Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX)

 - Class of 1933

Page 1 of 60

 

Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collection, 1933 Edition, Cover
CoverPage 6, 1933 Edition, Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collectionPage 7, 1933 Edition, Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1933 Edition, Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collectionPage 11, 1933 Edition, Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1933 Edition, Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collectionPage 15, 1933 Edition, Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1933 Edition, Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collectionPage 9, 1933 Edition, Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1933 Edition, Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collectionPage 13, 1933 Edition, Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1933 Edition, Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collectionPage 17, 1933 Edition, Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 60 of the 1933 volume:

THE BRUNCU PUBLISHED BY THE SENIORS QTEPHEIN F AUSTIN HIGH SCHOOL BRYAN TFXAS wx! 'gif' 15117 v I . L , , ' ? 1 .l 'I I V- A L I Q, - . X! V f-A J' ig--'V-,T , , X 4 Y. v I I ' I? , V " " Hg' A ' it 1 I ,q.....,:1rw5- A P l , ,V " - - ?' . ' F W 1 . R ' . Ez - -. ' A 1-if:-293' 1-,uni , Q I I jgs , 'I ' 44' if-'f . Wo - It H ff I ' f?""',,.g. f+', , gi - ' J " 'T EQ-Z ,---Z Y -"I A Y J I Q. U -L H. M .- - T..-2 ff- lb -.- V- N' ':-"' ' '. .21 - A - ff-"nf . FQREIDGRDF- We h 1X6 tI'lCd 111 th? Hl3k1I1O' of th1Q 'III mal to mu our classmates a book VNh1Cl"1 ll xefxrs to come wlll be treasured by each as 1 t tocfether but lf we 1dVO? fallffd 111 GUY WdV to reach OUT g'Odl Wt xsk xoux lemencx IH Judgment for we havc one our best THF STAFF V, I Z V . . . D A .K C r A O. 1 x x r A Y . I .I V' ,c X O , ' , , K c YCCOIAC1 of dElyS Spefl ,Q , Q ' ' S ' Y ' ' f f , i C 7 A 7 . , Y . . 1 ' I A I l! , ,X . DEUICATIO emmx m Durham OLI mlcxt on Smptembu Pm the SLIIIOI a NN loxmglx dullc lte thu umual To the m rt' Ilarry I.. ' ' . 1' Leloved superintendent, who passed from our 'ls Cx 1' LT, we. . ' ' -lass, v' I .v , ' .2 'tw I 4 . NN QNA 111111 011 OU! 1 N 1 xe.11 f D1 . llllltllll N, Mix: XV YY '1 14 grt , , ' lpulfwcfl 1 aipzll. who has 111211112 hcrselt'cica1'u1'tl1a11 121111 to ll.' th's I' 1' 'hy p1'ox'i11g, to 1102111 o1'i'ici011t 1" 1 'xl 211141 iill ulmlu s1111e+" A lint. 'D C NMUNM dv ,QL My wwx THE SCHOOL A , Lx, ,Y 5-x , ' 4 1 J, J' 5 ' . I - I J' 3 1 Y ' f f fx- 1 1' x jx 'I ff 4 I ' f , tl 5 wk Y X X . I , X- ,K x X , N , K t, - X ' .-25,2 . lx nm"'11 I X lgQg Irma H 3 H :EE A SALUTC The Claw of JS de ne to make lxnox n 1tS memolles hu behmd xxlth the gladu 1t1on H0111 the Stuphen F Austm hlgh school The mem oux pm onfllltlex Ill the xeu Lo Lump Ihe gldduatu xxlth the ups ind doxx ns of hlgh whool hte thy .issou :hon xx 1th idloxx xtudents xx huh xxxll Tolm ex exldxtlng fl1bIldNhlDN and the contact xx 1th the facultx xx ho hdxn hu-n our xlnaem illends xxlll dlxxdxs haxe .1 wubllme memolv Of N 1 oo ox t IS tmp LU fxuxtln hlgh schoo xxx salute xou . , . v A ., '1 I . YR, ,H . X-xxx . I L ' 1 .-. N9 'vi " 1 W x .,- E , . I . , '- Q Q' . .. V -- ' . -' 1 '. . ' , , , . , tl! -f D i , 5 ories are to be appreciated. to he considered the foundations of numer- Z .L. ' ' "' ,.i.A, nz: .' ', .-. K. , '. .' ' . v - . 1 ' .' , f. ' 1 . . . v' . V v , .2 I . Ax' .V-X '.', A, .' , V. -D. y , K, ' . this wh l. F ' h'.'. S - hl I". ' J' ' " l. 'f I .' I 0000 -X A f AI IIO NIA! 101 M NIQINNIQ A Unnexsltx ut Tevmb B A l1llV6IN1tX 01TLX.1s VIARX HYMAN I OIS WI! C OX Unnen tx of Tex N I IIIWIT Bl -KSC N XI Bl LTA Q1 0T'1 A VIKXIN Womms B A lt 01 '11 i r D- .. 1 ax ' .V ,, 1 Q 'X A , i l u xv .X FI.. Il. '. . UN . , .' . . . A N ' , I, ' It 1 I U, I ' v, - ,A.. 5. 7 B. A., Southwestern Univ. 4 L' Y 4 Y AV II. A., f ' ' 'si j was ' 'LSL' ,,-j'A,' ' -, "XLS ' 2 'S U. . ., Univers'y ' '-Nas QQQQM VS INNIII HARRIS 1 0 'Ie I I OI A HOI TAIR ' iw rsity of TL. ' .r N. R. YMITII . .-LA: . III I.. SI. , I " -' .v '.'.'o 'i sw 43 -s VI ININIF MAI' CARTI R A 1xutwufT Y x CYIII.I.lJK IR . S., T A. . K v Q rl' ooQ.oo R 1 -XRNIICH-XI A I' IONPS T vu B B m lmxu SXNI C'IxPNSII-XXX Southxu un S QHINI KUII OCLIIIA SNIIIII fo n lx L In tl Y'- Nlkl lml -XS -1--I-+ -XNNH RUFH VN -Xhl ut MX lcl Xl ARINKI X mlcxol lk L UI IIKN PAIKN x I Scuty ICIOI X "' 'I -XIUIIII R STI WAHI' xt Ill 0 -X Xlxlxfl P-Xflx I ICH ISI DX FR u I-4101 N N S II KIMNIINC S N mng 1 xt Bu mms N U1 lgll X, XX ? " ' CLASSES 'V 521 . V 'A FEV A I ' an x I ' , A X wp , .,-LX Z' KA ' I S- 1 ,r - , X 1 CLASS OFFICERS I IIIII " S1-111 111111 1 ll 1111111 1 K 11 CZASS , Q OR II L 1 1 ' 1 N II ,. 1 N 1 1 1 1 1 111 111 IIN KX LI1 LIL ' I 1 1 111 111-X 1 1 . - 11111 1 11111 K. 1 . N N , UH 1 ,.l 1 1 N 1 4 L N N II X11 L Illxl U X 1 1 N 1 UINIIII ' 1 ' , 1 1 , 1 1 1 1 .1111 11 . 1 I1 111111111 I IQ 1111 111111 LfI1IXNl U 1111 1 1 4 Il N 4 1 dl 11.1 X 1 - 1 K1 , 1 'N 141 1 N, 1 ,, 1 1 1 1111 . IIIKN ,11 , 11111 1 1 1111 fx . 4 N I II IYIX 1 N , 4 ' If 111 11 LII ix 111 N - 1 I 1-1-1-11.1,-111,,, , ,, Y, , , ,I , I.1-sl11- 1111 111-JF y1.,.,1-,1.1,1111.,11A Y V 1 ,V .l11h11 W. 111:11-k ' --11111-yvw, Y, 'WW 'WY' Y Y Y Y M nn 7131"-11-11 1,'lI'1i1'.' '1yI'1'1lFIlI'l'I', , ,H .1 1- ' ' ' 1111111114-1' ,, , , 3I'lI'Q'llI'l'1 111-11.1 I1 1 0 ' If I 'i ' ll !Xf 1 1 - X 111 1h1- 1'4111114141111 411' S1-1111-111111-1', i11 -11-1-1 h1111411'1-41 'III11 1w1111y-111111-, III'1I1y 1'l"'.'1I y11L 2-1' '111t: 1-'11111- 1'1'41111 111- 41111-11 l"IIIg'L' 111 1'1"1111111z1:' Svh 11 111141 1111- 1'111'1Az11 111, S11- 11-11 V. A .'1i11. Th - 1-'-41 111141 1111- s11.1'it 411' 1h1- 1'111'1'z1l Wh!11'1I0'II'1L'L11j', 111 411'111-1' 1h'11 wh - 1 1' 11-1'1, i11 the y1-'11' 411' 111111-11-cn hu11111'4-11 '1111I 1hi1'1y-1h1'1-1-, the-i1' 11"1i111.s ' 1141 111- 111-111111 141 1--111 1111-111 111' -41s. I.1-.'111- f'lIIIIIII1IIj,QS w'1: L'11U.'l'II 111 11--141 1h1- 110111 111 115 1'i1's1 j'L'1I.l', 111141 111 1111- 1-1141 111' 1111- y4-111' 2111- l'111fY w1-1-1- 111111111 411' 1111-ir 1-1-1-41.11, M1 .1 111 1h -11' 111-141 h:11l 41is11111'11ifh1-41 11I1'III44'1Yl'S 1II '11'1ix'i1i1-S 111- 1h1- 1'411'1'z1l. 111 1h - r11-X1 1'1111n11-1111, 1111- 111-:1 11' 1h1- h1-1'11 w1-1'1- 11-11 111111 1h'1L 51-1'1i11n k1141x'11 115 S4 11E1l!1I111L' 1' --11'. B1- -1 1' his z111ili1.' 'lIIl1 11--1111- .'h:11, I.1-s1i- 1' 'ups w-1s ilylllll 1-h41s1-11 141 111- 111 1h1- 111-'11 111- 1111- Q11 1111, 'I'1'z1i11111gg 111 1111- 1-411'1':1l w'1s 141111141 141 111- 1114 1'1 51-1'i41111- 111 1111- s1-4'11114l y1-1113 11111 1111- 3' 11111g h1 Vs:-s siill h1-141 1h1-ir 111-'14l: hgh. 1111 ' 1 111411'1-, 1111411-1' 1111- L1'IlI11'IIICl' 111' 1, -sl' - 1' 11,125.11 1 --1, ' ' 'Allh' s11' L1 .nd 121,-W.. W-11 11111 11111 1h1- 11111 111- :1-1-11 111. 1'1" 1 'llj, 1h-5' 1111111 III1II'L 111111 1111 1'1 11'1 '1 111 1111- 1411-111 '11'1ivi1i1-s, 41is11l11y111,u' 1111-11' 1:11 'IIIS i11 1111- 11z11114- 171. 1111- 1'1lI'I'2l1. .'1-- 11-ps 111 :'1y, th- 11'z1i11i1111'151'1-W 1111111- 11i1'1'i1'1111. I11 .h1- s111'i11g' 111. 111111-11-1-11 h1111411'1-41 '11141 1hi1'1y-1h1'1-1-. kI1'1U1' 111- hz '1-sl '11111 If 11-41i1111s y1-' ' 411' gi-4111111i11g' '11141 111111111111 1-v1-5 1-x1 -1111-11, I.1-.'1i1- 1' IIIIlIIg.,'.' -1111 hif 1'z1i1111'.11 111'11v1- w1-1'1- 111'41114lly tlII'II1'11 hy 1111-ir 11'z1i111-1'.' 111141 tht' 41111-11 'z 1111-. HI: l' 1-1- 111-i '1-41 l1l'I'.'lJIl2l1 'lXY'II'11S 1'f1l' 1h1-i1' f11l11n41i41 wmv k in 1111- 4-11l'1'11l. 11 is 1111-11' si111'11'1- 1 Plll 'hz as 111111 Sl' '4 1111. 11ll'1i.1!' BI'IIII1'11S, t111'..' vill III'I1'i - QI .'111'1'1-is 411' Lhtil' li1'1- 111 1111- 1'z1Ilg'1 111. tht' w11'141. 0 c Y l N I I X I +4 I xl lxx 1 l Dlx 1 I x N 1 nm N NNN ll I lm N ll x ml xl All ,xx W1 . u IX1x x . 'xx 1 1 I 1 N Non H S 1 ll I lllmln S. ' s. Qs. ,' l- Q, ' b 1 I Q 'L '. A . 5 f . 0 if X , .N Y' .tg ' f .Xll.', lZXll'I' FN "I"l'ug" IZI,.Xl'K..l1rl .' XY, "l:llI'I'.' I'l'1lllIilli4'l'IIIll':U'. I-'lullllzlll 'Z2l. TLB. "l1"l'Illlr Yllll l,.-5.11,-p 'IZ23, I-Ixll-mplll':llll-.115 Sl qlklll N: liulml .Xllllvliv S-'llnI:ll'HIlip S1 'il-ly. '1iI, 'fl4l, AZZI, 'l'e-llllis Till, 'fIl, 'Ill X'il'.--Vrlxl llvlll .lf Nl: 'I:::, Ilusiu -ss M:l1:lg:l-l' lil-mum ' V -I '::::, lzllslwlllllll tm, '::l, '::3, '::::, '-l:" Vllll. -U '- -1""N "HH Slllllvflll Vzxllilll-1 '::::, xl ll..l.l.l lxllll.-rlf s.-l...l :lrslliyl S-lvl'-ly. XILXIH, IIIPIZHTIIY "I!11ui-V' lZl'l'IiH.XI'I.'I'S. l.lI.I.H4I M.Xl'IllC "M:Illliv- llirl S1-mls Till, 'I'l'--alslllwl' 'I'l':lx-.-l l'Illll 'ZLL I.2llil1l'lll1r'ff9, Till, Illllm- lil-ulllvlllivs l'lllI+ 0 Il"lIll' l'Il'frllullllm's l'lIlll QCII, I'l'l'.'l1lc!lI fllllllf- lu-::'v Il1'l:lss '31, S1 l!S1Il'1'llllr '11, 'IZZL l'.X.'il. I,1PI'ISl'I "f':lSll" lizlsli--ll :ull '::ll, '31Zl, All xi-' Vllllr TTU. l'--1-Slllxlml ll1X.' M.Xll1llXIll-YI' "M 2" J' Sl-A-zu-l:ll'5'-'l'l'l-:lxlal'l-V Vlglsg '2ll, Sl,--y'--l:ll'y- VIIAXNVI-I. I-'ll.XNl'I'IS "l"l':ll1" '!l"":f5"""f:nVl5 433- VV"'i'.l""I' "7 51 'INN l'l'p Sllllzlll fill, 'Zll, 'SIL Illwllllzlliv l'lIIlu l 'i""l"" ':'1- -'I lf -l-S Vlllll :::, 1221. lil-lwlvl' 3I1."- Vlllll, vi-'--rl-l-.-Sl.l.-lll AlIlSi1' 1'lllIu, 'rw 'II ll: 2135, Yvll 1.4-:ull-r 'IZIZ. lillil-ll' 'Il in! 'l,.,,y,, '3:j:, Iilwnlll-lw Till, I-Ililllr Ill'5:lll lil-xi-xx' 'Z'I. Nuliullall Illmm' Sl -ilrll '3:3I, VVMM ,' Q," l,l.j,'l,ll-j '-l,,,l." l'l'm-sill-lll Ill' VI, 'JI1l, '11l, 'SIL ilii, I-'null lll N v 'guy '::n, '3Il, ill, Qqlllilllill nl' I-'lllllllplll 'IN-lm I LI Ill'.,X, I-IIIAA l1I.XI2I.lC "I-Illia" '::-3, lnlslql-rlglll Till, '33, AIZTZ, "lt'4 Vlulll Till, I l"'llN'lII:l1I 'IN 'SIL I,ilwl':ll',x 1'llllr'l'fl. "Ill-rw' Yi:-1--I'l'n-sinh-lll "ID" Vllill 'EIL l'l"-sill-lll lvl 1'UllIl'S.Xl'Illl4'llZl," "'I'lll'4'4'4:l'1ll'l-S," Sl- -l-1-l:ll'5'f "ll" l'llIln TISS, N: limlzll .Xllllvlil S- l 1-I:ll'.' 'VI'1'ZISllI'4'I' 'lx Igllin lillllr 'J71I, lll':llll:lIil- l'lllll .' 'il-ly 'Iii Iii-Y 'Ill, .Xs."l llllfill 'ss xlllllll rl XXIX4 N lun I r- II IXN I I I I I I! Nl 1 I I XI x lvxl t xp I I Nln IH mu! I NI I3 IX X 4 I H Xu In Nl N1 n Xl S N 1 X lllx X I I 4 xXXl 1 S! ws 4 N Xfx .1 X qxx N n N X nl PX' , C' r 9+- X X A l NN N 1 NIXN X .' ww- ' N In-li Iliuh S1-I1.m!'IZ4r.'f:1, 713. N 14 N Y Xx Y NNI N IX XXII I In 1 r 1 ,.14, . u' ..'.,X. :1 mv I F mf. 4: 'GG HA H ,',, ." J . mvss 1 X 5 NI: I -. XIIIII I IQ Illl N x INI JUNIOR A ul Q ex lx: I .UNI I Int I l I IINX ll x IXII JUNIOR B x s I It ul S III . III, 1... Nu I4 Isxl III X III III N Iss. I I I Q I X N I x III I In I I r -, :IIulI'I', .IJIIIII-s Higgs. II'1'Ill' I"2l.'I1'I', M:II'gzII'I-I IIIUIIU, II41I'nIII5' .I IAS, I'IIt'HI"I' I'1lIll'l','llIl, .XII II I-:II'II. IlllIIl .I-vm-s, Ifm'r-.'I I':IlII-I'sI1I1. I Iis 'III-I. AI -Inww .I wx -I1 IIIIII-ry I'IIilIips. .IIIIIII Hlln.-IQ4 ,Xlliv luv K: pI:II1. I' I'llIZ. II:II'IIIUll IIIlIIIlf'. MzII'u:II'iII- K1fIII-V, Alt' 'I--I S+- ' - ':I. Yin-IuI':I II'.'lIII. 4'II1II'Ivs If4'II4'I', IA'lIII1l Sh: ', IW-uI'L:i:I Il, I.2lIl1'Q', I'zI IQ'IlI'l' KI! "KX, IIl'I4'Il S' "lIel:II'y, 111-1 I"'1 lin-A, A - KI Iain, I-'ra nk .'I' -I rn. H IIIIIIIIIIILZS, III-In-I-I If-nz. lin IIIQ-II Su' II, VIII i- IIIIIIiI1g,II:IIII, XY:III1I:I I i1'IIII-, I'-.'.' SI - I, ,N-ll Ix'i.', III-uI'L:i:I I,. I.ImIn-53 .lx 'I' 'IIIl4llII1lS. .I - Igf-. IZIWIIIIH NIl'III'l'3.ll!I', XXHIII1-I' YZlIlI'1',1l51I'X'ill .' HI':I III-Ilv KI 'I'e- Zi:-, Unk Yzlm-I-, llnsl-III 'iIII'. -. Il:-5' -IIS AHIIIIIIJIAI-, S:II':I lla-VII YzIIII-I-, I iI:I I4':IIA Iww, II4'l'IIIIlIl A'4'l'IiJl. I-'HIII1-I-s Yi -k. .Inf-li IIQ'II.'. Il:IIyvII RI-II-IIIIII'III. III-L:v'I' XY: IIQ, I'IIiz:IIn-III III-Ins. BI:IIII'IwI1 XII IIII:Iv, II:Ix'iII XX' - -IIu:I. I,5'IIII .II ,-Im. II,1', All IIIIIIX. .Iunv XVI in-, III'lI'1IA IuIII'iII, NI-:II KIIII'I':II'. III'-Z IYIIlIiIl'I', xIIIIIIIl' I Il'I'IS' II, III:I XVII IIIIII-. N: III-- I Iruill. 'I'I.II1'slInI IIIIII4':III. Ile-:III'ivv I,iIIIf', .I, 'l'. I I:II'y, 'I'I'IIIv.I' ICIILLI-, I'm'nIIIy XII I'I':I5', I-I.'IIAIII- 1 Unk. I-III-:I I-'Isl'-I', II. II. N II. 'IV III' Im flux. IYIII- .IIIII -S. 4iI:I Iys SI' :II -S. .XII '4- 1 N111 N 1 I 1111x111 fn 1111 ,, A If N Il N 1 N no IIN 4 SOPHOMORE A I mln 111 N N 0111 1 1 N 1 N 1 I Nl1 f-'lll Ol rN H SOPHOMORE -1 l QNN 11 ll 1 lx 1111 lllx 1111 H 11 N1 1 11111 BQ NN B 1 1 1 111 N 11 1 1 1 In 1 rw l 1 l 1 l 1 l 'N 1 Ill I IN N NQIXXQX Nl I Q XX N1 I 1 1 lx I sx U' .Xllll'l'.'4 . ,Xl'llllll' llcl1111-S, lCliZ:1lv1fll1 l'1w's11:1l. lil ln-1'l' .Xlllll'l'XY.', Zvtlzl Xl. llwsle-llv-1', l1111'11ll1y lie- -se-, l.4-:1 II111-111111. Nvlliv lllrmnil-1111, llill 1:1-N11 -11. S1 1 l211'1'1111, 12 -111-1-i111-p .l:11111-s, .lim H111-l11-Il1', I-j,-1l1pr II1-11N1111, Mm-ip lil! fl. l4Iliz:1l1v1l1 r':1111pl1-, ICN -sl Um, 1. hynlm J., K1 1-14111, 1411111111 S1-l nltz, 1'1wiIi:1 I: .I lg,,l,..,v1 I igl1I.'1-1, 491111--A ri111.1,,.1I,.I 14111-ill. Iir rn, 1'l1311'l.-N li2l1!.'1'3'. M:1lll'i1'1- SI: l1l'1vl'4l, . lllll 12 --',,.,1.111, M:11'll1:1 I. l!l41111'l11- 'l'2lllllll. Il11l11-rl I 1111i -ls, 4' -111'gi:1 M, M012 'i1l1-, lb1'111l1:1 'I'l1 11111,-,nv ll-pm. I'y1-1-, .I1111 M: 1'Ii11. Yix'i1111 'l'l1111'111:111. l':111li111 I-21111,-, l1i1-lm,-.1 Mz1l'li11.-1111, llt'lll'j' H, Y11111-1-, llilllllll I-jllimh 3lil1.,11 Ms- 'k:1. llilluu Y:1l11-1-, M:1l11-iv., 1l1'il'l'i11, 1'li1'11111 .lill M: 1'j111'i1' I-I. XX: Ik -1: .la 1111-N Ilz1ll..I11l1 W. N215 , I111112 ' NY-1l1, I-'1':1111'1-N llglllrlmy llym-y l':1l:1Snl:1, I':1l1li11n- XV1-1l1li11glf111. lllllll Il41g-1li11, l-'1.,1'i111- l':1I1'z1111-ll:1, .l - Xl'l1ilI1f1-, .Xu lil II:11-1-i.'1111. H1-q1l1411-11 l'l1-lx:-1', l':ll"2ll' Wil i:1111.'1111. Rl:1l1'i111 lI11lv11 -s, Hillv l'r 'l1'l', XY:1lll'r I.:-v .Xl1111111', Hill .Xl1l1'1-X, I.y'1l:11'1-il Il:-11s:11'li11". BI:1'll1:1 I':1l:1s11I:1. .X11 '11 ,X,v1'1'.'. l"lul'1-111-11 Illlllll, I-1-.'.'i1- l':1l:1s1vl:1, Silll livzll. Izlwlwllll-1' l!4vl1l+'1'. x'2lllUll l'z1tl1-'.'nl1. I':1l1li111 !!1'11-'I11-lc, H1-I-111 ll we-ll, .lv llli' .I. l'i1-1'.'o11, I-'1'z1111-1-s l':11'z'i11-'I 11. .lulm lll'll4ll!'lll, 1', ll. Cl .Xll 1-I Il:1 'lug Mc-lvi11 .l:11111-N, l-'1':1111-1-s 'l':11111:1x1. ,Io-.X1111:1 l':1x'is. lm1'111l1y '1 'l'llX'. l':11'1'ul 'I'11 -li, lm 'is l'l'W1'5'. I31'1-wvlriua l1'lll'1l!I1l, llill Xv2Kl'Ill. ll:11'x'1Ay ll I-Ifl1f11. x'+'I'1l M -"z1. .lz 1-3 XY'lIi:1111s. l,11.'1-111- liu-lamly. 5lil1l1'.-11 Bl 'l::1,.l11:-1l1i111' XX41'-sl1:1111. .Xll 'll l-'lzllw-1: lolriu- Nl 11-X. I'l11:1 VIII ik, .I1-V111111' Il:1:v-111i1-1'. Mil I11-fl Allll'!'1lX. NY:1l'5' l' 1'.11'::-111, l'lll'l,.' II:11'I. l'I1l:v111- I 1':1l-1-V, .Xlln-rl A-4 El. Nh ..,-. xll 1 N Il N I I NN I I I N 'ln N 1 X I FRESHMEN I N Uv I N ln 1 IIII 4 ul ul J N If 4 N 11 ll N N N U N ,m rl N nlwlull up lll N PNUI ll ll I VIII lx 1 I I I It X l N N IIII X N . I W - .fi Xl" I. YIVIUI' I-xlwirz. l'El:1lll:1 l,n--- lwyl-111. Klyrlln- lxzl. I"i Ivlis Ilrl-us, SI: 1111-lwl l'lllllillS, l.lu-x' ml'-run . lllllln H1'il'I'n. llurl l'n'l4-1-. Inn Blu-- :lll--rxln-ll, l-Illlnuvllv lluillry, .Xmliv l.1-e- lil-zul, '-Yillinlll :l":ul'. l'lu:lx'lefs I':'z'I.'li--fel. Ll--lxln lil--AQ--. ln-11 urn -S. Allzlalln-llv ill-:1!'x1, llnl-lliv llllxprilll, linlln-I'im 2lll2'l .'.'. 4'l':Il1 ll lliinx. Alan- liunpzim. l,m- mll. Al vrris llllulmis, Hluzx F4-'1n1l:x:q11l. .Xll'1'wl --ul. Hrzm llmlsglvlll. l,l1In- .'il' l': In-rl 4'1lI'4I. Ifrzlm-vs .llnl-s. IQIIIIVII1' FIIIIIISIIII, II: 'is 1-:l!'1l, Bl: rzzllw-I .lllllQ'S. I.. l'. .Tlx .' , Ilulwrllly' lzlvli, l.1-stu-1' liulalwr, l-lx'-'lyll Si! .N-:l1.llnl1llv ll. lvfli, NSI gllin- lfrzlfl, I-I--rlli:'v Sn' ll. Alllwlrl-ll 4-lxif':14-ll, .XIIN-I'I lil l'it1. l-Ilwxlzwl HIIIIIII. llnllllill rgllll-A. lilizzulwlll A, lflll'll!, Ill-lf-'l .Wx l'li. XY:lllli4- ulwllzllmll,'I'Il1l:'sI1m lzlxxll-Ss, lixulls Sl: lillus, II. ll. llllv-I-Ii, 1,311--min li'ul.'f-51 lllxlll Sl 'll'l. IN-ggy 2Il'l'lllLZI'III. l4'l-wizuf l.m-iw, .Xl Syl-lzxlc, .Xlvln milf. l--x1iN4- l4VIlt'll. .lzlm -s 'l':um--1', Rl: rslmll .m'm'Ill, ,Yury lilimllwlll V1-l'11ll, l-Illltwg-A '!"m!l1:ns, .Xmlzl IL :ml-lls. llilly Bl '1'-P. I'wI'JIIl4'l'S 'Flu I.'0lI. lluwly' zullivls. I-'rullvvs Ml-lim-. l!':l Mm- 'l'l111l'lm:ml, lilxlll :lIl24Iay', I 'i,' AI'lA"l N. l"l4:ll1l'1-' 'l'1vl ins, .Xlllxrl-5' zlrnwll, I"I'2l!ll'l'N xjilllilllfll, lull-:lilly 'I'm'-1, lil ln-rl :l:"' lw, l'lllI1-lm Ysxrlil-uI'I', l--ml Yilwpil, l", .l. :mix I-Ill vin Alu: 'nggg Sum XYQIIIC--r, AIllI'Q1II'A'l vlulrl, Hull: Nlzstlzis. l'l-rry XY11sll'1n,:lwx1, William: 1-l :Im-l+'l', lim-In-l Bl -"lin, I':lIXY3lI'lI XYAIIIS, S:l':1ll "lII'. l':l"l'iv- F'il'n-V. ll:-I1-Il XVll1'y'. .lulllllliv llllllgv. lllztll Al -lnlmqln, lurls XYinlils-V. lllllly Blu mm. J. li. N4 I-I-. lllil XVIIIISIIIIS, Ilanrry 'l4"I. Blllullw-fl FIf'II'l', I,u'-'rw NYisn' -Vslil, llznrry fly'-. .lul ll .ll -llvr. XY:l5'ln- 71114. ,Xllun-lilm ll-vli--uslf-ill, .llllmny Nl- -le-v. llvltll l-'z llir. .': lm-li'-lust--iw,'I'wmn15' fu -luv. 'l':-ny' l':l 'is. Alzlvi-' :af-', N-I--I NI 111. llama-I II: ' I-Illi.'. livze 'FW Www L VKX! 1 Vw lk, 7-,,, 6 111-if 4? f 1- 4- aff' R xxx ,gym L I ff' Ng l -ui F X PX' fx 1 TNF V F' 4, '11 A THLETICS f 6 gn! Rn , X X, N' I ,- , I fl qlf-5.7 XX- Q 1 1 .rl X if l . V71 Y ,ff ff 1 N .X Q 1 yr. ,V .ta '. I T i v N ,R K W' 'X 3+ .fl .',:v,L1 N' W' . '- ,m ,--gli x " 3! - J-: A"I1 xc' . ff i f-?.""'irx" ' 4 I '- ' XY ,ff-5 7' 5 ,ix Y A N' V ,1 '- 4 1- fs V- ff- IQ, M Ny 4, , ff f ' ,wx Af . fb f . Wk iq w K , A If X , SS ,-L ,ggfv I,,X--',.S!kQQA'l'VQ1'?1g , 1 A was, - f Ah N .-H ' - -- 4 f , 2 H -ff I4 Y - - ,g 775: Y' T- V I Y, pw gflr m y M l' .gm fi- - it -Iifwy. H-, Y, , -',,..5. q l, iv- -.- ,tx - J , X I l QW V " A? f Y N' I7 - , u l 5f' i?'f ' ""' Fi" fu 'I. gm ff? El, :':Tff'm3g! I V if W1 ly' . A :W 1 M5227 i , H 4 ,::1" lx' '...:-, X St , ' ' 4 - ,3- ' fl ,I 1 -'aw V Y fig- .Fit It - - ' f X ' , xx , rd- V V f , Y , V,-Q. . . f - 'K KM, 5' IW 'tex f "-' E . Nr, W YA -I V E71 FOOTBALL SQUAD Pm 0111 IOXX Rrvbut Junu IJUILD Rcpput John Stllllfilld Jack Wheelel 11 nnle 'NI ndln Albut Qxptxk V5 xltu Nici Lgm Iouxx Tun Hapt 1111 L u J aux 1 fxlllliig' lcdle 11m nach Pita om J D enson og X ltg h9Sf8l onu In 10 1111111131 tfaptunl C Q cl 111 P 11 e Hlllux Iuxw Awlsnnt Com llll fiilfllllhdll ll xx 1011 rams dl u 211141 Ll x0iNXll1 0111 If 1-.1 e la ku fllfton C xlff 1ncl P1 111k N191 Date V sltors SL mt 40 0 3 C 1 O I4 NILx1'1 0 C dxull If Tvn1p'L 4 John R .1 an 31 Qan Iumto 0 FOOTBALL Home Team B1 x in BIV ln 1 Blyan Bndn B1 wan RECORD 1932 L Wen 'Nm N101 'Nlov 1 1 Ram Hou ton 0 0 L flu Je-it Dawn 0 CQOYLKLUXXH O Vhlbx 0 ARM B qquf1d8 Blxan BIVBH BIVAD B van B1van B1van - 9...- fy.- .-.unc .nl .-1-ann --1 1 L Aix-. -, . V 1 BASKET BALL SQUAD F ont 1015 Assxstant Coach Sam C1enQhaxx John VV Black Lamnemn Palhel lfoCapta111J XIOIIIN John on J T Iang Colclon Fdge lCoCapta111b Coach B111 Caxmlchael Second low LeQ11e Cummmgq Robe1t Plesnal Fugene Ca11o11 Ruwc.11 H1111 1 1 lllllgt' 'V1LCa11 Nallle Vkomble James A1ex.1nde1 lCap am el Ltj D Dec Dec an an Jan .111 an m an Top Neal Codum Bumne s Managex 3 te BASKET BALL RECORD VlSlt0f8 Healm Zo Womack Z4 A 81 M Fleh 26 Rockdale Rockchle V Waco 13 qllll Hous P1511 Navasota 40 A 8: M F1sh 11 Bryan Blyan BIYBD Bxyan Blyan BIXZN B1yan Bxyan Blvan Brvan 1 K an an eb Fe 1 Fab Ifeb Fe 1 Fe 1 Mal 1932 1933 Cxogkett '13 Sam Hous Fxsh Au-.tm 21 Cxockett 21' Temple '1 fJ1C1l1l113., Caldu ell 21 Fayettevllle 18 B1001111Y15.,t011 'Val 10 Athenx 0 Blwan 10 B wan BIVBH Blyan B1van Blyan Blxan Blxan Bnvan Blxan BlXdH I I 7 - ' , 1 s , . . .' , 1 ' , f - A ' , , - ' 1' I .N I . .- .1 Y 1' . . 1. , A LJ' 'N .. , , .9 ., 1 1 , , , 1: ' ' 1 - Q- . - 1 ' , , ss '. ' ' J' . 21 ' - . .,,,-,, nj 21 1 7 - , - ' M------, - 36 J' . 31 . 31- 1 28 .314 . . - ,--- N- ' 27 F . 8 'T ........Y ' 27 J! 1 4 , , 3 - --w- - 37 1. 10 - 1 ,.,.,,D 3 20 J. ' 5 r - 21,1 --,--, " T1 Feb. 13 Smetana 29 ..,,,,A 53 . I 11 .- 1 QL -w-- -U JJ -.17 1 Z. ......11 27 J' . 13 Il .,,.,,,,,, ' -13 ' . 24 " ' fs 12 ,...,.. 51' J . 14 .2 . 34- ' 41 1. 25 1 ' ' -----A- '. 28 Ji . 19 1 . 1. --d---- 'K 53 1. 25 2 ' ,A,, '1' 229 J I 20 1 1 1 " --p- 1 28 '. 13 ' Y 18 .... 211 .I -. A P 5 -------- - 61 c -9152 xl' ONCO -F 'i o 400 GIRLS BASKET BALL SQUAD Q-M00 Back Rom qponxol Mls Wllcowc C eolgla Mae Danlels loul e Ca h Joxephmc VIQILZI. Ruth Vl, ddmgton Inla Bae Vance Spam Ol Mus Holtlu Plont Ron Nell Qpcll lfclna Smlth Bm I9 Mae llchte fcdptl Flance kolod 1 'lk Dolothw Fdge Ha7el Dann Nunn Brwan B xan Bnan B1 wan Buan Blyarx l Faculty I' VS Baptxt C A Baptlst F VS Baptxxt Rockdale C A Baptlxt 1 1 1 m QQXVY5 W EQ 5 SXLOON X 'S 'Q 1? , 3 , 4 ACTIVITIES 3 . X?-",nrA',' Q . I 4 ' ,. ' F lr' ,VF 5 f' 1 ,url ls i' ffioj' I 5 iv. S 1' 1 f ' ngilf WENT? f ' fa V Mk , , 'ff P ' H- NGN , "- ' N- , .-. -V X gn' A :1 N X if Xf ,ab 1 X W ,. P ,- " . R ! , , it Y uw fr 1, X I,-X4:,',.J.., M 4' K "I 5 " .L 'f ' .--T' iz iff? Domthx 5111111 1111111111 134111111 Nldllli B111 on I'l1f.1l1etl1 AIIII Bmcllu nuns I xc Illll otllt I' dgn Ilfll C Il 1 llu 111th Buncl 11,1 at CAPTAIN Ruth VK 1 1l1l111gl1111 PEPSQUAD I1e11e H1 gg I nme JUIIL Howell Bumce Kmft I0 ephlm Maki NI11J1111e l1.11l Nhllu I111o2enL Naxh Ruth 'Neale x YELLLEADERS I un P.11ks Paulme Pattelson Iwame P1e1 011 11111111 Ruth 9111111 on Im le Tho11111 l'l11al1 th VN att Ruth Weclcl1nf,,1o11 A111161 VI h tlu Iohn NX 1511111 1 ll1111st1m I '11g.,1ll SPONSOR I l mtt B1 1m 1 . , A 2 ' . - 'Q yn- I . V . . D. A . . .' A A S , . ' . -1 ' ' . . S ' -S 1 . " 1' . '-1 1"z I '- .' s I. Jj11' . 21' " I' 1 1 ' 1' . -s Mildxecl Eden Louise :VI00hllII3I1 I.iIa Fav Vance 1 ' I 1' 1 1 1 J I 9 ' s H11 1 l"ft'i11 .I ' ' 1' I.u1 isv -ltko 1 ' i I' 1. ' . '. 1 -' M11 'fa , 1 B1-asm ll " 1 '1" '- ' f 'I l' 1: .' 1 'hs- I C BI AS IJ Bl NN mv upu 11 m NORIJN IUHXNOX C-X If t -X11 -X nun 'Mr -:,g,,k MUST HANIJSOMIC I OX I,AwR1-:Nui PARK MOST BEAUTIFLI CILI ' Y 1 1 I NIARGARICT HIGGS eq C I Qs in NATIONAL HONOR SOCIETY SENIORS VWNJ sENloRs HONOR NOKIITY uma I II II uct BLA H I 1 1 X thu: Suu ut .5 IL K M JUNIORS I uth Be nd In I6 Thuma I'l111Iuth VN att Illa Fay X mu 'N mm I Cl VK m 61 THE NATIONAL ATHLETIC SCHOLARSHIP SOCIETY OF SECONDARY SCHOOLS I umn x an ll N111 II I A .IN ,- P1u1f'fnt cm P11 SCLILMIIX md T1LaN111e1 Re 101 LI Mauzme VN 1111111111011 Dmothv I clg, lou e VI: l1l111'1r1 leila WIoehl111ar1 Umm NIoLhI111111 Paulme qL1f11d111o Malgdlet P1 le1 'VI ned H1 1111111 Ida TVICCOIIL1111 If na. IIILCUIILIIW I L0lf.,l1 Bell Shin 'Nlnllle Man I 111111 Ruth IIININIW l umce W IINOII IJOII SIIIIDSOYI llmothx S mp 011 OFFICERS ROLL Goldie R 5 IIIDHOTI Q Iwll Lmothx Ho tell 1 WIa1J111o I'f11le M1IlL1 NIa1 L B111 on Iae H0pI11r1Q Rubw 'VI It W Ulxlll I111og,, 111 INI h 'VIa1g411 t Bend Paulmc I 1l.1sot.1 C' II 11111 B11 1 Inna Thompxon lou V1 Morne C1141 llgll Nix Domthx Dans l 1110111 Xl1ll11111 ILO Illl IX If 'NI11i11 1 C' neuue Bauon IIOIIQ VI1 Paulme Pcxtteuon Helen P1.1t1s xldlllllt' X une N iw H len 1 11 Inez Rena Ilan e Pinion A11 H 11111lto11 Plulmv. Thu1111'111 Jo Anna Tdtllldll I n111e IdIdN wt 1 llldllt Dun John fdl mgeton 1co1Q1eluD1x1 IIII Mu. Maine X e a Fckn ex IP Th 111 IN 1 Q ijgl V LL, Q '1 ' 11 .,I , 15' 4- J . ..fv1-1 - .2 - 4 . - 6 . " v If N Iii' . . A," .. 1.1 '1."11 .,,..... 1, ..... e.,,. -....,,,......,,,,..., ,,,...-,,. , , e ,,1 11's Vi ' 1- '1SicI111t1 ,.,,.....,,,,....,,,, ,. ...,, ,, , , 1 ,....,., 'ell'1 111 - i"ffi1 xx 1-gl 'vi 'xxx' ' l--ii------x4iYix-gi-Aiif-if----Ai-K-A ,Q xv-g'x 1 I' II 'i 1 .......,....... .,,,,-..---,,-,,,,, ,.A. W, fff,..., lVla "1 Iqlllll' 1 'llel' Johnnie Mae Wiley Dorothy Ma11g'u111 Leo Mills ' , C fe l.0tLi 1 '1 111' I ' " 21' is A :L K N . l. S L, . A . . 1 'L . ,1' 1 1 1 1 'ic 1 I- ' 1' .Ia 'Q e 1 Ja 111s L 1 1 . -51 1 .1 ,A 1 1.-1 . 1 k...' 3 f-- CS as 1 .1111 'S '11 'ce 2 ' 1 ill' if-Z" 'I' 1'L' 1 'aw z ' 1 1 1 1 1 1 ' 'Q z ' - 1 - ,nl .1 1 . A ' , 12 . X ' 1. I i1 '1"z 1 111' 1 ' .0 11' i'.0I 1 ' 11' ' 1 -1 1 5 '--3' 1- 4- 1 Q11 411 1 fs C '- 'zu 1111 .'1't:1j 2 21 Us ' A. . V H., ' 1- I l 1 ' -' Q2 44 1 1 1 N 'z s .l1if' .1 1 ' PLEBIANS 1111010114 B111e1 tndt N1 11g,.11Lt B1 1111 N It 1116. Blmk 411 111 Im 13111111 N 111 11111111111 Ihnfn h ll I 111 1 111111114 111111111 Ruth D111.11t I Nl Bo11111v, H1 11111 Human 1X1l1t 111111 'VI 111114111 Ind WLM. M1111 H116-11 VI111Ll Ruth Nulex H4111 1711111 'Nunn 11111111111 Pusnn. M'1y H1111 Y "11i'1n1 R1 1 11 Samual Rextivo A1f'1'ec1 Sr'11111111'1n Pq,gy StLl'll't Anna B. Thm11'1.' Ruth T1'1111'111u1111 1VI'll'f.,al't1 KN '11k11' i'11'ah Witt.- PATRICIANS 1111 IC Axel f111u1ue B111o11 Ruth Bea 11 1 1tNy 611.11111 111 1 I 11111111 Danxbv H 111114 G1 11111 H 11 11110111 B111x Ho1me 1 1111111 th 1111111111 13111 Ilurmlgutt S111 1 Rnd Mamlofi Md!J0ll8 Fall Ml1161 Mau Bes 'Nluuax 1 lank Nlelka l.1l!16L Pmt S'1111 Restixo f.'t11c1'MaLiL Rm-11 11-Anna Tat111'111 Robwt Tatum 11'1 111 T11011111so11 Ifliz-1111th Wan: Ruth 1VCC1l11D5Qt011 I 1'0V11' W itn . ' 1ll'1Y'14 111111111113 34 ,ng C' do yf-li C f Vlomm Bond Robert Bmlsklc 'NIL vm Dm by Nlllton lflllott D B Fos 81 Ink 6 xegg 'Vlauxue Hgmx C B Hudspeth Fu Que Ha t Iuu Hudspath .I Q Po n Prank Kubm C uol Ixonenu B I cl 1 1 I I'xclx Ioonu I ocka ,Q FUTURE FARMERS Hamv Ole Ma tmxen EX STUDENTS If I x1llbLllg,Ol Nlxlt III Nlulvl Pr mk Nluka XX 'xltu Mchxegol Sun Mucha Hnmon lu 1 P 1 x Pzxm Hcnlx Plzdgel Iu Rospxlm Iohn St mfmd XX 1 dl SONGIIR Albut Slow ex Pobut Tldllt M11 hxl Tlnnu Ilmc VN 1 ku Ilnux D Watso IIlu IIU 'Q -Xmhww Amhr.-mm I91'0I11i'Ih NI0l'k'l 4 :grip xNlUl'll'Il.'0Tl Tad NICCI'9g0l' H x ip --L PEP SQUAD BANQUET ll ll X SPORTS REVIEW 1 i i x l llll l I X 1 l ir ll U v M I i l K 1 'l'lii- lk-ml-iill im-:im i-I' 'IIB was t'lllL'l'lilllll'1l lfrimlziy iiiglii. ll:-vi-iiilwi' El, :ll ilu- l.21 illi- lliili-l willi ai I-:iiiqiivi iii ilu-ii' liiiui-y by ilii- Lfirlf ul' ilii- l'i-p Sqiiaul, 'li i izilill- wzix zi:'ii-iivzilly ili-wiiziii-il xxilli uiwi-ii will-ll:-N ziiiil iiiiill iw-Xi-liiiil-. :iii-l 'iv i-Iiti-vi xxalf L-ziziii-il .list --li-xx-1'ly xxfili IX-iiil-gill plain-vcz1l'ilx llii- gin-NI- xi -rv --riiwiziiiii-il xxiili ai 5-limi will lay lfliiczilii-ili Wmiixg ai i-liiiiiix 1-1' ixxi- Niuigs lwy lin- l',-ii Siiiiuil girls, .Xiiiiqi NN liiili-5, .li-iiiiiv .liiiiv Ili ws-ll, l.iii'y l'1ll'lxS. Nlililrw-il lfilm-ii. :mil lil-z'iiii-v li xiii: L1 1111- ilziiiu- Ivy lil-xt-i'lm-5' .Mini Spzirlif :xml lim-ily' lil-ni iii' .xg :iii-l zi ii-:iiliii-5 l-3' Iii-w-rl:-5 ,Xriii Sii:ir'lx.- lliilli Wi-ililiiigiiiii, llii- iiulxi- iiiwix---. lL'R'Ulllll4'il i'l vi-1' .ii-lu-N -Iii xziri--ii- L1llt'FlS. 'liliv llll'llllll'I'i ul' llll- lliriilly iiiil iilwi gin-fix iiizuli- Sll'll'l F: 'lim 'liltv li-Iii-i' mi-ii L-li-vii-il lx-xii- 'l'iii'lx Ii- li-:ill ilu- llrii iw-5 ili 'fiil :iiicl llix- 'CSB lm-il--I' im-ii 'ww 2lIlllUllllL'l'1l. I,i-fliv Vziiiliiiiligs, llii- vziplzxiii ul' llli- In-:im ul' 'Til xxux ii - illlixl .viili ai lu-:ii1lil'i1lsi-iuiil---i-lQ l-5' Kline .limi--. 'l'liv i---ys pin-Ni-:iii-il NlI',.lul1t'N :mil N111 l':i-miulizin-l xxiili liiki-ii- i-l :1piii'1-ciziliiiii l'--i' ilu-ii 1-l'l'-wif iii llii- iizifi Xl'IlI'. .X -illI1L'l'Ullx 1'lXl'Il1Ll411'l' ili- liniiiiiiii. Till- lin limi 1'-if-iluill iiziii liziml an vi-rx' 4'lK't"'N5l.lll sn-:i-iiii iiiii- iii llw viwzlc-liiii! 1-I' l'i-1--.I .iiw mill liax1'ilwii.li JI' ilii- im-11111. Iii ilu- lliQli'ii-I Ili- liviiiiwis Ill1li'l'1lSl'L'Ull1l 1-- I iliii Ili-ziguii ill' lliillxlilll. Viini Riff, II:-'iii-ii1-.xiii-i-,ziiiil,I--liiixi-ii, llriim-i-1-iiil.xii-iw U-ii .Xll-Ilfstrivi IiUSliillll5, Viiimiiiiigs XX2lS21iNHg1'lX'L'I1 il plzici- :iii lliv All-Slzilv 1611111 Iii' Qinv- xgwii xxi'iii-ie. .Xliliiiiuli Ili: l'li'i-lil-if l--rv 4-li-xx-v lm-li--riiii-ri, .Iiilirismy .Iwi-y. l:l'll.-l"', ll--clwiii. .Xilziiii-1,4'1iiii:iiii Viimmiiig-. .I iii-4, l'z1i'li,1. WI iii-. Klm-l'li:i.:ili1l Civil'- iii, ilu- piwxyiiwix lk- iii-xi yn-aim' limlq vm-ry wi--il. limi! 'l'ii-'lx, ilii- Ulllj' li-iii-riiiziii r wk 'i 1' lilflil, vill lil- wig-iziizi 1-l' ili.- iii-xx' lin-11-iili-zixii. 'll-w lfzislia-il.:ill ti-:im iiiiilivi' llii- 1-fmzlvliiliaz'-.l' llill l'lll'llllill21t'l :mil Sami 1'i.iiSl :li iiiziili- -g vc I' Q-im! S4'2lr?lllf'S i'm-i-iiiwl. 'lh- liimrii-ii- x-,im ilu- Vi, llllyq lliflrivt :xml Iii- l islri:-1. :mil in-iw ili-li-:ilu-il :it ilu- Sluts 'l'wiii'iiziim-iii l-y tliz- slim img' .-Xllic-iis iuzim tlizil ii ilu- Sta 1- -'llrllilliff-hfliip. lziiig. l'z'i'i- . .li llll-ull :mil lllzii-la we-i'u plzivi-il .in Ili- Xll-lll lfiri lin-i 'i-aim. xxliili- llwiwliiii lfilgw- nixiili- sc-i---ml I zim. 'l'lii- lliwi-ii-1-,Q li-41 i-xx-ii lit'i-rim-ri: l.ziiiQ'. l,21l'lil'l', .li-linen-Ii. lllzirk. Vziplzxiii lfilgv. Viiiiimiiigs, :mil XY -111- lili-, -lzimi-4 .Xli-xrmilg-1' will ln- i-ziiiiziiii ii' ilii- Ili-iiiiiwi in-:im :if lziiii. zifiil ltliil. fi "'5'1f9,,. dgff Tl pl Ag, N ff I v zwle ' mlb eyggm. Pm' V A if K g x i Q X UML f-:W K xiii X Ui g,,NJf'N Y55X -gl .V3 Niki? THE C ORRAL KN I H15 fi-91 Kx,."f.,- fy. H .Lllir X Rs.-fig' xl. ,f Wx? .' I 747, 'W . W f r X. A A f W V ,Qi x.,f-.q1- N 11 ,,,1, f N ,M 'ff' jf. 5 11. v ' ' , 3 . ,r ,' -I ,X .- 1727 , 1 f If I 'xl' 4 , ,,,, I-gf wig I AX Wk" V 'I MM V .-5121 V ,fgq lfbx if f -bf f r f X 'ww M. W - w u,,M f wr wr: ff U Q W Mu uf gi iw Q-f. M A ,, nv x t X .A l ,Zi 'fi ' Myvvwg ' 'vw ll i . , , ,wif N' ' 1 w iff, X I- . ,v,1 N X llff' H X tvi f .H, ,X I , , . , ., 4N ,,, i -A. - mf QW . S A ,V 4. QNX! :xx gf m y .A ikfg .-X 'I Q ww +3 , aww fs- !' H fm' 2 M, iq giiif h 5- Q- - r ' f U W gi- j gli Qu- Q1 f ' 3. fig: ' 1 v. ' 7 L , 7 :Q 'N -'X if - ' 15" , x' T 5 VAL X QYrWff1i:", Q' ,Z ZZ' 'X' P T V Q 4 V Q U" at X ,'r,: f, QA S ' ECY X KX IIN mm y s . . s I Ili 1 Ill I s s . I 1 sm :mt dt DLI su x s 4 1 I 4 4 U U Q I 4 HIL, nu . . . s s 4 . .s . iix rc x c ' 4 f U I I m I 4 1 1 .s . f ui . Ii g,,, 1 . N . 4 . IKN NLIIJ. Ol l Ill d IHUL I Illtl tl XLILA IUII I XA I dll VAN 4 U 4 xl QIXI lik Ill l I LIN VI LII hill JANX 41X IIIAIILLS lil LANLN lc mg ll . Ihlj.,d.!IlIL mi Il 4 4 1 11 in L as 4 e I - 4 N . xmms .mu il sa Illflflgllllli sau 4 nuns L tu N iv ll I .ix .uf 1 N imma N Xhls .1 0 uxo num t . 1 4 4 nails 41 un in U is .im s 5,1 m h Ru lm d Xloimui 1 101 .s ax hu into mln y 4 4 s 1 N L mst N Lay s tim ri 1 ' 114 thy 4111 s ass 41114 4 14 414 4 . 1 . 1 4 y N I ilmy im xc ii Us XII!! s 4 xxhim x 1. ai . N . 141114. ii suipi 1 no 1 U N N. ii 3,11 . N K 5 ills 4 N .nu N 0 .umm 4 . 11 X I ig 1 1 ix 44 iutfm I 4 4 umm L1 N114 NN ul aulinu N. 4 num N 4 vi i x ll 1 44 4 Iohn cms Ill 44 s iam N 4 It 4' 4 1' ' . wil LIUOII .5 is ri hm I PLIIIII 11141 141 iw i 4 1 I N 41 4 s 4 ni N In 1 um N N N 4 4 win in . 4 , yi ii 4 ii N .im ll No crluf 41 mni 1 N ' X N s ' ol ,..4 l 1 1 ,.,4 U' III III NUIIII ' Nl NIU , J -A..-.. lf", '1 PD s N :.i1A if I N 2 22 ' I 55- ' ff Iirjzxii, 'l'n'z1s. Auf it Ili, 11057. My Ili-111: I k ' .Will will Im sui'pi'i.'I-ml in Iivu' l'1'4m1 mc, 'if ym u mu- mc 21 II-tim: it I .yu tw te-Il you all wut my juurm-y Wa-it ilii: SlllIIllll'l"lII1l :ill ulmul nur 41141 'I1 s: zito. I - . I Ii' I I 1-ii cyl-ryxyhci'u but tu tlin- gulmll-ii XVI-sl, 3 Yliix xummcr' I set mul. I 1141- 'url-ml tu ICI I'z1sw. Uri Ll 1- w'1y il Clwyliuiiiill Imnipmi into my wir. I gut out 1 giyl' tli- mlriu-r 21 pil-uv nt' my minl :xml fuuml him to Iw that III-'ii' ulml .Iuhn Adams, still lull' .fl -,ph-. Ill- szml Ili-it B'u'tm1 xx'-xp ai sm-uv.'sl'uI kimlci'g.:ui'lcfii u-'lclin-1' in 1'Iiiv'1g'w. I tmik tha- train fiwmi ICI I'-mi, M1 y I mph- x'-im on thc Li'-Lin going W 'st. I I vu l am mg tlivm some of my nhl ilL'4III'llIIl2 mms. Th 'zo wi: f'l-xreiicv Vick, tha- Iwi: hut -' 'll I vw' mam limi TI-x'1.'. 'xml ulsu limlclin- Il'lIIIlS -xml I"i'zmk ML-rku, l'niln-ml Quin' 'L 's. tak' gr ' -I -illl '- " I' . Ifllic I"1l- " .' ,L ing' li I' 'mi in I' ' VH I -' t"l'tl h :I .ml. M"'i1i - I-" Iam-1' I' vycr, 2 "J: I 1' -' : I" -k 4' p '1 i ' f- - tl - L -xiii, I rwul an iiiu-1'-vstii Q 2 't' 'I-, "l'riv:1iu I.iI'v wt' tliv l'l'h'ilAi1l1l'tIiz I'nit4.-cl Sl'1los" Ivy Iii: SUC'I'l'l'll'j', Fr: ' I'I'1' In ll 1 1114- ' - I ' c'1l't icl-11 "ally like thorn- ul' .I' Iiii Ilvl , Jr., by I'ci'ry " .'IN'. Luis W- 'I 's Iii: ' In-I. My l'ir.'t stop-wvci' " x 't II Ill' ' ml. I I' I IMI ou' class of 'III-I li'ul vlitvr- I-lim-ll un'1 '- mimlwr ui' tz Ii tml z ll Vs. I.uc-y I'z1.l'.' ' I .lim Whitm- ilI'l' :tar- rin ' ' t Q old vorsimi of " ll II -' If ' ' ." llusscll lI'lI' ' '15 "An ly ' mp" :xml Ilzmzizili Griffiii as "Min" arc making ax svrios of cmiivflivs. Ruby Mm- Muliluy is t'2ll'l'XlI1Q.f un ilu- llickvy Muusu f" ' uns. W ' - I vis in Ilwllywmucl, my ulml p'xI.' trunk ms In llii- ".' W-ll " gp-'l'1-z1.'y iii ' . It is myiu-il by Ifrncst f'i'c','Q'. llc 'I Q' All' " is Klip- liogt ' I N -ll'- M' ' IQ iffin :xml I,UlllSl' Ilcllikv 'IYL' 4-ig"11'L-ttv girls. I". J. Milluiiuvi' is Iewcliiig' Vzilm V: Ilo- XV'l-".' ulmi llI'l'l1t'SII'2l with tlivir "Ilia IIzxi'l1m" ' gtl . I X' -I ' frmmi Ilullywoml tu I. A .- clof. As I got off tho tl"1iii, 11 yoim- ' ' in-ml in mb' -'ng "Skt-'. um you .'p'1l'l' z I'1 'lin my 1 ' 'isc 'I "ls J. T. B'sh p, Hu 'wld im' Iii: ful sll 'yf -his "' 'I Iriuml Ivicl jillm-ll liim, pn hc Irul lfivvn up his juli to Wllll I " 'mal to l'u.,1'vl. I xt' G'-l ut tho 1Ia.ie.'tic ll tel. l,'1 'Q l"il'kcl'. Ll g'l'IlU1'lIy old Im-il-In-l.,r mg-li 'ml 'IL ZI.i1'l' Il' l'I ' tis. 'ml I.L-slic K' in 's. 21 I 'c'L-:fl tl" g :'iI's " for HL-l'.'li1-y Vfimly l'l'IIIi1lIy, wen- staying Ilia-rv ,t:m. Sm -"' al l'1ys aft -1' my :irri- '.'.il. I mot thc- Nwris . s N1 ' is. it sn-I-liis, Ivil .IIIYI stvppml iiilu thi- Vntlnll :Rini '-ss Iiusimws ui' Iii: l'il.llIOI'-III-l'lXY. I". IC. If 'lull-. Uv:-1' tliv rzuliu in my 1' um. I liwirrl nml ni,fit, 21 IJJZILIIIVLII Imrii . 1 " iliff, "XVI ' I - immii I-4 im-s Iwi-1' tliv me .ziii Ilullrv. Iivvi'-' ily." It x" s n m- ull ,-1' ilru little- Artliu' It - mit. I alum: lil--xml tha- syiiwviiutwl uni: uf t. 1 M141 Il :ix- Izrx. Ill'l'lII1l Iwi 21. II. If -I . -s, I,I4L'SillK'III 111' Iii 'kc-l'Lllvl"s l'z: IQ, City, gi " ai i'xl'- "--I4 ix' 'I'-ss. .' - I' al. I"I'0l1 I.u, A!1y,'L'l0s I VMI! In S00 llic llll.lII1lll.' I'nix'g-wily ut' Suuihfgrn Cgilii 'nig1, I mm-I 3Izil'f"'1i'v1 lil-:sim 'tml .II'ii'f"'u'l-t Iliggs, wh, wvrm- zlltv I' g' .' nu- .HI I. U Pi, , N N , 5 1 .nnnt It tin s s t tt t - --f s .is t N ' Liu ,. 1 xt wg. tx . t nn t s wx tv . in I ifi t it Lltl tt it n t Ihtx t ,, i t t titi iit it vttin t s s .tn . t st , s I1 'N ititln xx 1 1. N IK ttf.: x S tlltx s nt xtus n JN .int I t n tt tit tm t ti txxtl tI.isn timts xxx 1.1 ,.11 in at In it- i mm ts . . 1 . nn mm t 1 s mint .tn . ls t I t i nnnt t tl insti it t t 1,4 ui t itit1n ual: X ls A 'IIitItIlt un ii I it s gg. t v t Ll tin xi tt. tihtt lttt ti ts tx 1 to t ss C s. nxtiv t X ,L dtldllllll U N I I H151 ftltll It Illt st :ti it s Ni L ttt u s t ti I ut i lllt ll ,t . . inlitt Ill tm t s 1 L 1 0 t t t t 1 t ,N st f ,, it tit n s ou1ht tl ns t t . .1 t at t 1 t-it sau 1 nta mt to it Nui n ,Jr uint you Jtei 1 t N .int tm unninu am .mt ous . xt pmu - - . - . ssuict t-in 1 t ns sxxti ia tou t ta 1 x t itxt it tit ot t t 1 ta t t ing mm tx.1s nit sm lt- lt ttmn t xs n n t-t 1 it tt Nas it- xx io tv t Ilohn wt s ssm .xg u t I ,gh Nt 1 t 1 .ts xt x txtit tt to gt 1. t 1 N- - N. - 1 dnt ttmlmtwx t nu itxm tt t ls 1 it .uict ut mu ts int Sam ut t wut that timt st mttint i t 51 t .1 t . . N . N t xntin 'X Intt qtdntltil , , N f N t .mm xx 11 t t I ti It 11 114 sc L t t Allllll ti I Wait- en --mt-intss mting nf-1 x tn tit.x1r N at-titi t 1 uit t' tht mt it N it- t xxnmv 0 1 vi .N - uw ts t tltw t tl I . N tw I ni 1 . . int rusint-ss xxtnn. 1 H U N 1 t 1 .mt toss tttn 1 . - ttii n . it- tl tm . ti 1. N u mtss Stwtit-t X wt-t mx . it 1 t t 4 in itt-intin tm 1 mtt in Xi . N X pt 0tllll,., tu he s tl ion t an ittin in xx is titutn te I TL .lt ust Xxtm , sung flu lwwtx tt I t I XX ls xtttt ITIL! X tt Tl I t 4 t t 1 1 N I fltlllljl l L l II tl ta ttms In-XX ml jtl I NUI! I U t I t ti Ii, B iwizil'--"ii't-t lI0'l.'4rIl if now 21 stilitl git-tinit-try tt-z1t'Itt-I' of II:y'in Ili--'h, rt-plant-ing tht- zgt-tl Hill 1" ' VI 'it-I. lt is :-at-tl ht- i't-Int' 2 tly i't-.'ig'nt-tI hi: ptmst tu tht- n -W t-'1t'ht-1'. 1I'1l'- i':.ggt-t Ili,j:.' h' 5 spurnt-I ht-1' nniny ltwt-rs :intl i. now at ntitt-tl wt main t-ht-inist 'jill--' in pztivt- that tixygt-n is it-:tlly hjl' -'t-n. Th ttmltl int- th'it III -nn Williz s is 'in ifiigglirli IJl'4ll.t'SFtPl' in tht- l'i1ix't-rsity. Rt A' llillt-i' :intl l,t-ti Mills, tu' wltl l'l'yz l'p.I sintl -nts. ggrz I 't1I I' ' ri th- l'nix't-rsity lust Junt- zit'tt-i- only twt-11ty-t'ix't- yt-urs. " must Ii'1'.'t- stutlit-tl Vt-ry lillI'll. Tht- --'ii'Is ttltilt int- to 21 Q'l't'211 i't-vivzil tt- ht-ui' ,Il-In W. IIl'1t'It, th- ntvtt-tl 1-valium-list. iw-1 'I. WI: at IJl't'2 'ht-r :intl whzit El st-riiitmf "This Mt I-' lit-nt-rziti in" was hi: tt-xt. In S' I"i"1n-is-fl I int-t :in ultl pail, J. II. I't-nxnn, p1'tfi'it-tm' ot' tht- fa ' - 'illi- I"g'-'l,'- ' -' lj ft J. ll, ttitilt int- :wt-1' :tn - x" '.'I'y.' ' I tn ont- tit' tht-.'t- I it-t. .I. KT. Rt- - I '1 il II- 'y l'It- lg' - ', ' 'QI 'nu in'i " "tl ' U" 'I ' t-vt-ry I wt. tl hai 'I ' w'i.' '1 bt-'iutifnl yzivht whit'h lit-luiigt-tl tw Annit1 Kit' 'intl ht-1' 'll' '1i1'- In:- ' I. l"i'om S' Fi"1iit-'.'t-ti l sttippt-tl :it S'lCl"llllL'llIZ1 tt: visit tht- t't- -I It-- ' I- ' .' 'tutt-. Nl --I -1' Dowlii ' x" s th- vt-ry t-tt" -' t " 'It-n. Ht- It-t int- 'fit W. . . , ' -t .intl IDit'k G "t'fin. It is s-titl tl - inintls of thrift- two ht- "ln to t"1iI tht-ii' st-nit r yt-'xi' zit hi-'I s-Ittwl ht-t'zinst1 ut' hziztl vt rlt. l'tvtn' I-'1i'sI An t -' p'1-- ot' intt-rt-st lt-l't- -.V-1: Il :.' t2iIst1n's Au' l'i'll'Iltl'j'. llis tli'ivt-i'lt-:.' C'I.l',' '11't- rt-ally nn "-I us. l.t-'1'inf'S' - t I vt-nt North to Salt l.zkt- Vity. XYzlk' ' II ' tl 1 s '--t tint- tlziy. I :ww tht- nn l'sh "l'IIitt- II'-sf .'Itvp." tln tl -ring' I ftwnntl it tti ht- i' n hy l.nui.'t- 'intl I. -'lt M -II -in. 3lz1tt'- I.t-t- XYl'l"'lIi 'intl l'll'll'i St-Innitlt nrt- I-I' tr Iwi' th- . 'l'ht1ytultl me th'1t t'hl'i.'tint- Nlut-Ilt-1' is t-z1t'I ing at'i'oh'1ti- tl-in 'ing' in St It I.z1kt-. .-'ts I It1I't, th 1 -1'ii'ls. I ."1wz1 5,i't-at t-rowtl --'utht-i't-tl tin tht strut-t t'tvi'nt-i'. Th - '- on 21 smlp htix, L'2'llIl21I,!,'llIIlL1' for "Ht-ttt-1' lit-t-:' in Iiigyft-1' Btittlt-s," was litlnzi Smith. "My gtmtl- t-s.'," I th L' , H011 tl h- Hui' If Itlit-'VI I lt-t't QI I.'l't- flity for llc- ivt-in Th '- I ' 2 typ ' -'I ' I- . Un tl 1 " y i I --' t s - ' tl - 'it th- .'t' I I' I' ' jh- ' I C sins. Jot- 'intl I"1n ' tlly f-Iziiinttl that thty lll'llit tht-ii' tiwn rout ht-t-:'. I ' I th aft -1' my I" 'rt .' " lltaw l1't,l- ll--s'ljb1l'-'-tl-in. J -I,-It-,th1 bf: "tl1ki 'l" I' I: 1 prix- I l't-ji t-XI 'I 't I it tl 1 Vvlt-ti. It vu' I 'I t II mt- that J. V. "it IIl'UI'U.'.' 'ut' ' 'ritult 1'-at lit-nt-hlt-5' I if' .' 'Iotll. Th- rtntlct its-1-ll' 'vip ing: tIIl't at vt-ry sl4illt'nl ' xx' 'irl nt'1i'ly t'-il iron hm' hott only to ht x-tvttl hy at gall' ' ' Th 1 1 ' gm' list -I tht-su wtn :.' Ifll'- BI' I- B 'kl' l'.'z I N -h-. Ah - ' - pi - -yt-llc-tl "Psa- nuts" rigght in ny t-ar. I turnt-tl 'imnntl intli 'nwntly only tti t-tml'i-tnit IIt-It-n IC- st -rs, tht- pt-'inut x't1ntIt-r. IIt-lt-n suitl th'1t l.tvui.'t- t"1.'h 'intl Wilma Tut-kt-1' wt-1't- tlt -' If in - ' F t " ' 5. Just 'is I was t-iijuying tht- rtwtlt-tm must. I ht--n'tl at UBI' '. 'lzt's th'1 T" . 1- '- -ng' 1 'ml I I :ww ICtln'i l'l2Il'lt' lit-tht-'1, 'intl ht-1' fivt- vhiltlzt-n, :wt-tmipztiiit-tl hy I '- If tl "',thi',,,' ' ' 'lfgllt'-t-"'it-tl. Ast -A-lt'-at '-ti 1' It-0 tl 'ltr ' ' Q f Iizlll Gi'it't'in, hillt-tl 'L' the most activt- t-lnwn in tht- ' rltl. Ilis :inti-.' wt-rt- luitt- ' 't-i'. Un- tl' y 'ts I ww: sh H'i Q' in IIKIIVUI I inet lilla .I-in-it-, at I" - I ' 11. lillzl is still htfng woot-tl hy ht-1' stflwfily-'irl t'.usht1s, IIL'll'.' Iftt ' I I' S " lin. ICIIQ1 :zzitl that Ilwulint SN 'tli ti is ntmw huxtl tit' tl X' ti n-il W ll.'I.lll.' I3 s' .' -' y. I nt-url-' mix: I -' ti"iin hziclz I nn.:-. 'inl ' 1 I" ' st it -I y tu." 'ip wt- Vl'l't' - ' t t fr-t' . nt-I 1'--I -t:1.-- -I l'il'1't- 111-11' li .- ' rh- 9,-igp fm- h-1" 1 'l,-,N--pt t'--t ot' -my p.mlit-t-nt'1n in ll:-wt-i'. Ht- 't s 'lj pi' ntl. Ilt- ttll mt th'it Ill'lI"l 'l't-rry 'intl Yl'.'l'lll f"u'nt-.', ulstt tm tht- ptilict- fti.t-t-. wt- 't- ht-tw A ' t1u't 1 ntittwl. as tl:-tv -t' 't-s. VI' -I . th' I .' tu ht- ull. I k ' ytvu'll ht- intg-i'L1stt-tl in :ill wut- tiltl t-lzlss att-s. Wi" - nt- Q n. Will I vt-, I.Ol'ISli IJYICP. B. Y. II., Il. 0. T. t'., K. NI. I. X., f .... O., R. I". IJ.. A. NI. V., Ii. A., Ph. II., I.. t'. II., l'. Il. Q., A. M .A.! l CLASS WILL I v I I Ny K llllll 1 l I1 ssl Hop 111111 Ilulln l 1 1 ll Il xl X 1 X l I l If il I 1 X U Y l n v will ul I mm . ll 1 1 x l x um L ' li I 1 mum ll I ' 1 x L ll Nl 1 L n I IILX u s Q ULN ,, s 0 muy I I 1 11m XX I hmg 1 I' NU L L N Ill I 'I' X I4 I N ms mg 4 UNI N I lu 1 I 1 4 nm A III! 4 I Ullk XL Hun N1 I nmlx I L 4 L 0 v gm L I 1 lsihll 1 ss s x - lm A Sm m f x I ll u s . Xl m Ill I I X I 1111 mx Q Ns Iwhnny Ilan 1 4 mm N I5 ll u ADDI In Bu HI XX I f s Sm u x v I xx s Nuns III ' I, Nrwrris .Iuhlls11l1.Wlll my ha-ighl It .lim Nlz rkzl, WIA, l.2lXX'l'K'lIk'1' I,1ll'lik'l'. .Xwlmlu llislmp, :xml fl. ll, lil-ns 111, will our allwilily lu shi 'lvl' L1 I"UI'l'k'Sl .lwm-s, iicfnul' Single-1z11'y, zlml All'-rl fyplzllx, W '. lmsliv Vu ings :xml l'l1ris1im' Nlullvr, will um' lisp In lhwollxy Ifhlgv. I, Ilu .'.' -ll Illllivr, xxlll my zllmility to play Il sz I l - In Iiill Al -. I, Ju- lllllllllllgllillll, will my g-mul lwnmxplc-ximl lu Allllll Whilll-y. Wo, .luv l.f--Lv, l'h:u'lm-s l'zu'rwll :xml lllmm Willlizlms, ll-uw my pull wnlh Nlis llyz illl. to Unk Mulil- nil-. l, l'lzxl'vI1cv Yiula, will my twuglml-ss In Stz1ul'1nwl I' 11533 Wv, Wilma 'Illlk'l'l'l' zmll l'z1Ixlim1 Suzllwliml. will ffm- him' m- mhs to Lll'nX't'l Yhilm ,Ill llul Ilillllllll. I, Jw- Whit -, will n'y lwzxuliful hull' lu :xllllil livllc I-lurmls. I, Sum NIIUIIU, will my -xvvss we-g'l1l tu urlllllbllllu Cz lzuly. Ill, Ilmwlhy .'xllilll' :xml I.illiv Iizxl lam, yill un- zlhilitj to ill'l in I'll'L'IlQ'll plays 111 I1ll'li Wlxvl-lm' :xml lfmmvl I. fhx. W -, .I. IP. IIUIISUII, .Im lm W. Illzlvli, zlml W. .-X. .llil Illlll,ll'1lYL'Ulll'lllUl li mls vulvzs to I"1'1mk Iiul' , ll. V, Clihslm, Mvlvm llzmshy, :mal Ilol-mll ITN IIS. W A, Iiurtmm .-Xelzxms. -lol Il Amlznms :xml -I. V. lic-ml, lvzxyo um' ways wi'h thv Y VII In Iyzm Vuusills zlml Iilflu-rl I'1'l-smll. W 1, II1-my l.ilt :1.1ml I.2llll'k'Il Ill-ppm-1'1, lvzlyv 'fm' gmlll I ulis In lllvh XYUKWIIIII :ml Xml Gul 'A , I. M1 'Q'2ll'l'l Iivzlswn, ln-zxvu my yl-ll lc-zullm: In Amin huh Iivurns. I, I'l4lll2l I'l1ll'lL' lil-tlwu, ll-uvv my zlhilily lu pup gum to I.ilz1 Ifau- Ya mm-. I, I,1lllv Iillvlihzlulls, will my cllm-1-l'l'ul llispwsiliwm lu 'Incl' lIl'vg'p5. W ', Yiyizm l'z 'ul-s, I.uL1i.'- lla- lllw, Armin- lil" uml Ijlllly Ma ll XII l l '-', la-:xyv um ivzlys with thu ml-11 In Im-2 Murrziy zlml Inw,'l-110 Nash. I, Luuisu VZISII, lcuyv my Ilt'Sl-llll'ill'4lllIlll zxlaillly In Iflulvlll- 5Iu1'1'zxy. l, I'lI'll.lll'l'b Illllllltv, luzxvl- my wifi--l'l'zu'lis lm- Palsy i'l'lz111ul- ln vzxmy cm. W -, Ivlm Vuusirls. ICI' wt Kiln:-1', uml lilly Qlilmswm, will our intvllig'vm'u in s lill lum - Ill Klzxrtlm ll2ll'l'lIlg.f'UIl, Bill Ilrlmvs, uml W'llAz 'as ' um. I, Whu 'll-1' Iluxylinhg ll-nyc my I"m'nl to II. l'. Gill: Il to lm 1'1-pzllu-ll. W-, Ilcl-n l'fz1stm'.', I, lism- Ily-V, :xml Nlzxzgzllwfl Iligggs, lvzlvl- om' lwzxulj In I4'1'zxnc1.'s lil l ll-j wk, I.ucillo HI mrtli, :mal Iiulh Wa-flcll Vllrll. YYL-, II'1m1u lix'll'l'in zlml II. V. Illl , lm-:uw Ulll' lvlush to Ilurmlm I' ltz. .. Ifalph Gril'l'i11, lvzxym- my vt' - -ss pl-p lu Ilvrmzm Fl' -0. IM-, Ilcss Svzmlm. :mel Iillflil- Il: mls. lvavl- um' g'I'lP1'Ul'j.' husimlss In I':llg'i'IIl' Ilznt 1 I Ifillcl . lvzx. I, IJ, if .I ls, lun '- my rzulio supplius lu Vuvlis KILIINIIII. I, Lucy l'z1.lis, will my roll luvlis lu clt'IlL'VIUYL' z Hmm. Wo, Illzl uml Ixlwm Ml-f'ullum, ll-zlyv our likm-miss lu Ifllclrimlgv Ml-Full uml .'zll1a V I A. W -, l"1'zmli Nlvrlizl zmcl I". .I. 5Illlllll'Ql'l'. will our wxlll- I Gr l'llHI1 lill '- zlml .I. 'I I.z111,g. I, IH y Mille-V. lvuyc my p2Ll'lilIlgL' in llwmt ul' tha- Iliggh School tm Bliss Bm: . I. Iwo Mills. ll-zlvv my :mul gmaulvs tw I'4'rl flrillfixl. Wo, I.c-lla uml Imuism- Mm-lllmull. lvuyv nu- drug with Mit: IIz1i1'i: to I.lll'l'lN XVill':1msz1ml Imltfv I"LIllL'l'. I, IR-1'1'y I'zxym-, lm-nyc my rlrzxving uhility I I1'. I' ith. ., III- 'y Illl'll,L,L'I'. will my :xlnlity to rzxisl- I-him-l'vns to Thu 'sl n V1 'gill I. I-Illmn Smith, will my plum- on thl- huslwtlmll tc-'mx tu Jlumic Ilcu " klc-V. I, Am '- I'u!l XYz11'L'. ll-zx 'v my l'1'L-cklvs tn l'lml Mmm:-y. I, Slut '- Imp xYl'lL1'lll, will my ku 'l'llg'1' ul' I I yyics in . j A I alle. I. Vlzl :1 'I'1'l'I'j'. lvzlvl- my 'llill ut I'c-Vry Iirwlllu-1's to NI2ll'.lUl'lt' Iizxrlc Milli-1'. ., .I. 'I'. Iiislwp, ll-zlyv my zxlvility In llrlym- l':1st tn .I wlmny Phillips. I. lI'1 zu lQ1'il'l'm. lc-uvv my guml grrzulm-s lu 'I'hu1':tlm uchumm. I, Nm-IIV NI mx' fI1'il'l'il1. Ivan- my lmshl' lm-ss lu . 1 . ml. I. Ilim-li lirillin, ll-zxyv my mzmly plmyslquv lu Ilmlclim- G I 'il1. I, Iillzm .Izmm-. In-uve my c'm'ly hair' In Iluih Wwlmlilmgrtmm. Wu, I11 .Iwm-xzlml I'lI'Il2l Svhmirll. ll-nyc mlm' way with thx' ml-n lu l,0I'I'11llll' .' ith 2 I ,Ivsslv Thwmzxs. I. Alth " Sll'X'2ll'l, lauvm- my mvlllclimls xxlivl' In Iinlwrl .Ie nes. I, J, I.. Ill--sv, ll-zxyv my lmllk, "IIn - 141 Ill! il IM-1vm'tlx'4-," lm Mis: .' .'hinL'. I, lluss Su: lin. le-zum my zxlwilily :ew pass linglislm ln IN-1-l llrillill, IIN 1 LX 1 " 1 Il 11 c 1 I L 1 N 1 11 11 8.1 . 1 by . s 111111111111 111111111 It 1111.111 . 1 111 xx LN rx 1 UL 11125111 1111 -Xlllll 111 11 1 1. x Ill LN 11,1 IPIIX 11 1111 Ill 1 1 I Q 1 1 1. t x 111 1 . 1 111 Q 1 1 4 U 41 111111 11111 X N 1111 111.1 1111 s xx1th11ut 1111' 11111, 11.1111 111 S1 1 lTl11N 1111 1111 ON1111 1 11.1 111,4 111111 xx 1 .11 1 1111111' 1 N N1 1x11 ll Ox 1 H111 1t1 nm cl xxgrn 11111111 1 1 111111 111 1.11111'N 11.11111 1 1 . Slow 101111111 I th 1 ' . 1 11 1 111 iw C111 ci ' OXXKN llldl 1 O Lf 1th11 1111 1 111111111111 111111111111 out 111 1 1'1 af Cl 11p11.1t111n1 ll I 1 1. I1 " 111 N 1 1 11- xx 11111 NNQ N INSXLI NLQII NHL IIOAINX lXUN ill DUYO 1'XL 1-1 N 4 Q H UI Nliwhief 111.11111 NAV N111111111111 x mg 11 iw Xlllll 1.11 ht11 IN XX h1 1 1 Nl 06011711 181111 I 111.11111 11 11111141 111 xx IN 1111 11au,1zht1-1 1111111 VS 1111' 5,1 x h Sis Cl 1.1111 that H111 Ik .1 NL 111.11 Q 111 BL11Nlll1 11 111 11 xhat 111.111 N 11111 .1Nk"' Buck I wax Jugt 111111111-11ng xx 111 111211 e' v11ug1x1 s11u1N111f NLILII .1 11111111 1111 vu 1110 upon '1 11119 1911- no 1 111 111111111-11 tl 1111' 11 11111111 II 1411 lg is 1. 541111111 N1 1 1111 IUS XH1111 tl u 111 xtl I 11111111 1 llll 111.111 1 N 111! 11111 g 111111 11 111 111 , 1 1 l1lI11IIL, .111 11 . 11.11 X411 . 1 1 1 111, 1 1 1 t11111 t s .1n11th11 .1I111u 11' 011111111111 who 11111 xx 1 1 ll 1 1 1111111 h 1,1 111 1i1m11111g,1J -X gl I1 1111511 .1 Ill t1l1th1 1111111u1t111 1 1 1 1 1 . 1 1 111 11- 1 11111111 .11 Ll X1 S1711 h11f1 1 1 11111 4.1 1 11111 1 1 .1111 fi . 1 .1 x11u11 111111 lll1l1lY'l1X 1111111101 ll 11111 1111 0 Nc 1 I TO 11 Xflll Nt.1111hn 1111 1 PIII 1 1111011111 111.1 N 1 .11111 1111.111 ' .1 11111 1. 111 In 1 1 11111 N 111 11 11 11 11. ix 1111N N 111' 111eQnt 1111111 1111 1 ' 11 1111 N 111 xx. ll tx Xl '41 111 110. 111113, x 11111111 x11u top xx 1111 - 1 naw' 1 1 1111 IX 111 1 1 1 111111111 111 1 'll X11 IN n111 11111111111 111x 1111 I mx 1 1 11 11 iw 1111 IILI ll t1-1111 11 '1111 ,.. I111.1ut1fu1 111 IIN 1 1111 1 mt 1 111111 N111 1 A111 uhx Nh11u111 Xu 11-1 11111 111uN 11-N1 11111 1 1.111 I 11.11111 11111 1.1111 111.1x 1111111- .111 111111111'nt 111111111 1z111111x 111111 41111111111 11111111 1 1 1- 111 - 11 t111v N 111 .111 11111I11n11 11111 .111 YK 1 11111 111 1 . gg 7 S11 1 111' 11111' j11k1's 1"111't. 111- 111'i11t1-11. Sw.. 'Um - 'l'hi,,g. mt hm. fi -51 1.111 Th 'll'1' 1'L11111i11,' '11'11u1111 i11 t1 - I'1l1s. " - : "I.'1't 1111' pit 'I " .' .'t ' 1"- H P lx ' i' "I I-i mtl t' 1'.' 111' hits th1- 1'111I1 21111 st 1-v1-11' 'llll' . 1'. '11' 's Il xx' mt 1 11 my 1' 1 . 1'i1'I 11"11'11 :lt Sll1Il1Zlj' .'1'h11111." " I 1 S ' K ' 1.lL'Y "'l'h'1 I :1111 ll 1'11i111 I' t'111." A 'tI ' St' " ' 1t1 .'l1l1l11 1.11: , ' . ' ' . . "S11 5'11u'v1- 111'1'11 i'111I11wi11 ' 1111' 1 ' 1111 XV 'Mil 5111111 ff11UWHl"' f',1'llS-' U I'1F'1Uifg"'1 1' 1' :111 I Lll'. Y1 '11 111'v1-1' 11"11'11 t11 Iluy 2: " " g' - 1" " " -1- 'Ill X- lf 1-2 . ' ,- .." any 11111' t1'1I llll' th1- 11:11111-111'tI1i.' 11i1't111'1"."' " Sm. li --I .mm .. I .hin' -1 , IB. 11 1 '111i"1 S11 111 X'Il. 1111 1'1- AS ,mm.L.y1,ldig.upu,n mum, wt Vmxu ym 1- .11 .. 1 11 '1t. D x W 1 W. t..Flm..., 1 1 ' ' 1 """ 111' 1'1 .,1,'xI l"I'1 1""l'1" 1-X111 1 h1-11115 - 1- - 1 tl C"'2 .' '- - -- S' ' ' ' 1"-1h's1" "1' full' 11. V. .I 1-s-: "W '1 , it' y1111 111111 21 V1-1'y l.l1..,,1 tht. 11,1 ., didnq 'u'v': , ' 'L"'1','.hi 11111' 11115, l'U'lk'1llllg' 1'1'11111 V111 -'1g111 ll IX1-x' U, H.. 1 IW' Y1 '1'. '11111 you t1'1111 1111 its t'1iI i1 CI'-11g11, ' f 1 1 1 it X'UL1l1 11'11'k i11 Nvw Y 1'k. 'I'I1' t's t:'11'g:- 1' ' " 1' " .2 ". 11 l'I"I1, 51. f' 'I "11A'. A111 "1 -11's,' ip lll""S'1y th 1111- up ' 1"k1-1, 111' I'1l 1 1 1 ' - low 1.' " "." 11111 I QIIILI' f'1It1' 'ji ip: '-A1112 3 . .kg "Ar 1 th - " '111y V 11 111 11s in t11 1 Th .' '1 's "k' 1'," ' ," 'sk-I 1.12 1' th. "If t .'1l'l' I'1'111', .I "A 3 111111 112111 1111111-1' it 11-t t1 - .' '1111, N1 1 -11'11s ', ' 1 11'11- '11 ' L11 11'11." 1." .' il' 2 F ' .' 1111 l 1 "' 'V "You 111111't 11101111 t11 say that you url' .1:.'.' W : "F 'z 111' why '11'1' Q 21 11 1 -11, J. TI?" 11 "3" "N ."1i1 J. '1'. BRI 11, "hut I I'1t1' F" ' s C' ' ": "I " ' t11 si-11 l' Q' ' gg' '1 111." i11 th1- st1"'t '11111 it 1'1"111, "SI 1 4' f 1 11 1 1 -I U V. N1 J.: "'1'h's 1' ' ' 'ku' ll y J. 17. 1' .' : "But" 111111't ink I ' 13.1 '.1.H.11 1-Th, W -. 10,111 1:-S11QI1' 'III' ass Illflitgih' . I t 4 h ym . Sm , f it n y url ...tl-11, 1 " ': .11 1' , 111 IIIS thc 1 "st ' 'k I '1111 a1111w1'11t ivan" "VV1j 1 tho whi.'t11' 11111w for ll V . 1 .. ., ' h f.. ..,,. t Mr. C' ' 'I' 'KIA ' - 'I I, -th ' HIL 1 A 1 . - ,th, fi'-in - I wh. ' "' : 1 ll 1-'1111 . f . .. 1 , -, Th . V' .. 1 ti f' -1 11- -lily," M1'..1 ws: "Nu Iz1111sti1l I1-' 'ith ' ',. .51 , "' 1 W , ' Q l 1111 1t't'i1'1'1' " ' 1l at y11u'T" 1. . 'x',"', ,". 'I' I ' ' ' h 1.111 Il.: "WIj, .I 111-, I'11 1111 1.11 S.--Y1 ' ' ll "1' .'t'1y1'11 thi: th' ' 2 L' "Q 1 1 W" 'f 'f'- X 0 A .11111 '1111-1 --1.1.-1 'gIt 1 -- 11-11 . . , , X ,. .11 v Q I V , i11 l' 'll11.I' . vt- j n li Ui, ' V- ' .1. 1 '1Il: -'w111. 111111 1-1111111111 Q11 M ' '11 -y: --.1111 11111 1111 .1 111- I " . . 'MI l ' HY H M'.'.' ' I "Wh: u - 'I 1 JI1's.U " ' 1'y: ' "Ti11' it '1.'ll't .' pu! ' ' .1 .lst --11. 5. 1'- ' """ S'1 1' 's': 1 ' " " " ' : "Is it 1'i1-It v at my k , x .1 JL, f. 5, . 1 .111 "j" -1 ' j "H :-11'- ' 1 1111? 1.1. 1 . ..: 111' I. , . 1 . 1 y J. II. ' I : HXILI, 111y 1 y, 111 ' ' X- . rl,-. .v .-. '. 1 .1 . 11-5 ': " : ' : ' " ' '11 ' ': "111 ' 'S it th'1t y11u1' 1111' '1' 1 .V 1' -A lv -. , , ' -. fi . 'I' ' ' -. . , , S '. ,. IIN." A 1 " f 1' Sz : "W -1, xv gg t 11111 t' 1 It 0 ' . t' t1 ' ' 1- tx' S21 't' 1" " g '1.' '1 11'-111 "1ks "SI . Th - '1- 1 ' 111ts 1' 11w. 11ut 111' it." A vc-:rhsersf-H IDG uylsh to express our qrahtude for mdkmq pos smble thls memou' of our hlqh school ddqs THE STAFF F +3 eugdig, Ling-fig lun-,fgw I I f-J U M 'HS' 374' iEr!"B'f fE i C PFNNIX I0 1 YHIIRI' SANINGS UCI hill' KTPST Z- 4 Hey' Young Fella' I XOI x N IIIIS SI, XIX LINEN SUITS 1I S11 1111 1111 mtt1m1 1 mu xu 1 sou 11 III S8 50 and up Fashxons As New As Today' 1 x 1 h s huts tux hosu BULLOCK 86 AKIN 4 If I I IN ' Q 0 10 , 1 A J 0, A I' " Y - w 1 v v w w w 1 1 w 1 0 2 A 1 1 L x 3 1: A Xxx . . if Wu.. ' 1 1-:E I PICAI' UR .'U'l'C'II " .' P I. .II'1Ii'? I ' II . . xii For tho clever drusscl' nw here 1 .' 15Ilv ' last- s , cd. peak or notch: also cloulrle breasteclg with 1 kc 1 NZB" ' 'h I 11' Ju: A "st 'f j 'z t it. ,XXX 1 . Xi 5 1 L I 1 ' . X1 ' I Ill s1m1'toxi'm1'1l11, str: w atm. s " 'ag 11'y. 'X I VN 1 1 1I ' 'IA PRIVIC '. .' I CTUI-IIC ' . 1 NI? If Geo A Adams MAGNOLIA Insurance PETRQLEUM Agency CGMPANY I I N II! S Q-XSL-XI IX I'I It Inxuu L L PISTOLE Agt li I um 9 1 ol Tyller Haswellll for C RADI -XTIOX I RFSIINT9 I I IT 'II If IXI I RN I R-XTORK 'IHILXXIIIIRN I -Xblfbb 0 O IH C - I.II"IC AI'I'O MOI ILUII ,IOI A III.'lII"lIlCL 1- m ' . . , . YI rviu 'I I1 it Sc rw .' MW-'W1" 'IIIA-' I I1 Lb? I h It 28 I-rym lex. N A STEWART LII XOL h I LSINI SS IIIABIIINIJS ', If Y I, - l KIN Calduyc-:II 5 JC-zufelrq Store BRYAN MQTCJR COMPANY SALES fi CERVICE gg NC I TH NI -XIX STRII I' BRYAN BATTERY 86 ELECTRIC CO W HL-XRD PHXTTFRIFB Inc IDI I C O F-XIHI I ITI I I AN'lS PHONE ,II .' XX A" 'IIICS O I Sli, ICR IDR ' I HST GIFTS UF AI.. IIS ?'? 1 AIIl'RI'X'IA'l'IClJ" Ql'AI.Vl'Y .IICWICLS , A . I .L z 1 I 4. . 4 , 4. , Y I -' Bi . , -' I CC' fu 5, Z2 For the CLASS ofthe Class of 33 I 1 hu 0111 1 11 x 1 MIXL ug hug Clothn 1 the 111m 11 1 S1610 511 0 ,L 4 two trousers A M WALDROP 8. C0 0009 XIII NIIX S G S Parker Lumber CQ PIIOINI4, lb gf 27 Q ? "LQ 9 K if 1 1 N 'ii v4 Fo 't -"G1'z1cls" wh "ll g'21C1ll2ltk' ' 1 ptylv ' P A . . . for H1150 who c10.'f"f tht' 111121110 oi' I-3. IJ. llivst IJ1'r.'wdJ . . . we 1 'X the 5:5 ' X L'Ul'l'l?l't j.!'l'21C1ll2lti0Il 2l.IlIl2ll'l?I lay I'11rl1-1'-G1'zul Eff' ,'- 4 1 ,Q Qx 4 Hlllvs. TZIIIS, GI' lys .... ill 21 class lay X 'X If 2 H1 A E "0 I ' "5 1' . J rxxh it--3 ,Qu .H Q .N .Dsl - N Q A -u --.s. L J C I Q 1 "I-ZR' -NS LEADING C"I.U'I' IRS" V01 ' ,I. C-'Tf UF Cl D Cl MONTGOMERY WARD 8. Co IxI x S x -XIIII 5 I CQLmit1f21II Texas Atuirikccm CQ SII N -XI S 5 h III PN Ix-XI Xl TUNIUI III XKUIxIxN II H. lm Handy AFTI' PIFS -XXII RI I AIR SI Id IC I Wllson Bradley SIIOI S Ulf IICJSIIIIY I IIONI Im' D MA 'C UPI' ."I'UI'I'I IIICAIJ- NAS A.'IJ Ill-I. IAM QV. "'CR.' IVUII AI,I. SI'UIi'I'- ING GOODS ANI? A'I'III,IC'I'Il' SAIAIC-' ANU fI'1'YIl7I'1 SI'I'I'I.IICS. I' JNIC Ii1'yau1St. III1nw2439 Ih'yzll1,'I'm-X. THU GLIICK , I ' . -I ,C ' ' ' ' I . Lf S. L. iz.-x'1"'1: ues U 1-iT I z I Jo . IL' l.'..'.I' C' VOMPI IMICYTS OF XX IIIHC SPICNIJING YUI R ANS NII mild? QKUEP Amerlcan Steam Svtuhtn Laundry I A x 1 Q :tu X BROCKS Ready to Wear Mlllmery SII Ix ANI! COITON Uhlwx NI-XTIRIAIS II-XNlJIxIhClHLI'b HOSL HANIJI -Xi S IUI T HO 'mnos 1 md 11 IH U1 Tevw IIULIIL R191 CMHICH THIS G O O mIU,l,UG,A VHS IJr'jC7lvz1u-1's Ily-rs Il: Irs KODAK FINISIIING Pham- 585 IeZ1'y:1n. 'Fvxus "ICYICIlY'I'lIING 1' I HIC USE" H A 29: 3 A 3152 - V ffl! iff!! -X XII X im Ixtbll-Xlx IINISIIINI Mawhlnney Grocery Staple and Fancy Grocerles 55 FYI I Holmes Bros Ice Cream Holmes Bros Confectionery XI IJ Sanke Park IJI-XNIONIJS XI Il QLAI ITS IK I I IIC I XIRAX Ai ANICI J .. ,. .. ,I .... .... A l'N L44 4 I' . ' C A -J' V Q .-. .- ,... 0. 4 K-f , i ... . ,T -- - ...- . . I .. HU- 4 I-1-1 A ix ..... , , , . . V , A L J' 1 7: 7: N-Y f'N . ' . M. ' r' -. A 'T 'E Le -.:,.,M:1 X -1 w-- - 4... X .A A J' , ,Q 'I , - ,-I U N 1 . sv -1 . ,-4 r "-' J' r ' f-1 P 4 1, I ' . A Z . ,.. I 1 ' 7: A ' . .4 ,.. '-' ? r " .-1 ...- 1: f . X A V , V 0 J' v A ' X i-Fl 5-Y rv ""' ' ...- .... V' -4 A r- w "' -- v-1 7 I - 5 LA! 4 . I v--. A X fi it A X X . ---A A I .4 . -, 4, LAJ K , . 1 , - 'J J ' ff r 2' Q ya., , , ' 1 A 0 - 0 " . r ' o .4 A 1 nAA P I '-' v-- 4 ' I VT fd . . . , ' A ff v LAA HED 84 WHITE DISHMAN STORES BROS I IIIIIS IX III -XXI IIIININ I I Lawrence Cjrocc-:rg Com .img II AX II VIIIOIISAII CIICJKFIIS COFIOX PAC IOIIS IZII'Ii III' I.zI SQIIIII IIIIIIII Y. I , IIAI I IS I'IX'ICIlY'I'IIINIi "UH 'I'III'I N I'III 5I:IiII SI. III II- II. AIU" 'I."I' .I. IX. XVIII. I- NIS II'j"lII .-XIII I- lII'I'IX IIAY , -'I NIIIIVI III II I LI L I'IlS'I'I'II 'S IYIIIII MAI IiIi'I' YUI' I 'I If .IISS II'y'1Il Ax' , -IIII 1Z4'tI Nt. III III- VI ' AI'I'HI'f 'IAIICIJ IL II 'Y, " CX.-XS V iii D 'D V 1 SIN 4 AL 4 A J I A L 1 V VX V 1 wr1 Y V PIGGLY WIGGLY IUI IJ Ilhlxl S I IIIIIS -XXI! Ih XII XII Parker-Astin Hardware -X I II MXRIJXX x IONIPI INII 'YIQ OI' 'IH Stephan Ice 81 Bottlmg Co -XIRX -XX INSIVII FION TRY Lamar Etheridge For uahty Merchandise lt 96th St 8. Tfibm Au Um 0 Co. C ' . ' I KH I9 ION' A 5 'rms M., mc TU I-IVY ALI, 1' 'ICS . CAT YOI' el . 'APIC ' IC I -4 O . Q . . Fruits. Vegetables. Staple am Ifzanvy Grocv1'ia-s. I'IzsL.f.' . fl '. -' ' " - I-1loukEz1st 1' H. 8: T. C. R. R mmm Q Pu Xldl xc I N D1 ug, SIOIQ N N 1 mclul tend Dlllf., ,mum bllu 'NI' UI m McCulloch D.-lnsbq Co PURNIILRII RADIUS If III! RII'IilCIRA'It x OI OIN x Hll x I II IND Q CIYIRXI IIXXS "'Xll Chl lil lil Xl -X SLIJ ILL INHTITL TION Qrocc-:rq N11 I N XIK K I tl I I I ilu mlnu 1 XI Sl lxl H IOI I I-XIIJINIL 1 Y 79 A x "' I I ' A A I I liryzlxfs Iliggl-st and I'Ie.'1 . 1. K' . x l'1'u.'cl'iptim1.' f'zu'vi'ully Fum- D01 - by Regis we ' fgist I l'll'1'l' Mct 'lv l 0 ' ' Wy I PIIUI' I GH I 760 ICI, C 1 ' C ' li ' JI' IF Y ' PAY YUVR AVC' '."l'S Q l'I'i . "l'I,Y-YOFI' -REST IJ 'I ll 'If I. "XVI Quality. .'vx"'-I :md t'm11'tl-sy Hull" Y V W Y W W V Y LA 1 A 444 X k E I"1'vsl1 I" 'uits. X vgl 1 I I ls. 2 l lglil I L A Z , I P01111 ' 1 l,Illll of G1'0L'Il'l0S v I v U PIIUQ -I 312 Q' ' ' RB ' A S5 y - f-3 Ax. - 'A' D ,Z 36 mA '- 1 A' 'LLA McQueen's Ph.-lrmaeq DhUC SANIJXK Il HI S if IJ DRINKS lHUlNI' 11 VI DI IIX FR Commercial Servlce Stdhon 'X U I hilllli S NIOI Ill N -X NI VX if DEMAND PROVEN QUALITY MERCHANDISE lllllllllll 1 Bun utr xx c glwue I Q11 1 ux I 111 IH x mul lu but mu ch Eugene Eclqe SL Son Enqraumq Bq Southwestern Enqraulnq Dallas . . ' YS .' ll 7 'lf TIC. Ai' ' ' 7 'Tf ' ll, .' Oll, 1 Y ' V. ll. . 'l ,JAN ' C C , ' 3 A. . . . C 'JMR ll ' g' liirl llusn- Yitality Ilvzllth Slnws Druid Slwvls ami Vasus liu a 1' Kms . Yalm' lfmlc- ' 'VUZII' YY lstin f s - Clem-tric' Il-"ig:-1'zxtf11's CO. U - mm- 'l-har lkv may lw ' 0:1 - s" , -'Ar ' 1-ap. Roman 81 Ulck IJRUC S SI 'NIJRII Q COIDIJI1INIxS GIFTS KOIJAKS Joe Kaplan 81 Co Inc IIADIOS XIAICHIS IFVIIIRX CII XIII II NIOI III NI KY I -Xl MSNII PILLIIIL md Ov meh II QIIIIIIL I mn Nloxuu SIIdIIILIlltI md Rm p med PHONE 601 I QI I XNLI S NR I OC KI I FODIIQUJI I II -XXI IIS ANIJ DEI RS IIIONI1 800 O ., . 1 1 K Ah' CX' C. '.I'.' if .,'C, ' Y W V 1 1 5 IA 'A A 9 A A A Y Q I w 1 W j N A A A ' L Q ' 1 A A A JA L H IIA 'I'II iv , X71 , IIIu. X , u. ' 'I ' IP' "'z jlelw vi . r 2 'V' I Q H: Q Aff .- ' fu, '


Suggestions in the Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) collection:

Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collection, 1932 Edition, Page 1

1932

Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 1

1934

Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 1

1935

Stephen F Austin High School - Bronco Yearbook (Bryan, TX) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.