Charter IQ ww p1oud of the new gimp that IQ bf mv bmlt 'hm xear The bmld IH N 3 bw Q4 'md mclu f' a cass room of 22 bw 3 n o Ice I a small '1 tollet, and furnace room nd '1 Q n 31 bx 51 The :hon hws a r-Qment Noor mfh uatelproof ouf1et for elect11c1+x m tI1C H001 VVQ ako haxo 4 neva mer-9 of power eqmupment Thx N1 Gm '1 112 eav, a 1om'e1 Cm der and an arc xnelfior Fulrx 'me xull be Glad when the fhorl 11 fimqhed and me can mme mto It Aix' r-u-rx 5 P ,.-..,,.4-...-......-....,.-u.fZ-f,- A. .4 -,,, -..,.... J 1' rn , H, f .1 V, U3 ... f .... , I. , , . ,X . . f: , , , , - . , .41 N x A 4 A 1' 21 ., . , 'gm .H-.' 1. , - "1 ' fm ' v-- - , . - ' ' , -. , 1 . 51 I - - , - i I . 1 V .vi ,J , ,. . l , J 1 . i H J W. J L 1 l , W 2 .4 ll M .. V ' , 51, . .. O : Q I . . 4 1 V x , -' , - ' , O f. T . ' ,5 ' 4 . '- 1 :r - 5 , , , . , h , , H ,. . N ,, A. - +1 , ' ' . - .1 ' 5 rf .-1 ,' A f . 4 . f U1 - - i ,, J V - F. ' P.: 5' 1 A 4 , M I 4 , A 0 I K 'I , A M E 1 . . , 3 ,4 ' 43 - , ' Q . ' ' 4 5' . . 'Q -. - 4 1 ,:, l f A , K - ,- , , - ' . A W t -' 4 4 1 , .E ' - . - . . 2 - f. ,, 5 1 . Q . , - I f - ' ' U' ' v 41 1- A . ' :11 -4 I ' A V 4 5 . , O A g M D - . . A , , 1 A ' . r . ' ,, fy . , ., -. , r-' , .. - 5 . - ' 1 ' '23 . r' ' I -1 ' ' .A , f , lf . .q , d U A A . Y, H. .. .f H . . 1:4 . " ' " . U v ' - ' I P, .' Q 4 ' I 1 4 4 . 4 ' J I r 1 'I 1 A ' I 4 U QM . 'A A .4 'V D ' H' J. '. . 'L' , D 4 1+ 'Q-1 .4 Q 5-' 4 . ., 5- . .. , , A . Q .h I H S . Q , -5 N it 1 5- : v 1 y I ' l m 1 xD . - . ff- . , fr . . yu . lu u I -.1 1 rf: ' . UD gf mu . 4 tg J V V 1' ' . U' ' f ' ' . ' " - H: - L c' - ' - xx Cl. 4 . 4 - - , to 1. - -- - 5 , P, ' . . 1 4 1- . ,.. , , f- - , - . . ,. v 5 - 'f j ' , r ' T' ' 1 -v . ' ' ' -. rg ' , , Cf 1 . - 1 . 3 . " 5- :J . - A L . '53 L-1 , :A 1' ' 1 ' 1 l - ,ln V c A 1 Q: ... -, ' , :-4 - - ' U 1 . - -9 Y , . - X1 1 A 1 , - . , ' . f I V3 . ', ... if AH: ' ,ax ' , .-' . :g ' 1 ..- 1- . r- 5 f-r I - - . - w, , A A J 4 A 'pot ,L 1 - .,.: Q A . -.. , - - - I X - 'I . 'I ' . " ' ' F ' . D -: PJ r- 1 . A . - O V - ' 5 , , 4 ' 1 I . , , fp . V , rv ' , ' - DJ . f -' ' , 1 1 , 5 . " . , , - H- : '. 1 ,, N - , A, J! I ' . . . k Q i rn . V I b 5 .. , . g , .4 . V ' A wr -. , . ' , Q4 ' ,J ' - U ' X 13 ,, . .F W a 1, , ' x Q, .N . . i L 1 K4 Q UQ .5 . - - Q . - Qi ' - - ' -5' ' . ' ' r . f I U . . I 1 - , ' -lr ' V 1 I r ' ' r' I7 In ' . I ,, - 7 , f-' - 4 - v . .1. . . n- , - , 5 . . J : V ,A , ' - . ' .. 1 ' N ' - 1 -4 ,, ,fi P.. 2: .1 ' ' - - 5 ' , 21 , : . ' ,1 h 4 .A '11 " . '- - f-- ' T2 ' 1 Q., 3 j . A ,, . "' , - V ,. ro -- - ,K K - 4 4 . rv- ' r A A , ' ' 'fl ' ' 1 '. 4 N: 1 "" ...I ' VA: H. , K. v . I .r L, y ' A' X I if 'U l .1 .-' '..1 .. W , ,..' , 1' . . ,J U. V , 9 ' I ' ,A 'U .. ' -' , u I . u I I' " X0 1 - -. u A . I -. .. 1 1- I' . -.. LT' -.. " . -1- -f-l - -- --- -1--U -- vii- - 1 - ,.... v, . .4 A ,v,,,, . L 4, I fi . V . - 3. - . . r - - ' I 1 F p fo E - 4... Y - . 5- :Q , ' V - - 5' 4 rf , A , - 2 ' ' 3 - 'r , ' . 'I ' ' , ' A - ll. ., ,,, o .Arn y W .V 41, :J . ,, , , k K, .H 4, I N I .. ,, ru , , , . , - Q ' 4 V . - . ' I V, 4 ::..:: ,H f ,- , . ' - - - m K, , ' I . . vii ' 1 , 1 ' ' rn . ' 4 r 4 ' . 1, ' 9 .N ' . 4 ' 1 U' .1 . . C 1 " '30 -1 1 4 F 4 - , ' . - , - ., ,. ,. l , X . U ,.. VJ ' - 4 X ' .J K ' ' ' ' V . . 4 , , . .- J.. . 'A fp ., . - ., ' , I 7 , - l ,1 . 4 ' . , . A , ' r , , A A . , 1 . , . + f , - 1 1 , V r . -Q H5 1 ' f 1 . - f- ' . . , ' 1 - y . -.3 4 : A , . V , -. 1 , -: 4 - ' . . -. ' " 1 ' . ' 2 ' ' . f . -. , , , 1 1 A 1 . , v . N , 1 4 ' , ' ' V ,1 - - ' un ' A , ' " , . - ' - rn R 14 ' '- DJ. ' X ' . ' Y ' ' . ? 4' , ' ' A . ', '. ' ' . A '--,A ish f 1. 1 1 , 1 . . u N H -4- , Q 1-1 r-1 . . . 1 J , . - , , , - 1 . . 7: . , L ' A U f ' ' T3 .I . 1 1 , r ' ' h ,. A ,. I , 4. I 5. - 1 ' I . Q j. - , .1 , h . . W, - , u 1 Q, -. 3 . , -. v , 4 , . . .4 , , - ' I ' N D. ' H P' 3 5' ,, K nf 1 X :J P. , ,Q , ug 4 , , - , ' A .--.-, A -. 4 .1 11 .- V- .J Q my . f-L, .., ,Mg , .f-r Q -I -J, - - 5, 3 1' 'D 7: .4 ' " J" an u u ' . .' I "' ' n '11 fy Z n , f+ U fa 11. 'i v X v-1 J 1 " . cf. Q.: .' . I 1 - , , , , . , , K h F- -v --,,-Av W. W -W v-f-4ffrv,-vQvfvvnv-'-v-r- Aw-vw -v-va ,.. A ,,.,.4i1---mv-,1--Q -n- ---f-4-.--,-.M .YW,Y,W..,.,., -, . A hm. - V-M .... .. . , . - ,-,-N., -..-1: .. .'-.4-.w..'..1.n.N.4'.V,.f.',.':,,'JAQ ' ' .,iwL,u'f1' fu ff- 'H 'H "H '- - 'I-.A -".." 'N LA.."..'u-g .L-. '4..,fg,f,-an.-,,1s'L.u:-..:..f:..'.'.,.:..4.-.,,'.X.,,'.'..: . . up ,Q . .. , . , , -' 4 - TVN IO NX 1311 III' I II 0 IOIII I upp lwdle 1 nel UI 50' 1 S1 ' 1 1 Y I nu, ll 0unt'ec Um L CK X C . nc UUIUOII SI f ONI1 lx IX I 1 NN 1.110 1910 Jamal CQ SCA aku C1C4 9 IQIX C11 IN I loxxn on 90 I-'IQCICIICK I1 I Ccuol S11 nam ov 0 , 16 1 THIID I OW oe K IIIIWJYIF DOIIAILI Ifme L . Dx 1171 1 111OX 1 I en L, Ie 76 Olh O'C, Tl nl U5 hudec' :I Imu h 1 d J . I1 1 J C IIO Q, J 1 x Q I, xx 11 1 Ibn 111 ' mme h M11 h'1I Jxmmy N o d Ig I emu L 4 OI I nel' ILUIIICSICI, en im .om Xolbelt SIITIITIOHQ, FII TH 1 O N Qhzulex VN eax e1, 1.01111 L e LII J mu xox J.: we 'lfdd bob Hamm, John Iedg: bn BedJex H31OId Lauou den I .upx Lxll 'SIL ce ICI I S IX DOI H cu dy Sell Jack Bakel M1 I NI LC f n 1 1 en w 1 L Q IA. Denm 'X Dx I Xou UI.: 21 been he1e ab 9 OO F13.IIC'Cs PI111111 n x h ppene 1 FIHIICCS Hamwou Um doe me ind e xo epo fl C119 i '1 Caml'Je1l J I 1 'fe hoo and count Hur 1 M155 Oldlwm e Johnny xou D xx ml! P' Johlmx Loxe I C0 Id 11 day and sfo to Q eep 1040 N HOT om Nhx d flx xouth m the xx11.fer'7 Helen HemH ee Becfl tco fal to vsak ww 'Xue DIUIGI I Ioxe 0 blixad becau e It cIe'm- mx Q0 meek 1 make hand IUSL Chatter ac' Phmppb Hay Ihaxe fh1S dance 11111 JC 'W C' .nf xou Lax q U Ioan 13011501 hon old ls 'NI1 hofi' Joanne I-Ta dex I ont know Iu 1 uue 1' Q 1010 N115 Oluham Vkhx, ave you 13ldX thle mommy: Joan Llqud ta"ted bcfole I 0 ack 'kmx u lfwl It 12 ei ful m 11 er III Q01 C N Ve e IITILLCI OK hum'1u 131.111 QuI61,JEi A 'N me Intl fo xxo1II fn Qoon I 'fe out of bed 11 'he momma b foe uf' Lon ff ool I E I I I I F .F A E 2 E I mv I l I 1 Lf' PINK- iam Izzlb IL '1ll'I1f'l'Q I' 1 , LTI H, I - 5 - Ol' ,j - I 211, 711 ' 'CH L0 Gail W V i I ': J ,li A J' S, V '. I xr' ..i, -v ' ' 'A .' ' 7 f llems, 'V Inna' II, Q 1 Q 'lx : 3 He, J,31.,,xV:C Q ,119 ,vu I 1 X '. 'f . , w , , -, Y V . . 1,.1 ., . I , .. . . H . I I 1 ' - - 'zz ' Is' , - - 4. - ' . - . I " K "M t' U HIL I ' -ne", Ilud IZ: - K1 C.l2z13'1y ! 5 W-' , zz I -3 I' ', 'l'.15 ,f , I . -1, C-eorgfl Inomus I'-il -, I , v , , , 1 , V ' Y ,I ' l'a"12 Y Mk, Ivy. lvl ,. l. ' 3 I e f I ' ', be 1351 La de 's, Cu S1 ' "1 ' I I fry, " 1 I .- . v , -,X -vw W Q .--'I V IM ,,,- 'L U, , . , ,, , , ,L 5 1. ,wld . ILOI. ., x., I 'C xi' LM, M3 f- , MQ- H11 ': - . y Q 7 J ' C'Ii3To1'd Wyef, Ilzxwel' ' xell, l R'w'I'1S I-'UL'Il'l"' YIUVI: , . un- "HA r, 1' I -Afl , C 1 I' "'- ', L 1 A Q -'L Judi wire ack Demw flzzrlin I-I f'dle" OFF Q C 1 ': M: J I, T - '- I D 3 f . 1 . . I-L' '13, T f Ifjf rj Tl, f 'f A ' " 1JC1' U1 pgs, ,f :IQ Lf'.ovkto:., f , ' ' 3 Q' -, 14011, ' . tg j, ,VT 5 ' Im! von, ' ' 1-. I ,' '11 Ll., Y' 0 - J: 'L PI 'Hg GI H III? '1', Jw" ' 1' ' , Ill 11 ' 3, Hi. H 3- j lil ', 'fl' 3IiElc1', fill II' TI 1, j. I , I , f -. - -. . . - Q III. u' V: 511 "Ii I1 'Cel J . . I C" . - '- -3 ' U' V - A ' " .: . E ' 7 - dl", 1 I . .7 ' -35: V51-bv, ..-hats No ' I: I .: Of course, Q U A 3 L- '1 I 5 Q 7 I If j '-3 End :1 D-A1'L-1011 OI. t.. end my eyes on the I -.- mm - E iw, , I I ,"., 1 I 4- . Q ' . SZ A, x,' Hgh 'A n Y v .N ,WS -- 1.-1. Z 0 th 1 1.5 - ,N : . of 21 I Q 0 I , .. . . -. : V l Q L .. I - 1 Co' ' Cust: V ,Q .1 ' Is do .-d. '1 ' : uf? mf. the I J "A W A 5- d ' 5' ' ' ' .' 'I ' 5- E d A 3 ph gs' I . L :I C . E . Luerul. 35 -l . I Ny, , 1 - A I Co" H ' 1' : ' 'e' I - ., . 1 - . . M1 1, Y , k G W ' J- OW .X ., ., . 7 .. Z G I te wO1'k.l b .W . l - , . , , I ' ' 2 Are j af Lid ofl A f f . ,, ' ' I - 1, 9 -'- ' ':. I A S . IS- 1 -- I Hr. " li : at ' ' Ik . ' . . , 4+ L-, 'L -1 - A - 15' 13" . 1-, . v r , ' . .1 rx. ug IL i I mt Y, i -, u: ' -. ' S T10 xg 0 1 Q I , bu ,I - . V S , . 1 A J - u k . . . P , . , E L M M- I -ww . I ' E V: . . rc Z 1 IIT. :st-I : .' j o brdsg J 1- 1 Et.: NO A Lu . h I A M ? " w' T :w " 1 i -'I I ' .LEY0 at ilu '. "'x i ' I' 3' W: L use It 5- Qs 11 -'."w:1'iL ' t' Huff. ' V I u V Y w ' V -- - . Y ' Y ' 1 ' I Lfxen 4- ,I : If S" S C". -1 A - 1 "" "1 -I' SHE , 'Vere :sl Lf. e " ,.: j II-, ,I':x --1 ': ' t . ' t 'I I .T ' ' 4 I .no'x lies? f . -f s ' 1 3 s I and I S, '4 A tiII I he-t to' Gai. Ti f: , . 5 V .' I-'sh , I Ljndlz - SL e 7 d . 'L 4 I i I I 1 2 I Y H11o'd Bauou Hou do Xou Qtu Joe' Joe QIITIPWOYIS W1+h mx mud 1 he I fc .1 next gux Q I pe1 wo ..,. .ich I Hwt GNQICI e Kon make when xou v-gke m tfe mor' ng' Ae end uk: I tmu ox 1 ' and eo Hack to sleep 1,44 I1ONtfI'l If I Ive ta Cf' too lone 1 bec.1uQe theme CIOQI I1 Lhe loom and I lclt W mafd L home Dauell Vkhxteiell hole c'1Ie1Idn1 on he wall behmd Kon Q r 1040 vxdl Gmdow D0 Xou me 1 101 yo I F01 nx Oh mme ude 'NIO + morom 0 I I .fi Qi-Qw ., 1, , HTXFIIC W a 3 HH 1 41 W1 115 fx WAX X X I X YK X CGCXX XX Mx X X Nc ff wa LL 8 fx ' 'Cx Vx Ov? hvvvff' , xv , x , t ,xg 515 TMJ Lk xx KAY Y , X0-wx Y 'QQQVXQX C F --V' XX X: s .xx-f'Y. X 1 R 'x , X W A xg A mp ' N 5 fx K x or. LD fxcon 'lv- V060 uf, rf Y Ox D ,X Q U" H T' w 15? Q. I K f 3' ':- 3 9" f . . W 1. 1 K ' G .. N S 1 'Til' X I UV" Ef,'.Q, vw 1 ' W- .- ,-.-.N '-4 . P... ,4 , ' , , ' . - A - f-O--- K 11..:1.XD :W Ly . ami., ,r... 'r-U.. . '1r""1 , - 1 ' low' 1 ff91'J,IILOR:f, : 'il T:O"'Z f-f'iI':"iI"'T ,, -ff'5Of,, 77f2:.",' JQ Quj, JUL, 'I ,if-fy L II3CLUi'3 ,, : r'f'f, Pills: Y1 '1iY'fp'1'fic1i, L-:nt.r', rx wliirti F "2 D :Irv Tjjflv, Jzmijf "fr+2t,:i, ink :', , UQ H K .DEH 31 IUYJT' V, PI'I,!,C':7P1il1if7S, C'1I'O1f,'T,",i3.-"qv, 0 .-Ii Dov: Jo Ann Vwz"m-y, Jour. J ,n-15:11, Pu' ' f, K Clffyffm, '.'i,f:f1.TV1 I,'1U"?fY"'I.', Jurf YS 5-pil. gf- 'x -' A L S , 5 S S X to ' J :S . ,, x ,. NE 5 . Q f I , X ,, . ,. . , , . ,.,, .......B,4,... ., f.n,,,.. , -...., . J . . ,...a...f...... Basketball Te GITI .. ,,-.,.,... ,.,.,,,...,.4..1..,- ,sam Glrls Softball Team gf 1 1 Q vv,.,y-1?uv-wu'r3vv1gwsv-y-w-wvwvyv-,,q,,.4.-X.,,-W,-,.-',.,-W--..f.,-ww.v-v'...,-,Q-fp?,-r-r::yvvwffafv-fe---vY Y Y --- 7-V ,Y sf:-q1v-7-1-Q-M -V , . . .rv -A. ,- --f yvx 1 1-YV, Y l t,g4.1,.,'.S.'.1 :.,L.:.4x.4:.:fg.g:,J.1,.. Lx .a. ' z H , ,. A '. 1 4: .,., 1 '. - L' v - 4- -f-M -A-, -.Ar - V --v-- Y- ---AS -J Af J x1 111 U N v-,iq 1 1 x 11 511 K N Mn x 1,1 FXXP Xl 11' I f1THLET1C X G C1 f 7H'll .L scum G11 ls N- O1 111 311 lg 13 CIUCI vw 1 'T ' T T Q f i1l'iJ'I fzxxu f'1.If 19 fg11'Ej,' rim,-gg. I ,,11 ,1 i 1 1 K 5..1,1'-1 g,:,1A:,g-. -I II-Ill -.7 I,,III- I II 1 L' Xlnpi x'.:z- Ali wp rjtifl. Q1 111.-'11 1-1 , 'lL1jx1-.',- '-.-4111 my ,g :,f,UH, if-1 ggA3,,1k, 7121, 111111 ll, Lf- fi 1w1.:y111 M111-V'.111.:,'.11f:.. .L r11 if 1 2 1. 41,3 117, 11 . .- .41 H11 ,H ,.1. 1Q, 1 1 111. . 1. ..1 1,1 ,.11,1,11 3W.II J, YUIII, 1:-,I W , V . 7 r. b. 11, AVA' yn' 'L f..:,1 .- I - , , .A , 1 I II I I I 1 4 Auf ,.- X1., U... , 1.1 1 1- , 11' 1 , 11.1, - l P-1111 . 115 x11x'x','z.1x:- 1' 1 VC '11,-..: I 1-.1 .11.1 1 1 I-1? 1- 1, ff- QU' 35511 3, 1: ., A I 1 1, 1vI ,., - WH111- V 1, ' ,Ix. I 11111 .131-1 3 .mx A-1-P 17Qn. .1 1.-., . I-I 1 "I"I ' ' I I 1 XXIII?-LHJDWW QQ III ,. .2 '. 1 . 1 .,. ,.. - 11151 1 -14 1 211. -, :Q 1 L.: . . 1,.1 11.11,-5 .-.1.1L . 1.11 -'I..e1II I . I 1 1 IIN, I, I,,I,lIItI, my I1 - 411 1-1 11 ggf, '1',g,L 5111.1 11:1 1 1 116111: , 1' 51: ,A -1, 1111.191 , ' ' ' II ,'I,- II III WWII! I- 421,11--. L. 1.. llfh, 11,-1 LLMFII1-, M119 1 - '-' " 1 'I ,I ,I I - l - .1l12vh 1111.111 1111f1 f1'1:,,- '1"-- - 3 1 H -- V- A- ' T I I I I 1, ,1111- z11.c1 fa',11-1' 11'L1j:1 23-. 61.1111 , M1 I4 N-1 - - -- J I 13.1 .iw T1-. gn .- ,-1 151,111 - i, 1 ,,u1,q.. :-- 1 -- -f 1' - 1 ' 3 , .. ' . ' ' "-,,. -Q: - ' x .,,.,1-1, .ixnm '.'.'c,1':: 1l11pl111x'4r A,1'g':l.. 1 1V:1g"'! gr X 3 I1zr.i.L: 101' QLL'-TQ, fl-r '- 1 x'f"f'L- F" -N " 1 .1233 i?:i111'11,11,. 2111 if ill' I1z.A1,4i ZZ '. ':'T'A"" 11,1-1,f ',f'11g1,. ..1' - .2 1,1111 -11 1- ,- 1 1. 1- - 1 1- 1 ' "' "' "'x" "L" """1 .Li5'11A--' ...11 IV'j1Il,f1 Q' !Yu.,l'f NvH,Lf'.-51' -"H--. X 11 vi '-'- 1 " J T1 1' 712.15 2 3 Q,1.r..1-, 111Lz"Lf - I -, if 11 ' ' 1' ,1- 1.151 r-111-kt -A. Vgg 1- gm! .1' g.,11.c1s. 1gzxz1.f-15. 1 1 U il ll A. VNII-'l' HWY" U'1'::l11 3.1111-f .'?Qf' ' T111 iillki- 1 ' fl-1-. 'f11?ff,' 9 -if '12U, 1J'11'1'f-YE '.,!",Q.:,1Y. ',.,1 f1.111.1 '11 - - -'- --1-Hf-1 1 - 1 "' ' 1j2.1-f.2l11I 11,13 H, 31 1 1, 1,1'1A,11' 1 1QE1:11,Q- V -. g ' . 1 FUI j ,'.'1:1ni.. . I l ?'f-yo. I 1 . t I F: , - - - LJ l 1 . 1 . 1- - 7-HI YT I :J'1'," L--1' ."'11" N'i1vIU'- ' fQ11l1g-1'-'il Uf1j'f1j!j'j , g,21IlQ'1, .J .131 JCD,..1'kL .., QCL13' X fit. f-f11i'-L.'1'1t i'i'11.- fi. 1 1111111 124-it lx Izf.wU2 :Q . 11-.. 1, , I1 .k..11111,--. '...1,..LCA . . 1- -3 ' V NIU 1 I, f., ., j,.',, .Q-11, A,TiL".'PC IlJ1't'11'f.,, 1111.12 -f X,1fz.11. 1.11111 11.1 N., 5... .. r., . ,. .1 A'-Q ,L IN., . . X 1 'W Y 7 w --1 ' "' 1 X- -- x-- 1.11. 1- W "7-L -. ' V1 ,Y ff: fiews . ,11P""'c A-'1,I?i1-yiz. :. xxuul 1- , ..f. A 11-.1 -N1.119"W. 1- G ,, T . . N 1-M 1, '1,, ---- ', 5,11- '1Ngxj.'2'Q !'is'rL1'1V1'kS, 5'i':t W1 111m 1'.1. 51- A -- - -1 Y 1 K , Y, v, I ., U7. 3-,1---I T- 1 ,M 1- 5. 11A1.1-,-- I 1 mg- 1 I, , 1- 131, 1 .,. I , . , .- , X 1, -Q ...J Ll n--n I1- .15 THE CORNER DRUG STORE Ne 11111 shop Oq ihe corhcr Of' the Qq are ard Dax Q W1 Es Shed xufh drum nd undneq in lotq of Lhmvs to eat W1 h Pcxall coloxs orange and blur And axxn1,Qfs ,wen and 1 d d 119011 lgh bo e C0 c a L '16 It xxell fsupphed xx th hezbf and o -Xfd plaCte1s, omt WQHIC p111Q 1N1th c1dQ powonv 1ot1onQ c1ea111 , Wxth Cures for many 111s Wxth 1uhbe1' Good aod babx need xi foap and C Qarctte And 112 zmes a d gieetmz camq c '11 the I-1 u o 1 Coca fo t 1 the 10 h h11 111 1b'e 1 es out Vkflth lusclous malted bn K a klmf oda pop 11'o11 Mont to back 1tQ po le xo 1 Q re che111 O11 the preQcrpt'o11 ca e The PEQZQHWI ,erfon el t Re '1 Co Ixeewlx hom then' xxorlx Theres RESIUHTSE Jack Pea 11 And Dom le Coda .e1k T' 01216 1 I oubTe xx1th 'A couffh 1' 'cxer p nd c 'xe ph 1 ac 2 Nl 11 cet XOLI nee W1th 1 '11 coa ed p ll o og CIHX a haf' 21 O haxe a g1ft o ux, Dxop doxxn 0 xxell Hx xou Vou1 xx QneQ pamfx ax de Coweffe kd: are home A1o1g xuth h1,qh school folk o wer 1'OL1df19E'1OUE? Come '1 a o have a coke Carender Drug Company Stockton Mxseoun 5... L1 Ji.. L..- 11- L..- T11 Jx-I E -- -----'-- ..-..i. -- L.....-L-- '.-.........-f ,- ....... --- Qi.--44- -N EV XXX!--.-...-.--QfX,-....l..H.-.........:1l L.-,.......-g1--.....--l I --TT...--1E x X.. XII "' ll Xl, 'IIN i I 1 X 'lu ll t::L P- - . . 1 'E - N 13 . ' ':- Race: X I X . . ul . - , .N C - . XHX ' - rv 0 ' - 1, .. d ., ' ,, . I X ""' -- f. - f - t .- . . , gg , ' flu? 'H' , 'Q 1 -1 Ar . 'I 1' is a ve th ,ibns Egg! , X . J: A1141 sud 'war a, ad. X ll X ll' X , , . . ., ' p s ' ., 11 1 ' .. 1:5 li . .1 1 1 ' ' 11 Q, K., gl: ' ' a ., .- ., ., ' .S ? X! ' ' 9 ga: In -E z-' S ' vw E gs f- Ah" ' i - s Q xul A M A . L . E ' H . ' 1 Qa . n ' ' k ' N j, ,z IX A111 f 1 " 'ar'-t -gets." 2 ' ,ll ll X . I 'Ike .' ' un afn ii f' nt fi! ll' .. . I H VVIE ef ry a' 1 top 1 T-f . ' ' mffks 5: .-d."nr".rF . W3 , , .1 " 1. Q' X ' X' ., S t S' pl: X All stands m SDQCIHE ,placeg LX 1 1:11 113 'ulate a ' 1'ca1s I 4 - Q XII XHX N , . , . . X XIIE1 , X , ,". .. M . 11 . 'n a 21.11 X all . ' v f A ' V Y- ' 1 :- ' I ' I ' :tw 3 If ' - gf , . ', 1 .d lfyrl, ,J 1 X A . X XX X X1 ..., R1 . X Q . 'X gill' "' :J 1 . Y ' v 1 RD lx' .. . . 4 L..1 V211 , 1' ' , 21115 a 111115, i TI . ax' TI it 1 1 X' ' 1 ds ' f": " sLgz 1-' t i S. 1 IIH H- ' ill 1 fx ,. . wld Suppose Q: - ' 'e 1 ,Na 'ne In X X . ll ,,, 1' t b Q . ll' . l ' ' xvayfg ' ' 13 j up, X i 1 H X - ' R 1 X' 1X O1'SX'4T U, 'Q' - 11 ' 1 " . 'X. . ', X:gX 1 Y u .1-odft Sat a 11 1 , s , ""' RXQX i1 ' .. ' ' . Xgg '52 all ' I! E 1 1 N . . 1 I ' ' il! I E. xr W' mu ii sth 5 .. ".-1..L.-. -.. ..-....L4.......- --LL...4.-- 'E--'.g.-.1 -J 1.-.,...,,,-' 1 -1 5: l--.......-..I X-1:....-......HJ-...........--i!--il...-l L:-......i.--gi-..1....,,,,hxlX I ::!L::-'ff l::1f:: ' -, ::H::. "r::li::f---ff--' Ll Y 1 , , Bo" M Ph 33 .:var, ua. Conzfzfimsrzfi -1 , U MMS W I DAIRY PRODUCTS ICE ummm H genized Milk Cottage Ch It 'Zed Milk Buttermilk D11 Ik C Doumle Cola Grange GTQQSHG Lemonette Squlrt Double Qola Bottle Q0 Ch' late i ream ll I , - i 1 Nevada, Missouri .J Q ll x ----.f..ll..::!!:: ::if:F """::iV:: :LH:: ix --4e------sr---- JL PQl:2 -- ------ -- '--1'--'-::ll::-'-""'....---:2lAlI2------ -- ---'lux -- L... ' t f Greenstreet s Jewelry North S'de Square Stockton M'-:o'z1'i wtl1Rp' ' Tommy s Cale r 0 d -' 'o The tre C E Hendricks Insurance Agency Of All K 6 Pu c uax Soclctox M OUII FU' 'LLIENTS Preston s Truck l.me t t Brjy 'mt E. Naon C ll Pyle 8 Son Stockton Mllhng CONIPLINIENTS Gordon Servlce Station t f Frreze Garage N ock on NI 0 1- l I lr ll ll ll If ll :: ll ll " T Complxmen 5 O , , UI l ' ':: l Sandwrches ? -J y ,Cx A Shor r ers u 1 , w 1 a c e axr a Specralty 'Ne C . 2- i U ll ll r '-il II ' l ' ' II I I Ctfvff' 1' lll LL 'T lnsurance inds OF lg' C r r N Ph0T1 129 01' 30 i ' I " bu Sq -P 'mm t ' 1, - EFF " 3 ll r ' r r i ,u alll : Stockton Cleaners r HI C I I 1 Cleanliness is Nex o Godliness -2- ' . . T ll L' 'f . ' -' ui 'TTT ll I , i ll X H l-u1 ...., l ::o . ' A A A Compllmen s 0 l X ll OF 1 I K? ll! ll 1 r .ft 't , - iss uri gg! I ai. 1 1 TT ,ll if I rs: I :ig--5...:.4 :: :: -- , - :: :: E- K V ::i :: K Q: :: ...., :ai l :: ....---- QQ.. :E Nxxf X I .......... :: I I-:: -.I.......f :: I L:: :.......1."' ::l I-:: ::.::.-...-j :il f:: :....-'-'......-'-"' l:: :::.:,.-'- 1 7- - - -V.-V - V V- V- - Y- V --- -V- HELM 8 TRENT d GAS 01" WASH - POLISH H Your Friendly We Gxve Servlce Sfyeet d JONES STATION I Rust St. Stockton, Mo. B w East Side Produce Helms Beauty Shim W s Feed - Seed - Fertilizer Your Patronage E . , P1 -4 4 A "d om fn rife L Bahvar Candy and Tabacca Co R E Westfall BOLIVAR MISSOURI lx IL V J 3 I ,W k ml ul .,.., M C . .SA 'W - N C' fl L 15- mf aa ' " c U .1 -5 I .WT A --------.. M ,, , , ,W 1 ,W , , W ,, -F I- . u- -In --I -1- nw V ,V -------.-J---- ,Y , ,..e..... ,, 4 ,, ,, ,,-V -Y , --W ,-- ,, V-- W I --- - V -- -----W -- li.- ............:::: Mr: ::::::::':::: -a: :.::::.::.::: i:::gf1-..::.: :: ' i : Y 1 u 1 n x A ...- :U ll 1 W ,u ,w A.-J ' 1 , V I ...J I I 1 ...J Dependable A PLIANCES MAYTAG 1 'CRF ' 'Tl 'f' ,, , ' 31.3.5 . i. . A H30 Vi' 'ii '. Nuglls. ..2iL wb mmf: 5 fieeie INILRNATIONAL HARVESTER P Shps t STOCKTON TRUCK 5 IMP C0 T"1 lu '!l ill I I4 1 , :ll 'll J.-..- N en' !l W N 1 , e I XY4 7, 'HJ 'Q ,H yi Yi'l fl 1 xg! 1 .. in il V3 P C Q I, 1: I1 3 l' Q f Q I I: 'v I C 0 Wg! E'-7 S1 I' 'bl 1'::N li J lik W is , G f - ' liaj lug H' eh' is LJ ei el e ' 235.5 H "rrp 2:1 Us VI' T- t rv' Nl h' . xi! 1 E R fig Q' . nu ' ft! in M - T li F V I I 2 H Th lic '00 Sfockion, Missouri :z 1.4 T-1: E3 "'-P----fw"'Y"'-5 :FJ l 3 l ::e"""":-""1'liLI I :Z :qi E :E 7: f X Stockton Hardware It --..-1-1 --...Q-1 --n------ut-- nm: A--tau A--tn--A -- -- 1-11 -- -- algae v ...L Compllmentb Of ROBERTS MOTOR Comphx tenth O Stockton Locker Plant B 2. Stockton M1 out Try Our Supply Of COMPANY X Q a eb Aspat 15,115 t be-ana Usa Clzevro et Oldsmoblle green hmaj Jo'1n Deere Bloccoh Spmach Com Dulany Fresh Frozen Foods F1 Lllta Apucots Pampberue Chen e Rhubarb S lZJ.NYbCl'l1G Pule Oran L Co'xce 1El8."9 Let Lb I ux You SALES and SEPX ICL Beef L Illb and L3OlIx wholeeale by the caloab FARMERS EXCHANGE aid 'ff' Furniture Store FLOUR AND FEEDS Household Furnxshmgs FERTILIZER GRAIN Hardware AND SEEDS FARM SUPPLIES AND GROCERIES Vfe Buy Produ e COOPEVATION PAYS Stoves Stockton 'XI1 sour1 Maru Church P A Pe e Bri, ant 1 -1, M--J L- If H :: 5 :: t I i P. O. o ' 72 5 ll 'cgtbl' "' Ili 1. , 'a 1' 1 ips " It ' ' ' 14, I N " .4 A 1 , ' . , ' . .1 S Peas " Ep ll 1 ' b E ' ' " S I L . E Y l vi , Y xv Ei ll I :: .N E.. ' Kr' I- U . I: ' 1 eil, - Q EE . 1- I t ' ..- i f ' Il N I 'I A Jn r r cl at I I I ' I tr I :: '?:::YI 1::--.....i:: 1 l:: :i! f::i--....::Jt::-...-1-::t t:: ::'tg xl 'l' --ll-- ::i':: ::51::----0 -, .....-unix COMPLIMENTS STQCKTCDN HATCHERY USC PETERS SHOES '- THOHOUGHISIIED HATS X COODI ICH FOO WEAI' I ELFFCTO SHL' T TOP-MOQT PPI.'TQ , 2 VK OIR CLO HINC' HADEN BROS CEDAP COUNTY Stockton Ioumul en g hs 0 ore You Can Always Save k tb tr Horton s H OF In T my E I L L ' t l y T1 N gl: 1 A H b : ., . X M L TEST ' 1 ' T J , ' w - Q w - I ' -k 0. ' :Liege Sts. F ..-I-he Hen I S Oren S o fiom, Mffsouri a J ,to ME, 1. Li-E l YV ? K Q X 1 1 1 Il REPUBLICAN E At Our Store d l Y . i Exclu in' N Y P tt JEL I with e .La es Styles I H S "in T f. C x'mun"t5 X 5 I 31 for ni I Er 80 in tm, ' yeatx up -J im i 'f i I x --.-:...-:,:g Zz:---......-..:::: H::l-1::iF::--..-::4H:: :: i I ::.1---L..-zzlqx I II!'I: :ZIiY:f 2:IlI2 2:i,121ig1l'?Z2figl:: COMPLIMEXTS OF STCDCKTCDN CHEESE CQ. A Home Owned and Operated Plant T! G . S'f 2, COMPLIMENTS Or lermm t Studio DR NK M625 Del c1cus and Refreshmg OLIVAR MIS OURI ' S I 1 I il ...--.."i4:YYVii':i:YF-1E::""""""'g.......- :: 1 !:: -i..-.. :fi F: Ej lg: ---..2...1. :: H vi2: 72EiZ.': ::irE: :ZTL!2 :E-ii2Z ::?li? L Case Farm Machinery Tires, Batteries, Norge Appliances MHHSHHH Hlltll SIHIH ,g HERMAN scrum-: EAST STREET it Clarks Food Store E ome of Baby Beef Fresh Fruits and Vegetables Fancy and Staple Groceries f f L, DUN JUIQDAN Distributor Ot I CURTIS CANDY and FINE roons H H ? C7om,b iman 1 Of ig It I' E NI Humnetilte, Missouri ftt I :::':::...-::' t::""-.i......4-"' :: fI::--ll::!l::i- ::1 'gg'-fi-:fl I i u, L1-A "-'T ttf' DC H: ----'........4... :: I L:: 11. :: I f:: all " 7-IZAIIZI 1- f'5T"""::!I:: HAMMONS 8 SORTOR P . Q ockton Miuouri Spot s Market Mb XT Cl OCE1 Inb WEGETXBLVS ty O y F1 one 9 Qtockton 'tio Compliments Of Stockton Dry Goods Co G - Cl th' - I you need a suit of do he: C. Schnedler for 2. fit. Semor Class 1049 R B 0Connor St Son APP Co 'slmeots O Stockton Wood Products F81 GPOCEVIES F ESH FPLITe ald EGETABLES FRESH ME-XTS Of A11 kmds ockton IISSOUTI ........ -.. I 3? T3 ll u-.I 3 I Z' ' :: 't : Groceries Flour Feed El H Dry oods o mg Shoes roduce etc 1 f ' t 5 H H nt L , Q bb his "' - l 1 1 , i , 1 ::t L - 1 - . 2' fl -- E' II ' M 3 N3 Quali ur specaan 1 J Q ni 'ing E ' 1 T sv! , A . ll Il ll I ll! ll -E! 1 A ' tents L. IT :: 4 IIL 3 1 5 u I E Il tiff GROCEMS 81 FEED 1 Fddd Mdfkel .1 f'W o :: , . ll Your Patronage reciated L A t 1 t 1 i 2 ' u Y N 3-' f S 1 ., 'm ft ' x ' ll! 1 ml ' 1 , f A ..t1 " " 5-5 gg XII :fr :: ....Tij::E!::1"'-".......::lI::-"l-.....,...::l ::--'-".-.......::-1!:: ::H::-1- ..::H ,' 1 V -- , -- -........,.... .... .- -.-l... -- -- '. """' II - -f ----- s A '--' 'Af " 'A' estern Auto Assocmte Store Ore-l Ibuch Everythlrg For The Automobile, For less ..Y, Y ,v GRAINGER S DRY GOODS COMPANY ......-..-,,i , .1....... ..-,n , Hlways F1 lend L SAC RIVER LUMBER CO xqli I 'F W 'l H fr' IV 1 4 A E x LL IR TT , 1 .. 5 R I ig , g ' 75 - " Y H: i RV: 3 i I. We Owned and Operaicd by ' x H H335 H I 5 ' E eh' F L Th F frv. ' gl I ' Lil ., , :SF,.11" EEN 1 , ...J TI' ' R R Eu - El R:: p "ct: Ph' i lm QV! R OF R lil ST' in in T rl +' 3 in Ii ' I 9 R ' in " gli li -.' 1. .b - .1 M! B 'ild' M fi- 1'- ul Q wa' A'- '-' . JIS- ." I Ii- , ... I Ur , Fl '::""""'-1-..-..::!'::""'i'i'...-..--.::lr::i1l1"-fi::'E: ZZI'1Ii".i1..-'filll::Tr"'fl""- ac ti ::1 1- ll, ll! .... ..... .1 TT II L CQNGRATULFLTLQNS TQ Hn Efficient Jomztztzfal Staff lt'IN6'.S POWELL IMPLEMENT COMPANY ALLIS CHALMERS NEW IDEA WILLY5 OVERLAND SALES d REPAR SERVICE W t Gray S Grocery Love s Serwce Stohon I P St kt Z' f GOOD FOOD SERVED RIGHT WE BAKE OUR OWN PIES South S1de Square Stockton X ll . an L qi! es St. Ph 111 Sto kt . M . ll' , . , L 1 Sk-l o'l A f L t G. ' a P a ost r in A th, I P1 . il i Uomjb inzsn 1 II I3LAND'S UAFE as L L E it P: E iid If: ntl? I a - - , 'XII n V A AA 15 11 """"U""""U"'i"lL"-""""U"""'1i""'-"USX 'Ii is: il om lfanzsmfa L. SAC RIVER VALLEY BANK CAPITAL STOCK S CCOLO SURPLUS FUND S CCCL CO GWQ9 Member Fcderl Devo xt lr IVIDCC Lorpoxfmt on L... x'l I T-A AH: ill w ll , I Inq A A--A il , , Q w" 17 5 f f A ll "I ll L lil ll" gn A A L u' : i l All A LFE' Sfoclsfcn, Nxlsscui If fi SEO' f I A1 A 5 : . 'N A 'Il' Q gf: ' lfftxzlxel' A--A A X a 3 S' .51 '. fi 45421 ?1f'FQ1'.', in 1 i .. i ::,'S1kTTl gii E5 i - ll ::' 1 A pf , l! tl i A A S SW AV A U , ,W Nm A 1:: i:: ::'1:': ::li:: ::ii::i,"'::i,QL: ::lg::'-"--'......Q......:Y:'H X xx, Compliment Your Letter WITH fafaonaz Your Deoler Hos lt! ,...., DAV-SON CORK BACK BULLETIN BOARDS DAV SON cork back and changeable letter bulletln boards are constructed wlth lIght walnut flnlsh frames The cork postlng surface conslsts of WI Inch cork mounted on it Inch 3 ply veneer The changeable letter Insert IS of grooved wood felt covered These bulletms are made to endure as only the fmest of materlals are used In their constructlon B H b d h u e In oar wr wo se FORUSEIN Bllt b d tht t U erm Zur wlg Lwodsel SCHOOLS In glass doors One slde cork 'n 9 oss oors ol S' es CHURCHES the other changeable letter CO' FACTORIES me" STYLE TWO SETIN GLASS Letters are not Included 530 OO 32 50 STORES 30 23 SEZ? 33 3625 PU SPEC AI. ASSORTMENT OF ALLPRKESF o B CHEAGO AND,,NcHLETTERS 600 BUILDINGS W O0 THESE BULLETIN BOARDS ARE FITTED WITH A LOCK AND KEY TO INSURE NO UNAUTHORIZED CHANGE OR ANNOUNCEMENTS D,57R,5UT0R5 SCHOOL GIFT SERVICE 4925 GLENDALE V, KANSAS CITY 4 MISSOURI . . . . . . . . I . - . . 54 ' ' . . ,I , E2 ' . ' k. ' . 5? I I ' I 3o"x4e",.,.. l.,,.,,... ,.... ....I,. . 0 --X -' V,,,,.,, A.,1,,,, S , gg ao", eo- ,.c,..,... l........., , .. .. . 36jjx48jj ...S .S S... 49.40 5 361' 481 --'-I-- e-Q----' --Q-Ie"-eQ-tt 3 1 -25 CLUBS 36- 60- ,.Qg.ji iiiiQlj"i1jjI'1'ji, 59535 I' 36 x 60 ,.,... ,.,,,..,.. . . III Hill A UHIINIIIIIBII IIIIIR IIII IIIIIIK BIIIIIIIN IIIII IVIRI NIIIIYCIINXIUI I'- E I5 MISSING CGVER


Suggestions in the Stockton High School - Key Yearbook (Stockton, MO) collection:

Stockton High School - Key Yearbook (Stockton, MO) online yearbook collection, 1922 Edition, Page 1

1922

Stockton High School - Key Yearbook (Stockton, MO) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Stockton High School - Key Yearbook (Stockton, MO) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Stockton High School - Key Yearbook (Stockton, MO) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Stockton High School - Key Yearbook (Stockton, MO) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Stockton High School - Key Yearbook (Stockton, MO) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.