Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH)

 - Class of 1983

Page 1 of 144

 

Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection, 1983 Edition, Cover
CoverPage 6, 1983 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collectionPage 7, 1983 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1983 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collectionPage 11, 1983 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1983 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collectionPage 15, 1983 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1983 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collectionPage 9, 1983 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1983 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collectionPage 13, 1983 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1983 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collectionPage 17, 1983 Edition, Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 144 of the 1983 volume:

gaw- I mmmwf iw wfwwww wwf' 54 fvbwdllh-Mamma 1983 Red And Black Staff Co Editors in-Chief' Sarah Hu tch eon Bethany Roolcer Editors: . Kim Aylward Christian Daniels Amy Keane Lori Krueger Stafh Peter Bogle Bridget Davis Heather Ga udreau fon Kane Bill Leahy Lorraine Lizotte Table Of Contents Dedica tion . . Seniors ..... Faculty ...... Un derclassm en Sports ...... l-'all VWn ter Spring Activities .... Honors Clubs Music .4 .6 33 49 81 105 1 Y Q 'Z Frederick W Carr We, the graduating class of 1983, dedicate our yearbook to Mr. Freder- ick Carr for his twenty years ofdevo- tion to Stevens High School. During his career he has served countless students as a teacher, administrator, and good friend. His wisdom and in- sight have allowed our school to pro- gress with the times and yet still maintain tradition. We feel Mr. Carr embodies the essence of school life. Therefore, it is our pleasure to honor the man who is Stevens. We want him to know that his good deeds have not gone unnoticed and that we appreciate all he has done for us. The class of 198.3 joins his many friends in wishing him a healthy, happy, and prosperous retirement! n George F Disnard As Superin tenden t, George Disnard brought total dedication to main- taining the highest possi- ble quality of education in Claremont, Cornish, and Unity. His experience as a teacher in Claremont on both elementary and sec- ondary levels, as elemen- tary principal, teacher con- sultant and assistant su- perintendent, served him exceptionally well in un- derstanding the needs of both students and teachers. Local districts also enjoyed the benefits of his talent for foreseeing changes in the educational fields. As a result, SAU No. 6 was usu- ally better prepared than most communities to im- plement new programs re- quired by the State and in- deed, often served as a mo- del. ln order to thank him for his many services, the Class of 1983 is dedicating this yearbook to him. Seniors ' X """Q '1 W' f' X J P df' , . , E35 3 1 f , wb X ' 1' A fs-. f A - A e z+f,jYS"""3 we ff :Ex H ..,1,,, QM Xffma: arg: pgygwm WW, - ,Z ,,,,.. ......, mm Wm ,Www Mmm, H, V ,. , , , H,,,,,,x,,.1,,,, W .... fx H -- ,my ,,,,.,.. ---- M ,awww .,..,. ,.,,.,... RWM ,.,., . E:2:.Z':.g In 5555233132 s1 mewf " xmgggmw ,X za 6 WEJEZQM Mig... HY' as M K .3 Q g ,A , -Qaymmmmw ,, 3 Q . ....,..... V-1--1' - if ,H A Smfmwvm-,Mm m -f-:- ' :1 a: - 05' V' ..... ""' "' M , M - -f ' . .V ..Q, ,,,,, N b65"5wagx5?5'?' magma, Mmm, h ...:.: ,,.,-.2 'W Wm fav? :zf::-22:12 N'-" 295 ""' :2:.:- 2:-:I-I " N' qfggfyfff ,. ...,.. 'fi ' ---- E35 ---- mwMW ------- - W ...... D .... .. .. , , -. - H ..-- 5 ...,. .:. Ea- 5 E EE W ZS 3? H 'E 5: ni Ei as Ei EE QS ff me 3 ii wmswww .. in Em, ' MN Y,,, :Ax 52:.:. . ..,. :Q ggggggsfgg:55,5:5f:'E:5: :::g.:5:-. . my .bin v "NM ........ f ' :-:-: ' 'WSE PHX :,,.,.. .... ,l.n.,,,,,,,,E M... M I mx ,X imma 7955? Wwim-W'mf?5 wgskww-fwmw-ffHwzWw,,mM, 'fy b2tT:t::wW2HNfffL,H4m:umummilW, Risk, Y -2- 1-1-1 52251. gay ,sf V 1 , -'---1 ...... Wk "fi-W Wfmww .,.... 2 " ' ff 11 M A'f+"SaV'i'A' zwsmfz ........ ,,,. , I " 2 X Egg 5 Q ' ggifgfeyg fix Q , E as 2 252 S E 5 if :el SQ wg 511 QE S 5 Ei K E3 LEE.: gil, ig? 5 , Fw 2 w is S EN Q? X Qi xiii W A Qu Zi Jw ww 11:11 , :gf .ziil ,Z X szzifigix 555123714 wif., -A iii? Y Y Q. ,ysszzfngsw , ,, .. Q 1 L , ,gwxqggwiiiwwgm Meg.. Q 9. ,M .. , Y-Nmwmmgw mmm vrwwzifftdiffif x mx w 3 .aemgfw msyzmzzsf sz? A , A WQSHEKSS Q wif kr MZZTQZQ.. QQ mwwxg k mm:q1ss:gs3ms,fi.1 -1 gp,gwzziiipmifixliifzQifdfi 'l1E.Si,D N W ,, wg, ,, N Wx 'ffwflxfflisiffl M5 ix My QQ, sw 3541 H ,gmwv Wh fmgg , , , q1XbPV"m'w 'wus vga THU 5-333.3 waimw W V- ggxrgwfzgzmqmx.wviwiww V Mawmwmw HW Q MM M szslifwsgggggw m-231222211 L,:gwNsm.mW vgggugiggl , , mg 5 W sm ,N X .egggv U f A M,1..,3Q155ggg3y M 2 'gsesswews , wg 2:11 swan k Q gg5,gLSgw9,.w 1 K Q X QWEEWW Wsiizriziliii M is R Q Q, - Wwwmmmggg-gggggjgdggwimhgg .. Wm Y " zrkggaslqqiwgfisggmy S3335 U PM. . M Nami Saw .QV ik.. .3 ,3-gzmfi, S W M 112 1,-1 :-..:1.., . ,gg um, av' 5 M ,W , ,X K N 5 w.f:zfw:i+e:,.sfw fi??E3'?afENi'555,?5 -. .,.., .f.'Ti2f. x 5' SSQF?i3??Pf3v Siiiizgiiigziizia gzbszefiiiiziifizizsz ms 25 :2 '. 1,3 wS2fi? m1fz:m:fa2: f53?iS'iW52?W541?bf W M ., Mzzzffhzzw-W-f":f'zzgwwisprm Aww: Q w , 4, as W R WN: ,, :gsmgg5mwzgi,,,:2:MWa.: -5I5155ggiigggggigiiiigggiigggsiig24535fggggmgza ,isgmxmggzm 5512325ZZYWJLMZZQSZEZZSJJJQZQLLZ 'xzgziia' i1g:ii:g:i:QZi?S2q1?Q?2iQamm masfQgE'SW1uMM5aw3,v::3 5 :Ss gg5,3i5S1'gfWmgm 'gzimwgifiliss 21:23:2 2: Wim: fi A:nffUQWWig''fxg:55fgwPS5i'2?SES2Y:f3miii5mah xf 121:15 Qmggiiisslzmzi E,Wg,i:gg:mWwWww.:m ' M .wfzixssizifgsbiim misiwggwgWwflg,gggggg,,,,, imp, Y N ggwmguwggszxs E wa mm'-Wflmfww-1-fww Q-M, mu Q www Wzam :MA W 'www PZ U Q Qiawgmm2'5:iz:1i:2:i::xS1Mv1 ,vwwafafwwfWwmwwSv5Q5+iE52k2faQ2Q,E2wmv awww fr-iw k wwwwlzikl-iimiw W, ,V m,:' v WWwwwwwgiQ3 5S325Z"aE . ,WWW wwf,,,,.f,,,mzaSssw2QZ:3:23:wm1f?'f'ffT?k 5 Q- H.. . Mgpggfgfffx 3 5?l59'i-?4Z'mZHimF'i2M?xXl'G'Z155'xKiEZWw,gZ i ,x ,V ,, W,wWym5fMNfMf,wH g WmsT ----v- ' an , -.---- WH ""'1:,,,2f2Pf-mf 'M ' XWMVW: -if vmmgzmwl-Q 4:fAffmWMfMrxV:f,gmgm::' In ...,::f:fwf:f1f2-2-ii -f-ww Y M 222t'tTsQ5vf3U1?? www fLt'gq '+f'1:W'ew:::rQfmWe,3-wggw ggzmgzg ,,g:g,ggwgmg5:m:,152:5::ggQy35iiZJwff5,155:ggwgyggggzwggz,.,,,m,,wgwK 55 ig mf "' W f ,M'?vsQ5:wQ',.,,g-Qfiib' gg fkwxsasmiiz,xzW,:'fv,4,,vJY9fZ'2l5,i'1'-Wfixiiggw-'-fq"f3fW fgegq vwg Q M E' uw,,isxgggwmiw,h232232521evizzfvsi?1i2i2?fZifiY2iQL5::sg1:z fiiilzzzfvwmfg,Kgzf3gcgWZgM.z,?2WW?525i,X'-1 m ay sf 3 ww-,,.,,,,,w gzmwfm 1,,ffAw2?'?x,.,+.,3T,,.."':ifg::,z5-1v'f9QZi"'i fhfwvfilwwgggf fg Q , W9MmfZN,,1,,ff'fH?H3M:ww41.ymmwyf-wxffhff'Af:?A2wwmW,WWW,g1wwm.zi3ggwwUmm, v5VcWfWW,w.Lm Miyiiiimiig 'wig xwfmfAf'2QM'V22Ys2E5mww2H7122f?5,'daSW':2s:a':f+wm:f,sfN 5, ggwmmn,,z:.2,:z,::f:,:f:g5,gf:gz:::::::.,z34x,,W:h::b:::"':Q4,:fwwW,fzf::ne:ww2:3zf:zg:gW2g,fgzgwgiwwyiygmgwuqymwg , W Wi MvwwswfgialmrwM,,gL'f,q,zs:m5mMW--vb3'f?52Z"MWx znvf1 gig I n yf,,fZ:gg,g:fgmf,frW,mf,w g,::gg::y2-Sgghewmmrczgzrzffwaz::5::'3vWM253bz?5g2gww?Ei?5:55,zgf:2?1i5,' +'PWW'?f533?Kzeg,fh-fmagfggnvm 4,q5a1,,,,Wg4 5,,,,,,,5g,gmm,WmzMg,,gg:rg5gfgg:gggg5y:,,wawg.,MN,,,m::,,i,2::f:qg55WM::s:2::g5wsfifzzswggfggmfiligfzzgmpfwm3y6g,w535,44 1 - M" w92fMWA2ffE5:"'Wf-WQfzfwwwhwmffwfiiiiwfvfwy5223445 'M ,www f"3f5Q':Pg:,5,,,::2ww-fM V,,w-H ffN3gzi:M:"1S2Qs221'f2?2'igzvWffwwiiiffsQrzwzwflivzzawW449:iwfWWff'f25vfrATff'?.f'S,'S Zi' 42 -: yfggwwwwwmffixnrg 5552P,W,3,,Z:g'Z?,:ff,::,:fzQ:wWwffZs:z,2,s:gwM?'5i:W5p, W -1 ,'Q,X.?E,,gw,gfggZ55mi,-f,f,x..,,zmzdffzfss . ,wiiiygzwwfzzszwwfw252?f22s'E,f.::fMwwwwiwgges 'Y A Wi?-ffsS2Qf?,maQwasiwfwygwmzfwggfzrezwwnWWQ5 - -I,I1' wg' 522 Mmffffn D' ?:5?1W'w5Mwffww 4rzesxxzrrzgigzwmfzg - Vfzsfgzwwafsizeazgwggf 2g,s2s::2s,1:zfzg1:sw5fg M wyscxflwmmlvv-flvrltzgfsmf,1w::f,ww4f2i5ZWfefv New 215331231 .-f.: M 1 'M if 1?5w?22?fF2'iff" 'gg , bf fb2i5fw2l,'4fi2z:z'WwMf'ff ,J . .... ME 'Y wwwM.wwwwf2ffe1f"Q'2'3lvwv27,zJWmmwwY,3 fmwlsfwyw --:M V564 V' 555 im? 'SW 95 hm Wqvdfvf wgwwffmfv 732. M ': wmifirgLW,,UEW1Q"f,'yfwff4a wf'3':'Q"5?"S1" sf? .... - . aw wmwwi2m?':?imY:2f":'ff7z-wwwwf-w9fwmM1Zf1frWwmW-J Nw! imp V2.3 W5-f ff :-- .-'- ..: ::.:.: M 'ZW 4w5,a22 1? We-ww 7' 1 , MM ,mv wwiww-fmWfzn,f'1Z'Pf rwwwzmdfamifik? wg? W d :5' gffwmiaxigbywaxltzs:zm2"'v1':9g'Pgf'WiwQw3Z?'bm1wzQgW,5 wfvviwyg 1 .YW Vigzlgysg .. +'-: .,rEf..,:::.:',gfggm-gg.-..,-56543 W? N22 Jw WM ,,Jf1'aWf':' may' ymyzxzwwmi my ffwpwmffwefW,.W?3w1 ff . , ,N ,W my , W ,.,,gn. ,,f,,,Wh., ww 5 Q.WWywwi,.f5wWm,5 ygxww. . ,W,,,4y6,1 of W? wwf, A ,M mf' ww- ,,.s4qgg,gZ3wg,, ,,4gg,,1gM my 2 ffwW,'?ggfwM,ZM5ZSKvf,ff,'5mm Amfwwigy ew ,Q .. . wfg2Sm53?QQ3z,.w,,.,z,MM. ,miriimsgy WwW,,,,mg41W,,m,z,?,,,ffqgxygag ,Q fm W ,Z MWMX , 5 ,326 W, A.g,4f,fgg 'megwffwwywqf,hzmfgsfwy mm iw X w w w N , WMWW w,..,nW,,,.,W,. ,A www., fwfwlmw J Q XWWWA WEL EEK mmm 2, ff ,L .W , WMM, y M. if Z, Wh, fw,fWM,,, M, . V Wgfpmw , 54 , M ggi wwW,.,:'zM9,,.f,,.w. ,,v,.f..::wwWW,,11f,vmmHeWg1-www W4 zV5,,,,f:f22fW ,Y W5 4, ,gig W M ,,,,,zzfwWfm,,f:.m fmww,W,,,y 44,13 f w 3ME353g?9.5S Wmgfwvfyfxvwwfwsfyehn 44WM,Y3W?2:wfwfviwziflfwwe?53,:!cfVM'gwgf?m, ,fwwww R J "ff was 3, M .wyiffmf 'M wfifiii wmwfwwfmwyM!5f'f2wfffwfwz4 4? A ivyw mm ,apggff2,fv:fg:wwymwgQ lwzwwwsfwwmmswivfiwwzgfwmgiw W ffowiww il fw wnwiwuitsflmcfvgwfwwWW:M WW' , Y W?Iffml:2'wwwwwm2ff52f?'ff4WW v if 4 12 ' ,Q v S2,:'P"F:,,:bv2m.f Ww,..m4,f1,1:ffW7W 'ww ,wQxfUm"?f"' Y' X Jfwgfgvfg www :v3rwe53i?Nwfffwf-armimmww W,.ww.m2 71:1 mnzf'-fm.w,,.ffm:fHff,wwqw,vfm1W"5?"1d6 ,., ssww gn MDM W M, , 1 Vf,,We2,w5p5.LfMz,f 9,45 ,yW,,Mf:,,A,.,, W,,,,,,m,,,,,,,2,,,n H , W,,4,,, M,mmz,,,,,,,,,y.M,,W,, f w w w mrs: 55WwwmgMQ?wfW5'fX?4ygffwwwww? gwiiff iffliwhw.,m,3':zggvwwfMM,awN.,gf ,,f,ggLgm.mw,y ,gw -g',:':-- wif M9 wywiwwlryr J fyfwm2:,g1?:wM w:i::,i,1ggffW,wffWw?V5 'XZ ffiwifwwlll -.g:-,5:- gfmfmf 5153531553wwf.,,vgh3fgm1xQfWw,.,.M,M,.'f.- 71 4 35,37g5gg54g45W. 4,,,f,ig,f3g5M35W W:fv57gvywv.ny'g5,wZggyYf' 4 -zmgwfgw V if A, A 1 ,f 1 v ,ASQ ww iw 1 f ' 4 ,g , 1 ii' lf 'A' M L.ffWMW,,, 6f"?'ffgw 'W ' 1 "Wi , it Pngfiisiiiggmw 9 ww' v If f ' ,uilfligigf .WWw,W?, ,mc .,,.V,g,,,zq5 54, my .v wwwwm, V mm, ,wy,,,g Jzzzwezgifmamwze 2 ? W I Y, QQ5Q5fffEfi':: "Te2?f?12rf1 Y ' may wi: Z1 6 f 1' "wi, . ..fW.Mfs14,,,Mwk,Wqw.,f ,QW f iiiififigfigiifziligfiZZLQS 73355536252 WMM,-,.,,' fzsfssz fif' Q Mis? fi53Z25555Z?3?fSS?2?' X, ,:z:wfH'i'5'5:2iE213ZWffif5i5f35Qf Wfa?2kgg5vg5qi5fQ:zqagsxzgggf www w Qffiigawgfszeimfzzkfffsgezf, , iw ' 1: smfsffm a15::,?m:2afAf4,i5?'?i'fiiwfn AHi5iLiZS?Zf2gf:if2?3vf5? ff M4 :v,g5f,iiM'?f4,'f itrL?3"'-79253325255 ,V f fizinagifisffiwf .WM VFW Jh,49.4, K A ,:, fzgzszffggff ff 7' . MZ , U W. ff NMMA GM Mimi: 5: ,L1',fAgfsi.ji,,fi,5,.QZEE MW? if .Awyim h wi 4 fm! , ZZ?2.ICZ'E ZS? 255123: gfzzmmiff W'-fg32,f-5551 mm5W.,s:P1EifiEi:fwfz4 Q de. ,Mm,?:,,4::zf mg fgffig zrsm zfsf Qimwgf ,gg aagggfskrifff 9,,,,gg?wWM5Q. QZZZAA q43,5f!'f3i,: Q ' WF? Mwimwwwg :55,.5,z,M,HU.2 Q, 2 MW wif.4iMf:p?:24z': ,ffzzihmi . ,ggfg ggw NV Awuliffifl vw M 4 'f:r:::Lff35'5H'M9" 4 4 U 1: szggzzigag Z Z 2 23335 ,Ai M, ,,xe,,,, , an Q iggfgifggg V'73?WmfE3?f5??i'i!I?5 , U::::::cww gwfeszzw N ,W fs:f:l::fr55??' kfvw5vfA'f.'5NW"?g P ,. , , 1M?si7', , ,Nzwfgvg ,L , ,,,, , :Q mms SW UW?M.:g:-.wwieq w ':::::5S5EE " s 55 55g5Ef,wzegS5WW mg ?5s.???S?3YfsW2?5 ,,,,gW2,g.w.m,,i,,s,2gf , ww 9 ,gwfwsewiffiw w52,nzfMiwf1 ZQMW wh, W iff? 7 'ifXQ'?fSIg'fZY X f HA g 4 ,,f5g3'55+f5Qf ffiififgyaf fwwfefz r .igfygmf agffyizff Xiqiifkiiliij, Zgggjiigsffffg '?:::5i'ff?5T2 X 'iflfiuifiig figgfzmif I 'f?5ff3?5Z, 5 05525553 ' Prim' ,Jim H53 ,mfwcm 1 Y LW: N::,:,3,,,fi1 Q, ,mv ws?255xf:i:si5 f':'::wW:P5 ,,,Mw,, yfuwgw W H ,sim Q,am,,,wg,,,fg gn ' a5:fe?5'E?3Q Yrgrfsfzy QM A U gggigggwagggggazgigs g3?.,g,gg .L Wfigrrfwa.,:ff52?v'22552365525322 Yfggmw.,sizfzzzzgiimfiigrwzhzsf ggi? W Q www 5Z5fmgggsgaggvziwgygffgfggassgfzaziigggf 5,35:5,2wgggkigfggisfsffkfmsgszfffggqggww, .. zigizggszzfzisgggfz S955 M ewfgigwg N S?f5g?S2EfWX2:if9GMwM5,32nfF l23fli W::,,,'75355525 Q WWW, wwf-Tfrfzrssfafpcrfay wff3,g5?5g3Q2i2zxS3:a1zMW5fgf??1g5?S?35'5?g3?ESgfpiiiiigaigsgigg fi? :ivzwmwrmgmmeA-ma2l12?f22lM22:,:::::mE1:-:Q:kffmffilwix WMM. .1 WW- - --MM ""' ' W aewzggffgviw ' my M ,mwifinifffz?2::M:fzf,:':mz,: I 21wSQf'f?5i.wfb?y,xzf'+ff:gg mf? " My 74-?',m2"ff.!.,'01WM'? bb ff , if Zmggmfggzfmfsgvsigmgjgiimg521252zzrfgr-Efw,S:jL4Y"Q:a:eni:h.s'Sf5:i2,:e??f:m,a'i:f,i::QE?S5rf'fQ ' if :::f:r-2-" 2i ef? Qfffifif-2fff'::isxz,:,: f Q25 V154 2 1n751'f' 'Wi uwgg? iii? H wf.'1:i'f:,':zf23' fmigiii MQW? 523 1: :fj,5g,g3 jf fl M jgggkf gig? NWFM-455335355 :iran W gg:5g1f5fAf?'f?TP?ff1?2'ff'f?2Nfigq7L53gff?l'f'jfiT13Zfgigaggsgzgifiifffligi ,f Q :5""'::?::4'sfffwgggggwmgigf:?A:?1.::x:viz, W-mff?W'f'2m "1""fQ:fuL ,gi Mvzwff :wer ' 'ff M 1 GS f 2' Qi - W -Y :: -' W Cp? Q-myfz:imy':'v:,::m::fz'1:ggW ,,:2:2:':::N,:7:f' 'gy AW ifmfvvsfqzzsw mzgyys 'f' Nw 'mgf-iywifs Kiwi! 'ff Y H f xf Q 'N eg B, 26 ,fm Wa, ., I B, 55+5Es55x'izE?sE?:5,Q??f?5?2'3if?a5m:,cw ' Milf ' ' A f f f 45'ffsfiiizsifgfggiifiigisigg :ex ?vf3'i'?'42iPAaf,,.MMhcnzfrwF-Q 'f M - - . :,.f WF?f"f'i"Zi,A!",. w:,,f4:': X' ,. V9 Wimiiswss::5::iQw5aiS5E5H5f ::?:3?:LrE9llVQff'l5fsw--A H 3m . ma"is2w:f:e5.::x'51253515555ff5w15i?iifw V '75':?Z5'f5?W?ff5'Sfn53i25fsfz? Q Sw , ,, ,M f H gf " " wzazfgszh ,w-xrffimlx ff fiqwfw 5132K 4 " fa, ff g 2 4,1 "2wzff:'2:W,m 35,3 fhj,?,'Sg,1,"'1sA ,M g 4WHzzzziaziigiigfzgzgzgzzszamss NM , h W.:,,,.V HSM' MW ' 2 f Liiifiiggizzggfffgggogggg , "w'jQ? ?,31QL5'nF 'T52'.x'W :. .,.. ' g:,: 'W zkgwvpgeiggliiknzliQafivfgffzyfiflazza MSW :HW WW" ?555Q5iS0?Q5"w 5, 2 2 ,A W .?,f52fw ' sw mag 252 wfmqswggg, ww1gyHJeWmEsb.Q.:f,, Q W:::::ip::i:iw2fif22sQ5iamezwiinifiws :W ,, ,H W ff E Wm riffzzfwwzfzz :fiZ'2'e?2'fKZa::f:Y'sz:x N 12,1 A g g,3'wgwiiizvmfzgzlzszwzvzrgfzww i'W'f5:z2l:':.f::fqf?-M359 9? 5' i if '9 PLE' W fu 'f f Q YHS af 1- ixfmzg 'U -2ifgf22.i,.:Mw,, Q '22sm,,:5mgi51g6?f2Y:sfZb:afQQ,ffM:g1 H 2,112 P, 1 -:?a:.1,f- fgfr2'z: :wsWsf52 , myfiflfix?fv:fwsm:E.'z:?'Elf-ww zwfffx E234 7 f K' H' 'Y S SP Q f Hifigiip ' V ' 2 MW S '4W'l'P A5 'V 5 7525555 X i5w2f1'?ff'?WfffWf W ' ., im H M A , ,SZ 1 if is , if 'S lf? MM, M f If 1 Q sz Q, A L 2 i5 if ' msfffz, ,?::PmpfSA,, . si , we , 4 vffiniq'1wZ,2,?",owsff'HWf4 ,QM H , fwazysa gg? Y: www ze, 1:m'1wQf2ffQf2Q2,i f We w. hwripmiylzieizssg 2' V iw If ff f, , , X 7 fmgfgakrsfzisziz Kgs A K 2 if 2' Y gf A . ' Q 2 , M fa ff W 535452 , gf 755 'Eiga ge: 555,22 'sr if as 45 W2 sf , L 331 es? EM :sg 2 M Lf my ,M3',ff""1?f Mzmafili 1-755.5 31,5 rzzwwfifw fizliffitws, Q ::a:-L:-ff Y' ii22ECiflE1e55'ififf ?2w:.::43g '52i,z'z::4f:42:Z' A1 52:22:,.:,::e:f:z:::z':2:':zfM K :Hz 1 .wwe M,..M.g5" M 55,23 ,uzgfffw www mime ::: ::':': 3. 2 iivffcfff ff 3115552 5ef3Z21f'Ai'fi'f5 :- 5315 M1-ff E547-,iT4f7'4f ww 1-fwew'dh,,, :Z-212-r 4 lfzzzdzy 53555Z5lfXEaZZEZZ?55' 5 g ZZWE' gflffxw Wgf:iE?:i If ffiiffggiiffgiflfimaszzzf 35 vvgwzgwipiffzzzzfwgi 359 aizfzzfdzghgszgfaziwww Q55 E gzzfiwrzziemgggfgffzgzfgmf gs: gvfynsiimfqwagvnfugsg.dwgfgg ,gg ,ggM,m.Zf's2fI.QfH:e9M,w,,6 img.: .W Qzmmwi l14:'zmWfN ,mw,.g:mf2fmi2M,, ,, My ::.,:,:ff W, ,gjfywwgzgggfwfgwqfyiisw. N34 fszsziwfi,isimzsfiiffgiiifl E455 :ai h,,..,.,,..W.,w.,,,.,f 179Zil5ffZfjy,:, 7 QSTZZZY 12, ' i 'ET '25 f?2Zg3i?iTEZQ f 5:34 f2l3Z:Q:w" afvzsezww 5852? Mez fiivfizs f zz 'g 295 Qffsffsfw 1 'wuz' :v 1252: N i' 'sa WWMQ' 7 - N gwf, ,, gwymilmgwfgf, Q wi2,'L 655: . ' M ,.'f:tf:7'Z,':,:::f'5'5Q'Q-im555i?Z,L?'P555f9'?Q'?3Z?i?gfUiviiizfigfi gf 2,5555 , WWW,f,YA,,,.M,,::4,g,g',3 'Wg , ,.:,:,-5afg: '-1 f Aj zggyjxggggggfbggwiigsggzWW , Q fwew, ,f www ,My,ww,..vMef,10w.,4WM Wa.fi:vggfvmW,-f,,,jpwm . 4 W- W 1 . ,, w5gwwW,.5Zvg MASZQIE Q ,wzgglw HQ' ,ggv-a.Zw.m-wgfmwa ,wg s5m?5aW,,,' MMV rffzffgegmf 'uve Mm , ., feefaiikffggfgggsgggssggsygzgzgeagsggfgisrszsssfz ' ZP:5S?fZggf3i,Z f ezww ' ii, ,,,. ' ww ' - 'M' m'isQMZ"?:,,5 fm?w,,35W:s,5w:U2:m.3w3E.:f?:wQ f3,6?4WQiY?:2g,, 5355755 W5ff??m,if2?"?fa?2'Wz5'e'22532252552xzfzwszh 4 t Yfsazzis53255riniifgigipggsgmszaz-:fx f f Q:farm:qgfzg:z2zEggg3fv 1 f ,sb y mil? VY:'SHmgxii?wzgesfzisaesizzzsmsf sw? . 1 X 154552 ff S:3ZJ?J:x5wAQ31s::5,3,m5::2z??fi22af ' ' ' g wwf 555152XW,4'2iMwf'Wwfz:i:22 get may 4 fzsaisizigfffizxzrrf?2f5?ff W ww P2 ww,MZfmzeflzyfftfgsffmf"WL W f Y ,. g,mi::wfW:f':g:"W 4 H f fgswgqfmsizfefsdw65:53:11 8 f ' 5' ,, Q, 4 f " 4 wzfiigiffaafzziszeiszewf , ,X 77 I zZ?l?,ZfE5?f5?'2?f3l?iA1iW X ,, M3352wggems:gg.:g,:,:5:5:4mzfyzggzZgsvgiggzzzgggsgsszzfzszfsszgsfgfgggysfgpgggzzzszgsgggggggmzasrzgzgzgsfzzzmggssizsgifggzgggggmggangjQsggszmgzzsgfigggigtfzgfgsgz:gs,:g?11if:.:::1ffiss:2i?i'E55iii5g3f:fsiizzzz55353335mgzazszgzzzsz::i5452Slf225?iSfSiTfH 2 We qm,.,.,mN. f -fl Wm: ,un 1 H-wm.,mWm.,Wmvw. wWS.N,,M M W.mM,.,wQQM....QW,,v,Aww, K H-mm.m,.,W.Wr M.,,..,m,,.,. ., N ,, ,,,,,.f,. f n , Q ..2xmNW,,,, UMmmm,,,m,mmwqmwwu. m,w0vv,f,,.,M.f,p'-fwwhwwgmf awwwywvagxgwgynlmfg,,,,Ww,qW M., , K.m1,,m,, A ,.m,,,q..U,,.Qwm,m,. ,, B-'ff-fwwww. mm, 'Www M f ' 2 6' ,Hai is Z ff? mwnmwewq M. MMQWWWMq.,,MfwwwewwwQmay fs11SSSSfffifi535ES5??5??55:35iEEEE?S?f52555fSffff55355ifYZikiiffsfiiiiffliiililiiS222ZSifffifii??i3f55S1ff2i?if2fZl22fIilzfztzzfziifilf12552211112:1wfzrfegiigar::s:i?5f2gfEf4iE5QE35EfE:Egg?g555s5?52gS3Si2122::ef:E3:,::?iiSf23i::::gas:5zz:Wifgfiffliffififffieq 4 'siiriliiimmm-izwWwffwwwfweAiaififiiiriiifflUwwwavifgfzimiiimzfzsffwwvfm212i:fZ::i2:fzzgzfzswzwffwmfsiagffzztfsffzwggwmS5:?:5Mfs2mwQrwWMmmimwmsfssnzsszizmwws.Hziizziibszwmfwxgiizzzzmzgggfg iwN.WWWwzzgwgas-Qygwgwwwwms M WA.,-,iggfvgmmg W-fmmmmmiiiizWzwwmdWW..1 M fwmw.,.,.k,H,, 445 W, mf.,e,,mggwfggggwww gmmg m.Wmh,,z,,,,Q,2 U Zizlxgzmkww .,,gs,H3f15gM,x, .,.W,,A,, ,MV Y W5Ammggg:isNS5,dfwzmzs:sis?:zz:::gggggw?Wi0mh2.Wg:,gwwSkizsgmmw,m,.,Fggg,gggg54wwm.M,WH,,,.,,,Mm55533:QW,ww..W,,5y552,,,,mm5mMM3Q:55M5:55mm?gm3mM22g0Q,2,.:wgggg3h,Q,5,3,,Wgg,g,ngwHm,N:5Z:.iw, Ssiiiiliiliirfiiiis Sifiiiliffiiszfwiffi ilfzffzfziszwifff mf51f?f?Tf11ff1222:: Qs: , :ffm 53 2-If 5552533 332524 SL YSIGEQSSRI 5231755555 Z5z535355ZS?f3'535Zgiiiiliiifiiiiii :g7'm5'5 Q? ggggggfgbdqwwiaigig35W,fmf,5gqiW,3siigggzgggggggg,QQ2wiiiiii:H9115,H35525555224,gymU5XmgVZsitsigfigiizjjzigggiggg'wwv-hxfwziisiiizgzgsyzfgggww,fieggggyqfyAwanwmvmmzm5,,,,o,,g,gggggggg:33gQm,,-D,,gg3gg:g:4myQegggmg,,,,,,,g,g5ggg5gg5g55g ,, ,,,,,Mg,ggggu,mwgdiiiiliv ffgsffgmmww W4i3Qwqmmiv:M,-.www W.,f5f2.Q,::S:,,:U fvf-UWMSMNWW,-A Fgffizfzggggggg AbwMW..u,,,j,::gvvw,ffE5?:,g:5::5Z::ggg:5giHygHfgsffwmwwmwm uHg5vgggwwQw,,,,g:gW,-,HQQgw5fW,4ms.W,M,., SsmzfifwMsisssazmv:wwfQmiifiiiiizsszfizxffwifiisa:WMMSaszz:wzffmwffimW:fxsziazezszfssrzesmzmwg? M1fwirfzzzfzewgfbwizzzsxzzwf-WMaf5WQM0ifS22225:me32:52:11Zaffwimizsazszzfe:245'MSMzfffzzzszzmgggz A . 55:mm.:Q5z:,.w?m ,,3Wf:,::Q,::a::::s ::s::z sggwiifriisszzzfeifi imifffilfifiilfffisrzzwszzffz fivfii' ififffiffwfe::::::f5W?12ffi4:5 f??fS'2?f 122::sf:s:ss:zzszszszzzzszwiiiiiilszssgzzzfiimii 5521252322 szzrzsmzz 1 .bVW9wweM:,22:52552wzzizfzffrfzfzzfrfw mmssmrfwmsggg2wyfWW,,gggfgf,Aww,fQ,.Wf.m,,,,4.QQ,Qaww,gimkzzivzfzbzh sfMnA-QQ.,,,.,,1Q.:::4:fW,mamHmmmfzszaszfsszgwwwNmimwzgggffwwhales :,::'5zss,s::::a:fzm,.Qm,.,W,. Q Qmxwsg -g:,,,,,,wH.mH.,J..Q M W-wwsW,'Wx"-feH,,v-gi wgwgm, NwwwawmmmmmMm UWM wo.. nz? wm.4,.L,W.Ua.3QLm,v 4 x Wxwwnmgkvwg ,i?,.Wm-wwawwwf wwe wqfwmgwfwkgwww., mfgwzmmwmfww ,ff Nszfzfffwzzi ,zzaqrfgfzzszzffgggszgzzvmg: ,,.SeiigfziimXM,DM:g2f ,WmUM,fMf,.,,::a,ggsgqgggwgimgvigag,Mg ma y,.m,.,,,2,.m,,,x,,,ggggggfgygmi if F 3I5fiiwfzigfi2:2XZfSSI2E?2:sC::.' Jimgh 122SxZ2?:?wz5W::?:f5f5I' 'iziiigf' wwwwwww-iblsfiiflfi Tlifi' zsixzgzf :ziiizimwiiiifizzz:wwf 4iiimzzfeasfiiffiii12:2:22:tcwrfwwfi-f?fi5Sf,fi:52325: 2415?3Z?2?24'i5?i55?:f?y2?f:1b:Wasff'H www 0S.,.,,g,.,wwww1aw1mk,wm ,jfs Pg avmywpm'wNwN,,,,,xwgw , MDW? ,MQ,bi-'.whw4UHwY..,.,,.qUma we ., WU M.,-,., , Kggfjju' 'MUWKMQQQ wf4.m,,wD,, H, , 5 qjgggw w'.4q,,,.,,1uEUMy rf.-iw, .MSN,M,,,,,2,.g2b2Ex,ggjUN7w ' ms:ifwiwfwvwWm-fffiw 309521352 W ,fi ymiizzifr iv .143 :K M 5:45, wg-Mm: Q M, ,fig ggfgMm.w sew Mm..,.L,,2p,M,,.W,,D,,flx 'zmzwwfamawfwpwdwwgmw WWW 'ww W 6,Wm,n , M4 'M W. ,,4,,,, M, W, ,,.W,.m,f. f ,sm WW ,mn ,W mm. www, WZZAWW, ,W .W N. ,N vWgU0w.,,,,M. .W ,wwf Yfmwmmm..zm..mm W:WgMW-Vwwwfmwwf W. my.,.,,g5 he V W WHifsiissimzsziizissfii F533 5252 mf u H V' Alf' 235: iii: 'zzz Ufvgwwgffzisfin lzzw 2212? Qmsizisfmsisfiizzzzzfzifs'ff' , gg::N:w.yy.Mgl0wwWa' zzgvfv Dfw ,ggt gmmygw M535 ff ET5i'l3,fi:Z"g2Z?15jWgL W my "',,g::7ggfaW6s, A .egg ,g- 2+ gk. .uifsiihiflzg .4519.V5MpsWwwmwymawmmiulz 4 Nwmww,wwzowmm mmmw:3z'UW.Wg:Km"WMWm:,mW'Mww.4m1vY.MfMmWNwm,.ng..n.,gm,.Sd::s2:25'WwaWW.mW::,W.,Wh,4n...1z5:bs,::3:': 'zffwrfMMwWM4,1,,,,,,,s,,gzwmM,,4WgA,ggyMwgemwmmmW 9vfxgefmggwggziszgipiggzh2-3vm.vf-wmawsiqs.L1'1oyw.M,D':,1woWL,w.miwiifwih'-fwmwaMWXw.6q05Qwww4wwwywyp., ,WNNWVWWgwiwwjrbgiww.wnqqgwaggfgfjiwwmv,qu,,e,N.m,Dfifjgyigzgggggaaww,,wNW,MA mlgigeymowaqlgmmowgvg:::g:iZ::ZgZgzg.waWA A 1mixesiiiA.MW.W,fmftiszzsgwmwfaffzfzszzzffwqzygewffMemaazkzfzzsaszzzsfzszfsszsstsrszzi3:2515Zszszzzsbzsgfrvfwmm-ffm:LsfrsfzzfzsgrzmhffwszamzigzfmgwwMQMVwzzzsi1321255252256-qwmaaz:zzzirgsfzzssshimmmwwiififsfif Nm.v,.:.4:.:z:::z::::?fawww,wwszfzsfhmLMwewkzfzvsm.::zzz:ess1sfzmsmzmmxfsziszsff1WWWWw:,z:Y::wszsfvrmw M9:gg'Jimsm:swszzfsfwyfmififlifizzznwfflfyfsleifzffl3551555253255Sifsiiffsmfa::r5f:f5r:::2Sz fm:-:A kflf22Q25il22's:Q:::4:r:zLzwilfiifizfefszzez'f25ff2E4::::isasas:Qin521:5:zz:QggFmmS22322212221512232'S5fziwffffimisszsftitiz22522153Hz if WigWiigiizfissiaxiszwazif5f?Sf5SiS2:z::kE29lE?:iSfacf55152252:Z:a,w:3f:::g:s::52i:5:::f:2:z:f':iQf ,swzgi FiffsfhffwWzzzwgm-wing!!ffZfrfzvzwggggifigzafrzsmqggfgggwgggggmggwimiss::sagwgggggg:333555525szzzfsgggggggggf5535555533221 SEfgeifpgmgg::::ze:s5:H5l??42223fit:252215555251zsfswfmiifi12222:1122:12:11fssgzzrgsazffffgsg Qsfgsw gf? WM Has- fzif zzz? gp y1J:msgsii1222:uf:2ms:ff:2zmzzzs53:1?SE?sfGSi253222isa:Q53353122222Simiizzzsxzzzszzgzzfziife zafywe1fzisazwsrszizsigmgiilfiiisz:gg5523fs:::mSfffs2::fr,:ifizfmrsizszswzzzzzgzszssmcz :gsm V351 4521 ,mf :sas iii? gg 4:5 zgzgzszzmgfiigsffczzzsszsfmss:zssssszmsfHQff2252:22:15:as25:21:35:fiiiisisfrfzzzzeggfgggmzgfua X ,, sf 4g9gW"55f2Z1iZf5g5,2Q5QZgQ'g'g'fHN63R0331122.52ZZff5A'-4H555ifYZ2If5"35:f:55:5Zl555x3::5355:SSU5f7l?3S3.Qg5?f,Z5?S7,' msgs' ary Qffs' zzz: ,fzzf ggi: 235 imma: rggfzzcsszz:flMQwr:452::zsgzsszs5f.f4:3f::Qzszwgwsgggez525352:me1:52gfffszzefzggssgzgggmbMiss, ,W ,,m,gA, D1Mg,,mWM MwgwmwmL555,:i,,A,w,M555155W2m5Q.,,W155.5,mW,Q,Em ,W .gp W,M,,MmfmmgW,,,,,,WM,QQfgf5Q Vim:EMsis:5:151Q522f5055323Sf52li52iN1wZifmfiiiiWfwffwigaiiff?fy?HM5fNSM235wS552afllisgszzfzsgggyls,QU six:mg:gasfggggggmfzwcAmzzggggggfqmmf,Magzz5::rg53:ggggggg555553ggggggpgfifiggsszziz25132333152w?Sg?:222f:::32g:zgEqgggg NMWWmwff,f.W.ew2:W:misszasgfgwWfmisszezzmzimfa J:ze:mz:::z:fs,:::gggggygggffwfaf.WWesfezgzsfgsrmgwmfan MWVizzezrfzzfgwM1ManA45aivez:521:-maimwzmfmQsm:,z:vz:,gg,wfQWMVm:,::yf:mgggffQgM.gfwgu zifssizrzrzzzszzsissfizffffwifiiiizszWimwfffzzzszfzQ,::,r::v::,:::f:z::-Q':mywgfwwfwmif'2:""Mz:::::fQggfw ffmW:A:::.2Qi::i:r:rw:-gf,AwwmsfszgzggmgwasweQyinQM,aszsmgg533gm?Qin.7vvfgfxzzszszfazfzfwiifffAw,f,::Q::z::::'rzf': .U.f..m,w.Wm6:w.54fkW.0W.,gggwwmwm Q,gg:gMwwfew,:W.,,N::,zzffwwmwm- M.-Ngl.-wgzi.LegsfywewfwmMi.:L52itz3Uiwwwanwwfizflz7zfimzmAmzwmgmmwziiS0PvmWwmwmwlfwgjgggrfH22QQUQWMQZL wWM,wWfm..q K S'z'?5"'0H-WX-lqmvqiifzmv ww' 2HMwwwGMfwwwgmlsiifiqigi'Wm 'M 'k"fwNWPM "W vwwW,Q.z,.3:5f'H ifggm ww fm iiggrfmwwwwqw 9 ,wma35Qgg,HffM,fm.q,,,,Zg M,I25EfSZ'3f4g3M4gf-waywuwg456-Mqwygwaewpig 25.42335 , .95 Qbfkf ' ' " UW.'s'gwgN.vmY, any V M ,A Z," Wvgfyxk Nmshviwm,-SWSEFQ'Wfeewg-wymaxgmzgdw.vaiiffsfmq HHSGWSQV' ' ,we 1 Umzaflawf '??"5'NbwvwM.w w.A.,.,,-Q .M , W, N, W. . Aww V Awtfliwwo-fxwq pm' w W W, Iii HM wwy 4NWg,,,,., 5 WWW ffdwvwwegm anozaw1Nw"a" W,,,,,.,,,vfwwwmmmbww-www. mu., , vm., .. W ML. N, . ., W. ,Wm . , My. . A ,M Q, M U M M M,,:zgwfQHwQwxfkm,-,QQWQWW2mm Q lx f y - 0533515.wwoiiizsgggggggy.m,5iii::43l432i2:. :Z ,MJ :mm ,ggggm iff SJ: ::,y ,gy A was ZZZZMZLQZ5' MM' ,Ling,gzfgegggwmnilz ggggggmx-My my mmf? saizgsigisggjgggaggwwmm1??gQ:5f,:igzgggggggi-mam Q Wf?iZL5?'xg2'33f'35lTZZS,'i?3Si3f'555f355?5iQ3Zf352Z:5 ,zfzgf .::: 2:4223 wg fem :gy gg? .mix ,gzffggwgy Vjgssgfszzgggfemmfmrszzazzzf :1g3::4',4gj5 ww4:mgmgggmgfg3592212254225zgfzzzggfgfgggyggigrf 0wwMiiiiiilsgggggwvvwmawimliiifigisfibilm,,M ,i Vgwagzwzm:.e4g::s::f' 4Qfqmsgzwm,.w.z::,:,:fg5,g5MM2WaVMszzigzgggbggwfmmmmfw,spwfgggwgggggwmzaww :::sMwwQM.Wrf:4z,:wsfw-W2-fewN-imMMyNaMMWWQwwmgrzegsgzmmmAMW.:VgswzzzffffwwfWmffwzazfszgszxgWfmwnmnf.mzszzzfwwwWmmfmazszfsgmwmeWWW,ffm2-zzgssiszfssxmvsiwsfZfiwff?5??fif"fD WszzzizfwgMwmww:,:s::z::1::w:zMWwzzszfzwffzsszsmfwfm7mflszfzzssw-WW'Mmm 1YfpsszzyfssfmmamWNW::::.::::mmmWMQmmasszsmMzwwm mezf':,,qggwvwmmm , ww ,ww 55553 L, 352-Mm,,:2jgggg3gg55:5Z,Ei5,.wwwsqa..zmllilzgzz,wa:.W.m,.,w::Z:f?Zggg:ggggyW4MN5i:3:gv5gggg5555i5MM4:.::,Zggg5gg453gggygmq.mgA,egggg5g3gg353gg?3,Mmwggsgsggggggggfgggfgmgfgg9:6525fgggggggggiggfgagiggigfiiivgggiigifiiiiizififffwX A-fzgiirbfwfwwwv,UWw:Si?Q3z:',g:6WwmnWwmgygwWQWMM.Aww,.6Agf?HZ':f'Ww'VWWifffzxfkvfmwm-1W4.W3,z:f'Zif:mwumfswww irfaifimwwww wx m mmfmw wwf!-wwf 0H"w13? :iv mia GEN H W ww wwlshi 51:5 515-ifWiffgfzfsfrflfffvfzzz53255 iamig mmf lfi WA 555352531 F225 i iff iiffrfffiififfffiilii :zz zzsmefszr 5-2f'5'2S?2fffffsfzfszfssifszesigfffii :12::.f25S5E3SE?52SE555f2555223?5i2f555i5z52,35E-53235322521.255552:mag f wgwmwqliimiffiffijijgggggwg'wgmqwf.HWMwwwANwo.mq4A.U,,,4.U,jigggggggwqpwwwbQqlffiligjjfjfjffmwmwwgmfjfjfgggggiMg9gw.w,,m,,QgjggggjggQ5:35gig1wweWVQWQZZQgfigijiggggggggbgvggrgqywwalf,w,,g,,,f2'2gg:5gjgfvvvvza0wggqwgwg1gW,,gjQZge,Rz5:,Qrg60?wZLQ gg,ggMWm.,h,.MMQM.2?,,::n:':::z2g5gfgwzigisffzizgzggvggfgmwmwm,,QWggyffggwwwmkm,mggggfqwwwwD..M3551ggghgvwwm.WWAbmgqgvggggmw,gwW..h,,M,FgigWg gUm.Wm,M.,,,,wbwmqywgggaywf .w.,wm,,2,mmg,ggggg nwfscssizszzgzfzfsflf ::sMffm:k,,sz,:z:,::z:,: izazrzszwzsf:awH,wMmmifzzssgffgzzeswfwwfm,zzzzzwfzzss:wwfMmmzs225:22rsfzszssgzfgwwigigiapsmizsgzrgssesssm-wzfmiby Wsizezuzwv vwiyfaff'5ZS2ifi:f:s:f::::::2izszrzsssssszsezfzgzgzgggwmahirifzmzrzszzwffwiifiiiiiliiifi:fumM MiYSiiflfififzzrzmzvMAwilV122ifmsizzfzszsa02WWwM?5Z1SZS22252sz:::Mzbw-1H-fs!MSSSiszisagizww-.ESQfwaswiiffiifiiiis:Q 52:4ffzffiiilifiiififliiiwrfifiazffliiiizzrrraitsziszzzzwfHQb5mff2Zf22i::z::2::w:::f2Si2sf2G:'::::3:::54Wifi?SsllflzzzzzrzzzizzkpfP1f'Z311553Sie?-SffiztizzizszgzbmiEff?55532552522122merm?55fzfifgffiiiiiiizsiiwafs2525555Qgivwfiiiifiifs1225552242 ifUigiiffzizzsmfzziw::sv::f:::s:a:?::::f:.:::zzszzmiwiifi225if225ifI2is11:55g.e?fff?'ifJiZ:::s::,::fggviii"WfbzgqgzzziszgsfwQS?i52zz::Pz:,:f:?::stziifsgf1A2mi:5sf::J12finesseUW2frm4:52zme:szwwWWQ2anXhassffzzkmffzfwmmggmgSi mms Q4h,. ,hhv M h.AA,..A A, . rzmszz ef: 5352225 2:f:z,::z:: 12:22:52 4 5: sms. ffzzszmf izmzgzs :msn 55355522252 UVM. mmgwc Q-mwaq ms: ,asm zzmzz :eww U:::sZ:,:: 5635353353 :mm ,,:m:::: mzmsg W M, WW M mmm H 2152215 522252555 MTI-fin :ssswsf :WM ff mug: SZVMSM: swiss W M 31:22:55: :dass-im filfiii- :::::s:f.:s5 zgspzizse Hmm 25523225221 Xfsfgzm fe 52:25:21 Q.,WWM M +4 WMM gfqfmgm ,aww mem: Mixers: 2502221 ,qsmcw zzslsmfz 3' 2353322 5521552545 222252355 mmf 5,W,f::f mm: 'ISSHZEM :swim 52,5533 .wviwfiis MZZSSYZ 55255255 zzsimezz 555552552 2:25522 355325353 amass fzsazzszza 2:35535 5255135 simzifz gszfgfzgia 55 eiwa , V YQ,v Mzzszg 54:22:52: gmwf mms: izzmsaii 22:29:53 M5335 fzzsszfzsz zzfsgmz zzzzzemh :swim mam rfxzsszzfsg 22333555 14522529 5?5ff2f2 :msgs mzzmf ggfww ammrft :assign gmidi :sexcam szmiw E Q 55355: 2212122122: zzasfwf fggzrgi 2225221513 312535832 ,H ffwffmmfsmswsmfwwgWfmmmgxzvzywWmssm,,m,f:,:,az:Hz' H92Hiififffziiiiiltitmg'gzwwmiaiiziaiiiiizzzi:WHEN1??5255:'5Q3:55S::fsswfziiiiilZ:firf2':?.:f,ggU5fWHwiiiiirsfzzuggggggyggmqmizlzzgggzzggggfgw-3kbawstlsbgzfzsgggggggggggggxEWS,sygggfzgggggwgxaxxwmqwfggpgggggggggvgggggggwgwminiigt 15539 U " M M 1Q?s:3iE,22i2?l5fii'32a5:f52:22:225:QEE5isWS?55TiisizfizsielifiiigimiMIMJ225:QinsSQ:22:3555H5?52352322Ss:555553?i?55S5Wi525?1E5fifi5222SS?:?fE'E?E?ff35i3 5512551 7'WHMwi?S5S'5Z7Z2'::XQzzfwfv-M221S5fflZixrzizzwfmmswihizsiigeggz515XHgewwww24252355Fii:"Hwmfm5wmU55'i5 ,,ggg,gg5gggMWq,-mfmzjigzii ,, . , M 1..w.mM..,xQ,m m,,,..W0 ,.,,.,,,.,,,,, fw.,mMw,.1,Q, my , mars MVg,gmv.m,ff:z:::s:::gg:w7mm-fw1ww2ASS122::a::r,::gz,w-,mviffifassmgggQWHMSBQMAwsasmsfsfszz:Ss55,5151emwfigffszaszzfzslmzzwmn:sm 5:53353 WsiggfgigsfgggggwVWM.,.,:f521,ggqgggiggmg-gpWWM.m3EsiZ1,rgg3g1gQwaMQ.SQisgSZ's??3'S5:S5,fI535NHwygmgwlmuiwisigiss ggegwQ?.wsmb,sw?::ggggan ,.,,U,.m v wMm,,,,.,, wwwxwW.wWMW,W.0,1.: Hwv1mmM,M,.,.,,g,,, v40mMwfmmwu,w,w 6 WW Hhwew.vwm,,, ,, sf Q4w2wmw,,.,,.,W,, ggmwmwzssmmfzzxssfwwAwwW,szziezrzgagw-wwQemm:S::2L:,m,g,gwQfW.izizezrssgzggwggwyqymysmismzsgzmgmggwfmm. 2552557 ggggixffzszfzgggmggjmggyggi331:viEm2::s:5:f:gggg5g?iQS?22'Z2e:izzsefmggm5455255:sims:sggpmgig335555555322:mmgggggffmmszzzzggzgf mimi mfgzsqgiwm W 0 M ww-m.,W,.,q.Aa W fmmwWWMWMmzzssmmw.mL,,,Mm ,4 W ZW,MW.,,,,m?,,,i5ggg355:5: ifliifki Qssszfzidf mas: ggggggggsqrsfzz 235553 553155155311-5221122 3535- 55 Qiliilgggfgf . 2955355125552 535555 523555 5225223335255 1551122 K K K g 5555525525525 5255555 E3 iff? f 522152: sifzrww n??s2z6"4':S'H5 mem Mgwgzr Wmmszffes X , .L.q,,w1.W 2552153252 wmggw 32522 V. 5,,, .A hzifm., W 42312353110331wwM??ii:Lfffii?:5'h "V232:,i?:ff15:'Zsi:'1 Ygfn2f:fz:4:25g:L A ffiiwifiie Hwufzz V51 33522 zzszrmzeww '24:s::::::af:l4 2555355553555 ZZQZZSTZZZSIZZZ zfizzfiiifffiiif gggggfzigiiizi 4 M0222 fz::iQ:::'::,w ff3i2?3?i5?f?7Z fsffgzzsftzirs ff324ii?f:'i:4: QW4 vzsgzszfzmz Kelli Ackerman Michael Ahern Kenneth Aldrich joseph Ardinger Doreen Adams Karyn Alcorn Joanne Ardinger Tammy Austin Mary Ann Adams Maria Agren Kelli Ackerman: FHA. 1 Doreen Adams: Choir 3, 4, Flags 2, Notables 3 Mary Ann Adams: DECA 4, Project Challenge 3 Maria Agren: Red and Black staff 4 Mike Ahern: Frosh Basketball 1, j.V Basketball 2, Varsity Basketball 3, Varsity S Club 2, 3, 4, Intra- murals 2, 3, Science Club 1, Varsity Soccer 1, 2, 3, 4, Student Council 2, 3, 4, Spring Track 1, 2, 3, 4, Superlative- Best All-Around. Karyn Alcorn: Math Team 2 Kenneth Aldrich: DECA 3, 4, Frosh Football 1, J. V Football 2, Project Challenge 3. Joanne Ardinger: Frosh Basketball 1, j. V Basketball 2, Frosh Field Hockey 1, Math Team 3, Project Chal- lenge 1, 2, 3, 4, jr. Prom Committee 3, Sr. Play 4, Varsity Soccer 4, 1. V Softball 1, St. Paul 's Advanced Studies 3, Girls Tennis 4, Youth and Government 3, 4 Superlative - Most Studious joseph Ardinger: Frosh Baseball 1, j.V Baseball 2, Frosh Basketball 1, Photography 3, Project Chal- lenge 3, jr. Prom Committee 3, Boys Ski Team 2, 3, Tennis 3, 4, Superlatives - Best Looking, Most Flir- tatious Tammy Austin 1 v 3 Richard Avery jr.: Frosh Baseball 1, j.V Baseball 2, Varsity Baseball 3, 4, Frosh Football 1, Varsity Foot- ball 2, 3, 4, Intramurals 2, 3, 4, jr. Prom Committee 3, Sr. Play 4, Slci Team 1, 2, 3, 4, Student Council 4 Kimberly Aylward: Varsity Basketball 1, 2, 3, 4, Class Secretary 3, 4, Cross Country 1, Girls State 3, VarsityS Club 2, 3, 4, Intramurals 2, 3, 4, Majorettes 2, 3, 4, Math Team 3, 4, National 'Honor Society 3, 4, Project Challenge 1, 2, 3, 4, jr. Prom Committee 3, Red and Black Editors 4, Sr. Play 4, Varsity Soccer 3, 4, j.V Softball 1, Student Council 3, 4, Hm. Rm. Rep. 2, 3, 4, Tennis 2, 4, Superlative-Best All- Around Kimberly Baillargeon: Varsity Cheerleaders 3, DECA Treasurer 4, jr. Prom Committee 3, Sr. Play 4 David Barton: Science Club 1, Varsity Socer 4 Wendy Bastian: AV Club 1, Band 1, 2, 3, Red Pep- pers 1, Student Council 1 Laurie Bateman: Frosh. Baslcetball 1, Varsity Basket- ball 3, 4, Varsity S 4, Project Challenge 1, jr. Prom Committee 3, Varsity Softball 4, j.V Softball 1, 3, Varsity Soccer 3, 4, Phyllis Beam: Band 2, 3, Frosh Cheerleaders 1, Cho- rus 2, 3, DECA Club 3, 4, Intramurals 2, Musicals Z, Project Challenge 3, Red and Black Hm. Rm. Reps. 3, Senior Play 4,- j. V. Soccer 3 Bonnie Bean Pamela Bean james Belanger as i Wa, aw Phyllis Beam Bonnie Bean Richard Avery jr. Kimberly Aylward 0 Kimberly Baillargeon Da vid Barton - Wendy Bastian Laurie Bateman Pamela Bean james Belanger Dale Bellavance: I-'rosh Basketball 1 Connie Benham: J.V Cheerleaders 1, DECA Club 3, Project Challenge 1, 2, 3, 4, Kathleen Benoit: Chorus 2, DECA Club 3, 4, Red and Black Hm. Rm. Rep. 3 Jeannine Berlanger: DECA Club 4, D l ' ie Bellavance Anthony Billesimo: Band 4, Senior Play 4 Sally Blau M , Janette Blackburn: Band 3, 4, I-'lags 3, 4, Nota- bles 3, 4 A Connie Benham Tammy Bly Anthony Billesimo Janette Blackburn Kathleen Benoit Sally Blair: DECA Club 4 Daniel Boardman Tammy Bly: DECA Club 3, FHA. 1, Daniel Boardman: Intramurals 2, 3, 4, Jr. Prom Committee 3, J.V Soccer 1, 2, Varsity Hockey 3 4 I Mary Bonneville: Frosh Cheerleaders 1, DECA Club 4 Jeannine Berlanger Mary Bonneville 4, 1 ' 1 V : 1, . ' ' :A -" '-C -, ' 'Q . N' ' ,A Q Y' .- --Ft-. 1 A 'L , K ' 1 , - 5 Q haviign . '. 1 f . A . ' 5 '-.1 14,1 'NA 454: mx- J '. .ak f 0- YHA' Christine Boudreau X Christine Boudreau: DECA 3, 4 Laurie Brewer: Project Challenge 3 Melissa Brousseau: DECA 3, 4g Red and Black, H.Rm. Rep. 3 Diane Brown: Project Challenge 1, Student Li- brary Asst. 3 Steven Browne: Project Challenge 2, Boys Ten- nis 2, Spring Track 3 Laurie Brewer Melissa Brousseau Diane Brown Sandra Brussard: Project Challenge 3, jr. Prom Committee 3,' Sr. Play 4, Youth and Govern- ment 4 L ,, . Steven Browne Sandra Brussard Robin Buckman: Band 2, 3, Orchestra 3, Pro- ject Challenge 3g Red and Black H.Rm. Rep. 2 Douglas Bunnell jason Burch: Band 1, 2, 3, 4, Frosh Football 1g LV Football 2, Varsity Football 2, 3, 4g Project Challenge 1, 2, 3, 4, Ski Team 1, 2, 3, 4, Spring Track 2, 3, 4 Robert Burke: Project Challenge 1, 2, 3, 4, j.V Soccer 1, 2, Tennis 2, 3, 4 TF Robin Buckman ,..,k,a,, ,Y Douglas Bunnell ,wx :fs s ..,K jason Burch Robert Burke Tammi Burke George Cacca varo Edward Campbell Karen Cardozo Kelley Burnash Wendy Burr Tracy Burrows Tammi Burke: Color Guard 2, 3, Project Challenge 3, Ski Team 2, 3 Kelley Burnash Wendy Burr: Band 1, Varsity Cheerleaders 2, 3, 4, Intramurals 2, 3, 4, Major- ettes 1, 2, 3, 4, Orchestra 1,- Project Challenge 2, 3, jr. Prom Committee 3, Ski Team 1, Sr. Play 4, Spring Track 1, 2 Tracy Burrows: LV Baseball 1, 2, Varsity Baseball 3, 4, LV Basketball 2, Varsity Basketball 4, Frosh Football 1, Varsity S Club 4,- lntram urals 2, 3, 4, Project Challenge 1, 2, 4, j.V Soccer 2, Varsity Soocer 3, 4, Spring Track 3 George Caccavaro: Boys State 3, Varsity S Club 4, Intramurals 2, 3, 4, Project Challenge 1, 2, 3, 4, Sr. Play 4, J. V Soccer 1, 2, Varsity Soccer 3, 4, St. Paul 's QualiHer 3, Student Council 4, Spring Track 2, 3, 4, Superlative-I-'riendliest Edward Campbell Karen Cardozo: Band 1, Reserve Basketball 2, Chorus 1, 2, 3, Intramurals 2, 3, Majorettes 3, 4, jr. Prom Committee 3, Sr. Play 4, Red and Black Business Staff 4, St. Paul's Qualifier 3, Tennis 2, 3, 4, Stevenaires 4 1 jay Caruso Roger Chicoine: I-'rosh Basketball 1, Boys State 3, Frosh Football 1, Project Challenge 1, Spring Track 2, 3, 4 Pa ula Com bs - - jay Caruso Roger Chicoine Paula Combs I X Linda Clark Wendy Clark james Clarke Linda Clark: j. V Field Hockey 1, 2, Varsity Field Hockey 2, j. V Softball 1, 2 Wendy Clark: Frosh Field Hockey 1, J. V Field Hockey 2, Varsity Field Hockey 3, Varsity S Club 3, 4, Project Challenge 1, 2, 3, 4, jr. Prom Commit- tee 3, Red and Black H.Rm. Rep. 3, Sr. Play 4, j. V Softball 1, Varsity Softball 2, 3, 4 james Clarke: Intramurals 2, 3, 4, Math Team 4, Project Challenge 1, 2, 3, 4, Science Club 1, Sr. Play 4, Ski Team 3, 4, j. V Soccer 1, 2, 3, Varsity Soccer 4, Student Council 1, 4 Stephen Clough: j.V Basketball 2, Varsity S Club 3, 4, Intramurals 2, 3, 4, Project Challenge 1, 2, 3, 4, j. V Soccer 1, Varsity Soccer 2, 3, 4, Spring Track 1 Daniel Combs Chrismas Converse: Sr. Play 4 Stuart Cook: Frosh Basketball 1, j.V Basketball 2, Varsity Basketball 3, 4, Chess Club 2, Cross Country 1, Varsity Football 4 Thomas Costa: Band 1, 2, Frosh Baseball 1, Varsity Baseball 4, 1. V Football 2 Brenda Courtemanche Christian Daniels: I. V Basketball 1, 2, Varsity Basketball 3, Cross-Country 3, Intramurals 2, 3, 4, jr. Prom Committee 3, Red and Black Editors 4, Red and Black I-IRm. Rep. 2, Sr. Play Student Director 4, Varsity Soccer 3, 4, j.V Softball 1, Stentor 3, Student Council 3, 4, Tennis 2, 3, 4, Youth and Govern- ment 3, 4 Christian Daniels Brenda Thomas Costa ' C ourteman che Bridget Kelly Dale Deca to Marie Derosier Brian Desmarai s Daniel Desmarai s Tracy Desmarais If , Ronald Dorn Keith Duford Robin Decoteau C Steven Deome Bridget Kelly: Band 1, 2, 4, Drama Club 1, Frosh Field Hockey 1, j.V Field Hockey 3, Musicals 2, Orcestra 2, 3, 4, Project Challenge 1, 3, 4, jr. Prom Committee 3, Red and Black H.Rm. Rep. 3, Girls Tennis 3, 4, Spring Track 1 Dale Decato: Project Challenge 3, 4 Robin Decoteau Marie Derosier: j. V Basketball 1, Varsity Basketball 2, 3, 4, Frosh Field Hockey 1, lntram urals 2, 3, Pro- ject Challenge 3, jr. Prom Committee 3, Varsity Soccer 3, 4, Varsity Softbal 1, 2, 3, 4, Superlatives- Most Athletic, Most Competetive Daniel Desmarais Tracy Desmarais: Varsity Baseball Mgr. 2, j. V Bas- ketball Mgr. 2, Frosh Cheerleaders 1, Varsity Foot- ball Mgr. 3, Math Team 1 Steven Deome: Science Club 1 Brian Desmarais: Project Challenge 1, 2 Ronald Dorn: Project Challenge 3 Keith Duford: Frosh Baseball 1, Frosh Football 1,- j.V Football 2, 3, Varsity Football 2, 3, 4, Project Challenge 1, Spring Track 2, 3, 4 Sara Dunham Billy joe Dunn Sara Dunham: Frosh Basketball 1, LV Basketball 2, Frosh Field Hockey 1, j.V Field Hockey 2g Project Challenge 1g jr. Prom Committee 3 Billy foe Dunn: Boys State 3, Math Team 3, Head Red and Black Business Agent 4, Stentor 2, 3, U.N. Model Assembly 3, 4,' Superlative-Most Dependable Sherry Earle: j.V1 Softball 3 jennifer Eberhardt: Project Challenge 3, 4,' Red and Black staff 3, Red and Black, HRm. Rep. 3, 4, Sr. Play 4, Science Club 1 Timothy Farris: Frosh Basketball 1 Benny Fluette Tracy Fontaine: Drama Club 2g Project Challenge 3, Student Council 3, 4, Red and Black Business Staff 4, jr. Prom 3 Donald Foster jr.: Frosh Football 1g j. V Football 2, 3g Varsity Football 4,' jr. Prom Committee 3, Project Challenge 1, 4, Spring Track 2 Deborah Fowler Kenneth Fowler: Frosh Baseball 1, j.V Baseball 2, Varsity Baseball 3, 4, Frosh Football 11 LV Football 2, lce Hockey 3, 4, lntram urals 2, 3, 4g Photography Club 1, Project Challenge 1, 2, 3, 4 joseph Frechette: Frosh Baseball 1, Chess Club 2, Project Challenge 1, 2 Heather Ga udreau A S Q - Mark Geil Catherine Girard Ross Girard Heather Ga udrea u: All-NE. Musicals 4, A11-State Musicals 3, 4, Choir 3, 4, Cross-Country 2, 3, Drama Club 2, Math Team 1, 4, National Honor Society 3, 4, Orchestra 2, 3, 4, Project Challenge 1, 3, jr. Prom Committee 3, Sr. Play 4, Red and Black Staff 3, 4, Red Peppers 1, 2, 3, Ski Team 2, 3, 4, Varsity Soccer 4, St. Paul's Advanced Studies 3, Student Council 4, Spring Track 2, Model UN Assembly Mark Geil: Frosh Baseball 1, Frosh Basketball 1, J. V Basketball 2, Varsity Basketball 3, 4, National Honor Society 3, 4, Red and Black HRm. Rep. 2, 3, I.V Soccer 1, Student Council 1, Superlatives- Best Dressed, Most Studious Catherine Girard: Band 1, 2, 3, 4, Choir 2, 3, 4, Color Guard 1, 2, 3, 4, Musicals 2, Orchestra 3, 4, Project Challenge 2, Red Peppers 3, 4, Ski Team 2, 3 Ross Girard: Frosh Football 1, j.V Football 3, Project Challenge 1 jennifer Gogan: Varsity Cheerleaders 1, 2, 3, 4, Class treasurer 1, 2, 3, 4, Frosh Field Hockey 1, Intramurals 2, 3, 4, Project Challenge 1, 2, 3, 4, jr. Prom Committee 3, Science Club 1, Sr. Play 4, Student Council 1, Spring Track 2 ' Stuart Goss: Cross-Country 4, Project Challenge 1, Spring Track 1, 3, 4 Robin Gould: Choir 3, 4, Notables 3 Donald Greenwood Austin Griffiths: Frosh Baseball 1, Cross-Coun- try 2, Project Challenge , Ellen Halevan: Project Challenge 1, j.V Softball 1, 2, Soccer 4 Laura Hanson: Frosh Basketball 1, 1. V Basketball 2, Project Challenge 1 -" Q wg, K ff 5 jennifer Gogan Stuart Goss Laura Hanson Aus tin Griffiths Donald Greenwood Robin Gould Christopher Irish Daniel jacques Calvin jewell Todd johnson Christopher Irish: Frosh Basketball, j. V Basketball, Project Challenge 1, 2, 3, 4, j V Soccer 1, Varsity Soccer 2, Spring Track 1, 2, 3. Daniel jacques: A.V Club 4, Band 1, 3, 4, Cross Country Team 1, 2, VarsityS Club 3, 4, Intramurals 1, 2, 3, 4, jr. Prom Committee 3, Red+ Black Busi- ness Staff 4, Red + Black I-LRm. Repr. 3, 4, Ski Team 1, 2, 3, 4, j VSoccer 1, Varsity Soccer 4, Student Council 4, Spring Track 1, 4. Superlative-Most Musical Calvin jewell Sherri johnson: AV Club 1, Intramurals 2, Project Challenge 1. Todd johnson Eric jones: Boy's State 3. Eric jones Thomas jordan Tom jordan: DECA 3, 4, Project Challenge 1, 2. Lisa Kain u: Majorettes 1, 2, Project Challenge 1, 2, 3. jonathan Kane: Frosh Basketball 1, jV Basketball 2, Varsity S Club 4, Intramurals 3, 4, Nat. Honor Soci- ety 3, 4, Red+ Black Staff 4, Sr. Play 4, St. Paul's Advanced Studies 3, Stentor 3, Student Council 3, 4, Tennis 1, 2, 3, 4, U.N. Model Assembly 4. Superla- tive-Most Likely To Succeed Amy Keane: Band 2, Choir 2, 3, 4, Drama Club 1, 2, jV Field Hockey 2, Math Team 1, 2, 3, 4, Musicals 2, Notables 2, Orchestra 2, 3, Red + Black Staff 2, 3, 4, Red Peppers 2, 3, Sr. Play 4. William Kinson: Band 1, 2, 4, Boy's State 3, Choir 2, Frosh Football 1, j V Football 2, Varsity Football 4, Varsity S Club 4, Musicals 2, jr. Prom Committee 3, Red Peppers 3, Sr. Play 4, Spring Track 3, 4. Superla- ti ve-Most Dramatic. s . I . Lisa Kainu jonathan Kane Amy Keane William Kinson Lori Krueger , W V f V N' W Q A ' 4 A t -gif, if , g, A3 :Q - iwaq f., . f' as ", 5,5 A Brenda LaClair - Mark Lancaster Lori Krueger: Band 1, 4,- Choir 2, 3, 4, Frosh Field Hockey 1, Musicals 2, jr. Prom Committee 3, Red and Black Editors 3, 4, Red and Black Hm. Rm, Rep. 2, Red Peppers 1, U.N Model Assembly 3, 4, Youth and Government 3, 4 Brenda LaClair: DECA 4 Mark Lancaster: Intramurals 3, 4, National Merit Semi Finalist, Project Challenge 1, Student Council 4: Kathy Lane Kevin LaPlan te: Frosh Baseball, Project Challenge 1, 2 Suzanne LaRiccia: Frosh Cheerleaders 1, Photogra- phy Club 1 Kevin LaPlan te Suzanne LaRiccia john Laushance: Frosh Baseball 1, j.V Baseball 2, DECA 4, Frosh Football 1, Intramurals 1, 2, 3 Leo Lawrence: Varsity Baseball 1, 2, 3, 4, Frosh Bas- ketball 1, Varsity Basketball 3, 4, DECA 4, Varsity Football 4, Varsity Football 4, Superlatives-Most Athletic, Most Competitive john Leavitt Lisa LeBlanc: Color Guard 1, Math Team 1, Nat. Honor Society 3, 4, jr. Prom Committee 3, Red and Black Bus. Staff 3, Red and Black Hm. Rm. Rep. 4, St. Paul's Advanced Studies 3, Student Council 2, U.N. Model Assembly 3 john Laushance Leo Lawrence john Leavitt Kathy Lane ' Lisa LeBlanc Victoria LeMere Mark LeClair Kenneth LeClair Todd LeBlanc john Lesnick Paul Levesque Todd LeBlanc: Frosh Baseball 1, f.V Football 2 Kenneth LeClair: Frosh Baseball 1, Ice Hockey 3, 4, DECA 3, Project Chal- lenge 1 Mark LeCIair: IV Baseball 2, Frosh Football 1, Varsity Football 2, 3, 4, Intramurals 2, 3, 4, fr. Prom Committee 3, Senior Play 4, Spring Track 2, lce Hockey 3, 4 Victoria LeMere: All-State Musicals 3, Choir 1, 2, 3, 4, Drama Club 2, Musicals 2, Nat. Honor Society 3, 4, Project Challenge 1, jr. Prom Committee 3, Red and Black Business Staff 4, Red and Black Hm. Rm. Rep. 3, 4, St. Paul 's Advanced Studies 3, Student Council 2, 3, 4, U.N. Model Assembly 3, 4 john Lesnick: Frosh Baseball 1, j V Baseball 2, Varsity S Club 4, Intramurals 2, 3,f4, I V Soccer 1, 2, Varsity Soccer 3, 4, Spring Track 3, 4 , Paul Levesque: Frosh Baseball 1, Frosh Football 1, Varsity Football 2, 3, 4 E. Lorraine Lizotte: Band 3, 4, Chorus 3, 4, National Honor Society 3, 4, Orchestra 3, 4, Red + Black Buisness Staff 4, Red Peppers 3, 4, Senior Play 4, Stevenaires 4, Tennis 3, 4 Robert Love: Frosh Baseball 1, Frosh Basketball 1, Superlative-Class Couple with Sue Marcotte Dwayne Lucia: J V Baseball 1, 2, Varsity Baseball 3, 4, Frosh Football 1, lntram urals 2, 3, 4, Project Challenge 3, 4, Superlative-Most School Spirit Mary Maculiewicz: ,I V Basketball 1, 2, Class President 1, Frosh Field Hockey 1, j V Field Hockey 2, Varsity Field Hockey 3, In tram urals 2, 3, 4, Majorettes 2, 3, Project Challenge 1, 2, 3, 4, Red + Black Business Staff 4, Student Council 2 E. Lorraine Lizotte Robert Love Dwayne Lucia Mary Maculiewicz 1 Y - - Adam Maki Suzanne Marcotte Leslie Mardanes Patricia Marro Adam Maki: DECA 4, Project Challenge 1, 2, 3, 4 Suzanne Marcotte: Band 2, Choir 2, 3, Musicals 2, Project Challenge 2, 3, Superlative-Class Couple With Bob Love Leslie Mardanes: Frosh Basketball 1, j. V Basketball 2, Varsity Basketball 3, 4, Frosh Football 1, Spring Track 1, 2 Rhonda Marr: Frosh Cheerleaders 1, Choir 3, DECA 3, 4, Red and Black H.Rm. Rep. 3 Patricia Marro: All-New England Musicals 1, 2, 3, All-State Musicals 1, 3, 4, Band 1, 2, Choir 1, 2, 3, 4, Class President 2, 3, 4, Drama Club 1, Frosh I-Yeld Hockey 1, j. V Field Hockey 2, Varsity Field Hockey 2, 3, 4, Varsity S Club 3, 4, lntramurals 2, 3, 4, Musicals 2, Nat. Honor Society 3, 4, Orchestra 1, 2, Project Challenge 1, 3, jr. Prom Committee 3, Red Peppers 1, 2, Sr. Play 4, St. Paul 's Advanced Studies, Stevenaires 1, 3, 4, Student Council 4, Superlati ves- Most School Spirit, Most Dependable, Most Respected Peggy Matheson Lisa Mayo: Project Challenge 1, 2, Spring Track 1 Susan McCrossin: DECA 4 ' Kelly McGary: Project Challenge 3 Tanya Merrifield: FHA 3, Intramurals 2, 3, 4, Photography Club 1, 3, 4, Project Challenge 1, 2, 3, 4, Science Club 1, j.V Soccer 3, Stentor 2, Spring Track 2 Kathleen Michaud: jr. Prom Committee 3, Sr. Play 4 Peggy Matheson Lisa Mayo I T Ita 'QE i 'iff X - l ...fa Kathleen Michaud Tanya MerriHeld Kelly McGary Susan McCrossin N ge gh. Dawn Mitchell Craig Moote Terry Miller: j.V Soccer 1, 2 Christine Mills: Varsity Cheerleaders 1, Project Challenge 3 Dawn Mitchell: Varsity Cheerleaders 1, 2, 3, 4, In- tramurals 2, 3, jr. Prom Committee 3 Superlative- Most Flirtatious Craig Moote: Photo Club 1, 3, 4, Student Council 1, Spring Track 1, Winter Track 1 jeff Morin: DECA Club 4, Project Challenge 1, 2, 3 Paula Morin: Project Challenge 3 Vickie Morse Karen Muhlbauer: I-'HA 1 john Murray: Varsity "S" Club 2, 3, 4, Intramurals 2, 3, 4, Project Challenge 1, 3, Varsity Soccer 1, 2, 3, 4, Spring Track 1, 2, 3, 4, Ice Hockey 3, 4 Daniel Neily Lori Osgood Stephen Page Guy Parenfi Stephen Page: j.V Baseball 1, Frosh Basketball 1, j.V Basketball 2, Varsity Basketball 3, Frosh Football 1, j.V Football 2, Varsity Football 3, 4 Melody Palmer Guy Paren ti: Frosh Football 1, ln tram urals 4, Pro- 'ect Challen 'e 1, Tennis 2, Spring Track 1, 2, 4, l 8 Win ter Track 2 Lisa Parrotto: Frosh Basketball Mgr. 1, j.V Bas- ketball Mgr. 2, Frosh Field Hockey 1, j.V Field Hockey 2, HOSA 3, 4, jr. Prom Committee 3, Red and Black H.R,. Rep. 4, Sr. Play 4 Shawny Partridge Leann Patch: Frosh Cheerleaders 1, Project Chal- lenge 3, Winter Track 3 Shawn Patch: Frosh Baseball 1, Frosh Football 1, j.V Football 2, Varsity Football 3, 4, Intramurals 3, Tennis 2, Winter Track 2, Superlative-Most Artistic Kimberly Pearson: HOSA 4, Photography Club 1 Shelia Peaslee jeffrey Perkins Kimberly Perry: Project Challenge 1, 3, jr. Prom Committee 3, Ski Team 3, Spring Track 2, 3, 4 Lisa Parrotto Leann Patch Kim Pearson jeffrey Perkins Sha wn y Partridge Sh a wn Pa tch Shelia Peaslee Kim berl y Perry Christine Pilot l Ma ureen Quim by Laurie Ransom Amy Ri vard Abigail Prever Michael Ranney Carlene Reed Kandi Rivette Christine Pilot: JV Basketball 1, Varsity Basketball 2, 3, 4, Class Vice-President 4, I-'rosh Field Hockey 1, IV I-'ield Hockey 2, Varsity I-'ield Hockey 2, 3, 4, VarsityS Club 2, 3, 4, lntram urals 2, 3, 4, Majorettes 2, 3, 4, Photography Club 1, Project Challenge 1, 2, 3, 4, jr. Prom Committee 3, Red + Black H. Rm. Repr. 1, 4, Spring Track 1, Z, 3, 4. Superlative-Best Looking Abigail Prever: Choir 3, Drama Club 3, FHA 3, Math Team 1, 2, Nat. Honor Society 3, Nat. Merit Semifinalist 4, Red + Black Staff 3, Stentor 1, 2. Molly Quimby: jV Cheerleeders 1, Choir 3, Cross Country Team 2, Intramural Gymnastics 1, 2, 3, 4. Michael Ranney:-Project Challenge 1, 2, 3, J V Soccer 1. Laurie Ransom: Color Guard 1, DECA 3, 4, Intra- murals 3, 4, Project Challenge 1, 3, jVSoftball 1, 2, 3, Varsity Softball 4. 3 Carlene Reed: JV Baseball Manager 1, 3, Varsity Soccer Cheerleaders 3, Choirol, 2, Class Vice-Presi- dent 2, Class Secretary 1, jr. Prom Committee 3, Ski Team 1, 2, 3. Superlative-Best Dressed Amy Rivard: Senior Play 4. Kandi Rivette: Band 1, Project Challenge 1, 3, Spring Track 2. Eric Pond Bethany Rooker: All N.E. Musicals 3, 4, All State Musicals 3, 4, Band 1, 2, 3, 4, I-'rosh Basketball 1, Chorus 1, Z, 3, 4, Class Secretary 2, Drama Club 1, 2, I-'rosh Field Hockey 1, Girl's State 3, Musicals 2, Notables 2, Orchestra 1, 2, 3, 4, Project Challenge 1 Z, 3, Red + Black Editors 3, 4, Red + Black H Rm. Repr. 2, 3, Red Peppers 1, 2, 3, 4, Stevenaires 3, 4, Student Council 2, 3, 4, Girl's Tennis 4. Superlative- Most Musical 1 Eric Pond Bethany Rooker William Royce: Frosh Basketball 1, Cross- Country 3, Frosh Football 1, j.V Football 2, Intramurals 2, 3, 4, Project Challenge 1, Spring Track 2, 3, 4 Tracy Russell Andrew Da vis julie Scala: Frosh Basketball 1, j.V Basketball 2, Intram urals 3, 4, Project Challenge 1, 2, 3, 4, jr. Prom Committee 3, Sr. Play 4, Ski Team 3, j.V Soccer 4, j. V Softball 1, Spring Track 1, 2, 3 Superlatives-Most Humorous, Most Dramat- ic, Most Artistic Paul Schoolcraft Renee Scruton: DECA 3, 4, Project Challenge 3 Gayle Sesin: j.V Softball 2 Dayna Shepard: Choir 2, Drama 1, 2, Flags 1, 2, Red and Black Business Staff 4, Sr. Play 4, j. V Soccer 3, Stentor 2, 3, 4 Cynthia Silva: Frosh Cheerleaders 1, j.V Cheerleaders 2, Varsity Cheerleaders 3, 4, jr. Prom Committee 3, Sr. Play 4, Red and Black H.Rm. Rep. 4, j.V Softball 1, 2, Varsity Soft- ball 3, 4 SX Ren ee Scruton Gayle Sesin Christine Rouillard William Royce Tracy Russell J Andrew Da vis julie Scala Dayna Shepard Pa ul Sch oolcraft Cyn thia Silva Angela Simino Cheryl Smith Y Kerri Stewart l Sonya Sucharzewski Chuck Sullivan David Swinyer Geniese Tate - Carol Nowell james Nowell joanne Simard Angela Simino, Frosh. Basketball 1, JV Basketball 2, I V Softball 1, Varsity Softball 2, Tennis 3, 4 Cheryl Smith Kerri Stewart: Science Club 1, Senior Play 4 Sonya Sucharzewski: I V Cheerleaders 1, Varsity Cheerleaders 2, 3, 4, jr. Prom Committee 3, Sci- ence Club 1 Charles Sullivan David Swinyer: Frosh Football 1 Geniese Tate: Band 1, 2, 3, 4, Chorus 2, 3, 4, DECA 4, Musicals 2, Red Peppers 1, 2, Student Library Asst. 3 Bruce Templeton Cora Tewksbury: Basketball 1, 2, Frosh Field Hockey 1, j V Field Hockey 2, Varsity Field Hock- ey 4, jr. Prom Committee 3 Gregg Tewksbury: I V Baseball 1, 2, Varsity Base- ball 3, 4, Frosh Basketball 1, j V Basketball Z, Boys State 3, Frosh Football 1, National Honor Society 3, 4, jr. Prom Committee 3, Superlative-Most Re- spected Carol Nowell james Nowell T Bruce Templeton Cora Tewksbury Gregg Tewksbury Donald Thompson AX, . I Brian Tobey 73ifl"W' 'K' H ,.. K'-af? j ,gg H , 5 ,ij,iz:'f'I . 2221 if if M "" 'igif fff'?ff Kim Toman jeff Towle Kevin Thibault, Frosh Baseball 1, Frosh Football 1, Varsity Football 3, 4, Intramurals 2, 3, 4, Project Challenge Z, 3, 4, Ski Team 2, 3, 4, Spring Track 2, 3 Donald Thompson: IV Baseball 1, IV Basketball 1, 2, Varsity Basketball 3, 4, Frosh Football 1, Varsi- ty Football 2, 3, 4, Varsity "S"2, 3, 4, Intramurals Z, 3, 4, Math Team 3, 4, Project Challenge 3, 4, Superla- tive-Most Humorous Brian Tobey: Band 1, 2, Frosh Baseball 1, Frosh Basketball 1, j.V Basketball 2, Varsity Basketball 3, 4, Boys State 3, Intramurals 4, Red Peppers 1, 2, Tennis 2, 3, 4 Kim Toman: Chorus 3, 4, Student Librarian Assis- tant 3, 4 jeff Towle: DECA Club 3, 4, Project Challenge 1, 2, 3, 4, jr. Prom Committee 3, IV Soccer 1, 2, Student Council 1 james TriantaHllou Lori Trombley james Triantafillou: j. V Baseball 1, Varsity Baseball 3, Frosh Football 1, J. V. Football 2, Varsity Football 3, 4 Lori Trom bley james Tucker: Frosh Football 1, Senior Play 4, Ten- nis 2, Spring Track 1 Lisa Veilleux: Chorus 4, Band 4 Wendy VonBaltzer: AV Club 3, 4, Photo Club 2, Senior Play 4, Stentor 4, Student Library Assistant 4, U.N. Model Assembly 4 Richard Wahrlich: DECA 4, Project Challenge 1, 2, 3, 4. g james Tucker Lisa Veilleux Wen dy Von Bal tzer Richard Wahrlich Y N 3. pai? Q 5. sk he a X we t w Q f 1-K 3. 2 1 M F 2 is Q 6+ 1: E. 3 'S . X Y we as Sv S It . F at T N :Siam 1 35553 james Warren Deborah Weitkunat Samuel Wenger Gregory Walker: Frosh Football 1, JV Football 2, Varsi- ty Football 3, 4, Project Challenge 1, 2, Ski Team 2, 3, 4 james Warren: Band 4, Chorus 3, 4, National Honor Society 3, 4 Deborah Weitkunat: Senior Play 4, Project Challenge 3, 4, Red ef: Black Business Staff 4 Samuel Wenger: Band 2, 3, Frosh Football 1 Michael Wilkins Sarah Wilterdink: Chorus 1, 2, 3, 4, Band 1, 2, 3, 4, Drama Club 2, Musicals 2, Orchestra 2, 4, Red Peppers 1, 2, 3, 4, Senior Play 4 Michele Wood Tony Wood: Cross Country Team 2, 3, 4 Mark Young Kevin Zullo: Frosh Football 1, Spring Track 2 Geraldine Zweeres: Red Jr BLack Business Staff 4, Red 62 Black Homeroom Rep. 2, 3 Larry Preston: Frosh Baseball 1, J V Baseball 2, Varsity Baseball 3, Frosh Basketball 1, Boys State 3, Class Vice- President 1, Intramurals 2, 3, 4, I V Soccer 1, 2, Varsity Soccer 3, 4, Stentor 2, Student Council 1 john Monetta Geraldine Zweeres Larry Preston john Monetta Faculty ie 3 -mefcewmww We eww Claremont School Board P Standing: Mr. Robert jackson, Mrs. joan Kane, Mrs. Lorraine Board- R man, Mrs. Mabel Cutting, Mr. Richard Krueger, Mr. George Casca- varo. Sitting: Mr. George Magnuson-Chairman. Mr. Ioseph St. Pierre Assistant Principal Mr, Frederick Carr Mr. VWlIiam Armstrong UNH. UNH, 5,U.N.Y Principal Annex Principal X Mr. Benjamin Allison Resource Room Dartmouth Keene State Mr. john Bennett Art Mrs. Virginia Anderson Miss Jody Blaney Home EC Aide Miss Marilyn Brody Typing Aide Am. Int. College LV Field Hockey I-'rosh Basketball, Vars. Softball Mr. Bryant Brown A-V Club Charles Breiner English Football Humanities Mr. Christian Bottinger Guidance Mr. Dennis J. Bolduc French St. Anselm College, New York University Yearbook Advisor Mr. Ronald M. Drafting Miss Judith I. Bonneau Mathematics Keene State Math Team Miss Alice Clay Chemistry Mr. Luis Castro Spanish Brown, P.E. N K U., Northeastern Mr. Robert Candon Marist College, NYU., History Columbia U. Mr. Alfred Kaplinski Mr, Franlc W Connor History Oberlin College, Keene Mr, Thomas Poliseno State History Miss Barbara A. Cushion Typ1ngfBusmess NH College Mr. john Caramore Industrial Arts Mrs. Karen Decoteau Mrs. Maryanne Erlanson Spanish Mrs. Cheryl Ferland Home Economics Mrs. Gretchen Falk English Sweet Briar College, Antioch Cradua te School Mr. joseph Furtado Business Mrs. june Getman Educational Assistant Mr. john Goodrich Vocational Director t t. . NWS Mr. Roger Greni er English Mrs. Sarah-Lee Gaudreau Mathematics University of Vermont Mr. Leslie M. Greene Athletic Director Springtqeld College 2 . fH1fN Mr. joseph LittleHeld Dtiver's Ed. Mr. Richard Haney Physics Mr. Paul jobin Languages Boston College Mr. Gene Grumman Biology Girls V Soccer, j.V Basketball, Girls V Tennis, Student Council Judith Maculiewicz Health Occupations Fitchburg State, Plymouth State College Mr. Paul Magoon English Plymouth State College, University of New Mr. john Lajoie Hampshire ,eflsn English U. VM., S. UN Y Mrs. Marie Meyer Business Mr, Victor Pomieclco Industrial Arts XR A .nag Ne k Miss Bonnie Moses Typing Mrs. Holly W Moody French Mt. Holyoke College, john Hopkins U., Sorbonne 4 Mr. jess Piper English Mr. Emil Nagy Machine Tool Mr. Paul Potter Mathematics Track, Cross Country Mr. Angelo Righi Guidance No. Adams State College S. U.N.Y Mrs. Ann Rouillard School nurse Mrs. Deborah S Schreclc Typing N.H. College V Soccer Cheerleaders Ms. Eleanor j. Sears St. Lawrence University National Honor Society Mr. john Scranton Social Studies Mr. john Stoughton Mathematics Dartmouth College Girl's Basketball Mr. Ralph Silva ..: 1 S 'SET' Physical Education i SpringHeld College ' ,Q Intramurals, Vf Basketball Mr' Rolf Talberg C "'. f ,Q X si X N wfiww f"""" -- w.. '- . Mrs. joan Simpson Economics Keene State College F C h C lf M Nr Mrs. Patricia Talbot Choir Director Bryn Maur College, Harvard University Mr. Andrew TriantaHllou Biology St. Anselm College, University of North Carolina Mrs. Susan Van Huis English Miami University MTS. Dawn W0lf6l Student Council Resource Room Miss Susan Wyckoff University of Rhode Island Human Relations Mrs. Jeanne Buckman Guidance Dept. Secretary Mrs. Irmgard Weber Study Hall Aide Mrs. Susan Cook Mrs. jean Breen Secretary to the Principal Voc. Rehab. Secretary G .1 Mrs. Ann Currier Secretary to the Assistant Principal Mrs. Beverly DeVoyd Voc. Dept. Secretary Mrs. Irene Girard Secretary to the Assistant Principal , Cafeteria Staff Mrs. Carol Bastian 1Managerj, Mrs. Judy Alclcola, Mrs. Marion Schettino Mrs. Theresa Dole A Special Ed. Secretary Miss Nancy E. Rosinslci Annex Secretary 5 Katharine Gibbs School 4 ttflf .' Mrs. Arlene Tatro A Administrative Secretary Keene State College, Boston University Annex Cafeteria Staff? Mrs. Sandra Aldrich Mrs. Alcorn Mathematics Special Ed. Aide Keene State College Mrs. Ann Barton School Nurse Intermediate Math Team Mrs. Phoebe Chapman English Mr. Maurice Blanchard Industrial Arts QJQ QQ X36 Nr r I QE, N M c.a.. ..e... x, 1 ,.L Xkkh k A A K , Q ., K Mrs. Claire Gorman Mrs. Martha Kane Mathematics Special Education University of New Hampshire MacMurray College Mr. jeffrey Lavin Mr. Barry Levine Social Studies Social Studies American International College S.UN.Y, U. of Bridgeport Mr. Dana Picillo Earth Science Salem State College Frosh. Football, Track Mrs. Lillian Scranton Environmental Studies Mrs. Scruton Study Hall Aide he fvii Mrs. Sandra Tanguay English G i 1 Mrs. Grace Sundelin Annex Guidance ii Mr. George Koehler Ma th em a tics Mrs. Marianne Walsh Mr. Milford ButterHeld Annex Custodian Dartmouth College Science Mr. Alberic Marchand C us todian N g .ll. Q I Mrs. Lori Smith Assistant Librarian Mr. George Abbott Custodian , uf' Y 2 V tg-H Mr. Ray Beaulieu Custodian "Big Red" in 3 juniors Class Cf 1984 o X f .ii ,3.. i , X . I --N. . .z i E '-gfiag, - , -5? -2 -1- 5- --me 1- -, -15 ,, 2, ,-H g 5, 1? 5 '22 if 5:55 1 H3- 55 - ig 2:5 Er: Kg 2 S Eg A 2-1 -Eg -is 2 .- - 5 gas, --Egg-5 Sq- - Z2 2 2- 321-5-E f , --, -,-ff-,r a - , -. as 3- gif- --H -12 - -1 :E f a l 1 - s -W1 - , fl , - is g1,q.1f f 99-1'1L- i f, 2 7, , - 2.-ggi- 5 1- . Sf: .2 E g 1 Hg--gggig-E-g 2 E5 gi 5- lg , .... . GTZ... , 5, ggi , 5 a .,, , , If , K f E- r .1 5 A R ,Y g i-E Q Q3 2 5 ,- E - 31. -f 2 - - - 13 - , . Q.,.,,,,g W ,ml ,, ,.N,,,,,,, 5, . 5 .2 . Q -5. . ig mi-f ig! A gy -ffl, X 3 5 - -- gm. 5 ,S ig -Q 1, 4 , 55.4. .4 I , -r,.f .-Q.. , . 9 ,:, -, i m, gf ff, , fwxgbfw fig-,, WJ,:-x.,... 5 ,-,d.,,- -5.1-.,43,g5f ,--, - - :Q 15 - - - ' -ea 3 .- L ig, - , 7 -' Q of.gz 5 , g - 'fag-fggnf-5 - EQ, ' ,gg -I , ,, -, -,,- - -,.,, u . - S. ,.f E E-5 -E -M 4. . X... Q ,V+ ,.. ,,,.,1 - . W, M awww my ,MQ -,,,, ...,, fm-,5,,5---H - 2, gg. M I-V, , M - - 3 - , --K .... Ag - gpg . 3 3 F- F, . 1 -f ,gf flnfyy- - 5,55 Ag 5 5 'si gi -, rg 2262 52- 5 2 Q-fs 3 33 - 3 3-2. -E ? as 5 5--. ,,gi5-fQ,j y f5, 4 ig 5 , E gs- . ,Y W M N Y552-fp- gg3,' ,,z-. f- s q - xg , 1 fi-Q -5 - -eff t if .- 5- , - kv g-Q-,2,Q,2g-Maggy gf , ffffzf -Q 5?-, r-i i : I j rg f ggffgjf ,. ibg... -2 1 - 5 - si is- gg, f- ---Q 5 2--Q E., -j- ? ,nl -W.--if-.5-giqaf f- 542 555- . .. - - S: :gf -4- 2 -P f , - 1. -4 5-., Q -uf? - E gg- 1 3 2 S .W Q is wif i .. 4 ,,..v. M .. . X ..,, , .. ., --.W Ugg Y, .. .... M , X, -Mew... .. M .. Q " K Y -M , as -4 -mawiff-.295-E-5.2 g1g,,izg.?ew , - 452- -,, . ,.- - - . X Q 2- ,p,,ifWg1-zfp,g,f?,e-,Mgr .M V-3-far---b?,-1,352-,5',f 9,522 Q, .- ,--f-N -f Qi rs -g g -5 ig ' g- 55gg?A5,g5,?l54 -gg,-ig,1-igwgfgwri-3325543 'kg -,-Q: 3 X5 - W-wA5e?,1:f?g?fA,2'XY-551,-ffgglgyfflf' -22 -Q 55 - ,gglag . ,.- ' - Q 3.-: - - " -if i--2-5i,gu.,gWg-,QS-IH-MWiwgf?-1fs5f1g.?ge?5f,,.Z,'a,g-32' z ii- - , 23, 52 - Q my 5 yiiwggy-,yg',,3'j,5jy?y,,:eghfjygigwgj,-g,ig,gg3Qi, ml 4,- V -a n-2 3 2 - ,Q 5 1 .2 . fi' F, .. --. . - 1, ,, -- -,Q - . - -,Q , - -,,S-Mzp.,- -,,?,f,,W .S.Sm.,,.-,-,wg M,.,y,,,-QM,-.,,?M-,,,,n, Wm -.. 5 5, -. ,Hs ,-mf,-.,,.f-Hzee-,---f ,f-Mui,-fx--Q-pg.-51,8 is-M-5:-W.-,.m-w-Mgr,--ww , f gm-A-. - W- E . ,S-Q,-5,-M,z,z,-.---,,1gf,,w,g---, 222.5-g,,imw,.,,g,f.,g Z5wg.,Agr,fffxu,--ww-,,fs,555:'? 5 - gb ,QA ,455 -,-.,.,L4v -vs-5,g-4JizQ3ifggf54-2F-w,f,:QfgfW,f,.--,Q, iz-,s5?:,w,g,g,-4,1-s5,g4,5,-,g,n-,ff-1wgff?g-- ,sfef.'gi,MJggf1fi5f,,i-Tyg-Ag .. If . ,-Wg .. wfy- - - W, ,, .S Q -J'-i,5Z'wifif,Afw,fm?,,,,f,JA,5 5 -Q, ,N g RJR. f .,5-gig Y,ggizggfgrgg-ggzylyf.yr.--5.-.--.wg-1-,,g,g-5,551-Q,-5 E gg zfffiwYfwrgffc,jh,Ft'?3.gu,,2?flyifW s 4' .. .- X awp- ,E X -,f ig ..-. , M.. E - ,Q M-4 ,ga wg .L ,, 1 -1 1 -,-:M -- - qi,-,..-,wj-i,,,,--QMW 5 '- -3, - ggi' - 5 2 -hgam,yfwn,4,rA--O.-1.13 1-gg mg -f ini - Ep--,2f.5,,.,gfJf5z,.,g,w S 2 332- f -. . 3 - 1 -E Q 3 ,a gg ' 2 311.1-2,g5,i,35q2:f2f3,5-.jwzim K-wfwgf HSGEQQ Ei . 2.-,Q---,. -1 - if i!L,,5vX5,,4QbY-14-fJ,v,,-VJ-sQ,f,g,,,H.,,.,Mgu,-,,, -S 5 -2. - if --4 2 -s Mi, .Mg-,ggwff--'-Yffy-wfif,.151-5'Q1-if-w,f5JgEg,e,fs-ggr,5m-,ar-W-M.-2 , , ., g, , 5 . ... ,. 3- .,.. J,.,,..g .vmvf 5 W L EX- HQ--. -- A 3- f - :5 5--33.55-Ks--. ? g, Rf-3 , 52?- gi l 5 iilnggif-5-QQ.,Ef'WeE.4--',-5555-Ffwwwmj2' -gf 2- Q- - -1 . E 1 Q - . '. 3 U.. qgqs-1-mwyfyfugmwf -1 -5-ff if 53-'-1 5 f 'if ' - i f -' ' ffiiafw-Qgwyf-f,,.YMfw 2 3--.2 1 Us-5+ s -Q -' - S . f . 1 .. s S H , B . .5 -- .4 ga -f g M,,1s,f.----, .ww gzmwa--gf-5,.,lK-N:s,..--WW-,Q ,:s.,.,,-.sLw.,. ,-,Wg-X M K 5 , 555.5 2 sg 5 2 nf 'ai . g-Wai?-Qi-if-5-siim '-f,af,11f3"Y-M.aQ31--f,f,V,,N --Q5 if-, 5- s- 4 - , H., i - 5 5 -rg'-wfwg,Avwgxandxj-ifgjj-gggqwfuiy-rffgxfwwgt - ' - 1 is ' 't : - W-Sq ' Un? -'fs-ww' ",.S,4gJ,'xQH,'1g"fIA.M'UT-'gvfw 33 Ei. -wif -2 i - E'-2 --'E -f-.5'5M-95:2?,,w-'A-2f:Mjf?fgxM'ZfiX, .5 ,s,. 5. 5, g 5 f- , , 5 :i ,.... 2 .sg 2. f ,E-wg, img-is.K,.:,:Mfz,5.'rgm5,sW,if3g,-,J-,M?,Z,,mf,,fr,.,.,,, fi -Q--2 QE 5 f s - Q - - -2 - , 25 :Pai -- --,ig-:Sm2---,Q-2--E--1,555Qwg-55523, ,gs,,2mQwil,-5-wp,,-A-af:ynffriysgf-.-:Ag-gs - gil- 5. ,gi sg 5 - E - -2 S, --255-.E-Y S ri sfkjx'iiimv'151535-w:g,gsif,jj1jjjWfj5'gMfu-M 5 si -2 1- - 2 i E5 2. 1. f +2 2 ,mg--1fg.,.52---5,.5,-w,f?,--fgff5.fPmiM-fag-ffl . 5 Q - f z - - - , 5 . . , an - 1 A- -Qs,--5 ..f'-W, 3 3-mg 2-3. .5-5 , -SL -2,55 'lv tg-- - fie fiiff- 9 :- -s -ff 5 '5' 5 5 g is- Eh mf- -- -sf -1 ,4,, f.g-, -51 - i V,-5535 ., 5-, S- A 1 Qqwfig..-fxngg-.A-Q5f,,:-1.5-.,i.,u,,,2-JuflyMy-5x,,-mg.. - E --ian: .5 Q5 - g-3 -if,-1 Eg gif: - .-,fgfji--gg.,W-55223-2?-gg-:ff3gq.,m-,-y,53J5-,525 2 ,,-4, gi if-ig! - Q,-M :-Q Q H X 1' - sg -ggi gg , 3.5355 7 S? ,,g-wings,-532-2-if-56,532 -155,9-Sgfffgpzyj-2-Li:-5?-'g5'm21?-35:5-Mfr: - 55 - 1- ig - E 2 25522 .- Q43 -,Q 5- ggi f , ..: U - 1 -1 ig. , -2- g a .2555-ff?.S-ifgfiwigfwgg-.Q.,g -5- 5-S - 55- if , -gp! - 2 - if! 5.3 si ,, f. . ' - ff Qf : . .6355-2-izygemgg,1313-55-1--1 25- wg- K:---Kiwif,e-W,,-iggegi-zsiizggg-g i s i g - 235 XE S 5... g-, Q ZisigELrQ:,rw5QN5.Sy3k,j,gifsg1'xwJ fjS5gge5fg55gg2g,5j5,555gg5g5gfs fri ,--p f R' 9 - 1, - 4 J pw L- -1 Aiyae--fegwigw is 5 55 Eff 2 E gf ,. -- Q is U U -K .--6: , ,J f 3'm,X4,N41,,N,wJgg5w,:Ng1.i9,?5g:- i,EggMQS,gi5gi4xgA5sw 5- . - g sf -N - pg 5. -,-gzw,ggezls-,:f,sg,yfz1.wg------,gg-gif,-kiigi-:fs-iii'-gkx3E,5'1?g?,?,if wfiggvigggif .,,, .. - .15 2 -e- A... E- ... pg -,-,3--,fyg-W-,Q--rg,-S--.aySmy fx -,Mg 2 E 5 - 5 -g g, - 7'5?gTs?gf,,kEgZ-'gjgiwM51'SigNfmggsgfssgij,-aiygiyg -9553-.QQ -Nga ,-Q -, , wiymsw-N,g,N,gN,xgNmeggkgfxj-53wgixfxsyfwlffdh S- gf :Q QM:--ww,QN,1,:,?v-if-,,?,..g-Mywxfg-vwigfum M. -1-5... R g- , , . uf -fl 1 wg-w,?-,' f,zw-Sew,- -gm .ga-gig ,sf-rgmfazwfgfgil-ggi: -i -E 3 1 ,g5.,,-5,5-,-3,21.-5?-,fgggf-g35,XggQ'g-g, 3ggk?d5EmN,.,5g3A3g43,5i?,X?5 x fg.. , wasfx-wfY?f-g:s,.,Av?1hM,-wih-lEi,Wh'Qi g- - gg -if ff :Slim-,,:pn,wfQ,'-LQ-xp-iffy-3iy142g.f,g.,-,rg-', . , if .. . -gg.. - 5. -MM - qw--ff,izggrg-,-fgwswy-5--S -. mg- -R Q,g1,iys-swf --M,---S5551 1- - - gi .2 . , M - - . Q -. -. J - QQ..-5 ,Sw mggggifmgwgwJ,qX?g,.,.,Q',.-Say-wggbaffmay Egg ! . X -H., ' -, - 1 1 if Z- 55- ,. 2-awww-,-55.--gif-M335-'?g',5ZF, -fi-2:-9-Mggii-,? 2 -- 3,14-ggi.-eggxgyfqrgi-55,9-5-fSu,xa.fi,.g,.f2 Q, X - .5-.gg Q 5 -1 1,4X,-a,ff,M,zA-Mwi5,.Jgg1-w,,.fkgg,mg,Q-WED, - -, .g,,gy,21gi--gif-Mpjxigg,-.Qi -gg?gi,-dlgygvg-Qg:,1a:j.,g-frglggserqgw-Lg D. . - - y am - ,fi -sg Q ,- . f gp--pQg?g'.5,-Ywg,-X:-5,-gg, -2 - by ' 4 -- , ggi-1 QQSM-fgm-,1K,g,Jmg',?f,--sig-i5 - ev--5,-M - .- -+- S L' xi ' ' 1-F35 - , ' V is ,Q 135,211'WW-55-3-94,1-:iw-+IS!4-,Q-,,g-A-gifya-J'1, gf - M Kif ipqib 5? vi-:iv - -Q'-ge--2-xmisx wig?-qgxwgw,--i,eggs,--a. 2,gm,5g,gi,,ggggs-M5.fg1XQ,L5gm-,N,:g,-ggzgf , - - - M 5 ' 1 -. - 1. . , 2 - A- ,S A 5-91131253 ---vig--g,:,g,,,:fs-auf.-gs-is-gg,-ggi-Evausg - 1, K Ugg - - . U 53 25- Q 3 F- s a--,Ay 1 . . .R 3 Qi? ?,,-Aw mix, gmg,,g,5,,1 x,f-,wg d,,-,,gwQs- wg.g,g5,-Qf?xgg,-,kg,S.,msMg-Ng. gm ,Wi . .,.?.... ?i ,QQ .ggggfm 1,3 5,M,i,i?-51-,Q-E-,325mg,gf-.g,Sw M i,g,55.,iLv.3.,,a M D , ,K m, -Kim.. -- ,--...A-, Q, -f ju- -, M ... pxw,--535,5 W-.-was-5,5-zgiugi ,wg Wx- Q- -153:-S55--wig - ,,.f A ...gg -A. X , ,mi .-.-.mg , . gf M,-W .Ji I. . ,K 551.55356-s,ggf-. ,-xggm, -kg, -. ,.. .MEWELZ-.S,,q-. ,Q ng: -,f:g,,?.!,Kgg-5gW,,,,,,gk,M,,s.,- 5 5 gi-R S X: W, gif5.:'ggw5,,43,Q5.ew-gggyyafgnyi-31555, - A - l . ww-gg-amgg.3,x. :-,gfQv.wxg2,Hj:'5,x,,g,siw.g-,tra gzggsxgfwvgggg f.'5gp,5 ' -. Q- - - -- -X ---ga mag- .HQ---Qfwgiifig,--X ---ggi, ,,:g,m-,gait V'-3 Swifwf -- 1,523-,Q-i??1Hw 5253-Eaifggigf-if fy - --G gx?:gi3532fEi3ga322'55s?s35:5-f- W-iv? MW '- ' - ' , -, , - N AT? . - '. 5 - 5.5,-4,35 m:?U-,..:"25,gg4.?g-wg.,ges-- -swag---,g',-g-,mggfx -,S f-ff-1'-LQ.:-52-,gf-gh1,,-iii-S ..-im Sf,-:iq-41.25 7 gm ,S-'fa-ez, ,A 1-aww -. Mk--T. , M . ,R 5 R -Eng wg,5g,.w,-.,,N A ,Mig 5 ,-5-.-,-S.,-3,5-, - ,S S, M gigs... Egg .55 . .ni ' : ,. . . ,. -1 3 - H gif., V 59--L,-ffggQ2gig,.,-wg,-ii'5,5g4.fg5m3igg.:eg'ij. ---. -45.15533-,f51g5r,Wpi"32i5,, Y . 1 - ..a55,,l . ww fx .pm-, . , .Q-gm! ,I-,.-,gl-fs:-,3.f:-pi.-wsg-:--1 gg-.1-,W gg.emgsg--wxrdg-.,gv2'g- ---X X , X - -.-, w Q .. N-Q..--, X 1252351 14, ,-+3--g .ga Lg .Nga .L ,-Hi -if 5.3-1e,t jf- -ww-,if-5,. - .Q -L.. 5. V - -W - - .. f . - .Q . . 2 - --- -4, - q, . 5i-sax?-5 -2- wgg,fg,,Qgg,zg2u'e: mg! W, -5- 'ggi F.is-,gig-ggggzgg22,5-5-f5fffH.fgg?g,5g, 2 - -X ww-.ai--fs-si, -.Mg Fi Sgfwgyikwsgiz N '. M y Q 5 -5 . . is, -ef -,v- -: Qgsigszegfgbw .ggi ,ww gg-fggfw -G i??,m-- - -. . Q,-may-z,.,i sm.,--eg-fgfmfg-2558.-zigxSL,.,45' 'f 51132-5633 551 'XS 11 W 2 - xi i i. Sdig'-f.1ff,,-2-gf-.fg . Q 3- VI' fy ,Spf 5555355-55af.,3,.fgggyL,Q-, -1- Hgig-sf?-1935154-2,,5sf,r-A11fy-53-15.,.,5g.12-3Q--9595528-QEQ?-212325, 5-223----f,5ggi2a1iffiR-iii F-if'-gg-Q-g,s,g1-,Qi Q--gghkgww Si 5233-359-2 -:wg - : - -Wfsps-gNQi,:f--wk-ssgggwfisgw --ga f-1,5Fm5:g-Km-,-fp H -,si mf?-ffl--W za-aa-s-fi-M5fg15'sw S-,Ss-. f-SG-S--,--Q55 Fw--1134,-wg-xg--f ,gg xg , --2 we 1- --Hg-3 ,Sw W- '-m?,,-25-.1-gr.-qxfii-X7-5--'H-5-w--f5f--Q-Q-Q55-Q?-Xf.??g,-QW-ff:,,Mifx-5,-5,592 - Q ' M- ..-mx,--Q.,-..g.,-gay,-35,2-KWas,-,,,fx, ,-5.-NAM.-.5-.-.-,.f.w,-W wg - -ws5-,-ms- wg,-fi,--,a,,f.-,. WM --.,,-K,F-,s..,M-,g,.s...,,,f. -gm Q-gig -9-. 3 . msmfigwgyw 5-,fs-,511.5-fgqg,1z,x,,f,,,f3LrKwmg-E55 kg, .9315Mqgzw.,5x,25,3a,:.g,5r53 ,,-,.qx,M,m,?,,..,Kj,,, -M.,,,,,5,gy?,,i,iy,,,,,,,.,,.u R?,.,,,,,Kg,,,:,,1-QM 3,-555g,W1g?5 --afxgggfgwgig -,dgggjfisggys?5,ggmM,5gE,f,j5wg?W,,25Ex:5:,, ,gg-Ewwgf-fi-mam,,g-gw,-5,.qxg5,. Yugi SfMswf5m,gf-f.g-Qf3.w-2 sggg Qs-5-Q52-gg -ggi 2-?xf5i51g-mi-S--y,-afigfgfyvm-if Hg ggi-S-:ff ggff-fx-.wg-,gg-5 --gf ge3Ssg.gi5gsg 'Sify 5,55-,S .A Q., ,, W .MASQ ,,,,.,n mg ,... ,,,g3,,,,Q,.,.M,. , in Q mx ,M51 ,,. ....,,1,fQ MW, -wgw. --qwj., ...M-...,.pL, ,W .. V. W, -X15ggsggflr,-V-,bfi-Qkfwf-gi,ss-1. gil:--gy-H-wg,ggwfwgxgrf- zwgf-S5412-2,,,s Wim H-,-emi..--Mg',-f,-M wpfygu:ng-Y,-3555-,wwgsgfrgsa 593 L-,vwgx Rags asf --fa-3-1 Sgygyxmf--fr-Kg-ms-N-x,4,-9k,.,55v n, Amis -mga-Z 1,-.fffm --.-mS,gxg5---,gyms sqgfsyw 45,5-5s3fgm,g, -Sz,,--gi,Qxg-iw,-,.3fgQ,?X.5sgSrg,5,-wi? Qw---52-55355 Ngm-,5 535,-ess Qnas-g1,.s.g-N-m,w-,556 -,,,,,, W .guy-1 Eg ,ir:2,w-,f.,- xr, ,W--.x,., K amy, W, Meg, ,um Q-,,,,,,,,.,,,,,x,w3.-M-VS?-Yggw-gs. wx 'rg-'Haag-5,pfQq'?5nff,.8SM1,155, L- -Q wf--,5.s.5-5,583-2-Lgrsxgg-gigh.. fgffig--1355 ug2s-i3Smg?,.,:-- S, -2,535 -:55.w,,g3,-.ipfgzsg-L-Z ,QR-,wg.2.-m--5.1-Am--.Q-,--.,5, X55-.jws.g.M ,-3,2 . z,y,,,,,1,fs,g 1,,xa,?,yg,g,g,-.WS-.. X..-5m.ggfmx!5.y.h5,a,-S-w fx -KX--fgwgw-w5f..,Y.5,?ff,5g,gnwfgss g new-1ryfwg,-k.5?,m5,HgJVUggMMggm Q-ggsggwgg-,Qgigg ew. Mg- -333.55451 be-g,g-M3553 3,-V-..gm,,,,-K-.,,-gsgi,-5g,, 5,-gy , gy - .,,Q5wSz.,s,-,Q-5,9-511,zv,3Ne-5-AQ ,gg-55.-Q was mfg.-.1,, -,gin-, M-rg Q,-1 ig A- ,J Mi .Sf-www-Yffwfrwffpwfxfxfmwgg, , gi .a wg-gg--?-agfgggiffffg-H-2,34 vfm-as My-2-1-sgmfgfzzizfifaixfa-,'f,5 - --gf-M,!,gz,-ggQ,-2-,-my Hx-gy-2,w:w,1,55,5--g4??N,z-ig?s.,m is W-ggfmm:YQ-if-SQQ5an-11-fjffxfggff,-A-Lfqnws-Q.mfsgg-QZQQHQGQ-ep,ag-231---ess, 5-F fmxgg,qugg-55-gqgggg5-2-5,-yi?ggpggf-slfsggmi-mmf, rg'-fa-g,3315mN5,g-Mfg3.1-g-fgN,2m31?,'-,V?,gf,,Q-,-sq,-52", ,M- , Q?-2,341-simif-2.,',g-isgigim-.qjQ.-5555-55-453 25- fs wg, ei1as2,,-QQyfK5ajbiQ,,,gm2,2e3Q,gA1gi5xf- igig5,ggi3,ggfsgggzgggg-zgimggigisqf, gffgyggg X, L -egg155-gygigymi-,-,ig-a'py'gg5:rf5-,S-Sis,-Q,-G -- -gg Qiggifg-55f5.g5gg.2,2xfpi?lW -as-5-,vga-JJz,::g5-pgs:-,f3q,3,-if-Mig, sg -2-21,32 . 5-25 ,fm-.apgwgg-3 Fw w5,w-ge-gpfgj.---.QingSgiigsgd M.,.-5-2-.2-,,-,wg-K,-2-iff.-f-.,mQ,-Iii.-.QM ipky.,-W-in-,MMkf,Q-K,-3-QM.,-Q-53,515 ,----Q-5-1?-s,g5Qg,Q5,,,5g2,L,,-asm mg, 5,.i,f-95-,f,N, Q,-,im-5.-g ,wx ,M-iff,-,.,.v5,g-gfgm.,-,,,nqgp ,H fiejgiggfgm-,:,-gig,-sg-5-Em, :fi5gf?,-jpiygzwpxzffspfkfgf-,Q-y,,,.gH,S?j555-wi-5ufffn5ifiijQ -fgyaqyi'-,Q-,-1,3--gig A na-,,M-,.j--Swig,-'g,-wx15,w M--'-2.55.1-,H wNXwa'M,gQqsS,,L.Qwf ggf--ggsg,5-g-.Ii-yniagfl?-qzmifggisghih -MKS,Q..-,-,,,.-gas,f-,,.,.5-sf.,-,?,,W,-M ,,. yawg...-5-L,-..f,f,,,,5M.Egg,y,,, My . fgfi ,M N 5. ,gxgig .,. 3, ,,,, , .X -,.Q,,,,..,a,,,,.ff, ,. wgisxgg- ,M WW . 5- - M. .,,,-3 3 .,,,g.,,,1g.,., Q,,sgUi,..m,.,4- g -,--M,,.g-Ag. 35356, sf,gQ,nff,,,,fHw-,g..,.-W-W W H -s irigzgtjg vm,-fy.-'MfgQ-ff--G-J,--?'.w'G'-5- 2,-Q,,1,,,xf,1h1q-SEQ., Y-gk, 5-,-s-my ,,,zXAfb:2fEM.s!zA..rz :Nm-ygzMe,5Wfnf:,-3:-A :LNff-zq?,2xw:ipi::zg.-Egg wikgl x fr1W1LJx.1,.,,w 'Mi LE51111gf?w'7?- -A--A-3155411-2'55-AL1-gm-gafg-Q ww- ,sig Him?-5-sfzigg LW .+L W W, . x11:wL?vsi21-zvfw Liglm- , M. .,,, ,,.L .,,L ...W V, w5H5a,fL.-1g15EiL-A ,5,L.-Kg-wil, f-,,L.4i-,w ., . L-, 2.1 , . - .. w :,aL,Y2,f,ff:wL:Q n-ff.-Q., frm: 1 - L - -L ' ' ----W WZQQWQLQLILfar--f-.,'4w-2+ L- " me-W--fL.QLL-,-,,.w .W,. . ,- Q., . .,..,. 4 'M ' --Lf-,W - ,L.,,.., .,,L.,,i,,L.?,..:,L.,,.L, .,,.L. xm.. ' ,ff- W ,.,f,.,,.. . ,... ,H L L, --rw,...W f- .L , 132255-32221.-2,.f--,,yz.'J M K' - mv, f,,., V .LV ,mfm-5m,,. M- , Q ..5-1... wzf--L-,fL3,f,.z 4-i . :fs!sszx:v:,,Q5L, L, LLW-,,..f,-15,1 may 1. -- -L -1 m,ffw--- .ggexflf : Lwggffz ,L si -5:2 , fl fl my , S 1 sz ff-1.45 SE?ii2fQ5:l,-" K i ?W?i,i,f' S575-f,91 f' iii? 'tif 5,17 wi"- 'w.x:."s:: Aw..vL.-fL,.Q,LLm- .--V. -LL .,,L ..,,,..,f..z,.-, -.,f' -L S 2,L,,fW, s.g,.,,-f 1 rwmm-wa, -- mfzwisxsfz..L,.f-.,,..,-ig-4, J.. ..,,.f,.L,,.g5-wi .-1 . -- Q14 -fL.Q,..,, L. , wif.. .5-yu -, fm-.,,., . ,my--gfmzsviiez 12-fm LL,,LL -- .., ,.LL,L, Lk ,L-, L.,-. gg i-gg--, 5,V.,,g .5 gf: I ' L, L L.- .kin sq, , , L..-. , ,L ,,Lk Um- ...L ,-.,. 5 5-g.z-'sas-ix Gm- K --1, 23:45-:'z . S5524-2. rf,--V. .-ss..,-.. mm-.. - , ,., .. fm-- ff ggszw-:1,sf.---s.. kssi35NL52lL:vi'.i fvevais 211:-Lf-.L- ML., L.... ,L L11fL,.f5,,L,-W, .f- . -2512152-1.-,.f.-,,,.k L.: gf - ML, L... ,,.,,, . sem. . ,mg L f'---as K lfflii- , T- -Sz ., zu .---ei M., ,,... ,---, -PXlS?3": -V, ' ,L f:Ff'f5Llf?fii5hfEf,Z5 f 'vwiiff-EV-ZSEQQ5 ffiiiilxli-59 -Eg-mi, 'iii -- ,Q LL-1Li-ggyge-Q,..---..--W 1.5. 3' M - L ..-22511221 Q?32s2Z,sSsxes1.Lsvf- --1-fl? gW2f5QQQL.5i..gL,sL -f, ,...-. , ,-..2,1LM,g ,..,,..,,., H. - ,.LL- .L- X-wsgyx-z,.x,LL. ,, ,..,,.-,ff qgigq-xggz23ezsff--fGeri,ju- ,. - -- 3- 52l5ifiiE??Il5iI5Q,'l': '5- Ywffzwswf - , . ,LQ fLf52ifQNf'isL,A L, f -Q , ss-.sim .Q LL.-V, ??ii-512334.-Q . - . ,H-L,-.. f.,.,. , .LM ,LL 5,1 .LW 52311, - -555,261 ' 4 .LLL f--f-..1 -- - -. as--17,-,Ji-Lg, .V . 5 iSi5seE2.aFf,se1-g.f , 125 M1252 . --wif Eizfwsiles-f,ss12'-5 -, 5-,z pg K giggz,-elf igfzia zu,-s2s'ffQ55?EE:,42w:e .wiiggi -, L ,-fm.- m5gf??,gH1Q?-seiivf,-fy, gsfgssz :s.figgss:3sH:rsf-2 'fs-mis 4m,LL2K32ggw2Qsm-sf,gi-55, f,Lsfa15gs L --Maw. -. -- ,Nw :rf L, L ,,,.. L,mLL-ff-W-,,., , . ,,m,,,,w.W,,.m 1,....,, , i ..,. mm NQH2-m--fmzsmszissz''Qu f-,ms-5 m,qqiS2fKFeafsiiLgs1.f1,-55,3-ff- .- .. -wligffszk gmgggawf.-,QLSSEQQQLL-5 .L Xgsfwff Smy-zffsfrfssasmsmw - M-,M , Q- AM--4-K1 L MW , --H-wzwmllrw-fs-mx W .L L .Lg-LN, ua-.LL-im.gfgz..g,.,-L, 'L -- M fm-RE fn.,-f -f Lf- '1ifSi2?5fff'iSf923+Q2ii -if -K 1-ffm-iQ:3E!sXs:1vw42-if-Y ' lx 'wffizeevf QL?-HL-g,..3g,,Lsw---L - -vwsnff-,1f-2.21-ii, 1, ' 2 -ff- --Affffzf gfsmw-:LM--ffLs:ff L ff,-ew ,Lwi f L, .-,M as-w,,,L15g,-gg .fix 143221- !SiiZ2fgz1sez,1g-f 'iff f,L - ,E ,lv f4L,,z,fe- -V X214 HL--'L 2 H mf, izisiiig-' ,. .W ,-,f. Q, -, LL, Wi K iw 'Ea 9 A , fi faff-2 245115, ,,s.L,.,,L,-L, L. ff-222,522-'1L,i L 1-sept-1 Q-L .- iii-'ifiv 'E l I L .1 Q i '-L, L1L3f,w5, A . J., L , , -ML.,-, . , L L, fr , , gL,snlI 5315 QQIELQ i k Qiicifnzf. 'mis vi: -LL-.-,L,., Blish, f 1.1,-L.-,,. iiggwf- 1,5 f i5gaQ?li1,sQ?.-QTL -.- 25-1sssLsHiailifiwi.s , .L 'Z piiisxlgsiiwg-M---Lv .L L '52 -1sf5si?23f2?5-wi-iff.-1, .2 .. 4 'Q-J ',iV'f53EilE2Ei 1537351 :VE I1 55 5' .1 2, IE 24535335-sgssgsiga.55-"W W W " ,ae-Egi L 12:54 . -. - 'ggsg-aesfi?5?gL2sg.s2i51tuifziisf -W -,gsiievt - 'ws?fEii?SW2sf1af2L--ages:--- L . ,.., MW. .,,.., ., , .LL QM . ,,..,, , QSXJWLL-wsw-,:L--LL-w4.az..---,L-- W- f i':ziL-.nw S,-Lil-. 52. ,f-f,-wr A ,,.y..,LLL.-..L-.mr . ,, . MMS- -L, 1 ff: , K - zzys ffk-, . iii1E-s2Zf1gi.:-- '- iS"iLfifkls'k-1 ,LLM f 1525 '5.f:i7 i . 2511152 .F fi :Z fk 5?f?.f..i- g.w,,:se,i.-,Z-,. ' , :fif5i2rr'jsuf5f9 il 3 -f .- .gf , L, ,.ff,, sgzafzuzwf-221. 'V I . ' IH ii- 'Y 'Z 3-m.LQ:w --, ,, L " -My-,..L,,.ev 55553-,gLq,:.Qzg.-Li., . . ,, ..,L. L, . ., , , ., H ,- ,,. ,. Q5gq,..:.,g,kVQQQgwgj3gfHii,g1, -MjWfvf'IQ , . - N In i L4 - LL- ,1z35523QffV M EVTA. NWA min r 2 vifuff i?TfGViffif5fQEQ,.,'!f f'4zw3:1T125K W." .1 gggga f 15553 QMA 2 EEL .. ..,,,:5 ff .sfg Eta , E- i gg si, a . X 2 1 5 5 3 ,ml ig' 1, I ggi? SZ: . h 'Q E25 HS H3553 mf 1 3 1 3 1' ug if H, K 5 s 5 . 'li 's ggi 15 E 1 H5 .Y E155 5 s 3,5 '1 is iii, 3, 5 :iv LFE? S ,g., .,., 1 555 E - I 2 , Ex sl Q Q 3 1 Iii' 15: k s A X f E 1 s 5 E ET E , 1 5 2 i , s :,. 1 L5 f 5 . l Q S13 13:13 5 Q xg gig , su :lg 5 fs la: 5:5 . .9 1: .'x x 2 E 2 . '--- -f .. ..., .ig . 5 l v ,E t - . , M ,,.: WMM: A,..A,. . - 1' 5 m f-W1 ww :g uni - 55:5 E 2 1 .... .. gg , , . . : I ZgkmMmiwLMMM, , Q-M. W Q' I W., .... Qmgg' 1 iz .4 , ., a WMWMMEMW ---hw L . 'wwf ...,. , ,num Mm ,..W. M... .... , m pm..,.W.Q.mw5gg JP 1 R "W" 1 E 6 ' Q H , 5 , E5 E E 1- iw ' . ,V aff. M1 -- ,- .. . QQ- .. QR GE Y: KN.. 911545: . ' .E"- 1 if I9 ffl '?ieQw35:5,Q9f3 ', Z T ""' :" we ,.., Q, - f , - 'ff EP '- E -- af . B .,,..,.., 3, , , wr A 4 as .. ' 6 ' X 'Life A ,J ci- M E r 1 5 2 F, H5 ffffff' 0 3 ' pi ,ruff , 2 , ,fx x . 2 J "Q Mi 2 S E 2 1 S 53 E iga Eff 1 QM 3 252252 5 ,cn wwf? ,ng - Q 5 , 2 , f 1 fm L is f ,F 1 5 ' 5 5 J M f,.., WW W 'GT W3 4 .5 -f-- .., ,. D ' . wiaw2'535Wmm. .xx Q I I . , E x 1 2 Vai, Sf E 2 1 a sf fi I- ii 1 E X -5 Wai? 3 fs E --:az E 5. E E 1 22 'su 5 5 533 iff s i 2 , E E ' S E is is i ? 'z z ,Em fa I 22,5 ff? .Sf , 'E-if , 2 F.. Sea: 5 wg fi gg 2 -2 s -5 2 2' E1 5 if E . 2 12, Z E 5 E 5 6? Q 2 x S E , ez 3 3 f 3 : ff.: 5. 25: ri? S52 sig? is : Sei N 5 552 5? , s Q 2 Q 'Ji ' mwg E QE .F k s L W 5 we S EQ 5 WWE 2 1: 2 E 25 gg E 3 ig? E ,a .' Q :gn 'sei aes 2 Q S. :E X 1 B 5 ,Q Q E 2 , gi? 1 es , f 2 5 fi S Egg ,V as ..5 e 'E gg E 5, Ei , W 3. fx i is EL ig ER .L-Y 2 1 -5? wr? 2 Q 2 mu be .S s 5 QE: sf?- iii ii. is' fa: I 1 T 1. 5- 2.2 S3 if E 2 is , F E : W., ...... .,.. .. 2 .1-2 " wma mm .K 5 E ig 5 gl 912255 ,V 355 gg ..... ,gi 3 i E253 i 25 fix 23 if as gee 53 gf 2 5 ,4 Pf- 2 g il 5513 2 -. q Q 5 ? 1555 ax it f 4 Z P31-,':.,. .'fQ.EJi !::f j:..::5:k -1 ..L- N : mi 3, yxxiifsgi U v ax www Mw,gwQWAmw,?gg,fg.,Es3Egxs1iLqHwSLfSe'g:'s2?'wws'a , -4, .. - V Q , ee, Me 2 2? 1 f Z ,QU 3 g 4 , ,T W1 4 9 is 2 7, , in ' , YK Sww H ' is X 2 sw X ,E W wg?-f 52 45' gy m ? X 5 L M 9 4 K ,ff ,f b ,E i .--,.' z 5f1Q . .,.. X ' , H Q, ,,25j2ig,? W '- ' '- . - X 13-'gg' 7' Q ..., --..-.. ,.., , " 3' 1. f ga 'HK 3 .9,. ,gpg ggi?--E 1- ' vfgii--I 'w 41452 6 f .X '--- 1' 5 4 ' 5 ,sw w i! iv y: " Y' 5 , fn 1 2 Q W ff-1 H I 9 , + we fr :wk ,J 5922669 4 ' M5 ii CH, Q - ,. I iff gd wgal , 5' 35? Q55 za HW ,, -f-wg' af 1 1 4 4 wx W EPB V55 mf W 2a3: :s17g.Q ' me L :, fg2 ' 23-ixangijw ' A N-ga g W I S34 ' Q ' 3 2, gs 5pQQii2g,,gg!Egi5? H Q wff5gf??A:351Q?f' sin, : '53 as . Y S M ' - ,Z f2fg,g,.wf vm S sg? 53,723 Y H ' . .. 3 Syn . M we img? W V gwmx ,uslgji ,V FX X if 2 gm 2 MM 525 xymbw Q2 My 2 HA . .mm . - A .. K7 skiims sgk A. 7 kj Mg' FE 45 mS' 2 W 5 Q 5kwm m W 33 ,A if 3 ff W fgeffiwf H? X f r 2K Xilwgziv v :sg Q 'aw Kfgiafim Mx. nxunfmk- ,. - 7 V , W g- SA 2g?s,'mW',w 59 my in N : 3 1 Egg 7 : 52 y Q Q, , lf' , D U A . . E Q . . . .::. 41,-. . ,MWQ M. .. ,f ,,,.,. gp ,,s3,M,, M-5 ,.-Q H A Q E AW, M - . ,,,q . . ,E . f f , X, yz,g,.,AgweH,QQA. wvg nvm wg A. K - .,.. -: L2 - ,, . WQ H - N-gn .. k m wL.a5f2'22 22 wg, in . .. M Sw5x ,351 we 1 M ba, 1 ' 0, 5 1. , Q , W K ,Egg 2 ui, 3,2 gag? if gg S X 1. as Q2 A: Qi? K --Nfl.: YV 'z-2 ,W -:. -, . : H' " :IL ,, Yin 2 ,S 92. ' N Q -11 if ue, ..-,. - .. .1:. z ' mf' M igidiwgg, A ffm M. g9q94i2r 4 32 f 5 w M- g ...,.. ., ,......... .Egg Q wgqi Wig Q A fi x L w X. . M www, 5 ww QQQVEXQQSQ. 4' M 1-'F F' 'fi SW - 'r',ff'?f" 'fv f.43:Q1Q': mi: .fm J. H mx 5 wg' H95 Wmfwqmwfuegwl? 515 7 N, 5' 'w - 2-.-P.-:D-wxiazf.-..-: -u..."::'.-:,I-"..".: sz -- . x- ':.". "'- -if .P 1' 7 L :: -- ' ZZ ,9g'f'l5'Q' abs 'iii' Q X -H AW H 'I-'fx WW ' Ov N1 11 Q -N' X na X + ff Wgxxgxgz if ,AL 551.3 :Rah gp AEQEX X S '-Q 'ifg 26 X FWGBYQF + ska 333 Q M: ,t Q11 MSM fi' A if Nm H2 dgitgx mm ,BxJQxi.3,L,,,+ 'Q WSH , wkiwsvfmf i ..... E 1- 4:10 .. swsfm e- 1- -. Q fi , I-.3. 5!.v, ww 'xi -R? fm - tw QSWQ' R, fm . -4. gl. Va 'fm big M Q wi ' , 5 , fn ,Q 3 , gy Q Q ,gba Cub N Lg 4 3 2,5 21: H is'??'iEiif,t- GQQQ K 2 vw EIWQQEPALEEY wi 2 JK :QQ 0 3825 -bo ff gagging Ne? ,Q ,C J Q 1 X X X f "' 2 K M, K 4 , QQ QM Q51 2 Q H scifi, W f B' 5135529 f SQ swim QS" 'dw 3 5 M fa- ,Vw YY ,S xv a L a Qag qgigid m x -fiffh Q g vs yw Q Si. :: ?'. I '. KL' E3'- 1 x - , -g: 'rfx.. I Q , A ilk M xl 5 H .. . "1 '--2 :9 -- E. : S:- ' - ' :Me m my 12 5 :Q ' 2 41?-e:f."': 1 A W7 A - R 1, iq ff + 'E X 55,34 fe , 3531? E S 3555? , VIP QXX YXQW ,Q ' fwigiksmffe f S 5 fr 3,5132 2 egg wwlx gsp.e,,m,l, 9 s -QQ U wh 12525 - - : dx, , M U E M QqM:,f 3,x Q, fgiggwg-an J.. ,M vi gig 2 x ' Q Ww w ' 9?z2:'gfiA -Qiaiawxv'-H', 3, Q wig 'Q K, E ..... . yy, .. M N., ,GM . 54 'if -, ,X ,IQ nt Q as s -- A- : f'5.. ' f.- S X , 1' 2 ,gwiy : X : .P E 1 - , bl .em X-: Q: -Q , fsezmsvl 'rf : . " ' F -:F-:+f::?mL ::,g:',,-. W - gi: N 1:1 -.F : - ' -F A-X' ' .::'e1:"2'?P'i's - 1 ii gglrgif .iw -- igfx f , X4 2 .. ,':': rw .M :. , .. 'ax EQ 4 : L 2 QZ K ' 1 1,22 3 Y 1 'ga 'V YI :Q : f 5 25 4 ':5' 2 arse. Nfl e, 2 , 5 3 R i 3 ilk A... .. ,wr :"'.f. " 5 E , QE 524 X 2if'5?2 I E --:Q F '--'b uw- ".::' :- -.::. . - .. ., .Y gg., ..K ,- " 6 s f : '55-:s"3e',i.h.':QC-4:-494' ':.:'. - :-:- ',.,'.: ,,' 'xxgggjmm 555 Q mag? X- , - Mika + A X jmf'iwS,g,1 3352 .Q Ze pi. , mggevsy ,Ei V ig gk-gvx x . ,3,qgL,. ,. -,m f I Aw ! feximwyx .Q .U gp.. ,I . U F 3 ,. .- -bw w? ,, 3 wx , W 2 3 K .S X 3 ,Lg X H2 Q ,X 4 in w e S Q 4 L uh N M .J Q Q Q' 3 ? 'f kg 5 XX 'Q H Q 2 im Q -1' m NA Q is E Bn 8 ws if X 1 Q '?.:-:rEZ:.:f Ala' M AK a y Eiga-if , Y 92833. 1 Q . vim 14 5 LJ , ff 3 X N .T 2 fs E 51 QQQQ X K CN ax X4 it ,X S 212 Q' X' G M RE 4314.5 Mg 32 ga gs K E32 2 Q M A. SX., fm W . . .,...., xmas we '?'S2E?f2'W5Nfe 7 --1 JSE X vw Ei X: is 'X ' , iv ,,., : -4. Hg, Qmifgm am m EJ S Ei?-Q' ,- Mg 5 .E 3,2 W Lfimqugm 5, ya . 25 ,, msg : m g R, W. gQis4,,,6m HKS 1 E W fe W2 S ff 3 Sie as X N H jg as , E SHN is fwlwkmf NWMG ' m" ' H'f' mis ' 'fi r sw1iLrfi5Kffi ' 1 -. 1 K ,ww Sw sf ,Um w g.: :- ,swf xp: if 554, M iw QQ qs, .. wi Ri: FQ, .H ,, I- Wg g qgw g- F gg!-5 -fzgwxi WSE :E W e ,b ni .. .. Flag germ? , , N . 35 ww P1 -S-1 ,N Q ,, 2 ii , qw E F 3 " s ,Em iiiwmsm si XE,ff 1w:-., .Q::n'-- Q , Q M X H K ,g -4 423 Q, fx gfikigx, aewfxyg .3532 S92 K H-'2 R H ggi'-w,1.,,2R .ia X JQE Y X HQEFEMYVXL5 N ESS +L' 3, Ewing ggi fe fl- N E x it X. - Q M Q f E -- + ..---L , Q . - " A Rfk xKKYE d'P55 gH m 322 ,M J Siwmyw aww Msg A ,M W ggs M V fx, F fs, A mf, Wwfm zzz' 7 x 12 7 Q2'f'M r' Awww - ss is W U vfeawf- fm-W i n Q Q R S X R L -wa 2 wg? 'SSM Hi ia: :eMM1awQ'f?iff,wg3fg2ww mfiggfgawwigge Q K2 Per :Q Q zwrgifw 21 Sggxiis TM , V WW' as iff -M i,.x,gfW,s.,g ,V G 1 7,15-fm mg we L2 f gg U A , A. A Ls are 11 - f W4 'H -W W Q M MVN ik 'S QE gag H L 1 W Sn x . LW A , W , A . X W -J L' 5 ,Am ' - . - g f A n wfL2F', 2 if5mw'Qws,A Mn Lbxuff fgfeffissrw'X2ex:5-fi Sf -w fmw G gawk L, wgfsw 15, wwf wgsggwsg, F ,, U , . -A f 3 W fm 1 . , W 5 K :N N L, , V A ....... W N A E . .W was QL Eggs M ,S r 1 5 is me gg! X H f X ,A L , 1 K A55 Q 1 C: f J , a E I4 5 5 3 ...... .. .... .ggi x 9 K iz- W 'fa 4 Q 5 ww WM ..... W.W,Q 3- , - X , KW E1 ,Z QW 3, Rf K N ' , Q 1 "f 15. wx? -- f T ggsxififazgm 5 H9 w Q S as Rgfkwsri' 3 -Q K ,igwgiwfif ex ri H W N w H Q W5 5 Eflifigs S V- ,x 1,5 52 g 3 K .aff X as sg X ajgw 5? W, Kg X 53:43. A N 35 22353 FE? X 1153351 Eg L:wE i3'I.:3'1-F 'R '4:- z12:,,f: . -'S,1?: :E,'i':.g 1-- :-Q, w i 5 ji 'wi3i9w,5r-Ft, k W wifgggg, www Sggfx Rsz,S.i2.w,,eaSs2, W H 5551555 51 gg ggrxxwgw . i N gg N Eawgffemg A LN 5, ywrwpm Nfl W M -M-, Www M MQ -. .0 H- ,L .. A W M A ., Rf N w-f,g,3!Pa1 9565355 R5 aggggg, 'iQ2Q,mgf:,g 'Si M P5231 H as Y ' W H242 'X 5 Q R15 55,5 Ha! HB2 LW my W Swxigew, ms ag- M N mms i f f- g Sswiw an V :WSH-E wigma-'wvglkam www wwwwwfiw SWQMWHQ W2 W2 -- A . M f- fu 'ESQ an 'i w 'A ww 2 A E V gi . , saw l Q if ,H 551:53 Y W - - X Sf Wgg,i,,5g 3 Kxiiifqgy sgmagggf 2 may Eg gqugfwsfe ' H ,x K qi., 5 1 g, ,ww . wim fiky as Myf . as K W 'Gif-il Q J. was H X f a M fi Q + " swf Q5.,.M mf : i .. A ... Q :Aw hffm-K we-E sm X L- 1 59,2 sw-6 SM 3, mm, ,N EW R gk S - E E, W xv 355 rf 5 5 6235 Mi 'wig fi 'EL L gg5 ,Q W, N2 gi? M5 eff ,ff Wim? ig,sa'W2y2,Xifi5 g3easm'Yi'5? gzifimigga Qasgwm xg affix x, - fd if X ww, sm ,Q msg '3 3 img ff-Egg 5 Ei'Q5 'u lx. .5 X' Q 5 xii? is 11 ,Ei X W s Q2 waghk 9 ,gfxiia 2, gwzswi ,BW EH Awgsiwgfaix New K mx , Kiwi W3X,L2SE,5mmQg,5 Egwgi ,gf 5 SS . .. IZ " -, Q N N w -'wx QQ555535525iolpsgygggsissigggggmwfx'-ggifa-gif -Xliiikiwsgwwwm 5225? ff'?w'wWs-M S my we fmS,ig.m gQFs 'g?LL afggvfqqgi vsi 132, W 2, ,i w H fs-gg .Q Him A 5 in ymasgfmvwi maaggasgw. M Q 5 Ewgamf, mm my , ma W .-ry,- 1: ,Q 1 . w an Q34 M www 'bwwffefsgggfgwwQb2wg2fw!iagQg,fgE5f122fg1sQ mwiiw f aww aiivixigffivggmgygggxgxg-Sqgfgg gg2gwmg..2 qesigmggafsgnekfsggsgzxfg-2 J m M gsm X ag X NHS , .fy wy suqpf : .af L ,V 'S YR Sigi fm W gfsawsExssrrgziwgfg5ggmaqgfgmwzfiwgrim::QQQAQwfg1S+gsf?wgg2E5sQsW'iEmgQwzsmfiigggifseasa,'bfi-,fgrm2g,Q5.Fxf mag- , Lwggggggfgggssgggxiggxw M. W, N H r. My wmwgis iss 'iw F254 .A W :gi .fy SEEK mags:-gggg g,gaGQgmQaQggsw igm NSW ff Nwagf ig N5 , 'Aw wisrg -pwswl AQQ!ws7Mf,ksseggasifskimlegssslsmsfzqggfgsg-ggwgdg5pg,,f5gL.-vniqgiggim Q 23 zqamgyg W Pggwgm wsxwkgsgpfwxmgiii Km ,5g,A,g'g2w Eg L57 X,2 5,, - by P,,w,,m, ,, ,ep fggmwiiwimswiu fusswnm ffswwgxkwwaiiwmssmwwf-ggggm , '5,5gl5gf-wx,arWQ ygmgxgggfwm ufgmwswfmmzgzigmwwxfgga We-ammmax QW w we, U 2225-is -1- ga YQ ,rv w w-QP P5'-1535255235 ,gffswwgmgyfsilgfgnmx U H'fgei..,wf5h :A fiifffaswyggwmslfafki Swikwr-EL ,Q Q .Q wwxsmgsg fg 7 A225 g sm' -- X ss W.. 'E K1 4 K 455 Qs- 'X M N Sggkxlkfwsqm wksmimmiwwixwpmimwf ww wa, M fm Q wa. ww Q X ,W by ,WML L U y f wfa :wp ML Q V W' A by mm w - - W V, :: N- V, N . -, , , . 2 Q -x n 2 995.9 - X 52 f 1' 5 g sm 2. L 15 -1 V ei gs' E i gigs n N71 55 5 11: Yi x X 5 .x x x 15 X 1 5: -- f,ff mg fM,,gfX:,f,h- vlgg g w xxgb gggr jg p ,4 5 ' if X BQ Nw LL , --" ' ZQW Q M gggbvgbxsggggfu v lg f +vy w,yf ,63 2Lgg , t5,2e M 5 H H an W g vxgllx atkx n fg 1'15fqgt?.:6l3S : . J fx -wffeg y -"' . 'f n -E '-ggf gg 1 , - n s bg qP v.1,Q r d ig g? M E A 1, im ,Q M q g gg xnw l Wally- gm H F U X ww w , X, ga Q 35,5-., , 1, P W iff g . . 1 w :mm ,hgifagiwfwkaqxjsqwggggg -, N ' gwavgemqgvxixgwfmxsiywxkq M 4 - f ww gsgsdawffguam, - .,M W , , . g ' Q K 3 " ' 344 ' 2 ,fzifgiyf-bmfvxwff, 'I , - .WM : :5 'lizfiig - 1 sm, ,EX:.fNg,vQ31m,-Y 5' s ss' giifw 2 S 5 3 2 'iN,1f5g5?f'Q'fg3:iNf'iigiw325,:Im?Ni 'Ei 1 iff 5 Eg : 52 ' gK5gggggzagg5,,T 12 : Q 123355 f 3 g'2g,m5,i fs,t X EK W ' 5 i WM 5 E 1 - mwiugyggdmglwgiigfpa :LQ I L5 ' , s 5 fm-wr5g2,Ux,me,e5gf:,3,effgfmg, amy lyk -4 -- yxg sgw 1 5: .. V 4 - 5LM,-al..-,wg,,eag,,.mq,,,,i f2g,?,. W 1 1 A V g,f,:g n,E. . me x Z gf W '-':.gQ-:g21fiw:,,: 7 1: 21:51-. Q : 5 f ' M, 'H -. Q :iv 55 5,52 , - 152.25wiXQwaxgmsf.,gg,-j'Q.vLiga ffl M gt: , flies, 1 12 5 2,2,,v,,,,MA,52P ,u3..v fUflV., 53. ,FWZ . ww, .. d wg, X S . 4 : 1 g,y,,igmgqfi,f ,V - w,, , : gf- 7 QQ ., , SU: X 1 ,W,,,135g,.1:+n- W M Aw egwwj ,,- gg! -,, 2 , , LE., , I fK"m1if5RH1,?g"v1 4, 545 ,K is , maxim'm3f!5iji?f,n1Q5f is 1 Q -7 N 4115 35, is 1, E , , , ,Xq4,,,,:33M.19,p,n,g12X,, Lsgggfqfgggewg, -my sg, 4, -Q . if 5 1 . : 1 ' 5 gglwxfexpzg-A1225223ig Qfy i w x -H wg sg, 2 : Es ' xd'Hf2'wQy 59 Ui? E we--w1,,,fg,-W:..a ,. -zglg'1eQ3,U25g,f1,4Si -5, v, ,, - f S: , 1 1xmN'fj51 :i,g SEE' .Eg 5 5 1 A-ifNwQ'-ggg:,Sw,1.m1L,,Q .:-QQ : .M .': aQ5:fagg:Q ' 5 22, 'E I Q1 A 2 Ui -- gtg wyyfw gsigxsilggifgxw ,A 15 5 wg if 3 D Q 2 f .gg mwqg,,, , f 525 , wig 5? 5 Z sg 2 aim x QE r Qmufks S5 5 g 2 Y we , 1 QHQQMYEQENMXQNQEBNW Q as mi Q, A ,gigggmizggA.Sgg35igzfyggggQ1ifuggi2, 5 .-X jg g Q hw :'A,fQgygf-1,ftQf5if?g fsgafpif-lggfggkfh gig ,wvgg3g,ma3m K f xg , aff 53 , f i ,, aw,42wQgg.aQ-QJw'ff2 QQffw,,. gm 1:1jg,Q5Gb1,igf?wgfg-as Egg Q: , ,S 2 igimmguggrwg gu g fa eggs is is sg V, 4 2 2 ', ,my 155 33 1 E H V b5m,kQ3:w9353iiQM:v'QQ? f3 E h 4 2 X F 1 ggim gaig1gig,?,1ni wig 7.3 ,Q lx- 9: :S ,- E A K NM Xa, i?5g3gi?ggiuni?ZJ g,jEm z i f f: 5 f fx iail lg 2512 2 , gm , wi f qywiiw m i 2,233 3Sgs5:mif?iAgi,:'sA2 Lfiiwiq v N- fe, ii ' 3 3 ' : M mga?fzilgiigiggfyxf-g,4i.gff-5 fg g ag X 3 E fs QV ff,,M,gj':j,m,1f f ff , :5?Lgsgg5 ,3 f 5 , gffgiqingffklisgggagzfxmg ,s :Q fn 2 2' :iii :Q " 3 f 5ii:X1323g1fwK5gJf1Wy+LHf HWS wggwyy : . ',-4. X fi 1 E as f E 5 E, , f , 1 .fl- .,w,,,,1, Nw-,,U,1 WM F, f,Lg,51s,., wb? wgwdg Q :gg ,g , 5 Q. 5. ,J K L ,5ww,"5,4,.,.35j3 1 355232 ' 1 52 A gh figs, 2:,E ' 23 5 V Wg.4FKww wfeizifqzzi gf 5 'fgfizggilga s i ' iszzwg fgx, a gg? ig '25 I 'sig gg I ,f kvfwiwmf, gi gain! 'J xi-'WK miami 52 wg 5 Ilylvigwgiggwk : L .W 7 Bigimgy zs : 232 g.1,y,u5',Yq:Z,,fmy sy , z 5 51 M1Vj15,.f55iy iigi 2 ' Q , f1KLwH.SWff1?. 52522 f viii v hfxyaqf-,E ?4wyi2,ig2,,,Q ,mv 1 gfgiaalgga egim wiggw f i ff , 2 ag H JL ig :E 2 Q 5 z W 4 p ins' fn I Q25-gan g -f 3 : f.U-zvpfw -is f -- C 2 5 11 :s 1 .,gi,1 im W 2EifyQ,,g,gg12w lg g m 1 5 ggxffmg, K V. 3 ,Eg 1 1 Hw qfggf, g ,,g mg E ui gggggsm 1 -3 ig- , x m,g,gsD2-H, - f-4, 1 Y. 5 SES s H yi? . ' MW ' 'Q 252' -if-U-f:f,1QA14,i5afMv1LK,,,J,.,,f1,,.f.5aga55 ,igmiiw 7 ,Ei , .,, ,,, ,, 3. ,aggtpgq wi 555 , -15 , fggz-gifxggwsgngn ---' ' f-5 gs 5 if l fi? fxgifgifgzegi i ' xxx -2 ,ffm I 5:3552 g 5 flaw' sg ii Ei if M V ,,,M,w,iM,.V,M , A. ,xg AME ,KL ,,. W ,, H ,, 'ii V im. ,. ,,,-ggiwyiggswi .gag Q- f1MMWkrVmQ,1kMgg- 5 z I AAwW,f5-wg g,.5-,m.,QU,m,MQW iii, fi ,nEW hwy A - N g X4 ,, fgqwfiw ig 3 5 W5,wfWAf'SWwwQwwrf-si:gfs,.ww g if ,J .V , VJ A55 MS. an 2 .4. .1b 2LlilL,dmf,4 Afw,.imS. fsfgeprf, in 3 :1 1 gvxw WM . 33 2 ,, : fljgqkfvnfaaafffvgsnnmgp -Kewewgggsig E5 i 5 E m,55,.,oQs,Ms5x,3lq35S.,q5Q,,:.fir-.g?i.i,1:.f,f2 N: fgagziawg , 5 :M -- ,f . - l f wgfafwwz, ':.,uGig4f5X21",Qx,2,giw ?W -1 iw Q - : 2VM,.M,g4..a,fwMaf5fmg9eKs,4W,m Qsfyfagw ,Hg Lg . y, r , gf 5,Qf1-ugS3g3,L,,Q,w Q 15 f.gj14jA215a554:52Q3,:wqgfsiiggyixwrghgiggmfgggg ag 'f gs ,iw-kg,:,fg'Wzuzawigggfzw? af 2 , if Y f wfgjiw2'2'x,f2wf: 2 2,f5ggggQf,g5,z,58,4ggQQg3gnfg4iwz3A,1e.g5g,gQu, ,gg ,engage .W - H g y ggw 2 , 2 iigjdr' wggggggugzg iw, -g Wy4k,, gf f,f,Q4Mfv5ju,f gvvgggmfg MWAQQMFXWQ frlmmfasa.-52?,iz5,f im -::- . s N5 Q, QHIEHQQENSQL M , in , i hy vgniiggx . : 2 S . 2,5 2 23235 ?5 f 5 5 is 23? , Z 1522? 3 E lm Ei Q fig Six 2 22 gi fx 5 XE! Q' KYB gi . E F '33 5 2 4-4 in 55 i X . 2 5 Q , S 5 3132 5 2 w g 5 if xii i S5352 fi 3:55 gin il ssgiff , si 2 f QL E L im 5 44 is gig M W 2 S 2 2 3 .3 3 23 2 2 :se sg ? :- yi 585 if xii k A Z 55? SH lg , 53 3 , ff 5? ESE lg I E K E k 5 A W I 5 5 , am X a w KE 3 M LYQQLQQ3' 1 S55 Q 2 E me 439' :SI E Q ia 22 M25 52 Z 'x X Q S ga ng 22 2 b L S X W S xx K S Npffa ww if Q Ha H ,G ix Q 1 N ali, wi H2021 Egan? gg x.iQQEL.a,.x.4f 5 , .:..:...,- M- ES Ti X 3? M as fax r X x Q S w ,, 3 Y Q Hs fgnfff S sig ms 31555 ggi SHSQKFXEWX 5 ESQ? we? A- M xx W, . S - 3- as E X - 25 Efaiigi 52 V: V E , g 3, E .3 . .ii Eg, - .1.':: ---' - :2Qgi,:.ggwz ,, 514,57 . -, wi: dn, ,. . sag .. ., L .,,,, . x 255 5 gs E is S 2 5 5 J 5' f 2 is , gifs? ,sgip i if 954 ,X xg x rf' 5 x ii 5435 J: , 1257 i f ET r ,gg E, 1, S52 gi-552 ,EE 3 , A 1 f -fem if fi? FE 6 2 2 E 22 fs E-uf? 9 . . . X : , ,f 3. - " ' :WI E 2 V 5 A . six' 2 WA 'Q wwf gm Q1 E , :- is-ii i 2, if ,S zhv gg 2.3 2 ,,., ?, ,, ., ' if gas gif , eff? sh E X M 5 f x 191 ig Z gk W im www- . - M ,N mai -- Km E, VS ,W .WW W , . , .V , .. eg S: w., ,, - :qw W., :QQ M5 - aww mm W- Ewfmgpfwuew-If-W-vfsygggfsugeawkwewfwmfsiwggWiwwgw wggmf -V,wsewxgse'WiL'wwnswf ww-1'-gwfgwwow wwmlf ww 1 K K 'S mf 1- - . ,gd ff , may 25, w3fsg2wxfqwwgxfwzmIsssfzfwz-fxfagQmfQszmw,4zg,s,,f5fWK,,,Q,s-slfamwzzm.wnfifsygaxgsufmmkifsgi wffmfsszzff J ,Q Q WW Q, ,Q :5LAixm ,D m ,1Lg5552iM MmEEggE5?gg5g53em,NQps,QU,5,,,,QSQ,51I1,1z:Qm5Kgm,1S,,fmggQggg,xM.W,5,,X, my,Amm3,g5,,g5g3w-Jaffa,..5,1,gfSHfmmWMa1mXw:1'w'fHf5Sfsffmfsmw:wrF-S Www mmm Wm sw 'QQ fe M , sv 7 A- me mg wg mgwfmgsssufwsfwN-mglgisgisgffgghgwsgwwmfwxvgsm gmsIweSwggwmgiagssfmfkmfffzffgamfzwwzwr525Mfgzifwlffwulsmfifimf Www Www Xa me-5wEm K Y N. H' E N M, Q A k xq iseggw 5246'352Q555QgXeggsKSi52?5A2Kff:fm1gQ1is2E22ze223SN2S4QQxQffQ2QS512235Eii22gligsw2HSQin511QQ-U552Q5sQ32iffsgQsgii5szz2,if2543isQsvii35is523xgQif2221fXS1SiZ22gQQ:SXQaiifEiiissfsgggeigggfiiiiimsfin 25553212 K5 ggi if QQ W gm f, N ,wniggfXQ5Q,X5Sgi555,35255ggi4IQQR3Q52gSigg553551gqfgfwgfwgggiggqgggw, Wagga?WXWSKHSQggM5ggX5Wif5,fQ,Lgy5ggQXggH15Qg551NpQgfWWS5,KegfmaszssgggfgxfsfiwiwigfS823 N w H X avi 'QAKgf2HMQisQQgsg-SKLQ5ZMHQQ1.Qg,3w,M1Mm.1s:ia5wgizgfezfymwww 'SiswHfaffXQ11SasSW7si?KifwS59PQHQifQigiQifEg?25 Ki 3521 wi 'W Kg? A25 M- m - ,mi Q fiszfifbfsfffwsfaw-fa-S+nw1gp2asfszsfgamssmggfeam,aww -bw-Wmmmfi g2.f2HwmQa2 fSz.LQm:5S:2QY1-FSWSHW fffxfrsifisfs,'2v11??35555"f"f 5 5 HF? fav 12 ff SN ,gp wx bww 'M fM,fS,1gggppwQq?sM,awwwyfmmf-Ks-SEW2 .gmmn ,wgnwmgw ww-fszmmfvKWA-Mfwmam-wifW-Y fawisshiwffsnafgiamfW2fH2wWfwzwww-1 iw?-ws K 2 2 Wimwgay ggfgggwsw ,Nigga,12WAgg,SQgf2QifUifSg1s,gr5ggq!f2MwiM,is,sWgmwfgslgaigwgswwggfQmsvswsgssfgziswsyffsfX.1SQis2s2KasSn5115WfMnsmw15s?ZwfwgQLMfbiiwwfeilxiim rw bm E352 xi Lg, ww Wggmggipggwglzfzgglggfgswwesix:aww1iwwM5MMMmymgasimQweWwasmsghisgsSss2gffziYfws:gQ:gwss Ssugsfsiwfsgggwgag fggsfgfxfga ,xf5wkGKf:hfshfg:g?gfwsY?SxN gi, BM figeggwgxgig f 'wi giibsifiiaggn 1,51 gf E ,fag S1 E 3 wx wp gksggs W, gf, 'W?igggw255'?.sgEsHQmm5f?g2lggqgss2gages.3:gsgggg5e5ggfs X,E5EgQQaiis2'W?wQS5ssg5gp1Q5S2miszassgg53f5i?m25gggfW5A-iii52224is3s5xiS52EgQ381a5iseZQii5fiQ5sei52Eggg4eXQsmmgQzwQa:fUz3ka,: X v M-sf W1 12' ui HQ L Q 6 4 mm gn ss, ,- H .Q fm A ,Q ww..N4,.5mm., ,M M-ms7Wmy21,-QH35Umg1zgg?'ma:S7Hfzs1mmy1SfswQfg1ssSw1XfMss5gi,m4 XSQ,ffwgUQessSX4S,55Q,QgQaA2Hah:ggEQwSfxg,W1sm2mfwefxw Sym M 3,5 N W X Q 5 5 245 ssgk, M Ssmggfgggga -SQ,Qggg5yu5?wgq5:m.xUi -QgagwemimeQwsggegflifggggggggwzkmggsskiaag Lsipggggfsggggmgixgsgf ,asgfggwemensgfsiwwggggaqgS he LQQQQQHQHKSMQF N R if A ---A iiiasgwnzgky KVAAXNSggNggg5gmgmf5w5gL,im55GgaL,gi2g gSg55i5ygw5fggg5fsfQi.5sg253555-5mag-5Wgmmgxggi4Szgiggggwgyfggsgsziwxkggggsgggi335255 AW H E 13 as xv Q iw Q-Egg, . sgggf 2 H Sseggwsmehzxwii eassswswbhiaigfgiiimzgyfgzfggsiwgsvgigkfiwiis fxmzs-mmsm,g,Sgggw sswffsfxaesesrsesfagqgffs, msg-52 .wi HM, Bw fa X N H S m y sw K ,gm Qs z wfzfwafl Nw 2Rsmgfwx15,s?.i2H5m:w11,lsHfXK wif mi wsygfsfggaggfwwSwzi2gQ mfr-Npgs,issSwag-Sgzfxwfmafslsfzwgww Sswfgs '.' W Jaw Q Risk Q S 3-Kggg w ww M- mwwwfU,2S,ggg9gNX5 55K,gwm5m,awmm,Jgf5s2wgw Awww 2yggfgmQgsfaxiqplzfwmjgfx Q5fSiq.5.5Qfx2Q55f5W59SisHf75x2LEZzHW1fwfwf5wf5i9Y3?52GH5Q'S?5ss4m -Wlfigsig PK Wm'Q MM fl, .M wfbmzw ma-fb an ggqggqxfwgwwfsgs, New FQISf1sgRQWQSS5Qlg!gzw5nwwwffQ,5iqWfQaQ12Agggggggzggzmkks 5fl1A52161Q1.3SQQ2MSE32MSS2fshmwiiiffwm-fffwwfi-ws Wssxw mnxmiigwig 'H R92 U myixsgigxssff- S 5 Lsgarmggwm,-sq. MU7X15QS,QfigweKQ2QAgQQ1Qan52:Ysm2H1522s51U251K1fQS221WSK13K2iQsssy3ffsQ3s1fs3fm,gffssQg1ze-IXEQ2HQQ11XESQgMRQHQ22SSHGSSIEHNXHLQWSXQSNNSWS SMH if H if " N X ws 25,54 Q E -5,63-.,, :,- :gy xf5wqu?Ei1?i. mms: -fggynxambgmlwisggmk Qgggggslgfsxm-1w5v?g-vw? Lsmxyaiygwggggggm-fwwsfwsfw sz. egm-wfsfwggslmsggvfywmfeawm- ww -WH Q 'MM m Q w 1 . . . , , M w,,mgkQk M WED ,Mk N, E guys f W a?W5,:ggmg5 :MM 55355 fx: Hr . Z Qgxwmwguamagfkiwgisxge,am Wm? gm5gm,g msYAgQ,gzfw,ms2aw, mag, QW man W WN ,egg K 11+ ,. , U V :Q awww .W by MMA mam ,g hwmswsmv gg3img.,n.,mQQQZK5UX,QWmwwem, w5,A55,,hL5WN,AfSm5J3fy,s,,xAmmmmmfS,:.,W,g ,p3R1,.M my gf V+ W as X QV B, gig, Hz A-2 w ww Am- QS , gg Wm. A ilu is .eg W,N.gfg,gw,fm,1AxQEe,mm5,K-,,E,,.,,wgyggfgggiggfynm, S Nwww-518, ,,A-SMMMKEWWQS, X 5, wglgggmg N W in A .-1 N , A A Q fs, H5EHMSQ5:Q5Zwf3w5gsw,w4ggmg lxhqmmfggwaiw 5 vggffxmgkiksiggfmm-wweAmwg,,,V ggags ,,- gf, mg HK x, gm ,831 Wm ii 1 S SA w wk f EQ. if LzfsskgiwffsH-smsweagpNwxfsszfwsgwgmliiwgy may fs :Si ,5mf,gv-mxkg1mg3Em,,f5,51?ELSf5,.L.,f.N5,www, 51 az gm w M, A 49 .- mm X .Qu M HS fmwwggm gs 25:25,Q,isag2KXf3QQQSseis13iz5iiQ2SSHfwzsmygggggwigwkfe f nsfsgisg31Qsgegnggg1a,,,gM,sgs,mmgglD,ggg:w,L E A ,M E W 'S fa we ww ,,..: m. w Asia Q?3s1g:'-S , Qgsxsimgs 2 Q22 wi QHexiasiff-I222122zQssf:w2fwK4MwH53fwgmQ,N 55 - 'Nm B551 :X is Q95 Q P m g ff wwe 5 9' M N Q , ff ig aw QN dy fa m, :,- gg , -,Q -.B--.x X M Kim, an his U wma L LSLnggggwmfieuxmgmgmggpfm Lewzsffeg,,wU,,g2xS5gmg H W .egg wr VX xszwwgf MSA fx- wx, ' 5 x 3 X - -,-, X X ,. Q52 . .. mm S 5Sgi,,S,N5.si,,5 rg ,qggfggwm 5H5555ux,,.g3Sm,,,mxAgSsQgaHgg3,,gAxgmx was K A ,3Q3gg5gg,gLWzE53mffX,n3,?hfggg3g1U,sfs- 1 -HN N N fr Zo, 4, ,E 1 L 3, yy: 1 5 , 5 gfxwgwga WN Emu, 'SQQQQQ-SHN 5QA2S2KE255gs35935sf575Q25Q5523QssggE5Qa?aamz,5ig2zggf5ggs,g3f 3 A LKIkH:gL3bgef5iisf5Sg5,3Qzs,f,,5EE.Ng ,sisikgsiiwmgww ' 1 Q Egg' L 5 ,pf 01, ,N . MMQSGSSK SESQRM 1-M3 sm gsigmasw efxq5,Q,,2H7ggiF-gggggggkzsiggggigfwe-saw B- .gig N 5, Mw252ggxfm9.1:2gg.5-NSW has-Eagmggrkwfffa E 5 N Civ M M g, W. WafWq1as?fsgmg2,W.Uwm 2, .wgwasxsgsw eQf3gf?g'SQHE!Sa'5N mgmgifgg Ep Q Q31 Ki5 w,,12 as -X mr, 'Km ,Jw X f .35 .Q ysf mgsirhgsamf vsgigglsf S':xsLUh:.gggg5g5fwgf5,g,,gggXf33aaAS 'QW Ssianigixieifsyfkswkgsss,ssksffisgsii sA igisfsgssf:sgg2.,N,,1 w 5 2 :Q 5221+ ,Sf Nrf m y Msg wg Wgwksiiikssgkuwigawew U 1 Y N .gg N W5 X 'gk 3, lx Ji Q -- fs,,x, - -51515-SQEN-Nm ab W e an as Qmf-mlm M 1 mb m wx 2: my wig W Q X .www-Q3 W.. 27 gf -was N Ora sm of + 21 wi 1 ix L. 2 5355 few M U me m . '1m7gLs N- ,feb mg Qfgffw ML KW-i X ,L 1 1 i xi Wm if we-rfQ 21 L M5 ww W,-W W 5 .. ....,. .WW If f I. . -IIIIII,.Is',.-I-If--5 I ,g --:,': .I,-I31IIf2:Ie:,-.I - I I ,.,I1..I,1I,.ILI.II I II .. -HIE: I II:-.QII1-'Is . 'IIII'III1555:-4ifizI-ff? . 1 . II1gII-1-I-II1:II-I'.1', II 'f'F'ifIz5j,1p1 551-1 f ,.:fTI-3EI?3?'Pf'ilu-I-I':1-' -' ' - II -I, ,.I, . 1 ,. ,,..,,, I.. ., . , ,,1I,II.I.,,I, .IIIII .- use . I I - - z 5 tI-.--'I-SI-QI-Is -- ,- I Ig 1: I1 I- tIg'I:'.i If II Is II- I-,11,I - -I'5:I,1I f:,g:siI:,IsI:2z I II - ,..II,.1--1IIfIx-I -I 'I I',-:--.IIIIfI:-I-'?.I,SI--If-I-' I- - I ,I'1III:,3-.iIf511:,,-,I-1I 2- I:f:LIVf-'SLIIU-f f'TI5-I- 1' , - 'Q I-.',.:,I-::II'If'-'15I-'III-:II,. II I.,1I5I1I1I,IqI.I ,Ig1I,I.IIII.II.-I ' - I I I. III .LxI.I .H-lII5:5-4' i I-.fl 5:51 , I I-IIII-.IIIIIIIII.I.,I -.', I-II I . I .I .QII.II.eta' : I .' -4- :Iwi 1 fIx .IGf'Hx- 5-:QI-91 1:-fl ' - II II- III,III.s I-mf I-IIIIIvI-2I- .I I. . I II :I:II.. :-I Im--II QI-I:.III -.- -- . I gg-I.1II.SIISIIRIIIIIII11zI3IIf9saI-III---III- :I-HI.: I. , II.'IeI1.II,-. MII MII- II- -I I -- WIIIIIIIIIIIIIII III.IIIIIII1II-II.-I I I, IIIQIIII II. III IQIIQSI -IIIfIIII-.I..- II II-I,,I3I::--,IIIK.:II,, II II I..IIIIII.II.IIIfw--IIIIIMs--I'N I. ,III-II. -.I--eww!-I 1-IIT II5gg551ggQgIg5I5g:Iz2II:I.IffI-I: I WSI. -3 , III-,IIIIII-I:I:?IiIIg3QI,e5g'Q-f35gIII2'i32I.EM,, .I ,..I I. II-IIIII-222-I-:s'I-9I-'Lili-1:-.54:-flI- 1'- 'P-,I':i-.IIIgZE:::I155Q'it5IIf2g5IfgQIQg5.1gigg,II1gI,.III:g- -- I 5.I,I.'--'-ilf'-IIIIIL.II,III1III:g1I-6 -I Iw- , .I- III:'LK-Vfxrvi --IV . I II I, I -.II1 I.IqI-III-.--- - I-IgIgII12zlIxI-1mIIII2W5-I 6 -K M, M.. ggI:I1I,S 1I .N rg- I..I9--waz. WV' IIAJVL--I,-I UV:--27. . k 'I " -I .',I?!'I"IIwIZ51ss -X V '83 ,IVV Siffs--IL?1s:IM . ':.1.- I:IQXII-IIx5gI5I?55IIFaIfmIm5f'f?5fII?III.I1.:fII.,I 1, I. I. -If-I4:5III.II5IIw:?I'22fm5'm?SI.fIfI.IILji , ., I -, . .I .1..,1s5III.I,-II:.1LI5 3-IK mmf! ww Ii1-I.:-I-Iz..- .III Ms- "gaLIwumi2II-afar. -'M'L-Ifl-5Iffi55:IQSi1'53?7"f27f2 ?5T5jjQ,2Qf5Ev'r:Q'1Q2-I .51 .L -I 1 I I ' --7213-:zlggkglf IIHQ I 4 I ', I mmf :MNH 5Z1lQ5?.ll7?mT'VggIKC:"-v,IfQ51.1fQIZ'-:Iliigifijgffw 955, ' '55 Ugs, Iffldvfiiagiiv, ,. 252 ., -I ' 3:UgQ.QflL-5-551-VT' I-M" lu" - I4 I7 I f ' mf:-55QILv:LL'I2i'2345'1E fi,1lIS5EZS:1V4.Ig1Q31f:Ii. -Swifjgb -II-41--'.ll'II.LM I-'W' " Tg'LQw3S'Igf?i4:.'IIQ,"' 5-V' , ,QITIJIQT G-Sith?"5Ili?'--512122534Pdiff'-x'3fuT2-JV'sIII'IEW U' 7 '3fw2"544i5 Q.S51ff:f?: . - I Q-2.1IgI,5QQ-1Ikge1- KI., II JIII--1IEff74ggEiIiEQI5ZQ5?fwg1g,5:Q" v.II1j',-: :I , 'EQII 1--'Q-11 5:52255-ggmxlgiizfEIIMLIQIII. -gI:g:zx5gQgI-32'-LI.. II.z'1:5.fi?2?Lf:ff ,111772f1'L-iT4iiQSIg25Y'fi?-IIMSFQVLIzIZQ2:x2'if2W'iG22,4S5f?:3GS15-5if ffm-IIIIfIII II ' .II-I,IQIIIIIIIIYIIIIIIwAI,I1.I-I-,, .-1 :I .I 11 I- I1.II- III.E-Im Iv--:I --IHIWIII---I--,II II Q-I,fI---II.II-:XIII--2:zf:KwI 4-1IfwgI2?v:IfwIII--1-III--I':II. IIf2IiI.1I--II-- III .-if.II-2IsgsfigfII1zIIgiIIII.Ie:I-I -I - II -I 1I.QII:.-I3:III-I:ifIii:sS2IIQf2:sQI2-IIIIZQIIII--II'-:if -Q-I III.,-IIII,--II ,, .I..IIIII1I.IIIIII.II II.II1II-IIII-I1,-I,.,, .I 15:---III.II-IIIIIIIIIIIIIIII-IIII4,-II-IIfI:IIII.II,I ,II IIIIeIII-Iwrsfwff:--IMIIIIIIII1III:IzI-IIIH-:II III:- I-IIIIQEII-I, II 1 14WIQIIISBIIQISEQISQI-IIIIIQYIQII ,. IIII?...mfIeIIQIfI,L11I1EQIIIIIIWIIII-5 I --II--+1IIII':Iv.1wIiII-fgggsz-QIIQZTIWIIIIQIIIisIfIIfs-' -'tII-II -I II -I II I I I- ,II-1II.f1I..131I2wIf3ggs:IffIIgII,II11IIIIf3I-:1I,f2I1 .ff-II1',.If-'I.I5-1-12-32ifvI1IES5iIII6gIiiQ?XwfvII--:I16- .III-.II-IIQIII IIsa-II.:I-wa-II,-II.fI--II ,..-315:15-II-1I:I:1IQI1III--qgzgiIxus2515:-SIIIWIIIII I I.II,-4 I-1I,1'1j.f,f3IsIgf1,f5f:I:2,-'S f':-if--" ' III4gf'II5?fg.Ig22I,saIf-IIIISSIIIII-I A - 'I V, 'I5'II.i-IIIi'fI3If:I-KI-'11-.1,I- --- 2 f I.. --I:-:LLILIH .1 ,--I.1I.II- I. - 1' ' ,I,.,, .Iii II ,. ,,I,--I II,II . II. I,I1,1:Ii 1 I.I.::I:z IQ:I:--1-'I ,-I -IIII, , I- , IIII Iggy ll - .,,. I,- I, 1I II-if fx-.I,IfIgIII-fI III-II.IIIe2IIII :III-.I Q, 1 I, --.Ie-II-IIz'I-1. ' I- .I - I.II,I. I, ., 1 I III.IIIII-,IIII. II :If -LTI'fI' k . I.II ,,71,, , KI I, .I .I, .. 1 1'--II I I :I':fIfI-,SH ' - -Ifiw: ' I-,I.I1I- ,123 , "II:,TI-':wif-,1III?'I--'i - ' I II :IqI:.:II-:f1I1IIg::IgI:,Inw:-QI-II - 'II-IIg1II-I,:II-I.I',I'iIe:Iew-:.III1I-ii -I '- - 1 ,IIIg1I,,II- IIISI I 1, III.III1:II-:- I-:Ti--I I . I. ,I I--IIIIIIIII11IIIg-IIIII-.II .I-III II-, I. -- I, I..III I .I,I I.I,,... I I, I ..,IIII.,,, ,,,.. III, .III I . ,,,I I I II, I QV- viii.. II11fi'YaI-Igfiiii'-5K5'gI2if'I-W .- . f I., if-L55-III1'IwIII. ,M I im?II1--.?iE?Qg5gIr?3IS:1f:I-'-1253.4 I Iwi: Im-IIf:: .,..I--I" .iIi'Q7'lv-'L sskgxv' 4 II M, ,IAQ I4:msaixI1gg,g!:'zsiikfii I ' .I La If. - Jxfisvfii Y I,I.. II-f- I, II ISSJHII-II,11,I.,fI5g1fMIIIf--f,--:Iggy I..I3.e,.:I--Igse-Inff-iw-IILIIQ.-5:19-MII ..-- IIII1III.I1,.I I, If,XI-mII.IIII5:gII1IysiIIIf' ww-II,5II,IIIIIIpI.I--III- I- A'afQaxiII:I-II.IIiI?-sI-.IIfr2r-I 11: I-ss--iifwbili iigimgv' II-- .II IAQ 11 M I11I.II, --MIM- ' IIsgf5Ig,s.IIIII1QIII QIIIII-II I-pm--.II.I :MI,II1'IIIfIIIII,ffI -I --I,I,. II.I.II-I I, ..,,II II- .,,I. I ,IIIIXII ,.,.I,.I.II.I,II.II ' ' , ,..,,.I ,, ..II I. .,k.- II .I, II :Is , I II-II:--IQLII,-I K QSI '17 - :-YIIIQ II. I- I - I- I-IIIIUII .'IIfIi?" I,iIlJ,- K 1 P-5-..I. MI :IIIIII - - I II,,.II :"sI:-: 11 H Vk,,.,k IV, 1, .,..,, I .I ,- II1 --IIIII-II II .- -- V ' k sIgII.I IQIIQEIQ--2:2-Ls'-Ir? N- I 1 ,1II.,I.I,I., -I - ,I..I--.I-1-I-IIII-I-fm I ,11 .-I.1IIgII11sf7g1i?27g!LIS?!i5fI -A I1 .I III- 'Iilissssifgsfigimi-2211IIf2E1f:zII-ig, "WH - - :I-I -- III-g:Is.I:IQIIIIQ-III-f,II-I.f-III.--I -4I.i :I .' --i-II-:,.I,I-.II.II-:iv-I II,I: I- I II -I'.I-IIIEIIII-IIIQ2i?IE:1Igi:If-,I If--I,I',I-I f' --1 .I F -'I-f:IfI"i'-fffzz. I2 II-If I. IIg1I,IIIQIIEI:ff,I-.I7!I,1'III,II,III.,,III.f- I- .. I.III - I.:IIg .L--"I' 'I 5 ' ' ' ' iii? is-11:5'I:5.Iz'IIi:1'I?IIfi15174I, :If ' - If: :yi-.I w-:II-Ig-III-Is-1I,- I-sI5I ' I-P-I-:1IIs':IIIIIII.I --'yi' 'li'-E'I !i?7Z5LI.5 III: I SSI KI .I :..:I II -.:-I.:-I fII.:,-II: 1:21 ff- -. f,:I11M.I,11l1 ,, I ..I,I-1I--'szI:rIiiIg',I-1:5I, -' , I. I II.IIIII.-I-:LII II- I1-:II .I, ..I--II.:I I-II:III,-hIII,II3I.IK,III-.I ,II - - :II-::s1I:zliII1:2-'IawII,I: .asII:-iI--: .',--' -, 1 . I 1 -1 II:sII1IfIIIg:'III:IIf , ---II. I..,.III,.1I I,,.. 1, - -II. ,If:,IIIIIIIgI..IIIIf,2IIIEQ:H'5IfWCZI-'::"' I. I .I, IIII-III-,IIIII-III 1, IIIIII,.IIII 1 I , ., I I .e-fI1.ieI-IIf2i2IEQIggiISs:EIi2IsIiII.IIEZI-IzwIIII-.IIII .I-Im. I,IIIiI. ei'-f ,I . 1 '-Ii,:.I:., ,.'5:g-gi--IIIIi3IIIgI-ziIgiIg:'- I .-W - I-K YQ MW ji-52 5 ff-:..QJ,1W' asf: :':.,gj5II-.L ,, II. I -V:--'T":"fII53iII Iii LI. - L-'x' IL2:',,,.I?1::fj'1IE-2-1-2-2.554-Igu. g.:5s-i5?gI1Q1II15f.IIf wifi.: '- 4 . , I.-I .-, II- II .II1I-,IIIIIIIII-II.1I-IIII,.I-I.. -IIII --1--I ,,I.- .,I-z..II,I5.I,IIIIIfIf I- I-III.: 1,,. -III. Sw MI IIIII .III1-, II .I ,...,,. .I, ..I, 1 III, ,,I.IIII-IIW ,II II :II II ,III IEIQWQI K ik,-YI -lk1I,,QS3Ik1VfI5g5g jI.I-af' iii fw,11I21:I.g,1..,AI..j-31,11--I.Q.j5i.!S-zzxiiifgg,im- - s I . 9352-."iI:Uf5QiI:Iz11::II I - ,,.:-1-QIIIIIIII-WIIIIXS-II,II1II.5-. :I .. IMII I 5kSQ?Yr:xH',Q5LsIIII 55313 V'-III:-vIIs. '-' I1II:sI..:TIIfs:i:1m-IIN ' 'Q1g,IIwII-- - II..II.I .. I wg? I-IIIII,.IIIIII If-II.II.I,,.. 1 II . ,IIII,III.I,I-II..I.IIaf--1--I-I - 1II.IIIIIgIII I I III-II1 I, I 1,I,. II.II.I::-15229-' 7 I I-.I--II.I I I L - II,-.I -F- - ..I..III,.,.I -IJ:-I -fig .... ,-Eg, , . --.Is2I1Ig:geII-II -- s IxI.IK,',. QI- - ?Z:?5ii:-u,1:2lI,- -' .II 1. ,11I..I1-ImII1IIII,gIxIf2m-Q--?I--MF:III--: .III . IfI:IwwgQf.flf- -- 2.':x:..y:IIwe-fI1IIiI::.:--""' ll 1115111 I - 1III,.IIgIIIIeI-II-III I.-.III-IfIIIIII - 1IIIgIIIIgIIIIIfIIII., .II1.IggggggiiiS5?5?"Y5SS'4f"W'if Lb Ii1I5ff2-ills-,ii I, IIS.,IIsIIIIII::gfIIII:fafi? --I' ' - - --f.II.sIIsI:f.IIIIIQIIIIQEI4-QIIIIQ:-fI-MII-21:I,--I1: I-f:s.1sfL:.IIiIIf1G-fzgfI-4a?f,IfII5II-IIIEQI'sg-S, QI-- II:.I -vfiffzwzuzIiusm--II11z-II :I -'Y'-'512212223-fgsii?2Ig1QffLIi1:sys I-I " -EY'I:--'3f3'?? I-f 5fifI'IfIf1 --'I5.Igf'I-III'I-sIf-I,-.II-I-If I, 2'2'5i.:2fi2iI5 if I5-.: iIiY..fL' 1 ,. , .III ::.II::e' - -.--I:ii'I2'IE.I-I. - , 'HI'--f,-ii-ii-igII:1II.' III:21I-.II--If--.:iIfII-.T-1I:i - I I,- ,I.I, .I,.I-IIIIIIIIII , .I . ,1II.,I.III,4I I-IIaIIIIII.fI-II.vase-QIII-I . .1 If III IIIIIQ-IHQIIIQEII.fZ-5154 -I I ,. III, II..II -III .mfs-111, I ISIIIIIIIIIIIIIIN we-Im ..I Q.I..s.iI-I--V A I.II.II.IIgxII,XI I , . :-.s1I.fxIIIsIIIIII- II-f fffafiff-if-fl-S:-51114 T' K 1 .VI1I---,111I2.Ig1IpII1Igi:-ISI:III-5? Q LII A,.. I., --I. IIIII .I..I k 11, 1 3. IIIIIIIQSFIIM Elgnlgkaixgxg W . 1,. ,1I. II I "Is IIIIZ:I1I2gIIIsI-g-.IIIfIis,- ,I -- IIII:-LMI-sII.1: 1 Peiii?:'sIQ2Qil?1fgEQi-Ifli' 11, 'I .I -1:UEI'.i:??E:i':-3:If5f2f'5571 - --" IIII,-II.f 1a,- A-'Lg-s'I:I1,1g-1I .III I-I .IIIIII '-U-IEII:I:--?SfEIs.:'.'z- I-':.gI-.I.III . 1- ki:Ixl',.f," II-' - 11 I1.. ,1 - IIIIJIIQIQ W I I KIEZEIIQESI-: ' K M fn V.,I....,1.I-Iwyrl , V1 -MII-II III,1II,III..I,-III-I ., I ,SII,II.iI1I,,,, A , ,II II.Ig:I:v I,gQT2E'IIV ,. .IIIIIzIfIIaQzII11I I-I-III -sz. gig-.III-I,-.I:aI1I, ' ,. .IIIII . II 1, ,III-II1ei27?Iz'?isIMs'-in' III 555.1 ---gm- I- Li: .I II I 1'-SII-I,-I, I XIII- .'.eIeIIfI- PTA!-A355-Erxzs-?iK.w:iii-3:..Ivf,.:- . I I IIsIII:III-III:fsPa7e-If?-1' 1, .... , I...,I,. I I,.I. iI.Ig.,,I,,.III....,I,.I 'EfI:xxG25ISQEEIII.-ffff 1' I1III.I, .II.,. I I. I,.I I.II I I,,wII.III,-I, MI,-III., II.., I,IIII I ..I, Is fu: I-I-II II ., .I II -aI I I . I, WkIlI,..,,1, ,, II-3:15Iaii11,-II III,-II.I1,I.1, ....,I,,1iIII,I-.I-.II . .. II I.,I.IIIII:,IIII:.1 ,,.II1.IIIIIIII--IIIIII.I-f-IsI-., II-II.I,.IIII,II,II,,,,II.IIf.IIIII- - I L .I I.. I. ,.II,II.III,,.Is.fIIII.II.w1-f5LI-I-,.I-RII ,- I I. -, I-II--II.IIIIff2:z1IIIIIIIHgIfIIIII1eIfIII,III 1. I Ip M- ,I,1IgQI1ei2II5SIEIf5Ig1f?2i212zQsaIiI5z11?w-1--I -, ' 111.,,.I.--,I.IIIIIfII-i',.se2?I:f'-:I11 I .I ,.I-.II. I II, ..,II .I ff7' 1If532iIi1Q11'I--1 , M. g ae z 2 mv fm 1 2-A iw a ' ME PN' 5 , I 5? Q QQAHSSQEJQ MQ Lnmigwfs si MQAV E, ' E 1 E -wvf. A 5 323 .EE I 'sv g- E s 52 E1 E A mi W3 -:faq , wnbzy JAAQA, A g m xkjib 1 ' gg 5 . , . .VAJQAQ-: ...A .A 5 ' E Mft' : 5 A5 -A',:::5:2:3?f'I'ifAQ - Fxili: A A r : f : - : if sf- ,QM . -,A- ' 22252-5 fa 5- - A 5 , A-A2 gi ,Af 2 5- 2 ' ski , A -5 A ' ' 5 ' , ' 1 : LPS' A i., A1 is ., 5. , Y ,- ,ga --f H .2 -2 .1 .e ' - H A. - 'zz ' ' .1:,i... '. A AW -,A,ZA 35-A if 5 A A . E 2 5 , . a gg W ff? 2 43 gh?53AifY5A,Kf?f'ifEiE' A, if 5 QM? mi Ap I 3 A-rg ,A-wx' -- : A AA AA AAAkA,A55A,gHg1.A5 A .- ' w e Wiki? A! QgEA?g3,, ,R - ff. AA A2245 QQQAAQ AAWRQAQXAQQ3 , E " E . -, l sh' 2. rf-'--WW ::f'fk-:Pi-'f".?? " : .: 'k- .. S E,'y2xLQiAxAA Si - AA --X- -AA .s-w.Af..+-Av . . 1. AAL - .-If A A A ff ? wwf. -4- - Y- A -Awf?5:??5r7SXAAz- Q AA- A' -,W A36 H1 gs Qiww-A A - hw W, A zh .4 , 3 - fe .. if A, hh' 5 AA A, MA .A-,g- - - -f 7 n,,,AAA,, A A- A MSA- wa . A ,A w-,AAA gf- 1 iz A W, 5 A ES MA. r A-Aww , A Aw .A,,v-A,1AA..af-AAA: A- ef ff .-figs 2 ki AAAAM A HvAQ,gAAgg,5,.rx55igiAf2wAqAzAA,A1-LAA,LAQAgi,sg,AAAA5.g,A:g1sA5AQ,AAAAg,, is Y - H22-rem AA ,ff ,Ai-W555'QAA24A:?AgAASw,g'AAvw'w?Q2k!?Qaeww'Af. A : AAA AA " gf? agp' M1 V21-M,AAw,5wy22SfZ'QAW As SQA 6151-!,v?1f nspezw 55: , . mf 1,381 Q msgs, is 5 A :if ' f-, -' S iw g1s?mAvgwguAQAwA:A,Q25AAA 55+-xS5'f-A22fAm xi A- Ifaf fr 'AH ?va5.F94rA'ig3?gEnA'f'i?2i5 L Zf5i?9?53fY29S53? W gggg-A A A -A ,haw A ,Aiwa ' -y' - SAA S553 AAx-,AEQAHEQKQAS AA2zg1i5??A m2i ,a,f ---a - - AA Am- W- 2' A -iafww-AQHA 53- - A K sw . V A sl Y A' A A fgw E MAAA ,wEgmggs,iggg,A, AAN A. AAA .Z fwwgv -AAAJAAA A-AAAA-AA,-AAAA AAQAHAAAQA A A A A-AA- -A-A A A A. Efihglivefffxg qmVA iggsAfm5EfAA.g?fl - -Q A A A A -mggf 2 A-'same-A A --1 MWKQ SNSSA' nm A' -AZ.. - -5.2 A - ,AZ Ar K A , -AA . A A , A W.. ,sh- -,, 11-32,32-agg ,qv A, SA H53- EA -ra..-,A '-gf, ,A KH., ---A HSS AA SA A-Af 1w:..fA?f. AA A A- - A. , As: AA A- .A sg-H ,ARS- AA A,,A AAA.-A -. ,A mu3cAgfN.g-. V A .-A A- --A . :A 3 -- -. A ' ' A. AAA A A A- -A - SHAAAAA A A -QAM -SX img -A3551-,AA-AA MN ,,.. A S A -A-AA-L-H.- A ,ngk 5? ,, wg , - 4 A1 ANA SAA-Q1w-A,-f-Aw - A AA QM WA- - Az ww-SEEAAHL-A55-wfw A- M Au? S gg R ,Naam .,A. S . A-fssfffw Maw nf' .Hg-55,25 "FS',.1Y' ia AAQEV-QQAQSSM-Ag g - ,A , Aim ,ifgfmggvliiisszfsgf . AA is-ASA - W 15 -gigfqgxskgggg s?fzAa,Aw?xAg1Ag,:wAA-Mguqfm . g. . iw 'K' A- gn-ES gs A sa, yew, AS wzwawig-sQ?viA-fuafl,zs'z 2: -ze AA - ,MAA -,AV AA, M A A if RfL1?,5,gg3E3YWA2Af?'gAS1-ei A A A?'zY24'Q"- ff 55153 AA- ws - - A A QA AAA S5 A--iwew2AA-AgVA,Q1AAAfAQAzK1AmiAf5,22A,AXAAasA5asAAsmQA1Q5we2myA.Asi5sgAaswAsAzA,aEnAaAAA-:Aw - we-. A- A-,S AW ffm,:AA-iA3wAzXAQAw:3fSAAwAwAAAAAwAfAAAsw-A-AimL:AlAs,12m,5g.A2xAA,2 :g,AzxfAAgeAAAA,Q A 4 A952552fAfwgg5ggafA,AgsA-AA A s5msaiQ5EZgiQs1giAa12QngfAzzAg1:5A55A4A2igwAAxw5i52sAAL:2AAAAsA,2Aivisiigeassiimeiw, . 2 M A355 f ,AMA X QSAQAAAQ-ASQA-Affsgxf-5?A,AAf2ffA AALAAAAAZAATQAA,,AMAA3A42wif--AAAAA,,AgszAA,AiqA,.A Agw1s,Sw,,Aw-AAAAAAA AAAAAAAAMAAQA " , P- ' ' QAM-QA-z 'AAAA-A: ,JA LAN P53 -X Ag. A :5'e,AqAZ:Au. 2235115 t1"A-!sa'gfAAA 5ki,:A:A52K1 Essxfriggglwi 512:23 ,qs f 1 5 5 -11' A Kiwi , 71 tim ki A 'W AVifsf-1A"jf5?2'5i!E33iAsi1iE?51?5T'5f?5'Xf'v'i'15' A M Mgfi 51 AA AAA iA,As--may--NA -SAWAAA AswggwgngmgmgsAAgyfzn,ffAasAfS?isA5MffAA'2ze?2Kfsf-A-QA S . -- , -AA ,A AA,.AAQ .A AMA, -24 ASAA - ,sf JQAAAQA ,fm AA -,QA---AAL--A AA2e,AAmf,A A W NAWQA QAASAYAAAA JAMA AAAAAAA, .as AAAAAAAA-AAQAA,aA,,AAA AQAA Mg.- Aggs Q Ad3A'AAQz?55AA'MA ws Qg,ggAgAqrg42wfAAAz5,AA,w5a?g,,iqA53,A5AQAzfe:AA,A2gA,f''AAAAfSa,sfAggAAAggAAz1g-AFEQAAAAA.5 A- A, N Afwizff ifiAAA,,Z3wmA:Wife-wi-LSYHAESQAAAEW iswSAigzwLiAiggA,ai'A2?A-i2'nAfSAA1f:AAiT2LE25X SxfA'xqAAAgMwuAQ,zA1--vm SA,-, 1- 0gg-wgANAQLAQAfAAwsf:AAwwAQx'fees-AWxiiWZAAQAQLWRAQSLQSES AAEWHQEALLWMAA Afsikgggwse-,,AAnQy, AAAQAQA A,1QE?2124-dwQEamzA2AAAA2A1eggkii55AiAAQPAAsiamQA2AAsAEAfQAAA,2AAAAm::fAfA1zfsAfAAQ25E:2s 532522--Ass? A A-Else I ww-4 ,QAM wid AwgwibzsxfAQ'AA,fA22fweA1Qiii2ifEEQ?2-5?2AEiwS?i22fe1-'BEM - A A-,WLA-A-A' A A '-.QXAA-QA-SA-2A,'2f-AZAQ AM A-AAA-ssAAffu,,-vf'sfz-S-MIA--:A A A - aes--354 my-A,,Aggilg-if-X1?iS1zA,s2a1g,, Aasmeiffixii lf-wA-AxfSfA52gfLA1?ffAAs:Li-SAWQQAAQ ,A K AA A A AA ,AA AA , ,A AAA ,AQAAKAAAW AAAS A,,AAA ,AAA3Ai,,A,A?A AAA -if -msg AAA, 'Aww -A 1: Mn, QS '-MAA! ,' :imma gag is -A ,AAWQAAA 43,21 -'gg -iiiAAAAgev1AA1:xA,g2AAA.AgAAgsA,zgs A : A . A... QA!-su? Q 5 - sw-AA-AAAW. 'RK A Af5'iv?mAz AA aff' AXAAR-1+-iff if ' A A, A-A , 5 .. , A iw. A , sAA,AA, A AA N AAAAAA ,R AA A Aga, AA A -.AASfAgAA,AQgs?E -A-A AA,AQ,AA--A,AAA -QAAAfw5sg-?r,':5A-Axs AAAAAAA-NAAAAAAAA---QAAE-:www-SAAQA224 A ,A W Q- bag A -K,-A,,,A I-AAAA ASA Qing? A555 -xg is gi-A ,Aw S -an Ask 2 - - '22 53 ' A.: AM AA ,A Ax--QA AEE, --A A Aw AA A Amr A Aw, 3531-5 T' K A ,zg'ifAw.. A -si ...Ay-Av,--'. -HAAAMA-A-,H -- f X ifAQfr1f-xfggiffAAAAaA,g'pmfNAWs:A:S-AAAi1gAAgw,vgg,-AAA, A----fx .A QM? 31 A:'w1giAvwswA2w,ArfwgefA:'Airzifiliflis A AH-5 M 2 QKAAAAMZLQE-QA,AAAA2AQAis2AAafQQQAAAAQXAAAQQXAKAQQHASQ ,- A A A Agn, A gg my A AAs,- Ag ggAp,--AswAA-ASAAKAQMSWG Kffx--AM, A-EAN fs- ww if ,fa . '--4 A555 55, A ff UIQ,-1Q,2H1?sAiAF?Z?if?i?51gQgsagAi2iCg2Q?ii3S2?Eu?Ws2,2Csf?g25i?H2559-55A AM, A- Q A 'Qii,?gAA,gmizi-15521.25-SEA-Q2-Sf s2-AuseAA,SwAAAA2-AA-A,Q25f:AfAAA-A5AEza:sf3Tiw if 1 A i' -- Am , -AAAAA xfWH?ii??-A3359 A9352 Afig-Q32?wAi5sa2Hsagfg1ssaZs1,5ii?-5235 xg- .QA S- Af- XAQKSAAAK As,AMSQAAAAMA-A5A,A-Af-,Agwmsg--mm AA-' -SAQEAMU 'es' Q. A AfAAi2A-M Sswfgfiwximmgsv 2, W A5-Ame,:wAA,A-mfguf A gggagA-,BAA2SAw5fSskAizwQgm?QMgwAgzg? B- , Q - QAAAAQMYQ iw--A. -iA'A'Af??-fwagA,,22KfA.sAxQA5g 1mw'AAa3.aQv-aMA?:AA-Awas-S5282 A S im QA? xr, A A- E? ' A 5 if xr , A A g A , A A523- 7 J ,fi A 5.5 . A 4 S .Ag gf? - A 7 R' 3 s 5 A Um iii A .A sig ,A A 46334 A Q LA :gg i AJ.. Q55 A-At i ,A A A 'AQ 5 vi L fm. AWA-W QA Af mA AA, Q? A an -Aff HL we AAAS if an ASAA QA Am A' 5 7 A Mg .A -A A , A A1 ,Aw 'AA Af' AA'EfwAf Aw1'tM,,nA AAA:A:A-- Aim MA ss A mA..nAzA,AAxsQAAf1- A54swiHAnjewQATKawAAAQAAAAAQAAA-iA23ig53AAAAAa- 2sx3grL? vAEaseAMv AAWWQQHMA, ,grSHs1AAA,5LgAAA,2hS?gSHg?uei'AfAifA MHA- 9QiH22AAA52GI51QWQRAQEZQAEASAQAMQAQA-Elie fam- szAQ,, AA" fggg, 5-HgAA,,gqf,AAAA-AAAAA-1gQgA1,g-3AWAHzzsggsaeq,AAgsAAAzas5mAgAAAfq2vFiugQgAgq 41g?' s1'Q5fgS'QLSA A,1s,A5sn2A-wgi 5 mswmyhgikizleamgasgM572SxhciiiiiziaivfwaiilfSgfieyifiiimgzeawia AAAA: A ' QQ-A' Aw :rm we AA:fkf5-iuifw AwAimsAAAsA1AA2A1'E7zzA-QAAx-Swzsss-gzA,ffAfA-Siu . 3352 -: '. Aw AA, sam-zX,AwfAmA Awfw- AAA w-WEAKW2Q-eA2aseg2:Am,-,LA S15AAfsxzg-AAAAA,5ggwAAAAsAsQ: BA A AWA gi WE,--AAAAA ,,,AAg?gjAA,gfu,ggAA qs-A AAMAAAMQAEQQAQAAQQLQAA-AziwH1A,A:ew-SAAAAAQQQAAAX-Pimpxma A - A WA-AA AAWA,,gfA..,gmA---AA Wg wg-snfAwAAw,,HAAA,AAQAAAAAAgsAA1smA,w,AAfgAA-,Afwfssfmfwe - A v Av ,ifHsxAHA2sas-SQAAfswAAMA55uAAA21AAAkAAx1AEfwf1sa?wSLfr -vRA,W:eaNAA- .A ,AAA .QASAWAA sf--Wa AAA- me-s-Af,A.AAAAA,g,AAA AA, -S A,,AAA,-,AAAQA-A, .Q Aw AHA331522-AfwikkwgggiffiA,1ww2i5'A2fiEf?'Si5f1:225255:5-Qi?x5,g,fAEa?KQ'Ei5gssHs'iTie A AA AA A, A, AA ,M ,KA Aim, AX, AA, ,AAL Ay-bs, AAn, AAA ,,A A .Sk AA gg - ?22zzAAE1We2gg,2S552,iAfx2zgAwgfQiA?3A5AgA8aegEg A , , :ANA 915-1'AAZ 'HA ,A 1 fy A ZA- .AA EQ AALAAA AAls gAwx1sXfGA L22-i531-'WQ5 fikjpsa 55,2114 7 AA H531 A , s,,,5A- Afx,'4z15XAggAfAgAwA.S QQAAAIQAXA-my QA-gfAQ,A4311:A5QAAggQ2AAAAAnAfAWLAQQs,fSn5A3i,A,gAAAqAsg3AAX1eA.g Aw -S32 A5 -1222,-MAA-A255 Aiwfszi,-AwAAA AAAAAAAAA,A,A,AM,AnAAAAAA,A.AA-,4AQ,M,AA3,..A-qAAA:AAA-A AAA.. AA LAQQSSAQAAAA AA A-xA-A,A,- - Am-.A ,AQHA .A AAA,AA,A:A,,A ,AAA,AA,AAA,,uA,A,AAAA,A AAA. -AAA A. mf ' ,nil-A522 fl if Aigigi , mg-A mg 5 Af 4-,,,gAfwa5-iA+ffW' Aw AAAAAASiAAgLAA1AAwsA5sa3A Ag3f1AeAgAa-,-M215-,a1AgA, ww? -15,21 A,AmA,AAAA,-3A15gAmAguA,A,,Af2AAAgA-A24AAA55,AAAAA,AAgy,,QAMMAAAQAA,AA32AAAfAAAAAAA,AAwAgA,AAAA,AAAAWAAAA A gag fimxihf-iifgfisma-A12 1-,QQAQA-QYSYMA fAA.A5QAfA5QAmA55AsAAQAAAAAAzgfAQbfHAAv1:ifAAAAsAQ2AAAAssAAQiSAfmAs2fAA A A ,A , , A, A, , A ,A AA, A A . .. , AWA, ,AA,A AQ mihzwfq HAL--ASA-f" A- Abe-252-Q,-L-fA.,Aw2!2sQfAA.-miss' 151222553Az-AzA"1w:AAi?1eAfAa23 A A - A - ,A A EAL-F-A .5 - ig . . A 4.3-,sigh SA- AA QA-Ni,AAE53ii.,m51 nz.-A Assinwggvg-AA Q,.,AgLgA-- Am-A H g,g,,g-Wg- A--Aw--zAgA.'f,,----rw-? AA .L ww A. A AA A -A A A A5 -Q.-A-A A A AA -A Efhsafqffzfbfif Au ii Ek JF F13?k4JQ'L"3? NE N -Aff 5A53?qASWA1Kg5!fAJiE .A 3.533-MQW? W wi n'm,5 S Emi A Q ff S5135 NAM-A A QAWQSN 5 A swf Af-A A gg L w 5 A: ,fm AA AAA-A AA-514 awk A Aw YA EAA I if- -- AA vi:--f.Rr .Af J - A ,AA -A,AAA1A f AAA- AAg,AA AHAEQSEAZA -QA- AQMAW--Aa,A,AAAw-A --was -wfwimzfswffzlf'W Sfiw if ' A , A AA, A AA ,A A A AMAA A lAA,AA ?AAzg-55, AQ Qu f R ' f -7 A.-Ae Am . ,Agia 6, We gi Ag, 5? W SW H'-ff' 4 2222-5i?A?5 fX nf?-m ais 'WWA ' A AA is A 5' QAM AAAA 3 AA A324 gg- A Af 'ii ' 'L A A A ' + M sf A - A - :Al AA -A A..A,-: ..A A,-AHA, 254- fem, .A .A-AW.--AAA. . -AMAA: ...A Au .fLA. - ,A , AA . Ai!gvqigliisfgpqzff-AQ,w1A2A5-A--Awwq??2iA,1AAA,-AAAMAAA-.fAQ-AAA, 1-wus, 4 lwihviijme. . - Aw- '5AAQL-SSKSQSQQ' 9ig,SA5AA.QA,AAp.w,.,AQAAv-wwAAA,:KHQQAYAMAAAAAAAQMAAAAAAAAAA A 1 AWA ' -AAAALAAQAAASE --ggi AAQAMA AAA?W5gf-AAAA,sgAmAAAA,AA.sAAAAAAsqgfAzAAA,A,AAQ,z--AAAAAAgA,A ,A A AAAAAAAQAAA . - .- AM.: : '. A QAA.:-52 '. H . , AA-A ,W A A f- wif1A52Q-sffurmf2xs52AnL,1AH-aifffwfwAWQAAAAA .A A AAAAAIAA, AA,, SLAAAAAAAQL R. .-AA. Aw- ,A AA .i A QEQQAQAA-A Aisgi-Agp? Af- 31251figkgA,AAA,gmAA-AMAAAA,AgAAAA,AA-AAA,ggAAA,,A-AA,A,AsA-sw,Aw -K-f1z,AA-AA,AAw --AA ' - Pfs -4- QA-556 WA . A ' A - - A AAA, - A-s MAS? AAA AAA -AAASQS AQ-A .- .. .AAJAA-, A -- .,A. bw'-- .. - A X A51 Aiwa:.-45Awvx?5mf-.A-AvAHAAXQAM-Ag-A,wf-ezafsuzwA:AwAm-AAA,qAggfgA,sAmAA,Ae Q .A - m2fQgz5,H2dfswAE IF' Q F' if sf we-As -A A 'EMwi??fif?d9M2AEQRfFiE5fF2i?zf5iafuxmfqweZQZWFQAQQQZQEAAEQQGSSSQLEQ '- 1 - -AA-QAAAA 4, A Z. :A Q .. f?sv SFX QESQQQWA-A, sfaafgzws5fi5P2KQQ2153A51G531-AgwAQ3534QszQAwiz?AAKAKEFNAASQ-saemfwaizsi As, A- -- A- , .,:-A- Aw--,g1ew - - AAA-Afwwfqgfh-.S--NAA?--aixszazagfgfg,-1MSA,mnwig:af-mgfivwgfAf2HfASAA2f2ase2s1w2A-Q-Aff--Aiea A -- A-- A .- .5 . - . - A A . EAA -'wiif AEA?Agia-gfgz,,A'gm:si:AAAW5--wrfSmQA-AWAAQAAAGwe,2--Six?-QMQGSSSSAAQgy-z,ffA245A?Z2i222f:f1A A A f 1 - 2, - Q A Ai-.-Si fy' W ,iv AK. M A i s --,A AA.Ag,-A- -- - - A ' A-1 f A A EEQW . .... A -fs - AA . A-use :,-- --A-A - . . :,-. A A AA A AA ' A, ,A-U a2z1AAAfgfA,aAAA?,,h-3,5 ,Aw AAD M Ax AL A Q -2-A f -A-A. fair iw AKAAFAFAMQAANQQEA.mmA,AAAAsi15A33 ' swf' -. ,X-Mzgvviallztggwlw' ,- - H fg,fw'qg-1 -wwf''W'-2-efigtizgqggs..glgywgfg x wwf-3,V-1s2',:-,e',,4g,v, f -'-?JSf2ia-Q-ifiifwiiflsyE51161- '1:g'fm'L3Qf?:1vf1ss22zgQ'- -mga A - xv--1,.w234ei'.f,wgf'wi--jufgxsswggmf':f15if.-W,--, 'J "if-xvifel , 'S:Fi.T'4f W 5:5115 1'-N V 5'- -5'.'s' f:' 3'-:fr hiiii I5E's'5i:'::3" '.'-: 'If.'-:HQ A kffY357L,'?3ZL-591.2553-7L55i3Lii'7k5iKHf?'5- z3'23i,5S:.hg if , ig LA QE 3521 ?i!15.55.?5fQiEZia3E'.5s55?1:-:ik.:255:?s 5fYH?'.k1?jliTYQ-ifzf 2515? His- 5'-55'f5fi,iWffff'1-5 V''Tiluiilf'kf3i:II1iiL'3ii??i.7i whiff 3-V'-75555515 ?9fk-5Y"SL- --"KW-?'5,:f'f 5fi.'1i?-Tf355Vi55'.i'T'?1-5r'l-iff:" '15 .M 1 --,,.1. 5- ,-s. .fhx- M 0-,--af.-ww-s2'wx-1fwxgw-Ex-1-ff1.g,'-Q-21? ,ww-fm," ,M K-if"-l,.iw,w1i '.,,-fm-vm-f V' -,Q-,--'L ,.--.m,.,-53,- ,sw--,-S-Msw,--Q . ,-fx,-.ww - ff. -,, - .. 0 ,,.1-1. 5,f,.,95-,,i,-x,- .- ,--M,-F.is-2,.,m,m-W-s-,s,.,,,mw,,2S-.s,:'f,,gm wkig.,Wy.1-HMM,-y,,.Q--z..-m,W,..- .--we,,,.-mf,f-v:.,,wmmfz'-v-f,sm:1-.,-,gf,,,.--, ga..,fm.Wg.sgff5.,,f,ww,-Q, ,-,-..,-',..1.5-,u,.,-Qmx-.Kwai--1,.',.-L-,, ,. " v, .s5'm 'Hswizi' .L s-vgfilffiszzwiw.rw-sziwzwff,-mfg,gb.',f'-iwM2'-.ggw-wi'-.iefx.gg,w-...',,Q,.,-,,,.,- y,-gg.. ,-'Q,,-'iw,V,-1,-'msg-wagw,-1,mfg-,,,-,.,- ..,,,,,,gQ-Q-i- -.gap-LA'-'z,1,,wf',-m.:'s.gy--.',:' '-az'-,1p.:',fQ'-ff--wwi,--2-..,f , rw? gfsggwq, -' H-gEZK3.LLfg-,.m4,--SW,A-,,f,,.S,.m..ww,.,.,s-Wf,,.,,,E is 4425595g5,qgg,,sg,?g5wgxm.:,.,,,,.f,-ig..,-, ,..,,,, .f--R,,,,.,,gf',-,,',,,.,.,-z,.,,-wg.,.,zm5,Q--.ggf--.8-, f, ,W f- ,---,, ,,,--',, g,.,-ggfqqf,-55.9.55.3-.,-qw-1-.,, ,,,-W z.,-,-,, 9,12-3 -mvsmqga,-.,,',, .,,.--g,- f ms:-. . -.aa . , . ,. , ,. .:,, ,. -,, ,,, 5, . , I ,,,,,w,.z-f M ff.,-,lz .M--L.--Sz' ww- A I ' .H - -aw-f' ,faww-.ru 1 -1- f -: f-,,.,.-'..ff. 'J fwssfz-w mm ,wx-L-Sw"-1 - f .1-K.f,3',-:vw-',s-"f'.w,-93'sv-L -f,-1-21:9 sm-', - f,--'1..ff,,u---Hhs7--.fwfix-ffwS-'L'-.wx1--'1.'w--'..',- - 'L ,I ,s ,,,,,,g5,fg5,5,, ,v5,,.,-513 M, . 35, , ,ev Q igmmg,,,.,,,,,,,.w,,.., ,M-q..,,,Q.mei-5. 5 25535 ig'.,,g5.,.,2i,,,w,1,,3, ...XLW,,,.-2.km.,,,,,,sqW,5-,my M. ,-m.,,,x,,.-,,,.N,..,.q,,SL,,f,,, .Q-,,. , ,..-2,.,..f.,,.g.L,--4-.gS,.QM-.,,,,,-..f-,,.,.-, ....--, 1:51 " Ig H f fgw-sm -Q Q Q? ' -gg:m1fw'3HfQMa-'Q-za-iw'.1-ivfza-Wvgifafz':zagL.47agE5g,-.511 '-1'-Qi-f,i'b-if-M515'KifwefQ25sQ25sQg5-Q2zgkasg5f,iwz,s2s.:,- fflkwii,'1,.:2ggki2,Ls2E1q-212225-22,,2f25w-gff1g2+f"-f.-,-z 'z1',i'zL'1wg-'E,'z5,9v5g,b2zxfwf2z,':,f",-'qt',sw fi,--2, gg- Q 5 ., .zf 1Q:,, w g Y -wgigxs-fmirfimz-,if,'gg'-am-gmgsggqligiw3525, -wx..:m,Q,-2wx-2sm-,Q--,Q,.i,-.g,.,,fQw,Qz5-'Q5,ag,G2fgirsff2,giZQ,g1miQ,gw-raysusvzsfi ."--",.f,4-2'ff'1124g1,1si,Qzs2g,gsf2gEfxa2s,-,gifts-f'z,e',sm-'Z,ff.-' 'Q'ff:4ff,wa-M-ye-f?z2:fff9.ssEsf2me,ir ii-'L? A 5 . a . I ,S F, , H .5.,g,,.5,gg,fL'y?gxUmmss9Img.gf-sf ,ggfgdgw 55 5-Hx: 4aM,wf,.wyg.- --fk Qwsw"wma,,QMWQEMQK 2'-qgawsxxfs1w1.5-M,-wg..-Stl,-, .. 'gi:im.gf-3,-w-wg.!w5.9x1ggqK-w+Sk,:Ui'Hif.i5,-,said-1" . ,.-,,.,,.f.e--11.m5i'--wg-M,-'llwsiil-vx5:,QK2 i,,2v2'.2-f11,,2':-f'f..,, f , s h , A, ,A - . 555,295-5,, -,, ., K.Qg,5,55,,,,iLi,,,w,,,,,,,Hg,,uwiwg,e,,,gi,.X,Sim 155,5gg3,Q3.,g..i.,:,,,,g.,,y,-,,,.g--,W1.3-,,., Q.,,,Q.ws.5ms,g- ?K3,5.K,5w.1p4g.fgQ3f,,,,,Eg-,ggi-1,. ,,,.-,,.,1,,g,a-we.Q--,gwf,,gggQsf2,gw, m3,ssz'z---f..-- 1. :ew sein-5:21sesW'f'SieM,ws1.:Jfsgiazif.--SS ,vim Z if gfflffsrfsyzifisizmiwwifaiafw- fi -w.'+ass..g,w, My im-,iq,a,m,ex-.,,1s5.Q,,gg,,wQ,.,,. ,,,,g,,,-..,-w...,-sviass'fgikwgfgw,'K'-byf.--311a.:--..-- -ff- , 'qwrh.-1Sqif,z2w?Qffs-.snags-efxkia--,5:1111--1'-',--.L---'v gef----Q 4 . - f-1,55-. ,, 4 " f:, SG" 3515 X sggpw fw jgigr fiiriiii.-5-,gy-gg,,,-.Q-.35-.,3z+.5,5u5mv:qim5u 'iv S55 1 vigfsiiyaa-3-.V--gg.,f,, 1---,fz53,33:5553g,gg,Q,1Qgx.3,g'5y5.,g,'1s43,3355 3-5-g4,,'g,vfQ.f fx :uf 45,sgwi2-Q1T2-ZQ1KIM13515Wsliiwfiliaasfffiyswsv,-if-gp-fz.'... , ,-, - i 5 5 2 wig . ,N , , A , ,ww ,, -N, , I WM. H,,,,5x.,,,g,,w-,g.,,,,g,, ,, .-1gk5,i5,3ifg.-gf,,g,gQM,gwS,g:w3a.zf5f1Q,a1-ws.Qggf,,QQg.,f,.,,' f,..Q-r...-ms:mfg-mgwswffm wgnizgwgwfwig--1115- : w - -: T E: K " .ug ..a .- . fa 35f2?fvsQiiZs,z::-w --22,'u-me , , 5 511 2 -5 13 M- - A1 -ff : W, ,f-,iQfQ:2,-vxsikfivfwifffgwazassbgzgq' " , , ,,,, . A , .. MWWWMW ,F , M., . ,T gag . ,W ,..?H,.,,,,,,-fg,.,-,,,,, 53. fa g,,s,?Qi-1,.,gg.5w,3,g,-Q,..Q15,--,..,-,.-,-,,,.,f. .. ,, U55 M :R 33 I g , Mm, W 'sk -T 55 Sxinw-igf, w wr E Z .. J E ,, . ,,,... --ww ,M-ff-z,E:,,H,f7 ,, A ,I ,W ' ..,. f',E"j .ig - Muff H" -- qw W Juppiv - V ,g ,a 1, ,. 5, 225, 5 WW.- .ijmgwwe W, . , g.s-,f,?1Mg.s1.,.,,,g,-,,,,,ie4.:.W1W- , ,M M -mamKaz.-.S-sw,-Q-,.5,..5,W,55ga,, 1 1 - M E - ' ,' ,..... ,ww M-71.53 WW: W MW? nf :-. QM m m ,ag 1,WL.-iw,,mmgff-ai:-,f11': s , K -W 2 -2 5 - 2 'W H - f 4 - '1 1 ""- --" E. ' ff .WMM M.-...W W km wr- "W" Jw . WW , E K Q, ,if ' VJ Wigs M rw ----'- 7 X gi U s -' -A ----- "MM N-Ami" ---- fmrmixggmwwfnww- .M Y ., W nip ' : W . Q- s -fmsff-W ----- M M. V, -- ,W M .155 V .....,,....,, M., 1, My .M A gym-1fAq:Qs-f,g.,gAfp1,,,,,.-W.-Q,.--,,,----,Mms-E,,5ga.f,fg,:La,graimg ,wf:.z:2H.-f-,-,yi-r.f,z.--Q-W'--s'-- 52 ES A i 21 -- WW- QL A"'T L A M: "M" 'JZM MEM q 6 " ' E EEE f E 5? ' fi. ' M' If ' , : :SH-E?i:"i',,'5??1".:5f,a Q Q-575275-55,Qlfgiliz'5122'sffz".:55ilRE7Ll55L" If-H W"--iii-5:1725'fiE'f5iZf5iiSVif-fi!,f?579EYf.1-Lf:,1'1:f, '-1'f'l:-3? ,zz 7 Q E' C9 fi'fi-fWfifEQ??gi.i2?i,5fifZi'f-igif.,5 5. 9 5 P gigl, , ' f.?L,f?fffsf?-?f'53?15'L Zim. ff, , 5 1, - H c1QiH?,,f sQ'-.,,L wwf S- ' ,., ' ,.z'.4':L.1'.-'W,.',5.f',.? Q f wx ,.Mgw.g ww gm.,,,gshi-f'.-,,4,,f.,.,, ,, ' :g--' . -5, 5 ,ffwwigw ,- L 5. f.i',',::',f 954,52-.',-L7 .1--' - ' : , wwf S mea ,ssl :'f,,w-,Waif1,.',sf1',, 1 . gn 5? A Mg 2, ' " .5-''Q-'fs-'-221.1-aiQeizwfw. , : 5 , ',.,, iq ,',-,if',-An.za,i'WgQyz,.Lg.i'-llfL 'Hs ' ---.+ gf. .---,z -L . .-.--1- .',-'v.',,',.'v1-----,'fs.,- 1 -as - Q.-Q , . ,--' ,.,.. , qv -if-.'sf2-.,,-"WfM 'f'z2-we-'Q-Lf ' ff . - '- TI 2 Y Emiiil52'f.-3i'Z'YiiLSQg"'-lg ' -- L' .5 diff, f : , , , - - .wyxf--,-Q,-1' - .,,, . ,1---,,.ff.-,Mi-,,,.mv.3r2g,,,-wf-,W, -4.5- r V E f- 5 5:2211 ,W W, .W L 141,53-ifgggy, , mf, .. SEK-711'-Qi?',fs,35diff.Ar9Y5Qgg7i'.:'115-z:'?,.15-H V'-if wr., E ' , , , 1' E " , Q 5 if W , ' , , . -1 -: -1: :w g A",-f1:iZifs15T1 'i--Si.'ff',ingw2'iL-ie-11-2'vfzfizffLiU,fM2' 3 ??, f: - 'f:aiQ14z1i51m,f"i.i - 1.--'f.z--'fig-f'214'-Siemsf,f?sei'.11-4f--fu , 5: 5 TF". ,, - ' l',f1": -1--kiwi." f-1:95, ki-I575'-1625"-552:':iUf?Z-S7'fi',fl,, 1 , 1- 2 E- . - .J-- Y--3. -, N: 5 . YWTQVE, P- , .:,: L-'A',.:'9zf-wp1,?s'..5'.z:f ' : 'i it . "'--fsffwf '- "':f-f'2:".f',siafffif,--,va . Q. ss. 1. -W. ---, A ,,,.1,-U..,-,,,f',,.,,-', I g 565 gl F sf 5 S Q. ,L L' , g,Qafg,mf,.x., 1, , ,ff ,.q.1--- .'.-f,"--z1.,,f',-mfgs1,s.X',- 3 L v gil 752 f ,. -wwf xi- 2 H.--f. ,....f..:--1.-.-,, S -5 2 . V waf,.g- , , .-5. .M ., -' sg ' 2315- - fix- -, 3 5. , X - -., ',-W H5 - 'f--",,..f3- " K.',sLf"-wr. - 2.1,-g,.',g s.5,gg,,gs-,s..'.:- , ,Sy ,f - .. - 4.4, 5 ,, ,,5.,,,, v,,.,--s,g'gg5m,?lm.,-f-:'.ef.. z Q3 1 , -,.w,,-- gy: .-,, . ,,z,,gQzv.yw'-h --az.f:f',sgW'-Mgffai,--Sf:-1,'.l,--, ' z .5 -fr Q sf' Q..ggi!-5211fm,-.1-.2-gas,-,. f.. , sfiikezwf-2LK5955fS23zz,s,if--'f , .. .. , --yy ' w' ' - -... . W 15535531 ifiii5iwy1E55:j5.,' L3',j.',Qf rf '. A , ..fjg,I,56Q555?zif4171Zi2?Q2gqg5XEfsG-JN? fsg'ZlKss3?f3?3ZliQ2Z?L'liiff15, '-QTL., --QL'-l,,Q7JLi52Z w : , A 'r' .nh A , vw, , Penh' ,Qfsw5a,.. wg-4, ,-wi,-.ff.. ' ,,,"5-1 1L'..--pvsig-an-S,ulYM1gg23!ffEWq55Hzns',,2Sfgs:.',J,-iz r-aL,,-,z,.,--,.:- ...z-m., 1-eww.. , 2 ' ' , , ,S 3 S M 2 , " , I 23 2 ggi , -g ,, -,gf---V ' E ,maya,-g,,,-igisgiis--f'zu' ' 'iikfqzgw'gfgaegggggs,zgsQ?m2i,",sfQ,'QL-11'' , . 1 'lg 5 S-swag-ff ' .F .V " fm-'am-ff1-.zss,f"1'f",f-..',,e',,. --fr , -g 5, f. .Ev-7 K V . :: r - ,-, V I ,Qs:xmaiQf,z'4z :V I 57.1 fi, 11 -, - , .1 f . 1 -- k ' ,.i,..sm.i.1',g , .2-1,gig-2zz.3115-2525.13-'dxf'-fgz,.:,-flY' W 5152 45 55 . -.--',g.2F'1 mf- ' 1--'-fg.Ugggl-2'.za1S-mi..,,-.ff",,--, . 1-if ' A: 'ff-9.2 '-W fi" ,, ,,,iiiQ2-'5T,?ff? -".Ff': ,E 55. z 5- - bf-L ' L, ,Z : kg if. . S'f'.fZQi'?,sff- K' ' ' - wg saga . -.,,:'f' .-- 'W ,L 'E5V5S'C-'55-XT' 'MYQNGLTQS f- if ' , . 551,55 ,r ' 25 ,. ' ,g Q1SE'-lf! :Ky VJ., 5 K 7 ,QQgjkllf'7E5i?L+Li7li5L"..s7,i,. , ' ' si 1 Y 1 Ska -..-- .. fQi1M2Ew.i"wgyiv 'iiffvffke:Phiiieilwxz-2,11 f-in - sa-E., E. - mn- rsfsgwnfewafmaifma ,...--.,f.g,mgig::,..."xr, -' ,. if 7 ,. . Y jk, , ' 'ei-7.x.ff-gl?-.':f15e. .5 M um, mm, , V A, -he 2.922fl!i??'f5u-itffelfsi?-'V -ll-'Eflsip W ' , - .ww ' -im S E ,,.m,-M5-mms-W-f,ms1 ,H . . .. ,,--4 ' ik ., s .- fi 1. , is . . -. K .Mm M-.., .,,f-,me--1' .iw K M1222 X '- E ,ggi . 7 i-., mg-, 1 . 5 P I K K Q ,mf x f ,. ' "i 37 ' ' - . , . ..., ' , ' -: .- ' wa-'vaazlgy :,', "- .fy---fr '..2v'-azz" '-",-- W 'g11',-'zz,'-sw-Qg::,,g,,f',.',z.',- ,f f, 2 : I ,-54. Q 'Shy ,. , :5, f ,,,,gf.:sz,'-,zmg,1.gg,' - wuazf: -lm 1 H L' 'J'V,xy-Wiffwizs-,xi:"-f',f'l-fl fm 1.-If' ., . ,- Q2-1' : E 5 ,ga M.. - 3z--',,-f3'k-.Leag-w.f2":-f,.:,2g-az-.ss+..,-,. - -, . 1 .:-1,L:Q--1.1',i"l-'--S71-stfflaa'--f'f1E2vi72ff:.-,, , .Wgwg ' - ,, ,, U, Exguswfggs-yr,-f --f...q:4,,-gy.---, g--v..g-,gg-,Q ,L-55515-,Q.wz12ii1Gf2sggHzqaawwiiis-221517'5621-V,:iffy,i:',gg-mgfgiaffref , 8 .,-, ,. -"- 5-- -f '..5--w-Mwfm,12-ew1,-.wrs-,gf-af,-.umv,e,' sa,w,:f--,,f:-a'i--,gee-NK-mfms:2w,,,13-izv mv? --my - ww 2 Q, Egg, , -- he-,,:::, :Ei 554 :KZ31zsxfg33,lf 4551 V,f'-511'2, L,,giffQ,j1:kf:,g--''Q,,-52355 5-15-,i,,g ,kgsg-iliiifliiiy'ffwilig 3, 5,,.qg2'53?rg3ni?ifEQ1,,5iI5-27If,,. Mk J,7i1,g1gL?QQ3:V s - :- vw 1-,3g'g2s'..,i.'aiRg'-flszzm.-,..T' , f-., I ri, ,-,,,.-15f7azQifqggxqi-57gas?ggQig15xgg:sL1Cfa1ig:s',i2,gi'..,g , if ,--V, 2- . -ii1fe5fL2?ff'ase,f?24iiZ?x1.ff22af,,f4i?Q122555' ff"li:?1f-Wefzhif5iQ4??'if?i?Lib5iiQ2'EKii-7 V Tifwwk 5 ' A , ' I ..,-ff , iifgff-,ig :TQ :lj,.7 '71 i' 1' 521liiiiigiiiiwiflix-221,221if Wi 9' : s 15.3. g . '--,,i.""1:'-g,,3..,-"- f-ff-- if'5.5355gg5,,.-3'.gg,f,,,k'-vw' ,. K Q, 5 y if gw s ' -"- -IT.,ii.2-f+,Qgv,fg-Qggff,lf 'lies '5 fi, w ' fl 5' 'f,' s fg'?15Q1?ii??i:1"'i' W 2524 W Q Y' -. -'YW LE is x 5 5 s -5. ,sgxggis-fr: - , ',- , Q 31 1-, ,,3,,vs-'iii'--Q, 'S' 1 .. My , Q ., ' :iff - ,ff-K - f 5 5 ' - --. 44-Q If ',..,-z,..--wzfw, Q-,, - fsisblff f - gf-Qffw.. M122 , 1m:1,,- 1 21-,V 1- if , . ,':f1--,wwe-.. ,fL1QQgf24eizzgeezm,-a2i.s,-fsv,-.1--2-11,-1, ' --21" .-S-if-e,-"af , -fweim. ,iw - z - ,. , ",?22f"' W -' " gg iii ,. , , ..,, . .,,. S- , - .ig 3,150 .Q-,.s,.f,m,. ,. ., fi' M ' - 'lx 5 .L1',,.l' ff L' , . ,Ms-S H,-f-D, , -My,ms-sfwe-X,---..,f,-, ,.-... ,,., - ,.. , - ky H15 V,.g,.w-, .,,. LW.- ., . V ,. .. - f, :55iEiiq5527xS1,22Q1fqsf.1Qf,f"E',-Tis?fi.--if . 'A k W' 1 H ' . ' 1 - 32 , ' 3, ' s K X .,,... , - .::.: '.. ' 'J L 'VF ,axiife-SFQT' 4375-f7"l5wf 1wi?ri5j?Q!Ts1f,55i V :. -' A' I+ 2?pfw:t.QW.:7' es-,::L::L'f.V,'g-V-rgfirllega 'A v5'YjL-femcssffki.-Q'i2Q5iif.stxgfz,1:-SLI':iw :Qi "-L'g5if'i?5f7-sEifl5"'-57-5 : K' ' f 'Ll"":S5?fl1? . ' A ' KF: 5 , 5, - ve.-gs 9521-53 -3,22 .' .-L51322:'iii'-2214555215154?iif.f'1 ff- ,,.. ,Ly,ag'f1gQz22i5igi'feasgsf L. X-.. ' -' -f '- -' A Q7-qgggga:-gsszgggfggg, .Q -1 - ., wkaikyggfg wggf 5.1.,g,!. ., ,XM , Q, - . ,- 5, A.52X,,.wf.3 ,5..l,.,,,,: ,,., ,Q 1,.,,,,,,5,L..,,,f, ,,..mf,,WQgs,.fgA,, .fm -1, ,,,- --, ,L-se:mem:-w...-Qgfgefnyfs-.Q, .ff--wlfw.Q:e,.-fezzfsfizu -- ,rv Lf, -pw:-Q-VUm-ff--wzmiv , , 'L - - ,. ' W' Wfrmfe-M, :3-PM - Mm mm -vm Q .. .. .ww-. H4 ,-- --L ,,--,,,...--ffffwf-,-m.,2-., WH-swim ..., U ,,. W, .- ,fm -mf , -- f ff .,, Nr- Q' ...,.,,.,..,.,,.,,.s-Qg,..,.,..-A..,..,,.,,.. Q,...,.S.,g.,,,.,,,..- ,.-,--,eg,,..,s.f,,4,,.,,--- 5 , . , .W irsrzg-,-.QQ , wr :-, , .w f fggggisii.-Qrkii-'Lk " ' "-- iii.-:2z.fs.1weSS5,271 ZQ1gif,-'ifqaqgtigisgy' ,, 3-'vi'iz,121-swgfgseizggaxisMygp.., ff,gq'g45gg4eqzi,.gg11.45-3'.1,'2. ,,' "-wg.,--,gQ1fg-Q-"W - Sxiigf-?iiiqSi'fi'L'f:L5g2L-fn fff-fvzstwi ' -i'?-i2kf'.sr's.---W --f- -W 932125iiiggfiiie-4325wi-,2',gf . 5, . . , S.. , ,.,,, , , f mwfsi.af,.fW,:s,.i- fm,,w-is-wishes, " - x.s7f,,fM'1L,a:'1i K 1 fviaf,-4"mf-,',1.4--2, 2: ,Q xg Q. K A f '22 ff? w If L mf S ,W U, 5 SEf?:ffeQs2m,a .Q---,fg . ikqwiw. Eg M Q fm fm 2 SQ ww g S gfiiffx M f X X L,.asm,Jg X iffJs5ii?2Q?"9,?fi Qi I . lfgEQQg5iz,gm,,s1mi,-Q",-'..', A Q--wi5w-.I:'f1,1'4,- ,lu -u.. faves-.,g,fHf:fs',, ,,f.-.',m.,,--W -:,-fLgf',M--a,--.ws,-..--ww-'ff-w ',iifs5f9Qf3E'Eies'.g,' ff' iiilisihzg-i25s??ff:QfQ??E?f25f.329, Q Eszigggfgaxsfzgjfifwi.-3,g.Q--,' 'K WEB 1 if ' w, .Ls-,L U-2' 4' FVQMSSIQSTQEWNG1 K -smsggvf2gzvHH?iQaQgi,,:'-g'-fi:-s :f - 122- " -iw-.wgfq-mfg-L, -2:-M -if 1, .fs , ', " -tif?X225',:1fZf,4f.:'!Ef,z' 1 'GH'-A ff1f:f1ri2:zL.1i.3'. -'ga , - 'ff-,'.i'5',4.zv.4,-',2ffiiifx-'f,., -2 .,-, ,M1211.G111??i2f'?f'.',-f ,,.f ,,-f, ,,.f.--,,.,.,f4,-,.-,-.,.,-1 , . - A ,f--,',.,,5',-,aw will:-1' ,- K ..-gf.l'.,'7:,-MZ-'f'fL.ii?iL:"i'-ifiE5:' J-1 , , 'is-1315E1-gasigig-2'.?f,42gEL.',i7g.w-'31,1 - f ' H-fsi.Egiggffg215253,233,-2ij',.?'f-"' -- J -Mez,--fPZL1,zs2e14,Ls6 'im-i' 5, -,, 1.sa5,1g,,gg,sg.g3i:2ea11,511gsfgy.f,ff K ,gin-1,,mfzxlagq-fa-fsgggw. I, , . ww ,, .M LW M., --w-.,,af'-2w-f2f1'i- X2fiwGiEgi3Esqgiek2.:g gf-,wg-Zeqggggigiggziisv, ' ,.--,, ,.,..,, i..,, gf X H- -'AH Lf 9Z':2fv-we .,,- L. 3ng:!t1E'55l1L-ff? -Hi.: ' . M..--, .W wgwig13Efzef--5-2--,' ---v--H1'-fl,..,.1,.f,1...-w,.',, ,, 55315'Fill'iL?jglQE1Lf5','ffff , .f 'LJ215'Mb-7Qil55ITLi2f'.5 .1 K 1-- sp.',-,mp z 3,9 H'?f1ti:p:4,t'.:5,M.: ff-- - fm.-,, ', Y . ...V .-1-. z, . ,, ,,.. ,. X -' , . -, --L,.:-:..--,.,5-,,..'- ,L .-V . -z . -,,-x--- .-z 1 - X ggfwv, -sfmf-.,,..,,gQ.--1,5-gy,..,,,,,.- ggi-'g--gfzsasifi-fiysisfim.wffsz-.1-.f'11--m. ,.. .,, L.,,',--,..'1-',,--M 3',Ek-f,Qg,,L,.eszmum-sf.--QQ, ,.,-,3,,1.,,,,- W,.-QQzzfgfmiigsmfmwqf,.,,':fw1f,.,W .. ,. ,, ., . H -,,-.ww",1::--.Q.3mf,,.ff-f-ge-....-vw,-,f,-2-Q.f2ifas-anwas-mwfsas-15.2-1.,wi--M---. ' ,-rm, f",-H,-.x,'2:fwai,-vw, ---f, .. , , : . .5 f .W 2193, W.:-,,ly:.V,-v,giV,,5.,Q5l,3:w,4,M..,,i.v gala' 3, . QM VXSmm,,g,W,f3z.i-L..---, gV,.,,,, 1, 5- Lf. J ,Ml-:',,,-7-zz,,,-1q..',g3gg-,fp ,fggg7,Lg5gy:e1W1f-fm' fi' '.'f12g55gV,L::sf1-VM?f'2".!f gf, f..I::1f'L: 2-V:i5Qu1',t:z-f ,,'L--T::-',S'Lf',-f'-3 ' . z ,QR QQ X,,,g5.3.w-5.,,,mmf,...,,,,,.-M,m,..g,x,,,,,-,ami.mxmggfqm,,..M,,.2.,.T,,,.,,,,.,,,,,,.L,,.,,.,,-.. ,, , ,,,,-,,,,,,,,,-.QQ,L15,igg!,1.s,-ms...--ag.,.,.--1. , , Z-,411-,,.f--w1::,w,,.Q,-2-2,.--..,, -, ,--,,.1-,,..we-,..-',.m:',::f , , -V .. , 559,Kif55,5,Q.Q,Z55,3,j,M5i,5m,?3g.5,,m5M,g5x,2k5,,X3mgbgg-1g,gMg1lvi-5-1,Q-35gg-..ggs7..5.zi,-13,5s24Q5g2QQ5g5gfas1.ywvQsisg3ei2ff5gg,gQ11--f'.WL ,, -f -. f f-ini'3ye-Q7lima?-gQ32iiimissaigfigazgiillZ,..,-, "UifllfffELM?1211sP2?fe5i1fq2i2fLe15-23'wil- ' ,.'- J.Wg-siz2lQazS2ifSitas,Lf'I,,..f:,--in,v 'Law ,g ,. , W ..,... 'v-- -' Elixir-4,s's-w:5,s5w:L:fx5.rf.1, xiii' ' V A 'cam mb? wilirleiiiiilliawfiuimesilkwfgiks'L1P5mrsxm423xQ1Rw'S1bvmvislsAd5:as.4w1Qi:ggerRa12,z1.-:ffm Na:'xigzwlii1imSQEMQSi2i1aLes.'fwW2n!e-Essiflfeaikxwgniziiz-Sm-V H 'V'xiiu1QiexZ'iIsi11Q3Si4s531b1i3wsazLEiidwzlkikzff-Wil 'M fx'ilLEM.zaSmf:1Leai?nafWmifiaiifasT1115,40iQfa:na15ii.:w,. W' .,-'Ai 1? gs 4? ,W .,k. M,K,-M.w,Hsm257,:k,:., k,.,,k i , ,. ,,,: k,,k L.,1:q,W,:,m.:f,:, .,,k 2 hi., .,k. ,, . ww..,NNWf,W:,Lf,,,:W,.,,1 ,.,f 1 ,-,f ,,1 -f,. ,-wwf K V, , , , U L.,,-,A.w-w-,k.,-W V- f ,- 1- --QW .w11az:w:w:-Q:-' Im f f 5 Soph om ores Class Of 1985 HE i I ..AA:.A V1,-: E 5 H 551 ily.. , - W-fri, V A.,...,, 1:F:..? X ss 5 5 3515255 fx E We WW 5 E X sl 3 . Q 5. 5 532 5 5 ! 5 , E ,332 5 1 ig 5132 2 f gl 1 S si iii.:-223229 X M 3 EE! , 3' 194 K? 1 g g '::-- f 525 ., . W... ,... MWF! :ES : ::aas :1 ri ' -f --mv. mmm Wm.. QL? Q MRS! iii? ieiisife E x 2 5 ws A x M"'-Qf-H -- .,.. W.,aS,-5 f : xiii 5 X gs X' , gisiiil ig ggi 5 gil' E 2 S' f 3 ,W H, fwmzm-:'sswii11"-' .-wpfnfwzff' mgwff-fx'ffm--., wrmma-vwaeww- 'ffff'f'f2:f1fi1'fS1v f,1'-'gf-wvfwwk : -x f M: .1w:w,wffpfiA:fQ'Ff,A24 ew 1wMwfgQ'Lft's2sxvgf1Sgr5:mgQevKeiewiiffgfgiilk-1325-.1,,,5.ff,f1f:wr efgr-gg-Wm ww 5-rpg Sgffffif I AY 1 Aff,L-225fE3kffQS'55sv?3E?3i?E??i?1?514fl3fL -sfsrf A F12 - f'fflfiffff??5?:'ff2-2251-wi'if w 4511Wi!ffLf?4fm?if2wa11ESiffQ'ff'JWHflffiflw ' --Q1:Qz::fff2?fa:fzE24fsf,ivyffwssfafsi W2 1savzgefiW1i,S2'- - , L 2ri.i-Hwfysfsifgxsswfe 1.igwgffff?if'k'i1s,frvfLzf?,fffz1Sei3s?ff'fffff52?F?2i5i11rw'wiewif'1?1ff7?iif!f1L1f3W?iBf1if 7. 9wmwi,'1:sf'-'Qfs--mfr.. .- fum ffw1.w5fzEfwf1f1-f ,- ,Nafg--153111ef9fQlff:gL?SZE:wfffsPPf:fIfffifflfi ff w'ff9'f?:Y4f?fwWw51'wQs' ,ffrf-W-:'f ---azg:,gfvf,g.f.fifsrK,-'17- wx2Q2555'?X32:ffe'fvfefiswwfH -Hffmg.K21:A::fgw:114152.1-15531255wef, I3 is EN .-, ' :ffl 4-'1k'Sfieff2J?fai1Www -K .- ff --IL:f1QXiviff2f2lii+i4fMsxX3WfmiSE1fi if L:L2iwiefft?3I?i2RYfSfkffY?'FWM '.'u1fz-firsiezv-Jfixgfg qfzhsyivilfflg2g?ggggfig1g,'ffv11- J-1,fa-Qiwqfgk,gifs-jfgg,:!Q,f5gQwffas5,gh K .mfr ggswffsi Q, Kgfgksielagffzjsfagfgv,.-ifA fn- A H I ,,,f,Wv,,wff ssV,i-W... .L .ML.,w,.1WY.W,.A, 2 . , k . A. , ,,:W,,Q,,p,.g,,Q,..,3,fg,,,v,V. . ,kk, fg,W.u,,f,,i,,L. 4 JM,f...A,,,w,gL,,,,,,. ,gi ,f,N,f,f,..,,, W VM 2175" ' tw: ei wwfufzgl' 1-I ,ft V in Q mfifvgifff-:L ffi12W' 2 292721115lfisffsm-,1ff:'f .. vf-ZnfsqwwLfwfe2m!11wff'45 wr W- QL- 11Mr:,,-2.15m-1-.wfgxffwg 1ffw,.:Qx Q1 244-XfW'v:-1'f2wg?X2f?Fizsr1fx Q 25ffiw,:f::Q M5171 I 4 A A ii:-7 1,.1mE?1f?efw's"3'f' wifi'14Wifi'5ig:f.'f3?it!l!fif1 Mm. 72f7kf'?Tfl?-ll-EY'5i5f5f?l15'f9l'lf ,vIkgf5iE?f?Wi3K.5Pf9PiY:fki!wif. , . , '5F'f'f fiii,ff-z?f5lft3e1if'fffmfi fill-Gif!531525JK?i?111?i5i5:??f1Sp1fEHIi3F1'3YieflYff'META :S-TV .ggi I, ,t Egiwfggiggfiftik . ?5s,5,Ef.2xi5517ik155ig3f?ijE?lii5kH wg,,K-ilgh-EniliiEQX,giijiiigigikfffzilggklzijl1, 4 gegkpgrrzit-I T,'5?15gV-,3 ,gg kg! ?1filz,3-fn-5223ggiiigiggw' Qjffggy Ei Q' J' -5'1-"f'ki.i"54ffgL' S"-A ,N gh'-115 u?'g9,1gllLig'gf,gg if J -f '99 l+VfV7'?'i:gl zafvf? 713353 fl.if.'7 K Mix-E591fgcyggjkgwild ZA - V gfiygv ?i5i,.k,.v1f Ei?Q,f',5i?jQ' gg-aff--fivL:'a.7ijt,3f'gg,f?sQ2QAg3,u,K3,is 13,4 LL1Q,5Q,g,gl2jw- 0 ahyvlkifzitijgggzfgrf 155,91 . 1 gg ,fgwgwigyki :v.,5i:fgVf,iJ'L::5V 1,,-fVe:,i'fw,gJma,,L- L, 'rp ein:pzzmf:wf?,z-11,1-Mag w1,ifKs,2-?f.f,ff4f::fLgLf5Yg,:?'wf.s,Eu,-'H.y f--f f .-'ew'.1rgmigE'g,igg-eg H52zgWLsg,f,,vesffs'fxmaI3,55 wifi'ff-,1ve:g,xwzWinsrs?,53W.-ww: ff,Zfi,.1m?g,4,5fih3fgssggq,5f?i15iii,315fu1,Egwf52v:g:--U,g,,T-5-- " vvfs.-s:zs,'11wwgex:zwgw -inwasmesa'iffzmlsfgf',1:15vQgf,,,,f, I wfzegw-sgWigmayW-gwkzgfvlfkssf:eff-yfg,L,s4,Qggm.yL:,g,zgmw,- H132-Q,fgiffzzzwf'ig, L- . . ,,.,w-wQ,fZzf: wavQ:-wi'ww1f::1:-Lg ::5f,f.71,1fQf:1Q1sQ,:wf::fmf1fff:Q:Q.,zffmf-, mm,l,L,4?,:g'Nf1ss Q L- if11:21-Ifgiszfw,a,,1..w.,,.-w:.13QiffJ: ff .A-'fff:-ffQf.v-zmgsfzg,-ww5,1 fwmfsfgsf:fgwfw p,sw- Awwffmf- M. f--f Lurflgzifwx:M-M.,Q ff-- ,V,,,mQzw:,g.f1fr.?Kw'-+fff- -my 1 .VVV wif.-1:-f-QWWNSV if?-f My as ,fn-1, M- Q,frwqfM.f1Sw-QMW-fMm'1 ,,g111,,m. ,. . 1,5-ff-fwfxfffy ML w1gi1L-::f.1w.z-- ,M .L 11-w:?i':s1w1f'k:.g: '211-1:--mefflxifxwmfxf.1.vM719:51 iwifi:eugfez-lizwfiilfrwrfifffszszgf--fa:swgsff'--11x:fiQ:Sfz'fwS5S4i 'Gia 135511-1.11.-,1,,:.Q5-.'12ig2g2w-ff5122281525 vifvziizf-w.gg1f ifififflgilffllk' - - -fiiffiifwfizfifilliwi0 I fi-2fffz-1if?LQff1f1:a- Lswm zfsvfifl:ffaf.-1121545ffmwgewm-siipszmzffv5-'TIT-iii-fff: fhfffifewiziss. W - ,, . ,-fisfiviisvfwfiifii,5:21. , A -f::Q13?fia2Qf,15ifs1S11fizfiawnisssk--af-W ff1ein:yfiiszfs2:img3gmgw:yl555gf:,.,W-vigq.ggi 1,93'Qt.Meggggefkfmswfsygim2'wg:gsm,-.fg1giu:5igQ,,,f1...meifz:vHg'grzagw:,l3KQp,,,XTgmM:V15,,,kyZ H1 , .,i.,Lk34::,,,Qy,A,,5,5i1wg5w,fgf.,, qsiifhjfmqy ,... K ipigziiq ws1.m,..v N -V ' ' Af,F,fvwwggywwifi,-isffwr , ,.., .-mwszfa 7 f -W -- A w,.Q,4mf7Q,,s, . fm wm1z.4,gf,Qf,Jf-1', 12, f, wwf W, - 'Q-aiffzsfwflgff:in-f1g:.,, gm-Jfzwiwffffifa'iziiigsggfiii'32215551'ww Li1CV?'L"'Nwfff1Ha:lfiiaffsimfeivfzsiizg'-:afifwlfwiggfv- -7 ww Sem -K QF kv f AQSLEC,552--ffmiifsief 'W 'A 215:52-s:1,ffQ, ff A Af ,-ff-xfgsrgsfiezsgg:,wf12112Qf22vg:1gz::,p,-h.: -- mfi,fffQfvx:1.m Q,p1-g4e11s',f2:aw1g-g-1:-1---V Qsmaf-zgfffyPwgewszwzfa--1fb- f:2wff22sffav1lv:s1:: f A A L,m,l.,w:D,k5A,W,, T. ,, V, L, .W -Lf' MNH NfMfifh"2S'1A ' MQ:feA-:Mk fe, S A A2 mf - , ..,-u,g3mz'--,.f.,,, ffawww H ww, Q.-ww pa, mv- ?4fzi4:,gsv, 2,is1,-ifsmfsssezbvwfsfuszfwg fx, 1 f,Qx:sfir21sff4f?f4?fkwlfgff-imvwiafezMa-V-' f-'f 1fistmvglffgsgf1?:gQ+asff'?'?KS2E4Q52if,smvzafvmf---g3:,,xf'fX'5smsff5?im-g32ee2?5?afiswfMfL'S-aszgzrgda:fi s--.:1s2f:1f21i?fff:s ,www:fxgiqg242?zQ?Q?f,ggpggri' f-iqgsgztifsgfgiffzszzrflfiw3 H ,L V f- ,uf my W mlmfmm a5W2,-f1-,- ,wi A if .5 M fm Mm- P :ij-., K., .f Hi? , gf, .5 V, gf: v,.,, 7e'fvxQm: .1 :ei . 1 ' Wifi' V iii? . Wig- 1 ,f+. Wm K fmeifzw SYSHSESI-amazfiiiiibiw HW' 'fifiiii5i5Ti?jii35H?i M :f1f4?z:szSf:3f'Qsz .M , .W W, -it fffffii fwfr . 1155? " -- :1 315. :, .L 1 3 Q E751 K gm ,ff A wig K my 1.1 ., - .. .mia- ,,,.,f.f -vf, f::,.w, Qsxlfszfwvw Q ,...,. f -W .Mgzniw-i . Us 1. mfzsfs, Fiaaszsevr-f11rZ:f1-2215? ggssv' - M.,.rw4m-131: ,..,,. .,.-,,. N ....: V , 5KaS4Qg2Qgsf:f:r1y-mg:-'ff--'.:1 ff-f. .. . , wwf v--.vff--v,--. S ., -f,- , ,- mNws:irifpxu1a:eaff 0:1-Q , V-wwfsfiifssffz fy . M .ssswcz- ifg girggswlqvvlfise''Q' -I 1-,q:g,fff'z,'firss 54s.vg2fiN2wf.- " Semin 1. " . ,w.f,e ,- sissili 1- ,,,. . :ii-1 i " it-E-i 5 ITIS. -,,. qs, :iiffssfsfz - .szsifw wfxwii , . V, f.., ., L. :si i . .sizflffzi xigiw -slfw f M M .wfmgmsfsi ,. ,milf 5 wbamg-1.-, As f::,W1 f -w1w.pJ,,l, A.X,- 5 - .--, M:,,s,- -??3s3Ffe?sgEj1fV-?.-- Etixfsssfai 5fg?xsfssyQ,-favs-flH' 151113-'ef Wxgxeizgsefifsfi' V' 5f55Qf:i?:14i1fff,1 ' s. 1-Q v ,- ig, S2?S4fg21i4,1- i fx-1.z,wg:fasf , ssfizzfrf Qgsgfgff . A i,i.3,, L..., ,L fs , fy Q " B39 " ' - in - gs! k Kwwxflffmgf. file f Nfl-fm. .W 1, . S 522224 4 m y ...fH-- -- K a :Q swf-25 ' Masai? aim: .V .1 :Ni X 255245212-'Q .. fam, airw- fwfsz H, vw, wk 1 i is-31 ww M, 1: X, sv, -f wvkf wf 3 ,sv WAN ,mv 'W' -4. K f isuswffi if ' 1 , .,., ,,, 1. , . 4.,..ggtggQ1fijUzf,fg,mfg,Siyffmif,ff gt X fl ,,.,f ., 1' Af ' f,ff?51iQ7Wm:mf'wlfmwff w ' .rm-ww z ., ' 11: 1: ,.,l,t5Lfx.,f+,.swww " 5 r '2wig5?li:2:if.z,'1eJLK, 32522-if . .Z Ls, may gm- U1 ,vgqz gf1m.fx5g,gf1152112wif ' ..,., ffi:e1f,kguQessgezy.H,', ,. ' gggggxy12z?',z... ,g5,q,,.- 4- i f-'wg f :W?g75.,z-MW, iq ,ws-f: wfixaiisffssfseez -Sf 'S --will ifirwfgw K ' K 1-f If .1 zlg igsifflfffwmiiiiis K Q,:wA-:sift:4wg.fffgfS1gw,t gzggq in H zu, f. . , ,LW.f, W ,W ,,,,M,,.,, , ., A-qs .Mi-f,fm yw .1 ra, fwgVf:fwQ-M-fy, ik ,W,WQ,5Kg5,q,5g-Lg,.,,s,,l.,H-M. HV .V - M ,fr254ifsffgsiwfffifrsfmwfzgffigfqfgi 1 ,,f1,fig , rf, ' " 2 'r 1 ' -ui :wi1s1fJ?Qfi1?1w!s1,Kmy-1,-rvgff- f-S . , , fx, M ,mgaWs,d,x3,1,,,.m , W K ,1 fn.-sf-w,a"xz. vQ1f1M:fdfg?gTa, vig22955,vi:Sf,.ffQz1s1p 3 K ggggl gmf5i?sg.gQ,Js,,1,Q , - Wm ., 11:m4faw1?5Hf5'iz5EP5?215A--w:+i:2fif.g f.5,.1:z.fN-fx-fffximikizzgilaa:-heww W -5- Q-:M ilkfG4:Xf2ZQ54:s?hww1?1isa2ref:s5:: - f ,1. J -W,,rffaxsw::1:fmsvgSfvifsmmfgmfz,V, -7. :W-,z1f..Q:f,gg,w-fly, -- V -:W L- -gf: 1-:wgggLf:3iQ.Nw,:-fsgszgg ik - A -ww?-M-rw. S W w'S'?aQ5?53,,,,Xw5mw42ifA:q my-5 r ' W W f i3"5Su ,sif52r4fv1f5faz, fm, - M if W fu pnwqi-mfzgg-V - v w Af my . Q " f :':'?7ff9 Zigf?i5735iw SlLQSSQ525?3sE7?5z3fL1jfQ15f in i .Jlifiziyffiiiii f?5352fs5-igfm Q1 Nix A an--f "4 :1mf5f3fTff?ffH?3Z ai' -55':sKH5i'fif5wl1fi?-1-51-'WifiWife:fi33235531:'f2few':i7Yf:iiT?z2iQf!FEfMi1f5i17f7VSi4:1iii1z , ,, as .pzHwAL,,fz,?J NMPHQ .. . J,-,,,f-if M- Jxmv7i'Sfffli,-1 3.3 . 'fi 5:51533- g Wi. 51 Wm,sw.., . , ., . , Lars A fwffyif1,-sfglsfwakwelSaws ff:-V . . WL V, ,W s-if wf ' A " :Www ., . 1. f-5245.51 mf Q ,QWMS.,,xQj,Q,Wgiigu.,,v.,N,.1,.W , , 2 gffmyQawfewm.-Q ,.., ,. , ., if f- A Al nw, H ,Ariz K ,gf N , f -fyfbgkfffgfgisfglfdggii:5i:i5?1fEff1g'sgw x F igg'1,Q4Qi'i.,, 2 f' I , A 3-fl 3. -' w K .. ff fl1.mv,pbIfnewwf'5vwffaeQmai 1 x Ji K 'Y1-wHi:ffffif,f'ZiffQgfirfifi.is:i2'ff:e.gsPz.fx:-sf 'Sgr' ' -' ',iv,gi'Ei5f1y21'::25???Wwm5gSge21?l2lsALigrf,L-Q,Q uf 'ffl .X ,.,,.,, f, ,-,. 54,4 V, -I rv , z : s, -"ff1z'ags,.5v'szzz-si'f.-g,'1sg5:sZ.g7g.m.,.. Q, 2,-,.ws-'wen , , ,,.,,.:s,ngx,m,i.5.WW I-,M-,W75ggiffg:w.1-ILwg. Z., - K f K U,S?sQ,SU?iii:fi21513.155 5, I' V ff-v,.:l vga, f.ms5gg,.1f,z5.:g',fn 5-' .-if H w .f.mys,:,Lwffg -M 142-'vwaigiwa2f??si2f2gesfsfwffiwfffig,if'ey V 2-uE,'l'izYhzi4?Jff.5s XQIi1Vf"'lF',1f .327 af- - J-1 '2fAl"Lg EW- Q' A . 7 RQSWIJ fwii!4i'3,?'J-3 ' S A Y I .--. ,, , ,, mx K , ,.. .V,-,m.,,1swg 5-yywz-m4,ri5ff 31' . -fwfzfw-ik:1L::,: 41 1. ,: -wwe-sifgwffkM- ff ff A L: H., . .. Gigi Qikffigiiisfifsgvivkifk ' " A Y6Q3?Z5555Qi55i11fl-Lxifififlii-f .Z fu A ' A' " 'W A ' " 1Qw,. .m4s-W,-f,.,fww4 -vi.msM,f Q -, ??iv,.ei3W,,Q . 1 We-WA 5 . Ag M Q, 7"L'Qizggifffws7g4P'5?Fi?E1s:g-211-vw ---- 1 'f21.fmsz1fg?,gg ima. 2 nw-1fee2J4agai:f1Mitzi . Qt .,,. .,,. 1 Lg ,sf A fir L- gf-15:-fwjfsig , , U2 mm e, , ,, . W :s,ff1eeffffigez1f:QQff i I -'.l.'iT'-'Ef?gf'ff5ifi55??9if?57 g kiwigiifglf' A . 41.,,.f. ML, .,,v L- A. v,. .. .4 "x,. M., ,1 4 nm mWIs.,.,.?S ,aw X. -- V 52 f?2VLilf141ih3Q',-WQRQ 2-'sf .235-if .1 'Fife-"1 ?f1Y?fEfiQZgQQb 5 ,2555 FQ - 4 5, K hgagmf-sLfgta.gi1iw5s2Qgi?Qa'iw5::igsgf at 93- W" if?iiQ?w:fi A - ' Vff-15-?'w1bss,f:zz:w??'ii1J2fsQgs.i:: .V wg-wax' M- gWw1"z-:T-ff:- fgmef :gn L 11 ff +54 -- K - -- 'flir V-NW k Ui- ff 1f5fSi?i?E9SE?f: if f 2-1-afsxari Pi-V' k 1 '1'.' :A , , .VI A gwjgggggflzw,-mafigji fm .. .,A. f ..,.,w.Fedsw-N, 1:-1-,mmikw rf- , . 2 My-.,-VW., MMS-2 fiffi-2 fff tw S1 :I-5-.-: H Z'2ifiEie2swsLs9si5 :fi ---. . ..... WA-A 2,27 vb urffwmx- RSx,A.,..,L-,W Q M M.f,.,. ,Aw-::'M:'x, ig? : S x .MJF.ww--M--f.A,..,A., iff - . if - - A Q1 .. ' A 'A W Y' 5- 'A .N,f:W-Ximswi -X iggmskflwd .fl fIsssfSw11m1:fwfi wikwsff N - fi pm -4.-17 Q--My wk ff ::T1v:?S Q 5151 ' " 2 :EH ' nw: mgrsm fm, wa ww' ,, H , 15821liii1zi?'ii5E5l+f 1 iii: 'i I: 1 .2-hifffliii''SASXQU5-iff 'E-If -I NS, ff, -Ilf:-Q M. 5:1 :f wi, L. x Af.-wxyg I QL! 1 1-A , " if , X ,rg I Qfgsifs 2:5425 K ' 1 Lsiiktw-2 ,sffzlix 7 - 2,Il,,asvkZ,'Fs5.57'ii'i!.i'f'ff ffkifiilif'-2Z?5z-l:'H1a'E'mf " wesi-Mp":a?5is:ig::gif k -.-. 1 f, .- K -f 1, :f p-5145 wa-:aslfgf:rwiws:i2Q2.2f,-V-1. w his K-Mg',Xs1gg2,is15:fgEgfsegiiazriwfzsii . ,A :I if f2af,gw,ggsggw.gsmismage f I -We - ffflmwsgizgfei'f.2ef.ffiyQ7fffi :zzz in-iygffn " A, ,Cv.1.9s.W+.1.f.,.Le, -' '- vii'-illf'?1?f3SfQ2L5k5 7 . .ifi ff -,ff gsmglg , gg- Q, - 'L 'e:ffH-5,3553 S'-:wgmx-w.sQf.s - f Q, f, X .1 f may f.zW4.wgfsxw.,-'. N '57ll3'fWy?jifW5?f3?4ifif5iYQfQ5U5l5u5n.ff?if' .. 1-if , f , Vgfgg.5gj.4zsgmsiigffpcleev-Qfyffk.f2wiii::,1s,- L uw izz5-gg?-434555,ggfguwgifi 4 f 11,9 1 ws 1,amffq-fam-,Q swfeffsz :Aw L gm,:Q-QQQQSQ,gQg5Lg5gjgg1i..X 1..1 , . . -1-E.'wi?QkiiW55q4g'AS V493 W ,M V, .W A --'fiifsfiwvzaigmvwsxsfru V' -- 7 gfs-Amy--Jff:411f,27-Qwffffxfxzm. 1 . -Li: A Q awww yww ,. , . . L - V ,Avm,U5w,ff1W5z,figgfgyggw V fx: 1- . ww Www-gf:31.f,Qffmgig-f,.fQw my ,L fem- " Tir A5?3?55?m 'P-3453155594 5iQ?'3953?4E5iQ -rf-'f-Z5E'.i?53555EET3'A 7 K 'K 7 V' -. "W?'lilskviii2?3Z5f5E?:5':EY M if M2 1 -imsksffvwfgyqgifgig:..3gf5,15 f- by 'S an X W :pf K k'k' Nh flfff ,Q ' ,. ,, .W- M , V, gffrfmfm ' C' nw I ffl' Affk'571f:Q5'FNf E' V 2 ' ,3sQ?l5f55fff5fSiQff.iivffllifiH3272 " k ' H ? A.m..fia, 1 v .W.W,., A ' V15 'W if i H? . f - iflflflfl A A .Q gmwg-Lpmf.xfsv,5.' - f MHP! .ML .x ,mfwfwi L- - V, . ..L,zf:,S,y,,f,,N,Ag24 iz Q QA f, ' " 151'g:rszg+:z,sfx1g,5y,e wfggfgw-1 fwffi V V A fy .V--i iQVg+g,g:lfsWqsA. ay , ,Lf ,W A Q . f , -, R I f ' AL W S A Q ' Q 1 ' .1-Qisvifm me , -, ji it A A A z I 1i,,frgggfgeE253532:,+s,Z5-2F1z'ilIfI si, ' . K X2 ' 4 XQui:-12fQf?:'i.w vw - . ,7-,W-JEWIIi'1-ekQs,:ziw?sgIfK:1:-1 . if J H Q4 P ' ii f ' r ' - L: ' 3' . . g ff f , r-sez!-wi--+k1f.'1.kt V- - 7--my , ' "C " , , wiiwz' 3 5ffaffs5T4f95Tf5V- 'ir .fm , k 1,:m5?:e,'L534xSKZ,fW- '- aww A 'fSiif'sfer':.'.:,:2::5rA5i:? fS5Iff371f3fSiii?l,-fl'-Pu :rigl . - f 'E . - " '. k nf H A Y -V, 7Mfi'f' 'I HEKLAKN 'iizvsslfc-3535155 f LL.,,T:SE2"fif'?iL'2 sf JM ' " ' J715?EW'2?IS,fg5f1-ifvftwl Q ,. - .95 f y 3 -'Zee ' A - .3 f H55 imig:-:sffi f 2 fi 5 K 5 W H' - -QW 'A - ,. :32ff22ff1214f,, f as , xg: ix 1 A' 3 X ' ,735-f'fh'W?ii2l3"!5ZSfG'4?Sf?1E9ii?JfsHiF'-MH1'z 'Qffi,:Q1ssa,-sspfigfgafm 'A Qffagexgpa,-Szfwggk wsfu - 1 wi-.2 B-1 f K P A . A WMVQQEX f. flfffwvvwfzzmw,-1 --I ' '11.v,:ff,fs-1,-g:?f,aW , H H-YM? wif-Lqfqgw 5 item-xy -qv Ifv A-f ' - 1 iiac, 2,4?,ffngQg,41gQ,mfgsfffiywfp,fm-1' ,, ---1 W, ,,.,A,,w,,,1ffms ,. ,mx wrM,,Lf,,, -,f 57'UT'U:f' A f -S N3 . f , . ' ' H::l',-MmsfZ4YfiQf1ff'f'i fM1?ife?4i2f:fvfi'fdffmf, N Q 53? f Y ' g 1. 4 W 1 1 ivfixf' ' ff .- A ffl 'L if X ' -lfxeiewffsifwfienzfw.,s:g.rww W , qsig- 1' "1 : 1- ' - , V 'irfizgfkfgfig'gfiiwwsijil,iiiH, ' " f f.ifi'lfY1Qi1f5'w 1iffwz,'5wgR525:f'f5vsi:g :sos 2191151 M. - I 14 3' I 1 , av A X X A g,!'ilfs2,s.,hfggg2?g.QffgQ137w- ' ,ggwi:,g5g1.sqi3:iHi'?:f253555:i'igfw5,f:ff11ffx11f,'S 12 J -Y ' A- 5 3, A f - r gggwggf,3l2fiw,,:'g-sig,- M if,2'wi'Ifnvigga-g,g+QzEiE'!Q2'5fafggwQff?fg4if'? .442 ' -. i K ' I 2 '512qgQg,5g,'g,g11-Ekrjgfiagmgwg fgiezxg14,2E565fwgf.'ffQrx,wffim-W '+V ' W - - ,' , , H i ,. .N-v aw K M'1f,i?iffig,15,1zs2fsifffwiafifiiifg .- - agdwugn p,gg.m, , YN? Z K W, Efv 55175135555 5 T.Iikfii-wifiwyggwve K f, :ef1aimff:5ss,ggwig?JgwiwaeeW' iw K. :zl-2.5S211,3I55ZQyQ:Z:TE141-V N,.jL'gfj,ffsg'fwggggljgjfiy5ir3JiHiP:sfif' '55 4, 5 . :f,sw5i:fwwsfsf5:Efsfg-.glf , My g 4' Ei' 7 , ,Q 5'-2-cm . 1 . K S L ar: . K . " fL55sf2QfQ1f2242QK2ffmffigafggfgifimgm'225511 ,, .iii iii.-.ff f Q P f :gg-,Qwillmf1fiziW'216H22sfzzgsiigg?51,., f, 'Sl- WQ1-1., ,, -f . 1, - Q .fwf A Wfl-Ks:iM1:-wf2mfw:.fU.wW--WHI- - + Q , f F 3 -"M X , . M f g , Q Qgzhliii MY" - Pg g3wi1E!ffi'ff"' ' 1 41' f ' A mf 153 f 5 K V g 2 g A' ' f-:gig K A 1 " 'LQfs1L1i?3QJfs'zf1Qiiil2fiwiiffi fff-gif, f -f 1 K - , 3 ifigazfezfmifg-vgL2:'ii'- ,gg ,P . V lk.5Nggg,gfjggswgsfvt i5,552,fffifaigac53g+vf?QiE??fZ?5if?Wff'T 2-,fx - 0 . if-,s'yai,gpzffg,2is.s ,-1'::?'fz:i1ffkiWf?' ifffiisfsiisw IIE-'fd' - -" pf, , y 'Aff . ...1 :M msg,-sifV,f:w,M,,-im ' wwf, I , A 1'ffifzfr1:wifi'zHw'fgf12sf?gf':gi?fi 'W v Q, -g w 4 ' Q Q K, A vsw.f:,,1.-L51 -I - ifgglyg-gf:Yv,!5ffifnf-ig wg . 1 Q ', ,' ' 1:g1fg,s'f'awg, if:rzfw1gi1.2 vm- Q A ' 41 Q 5 . Z Ti 1 Q , y 1 ff M- A , I , 2 J!iH'ff1"2,f2sg9s:5?Hw:V" JM . -- V f- - ' '- , m.swW fa 4' .lwyf aa.::ffsfg2. 3193 sf., ' " """""' Q ,,'1'wigfzQi15i5Egzf.., . jgfsfiggfx.ZsfQQ73i3,fEQ33,i,3ss:swmi K ' ' K' - . 'r-'fwiiiii 1'-11 ' '.12::svg:e,w:wmf1fil ff.:,'f:izs.ywA::f,:, z- ,f-,-,L-,saf:21.222wifL?-wiv-225155111:91 2f-'f'fv-- i - ww11:-12521175:fm-fw. 1 f-.--fm,-.yQ2gsvsf,s1fL-yf..-,A, ':.Qgzwyws-Lgg,3315m5w..v3m,,,K . ,f1f2Qxi1Si215.f.2.- fi-:A--fffgfw. 11 wigfsffgiiwlsiiiS1s24fsy:s112 iz f--f 1 112?iJz'sQzfg:w5gEfig1s'ifpii L',.fi'Qfr:Q2:1555,53g5H22egggy,::g73,ggfk55gg fkgggggggg ,, N, fiasifsiisa -'ffmfmvmA?w3w?iziu, f:sffsiiellszwfgmrww-ggyzr- ::1mwQmwf-afffwmL:-ary Lf,AN1:zs211mM,fw.iffii2s2ew:vff::im:,fffag. :Q uw Alf-ifmazgffggqggfkmff:m,f4m.,1,A.,,W ,,2gAfg4.Qf-f . fl , wwf:11mwf:wMy' - Qfwzuqxim1ffU:4a1M-g1,-Q-. ffwQim,1Rfmse1f.:rf, 5 , T-5Wmy,5g,m3i5Qrn3,MW, ,Q A ,m,..Jm,QxL aw ig Q ssiiwsfs-if ,?2E3iQs??3g:g3sggfv1- mf:fum3512525iffajzigikiiemq1:aa ffiwsQzsqgggggigasggggagif,VA 1 fi k'k- W ,iff:Qfif521ggg:f1ggQf:g:E3i5?i2a3axvf--'ff--W 'f-gg i fivaiiigf,13,-safagggpfgpgggf,gfwgqgggvgfgggx--35,5 1 ,X?.i5,A,Q, E1,i-4.,,,, gg,,gg4,11-- x2'ie24f1A:Afsi1fi1fg11f, fi -f -- ff?:iflisviiiff51i2fg1zfff:f:w:,: Kfgiffsifsziazms4f1,2,i:e:?f-'A 'S Si:iugifsfifszgwkwygggfzvfsafspf, -f 1- T if12162461,fxfifzfisixsfggixivlsvz2115-ff,gy 351: ,1:?5:if?gQ35g?aAs-egggi?5i35 .Pfsiifiimg ,-NewMigffffs - . 4,ASMQX.m1:1fM1, A- ,5gg,g4,gygq5ggL.g,1,,,.- ,, AwgqifkggmmmgmW5-,, -il, , ..f5gm,wg1,f M, - W sw' 1.-txqiisziff"fri" -1 -- 'lil' 'liffzxlqffif '12 2:24125 '4:':'f2wt"' ' - 11f5i4fS2ffiFi2251i:iiifir' gf: " - ' ' A111 '.fzf1J24':"fE,fr2,4i1.sH1fa?1 'L .iffiziiirfww J,mkfmiks-L4?i,4vi5f,f1?f"i,4-i2-:fin-vxv g 5 '.lifkfgg-if'f2?1f,1 22:71 " xl. ,Qf45'jg12,QH'.--LE ri zz' lcfd ff f ,jfi Q 1 zA3?f'Six rfL:lY2,'f5,'f'2E f ' 'F ,fg,,.x,.,f,1 -,Agfguy Q3fwgff35g5smsw,,'1 ' . i , ' 4.5 ' . It-fie-liwwis g - - af :fi - ' V f v f A 2 ff'e,l'S??i?5k7'z's I - . , 1 mfs f. 1'H'f,awwigmflxwwe zwfeafl-f.4s:fe?5,y.: i f :m2gz:f-fKg,1f,,s ,.:.,w ' f f1fw:.,:W:H 3 1fm,i:2zfgzv,g'1.1-1 4-fixfe-'fm,.snc,.w 1 - 'f:':fwf2.' 'M'Li,'zli':,12fg2ze:?Q5139f si fi-iw if fM'r+4i2zei-f if-,2:fs:ffaf.-2'vw fix, 7' ',fhalzxffiiilivwsi0 'gizgw'fizsizwwniggmwi wx . ivegffwrgsfiszaisigf: ,, f f 5:11 J '11 is ' 'f 355513329 :X " ' 1'f-f' ,'i?f5i?fS??1fxf3' S1YlY7S5E57f757'VT: 'fu ff3?1735'I!SZf'?1Vf?2if?xfiViif'Qf.lfi 1 1 Mvf7.1"55Q5id9i:QiilfifS'l.Q,1.i1-1 I., .,f Sw, ,iw My xiaslfiwiwg 2'221f?'i5fwfwi f- L,15J::fi7zA,fz3a?Eiffgn1zZp:f-Lu,-.gf,.111.. A -f .,f,,.1,-,1,g,ff5:y4,xfsx5:g3S,,,:MintM-,my W . 'M 4529521 -,z:zgs5f51?f:.25fi?i?:'issfsfiiff . szgfszffizSiisgzffkksffflfiI V, . 754255sf5,QlfiLsf?i1i 22',Y'2i?2ii:1Fas5x,?1ffifJ-l.fi'5,11- :ali ,ff i 'MM7'f'szzkglgsfwv',:vga,ffg,gg- 5.32Jzsfgsi-2:gfsz1g,fsfu ::if7fs,z:--,M iasgzwff sem:gaziifisiesieifazgafeiq w.mmssQ4s:fsQ11 W5gM1g,, wg:wizxezgwiffziszzmg,,if .wglk-M A ggggyfgwgmi5,2v42,ifE1zS?3Zf25s42mi:?f,wmfg1,lg, Wm veM-se:1:?:3T.2Ws5fmfS5wx::ZfvWfafm,-A:fm 2 Q,-::Q,51fF5:ei'Was?:i?5mili,Sfsuifiyixfiiifi' ' tspiffx KEYSZlSi.?:?b342.Z44.45.4.ZZ.Z55454 ..4..44.. 4.4....4. .f4f5:z?mz4zi 4..4...44. 4444444gg.fg,z.s.'.444.444414g44444444444444fWWwWi+S'f'WS3yWWfQ'WM5462 vigiw SS? ..'.:,::.s4a::':: EQ:::K:-:::ew:-:p:-:-4- -.1233 wwgww QWE VQQQQ F : ag-:-: ,:,:, axgwgww 4422 4 4 4444 44 444444 4 44424444 W' 44 f4W:4 , 44 4 .. .. 4 ..., . .. .. .- 44 ww . . 4 ..... 444 1: 43.435 4..44444.4444wv5NM44fm: W.4.4iE Z. '...4.41.4444.334...4SS 444. 44444 .444 .4 ,444 :5.2:2:i?-'fi :iff-,-g'-Neg-5g5,:2':j:j.j:j3.j::QQ: zg,.g.':'.: .,, M 2 -g.gg,ggg,fg,gggg ::..:. ::--:-:- :g.-- ., my , -gig-gg'-'g :,:.,:::5-: 5.,.4:,: -:::----::- W. 4. 4 ww Q..44.44444.4.444444,44444444444444.4g41., m..,,.4.4.,. 4.4.4. 4 ...44i,gg52444.44. 443 44444 gy HH - ..-4444-. .SJ .4444 444.4..4.:s.. 44 .44-,444 -..- 4.4 .4-. wwf g ,M...2...444444444444 444:-M4145?.'502i4:42?4SE4SEZZ2f2555gg5Zg5 g444,4g4444,4E4g.gg35E42eg4, 4 4 :wif 24.4413 4444.4 4 1: 4 i::-'-:,-:-i:'::':-.:- "2E!2E252Z-:: .-r:. . :::-i z.. 354' 44-44' zfzifiiii gi 424.4445444444454g4z:gzzsz4z5s:..gg...e..,4...4..4..4:gm.g.4345g,.,4gg4gg,.2gE042gg 43 4... 5, 4,4, ,: gg.gg4Q4.:.,.m.4fs.zgg4 ggggg.4 4g.45.. Z... gg g EEg.gi4g5g.gggSgs .4. :- ?"'qf4?Q4AQ'44757Q.iw44s4fzw4'44n.4..444f.4.w 441'-fin WZ",'56M'MwW?0M"' .4 02.424444 .wvwifmwk MM wi Z 25.5 5.1425 4.4 .444 sz 41 142441 H WY' YFWSWWMZWNWW4 .m is 7' .III :I'.'::I":: .: -:" M 9 14 ' 44.4 an vhwbf- " ' "-.-fI.'ff-.I I?:I.':I:'::'.:.::":":'5v' '- if fm VV 2 4f::WW'gsm2'Wsf .4 ,,,,,..........4.4......444444444444,4 z44444444e444444 434. 4....4.44.4..44..4.4...4..4...4..-.4544 .,..WEf,, .,...,.. 4... .P .,. .E 2... 4... .44 .4444.....4.. 4444... 454425 wwf 4 --.. .. .44 4.444 444 eww., 4444 4421... 4.4.4.4 .--. 2... .4...4.4. ..4w44g 4 . .. M2444 .44 4, ,,..,...4.44.444 ggm1.....444.....4..4444444444444454542gggzgg,gmg5g4ggQgz4gg:g:,..4,254..44.4.443g44444.44.44344.4.44.4.4..44.Ei ,mxgw ssgggggigw .,....?5. 44.424441344444444g44E.4..4.....,,g3,,,4g, Q 44 - 3:44.-:-:-:fs ,4ag444g44-MESH EAE'S44?45?4Z:4'52.,..2...4,4.49.44f . 5444 444444.44-E.g5?.f3g g g 4444 .4 m .,.,. g5,,.,,,,,,,4.4.44444444g54,,...g.4.4.4.44.444 .44:44.4444444WQQZESCZSQZVS44Z'.Z144e4444444444444.444444.4444444444w4mf-"WS2?QE.44iff22.'.? "f2'W4 544444444 44g.4444.4.44...444.4.-45, .44.424444mx-543234444444435544444444444544.4444 :,- Q54 ,z::::: -:- 4fwy,,,gg:g...Gf2.?.4'Z44 .4 44.4434444444 KfE4.4E 2i??gM 'Wg 4552454444444 44 SJW? if -' : 44 4WwfWiQ444H4444fWWi 4447'ff:mf.5.w:s4....44.44....44..444.4444444.444444444444242224:221.154...444fz4,..g444,4g4fm4.4544444..fZ24 4434444444 544.44444.4444.gg.gzggg5..,..2y:..44ggg4g 444 4.45254 4,,,.mf,.....?...,.5....4.4.4.A.rK.4.-4. ...qi 4444.444 ... aw .Qf52.2.gg4 44.44.445 4.44232 .G m 4332a:.4zWzS'is.........m5gg4 312.2254444444444KWW4D51:515222543224::im21242422245244,4.444.4.4.w44.44gg4434g44Y5'Z.444-?4.3.4i:.i44sz.::.g:f44gfgg,4ggggggg.4gg4ggggg3?g5g...4444.444444.4544444.2f2434C.422.55?4SZYf M3555 -11-1-2 455352544444 5.44,4ggggggg5gm:2z:fi1.44454414444f HQQQQVQ ,,444444444.xm:4:.:::g f41g4,fg,f444f?54.f.Q44.s444 Q.4.,,.,.if..45444.44444444g1Q:szz...44444444. f4H4"FF4YW536i?Z55Z'3-ZZ5.s44.44.Q44444444444444g4gWWAgf'i.z3Z223323555144.:42.44'2i..4.42.4444?K45S?.'54?'m2m 925444.44434 444.44444g4444443f,?4w444'44444w44f44f'4f'F''EmZZ?E2?ZZ5247.1!Q,,gggx4g.4,54.33E4iZ.2ifVW' ,Q 2,5 .QESZEEA454444444.4.444.4...4..4.4.44.4444i'445,ggg,W.gw2'Y'2'2f' 2 ...Emi,ggggy4ga4gg4Ki4.4,.4.,..Mg,.4.,gf4,g4f3,4s4.444.4445s.4 ya...44.4444444gg,ggqg.,,,4,.444........4. 4-wwf WU '24 4.444444444444444 44444 414444 ww W-.. . 4.4.4 .444 4. 4 4 M ff .44 4. 4. 44.44444 44441444441 4 4 4 44. f 4 4 ff H .4 44 H. . 41.4444-44444 4 4 44 .4 .4444 4455454444444 4.4.44 2' .W4444 .4424 .4.4.f5,.:4m 443444 4344444444404 ..44.444f444444w 4444444.::z::::,.:..........44.4...:..4..4..4444gg4.,.15:444.24..4:f:..4:.:4:,4m4444444.435554.44z.:.sfE.z:z.:fz:44.4....44:..4...444,-4gg4g,g:44,:.z4::zg44g444444.4.4. K?bV EES5 . smgfzszff.:.z:.4.ms....44?4?:s:m.4....4..4..4444444..4H444..44:m4 4414444244 4Q......:4:sz Sd 4444 444.44g::z::..4.....4.4.4:: rizfbzzn.4444444442412.15:z::a:sf:4z:Si1:sm.4444.....44..44..4..444444g44f1y4444..44g.,..4444.5b:2:4is2:Pf21fiEm'N'K'ffmQ4'iL'44Y4441241?:455:z4zf..4444.44444444444444444.4.:.4...::.zzgf4445'4?4?4444.44444 44 4444 44.444442244444455454.3gmzemz44.44-4444444544gg,f:,4,-gg.-in4254455934.gg544S1-21 4:.gg5.44fgg44 444 44.4.44a3.4.s,ffgga........:4.444444444.4ggggsg5.. .444444444..g,4::a:..4..44.44444444444444444444444454gs:agsms::.::.zz45:52.4.34444444444.44..2.,:.mazfggzz:.zm4z4zzg..2.44444444444:54:54g.4gzgg44y444..2e:4444.-54444 27 444424444ggXmzg.........4...4y,4g44:25:22.4544.4.4. .4.4g,4f. 125.4 .WQQE44444 45344 .,g,9Q4g4gg444.....44444'wza::z4.4....4444 22?iY5444Mf Mazsissazzzizi iaiifsfsimzsi 44244424444 442 -Wm 'fwfwf 4445455525556 ?'4isWfHi2iW'H'Mf6m'44 M4 2522352.15 242445444444 S4 4444444.4Ss54s4:,sf2w4 444544443 ,,45.4Q'E?i4ifS5444454w444We2:2552522244444444f'4:44:'4Szwz:fZ1:52?s4. :23:"ii::?:44444444...,4,:g'4.,:g 4444.4 424.4142 5522 242524: 3344444444444 4444.44444QLZLQSQQ4...A...444444444444444-4444444-4:4::::Z:5.z2S5222234242242mfg4444444:424..amfgfsizsvsiszzzizis55242444414444444'M:z::.f.f3w4"'f44g44g44.4:E2k2af sw 4 4 44-4444,4f444w:f:2.Z5'Z?41444444444444.-ws4z52SS 44444444444444444g4i44444w 1:::4g44444g4 -- :r:::: 414444 44444444W5:.z5422E2ZZ44 4f'1a.zir424.........4M5455-44f:Y.iM:'f2:f:::fzz::.:::.a. .444...444. 44444.4..4.4,.:g:4 41,4 4.444 ...4f4:44.44.4.4.. ...44-444444.4444g4Wz:.f'1S44.4444444 'Wifi s.444444.4444444. 4'?'?""1?52Q'fW 452444.44 44.444444gw44g.54:f4Y:4f 444443 2:g'Q3'4'WS:FWH 4453444432 44.44Ws : .::1:::14: -: 444W V53-45'Wfif2W'W 4442444444441 ri:45Ls:,:....:44.444435gsmzaiiff.':2f:f:l4:s':..:4:zs.4s,4...........f:..:.:.5.. ,,.g.,,4,444g43 444444 . 4.4.4424 f:.4...4..444444444gg,.:4ff'4:....::zgggg44 4444... g.Q.,.4,,.,. ,, ,Q ,g,,,g,:r.: 444.4444 4' 4124.535 4g445ggg3g4443,.4f .55 ,wg 444' H'242z5g. 4444 . ...g.4.. .4 4meg,..1:444. .44.4,.,45.444.42fs.4.-444444 4444444413:izisQQSQSQS4..4444442,441424:23:52Q:Ssi:Iz?f::5m?i2S?m:zf.2Z.i444444444 44 4.:.255f'..a5:. 254451. 15:4 44 5552? :fs:,wgp4" 4W4g4f34"4444'.g:3i 2224324 4444 4:.f44'.:f:?2 4242544444 94 44454 45'452'4?" 'Raw' W 442 2 Swgiwffvfw ,4s,W"44si2.f224f??2.?f?i 42115444444444445152::::::f:4is444f4444444444gm:W4W4444f44w44444f42.1Zf4i'52' Q24 244414 44444 44 44444 4444 4233 452 44f44441'4214ff42'if:f1t..i M4444 44444354444 33.155555 4:45 .226 44444 :4sz.,.NW5Z?444a4 ,Z :iw :Wm 4.4442K4.44zM..4555442?44??E:z3sS421:'14Sf424?444444f444444444 m:i:z:r:i:f222444444444a4:zz514454323222.212.21454242225::::.z:::::Qwf:445.g444 5251 sms' ,sf zzz.-sf .Sf 4444 W- 44. f:m.:444444 4444225555 :::w..:44: 444444 4 44 aw' 3.155 44.444444549444441 44 444444 444' 5174255 s4gg.4-4444 44. 4.44..44.4444314354444444444g44444444444gg,pgm5zz.f5 315.5444444335fx:5444'11:55S42aim44'444444isis51.2:zz:':4:i5'4:f::4,g4grgg4444442.2 42? 4:35. 444 4544 4425? 544: if 3522234 :44444i'4??' Mffuzggzs' 444444 44411 .?f:w444.44.5" 452.444 wig? gg: W. ':::W.:'s?..i 2.43494 'wj..isY 544446442 Fi.-4 wi 544144415I2.2522344245-ZZW4444441444444 E355 5 mz ii imggzzz 1.2 455352345355 24 .mi 3f41g3Q5E5S?f"f?5E2g:5523552412422 g-3222:5255521f25QE55?fQ::i5E5L?55g52325225SZ3253Z 52?,:E?i2f52i5?5??55SEE?iE?E:???2?5255555 VQEQgiggg.isEgGigi35E2EiWmZiigmgizgiiggggigg, ,, , , .vAA,, .W , ANv,,NVg ,Av,,,Q, . . Q,,NQ , AA,,,. . .4 ,. ., . . .gwiggm44EZZZ?ij:g5g,im?gg!g 5,g4.5.45.5.1g4445g4454554351212zm:4:::.::.,z:..r...a.:. 44.i'j4.,.gfzzzszrfzggzeezaqzgsgzgg wgarzi. .4 iZSEZfi??E9E?Eifz 5532.32 W 5?32'3f2 i'45EW4?i4535 444444 44444gg444gHg.4.i5: ?..4..44444.444:4444444.s.-3.5.4. 3444444 43Z55L442.zZZ5S554i2Z453i25 'g44egm:::..:.:.4z:...!...2.4.44.4444444444444444444444... 4:mg453..4......44..44.., 4. 45555639 is Wi2.3.3..444..44:gm5444.4.4.4.44 ......2S... 13559354544 4444.4f..44..45'4i4.i4'3232?Q 4444424444 4 J'Afs231252:may..4.:a:2212:?ZS::'ifs: " ?ig4p44.:,1::S'f1fs.6zS:4:52424VW fi ':55.444444...44......44.4.:..:.:g,z ,.:,..Q 4... ..44..4.4444...444.44444..444.44..4.....4.44444 ,.4,...4.4,.:,gg44...44..4.4.-4444444.44. 444f44444H:ff:5:1g?5.:Z4 iii212Q:4.4:5f2iZ2zQg:g:zgQw 3ggig44444444....44.2Z'Z3i43E:S2i3QW -gggggg fi.. ma... 44...4..4.44....4.....4...,, ,Q ,.,,.34ggg4g,4444.444.. .4...4.445Z .. ..,..,....44444...4.....4.4.4..44.4.4... 4 4444......gfgf,fg744g444.4.,..... .....,..4....4.........444.44.4 . .. .4,..4.44.44.....4g.g3594...44-.44. ,...4..444..4.4.444. . .4 '2.ii5Z.f2f :i2Z:52i4Q2.5"' .giwiczzggztgggggs 252233344ww4....4.SS?2zZZ42 .. .4., ........,4.4.4...44..4.44...4.... W... g4..44.4....,5f1,.g5ggg5444444,.44M... 44444454444f544g4fm4444.44..,..... 5444444.44444.fe44,...,.4-.:::':s1::2z:4: M.ima:3:414444:..,1.4444443. .4 ,44444??E252g1f:::w:4e.z4.:g.f,4, .......:.. ....,4....:f1:g.::g-Lzzszzzzzw 4: mama.: Q z::w444444444..4.1.4 444...4.444 4-44 4...4.444.4.....,.....,... 44 ,..4..,....4....gf..,.g54g49g4434.44..4 vzresszm. .4sfzzzfifzzzzsfslzsfsfiezzzez.. .s 2:Z:f3?'zg34:g4gg444.4.4..-. fem .f 54:22:51 waz: zifzsqagzzzmpggfz gg r.g:gfgizg2fz'Qf44Zg44255554222522Sz? 2Y.2Z'4':E4ZY.5 15:?3z4.,:5gzggz::cf444Wyrff:: gg 444444444444444.4.Z2.4m?44.4Z?I44'If4E.25.2'?.f33': 4...44....4... .444444..........,.,,.r'4"Mgq,'-ff344 ., :YW39124M374v'4444s444144-44.44444444441 iizzzzgzszssazz.. .1:mi:fs4.:z::3:::s.E?245g?gfiZgg?.14 54541?'453ffZ4iii5??24f'Zii?4f4Ys?E2f54 442E2i2:'::2:i5iQz4::z2: 22253122lii22553f5'5Z,?2?'2'iiQ-fif251l2.: z 55552 Ziiiiiia iiffmszzfs .44.....4-.........4..44.44444.4..44.....,...,... . , 444444v4w4ff444444444z4wz4444444..444 2:5252zzszszafzgzzzzigqggl ,322S:ziiizzxfzzzzzirizzz:swf 414:g:::z4z.::::faz:::2::::?EZE3?3ZE3ZEZ53?E25325225553 :ss:sms:f.z:.:z:z::5s4zm::z4 :mme44.zzz:Ezz2zzzazszazgyn::::44:::N:444::4w:f:ef 5Z?'5f?.5i'ZZiiiiiiiiililiiiiiiiiii zzifmzzziixsszzzszzz:::W4r24r4 Wfw-4Hf?4454?24H4 'ess.22572:::zzzz:::2mf.:.fz:if. 4444444444.44.44.4.4.4.4...4..4:z::..:.'n::1?:z:Jazisasazzzzzgzz 4 Xfwv Qvzp Q,NQ, .. w,,b .. .,kQQ,Ym 0,9Q ,NNFQ .. ,,Q,, ,,Q,,Q ,mSaQ,A . 4...W......4..4.4...4.....4... .444.................,.. Qv,, ,QW., . 4,44445454.4g4m44:454g4444,g44g444 .......,.............4.4.........:z::4:..:s:a1:zf::zz.:::.s:::: .4.4...4.44.44..4.44..4..4..44..44.444...44...4. ...,...,...4..444...4 552351514355 gzggggiggzfgzgggieg 22555525':'ZS3532533535255555545igiiiiiiiiiiiiiwliitiii ZZ2-EEE5fgzggfgggvgggggggggzgggg 14:14:43: ms.-zip.:-.:::4z?5f?E 'iiiiiigg zzf:.:s:iZ:: zzsizsszszzszfmzz 44m:4:42:4::.::af..::4:.::z::::::s.:::w4M'4 'mf -44444442442Si2i'21S"f2m:'f2422:Y1fx: .iiinszzfzzazsaszizaazszzw44442f?1S2?2?ifif4f224? 22222124212azzirffeieifzzzaifis ''I4S?:S3Z'MZSSSHQZZZQSLZZTQSZ-2Sgizgzgffzggggmgggzgggg gggggggigigigizXSZWBZSSQSSQQ. Wm..........?.4.........42s4..........,.,....,..g........ .gn.4.4.....e:.':WVw'g444,:-444444444 4.44...,.4z4.4.:4:z:.f:::.ze.g:,:',:g4.4 ,::ggm44g444444 44444444 4 4444.4.4..:Y:4z4az: :3:z.::::4:z-:Q ...M .....2.m:44::::::sf:: ZZWEVQYZC :' xzzfz szzwmw 2114.igigiwigiifzgiii3523555233:ggzgggzgggggggggggiggig gggiggmg.4gmgg.444..44..5?Z4E.424L'z 41.4.4.5 :::.14z:.ms,z: sg::mfsg:4:.:f4,::.gg.g4m4:ggg.,gg.4 445 4445544'a'z:4....4..4.::.4z.4:s.:235:zz 44...4.44444444.4444.44444.44444 4....4.44..-.444.4.444....4.4.....4444..4.4.444. 4.95 MW"'Mg4g,1fw4Wm'fsff'44'4f ...UM..44..44..44..4.4........,....,4..............44..44..4.4.444. 4.4.4,g?:.4fz::g444'f4g,4 44444444444444. 55222222ZZiii252522144552425zsmisszfzrsiiizfzszsziissf 545.55414444?f5Q4?5'4f525SS4?12ZZ2f:r 122242242422212242422islszzsssmzzz-4254412432321122122542 ::44fWK"A'24?22g.fsSz5H.1Z:5:4224 1223222EE5??2SESEZSiE.2EEE4i2Sif?Zf14Wf??2iZfmf52?2i fs:.:4m:::4:::g::Uszssssszseiigimigg ff?5435m54435 W SW :W::zr44:W444445l iw.:Qis4iss.::sz25122fm:4szeiaiiii2-Eifflfiiflgfaf-?if2'?4'4?f iig?i4f2Eg:f35s':zSf2EEE55Eff5 4444444444444....4.4.......4.....4...s:f2::4z:::.:4m:,:: M54-44444 444 44454.44 G4'2a22?22214222'fsfsz:z:.xsw::a1zf::.:m.m.:444 .4g.i5ge4wgi4f':4i:f'fs.1z.s:2'5W4 4 54544 44.44.44 .-.44 my .4 4544.43 1.25: 4. gg, gg gggggggszy i g44,g,wg44 34154444-4.-44g'.44....4.F:,?i3,2 .:.s..::::z::.:::f:.::2..a:5swfmWW'f'U'W'm"VA 5444444454 9 '9'5W.: ziiwngsfz 4.....4.-...af::Y:: .s:::Mz:f::.:z:s::.:4:: 444 ' 4'44412W4"4f'4'?44Z45252 4.5444445344 544mmm54m4..:...,,.,.:.,. ...4.......... 53g5g4434g344igg5gg3g4m.g.....,,. 44144344442444344444444444:zwzzasss-'.::z,:::.mszzszi 55354 g4B444444444444444444ff42?254zz 444.443--35454534543453253221222521E-22:24'3:::z::.4zx:zg:x:4 4:4445 14Fl4ZQ2g41?g2zza2:Szz:rsz: ..4....4. .....::..a:1:.:::as:::zf. :sim-.::z4:..:a:z 44a . ....f:..fsf4::z::,:54mg M.:555412415::f::4Qz2:4:Q::.:.4z.z:::1:,:m:.:.sm 41. 4444.-4 4 Zzzzzisxzieszfzzzgfsfz 122222: isrliszamzfizzzfzmfz. z-44424444444444M444 ?Z"1'A'44'Q 1f'22f52w:f4':S::f44f'4 .ima 24:25:14 3.3515 .':'::4'wfs4::.:z::"f 4 S541 LEE: 5552? fm 51754 if 2225655222 434421: ::z.zi??52 5532534 233321: 2515235.24325 ffm: :,:,:,:.g.:.z:::,g:gQ:gf 3: :ff is 1 3'5i354g4f44f'5Kifi4245Q5lIi3AZZ?.52 252521345 5mU'gNfmM4444.4444444444.444444....444....44.....4.44.44., 444444344455 44 4441444444444w44,444444.4. s:z::.:7::4-244:44-4444444444444.4444.................. 1:45444 4444 44444-M444444444'g44444.4 .4z,A.w sfizzsawzsw. -444444 444444444434 ,m4mgg4.g. gsyzsfgzz:::.:fs-2414125242521 ,3gyg5Z?g4g44?444 4:.jg.:44:gz.ga: ...4.44..4.,.44...... .......4.:..2 ?:5::5':::::gSg:g::::f:i 44 . ,.4,4.4fi.4Z24..i24i"5Z.2Y.4?134:.5G fggggfgggggg 555543g5gg:455Q4f.444.4..l4g..444...444.44..444.4..Q4444344..44,.444...4.444.4.4444...4..4.4.4..s..444.4.4.4..a.: 4.4444 va 4w1..:54..4' 44a.zse2M4ss4sf'V'5'34 gaggaggmagf 4214.54 Hg -..:,.,.,,., ,.,, .g f 9.3.5. 4, W.. . 4.444.444 .44.4.44. 4444.4 g4...4.44,.,.4...,4.44444..4.4...-44.4.4444. 44.44. .4 .4-44.44.-M.-. .444.4..-4.44 44495254 .jf 4' faggzggvfrgvfgvw 44444 zqgggzsgqggggg1..ggq,g5334gg4444:.j,g54mggi5553jg4gg.4:ggg54gi45ggigsgggggggggfzsz5:sg:zzgzz2z:125g5'2 gg2g24??lig32mga.:f.'4:f1:r4i5ZQ'fEv.??f2f'v4q...55 23iZz2"f42?544:5fz4Evf?'.4?Q4'?i5gg's.?'a Q,gQ4igi,22'.1.4s5gf2,Qf'4gf'Z?451f54.f'g335265595f 3 574 M. 4225?i'?zE:?2z2fE2'2 M. ... 4... . . 43 ,, 4 04.4.4444 .4 4. 4. 4.44.4444 4.4. 44. .4 .4 .... . 4... . M., 24. 2 W .W ...... ,.4.. .g ,144 .,wg.?4W 4. . . ,4.. 4 . .4 ..... 44,4 W... 24.2. My. . .4 .4 ..., ,.. . , 4 . zggzizgzfig34322i54.324123255422SSHS5225s5z2Q:4::.:.::4s::s44fiif :Fr::::f':s:z4:f1:':z?:2:5:::::.:4:.f gzsemrwssmiwsfiiif 75:4 26. 4z,,s4:eP5ff?5....iv4:f, :::'.' 4 4:f Wf??:s?EwZi4:4a.47 mg.2:f:??5':',::..ffffff4'2"c.2f?4275.4sFs4ffF.,.2'iSi"ff14z'1I4iY..ff44E4 rf fQfi12fr3f::+f:E:,f5e,45Zf5, 44?-WZ4'iZ52i'E5?f2G2f'4Sf .rams 45235454.4444 ?'S4'S2232:::'::wssfzzsaezszzsimizsszM11:11 .Q 142?'1':4z4"2?4f: 353 ff: aww His H44 .224 1' g4..4?isxN: 5' llliggfjfiifl ?'.:':'f"':4.2.'.H, Lsgzgiizfg. gsff,.:'Q?:,.s.z.4-'g412.444.:4.4F,::.2.4.:414if2?':.1K 24.1-455' "'gf4?'S'?.fA'4?S"'.fE"2-44 Lf?4W25,QgiS24Y4' '4I4z?5g4i444542f4zg4Q5fgf?f5fY59'3W5f2 ?55??W4'5Z?i5 44.4..4s.444.4..:.ef221.253ggfgfg53534353355434444g,43ggwgg4g54g5gmg45555553554.3443545-4454444442541E44445.,4.44444.i.443.4g4..4..-...4A4..-4 .,.4.g4,.4444..44. .4.4,4,.4.4...44..4.4:.gm4.444f24444444444.494444 444154444 4.4.4444 545.44 4 444.45444 4444.4 4444442444445 41235 .444144444Z1444f?y4 4 444454 4345445 443544 ,444444444 44.4 .45 Wzfyifzwigyiygyyw ...hz . , ,, 1 , . .4 .4 4... . ...W .. 4 .....4...4......4'4 ... . . .. ...gf-4 . W 4... M... . .4 . .4 ..4. . 4. ,. ,. 4... .4.. 4..4.... . ...4 .4 .4 4.4 .. 4-.4...z.... .W ...41 44 .4 4 4.4 Zsxzizirswiriif44455522234244S5222?'2z?4zi::,e:2:s:?:1a42,S:.24a.S'fr:f:Wff:zf: .wifsfsvxmzf1.-nf:4:'f1w3w?4:4vf4fw:f::,'ff'f2e1:5'?fz,gsX454 -41143242113 me zf1w4w,f.44 44-:1z:4J4V4f7f 4344545-44.34fgg4,,4g4fE44gg4gg yjgg1Z?ggE4f?Egfis,'. sa 331 ..,..2?:.r+14t4,.:g .ffggwggggpfgg 44z??,ijS24Yg?'gi443f4Zg'34gL:i.zg??5?g4a5 44.4.4.44244.2511.42sf:4f:4::,:f::f.gg,g44g4g45m44gg,4g44444544 444.54444444444444,4..4...4,.,34m..i..,.4.Q4. 41.23.4444 .......,..4..,...:,., 4 . ... ....,4f :.:,4.4g..4 4. ,.,::- 4...:,.1..z4i .1 4 4. -Mr 445444444444 .4444 4,54 44 4 4 ...f.4:44f1 43.3 .g,.4...4 4 ,.g444,4q,. 44. 23.235212 :fz::.::r.m5f4:15 asQ:2Hzszszzyegzgegggzggigw 5g4g4g414444,44:4i44g4i4.g:g5.3.4.344Z.4.4E..4::gg,:4:..:.5.41.41..4xziazszfzmzzzzizzM2:54:122fs's.:g5g.::.4.zf:,:441::4s:.:f5:2'4:ig 25524 wgg444:.4g:5Zgzz6f5:'5.2'5'fSifM'iz4j42.2iyf4?f4f: 52.2agg.r..f:4f.2f2'54? Q4'Q:g25 2:4'f1.42'i f'35z5Z.g?e2f.:gg?4,Qgg9Q gg4ggg4g.g,?4f544,444f5W4i4 4454545354344,4444m44454.4-444444m44.444.......S.....4...4.4.. ., 4:....s4.,4E..g4,s.4.z4::4.444w::s G?4'5?P5f'5?7Z'iS?fxQ'ff4,'1?f.2'Z5Z 4s:'f24fW'f.'s':?3ff1752244494331 i.r?:,r2.W f3af:fz.fz'm4Z V115 2f,.2gg4zg5.2i'?24"Mf'Z?f?fzi24f'1??g42'LF g4i5i44fJ42YZ.Z.ff:?.4fz4a4i5Z4,s g f.4g44'5j g,41?444ff if 44m.4WMm4W4,44Xw44m4nm4VW5mL3m4.RZx:U5g4g,E5I 5 6 45.3.3.6 4.45 Q 54. 4, .4 ... .34 44 ...4.... 44 .4 4. ,.4,44.44...... ,44.....444...4.4.44 4,.4.44.4.4,,.4, .44 444..44. 444, 4 44 My ,.4 44.44444 4 - 4: 4- , 44 435- 54- 44' 4 44 4 . 55 4? .444 .. ,iggwg 0,4-4,4 ,.-..:4.: 44:..4.4z.4Uzf.44w4444544444444 rw-4 44- w4'f4'ff:4.' 4.44244 4.4444414444 4 444444 4 M 4.4 4 44f4z4444.f :ww 4' Z 2' 44 .444 . 4 gf4'44x.4' 4:5 . ---- 4 421 syzizzgfs2.5z.:s2,i2::::Q:5'z:m5?4::::2:5miss:E2221335527fm2.5223fffnsfa2:23zzsxsszvziiinsfiafzxsilkcfjfxgii'24555525327f435'S?'535'5a,7i5Q:.4Z5'fE44?5'7gQ4sgQZ42f4ZE5f593i553gEf ,E4 We. 44?5,52 'f g5:9A - gf? 35222752 35253 5 3155533253:3532gggg'3,gg4mgg444g44444454444444444444. 4444444 14 444444 4 , 4. f 44. 44. 5.444.444 4.4192443244 34.54 34' fg4Z2??'i,.,f. .5234 4.3.4 . 4244.435 '.? '42'.i4.J,1f,.34'3' . '.4z'f"f4g, gi. ,,..'.G'g'.4.?.4'4.24,,4-43!S":.219':,s4f,4"'.4 .'.4.L.' 4,4J.: M 4445 .1 .WZ P' M ,:4:-.,:4:4:, :----g-g:- 4,4 W 44,44 4452? , 4 ....4....4.4..44...4..44......,.,,:3 .gg,4:4:v54gggg54gm,g4ggg4444454,-433443144454445244442414444444.445 X4 . 44344 Q54544.. 4Q.gH4Q5.S4444m444.Q45 4.45 5.344444 544.3 4 .m,4,....A,54.,. 4.423 . 4 .44 .JM M R4 .44. .. .. -4 4. y.g?,4 ...:.:..:f:, g4g4g.,44,,44g14, 44 355353321-Wgsggsggggz4,4z3:.5iz:.:saE:Z:4g:m::::2z:44:23:442444z2gaes:Enszmzzf.-QE:Z5:542:4:2KifE2i'24fie:zE4E4:iE3?4vg4:?s:ZsEZGZ::z??:E'QEE:555gp25EZgf 4224232315-2: . .2 14.4 1.4.25 if g gi ?- , 554.4425 .455 E fffgfgg: -f f " smwgizgfw 4244445545541424-:NS42144242424:m:.2,:..,:.:.z.fmz.:w.s24:24221424251422244422Q22124E412.f4':22P4'224221'S4w"2wwff4S4i.121"42a2m'Q':'2 :Nz::.mzz:4: Q:.f1mfe.:z",.s.w4 4 4 4.444 1: 4.1.42- 1:1-1-:-1:-: r - . 444 .4- :ff 4.4.4 . : :1g.,:4:1 -' .:::f , w5ggfE.4gg444. 2gf9 4,4 4,44'44gg"45'. 44512454 40514.12 T:Z511455:3zz:5142.152ii?5255425155345SES55231315251255255452592?W?1221232523522S22as129524255535Saiigisizfsiir:?z2?k3f's?if2ezzf4::4z4s4:gfsizffgizzisssim .4??Q?5s25f-5222222 4444 5352 z?Z5k444.4.4 4 4f14 .4?? 4 4,fw,.4:4?i ,44445,4.444452442f1Zf4f4444, 2 .4465 4 gggy figg fjs 4555444444.14445444444444444444444444.44.z'4:44:.z:m.44:42. 4 4, 4 - .44 4 .4 1 s4..44.4.4..f.:.z:.1:.:fz4w.:H:'44f4444:4 M .: -1 :4- -: if 4m.4444... .4 44.x4.444xb4.44M24..4e44....'4 W 'fW5'Y"""f"'f"'w"f'-f'Yf' H+ 44 524 415: :4: .-I . I- -'-If'-f-'-I-' --I-I :- 4444444444444.44444444444.44..:.:w:.:.::4::-444444444421 4 . .. -. 44 .444444444l4. 4 4.4444-44.444 444..4f.. 4...m.4.:f.2i2i54.ZS2.-44 ' I-',-I I -2 2 .2.- ,. 44444m44m444 :4m..4.4.,44........4 ...4,:...: .., .Z 4. .:.,... . ,, 444.4.44..4f.4..444....4.:- :mf22Z.B2'3lS54'41'M44:W:W?gf'i an :f::.:4- 4:2 ::'.'.1v'- :'::ggf: ' 2 as :4::44gmsy44 4444444A.4.4 44.44444 4442.4 4.41242 gf. 224.24454 -4 -. : .. 4 .4 w:'i444441.4e.4.1::sims1:ifzfsxazzsgzgzzzgssggzszgz gr, f:1:.:. 2: : ::::.. 4 ..4.:.s. umm:4w2z4r::'za:44:4:f : :::,:::fs4w..::24s: ': :e: :: za - - S 4353533 45.35 5554g54zz:iam:Q:f.aE2g44is:::::iw::3z: :4.?4f:.::- E3 5 .44.4,. J...2.amzme:.::.:::z2:s's'iA2il9f4???4f4Z , . 4 -1-1: 15:4 : Z 4. 44444 444 4444.4....4..44.,.....4.4.4...444.44Q,,..g.,.,.,4....,...4.. ,. i:'z:i4Eg4gg:34.g4:gg454gg44444444-44.4. 44444 4.4.4 4... 44.4 544- , .. 54:24425532fiEE3553232E54532Ziifiiiyfggfgzaggssgzgggz ,....4................,.... ...Sinai ..f.:::44.. H sf.. .S :::g:..-:-g:.,:'.g ,: 4 , - 25122222522243W's':2:5:Qsa:zfg:4iz4:.f5i 22229 5224152 row: 2 M 5 5 :semisg:,:.45.gggg'5g44:4344g4,g44.44444M44..44.?.5.4....44.i.:..4 : -4-: g . 5 aiajxggszz:zzz22355555:iii532553553332EiiESf4g22z5z34.zg4:: 4 Z' 53454445 434.444444455444444:..,4....4.fs..:4.:.ifz: -5 4 . ,: .1.4:4 g:,141:41: : M :- 4m44544444444444....4....4....4....,.f:.f:4:,:,::.m.:4:::. ,gi ,:.::,::.4-:-:.4-:,:g-: :4- - . .4 4 Hggmln .4g4.4..4444.4.4...44...44...4...4444..4444..4..... .f f M . Wem3s..f.:ggf,g,gg44,g44g,4gg4-4f4.44.....4.44....4......W .- .4 .- L3 55455295 gg5245.44543,445545zgigggzzfziizlziizziszzssfz 2: , 4 :-4 222552222555-4554542144 4444442453Zizzfmifizffifsiiitiz :.:'.:.:. ':.:5:.. :.::.: ....22 5532225521251 4542455535255 2255 511.22122 sf: Mazza. -2. :2 .: ::-: 4 :.:44 :: ':'E aeezwwM4452442fiilifrizwaszzsszixzszs24214-Qzztiaz :W 44 141- 22223 52525254 if i2SZ2E?1fZTQEZT?li.Z332323352132 4 5 Z: 3. 2As::::4'4e4s14 4444444'4422'222fs.2'::z.4s4zmm,f:f.sz.:z::: 4 . 4 fi 534444.42:4.:.g.:44:f4::s2:::::':,:z4:4:::g::g4.g.?E45441444.41 rw , 4.55352:ff11.mzgevazfazzspzmzzi.....:.z4z.44:.:.45 A .444 4 44 44 ' 4' 4 mrxzssigsiz2:142545......4......zz1:z:z:4:z':::ss4. 4 g .jg .4-4f?.4 :: gg 22:51:15:2:..:m,:1:44454452Yfiliwiifz:m:Z.:2":sSzZ'S 2 'A 4 .r.r:.r-'::r:'4.4:4::'...'- ..'. zazrsiz.-:::4:s:.s'M4fff2f 11152223 35234532-if sxiszzgsizgsssif 44 425, :-:- ::-: ::-: ig? 4:2444g:mg353533454242344:::z::.:::4E?i:4?4E?2:?55:f: ..,:: 4,4253 444.44..4....44,.4. M444 44.4.44...4..... ..4...4....4444.. :-:-4-4-- , 4 4' ., . , .., , 44 4, . . 4 , 4 ..s4: .44.f' 5m2222.2'22.1azf::m4424221:::::f:r:':zz:.4M:4:f3a.:4f: 3 Qgfffgfiaggw wfyf 114314242112:is122425223255515ifizizgimsiiiisizissifz 24451 5 54 H2215 :same ii iswiiimimifgia 5 "' g1'.4ff ..w::4:.44g44444444444 f:4:4.44:.::zM sm -,:- :..1:,:4:4.:41:41-,.-,.1g1,. 44 4 ggggigizz 1:54:52E::1g.::-34442432433Eiiiilfifiwiafiizia , 22593 24: 1 5.45.35 3 ::::::m4f,4444.4 4rszexgs.4z.:.z:.4,:::444f..ZE443.. -11: 4 5 444444.4...Ii.z3fg:02:4'4f4f44 HW-444444-4..4.255.4444..4.4.?m4 42 2.1-' 41 ..:-::' 4,.44.4.........:.:4z44:s::44444444444444...........g..4.. , 4111224444444444444.4.4s:::s::4::::z:4,:44:4ffg44:z.sa-4:4 :e4r 4447 - , ..4..4.444.4..4.4.,,,.,,,v , 4 4 .4 444 44 .4 .4 .. ,445 :::.:.:.::::::w44444444422554224412zzsszzgzsmwzms -..: 4:4::-1144 455' 4 5133444444144.4.:z:2::f,:gz,::wggggg4444.4.44.4444 .44444S..4444. . .-g.4.:g.Q5,gI ,, A 4 4 .....:4':.s:mg4454....4...4.....4..r::,afm:fm.sz44:.x.2 r 444 .44 4 4.4 5444...4....,,.,f.4qg44gg44.g4444..444.44....44.4.4.44..4g,44.44.. 46544, ,, , 5754, , .4 4445544454 44 4 A445494 .msgww444444445EZSQSLQQQW24::4f:444:f4:4z:.r:,ff.: - 4? 44 44 41 .4 4 444..44..., 4 4 444 444 44 44 X 4 44 4....444444f.4 444 J45444 44.12.144444444444444.4:,4:::z::4::4: 4 '44444444-44444444 4 44 4,4 .4444444442.44.44444.444Z.4. f+m..:?Z.15553V:f44444.4.4.444.-44...4i. QEZSZZZZLSZSQEAQZS4 pg, ,,4444f544444 g,,444444444f4f44424443y 21442141414444442.::a:::m:s::::::'4f ZZZV'3S'i'S5.3E.'Z2'i5 44.4.4 44f'4g.f:.W 5424555522252 Um... .JZQSZQ ::.gg4h:5.44.....4..4...4,.:.::42...Z:g...4.4....s4g 35544 .444 5 '.5?2f'ggf4'jW9A,5g4,w..-41. 44.44.124 Zn:zss'z44m.::sa:.f4::::: 444 444 ' - 4444 444 44444 A441 V.. ..,g:.-gg ..44.4....4.. s.....g..z:.: ......444... 5.5 44 .4 .4 -I 4!A4f.44?.VE.4?.4f4.4gf'.X4 gm., 4.4.4.-.Q:.f::.:4:ggg4445, .ga 44 M ... ?1454:s4z414::ggz.gg Ziijiiffffgi? Eiiifigifiiiiiiiiiiifi 444272246 4'W"z:::m54:Z::iE2. .. z'45fez.W5.'2:if4 4 24464444 .4 W .4 . . 444294 . ..,.4.:::i,:444.4.,..gz:2:::::::4:":f4 . 44. 'V ' -1--5 'fy 54425 2?Sff411 ff: 224 1232522345 3rii3?4::f:4z4 'mmf' M5525 "2125ii:F4i5'r4:z?.::::i1:z::::i ,g4g4244fi444Q,4g4.5,gg4g4f44gf4f,4g. 452124 "2im4:,:fz:2:Q:.:::1:gt.: IS :94ig93ZQiZf5Z?24'2f495'..'D?Z??E25 4 'E"444v ..."""U .4ow44444-30. 4454944444 HW.. W... , , 4 ff 4 4 44 4 4. 44 4 4 , , 4. 4 .4 44.4 4. 44444444-4444444444f4w4444444f44444f444444444444444 .44 ffff '4NfN,44-4.44.-4 .fwaw ' 3' 4 M my foyi 4474444.44 ::ggg'44.4... .4.4.,..44Z23S4....4.4....444444ww44ggz4e3YZ17'5ZA"WQ:wg4444444.44 .44...44...4 44.44 Y3g4,g,g4.44444444.4444..4. ...4.444.4.444...444: 444444444, 4 444444444144 44.444414 ,144 4fg4yW.ggH vu ffsf4.f..f4.44.m. .44.44r.4.-4444.4.444.-4444444444444 444.4444 f W4 ff 251 f1,vM.4r ,4f.4',4v4 4 4 444g1f2gg44gggg 4, 4441. 4444.4..::44:44ff4444444444444444444444wfaezzfsz4..4.z.444.145444.41.2.1414-z4.f4f4z'i44z44442444f?,wf442..34z:::az'4.44:?4z'.:4:44szf.f24"5fw.244?.fi24i4242f5'f4455z44:'f5M'if2-44'ff42444'f4W2WzffW4fmzf14444444YW4f4z444Z.444W454f'5f 25.45i2i242f4"'WIf4 W4f4"'9444?539'4'f. 4f24442f34444f24Q4 . ..444.44444.444 4.4:5.4.4.442.?.:::z:s:44gg4444544...44....4...444f.'444.44.144 gif 4.4. 54.44 Q44 442.4 4f2.4.f444Z44444i44y4,414gg. .gg 4 44:4zf1f.i4f.Wf4fz:.ze,zxz'..:4s?'.4z4fif. 9411414414151 ,4444f' 44.44 .4 4 ., M4 444,544 444 .44 .4 44.4. A44-4f?.444.4.444444444444444 444435444...4..4'4:g:fQ::z::.zZi::ir...... 443444454w5?r4zg:.hz'::z4gQ454g444.44 4w.4.,,.. .,.x.4.44zf11.gm54.444.4..4 54.44443,.444..j4 4ff4f4m4g444gg4g3 4443, mf4?m,g4gggifEi:62.24j.p14:.Z44 44444424fj244444444444. 4?4?5454!z?452i44Z.4f:4zf21462344444.424.4 55,fg:Z2:ZL4M?4i4ZQS22.'4Qi:2fz 4:3354 4444.444..4.4444..444444444444447,,, 3 ,.:g-,i,5,.4,:4 ,4f4.4 .. 44: .444'3',T'4:.42':WZfi4"fW 4 44 f'v"Z:5fm424 ff 441.7f4".f.'?4'....,4:i44f,4,4.,.4.4.44444.44 -4 ,ff 44 H, 44, ff H41 H1-Sq if My 'f f f,f'ff4f444.44:4.,,,i" .Q44'sf44'444 444444444444 4 ..4.44,4.44444.444444444444444444444, ...W Z....4..44 4..444t44QW'M1f, . , . ... .4.444. 4..4....4,, 4.,44f4.,.4.4. 4 gg 344544 ...MM 4 4442.43 44 .4., .4454 444 41 447,W4M4 k,,l,4,4,.. 4, 4,444 ,4,..4444.,4.4.44444 4 ,41 44444 24144 4 44, 4444 444.4444 ,..,4, 4 . W 4444444 4444444 4.4349444444..4,444f444.444444444444..4.4444:44 :sw 4224fi224:f'4f::r221'7'H2442444444444444444.:4:4s::ezgz444z444z4'W '4"ik"imMUifmmmwMyaww?QifMWffff45Q444444444444444444f4f4:4zzz.f4:4e4s4zz.fzzfzfzzfs24:i4.m4:ar.:214...44:r44e4444:2:f4z:z4::44, 44444 444444.z4:.4.4W:fzcz1:z:4ff4?4zff 21444152443224.221242222225221 4 'U 4' w i ff? 5 .f.z...2'4:ff 4 zzmzz. 4 f' 4 2.4 . 44g...g..:.a.-:.4.:4:.:,4 f4.1.z4z.m,,.w 44.4-.44,,.4.4..:w4. a.4.':44f'.:zf..z4.4.4i4f 4e.4:s.z4:4...44...'s4,.f.44.4 .4 ...4444.4.....4.4..,.4.4.....4,....4... 44,44xm,.4..,.., 44 .. 4 4.44 ..444..4g5.44, ,4 -...4.... 44.4.4..444,4.....,,,. W., .4444444 .. .4.4,,., .,,,, , .M W .W .4 4 44.....A.4.4 .1144 :gg4.44.,.g4,ggg4::f:f: xzsrafifeznfzz4.442232:22:24:35zxfzzfgzzvffszzzzgzzzzzg 44:44ff.442r::4:2:?? 2??5:?EigzS42ZSiz:15:if:f4,54 ff Qflkfiiifigiiigil .4 4?4?455f2f??f44'43f5fQ?z4Z?.42.4545SiZ5221542ff?4fg2:zg2?2?i4fffgg4s3g:Ezg::g4g. ,:. .ggzgzfgggg44,444:g4:,,2 , Q Q,'::i..2.rs..4-.4,.3:,fv.z35.t4 25242151.45 27 44 2:rf,,f.?TWf fiifmgg fzgf,4'gfL,4:i4.Z.'i'.f.'4444gff'm,fz 43.44 4:f.2:Y'f:: 715 ' ,ji 47:47:3371544414444f414244Sf5JLgigg144k474444Qf4445f414,g,y?,,ig gf. :.zzz4.44..C4'5".4i1?1'4445'4?iff4412542445 442: 1 .. 4.224.444 :4 4455525451: :fp .gszz:fzzszfxzaszzzzgigzzssgz sgaegzzszzgszzif::.:..:444f4 144 "9z4::::g444n5:g:zz4:::z sa g 44g,44g444g 4 4z4 :4:::r444f4gg,4.,44444g444 4gg.:4fs2z4444444434543,544gf4QQ.ggigig,44,?43g44.4Q4.ggZ455ggzsg::zzzzfffzwzzzzzfzf 1444 4444..,..,.f,eg,g,..,. 4, ..,..4...,...34..44,4.44 3:24 44544344444544kfw44444g44444453:. 44... 44 44,44444.,4 ,...4....4. 44 444444 ,4544,.g4...,.4 .44 4444 6 . 44...444.4.,..,.,4,4 ...4. ..,24,74 55534.4,...,..4,Nz,,ZmW,: , ? 4 , W. ... ...mgzmggwgggw g,4'444.444m44'4-4444 4 4' U A' .44.4.4 144444 A4444 44 4444. 4.44: use 4 .4.44:I..f5'x5.'Z,2?,'.,f:14...44444414 ,rum 43441424.4444 424453 may eg f 44444. 444. 44444444.51 :4f.2::4v,fzi5Z'2?.4ZZ 4 4444444444444..444.4.4 .g3444344444f444444 64 H13 4 .,..,........-.4..4....4..4,.4 ,.., ,,..,....4,.. 4.5444 ...M ,,my,,,f,,,,,,g.,.,..,....,..44444,4:444.,,.-.,...44 444.4..44.4.44-,4.....,4.,,, ,,:,.:3g:fM44f444444.4444...s4444,44444..,..,.4...4Z4.44444.44.f44f44w44g4f44f44444f4f2g3wf5f44v4gNfffMs444444x44.444444 A f.224'L24iQ.5rlZ3-2 2414424444 ,4f:U3iQ5iii3'iW"5?ifZZ , 7,,i4:.,zzz2g:5Z5Z.Efi:Ziii521522113325115223ZZX":5?f3"'T23Z:4'ZH:ZZH.:z449Wfii.f"'2i222ZZZ'4Lff1ZS7.'i4?ZZi42Z:f.W445444..4..44..m:2ZZz?Zfq4g?4g'g444g5443s44 445434445544 45345291L,.zgswa.f.4.44a54z54g.4.444.ssazzimzQ445445 ::.s::.:4::.444:zz:.:f 44:wHe4z4::z.44444444.4'S44z.mm44?4444444445344N44444445:.::.:4::m2244254444-4444rmfz4:4:44444-444ffy'24m-if225542142424444345545442?44?4f42ff4544f2444?ffa:1?fw4S4f42f22W2Z42112f42:2m242:swif44E4 4....... ., . ,....,,44.444444.44 444444f4yggggg:fg:'4 wp:45E4'245.4.42122azz:f:ggg444444A?4Z43if,::1gm,g'54fy4'f5',:2:f::if'4444444444341254235554252222342T224444i3Z.??'z:4.:,f4Z5444H44144444444...GiWzii.m.,2"5w5Z,iz"4g4mZ,.'?f,z7Z4i'.444Z'5 gggfmjggggjigagpf212:53ggg4gyf44444.ZZ.5i4,4. , ..4.4...4.44.44gp444,g:4.:::f..4...44,....,..4.4,...44:,4.z.s,::.:...4...amigmm.4w4m4,,4,1,..444.4..4444444g. 44.4.44 4.444444444444444444444..4.1f,..g44444444.444 4..a.z:pfg5g,Q,f.eg..4.,4g:,gg4z4..f,,...4..44,54,4,44 ..:4::.4 zf..z4.4f.44.z.z:.z4g4444444444.:gf:4 ,.,..,...,,..,.....44.... .f4.4444444, Q 4.,...,.44.44...4444.44444444444-44444444..,..,,3,44f4444..444...444.. 441..4.....4.44444.44444444444fgf4 4.444444 .444.44..4...4.....4,44...44..4,,.,,.V 4-4f4.4.4,444444., .4,,V4,4,,f4 M,,m,,44,, 4,,444444.44g54,4,,,24,44f,4v1.,.,.y4..45.44..44.4,,.,,,,,,.,,,4 44444..4,.,... ...missy M 4445452422323:'iZi22?2i24241 444444444444444mggfggf,qmgg4g4,g444444.444:ff2Sf:2:FWW M1441 444142 sw'W9444443-?zf?22fv:1is2:5252222:2.wzw44Af?Z.f42f:zf'rifnzzmgbff'4m2z5?Wfiff"vS42144444 4f4'W4iJw!azs:zz44z'4r4444H44i.2ffz'2:ffwz: 44 ss iij zzzzzgg? fi WU :z.2z.:z.:4' '1Z42Z35f:ff.'S:f:Z5g'Qf244g,3:g1:g.:5322525153 454535Z5If::zra:?gfiE4f24f22'l:2z:::sz :2:44ggq4g5V'w4 . 2 ilizrzffzzggdggigg, 411255221:E:.z2fz:2gt:5fl2zs::f?:r: ji-?4?::z:::g:: f5f2Z1Z25Z2:z24:::zz4 1214255444 4. 4 ..w3f.z:gqZ424wi:4::z7..f11izf':.:zg.44:4:24:fl4444ffg44442544521 fififimmzfw 44421544 'TEV if 'zfimfiizzw ,. ?f19?4z.zi:.:z4 45344 421.24431 'U''Q,a:fzf2Zs2i'2343g::gz.z:erw.ag .3244 4.,,..:1.,, A'5'72'V?T?ZjT,. MQUZH KZZ.SZ4...3w.Q 4443444 5552225 4.44.4..4wf'ZQEZ.4 ..4..4wHjgggHg M gap . W... 44gr47H7M47f ,g?hjZ.44Iilw'W3jg.4 4..4.g,yj344:4.. ,.,4,,g,,,4,4 ' 14,4 6 .g...44..m5gggmixzsitf 444444 344434443gg3g...4:..:2:f::4.4.zi....44..:4:1..4'f4gg4.. '2,:mwmz::.4 4' .af4444444455ggg:,..... 45544.4...z'f.:?3 4 4435553541454 ,,:.,ii1i:5f...5444g' 55553: ' A 447:21gpg:zszifqgggggzfliiS21fZ'5ZZLii45YZl32z:.4,2M 444 4.:3i::2.fiZ5?Z5'4,4 444' 'fiiiiilp 4 rw444f7?3ZZ.:4444444444ff44mw .... .... 4 44 . ,,.. . ..,. 4 ,,,,, 4 ....4 Mfgfzigg 4.4 4444,44g5f5Z:..4 ..44444f444444444444.44f44.44..Qz::.:..?li:52ffziz?57E.:2422. .55giQ1" ..4..4...:?1.zg, 4...4gg,,g.gf2gg:f:1iM zggp. gzzzzf.. zz4522425444444.44.444.44.41:34.4.4.3..4...mz.:e:ggzg:::..4444.44414345445m42244224:4s4224444424.i2z.fzz2:444.w41mf: H-wff "4::.zZ:42,223lZizii5iZZ4S5S2352Zfl?5:Zi.:f:iii1:2:.Z4z.1.:3.:s4z1Q:4fifi.4442 44gwH.:z1ZisL2z2i.i.:2iL::.i:ZKf.::...5I227i:V ,fgfzfgw ' at zzzi. . 44 45.5, 44444 .Wil . .ff4444i44:n w4wwvsf41414xz:4444.w44.4M .4.4..4.. www ...44w.4x4444444 ...4M4.4ww44w 474.44 ..-.,n I M.: 5. :. ?.gM ,V wwgawggglgggggzzzfgqg ZZTQJYQQV 8? NZB' M3545 K 1 : -' , W WXQIQES gigwi ,E 555524 Q vxmgn , .... ..,. K . .Mmm We, .V gy . 5 , - , , Qmiifir W V sf V Wx Awifysffw1S'!f53W5v5s::,fif' mmm M ggi. 1. ,,,,, ,Z ..,,. Mpiwww V H, ,J 13 Q 15 swfwffabfjwm JA WM Q 3' ,.,,2f'wH.i?,2iUWMSHN wiuifgfwgw ' as -:fi as H V Mifuifz fifraifisfigg.,.,..MgQ.yf,gg5 E 5 ' gg s:5?542f'23?5ff5Sf:f?H3 ffiiw if??IF'55TEiSiW' vegazggxfggggsff f5s:fgU??14sZ5fffEff4 MMS' EWU 'gm gywmgwf ezmffffsrfg? 555555595553 Vg m,VS3'::g2V X gjffwgfi sms :M mf :mm A iv'VfwQ:,,5sm!wVM.., 'f Qmsefgsefzf W3 fgififfiissffsff iv age, 3.f5m2,,.,,,mv,.w5z::s,2:QgM,fgg, ,vgjggsgfgmm :,w,M5i,5:qf32MW M ,D :sim was , 5 f ::::z:,:::5E?iiS:,:z:gf'7 .QEEEIQ IZV 5ff3 ?f:241::M:gE?555??f225m:fz5mS?5lf2:::::A 5, gf M 2531: 7552 mg N51 ,. - .451 7 Isa, Q Mg gi 12555 525' 552 5352 42: fi fgmmgfffgsiwgfgizfgi fwzk fi gs 'w:ffM:,2? 53-if f-v f llwzzwfwmffffififlffaew 2125235-WMZ:':fwVi 7:11finA54:azifggiff'Qgg5SlM?2eSWm ..: :Q - H, my es A 2' ':i':E:g2 2- ' 61+NjQ5g35,u:ig'3gggfhggyzi14?ZTQ'i,,:5:3'Q,3A5f:53gg?QQ5fz:, F I'-f V V fwfr: ww ,V -Vi V :WA wfZggL?f2f2:z:ffs.'3 vwJE'5'ff1f5'f MUMM 53 S3yQ'53w2ESU2aZ :psf :g f mgszrsgg fm eg3Y.?f?5ei:Z'W wg: sgjy gay sz: 5.155 V5 Qiifjfisilgfl ggggvilgsiz ?,?:gE?55iiQfQU .ig mg: gmgsaiiiszgrzzzg-ff ,saggy 52525525 ig '- be 'hZQCf:f:?:?::4f55 .- 51.3553353535 Mfzwcrigk wijggsisxmzxgmxxsgg Qasymzmmwmwirm-ffwf ?g,mmW21S:::'f.:f:f::f:?T2'f1 5 WQS4'5SZfwW1.WM::rp: X ,.fX,Hkmf,Mg,. ....,.,M,,,,M f um, W 'Sims R, g gwwwgiasmsgzssiszfzixi TREK?"-Mi' P5 Q V f ew up gig , , sifzmzm f2N52'55"55". izgzggzk agwtzfiiffwilhf Msimissl 5 if iiiiibiifiifggfwg filyfiffiffi iffy 'f ,Xmgy13g:5Qj51qZi7Z"A ...g..g. MMM. ,,z:,::i:::-3451555 ggfaribmm ,wg3EM,,,,., -5+ - .sw 4,?:lf?L"Z:H:: 3353352233 E33?iwmw:.m2g:K12?:: W- 5 E x 3 ,E Q H Q, 'fjiims Q 1 534 523535555355 ?fw:2f2 gmgfzz' MJSRZ Misa: W, L,,.. A Sssiisrzzf n is Ami? ?SkE::5?saN'f Lf rg+f9.xiViS3:s::f:i3i55fg3 553533533231 Ste: -- -N f gxiiiggiggggsrjk ,,. ,. ywgmwnbifwvfw srzm igf six: 15322 A ' 51:22:51 rzimff 1 N 5355 f SG ff ' xv r Q ' -w K N35 FI I s ,553 tr ga . 235s f 'fwliim V ,M -c V 333352 m fqsg gg wikwe-ww. V, -Mwmw2'i4sl:'f:g. - X www, , . .. ggQ5QwiSiS':?g.s V R QvQX,Mv -2 wgbmfzfsli r. mxrszsgm Ziff' M 53534214 :elsif-:U 5525259555 35355511 znews: 53355531 fs a.,.,, i. xgggggfxwzrvsg-X--f -- 4 iff , ,ygw . m,.W .m.. V 54 2: 1:-rm: :E wiwwidrww- MM S Q wxwpwv . 5.-04 .Y ,mmlfif is .gwwwm M if N 5533553355155 2 5 2: ziiigsrzfig N M2321 vt: W N Sswsxsk Nriwvsfsgzs-xf D wwmswfrqzfi -W: may M .WM Yiiilligiw 'smgh:i'sQ'- Y :Messrs Zfilfififf gsgciiff Kwai 3313? Ligfgfzrf Seuss? Wim iizkw .Mazza :messages -- H51 W,gQglgggi5M.fM g.i1z:Ww+2il15g'Q35rf? if if ,E Q mm. QQ-.SQMVSM wsm.,zz. ESESSSYQQITQ Tilflzffzik iilffidfi mwzw'-' gsigzssiiifi QM tgp' ,WM ..,W.,A:n Vw. K , gf V A gv::,ff,fW: " U"41'hM-H-"W ' , MW, .. , V ,, MWVM. A .. ., W. - - V1 VL ..J,f2"HxN md Xbwgffzsmzzffilfermsi'.:5::'--'fi' L . A V f:A5mm:::':.-- V :g - A 5 fn " Fifi?-I'.i'Kg gfgggifztirfigmff wlligqif an mg.: Vlxflpfpw ffgsp ANN' aggzizfif-1- k:.z1V:qg,3f,gg,,:::' 1 :wi5f:f', ,gym Vmrsizx ,V ., ,fbes:5zqwV,V,.,' .. ' 'Q V VV V ' 'VH V' W I Newer: 2 5 V15EQij?if:u3K. A fr , V'55552iVt:v: "'v.xz:5:35' W V, fisfiwhzzg g.,.M5V, :ww wmVl.v,zV. ..:::M'33Ez:'- mzrfgx N :zfzzgg Qiifffzzggz. 452512255145 .gfzmsg f " NR' fiizfiiif Wfziiggfi' gfiiizfgedii -,yEZL55f 2' fmgpgg we :::5?mZ::e: fV,J1yiQ::f wgfggfgigggyggkr b hm. fpsmi ' ffwwyoiwi ws? 'f F5355 'P' 'i 2:25 522225 " ,Q .N , fszszsaf , ,.mJi5?IZ:gE"5i5Q ' ' A A f V V 2 zzsizsi? Qfifffif 2 1 E5 ff? 3 :EJ,::a mffj, 5:55, , ,, K S am i! ew ' :.'::. aff , E E , ' Mmm W. I 1 S E Q ,. EEE ::: gm' ' 3 f s 1 TM-H Q"u W W. Wi g 5 as Q2 sz I. 2 55 K ISE? M QJ,s.2QgS2L,,5 2525 K i K, , I , V , - ,- . , , kf-f L- ,,, Wm:,:f -. f X ,,,,, A ,.- g K ,Lf Q.v,Wp, ,V-.Q-1.-ff-Q-11 - ., W 1, -,,., Vw-H,H1W-m,11A--Q-'Lg-myVw :mix-,.a A-Q-up ,-,. :L--f-I-.1f--111-,--V - A - . mfmzfmw: 2 -1'-f1W-K1-QQQHQML1-W1 , K MM 1-,Man Mzrzsffffff-3, 1 ' 5:1":.'::?a':.f- i- .f -V''f714QiE:zfSEf?ili?if?Z2-'15?if5'3?f"WL 1 ' MMM..1-K,,.W- -My ,Y 1 ,M..M,M1QK.... ,,..M,K,,,g , W K 4 K,,KM,fK ,,1KM , M M 1 -- 11. 1 2-may M111-1K52?Pf2'15f5QE,gK w,e::b-:iwff--,:1- - , --1: 1.y1gm..n.Qgai:1'1+:g1id.M1:sg1hvfs.wv 1 , iff- ggvgg-35211.-M , -1-1'--1wfKf1rKMsw'zSS -"-6 KK QM,,,M,,KK,MK1. 7 ? ,,. M M-M 1 -- Q1 W -iIfP?4?if1.fZ5311-1:7Ff51f2akf11f:--4 - -'-1 1 2 1 -Y 1 1-1 1- 3,555 2i5Mg?f3:sfgi3-1,-K--ggf5,511r'Ks1,gsa1.M K ,3g,WK1y,,zg,5,-5-.-F-g..K1--K1 11,3 glyfymigfwae :- ,M.,M.. 1"'11411m 1 ,ggi-21121 wx M1-'fa151.112-a31',1:f?5W1?3g.: 1 1 'sm'iegf1iis-1141.-K: ,K .Wjg,?sf5g5ff-5,-S51-K ff i555i5w3X'f553f if-15211519551555'7?5?Ti-Sfiiff 5413111 , '1-71l5?flS51LiTT.x?iJ51j5?'QM1,fm 1' .N C Q54 fiigief fffffzf-1 ,, 11,111 11 5u?TFfl.ik'L7Ilf.551 ' ,Q13f:31?C11 11? -Q1 1, if' f - S zM:.w2f'-?1f?'W Q19 A '1'Lf'711: ' --' 1' 'K' 1" H555 .Ziff K x,.'Gk-T,"4i-E'f?iXl5i'Tii-V. 1 'Ls 1-'V"'1f f15f2975siigi,3I1.i1, ,M,KHK.11-1,151--MMKW f1.1,,.f1.11MK 1,131-1 .-, -. MMM, ,MW X,yK,.1.1..,M,,Q,..-11 ..,, ,L,, K ,M MK., W, ,qg5K,2,.1,1K,,KK ,. ,M W, Q, KMKKK 1, vK,,,,,,,,,K,1,W,K,, Q3 K,11Wy.ggM, K.. K, .K sew 183-15.1-,.M.,?,,KKM,1,L , ,M NME J KY, ,,,Ax,3.,k,.KkMr,K,13,k N KKVV ,,lMKw,5,m, 5Z5,.M11KK,,,VK ,,m5,K,L,m,,K,f5 7- 11211 3111- 1w11111,M.f11f,-,, 1,-11.-1 ---- A K. 5-1 4-f1..f,-.K11:1g,1g1eL,y 11.g1g1a,KKmK1.1. 1..Q1K ,,KKhKK,,K5 .1 111, ,M , 55.0 ym.V,j.1gK,,K,, K1 KV 4 . 1 1 ,4,-Ky, ,LK3UiY,M,, .,,W.,,i.T1,,xK,,,. VKK1M,,,,11,KK1, '1 11-1 - 11 1' 1 . 1 '1 1.11w1sz1f11.:1iA:,.1 A me2,,1-.1-.SLM..11.1ff11-1s,1s,1,K1 -1.-4,1 K1':,',1e,11fK-H -:1K11K1111111 1 r1.M,,.,,.1 1,z1,xVi',55fifsfi-z',1' ' 'H"f1f'ffK-'f1IfT5ifI1ii'5S'??1151'f K 157' ffigl'-"-1x ,1 K,15fIi,ff.1fl 1-'1 'f' 1-11,'f:'iYfi'111L1fg' -1 , ' -Kv,-1,11115.i,-111 11-11.1-1153 ,K, lK. K KA,K ,H K A,K, 1 1' 5,1232 wif.-1wf--11'wfwf--1 ' .mlm-1.1- 1. ,,.1. gin ' K. .1 'NYT' " Y1i'zl2Qi435f4Q's15i5V971:12ifxiasgf 'f"gMj21j" ff 114111.-11311-,QwQff1a1gM3-K1-1 1- --11.12,11111m:s11.1w-11 1- 11 -1 .11ww.1 11:-gg,g1.gs111 ,, 11 ,.11.,-11g,1 .. , KK .51 .1 .1111 111-111,- 1 .5511 2112-1-114-22551111 .,..M,, K , .. 4,1 1 -.11 ..1.wsg1:i1'1, ,,.11 1 '..11.1Kg,gK 11f7gQ:s1sx1114s1gf::11.-11 ,1.1',fix W., 1 f 1 -Jw:s11if11ffJg3g:ggg1xP1' ,..11-ywxsii 5111 11.. .,..,.., ,1, -- M1531 ji "LL . -M K,.. -11.21 ..,XL-- K,.,., . -.1 K. K,..., 1 .- ,1--11-11,1-is-.fM,KK,,-K 1151142111 iii ,,K.s11.1,KK .U 11 K 33 'Ax3?f?i3iEi7?21ei2i2SEEvI M wg--M15.1L,fg.g-..1 M- . ,. f1'.s1ma4a1ai'1U2F-1- .-1111,-4 ,4 1 I 1179.2-K 1511 ff 2lf211L15f1Y-1ke1f:1-..,,1-- 1 ff:-51,5-fi K-,i,Til11i1ii1g.'-il 11511-1:51-. -Mg-1153 ,,115.3, .11 521.1-Mgvzgff1 - 1- ,KM M,..11.y,..f.-5-gg--5,31-.11..:1..- 1- -11QQQQSQMKQMQQMM -Mfg11,1-fw11wM.1,55C-1 , , K..ss,.ggs1s45if35 11,.1:gx1.111 . ,.K,.K, 5.51 M15 1, ..11.,Li1 if 5 S -S E1 51? 12 - f .f i1 i ' . 5122144 , 1,-,-11.-31111512521 ,,XL ..,1,.,K ---- 11-ff11.-21-wezmz--1 UK.,-. 1 -gm, - 5 f 18 11 -x1.w1f21Kf2112.ssLe3Z 1, 1 1. .. . i 1. 1.. , --1--1111.f1...m1w1.,11,-11..1Mgf11K1: ---- , 11f21s.1-fz1.fezf:f15- 155111 1 1 41-Kzgg 1...M1,Mum1,-1..Q1MQ,,11,KK-,K -r KK,,.., Km K, ,. zzgszssisimfiiiiksai- 1 -. 1 -' -K 1, f11zf1:1fa1,'1s-.1-- M 1. ,. KK..K,,.Z,5,L.1AM,-11-1,1,gk1,K' . - 1- 1 - 1 -1Wz1,efsg111Lif4-1.11,.1-,K - ,, .,,,. ,,gK.,.1f..-1.1,1 ,g '11 H Sg.,w.mam-Q-Fam-.L- W- 1i if.fEQ-- 11.5..1.s11-.--y-1- 1- K13-111.339-1' .. 1: 11 5-1: M1 .. 11 XM, f , ..f5ffz5s.21 .2-:W WJ, LK, ..1,..uK, 11 i11..1si1s111Q1a1211. 1.11 14.--1.K,..:1 K ..,,,..,NM , ,M ,. Wm -1 . -:11ff, 1 1' " M .1,1.,1K1 1- ' 11 11 .... -1 1 1 1af11YY1'1E15E555iE??F ia, 11 1 M 1- , .,1, .1,-K1-- 1- ,51-Mm. ,, 11 1..m 1.11-1 1 , 1-Lx . K.g1M1,55,,1, WM - 211.11- -2.1 ,-5 Kf1l?T5'kE'7 ssi:1-g--nf ,,1. 1.M,L1g.1.1:,17.-EK:,, 1 11i1i.m1'111iz1K1 -1 "1 V W:,'N,-5E1M1'E F:f14511s'1tgg11K-1 K yas., Mfg-1--11,1 5.4.1,--if 12-2 '1 ' KK., 1. ,M M 1 1 1.1.1 ,,, 1 K,.. . -, 21 gzLfg1zi2:gK,-1,5 'L L 11122 111 1.2--ff 1 - fu-1 1, , ,-11,55 ii-23253 ' ?'::j1gQ'1i41i-sQSfa -.1 M . . -1,4 . M1-1f.1f-11:21- M ..... ..,- K , K,... .K ,. M . ,.'. -,.- M 1511.--111 1'g11111M:11Q11a11'E4mp11?ff?1.1 -. ,, ,M :, M1., 2,-111m-M1.g1.e1w14 , 1K1W-,1:...,KK,aK M.,1K.M.K51. ,. , . , M,K.,,.,,.-MIM -- - 1 .1-11111 . ,. 'QKQ11-11,21-asszezfaezsdi we K W, M.,M ,KM ,, . .1 WM, ,KM f,.,,m,. .KM X535 K.-,1-HK,13-m'f2:1,g,,wS,ii .11 '11 2- :M sMwa1.1.m1gfg-g--11-1171-,--1 1- - mpg SSW -1ws.:?xfQ1H-- . MK-11: wvw , gms- -1 -- - 1..-.K1a111111111--1156553.31 p,,qgMgMgg.1sMK 1 K, KfK ,KWKM 1 -f'1"1111'Q11-' rifrw 151--Q1fff11n1f,,1r M 1 3-11.1, ' 1 W111f,Kg13f1'gLEggag1 1.1-??sfQ1 ,a5i51s1 2'-11g-1511 -1 1fi1K1+,1'11171 1 1-122,12-M1 -- 1, .1 11.1, A '1f:1fKx'Zz:,zsi'1-5w,11 -1 f-1 1--'.11:1.1-1s1:1t-11- 1' ,1 1 f 92' ,lsiel XE," 1 3,1 1 '-1,s:115'1.1 ' Y .1 A , fi 11' Lkswifiii H! '11 :ff5Q?iIf1.i1: -, 21. , I-1 K -' 3 , .. ff 1iEeJf:f1gf1lfsi1-a111?11f1g111, sw 1, 1 1 . 1 :1,1 1 z.1.Eaggggs1 sm efLiff?ig1i?ifag4siif32?'-f -111,1 M. ,K K 1 'xi iig-1551413120-5' .1115wfw-wfmxzz-.fadf-,gm-ig--1 ., KK .1 XE M13321355111121-122g2g1g2m114ss11.f-1"if -1- K 1--W sfziigigg' ' '1 41. 31121. -12212555ifff1KxgQ:f21fisllszgyw-.'1 1 fi :11.:fgfiS4 ,KK11mg.ggwS1-3 1.5 -fix-:fix K.. KM., 1K ' 1-5sf1E.fg35sa.:1111.:,K1KK-- 1-. ,fi 151, fi-51 - 7 --F 1 ,i . , .11-K1,K11 L15-5 's 1 M ,,"Q12f.11g'kg11fig . 1 .k.. f,,1,-W, 1111317 -1.-Qbgvzfflfawgs we sf!-W S 1 F1431-iKf1'?Z'ZQY -1-1-1,-11:1:1fQ1311.'1K11K11 .. K ,... K .,.,, - Piii?-s4'?.?i,2f'1f71-1.1 1' .W-,,.,,E.,2g -5235 11 sf ,f.-f 1.-gps -. .,g11--Q-111. K 1 ,, ,. K.. X -1,1.1,11s-1-.Qui21-Q1-.1-1-'1 . , .K 11-4,11:eK1fL11,sgyQ115Mf1,11Q1.13, 1. - ,wg 4.421-51155525 ,1-111213221'ff1sQ1?Q1111l,e2gf1-K,,---11.. .,, M , 1,11- 1ww1f1fi15W1fw1-ff-L1:11+1- 1- f, - f --.WSW ,K ,.. , 1. ..gqm,,.M5,, wif'L-is:o,in1qgz-,ge--gg2.gJgpx,,,,. .gk V 1:gEWKV,57,,I-ZUKHMMCVQQEVIQK -111122:2ali!1Q?g21if1fsQ-21-f'.:gm 1-- Ksggiwamb-Q . X K Q1 ,VM,5511335351-,1sqm,3zK-11... MK1..-Mf,,: K 1 M..K.,K.Q-.KL3,15-gfgg5,.g,X,S 1 K1-.111-,K VF?Z521ll12WMsx:1s.g3g11E'-QM:1 . .K K, .J,G41gy1Q71Qx1fHgl 1 .. -1,.e 31pys1s.Mg,i ' '11-.gm1156312121-1,g1..111.. , 1--1,--K.-k1.g1.MfeM,- - ,-.. :..2:.q, ..,,f 1---Q, .7,.. 1,. -,11f.--we 1-if 1 - ,,.. 1-111.11 1:.:1'1:-1f-- ' 1111.1-1111 111511121-115151.-z-:1.1,. ,--511.5 1' - i11f:1 .-ip. K, .-ff-.. ,--1-1,1 .i11f,?32e1KI1l1 1 .,,4-1xi1i.i14:W'1: ' . 13522522-i1161if 9 1 ' ' -- , 111.211 . ,.., M1 .M .,,. ,,.,, 1 ,M 11 '11 -A-L ?:,515TiZi5lQI Wi '1 fl 1-,, - -11:4s1fQ1i92eE1: K' . 1 :ss 75.11-lv "15EN22'i5, 57Q'iiiS1ggjQff155v,f-511.1 K .K M, .q:f:,1gggg,g5jggiz,5g55gA 1 . 1 11...-1513115-K,.Mg,m 111557 ' 3' S . Kkiffii ST?gEgj':EM:-:.C,l 1 Mgjfg--55'51Kq13f5g:3V -1111111-1sf?sQ1Qs1gQ1Sfa11f- -1 V437-5x7 '.S'lL-'V f 1 U 1 , ,,.ww,M,,K.,.KK.,,,K V1 KMKK .,.., Hui -1-2 M . ,.... . K.,-. 11.1-1,-51.1, ' ..-x1s'.m,11-15-yM1.1,K.1 --1:-QM1.. - 1-, .1-.1-,11..1.., KK,,K 1 11111--15-gr-11 .,.- , M ..,K vb ,f115i1i1 .i " 1:-sf ':.g17gL1f51 Jig W' 11529. 1 ,K 1-11 1 1 111g 3 N191 C " - f -1 , !"'.-11'.MfjjfS:p 11-.151-,Q1 111. K f1z1z1, Q-1.--gg: s.1w21?-1:fK11f1,.1,- 1, 5514 1 -' -- -' il-14221-2151 .' 11 11fi111E'isgr1:1f21.521115',K ,K - 1 f1f11412:f2?is1e512 1. - M K,-,1,i1,gggQ,wKwg Q .M .,.. 1 M M ,,.. K , K, ---11-:+z,213fm11 12,,f1gs-gg1KK-s-11M.-- 1 Kgra xg,-X -Y is A ,fa gss, M. 2.515f11.s21uQW3,M - fwsgmwmfdgmfs-if-'gg1-11 .www-11m 5 W: zfswaxisa-M:-1"11'f-1-. -- -1-..-1:11-11g1g:f.wf-11, 5,4 M- .sgffgzww 1, M.,K --1.-11-12311.-11wmsmw, --11s111.1'1 11-J Pm ssz-2m1:-K11..-.K1.--14.11. K 3,55 ,, f1s1fQ11f-wskg AxgsMm5u11111M- 1- M 1M 1- -1 W-1131-sif-ff-meK,,,.12gf 1111. 7,,,g3gsg51g155m45.1-gg1,51K1K,..1g.i1.,K.. , 55 M1.43-,,K33gg,5v1v,,gTq-,S , -w1,5ezi2K-M, is 519 157 4:1:.M1:j,g215,.11 ' 11Kf .,1:'KQ2Kl1r's.r'1 122551-y, mg'ga2??5??k?SS5:wE.ff111.1 -f 1 1.1.1 airf- -a1f1- ,1ffz,.m+fM1314--v-1g--:1..,, . 1- KM., 1. QM., 1, gf MM 1 ' ' 111 K. :K 1-fz -1N531i1gfii?Q125121:?f-1' 5. -1. W, K ,. ,, ' ,. Kb, 1 .111 -, ,,. 115geSrsg1f1s.111 xy 11 1- 1 1 ' W agsfegz '1:em-SMH!-2 -7 J . 'ilz S ' 52:7 V 1 K 1 W' 1 5115? :1g.p1'1e5221:s,z-1' ,. . 11-11-ms.. 1 K.1.f1,1jI,1w?gag,s , 1' 211211111212 1 .,1111.,K QKK,--K-K1 . 1 KK .K K11, :'1:z'1s1?s'1-.?1 1sKig31.' .1 M 1 , ff- , 1:!s24'111ff-11--. 1 1, , ,,,K ,, ,K K 1 Z 1315 ez If E'-2 gf 1.1. 11'.1-f1,-K1-22151115 1 Us .1 . .1..1gs11effsa111521f:1f L-1 1 " ,,-',1f,-11,-13,9 ,-rflpmgf 1. 4.1.1-we K' .jgL1ff55s, ., Mi , .zgii . 1.. --.WML ,1- -1 K, -1 1 -11.--211--2-g1111MsK511 11s 1 KK,-11.-11,-1.--1w 1 ff' 11 .swf5figffigigiggfzxfz-gpg-Ky-15L11. - 1A,Kv,ggg1f:sfM1gQggg1gg., M---Q1-11,-11-1-as-1 -1gsf.Mf,,fmK1M-Q-1--1. K -- 1 UI! M -fr-x11l4S5?if5A'F,Ili 'L 4l9MLiVll'f'3iiif-fvgflirs 11 3,1 M .KWKKM1.,11,54K,,,Q,H 11,-M1 .MM f fwg115?..s11K91'f,1 .qw 1- -11 N' 1731115155221-19543 " 111 1r1???3Xv4ia4ex?igfsi If .Q -- 1 'L ' 1 1z.ss-gg1ggy1g51g-Q.,-.-..11, ,,K, , 115 1 KK ,1,.,.1..11-2. 1 1 f1'f?:97i1xi1'-E 1 .-.,1,,11,., 1 ,,.,,. . K,KK - -1...,.11-1111-K.. 1 1.111f11,M3-111.11-K,-KK..- K 1 Sffifiiifg 231.-we , xff'-1 111351-11, ' .T1'.fg-ixzw,1-gn'-,.'1. 1 E' -C2911-s'eff+ff1sKSi1-11:1 1 , 1K'z-Egg '-1-,fv-.11 - 11122.11 -z,K:f1 K. f 115,13 5.1-11-11,41 -1. 1111 '.1:-.51mg11g-.-. 'E 54,1155-g1f 'K1Kf1'51Ii1 1 2 -855.1 1' .1 1.-1.-MK..:s.11z.11f11f-,1e-1.1111 -1 ,KM-1-,,1.:yf::fg,Kf . 1 -11.211-,..1,1,..1 g Ks.1--11.-'ff-1ffQ,..,-1.1 1 - -11--1i1gg,1si.1, fs...-1 11..1 -,11 1,.1 -M 1. - 11 .... ..,,wg..M,Kw1,1-.1.5,KK.1.1K,,, ,,.- .K 11-5.1-2116123551311-.f1:K.f1.1-KK1K:1K K .gK 1 111.ffm,f.!ea1f351.?1SfgL5ggM25g-,-1..x,KK.,:K-N. KM1m,11x,K,M.1,5i '1ll1115551"-Va,3555?-501-?EY,If511-1 .M,.'M 1,2 1 if.-51 Q55 E171-A 5511-1E'S??ff?-S' H111 -KM. KKILY1.:-f:.S1fy'g11QgX 1K,1,m..1ff1,1K.,1?,H1 M .1 ,,K.-WKKKQ-..M11M,Kg.g,KsgQm,m,.,K.ik -M W 11 1.1-1f'1zf1wsM ..f-K ,KK-,1.KM311115.-M1fM,f,3,,i5l9M2gK,5mK.K115.,KKK1-,,K 1-MKJK,,L-:K-KM.,K,,w,,Mi55 www- 5-f-...fa-1..1M.fM.,,-.f, , M K.,,. K,Kg-K.KK1-1 ,1 .,.,,m,,,K.1 ,, ,,K,,,,MM,.K,.K,,3,,,.,W KK M M11-.1r1Mm1sQf--sw1-1,131 1 1,.M,,m1,..w...55.M,,,g,K.,.1-.K.i11,K1K1.K1K.,..,, K,.KW,,,,KK., .. Q'--2:-1-fww-fs:f1w--mu- -1: ,.1-1 - .QM--.l1:Q1g1,f-,1gK3g 45.1. ,45,,KA,,,.1,. ,M .1 -f11Sfl1Q1i2ff51w?gff25zM1fis11MM:-Kg-1i1 MK -, A1 .-.:11111ffgg:1-fMfz1s1.Q1w--11-1 - . -A--1.4.1-1.1 ,1,, .1 1-.-mu.. ,..1, , . .. ,K KK 51,511-.1 -m1,1w1K,-ff.. 5 , . ' 7 1il?'1Y ' ,sm11-.s111,.1i:g13g:,g55g5 12,5-jj?-' 1.11.,M-V 11,11-1' 1 -1 1. -..111z:111 .-,Wi-.11 7 I 111:'11f1-f:asn:-1-'s'11. 1 '1fK111-4ss'?s1'fj1E- K-:11' . 1 1 .513 -E fwqfilfi, ,. ., W. 111, .-,M-.11-1 ,5k'11E.S1l-5151533551 1 11- UIQ Fresh m en Class Of 1986 Z V ,V . ,. . K V.kk .k,., . ,k,,mH7 Lg.,,M..i:,:f,:f,Q,i1,,,,b:,,.W,,.:m.mf1,:-.M:1,,,N-I , A -, -. , .. f,-ff iv., ,f ,kkf- 1, --A, W W,f1,w.m1.mmm:IW-WW -V,. - .-f-, - W, L. my Z WA, ,M-N,UM:.,w,W,.K,,.WNW-W.-w,,.1:, fm- .7 . Hf-1if--5,-5,7,ff-whmc-f,W,,J,1.Wy-fL.,5:l,41WMf,1,w K .11,,.,4,,177177k 'g1ff7ffk,1'3--577177 1, , , . 117-577, '7i,17771',121if1f- 1 2172'.s177'177s',11777,-177 17 -7'77f11,11 "-'ik' 1"1-'?f12?77177-1 771"?fVf77-T-717 7 7-k-'7f17'57P'E- 'f '7177"-i77'i77711 ' 1 211577?1'7L1EeW.7'1Q71,-7 7 1, i77-1,1112121gig17-27jE171i'Q1 ' - M.: '4711 3411 ?7,2K77?i1g7' 5 7 K-kifza-f7L77?l'751 1 I '?7I671'lfl SR-' T 1' '-177' 5 1' - 77777 73' 'FU' 'Fifi 11:7 ,7',1l77'1' ' 1 -'15771gFiJg1Pg'V"fH7ssLgKg5vyjj5j,s53s 71 ,35711gj',7111j3,7Ue.L135., W7 , 17737-,ii 1-1 ,, , 717111211577 77177.g7177gs711775,17- , 1 177717-g111N71s72y7f',7-7 e- 1 1- 77 . S2ggg77M7,g7g1,1,77g1,,.-177 7 7 f--.7-1'7.71 71777713771 7--7711s,7117271--2157-7:-71.7 71 117177N7S,71.,-,Wgis-1g7.,,1 75-771m,,617.Mm77V7.111Q1,7 A1 7771,,,1,,V,,,,13::,W,WE.51,,w.',171 1, 915,13 :Z,lyVk,,V.W:kf3 gaming f kgqggguf 7, , 7- ,11 --11777177 11117 ,- -7. 7771.171171111Q771-711177117727171: 1. 7711111117zr1:171g717-717711111 11117111 5 m,,7:f1,111.1,11.,,.,171..,,1W7.1277sp, 1735 1 .7 ' 7 7 1 1, - 1,7 ,.. 1 71,11111111177,17m11i71W1,15711,197-77, 17771117H111,21Qg7711-17117..17k.11,11 V1 u 1, .,1,,.1,M,.45?,,, 1,7gggi.13,,,M,..11 1 ,53M.1,,Mh,,.,1W,,.1M,n.mi ,m,,.W.415 .mum .,,,- 11711 b.,,. 17111177 -f,,.. 17. q,,L ,11.71.7117777,-711.,1,,,-f,,1,,,11.,..-- 717117711 1 ..,L 7 ,,, 7 ,,L 1711? 11,171 A..W 1,711-1711,,17m1,,,.,,x1,7111 1 , .,-k,.k, 1711k,1,1,?1,,,m .,, W ,,gk 1, W 7 Wm :W,.k Mmi,,,,,?h,R,1WwL.1,,, ,1..WNMm.m7,,,,,.,L.J 7177-7717 - 71717--Saw-77-1777 77 -ww-w77:77---71-7 771:71-17312MEFQQHATEM11711117 ,17114-1f117111711717771Q177 11711,.217,1..,1m7,7.,77,171 .1 ., , ..,,,,,.11,.,,i,,1,.1l,s k.1q,11,H,k,.,,., 7. . A 7..LA,,WMigi,.,,.swWi.. .N,,1M,zL.G,M,m7,,,.V. .i,,7,1..,1u M ,.7,11,L7,,411,M,M1i7n.11,m111 M' 7-1 7 7 77-f1if77xf57.1-- - 1 1-.11 .gig-171-W., s1g7Q-mg, 117-7, - 13131711 7-751137-13717-7--77-1 7:fi-7-122177-17N171w K-7g11117f -112115:1f571wFwg-'L7717-7,5171 K7 , 7171277111711-17,1qm171-771-,17,,.7 1 7-.17,1,g117717715W7117,,77- -1P224Q7QaasESSf7f11e777-f"177' ,-7 1 1 11 7- 117-3.-17g5s1175g11,f7711 ,7 - -77174711377177171-3.17 -7 ,777177-ggigwggikj7777177711 171- N7-.7111711117,jfE-121761,-74,171-71117 wifi-1777171v77,1,,7 11f:1Pffwez17771::711 " - 1-111-f171Ef1557z7"i-237735-77 ' '- M 7 7 --111 -' ' --Q77 1"'17fi2zf17'7W?77'7l1771-7'17 111-127-'11147fH1,17?gw7171-- - 7-1-.wig-'iifi2f1Q7.1x71.-171f-7,17.- 1rg7'117f4114jfi'27i'sa-n'71,-v -7 - - 1"77f7'?7,7'1i'7'.::! ' XG-77115 7'1-7'17-112'i'?3i4-'77- " - lfif'm777 1"7'f17if'-if-77- 7 '7 ' 5'11-h17?U7117fE7'77 7" 7':1e'7fm:f2fS-33,1-717.1 7,511-7711557117511-'f7-.f'7- 53,11755277175-77:7-17f"7'? - ,5777.77-77477-?g11f,7,g117.g-f777 .7 -7f37177211011217,g','11 7 7-'7'7Q19'f7'7i7s.ifs'7'7,- 77 --77 1,1 1-771-111-7-17--1177711 71-771f.f7 1,g1p71,,,1,.7 117,71 77, , 7.771,,,17711, 1 151-7,1, 7,117,171 7 71777,1f,,177, - - . 17,,..., 5. 4, A ,.,,17A,,,,,711,.,,.7, , 71.77 1,1777 , -751-,777' "'-1--71-731312-27-1 271-f1i17f1g+'z3fie117-177if-1 17-f'.7-7791g117'x7E?5f91:f71- '1'-71mf54i'717-S27-77 7'1-A717'3-13,f'77i7-5277-1177 '- 57,17117-177117-157717-1'7?17-7 71:-5-17-17117511gg7,11a777-7- '-L11 - 7,1977-77,17zU'i-' " 7117- 17S771lf sm 17,-577, 'lf' 331474, " 11i"7s'77.i:7775427i4fvgf7 -' 1:-1,-.I177g,7 .-'--'1-,72.777-,13x7x'1,- -71 '7z'7lf111711775'5E, -'L-717 7 7-l'E77.izF-fg1-zz ,1 -7. '57-173-7'7 7 .7 -,gi-7,17,f1f 17-1,1557 77- 7 7 1 1--5,157 1,1,717i-5g1.7517i.7,s5717 111171.77717 5,-.., 77 ,:v77-,17735777g7z,17- 7 , 777 11514777-721721777 1 7- z7:7,,7g7q11z1z sf,,1,777,77g 1, 1. 771717z1177x17,1771. -T717-17+ 111-7-.7.177-m7771771117- "71117-7'717,,71' .7 31.7 51, 7..1-7117.7,177117.77311-7--7743--, ,11,-.7517-1171f7,177,111,77 7- 7'777'7 7e-71-71177 11-117 71"7.1,77i7-7571,-1172'17' ,7 '73771-s'117'J177 117-5711'7gfi77-1gf77m3.7g7'1117 7-177-'7177541227-1:-E7-757-"Q5-11,7-771 1- '-7777-z717:77S'7S1-77717-2-17:17 7' ' 'QM711.777dgfs7s7!gwsg7777g 7711: .1-7177-7 7 .77 1 111-177-7117 -27 1 7171- 777g-1 -1 7 7117-177771771 7777 1 1, 7177-1-1722117 M1117 . 7- ,1 ,,,117-7,771m11 1,,,,.,,,,, ,., R M I ,.,7k,,115m A. ,.31,m2,1,,71, 7 -1 777771 7 717171.71 71,77 .1 -77 77 7 77,7 11111171775 1, 7 1,f7,111,,f7,17g. ,Lg ,,,,7.5.7,,111,Lw VX11.M,,1,Wm.. V ,L ..,LM,,W, , .M 1 1 ,, ---- '7 7 71177717.111177.,- 7 177777 ,.e 77 77 177-1711 1-.117-7.7177-,17 17 7 77 -gg 7 117 7:75-7111771 7 M 11 1 7,1177717s77-777117 , f 11,717 1 3,71 .. 315,77 7 1- .1 ' 5, L 1 -17177 -, 1, 7777.73ffg13g157,gi,gg,1gz1j.771 7 ag 7i7- - -7 111771, 7-7 . 7771q77,w7777177 -717Q111771-117,- ,17 77,:7.7,7,7,111,77377717171 1- 7 77 , , -11:11-45177,115177771,.1,- 17 ,,,.,1,,W55,,,,1MiL A 1 1 6 EMMQ1 A 1 -' 71 -S 57721477732 -7 71"-5711 2'SEEYBZSQQE-7"-771727717 211' 1 25QSx117g11771p7'11 g.. 7311711 1 Mem1,w:711-1.1 7-7770-M , K, ,www 711-77 -- 7 7 . 737 7-274.1-k7531.i52Ngi y iwigggi 7 7 3ui?w:g.i 77, 1 ,1.,M Q. ,,,21i .1 1 717:717371173-qf:ws3i1Es75?317T7.,,,13,1V ??,w,7.U 7 -7177177 3-171774721-7111 117717-1-7112-7177 777211127771-7771177 77 -17,717-711-1711-717717771717117 4 1a 95 f75'?f'7iT1:'14QT"7Ef, Y-7.4:'-'75 ggaalkf-1 7 Viirwlggjgg 7 5,-7,, 1, 77 - k fm 1-73747155255 1771,ff5777:,7,.:9 ,gn 1 M 5-Leg gfg fg77ffq,7,777.f7-ag 7 -, M7117 1 Gigi 7 73135,--,779 fit-7115 fi ,177?7-1vg27--73z1s75?7577,faf77-7 7,-7 7 ',717771127517--77.77757-W7 .1',--1717737757-1K17z,.. mc17q71,77.,, 11 1. 11 3917771-,7. h,1H..,,k ,Eg1,A,f1gi..,,,,,,W 7 R71,1171,,51,,L1,p,1,, , 1 ,. ,1,,A771,W1g,,V, -1 57271117 77 ' 7 711,177-'17 7,.71'g1-9.1 1fgg27is--7 '1171iif17'f77i,1, '1 2W1'1f'Tf7' ' 7' -,LTI 525775 119'-71' L 7- 1 H' ,-VMI UT ' '7 - ' AE '7'V'!,S1 97 '77 7 ffqg-7 11- 17g17711721f7,,17 771,77 , ' 7 7, 771gg127g171717 1717133177 .577 Q17--7' f 1 7' 7 7 - , ., 77177271',1f7z,77s-117-7777717 71 7-7 772777-171517-71,11-,1177 " 7 7 7 7- 1 wg: - .' 111 77,375175771szi1s512Qgifs172.g,7751 Q, . ,i 1 ,:771f771e--Lg:31Q771gggQ1L5jQ1'1,zg.:7 7- 7 '7 -77 177 1 17 -,W f'7.4,J7L,71sA'7'f rl' KYI177.-7 7-311: ' 7-111112 75-h11'S,571Q-7 1379 ,gi ,QQ-17z L 11 - 77.. 11 , ..,, ,,.. ..,,.., , 71.71,7,171177,, 551 ,,.. 1,1,1.,,11 1 .,,, ,,.., ,,.m,1w,3iM,1,,,. 1 , " . 7 1 7477? 1 7 7 1 Q7747- 70" Hzvimrli'-7711 7935 1 f 119 V Axe' Sxsflii-rX7i1,11"' 2-xrllqgs,-1-5 L U 7.fef17I-?f.L:1L-w1f1'7f2,.rw mfggmf 115777 775.177-77117 -1 1 7117777777112-11 572711.75755 ,-M7 ,554 ,,,fx,gg, mg?1Q71117,M,57QEgZP75. 1 Vmhvknmwgg 7, 721111757177 1,1 1 M 171-7711171117M7.1q1.1,771,,.117-7,17, 17 , .111,..11,1., m1A,,1,,1,7,1L 7 7 .7111--7j77f7717,fe717 17.A7g,.771,,,Q171,, ,7,1,,., ,,.1,,Am1,g.7,,171 ,1 51.,11L.im,1,,X.,,..,mf g,1f:71zgga77i11zzv 111 727751 7:17 " 72-7g'1f1:117iz1f7z7711y11771 5 7171-7,-7 7 yg--7117 .7115-A711-771 7, g7117,g7g:7,1Qg77,-7,17, 7J1171-7,77L,7751,7ri1LiL?Li1,7177- 17 7 ,1 -1 111w:v7'77'77'f77-7 17,177 AJFVS 3-:K-77.11-7 7 47-zz 1 77,- mf.-1,-17 - 7- 71--77 x,-77 -7 - 7- ' 1 7 7 171775 i'1f?i'g'7'i1f F 7 -'I' 1'11,-5.71 gm 1 ,5177 ' 71717-7'.s7117-1,7-7z - , 7,77:'711g'117,7 7 7 --111,17,7- - - 7 -.1 -11: - ,-7 -777,177.11--77711 .71 7:'177-ss-17711:-7.17 717171 -777.1,-f7711'777:17:1',1,1 -7 1 171- 7711777717158517,77'1z777-1 717:77 -771177 7- 11 711'7m-1117717717711- ,- -1 , 1777171-7777715177117771,77.,, 719171 K K y ,7177711-77--75177-ms-1771.1:7 ,77 7,-71717 g11717157m1:e1,77111.1 15' 777 Vilw' ' '71 fl 1' 7 1 -' 71111"g7z71a7"2QxQ1l 7 7575155711-z 3- 7:3 V-71-,,gV7,177117,.5,, 5- ms-17 15711,-7 1 1 7751355i':7'xifS'-17"7-Q7 Tb- 1, 1 - 711lifli725517137i9kQf7?iiQ5is771L,71,5,'g71117ii7-7-ii15575553111275553211-57137741137 1 1 7, 1, ,7 ,1,,11Q7,1771 1. 7 1,.,,Q,wS,, 17 , 1,.mn,.. 7 11:7 . 7: L,711' '-g59ss71,77g1gef17-g' 7:3177 me g,1g:7g741d-.57157:i111.fi11,Mgn 1 1, '7-wg: 77711,, 7747515-11735M,g1g,gXf'77777-57117771, gg ' 1 1, 1 k117771117, .17 7 711,111,151 ,.11,.1,1111 W A,.1,g1,,M,,A,.,17?.w,NM ,, ,,.M,1,W ,N,M,,,,11i,a 725177771177 17- 7 - :111m1 zz11g777 117' 15117-fs' 7 ..-M5717 --7 gw71'77 M- 7 '11-711:77117g41?z1iQi7714777117-11-7'7 21--71 , 71jH3?7aQ117yq1a-77 f f5L?fQ75l77E:'57':7,7' 1-5'V'Li9?2lTf'SL7-5ll5iilif7'5iif' k , 1 gf." ' 'i?ff"'7 ,J7fi2ZL- 715' fEHifm"3fi11stgjf'77- 77 ' k " 5752171751121171513-711,31 7-47 -3 is1zfS23a7i5Pi1Qi1ezQ7E1--- " 112'17fig11'771i12:g,1-7if1- 1 77 .117.g'7'77117:1g7s7--577-77 2177-7'711f7i7-1-711 --117,-77g777Q71:77 17 - -7-17-.111-7,177-77 11717,17,f,7.1 51, 11:11-.71 ..,-711k,71,,177,1-,V I ,.71k711,,7,1, iQff7"1'77 'TZ'-if5L'7?kf7f"1 ' 7-' 777i'7?f!77'E'1-'77' 7' 1-2312 757sz'7f7'1fs-' 7 .-'17,177,1'-27-'11 1'f'1 'WV-'15 E" 1' M7i1kH,i'1fi-17 7"f3L7kf-44:77 71 7 1 1 791,77315,117-17g777,., 15177273177-. - , 1 , - 7 -7 7-,'7i'i1Tf11i7iii17f!S7iL711 1 12711 " "--A 7E11f','f -Slxfifil-32531 -453531 737115 7.1:t!75,1,m'17QpQxg '1fQ1Q3ig537s1g 1 1 11, -11, 71 ,.1-,711-7-17117777-771777.1-7f,117a1-777135, 711q1g17711q- 777 71 1, 21 5 - 71' 2125777 177i1'7271- -77 71,-.77-77119:QQ:mgis52i2z:7,:,m1g7517115-71-7 7 lv-117-f 17,1-71-777.1774777711777 711-11-7.117111711171615 g5fW517771171g,11,771,, ,5?177M1.Q,,g71,7,m1 71" - SKU-7' 1 'iffxsaHW1ssx1L-2 571 -17, 11 -f "l 72-7171-717977,-in s77sgS71,Q1,717--771. 77-77 - 5-L-Q ,m.7.11,,.?,E11ks57g- ,x-1111, 1 7 1771 11 117117 7 71-7 -1 1 7711 ,1177 7 ,1.,,7 1771 My ,,1.1 7, 11 1,,1,. 11 ,..,.., 17,g,.1,77.1,,.1, 1- Q-7777-7717771.77 7 111-,71--11171111171,a711771 7711- 1 1. 17,11177117-11,,7?1M71177,,,f1,111,, 121-177 .7 1 -11-1771177--117117711 71 717-1111711f11717711Q1711f7711Q7171-7 7 1-7771777111173272377117777- 11 "i7f5i'1QEi'a-771 ' 7361 97 "' ' fifff- 71112571 ' ' H ILE77:Q7'15tf7,psx7g1g5i2,s:'g',- -A ' '11f1fg1m72457A,,1'z W-777-5-A 27711, 1-77117'ffgz11ef1--7711 777177 1 7117177 1, 17717 7 1 1ev11771ff77s:177117-12717 4557-1? 7 -' - T1CETET573f?i'255155"' 517157 '--'TWA '77E2Q5'7g7 '- '-i7gfiE?iff1',f'f 77111 ,,'-'2'.i7f'7ii77f75', ' iii" 'ig gg, -w?'j-'K' 1--77-157111-1 11 7,1571 7 17 W- 7 1 i71i,17i,1,7-. ,j7,f'7i11571i-,1f7 -V "s,77--s1T7'1 7 1 1 7 .7 .7.. - 7. 1, A ' f "'7Vf17117-7277-,'1 w'gg1z'gg,-g1- 1' 1-7111 17,Ti.7s3-7i'Q7sa11,72g11 . 7 , .11311-73111-17112557-Q1177 7 '71177-1-171 77 7 1-1' 1, ' " " 11,7 1 1-777177177 ,1 7 ' 7 ' 7 72711113 11-14171 K 1 1 , ' , 17 Q271 -1-.7171 '2Y5s7a1:,7s2?1gQi211771- " 1 71: 2'E71wz115i2gf57-15777 72 7 77g T71--V -715' fgf2LiLGiigS1J'.5EYi7 7' - L1-?51'f'f?i?f1fE3i,?Q3'git xi - 7711'7zas1i 2:1 E11-i11 7g1'- 3-5127714 77 1: -7 " 71171f'f' .1-121.12-'1727':' s717 7 7 .7 717 17, 237711 1 ,, 71'.7' 7 72. 771' -7?11x 91'Ex"1-47 1 ' 1 ,i'17-V15 E' -A 1 7'7 972111,-57511 ?1,'SiliJ,g"17- "',71i',gSfg1Q13i 1-, 1 ,, -1 2112735:117:1s7Q311,'11g '7'1f-'71ssgggLgi1V1g71 7 " ', "'Z1SSt4Lg51f?l5x71722E4s 7 7, '15,3if-Lf"1-xrlk-15157" 51, 1' 1 77:f73gf517zgg'V 3-2712537-veg - 1,7 77-7 1177 1fe-71e-,211i777231i4'77-1522? 77 -1'f11777gg7,gzg31,1,gM1s7711777 ,71-q177n1117717777177-7 117-77777 11777117711-711 7 717 7 -7',-M' ' "-1723711127121-'771--' 7 7 -fs7'7g1ff1f2f'17is7i1 -77117, 7 ,1171f7,s17' 7- 77177i1s7f111z7 . 1777, 1771111771- -71117171-7,1.-771, gap' 5-ff,'x'-11131 '7 -ff7s'717'5 1 , 7 7-7177-17 117- 7:-15-S,-7 - .7-1-' 8, .1 7 1 ,77i7j7i11T7 7 71 , 1,..,1 77 ,,711, 1771771 77.17 7-7 -77..77 17-771177111177,17717,1 W 71,711,-7:-171177z11717g1,777 ' '7i'E-f17'117727,s-7217777 777 7-,1f,i-12117-7 7 -v.l'sz'g? 1' , 1xz4sf?7Qff7EK5ig1:, 13-5,.1f5EfjQ45?112f,77Q7figg-IQ'7 '-TQfQ5'gL15 X.-2, C171 7 F12 S" ,fyw 25- 5 11 7 A -71717, V1 ,171 7, 17- '7 7-17 -77-1-771717-117' 7 7- 17 77 -7 1 1121 , , 1 ,1 .177 7 11,7. , 7 ,,..1k711,2.7,17711 .V 1777 21:7--" 11122-7x'77,-7 "4--"asf-7-w"2-11 -7711 1,13-7 :ss1z1a1--sem ' 1 ,71117.17,,- , 7 974-l -faz217111,--1 ' E21-'77-777117772 " 1--7111 ,.7117-711771 ' -111-71722-17711 1-713117-1g1-71 ' 7-W 7 1 ' Q 3 2 s E X i i S K K S S K 5 E 2 A i ! 1 3 3 5 S E i Jasasf51as4mazwmzazmwmeflxefsamdswwwmmww www w-.,.--N,:f,wev..,-s',4-r-Q.,zf.m-a-f1:.w.a ,mmm-wwvmmwmmwmf mfwamw awww., ..,,,:1av.-mmf Lv-Wm, Qs 4 hmm-mm'-www-. wwmfg1W,.,.M. wwwwwsw-x mfr: emnmwfmwmw wzswrq mswflx mfsfg:JQiz?fSzg'vm,:v,1fiff if .fSvffs,f--f--W siff-:x2,4i2,12aseSf:S:'swzsm, A f..w'1s21VQwivawAsw.:Qf5SsfPz2frmwfxfmf25fsfv'wfw1wsxaxxw:wkf2waS mweeewwfusmmwmsvwvafwwfwmawmwpawwreawmgwtw wwwmfrxfzwsawueew-.gxwwfa-uwmpwmmwmva wmwnwwmw.ww1cb-w-,:eesm1:,xfvw-1v,m:e- ntrsiwawwpgszrw fww5eeb,.gsgrQLqQqwr,sVa,e,ffr':1 wwn 1 4 P uma?JQ1WTxfQLmmm?1Qfsww5famw.S55ams:11sif:wfvwamwvSWmm:fmtsimmwav:mvgaza1:wwrwevas: w1mwwnnzswzirsmammaawe-6:'waGsm:eeaw1wsw.,wmf:a:1k2,fQgvvzwvffmnmnwfgf-Qeywmvvq-ew-:fwwQ:z.7sfewwz::w1w:k'mff1-1 fr-f f- - -- 1 - 12 www f A- 1- : 'K , ,, - 7 -' f X.,,.....-1-rdf ,......--Q-w ,......--s--N' il' M aa X Sports STEVE CARDIN 1' N C . Front Row: Todd Landry, Paula Girard, Kelly Pinard, Jody Clinefli Sarah jangel, Marcela Alvarez, Kim Perry. Second Row: La uro Buena, Danny Caccavaro, Mark Belair, john Murray, john Lesnick, Peter Hoag, Chris Pilot, Leslie McDonald, Kevin Duford, julie Scala, Lexi Spanos, George Caccavaro. Back Row: Coach Potter, Stuart Goss, jay Crepea u, Rodney Viens, Steve Cotrupi, Loralie Goss, Chris Kidder, Patrick Croft, john Dilorenzo, Lynn Simcox, Sandy Sanderson, Angie Lemieux, Roger Chicoine, Keith Duford, Mike Ahern, April Dorf, Coach Piccolo. Spring Track Awww, Sandy . . . 3 Give me strength! This year's track season was high- , lighted by Mike Ahern winning the AARGH Decathlon, - ' Tennis Front Row: Roger Keane, Dave Lizotte, Bill Leahy. Back Row: Milce Bumette, joe Ardinger, Brian Tobey, Chris Scala, Tim Cardozo, Robert Burke, Coach Levine. Missing: Ion Kane. fl " S . ' Front Row: Tracey Breen, Lisa Stringer, Deanna Chaffee, Karen Cardozo. Back Row: Miss Dzewaltowski, Angie Si- mino, Beclcy LaBelle, Chris Daniels, Cindy Rietscha, Brid- get Davis, Lorraine. Boys: Girls: Top 3: Brian Tobey Top 3: Cindy Rietscha jon Kane Deanna Chaffee Dave Lizotte Lorraine Lizotte Coach: Mr. Levine Coach: Miss Dzewaltowslci Softball Front Row: Lorraine Frechette, Sheri Rook, Kathy Orvis, Beth Sicard, Kristin Aimi, Coach Brody. Second Row: Nancy Wilde, Chris Bmnetti, Sharon Young, Marie Derosier, Stephanie Aylward, Sharon Stockwell, Monica Dexter, Wendy Clark. That's no spaghetti arm! l Look, a smiling chipmunlc! She's safe! wk Ak .. ,X,...,.q1uwlli"" 3583502 R Loolc at my Boo-boo! Front Row: Chris Osgood, Donna Chartier, julie Kimball, Denise Duval, Molly Lancaster, Laurie Bateman, Coreen Dumont, jane Miles, Beth San- born. Back Row: Mrs. Lique, Kathy Pilot, Sherri Earle, Kim Grenier, Amy Mettler, jackie Bergeron, Shawn y Partridge, Lorraine Frecrette. Off we go! Ouch! Coach, it hurts!!! win., a. ,. tt,.t . fx,--N-N. 1. 4 :u...,...x. -Qww . Lf :'7'?1a?fx -1 -fi-"""i'i'fi We are A - Nice form, Molly! ,aa 5 it -.P "rfb W J What's the call, Ump?? Front Row: Mike Chase, Kenny Fowler, Steve Theriault, Tom Costa, jim TriantaHllou, Larry Preston, Leo Lawrence, Dwayne Lucia. Baclc Row: Coach Silva, Gregg Tewlcsbury, Butch Avery, Scott O'l-lara, Rich St. Sauveur, Russell Balch, Greg Pe- cue, Andy Lavoie. The Tewlcsbury Curve! Hey, I hit it! After a After losing 10 seniors from the 1981, 12 and 4 C. VL. champions, the young 1982 Cardinals managed a surprising 9 and 9 overall record and a fourth place Hnish in the C.VL. The team was paced by all C VL. outHelder Scott O'Hara and all CVYL. Hrstbaseman Greg Pecue. This year's team will be built around three outstanding senior let- termen shortstop Leo Lawrence, pitcher Dwayne Lucia, and second baseman-pitcher Gregg Tewlcs- bury. You've got one more chance! ,, Y Mgr , A ff as .V ,, , ,, , 'fm , , ,, Ww-,u.M,, , , .Q Y M ,, ,L , , ,ug N N ' V ff' t NV, H- g ' A . ' , , l've got it Where's my comb? Going, going, . . . if 'Q ,Vx Coach Baker at work. irwv 'i W W Well get 'em next time. tw Y Cheese!! 5 S 8 f W Front Row: Todd Tewksbury, Steve Wolfe, Doug O'Hara, Dave Weber, jim Densmore. Back Row: Coach Baker, Robert Wright, jay Middleton, Bill Tenney, Ricky Santaw, Danny Tewksbury. Cross Country I-'ront Row: Bill Ryan, Tony Wood, S. Ladoux, Amy Allen, Coach Potter. Back Row: Dan Sprague, Barry Goldberg, Rodney Wenns, Stuart Goss, Steve Sievert. After 25 years of coaching at Stevens High School, Mr. Potter was this year inducted into the N.H. Coaches'Hall of Fame. We are very proud of Mr. Potter and greatly appreciate his hard worlc and devotion. May he have many more glorious years at Stevens! G0 FOV iff R0dn9Y! Held Hockey Varsity: . . Front Row: Mary Laslcoske, Sharon Hensley, Kelly Pinard, Molly Take It away' Chnsm! Lancaster, Patty Marro fcaptainj, Chris Pilot Icaptainj, Cora Tewks- bury, Erin Davis, Lexi Spanos, Leslie Come. Row 2: Coach Gilson, Laura Ploot, Wendy Cotrupi, Suzanne Poirier, Sharon Stockwell, Tracey Breen, Denise Duval, jennifer Stoughton, Kristen Abbott, Kathy Pilot, Beth Morrow. Get Up, Quick!!! LV.: Front Row: Debbie Brooks, Beth Tebo, julie Gogan, Mi- Reserve: Front Row: Lianne Stevens, Heidi Hentschel, Colleen Madigan, Judy Simpson, Patty Can- don. Back Row: Coach Clark, Shelley Garrow, Kim Carpentier, Melissa Garrow, Wcki Caru- so, A. Hartley, Stephanie Triantafillou, Beth Crepeau. chelle Haubrich, Bridget Burr. Back Row: Coach Brody Lauren Evans, Sue fangel, Lynn Simcox, Elizabeth Boone Kristen Abbott, julie Murray, julie Kimball. Where did it go???? I I Girls' Soccer , Varsity. y y Front Row: Anita Stillson, julie Scala, Lori Bateman, Joanne Ardinger, Wendy Clarlc, Stephanie Aylward, Marie Derosier, Kim Aylward, Chris Daniels, Heather Gaudreau, Lisa Baillargeon, Back Row: Steve Wolfe, Curt Dutilley, Monica Dex- ter, Laurie Ransom, Marcela Alverez, Becky LaBel1e, Leslie MacDonald, Marie Frechette, Lisa Stringer, Lori Tenney, Kim Baillargeon, Richard Landry Coach Grumman. The SHS. Girls'Soccer Club had its Hrst varsity season this yearg Although they never made it to the November 6 finals, they proved that Stevens has a team worth noticing. Led by tri-captains Stephanie Aylward, Marie Derosier, and Kim Ayl- ward, the Lady Cardinals Hnished the season with an outstanding 10-3 record. The race is on . . . Lying down on the job??? Is it worth????? This is hard work!!! This one is going to be a bomber!!! J-3? LV.: Front Row: Shawnee Dow, Sheila Honney, Shelley Reed, Catherine jacques, Beth Sanborn, Amy Putnam, Kathleen Smith, Donna Chartier. Back Row: john Stock- er, Coach Tenney, Michelle Spaulding, Marne! Dilorenzo, Carol Moore, Alana MacDonald, Deanna Moore, lane Lapointe, Mary Roberts, Mike Ackerman. Boys' Soccer Varsity: Row 1: Dan Boardman, Larry Preston, David Barton, Steve Clough, John Murray, Mike Ahern, Leo Lawrence, George Caccavaro, john Lesnick, Tracey Burrows, jim Clarke. Row 2: Kenny Dumont, Mark Belaire, Andy Lafrenier, Mark jackson, Bill Tenney, Chris Kidder, David Bishop, Todd Landry, Peter Mozden, Coach Bernard, Missing: Dan jacques. 23 . 1 Leo 's Magic Foot. M, ,, , Wf. I Jw., asf f " Z0 rg A . , YJ? ff, ,. I - law, , X: ' Q 'IZ uf V, , V, ,,,,V,V I MW, K I' I ef iff, f f ' WW ,fr 4- M i ,Q L, , , ME Z Z3 'nf ,, .34 V as Q ,Z f-,A 1 f I I 4 A fav ,A "' "' N is 'ka-2 Wf Y :ww fr H , fr f johnny on the move...! ,,,' , - , gr, , M , M S A he - K 4145 1 ,fr ' 4 Leo and his Shadow. , gg y ' V , ,WMM ,,,,, , lf " ryiyrwf' rawrgguwwm ff in H , r ra ,V , 'aff The Stevens Boys'Soccer Team had an outstand- ing season this year. The team was led by captains Leo Lawrence fthe state's leading scorerj, john Murray fteam M. VLPJ, and Mike Ahern ftheir awe- some goaliej. The Cards had a few bad breaks and did not make it into the state Hnals, but wait until next year! Get out of my way!!!! Now if that isn't school spirit!! Here comes another goal . . . LV.: Row 1: Scott Lemieux, Scott jacques, Danny Caccavaro, john DiLorenzo, Brad Schnyer, Lee Miller, Sean Foisy, Mike Brunett, Roger Keane, Mike Willenius. Row 2: Mike Stringer, Danny Shand, Ricky Moody, Michael Whitney, Norman Kennedy, Laura Bueno, Rene Ferland, Ricky Morse, Douglas Daniels, Robert Lambert, Eric Sumner, Tommy Heiser, Coach Agan. Football Varsity: A Front Row: jason Ruggles, Billy Willette, Doug O?-Iara, Bob Foisy, Leon Mardanes, Matt Kinson, David johnson, Keith Compo, Pat Croft, Ken Roberts, Cory Plourde, Rick Santaw, jeff Bateman, Steve Robar. Second Row: Coach Breiner, Coach Fowler, jason Burch, Todd Tebo, Mark LeClair, Bill Kinson, jim TriantaHllou, Shawn Patch, Paul Levesque, Steve Page, Keith Duford, Butch Avery, Gregg Walker, Peter Hoag, Phil Ayer, Kevin Thibault, Don Foster, Don Thompson, Bob Wright, Coach McCormack, Shawn Buinicky. Back Row: Aaron Kibbie, Ricky Melcher, David Weber, Rodney Dorr, Steve Wilkie, Shawn Austin, jay Middleton, Kevin Duford, Todd Templeton, Steve Cotrupi, Eddie Bolin, Dave Hart, Robbie Shepard, Eric Morin, Mark Limoges, jeff Bemis. g The Cardinal Varsity Football team underwent a significant transformation between the 1981 and 1982 seasons. Independent off-season workouts, coupled with the rigor and intensity of Camp Con- iston, paid winning dividends for Tom Fowler's senior-led squad. The team ended the season with a 5-4 record, leaving no doubt among supporters or opponents that Stevens is a force to be reckoned with as CVL. titles are decided. The race is on!! r The team is in a huddle and Coach Fowler is upset!! That's called a team tackle!! Two against one and we're on the top!!! 5 1 5 4 I R Enthusiasm on the sideline!! This guy is going down . . . Freshmen: Front Row: Scott Kull, Randy Root, Matt Limoges, jeff Decoteau, Loren Strout, Scott Richmond, Bruce McCullough, Andrew Hart, jim johnson, Allen Walker, Tedd LeBlanc, Garrett Hull. Second Row: Coach Boone, jim Rollins, Steven Chance, Rusty Fowler, Brandon Elan, Aaron Whitcomb, Matt Laramie, Ricky Fellows, William Smith, Michael Hurd, Paul Belanger, Philip Hayes, Mike Nelson, Ronnie Brunetti, Coach Piccilo, Coach Hull. pus as-33? , e g., ' E flag.: .a- aszwg- Q. a .Teri Q Seniors: Front Row: Butch Avery, Mark LeClair, jim TriantaHllou, Shawn Patch, Paul Levesque, Steve Page, Keith Duford, Gregg Walker, Don Foster. Back Row: Coach Fowler, Todd Tebo, Bill Kinson, Don Thompson, Stuart Cook, jason Burch, Kevin Thibault, Peter Hoag. Shawn needed a lot offood to make his hair grow back. 1 Q Shawn and Paul, minus Mooner, plus McCor- mack. jim just won't go down . . . Girls Basketball VARSI T14 Coach Grumman, jackie Bergeron, Molly Lancaster, Denise Duval Lexi Spanos, jen Stoughton, Kim Aylward, Darcy O'Banion, Angie Lemieux, Kathy Pilot, Chris Pilot, Marie Derosier, Stephanie Aylward, Laurie Bateman, Monica Dexter, Marcela Alvarez, Coach Stoughton, Missing: managers: Kim Baillargeon and stat. Kim Grenier and Sherry jenne What a rowdy bunch! G0 for if SfefH!!! Listen to Coach! I am ready to fly! Darcy wants that ball! The ball is down here, Chris!!! j.Vf: Front Coach Grumman, Beth Sanhoume. Baclc: Lisa "BEAR" Baillargeon, Lori Tenney, Lexi Spanos, Sue Smith, fulie Murray, Ann Coolc, Michelle St. Pierre, Sam Walker, Lorraine Frechette, Monica Dexter, Alana Mac Donald. Freshman: first row: Marissa Fontaine, Deanna Moore, Shelly Reed, Coach Brody, Michelle Holmes, Stephanie Triantafillou, Christine Le- mire, baclc row: Tracy Breen, Billie jo MacFar- What a drive Mdnica!! Good shot Sam!!! land, Donna Chartier, Am y Putnam, Laura Slcalin Boys Basketball Front: Co-captains Brian Tobey and Leo Lawrence. Kneeling: Beth Brown, john DiLorenzo, Back row Coach Fowler, jeff Bemis, Curt Dutilley, Todd Landry, Bill Tenney, Mark Geil, Stuart Cook, Les Mardanes Donny Thompson, Tracy Burrows, Tim Cardozo, Coach Grenier. No one can block my shot! Watch out, we're on the same team!!!! Here com es LE OH!!! J. V front: Kevin jacquier, jeff Bateman, Dan Tewksbury, Mike Chase, Dougie O'Hara, Ross Dole, Mike Dube, john Dillorenzo, Chris Kidder, back row: Leon Mardanes, Ken Lepitre, Bob Tenney, Rick Santaw, L. j. Baillargeon, Peter Getman, Coach Fowler. l wonder who will get the ball? The race is on!! Freshman, front: Rusty Fowler, Eric Pond, Mike Whitney, Steve Severt, Paul Belanger, Ricky Fellows, Randy Root, back: Scott Kull, Bob Chicoine, NA, Branden Elem, Coach Hatt. Ski Team , r .r ri . AEN .xxx . hw Cross-Country: Peter Slade, Lisa Stringer fcaptainj, Kim Ebert, Mary Roberts, Butch Avery, Todd Scranton, Dan jacques, Rodney Dorr Icaptainj, Steve Wilkie, jim Clarke Icaptainj, Mike Alcerman, Steve Sears, Bill Ryan, Missing Heather Gaudreau. Icaptainj Alpine: Kathy Smith, Richard Simmons, Kathy jacques, Sharon Hensley Imgnj, Butch Avery fcap- tainj, Kristen Abbott, Todd Scranton, Dan jacques fcaptainj, Rachel Bishop Icaptainj, Tom Heiser, Steve Wilkie, Chris Decater, Rodney Dorf, lim Clarke, Kathy Brown, Coach Belski, Chuck Sullivan, Missing Wendy Clark fcaptainj. 1 JUMPING TEAM: Rodney Dorf, Butch Avery, Steve Sears, Steve Wil- kie What are you looking at, E e This is the pro, Wendy Clark! PM ji 1 Nice form!! ef' Ice Hockey Hrst Row: jeff Descoteau, Ken Fowler, Mark LeC1air, johnny Murray, Ken Dumont Tony Billesmo, Coach Dan Murray, Rene Ferland, David Bishop, David Lamarche, Norm Kennedy, Matt Papps, Adario, Lee Miller. Z1 5 1 2 ii 'f 'ff ff.f2f1V" V, 1 AM' M 1- ' "W X fwiw . " Q' ' V ,dr Q 1 Q . ' ,ar . , A ,M ,M This is puck contro1!!!!! .Jig-fi HHH!-IHHHere's johnn y. DAN the MANVI Back,-: Mike cw Q ,,., . I if .1 Q ,A ,K -I 5 . .4 P B s 1 - V ,Q KK-.- 5 ' ' e - fr ' my ccyy.. ,A ,A S e . Q I ' i' 1 . " -X.. 1- -ix: N 9 2 1 ,cce A . X ' T 154-"' K X. .-,' . KMQWW .+- .. - Ffh' . i -Xhh . .. K he - - ..x1,?F Who me???? Yeah, that's right we for- got our mouth pieces!!!!!! Cheerleading SOCCER: JoAnne Agresta, Michelle Minich, Michelle Charland, Wendy Burr, Lisa Bly, Beth lsham, Karrie Des- coteau, middle: Kim Norton, and Amy Mettler. FOOTBALL: front, Sonya Suchare- zewslci, standing: Dawn Mitchell, Ra- chel Bishop, jen Gogan, Lauren Lathen, Michelle Buclcman, Cindy Silva, top: Lisa Lefebvre, Lisa Waryas, Michelle Kearns. Boys Varsity: Front jennifer Go- gan, Michelle Buclcman, Wendy Burr, Renee Maccioli, Second Lauren Lathen, Dina Battaglia, Dawn Mitchell, Third Lisa Le- febvre, Sonya Sucharezewslci, Top Beth lsham. Girls Varsity: Renee Duplessis, Joanne Agresta, Lauren Evans, Kim Norton, Michelle Hau- briclc, Sue jangel, Mary Las- lcoslce, Michelle Minick, julie Gogan, Laura Kiniry Activities 1 1 snr? St. Pa ul 5 QualiHers: Sharon Stockwell, john DiLorenzo, Todd Landry, Marcela Alvarez, jim Buckman, Molly Lancaster, jennifer Stoughton, Erin Davis, Lexi Spanos, Darcy O'Banion, Nick Emanuel, Heidi Lessard, Tina Dunn, Tim Cardozo, jody Clineff . J Attendees: Heather Gaudreau, Vicki LeMere, Joanne Ardinger, jon Kane, Lisa LeB- lanc, Patty Marro, Chris Head National Merit Scholar Semitinalists: Mark Lan- caster, Abby Prever National Hon- or Society: james Warren, Lorraine Li- zotte, jon Kane, Heather Gaudreau Isecretaryj, Greg I Tewksbury, Mark Geil IVice-Presi- dentj, Patty Marro, Chris Head ITrea- surerj, Kim Aylward, Lisa LeBlanc lPresi- dentj, Vicki LeMere Letters of Commendation for SAT Scores: Vicki LeMere, jon Kane DAR Good Citizen Award: Christine Head junior Rotarians: Row 1 Lorraine Lizotte, Sonya Sucharzewski, jennifer Gogan, Brian Tobey, Bridget Davis Row 2 Amy Keane, jon Kane, Mark Geil, Leo Law- rence, Lisa LeBlanc A Girls State: Sarah Hutcheon, Kim Aylward, Bethany Roolcer WORM ipfg ti! 1 1 ',,rr 4 H" jig Boys State: Billy joe Dunn, Eric jones, Roger Chicoine, George Caccavaro, Gregg Tewlcsbury, Bill Kinson, Brian To- bey St. joseph 's Awards Hero M1chael Ahern , ,, , Q Unsung Hero: Richard Avery 1 A 'wi I Heroin e: Marie Derosier Unsung Heroine: Christine Pilot Class of '84 j e n n i f e r Stough ton, 15ecretaryj, D e b b i e Brooks K Vice- presidentj, Todd Landry fPresidentj, Mark jackson ITreasurerj Fl K J Class of '83 jennifer Go- -gan fTreasurerj, Chris Pilot IVice-presidentj, Kim A yl ward fSecre- taryj, Pa tty Marro IPresi- den tj S Class of '85 Ken Lepitre IPresi- dentj, Danny Caccavaro IViCe- presidentj, Amy Metler ISecretaryj Library Assistants: Betsy White, Kim Toman, Pat- riclc Sheary, Yvette Gobin, Christine Howard, jenni- fer Barton, judy Simpson, Heather Holmes, jane Miles, Sheary Earl Math Team: Brian To- bey, john Dilorenzo, Billy foe Dunn, Amy Keane, Heidi Lessard, David Lizotte, james Warren, Wilbur De- zan All Club: Steve Las- lcoslce, Mr. Bryant Brown, Milan Smith, jayjohnson FHA: Ufront Rowj Sue Smith, Kathy Girard, IBack Rowj Donna Deome, Dar- lene Small, Mrs. Ferland, Genise Tate, Colleen Mur- ray, Tammy Wood HOSA: fl-'ront Rowj Mrs. Ma- culiewicz fDownj Eddy Bolin, Brenda Davis, Paula Girard, Kim Norton, Kim Pearson, Cindy Husband, Kim Bun- nel, fAcrossj Michelle Char- land, Tammy Morin, Sheila Honney, Shelby Packard, Becky Fowler, fDownj judy Simpson, Diane Brown, Mi- chelle Kearns, Lisa Buckner, Lisa Parrotto, Lori Viola, Lena West U S DECA: fBaclc Row Leftj Heidi Minclcler, Renee Scruton, Melissa Brousseau, Sheri Jenne, Brenda LeC'lair, Lori Ransom, Tammy Jarvis, Koreen Dumont, Kathy Benoit, Kenny Aldrich, Tom Jordan, Lori Haines, Mr. Fahey, Joanne Smard, Genise Tate, Janine Nichols, Robert Shepard, Mark Uslco, Tina Kimball, Sandy Sanderson, Leo Lawrence, Kim Baillergeon, Natale Pintello DECA Officers: Kim Bail- largeon fTreasurerJ, Leo La wren ce I Vi ce-Presi d en tj, Sandy Sanderson ISecre- taryj, Jeff Towle fPresi- dent.J Stentor: fBottomj Chris Rock, Billy joe Dunn, jon Kane, Lisa LeBlanc fMiddlej Lorraine Lizotte, Jody Clineff Mark Geil, Donna Chartier fTopj Dan Am- brose, Abby Prever, Dayna Shepard, james Buckman Varsity 'S': fStanding Front Leftj Mike Ahern, Don Thompson, Steve Clough, john Lesnick, Kim Aylward, George Caccavaro, Tracy Burrows, Patty Marro, jon Kane, Wendy Clark, Mark Geil, Brian Tobey, Gregg Tewksbury, Todd Landry, john Mur- ray Varsity 'S' Officers: Kim Aylward fTrea5urerj, john Murray fVice-Presidentj, Mike Ahern, fPresidentj, Patty Marro fSecretaryj YMCA Youth and Government: fLeftj Karen Cardozo, Lori Krueger, Chris Daniels, joanne Ardinger UN Model Assembly: Vicki LeMere, Billyjoe Dunn, Lori Krueger, Lisa LeBlanc, Sarah Hutcheon Student Council Officers Bethany Rooker fTreasurerj, Mike Ahern fPre-sidentj, Sarah Hutcheon fVice-presiden tj, Tracy Fontaine fSecretaryj Student Council Row 1: Lexi Spanos, Mike Ahern, john Les- nick, john Murray, Kim Aylward, Patty Marro Row 2: Butch Avery, Mark jackson, jim Clark, Dan jacques, Mark Lancaster, Patty Heiser Row 3: Chris Kidder, George Caccavaro, Chris Daniels, Tracy Fontaine, Wendy Clark, Marcela Alvarez Row 4: Heather Gaudreau, Vicki LeMere, Sarah Hut- cheon, Erin Davis, Bethany Rooker, Bill Leahy Row 5: judy Simpson, john DiLorenzo, Amy Metler U Red 62 Black Homeroom Reps.: Top to Bottom fleftj jenny Eberhart, Stephanie Aylward, Bill Leahy, Mi- chelle St. Pierre, Sam Walker, judy Simpson, Laura Plooh Dayna Shep- ard, Tina Dunn, Sharon Young, foe Ardinger, Shir- ley LaClair frightj Dan jac- ques, Lauren Evans, Erin Davis, Lisa Lefebvre, jay Crepeau, Billy joe Dunn, Tammy Jarvis, Steve Las- koske, Vicki LeMere Red 62 Black Business Agents: Back Row joe Ardinger, Tracy Fontaine, Nicki Emanuel, Vicki LeMere, Bridget Davis, Billy joe Dunn Front Row Tony Billesimo, Tom Costa, Brian Tobey, Dayna Shepard, Erin Davis N 118 David Lizotte, Heather Gaudreau, fody Clineff Lori Krueger, Tracy Fontaine, Danny Blanchard, Chris Daniels, Kim Aylward, Bridget Davis, Amy Keane, Peter Bogie, Vicki LeMere, Bethany Roolcer, Bill Leahy, Sarah Hutcheon. Yearbook Editorial Staff Editors Lori Krueger, Chris Daniels, Kim Aylwards, Amy Keane, Sarah Hut- cheon, Bethany Roolcer t U S 1 0 9 Q .+ fig? . ,X hxdx 'qi Q Q ...ua--..,. .. ,NMI 5 .. ff Q' -ff Q FY Sf' V 45 ,W 1, J. i?"?kg?fH,, . gf , N-,'-.. H, Q.. f 4 wx .114- 1 If 4 ' , ...Q sr C+ ::' w rf on OJ-M E8 SN 4- : AQ Q E, wr I 1 '-W Mba' ? ...WR i Q a ? we I., Q 5, i W Band Managers: ja- nette Blackburn, Dan Ambrose, Cassy Gi- rard, Mr. Bissonette, Tammy Nightingale Color Gaurd: Kelly Thurber, Michelle Duplessis, Sharon Young Majorettes: Wendy Burr, Amy Mettler, Renee Duplessis, Kim Labelle Flags: Row 1 Ar- drea Becker, Wendy LeBlanc, Row 2 Holly WH, Vicki Har- riman, Row .3 Kathy Morey, Evonne Hamel U gk, i C ,W-.A-,,-,.s..,, Trombones: Bill Mason, Laurice Trepanier, Mike Evans, jim john- son, Carl Mack, Pa ul Magoon Trumpets: David Fischmann, Tracy ',-- Breen, Bill Leahy, Wesley Plant, Dianne McGivem 8' W wal Q ,ft is 1 wx fs ' 2115 ,Siege 1 F-mi Mifga ' iff 4 41 W M-uw-5 ,MM Clarinets: Mike Adario, Liane Stevens, Heidi Hen tschel, Lau- ra Whitcom b, Peter Bogle , .,,., r ...ea-5 'K 2 ? I 3 5 ? l 3 Y 7 Flutes: Genise Tate, Betsy White, Chris Head, Heather Mann, Sarah Wil- terdinlc n J ' if ,ff .' .t r 1 Z 2 ' Y ,3.,24'. ' 4 f 1, Q Bells :Q Saxophone: Lorraine Lizotte 5 A -' 'Q' 'S ' 1 S J' 'M ' ' ' " f V ' f jj? 5 .V and Bridget Davis ' . A I K I if if ffggufkr 117 " ,, :wa I , j . 2-f I ' 09-91 ' , Q X My 'tix 'O' ':.,. ..... Y 4 , e 4 , M 5 , 2,17 3 Percussion: Front john Hull, jeffjohnson, Kelly Desharnais, middle: Tony Billesimo, Lisa Veilleux, Eric Sumner, top: Todd Russel, james Warren, Paul Morey 71 1 as f ' , , A gg? LL ff- ' , f A Q f , 1" 1 :'ii , T L e W Q. .M-NJ gyms J-A Ami A - f VI,-, M, ef' . r g aw K L I W,m...., ,,,.,,w - rig H emi' . -7 It 'em it r I W: k -.g 3 I "jx, gl, , fe.,-Ag? J, ' T I 6 , S V ' ' ' Q it . f ,ff at W Qy gil 1 Q ' ' ,FF I T 'V S ' gifilggs flfiggifillf k fl 2: al' if -4: 5 5 8 R i Riffs' ,. gm' yd, '15, . 2 1 2 c af' if ,, , if - , - A it js 9 X Q T? V Ni 1. gi A dl' I 1 'i 8 iii' N gh 3' 1 If 4 f' 2 X H el, X 5 Hs X Concert Band: IOutside Rowj jeff johnson, john Hull, Eric Sumner, .Tony Billesimo, Lisa Veilleux, Paul Morey, Todd Russell, james Warren, joan Hull, Kelly Desharais, Barbara Bass, Dan Ambrose, Cassy Girard, Tammy Nightingale, janette Blackburn, IMiddle Rowj Bridget Davis, Shelby Packard, David Fischmann, Bill Leahy, Diane McGirun, Dan jacques, Wesley Plant, Tracy Breen, Bill Kinson, jim johnson, Karl Mack, Paul Magoon, Bill Mason Il-'ront Rowj Peter Bogle, Liane Stevens, Heid Hentschel, Mike Adario, Laura Whitcomb, Heather Mann, Lisa Krueger, Betsy White, Genise Tate, Kathy jacques, Sarah Wilterdink, Erin Davis, Chris Head U-'font Centerj Tom DeVoyd, jason Birch, Mr. Gader we '- Officers joan Hull IPresidentj, Shelby 6 Packard I Vice-Presi den tj, Barbra Bass ISecretaryj, Peter Bogle ITreasurerj -if-, 5 x b-.t..f - -,.-a..f-bw, I 9 4 I ? 3 9 Y 3 9 ? 1 I i i Wind Ensemble: Ibaclc standingj joan Hull, Cassy Girard, jeff johnson, Paul Morey, Lori Krueger, Lorraine Lizotte, Ifront row si ttingj Thomas Devoyd, Amy Putnam, Ibaclc row si ttingj Bethany Rooker, Heidi Hentschel, Peter Bogle, Erin Davis, Chris Head, Bridget Davis, Shelby Packard, jim johnson, Bill Mason, Paul Magoon, Mike Evans, Dianne McGivern, Bill Leahy Ibehind sittingj Bill Kinson, Heather Gaudreau, Mr. Gader Idirectorj :Wir OfHcers Bill Leahy IPresidentj, Chris Head IVice-Presidentj, Erin Davis fTreasurerj, missing Bethany Roolcer ISecretaryj W' ,Q awww ei rms f - - - Red Peppers: Ilfrontj Karl Mack, jim johnson, Paul Magoon, Bill Mason, Bridget Davis, Shelby Packard, Betsy White, Sarah Wilterdinlc, IMiddlej Barbra Bass, jeffjohnson, Lisa Veilleux, Eric Sumner, john Hull, Chris Head, Erin Davis fBaclcj David Fischmann, Wesley Plant, Bill Leahy, Mike Adario, Peter Bogle, Tom DeVoyd W W S if Ys. 1. A if 9 'J i L JY EF Choir: flfront Rowj Lisa Krueger, Heidi Hentschel, jodie Young, Cassy Girard, Laura Whit- comb, Wendy LeBlanc, Lori Broch u, Betsy White, Tom De Voyd, Peter Bogle, Carl Mack, Genise Tate, Robin Quick, Kelly Desharnais, Heather Mann, Mickey Duplessis, Tammy Dorr, Dina Battaglia, Mrs. Talbot, Director fMiddlej Amy Mettler, Barbara Bass, Patty Marro, Karen Cardozo, Lisa Moulton, Carol Wilterdink, Mike Evans, jeff johnson, Bill Leahy, Lisa Veilleux, Kathy Fletcher, Andrea Becker, jody Clinefh julianne Kincaid, Lori Tenny, Cammy Forsaith, Sarah Wilterdink IBackj janette Blackburn, Tammy Nightingale, Robin Could, Doreen Ad- ams, Lorraine Lizotte, Denise Toman, james Warren, john Hull, Todd Russell, Wesley Plant, Dan Ambrose, Shelby Packard, joan Hukkm Lorice Trepanier, Kim Toman, Bethany Rooker, Heather Gaudreau, Chris Head, Becky Ford MQ'e wswwm but NME A """A'i"fW"' a ' ias r N V V! V: k'.L 7- --,,,1y,5jgfi- ji, KL I :Qdwunuikl l L ,,,afEQY"'Ql iwiiifwi sass f r,iittxKwWnniWW? 'a se .. ., , , f x ' is - , A L r - . -5,3 . is ! A5 EL .,7LSgM:?Kgt?ib1I we . L, K, . f E . -4, .W V . -,qi .1 K A V , '5ijgFgQjtf y - , B B Bill Leahy fTreasurerj, Lor- mi 'Q tiit ' ' 5 A' A f , raine Lizotte f5ecretaryj, Beth- I i t s any Rooker IPresidentj, joan b bln, Q if 1 Hull IVice-Presidentj ' LS U! - " ' K A . 43 ' Q L W rapes Sei by gg. arf S f e v e n 3 , . , i . I' 6 S IFront Rowj Lorraine Lizotte, Amy Mettler, Karen Cardozo, Patty Marro IMiddle Rowj Barbara Bass, Bethany Rooker, Jody Clineff IBaclc Rowj Dan Ambrose, Tom DeVoyd, Carl Mack, Peter Bogle, Bill Leahy ,K 1 ff 0 llfront Rowj Doreen Adams, Cassy Girard, Robin Gould' 1Baclc Row1Tammy Nigbingale, janette Blackburn, joan Hull 1 Q I tags- -A mfna.-... T cf V ,L T All New En land: Barbara Bass, g Heather Gaudreau, Bethany Rocker All Eastern: Patricia Marro A11 State: Thomas De- Voyd, Bethany Rocker, Patricia Marro, Chris- tine Head, Heather Gau- dreau, Barbara Bass, Pe- ter Bogle ' L1 5 i C 'ff-nwwmww www V Wm M2222 sl - i , I ,Q K? 3 en , 11 aww Wm Mr. and lr rl 1 f 2 i Dunn Courtemanche Boardman and Mrs. Richard Robbins Ralph and Gail Page Nicholas and Arline Marro Katherine oung WW gc: 5 fy W M. Fred A L,,. M Greater Clarehiorfr C omifhfmerge ffggfyisgris A W .. gg h XQf. e f1QxbUf1Hge Me we :Q Motel Bush Center Mano and Helena Alvarez, M D s Dr PD Dr. john Cook, D.D.5. Mr. Myron Tucker The Class Of 1983 Of Stevens High School IfWshes Mr. Myron Tucker A ' Very Happy And Fuhqlling Retirement. In Memory Of Rene Thibodeau Death Be Not Proud 1 Death be not proud, though some have called thee Mighty and dreadful, for though art not so, For those whom thou think'st thou dost overthrow Die not, poor Death, nor yet canst thou kill me. From Rest and Sleep, which but thy picture be, Much pleaure, then from thee much more must flow, And soonest our best men with thee do go- Rest of their bones and soul's delivery! Thou'rt slave to Fate, chance, kings, and desperate men, And dost with poison, war, and sickness dwell, And poppy or charms can make us sleep as well And better than thy stroke. Why swell'st thou then? One short sleep past, we wake eternally, And Death shall be no more, Death, thou shalt die! -john Donne


Suggestions in the Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) collection:

Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection, 1979 Edition, Page 1

1979

Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection, 1980 Edition, Page 1

1980

Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection, 1981 Edition, Page 1

1981

Stevens High School - Red and Black Yearbook (Claremont, NH) online yearbook collection, 1982 Edition, Page 1

1982

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.