Sterling High School - Tiger Yearbook (Sterling, CO)

 - Class of 1921

Page 1 of 128

 

Sterling High School - Tiger Yearbook (Sterling, CO) online yearbook collection, 1921 Edition, Cover
CoverPage 6, 1921 Edition, Sterling High School - Tiger Yearbook (Sterling, CO) online yearbook collectionPage 7, 1921 Edition, Sterling High School - Tiger Yearbook (Sterling, CO) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1921 Edition, Sterling High School - Tiger Yearbook (Sterling, CO) online yearbook collectionPage 11, 1921 Edition, Sterling High School - Tiger Yearbook (Sterling, CO) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1921 Edition, Sterling High School - Tiger Yearbook (Sterling, CO) online yearbook collectionPage 15, 1921 Edition, Sterling High School - Tiger Yearbook (Sterling, CO) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1921 Edition, Sterling High School - Tiger Yearbook (Sterling, CO) online yearbook collectionPage 9, 1921 Edition, Sterling High School - Tiger Yearbook (Sterling, CO) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1921 Edition, Sterling High School - Tiger Yearbook (Sterling, CO) online yearbook collectionPage 13, 1921 Edition, Sterling High School - Tiger Yearbook (Sterling, CO) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1921 Edition, Sterling High School - Tiger Yearbook (Sterling, CO) online yearbook collectionPage 17, 1921 Edition, Sterling High School - Tiger Yearbook (Sterling, CO) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 128 of the 1921 volume:

M 47 9' UCF' I 5' I wil-.-L-lffzfi A' I A, E" R 5' , U4 fmik' F311 M' . f X .f !3'.f'1f1'if': 4 'J' f.'f'4 ' i. ff' l'!zf f',ff'JH! if J' ,f 'I .fin is if .nu me ZQI IIS IABLLCH CONTLNTS Hook I 110A I' Hfok II1 BIO! 1X w w -if-5 '. 1. . x ., V 1 T F ' F ' 7 19:11-11iI'x' Stwiw! N .1 if ' l'l'f'ILl'TIll"IIYX Irmlml-M lligiu N-Alwwlx Y I 7 AXIEIM-Ii.-N 1 7 1 1 f x .X1iN1'l'TiX4'IZ14'?llx Ill l L.GHS LCH5 M19 Wzllzcz S Gzmult Whose falthful Work and sympathenc guldance have made posslble our best ach1eVements and Whose frlendshlp means much to all of us QGJ We dedzcate thzs The Annual of 1 921 , A , " O I I I 0 o W a A A I. I I I I O i O O . . bi aw ' A' N 414.51 " I , . 3, W If L I -l Weis I D f v,g:'Q,,m:,r 7' . lf-viqvx: ,,, x 5, . 34,-W ,xy . . Ill Ill LCHS JX J J V J Maxam fum l VlEVlJf3l,Ml UP' JUE BELL P Q1 LP X jr ll II LGH.S BOOK I Faculty Students vu tg J JOHN A Sl XLOX 1 11 1 gflllfllllff 11111 ut Q F I 111 x QQ' I III ROBI1 RT R IxNOWIl Q As91strmt Pflllflnflz MYRTLE L GRISVKUI IJ , N 1,,,L . IOLIQENHALIIN Commufzrzl ' l 1 I 10 MARIORIE F ALLFNI ll 4 I IIIIIISII H RLITH L MORSF ll N 1 huencc DR ill LA F SSI FIS N U THONIAS L f IRAI IT WVTLLTA S GIRAULT , X S19 I X NUIPHIII Izumi II: s lm Il 11 I G I I V 1 N . A A. Ii. 4'nlul'zl11 Stzllv 'l'm-.lz'l14-lx' Null.-gal .X, ll. Sn 'Ill 1'4fIl-um VI , 1. X I 7 A. li. 1'nlnl':1dn flzltw 'l'L'Ili'lI4'l'H 1' llvgw- llonu' lJw.11omir's , v 4 A . I 4 - A A. R. I'I'liVt'l'.'ilA' of P Y A Q Mir'.".si1vpi X- I" WP1,1y"'1'll1A ' "Ilj'l1'1' M. .L I'1niversily uf In-nv:-1 M. A. l IllV4'I'Sllj' ul Iwrnxw-1' A .v ' 'V' V' 'Nfl CHS CORINELIUS O NII LDER I 1 N 1111111 1 so I IIINGISIIN s 1 ll I txtuu I111I11sl11ul 111s HFRIXTXN X QXNTDHOUQT' 1 MABEL M JOHNSON 11 1111111 B IHIYGISIX 1 Lolorado FIZCIIISIZ BEULAH CHRISTOPHER 'Um ' "I I ms ALFX XIXDFR 4 A111 111101111 1111111111 1 12 Q I I l , ' . . I V B. IN. A'ls, '2 1'zi f:I'2UIll1llt' fir' ft: 1 ns ' A A A I I . K I A 5. 'A U. S, ,Xi.Ll'Il'lll1lIl'l', 1'11l111':1lo ',X,:41'i1e111l111':1l 111111:-951+ . AflI"' '11 A. . T" "tjcf . 1 L .U 1 A. R. Ullivcfrsily ol' 3 'al ' , J A I I , A. " A, Ii. I,i11r11-llwuml l'11ln-pw ln' V ,-1 'f l .. Ill Ili . Cf . . Ill MNRH T' AVFRY 1 RXPX P Fl x l'l1ys11rlZ 111111111 Nl RX G TIIONII SON all 1111111511 llll Ixll 1 1 1 C' O. TLLE I' VSFRLING N, ,, m ,1 111 p 110114121 I flll l1Lflfll9 13 H ELIZABLTH JACOBSONI L C ummf r1 1111 TI XNFHI' RVWTRI FY s CLARA BROWN S 'NT s 0 'xl Fe ICIILYS Lolle- e 1fllHlfIIIYlfllS Q9 FL AR A BEARDST EH r 1 LW P JOHN E DORFWI1' IQTFR tommr lf ml 1 IlSfl1fll 11 14 l G I O 1 A. li. St. U1zif's C011-5:0 Y x 1' ' . ,, .' , u 1 . . fil':1111l:lt1- 4'4rI'llt'll Vmlf.-1'x'z1lm'A' ul Mush- .lluniv ll, U. A ips uri U ale , 1 , Q 3. , ,L-,J , ' x,. . I Q' 57 . flI'ildllZ1lO Ge- n City lin sinw. U1 111-go . A 1 K , V f llrzulllzxlt- Stlllll lllslillllv In! .' " .- 'Is Ill - -.. ....... .. Ill H DOROTIIH SINGER N mfnu 1111111 l LMNIH LUI bI'XLxLR X N I ' lszfrrl Imcz I7 HP LF N WIiI'I ING H ullx HI! I UH I ARTIILR K IARK IS HFLFX HAVILTON ' 111111 lllsfn C 0101 1110 Ilzslrn 11 15 I G I O ' I X F A Y T 1 i"1 41 A. li. l'nive-rfily ul' N1-vzuln l'l1i 'Q-rsity ut' 1':1lit'ul'11 1 lhgf- 'HH' . V ' X Ii. I'nivmsily of Nov: du NI. A, l.1-lnml fu 'l - 1 v . V , , J. , li. H. i'1rlnrud .XL1'l'iCllllllI nl lf 1:12 Ilo ' dw 'uzirs Y v , V, K. . , , Ii. S, I'11iY6"'Sily' 1l' . M . .. . 1 .1 .X. II, l'2l!'k i'ull4-gs' . ll'II.'l1iS!l 111 L.C1HS. Ili Ill 16 11 v ,f 4.- . ' I . I T .f' 4 . ilu . I 1 nv., ., -f .Q,g'- I ""'1" . . "' ',i f 1 7 ' '1 ' 0 I ....' - 2. . ,, .- I I ' .- ' '-. Q .1 5' ' . . s . .' hz- ,. ,- ' , 1 . JI' . C - . . ,. A. I., . -' . ' ' '. ' "1" i-- . - --J F... f .- '- .14 . J- y' ' v . Q . - I., W ..., l .. . L' - F. . 1' Q" .'-'. 5 . :' ."' ' ' A, 1. . - A X 2 H ALICF 'NIURIEL LXNIDRI M Amerlcan Beau tus strayed from the florlst s shop Peter Pan wlth a chlp on hls shoulder 'Vlember 1 2 9 4 -Xnnudl I epmter 2 3 Secreldux and TIQASUIQI of Claw 2 4 Klee Club 1 -l Mmstrel 2 Canlfltfi 4 Sterlm, Kem Klub 4 lntercldsw B skelblll l ' 'S 4 Lmkctlnll S iltlllCdt0 of I l'l'lL1tnu Shmtlm md mme lx null 1 ll 011115 JAMES WILLIAVXI WH RPHX Shamrocks in Central Park Emeralds Smxles sun IWISS Rumbleys Fashwn Member 1 2 3 4 1 lesldent Class 0 4 .aes Plas 3 Student Louncll 1 ' 4 Tntercl lss Baskelblll 1 7 4 Ir1te1cl.1Nb Foothlll '3 ITIIEICIQNS Bfueha QICIINQ l ck mtlnll 14 oothlll S 4 Trflck S b lee Club S Nt0l11ll,2 hem Klub 4 Dramatlc Club Preeldent I5ldIl1'ltlC Club 4 ITIHIYIPLIIC Club Plax 5 4 Annuftl Peportel '3 Cort1f1c'1te of lfhmenvy ln lconomlcs 2 Mmstrtl 2 lotdl Pmnls 28 RXCHLL MF TA WILHL A pralrle breeze Johnny Jump Lps Waterfalls and Raplds 'N YllllQl 34 I asketball S 4 Ldptam Basketball 4 ble-e Club 2 Ilesldent Glee 1 lub Dramatlc Club 4 I5l21YT11l1C Club P145 Qterlm., hem Ixlub 4 XICL Pie'-ldent 111 s 4 Total IO1llt'5 ll CHS PHXILIS GILRAI DINL AX ARD Sunshlne on Iune Roses Pmk Sallll and pearls ml DFSDBAIONIA FALI-S BAI WAX U15 Paree 'lurquol e and gr lcl tlllllfl llllllllltUl5 Nl ee Club 1 N rlstzel ll'1t'1l'1 . A 1-N. K Q Gllll A ill v LHARLFS FRANCIS BPLL An Amerlcan mlnl r ln Inu rcl ws I froth ill TUIQJIQIINN ll lntexclnss I P l's6lbl tl n HALET HAROLD Rl+LIf1he Archduke of Austrld Su Frederxgo and hm falcon tlll ZX 19 Ill , , . . V A i x 4 A' 41 A Y ' A I . Alt- rr-I' l 1 . Y! Y ll Q, , H 4 . . . . . . . . 7 f ll- -' l-Lf-Z!-l Co " .' :IIT l l G1 , ' -4 Ali I ' 2 Cz . . 1 'Fl'l?il.'llI't'l' tllmx Vluh 4 I11tv1'c'l:xs,' liuslu-Ihull 1-2-il-4 liz Jkvtlrzlll Il llrulnzllic' Vlub Z!-1 Yiw l'1'e'si1l-nt lfrzxnlznlim- 1'l11lv 4 'l'1 is Vllllr IZ K'l:rs,' l'lzly ZZ SI -' ing' K -m Klub I , Vlilllill l'uillIS 01 ' l'1ysses-Peaceful Mountain Lions. ' Qsl A BH- X' l-241-1 l"fmth:1ll I!-4 l3ilSkf'llHlll S 22-I Inl -V0 4 ss liusln-tlnalll 2-fl-I Y " 'I' 'z Cl-il Ii U I ' ln: all l-2-fi-1 Uzlltuin 'I'1'z1ck 4 ' ' SI-'li!1g'K1-I Klub I 'Fulul l'1'illlS N . A I " f 5'- xr. I..-r ::-1 .A 'l'1':u-k ll llllwlw-lass 'l'I'2ll'K Z! fllvm' 'illlln Il-fl 40-,'.i , if . A f S. 2+ Eze, MARGARET PALLINE BERKEX Carnauons The fxrst mule at dawbreak Member 4 Sterhn Kem klub 4 DOROTHY FPHX BLKXKLNBILLIXLLR Pop DIES Whlte parabolb on board walks 'Xlmubel C PAIL JAY B011 LNIMX loin t fixes bun llght on Copper mllu I1 In Intelullss n Inlexcldss 111161011 lvmk S S r 0 n we 1 1 elm 1 ELIZABETH ANASTASIA BLRXS A Blown Mouse Llttle Red Ruling Hood 1 mln 20 Ill . C . . Ill A . Av .- . P, U. g X , ' I .' f .' ' ' ' ' " - - ' . 1 " 3--1 S. '. Club Sl f "ACA '---5 'ls "1 ---' - ' w M0 -' 1-2-Il-I ' Mi S '11 Z lntf:1'cl:1:-as lizwkellmll l-2-21-el "L " For llvull 3 ' f s '1'l'2lCk 5 ' ass Bas' 'l 1-ZV3-4 1V'113.41'L1L1 lly Staff 2 GI, 'lub ij--l M- 11' 11 .' gl , xg , lem 1 1 llli.. H ALFRLD DILAN L0-XKLLY A magnet 0 b b a y blue ex es and golden han' Member l In erclqe kc tb Intc rcl Lss k Track 1 U I 1 Xlmstxel 2 ESTELLA COLNTRYNIAX Nerbenas A llmd samt Shelter m t1me ot storm Member 1 9 'fl 4 lIl'l'lIlC Club Tre-'lsurer of Ium I lub 4 Total Points 2 'VIALRIN A Summer Haze E EDBA LLARR Bachelor Buttons NICIIIIJPI 4 Nilllll elll Ixlr MARIE DIL NIANE rla ln a, pralrle town Y Suoxxballs 'IheresaNI.1 Vembex 4 I' 5X 21 I ' ' C - O I U I 1 1 5- 1 A Y 1 Y x f A bn-4 'F . t Us Bus f all II - 2 Trac 2-Zi-1 Glw 'lul 4 fsrinsu-f-1 :un - Dr: . ' T1 3-4 I: , 'f Q f'1l-'f:Ic- 'ln 4 ffl 1, 1 ff- V . I ,JJ Ill , Il .GH. l'l FUNICE ELIYABI1 TH DILLON A Burue Jones palntlng Rlghmond roses Nght and strummmg ukuleles 'Vlember 1 2 4 Dramatic Club P 3 4 Class Plav 3 Glee Club 1 2 4 Cantata 4 Operettx 2 Fenms Club ll llsllfl ' HAZEL MONICA DOWIS ITIS Chlme of Old nusslon bells Member 1 'P 3 Mmstrel 2 Deb'1t1ugr Club 4 Ste-rlmg hem klub 4 ARTHUR COLBORNI DRING Peaceful Vallev Soda, f0l111tH1I1S and stlck candy Membel 3 4 Class Plax 4 ROY CLIFFORD LILIOTT Lanll and leauw chlle beany Lxpert tylusts Member 1 2 2 4 lootbwll I ucla s Baseball 1 ZX 22 1 1 l f- ' C l - -3- r '.i 'J ., Ii 'I Z. is ' ' -..-.-4 i +9 A f ' - 4 D A -H - 'fy x , - -,--. , -. . . ---U- Competont Typist's Certificate -1 1' f S 32-4 lllx"'S' N -2-3-4 LALRA ILYLRSNIAX Slow I'I1C'X1l1g shaded vxaters A Svandmavlan Nlond Lxea 'X x mhm 1 1 Txu I esxrlxut Nu Txu 1 ervl is-N Rx letl Bmkethxll N x DOROTHY PXLLYN FORBFS Lou sweet musxc Whxte moths an old rose dxuxxxxxxg room W embex 1 'l 4 Xue Vxesxdxut Plfxs- Lut xxx 'A N Crel xxx Flex'-urex Ntudf fxlxrm Uppoxtuxxxix Ntaft 7 -Xuuual Board 'S 4 Klee Cluh 1 N nstxel ' xx " :llc SIS lm., 'ISN QPIPNIHCHI lxem Klub 4 xt xl mn JOFI DONALD FLXK Whxte M101 lone some lxttle boys emlmx 1 0 W nstlcl ' ass Orchestra fxlee Club Qtock Iudgxna, Team 4 Iutexclxfss Tr xck k EDITH 'NILRIEL GALBRE XTH Shasta DHISICS Lavender and old lace Lutle gxrls ln party cheeses emhex 1 ' " ee x will '1 Txu cxe I xxx rtlfxcxle ol lfflcxsuu xxx Shox 1 Lantalpx 4 Tm xl Iumls N 93 319 egg S45 'fi Ill . Cl . . Ill .I 1 -A I!-l S, V. S. l'luh Z2 Nl 1 'hi It-l Tl' ' f .' : 'hi 1 lut , :sk X mll Z!-I ' z . 2 .' Z!-4 ' film- Uluh l . l':xut:xlzx l 'l'rxl:xl Vululs fl T 1 ' P l' . - V .- v -1 ' -2-, - , Se ' ' - 2 ','-'I re. sure-r Vlzxss Z! K .fe 1 ' 2: U' ' .' -xxl Hx'pg':xyxi'.a ' 4 x .Ii .1 51 L 1'ex'IiI'iCfxtf- of l'Ifiif'im1f'y in Puhllx: Slwzxk- 'xg' ., Pul ' .' x -axk' " Play J! Ch Play ii-4 f ' 'rf 1 1' ' ts fu , ' Y ' Y, ' '. 4 - 'Cx 4 A A x V A , 1 . M ' ---fl-4 ,- .li .' '- L Cl l'1zxy 3 ' , .- 3-4 ' 3-4 L '-1: -.I 2 'Frm' 4 N , I 4 . . , x 7 , M ' -L-.,-4 Gl f'lul 2-fl-4 . frll '- t. 2 Nu 4 t'hi 3 A Se -L : '4'4'l'l'f'1lSlll'f'l' Nu Tau Vhi I ,A C0 ' ' 1 ' C '- ' .' 'tha ml I -- 2 v ' 3 A I " ftr' leLf.e,l.n 1 N" I ' O Ill Ill Q Ill . Cl H . "" Ill , X LEONARD STEPHEN HADACHECK-The un- known equationfThe Sphinx brought up to date. Member 1-2-3-4 Track S 3 Glee Club 4 Class Debate 1 S Club 4 Uxchestxfx 4 Slllllll Kem Ixlub LLAREBCL HALL A pralrle Hercules Fish erman off the coast of Marne ll nllml 3 4 .lnterclass Baseball 2 3 4 PLRCY ROINK HAMILTON Game cocks A bundle of YVITS sprmgs Member 1 2 3 4 Basketball S 2 4 wk S 2 3 Baseball 2 Football 5 'S 4 Interclass Basketball 1 2 Interclass Baseball 1 2 2 lntelclass Football 1 lntelclass Track l 2 3 4 L tptam Basketball 'S 4 lusldent of S Llub 4 Glee Club 2 3 Total Pomts 22 MILDRLD ROSE HAYNES Dlckens Lxttle Nell Whlte rabblts Valentines Member 1 2 4 Certzflcate of Ffflclency lh Shorthand 24 4 J , , 1 T 1 - . . W . - az.: ' A , Ie -- 2- - 1 - - A 1 1 x .1 --::- 3 Tre' S - -4 4 1 1- . f ---3-4 v Q ---.-4 - -2-3 M - ,. - --- z.,k-' L- v , 1 - . - , - A - -3- .. L . . 3 . . ' Q Z ':,f..j -4. ' ,ffl " 'Gag'-y , W C - ' -'fi?,,51 4 g ,J l 5-,N g-SLA, l .I 4.-552, CHS XLLLI51 TA NI XRG -XRILT HLGGP NBERGER Gay colo Gd buds of paricllse bmger of song Member 1 Ass l Nlmstlel Operetta. Clee Club 1 'P Interclwss Bfxsketb 1ll 1 XIXIAY CAROLINE HOGG Asters Smiles through tears NYen1he 1 LL C on c 1 J 'NlNtlI1t I :htm of 1 C in mf S I N51 '11 r 5 THELKA ROSANIARY HOT7 Xespers ruuums ln gdrrct wmdows Member 1 " " flee Lluh 1 Nu Tau Chl CHARLES CLIFFORD PALDSON Lolly pops The man m the moon Pet bears Member 1 9 9 4 ootblll 5 " Inte1cl'1 s Ifootbull Glee Club 9 4 N 20 I I I I I - l I - w - - 5 1 w 1 1 - F- l ' : r ' . ' L -" 'Q' l -2-2-4 C11 'lay Z2 . ' - - LC , Q 1 -- n A c .' V L ' . -- 1:-4 Yi H I'l't'Si1ll'llf. of S. C. S. flub 3 Vi w P11-sirl -r L rf Nu Tau Chi 3-4 Asif 2 -I ' ' Argus 4 . Art 'Tlub I2 ' P1-"LA, Gr l I41ng'li.'h 'Zum y 4 I Toi. l'ni1t' 12 . .4 ' -Ge- G i ' ,1 ' 1 1 . vw- . ---.,-4 I , ' , -2 I ' ' 3-4 . -..-.,- lf' 2 ' .,-4 ' f. S.' ' ' fi . U- 1 Ill . 1 .. . I Gi H LLLF N N1-XRII1, IxXl IJSOX Paet 1'11 scenes Sn1o'der1ng f1res 11111111 G ee 111111 S1 W1IhX I-XIII LX ION IIe1r nts 111 he gulse of wh1te 1:11011 prophets 11111361 1 Stock .Iud,., '11-'lm Intel class B 15111111 I-i1SeI1'1II I WAI 1111! NIRIP ION! tam peak 111111-1 I 115911111 NF-01et11x 'I1e1S111e-1 mclass B1 111 M nsuel ef l Sk 11 11111 CILLIII S111 NLI4 R NIOI LOIIAIX 15111 A counterpart of Iu11.1n Pltmge N IIIIIQI 1 NN lhe Vlrgm 26 I G C O 1 ' ' 1 ' ' ' 'i . ,- .K I. . ,, M - -' I-2-il-4 I 'T ' 3-4 . .'YO ' '.' C. I 1 " 1'-N 2 1: S ' I , . BI' 1' -2-fI'4 .T - 'fillfi' ' 1 2 A :S . I ,,.:-2 L 1 K' 1. J 4 F0011 all S C!-4 'Y 1 1" I ' I LA 1' 1 --S11rm'-c'z1pp0rI IIIOUII- Q Me " -2-3-4 4 IU S z Z 1 s. C, ' 2 Q- " z.' ' ' of f'I:1.'.' I Inl H ,zsl 1111 1-2-II-4 ' 'i s ' 2 G1 1 'lub 4 T011 1' ' ls II fy, ,1-f- - ..,. -- , I I 11 1 . J --- - L " "4 ' . " I ' ,. .Iv ' ' . l'1z1.',' Play 4 T' I III .. H - LLOXD LANPHERE LLABO My RIVBI L8d16S gloves ln strange gentlemen pockets llllllfl 1 t L IJI'lIH"lt1C Lluh 1115 liss P IIQIIPI K m elclxss Blsqhlll Inlelclfxks T1 ick 'J Ntnde-nt Louncnl 4 Xnnull Bond 4 Neon-tim hem kluh 4 J N THEODORE ROOSFXILIT IIXD A second Efhson Stlll waters lllhtl 1 hill xmln lm Ixlll NIARX PJLLLN LIFTLER Dusk An Itdlmn garden Nloss agates Illlltl LILH X Xklfbxr, IINIIPI L RAS CHARLES LLCE Ameucan and Natxon '11 Leagues eombmed mln: IS t'lL18NN Biselmll 1 ' v C, SS skmlb J x vifigx 7 S 1.-, ill Ill 27 CHS f VERA B1nR'1 HA N1-XRTb DI'001Jl11g IJZUSIGS the spell of the u11k11ov111 emlmx 1 fe L 113 C 111tat.1 4 C HARL14 S R14 KFORD MONROI 1 !11QN1l1l11I1g mtellxgeupe Shx tr1e11d1111ess 11191111161 4 9 ltlll Ll11b4 KATHRMNI1 F'LL1f1N VFX FLIBX holds The IIIOLII 11eh111d 21 cloud SdD11hlI'6S 111 0 11111 1111 P A1111 N ! GLENN ALLEA WIICHLLS Mmhael Angelo Qulet conLe11trf1t1o11 141111111 1 1111 1 Q N I1C1l111l111 1 11 1011 N m 28 Ili , , , , Ill A ' M 1- -2-fs-4 V G12 '11 51-4 S.: C. S. Club tl V fs., , A w 1 w Y ' 3 Y . , ' 1 1 1 . 1 - 1 .. D ba ' 1 . 1- wvw av www' Y' x, J 1 4 A A. J. i .T 1 M1-1111w1' 1-2-3-4 111-21111 i. P11111 4 ' 1P1'1 z ': fwlllll lay -1 Mr Imy 1'1:1y 31 . , , , .X A 4 M - - -2-it-1 .XII 21 13011111 4 , 1111 -1'c1as,' 'l'1'z1c'1i 2-R Ag' 'z C1111 4 ' T011 ' '1t,' I! A' f 1, A -L 'VQJ I " - CHS LESLIE ARVID INORDQLIST A playful breeze on an open sea Palm Beach U1 ITIIPSI '2 4 X1 1111.11 I wud '1 4 g J l11ts1el'1'4s Bqkeball 3 Intercl'1Q-4 Track 3 Student C0unc1l 4 lnamauc Club 4 l11'1m1t1c Club Plaw 4 F11 ISIIIPI' of flee Club 4 Slllllflg Kem Klub 4 1ot'1l Iomti 14 Al BFRT LAWRLNCE OTZEINBERGER S1 lence lIl seven dlfferent languages Latent flres 'Slumber 1 0 'R 4 Nlmstrel P nrlu st1'1 WIII IAM HARRY OTZLNBERGER FF1tZ The Old Oaken Bucket Member 1 " " 4 lntuclass Football " Inlcrclass T11ck 2 PDITH NIATILDA OYLER Wlld grapes Carmen ln the mlllmery buS1I16SS Nas turtlums Nlember 1 Upezettlx P C lee Club 29 Ill . . . . ll ' Y . 1 ' 2. ' .- t'lz1.'s I lay 3-4 ' " 1 if 4 .' - V, V. , . 1 . . 4 2 1.v ' V - .- A 'X . r---'- 1 1' '. 4 l11tv1'clz1ss Busl-ball 2-4 J, w A ' , 1. H , , ---.,- ,. , U - . ' -1 I l - ' - . . . . , 1 , -, - . -2-3-4 1 A A' ' 2 Ill . Ill III . G H S. ' Ill ! MAMII LLLILLL PI TTIT-f-DahliasIA Wren ' in a, canary cage. - ember 1-L.-.- 615-6 Lllulu 4 IJICIICSITI 4 NIIIINITE1 2 XVLRDNA PHILLIPS H0tIl0llS9 plants Golden sllence N 61111361 1 'lhnstrel 2 flee K ub lQIlI'Il"lllSlllIi Ce llf1C1tt. of l fhutncy 1 ELFAINOR MARIE RAMSEY Pressed flow ers Little glrls v1s1t1ng mfuden aunts Member 1 9 4 M14 LBA BFATRILL RFP ll Qvmeet peis md C19lllt1S IlIOGTl11ght on a II10llI'lId1ll stream A fence covered wlth rambler rtses Member .Z 'B 4 Clase Lepoxtex 4 Intexclass Bwketlmll 4 DQITINIIG1 '7 Stellmg, IXPITI lxlub 4 XA 0 C I ' ' C NI 7 2 4 5 C N Clun J Y 1 T 1: ' 1: z I 1 V 1 f .1 ' -2-3-4 l , Tl 3 'f rr"'2- ' L Y W- . - - f 1 . I ,-- 1 1 1 1 1 , , J . JJ --. , C 4 . v -, ' ,L ' - . . ' 1 . 6 . I . . 1 Y. , , - ' 1. 1 3- 57. V, .i ,, Y V S. C. S. Club 3 11 2: ,,, --fl l ' 1 l ll H I XIII IJRPI7 IIFIXIIXIKIDI' S1111sh1110 Q 410 IS J IIIIIIQSQ tex mo e111In I XIII I4 XIIXILSI Ill YNOIIJS Hamlet IH A poknr gdu e Sewente n Shakespearein tootbi I heroes KIIIIJYI I 1 ts NI111'Nt1e1 SLIIKIPIII IUIIIICII 11Lk ' x Inu ws Ick Inu Plskelb I s IM Lk IIIQII 1114 Q I 1 x I I ID I XRLISII RFI XOLDS Thomzw NIL1 han 'Ihe Prmce Ihip mIn1 L IN C x N I' uk N II NIXR1 FI I FN RICHARDQ XI1ll121tl1I'6S Cleo pdt a 111 a lafhes f1n1sh1ng school 31 '-l, I O G I C GV.-Xf'I'I 1 1 I If 1 '-1' S ' , uftxr ruin GI:1I' Iz.' - 2 z an zz 111S. All -1' I-243-I Glvf- 1'Il1!1 I ,XVI l'l11h I Ulzxss I'I:11' I C. ' . I1 .".f" 'I 'f 1 1 ' ' 1 ' 1 - ' Q - I ' 41 M- -' I-I-il-I Iiuslce-1ImlI il film' Vlllll I lfulrtlualll 341 Vlznss I'1vsifI 'III I .XII 11ml I!u:11-fl 32 Class Ilvlml' A1- I lPI'2llIIillIC l'I11h 22-4 , ' ,' ' 3 1' jr ' 2:-4 Tx ' I-Z-Il-I Flaws Ilaj -I 11'cI1:.' 'l'1': I-Z-ZZ-4 -rvluss ,z 411 I-2-DLI I!III'I'1'lflSF IIz1,'vI1:1II I-13-Zi-I I1lI1-11'lz l1'ImIl1:1lI IL 42111111111 of 'I'1':ll'k 2-Zi l'2lIll2lIll uf I"rmtIrz1II Z1 Yi ' - I'1'e1S1rI1-nl ul' Sl I- l fl1'g':111i'.z 1' III 3 I'1'vsi1I-111 uf SIIIIIPIII I7I'Q.'2lIlI'.?lIi1Il1 I Il1z1111:ltic- l'lIlIl I'I:1y II-I Iiusim-ss 5111111541-1' of .Xrgux I 'I'nl:1I I'41i11l:4 T15 G CI A , X F . C 1 'Q , -- ,, ,-,, , H111 - , I , H . 3 , , I . Mex A- I-3-Z!-I lntm-1' wlz ss Iiuslx-tIv:1II I-Z-ii-I Inte-rclanss Iiansn-Ivull I-I-Ii-I I11tv1'c:Iz1Ss 'I'1':1c'I' I-2-IZ-I Ffmtlxull I 4 ' rz - i!-I Ib1'11r11z1tic' frvlllll 4 1'I:1ss Play 21-I Mi stre-I 2 Glu- f7I11I1 21-I v Y . , , . I , A A .. , . I -1 - - I Y. ' 1 ' .1 ' ' ' , M-mln-1' 71-I S. 1'. S. P11111 I! Vi X CHS STELLA ROSE RICHARDS Mary's lamb Cornflowers Queen Platte rlver Ellzwbeth on he Member 3 1 5 C S Club 4 Sterling Kem Klub BERNICE DAY SAUNDERS The pat1ent guardlan of the ladles Member 1 2 3 4 K ricultural Club 4 Stock Judgxng' Team 4 UARDA AMARILLA SHERWIN Cosmos Tennls clubs and fudge partles at board mg school Member 1 2 3 4 Interclass Basketball 3 4 Basketball 4 Clee Club 3 4 Minstrel 2 Sterlmg Kem Klub 4 S C 'N Club 3 Total Points 3 ELDON EMERSON SMITH A near gemus accordmg to Otls Keen eyed falcons Member 1 2 3 4 Debatmg Club 1 Interclass Debate 1 Typewrxting Certlflcate of Efliclency 3 Competent Typist 4 Hlstory Certlflcate of Efflcxency 4 Sterling Kem Klub 4 .. - .I .L--'ll 32 I "' Lil I O O I , - ' t , . . . 4 I Mice President of Glee Club 4 i. fly A , ULQQQQC Q ' , 1 I - l I 1 LCH "" I ISLIJX SIIVNXVI' Senators xuves m mdShlIlgt011 SOLIGKY 1111 1 Q 11 N1 R X N1 XK11 XI bTFWART Schuman Hemk L11 route 'kfexnln rl L 'V 0111111111 1 1 11111 eu! nstrnl NIAYETTA LPLIIIX 10011141 X ruf IW peacock fe1tl1ers La 1 11011121 01111111 1 lv: 1 NIIHSU11 nm 111s111p Oftllillfl 11111111 11+ NIP RX IN ORP STP' L LRIC 11 kxplmg, Ex plorer' A 1lghtllOllS6 on a rockx coast When kmghtr, H918 bold mbor 1 ' 1 1 C1 s mlb N Llub OrL11es1r1 1111 a 11111 1 I x 33 ' Ill I I I O 1 SA 4' xl - ' " .- ' 311- -1-1' 1-2451-I Q. Hp-r'-11:1 2 Hlve- l'l1lln fl-1 Mi str'-l if Clllllillii 4 'Q 1 . 4 51 ' ' , - ' - . -1' 1-241-I O1 'rs-11:1 2 G1 " P11111 34 fjflllffllll ,I S11 ' . '1'1'1i1'if'11t- ul' 1511"-103' Il Typ Nitin: 1'1A1'1ifi1':l11f of l'I11i1'im-11L'y IZ Mi .' - 2 1 ' ' ' J' , 1 " 1'--1 1 1'1,'- ' I, ' I wQ11 yi n M -- --:-::-1 6 F11 'lay Z2-I 1311- A : .' T 1,'1'1'tiI'if'z1t0 of 1'1fl'iCi1'l14'Y 1 Sh 1 'Q e of lifiiuiz-llcy 11 .1 '.' If A ' I--" ',f'S"1- V ' '-- ' u v I F-A Mc -1-3-4 C1155 I,1'k'S1f1+'Ilf 2 Im -1' as: Iiuskwt 121111 Z-ZZ-1 lfo 1111 S 3-4 ,' ' il-4 fllf-0 Ulllfl Sl-1 ' L 12-4 Ilrz :111r- P11111 1 C1'ss 1'luy Z7 An fl 141:11-11 1 Tftul 1'-mats Il . . l l l I I ' ' Ill . - . -I 1 'is up CHS FR XXRI IX HI-XRS X XXX XLIXLNI llil Ile pe11d'1h1e Amerlm 111 filmers I 1 1 Ind 111 ,111 XLLMA VNHITTIPR Sweet -54111115 Sllllllghl through stauled glass 21 llllllllfxt 1111111 I 1s 11111 PN I' MAS XN II I INNIS It Lux s 1 .1115 IX ughts 1 uruhs ,.,IONXll D.11d 1119111 Ill' Ill WILLIMUI SNXDPR XNOOLNIAN lung Lu' 1n a three Tlllg mmus 4 Til ll I U ll s 'll 34 Ill L. G H S. Ill O EN CHXRLPQ HIXXI N se1o1111 1111 1111111 S111111.1the111 1111311115 1111111 11011 11111 Semoz Class Hzstory Ill 11111 there entered th1s dark and d1s111.1l vz1lle1 of 111e hlgh s1hool a 111 s 11h11h f11r four 1e11s h1s 1l111111e11 r.111111lv up th1 11111 lt 11111111111 lge S1 111111Su.1l 11.11 1111s 1l.1wQ 111.11 111e lIlbllllJLlS Lo11111lete11 th1 111s1 quxrter '11 Xlllll S11 11111 1111r IIIIIILI bow 111ul11 ralse 11heat to feed the soldlerw lt 111123111 11e llli-'ll1l0Ilf1l though u1111111o1t.1nt thxt school 11 ae held on qdtl1I'ddYS In our Sophomore 1ear desplte 1ur bfilllg out ot school for three months 11e put on Z1 1l9glO n11ns1rel 11h11h helped ll 1111 1111r X1 LW to fanc 11111 thf 1JlOL96ClS took care ot three 1+re111h 11ar orphans B1 th15 111119 o11r ath1e111 111e111111rs 1111e flllglllf., .1he111 It X115 lll 1111s 1L1r th 1 11e obtalned our gulde N115 Glrdult 11ho 111111111 us the rest of our 11111111 We were half 11a1 to the top 11he11 our 1u1111r 1e.1r began The xthletes ag.1111 helped 111 pulllng up the g111le Then 11ur 111a1 1 lder C 111' 11191 up to ltS name 1111r s1111111 r1111 NN S 1 .1111 .1111 11 111 111 111118 1111 l1ll1X 1e1 61 1 1 1 111111 1n Q .11 exe 11 ested 111 111 the 0111 8lllOI' 1r111 1ou111l some large 111111lde1s 1n the 11.11h 111 111e 11.11 of hard 1111111 '11111 illt grades 11u1 11111 ted 111 our g.,u111e NI1s C,11r1ult 1n1l her .1ss1'st.1nt Xllws Tho11111 S1111 11e 111111 .1rou1111 thc 1l11111ult1eQ ll 1 Jus be ore t 1 s111111we 11 the 11111 111 111.1u1.,u1.1te11 Sen 11,11 111 e 1 1 1 1 11e111 111 11h1111 th1 11111111 11e1'1111, NV 1111111 111th e111er1.11n111111t 11v the N9Ill0I'S Th1n 11e 1111111811 1h1 1er1 11111 at !Ollll1l6IlL6I1lQll1 11n1e Just at the N1lllI'lS9 of I 11e 11111 O1111ort1111111 'lllll s.111 betore ll-1 a 1151.1 01 11111re hlllx t 111 11111113911 and more o11s1.11l1s to 5urn1o1111t ID 111e game of 111e And ho11 11e 11111 1l1n111 111111 1111 .11111 511116811 111111 1111 Nurs 11111 tell JJ W .' T . T. ' Eff C -1 - I '- M- -1' l-2-ii-1 I1111-1'1fI:1ss 'I'1':11-14 it S1 ,'-. ying: '1'1-11111 4 ,,, . . . B K -1 'L. 'i. . . ' 5 3 RS: 1 ' . ,,,, I I- , 1 ' ,' . N. , '1, .. ... "1 ... A 1 1 C I N ' 1 1 . 1 1 . . 1 , . . . 1 1 1 . 1 1 " .v. 2 1 V .1 I 1' Q -1 2 'I - 1 - .'.- 5 ' 1 - 1 ' K.. ' y V ' . V 1 ' - 1 3 . ' L. 1 ' 1 4 11.1 I1 1 , . 1 1 " " ' '- - 5 ' ' Y ' .1 . '13 ' ju 21 . ' - 1' . - ' , , . 1 . ' ' ' ' 1' ' . J ,' ' ' . Z Q' ' . j ' '. . " 'I , Ifg '1 " 1 A ' by 11n111-1'1:o1'e1'ing some llll9X11CCI6fl talents along the 1112111251119 lll 1111r 111111111ers. The j111' -.'- ' - ll 1 '11,- 1 1"' jl' 1 '1 ' '11 '1 -1 1:1 1 -t llj at 2 ' ' thi ro' 1 11'h ' 1' rn' 1" 111 our hz11'11 trip 1 11111. - ' ' ' Lv -L. ' W f ' 1. N. L f , - 4 ' ' 51 I 5 I .' ' ' 1 A 'I 1 , 1 ' 1 . 1 - ,' , ' ' 3 ' A ' ' ' W.. Ill il 1 lrst of glorj ' A1 .1 hl .' 1 1 , '1 ' ' ' U 1 .' 1111' XV 1 1 ', 12111 1 th' 111111'e of fi11'llllj' ll ke- 1f1', 1 '-2' ' ' '- - ' 1 1 ': 3 ere f ' 2 2 ' A A ' ,' ' f ' 3 , ' 3 Q' ' , . .' . ' 1 . 5- . . 1 . 1 Y1. K. .' , ?E' L.C1HS. Ili Ill 36 l fC' 'I ' i ' Mf61'WW!,4,Mw W fl CJ T! 1 4 nm WW! gllllllll 63? W 'WYN f IU I 7 -1 P 4 1 1 ,f m U 4 Y 'W I 5Wf I . ,ff fW,,, , ,A 'Ink N 1" Q I XVIVIM ,hi I X ' f ' Vw W, 'UW M ,K Q'!', - ' w ild :W- A i J px f J if W1 , Q!" E M'fffff.iW,f 9 ' I Wllff 'N , 1 I ,, xx ll W In Ill!! ', 'I W3 J rx 1 I Y x J ml' HI' wmv ml A J ,ky M HWWQ' ' W W ff . 4' 1 IL WM 1' f S XMI 'I :J MW' ' J ,, m mf f W lf' Uxw ff ViY 0 J-. I , 'ff lj lx H ' ' i QW H . ,,. W-'fff g z DY? ' 1'1 ' 'i f Us! ill: , 4 rJ LCHS FFEW 0221216 Gzzzzv S 'F .,,., if 'gt T hf: -IIT? A pg I V qv, W oo' if Q' ZLCYLIS f7fwrazv BME! fffff HB5 5 Hkawrpama N .LYDJE VBA IIN ll WMW1 ' . . .. 0 gwmbf' I V, A - 019 f.. Q17 . V , ff M HF f I "7 "' ' I 3,4 L.GHS. Ill l I LCHS IKHQY v .ew flvfmzfr 41 LGI-LS. 4 LCHS ww-wb IG ence 43 LCHS Wg?-ma 11110555449 4, Mass 44 LCHS QL 45 I Ill C I C I N I 5 ' 31" 1 3 I 'f ' V , 1 m4ji.jg5.f 1 fiffdi' - I LCHS Ill' Ill 46 IL . CZ H S. Ill CLKQL O Pizza Zvsfofsypspy 5 airyez Wm 9 Tofv Efpryx .flfuam 1 -nw My ,VN if nm. Wsany L? wus arm 47 L C H 5 JUNIQR QLASS I 11, I1 1 Xie 1 I' x rx. 4 -X I X N I! I 1 xl V ,- Y l X I 1 N I5 N l X lp-.Ill l 1 4 1 N RDIIN 4 I N X I X Nl lX1 x IUXX A M1155 r I r I llll 4lN 4 14 f x1 1 If s Nl ll 1 I 1 I N 1 x x N' X x X x 1'-x 4 X 1 1 X W I Ill . . . . ll 'W lflllill X14 HIIISI Wlvnl'-41 ,Xv1s!.4!.w- iv: YIIIJIX l'Il1Pl'VH H111 ?I:xIlr'.L wxx':v1'vxu lim-p'y" Mule-1' llmzfyug .I'.1:i4v- v1.1X- .XF in Sy-.utr iw .. gww-,ufznliw IM. 11-4-Vxlgls. '- wxl- Q, .Xl,ll'l'I IiIClS'l': XYz1x1"-fl l'HfiIi4m .1- VIWLK IVANII-L15 XY, IyI'fl ,X :Mn 201' Hw- ggfuxw-ryypgg fur lillls- lwjqg, XMIM- mmlv-1 3-uma, si: 'l'll I1--11 nmlly. NIfl,l.IlC lvll'I'IX,' PN XX':1l11f1I .XII lllue-xv IGIJNA HUM' H: Imxt Mg pw, .X vu -l'- X'vl1.S"l1':'l1 :ww w svhww fm li!l!4'. In num' 1-V "INN" XWV3 lilvmxf rv f1!'1i.X!Z MHIIY, lf' --lmfl. 'IM I-E'-Q vm Hillll. 1.-.11 M4 ix. H-IJCN I-II,I,IS: XX':e11111l fl11:u1:ml-Ml mm IIILXYIX !-QXIII, Vvlxfvlrzll-'IZJ1H51HH1N vm' lf-vlifrn z1:.1ilx,'l 1-Illws-5.6. IMI mw- '?1- WM 1'--,mhwlxls wi' il :lvl lik' 'Slam-lys IU-xzwvlwlx, VU :ixw zu lib:-:'.1I rw-- .XMCIAIA . .Il'IN'l': X'f:1n11'u1 lwwiliwlx sl: xxznzwl. rlil'm'In1- 1' urzuwl ugw-xxx. .X.'NX Nl.Xl-I l'1l.l,l1Y'l"l'.'I'fr Lwlwl Xll ulwll MA II IN .XNIHCIIJ :Ni XX'.um-'-I F-'uw' 4l1X1'-+si'11v1u. illilug lu wut 1-X1-15 l1l'I-H In m11mw- llvxr- X il" rvlllrlvl, "I.XY I'I.I-INIIXH XY:wMI--ll l"rrili1f'l .xx wl-wL:1i1'4wXxiX'.1uI. f'H.XIII,ICS .XllMS'I'l11 NH: XX'.+mml 'IW kllIX'1lH'1'4lI'IlIIIlII l'1Il'1r':l!vliIlL1 lfvxilll' ,lljssllj l"41IiI2I4ISg XXU1151-Il Ilni'w1'm:4liwl- w 1 , H 1 ,N 11. uh--IM 1' .lux haf :1 p.:1vn1 mn In-1' MAlfl.Xl!I1,'I'l4..XIlX1vI.Iv, XXIFI gym- 1'-XS4 IIN m.,1Mwl wI'4':lIf'Mln:1 M.-gmx. I14-xmxlul, ill fI1lIll'ilI! In 1m5,'fr11l5', J,Ylv1.x ,xK1c14:: xxn11,w1Y l'v:ff1-in swm- "i'VU"f ,.'5"'If"'5'f'f.,Hf","','l ""f-'f1"" .n H 1 . . , . ,xx 4u.s,.1Iw.x, Dwell-v11.fI,U1111.111xvlf 1,1 vlusw. V11-uw uni- :lm-lxmawum I-N , . Q mr. xxx-1-lim, Wm 'M C' H 'A 14-1431:N1c 1z.x11,1:Y. rm' mm mg lump, 1"'13W" .,1'HfIQQf"'13,N1fl''mfit lWQV"If:jf'jfg"jI1 crhvsl I Illlllh' in Amp: l lxznxl-111,11s4'l'U: Nmx 1" 1'-"H ' ' "N A A Y . it 'nl 1111-Q.-111 1lI1X1.llll Ilrxl l1m-- 1 :,l .1 1.1115 Im .A ' K ' :l:1l.- H,XHI,.XN ILXILICYQ l'--1'Sf'l1:1' 121':1n111:ulv-xl , . .. , , I , -I X ,unuml S1 whim mU,,1,1 1'k,. M, IAM, r1lv,l.Il.LEI.l.I-11131111.11 I 'fXi1.xl1v1.1lxl1f m-4-1 :x nivv lwrkin: ywruu: .mlyg ull' THVH'-XV 114 .111 -1-'n-.1n1.1,, .ln lv- . 1. js-vi lmllrimlmy, u"'l'1':- I"'u:"'l' My ,A Ay 3 .3 2. - - ., M, xsxizlzl. 4:1l.1:141l:'l'. i.-M: I-'.-flunf-V UH' my DX., I Xgfll I.f,Jl,lixF,4'li?,','lH4 XXIII EH' I lu-'xx sgwilm.: lm! 11' !,, V. ll. S, xzuxllv- ' " ' M' xiliw, Ilwxxsilwl "1i:1Ivlu--Inu .-XI,I1'l4I IZIGICSIC. Nmiw- XX'ill :Uv lvffwfrw- ,l , , .1 , 1 M in l'lllrlit'a1H'Illiilll llWll'ilIil Hn- rllllllllvf. LI '4II'I'l" "'H'I'M xx' l"'X' M' 'wlilwy' Ivn w-nts pm' Iwur, 'WV F 1CI.Vl1IlI.X 1!I'II,I.S'I'll PR.: II'-:--'lx-.4l. 'l'I1--rv N"i'Il1 flVl.XNlN,lv'IY, XX':xm.-11 'Im hum' iS llllS1'lliHI'lili4- Ilnllxppl 1-, HH'N1"- -WWI' V- KIA 1'I'H,X lil-1."l'.' INS XX'gqyy1,.,1 AX 1,:,,l!, KIlI,,IPIIl4ElP HIIIIIIIN. XY:1ll-Iv-Il ,Xtlnwl-Iv-'Vi' IW? z.".:1d:11'k niulml. :md MV. S.-xxfm. 'Wi H' th' 5""""l fav lu' l"'l'4: 'I"'1 ' nmy l'.LT'I'X mn-1 fam-1' s, ICIAIZ.-XBI4I'l'II 1iI'1'Ii1.I-IY: XX':w1111-d- 'lm V i A V l'x ' of Miss .Xrlwlrl lmw wluv Wm-ks Ill ill 1l.N3llIAI l'v'1' Nelv- Um- -v1 11:1-fr! Mr. , 1 fu- urmlws. lwfl 1I1i11:'s: livmlk- Hi' .X HI' l'4'l'1ll11l'llN axxmyllgi' Hn- 14':nc'luf:'9 HA !IlY BVI IN: XY1u11f'rI XXM1-IQ U11 zu ln' . Q I 1.2.1 1-Hrml AH YVU. --L.1,1,iXH1,,1j' wlrill- .XI,lil-jIl'l' IlI!.I,w: XX:f1114-ll ' lyltnrluuzxjlxglm wi" 2 l "f1:11'v1-fl.-fl," XYL11, All: XX-lrilxzx Szlys '4I'.:r':1lxxYm, xr M- yixin: mv- an wrlxu-lirm-:1l'.' FI2.XN'.' IZYHNIC: 'Wnlur-ffl l wnmld hy- v , I 5.1111 if sflllvnln- v 'nhl xwlylyllv.-1' 51,111 1'I..XIl.X IHNQH: XX:xr11.-1' .UW HHH! f'9 il il1I'n1'x11:nti'v11 us up 1111- may in wlmlll mint--. With wwxxxv-11 IPl'K'l1'I'l4'1l. 1np:'rX' lull, my U III N1411,1,l1-1 Hrmyxlzllg l"w1'F:-lv 315 T1-'MIA . 'I V. 'I Il-fl.I.HI XY:lnv.--1 ,X In. :QILLQI4-I riliwn us slv-11f.:n':4I,114-,3 , XIAIIIHN I1l'XlNl!'II, XX'.'r.1-41 .XL www- IIIICNIS l'fl1KI .Xxx-xxwr' .Xll rlulmi. Nl. 'WUI 1.1 L1 Eq1l1,wl,.ig.- ul Sp,,znis?1, HMI11-, I'l lwll 51111 Imu m :lynn ml li X4fll'll kimlly I4-ll law- Iw-xx' lu :Jun lQI'II'l'I1.l.X1'Ks1vNQ XX:lnl.4! 'L'fr1uwxx.1M 5l""l- xnxx in wtwivh tw hm-gr 1,4lwl,11s Irwm lxif-lxilu' JHY HI'Il.l.li 4'u!1lEIX .Mlxlf-4 M, iywx V In-l'iv!If'+'Al :iris Iw :wl 115 11. lx,-. E2H.l.I!I ,IXVHIZI-I Imw NIH fzrp 'lwwrm 1x1m---1lmlfIm--1.-:euz11.4 wiw' 1-1' ywf: X. V. l. 1, w--'ml WI, pl, HQ' illlw ::1lM'-1' 1-UVj'l1w:s1.-11 ..1Si'j4.ylx lg. U - I Hlil.'IXl4I.lwl:Xr1vX Mn.,'141 1,..Hl :mai- l4:1'1:l4:N14: 4wl:l+l:Y. 1:.M.1x.11 'm,K,-.N lx HPI- 1"f' "Y'V'1" - IIN YI'-1141 Ix1w.l-yu li-114, XHNIXIXX .IUHXSHN ,Q-'M ,X':' .w Nm-1 ,lulq 1'l:fp,'swN, lml- 5 '- MX. f-xyjg M! .ll r:.,!1-x ww' Nw -H11 : If .4 M110-," xw-4 Qf'r.il4. 114.4 Iwi L11-ls. K "HV- 48 LCH N IHNIN N I IIINI I N I fb Mlont II IIIQ Ixx XI 0 I UNI N FIIII.,+ IIIX I TNIIII Q I NIIIII., ITD IX IICII 0 'I IIS III SOIIIO III :III IIUIO III IIIIIIT N III I X Nl' 1 Lf-III4 I ' ' U I , I I X I I X I GIIIIH In ntl mx X X lx IW XI Il xI I I N I 11+ XIIIOIIO IX III II 1 I IIIN SIIIIIL tw fI III I-UU 'Idrw III I. I NEIXOII I IN, I X IIII I I k I I IN ll I VIIIIKYYXINK 4III..'lLr NNN V i Um, I INIPXQH XII I1 I I Sf' I ond II Ind III I Q I f 1 III N I III III I I IIII II I 'I I II I OI XX IIIU XIIXIIIIII L N XINTI OKI 0109 Km IPII except tektq 'III NIIIIIIIII aqhful :1I'fIllIIfI I-.1115 I xx II so oxs Icfue I P IIIII I lf I I1 S H hm xt xfur I I II II LI I IrIxII 1III.I NN H S x xclmoi In 'I CIIIII I Iore I1 Ire I ' I I.,rI1'II m'IIII xIe'1ltIII IIIIIIIIIIIQII I UICII TH XIIY- sfIXXX I NMI Q men qv I I X II an I Nic-F I-In XF f nd SP W t ' 5 IIILQ 'I K I I XI N II XI XII "H QSSIU 'N IIIIII I S I III OI IIII IIIII I Inst N 4 I II I I II IIII I10 1' QIIIICCDS su IIII B'1rrIII IW 0 I OHV: I H I ' " I ICB I ,ne OX II II 'NIU' f Ie So CIIQ I 5.111411 F ' 1 N II NIV f N Il IIFIXIINUN 111 I IIIIIFIIIIIIII I If f I IIIII H. III H1 XIIH' 101,13 to hunt INF II IIrIr CII Ill' fI S K IIXII C I EIIN In I X cop I I I J II 0 I cp me 'III IIIO 111 XII I CIIS peml JIFII OI I ff I IVY x IIIII SPIN' nk e I-I R P LJ NI If UIIII N x IGII ' " S W ITS 15.0 '1 OTIIIFIIIII IIIINIIIQII I N XI IJ XX IIIT X! Vs IIIILII XLXN e Callcrl fm e IIIQIIIIIPI I L Ifk Imce I I IXXINI IIIK I I Bl I 'II NNN N I In I1 L, 4 I IIII I IIIII I IIIIS alrix 'I III I BII UNIII I IIIII I Il I I fl 4 know IIII I r f mI lm' ck III mx II -I mn II I NK N K I X BII NIPN I sl I' 6 nrIL,II1IIII H Is I ' II ' I I N1 IIIIIII 'U 'ix I f N fb HU x I I II Iv Irv II IIIIn' I U?- IYII. lIItf,I I Illr I N I IX 1 ' 511' III: ll IIIII IX Ifx I I rs I I III If I I LIIXI XI II ' I I Illt II s I II Q In 111!!!-H 'U 49 O I I O BIC.'. I-'Hr .':IIf'---AMj SIIICII:-AIIIIIQIIIQ I'-I I"II'IIIf'I4I: I"fI' .'zIII- MQ SIIIISI- f I . IIII mr. It If-ry rIfII-II :I-Is - IIIIH CII., :II 'I"'I1: .I wIIIII.I.I fr.I Dx- "I" """'i"""'i"u' ""Smi"'S I" "'i'yI' CII 'I .' III-IIIIIIII' IIVII IIII' SIIIIIII UIIII-I' IIA XYIIIIINVIII IIANII-IY: NI II4'I' XIII :III IW I' '. Irrr IIIOI1 - wi: ' III IIII III-ste-rn-II IIIIIII5' III IIIII, GEIIX I CI IIIIICC XV: II -!'I' II'-110 .IAS III4Il'NII.XIiII'l': XY: II-II'--fIII:II'IIiIIII .' -'If my IIIIII' I IWII' II' ' k , III 'I- 1'III' XYIVIRIII IIIIliI I p:I':IIIII:IIw. ' I IIIXIIIIY IIIVIIIXIIII' IN: XY:IIIlI-II .IIIII :If II-II' KII' I: I"fII' 'I'I'IIrII- XYII . I - III' CII Wu III c-iI'f'IIs.- 'IN I- I'1'I'l'I'I'IIl'I'S, sw I" rd ffr :I IIIISII I-'II't1 fait I 'QIIIISIII-I' 'II-' L- V H- 5- 'I41""IIS- Elilgfv IIIII IIIIIj surv EXZHY fIfIu'f1tIIIIg' 'III' IAHHHAXINE l:I4.HMHNl,Y4.:m HIVIIMIF. rl,- .Ifh fri I IIIIIII IIIIIII IIIIII IIII- CP INV? I.. cm.i4iS1iU, iw! lu Vh., M.-.F HI' ' I I' 4jI,I,lN'I'g jf I' II V, A mf AI A.':I +1I' II' II I II't I- III - w 'III' .' wi! ' ' kfl W IIIIW III I-I-c'I-Ixv uw -'I 4II'i"" I'.lI5IIlfIl0' :II IIIII II. V, II. 5. gr. .' ' --I- IIIIvtI'y IWIIIIII IIII-I' :II'vII'I V2lllfIvYIl1"? d"-"" ' Mk ""' IIfII:.IIII':I1: I:III:I4:I:".' IN: NI III-9 III,-Ig r'II. IIA KIlI'NII5.Xf'II: IvIIIII.III s.I ...II-A W- I-IIIISIII I'III SIHIIII-I '4wII-II5III- IF to IrIrI zIfIIIr III5' Iitllf- sixim' wIIiIv I III-Irznllsw I Luke- ZlI'I II'I III M sf In 'Iw-. an ' I "I""l' I'I4:IxIIII I: III-II-III-II Afll' :ng I ww- IIIIIIIIIII VII 'I ,I T Z IFIII- ,QIIYA fvw tII"IIg' III- will vil1zIIII IIIIII .'t4II' III,' gov - 1 lan Q-III IIS, five-yi-III' I-III II':I0I XYIIII XIII 'Ii 5l'l III-I' ICIIIZ.-X 'I'I'II I..XMI5I'IIl'I'1 IIIISII ,X IIIIII' III' IC."I'I'IIl SIIICYIICIIICIZZ 'VIII' Il1'IllW MI fm" y Il pf' I. I-'fIIIIIIIfIX II 'I IIIIII-l IIII il IIII' IlI'I!.' .X so III' I IIIII.'oIII -III. MA , 1. Qu , ,I,I,l,. V2 wifi . I L: ORII' IIII' I' 1 I 2 X t' -I ' I I I' I I - 2.3 b . ' 21111 'i I' IIIQ , . I - XI. xy, UHIAYYI-I, I ,W b II,..' tzk, dr: I tic YAZIIII1-I UA 'V fl, 'Ai HIIAIQ U' 'I . , ,V H IIOI' j I , SI 1 W-'III't III- IIIII IIIIIY Ivy hal IIFAH he IMHIA I Hunk INF Mm in IIII- I' I SS. ti' mf' , . v ,I. Y , 4 . ., IfII'I SIWIIFIIAIIIII: XYIIIIIIIII -'l'4I :IMI III-i- IFVH ' C HICQIZW -V1.1 1.1 mein zlmdl val 1 iII.'tI'11cI' Ins in IIIII-me-IIzIr'I' I'i1IIIIu. f . I L' ' I 2 'I - NA A, A .A Q A 'g Il'I',' :II--I wi,1II I0 . m.I 'I III,'F4"lf Ll nf-I' IIIIIIIs4-. V'I J II -- IIIIQNI: I , v,xI:'I'III'1 I: ,- I--II, 'III II-Q is Id I' ."'j'fQQ"'n'f.i,,Ii,'f?' I' 'Y '1I":'S', 'Mmm' III f:IlIII-I' Iikv IIIIII. LL um" ' I . - I- .- Y. -, . ,. VI'II1IIII'i SIIQIII: NI '-II I IIIIIIII "III Ll", ln' 'Il AF 'I II"."E"df'I,"', WH ,xflf fIwrII'g'v" is :I VI-ry I'IIIII'IIIiIILL Slum: wx- Pillryre-II.tvI, :II Il'If'I1'IIf,0h, .uk I I. pl. H. DUN-1 YOU' gi,-1,7 I-:'rIII4:II MIIIITIN: WIIIII-IIIYII I-IIIIIII'r'I-III "H,.xI'7""'fQMg,'3f.I'Ef-I1 IV1 III--II IH-SIIIIIII IIS f ' j IIPXX' SI III:kf-I'. M .' III' L" I ' ' I X Q Q II:IIIIvrI .IfIIIII. lI'lIf1I2I1lNf'I4I SMITH: VIII- I'zI ' . Iv-W IIE ' 'I sl " '.', III :Is MII:N'I'I:I4:N1 WIIIII.-IIWI'..SII'IIII :Is "" lm' 'H A , ,. IZ' . IIIIVI- II:IfI 1'XlIC"' ,nun VIII' I'1'f' ICVTII S'l'I'IXVIXIL'I': XNl:IIIIn-II I-IH Ii! FIV 'I g -I u I , 114 Y I II -Q If I Il 2lI' VIII 1' 'YF- I"IZANf,'IS MICN'I'f2I'1N: NJt' -XVII "A ' IIII ' SXVIGIIIIVNIIE IV: Ilf-Iii -VII." ' III vi IIIII ns, ny. :Is-I f ' I IIIl'fIII5.1'II Ifvl'f'!"'II Cf IIIIII' us, IIA I' I 'IN'I'1I'II': XVII IMI-,X y4IIIII::' I'.XI'II "I I 'I' fi Nw "I-, Ili 'Isi I'III C0 I IIIII'iII:: IIL' III age-. ls-III'IIiIII: IU vI:IIII'I-. OII IA. INIICNT INN: XV: -'lik it I'- I f'IIAIlIGNf,QI1I VQIIIMICIIZ VNLIIIIQI-If H fl!" ' WI A : Il at III. ' Ir'I'z gil' I to III0 'Q 0 I f- Yl'?lf il. VV1 I ' L MI TI A 1 I S: XY: I'-fI4I tl CII 'I Ii XVAILI 1 N tic' JMX ff1"'l'iTf' FIIHH' ke' I 'z ' ' II'tI. 283. is :L 'I EI ' M ZIIISI Nfii'-. 4I'I'IS1 All II jH ITICCIIIIG XVI'i.'IIICYZ XVI "I 5' ' UIIWV thi III QI gfIfIaI sc'fIIII I11II'l SMIIIIII I-I-III,-III' VIII' III5: 4-rII1"I III-.'i1I4-S IIIII IIIIIN IIJBIA: 'JI MIIIII ,LINI If II4.'I.-I-- M' II A"""u UN' I " , ye: .' I 14 , I sv e" dis ' , No lfjA', , ' I "IIE: 'Q - 7 . ' ' on - ' it so I'v kept it e-ve-I' K 's for ITIL' uI"I 'I'II'2l. M V IJIGIIIS 'IILT XVII. I I I I' 'NZ N' 'W' f IDU BIA C I 3 fN.' .': ,'II'v---XV'I fivf- 1-s- Urmi. Q- L:-IrIfI I Vs, Irv:IIIII. f-II:II'II1-- S ,t III "ins: LIII 4PV4'I'IIlIl4I. HIIII tv'I'1lIl1I IIIIgIIi1III :Is I4IIIIII:III III-III ff ' ll I1f.'-' III-1-II IIPIIIY. su '1- pzltf-III, III III'4-ve-III IIII- uII'Ii ZVIIIII , , lg-' f I'-I I' gs QIIII w- IIAIII MA 2 1 L. A 4: :I X1 ,dnuxu UI I,,H.1H My . l-YIII I IIIQ IIIII I r II III ll to ' fusunt III-IIIIII: IIs-ru :Is 1iI ' ' H Q ha ' A- nw II me ' . ffI,fIpI1QA' 'IQ XVIN,'T4IN: III-gnlxif-II, III -I'f- If . . ff"-I If .XI-3: :IIA 4: I IHXIII' N51 XVLIII6f1IfI'II,'IIIr11 IIS H' 'U' S' all II ' 'nf " H ste "1 AI'. IIIIIIII Illj' I.LI'll'IlIilIl'III. IIIf1I:'l'II.X XVI IIIXYIXIIIIZI XX:IIIII-il I III - - .-,II II- -ww. I-'II I.I4:N'I-: I',X'I"I'I'I :.' IN: 'VII W. II k' "M " ' "W " Y" ' Mlj 'IIII'e-I'II: IX: IIIII sIIfI+1- I-IISIIIQ-ss is IAVIII' XX' I:'I'IIIII'IY: Misc-I-IIAIIIII-IIIIS--I I not I-if-'IiII:' I-IIIIIIIII f I' 114, 2 : 4 A Mr. XYIIIII f IIIII IIIII IIIIIKII go' " ' III: V: IQVIII -. IIIIIIIV- .'rI III: I Q I'i'III-2 rkw III f-IIIII-I-1. I , , ' III'1Il-img IIIII- C' l2llI'. Lo: 4. '43 I: xl: N f.I7-xI I- I Ig, III- "IV V I gi I.' I'isIIiIIu I I III Iv I Iv II "I ' IIIIN, .II Y.X'I'I1IH: XY: IIIIII -IH-sIIIf II If fill or IIII. IIIIIIII' If- -. I'lI If-II 3' ll SIZLFI- III.III:I:I-I' f' ' f"IIl"1' IIIHI WWI III' IIIIIIIIIIII III I-:IIfII'iIIs yIIII SIIIIIIIII mit. yIg:II'. Ill I A I I .I I IIL... 50 Ill..Q "' ' L.CfI-LS. L.GHS. fe '-:J II 5 IE l"1'l CA .D II!! 1 u-1 ,.5. '3"..".-, ' " ' " -. ' ' A ' ' . .. ' -'.-- . . ' - . ' , " ' . .' . 4 - ' ' . A ' .h .-."-. A . . , - , 1 -' A . ' A.A......-."' g ' ,' l b ' . . r-.. - . -- h " -H713 . . -'v ' . - " ' ' , .- ' - H - N' . ' ' - - ' " ..'.-.'."1""-',---l'ff"lA.'.h ' V- .' 'I '. - '. ' . ' ' ' ' 4 v h., ht, . . H ,,A. . . .A V . H . l - 4 "' .""H.----"'.'.'1f.'.-W ':'. 45 "' ' .' 2 ", ' . 4 . ' 1: - ' '. . '- - " - . - X ,N ,.,-,A-. E --, 5-l.--.3 M4.lM.x .-- 'N .N, t V -N f r . 'h , .I I, l . 1. I AA D , , j , .-:.-,.-j...,:...- fi- . -, - , . --- .- . , .. n. :l V lv , . I. -1. . 4. K. y Q M' 4 I f'f.' A ' x' H' '. 'l". . --' " ' I ' H.:-1, , -.9--5 . -r , . , -. V -- - I ' .7i.51'j,1-'fa 'I 'j4.-f h- -. W - - '.-gk..-Z --- V- ., 4'.4--rf--' ..L fl.-i. X .'2A.L, -. Q - . , ,A..x i uzvlu, , , .I .I . , , , . - .,-' ,. -' -.- ' ..,', . '- , . h ' -, 2: i -'III V .' .,- . . h ' 3 ' ' ' ' ' ' LGI-LS. XXX 4 V ' 1 l I '. I , . + gi wg V 1,1 , ,L , 4 l ,. , LGHS. H .1 1 ,f In Q .IM-1 um Av lv-YL . o I Od ' ' c G o a n ' f .. " -. ' L 31 E-.1-.-.' --' ' 'Vw' V - '.' .Ir .': - .4,. .V ' - V. V ' 'Q . V X 'J-.I'fL.-1'-'g 1 5 . 'rx V.'. ' I.. ,I II.I.I,. - I II I, I, VI IX .I nj .-' 4-if If'."- ' . '-' , ,.fI-L..-,a5.'I - ,.II VI3--.I VI ,,.,I- ,V - I. . .QL 2- ' . .- "p,g.'-,'l . Q , Q I,-I -, f-fI. I -' I A ff'f?.I.S3.5QTQZQ'.'-15, -. " 'I .. f-1 -V .' . ':'V.2-J, fx . A: - . I.- - 1- I VI-.gg ' I I ..- ,If I.'I?II-I-4 4 I 1 I --1 .I. Q,- , - . , I -fi, , I-V.V R' . , f'z..'3-'Z . ., 1 - ff -Q . . V .- . . V ' "S, I , . I -I1 -' , 1.12 . - ' --."2. V -, ' -1 I - K." L' if-. '.5 .5 , I1,I5: , I, .- ,I- ,V. .',I,II-I - I- ., I, V I 5-C II V .QI II I. , . II .,f,I1.,II I'fIA j .,', . I -V I 'V ,-V V. .V,-V.--V-JV-V,,.V: . .,, .Vp 44, , . . . If , IV... IIV,-I 1-IV x V.I'. ' V ".V, .,I II-I I . . f.. -- . . ,JI , ,I II .. . . ,. 1 ggI'. a.. ,4 5- 11 j V . ,-..- .4 IgVV.4- j., -V' ,. .-A '-r. - .- ,. . - . H, V' -.. 3- aug- -- - , . .. ' ' . -J -,'- -. ,. ., -. . -'1":.'-7 .1 ,- '. ' 7-.1-J. '-1 g '- "iff 5. - ' FP .ff-' - .1,.',u.' . V ,':,. -V .. .,. V. ,V . VI.V.h I ,.. I 4-VV , . V -., ' .5 ,.- VJ' cr,-,ig . .' VV ., ' :. . - 1, ,AV-1.4, - ,. .' ' .. ,.. V Inf- -.-,.1, -- 'A - - ".+- 'f . - :--..'- . . - 4,. --- .W , . .1 9--f-- ,...- - ., V V. -. -.. -,.gL:F'w- .rf-2-1'-. VV - I I,-,,-1 ' f V ' V - , --I-, I.-I I .I,1IVV.d -I ,II I I- .1 ., . .- . VI . -I . II II I , I. III.I I...I , ,. -gin ,I I IV . ...II I,,. ILII .I I , - f' ' - 'V' ' .' - -:-.'fl'5?a'- ' .' ,V "'-"-f.1."-:- ', f . Q' ,f'-1-T: ' . -1 V f I, 3- V., '1 X4:,.f:Q3Q' -I--.: ' ap. V- V- .. .V .. '-5, x " ' -- 'af - --'- .. , : T:-3-2 . 1 - - 1 12' 5. ' ' ' ,. 72. . - v ' .. f I- --' .- -'V-.. -2'-1 ' -'. '. , g--, 3' . I- . ..- .I ,- II.-',V,. ,V .I V... V. - .I I. .. .- V ,.,I, I I- , , V.V- ,-:II I- .I.. I-1 - -I- I 1 .V . .: ..,.I 1- ,.,:I4, QV - . . I..,VI-,- V ' -1. -V I . I .. V,V , V -... .I 1., ., . .. J ,. . ., I - .- I. I - -I. -1: 'V-fi: ,, .ffl 4-.I V- V- I :I V I ' , -I- IV - - j -5 II, .VI. ff 4-,-L.,I-.I.,.V,II -. I. ' I . ,,I . V, I. .V I,:I.II III I I' f. 5 I I I .J V. f. - V.-V I V V VI V ,. V , I I ,. ' -z:-I-gjj - ' f '- ' 1 ',-,11.f-If ' . '. 'A '- VI , -, - 1- V . I VIj 3. . . -. I --- V .I-VI If ., - , I II. I.. I V I I II III I II I- , . ,II I I,I.I ,I ., ', I - I II I I I , 5 -I ::. "5 , . -I' V V I II .I III-I .V :..IVI"I:. I. I-. , -I -'-.. .I- 7 'Ir -I -', 1 . I, '. ', ' .'. '. - ' ,II I II . I - V , V -. -I. -- .I-- ...I .. V , .I - I V .-wx' -V - .' V- V' V- ..I-v -,'I:. '. I, - I-- .I ' I. I -, I I- I ' .' ,' I . I 1 - - ,--'II . 'I- ' V ' V , ' 5 .VI - ,QV . , Im, - ' . - I -.I-,I I - I 3 ' I 'I -I - I I - ' - .-I.- I.IV .- - V . - I IG- QI rr' ll. ' "' L.CHS. ""lll 1a111es l C1111111 P1 9311101112 1Xl11d1Ql1 110,918 N 11:11 P1es1dent 14101911119 11111111 Se11et111 11110111 S1n1t11 1191811101 VVe1nerlx1eut1be1,,e1, liq11ese11t1t11e to Student C o11n111 Nhss Hahen 1+ a1111t1 X111 1501 Mus 011I'1St0I111Ql 14 l01lllZV Ad11sor Mus S1ng,e1 14 lLH1tS A111 1501 Freshman Class Hzstory 1111 It the 1vo11d 111 IX kno11 what V10I1de1'f11l poss1b1l1t1es 11e 111d11en 111 t11e 131 1ss of 194 111 ,,11e some f11ts 1nd flg'llI'0Q eoncernlng our The Fresl1n11an c11ss 18 the largest alms 1n school nu1nber1nC 134 members 13 rom t11e Qtandpomt of seholarshlp the class has done 1ery well, rankmg Qecond arnonz, the four classes of the qchool In the f1eld of ath1et1cs 1ve l111e not been XV1t1lO1.1t hono1 Albert Brotzman made the f1rst te 1111 1n footb 111 Wlule Roscoe W1ll13mSOH 1nd Wllllam Wh1t t1er n1 1de SQL ond te 1111 In basketball VV alter Prmdle made f1rst team B01 ee Bates and C 11a1les Gllllllll second te 11n VN1111e 111 11111 been 110111, dll t111t 11e could toward ou1 lIlQ11td1 1n1l 11111 S11 11 1111e1op111ent 11e 11111 110t overlooked t11e flCt that 111a11 lb llso a Sou 11 111111111 We 11 111 11a11t11o 1111 en1o1abl1 part1es 11111111 ha1e g11 en 118 Ill 01ll101tl1ll1tN to ,,1t 1111111 11nt1d 11111 to de1 elop 1 sp1r1t of good fe1lo11 511113 56 4 1 YI' 1 u nv 1 0 Q 1 . , K ' " ' I , ' 1 f 3 . .1 7' . 1' 1 0 1 ' ' 1 1- 1 , ,, N k - - ,1 2.v . 1 ' VV. . . . f. . I 1 - - - - 11 - . 71 r 1 . . V, I .51 1 lv 1 1 1. 1 0 1 1 1 1 I , 1,'1. . 1 v ' 1 L I1 ii, - ' - K 6 U A YL' .4 X .1 I - in Y.1 1 ,1 1 f -I 1 1 .11 1. u 4 xg . 1 .L 11 L , ' ' ' L A 74 Y1l . O , , t D 1 Y Y v Q . . , C J I L1 1 1 .-, wwf .' ws: 1, 0 n 1 ' f1rst year 1n the 111211 school. 1' - s 1 . 1. , Of. T ' ' 7 v 1 , 0. L K 1 ' 1 4 v . 1 1 I 1 s ' 1 f L 7 1 , f I 0 1 A 1 Y . . n 1 1 1 . 11 1 , 1 , Y 1 1. . .' . . I, 1 , ,1 1 . Y ' ,E z v! ' 01 1 1 7 11 1 1 2 .vL1',2 3V , Ev? v,. Y 2 I .1 'wif , fi : ' I Zvi . v 11.7 ' y X 1 ' . y', 1 1 sz 1 " 'fl 2' 1' 1 z ' 21" Y' . 1 . 5 if 57 LCHS I. Ill 58 11" L C H S L- BQQIX H Dcpru 11111 nfs n lo o k e 'V f 1311111511 High Sf'l100I.s' VII Ill H Departments ll A142111 louutx ll1,l1 School gnes sm lllgll school cours s, 1.12 1 ul TI11111 l11x111, 1 llflllllltt flllll 21114l 111ox1rl111g 1r1t10d11ct015 tr I1 ll 4 cn 111111 t 111K 1112111011 111 lllUfCSN1 1 llm olrl62 t llltl most t121fl1t101121l fo111se IS the College Prepala ton ll11 19111111 e2111e11ts fm tl11s amuse 2116 tued bx the North Cen tl 1 X 2111 1t12m11 of S2 lmols .111fl t alleges 1l1e gmcle 1equ11e111ent's OI ls 10111 1 2111 111 x l11,l111 tl1.111 Utl1Ql 10111808 .mil the stude lfllll at Ill' 112 tollogv l1c111121to1x 11111142 c 111 Xs1tl10ut q11e2st1o11 n s 11,1 ll 1 1111111, 21112 21 suuess 111 tl1e11 mol eg mn 1 IS 111 1 211121 111221s11112 21ss11 Ol ll11 Xg11c11lt111.1l amuse 1s QIXLIL 1n1tl1 the to 0138111121011 ofthe gox c111111c211t 111ml IS Ill 1 111c.1s111c 11111lt21 001 Q1I1111QI1t su11e1v1s1on 115 H211 .111 1.,11111lt1111st Kms llll1ll0X6ll to 1l1tl0LlllC9 the xx 0111 l11t0 9 lllfll 1 1 IO ll12 X211111lt11121l stuclents l121xe been CIIIYIHLQ' 2111 Ill lllN 11111 111 2121111 ms sue 1 21s svul tLNt1I1Q, f0Pd111g flllll tus 1110 1 211111 .11111m1111s 211111 12 IS 1 1112ut11 1l 1011156 QIVLII 111 l1O llxlll lll1S ls 1 10111 142.11 6011186 and ls 21 1911 excellent llld 101' o11f2l1 t1.1111111Lg 111 ll01l1L 111211121ge111e11t ll11s Loulse IS also g1Vf-311 Wlth tl1f 2oo11e1.1t1o11 of the Q01 e111111e11t ll112 Xtllllldl 112111111151 OOUINQ has fO1 lts puxpose the t1.11111ng of st111lo11ts xxlm txput to l1c2co111e te lbllels All se11101s 1119 IQQUIIQC1 to 1 lllfg bl 0122 .,1212 llll llm Nt2lIllldlLlS 111 tlllS q0u1se2 21 111 1 21 111 1.111412 as xwll as f0I tL21c11 gg ll1t2 401111110121 1l comse 15 21 Xen tl10l011g'll four Xeal Qouxse 1n 201111111211 1 1l xx 011 fllll de11211 tl119I1t 18 txQe11t1o1121ll1 well eqlupped and tl1c2 NX o1l1 gn 911 mcluclos tl1f2 011e121t1o11 ot tl1e2 1111111c2oQ,12111l1 c21lculat0r, 11l1l111 Ill 11l11111 21112l 1most111g Il12lClll11Q 111 21d1l1t1011 to the 1Qf'llld1 work 111 111 lllll X 1221111 111,., .11111 lmol1l1t212111L1 ll lllllllltlll totl112 llmu 1o111s12s 21 NlXtll 0011180 k114m11 as the +1 QC ll 115 11111151 ml st1111211 111211 Ill 1 lfl1Q6 111c2.1s111e tho se 2 1 ll 42112s lllll 21111 1112011 t lt lIll1Slll11.L1 of t1f 2e11 11ul1t 1uc11t llJlX ls Q11 Q11 111 Llectue fl111lo11121 M1111 students ake tl11s 111111 s12 111 o1dt21 to 119 lllcm ed to 11111 sue 21111 s11b19ct wsluth appeals 21 tl11211 111tt211st Ol xxl112l1 tl1c21 1991 tl1.1t they xull 11991 llllllt Ill also 11121111 cle211211t111e211t 111 0111 Sclmol xx o1tl1V of 111911 ll 11212 llll lllt 1 111 1 lll xx llt 1 bl ll ll ll Wm 1 IS Cllllf 9 5 2 1116 111 1008 1 .nge 2 1 111111 2 ll11 X1ts .1111l tmtts 1le1111t111c11t 1095 1 ll It elm 1l ot 11ts111lts 110111 of LXCLlltllt ,121de ll1e I ubhc bpea 1112 4le11211t111t11t not 0l1lX 11.11115 111 11ul1l1c s1me21l1111g but d1SLOXQ1S and tlltlllll mms 21111 1l1211111t10 1l11l1t1 XVlllCll 1 student 111211 possess The 4 .1551 s flll4l H1 111121t12 club Luxe lllcllls uxtellent 11l21xs d111111ff the so 1011 ll 11511 11 Ill 111611 IIN 1111 1118 1lf2x0lo11ec 21 bow, ee 1 1 ll 1 41 llllll lllfl lIliXLLll011t 11111115 - l 6 Q G I I I 'l'l 2 l j'2 ' 1' 'ff ', ' . .22 ' egi xml . A 1,1012 ,..1.. A v . I .Y ai- '1j't' ' 2 l s 2 1' ' 22 ' ' ' 1, " 2 s 2 .i " ,' ' 2 2 ' ' ' - - - " 1 1 ' . 2, . - -, .. 1 1 " r 2 v Y - '2l-ss 2.2. 'f' , ', H .' " ,f ' tllf' 2 's2 2 '2 sl'f2'l tlj 'gf 2' 2 2 - ,- - 1 .2 ,nts 2 1l2t' ,r tl ' 12' "2 2 " 2 22 " 0 - te21' tl112 i11.'tit11tio11s ot' l'1'l1 2' l22 ' ' 12' 2 l 2 .' ' 2 " 5 l 0 ' 'l' ' 2 l- 22 J ' 1' l. 2' 2 2 ' 2 if ' ' 5 ' ' ' . T1 121. . . 11, 2.1, , -2, ' . 2 ., ' 111 lm 1 lligl s2l ols. T' 2 1 5' '- ,' 2 ' 2 2 .' 9 It ' ' ' 't' 29, 2' 'l s 2 ' Q, ' ' ' 2ft'- ol' ll?lll'j' vmvs, rl12111o11st1'21tio11 121'1111s, atv. 'l'l1- ll 2 lf- ' 2 'sl 2 " 22 2 , " 2 ' me ll 2 l" " '.J 2 ' '-1 "'2 2 , 2 ' J: 2 tl - - -. ' ' - A '1 2 1 2 V l ' 22 , is 'Af . tj -' ' K1 V, 1 ., : ' 4. y . I rv ' . . Vi., ' ' 2 . . ' 2 . . .2-' ' 1111112111242 t'2ll'l ' 11' l 2t' ' g2"2 l 2t'011. 'l , .' 2 ' ' A ' 2 2 ' , 21112 IIS lniglu RIS i11 tl112 Uollege l,,I'C152ll'2ll0l'j' 21111l will 11l'Clbill'Q students f1'ell2g22t'2 '2 'Q' ' 22 fl .1172 " , ' 2 'S 2 f 2 ' ' 2 ' ' 1 4 11-2 2- .qu , , . '12 2271 ' -. .1 ' "' I g. 1 , 1 . E. . . , . A . . ' sl 1'tl2 l, tj1 ' 't' 02- f 2 rl 11: l 2 " 2 '2 2 - 2 '.', ' 2l'l :- tivv is g'iv1211. l ll 2 2 2. l t 21" 2 2 ,' U ' 2 0.2 tllt s11l1j1212ts wllivl 'lt ' .'t l' 2 l l 2 " ' 1' " tc 2'2's2222 2 2 " ' 2. 122 St , .Lf ' . V. V I2 2 .12 . lv A2 1' 1 v '1 4 1 rv .1 2 ., , D. . I, . . - S ' . x -, 2 . U ' G 111111. 'l'l 2 W li l 2t2l sl 1 ' 'l ' 2l 1 '2 't' 22 'l' 1 Q. Th l,l'lllllllg' 2l1211211't1111211t 1s11l1li.'l112s the, svlmol 121 21' 2 Ll l .' 2 l' '1'2 211114111111 11l'tl11 svl :ml 2' ti111.g. " 2 1 H' 2 "' 'Q 2 ' 2 l .' 2 u"22 122 '2 's-2'2 ' " ' 2 2 42" . 'l 2 ' ' ' li- ' t. , . . 1 - .. ' i- ' 2 '1 Sk 1 v' . 1 '51, . .iw 1 .1. btb. . .2 . 2, , ,1 . V, .- C 3,1 1 112211: 'l'l 2 ll l'lE 't 2 t tl .'22 ' 2.' ,' ,l 2 "."' Gl2 12l11l, 2 ti' 'ls' V122 2 2 2 if 2 2 '2 ?.,'t1'2l. I V ll Ill 0 H Branch High .Schools In 1910 the LOEC'1ll Countx H1 h qchool hlcl glflllll 1111'1l the lllllllllllg xxhlch had LII 11secl for Illntlly 29118 xx IS t und to be loc sllllll llld the IPIQNHIII co1l1ll1ocl1ous bullcllllg was erected lhe IIlE,IIlllPI's ol the lll,..ll school colllllllttec Jlllll xwhlt lllllll people bellewed a IIILICII too llrge bllllflllli., It xx ls sald bw llllnx thlt the con nllttce was overly 0111111118111 and that the sehool would newer need so Illlllh lrolll Todax the bulldlng 1 tllled to lts fullcst clpacltx l thc 1JltSQ,lt 4011111111169 ls tlcecl xx th the problelll NxhlCll QOIIIIOIIILKI the Llllllllllltee ot ten Wtdl lQ.,U lhtll llttlllllt to 111681 a real need xxas not to blllld a larger bullclln 111 SI9I'llIlg but I0 olgllluc llld op erate branch hlgh Schools ln the SdI'l0l1S lUIIlIIIllHltlt,S xxhele there xx cle enough chll en of h1,a,h school ge to x Illll tl ll 1 t Ilh sc c I tllls p 1 two hundred ehlldlen attcllclecl tullw lecrecllted 111511 schools Ill Iog,l1 ecuntx taught by competent teaehere Blld xxele not fcrced to leaxe ho1l1e tll1I'lI1g the school 5e'1r More than txxo hundred ehlldlen flHlShfd the elghth grade, tl11 epllllg III Logan county and wlth fexx QKLQDUOIIS these KIIIIQIIQII xxlll be lble to col1t1l111c thelr eclucfltloll IU hlgh schools not fal from thelr holllee In some of the LOIIIIIIUHUIQS xxhele bl lnch lllgh sehr o s IIQ lll ODQVIUOII QUIHP lllgh 001 xxorlc hld beell 11111611 ol1 III .1 Sllllll 1 ll lt was not sltlstlctory an Wll8I'9V6l L bl 1l1cl1 sehool hls been 111 0DtI'ltl0lI Kllllllll., thc IJINT yt ll the people are very enthuslastle because ot' the gloxxth llld IIIILJIOKQITIGIII ot thelr schools Ill ltlllltlflll to the regular tQlChlllg stllt ot the lll ll school 111 1g,r1c11lt11r1st hfls LII 8Ill1ll0YLKl I llc sts tl s hools o IL dx ccc ll x u standard allcl equal to th lt olxen 111 the Stefllllg schools A LIOIIICSUC' sclellce teacher tlcnl Slllllllf., hls spent one dlx 1 xxeelc 111 the Nle rlno school the tY'd.lI1 serxlce 'lncl llf IIIIQSS to Stcrlllll., lllllxlllj., thls posslble If these brallch schools can be cared for IS thex should be the hlgh school problem for the Qllllle county xxlll be solxecl llI the IIIOSI l'iOI1flIllCdl xwax In plane of small hleh schools of nc1 st lncllng thc x111o11s KOIIIIIIIIIIIUQS xxlll hue fully lccred lted and equlpped schools ot xxhlch thex 11113 be xerw proud There are SIYIY f1Ve graduates fI'0IIl the Qterllng h1g,h Qchcol thls xeal' and eleven from the brlllth schools It' the schcols groxx ls thex IIC noxx groxxlllg 1l1 tlxe years there xxlll be as IIILHV graduates IIOIII thc bl lllt ll sl hools IS ITOIII the Sterllng sehool Instead of Seventx SIX graduates there xxlll be one hllllflI'9tl tlftv 'lhls xv ll nlore than total the hlgh school enrolllnent of ten xears ago and xxlll sulpass lny hlgh school aehlexenlent ln thls or dllV other stlte There are elght branch hlgh schools this xelr loc lted at Xli-'I'lIl0 fltllllllg Xexx Haxen Dalley Wlllarcl Gfalllll troolc ind Peet! Illlt xxlll haxe ci branell school xxhlch xxlll be orbanlled thls 10111111 fall The success of thls lIlll0X lIlUll 1115 exceeded the hopes ot thc lllo L c ptfllnlstlc 1116111 ber of the hlgh school COIIIHIIIIGQ The future 15 IIIOSI prollll IHS, and lf the leople of Logan countx colltlllllc 1ll thclr SUDIJOII all cf the lhlltlltll ot 111 the people of Locan county xxlll be glxell h1g,h schf ol lfllllllli., equal to thlt l,1xe11 to chllcllfll of the eo ple of the larger toxxlls lnd lltl6S of loloraclo 1 Ill' ' C Ill I l I I 0 W bel S . ' j 1 'z 'cl : .' 1. 1 ' V' ' ' V' ' V . i ' ' A,-V VZ P. U ' 'V 2 .V l . 1 ' 1 l' 'S f S . v 3 v . -I . 1 ' ' ' ' 's " ' A 2 'z ' 1' M' 21111 1 11 ' ' 'Q '. 'i l ' - I ' - 1 - ' ' 1 bf ll -S i 1 . " 1' - 2 1 1 ' 5 1 ' vu ' A1 . I ' 1 - 1 , - J s I . ' -, dr 'j s 1 a x'z1"z 1 le' ' I1 llin ailzillg Zl l'1'l1 V' 'h1ol. ly '. lfll " ' ' ' ' ja" '1 'ff 4' " Jfil 'Q ,', ' ' ' ' ' ' ' l , ' 1 1 's , " ' 5 ' 1 1 ' ' f v sf . ' 1. w ' . 1 ' v ' ' c r , , 1 I c L 1 sczh ' 2 ' 'z ' " ' ' Q 1 ray, l lt ' ' : pa 'z A d , 'z 'z ' as 1 ' ea' " ' 2 1.8 'la' 1" V ' S ' I . V z ' .V - 1 ' X' IV . 2" Y' ze' ' 11" ' . be - unc 1 visi J I0 :cf .' 1 1 ay a we-elc, l' 5'1'llg the vork p to 2 ff' ' ' ' " '. 1 11' "1 f lu: 1 ij: ' " . - ' . , . V' , V ' 1 X . X ' ., VV V . 1 'pf sc Q sz ' a 'z " 1 ' ' " z ' ' z 1: - 1 ' - ' - v 2 v ' V1 . '. y- ' : 1 ' 'f . v 1 j 2 , C S. P. , 3 5. , V is V. 2 . A V -' ' ' " V C D.- -A 5, A V- r' MV. 1 i ' ,v 1 'v A. , v' L 1 cs: Z , ' K. 5 'I f I ,A ' 1' . ' ' ll . I2 X ' . V ' . x ' ' . .Y ' V ' V " ' - ' 1 V V , V ' 'l V' . V . . 1 . V ' . V' U-V 'V ' 1 , ' U . , . . ,, . 3 " ,' '1 ' 11' 2 .' ' 5 s 1 ' ' - . -- 5 ' 3 ' A' - . , 3 , . ' . , r 2 UV . v " ' 'x 'I' D' - J I r 1 2 I fl ' 1 1 A -1 . v 4 1 ,' ' x ' 1 . . V . 6 lil' ""- .GH . lil Merzno Branch Hzgh School The Me11no Hlgh School had 1ts beg1nn111g 111 1910 xx 1tl1 one teach 61 who taught tl1e S1Xtl1, sex enth Olgllfll llllltll fllld te 11tl1 ,,l.ld9S Dur mg tl1e ten VOAIS of 1ts eustence lt IIQIS glddll 1t11l s1x cl uses .111d hcl5 'frown to have .1n enrollment of flfty students llld 1 t.11ultx ot f0lll regulax .1nd two p.1rt t1me teachers lhe school became a branch of the Logan tountx ll1 h School 111 tl1e fall of 1970 and tl1e course of studx xx .1s extended to 1111lude he S1d8S tl1e college p1ep.1ratorx comse, .1 1o111111e111.1l llL1l.lltlllQllt llld bnfuth Huffhes .1gr1culture and 1101118 ceononuts 10111808 blnce It IS tl1e behef of the facultx tl1.1t the iu11d.1111111t 1l st1e11,5th they have sought to develop a sol1d f0UI1d1lt1O11 111 SCll01dISl111l before attemptlng too many student 3CtlY1t1QS, .111d the xx o1l1 done 1n tl1e school can now compare favorably xx 1tl1 tl1.1t done 111 any lueh school 1n the state lhe students a1e noxx 111 .1 1YON1tl0Il to 9I1t9l xx holehe.11ted ly and w1thout 1nJu13 to themselx es llltll .1 1e.1so111hle 11111111301 of stu dent aCt1V1t1eS G1rls and Boys basketball 'EQLIIIIS xxhu 11 co1n111.1nded tl1e 1espect of much larger schools haxe exlsted fOl e1ght xe.11s L. t xe.11 1 track team was orgamzed whlch 11.15 11111116 .1 xe1x 11ed1t.1hle shoxxnw 1n 1I1t0lSCll00l meets lfootball xx .15 111t1odu11d tlus x1.11 x 1 1 remarkably Stl0Ilg te.11n fo1 rl s111.1ll school xx111111111f ltllll 'IIIIOS out of seven 62 I I - . ' v ' . ' , , U. .. L1 - 2 1 - ' D ' ' .' z 1 " f .' ' ' V1 K ,A 1 , 'U v I ' . ' D ' -1 . L s ' '- .- x 1 ' 1 , - - U t Y 'L u I lA'l t ' 2 X' ' - - 1 ' 1 4- 1 . 1 1 1 - - 1 O . . .. ,. . . . V G X . I A Q L' , V of any school lies in the attainment of a high Stillldilld of school work, l w I I Y ' A 'I . U v A I - 4 ' , ' I - v v D . - . L- I , I L. A ' L 7 v 7 . ,. v ' ? , 1 1 K Y . I 0 2 .' I4 Iii. als -' p I R ' ' 1' '- .' ' ' -1 j -- ' vitl 1 v u D n n 1 . L. , , V 5 . gi A1 1 - I I Ill SLXIORS NIILDRLD HUHNILY LUTK Rl11NNI1'1Q1 H Nl 11111 .1 1 1 11s .1111 1111. 1111111111111 1111g1.1111N, 11 11111 11.1111 11111s1s 1111 111 111111.1111111, 01'.1111111s, lIlllSll .11111 111.1 111.1 111 1.1111 1111011 1.1 11111 111 1111e111s 1 1 11111 1 11 1111 1111111 1111111 lll 1 1 1 S 1111 11s1 111 11115 11.11 111151111111 11 111 1 IIS 111.1 LX 111.1 111111151 ll .1 1 111.11 llll 11 111 1111 IC 1111 11 111 1 111111111 Qw 111 1111 .1 1.1111.1 1 11 1111111111 111 11 1111111 .III41 1111111111111 1 1ft1x1t1QS '1 1111 Nl 1111111 111111911 11111 51 11:1 1111111111 1.1111111 115 111.11 .lllt 11111 111.111 V111 1 .N 1 1 11 Ill 111 111111111'.1'1e111111 11 111111111111 115 flrst 111111410 1 111 1 1 1 1 1 . V S4 111 -111111, 1 .lv 11 11 11 111 1 11.11 110 .1111 1 1111111 1 xlll N 1 111 QXL 111 1 111 111111111 s11111 IL -1 11111 1.15 1111110 .1 1 1111 311 1 1 111.11 11 11 11111g1ess 111 1111 1.1st f1111 11.111, 1111 111.1 1 s If 1 1 1 1111 1 11111111.1111111 111 11 1L1N 1111 1s 11 1 1 4111111 111 11111 1111111 11111111 111 11111 111111111018 11f 1111 1 11111111 .1ss111 1.1111111 111 111, 1111 111N11111111111s 1 1 .11111 111111111111 IJEBATING TEAM HOYVARJJ ASHTON I II RICH XRDb 63 1ll . . C . . '1'1111 ml 1 'ss111111i .' - 1 '1'. 1'1y- . 1- 'K fl-1 " 1-1.-1 111 1111 :111 1 :1111 1 1 1 1 llll- '1y. 11l1'01lt1.' 21 .'1'1111111 '11 1.'1 '11 ' 11111 1111-.1 '- 1 ' 11 1 '1 '11 11 ' '1111 1-11' '-1.' ",.'.'f1-'11,": f1." 11- 1'11'1'-1 ' ,- '- -11 111" 111s' 1- 1 111' 11- 11's 1 , 11-1 111:11 1'-1: 11111111 1: 1 11 1 ' ' 4 1 1 1' '1'11is s111'ing' 11111 111g'11 s1-1111111 1111-1111- 11111 1 1'i111 1111 !1fI1ll1llt'11'. 31111 1 111 g' ' ja 11" 13,11 '1'el " ' 1 1' 151 1 1'1:1" g' 111' its 1'i 1 1' 12' :11- 10Il111'1 '1111 . 1 -' 111s. '1'11.'-1 11-.' -1-1'1t1t-1,- 1 ..1.111, ..L. '1' 1 1 '1'1."11:1.' 1.'?'1z ' ' 1'- 1 1- 5 1- 1'11 11111 Ill! 'f1.'1e1 ly 1111 '1- 'z '1111' :1111 11 1" " us 1' 1 '111s. 1-1 PRNIILST M AINDLRSON S 1C'111Q 110 r111f,,t1e111 M15 1111 11111 '- xx Sn P1111r11Jf1l Sf1f'7'lf 0 and Jllrztlzcmrzfzf s DELPHA L BRIGGS 1 1 IS uthwest State 1 In Ko 5 S1xr111,.,f1P1d NIISNOIIII Language and Hzsfov 11 RUTH DRHNG velsltx 01 Ix111a1S Enqlwh ANNE BROMMER ICKWIHPN Normal I 11100111 PIISIITQNS 60119 sim S 11 Comm: 7 r ml 4 llll.. 1 E 1 . . G . . Ill N ' W ' 1 Y B. .'. Slate T02 .I C ll 5:11, S11 ' f" , 1 'S441 ", 15015 B. S. C'r1l111 l': Ivl1iV0l'-'ilX, No ' ' rk WI? f:l'2lf1lliltP Sludvnt. fi0lHl'2lIlfl I'11ix'1- B. S. in 141111101 1,011 '10 S11 S ' 1 "02lPl -Vs T 110:19 A. B. Ivlli j ' '1 'z,, 1918 Av 1 Hur ' gs l211si110,'s I' ll1',iJ'1' 64 fit L. Cl H S. Ill , 7,1 ill L. C1 H S. Ill F lemzng Hzgh School lhlflllg' tl1e SGSSIOH 1'J'0 1991, s1n1e tl1e I+1en1111g Lllifll behool has been .1 branch of the Logan Countv H1gl1 School many xauous sc l1ool 3Ct1V1t1G9 hfue been encomaged Lluef among these was 0111 fust attempt It football, 11111011 proved to 1ll of 11s that l+le1n1ng has .1 future on tl1e gr1d1ro11 Bovs and guls b.1sl1etbf1lI teams 11o1e or 0'flIll79d, Wltll the lOSl1lt that excellent 110111 11.15 done ln the bows team and by botl1 of tl1e guls' te.1111S Among' ou1 Q1 l1ool aQt111t1es, one 11l111l1 lmx 1l111111ecl 1 huge plfwe 1n ou1 lnteleete, has been the 1l1.111111t11 rlub At tl1e Oplllllllg of the ses mon tl1e -Xlti Delta Alpha lJ1f1111.1t10 flub 11 .N o1.g11111111l 111tl1 .1 mem berslup lunlted to flfteen students ot d1.11111t1c 1b1l1t1 ll111111g the QPQQIOH some 01ed1t.1ble lD10fll1Ctl0I1S 11.110 lmen L1 PII, fllllKllL1 11l111l are The M1l1St19l bhow, Not il Han 111 tl1e House "Wien Not VVanted, Tle Gleek hurses, 11 d Peg o N11 He.11t 66 1 Q F V, 1 O I . 11' ' 1' 1 1 ' 1 'V ' 41 1 1 LL lk: ' L1 A A K 1 1 1 .1 ' 1 Y 1 v 1' . 1 , v K , , 1 1 , ' ' ' 1 v . 'X ' , 1 . 1 . '1. 1 . f 1 1 A ' 2 ' ' -1 2 1' ' l . ' 1' ' ' ' J . .' . .7 . ., . . I 1 v . u . L 1 1 1 f ' rs- A 1 If . 1 1 .1 ,. . t. 5,1 1 1 y -' Q . . - . 1. 1 N, ' v' ' v ' , . 1 , .V' . 1 1 1 1 i 1 , , 1 1 , . . K K .1 E H.. . 1 -1 i I I . L, K.. Av ' l Z 1 -1 1 ' I ' y. .1 xt.. '21 v' 1 - , 1 . .1 1 . Y . . 1 J 1 1 1 C 1. . I 1 , 1' ,' ' ,, ', ' ', X K'lY ' ll' ' 'I 64 1 ' 1 . ' , 77 an ' , 77 T 1 , A 1 , 1 1 1 . 7756 1 ,ll T I. S H.n H 9' v . -.77 ' Y 11 1 1111 11111 1 1 1 11111111 ll X110 xt uh1t the H the Suph I lute-11 NI1I1s Nu 11 Xcfidgrnw 1 I N l'e'1 11 s 1 S11p11111I1111l1 nt 117111 Plu111p1zl HAIFL PROFIT A B li lsltx ot Lol1J11111 P1111 11111 I1111111111111 s 111111 nfflfllf m1lt11 s MRS CILLILL F FITLNIORRIS . B. PD. BI. . B. A. . z Q - " '1 wi li : '- " 1 S'i 1 '1cc11111plish111e-11 . ' ' '- ' "11l11 '21 ' 'A 11 S: 1- " -2 ' - '11 - In nylish fl Il 11 P.sy1'h11l11yy Ill III Ill . Cl . . Ill LXRTHLR E. FITZMORRIS, PD. B., PD. M., A. B Th I-'1'1a'l1i1-S call '11 F" zic, TI11- .l1111i 11's cull him I' '11I'., 'l'l111 S1- ' 1-1111 hi 1 . 1-1', B1 ' 1 ?'7'? J' 'f 1'11l11 1111 Il Stale ' . cl 'rs U 1111151511 A1 ,.' 1 1 1' ,' S1'i1'111'1' and Athlctirqg 1 1 1 1 , . . N 1 il 111'1111h1-t but il g.g'11111l i11sl1'11ct111'. IvlliYl' Q ' T 'Q I V 1 1 ' 1 1 1 ' . 1 1 1 1 1 1 f . . J. 1 PD , , A , DI I11 If 11111 11111111 lI1Ylllll 1.111 1111111 ss IN 1 1 11,111 S1 I11 11111 1111111111111111l xxllh 1 11111111 11 1111 1f 1 I I111x11s1t.y of 1 1 1111 1111111111 Ill lt 1111111 1 II1 1 1 H F lemmg Semors ALICP WARREN Qulet conscxentlous LA good student Belleves ln keeplnrr good connpany even though she goes by herself Class l"res1dent D1amat1c Club Class 1l'1y RUBY TYNER Always ready to laugh fond of Jokes She 1S sure to have many frlends ln llfe Class P1215 Drunahc Club VERINE CALVERT Dramatlcs are her spec1alty expects to become a star Learnln to play the part of an old mald and lf her studies con tmue long enough she w1ll surely succeed Dram1t1c Club Class Il'15 MARIE BRIELS She thlnks snullng IS detrunental She llkes drug stores because they are so cool and 1nv1t lng she says 1Jl3l'H3tlC Club Llass Plax Llosa Secletalx and Txeisurer 'QV Jumor Class OREN VV Il SON Bl RTONT JAMESON flptaln ot the lfootbdll leam PlE.SlllGllf. ct Student Orgamfatlon Blflllfll Business 71111110901 Ififllllll 11111101 68 - O G O O s 8 I , A . 1 . . W , . - , . - . H 3 t 1 ' 0' l ' C! , , . , . . s ' . 1 ' . , , , . X 4 . , I. . . - , . A . . ' . . ' 1 l l . ' . , . Class Vice President i . y Y , v , K 3 . V A 0 5 , v A Y A Cl I. . , t ,, W. y. , . ' r u' xv n . - , Y ' n , . . . 1 L.GHS.' ' Ill BOOK III A th letzcs Orgamzatzons ..'I.'i,i1 liI"ll'L.CHS. - .. C7IY.S I 1 1lll"""'Il' II 51 I ,NWI 'f K 'll , 'III I mil" Il I I QU 1 ' F1957 Lf I 'KIIIIJ ll 1 'mi' I L 'Ivy 'Yl- ll -IQ' , 1 ul I 'R IIIIIII glllnl I ' ' ' in I IIIIIII 'Sim Y' gl II r sv' YI rvblruun 1- 72 I 0 0 0 o I I .f.' ' I "'-1 I-.-f-, -',I fy-f,g gfff,fHg?H 'Uff fi'-:"iI,'f1"'H sl' 'fl l V I I -If ... lv f H. . .--I .1 I' I lil -' ' .2 P' zggyj-, . A. :A J .. 2 .L ,T '. 'lkii hiuI+fU36,Q fm fuq:1EQW4 ..,. :- - 1- "' ',',."'-"j'-gf.. ' -"YV "', ,',-,,1 . Z,A".' - j ' '. f 'll I-., Liss, III- 'E-"-ff'.f".'. ju. I xl... J.,+.wf-if-IHwvwwwgsfrav-w .k-, ' -, AI :, .iq , I .J I :iv '. f":.!,':..'v..i vm I. 2.1.5 l IIIIIII ' ?j',Jf,' hh u .I .- , ' ff. O g',ff- H I- '."'I ' IH T'mWff h U 1.1 I- "4- ...Z-. '15, .: h, fb 5 III . ' I. ' . , 5: , .1 39 'z "v A a I ,.-QU' ', ,- if. . ull ll! '1WfQ4x:1vL-p3-vr9v,fw-1Ixuhfwif w..-e f1:.waH'n. wi? ' uJVfff .'-Q , i- ' .3 'rj ,.... :ufj 2' K lx It . 1. - I. iv .5 F l Z,--L ll 1, gt. -tl", l V S rx .EA .:, 'A. Ill LCHS l!L...... 4 H' FOOTBALL EXRL RLYXOLIJS R1,ht F1111 C111 tt1111 'lhe xefelees 11h1Qt1e 11e1er f'111e11 t11 1111151 1 1F15 t1ght111g Slllll' G 1 11111 1 e e1t 1 11 1t the 11 111116 11111 1111 115 11111 1ANIx 111311 1111111 5 1111 t 11111r t Q 1 1111111 NN 11 P 111 HXXIII FUN 91.141111 A 1 1 11 1 N115 1111th111 11 Pe111 RX IN 1 ll 'u111115k1e 1111 18 5111190 111111 151 QIIQSIIIH SXOWDPN LX FOX Rlght Halt Bear 111 111111e 1111125 1, 11119 11141 11156 he 1 e11 t t e 11115 1 1111 LH-XRLLS I1XI IJ5UN Ie t Gu rt' I' ha11 a 111t 11t 11eght 1111 t IS team 1 5 th 511 5 111 11190 tea 11 P01 LII I0'1'1 111 ter afk Llllk 111 5 111 5 1111151 I1 R BXOVKI 1' S 61111111 '15 a fo11tb111 111'11h Bu11 IS rated A 1 ILII1 FORD PATTLRSON R1ght Tackle Pat sh1111e11 11s that he cm ho111 1118 own 3gHlI1St 111911 t111ce hls SIZC 11111 5t111 11111115 11ut 111 the C,dI11L dl1V8 11 RWIN 1' ARL 1 enter tutle play 911 51111112 flne football thls 1ear .but he 11111 play better next year ' I 001111 t 11 1 P1u1 1 1111le 1 1111111111 ls the r1111gh15t 111111 O11 the team f HARI FS ARNISTRONG R1gh1 Guard It take5 h1111 -1 11tt1e 11h11e to get st1rte11 1111t he always gets there GLRALD 11141 NOLDQ R1g,ht L1111' H dldllf get to 5h011 ms true worth untll the season was 211111051 o1er J U11 S XII RPH1 R1 ht H111 1111 15 tr1111 flghtlllg 1115h111an XLBLRT BROTZNIAN Left Fackle Brotzle has three more 1ear5 11 11h11,h to de1e1op 111t0 a star 5h1111 them up 1e'1t X811 tor he IS .1 hard NK orker and h1 the r1ght 5p1r1t CLX1 DF NI1IxA1 Rxght Guard If 51111111111e s1y that 1 t1r111er 1.11ul1111t 11111 toot11a1l" Still 1 1 N L, X 1 1 1 1 ll' 1115 11 N 1 1 1 N S11 W .C . . Ii ll . I i, I X lag is H -D 1 . ' I X X vu '1 . . '11 QNX 111111.15 1111111-1111-111111, Ti ,ll11- 1 " f ' 1' ' . 1 ' . T111 111151 play 1 'ght 3 A' 3 K 3 A --3 - -1 , 1- F1' .' ' ' 1. 1'-11'1111'1z11'11. fx ' 'h '- 5 " I ' I . 7 011 21 fast pair 1-.f h1-els 11 e h1111 . , . , 1 , ' . 11111 112111, hut 111' 11e1'1rI' F1111 the I Al M , , 'ihgtw rl 'I le' if , S 151 f' J 1,1 3 . I f'ft,'- , ' Y U Fill' 111'111 111111 '1 ' ' g f 1' 1 5 V- Q f " . - 1111: ' 3 1'1,1111'11 5 1,1111 11111 1J'1 1 " ' ' 1, ,- 1 115' t1 ffl . ' 1'11 '11 1' .f 'f ' . e 1. "V 2 fa' . ,ci .'. 1145- X A 5 A j '- 'g L l 1-J' " lik 11 111: 1'1111e11 in 11 ut 11111 '1 - 21 ' ' I U 1. H A . '. ' S1415 'a.. I .f Ut- v if .. ,atm 1 , , E hh' Y .i . V 'L 4 , . 1 111c1,m1:1111' 11'11.1,1,111s11x 1' Q 11 1 Q r. LUREN KING1-'theft fflld- King will "1J111" wa' 11111: of e Q 11" ' the ' ' 1 - -' I ' D - .' .L I I ' ' E5 1' . "-AQ11' '-' ' .II1 is 11111 as 111111 as he 1: ki. ff .' I1 z '2 ' ' ,Xt 1111- l11'L1'11lIl11l2' 111. tl111 rltilf it 111111'1-11 -1: t111111y'11 SI1'l'111l1Q' 1'1 11111 1't'l'111l1ll-1' 1I'11.'11 1111111111-11 1-l1z11111111111s11i11 111 1'1111tl1'11l. ,Xltl11 ,511 11111' 1'1- S14 A 111.11 1'I1z1111y111111511iy1 111111111 111 111z1t111'i:11iz1-, 1111 1111-I that t111' t"1i11-- 1111! :11111 1111111 1111110115 11.111141 tl11f I'11ll1111'.' 1'1-1'1-i1'1'1l 11'1-1'11 11411 in 1"1i11. 1':il1'11 1111-111111-1' 111' tl11- IIU1111 1111111111 1111111 111111 15-1111 11l.' 111-st at :111 t11111-J ' 1111 1-ere tz1111l.1' 111-51-1'1'1-5 1111- 111'z1is1- 211111 51111111111 111' tl11- 51-1111111. Ill lll 75 H :lm N .S ml xx K Plllllfl, lllefllllll, 19 Sl 100 :IN XX 9 :lx IO DAX QI N, XX JN NOIHQXX 11 mano lflfllt . 1 Us 10 Neunu ,gnmc 1 mgau Sum vm 01,4 llllll ll 1 ,. 1 nth m ll u . lu N 0 1 lvspeftlx 0 fflllllllt ll ll C ur ,M Q IO emu 1 lm.mqu9'f lftu thc Ixe lll x ,mm 7 f ms 1 u lrlll 19 JUNIIIPHS men m ns mm Ill 1111 .1 0 x 1 1 x lzlx Q 1 ff X 1 S m D X mug X S u 1 1 u no al 0 1111., .lgfunx 141111 cn Nw mon 11 e sn u vm 'fwln uS I 1 x, 1 ll S111 . 1 :HN Bonn fxitmxx nd NT011110 took fl lac mug .lt hte 11111 10 Nl me was V J 0 J xxcloxmlx ll ll 1 .1 xN!.1lNIll, . lfl IIN 1011 115 Ol V ' ' N ' U It 111 mme uma than one 4 Sl UN I0 11 xX ns um m xx IGH lt S1010 xnxx . Q 1 x uw out Ill 01 ll L 11 lls 1. IL 91 ll 4 11 S1 0. nes tlus x .1 11158 1 1 lfl wx mm no 16118541 , Lg 311.1 1 1:-S .1114 0 Fl 4 mu 1-o S x . 1 IIN Q lc 10 P0 81111138 .uc Hcmfud Ixgllogg, llemx bchumlt l muk Ufust ins foe V1ll1.1u1So11 X1101l Bum 11 NV1ll1.m1 W lnttwn 1101 lld Lndels, T00 IUNSLII, + lflll 'un on mug, 7.111011 1 1. IIIHOII JCI . uuew A A 111141111 el R ln N Scores of the Season mnex 0 'it Sit-1 'Xlorgau 27 it Morgan Scottsbluit 0 at Sterhug Akron 0 at Akron Ixeiruey 0 It Stmrllng of 1'1GSh16w 1 turlxna Numa 14 at Yuma Brush 7 it Brush 52 'NIQTIIIO 0 at Sterung 10 Nlorgan '34 lt Sterlmg al I C H S .343 Oppone 76 C G Q I Sick" L1'1Dl2lf'01l Hu- first j.i'2l1ll1'0f. tlw .'v'1.'m1 with Sidlwy, z 1 'mm Vvry wlsily, 4041, St"j "VH p-I 1-A 'll-:H 11'-' 'lat S nf' 1 'ml I at tl . .' -' lf- X 21 M " . The "if Nl 'j"'ll1 27, I,. V. II. S. 20. S1 g' ll: 1 no tl'0llIlI0 in Willllillg' tlw mxt tlmw gf'-11114-s IVVHII Sv all H, Aki' ll :xml li0'll'llUf' Militillf' Av: 1111151 Tlw sc- rm-S www 10-13. till-ll :11111 T23-U, - p - ' ply, Th - 2"':ll1j1"'1H t 2 ' S !z'9' 2 'z'1e.' ff' -. We 'wif H' k H l f -t1'rl- lx'L21'lS for tlw money 111-11 W'lS l'2liSl'4l i'm'tl1f 'IHIIII :xi This timv. VV41 I - ' ' 1111, HSI I the llllllllj' as 5111. lwvzlllsm- it was flqmsitm-fl ill 11111 Fan' L-rs Nu- hmml l':ml',lm1 lt will VUIIH' in lmmly l2ltl'l'. ,Xlll jlu the l'11iver.'ity of i10l0l'2l11 l',l'l'SllllltIl flcileznt 11 us, 33-1-3, well I I1 tl' gf" sttl F ' ' ' lll I-lv '-xll I'1 I. j st -ns lm 1, or worsp lf we haul M0011 able. ,XVI if 'Av IT-xy, Ylllllil 41-lvlm1':1imwl by 1IUf.l'2ltillQ' ll. l'. ll. S. If-0. 'Nw fvllnws nmclv up for that dvll-:xi by XY2lll0llillQ' HVIISII I2 to 7 at I' ' 1:11. 'S -' ":',- " "- ez'i'- 'e"g1.'l'l,s": NYU '1 mu 'l diszlppoilltwl wlu- iXIUI'g.L'2lll mn off' with Hu T11-1 117,-I -' v' tu- IMO' gullllli :lf Sivrling- py Il swore of S34-10. H111 il ' VS .2 V 1 ITT 'u . 'lvlll flltllll is zllll-:ul uf' Ill :md wc. vxpm-1-1, in lllllll' V4- The ,"I'll.' wav. 11 'lj tl l' -1' f ' 'I H S1 2 " ,' l'l1'k'0, tl cg' V12 S ' t 'el'fvx tlc f' 'st t-'1m. 'l'm - exft ' t ue 1 ,' wh ,qu ,' "0-1 ' tho Sc' In Sl owe! tl -t tl -' l- 1 tl l?'M'."l 'y ilgfllt- inlw -l't' Q, ' I if you will IlUtil'l5 in il yvzu' ol' so you will pl' lalrly fill 1 St of H14 follows, nm' 1111041 'ls Sn-1'11bS, on H14 f '."t t'El1ll. Tl 1 ' r vl u 7 u 4 ' 1 l 4X in Y we ' 1 7 ' J- : , I 7 i T..6 .v v... ,N N, N C" l"- k I7 'st I " W- V ll-1 s , I"1 I .', -nd l z ' ' 2 lj. 1.. c. H. S. 40, S11 g , . s 'ling' L. C.H.S.20.1 1 ,. A ' L. C. H. S. 70. ' U .' ' ' L. C. H. S. 63, , , ' S L.C.H.S.73,'1 ,g QE' L. 11.11. S.3, lf. C. '- 1- 34, :L S1 'ff L,.c1.H.S.0, ' ' ', ' - 14. C. H. S. 12, , 5 L.C.H.S...-' , 1' L.c:.H.S. ,. .J ' Tot' : .. '. . ., ' 'g nts 119. Ill Ill L.CZHS. 1 1 N I I -1 77 f .OSS 3 9 556 Ill , L.GH . I ff? Wim Qi? MW-4 if ll"-Ar' 78 I I I I I I Nl 1 4 X I I 1 xv ll If VIIIE t 1 I I HIIHIN I I MIX I 1 1 I C I N s r N r N1 I 1 5 x :I xx Iwm I I I x I IIIIIINIII' I THe I Il I III J Q 4 I I Sumo I 4 N 4 IIIII X LJZI1 . IM ASKETB LL 1111 I 4 x IE JPN Q x 17 1 1 R I X IX II X I I sSmnm X Q 1 x x I I II. IC. 'l'l'I'K 1' 1 II In his first yen' 'Furl' t1l1'ne4I our 11.- I JI Iilt' mum 1110 I.. f'. II. S. Ililf evm' I11l'l. PIQIIVY IIIXBIIIXI' lXfI':l5IIzliI1, Iliuhl I"w1'- IMIY YlVI'X4I -I..-It IW-I".X':'I1I. IHWI if III' W2 1'vI. "I'vI'1'n-M was tln- Iv 11x' 111I'r11Iw1' xvznvf 'Ip :ln-I :11 'I-rn. ITUIIUIII mf If-.1111 ut' IILI- t4-gun ln win El ylI:11'vmI tllw .III- luv Ir'QI'e'L'I 111111, W NfH'h"W mlm' XI 1'1'1"l' H11 I lwvm I"v1'xx1wI III IvI4.I.I,I1.I.I' XX II.I.-I.XAI.H PN l:n5-1:11114-Ixwl, A X 4 SI IIMVHI llmwl .MIN-, Hmkt, mm I.:-II MHQIIII - IPUII 'gI1:11'Is lhe- Limll -.IUW HH mi 'MAI' :ls Ihmlull ll xv-rv IIIS frm-In-Ilmzmli. I-'1:.xNK I2I4II.I.--IliuI11 fllmlrl, iff-111,11 is NUIII,'f,"I'3IW'3'.1"""'I"" ""f'f"i IHS pnplllaxl' WIIII IIIQ- I':1l1N In-vzxllsv nl' Ii,' III: Iv---I, "INN I-INXS IXVII Ill "1III"1' A111911 nurmw- mul I-'ww-Ilmul 1fI:1,vir1g 1"'m"" "" I"'4Wf""'- :""l'U' xx'.xl.'1'l-il: I'IlIXIvI.I'I I,1I'1 I-'fvuxx:14I. wi... IIIGNILY SFIIXIIIVI' I'-Irnrwrx 'III'-inim-" Ima IwIIwx--1I "NIH:--"'.' 'WYJIIIN IILIIII' IHS In-I-I1 I'!'!lII2II' I-1-111+-r IMI- Inu 5.-.41-4 I4-th-y' in IIIQ I'i1x1 3'-:Ir lvI'1 limi 11111 has xwu m uw- III play. 'Nuff' ,w-41, I-mIllgI1',' TIM- IIIIIIIIIUI' If sc'I1f-mls in thv NHIWIIIAEIXII-ry, 1'uI1l1mI.. In-I1l'e-Iw-rx.-I' Inns Inv-rm wv I2lI'2'1- tI1zII lhis Xt-III' llxv- rfmxa-In-s II.-vifln-Il In vIixi1I.- II1.- f-1I11T'f-I'--llf-- IIIIII lxxw rv'lI1fII2 NPJII' IIN- "VIII wi' llw Iv:1.'l' -IIIJIII sf-:uw xl, !II.- xxinrxiwq lwxzns HI' III.-ww uw' X'-VIIHIIX IIIYIDH' 1-114-11 wth:-1' In 414-vinlw ilu- r'fyrI1'I-1.-mw I'Iw:1I2Ig.i.IllSIx1II :lml zllsw In lI"7'I'IIIII! '.x'IuiwI1 Io-,um FII' lm Qin In Iiuuldf-1' In CIIIIIIIVII' Im' IIIm svww- I1IlI'. TI A Nr ' I 12151 IH1 I'nIm:11I: IHIIIIIGIIIIPIII wus "HI-I int Iilrxsh um! I - I+-:IIIIQ Um elnten-II It Wlw 5f'I'IIIl2. Iiulyulcm-, Ifurl Blwuam. :Iwi Ywxmgu. ."vA1Iin: 1fI.1p+--I thy..- U2 Of Ihvsv IIIVM-, xv- Wm unv .md lffsl luv, TIM- I js Inlay:-'I hzvlwl ill KIM- I'I:'.'l gum-A. xx'I1IwI1 wus WMI: YlI'I',l, .IIIII will xuilIIfII.' IIIICII IIIJIIIIIP, Irlll II14-5' xv-14' II-siinf-+I In lush Ihr- NI-wwxmwl umm., lu I'I4'II XI1w::nu Im' mu- I-fvirll. 'I'Ilif IIvI'I-:ll Iwlk tin- I'i:III :11111 lwr- mul 111' YIM- If-:lm I'I'l' Illwv If-:IIIXQ-'I IIIII' III.-v THU! I1"+'x1 1-nlmwl ft' lI1v vi'Iu1'y by LII' nw-lk-1-+-v. 'I'I1iQ, 11:-llmps 4-xgfluins why thwv xnlwr Iwi th' tI1'1'rI Uzum- to III-If kv-, ' III-3' hurl fl-A1'v:I:.-II fmlx El ww-I: In-'ffl'-. .XIII1m1u'I1 I.. l'. II. S. 4IifI nfl win th- c:Immyim1sIIip, .v- my nm IrI.fm'- fmt' N nm My IIN- s11y,gfm't III.-5' 1.-Q-.Ain--I fn- I.-,111 Hp- 1.1 UU- Iilu-SI qmIIiIj.. Im: WMI III-x' I' is IIIIA f-I1:umfi1msI1iyv :null wr- un- uwinu In ww-Ii In uw il. 'I'I1v Ill!--wlznsf Izuslc--IIHIII :nm-s yr-mu-II II, I..- I.-yv iy1Iv'1wNvi'.: III. "Iv rl-:ww WIN: XXVH' IIIHIILLIII If' Imu' ilu- xx -ukf-sf 1--.Im in wI1ImI. Ixyw--I .NI 111' !I..- .11. I .xv-I uw, IIN- irll--rc-Inns 1-Imr1111iw11sI:iyI in 41 xwlv Imr1-lj: I!I.:III'I', 'I'Iu., .I nil-.X wwf XI -1-.I :w:II III- SIII "S MIII I"1'v-sllif-s WI-rw IIIi:'vI zunfl fHII!'II 1'-Npw-'I '-I". l ! .I:mu:u5 If-fI':I.:1i.v 1. I.. I'. II. S. IU, Mn-Vixen Ill, :Il xI'I'IlII' IIS, I.. V. II. S. IZ" .II1l--f'-Ivyxg If, 'II S'--rlizu. T, I.. 1'. II. S. iv, HIM-II-v D. an Swxlinu lx, I. V. II. S. I3.,IIlI'-fvv1Ig"..I' -III"-I-IIYQ X, I.. V, II. S, III, Sv-Iluwif-Ii T, .II SI -Vin: lil, I.. l'. II, S, 1.1, I'i'wl':1I :II Si.-rlilng Il. I.. V. II. S, iv, IIUIVHIQI- IT. .Il IIIIIVHIQI- 33, I.. 4'. II S. QI, II.-IJIIX-A QI' .xl In-I-Iin: 23. I.. 4'. II. S. Sill. Ilnxtvlrx 221. .II lI:IU111I 35. I. V. II, S 33, X Im. IN ::' Ilyusrw IN, I.. V, II. S. III. I4'l--Ixxinu 11, :11 ,'I'I"II1Q 215, I.. f'. II. S. IH. NI+'1'::flI JI. ,II Ilruwh I".-In'I1qI1'y'ff ZH. I.. 1'. II. S. IH, IIff'j,Irli.- III, .Ll IZVIQII 2. I., 4'. II, S, Lfiv, IFIVIIIIIIC-1' Ii. ui I"lwu:In: NIz1'f'II -- ZI, I.. V. II. S. IZ. Si! I-5' 313, :lt Sirluv-5' I. I. V. II. S. IH. IIIIYIIIII SK. :lt Iiuxtllll I. I.. V. II. S. IV, Iii P1111 III, all Iii :III I.I. I'. Ii.S.v?2Z,N'--.-.' Iizfjwnv-1' II. :nt SI'-rlinu II, I.. l'. II. S, III, BI'z'iI14I 331. III .'t--Flin: 'IW-'.sI: I.. I'. II. 5., ill: '3I'I"'Il"H'5- 1122 III Ill 'l Ill' .. - L. Cl H S. ... ...JII Ili Ill CHS 1 HE TRACK SILASO 1 I xv 1 -1 I I N. Illl Q 1 K H g X111 113151011 11111 fl 1 I t 1,.1 1 C X111 X glib 11 11111 f 11111we1l x I7 N t1 lf I 1 ' HSI I 1 11 tw 1 1 1 1 l X NMI ls JI Q Xllx 111 1111 Htl 111 1 N S 111 111 1 1 1111 111 11 111 1 h 11111 1 lk 111 NN 1 . 141111 6 lfl L IS 11 GI .A 1 1 U11 1.1 Q X111-' 1 l flll BASEBALL 1 1 11 1 1 1 1 1 N 1 1 g,. N 1 1 Mx 1 1 1 f1 . Soph xo 1 ll 1 N1 T3 Ill I I O I I O F " s 1 Th- 111311 11':1r-IQ wz1s1111 1111s 111'11'.1I1ly 1111.1 111' the- 111151 s111'1'111s4t'11I wet hztvv 1111j115'11i for .'1'V4'l'2ll Xi'1I'!4, l'h1 I11 V1 IIA S, 11111111 11111 11111 NfJY'l11l'2lSU'I'.l ,NIM-t by 21 l2lI'5.ft' 111111 "i1 111111 111111-vtm-tl thwir Shaw 411' thl 11r1i:1t: 111 I"111't f'111l111s1 wi 111g SE'1't111ll 111:11-1 Ill th- ligttxw-igl1t 1i11,'ifi4111 111111 111'1k1115' S11-V1-11 111111 11111-h11I1' points ill th- 111111-'x'Vgl1t I' ".' I . III thf' 11efg1Vj,'1,1'111ul1t 1l1viffr111 the- pints 111111 W1-tw 215 1'1 ws: IC, Iivyzt his. ll I U1-ll, 2113. 'llll IJ. 1111111111111 11111--1hi1'1l. I11 hm' I'f'1t111'1sI11 wlztss. I'. IIz111'iItr131 111111111 lli p41i1'ts3 G1 Iey' mls. li 11r1ir1t.'3 Ilirl 11, 11 1111i11tQ1 I11U1'l1'1'.f1 1111i111Qg .I, M1111 hy, I T-1111111 .l, Ile-ll. 1 1111i11tg ZIIIII thv V1-" te' , -111 1 91 171' H, Iishup. fi Iffj'Il lrlgy ,I. 1111111111 211111 L. Uyfs-r. 11111 "t'th 1111 A 'I'h11 Nf1'tl111z1:t11'g. f'1l111!iHl47 'I'1't11'k M111-I 11.114 he-lvl ill S1111'1i11: 11111 'Q E4 111111 'I'l:1- If-11111 11'1s 121 111.11 xhetyr- 1111! 111:11l1- :111 1-x1'1'111111t Xht 3113. fl1'1'1A11:11:111, 11111111111 1111111111011 111111 l':1lI'1 Nwre- 1111- illfli'-hlllltl xt111's l'11I'S?11'I'll13j. 11111-5'1'rl 111:11 l1l1'111111111:111 5.3 St' tt. 11.5 If Iillli. H, 321-j'1ll'11 flesh HI'1'4'IIIll.1I1. S13 If 151-111 S3 St' 11t, II, 11141-yz11'1l 111 sh 12, Ii1j11.1l1is. S13 Stz11'I1111'1i. H.: '1vl'2l4'j. 111, 1' -yz11'rl tizxh IIz1111i1t1111. S.: IC1 Hf'j'1lf11fH, 14.1 W1 '14. M. Mil- VIII. H. IU'-1'I111lrlS. S1 11111111-, ,XLS Y1 'lj M. 120-j'1ll'fl 11111-4111-S II:1111iItr1:1. 8,1 121111-Q111111. S13 .Xl111'1111y1 S, Zlllll .Xlille-1', M11 tif-ti t'11. Ihirtl, 22Ufj'2II'fl hl1I'lIll'S Hillllillllll, S13 .XIillv1', XI.: Sf- 1. ll. .Iz1v1'li11 t '111'-,XIz11'kle'1'. W.: .I1 Ile-11.83 IJ111'is,S. Hints th' W 111111. Mg All 11112-1-11, 11,3 I'z1tte11'.'1111, M, Sh 11111 lMf1111is, AI.: I'11tt111'sr111. Al.: W4 ,III2lIl. S. P1111 v'111It' IJf111111s, M.: G4 1 '4ll. Mill", M. Iirvrl j1111111 l':ilI'l. S15 IJ1111111N, 31.5 II'1111i1t1111, S, Hig j 1 IJ111111 '.-, M.: C111 I 111. S., 111111 19111141-1', H.. 111111 for 511141111111 H1-l:1y 1'111A1- S111 'l1:2g. ,NIf11'g:'111. I .'llik'. T111 IUZIIII 1lca1114111s11'11t111l 114 s11g1e:'1r11'ity fwer thc vis"11g: 111-'111.' at cvvry 1111111 of 11 - 111101. St -'li11: KN "'.' first with 191313 11115113 I4'f1't . rgzm vw sw-111111 with -1111 llflilllr, HUlj'f'lil: wus TE11I'll x11'h 11 1111i11ts. ktllfl W1-111111111 w.:S "f111'th with 3 11' tw IM-1-11'1ll .5 11111 su 11111111l111' ill thv I,1 1' H, S, us f 11tl'11l '1111l h'1skvt11'11l 11+'f11111Q1 21 te-'1111 th'1t 1111111 v1111.'ivlf- sv-111115 is 11111 1:1'1:11..1xf1l, f'1111s1-11111-11tly. :111 nt' tht- glillllh. th t ure- 1111151111 11111 11'1+1'st111I11:1t z1I'i'z1i1's. 'I'hf1 i11t1A1'vIz1Ss "l!lli'. z1l11"15's seftlf-. 111 th1 S2l1i5t.H1'fifIIl 111' s.1111U 111111 lt' the- 1iiss11t1s1'111'1i1111 111' mths-rs, whivh r-laws has th- 1 111111111 'I'hiQ 51-'11' tht .I1111Q1 11 1"1111v 11111 1111 tf1,1, t'1111r1w+-rl Ivy the S0111 Vs. I4'1wesI1i1-s 411111 .' s. R116 IJQ15' thtt 8111111114 55:1 '1 thv Ililflllfj' lillfl' 11111111111 bwlfillq 111-hi11fl 11111 st-111111 ho se-. H1-wrttgf is f1w1f11 Ill , 1 1 1 Ill L.GHS. H IART REYNIOLDS EVFIYN FORBES Cl I-XX PI S Plfsizrlrnt S fn mu Pnszrf STUDENT ORGANILATION For the last nxne years the student body has been self gox 6I'Hll1g subject to the veto of the faculty Phe constltutlon was drawn up 1n 1919 61'11bOdSl11g 3 school systern ot ofhce holdlng Ind bv laws Phe COIlSlltl1tl0H Iron tune to tune his been amended but the b .ly of lt stlnds 'IS It xx is 0I'lglI131lS tmmed a vote 11 the crganwatlon and HdI1l1tE1I'lC6 to all orga lzatlon '1ct1v1t1es 'lhe executne bcdv IS cllled the Student Louncll and IS composed of the offlcers ot the orgamzatlon the edltor 'lnd UIISIUSSN l1llllli.,6I'S f the annual 'Ind school pa p r and representltnt-. trom the tacultx fliSS6S and school clubs 'lhls orglnlfatlcn gxves the Students QXJGFIQIICQ ln votmh 11d ln self govern ment 11191131111 theln to be lntelllgen CITIZENS '23 I G O O C . . LUX I 1,I.'.' l.LI 'I' ' If "" I 'Q Vim' ' I nt Y V Y . , l . . Y Y . ' v. ' . . A . A I v , . . . . Q . . ' 4 - . . , - . . .. , 5 ' ' 1 3 19 ' 'z . ' ' Q "1 ' . Each student is Iequired to lgay a small membership fee which entitles him to .A .4 . .I IH. . cj.v..H ' ' I ' v ' .1 W 1' ' x ' ' ' ' , . 1 :.f .. . - Q 2 ul. ' ' V L. ' . A. .I ' . ' ' ,,. Zi ' 1 1 v V. U . . t 5. , 4 , J - t. L C H S. Amzuczl Bomd K S 1 A N r r W f I n o e L ! I.Ul'IFl'1li.-Ullffx' I-'flwfflfff ,lflffwr 1lliXN MIf'HIfI.S Il4XTCUl.lP lCl,I.lN .iff lffffflll' Alfifll lf' lfffffr l,I.UYll I.If.XfIH lfflifffl' IX i'II,YN l"HlilH'fS .Xl,l1'l'f IUXNIPHI NI ,ffnlffhf l-fflflm' ,l,XN'v'fIllf f.'fl'f4l l,l'ISI,IICN1JI'lH.gl'lS'l' lin -In, ,x x' Alfflfffffp 1' XHIHVIN l'I.llll'H HIJIYN l'fI,l.lN ll 'I!fN"'1I llflfwflf 1' .lxvuffrnf Iifminfvw ,Ur XX'Il.i.l.X S.1'lll.XI'I.'l' IW' ufff ,lflf 'vu Ill Ill Q K V.--.-mf 1.15 K' ...qw- Dmmatzc Club 1 1011111111 J.1111e1 1111111111 110 19111111111 lDe111e1111111.1 13.111111.111 111111111 111111 111.11111111 .1111 1111111 111111111 1111 111.1111.1111 Qlub 11.11 01 g.1111zQ11 111 1911 211111 11.15 been 1111 111119 111111 111 11111 1131111111 0191 811119 1110 111111 11.11 f115t O1gd11lZ6d 11111101 11111 11111111111111 111 XIINS 11111111 111111 1e111.1111e11 u1111Q1 11111 11.11111fu1 91 11 1111 1 1lIS 11.11 1111111 1111 101111111111111111 11111 511111611 111 NIINS A111.1111 1-1 1 1 111 1e1 111 1111 1 1.11 1111-111111111111 bfvlllil 111111 111 11111111 11 11 N1 1 19 1.11 11 111 1 11.11 1J10N911101 llw 10.11 11.11 111 11111111 111 1 11.111191 NL111111111 1111 1J1OLOQC1S 111 111111311 111111 111 1111 1111111.11 111.111 11 1 1111111111 111 111111 11 1 111 ll 1111111 11111 111 1110111111 1 1 1 ll 1111 111 111 S1 11111 1.11 1111 1111 1 86 I G O I I 1 1 I 1 1. 17 4 xxx 1 ,V .1 1 1 1 J, P-,' I Vii-'vv----IiirVii-iixbxl,F-,V-YiwVv'-viAAAA.,.A---YiivviviViii---VA- , L, A 1 v Y' f 1' ' , ,,,,,,,,,,,,,.., ,,.,,,, ,,1,,, ,,.,,.,,,,,1 . ' ' 1 ' ' S11.1 2 ..v , 'V . , I. .V ."-V-,,AA.---'-VVVV.A-"vVV--- uv J I 3 1 . ' .X111'1s111 ',.. .....,11,,,, ,,,,, .....,..,,,,,,,,,.., 1 1 1 1 ,.,, ,, ........ .... Miss A11eXz11111111' S L 1711. 1-'V' V L- I AV .VKX gy' .1 1 . 'V AY. v. 1, V il. I t Y. a I vy 1+1'111','1'1-- '11 '1 1 'nz 11' j, ' ' V 1' ,211 '11111 1 1 1 1' 11 1 '1 11111. '1'1 11- 1' '1 '11 " .' 111 1' - ' " .' " z11,' -,.t,,' .'.. " ,l'1- '.', 1 ' ' A ' " '1 1 4 ' 1? ' ' '1'111'111 111 - ' 111 1171 111" f1 1 111 1 1 ' , .'1.'11-4 1'111.'1' 1 '- 1 '1-1 11 .' '1 1 1 ' .' 'X' '1111. Ill 1 Ill III L. C1 I-L S. Ill 1011 ' 9XfQ11Q1lt 111t1111111'111t1111111ftl11 111111 1111111 1 11 C1 111 511111 he . 11111111 Class 111 f 7 , 1111191 1 NN 1 1111 ll s111 llxlll te11111,111 1 tl1e111 1111111g 111s 11111105 D111111111, .1ss1st1111t '111 1.111111 11111 1 11 11f111y 11111s1111, 1114111115 111111211 111111011111 1111 1 1 1t11 1111111k11p111 1 111111 us 1 111111191 1a1l111, 11121111115 house 111-3111111 1 11101 11015 LI 52112111 Iemlbodx 111 1111111111111 11.1111111111 t1131C 11t1111g1 1tt1 1111111 IIIX 1 11t1111.,1 1 11111 11 N11111 Rl1t16dj,9 1 1tt1 110.52111 111011 Xl1111 11a11111g.1t1111 N11111t1 1 1u,gl111 111.111 111111111111 Ste1en llc-n111 1514 N1111111111wt 1111111111111 11111111 111111 1 1 li SS I N , N ll 111 111 11111111 H11sf1111111111 Nelson, 1111111 111111 1 11111 1111111111111 111111 11 111111 1111111311 t111111 tl11 1111111111 pfuts 87 JUN P1111 Y 1.120 :xn Avi, ' ,. 17, ' , ...LL ' X, 1X,,.77 muy, jr' YA 111' t 1 ' ' ' IJLO 1 ' the 11l1'1'1-111111 of Bliss 'l'11l11ll, tl11- 1 1l'rs -z " g' z'11' "tl 'll 1' 1' "st: . A S fl A L,'t"" I YY. K, .,YV------v--YYV.Yv--.'--v--"---. I Y' V lirlll 1 ' " " .' ' ,' 4' ,U ' 4' -' ' ,..1,,....11,,1.1....... I111.' 111111111 'e -', ' H ,' .,,11,,,....,.....1.,.....1.,.,.,,................1,...1111,111............,,1 U11 'mv 111.11-1' . '4 " 'Y - 1 .7 4- L- .Y ,A ..., W.A wq.V w., -,... "1 - ,11- ' 1 J 1 v v AA4---AAYvv-vv,Vv---,-w-'-.VvV.,-Av vY'YQQ'----.----.-AAv.A.A-,.VViVViYv , rf 1 . 31 1 l'1l li ' 'lt 111,.,...........1111 111,.....,.. ..111.. 1..,1..,, ,,1.....,,..111.111.111, N l 1 1 y' 1 '1' l -X L' 'z ' ' "ffl t 11,1 ,1,..,1,,..1.,..1.11.,.11,1...,,...111.,1..,111,,.1.,11,,... 1 ,. .,..,,11,,,. 1811 ' '1 1 'll1111 Micllael 11111'1'i11g't1111. ...1..1v,1,1,1,....v.....111.11,,,,,,11,....11.....11,..1,.1..,11,,1, 0171111195 5111111111 1' '- 1' ,...,.,....1. ...111....,...1.....11111...111...,,....,.1.....,,.. X 1 g"1l1','1' 1 ' ' 1 ' " ' 1,,1., ...., ,.1.1.,,..,1,...1.,.,. . . 1 .,1,, ..1,111,,11 ..1..., . l '1Vl'1f'Il 1"111'l11-4 - l' 'z ' ......1.1.., , 1,... ....,,,,11. ,,.....111111,1111,,.,,,,,,..111....11 1 1 nf' ,1 J : 1' ' H' .....11..111,1 ..,..1..11,1....,1,.111,1111111..,1, ..111.....1,,,1111 11,11, .,11,, 1 1 1 , '13 1' ' ' - ', e' .....1 ..11 . 11,.. ..... 1 1 .1,1 .1 1 ..1... 11,1111 -l 1'1lIl1' "1'1X1'l'l 1l'1Nl'1'1" 'l'l111 1-l:1.'.' 111' 15120 1 1'e.'1111t1+11 f111' their S1111i111' 1112155 1'l111' "1'1xg-1-1'i- i'1!1'l',H E1 111'-111111 111' t1111 1111is11111-s, 1'11111111'i:1-11 111' Z1 1-11st 111' l'll't1'-six 1-l1:11'- "f 1' -' '1 1"-- - - ' ', . 1, , , ,, ' 1. . . . 1 ,., .. lll Ill H U!! Gzrls Glee Club P1ee111e111 Ha1'11e1 N1e111 X149 161951116111 Leone 111111111161 he1111t.1r1 Rebe1'c.1 N11111g.111 1111 21118 glee 111111 11115 11e1e10ped sp1en1111111 111111111 11155 Rum 111111 s 1111e111011 110111 1n 111e 1111.1111y 01 111G1I' 1111111 11111.11 110111 and 0 1111111 1110111s V1011x 111911 11.111105 11.11e been su1eessf111 and 111811 en 1e 1.1111111e111 was 11111011 app1ee1.11ed 111191 p1eQe111e11 19.111 011 .1 S11111111er 111y, bx P.1111 131121 .1 13.111 1111 101 11e111e 10111-1 11111, 11110 le 11.111110 111 s0u1111, IS 0011111111011 110111111 .11 1 111e 1119015 e11ee1 0 b11 s .1 1.11111 110 71 1 .1 81111111101 s11011 Q1 111e 1De11 111013211 SUI11JQdIl1S 111111 G0ss.1111e1 11 111s the 50115, of 111e Bees 'gfneat SJEOIIYI .11111 111e 1111111 11111 11111 Af1e1 111e s101111 1e111111111g 11110111111 11111 f01es1S 13.111 1 111e111x 0161 1 11111111 0.111 11111, III the 11111151111 .1 se1111.111e 10 the w1.11s 11011 11811124 1110011 11111 1111 111111113 01 1110 81111919 111 p1.11Xe of 11114111 11 11.11 1 111 111111111 .11111 111111 1111111111111 1.1111.111 I Ill . Cl . . Ill ' 1 A ,,g'jL'1f?., --- - . . 4 f N, 1 2.11 T1 A 1 1 ' g 1 1 A W 1 N ,l V wg.fQ1111,.5.5.gj 1 , ' 1 , 1 0 ! 1 eg. . i 1111 eeee 1 1 - - .. 1 , . ..,,,, , .. .,...........,,.,..,,.......,,,,,.................A.., ,' . L '1'1'ez1s111'111' ..,,,,,,.e .,,......,,..,,.....,.e...............,.,e,.... 1 3es11e111o11.1 1321111112111 V 1 , .' . .1 . , . 1 . . , ' , . ' 1 1 A M JS ,Q f. , . 6 . . . . I 7 w E " . , . .1 Y . , V1 ' . . . ' . Y .1 1 1 1 ' 1 , Q' 'I . 4 in 4 vw 1 .K . 1 V, . L K6 , , 2 77 , , 7 , , H l 1 ' ' I u L A 1 L L 1 11 ' ' ' 11 y, H- 1" 1' 'ds -1: 1- ' , 1 "p11,1 1" 01' . - - 1 Y 1 Ct V v . LL V V, ,77 , AL 11 . 1, . Ti I,,77 I LL V Z. I L,,77 11 Y ,, 77 , CL 7' 77 2 V LAT? ' .77 A 7 L. . Q . . ' i. . . y. L, . 3- lll Ill ss Ill L. C1 I-L S. Ill ,,,,,,,,,..."f::s.--::' ,,.a,.....-...A Boys Glee Club 1111111 111 Ill P19x1111 nt 11111 Pau 11 111111111 1 199 P11s111111t 111 1 N 11111 1111111 S1c19tf11y 1111 X 111111 W1111 l1llN Tr9as11re1 1 cs119 No1d11111st H.1111111 111111 111 N 11 ll 1 ll 111111 .1 91111119 11f'11111111119n .1111 111 Ol 1111 111 111 1111 111111 s 11 11911 111.11191 11102131118 .IIIL1 stunts, S111 .s 1111111 If 111 llll 1 111111111 of 1111111 w S 1.111111 .1111 1.111111111111111 L11 PN 1.119 GX 91 111 111 t11 911111111 111111 111111 the 12111.19 9n1011111911 11 1111119 111 1 111111 111 1111 .11 1 OL 1 16111 119.11 to T119 1316351116 111111 911 111 1119111 111 11.111 N4 1111111 11111 1 1 S9 1 1 -1 T1 . I- 1 -1 , 1' ' A Q M ' ,1 ...L 4 , ' wsu 1 ' 1 1 ' R ,f 1 Y First '1101'1ll So" ' ' 1' ' 1 , ...... .1 .,.11111 1111111 1.., 111,.,..,..,,..1.... 1 1 .1111 ' 1,1 1'111is f 1 1' '- S '71 1 1 11 , 1. ,1 ,1111.'11.1:11111 .19"' ' '1 ' . ' ., .... 1 1, ..,. ,.1. 1 ...1. K111"'1 1111'i1'11 "' ' ' '1 J '1'1 I3111'.'f11-11'1111s 1- -.' " f f j 1' 1f1,'1:'- 1119 1 ' 19 .'1'1 1111. '1' " 1 ' ' ,I ' J 1' .' 911 '1.' "111 11 :11111 .1111i11t," 11'1- 'e -1 'ta' 11' ' ' 1' 1 11119. 111 1'9:11i11' it is 111111 111' 1119 111-Q1 1"' -1 ' 1 1' ' ' .' '1 1: 11'9 1-' "111' 119- - " ' tf: A f 'fl' 11 1: 'f ' ll 12 gnu ,f 1 5-' '?' 1 j- '1'f' 1111. Ill , 1 I ll. LGI-LS. ll II l" l 90 H l 'ET'-'E-""--E-1.-..,-f-1 --44 as-4 J-A PQI! u T au Club P1QS1111 111 1.11114 1411115111411 111 1cN11 1 l1lIl 111111 S01 1111.111 111111 l11.1s11111 I 1 It1l 11.1111114111 1111101101 11C11t1I 111111 11 ll 1 111115 ll 111111 1 111.1 11111 N 11 111111 N 11 111 111 111111 Ll 111 11 111111.1 111111111 Il 1 ll 1114 I1 N N ,, 11 11 111 . 1 111 1111 41111 11111 If 11111111 1- 11 1-11 1111 511111 N 1 1111 1sx11 Il 1 N. . S l 111111110 ll 1 1 1 1 Q1 5 'NW 1 1 N ' LQ 111111 . Illl' N 1 U 1 0 S 1 1 1 f If 91 Ill . Cl . . Ill . 4 1 -7 1 1 1 ' ' I 1 4 I 4 H ' 3' :ff ' ' Y ' 41 1 11 ,. 1-.. 'A y. W Ml M 41 ,"'H as 1 1,15 1 5 1 ' P- 1 1 1 1 U T-41-4 1' .31 1 11' 11 y I 1- 11 ....,,1,1 111,1..11 ,....,1111 ,...1 1 1...11111,...,,,,1.... 1 ' " 1' ' - ' V' -1 P' 11-111 1111111 1111111 11111 1 1 1, 1111111 1111111,,,1,11....,1111 Vi 11 if 5. . . 1 . 1' . ,. 1. ...I llllllll 111' 1. -1. 1 ' ' ,,1,,,1111,11 11 1111111111 11 1111.111111111 11111111111,11.111.11.,..1.,,.1.111 ' ' ' A 1"111- 11.' 1 "for 11..11..111 11111 1ViI1'1 S. 1" "111 The Nu 'l'z111 C1'11111 was 111'gz111iz1g11 111 1111-1-1 1111- S111-1:11 111111 111-1111-+ 111-1 --1s1's11-1:'1 1'--'11-1' 11-N ' '1'l""'2' 1-- 12 '1 - 1. '1'l11- f'11l1J 11215 21 lIll'IIl11i'l','1l111 111 .'ixt1'-1'i1'1- 111'-'11 S1-1111111 S1110 111-1 '1 111111: -1s 1111-11' -11111 ' 11 - 1 ' 'k 11 fl ' 311113 f,' 1111 1'1-11 ' :11111 1111- s11l111i1111 111' 1PI'U111i'1Il.' 11'11i1-11 1:11111'1'11111 1111- 1112 1:11i112f 1 ' 1' 1 . 1'1Ulll' .1f1f'i111 1.1111f'11fY11.1 '11'1- 111-I11 1--11-11 1'1-111' 111' 11111-1-11111 1Il1'lll- 1ll'l'.' with 1'z11'1'i11g' 11111111-s 111' 1-1 11-1'1' ' ,111. .X N '1"l11 11-1s111-111-111 11-:1111 11"1s 111' 1111121-11 1111s .'1.':i1111, '1Il11 Y'lll- 1111i.'11111 :111 11111111111-111s 11'1111 1-1121111-111 '1-11 1111-111 1'111' - 11:11. 111 :111 '111' 1111111-s 1111' s1-1111111 1111' N11 'l'z111 Ill1101'S .'1-111111 111 11' Ill1I11?ll11j' us :11- 1-1-11 -11111 11111-1111-1-111'1l I-1 11-rs. I Ill , Ill LCH Commencement Week 19 0 On Snndax, N11x 30, i011llllQIlC9IllQIlt xx eek for the class of 1970 began xx1tl1 tl1e baccalaureate serxloe Tl1e platform xx as banked 1n green plants The Senlors 1n caps and gowns had reserx ed seats on tl1e flont rows Rex Rolhn ll 51x res was tl1e speaker H1s sermon xx as Z1 call fox GlOI1fX1Ilg Serxlce 71111810 was furmshed bx the Glee Ulubs On 'xlondax ex Qlllllg tl1e illldfdlfl rose on one of tl1e most d1H1tult 8611101 plaxs 9101 pxesented, lnxperlerlce, an allegorx Wltll flftx sex en el1a1arte1s It xx as presented to an ox erfloxxmg house so ablx tl1at lt xx as 1011511191 ed as dll unusual suecess by ex en the most cr1t1cal flll luesdax 919111112 tl1e dI1I1llfll Alumm Reeeptxon was held for the Senlols, llllllldlllg' a 13102111111 and 1 buslness meetmg for tl1e elec tl0l1 of 0161918 f0I tl1e ensulng xeal On VK ednesdax ex 0111112 the blggest som 1al xtfan of tl1e season oc 01lI'l ed 111 tl1e lneh srhool gx111nas1u1n, tl1e Junlor Semor Prom, xxhen ex e1x one blossomed fo1tl1 xx 1th dates and dance froeks The Jumors outdld tl1e111selx es 111 tl1e bea11tx and flHlSll of tl1e deooratmns A eanopv of pmk floxxe1s a11d g1een leax es xx as stretehed from tl1e bal eonx and some sex en hundred lnlghtlx cololed balloons were hung 1310111 It lhe 1111018 xx exe 3110011 fllld xx lute lJlllOOIlS and tl1e p1o1'frams mlass of kmeteen 'lxxentx ll1e plnlx and g1een l1C,l1ts lllrldfb a xe1 1t'1ble fauxland of tll1S blg lugh sehool fl111f't10I1 Then came the ex entful mght of C'o111n1eneen1ent the turnmgf polnt f01 the elass of 1970 Il1e IJIOCQSSIOHHI was headed bx tl1e class of 1071 as glldld of llOHOl Belnnd tl1en1 eame tl1e august graduates 111 raps dlld goxxns xx ho xx exe folloxxed bv tl1e speakers and faeultx mem bels The 111111018 tl1e11 111aral1ed upstans and took tl1e front seats 1n tl1e baleonx Rex 711011109 lVIdlkl9X dQl1W81Qd the address on P10111 X 1s1on to 1 1etorx, ' after XVl11Cl1 tl1e JHHIOIS let down tl1e colors of the class ot 1970 as a paltlng S3ll1tdt1011 and xxell W1Sl11I1g' The dxplomas were presented bx 'Nhss Flora A Alhson, County Superintendent of Sehools rll1Ql9 XVQIQ sex eral ann11 xl pr1zes to be g1x en, tl1e one for luufh Qill0ldISll1I1 xxfnt to 'Nhss llelen Blunel, the Bar ASSOLIAUOH pr17e for good flt1l0I1Slllp to VN alter Booth X 11111111301 of scholar Qlllpi and 1 large number of celtxfnates of eillclencx xx ere xx on, com 1115 from tl1e lngllsh, Language, X1 t, buenr e, Normal Trammg, and Household Alts and Pubhe Spealnng departments C'on1111enee1ne11t xx as 0191, lnfrh school hfe xx as ended and tl1e elass of 1070 xxas out IH the b1g, xvlde wolld I " I I O I O 1 ' - V ,Q Y : 1 Y 1- A Y. V 6 4 1 A L '. l I l V l , I K' n A f sw- nf C L I l L ' X . V. Y ' Y s 1 . vc ' i. Y. v. c,, L AY- r L' . I Y 1 . , A J s 1 Y 1 , Y Y ' . Y , ' .1 . A ' 1 ., ' . . Y. Y . . Y H 'Y ' . 77 . Y ' ' Y, ' - K. Y ! . N 1 -D . u hx v ' L .' a n Y U ' 4 vm 'x 1 W I . v I A W 1' Y ' V 1 , Y Y ' . , . ' ' 1 n u . n K u I T nl' 1 4 u I r, 2 hw Aylx I X 5 f an ' , -Y . Y ' v 4 Q Y . . . . . Y fl n L K L L . . or o ' 1 . 'f . . . f ' v --s , .1 4 v 4 v. 1 - v , w w 7 Q. w v H I 1 ' . 'V I Y I1 v n 1 4 V . 1 H A V 1 W n 1 Y 1 I A D 1 and l'9fI'9SllIllQlltS were 02lI'I'l9d out 111 the QIFQQII-YVllltQ colors of the ,.. " -1. Y rv ' Y. .. '0. . . , Y.- . . ' - v ' -' Y ' . Y ' ' f , K 1 , 7 ' I ' 7 n, - . ' V1 . . .' . Y . .. Q L . ,. . . . . ' , , . I. , ' 1. . . Y Y 4 Y Y - Y . . ' 1 Y . ' ' ' . ' , M ' 'Q' ' . 'Lx I 4 , rv . ' -if 1 v K- .4 Af- ' . 1 v v , 1 , 4 s v ' v s . 1 K6 7. f . i . . 1 1 l Y . Y. 1. Y. v , . , K K 1 -I 1 L ' ' f 1 v ks ' f if - k' . - 1 . I tY A .. U 1 Y V N w 1 . . e. Y , . , ' -. .' v 0 J u T ' n a ' 1. .V v . Y4 A 1 v 1 1 1 ' 1 - n - ' . Q. - 1' n v ' v 1 - tr , ,J f L. 4 1 A. bi A Y I K4 A I 1 '. Y' 1 L. Y, -. Y v ' 4 ' ya , I - f 5 x 4 1 4 ' YI I I 1. ' - 1 - - L CH LS BOOK IV Adfvertzsements Ill l W 0 o o o 0 Safety 'llllllIllIllllIllIIllIllllllIllIllllllllllllllllllllIIIIIIllIIIHIIIIIIIIIillllllllsuuwm... As the Qllgllleel Watches h1s slg nals wlth extreme cautlon and f 01 eleal MAGEES SQFVICQ IS your safe ty s1gna1 you cant go Wlong throughout the years lf you always Watch fo1 ou1 safety slgnal Lmes of merchandlse VVh1Ch spell S E R V I C E Hart Sehaffner Sz Marx Clothes Clothcraft Serge SPQCIHIS Stetson Hats Emery the preferred Shlrts Florshelm Shoes Belber s and Becker s Luggage GBE Q--QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ---Q Qoeoqooo 94 ti lllllllx E ' ' , E they,re set against him, he Waits - , N , , H a ' ' ca - g 77 ' -i T 7 , E , , as rr ' , . 7 7 '1'he F1rQt at1ona1 Bank Stu 111g Colomclo 1 C 1111111 1 Logan County S Largest F zncmczczl I nstztutzon 1111, S111 me s f 1 11111114 1 4 1 1110 N111 111 1Jo1111s Ve Pu wumgs Xlifllll 11+po 5 N 11,111 9 11111111 1ie1g,111 Xue P11s11e11 Jof re 11 1 1 DUDGEBRUTHERS MOTOR CAR New muth mo1e 1emC11kf1b1e than anvthlng we m1ght sax about the C211, Cue the 1emf11kah1e thmgs people co11t111ue to vu about 1t ex e1uxhe1e Rey Snuth Meter Co Stu me Co1o1.1r1o U1 NO1111 1111111 Sueet Phone 61 O L .-------------------------------------------------------Q-Q.QQQ---QQ-Q-------------..--------QQQQQJ ' I I g Y ' 1 K , .1 3, .. Ul'1'1l'S11 ' 1-te , "112l111i- f .'-"iw" l'z1pif111. S1ll'IJ1ll,' 21111 ' "'10d I'1'111'i1s Ove' 5fC211ll,lIll1,Ull 11l'S011'C'0S Over " ' 1 'l' 11 2 '.1 I l . ' gk' 4'J U11.'2 " if 1 " 11s ' ' SU U11 '1'i1111- - sitl 12. AI. Kelsey. 11115111 . 1"1'1-11 IP. XYt'1l1l1!11l2l111l'1', A. 11. ,1ll1111S411l, Yin-e I,I'f'S1l1C111 Yivl 1'I'i'H111421lf 111111 i'z1s11ie1' 2 ', Z ,i , H. I l'. 11. W1 1:1 1. .Xssistzu f'iS111l'1' J. G. 11i11111l1fJI1C1, ,'XSS1St2l111. Cz shim' f , Y -, v - I - 1 ' v v U . 'W Y , 'I 4 I l I 1 I ' 'N x l A. n , ' H v 4 ' v 1 v v - O C Q ' . i ' In ' - ' . " ' . ' . T' O... A n ' Ill , , 'I L. Cl H S. ' lil LCH S O K E S STACE HITS OF THE SEASON 111111 11111 1111111 IX lx 111111101111 1 x 11111 1 'xx 1 N 1 1' 111 IKNY 1111Xf1 1111 lllllx 1 xllf , x 110111 1 x 111. 1111 11111 D1 111111 1 1 N 11111N1 11g 1111 1- 11 11-1 xx xx ll PN I x, ?,1lX NN - 1 N 111111 1 x x X 11 f 1-1 111111 1 1111111111 1 111 1 1 1111 1111111 1 N 11 xx 1 1- 111 11111 11 .1111-0 1 I1 11 ' 'W lxs 1 1 1 11 " 1111 1 1 1 111 1 1 N 1 YU 11111 U 1 11' 1 1 x I 4 1 ' 1 01111 97 1.11 I O U I I I ' I 1111 '- 2 -1 l : 1'1.j11':1 1 ' . D T111 Z1-115111-111 1"1111i1.': -1111' ' 1':111:11'1-1 11 1'1s. .X 11lJ1ll1'11f' 111. 1'1l'l'11'SI 'I'111- S1-11i111' 1'1:1.'s. As Y111 1,111 11: 'l'111- Fa -11112 1115 311 ,1 13 1' - '1,6"l : 112lI'I'j' 111'-1: '1.'11n. '1'111- 1'111'x' 1111-1- 1111111 1,4's: '1I'11 C1'L,'11 11111 1:111s1- 111111 WWW 114'111." b XII .1.' 11111111111-1: "'1111Il11.'j1lS1 '1-111 'l111'1.' 111 1112 1- 1 1111 114115111111 z1g':1i11." Miss .1 1 :111 1111 111 K '1is111:'1'111" 1111,'1-1' f11 ,11'i11.'111111-111-1-1111-1' N11 .',' 1'111'ist1111111-1': 1'11'111-, 1-1111 11111 11-11 1111' 11'11-'1- 1111+ 1111.1 11111- 11111111-9 '11'l' 1-'1' V111 l'11'111-: 111 1111 11111-11-' 11 1'1111.'. N11 .'.' 1'1l1'1N1111l1lt'l'1S11l'1J1'1.'1'1112 1Y11.' 111 1111- 11111-111' N1111l1I1'11lS1 4'1.1'111-: W1-11. 111-11 's 11'111-1'1- 11111s1 111. 1111- 1l11ll' 11'l'1'S 5-'1'1111', Ix11'1 11? S1 11 11111'1-: 11z11'1- 11111 111-:11'11 111111111 11 .1 1"1'1-s11111-111: 111112111 S111 1'1-: Why, 11's 1111 111'1-1' 1111- S1-111111. 1'vI't'S1I11' 11-X1-111-111: 1V11z11's :111 1111-1' 1111- sc.1111111. 511121 '1112 1191 1', f- 1's1. 111-:11'11 111 1111- 11111111-A1i1- S1'11'IlUL' 1'1 l1I1jK11.1." 1111 1111l'.,'Z ':1111-" -, 1 111 11111 11-11 1111- 1'1z11 ' .gpg is? K-111 -11 1- Ii.: .111 l,'1Q'A"' is-, 1111 1-gg ism-, M':.'1 Y.: 11' -11? K-111 -1'i111- Ii.: -111l1g.,'g,'1S2L1'111C1' - -1111 11-1. 111: 11- jx 111 21 111:11'1'1-11.110 1-1-1'1-11111111' 111l?f' 3111, HY1 11 11' z11'1- -." 11111 1111-1111111111-s1:11'1s111-1-1111s1-1111-1111-g'11-1-1 111 sz11' 11'1111-11 111-. N112 112lf'Z '1'111-1' 111142111 111 11111'1- il 1111f111:1111t5v 11-st 11111' 11111'1'i11,'1-. 1'1:11'1: 111111' 111111111 1111-1' 11'111'k 11? N111 11-11: W111-11 1111- 1111111115 1-z11111- 1.1lI' 1111- 111-1-11s1- 1111-1' 1-11 1111 1:111- 1111- 11-xt 111-1'111'1- Q'1'2lIl11111.1' 1111' 111' -11s1-. 1'I'11'1: 1-1111 111:11 11'111111111111 111- 1'z1i1'. '1'111-1' 11'1111111 111- :111 f11.'s1-11 1111211 11111 111111"111f'114P11'. X111B111-51-.1111111-111-11-141111-11'111-x11111i11i11g-1 1111-111'1': '111l1S11111'1! fi '11 11111 s11':1111'111 1-111'1'1-. Ill ---oooooooooooooooooooooooooo -009-0.-1, ooooo 0-9 oo ooo -QQ oo oo ..-Q oo -QQ oo fqoooo 4-0-9-0- -----------0-0-0-QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ C. D. Forbes Cash Grocery Campbell EG? Lercher Drug Co. PRESCRIPTION DRUGGISTS 811111111151 AllllCt11 Goods 111111111 111 s and I oxxnex S C hocolates I ISIIII 111 Kodaks 111 1 r 11111 Shaffer I 0111111111 Pens P11111 S1111o11e1x Plblllllg I ukle Nyal F -YXIILX RENIEDIES 121 North Second St Ilhe Sterlmg Grocery Co P11ce, Quahty and SGIVICQ PIIOXI S'l1+RI1NL1 111 -XXD 117 I1 xx 1111 111 11 IIUI N CHASE 8, SANBORN S SEAL BRAND COI+ EEF 1 LONUINII1 AI DLLI1 101 S One pound 111 eve 421 cups 'Ihe Fmest Loftee Grow ll The Sterlmg Hardware and Implement Company L I Pl RF-KU Nlllmger IIXIUJVN X111 IMPI I N11 NIS IIXRXI SS I'l QCII S AND VN X1 ONS SOI INI N IX S 'I XIPS XNIXIN I I ' ' 4 X I lxI'N S I 1111110111 511111115 1 98 QQ--- ------------------------ --------- -----------------------------------------------------------------,1 nl 1 ' ' ' l ' , 1 N Y - Q - K J , ,1 ii I 1 51 r ' v1 11. 1 1 1 P1 'if 1 1 1 r V1 ' H 114 S1 ' 1 , 1 1 1 , . ' v 1 I I1 11 I1 1 S r . . I O I1 1' ' 1 1 ' I1 0 ' Y N W 1 V 1 ' ' '. 11 1 41 1 1 1 4 1 1 -- Yo '1 , 11112 be-S1 ' 11'ee--,Are you sz111sfi1111'? ' . lilly' 1 1 1 1 V J Q " 1' I , 4' I ' ' v v4 ' 1 1 V ' ' ' ' 11111111111 A. IIQIIIIQISUII F, II. Blair L. J. Pcreau I . 1, C .1 , 1 1 1 V 1 '+L 1111 1 1 " ' C1 1' '1 I GAS 1 ICXG .'E1',J 'l ' 1' 1IlI.I1S. WIC 1 1 SI'11I.II1S 01" 1-I. 1 ' 1'1J1' lil! North SU1'1Jll1l 31111111 "0 + 2 1' 1" f 3 ----------------------------------------------------------4 0000000000000000000000000000000 000000 0000000000000000000000000000000000000 The Pur1ty Bakery Ee Grocery FOR A GOOD LINE OF GROCERIES Phone Sterhng 9 The Farmers Cooperatwe Elevator Co T l R Wheat Corn Oats Barley Salt Flour Automoblles and Fence Posts h g Flemlng Colorado The Flemmg State Bank FLEMING COLORADO Cw071S67'7J6lfZcU6 Bmzkzng Oul alm 15 to eelwe thle Cllmmllllltl Not onlx lll Bank SQFVICQ but lll any othex wax poselble lf you haxe a knotty pl oblem to eolxe let us help 5 ou 000000000000000000000000000000000000 00000000 000000000000000000000000000000000000000000 ::-- -::ll: - 4,212 , ' 3 0 ' 3 3 3 O ' 3 O Q A ' o ' o o N Q 0 I 0 O 0 0 . 0 . . I , X ' Q -. 'N . O W .yl 0 r-A ' Q CO l ,A Q . 4. 0 0 : ' - Y 0 fc 1 ' Q w O - ' 3 -. ' O 1 o 51' Z' Q . , 1:4 5 Q Q , A Egfr: 0 -w - I 3 Q s 3 A - l " 255' Q2 Q A . 9 - "1 : ,Q .. 0 ' -ffm l' N. r-44 'l Q , . :ACD wg' . .- A , ,, Q A r-A ,-C .z U v v , 1 . Q 1 :irc ,.--m '1 . Q ' . 'Zim . Q . Q P ' 5' M m-- . Q .P , 3 S Y m G u 4 . .. -,.'."' " 75' C Q 44 4 A - Q 3 H 5 : . O :' - - 0 E 3 : ' 9 5 l Q H' 6 l Q Q Z w U Q :-Q Q v ' 2 0 0 D T m Q O . - JJ- .... Q Q Gr-4 n-4 Q O Q 0 Q O L o 4 T rue to ame The Style Clothes Shop hves up to ILS name and IS Always Early w1th the Latest Watch our styles and you won t go wrong Boys whether you need anythlng or not you re always welcome here STRUTZEL s I ,, Style I , I Clothes Shop JZ! 1 The Home of Kuppenhelmer xr X and Langham Hlgh Clothes X QUALITY STYLE FITTING It takes all three to get the shoes you ll l1ke We carry only hlgh grade shoes youll fmd here the very newest styles 1n young ladles and young mens footwear Proper f1tt1ng IS our flrst con s1derat1on STRUTZEL S ML Shoe S tore 'A Where Flttlng Comes F1rst Sterl1ngs Lead1ng Shoe Store 100 ' - ' o 0 .t o Q s 5 ' 1 g 0 . g 0 2 , - - E g . z z - 5 0 . Q g . 0 I . . o . ' 2 I I 4 Q z - ' o . s 1 ' : ' 2 Q . I . . ' I i - 3 wa ' wa , O O 3 g 3 . , . ' 5 L4 ,AZ X 'lr' sa all My . 5 , . Viiffjll V X9 fffrfflii A A I " ...A z J 5 K I - . Y X I5 . 8 z I, ,r la .N , 131' WF -lg LY: Q f , qi- N WXNR My ,Qs X , v Url lx J Y.tvxqNxbB s z . I I il X.,.-,NV A . x I gy, n, A1 L , .ligxsxx x is .4 i-.SF 0 . a - I z 3 3 3 I 2 L ......... c: ..... : :---::-::-::- ............ .............................. .. .... .. -.... ......... ..--4 f---------------------------------------,---------------- oooooogeqeqg 0-0-0- QQQQQQQQQQQQQQQ oeoo VQQQQQQQQQQQQQQQQQQ---QQ0ooooooooooooqgoeqooeooooo T e ortner amera ullply ompany 118 North Thlrd Street Sterlmg Colorado We Sell Cameras Fllms Papers Plates Camera QUDIJIIES Glass Plcture Frames A1 bums Fountam Pens Par ty Decorations and Aeces SOFIGS Niotlon Ploture Cameras and Projeetlng Machines Stereoptlcons e Make Y xew s Nlotlon Plcture Fllms Lantern Slldes Sou venxr Post Cards Itc eD0 Developlng Prmtmg largmg Copymg Camera Repalrmg Etc HIGH CLASS STUDIO IN CONNECTION EAT EAT EAT That s Us The Ameuoan Cafe HARRX LANT7 A Good Place to Ea Open Day and Xlght Phone 649.1 113 North Front Street 'PN KW fi X O X Q X JEWELRY JRPIJS f thmxhllf ll s thxt xxlll V a hunrled wars as constant FGHIIYNIQIS rf vm 1 fi wour frlenrlshlp C TS IHAI IXSI OLOF H JACOBSON Dzrzmonfls Ifflffll sfrfl leur! J 9121 Nlaln Street SIQIIIII 101 0 h , C f - T A Av J , - T- W . , , ' , , J, 73 :jg HIE. xx? L, - lil, X D y . y - -2:,..g Q fs ,N Q21 X ' , ' ' .- ' ' f " If I . X . . 3 J 59 1, A , ,Cf Og I j. . , . A SX., mf. -xx , ' I ' , ' ., I TT ,T x ,I ext Novelties, Etc. - , 5 '53, j,f7 W is 79:3 as f' ' ,. Y . .I il --i V ' v , 1 , - 9 i, F4 ' ' ' ' + - I o 5,-,I W V55 ' . ' ' . E - . . ' . V' n HI Nl I S o rare and ' f l - -' ' gifts 1 " las 1' ,'-' ' ' '. Q ' , ' '. J jr an ,IF A ,. ,. ' ' wrt' IV , ' Tl LCHS OKE WHO S WHO lP11QS 111111112 ...,ll . 1 1 1 111 S 11 11S 111111 g D1 11' 111 11 1 '11 111 1 , 11111 11 1 1 1 1 Sl . . 1.11 . 1 1 1 111 ,, 1 1 Ll 111 1111 1 111111111s 1 S . I S 1 1. 1 11131111 1 , 1 1111 1 1 S11 IS . ., 111 11 1 1 N 1.111 1111111111 1V1111.1111s1111 X 11s1 11111.11 1 law 111111111m ll 11 1.1111 1 1111111.1 1311111 1V 11 11 1st 1111111111 1111 us 11111111 lv 1111111111 11 2 . S1 1l11lS ISS I111111x1111 111 S11111111111111 .1141 1 I1 lS1 111.11 1 119.11111 S Ill IS 11111 1111 11111111 111111 11111111 11111 111 11.1 11 7 115.11 S111111 1X 11 IS Ill 111 111.11 X111 1111111s 111 1 11111 11111 1111111 111 11 s1.1 s111.,1111 11 1 ll 11' 1111 1111111116 111 119111111111 11.111 1.111 1111.11 11111 111111 111' 1119 Swede 11110 .1s11Q11 111Q 111351131 1111.11 1 11111.11 1111.11 11 IS? 11 111 1119 81191112 11 ent 11 1e111.1x111 1111 w 11 3 1. S1 11, . Jr 111 .N 11 I1 111111 IS .1 111111 1111111.1 11 ll11l11113S1l11l10111l 11111 1111111s 1111 19 1 IX 1, 11111 1 1111 1111111 1 1 111 11 111 1111 . 1 . 1 . 111 1 111 111 111 lllgg 112 .,1.1111 Il 1 . 1 11 1111.111 1 111111 11 .11111 111.1 11 11 1 1.11111 1111 11111 011111 1111' 1. X1 11 X1 1111111 111 11 1 111 1 S11111 111 1 111111 111' ll 1 S 111., 3 102 W 0 0 0 o 7 T1 1:11 1" 4 51" '1f113'11111'1111 11111: l1.'. '1'1 1 1 101 1 1"11A1' 11111211311 1, .112 '1'1 11 11111111-.X11'11':1 11 11s '1lIl. '11111' ,11IZ'. 11111511 -1 13 1 .-111. '11111 1l1'.'1 112l1l1'11'S7 N:11 1' 11111' 'lIl11 13111'11':1111 .xllS1'll11'll1Q'1I. 1,1l11l1' '111111111 111111111111 g11'Is11f.l111' 1111111'1'11l'111Il'11111 1S2l1l1111'11111l11'1. 1111111111111:11' 111111111111 1 il. '111 f"1l'1S---1'1llll1'11 :1111 A111111. '111111 1111151 111111111 ji1'1f11 'z 11111, H 1.' '11111 11111.11 11:11'11 1111111111 1'1'1SSf1'1'E'.'1l11'S. '111111 111'i'.11 1 -1111'11-1Yi11':1111 1 112111. '11111 1111111s1 1111111 f1'i1'If11'1111111' 1. S11l,L'11I'. '111l11111'1'1111S1 1111111111 1 '1'111.' 11115. '111111 1311111111' 11'-.'1llll'lIl7.11lII 11111'11111'. '111111 11l'1gl'1l11'S1 g1'i1'1-Y111111:1 1'1' 11111. '1'1 131:11 :11 'i l 1 ' ' .1 . .11 '- '-pi-, ' 111111121-' '- 1 .1 1 1 1 '11'11'. 311: 3" 'z 111' 1-1N1':,' 13' ' . 1111115 vY11llIlg'11S1 1111y1Y17111'1'111i11s1111'. '11111' S111111i11s1 s111i111 N1'.'.' 3 11 '1'11 131131 1'111ssf.' 11' MH' .f .' 1' .' 1 '1 11' 5'1's1 1: 'XVI U' '1 1 2 1 1' '1 ' j1 . ' '-11'1 A 151'g1t1' :'1'11 'z s 1 11 1 1111: K1 ' 1.', ' 11112111212 '111111 13111's' 1111111 1' " 1 ' 11111' "f 21'11'71211. 1 11 ,L 'Q 1 '11 11:11'1, "11111.'1,.-1' 11'11111 121.1J111'l1' 111-11'?1' "1 1 11111'- 11"1l'1,"11'.'11z"z'-1'1'e ' 1 11 1111. 1V1.'L ' '11111' S '111 1111111 s:1i11, "1111, 11111 111, A' 11" 1' 1111 1 11 1111.' '11111 111111'11U121l'111"l1'11l'1'11111 1111111, 1"11111 1111111 111 11111." B112 1 ' 1'1' '. 11l111.11' j1"1 .1 .s 11 1'111111'1 11'11'1 '1 '1 " 11110 21 11111 ':1 11'1111s11r'- '11'15. l11.'.',X'11'1':111111' 11111 '1'1111111.'11l1 1 1 11 , 1 1 'z A '1 11'11'0 111' 111'2l1i? 111 '1111 111.: '1'11:11's 111111111'11i11g 111 111111' .'11' 15" 1'1111 2lI'1. Ill Ill oo -o------------------- --------------------------- Showlng onlx the Hlgh B00lxlIIg Onlx Hlghext est Quallty of lllOtl0I1 Claes Road At PICUIYQ Alt tmcuons Nlldxx eet Theqtrss Lo Speclal llIl1S1Cdl S6tlZ1I1gS For Each Program l Ill Whzch Shall It Be A New A Home? Oul fl ee lllllldlllg plans Wlll help you mth the home CITIZENS L U M B E R Gi SUPPLY Company Phone ONE I' lemmg Cololado F1 I heMessage 6 I i 1 I XfI'I I I IH The Flemlng Newb I Ilr 1 7' Y . .. 'i ' ' I 7' lilIQIlllHlillIQIIE1IIIIfIT!!!llllHHIlllllllHTHfillllllllllIIHHIEHlIilIl-E1IllHlllIIlIllllIllHIlllllllllllllllllllllllill'lfllllllIl!ElE,liilllllll'! 3flllllHllllillllllllllllllllll .' 1 , 2 ', --.- Lessee IlHEIlIlHIIIIIIHH1HIllllllllll!lHIllllllllHVIIIIIIIllIllllIIllllllllllIllllIIIIlllllllllIIllllHIIIIIHHll4IlllHllllIlllllHHlllllIllIlHI4lIlllIllllilHlllllllIIIHIIIIIIIIIIIIHHI ' I ' f I-I. l'. BRIGGS I llt'Slfl0IlI Xl2lIl1lf.fl'I' l,llUI fx " 'BW Wm- arf- in tho Illlllbl, of ll ne xx llusiness +-ran in u'l1if'l1 WI- haw not :as 5'-I V11lIlIlI'1'll5'Il4lf'fl Ill lIIIjHJI'liIIlI sm-:qw ut' our husim- s O lllL"illII'6', Printing is roi II5' 1 . 4 . . l 1 411:-nr S1llf'SIII2lIl nnfl the HSI- ol I u ' rh-' mails for lnxsinvss nml :ul ' vw-Vtising is ns Yau' I'k'IIlU'x'Q'fl " , , the fld IIIf'llIf1lS QIS the- nmrl' l1'lf'1IlIUIl!' is l'I'IJIll th- l'HllI'llI'w 7 of the 2illI'l1'IIIS, .Xnlil i-ing TJ ln- uttulltive- must lmve' ,-rl, :mal new Iss, Hin- us ll fix ' I - N 1 ' 1 , I-'lf-mins. f'oIm': flu 103 000000 00000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000 00000000000000000000000000 P00 Ellnr thv Mrahuntv Ample care thought and provlslon has been g1ven and made for every requlrement that th1s momen tous occaslon w1ll demand Every 1tem needed to complete your graduatmg cos tume IS 1n readlness for elther the Sweet G1rl Grad uate or the Amb1t1ous Young Man Splendld dress fabrlcs ready to wear gowns da1nty l1nger1e styhsh footwear also young men s su1ts hats furnlshlngs and shoes We Invlte Your Inspectlon Sterhng Dry Goods Co In NI C-ILII FT I e d nt W S BELLMAIN Cashe J I MORRIS X e P e Ie t X A LAMBLRT X el sdent 'l he Flrst Natlonal Bank C pt I 530 000 Su plus S4 500 Undl lded P of ts S3 000 Flemlng Colorado Bankmg and Thrlft are two lmportant studles that should not be overlooked by our hlgh school students It IS a pleasure to us to explam these two sub1ects ln a general manner to any hlgh school pupll FIRST NATIONAL BANK Flemmg Colorado 104 ,. ....... ........................................ ... -- 9 . . . . a ' ' e . . . . . , a r Y 7 ' C I '...' .C ,'rsie .. ', i C. L. LIIPPITT, Assistant Cashier . 1. I , 'ic r sir n . . ' , 'ic 'rel 1 o 0 a i a , 11 , 'V' r I i , . 1 L I '- . 9 -------------------------....------..-..-----------..- f0000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000 00000000000000000000 00000000000000000001 Bauman s Drug Store Books Magaz1nes,F111e Stat1o11e1y K o d a k s Phonographs, S p a 1 and Tenms Goods The Rexel Z! Store 111 ...f 2 3 ,Pl 111 1 1 X1 A ,N if 1 HI Bo1 GI'illl1llG ll 1 1Il"N1x E R enkms 111113 S QU31ltV Alwavs Iflrst We l1a1e GX GlVt1"1l1g that lb good 111 fullll ture, 1ugs and drapeues and we 11111 de 111 91 b1 auto t1L1Clx any place 111 the 1ou11t1 The If rame Purnlture Lompam, Sterlmg, Colorado P1 eventcztzon Ieweh y DIANIOXIIS If ISI X I IN RIN X111 I 111, 31 .11 ' vc 1,111 Nl GIFTS OF LASTING VALUE 0000000 0000 000 000000000 0 0000000 0-0 0000000000000 I 9 ' Q :V 11111: c111f'1' . 1s'1' do BQ ' '- A ' 1:1 ,"1A:11 . ,xx f As 1 K-1 1-1 N 3 1 5' f I 1 ' 1? Q ,,X. x, - . 'ef 1 h-:A ,W , I ' L . , 1 ' - 'Cid 1, ' - - - 6 , 1110 1:11-1 or 7 lf 9 ' 'A , Y ' I J W , .. 11 . 1 1 '1 1 d1Dg,S Baseball, G o l f lf 1 ' 1 ' If QXI115' lie Fo llf 11 . If 'INS A I O ' O I 1..Q11.z' ,ING ! E , 1 ' -1. 1 y v w ' 1 1 ' 1 - ' 1 '- m K 1 - Q. S, 4' v' - ' y 'U lf? 6 I 4 ' 6 1 4 U'4 1 1 ' 1 I y 1 ' 1 6 A . 7 f' 1 Q .. Q .' 1121" '111f:s 1111 '.'1X'1'f'I1ICS 1'l'I"I" . pus Imxxrw' pus Q srx 4' 'ms We U S Illlu 114,11 1-111.11 WA .30 AHS 12 1. 'Q Q. '11. 1 If I . 11181 1- '1o1' mr Calendar Aug 311 School starts Mr H'11 gnee hu usual speech about keepmg 1n the sdme tr'1ck and not gettlng s1de tr'1cke11 11 B11 1x11o11 ee 1, s ue 1 11 le 1111e C'C11lI'S0 11111 Nlr 1111 111c11l1s 18 S1 of '1 l11st11r 1e1che1 Sept Plrst Se111or Claw Ineetmg Fa1ult1 A1111eor and PI'6SlC19Y11 0 1 ms 1 ec 1 'lhe Semore 11e11111 xt M1 1111 IS one 11111 '1 fr1c11111 of 1 hlSfO1X te'11l1er JT 111111 CCJl11f.S 111111 Cree 1111 S 111111 elfms r111 S 11111 l1'1 fmgere 111e'1sured Sept 6 Mr Hfiv save he 11111 have to tqlxe hm 11a111e out of tl1e telephonn book 1f DUDIIS do not Stop gettmg h1n1 ou' 1f bed to 1ns11er 1l1e tele 111111111 11 1+ 11r smrte Cjet 0111 of sc oo 111 the 1f19T11O0IlS for 1l1e rest of the 11 eek Sept 10 CHS, 11198111128 Of11cers and 1m11u1t1 Aclusors for VHTIOUS class 1111 4 Q 1 111111r g,1rls gnc suror sc 1 111,,11 H S CIDS Glrls glee 111111 gdl11Z9d Football start: eq111,1111 1t g1X9I1 out Sept 14 1101s Glee Club organlfecl Three 11111 tc iehers 111 11 11er111el1111 s111p1ng It 11151 1116911112 c1f Bow C, ee Club Football SCh6d111C g1Y6l1 out Q11 SQHIOI' I'1I1gS dI'I'lY9 1 1 4 C111cr1C111er 2,1195 111 ex11111e 11511111111 1 Ito! L Saltus goes to the fac ult1 01 C C 'NIISS Johnson coznee to SIC-Jrllllg Se 11 9 on Glee Club goes Qerenad 111" V1l1o k11o11e 3l1Vth1T'lg of the 1X'119I11lO10l1S 11 ft on front 11alk l1e N1111 s the 14 1111111' Sept 'PQ Glrls Glee Club sere111des O 1 1 Oc O11 OL 'Nov N1 v X111 N01 N111 N01 cc track meet wlth q'C1I191 s 0119111311 team 40 0 Per c11al has hrs n'11111 111 the Denver Poet 1 Sterlmg has 1' M1111 111s Mr Nlorm been C1I'lI11x std chapel" So111eo11e saw home 111111 X011 can t GX er tell 9 L C H S 1S defeated by Mor gan Teo bad bo1Q, better luck l1'PXt t1n1e Mr Bell from C T C Qpeaks to ue 7 Dr Tl11bode111 lnakee hm flrst 2 Teachers go to De111er to at tend St1te Te'1c'l1ers com e11110n Get out of 'ic h11ol 1110 11'11Q S1 h1111 lg 1111 I B015 C.lee C 11111 11111C.1I'S 111 chap el fO1 111st t1111e 23 M es Allens E11gl1s11 Clase gnes a play 1n chapel 11 ITIIICTS 1111111 c o 1 on s1r11111c111 1 cs111 ' Seven 111 the C1185 1f 90 11S1t111g School 9 131111 to school from Thankb glV111g 1'1L'1t1011 11 r H11 an A111e111111 fr1 H1 11 21111 h1s l111ure C111 the 1 15 1 dress or 11111 11011 Ill. - , . Cl . . Ill , .- , . .j '1 . S01 . -7.- '. N. 4' - 1 , c . V ' . . - f Q - C ' 1 . 21.-B ,' '- Se . 1.-W 11 ' 'l .. 1111: . 11' 11 1 ' 5. ' X , ' I 1' ', 1 .' 1 1 . zj 1 1' 1: 1 ,' . 2 ' - he ju: 21 f1'ZlC'110I1 . '. y R' "1 ' "7 l I f ' ' . ....--- ' s 2 . . 2.-M " : ' ,, ' . V V V. I . . V e . ,-1 ' 1 ' ' ' ' ' L ' ,1 - V - I '11 zlytec. ' , ' s - 'I ' V V ' ' V . ,, , V , th: '. zj . . 1 -,1 ' A .1 -V' L h . L . , . 011. .-- " .1 11' ' '- Sel , 3. 111121: ll 1 f' 1 wley. V, L C V . V , . VV .V . V V lllg 111111 he cfz1111 S1111 . ITS 111 S01 1. . .1 . . 1e V 4 V H ' ' A Y 11 v 1 V 1 . .3 . 1 V Q " 1 V V . '1. .-- .... 1 - ' ., 1 , . ' , - ' 1' -, 22.f- 1 . 1 1. . ,. , Sel . 7.- 'z' s 1, ,, ' r wh l " ' 1 - -J -t. 2 .4 . ' 2 :' '. ' s ' - ap11eara11ce before the student body. if . v y'1 ' 4 1 , . . A - 1 ' -- ' . z 1 . s , 1 . es 1 1'1e11, A . 4 1 I Sept. 151.-7-1'i1'.1. 111C'1ll1'C+ shox' 111 1'l1:1111el. Ay V 5,131 3 1 4' V S 1 ' f' V. -,, A. 1 51.3 ITV, ,,. .- , . 1 ' f 1 VV 1. 1 1 1 ,. 1 ' . . - L.C,. 41. z . 1' or- A -' ' ' " ' V - ' v I ' ' 1 4 . . .--1 ... , . ' - . 1 '. I ' 1' V l ' . V 'V 1 -' 'Q ' 1 'l 5 f. are 1 ' 1 . -1 sfs. C1 - ' " :11 :Q 21111 D1.'1z'r. S1 Val QM 91.7 pu, - .. 11 ' 1 '... ' .' . . . -. .-- 1 , . 1 S I 4 gig . . V .V V V 1 C . D - '. 2.711 , 2 1, " '2 F S'11. Z31.- ' -1 1: f' ' z J: 111 1111112 . 1' I 'US' of 1 " 1 fling. 11111 .' 21111 ' 1 , ple. 106 Cfllcilfifli 1 1 X11 I 1 I xy 1 XNHI 111K 1 11111 N111 1 ll 1811 N 1 I1 1 111 N x 1 NJ! l 1 1 x N11 X 111 'X 1x1 f H .., I L 1 1 1 1--.. C S1 ... . ,,-..----M .. , I-I I- .. .... - - a Q a K c ' vi -- ---fi--7 1 1' I11-11. 11. 1111X11:1,1i 111ll11I1.'14 S111111's 1111. X1.I1'1'11 11. 1'111'1'11LIXS X'1111f11-X'f1'1- 11111- E V 11-414 .1'1 1111's vi . vf1I11 1':1f'1111y 1'111s11 I,1'4'. 31. 511-11i111' 1x'11 1':11'1j.. It X111-1121, I11--g IQ fli1'1s 11:1s1i1-111:1'1 N11111111-11 1 , , . . . 1X1:11'111 Z. 5.1'111Q 1 11-11111111. S11111111 1111' 111' 4111'1f1111.1s. . .. .X11'11 1. .1.111'11 1'w111'1. N1 121111111111 fm' 1111-3 251. S- '-111'111z1'1- 1,11I'1f, Ui! 111111 4 H 1111- .XI1111li11 111111111 .111 . , , , .'1111'11 71, 11111 Y-11114. 1114 S1111 111111 X11-S .lz111. ZZ, 811111111 F1lI1'1F :1:::1f'. 1114- XX111- . . , . . ., . . .11-11:111- .1111r..1-ww 1-1111-1111111 115, 1111 :11111 N11-s ,1111-1' 11111 111 rr-1 11'11. I U 1 1111151 X. 1':11'1 111' I.. 11 1.. .11111411'1'1 111-- .IQ111 11. 1131111 1' 1x1-1 1'11'11. '111'. 51-3: 1 , 4 ' ,' VIN, V U ' 111-1112 111 1-11111111. 121 1-- " x' 111 1:11 11 V Y N 7 h .X111'11 111. 111111 .1114 118 111' 11111' 5 1' 111111 91 .. "'- - 111. ll'1"1 - - , IH' W' H 1 W 11 1'11:111f 1111- .111-:1-11 111XY 11' '111- 11. 1. .lZl',. 17. 111'.1111:-1I1- 1'1'111 111:1'.' '411:111g11- 11, S, mn F .X111'11 311, .1111:i111' Vins- 1'1:1y'. '11 :1 JQ11.. 23. AX.111.11211 111:-111 M1111- x1'111'i1: 111 1,11111- 12V11'1'11." '1f1V'1'A41- .X111'11 iI11. X1 '11l1'f,' -1':1 '1'1'111-11 .11--t .11 - . . .X1 Q. 11 XY- L1"1 11 i1'1 1: 11-. .12l11. Z1 X11sN .X1:1:'1111 emu- 1111' 118 "I 1 ' ' I I 1' U A - 1 1 .X1111 Z. S111'111'i--- 1'111' S1- 1fJI'N. f11'1 f1'1-1- 111111, ,., 11.11-111111: 111 1,1111-.. Til-LMS In Izmllllwlu HIM! VIH!! Wltmu 11'1-11 1. 1i1:1'1'11L11' .11-'11111-:1 111111111 111111111 1"111"""1- :11111 131'7I111il'lf' 1'111l1 X11!'1l1l1 111111111 1151, T, '1'1'1111i 111114 111 1""I'1 f'1111E1-4, WH 1"-Y 1'1:1f111 111111111111 111'+. 11'1', 11 -111-11.1 1-11151-1-11 1211-11113, :1'111 11111 111. 1'1'1f'fN'11 111111 11i.'111111 111111111 111 S11l11111:v 1.11111-1' 111 . 31112 11:11:11 i..1'. 11.14. 111 11l1' 11111111111 1111" 1'11l1'. 1' 1 1 1' " '1' u LI Q 1 - . "1 M' M19 IH xwlml I Nh R M 5' 11. I,'1St 1111211111' 111 1111- 11?1'1l1T'6' I1'1-11. lx Mies 11111111111-1' 1-11-rr-5 Il 111'-N j1111 ""l1'S"- :ls 1111- 1212 111-11 1111' 1111- 1.1111-11111 S1-1111111 1111, 133- 11,lI1, 1A,.,, 'IMI-,I,1,,1 11-15, 111111- 'UV-11 ?l11'111" 1--S11 1-1111111-1 111111 .1112 11111 11115113 11 , , , I'1lIlI11'Y 1141111 111 If S, I11st1".-'- 111-11. 31. 51'Il111' I1111'!f'. 1' 1 I M111 11. W- :1-1 .XX,1'1111's 151111: 1: 1112S - 13111 " 111131111111 1 , - - ' "' ' 111111. 11111, 11'--11. 33. 1'1-1' 2111-11 111 1111111--1 115' 1'1111- 1111, 115 13,11-1-111154 '11-1,1-14 311.11 ,'1111g.,l-- 111' .'1 -111413: 1'1a1f-1-f. 1-' E V1-11. 311. S1-1'1111'1 1111111' 3111eE1- 111135 :iw-N 11411 lft 5111-11,-fy.1,14.,11g1111,XIQQf-11111124 "Y-7'AY"1'1lf?11"-V 1i1-j:111111.' .. 1111111 XV. 11:11-1 .1 1'211i-, N1I11'1'11 1 1.1.11 3. 11:11'1'11 1-1111-Vs 11111- z 3111- 311 1111- . -,111 Ig.,-,S 11111 11111, Q-11,11 11111211 .1 111.1-11:11 .1111-r: 111 111Ll11 S1-1111111 , . .111i11 I'!111 . 111111. .l1:. 11--iw Ili 1111 x12l!'1'11 I1 X112 1x111 -- 111114 11111111 1'111' VI, H Ili! , rw' 1111- X11s- i111-11111111 1' ..1 111111111 1-1111rs1- K 11'-1L'!:1111. 31.15 QT V111-1,1lg13' !f11X 111 II'1'5N, 'T 0-0----000-00---0--0000---0----0-0000---0000--00---000--0000000000000------0-000----000--00---00 The Students Store Dry Goods Notlons Shoes Furmshmgs School Supplles The Bullock Mercantlle Company MGFIHO Colorado The STERLING LUIVIBER O D LEWIS M Wholesale and Retall LUMBER COAL HARDWARE PAINT ETC E Clarence Morgan CONFECTIONER AND TOBACCONIST The Best and S freshest For The Sweet We Have Them Glrl Graduate P1 oper Flowers Do Much to Complete Soclal Affalrs Sterhng Greenhouse Eb' Gardens L JOHNSON P 1 000000-000-0-00----0----0-00000000-00--00---00000 0 0-000-- --00--0000--00000000---00-000--00000 Y' ' I ' A A : 0 I O O ' O O O , O . s. I 1 I Q Q I Q , . N4 Q 0 0 . O H , O 0 oo 'A V .' z -1 O 0 C ,753 0 If, . FQ E. O rn . H - '-5 an o - rn gg 5 -1 P+ H A . "2 U1-4 'so QQ 2 3 4 G :TE . Q 5 .. v H Q ,.. A . , w wb-v-I I' X' P-4 C gi Q- if gg cf, co - ,A '1 rl N11 ' F' -- tudebczleev C ARS TRUQKQ Swedlund Automobzles 0 l'1 'Nwlth Suomi Stl ot qterlm Color-ado t l 4 r r Q In Huref ITIIIIS rtul Q 1 ern ml 1 Qu rup F ERNDELL CANNIED F RUITS ex tes rm IIQTO The Kelly Grocev y Ihmmf , 117 Xmth 'lhud St 0 1 xe We Sell Lumber EVERYTHING IN Buzldzng Materzal and Coal Schillig Lumber Co. Q-- QQ- Q- - QQ QQQ- QQ- 109 QQ - QQ -Q QQ QQ-Q Q- L, , , , , .,,-------------Q----..-----------------------------------------------------------------------4 W Ihxclu-:I the- lilly th -5' nm- pivk -ml. " 'l'h1 mfst pe IN-ily 2 l v w , . .. . A A A hu e trmu the Xmwt ut the Sl'2lS,Il'S 1-rup. Pres 'X il heavy pure Sllfwll' 0 o J .. "Th stand the ft f 1. " l 8 1...9- f, ,' ' ,'-' ,' '0 ' 3f23 A" f'. ' rv y 5' ' K - f fy ' .7 , Ph me TMXX, 4-41 Nr. -url A 1. Y O O O Clothes that fzt Goods that last 'mou get them both at Sterhng lEl1lOIll1g' and at a very low prlce We gu uantee you SdtlS f1LLf,lOll Come 11141 let us con unce you Yazlorzng Always Welcome The Square Deal Drug Store extends a hearty welcome the Logan Countw Hxgh students to v1s1t our store at any and all tunes Pfxstmm lxodaks and FllllQhlIlg Morse s 111111195 Pxpert bodx berwloe Loose Leaf Note Books Fountaxn Pens CH XS T GILBBRT Proprletor Commumty Cash Grocery QUALITY SERVICE T A SCOTT Flemmg Colorado MIKE AND TOM O LEARY Brothers HARDWARE AND I+ URNITURE P16-lllllllg, lolorado S oo fzeld s The Store That Furmshes Ecverythzng for the Home Furmture Rugs, Ranges, D1ShQS and T1 unks -..--------------------------------------------------------- ------------..----..------------------4 ------------------------------------------------------- O Y 1 ' -' 1 Y ' 1 1 ' V 1 1 1 . I n f ' w . y I . , Y X to 0 , I , N . . . p AL s L A K Spaldings Athletic Goods J 'S l. ' 2 1 0 ' 0 I T 2 ' J ' 1 . . W , ' I 0 ! l Y I 7 Y T . 1 u ' ,. v . . 1 ----------------------------- : :----: s-: : : : ---: :----: : 2.4 110 Valley Electra: ompany 11' South 1111111 Stree 1 111 11111111111 Sterhng C0101 ado mWQllard'm All batteuee 1echf11ged and repaufed Boeeh Mdgnetos Yemth CEl1bl1I'QtO1 e Ldmpe fo1 1ee1de11ce O1 automobde Tho1 Waeheu, I1one1e and Vaeuum C1ea11e1s Electucfll C1ppl1c111Qes of even dQbC111Jt1OI1 Electucal F1XtU19b Bung 1 0111 eleetucal Uoubles to 11N Valley Electf zc Company Hubert Cunnmgham 5 1111 111115-LS 111 1311111511 IND Xllflltlfill fo1 S110 XI I SUN 1l1111111g, L wlorulo Gilhh FINGS FRUXI The Logan Lumber Co If e11111g Colorado X DLD CAFE Nllllf., I IIOTI Shorz Orders It 111 Tlll 5 e11 II 1leg,11l1r Hours 18 F L E M I N G Me1cant1le Co D1V Goods, GroCe11eQ and Qhoee Tl I 0 Lot: 2 1 , A 1: ' the 1 11 s ' 1 ' ' ' F1 C'l'NNl.'lIlAQXI :Q ..X3Il'l.' .' 105- 3. .' " " ."1t Y I I'l1o11- 10 Om site ' ' use ! .mm , , I i "HCT VS IEVILIJ YOVR HOME' ., . . S J . 1 'lv V PLVI' 1 'I' THE 'V O I 0 Flf- ' f, '1 ado 1 1 S , sz 2 i e' Mu ri 1 if 1 -. ' ' " ' ' ' -' 1111.1 lam' 1:oY1'1-1 y 1 v w l 1. ' , . . . . , Y . . U A 1 1 1 . . . . . O 1 1 1 1 1. . .V 1 1, , A 1 I A n W W, A. VINCE 111 -ooooo -QQ Q QQ--- ,, P Q oooo o oo QQ0000000000000QQQQooooQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQooooooooooogxoooooooooooo1 QQQQQQQQQQ Q.-- -Q Q- Q 0-05000 America S'2?2',ii'f5 1' B CASS THEAT Where Sterhngs d1scr1m1nat1ng pubhc 1S met Wlth the best ln plctures such as Fox Flrst Nat1onal Goldwyn Harold Lloyd and Charl1e Chaphn Comedles Al o latest News Weekly and Current Events Contmuous Shows 1 P M to 11 P M Sundays 1 P M to 5 30 P M 22d Year OLD MOBILE Sets the Pace The owner of an Oldsmoblle has the COHSCIOUSHQSS of havlng purchased a quallty product Quahty lS evldent ln every l1ne of 1ts des1gn 1n every re flnement of ltS equ1pment IH every de tall of ltS mechamsm We vv1l1 be Glad to demonstrate all models of the Oldsmob1le at your con vemence Day Auto and Repalr C0 323 Poplal Phone 99 112 HWWMWWWWNWWWWWMWWWWWWWWWMWMWWWWWWWWWMWWWWWWWWWWWWMWWWNWWWWWNMWWWI A ISHOP- RE WHWHWHWHWHWHWHMHWHWHWHMHWHWHMHMHWHMMHMHWHWHMHWHWHWHMHWHWHMHWWHWHWHMHWMHWHWHW . . . , , 9 ' v D . . . S . .. ...g IWHWHMHWHWHWHWHNHWNMHMHWHWHMHMHWMNHWWHMMWHWHWHWHWHWHWHWHWHMHWWHMHWHWWHWHWHMHH u 0. 0-,Q - , - . D 0 I O --------------Q-QQQQQQ-,------------------------- Apparel for 9 I Appzlre-l for IYOIll1'll 6. Wonwn I I STI-'IIIIV' 11110111110 Yom Confzdeizce Wh1Ch means so much to us that the desue to obtam and retam It d11GCt1y mfluenees ew e1y buemess t1a11saet1o11 we take peut 111 35121111.1111 Rgu lgr 5 STLIII INF, I OI OR H10 fO'XIxI IX I1es1r ent ON x we ITQIS The Platte Valley Lumb 1' C0 LUMBER BUILDING VIATERIAL VEHICLFS IMPLEMENTS ANID COAL 113 South F1 o11t Stleet Ste1l111g, Colo1ado Iilemlng Motor Co XX, 1111111111 5 ? THE UNIVERSAL C ll b--------------------- ----------------0c QQ------------o-o-------------------..-..---------,-----...4 L A A 1 I, A A . I. , 1' A , A I A .I l I 4 4 W. II. f J ' 1 1- ,"1- 12 11. cf .'1'1,1N. 1'-ty.-" U C1 Lf 0 I x A 1 J J A I ,1os1cP11 II. 1111111141 nos' 1:1 1'1cowN1Nc1s1111c1,11 '1 0 Q . .x1"' '. 1:11 I ' . A 1x111':NrfY A We Fit Your Feet in Better Shoes for Less Money Lwdies AAA to EEE M ns. AA to IP CGUNLEY Boot Shop door from lst N1tl0HHl Bank 1 hone 142M T e New Edlson You want to know whether a phonograph brings you the ac- tual performance of the artist or a lukewarm wersion of its own. Only one test can tell youfthe test of comparison. Only one phonograph can sus- t'1in this test-the NPW FDI- SON. tome in and exqmine our book pf proof. It would be good in any court Olof H Jacobson xx I I Sterling Colorado Dr C O Booth PHYSICIAN AND SURGEON Fleming, Colorado Phone 65 Fleming Store ASSOC13t1OH General Merchandzse W J PIMPAL Manager 0000---00000000000QQQQQQQQQQQQQQQQQQ LQ--QQ-QQQQQ-QQQ------------------------ QQQQQQQQQQQQQQQQQQ ------------------------------------------------------ . 0 Y l Y 1 1 t v e +I I . I 1 Q l 1 K. r , O 241 . , jk - Y .1 ic ' 4: ,ETL J 21214 Main Street A N , , O 0 O . 0 O I O . . , --..---------------: : : :--: :--: ac : C : :---::------------- X 1 l I Lf.Hs mix IRI DI XRIS 1 l --vi--.WZ A W- W w W 7 Y Ill l- ..,- . , . l . Y Jlll - V F VN lfcl l Izflllf S1 Elivlli lilllly, Si'1'I'gillQ' XXVl'4'l'I UIQ Hilf lillfllwfllgli ll,-ll'l l, Ill-glllliglllx 'Wlllll' llfllliil :lllfl llzllwllll Iflllx. ifxllzlllxl Vlll- liz 'ly Iibllzllwlxl ll. Twill Izllxx l'1'lIl-'ill' ll Ill V, N. Il'Zl-. Slnlls l'1llQ 'l'fll'lx. SE 1lI!l:llI 'lwlll " ,Xl':":N." flillili .lzllllllm 'lilmlll-l' rlqlll' Vll-5 rllllfl. flllllflll-l'l llilspi !?f'I'l 'l, Illlllllglllll. Ullkl' Sim 'I I':l?l'llllX. ffillllllllg iTll:.l'1l f"llllllli1ljXI'l?, i l4'V!1 N-:ll fll-"lil-l' ll-X Sl'lli4 :R 'll ll' "V-'lll'lQ" lllv "l,l'lIl4'iI'JlI I':lllI." Iflilliii Ylllll' lllllv- lx lll-:l l-llly, HCll'I'qN2'7I'I l,ll!'.1'f Ill-Iljl Mu' l'llIll:l Wllll. ll. 1.1 l4'JFl.l7AxlIY!l'Ill'lIIl'A1. Illfll YHUIIQ'l'4lIll:llilIIlFlQI-'H'Z vl'Pl"l'n'llH1Xl Ill- xllllll- IIIlSlJlliI' ill tllix :lwllil-. llllllfl lllllll, I l3l-- Alxl- :lll 521' fl llll- A: lv. l"'lfi'. Ixlellx ll'-: Nl-lllllft' UWT l. V ll! lll llll- illxxl--I glwllll- lqlll :lHllxx'l'll Il !'lX'l'. Sllllll-llll-l:Wll.x ill"'f"11xl?l'l'T',.'ll'l-Igfll.l'1ll'TII'HIll1'IINl1lII.' 4'l.IzI'!1'X UNI' lx' il' ll 1-IW' Niflw ll?-XV' il. flilw4'lll'iNlllgill-l' lllyfllgll ffl' -ll'I'IIlZ47l'1l1'l'! ,i..lllll1-X: Iliiffl :llli lug: ll1l'll:'lll:lllllll ll 'l'--lw M5 Nfl: !'ilfIlX' il' Eli.-lllll :H 'lll l-Il',Y: XYlll'll tw 1F!!YI"N?I."l'T1Il'1lliHl1'.'ll'iIT1'1x1'l'Allllil-I 1-lzlllll, lx Illllt lllxllllf XIV. Nl:-llxlni . ll lllllli 'V All lxfllllg blviglll zlllll Xlllllj' wiliwil wllx VX :ill ll1yll'l'flll1l:.rl l' VI'-'1'I. ffnl: .X lll-x, lull! fl. Xll wa lNIlw1ll'l+llfl-ll-z gill' 'l,z llj. l'lll,l'?X .:5'll Till-I'll.' .XI1XX'V4'I'Z Yl"lI'l'l'. Xllxx V: XX' l:.l EIN' ll l-lx f .Xllwwl': 47llll" !"IL'llil. 'llllllx ll l. l-lll: ' lllzlyll-l'. .NILX lflallllx l.lll, SV4-mg ll'lliliI1':'Jll lflffllx Yl"5,I'Illl'l'4l?lIl1'lI'. l- 'QQgifl'ff..,m.QfA 'lQ1fQf.ggff'.Q,..,lM:Qg 1 QQ x l Ill Roy L Woods Joseph Ball HARDWARE AND D1ay1ng and Transfer Prlces Rmght Sltlsfivtlon Guaranteed Flennng, Colorado Flemmg Colorado Phone M, BIISIHQQS 1 hone 14 Residence Phone 41 Flfillllllg' Colorado DII 'XIONII4 SOI ITAIRI4 HBINI LINER THE ARCADE STORE F R UIN DERWOOD Iflennngs Ieadlng Store Ladles and Mens Furnxshmgs and Gro merles Latest Stwles and Quallty at I I8 War Prltes Peters D1 imond Brand Shoes for All Arders Caps 1nd IIIVAI Hats btltlbfdLtl011 Guaranteed or Money Refunded On the Square P F HORN E H GRAHAM The East S1de Meat Market J E CI AWSON H01'n6'9DGraham Realty and Auctzoneermg I+ lennng, Colorado Fresh and Salted Meats Xegetables 'md Grocerles Flemlng Colorado F W Ka1ser Gener 11 Blacksmlthmg and Woodwork Horseshoemg and Expert Plow Work R F Hyne Plumblng Heatlng and T1l'11'11Dg Mel 1no, Colorado Merlno, Colorado 116 g,, - , - - - ,,,,,,,,,-,,-----Q.----oo--ooo-4 QQ-ooooooooooooooooooq-ooo---QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQJ QQQQQQQ0Q000000.000-0000QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ--. O . 4 0 Z 1 , . ' . m, . , r ' Y . L , , r , 1 qw V w w w w 1 1 wr v 1 1 A A 1, n A J, A . A . L , . , 4 . . , W , . . 1 V , .A ,. . K ' . ' 1 1 ' 3 - . ' . . '. , .. . 1 V ' , - . , 1 'I . I ' . . 1. ' 1 '. . ' 4 A . f Q , 1. ' l . 1 . f , . - v O . . . . w . . J 1 0 n 1 7 -1 . I I I C I . . , I . . 1 . . ' - . 1 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ The MCFIHO Breeze 11110 1'1 -X N1 BROWN S1111 1 1111 Xt JUNK 6? PINNEY Ge11e1 al 11161 chandlse 111111 l BOOT H S Thzrst Pm im nfh f111111 Ice fIP'1l11 1 5 11111 Soft IJ111 N 1 11111111 ER HO'1 EL Pleutw of R1 O111S 11111 Good L1ts 11e1so111111e P11605 111111 111111141 o The Burnett Grocery Co 11h1111111 11111 1'111111sh11 NI 111111 tolox 11111 S 14 The F lemmg Implement C0 IX 11 11111111111 BIOS Xlgrs The Mer1no Commerual Club A Lne O1ffa111zf1t1o11 111 cl Llxe 1111111 Qo111eto O111 111111 5911161111591 10 1991 NIe11110, Co1o1c111o I Me" . P11111 11111 . 01' 1' 11111 C 'tor . 110' , 11014111 1111 531514141 1111- gear w , I 0 1 Lu ' . '1 ' '21 , -' 1 "2 1 'qi -' Gig: 1'.' 1 S " 111: za 1 ,' W. F, HOUTIT, 1'ro11I'i1rto1' AIRS. L, WILKICY. I'1'KJIlI'1t'1,fl1' A11?'1111, '. 11111 MQ" , ' " 1 CIC I C l ' 0 Me'-1 'va ' V I For . A. L, 131'1iN1C'1"l'. 1,1'1JIlI'10tlb1' .101 1' IJICICKIC S15 VIVIC . e" , ' 1, 1 h I I I V 1 I I . . I I Y 1 v In 1 , v 1. ' 1 ' 1 'V , , .... 117 0--000---000-0 0-----00-0000000-------0000--000- Ml-ERI O STATE VV e count co ope1at1on wlth hlgh school puplls 1n all then actn 1t1es as one of our greatest pr1v1 leges T K PROPST Plesldent C R JOHNSON V106 Presldent L B PROPST Cashler Qualzty Serwce These two essentlals a1e always ln the llmellght hex e Everythm for the Bullder Heavy and Shelf Hardware AVQIX Implements Twm Clty Tractors Remembel we lre always at your servlce The Mermo Lumber Co MQ11110 Cololado 118 000-04 I 0 O ..4 O 0 0 0 0 0 I , 0 0 O O I O 0 E BA 0 O O 0 0 0 i 1 o 0 c o . , - , 2 . 1 V . . . , K . K , . , n . ll 0 - 2 ' ' 7 0 . . 'U 0 . . , . , 0 ll . . , 0 ll 0 0 ll 0 ll nr ll ' ' ll v 'l 0 lx O 0 O . 4 . . . . ' O . . g '- . 0' . ,O . g 0 O O O . f . . O I . . O . , . ' O O 0 . O I, A 2 A I I g 0 O 0 0 0 2 . I . I .' .f O 7 z O ---.1-...---....--. 1-.,----..----....,---..--------...,.-.------------- T11'1'H1'1S'1'U1JI11N'1'S 011' LOGAN COUNTY HIGH We Have a F1111 Line of Mzsses and Yozm M6115 111l1'7ZZSllZ71g.S XVe QXf811f1t0XO1.l a 1'1Qd1tX 11e1c11me 111 Xlklt 11111 S1011 11 11111me5 Glasa 61? Bryant 1V1erc:ant11e Company The Stme Wztlz the Chime C100 JOK S X 1 x N 4 1 'XX 111 11 ' I - 1 g Q '1 o 0 V x 3 '-1 z ' 0 - L .1 F O I k , J 11111 1111111 111-1' 11:11111, r111' 111:11 11111111 .X1111 1'111111511. X111141111l11, r1l4' XY111 XX'1P11111'1' 1111. X1111'1.'w111'1'S111'1111l'X'1111111i111112l1'i111. 1 P11 111111'1, i1l1'1Il21Y1111111i Y1111?l1'l' w11XX'. 11111 11111-1' 111-1' il 1'1Q'Il1'1'114', 51l1' 111:11 111- 1111111'11111'11. 1-111 11l11l.1, w1I1' 111:11 11111111 11111 1'1111F1111'1. 1ll'1' 11111'11:11111'z11. 5v1111 11-11 1I1'1' 111' 1111- XX'1l1l11'1l 11111 11:11'1- 1111-1, 5111- 111111 11111111 5.1111 1 -1: .XW111 411l1l11, N1l4' 1IIZl'X' 11111111 11111 11:11'1- 1111 1-X111-1'11-11111-. 11111 11-11111-1-5111-151111-1'11-51 'X-1111 11z11'1-11111-11.5111-111:11 11111111 .XH11 11111 11-11 1I1'I' w1Il' 1x 1111- 1'11'K1 Xllll 1I21X'1'1'X'1'1'1i1Nw1'11, N11l' 11111 11 1 '. 11111111111111-111-111115111'1-1I1111'1111l11,' 1 !'i11l1i 11i1l'r1 111111151-11111111-51113-1-111111-11'1 111111 5111115 111155111L51111111 1111111111. X1155 1111111111 N1l.X1P1I4'J11l'1 1-111 11111N1'1111'1f1FN. NVII11111111f4'111l111111111 1 f.-----------,-----o------.,---,-----,-------------,---o..,-------------------------------------... We Want Your Patronage V1Ct01 V1Ct1013S V1Ct0T Reemds B1 UHSVK 1Ck Phono graphs Sheet Mumc Inst1 uctlon Booke MUSIC Rolls Muqm Paper E11e1'ythz1zg fm the M uszczcm Stun Inetmments All Kmds Repaus and Flttmgs fo1 Same Band I11St1UI'f16HtS Saxophones Mouth Halps hfI6'L1Ol10IT16S Strlnge The Musa: Shop C W SEYMOUR Phone 143W Stelhng Colowdo 316 Mam St Pzanos and Player Pzanos 120 L------------------------------------------------QQ-----Q--Q--------------------------Q------------4 f---------- - ------------- 1 . , 1 1 L 1 1 7 1 1 X , 1 1 1 1 . X . 1 Q 1 1 1, 0 0 o . . ' 0' ' T. lib ' 1 1 . 1 1 1 X - 1 1 . k 1 1 1 1 1 , h I 7 7 . 1 1 1 g ' A Q 'a o Q --..------ ---- -------- -- - -Q ,-


Suggestions in the Sterling High School - Tiger Yearbook (Sterling, CO) collection:

Sterling High School - Tiger Yearbook (Sterling, CO) online yearbook collection, 1916 Edition, Page 1

1916

Sterling High School - Tiger Yearbook (Sterling, CO) online yearbook collection, 1917 Edition, Page 1

1917

Sterling High School - Tiger Yearbook (Sterling, CO) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

Sterling High School - Tiger Yearbook (Sterling, CO) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 1

1928

Sterling High School - Tiger Yearbook (Sterling, CO) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

Sterling High School - Tiger Yearbook (Sterling, CO) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.