Sterling High School - Blue and Gold Yearbook (Sterling, IL)

 - Class of 1957

Page 1 of 160

 

Sterling High School - Blue and Gold Yearbook (Sterling, IL) online yearbook collection, 1957 Edition, Cover
CoverPage 6, 1957 Edition, Sterling High School - Blue and Gold Yearbook (Sterling, IL) online yearbook collectionPage 7, 1957 Edition, Sterling High School - Blue and Gold Yearbook (Sterling, IL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1957 Edition, Sterling High School - Blue and Gold Yearbook (Sterling, IL) online yearbook collectionPage 11, 1957 Edition, Sterling High School - Blue and Gold Yearbook (Sterling, IL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1957 Edition, Sterling High School - Blue and Gold Yearbook (Sterling, IL) online yearbook collectionPage 15, 1957 Edition, Sterling High School - Blue and Gold Yearbook (Sterling, IL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1957 Edition, Sterling High School - Blue and Gold Yearbook (Sterling, IL) online yearbook collectionPage 9, 1957 Edition, Sterling High School - Blue and Gold Yearbook (Sterling, IL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1957 Edition, Sterling High School - Blue and Gold Yearbook (Sterling, IL) online yearbook collectionPage 13, 1957 Edition, Sterling High School - Blue and Gold Yearbook (Sterling, IL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1957 Edition, Sterling High School - Blue and Gold Yearbook (Sterling, IL) online yearbook collectionPage 17, 1957 Edition, Sterling High School - Blue and Gold Yearbook (Sterling, IL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 160 of the 1957 volume:

xx xx W . X XX x X XX ,, N 'X:.fifm.p'.nr1nl!ym' wfwmm lllifl '13 lf'lrElllZrlrv11.lX f, Iix' 1, .llifnxxzltjnrsll Xwl1'fyfwfI.u,'xflf1xv1i'1 Xriwl w I- "J,r111l .N X X X X xN ,X X X Xxx X X X x NX X X X X X X X X N X gg X 1 The Senior Class of Sterling Township High School Presents ...T e 195 Gold 1 1 l lulrzn 5 I1 Xlll f 0 I 1111417 HIIXIIH n xfllllllgfl nn l 1 I I H113 l,m 194' .,.. I -'flff mlm: vlmlc-ll ,.,...... I ff 4 llczm Cllzzrk ...... f . lf' K N021 :ring ......, Afrlx' i? WM"""' W 2 I ROSCOE E.-XDES Pfilllkffllll 6 U. R. DEVOE Assistnnz Principal ii- --,..f 4 . iq! 'ir ffvv' ." Board of Education f""l fi QP 'x..sL lil 7lNlllll XI X HX! 1 111 8 Table of Contents , ,MW W. Q, Faculty Seniors Underclassmen Clubs Fine Arts Sports 9 Facult 'iii Eek llfl IRI Y Eff!! EgQ Z lilill ---,..g ff ,E i,A . 2 sv, s XX JRII lXl lnqllsh xx DIXNI BXX I llxwrnll rlurall nn llRllS BRXN 1 1 fuzrlaz ,Q Scholarshlp X s HXRRII IH SHXIXX Inglnh Q...- all A mmf x. Ilru , V .Wfllll rlmulifn .R 'Kiln' 1 l.1ln11rirm Ns DORIS Bl l n 1 mf' f S null Ilmrlmlus YD N XR lill KS .' 'xx DOL ' ll .Sur inl S1 inns' -ff l'l1u11nlI flurnlmn N IN INN HXHR mul Xu 1 ROBIRI IIIXX 1 ml slllllll Ing xx XIRI INIX H s C I Hglnll I 1 Ill NSIH Rl IR Imluxlrml Ar! Leadershlp s K B Inglzsh flllflllll rr nl H001 Xl IIIIIIIIIHIII ll OUIIKIIU 1 Nflss Xlll DRI D RRI I HOPF Smn1lSrunre I lllfilllllf l Ni Drurm lrlural Jn Xhs VIOI X NIXRIINJ lI111111f I 1111111111115 Nllss N ll Nl X NIOORI- Nh ROBI' RT Xin XII RR U xfHIlll 11111111 Y fi- X x XIXRK XR!-l Xl-I' limln x Hmllh Guldance l'l1xx1r11I I 1111111111111 Xlr HONIER Xll Sl RON P 1u1111l 1111111111011 Health XRIHI Nl XHRIXI r Y 41-W A X X DUN Xlll 018 N l Illlllllrlfldl K Ml I K HI-l I lf11s1111'xs Nh DI' XXI Nil NIHDRIJ Il1xs11 111 I 1111111111111 XI Il-RUNII' ROBBINS Smml Sfllllft' l111111111111s Niles III l ORIS SIIISII III IR lulm I HQIISII Nh 1 HARI I S SK HIII l fI1Hll11nmI11S Miss XI M I SHI RNI KN lhologx Mus jl ANI-I II SX K lznfral Svzfnrz XII XRIHI R Sl Hlfk Agnrulluml Character XI SHI RNI XX I'hxc1rs XII I ORDUN SPI l R Flmnzulrx J Sl HI I Iltflllilllilllll Muvxf , W Xhss NIXRI IRI I SH XXI-R Ilmnr I IIIHUHIHY A 1-Q' Xllxs Rl IH SI R XIX Sfmnlsl: lwrmlz XI IOIIN SIRI Nf I' IIIIFIIIIIP Shn 1 NIM NI XR! IRI- I IH 'K K XIII RRY RIHIIIVIL lnxlrurlmn Miss WORM K Hr IS II I I XXI IONKIN Inml Iluslr I IIONIPSON I'I1xf1ral I rluratmn Servlce Xhss I II XC K UNI-R Ilnlhrnmluv Xhss Rl IH HH I I' Ilnthunntxrs Nh H XRXIAI IS XI-I'I I- 'Ilrrlmmrnl Dram mg Nils KN II If KI-I I nmmerrml Office Staff r-lil 1-SOI ,-H!! Ill ,.Ill Ill Ill I VI Cafeterla Staff Left lo ugh! Xclnu lllllldl mu C aumu and Nancy Owerhnlsex ST XDIXK lgfl to nght X pl SLIIXICLIJCIII Bulhd Xknz Niguel lxuuldl and Xiargncl Daudsfm. 111 Malntenance wg. .,,..,,.,.r- '15 Q7 J Q' C .' r 'gf " Q -a Gif , " 4 xx ' :O , V X ,0- xx V ' s 'pp ' rlrw ' bk ' . 1 " f XM. RL : ! , A'l'l'f1I llcrllm lizlvr. Lvulgu Suloull, :md -ll'iIlH'llC johnson. YTA.X'lJl.N'f2---Ycl':l lfrill :md jill '- .- ' gm: a Af I - K-,'j vip 'V I 1 , ' ,, ,sf 1 W 3 ' 1 AJ ,X H4 , 4452 , N , l,clllul'gI1l lnlm Xliniu, Su- 'xlilIi1'l, Xlikv Rn ull. lalgm lla' .amd P4-:ly , a '. nu 1 ukm AW 'F I Nl 1 M Xl npla. I iv-19? Class of '57 A DIN! ss llnrrrtl s lxr rg 3crn llc Ir'rnL XX rgner udx Srnnnrcrs Nfrss Mc c HISFURY Ol l'Hl Cl ASS 011971 Scptenrber of I9 15 found 217 very corrlused lreshrnen rornrrng the halls of S H S Our frrst job ww rs to elect ofhcers Xfter nruclr consrderatron we elected Prank Wfagner as Presrclent, nn l- rrver as Nrcel'resrdent XVes Krug rs Secretary rnd Mary l on XX cnger as I re rsrrrer Our frrst socrrl exenr was the llrcshrnrn Nlrxer Our Sophomore yerr ue selected George Mar sh nl rs Presrclent ohn Sheldon rs Vrce Presrdent XI rrgre Xfee rs Secret rr y and XX es Krng as lreasurer Our rn rrn ex ent of the ye rr ww rs or derrng cl rss rrngs l he lf rll of 1011 found us showrng ofl our class rrngs and were we proud our llorneconrrng float won frrst pl rce C. ny XVheeloclc, Gary Hunsburger lfr rnk XX rgner rrrd Ger rld XVrse were elected as our ofhcers for tlns yen llre next hrg pr oject was the Prorn Xltcr rnuch dehrtrng we clecrclecl on lop Hats rnd Orchrcls as the therne Xt the end of the yen ten of our clrss were selected to heconre rnern hers of the N rtron rl Honor Socrety Under thc c rprhle gurd rnce of 'Nfrss Doris Bur rrtt rnd Mrss Ruth XVelle rnd the lerderslrrp of I r rnlc XV rgncr XVes Krug udy Snrnnrers rnd Dean K lrrk we hegrn our senror yerr We had the best Honrecornrng Prr rde rn ye ns wrth forty floats and cars entered XVe enjoyed the Senror Drnce Recog nrtron Dlx Pronr Brcc rlrnrerte rnd rt last rad nrtron He ne proud of our cl rss rnd the honors ronrnr r rn scholrstrc rln y STA ' .' I-Nfiv , We "r . l -2 Clan l". ' '2 K, J A' . . "ll'. l- 2 - 2 A 2 1 l ' l N - . . . , -- I .ly 1 . k h . l n . .n 1 t 1 . , AL T . . , .' 'Z . 'Z ' 2 A' ' I V. A . , , h, - 1, Z.. 4- . , X, 2 X l 2 2 K . 2 Q .A . - .' ' r ' .' i ' ' - 22' , r xl A Q ' 2 . ' . 1 lp. .' ,QI A' 1. '. - . ,' . . ' K 2.1 ' 2.. ,' ' . . . . ' , . ' .. . . , 7 . ' .. .' 'W 2 - .2 . ' ' . , . 2' ' 2 ' ' 12" . ' 2yf, ' , 2"22 -2 ,2 2 'g'- " '2 'ff' ' 2 l " 2' . ' 2' ' ' 2.'.'z .- ' 35, 2 ' ' , K T ' ' gained in zrthletics, clr'2rnr2rtic's, rrrusic, ' ' 2l.SlIl, ' 2'. '2" ' '2 ' , 2 cl." 2."'2 'lit'. 20 Illll AIIIX RIHICIA lilAlfII4H1 I1l!f1lil'1I1 lillX41I 1f41n114114 41N RAIIS ll DIT11 HAI R 11,11 x x 1sA11 1 1 IUIIX IHIIRIXIJI IUIIX Iilll UAA S111 IHI Iil'NlSl1l1x lx4lHlIlNIfIA1R 11416111 I 1510881 13 113' IUHIN 110181 sw--v DPINIS BOHZU LOIQ BOSENPILER 1.1 YDA BRADLEY .S'4.'X'DRA liRAf'C' P 'Q 'FY IiRUI1'.X' 1A XE T B UCHA NA 'X' RITA BOSEZNEIIFR CHA R 1.158 BRA .YD T ,IUYCIC IH 'Cf1ANA.X' BON NIE BOI1 AIA N SALLY 1ilfOTH1iRIDl'1i DA R I.lf.Ylf lil 'RfiIi.SS fARVI'N BURR DIAX KIARA K. H 47 XI IIIRAS SHARON IARBAUK H H4141 AA XA LKAl1l'UlfD 'IIIIX IIIXOX AIIIH fASSl'XS lH4RIll CHARIESTON A4161 X fl I IFR IJUXAID DFTIHWAN VAR! IIII X DUIRINC XHRXA RAI DORXIH SCH fi. ' v '3 V I Y W ' fffff. ' ' 7 , Q 4 H' F , ' . is A tj 1 2 m ,, H KQV, ,.V J i 'f 5' M 1 if l S 4 4- I , , , , 2, fr-fa: I3 'MARION' DULCA AIHIF FI FRHARDI' BARBARA I II RI! ll RRI I CHI RARRIA AARI NIIIHINDORF IxAYIIA0N'LR1NS'I HAROID IAUIS FARIIR III 1'ASSII1R MIC HAI I FIANINC AIU DOI URIS Pl A I'Hl R "M-A? 5 M' U4SO'V FRITI SHIRIIQ FRANSILN 74 y 3 I f , L ' L ' QI VN 5, , ' f J, ' 'V I 5 J I N 5 V I 1 I i.,: :., 1 my J. ggi . . 1 . ,V ,, KU awww KIIIA fONlAIll DON NA I lRIxl V IIIII CARFVIR IARRQ FUIFS W' WAX! I1 I 0'VlAlll CARI fRAfWS SHAIIJA I RIA WANIS IUDIIH HARTIAC KAN!! H1'IV B111 HIIN I7 f11eA1n HAR1 mn l'RAXIx HARIS Q' 'J ANN lll'.'.YIJRlCIx'S 111124 IX IlIiRlilfORlJ IIOHN HIC 1: Y DA V15 IIIPPEN DORIS HIPPI V UR! Il I1 HODCI SHIRIIT HUDSON lxl Dlilf lx H01 lx 1Af0lIIlX1 llll1X!1R 'Il D1 'NXIS Hl FIAIAN FJ if ful' llll Rlll H! NSI!! Rl I If KIRRI HL XSIBI RKIR B111 Hl l'1l1X Dl ANI IOHNSUN IANI jUllXSUV XITA AAI NMAIIS -Q9 Q... DU! KIAS AAKK P fl AINI' IUX IxlXf HINIIY AIX! I AIX UI! IIA! I lx N 4l"P AAR! X AUSII R UARII I N lxR4I' f VT' -1' Axm' 14z'1.l14oVs1c1 ,form 1.A11z Q4 'i IiDII'l.X' 1OH.Y I.A.VDH1fRR IIND4 IlHU4X mms Urlxl-I' C-11601 IIIHIAX 1511: THOMAS Il NIJO! IS j-IXIKI H1171 ARUOX IOIIX VCX! II Q5 fJ.4lHl1.Y.X' IA RSON T DAIID LITYIXS IUAIX Hfifllfill V 3 - , 5 '57 Q ,IL 4 ,. I8 llURf 11413811-HI lnU.NAl,DMlI.l.1.lf VA4 ug, ll 'IIITII ,HUUlH', -HCIIS H4Rf ll HII Hfllll If UI XIJOI4 STAN 1.1.2 MII.l.l.R 'ns Kr! TIIR I .Y AXX .UUR.4.X' l.-MILS .lIl.Xl.R IAYLI. .Ul.Nll.R BOM JIURRIS' . s ,SHARON ,VURRIS , ..f..v FK VIQ3' 'xx ' ,ag .3 , H3 :we f Z :,V- A , I A- HA R VIQY MULLAN 1 5' - if V ffw ?i5!f E' Za- f xzwiiwlgiiwa-2, VI-IRA AI USGRA VE N0 RMA N M YERS :dw AIART 1017 UIIRHUISI R F117 PPNHOIIOII fl0RfI' P1'NII! KA Y OLTMANNS RAY WOND Pl! 1 H AAR1 N PICARII ll IH POI1l'Il C ON XII' PROI TOR IHUUAS RAVIRI7 OHV RA70 BARBARA REED ROSE REIN JANET SANDELL CLAUDE SA XOV LILA SCHAEFER SHIKI fl Sf HL LT! IKIIIIAHI SIHH 413 Rl ll SC07 7 1A 'VICI' ROBERT is JA DUNAID SCHAIITI' Rl! ll-IRD SI I III N IUHN SHI IDUN ll 4X 'Xl SIIIPPI I IIVIIA SHUI ll fAlfOl SIXRUI I SUI IHA Slxlfflf SIAD fl SUI IIARRI X SWIIH jAflx SXUH if SANDRA SNHII R J ,f IOHI SPRINI VAN 14161 SIAXIII AA SIAXIID 1' IRI Xl HIRX if X IIX SIR! lx IN 'I' ' .Ylzlf lk OU5 17 SII JIIII Sl UU x . AUX 'I'YI, 1 K llll X SFIIIAIII RUISI RI S11 RX Ill-IXXI SIIIIIIA IiIIII4Hl4RXlR IRI IH ICI! fx llxl XA ION I unix 4U 3 L5 Kiivu IAIVICI WADF DONAI D II FIDEI FRANK WAC Nl'R IOUISF I1 ALLIS MARII Y X WARRI N Xt" DON Wl'ISI'XBI1Rf ER SARAH ITPNDIIL VAR! IO! WFNCFR 'VAIXFY IIIT!I'I IACA IIHAIF! ll Dl7H l1If'HlxI N KAR! liHIll0f'Ix 3-I I-H1161 Nfl HIIIIAHS 1 X4IlI III IH XII . il.-1 ,IJ li' i ' Il'I'll Q 'l"' .-II.li ' fllz ll'Ol:'SS.X' C '. 'lx , ' ll'Ul,li 1 n ,-.Xlz HYNIIJ 4 I IICR lx Y Xl,ll.HI'ln.H.A Q DUN COX When 'inuv' FAQ xx, V vvn OW ANU H ho s who' We-w I im alloy! a ch CCI folks llllllC PILSIKILKII' 6 S o L AOXXM H ho s there' 36 Were Young xt, 1,1 Q 1 NLUKIK uukxu fl 4'-. .1 f .mx . MN - X lun Senlor Actlvltles SAI 1 1 IIRUI HI mm f X 9 Bd QI uush C C uu us C lllh Xlillll Ol Pl! ll BRO!! N I I Alll X In 1 H x ' H' K H1 H1 Ill Jus N 1 K llllIlllNt lulm Slllflllll Co mol Souctx l allu C luh C x S all Sophouu Dame Prom li4lflf1RAARfRAllS l4x1-f1g1fH,4x4x I lluan OIUS I allu Club llLSll1I3ll Nl xu 'L 1 C um If IH U41 3 uuuu ' :flu C S lllNl Club I' llllfl lilfHAXAX J onus I In WAX X 1541117 u Inu phomou Dance Plom llluc x C UIIIH SLIIPI So HI C ampus Club Nlonlton Ill lflffff IHAI fll,-1 ll' IJ4RII'XI Bl RIISS 1 lou l ' s 4 X C sl lu ll unu X ' L ll 1 n I Club IUIIX Iml IIRI XIII jUlCl H 0l'SSNl'R ol 1 ma lluln fll0lllSl 2 Rohul C Lholus l Z Rolled Chou M lllllgal bulgus unlor Red u Q nu :us C lub l'1ou1 lhskclha N Inu oss 1 um C J u C uiuu nu nn Nl x Xlom or Iuuus I lies -I Xalloudl Honol Soclux IUIIX Iflll 8141! Iillllfll lllll INR UI s S Sllllll llc Ja c Ollls 1 L C Dru ll C .unalu C lulm I mu C lull I nom l'lLSlllIl lll Mlxu So 2 SHI Rll 'fl XISIII lx mon. lhuua. Sulpl au uc L um C l10IllS lepl lulw I-H X Scupt Sophouuu DA! ID ll 00128 Dance Prom NIUIIIIUI 01 us l 2 lwoollmll In Lk 1 u J C amp C I IBB! lil! NAI I lldfllf C lub Spamsh C luh lul uu llll Suuug C AAD I1 0012! 4 1 I SCIIIII onus l llll u s lxA IH! lil AIR lull Rohuli r 1 LL 7 ILI X So H1 Su lpl C ol cl C ouncll IMHIUJIIC 1 1 Pxom ll ' 1 1 o lllfhf C luh Blu II YAI C old Stall olus l Sulpl I'lLSl1llllll xilXLl Sopholuom Dunn DARRI I lil OSS! R J C um l uc Sp lllhl C ll! 1 lk 1 So ulull C oluull ' IUAN NUI Sl ' mug ID nun 14 C ny So H1 n ll Houol onus Xllllllltll lil X C olcl mu ll ouo or llafhr Kluh Blue x C old l'1 CA 1 ll! ll x DIIXIS lmOH'll OIUS I 2 .ill 1 S C lull Rohul C lou lux L usglnll asknllnll oo xx uk Cam me Cluh IJ Nun l'l 1 1 ll mc a u um Nllllll on Nauonz H4121 flll UI Il 'lI4X mm S gun I mm luh Bluf. A C o L IUIS HUSI X1 IIIR lalu l lub xltllilllll l'1olu S444-hue Dmu C um on x S x lluh Xklllllill Rohcf Cl Sllll ant Ill ll 4 N li! r lllll 1 :flu C luh Campus C ' RIIA H081 NPIIIR lllll onus 2 XIOIII Xltllllllll BONXII 1iUl1H4X AUX C41 UlllS ll ' Ca Club 8111111 Ill I MSI 1 lqwi sl Bus lull 81 II'XD4liRAI21Il 1 I Kamusi ll H I ll ISI DIIIIOI I u 1 Pup Cluh Blue A C old SANIH BRA! I 4X ll or s XX llLSlllIlll1 Nlnxu I x S nr ml 1 A cu ' ll x luh Sllllllllllll IL lou C D nu I nom M nulol Blue A C old Sl all So H1 uuuu Rccl Q Xlouuol CIOSS 811 lH4lHlS1il?4NDl ll flf4lllUn ltxlllllj., N C Chorus uulol ' Ill C 38 0 0 0 0 G.-X. 3I'ep Cluh3 Chorus I, L3 'ml3. nz " lluhl 31 ll Y , 1. I '. ill, , . . ' Lat' lllllll Chorus l, 23 CAA3 Pep clllllJQ Druuuuiz fllllllj fll4lN flUlllllIlQSf.llIll1 lhllllllllll f4lllll1flllUl'll L, SCC. So- '3 '-'l'l'i1 S11'ipl3 Cu l J flllllll Nlouilorg fuliouul 3, l'll'N.'lIvll1lllllflllllDQ I rom: la 1 3.' - ' un' H. Q '. :Hr 3 3 3 mu GUM ju 33' nc fu. - , 1 l-'rcslnuuu Xlixclg lfll.X: C.X,X3 lh'umz1liLiCluh3 ,' ' "an, Ch ' IQ .' ' I 3 . i. -'3 I 'I il lg GAX3 4 A 1 '-I DH 2 fllllllQ lrou1,Cznunus Cluhg 'ITL l' Iluh. Chorus l, 2: l'l X3 SllIKll'llI fl0lllIl'llQ fpz ll l l 3 'H,-X3 'fi 'I ,' .' Ulillllilllf fllllll. Ch ' IQ .zniu Cluh3 l cp Cluhg C.-XA3 Dr:uu:1licCluh3 f wh- ,',' ,i ' mu N 4. "3 So 31 ' ' 3 3 3 - Qohl Stull: Cl! ,l,2. 3, - '3 I 5 I 33 ' 3. 'z iff 'Q 'I A , ' Qfff Su l ' jr. High Schoo I3 CAA 'l'1'cs. 3. Yinc-I rcs. 3 Pep FH., 3 Izuupu: Iluhg Chorus l. 23 Nlonito13l.i 'z 'iauz lull- Clulng Cauupux flllllll Spanish Cluh1l"l',X3 Lilnz 'z 3 .fon- lllfflllllllIl'UllIQSOIJl1UllI0l"IXIIHCQl'CIJfllllllQSlll1l'llillll' ilo 3 Chorus 2. ' , Fo lD2lll1Sfllllll1DHIIIZ ': 1 3 I ' 9 ,'3 - lhoirg I ' I ,': ' 1 "' " -I ' lllfllflll Cl l 3 Cz I 1 I 3 ' 3 ll .1gl'.Q ' 'kg Cr .'.' 3 ,z ' llulmg Tr' ll" Cluh3 Squaw Duucc Zluh Sum Sll ' flfllllllllj lf 'lm Zlll . i'cr3 . 'I 21 "' Mgp H' '. 3 .' ' ' 'H Ch up l, 23 Latin Cluhg Qcicucc Cluh3 .' ' 3 l'l 3 Ch J L3 Co-lid Couluilg So-lli3 Hi5I'ri llcs. 33 l' 'p lllll3Q Cu1upusCluIr3 'l'nullicCluh3 amz lk lluh. Dr' ' " 1 3 ,z ' I 3 " 3 1 '. "3 Q lho- Q 5 '. iff 5' '- ' . Dru ax' ll lg 1 ' QQ ' 1 3 ' f 3.' " 3.' 'c ' ' U ' 3 3 . ' '. Ch ' I .'g ' ' 3 ' 'u ' '3 P121 lug S Cl lg I1 us Zluhg B21 3 flllUl'lINQ Pvp Clulmg Dr: 1 A' Cluhg . "' 'f llllllQ ' ' f' Q "' ' .' " , Ch ' 9 ,23 Pop Club: Dru at''CluhgCau1puJCluh3'l'1'uf- ' ' ' ' . llc C 3 - lhx ir3 So-ll' S ' H LQ Hi-'I'1'i3 Sfripl3 If 'lfll Pep Cluhg CA. 3 .' - '3 3 I -C I 'Z A ' l Ch lg ' . Chl 3 cl2llllllllSfllllll1 I rc H11 Mr uit r3 ' "1 ' Z 3 C ll'I7l' 7 ' "'l' L .' . Ch 323 3 A . ' " 1 "3 ff . . l'q ll 13 CAA l, 2, 3. 4, C. "llllVC llozmlg S 1 'xl Il l Ch nus l, 23 'llrullu' fllllllj 10llllIl'1 FFA. Sec. 23 .' -lli3Sl1 - I " 3 l l'0lIlQ lhuuuuic Cluhg 'l'rul? 3 N f'i hc Club: Cguupus Clulmg Hiflri Vifc-l rcs. Pres. 43 Nal- Ch 3 . l, 23 l'c-p Cluh3 SCICDI IQ D1 al' Il l 3 . - '3 Na- rio A S 43 . ' 3 llc L Stull. lic 1 H 1' S icly3 ' " " 1 3 L S . ll. J Li 1 5. 'll' 5 'Q ' , Cll ' 5 , '3 lfoollr ill-l'iC'li1.' 1 3 - il "3 ' "1 lli B: 5' 2 3 I3 J ' - 1 3 F ll zllg Trz "3 . I . I 3 S Chl, " 'L-s. 43 P 'ou. Chl Vi'--Pres. 43 'I'r ff" Cl l3 . 'l '3 .' ' zl J . 'fl l i'. ..' H1 .'o "3 Ihorus l, 2. Ch ' 1 I, 23 CXK3 Pcp Cluhg lhnu1ulic'C 3 ' " Q ll . mf Slall3'l"'l"l 2 ' 3 ' 3' 3 " Ill. Ch ll.'Q fl anlsh L : . ' 'Q l 1oix'3 . l- Cf ' , . ' 'lflf Cc u " 3 'l' 'z " I 3 I 3 Iluh. C X X3 lcplllulmg Spzu1ishCluh3 l'1allicCluh3 Czuulmus lllllllj " I fl 'I , 'I lhumutlm Clulrg l'.l4'9lllll1lll XllXL'l'1ffll0llls l.21So-llig l' 1 3 Ch ' 5 l, '3 . 'lolz . ' . ' .',' i I . .' Sllfl ' f Ili.-ll'Cll Ch 1 l, 23 FHAV 1.2, Scf. 33 Sllllllllll Council lg GAA 3, -13 Chou ux I. 21 Puonug lfll X. So-I ' I, 2, Via--l rc-s.3 Hi-'l'ri3 T lupus I 3 . 'l0l'2 AI-.l" Z. , -INS 'llzlfll fllllllj Promg " llulm. fll'lN' lUlIlllllQ A lxL'lll1IllQ 'I luL'k3 S Cluh3 lf ' ll lim .l4XClQ . l' , .f' l'x lllll 'I rullu Cluh lf'l'.X3 Chorus l, 23 CAA3 Dramatic l.lllllQ 1 I If Ihl3 fill. .'l.l -. lfllf ll. -. "UN N14 ' '3 ,zulu Cl l 3 1 I 3 3- 9 Stall. lflil. .' ,' ' J I DIC, .' I ,AHA Ch 'uf l, 23 lhauuuic Club: Cf . 3 3' ' 1 . ' '3 FHA3 Clos Couulng llmkcllmllg In-nunisg lll2llll1llll'lllllllQ Q Chl 3 Sflfl 3 flllCC'l'1l l-'3 Icp Ch I3 Cauupux C 3 X Nllll ul lloum Society: l.uliu Cluh3 Czuupum Cluhg lluss a '-3 " 3, 1 ' '3 " Q .': lg f - ' ' llL'w, -43 lhlsilwss xlgl. lilum' K Cold Stull: Simlil ll . ' '3 I' ,'.', I rulhm clllllll Q ' lpl, 'I . .i " lOl I . ' "D NV ' 13 'lxI'2lClRI lsilllllllilll Czuupux Cluhg 'llrznllic Zluhg CX X3 Latin. lllulv, Lllbllllllllll Squzuc DalmcClul13 I 3 .- Mx ' AQ lm 3 S llllll. I. 22 KZZIIIIIDIIN Cluln. CIX CI I '111111 PHX I111 111111 I XIIIJIIIIIIIMIX XI4XIIICCIX!4!!! NCI R C1 ss '1111 CI CRI X31 II XI IIII1 111 s 41111 1 XIr1111l111 low CIIIII AIIIX IIIXCIX XIIAIIJ4 CRIICXIIXIS X v1lI1 x11 ICCIII 1 1111 'IC 111 llN RI III! X DUI I1 RIC I! IRD C I IRR! RU l'1luC s Cho S 11lI1 5 1 1 C 'Num IIIIIIII IIARIIXC 1 111 C I'1c1 Soph XIII1XAI1AI IIURXIIC SCH ICDIC 111 s1C '1 fl CIR-IIIJ IlfIRIXI'I'X 1 'N 1l1r1111I IIC11 ll II 1Cl1 IRAXIC II-IRIS HARICIX Ill I CIC 11uICI1c111 I luI1 IILSIIIII 111 IXCIWI XANCI H1 IX IL111 ' l1aII1C IJ AIXIII IIIII1II4I1IJI Iflll HIIXI! C111 s 11111 S11 1 1011111141 'mu IICIIII ll h0l llN l'0f1ll1lll IIMINIXCIIJHII' lldl C 111 fCllIlClI ANN IIINIJRICICX IHRISARA I lil RI I a1111t1c C I11I1 H1 Icp Clll Clunus C X X Ro ' 1 4 XX C ,mp Chou Iraflu Club umor Red Cmss l10111 I-10111111111 1 Dune C 1 XIIXCI Campus Llllll Blue K Gold Stall ll RRI ICH! Ii4I1I1IA UIIAIX Ill IUIUICU 1.111111 ,ffm Q Nk1.lI11II I 141111 ICAIII X II Il! XIJCIRI IUHN HIC III huluu III Xhxu SUIDIIUIIIUIC Dame 1111111 Pootlnll 4 ylung 1131 11Il uk XIc1111lo1 ROI1CcI XIICIII Xldllllgll S111 Us Cl IC lil N mm 4 SPIIIINII C CYIICII Smlnlx II-III IIII'I'I X A I RXXI C XI 1 IICIRIS IIIPP! X ll II IARI1 R 111 IN 111 XI11111 C 1111 IIIS 1 s C 1 1 C ho IuI1 Squ uf. Ihncv. C luI1 Blue K C old a S1111Clx I ISS! III ' N1l1r111f1l H111 I S I IIC!! CII1I X Il MIIIII R I II-IXIXC Cllll 111 C uupus C fl as SC 1 CCIII 1 C C fill XI IIII IIC-IXXIX 111 IPCC 1 111 II-IXCIX IIHI! 111I1 x nf I C X'X4CII IICCIXX-I Lsll URI ll I IICIIJC I C 111 Ll SCIII uc Ihmc Club XIo111l0r I1a Club SIIIRI 1 I IICIIMCIX ' Cl in 1 IO 1111 D1 All I! X 111 X CI XI: ll IJ! XXIS III II IIAX UIII X C1 111 IS 7 R01 1 IIIIJ XI11111 IC 111 lx! IJI1lC!C IICIIIC I 'I R11I1uI C IICJII Xllllllgll SIIIALIS IJ1a111a CII! RI!! III XS!!! RC If XI11111 C I RRI Ill 'XXIII RC IR 11ll11 sm ll C IIIIPUSC xx ' Clul1 CIIII s l 1 IC 1 ' Cllll NICIIII I I N 1111 5 IIIZIIIII 1 1111111111 IIICL I1 1 CII IX! ICIIIXS 1 CIICC C BCIXX 1 l-IX! ICIIIXXCIX 39 ICA! 1' '!. IIZIC I.z1ti11 CIIIIIJQ CZI1411'us I. 23 S11pI1c1111c11'C' IIRIIICCZ I ' 3 ' . 3 I1il11z11iz1113 CI 1 11sI,2, Dr. 1 is XIIIIIIQ Clzuupus Clllll. CCl.'1, I I"1111ll111Il3 IIL1 'I alll: S CIIul13 II1':11ua1liC CIIIIIIQ 41I1cCI iI11i1'3 CI111' CI111111l113 Cllunus I. I-'I-'.X RC'llCllIl'l I1 'I'llIIIIC CIIIIIDQ XIZIIIIIDIIS CIIIIIII I '1 1. CIA! . i ,b .XIX II'.' '1 ' -, 'ICS I3'r1 l111II3 XX'1c.lli11g3 C1I1111us3 Sci' ' XIIIIIJQ 'I' ark .l' .I I3'I".X3 'I'1:1II1C' CIIul13 1 ' . 'Il'1ICIx'CIZIIIIIPIINCIIIIIII CI' ' C1 llX'. l'1z1 L' z1ll3 CQ11If3 IIL1'-I a1ll3 XIIICIIIINQ I1au111 CIIIIIIQ S CIIIIIIQ SII I' CI1u11C'iI3 I1il11':11'iz1113 'I'1a1IIIc CIIIIIJQ C11 pus CII11l13 XIIIIIIIJIIN XIIIIIIQ 'I'1:1ll1C' CIIIIIJQ I PIII. CII1 3 ' I. 23 CL.X.X SC'c12.I31xL'1'11liu- IICIZIICI fI.l'131-s.4. 1Xl:I ' ' 11.1 ff z 'I1X'Ci I 11 i '-I 3j I'cpCZIuI13 'K Clulcl SILIIIQ CLX X3 XIZIIIIIJII' CIIIIIIQ I ru, FCI 11Il3 I'1z1fICctl:1lI3 'I' ack. I. 23 IJ1'z1111:1li4 C1I11I13 CIz1111pu'CII11I13 'I'1'z1II1c Clllllj .'1 ' ual ' " " 1' L II: II 51101113 I,iI11'z11'1z111. IIZIIICIQ C..X.X3 I1z1li11CIIuI13Cia111p11sC1I11I13813111113 ' IIIQ .' - 1 "1' ' f 1 ' I Cbll "Iz1c'c. CQ X X3 CII1c11'11s I, 23 l.z1li11 CIIIIIIQ Sl1z111i'I Il11I13 I13 11113 D 2- ii 1 . 1 1' 11111liC XIIIIIIQ XIQIIIIIJIIY ClluI13 'I11II1c Xlllllbj 1'z A 1 1111 I3'I3' X3 NI111'u11'3'I'1':1II1fCZI11I13 I'r1 Il1'1 .I11cIgi11g'I'c'11111. Sm' - 13 l,iI11':11'iz111. ' ' ' 1 1 1' "I R1I- 1 "3 'I'l2lCIi. CII1 1111s I. 23 R41l1C'1l C1I111i13 'I'1:1II1C' CI 3 3' 2 I'IIg 1 ' 1' f ' 51' ' '11 . CLXX3 C1I1c11'us3 I cp CII11lJ3 " 'C' II1 I . ClI1 1, 1.2: R11l1c1IC1I ' 3 .' Il -II. 3'3 I ' 3 Sl - Cl fl ' 1 1 "' 1 'li' IL' I 1'1 1'1' 1 'Q 3I . ' Dr 2 ' 1 3 '-Iri3 '- 1 113 I 3 IQ Q11 3 bed Icl CIIIIIJI'I'l'llfIITCIIlllJ1 I3'II.X3C1I1c11'11s I,Z3 CL11' 3 12 1115 I 'S "' " 1 3 I ' 3' -'-' 1 " 1 ' C1IuI3 Squznrc 2 ' llul, 1 '3 I 1' ' 2 ' 1' ' 1 1 B113- 1 3 S KIIIIIJQ '11-3 ' jluh, Ilan 3 1 3 I"m1lI111ll3 'I'I'2lC'IiQ S CIIIIJQ " . I"HX I3CL.X.Xl3Sf1-HiI,I'1cs123I'cpClIuI1I.23CII1111'usl,23 2 1 'I "2 1' ' "1 " I I 2 3 BHS' I'l'IllIIC C1IuI1 3.43 C1:1111l1usCIluI1 I3 Script 3. 31' 1 3- 1410 kcllz 3 'I'1z '3 1 ' '3 - I 1 ' " 2 g".'3 CIluI13 I,iI11'z11'iz111 33 NI 11it111'3 III1 - X CICDICI Sl: '3 1'z ' 1aI f1llll'llS L21 .' 1 llllll. 'AI - 1' " CL11II'3 C1I1r11'us I, 23 I3'1111ll1z1II3 S IIIIIJ, I'II X3 1 c111'l111', 3f1' 1 3' ' 31 CII1 lf 1,23 II:111CI3 I3'II.'X: F'l'.AX3 l1il11'z11'iz 3 1 'l0l'Q I. 1 3 FCIIIIHIIIQ ISa1'IC'lIz1Il3'I'1zuk3SC1l11l13 Il13z111111IicC1I11l 3 I l'llS C1I11I13511:u1isI1 C1 :f 2" 2 ' 1 1 -' I SI Ill I.123 Rc1I1v1lC1I111i13'I'1':1II1c'C1I11I13C21111111usCIIuI13I.z1li11CIIul13 ' 1 if I'1'111113 Sllulc11lCIr11111C'il3 Cllzlw X'icc-I1'cs. I3 1'z ' ' 1111' l"l"1X R11 I"4l- 2 " 2 " 1 2. ' 1 1' flic I - Ia!! "1' ,I-QR 'I'l2llIIC ClI11I13 I'C-I1 CII11I13 C1I1111'uQ 1,23 IIZIIICIQ I1' 1113 1 II - CIl1111uw3 Rr1I1C'cI CII11i1'3 XX'l'C"IIAllgQ I-'c1c11I1z1Il3 I"I".'X SCC. I, lllf ' 211101 SC-1 'llC'I '13 'I'1':1II1c CIIIIIIQ S CIIIIIJ. I1-IC1' ' 3f I 'I3j1 'Cililf . ' 31 3' " C CII1 u I.23I-'II.X3I'1'11131 ll 'lr11. C.,X.X3 Pop CIIIIIJQ NI 'l 3 'I'1z1II1c C1Il1I13 I11'z1111:1lic IIIIIJQ 3f1'1' ' "1 1' XIIICIIIIN I, 23 SlllCIC'l1I Cl111111c'iI3 Sc'1ipl3 I'lClIlIQ C11 J IIIIIIQ I3'C1 z1II3 XX'1'vs lli11g3 'I'1'z1C'I1C3 Ilas-I 21II3 CII1 13 I, L3 ICCI H1-'I1'i1 CII1 1i1'3 Clzuupuw CII11I13 S CIIl1l13 'I'1'21II1l' Cl Q1 'lc11'3 I' '1 . .IIIIC 3j 3' . 1.'1' i11I1XI 'i ' J ' 'Q ' I3'111 l1:1lI3 'IC-1111is3 C1111 ' CICJIIIIIIXI Il1'z1111z1IiC' CIIl1l13 1' IIIIIQ I'C'lIz1, I11wz1 I.L,.3 ' I ' 3. 2 'A 2 11333 ' IIC Slll I ' Clc1u11c'il3 l.11li11 CIIIIJQ XX' 'c"tl111g3 CIIIIIIIIIIS IIIIIJQ CIIIIIJQ Cllllllillli C1IuI11 I1z1II11 CIIuI13C.I111111s I3 I'1 1, 1' 'I' ' '.' -Q i3fI Il I ' 3' 11' CLX X31 'ICll'. SCl'l 3 I-"I X3 IJ111111a1lic CIIIIIIQ I'1111113 Rml -I C1I111i1'3 I1z1i11 2-Q ' 3, 13, C.IuI13 CII1 us, F11 LIIQ XX'1C'slIi11g3 'I 1:11'IC3 IIQ1 'I 1 II3 S clllllll 13 ' IIIIIJQ 1 . .' 3' CIIL1 ' X'iC'cI1'cs. II3 IIl'2llll1lIIC' fllllllj 'I'1z1II1c T 3 11 pu' I311 11II3 XX'l'C' Illllgl S C.IuI1. CIIIIII. I'lllgIIlIlI ClI1:1i1'11111113 CIl1 1111s I. 23 R11I1c1I CII1c1i1'3 Na- I.1'II' II' f'II'l.l"3 IIUIIIII IIc111c11 Sc 1' 'lvq I 1' 3 1 'U111 I IZIIIIC CII11I13 I-I3'X. IIII. , I!I"I"'I'.,X' lfll. . ..4R'l'.X'!-.R I"1r1- I XIII XIix1'133 Iruflu fillllll SllICIC'lII fIClIllIC'II lj ' :lic Iiauuig I'I3' X3 XX'1' lug CIIIIIIQ I'1411113 SC1I11I13 S111 I 3-IJ: '3 .XIIIIIIZII .Xll i I'l013 IIC2, '. '1 .1 IRIX 'I - 11ix1 Clunuxi I'1'11Cil11l1: I,z11i11 C.IuI13C'111111111sC'l11I13'I1z1Il11 CIl11l13 IIl'1f 2 1' CQX' II1:1111z1Ii1 CIIIIIIQ I1iI11z11'1z111. Sci' - IIIIIIQ CIZIIIICIQI CIIIIIJQ 'I'1'11II1c CIIIIIDQ I'IIg, C.IzI.1f 1 1 ",1 l,I3.f 1 .' 31 .' .' JANICE McDEARMON Chorus l, 2: FHA: Square Dance Club: Prom: Script:'Traf- Bc Club. JOAN MrNEIL GAA: Prom: Campus Club: Freshman Mixer: Band rrl er, Drum Majorqtte: Dramatic Club: Latin Club: Librarian FTA: GAA Tres. 4. JOAN MACHEL Chorus l 2 Latin Club FTA Librarian Campus Club Traffic Club Pep Club Prom CEORGE MARSHALL Football Basketball Track Student Council Pres 4 Class Prts 2 S Club Campus Club Traffic Club Prom Dra matic Club Robed Choir CHARIES MAXWELL FFA Traffic Club MARGIE M1515 Latm Club Pep Club CAA Script Dramatic Club Fraffic Club Campus Club Prom Class Sec 2 Student Council Vice Pres 4 Chorusl 2 Robed Choir MadrigalS1ngers Monitor Freshman Mixer Sophomore Dance ART MENDOZA Football Track Student Council Traffic Club S Club RON MILLER FFA Football Baseball Track S Club Traffic Club Campus Club STAN MILI ER Cross Country Campus Club Baseball Traffic Club S Club Monitor Track JIM MINER Lane Tech l 2 Rock Island 3 Campus Club mtor Traffic Club C All I' MIZNIER Cheerleader Pep Club Latin Club Student Council Campus Club FHA junior Red Cross Script National Honor Society Blue 8. Gold Staff Chorus 1 2 Sophomore Dance Prom JUDY MOORE Chorusl 2 Robed Choir So Hr Hr Tri Student Council GAA l 2 3 4 Blue 81: Gold Staff junior Red Cross Prom Freshman Mixer Sophomore Dance Dramatic Club Campus Club Traffic Club Pep Club Scrrptl 2 3 Latin Club Vice Pres 2 ANN MORAN Traffic Club Band Pep Club Dramatic Club FHA Square Dance Club Script BOB MORRIS Band Chorusl 2 Robed Choir Boys Quartette Football Camera Club S Club Track Freshman Mixer Prom Campus Club Traffic Club Dramatic Club SHARON MORRIS FHA CAA Chorusl 2 Librarian Campus Club Traffic Club Prom HARVEY MUIIPN VERY MUSC RAIF FTA Script Chorus l 2 GAA Band Prom Librarian Traffic Club Campus Club Sophomore Dance NORMAN MYERS Cross Country S Club Campus Club Traffic Club IxAl Ol TAIANNS C XA Latin Club Pep Club Dramatic Club HrTrr Traf hc Club C ampus Club Monitor Blue 8. Gold Staff Prom Chorus l 2 MARl IOU OVI-RHOI SFR FHA Chorusl 2 Prom TI'D PENHOII OH Football FFA Traffic Club Monitor LARRY PENLEY Band Basketball Nfgr Camera Club S Club Librarian RAl PFUCH FFA Vice-Pres. 4: Campus Club: S Club: Traffic Club: Monitor. KAREN PICKREL GAA: Chorus l, 2: Robed Choir: Student Courkil: Pep Club: Spanish Club: So-Hi: Hi-Tri: Traffic Club: Prom: Campus Club: Madrigal Singers: Dramatic Club: Freshman Mixer' Sophomore Dance' Blue 8: Gold Club Editor' GAA Executive Board JUDY POWELI Student Council Co Ed Council Sec 3 So H1 Pres 1 Hr Tri Script Pep Club Chorusl Sophomore Dance Prom Dramatlc Club junior Red Cross Campus Club CONNIE PROCIOR Sparnsh Club Chorus Dramatic Club GAA Monitor THOMAS RAMIRE7 JOHN RAZO Football Campus Club Spanish Club Traffic Club Track Baseball S Club Chorus l BARBARA REED Freshman Mixer Sophomore Dance Prom Pep Club Lat in Clu'b Dramatic Club Quill 8: Scroll Campus Club Script GAA Chorus 1 2 Blue 8: Gold Staff So Hr H1Tr1 PAT REIN Spanish Club Band FTA JANICE ROBERT Dramatic Club Prom Chorusl 2 RONALD RUSSELL CIAUDE SAXON Science Club Monitor LILA SCHAEFER CAA Pep Club Chorus l 2 So Hlf Hr Tri Campus Club Prom Student Council Script Dramatic Club DON SCHMITT Monitor SHIRLEY SCHULTZ Baird Dance Band Prom BILL SCHWAB Band Traffic Club RUBY SCOTT Dramatic Club Prom RICHARD SEI DON Ioothall Football Mgt Track Latin Club Student Conn crl Chorus l 2 Science Club Baseball Dramatic Club S Club Robed Choir Campus Club Pres 4 Blue Sc Gold Co Editor National Honor Socretv Sec 4 Boys Quartette JOHN SHFI DON Football Basketball Track Baseball Student Council Prom Chorusl 2 Robed Choir Latin Club Script S Club Campus Club Dramatic Club Vice Pres 2 Traffic Club Monitor LFAINVI SHIPPEE C XA Latm Club Per Club Robed Choir Campus Club FTA Girls Quartette IIVDA 'SHUI Tl FSI X C AA Script Dramatic Club Chorus l 2 Prom Crrls Quartette Sophomore Dance Band Campus Club Latin Club Traffic Club Junior Red Cross CAROL SINROLL Chorusl 2 Robed Choir Latin Club Pep Club GAA l I 3 4 Fxecutrve Board Campus Club Traffic Club Script Freshman Mixer Prom Dramatic Club Vice Pres 4 Nlatltrgal Singers SOPHIA SAROCSTAD Chorusl 2 Cheerleader Prom Traffic Club Pep Club JOYCE SMITH Rock Fallsl Prom FHA Script Monitor Campus Club WARREN SMITH Tennis junior Red Cross Baseball FTA Cnorus2 Span rsh Club Cross Country Campus Club Monitor JA CA SNOW 1 1 1 4 I I ' I I I 1 4 I I ' , ' 1 , ' 1 y ' I . ' . 1 . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .1 3 3 . .11 I I I I I T 7 ' I I I I ' , . 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 ' , Q . ' I A I I ' I I ' -1 1. 1 1 1 I 1 I ' 1 1 - 1 1 1 1 . 1 . . . 7 4 I 7 I ' Y - 1 - ' 1 1 1 1 - . , , . 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1- ' 11 1 1 1 fl 4 ' 4 I I. I I 4 1 1 - 1 - K. 1 1 ' 1 ' 1 1 1 N ' '1 1 1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - 1 1 -1 1 1 1 1 1 - ' I I I I 1 l I I I I I ' , . , . I I I ' I - I I 1111 1 1 1 1 - - 1 1 1 I - 4 1 . . ' . ' 1' . 1. 1. ' . A 1 1 1 1 .1 1 1 y ' 1 I I ' I I I I 1 I 1 1 1 .1 1 1 1 ' 1 1 ' 1 ' ' 1 ' 1 1 1 - 11 ' 1 yr - 1 - , . 1 11 1 1 1 1 1 1 , 1 ' 7 1 1 1 ' 1 '1 ' 1 ' 1 1 11 1 1 1 1 11 1 1 1 A Z 1 1 1 1 1 1 1 ' - 1 1 , , . 1 ,1 . , , 1 - . 1 1 1 -1 1 1 1 ' ' 1 1 'Y 1 ' ' 1 N 1 '1 1 ,111, 1 1 ,, , , 111, 1 , .1 , , , 1 ' ' , . I1 1 ,,, 11 1 1 1 4 1 I 4 -'I ,A'I' I ' I I I I ' ' 1 1 1 1 ' ' 1 " V 1 . 1 1 1 -1 1 A - 1 1 1 1 1 1 1 A 1 1 1 1 3 1 5 . 1 1 1 - 1' 1 "2 S 1 - - 11 1 A 1 1 1 1 1 - 1 ' . ' . . 1 1 r-1 I I 4 I 4 ' I I 111: 1 g 1 : , - 1 ' - 1 - 1 1 1 - - . , 1 .1 , , , 1 .1 1. 1 1 ,. 1 1 1 1 ..1 , , , , , 1-, 1 ,, . ' 7 1 1 1 1 ' 1 ' 1 - -1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' V ' 1 A1 1 - '1 ' 1 1 1' 1 1 1 1 1 1 1 - 1 -1 I 1 1 1 - A 1 1 1 - 1 1 1 1 Wrestling Football S Club Traffic Club SANDRA SNIDER Mrlledgewrllel 2 FHA Baton Fwrrler Nionrtor Prom j0lCE SPRINC IIIAN Pep Club Iraffic Club Campus Club Prom Script Nlorr rtor IARI STANII-I Football Irack S Club Campus Club Fraffic Club AAI SIA NLI Y CNA I 2 3 4 Hr Irr So Hr Chorusl 2 Traffic Club I rom I-reshman Nlrxer Blue K Cold Staff Dramatrc Club Campus Club Student Councrl Nlonrtor IRI Nl STILRN IHH-S Square Dance Club Traffic Club Prom Sophomore Dance ROBPRT STERN Nlorrrsorrl 2 3 FFA Monrtor Traffic Club jA'NEI STERV Chorus I CI-NN Dramatrc Club FHA Blue Xt Gold Staff Prom ELIEN STEIIART Chorus I 2 CIAA FT-N FHA Dramatrc Club Campus Club Freshman Mrxer VIEI VIN STROCK Monrtor Natronal Honor Society JUDY SL 'VIMERS Chorus I 2 Latrn Club So Hr H1Tr1 Sec 3 Pep Club Dramatrc Club Campus Club Student Councrl Robed Chorr Scrrpt French Club Sec 3 Pres 4 Traffic Club DIAANE SWEHIA Sophomore Dance Band Chorus 2 Robed Chorr Pep Club Dramatrc Club Spanish Club Vrce Pres 4 GAA l 2 3 4 Campus Club Prom Blue8c Gold Staff Script BILL TARINER Football Track S Club Campus Club Sec lraffic Club Prom Nlonrtor JOHN' TLRNI R Cross Countrw Campus Club Monrtor Track SHARON TIIFR C horus 2 Robed Chorr Dramatrc Club Campus Club Pe Club Traffic Club Latrn Club Prom CIA-X FRED Llsl' NA Monrtor Il'ON IAV lsAMPl'N Sophomore Dance 'lraffrc Club Monrtor IAINICE MADE Pep Club Campus Club Spanrsh Club Square Dance Club Scrrpt Freshman Nlrxer CIA-X FRAINK IIAC NER Class Pres I Student Councrl Rep 2 Sec 3 Pres 4 Latrn Club Nrce Pres l Football Basketball S Club Sec Tres Scrrpt Co Ed Councrl French Club Pres 2 Scrrpt Editor Qurll IL Scroll Dramatrc Club Pres 4 Nlatronal Honor So crety Pres 4 IOLISI' ll AIIIS FHS Spanrsh Club Pep Club Campus Club Dramatrc Club Nrlonrtor Square Dance Club MARII I N WARREN Chorus 2 Square Dance Club Vrce Pres 2 Dramatrc Club Prom Sophomore Dance DOIN' WEIDEL FF-N Baseball Basketball S Club Traffic Club Monrtor DON ll EISENBERC ER SN restlrng SARAH III-NDELI Latrn Club Chorus l 2 Robed Chorr Scrrpt Dramatrc Club, Campus Club, Traffic Club, Qurll 8: Scroll IIARY LOU HIENYCER Chorus I,2, Robed Chorr, Nladrrgal Srngers, Dramatrc Club, So Hr H1Tr1 Sec 4 Class Tres 1 Latrn Club National Honor Society Blue K Cold Co Editor Prom Campus Club C -NN I 2 3 4 Nrce Pres 4 Traffic Club Freshman Mrxer Sophomore Dance Scrrpt Pep Club NANCY IlFTlI'L Chorus I 2 Dr'rmatrc Clrrb Campus Club Latrn Club Pep C lub Iraffrc C lrrb C S N Prom Student Councrl Blue 'L C old Staff IAC Is H HAI Fl C hor us I 2 Nkrestlrng FFN Track Robed Chorr Traffic Club CARI Il HLIIOCA Basketball Co Ed Councrl Student Councrl Class Pres 3 SClub DramatrcClub Traffic Club Campus Club Terrnrs Dl ll IE'lIlsEN Chorus Co Fd Councrl So Hr Hr Trr GAA 1 2 Pep Club Campus Club Dramatrc Club Scrrpt Prom C FINL ll ILLIAMS lraffic Club Spanrslr Club S Club Baseball Football Campus C lub Basketball RONALD WILSEY Rock Fallsl NN restlrng Cross Country Campus Club Traf fic Club I ICKI VI IVG Chorus I 2 Robed Chorr So Hr Sec 1 H1Tr1 Co Ed Councrl Pep Club Scrrpt Latrn Club Dramatrc Club Campus Club Prom Traffic Club JOAN WIRE SN arren 1 FHA Pep Club Spanrsh Club Campus Club CINS Band Dramatrc Club Traffic Club Blue 8. Gold Staff C ER -ll D ll ISF Basketball Football Frack S Club Spanish Club Traffic Club Dramatrc Club Class Tres 3 Baseball Prom Nfon rtor Campus Club JOYCL WOEISSNER Chorus I 2 Robed Chorr Madr1galSrngers Junior Red Cross Latrn Club Traffic Club Square Dance Club Sec Tres 4 'Nlatronal Honor Society BE! ERLI W OLBER Chorus 2 Co Ed Councrl So Hr Hr Trr Tres 3 Pep Club Dramatrc Club Latrn Club Prom Freshman Mrxer Sopho more Dance Scrrpt DA VID Il OOD5 Chorusl 2 Football Slrack Prom SClub Campus Club lralfrc Club Spanrsh Club AAY WOODIATI' Chorusl 2 Pep Club Dramatrc Club Campus Club Traf hc Club Robed Chorr So HrSec Z Hr Frr Scrrpt French Club Prom jUDY WYATT Chorusl 2 Scrrpt Freshman Nlrxer Sophomore Dance lep Club CAS I 2 3 4 Executrve Board Spanish Club Sec 2 So H1 Student Councrl Prom Dramatrc Clrrb Traf frc Club Campus Club HrTrr Vrce Pres 3 Pres 4 Nla tronal Honor Socrety 'Nfonrtor Blue 8. Cold Staff C ALE LIC Ll'R Chorusl 2 Football Irack S Club Robed Chorr Traffic Club Vrce Pres 4 Prom MARI 7ISIMLRMAN Chorusl 2 CAA Pep Club Dramatrc Club Blue bc Gold Stall Traffic Club Nionrtor Prom Square Dance Club V ' I I I , '- ', ' I ' I ' I .1 1 ' ' V 1 ' 1 ' 1 l ' I I AI I1 I - 1-2 I I . . ' . I I I I I . I. -. -,I ' . I I - .I , . . - - I 1 - 1 - Q I I 1 .I I .I ' I 'I If-'rl I I g - 'QI 5 I . I 3 . - 1 - I I 1 , ' 4- , . -..I' I. A . I . 1 . . r. 1. , ' , I -, -1 1 1 1 1 ' 1 ' 1 ' 1 1 1 ' ' I ' ' ' 1 1 1 1 . 2 , ' . . ' I ' ' I A 1 - 1 - 1 1 I ' I 5 3 QI . 1 -I Ig. ' I 3 " I , ' g I A I A I I . I, . , . , , .. , A A I . I ' . ,. ' I ' , '. 'v '. I I , , , , I , , . ' 1 - I 1 I - A A I I. I I 4 1 - . , , I I I I I ' . I . ' . ' ' ' ' r' - . I I -A1 AI AI 1 ' ' ' " Y A I I - - ' , , ,I A . I A 9, , , , 1 - - 9 - : - I' I I I I I I I ' , 1 J - 3 - I I I ' r - - I - I7 ' . . . I I I V I I I ' I I 3 I I - I I I I - ' " ' ' " , . . V . . - . -AA. . A I ' I . lNat1onal Honor Socrety Vrce-Pres., Prom, Freshman Mixer. 1 I I I I I I 'I I I ,I I 4 C I - - I A- I I " ' ' ' ' P . : ' : : 1 ' , A I A 1' '- 2 S ' is - V .1 , I 'I I - '-I I ' IA - I I I I 7 'I' I ' ' I I ' . . Lv , ,- I I 1 I I I I P I ' I ' Q ' - Z I I , I , I , , g , g 5 - I .I , , ' l f' ' ' 1- I I ' I I ' I I " A A 4 1 1 1 1 1 1 1 I 3 , . 4- 3 .- . 7 ,' s I I , I I ' I - ' I CI ' I ' I ' I 1 1 1 1 1 1 1 1 I - ..' . 'I I ' ' ' . ' 'I ' ' C. " '. ' I 1 - - - I A- I A I- ' - I ' 1 I I II , . - .. 1 I . -' -I I 1 ' L I ' I 3 ' . '- 'I . ' ' I 1 ' . - , ' ' . ' ' I - I- - I ' I S I I ' . . , . 3 - - . , . QI - I I g , I , I I I 1' I ' rl I I 1 J 1 1 - I , - . , . . . . ' - I ' I f ' , Y , , . , , -I I I ' I ' I I ' . I I I- I 1 I -I 1 Z I I - I . I I Y . ' . .., I ,I I I - I I I I 4,1 ,-. v-I 4L Underclassmen JAQMVIWKQ KEJLP Junlor ass ' Cl l'nder the uilmlmle guidance ol Klr. XVilliznn lonkin :ind the leadership ol' Larry Zeigler, Sue 'john- son, Dorothy lVl1it:iker, Doug Selden, 'lerry Rhyne, :ind lllll Nami-, the class ol' '58 had :i xery SllC'C'CSSlNlll year. Once signin the Prom took top billing of the list ol' events. YVork on this project was planned by an Executive Clonnnittee :ind in XVzrys :ind Nlezins Commit- tee. As in past yerirs this lovely zillziir was held in the field house. Bile--N A 1 I l VII-l.X'IJI.X'Ii.' lloiolhx XX'llilgil.L-1, Xf'n1'Iurx'.' Nh. loiikii1.Arh'ixm'J Doug St-lilcn, 'I'rrnxni1'f.' l.gnix lc-iglul. I'n'xirlr'r1I.'Slwblollllson. l'i1r'-l'u'.xirlr'r1I. 'ri Q., Y? av lr 111 li I XX1l111a B111gc1 B11l1 B1ll111gs l11111cs C 11 11a11g,l1 Roselle xlNl6lSOIl Nfmcy C mms lxldly l'll1s RON II jon Doan 1 ls IS uslm SlllQlN IS1 1 S L Xpl lc 1111 l3lClSlh I11111 Duty ROII III lllll Bohllxcn anc Blick Mirgiru flllllllltl ll uglu lull R 111 C1pp ll11111 lluxg mcg BlllgLSN ROI1 I1 l-mluard B'1r1l1Ll111L Charlu caflll Bruin B11w.1s Bob 11111111 11k lmklc Blll lhllrnu 1111s IEL11 1 IS fr .fr vf I I LX 1 1 D1 Pr N us I H lcx ROM Il Bu flllll llugrlx Crlccl C-l1l11l.1 llllllxll llllll c0llllJS l11111 lull! l1111l1 1111111111 R011 III llfllllld klsusu 10.111114 l!all1l411l, lfblll l11g1.1111, Junk li111111u1ll1 R111 l51111l1 lllllll, lNLllllll Rmc111.111 l'Nlll RUN ll Clmllu lSL11s111g11 llmclr I-11u1l11l1l llflll hllmg ll.1111l C111ft1111 lun l ngnl li11l1llll111g Jllll C .111.1gl1c1 47 ' an 1 1 ' A' ' ' 1 1 1 A 1' , 2 .nn 1 1 1 , if 1' 1, in r ' '1 2 'ff V' -,f 1' .W ii Q Q. ' fi ' 1 'X K . t . , 2 J' ' I Q x ?. 0 A . 'M 1 l if v 1 1 3 1 1 - 1 1 1 I 1 1 Y 1 7 1 ' 1 X fx X I 4 V , 1 1 K V 1 ,151 ' V N , a ' .A " ' 'Z ,, V 1' ,M ,V "', v 5 1, Q if 1 4' ce .,1 if 7 lj' 1 -1 A ' Lil iff 4 1 1 3 , ' I ' 5 'A ' 2 ' ' ' 5 1 ' 5 I: 1 f . i ' ,1 , L' ' " l ' : ' , 11 1' 1' ', Hz I '11 111, .1ll', 1 3, .N '. ' .' 1' 'X ,AI 1 ', . 2 ' l 2 2 , 0 it- x . ' C jg v .1 2 ' . .CSSY A V, - ' fi. l 1 I . ,v 1 I , ., ', V, . .5 B ' ' ' '. ' ' ' k'l':. .. ' 1,3 9, y. , A " ,A 1 1 .. 5- A - gf 1, 93, 1, 1:3 Y 3' X 71 1 ' A fy t 1: 4 , f if .- , 1 , 'M ,f A v 11 5 A l RHI' 5 kl111l1 l"1cct,lS" IJ-c1s.,l111l flfllkllll, 1 111111 Ib, .lilly llc- ', .imla lll' ' -' L ' , - ' V I 'l ', ,. 7,7 ,-. 5-H" 1 II I IC H3lIgCl Il H1 NI c 1 ISLIIIAIX mx Ill 'ill 11 lllll Lllllllwll Q N c IIIN ug xr ll Dllltl Hllul Rtmilcl Husxun :ink H110 lo111 Hf.11so11 Duk H611 XX 111911 Hmdnl Sine HLIIL1 ik' 91 II I 5, lx 1 L 1 lllg, 1 Ll I111 X 111 L R! ll 'N 111 kuu fl1Il0l0IlL loglcs Ollll klcx 1 Lmnn Hollou IN Rolliml IIIIIININ I111ml1 'Nnulx xI'llN ku NHC llllgllllll 16011 III St mlm I1uu1cc XX Llclon I Ong xIIlI0ll L111to11 LIIIX LCI'lllII wk Iumllm N lllcl lulgus les OIIIISOII R011 II Bula IJPIIJPIL Cgo1gL Ixlcm B1 ul I llflltlq 'Imn chu I le I11 ll I3 Nl c 1111 lxmf lmlL1lL11 -lb A V' bk bf ' .' , c I V, I I gn 1 , ' ' v G .h vf' , ' ' fl A I . . K 17 Q , I Y 1' M if I r l K I , l My vs., I 1, 8' mf. I k"" 'N'-qs f I ,- ' ' 'n B 53 X I v .1 4- X Q E . " " I 5 A -1 l V Q f X ' 'ff X , I I , ' " I Q , Q1 J , M . I .1 I WZ 4' Q t I 0, 4- V QA ' 5 ,Q 1 ,1 6' J 5' Q W J . -' f, '11 1, , , I I J' I- N HQ, A 1 ll F . P0 ' J .1111 if 3 lou all, Nlnril 1 H11 kl a1'1h, Rc - ' 'V H 'z' 'l, N. I..l1 1 , Shirley I.i11hoo111. RUII' II: PIII Hlllillll, Phyllis HZIIIIIS, SIIL' -lol111sr111. Rmmlrl Hllilflll, flillllllll H2ll'l'lIlgIiJll, Linda Knsicr, RUII' Ill: CIICIIIC H:11'111s. l,CllllN Hell" ' 1- ,l':1ul H 'l'IllC , Ralph II xl ,, Sl' ' Hill, jun junk 'Q 11, Sz111cl1'z1 JOIIIISUII. RUII' 'J 1 " ' , 2 " 5.5, Q V - I gl I " 4 1 1 ,M l fi 1 1- QQ ' ll I 1.. M . P 'P 1 I ' l 1 35 I 2 1 fl 1,3 11, V, A V 15 I Q :V J" in 1 , 7, I W I I bn' , ,zu X L N. as A RU ' :I.01'clKi11v. '11, NI1'1'w,I.wis K' 1, -I1 ll ' . lllili, l'2ll .'z L '. HI' 5 Q2 I 1 ' - C ' '. xl " 'deg KCI .y -In xso . il 1 I.m'kl1:11'I. Ri 'lz l " 1, I 2 IVII. pg C . I? ,,v Q 3 II I all s n I 1 B lx nu :nun ILL u I I nun L urn an mn an mu X L lll 1 Doug, incux ' N m 1 lil mum up I C Im nlu Rcuhu .6 A:- 7 Us IUs ' ' rn li I una ll I m ll Ll x rn lld 1 I K I N I I IOPIIL KL Xl I rr UI ' IIIILIIIKC R I nn Rusuu I , I 4 .V , . I . t A J. 'A , ii: n ,, ' ,, ' - ' Q 1' . ' 5 ' ' ' ' I - K ,h ' . I bt." .jf X I . . .. V1 V f - - I ' A , a v- 4.,!f 'fy .7 I H 4, v',1 4.,4. - I ' ' B ' . ' " y 1 I' ' m ' 2 I 2 I If 2 Q y ' H . A A, r ' ' - - ,1 7. , ' 7 I v ' , Q- 4 Y. ' , , If :,, , , RU ' : Bm SCIIZIIII, .XIII 'an Williannscn. SIl1ll'0ll Milly Ilumllly H'I1ilukcl'. SI1' 'I 'y XY1lrlc1l. HHH' ll: Carolyn Yau lzlil. llcl I 'I'l1I'l, I.onm'c lzlcskc, N11 ' I'L'llgIl, D1 L XVI l'UlI' Ill: .IUIII R" ' , XY -II ffll' . Yirl l' S' 'I - , ,lim I 11 Cl.IIilll1'IIXx'CIIi.IIICIKIvilgC'IIIill1'C'III.1fflII'lI'ffIC g' Il'll ' '. Ri 'I 1 'I S' Il, flznull .IIll0glll', l.c ' S 'lI'41, Y . 'I I' . ' f' l I- " , .' Qi Jn 4 v ,- ' W 'I ' ' mga' Am ix' pf 7"A'-'- ' 1 ' F , I 3, ,W . 9-M .. Q. I I If C: Q- I U . 5 .J ' I- 5' A ki , A , 'J' rd, I - e I A L A - I ' ' Q' 1 , .1 - x ' 2 Q Q , '. I e " ' I X 33 . , - X I I , If 5? I 4 1 ' 'f f' L . 4 f I f A Rc ' fi ,, r ' RU ' : Ima Miller, I.imlzn XItxIIIILlll.S1ll I' OI Ia. fic gl lmphcl' . I'3lll lic-uc. RUII' II: Inna Rhichznl. llaula gn Ni ', ,Inc NI, wx. I,:ll1'x Nimgun, 124 nnic Nlilcllrll, Ilnllic' Nl: rri , Many Nlcilunr. RUII' III: ClI1:lllic0llil, Bula ' -lvl. bury Rll1IL'. Nzmu Rflcll. Kzllln NIQCIIIII lk, .-Xlulxcy Smith, Many IZIIICII. IIUH' lI'.' lim Nlnllisun, I.:nlx I. 'L "ka-I. Dr 1 XI: Uni L, -my Ilullgallluku. Slcxc Nlumc. f,ll'lI XINJI, 'IISIII Ilflll' " ' '. Q: V Ya 1 I Suuly 1 IS U ll Kos Kun xllltlLl SlllllllRlLgCl RUN ll lhw. Suqld lllunn Ho L Hill I un ur I nun x 'L Ol 1 'Nm R Ll Xllll Nixon um xxllllll um exsalt UIIS 'ulc RUH ll Don Wilson H nm. Xolknnnn Duck l' XVolf Russell Mlllls Dunne lcllu lain lclglcl 48 . ,Q 4 - A.. - X 1 T 64 rg 3 -af ., Q w '..' 4 W . T , -,A ' M ' ' 1 , X ' 'W' lg ML: ' .W A 4 31 -3 ' x . L N 'Y l RU! " : I "-' "l'lll'llCl', jumly XV'llial1.'. Y"lz " .- " .'z 'A " '. ' : . '.' -' ', ,z '- ' ' lll -y Al l ' ' ,j z St ' '. ll W. . I 'II 3 Sucl -,B'll Y g, jmll' I 'll 1"n', .': cil', . 1 ' "lx 'SJ fx 39. QC J? A +-'Z I Z7 L ELL N' Sophomore C ass fl llu- Sflllllfllllfllc Cllnss, :ulxiscd lmy Nlrs. Xlanojoric .X llauucl .xml Nlr, R. KIIIIIC l.c'C. complclccl 21 sucmcsslul X ye-an with Phyllis XK'oessnCr, lJllCSlilCI1l1 KeuSmz1ll, vibe lncsiclc-nl: ,lc-:melts Kosier, scfrctznryg lon Keiscr, areas llll'l'. :nml .Ivan Xlycrs. stuclcnl council l'ClJl'CNl'lll1lllYC 'l lu-nmin cvcnllor thccl11ssol"59w1lstlmcorclcring, ol lllcil 1llll'1llll'X'C claus rings. 'lllcy also provecl to the 2 xmlmool that llmcy could work together by sponsoring 1 SllilC'SSllll Vzllcntine D:mr'C. F 5252 X I FJ!-In 0? L '15 3 L Rf l 1:35 '53 x M3 ,J NI IXIIl,Xf.' Iuglllullc IXUNIUI, l'lnll1N llUl'NNlll'l. Xlr. l.CU. KCI! Slll on Kuiwx. Xin. llLlllL'l. 50 all. 1-rr xx NI I! I Xingnml Tlllle xgllllll Snnlx Xxgnxu IXZIILII Xdillli Wzngalel Ann Blckford ane Brolherldge R011 II I1xunLl5lossL1 15113111 Bdnenw Nlkkx Xllun Xllglllll Xnclreas Illen f"ilLW jun -Xgue R011 III Elaine Benson Nfany xn ac num Dum lintnu xfilgllll Bonn uclnh BLXHCI Rf I nn Bcggelou Duul X cn C mu en xglson llnnl gnu: 1 Dunl Bnnul Duxl Belkin '? 411' .,.f-H43 13 ...var f' , 1 4-MY ini! - 1 I I-olk w l'lIlLSllIl'l Cas Ll Cohcnoul RUN I :gnu C nm 4 I I zu hx N s u DL un Bla 1 x C fn nl . 3 - . Nt' X ,, ' 45 1 i ax n 3' 1 A X 1 Us Q , f- l 1 f - 5 ' ' - 1' .6 1 2 , , I - 6 3 4- N 'r -L V gv. ., A ' 7 Q ' ' K ,- 5 I + A ,f A , , gy n. - RU ' :wg - Blair, ' V f 'a A' .f ' 1 ' 'f .- . .. . ' ' . ' ' ' . ' : .lo Bunn-N. .XVII Bl' la A l ll Ai 4 ' . . . ' L " ' mn, J ' ' I '. HV V: ' '. 2 " 1 ll . Cllurexlc B A K' .X. ' . A ' li-1 'I Zllllf, 1 " L' f , 1 " an. ,N 1, A 1 'Q ii! ..,,, HH V W I , if ,Q W . M h , f, - A M 11 ' , 4 W if i i J' ,ga 1 ,, mf' 4 r in 2 fn., X, 7 I , fl, - . 1 4 f n T J' z " 5 ' 'z li' in t ' J, ' ' V LM, , .. x - ROI ' : SllNiCc1llll'k. lizulnuu C-ll1lIlL'SlUll, Cznnlnle lfouler. B1-xcxlx ' 'cl . l " ' . I lillu, J-111 l ' . ' I 3 Nia ja " iillliillfl. B10 In CUIHIJIUII. Xli 4- f.ll2IllC'NlUll. Klhcxi cillllllllillgi, Connie flzirci. Dolrnm liclwillxls. RUN' II: Pill lil n , l'hilysK1unm-ll. Iliunu ljlllllilllixl. f1l'Ilt'ffULlI . I.lmd 1.114-x, llznicl Claudia. RUN' lI': l.lll'ly C ll wg. ' llC', Rn. mlwn, l.in4ln lhzullrx. lllllll cnlflfbflll. Hula Dmil. nf? y-W Nui ROH I Mme Espmoza Ramona Garrla oan Gehrlnq une Pransen Shexla Dooley Grace Dleckmann ROW Il Tamscn Goodxll Richard Ebersole George Davxs Sandra Ellxolt Sue Deets ROW III Terry Flynn, Davld Erby Mark Ellls Franses Farver Nancy Ebersole Conme Doty ROI1 IV Myron Deets Dxck Dawson Gary El mendorf Dulcl Drane Bob Fxeldlng Larry De onge Ronald Dlrks 'S'-r 'U-V qu. mf all ROH I Illa Freas Lxnda Glenna, Margle Knuth, Susan Goshert Mary Ruta Gartner ROW II June Gowan, Bob Freeman Larry Gerlach, Ed Glrton, Marlene Garwlck ROM' III Kathleen Gerlach, DIXIE Greve, Nancy Hlnrxchs, Eugene Froellger, Ralph Gonzalez, Larry Handel ROH IV Pete Garcla, Warren GIHFOW, Txm l'ra7er Dlrk Harms YN'ayne Haan Eugene Hafner, Louxs Guerrero 59 I ,f .A -1' 'fi 'S' X W M 7,4 ' L - M 1 -we 4' ! I? i 5 fr . L' H W ' S- 54 1' fi f J 4 jf L e - jf! , 1 . ' , , A , X V W I , an an 'F , if an I ' R f ' I In Z E ' . Iii : 'K 'I . 4 A ... :-, 1- , I. K , 1 Y v 7 , 7 l Y A ' - I 7 l J ' 9 h ' . I : 1 I 1 ' , v ' . ' ' , J 1 - , f I 'Q A5758 Al L ff rl f 4 . ' I A ,R fu 5 Qf 4- , 5 X We . R -. Q ,Q ,T 'N 1 -ar A 1 T' .1 fr ,M 11 Q Q 1 Y! Q' Qs I 1 11 1111111 111 1 1 111101 JI H 111 1111111 1111111111 1111 1'11 111111 1111 11155 ll 11k111s 1 1111 11111 N1 1 Rf I 11 I11 ll 11 LlllK1LS IL k1111111s S11 1 11111 1 1 1 1111 1111111 H11 1112111 I-1111 H11111 11 1118 1111 1111111 R11ha111 H1111 9111111111 P1111 111111 11111111 ll I dl .1 H1111 Ll 011111 11 1, 11111 1 1111 1111 1 11 N L1 1 Ll 1111111 1 11 1111 11111 1 H111 Il 111121 Lc11111f1n 11 II I 1 1 1 1g1 1 121111 11 S 1 I 1111 11 1111 H011 III 111111 XICIVIIIIC ,IILI1 S111 111118 I1111 1111 11111f h I I1 1 1111111 1 I1 1 I 1-11111 1'kIl11'lI 1 I1 1 ' x 4 7 0 1 , f 1 v-1, 1 -. 7 J, , uf W hi . ' I 1 1 1 RU : 11121121 Kz11111 12111. Cz 1 1 ' H- . ,lL'lll1'll' K 'A ', 1Sz11'1:1'z1 11111111z11'11, Slll111l'li Hil1'l1l1g', .11i1c 1'1'11:1111i1'1. ' III' ll C11 " jx J , 1 11. '11 1 1-1,11 llll Keel' f. S c H11 ,, 11111. -11111111 , 1111111 ,IIIIIC H 1121111111 k'11'111, 11 ' III .Illl 1 .'-.j 1 V' 1 111211 - ' I 111111 511111111 , 1'111'2l11'l11 LQ1111111, lilsi- H k. RUII' III' f - k . "1 2 3, , . 1 , ,4.' '. . ' .qi , , 1 . i ,IZ , V. ., I .ly A: I f ' 1, , 1 Z ,Qi .2 ,Q If, -" t ff ' V, -1 1 I U If Q 1 f in . 4 4 1 17 V1 I 1 J 15 fv s 1 I I wk 1 , ' T Q V ,f ' V' I 5 RU ' : NI' i' -' 1111111 . 11 -'V I. 11'. 1.1 1' N1LlI1l' 361: 10 -1 11-', S1 1' .I L1 1g1 11 ,kj-' NIV1-:.. J ' ' ' , ' I .- -,f i1 .' 211N..,2i11l1 .z11'11'r1, N111 11121 NIz111111111ssc1'. 171 11 I . ' .' . " ' . . '11, I.i1a In K 1 , f - I.111111s1111111, 1'11l NI1F:11111c11, 1111111110 N11IJcz111111111. IQ11i111 NIQ11i11gc1, RUI1' IV: 3111 ' ' 1011. ' ' '11 911. 110 f . -,1' NI' 'z ,KI11 11 N111c1,1S11 NI C1 1' k, S1111 ..111x. wx 11 I 1 11111 1111 X 1 101 lcggq R011111s011 U11 Roncs Rebecca NIc11110z1 R011 II Dam 1111111 x1IC11L1S C 11111131 R11l1ll1 1111 xi1lSSL1111d11 111110011 R011 II LHIIX l'1l1011 NL1l Xl01Ll1L11l Nfllllll. XOIII 101 K 111 'N01111111 lN01111a11 BCIllC1b lxan NI01111 C 113 Noon .dr wwf 'iw an wwf R011 I 11111 R1us1l1 11101 Llll 81111111 Slll blllll Xclella Peters 91111011 S1lfC1 xI3lllXl1 Sll1lll1 R011 ll JIIILI Smders Sl1110I1Sll1llllZ D1cL 531111611 1111111101 SlgC 1,011 1,l0IJl1CICl' R1c11ar11P0rtn11 R011 III 811111011 1101111011018 can Rohmqon 10111 Ram Ce1al119a1111e1i Rua 1'1La110 P11 R01Luell R011 11 XOIIIIH l'o11s 1111 S1h1c111e1 LHIIX ROSL11lJC1g Leroy 1Z 110 12111 Rc-e1l1e1 111111111 lx Sanders 51 7 , - 5 ' 3 M , u 2 ' 1 . -, V ' ' 1 . - ,gf ' fm .1 7 1 H n Q15 ' A ,E 1 I 5 ' Y ,. Q5 4 , . f 5 5 .,.. ' A ' ft 1 1, A wxifgi 1-,1 " ' " V - ,J . 1, ,' ' I x Y . 1 1 ' . f f '-4 f 1-"' 1-"' 2 mga 1 .W VP Q X I 1 I 17 3 x R0 ' 5 Iicly X111 ' c1lll'Ul N11'i11c1'. 1111101 -I1 ' ,I'1l 'f. ' "f I -' . " 2 . .. ' .' ' M1111-1', 110111 N10l'ZllL'S, Cz11'0l Phillips. slflffi' N:1il01', Clary lxlilfgllll, K1-i111 Nlcincrs. ROII' III: l,2ll'1'1 Morris, 1"1':111k Near. -.' L-'f ' -. ', ' 511111. ' ': 1 1 "1 .. '1 11, .f Q 1 : g 1' 1. 'K wg 1 W .. 3 -4 " N' I L M W' , I 1 1 :Sky Y? il! : .bfi p'a..'J .,1 ' H CQ Q li I Q xlllbllll I., ll U I L I I I ll Stun Ill ll Ili umm ll 1 701 no 1 1 I ll vu hm Sdn Ill ll L J I li Nl l LII It Il lllllN Ii L IIIIIS RICH llgl lllilx Suu umm Su ,v Xvi xg ..-.gi .1-Lp 1 I I 1 ll I Nm I IILI l Y hl ll Il u I xn 1 0 f I I 1 x X I ll I cr 1 11 11 I I I R I R llll SlssI Freshman Class 'llie class ol' '60 gained lame as being the largest class to enter S.H.S. Elected to head these 285 students were: .lim Loos. president: Leanne Iiarnhert, vice-president: Mary Ann Klee. serretary: and -Inline Xpple, treasurer. 'llieir main projects were once again the Freslnnan Nlixer and the Freshman Picnic. They also entered a very interesting float in the Homecoming Parade. Nlrs. Nlargaret Klee and Nlr. Curtis Brandau guided and adxised the Freslnnan Class. fx s tT-.e .lx 5 'I Y 1 ' - i ix . 42 A SF-INDIXI Ieannel nnlmcut Xhs Nice nn Ions Nh Brandau ohne kpplc Nlnw Xnn Vee 56 1 1 5 1 itll'- 1.5 1' I ,gl l,'! 'QS l I ct 111 Bclh B111 xl'll'v 111L B1lllcQ fL0lgl'l Bc 1 un I llly Buulu I ll Carol BLIIISIILL IC111 P11110 1 1 Xpplm Rclq Xllcn 1111 xlllll INIIII Benson AIIIKC B1 1ckc111xu R011 III B11111111. B111 lllcn Bnllns 11111111111 Kcl1111x Il un '1 1111k xglll ll Ro111l4 Bu CI Ill Bmu L IN I ut ill 1111 B1 N IJc111glasB111u 'Nl llklll Blfuk ll I 1 111111 41 s 1 sx s 411 s l 11llL I 11 mlm 1111 11.111 lll I I IIIICS 1 Ls 111 uc 1 1 41 llll 1 '1 x ul IdlQ1lllht 1111 1 s 11 ll can XL 1111 1 1 1 41 ll llllhlllxtl ll11l Bmgu 71 1 .. t M F V f 0 ' ' Q ' .9 1 - "1 f , ,A 1 1 . . I ' , I a I ' ' ' bl f L Il:1 Q ' 'x A M K f' 1 U 1 V 1 h f- ' - . ' ' ' ' : I ' ' 1. - - 1 1 ,, E1 tg 31 l " ' X 1 , , A 1 A , -14: .4 I I 1 O . 7' . I. l A 1 ' ' I 11 1 1 . , T A 5 A 4 1 B V V f , "'. 'Q 1 Q l , B U 1 t l ' 1 gf 1 i,, 55 , y I , ROI' :l"cB1'1j11s. . .j-I1 - 1 ., L- 1'. -ll' .1 ' QOH' : I - . 1 julia 2 i ' -.,l' .- ', ,V : ,j' " RZ - A ' : '1 1 -1 - 1 ' A .1 1 ' luh B -, Iz11'l1111'11 ll2llxi'l', lli1111c Bzllxlvr. ROH' IV: F '1 ' 1 'l1 ', 1 l 1 lx 1111 'g A 111' I' K1 ' I - ,j' 'iggf 'F Q 1 fb 1 .oi V td! 4' x ' Y - W , 1 3 1 , I I- .4 . K -Y. , .A I4 It A I K ' 5 ' W Y ,: v . M' f' 1 A I . . 1 5 - A 1 - - n - ' , .- J , V ll. jf W 1 sy - - ll 1' 4' J 1, 1 X 'fu V . : I i I f I A I X ' RU ' : xI2lllK'llC C1 I1l1. ,ll'ZlIllllL' Bush. 1.1-r C 11'11clm, Sllilllll 1,11 cn . RUII' ll: All- f:l'UN', .llltllil S11 -1, I llv C11 1. BCIIQ f1ll2il'll'Sl0ll. N11111111 lJ111is. Al' C1 ' 1 gh. 1' lll'III:j1 5 Cha I "I 1,j lill Bufkl1c1,l111 l K1 klcl , lilll F1'-.N' 1- ' :2ll'll'l'. Dc 1l l Clhzulcl 11. RUM' ll': Bill ll ll ,Ianl-1 -l1 l. l,:111y B11 111 . RL-1 c Ii li11,j1111i ' ' " 11. m K' Qt' Ill x ad 'rr 1 on lllkl lllhl 11111l1x 1 nm l Ill 1 1 HI s uns Xlcxamlu DLI 1111 1 111 s Ll 1 1 1 411 x II link Hm W 1 H MlxlllS 811x111 dl 1 1 LN Xlllll l"ldlll IW N x 141 1 1 s XII IS 1 1 L ll 1 1 11111 l 111 58 . V I '- in ,P 1 7 I A ' 'U " ' 1 r s ' N 'L I i 3 4 - . Q ' 1' , ' 'V .1 n' lvl 4 1 1 3 ,, 9 I Y f , ,Q ' 1. -K 7 lf f 0 I ' 'Q 1 1 1 .v f ,H 1-4 I -I f H ii, 'l 'Ev 2 f L ' 4' l .ffm +1 I ICU ' :Ro11a1l4l lfulll. Ruswll lflllfw. .lllll FlSlll'l, Max ll:11kc1', l'z1l fQl'lllllS. IIUII' ll: lllllil lflll, Alou - ll L, ' fng D1 A lzlnvy. juni 4' l,l'l'Ill. fllllllllll lluins. RUII' III: Nlclxill lfvll. C1113 lficlclf, Sl1llllCy lil - ulc, . - 1 " 'ga l Kc' 1 'kl'l'L'lllZlll, limlcly l'll'2lllM'll. IfUI'l'll':G:11'y llll 1111, .li ll llvw 1. klllllll li'lc1'l,Ji111 5 liziflcy, lf1"l l'llK'l'll2lI'tll, Joh 1 li 'lx W 1' 12' V i ' . , , ,, L , 1 - i iv 1 f I 'ik 1 ,1 l 1 llll 4 ' ' if L .Ve V V ,, 5 1, N . - f ,. . 4' . .: l 75... .elif A g 4 J nz . ,' , ga , Vx N 4 1 . 1 12 ,X L ci 5 W N A - .:: ' .Q ' V 1 f QR J 5 V 1 W ry' L, X, ' - H X f ,w " J v , if ' A L.. - y . 1 l 's , 1 l 1 f 1 1 1 1 , -f'-1 1 RU ' : llz11l1:11:1 llc111z1111lcl, livlll hclk' . Sully .xllll H1111x1111, Rulmcrla H111111.', lS:11'l1z11z1 Hclmw. RUN' J 4' 1 'ki11s, C lI'0l'l Rl ' ' C J: CQ' 'l 11-1, joy 'c AIUII Sully l'l2lXCI'lllllll. Lcndcll fQI'Cl'llXNllll. ROI! III: Sllillbll llz1Il. . 1 ' ' 'llg. lu' 'I Glml flll, Alclll ll2lIl2lll2ll'gCl, Gy., fl1Ill'L'l'l.Al1lllC I'-lllfl ROH'II'.'A1'l lfulkc Illulflx lltlkllllll. R115 Civ,-l1l1z11'4ll, C21 ml ' ill' lCll. -'Kill 1 f:i'llll'l. N111 ' ' lx '111i. I '11 r I , 2' x , ..., -ext' fx" .4 I C01 U IIISUII 0 QL III Nlll UI ll Ll IILL dlldll NUII IIIIIIIIL L88 J 01 OIII LI 111 I ss I R c IIIII IPIIIIILI Vnckl HIILII LI 1111111 INOII I 0 Ian Ix 111 IIIINNIII., sllll Hux RUII II 1111 H11ss1111g RUIIIIIL Huhuk uk IIIPPLII MUIL H1mk111.111 DUIIIIII Ilukx Sul II1uIs1111 C' S 4? 90' yr'-1:51 fa!! IKUII IIN UN in N 4 Ill II x 110 l IIIIIUIJ Rlclnxd klduc R0 II IIOIIIIH Knw IIILII 11 mm mn 1 II 111111 1.1111 mrson 1111 Iuun Ll R II XIISLIIIIO lx111111 IIIIIL lun 1111 SQL IINUII II Ixllll Kumar Ix1.1l1 K11s1e1 I- III IIISNLII Rngu I anon Ixcllc D xld mu 39 , -5 ' I ' . 1 1 4 1, 1 A ,' , f " 'AI ' ' , sa P X I NUI ' I: IQ' 'gin Al I 1 ,j y- K zl'- , II ll 'c H -I' ,S' 'z jack' ,Nh 'z ' Il RUH'll:j'11joI111s 1,'I' Hilg-31311 'l Iloml-13 IIUII H1111Ic1', l,111'1'z1i11c Ik-111111i11gc1', llxlvid Icff. RUII' ll: i'I1 ' ", ' g", '1 ' ,lz1111'. , il rin K:1 ' . ':11'- 1 11. fa ' , '1 ' " ', -In " ' ' , " ' A' ' , A ' I I 1 5 . ui-I 9, 17 ,, V. M I WI 1 .1 ff- WI J A ff L ,ng ,,., ,,, b , , - 4 7 I l I .ful ' '7 'nw 3 ' I I 14' I ' . " A I . MQ 'I I , I , ' I I . T , wi e ' I I ' I: IQ: I K 'ic1, 1111 - 511111111111 vr, R1 I Nia nic l.z111di , SI1z ' Il ,z ' , ' . ' " " 'yn Il' : rx YL- ' I ' 11. ,lim john ,NI:11i:111I.zlI np. ' - J I - ,IIQ 'I ' V I UII' I: .- '2 ,I 4' " g R11 - jo' -,'lca111j11I1 .C-1111kjr1I111w11.lIc111z1I1I l,:1Fz11'1'c. ICUII' 'A A' , ' -A I 1, Zz 1 ja - , 1' ,z 1 'Ii111'- -1. 214 j 1-. VVVN W' 4:1 ROI! I Ruth Mendez Cnen Machaell Bonnre Nlarschang Ca1olOhda Barbara Hauer ROW II Dolores Nietcalf ohn Lrltle Iom Moore leisle Lopez Marilyn McCloud ROW rll Sharon Oltrnans Daniel NIcDonald 'Iom 'Simson Lauren NlcCune Many Ann Mee udy Ann Nlull R011 II Pamela Lentz Leanne Lambert jun Loos Daud Mllchell Loretta 'Needy Sherron McFalls Q-v' aww. ROIV I Blll B Qon, Sandra lhflClxClSOI1,JCI'l'W Merer, Sue Segnerl ROW III Robert Matznxcl, Dlck Nance, Layonda McCl1nl0cL, Palsy' Near, Xllan Worms, Ronald Nhllel ROI! II Jllll Murphy, Charles M1ller,Stexe Parllldge Dennis Powell Dreter Xlemen Roy Nleycr Iyl1n,Gary NIcYmch, Larry McMurry, Gary McBr1de, Kenny Reynolds ROW II Karlyn Nhlls, Nancy Peter 60 I v 'r fr , I ' 'ff V gs . R ,. . 4 . 4 .- X ,arf lx g X Q , V J' 'Vw W Eff h A. 4 'V' ,H 1 w 4' H Z A ' w. 5 V .af ,R L 1 W . ' I x 1, 7 , Rf.. I , ff L' f . I A V, yy y K M. - . y y. - f y V' J . , W i W ' ' Q4 ' 1 Q, x , Z QT. , 2' V7 Y., ,A 1 ' , , ' l I A' Z Q 4' 5 ,5 5 v K K I 'i ' Z . ,. . . 4 , R 1 . , . Q A V, . , ni 2 X , v J ,.. if ,G N A If N , 1 ' , . 5 fe , 'i 5 , , , , J. : , - 1 G N W ff of , L r y W, 0 H A ,- I ' ' 1 1 ' L , 'Y .9 an 'QI x X X y K ROII I Santos Ortu Earlene lhlfer Phyllis Rasmussen Pat Palmer Betty Robinson ROW II Peggy Rice Gary Slppel Lesl1e0u1mhey WValterSm1th Xeronxca Sachlehen ROI1 III Cralg Roney Dan1elPomones Beverly Roberts Elaine Piper Phnl Snnoll David Rogers ROW 11 Daehle Reuzel Robb Powell Ignacns Rodnquez Rlchard Snowherg Warner Porter f on don Sunnners 'fi ROI! I Donald Schoaf jane Stanley, -Xnnjane Schultz, Rosemary Sham Tom Tyne ROW Il Dale Smith Carolyn Smnh, l :mia Snkkema, Terry Taylor jerry Fuft ROW III Terry Shuman, Phrllp Shank, Sharon Selooyer, Barbara Schueler Ronald Stanley Gan Slexens ROI1 IV Larry Nan Karnper, Larry Thompson, Donald Stuart jim Smxlh, Duane Shank, Daud Strau 61 4- ,fa H1 1 ' lll 11 11111 1 X lu 111cc 111lllL ll llc 11118011 N nu S1111 111 1 Pl In UM hum, fr I1 I 'N IN 111C111L 1 D xc K1 111118111 N X11c1. Nou c IIIIIS XX 111 M1 I lc 1 ll c 1 llllll 1 R1 1111 cd Dans 111 H111 s IQ11 11111111 XXII 1 11 1 'v 361 W , - X I . '-.Jjr .iv 'i' 1, 'Q -1 13 'v T" 1 ff, '3 'N .Q 4 V ,W 3 b x ' 11' 13 A 1' NK1' -cw 1 V 4 1 -2 1151 , I A ,,VV gl , 'gvk 541 . 3 H I3 ' fi a V i lflll ' I: 1.1111 XYcs11c1', x12lI'l12l Y2llk1,.x11l11 x1'11k1lll2l1l, 1141211111 111111. 1.11111 S11 111. H011 flf51ll 1121 '11 12lN,.Illk1 Ya 1: .1' 1 ' ' '.j 4' " J .fzl I' f ' 'z 1 lf! 11' Ill: IM 1a11c1 x1'C2l11lCl1K'3lX, 8111114111 Y1111cc. l.0I'l'Ll111C '1' 1' '1L'l1, ' 'z ' YVa1kc1',RIa141y 1V1'z1110r. ROW l1'.'Mic'kcyVa11 151z1i1', 1X11c1 'l'z111a11i11. 511111 '1'2l1'l1L'l. klL'1I'f S11z11r111, NIz111i1111 Sluzlrl. ,. S., er 1, L 1, , as V., , . ' K' gf! 1 1 1 r 1. ,A 'rf' 5 p 1. ' 1 1 1 'Q X ' .H 1, 5 I 1 1 ' 1 5 3 1 RU ' .'.11l'V " 01. al X'411'1 " .c1111!11l'l1l'1Y11L'2!1.1111111lIN1'.lfff11vII.' 10111xY2ll'l1l'1k.I,111K12ixY2l111S,, ' '11 '1. llc 'z 2ll11.lff 'll 51l 1, N'1'1',I.i11m1z1 1114111101-,1l'H' Mvhilfi 1141 '-X11-ck . 113111 1YL'11w1. RU11' l1'.' 11111141 C' 11w. FI" I' 1111 'A 1.111 I 'i Q "'g11. fx l5'PbR1 pu '92,g I 'H U 1' 1':.':"' " G"l:r " 2 A' ngag 1-ll V 17" Ap 44, :'.:C 'rl snr! I K ' , In I . 3 1: ,I l, : ,. , ,qui ug'f'-gm 1 ,f,3,7""" " - Url f ' , o I I Q C A R D "Elini .-- .. ' 5 Af 54 er. -su V gil 1' '?,,5- 5' 3' 11525 iff " 'J ,,.-::,zf5F?,'1 ,fjxff-1'i5' ff' , 75? , -i:.1 1.:'f5f3f"E1f' Qf: va ,Ui .46 M1 1? ,if J x AA Av! O x U T if ' 42 ' , ' Fx f ' ' T ' A X Q 3 , f 1 XY., X, I ,I X f V K . jk,'...,1'a5 fn, , r1'V ,X 1 i 1: A -f4:, V, 'G' , A, I May 1-f Q wif VA , a ry 5, 'RH iz I . 2 S i y1',, ,111 '. 1 ' amz '.'f fl "ff Clubs "iw L Q4 'g g GY ' 1i7'51i2 : C ' 'A - fylhlx A yi Q wry 65 fm x nnual Editors fl D R1111 S1111111 1111111111 111 1 1 11111 x1s111 Ill f1ll'1x 1'111s1111ss X111111 Ll lil! s 111 x 11 15 1 1 ll 11111 11111 1 11111116 1J11l111CIL was 1 s111s1 111 1011111111111 1111111 1111 s111111111 111 11113 111x1s11111 I111g1s Xs 1181111 111111, long 11111115 111316 11111 111111 1111 111111p11s1111111 111 1111 16111101111 XV1 i1C101i1l1l1Il11L 111s1 11611111111 18 11111 1D111111111r 18 XV11x 111'11s1111111111s 11811 11111 111s1111 111 1111 1111 szfe 1 XXL 1 118 11 L11 1111 1 1 1 N 1 XV611 1llXC 111 11111s11 1111 11111115111 11 51111 IS gcmng 11111 I 11111111 IC1-11116 11011 111111? 1111IlgS 111 11111 1611 111 1111 He 611 1111 1111116 11 111111 uc 111111 t1121XS 1 110111111116 101 1111111101 1111111111 B111 11111111'111v 1111 s1111c 11111 11111111 111111111611 1111 11111 11111111116 X 1111 1111151 11C s1111 101 11111 1yp1s1 111111 11w11ys 111111 11111111Q,11 111 1111 1111 111s 11 s 1 s JL II IIIN 11111 1k111 111 IX s11111 1 lx 15 1111111811111 611111 11l1i11N h111s11111 1111s 11 ll s 1 1111 111 1111111 11111111111es 1111111 1 11111 11111 1111110 C1111111 111111 111 111C 111115 11111 111 11 111111 11311 11-11 11J11CRS 11 .S1iA' i : " 1 , I -1 ' 1 3 N11 1 1.1111 XX'c11gc1'. KL1-1-1111113 N111 NCR " g, .X11 " 1: Dc: 21 ', " . 1 'gf K11 " 1'i1'111111,K1111111i11i1111g191111111l11111..X1'l1i111111131Y11'K111g.Sl ll' lf.1'1111'. '1'11'.'y1111'11111'11111111111 l'1 1 '11 1 1- 1 .11 J 1 1 1 ' 1 ' ' I' '1 1 " '11y 1 ' 1 1 1 ' 1'. 1 1 ." 1' 1 ' J 1 '1 l', Q' .' 1 1.11 51111 '1'11 s1111'1 WX'O111i1l1g 1111 11 I'.g1ll 1 '11y." .X11 1 '11 s1111111 1' 1' '1 1111'111'1111111 111111 111C 1111111111110 is 11111y Il WQ1111 11w11y. "Gully, 111111'c's Ll 1111 111 11i1'1111111s wc 1111ve 111 gm 1111111 111c 511111111 111111 wc 1121VCll'1 111111, 11111s11c1l 1111' 111y11111. 1 11111111 wc 11111111 111301 11111' 1111151 1Jl1Sy 1111 111211 1'11I1y. '1'11Cr11's only 111113 1111y 1011, . 1211-I' 111111. V . 1 , ' . 1 . ' 1 1 . ' ' 1 . " 1 , 1, 1 . 1 1 1 , 1 1 . 1 f, .1 - 1111 1 111111 1111111 ,1 11 s 511111 11111 fl '111 12 1' 1 1 1111111's 111 11 ' g s1111s1'1'1l1111111s. 'I'11is11ll 1 1' 511 11116 ll 111 111' w111' '. XVQII, 11 T, ' ' , 1110. XV 1 11 1 1' ' 1 4' 11 11111111111 111111 1111111111311 wc 111111 11111311 111111 W111111, 1111 11111111 1 '111111g ' ' C C ' ' J 1' '6 .5 DV nnual Staff QW ROW I Judy Powell Kay Oltmans Barb Reed Sandra Bragg Donna Gerkm anlce Wade Rua Boseneller ROW II Kathy Blaxr Karen Elemendorf Nancy Wetzel Peggy Brown Kay Stanley Mary Zlmrrerman oan Bocse Sheryl Benlshek ROW III Mary Ellen Doerlng Ann Hendrmcxs Judy Nioore anet Buchanan oyce Buchanan Dxanne Swehla Lxnda Lehman ROPV IV Gayle MIDICF udy Wyatt Dorls Hxppen Tom Lundqulst Mlke Flanxgam anet Stern oan Wlre Lmda Bradlfry as-X - ' - 2-B al 5. 1 Q A K I - 7 :Ur 1 ,- , I ,Q - , ,, 0 , 'Z ' 7 rf, 2 , x 6 4 ' 'A 4 1 -.' " 1. H 1 ' l 1 1 ' : y ,, ,, lr A V , A ,ff I. 1: O V , I V ., 1' - s . , PW 2 f 1' ' fur f I 1 9 - h 1 ,A ,X , O 4 f r I Y -2- I n , K, V, , 1 , vm Y . ,w B f O ya! f 51 1 f . . ,,,. . -1 , , , X f , fi , " 3 Y ! K . ' 7 J 3 ' -' , , , .. . , - , J ' I ' ' 1 v ' ' . 1 ' v A x .I 1 J - , - - , J V , , , - J , J , - 67 Scrlpt 'UQ vm SEATED Donna Erb Frank Wagner Sue Johnson Doug Selden STANDING Barb Reed Sally Wendell M Roley Joanna Dalldorf Judy YVil11ams The Script has been much improved this year with the addltion of a journal ism class This year the aim of the staff has been to make the paper more attrac tive, more interesting, and more comprehensiye The nameplate has been given modern make up and a pohcy of a cartoon in each issue has made the paper more interestmvf The paper came out ey ery three weeks this year The editors were aim inff hi h' they were trying for the All-American Rating the hiffhest rating possible for a high school newspaper. The people who were at the head ot all these improvements were: Frank Wag- ner, editor-in-chief' Donna Erb club editor' Douv Selden, sports editor' Barb Reed, business managerg and Sally Wendell exchange editor. Mr. Roley was their capable and helpful advisor. 68 Scrlpt Staff 'rv Y-Q ,wi '27 UT ROH I Judy Powell Dorothy Whitaker Frankxe Caxanaugh Bet Scham Sue Apple RON II janet Combs Xara Niusgrue mee MCDe.1rmon oyce Smlth Karen Elmendorf KOH III Lmdi Emmltt oan Stewart ohn KN urth udy Bre Sler udlth Hartmg 69 0 . ,, ,K f f A at ' 2 -, Riyw' 8 9 ,VMs 1 rr W ' ug ,W , Q Q .... f I I I , l 437' iwmgy ' l ' e , ? ,Q , i Us 'UW Q .v , 1?- A N , 5 A ' l F Mwluh, QU, ,. I 3'n+2224 H ' , , iw fw I V - J v .Y v ' 1 ' - V - 7 " A 2',.l1l ' ,J , - ' f'- ,J ' ,J National Honor Society - , 3 1--V. A AOH I oyce Worssner Myrnr Rte Dornbusch orn Bocsr lmggy Brown Karrn Flmcndorf Judy Summers RUN I1 C rylt Mllllff BCHIIFI, KllHlIldll9 Melxln Strock Umm llrrk Mr IOI1lx1l"l udy Wyrtt Mlry lou Win ter KOH III on hm Dems Bohm rm Irarxcr Rrch Seldrn ohn 1 mdherr Crrry Ilunsbergcr lfrxnls VVrg ncr In 1991 thc Natronal Honor SOC1Cty was started because hrgh school prrncrpals felt there was not enough rccoffmtron Gwen to students who obtamed hrffh scholastrc records lhe local chapter was organ med rn 19419 There are four mam qualltres Wh1Ch a student must possess rn ordcr to become a member of the orffamfatron lhcv art scholarship lcadershrp SCIWICC and character crs arc rnducttd by a wtry IITIIJILSSIXL tfrppmf ctrcmonx lhcy rtcltc the pltdgc I pledfft rm sclf to uphold the hr h purpose of the lNat1on'rl Honor Sour tx to whrch I hast been elected I wrll be loxal .rt all lrmcs to rnx school, and wrll marntam and tncourav c lr h standards of scholarshrp leader shrp character, and strxlce lhe Honor Socrctv sponsored two Sock Hops and awarded a Natronal Honor Socrttx Scholarshrp Ihe ffroup was lcd bw Frank YN affner prtsrdent udx Summers uct prcsrdent and Rrch Selden secrctarw trrasurcr Thr faculty adxrsor was Mr Wrllnm Flonlsm ,ll 2 ' . V. ' ,. V , V 1 .V 7.- V . . J 12" . -, . 1 ' ,, ' ', X: 12 .r . ,J - . . 1 V- i- l -' .l "Q, ' sl' l 'U " ' '-J 12 -1' 1 .'-11 ' 27' Q L, t A " "x V ' ' 1' - " V - D , . 1 . . , , , . New membrx H ' . ' f " - " ' "HH ' U 1 C! v-r '0- 1 s s ' ' ' -', V V ' Vs -. - 1' s .' o 4 ' ', ' ' J ., , ,V V . V ' , V r, pu. V, . . VA ' ,.- 1 1 5 0 f ' A . ' ., ,. , V' 55 , , . . . . Y' x - K' '-, V V ,V V, . , ' .K ', V ' A . , 0 ' V Q 1 ' s , " 'J 1 9 ' x 1- 'sf sv r .' - V " ' J N V' ulll and Scrol QI? in W' 1559? W SEATED Mr Neahring Sally Wendell STANDING Frank Wanger Barbkeed The Quill and Scroll is an honorary organization for students who are outstanding in the joumalistic field. To become a mem- ber one must be on the Script or Annual Staff, a junior or senior in the upper third of his class in scholastic standing, and he must be recommended by the advisor Mr. Neahring. This year the offi- cers were Sally Wendell president' Barbara Reed secretary ' Frank Wagner, treasurer. 71 tudent Counell A5 3 Mx .SEATED Geor e Marshall presldent Phyllms Woessner treasurer Sue Scott secretary STANDING Mr Dextz adxlsor Mirgle Mee uce president The Student Counc1l, under the guxdance of Mr DCIIZ and the leadershlp of Georffe Marshall Marg1e Mee Sue Scott and Phyllls Wloessner had a very successful and busy year They operated the school supply store sponsored a mock elec tlon, and sponsored the annual Tvs 1rp Season They also decorated a very attractlx e Chnstmas tre X9 -5 .ff RON I Shxron Llssens Pat 'Nance Karen Adams Lou Bosenellfr Sue bcott Phyllls Woessner Jeanette Kosler can Myers Nxncy Gronxs RON II Pamela Lentz 'Nancy Hctzcl ukson Margle 'Wee Judy Moore Sandy Braun Elalne PIIJCI' Nxkkl Allen Mmee Eberhardt Edxth Nicllxnger RON III lm -Xgue Eddie Wesner ohn Krexdnr 'Iom Vloorc Bob Leul Kay Gebharclt udy Pcltorlnn Judy Landes Nflckey Yan Blair Gavle Mmler RON IV Bob NIeC,orm1ck Jack Bonneulle Tom Lundflulst Ruhard Wolf Ken Axelson Rxeh Selden on Kmg Terry Rhyne Oren Meyer Larry Braun George Marshall Campus Club ROW I Jamce VVade Mary Lou Wenger Pat Kmney Nancy Wetzel Donna Gerken Mary Ellen Doermg Kar en Kosxer Kay Oltmanns ROH II Darlene Burgess Karen Elmendorf Sandra Bragg oan Wire anet Stern Joan Mcblexl Smaxda Gf1kmaHlS Sally Brotherldge Sharon MOFFIS ROM III 'Vorman Myers B111 Tarner B111 Allen Ronald Wllsey Sh1rley Fransen M1ldred Krughoff Joan Machal oyce Crawford Gayle Mlmer Lmda Bradley ROW IV George Marshall Chuck Brandt Frank llfigllef Gerald Huflsbefgef Gerald Wise Dave Woods Rlch Seldon Stan Muller Duane ohnson Dean Clark The Campus Club IS an organxzauon for college bound umors and Semors The Senlor officers were Rlchazd Selden, pres1dent, 1m Farver, vlce presxdent B111 farner, secretary, and Gerry Huns berger program chalrman At thelr monthly meetlngs facts about colleffes and scholarslups were d1scussed The Senlor mem bers were gxwen the opportunlty to talk w1th college representatly es The faculty advlsor was Mlss Mxldred Kruvhoff paw ROH I Lmda Shultz Carolyn Larson Barb Reed Dlanne Swehla Joyce Sprlngman Carmen Burr Pat Rem Judy Summers Myrna Rae Dornbusch Lo1s Boseneller oyce lloessner Leanne Shlppee Cella Gonzalez ROW II Kay Stanley udy Wxemken Karen Plcltrel Kathy Blalr oyce Sm1th Carol Sxnroll LOUISE Wallls Peggy Brown Carol Leesman Ann HCHdf1Ck5 Bonnle Bowman Becky Beauchamp oan Boese ROW III Vera Mus graye Sally NVQ-ndell udlth Hartlng Margxe Mee oyce Buchanan anet Buchanan Jane ohnson Doreen Hlp pen Lmda Lehman udy Moore Kay Woodyatt udy Wyatt Lula Schaefer Ellen Stewart ROW IV Wes Kung Bnll Gartner Jon Kmg Earl Stanley ohn Sheldon ,lOllI1 Landhcrr B111 HUUPH ,l0hI1 Hlgby DCUIIIS Bohm Ron Muller Gene lV1lI1ams Jack lNhaley J1m Mlner Warrffh Smlfh si 1 7 , A. V , ' r iw A ,V . 1- r T I .I , G ' - - Q :L A fy 1 - i 'ff A - H L . f .. 2 'J' 'Y ' , ' tr 5 f 4 A .V , ,y ,f 1 lil Y , f . v '. . " 7 K 5 ' 5 Av V 7 3 I 9 - v - Y " 5 ' ' ' .ca J s J 9 4 s 9 s ' ' A 1 s , , , , S, J ' , , . l l . . , , l r 1 J , , , J , - N - - ' - - - . s J - . Q . i . - . . . , I J - J t ' . . . 7 . , - J D ' . ' O ' .. D . 4 4 , .A W I - Y. W ' ' E.. l 0 A - an ,W 7 It , if XJ' 2 A I Al - Y' 7 , 8 t AV F H ,- " +L' ' ' Hr we s M K f , . ,W 7 'H I Y I 2 y . , , I ,v,.., W gg Q it 'A ,7 . I I v . I J . ' 7 7 3 K! x I 3 7 3 . . , . . ' , ' , , J - , - -' .ly .l ' l a ' s 1 J V 1 l 3 1 , , - , 1 4 , J - f - . '. f ' , J ' ' , ' , J , J , .l , - - l 1- 4 . J - V ' , J V " e K x - : l U D . ' ,, , J , , V , 1 l , 3 3 I 3 ' 0 7 Y 0 Dramatlc Club .1 21' 1 SEATED Joyce Buchanan D1ane Swehla Mr Clopper Carol S1nroll STANDING Wes Kmg Frank Wagner Thxs year the Dramat1c Club presented one of the most successful plays 1n ltS h1story The t1tle of the play was George Washmgton Slept Here The lead roles were ffnen to Wes K1nU B111 Hutten and NIarg1e Mee ust followmv th1s the club declded to put 1ts members to work on another play entltled Anastas1a Th1s also was termed a b1g success As 1n past years members took part 1n1nd1v1dual speech contests Thls year the club also sponsored a tnp to Ch1cago to see the play Yo T1me For Sergeants Thxs was enjoyed by all The year was brought to a close Wlth a pxcnxc for the purpose of electmg next year s officers The group was led by Frank VVarrner presxdent Carol S1nroll xrce presxdent oyce B chanan secretary and Wes Kmg, treasurer They were ably adwxsed by lvlr Paul Clopper IJ 'MI ROM I Je-in lvfvcrs Sue Clark Pattle Plcrce Cirol unc Mmlclorf Bunn f'oQh0rt Kxy Stinlcv Dorothy Whxt llmr Mirllyn lxrxft ROW II anct Wvtlcll Dum Konlos Sui Lumltrom Qu: Il'l.WlilI'lQ Clcnlcc' Rlddlc Nincy Wvtnl Smcly Bmgg M1YglC Knuth Phyllls Woviinfr AUM III DlXlflgllC1flJUfH Ron Dt-ttman Wllt Chffrow Caorgc M.1rsh1ll Cary Wheelock Ron Muller Blll Xllcn mnx Dlllclort Kxthy Mclllntonk ROW IV kvn Small lrunk Wiqnfr ohn Sheldon B1ll Hutten Gnrxlcl WW ohn lllghy Mmkc Knapp Carry Hunsberger M1ke Flamngam RUN I Niyrnx R11 Dornbusnh Xlllxl Wmg Bm SCl'1lIll 'Nm llhnnn :mt l'olt1 Donnl Ccrkcn Judy Vhem kan Ixxrcn lxox r udw Powull RON II Birbxrl B hrcm Nlxrx LHHIIQXIII 1 Sun Xpplm Bonmc Bowman ickson Nimlwn WN urs-n met Combs Nhrlc-ne Carwxck R011 III uclx Brnsslnr bhxron Johnson Lenore Luskc Sun Jo mson Juclx Bohllwn Dmni Dwhlqulst Elunf Bur me o Stmmrt P1ul1 Wmclsor R011 IV ohn XN1llllIHS Bob Leul lun Prize-r Lxle Johnson Lirrw Zu lu flffll Nirxcr Stuff llxll lm Www , , i 1 f ,. ...L .- I , , , , Q ff if g, . fu Q I Z,- yan 'f Q I f , in , v Q i , V 1 V -' 41 A , . 1 l , ' ' , . J l X . . 1 . , 1 I '- " -1 -.fl . ' ' ,. -. ' ' : 1" . 1 . . , 1 J . 1' Af ' 2 . I , , ' , ' .1 ' , Jo: 1 1 , 1 ' ' 14 ' , ' .' I 'Vw , 'J iff ,ky X -'Q w , . ,, M . ,M ff W . J , fu -4 ' f nl, In J' I 1. 4' 4 'D .,W J if J 1 ' A N hr ,L In J A 0 A 'Q 21 ,W ' 3 ff 5 , , I 3 J Q AM M J 1213 ' :l 'L .- " tf, ' 1 .1 . - ' ', J 1' '. ' N - X . 'L ' ' slf . J I' H . ' .' . A 1 P ' .. A 1 I' 'i " zu. - 1 '. ' , Jan ' 1 ' l . j ' . I . . ' . 2' ' K2 I .N 'L . L 1 U . ' .' J ROH I Celn Gonzalez June Fransen D1anne Swehla udy Summers udy Baer Wxlma Burqer RON II Comme Proctor Curol Oyerholser Dolores Peither Lula Schaefer om Yhre Margaret Bowman Carman Burr Carol Sm roll RON III om Nlachael Ann Moran Judy Moorc udy Hywtt Xnn llnndrxcks Sharon Tyler Peggy Brown 'met Stern Xlni Lmildi R011 IV Libby Brqn 1ll ine ohnson Lfs ohnson John Wurth Ken Engel ohn Bellmxr Bob Morrxs Ion Ixmg Br1ar1 Buyers M-n ROH I lxrxy Oltmmns Lmcl 1 Shulw lx ry Nlxc-rs Shmll Doolrx Bc tsx Nfucllfr Shlrley XX Jrren Barb B1lllDQ5 1 I l y lf 1 en o x 1 en If ru n 'N mr y Robf rt oy e Buren ss HHICF' Nflllllfll ROS 1l1r ndzrion Rf nr w I r IU wr ranru rrxfr f iyle xflfllff uol ffsm nz o nrt lrL1L 6 S llx YS df ll D mn 1 Wluflfr KOH II Nlurw Ellen Doermz is Book Wxlrcr 1x11 us Dlclx llcrr Ron Lupp Bob Elflmelom Lunclqulst Rollmd Lmdscn jam! Buchman L1n da Bradley Q , ROW I Jane Hauger joan Gehrlng Pat Klnney Elamc Benson Mary Deets Janet Luptak Beverly Wolber ROIV II Mary Rlta Gartner Kay McGlaughl1n Judy W1lll1mS Lonme Mltfhell Mary Lou Wenger Barbara Nlre Donna Erb Karen Plckrel ROW III udxe Exelind Nan Rextr Jon Kexser ohn Krelder Denms Yeager Audrey Smlth Kay VVoodyatt Margaret Challand ROI1 IV Wes Kmq Don Edlmg Dean Clark Terry Rhyne Rlchard Kmg Russell wV1ll1S Rlch Seldon Doug Selden Judy PCIIOIIIII Ann Schunuman f' -, 1 "JL, 'Jr I lily!! 1 .1 1,3 7 z 1 I8 1- V 'Q' 1 a S C S 'I ill Q 4, 5 X7 A. '7 ' Y JZ 'A 'lm 3 . , ,- , N Y, 1:1 f ' r .- 4' ,mf , ,M Q 1 , , My Q Y! 'FY ' Qi . " Vw ff fl '. 7 7 5 ' 7 7 Y ' -' 1 s k 9 ' - 1 ' - V . x . V - , . - 9 ' s x ' I ' ' as 5 . 1 A .s 1 9 ' " ' - ifffay - F' 'jr .F 2 lex , V, .1 . fl. .fix I - M 2 . ' s N . -.V I .xx MA M x N VA ,Mia 7 L G : K, ' X. A ' I 'ru I l v . I ! X v Alf p?5!, K W Q l ,- Z A z ,.., N 'N A Val. ". ., . ? , , f, .,.,I A K, 1 WMM, I 1 J K - ' . A' , , ' ' V. 1 , ' A 4 I X V 1. ,IV ,W tg , 'rf K ,e: : - 7.211 ' " of was ,Lx,,z':,:'e,L,'7I K .M I ' - 1 " - ,- 'l I, 'J ' . HQ!! I Debate .SFATFD Nancy Stanley ulle King Ann Shuneman., Paula Vhnsdor LOHHIC Mltchell Jan Exeland Joanna Dalldorf YIANDINC Larry McMurray Oren Myer Brian Byers Gloua Kalen Date Allen Stexe Heller m Carrlgar Mr Roley Wlth not a slngle varslty member back from last year, the debate squad faced a blg rebu1ld1ng Job The Hrst task was the composmg of a top fllght team for next year, but the present was not completely overlooked A squad of approx1mately twenty members worked hard to present respectable competltlon thxs season It must be admltted how ex er, that thexr mam 1nterest was m next year The squad advlsor was Mr Paul Roley 19 r - -4-4. 5 , 'Y 'f tl ' 1 ' 1 - t 'I f' , ' '4 .- Q , f , u ' it ft. L. Q1 A . atm K . X , fr an - ' , . , . . , , 1 , . , , . " ' : , , , ' . . . ' . , ' , JI . , ' Future Homemakers Nlkkx Allen Mrs Martxn Mxss Shaver Beverly Folkers Nancy Hnnrxchs Jeannette ohnson Gayle Mmxer Presl dent The FHA IS a natlonal organlzatlon for hlgh school glrls The state act1v1t1es for thxs year 1ncluded a Leadershlp Tramlng School a Sprmg Rally and a Leadershlp Trammg Camp The local act1v1t1es mcluded Fam1ly Nxght a Chrlstmas Party a Style Show an all das trlp and the 1n1t1at1on of new members The officers for th1s year were Gayle Mmxer presldent Bex erly Follsers XICC PTCSI dent Wan H1HF1ChS secretary and Nlkkl Allen treasurer The capable advlsors were Mrs W1ll1am Martm and MISS Vargaret Shaxer The chaptex mother xx as Mrs Robert Johnson 80 , I. ,X Q I Q Fu , . 'Y -I ,wr -wif! . .., W 'N i . X A Q .. , , ., . , , .. , J , .., . J , . I 7 7 ly .1 ' . , S , . ,, - - 5' 7 3 3 ' 1 . .. . . Y . A- . ah' vcr vc W- we .v s.,n L ZH? I Ill Ircis Smdy Snyder Ruth Mendez Miry Wmmkcn S1nlosOrt1L Marllyn Smlth ROW II une 1 C 1 Gowm judxth fowan judxth Bender 'I1ll1c Agullar oyrc- Hook S1lly Haxcrl md ROW III Zana Rmehart Lmdi Wolbfr lnmnc MrD01rmon Sharon Scloover Cirol Conklin Sh xron Oltmini ROW IV Mirllyn Stuirt Dorothy Xclxms Sharon Pvnhollow Shiron Wolfe udy Lindvs om Wm- imc:-Dukmson an I-I uf vy- E.,- 1X. h Pat Nxckcw ROH II 1 I Brlh xi Bur XI'lI'llYl1'lC Hess Peggy Kent Brurlw lo fre L xrol can Smlt 'N mu Pcurson nn Bu iclu nur Xnnx inc Srhultz 'vfirx Lou Uxcrhol If B1 xc-rls f rxm Tamscn Goodfill RON Ill jmcc Snr nl ng Ixirc-n unv Walkcr xmcc Decm unc- Lu Ellcn Cirfw Bonme Hfdrlrk ROH IV c-xn Robmaon Irmc s Ixrur Pat XIFIUC Iorcttx 'Nady E1SllIlUOh f1wlf'NIln1Lr udx 'Null HI L rw, f f f , - , f W O.. k ,J f fx? J .' J Y Off O Q I O O ' . O 5 -- , T f M 'N 13" ' ,L A .., ,L N , O o 4 I T07 5 ' a A I V -O . Oi 6 L I ' ' O , O I ,L , N is R T-. ' A 1 A R 1 X 2 ' I Ol Y 33, i O ,' Of 5 lg :wg , 2 4 3 1, I -J 1 Y-, . u L -I, I . . ' .. J . 2 , , ' 1 , Q J , - ' 'O 1 . : ' , . r, 1 O. , 3 4 j , ' I I H f n. K - C y nz .-: , . ,J . HI. V , r 5 , OO ,- O ' 7 My '51, I I If O. . , F , H D 5 5' A f X , 4 12 S 'T ' 2- 'Q fa n' ,Q NR 5 , 'WF 1 v M O , x "--" S. , 45 5 '--V " - 5 O V W, - 1 ?,O o ' If O I. x W O f ' A 5 R f 4 R O Oi1Ol'C'i ' H A ff f ROI' : ' f . an . . 'L - , ' , 1' ' lk- O. I1 J ' . ' .' .' gi"."-: i -, 'z J ' ',jz " - I. ' . Y :ja " . "2 'ff "1 ' '. . 2 ', " '. hj . . 4 ' V n 'rf Q. ' A! .VV 3, K V Mfm :si -W4 ROI1 OX1 mfg XIHIIIHISSCI Hanan Ialhlop Indy Bam Cum Dnlmmn RON TI1 O lane Brolherxdge LOIIHIYIC HLInlllllllf,Ll Lln la Ichman BOIWIIIC Cfnd ROW THRFI' Nlns Io Ihnei nlcnc Mlchcls Nlancy Hmrxchs Nlckl Huen gen Sharon Calhaugh ROI1 FOI R Diana Dahlqulst Nancy Peugh Carol Cxofton jackle Huenger Llla jo Otten 4-p 1 h5 wwfgvwf sk 522,553 555 kgwwh ROI! ONF Mfnlcne Cobh CHIOIIINZ Fowler Sharon Sllfer Ce-lm C onmlez ROII TIT O xfdly Rim CTTIIICT Bes Deeti Nfallene C znulck Buulx Long ROII THREE Sue Dcels Nino SICXKHII Nlkkx Xllcn Ruth Marne Landis RON FOUR one Slllllh Fllen QICMHII Sharon Johnson Connie Don IICIIC' Stein 8 Km K 'Q Z O 1 V nw M, .J u ' C gk U, I V, . 1:-I 'nz A , ' ,I ' , L-an '. , " . ' , V ' . . ' V - , , . , . V - . ' . V ' ' . 1' ' Y . ' , . . . . .. . 4 I 5 1 .. J ., A , ' . . ' V ' r . ' ' . v , ' V . . V ' ' -17 'R 2 . 'V V , I V. .M -. Ck Vg I H' ' mv W? :V 'O ,V ,V Vf ,V :VVS ' .4 'f' " Qfllzf W' 'iff' .V A M W K W V V V , M w I '. i XT M '- if' K 1 I g1v:3gV:gy.1- 2172515572 f ' 3 V, 3, . V W 9' ?755lIiQ.'3f?f if 'V VV H' V ,MU 1 4..Vfl5V" O ' 4' V V .- " " Q Va V f X Q -C 7 V ' " YV " ' f JV. V 'Vw -W ' - .V Q, V r 1 - 5 ' N Wm, Y . Vfgffgwl ,L'ffS.?V'lT7f"'V"', Q 3' V A Z V 2 4 V 1 N V Vg my V f 1 V V gg V . V 5 1 A wg- AVA OJ! vizltzkff' 5. ' y Y 1 h I , V V , 1 V ' ' ' ' V ' ' . . . V ' N V . L. . . , , , , . 1 .. . . . . 1. V ' . V . Y , iq., ' V 1, .. V . , ' '. I . - V ' , V - , . ' V V - 'J Future Teachers 'J vu I 1 ll ROII OXI- faml Oxelholsex Xllce Xocckel Susan Cmherl Dolmee LCl!V21lKli Jeanette Kosler Pal Palmer ROW TWO llame Benson Blenda Compton JanetDus1ng Beckx Beauchamp gll2lIOll Bince Betty Gerken ROW THREE JlldlC lxel md Flame Pnpel Frances I-'nrxer Marne Dxckson Llnda Bladlex Sl1lflCX I-ramen Ioanna Dalldolf ROW FOUR Dor1s Xl amle C1101 H nden Kay C ebharcll Ken Xxelson udx Petlornn Ehsabeth Lannn jan hxeland on Kexser nl he purpose ol I UIUI6 T e lehus IS to gne those students xx ho nc ll1lLlCSlCd Ill buonnng tg lCllClS in op The ofhcers for the year were Becky Beauenaxnp pn esldent annet Taylor uce plcmdent Nlargarct C hal land, seclelary and Nlargle Knuth treasuxel The club M as under the able 3IJOI1SOI5lllIJ of Nllss Xlarle Dlckson 'Q7 sag I A ROI! OXF lhlxna Burger Imda Hurley Leanne Shlppee Smdm Hauling cm Nlxers Xnn Dleckmann RUII TIIO kb I B 1 Hedrnck Phxlhs Caml ean Snulh lnuia Shultz Lannle Bush Dormhx N of Slllilll nckson Nhulxn Har: 'ull onn Q Rislnusscn ROII FHRII Bexulx lnlkere Pal Run e.11 fohumm llllllik Shlpp june lee judle Mllson Carolvn Slllllh ROII FOI R Xena xlllSglHNf. I-llen SICIAWTI Nlaxgarcl ihullnnd lhmnn Hsemex Xlalgle knulh Iorella Needx A lene Xhchcls annet Taxlor 83 Z "S .R I - , 'L 7 1 1 ' ,, - 1 5 I ' ef I f ,, , , . L2 AX 2' ' , I In 'Q .. I A . N -v, , , F 'N W f T ff I 7 17 ' ' Q fe I ' W I , 5 Q 132 3 ff , 2 x 'A e ., ' K' V' I xv ,L I ' is 1 '-1' 2, if 'lf' . 1 1 I , I 1 I f porlunity to learn about the prolesbion. ' v -,: - f 1 1 , -,U-' , f y V' , 1.-' F , K-1 - l - - 5, A , .. , , Q. - -I 'Q . v W- I A li A 1 . . - . fy Us 5' a 1, my v ,I ,iv l y .f , A r 3 V I, V ',,y If W G A W ,, El I L, ,, , , nf If U I as A ', -Z ' ' ' M , 6 x I Future Farmers C any -.4 ff-gf. llx gill I Q 9 ol 0' div .',.. . Ili'-I I 1 Rm1M1llt1 llCdSlllLl 0111111 Hodge ICPOIICI Pd FASSICI Scnuntl Ctmgc 13111.11 stuelary R11yl'cugh x1tepres1dent Bull Xllen PFCSICICIII hh Shlfk 11111201 84 The 211111 oi the Future I' 11111t1s of fXI1lC1lCd 15 to promote betttl fdfllllllg mtthods 1111101191 the boys mttresttd Ill 1111111119, 115 ytz tht t uh was io1tu111tt 111 hi Ill the lJOLl1lly, meat, dl1dbCCtjUdglHg te 1111s enteltcl 111 the state finals it Ch11111p.11g11, Ill1n01s lhe poultry and 111t.11t IUCIQIUQI teims tmtrgtd st1te MIIIIICTS Iht5t tt1111s tht11 e11tt1td tht 111t1o111l 611315 .it Kansas Llty 'NI15so1111 Both te11111511l1tttl second Ill thls Co111pet1t1on The bttrlmg FFA his uolktd hald and L, 1111tcl much h0ll0l thls yt ll 'Xluth oi tht c1ttl1t IS gntn to Nh Slutk the luulty 11111501 mtl tht ofhters oi the tlub who 11010 B111 Xlltn Ray Peugh C1eo1ge B1lle1, Ron M1lle1, Orulle Hotlgt .mtl Ld Idssltl . KA 'j VJ ip for l ' -av 2 I 5, 5 fr 11 vw" , A 11 H 1, f' A 11 V Q' f I H 5- f 2 f I ' 1 4 yi' ' 1 n 4 1 1 ' 5 M ,1 ks . V, ri? . it if xg , A 1 11 I I' 4" -1-4 'll I 1 1 1. ' 1 1 t 11 'I - ' .1 1,11 v1 1 rl- ' 1 ' ' ' - 1 A - 1 - 1 Y 1 1 1 v 1 ' 1 ' ' '2 . ,.. ' 1' , '. 11 '. ' . 1 1 . 1 l A K . ' ,. . , ' 'z . ' 1' 1 Tl " "1 1' ' 'l " ' ' ' 2 ' A 3 ., . 1 1" kv' 1. 1 5. ., 1 1 2 1 1 1 - . .-I 'N 5- ' ' 1 1 J .1 1 -. . l K 1 A K I v. ' Y i l'i ,xr - 1 z'x x 1 V 1 1. . 1 . 1 1 1 1 -1 'A yi, --A- -.i 1 1 2 1, N 1 I ' 4 v v -r 1 . K 1 1. l,-2' 1 1 1 '. 11.2 .-A , ' ,1,, ' ' -' fm - ' '. . , . . ,I K . .. , . 1 . . ,. '. .1 ' . 1 1 1 . ' J , , , , - - , ' it, . W Y Rui: . ' I. .. ,. 4!y,A fv ' 4 is I ' ii!-. -3 V15 3 afn4'lnAm s ' ni ' ff" ily, 'SIS ...T 2.5.24 I UNI n is Ill in llmulclS1l1n Ruxsl ul s I Ill U Daw mmol ll ll Jon ilcl ll link XX li ilu RUII IHHI I Rahul Xl llllllllx al IISNLII L ll 1 R011 lil lu lx 'N CL H iolzl Stew ill in X I s R PU R X lui lolkus lll dl 1 9 "' f'- 'ir ,173 in ' Y ,' .-as zz"- qbw is "'l'1nMw.- ,U ijiffiij, .Qin ,ga-4-so Qiiiil! llllvlvii kill!!! 'IIA' ffl 3.141 l in an uk Nha x in u SI H1 U XYSK U P in 4 nun lh HJ ., f' , ,179 I ,O A ,. 3- 15' V , li . , x V I . 5 - . . .. . Q x . ' V Q ' l - 5 ' P. , ' W , 4 ,, R. A' ' 7' 5 ' 1 -uf. k w L A .1 ' u ' if 2 Q ll H 't I ' 1 l 1 'f M X , ,, 4 ' " ' f v - 9' " A 1 ' . . -7 V, Y ' X 5 M, , Q :Q i , - " ' I l' ma " ' , ' f y- q , 9 .U ' ' , . ' i, Y n - n 4 l " .- x . V ' 1 3 I A 4, Q 5,7 ' 1 ' ' 4 1 '-fn i. 1 l a il I ? , . y l 1 J R , 5 U v. k M K N ,V 2 P ' 1' ,A ' Q e ,, as r 5 1. git ' gh f 1. V i , 4 O A ' ,A 3 w A - ,Q Zan ' , K K H xl 54.31 O, 'v,2.ifs- ' 'f"'! Q Q f l - i U fiiif' i ,ffl . fi. .1 v -' ' ' i' A -. M ' S 74' V . f 9' ""' , MM-, 5 3 -Q' i ' l on 0 ip, ,..,.,, Q 1 2 . ' r 4 , . X l n 'i i U , ,WH f ROI ' . lom Vl.XlIC.ll0Il2iltlflll1lI'lCSlUl1.1l2lXC Nlillcr, Ala XVII a . z uf, , 'll If fx. NIH' " ' : 'id Hr ' '. Pl 'l'l Shank, Bill Brooks, Daniel Nlcl 1 . l.a"y Cicrlnfll, ' ' 2 ' " ii: -' . 1 . If 'l la ,Klan ' ippcn, za Dil Dic' fain -, za' . 1 . llc nhl Yen licnvnx. UH' ' I' 5 .- 1" -' '- j'l Smith, Slru' l'1ll'llltlj.fL', fl1ll'X l'lllllL'Illl0l'f, Dmlzilcl Slllllll, XV:iync llxum, l.:n'lx llcblungc, lhumc Stern. 4 'Q ' ' f 1 - 1 ' Y T, Y' i v - V7 fy Q 1 . 4. 'Q ' ' ' ' ' A '3',: ' , , I 9 N R. .. t W l , 1 W . ,illlj ,L-"f - ' .- . , A Q . A - V 'I , Y i wk x I . . T I gg wk I . . 5 'Q 'L flff 7.k1rx J . 'A IJ -ik, ., X f, , K X ,-, I X, , ff ' ' A ' ' 2 O R , '+ g 5 .I , A -I . , , i are ix L 71 A ' ' : 'Q 'f r ,' N H 1 ' - ' ' f ' 3,7 . .. l ' W" ' 4932 l 6' " i ' l' w V QQ , xu , eh X . 1'-Q ' , -si - ui: I, li' l l p 'U' ' l , . 5.1 , J 3 Q ng ' ' 1 4 wa , 4 1 , .- 4 E NUI ' U.X'Iz: Well ll lxmg, IM lYuiclcl, .X. l,. Schick, Bill jllvn. I':iul lll'lllH'N, Ron llcllmun. ICUH' T!!'U: ,la ' ' all' . lull l'.llNNll'l. l,rnc'l1 llulIgmgn.l,zn1y l,l'llllliIl. llc nlcl xlilllllllli, Chanlic' illzululmi. Unillc ll clgv. RON' 'l'IllfI'.Iz.' .'z lm l.2HVl'L'll4l', l.u Yum' XY Illcx. Clhmk Nlu ' ll. frCl1lltl Ilzurlmam. Ron Xlillcl. X1-:nun lung. RUl1'F0l'R: llill I-anlnci, B l Su" , Rllflllllllll l'L'l!j.:ll. 'lui l'L'nliullnw. Lcngc Billcr. Darrvll l',lmw1,XK'g ' 'rl-iw. French lub 'Wm RON UNI Indy SUIIIIIICIS Samlll lfllloll Nancy Rellel 'Nan I :hmm Xlux kax NRC llllgllllll ROI! TPI 0 llll BICISCII fhuck Knghlu Nhss SKI IM Plank U :gnu Kax Hoodyall lhc lunch Club IS open lo ill sludcnts who ue studyxng hench rl he IDUIPOSC 01 the club 15 to xcqu unt the students mxth Fxench customs and habits FI hc mne IHCIIIIJLIS of the club were very Plilllll to um thnd plane with thill flo it Ill the Homecoming Pfuddc The Club xx as advised by Nllss Ruth Su us The oH1cc1s Mele udy SUIIIIIICIS, plesldent C hnles Koehlel, ucepxesldcnt han Ldhlllill, SCLlCl3ly and 'Nlnx Kzy xILCrllUglll1Il, UCASUICI 86 ,.-.M .,. J . and 'fv"4 1: I 's ,K K J , 1 If, ' . QL ni f A I A W, ,Vg I' ' w f f I I . A' Q, ,, X ' A 1 'J V 1 N N 5. N 1 'Nix 4: I' ' ",.' ,a 1 ..a " '.1Q2 1' '. ' ' ' ' 1 ff. s ' 'V x ' I - 1 - - I V - 4' - , . . 1 x ' . ' .' ' ' 2' 2 ' . . . , . ' v ' , ' ,.. ' . , . , . . ., , ,. 2 . . K ,., , I . . 1 L. A .2 ,. .,. . ., I , ' .. . ' . - . . . ,' ,- . ' , . '. . , . 4 . , ' 1 N AY? A 1" 2'. YI ' I 'rf K '. 1 1 Spanish Club 2 av' ,fm RUN UNI C imlxii Hess Doiothx NN hildkcr linda WVallis loan Celiiing jcin Nlxeis ROI! TWO 'Vlikc XlCD3ll16l jo Dum Xmi Hildu Nlinud Coiimlu l'llcnC.arex ROW THRII ini Xgug on Kcmci ini Sdiiicnci Dnicl Film o'm Sluwliil N iiics llig-isnlg R011 FO! R Lloyd Cum C Qoigc Dixis lbniml lliniims john M ashliuin Shfuoii YN olfa lcnore liukg Xilciic Xlichele OO 5-an Say., ll UNI X iiin 1 1 N lliiii L uii i no im jcincuc ixmif. If U Xliigjiiu Ci in im l-Crnilm Xlcxiiiclu lklgwo ILL Nutr XX S iilli R ll IHRII Iulic Ouiniln Rll xx x Q nun ll R 1 Co ' um i ix xiir. mine s im 1 Dui X Lagu 81 .1 ,X ii ' ii ' ,J if i ,, I J ,, , ., y , ' ia ' ' i I' ' ' ' ' , .' ' Q " , 1 . H' ' . ' ' . ' , 6 4 1- 2 :r M Z 'E 5 , g 4, Vf wa , , , , , Qf'f,w I I N ,FN V f g A M M A W , A ,A . M Y ' , xv C ' i Q C C Y 4 - I 'ima in V 4, ' f , X C 4 6 0 5 4 W Z f f ' - i - . , . 1 Wi " C 1 W5 if' X f 1. L C :I C - fi M, 1, I if if Q . X I , ' X 1 N , ll M, X, 4 I V 9 c , 2 3 1 X ' ' C sl "' V 'I 1, A 4, i -A W If if' li, V Rf I ' .lz " lolz Silxa. Nlyiiizi Rain- Dr iiiliiirli, 1 ii- sul Qi. C..iiiii.iii mi i. in my . , K 'z ' -ip UH' TU' .' . 2 'ra - Il Llllllllll. Nora lzluszlii, Sally Bl'Ull'lCl'lllgC, Pluiiicv Sliii I, Ili: ' ' . , ' 1 " ' . l . ' l H RU ' " 5 .' -' -. A .- ' xi l'il2il'l'0, Pail Nlnlfamlmlcii, Sli Sizzix .Nlzniiii lllzuk. Clliarlm Clair! -ix 'z ' - ' ' . Oli I-'UI' .' Bol Nh' I iiiiifk. Dick IFICII, Ciciic XX'ilIi1i.iis, I l H'gl lk-in Rli, z Ri la 'l XX-lllllilll', Km Siiizll. ' nis lf' uw!! ROH ON! Sue C lfnk lC0lll Consudos Sue Scott Noland: Czlunno Den Runes ROII TH O ldllfl Newell Loulee ll al lls Sharon Xinze Plnllls M oessner Ballmra Bchleni EI'I'lCSlllllf lsullu ROH THRPF Sue HRXSKIIIS Dorls Hlppen Pen nw Heflclhngu Pal vvllllli' Iannet Taslor ROW FOI R Fd Bnllulme XX axnc H 14le C an 'Noon Bob Bmum lack Kmdlc I uk Speer Latln Club ez 'fb "LJ ROI! OVI Carolyn Slllllll Iuds Plshu l0lldlI'lC lhxelcn hllllll xlLlllIlgCl Sur, Nctzd Kdlell Xcldnls ROI1 TI! O xlill gle Knuth julie Kung C lltllli C lllllIHlIlgS, Nancy Slanlex, Carol Phxlhpe Gan Xklludc ROI! IHRFI blame Piper, Shrnon Hall, Sharon johnson, Miss Salzsnedler, Mlckey Van Blair, Gloua Kalen lom Home ROH FOI R Stew Heller, john H11 lm, Leanne Iamhell Kax Gchhardt Ann Schunenlan, Oren Nluu Xl Dunn Inn Xhnphx 88 O A ' ' - Or ' 1" R' s lr' 'O f R' "5 Ov' ' gO ,f V5 ,Vi, u 'YO .V .5 D O 1 O ,' If O R T R R e R R , A - R 1 - O , . -.V ' I K I V K lv . 'V' 4 . 'fe' R e , W , 4 1 ' f' is . ,' A O I Q. " vb 4 2, X 5 V. A O Y, . O I -O T pn LV O O O N . X I I O -W 3-O ll N Z '- ii. 1 1 Q' Q w O ' l ' ' 4 O 'R 9 ' x O -. 'O O f O, - 1 ll '- f ll v , 5 V , L W' U 1' in ' , 45 ' f Q7 QP, .X , , O L N1 l A lll V : xl' R R O' ' 1 All l I ll I -Q ali Y, R N L iw 32 I ROI! UXI lx Ix11 Wills 81111111 flillllilg xfllfll Van xfllY 1111 lsilllcs S11s111K11sherl Bevulw I-olkeri l'aLXN1cl-my Pat N 11111 I UH I II O l5111l1i1 I1 mscn Car11lw11 Hum Pldlllf' 1311111111 C 11111 111111 'lieldorf B1111111c IS 111 Bcllv K Llkcn une 111x111 X 1X RUI1 IIN IHR I lfllll Hilgcr ftltlll llLSllLI 111111 Bum lh1l1pC1111111ll Indie XV1ls1111 iherron lllx 1 1 ill Sill A1111 H111s1111 ROI! I-Ol 11' 11l111 XX1ll11111s Bob C 111l lllfwllll I-111cl1gc1 I1111 Fr'1z 1 ll Xx1ls1111 at 'ii I I 1 H 11111 1 KN 111111 fifllg 1 P11l11111s Cu1n xflfll 11ll farx Nl1N111 h Ronald Foltl Carx 0 1 1 4 11xs1111 11 ll sun 11 1111 It bl B s s hw x111lls111 RHI! Rll 1 11 11ks1111 111111 H l11l1 lx 11111 lliissllm., Nflllll 1 'Xl'11111n11s 11111111 S 1 1 II ll 1111 R111 XfK'vCl N1 Pugh 11111 1111es 89 - .Q . 11 - - s X l I J i V '- " A A ' as sf' x " . r . -.. 7 5 I ' el Q ' . Q' . 4 1 L v 1 . - f f - , , , , . 1 1 , Y - fi X 8 4 x dl' - 1 4 Q1 ' yt . ' . . ' ' ' 4 s ' ' I" U v Q J f .. Q 7 '1 ,iff 1 'lf sf ' X 1 , -1 4, 1 ., , ,yl t if 1 ' . vlll' . ' '. fa '. " 1,. 1 "1 :Q QI: ' 2 .' sz Q .' , " A' ' ' ., " " . X1 -1.1 ,- ,1 1- 1- ,111 P 1. . ' 1-, l:-- ,j I-ir. ,",l,2llI'X.l',lll"V, 1555" ' -,Q '- -ykl -"- "' I -, ' ,. Nldfz ' Ii111' l.1'-..Xi11:1 I.l'Yl 15, fa 1 . 1 ' , ' ' ' .' 'i 'A ', I' ' , i 11 - '- ' " , Q-Y KF' ' . llzni1i XII1-11, liliwzilmclh Iilllllll, lain l'iYClZ1llll, I1i111l:1 xK'L'1lf. QICIIII ,l11l111s1111, Pamclzi I1C'lllI. 'J 'Q' ' 5 ' ' sr- 1 A H , 7,3 Of 1 X " ' . Q ' - I' ' K- -1 - ' 5, , . I I Q , , , , q V. , x K ! . 4 s 1 . V, I . V l 1 , 2 gy - 1 , T 4 F - Q .. - , Q K 1 7 , 1 W r 1 1 W . l lf - , 1 f A X :HH ' ON Ii:11l1111'1 Cl'llZ 01. jcai '. ' , -' fi: - ' . . '- . 1 1 ' . 1 1 1 , 1 . L A' K - 11-1 RUN' 'l'l1'H: jmc- W 1- 1 , gill I 1 1:1111 . Ch. l- - WI -1111 R111'1'1:1 H:11111e, 11111110 Nlz1r1l1:111g. Bill Dani , P jllis Rn N- , 'TII 'f Nlzlrtx''l'l111111x1s.Nil1Li Xll '11, C 111111' I: ,jx ' ' ' ' '. 'z " " 1, , ' ' 2 . . SPY, Yo 'z ,ai l1l 'l11-11, Dirk llziwkim. RUN' I-'U1'R: Walter Smith, l11I1 I-1iI1-11,1141 f.1'1'l1c1.lc1lw lZ:1.." . A . ' ncy onitors N-'S x I1 UNI Simlx Snulu lxaxllnxl lxilhx Bhu oucS pllllgllllll Xlnx lou Ouiholsei l'il Run ROI! FI10 Bea i lhailfliiiiip Bonnu Ilmsmm lq,g,x Illoun louisg XX Allis lxuui llmuuloif Sillx Blolhcliclgg Shcxxl Bcnishdi ROI! FHRI 1 Iudx H wilt loxcc Buch mm llnd B a lidlu ackie Huuigu Demi Chili lcd Iumu Dunn Huifmhm H arren Smith ROV! IO! R lail Smnlcs ohn Sheldon Ccrrx H I unsxcrgnr Iom Iumlquist ohh Highw Dems Bohm Flaudc Saxon Stan Nhllu 1 in m ilifif mon o thi mo CY S S N 13 S 1 5 c colhc 1' c ss io x CllIlC'Il0Il of ss Nlilc ual Ixiu-'lioll -5.11: 4:0 lg! Ii UNI I I1 U Sin M., C v in on L 1 1 oils lf! f ll on Udcl K lx aiu lu io mi s 1 Rolnll Slain lion N in IXHIIPLII Olxillc Hoi I1 IO! R Nmnon long NI im io lk ix iLuck Flltiklllk ' Y I ui: H nun links Rumom laugh lluicll Blossu C uild Misc 4 . , .4 . n i ,x ' r 'i -4 Q . I ' K 1 - ' J - 3 ,, x - v L A x : ' W . fi , 0 , leo' ' 4- -1 '1 1' Q -' 4.. . V -4. 4 -A " 'f kg ' ' .j I 'lv' .5 A5 X: 2 . 4' -2 .hj I . ,-1 . ji --y" " - .-' , A, K V v t I , . l. ,I . A . '31 K v L, I, A - , 1 A 5. y . lx . , . li" Q :1 Sm-iiior, kvvplng up your Q'l'llliI'S. Zmcl bc-ing clm'pn'rici11hl' we-rm' Ihv qu: U 'L ' Q f ' III- 1 rf. 'l'hm-ii' clulim-s consists-cl of kc-vping ihc' hull: quivi. gn-1-iiiig' viii 1' . pivu-iiliiig' lonfiiig in 1110 I .Hg mil ' -'tiub uttminlziricc slips froiii thc' 'lzixf ' om: 'l'l1m- iiioiiiloi-Q xwm- imclm-r thc- " Mir: li- N 1 r- 4 , - ' -x 4' Apt' '7 x -I , . x i ' , ' . ' V 1' 193, .- ' , i. ' K -vw F V 15, ' ,: 1, fini' , . . gg, an s . , ,- , i 'S V ' "T far. . 5 Q' ' I ' A V' ,s V i i 5 f . , , i. l - M f In - . .. K' ' ' P : fi I h ' ' ' i ' 5 , W - ' D ,tb it , , -,W L y 1 -f x ' , ' ' s . U .9 V. i, A i i, 1 h ' i Qyr ry ' V I ' 1 ' . I xx " 'si Q , , ' fi i in .4 " W 6 1 , I I ' . V, A ' M' 1 5 ' I , 8 , f Q - , 1 . Ji x 1, RU ' . ' Lois BOsClll'iIl'li, fillflllllll liurr, Ioycc' Smith. llzii'l1'lic Iillrgcm. IIUHL' SICIII, Km f,lllll2lllIlS. NIU' T 4 1 .1 dru Bra ' f. lhcrilc I'lllllSiJl'l'1,'CI'. jo! lining ll Sth: mill, jim Min 'l. llol FL-zillion. Mary Xiiiiiiwrlnziii. IVI " IRIi1i: IJ n XY " '. lhlu' Biznull, Nlil l"l K gl Ili, Dc 'iq HiH1cn,Cer:nhl llilllllillll. " .' - . .' 'Q ': ' , ' ' ' lgc. RO ' -' ' .' ' ' . .. cl " Sl' C3 Ga XVI C'l '. 1. l'k f 1. 'II-ml lcnhollmx. 'z ' :V 1 Llbrarlans YI! Xrglaxes Lowa Nhller Vela Musgrave Imcla Kesler L1ncl1 H 'rllls qlllCllI1jlCkS0l'l Marla Hernandez ROW THREP Nan Kmer Lorrame Thxelen Iavonda XfCClllll0Cli loan MclNe1l Xelh Fadden Jane Black Cnnnle jackson Vlrgmla Andreae Ceuolyn Iarion RON FOI R Ann Hlxlder jamce Dlckmson qlllillilil C nkmanls Penny Heffclfinger Pat Vxrtue Nancv Rob err Joyce Crawford Ama Levalcls Donna Keelmg v R S i X -1. f Z.: ,-if-' 91 0 I ' A K-L ' k Ji , Q " 35, K-1 I-Z , ,' ig, T4 L ,VVVV Q K ,A .1 4 1' A it V. L, . , was , ' ' TQ 5 ROIV ONE: Larry Penly, Charles Miller, Roger Larson, john Hesse, David Bradley, Buddy Fransen. ROW TIVO: Sandy , K 2 law. N , Camera Club 19' rs 'LJ RON OAP Ronald Poltz Marty Thomas Gene Coats rm Nhttrson Douglas I-ell nn Carragher Larry Thurm ROW TWO Ch'n-lcs Carter on Kerser Nlarwm Black Bob Freeman Inn Srhrerncr 'Ionr Moore Tum Frazer Fugene Froellger ROW THRIF Joan K ehrrng ane Brolherrdge Mary o Banu Donald Unison Nh Speer Ron Capp Paula Hlrndsor june llansen Vngrnra Andreas ROW FOUR ack Krndle Donlld Hrcks Boh Prcldrng Kcr Xxclson David Dranc Doug Selden Darrel Lockhart Ken I-ngcl Charles Benslnger 'I he C amcra Llub was very actrvc thrs ycn The club took put rn a tour of the C alettc burldrng 'md nent on rnany Held trrps rlhc purpose ot the club rx as to pro xrdc prctures lor the Script Annual and to further rnterest rn photography The mem bers also studred lrglrtrng COIHIJOSIIIOYI proc csslng md rcclrrnque Ihcrr xcry clprble advisor nas Nlr Gor don bpcer 92 t 'z' A Q , I I . , ma, ff- , rc ' 3 fa fe ,Q mm, ,JZ lil 1 I V '. ' , , ' ', , ' ' -1 f I 'N -' v ' R . 1 JJ ' , 2 Wf, ' - I 1' - , 1 y , ' . ', . , r . . J. - ,. - , ,, . ' . - . C - C 1. .4 A I v .' . ' , 1 - ' v 1 - , V, . 1 - w Q- Y A r s 1 - J ' l-,1 . ' ' "' 'Z 2 ' ' ' '. . . Co Ed Connell ,fi Q' I-OH UNI Bev Volbex Vnk1W1ng K'uen Xd'uns udy Powell jeux Myers R011 FH 0 jucly llvlcllllxffll K1thy Blair lun! Xhtull P11 kumew Marlene C arwlck Sue Scott ROI! THR11 Pat Rockwell Judy Bressler Ken Small Les john u Norm: lotls jan jackson R011 FOUR Larry Iongenechcl lun lucker Torn Illllilqllhl fury Hunsberger C1rx N hulml. F1 :nk lk aquer 'I he C o Ld Councrl IS an orgamlatxon composed ol members from Y YV and Y NI rn Sterling and Rock P nlls nl he L0llllCll had 1 busy ye ir 5lJOIlbOYlflg the f0llOXNlI1g iLllVlllCS Back to School Dance Turkey Trot Dance, Sno Ball Ponnal, and Nlaypole Dance 'Ihc counul also sponsored the annual Laster Sunrise SCIVICC and breaklast 1D Mlllth young people lhifllillhllfl' Ofllilgllb uele Tom LllIldqUlSl, preslclent Ian Iackson, secretary, and Les Iohnson, treasurer 93 f . ' .' ' 1 'I' if . 1 ,Lv . ' . , 5 A Z . E rg" " 4 ,V , e f 5? r-1 f 'f A f ' 1 'S 3-5. , 1, 3 1 4 A .ia 4 cf:-' 2? M Z ' ' " ', " , .' .f . .,J ' ',-1 "' ' , 1 , . 1 ' u 1 V ' ' ' h V ' l - l V, 4' fv r f v v . K. , . 1, , , . . . . .. , . , . , so,.' A 1 ' 1 .'.' . ' : ' , ',' " " , - 71 f ' . .. . v . A ' l - Q l n -A 1 A 2 . . I 2 , , . . I , S: , . - - , y S0 H1 ,nw ROII ONI 111111116 Bush 11111 X11CI111xCI1 1eorg1a ohnQ1111 1 11111 oh11so11 11121111 1Xdl111lllZ1I1 Betts 1111r1ei1on 511111141 1ck11111 S111 811111 ROI! THRII- 1111111 11 'nlker S119 I 11111lst111111 9110 14111111111 111111111 1c11s1111 111111 111Il111 11111111 111l1NSl11I Dlllll IU 111 1 N0 ROII TI1 O Susan Goshext 1411111 X111111s Pal Rockwell ROII PO! R 111111 11111901 I1wl1 1XI11l111 41' cr ,Q I1 OXI 11 s 1 1 N1 1 1 1 ll 111 1 111 1 I1 1 1 1 1111 111111 11111 111 1L IX 111g11111 Xll111LdS 1 11111111 81111111 Ruth 1 dl? R011 F01 R 1111111 INl11Il C111 11111151111 S1121111111 NI1I'111s Llll R111111111111 ku 11111111111 N11f11u X111 B1111 131119611 1011110111 gh2ll0Il H111 91 H1 Trl I -9 -al 4' R II UNI' Nwncs C mms Shnlcx IN 'IIICII Pam Plume Ilorothx Xkluuku Id II I II O N nn I IITIIIIII Xlny I Ju Hen IN fIIlII1lLlIIIIll Smdxn 711 1 un II l'mm1cle1 IUII THIIII I NIL In Ilmml C uk om Slew 1 an Ixnscr Km 1 Hung, ROI! FOI R mm I hlkcn Ihxllxs Hnms Bun I Ihuxl Ilnms Ixn NI1Chug,1 -D- '5- sl 7, I UNI uu x o Hmm I I li U Sue Xpplc Donna Ikludcr 1 amlsn nn 1 um x nuxlu mx L R11 1 x lx XX x II Nan Ruin XI.-ug., urn C In 1ll1nd Sm 0 Ill I x m ill nu fn nl II num HUIXIII 93 0 0 In vid :I I - : I ' . 5 KE : If 4. ' :Qu-v Q., ff' ,I 4 A x " I' I, ,3 'I 4 . ii? I ESI 4' -' - 27 we . M ' -4 2 .9 I 0' I' L' I' I." , ' I I 'J ' :fa ,z 4 ,I ' gcr, Nia " 2 I2 CI lz.Gf 'gl ll ' I1 ' ' z I,inIz1 . 'Milla , 1 L"'cn, j 2 . '1iIl, Nz , II 1. I f I :II1'I' I0 " , ' I I' 2' '. ' I IIIIII, I - 1 .. Ia . 'l. fllin. 2 'C I' I' 1, In I: ' L ' 4 2 L ,I ,I 'I ' . v ,4 Y J' x I II I f I I I I I, 3 1. B , ' ' 'N 1 H I ' ' I - L ., RHI' . Bu ScImn1,l'ulh1nm'y.IS' -'lI W lhcl, judy I 'lI. Hill' " ' : .' ,V -, ' -- , 1 ' I Y: Blzir. Il II IB -' lu II Wimnk-n. RUH' TH -Q: San II lhuun. lug 'In 'I -.. ' '12 ' . 1 . ,. I - vm, RI l1'f'U!Ilf:IllulI NI nc, JIIIICI Sl-' 1, Lila Smhncfcl Nu R I -'I, 4 I- ' nn. ub 11' Q? -'Wi-: QI ll Ili! li! ROI! UNI lug Nlyus Dun Mendel Nmmm Myers cnyl Iudmul XIIIL XICINIUII ROII III 0 jun BICISKII Kulh K ISSLIIS Ron Mlllcl Dcmly Huffman Bob I'IIImc Yvaltm KlII5IIS ROII IIIRII Ics OIIIISUII john Xvllllh on king Stan Muller Brad Illdhlg larry longnncchex lark Snow ROII FO! R I nl Slmlu Dunn Hnrcfmcl Iylc jolmson DINICI Momls ohn I mdhml IIIII Hunt: Iohn Hlghy Tory Knlchu K! Q"1 II UNI It 1111 1 nu 111111 ucnuu III 1 111 nuns Rf 'IIIU Ronnlal Mm 1 Dlx I I1 Imkla K I y Ru IL ohn I:-ur IIUII IIIRII II nun H m1I1I Chuck III null ohn SIILI1 11 n I ngcl Du m1 1 In u I1 u Lns 'R IIII I nu Il Iumlq mt Kun IIllIISIlClg Ruh Qc 1 cn K u 1I1I IS uc Dau Hlppul NIILL Knapp 96 QQ 99 l . 'I nl I 2- -- 1, 51 Y Q! Q Vi I. Hfni W Q A 1 m K 1 , ,. 'I is , I , YK f z 1 Q A - - f ," A - 1 - 1 - - I L ,,AV ., I , ' ' ,J C' if f ' T 1' 1' vv- I S lr! Y A v 1 V X 1 F- Q 4 1 , M , . j 5 vi . cn H ' I 7: 5 is fl V I g 4 I fi ' Q. ' I ' S 'A 5 'W f x 8 gh Q I f K , Q X ,il 4 ' -V S ' 1 4 I If :Q x- ' - fr fi Q' , I lv I 'Ia I 3 , ,' 9 Q . In ll - I ' ' 12 ' S, ' ', , I ' ', ' ' 1' ' ' ' f , S F , ' ,J N . r S1 A: My ' .' -ly A h ' 1, A' I . .-4 I , i S, V , Y 1,1 Y wif I ' , ' ' dfx I ',,f iv . ' I Q ,. J ' f f , 1 I zll. - I " Q M ' ' I . , 'V 5? 95- ? ff., I I Q ,QL ' W 51 j 1 A A - ' 5 . . , W .A if A X . I "IV , r a .13 -1 I, f 11 ' I f'IfIff'-If-,'. . J . I E 2 .1 .M4..:.-.5221 RH ' .' Imn Duty. IIa " S " I -I. II'Il .In R' 'Is 'IC " .jul KI 'i I Curl Ki 'L III' ' ' .' 1 "I.'cy, H21 r1-II N'clIs, .XI ' nn. 4121" ' -, iz r' 1 -,J , ' . ' "' 'I 'z 2 ', I ' 'z ,J . ' I n. Kc 'I . 2 -Z-I1 11,1 " I I, ty' RUII' FUD : F1 k Wig ",'I1n I 1 , 3 '01, A . II , fs nv' 1 IN! u Il 1 n o nx we mm u lgi uku ROI! I-Ol R k Wolf IRL llglcl I Ll lld laugh C S Club xx as ongc igun onc ol thc Q mg 0I'glllllillOl1S lI1 school Ihu OlEQlllllLd floits lox thc Hfllllitflllllllg P ll xdc sold IJIUQI uns it the loolhall QIIHCS and held a dime lol members and their d iles 1 hls ,CHI thc S Club chsu Illlllid mmm hubhxp cnus md smill blue md Sold pms to ll I1lLllllJClS rlhe ofhnexs uclc Gcoxgc Xluslmll DICSlllCIll Duns Bohm nec lJlLSlClLIll and Fr ink XV igner scc llyllCiSlllf.l L J OI U I K 1 Hunsbugu yr QI Q.,-:J C I 1 llllll un l F x lu IungL NI1 N Ill 1 IIN o lm mn I I 1 X ns x 1 U k Bob XIUITIQ Rnmom 91 ff' , H , L . ' . ,, , x l N3 . , , l 4 . 1 ' 4, H . f . 1 g -P r, I . ,Z V' 'V ' X mflfl I --, ' ' Q Q CDQ l 5 I J 5, y V J? ,yy W ' 1 v w 7 , cv , Q if 0 o ,r. 3 Q ' ' 'l ll ,, ,K ' i 1 A 4 A Q 8 I 2 fog' fl few 2 M Q 1 , 3 an., .U A I v 8' 4,5 g A 1: A ,fl RHI ' I . ' W -, KX g. B'Il Allen, Do C x, Ron DCIIIIIZIU, NI'L - Fla ' gz . l'0l1' 'I4Il'0: l-ld 'z' x L' ' -. . lzhall, Lar- ry I,1-nhznl. G1 'I XV! , 'lf k, St - 'c Hcllcr. RUM' 'l'HR1ili: 'l'o llunvn, llc-1" ll I . Mu' Fri! , Gene M'illi:unQ, ,. rrl l.ol in " ' ' ' .' IHC' ' , X i' ' '. V1 ll' c. Bill lllltlvn, Du il I, 1 han. . ", :V l l u '1'h I 'z J, 'l zgz' , ' ' l-z1d- "' ' 'Z ' '. 3 .' 2 2 I 1 h Q A E ret: ' - Q if 'I'h- clul advis ' 'us Mr. fl yd GAA am, W " gl 7291 f t, .W 3 .p- 'vu 3- I +-db Nhss Dlanne Baxter Mlss Xhlma Moore and Nhss Norma Tomson Thls year has been very eventful for the GAA The actxvltles were speedball, basketball, volleyball, softball, and aellal darts The GAA sponsored uso soual events for the student body, these were the Homecommg Dance and the Levl Leap The events for members were a play day, the annual Bxg and Lrttle Slster PICDIC, Informal Inductlon, Dad and Daughter Night, a Mother and Daughter Banquet, and a Mother, Dad, and Daugh ter Tea 98 I 3 O O O ilk V i,.kmkI .l3,.??xx? V t , r - ,1 r at l . at X7 V a ggwtr ,V r . , jr f , I V A VV , , w ygglczfr . V yr: ' 5 U.. S D - A : , f f ' A I ' ,J 1 . -X 1 ... . ' X' 1,1 ' W . lg 1,40 .- wg I N A K. L " " f as ' 5 4 V : ff: 1" fa, , ' vw gf 4 P fi, ,1 , as T J 3 V V i ,. AZ, , A? x . Y A L , , .thy 54,336 . V A Cdl? if ' """ ' , ' it f , l f A T . I S , 3 K 3 ? , ., 4 if gg L Q ,v 1 11 s 11 11111 811111111 R011 1 1 1 1 N11 N11 C111111s If 1 1111 11 ll 11 Il 1111 11 ll 111111 ll S1111 1 115 1111 Z 21 1 11 111111 LL 1 1 1111 1111111 II 11111 11 111111 1 I L HU 1 Ili I 1 Y 11121 ' 0.1112 S11 111 111111. Slll' S1g111'11. l1111111i1' 151111: 1,111 I'1111111'1p 1111111111- 141-11s1111. S112 1111 k1111111s1111. ' -111' 1' ' . ' Il1'U: RIII1 N1C'll 11-1. 11111 1'1111l'1. 3111111111 1111111 11, x111l'1 .X1111 x1l'1'. Illllt' Y111111g. 111-11-111' Yllll'I1l'l', Q1 111' 1' OI' III 'z X11 - 1Ul'1x1'1.S1lll1fl1l 11111110.5110 .1l11111',lf1111111-s1f111'11-1. X11111 11111111i1. 1J1'11111-1 1-11111111111, 111111111 "1c. O ' f ' : I11111- 1x111g.S111111111 N111-11111. x11I1'1 111 111 lu. A '11 11 .,llllI1'l I11N1l11,c 111'111 II1111111. X1-11 N1 ,g11111'.I 1 l1111'1i11g. 1'1111- 11N111IlIllN. .. K N X . A F 1 . , , . , ' ' 'va' . ' . 1 I V I 114 . "N W 1 .D V -1 ' ' . . . 1 I . , ... M., ,J 1 5 1 ,f l 1 1 5 . 9 A ':- 1 A 1 1 Q A ' ' J 4 1 I1 I U11-.'1-111111111 111111.11 11 1111 1 .15111?1X1 -. 8111- 111111111111 k1k11111' X1:I111Q. 1111111111 C111111111111. R11 1 ll . ' 11111. I lllll:111111111111111'1,i1111'11X111111.11'1.1111111S11 1' .I1J11X 11111111 C .11111111 51Il1111, R111 -1111 11L111I1N.1-11211113 X1N11l'ilN- V111 X11 ' . H1211 'I IlI'I'I, 1-.111111 .X1i'111llQL'I'. 11111'1 1gt'1lll'1lN. 11-11111111 R1111111x1111.1.1111111 1x1111-11, NI.111111i1' 1N11l1111. x1L1N jiill' 1111. 1111111- 1.1111111111 1l111111- K111111111.111. IKUI1 I-U 11111111111 111111. 1'111 x111'.I11f1l'I1. X11 ll1 S1111111'1. 1,1111111 11121 111' . R111 C1011- 1111111. 11111 S111111111111111. S111-111c c,lIll111l1Ill,fN. 1111111110 l.311l1JCfl, 1111111-1 11111 1111111. 1 11 11 1 I1 1 111111 1 1 1 1111 1x11 8111.1 1 RL111 I T 1 gl 1111111 1 1lL1l 0111 1111 111 I1 1 11111 LN 1 0 B 1 R011 IH 11 C 111 11 1 1 111 1 1 1 1 Cl 1 11101 1511611111111 IgL11N Yuft R011 IO 1 1C 1 1111111 1 1llL 1111111 11 1 5 1 3 M14 , '-s 5-1 "' l 5...- 1 11 UNI 111 1 1 9 8111111 C111111 111 11 1 11 1111 1 1 1 1111 1111 H 11111 R1111111 IIN H1111 1111 B1111n1e 111.6 1 11111111 11111111111 11111 1111116 11111111 131115161 R011 THRPI' 6 11111 511111111 lx 11111 11111111 1 II R11c1111111 1111 11111111111 11161 111111 1111 11111 1811i 111111 1 11 1 1 1 1 1111 1 11111 1 I. wiv ge G1 K M 1 V J A ' .J 'S 1 ' 1 nz 11 1 1 ' ' 5 , -1 tw, ' f ' 1. ' " 11 1 1 .1 ? f' 1 1 .N if 1 . . 11 1 1 11 H1211 2X1i: S112 1111 C121 ',Cl1 . 1111 1111'1i11, Jilll -11111 13 . 1'1'1.1' X1111'111'1. 11111 N11 1-, '1 I1 Icy, 1111 11 " . CUI1' WO: 011 11' 411 11111 . S11 :111 f12l1l11C1', 1x1 'f I 1 B 11 C1 1 V ' 11111- , 1xz11'1'11 11111 11115 14211111 1:1'1'. ' " RICE: 1161 111 '1-1111 .1111 '13 B '1111:111. 1Jia1111c 11a1'1e1'. X1z11'g'1' N1 11111 W11111. I1 ' . 1 . 1 A ' . ' F VR: 1.1111111110 '1111i1'Iz111. 111121 1.111111111. 1111-1111 N11 '1 1151: ' Hz11..l.111i11' 1Ji1'11i1111111, CL11'11i1'1- Ri111111', 111111111121 S11 '11'1', 1 ' 1. X412111', 5111111111 S1-1111 11'1. . , A ' 1 rf, A ' A A 3 ' I '- i E 1 H v Q .- 4 A 1 A, ,. 21 11 , , 1 1 -f 2 - -1 as . , V 1 f 3 - 1 1 1 A 1 ' X 1 . f ,L ' , 4 ry 1? W V ,. I, g 1. ,. ' ' 1 - Y , ' ,-- A' . Q ' - V .C 11. PU ' 1111 1111 X1'1111L111C1'. 11IlI'1ll1l'Z1 1,r111111fl.'. 81111161 11'L11lt'11. 111111 1Y11ll11. 111111111111 1.1'111l, S1111 .111111. ' fl L 31 -'1. 511, '- 1l11'11.lffI11' T11'0:L1Cz111 51401 168116110 K "ez El'1C'lv 11111111111 1 1' ' ' -. ' zj 21 . ' '1 kx, 14 ' 1 " l " K - .. ' IZA. -L -- . .12 , 1 1: 'It ,I vlt 11 ' 1 . S111- X1'11111'1. Cl 1111'-121114 . R1 511' 1111' 11.11111 111111111111 IIUI1' IfUI'l1: 111 1 111211112 ,1112111 S11'11111'1. 11111111 1111117 11111. 11111 1.:111111'1 1,211 Yi1'1111'. 1111111111-111 1,211111l1, 1:1111 C11 1.1111111111 1.11111 I'I11111111.S114111 1 1 15111. G A A Executlve Board r 1 1 X hlI'lL R may w mn lxllll m 111 mu L JHICKI 5 w 4 as Inllunk Slllllil Q1 1 ll 4 ll Ill U11 0 C O C .1 t ' , ', " . ' . 2 ' , - - v y , " , A A J - 1 . HHH UXI1: f:t'fII'LQi2l -I1lllllNlIl.SllN.lIl CQ-mln-ml. Num'lzlllz1lii.SP1:11rm f.1Ixsl'lIx. lxnxzlinv 'l'l isle-11. IM mxlmx Y '. my UI! 'l'll'0: Suv Xpplc-. KQIIFII K4 '- , ,Iznw .Inlm ll. jam .lurk . Xlznx Inu XXi'Ilgt'I. ' ' TllPI'I-.J K: 'n l'1mklcl, ' XYLI 14-ll. -Inzin XILNUI, lk-mlu IS:-nllchunlp. Rmzxlia- Xmlc-umm. RUII'l4UI'l3: Suv XY:-lf:-l.Sh:nm1 Hull. -'mu' Ulllllilllilll. Snwim Knikmzmix, Kin:-In Mlxuu. 'I'hA C.,X.X C'fxt'illliX'C bound comms ui thc c ' :mcl lour lcpluclllznlixc' ll H11 Ciilll clam. Ifcn IIlC'iI IIICCUIIQS ilu- bfuncl hol I. 1 ' I 1 N mum' 11 mrmlll. 'H1 "1 zhicl job is Lo clixnlux ways ol 111: king tl - G.X.X il lnctu-1' organ' 4 Rm. Fine Arts 2 2 wiv Concert 1 K 'I' x 1 X' ' 3' I - ' - -' i , L s - 7, -. at '. lf, vb V, , . ..1.k,. .W-We, ,fr- if-a img? E1 7 A ' TH , , 1 ., - ,. 0 5 LQX' 4, A ' 1 W -mf yy ,iz Band ff' , Q . f . 1 N f ' X ! X 4 5 1. . X. K xo' f K 1 .',..---.... -...,.V....... . . Y' ix x. an-2' U' ' H T, mol Ns , " J , ' "' Robed . in tn. Choir S 1' Our DlP6CtOrS s 81 111 1 11 1 1111111 1 11 Rxch 1111 111113 I8 s1u111111 11111311111 1111 111111 11 1111 1111111 111111 1 1g111 1 11 111111 I 1111 111 1141111111111 Ill 1111 X C 1l0IllCCOIl1l1l9, 11a1111111s 1 1111611 11 18 1 11 111 1DCglllIl1llQ 111 X 1111111111 111 s1111 1111111rs111g1111 1111 XV111111 111111111C 1111 1 lhe 1111111 111111 111 1111 1 ll 1 111 'N C 511111111 111111111111111 111 1111 X11ss 11111111 81111111, C 11111611 T11c11f1f1111s1111 1111 1C ll 11111 1111 111g 1111s1111111 Il N1 Cl 1111 111s11lc111 11111311 s s ILI IIN C 11101111 1 1 84111 11111 5111141 1 R1111111 C 111111 111s 1111 11s 1JCCll 11111 111 1111 18l 1 1 s 111111111s1111 YN I8 1111 111111111 1 1 1111111 l181lI8l JCI 1 111 1111 X1 11 1 ClC 1111111 Xssu 111 1 111111 111111 11 18 1111 NC IC 11111s11 11111 1511 1 N11 11l11ll1llI 1111111111 5,11 1111s111 X11 111 the 11111111 111111111111 1111 11111111611 111 11115 X1 C 11118111118 1111 1111111 IJlC8CIllCC1 111 11111 111 8111 111 11 11111111 ll 1111115 11111 111111 111 s 1 111 1111311 1.111111 they 51111 511111111111 R111 11111 1111111111s1111 11111 1111 XC1XClll 11 11 1 1411 81111111 11111 1 1 51111111 a hljllllg C OIICCII 1 11111 811111111 C111111211 Sophomore MlXCd Chorus is if ktfrgrig GLF PD'0l00f'00'990Dfs Y Y? 7? ROII OX! Ioan Q chung Pat Xllckex Dec Roney Hnne Benson Sue Scott lun Nlxetx Lonmc Iaclteon janet XKLIILH Ntkkl kllen Xlalgtc Knuth Icanelte Koster Xltrgnet Blalr C IIUIIHL I-oulu lun lk tlkcr Sue Yleticl Phyllts Xl oexsncr Sharon Nlcl 'tughltn Xnn DlCChIll1UH ROI! TH O Carol Oxuholsu lktsx XIIILHCI lanlce Sxsunltne Nincy HIIITICIIS Pat NIcFaddcrr Nfargarct 'Bowman Carol une Nicldotf Diane kontos Ith jo Ottcn hl'Illl Dahlqntwt Elisabeth ltmnl Xanu Stanlu Sandtv blllott Fdllh Nlelllnger Barbna Behrens lunc Iec Brenda Compton Ntrguna -Xndteas Bcwctly lollters ROI! THRII Lmda Clenna Dlanne Nicliearmon lon Kerset Iarrx l ltton jtclx Speer Bol1Fxeentan K 'irx Noon Daud -Xllen Ions Momlee Daxld 'lhomai Tlm Frazer Bob Ccul Fttgenc Ptocllgcr Ilttk N haley Lee Xl olfe Fddte Xl cs net Iudx Iandes Pmntci Famer Barbara Turner ROI! FO! R lllck Srtndell lloul Vasu Boh Nlcfrnmlck Daxe Sher lnnn Nctl Niolehctd lhuren Gxffrovn Ken Qmall Iwuy Roscnlmuq kenneth Ieltl Richard Htlllalns Daud Uranc ken Xxelson ohn ll 'hhlllllll ll axne ll ade Mxron Deets Dennis lclgct ohn XXIHIHIIIS hand l-:ln IHYCIIIC Blosser Thls year the Sophomore Lhorus worked hard tn prepatatton lor Robed C hour They practiced skills nt stght rutdmg and elght part smgtng lhey parttclpated ln the Robcd Lhotr LhI'lSlIlldS Concert the ChI'lSlIlldS Carol smg Nlass C oncert and .x perform ince at the lumor Htgh School 109 I t ' ' V l L 6 ,..,.a.N ,tc,t , l 'V , :QV R f -4 -, 6 . I , 5 ll Q i- A 'L' Ga 4' rl ft '01 5' - of e J 1 0. -Y 'V ' 'A A 3' ' I 1 f pl - v' 'x H ' if l' A rx 74 ' v ' ' R' ' ' . A' ,. I ,,' L .2 - ' A ' A ' ' . 2 ., , .', , A V . I ' r' ' ' I . K., .,.. Sophomore Girls Chorus 745 fl'-gh I F? M40 I w gt II UNI ct on x m 0 x xx 1 n un t SIINIII I ost ux ox L LL s unc IISLII uk RUII I I1 0 I ma Lelm ll t 1 I tstlllo Shult Dooles Butt Iqrtl I nohn IXIIIUS nm Xounq Xltcc C hnlcston Connu. Dots Jaan Cohenour Xlux Rttt C ntnu l'1t Rockwell XOIIIII NIIIIIIIIOSSQI Dxxtc K luc ROII THR11 met Smdus Ihnlmam Immel NZIIILY I Ivcxsolt Sh non ohnson farol Crofton I tt X nttu I lcmrc Rltldlc Norm: Iutts 'int I1lIXIxlI'lN Suv Ittnmletrom Rlta P1 st 1 It I 1 3-I U XL Z2 4 UH If I Q T I I . 5 wyvjf- , 1 ' . , - , ,1 "!H-Q,f "-'f- ' -'2:3?'a , 1 7 v ' g f , AL P J' l I '- , I - 1 ' I 1 I A ' f V, d " Q-If-1 t I wr - V V a . ' 5' ,, - 5 up 'I ff .. -. f f v Z- V , ., Y J J, 2 Q I ' Q N Q, , , L., ' i 1 f' I f . 4 1 fi 5 -9 1 ' L 1- ' ,f 1, , 1 .x ,K RU ' . ' .Ili " I-,spin 1, Illa Ifrczir. Carol -Ioan S ith, Car IA n Ht-.". Sam Ira Hanting. NI: 'I' - fI11l'VIt'I'i, .' sz 5 JI url. XI: 'A jzmc II vc. Su l D - -Ir, j - Frat . Nlargzlrcl Cizttldillo, I3a1'Iwz1l'zt Clmrlcston, Susie CII: ' " ' : .2 ' um, Ifrvsillz Ia." "2 X -' .'1', Ig' I' "' ' ' " I1',' , I " V', ' I , .ar 'a iz' . " ' z .2 ' 55:11 .1 " 1 'I 2' I .' .1 Io 'Q "' - L ' ' A 1 ' ', ' 1 , . , ' '- lzlrto, lilfc H tok, .Iam 't Naylor. r A 1 Freshman Girls Chorus F90 6 ROII OXI Xlarx Xlrernken Nlarcra Xary Ceorgra Sue johnson Ruth Nlrrre lanrlrs Rosemary Shan Georgn Behrens Santos OIIIT Barbara Hernandez Yolanda Cclestlno Sharon I rlhrop llrsllrs Rrsmussen fwen Nirchaell Karlxn Nlrlls ROII I'II O Nlarranne Hess Beth Baer Dara I-rh Dorolhx Wolf K nol Bcnrshrk P ll Prlnrer joue Hook Nlaredrth Car Hhrte june llhrte Lrnnre Bush ROIV THREE Carol Ohrla C nolwn Hams rnrce Lamherscn Belly Cerkcn Nano Stem nl Khrrlure XX heat lrnda Xlallrs Bonnre Herlrrck Ianrcr Hhrlr Iodx Xpple Nlarx Xnn Nice Sally Ann Hanson jane Slllllcl jrn johnson Nancw Peterson Bonnre N eelss Donna lsnox Brrbara Baker Annjzme Schultz Sharon Cassens ROII FO! R Karen oxce judx Fisher Carolxn Snnth Iudre Xkrlson Carolxn Haulsms lsarrn Iene Walker Sharon Vance Diane Balsler karen Hussung one ones Lsnn Benson Dororhx Xdnns janet Dusmg judv Xnn Null Iudrth Buckner julie King Sharon Oltrnans Lrnda Molher Weronrrr Sachlehen Susan C nlner Ruth Niendez ROII FOUR jean johnson Sharon Hill Karol Conklen Ianrce Drckrnson I-lame Piper Iorerm Needs Sherron Nlclfalls Xhclsex Van Blarr Barbara Srhueler Carol Harden leanne Iambert lsn Cdmhardl lan Iwclirrd C lorla Kalen Iorralne Threlen Sharon Selooxer xlilllllll Stuart Bucrlx Roberts Palsx Near Pamela Lent? Salls Haxerlanrl lll E . - .. Q " ' , , - . Hgh 1 - , 4' I R ' M. I 1 .' i 1 . " ' 7 - - , A I A . . , , .Q . , .L n 3 l .YK " ' I' u A' Y frat' , 1 Y 9 0 v o x Y' , I f ' I ' BA 'fs' ' if 4 4, , , , Q ' v I 9 Y 5 V W ler, Roberta Harms. Sandra jackson, Janice Deem, Holly Conlcx, Dorothy I-Qhrcy. Sue Segneri. Bonnie Marschang, .Indy " , " ,ju 'f 3. II: 1' ', 11' I ' ja ' , A' S , ' 1' ' ' ' 1 - , ' Y Y ' ., ' '. . ' . . Freshmen Boys Chorus page 'I' c A5 Y 7' ROV! UNI Kenny Reynolds C ary Wesner Pete Ilarajae Blll Ihus Inn johnson Dick I-Iavuklm Tom Hllger Buddy Fran Sen 'Nlax Hankel Ronald I'oll7 llm famnaugh ROW TWO Iohn I lttle Flank Aguilar Ronald Stanley jun Dewey Leslie Qulmhy Mlrun Black Phil gllllflll Xllan MOIIIS Xllan Hartlng lhle Snnlh Call Johnson Tom Moore ROI! THRFF Cordon SIIIIIIIIOIS Khnlu Mullen Rogu I nson IN ATIICI Pollen In Xhllls Xhel Tillllll ohn Celhel Dlmnc Shank Dznm Slew Ill Ifrlklfl Shan Dnlcl onu Iain Nldlunx The Freshman Choxnaea are lol med on a voluntary basls Trammg IS begun Lo develop VOICES for the Robed Chou 'I hey bang at the lumor High School, m the Lhrxstmas Slng, and m the Maas Concert ll" Lg 5, 13, A 2 A? ,Ja ' f f 'Jw ' zffvwalf- iff, , 5 Y fini figggf qw, 7,35 f rfgfw ,g,yr,, ' - aw 234' v 1 'M 5: Wzfff 1 - f ' ' yr f I 1' , ., f Q 4 I , 4 ' IGH 2154 1 ' . ,ig 1' ' " ff? g- A . Y I 9. f. , Q' or -I 1 A ' ' f , , . on 4 . 1 , . + Q ' - ' ll ll' I ' x . K if Q 5. 1 Y.. f 'Q' ' . I ' I ' ' 5 ' 'f V . 1 I S ' i I I' at L ' . I 2 ' ' ', " ,L . " ' ' 1 lou " . .' 2 1 ' 4. . . ', Girls' Quartet rg'-x ww Q 'UMR Q hyp B1 n oh Son Lndw Svhl Boys uartet ...Q f qgpl' 11.1, 'K nf ff 113 ,s r 1 ' ' E Q Q Lvixnn S id PP. .rl Niro Jani' J n, . i . u tz, 9 ' W, Y ' Q b " me 1 fl , WV' X 4 Dir-k Hvrr. .Ion King. Bob Nforris. Rirh Scldnn. Madrlgal Group SPAIFD Rosemary Esch Mwry Lou Wcnefnr MITLIC Mu lx un flckrml udy Brxsslmr SlA'VDIINf oyco Womener Cxrol Smroll 'Nmcy Lxhman Kmlrlck I'IOll'x ohm LlllCH1KI'l" ohn H1glJx Rlilllfll Ixlng rlcrrw Rhynf' XxCSKlI1Q II4 0 , ,1 . . J Jr ' ' 4 'a . ,,: -ff i '7 , . 'r ' - ..- fr Q 'f A J 3- 44 sf s J' ,M 2. X: K 5 I". 5 z .. . ' Lf' 'ar' "H '. -I ' '. . 'L' ' .,z ' " 1 , " 1 - U V1 " f. ' lv V' , . Twlrlers .,.-4 1X x 1 1 1 ll 1 x :mn 'NI 117 . - 9, - ' A , 5 , 6 . , , ' A XI "AK ' ' t :Y i -J 5 N Judi' I'1Yl'llIl1l. A111114-I XY:-I .4-ll. .Imm KI N 51. Hr llj Cf f-Ily. .Ir-.m . yvrs - 11 Sports MCM ff N9 ' xl 45 T, K K fX f f ,fx ra F1 XG V MJQKY fv M Clif Kb ,Q 43 'A Jw C eerleaders 1 19 Sandy Bragq. Judy Bolkvn, Nancy Lahman 118 any .XIHI NIL-fx Phvllis XX-fll'SNIlf'T. KIITKJIEH Niills. Suf- 1111. jam-1 Wem-ll, I rl Sunni, I'.1r11f-l.1 IJ'!lYl. lxuvn .Xrfgazlly Xxllffhl I'm1u'1'. l,m.f:m- H111-lo-rn Sw- l.m1c.sI1wr:1, IIN Varsity Track R011 I B111 Tarner Warren Hlndel Cary Rude Daxe D'lXIS D110 Lockhart Ixen Enqel Larry Lenhart Ken T'1u 1111 1111111 K11gus D'11e Thomas Don Cox ROW9 M1r11n G1'11k1ne11r Mgr oe Burkholder Mlckey Mc Gune 1111 Gebh1r1l1 Brute Kuncle 1n1 Appenlcller Chu1k Peugh Bob Clark Lowell T11lm'1n Bob Wlre m Austm Da1c Seldel Mgr R011 3' Mr Mltchell Mr Musgroxe E'111S11n1e1 on Kmq Garry Hunsbcrger Frank 1V.1gner Ron Mxller Stan Mlller R11'h Selden Duane Her1ford Chuck Brandt Mr Sherman ames Brelsch Mgr Mr Dletl R011 4 1'ran11 Hart B111 11e1n11 George Marsh 111 C'er11d XWISP C1111 Zlgler Harold Famer John Hlgby Da1e Lutyens ohn Sheldon K1'11h Lass1 ns 1 111111 l11l0li 1110 111111 C1111 111 11111 11111 s11 ll 111 Dclxalb 11111111101111 1 1a1s 11111111 1111111111 1101 11111111 11011 111111 C1lSCllS anc 111 -H0 1011 lllllflll 11111 11111 11a1149M 13011119 10 01111185 fl 11111111111 1 111111011 10011 11101111 111101 '11 I1 15181111 111111 111111 '71 111111111 10 'N11111111 s '10 N11c1111 N1CC11111 C111 111111 101 1111 91111 111111 11 f 11 111111111111 1 1114 111 1 1 111 S1 0 N1 111 111 1 1 1.1 0 11111111 11d 1 1 111 1011 1111 1 IL 18 111 1111 H0 ll 111 880 11 1111 1111 S11 111 11111 111111 11111111 11110111 916111111 1111 F111s11 0 11111 1 1 1 1111 1 11111 1111 N111 111111 c101111 111111 111 a111 and cl1llC11 P111 11 11111111111 1111 1111111 11111111 'mc 1111 1110111 11111111 11101ds 120 1 1 WLT 1 1 H, V2 ' A 1 , 1 ' , . .I 1 l L 1' , 1 ., J . A - .2 . .j' -. ,, - lf. I., ' ., ',ji l -, V Q . l . . 1 4 L 1 L ,. l .I Q J I 7 , Al 'l'11' C11 1- XV: 1 '. li '. 1 '1 1 11 " J 'z 'Q ' '. "1 ' . 11' ,4,' ' 1 1' by " ' g 1111' lgl ' . ' 1 . ., 1 1' 3'f2 11. ' 1' 'll 1. 'l'11' '. ' 5 " . ' . ' 11' " '1 101111 1111' only 11151 11laC1' for 1111' 1Y:11'1'io1's. Nine 1111'11 llllx' ' '.z' "2 Y: fe. S11' '1' g 111z11'1'11 1111111 ' 111' C1' 1 ng ' 11111: 111'.' 1 f1ll11'S1Jlll'Q 111111 K' 'z 11111 'll21l'I1l'l' ' 111' f11'l1 111 1' ' 1111' 1111 ' 11 ' 21.1. " ' ' "lay 211111 1' "lay 1'011111'11 111's1 111a1'1'. ' 111' ' II 'int 1111' 1 "1 ' ' ' 1' 1 ' .' ,M ' 'S -S 1711 N140 "ze s '1111'11 101' 1111111 1l2ll'1'. S11"1'g1'a11 "1 T I 1" ' ' " 131 C11 -- 1 1' 1""'g ' Q ' . 1 'imma ws F rosh Soph Track " 9 ,ov A .11 1 00 -,,"f,ta1:u CC 'ft' , 2 5 Q' 7 1- it It C' -ld um tual 1 1rr1 X 0 s uk Speer 1111 Bee crow xc omws n n 1 o n ur IFN Rum Ll Nioorchc-ld R011 9 'vir Hunsberger LOUIS Guerrero Gordon Hxnsnn Ixmnnvth lxul D k XN1ll11111s NN1lt1r IN Ccorgf Dum Lcl1nclS1pcrlw Mgr RON 3 -Xrlwn Brukyrncr Lnry Pxtton Ice ohnson ll"Il Iwuc er X 1r1cn Hxnchl lury Lcnhlrt Duc DIXIS B111 Young 1"1 - . nf 'lr 1 1, , 1 5 K 1 yd 1 S! .A -' 5 ' up 1 v . 1 A if 'H ff 1- f' 15 1 1 EW 'f-11 'Q , J 0- - , . D9 , . - 51' P - in ,f 1 2 -' Lf I ' 1 f 5' Y' ' A M 6, 3' 11 x 2 1 1 ' ' x. 4 ' ' 1 f 1 1 , ' 1 ,Q 1 1 5 1 1 , Q 'iw ' ' ' 1 'c' I- I K 6' 1 lem' 1.4 111 11 s' 11. JL- . J' Mg , Day- T11 141- E jh w th, G1 I- 1-. N-'1 kiln 1,1 KVA j' '41 ' A . " .'y. I' 1' ' L K .A JK . N ' Lk , V1 " 1 '. -1. 1' ' . Golf ,-I J, ,4 squa- .1 if 5-Q 4.4: mn- Richard King Daxe Hippen ohn Lanclheer Chuck Hooxer Alun Dixon Stmxhn s Qoll 111111 completed its season hx Mllllllllff thin losmff l-Olll and txlnl one lhc uzun dmfcaucl Rock Falls XIOIIISOII and Polo md uid with Nlt NIOIIIS The unioi X eusm also defeated Rock Falls Thex were dcfmucl hx Dixon Clinton and Rochelle rlhe tvun f'lDlillCCl sixth in the XC IC meet 122 F F JY if tw, .-- f .ZX ie, -'V' l V44 H 9 Ai , ' A 1 yn? ,ss K , V , wb! l ROW I: Tim Frazer, Eugene Froliger, Jack Bonneville, Ron Huston, Charlie Ortiz. ROW 2: Mr. Mac Murray I. U., Y . ,K . E ' v. . Q. V Y. Y I N ' PA ' ' A I . T! ' ' U ' I . 5 . ' V3rSlty TCHHIS GD Left to R1 ht oe Mmrs M1ke Flmnmnqhxm Dean Cllrk Mr Hall Tom Lundqulst Bob Elflme Stexc Heller Ihc QH S tcnms team Hl'llSllCCl the Season lOS1I'l0' 1 and XNIYIHIIIY' l Dgan Clark and Tom Iuncl qlllSl mon the XC IC cloublns Ch 1II1p1OI'1ill1p bx clLfc'1t1nf mo of thc top mud warm m the confernncc ln the sm1 lu Suu Hellrx won lus Hlst louncl but lost tw C llSll1Il ol lhxon lhxcm mon thc NC IC muh Stu lm' xml Ou xxx 1 lxlnff fox Qcconcl Junlor V3PSlty Tennls it J .rf ICUI1' lx licl Xx4Uf'5SIlf'IA. .lfnlm Krir-Llf-r. l.:1rrjv llumlffl. ROlM'1l 121-1 ill Pe-rv Run, RUI1' 2: N111 llzill, Boll Niffjrnr- milk. Kvln Small, figlry Nunn, I.gu'1'y Rwsc-nln-ru. Vllrrrxrl Srmlh. Hub l'I'l'l'IllL1Il. Hur, lfllll' if Imr- lYolff-. Daw' Xllvn. llunf- Xmklnxul. Rmty XXllllS. Urvn Myvr. kIUllIlxll1"llf'I'. l23 V3PSlty Baseball Qi 142. E R RL! TWIN SH s aa, SXQR W6 0 X33 W 5151? ly ilgffflq ,J ...nf ii ,fff RON I Ron Dtttm m Don Vcxdcl Tory Kehclc-r C'1rlHuflm1n Don Sc-elm Iirry Hmclcl Ken Smill RON 2 YN nrvn Ilnndc-l Al Dixon Tom Iundqulst Ferry Huniluur cr llou 1rd xnisrn Chuck Koehler Ron Cipp I om Ile nu n Season s Record qlflllfl Qtulm 'Nc xx min lXLXNIN"iI1 Ktwaneo Fulton - Fulton . lxock Fills Ottiwi Ottawa lxock Falls lxock Falls Came s won lxt xx am t Dt lxilln Ottftwa Ottawa T IX: wmfm t Dt Killa . - Dt Killa . lxock Falls . . DtK1lb F'1IIlt'Sl0Sl 10 .mft-1'cx1Cr- l"' ' :I wox 7 st 1' 7511 J X 111 1 Il X 1 IIIIC 1 N ll ll 1 Xl 1J1x1111 1111 1 1I1NN1!1 1111111 1x11111l1 1 11118 111 C 1x I1 SIIII11 I1 S1 1 1 ll N XX xXf 1 1 WN J N 1 1118113 1 11 '79 V Baseball 7 O 007 '78 O 91 J 49 1311? I Y1l111I1l' 111111 NLK111111111 R111111 f1111111l1f 111111 R1f11 1111 H1111 111r1 1111111 1111111 13111111 IUI1 ' 11 1 111 51111111 hill 8111111 D1-11 S'1111I1 111111 11111111 11111111 1x111'1111 1411111111 111111 IIN 1111- P11111 1111 I 111111 XX 111111 13111 11Il1111L X11 X111 1'1 arslt Football ft -in 2 593' 'rag EQ T795 39 3 I4 B2 tea 'NB N623 368 ROH I ohn L11r Don Cox B1ll Tarner George Marshall Xrtm Mendoza John Wurth Ron Dettmm ROW 2 Dumt DICI7 Coach Charles Ortlz Mgr Bob Elflme larmlt WN tgntr John Sheldon Den1s Bohn1 Gerry Huns burger Earl Stanley Warren l-lindel Date S1edel Mgr ROW 1' Chet Sherman Coach ohn Hlgby Gerald Wlse Tory Kehler ames l"trxer Daxe Lockhart M1ke Ztgler onathan Behrendt Berme M1tchell Coach ROH 4- Ron Mlller Larry Lenhart Mason Fr1tz Dwam Hereford Ken T1ual11 Charles Koehler Rtch Gueno ROW 5 NVeldon Otten Bob MOYFIS Wayne Volkmann Gene lV1ll1ams Larry Longanecker Jon KIDQ' Les Coach Be1n1e Nlnchtll s S H S Bolden Warmors flmshed another Great football season w1th a record of etght wms and onlx one loss The team won the Northwest DIVISION tltle of the 'XCIC conference and was undefeated untxl the last game of the season xt hen they encountered the Geneseo hlaplt Lcais lllt tt 1111 was lcd bx ciptam and center Dems Bohm, Mllllt most of tht llllllilllf attack and scormff was contrl buted bx fullback B111 l arne1 wl1o sco1ed 67 pomts and talf back Geox t Nlatshall who scored 50 polnts All three of these boxs alonf xuth jumox tacltlt Daxe Loclthalt wete mentloncd for All State honors Dtfenst was tht mam factot of success for the YN arrlors as thty lnmted then 111110 opponents to only 39 pomts, whtle then oflenst was better than axerage 1n racltmg up a total of 184 pmllts 126 Stet llng Stelllnv Ste1 llnff Sterhng gICIl1D0f Sterhnfr Ste1 lmfr Stt 1 llnfr Stex lmff ohnson New man Roclt Falls Dlxon Ottawa Kew anee DeKalb H 1 Mt ndoti Gt nesto 0 R nt .X , 5' , ' L, 1 " ' r ' -323 ' 1 5 ',: 1' l i 3 . X ,l .SE eff ' ' , - -, .A if ,.: .5 VA .2 I 7 1 I 154 'f"" A V ' t , 'I - ' I .M X 5 V at 1 I "gy f , I ' ,fi ' , .r tg 1 fx X , gy , , Z4 ' if i' I 4 - 4 -' e N, 'gs ' ' Y I te 5 .er 1 rf -, I . w I - 4 K . N A 5 Q, Y , V 'V 1 1. 5 Lu ' . b ,, , '-1, . ' y W 1 . f 1 , V 1 5. ' W T , 1 , K I 3 l 6 ,,.t,., ' Vtfgpd hi 61- QSJQ T . - 5- . vg , nr A . i 1 i 9 Q " E fl " .M x IA ' -', '. ' , t ' , 1. .' 2 r ., ' t , . ---- ., ' . 'z ' 'af ' , . ' . - '.' . . '. . . 1 ' - I I: ' -7- ' ', J '. f ' 1 J ' V 1 l ' 1 -.l ' 7 Z l ' 7 5 1 1 ', 1 ' ' , ' t, J - Q . . , , . . t " j 34 rl 1 x ' . ' . . " D 7 ' O 4. . 7 Y Q . D 19 . . ' , , . . ' 25 ' Y Y . -' D 28 1 x I , ' f . -' D I3 f-, Q' , , V . . t -'U 28 all . L K' .' 1 . 4 . tl O 18 r ' . , . - , - , - , ' . , D Cf , -' O 12 - - . .gi A as v . ' i - E . . . , , v A 18-t iz' S . , ,, , . , Mike Zlglef Larry Longanecker Tory Kehlcr Bob Morris VV ayne Volkman Dennis Bohm Bill Tamer Bob Elfline Rich Guerro Earl Stanley Weldon Otterl George Marshall Frank Wagner Ron Dettman Lawrence Lenhart Jim Farver Ken Taullii if Gene Wiliams Gerald Wise Charles Koehler Mason Fritz JON King Les Johnson John Wurth Artie Mendoza Gerry Hunsburger Warren Handel Slim Behrendt Dave Lockhart John Higby .lohn Sheldon John Lair Ron Miller Dwain Hereford Fresh Soph Football 5Q5Rs M Leah 5763 6? lift i Su xv M, 95 fab! it-f'-? Qw2mxff CFP: 791 3' 6 Nfl JSE li Q Dual " ax ll' ROW I D 'Ymve K Snmll T Nloorc K Kosler T Txwlor D Thomxs K Kosnr R MCC1OfHl1Ck ROM' 2 R Zcmkc Mgr P Smroll K Hmdfl NN Oswald Speer Brxucr X Bruhmnym D Rut7cl R Hussunq RON i D Stmvdrt Turner R Powell D Allen Loos I Brlun Tuvknr M Tift L Cuerrcro R Mr Murrw Coach P Ilunsbcrgcr Xsst Coach ROW 4 H Hwkmm Murphx f Summers T NV1lker W Por t C' 'Noon X T'1u1111 D Stern J Strzlow R Ebcrsolc Season s Record gtCl'l1I10f New man Rock Falls Dlxon DeKalb Ottawa Ha 1 Nhnclota l"9 - ,e I , T , 2 ei f 4 F D3Wi5?gEWiew. T V .' fr.w,- - . , ,A WT, 4 i uv K. V , :Q , fffgg I ky 'L H , W Y A ' M KN. ko., cm -L3?N?Jw:,f ', iE.,l - Z A A' ' 3 Ael', , 5' -- if , ix Q l H A g,l.'f-wa-3-jx. ligef '- .T if W T -. T rf :T , ,Q V7 1 l'f"R-e 'V 'M E, p n v5:v::Pv , ,V ij? 'A V, I E V 2 ij? e?f3EQJ3 5MHJ1jiT? if Uri X no 4- V A V Ev si I as W3 A 6 f 5 t gr A 3, ,V ,T ,A h ,,VV , i , M ji, . fl W- AV K-13g Ur f F- -1 jak P ' A V W Lb," ' ,ff IQ' M f WW J, P ss 'L Z.. ' D Ll .Ii if T - E 3:11 R 15.03 T- ' . ': , -'Q,j.l ,, . - cr.1..' IQ". ,. .. 2 . . . 9 L 19 D-" ' ............. 20 0 ' ' . ........ . .. 6 12 ...........,,.. 19 12 .............. 5 lg ' ., ............ 19 13 l ................. 6 18 . ' ............. 6 If reshman Football ROM I Duc Wvss Fury KOSIPI Duff Krmdcr Max Hnlwr Kznny Rmnolds ark Sluoqstid KOH 2 Din YVclkcr Duck Hiwluns Cnug Ronny Lmy McMurry Mxrty lhomm Dux VllllllHlSOY1 Bobby MOSHICR ROW 1' Mr Hnnird Ieff NN rlght Dcnnx W xlmth Dlck Huber Stun Pnirtrldqc B1llDuncan Grey Gintzcrt Don La Faxre ROW 4 Merle Hackman Ronmc He-drlck Fred Divls Chuck Hcrbon Ronnle Xuuqhwn Lauren McCunc Doug Banes 'VII HCH3Id Q Pac XX ee Football nam had a Quccessful Qeason muh 3 wlns and 2 losses 3 X X S Q 130 '1 Cross Countr 'lj 3.7 11 .IJ R011 I Daxe Rogers Tom Hxlgcr ohn Wlllls Daxe Beauchamp Daw: Dmnc Frank Agullar ROPV 2 Bob Ir eman Mgr C,arl Crams ohn Ruo ack Fmkle Sun Nfilller Ken Enqcl Gxry Rude Iohn Krlcder Charles E Snhulz Loaeh X ARQITX MEETS Sterlm IDIXOH Dual Sterlmff lst E 8 YV Rockford and Sterlmv Quadrangular Sterlm 4th Peoua Im uauonal Stulm l4tl1 SlCfllI'1 DIXOH Rock Falls Trlanffular Stulm 9nd Stulm Im 1tat1onal Stulm :mth North C amlal C onlf nc nee Nlnet SlCll1fl 6th Stellm I a Salk Pm xu Dual St lm lst Slflllll Dlxon lxoclx Falls Irlan ulal S14 :lm lJ1SlllCl NIC ml Slulm 8th FRESH SOPI-1 VIEETS Qterlm Dlxon Dual Qtulm 2nd Qterlm Rock Falls Dual Sterlm 2nd Sterlmff Dvcon Rock Falls Trlanffular Sterlm 2nd Nl mrth C Lnual C onfelence Meet glCI'l1l'10' fth Sterlm La Salle Peru Dual Sta rl1n lst Sterlm Dvcon Rock Falls Trlan ular gIClllHf '7ncl 1.1 Wrestling '7 71 ,,1-IC 'win ,M va , X 11s1tx NIH te 011111 1 Ste 1J'lXlI1IJOl1 111111 11101111 -1111 11171 S11 1111 0111 1110011 1 0114 1611111 11 S 11 If 1tx Nfcct 111 11114 '71 S1 11m X011 19 81411111 xoc' IS1n1IlC1O0 Slulm 1 num 1 1113 '71 C Oflfl 111111 111011 1 S 1101111 Nlsct '7 its X11 cl , E, ,f.x.-J 'v 11:"?""""""f . .1 RE -.1 B12 16 ,g Q, .. I V Y . ...,-,... ,.. 51-frz,.,v:go1o:v?p fu. --,:,::f-114 r-'A3:",L.'DF , S472 ,..'-fmff ,.4.'....,: .' 7' 5. " ' ,' -- '.A .Q Y 1 '. , Q1 I 1- "1I x'1 .7 -' -1 ' '-' 'F' xl-41' .V "'v . , .' 1-, ' 1: Z.':f'f!I-Ai' ,14 A II'.j:.'?i1A.f3I lg--:5 ,- -7- ,-ph? : f -.A: 1,5 +1-':n,H .f lg-51:2 jlolbgj iff JQ Q L- '-'-1 ,-"" T! H 'p91o- -7 ii.: 371: .4. - Q 1o .77 x LIT 121+ W F. 'E -1-"" -: C ' E' 1 QQ . , U -1- '--K 'S Q1 tiff f af 'lin ROW 4: John Lair, Lvs Johnson. john Washburn. Daw Lorkhnrt. Mason Fritz, Gerry Hunsburflcr, Mika' Knapp. KOH' 3: NIV. Divtz - Asst. Cfnnfh. Dnvc Thomni. Kvnny Lcitl. javk XN'h.1l0y. Doug Karr. Ron XYilsPy, Chuck Brzmdt. f:I'Ol'QC Davis. Hmm-r 1NI11sQrOx'f'- -Convh. YV f lfiidf ' . Z,.,fi...., M 'I ' Z V Wwhs ' fr, 'QWJQ A , 1 ffl: "a+ - .. X 2 ' 'M ga-ww f 5 W. 352- 1 if Mi .ui Zim 61 1 X ,vw Y , 5, 4. HUI1' l: Manx Ilmkf-11 CI.x1'l fQl'2lIIlN Dun' Klki1'Cl1'I', Xfvlxin H.1lxc'sux1 I'm'Ir'r B411':1j.1S. I.luyd Kurs:-y. Curry XXX-nrxv-ri HHH' 2: IIf'IlI'y' Ilwk- ,w41lcl. .Ivm .-Xllm-n. .Xlvx 'UQHIUQ john Kric-dvr. Ron Zvm- , 1 'g , Iydr-XY1'r1t- U Varsity Basketball l'l'I1Nf 11111 1 KLIIL 11111 Mgr S11111 BC-hrendt SI VNDIXC QIIIIICQ Ix11111I1r IOIII IIPIIQOTI L1rry Bflllfl 11 11r1 H1r1f11r11 111111 111 CIOII PI 1 C1 126- 1 u 1011 15 1rx11 I1 1 OIIII L 11111hc'er IOIII Lum 111 111 u 1111 1 IXIIISI l l I 1 1 1 1 1 1 1 1 N 1 I I I I IIIf I I I XIOIIINOII 1 IJ1x1111 'XI11111111 N1xs111111 I 13 1Q111 Ix11111111 C 111111111 X 11111111 111 Ix 1111 1111 Season S Record 7 IH 1 11 III I III I lIIII KIIII KI I 1 4 1 7 7 111 s 1 1J1x1111 XX 110111111111 1x11C1x F1115 N1 XXIII IH I N I 151111 P1 1 IX M1111111 11 111 s lx'.Yff,.'l: I1'1 ,Dv 1. A. ' . 11", Y' . D '1' ' - . I S -I . G 'LI IN", . B'lI H t . KI11111-' F1 AIIIII 1JOf. 1 KILIAT . K1 VIQEI 11111. G- 'Q-1 1 '31 aII. w Y ,Y , S1 "1IIIQ ..., 57 . ' ",' ,,,...,... 6 Y' S11'I'11IIQ .... 51 C11 'QI 111g . . S1 'IIIIIIQV' .... 111 I'Il'l'l'I 1111 ........,, 65 S11-111111g .,.. 611 . . . , . S1'I'11IIL1' ..,. f1f1 ..,......... T19 S1 -1'1111g ,... 5f1 1. ' "I ' S1 - '111 Q .... T1 1 ' ' .,......,.. 59 51"1' Q' .... GQ' ' ' 1 3 .. S1-'1' 1 ..,. 67 1 ,....,,,.. 45 S1012 , .. 67 1 S11-1'1111g ,... 51 Ii. 1ir11'1411111'11 ...-... 55 S11-1'1111g ,.,, 11' 1i111'1111111' . .. S1 'I'1-II2 .,,, 511 c1LlI'1 1111111111- ,....... 60 S1 '1'1111g .... 151 1I1'1111'1111111 . . N1'1'1111g' .... 32 1 XIII ,,.....,.. 6-1 51 'I' Q ..., 37 G1' 11','111'1 . . . S1 'I'1IIIQ .... 27 V ' '1 H ,......,.. L15 S1 '1' Q .... 511 ,1 1- 'I'II 91 "111g' .... 55 1' ' ...,,,..... 69 51 "111g' .,.. U1 I-1111 .,,... S1'I'11Ilg .... 11I1 11' LI .......... 1111 S1'I'11IlQ' .... 51 4,111 V11 .... 91 'I'1IIIQ .... 37 ' V1 ..,......,. 117 SI'I11IIQ ..,. 117 1' ' .,... 11111112 ..,. 151 R1 " 1511111 ,....... 55 51111112 .... 111 111' '14 '1 II' , Fresh-Soph Basketball f f HN 1 l 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 11 1 Cl 111111 111 1 1 113 11 1 'J Season S Rec Ord 111NV 171x1111 X 1111111 XXI11 X1 111 111 1 111l1 1 1 I 1 4 I 1 x11 C 11 11111 O11 111 C ICUII' I: H11111- 1115111-11, L111'1'y II: 11-1. J1111 B111111111 A11-111 1.111 NUM' 2: 11111 .X!1ll'. INIQ11: 111141111 811111111118 B011 N11Q111111111'1i. 'l1II1 '1'1111Q1'11 R1-1 xv'111.1II1N. R111 S '1 "Q, K1111111 1Y'11'Q, D4 fl B1-1'k1111111. K1-11 5111111 XI 11l1I1N111'1'Q1'I'. .1 L' 9 ' S11'I'11I1Q' f11 R111 1111 -1f1 81111113 fif l'1 '11 I"g111x .11 S1'1'11I1Q' H3 1'1'1-1-111111 -111 S1'1'11I1Q lV1 12.111-N11111': 5-11 S1'I'11I1Q 20 " 13 51 '11111g 531 1111 '1 'I111 Q-711 SI ' '11 Q 5.1 , I1 ' ' -10 S1 -11111: I111 P11 '11 111 118 S111'11I1Q' 51 N11 ' 1111 111 31 '111I1Q 311 111-111-N1-11 51 91 111111 13 11111 1l111'141'111'11 1311 N1 '1k11I1Q 'U 1,.1SL1111' .-1.1 S1'I'11IlQ -11 K1- 4 1-1- 111 S11-11111g' f1f1 111111 dll S1"11I1Q' fill C1 1111 31 N11'I'11I1Q 311 1 ,1 60 S1 1'111g' T17 XI- 1121 I16 S1'11111Q H3 171-K41111 37 111111 3 l,11x1 1.3 12111 Junior Varsit - Freshman Basketball 9' Ix1Nl'lIINl 111111 Dots mgr 1611 Bonmullv Bob Ccc11 10111 R120 SIAINDINC D1x1d X111-n Wavnc Volk mann Mr NIu111fo111 1111111 Russel xxlllli D111 Crofton K IYIX Noon Ex 111 Mc1r1re 1111 1111 s 11 1 1s11 xx IS J 1oss1s 5 laik, if f TERLIN6 Ll ERL11' NERL R nur N 161 S s Z 1-1-1 X. llll 1 I1 11 1 1x Sl J IIN I 1 YN Jll X11 111111111 111 11111111 1 1111 1l1L1 1 s1111x 1111 1 I I N. . "Qi-1'l: ' j.:Jzr , z , " ' fi: 1" f . ', ' N111 M1 1 '1'.' .IIIII1 1' x'ilI'51ly 11'11111 '11LlL1 L1 II1OC1C'l'Z11'1y SlIC'C'i'NN1All1 sv: ' I1 '1111 T 1111: and T N Q 512 1 5 5 ER Q 9 IN V ,, . 1 L L. Q. . nu--" 3 , 1 g' 1 4. .. 1 , 1 f QJQLQQ4 1 1 U , 1 'G ' is 1 f I 1' KX aww ,Q I 1 1 ' 1 ! 1 1 x , 1 I 1 X 1 2 O XI' 1 'Nfl '55 it 1 I 1 4, 1 E 4 1 J,- R 'J '-' 1 1 i I 1 ' V1 ,1 f . X7 f . V W 1 7 A . 1' U J 1 1 ' K' . r- 1 Y -N 4 ' 4 Z 3 1 KX , .YK1 11.11.111 1X':11.,:11.s1'11. 1111114 11.1v1-11 s. KW 11 K11sf1'11 -I1'11'y '11U1A', '1'1'1'1'1-' '1 .1y1111'. K1' 11 '11s11-r. 'p1.'N'1 - l,Yf.'.' f1.IIX K11s11-1'. 11.211 . .I1111 S111'1 lx 511111 311111 1, XIW11' 111'11411..111. KI' 111'11g1111. 111111112 R111..11'11 S1111 '1 -L',1'11'11 1J.11.1s.1..11111'11X11K,11111xXI.11".1'1111.11'11111 . 1 A 1 's -1 As Q 1-1 L 1 ' stz11'1 1111s s1'11s1111, ui 1112 .3 2111111-s 11111 111 111. Phu 'NU' Activities Senlor Prophecy Hello Mrss Burrrtt and Mrss W elle Im the Golden W a1r1or and Ixe come to take you to the premrer of the Productron Around the I1 orld In hz lzty Dayx As we enter Madame KAI OLTMAWS Chrnese Theatre the house lrghts d1m and a suspenseful hush falls ox er the audrence The cymbals clash the orchestra swells and on the screen we see Around Ihr World In Ez lzty Days produced by FRANK W AGNER and WES KING drrected by DEAN CLARK and JLDY SLMMERS and starrln one hundred members of the class of 1957 In New Xorle Crty JOE CE W OESSNER IS a concert pranrst and RAY PELGH IS her page turner We also frnd MARX LOI. OVERHOLSER on the stage she rs appearrn wrth the famous Rocl1etts In a fash ronable Frfth Ayenue Salon we End BEV W'OLBER clrpprn and curlrng French Poodles MARILYIN WARREN owns a chic dress shoppe CLALDE SAXON has finally confessed to bern the second mad bomber of New Xorle KAX WIOODXATT and DENIS BOHM are lnstructors 1n the ullrard School of Dance BIII Hlfl TEN 18 a cornmercral cartoonrst for Hearst Newspapers JANE JOHNSON desr ns hats and has lrt r model KARFW KOSIER We also talle to DENNIIS HL FFMAN and he tells us that he 1S manager of the Grants As we cross the George Wfashln ton Brld e commercral Fisherman MIKE KNAPP casts 1nto the Hudson Rrxcr and rccls ln a bCaL1tlfllI fiounder Our next stop IS 'rt the Arctrc C rrcle Here FRED LKENA molds rce cubes SANIDY SNX DER tans lr rther for Santas rtrndeer harnesses EIIEN STEWIARFI and SOPHIE SKROGSTAD run a chaln of drrxc rn rtstaursrnts SHFRXI E BENISHEK models swrrnrnm Slllli for Eslelmos and JLDX BAER trams pol II he rrs for ARI NIFNllO7A S CIICIIS Frorrr thc Arctrc C 1rcle we 0 to the rten 1sle of Ireland I-lcrm we End MIKE FI ANNIGAM who trps hrs hit and says lop of the mornrn to ya and oes on plowrn hrs shamrocle field At the McG1nn farm we End JOYCE SMITH slopplng pgs UDX HARTING polrshes the Blarney Stone whrle WIARRENI SNII I II trlts to Gnd htr fr four lcaf cloxer At BOB S'I FRN S factory we find HARN FX NILIIEN hem rrrrrr Irrslr I rm n handles rchrefs In nel hhorrn Scotland XERA ML SGRAVE mrlsts hr prpts for JOHN IAIlx S OIIISIZIHCIIII roup of lrr hlanders By the way rf you are rntcrested IH learnrn the hr lrland firn you may enroll at SHARON C ARBAL GH S dance studro whose only requ1rement 19 that you w ear one of DONNA GERKEN S l11lts In En land we End that BILI SCHW AB has arned fame for haxrn cau ht the lar est catfish 1n the HERFFORD playm for the Globetrotters and GEORGE M LXRSI-IALL who referees the Sunday afternoon C r1cl1tt matches At the Bm Img Bun l1n Bros Crrcus GERRX HLNSBERGER IS a I1 htrope walker and SHIl1I EX FRAYSEN rs head denter of peanuts At the Palace 'Iheatre we find crooner JOHY HIGBY drawrng lar e crowds under the assumed name of Elvrn Pelxrn After hearrn ohn many people o to MARY 7IMMFRMAlN. S rxclusrxe tea room We also heard that IINDA SI-IULT7 was rn town w1th the Metro polrtsrn Opera you must h'rxe heard that ANN HENDRIC KS rs her accompanrst Ewtryone rn En land IS rrxm about VIC'KIF W ING S new hcauty soap On tht lwhcrrrits lux er we find MEI VIN STROCK rowln shtlls PECCX KFNII wlrrtewashts the W lrrtc Cllffs of Doycr She has the help of LOL SCOTT On the Sandw rch Islands PEG BROWN IS a model for Profile Bread OIT En land on the Isle of 'Man wr End EARI STANI FX Xou see rrls dont mterest Earl Frrther down rn the En llsh Channel furrous splrshts 'ru rrrrdt hx OHN IANDHERR as he attempts 1 ne w record of two trmes oxer and back Slrm JOHN BEHRENDI rows 'r cool stoxe boat alon slde ohn to leecp hlm well nourlshed Now we re on our way to Holland and tulrp t1me Guess who has won the parr of wooden shoes for the best tulrps of the season? DON SCHMITT congratulatrons By usrng her lovely VOICC tones LEANNE SHIPPEE turns the wrndmrlls FRANK HARTS IS assrstrn the government he plugs holes 1n the dykes In Denmark SAI LX W'ENDELL balees del1c1ous pastrres as fast as NANICY HEIN can frost them JOXCE SPRINGMAIN packs sardlnes rn mustard sauce In Copenhagen we find MARY LOU WENGER rrrsrnufacturm and samplmg chewlng tobacco In Germany BILL HEINTZ test drnes Volkswagons DORIS HIPPEIN IS an alfllne stewardess for TWA DAVE HIPPENI her brother 1S a prlot for the same company SHIRLEY SCHULTZ cracks eggs for Gcrrnsrn potato salad KEDRICK HOEK grrnds egg shells for use rn pamt As our plant lands rn France we see that GARY WHEEI OCK rs furtherrng hrs studres as an omrtholo 1st Also at the Sorbonne BOB MORRIS IS grung IHSITUCIIOUS 1n the Morr1s Mumbles JUDY WIEM KEN does T V cornmercrals for P Eau Perfume JOHV RAZO rarses the Ha at the Amerlcan Embassy rn Parrs where GENE W II I IAMS rs the Lnrtes States Ambassador BOB STERN IS Todays news correspond ent rn Parrs JAN ET SCI ERN IS a w altress ln a Parls srdewalls cafe France s leadrng halr syl1st 1S JUDY POW EI I who 19 enclrantrrr women ex erywhere wrth her new puff halr style SHARON TYLER IS prctured on the cox er ofthe popular rnaganne Ah Not far away IS Sw1t7erland and w1th1n IS the eyer punctual BARB REED and dolng what? Manu facturrng clocks of course' At the Sw1t1sh Hosp1tal we find JOH CE and JANET BUCHANAN st1ll dlS trrbutrn bed pans' RITA and LOIS BOSEINEILER mold the holes rn swrss cheese KAREN ELMENDORF and BONNIE BOW'MAN operate a sl11 school ln the Alps On our way to lNIonaco we encounter JON KING who IS on hrs way back from the Moon He tells us that LARRX FL LFS 1S mrnrng reen cheese on the Moon As we land rn Monaco we see ln firckermg neon O :V Q. . Y V V x 1 QV v V ' . 1 .1 1 .1 1 , ' " 0 r r 7 3 I p I v A 1' Y I l ' 1 1 1 1 , , V . V . V 1 I .Vg I Y . v I -V 4 1 1 '. ' Y i ' Y . , ' 1 1 1 . U' o V V , V V . V , . , . . . , . A A . A 4 - 1 O- ' 1 . I 1 I I 1l ' . I. 'I U' 'l ' . ' 1 I S. 1 O Q I T 1 ' v 0' ' r ' a D 1 ' A y V V . VV V V V - U 1 . .. . . 1 , V . D V V V V , V, V . . J . A v - l Y 1 . . A A I Y Y v . l 1 4 1x .i . . ' .1 . . 1 1 1 1 g - 1 ' r , r ' I V 1 AA I . r . A A K A 3 1 1 lr 1 V A V . 1. , ' U 0. . , 1 ' " ' ' D D 7 ' 7 3 V vi wx, . . , , ' - 1- v v - X V V' V - . . 1 - V. , 1 . - .. 1 1 1 1 1 . 'C I ' 1 1 .' ' " .. .. 1 1 1 1 1 1 1 1 .' V ' , . 1 ' ' Y 3 - , - , ,- ' 1 ' V Q xV QV 1 r w y ' s . . A 4 1 4 41 41 1 V .. - 1 - ' 1' - V ,T 1 .T-1 ' . .-. V ' ' ' V ' V V . 1 D D . 1 1 1 1 1 1 1 1 V V ,,V V . ,, . . . V . I, l CT ' 0' ' ll' ' ' 1 ' - f a , ' a A n - ' ' ' ' VV , . . , V . V . V V 4 1 1 U IU.. J I . .1 I' 1 ,, 1 ' ' ' V V' V. V V V V 1 v- . V V V - y - v 1 - 1 . f 1 2 1 . 1 1 1 1 '. f 1 1' 1 1 1 - rr -'- ' 1 - 1 - ' , . 1 1 , 1 1. ..,- .' 1, V' 7 " V .U.' ,. 1 ' 1' ' UU. V 5 D 1 , 1 L . 1 U . V 1 1 1 . U U V 0- 1 QA-V v v V V ' ' 0. , '01 ' O, V 1 D 2 . m o D7 . . ' V . , . . . , ,. . A' A A I Y . I I A 4 1 I 1 U V V . V. V . Englrsh Channel. JAC1KIE HL ENGER 1S the Betty' Crocker of England. At the stadium. we find DLANE ' rr ' - - V r V V J V 7, V V - 1 1 1 1 . I . . , , . . 1' ' ' 'N 5 U r 0' 0' I , fr Y ' n . a a a ' ra - - m - y V - . ' 1 - A A - x . 4 1 1 ' ' , 1 , - 1' y- -gs - V 1 ' V' 1 ' of ' - H' ' " ' - ' S 5 cr ' " 1 V ' V ,Y V ' .' A A 1 1 - . V . . . 1 1 1 1 1 . ' 1 - 1" :rc A J 'A' lx 1 V 1 1 C 1 7'V V V' 0- , V . . 1 , , 1 1 D . ' 1 1 7 11 S ' I ' . '. ' I . i , ' '. 1 ' , T , . .. 1 . . D . 1 . VV , V V 1 V . V . . V V V V V , V . . V. 1 1 1 1 1 1 . 1 . g . , . 1 . X g . 1 1 , , . , 1 1 ., . , V I ' ' 1 , , . 1 , ' , , ss ' ev 1 1. . 1 1 V V 1 1 1 11 1 . 1 . . V , V 1 V V V V VV . V . V. V 1 1 1 1 x . L g J ' ' . 7 as ' ' 19 ' ' . , . 1 , 1 1 ' .. g ff , - , 1 1 . 1 - 7 Y Y , ' ' I y 1 1 1 . V. OV . V. 1 . . , D Y ' , T ' ' ' A 7 I V 7 I - - . I , , u Q .V - 1 . - , ' 2 . ' , 1 - . . . . . . . H . ,, U A 1 , V fy y - 5. . 1 1 , 1 V V V 1 . . . S . ' ' . 1 I g a v V - T I ' 9 1 I A 4 A A 1 - . - v v 1 v I 1 ' ' ' S ' ' ' S I x S 1 1 4 I I ' - v ' 1 - ' V V . V y' H I7 I r l I 1 1, , g 1 . 1 V ,B V V Q V - 1s as 1 1 3 ' I A . V V V V V V . V V V - V .1 - A' T ' LL ,' ' 19 ' 7 - . - V. . Vg ' T ' . V. V D " V I 1 1 1 I ' 1 v V v ' l r V , . . 2 ' - . - - - L O' - , 9 I 9 lights, "JIM FARVER'S CASINO welcomes you to lMonaco.'l Doing a little investigation, we learn that RON DETTMAN and TOM LUNDQUIST are dealers, and that KAY STANLEY operates the roulette wheel. im tells us that OHN SHELDON who has saved to become a member of the Millio aires Club spends much of his time but no money here. LINDA BRADLEY is a tutor for Princess Caroline. As yye lcaye 'Monaco yye journey to Italy where we plan to eat lunch at CAROL SINROLL S Spaghetti House LEON VAN KAMPEN and TED TLRNER are ondallers on the canals of Venice GAYLE MINI ER IS in Rome buyrn textiles for the Bon Marche SALLY BROTHERIDGE is grylng free samples at the rand openrn of her Dairy Mart We also find SANDRA BRAGG stamplng on rapes to make wine Folks does your yyine taste differentj On the island of Cyprus we find BILL ALLEN l1y1n a happy secluded life as a hermit Planes piloted by C AROI REECHER are seen c1rcl1n the island Goin on to the Gaza Strip yye find MARY ELLEN DOERING entertaming troops under the as sumed name Monroe while MARILXN KRAFT is director of the USO BILL GARTNER operates an ar my tank under Ser eant DON ECAIN while AL DIXON plays ping pong with the enemy at the front line Perhaps many of you know what a wonderful gift of ab CARMEN BURR has therefore she is sta tioned in the Soyret Lnlon spreadtn L S propa anda JOAN YVIRE makes barbed w1re for a factory owned by DARLENE BL RGESS who also manufactures red paint MYRNA RAE DORHBLSCH is cuttln the holes in 43 speed records while RICHARD GUERRERO is her trayeling salesman In China we find PAT KINNX di grng 1rr1 ation ditches with her fathers excayatron equipment It came in handy after all CONINIE PROCTOR is now workin in the Chlnese branch of Proctor and Gam ble JERRX HARTMAN1s paintrn si ns for the Su Kin Ying Chopstlck factory owned by KAY ERNST and JANICE MCDEARMOIN In the rice fields we find poor TED PENHOLLOYN breaking his back plcklng rice for a missionary statlon run by CAROLYN LARSON LINDA LEHMAN edits the comlc strip Chu On our way to India yra Tibet we learn that CHERYLE HUINSBERGER has recently conquered Mount Eyerest Th1s IS the mountain on which LOUISE W ALLIS ra7es her herd of mountain goats In India we find the irresistible dream man GERALD IVISE on one of his beloyed safarres As we visit the many temples in Burma we find JANICE W'ADE 11 htm candles MARGIE MEE fashions ceramic statues of Indian pets We just had to stop in apan for here was BILL TARNER pearl dryrn in apans famed S1nn1ss1pp1 Bayou' And who do you think was rowrn his boat? BECKY BEAUCHAMP' Shes still qulte athletic you know Also in apan DON YVEIDEL is a tattoo artist 1n1t1als are hrs specialty It was in Tokyo that we located JACK YN HALEX He was organrfrn a Mouseketeer Club there He has done a tremendous job in makin it a world wide club This shows what loye of vour work can do' Also in Tokyo JOYCE CRAYV FORD is a Grsha Girl w artrng patiently for her master ED FASSLER At the local stadium DOUG KARR is wrestltn the famous Mr Moto Goin on to Australia we find that the Olymplc Games are be 1nn1n We find seyeral members of our class here JOAN MACHAEL is a roller skatin champion while SMAIDA GRIKNIONIS has captured the old cup for tennis STANLEY MILLER has set the new mile record of three minutes As we o before pron JANICE ROBERTS is secretary for the Australian Easter bunny and NORMAN MYERS IS teaching the kan eroos how to jump DL ANE JOHNSON after much experimenting completed the first trip to Mars Mars now has quite a population The well known ambassador to this new proyrnce is MASON FRITZ If you eyer get up that way be sure and stop in at KAREN CLLVERS GreenIantern Restaurant At the South Pole TOM RAMIREZ is a colorful matador CELIA and MANUEL GONZALES haye arned fame for a new hat dance VERNON LONG auctions frozen foods and uprl ht freezers JOHN BELL MAR rs the French ambassador to the South Pole In South America CHARI IE CHARLESTOIN alias Jett Rink has become rich after dlscoverin ol on hlS land ACK SNOW photo raphs the natryes and the monkeys LILA SCHAEFER and ANDY KL I IKOVSKI are tango partners at the Macambo Near Rio SHARON MORRIS is busy shelling coffee beans DON WEISENBERGER1s explorrn the ruins of ancient temples SHIRLEY HODSON 1S m1n1n dia monds Xxltll D DT un in hand KAREN PICKREL chases tarantulas from her banana plantation On the romantic rslt of Hayvau we Find that MIKE KNAPP has a positron as district manager for Mo bil as DAX ID XVOODS is the operator of the island s onlv funeral home IRENE STERN cuts pineapple wed es as CAROL IEESMAN hulas to the music of CI-ILCK BRANDTS Hawaiian Guitar JLDY WVY ATT surf rides behmd thc yacht piloted by RICH SEI DEN DARRALL BLOSSER owns a su ar cane plantation Iihe desi n on those flashy tropical shirts IS painted by BARB ARGRAVES DELORES FEATHER reets the XISIIOFS with leis As we return to the States DIANNE SWEHLA is in Texas manufacturing 1yy lea ue hats ust outside of Amarillo we rind NANCY YNETZEL barbeculng chickens for a Sioux Indian Reseryation MARION DL LCK the scientist is still trwin to get ten gallons of water in a ten allon hat CHLCK 'MAXXN ELL washes the faces caryed rn Mount Rushmore RON YN II SEY trams snakes for the Colorado snake farms LARRX PENI EH rs an Oklahoma senator JERRY ECHEBARRIA sandblasts the XVr1gley Burldm in Chr ca o At M I T BEN ITA KALNMALIS is the only Woman doin research on UHIX ac In IA ashlngton D C BARB EBERIY is prryate secretary to Presidential Press Secretary CAROL GRAMS AIMEE EBER HARDT customrfes and paints Thunderbirds JOAN BOESE manufactures comblnation ran e refrigerators IIBBX BIGN AI L cracks and shells pecans near Macon Ctor ia In Illrnors ORVILLE HODGE has be come State Auditor need we say more? Oh yes XX AYNE DIRKS has li ured out a new way of mounting four Hollywood muffiers on one car Ladies and Gentlemen you haye now seen the premier showm of Around the World In F1 lzty Days yye hope you enjoyed the show Of course you all reco ntvtcl our famous emcee JL DY MOORE J J I I I , " , Y I - - I ' V . , , A .,., . , . ' Y I 1' 0- ' ' - 5 '. ' A ' A D . . . ' , ' U ' 1 D '4 ' . , . ' ' 7 9 ' 3 .' A - - - S ' 1 A ', 4 U If I' .I I' I I g . . ' g , ' I I - 1 V . , , . . 4 A 7 . A . T . , I Y , ' . ' V' ' I I g I . . 4 ' 0' I l - 7 4 ,,.. . . g 5 , - . . . . . . , , . I ' U . . U - I , . A D D . 1 . . 1' I I I L ' I . I ' g A . V A L, 7 .OVOV. Y . .U . . . , V V . . V Us L D 1 . I I g - , A 0' o' or ' ' U D Cl 4 4 . . . V . V X V . . . H ,, I I . I I . , , . , . , . , , 1 v I. I f l 0' I . 1 Q u a a D f n n Q I I 7 I 7 Y 1 Q 1 - 2 Y L g g ' , . . J V X, U . J , . . . . u S 1 o A , D u n Q v v 1 - v 0- 5 1 ' , Q 'Q ' 3 I ' I I , I 3 ' I . . Y . g I . r O- 1 Y ' . Y Y . ' v ' r - , . I I . , , C, , I .' ' ' t , : ' ' 1 'Y . , . .I . fr . U C, . 0 'v Q V ' S ca' I I I I . - ' g , ' L I I I of K f 0' g .. , . . g . . , . . . . the presidential box, we see JOAN MCINEIL twrrllng her baton. DAVID LUTYENS is the deck tenrns cham- . . . , , . . - I : . L A ' tr v ' g . , v , , , . . . . I V I I I , , . . I . K v v . Y . T V of ' ' I ' 'cr - g . . I I D . ' 0' I , . , , , g 1 ' J ' ' C, ' , , 1 4 A .Y 4 . ,A A 4 A u Av I L. . . U . . . . . U . - vu uf A E - u D - 7 . ' . , ' . Q ,. I . - . I V , . , , , .. . , 'I .f I - I I I , I' ' O.. , .' ' I g , , ,, , Y . . . . . I , ' ' I ' ' - U' .. I I I . M D . J I . - - . . . . . . A Y I . A . . ' 0' ' -0' I ' . 5 L t ' U ' v , ' Y ' . . I A . . L Jn . Y v , - , . . . . ' . I I I ,V , V. I K , g - .g . I . , .. I I I g ' , ' A , . ., 4 .A , v A' . I .. A Y, A R. 4 ' .J . .4 , . . A U . I . . I . I I D - g .. I - I .a 4 ', I . . I I 1' . , . - . A , 7 . , , Y ' U , , . ' O. A ' 1 ' 5 , ' A D I .1 I ' ' Y . 1 vi I u . . . 1 g . . Q ' ' , , , . . . ' , Y . , - a , S A A f - - An f 5 N, ,wf ,A Q ' 5, -v Home 55a +1 , in Coming ,f -. XX Qx ,A u k ' -v Z I - N I " 'x 1 'ilkmkvxx NX ' . ,1 WI 1' 3 32 sw 17' Ek. .,- .9 " Sports faazg .4 5,4 , N iw. 'fl ff M nf if , 9 2 Y 3 L 37 -l Xp' .efv fm? 935 UE r, 5 .g Q5 3 5? 7 wanna x l f Q f...... ,f-'Y' v 7' H im: ' is . 3 Z L f xg' 5 J X F. F. A. Champions 5 o B0 fv- Poultry Judglng Team 9F41ID Rm Imu I1 Dxrrfl Blosicr ohmn Blllnr STA 'XDl'Xf Ax L Sihlllx 3dN1501' 3? Meat Judglng Team IPD J n IS cr L Elf 110 , 1' a as 1' f -'1 " x ' -' l K f.. hu. 2' 2 .' firm- - '- , I - 4- " , 5 , .W I 5 .,, .xy ,, V V X . 0 I , 4 Q Nfl' 14 J S K a, 'Q ,rr -1- 3 I - ' if il L ' SEA' 'f ' I U YN'e'iclf-1. Bill Allan. Ed F1 ,sl- . ST.4.VDII.NYi: ,X . Sc Q 'k. A Frlend A 81 S Da1ry Allen Funeral Home Anderson s Ready Mix Anderson SL Carew DX SCFVICC Annabele Ray Arcade I aundry Bun Austm Chevrolet Co Bachman s Shoe Store Behrens Furnlture Store Bender SL Burch MUSIC Co Besse 81 Besse Attorneys Fred Boese Sales Store Bogott Weldlng Works Bradley s Inc Broadway Texaco Statlon Castendyck Insurance Agency Central Natlonal Bank Chapman Bros Chester Co Cllp and Curl Shop Coast to Coast Store Coca Cola Bottlmg Co Colonlal Beauty Salon Connell s Clothmg DeAnne s H A Detweller Agency Dewey s Music 81 Appliance B Dlllon Oll C o Dunbar s Furnlture Co E 8L W Clothmg House Patrons L E Elllson Attornex Eshleman Photos lroley Motor Sales Ford Hopklns Frant7 Mfg Co Wm T Galt 8. Co Karl Wentse Gehrlng s ewelry Store Gerdes jewelry Store Dr Peter Gray M D Green Meadows Mllk Co Haldeman Motor Sales Hardware Products Co Haskell s Earl Helms Insurance Ideal Cleaners Cl1Hq ohn Insurance KlClHSChIH1dt Cleaners Kllne s Dept Store Krelder s IJIXIC Carmel Corn Shop Chas O Larson Co Lockett Palnt Store Leo Lauff Ins SL Re tl lnstate Lundstrom Greenhouses D Manfif-ld Co Mar ean Varlety Store McKenna Sales Sz Service MCKCHZIC Book Store MCIVIH Funeral Home Mldwest Food Servlce Robert Mltchell Agency Dr C Mueller M D Dr A I Mulmx Mylln Agrlcultural Store I 1 . .I , A "Y 1 ' ' , ' , J 7 f . , . . 7 , l . , V. 7 . ' J , n ' , . , . . , Chic Beauty Salon ' I1 -n , -J . 7 ' P I 7 V RA k.N K .' . E Y J. . ' ' I . . , . . , . . 150 National Bank of Sterling Newton 8: Heckert Standard Service Northwestern Steel 8: Wire Co. Obermiller's People's Super Market Prince Castles Inc. Dr. Harold Readel Dr. Gordon Reynolds George Robinson Dr. W. P. Rock Rock Falls Dairy Rock River Sports Shop Sandberg 8: Hallstrand Clayton R. Schuneman Scotties Appliance Store Scott's 5 8: 106 Store Sears, Roebuck 8: Co. Service Shoe Store Simpson-Powelson Lumber Co. Singing Wheels Skating Rink Smith 8: Harms Sinclair Service Stager Insurance Agency Sterling Bootery Sterling Camera Center Sterling Cleaners 8: Dyers Sterling Fashion Shop Sterling Floral Shop Sterling Home Improvement Co Sterling-Rock Falls Clinic Sterling and State Theaters Stutzke 8: Sons Sullivan's Men's 8: Boys, Wear Dr. Tim Sullivan Superior Cleaners Swehla Oil Co. Swartley's Greenhouses Ted's Haberdashery Thomeway Lines Twin City Produce Vanetti's Home Supply Dr. C F. Wagner, D.D.S. Weaver Sheet Metal Shop Wefzel's Food Mart W. B. Wetzell Agency Wheelock's W.S.D.R. Radio Station Y.M.C.A. Drs. Zaeske 8: Zaeske Zigler's Mobil Service


Suggestions in the Sterling High School - Blue and Gold Yearbook (Sterling, IL) collection:

Sterling High School - Blue and Gold Yearbook (Sterling, IL) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Sterling High School - Blue and Gold Yearbook (Sterling, IL) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Sterling High School - Blue and Gold Yearbook (Sterling, IL) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Sterling High School - Blue and Gold Yearbook (Sterling, IL) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Sterling High School - Blue and Gold Yearbook (Sterling, IL) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

Sterling High School - Blue and Gold Yearbook (Sterling, IL) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.