Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX)

 - Class of 1946

Page 1 of 120

 

Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collection, 1946 Edition, Cover
CoverPage 6, 1946 Edition, Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collectionPage 7, 1946 Edition, Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1946 Edition, Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collectionPage 11, 1946 Edition, Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1946 Edition, Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collectionPage 15, 1946 Edition, Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1946 Edition, Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collectionPage 9, 1946 Edition, Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1946 Edition, Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collectionPage 13, 1946 Edition, Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1946 Edition, Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collectionPage 17, 1946 Edition, Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 120 of the 1946 volume:

ugh Win 'fvq'-.W L, R M QY,h,2FxMIS WQQAQ' :isa-F, 'X MEM F Lax? ? My vw x D 3-0.5 , 5 '- ,-cv N' ' - '- " 'Y 'x y ' 1 ' : 'Q , .- Af, . ' ' A ' A 53.35-. - - 15 nf a-.gy '-J ' , N 5 ' M 'f . ' . ::1.. M A: 7' '1 Ja iff x , 'i . . ,ij N sr . , X . 4 , . , . , , . V ff-' . ' if ' . ' f L We ff f- ,Q . j - . 1. A- ... 'i gnu- , .' Tlirb. - -A -- - A - Q'-.T - . . ' 'ir' 4. ' 'K - "-'mf L: ' ' X -. I x- A .,.uv-" " wp . 5 " . ' I , . fl,-,QF-"Qui N, E 1 x A7tA:.,,tr4 K 4.c.5.g.: vi . l ' I- .fill X L., In P V -. lf.. 1 Tiff' ,. A a 5 . ,I .I A , .,4,, N. ff ? gb: " im .' gi Ib 'R Qi, . gh , n LSL V -,, , . ,, , K in ru' ,SSM ' " A 'L ' . ffl E CURTFUN EISES ON- cwff ,H SCHOOL- LJF' E LDRFIMH IN SEVEN FICTS f- gf. 1. i 3 Yi ,,. 1 u Agn 3 , 1 f-5 - 1 1 1 ig Wi: .fb xx gQl,.,,. .AM . ,..,-,Q M 1 -K sw ff, ff' ' ' MQ-.2 W V, Sflfgifika ,. Jw. wgyhgp, A ww- . , 1-ffffwilflti k in ,, Q, .pw As. Y .,,,. sc iw WT 49' 55, fff it ix KQQQCJVYX ovx w if QM XG Q1 xx 36322, 66 T ggi 3 W 1 H0 Q25 23 WYESKG QQ QOQQO 69 ww Q Q9 Wfwfffwf MW ,J J Wggjkwfww Mjwffwipw W WWW WWW WW? KW CWM , VX' X Q ,X .X ' N We f M 5 Q X .VY We , Q 'x 9. N cw X Cp 66 V 6 W :yi W D f 'VG-0vO90e 1 M ,W M, X , ff W W fMf27 f ,Mow Q ', X Wjmf Q .' 'W 'WP' U W I n"""- 5a4hda!f ' wyaaaf . HQ 4410409 jay ,!777.coa2 7614-Z wma! lin agua! , amum4764f-my .1446-Q w . - 4 bk 11' ,N ::y.. ' n . 1 , ' ' 'Q xx A 5 -Q ' ' Ln Q 33' Het L. 5:CE.NEZ THE OFFZQE CHST2 SCHOOL, BOHQD Supamiuremofzwr EQFNQIPHL. VHcu1.Tv OUR PRCDUCERS -A THE SCHOOL, Bowan VIR. Howsu. MR. Hom-45 DR. PERRY VIR. WEMBERLEH' VIR. BUTLER VIR. HRHSTRONG NR. BR-f HN W D WILKERSON- Suferfnf Ehdllt WESA WEDDINGTON Prinoi pal 7 I X 7 e915-,Q 'wmv , V L " w i an 5 Ja, 4 . -ma I A , . -'if .4 Wu .23 xx N X x5 0 QA 'A 1 IWQ ' GUTHQIE as CHORHL MUSIC. l MQQUHMS :i'M' M455 5PEEc'H bo M R- 4,0 ,,4 ge,-1 HTH LE r wbswg I G X, .yum 3 wg.-4 KA 65 1 V99 00 00" vb c Q0 0 ENGLISH , '-... M55 9 INNIS F ,Ju M O F SS 00 'eq CDEOFQETR-Q 6 B'OL R001 OSP C X lla :W yv55'9Q O?-5 V-K 5 b',,v'W ' ef-:W wgj, HHS! E ' Gm-Nnv'9 hui: Z go ov. QF UQH Snoov VNQ.. ' own' Sn LVHTQ Huw' PRAM C.PRl-'IS OFHCE 1-Nts Cm-E U BR-684 699' x6 K4 'AX C100 at-Nr: 0vEfT 55 Q60 i 'H- r X Ll - LES? A Q in 'll' .ll 'Vp' vip. 232,09-E , - C'9s,,Z1"E3 N . ,E N RGB MRS. VSNQENT- Spmnsu Q: fx N92 o L , ' , M af' x f' 088' 1 I - N ' 5 Y", VO! 4 " , ' W-W .- ! sasrff ' '34 ,X W L5 1 X W A X g J x aj Q 5 j K, X: Q X '35 67 'D 'Qfff 1 .10 I0 f ' ' ,, Axy in f M Z XT' 'ff .jx 6 4:g. M cr i JXU la f f 737 :- II 1 ff 'Af Juffff i jf- 0 ZX , 1721 Z -f.'f f 0 CENEZ' THE CLHSSROOM CEST 2: 5 ENiOR.5 JUNiOF25 SOPHOMORES Q01 4 I Q N . www H51 2.4 if , W-s..,, 4 n 'A 'W Q X - . ,NG Af Again? ,iff D . 55 I evo L RN GRCHQD T' X ,Y : ff" lgyr SDE Cn FL il!-. +I' 'V r 495' St gf Q .v H6 HW: gl. SQH ev-A H7r "'?r-.1 oF TH COUEWN Cbmusm n E L 00" t H0 QQMG H! -A .gr 50 Moi: To eo N 3-'Rf I I M' in ?!q iz mi' ol' ,. tbvmzn F' "Fil f ' -A ' wrmfs up Var? 'v- -'Q . ,MN W - ,if r SY of Sf as Xc3KES'S i?leAgr39KlMg x F1 Y . NJ,- lecf-Ylnrllowk iv , SXREWAK X wowllwalil is lime For as 'loleave LU8,'l'lW8 Seniors ol: lq45,are lDe3'nnnim3 'l'O: realli 8 uJl'lCx'l' OUY 3 qjgqrg l-'ere l-wave meom'l'il'0 LIS are grcrlellul inoleeol For 'llwe Coun'l'l6SS oppovfunilfes 'lo acquire knowledge anal skillS,'l'o join insp3ra'l'm'on anal ioleo.ls,anJ lo ossocicfle wi'l'lw 'Enc- Ctf'lCl S'l'LlCl6n'l'5' in work anal Pldtj. H+ is our l-:oPe,'l'l-wil' as ex-Broncos we will 'Forever uplwolcl "l'l'1o5e 'l'VaAll'ions of our school which have made Fr The bail' in The rlcl. EVO --Joe. Knowles ,mv- SIN Trudi Akfn. fu' P51 IU' swf- 'S'-1.....x xxx X ,fy f J-zrrq Atmar Hoover Alfov-al. 4? Bassfe Pearl Bm-ndi Plujllfs Ari-nos Bdrl: Jiangtlchtl- Cm-Ieian. Bcdizn Dov-othg Beckham. QTJQ.. 7 ff'Nffx'l . ,, i ., q 2 wg q X 'Ln A X ' I 'lui ' it Q S' X' ' 5' X 'wr ' x h . Q18 6090 fa K N if . . . f , A f 2 - , , 'uw X , iii X I L v - ' Q - A - Ailhi, A+, 1 , . 2 g,,,,T'V 421. b ., f Q 1 'Q ,,,, 'AF' - , ' 'ff "1 i 4 - ' V J ig W ip, S, X Q We ' . 4-"""' NX U ' Q 'Hi L f 1 7 ' vw '1 . t . I 3 4 qv- 'Q' V5 lhrgunaa, Ben-ser XJ 'w- 5' '91 if N""ur Ann Blanton. GR Joyce. Blondeau. 'T Q7 f' 44' 44: Q Z, wb 6 'ZH Wu z Dol-oth Bomb Col lam Blanton Marti Olfue Bullock 5 Jlanme Brown. Marne Buoklmaulfs 'Wk 'Inf' 'CV fl C f A r 1' A I 7 . -. V ' 'vw at 31 .' 15' ' x , S , , A , 1 r,. ' , J -7 V ' lf 1 't ' UU . A ,i X 1' A fr" W. I ,l M' Q 1 o I 0 0 9 0 X o I' I l lu , 'Q ' 53 Q in xx J J P 5 .f . "rf f ' . ,-1, ,A 1 - -' J V' . gg- I 0 . b N .D fi . V N V 1 dr ' ' N O I !' f ' I 1 A 4' 1 I I A if ASE: .A , I . 2 5 I if px. t, --9 - 43 f rl Uliiff , , M4 M1 Y fl f , I df? 'lf JQNQ ' JSI-.my 9 Ban Car-ra.-Hrw Marg Ruth B010-P3 Vg "' ' 5 Marr-Ts Clara, 5., f Non-fs Carnes i - r. " . fji 4811 -.-'f, ' 4 . A Wlixxffrg. 5 D ' Eg Oh Cowan, h ' jJ5'?f7fVsg.S5v 0: I A15 . , . "ue ' James Class IF' James Con rad, ,l kt .Q . ,. 5,1 . ,mv i' L' ' ' as if - Q. Q5 W?-any To Crawford ii? ., EN -. - f . Evelyn Car-lfiag - x lggll' . is f l . P, ka, Awami ff . 'K +A," , -K Afv Q 4 x K' ,J . if Q14 - -- e -,xxx ., ,MX Sara, Mqp-I Dfshman ' F' .' 5 - --.4 ,QM V ' ' X Q.: A Q - 17 72 , J J"R"r' Q ' ' 'AJ :" v"T31'B?l ,gf Mau.:-gcc Dolflv-s O 00 Umlmna. Dau? s Ufrcifnfa.. Esfm FfCh6?3 .Tenn Downard, 0-X 'Vi N ""'-2, .f ' . !' 2 .. iA"w.i'i I Jiaseplwfna Emolq, KW' 55' 4:57 ' W ..l 'T W 'Q L A lf! Q , X av' - x 1 ' -f' ' AJ L .1 Margaret Efherfdgc. Patsg Eva-UH: f"N Tl if ffm- fi. 11 - f : 1 ,. -TW v. , L-ff Y . . ' ' .14 . ., ' , 44,57-"Q, ,QQ K, -V V szmfzaaf ' f IQ ff., lu ' F Q -tn 2 ' WEP' 4 .L cr OO Af Sw Markka Fff-HS XM. -, Q , if rf. 1 'L . Bebhj Sue. Foster- Koiherme E.f7f,lhO Bauer-Inj Goalrel FB 6-mf, Dorothy Fbster fidi hw wwf" Rosanne, Foster fgfi 45-A MF F:rh+,,1' 4 Qr 4 ff'-' ' if -ff Lclolfa, Gohjales 3, - W ! , ,,1 'fig fl - . Lelon Graham ' v Charlene G-rfessv' 9? J .. Y--5 ,wi X ia BTH Guihrfe Max Graham Sarah Hanover . X If A Frederick Hal I , r. 3 i cf" . My Jeanette Hall 40" if l Pegg fe, Hargrove. Glo:-fa, Harrison ff QC 121 .-:U .1 Q f f f eff Ugg! ff f -'Fl wr TrQfH::foh 'V 1 rv-M X. X ' H shelf' M fu Q: Ijiff X . Part Geo:-cle, Holrson r-fcfa, Hays Patsy Hoyak cv- Shh-lv., Holmgr-een Nj'- Hsftg HOUGld . ,., ' 4,1 A ., m,., f ' f ., 3 . MR nl! gs 'fx Marg Margo.:-ed: .Tenluna wi -nr' ...... 7 Bob-lv-3 Rag .Innes A V5 ki Carl Kuhnle V Joe Knowles Halen .Top Ra. Krause. 1 '1 Q ' - Z' xi 'J' 1 5 0 XP-v 95, ' ' 0 - 'Q 0 I. X V' , V Ni 1 5 X K X51 " iv I I it 1 I 1+ T ti v XX X I . Glen da. Lauferstefn 1- .Ffa vi 'F- g. I T. ' 'M 1 ' N, f 5 -H? 407 9 oo . X ff-Lv k if 'fi Be:H:3 Ja Lawns Rosfe. Lee, Lawson 4 fi' 'Dil - 1 ?L,,5 1 1. Disk Lzwf s Vu-cifnfa Lee luhn mulrlral l.udw?3 -1 Donald, L Tndsaq r"" if 1 'n' 1, V. , f N,-f A Angel na. Lfstao- 3 .49 r L- Charles l"l:-.Cm-'lzheg , ,.,,, . 'U' 's I! . 1' q, 'K l Q .jlgg Ill, Joe Mer-ka. 1 5.3 453 S 4? ll 1 Susie M ltcllel l , . Constance Montage, Dov-fs Ann l"lt'l:r3sr l T r . , l R ', f 4' 4 A . K ' , fi an Tomrmi Nu Iler- Tommg Merrell Esther Monliosja . .N -25-f xi, 2450 BTH Moss Ann parr- Marfon Norfom Maudfne Neufll Marci Frances Overall Dorothy Norcross Mildred. Jin: Hfers El fqalreth grams la 4555-ix A "'? :ha . .4 , - Q .- L H ' f - f ' 1 C-: IJXK1 Q 1 ' - 1--1 . :vs " i 42" Q' ,Av 2'- ' . if Poole r Kahne-'th Rolfe,-'ta Robert Cole, Reese Bf I I5 Powsr-s Jninmej Roslrorough Man, Annfiachardsan V ,,- Frances Jane Rattan Jn, Safaduner Y' " A :Wx "EIR, Q. 4 H er-tha. 5ehe:H' 45" Car-olmln Seaman Irena Sample. 6-eorqe Stuart vff 'JN PPU5 ff? A f Ferrell Spar-lfs wesley Stevens l 49 arg Margaret 3u.a.r A Ima. Jean Uance Catherine, Tblruas i Frances Vu o I aa Baum Jtan Turner' Fred walker .75-mae Sl-LE, Ujakeflel :ms 45" Femme. Maude lcfallfer '8 H339 II 2, 1. ,. 1, 'I A u. , Q 1 th, V ' X A "nf . . - it 3 A K E 9 s 86 , it , qu- 'tl' I . I V -if jg, . ygfygjgul 'L f fl i .aw t , N 4' -' ,m U 1 , mln -I ' . 'IQ k ' . 0 0 9 5 4-3 I o . '. I O 4 b , , .ftgf , 111- ' -- -1, fav'-' ..'f'I31"k 5 ' -F . 1:-' 'RT ' esirfh- .3 X , Q: 'Q-ff.L:xf .L- '7' 1 V 5 4 E1 Mar Lois lUa,r-d. ,. Jw- A-u .vv . .. -v' it I F ,T-. ,uh N ,.-uv! l'1arfora'e, warren Y V- ' Ai . .4 M.-M, g5,n5..: Ly ' 1'2- 'Zi f ' , PM ,A I . - fi Q' Nancq hJarwTck new if-A NYM 5 if 1 K 3 V '-. x . A Jaznmai hid-lr Leofa. Ularwuok Alfred hfflson Q s l 5 1' 1+ .f-"'r '. Allrart Uchrman 'z no Q 51 A 1 f Ronald wfluj 371 wrt Y A ,Mm Z '79- '11 'Wi 9 ul' it TJ? Isabelle M lson ,Z w...., Duck Yarnall G-lqnh wydft 9' A "X X vf Rolrer-L Uhmpee. 5hH"'EI.s Yea er- s QA Bull Yamdfslj s CLW95 gp! 0? WNWR ?mciPR?a6fx:x ff kx 2EKEH55'1 A Sf e Hue Jun or Ciass of iq-46 fake 15 pp 'fu +1115 express 'H1 ks J ++UCi6+'hL7 Senza CI g,50+'lq46 10 'I' elwep Q cl rzencisfwnp 'f' eg ave 1 en fo 5 Q Jr Jr 7' V122 P16352 in ffwem, outqfebeid in blpholcllnq 'HUG Ideals of our SCHOOL -' Bill Tanner .- 'C 's ,dv ,757 'f I..- org King s Qimm M413 Louzsagdams 3 Joh h Bun. Ja.r-:ES Bake h Shu-1s5'B'oIcna.nsK1. HL?-Vg Bored. P 'Uv 'Brocksmrth 13.3135 BuKowSK L L Fur-nu, My W 1 Lslhf.'5dfe fuwull f-.v arffir l Helen earl Umm Claude, Chauers- or lb C 4.66 T7 ,ps Nana, C aok, Dar as Cowan gl "' . W T, I, , 'Q gi Q E. YQ A V X 'rv-V x v M 0- S ' 'x ' fur 15 5, , nf 'f Ji 4 Aff ' 6 b-. L . U 1 f W . i V P of I, ' l U of 3 Q V , J ' , ' H jk , . 2 5: .,VV 1 ' . '. 'T ' i 4 fxiif' ,. 4 I V V- Q .vkb 5 - . 7 N ' jf 4 l,.A K A f f Q ' ' V V , ., I Q w M 1 9 q O-0 ill. P Ll! K ,D 0 I, GH, ,Ja 0 0- f -3 "' ' , -A ,I f h 1- .- Frances Cunaliff JZ lqnnc Curl 15 I -as .Nyce E ru-aft ' -.. JW . fr 'S Z Q s - ai it .x j , J " i ,. 51 51--. Ckarlcs D u :na f hz dye ,N fdfvlrd En! 1 I F m Nur-man. F Dnllgfjxa Q Fmhcgsfugfr Ns 1.5 Mo Grlber Ckmiyn G1 bb J-hh Gzbioh Wetdhevngale Baths, Goodman Hafl-ala' G1-elua 'T Seize, I-folkft g- , , .4 Ag- J .. . - F . A 4 ox-maj i rid ,,- . ul 3 ' -' lm nv ' A l' ": 7- Q 5 V ' ' 5 V - - ,X ' lb. i b -' lx - 901 f- 6 0 nfflfw M 11- nm, 1, f 6 sg. ? -- A -I '33 - l'riS ' 5 9 ' ' S ' A ', , L if nv I ' ' - HMP! Hdbmoxs Doris Ha-22: , Sr' ' w,,"fg r- 'Q I K J. A 1, f' : -J Mu- 061- Hull 5u.rt 166,44 f FLZJ Lam-4 Hu-wall Md:-nl Hln Iltrsan. 5 'pauLH1e,KmM.. Dohpttg Holbrook nal ew Hnucl DLL ml!-Il Hulsm gdb? Hajj as .glib lah. mmm Hu his M'U'a7" JQKML 95K Ioannb Jzlmn-Swv J Finial Ulu: 'Donna lfcffcq El xahtl- ki wh. K, ""'7 Thu H Jfmcs ul A Tncs Gayle Ina ' 45 Z i MN Club- r e 1' F H Z N f H r ? : 3' . -I 1:5 I 4' -L 1 5 .Q ' , f N I 1' z I - ' fan i 1 V' 0 'I . x Q 45' ' , x Y v. fx 1 ' X 1 , I I o . P ' J V 'V ' ' P. -.N Q AI, ' - an S' ' . V L 1 -5 V 6' I i . I Q Dolargg I 011156 Llll 1. Nan ui Me Lay qlun. .xii .f"' g 1 I - "SY " N Halal ffoaar-df Du-HU Krause ko-vpn Fic! Lfsende Q f-1 M4 za L ako I 0 cu ulff, Kansas Mtfommas 4 ar Mig ,af Z ' MIMJIIL Lrvmns Mamaixs 'Rulaph Manihu I? Hy, Mulla- 'Y Jff 1916014 Mfhfbx X JAMA Mtv-ka, Rvbcrf Ban Maher Hawolcn Moore 2 . i .' v ' 1 Y ' q -- ' 1 - f "Z s Gr? ' 3 ' - f . J 4 '5 La ff-,Q K ,1 L ' . rj I Na pn. 7 L -R , , If L' !o -i ,, 5, A ' ,of J '3 A " 14' , . F - x .f ' "'J1 ' ' ' " -A A P S' tmp , v "7 , . xl" I ..- ' -Tuite ' ' l , " u ' 11- . b 3 f f v: . Y" f' X 1 A X I 45 Nkhcy WKQSES Reffyfve Mvfhj Kim yi Uribe Muff-4,7 f Mudn, 17010:-as nfrto Hn-Ur orra'12E Blesotn C I-.a,1-las hfawsad l ,Rh cjlgetpaii, 5 s wlf'PlH ,Q 'iw H lld dgczf-.awk Chu-In Qw-sirhg Ch:-Lseme Que:-Sian, "7 KQV' Plulilvv cum sipefsf-5 Slgvz pei-Er-.9817 Ffa P PP 4 , ,4 L W -1 -' - - - 'ff Q'- :vi x V f'-5 -A , . J A ' . x I h, R 1 I X Mil on., lj ,"" Q 2 -. J Q 7.1 ,lf , n- W KI' y :- ' , g VE, 4 f Q . Q , . . ' "Q .63 I f .ax V , - 'J It ' ez , , . I .4 3 .e JA i .al :I ' Q ' - ,ai no V 'J 'I' A I 3 at f ' ' ' ' c in 'bettfpowtll Mudd wr.. .-9 mm sed Lena fffshvo "7 J-ohnvxb C6 Par IYIERORU- 0 15 ffg l Q U U16 Ann, .fu.1den0 SSS' Rh 666 5-AIU tl? jafb- e Maudgnb 'V ' nfl F -...P nd-'Y ro M1 l9'UL fig 0-'Z frank jfoua ab In Lqn frlnpg fflugy- ll 1 Jia rn 'Q .faltalf-4, .gfllvu-1 Maura 16714 .Sims Doffmf. fin: lo 1' 'N ,A Lf "3 ' ' C3 fs D 6 :SN ' , b ,H i -Z 5 K' n ? K .3 ' , X iff, be Htl f I 4 r L, 'R 4 Pi C .. . '2 ' '2 1 -.5 M, 2 ., ' -'T' -4 ' f LSAT! 1 " D 3134. U' Rv 'no .' ' I' n - 1 cm S ,rr ' . , I . : f Y V ,i A y 1 , J. .,a , ' ' 1 ' - . ' "1 " -1 '12 j il V V L., Q A tg' A A . , V: .2 vi . Y i I t 1 5 Z fggi If 1 ' B 5 1, N. ' ., Q. bf , ' f. , , l my M . Q ,- ' F' 'B 'Uv 7 ' 'U' Olon Tobzas of Jfhlfv r A n Stuarf Bl! 'ffznncr LL 5 Velma '7 :nazi 71' ff Frank 72 br DMX Tm? 5 fb Earn Trek H C' Up ,Lt B657 Ma ac, 1? Babb Vance C7 fmca Wfngr Eval lu Vern ft oss, Mum Mtnpzl ac udmc MH, ons Wai aa-341-et Wisdom ,g ' 0 , fr .J ' , ' f ' i Q ' J A ! Q n. 4' O Di. fit? m' I ' I Q '. J ' ,'+I.g , , - - K , ix S k X ,Q Q, Q ' ok ' v zh O r- U . 4 rn' k n 'Ev niQw fb N hh Q2 5 x Y Z' -Q, 'Q ' - "' Q -1 , 5 fa X35 5 V Q k i qiiifw "AL .M 1 K 'XT' " Q3 1 " '1 " R ' ' 'T 2 E.. Y ' .J i , A I L ' r 1 4!,f- f. I M D thy We Jg,-,. Qi L..O. W IK!!-50" er af 1 W Zta- Wgurcns A 'Bu-b-uw Mfmun E-idh Wils fa e-3 qlfub ugh Uohwugs M1-on d HEZK f C3 Jw 63' fy is 4 f, Z- x ,vq Ill U I iw 'Y' ' xr-.f . ,gijl-J 4 ' fa b Y 'f I 4+ i c 1 J 5 If 2- ' 52 Vu? ' .'.. .ff K 4 V 5 . 7 Bch vo n y 5- 4. i yn Er- JI c da ,K ' " I N A L OX Q? 4 , L. . J I7 g A S' kj . ? ' I 4 V 47 - 171 J K Q I. U!! 1 ,lx , 1 f. " F ff Z , . f 4 f X' f" 66:23 pf p . 2? gy? '1 J --Q -. 5 B U7 Wig 3 of somme LW W ss X H sad XX Q W Af 'AW C L63 fT7Of Q55 of have encleol our uqrsf ge r YL 515 and weare al oo mg forwar o our ned Two years ECYE We Wl.5A 'fo expresi our 7Ll'1ank5 Jro 'HIE PacuH9, 5enior5,anc1Jr,4nior5 for Hvezflwelp- fulness m 5ucl1 a frienolfq way, H15 our Hope 'H'1a7Lwe,H'1e ones who are Coming lDack,Can 'fake 7478 pface of f!7058 who are feaving In keeping Hveugronco 5pn'i1Lual:ve. """ Burke. Ellwood ,wa 1 ,Ser ESV 4' 1 .XX af, ew cmeJ " A if 2- I x M' QQ? 4 O O BCI fy Q ' a on ., ., ll R' cl 1' '17 dams if fhlccn Him, 04 NSU Hrkopul s I -'Y Sue Baku- M -13 iff' or-mn. cal J'cnc,vaBeeNc E IU, Baa gg ai Betta, JB Bu-adlui Mirage Bremen- Drckml Bs- 4 ,neue B ,,Jg5,,,.U,, H5101 Bunknnnn Nd nc Bud-nA nn., X W!-Q.. X I NEJJIE Luo Blunt C10-NS Bm-m5 Bobby Bullock. 4-T 3 V-,A - f 'Q A Hun H a ' -Dom. 0 as b . - 1. gf- if . 9 Z' h 'lf' -- . L I- A ti VV V 1 I - K, 1, .. .r nl B r ., 4' W Q, 1' RUM' J - . 0 bk- .Ten r ' A s - i .ev -,f 1' "' ' ,A 1, T . fo 'vb 197 a, jf .1- " 1 -, .' . 1 0 A R 6. 152 'RS' 45 Burl, Lu Cfoxwfffi H2291 A Uwf Iscph 'r'Ccr -sr Berry film Ciurdchzh gn, C vwwf-wdu JELVJE C oc Llburn. C08 Ie wh 45 Why, Conlrl up 1 Cavfxn Gd-'Ll C f w-ford. Dvws o Nw vu. la Fosemv- 'X 'S KN 'W TWU Dntrun 5'3- fl? CHM 205 Drum. p U'g,unL5 Du puts! 'Haight Ewdd h.h.2fcr flclredf 0 Ca P' Q' 1 -+ 3, 7:4 -- '?Q A ' -0- . I . I I "" '. , 1 -,,, - . 1 ' , f" g , ' ,- A.. - , 1 as f 35,- , , Ll ' ' - Pl 4. .5 V3 'Q , f 'Y7 'F , ' R 1' - 4 a 5' . X H r , ' T Y f - 1 by-W N 'Don N s., D ' D ' Q --f,V, 1'1iF7'H"x U ' ILT -v r -V . pq , ,ov '5 'P .. ,... .3 Q' I K. I 1 I ' Q , 1 gr 5 . if.- .- A. s-- . l - . , 1: Xi' A , . f. , 1 Dunn fnwood Hu 70 5.420 ., , .0- -J 'Q. -4 ' z J-Mme farzlma ,nest fmhcli 05 '3 7"""'-"L FHMK5 Lvnon vnu.aL -Butt 6441-'Rf Fug-gt Gzfhorc 7:-C Gr 'n 'J' Pwts'-1 3-N1 G f-I-91" 0' Gr ffm fgszf, LL Hakim., csszc P 5'-cf nuts Hunsow ff? fpfahfvl larglgg ff4,,,u- Muir, filth Hnfrrggv o i E' ., I H3 ' A J' " 1' -on if Q . ng . g A fl , 1. ., v4 4 5- N B 1 in A! 2 1 9 L. ' U F 7 k ,, 15 . - 4 - . 7 A ' A . aa ' -A , r i I -4715 F - ,I l r.., K y v - V' Z . P 6? iq' I' ' ' R L . ' I ' . ' A - 21,1 . ' 3 :fill . " 1 X A 3 ,V .: A 5 . . G Bgllzf, JE PuHt4-mf, Mtlbn- HSN Cwf Hobson B1 Hollad W kb KGUHUM-S fvdaln Holalru. -'F Q? Mums Fm: Huffms Jia E Hnluftb I1n,a.rd' Howard Carrol! Jana! Chu-las Jones Luau Jones Duma Jones Juu.L.m,h Jugs Cul 1 Kzllf. ..--'Y -Q1 Jane,-I: Kose.:-ak 540. Jon: lklnm, Jonas Batt, Kaowlzs A ,.g , V Q ' l it ,.5.j.z:' Q . , 1 Q.. A 3 J I I ' ' A q ' .I U ,I - W r ig? , ,gg- -M ' k ",:' Y V - I I l. . If , ltli 'nv as .rg 5, l " .,, ' , Q, 'ss 2 1 1' .L ' an - .41 Y . 'I 'J . 0 '-3 " ' ' - 4 J . ,J ' 1 ff- . , ff-I ' .v f - ff? 'ig' Tffbgxjff. . 2121.1 'W ' 'av' if r -P -4 A 'A X i ' w 1 ,- ' it , ., h Q -a i -3, f .4 .4 X A. f . , 'QQ- ' N .ff -II Q, ii. Y wx K :A . .f 'I V b 5111, Kocnuv 'u- ' rd vi 4 ,.,. I Evncst Ks-rack wang, aw v Le jim!-lv Hlfvn. enou- .-4' fx P EJ, lr LCA?- lN1clv. L-ue. Kon hawk We 'N min Lev-o JAMLS Mxklg vv -9 F416 Mins Lewes Brit Maint Bgrnfcg Lu-wvlf C ka Ad arsurr b ' fl pgvflf' n MMSU15' Mov-ns Mdhw --r ,I X fr-ankle Mafws V 1 Mauldm, Wcllmm Men,-ls Tm: Melaskxl See 4 ' , ua, 4' ., .-A Q Q 14 191 :f 'ffl 5 j - L L 1 S rf 1' L ' Q ' vii at V P ,.-uh 1 -h 4. N ,mf 4 " H'-N EV . ' - -A' "bi . J 1 '72 - . A,A. , .75 'FS ,. -9 . ,g l ' , .A S , ' ' x , ' ' - -Ai 5, ., '55, gif' 5 I X Q1 ' v1 4, f' R 7 ' HH c ' ' ' ,, Q ' .4 A ' 1 W 4 ,4-1 K If V I E? Al .. Q ' A' . iv- 'l ' L A 1 4-1 Frances Marko: Rnmfizlk Tfhilir' Jorma Mfwu Dail MQMILL Q 'T Melum Moran-rv 'QD Hnjola Mismx Chufes Harf- Da7?41 M055 Dai Murpheci 11.11725 MRM Hchrn-5-lp,DJu+rc l ,xr 'D f' RKLHI mari-mc! .iw I' mgweofgwrk 1 f 2eno61w Myers Lloyd 046110 Wallem Qhzrsov I ,, . .J V , , dr .63 -ly . , 5 V , ' ' f X "f M1 V l Q I ' i , fi A . 4 2 . l , -' . , vp . T . A ,-L ' 'VY A X uw-A ,ao 1 ' ' - ., x A ' A! si 1 ' I J ff fr 'I I V 'Ulf ,lf ni Q X , Q ' 'T ' 0 l 'I G 3 1 K D . . .f ' ' 3-' ,l'.jl-ii' xx ' ' ' K Y , I. QA I. . . Q' X " ' u ' A 1' A J K . 'Q ' A I ' v . ' , -3 , W , . ,Y A A- , . iff ' Jcwnns RWCDGX EW'-'7L Hh""q1 no In ' I Q r-fab Powev-5 Mayma Qqxlffn, J' o.wlS R0bEl't30llf Rlekafdq R 55 pair ua. ease. Hal,-gy Raina --1 Dunne R-ydnlzk. ,ff Kfn. ?v-Lal con. BLR' Mary Rczzeffz Dorotlm 4.187 Ma l1PHl-hltk fn-.UML 54-diff!" a 0 Sample Daz-nth, 54070- Mlllfon, Sch:-nhl fffllnf 5405: -4 -7 1' D I 1 " " V 1 I 1 :jg is ,, -5- -F Tiff 5, . ' 0 lb za ' - 1 "" -4' i 'lr ' P - L - A' fi 1 K I 1 f - J Oan. -R 4: ' B ' I 1, R ' U -J K V -Q gf X - ,isf H ' , . 0 I F . ,, 'H ' 73 i K f Q I 5 ' '69 5 T n.5A Lllml bums 311111 5114 TA. Ku, 5mzt'b A Ei 70-frm. Sz' ll H2nn,5f.zfa. Siu leg Szlru Dr ow L55 fm MA, Sac Sm Thomas Sm ik, "Q fQ,.l7glg17q- Sfl- tfg N4 7' CA. 255 5 111, -9 lumen 7Z:rr Diah H655 Jzcus The-K Neck Farnham 16011411411 Vfamlfcb Q I' I J A.- x I 'P f--1 -O ,, "7 , il ' , I . --I . aw aw 7 ' . . - 3 -: P ,I - ' -4 5 A ' ,L , K 5 'fe , -, A I 'W-9 " '1 ' JI ' 1 Q X -I I, " 424 x Q W X Q ' Q. - f ' ' '72, 1 f ' ' rf 'A AF P if ' A ith. l , ,K G ' M1 Q Q -Q5 .- 49 , Iv fvif Q ' . - ' - -4 .- 4 . 1 "? G A 4 2' :4 . I pu F ' . "' I v- x f ,,- . Q V 'fi ' - 1 1 'bg ., i , 1 . . ' 0 0, omg 4 U- In 7 Q. ' 4, ..-f f ,, a ff" A 'A . f ' 'J I -AIQQ 'Q 1 , 7 'Ui -. A7 ,353 Mucho Mfallaef, Carolyn Walla cf bwzffu, Rb, 1 wma, Mu-7a Pct Wafff., fi .f' '0- Tqrngr W lion Ailen Weaver f7 WCHME17 HM E14 ng Welwman Bobby Ldheelcss lW?"tsa'f:L .sf .fv- 1' 'Bmomghlheelzss El-rm, W en Helen Mm-Lf, Wxlwy Lxlhf, Mu :Umm Bm-bn-4 Wmilka -Tab WUhPFf-'PL f X P6177 Tovgg Wood 9 Tu Wyatt Lathe ZQKL5 -3 , , ., Q Z . . J .A I I ' B , A -u r fdntxfin K ' "ay . 1: Q ' ' M ,F 7 ' - - 4 ' -. f . ' A' .1 x ra 'L A ... I ' . N Q ' A., x 1 'P----4 ff x ff A -. EF , I' ' ' g " . L 'gf l.. 'fat-, . 1 ' ,. " ,Ah P ' Q'-fi" ' . A V W' at K . wa. - 3 5 4 -Q -.Y - 4- 4 I 4 Q I -.5 -3 -D -2- - A ' ,.,v ' - "T Cz, ' 't A . 6 ' Q '35-H - U - 3, " ,,,,. ' ' I - l 'f Q Z' we 'QT f' I A f 7 'L 1 21. ' Y f " 'S?? , ' ' ,L " 1' ' ' ' . V' W - V V fJ . . -I , i AJ, .A ' Y kb- i fi W A "5 - 7: 1 1 . . . , . X 1 Q' .K X '- Q 1 . fw A 4' . 'T ' . 'A - 569- ? x ' Z W SCENE: THE Campus CHSTZ FHVORITES SEN Forza JUNTQR,-5 E QOPHQMORES WHO5 Wa-so 5..- if S bf' 41110, ,-, ., M., N- . -l J s 'Q -1 .H I 4-. jj Jima is i Huh W9 ,f L KU' Lmfbm JM 91"-1" Jw i9.,4,f.m' ' UL!! Jmw, W 1 QW M Cfw 3,.ggvjfQ?2,g'55W?A Sk ffl f if 1' J ,J ' gem. Zag-agjyamwmzd 5 f- J , NA ,Q ' R J fiifq Mwufmfm- Ma Hmmm?-M4 grim 5X2i.. 5 't f xx I -ii M I YY' ,-4' K - , V-----4-' Wdffwb -:Zi-wvwr 6,4mJm4,,WQ,0z:'6m!df1 SCENE CLUB Poems CHST Baowco STAFF Comm. STHFF STUDENT Coumcn. BEND GLEE CLUBS FOOTLIGHTS Cn.u3 Furufze Homer-1FuceR5 CWB PHN Fimemcnm Clue NHT i 0 D IRCCNMCCGJJ THF? Edffor N wriimh Let. 5Hxrlec, Holmjr-an JUlll0l'ASSl3t8Ytt' Cho'-its Downs? 1 X xx? Busmess Vlnunesns 6509.65 Srunnn' T'of-an Y Hu.l.tR J oe Sl-1i1'H Senior Assiafant-s of , ff: HHH! QEQIIRGUL THF? Eoivoa ' Jimrw Rosaoszouel-1 Flssn Eoiroa- BE1'1'iE. GOODHBN Business Vlnuneen Dicw. Tumuiusou icus!i-5 41? x Aix 0 . A--U--rm N PX ,gy Q U BMI Moss, mme Jelw Vance, YKSELH LUQKENBPCH ,X Walter W we B bbq JCBne'ttQ sandra Sfcwa t Jog ff-YlOVd'QS Bef-tg Joe HU"PhH Bettq QKendQ,rx'wv Commifbzss In Order! Hall CMLYTASV fDolovrB5 'm'Pa C1-Ketzvi a Hyhlsbit I. b board .lf Ex H. .Liv i 4,4 Y: 3 4 P K. xt' Q Q I ?z:, Y if 8 V: 91" Q ' 3 , gf f 9 'gt 1 fl 3 this X iz-'fr Eli? a ' ' 4 ,gv fig. W- .:., . 1' QX,-' XJ Q V ' K 12" kff""'Qfw M f lbw' an-Am -- 2 - 5 y ' 2 54.1-. ' 5 , Q --' ,2 3. gg- . l If -ge I . x T ,Q - , Q 5 'X' , A s 1 . ' Yr i z z . 3 - 3 ' YQ r ' 2 ' 5' ,Y v - " ' ' af-ix 3 by -5 ' Qwgx f XT 'gf' 2 5... X x A ' 'x , K ' , 1:-1 fr U HX .5 Q . fwfr? 0 , ..- ' fs-' ' X ' A n J ,Lp,x0 1' in .. f' ' If .N rl A ga sg "' . BTA , . Q' '19 'SQL ., -'H' , I .fi AQ .215- .. 'gig , ,wk 'vii -0 E Q Sjlufa Margaret, X Rosamt., Nell, Anselm I XX i f 'or -LJ J fl x I , 4 x " J. Oh PGl'QdC X---M fmt , :. 5 '8 Magtsdeglm Case 4 AA xv I Ng 1 5 sg , Glovfa. ..,.g, J XX I . 1 r X L5 x xxXXQx XXx0xx Xoxxx 39 OX 1 f 'x,XX'x 'X 'I 9 Xxo xx XxXxL x Nhxxxxxxxe Nh' lXxxM 1 I , lr I L I 1 li xx X Mxxx xxxx xxx xxxe X Xu Xxx NN Q 1 M A 1 1 if 1 11,1 xxfx xlxxxxxx dxxf: xxx cxpx XxxX X xxx f x I 1 1 7 I 1 1,1 1,1 L Xx x N A Xxl I 1 ,W qi I I X 1 Xxx Xx Xxxxxfxxx .i - I 1 , x 1 ' ' xxx - ' C U 4 -X ' 1 .M , ,, xxxe -x- Y. Ps A QXX' ', xx Xxx V"X-j x " Y. Dcuexx- 'P 77, x--1 1 Q 'c -'xe.xxx.X. 'fl' , ' .. . - 1 ' '1-. Z5 X.X5 ' .1 X - ' 'NG ' L11 A l'.xyvA"1 1,171 '-9. 1 ' 'Q . C S , . tk Xv 'Yf,.!l,rA.-A N"x I" G ' 4' ', 'A ' '. zx xX .P+ ' +'x "lv AU 1,'I'--,Ii"1'1,1'l1rz1xr . , . . -- - I - I, I 'fjllff 'Hx -1. X- -X 0 -X , 11' A xx , . - ' I1 '11 1 I, 1 XX - X wx - --Ax xxx? gg '-x xxx XM- IM - , -',, '11, X1-,il V,-,A 1-'ll ,--x .43 x Q Xxx X vxvaqrx X' YK -0' . I N1 'N' WI, !'. 'Il'1l,'u'.'- " x,x, ,x .x xx L , . . I F ,Ily 1 H, , .,, 1' 1,11 .I . 1. 1 ' '11 -'1 . f' X. 'XX - 1' '-'x x"e ex x+0"xX '1- il lil' - 'I11,l'1. l,I'1,.'. I., bg xx- ,XL X-xee. x, xl' 'Mfr 9' X 14 I1 X f' 411, "xl 1 1, 'l-'1,,"-'XJIIN 17111 . . fl, 11. - 'fx - ". -1 -lx 1 - MA NA 'X Y ' " 3 I.-W m x 'fl' .Ulf lltxfgll I' v 'Xl 1' .X . XX- fax x. xxxxxX +A" 01' '- ' 7- ' 1 '11-V 113, "fl f:1,1 'lf "I 5 N 1 x'Xx-XY gx'c -xy -x Xxx xXx- . ' Y i -h ,W -A1 IU. 411 115' 1'1,.A F X,'gX'. Sc xxxX u-.Xx-x-'xx 1 ex -xx xXxx- V' k 'X , I E, 'W Iixs- ,,I. ' 'il' xxx-1 xxx X - ,X . XXL-' +0-xxx X -X. 11,.F'. . , . 'I " - ,A- A D A l 1 1c,7t.-, .A -, If, , -.- .I ' x- -ix yxx x-xx,X X-x-XL .xx f S ' ' e . 1, J hc ," I OIR '- ',xx'X1 -' x " Zxg. X ' X ' , 1 X xxx' i ,qi I I ,nr V Ai "A1I I !'j VX' .'. x ' X- . x- x - -- .gxxjx--X V41 ' ' 1111. - .5 x -xx xxx 1 .xX x. tx .x pxxk lr Uk .1 , 1 .OV I. M Y: V -, G :Wx xx Q, X 7 , xx ' . - L I, I A ,- 1 I W- X711-,I -Y-N, U ,Mu vue + .1 .A 5 xx. ,wx -xg .X ' I. I . ,Rx ,, B,k lj fa 'pq' 'xLX'.X Xxx XX: xx ' " X K1 If ' 1 'll IR h -' I . y I X - cg ':.+ xxx ,' 'X 'X Sxxxxc A' . I 1-.Z I, -' . , X -' x-f -'Q K'xxXX' Xx- e -X xxX xXyx XX 11 S - NIJ-I .I JI-I , 1 I ICI' 'xfxx X- 1x -1 -X. ' - ' cexx xxl? 1. I I I' ' .' '-', UI., 1' I, ,1 xx--3 X- - -- ' ox -X-.j ' ' es . ', H M ' '111 1.1 ff", fn xX-- +x-X .'xX xxx-,x " 9 X, xxxzxx. XX: - ' T GI. 71 I- . ' nz, ' 'x',,' ill' . 'fx' '. 0177 'Il ' 11 J ll ' 71' f f-ffl I . . x J' Vg 4' .1 BX- X V+ xX X -. cXx ' exxx-xxx .xv , -- 'Q bl- f4. 11,1 WX 'xxX- xXx -9' X '- . ' '- ll. Q, . ' ' r -6 xx-e 1 X - c X-ge ca Que. - xx'.'x d 7' , - Q , . . Q. . . x Q ff. I. . , xxxX -t If -.xv xx- Xa- X 'fx . -xx -Xx+t X1 fx Wo "X-x '.xx 9- . xx 3, x- 5 -x - . XV' +' f xxx Xxx X X7 :X f'Xx"s" x 5x .- ond X ' I . as , x ' N. ' x , 3. . , 1 A x , ' , Z Hu xx xx xx xx X 1'-99 Q xxx xxx Xxxxxxxxxxx, oxxcxx N X VXCA R Xxxx :xxx xcxoxxx xx x.x0x xx I 1 N xddxxxgxxxxx I I Ill I xx xxxxxux x X f I xxxxzx xxx N x L XXX IW 1 'xXxxxxx xx xxxxxtX NX Xb If ' 1 Q L X Ygx fx xxx x-x X U Int xx X x x x ' '- x exx xxxixx X'-xxx, xx xl Owl N 1 ' Lgx xx X xxxxxXxxxXx x, ONNXXN I qH,70N I I I 1 XXXL x xxxxx x, XXBXXW 41 , , I I l 011 F lx ,XS 'IU Xx Xxx x 1 xx xxxxX xxx lp I Ulu uit UN 111 , XX' X X X A ' hu 1 hxnbd N hon Sh K I C 1 I xxxe xxxxx f xx uc 1 H x ,nl I T A 1. 1 '11 X 111, I x xx xXxXxXXxX xxx xxxx 'th Iij :rx M77 I OI ,X 7 1 xxx X.xxx X.kX0kx4x XXLX r and BUT a ,II Inp- 1 n 1 1 xxxx xXxX4xx xxx'-1. xx xxl- xx 00 X 0 GIZUKI FH, T, H X IIPQ I 1' 7' -xxx x xxxx, x uxxi x OL BMI, h fy' fqqg .3 C 'lkpj HxxxxxxX xx xxx 'x x xxdxxxxxxxxxx xx Ge-I. "IDU ilu, 1 U auf' I 4 X xx xxxxxx Nxxxxx xx. B folk! qhh N 6 S "xg Sm, 'l H ff I I' ua 'xxx tgp. 'x 1. xXu X X. 0 alll I 015 th I B Fu 6 F 1 A, 11, 1 , K xx X xx xxsx xXu XXXL xxxxx Wlmfiqq fhr Wa ln' yd X 11 ri I 1 I xx 1xx 'xcdxxxxxe N-fxxxxxx xx xxxg Hug pep X19 t Lg' F11 Il I x xxx X xx,x xXXo ghjn C Ubi ai I-r ' Q I ld D C41 XXXUX In L W uf! '11 1 Lxxx mx x xxx xxxx H- M ax Val? IU x x x x Xx we "t ' xxxx,x x xxx xxx cxxxxx Axxx x oxxx x xx I 1 an 1 xxx x xx xxX x xxx 'XXX xx an R I ob xxxxx xxxxx, xx'xxX1xx xXxcx fxxxg Qexe Bobfq xxxxxxxxxx x x x xx- NXLX 0 b I xlxx cxxxoxx xx "x1xx4 1xx 1x 'xexxxocxxx x xx fxxxg, XIX? XTH XX XXJFX x x,X'1. xx M K QXXW xxx xo X54 '.'.-.00 xx. xxx. ' Ncxlxxxxxext. , 2 ' XXQA Mx owe. X 4 Q .x. X 'ch xxx A - 'X they xx xxe Xxexx CBXXXC XX ' Cxxxxxd-ax: ' - X x 'cXncX- . 3 0 I I rf :K d Choir 'X 0 1 Uiupv ,, V we- X U 1- 'vw X . ii vii cl ,,. Yhffv J ' , - .I- Uiicziuiy i7niiKusi," un nperosua, wih ln! bmyflujf I N 211.0 'I he yncscnlcd by thx- Chupci l'hOiY, Ki I""1m-ltcollbx, HRX 71-Hou . . . , . . ' 14, nndei' the dn'm-mon ui Mr. Guthrie, in in 11111.10 Bw1IIc,1hI.l1.1z1Lf9I. 5- I xho Stcphm-n F. Ansnin Andimrium on 4'I3051d'XyOoti mn, QU,"-ff, or the I March 8 at uuxiviiy period. bfuqv ES" Klffpeilhfllg fr 70 The sci-nv ie the garden of u ghds' I Spalif insetfvhllm holly om pm.. hmei. The giiis di-vide tu ieave he- mike pple Militxxspil ivlm 1 IS Q-:mic ihc nhxcv if duh. To hven Jlitg HIQPX er, p 'Wig Inflkpg . . . A Na, -ou F -film Fofe , fig A I1 by things np. .Sonnnni .ioncs decideb to If-5, V ujia fl Jea Smonal Es, XX Q inn ugziimx Muyoi- Green. not dream- X Kaftvl CGIaChIT1H. Ja n Vane 1-Odeo QJX' 1 ing Khan she wih win. MiaI'0Iv,KaSh rin- panege 6' The imiymg kmnving, that Jonquii twg une -QL Gibgqlch and Enix ... . . -' Us 'M Ph' K' d' v ' f -- - ' .- M X X hd- A -'und Lha Lt uv win miie- to 41 fro 13 a leash CN faiwrm the giris' uucntion by staging Flemy' the nj Jemim xeeable y, 1' beauty contest. Whiie the giris ShiI.I'I1,i'A-Haenizl an Sep S02 Timpk nw uni vicm-tiniicwiiig: for Jonquii. Svlel' Bofnard I? Winouthxlg Ins, 5 Syiviu Spzivhnni n-mixes to heip the Syhii Via .spgnanskj Iaid Ofna Teprefty giiiw and finds nn one there except Mai Peter Hkum -b all Woli. s 1 '- Kiihy Mayxiurd, whom she encourages Ja ' 01' G PYT. eaut , X , M ck ree .Y 0 lu Q-nivi' the hvauiy Coniesi. 'MQW A ac, WlLa,.k 'UXAH D91-31.01. ' wine ihc cmiu-41, and at the end 3011- b Paul Uliamg hen-S rn Parr X F! qnii is ti-Ning Nhiyur Gvecn that she U23 on Pizzicg epoy-ter' 4 wih iv Fixx. Niawmx 'NIS 777- ,- ti XI-ill' i . Dain. drxmhgle-cords I6 rho. . F nette Slow! D .Vary Anlusic K gl 4 - T. all avi Hn 01' pf 12 Q18 P an - S. Q Rich kf - A Aswfx V Jarhar' San. xfunt - 0 , AAS 3. , fl W. A Ryo- le,-X 1' Q Wo- 'Uk ' G Je X -03, V ie-It-O e, 1-genyq a- Ra7anf'O. r'N,,t x Valet YXVA 'nlgit H0 . S I lnis Oz pkg'-I es. Janis Pam! B SXBet I Jin, D' et'9I'S qi .orkeh andy' 0 q d Bedsjnlpkins Ountry bo Know.: .V F279 Q N fe gf x ,. ., . - x 'IF 1 . 1 ., " 'S in S -V. yt! I . I 1 !"Y WL f, i N-ff 4. c . "' Sf-., ' " .S ' 1 H -., .,,,. ,Y A, 1 J' 3 ZX J K., Q X gi gs! Fu1Lur'6 H OITWE VUOLLKGTS mb Pres.-' .Hall 5. R+er5on . Hr!-105 .Evcre'H -Becklm Sponsorb' - f'-V43 fer OUT mf3V1cc1r1C!uk, Pr65 " D. Fo5+er W L. 5+l-4Q7'+ misc H.Gre,e 5 onsor Mrs inceni I , .' A.. Qx ' 0 . Ii R Uk ' X 1 E1- t x ' v fr ffl? I -" lim ll: ffl' Q 'All .xA1mkf' rlll IHC IIIOUIOQ 'lz'rfl'fm :mrl llI?l1'Illl'IIil17l'L' of the rugsgzzzfizfzfiwn. Sin- rlwn Iwi fll!',L"l10lI1J in Ihr' 1f.'c'1l,Q'c' and pn-.w'l1t0.l 1Jl'f1S, H'f11A!'f1 sllv Nillyll u'r'1'c' .'1u'.'l1'clwl fm' M111 x'1'wf.s g'l.l'lN'.'I lu lhe Sfflflrlf and wvrc al f'l1allc11g'p ffw' hlffllxl' .'1c'h1'f'Vc'121e11tx. S0flf0l'N l'l'C'f'lAV1'17g' pins thix .VUIIH are Jezzninv Hrrmvl, 13m'm'ly GUQIJQL XS fXI'C'fl0I'I.!'k Hizll, ,loannelfp Hajj, Sa,-317 ,Q Hanover, Jnr' Kfmlvlus, l'ntsy Hoyak, A Clvmla Lazzterstcin, Tnmnzy Mer!-e1L X0 .Varion Norton. .Uauzv 1"1'a1weS Oven Kb ck all, Irene Sample, UC'0IQL"0 Stuart, L T AlnmrJe-an Vallrfl, .Vzugv Luis Iibuvl, , -excl and Jffallqv Wazwvlck. qu we fxaxlkd Juniors are .lfznzes B111-fer, f71:11'l0S M0 A Y k .K-faq. xxqckeik l?rm'mgv, Eflu':ml Finlfzy, f'.'1ruLvn Q? QNX XQCXY 5 gbx ,121 Qlbfw. Bettis' GOOJIIIEIII, Dolores . 2' 1,16 geve-XXopfQXQxVaY31- Qxe IXFUDII, Bvffy Juan 1211111-, .-nm' IVQL Q .Sox icxxrvxx 9xbixebY?A ZX Q01 M.:f?l1lf.r?0,I' XXX .wt Q: ixixo. we . Ygvvls' fx-vw, ' M Mmm' Swan "MW, thrflh X be 93 -13' cp h Nj! .AG NJ- cnc AY Blsbqxxxo HUC 1110 .f'f'1'c'111f11l.V I1 IIICIUK'-L' of Classi- vx 5 -L5' XVCA kx0y6Yxcc05'eY'l oi xxxkyof-XSXKQY fill INUSIW. Flwrzil .fII'1'.fll1,!N"C'l7HAlIl'S of 10s5.'6o ,We NX 5 V-9 tx? Vx Q V.-b9xNX'xXX.x5 wwf" "mf HOW -V'1'1'112 fl'1U't'I'-Y WPFO 965 xxccfuo-6 wx000YQbb.yQA 'NXYOQX ,3 iocvl-XQ0 f'1l'l'HfI.C'0ff by Ulf' 1!0II1f'IIll1kflI!g" De- KBXXA Qx VGC Q 1X X96 QXQL Xxx X QX oxxxme T xx ,QQ partmpntv ax XA- M 1- Kxxlco we Mx ws ,ini KXNxyLs3'xA, -XCXX' Th' U H N U D i 4 '. V -ZAQXOXL Wx hex 61 ' Q cg C. X9 X xcxnxxcrk ve., v f D1f'A'ld11I HAS clmul htm ,lllss WKBS -XNC .yo K1'kAsuXNcxX.0xxx.xK-SX xo. Cvim L-gb - Xxx- Ft Psa' who ggzw- IVOIYXV nf r'Hll4Q'1?II llfil- k 'X 45 Q-1 Y A k QQXL dp L09 XNL XXCLQQLQX .610 vw, flflfjy to zlm IIZIIPIIFS, SIl14l'f'l7f4v' gynfl .VF gsfaxelfxi N .419 P-W, X0 Q' iv 5 RQ: ,WX - fllfzzltlr. 3-iv 'ffw QQ .A Yilfwl 02612 . YL oicdxij kXIlX,xx03x1xVZXcCjiL Nlxgxixfrw? yxivxvgto . :QQ . "x X5 '09 No, fx ef 58 'VI' v- xo - Yo xogikxbfv' Txoaiv' in "0Af'9XLctiA:LwX5 Bobo? ' X .Xvix ,0'.b.-1 V1, 0 K YQ greigxwfg x+ is Sex WW N2 Qcv' V Y-.CL xx Y00 XXQ X0 Q30 .oc VK Q, xp KN Wx Of' A is e Vxcaode oi X1 X YN ' Y 0 v. Q-LQYKU xve Y -it Q W X6 29 OV ab? egvxxe A W .2 V x X 5? ' 0 ' 'O -xx VX .1 'Qf"v-461-r ' ff! E im 'Tiff T !?"7,1.-7 !-'E SCENE: THE GRHNDSTHMDS. CH ST: CQHCHES FOOTEHEE SQUHD WEEE LEHDER5 BHSKETBHEE SQUHD Fi TE 'Ve CK FIN fi V ., I ,ng ' .-QF' .,n. . nfl . 1 'H "1 fy Q H uiiibwmuiw .Lf Q .mp A , fi 0 ' aww fx, s :' iq' D F x P A Q A'iK!wNk'!i5ii' " FN f- fm. ff - A A - ""' 'Pl ,K ,-,J A FF ' aw- f' fT ,f5s5 'fUfNg'V' H-Q 'L' -H if -A . H 1' K 71000 N A B O R 5 I N-. zooms:-r'r--2 Q 5, r- rn up :nmxr-:oi UP T P U O C W K E E R R S s Broncos to Play Four More Games This Season 'I C F A I R N R L A A B Y B ID zmrmmm 2ySOO BEAT ARLINGTON HTS 4mZHwbU r"r"r"1DU3UF"'Z 350-r'f'oI Annual Football Banquet Held -1-13742 I'T1l""1'Ug S W T I U L A 5 R O T N YELL LEADERS WCG? -CCD U OZUO -41.4 r"f"3vU3-ll"1xUabU3 CJPCQUJ FRANCIS BATTEN Q 909 C56 5 Bfyan S Q6 ef-'ond -In Q55 Cage Race Qs :gf1 If' ski' : . o C9 ' ' QP f H- f .4 ' '14 Q0 V0 1, , , - wgga'-r O V ' ' ,fi Q a Q 'f a i I I Y 3 I fa ' A - I i .. ' N A. N Mi ,, wh""'-A -. 4-I nl 91,11 4 X E - E K "F fx . i 1 7 POWERS ALFORD TUCKER RXDGWN 501110 P Coltq Wm Foul Out of Fwe . Yu.. ' ANN MANIATIS GRffF,,V s TRACK TEAM v 0' KNOWLE5 TUCKER MERRELL ,,Qae""N Q POWE RS STUART 33' fvgif ,L Q , . . . -x 1 1 X 4 Y it 4-4. ' I . ' lv., A 'KA1-.7 - f ' H A J.. ,. w 5 ' .-Uv' 74-'ima-' "'- J . 'P -' -'I 145- , -A, 'z .S , 55 Q- -3+ , - K' I ' 45,1 ' if , v , f ' J - 4 1 ' ' . -2 4 - , , x X ' ' Q B i . - - Q N . 1 -ug. Y , V , Q. N. -Q , t H," "ilk 1 V -. I ,f,x.--1' A .f -. '-:-x ' , nl ,AM .VW . . .,XIQ,,"' A., ,, ffu, ' jffw 4 .2 X X ffl? --1 ' - ,. ...H -fs - :V-, ' , x 1.- A if-.,,,, ' 1 2 Q4 , , I ,M .., J - , ' ,. 1 w 6551A . . 1 .. ' 7 4 Y ' ' " -fi. 21' ' x' -' . K f ' ' Y X . .- xj,5i"-air ', 5 -I .,1 :', " '-- 1 N" ' ' ' '1 P ' , f ,, . ', -'. Y- iff , N zfmf?--'.4,':'i" ' if F , 4, L m1lQ,.,?Z-Af., .M ' A - U. HCT 'XXL SQENE: Freom wFu.K CHSTI BQGNCOS C K v ve L F... .. ' ' X 1 , V3-11 Fisk f W 1 -5- I D A 'hui- aim ..f"L -Q. fp-' "gg-r., ' uv- , "--- 1 Xbglfttvfh' Q'-dxf 61' IUNTER. V-forJDf:R.LHu0 0' . wr Nix' - any M-'ab 'M' tzgtfx s' , fu ., fl Q K ' : f Q ff is f W ' A J' " 2 X' . .. IJ ,VO ' '.l Jw. THCWOQASIUBVT ?a1uL'5 Y a . Q mi? N"""1v I 5.5 'd J QF Bw x b . V Q I I , , - QL' WMS ,ug DE5TI'Ul'ITl0Af --- wnqo "" f V: J ? - r vnf A I Nnnv Hun xg ev FREUDIE X lm., Mnnv Odve -I-B. 2 fn Hy: ""'r9 F- . - ' I -f 4,,---,wh 'Evglfn B16 'FNB Aw-uw w 'THE 0 O- 'W0 Sum XX do L .Qt Y WI-:ere's Thx? Ring? EN ER O SCENE: MHFN STREET CHSTI ' BQONCO BFICKERS RI- AD RFCII AI LX BX TIIF BEST INFOI 'NIED PI- OPLF OF THIS AREA R B BUTLER GENERAL CONTRACTOR Co crete Products Re dy Mlxed CODBYUQ Dxal 2 7779 Bryan Texas Comphments of BRYAN M625 BOTTLING CO., INC. STEP!-IAN ICE COMPANY Geo,-ge Stephan president BRYAN, Hem' Belrvman Mana: V F 1 ' A VfI,EKI.Y NEWS REVIEW OF BRYAN, COLLEGE STATION, AND THE BHAZOS VALLEY AREA n - a ' a B B N F Lockerd gang J Webb Ho eu J H Todd um, S L Boatwrlght 1 M C Joy I an Langto O on Your Ban We would have you feel that above everythrng else ID thxs 1nst1tut1on there 18 a real desrre to serve you well We value apprec1ate and shall ever stnve to deserve and mamtarn your tnendshxp good wlll and business It shall be our purpose to serve you so acceptably that when opportumty pre sents rtself you wzll as many customers do br1ng or send your fnends to your bank Stockholders prov1de the capztal Ofhcrals pro vide the management In the hnal analysrs custo mera make the bank We are grateful for and proud of the loyalty of the customers of 'IHE FIRST NAT IONAL dunnq the past SGVGD ty years of 1ls hrs tory We want you to feel that you have a real part ln thrs your bank If you are not now a customer we extend you a cordxal mvxtatxon to become one on the basxs expressed above IDT D D .1g Fmsw Nxmromm Ol' BRYAN MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION Tr vis VYBN "'ll'Dl"' ,Auusnnv W - VIC!-Plunosnr , AUIIITANT . VIC! 11 IDCNT I A"I.YAN7 CADMM V Y ' """" . u sum ' I I . . r . I I I D A I I I ' I A Luau: n M L Jones :Annu Uur Heartiest llnnqretulatiuns and Best Wishes in all S.P.fl. Bradnaies from Employees uf your heme tnwn stnre J C PENNEY CQMPANY Inc FIR E S T O N E TIRES and TUBES Mcllartnev Pharmao nEcAPPlNe Rl bl Pr vul.cANlzlNe WE DEL VER CHAMPION TIRE and AUTO SUPPLY 00 D 121345 . . , O Complete e ia e escription S D E P A R T M E N T + li I I . I3 - 314 N. Main Dial 2-1459 scnnnmo SINCLAIR Moron COMPANY REFINING BRYAN JUNK 8: SUPPLY C0 HIGHEST PRICES PA n Fon SCRAP mow METALS ETC IE FORREST JONES Q Ig f AGENT G M C TRUCKS SAM SCARDINO M 9 3-If is FWS BCJCK STORE' SCHOOL SUPPLIES GRADUATION GIFTS N M h 2 8815 VICTOR BLUEBIRD DECCA COLUMBIA R E C O R D S C I A - Lf 'S SS I ,In . I ' gr' 724. 'S m 'rip - I U I 1 D GIFT SHOP WALLPAPER EDGE GUY H. DEATON TYPEWRITER EXCHANGE MOTOR CO The Typewriter Man at Your Service SALES SERVICE RENTALS SALES AND SERVICE OLDS M O BIL E H6 SOUTH MAIN DIAL 'Z 5254- OUR PLACE IN THE CCDMMUNITY A safe place to d9DOS1l money A conslclerate place to borrow funds A useful place to do buslness easlly safely and pleasantly Tnnty five years ago when this bank was founded these prmclples were built mto it To the more than five thousand customers who year in and year out use our facilltles these fundamantals of good banklng are still as important as ever J C 1 J N DLI ey VceP sdet Cu ts Mathis Asst tC h P t Newto C he L E N db l k Assx tant Cashier GOOD FOOD W THATS ALL' Q KELLEY s CAFE PH RHACY m The Charles Hotel e I I ' ' 1 1 u ! , ' . Y Y W. . oulter, Pres'dent W. S. Higgs, Vice President O. W. Kelley, Assistant Cashier .. 'an , i rein ri ', sian afier a n, asir ..eae, 's ' K W K H V . J 7, as 1 I 5 , , I L. P. CGFFEY E. R. EMMEL Wholesale ' D R U G 5 CANDIES Taj Bryan, Texas T Y GROGERY CO WHOLESALE CJROCERS COTTON FACTORS R T DCDHISOCCO Zwfuf Mg, 25 O Say It With Flowers from , o 0 0 G :S .Z Q INC. ' FURNITURE, CARPETS AND ' 4 , STOVES . . W onToN h Dial 2-67 HUWE L l UMBE' H COMPANY HOWELL LUMBER CCMPANY INC BRYAN TEXAS exe A Home Owned Inslztutzon are DEALERS IN ALL KIN DS OF BUILDING MATERIALS 203 E. 29th St. Dlal 2-1559 2 . 'I 'fjiyfl rc,-,,.f+15-g--J:"t- f A , Eggs ,, .--,. Vi,.......,., . ,. . , Z . , x - ' -Nw-o1gsau...a.4l , 1- .. .,- 1 0 Wm .MN Q cc ' ' ,, 1 i if W , ji, li, AH Y J V, DRINK A IIT! TO IAT BRYAN TEXAS HE Wallace Prmtmg Co Commerclal Prmters E w I N G S P t Stat d nn lggflce Supgaggy an FEE AND Sff WE PRIDE OURSELVES Wallace Book Sho ON THE P QUALITY OF FEED Rental Llbrary wp: SELL New 'md Used Books for Sale W K its f SR A1 X31 ,fig SANKEY PARK ex JJ gb if elk! ewelry we X X aa w N X WATCHES SILVER DIAMONDS 9 F , E E , ' I C , flfvfix M xg N3-T' 5 ag f ' N LQ K I N AN . Q 1 1 . 7' I K X, X55 , D v , Q wi' I J W ii Qi X Xe f ., l ' BAKER TIRE CO. Wm - 105 W. 22nd Se. Telephone 3 2-8159 J I BRYAN, TEXAS ewe er V lccrnizing 0 Side Su-ipp g Fxpert Watch Repairs St In Recapp q Musical Suppl -A ect Music ' ' CXVNER BATTERY RECHARGING CDYYTPLXTYWERTS OF' . FURNIT li HH KRAFT FURNITURE 00. DYERS f FUR STURHGE' HHTTERS ITIBYIC Eh 1 my YCKBXTWYQK 3-N224 QGRXRRS 3 ll!! 5o.Ma1n Br7an,7-exa G.S.PARl-SER LUMBER BRYAN TEXAS C E GRIESSER ANXTHING FLECTRIC XI F RIGID A I R E Phqng 2 5 325 Qin W B Ml1cnmlnsunAucfAcfncv ALL FDRIS UF IISURIICE Ag 1 SOUTHWESTERN LIFE 27 Astl Bldg BRYAN TEXAS WOODARD S CONFECTICDNERY Cand1es and Drugs EAT AT E TEX CAFE B W W Sp l g H C k g MEXICAN FOODS , ,Jul , , 1'g.l' O I U I f , , . .5 en I1 . , Dealer Since 1925 J ' Q ' . . :Luv ecia izin in ome oo in O PARKER-ASTIN HARDWARE CO Bryan, Texas Dial 2-1541 Caldwell s ewellry Store DIAMONDS WATCHES Franks Insurance Agency R. C. FRAN KS FIRE LIFE AUTOMOBILE ACCIDENT BONDS SILVER Q19 GRADU TO GF or ALLK Q19 Seaboard Llfe Insurance Co 2 l 6 5 L 2 fdfmfmgn-I-f or smartest umor styles HQP 5 'H Every Form of Insura Including Representing A I N 1 TS :NDS ' PHONE - 2 1. S. CALDWELL, Optometrist 207 SOUTH MAIN STKE T ' 1 It 5 3'w," QAM PUSD MT'WfWTulFlQXEEERW E? Loox AS SMART ,fy AS You ARE ""R-W x Jill Now of course youll want to look yo of clothlng styled and tzulored by the o gf, ff W standmg makers of voung men s cothx Fngos the satxsfactlon th'1t only quall mar rxals can glxe wmeemev stone DAN av CLGIPXIERS PERRY BROTHERS OLSON S CORNER 5 10 25C sm Complete CONFECTIONARY Founfqm and Luncheonette department Sandwxches Candy Tobaccos bet Manager Magazmes Flshmg Tackle Drug Sundrxes C E' NIS E GE EEDGE8z O Dry Goods QUALITY GOODS FOR OVER ONE THIRD CENTURY "A Home Owned Instztutzarf' '? ,Sl X f y , t 4, if 5 2?2ffe' " f .. st on R R f f 355392 if-f' . R 'S.,.,f""f:fw" g. ' . ' ' T W.: K K A 4 3,5 We I ' , best . . . Enjoy wearmg' the correct ki E 'qc , s - . " f e.. -.-- " . ...ww -R O . A lr.. t 'LVN' V on ,Q :jaw ,I v,,, h E Q - .V Q h . - , . wr , ff R - - R - 154 . R uf - C . .v I . 4 A 9 Q n a ' O Compliments of BRYAN AND BRAZOS COUNTY CHAMBER OF COMMER COMPOSED OF PROGRESSIVE C1TxzENs OF Bnmos CO A A , UNTY NVe are givin con t g s ant thought and labor to the matt er of making Brazos County a better place in which to live and to do business THE REAL HAT W E Shorty Halbrook C L E A N E R S HATS S SHOP AND ACCESSORIES FOR ALL OCCASIONS VAN DYKE STUDIO . ' 'N zos souru rum BRYAN TEXAS l CC 79 1 .20 'iz 'llusgg ff 1 ?'ll 3. I WA o 4' , ' 4? ' U K 1. 5 4 . 1 R 0 SayItWzthFl0we1's INDIE 'N IU BRYAN TEXAS Wyatt 5 Florzft Shop 346641 Q QZQZ47, Qaocf 510112 Flowers For Every Occaszon 26 8: MAIN S'r Night Phgne 2 86 Day Phone 2 2400 202 SOUTH BRYAN AVENUE HIGH GRADE RLPAIRINC Ihone 2 7085 COMPLETE LINE OF wAsHlNc AND POLISHING HARDWARE APPROVED UJBRICATION F um Al L TRALTORQ sl IWIPLEVIEINTS QE353M5?5H3?N3Fi9rER EXIDE BATTERIES HEATERS PITTSBURGH PAINTS HARDWARE C W VARNER A Bryan 5 Leadzng jeweler V v5Qy I . J 'Cx 102 N Nifxus X 2 5405 1 BUCHANAN s GRILL ROYM- RUWN 24th 8: COIICZC H B h EULA f . Gerltral Texas AHf0fH3ECIWV3I6 C mpan , M' , if...-.I , , Ov , f . I R' De Luxe Cafe Q,V5 THE BEST um BRAZUS COUNTY Q19 R ef SOUTHWEST TJELIEPHUNIE C 0 M P A N Y WELLEY 5 l'00D MARKET HE CDMBLETE FDDI! SIQRE DELICATESSEN FOODS FRESH FISH CHICKENS QYSTERS REPAIRS FOR ALL MAKE BRYAN MOTOR CO DEALERS SCHOOL SUPPLIES Our Price is Always ik ht P '"'IIIIQiE!IiQiE?liiffi!!2iI?I1iI!QHI!?YIII?!IIIEEEKEi?!Il!l3,'TfEfIE1iI!I3!H71fiEHIIFl5Z4f!f,1i52!FI6i3ffiZlT?f"' C AR S S E E W Woolworth Co. l0'l W A M CONNELL CO 3511 MAIN STREET 0 IIADLEI 8747 O ll0USTON4 TEXAS ff, M' QQWQHEE 5 H11 gg 1 53 'I ICE CREAM snoes if noslmv 1- 1-, Foawomeu Er cmumfu gg oclc UHDS5 MIT LEE ev co SMARF WEAMNC APPAREL COMPLETE SERVICE I-'on YOUR c FOR -f SMAR1 DRESSERS I. Mit Lee C. B. Beard Timely and Collegflan ClotheS ARROW SHIRTS, FLORSHEIM SHOES NASH GENERAL TIRES ,av 1.7 It-'I rl-I I B. QPI 'll SERVICE.. Formerly' . . c . A E' ' .' ff. ,'.,4- :lv Q. 0 q f 1 g- 'I "Y N D U A A M' N - -"- z ' Q U -h 4 ,"',:,f Q I D . x ' V ,, fx - A 2 YV V YA A 5, Q ,- A-E E Y ff". "' I' Jv ' B 1. U Y H H .I 'lr -, ,A , Ylfxw r'g E -1 - 1 -. ..- f f- S S., 9 'tix K T'l', 1 7 157- Sv E 57 O gk - 'nfl Z 5 o u D O Y f 'j 1 Q I BULANCE segwc TEXACO FIRE CHIEF GASOLINE INSULATED MOTOR OILS There's None Better E. B.CELLI OTT R O MAN CONGRATULATIONS PRESCRIPTIONSA SPFCIXLTY D AL Z 83 A Xjf FOR SUPERIOR DRY CLEANING COLLEGE STATION PHONE 4 4444 PN 2-Ei -jg Xu ' CARS Sc TRUCKS FUIIERHl.f0UllSElURS8 DIHEITUHS PHONE 2-l4'l4 - BRVFII1, TEHR5 Rourso THE MQJJJQQLQ Sb G E. APPLIANCE DEALERS 1 13 N MAIN BRYAN TEXAS We SOIICH your lnepccllon of our func tock ff g-' ay all lI1Vlt6 you to wear Smart f0OtWC'lT Q LC as only Collcm atc Shoppe can offer BRAZQS MQTGR CGMPANY 1211 s th Coueg A H L VVh1tley I C' ' O, O I ' . . . . . Q ..e.. ' K Al -Y Af 1-7 5 1127324 f d 5 K 'lSi:i': E NFEIVQ . , " -L "E ' ' , 1- f U: NA 1 FU K ".C , 1 ,4 ou C Venue uahty Grocery and Market Whele Lourtebx Qu zlltx and SGFVICQ Rule We Sell Eg. Ice Cream 3 N M 1 B va Texas 5 C KIRB1 Cnty Namntmnall Bank Bryan Texas K S I Q Q A 'J X I MP4 U Q3 fir is io jf?F dx Member Federal Deposlt Insurance Corporatlon MCKCHZIC Baldwm Busmess College 3 702 S W3ShlngtOH St sw: A mee t Bryan Texas st ppmxg f 1 ccos uf Q 1 1 -. Z . 7 r . ,, '02 oz-th ain Street al -1 '3 rp ny w O 0 f f?ftji:'fr :za A f l 1.1.5, as r Q f JM!!! 'Q .1 ' la 2 ' h"lf5f." 1 KJ' N 454513 "' 29" ,rl ,'isgff',z, j Q9 XXX . l X ,Ng Q '- , . 1 , . f' ' Muff .B Y "'l'4". ob 1 V f 9 -al ' 1'.Q1b0 l I , fl X ,O Lx KJ FG, ' HZ ' A Q l 3 3+ -a- ' 'Of ' K p '- -' 'fl Q9 OC' -' X h S l -Q - o- X X X X xg -5 x x X x ' I -0 f' X fl .K Q , xx ,I X x 'Mme ' W li -X 0 O 0 I O ' ' " n 0 ' rainirgg course is a , e ' sone o su s. D aacfuallwn ofzbzadld R1+M11MPFR QCHOOI DXYS BY A IINAL SCHOOI PIWIITRV NNE D0 -Xl I KINDS 01 PHOTOI RAPHIC W ORB We dont blame Bxll for wantmg a detail stwled to gne the mammum m f,31lO1'lI1g and fme fabrlcs Varsity Town Suxtx are Tops for voung men You ll like our Sport Coflts and pleat Slacks-See them today. flfaildrop fo: O 4 ' .f X - 'I Varsity-Town-they'1'e smart in every O " RYAN 8 LEADING CLOTHIERSH he URTFIIN HLL3 Una' Jfmcmfiaw iffy 'MWJLQIDQJ m:aWWg,Mfmm7,.CWM4ZZ3,..M,,lZ ff ,wlachuovlfvfza-r41 Jim abf fro! 7665 .aunffwdwadf My Www QLZf7z,Q46 .gamer U rv I ow , . A A . df - ,auzczfzex 1 f , , , , ' . ' 0 ll


Suggestions in the Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) collection:

Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.