Stevenson High School - Legend Yearbook (Stevenson, WA)

 - Class of 1949

Page 1 of 92

 

Stevenson High School - Legend Yearbook (Stevenson, WA) online yearbook collection, 1949 Edition, Cover
CoverPage 6, 1949 Edition, Stevenson High School - Legend Yearbook (Stevenson, WA) online yearbook collectionPage 7, 1949 Edition, Stevenson High School - Legend Yearbook (Stevenson, WA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1949 Edition, Stevenson High School - Legend Yearbook (Stevenson, WA) online yearbook collectionPage 11, 1949 Edition, Stevenson High School - Legend Yearbook (Stevenson, WA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1949 Edition, Stevenson High School - Legend Yearbook (Stevenson, WA) online yearbook collectionPage 15, 1949 Edition, Stevenson High School - Legend Yearbook (Stevenson, WA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1949 Edition, Stevenson High School - Legend Yearbook (Stevenson, WA) online yearbook collectionPage 9, 1949 Edition, Stevenson High School - Legend Yearbook (Stevenson, WA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1949 Edition, Stevenson High School - Legend Yearbook (Stevenson, WA) online yearbook collectionPage 13, 1949 Edition, Stevenson High School - Legend Yearbook (Stevenson, WA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1949 Edition, Stevenson High School - Legend Yearbook (Stevenson, WA) online yearbook collectionPage 17, 1949 Edition, Stevenson High School - Legend Yearbook (Stevenson, WA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 92 of the 1949 volume:

T H II L II G I2 N D 1 Q I 111111 lu 11 In S01 1 IJ I Y, 1 'S , K. .' I!.X'l'lQll SlllllNlS of Sll N l NSUN HIGH Sl HUUI '5ll'!l'llw0Il.. Wflsllillgt n FOREWORD Wu' 4l4'1lir'.xII' llxi-. lllv' l'Pl'7 l.e':"r11l. In "l'wp" Ll- an lwvlv-ru ul' Hur glppl'm-vialliwll fum Imix f'i1If-vu .mf uf Xvrviw' IH Ill' -Iwlllvlllx K-T Wvxvrnxwlx lliylll W1-xxuxfx XHII W' M-xr ll! IWL.m1iI1.15'1wf..-N-H. 'lx' uw- I-f' In-. II1.- N'::wlvluIN -NI NV'-x'-:www lligfl Nt:-wwf Saul on Oh shlp of state, The red schoolhouse stands A symbol of our land Sall on Oh ship of state, Wlthm these walls are tramefl The captain, gnu and mate Three Four w4w,g!,Mf Tlw Meaning 0 Temperance - -11 1 Ill 1 Ill! dill 1' 1 1- u . XJIINUII .u I1 1 .- . f - 1 'ff' 1 11111111 13 I . N ul 11' 11 n . 1 1 I 1 N 1 N1 S Q NN 17 N 1 1 ' . I N Ill! 1x1 1.1 Plml l Luc - K NN . 1 . . 1 x 1' N . 111 N Xf cl ff N .- .11 um ff . . llll IN 0 L 1- 1' 1 . 1 N 1 . 1 lex lll 6 1 ll nl ff 1 1 mr N . .ll . 1 1 . ' IX 1 n .11 1 N . N . ll m .1 N ' N 1 . nm QN u llJ'lX . 1 . N N 111 1 . N N . 'l U s s mpc I 11111 III ll lt . 1 . 1:1 .lm . mn In N 1 n ll 1 Stun- 11 xc N N N I9 n ff PN 1 .N ll mn 1 llll X X 1r , N N 1Xlll" dll N 1 1 N JOHN! lf ff I . xnun l N C N . N C fv N s 5 N f N 11ml W 1 , 1 , , L x Ns L N 4 5 g U A l g 1 M ff . 1 . 1' x1 :mm 41 1. 1 N 111 mw K . 1111 N Nft .1 N ll 1 K A 5 K P I 1 1' N Ill 1 , ,1 N . . . N N . . ull dx N11 Ntllvll L 1 lx lm f on 14 n ns f ff N . s cl ff- v fnt lf 11 111 K 1 : rl nu uunrllx lIlIPl6'NlP!l lll 11lu1.111n1 1 lllf'l -1 11 g k . 1 IP Jr J N 1 ff . In 1 . 1' 1 1 ll r.N I ll. . 'ltllflillglll nur' illll l'lIAl'll 5l2llll'4'r illll' In 51v1'ial Vllilllglv. gnu! xwmlf am' 'lllIl'llHl!'5 shurn ul' lllf'll' full 'A 'nr uml Ill. lf1-1- mv FlIl'lll illlfl me-am lry 1'1m1- I' ".' . lfh' 'ily wh'-l ln: lou- as ila QIl'f'ill4'Sl llltvllllllg.. hu. 1-1m1- lYl.l1'!l In nmmum gixing 11 1lim1- to u lwrrur. Ll 1l1vllaxl' to lhv N1-l lirnfs or yuur mls!-1rl'l' gill-lllf'l1lN II' 50 1 l'. Su l lhinlx lh1- u1mr1l lt'lllpI'l'Llll4'Q' has 1A me- In nn-un. In mum. llll' alvslinzmw' l-lrlllll l't'I'l'llll kinclx ol' lu' 'QF1-s. Wl 1 llgunlvi s11i1l. "ln ilu- xv-ry l0l'l'l'lll t1'mp'wI. 'lIll. '15 l IIYIF fly thf- hlllI'X'lIIKl of I1-1 ,'.' i n. you Illllll uvqlliro' 'lllfl I-1-Q1-l il l1'1t1p1'r- 111111-." he 't'l'Q'l'I'K'fl to sonic-tlmirmg lllUl'l' tlrn llI'UlllllllllPIl. XKll"llIl'l' lvj. ilu' flute- ur lln- ' l' .fll ' l. .-X l1'llllJ ' r' l- is tllll' that hu: ln-vu pw .'.' 1-il lll'kUllgll lmlh ll'-ul 'ml 1-1ll'l :m1l 'll'qllll'f'Cl lmlh slwngth 'illfl 1'lil5lil"l4 . lHllr,lllll'S.' 'mcl lim- vs. :X s--ll telnpvrf' minfl is nvilhr-r t1r1u ri,i1l lllll' tml ,ull 111 le- -1-x'xi1'1-a1l+l1'. lvut h'1.1' ' 'q 'Q-cl a z.ol1l1'n IIlQ"llI xshi1'l1 In lll'lllf is Ihr- f'SSK'II4't' nl' xirluf-. Th-" n I Ihv nrikinzg uml lltllillllr, rf xwwlll as Nu- .um-Iim1-S Au" l1'1l lu lu-li1'x1'. Hall ' tl "fl is th llli"lll l11'hs01'l1 l l'l'illll2. uml lbl'UIll5Iill SlJ'lltl'llQ. C1 'I1-fy pe-rlrlps is thi- lllf'4l lV'lNf'1'Il l'lull1-ry 'ulfl 1'UIllt'Ilill. ll-ll'l't' i5 gi glblllvll m1"1n fur 1-wry clay uf l' ing.. A I 1-'I for lmll 11111' llllillglllf uml our '11'Iix- llll'S. To ln- Q11 illlK'lllfll'l"lft' in nur thi lx' gi 's lu lu' lllllllili' lu lalw l'l'llll'l,'Ill ur fl'l' mlhvr lJUlillS of vivw than our own. s unlal , V . 'ml l'llI'l'lllS our 1151-- l'llllIl1','S ln our gr' up. Un ll1- Hllll'l' ll'lllIl llll'lf' ix Ill! sutixl'-11-li1v1 iw ln-ing pavin- aul ulluwinz, utllerf lu think for ll.'. Tc' "a '1 ' tho gl . lll!'ll. ll'llllJl'l"lll1't' in 1-ali IQI. l1-lnp1'!'u111-1- in work. lvmp- l'l"lll1'P in play. lvnl 'r' -1- in rf-sl. ll'IllIJt'l"lIl1'I' in 1- I' Il, lll'l'. in l1'l4'l. 11- 1p1-ru 1'1- in living whivh pvrllzlps is lifvls g1I'1'zllPSl Xll'lllf'. Th- .' f llux 'rg of Z1-nn the llrvvk pl1il1m,1rpl11-lp .UIIIP lfutill 51-uw Qlslll ur-rv ' ally thi kin, Wlll'll th I tm k '15 lll1'.' tio: "N11I' g tml ,lllK'll.M ll. E. l'1vr1-ry ll .'t'I'lll.' u little- uclcl In ln' lQ'1 ' F ' llllllllllitill whivlx his In-1-I1 l'll'Q1'lX 71-,I .fl l' :url palif-nl with Ihr- Films h 'lllll flfJXt'l0lHllt'Ill ul' an n g lf'ill'lll'l' illl'll -15 l wx: I5 fP'lI'.' '1r0. In u reiprmpilrlv a1ln1il1isl1'ut1n' in .il6Xt'Il.'lllI High ,'1'l . lt is nith 1'P,1'1-I lll'll I luxe' 1li1'1'1't 1'Hlll'll'l ni'h lh1- Slll1l'IllS ul' llu- high wllfml. illlll thc' inlim'lt1f cli:1'11 .'.' ions niih IJQIIAPEIIS un Sl'llUUl prulvlr-uma. XII ul' tl11-high N1'lIIbHl In-uplv in lhf- l'1.t I5 fQ"ll',' h-uv lwvn my y1rl1l1r,sl1-ls. 'xml m- lm ' h'x1l il gll"lll1l linu- Nlull ing. u1rrkir1,. 'llll plwying lUI.l'lllt'I'. Ste- - J High Sl'll1Nll flnl-nts l'1x- ".'1n -lll rf' that runny s1'l ml: "'l'h'l ftllllvllllllgfu uh"h 1: use-5 lll1- illlllvllls 111 rlu lhvir IVII-I lu mzllu- thf- 1l'1y run along in ll Jlmmlll mul Ul'1ll'I'lf xs-lx. Thr- pulli- suppmrl ul' our pulnliv N'lllNDlS hw llt'l'll um-x1-1-ll1'1l. Nlul nut- flu lug: is ilu-il' lvI'lPllKlSlllIJ l0N'lI'll lhvix' I1"1'l11'1's. ln lllilllX l'lllIlIHllIlllll'. li'ilI'lIl'I'- liml il flifl'i1'ull In lr1'1'1ml1-u p-ull lil.lllt'1'UIlllllllllllf 111'IixiXi1ff. lull that hm lll'Xt'l' lw1-11 Ihr- 1"1:1' in thf- l'UIIllIllllll:lPj ul' 5k'un'miu 1' nty. NI-- f ' ' .' I High S1'lllPlll Vllllllllllt' 11+ lu- mu- ul' lhu- l'l'rl ill lllf- Sllil- ul llyl' gt . W lx 1 it is going to ,nm ziml prufpn-r xsilll i111-H4151-1l z1ll1'l11lam1'1-. new lvuil in,q. 111' IIA 1 'l -'s 'ml il1llllllll5ll'illUl'S. Llllll zu S4'llHlbl l'1 'lI'll lllill ix I ' l . ' ' Q ' A -' 1' . Thf 'rl :hurl is vc-ry l'lDl'llIIl'iIt' in lining Ll Villliilllt' Ill'lIl in lllc- Slxlvlll tak' tl I 'in1'ipalshiI. thus gixing thc- Slllllflll. u l.f't'llllg. ul' wmlinuily in tl11' Fl'lllPlll lJI'llr.l"l . and Ihr l'0Ill1l1lt'lll'9 in llwir 111-xx' prim-ipal. llall. l linux thu! ll111 st111l11nI- will mark with Hal '1.' l"1ithl'ully 'xml flu I1-1llx 'li the-5 hum- with m1-. "lil ll.- lx 111111111 1 R1-11 1 1 111111111 11111K 1rN111 ll1lIblC 1 er11 11r 111r1c111r 111' 111 1111 g1r1x 1 111r11w 1 r11111111111rN df 1 11-11r 111 1 1 11111 1 HN 111111111111 131111 11111r 1 XX 1x11111g11111 111,11 11 1211111 1d11s11r of en 11 114 1111 f11r1N 1021 1 10RIl'l' 511111111 1211111111 1111111r1111 111 11r1111 111 Or1g1111 11111111111 at ICN f11111111r 111 H1111 Fe era 111111 11.11111111111111 .11111 Camera 1 ll 1 11111 Fl 1111 11111 1111111 11111 ll 111111x 111 S 1 1 112161 - 11 11,1 LXXIN 211111 Q11rk 11 1 11 1 1, llll 1111r1111 1 1 11111 C111 1 1 113 r1N1111111 C aw '111 1111111 111111 R111 N All 111 1111111' 111 1 1 111111 L11 1 71 11111rN 1 1 1111' 1 ll f lN1 1111 1 1 11 1 1 1 511131111111 I fmt' 111' Q AL 1 111111111 IN 111 Llftgl 1111111 C111111 1101 .1111 11r 1' 111 1 JLl'l11f 11111r11N11r 11111 11dC1x 111f1 11111111 r1g1111 51111 111 1 1 11111111 11111111111 11111 111.11111 -11111131 N 1r '1 1111111 :1111 1 1 N S A111110 11111rs111 1 XX as11111g 1111 111111411 111 121 L11111rs11 11 r1g1111 11111r-111 111 41 11r11 11 HL .11 11111c1 Il 1 1 ILIIIIN FX lllf 11111 11 YK 11 Xl f 111 1 11111111 11-111 1111 1115110110 1 1 Q 1- 1 1 XX R11 1 1 I1 '11111 N ll 111 1 I1 N 11115 X1 1111111r NN ll 11171 1 1 1 1111111 111 111 r- 1 11 f 111 1r11r 1 KI r 111111 11111 FIRST SEMESTER STUDENT COUNCIL First Run Lutz. H1411-ll!4S. Nlm'Curlhy. Nlillvr. L. MiIlllIlI'IxlIlilII. Shmsullvr S4-1-mul Hem Ullis. liuilur. l,u11lvl'lm1'h. H. ,IUIIIISUIL 51. Nlurlin. Hurgaulim- SECOND SEMESTER STUDENT COUNCIL lfirfl Kms l.ulz. Hullgllvff. Sl. Nla 'lin. Qlllilflilll. Xls- mivll. 5ll1naillr'l' N4 Amui Hem l,f-mlunl. Us-1-lv-ll. Xlillf-r. lfillllsllll. Humlall. Nnung. lxovh. 'fhurnl Il Pf'2lI'SUIl. ,ms X . Q' 4 gs- . CLASSES Coy Bleer God helps them who help themselves 111 1 s 'w1l11111 111111111 1111111 N l 1sk0t 1 111111 S111 1etS 1111118111111 1 llxs X 1 S x111s1111 H1 h1111l I B1 11 nw 11 1110 Darrell Chattan There are no elevators 1 the house of success 111111111 H129 1 S lllk0l 1 Sex 1 nt lllllltll 4 1111111 s1111-l 111 P Naxx 3 Iette1111s11 pxesldfnt 4 A S B IJlLN1d6llt 4 Rushla johnson ' Perslstent concentrated work IS the DVICO of gen unlne success 11.01111 Sl 1ff S 111 1 Xl I ' mst llll ' I1 lf I 111 l1111lN 'eel IN lltl 111111 bus ts lllgl 1 uf Il tl X ull Il N 1 1 1 if 1 'st11rl0111 I11 f 1 11 us 6 111111 Donna Leer The rooster who crow the loudest may be the one to grace the next dmner table fir lNblx llll l 111 4 1 t new SFT l Jllllll N Q P 1 4 It I I frfllil Ten nw 1 Wharf M""' A 9 .1 5 0 1 Aki Doug Cameron Sagen Zle Nucht Tot Dont ever glve up Ill I 1'sk11l I' 1 4 ll D 4 l 4I I N X111 llNll shun 14 Dorothy Cowles A good frlend IS better than sllver and qold 1111 ll 111 111-nt 1 1111 lllll Sk-'ll I I N INN N 15 H11 me xllY1f 'X 111 James Lauterbach w1nd can do hum good who steers for no port x11l 11 1 11l1 1 x ,. Eugene Lexghton As a matter of fact 1 m n s flrst duty us keep hls mouth shut 11 s 1 t 1 l I Kay Leonard The hughest and most lofty trees have the most reason t dread e thunder L1 1 nts XllXt-1 rl ln S s Q Ill!! Dlck Lutz Be not simply good be good for something s e lbltkll e . N , s 4 Stude- u e th lf Nvttrt N tN nl:-nt I lflttlll N f-ut v lf Hpr-le Wllhs Memovlch ool can put on coat easler than a wise man can do It for hum " 1 .L. Z, 3 'IIS - A L, 2, .1 ."mluk1-r , L: . tml ' :ji i4' lnayz ,- ' +- L, 3. Z ,- --- . :X-'-.. - nf Sthurleut Rn I 1 1 ss , 1 ' f ' , '- ' fl 'nfs' ' ' S , L. 1 . ' .' w- sho ' L. Shirley Misner "lf you wait until you're sure. you may walt for- ever." "Q ' 1 'i ' im- I ' ' L, I1 - ' u - 5: .' uh-nt - 'A , L, l', L .vi-It' , f. . - - , . 14 - ' L: lux "1 Ar S - fl ,': ' 'sw- 'A: 1.'.-Ili ' ':lSsS-'- H: I 'i ' Iluslu- - s ' 2 'z ': .' , L. Il, 3 I: ' 1 3 . -' 1 .'- ' in sf eh, -Miknv-1 'ind' AY ms- and .. jean Lewis Let me llve and never worry about tomorrow XllXt'li N nun Tn N Qs l,.tI 1 I 4 tll 1 N ll! Margxe Mansfield ve and let Q- 4 XllXt'4l l ll Q- 1 I n lll! N nrxxmmn m no 1 N . 1 If-1.1-In us u- lt lgue pu-Mule lL llt'l'Nlllt ll! URN ll jerry Muller A thing worth doing I worth doing well .' lu - I' ' 3 . - :jx S'llll'lh1A'2 Inf." .'z-.' - 2, 1 sr, 1 I. L. Il, 2 Pzusk - : . L. ,., 1 is : L, 2'. 5 " 'z " 2 'nm : .' , 1., Il. 1 .v "1-nr L, 1 w 1 : " Q Z: Slllhl-ivl' -. Pat Mc Carthy "Y ur id a is not fuly yours until you have ex- Dressed lt." .L.22: rfiwi, 3 ,- 1-, z, :j 1 S: ' V 3 .' Ill e 'U y 5 g Q "1 .f ' . -' n . -,,' . . N' 5" . L2 .' I14- 'H 1 . ' H Eleven Don Rehfuss Nothung IS lmposslble XII Donna Schmld 'The wav to get ahead to use what you have A llllll l KX 1 1 1 1 1 Bob Smxth Love makes the world qo Round as N l l x1 l 11 Pat St Martm 1 goo s1gn o ram when It IS black ound and pourmg ou 1n the m1ddle 1 X HH x I T11 alle .A 11-av inf ' ' AL Davld Sams Fools ru h 1n where qels fear to tread -N 1 I Kathy Showalter Silence ISH t always gold The talker wlth somethmg t say worth dozen keep stllls ul .L I 1111 14 1x11 14 lllf ll l 1 X11 nl. s N 4 K Hazel Steele If we should encounter a man wlth r1re lnte lect book he reads X 1 N 1 Betty Young A good name wlll wear ou a bad one may be turned a nlckname w1ll last forever 1 H. . . .. 5 - an- 11111-1-.11'.1-'s 1'l11l1 I, 3. 111 V ,I l , 1'151,o 14.-1,1-1-,1-1115111114 l. 2: ' ' lll1l'ilIlllIl'.llf .,. 11 N-111111-' 1111 ,1 1,1-,.,,,1,.,,1 ggi Q1 , i lvl:1s,' IIl'1'Slll4'll1 ll Il11y11 111-111 ll 1lj. 11:11'l'l11111l:11'i:111 l""h'7'f'I","' 5"'V"::lV5' fi ::,1p1:11-11.-11.1.11::. li 1:1.s.-f , ','l"Al'1"""f Vllllj l- ?- 32 'UH 1.2.3. 1: S,,Hl..,kM1,,,, fll 1l1-111 l'11l11-1A ,., 1,3 I":'lIl'- gg 111',,,,11,:,111Z 1l,.1I,,l-mv, llllhll l. I,:1s1-l1:1ll .., .1, ig 1: Simlhlll l.HHIII,:I 1' :V :L . g..1s1-l111ll 51-111-1--lu-1-111-1' U, " 'l':111l1-I lf. Il, ll l.1-:Q-111l 4 A - Z7 13 l'111':1111111:1ls l. Z, ZZ. 'H' 59 l"1-1l1-1':11l1111 rw 'y, 2, , en. Y ' o ' is - a . , is l!:1sl'- l1:1ll 11lz1y 1l:1y 2, Il, ' -- lL Yr-ll1-5'l1:1ll 11l:1y llily Ill ' ' lllll'1IIlllll'3llSl,2,I:, lg 'l':11- -,. ,, l . .1 111-1'l,2: I,1-"e11ll.2,2l.4L Eu, -' ' 'X"'I'!,m -1' U . FII 1111 1'11111 -ll 57, 1: 11s- 'l.1.X, 1111f111l11-1. st - tll- w ixmnl IV.. Q I, ..,, X Q I, SH "full SVI' 'nl 1: Mix Al' 1'1',f41Q111-.rt il' lI111l1111'N4' il 1h11'11s lg f.11'ls Mlm-e -l, Sn- i1-1' 111: ye: l.1-111-1'w- 111- 1111 il, I3 Ali. -l 1'l1111'11S 1, I1 1'l1:1i1'111:111 nf l'1'111111l1-1'- 1 11111111111 1-11111111i1l1-1- Ill Sll 'lll I'11li1-1- 2, Ii, 4: 15 l'l:1s.' .'1--1'1'1:11'5' 21 tllrls' ' I 'P I,1-z1g'111- r1-111'1s+-11I:11iv1- Ill .1 l:ll'lS' film- l, 2. .' 2 11 H , I V nu ' C 1 Y ' A we should ask him what 1'l:1.'. 1'1'111'1-f1-111,111x1- I. Q ' 4'l:1::s x:1'1-A111'1si1l1-111 ZZ, l. ' 'V tlwlx- Hlmxl .1 11 1. VVWIH- H"-'f' """l"'1"l"" l""'e" ' 1.-.11.'.1-X 1 TE '1 'Xli 111 111-11 lg l,1-11111111111 l'1'1v- , ,-'1w1.H'x 1' 3' Zz' 1' fmkim. 111111 ll .I1111i1-1' :1111l S1-111111 'mil Qi.Im2l1"',I,1g, flfluhrmg gllluryfz 'F I". I:-'Wil l lil l,1-:1-llrlhlil l11'lI1-1'- K, l ',"'1' " g,"',,"'-"'f-1 -- 1111111-11 l. l1111':1111111':1ls l, 1- 1-,l"'i,'l','f"L 'Vi ',:"f' 3. zz. 11 1:1.f11.11111.11 1.1111-11111 I-E111 1.1ll -L l1.11 1.1. l IA 1,1-1,4 V 1. 1-M55 IVMIY FII -111-1' J. 1,,,,,- 1- M , . , M, "It IS 1- I d f 1 A all ar- . - t A V 1. ll1'l':111111l':1ls l. 2, Il. ll 'l':1l- 3 ' ' llyl' lf, Ill I.:-111141 Il. l. I" 1:1-l-' 131.., l. I. All .111 M1 l1l11-1'11w 2. I111l:::el11.1l.X11s I111'is l2I1f11l.I,.l. l.Xl1xw! I l"l1 2, :41A111l1-111 I'-1l11-1-,L 1'l111111s I, Il. l, l'1-111'l11l1 lg X1-ll :1ss1s111111 21. .l11111-11' 3. Il. l1111'z1111111':1lf 1, 2, SL. :1111l 511111111 11l:15--, I.1-111-1' 1. l,.-2.11.1113 1. 1A,.11,.,w,,, AY wil l.1'l.1sf :-11'1-1:11x 1111111 l1 l.il11:11'1.111 l. l'1111 -'Q !'l4'5' l'Il.KH3T. l, .X .'.l1 l'l11l1 111'---111-1-51111-111 Ill N"'.5, ll 'Plll1- l V1.1-s 'W l,1'l1.XX41l111l1 s1-1-1'11l:11'y- S"'5' l: I'1'l'1--- l. 4'l:1se 11.-11s111-.-1' lg 131,-14 1A..5,u11,. l'1'111'1+1'l11.1I1x1 l, I,1l11111'. 111-1-1111-s11I1-111 1 ,l1111j1,1f 3- 13- -1111l sf-111111' 11l:11f3 .I1111i111' lI':'11111 1111111-ws 21. Al111l,.-1-A f 1111 11-.1 , ...- Z Larry Zlmmerman The test of a mun sm ner c1v1I1zat1on IS the ab bllnty to loaf creat vely X xy N N N 111 1 UM 1 N, 1 f K" my Kun' M. GRADUATIO 111 q 1 1 1 11r1 ' 11 K 1111 1 111 K 1 K 1 1 I' 1 'lI1l 1 1 1 s 1 11 1 x 15. 1 Dlck Davls nt cvoss the br: e untul you come o X I ,Ill l1'1'l1 5 . f . . . ,j .gi fl ' ' 4'l:1.'f 52.11. :11 1111115 13 S.1l- - 1- A "DO A ,' 1-111 111:11 21 l'1:1ss 1.1-1-f 'E ig A 51 t 't' 111'1-."111-111 353 4'1:1.'s 1'1'111'1-- , ' J 2, ' . . ,. V 1 U ,, l s1-111:11ix'+- 211 .X..',1Z. x'11-1-- 'I ' l"'55,'.1"' If " I' ,' 111-1-.1 4: 511 1-111 1'111111- 1- AM 511 "'- '1"'1l11f 115- X -11-1' --11 ::, 11 S1111.-111 1--1111-1-::, - 'U-"'-'SW '.1-'T' 'iq 1- ""' 1: 11111-1':11111"s 1-11111 I, 221 V 3 ,-: '1'11ff 1- 1'-'X"1'1111-1 1-'1'111-i11g 1: 'I'1-1111is V11111 11 ig' 1 .,, I1:11111111111111 13 I1111':1111111-- .I -' , 4, -, :11S 1. II, 11, 11 11:1s1-112111 2. - ' ' .jk 11. 12 13115111-111:111 IZ. '1'1':11'1i W tk 5' -1 -. .11 gif I - ' I -. ' -23 .Lit V ' Am il ' , "" 1 1 - 1:1 I1-1--1 l'H1'l' 1111- l111I11l1j111 f12lI11k' 1111 l1I1l1'k' -111111 111l'l1, 111 111111-11 with 111- 3' -urs. '11111' 1-111 - 111111 111 12111 111- 11.1'11. 11" 11 1111111 111 11111' 1-111'-, 1f1'h11N 111' 1111- 141111 xx 1- 111111. XY' 111 1111-xv 1-1'1l'11111j 111111-. .X111 1IIk'11 r11-N 111:11 l1II11ik' 11N 211111. XX' 1-1111-1:1-11 l111' -111-11'1'1114u xx:111N. 1"1111r11111g51-:1rN 111-1111-11111-1111. 1'1l1 11 xx- 112111 1111r 11111. X17 111-11111 1:1141- 11I1' 11111111'-1 111'1-.111-. XIII1 1-111 - ngz' 1-11111 11:11 1'll1 11r11:1r11 111111 111- 11111-1 :1111,1111'1. ,X1141 XN1111 21 N111-11111 N1f'11. XY- g' 1- 11111 11111 :1 11-ning 111l1'k'1'. S'1'I-IY1-QN,'11N. A11111-1X1-Y i MH lx F1111 rlewz 1X 1 R r N1 1 H' L 1 A I f Q X K KNO in in url Cul FltlZf'll9llIlI lrtu Ifll s I 6 I T If Boy Citizenship Girls lthlvtws I Sz hola: .Slllll X Il N Il 1 l I Huy s llhlvtu s I 1111111 M- 'uriliiig In Ihr' Iimiiliiiviixx ul' Fivyi-ii-:vii high wliiml. .I 51-li-Iii grwiip ul' Nlll1ll'IllN iii Ihr- Sviiiui' vlaisf i- I'f'I'ligIlll'il lui' IwiiINI.i1i4li1ig in-liia-yi-im-riff Iliiriiig ilf high fvlimil 4'LlI't't'IA. 'lihr' liilif-iifliii Xyyiii'1l.yyliivl1 ix Ilin' Illia-I I-Iiyviml hI'l!4'. if II'I'5I'IIlI'll Iii Ilia' IIIHFI . I 1 I . . I . . IllllSlilIlillIljI lm, -ii' girl yyliii hgiyi- whiny ii Iliviiiwlyew In lie- vilifvii- iii I-ye-iy wiiw -il the- ul. lnaclclitiiviiIiiiliifiimiiwl. liirtlii-1'1's-wigiiiliiiii i- giyvii iii Nvliuliiisliip-. in Xvliyil- ivs. iii Buys' ,MI lflivs iiml iii Ilirls' Ml l'Iiw. 'lin 4'IlIllIIlt'IIIliI'LIlf' Ilii' i'c'r'iIuiv1iI Iil'IlI1'Sf' aiwi ' s thc' mini:-Q ai1'4'e'iigi'iiy1lIi11 ii plaqiif- yyliii-Ii ix kr-III In-riimiii-iilly lay Ihv wlimwl. . , . . , . lfui' ysliole'-lie'ui'Ie'1l I-Imlwlxlliiiii. true- liar Ih' yairic-Il iiillre--I iii slilrlm-iil loyalty. fl:-pPnfli.l iliiy. iii l fiiiw-iw Ilv- in-IiyiIio-5. Iiml ln-ing iii1liifIi'iniif I-ni-iigli yotimi fm' Ihv si-limwl iiml ull liivr yyliivli In yynrlx IH Illf' UIIP 'Il' IIPIIIA llll' l"l'- li"V il glandgl ghf-f'u1-Ulu 11111111-Q lllr' NlIlIl0'-llf'IllAlt'Il wlllfll lII XylllI'll llll' yyurly is Ilwm- :II Ihvse' a1r'IiyiIie's aiml limi nliyz-wily III' lIIlI'I'I'Sl. Ihv lvill'lIlly iiairiivf .f H 0 N O liar the' spirit ul' iimlvislziiirliiig mul ' ' L iippiw-I-iiilinii. lull I-imp:-ixiliiiii. livy.ilIy. l'ilIl' llI'l' flvifil lvl' i'wvpm'1'4iIi1I1i, lIlIlll'- ziml ailiwliite- flt'lN'Il1lIlliIllly, Ihi- Iiziviilly llillllhlwv' mul lllmlt"l"ill'il"'l 'mul' 'lm' il. 4'HUIDI'I'.IllIPIl. limi' he-1' lim- iitlilf-Iii' iii- iiz me-s , A Iuiiiplifliiiii-III. .iiiil gmail fpiiihiiiiiiifliip. Ihr- lair-iilly iii iii:-5 . . . . . lfwr Ihr' ailiilily In ailrxrvilv lyiiiiylf-ilge' 1 U I . V I h . .. . Iwi Iiix Ii-'Iiyf' lILiI'llI'llMIll4lIl iii ii y.ii'- aiiicl In iniikv prim-Ii:-gil im- ul II. Iwi' lm- , , h , . . , if-ly wil FIHIHF aiml lui' If--mu ai lI'IIQ'-l1l- Iiriiigg I-ffnrt In we-lx I-I lymiyy Ihiit yyhiwli . , ,' . , . I flviil ul .ill IIlL1llI'I'N in-1'I4ii1ii1IQI1iNlw1'I-. if lIIll'i If In him iiiirl lui' 1-Iiiifiairii , ' N . , Iwi Iiix luy.ilIy tw the' li-aim. vmiilwliliyf- le-aulwsliip as Ll fvliuliir. Ihi- lil1'lllX A , , , ' , ' -liiril. lIllllll'NN. Iiiifl lwiiiu ii ll'll0' Nlw1I-- iii me-s ' maui, Ihf- I.u'iilIy iii :mfs 51111071 SENIOR SYNOPSIS I lass Song I lass l alms Crzluux ax ll xg x S 3 U 1 K l 1 K 1 N um xrtx mg lux xx N xx 1 1 1 x 4 our na N xx 11 1 x an xxxura f , H I mm 1 xmx11rlULxv11 xx x 1 v x mu 'lx r X 'H' H X N t' K rl lrtxl x 1 v N I x xx N ' ' 1 N Q N xmlmxr l K I lass Motto If In wen lu lm: anal not lo xu N T 1 Nil N xwu Wu N llllllllltill arlxxntu x X , N 1, i in Class Poem l 'l I l5 1 I X l YI tl V x 1 1 K 1l'l 1 Vt! Ullfl I l 1 1 lluss Flower x - r V n n' H' Il l I 1 V l 1 I R 1 x IQ 1 ll x I . llltxgll x llll Ulm ,Nm x x IH ll v x 'IL Y Y W 1 I Ibn' A I lv! I . VIQIIIIPQ " ' ' lf N 'lg-xl-'IR :uw x wx-111iz11 iw llxx- 111-frzxlx' wi' all px--xi xl-. llxx-x llxxxw-11w1x-11-lx x'VL'2lIl'J1!IJllIIlxw1b11L'I't'IrI I If-xnltx. :xml im-llw flute-x'x1111x.x1wx1. 'll' xbfllilx . . thx-xv L'I1ilI'J!l'Tx'I'iNIil'N thx' ulzxw -xt WP hm flux-x-11 lmnl' Th-nit. lxzxxvpx x4'IH'N xxx- xx- Npxxnx lwrx- flfill' mm, dm' gl lil I-UI. HN flaw k.UlH,.N. ul gh . Clhrul. XI -11: Flaw xxx' Ilan' gIlflll'fl'Il tlxruuglx th- xx-urs Ulm- fxml xxlifu 111- fiflx-lilx :xml lxxxzallx xxx .Xml an lltx' :xml all xt, l' ik' 5 "k Il, tl - wl xx rl frmu which xxx- nxx gfilfllliill' zmrl XY -'ll lx-zlxc XMI! .Klum Mntcr, mid ' r , tl - llll. x' uf fI'ix'lIflNl1i lN'IxxL'x'Il Im-mxrlmx-re of thx- I . I C Zisr, II xixxlrl Nxlxmlulizxw irxitizntixr 2 fl ' 'p.x'. :xx If xxx- vxwr' IIICUI Jlgllill -xl' .Xlx :a Xlrtcr tx' rI'l":N14I'5 tlT' 11' Iv- I fx-IW Hunt Ixhf' XX" In px, Ilmll xxlmt xx'- :xll may xx 'd.,' ln. It 1' 'IU' YMW5 fmt' IHLNIUHIII V' 'M . Nj . . . . ., 1 f ,Z - N . XX 'Nlmll lwxx Hl1T'lIx'I1dTIYj'UllII1Jlfll1ll :tum ti IAM "1 11 L' ' lm" H "1 lrmm K " .XMI nuxx fxlfl S. Il. S xxx' hid mliull, I1 uwl' Ixmmtln Q-U .IV 'l1lLl'll1l'I'. thx-w x'UlllI'5 fix-xiglnzxtx' thx- ixlcux ml! NEMA --I Th, nf thx: Cliff tx- N1I'iYx'ilI1l'Il!l. :xlxxfnxx rvm' - mg th - hugh xrlxvxl- In xx lxwh xxx- 2lN1bl1'l. Uxxmm lxvr' fx I . . "Tn s 'I.l'I'. .' 11 1. -"'l1l.,' This Illlnlf' iJ a lim' frx lll 'I'-uny. nf "l'l- - l'lx1.' xxa. an : 5 ' '- r'r xlxx xxzmtx-cl to 'cc and do Ill rc tI1:11 ZIV' ' ' rltlu-1' mzm. llx- hurl tlxx x-m11':l3N' lu mum-I thx' I, . I S I I, m ul rliffxfxxll Izxxk xxitlx lll lwnrliug tx: it. ""1l""1'f "H ll" ' im 5 " 'ml 'lkllix ix xxhx x - clxxxw thix nwltxxi .N I I . A f A ,H A A I vl-Y 'Vw IIN il nlczallx. "Hu Ixvrih int-f thx- xxx 'IfY. H Nlllfmx-M md MAIN NIH Nlrixx- iw gain x ur pml. wx-lx thx' high illl'fllN. HHN' 1441 Wm' Yl'9"A"1HV'l "VN- fiml xx ur plufx- in thx' xx vrlrl. :ml xivlfl nut In AN th-ir' 111 Nrlxxml xx-gxrx Q.-xxx-11111-fl 1urxmp1:x1x1v:x mu' Nur' -Nix-1' to KIINV zgvlxlcxtx. xml mth. Im.HH,,.il,N xwuum. Img XMIM. IIE um' xx-:u'. II -xx, llllll-N x-11rI'x1g. x 1 .'.' lln xxx- xl:-11't xxnnt xxx my H14'flllfl' , , . . 'llx :ull uf thx- xhimkx 111:11 xxx- 14-xxx Izzwh rlxxxxvr luv ll Ilmx-zullmx all uf xxxu -V It . . I I . .HI ll E. I . , . . . .x ' ' 4 N 1 ,- ' -N x, X Nxvlllbllllllg that If -I1mvlXIxxr,Ixur:1ll mx: LI H' Hum im '1U'1""l X' U wc A1 Xxx, ilu- www-r mln-X UI 1'-U, vlxxxw IM' xxllx xx xnxx. lwvzxxxxx lu 112 in xml xr NjlIlllHlx7x'X S, xxfll 'mx' xgxx "xx, 1. ng," UIIVHCU :mtl lmlity' I. . . I I Xml "Will xx llIL'x'I xxgzxillf' .'N fzx'-.'11'lxl'11-'s A . - , 'HY-8 lx ln U H M l 'L K NM A .XX tllx lmllx 4.1 um' llgll wlmxml xfvlxxl. I--me-xx-1 :mug up tw lllR'K'f thx' -mx. V .Xx Il xwxxxxlxglrixxxxx. xxx- girl- Nlfi vixx f xr k, .x . .Xml xxx- 1wx'r4lwxxH ilu- V1-:ul tw IIN lwml. Ixflxgx, :11111 :x in-lim' 1lYlllkI'XfIlIlYli11jQ UI Klux' xx wrlll 'IR-px-llmxr. xxmllu IIN purnx. -4"t,.- 1 l gh' ,V x1' ,T Trvixllly. xhx Axwxx: Hlixlxxx ll xx -ml rtul 1 krurx- 1'mm.m x1k,1':,,4I1,x NIflHl1ll1Ql Mx uw-II. XX" lx tluv llllilj :xml lllIx'll'lIj .xr Klux xx-ll: xx nw. xxx -Emil zxlx :xxx Nwixx .llxxzxvx Xizxrg- Xlzmxfix-lrl CLASS WILL ARTICLE ONE N l I v 4 X K L 'Lt n lt .1 . N 1 nx 1 x xl XX f ' JSNN X I xv X IL I f XIX V L HFIL XXI XXII 1151 N 111 11 X II' '11111 XXIX run XXX w Jlfl' Y T' IN 1 r 1 ARTICLE TWO 1 Q li l Q i HHH Ki ARTICLE THREE mfg Q V V L vs xxu u 1 ,gui Til ' P Tm r 1 x--uc! " -r CLASS HI x K x Q I' 1 x II K 1 KK L 1 1 Lll . uglu ILT x 11r tm , 'lu ' U L xxx 5, ll I ll ,Fm Tx R X ,N-1i.m I ll-my.. l.ur' lczaxw hu' x-,riulll l11'I'1m Nrl mul g-W1 grmly- my Xfl.-mg: Xu ,ww 5.-yqiulq II IJ-ua I1-.wx rx lux fl1l'NNIYlPIlI'fI :uwl lrrzlinx 1.1 1QL-Arun l'M'r',w. N-vii-nl III Uzuwl luuw hh 14 ul m--mlm xxnyx In Xlxixw fllllllfill .vbliull IX' -I -rrp lvznxv- Ixix in-Fklh zmrl "Xlwrlcl .XM hr Xlixx R- '-V-. Svrti--11 X' XYHI1- hzuw hix gl +11 ll'-:lv :xml flint IX-ri 1-1 4myMwI5 "xxlw.- xxzmtx Rzz '4 Sl'4,'IikIlI YI Ku-11114 lvzuv- In-1' mlrixixlg zllmilily In flu' llrivvxw 'lfxlimmlg V111-N. Nwli-111 XVII liz 115 Imam-N lu-1' vurly If-flw In H1-nry XXR-U-1. N-rrimu YHI IJ ug hzuv- hif culzlln gm- r1IAL'nvI'l1j jl-lu-N :mul :4 Hll'II'I'l'jl'1l' rw R05 lilf L If .1-v1w1m IX lb-If bmw lui- :1111ug1':1plu-fl rrzrk xlnwx Iv ,Xlln:'r.4 Uh-11, Nvli--11 X Ks' lvzuw Mix gr rx II: www! :xml lux x -mln-11 Inu tu l.yf1 Slumlluwma' Svvliwuu Xl lin-II5 l1'1lXnwl1LI'1u'I Hil'1xllll1Ill'. 541lliI'I'lIj. In'IlM'll11T11w'Vim'N-'I ilu j1:mwr W-My X. SL-nt?-xxx XII l':1I Xlrllmrtlmy lvzuw hu' f----llmll xuit :xml IYIIIICIUIIQQ Emq In I,m'r':1im FUN: 111. Nvtifm XIII I.:n'ry luznw lmix fznln-ux IlllI'l1S2H'Il ill!iIIlliUHN In' IR-ggy Xlwll. Svvli-m fl V Ilirlx l.llI7 lvsnxxw Ilia im' Hvcuu wmvpcc' mul in-x -If rl-111,411 11- Dirk 1 -ll, Sm-uliml XY ,Ivan lvzum-N llvr:111t1u,1':11vlxwl In xxling lmll tw IK-' QY Xin-111min'lw. 5vvIim1 .'Y lim'-:thy lvzlvcf lay Vwuy If yrvw tu lu-r x11:ll'l- fzarm in Km-lltllulq, SvcIiu11 XVII Hun-I In-:zxwx I -1' Nillging x- ics In Ilrwlrv .Xu Ivw-L11, Scr1i-nwXYIII?ll1ir'l1-3 ll'l nw llcr bzxr-lwllx In Ha-la-lm Xlillvr, Svctiwlm .v .V PIII St, Xlzrtin lczuw lwr R1 twtillvr In k'rn-xxx, N-v lu' vim rmxllivzatr whim-N mrxl yum Sk'l'IiUll XX -lzum-N lvluux hh Xlzxrlin Npilv and Nully wr: Nt A-N tw XIV, 4,1'uwiv. Fvrlimm Dirk Ilrwkh-2ax'cN:1 tulw uf Iiurmzi Slxznxr In ,lim Iiilvlu-I. Suciiwll If f' -uv Iczlvr, lmif may xxillm XXUlHL'll In -lulm I' tlcr. 5u'l'1l1 .'X Ilmmn Sul. 'l lcznxm-X In- bluff :md 9 lvr-. Srvtimx 'Hn K " lmzivvi lu-1' Xu? H1Ilt'l1il1L' gun :mrl filll r-vumlx In xhl- girlx ul' S, H. 5. Svvliwll ' LX3 zmrl I 1 ull lu-:uc qllirtly IYIFUIIQRII tin-fllrumu-rwv111flum'f-xrnlw-It pilxlmll m Alum ut thu Uk-put Q-Ill-ll Sa-rti 'Il I 'IM th' lfrw-I1 uv lvzur ur lmrillizmt. lllIlNlk'I'l.l1l Irfllllilllln' in NUI1-ml xx urls, Skflillll ll 'Vw th- 51 ph: rn-N x -lvuvv Ulll' XXZIXHI-lJk'il1H L'UlIT'TK'UI!N zum! kinfl to Illt' llI1l1K'!'Lkll mum Sk'l'fiUIl Ill 'Ib thx- xluuiwrx xxx- lvznvn' :111 zuvful big plcnfv tu fill, 51'k'Iillll I 'lb Xlr. l' fm-rx nv lt'ilXk'Il In-x4-I'n'1'z151ll:ls mul LIUUIHY' In-MIX Y-l'I'1liNI1 xx wIVIVim'm Sflklhill II l'-1 "I'w1f' xxx- Ivzun 1-ur HIUNI Ni11k'l'Y'l' wish fur Il Nmxuwvflxl :sml flvligglwlful IAIIYKIVL Svfliwll III 'IM Xlrx. Hiwix uv lvzuu- 1-ur mrtlmml im' In-11 p-gu1+lv tw 11-1' um- lv-wk 11+ I'1QH'I'I. if-rlif-mr IX' 'lb HAI uv lczavv :nr Nillvvlw-N1 I1-pw 111:11 lu- xxill lmu- :1 xrry gm-+1 vinm Mr tim' M fx In Vvllll' :11111 uv ulxu lusur Ill' fllI'I1ill't' rlr rr Lvl' ' l. Nwlimm X' 'Ib 'Ihr ua' lvnvv Illl JllII1L1I'iljl1k'Il pictllrv uf 17 'uv I'x:11wN. Slfiiflll YI 'IM Him Hilkuy uv lm-:uv Ihr gzu : 1141-. Swlffux YH 'llv XIV. l'rn-xxx uv lvzur 1UT' ulvilily tu run flu' ui ' Y'l'L'vll'IlR'I'. SL-utiflll VIII 'IM XIV XX-Yilllll uv lm-:uv :Q lzlrum- lznrrvl uf r'-wmhzmll lm-tm-vw. ' 5k'k'I1UI1 IX Alxw .xpjrlvgiilv Xu' lvilu fl I:-ll! uf m'1L'L'Ir'i1'ily, Srnliwl X 'IM XIV. Hrf-Mic ur la-:uv rx lwrtzlxh- Nk'fI'L'I1lT'f. Fvvliwll XI 'IM Him I' h "5 un' ln-Lui' fl Him' l'fU IH rl. fill 5L'1DIL'Il1lJK'I' 4, IW-45. Ill' -1.3 wvllllwrs wx' zflmrml xv xx - non- xx 'll 4-11--1161 1'I'k'jfILI'L'1I Ilxv vlzm-N uf '-W smrl 11 wut U11 tin- lmil thru 111-mul ilu- Vmtrlv x' I2 ll grin! llvu-r1.11 U1 um In lvml tl:-111 tw Nlf'AM---1Zraulllnli--11. 11- W'-wr xx' ufuhl mn lu' M sm-11 ri-I XX7 ulvvlrrl llzarry Nmmtmm mul Flzrk Alina- M- uc Tmlmluw-l right lurk mill: ww HI' ilu M rmry llx rxlptniuu :11111 Lm-rrnptnill .lf Nur xxnfva 1mr'tu-X HIL IIN- vu-gui !r:1i11. blllxlvvxxvw-1ll1lka'v1rt11cTvs'1rflX -tr: V .Xl-mu tin- tmil -4-11wwlAfEn 1' 11' Mm' wr' In-N -ity. Xu- --ln-nvwl XYi!liN Xl '111-fxivlm In Iilll' f1'1'.L!'Iit'I1IZlIl 11' Hn x.:'w11x u'I',f'w -wxmtzmry-xrcixx vr, In-X -U' than vu'r5-ilu' N 'lx xxx-rw -'frlnfl 'Ib xllmxl' ilx wx..-'M IJ tw ilu IflliliI1JLIIzuI'4lk'I'lj 1A:n!1iw11. I.:4r1'y Xi11111,1-r- l.m-vr 11-1rr'w1-:'11-fl xxx 1-11 Iln N-KI M411 11 mmm um pg '11 ilu- lu'-I UI' Sgt. :nt Xruux. 'lb Hmm-1 51- I1 nm' In-V xxny !l'YH 1-111' lu rw-3-rw-wlul IIN :nt ilu- L'-wxxmril -if L'Ilil'I'N ' wut :4 I!M'!1lyM'Y' '11 lln- 'l'1'-r11Fm1l--11 lhmlm lmcr. Um' 'lflm-X xu-ru X11 liznix 'VIH'-1 ull IIN' I-my lmxvl xxrm-1' 11:31 V ' :11111 Xlrx. I' -umm. rlv- un-ru I'-rxmlwv x-.illl flu M--.-lv. T, f llnrmlxlmxpx ur -ml-I nllzll--ng ull.-11-nil, 'I'En- K-ur'rwprw-1-r1I,1tiw1 ww. rim- We Hx' V1 V pw fir'-r IH Vw t'IH'HllllT1'I'i'1I xxzw I'-TVNIIIIIMIH ixsixizf- M1111 vin il1'1'l!'11J1!2f1 WMM, 1P1II' fllifh-N lmfl hiv-vI'Is'4l :4 NIl1'Il1x .almfk IL Jmru !lu rw-xp.-ivy?-xlui. fuxl 1 1 '1111 rv 1 nrrx 1 1111 1, xxtxt 1 1 ll I1 x 1 ' 1 II r rut 1 r xxx 1 I II II'I I II' 1 l f - 11111 1 x I Q CLASS PR 1 II IIN 1 Iirxx 1 3 El CI' 1 tt 1111111 1-- 1 11 111 K I IIXI I Skamama County Ploneex IIIII ilu Second Per 1od Bugle N 11 I P N II LN x N L I l I I I lk N III - x Ill Q, - J IK XIINHI1 N fkl' 1 LX 1 I1 x I, I - pxrl FL IIII iI'I III Ji X IIIU K IIN I' K N I l lllll I 1 L D I X Kr I1t1 1 I111 NII1 xx W1thoutA an Ill 13.5111 IL IX - I I Il 'QIIL KI ' IIIUI N Ill III IITUII 7 II LI I Q ' I 1 1 xx 1 41r I' bl TX I II' ltl II 7111 Your --til' - 111111 Il 1 728 Impractlcal Ways to Burn ants Off I It xx 1r1 1 1 1 I N It I 1 1 txt' IP I 111 111 N 1 u 1 pq r11 1 1 1 u xx u XII I L 1x1 1 1 1 1 1 1 tttr 11 L lx l It II 1rr1 wxxf x III 1 X1 1 I' l I 1 , ixx 1 1 II 1 1 I1 Ik R -I lui 111 N11 1 I 1 xx f 1 f X1 111 rt OPHECY 1 1 tl- 1 1 K 4 ix I I11 K N LLL- R 1 1 I IL III L IL l N 4 I UXXII XXKLII x I 1 f L 1 11 I TLR 1 1 1 1 1 1 I xt 1 Ill r-f 1 f I' II 1, 1 1 1 I Q - r I tlfx II 1 C K VX I TIIIIJ 1 II' ILII TL w 1 JF! I , r XX '11 LH X 111176611 ID11i11111 I.1'x-r pri xx-il 1-I I11- 11 tiiiu- -1i'11t1-1' IIIIII IPIt'llIx'. xx 1:1 tlu- 1-r11t11ri1'11I 1'111.t1--t. II--111111. IJ.-r11tI1x, ,XII11-t1'111111-tl11-t'11'i-I1i11QpI1,1-1 XXX i11'.1' 1 :tml II'1f1-I IlI,I: rx-pr1-1-1111--I IIN i11 tlu- 'I' -11- -1-1'i1-t1- 111ii1fl11I 1-111111ul1 ti- 111:1I11 III1t'i- 1'--1' :1 Imzulir- :1111I -I- Il11r1'1-ll, IZUI1. lJ'1'Ix. 1 I IiI1t'L'I1IIIIlI'k'lIIx' -1-rxi1-1- IIIKYI ti--1' u1'.11l11.1fi-iz, xX IJ--11 ' iii tlu- -' '1 1-1'1'i-1--. IJ--111111 I.1-11' xx11- 1111'1i1-1I x.'1l11fI1i't--11111 XY- pr 1x1-fl 11r 11I1ilitx IIN xx1-111I111' 'Ir -- 11111l I31-1111l1I Ii1-l1i11-- S11l11t11ti1i'i111i. II1Iu-r:xx.1r1l- L'JlNlL'I'- Iix picking il IIAIj,III 111111 NIIIIIIX rI11x' I11' xxx-1 gixt-11 1-1 tlu- 1I1--trxiiiu 1111i11l111'- -1' tI11 II -111-11l4. xx'l1i1'I1 xxt- -px-111 111 l111r-1-I1:11'Ix IIIIIQI, 1'l11--. 111 ,I1111tf1-11 I11-11'I1, 1lIItI iii I'111I11111I. IIE- -r- 11,, 11,1 ,Hum ,,,' vimu, ju 1-1411. 111 ,-Km-i,,,i tlu- I'II'NI 11151111111x' x'1-11r- 1-1 pu-I4 -IICII It Illlt' flltf. .Ur ,p.xm,5m,,,,, 1A,,,iX1.,u MN- my UNI ,M VII1- I gllglt-' 111 111r I11-t yn-11r xxx-r1- tlu- Il,-Uumi U, 11 MM plum M, W, tlwm, UM H.m.p pr tlu-- xxt- IIIltI. XX 1- 1I1-xtlxlpt-rl fi111t1- :111 11rt 111 fur HN U, ,ph pm sur. H' ph. ,hiv iH1',,U HN fI1-1'11r11ti11g xx'l11ch 11111rI1- tlu- IIITIIUN x'1-rx Iix1-lx: my mm uni, IIN. gum, ,plH.Wm5mUH IM ,pl Dwi .X- th- trip 1Ir1-xx t-1 Il 1'l11-1-. xxx- 11111-111I1-cl Il 1I1111 xx11- -l11- II tI1r1-11x,I1--111 tlu- I-1111' x1:11'- 1-I xx-rx fiiu- IIFUIII gIX'1'II i11 111rI11111111'l1x' tlu-: i1r itll' li-111, jtviiriu-x. x - -I1:1Il xIItil'k't'1I i11 xxI111t1x1-1' 1'l11--. Ilu- j1111i11r 11I-1- lIilIIxtI't'rI Il- xx1itI1 1 A r11111l xx 1- II I1- :1I41-. It'- It lu-1111tif11l QIIIIIII flil-x' 111 tl i- -pri pg 111 1'l11i111- it xxill I111x'1- 1I1- XIII Iu111'1- rwlliiiu iii tlu- I7 1 ,X- I 11-ct-iul tlu- IE11111111- IIIZFIIIQ' -Iii 11x :fl--. fit' S. II, F.. th- D ily T ttl '- ,i -I ' 411g I -cv tI111t "Ii11I1Ix'-Iltirl-lx" I.1111t1-rl1111-I1 l1:1- .iff tlu- pr- 111 tl1 1 -xx- -111 I- i11 thx- l111ll-. ,III 1 k'UIIlIIIL'll'lI hi- IIIIIIII trip 1tI'UIIII4I tlu- xx frlrl. 'I'Iu- 'Ii.1t1l1-r 1- tlu- 11111-1 xxul.-lx' rm-:ul IIZIIIUI' ii1 II1-111111 "IIl1l 'Ii1v111" 111111l1- tI1i- trip III ll xx:1-I1111I1 th- xx'1rl1l t111I11x'. I1 'lllg 11ffiIi11t1-fl xx'itl1 tlu- I11 1-1111111 tlu- -1-11 I1111'-1-- IIIJII 1111 1i1-Il tw tI11- ' ' ' 1 - - k'IlII!tIIlI'. ' , I11 1I- -1'i1-111'1- tIk'IlIlI'lIl 1-111. II Nlr. I III4 IIII tlu- 1111111 1111141 I 1-1-1l1g11t'11x III1-1-r I111- x'1111u-r11i1 i- qix'-11 IIIIICII p1'11i-1- 1111- lu-ing tlu- jtt-t xx Il tlu- SIIII-1 1il1- I111t-r11I r1u'1- iii I1i- lI"'rIi1II IIIIIL'-II'ItY -I1-r. II1- -11x- itll tl111t Illllif "-wui -rl-1111" Ftzt l--' 511-111111-r. IH'Ilt'fI xx:1- tI111t lu- xx11- 1-1'11-11111 11111- III- hi- t'11tl1- I 11l,11 1-- llllll 111-I1-1I 1Ii1I11111111 :tml 1rI i- 1-r'- hi-twrx r111'l41-t- xxI1 'II tlu- 1-r11-1-r Ili-:1pp1-11r1-fl tr11t11r. I.:1xxr1-1u'1- ZIIIIIIIUVIIIZIII, Ilils l'NIIll I'-I -cl itltw tlu- I1l111'I-I111111'1I 11111l I11- 1'-111lrI11't I1-t 141, 21 IIUXX filliI111,t1-r rm-1'11r1I iii tlu- IiCII1,'I'Zll .X--v Inlx, I11 tlu- xx tIII1'II.N 111-I1111111. I I-IIIKI 1I111t xlllx' III II1- IIZIN t11lk1-rl ftir S72 I1111111 x'itl11+11t -1,"11f tl ' j lib- iff tlu- "Kli-- .X11 -ri1'11" 1'111111--t IIIIF Z1 xxprcl 111uI hai ki-it tl - I' .'.' "111y IIIII' uni- lu--11 -1-111 111 tlu- lu1,pi111I xxith 11 1u-rx'-11- I1r-:1I4- tr1I 111 tlu- 1-xtf,-111 1I111t th h11x'- -11i1I MII " fl ' , It -1-1-111- tl1111 Nlr. Smith 1'111il1l11't 1'l11-1--v 1111l-' fi-11r 111iIli1111 ti1111-- rl11ri11,f I11, - Url. Iwi tlt- x'ix'111"1111- I11-ttx' Y111111, 11i1il tI111t .Xltf llc - i- 1111 i11t1-rt--A g 1 i1'I1-. "Ii I- 1'l111r111i11g -I1-1111 I,-xxi-, xxl1- I111- xx II tlu- titlt- Il--" t'11x'l1-- IIZ1- ju-t 1:111rri1-d 1 tI1-1' play- tl1 -- 1i11u-- III't'NIlIIlNIf', IJ V' I111 I--11111--,I111xx' l111'l41-r. Sh- hit- plz 1-fl U1 tlu- -p1r1- page IIIx'I'x' i- It pu-11111 111' IAKII' tlu- xxx-I1Ii11g 11 t11k- il11c1- -I11 rtlw' ill-I' lu-r IJUIIIIZI 5rI1111i1I. xxl111 l11p1-- 11- Iitli' 11-p I11111111'- 1 -N ' 13 ' F . iii th- xx111u-111 IIIII IIICIVI' 'r-- -txl- i11 tlu- 'I'I111-1- txx'1i 1i111I11-r 1 111--. ID"l4 IJ1'i, III5' pic'-. ZIII Ii g,- - I,-'LI 1, 1111 -1- gA 11' LI XIII Ni- XIIIIINI-IRIII 11114I Fliirlt-x XII-IIx'I' 1111- tI1-11-1-Ix'1-- pul li'i1x' hx' IlIIj'IIIg k'r1xx11 XYill11111- 11I-11 gwiitt- U- -'IIIH' YIM- Illilvtlil'-. I11-1I1 III thx' 1-tt- lf11111p1111x', 'lllu-x' i11t1-111I 111 I-1I'III It 'tirlrl xlil lllltltll. ilihx-x r1-1'1-ix11I II11-ir 11':1i11i1iu 1'l1:1-Y 111111111l1I5' 1111 'iii 1-ttl' Iizllu-r 11111rI1- 1'-lu-1'i11ll5 iI.' 'IIVII III' --WI 'i"IlII YIIL' ri IIN- -'I 1311 Init-- I-II IIIIIXIIIQ IIIIINICZII 1'11111I1-. x'111I1--, II1-ry iii tlu- l1i1tt11111 L't'l'IIt'I' 111' III,x' 11141-, iii II1-rv i- 1111 lII'IIL'Ix' :1l11111t tlu- St1x1-11-1-11 x'1- V' iii-igi1ifi1'1111t iri11t.i-11111 1i1'I1-11I 111 I'r1'- l'11ll I wg-. t'11111'I1 Nl -11111xi1'I1 I111- ,Ill-I 'II'IXL'II fu.. IQ1-l1f11--1 II1- I111- jtit IlI'IIIIL'tI Iii- -fl III xxittvi'-11-'I11 1111111 111 It -IIIIl-Illllg xi1'!111'x - N11 11' ' 11x'1-1' tlu- I1li111I Srlu-UI xxitI1 Il Nl'l'IAt' 111' " ti- S, P , Mlxi, NI 1 N xxli- - 111-my yt-up Ihi- 11111lx1-- tlu- lIIII'tI ti11:1- III- tx-11111 I111- xx--11 It 111' 11511-1I xx irk xxill 141-1 xx-11 III tlu- x'II1I. 14:1 Ill' JIIJMIIINI -i11'I1 1-1I1I- iii tlu- I11-1 I-1111'A11-11 IJ11111111 I.1-1-r IIIIN IJ -1111It lu-r f11tIu-1"- l'NI2lIJ- Mill'-. li-l111u-11t. .il - -11y- -lu- I'L'1lIIj' XXIIIIIN 111 lllix' "IiiIl1-1' l'l1:1111111 I111- ,iii-1 pitrlu-rl Iii- .illllt th- L'4IIIIIII"j 111 tlu- 1'l1-11111-r-. 1'1111-1-1'11tix1- 11---hit. I11'-VIIII Q111111- 1.1-1' tlu- N- .X- I turn tlu- 111111-, I 1111ti1'1- Il lllllil' - A 1151- I I' Y? Ilwx-N :ul i11 -ixt--1 ' l11r-I "I.lIIZ Shztkt- .'l11p," tl - "Hit-1'I1--l' KICK-Itflllj 1111fl Ilitl St, XIZIVIIII 1111Ix' -t11r1- i11 t11,x111. -1-IIi11 -I. xxhitc. 111ul Iluc :111-1'I111lI1-iigiiig I'11rtI11-xx11rl1l'- xx r--tliiig t'IIIt!IIIt- 111ilk -I11I41--. tI111t IIIIN It p--ill I111Il iii I111'k. Il -r1-'- IUIINIIIII III M1-'IIN-'II 5'IIIi1T-A Iiilfflx-II-1 21 Ii11l1- IIlL'I'r -11111'g I -rt-, -I -r- Xlillx-r IllI4I Ktx' I.1--111111'fI 11r1- rt wx- I' -I1i11 vI11l111-1111 Ztllfl Ii11tl1x SI1-xx11I11-r 11r- 1' E , If -H1 -xH'I'x' IIlL'4'TI1II--IM 2lII'I L'--H111--11i1l -IZ-'QIIIJ xxitl tI1-ir p1r-11t- 1111 tlu-ir xzu-11111-11 11' 1 --. 11- .1 rt-tilt -if Ii "1'i1-iullx fliu-I XXIIII frtm Ihf'-Illyfl -1-I11.11l, AX' - -im--11 x'-Q11-N, I11 IHPIIIIII -l111t- III .'lI p:11'1- II11 1I111-I XXIIN 111 tI1 -- -till l1:1x'1-11't 1'1111111l :111x 141111111-111ki11g il1t-r11- flvrirlx- xxl1i1'l1 -1111- xx -tilfl I11- I1-xxx-1' 5IQ1111111i1i11'- xxI1xx11111111g1-1 11 i-fl, rm-1 --1-i1t11tix1- iii tlu- xx -rI1I t1'111'l1 1111-1-' thi- "IQf I-"' S11 - iii i11 j11il 11141i11 1-11 .fftl I111iI 1'1111i11g ,I11Ix, 1' -r I11-1l4i11g 11Il tlu- xxiiwl- xx- -III --I tlu- 11 Il X- I xx:11I ilu- p11p1-r 11t.fl 1Ii-1'.11'vl 1' izx 1I-1- t11x'1-r11. iwrciiig tlu- p1fli1'1- tif gt-1 1-III 111' tlu-ir I11-z1r1--t r1-i11-1- fl--pt--iti-rx. I fli-1'11x1-1' 'I-1 1-l1:1ir-, 11114I xx1lf4'11, XIilI1-r'- I111Il1I-14, xxl'2IIIIl'I' i- ,iii-1 11I11-111 11- 11 xx.1- 1 vt 1 ,li-, II:1 -l St--l- I111- 111111-1111111-fl tlu- :1rrix11l JIL NWI IIIVII Illl -1-fllztrizp .1'-fl triitlu-' --Lx' ' -A -' -xx 11111-i1'11l l'l'IIIk'lIIf D. D. T. .ll - ilu- XX71-l1i11ut1-11111i-1. I ll enlx CLASS OPTIMI I LfNNl mXKl Mil r lfl L 1 ' I 1 I' fNN N NN Nl Il UWLLH N 1' N 1110 K :ll N L, fN .H W A 1 1 Y 5 Ili IL N K N XLI HH 11111 XX t K IX 1 N 4 41 M 1 fn 1 4 I1r1 1 X U Xl 7 x K X N1 1 ttlllk KXLTX l N INIII AITX I K N Xl L A .N K l NX KI 1 4 41 1 Irnm NL N 1 Q . N 1 N P Ng X XX 1 N fx an N . f I ll 4 ou Q . N . L pg Nhlr u r 1 m X gr lar Mt Numa Ik 1 N N n f 1 lx mmgltu Nl 1 'lr 1. 4 . lllllfltil' x . L LN mv IX xv Xu 1 lf ll L + u ' l 1 tx fm N . lk N fl mu pu In if M it gmkmg A IIIL kll' L , N y1x1, QNX 1 N lu lu L N , , 1 - 0 - N ill H lu pgrx , .N I1 in jlkllllhxx ll gulfl fhgflf I Y' 1 li ltfkiflf N N KK XLAVN INF Wk UH 1 lim!-MU y Q N N I t ' ' N' 'U ey I1 xp N L teac pruluu .ir mv ll nu' Q 1 Nom un mu U .UNH Q N, ,UL I j, HHH Rl 7 f lf r 1 ,I Q 4 I yt tug , kll X yum 1 1x or garml I .N K lx , N , , NM MM N Q 1 m U 11011 lx N NIUXX 1K O I' XQ1 N O fl K :XL an L N N L lk lffx N U1 IFN gf .1 f n lunmu lm' N Umfl '11 N 1 1 3 N IN' mx rL M ur ll! nllx X011 f u ml 1 I L 1 lx ur .-N N1 1 1 f L, , ,L mm mm f H10 ll Q1 mmm X " gku up Y 14111 xl x mv L . 1 lckir N ' N ' x , . L L IIIIILXH L L Luv N L ,N 4 L Mx . nm rnuvrr :rn lu I M lulut , N N1 U 1 1 urf ll XXAN Ullk ' Q L: X mul Lr N 1 Y 4 ur fr L lllkl 1 'uw 1 1 N :N Nl: N 1 N ll Ill H k x N K mxx 41 1 1 X Xi IX l Nx I g x U Mr N KX: N 414 .N X 4 XXX1 m 1 t L 1- I f 1 mn mrx . ll cf uw rm , 1 mlm 1 m fm-Img 1 . XR N fu .111 II! L 1 l 1 I , I I Q f fa 4x N - y IK U g H' K ll 3 L U 1 r 1 N l 1 I L 1 1 ull 1 permanent wave R 1 k R ll I 4: , L L fr Ar V Xlflll l 7 ll kl l I N jx auf K 1 I 1 1 H Lani II' 1 HK l xml wlux IJM Lxxl Huw nv 2ll'k'-'-UM' 'l'1. vi 19495 Pun' :ml XYI' ix :1 clwff withuul ilu- N11 1-mf in it. pirlx 41-IH' xxx- :1rA ilu' wuly l'iflii'r1lIlf1gL'llIlk'llIL'Il5 zu rl vu clk ij bln 1-cl with :mc 1: u Mika- za gmfcl. I1 ng, lrwk :xt lllix lmml um' l V up pc-fvplv. If vr uv 11 plug unc girl flrix 1' Nrwxu-llth:1l rillill' In-l'm'v yuu 1, il may lu- the 11.1 lmuk 511- r'm up SHN milw ml llw 5lM'L'Il1llll'IL'T uf 5'-:u'll mm' l1:1x'n-. fu xu- xwmft lu' In-rv 'xt I -r llIU1Ilt'I'. 'z1r. Thi is -'5' 2 gg '11 '11 yvnr. l'm glad j'4lll.I'k' -ittiny :lm XII Xu that 5 ill um ifll'I' thx- fznvl tint fha' 451115 hulk it Ill pivm- 111' 1 xxx XX IH'1 Irv too 5,r':4I :1 Nlwfk. XY- I -L tilm--. XY- Imvv il fm Iv yx xlu Nkiy In wx julllll lu- in-Elfvvtxilllkil, lvul clmft fm-l tml UI fu-l rfb much tlvll XXIIUII thu do 'w '. j- lnsully. xxx- may lunlur you with Il vlfit mm :url 1-nv1l111lkN1lw3'zu'vj11 1 xf' lug. HH' -lm ws ilu-11. l.:111ln-rlmfh plzuf llmv ITllll11l1'1 -41 xxull H111 lu- I'1Yl'I'j L'l:1.f In-fum IIN llllr Clililllvil that it XIX 21-k-rl In gn mm thu' wlzlgv. Hn- I'l'fl'NK'll 'l lmrl tha- lllw-1 illvllign-111, lwst lurking, YL" - .wc wnly ITZLYVIN by Mult, l.:u'r5 Zi1ll!l1l'TH1'l1I ix wi Iwunvlm uf wtulcntf uvvr t grarllrltc ' nl. r 21 lllllxifillll, IME ,nw gmufl that lu' 401 'nl thi. wlnml, Vul. lllll ,nrry to fxy. thnj 'crc uffvr tw plu' llu- liillllli with :1 fIlIl1Ull5 1-rc11wt1':1 mi t'kA . Hi 0-mr L- it i 1l.I Hu-ir fzmlt 'ix hwy sS1 'k- ,I 1 N. XX" 11,0 lux" a irl. .' A lg' 1lil'11t ku vw uhm thc-' 111111121-I tl' '- Klifvr. wlmm i ,U slwrt that NI1- lmvkx up 141 thing In-Ita-r xxuulfl flWll1Q 310115. but A1 111.. .M 1 I' 1 -, lip- rl w ilu- slmurtvst gf l. wr l'u'v Un- l'X'lIlllllL' uf our N ' ' ily is thc' -'t"il' th- tall QI lfy. XXVI, lu' is 1 tall that thn- ' gi 1 :mn XY' cnulcl lm' p,r:1c1xat-cl x' lmirrlx lmilfl ncxtx in hi. Ixwir. ur Ihr- ya-ar, up I 1 wv prufcrrcrl tu "k za Hy,-1 su-,ily In-4-gmqp ,..h.,w1g ' -f' LN, XVHT mv' '49 F' Wi' wwlfl Fw wllvfl ' 4" F- wus- thwt lu- wont intu ll,-'1',,. :md nzulv slut 2111111114-r prmxf of nur CL"'I'l"5- NYU 'UV' yu much IHUIIQX that Alu' KklY1lIKl affnrd tu lirc luinly live up lu ilu- ll'llIl1'. to . 'L thx-5' Cz ur .1 . A Tw, uf Hur C1-,PN Nm, 5 . - ' K P1 'lf U ' P-' F-N Ilmnm and IM 11. 'I'I1cy arm- mu vel: I" "m .IUP1 il "UV ?U1"fTl"'f WU PL "nt 1 l fzlutz "1. :md lnth zu" .H Lnmr that in wwrclm wt' 121111. wa- umm- mo Slt'Yk'll.'i Il ' ur th gy- U. mlyiy 1lw- hers U11 l-nw M" T Hg I" :wld F5915 'I' ' I 'HA F4 W that 1111 Cilllli ' ur. XY' 141, 1 I 'ist ilu- l1"K'V1Ul1f UNH- 'f'lf1"k 'l'l!-C-A -X111 wa- l'n'c' lm l- 111A quccn of ilu- Nah ml. H 1hl I -N ' 'la-,, bk" -UH' '111' iv Ulf mf-I i I' -Us 'L 511- 'mm' .sw m'u1x' ruutillv. that ,l ' " 'hu th- lumn' rulla :md lun mblc IHCII' lft: M tht. NNY g3aic.tY'i,l p my-ml. xy. Inv. thi. I . 1,11 cx'L'l'3' list for the p'1.t f,u ."'1r.' lm with Ill' mxfl f1'L'Cklvf in fl ml, J' ,' uv hun' had Il ,tudh t in cithcr thc fA ,t or xIfll,. 'mi tht. bm Wim 111. ' Q1 I ,NIL ,L-' 1111-.' :md Ollltfw mf our 'l s, llm' L' .p1.L.r- 'NWN Mft, Nt h.m,. p. V- ' ,H-U th-111 :k'ng, up th- majcrity of both l'fl.. Dil". U2 xml I-jukcmx IA-iglt ' lix-C Q-1 Nc-' llilx thu-rc 'N'Ljll Z1 cl'1.1 with flyl ULU fur up in tlw 5ti'!1 that thu' lnvc 11:-vcr , -cn I- Qui I- Q- '5 F I ' V91 T U1 I-'N :1 uc YN1 '14-r. XY- Irum-o11vgin'l. I'zt . ' 'z thy. II 111:11 i.11'I cmmglm tu pnvv our x-rtll. Nl, 1,-i 11 11141 11. hu, gl gr-L-H U, 1---'HL xw pwim lu nur :nhl -ti' rf nl.. XY- Illilkk' 'cm 4X,,1,I1,L,r Um. uf Hur IM X t gpmvm gfmln 15- ilu- zmcl lu'u'1k '- . 'flu' l'hZl1I1I3iUIl " 1 I 'zlwr muq glirvculmrlitirwlu-rl vxr in Nchrrl. xyi Iiulm fmitlm. wh lvnkn- xml ru' I IU-V Sh: :lt- 11:15 rv mzmy T115 'rin-nrlw that thn- 1Q11L-Nfnll " N 1- MHA "1lh'rl "XI Ulfl ull - gi If mums tu hm' uh-11 thcy Ml Il Ilhlmf l V fl:1Ia--Mxlmc 1.5" tlnm mm- of lwr lc'I'1n1xm'l'N. 1 XX h nl U Iiuml WIYTUYIMIIUI' MVN' .nav Tm XY- :al 1- hzlu' thc lmml um -N1 V in 'IH' I 1Q'1lP"t " fu' IPUU QINX gn In It mlm win-ul, ll m- mln-r 111111 Hflliw Klvxn, ich. If vlnw. x - jun flwk II All 1 wr th- wallx. , - I -I-U A - - , 1, hi H XM K hir HI- XY- :uw ul 4, lb2llIAiHIi1'. Vim' ul' Ill' I 5. 50141 rlfilm ,N 'fit H' Jujtltl , 'lf ', 1 xy A. 1111- in thx- X1 "ll Raza-rx' 'ull um- ww in thv U Luth in-, M Ulm E035 NTI, ilju UITTQ Xu 'x' rlurillg Ilan- nur. lllll nv xx uw cm' '1x. LI-' lil MA Mill mf- hxlrv lil' im lx lm ul ' , A ' ' - ul mr, IJIZIIWI IlI.1I1l1llCtll1k'N .1I" Q, 1 if XX - Maxx' lmrl tu 1 wut m'l1rw qlmmmlxlui hw , A 11,1 nf lmxim. N frlml Marky M. ,fivm Ilia- XJQVNH5 Iilllltiillfi Iluwp QWL rwpriy-wx up :mtl 'NM gl, Mm-lil, umm, lm. HN, 34, MMV, HN 'H IU" mimi' KNHF' MUN' "I "Hr wr-IF INV' 'I'lx'x':1ra'!u'1IL In gr! TI1Il!'l'iL'tl llwix rlll wmur :xml 211111 ll1z11'x'1ufl ul' :art r1lg,:1L'rl 1111111 th v m' III 111,15 HH tlwil- tr, YIILN um IM, Intl, NN- gym. fw K'1'1-fflilx ff "HV P1-YN W H1--' f"111f1'1fif- hm xml my furzim mar an ,Q11 ml mal lu- XYl . 4-nv mmf tllvm crm lwilxt m rv irl ivnfl- hfl it .mn pm UTI, if hy did hqn. il fm. it Mme: :ull Ilu- mln-1' lnuyx in whim! Lwllxmlmim-fl. .VIN N' I . X11--ilu-r prmm ilml xx :rn ilu- Iwxt ix tlv yy. L.,,1,1,1 L, ,,,, UM llimx my ' ,N .,f IQYVI that xxr Nlzlrtvrl 4.111 with -13 xtllrlwltx :111 Ill, CMM nf '40 all Hmm Ill xm- XM. mud Ifuly lf' umfllmzm-rl, 'lxlmix xlnxxx I1 xx 1-wI11xiw MHA Nluwb utfll hah. ,H ,Hmm pm UQ XM, 14, -m' flu N ix mul hmm uv rm-:ally hull tw Fw H 1 ,mv ul. 'gmfllmw HN 111, INX1 K-lib, mix .l-h,,1,1 "' IM' UMW' ul' HW' 1' U- L-xl-1' hurl :mfl ll mx Jw xu- I4-:lvv fur tl ' Hulxirlv 'Pm' -Ilvlil-, url- 11 Jmxixxu VXIIYVIPIK' -If ,H I xx f Ml tx- xIIll'I Y'lllllliIK1TN :1ff:li1'N. it xxill Vw Ilu' Xtllxtl X11 Um- lyrll ma-1'l1-fzlrrl in Il In-:LL my Um- hw! xx.-rlrl zmyfrm- uvr lx:u'. xxvm Nxximmimg XXiTl1IIIl'iI'4'lHIlH'xUI1. xx'vg"kw1 Il Him- NHIIIH 11:45 :mul uv zwrixwi 111-llw 11 fly 5 x ls l.111n :md ,lam lp 1 xt .Q gc ALIT li faq xt 1,11 1 1 1 1 4 llllll lu 1 my one Y A x ' 1 i -M 'G 4' s N T :Q 1 ' . A X f ,' i 'I I v q E . . , 5 I I ' w IW. 3 1' V ff ' , ' v ' ' , - ' L l. Flux -11-ka-Nlrrx? 5, Xa: 11211111-, 1111-uw? W X14 11-, 11'1gl1I. I lZ:1Nl1I11ll-1x1'rx. H. lx it Il1c111l11r? Ill. N'111-1"1111'lN:111fl 11. 3, XYI1- Ulu Ill' MAH? 1. Yu fllqlg- 115111, I1 IQ111111g l1'1,gl1, ' IIllI'- lllv 111 -111--kv. N, ll-111m' :111rl gn-l il. ll I1--11 NXKlIll!Il11lQZ' JUNIOR CLASS 1r 1 I 1111 N 111 11 1111 11 1 111 11111111 R1111 r g1t 1 N KX X 511111111 XX r1 f 1 N N , 11r111 11tc' 1r111111r X 111 H.1rf111111 Nlllf 1 11r 11 1 1 11 1 1 111 1 IL 11 1r 11111 ll X 1 1 H0111 U N ill L IU 11 11111111 ,mf K N IXX lx 1 IX! 111 1'r1111 1 1 1? IFJ f 1 1 r X 1 N f 1 11141 ll I tl I 1 Flrst Semester IL I111-1111-11111 X 1 OfflC9 1 T Sul.: HYIIX 1 1 I T XXK 1 X111 7 5 1 1 1 1 V X1 'XXI L ll 113-. 1 -1 Second S1mester 1 11 L --4 -- 1. Xl IL11 WM lufnlx ll . A 'fn rx an Jw 1 Q 's f 2 f , Q . P x I ' . V. . U . it 'O Y ' , I JE l s 5 I : I , 4. ? U g N. X Y: W 41 YV I Y A r al , . .N 7' ,vw-f+' y , 1 gf Q 1 1 A mx Dluniwri -1. My pal? 7 XX?1:.1 ll 11:15, ' H xx llfyy? f- tilllw- xl 11, N. XX'.,1'k1 I ' lx: r l' w In, lvrwlhvr. F. .llxlmi--rl:1N-iw. W l'1wimg. li,-rm-3 ,. b A-I SOPHOMORE CLASS if ITN x11v1 1 Lkll 1 vuc mer worn 11-1111 S 101' cl 11 N XX Xllllf 1 Lf 1 N X 0 Y Y X IX 11 1 11 N11 f 1 1111 S 1r11 1 r1 1 1 LI Il 111' 11 111N1111 1 Ix11g1 rs Y X11 N LILZL 111111 LLL IX 11111 1N1111 1 1 KF 11 1 LXXIK 1 NlXl N11 111 1111 ll 1 XX11111l11 1r1 I' - Il Ill ll L lk lil N XXX X S P H11 V ' l 1X II ' XX Y x 1 H111 111 11 1 L 1 X llll Ill Tll l l ' ' I 1llT 1 XX 1 1 FITSC Semester Offlcers ., K. .., Nik. 1' J '- " '.f.f'I1S Second Semester . 1Y'v11 ' 11 . 'vky ' ' ' " 'll 1.1 g 'RS ' yu, .x 4,5 L WH? x wa., ..r. 1 Tum MUGS SHNQBLZQ gl jd UIIIY-'fll e Q"'4-QI' 'WW4' FRESHMAN CLASS xv Xlll un Iltrt 111 far - Hutc ll 11 Q t X 4 71 lf' l N x if 5 K K 1 x r vw f t r su un mlm ,rt YU xllxn lf 1rr1 11 x t vt X lll vu XX: Q 4 t 1 1 ll w HL r J I 1 I V Pl Y I 'IHU VS L Q' ' .N rs H, . - SS . f 'INXK 1 . I 'I Y' , 'X S' 'UE .' . V QVSSJ I' ' 'xl'. ,, .N nl.. H, ilk. . Y .QI 'HN K , :M A 1 4-x s:",'sA"- tx 'J ' 'fsz' I-'s. First Semester Officers Second Semester ..Q gg, 5 AQ - , . 5, 2:1 A'. - r5 lxirilvg Sf.. . .ns X Vi. 1 ll14'IlIX-l'X 1 Y ...-f gr wa 1 lxr-wh Cl I W K 1 Ill 1 ' XI PM M. :tu 4 lun-11 I1-lruf 1 but 11.--uhm. 5Hliln'i N 1.1411 UML, Sllflrfixtz Fllflu -SFU CHOOI. CALENDAR vll I wtx Il ml K N Xllll Q MKII! Xl lmlu 'xx X nunlnx xnmln C Jun lkll lhnuulnr Duunln lJLLtllllJ1 lhumln U 1 TX IFIX I V11 1011 Ill Ml i IL! lll ll IIIN Ill N l f llil x LIIXIII ' n N 1 lJ'i f mlm llllllll IIINU rutmi I N 1 AUN77 u L urn rx 1 1 ilu lltllfl fl-.I CLA E P L x 1 ' ll ll 4 lx R' YTN I 1 l N r 1 I ll' xgln 1 Kl I Jfll ITU X DVI! H' 1 K Xpr1l 1 1 Xllfll ll 1 Xprll xllfll J llm Y lt 'l X 5 1 1 l l 1 ll m- r 1 mor mx unuln m LXII N l 11 urn 'l-Y SSIMIS1' x K HT! ' I 4 ll A 51-1 'mlwr R -Srl mul --pvxmx. l'-k'lPI'lIlI'j' 7-H-' f-liml lu-zxtlwr x':u':1rim1. 5,5 . ,1,,.,- lg ,lr,,1,1lmH -'amy ,fmt lfvl ary ITAIH -llafl xxvzltlwr xslfslli ll. . . l7-l sr Z2 lY:lA 1 lirll:'. lM'lulu'1' l f l'1'1-Nh llllllillllill :mvl pz .. K I ' lx H g in l ll ll Y E l7L-l nrx' ZX N: if-nal llxxkllllllf. flcluwlwr -1 X-my mm. b E Klzzrvlm l N-:mfr fzlrfl- :mfl J1IlHHIIllx'l'IlZ1'l1l lhmvlu-1' P4 X:l1m1:xl :a-wmlyly kluninr fnugx. l71'h1lM'I' 15 31 ll1'lll1Il'l' I'L'TllI'll party. Xl: vl l-.l llisirivt IHlll'lIllllll'lll. llc!--lrcr ll lllill--ll-ilitj'lltrllllilf 'llvzwlwrl Nlznrfll ll- fllwrwttsn. lrylitut -. l . K Xlurrll l8-'51, l'Jlll'lt'li party. Ucmlwx' lm Nat' :l :-W llx -. . - V I l Nl ll Xlznulm fl'-l'Jlk'llF1l' mll 'cr-1ty lllllxlklill 1 gnxm lit! fly-1' ZW- 5 li S -':lt . K L l H WLM 5 Klnrvlm 22 Ilsmxlu-Ilmll lHlllllllk'I. XM- lrr 4 NIZVV: Nl . . . . 1 , fx 'll . l-- Mrmlp IHk'Illl'l'N. X1 ' lx-1' ll .Xrx 'ill' IJ: ' lm lilzu. . . . l ll U l ' .Xp'1l fr l1m11111l1z:1tlm1 xlu IN. X '-mlm-1'l5-ll--ll-:t'1 NI- fzil. . - U ' kill ll 5 lm N .Xp-nl 1-H--'Q1 znricr CXIIIIIN. - - - - , 'l.'fX:1' 1l2NN'll'. . 1 '- " 24' 'l':ul11mn-1-rw lnmw, l l 'ml l lm ll Nw " 'V 25-.Zh--ll: lx "' 5, x-glqgllinul .Xyvll Ill kllnrk -ll111im'u1llvgJv lllllNlR'Zll lift I'.llll -- 4 .X"lllfS-'-11. lh"v111ln'1' Z 5l'lllHl' play llmtlm-1-. ll I Lmm ll rl ICH lbcr A Svninr lylayl . 37 '--- kllmi-11' play lll2lllIH'l'. V - . ' ZW' lmi r lxx. Dc" mln-r fl--X211 m:1l:ns,m-mlvly. ' I l ll 1' . mi-FW than KHWHH May 7-,luni wr pr mcnaulc. - Xl: ' 23--SA ' lun ll'I. -r ll"llIlwlik'llbZlll .lm rue. ll K l 1 l K A - - - Xlzv 25-24-S' A -. lllls. -r 2.2---Lu mty l l H nas. I' l L I W . . Klux' Z7-.Xll vlx I i'11i'f. -I' 24-W Lll A .N vm'z1t1m1 xtzrl . ' K my lm l . . Xl: ZW--l': " : lrlnt -. ,lim ary -1-b Haul xxcztlwr KJu'ilI1ull. ll 1 K -' Xl: ' SKI---Xl -111 ri'l Dux' ': 'ati 11. ,I:1mz1,- lil-21'-lfuml Q-xzunf. ll L U A ' l M U - l ' I-.2-V l'-iuzl -5: ll., ,lin art' -4--H---llzul xxvzitllvr X1lL'IlTl ll, 'um l , - - l 11- 2--f-V1 ll'll" -111. l' 'l 21 -' -1' - X11 tllllll zawm-nrlrly--llzul xxn-:Q 'I' 'll K H HI K Mlm vzwzltiwxl. rlum- .3-V-l'l:4w D115 Svlmlll wut, lla-1'-ww 5-ru. -luring Nlllllllllf -ul wi' ilvir xxlvvw ilu' k'lll'llllll Nlllflx :mfl xx. lwllllllmft ut lllrxuflfllul Q'-'Um Nllx Il 1' Ulilxx ull ll-147, 'H lf fvlrvll. ffm lil 'nlx Ut l-1ll'l".jHll.l!-Zllllfiillf' llqllll' ul in lrl. It ix Uqmllx ml- fu-14111: r..r "Imp" lul llmrx llx Ilnl ll lrl ,lx'1l'lU1'-, llu' 4? Jllv' l1Nll1'l' wut ilu grmlmmlmmg vlzlw. lm! uv xxfrl Ylll L',L'lllN Illm' llllIlllIL'!i -II M-:uw II zlmlx xmlxl M, IMI mm ,mx MM- my P,-,K-l.A1ll,-K, hull IU M "l ll' ul" lllll lllli"llllllAlllFll 'l'll""l- l'k'Xl'l'NK'Il. :mrl xx - xxx-V4 uxl - Hu, lmim um. N-11 lllk' Hllllf 'll llllx 'llllv HV' X" flllllll' lllfll xx mulrl llmiulc luv xx ulvl Hlllll In may lwxm- mul Iln-5 all xx Ira- p,l1! Nlxlfl- Iln llzly .Xppl - fzl yu, HMI I-ifl ..y 11, tml llc' llllx l4"vll'l: ll' llrlmll' Ml' 'll' llllrlu Ilmlrv lx Um- LK-.ml llllllg .xllllm llllx .ln- l xxlll .lfllllll Ilml llllx L'lJ1NN lun Hum- Nu-llzu' IIN. ,HH mm ,lN.,.,. My NI, ft H HI' HN, slllull-IMI. l.uIl Ilml-5':11',.lrA1.,gliufl 1.1. Ilulll-nllulmxl lu- XX-I In A MV 'ull HI- imlmwlll HTXIHMAH Um! " N A A -- ' ' vnu - -1, V - 1 hill l 'lil xlll' l,ll'lXl"N INN lx H Xl X HP Illx llilllwxxvfl lHrI'IJ1l- lvl 1-lfl 5, ll 5. Vllvf 'I ll' 'll' 'Ml' ""f"l'll'l'- ynllllllllllq llu- 1lIlXx 'lxll ilu mm' xxluul 'lug null l vll lb ' ll! lIl"' -N k"xl A Xxllfl l llll' I - - . ' --T I' l 'H ' ll' l- ll' Y l M -l -1 ll--ll 'I ulnulm lull llllx lx llu tux llwx xxlmll llm L , . , A , xln lmx I-. lu lu-'ll Hll ilu- rwwrxzltl--11. ml 1,,5,,'lH.,-N .,,l,,,m1u llwml IW.. lln- illlIlIl'l1L'l' rvzllly M11-.ya-fl nur Nklllul' I plgu. ylwlull gm I,g,x1 yur vl,,- luvlgu mimmlx l.1l1'rx flllllllllll :ul :null l':41 51 Kliurlu -, -,ftzrff V A ff 4 4 vm- 1:17 fm as Mx .nf Am :Z fi.. ,- ' X 1 if Q f' fY?M?"d"3," 1 N 1 ,pwfff .... 4 , gw W ' 4. K iff?-e S , ,Qf ::g55:':?-' x x x 'QQXLE 1 H? f 1 'VY- . Q is f. fav 2, , if ir iw? ' U ,. 'g 5 iv' aug i f X gf' 'S' ws wi Q 2 . , 'Q' TQ-11 -H.,-Q AY 4, . Q 3 4, av' 'Sk ' " ,, . . X "J, A-Y In 2' . v4 Nw QPQKHW l - . 1 455. xi -ggizlg. 'f f 'A H " , . A X Ai' ,. 1 5 l Mx f"Ma"a 5 9 ' A I ."'l A42 ' . ' A 44 N' .Al . 1 Q ZH! vm. P ' . - ' -V '21, A ,r J 3+ .M 4. ma 1 ,. I' Hx. Q , .1-buff. 1,-Q6"'.w '-.. 4-' Q' A, w 4 'I QU:-,.ef.a 4,'.f",'4fl ,. if .ay , ' . p ' 1 . . , M ,gg , V w . 54.2 'iv 'gr 0 nuff ' yl' , V,,, -,A . ,'3' 1 llzllfx LEGEND STAFF IVIIKI IQ1-xx: II. XFPIIIIIJ, IIilI'jl.lfIIlIk'. SIIUXX'2lIIt'l'. II. ,IwI1l1ff-n I'u:1rm1l1. llwwlcx. N I-11mI Ruvi I Qlulm-mm. I., NIIIILT, Stwlv, I.u'1', IZL-H111 ..A . , . . , XX mnwrx, XZIIIIKTUII. I.:1utc1'Iw:u'l1. I , KIM :1rtI1y. 51. Mart 111. KIINIIVV. xI2lIlSIICICI, I'aII4. XIV. QZIIIHTIIII. XIr. llruwu 'I'I1i1-:I Huw: VI. I.cwiN. Colo. VIIIIIHT, lim-Imfllw. XI. IH-rr I Milla-r. TATTLER STAFF I X I I1 I Inu IrI X XUXLI II XI Irlnu I X LEGEND TAFF I JIINIIII II I I I I I llxll f II Ill N I I 4 N III I I I I Il l I X N I I TATTLER TAFF I II III II IIIII N x s N I IIN X I I I 'II I I ll Il I'ZIIIIIII'-III-I'IIII'Iv IIII-IIILI ,IIIIIIINIIII 'XQNIIVILIII' I'1IIIIIhl' IIIIIIIIII' IIIQIINI Il I' wx IIIIIIIIgf-I' IxIIII. SIIIIILIIIVI' XfsifIIIIII IIIIIIIgI-I MI- IIAIQLIIIIIIII' VIII IfIIIIuI' I'.Il III-I1.II'IIIx LIIIII 4II'I'I'X INIIII1'I' I"4'IIIIII'I-N FII' Im IIINIIII. XII IIIIIII ,IlIIIIlI'. IIILIIII' IHIIIIIII-I'IIII lflulvf IIIIII:I.I I,I'l'I', IIIII'IwIII'II III'xIIIIf NI 5l"Im'. ,III Xliw- ,IIIIIII-ull SI- 'ur IIIIIM .Ie-QIII I,n-mix .IIIIIIIII IIIIIF IIIIIIII fIIlIIIIl'I'IIIllII 511' I IIllllII'I' llIII-- IIIr'IvI I,I'I'lI I"I'm-fIIIII::'I IIIII-N ,, ,, , , III II IA-wif Iypiflf IIIIIUIIII Ilmsle-5. III'IIx NIIIIIITL fp 'If , N I , III II III-III'IIss, XII-IIIII I,I'II'lIIl I,II'IllIAI'S I'III FI. XILIVIIII. IIl'l'II XIIIIIIIIF I.iIIIIx IIIIII'I'. I.uII Xllll I.IIIII-I'III11'II 54 'III I'11IIIIII' ,, XIIVRIVQII' IIIIIwI'iI'I4I. I'III4'I'II I7IIIIx 'XII ismx III. IIIIISSII' LIIIII XII. IXIIII1-IIIII IIII. is III" FIIIII III.II IIuI'IxI'II I-III' IIIIII' IIIIIIIIIIH IIl'lIIIlIl'IIlIl IIII' LIIIIIIIQII IIIII 'II'- mm I'I'iIIIIlIQ. VIvIIAIIIIx IIII'-I' In-IIIIIII IQIIII IIII- IIIIIIIIIIIIIIIIN In ILII-u' Illlll' I'll'I -1'II4uII lIli'IIIIII'Il'F IIIIIIII' uiIII Inu. VIQIII' 'I'IIIII+'I' -IIIII IIVIIVIIIN il ILIIQI' QIIIIIIII III NIIIIII' IIN nIIII'iIIg IIII- NI-IIIIIII II'LlI'. III'miIIiIIg LIII IIIIIII-I I-III' IIlIl'III"I IIIIII II'ilI'IIIIl1l. III:-NI' IIPIIIIII' I-xlvlurw III4- xx: rkingw III' Ilt'IX'SlIillII'l' Iilf-. LIIIII III'I'I-.::'I- IIIIII III-Iixvr III1' -I-IIIIIII IIMI-lI.IpI'I'. 5IIIII4'IIIf Im- vn- I'IIllI4LIL1I'fIIII IXIII'Ix up IIIIIIIIQII IIII' -IIIII III IHTIIIII 4!IIl'i'IIIlQ :II'I'i:':ff. IIII 'Ing IIII- I'iI'fI fI'IIII-FII-I' IIII' I4'LlI'.. IIII- 'IIIIIIII-I' IXQIN IIIIIIIIFIII-II III IIIIIIIIII In-I'. IRI' III. IIIIII IJIIIWIIIII Ihmle-N. II--ifIIIIII IIIIIIIIIQ LlIl'I IIII' -IIIII III' ,II'iIII I.:-wif. IIvI'yI III ms. XI'I'IlII' IIIIII-L'i1'I4I. ,In XIIVI- ,IIIIIIINIIIL IIIIIIII Xlill-A:-. QIIIIVI' III-QIIII. ,IMI 5IaI' 'I'. IIIIIIIII- XXIIIII-. IIN-IIIII' IIIIII-I-II. III-I1'II IIIIIW. I':II III'gI:IgIIIIIII. IIIIII IIn-II- IIIIJF. XII-I III I,I'I'I4III. IIuIuI'e-N XII'-LII. IIIII1- I'Im1'I'N. AIIIII XI-IIII' Ifmng. YIIIII' aI'4'nIIIII -4'lIII'NlI'I r!glII VIIIININI-'II III- IIIIl'lIIIIfI IIIIMII'-. t'1III4Il, IIIIII IIVII- I'II,f. LISNINILIIII I-IIIIIII. ,I1'.1II III-mix ,III XII 'I' ,lIIIIIINIIII. XIQIILLIIA IIIIrINI'II'III. III'rII IX II A Ie'I'w. I.IIIIIx IIIII1'I'. 5II.II1III IIIIQIIIIIII. MI-1fIII4I,II-xvIINIIII. IIII-.IIIw IIQIIINIUI. III-If-II IIIIIr'I'. I'III II I'ilIlIlIl'llIl, II-IIIIIII I,1'+'I'.,Im-IIIIIN. IIIIIIIIVN XIIMII. Iliff- I'IIxwI'N. ,Inu-If II:--IIII. Suriv II" I.. XI'IIIc- NIIIIIIQ. I.IIlIII IIIIIIAI. .IMI SI IIIII'I. IIIIIIIIII' IIIIIIIIIII-II. III'IIIt' IQIIIIII-IWIII. IIII- II--III. LIIIII I.III'I'.IiIII- IILIIINIIIII. IIIII IIIIIIIWIIII IN IIII- IIIIIII-I' IIIIIIN-II. ".II"lI- llfI BOYS FEDERATION ll ur N H I N I TRI SLITILSILY OfflCt. Sgggnd Sgmcgter I x I' II 1 I F I GIRLS' LEAG I III 4 I L I N I E I N IN I I I 4 4 I Nl U mu I I I I I S N 4 First Semester Offlce Second Semester X OFFICE GIRLS' I I I NIP N I , Fil -4- IIN- III-ginnillg IDIS IIIII 5, II. 5. II1.' I' If I"I-III-l'.1IiIIN IIIIN IIIQIXI-II .I Izargn- lmrl IIN IIN- iNI'IlN-zN-I- III- IIN- NNIII-- III' IIN- NI-INNII. IIII. xr-111' IINI I'1I'III'I'IIIIIiII I'LII'I'I1'LI HII II4 QINNI NIIIII in IIII IIIII'. II IIUI IININ NNIIIIIII-II l'III1'I'IiIIIIIIIf'IlI IIIII II g14IxI-zNIIII-II ININI-1' III IIII' II ,If iygigiilgiyp, NWI I-I-gully-I-II. IIIIIIN'--, uIlN'I1 IPI- VIIIIINI' .II'I' II1- IIIHHNIIIININN Im' QINNI l'IIvI7I'Il', VIIIII' IIII'N'r'l- III' IIIIN NIn'III-xsIlIII- m'g.1IIif1IIiIm QIIY' uf IIIII mf: yi.: f, 'I ,, , K. IIIIII NNIIII I'VI -IIII 1' .LII II ,IIINIIJIVQI III-I, I,-'-IIQIV II N-I I'1I-XIIIII-I IJII. XII-'QI-I IQII-I-IIII IIIIIQIIK-X XII-VI-IJIV5 'IIVIJINIWII' XIiI'III-3 IRI-V IIII: ry XXIII-II .gm .II Xvwf IIIVI-I.IN SIINIII FIIITVI IIIIIIII' IfIIrI'xv'IIIJII1Xx Ifirxl II xx: I'1'I'I'. ,IJIIIIIZII'j. SIT-III. XVNI-ag SI-I-IIINI IQ- ui XXIII-IIx, NI , XI-INIIII, II:I15,111I-NN U E VIQIII' Girl! I.f'iIQlIf'. lIIif II-ur. SIilI'II'II IIIII' Ivy I-II-I-Ring FI IIIQ' I-IIININ-II-NI IIf'I'iI-I-ls. -XII IIN- gi1'If in NI-INNII III-lung Irv IIII- IIIIQLL irlliml QIIII IINQ. IU III III-III-I' IIN- sm-I INII. 'IIN-3 I1'1xI- Iixs-'I II'lIIIll'I'r in IIN- IILIQIZIIIVIII 'IIIII Iry In III-I-In il I-II-NEI. IIN-I NI-rv IIIII IVSIJIIIISIIIII' Im' 4'Il"lIlIIlQ IIN- :N-I4 r mm. 'IIII-I IN-Ipr-rl IIN' IIUIII' l'1'HIl0IIlIC'S KIVIVIIAIIIIHIII IJIII HII IIN' NIUIIN-Ns IJ-ly 'III-1. II. 1. XXI- I-Njuye-II il ILIIII l'rnm INII I'uIIc'g'4- g:irIs: INN- IIIWJIII XxVI'SII'I'II XXg1sI1i1Nz'IIIn Cul- I' III-rv Iillv. Ivgm- III' ICIIIIINIIIIII. 'IIII ITIII' I-I'IlIII CII-NIV-I XXIIFIIIIIQIIIII cIIlIIl'glI'. 'IIN-5 fl IIIX- III Il, UII III- LIISIP I-NKIIIII-II il IiIIIx III XIII 5IIIILIQlI'I', IIN- I-IINNII IIIIi'NI'. XXI- am- IIIIvIxiNg I-HI'IXLlI'II III am I-xI-N NIIIH- N114-I-I-NNIVIII XY'ilI'. IIIIIIIIIII I,IIxII- I'VI'NNIIN1 XIIIVIQII NINIIXIII-III livrvu NIIIHIIQ XIVI-I'I't'-IIIIIII IIIJIH IA-xxix XIm'II'x XIIXIN-I' NI'I'II::!'5 X I II:u'ggNIfIN XIJIVL-N XIJIIININ-III In-QINIIVII I'I-Ir IMIIUIIQIII-I' XII Il,I1'g:NII:N IQI'IIv'IXIx1I:IIIxI I,I-VIIIJI IiIII'I: I.II'III NIIIIIV I'1-IQIUINI III,I'rI1,,II FIINN- IIIIIIIX I -'X' ISIIN XIIKNI l.IxxIx IIIIIII-. XIJIIIXVIIII. I1 HIIIVIQ XIII IIII IQIIII I. 'IIIIIN IZVJIIII. IISIITIIIIILI, IQIVII IIIIl'q:III'III f f , VIIIII' IIIINI-. IIIIN XVIII. Nm NIIIN-IIINI-II xI-rx I-I'IiI'N-NIII III ,RII-IIIVI XXIIIII-. ll IUIIS QNIIIINII- III FI -II-:INIIN IIIQII. I INII-I In:'1 NIIIII-lxi-IIIN NI-rw .I -I-'I-I'II-II 1:1-IIIII III, gillx. IINII IIIN' III INI-NI-II-I1-I-III-QNII NI-IiIIIIIII.IwiN1 RIIIIIVX.IIIIINVIIIIIIIILIIIIIQI1"PIII,lI'I4lII. IIIII' IIIINI- QNI- .IMINI III .NINIIIINIIIIQ INIEIIII IINIIIQI'-, Ixping fII-NI-IIN. mim- I-IIgr.IIIIniNg INIII-I-N. II-NIS .NNI II-I IPIIIF. IllIIIIIII1Ll'IIIlIllI. IIIIII IIIIINQ IIIIN-I IIIIII IIIII-. SINVII-x IIIIII IIN- IIIINI' girl- SIIIIIIIII III- I-IINNIN-INII-II Iill IIN-il I-xf-I-III-NI VII. I IIA-' IQIIII XX IPI, ,If11.IIx'. II- - II IQIIII FW -,-. II'Iw' S' XIII' '1'I SI III, Ifx-I-K I.'If1 VII iI"'3I'I. III?-1-II' I':Ir1'III1. " -llln DP '-mai .3 G H- 1llllf3llIIt,ff 8 9. V ,f -0 ff' -'41 6 1 M K 4,3 '.' f I 9 ex 'C' inmwmu ,. . . .- ., ..-A-W Jw-....,,,h fi ' Q 9 in 'i IQ 1 age H Wig 45 Q 3, ,.,. - v 4- 5 Ma AJ IV "ff 'S' wk fa -Q ff 4 A9-an ?...m.. U I LETTERWOMEN I I I I I I 4 X Fmat Semgbter Offmy Spgond Semmter I I I N I X XI mu LETTERMEN I X 'fu' t Semester Offlu I I 1 buond Spmgster I PEP CLU 'IIN' I,I'I1I-IwIIIII.':I III:.IIII.f.IIIIIII II.I- III':IIII IIIIN NI'.II IIIIII Nix IIII'IIIIII'IN. IIIIIII'I' IIN' gIIIII.IIII'I' III XIII- 5II'III'X IIIIgI'I'-. IIN- IIII'IIIIII-IN II II': IIIIIIINI I,I-I-I. 5II'I'II'I XII-IN'I. IIIINIII.I IIIIIIINIIII. I'.II XII IQIIIIII. Ix.IIIIx FIIIIIMIIII-I IIIIII .II'.III I.I-uif. YIIIII' I'.III IIIIII.IIIII:I III IIXI' III'II III'IIIIII-I- IIIIIIIQIII III IIIIIIIIIII IIIIIIII'-, III'IIN XIIIIIIU. I'III Fl. XI.lIII'I. II.IfI'I 5l'I'II' .IIIII XII- II.IIu.IIIIIII. X III'IIIiIIIIs IIIIIIII'I Inl- NI'I'XI'lI III IIN' INIIIN' I'I . I' rvwl III. 'IIIII' I.I'III'I'IIIIIIII'IIN IQIIIII I- .III .II'IIxI' QIIIIIII. III III'IIIIIII' .I IIII'IIIIII'I il :III IIIll'I1'IlI'II IIIII'-IllIIIIII'l'1I IIIIIIIIN III II.IIIII'IlIIIIIII: III IIII' III IIIIPII'.l1'IIXIII"X. XII IIIIIIIIN IIIIINI III' IIIXIIINI III XIII. II.IxIN. XXII'II NIII' II.I- ".lI'II4'II III'I IIIII--IIIIINIII'II IIIIIIIIS 'III' II'I'I'IxI'- IN'I' II'lII'I .IIIII IIIII' NIIIIII'. 5III' II'I'I'IxI'N .I NI.II IIII I'.II II .IIIIIIIIIIII.II IIIIIII-IIII' IIIII.IIN, II' -III' I I'f' I'IxI'- IIIII'-IIIINIII'I'II .IIIIIIIIIIIMII III-IIII-. NIII' III.II iIINIIxI'I' IIl'I -I'IIIINI NII'IIN'. XXIIII IIII' NIIIIIIQ IIIIII.IIIIIII III IIII' III'xI QIIIN, XI.IIgII' XI.I1INIII'III. XIIIIII.I IIIIIIII. IIIIIIIIII' I'I'zN'NIIII. IIIIIIIIIIQI II'x.III-, .IIIII XIIIII.I IIIIII: IIN' I,'IIl'IXXIIIlIl'!I II IM II.I',I' II IIIIIII III' fIxI'I'II IIII'IIlIN'I'N. III' IIIIN -I II-I'II. I'II-xI'II QIII- 1:I.:IIII.III'II .IIIII lIII'x IXINII I'IfI I.I'III'I'uIIIIII'II- IIIIIII ".I III! III- IIIIIX .IIIII NIIIII'-N III I'I3ll." 5II.VIIj. XIIXHII' f"'I"III" f':I' Xl I,.I1III vI'JII1 Inxxix 'IfI I'I'k'N.fII" XI ,1" IQII XI'I""IIIII IIrIfI'I FI 'III .II r'IiIIjx 'I'I'I:IvzI'II' I1I,Ity XIINIIQ I'I1I'NI I'IIxxZ II:II'Ig:IIIIIII, I.I'II1 XIINI' 1"A. IXIIIII-, VIIIIII-V. F'I'III', II, XIIiI"I1, UIIII, SIIIIIIII I'Ixx: Ii, FIIIININIIII. FII :IIIII1 I'. XII'I':II'I'Ix. I I.Ixx'X. XIJIIIHVII-Hi. SI. XIJIVIIII. I1Ix5."N, I'I',I1wI 1. 'I-IN' I,I'III'I'IIII'IIr IIIIIII Is illl .II'IIxI' III'g.IIIIf.IlIIIII III' IIIIIIII II IN I'lPIIFIlI4'II'II AIII Ill! IIIIA III III'IIIIIg. 'IIINX :Irv IIII :Iyf .II-IIII' IxIII'II III'IlI IN IN'I'III'fI III IIIIIIX IIIII IPI'lIIIIl'IIIN III III'I'IIiI'- III FI-IIIIIII. VIIIII' IA'IIl'I'IIII'II NIIIIIINIIIIII IIN- IIIIIII .IIIIIII.II X.III-IIN IIIIII IIIIIIII MAIN .I gII'.II -III'I'I'v. YIIIII' XIIINIIX IIIIN'I-II IIIIN IIN' IIIII: IIIIIIIII-I'xI'II gl IIIIIIIIIIIIN, IIIIIII III'I'I'II. III'I' III'IIII'I-x-I-- III-I'I' XIQIIQII' XI.IIINI'II'III, II.IIII.II'.I II1'X.lIlN..III4I ,IIIXIIII IIII'jgIIIIII-. 'I-Ill'I'l'XW'I'l'l'I:1III I.I'III-IIIII'II .II IIII- III'gIIIIIIII: III IIII' II'.II. 'I'III'I IINI .I gI.IINI IIIIII' IIIIIILIIIIIQ In 'IIII-IIII'I'I- IN'II IIIIIIIIN. IIIIN IIIIII.IIIIIII IIIIIII-II III III- IIN' III'-I III xI'III'N. T' S -. 'w, ',w X ,L- IJ:II'I'I'II I II:III.III I'I'I 'IIII' I IIIIII X"I'II X 'I I'I'I-NWI " III II N-I IMI' IXXIIIIIN XIKIII IIIIII 'III' I 1" Iv' ,NUIV 'V IIIVIQ I Il' 'III'- IIIV-' ICIIxx. FJIIILIX, XIIIIIV, XII' ,II,II'I1. 'I '..",1' X' W. I1 X , I.I: l 1' VIII. I.III' .II'II 5n'QIIIIII IQIIII l'IIi:1'pI. AIJIVIIIII' . IIIII. I':,II5I'Ig' A-'II'. IQ1 I4.II. XIII1' Q. IIHIN. IIIAIIX. XI", XX 'IQII' IIIIVI IQI-xx: NIIIIN. XIIIJIIIII. IZIIIII-I1 l'III'. XXII' 3 l'IIfI. II.':QI:IW. III:I 1I:IQI. XIIYI-Ig I.INIuIIIIII,, IQIIIIN--, IQ XVJI' I I-IIII. fx I'4'I It III B VIIIII' I'I'II IIIIII IIIIII .I III'II II'4IIII'I IIII- XI'.II. XII-N III-QI'IN. XXI- .IINII .NIIIMI -IIIIII'IIIIIIg Ill'XX III IIII' I'IIIII, IIN' IIIII-I' III.IIIIII'III'N. XIIIIgI'III"I'. IIN' IIIIII IIIIIIIAI III.IIIII .I- III.IIII IIIIIIN IIIIN xI'.II ll' III IIII' 'III-IIIIIIN II'1II'N. IIIII IIIIIIW' II.II'II II IIII Is.I- IIIII III II:I IIII' IIIIIIN, III.IIxIIIg IIII'III IIIIPl"l'IIv1"'IIXI'. IIIIII' IIII'IIIIII'Ix III IIII- IIIIII IIIII- IIN' .IIIIII-II III-II IIII-IIIIIIIII IIIIIIX IIIIII.IIII III .III I'xI'II III'III'I' II'III III'XI II'.II. I-'II'-I IQ-III XI IIIII " XII' I .X ' X',', I-TIN' If I' .III, 3' I I ' 'I I . ,:I' FII'I-:,II IQIIII I ..I' IfII"I:III, IL.-I I, N':'f ' I'-JI II 'z ,I Nl ' I.IIII.I'1":II1 IIZIVII IiII','. I.I'II'I' I I'I II' If III. " " X' I -' II ffI' NIx,'I - ll!! IIII N OPERATOR S CLUB N I N 1 I XUX CAMERA CLUB qu' A N l I L I L N 1 I X I R I I Q XIXX XIII' I 'I x I NI I LIBRARY I IIIIN QIIIIIII I'IIIIfIflN III IIIIIIQ' .I IIIIIIIIII'I III NIIIIII'IIl-. XII. I1-Il XIIIIII If I IIIIXIIIQ I'I'III. X1'I'l3III.FI'I:l41' IIII- XVIII' .I- II'II1'IIl'I'LIII4I i'I-IIIIII'IIII. I I+ III IIII Xl ll IIII I-IIIII IIZI. IIIIII IIIII-III IIII IIIII-, IIIIN H-.II, IIIIIII-If-I. IIII-II' IX'I1' IIIIII III 'III III 4'IIl'IIIII'lI. 'ILIIVVIIIII XSZISIHIIVII IIIVIIII- III IIII' IIlI1IlIIl'1II,IIIl'XVIII. Ifirxt IIIIII XII'I!. IQIIII-I1 VIIIIIVIIIIIII. IIJIIIII1 IIIl'IxlII, IIJIIIIII' N"IIII4I I' I ' III:-IIIIIII, l':II'I'IIII, XX-IIIIIIX. Il, X-JIII I-JIIIIII. IIII-I'I'. IIIIHIIIIIILXX. XII' I'IL'Ix. I'I-I'I'IIII. VIQIII' L:iIlll1'I'LI 4'IllIv war I'Il'llIt'II IIII' IIII' IIl'Il1'I-II III' IIIIN- IIIIII IIINII III Ir IIII In laik - ,IIIIII IPII'IIlI'f'5. Inu IIIII II'III'II IIIIII III III-If-IIIII IIIIII' IIIIII III4'IIII'l'5 IIIIIIIIIII II IXIIIQL III II-:uv IIIIIIII Ill IIII' rlrug slum-. IIII' I1"lI'II5 IIIIXS In IilIxl' t'Xl'f'III'IlI IIIIIIIII- IIIIIIII illlf vIIIIrIiIiIIII,. IIIIII IIII- v'qIIipIIII-III IIIII- IIAIN. IIII' IIIIII.-III'. XII. XI-KIIII. IIIII IIIIII Il I-xr-rx 'I.lIP.'f'I'lf. tIIiI'rI In-I'iIIrI. III IIiI'e-vt IIN III this IiI'lN'l'5F. I"I1'xI Iiwxxi XII II, SIIIIIIIIIIIIII, IJAIIJIIIIII, XIVXII, IIIIIA, IIIIIVIIIIIIQN. XIIIAIIII XX III 5l'l'HII1I II-IX' XI' XIIN--II. II--III'III'I1 IIIIIIII, IIVQAII. XIINIIII. I.:IIA-IIII. NI IIN I-I IIIIIIIIII 'I'IIII'II l'- 2 l,jIIII'I4I':III, .IIAII-, XX":IIIgI:IIII. IQIII. XI. SCIIIIIII. I.. SVIIIIIIKI, IJ NIIIIIIIII IfI'II'IwIIII. X. fl 'IIIINIIIL I,, lI:I'xx-MII, IIIIN II-III IIII- IIIIIIIII IIIIN IIIVI'0'LIN4'1I .I QIIKII III-.II. IIIIII IIII- l.lIFI I.Il IIII III IJIII III III1Iw'I. ILIQIIII-Iixv IIl'IX IIIIIIIX- .IIe- IIIIII III lINI'.IIIPIIi1 IIIIII IIIIIII IIIIIIIXN I'.lI Ix IIIIIII III: IIIIIIII'Ix. YIIIII' I0'Il'Il'Ill'!' IIIIIIII IIIIN .IINII Il'-.lIlIlIl2l'lI lIII1Il'If'.IIll'II. X III-.III IIIII IIIIII IsI IIIIIIIIIIIII-II IIIIII IIII-, II.IIgII- XI.IINIivIII. .IIIII III-.III III IIII' III.I:.IfIII1' 4I1'lI.lIIIII III III III-Ilx IIIIIIIQ. NI,I'IIQ XII API III IIII II xx-I I.I- II- 1 1. I I1 MII- -I Ii' I 'If I ' -fx T11 irly-seven Till-iff'-8l.Ql1f FASHlONEERS FENCI NNIS CLU ll11 l .1-l111111 "1- 1x 11111Nl 11111xl.1111l111g .11I111l1 ll11 I11N1 N1-1111'NI1'1 11.1N Il11-11 lllllllx llllll 1l.11111-,11l111l 11.1- 111ll1-1l "ll.1111'Nl Xl111111 ll.1111 +'.' - ll l111111'1l 111:l 1.1'11 lllll lllll fx--11111111 ll.11l .1 L. "f1'v l I11111. X1111Il11'1 11111-1.1111l1114 .111111I1 111 !l11- l 1xl1111111'11x, 11l111l1N1.1111-1l 111-1 1111-111l1. 1 Il11 1l 11111-- .11 II lvlr ll 111 1l11' g1'11. Vll11N1l.11111141Nl111Il111s1111.l111111xl1I11l11.1111l1111-.111 1l11111 1 l1111111111111-1l11-111l.1:11111Q. N11l.11,11l1.1-l111-1.1111 -11111--xl11l ,1111l111'l111l11-11 111ll1 Illlfllll' 111 l11', ll11-1l11l1111111l1l l1l11-1111l1.111lx Xl1N ll11g1-11 1llIll ll1-- l11ll1 11 l4II l11-l11111g I11 111 I1 111 1l11-1l.11111'. 1 1 11-M1141 11 1.11.1 ' 1 11 1 1' -I5 1 115 . X. X1 1 W. . ,y. ,1M..N N G1 l1111'i11g 1- .III .ll llXllX 111111 l11111111l11:l1N1l11111l.l111l ll11' 11111-1'11Nl 11l ll11- Nl111l1-11lx 1111 l11 l1 .lllll IIl1lIIX lllI111'l 1111! l111 ll11N,1l11-.11l Ill- llNll!Q .1 11-il l1-1l1-l1-111l11111'x 11111. il1- l1a1111111-11'1l N111111-11l1.1I l11 ll11- 11 v-f-1 l 111 1-1111i111111-111, ll1-' 31111111 1l11l XVIKX 1s1ll 1111l lf-.11111'1l llllllll .1l11111l l1-111111Q. tl1.111lx- 111 Xl1. X1111l11g11I1'. 1l11'i1 111-111111111. ll11'x 1111'l l'N"l'f 11ll11'1 11 -1-lx 1l111i11g lll' 111-I x111111-N11-1. l!I1l ll11' -1-111111l N1':111'Nl1'1 lll1X 11111 111'111l1-:1-1l l11 111 '-" I 1-11-11 111-1-lx, ll11- l1'1111'1x I1'1.11'1l 111 ll11- 21111. 111 Xll. Xfrlvln llrlx I1111l11. .lI11l 11l1lf11l-1l1111I'N Xxll1'11 111'.lIl11'l In-Illllllrwl. W1 X1111l11g.111' I1111lx 111l111 Nli1l1'N lll1lNlI.lllII2 ll11- H11 l1lI.lI1l 1111x1I11111. Il11- l.1111g1'. 1111l Il11 l11il grip-. ll11-l1-1111-1x.1l-113.111-.1111'xl1il11li1111.11 1l111 N1111l11-1. Xlllll SZ. ll11N1- l1'111'1'1x 111'11- f1.111111l 111 ll111l1l111l.11111'11I.1lx11I l1-111 111: I11l111111,1 11111 l1-11x 1111 111xI11-.111111-11111111111x111Il11X Xl1111l. lb- 'l'. l'i- lf'1'1115x V-,Q ' l1"f' ' x11'x'l l11'1111 l1Q 11' l'1,111 ll 1 "f' X1' .3 lf' -111'1g,,' T E B 1 l1'11111- 1 l11l- 1- r11'11 I11Il:1'.111111l1 11111114111 11I 11111 -1l11111l..1111l11111l1-1 Illf' 1l111 I1 ll 1111l 111sl1111I11111112 XI1. l1111M11- 11111l lXl1--H1111-1-. Xl1l11111ul1 Il11-1l11l1 ll.lN 1111111-1l sl1111l1. 1l11- 111l1-- .1111l I1-1l11111.1l 11111111-11! ll11 11111 lIlXv l11'1'11 1-x11l111111'1l 1l11111111gl1l1. Il11111l1.111- l ---1' II .1 !1-11 11111111111.111l11'-.111111'l1 l111 111.11111111111l1. l11 111xI 111.11 1l11-1I11l1l111111--1-1l1.111-1-11.111111-111l11.11:1-111311-1-I1111.11111.11111i11. 1.,.x. ., ' K X - I 1 1 11, ,V A. , x'.'11 ,',- . '1 .Q . 1. .X ,,: 11 -,. . , 11 X I1 ,MXN 1 X. ,K 11fmjg!,,k 1- 1 z 11 1 if li -111 f - 1- " X117 l1p' X' 1,1 113 flfx -HIIJ1 I TROUBADORS I 4 I 4 . DUN N 4 4 IIINI N I ll I IIN ll 4 I N D nh I N I RLS' GLEE s K ls I 4 INC 4 I 4 N "III" lo- X I IIJN MI X N II Uperf-tm 4 m I KI 45 I I ll I XITXX LX I I III 441 x I I I BOYS CHORUS 'Il Ill! I NI Th-'l'l-IIIIIWIIIIQFifim1.1-gmlif-IIiImIII'Him-girl, who VIIIIII Niuging in Ilullm TIN- IlI'gj'lllIlilIIIlll WI- I-mul xml. Ihi. II'All'. III FIYIIIHIIUF. IIIIVIIIIIX IfImII'N. .IHIII NI'IvIfvr'I4. SIIJIIIIDII IIIVIIIIIIII frwwvllwl 5IYIll"lIlUN. Ilium- Iignrm-nm. III-II-II NIiIII-r. AIU-XIII' ,II-I 'mg glllu, Xurnm IIIIIIIHII. IIum'I SIl"II'. Ib-,mm I.:-I-I, 'Ihq -in: Im' NI-IIINII QIIIII I nn nvlixilivs. 'Ihif Ivan' lhvy mug .II Ihwn IIHIINI-. Ihv Illnixlmn- pxw-gmln IX r ' As I'IllIl. Ihe' NIo'II1IuIIsI I'IlIll'I'II. I,iImN1'Il1In mul lhe- SIIIIIIIIIIIHIW' lI'5I'HlIiIX, 'Ihq x 'lI'4' IlIlIII'I' thu- Iin-vliull III' Nlr. IIISIWN.. Ihr- mn-iv fxllwrxim. I Il nr. I,4"r, ,-II'L'Ii'. I-JIIIILTIIII, I'I1x'II-N. -Iwlumxmm, I'I1ZIII2llI. XIIIIIXV. G I IIirIs' III:-v is u muqiv Ill'11I4lIIIZ'IIIIblI Imllppn-II UI girlf Isilh Nmnv mu-i1 II nluilil whu vnjuy singing. The-I 'HAI' llIlIII'l' lhv lIIlI'I'IIIlll ui' XII, Nlurimu Ilrmw. Th girls haw- nut put un nrmy puhliv ilIlll'ilI'LIIII'I'H. 'I'IlI'I h-uv hun xinr' ,. n CII- In' II-',11l'c': hu - I-r. ss-wml III Ihv girlf un-rv I-Inu-11 In -ing III II- - , ' -I rls. Ifirxt R1-xx: IJ. 54'I1r11irI, F. IQI'IfIr'1wx.. I., N'Im'1Ii. ICIIIIWI, F II, I'I!14v'. Xhxgqy, I, NINII ILYI-I ng. SK"lllII R wi I':Irr1vII, IJ. IQIIIVVIN--11, XYUIII, II:1f:u'fI, Iiilhy. IQI'1rI, IIJIIIHIIVII. Ih:III1 Fl 'In 'I'hirI I' 1 IQIIN-In, X SI- I-mx-nn, SIII'IIIk'I', IIQIII--V. XXI--thx. 511 lfh-Vh1,. I,rI1IIIx'I-,III XII rv. -IIIIIIIN--I- IL-I-III. I'IvxxI'rN. IJIIIIIIJIV, SIIIIIII' XI Fvhmirl, I.Ivx', Ifxxnh IIIIIIVIII I' xx: XIIIII,If.I-II-ns.-11,I':IunI'rIIn, Y, YIIIIIII4. NIJIQI-V, I'-muh -. I'I1'V-rh. Si' ww II XIJIIISI-II'III. Ilzfrwu---II, 4Ql'I'gIr'I1Ix. Ii -vh. IQIIIIIIIIII' 7 I'u- III1nruw I- VIIIIIII .NI III- Imp uhm lilv- In Ning LIIIII uhm huh Nunn l11lI.":1I zlIviIiIx. Fo - III lhf- Imp NI'l'I' I'IIUrl'lI In xing In Ihv IIIIVIVIIQI vlwru hu -If-r. the-x hum- rv-ul vxmfh- umm IIIIII-1' puhlia' .ippmlxuruw-N. 'Ihix pump if umh-1 Ihr' IIIl'I'l'IIIPIl -:I XII. Nlglliwll Iflvvx. Ifirxt If--xx: lfxrrf-II, XXII-HIV, YI-:zu-'vi Ix':wfIIIII. IJ-xxlx XIIHII? Ilxsumh I,mI'V1f1I, IAIIIIIII S4-I'--ml Iiwxx. XX'IIIrivI- 4. M1141-II:-4, NI-Illijl. I,x1Iv. XIII VIII in I."""Iw I7'1N'ff-. IWTQV AILIIIIII IQ-vu' F-IIIIVI, IIII4-V. II:IEuh', l'I,II.:1IIuh. I-1111-II". 'I' XIJIWIIIX I, I!"VI'f'4: IM flI form lun MIXED CHORUS BAND BOYS SEXTET 5751775 11g.1'11f.11111:1 111111111111-111111 11111113111-.1'11111111x.11111 I111-1 1111 111111l111111lI1l1111 11111111111111IX11.11.1111111111-111 1111 1 111 1111 11111- 11.111- 11111 111.11111 .1111 111111111 .1111 f'-. 11.1'1111N. 11111 N1'111 1111 11111111 1111111111 111 1113. 1 1 1 1 '1111 X X11 X XX 11 H11 ' 'tr 1 1111' 1111 11 "111 X' :A 1 11 '1 13 '1" 11'1' 71 '1 1' '.1. " 1 1' 1' '- W X 1- ,-., 1,-N ku, .. 1 X! .-1 111 . 1 M11 '1J11'1'. X '1 11 1' 11'11 -L'1 " 1' N'11 ' 11' ,'1:X11 1 1 -1 '1:1 111. - 111111"1 111 1111111 111 111 Nl'11ll111 N1-1111'-1111 111 11-1'11N1.11111-1111111111111 .11111' 11111-1111111 11! N11 11111 111 1111111111-11 111111111-111-111 111.11 11 11.1N .11111' 1111-11111111111 111 .11 S1-1111.11 111 1111 11111111 11111 .11111 .11 1111' 11111'Il'11.l 11111'11111W11111. 11 11'111111-11 11141111 1111111.11111 1111111111111 1111111 111 111111 11111-11111'11. 11511111 111 1111- 111Q11N11111111 1x 11111'11-11 .11 .1 11-g111111 1111111 111 111111 11111111111-I 11'1' II 111.1111' 11111111.1111 1Il11lI11I1'111- 1111 .111 11111-11-111111 41111111111 X11111 11 1111 11111 Nl111l1'1 1111111211-.111-.11-11 l.111111Q 1-.11111 1l'NN11IIN 11111111 .1--1111-N11111 1II 11 11 1 1 111114 1.111111111111.1111. 11-.11-111111111- X1111lN111111111L111111X11.111-1111111 1 11111111 1111'11 11111111-1 111 11111-11 .11111 111111111gI111111'11 111.1-1111 1111-11 111' 11111111111 111 1111.1N111111 1111111. 1 1 1 111 ' '1' 1.1.1 '1 I 1-'1111' 1 N' ,1" - 'jj "1' 11I11I,1 11111' X. 11'1'11 11 1 1115112 I " 1' 11111, 1X1."Ql'1'. 1i'1"1"4: 111111' . 1111111 , 111111 1111f.1111111111 -1X111 1111'11111'1 N111gl1l1l' 111111'- 11Ixl1l1'111 1Nl111-11111fx1'111'1 1111 1 1 11 11111 l111'11 111111 .11111111 1111I1'111'l'1Q'.1 11-1 .111-V -1f 1111'11 1 1111 111 111N1x1'I21111' 11111 ll 111 1111111111g:11.1N.11111 111111-1.1111111'1111 111: 21.111111' .11.1111-11111111.11 11111111 X11 1111 111l111.111'11Q1.1'11'l1'1I111'11,.i111xX11'1111. 1111-1 11111- 1 11 111 Ni.1',1E11111k 11lX 111111 11111 11111' 111'-1:'11 1". .1-N1111111. 1111-1 1111 .-11111111111 1111: 111' 111111 111' -1112 1111 1 11 11111111111111-1111111111-11 11111111 11,1x 311-.1111 1-111111111 111 .111. 111. 111111 i1 ' f urn flflll SENIOR PLAY ur XX PQIOII film Q 1 flll n mm Xlkap S0111 tx futon P I 1 x rffQldfl1tRoIn1t Pnnnvf- plc xx M 'c In 1 rm PNNOI' 'llhfl nu N If ff N fl N f ur dlI1l'lIl 0 me wr ur lem N 1 1 X r IIINUH f' x f gg: ef- lx ll c u ff p rm our xx nr n f an Vs IHIHIIN - n -- mu rl x N nu Qlfllf 1 1 x 1 - 1 1 Fl cm s ue N1 1 x lv xo ar xml L N1 conrl Run I x OPERETTA Plfttl was 1 IHUNIL ll rmncdx m no s 0 un Pe-noni mtl Y llld0IllQ Bllex tliuluu n J orki Mr Aurvllz Yqnduhof lHalel Steele! H mx J H I tk x I ll Xxllkl tllouff Cumronl Sllx Hunlm ill l I l llxn 5fhIHld, md P10161-Qor McNo0dlP 4MlFXlll K urmlr Null 1 1 1 nfu CUIN1 lxoxx IJ L u k xx 1 u mhnr X uc x xx 'llffl XUXN if f HX lf Ill Q 1 l JUNIOR PLAY n 1 1 1 1 lx II - Nu l 1 Xl 1 1 I S ln l ll un 'Nhl 1 1 X I X nn 1 ll 1 1 PF' X Nu ml lwxx f N um, WMM IJ fm IIIQVIIA XH11 Us X 1 NNI" 'Y , . El' ' uf' "Th- Wfslx' Haltlvs ukvu ,lm-rrx Xlillfx ,Ill l ' f ., . .X x". lil' ' Of Ill HIJPI' , ,, fxg -l,l'UIl2H1l P .' 1 -' J ' PQ. ' 1,'. of Xwis.-' 'ullf-gv hurry fiII1lI1f'I'I!llII Pr f .',' ' Fl. I Fl 'viz 'l 'I l'l'ufv:s V of ffllglisll H1-I, ,qlllllll Mr. la ' . Ph' "1 . ft! 'l ma 'l ul' 1 F -nl. , XX illx NIVIIIUX I1 I1 Clad-s J mf .' . thc' ilIU'llir.f'l1I plmlogralphvl' uf the- pupf-r Dm ffm x14 "Fi I Milf' 'I 1. J lli0l'.S r.iI'l-f'I'iPIl1l and il l4l'Il1l'I4'I' Ililf xll'f:ilI'lllX U21 1,5 Vi' 1 'a 'l. ivw- of Vlr. Curr. amd SIM rlf Ii Film' Ummm lm: UP: V' ta llvan nl' XXmm-n alt xXl'.'ll'l'll lxall! Flnmmllu Mi .'.' X1 " 1' 'z1.. pn 'lm' of llu- girls' rlormilury 5l1 l1-x Nlismn 'Wa xl urvmx an of ilu- liulllc-xrlzikv nl'i'ir'v lvuilrling Huh-I SI' Nlrs. Va '. Mal, -ullhy uunl Hu-him .lnlxu-fm Firq R nt NV.: I' gg- 5. Sh ':ll -r, glwlnlwn. I.1-mnnrml. , t wh-. 1.1-lr, Xlixuwr. SC ': ..Zi1llllll'l'Il1Illl, Xin-1111wx'ia'll, Smith, nl. NlilM-r. KR- xlw, Xlvllzwllmj.. Opfx 2 z 'a ' X - ' I uvli. vc-xlle-1'c-rl ilfllllllll il Iuvlx 'll-nnplr 1M I" V z " " z Q 2' 2 'a lie-va wt. Hrs. 'Xlvigzlil llulvs Lluyrm X611 ' . S. , 'z V. " f . 0 'Y . anis vr Vai, A'HllLll'flP Be' U 's D .2 ' . li A' ' 7051 iamnllv. llluriu Nlurlin 'XIII First Row: cahillfilll, S: llL'ITUII. Ifiwlu-r, Le-vr. HCY!lHN. fJ5U'Illlflk1'. Xl. ,'l'l'T'4YH. lm--lwzxfl .l" '. L21 In-r rn SCIII lid. R111 l'll. lrlrrs-ll. S6 ' ': . imwrmm, Ifwalt. Rifll XY -xt! Ilzxmrcl. Yu gm-V. .l. .ifvlmw-'11, H. Y-- Ux 2 . Huilur. Stznrmm-r, R. Yun Czunp, fi. .Iz llu . Sag' 11-fur. TI' I' 'Z 'lf X12 ll XX"l'A'k. U. lxwix. K-llllflllll. FII ith. IZIIYNIKT, I.J111T1'I'?bll1ll XY'Ixo11. l.vipghm11. lluvix. Hu mall W1-lu mc-. Mlm runs ll fm-lm-vt lNFill'lHll?I lmlfq- Iilfiv f,NII1lIl1I4l Brill: Yi 'n.'. lI!2lifl of all rk Xlmw lm- fQz11'xxmul Irmfpwlur' Hunglv. uh: i4 ull that Ihr- mum- implivf lmlf- xIl'X4l lille ,- l'hill. xshu is un Ll dir-l 4lllX1'l' X1-blmk Filllllit' F'0:t. an rlovvlisl . l3nl'lu1l'u ll:-xm jo! fa np. aa puliw-1111111 .luv Hill NIV." , . Sh. Mlm rl:-lin-rs il Ilillkllgll' l'ul XX lilllilll mu Th' xvlblllilll in H4-cl. il lIlfSl4'l'i4lllS fisllllgi' IL-rxl XX illltl liuwvm- LDIAII. aa XKiIlllHN'4Il'1'5F4'l' Ilm .uwl Xllfn .Xu - I'.llll1'l'. il F4 uw' ffirl iflmruif- IH-glrxmu Hui lxun. an flbllllg Husfiun KL.-urgv WI-un Nlzjur liurlvigll. il 5lllHl!'l'll ge-ull:-nmn Unxhl filIlIIIl'IglllIll Ifir'-t Run: fhlrzmrlvr. Iimfqvw, Ni. Hnrx -mul. IH-:ur-4-':. XX'im1uw. XX "Ju uhm-' me 46 41- gf DC. A 1 , 2 I at 5 1 fr 1+ A, I ' 4 , rl Y-fill IIX STUDENT POLICE I'i1'-K Nun: xl. l.l4XXlx, XI, llzuxwumrl, 4., Hd Ilflllj, l', 51, Xlgly-1111. XIINHN-1 VIUHU1-, IR ll ml Sl1UNX'2llTk'l'. I'. Xlck':artl15'. Mr. tirllviv. -u-ml lx-mg lxznmizall, l., f1ll1Il1l'I'lIlJlIl, M. Nlzulrlux, ll, Xlxllvr. Svylmyllr. N14 U SZHIIN. I.ut7. YELL SQUAD Ifir-X 14,4-xx lfidwr. lmvli vw-ml Rlvxx Hnrumlim-, Ifmximwx. R I-rhfw-111. .I I-Ilwlvx-wi 'vlulwivlx ' '-Sl..X ,lumor Prom four! 1 4 I! .' ,L ' War'-ltw I uurt U4 I ll Www :fly sr 1 I' urlx FILIII CAFETERIA .Xlwztys l'C1lC1j'1lIHlHllllllgllll' NI11. Ruth XIIIVNZtllfll1k'I'ltNNtN1llII1. Xltw. Xlyrth' ltllfttllll IH funk :md at-rw' nur pupilx :tml tt-:u'l1t'1'f ztppvtwtutg :tml Il1ltl'tIittllN mt-ztlx. Tha- llmwlt ltlttfhw -titrtvrl ht XUYK'IIllll'I' :tml 1-nfltml with HIIIVII thsmsty in .Xp1'il, Mrs. Nlllvs :tml Xlrx. fmrflm-1' hstxt- xx-1r'kwl t'ht-t-rltlhy .tml xxillihgly tl- mztkt' than work sl1CCL'Nsfttl.'I1llt' I-Jlk'lllTj'JlIIIl NIIHIVIIINIIIZIIII-x thrm lllllllj' titltwt'-trtlu-it' uumh-rtttl um' ,it BUILDING CUSTODIAN jatk r ' 1 I 1 lt n x f 1 L1i1,JI'LLldIlHIl I I 53 if 5 Mr. E. NI. L'-vt-k ix Hur t-z'ficit'm, rlvpt-t1fi:t?.le :md hvhlttll ,iztttittm tux fh'ix- r. uitrprtt :md A "-wt'-ull-t rtrhl- Itftttllltl the high Nch 1-tl. Ht. :thing ttiyh Mr, Hthv Ht-tv1t.1urmt-41:1 'xX"lIflk"'IA1lI tri 1141 tt- tht kifh 315 Xtztyittg :til nigl .kv -ping tht' fhmx gwthq lit tht' -vht-Ut 111111: 4 fitt tt'l1lv.t:t:T.t" Il- if' X Th'-. ht fztitl fllH.'kt'l'llNtht!tjkN111 i11tltvllitytitlmuztlxw. 'll' Nlr. tltt-I4 iw' hix -pl--urhfl xxt-rk XM -'itffvfx Lust! t':trt:l'j t-vvfi -'tu' fhrpt 1 I ORATORICAL llllld 1 N 1. U Ulglf 1111111111 the Sk.1111.1111.1 11111 s rr IIIIJIUIIN Ill 11114 Ill lf X d ll 1 1' 1 N N . I 1 N Il 'fl N Iflllld l X K 11 1 1 1111 . 1 1. 1 IN 1 S .11111111.1 11111 - llf 1 no IX 1 1.11111 11111.1 11.1N 1.11l1e1l ln Hal f.1111er 1s 111 1 lvdlt D111111.1 Nl 1 1 11.1 lll 1l 1l11l1l1 111 p11-p.111 .11111 df' lur 1.1118 lllifill Hill ESSAY i 1 " lf A ' - 1 llli 1-11:1 1-5. sp1111s11r1d 111 the 1 'z 6211111 f . ' 'a 'n . 11115 1111111 "is 12 bIlIlil'S S5111 lb '111 1 - " - s ' ' 1-ss' 1 s " ' .1 'f 1 '.' 1 1 bi 1'11 ' 'ilk' ' ' ' ' 1 -sm' 1 .15 9 f. s- s ' ' Il .' . il bIlIlil..' 1-55111 ' 1 U ' ff' ' ' wx.. ' ' - s 11z1l111 1 -11 . '- mis - -5 ' " 1111 1. F - 1 1" - - ' - 1is1s111'll1-w 1'1111l1'sl ill the fl1ll11'1- 111- 1 Fllffj'-llillf lzllw L I. II11I,Im' II':I 1". ' NW." 111' ll Nz. XXMIIV. IH 'I'-'I I 2, I':IIN 7 XXII pm' I xx'II' If. If-'MI jwkv. If. 'II' .I XXIaII ,. I' ' 'll I IS, NM. v VI'r.41X-1 IN XIJL 4 Mmm " YV' I-1 Wupjf I" ITJIJ 1 IJ F frxu' Vw If' I I'4"I-U ,511 I',1:15Ifr IF I I-H XM:mTiwIng" gl' II3' II sf r ,DI s Q , Q 3' 4 1 xi, ., S 469, fu +45 ww Q Y ati . 1 gp! . - gpg 'YQAJ ar R fl ,-. ,, . . .FY .W vs.:f- 4... -Q , -,, ,,,4 . 3-9 Q, 6 4. Q F 'mwa-2a.2a.-ax-xiii lx .Q , , 7 P gi , X , , , M 3 'rv ' vga- .4 X X J , fp Ml X f 'ffff 1' f A 'Q ' 2 5. 2 X , f .. I ' 4 I ' .. 1 " . .. . ' 7 ' ' 4 -if ' Q Jw -xl? 'Wi 'kiwi' 'g ', . JT, ' f'f f XT . """ shi' ' ' ,,, , vilff' ' . f W . Q Q gs xl ' X1 X Q f ..--f XV N 'uw n"A"""'u0e' 5 -f" ' .V ' X , 1 ,- "JA N "w, ""'TSv-'fxmiiwzg W v " ' M31 , I it f "' , '-7' L7:""N4-9 1 - V A 1' - . Y N ,,,,. . f Q5 , x Y , '--- I, 11,5 J 5. ,Nw Wk .-- ..., 5 we f,,..Af 1 f 5 fm. , . .- 'L 1 Qiw- ,gi , f fx, Y 0 , ' f .. M g.wwf+v'ff,, Q . . A ,,,,3Q'..-wh' - ',,,...-.. .,. , A, if gpg! fm, M f' ...U Eff, ,UUZ1 . 5- ,- , 1 .. ,' . .. ga. I , L.. A -A, J ,J , x mf X on , r WJ" I IIIIIIIIILN U I' Y ll' llll I R011 CI IHUNI1 lllll R.1111I 1II N 111111I 11111 11.5111 ll 1 llldll 111111 111 III 1 1 1 11111 1s11,11111 I1 1111311111 11r1I 11111 11 111111 111' 1 IN 1 LN 1111111, 1 111111 1r 1 111 1111 l'IIllIllDdgC C 121111 1 I sar111 FOOTBALL IIIIH 1e1rs t1 am lacked sue and eXper111111', but throuffh th1 aI1I1 1I1r111l11111 I I 1 I1 llll VI flfflll lllfl l'llW assl'-11.1111 Tor Nelson the young squad I1 uned the fUIlddIY'I?I'lt3lS of II11 611116 I11-11 lhouffh the Bulldog gn ers 11011 OIIIN t11o ganws out of the elffht II111 111111-cl 1111 111111 I11tl11efI and IJIUISQCI b1 the Iarve leller111e111Iad I6'dlllN of II11 I 111 Leflffue IIIIX 111-11 1 X9 11111110 IIIIO 111 1xp111e111e1I Group of p 311-rs COIISICICIIIIU that most of the I1111 Illllllllf' 11111 11111 I11sI1111e11 .1111I S11pho11111111s SIFXCIISOII sI111uI1I I1a11 .1111 e11tt1'1111 111lI1111 Il 11.15 th1 l1f1111111ff 11111 for QIFVPIIHOTI But ot 111 1 Jall It 1111s 1r11u111I I1111 1 1 1 1111 the Bullrlovs IIPXI 5918011 l1II1l110 Ends NIIIIIII 1rr1 XI1ll1r III XKX 1 11111111 1r1w1 1 111,I1 11 I1a111 Date N 1 OX Date Tackles IJHIC XILX11 HLTIIIIII 5tI1IlI1 XIII LI1 lllll IX II11,111 11r1l1111 1111 Backs Guards Centers Xr111I f 1I111111I1r IX 11111 I1111r1,1 I1111 II11111r1I Illlllllbdgk 111 1 PI 1 I1I1111 1 11,1 ar N 1 1 IIIX ID1111f JIFTCII XLI KT X 1 1111 X LI 1I111 1 1 It SCHEDULE LEACUE STANDINGS There r 1 I 11,lIItIlI 1 Here X t Ill 1111 111 01111 Opp 1 1 111I111111I1I 111 s 1111 II 11 I 111 I It r11r1111 R111 Won Lost Txe Ifirxl R111': fu ' 15. C I1'. Rlr XY i1.,I1t. Mill- , S 'tI. I.- :1r . NI1- "'I1. XIZIII C111111. ,Ir :1r1 .'11' I' 1 H- - 'zI I. ,Iz1'k ' . XVI: . .-XII- , R, Yau QQIIIIIII. CI: I zugl. I'11tI1'r. L'11':111t. II11sI11 Y 1: f I'. 'z IIA I' 'z Skull 1' , D11g,Izs. Ottf, Sail D1-Y:1111-1. Y 1, NIQN1-1'. Zs'I I- , N1-1'I:111I. 'lf XI:11I I1:, I,- ' . 'I Ii, 'J U 'Q '21 71 1' ' ' ,'f ', 1, ' ' 1 ' 11' I1111' I I7 ' n l- 1 11" 1 I 1 1 xv ' 1 w 1 1 F, 11 S ., - , 1 1- , 1 1 1 F1 . 1, D 'dd - 1 me 1 .- 1 g 11 .1 z -'1' '1 Y ',,. ' Q 1 l'l' .F . -I '-1I ' I 34 1 ' N" ' 1, 11 I U' '. . - ,' F. Q I . -s ' Z. ' , ' 1 ' 1 ' Q 5 ' '1 ' 'x1'1-Il ,a ' ff'ill' 111' 11111. 'III 'S " 1 " ' ' D D' 1' 1 .3 . I " f111lI we .' 1 Ia1I I11I IPI' I1-1111 il wary PII' PI .' if . kI!11I1 Q ' -. -- . ' ' Ks. In 21rd -I111- 131111 XI' h' 1 ' I A 2 W 11 ' 11g 'Q ' 'f' I':1uIIYiIs1111 IJ1 f --'Iz111I AI' I 1 11 ,l11I111 I' tl -r IQZIII 1 XIZIII ISZIIIIJ I7:11'11I V1 1 gh 'I'1'1I NIz11I1Iux IfI111'1I Rz1111I:1Il I,K'll'7' Vs' 11. IJ1 Il Inwis 2"I'111I 5:11-Inns R11 - V 2 .'.' -tI1 X121 -f- 'z1l1I I.: glass I 1 1 ' 1111' II.':1r1I S:1I11s If1I1 III I, 7 I 1 Il Ili ,Ii ' '111:111 liill IIIINIPX II1111:11'1I II1-11 Ijllilllk' XIZIII QIZIIIIIJ iIl11I1 C111:1111, :FXXHIIL XI1-111111'11'I1 I':111I "'I R215 I-Illll lugs IJz11'1'1-II .'21.I1'f XI.1-111-1'111:111 211 -tart 11f s1-:1s1111, Sli ' ' I'1'1-r R:1.'1111111I I.1s11g1 -1:11-I1 ,l:11111:11'1 S . ' S1-111. I8 'VI' 111 ,I:1111I111r1'11 II fl 11',x1,,,,g1,1 14 11 .'k'II. Z4 iiI'7V 7 I8 11' 7 1 H11 8 I.:1 l'1'I 111 22 I1 Kal, ,H 1, 3 X111. 5 Killlllllil II .U 11,1110 l -k 5 5 X 1 I2 1':11l1I:1111111 11 Ill 1'5,11,11,11-1 3 .1 1 S . IIE 11ll:111l .I 5 1 l1't. I XY11111II:1111I I3 2 S1 - ' 'IlNl1ll 2 5 I 11111. 15 1211111 P11111 7 15 j -- I 5 J 4111. 22 XY:11I11 11:1I 11 -II I.:1 ' 11-r il 8 Url. 211 XVI ' ' S111 1 III 0 38 'WJ111' 1111:11't111' 11141111111 XY--111II:111rI 211 I4:1111:1s. lrxt xx lx Ir R 1 Nuk cr 1 ox N 1 1111 11111rx IrillglltN'- 11111111 Ron kl 1 Il f mu wrm fs1I1u111 nr 'N r C.1111nru11 ITKI l X ILX K I 'LI' N 'LXX If Illlii N :IIN Y N N NlI Y N 1 uw UTKIIII IIIUII nudul In 11 1 I ur - L 11 111 1111111' 11111 fm Ifftltfllltll wg mol I, utlcgroul cl and L 1111 lx CILILAILII t IL all dug, ut tulu. It wax Imlx a tI1rLe po lt 1111rg111 IIIKI ance wx .1 mum pn lcgntulfl gan tlu I11IIcIuf, Iu1r t1r t me I c' ou IQFII 11151011 I Q r 11 fun cr 111101 111 1 1 Nunn g 1 Ntrenk IIIL lldlllf, tI11 mt111t1f1IIx NUIJLTIOI' XX In ou HI tm 1111 LXLIINUII ruuxu xx' XLT s 1 III 1 11N IIII fl V KIIUI I Date IJ LLIIIIJLI' IJQLLIIIIKI' 18 IJQQLIIIIJLI' 71 lllll rx IIIllldI'X 8 IrlIIlliI'X In ru x Ilmruirx 1 ll rx Date Illktlll nr IJKQKIIIIMI' Ilkkllll mr Ihuxnlnr I11111 x 1 nrx 1111111rx 1I1r11.1rx 1I1r11u'x 1I1r111rx I 1Imr111rx NLHI DLII Games Here Ih1ttI1gr1w1111cI Lama XX 111111111111 Stan Nduml XX 1NI11111g.1I 1111 N1I1111 md R11 1 1 R1cI1.:1I11IcI Games There Ldllll 1111 N 1 11111I111 rn I3.1ttILgru11111I Rulgntlnlrl I Xtfgfltll NIAIL RLIIUU X ulmug 11 r tm II I -I 1 Rn omll III1 SHS Opp SHS Opp III 1 1 II 111 x c IIIIIQFII lJx1N11111 1 1 1111 mmx 1 It gun N 3 L 0 ntcat 11 XX 1mcII1f111r e Ill t1tt1 ll un 111 tlu ILA' IL 1, 111 111 ll IX lx sp 1 1 t 10 xurc 111111 trsmg, hi ttlg 1 DL ix Xen UI NULII m 1111 La L lllllt 1111rI L IA v1m1N11 1 LX L11 tlmugl I' x Q11 xx 1 FQIILI 1 I SI X DU QI' N 111 Name N IIIII RLII mr N Ink 1 NI1IILr g111rcI ur t11rxx1rc Lllll 1111 1.511 Ift LH 1111 torn 1'rI 1 11111116 1111 111 A1111 ITX rurxx 1rr Q I 1Im 1111.111 1 L 1111 r turn irc 11113 gn XL 1111 Q11 1rcI IUTXX lr! I 111 I Posltlon League Non Total I Ill 11L Htfljlk Ilkl' I., llllk ll Nlfigt ILT I, llllk X 111 I1ru.11t1g1 XXIJIX N D111 WII X D Ix1cI1.,1111IcI nun 1 I11111g1 wrq 9 an N 11 t1 Iur1.5rn111 1 1 In-1 11111 I L IX11 1mI 1 C 7 If 1 1 r wrr I 1 l'1lI1 llzref If' J Ro ': Ottf. I'c' . cI1f1 ss. ,'1 ' '11s. Mill 2 , KI IIII 'i1'I1. .-IIIIIII. L' 111t, ,I1 IE 31 S - ' ': Mr. I.CL'I', III-II, Zi111111cr1111111. All A 1. R. XIIIII LIZIIIIIJ. C11 111 lf.,II, XVIII . I'.'1 '..' ' I' . .I . '1 - . V 'I'Ii R wx ': Ri II Y 11.g.,' , I.cwi:. Ilcg' '1 I I. CI1 I1. NIZICICIIIX, I.ll0lllI.. I' fby. I'I11yi11g, :cu-11 pre-.1-11.' ll 5111111-J built 1111 pni s I111-1' wh- play' g I'iIgvfi1-Ifl for the th- ' - ' 1 ' 1 2 ' D' L' 11cI1 01,111 " . -' So - 1' '.'4 'I1 1' .'I1i1. 1111rI i11 tl - I-211 . C Ill. ' g., I-' If - - . I.c11 - 'IIlllII'llZIIlIL'l1I Init El I11'11rt-Imrczlkcr. .3-32 J 'I S. 31' - 1 ' Ii 1 -' f' - I ' to 'astlv R ck. A 115' in' ' ' I I ft I' II I 1 " 'I ' ' , -' ' il thc 111 I I. '- ' ' -1,111-. 1 ' 1 1 I I' ' - - int. U1 - thin f I 's tca KIIKIIIII I1 'k '1 3 5 i1"t R'I ' " - I fs I V " Q I - 111141 x'iII to win: I " - 1 '1-'s f .rcI. fca III th S tI ' D' 11' th- 'I' ic 1111cI Ii - 1111rc C1111 I - 1.'I' I ' 5 ' I ys. I.c11i-, '. aft- 'I ' 2 II I11I EI 5 - 'A 11111c vin "II" tcz C1111cI1 II11I " IIIQFUII 'I1' -:I thc J 2 ' 'I ' f '1 ' " D' 5 A ' ' '1 , I - wc 11-11111 'I '1111 ' fI '1. "' 1 fer- 51 '1 . gr- '1 s then - '21 IIU' ticrl 'or it. St ' " J " " ' 'I Il I111r1I blow .1c11. 5111111 1 4- 1 1 -- 5 H -- - -- l- , , - - - 11ft- IL'ZlfIIllLf I1i: tc11111 N111 sIwII11cki11g of II 1rI Flux' ,A 5,151 'I' IL 5 'Uh Ll LI' 1,5 Ri " . 11-11-r1111 :park 'IH-cI SIICIGIS lmrolv Zlll 1 klc, . A t ,g 1,0 In ' - , , 1 . . , - ' , . , 1 , . II . '- - 1. - . I 1.1 I11lIcI g, 11 1I I 1 1 1111 5,11 . LI : X 'Z 5. , I: I 48 S3 131 . QQVQ . A - . 2 49 I3 ll.. - '- A '- I'-A, ' '1 I I-I 117 81 . XI- 1' 'I. 2 I 24 45 119 - . '111 . ' 'El 3I 37 68 Cf ' ' Q f Sf' 135 ZS -1 - . 1 1 5 v I2 ' ' 4 , - I -I - , - , 1- 1 -I' 2 2 I I1 IU ll ' ' ' .. 4 1 of .H-I 1 I 2 ' ., . 1 4 5 -'T i' -, 17 - ., " , I3 ff' 1:1-11. ' A1 1 1 1 2 ' ' ' -' 1 . 98 'l XY'lII L" '1r1I I I g 1 5 Z1 111 - .1 III ss 21 154. Q Ig ' 0 7 -I: 11r-' I II1 'cr 51 29 N' ' ' :. 1 . - ' ' " .. 74 1 -1 I.-cl T fl '2 IIN Ip mm gf S111 NPIIIN 1111111 puini- 13 ' ' " ' ' H11 IIIKIIINI tutzl 530 . I' II I gf- 1 " 1 - - '1 - 35 1,. 4 n :F 31 3,5 171111111-1115 1 '-1 f- 1 - 11 - 32 "' ' I0 XVI' - .':1I1111111 33 -I-I I N 9 1-- 11- 14 Q11 2 1' -11, 25 as INN-N 11 - Z3 . . so 42 " " 1 ' .4-H .1 11r-' ll ' SH 311 I.Ii.-X42l'Ii SI, 1' .YES 'IZII-li -' 15 Q" -- SU 22 lf "Ein i1'iNi1.11 rl: ' Y' 28 ,' ' - I 43 32 " 17" Ixt "I: 1 1x1 If' - ' ,' R Y1, 1 .W Z3 St - 'A -1111 21111 L41 4tI' ' ck .211 I Ii' 1 h' Il Lili I 1 Urn-14.1 58 35 XY1- 1 I .' I IX' 1 I111rI .1 I If- 1 -' Z4 CII, I- ck 32 33 .'t1 - .4 XI11 'I 4 I L'11tI1I11111vt 4 I 1 -' Zh XX' 1 I ZR 32 P- -A ftl THE SQUAD lfxt UV! Illlliflll lll 8 hill 'I I CI' LINUX ILI I llIll KKUIICI Run 1 -1111 1 N 11 11 Q XI111 111s JN Irdllflllt NN 11r1I 111 11111114 11 f 1 INUII uns 111 11111s Il 111 S1 irs I'l'1I lnur BASEBALL 111.11 I1 I'11r Nelson Urfvted OIIIX flw Fljlllllllllff I1tt1 1111111 when lurnouts I11 11.111 111 the 1n11IdI1 of Wlarch but 11111 tI111uUI1 the f1r1111p nd- xuung and lIl?XpCIlf 111 11d lt I11 d PTOIIIINP 11f TCIIIU' fl nw 1.11 t1 .nn A numlwr of days XSIIIIOLII fdlll I1PIp1d IJIPPAIP II11 pI.1111- for ffanw 111111 11t 111111 .and on ver gilded Ill tI11 sI1.1pn1f1 11 I 1 11111 111 lf 1 1 6'duI1 of one dozen Wdllllk .1II11111d plenlx 111 IIPIJOIIUIIIIN I111 111 1111 mf-1 at thf nne IIIIN nent to pus- 1111 Uamfs 111 11111 1I111d WI111 dlf n11l 111 nn .111 llillfiltf ualuatlon 11flI11 I1.1II 1 ll 1 Lettermen 1 X 1 1 1 1I11 1 ' Is X Posmon 111 111 r N1 1 11 1 IL Varsxty Reserves Ix 1 1 VFX N11 1 1I11n 1 Class N nur III PII Il III If' 5 R 'Z I'1-1-r, I.. Zn ' 1 . CI I' LI. BI'II1 . NI- "'I. C1 tant, .Ir ary. S -' ': Mr. X 'If . R. IJCXIZIIICX, N1'yI:111I. Uttif, Q,-HIIICI' 11, Zs11I1 111I1-r, I 1-l1f11ss.'I'. . 2 Ilnx I' 7, , .. 'I'l' R1 ': Y , IJ 11p.,l:s. Al. ' , S: All- . LAIIZIIHIZI, XY I , I.11111i-. R21 Iz1lI. fzylcs, I , L '- l I 11- F P IA- n . 1 - . . A '11 1 ,Af 1-1--. A '.L .' .' 1 ' " 1 '-11' F- - Ig. lt' .' IJ I, " ' ' 'rg fh1g1-- ' f'1II. As-h 1 '. F' E." " r ' ' 'Y 'I-I if to 1I1weI11p into experienced fivldvrs and hitters, and haw il good d1'aI of fun. II11w- 11' I uw , -'I'dI1-II1-."-h'I ,-Q. . L . . , ,Y ' , . ll WI1-r'y .IIII1-r V: 'I11-r ..l'I. XXMIIR Xl -11111 '11'I1 I" 'I11' 51- '111' XI1 ' ' I'1'1'r ,' ' ' III IIZIM' S1 1 I 1111 1r1- -l:11'l1 ,II:IIllllI'j U1nI"'I1I FIIIIIIUI' ID111' l':111111r1111 0111111-I1I IlIllI Inf111I1I N- '111' IJ1111 ' 'I Ixllxx ,Inv Utlis 131111 111111111 ID:1x'11I II: : 1,I1 I.:1 - ZIIIIIIIVTIIIIIII Nr' I Z-1'I111n1I11r IJ1111 X1-yI:1n1I IIIII I'lINIJj TRACK I'Il'NI Run: Szlylcx, lzum-run. Uxlxl-11. NUUIIH. Ultix. Iimll. lfwlm, L1-111111, Scumnl Rmv: H2illHllk'NN, Ycugvr. Curr-vll. l.L--murfl. Nlilh-r. ,l2illllElI'j'. Iiuth-r. Third Raw: Mr, XYriggI1t. NlcXu-. Ih-Yam-33 .Xllvm IJ. Ximmm-rmzm. Nlr. Crum-r-nm MOKE II' IX L1 li M 1 Y' TH, A ffi 8 Ifirxl R-mi LH full, .Xzl ik. IJ. fimllwrlrzzm. Khin. Ilzxlwx. XlvXup lilllllplllv. -hurl Rum, Skull -im, f1ZillLZlIt'Nx k'l:1Yw:11uh. KI XX' VIH. ,XII xi. vlzwknzzuz, fl---11511. 5-SIX GIRLS BASKETBALL TEAM In - . L N , K N I KSN U 1 iN! 1 1 1 UU JIIQN . N I X1 N s K U K k K 1 l .N U UN 0 - blllllw 1 1 .1 K .- lg XI 1 I Hu n kkll T n vm X., 1 I , f 4 S fav! SENIOR VOLLEYBALL CHAMPS 'Nw rt'IliUl' girly xulle-ylmll I:-ann e-nwrgfwl Xil'lHl'i4lllF lhif 5:-ur. The-5 nu llu- lllllkilllllllgill 1-lmnlpmnslllp hllll il H-m11'rl uf In-mg! an llmlc-fvutc-ml Iwun ullvr Inlay mg lun fwflu. lm: wphulxwlf-. mul u JIHIIHI' if-um. Hlv :upturn uf Huw Ie-mn um IL-llx NHIIXIQ and mln- le-nm mn- mmla- up nf, all 4-lc-xr-n r!'lIi4PI' girls. lfiwt Nun' N 'Il-bmw-ml. 5111"xKl1lIk'I'. I'. xIL'l,'l1T'Ihj. Lu-V. Xlixun-'1 Nw-'nfl K-wx. Xlmuxlwlrl. IM XUINUJ. Ft. Xlmtlw. F11-X-lu. I,k'X'x1N. cp 1 xx w ON .-'-.4 'ny K. ' 4 Q. ,Fa We VP 2-3 fn- ,X YJY , X' -Alf xl., fi , '. .li A. ,, . b "'.' I rw , A. 5 -Q, . A1 N , .A A 'ink' S . I ...q Y 5 3, f, if Q' . Af '1f'f'Af3?'2' , W f :- ' s 1' K2 . ,SX , V rx, qs. wg: ' f 1 -eff ' yr' ff Q.. ri , ,kv Q . , . 4, X ,ag-1 , 1 , va , v sgii 2- , 9 , X Y gs " X.-pix W. .giifb J K" 1 5, a vw. fi a za, F' l'1llxf1L1 SCHOOL PARTIES lfroeh Imtmtmn I mtv I N it 4 -fl . N ll ll f' H X Q 4 . ll 1 KN Illl IIII' 9110011 Specialty 1 1 Num 5NflllX . g - n if .1 K 1 ff 1 xm- . 1 . . c px fluff H1 Hxllmw xx . lt uf 5.1 mon Nluce - 0 me 11 ll .une Qian rl to en flllf IP If llm Q 1 19- 1 cn - umm- ec of a J e s 14 ua- ma 1 .1 MPP no Nmml a d0llf'flllllllN f 1 4 0 .-cf llllflllf' IISIIIOHPPI s Dunrv . lrl u q q x Xl I ll r . I N I N 1 1 ul wh Hull L N N lil 1 K N J rf Y P 4 X . N ll ' N - 4 .mf pun: 1 I n . . mpcr u um lffllllx lwlm ll - mn- 1 muff: Nuauw dll 1 ll lfdlllfNl umgratulatn N s . . lou Ill f Lvgvnd Pm ty ld NJ rw I0 x ilu Le-vent xx N ullx cnloxed on llld8X Ill' ht aftf-r 9 value Mlll 5ldlP 5ll1U0l X HIIQQIOII www 10 u'nIQ . 1 11 relu-nmnt mu eoke-Q T an Q llN . am rfwnfl N Put Dance Grand Event lla Sim :Anson Hlvh S1 llrml vsaQ the NLFII9 fun lf- tnlfx on Prldax March I9 1 xnxx llle nl ht of the St Patrick Dax Dame lm 6IltPIldlllIll6IllQ me danced h'1cl a hilarious prognnn and ate and drank dvlu lHllN10Ulilf'N anfl In dllllflll Gwen punt llu dam In lllfllldfnfl lmllloonl flanrlng xlr .in - Ill 1 mlm lm -uunclad -Iam 1.1 f .mc the lm ith ta ln H00 . 1 n po Nflflll 1 L N cl f 5 . IIN N - ll Jlilffldlll mr lu N ruff 4' ll 1 dll! IIN fc 1 lhf rw N xl1l -.uw 1 H 'nun lx ll: .rx . dl . . ln c I l ' 4 N s 1 1 . . s 0 pun VI xl A ff . . nel 1 f 1 .1 N dN . N :ll llzll Hema 4 . ru mn mu ll lpn ff .A x .- x .mr -f . 1 .- N l x with - ff- . 1 ff nn - 4 4 r r dur mfr an 1 1' . N H ln Pllfl mlllf lu ' I ' ' V' I . , ua- 1lzxlu'r-rl ln lllm- sllpm-rl: music' 1 " ' Oldf- 4 f U .lllli' lin. 'mal lui. I2 Splzxtlvrz-d Pla l1l'.'." ,Xll1H.l IIIlllH'4llilll'lf illl1'l' ills- lmvtlull lyl.lif,iI,uS Wf,-4...h,m,mS of .akv . 1 .1 5lilIll1'.llIE' l' l'4'NllII1ilIl llllllillllill party gut lllllll'l W, -,. M.,-xml ln IIN, mm lf.u,.,. wu- wlx IIIlll'11NII1. - - I 'I'l1- "lull l1'ul "'ll'l 1ll'4'tlI"lllHIlN ul' lvlln lf! Ill lmm llw full- III" tht! lp X G , T' I T2 I ' , ' ' - alll 1- Ill ilu- gxm sl I, x' '.'r0. plxllxvlirul llaui. fl, lllllllgl mul' I'nI'4-fl1n.n:-11. I HH, Xm. iu HHH i I F, ,WDA , d we ' 4' 4- rv I - N - 1 ' Q ' - . fl rin"lllul-lu-xll-lllllil Illf.-1'QQ.I-:lll.l1f-Ill!lllll-.I-nm lllllll In lxxlmlll IH' I H I I I mr T, . 'f' ' ' lu thu- lA'llf'I'lH1'Il. nm 'xml ulrl. for '1 'lx 1'1lllSl5lIllQ ul Ill'lIllt'-ll'll'S. flibllglllllllb 'xml wlw. mt, -W ' 'flu' lurly. uhivll w-1: mmjoya-ml lmy all. 7' 1-ml:-fl Sl lilllf' alle'-I' 'rl 'rl1I. k ' . . Y' .VX I-rly :In Jo' fl lr I P l 'af TI1- l,1-gs-nfl lfllllf. "fl lx fl -"al lv. I' - -I 4 I , d .5 I W' II' 'E' ful llmln-xl M15 jilmul llll lf'fllil.l1'lf L lm ilu- bmi H X VLSI i S vl., I h kA mwllrll g1'IIll'. ll! lllv rqm. Mlll1'l u guly , , mlm-Im-utf-fl in lvlm-k mul urllmgv wr-pc apvr II 'hm I I Lift 'mfr' alml 4-urn flzllks. am-1-m'l' r . 1 -PH. Ss- 'l"ll nf tl 1 XXl'1- fl 3 l nl.: St, wh ' "'ll1'IAt'l0Sf'4Ill -51' ,. . 'n 1 joy V, Q A Y our flzlmw' ' l ' f'fs 1-nts. ' If V' I 7 ir- - ' ' - D Tll ' r-I' :ll Ili lx ' fit l Iplc' III r-'. .5 ' -. V1 ' I - Th S vifl11'lxli'l: fl" 'kt J ml 1' 3 . -- " .' '- . , ' Q D A K F " . . - Tll- fairly. wl1i'l1 w'1f cmjnyf-rl lip' all. . ' 4 U ' . ' " l'1.'t1l lmlil ulmul 'l .rlll. V 5 ' .I r-' ' h- 1 1 , thc- Xlv, ' H pl fflx. ' '- 5 - likf- - I1 ' ps-cling "Itlx ' l "2 - lc' g l Vlllll' llilI'Xl'Sl llzulrw- xsllivll xx-nr lla- Nm- 'II' I 'Il' ' IIVI' 1-mlwr 21. turn:-,l nut lu lu- Ll lfig Hll"l','S lm' A5 5 'IS I'I"I4F""" W"-' in ' I'-'IIN' IIN, I.'u,IliHm,m.,. nmml ue- pxw-51-rxlvml ilu' flour slum' M'lllI'll he-ld 'lqllr' Illvlm' X15 llallxvfl Nluun. mul lllu' 'III . 5III'lII'I7I'- I'I'I'iIII- Tl 'l Q r-H . dvd 4'1ll4ll'F xx:-rv lmmn uml xf-ll nu. IIII' 'Ii'4"III.'fIII"I'5 Arlllz- HIIIIAI' FNCIII- ' l'1Xl'I'XHIl1' 4-xujuywl lllI'IIlH'lXl'N llllllll' svly. 'T5IIA'. IIIIII IIII: l"'j51s' 'II IIIP' ' HH' 'lilw lPIIllI'll mul 1-r1pr4llu-- xxvra- xn-ry guml. ' NI ll IIII4" IIII N IIIIII' Az-A - Nlamx Lllllllllll uf-rn' Ill.-rv 'ml fm-nmml In VIIII - ""'- UXIV, 'IIIIIAI' 1I-IV'-v 'md N III' ,.,,i,,5 ,l,,.,,,,,.1x,.N WU mllvhh XM. W.,-,. H.,-X l'.X4'lllllQ lmy ilu- Xl: mul 5.l1l. .-Xll'r lll1'.'f' Iwo plf-Qu..-fl mln-In Nlr. mul Klux. XX l'-Qlll :xml Nlr. IIIIIIIIIUIF I "II '4"I'Il'I"I"'I-'W' I"I IIII' VII 'III zmfl Xlr. XIrple'gul4- 'uw-pin-ll mu' imitulimm "I IIII' IVI55 'IIIII f"W"1'f4 N' PIII- "II ' 'NI illlll mann- In llw llilll1'l'. XM- lmlu' ilu-x lull il III I'I'flI'I'I'5 - IIII'I' I MTX Him, limp' ' Ne- l"lllIl' llu- lun, Ilwlllvrl 1 lt rl tht' 'lllv Xirginiu lla-vl .xml l,Allll .lone-s uc-rn' I'I"III'ISl' "III" IISVIIIIIS- "Ii Till 'l"1f'-1" Rf zulcle-l -llflvli-1-N llml 1-xe'rxm14- .-'Lim'-fl. IMIIIIIIQII' 'lim IIWIII' 'hull tird Xll-n -mal lim gg 1.111111-' li 'i ' zl'l 'nfl If n - l lla -ra-ll lie-ll M15 ilu' xinm-r. ' - 'lillf' lt'll!'l'Illf'll lllf'Il look me-r ' l ,au- Qm-.In lllllll za-igm-ll 1-wr lllf- gmmml ilu- na-xx l,r'llvr':m-rl part of mln- llllllillflll. .Nr- xill'NllN llglll, ll:-1'1-nllwr ll. .mcl un- alll:-mlm-al url ZS4'll0llllt'l' WI. vlluymm tlw mu " llw Ill In-'r I,rin.'4--,Q-5 llrum lllr' mln-y 4-l-1,4-4, prvllin-.l li',..'. 'llltl ,llilllllf lluller non ilu- Xl- 'giv Nl.1nNI'in-lrl. lu XIII!llI't'QllI'lllNilIllH113 xmlnul rollin, f-4 If-gl, lun-gi IS.-xml, -Xll -1' 'lIl1Illlf'l' lmur rl' l' " ,I rl lzll,.l1- 'lllv QlXIllIlLlrlllIIl Nil' wily ll:-vcvluts-4l in lr-r. tlle- party wi: liI'Ullr.lIl to Q ' l rx- rrmnmn umvl xsllill- me-iw ll1llM'I' flIl'1lIlll"'.'. 'ml 4'l'flllll' XSPIII mr-rrily l mv. ,FH 'Hamm RESHMEN FEATU Lkmmu 11X F 1' . A ffl' ' - Lvk, ,TQ 'x'gN.s ,I Q. 1 ' X':X':' ' H ,1 '." 4 1 " ' I1 ,1 . 1 :X 1 ,QX1 ,,,l. X'..N',g 1 X. K X' 1- 1 1 21,11 - 1' X- 1' X f ' 1 1' l'1' ' 1 5111, -, ,, .. 1, !.,,' s , , ,, .. X f':1X11 " X1 . L :' '1 l2X1?' Q- X X VH' iwwxl. 1, .- ' i11'X1'3 1" '1' 4,..I 4IYH,.A 1 ,wx V. MA fx v"f' . f11'.1XX ' IX ' Q1 'r ' Nfl' '11 '11'1g1:'t"X 1 " 'NX 7' 'K lI.1lLj'l' I' 'L' 1 ?x1",1'1H:1'E Fx-'-wx V'1"?11 Il:u'1'xX 291 ',1l1 'E "MX 'W11',::1lA11H1"U f."'1 531-1-,1" 'f1f1i iY11"1i1' H,111"11' S"1"Ix 'P"',r1L3 P U1111u' H1-xxxf' U1 1',X ff -'.1111'1f lIr1'r31..k11 lf1:'zg1' 1W11'1111 X' 1 1 lflu-1.11'1f IIIIHX: :M I1l1if1 111 11,1X1 ' N 1' 511 ll11I1'1"gX Pi11'1l1 X1X'11,1 r '111!1l11' fwvlw' 1 "'1 Ur 1- f'1 W I 1rX1' Y :X11 "V f ' 1,11'1.!X Xu- '1 1' 3 g1111 11 1 1 1 if K ' 1. 2' 'W1 N 1 lx' ' ' 1' ' "1" 1 1!!.1X1 " i' " 'X V1 w"! ' f11L1l1f. f1l1 'X1 X 1 ,' XY 1Ml1-. 71 X- X U1 UMIX ' X , Q . If 411' Y1-51' 1' ,f X. 1 Q 1-,H 5 -1.x '1 l'X11" X ' "g X "'X X 13 f-l,1'1l 'f F1 'X IQf'11':" :1 , 4 1 IJW. 4 1 N 1.3! 3.f!'Elv,..x . , "V W " Eizflf '- , pf X :!'1-" -, X 1 X-, x , . 1- U X- xx . . '4'1X '.X.1 'r , ' ' V 'r'1g1' 5' ,'X 1 411-,'1 ' 111 ' ' 1 1 1 1 . -. ' 1X 1X.1:1 1 'X SOPHOMORE FEATURES 'V 1 Niilzriiahik T, kts N-rl' Ivy M Kyiv " X - w 'Yw 'fl f' ' '- V,- , , , A , y - X -xg xx ,V Ny..k., I F1 my' Y ,, X1 V xj v aft, 14 ,AN l H 1 N '.'Jw,3" H'-'VIE :Q 41 Y wr X1 xxx N x r, 1 -112 X Qu: X 1 ' N K 'X - 74 '-vx K JUNIOR FEATURES LH V "1 1-Q Him Lxkw XI 1 T 1 X F V ,.., . V Y ' 4! -,V I ..L X K It " ff W' 4 '. 1 1 13,5 ,I . , . W 'h' , ,'x P 2' 1' ' ,k fg V 11 Name 1 L g1 x1 Xfllff SENIOR FEATURES Nickname 1 N 1 l 1 11 11-:es X 1 N11 Noted 1 or 11d , L. 4, 1111 111111 11111-1' 1.11'ff 111111411 11111111-'1 'V11'1 '111111' ,511 1,1v:1M' 4'1'411' '1 14111'..' 1 H111 1 1 1"""'1' "1'1-11' - 11111111111 1.11111 1 111211 -"?1'1?f'1 1111'1'X 111-1411 11711 1 11' X 3111 -'111 1'11'1L1" -"V 111111111 11111 11",':1q 11.11 111.'1-11,112 '.f'1111l1l1-h 1.11 .1 1111 M111 111111141 1.'11' ,E1111-11 1'1'1111111g1:. 111-1 - 1 yxxx 111g1.11111 1"1l"111 1111111111111 '11'111' 1.11'N 1571111711111 1x,1x I,11:11'11 'N?111'11" 11:1,ff1 1111g1'1 '1,11 1,1.'1x 1, 11111 11111"1u .1"11 1 '.'. 111' 1' 111' 11111. 1.1111 IJ11'1q 1'1 1311 I'11w1-11111111 111.11111 1111111111111 X1.11'1g X11"3 1'1'1'11'. 115111 1',11 X11l,1111,1' X1:1'11 111'1'1'11 .1"f1111',1Q 11'N11 1.1'11:f Xl' - 1111111 '11111m11'1' 1 XUQ .1'7'1x ,111':'j1' X1'1111' 1'1'11 1'11N111:1 1111111-X111g11' 1'411"' F1 11'11'1 X11N1111' 51 11111 51:111111111g X1111 1.111 11111' 1111 1111 131111 11111111v 111111 ,1" -1111 N1111111111 1111111111-111 1121X1f1 5:11111 112111 411111 1J1111'1111-- 1111111111 N1'1111'111 "11'1N11A' 1111 -1-11-VN 5111111-H 11, " 4 1 1-111 "N 1'11'A ' "" 1211215115111 l21X.11.111.1' 111.1111-11" 1 11111111.11 H 1.111111 11.-f11X-'1111 XN11 1x,1' 1111-.15 1 ',-' K1 'X:11r' 1-11 1 '11. 1-11 11X iL111z X "p E-11111311 111'1'11111 1211115 11,11- 11111111 f1 1 111111 1 fr. 7 '11 ' ,- fiv ax Q -. W3 .. ,iff-w,3g.f!,34l' ,. .. 'Ev b " ""' .. fu 'J Q k"'4 ., N Q , A J, ' ' gg. ,- ., ' '- 3 -wx .. 'W iv! . , . , - f . -' 'lv - Q '13 "' W ,-, ,y 'ix 6, .., 2,59 A! - Vg, 'V Q '- K' 1 " H . 1 ---- ' 'MQW " , " at W. .A Q -W M ...ff r V ,, . 'J A in no 'Mage qv Nz., iw K vga .11 F ,Q ll' , f I . E 5, Q V V 5. 1 , ..,. , ,, -r .D WA 1. Y I , aw, Ig , ,N .1 M .V Pgwwf' 'iff ' N It . wt' Q Ji- 4 ' A " ' 4 , W M 5 ' - f Q ' ,Af A fu ' ,Q ' ' n ' -'S 5 1 . is W 1-"i""'4W ' 125-5'. -.-.,.:.:, M W M mr"'3 '5.Zl.,:' 1' A, W Wt.. mmap , -iv., j W gf, 'wb 4 , , I, w-..-- A ' M 1 WW ,,, 1 M. 4 ,M :vw -4' 1,4-Mx, f-.....-"iE's.- ,- 'P ,'35'11a "UW A f' MW"-ug 'rf "H " pr y ff- "' K: :U 4 ,, -- A , ru Q MQ., 1 M , , Q 713, . ,Q .M , , "'-4l"",:!,n -M. 'Q -.,, "' 'Wu' .5-. Q' we-Q, ,, Y ' f- A mmf M , ,- 1 'Q if-4' -M' """ we Q' , I ...aafa I ,M-..,M,,5 BOOSTER If 00 TERS x xX x Num XNHX Ix1'fIv'H'll lx.xV1 r f-Qv. I , rw L 1 Nwpmpq lL1vXXZX"5 4l,41r1l'-IMIMW Www l,xvr:v'f-rw X.4xLl'-M 'lf-wrli-M 13m Uilw 'MW I3.AIi.M.1r.1g- I3,.wrwXX1- l:f.4HfX 4lw., f'Ifv'rx'- Ur-'M Nlwlv NM!!! lin gygpzg 'l'x:rfHF ll- +1!vM3Q- 4.111 XXMHUI1 xx Xlmv-in x..lli"l'x .HM Ulx H1-Inv ':.I'!i1'5"IXi1" 4Ln'wlL14' xIllrMlX11u, X. I.. 1L.1lr1i'l Hr-1l.u lxlmlf- lUn1:ml.1ir1 Trvulu' Nhulnlu' XI.U,l"HINXlvV1X,KH!' XX +Jvwsw4I ill-wr Fwy r .VN Ax: H zxwrzw- ilu' in I 1" IH Us - XX ifgxxxwfin Www" XWNV 'W ' f.wJw1+f1i1 X.:!Ix1W'Ix1' 'wfrwwrwx Ilfrlg- X , w- ,,, ,,., X, ,,, , Xxmlmp X3w,1'411-111-ma Qdxf N IL, 1- Um Vw' Mimi' IIN, xr 4.H1 X1 X' , llmv, If my XX -'V rw VH"- !j,1,jN1 lg, A . V lYwi,'1!f'wr'x:w.lw, Ill Ns HK x 1 NS of 919 S I'I'1Y lC.'.'UN I l ELIC A, Rl' ir Hcst Wish:-5 to - Svnim' Clagq 1 M i' V. N .xx , I llllll K Swv: SIJUIIIIIW bowls 1 1 I Y V ' V . . . 2 A 2 ' ' X F, k TWP Vain Xx Hl un, XX NHIMUI wx Vllwlio' :Wil High QVIIIHPI .mfl llvllf-gv 1:4'IIl1'I' Uful l vfffllhffff' Vfffl, ff' N, U U frxfrllflglffrf 1-fix XX XX ll Sl Nl llfllll D ll ul: 51llIl0ll 1 uw: Su mx 15x X ul S1 X Ill- ' lflilf 'HURIJ 4'lVl!Xl'liHX'Illx HI YI!-lllgff f'J1fffli,l'f ,ff lfwfx . ' '1 F. ' -V HBH!!! fm!-rl!,"f!f,'!!lI' N'fIf!'r'-A IWIHIIQ' fill 4rY4U'li1'N I-'.X...I. N-MIN, ll.111lXx.u.- U, fhffw, .full Xl.1vf'X-ll.11xl- vlxmlwlwx- XX MNH, ml- XX XNIIIN,v,I,,X XX Illll wx: ww, XX XNIIINMIUX Xi1VVlQI.lfmlI.lli"l1N lh-xr XXi-law IX I-vlll Xjlllxx HI VI" I'-nl. .xllll lie-z If flop ,- , . rw " Ie-xauw be-rx 'cl 'AIR Xl. 94l1rr,X1ll I, U I, X I-- l,1 Hp, IM 4fl.Ml1.11i:mL 1l1x- HI nl" , PII ,VT UPI!" nb XX mm-,x1.. XX -riuxhmx 51x 3 ezblzl ll AUD S BARBER SHOP I I P V OORHES SUPPI Y X 111 f" X X HIMT DON S XIOBILE SERVILE XX 1 lilll X XNI 1 BONNEVILLE XIERFANTII E CO I u I l PARKER S XIARISET I 1 RIH IIINVION Il 1 bl X If OOD BOWI Xl XRKET Ill 3 I IHUI lx S XIARISET ll X IIN4 , , v . ,A 1 .J c:UIl:Il'illllllllf'F lg,.,l yiqu., lhf' U, Clilff UI' IN, Xglkillilllllillgf Sv: ' us U IHJ Nm urn Uoxxr3x1x,l,+1. XX XSIIIMKIAUN X1 mu I1mw:Xll,l.l-3. X ss L ON Y, ff ' 9 A , ' 1 1 A Bc-sl Wishvs . . f.I7II5ll'llllIlilll ms lo to thc- SPIIIOI' c.I1lSS ui IJIO Class Ui. IMO Xu " I5uxxlcx'1l.l.r-2. X' Q lxxcrux 4 Nu " I5nxw1x'1l.l.la. XX xs , Q' Q HMI XXvish1-Q ' I' ' mm A A A I Y D v 'w N The' Raw! anrl U l11lr' 510146 Ha-fl XX'ishc-s lu mln- Sf'lIiOX' Class to v 1 rv 1 , "' 'W HH- 1.1355 U1 mv X1 mu Iinxxl-:x11.l,n-1. XXSxs IIYLHON X1 mx lXONNIiXIl.I.l-I. XX' SIIINIQTUY Y T , 1 1 ' ' 'Y' W ' lfxlvmla lfumglmlllllzllimls ' f.m1ggl'uIl1lul4-A lo ' ' ' U old-A .,1 ww llrgulllallillg N- Mr- ul IOIU X1 mu Iiuxxn-3xl1.l,r.. XX xsrllxerux X' H" H"XX'fXI"'-'-- XX F' Vmx 'I '- ,.'f NI H SON FLRNIFLRI1, lmnplvlf Home I'lll'lll9lllll,2'S I I IWIIPN lx"IlI"llNI ff! N 111 II It , ' w N ' f 1' r T 1 L I , k A - I, 1 1 . . A J m 11 XX111113 Sx1,x11x. XX xf111x1,'1'11x 'w 1 f ' V 1 1 1 1 1. A 1 I ,A a l'f111 H111111 l,11f11'f 1x Illlll lx11'l -1'111 l,111111111l1'17' ll l"I'I-llIXX11XlI-lX XXII IAI-Q'I"IkI-AHXIIQX SRX I3 XIIQIIF -flll 7-. YN. vI'l'I1III XXVIIIIO' II1-.11'-111 I.II'J I'111:11.xN11, ll1:1.1,11N III , SULUIIH RED 8 WHITE RP l YY mhfl of 4 N X '-HINQ N. BOND EVILLE SANITARIUVI Ulllllllkllll 1 IHSIII If I 1111 r 114 S In !t ASH 8: ASH X f rf f 4 XXNHXITU I llltb OREGON WAQHUNGTON TEI EPHONE FO IIXINI XXXHINI v If ' ' 11111 N Cu" l,IfI.f'II1S 5 ' S H-slwwt Haggfrlulv. ML Lgvr to flfilillliilix Nll'Sl'. Hirdie- U. Hugslzlx H .ill 'l'illlf'IllI4'lIl H10 Lluss 1319 . , Nm:'r11 IgONXl'INII.I,I'I. XYXSIIIN!L'I'OfN 5'I'liXliN.'UN. Xxx ,'l'o.' lyhlblli' 5602 Cm11plin11-nts 11, xh- Se' ' r Class 'ight' livfl of Xishffs to Thx Class n 1112 T I 1 . . S'1'iixl-ixsux. X 'I 1' N F' -' -j Nl X, 'Q l,"HX Ste un-on lcul K Puvl l R M WRIGHT xIllIlIllll"f'I' N Home I'lll'lllNlllllU'N ll ll 1 ARSOB IOPTUS lf 111,10 HHH 111 1 N If ll lx 1 4 P f I 1 .V . V ., D. .S "' I 8" ' 1 I'1llI'IlillIIl'. ll.al'rlxx.mA, Iiuilfling XILlll'I'iLlI' 4 i , XIlIl.llf'll l':l4'1'Il'i' l'au1un-s .xml .l. I. hm- lwxrm XIil'lll!ll'I'f I 4 I XXL M' He'a11r'l'r lniun Oil I,IkUKlllf'lS Mlllflxwrlg l.iIllb14'IIlllS ,lullrls-Nlalzlxillv Shinglvs mul In: llilillll Y YY ' W Y XY .. . K . . ,, , , fLt'Ilf'I'Lll HL11'1INxa11'4' lIm1gmIl1l.1lvs lglfl HH! gl Il' S the- Ilulvll lim Illini 5m'+1'N uf IJIU Hn 3 lffzlr' 'ffs Un' .'l 'Wff' BFLGER PHARIXIAQ Y TWIN IITY BAKERY sII1II X S N1 l ll I ul1tI1 XI quum THF CROWN COMPANY I 1II1TI mn Om 1 ox 1I11mI11I11I1I111ls f1I1flII 111111 IJIPIUIIIHS I Ilull 1 1 I A SIAUB 1111 XX xsIIIN11I lx llll I I ll FIRST NATIONAL BANK X 1x1 XXxsIIIx1T1Ix ll 'll VIRGIL GEERTZ 1 Nu Nlil N M ,I WAITHILR VARIPTY SIORF XXIII N N I IARSON Il E l O I H 1 1 SeLe11lI 1110 , Y I 'Y L , ' XX'x.' '1:xI,. X'x.'III :Tux Cf1vIIg1I'alIIlzIli1IIIs Clin- 1IlNAlU ,, 1 . . I U1-sl XX IFlll'S to 51-III1wI' flaws XX XSII ILXII. XX xsIIIN1:'I'1Ix 1Il' IMO C0 WMM -I , x - N UUIIQY zlions I z., c 1. 5. I . Class ol' llll 1 J 1 . Y N 1 . 1. l .f if ' .' XXVXSII :XI,. I .' I :IN Clair Cu I- in I1-ll . Shwll i1'1' .Y zllon , i11IXI1I:. J 1 ' ' ll1I,xIIg X XI,l.l-IX. XX'xfIIII1p'I'1mx C1rIIgr1lIl1l'1IIIs Class ul' '19 l11IIIIplIIII1-IIIN I I4 I , A lIxI:f1Ix. XX xsIIIx1,"1Ix I I 1 1 WV W . 1 1 I J H1-NI XX lSll1'S lu 'I'Ii , xI.xI1Ix. XX Xblll 1,"1Ix Sm -WF Hi- UU Y FYSIIIXN S NIIXR N " 1 'n 1 4 1 ' 1 1 X 'IJ J A ,a A tj . ltlgk H'-Nl XX iNlll'N In F:'11iwl'- :Il 'll' Wxxllwlml.. XXXNIIINMI x ,, , , , , W . W . J, HU, 1f11rs:r.1ll1l.llv-- lllf- VI.-W UI I'Pl'J Vxlzwx, XX XNHIMJI N :nl 1 flillgfllflllllflllllc flaw 0 19 SKAMANIA C P NFR AI Q FURI Umluwooql Wlelcalltllc C0 1 I N . . If -, 1. Y w 1 r ' 4 K V , J ,J 4 J L J C I ' v 1 A. U I A , I fllblllllllllllillillllr In lfluw wi' 'IU Uwuge- lf. lfulflge-I Phulla- 123 l 'XIII-QHHUUIJ. XX xslllvnv, N1 ' 'Yjf-Jlll' IORIN Tlll XTRE X I NIURG KN 5 BAKERY I l DEI UT I HE SHELI SERWI1 E R R WEBSTER Sll VER GRII I X LII Xhslrut 8. Title C0 BINGLN DRLG f 0 mm ,Ili 1 1 1 X -1 1 1 1 1 L 3: A : I . STI: I-ivm, XYx+rlm,"ux M1-Lx:-gxwx. XYx111x4:'l'uX lIUII!lI'iIIIIILIIf'5 Ilurlglullllialifvrls III1' to 1-1 ' II 11 ,. , . . . ill' "1 I I II1v l,r'.uIu41I1ng 54'Il1lI'.' T 'L 14 II 1 1 A . II.NI,X54lX, XXxfH1x4,mx Hwt xbhw - '-11 Q I f.llIIQI'iIIIIILlIl" LLL' uf U IIN' . , ,. , I'.Imf1-L1mI Illlllllf' I, 1cIy llluff UI' 'IO , I'I1wm' IIUII 5I1'Xl'II,'tlIl lfnvrnglqlllllglliffru- . J f 1 f v - Ita IIN- Illuf- III' 'IU , l.:mg1'4II11I41Iv- Ivmm . . , Fl' llr IN UI IUIIJ I ' , Q ' I I N.mm5m- XX Nlmwux . 1ml,xwx. XX XNIIINMIUX . . E - 1 1 Y 1 1 . . - . . IllrIlI'iIIl1'4' UI XII IXIIIIIF Illlll' I'-l'I'I'I1If Ijtwf lfn' l. .ww Ixxla-mI1 Ilexuly II4mg1'a1lllIalIim1- In lIl1' Sr'IlIuI'- uf' .IU 9'I'IiXIiXrUN. XXxslilx1,'1'ux ul Iwmnt un I um I1 I x .IIII b RADIO SERN II L Il ll S 1 llllll 1 IHI1 S1 YI E SHOP I lllkflllf I ul TYllIlll" I Ollll I 1 lu K I V5 HITII S STUDIO I I I I All AH UN S ORLI SIORI' X I l1OBERI 5 GLN SHOP 1 f N1 X Ixl I RITVI ION IINILR zlfu Il If x , . , f . 3 Ilmlplinwlllf A A 'R A Ulf' I ffl' r',lfl,' IS Hnlflu of Ih' Sw-ing Im: uilh If-le-xisi Il N1 M ' 1' , - If., nl 1l.,f,,-Ulf, I,ll1lIIl' XX: Ill Fxmmx. XX FIIINLIIPX XXwl1mf,x1.. XX xal11m,'1'ux 7 W 4 Y W ' Y A K, 1 M " A o w ' Vit'-'s 1 P. lilly XX""""'.5 XI'I'1""'l l','l'l"IflII.l1Q for lflf' 7 Illl ffl--HN Il.. I 'IIIUII 'Iglvlx 1 I 1, Phulllk IIIIJIII HX IXIIITIQ 5XIAXION. XY sulvfux XXm'1'1-3 Sxmmx. XXxsl1lx1,"ux f W Y 4 L L 1 Y 'W Y I X1 Y N 4 A . U f . I ' I I 4 I l.'HllllP!l'l1' l'!lIlfHgl'fIlI!lI41' S4'l'1'l'f'fU XXIIITI-I bxllxmx. XX Qll1xn,'l'uN mit IIHIIIIIIVIVIAII IIIMU IOIIIIFIIIIIQL IIIIIIQIXIIIIIIIIVS IQ1'cxl'g1' XI I Ala' 'IIIH-51-llimx HI' I JIU XX: run-. Sxlmmx, XX XFIIIXUIHN , V Y. 1 Y ' 1 L A V , 41 1 4 1 I Y I Y W F 1 A 4- I A J Hflfllllg fnfmlx H11 'ff ww fl ffflrw 1 I ff IIOXXIAIXI, III l'llIlX Illlllll' g"II!'lI!l' VLIIIIIQ H , , .. I-.,1'HlM,NI llfvl fuwfw I Ill mtl X,H.Hixhm VIAWHIIII may ,I1wl1lrl.11m'11lN I'IlUIll' IIIIUHV . . Cxxrxf. XX' NIIIXHIHN Lulu XX NIIINIXIHN NIP K1 IIPIIS CH114XliiTII417 STPXPNSUN HRX CIIKNFRS 1 Y 1 1 W v i ' - ,AQ l V A L 4 J 4 He'-I i-Ill? lu llll' 5v'IIi11lN III, VNV , IkI':Xl'lX5UN. XX xw111v,'1'4+x 1flmQ1.rl11l.1liw:a- f 'ni-mx IWW 1 1 1 7 i ' w ' T f 41 Y T . 4 J. . i , ,J ,Ag - J Pllwllv' 12437 .lx.x1xwx.XXxw1lm,l X STP V I+ INS 8 SUN R Hr'-I Vx i-hw ivI4lIIl w 1 r w vw v w ' T K 1 , 1 L k in lflu' Sl'l1iUlR nf- .IU tlxxrxx. XX rlll xmx flHIlII!IiIll1'IItN ui' W Y 1 If Ol ll 1,ARA1,l' lf' lllf- 5f'I1inI'N :rf bv, N'll,Xl.X wx, XX xs11lxf,'l1+x ISROXX N ll Xl D A I I lf XI NS f 1 mx If ru 111 ll Sh u IINUII Sho: Shop GURGE 1 XPF Xl XNN S Bkhljlili bHOP N I RIxLR 5 Xl XRlxET l XSFILI Bl Xl fi SHUI 4 X l Al lox er - Slum Shop IDR. .. .A . . . . . .K . ' lhmgr.1il1lz1I1-N 11fr1gr'.1l:1l.lIif-rw mul H+-Nl XX ifllf'N lllo' In fflalxf U1 l'lI'J Ulm- ul' IUIU 5'I'I-QXI-QXSHX, XXxfHlx1,1'ux .'l'13x11xwx. XX xalllvy-ox J ' ' X " , v X . . , .-...,....,, lfx A: Xtblll' H1-alllm' V V I'lXil'IlIIN 134'-I XX iNlll'H I .N1l!' l'lm-- In l' I ll I Ur' ' f Ill' ff H' In , . , I I Ft' IIHN ui 'HU l'l1u11e-N FXKMIT wr ISM! Xm:'l'11 l!wxxmx1.l.l-3. XX xsHlNf,ToN 5'II'.XICXSlPX. XX xfiilxnmx IS1-xl XXLI1.-N ', A" ' J Q: Kf' f ' ' I',.A,,,, X:HIl1ll'.lllIl.lliIllIN In ' t.lilrN ll! IJIU 5lIiXliX.S4bX, XX XNIHXI-vl'4PX S'1'..xs-ixwx, XX xHIX1Q"UX . . . , AA! J A J v sl A I XIIIIIQILIIIIILIUN ll-wrlglxlllllallimlx lllu-N ul IW 1 I. l.l.1-N HI W Slrixr-Lxwx, XXxNll1x1fmx S'1'n1xr-Qxwx, XX'XNlIIX4,'I'4lN Ns' IIIIIX Il lzblzly Ixl I I Y b RESI AURANT l Runw Ill s ,luulrv Store If 1 s X S P HIV rown W III um U0 I llill' I omp mv I I X I X IJR FV AIN S IIII ERI XI I I LANILRS Ifulnlulinmfmls . of ' 4' 1 ' vw ffl'-film lil l,Il,'l A A 1 K "Sf" Iffll Ilulfl lflr' fjflHr1"' , , IIXXI N. XX NIIINIIIX Lxxlxs. XXXSIIINl,"UN X 1 1 H I N 0 T IIUIIIIDIIIIIVIIIF ul' C ' 7' 2 - 'Q 2 Iiwl XXM11-S I , a D Illzlws of 'IO l ' t ' III lrlull HI , . llmmx fIil,I.IiHI4X1.Il IIUIIl'UliX"lUN Lxwxs. IX xs :rox 1 1, xlxs. XX XSIIIMLTUN IILNTER 5 HARDWARE CARSON CONFECTIUNERY Ifxlvmls Hvsl XXEIHN uullgmllllutiulw in In III4' Ilia- 511 Iuls ul' I'II'J 1-hu UI- VNU iixxuf. XNHXQIIIXMVIIIIN Vwqx XX xHlv,I.0N 'JI I-I 1, z,I,' YI S I'-N1 XXYI -A . " ' 1' Is.--1 xxl'Il1'N 11, lo V- . . . . . H V ' Q bi llw1.1'mI1ml111g I,ILIfN uf IU lI1.- 1.rmlll.lIlr1gl,l4xN HI IU 1 , lixxlxf. XX fIIIX1.'l'UN Lulu XX NIIIXIIIUN L"n. , U lx RUBBP H W I4 LDP RS I omplf te Tlre 8011101 S ll N I NSUN PH XRNI XFX ll llfx one ' 'T " 1 1 Y 0 0 J A J L . . 1 . I ' ' I 4 K Hllln-rm I". llraml PIIKYIH' Lffitbf S'l'r3w1xs1+x. XX'xs11lx1.'mx lzllllllblilllvlllr ni' H11- if Q 41 If fl Y 1 ' 5' V v L J AL n - A - I 4 IH llle- 5c'IliwlN ni' l'7l'7 S'l'r'3xl1x.wx. XX'xxH1x1,'mx '-Ltr '. . . X W H UN WHFFL PARK ' Y 1 Y Y . 1 1fmrgrul1llzllim1f Sl'Iliil!N ui AIU VXXI XX. XX SIIIXIQIUX f Y T ff Y ' L 1 1 4 ,J , 5lx.lli!ly l'x+-rx 'lim--,. XM-fl.. l'Nl'i.. 5.11. IMII1 ill! lixwzx 5.1Iunl.u Xiglll N14 lk llirmwux lUx1l1l.1i1u N un. 1lIN'II lxvrx Ilan Hill Nlwruwluy INA fffwlll "Ill l'r11lx lfwwfzn ' nv l'l1m1+ 53:71 l 11111 XRSUN NII lil YNTIII QUIAS Xl I0 XRIII N II IL l RI ANI H XR! X S BARERX 1 I 1 . V , , V 1 , , T ' ' ' ' I pg A. A.L ALO. A A ' 'AA " HVNI Wi-M1-5 b l ' lla-fl XX1-In-5 N-r mr. In f:IllSN uf' IWW '19 lfxim x, XX Nlilxfrmx YIQHI-I lJxl.1,r-js. lJm-max . , -V . . Y. N - ,- lfxlvmlx 1fmngl'.1Il1l.1liw11N A I L' A I" l'l11mn' 231 Ill- 5-ui IN Q' 'IW , ' U XXI l'lI, Num wx, XX vr11xr,'l'wx iixxlw. XX' alllxnmx 1.15111-y -llzrce I NIDXIIH UII STN ' , NIPXIXNUX, XXxNmx4,w X I'1Xlf'IIlIN IL'-f Wi-ll.-N l Hn' 4Qr.uflu.1Ilug1 WMM 1' IP IYXN SICN'l I Ii Wx '4'N mf "'-!' - lM4l.1M T IW' 1 XIX-IIN, XXv111N lxlf LLP R I4 LILCTRIC P11 1 tr ll al lppluuu 0s l 4 lm ' W T W W J J J 7 , W , . .' . A ' . - llvxl XX ixllvx lu 1:lilxN rrf' l'Jl'J 5'I'l'.XIQX,'HX, XX'xfli1x1,"ux STAR VARIETY Hvxl xxixllv- In Sl'Ililll' lildxr uf. 'JIU S'lr.x1,xwx, XX'xN11lx4x1'1+x Autographs W? "' 'K"'ffMMl!'ffi f lei?- ww, . x, rw, 1, 4 ,


Suggestions in the Stevenson High School - Legend Yearbook (Stevenson, WA) collection:

Stevenson High School - Legend Yearbook (Stevenson, WA) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Stevenson High School - Legend Yearbook (Stevenson, WA) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Stevenson High School - Legend Yearbook (Stevenson, WA) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Stevenson High School - Legend Yearbook (Stevenson, WA) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 22

1949, pg 22

Stevenson High School - Legend Yearbook (Stevenson, WA) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 23

1949, pg 23

Stevenson High School - Legend Yearbook (Stevenson, WA) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 72

1949, pg 72

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.