Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA)

 - Class of 1953

Page 1 of 236

 

Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collection, 1953 Edition, Cover
Cover



Page 6, 1953 Edition, Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collectionPage 7, 1953 Edition, Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1953 Edition, Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collectionPage 11, 1953 Edition, Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1953 Edition, Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collectionPage 15, 1953 Edition, Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1953 Edition, Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collectionPage 9, 1953 Edition, Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1953 Edition, Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collectionPage 13, 1953 Edition, Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1953 Edition, Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collectionPage 17, 1953 Edition, Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 236 of the 1953 volume:

V Sfaff fzoualxf Pfzesbnf u 4 ,gif U lx TC f 'ZW 3565 'IM' iff?-5 f If ffl!- it X N -v. N X KU I Inga + "i"2:f2' ? Q19 'QM 'M fl 4 1 wggqvlfy f ,f X, ff f , .Hv""f,. K- 1 X I, L? .y M nl , I 7 .Y -1-'V' 1 . I ' ' , ' , . , '. f ' 4 'r x. - I ' , , X LX ' I 1' 27 xx' I J is 4 Pri! : 1 A 2 . L 15' 5 2 Q ,v in gl- ' Q 'ii 'Q-, " Qfflagq ' 'xml 1 4 ' - X RW - A f i ' ' '- ' f 1- N ' S ik 'i' 5' i f AT.-V 'X' iff 5 i 4 1 ' ?v ' S SL r 'V , uw if 'S I ix' ' F f, ' .T ' f"" 1 QEAX 5 , I , W Q " x ' 'M 6 .Ji 1 X 5 1 , V--'...n3, mr' Q A V . Q I px Q Z, ' - , , :S ,: I ' M ry .ax 4 I, as 3 . ' gn ', 'f , nl ,Q ww! ..w A gm, F M I x Q1 .N R Qgffw K I-IDWARD PATSCH Eclitm'-in-Chief CAPTAIN HARLI-l PHILLIPS Eclitw1'ia'l Adviser' RICHARD NISVVMAN h H u si n Q XVI axlaaggc 1' CA I EEN IA L, ACM-2 Pal msc ws Af1Xjl'SLl A ii? ,ma 4 , '- gaw 2 2' Q? w y 'i 2:1 2 Aw " f "fi : 3 x - :if mul mirame , R 'F- .,',,-' :1'2: UH J , s 21.5 in VN : '., 1,:::, '4H15:,'?gf+' A ' QU' "" 2' T .':, , '- 5, fx S" Q Y U1 1-12 9 aff" '- ZW ,, A . , ,h.', 1 Q P , 7-alnle 6 Gonfenfs I on 1 ws 01 d U1 dlc 'ltl0ll Alllllll1lStl Zltlflll Sf lll0l Q ,lllllllll a I 1 1 511111611 llllllfll Sc hool Tvlllllil s M ln lllt s Alh lf 111 5 SSPUDQUFS Mlscellally ' X I' N If I. I 4x u 1 7 1 I . It . X1 I SUIJIIUIIIOPPS 4x H xx' 1 . " F .1 ,O . C . I A! . C 'I l lk' ofzewofz 4 4 I x 5 ' I In 4 S1 II44 . . 4 I nl . s 1 4 ll Ill ll N Sl 141 .1 ll .1114 -414 . N j I N IIIIIUIINII 4 llilll no Illlllll'-N 4 . IIIIIIN U 4 IU CII 4 I 4 1 4.x4l A4 11 4 4 lm -. X4l4I4 IX 9 U C Q U 'I'Il ' purpus -nI'lI14- I ISI' .'I!IIfXI NICI, 's pi4 lun' ' in vs." '- an ylull' of 4"l4I4'l III4- 'md lu IH ll" y lIl4- 'n4'livili4'.' of lI14- 4'4n'ps: all I -l' ': ill la 'tz .' 'I I' sl' '.' I .' 'i'lI. I"4n' III4- 4'Izl.'s ul' WSI' ua- Impv II all lIn.' pn sm 1 ' "II1'ar- '14I-' flzll' -lus- 4-s. v:l4':lli4ms. 4Izm4-4-s, VUIIIIIIZIIIIIH. 2llllI of lI14 4Ir-' . I lI14- N0lNI4'l'I'lII 4I:lj.rs lI1'll will ' me wh- III4- f4'2ll'S Il4-r4- 1Il'4'1'4DlllIlI4'I4'1I. I'1:l'I -I 4I -'l ' V will In- an-II i'1'Xiill'1Il'lI if N4 Irl ' ' I1 ' 'll :lI1I4' lo pr r4Ilu4'- within Ihis 4'4n'4'r I pir '4' r4-vi4'w of lI14' 4-4n'p.' 'll SIZIIIIIIUII Wlililzn x . 'z -n '. I Ill IUSZS SlIR.eKI'NlCI, e ccafcon Lach year we WVlSll to show l1ono1 and gratltude to a member of the fac ulty We choose a man whom we ws lsh to thank fox lllS slncere Zlttf?Iltl0ll, understandlng, helpfulness, and lead Cl shlp Thls year the S6lCCtl0l1 was made to glV6 due honor to one who has bein an lllSPll3tl0ll to the Col ps He has led our hand to fame and to sevel al vlctorles at the WlHCll6St6F Festlval F01 these yeals of genel ous, gemal, and understandlng helpfulness and wlth a hope for ,631 s of continue d success, we slncerely dedlcate the 1953 SHRAPNEI to Mayor Josef Studeny 1 I 7 0 s - u v . , o 0 0 1 1 0 ' u 0 Q L 0 o 0 w x ,V f 0 ,1 0 0 0 v 1 1 0 1 Q 0 0 o 4 O o 4 1 I 0 1 x, .V , . , -1 1 n a 0 V 7 ' l 1 1 f L, Q o 5 5 L 1 ,J L 1 1 f , I Q J 0 u MAJOR JOSEF STUDENY STAUNTON MILITARY ACADEMY minisffzafion mm- 9m5 SHRXPNLI Nwqapnmvuanlf-W' "N-"'-:nr k'Hl.flNlQl. IIUXIIVIQ XX -lf' l . 5. .X1'111x', K1-1111-fl S11f'm'f1ffv11rff11f N Fl 111111l Dllllllll Ill 1111 'N x x 1 I 111111 Sll 1r1111'1111l111! l111j11fr11r 1111111111 S1111 1r1 2 -h QTAUNTON MILl'l ARX Ai MDI' MX CUIAUXIQI, 'l. NU QTH VICNCIC 1 11- L'11ll1-gv, C11 'Il LTIliYl'l'Silf'. l'11iv1-1'sity of L'l1i1':1g11, LwIliYl'I'Silj' uf X'i1'gi11i:1 llpf 111 J 1'1' JX?.. gg Y C'CJl.UfliI. Il.'Xl'I'lSUX S. IJICY 4. 11 I?:11't11111111l CUII1-gc A tv ' l L' 15. ' - , , 'Q , .' 'f "" tc -' 1 7 1 1 f' 11 1 ,AI ,A N 'IHP ISM! SIIRAPNEI III LTI 'N XXI CO1 UWI I IJOYAI ID 'XI SLTION Ith in Lollngn Tnmph Lmvg rsltx Comnzandant of Cadets Dznmtnr of C zrzdczm I P1 01110111 nu 1 H1102 I W Y W ' fl' 0 N A ' L W .L A CAPTAIN C. ICIJCZAR BRYANT Un' '-'sity of XIIl'g,f.11IIl I Di ' ' ' ' of .-I lzlviirx ONIAL INX XX I lx Xl S l1'4a1r1'ofll1xtmx 1Jcf'lII'fHlLl!f L01 UNI1 I Nl XIXSHAI I M I lx L11 Ill ul 1 lnfflzxlz I? flU'fIIl1Ilf INR QOIO X X XX IIXXNII fzuzmr Salmul I rzmz al Sl Xl NIUN MII IIARX Xl XIII NH COL fl ' '. 3 H ION in 'Q .. .3'I"L -4 fffg- .- - I l'1L"I' C U NT ' , Nlil. PO ' '. r '. CS 'Y Ny ' r 1 Y I r 1 Y 1 v, n J , A . AL 'Ji TIII' l9mi SHRXP ad 0 S I? fmiun N x ll tm' of f f X IXN Nl X Ulx llx XXIxIl I-XXI? C 1111111 1 1411 lhfazllmul ' F A w 1 J ' ' r I N In I4 CUl.UfIiI, II.-XlQUI.IJ C. .1 .IES llu f..'t'iL'IlL'1' 1' ' 'ni , ,fj ' .N bl. .. -' KRS fllftllll of it cv ft-V v 1 w CUl.U.'IiI. S. S'I'lCXX'Al"l' l'l'I'L'llliR h ' v v' .1l41fl1u111z1tfc.v Pc artuzcul I 1 or I 11111111 11111 1 Plzxmal C 1n11r11f1l11 11111111111 C11111111a1111a11t 1 11111111 mt LO10IlL1 NX 1111 1111 K D011 1110111111 L eutcnmt 011111111 XX llltll XX 1 1111 1 Cl111111vlr1 1111 111 1 1111111111 1 ltl11C1l 1111 1 111 11111 111111111111 lx 1111111111 11111111110 ut t 1111 Km1 S C1111 11 11111 fra 1 1111 lxuwn 1 1111111111 I 111111111 111111111 X11 11 X 1 lcfm 1111111 11111111Ir1 STAUNTON MILITARY ACADEMY 1 -2 f - '. 1'1'1 v ' 1 1.1011 - il -1. Q-112ll'1'S L'21i1'11s Mzj C '2 ' 1.. 1g- .5.'- Q1 , , 1 d.h L 2 . L ,. .Z . H 7' V Y12j ' ' -1 2 1.11-1 - 2 1-1.111111 '. 151-111 .1' , J 1 I' ' V' 1 . -'- 2 12 ' 2 2 ' ' M ,v Q . ,1 . K L 1 1.i1- 11112111 1:12 Q '2c1c 'X , .' l '1 llL l9mi bllRAl NEI L 1711111 VN 1ll1 1111 NI1I141111 IX 11111111111 10 1114 H4111111141x141 1 111111111 1 1111111 I 1111 NI1Il 1 J1111101' 5111001 I 1111l111111t 'Nlarxm 'Null 17111111111 1110111111141 1 001111111 C041411 Q.'iIJ1'1l 'hr Ihi 1 as .S'fa111s11 Luk 11 1111 I 1 I 1111 11111101 3411001 ltllitlllllt -Xlbutl NIL 1 11I11U1X' 11001111111 C0414 11 1 1 V001 x 11111114 11141111 9 llllftll 1111 XX1ll11111 L N 11 11411 11 3114111 11 L apt 1111 111115 1111111 1 T lylor fnglzsh 1I1clzanz1aI Dra 111111 1111111111111 '111 11111111 111111111111 Hmory L11 111111 1111 Loloml 1 11111 IJ 51111111 11111111 mann N1 ljlll' 11 11 8111111 15 lJllIIlil1lU5fL7' L11ut111f111t Q01o1111 XV11tr111 I 11111111 Englzslz bl M N IUN M1111 IWHY H.XIlIu111 , A, .2 1 1 E 11112 .. ,j1'. 112' ,' '11 7 ,, 'z 2' -'Q' .. 2' ,111 L1 ' " IVA -7-z '1- 1 1 . . .. , 1 1 . vrw 1 xr! vf r ' 1 , PIII' 1952 SHRAPNL1 1 uutmnmt Lol1m1lM XX NILN ur X 111111 K1 JL 11'1ia15 I11as11111' 11111 ss lllllldfjtl 110111111111 If on uh 'I Ulm I 111115111111 T1'111s11r11' S11f1r111t1111i111t of C01111111vs111'x 015511 1' l:111l11'11111s and CM11111111' IS 11111111 Mlm Kuslu Mrs -101111-,011 Mus IJICILINOII IN s Q m 111 S11r1fa1'114 r 4 , 1 J Q 0 5 J .'- -1 ' - . '.1 fXl1'.X'il': fl. :ll- Sc' ' ' '-" ' ' 5 " , , .'i111'.1' . l " J' ' " 'I 1 l.il'LlIL'IlEll11 Colom-I Miss Evelyn Earle Mr. XY:1ll:1cc Iilliot 1 .K xx V 0 nxt, xl X , L n . l xi - . M K 1 'Q ", ', 3 , ' Q - , Irs. 'ra 'f 'cl .',, ii'- A , 3. r- v A S'l'.Xl'N'l'UN NllI,l'l'ARY MINI! ,frfpvf 8 I "Q 5 f , J? . .- 3 1 ing, sf! f f- fs U94 I K Q 'LF-1? SR' fix D1--iw ,n J xx . eniofzs f' 'r 1 22' Ms I hx of Jil J rim f , -Q, J 'in 'Q fn M 5 rlir-N 4' Q' I .fl 7' A nl 1 riiklul I s '-Ms. Q 1 'Q ' if 'JHIIIIFIH' Q " Q I 1 I ,..-. nl ! if 1 11" ' fi L' ,fu I M1 i H I I Q , ,il 9 I , f 454' I, ig, ...E an. mf "' Xxx!! -qu.- ' 11 ' Qi. q Z L " ,Q 0 Hn W 1 i 1 , 'lei' -"K 9 '61 I- 'L1f"f'f- 9 1 E 4'-In-f fl" ' I 25 "-ff' 1 gg-,A , , J ., nj. ,K Jn' V. ,' 5 ,, ' s'-I . F' ,.,9 , 1 f -, ,nv g I v .rg - I fx- ish ...HD V, i. 4 . . Y em: f ' - ff My f ' -1 ly , ,., .-,vm ' 11 . ,f ' '7 ,af s 5- ag' AQ f I "' 1. 4, ,, , , ,f ff? " 'xtiff 53-fn f 1 Q 4? Xa ' 1 ' . ' - v i h al ' ' 51 1 2 5 fy . I U ' 14. :':-'---' f, 4 E ' .,'-'11 4 W . '-I " I? FW'-ff K-1' K1 TE' N 1 fur' W 5 0 , ' YZ' -- Qgaf- -J'-,ff I-"fi.J ,, 'ipifizfl , 1 i " - 2.5 ,.,., . , 5, gf W ,Q 5 . ,f . ,,"54"L,I -v I . - ' ' . 1, I 4- ' 1 'gud 0 , Q x. rw 'iff f -'Hifi ' ff' M' 1 A 5 ' '- HI J Y' ,.,,' I ' ,Y iii S :' ' gm - 1 -fynza 1, .' f lqf, M W , 1 Iv- ws 4 L -My if .. 1, r 3421. f f 42 ,ini I LJ' A .JJ H.,-M, - fu? Y L :I , -:,.'xt, Q1 ' I' y 1 I 4-1 iff gr, ings. .tq.'t'5i? Z f "' ,ff gffjujal ,.,aIs,z I - ga 5: ' M1. 1 ,..'-.' Lt- 1 . 'f ' .1?"P,.1 ' n pq Izqlqi, Y1:..:wf2n,,- TEN? in ala ' rg fm 5 ikqf ,A lg.: "ti, -ini 23 .ue- - -' ,f . gf: :'. I , ' , 1 . ,fuer 355 I ' 'niffilfffiai 141555 ,AW 571. : -- f LL f if .1 -I " l.-ffzmfyz' 135259251-lfff-,rr 'f' " ah: fn-If' "elf-' ' F53 z' ye .1 wifi: ' , 11515-2'Zgp.g-,zriggzzf '9 n 419' ,-g "!:5Q'pll5f nf ,, L , ' ,ul J-.Av -,MIP ig: :f?g:'g?4,yf-9 '1 Aa- I . I"9 a'w!Z1l,"a'ii,f'ffml ff' mi V" - m: :11f:m!1'-- z bw me 1 '-- 4 I 4' xlfiz, " '--'1l-4- .- -'1 .. ." ,Xi V 5 li-H I ' ' , N, KV 4'7- Ohxu Sciln-11:1 Spcro hliibf l955 SHRAPNPI CHARLES A AMBROSE JR Chuck ClLVCl'1Uil Ohlo Va1Q1tx football f2 43 PTUWIL lxltlw Q4 lntlamural B ml Ltlull Mulll Compmy Qommmclu of A Lompmx lllxcd to Splllfl span momgnts on tlu lllll callmg hls g11l lllQIlllS Lnjoyul l nglxsh IX plans to go to Lollngp it Ohlo St ltp ROBERT D ALLEN IU 7 Hampton X lI'1,,ll1l'l Honor Commlttnc C4j Mgmt Rlbbon C2 3 4 I ootlnll Mndal I Stutecl and lnclul SMA clrur lt thx un lor Slhool K Compmx Ulllllllllliltl' an Lhanmdl lJI"lVlll1f, lwopw to go to lVll'1I'Ill Lunar llfy I 1 ' s v 1 I ll lu . . , , , ftll 171 v , Z. Y. .K . 11 Y 1 . - ,x. J . , Dr ' ,Q D 'Gi I hy, fs' ' - 2'-1 - R 42? N. ' -. " - . , , , , Q r ..l 1' 1 .." Lf, I joycfl going to thc clzmccs and taking Me- Q ' N' . ' f.. -, f . I , Y.viS v. . , . KK ,I 1 X K 7 -' , . 1" . J - - , J ,y ' r ' z z. 4- z x 2 . K x 1 A' KK yy W 1 v K I 1 ' I I .. 5 f -ffl: ' fa K. f STANFORD ASKIN Sian B 11111111 X1lIN1lll1 GEORGE ANSTED U 11111 11 1 11111 111111 511 1 1 11111111 1 111 1 ll 11111 ll 111 1 11 11s1111x 1 11111111 S1111 IN 1 l IS 1111111 IJ 111 111 1X1lg N -1 X111 111131 ll 1111111 N1CL1J1l1g 1111111 111.111 .111xt11111g 1111111 11IN1111X1 111111 11Jll1x1Ilg111 .1111111111111111x 11.11111 ., 1 1 1 111 U11 lll 11 .1x1.1111111 11111111111 .11 111 1111111 111 11111111 111 U11 111 111111111 is 6 STH NTUN NIILITXRY XCXIDICNIX E 5111? - 'h A . 11 11 1 '1.1- 1111- 15531135112 is lf '1111111E:3HggZ'Sfg , , , , 3111 , 11111111121 1if1g1"5:, , , , , . L11111111z11111z111ts 11111111111 1-11, N11'I'l1 11111111111 51112 ?11.?f' 7?1 ' ' 141 P C1 1 :my us- 1f 1 1' 11'i11.. 11:1 '1-11 111 111:1'11- SMA Ill, - '1.IZlI'j'. .1 111 ' - -11.111 1.'1' 1': as 111s 'z 1 " - 5 j1'c1.. 111:11 5 111 g'11 111 C1111 11111 1111111111111 :Q 111 Ins' JV E 2111. . rj: 1 1 1 JY 17 111111 1-11, 1' 11- '1 ' A111,' C J, .1"'1 1 11 1 Q-11 PIII l9uS QHRAPNFI ALFRED C BALDWIN Skut H 1111c Inn Cc 11111 utuut I wtlnl Q4 X nrntx T1 uk s 1 mr u 'u LIIOUQJI ftfllllllllk ulmpmlonxhlp clzd NOT tu 5,11 to 'N u il XL uh ny Avlatlon JOSEPH F BELL .700 Fmt Shand 111 Illmow lnt1 lmul 11 QPOITS f-lj H1t1d to Qp1t and pohsh for beat 'Squul Ill Ld SMA s lm mon m lr the glrls sghoul xvmtx to be '1 ummmuull irtlst md to studx it thx Lnlvu-.nx ot hlllllll V 4' F' 4 1 ' ' n 4 A J K If ' 11 'J 2 - , " " JY "ox :I J, 'z 1' 'z " Q45 A rut .'CIli0I'..C4lNlJl1lil'lL'll :ll at I. 'k of . - X2 Iikc the rat rulcs. .likes trig and MS. .wants ' .'z'zQ'z -1 ". rr .11 4 Q S I , . .5 'z 'z , 1 '-1 ' 'Q V ' .1 , -' 1' 1- 'f x . . 1 .. 1 , . I rv: x Y I l-B-. -v I ! -I .' 4 A R2 I' DONALD C BERGER Don P11111c1n1phm I LI1I1'sX1V'l11l1 Vwrqlty Footb'111 3 45 Vzrnty 1315111111 13D V'11s1ty Raskctball QU Crwcluwtul 'xt mld yLa1 111 ul Mwjor 11nd er 5 Lourbw Lspumlly I1b1r11 I nghsh spent most ot hm frm tlmn on tootball flcld collngg p1'ms for the tuture JOE D BLACK Jumfzng lark L1tt1Lt1L1d Tucab XI'lI'S1ty I'0otb'111 Q3 43 N arslty Trauk 2 Vfzrsltx Bascbxll Q2 41 Wrebthng 14D V Club Q3 4j VV'mtu1 to nxchmgn 5511119011 mp for Tmx in ten gallon 111x111 Il nth but Lhosc It MQQUC is 1115 111111 11 mts to be 1 go 1 v1111 5,11 tu Alnluu Q1'1IlN1llll Co111f,L STAPNTON 1v111.1TARY 1111111431111 ff Y, ', , ' 1, .Y '. . ., ,r Q . ' 4 . 1' . ,1,. .- . Q, , .. . . .I D., y K - v. K , , ,lc fx 4 -"..i' 1 .1 - , ' ,Xa , u. , : ' , ,T , .. . . . , .. 1,,WMx it . X , .. . . rr V' u , . -' , , f -' w .- . , , , CD, 1 y 1 gr D 1 Q - C. I C , , , J . ' 2 Y'fz' . . -- 2 '-T' .. " 1: .. 154 14 . I I -1 1 1 sfw 1- .. . .. . . 1. .1L1.. r r V - 1 V -L-I lr.. TIIIX l9'ii SHRNPNLI DON BOURNE Tex Dunns Texas X TNIYX Club 13 4X X ir ltx Iwootbill 3 4 X'1rs1tx Truk Q3 4 Xhextllngi L45 X zrsm Pisa-ball f4D Illxcfl irlendlx pcopln it QMA lllxul to take pl am geometrx 'md go to XIBC dns llkul l'llV1I1g to Xu 11' a umiorm want-. to go to Southern l.XILtl1OCllbt LI1IXtIblll5 mcl to by 1 Coach WILLIAM G BOTHWELL 1 Frumlnllg, l Llll1SXlX mu llXlllltdI'X lilbbflll 13 lXlnr1t Iqlbbllll 3 L,0lllIHdIlCldIllN Rllmbon LSQ HLdilIlllbtL15 lilbll0l1 Q3 4D I llxecl Ll'lLl1l1StI'X but or lll lllxul tlu prcu non mth xxhuh tlfnnp 111 dong spun tune flfllllg ulwt xx as to In alum gomg to l Lnn W 0 N 1 U V n I J "HU" I -- 5 'f, " '2 '2 . LAW. . fb, ' . , '. ' ,. . - J- - , c ' . ! K - 4" - . ' if .J 'Z ..", , lf- ' 2 Y. A , A ' 7, 5 State to takv Animal Husbandry. If YI x f, 2' lil "- , , '2 s' t' " 2 L, 5? 'Y' .,' Ex' r by V.: . rr 1 'z " 1' 12 5 IH 1' I X2 ., 2 ' 2 1 d' 2 l .. '5- K A .' v I ' x". v 1 Q -2 . P HAMILTON BROWN Ham Hmton Wcst xlff, 1111 '1 Varblty Foothill 43 A r'1t scmor 11 110 111 111 111 1111 Sport toot WINSLOW BRABSON Brab Mant 1XI1J1'JOI1 Q3 4 C,o111111111c1 111ts 1x1b11o11 14 1111c11111stcr5 R111111111 1 2 5111111 1111118 It 1n1 Q4 I'r'1L1x ty 1111 Q41 1 lam to tollow 111 1111 Loloml 5 foutbtcpb t11g11111g, h1st01y nnjoys 1nter1111ss1on but ot '111 111s clusns 11161111111 BuL1x 1J11I1s to entgr T1 1n1ty College s111111 1 1 111 glf s 1lVUl1L sum ut xx IH 111 to11 p 1118 111341101111 111 1114113 ot 111511111 Sl Xl NIUN Mll IT XRY U UH XIX ' ff YY 1 1 -' " , j, ' z z 5 ' jY V 'Z I-Q ' Q Q 1 D1 ' ' - 1 . ' f 'z J, ' . " -1 3 - ' 1 ' 1 ' -'- . , - fl' 77 . ,iq f. Y. . , . . , ' in Y c 6 H' I Q, " , , . 5' ' ' X- . -. 5. . ' - ' - b:111, bawz , 211111 '112 s' g "'1,'..-Z 't' I' 's ','..1z : f 'UF , 4' .,.,. V ' ' -r' i 3 I If j VM vr 1 ' I 1 1 X I 1 w 1 L ,A 1 J 4 4 .4 '11 "IHC I953 SIIRAI' JAY K BUCKLEY Burl lxod 9-pungs Vlyonnng, Nllllt llbbon 135 Skkllllllllllg Tuul 43 X lootball L3 Wants to but lmulx to xxuln open spun found thy ll1TlUllj,llN thu but p'11t of SMA xx mts to by protuwlonll rodno min plana to attpncl Qolol xflo A 8. M JAMES M. BRYANT ?lLlx9OHVlllL Florldq Hmcllnastnr 5 lxlbbon 4 omul thc l1rg,L numlmu ot pnopln xx ho all u clllll t 1 Q N1 in to um hot pool xxlnln on Q va vs mis to go to LHlNkI'SltX ot lloxula DEWEY E CALHOUN I HUM11 xx Xml L N xx 111 ll 1tx Nxxmm 43 41 Lfltllllflll Llub Qillllllllttlk 41 'Ixp Us U1 Q3 41 Hox KS 145 N 1111111 l 2 L1m1111111n1l lllt ' J J S INN N1 tl U11 N1 ll lf 111111 to 11x 1 111 111111111 x 1 e1t I1 1 11111 vu 1111 llw r11111111111 11111 11 1110 Yt1t1 I t1 1 l11x1 T111 x MARQUIS BLACKBURN BURNETT ",1l1zrk" Stillllltilll, Yi1'gi11i:1 111 Ixlbbilll 1-11 ww 11 x 1111111 111 011 11x1111t1 Qport xx 1s xxxllllllllllg, 0111 111 thou 1111101 111x111l D1x Sttldtllts plmx to 111 t1r XX 11111111 and Huy ST XLNTUIN MILIT KR1 Xl SDI NIE I IIIC l953 FSIIRAPNEL 'qu' JOSEPH CEKUTA flBig Joefl Glfald Ol11o V lootball Q45 Swllllllllllf, Team 3 Ixlilg TL1111 Q2 31 L,0tlllI0l1 Club c,0l11ITllt tu Q55 Aablcgram Q2 I ound lVldI'lIl0 5 L011vc111u1t to SMA that 5 good bccame he dldnt 1114 Monday mght 1111 99 f1XOl1tC pastnne on thy H111 xx as put tmg, clmus 111 thx phony lu lillllg, 101 Armx OL S ROBERT CENTENO B0 C11 mis Vuuzueld ldlj Sucnu. lubbon Q4 HL1cl1111stL1 5oitballM1cl.al Q33 Howm Rulgb Q4j X ll blty Tenma Q41 Blggest Cllglllxl 11 ls gcttmg Stuck but lllxul tcnme math lL'iKlll1f, mcl gomg to l uri ax Hall Coloml IINILN l11s tavorltn tn nchu plans to bL 111 1115111111 and go to VMI 4, I 1.1 cn, ,.. A U , .. - .- . ,. , .. N y ' D W X 1 . : A .' H - .'. ' 'Q , ' y- 1 5 ' y '-1 y ' 1 ' 1 . T . xi. h Il. A: n r . . v ff al' ff bl! Spzu1isl1ClubQ3j,McritRibl1o11Q3j,Mili- A '-1 .. 1' by .Z 23 .. UU, 11' ., '- ,'z'- , 'H , ' 1,5 ' rg' I 1 xi I Y. xl., I. x:'kl .V JOHN E CROOKS Crookcy f 1111 112111 N111 3111111 X lrbltx I1111tba11 13 Vdrblty 1 lS1xL1I1D111 13 v1111t1 st11111 I1 1 11 1s 1111 S 1111 111 11111 1 1111 tl 1s 1.11 t11 N1 r11us1 DON K COLLINS 11' Qentml X l11'1bL C11111111t11ut X11rs1t1 111111111111 41 X P1s111t111111-1 X 1r1t1 .1?1iL1x14 A 1 1t 1111111 x11111111s11111s 1 It 11111s 11111111111 t gms l SNIA '1 g111111 11u11111 111111 t1 11111111 1111- 111111 111111 11g,1br'1 11111 1111111 to 11111111 11111111 lllL1Llf11S 111111 1 lt 1111 L 11 v1rb1tx 111 Q11111111t11ut S1111 NTON 1111111 XRX 111111111111 lfllrdw ' O .1 Y. 10.1, 1 'i.x A 1" ' . QMJ. JZ"'1 D, Q 'zs',"'z"'j -"wr lf 1,'.g.k"p' S11 Ye' 3 ix" Y . 1 n - 'z s- " 5 'z ' f ' 111- 51-15 Il fl . T .. '11 1 4 ' ..'1-2111.2 f'f -' ' 1 -g-z 2 '1'- lf 'JI I . Q. . S! .Y 1' -- 11,"'11f-11, 41 1:11 " -11:1g' 1 11 t111 11111 '15 S'.11J1l1f' 11ri11..111ic11 t11 play 11215111-1111111 211111 S111-11.. wh" - ' z111t11f..11cf -:1:..111:111s tll r V' ' Z ' 1 - r 'X T V 7 1 7 THE 1953 SHRAPNEL JOHN R CURREY JR Imthebda Maryland Decmatmg COI'I1I'I11flICL C2 3 4j C0t1ll101l Club Comrmttee f4j Mer1t RlbbO11 C2 3D C01n1nandar1t s R1bbon f3j R1fle Team Q45 b11RAPN1 tatf Q2 3 45 D1sl1ked hearlng those 1CV61llC bells l1ked bull SCSSIOIIS bleepmg catmg and gomg to H1OV1Cb Iouncl tlmg tor btucheb too plans to study IT1LQllLlI'1L at c,O111Lll RAMIRO L COLON Ramzro Ponca Puelto R1L0 bpambh Club fl 2 3D Mc-11t RlbbOH 3 4D Commandants Ix1bb0n 3 41 Fax o11te subject hmtory IV hked to plax carde and go to IUOVICS 111 1115 spare tune d15l1l1fl dr1ll soomg to Dul e to llld-101 111 l umm sb AClll1lIllbtYlflOll . If ' I! , . 'W I 7 Y Y l C1 y y' Q Y 7 V 4. . . Y .V 7 . .. M ' Q' ..T C ' ' 1 .' ., ' '. , ' D K c . ' ! ' , , KK IJ John T, 1 1 v Y . A . . 1 . . 1 1 1 , Y ' ! I , . . y i A L , , V 1 'Q' 1' i - x ' .,S ,. FRED H DAVIS JR D011 1 1111111111111 19 L 1T111111341L1111111 111111 ll 121 L 1111111111111 s 1111111111 N1 111111 11111111111 2 3 1111111 11111111111 3 1 111 11 11111111 11111111 1 so 111111 LL 11113, 1111 1111111 1111111110115 111 3, ll 111111111 11 e11g11111'r1111, 11111 111 111111 11 N111 WILLIAMJ DALZELL 1 X 1111 N111 1 ll 1111 111, X1 1 tk 1111 111 11142, 1 V1 111 11111 1 1 N 111111 IX 111111111115 lI1N 1111111111 1111111 111 11111111 111 1YL111111 111-. 11111111 lll 11 s 1, 111 11111111 STAUNTON MILIT XRX XCXIDICNIX ' ' '11:'11" 1'z11'11:11l:11'11 1.211113 .'1'11' -1 '1' 1 X211-x' 5 S1111 ' 1 11, 2, 3,-11, 1111- -1 1-11 1.ik- 1111f 1:1'1112ly 'fht 1-aw.. 11 21-1 1.111S',.2 '111' " f ' QI :..11111'11 Q, C1111 -s 11111113 for C1l11'f"1'.. 11 111-'11-1 21s 1 1 ','1 1 111 11'11c1'1'. V15 ' 1 , . 1. Rifl- -z , '1--'1-111-1-131,1'--1-1 C111 , '1111 1 z 1" 15, 41, 11:-' " 1--11, " 1, 41 , 1.'11' 11 ' 5 '- ' 's..11111'11 gulf, 11111 :.s1'11' fa 1-1' f..s-1 - 1'.- 1i111- 111-1'1-1111: most 111 z111.. 11:1 s 111 111 .1111 THE 1953 SHRAPNEL I THOMAS DOTY Tom Mdlmah New Lrsey SUPLIIIIILIICIUII 5 Ixlbbon 1 2 I xtm Med al Q2 Nlllltdfj bcwncc Mui 11 Q21 Com mandantb Rlbbon Q1 2 Mhllt Rlbbon Q3 M llt Q lbbon Q1 2 fu eadmlb mb Iubbon ff' Q2 3 45 Y Honol Commlttc I onbor Ildltor SHRAPNI-L Company Conunfmdu fm I4 lmtnd t lnar that 6 45 bull llkul Qhunlstrx Lolo nel Jcunu and SICLPIIIQD xxfnlt-. to studx mLdlLll1C plans to go to VVQstLrn IQLSCIVL RICHARD M. DAVIS ffDa7j3yYI I'OlL9I Hllls New York X arsltx Trick Q2 3 43 JV Basketbfall Q25 Hcadmaetcu s Rxbbon Q21 An SMA TIXIUIL smcn 1949 spent '1I8lgC part or tmu on thx H111 learnlng Old MHICIS from C ulclbug, hku to sleep and aka 5P'lIllsh pl mg to 'lttuld Dartmouth . ,, V I v v v J 1 , , , c Q , . 'z .A n 4, -x.1 x nn. l 1 yy , . . x I . . . i . 1. Q .. I ' 4 ' ' . u ll ' ' ' T l V x . in. A X , W. C J ' . - . , , .1 ..' Y i . V, 1 I y 1 Y ,Q . D xl. . x r " Q. ' 1 ,, Dv 1 'I-' 1 J f C ' L I' .- , ,' 1: I "" 1' ' CS v y r l - gyffigigf.. 4 . fl' 1' 5 ' , v. . J W 5 1 4 7 I , in . 1-'H , D O h 1 . I .vt - x .Q v . - . . .. , r, t A 1 .- I , ' ,- -f - . ., .. . Y , GUIDO P FERRO Qmja Pm'1r Del RIO Cubi Qpanlsh Club fl 2 3 45 Nliflt Rlbbon C25 Qommanchnts R1bbonC2 31 lVllllt'1l Rlbbon f3j Our Cuban lover who hates drill and C. ..likt-s to play cards and go on lcztvc. .will prolmlmly go to U. of Havana and stucly agri- cultural engineering. DONALD W FABINI Fabmla Mt Vernon New Xorl Commanclfmts Rlbbon QZQ Mgmt Ribbon Q3 CroQs Country Tracl Q2 Aunt mt Mwnwger ck Q25 fd 65 H ms to gmt up IH the mornmg funds thu 'ltmoxphnrc urx trlendly at SMA one of the L Compmy boys hopes to study engx nurmfb at Cormll X STAUNTON MILITARY 'ACADEMY JOHN M GARNER ' Hike Miumi Florich Merit l ilmlmon 2 3 Commanrl'mt s lxibbon 2 39 i'l-L'lClI1lU.SlC1'S Ribbon Q2 SD Mili- tary lxibbon Q2 3 Cotillion Club Commit- tee Q4j ' Ixifles 3 Going to bc om of the W 'ind 1. boys. . l- wiys ne'1t in manner and dress. .cant copt with reveille 'md likes to sling the bull.. ideal at SMA is Colonel Clarke. .Captain of C Compan3 . .one of the lover s sem 'lrouncl M.l .C.? DANIEL W FORINGER Duff! zlazc in Iwayttteville New 'X orl Intramural Football baeketbdll sottball Q15 Q0 you dont like the rat system VVho clount exempt the old boss? hart is one it tot! L it Higgbm Drutktrs this lim N ic nl W A 1 1 flllt l953 SHRAPNRL ll YI ' Y 7 A .- y. ,, 1 ,, Q I 7 " , 1 I 1 . 7 ', xr Av vs '- ' ' 7 A' , i"x x v- x h l' who thc food :U heals to. .likes to slot-J and 7 tzk' ' "ci 1 'Y' s.. ' " "': 'l'.. if II 1 K y 4 K 1 Q Q ,.j, . ' ' Q y , if , r v ' , D, , , . 1 C ' A . a x , 1 . . l h A 1 x J' X KK 79 K Y X 1 x D 1 1 , JOHN S GELLES JOIHIIIX Nux Xork 'Nux Xorl nd Q3 45 N zrxltx I IN 1 Ixmghts 145 .' '- 3 5 -ci'1 uvvs I"1iSiIl wmv with e myf. 31: most l'Yl'l'j'0llL' mm-5. i 'cs - u1'cl'1y ' sacctions. .fwvoritc 5 A lrlsc ' . . " vuritc school Qubjcct, ChL'II1ifIl'j'. .lm ws tu 'nttcnd SYl"iCLlSL'. WILLIAM S GAY JR Sam I lid slnurg, X lfgllllil vvlkflt Iubbon Q l 23 CUININ md mt s hlllllllll Q25 MlllflTV lxxbbcm 1 2 COTIHIOII Lluh LOITIIUI at un or Lum nm um Q 4 lll mm urclu nsputlon mx It uncl m loom clurmg, Strut C Q but Lan by round du xxhue sl1ug,1ngthL bull hkm ci atmg mrl lumlstly IS gumg: to X PI STAUNTON MILITARY ACAIJEMX Fllli I953 SHRAPNEI, RICHARD E. GODFREY "Dick" VV'1shing,ton D C Intlamural Football QU Can bn round Qtcannng up the showere dlsllkeb drlll and llkes to lolf around thc campur. hub favorlte pastmu on lcavg 1 uls one of the sharp A Comp my boys hkes to h1t golf balla SIGMUND I GORDON z Paltnnorc Maryland Ixablcqram 1 5 Intramur'1l3 1 2 3 SHRAI N11 Q33 Iollcx Lomnuttne Q4 Fax orltn Qubjut 1Hngl1sh7 dmlll es nothmg at QMA to1 a paQt1mL dates and playa sports pleamd wuth thn ulucmonal by stem here pl xm to ltttlld S31 mum 1.1 I , . . .-lvf . '-1 v 1 'A 1 il Y! ' ' vi 1 . r 1 1. . KlS'g!! ' Y D , 1 7 . C, - C, , 5, ., ,4 , -.. , X '- ' , - ,- k .. . JOSEPH J GRIFFIN GM Qt. Cloud Florida lluc Knights . V. Footlnll L3 4 Disliked the cx1ms. .likccl MS. best of all his subjects. .fivoritc sport was footb'1ll. . 'tlwiys seen in his room writing lcttcrs.. scrgvtnt in the lrmcl. .going to the Univcr- sity of Florida. WILLIAM GOULDING 1 Iirecltrltlxslnurg, X 115511111 rslty T1 tclx lj N t all 2 II'dlTllll ils fl 21 Ins tlme go by IH tht ITIOVIQS durmg hls t'tvor1tt pastlme on lf. nt llku to sleep and httts to get up tor revullt hns ldeal here 15 Colonel Clarke hopus to 'xttend V P I STAUNTUN MILITARY ACAIJICNIX l'lll 1151 SHRKPNFI JOHN HAIRFIELD DHI. S union Xllhlllll 1 111111 4 luis to stuclx centlstrx tt L V1 xx uteb hm tum getting rmclx to go homt VK hi '1 s x th ng, to do lb vnu hippy xxhnn L am lm mb all JAMES HALLETT JR llalltt Nliltcm lllibsicliubttts J X Io tl 11 VVoulcl like to h'1ve mme Inc time lil 1 football l nglish md slecpmg, htlpx B Compwm gmt th at Honor Comp mx ll uc, hi taxolitt xpmt Ioutlnll V ' o 71 4 1 V 1 0 U 1 f ,J A n '.,n J ,itil , 'ff' 'z ' les- 2 l 1 J l': 5 Q jl jr '. ' 1' - -'f -. 5 f fzt. - :illj i 1' 2 f ' ' h' 4 4 A J Q passes his English tl1cmcs..likcs Chemistry -J ' ' ' l 2,"Z . , . .K 1,Yl 1" , st: '- J . 7.701111-fll A .'k I 'x A xx ' X.. 'QAS ,ff'.',2 5 " l ."f- 1 ' 2-"zf..'s - Y I' I: -y I C u RICHARD HARTMAN Ilzlw Illmnrtx 'Nlux X ml 1 ROBERT NELSON HARVEY Caloncl Stwuntcm x'II'g.,l1Il'l - 'ny ' ,Q '1 "5 CUIIIICCll'll wi 1 .. " '."J' .. 'K' UVB' V' IJUCI.. " I ' Y ' 'I 'I I' ' 'IIIl'K'l'I -. On have lx usuxllx touucl pl umg pool Ill ex I ngllxh slghs ulut xx hmm I ru C mlls IVOLIIICI pl lllw to go to I TIIILLIIUII STAINTUN MILITARY AIl,XllliMX THE l953 SHRAPNEI. RICHARD L. HAZLEWOOD "Dirk High loint Korth Carolina farsity Track tl 2 3 45 JV Football 45 Merit Ribb an 153 45 liaslxtball High Scor- ing Medal t35. Mid XVII gmduwtt ont ot tht xxlttiest ot Lidtts hktd dm 1nd ill spolts lil Ld the tnd ot d11ll poxxeitul gblid to gt biclx to good old 'North C lrohna JOHN M HEANER Marty Broxxnsvillt Ttx'1s SVtlIUITIl1lg Q35 lntmmurwl Football C3 45 I ll es to VK1ltClLllLIAN md ilu 13 s gets mill looks torvx 31 d to tht furloughs one ot the boy s 111 South I arracl s that bruxheb hm teeth .attnr tap mlls Engjhsh hm taxoritt subjcct hopes to xtttnd Taxis Lll'llXQlNltX ,JI , Y r , 1 X 1 7 JY 7 7 , , t , , x , , , ' ' .. ' ' ' T2 1- 2' f . z . ff, ll v",x x - y C 5 ' , if r , .QQ " "iz z'z'.il: , , D X- , . '1 , Z 1 -1- ,'v.-1' . JERRY B HOLDEN JMU N111 p0rt -Xrl ms 18 COII1Hl'1HC11I1t s 1111111011 11 M111tHl5 IX11JbO1l 1111 L18 ou 118 11111 111101111111 1111111 X1 1 111 ke 111 1111 IIN 111 11 1111 It r111 01 X1111s ROBERT HIRSHMAN I 017123 1 11111111111 N111 Y1111 X1l1l1lIN 11111111111 13 4 1VIL1lt 1x1bb1J11 41 1011111111111 1111s 1Xl171JU1l 12 41 11111.11 Q 13 1 S 1111111' 111 11 3HRXlNIl , 2 3 352 112 y ,Xi O111 111 1110NL 6111111111 11v111l1 1101 '111x 155 11113, 1111 111 ll 1111111118 1911111111111 1 111 11111 1 his STAUNTON MILITARY ALUIILMX 11 y JJ 3 1 E 1- f 1 1 ' -1 ,, 7 1 1' -, 5, " C31 , Y j 2 2 ',, D' , f y f.,l- '111 T 35, H ' C tu 145, Q 1 ,. Y , ' 21" , 1 ' -O J. ty m 1 A 111'-1-1' f - -2 1 1 ' -z 1 -11 to- ' AA W A g-11 -'.,1ik1-11 Military Sci- '- 111-s1..11:111s 1 I' ' , Qi 111 study 111W 211 111'111m141y11 College. ff 1 YJ! '- ' , 1 cz Q23 I ,Q ,. K .. .Y ,. ' ' ' Jn 111 ,W .33 R. , 1595 1 I 1':llj0"' 1.211111 '12 S31-S.."1D 11 Sl 1 1 wa ' 1 " gf 11-:1'- 111 1z1y1".. 'Sli ' It 'z -s..p1z1 A s lf1j' 111ici11c 1 Kni- vc s' 1' ' 1 -cz 13215. 1 ' T Y I 1 W I'lll'l 1953 SHRAPNEL PHILLIP HOOD IKPM ll Chicago Illinois Kabhgram Staff SHRAPNEL Staff Howie Ixifles Cheerleader Q4 A rxal loxer ot tht '1rtS sun oftcn 111 tlu movies dllllllf, l1 lVt thflllgllt munh ol 111 11111 o 15,1 Lllll,, 1 ot X1151 DAVID T HOUSE Rebel llm11lx11l1sQ2 llc1d111stg1 bl Qt 1 fha tnllu ot 11121113 tall tf1leQ llked to slecp all or thc timn the Cl'1t'lTllStTy xx onder Norma pl 111111115 to gricluatg from Dulxc Ln1vL1s1tX I ' 1 , , , ' , 3 Xi A h y A A K L I Is' xl x ' Q - " f -1 f ' ' ,fl M: llulcl " C' ll-fn .1-11t"" U' th' Uni- xi, versity ' "'f'11iz1. if JI llcthcl, North Carolina , 1 'H j, 12 12g -"' .i. CJ .T ..z'f'z1' ri il f' ,' W jf jQ l!m HARRY HOUSE 1111111111111 North C111111111 11s111 t11 111 xx 111111 1111111111 1111 11111 1 1 1 '111 A 10111131111 1 1111 N 1111111 Tw-n2SLuJc ROBERT J JABER Jabe N1 1t0f11121 V1 ut X lfglllll 1N11r1t 1 1bbo11 11 QO111111 11111'111t s 11111111111 41 M11 Rbbon 1 2 Nup11111te1111111tQ R11111on K1 2 '11 H1311 111'1st1rs R11Jb1111 3 4 1111511811 I 11116111 M111t1r5 5Ll11lLt'11I 11111.11 111111111 0111111111 t Q3 4 Suntary T1CiNLl1LT 5111101 Q us S11RAPN11. C43 Ixfrlvhqram 141 Lh11r111 111 Co1111111tt1 , C3 41 xl f ,Xi 111 1111111011 Q11111111111c111 1 5, t11 1 1 1111r 11u1s 111 115 1 811.111 N 1111 11111 111111 118 11 1 11111111111 11111 L16 1111111 111 SFAUNTON MILITARX Al 1111413 1 ' , 11 '11 ' ' 1 11 . Dcslf- 1- '1 ' .J ' - '13 1Zl1"'..llU.1' Il golf f. .."1 " 1 1 dx. 111111 s to 1-11t1-1' 1111- Lvll' '-'sity uf . 'U1'111 fqllf- 1. fl' JI V - 1 ' ' , '-Q " f' '1 , 1' -' 1' 1 ' . 1 1 " 11, 2, 3, , 11a1'y 1 C, ,3,41, , l. X , . j ' x I 1 1 1 a 1 1 - . Vit'-' .Wy 1 Z ,s . , - L1 . . , . , ec 1, D, 1- ' 11.1, ., N J: , Q ' . . ,-1 . . rd g V ,1 1 'i: -1 ff' ,' V0 I J 12 2 1 '1 11' ' 1 -'.."1't's 11-t 1's- A 11 'L A 51-1 ' .goml If 01151 Q 1'l11. . .'1l11"' 111111 ' t'1m11s..p111 5 tu '11K'1' Wzs f 1 1 f 1 , 1 Y' f 1 1 A L A AL Ji l'lll 1 SIIRKPNI4 CHARLES ROBERT JENKINS budciy 011111 C111 Marx 11111 Q 3 00 13 1x1 1tl1a11 131 111211111121-.tar x R1b11rJn S p41111tu nt N 1x111bo11 Comm dant 5 Rlb 11011 1V1l1l 011 Xlllkflk 1 if x 111 111 4p'1r1b1c 110111 N tm LII 1 Jukg Lmxu 115 WANLEY JOHNSON II an Q11tto11 'Nux -Iusu One ot Coloml 'Xloodx 5 115511111 17111111 NS 'mts to studx Co111mcrL111 lrt wrpm 11 111 A Lo111p'1r15 1111c1u1c1u1 1110111 Lfl11Kf.,1. i ' Aj 1 1 3 1 9 5 . , I , I, r Y' KA' I 17 - '-1 U 4: "I: Track ,y 41, hl. V. F tball 13, 41, -1. V. zyi- ' , 'A g -'g ' ,Qu- .-' 1 '- 7' ' . '- ' - . , . , J b . Always 111i5scc1 his girl. .one of the Latin- , 1 - ":11111's 111' 'z1i11s..' S1 . 2 - ' ' Ciz11'11c1'..1'1-z111y Zlll 2lf111t'1L'. .p12il1,' c - I-1' 'K V . . . 132 1 g g 1E " '- U' If n ' 1 1 "f 1' " "1 . 'z ' 'fx JOHN MEIGGS KEITH JR Cain on San osc Lobti lxlua Mtllt Rlbbon Q45 Spamgh Qlulm 1 2 3 4 lI1tI'lfl'1lll3lBlNLlJ1ll Q2 Corpoml Ill l Compiny '1 grvlt Qocuu t m xl ul ll always loxul to su llu qs Lllttflflg Wlghlllgtflll Stmtc MARION P KELLER JR Bu! Charlottesvllle V1fglHll X irsntv Iootbnll Q4 Lmted Statm Marmg Corps Ixallcr and Iuuk mseparable one or Su gemt lohnson s orclmame boxs 1 terxmc iootblll plm er Lnjovul phx lu mo t ot 'ill pl mb to umr the LIIIVIESIIN ot X lfglfll 1 bTAl NTON WIILITARX Xl Xlll NH , 1 ' ff 1H.,, ' A ' , ' , v'- , J , . ,. ! ' ' C I !'l 5, . ., . 5 , , . 2 . '... f '. . 2 A j ..cl1:lk' l'1ll..z ' xl'-p.. H X il 2 'z " f 1. ' f fa H. . , 1 V4 '1 7, 1: lu ' , I , 2 i f' f ,- 1 I Y - 1 Q . . 'c . ' 1 D . ' ' 7' -f ' - ,, . . '. ' . Y ."' i'K , . ant 2 .Q '- 's s . ' .. z ' - - ' ' f z. ' lf W , . . ' T If 1 w l Q ' , , 4 1 4- .L A A- A- Tlll l95i SHRAPNEI LLOYD SCOTT KING Sonny Mul 1 x sx lllc PLnns5 ldlll 1 Baseball fl Zj I V basketball flj Rxtlu Team Qlj Commandants R1lIJlJOI1 fl 25 llcrlt lx n Idlblt Vlas just cra t about l6VllllL llkt 1ll of us xurt lllxtcl to clfitn it tht movns on ln wx l mn St ite MICHAEL FRANCIS KIVLIGHAN Mzke Staunton VlfglUl3 N uslty lootblll C4 VH15ltN TLIIIIIS 4 VdlSlty Club Q4j Hated the Beat just llke everybody else alu ax s want-ed to take a nap never found tuna xx ants to studny Dentlstly at V M I ' W 0 w 41 Q 0 K J KI ' Il .nivsf v. A, A B' y 1 .2 1 . , " , 9 3 ' ' ' 9 . ,Q . 9 Y Y N ' " Qlj,X""yC fl,Zl l '. .:' ' V 5 ' I 'lx..'-l cg: l 'T .Z - l days. .good second bascmzm. .plans to enter v. '. . . . . rr - u A 1 , ' A K A K ,Ivy p I by , W A za ay ' i ' 7 y Y , , sr H ' x V. - . V 'Q - y JOSEPH W KOCH JR oe Righmond Virginia Aablfgram Q15 Tnnms Q2 Hoxuc Rifleb Q15 Dgcoration Committce Q15 bupnrm tLnd1nt5 Llbt Q25 Military Ribbon 3 Commanda 5 Ixibhon Q35 Hga :mars Ribbon Q15 QUIISLICHIIOLIS wolkgr 1 img to SMA 111 v1 1 Q to plw tnmni 1111 15x S1111 111 11, moxus during, 11 we tuorita ubjut xx IS Iris going to Xlfglllll 151l11t'1I'N Inbtitutf. HOWARD j. KLAPPER uflzlwici' Clzxrksburg, W'cst Virginia M1-rit Ribbon 25 Chcerlmdcr 45 Ywrsity football 3 1 I1LIf,,LtlC chcei 11 11111 footbill 1.111 llkul to get mul '1 hmm 111 I :tm fXIT1tl'lL'lI1 ls toiy phns to stumlx IJIISIIILNS 'lt Wut X lf glllll l,I1lVClbl1y bTAUNTON MILITARY Xl XIJI1 N18 Tlll lb SIIRNP I1 STEPHEN ALAN KREILSHEIMER Arn! 1111 11 Q1Ll1l 4 1 N Ll 1 1111111111 1 11114111 1 -1 11111 1111111 11 Sports 111111111 to 11 111 J11x1 11111111111 111 1 11 1 1r 111 1111111 11111 LI 111111011 11 1 Lorpm 11 1 1.1 41 s Lk 1 1111 11-. JERRY KUREK J1 rrj N131111111 11111115 111 s111 1111111111 gx 17111111611 n11r1t11111g 1tI1l1lL tf10t11.111 111.1111 1.1vr1r1te IJHSTIIIUL 1111s 1at111g :111 thc 1111 111t1 11.1s 1118 ll1L1l1 1111 Ill 'AH Qr1111p.111y gr1111gtf1 N11L111g.111 51.111 C 19ff' .1 1 N ll, S112 's ' 1 1, 111-:11111:1:t-"5 lfst C31, . V1 1.,,5j, 'z 'z f I C1,2,-14,51 1'1: ' 1' g 1 1 'T1c11- 11111 g1'..'z 11' 1"gs1 ' 2 , ' 1:11-1ig11ts..' 'z ..1'11-lt :1--1..: XIZIII'-V' 7 ta 111 JAMES K LANDON Bag fzm lhdtorcl Ohuo V lootbfall 23 How1LR1tlLs 43 Churlu 112 3 X Sergeant Flrst Class m l Company mld ual j,l3ClUllL lclelllzul thy alumnl only lclNOI'llk sp Jrt xx is baicball one ot Lhn gfzng uncluulld about Lollegbc LAMPROS CHRIS LAMPROS f fu Tlrrcll lLIll1SWlVll1ll H4'ulrn'1stcr5R1bbon ll 26 Clllllllllllllllll Rlbbon Q3 4 Mllxtuy lqllbllilll 2 gl Mlgt R1btt 23 lxablcq 15 2 gg or OITIITII ee p g, 1 l SIIRAINPI Cxptam of Rcg1mnnt1l Qtatt Ong of Col Mons mobt ot all eitxng plans to studv law at Cornell L,ll'11VCI'Sll-5 STAUNTUN MILITARY XCXIJIGNIX .K 1 h ni ,,k'7 ' ,. , 1, ., . '. . , .1 . . -. - , , z 1 5 . . , by cm , A :Lqn ' , , ' K 'f ,Hm- l '. Nr- ' .f f , y. , Q :. . af- 4' 0 We A oncl Brice's boys. .liked trig and bull ses- ' it on i l K. rn- A 1 Y X. .7 fi ' ' ll h 1 , ' J- -F f C, T" 'zclc' , ,4j Q. ll l x ' .. '13 as .. 'A' .. H - . , . .. -' - 1 ' f. TIIF l9'3'i QIIRAPNFI THEODORE LAWSHE Ted Waslmlngtfxn D C Nltflt R1bbon Q35 I-kadmasterb R1bb0n Q35 Mlhtary Rlbbon Q35 Chncrln zder Q35 lxab ag ll Q45 Sergnant m L Compmy SIIILLTC student lllcd math but of all blg eatex tunus pluel Lnter Nandubllt LI1lVLI'Slty PETER R LEWIS Don Pedro Nux Xorl INCH Xork 1511111511 Tradx Q35 M1l1t115 Iubbou Q35 2nd Ilcutnnant Ill F Compam enjoynd phg sxce most or all hlS subjeuts round at Qhrls durmg have hours hopes to ente1 Case Insututg ot 'llchnology A Q I g VJ 4 KK ii , . . Y X . . h 1 yi - A ,v " ' ,A .1 V v 9 1 ' . 1, 1 h . T 1 1. -A N ., 1 ... , .. Ii" Af 1 .. I ' '.. X :Y . j V, X- . v . l Q. f lx. Yi Milf'-:N rr U . ' 1 1 7 Y ' v ' . xr . . - . ., " .. I' 4 1 3' , x , f 1 .I 4.1 x . 4 1 v . vx V i . . . N . ff - . , . V -. . - I .1 . i 7 7 . .,. . 5 A MICHAEL LIPPER L1 Nux York New X ork Hcadm1QtLrQ Rlbbon Commwmlantb Rlb bon M1r1tR1bbon Cro5s Country Q1 Blum Kmghwf I Kablcgram Q1 21 IJCLOIUIIIOII COITIUIIIILL Cm rg mt Fnst Class III D Comp mx om ot Run Horse N buclchw ch5l1kul St 1unton . .the ton 11. .plum to btudy bankmb C"corg,i'1 Tech. WILLIAM LEWIS B1 M1d1son Nux may Golt 23 Ixableqram Zj Hvulmastus lst 25 Merxt Rlbbon C25 Mlhtny lub bon 1 Qaptum Phllllps m'1y I borrow youu Rnd I atm AIUQIICIII PIISIOTN womlrr QUIIC a lour ot gulf cnjoyul phiy s1L5 lu tures yung to I Lhlsh UIIIXLYSIIY STAUNTON MILITARY ACADEMY Tlll lin SIIRKPNFI EDWARD LOLLIS Burt T1 ox Ohlo Hmm Rltlu 3 4 5 Q1-IRAPN1-I Q2 3 1xau1framt2 3 4 Y M C A Q2 33 Hmmm Lonnnuttu 143 C,0lllll0l1 Club Com ITIIULL Q4 ollq QOIIIIIIIULL ftlllllll Club my What an 1l1S'f7Cl'f07'l ll hated tht mountame favorltn sport was 1UiI'lJlLS nalled Apo lo by M l C g,1rls vnnts to L 1 doctor plans to Lntem Olno btate STEPHEN H LIPPS SICZL Nux llltllll C.0llI1lLllLL1t Dlslllxul lllltlhllf, it SNIA llX0lltlS1J0l'l tt hk QL f X Qrslt-3 oi Conm Ctllllt ' 4' l f' " ' 1 9 ' A f J A E 'E - If 7' '1V! I ' Y ' .I ' 1 1 i x Q N A l 1 , , 2 ' 'W 1 " 'f": ' N" ' is skc- and trap.. ' 'cd . 'ho ml work. .al- A H ways thinking of leave days. .cntcring Uni- fl li . 3, ' c'- Q., ,.D,. j, 111 , ., J, . . . . , A , - y - . H J , .W 7 . . H sz - I " I " ' . 3. f. rf' 'z 3 b- 1 CHARLES D MCGOWEN 01, 11111141111 5, N llxlllll Nup1111111-11111111 11111111111 111 111111111 1x111 1 11 N 1 11 1111111111111 111 11 1 11111 11 1 1 1 1 111111111111111 N111111111 111 111111 1 11111 IX 11111 K1 KK llh 11 Ll 1111 1111111 6 1111 11111111111 11111111111111 JOHN C LUCY 1111 1 111111 X 111511111 111111 111111111 N Xl 1 11111 11 111 111111111 111 s 1111111 11 11 1 7 1 1 S Mk U N 1151 111111111 11 11 18 1111 Il N L 1-1 STU NTUN NIILITXRX 111111111111 ul. 11", 11111 ', 'z Lifl 2 1 1"11 151. .11"' '11 125 1.11:1-11 14111. 131""'5 111-501111111111 111' . '11111 K :11111 Capt. 1'1'1111,1s' 1111" fuss. .1 11111 11111' 111'i11 :11111 S:1t111'11:1y 1Il,'1 -'ti I1.' as W1-11 11s I 111 ' - 1. .11111-s 111 1-111. .' 1 -115 ILL'- 1 , f -l-p..1?1 HAI ,JJ 1 11111 x 1, -1c1'i1 1'i11111111 1 , ' z '11 1's 'i11 1 O11'11't11'1'1-st 1' ' 11' 1s...' 1' s H2111 111:11 -'-'11 -. .lik 's 11111 1.121 1111 g ..11k-1 51-1111 11' 1 -1t"..1'111 1 il 1111 11f I 111i11U's 111 -2 'z - " 1 1 ' ' 1. HARRISON MAKEEVER Mac Sanford North Carolina Captain Football team Q35 Captain Basket- ball teum 145 Varsity Track X arsity Bas- l'etball Q3 45 Varsity Football Q3 45 V'ce Presiden arsity Club 3 nor Com- 1 ttee - bb :V .fa ilitary Rib- 1 35 S.M. ame. ig C One of those fine t'Tar Heel" boys. .a great athlete. .and fellow. .quite an M.B.C. and Fairfax Hall fan. .enjoyed all of his math . .liked all sports. .undecided about college. E JAMES G MCLAUGHLIN Mac San uan Iueito Rico Varsity Swimming C45 Spanish Club 3 45 Intramuial Diving Medal Q35 Kable gram C45 Decorating Committee C45 Merit lxibbon Lilecl dixing, Tiled toi lmruee Card s Jel feetlon liked to shoot the bull in Lol Moodx s cl ass I-lated to get up in the l1l0lHlIlg vs mts to 5,0 to llul e University W rg THR l9.m3 SHRAPNEL 4 I KA 'I if ' J V i- ' , 5 , i f . ' ' .1 " ' , " Q, , 3 ri 2 A i x ' . , i V , 1 I ,fskx A I X V lx--.Q C I Y e' ff ll , c 1 ' e , 1 Y r , 7 1 xi 1 v i y 1 1 1' . i T CJ, ,.,, S ni x , vxstr. V" bore , '-5"lP4 ' l 5 WILLIAM G MELLON Corkey Cl'llL'1gO llllnols Me11tR1bbon Cl 2 35 Qpanlsh Club QU V Football QU Spent '1 lot ot time at Higgins 'lt he xx rong, time Seemed to thml th at Fall xx we in lfltll l iktd tht MQ Llassts VVant5 to 5,0 to the University ot Arizona ALAN MARTENS "JWarty" Clearwater, Florida Headmastefs Ribbon fl, 25, Military Rib- bon Q1, Zj, Howie Rifles Q25 Liked the leave and sleeping at SMA Hated the system Couldnt seem to ac quire the correct uniform for formations wants to go to Georgia Tech STAUNTON MILITARY Af SDP MX is sy v 1 . , 1 rr 1: 'Y C v y y v'- 1 f J 4 , . . . . Ji L ., 4 x 1 ..1 L ' ' 7 '.., " i I If R, X . ' ,, '., , . ..,- . ' 1 4 .. . . .- -.. I T x . . Y . ., w 1 r f - Ai J Tlllfl l953 SHRAPNEL WILLIAM MEVERS 1 ral C iblu llor SHRAINI-I Starr 11 2 lxabllqram 1 IVILIII Rlbbon tl 2 nt ot th Fllfllll how qumul to ll A IIIIIIIIOIIN T 0 utr Tuh 1 IC mulml l ut tha lull N mts to JL lx amlmlm YN fuk FERDINAND MEYER IV Pcrdw V luotbill 12 33 St'1mp ub Spwmsh Llulm Q25 Lommmclmtx Rnlmbcm QU Mult lXllJll0Il C2 3 Dldll t 1JdlIlCLlldI'lN care for the lT1lllld1X part or SMA .llufus 111 tloublt xuth thc no men thought Cul llmbson xx ae qultt a g,ux "fill" Coz iz -5, 7 icla ' ,wx "" Y 1 - - 41 y Y 5, . C 5' I H , J O ' ' t- 'r 'z -- - ice SM 'z " w 2' .. Fl.. Su' ' sw -J .Ni 3 l-:1 r, ' 1 ' . . ff' 'll Baltimore,Marylaml 4 , J. . 7 z ',. ,.'. Cl t1,2'5, 4' 1535 l 4,1 2 z ' 1':f,: ,. 5 . , ,. ' 7 . - ' . v - ' I ' ' . .v, K, I 'Y .. I . -1 . v . . ' 7 Q. It A xav Su11tI1111g,t1m11 C1111111nt1L11l 11s1tN oo I11II 1 1 kat All 4Ill I 1 Il l 1 1 l Ilfll X 111 41111 111cI11 WILLIAM MICHAELS 'L S 1111v1lI1 It 1111 111. 1 1111 b1lII1I T 11 S 11 I I U LX It Q IIUI X I ou 5 1111111 L 111 II motb 1II pI 11 cr ST Xl NTUN Wlll IT SRX H XIII' NH , "ITU" " 35 I ,'1x'z"1' ' 1, '1 sh' 'z 111. I 5 Varsity 7 qt . , raw III 1 Ili1I ' pzlrticu Zll'Iy 11.1111 fur pz11'z11I11s. .IiIw1I L' I. I31"..:1111I II- g'Il'IS..S'l- ' I'zt.. ' f "I, ' 2 1 ' 2 21' . RAYMOND MICHANCYZK Q lslj V YI I J' F t 2 CID, Yzrsity I3zs'1I1:1II IU G- I ' quit- llll1Ik'I'SIZllIlI "II 1 SXSICIIIU.. " I I C V 1 - " '11 ll guul CZll'tI pl: yor. .SQ-1' ' I':11.. h 1 11 1 ' K ' I ' 1 -'sI11114I 11'I1:1t 1I1'iII11'z1s fm: I I 1 I I 1 A 1 I ' 1 1 1. L ,IA I A 1 L J A 4- Tllli 1953 SHRAPNEI MILTON MOYE 110011 711111313117 North C1r011111 I11tr1111u1 11 Sports 13 4 S1111111111111 tk 1111 Pmds Ffur x 1118 f1v1111te 131181111 1111 11 1v1 hkes 1011tb111 11111r11s C1'lCH1lN1l 1 11111 'N rth L111111111 L111111s1t1 V111 1 111 c111111t1v1 111111 1111 1 N11 111 1111 111 found up 111 1 1111ts11 s room 'lt t1'11 11 1711155 tlmcs CHARLES J MICHELSON Chlllll IX 111111 1111111 1111111111 X 111111 H1111111111115 11 I11111111111111 11 t 1 x 11 JI 11 1 111 Nl11lN1ltlltL 1 1 1111 r1111111 t111111g11 1t s11111x 11111 ht 1 1 11115, 1111111 111111 111 N ls 1111111 g1111 1 11111 su 1111111111 11' v lu I.: .Lihy 4, -. V ,Z V L. v. . T C ,yy ,Z ., rm- 111111 lj if A 111,111 S1111 wh 1" .' - l-11v- ' ' 5 1 -1'k-s 1121. I " 1 Ill-1llj', 111- ' 1 111111- 1 ing things c11s1' 11111111111 1111-1'111111111s. .likes 111- - '1 1 .' " ' g. KI Pl 1 ' ' , Y 1 ' 1 1 '1 .' 5 1, j,,"' 'f -1 1'-U V Q 1 1 " - -1 - 5 ' 1, 5, 1 "',1 fo 11' '1 .'-- C1111 111 SCV1 . 'C '1 . ' f 1. 1 - 14 11 -Y 4 1' ', ..c ' ' V RICHARD G NEWMAN 1 Nllllxx 1111 11 HRAINII L11111111111111111 N 11111111111 13 41 11411111111 11111 1 1 1 XILTII 1111111111 1 1 11111111 11 1111111 11 11 KN Il 1 X1 11111N1 N1111r1111 111N11e1t11111 11111 111111111111 111111, 11111 N11 11 1 1 11 1 N 1 C1 N 1 11111 111111111111 lll 111 11111 THOMAS NASCA TIIIZX 1N1 111111111111 N111 111 N ly 1 N 1N 11 N11 1 X 1rN111 L I IIKQN 1111 1r111111N 111 11 hi 111N 1113111 111N 111 11 11N 11111 1111 111 1111 1 North Q 1111111 l111p 1111181131 11111111 f11N1ll'X1N s11111 O plana 111 11111111 cJ111O S1111 ST XL NTO1N Mll IT ARK SL XIJI1 XIX 1225 2 1, ' Y '11 X'Zll'.'1 -' 15111111 2111 1 1, 21, Y211'.'111' 131:11 ' 112111 11,Z1,Y211'sit1' 1121: -12111 11, 2 , '2 1' 111117 111 21 112 - 12 1 :N 111.: ..' 1Z'1. Z1 ' ' - Q 12 2 C. "fV1'Z"-1Y1"Z1'U 1, , 1111111111 111111-N 13, 41, Quin 211111 N11-1111 13, g1Q?5fj,1 5 41, 1111" N11 2g-', S U 11. 13, 41, 1112? A' . I 1. 1- 1 1' , 1 11111111-' "1 11, S--2 C111 11 12 11 121 T11 f 1- 11 11 S1111 ' it, 111' 4115111105 " fs, 111- U, 'N, 211111 11 - 11121111 fl'1'll1S 1121 1111 121: 1121 1- 211 5111 1111.. " ' ' " +1 - 1 111i1' 1 211 Y. 11. I. 1 I 1 7 T 1 X " 1 N L1 Q A 4 I f JA TH! lla: SIIRAPNPI DENNIS M OLIVER JR Ollm Norfoll Vngnla V lootball C2 V Hibkctball Q1 21 Varblty Babeball 1 2 35 H63ClI113QIL1S R bbon Q1 Z 3D Qommadant s Rlbbon 3 lvlllltafy Rlbbon fl 2 3 Spamsh Club fl 2 Lllxes lravu lnsrball md Ll1LHllStI'X lns ldeal IS Qoloml Llaxlxe well l1l ul by 'ill catchrr 111 babrbxll RICHARD NOURSE Ixangaroo Havana Cuba Hovxu Rlfles Q2 3 43 lfremh Club 45 Intramurals l 2 3 4 1 t1 n mg fIlLl1Cl fmm l mos Anas to Mulco to Bogota to Havana thy lan j,,dl00 cm be found hoppmg vnth 1 pool Qtnady pus though he sauna to bg most I'IllllIllX hc Cllsllkcs lt l1keQ golf 'ill maths X Lrslty ot Vlrgmla P 41 1 ll' nj 'N 1 1 Q ' kr V J ,A rr ,f try 'T ' W yi, . 3 Y .7 1 W 6 I Q, . , l Ou' 1" - ' X . lp- v 1 I uv . , x ' r. . " 2 , ' ,' 1 - :incl slcm-ping. .will probably attcnd thc Uni'- . , . if 'fl Q, ..r. . J. . 7 ' . A , , .' . . ,J V K 7 5 ! ' . , ' ,Q . I Y 7 7 ' c J! x J J: ' , l . '12 I 4- ,JI X YV f JAY A PANDALEON Pandy Brooklyn New Yorl X73I'Sl13 B'1Q11etba11 141 HOW11 R111cs 3 41 Kableqram C41 lntramura1Bas111tba11 Me11a15 Q2 31 Merlt Rlbbon Q31 1 111111 111 1111.1 1 1111 bflxb 11113171 119111111 11111 11 11 tb1 NK r1111g, 1111115 111111 1 111111 C111111 rx LC 11115 111115 111111 1 111115 11 s1e1p RICHARD PALMER Dzck XLW cJl1til1S 1111115111121 C111 Q11111 141 V1r51t1 Tr'111 4 11111111 13111111115 511111r31 11111111111 11111111 5111111 111111 1111111111111 111 h15 111111 1111115 N1v1r 11111111 5,11 111 11151 111111111 11hy5115 1111 111111 1 111111 5131111511 S111111r 1111 bTkUNTON MILITARY 818111111 fl ' IV 1 . . '-', 4 ly xl ,4 C 1-- , ccfj ........ 'Y .911 .' . Y. .. , . V . fl K 5 5 ' rn. .- 1 5 . - y. uf .-I -'-. . .I ,',, ' .51 v A' any C . if IJ ' , , x V V .X .. .1 , C, -1 I 1 7 l 7 ,1 11- - 2 .z' " 151 '..L111-1 2' .'t 1g1.. 1 ' , W is 1 4 J AJ 1. TIII4 l955 QHRAPNEI EDWARD P PATSCH Top Dollar Eddzc Houston l ennsylv mm SHRAPNIL Q1 2 3 4j Commandfmts Rlb bon tl 2 3 4j Frtnch Club 1 25 Mer1t Rlbbon A Kablcqram 3 i Colontl Duggan J 4,V am Key Q3 41 Howu R X ollcy Commxttee the job Qumus student phns to studx lndustrnl l1I1g1I'ltLIlI'lf, nnterlng, lennsxl vanla Stats Colltgt JOHN C PATTY Squzrrel Ixmgsport TQ nnesscc v Iootball qs 43 v Baskttball 3 Llked the bull SESSIONS about g1rls vxant5 to be an optometust somedax plans to cntc1 the UIllVCfS1ty ot Tgnnesscc W 5 J I Q px A l Ki' ' ,J - T - 1 ' p , . K K 4 v 1 . , ' ' A l' 1 r v 1 - ! y ! 3 X C 7 l Tw r ' . Q J Dr L A Y 54: , 0.5! I r , , l 1 . -.aff Qi- 1. l ' l Q43 iv m Hard worker. .liked the system. .always on 3 5 'l 44 ' l . -' r. . A ' r 7 ' - 1 I nl - A 1 1' rr - n , x x - J. . 7 . , . ' x Q , JULIO LUIS PIETRANTONI JR Ptaclzcs S an uan I uuto Ingo Spwnlsh Club I 2 3 4 IIItI'lHIl1I"llS I 2 3 Qqmgrw Llub Qlj Hucl1nzbtQr5Ix1b bon Q45 ed to lol! Uuln lllf. tha bms xx IU tu ned th ILPOIIS I Ilxld tha mlm guard couldnt bl mu ll1I'H XI ants to bg Conn an M D lt Tuhne LOUIS EDWARD PAULS JR Chnl, C IIVLNIOII llxls Qmmnmflmts Rlbbon Q3 Mant IXIIJIJOII QU IIllIF'l.IIILlI"ll5 3 4 I llucl Col Rmb on s hlstmx cllii mmt ot lm In t I ll ul honor com 'IIIW us crlll Coml IISICIICI XX mt to go 0 STAUNTUN MILITARY XIIXIJICIIX . , , V rr '.,U 2: , ' . . .j, - ' 1 C f I C'1 D 4 4 ' . c 5 . . 'V c.. . 1 V4 I ull.. nz '- OO.. fc' pi A l' ..l 'I S t 1 'A " Tcxz1sL'niversity. , . rr , U 2 J v .. w'. N. , . 'I ' I C 1 ax: 5: Z ' -I C 1 1 , I ,, ,- ,'. Y' , J, . . , . . - Lik 2 '.. ' 't X- - 'l r in c '- ' .. - x ' ' , , ' ff- - ' . 1. l we V - -2 '. .z . -. THE 1953 SHRAPNEL CLARENCE GRAY PRICE 1 lXo1r1btoxxn Pnnsylxama X zrslty Football 4 X73.I'5lt3 Club 4 M 11115511 XIIISIQ Bablutball Q4 Hated reve1lle another ot thr boys that couldnt unclnrstand tln sutun l1lul thu sports l'l'1Obt ot all md lt MLC,uL 1411Lndly JULIUS FLEMING POLLARD Head lhthul North Carolma Nllllt lQllJlJO1l QSJ Intramural Sports C3 Sun dnl hke to lup along vs 1th Crooks l llxul Fan tax Hall tlITltdll'll1I' return per lllllkll l11m sunh ax cl11ll 01 IOl'I'1llllOllb C I .lffi V U U x ii ' 1 4 ,-. , , 45 . 1, , I M 11-ctly on 5-u11flays. .llatccl anythmg that mhsf 'L ., '!k..z:,-,-- Z.i. ffS'dll ,, . , 'I S ' C 3, ' ' C D, :zf" 1 Q - ' .. ' - 1: 1 I 11 I V, i sv 'Il V I K -- Q. 4X EDWARD NEESE PRIDGEN I Ufjfftlljjcuy 7' '- tm" c Y ' Cm! ' ut Ixlbbml I2 -II NI1l1t 11X In non I xu lu 4 I umh Klum LI cc um nx an Nu mx All nts I 11 t 1, uldu mmmng, m putmn I nhul um RUSSELL WILCOX RAMSEY 1x lt vs Smdu In Ohm VVuwt IVILIINJTI II I3I SL1pu1ntL11dLnt N Ixlb 1 3 41 umm md mt I nm I 3 Q.. IX 1t'11N Ixllrbrm I3 41 X lr 1tx SXNIIIHIIIII QIII I CIIUI aufr 'lg i mxu Ixltlu X, II f 3 -I1 if I ut 1. mul mx u 1 I huns IIIULIQNIII lt Could lx I1 mln tI1uug,I1 1 tl to dx 0111 KIINIAQILKQI mm 'mc tlun xuth Lol BULK xx mu otu tho tn 111 lx 01114 11111111 QTAUNTON MII ITARY XI IDP WH Iayt 1II , - mth I Ima I Me-' " 125, lox"-Rif-A: IS, D, 7'- ' ' I 42, SI, Glcc '11f3j I.iIvI Col. J: -s..:m1I If 1I":"s '31 -"- ' mc . .ikcml to I aftf1o..IIzm-II hos - Sat- . 'za' " Vs --I,"'. boi q., ,C Q I 'S aim ., 41. 'IiI'. " , , 'z s'-' f " ' gg 135, fz Ja' 4 ,ICI 'K 1111 4. 43,-III, I H fix.. i ,:.-- 1 I., 'O it sy m . v . . - 'Q x 0111 ' thc XX -st I' I 1-I s..I-kcII ' .III-I stu s.-zu.. V . I ' " I . "'-..g11::fI 5 " llt'l'.. I wr - sc "I1Iis -ring" crlit 'izxls for The - - f A .L L- I1 ' THE l953 SHRAPNEL FREDERICK FORREST REED ffFred5J Norfolk Vlrgmla Varblty lufle Team C3 41 V3fSlty Club f3 41 Mcr1tR1bbon Q3 43 Reedy qultc a rxtle shot you ready for IIISPCCUOIIP liked physlts wants to ulttr Penn State DEAN JOHN RICHARDS Dean Qcarsdalc New York 3 4 Vaxsrty T1 ick QU Mcrlt IXllllJ0ll Mmm l utll always tllenrlly tcrr1f1g ttlllllb player pl ins to study law gomg to l ord im l.,ll1lVLI'S1tV Q v9 i. ,. L . V 7 7 1 x , x y AA i Yu.. ' i '- 4 ..u 7 .. i . ,, . v N If ll .D 1 .1 , Y .V Intramural Sports QS, 45, Varsity Tennis W f3J I H 3 . . '.', , , ' '. 7 2 ' . fQ,, PHILIP G RODRIQUEZ Ixod Wlshlngton D C Howre Iutlu Q2 3 4 Honor CUIIIIIIIIUL Q4 Cross Country Traek Q25 Intrtmurxl SWlI'lIIT1lI'Ig Q31 Intramural Football 43 SHRAIINI-I Qtatt Q45 Mc-r1tR1bbon Q2 33 Commantlant s Rnlmbon Q3 4j Htaclmabtu 5 R1bbonQ1 ary R1bbO ' 4D 1 coratmg Lomxmtt ,N Llked lots ot bull-.lmgmg lllxul to data on ltave dau clmlllxecl SIJIIIISII clue ttvorlte xport was Qvummmg plans to entu tht LIIIIX erblty ot 'Vltryland WILLIAM ELLINGWOOD RICHARDSON Rxch Palm Pmth Iloruh MLIII Rlbbon Q2 SJ Mllltlly R1bbon Q29 lntramu X ootball Medal ' J V un X Swlmmmg J V mme Q3 43 J V FootballQ 554 Club Rich Tex Black msep1rables thlrd gallery torner room good swumxnu and tennls player lCICdIlLtCI Col Sutton plans to enter Duke Umverblty STAUNTON MILITARY XCAIJICNIX 'I'lll'1 1953 SHRAPNEI. GEORGE E RONNE 1 111r111 Ijl11lIllLlxQl 111111111 Island lVI111t'1r1 R11111011 13 41 Q11m111'111da11t 4 11111 111 1 12 3 41 NILIltIXlb1JOI'1 3 41 X 1'I'Nt1 11 1 T11111 1 2 3 41 Q1111rle'1111r 3 1 N 3,1111 1 11111 x1 cs 1 1 111111 L lllll 13 1 A111111 11111111 I 11 ll the cl111111st11 61111141 1111111161 I 115, 11.1 111111115 C 1111 1111 111 1111 I and 1111111 11111 1 1 1 t111 111 1 T11111 111111s 111 lt I 1111111 L111111s JIM H ROGIES 111111111 11111111511 111 I 111 IN 1 N T11 11111111111 131 1111111111111 11 11111111111 1 111111111411 111111111 1 1 11 N 11s 11111 11111 UN L U N 111 11111 tru11111 1 111r 11111 1 111 N1111 1111 Jflllllllg 1111 X 111 1 172' ' TZ 1, .115 3111111 .11-' " , " 'Q ' z 13, 411.1111 2 s I 2 13, 41 1715111-1 itrict C. .z1111':": 2 ' 11111 1111- 1' Qt Offic-. .11'z1iti11g 1 1' 111: 111z1il..fz 111z1i1!11..g' 1 11t11z." ' Maj ' . 3521155111 Z I I-X7 , I 'I I '.9 JI ,.1" " l"f1- -. 1, ,I 1 C.1, , I I11ll'.I1" 5 Z,31, 111 1"f1': 12,3,41, C1141' ' 1.4, ' 121 1 fc-1 1 1 i 1- I 1':l - -.. I: 1' ' -1 ' 1 '-"'..quit' . c1':11'l1 shft 1111 - "fl- wz .. 1 .' C11 -1' 1' 1 ' "-'51t1'. HENRY HOWARD SANDLIN JR 1111 1111 Xmth C 11 11111 L ll 11 11 111111 11111 mt 1 11 11111 N Ix1bb1111 1-lj Trlnlx T1 1111 141 N N 11111 Q ll 1s 11 ll IL 1111111 ciwlly 1 '1-1 I LEONARD ROBERT ROSENBLUTH I 111 111114 X111 1 1 1 I11 1 1111111 1 S1111 1 1 11111111 111 mu 1115 L 1 L 14 Lt J LC to 611111 1111 N C lf LOUIS PAUL SCIBETTA Lou Erie Ptnnsylvania Commandant s Ribbon C2 31 Merit Ribbon Q3 45 Varsity Track Q21 . V. Football t3l Blue Knights Q2 35 French Club C3 H w' fles 3 4 . wal. y Cheerleader . arsit V" S .'1 Arms-qtnior , KT Thought Doty vxas a good room orderly.. didn t like to get up and didnt like to go to bed. .ta1'ly. .liktd I rench. .plans to study medicine at Western Reserve University. JACK SHEINUK .lark I Ong Ht uh Mississippi Commandant s Ribbon 13 Merit Ribbon 1 Headmaster s Ribbon tl Military Ribbon QU Stamp Club C15 Typist abltg Calling CQ amateur iadio tan disliked the heating system most liked the heatlng to bt LlVll Qliglllttl' and to attend MIT THE 1953 SHRAPNEL ,S . C 1, A. .- cq, Q '- ' J, ' A K f '25 i ' system bestlyvhen it working. .plans , , ' ,J 4u,' 0 I 1 cf DEH A wi ' ' ' sin x""'i gf -f G . . ' B -v,v:i:1.4 4 5 JOHN A SIMMONS Suu Militirx Ribbon Q35 V'1rQ1tX Foothill 43 Rifle Te1m C45 Mtrit Ribbon Q3 4 N Football 135 Qommmdant s Ribbon 4 SHRAPNII St ltr Q45 Clpt mm l hillip s lox nl Loun tlltc but IILNKI ian mx problem fo uuittlx ulcl ll xvlw bi tounrl talking, about 'X uhm snr cant in om J mx Il tum x Imcliune it l moix Lmxti tx WILLIAM R SCOTT Ixamlx Hinton VVut N lfglllll X nrmtv lootb'1ll 4 lasl ttlnll 4 Alu my hul '1 pqpu tor Nlijoi Brw mt l xx nu illmton paper It th it? good tootbill pl utr tim tellow pldnx to tnttr the Uni vu its ot NVQ at X lfgllll 1 STXIlNT0lN MIIITARX AI XIIILNIX cr 3 vu Q 'zfif ,fj,l:q-:tj I 1 A 'z z . . 11" "2 ..a- mm 'z,':z ' ' 1 1...' ' 2 A, 1' 1' . hi W,. 7. .Zi 2? fl ' Y! Miami Reach, Florida S A f"za" , af, 4 . , A , ,D . , 1 . C l, ,z z' "": J: X s- l iz" rt 1-"..co 1- ' 4 Q". " 2 " fz fs - ' W ' g- ' "CH C 1: "..wz1 ts to s li' I 1 4 " T , I 7 Y ' 1! n X 1 A A-' A TIIl+ 1953 SHRAPNFI SANDER SPERO Sand3 IlftsIJL1lg,I1 IC1'lHSXIXdIIl'I. 111 1 I1ask1tba X ITSIIN I1111tI11ll Q41 XHISIU Truk JI 1111 I tl11Il C41 C1l7tlll1 Tr11'I I 1l5IIllIlt X 1rs1t1 Llub 4 I 11s11I111t S111 111r Class 145 V111 I 11x11I111t C11t1ll11111 Llub L 111 Q111111f1n5 D 1111 Ix1t Honor X 1 N161 ,' O11 Mllltlrx S1I11111l State C Q21 IJIKIIII I1I11 st111t C uwu1IIx 1I11l11t I11v1 11111 I11111x1lI 1111 t1x0r1t1 t11111x XXLTL l11vC 1 N I1111 11111I1111I11I 11111111 111 1111 11 1 t I KIIII S STANLEY R SPUND Sian I11tr11111111I I11111tb'1Il fl 21 C111111111111I111t Ix1I1I11111 125 IXILTIY RIIJIJOII tl 21 Q11uI1I11 t u111I11sta111I 11 hx e'11111s 11111 111111 mrs I1I111I IUTIOLIIQIIN I11 5,111 1111111111 111 tI1LITl I1I11I plaxmg bill 1.111111 111 111111111 'md I nghsh UIICILI Coloml IITICL u111I1111I 111 'about 10ll1g1- plam to be an 111g,1111er W I N J 0 0 1 A J A KAW! VY, 1' B. .T , 1 SY. ,. 'Q I. Y. I" 1lI1.II 11f1, V. I Il 121, '1 4 1 , 1--141, ,y LZIIZ 71111 1 , 2 1' . 1 141, , 'Z fr K by 1.,,,.' , Lg Q YIM! .XS v' ,I-H,i:' A .. . 1 ', .' ' , , 1 sv v-I -- xi VU, ::p,.-N HI IV :I V . ,-5, .'.I15t A 1, ' . f'1i'i.' '. I J E fbi 1. in A 'fr -7 ' wltl .1' z.. -' - 2 I"..l'X- j D C1-1 tlz11I11-'sgf1i11g 11 '- flats. ff fl . -1 4 ' . . I, ,. h. . V 7 fl H I ' 1-S 1 1 A2 B- '.-. ,wk-- .1 ' f:..:f - f ' A 1,'. f x c W A .' t , l f- x , - WILLIAM B STEINMEYER Sfazm Tolcdo Ohio faulty 1 ootblll Q1 V unty I3 nab lll I X ux stuchous symor rat llkul Uuml-.tm m ull rl fl xmg, x 1 s 1 5 lu BIILIIIL m ' I JACK C. SQUELCH m A Canuck Toronto Ontarlo Qan 1111 Comm'mclants Rlbbon 35 NILIIYI Iilbbflll C31 X Iootb 111 Q35 Intrxmurnls U Sugmnt m F Lompiny llku Ingblxxh II hm doesnt h'1vn to Qtudx lt w mts to go m to ill lmunng, md to 'lttend the I mv: I'HltX oi Toronto STAUNTON MILITARY H XIJIHH y KK 'Y , ' , f 2 2 - - C , ,v fv' F 2 1 2 2 ' r ,A 1 V, N ' v ' V. . ' .' A ' ' ' ' c ' , J .. 1 , ' If ,' ,IJ ft . y h Nat" ' 7 1 J, ' 2:--1 QD h im tl: ,zm r-11: f. .ol cmlrfc hc llxllkwl P JA ' ' ' fi lrill. .w:u1t: to go to ilu- L'n' '-rsity of 3 M L. ' N ' ri V , 'yi' g-M . A ,s - W Y 1 Q! X A 4 I AQ A Tlll l955 bllRAl NL! CLARENCE L TART 110 11 Dunn North C 11011111 l0otb1ll ll 26 V'1rQ1t3 Club ll 2 1115 ball 133 Lommandants lXIl7bO1l 3 4 Tcnnls Q4 Hn IILVCI dld the Bunny I-lop exupt xxltn Bunny lllxed both Danny and lull playd 1 mqan sax but not ottpn LIIOLIQ-,l'l lllxul goocl 111uQ1L plans to cntcr thy L 111 vLrs1t3 ut North C1FOllIld EUGENE P STICHMAN Stzrh VN1sI1111g5tm1 D Q lJ1u1111t111g Lo1111111tl1e 13 4 Lo111m111 Clants RlbbOl1 ll 2 31 Mnrlt lilllbilll ll M1l1t1r3 Rlbbfm Q15 HLdCll1ldStCfS Rlbbon Go t X arblty T ovnr usul to 111211 N11 11151 u1111o1111 to flr1ll tor1111t1o11N the gold z1uuxor1u to pus 511111141 NU lu Llll 5,41 to l IIIIKLIUII to Ntuclx 111ecl1L1111 , 41 , , ,, . ,. J Q 1 4 '4 u - v . lr," f , . '. 1 .- ' ' . Y by ' K - ' Y 7 7 K 7 K I I , - QU, Va f l, ' 1 ' 5 X I. -..C?D..:- 'z ff ,... , , , I. 1 .vp X' lilccd thc math and science cm11'scs..xx':111ts KA 7 ,,',l! , 12 ' 'z T 2 7 ,y 4 '. y E 1 by ,Llc- .' v , l cs D: . ,K 1 ' 1" 1 " -1 .'1 WLAN n rv 'V u Yu 111' ur .. f- 2 1 '- - f f ,E 1 1 -"- 1 -' , ' ' . ' , Hank 1 illsulu Park New Lrsty Hcaclmaster s IQ1blJOI'1 Q2j Commandantb R1bbon Q23 Merlt Rlbbon Q2 35 Mxhtary Rlbbon Q21 Spanmh Club Q25 Math bmm loved the m1l1t1ry sw stem out ot D1 Browns Iavorlte patunts tnjoxncl gomg to xmt Lflum but It tht xx rong lllilt ultalued Bob aber hopes to go to MIT JOHN C THOMPSON Thomp Dunn North C,HI'OllIll X arslty tootball Q3 43 X1rs1tv SNVIIUFIIIHQ' Q41 Qommanflantb Rlllbflll Q3 bpamgh Club Q35 Qaptam Xalblty tootb1ll Q4 X7lI'Slty 3 4 Alvv Us sten wlth 1 Qmlle on hls fate qultc a tme trumpet player loved those jam se: Mons h itul to get up m the mormnge llftlllfllllls nights gomg to Duke Um urslty an ll Tir tel DT XUNTON Mll ITARY M Xlllullll fr u , 1 V, .' , ' 7 .' ' ' ' 1 - ' y ,x ' X ., . ,Q . . . y 'V H - ' Dv if ' , j 'Q' I' . 1- I -Q ".. I' .. I H. Vi- . 1,, I X I . . ' . .. 1 ... I-'A -7 I.. A " n' I . "fl '..Z "Z di H1 U. HENRY H. TIFFANY rf Qu 7, 'H .1 - -bl. -lv 1 -1 , 1 , . ,I .. QY. ' V 7. - - 1 1 ' 1 y ,Y , . ' "'.. ' '12 ""' .. ' . l , . . . . Q v -1 X 1 3 S... 'L ' V'.' rl: Q nv , I V .. F f f .. 1 w Y 1 1 , f A A AQ I' IIE 1953 SHRAPNEL ANDREW TRIMARCO 'H A br JI11 LlVlllL 'Mu ersu C lu Club Q45 Sptmsh Club C3 lntramur L ot JL 11 1 lim tr m thought 1 lrt nt llunln Du lmmt Mlll ut JL sunu Qtu In m ROBERT B TUTTLE lung Tut Allvmcc Ohlo LUllllll'lllClilllQS lxllrbon 25 Must lubhrm V uxlty I Ml ttblll Q29 Hrmm lxltlts 121 Virsltx lu L lDlSlllxLCl IJ21TdlltN on suing Suml lx s thought 11 grndt cln tl ot Qu uh Bull 151 ml bdelxetball plaur plans to 5,0 to Ohm Stain Kll,I ffl! ' ,ylmf-I ,iv ',.'z'.' ' j, - als q1,2,3, 45 Un- ' thcs- fz'tl ful " lg' " f: s.. f .z " z"' 3 "- tary l7z1yl..w:1 s to l ' 5 l ' th- futurc. .cult-ring Rutgcrs Lhivcrsity. R 1 ,Q ,. C ,. WL qll, I' luv: , 'H A V , 2 i' "'z1'k fl, 25 f ' -' -1 'li' ' ..z'f: '- V . lx .. ' .R T ' K ' '. ' JOSEPH L v1Nc1 Qlcvehncl Ohm IJLLUIAIIUII c.,0Il1fI1lltCL 4 Llkul the SCICIILL Loumes and espcually Lhnmustrx tavorm pastnmg was lomng on md ott thp hlll xvmtb to go to Anni polxs , f CHARLES VELLIS ' C11 ucle I'1ss'1ic New crscy 'arsity Bwskgtbwll 45 V1l'Sity l'Lsc' if-U lutramur'1lsQ4 I ovnd to go to the YHOVILS dllllflg ln lVC md clnll too li he could get away wlth lt xx 'mtb to study BUSIIILSS it the Lmverelty of 'Worth Cxrolma a grmt tfm ot basketball STAUNTON MILITARY AL XDILNIX II ll I 1 K I ' 7 I X. 1 -. C , . ' N ball r 1 y L . - - -: ' Y 1 , I T. H ,C , Q 7' -' L if . x -1 I Y AK IJ Joe . I y '., , .' -, . .. ,- ,CE v 2 1 .. '. ' 2- 4 'Y N1 W! 4 A 4 L 4 A THE l953 SHRAPNEL RICHARD A. WEISS "Dick" Nvw York, Ncw York Varsity Club QU, Military Ribbon C3ll, Merit Ribbon QSJ, Varsity Swimming QSD, 'hccrlm Om ot the lovers or lnglmh foui sun oltnn flown it lllgglllg constintlx spell mg, Spfmisli to tlu Qpmish bow A lvuml uoilxing bemor G EDWARD WERTZ 1 ffdu l mubuig, V11511111 mum mil mt s lxi non 4 llllldllllll 1 l matbill Q4 Ollnn Mun clcmn at the sl mug, lllllx cluimg, L vi ll10l.1Q,,l1t tliit li stoix vi A9 1 goof mums nlixlil ul Lxuns fixmiti spoit xx lb lnsnbill omg, io Nu muse Lmvermtx 1 L . Q35 '- 'z 'ff'... 14- ,J v 'V' Q I ' lf 1' ',7J 'f, 'f 2 C 1 z "ll ffl, " 'al : I J A Nh, '- " sez' Y" ' -' -- lla Y 1 i: 2 l D' . . Y. . TAYLOR BROWN WILLIAMS 1111 I I 1111111 llllllllllg s L 1 1 11 s 2,1111 1111 N 111111 111 111111111 11111111111 1111 511111 11s N 11 111 1111 11111 DN 1 111111111111 111111 NI111111111 1 N 1111 11 1 11111 s111 1 6118111111 111111 1 1 N 11111 N 11111 L ll 111 I ELI E. WHITE 11 ' '11 1111 ,'X11Zll1111, 111-111'gi:1 1111111111101 1111 111 1111 11111r11111g 1111111 111 32,19 I1 11111 Ill 11 x ll 111 1 s1111 1 13611111111 11 1711111 L11111rN111 STAUNTON MILITARY ACADEMY ' 'z - f ' - ' .. 1 - f ' 1 1 - .1 'gl ..:1 1'1-211 111v1'1' 11111' 111 172111-- f21J, Kl.11.C., 211111 512' 112111..111211s 111 , JR. , "T.1?." 1311 , XlI'11 L'z11'111i11z1 C1 :1111121111's 11111111111 13, -11, 'l'1'211'l1 131, X-Zll'S11j' 511' ' f 13, -11, X'1ll'.'11j' 111117 13, -11, S1111,11'N1-31. Staff Q-11. fill - 111 111' 12111 11 .1i111'11 11' 1,'1c.. c1111 ' 1 ' 2 1' ' 1' 12711. 11'21: vcr 211 1"z"fz1x,."11z11'1- M' 1 111 131-1 2 11-"n 1 . ?"..g111 li: kic11s1 1 11 1 1: '1:1ss.. '11 ' - 1 1111.'..111:111: 111 1-111111 11111 L' "'1'.'1Ij' 111 4 X1 ' 'z '111i11:1. ."A11z "1 H 7' v Tlll l95i SIIRAPNPI ROBERT V WOOD Cmlvall lxo molu X llglllll Supu lllttllflilll. s lx bbon Q l 2 3 Lom llldllflillt s lulmlmon Q3 43 lxllllt Rlbbon llhtaly R bbf n ll 2 3? X s ketball Zj lntramulals ll 2 35 habla qram Q1 nor COIUIUITIILL I clc It SJ I iss 111 FLNILVS NOIUQUl'I'lC lUlNLlllClC'I'9lO0ll mg axnrusu dup clown m hu In nt kool xox and hurl uorl ll :nous stuclr nt un cleurlul about collage ut ROBERT E YAKUBISIN lxock lllzalxth Nnvs crbq Mun lubbon ll Valslty Pascb1ll 1 23 umm l ae Lthall 2 lrtmh Qlum Z5 Vtrmtx Club fl 2 Wants to gladuitc moat ot all hopes to pabs HISIOIX rom hopm to enter Leh1gh LlI1lVClblfN sfllllg to study engmeermg 41 I 1 V1 .A Q 0 n J J ll 1 Y, ,Z my mir. .2 j ri ,,xj,'- . I .I . l , A l1j,lN 'f 1 1 , , ml. Elia:- Y , v -1 - I i 1 , 31,2 ,W l l, f . "'z::' f"x"'..i " s . for something clsc. .really clicln't lilac morn- ljz 2' f -.. - :I x 1 1 irglvp. Kfj If 2...,Ar.,-I,-., V Y: 5 I' Suk-1 ll, J, 5 - ' 'll1, a, 2, ,' , D . .OI Y-fr' r vi y . I n i v IVIUN Will x X Xl? 4. ylq 'Tw :ff W .X Q v . W 1-f' -.NNN A . ai .vw-'H ,tm fxwf uniofzs THE 1953 SHRAPNEL I ln hp Alwr all llll Hman a Robert lirfullcx Ifnnci Cl arkc Eallc Arundel H umllcm cg.,g,,s Jcmcph Brand XX llllam Cl xrx Qalx fulox H ullllo Duul llnmlflullllu Doxlc lgflhllt Jolm Coblxs Loum Halley Hcnrx Erlxxm Brown Jolm Cope RICIIRTII B xlrlxx m Strphcn Dax ul Buck Robert Be-rnetcm Robmt Bdlclxx Ill Wxlln un Kenneth ClldLlllCCj Ray moml Cullum J 'I ' 1 - k v 1. . 'E ' - H1 rficlml I1-1'-1 -' '. -' - ' Iicslin Hier llislmp A111l1 cu Dag Henry la IHCFQO11 NI1cl1ael fa Ronald H1 at11 Charles 45 Paul I'lCI1Cl '1 Pa Cwattozn I' clxx ard H11f'f111'111 Pl1111p D11 l0fg.,lO Fnrnanclo I'!f,,L1CI'CS W1ll1am fewer Robert HCJFfI1l3l1 oacph IJ1xxc1 ack Fortune 1l11am f llIl'1OI'C C ux Hooks f C1111 D1 cr F1 ul Foy ack fx r17zard Thomae Hou dl cl Robmt I' dw arrls C101 1410111101 WIIIIHIII Haskm 1111 111111 Hmlsfm . V .4 .. J b H . 1 V D, Y . 1. H 1, 1 ,Z ,, , ' 1 ' ' w' ' 1 ' ' 1 ll , , ' 2' 1 '. " STAUNTON MILITARY ACADEMY THE 1953 SHRAPNEL John Hughes LCI' I'llC I edbettcr Stuart NI umm I'lOlldIl Ir177d1'N St mlm J uues H dI'bO1Ol12,ll J 1mcQ 'XT it ish Altluu IameS Xllcn Jack Lxlcs R xfxcl XI nos Ro melt I Jenkins mlm James XIcKee Thom is 'XI uuy Rmlldl cl Jenks In numl james XI:lflflOClx Cllr 1810171101 Nu Lu Dou las Jones I ose 'Xlalclon ulo ,Iulm Nfuus A ' - ' , - - I . A' ' . . . g , B. 7 . . .' ' , '. f ' P -t f z j .f - J li 'lx A Lzu' 'y Kapctanakos Kaplan Kapp Kcrcsztcsy Krause Iimgmlmm . f 1 f - - g J - Y' ' Y j . . ' ' A 2 , 2 . 1 z :J ' ' VX'alte1' Meyer Richard Moore Charles Palziiologtw Enrique Prieto Louis Michaels Richard Morgan Philip Pzxrrino Hunter Pugh Watsoii Miller Rohert lllorrow Williaill Penny Robert Ritchey Charles Milton Roy Murray Omar Planos Milton Robison VVilliani Moffatt Riclmrd Nettle Frederick Pollard Rohert Ross justiniano Montano Peter Nordylie David Power ciI'CSllZl.Ill Saekett STAUNTON MILITARY ACADEMY THE 1953 SHRAPNEL Clcon S uulers Ramon Robert Stubler Francls X osscn C 1r1to11 S645 Hugh F1111 ard '1 111111er1.111e Henry Walsh XIIIIISIC 111 51111111 15 1111111 10111 Anclrcxx VX us111y.,cr X 1 1 1 51111111 Thom is C 2.131101 L TlCULC1lCd. C dX1UI'f1 XX 111tf1kcr XX 1111 1111 XX qlIll11l C111I1C'-1 -X111 0110 X 3dlllUI1l1C 1' 41111111141 XX 11111 f CO1 gc S11Xl1LI' Rohn rt OSClJ1l X aSco11u.1111 John XX 111tt 11111 2 .f ' 2 Xv'11'I1I1 J. " 'z '. 'Af- I: 1 , zi 2 ' 3 1 Socorro Sproul Stahl Staples S1:11f111 Stoclc . ' 3 " . " J . ' . , if Y Z l'N'l'UN NllI,l'I',KIH' .U I XID 'Q M JXXQ Q' in ,,,::, ,f f""A X ' - J My i, -1,AA if. I FA ' l .f-H" 'Q WM 5- 0 THE 1955 SHRAPNEL L11 xrlu .AlKICTOII1lJlC Rolurto Alifdlldlll Arthur Allen Vvllllllll lld.I'l0ll Smfurcl Bell olm lllfll Alcx Blsllop 'Xlxclmd lhmlcx Xldnunl Blllllldl joseph Campfma Nulncx Cdllldll Howard Cates I clvuu Clumlakul Xllllgr Collins Alflccl Crockett Pztllgk llC1ILX0lSlIl Duul l,LRLllllCT Robut l,lLllllS C ux Druclcr john Drxclcn Ddvlcl Dunlap Blucc hxfms Pedro Falcon l I .S . - ' I , . . 2 l ' I ' lfranklin Cclrrs '14 vv I I ' 1 . .' , . 1 . , . ' .' . . 2 'I 1 uh iz c . ' ,. Lnlos ILIILIO Altllur 1 dlloglx Robclt C dwlcm l lookc C llllil lllOIlldS C men Dondlcl C xccnc IllClldl'4l C llllifll lhomds C ue5t Peter Hallocl Q eorge Jellmek Ixurt Ienkms Robelt VN Jenkms Cllalles Kllbourne lhuul Ixlapf Dougl IS I auck llxomas 1 cnnon Stanlex Ilckcl Manuel I opcz fJdlJllCl Loxexa Wlllldlll 'Xiclutuu Flanklm Xlcl eau George NIclXe1ll Charles Xlalefuly STAUNTON MILITARY ACADEMY 'Z - . . S, ,uv . 3. . 3- ' 2' ' gs . L. . ' gn. 5l,' Z ,, f I Q c Stanley Herman ,L Y , , V. fs . - , l , , . Tlllf, l9'3'3 SHRAPNLI LIIAIIQS 'Xlaluly IAXXILIICL Nluks 1111 XILQINLII XX1ll11111 XLR U 1 1 1111 1 1 1111 Ixcn 1 xxton I 111111111 R11 Hunx Rust 1111 Rllssx X'X1ll11111 Sllllltlb xnl S1111 Ill X 111 N11 LX lJ11111l Nubert Rulmut Slllllljltl 1 1 N111 1 1115 N111 1111 51111 1 lv1l111tSt1x111s I ldlllx 5110110111 -Iulm ff-H101 1 1 Y Q xr , J I.: A ' " C H 'L .' 'QVC l:1'Q'l1l'iLxk , l lay R1 I -' P: I ucv IEQ1' 2 xl Paul ' J, . lQ11:z1l1l I'1':11'lstci11 lfllltfillb Pujol z ' lfc 1.2 -ll 1,213 'll' gg .1 lv' ,' -2 rj' l.zk1 f 2 'lllll C1-1 'fc f ith H1 Q 'tl Richard Thompson Donald Turner linriquc Vazquez jack Wagoncx' john Walker Cluzxrlcs NVillizm1s Michael Wixon 1'1mlwzu'rl VVrigllt Charles X7Ullllj.Illl'lll juffury Zwid Ll STAUNTON MILITARY ACADILNIH "Z.ZSI4l4'l2Vl THE 1953 SHRAPNEL 1 OL 111 111111 T110111 li 1XCllIlC11l f1cl11l1CT james Hoke 111111 1m1tOI1 -Xllen 101 1 Hcnrx Holleman 17111 C111 PIII 11 C1111 1 f1111sc11111111 N11 lel 111.111 ra Hutm Cum HlFXLX 1 XX 1111 ll11 ,Innes ja111cQ C 11111 11 I1 X1 1111111 1111 111 12013111 Ixlaxx ms 11111t 1' 1t011 x1'1l1l'lCL 10111 H ISI C1 101111 1x01k 1 4 1 1 '11 1- - , 1 - 3 , . 4, H , 1 Q . . 1' 1 1 - 1. H 11 21111 .2 , 2. . 2 'ic ' 2 1.011 :1111 . . ' 1 1'fWllU.I Fisher 1f11s1c1' 1:l'ZlIl1iS 1Tl'Ql11i11 C:111z1g:111 3 YI 11111 ' ' 71111111 1115 ., 1 - 17' 'ic ' ' li'11 1 5 .1 11111111 G" 1 "gg 1 . -v A 'Lil " 'I X- ' ' if Y 1 'Z X- Y - r 1x11t1111 V1 11tcr X11s1111 R 1sc1y 11111111'1s 1Xll1lll1C 11111161111 111111211 11111 1 111169 1 d1JfUlll 11111 01111 bil 1 cc 1 111 1 ence C1141 lcs PCIIIII 1111110 1111 1 Q1 1 11141111 mm NITI111l ack 111C 11111 XX1111a111 11 x E11 Q11 N11 1,,1Lr 1111111111 ll111rcx111 111 Cs V1 1111 r STAUNTON MILITARY Innes N1f11111111g5 OQCAI P011 CI ALADI1 MY 1fz11'1 ' 1 , . 5 ,z . 1. ,1 2 3 'z H " .1 1 ' ' 1" ' 1 ' ' 11161111111 -1050 111111111111 XYz11'1'c11 11211111 1:1'c111'ic1i :S ' 1" 'VII R1 1'iQ 11-1 ' .1 ' "IIN J ' " 1: ' 'A ' 7 111: ' f 'z -1 1 ' ' :J ' ' 5- '1'1 ' J 'I ' Y Y ' J guniofz gclnool Tllli I953 SHRAPNEI, I IlI'llllIC' X IlIl Il akc F1 ank I 15,001 H u x Cx askin I 0010 Robert I 1 I XX IIIIAIII I Luke r Clk VN 1II1am I UIIIAIC 1 Hurx IKICI L UIIICI Xllm H unc EIGHTH GRADE 'Xuk I Llkl IX IJ1 1 -Xrnolcl H n nos Nluku I LI kmx CI1 SCIIIJLI I con Hu som pI1': 111 Hag" I--H IVt ' I"ic' I-" 'i Robert Ilonalcl Rivllzuwl George I,mnI1artm Dzwiml III ' I 1 Q zu' ' I ' ' 'ax Iii: I 'gm 51 f , "1 zcr I :j s an' 5 N 1 1 IIcmIxs H111 Iml I11 II Du IQILIIIHI R 1I11l1 N 111111 Ix1Iml1 I IIILIIIICI g., NI 1IIc Nludlu Pcrpcr XX1II11111 1111111111111 Robot I num 0I1n R 1 Ill 1I N IITCI S115 mlm S111 les 'I homas IJAIJHCY C erman Peter lurner L ncoccllc 1 Worth EIGHTH GRADE QTAUNTON MII ITARY AI XIII NH YiII'1111 ffl Ins I 2 'i1I " 2' 2 . I: " 2 'w " 'z ' I ' " I , J P 'llips i'I: ' fz ' .' ' .' .1 ' ' Q ' I I Y 1 K 1 Af 41, THE 1953 SHRAPNEL Frskme Patel Allan Dqnlcl Rolmmto Calderon Clupn1 ln C UI vx Ill ll lll3.llX C 1 uv Donald Cllal les Rllcx james on I ovse N15 exs lXommn Rolmclts Qllffllltlelll Ruger XK11g,l1t SEVENTH GRADE itephcn lxmtt VV1 son 4 , . 1 ' - s ' , 1 1 ' ' " 1 j izl ' '. " ' 5 ' h' ' J Gene A , A , . ' . . b. L . 'ls V Y , A. I hlfk Brown john Kllllbdll Scott L1onf1cker C ldilj Palma Blau' SIl'iIlj,fCllONV Stephen C robstuu lxrlc lusu Mike VN orth SIXTH GRADE IilClld.I'll Hushorm dll fllltt. STAUNTON MILITARY ACADEMY Wlilifaixl THE 1955 SIIRAPNEI LILUTI 'XAN I L01 ONII IXITCHII H L1 AIxKI Umtul Stains Almy P111 1x5111 11 Mzlztarx 51111111 and Tafhcs MAjOlx 'XIORION SANITYMIRI Lmlul Stain AIIHN Ixvzstzznf Pr0f1 :sur of 1l1l1larx 86111111 and Tacufv o '1 U J 7 Q17 f , C. 1 ' 5 ' 1 3 , 5 , . fu I f .. ' ,'.' U 1 1 'Q' 'H .' ,A 1 ' , . i - lv . V ,-'- Q ,," y . .v .1 . FIIxS'I' LII UTI 'NIANI I I MI RPI X Iss xiauf 1111981 SI RCPANT IVIOIXRISJ LOOK lxvzsfanf lnvlrzutor and lmmal O zur NANII Ix SI Id IANI THONIAQ I HI VII Ix II Is Y1XfUlIf lnsirm for and Sl Ixt I ANTI Clxl SSH I IOIINSON Asszvtant 111 frzwlor am Taalzzal Offufr NIASTI Ix SI Ixf ILANT HAIxOLD IJ JUHNSON lfszstant lnvtructor and Tmtzcal Offzcer sl IxFLA'N'I' MARN INT I IxILI Asmfant Instructor mm' Tactual Offzur bT XUNTUN MILIT XRX Xi XIII XIX , . 4. 5 ,. VAL' . J. 3. I T I ', JR. .' C QI ' .' . ' ' I II ,"'i','i'Iii- " .' , 1, if ' C ', Q. Tactical O-ffivvr Q i ' Q C . ' ' ' iff C 1. .' '. 5 I W . : , .r , 3 . , !,. Y llxyv-gi x ' 1' D I Y , 1 I 4' D ' f V ' 7 v 41 I I I L 4. A- W l Tllli l953 SIIRAPNEI LA JI T I II LTI 'NIANI CCJI UNI I I x XV hctjlllltllfllf Cun1n1u11dLr f zrxt lmaifalmn Clllllllltlllllc r lf In llffllllflll C muulullcfl r Sl Xl NIUN MILIIWRY U XIII NIS 'Ii ,i'i. ROI! iI"I' V. ' DOI! JICT MAJOR GICORGI2 SNYIJICIQ C.-XIJICT KI.-X-IOR DENNIS UI.IX'ICR 7' S ' ' ' ' Suv ll? ' ' ' v wr 'N yr 1 f I r L ' 1 4' "ll 'mm SIIRL ' LI Reglmental Staff Patsch Bron 1'1 Nnx der H uglxx oorl Hom mo Ulu U FIRST BATTALION STAFF SECOND BATTALION STAFF 1 ld l9fI' .' Xl N 9 . jilllvl' Ifny llznif I.:111iln'm XXRMI . ff f xx -, ' ,-CIR J. N fIL1II lp!-,III 1 111111111111 HGWIC Rlfles 111 11 I 1 1 1 ll 1 1 1111 I11 11111 ll 1s 1 1 11'11s1111 X 1 I111 N YL 1 un 11111 N111 1 11111 N11 1 11111 X I111 Il X11I1111 Ill 1 1 ll lll Il 1 1 1 X 1 I 1 1 1 1 ll 1 1 1 IL 11111 1 111 11111 1 1 x 1 1 x 1 1 I 1 1 111 fl 1 1 ll1LIx 1 11111 111 1 1 N1 Xl NTUIN Nlll l'I SRX Xl XIII NH I'xIIQ."II l.lIiL"I'IiX.XX'I' I'qXL'I- DI. II, NIL'IQI'IIY ............ T1111 " 1'.'XI7If'II I.'I'. L'UI.11Xlil. Rf TIYIQIQT Y. 11111 JIJ ................. C1 1'1'1' O O Ik'V1I'Lll' 511311111 I71111 I51 1'111- Ku' L'11IiIIl,' I.z111111r11s I.z1111111'11s I I111 'I'111I1 -I11s1i111:1111 XI11111z11 XXHII11111 IHSI11111 R11I 11 M 11I1- XIl1II'L'XX XY1'1s111:11'1' I7:1x'i1I II1111s11 R1I " I'l1IXK'2iI'lIS LIII2 'I .-X111I11'11s11 I 111I IH15- R11I11-1'1 .I2I11'1' XYIIIX1111 1i11ig1-1' H: .I2lIi'1'Y1'1' II1-:1"1 'l'1II'1111y S11 I-1' .'1 11'-1 'I'I111111I1 1'11 I.: '.'I1L' XY1ll': f 11I1 I'I11I111 R111I1'1u11'! I:I'1'II IJ:1x'1s R1I 1' f 11-I11 XXHIIZ LIIILVX I Ixx:11'1I I'1411Ig1111 R11I11-1'1 .1 I 1 .-XI:1 NIz11'11-11s . ' ' l1z1II11gIy 11-x'1-11 I111-r S11 11:11 ,Iz1111's NIz1I1I111'k QIII2 'I11s .IA 151, 'II1:1111 Ri1'I1z11'1Ie1111 R1'I:11'1I .'1- 11115111 NHI1111 R11I1is1111 IJz1xi1I NI1'1111xx':111 II111111:1N IJ1111' N11I 'z11I111' I5:11IiII11 XYIIIIZLIII xI1'X'l'1'N IJ1111:1I1I 'I'111'11111' AII1:1111 I.11xx1s ,IHI111 IIl'j1Ik'Il 111-111111 R1 11111 ,I11111-s l.z111 I1111 IJ1-11111: ClI1x'1-1' XI1'I1:11-I l1z11'111'1' R111 '1'111 141' -11111 fI1z11'I1's XXHII: IIN I Illl K1'IA1'N', ,I11f1'11I1 K111'I1 XXHII11111 l1111I1x'1'II R11I111'1 IJ1'i1'111N XII I1'1'xx' IFQ15' I'11w1-II R:1111s1'3 XI1'I 111'I 11:1II IQz14111'I XI21111s 'I1:11'1I N11111'S1- Ifwl I.11II1N KVI: '1I 1L1'1y.:1111I ,I111'1'y II-1I1I '11 I1 1I1111'1 I., ,I111 Icine IJ1111uI:1s I.: " XI1'I1:111I IJ1111111' I.11111s NEI 1 21 I 11u1'111- F1111'I 11111 ILI1-11 I1y111' Ri'I1:11'1I 'I'l11111111x1111 xIZ1L'Ii N1'I1 111111I1 In I':1111I1-I1-1111 Y 1 ' ' Y , 1 V I Y - , 1 , . , 4 I A A -4 1 4 4 I. 1. TIIIC l953 SHRAPNEI, COMPANY Cadd Capfauz CHAIxl I Q. AMRROSI1 Comjvam C ummandcr C aa' I l1rsf luufulanl Cadft Scrond lzvutcnant WII I IAM IXICHARDSOIN Cadft lzrvt Swcrqcanf XX II I IAM CFIGER DAVID HOUSE Se geants Flrst Class 4 1 1 N III Scrgeants X X K I4 R 1 X 4 x Corporals 1 Prxvates Flrst Class IIIIQX 41I111s4111 PII Hel Pnvates I Allex XX 4 XXIII R I3141xx11 H Q 411111 111 1 111 L 41111 I' 1111111 I11111 J 4111 IAI1s X I'14I1em P 4IIre f 4 H 111 4 1111 411 Ixur4I4 44111 IL 1141s XI14I114Is XIILII 1114xfI4 1111441 I ll s 4111 11111 1 411 1 4 1111 XIIXLIIII NILIIIIIILXKI XX NILX4IIs 11I1 4 1 1 ST Xl NTUIN MII I'l XRX H XIII XIX r ' : ' ' : 4 sf, H, H -13' fa 4IIi11 xy? 14 L- HI 1 D' .I11IIIl II'Il41lll1Js11Il IM I -ger 'If . - , I.2IlIgII , I.. ' ' KI"Iz1:, I.. II:11'1'y XI:4Ic414' 411' gf' 4 " A '- 2 2 XY. I41I111f1'4141ks lgal 1'-I Y V A, D '- 2 1 -V R II1'114'4- Ii 'ZIIIN A V ' t X1 4' ll. .IWQVIPII K"'I1 N' 2 1. I. 'ez 'Iit V , R. -Izq' I':1114Iz1I444111 C1,l,1,5' I. ' Pfm-L.,-5' IJ. I-'14-414-1-'-k 4441 CMH' ,fly R, 1' SHN' bl, .INWI I1 III 'YU' 'ull , Q, R4 sf I I 1 I , I I'4-141' X411'4I-'kv Cu ' gi 2 ,,I. 2111, R. I iII . XY, f " ' 5 1I',', X ', Q "- R. U1 1:11 I'I:411414 I' ' ', . Sw 414I:1, I". 'I'I14111111s NZINCQI R141 ' y, R. Y 'II'S. QA. I5:1x14I K111111' H 1k",.I. XYQIQI1, H1 1 ', 1 ' w ' 4 n . . A . .' AQ TIIIC l953 SHRAPNEL m I COMPANY Cadd Cafvtam IWIJVVARIJ I OI I IS Comfanx CIUHIIHGIIIIII7 Cac It Prnt luuhnaul IxlLIlAlxlJ NOUI sl IJI4 XXI X QALHOLY Cafiff lrrvt Safljttlllf RUPI ICI' I UNK AIxlJS 1 ' , 1 T 1 ' 4' A X, 1 Cadet .Sbcozzd 1.ivufvnanf , , , , , , I 4 4 , I Sergeants F1rst Class Q1 1 11111 1 Sergeants 1 1 11-i111 1 1 11 L M1111 111 11 1 111111 111 N IL1 1 Corporals N 1 ll ' I R11 1' 1111 11115' 1112l111i, F1. . -12 21111 111111111. 1. 10501111 'kmli '141ll 111:1s H1 wz11'1 131-1g111. ii. XX 112 MU' "3 C ' ' 's Y' '111' 1:Zl111i1l1, S. , 1.111511 King 1iz111111, 11.74 ' 1.111115 'Q 111s 1:1-1'1'1-111, L. Phml Im5im.uiH 116111311 D - ' ck 11Ei1l2i2iil1, Rl. XXH11' '1A111Ax - - VIH' H' . .1110 QC' F : iillnlur 1':2i1'1C . ' 111-1 Pl '1' 1 1 ' - I-,1l11'1" 111--1'1'1-1'1's111 N lp 411115 5"lfU'H'Iz-, H' S111 ' xl-I1'1'F 'M 1-' 1'--1-1' I ',ff"7' "V Hz "1 , 1111111 1 1,5 111, 1. 1.41 . "1L1U5"11- '- xx-111121111 8114111 '13, ,S X' .2 I-WU' 'SV I" 11111 -'1 'l'11111- ' M'I1-"'f- V, ,1111 11111111111 ' 1 11111111111 IQ . 111'1wx1'. , : 11:11 1X'111, .'X. h l,1'1L'K', 11 11egg1,11. ,lllu 1. XX. 1. .ll '11111'11 KV1-1111N111'111111' 111111, 71, XX'1'1z1141A1'.11, "1 w ' ' ' r ' 1 v . , . , , 4 L . . 1 . , A A. J. 1111! ll 111111 H1 11 1 P 1 11.11111 1x111111111 -. 1 1 1111111 Pr1vates F1rst Class L HN HXLX 1111111 Hl1g,1lLN e X111 111 L11 111 111 X 1 1111 11 Ili Prlvates 1 s N 1111 11 Srl Xl NTUN WIILIIWRX U XIII NH THE 1953 SHRAPNEI. COMPANY Cadet Cafvtam MICH-XI L LARNI lx Comfam Comnzundcr Cadff Sfcand 114uIr'nan1 Cadft Svfond Iuutcnanl DOW BOLIUNE Cadft lwrvt Sfrffvant ROBI Rl' I II NKINQ L CHARLIQS JENKINS Sergeants F1rst Class 1 1 ll 1 IU 11 I I l 1 11 1 Prlvates Fxrst Class in ,HI Sergeants K M 11111111 X 1 1 1111 11 lk 41111 XI 11 1st H 1 JL 1 1 1 1 DX X1lllX 11111 111111111 Rl1L1l1X 1 11111 1 1 1 XX Prlvates N 1111111 Corpol-als 1 111 1 111 111 1 1111 sl1lYl'0N 1111.11 XRX Xl KID ' : 1111111 11 -11111-1' 11is111111. XY. .X11- K12l'1L'IlN 11l'll'. 2 , N1. 111-1111 1111111 X111 1111 M111 1- li1s1-11111-1g1-1, 13, XY'114:1111 1. -wi, , . 1'1IIl -'s 111, 111 ' 5 liz 1'. ' SIL ' '1 1 skin :fl-til xkl-H' Russ -11 112111151-1' 1'l11X'2iI'41 .X11s11-11 '11 ' Q r ' , -- . , ,, - , .1l1L,l. 1111111 511111111111s 1341 111-111 .1 -11111-1 H..,U,L. F Q.1IlI'1'llL'1' '112H'l CI1' -s . 1111-2 11' I I' lzffhi, 'XY X11-11.21111 111111111111 R1j . "ay ul mf' rf' ' .X11I'- ' 13:11 -A ' ' OFM, I' ' S1g111111111 11111111111 1.2lI'I'j' 11115511 I, AHj'li' K- 1111121115 1.211C1i H11 11111 XX'1ig111 ,K ,HA ' - Y -, V. 11111.1111, 1. 1111111141111 NIQ51-1 , P1 ,hr O R11111-11 Y:11Q11111s111 5 -C3111-'ly 'H : .X111 11111, 1'. S1-'11 -' .1 13, .-X1'- SL'1l11'1f1,11. S111 R, 1111111 111111111-111 111-11, 5, X11 -12111. xl, fr w ' ' ' 1 ' 1 , . 1 THE 1953 SHRAPNEL COMPANY Caht Caftam IIIII ll IXUIJRIC Ll 7 Comfam C0ll1711071ll'lf Cadd SL cond L eutcnant Cadet SNFCOMU' Izcutmant -IOHNI PATTY Cadet lwrst Scrqvan! THOMAS MAL RX RICHARD NEVVMAN Sergeants FlfSt Class 11 11111111 1 1C1x XX 11.11111 11491 1 P m 11 1 L1 UM N 11 2111111 1 SCI'gCa11tS Pr1vates Fxrst Class 111111 1711111 1 1111 X Q H11 W1 , X 1 111 ' 111 1 1 ' 1 ' 111 N1 ' 1 1111 1 s M N 1 111 1 Prwates Corporals ll 11 1111 111111 11 111111111 1 1 11111 1x1 msn 11 K1 1 L 1 KN 1 1111 N 11111 XX 11111 111 Srl Xl YIUN Nlll IT XRX U XIII NH ' I 11111 '211'41 'lu -'12 kc L'11A121". , , .12 ' '2A' '1' Q11'1"'1, X X111 '1' 511 1Y4"' .1111 '211i " 1'1111'111g1-11 IJ 1'.11Qx x.11C1l 12111 pl.. 1555.11 'al .2 I 1 l . . Ki'1'gl12111, ' 1 K ,1, 1':1'1f 111 'UN' R11 1' .X1l'1l1I2llll AZ 'Q X' R' R212' -1111111 111-11 1 111.11111 Mf'."'f""w 1-111 11.110 1.11111 011,11 QI'Eli"?f- 11 qX1'1'.' 111511-1111 -121 .k IIN. my -vfl 117.11 A1lC1l2iL'1 112111 Hmmm- VUQ1, 111111121s x1l11'l'21j' yy: --Un R, uk. - ? LU- 1' 1141121111 N1 -11 P11 .'X1x' f -:11'1'1' N,11'11z'1'1s1:11 L 1'1'11'1' 1'11'1111'z1'1' yi ,V Mk,H,I. 1l1111H'l'- ih- 31111111 1111111-1111 11,1 ,,.1,, 1-g.,111.,,,, lj-'YS' 1' .1211'2 . 11211111111 lr' 11112 5 11 1':l1XY2i1'41 H11111112111 ' I - 'I 1 IN-I 1 '-1', ,, 5 11151-5 11, XY1 ' 1Il1iL'l', K-1-111's, 17. 13112111 R11'112 '11s 1 1 ' 1 1 ' 7 w K L Q - A .' .' 4 THE 1953 SHRAPNEL COMPANY Cade! Caplan: NANILI I CAS Cgmfanx Clllllllldllfllt r Cadd Sienna' lnuhnan! JOHN LUCY I IJVX Alxll PIXIDK I N Cadd lwrvt .Scrqfanf IOHN TOTH f . ' C , 2 ' Cadet Second Lieutenant 4. , , , . 4, 4 I 44 Y Y Sergeants F1rst Class PFIVHYCS Ix I UW m an I I If I up I l I Sergeams Privates First Class I HK N s In s I II 4 X l IIII yult s DILI I 1 II Corporals UNI IL I 11 I I I 1 an II I I ik N In HI SFU NTUN Wlll VI IRI N XIII NH I ' Z Ifmlllmml XYIHIL- ' I V l Vlffim 'L-itll IJz1'uI KIM, vcu H, V5 -11 Kl:,l,l,L.,- 151111. -X. ,Iz nu-s I.:u If II IH., ll ymw m.1,HHx Ir4III'lIk'II, XI. f-1111l'- l'f'V"" ' Izmvs XvllI'II'1I'llI!II Ifi""' . ' LI11nIwII, S. I - ' .: IJI'l'III.I5, IQ, ,, Ifig wrvs, I". IIIIII-mjeltliii Ili: 4-Ill' I.2m.iKIm, Iyrivtu l.jI.2mkg' 'II' 'ldIm'l3. ,Aff I. ui. Ilnilm' l.1':mt, I. U HI 'U H IYI sl wx IIYLIINIII ,IL IIIC5, X. 'MINI IjI"ll:'I' Iimvzml Calm Iilzmzuls IQ, .XVII ' IIZAIIHIQIX Nil H Gnwlm, 'NYM .LEIIYIII-il'Nlzimllfmwilf Rll ,At Hmilmx IJ uk' 'U hm m ' I 'Mm VXIIIIALIIII ImuI1Ii11g R- si II. : XII' ' IIuu'1':1 S1 "lI4I'H, IQ. Ifu-+Ivx'icIx Ulflzu' fpwml, I-I. lIw1l'g.:p XII-XI-III II211'4rI1I IQYIII-l' 512 "Il, I. XYIIIAZIIII XIIIIIJIII III uh Sw'--HI Sy: QIl'I'. I RII 'VI SI1 IHVII ,Iwlm Iziylm' XXLI wr, Ii. I.: 1' .AIQ ' mx Zu' 'wll II. 'r ' ' I 1 ' 1 W , I . . 4 , 4 A A A I A A 1. 1. THE 1953 SHRAPNEL COMPANY Cadct Caftam THOMAS DOTX Cmnfvanx Commun 14 r Cafzlf Suomi Luuhn mt JOHN CUk1x1 Y PETI lx LI W IQ Ladd I zrsi Scrgmnl IOHN K1+RI1bZTI QY , , ' 7 , , . 7 I f Cadet Second Licuiczzanf . : 1 : 1 - J. ' Y . 4 , I . . -, i Sergeants Flrst Class I 111 N Sergeants 111 N lt 1 1 Ll 111 11 111 N1 Ll Corporals XI1 x II Ix111111 ll N 11111 lk 1 Prwates Fxrst Class I I I 1 1 X 111 Illlkl 1 1 x Prlvates 1 PLN 1 HHH I LI 111 N111I1 1111! STAIINIIUN MILITARY .H .XIII IIN THE 1953 SHRAPNEL COMPANY Ladd Caffazn IxOIvI RT ALLI N Comfvanx Couzuzandu Cadd Stroud luuluzaut XI I Ixl IDU VAAMONIJI Ladd Inn! Sufgcant Cad I Sfrqfant Pzrst Class I ORC I L01 I x STEPHEN ISIER Gi 22 ', --llCI' W Master Sergeant Sergeants ala ul Corporals L 1 lx xttlu Prlvates FIISI Class mln K 1 K K 7 N I 1 Prlvates N 1 XLL K1 N ulx 1 1 K I ST -XL lNTOlN WIILIT ARY AL XIJLNIX 2 lflcfu-rl1v:a. M, llwswlll, l.. Huukx xx-' XX lwu, l.. hlflznlww:1l1i1I,I'AlR- . ' ' "2 Kil all, ,l. ' l.1vxx', ll. Imskmv H4 .Xll'Ill1QH:l, Il, Mawr. R4 Im-kln-11, N. 9 lllfli- 'X' xlilblu-11. IJ, lm-lvmil-11, xl, 'g'fM""'H"2- ll- W.,-, IA ll'j"Ul'. ll' 'U ll AF' 'I' X1 nrlllkll, li, HHN. l-- - , l,1LlIlIL'1'. fl. lhmfzxlvf, ll, ' ly-X-M-,1 IK M1 -. li- lzvm-ll, Il. lu-im-, I.. Xl1,jl1"Q,N- Ill'-mn, li. l'l1illip., ll. 5?illVV. l- L'l1:11f1111m. l', lin- wl, S, . l4wl'xx'i11, .X, I' Huw, I.. ' Cnwnlxwlnrr, S. S11 -'ifl:m, -l. llk'Clix'I', XY, lilgw-l, lf, .411 '11 R. lllnlir. lil l'A1':1w1', li. Sul. Y. L'11lflL'1'-m. If. ll: lxvf, Ii Slfllulvllffxx, ll, Kumi. S, llfrlllvf. VI. 'lAl1w111zlN. tl. l,k'I4IH'I', Xl, ll!'lvlwNlL'll1, XY NI, lf. Ri'l1:uwl,1L, lqllljllvx, X. ll XX'+11'1ll, Xl. lQ1vlw1'lx, bl. llquw. X, S XXUw'tlu. l'. vl'lll'IIt'I', ll, llL1'Nl1ff1'i11, IQ XX 'i:l11, R. ' T T T ' N 1 A , - .l A - J - THE 1953 SHRAPNEL I BAND Ladd Captam Ulxll IU 'N C mzjfanx C11111111a11d1r Cadd Svfand Lhllfclillllf Ladd SLLUIIUI I1111t111a11t I XLK SQH1 INLK Cad1tl1rsi.S111j11111t WILI IAM HANKINI Ill UIC ' li Q Nfli RICHARD DAVIS 1 f Q' i 7 1 ,!aiLjh. E if N M A h AY Sergeants Flrst Class 1 s N lu 1 ldlll IJ l Sergeants I rl Lil ll l Corporals l 1 lllk ll L X na Privates Sl ll mlm Nm 4 ILU x A 111: 4 ss rv 11 rm Prlvates FIFSY Class Pl Ji ll I u mum "1 L Illm nu HL X , Ll l l I SFU NTUN Will ITKRX H Xlll NIE ' : C111 'l -s .la 115' ' : , jay f an 21131195 DUB' St: Q ml Ihlltfm. tl. I"v'. H." ' C' ,Na .-X11 l'- ' 'l1l'llIllll'CI7 If vinu. 'lf NN H' 1111-ll R1-11 -1 xx' bi .-,' lf sm-, 12 ll1il'IIll'l', K. 3 H1 ' zm, lr. Ht fu IJzu1lmus1 c 'la ' llsillffx' F Klllllvtgjlllxzirl Ch? 'IW 'U "'4 '1"'l'il' I' lgZ"'M"i ,t.m. HA,mk,,, xx'li11am UNr31m Ql111'f1H'-Vll- ,. ., rn Cr N ' V 7 X' 1..1lm11al L llmvklllkd VLHHIZH Quill liuluukrr R. XX-I . l,zuAry Klwlvvm- Ihiiul- lx ' I-lille-film Pujwl I 955- lv 'lkzlylfn' Xlvllllilllls -lzum-J Rwgivs XX "lf "1 ,la my-s lim: ui XY-lllillll Smulvrs Mary ll' 'km' CI urlvs Yf'1u1u111zu1 wr ' ' ' ' 1 1 . r 1 , 4 - . A A A 4 - A. J. mn NWI ,f j y 5 1 is-Qggfsp,-50, L J ' , YR Q' ,fx nl 'WSJ ,..4l'3" L SSRN 5 Wife an Q ws ,QF :Ewa W V95 "' MYR! 'J WF wr 'Hr .Z if -N Fa .f-ang-R A' l? ,1 kf l f cfivifies I Ill. I953 SIIRIXPNICI, I It IINHIK Nl III The 1953 In apnel XX llx L rr I II L NNI IX 1 I 4 Xxx I ll 1 U lfnlilr+I'-i11-claim' ........ ,..,......,, ,... , ...,.... I' 1 II 'xml Pznwlu II jim-xx xI1lIIIigL'1' .........,...,. Ri'I1zmI N1-xx111:m ,XX-Ivizilv Ifmlitvrr.. ..,,............... IQ'-In-V1 III1'sIm11m S1 IITVII' IQIIIIHV .................... ..... ....,. ' I IIIUIIIZIN I3- 91 WIN IUIIIH1' ...,.....,...,......,........,.............. ...... I ful Imllix IIIIKIIIPXLVIIIPIIX Ifclil-Ir ,....,......,,. Ilwlrgv ,Im-IIi11nI IQHIIX Ifvlilwx' ,...... , .... ............. ........ .,....... - I I 'Im L'111'1x-X ,XVI IGIIIWI' ..,.................,..,.......,......,....,. Sl: 1IcX KJIIPIZHI Rfulls I-Q-lin-r .....4.,.,.A.............,............. I'IIiIIi11 IIllI'I'IIIII Xrlixiliw Ifwlitvar.. .....,,....,.,.............. Imuis SUIIIQ-III Rwlls Iiwlilwr .444....,. ,,... ,.... .,.4,.... V I Q NII is XIcI.:1l1:I1Iix1 X, ' , ,Xct' iliw I'Z1III111' ...... Philip Ilmlriu uf I'I'Il4II.I'k'IllIk'I'4 ...... ,..... . . .,.....,,............,,......,..........,..,,,,.,.,...........,,...... Iwlm X1lII'l'L'X, Rwlwrl -ILIIN-xg I,:m11u' YY I.zm11n' 'fjpixmu SILIIT.. ........,.,............ ..... ,..................,,.. ,.,.. .....,............ , D I 1 'Im Siwllxulllml IM-In-X k':1IIw1m, Izumw II'I'u XX'iII':1m Ihnlmgll 21 ' 'se f 1 U ....... ....................,, ,...... ..................,.....,, I 3 HUQILIN I.: NIJ, ,Ifll'Ii XX'z1:1vm'r', I:L'I'1III1lHl1I XI 'XLI he Kablegram EDITORIAL STAFF x s Edxtor m Chxef X News Edltor Sports Edltor s Rewrlte Ed1tOf Copy Edltor NEWS AND FEATURES Ixpln S Cartooms SPORTS kll XL nm BUSINESS STAFF X Advertxsmg Manager Malllng Clerks sl XI NFUN NIILIII XRY H XIII XIX IQL'5.'IiI.I. XY, RXXIQICY lfISIiI'II k'.XNII'. NK IIXYIIJ XIUIQOXYICN lH.'IfIIII KIJCII IQIJIIIQIVI' -IQXIIICR I ulflzilwm, ICYIIIIS, I"1'w11izvx', XIIIIHH, Ifl11c1's1l11, NIcI,v:m, II-MI, IQLIII, II:1II1wIi, I',, Ill Q 1, ' t laws. I"4wy, DI- king XIMTIXIII. XIcI.:1ll:I1Iin. . I 'K -A I IIXX XIXIJ I XTSLAII ,,,... .4I.. ,......,......,.. ..4..................,,,., ,.....,. ..,.................. ...,...,...,..,,..,.....,.........,.,....,..I,. C i r c u l ation Manager XXIIIIXNI IIQYIS.. ...........,,,.,,,..........................,.............,..,...,...........,., ...................,.,.. ...,...,,,,.............,. ' ' l I I IUXI I , QIIQIIRS. I", .........,,....,....,.,,...,,..,......,.,....... ,.,, ........4......4,,., . . .. ..,,,,.4.,, ...,.,.....,...........,.,..... . N 'V 1 ' 'r ' x f A, N . 5 k 4 ' ' - - - A . A. A. THE l953 SHRAPNEL The Honor Commlttee Xl, nl Nunn 1 'LII II 1 I1111 II fl 1 Urxclui Ixrigll X LII u RfJI1IiK'l' X HID ,...,4.,...........,....,......,,.,....,,.,......,..,........ l'r'1'.vi1!' Hwfgc .' Q' 1-1' Philip lQ111l14ig1cz 511111111 S114-111 XYiIIi:1111 licigui' Kwlm-1'l ,l:1l1n'1' Kfvlrwl l.., X ki Q ifiixxzliwl lmllix H1111-1-1 Ilirs :L11 'l'l1f1 111s I? ty ,lwlm 'iirrlil C'l11'is 1.111111 V115 klf1l111 H ' 'Uv' H- IIQCII11' lizwmw ,4- if The fotllllon Club ommlttee 1 XL N Nllllfllll N a PXXIII 1111 1 N N Lug aiu - il mu m u lti kfllllllllllkk n N X N H migxn Illiliwlxx N 1 Q lx K L Q ii N g STU NTUN Wlll,l'l AR1 U UH NH .yi 1 , X X .- ,. l . - i . Q 'Q 0, X I 1' X. . K . A ' f A I ' . N 0 ' - x , X . ' f -. f ,' x s N N f x l ,I u ' 'A .- 'i ' . , Q I O A .4 'lihv hifllllllllll Chili Liuiliiiiitlw if um- uf Slzmiitim Klililury Aczulviiiyf' vsl :fli '- :xml Qwcizml wry-'z 'mg ll is cuiiipnsa-nl of czuh-ls who hav- shi ' nut- flzm l' g ilu-11-st in thi- ilzmcing :mil Qucizml :1ti':1ii'5 of thi- A-X1 l-my. Th- l lic: wt' this wiiiiiiiltu- em- lu su- that cw-rytliiug is in l'L'21lllllL'SS for L-:ich uf the ti-ii 1 ' 's. 'lih -5' sch- 'I lhv Ul'Cl1l'SlI'1l?4 :mil In-lp 4lt'L'lll'I1U' thc hull with thy- ilvfmt 'fill ' ' Th- 11-I'11-,liim-iits :mil Iiclm-ty f 1' thc mlzuicw must ln- pl:uim-il :ilu-:ul uf timv Fil that Ilia-rv will lu- lf 'ft:l1-Q. lhv iiivililn-i',' uf the fc mmill -v :lpn 1h-ciih' mi thu iiumli-1' mi mlzuiu-s hm-lrl m-:ich j'L'Zll'. Th- 'min iltu- is mlum-i".ii1y' uf th - l it-'lu-.'1 1 'nina ' ' ' ' N ' - 1 ' -A A - A . I Aj 44- 'l'lll'I N153 SIIRAPNEI, Blue Knlghts mul I N mt X X ah N x 111111 Xlm L 1 I Il lv 11111 Nu ha . lin- -ll Hui' nn-1' lLwf1'gv fnnl 1 SI: 'urrl , skim Ali- :mul IJ cr k4lllll'lk'N XIw1'C1'-nuluic lQUlm'1'I Nun .luv flulml IQHM-1-1 SHA R: . All 'r I If nnlfl lim m fu' 'I 1" f -p 'Il li ll The Deeoratlng Committee N lk lm mlm lx 1 L 1K4 MII r IX 1 l 1 X 1 STH YIUN WIILITKRX H Xlll NH C I Xlivlmvl I.i1'1w1' Iiugvm- .'l"l Illl lxzlfzwl Mzulfw Lllris l.IllIlIil'HN Iffhmu l'1lI'lL'j ilurllzml l':1ul Nl: 'zqflzm Ilurt lfzltfm I Vllllklill NI 'l,c:m ,Ins -pl V wh Xlik'I!Ill'l llrwley 'l'l1w1l1:la lluly l4Ilii5 Sri' ' ll XX illiilm U1 ll Null I TUCL' I1:u'l1vl1l Philip Rn lrig lox may xIL'I.ZlllglIliII Alf-wplm Nnci NXi1liL1I1lH:15 .XIUI11-xx' XX eisiugul' 1 n Y i - 1 W 7 , - V , '- L, . A - . - . A. lv I Illu I953 SIIRAPNICI. N pta llllbll htm L umlf Varslty Football X um tlll L X L Nunn: Q I mlm SL 1f NL 1110 1 Q -XL u Lmx um ll XL 11 mmx U Q .S'.lf.l A -' 24: lfclxvzml Klilitznry . cz I-my .....,.......... ...W 4 ' lvl' 3 Iilllillf' K Il- 'y hlX' ..................... ..,27 ll Th- . If 'zxllic f 'I l ....................... 32 18 Yallcy Ifrn'gc Klililzary .-Xczuh-my ,.........,... SU Z5 Th- 31" 'f'lwul .................,.. Nw ' sr l ilu-Q-11lm1'ic1' Klilitzlry f 'I 1 ................. . .5-1 15 Xl: sszmull -11 Klilitzury . 'z 1- U' ............... .W h Fork Un' M'l't:u'y 4 'z l' I' ............. . .14 tl . 1 N 1 111 1912 11. 1 11.11 11111 111 N 1111 111 11 1 N 111 11111111 1 NN Ll 1111 1 1 1 gg 1111 ll LII It 1 W N1 1 1111111111 N1 111111 .1 f.1111st 1 1 11111 1.1 XXL 1.111 1111 11 11 11 11rf1 11. N 1111111111111 1 .1111 111 112111111 .1111 111111 11111 1lll1 .11-1 111111111 111r1 11r1v111 111111 1111 gr11111111 111 11 IL 131 31111 111110 111 111.11 111 IX 111 1 111 .11111 N1111 1 1111 1.111 1 1211 11 1 1 lf 1 1 1 . . LI 1111 1 111 111 1 1 1 1 11111111 11 1111 111111 .111 IIIQ 1111 11 Ill T1 111 llll Ll 1.1111 1111 1.1 11111111 Ll NIL UI K t x s N , I X ltd I 11 18 1171 lOl 1111 11111111111 111 Ill 1v111111111f 1 l11K1111Jt1 11 SIX INIUN Wllll H X XID '1'11-'1- 11"1.' 111111 11111- 111s.' 111:11 11111111-11 1111' 1'1-1'11'11 111 1- f -'1111. 1,111 1' 11155 111 1111- 111111111 SCI 1 11-5 1 s1-1- s 11.111111 '1 1-11 C111 1: '- 111111 111- 'ins 111'-' :111 111111-1' 111111- 'll1,', 1I1C1l1111l' 1111- 14-0 1101 111'1-1' 1111- 1 '1'11 1A1Y2l1, 1711111 ,' 11111, '1':1ki11g 11 - 111-11' 11-z1111s 111:11 11'1-1'1- 111:11'1-11 11115 11-111' 111 '111 1-2151 s11'i111-, 1111- 19fZ 5111211 1112111-11 :1 " -.'.' '1'-2: 2111--1 .'1.1'1 111:1,'- 1 -1 1'1-. 12111 1' 1- "1: ' -'-1 11 A ,' 11"-- 1 ' 1M'g.'z- 1. L'1-'11-111-K '1' 1 ' ""1 l3j: 1, K1-C -' .v ,111-f 11' sl: 1l's11zy-111 :111 1111.1-5 Il 11111- 11-'1111 spirit XY111C1l p'1y-1 N 111 1111111-1 s wh- 111- 51-1 1'1-J 11'1-r1- 1211111-11 111. S11 -1 ' '1, 11' '1 fight' K 11 -1z't 111' 1111' 1-1111 - 11-1 1,1 1 st 11" f t1'11 ' 1'-I'11111' 11-11 1111- 11-:1111 111 1'ic1111'y 2111-' "'t 'y. '1'11- II11'Il111'l'5 111 1111.1 j't'ZlI',Q .'11u'111 11'1-1'1- 1111 11111" g'-'1 2111-t C111 1 -1'1 's, 1 1 5 ' 5 1-11. 11111 1111-1' 11'1-1'1- 111511 1-X11-111-111 1:1111-ts 111111 111111 El 111'S." t11 11111 211111 1111 11'1-11 ' - ' 1, 11111 111l'5' "1 . ' . 1 . 'l'Xl . ll, 'l'IIlz I953 SIlR.NI'Nl'Il. 1 Nuvtl K1 as uuml v yxuulx FIRST TEAM I IUUIIIL 1 NI akguu I L lb 5 l 1 7 N 1 N I X1 Varslty Basketball 1111,1 1 X111 NL1 wx 11111 1111 X111 11111 N11 1 11 ll 1 1 N 1 11 1 111 X1l11 I1 N1 1 1 1111 1 1, S X11 11 2 111 11 l I W I 'l'IIIu 1' 'I' .'llHQXl'Nl'1l. O 5.11.1 5 1ff11 1 11'9 1'11111-wily' 171. X'11'g111i:1 1:1-l'5111111'11 ................ 71 A '18 11':1s1 ' 11' 1111 211111 1.1-1- 1:14l'511111.'11 ................,. N-1 N81 11:11'g1':1x'1- 3111111111 . cz 1-1111 .............,....., 54 111-1 1"ia1111111'111- K1111Iz11A1' .'111111 ..................,... 112 111-1 X12 ,1.' 1 I - K11111:11'1' .Y 'z 1- -' ................, 711 YU 11I'1'1'1l1Dl'1l'1' K11111:11'y .'-111111 ...................., 72 L1 17111111 1'11111:1 K11111:11'y ,X111111-1111 .................. 7X 11311 1'151111111'11c K111'I111'1 511 1111 ........,....,..,..... 11 111- K1:1w:11111t11'11 K1111I:11'1' .X171111-1111' ....,............. N2 S-1 11:1 111111111 K1ZlL'1 ll N111'I:11'y 1X1':11111112y .......,..,... 72 1111' 11:11'f1'1':1x'1- K1i1't:11'y .-XC: 111 Y' .................... 77 911 144111411 111111111 K11111:11'y A 1: 1'l11j' ..............,... 117 1115 XY1 111111'1'1'1' 1r111'i'S1 .1'1U131 ..................,.,., 111 1111 XY 151 X'1lAQ'1l11Jl 171115 11'll ......,.....,.........., '11 1111' 1:l'141-11111 .1111'111l' 1'1111 -511' ....,...,........,....... 11'1 711 1Q1111111P1ll11 N1:11'1111 K1111i:11'1 1 1'1l1'lll-X' ....,......., 12 111' 1111-1-11111'11'1' N11111:11'y .'1'1111111 ........,.....,....... S7 1'l 1'111x1-'w1ty11f X-1111111121 1'11'1'S11I1 -11 ...........,.,.. N11 INTUN NIlI,l'l'ARY .Xl IXIDICN l'lII' I9m5 SllR,XI'Nl'1I 4 ,lunlor Varslty Basketball 1 7X 1151 l 1 Xk K g I J 1 1 SLN N 111411 O Q IlllU'lI'j' lm Q4h1ll'L'hXillQ' Ilig f 'I nfl ZX I"isl1lu1'm- hllllli nr Xillsilj' wry -1 XX1--'-1K Lizuv High .' 'l ml U lfnrk Lvllilill hlunim' X'2lI'Silj 11 I"isI1lm1'n - hllllli 1' Yzlrwity 21 XYQ'-1's KAIUI' High ful --' Xqfgillill Sclnml fm limi' 111111 I llllll .Xpr .Xpr .Xpr .Xpr Klllf il il il il Klzly Xlllj Klux Varsity Golf Xl,fm4llwI'I'j' l'sHl'l'Sl Sfllflfjl L'IllX'L'l'5llj'1ll. Yirginizm l'iI'k'il1Illt'll XYu4:1llM'I'lAY IFUITSI Sclmol l'lNlllJlll'llx' Nlllllilfj' Sclmnl l'11ixx-lxllx' mf X'lI'QllllZl l'1l'k'5llllll'll fll'4lI'g1k'lHXX'Il l'u-I1 51, -lHllll'S SClllPUl lfixlwlmrm- Xlililzlry Sclmnl S'l',Xl ' NTUN Nl I I ,ITAR Y AI LX IJ Tlllz l953 SIIRAPNEI, Varslty Swlmmlng O mu Im mx nu r, In hu munx II1 h kdm I Xrrlw I1 x L 11111u nm X X NI I In Im II 5UI1IIILIlI Iuur kIIOIl tu Hut SN um Ilrxt pl lu X um I rm Im N muh mln ph u L M If cmx XI auh LIU 1 tu N I X non hr I p Q Q Q .S'.Il.'1 ff' 1 ' It UI: 1: I7 L'11' '-'sity uf Yi -finial :Hs len ............. .38 39 'Ia 21' .III Grgu1IJy 'Q 'o Cfd ' Ikj ............... 43 32 .IIlIII1I'j' 3I I'i 'I I '. IC,-X ........................... -I4 31 II-Iu'u:11'y I3 X'irg'iui:1 Klililnry I11.'t'tut- 5 -s ICII ........... 36 39 I'I-In'u:1ry ZIP Lhivcrsiiy uf North CZITUIIIIZI I"1'csI1mc11 ......... 26 49 Il-In' ary ZI .' -' -s' zs ' ' . -- .............. IA x' 'Q 1 - . I: "I 3 Yi1'gini:1 Klililzwy Iustitull If 's IVII ........... 34 41 , I: " -I R11 I Mu' zu Militz ry .- 'z I' I' ........... -I5 30 . : 'I 7 X'i1'g'i11i:I Inu-rs' II: s " -Im-t .............. SKII ' ' s Iucv 'l'l1i5 5vL'ill-.5 f11'i111111i111g 11-11111 l1I11l 21 highly f11Cc1'ss1'11l s1-1151111 11'i1111i11g :1ll 111111-1s XXlll1 high FCll4llll5 :1111l 111111 fcl11111ls, Nl1lSl 11111s1z1111li11gf, h1111'1-1'1-1', 11:15 SKIN! 11l:11- 1llQ lll'5l 111 l1111h 1h1- 511111111-1'11 l1111-1s11l111l:1stiu Kl1'k'l :11 1l11- L'11i1'1-15111 111 Xlll-lll 1 11'11li11:1 111 L'l1:11111l llill flllll 1h1- Yi1'g'i11iz1 l1111-1'4cl111l:1f1i1' KlK'1'l :11 llll' l'11i1111'-111 111 X11'g1111:1. 511:11'l1111l l11' 1h1- 1111111:1111li11g s11'i111111i11g' :1l1ili1i1-s 111' 111-11'f1'11111111' ,l1-11 511'i1'l11-13 1l11' 11-11111, k'41fk'Zllll11lll1'1l l11' l1ZlllfS1'5' :1111l 5111'1l1-1'. llll-llK'll i11 5llCL'l'55l.lll 111-1'1'111'111:1111'1-N. . . . 1 , l111l1111l11:1l5 1hz11 xh1111111l 51111111111' 1:1l1'111w XX'L'l'L' N1111l111', l1:1111f1'1, l.:1111'1'111'11. XI111' N lll. :1111l 'l'l11111111s1111. 111' 1'11111's1- l3z1lz1-ll 1-x1'1-ll1'1l ill 1l111 1li1i11g'1'1111111111i1i1111. ililll' 11111111 111111 llilb 1l111 lllblllll' lvl l1:11i11g' 1'111'1-i11-1l 1l11- lll1l5l 111111111 :111:111l1-1l 111 11111111 111 1l11- 511111111-111 l1111-1x1'l111lz1f111's. 'lil1111' 1'1-111-i1111l Nl l111i111N. L'11:11'l1 l3111lg1- 5lilll'5 1l1111 1h1' succvss 111' 1111- 1111111 11:15 11111 1l111' 11111111f1:1111li11g 1111li1'i1l11:1l lllllK'5 l1111 111 1h1- c1111si1l111'z1l1l11 1l1-11111 111 lllk' ll'1ll11. llt' 1'111'1-51-115 :111111l1111' 11111-ws1'11l N1-:1s1111 111-X1 5-fill. 11i1h 1l11- 1'111111'11 111 1l11- 111z1j111'i11' Ill. 1l111 lxl'j' lllK'll. S'l'Xl'f'I'UN NIlI,I'l',XRY Xilkll' THE I953 SHRAPNEI. Xprll Allfll Aprul Aplll Aplll Aprll 'Vlay 'VI 15 IX n M lx N u 'VI IX M u N4 IX Varslty Baseball Uooclbmrrx Fon st School Lovmigton Hlgh School IVI4sv111ut1u1 Nqllll ary -XL ulum H lrhravn TVIIIIUIIX AL 11111113 Iork Union Mllltdl-5 Xmcluny I lNhbllI'HL 1xIllltd1N Acadnmx Crunbrur NIIIHEITX Auaclnmx Qoxmgton Hgh Sghool lx m lolph 'Vlacon Ac ulum XX oodbm rrx Polwt Sghool Pork Umon Nllllfilb Xmrlum I lShhLllUL NIllltdI'N Anddnmy C lktllblltl' NIIIITITX Anadnmx N11 bauuttgn 'Vhlltarx -Xcadum is ' ' y Xa ' I -55 . I mv C . ' 10 i ' f 'f ,' ' 18 A A ' "1 f A 'z 1 i' " 20 1 ff ' X . ' ' 'z - I' A. 25 7 Y . .. I Q V 1 W A Y . 28 T.: A I.. I A VV May l Hargravc Military Academy 1 ' 5 1 H 3 1 " ' N - ' A 2 ' 8 ' " f 'f flzu' 9 'z 1 A z - U' , zl' 12 ' - I' i .4z,' 16 i ' ' ."z'n" -1' si' 21 TH " . "2 H' ' ' -' 1 21' 23 yrs' - , " - 1' Aprll Aprll Aprrl Nav M1 Varslty Track H lfgsl lu Mrlrt lfy AC lflCITlX lx mclolph Mqcon Acaclgmy Tru Mui Fork Lmon 'Incl Frunbrrer 2 Stltr frank Mut l nrxusrtx or Xfllglflll 9 l mm Hlgh School QTAUNTON MILITARY Al XDILMX D 'll Z"Z"1.-Z' 2 1' r ' 15 'z r . ' - ' 4 '13 '-.'--, " 7' . ,1-- ' April 25 Xlboclberry Forest School zy ,z X 'f f Y W ' K AI 1 THE l953 SHRAPNEI. X 11 X 1 X 1l XI11 Varslty Tenms 1 la 15111141 11111 ll X1 11 1 11111111 15111141 111 'Xkllt X 111111 X11c1111x 1 111 IIIIIX Xmun 0 . 4X111'1l 4 XXV11 111 1 TVX' F4111-s .' 'I I . 111' ll 1711111 Lvll. KI'l'1z11'1'.Xc:11I1-1111 . 1 11" I 20 llnrg 1':1 vu 'Xlil1lJli'X' 4 'z I-111x' . 1 11" 25 XXX '1'1'y l'i1ll'L'r ."I I .X111'il 28 I'11SIlIJLll'I1L' KIil11z11'5' 501111111 M111 1 II2ll'Q'l'1lX'L' Milli: , 'Q I-my M111 16 Ifflfli Lvllillll Military . cz I-1 " M211 19 I"isl1I1111'111- Klilitnry .A 'z l- ,' A 11' Z3 XI: ss:11111t11 MT 2 1 'z 111115 X 111 111111 1 ll 1 1 11111 11111111 11111 11111111 1 1 ll ll 111 1111 llk 1 1111 X 11 1 1111 L 111111111111 1113 X 11111 Varslty Rlfle Team 111 X1 111g11N1 1 1 l1N1 111 11 N1 1 1 IX X111111 1 X 1 X 111111 111 S1 11111 111 S1 11 1 11111 1111 X 11 1 1 1 ll IX 1 111 1 1 1 1 S1111 1 11111 STXI NTON XIIIITXRX XI KIJIAIX 1 C Q .'1 '-1 -' ZS ,1111 . 2113112111 '11 ,"111111 171- 11- 11 1-1' S XX' -wt 1'11111t If ' 111i1-11 151- 11- 1 -1' U '1111 K121"s11:111 lligi Q11 11111 -12 2 13 171s1111111'111- K111121 .4 '1 1 '12 211'1' 15 X12 sa211111111'11 K1111t211'1' . C2111 -1111' 12 2 16 17111.11 111111111 5111112111 g C2 1- 1" '12111 211'1' 27 1'A1S111lUl'll1' 3111112 f '1 1 l:L'1J1. 2 '1' 13 11111-1-11111'i1-1' K111112 f'1 1111 1:1-111' 211' 21 1'1HI'1i Lv111f1ll K1i1it211'1' .X1'2 11' U' H12 "1 2 1q2lll11ll1ll11 K1:11'1111 .'XCIl111'I11X' X12 "1 6 1111 1111111 K1211111:11 1'2 1-1111' K1ZlI'L'11 17 K121sFz1111111 ll K111i1211'1' .X1'21 11'I11.X' N12 "1 19 .Xug 421 K111112111 1X1'21111'1111' . 111" ll Lvll- '1'1'S11X' 111- N1211'1'12 1111 17211- 1.1111 11'11 L'Il. '-1's111' 111' 1X1Zl1'X'12 1111 1,Zl11' 1 ' ' 1X111j11f121 X1111t:11'1' .X1'2 11 '1111' 1Dll11' Lvll1i 11'11 111Al'l'11111.1K'1- K1111121",' .' 1 1111 A 12 " 14 .X11 X 11112111 1111-11-K1211c11211 1911 l1'l11' , 1 , , , 1 v GVZSCNZS PHE 1953 SHRAPNEI rs I Hlmptm Xngx 151 S mmf r 5'7q"'N at CQ-rptul L Tfgf+wffAfw1f, .L LW fOlDlUillll1l Qoml my C Mrs Heleri TNI-Xmbrose CfL"NL,1HI1f1 A011111 S.fonmr m X J Cd? L 1 Q 1, LHAR11 Axdliliwjl 9-9- xfonmmndc Lq lnpaw f ,swf .xy 4 M . X en . , M z ffl S fo 32' it I puff L, Zyrfilis M-"'f"""f' f 'rlii Q -V 7 v 'A ' . lf- L - ' YY.. ' ' " .L ' ' ..:. .. Tl I f 9 I il l f r I X I my X KX A"X ., . ft Y . 1 l A 2 L My , .-j Q 4' "1 ' f , 9 fi ' ' 0 x Fzggx V -' If L . rr? - ff 'iw ggi all - .ZIV z1fI11'iLT, f .' 'W k Y ,,,-1 1 "1 Ailr J 4 . um Lk 'N 7, X I H 1 V4 1 iriwii' A . - V- , i,' ' Q X in I Q Y ' Q 1- W Miss Helen T. Ambr Cleveland Ohm Spomor or Cadnt Captam CHARLI S AMBR C,0l11IUHl1ClEJ,4Q. 55221 Mrs D S Ccrlhou New H ork Yorgf M Q C2181 HU. .QDENVLY OU 'N 5 Q d'ifQ7'?Sl-IRALNEL -as-H4 'FEV fu- S9 Dm STAUNTON MILITARY AI UDP WH ' Y ,, . ,, 13 L- ' " -'f : ' -W. A A 'sig' W fx' wus' he 7, ,ff 9' ? 4' 'X - A ' ,fpfsfs ' Q fl-ix. W -sff"'i lubv 4 ' 4 I --' -A W Y . . . X Ik 73 6- . 9' M115 7 - A 'A f 7 5 X , W' was f5'Q V? 95 vgesgqo ' s ijffl A W., Q1 w f W nw fv-ki iw Y. fl YA " Aj J "ff " -- - t. T7 LV 1,1179 -.11 if Q Jil' "'- - Luullg -"' 1 , ,YW ff -'sux A 77.14 ' -4 lil, V LY L. , --1 , - ,,.,H:f- VA ' f - ,IGM nn, gm , 4 f ,, ,,,,F, A-an - -5 --,, 1 V H V f V f fs , f - , K fx: 1 -.w-.--.!Jf! UV' LQ, , 'fvmr rw , I.', 'Lk W- ' I s ' VL --s s.Vh.g ' swf' , , W J W V I , .-, W-'i 9 3g'2'f'1f'wM-sf v 1 Y I L' V L AL A. THE 1953 SHRAPNEL Mrs Armo - - X mpctna pmmuwmluum Youn 4 OK det Igxuva X N X f ' mamma A CA' IULOI Newssn atures hdxt Vila Ap' u Mrs I Rairxgqzhd Currey Betgesdgy ajyland Q rSj:ba,gqr' orn X J Qadet Llclrutqnil if Q 4 M30 P lPro0f1'ea. er SHR f X N 1" ' ,... 1 . 1 2" ff f A4 , WW 7 ,' Miilffflifw 4 -!-fzg.L " "" ' f--s -4e- 1. - ww q an " 1" ' ,A y .I . . , , ' - az E 9 "A" , I !l :mv I X ll ! V1 'f ' QW? f J' j U ' ' nf P .R ' f 4 .' X KAN, Ak Rf 4 A Q5 , 2, iff . .1 K , .1 X Xi, . Xx,F8 '--- sn? . 'I 'SWA H W2 wiv tv f g f'v -w -91 l f- 'f 1 ,'f'f,!!A'1 YV" ,xl, - . ' My , Iivai " l,',. :,1 1MV: . . f f HV! m- -+1' Q1 .fw N ' ,"'X,W.,,-l1,I1-L-4 ff- -'g'3g"-Q' h Miss Sandra Curr y 1 x S mlmr fm uulan L x lxull I rllIu1,"4'U1?R'wl 1,4 Mrs I T Doty I X111 N1-xx7j3?fL1sJ Q f21'f'lf5 L ulgt apt un THOVIQA ,LDQTL ua 5 I.. Laptaflll 619111176112 I' Sl Xl NTUN Nlll IT KRX H XIII NIS lh-111-vlan, KI1ll"'l1lllll Czulvt lf- - zmt lcmllx IQ. 'L'1'I:lf ' sl ' . - ,YV ' N C ' ' .' K fulzllff-QQ, 'Q 1,1 , iff X - -gulf , , s rf N. 1, ,,-'A ,f- 'VV L:-1 Q., . " ,.- Q Y ' --I 255. 7 Y' ' N ' ' ' f'VT5"TW ,X GC lqrg Mani , . IA V fx' f W .4 li 'gpwl 'js I f I i 'a L 1 L' A5 .w'l!?H nr .1 "1 F 1 s fi.. H X 'f f ' -Y -2' . b .. I-'-x f 1 ' s ,, Y' Kj s ' s , 7-Sf, ifwfs' Hi H f - ' , 1 :JVM ,,, A 7 , ' 'F 1 ,in ' V 1' ' I V 4 n ds- I ,M ,-N , '- ss, I 7 fx 1 ' f ' W-in v- H -A ff- mm Wigs . V, 'r 1 ' 1 v Y , , ' -5 - A A J f .' Aj 44. THE 1953 SHRAPNEL Mrs Iam arner Mxan Fiond 9 nvor or N f s etCta1 77? ,bi TILCAR Qiiyhxn nd1r""Co1TIan C 'X 'N Mrs WL S Ga xr BlaCk5buQTiZfrg?1n1a ipmfsm for J A 1 fx! wade CQptfm ff X V LLLXY 4 GK , 7C0mmamd Qompa i nh w . - --E - in LL '-: . . f ,LJ , 9 Q Iuuml, EZ!! ,J :xi-iQ -A taljglll.. ,., X T , 1, .Q4p.,..k 5 .X X . , I N l 'K 4 1 vJ.,.... X 'N N P? u.,N,.t1 YYWW- N 1 Yphf ,f f I I 1 1 J b - 5 V+ Y A , wg. f xx ' Qxrftyf qxmn - X X, ' W ll ' 'i.tQ "' vi-Wg X Qfffwj gr!! r WET!-tl Q , 1 R' fi 1 w " X, -1. W fx W W ,3 1 , ' W 1 1 X, , lixrfj I: Y j 1 I I , I fi "'P'7N.u 4'I'1l'w l'VH 3"y I WWW UM: e X 123 L, 'I'3i+f.Q.",',, '- -' 4 ,AK - f.?. , f . fx ' V I ef Mrs. Florence Hirs man Spun or for u uutan L umm uulu lug,1111g.m'1,T Ffa 1qu'nm,rs 91 1H if' I mol I111 EQEX or S fans jo XL Elnff lhlllffl mt Rom RTI IXSHNIXN 1 ,.l1 Aw-mvfte I QILVEU1 bllRA1 111. MISS Barbara Trachtenber WT C 'A sl Xl NIUIN MII ll XRX Xl XIDIAIX Ilnmlilyll, N1-11' York 'L . W J' Q C11 l -I If ' - :ml ROI5I'fR'l' HIRSII. IX 'fill I, , Y 7- 5,-111,31 . , . -' , "' I f--LZ 41 -- : -1' ' 'Lf Q. ' . ly , wma F ff yr ., ,.'J A .f Z., V . 5.-.Aly fl .Ev Q ' , W - xrxi. Y J v v xv v -fi1e',Au9f",5 ' X- f kai? rf .W 41" f.'4'.f' 5 35512, ,112 215 'f ' ' If f- Lfafi 'Fa +2 Turf r ,.V K ,1 , ,+ ""Y , K ju! f i 2' 1 ' Q? , - f :L , a v ' ' ' , 1 YT i ,f i 'fftii fl-1,,r.1.1iL ll 'Jw . -f - v ff" ' 5 I ". 'Z ' f ' ' 'ff"'f"' li' f- H "iii -W f 551' M L -,.,V, - J 'DY' , , -'rid 1 V 17- , L-.. 1 , 1 , -.-a , ' 1 I . ,. 'f 'f 5'1" 1"'I 11ZP".jf41'x"o"ff '.Lu,g-4j:vu rl 1r 1 r rr 1 Q , r 1 ,' 1 1 g 1 1 . , 4 1 L L A 1 A 4 I, L THE 1955 SHRAPNEL M1ss Kath 1 ber 1 IX 101111 a S 0 " Calaln f H11 P RTWJA lj U U' Rf 1 al Jutan gh FKIIRA N n Mrs R Slglllnek I r mk 7 Spanx? bm Qvfadc 4S2j1xE Cmlflliga 2311141 'zdltor it ML ""1-in H ' 111 1 -. -W" ' -'WX -1 V 111 ff 4 07' I A 1 , ' 111111111 gf -atv! 4! 13 ,,.W.,,...,m 1 Q . fj'...Lt' fn X wird.. 5 Q .. , ' ' 1 , gl, UMW 1 V N 5 Fx 'ccrf Q H' 1 H1 xwi I X V 'M I I W + I ,. 1 2 KV ,AN XA X!! lx, 5 4' ESQ n ' tfiji.QgQQ I' XXX? ff Qs' 'ir ,'F'i'y , 'gf 1 1' if 121 I.l'- L a , fl 7 'C 4, , T.. -.' ,Q 1: 'M f , ' A ' 7 , , - L1 .ai-win 1 X' x MFI!! , -V f W 5,1141 w11+11+'l'1W ' J :iq .k.,.x ,kg-'45 l L.A J Vi -1 ' fi Mrs. Dorothy Kaplan Irooklyn New York Sponsor L uht Corpm ll ST-XXI I Y KAI I ,ff -FSF? I X -Xrt IrI1t9rfSuRAJ'lN1.1, 01 Mrs ChI1S Lc1mpro,s ffI7.x"N mx 5 rrmll ILII 11111 Aj ,f Exam jf- I 1 C1115 rfgmrlxos I e3JuT1t1I buff fr'-"+V 'Cf' r rllvrfnxrr ST Al NTUN MILIT ARY ALADP Mi 3 . , V , , , I 1 I' . . ' J for I 1 ' ' 'z . ' 1 'N' A . I 4 J, wah . K fy 'M '-'T ,fy Af' .ah fp. - I Y f"" fr f g1A Q- - ' ' ,QF-'fr' -,-x 5 V Y ' N lk. I1 vial , f, . .Y 44.21 I'z1 ', '- 'hz lg -- gc I , N Q ,I'1,,g A WH I' 1 U 'f 5 W5 1 ' I f I gl! fg k1'4Q Ex el ,.' LTV? , gig'-af! 1 I-, 1 '-" T411 dgf, , ' Il I I , 1-,,- ,-,,,,, 7 ii :xi I l1um.1.1 -I L,w,y,' 6-1,1191 1- A 7 I It Y I ' Y' I P V' .. x l- V . F fnirr- V- ,gi ff- Wrgr IX- , ,N i.-V 1 P Y VH wx . f,----i1,,,fgi-,"' , I Q , ' N Y 1 L., V , I I 4 V c I. ,f' .fII l' -f' ,lfw 1 gh V I , ' I ' 1, YH, Wgi ,, ' "iQ-U H ' I I J ,, W, ff VN, ,. . un, -fr 31--1 11 - A-4' 1 rw,-vzwffxgawfulz. w 1 ' 1 1 7 K, L I 4 J 953 SIIRAP ,lm MISS MCIIJOIIG e LEWIS .ar non X Jw: 3 S ' x I lt.tLl'll 1 Z 1 'I LIX f I7 Aflvgr ll Mama mira 1 Mrs C D,XMcGowen I Ltt rsbnxzgm-xyN1,11g1111a SPMQO fir Qsujift S1 57111 1 23 rgwlup 1 TX SMI X f -11 5JpI'PsFLi Z7 I L, 1 Wulf! 9 A Miss Sally Mctkeey r lllmcl North Q no ma S 111 r r mi 5 Q I-XIJXISUX Nikki I X ll L apt un lf m PH? f .lx '- Mlss E11een Renucxrt M1 um I lfjfldvl .-,X Sfmmor L hktfgirg, nt T" XX TI TTNNI 'L is I S ff '-1 Lo LhQI.Ql.,I1Ql15 If QILRXLXIL 5 'r""+'wv r 7157+ afrv ST-Xl NTOIN Nlll ITARX XI XIII' NH SIl.',.v '1'l'1 , ' ffr .vo fn ' CII l - ,1l'I'U -1mt PS I1",'.'.,'2i'i 1 . . . , . Lu- 1 1 , X1 s QL? 111 rf-ff,"Qj. fA , K1 A. 3 1" ' N 'IV , rf 3' Y , , 11 , 4' , 'Y' ' ' , Yqdf B...-"' .. In I .1 . T . A 1 , c Ylitqtgv L ' -JR! Q ff: -I Q . i f , 'ix 5? gig? fuel' 1 -H Y If " "-QWEQ 1 A. ij f, -7-'1 ""','. 'Iv : -1 I , . V ,.-Lil, 1 if -Q 3 J 41+-AZILLL 1 'M' 1 '1 1 LH 77: f U1 uw! . 1 -2 Af 1 Tx-. ' 5 1- 1 - ly :A f'+ii..:?f'v,"'f'I" ' L ...,...,-f- ' A fr- , ,i 1 -1 rg , ,- -A I A YY , ,.....- ,x , ,J YY, YY V VY. vt, .. . v 1.-'F if-11 1 ,J-4, ff'-.q.,4-l,L.91.l,.l ' ' V Y ' ' v 1 ' ' Q - 1 A X AI 4, Mrs Irvmgw wmctn ll 11011 In Ha-u1'Y'N U X111 M SN nvro 1-1-f-P' L48 I I xduten FTW N W1 24 Hz mn NNTWM 'T L, I 1 Hqmie -:GRI mqgfr S-Ll-RA,l NH, Mrs D M Gllver Nu1fullXX11gnJ1x f Sf fzaz for or D Culnt V 'rmrgvgxqllxjpg f Cdl 1111 1 ar1c lu t'LUIl1lBdUtHllUll . f' ' Y' Q, , ,...vv 3---Q v1-- '13 :1r'l , .1 ' , 'cw . M. Nt My ,A., n ' I , . . CI! f r ix N his V 'H ..'fgiT1,N, 1 PT A' F V ' ' ,iv I Ji, ,, , .. A. f Y rf 1 7-'wiv ' F' ,N-Alyh Yi 1 A W Y 3 T,,:::f:f s. JJ: 1" , .' 13: 4333 f f M X . . XV' bk K x 4, iff ,,.fif'x V,"MA- if X . "Tia , , Af ,, .LA fx! 1 4' fxiigf K V 1 , f ' , A iii: 1 - x 'IN M , ' E AA' . , - 0 - . I " Q' 1 , 'Q bww l ww 'pl' , L-A iwi - ,QQ-5.4M , , X ni-5 sfngaq .- Vx 5 --.1 45' Mrs. Maisie Oliver H6 nall Arlington, Virginia Sponsor for Cadet DI NNH9 OI IVER PM side nt Scnlor QE? If i""" Mrs Glenn Patsch Houston Iennsxlvqnm Q5-E 5 gif " ponsor L31 CadeTr1E" 1: 1-1 i Vfiitor in I Bray rrmrwri. sf 'LK Qs out v-ffffwwvv-5 FV-Y"l'l :Smrrwr -q-L47 Y ST AUNTON MII I 'IR1 Al ADILMY i 2. . , . ' ' i pi' A 1 N, , . 5 . . V. ' v 2' 'gxligi - , VF, Y- ,NH fa-gig' 541. ,J V- f 7 ,r' 5' jf X", ki Vf M. - 1' f"'w 'Y' 'f X " I H 4 , K...+" I ., N V' . I - v ' , , .U 1 . 2 . vig ' M. ' A' If f s 'f A P? PV. f ,fi if ...A N Q, - ,W ifg.,-l F' ' " .ff i K A 1 Ai. ,Hn iii, ,Mx LF s -gigw-,zvfl ,... L .. ., sf is-ss ,A L '-'-, , J: -I- k ,-1::f'f.Jf-:r- ' -" ' ' ' ,Q -. Y LMJ' ' -- QQ- U A i.- , ,Ai iii' ff 4 Y L Q 7 'lu' ,ffl-iw V ' V AY, ,Ti Yg, W7 , fn, n i Qn,.gq f' :F i , J fmhwm Vrnirwivi ,,-- J' I':f"sA 11 . -'s-'L Y F my! " i Y v 1 v L 4 A A ' 'I If l9'3i SHRXPNFI MISS Marygzlaige Stark Housto 111 i on 9641 0 X 5 f ,..L..1-L. at I kutu ff uayC,A1xrv rms WV Lf 1 CIILLASIIELS 'VI Qgpgu ,lxablayr zu Mrs MGIYXCR Rodnguez XX Qshxngwzouw D C ,Sponvw jf r WX Cxulet L xptmgk J f LHIIXIE' lRODIx If UI Lomm md 1 C umpan 'II ' ' ' 1 Q 1 L J 4 4 . 1 fx. N , . 5 D iz . . ML YY 'fQ"'L X 'i-ta, ,?7 'A w flf.L'f, Q ' ,, -T ---- S-L-4 , "V J, u 'ffl ' i - Y :A-'-., X I ,iff K' W 5 ....--.. V X3 7? N 1 ' 1 'X X X J ' ' v M K-i V y - . V , . n fy-,L X. c 'I A " I 0 ,.J"""1g , 4 -, ' ' ' " YT ' ' Q Q 'xxx 7 J ' ' F me .' X' X ' if '-LRLH ' ., X 1 fairy t 541.21 f lx .zufgfgm I . -t . y Y' ', iv 5' 3 ' i' D v - ' . 1 - f 4 I " ' 1 ' 1 1, f -x . Q MW I ' 1, , U vi , 1- V A N -,,,4LA, ,. 'L Q.. -A- , . - firing! -- ',i'Lfl Mrs. Anne G. Ro ne A liutmknt Ixhocln llm Tfrzfzxrzr fr L ulnt L aptdm xf Ixf Ah get Lumm in hm 'f'ipmp'1nx I d dd if' MISS Pat Anderson 'Y Nlmm lpolxs Vlmm xotx FSB Spomor Q5 -4155129 -fifpmq, Kwon! ,ff I QJ515 J2u.1.. Wfvmrvwysu xl , . , , , 1 , S: W N . ,- ff 1 4 1 l 2 - 1 ' czlccql- zlc wx. ' , ' 1, , , " ' -.-Mui' . ff-fl! m- , X '- ' 1 1 ,Lg F . 13 Muff ? - rx 5, if ff . - f - ." r" . , Il .." ,4 5" - A I ' 1 ' -2 g ' ' ' Y C5554 k- . 5 M A nf, , 1'-.aa-I f ll I: A 1 . . V., nfl... .A 3' A I gf ,s:.':f --1 ? I iwvxii F F' 1 ' - V t',L.'f 3 -lf? Y ' rf ' 1 :W 1 ifw' n ff -V- 7,1iTI4YA , ii iq't ' f'dt1fi'1?--Yi-Y-il 7 i ul .......fJ 1 ,L W n F-, . Y Q, f n. 1 - M-nn , , 1 , W :wlz'Wflf1i1igTf' ' ' n ' Y Fw ' X L Fifi: , ak Q W T ' 1 w L f f . 1 if ST AUNTON MILIT XRY XL ADILNH ll 4 mm Slll Xl' MISS ea ' W1 TIQX S mzwr WX fw X Q jj! SLI! T 12-4 1 Tjgf 9,1111 t 1tA.1Tu:. S ll 14' I bs 3 ht 4'4t'T.xac nt MISS GL11d,cr A PIIGS In F1 n'nQx1x .Wm 1 Sfflllklf for X lg tjl1g,1d1LLL I UI SLI I 'A As-mtlmt 541349 N l'1i'tcrg,J.A,QLJAP:x11L 1 lu IJTI' .' ig NICI. G Q. - tt - V T7 ' m .l,7.AA lfriv, - 841 . ka if 74 A rg: . 3 ff J, 2 Q5 ,wfjl 'fggfi i Mil.-:4.. r'-2 ff V .ffffmv iv 'mt' .LJ V 5c"1l?j2- ' , - MP f5k-X fx f" WNV w I ,N , Sx,-'X K 1 'If' L 4' 4 1 .r"lk,,T'TifI - A ,I onzaziqi fm 2 ww , Q "5 x ,Q , ,V."I11Z.T1I' jf 1, X V X. V gf Wfzwf V .M-e Qu, X ,Y F, fgggit Mrs H Snyder Nuw H in lark long., klmd Nuw Work Sponmr or Cadet Major C I ORLJL SNY Lo Lxptam .bvwxgumnnng Tglllaqy if 5-1- if' Mrs K Ford 'NIcwYo1k ,M Yo Yu M wi LLLl.l. NYDElx X fhtmrxarmfv 53 7 ML MHHWJLR L STAUNTON MILITARY ACADEMY yl,x.,,J ,sz m 1 . . . . .ff f-ZAPJQK K r f AA ' - 2 , ' fn f ' 7 - I rfrb " ef 'ii ' q""'i.f' ,wffw Lf' J, 'gr r yi . J ff - " ' " ' Q' ,, -5551, . A is-A'n.v 5 i 4 K 1 gf Q 1 , . . 5.15. !..:. 75 1 V J- 25 2 ."".11,.,.,Ni .r l.4i,,.- 51. -..:ffi H ....., dv, ' . '-Tlrwnv pf 1' ixgiiut '-- ,-,,, - 1 :-zilf-fic A 'tw' ' g ' 'W N -f I Q 1 1 r gl f'f"""""'f if Jrrkgiir WM vv' rn N - I'lll l'.Jm bllRXl'lN I MISS K rsall gnu St mut r or 'Wi f 'aim Y 1'-I I NX Jtm-1 -1 ul 'I 1 'FQ Mrs GEHCI Spero I 1ttsbL1fgfhNQc,x111Qx lx .mud 0 Spmzvnr W0 F' 4 NL ulxt L iptal R SQP aptam l tj.,llllLlltil X al ' Q J'I' ' L 'li , I . JQ EQEI N f 1 'i ii mi: S nm! nr Y 'f , ff - -zz. f 5 . " ..A., :1f:L::i1, lA r' ' 47. uz5:f,'.'x'?ln1f ' ,fl ' V .mIQQ.f'.. , ' 1: ' '43 J' . . T T' 1 'z llctq 1 fefkgy f' Q Q X 1 nl X, f W , W N31 I J HF f W 1 .TN I Q,V w'LNf, J' . 5 ix' . ., '. 24g ff A . . ' .. .JN . 'MMI fn' kv- '9 ' Fai - '5 L E ' ' ' ' K I v -l,"'Y,-',SL 7 ln. ' v1lgx,i A 'I . X 'lxxlnfxj' , . . .-,. . ww , -f - ia ,, 1 , Y -'vii xy inn .n ANU? 1, , ,XL ii-X! X Y Q.. 2 Xijzfkf'-..--M M1ss Selma Bren er Irrl Inn 111 x x Span rr f ut Q p IDI I MII Lx11t1111MI.,sniQfAfi'E11 f2'?'771' Mrs W I Thompsp ID N t If unu m ?4ro1Qj1 if 'sf'-J "1 I all .IOIIN I' IRON AQ-LA-51t,frIpd ,lgiitlxnll TLL1111 STAUNTON MILITARY ACADILM8 II: 's IR-1 s"I 'zmi W X . ' .vw Ui' Cu I - 'za tain 1 SAX C Q .' 'ilx f 1 ' ' ' L 12Z',: 42+ nzxiwu ' uf "-I 'x 'emu ' J,-ff ,lf C: by- 1 K i ' ,f',,,. ' gk' 5--, E - I f . I -7 -.-4. I v rpg , . J' ---12:-'5 , . - I .gg ,, X 7 7, L, rw I , r-4 -I - i, W' 73' :Q EIL j TJ x X: 4, rig gG'17?l7!1Ig'f V7, 7- 1-1 LM fl! 1 MIX, F- 'f:,.7, '47, " I1 a - t I I,,7 Qfwrfg, . L 52 ' 77:4-IIIIQL 'X' .7,, Y , K 7571! I -A A 7 Elf ,, , I1 N 7.77 7-,,:71f- ,W A 'M - - In ,Wwi V, If 7 7 7,7 , H i" . 1'g y 4 7 , I ,JZ ff I L"' .....,77- ,- - , -I V, vi , I fri - -YAV 7 7 7-07.0 I ,I 7L77A7777...- 7 x. 'N J ,H , ,Www -f ' J' 7:16 ,H ,ul . fh"f"A": 1 4,7 1' 1 I f .L Tllli 1953 SHRAPNEL I.. A yr? his Ixoano TQTTTM Mrs L"l1'fl'f13'l'I'fU"QtJl l I V..-1 LIC! M001 lg gf mal omn .111 Ll M155 Lynlhi-Aweddle Oi-lifgxi' Vlfblllw. 4? 4 3jS!1s01lfu X Q mga? 9 H 459122 RQBI 1: x Iac dm I Wir!! 0 1 'W' . M mod c.'.'.,x- , ' V 4,7 W ., ., ' j Q f Y7'Ql.f' :1,,f,", ' f fr f V .44 yy .,.....,,,. 5 , NI 'X ' M 'mc TN e 'iffvl x " ," fl' thx-W i li-1 lf w xx X 1 1 1 r l A ,-- 4 1, w A lik . ff? 1 J x1fQ ,fl L ff nf' !jS.f . T 19,6 X pw: YJQNQ LX ,5 1, ' 1 ' 11 T 5. f t , Y 1 ally 73,1 ' , ' 'l 4 ggi N51 at lxfjg 'L' H-1 If 11 Elf -A wif I 'f ' VCX llfvd 1 ff f . M ww G N TTHFI4 qfl Q'-m..m9 , -fzpdfz , Wwwx I I , - .f 'K :" ' A ' ' A 'K 7 4- lNIUN Nllll N X XII I 5 I K fig! if ff Q 4 ,TAI ' .lL 953 SIIRAPNEI S'l'Al'NTON NIILITARY All.-KIIICNIX Tllli l953 SHRAPNEL mcsffz f n 7 cu fx, Q l IXN BOARD OF DIRECTORS I1 1 1 1 Admlnnsiralnon 1 11, 111 1 11 1 II 111 1 1x1 llllll 1 5 1 1 1 1 1 N X D 1 5 Medical Siall 1 1155 I X NN 1 1111 111 111 1 I 711 If 1 I1 I ACADEMIC DEPAR1 MEN T F EADS ' 5 1 111111 1 lfl 1 111D 1l1lX11 111 111 11111111 111111111 11111111111111111111 11X 10523 Slll . I' 1l'1l, .11111Q1'b1. 11. 11:11. l'1'1'.1'l1'111 ..........,.......,........,,. 51:11I111111. 1'1'j"1111:1 .1111 1111111'g11 11. '1'1111111g11. l'11'1' l'1'1'.1'i111'111 ....,..,........... 5.:1111111111. X'11'g1111:1 51115. 1':1g'1- K1. 1N1111P11'. .S'1'111'1'l111'-1' ....,.......,.,.,........, 51: l111111. Y11'g1111.1 11115. 111-11-111111. 111111111111 ,...........,.....,....,.,....,. 111-1111111111. 111111111111 .1111 111'I1l'1' 5. 111111:1111. 111 ........,...........,.....,. 1Q1.1111111111, X'11'g1111:1 f111'. NY, 11. 1i:111x 11 .....................,............. 51:1111111111. Xv11'Q1ll1.l X115. 1f11-:111111' 11. 11111111 ..., ........,...,,,,,..,....... 1 q1k11111111111, X-1111111111 1115. 1'111'I111111' 1f. X11 '11'111-:111 ,,....,.......,.............. 111111111111111, X'11'g1111:1 - .1 . 1111111111 11111111'1- XX, v11Pl11'5. 11, 5. .XVIII-X' 111-1111111 ................ .S'11f1'"1111'111111'111' 1..1..11.. 1'1111111'5111 111' 1.11111511111. X1.11..X,. 11111111111 1'1111111'5111. .X11 1 111 1111511'1111 51'1111111. .X11111 1'1111111:11111 :11111 111'll1'1'I11 51:111'1411111'g11 1A1l11l111'1 11111-1-151111 5, 111-1, 511.1 115. ......,.. .11'!11111 .Y'1,'11'1'f1111'111f1'111, l1'1'111.1'l1'111', 11:11'11111111111 1'1111-51' .1111 'S 1'1' 1'1'l111'-1' 1111111111-1 11. XX. X1-N:111-, ,'K11X. 11.5, ,,.,.,.... ..f1'11.1'1111'. 1'.1' 1l11111f1'1', .S 1'1' 1'1'l111'1'f X11'g1111:1 1l'11y11'l.111111k 111F1111111' 'l'1'1'11.1'111'1'1' 111111111-1-1.11111'1111'1-11 1'1'. 511.1 .X,11.. 11.11. ......,,............... ff1'1111' 1.1'l1'1' 1111:11111111 1111111'Q1'. 1'11111111111:1 111111-15111. 1'11111-15111 111' 11111-:1g11. 1111111115111 111- X'11'g1111:1 1.11'1111'1111111 11111111111 17111111111 N1. S1.1111Il. 51111. 1 1..'. ....... 1 111 11111111f1111l 111 1'11fl'1'!.v 111111111 1'11111'g1-. '111-11111111 1'11111'1'51I1 1"1111'11'1111 11111111111 111111111' 11,1'1:11'111-. 1'. 5. .XVI111 ......., f11'1'11'.1'.1'111'11,1 11111111 1'11111-15111 1111 XV111-1151111 ,S'1'11'111'1 111111 Y'111'111'.v .11Z1A1111'1-, 1'111g111' 111'1'Zl111, .'Nl.X. 1'.5. .....,.......,....., l1f1' 1'1' !111'11f.111f1'lf1'.1' 1'1111'11'511-'111'11111111111 . 1.1-1:11111 1'. 111111111, 11.171 .,........... .,.......,,,.,.,.... . M11 1111 I l'111'.1'11'11111 111'11:11'11 1'. 111111, 13..X., K1.17.. 17..X.1'.5. ...,..,............,, .S-1l'.1f11'1l1111 .1 ffllll 111155 1' '.',1 11. 5111 11-1', 1'.N. .......,......,...,..,.............. ll1'1 1,11 1'.1'1' 111.1 1.111"X' 511111114 ,.........,,........,.,...,............. l1'1111'1I'1'11i .X'11r.1'1' YT A 111111111-1 5. 511-11':11'1 1'111'111'1', 1 .,', ........,.,.....,..,...,... . 111111 '111' 1111111111 1.1l11111'1 11111-11111 1'. .11I11 -5. 1 ,,'.. KIA. ..,......,..,....,............. .S'1'1.'111',' .Q II! 1 1 1 N N N x I IN 11111 1111 1 1 xlllgl 1 1x N JN 1112 NN X R Ill 1 1 1 , P 1 1 1 Semor School Faculty English 1 1 1111, I? f111r11111 Ll 1 1 1111 1 llllx ll 1 N ,, 1111111 llN1l1ll11 1 1 11111 Q11 1 IX X N X11 111 N g Il 1 11111 1 M1 1 111 N 1111111111111 1111 x 1 N 1 x1 IN 11111 1 l11111111 11' Mathematics 1 1 1 ll1u1f 1 f111l111111l 1 1111 112111 l s 1 1 Xlll l 111111 1 S211 1 11111111111 N llli 1 ll N 1 11111111 lL 11 KX1 111 1 l1111r111 lN N XID 111111111-1 1X1Ill's111l11 N11 l1141lWl', ILS., MUN. .....,.....,...........,....., lf 1l'.1'l 1'11111,1111 K-H11Q'f'l', l'111x'111'f11y 111 XXvl.'1'41ll,1ll, 141111111111111 1'l1lXK'1'511Y, 1'11111-'wily 411- X'i1g1'111111 1,1111111'11:1111 14111111114 11111 XY, 1111yl11'S, .X.11., X1..'X. ........ .llll ' ' .S'1'l11111ll"' 1"f11f K11s1" x"11ll1l Q.111l'Qi', 1'll1Y1'l'S11f' 111' 1'1 l.'11Lll'g, 11111'1'111'11 L'lllY1'l','11f' c4l11l1l1l'1 11111 XY, 111'111 .'4111. 11.5.K1., lv.S,.'xl'I11j' 111-111'1-11, 11.11, X1,.X. .....ll1.1' 'W1' l'111v1-1's111' 111- 'l'1-11111'.J1'1-, N'1ll1llK'l.l1lll LvIllX'1'l"l1j', L'111x'1-wily 111' X'11'311111:1. 1'111 11111 Il 1'111, 1X1'1 11' XXUIII' 1' J111'Q1'. l11'111'- 1.1'f'll1ll 111. 111111111' .1X1Il,1l1l' 1711111111111 -1. l.1lll1lK'1', 1 5.14, ........................,...... 1'111111111'1"i111 1f11z11111'111I1x1'11 L4l111l'QR' - - L-111 1111-1 N12ll'S111l11 Nl. 151'11'1-. 1.5, MDX. ........,......... llu 111' 1' '111 1.111 11-1111111 '11111111-1 XX'111'1'1-11 11,111-1111, ,-X.11. ................,........ l11.'1' '1111' XX'1s1' 11111 111111 1.1-11 L'111x'-11111, X,1I'f"1l1l1l 1'1 I' -'11111' 1 . ' 1 111111121111 l,lA11-111111111 1.. '1'11j'1111', 111. 1 5. .........,................... l11.'1' '1111' 11211111111011'Sf'11I11'f' L.ll11l'Q'1', XYl11l2lI1l 111111 Mary ' 11-151-, L'11' '1'l'S11y 111 ,v11I'111 L41ll'fl11Il1l, X1111111x1'1-.'1111'11 11111 "'s11y L41lIPtf1ll1 11111121111 A1Il1l1llll'. 11, 11.3. .................,.....,....... l11,1'11'111't11r LVIIA '-ryity 111. Xv1l'g'llllil, X'11'j1 li K11111111'y 1 5 4111113 T11ll-ll1l' 1,11 .',' -11 1.. 11llll121ll, ILS., N12lSI -1' 111 1.11-rf ..........,...... .. J ' ' ' S1111 -'1' 1'111'1' .'11ltl' '1'1-1111111-rs'L'111111g1'. Lvl11Yl'1.5115' 111' 1"1t,'1111'g, L'111v1-'. 111 111 N1 ' L11l1'f1l1111l 1.1l'1l11'11111l1 x11l'X'1ll'1. N1111, 11.5, .......,.........,..,,............ J ' '11 l'111x'1'11w111'111'1Q11'11111111111 - 114111 111-1 S. S1 1111111 1'111'111'1', 1 .S ..............,......... ' 111 I 1' 1 ' ' 1,11'lIl'll1llll 1111111111-1 lql'1113l'll 1f. X11 11. .X.11. ..........,............. ln: ' 'l11r 1111111111 1411111-g'1-. L'1l1xK'l-f11y' 111 X'11'f1'111111 1.11-11111111111 L.l11l l1K'1 11111111111 11. f 1111, ,111 ......................... 11: ' '1111' L'l11Vl'l4511y' 111 X'11'g1111:1 1.2111111111 111'll-111111111 1., 111111111 111, 11.5. ..,..........,........,...... lllxf' 1'1111' 111K'111'l11llll 111111111111 XY. 1711-111, .l1'., 11..X. .............,............. I1: ' ' ' 1111111111ll'11'Sy411l1l'y4 1'11111'g'1-, 1'l11X'K'1','11y 111. X'11'g1111:1, 11111 1111- 1411111'gl' 1.1L'l11'l12l111 bl. 11111111115 L'11'11,', 1'.S, 1f11. ............,...,.....,.... f .' ' '!11r 1411111'111'11111 5111111 '111'1 '1 -rs L.fl11'ff' 1.11-111- 11111 1',l'1lIl1i 1i1v111'111, 11,.'X. .......,..........,..........,..., .' 'lm' l11'11x'1114111' 1411111'gg1' STX 'YU Nlll,l'l'Xl1Y UI Modern Forergn Languages , LIIIXKINI HL N x 15 L 111 ' Scrence 1 I 1 1111 1 N 1 IIIXKIN 1 1 I N I Is N N History X NIK Ii 1 I N Q 1 Lahn Commercial Lrbrary Ix11I1f111I S1111 Lf1IIn,1 L11I1111 1 1 11111 1 111111 1111171111111 111111111 41211111111 1 1114 111111 1 I2 1 11 11111 1111111 111111 1111 1111111111111 I 1 I, Y , ' 'W I t':111l:1111 bl. I'I1ll'IL' I'I11II111s,hI1'., ILA, ................................ 119 ' '1117' l'111v1-Ixily uf X'11'j1'1111z1, I'I111'111:111 ' ' '-'fty IQ11-1111-11:111t XY1IIi:1111 C. KI1 11, I-5. ........... ...... .............. . ' ' ' Lvll' '-1','1t,'11f Yi 11111111 I.11-1111-1111111 I'1I'1lIlIi Iiuvznciy IIA, ..,.............................. J ' '1111' I L41 I11111-I II:11'11I1I L'.'l:11111-s, I KIUAX, .................... 11' 11'1'111'f1 ' ' I,IK'LIIK'Il1llIl L'11I11111-I XYZlI'I'L'II XY, I'rc1w11, I'I1.II. ..............,....... 11lf1' '1r1l' I11'11w11 IQIIIXVIFIIX, II2lI'YIlI'lI L' ' "pity I.11-1111-1111111 c'1Illlk'I IIIIIIIIIIII Ii. Ilmx-, I XIJX. ................,.. J '111'1111' l'111x1-wily 111' Y11'j1'1111:1 XI:1-1111' If1Iw:1111I I., I1 ulgv, IIS, .........,......................,., 111,v11'111'1 11' I'IlIYk'I'5IIf'11I. X'i'51i11i:1 I L'11I1111vI Ifny XY, II1':1I1.'1111, ILX., KIUX. ...,.............,.. 111'1111' 11v1kl11'f'1 '11111'11 1XI:1jf11' if I'I1If'Jll' II1'y:1111, ILS, ....,.,....,............,........... 111.'1'111'1f11' L'111x'1-wily 111' X'11g1111:1 I.Il'IIIl'IIfIIII 4 IIIl'I'1 IC, 4 'fl '. IFS. .............. .................. 1 11.'1' '1111' L'111w1's1ly 111' I1C'UI'f"ISl I.It'll1K'II1llII 'I1IIl'fIIII1I.l' 'I'I1-11I1:1I1I. II..'X., KIHX. ................,....., 1ll.' ' '111' II11I1:11'1 QMII1-gm-, l'11I11111I11:1 l'111u-1's1Iy I I.Il'llIt'llIlIll XYIIIIZIIII XY. I511-I1I. Ir., IIN-X, . .........................., S '111'1111' I IsI:1j111' I71':111IcI111 -I. I.ZlIl1IL'I', I1.S,L', ..................,,,,. 11- 11,1 l11'j-111'11111'111 I.i1-1111-1111111 XI:11'x'111 I. NIIII, II..X, ..........,............,....,.... 111.v1' 'fm' I 'XI1sg I.11I:1 IR-Ily, ILS., NI..-X. ..................................... .' ' " ': A ' fr 1 ' 111, I 1 I1':1 l'11iv1:'s1ly Music 1 N ll 1111 I 11111I111111I1 I Remedial Reading IUNIOR SCHOOL FACULTY 11 1 X 11111 1 l 1 Q 11111 I 1111 111 I 11111 1111,t1 Il Coaching Stall 1 11l1I C 111I 111 1 11111111 1111 1 1111 1 I111 1111 I I 1 111 I1 JI 1 I I 1 111 111 1 I 1 I I 1 lt 1 1 II11rI IIIKIIINI IKIN Xl WIIIIA -I11s1'f .Ill I' I' ,................. ........,.............. I .' 'I' Ifirwl I,11-1111-11:1111. If S. .XV111-x' IQ1'I11'1-1I XI1ff,l1':111 XXIIIII ........................,,......,....... IIl.'I'II1'I1'I' 111 IYICIIICI 1111111'11:1111 II:11'I:1111I I7. II:11I1I111'I4, II..X,. XIHX.. NI.Ii1I. ..............., I11.v11'111'l111' I'111x1'1'N111111'IC11'I111'1111I. I'11ix'1-1x1iy111'C'1111'111:1:111 I 11-1111-1111111 C411I IlC'I R11 XY. II:1-11115. .X.II,. XIHX. ..................., I"' C-nfl!! xI1s. I!1111-121111111 I., 'I.lIf'Il1I', -Ir., IIS. ,....,.................... II 91' .I1 11" I.11llgfXY11111I C41 IIUQQ' I 1111111'11:111t I'!l'2iIIIi XX. I.111'1-1111. IIUX. ,.....,.........,.., ......... I 11.vI' 11111' NY: sI1111QI1111 C1 II -QC' I IC'llIC'Il2llI I'z1uI XIiII1'1', ILX. ............,........................ I .' '111'I111' XYQISI' jf 1 L411IIa'g1'c' XI1's. KI. .-X. KI1-i11I1:11'1I. ILS. ..................................... I11.1'1'1'111'I111' II111'Im1-II L'11iv1-1'w1I5' I NIIUI111' 11 If1Ig:11' II1'y:111l .............................,. II1"1'11I111' 111' .III1I1'II1'.v, II' .C'C1C.lI, IH I111II 1I1j111' ICIIXYJIIAKI I.. IJ111Ig1- , ......................,...,.. C11 'I 111' Xu" '1111 XI 141111 If1':111I4Ii11 ,l. I,:1111I1'1' ,...........,......1..,..,......, C'1 'I IIFI- 'II1'1111I.v I 11-1111-11:1111 XX'iII1:1111 XY. I"i1-I1I,'l11 ...........,,,........,.... C1 'I 11f "'1'I' I 11-11111111111 XIz11'vi11 I NIIII ........,.,.........,..... C1 'I 111' If11.vI'1' I11II C11 ' II!-l'.1l1 I11lII C-1I1I'I 111' Il' I'-CICI I11II I 11-111111111111 .XII -'I If. NICIIAIIC' ................,1............ C117 'I 111' I"1111I111II C1111 'I 11-I Il'1'1'.v II1l1I I IC'llIl'llIlllI C'11I11111-I Iiitclli- II. C4I:11'I411 .....,.................. C1171 'I III' Cf11I-I NI:1sl1'1' 5111'g1'z111I 'I'I111111z1s 19, II1-atm-1'. -I 11 ,..... . ..c.CIClC1II 11f Ix"fI1' . '.v 31111 S" 'l'11N NllI.l'l'klH UQ I li MILITARY STAFF ' l l X111 1111 111111 111 I 1 1 Il 1 11X 51111 111111171 I 1 N 11111 1 11 1 1 1 1111 11 KN 1 1111 111 11 1 111 N g 11 1111 1111111 11 1 1 N I 1x1 1 1111111 111 1l 1 1,111 1 EXECUTIVE STAFF 1 1 11111 1 X111 1 1 14 I1 1 1111 1 1x 11 1 ll If 1 1 11111 11111111 11 l111I1N If III 111 1 1 1 1 C 11111111111111 11111111 I N11 1 1 - ., . , . I III I'1.1.1 hll 1INIuI. l.11-1111-1111111 141111 111-I R1t1'I111- ll. 1'1:11'k1- ,...,.,, .1.. 1 '1'11f1'.1'.1'111' 111 .11i1i111Q1' .S'1'11'111'1' 11111, 'l4111'111'.v 1.2111111111 1'II'2l1lk ' -1 11-1' ....................... . 1.111 1111 l'1'11-1'1'.111'111' 111' . ' '111'-1' .Sxixilw '1' 111111, ,111 '1111 l,i1-1111- 11111 1111111 LI. ll, Ixllfl I ,111 ............. ,'1.1'.1'I.'1 1 l11'11f1'.111'111' 11.1. 1 ' '1 .S'1'11'111'1' 111111, 'l'111'11'1'.1' f11:1s 1'I' 5'1'j"11:1111 1121111111 ID, 111111151111 .............,... .1.1'.1'i.1'1 l11.'l1'111'1111' 111 1'1I1'111'1l 1-1111'1'i' R119 -1' S1'I'g11'1lI11 T11 111:1s 11. II '.,IK'I'. bl1'. .............. 1l.1x1'1.'11 l11.1'11'111'1 ' 111 T11' 1111 111111'111' .41'I"'1'ZlIl1 KI 111s J, C T1 ....,..,............,...... .1.1'.'1'.'1 111.1'11'111'1111' Ili 1111111111 11-1111'1'1' .'1' 'g11:111l l'1'1ws111 141111. 111 ,.....,...,.......,,.....,, .1.1'.'1.' lllf '111'1111' Ilf 111' '11 1-1111'1'1' 1.It'll11'IIIl1I1 LIf11l1IIK'1 1115111111 71111-X'1l1I' 1 ..,.....,.......,....,..,.... .1111111 11-11'11'1'1' Iliff lf1 1-1111 H. 1':2l1'11' ....,..... ,................. ...... . 1 13151 'l'1'1'11.1'111'1'1' H '. 1.1-1115 . H1115 ............,..........,.......,.........,..... CI11.'111'1' f1l1'. Xxvllllilft Iill'111 . ..,.....,,..,.., S f1'1"1111'11111'111 111' lf11111111111,1' 111111 1,11 111.1- Xlr. 11411111111 11, E111 ', 111 ......,........,..........,.,......, f'1'111'111'.'1111'11l I1ll', l'. .1 N11'111l1'1 ............................ 11111 111", 5111111 l11'f1111'11111'111 f1l1'. XY:1Il:11'11 lfll'11tl ..,.............,,........... .S'11f1"' 1'1111'1'111111' , 1'1'.1' Mrs. .'X11g11. El ,I 51111 ,..,....,......... ..... . S41'1'1'1'1111'A1'111 111121 1111" 11' 1'1'111 Rlks I'II'1lHL'1'S I,ICI4l'I-SIIII ........,.............. .S'1'1'1'1'111'-1' 111 111' ' 11111 Kliv l,:1111':11l:1 Ii1'if11-1' ...,...,.....,.....,. .N41'1'1'1'l111'.1' 111 1111' 1311.1'1111x1'.1 .11 .1'1' Xllw. l1111'11ll11' '1'11z11'1.1-1' .,......................,. .S'1'1'1'1'1111'w1' 111 1111' 111'111'11111.1'11'1' . 'N 1111111 -Illll' 141':111'1'111'1l ,.,. . .,,....,,.....,..., .S'1'1'1'1'l111'.1' 111 l111' 11'1'111.'11'111' INTUN NllI,l'I'.KllY .XI IXIJ lv JV! gf' lf -,,f l -,-Q3 , 2 1731 X X KN 3, V q, rs? m V3-K. Hi, x QW., KKQ 6-JMR rf -fa ,wx- Q, X41 ,NB 'cj LE AC? 5 465' fha,J O51 il' Cx ,,,,.,--' 72 f Zvi, agef Rosfefz KILIUIN ll n L XII K lil n L L ll Xiu mfInI 1 X111 XIIIIIUIK rn x xx 1 1 xx 1 INK Ixr1IJUI 1 rl ULL 1 X 1 N 11111 l Q1 nn Xlnp fl XII X HMI xx I Ixcn 1 I in I L1 rx ill PX fx XI1 I I 1 Fu 1 L 1 1 I III IIII ll 1:1 li X ' CADET ROSTER fmIx1Ml xx mm un IIX I l x 111 IIIIIIPIJII nth Nz 1 Rm XX , x If I '- Xlllllllfll I 1 I w X L N Ill x w x I X xx N 'W CU Ji W J XKI JI I X I IX 7 X 1X Xflllllll 7 -I I4 IIN1 , 'X xm W T N K NIQX ur 'I Lum 1 X 7 umm 1 mlm mX N X 1 NJ N lx A N LX XHUII1 Q 1 fl N 1 XL umm N N1 I X 'XI llll N1 mnnw Ou 1 IX SHI? x lllllllrll 1 uf u 1 ww N Natlu v 14 1 un I I 1 van Num - Hum JN ,1 mm I N LIHIILIIXIIIK um mm " lla I053 Sll . I NICI. IXI "" Imic, L'I1:u'II-s .................. 720 " Ihivc, Nm' '1 't N' YH. .XI ':II1:Im, IQf:Iw1'1n .... WADE .' ll1'I'llZllIHIIZlI L'm'1r.. Ihay 579, KI: II:1. II " 'ws ,XI TIIISIIII. I'I1iIIip ...................................... N1 ' .l21cIQ.' III. UI iw IXII An, . 'Inu' .................... . 1--Igwxw I I.z1m-, I.1lXX'I't'IlL'L', I.. I., N. Y, .XII'Il, IQII -V1 .......,........................ NUS 'ark I'l:1cL', IIzm1plrm. Yu. .Xml ms -, 'hz 'IL-s ...................... -III4f f ' Av CI -vcIzu1nI 3, Jhin .'XxllQ 'I. IfcIxx':mI ................ 3Zf IQ, 'Jf:1I1 Sire-I, IVIIZIIIII S.INJl'L'.', I7Icn'imIz1 ,XI'l ', Ifzrlc ....,............,.... 335 'cI1i4I I'c1z1cI. I.L'x'itImx'n, I.. I., N. Y. ASI" , f 1 ' 'I ...................... 3-IIIf IQIIZIIHIIIII INWI, I':1Itimm'c I5, BIN. II:uIIIi:1. 5:1Ix':1rI4u' ....,............. IIl'IZllIl't'5 Sl, Xu, 31, ,Xg11:uIiII:1. IIL1v1'Iu I'ic4v Ilzlilvy. I. ui: ...................... 721 KIm'11I11j'.'icIc Iicmzul, IQifIg'vxx'umI, X, -I. I3:1I4I 'i11, IQi'I:11'fI .............,......................,....... IYZIIUIIIIII, Yu. IE:1IcI in. .'XIf1-II .......................... fi! XII-:II xx' Ill :1 I, IIZIIIAICII, U lm. I1:1I1 'i11. ' -' .......................... FII -'SIN N1 'II XYiIIn':1I1:1m, RIMS. II:11'I-In-I1I. II'uCv ...............,........ ff? I'. I'. IXzu'fi4-III, CJIQwcI11IrI-v, I"Im'nIi:1 II:11'1'ia'I1I, I" " ........ ,................. I I U. I'o.' SSI, IIuIIy'xx'rmmI, I"Iu1'i4Iz1. I2:n'1'm', X'iII':m1 ................... IFIII 'I':I11gIvxx'umI Ruzul. Columbia. S. C. Ile-pgs, II: 'Ilmm .........,.......,.....,. ZIS Ifz1i1'fz.' Sl.. ,XII-." I":, Ya. III-II. Szmfmwl ........,........... I-5 K. PI'IlIIlQ5I4It' .Xx'v., I'I .'Iw11'y'I1 fm, I'K'll1l1l. III-II..I1m-1vI1 .................,........,... .ill ,'m'tI1 .X ' IIigI1xx'I MII, Illinnif Ih-1'gc1', IJ4111:1I1I ..................,......... flfl 'IJ' SI., I'I1iI:uIvIpI1i:I, IR-mm. Ill-1'11N1viu. IQIIIVVI ..........,............... Ii, II. N414 I, XX'1'ij'I1lsx'iII -, I'v1111:1. IZv1'wIxI1vi1m'1'. I7:1x'imI .,.. W I7i:11114nnI I11':1i1Ii11g' KIIIIN Inc.. 'I'z11'pm1 SIITIIIQS, I"Im'i4I:n Ih-slim. II 'IFF ..., 205 L':xIIv I,nln-1, Lblmlizl L':m1pIvL-II, 'I':1111pImm, 'limnpsn . I" -V. ,I - In-11 .............,.......... 25f 7 'ZII QXMA., I.11XYl'k'lIL'C, I.. I.. X. Y. IIIVII. ,I Im ......,.,..................... II4- I1z11'1I11Q1' IIIVII.. II:11'I1c1't4nl. UIIIH IIIwIwlr, Ah-X ........................................ Iiuy 5... Alloy, XY, Yu. IIisIwp. Yi Iam ......................,... Z7 4 M'I'I1:u'1I I'I:u'c, IIVCCII " 'I , L41 IIII III1lL'Ix, 'Im' ........................................ IQ4 - I, I.I11Ia'T'icI1I, 'I' '.'II,' IlI:mI4, I.wj':111 .............................. 720 If. SU SL, Miami, I"Ir11'irI:1 Ilullml. 'IruIm .................,....,... 7 .IIlk'Ii,'IIl St.. I'u1't VYz1sI1i11j"lm1, X. Y. I1111I1xx'vII. XIIIIIIIIII .................... IQ, ID, 4. Iiuuu- NIU, 1111-vl,'In11'g', IH-111111, IIfv111'11v, Ilml .................................. I'. U, Ilox IQU. Iylllllll., 'I' -5:14 Iimlmm. XX" .II ........................ I4 f '4 zulu-1' St.. 512111111 ll. Yu. 111-:MII-y, ' Icrl ,..,..,....................... III II1'r:z1fI SI.. I'iIt.'fim-III, Nlzss. II1':m I. -Ins -ph ....................,..... 201 X Vst R IIq f ,, LITIJZIIIZI, Uhiw II1'igI11 I ylc .,,........................... JZ-I X '. . 1' .A ,, III QI urg. I':1 IIN mIvy, XII 'I :lvl .........,.................. -I75 '1111 .'Xx'L'., II1'nuIqIj'11, N, Y. IIN XII, II: 1iIl1m .................................. IN 5 Rf , IIi11lm1, XY. Yu. IIV1 vu, IiIx'i11 .............................. 25 N. I.uwi.' Sl., Sl: ' . Yu. I31'11x11:1I. A :ru -I ...... Sill I:l'I'II1IIIlIIl ,X NZIZZIITIIH 120, L'z1r:1c:1s, Ycl -:L -Is, S. .X IIVXZIIII. hlzm -s ....................,. if-IU '- I' ,. I. -I2ll'IIS1JlIYIIIL' 7. I'xI1PI'IlIII Iiuck. I 1 'III .......................... ful' Ilintuin Avc.. l4I1:u'In1t "II -. Xwfl. II11'I4I-y,.Iz1y ........................,. 530 MI QI St.. I' 'Ii fl " gf, IIIILH I'u'I4v, I': 'ICIQ ............................ ISY ,'z11'a1o5": SI., I.: " nc: Mus: I! 'nf , KIA' mis .....,...,........,..... 227 ' " " - AVO.. St: I , Y11. 17 s 1 XX 7111 1 1 71111, ll X111 1111 N LL 7 X X11 1 L L L11 X1 1111 11111111 1111kX 1x 111 11 X 'W l 111 ll11N 1 N xx 1171 L 1 l 'U 111 L 11111 1 1 L 111111 11 7LL 1 L17111I1 11111 1 11 17 71 11111 75 N11 KX XL 1 111 HL X17 17 11111 x11111 7 1111111 1 1 1 1X ll S1 II1X 17 1 111 lt X 111111 1 1 1 N N 1 N XIX 1 X1 1 1 1 11x- x L1 111111111 1 1 11 1X 1 11 1 1 x X111 11 1 x X1 17 VL 111 1 17 X x XXLI 1 x 111171111X Llflls 11111111 111111 X 1 17 Il 117 IX L1 I 1 I xx 111111 111 XX 111 111 11 x 111 1 L X 7 7 7 1 1x1111 L X 1x111 1 N ll 1 1 LX 1 711 113 XVL , 111111115 JXXLIN 1 1 1 1 1 1 71 1 1 1x111111x11 XL 1 X111 11111 1 1 ,, 1 7 x 7 X 1 11121 ll 1 L N 1 6 5f1Ll111L1ll 1111111 S 11 5 XX 1 1 -1-1111 Nt X 1 1111 SIHNIUX X71 11 L':1111 1111, 1':11XX'1ll'11 ............ 1117 1'1f1,'1 121111 .Xx .X111. 5 li, N1- X'111'11 214, X. Y. Liillllll 51. F1175 -11.11 .................... 117177 1111:111:1111111- .XV1-., Y1 f"w111xx'I1. 1711111 L4:1111:1 , 1 1L'X' ...................... 5-111 1.x111'111-x11-1' 1111:111, 1i:1111111111'1- 15, X111 L'z11'1', 17:1x'111 ............................ 117 111'X'l1 X1:1xx'1- 1Xx'1-., .XII1 '11, Xlusf, L4z1.'1-s. 11 -'1111' .......,................ L':11'1111- X1. 5174, 1111117 1'1-x', 1'l11'l41.17 1'1-1 C2111-s, 111111-111-11 ........,............... -1117 1171111111 1Q11:111. 11!1X'L'l'117XX11. 1,'lllli1 L'-1 's. 1'1I'1llI1i11l1 ....................,....... 1111 K1l1X' 1:17171 Slll1111. .X1'1x. L'1-1111l:1, 11151-1111 ............................., 51-1 111. 1.1111-rtx' Sl., X111-111411, 1711117 L'1- '11, 1Xll17l'1'1l7 ,........,.. X'1- -:111 1f11111:1wx'111 11:11t1, 1,171A1'.Nl1'1,1711117l', 1111111 L'11:1 '1-11 -111 .... 111X1 XX'171'1l17121111101-171'l7..5 1'1:11'1- XY1'1111lllI11'. 1':11'1- 1, 1"1':1111'1- L'11'1:1111-1, 11211 x'111 .......,.............. 3171.31 Sl., N. XX'., XX':s1'11g11111, 17. 1' L'1:11'111-, -1: 1- .,.................,, 1111111 1111111111f,-11111 .Xv1'., N1- '1 -I N1-xxs, XVII. L'1:11'x', XX'1111:1111 ............................... 1211 If. 1511111 .Xx 111'1'1'Jl, 1711111 '11111s, .l171111 .................................. 335 .X1111tx' S1.,.X1I1 -1st, X1:1ss. 411' s, 17 711 ,.............,,,,....,......... X1:1111 Sl., L'1-1111':11 X'111:1g'1-, L'1l111. 41 ' 5, X111 -1' .............................., 1'1'11s1 -'1 St., 1.11111-511111-11, Xlzss. 7 . 1X1l -'17 ,............,............ 1217. 1117K 1511, 1,111L'l', 1'111-1'l11 111-1 L' 1 -, .1 1 .,............................ 131717 .' :1111f1' 1Z1v11.,L'1-'1-1:11111,1711111 L'1'z111x'-11, XX'i11':1111 .........,................................ 111 11 :11111s, X':1. L1 '1iQ'11., .X11'1'1111 .......................... 212-1 111l11L'l'X' St., 1.1ll11- 17 114. AXl'1i- L41'17171i!4, -1 1111 ........................,. 17 1'212lII111'L'Il11X .-Xx'1-., 1111-11 171111-, X. Y. L'1111 , 1Q:1'- 1111 ...................... 132- .X1111-11:1 Sl., N1-xx' 1j1.1l'11115 15, 1.11. LQLI ' g11:1111. -11111-s .......,.... . 717 '11'g'1111:1 .Xx'1-.. S. 1f., L'11: '11-511 Il -1. XX'. X.lI.. L41l"',',.1 1111 ......,....................... 5821 1'21111L'X' 111x'11., 151-1111-51111, X111. 17z11'.-11, X'1111:1111 ..,...,................,............ 1l2lL'1iZl11llL'1i 1.11111-, X. 1. 1711 1 - x11 -1'11, 711117 ............ 173' 1.1111111111 111'1jf111.' 1'11:111., L'1111I'11'.1111Il, XXV. X':1. 17:1 15-1-11 ...... LF. 11117, SXX17. 111-1 L.17I11lIl -1'11- St., 1111 . -121 17z111:1s. M -.':1g 171115, 1'21'l'11 ........ 18-11 '11 'z 1,l7Zl11. N. XX'., .X11. 411, XX'11511111g11711 '7, 17, L'. 171 '1s, 1Q11'111l'11 .................... 73-Z .X11s.111 St.. 1'27l'L'S1 11111s, 1.. 1., X. Y 1321.77.47 1'-xx' ,...,.................................,........ X,2l111 -1. ,'X11lS1x1l 1711-', L'11:11'11-s ...,......,................... 7172 . z111is I1 1X ' 1711 -11 -11, N. L1. 171- 121. 1.1-1'11x' ..,................. 712 .1:11'1x'11 1Q11:111, XX'L'.'1 1'1111z1111-1l1111:1, 1,L'111111 171- 1,l'1'X'l71S1l1, 1'z1t1'11'11 ..,........... L'z111- L'111-x:1- 1,111 11 23, X4111l11111 171-1 11175111151 B1 '11x',-1-1'-1 171- 1X1l'111L'1-, 1711X'111 ...................... 111.1'l'11 S11111g1L'S, 1111117 1X, .X111 '11, Lf 171 111171'Q1l7, 1'11i1i11 ................... 3517 S:111s111111- St., S11 1'51'2ll1L'151'l7, Calif. 171 ' ' - ', .1175 '1711 .................,...... 11177 'i '111x'11111 1.ZlI1L', L411' 'x' L41121SL'. X1 1. 1,JOtV', :S .................,........ 92-1 . 1 1- '-., R155-'11 1,21l'1i 7-1, N. Y. 171'-" ' 1 -' .................. 111 ' A '11 .-Xp. 223, ,-X11-xz111111'i:1. XIII. 17r 1l:11'x' ........................ 1-1177 ,171Il111'X1 -1' S1.,S17L11 N1 'f111i,X'Z1. 171"'11 -11, -1 1111 .............. 251 ' -'z .X ' 111'17SSL' 1'11i11t1- 1-'z11'111s .'17. -1"1. 1711 1: , 17: '111 ........ 2173 1' '1xx'111111 1Q1:111, 111':11111x'xx'i111- 111115. XXv11l11I11'A11l1. 171-1. 171 - ', 141 '1111 .............,.......,.... 3111!-- 1"11'st St., 1:1711 1.1':1x'1-1111'111'111. 172111. 122111 11, 11111-1 ...........,................ 231- XX':1,'11. 131x'11., 1-X11 ff 17 . XI1. 13111 ':11'11s, '11 -'t ................................ 1711'1c 'i1'111- .X11111-x'i111-. Lf 1Q1z 1. " 1-11111 ........ N1. ' .' -' 1': 1 171'1x'1-. 14. 17. 2, 1111111-'1-vi111-. 11'1I1Z1. 11111 -'s1111, 11 - lI'X' ,......................... 2177 '. Sx'1z1111111'1- St.. 111 1111-, N. Y. 12 'z s. l1'111'1- ...............,........ 1547- .' ...'. XX'., XX':s1' QIUI7, 17. L'. fr 1, r 1 1 - 1 1 1 '. 1 Xl1I,1'I'.Xl1X X1. 1 ',X , 11'NI 1, 11 X 11111 1 111 111111111 1 1111111 111 I 1 Xl1L11l11l1 X1 11 1 ,, 11 1 11 ll 11111111 V 1 1 1 11 1 111 N 11811 1 X 1 1 Il 11111 1 1 1 1 11111111 N1 1111 11111 ll 11111111 1 1 1 11 N N I lXX1 1 N1 1 111., 1 111., 11111 11 111111 1111 51 X1 1111111 X X 11111 1 ,, 1 X 1 1 1 11 N X1 X 1 111 X 1 1 XX 1 111111111 11 1 11 11111 1 1 I1 'IW1 1 1 R 1 1 1 N1111111 1 N1 1 1 1 1 1 1 11 111 N S1111XX111l1 1 11 1111111 11 N 1 1 111111 1111 9 1111111111 N1 111 N 11 111111 1 N 111111111 1 1 1111111 1 XX 111 S1 N1 1 1 1 111111 f 1 N 1 N 1 Nl I X11 N1g11111 1111 X 111 I1 1? XX 11111118111 1 1 1 X1l11l1 11 1 111 11111 1 X 1 1 s Hxl 11 '1 l I X 111111 1, ff 1 ll 11 1 1 1111 1 111 111111 1 11 N111 17 X 11 1 XX 11111111111 N1 g1111l111l11 'l'llIz 19521 Slll . I fl, 1f11'11 jf, '171 1111:1S .......,................................. 1-2l172ll'g1'X'1111'. N. X7 1'7Il111l11, 1J1111:1111 .,...............,,..... 3-12 .71 ' 11g11 N1.. X11. X'1-1'111 X. X' 1'7L'1'171'1'11, 17:11'111s ........................ L71- ' 7:11':111111111 N11111':1, 1-Xl1:11'1:11111 71 X':111-110111. XV1-111-z111-1:1. N. .X 171-1'1'11, 111111111 .......................... .X111 7 111111 7, 1'111:11' 171-1 11111, 1.71111 171111 -1':1. 1':1111 .................... 811118 1 7' - -' ,-X ' 1'1111:1111-11111111 119. 11 -111:. 171111 -1' -s, 1771'17 : 11111 ................ .X11: ': 11277, N:11 .1lJS1'. 1711.'1:1 Iii ':1, 17, .X 171511-', 1X11'I1 ,........................... 311 XX' :111:11111 171111-, 1X17111f,71'11111, N. L1 17111'1 51'-', 17:1'111 .......................... 117 X '1111111 N1.. 171111-111-1'111-. N. X' 7 1'1 -, ,1:1'1' ............................., 221 7: 7 - .7 ,, 111'1-- '1111', N. 17 7 51 11:1'i1'11 .....................,........ 511 17:11'1-111- N1., 1' '1' '11-, X11 171ly, 1'7l'1'11 ...........,................ 171--1-111111 17: '111J, 11:1111-1111 11'11, 1'1-111111 171':11111f, 11:11'1'1-1' .......... 111l17X7l'X7,1' '-1-1's,'11114 17 .7 ., X. XX'., XX7:s1 ' 1511: 11, 13. 17 1'7l'1'l11111, 1.1-1111:11'11 ................................ 11.1-'.1J.2,1J1-' f's X1111s. X111 171'111 1' - 1-1' ......................,............ N1'1 1 1111! 711, 17:111:111:1 11:111:11":11, . 2 .............................. S N. X 7. 91 N1., .11: 7, 171.1 12:111, X111-11:11-1 ........................................ 1711:11'11-s Y174lX'11, XX'. X711 11:11111j"1",. 1' 1111' .......... 1111. 1111. 1111. NN.X1'1f1'11, .X1'11 -1113, W 1'11a11 :1.'l1-1' N1- ' v11l'11, 11:11'11. 15'111'1- ............... 11111-. X711 17111111 .X1-11111-11, .XI'11 1117, W 1'11f1111:1s11-1' N- ' '111'11, X. X' 1:11'11111-1', '1 11111 .,.............,...,,,...,........ 22.' 711,'1 N1.. N11 1 . X751 1Zl1'111'1', X11'1:11-1 ................ 4-1.75 11:1111':111 1.11111-. 11:11 1'111111, X11:11111 37. 1-7111 1:11'1111-1', 71- -111 .............. 11115 1X1lX71111P11 ,X1'1-., 111-1111x 72, X1-11' X'111'11. N. X' 1111111121 1':11 ...................... 1581 1711111s1111- 1J1'11'1-. 1.X'I111111l1'S1 1'1l1'1i, 111111 1:1111 -1', 1111 -1'1 .... .7 ' 171f1N1 N1:1111111111- 1Q1:111. 111 1-11 1711-1-11 111115, INl'11S111f,1 111, X111 1:11, XX'7117:1111 ...,........................ 1114 .7 X1:1111 N1., 111111-11511 117Q. X':1 11-111 -13 XX'1111:1111 .......,.................. 121 '17:11111111' 11111111 11:1111111111'1- 12, X111 2-11-1, .I 11111 .................,........ '41111 1-:11111 17 11' lll'.'L', 111'1l1lX 31, N. X' ii11. 111-1'11:11'11 .................,..........., .118 .7 -' ' 1 .X1' N1:111111 ll. X':1 11 711. XX711 ':1111 ......,.......,........... 71111 111':111j1'1- .-X1' L71 -:11'11:111-1'. 17111 1' 7 gs, 11' 1111' ...........,.... 13117 V 7 -' .7 ., N. XXV.. XX'as1'1g1'11111 12, 17.17 111111711-1. '1' : '1 ..,................... 1817 .7: -'s XX':1". 1111-11 1,111'I11L', X111 1 1-1'g,XX7111':1111 .....,.........,........ 251 1' S1 .7 .. X -1' X'111'11, N. X7 l1:111w1'111111111. 171I1'1 ............,....,...... 17:1s1'11:1 51.712, 1.11 1':1z, 1111111'1:1. N. 1-X 7 1 -1 1.'1- .............. 17:1111- .X117'1-1111 X7111111 .X1 f,'. IN-211. N:111 .11P.' -, g1N11l 1"1. 1111-111111, 1111 ................ 333.1 171111115 1.:1111-, .XlJ1. 11, 11:1111111111'1- 15. X111 11 11111g. X7'17:11 .................. 1211 " ' -' N1., 171'1-11-1'i111's11111'g, X711 1111111. '17111 111:15 ...................,.......,...... 1.11111- 1711-1115. ,7 1 1 11, X':1 71'1-- , '17 11:1s .................................... 1'11,' 1327, 17111'11:1111, N. L7 21'1-1-111-, 171111:1111 ........................ 7111 X11111111 -11 ,-X11-., 1115-'11 1,1J1I11, X. 17 11'1171'111, -1 5-11 ..................,........, 437 1'7111I'1111 X11-., Nl. 1711l1l11, 17121 117111111l'17g7, .11 -1 .............,,... 17:1111- .W .X, 14711, 111141-111:1, 1711111111111:1, N. .-X 11'1 ',', flI'11, 1:11111 ............................................ 1l1':1111'11 '1111-, X':1 51-i '.'. : '11, 11 '1: '1 ...............,......................,.. 1-11':1111'111'1111-, X711 711 , '17 1 as .........,.....,.......... 711 1D11Yl'l7 1Q11:111, 171I"'Il.'1 1' , C7 1:1i1'1'11-111. V1 1111 .............................. 327 7' ' .7 ., : , X721 H:1111-11, -1:11111-s .........................,.,...... -1811 1-111111 St.. X1i111111. X1:1sf L 1 J YN 1 N N 1 1 I 11x x 1 111 1 111 lk X X111 N 1 N 1 111 1 1 1 l 1 1 111 x 1111 11 LI It f 1 111111111 x Il 1 1, 11 1 111111 111 111111 I Sli N I 1 1111 I1 N 1 1 x 1 1 W x 111 J 1111 111 1 7 I '1 YY YL 1 11 X 1 N 1 1 1 11 1 11 N1 11111 1111 1 111 1111 1111 1 N1 Nl N 11111 1 1 1 1 1 1 1 11 lxk 1111 Il IN 1X K KID 11111111111, 111'11'l' .,......,.,....,........,... 1f115f1-1111-1'1- 11I'1Y1', K1:111111'1111, N, 11. 11Jl1'1II1?l1l, N117111ll'1 .................... 1 5111111 XY11YX'1lIl11I1 .XX'1',, 1.1111'1'11'. N, Y. 11111'1'1-1, 111 1 1'1'1 .........................,. 11111 .111-Q1111111' .Y1'1-., S11 111111, Yu. 11:1s11111, YY111i11111 ..............,...............,.......... 13111151111 11!l1'1i, 11111. 11111111 '111111, 1111711111711 ...,.........,.....,......,.,, 1111K 371, 11ig11 11111111 N.1' 111'1111l'1', -111111 .......,.......................... 1111K 7111, 111'111111N1'11111, V11l'XI1N 111'1l111, 11111121111 ,..,.,........... .1 1f11f1111'11 1'111'1111111', 14.111.111111g1111Il', 1.. 1.. X. Y. 111-1'1111111, H11l111l'jv .............,.....,,... 2111 1'111'1'1' 1'1Ill'1', Y111111g11111111, 1111111 1111'.'1f'1'1', 1'1l'1'11l'11' .......,...,...,.............. 3-11.13, 211131., 1111-x,111K', N. Y 111l'N1IIIl1l1I, 1411111-1'1 .............,...... -11 1'11lN1 1111111-1111111 .Y .Y11'.'1111111'1:1, Y11 11111-1AII!1lIl, 11111111 ......,..,...,.........,.. 3.1111 S1111I'1' 111111, Y11'I':1111 5, Xvll. 11111-1.ll11llI, 1'111YY'2l1'11 ......,...,...,..... 113.7 l'1111'1-1'. 111' 1111111-,1'111':11 11111111-1, 15121. 1111111'. -1111115 .......,.....,,. '1.1Z1':1111111'i11g1- 1111Il11, 1411-1'1-1:11111 111-ig111x 21, 1111111 11111111'I1, -11'l'1"1' ..,.......,.. ..,...,....,............,..,1... N 1' 11111. .Yl'1.. 1111111'1111111, 111'IlI'Y ................ 'WLS X. lf. '11 .XXl'., 1111Il11, N11!lIll1 5111111-1, 1511 11111111,1,111111I1 .....,.... .Y1l1.1117.X,Y..X, k1l'1111114l'1111N11111l1, 11i1"11111111,1 l'P,Y11. 1111111iS, 1'111' ............................ NNE 1'Il1111'Y 111111.. I1K'11'K'91111 I-1, X111 11111111 YYi11111111 ..,...,,................ NSN 111111111 111111., 111-1111-51111 1-1, X111. 111111515 11IlY111 ..,,........,,,...............,....... ........ 1 11'1111'1, 1'. 11 11.11, 1111l'I'Y .....,..........................,............ 11:11111111111, N, 1'. 111111':11'11, 7111111111115 .....,.........,.... 218 1'1l'1'111'I'11'1' Sl., 111'111111w1111', 1.. 1., N. Y 111111,-1111, 111-11111111111 ...,...,.................... 7111 1':1lS1 12 S11 1'1I'YX1ll, X. 14. 11 5111-s, -1111111 ...,......,........,..........,,......,.,,,... 1'111'1111111, X. 1'. 111!l1'I'Il 111112, K1ig'111-I .1.............. 1Y11111'1111111 N11, 1, 14111'111'11s. X'l'l1Uf11l'111, S. .Y 11'1z111'1'1', 1"1'11i11111 .......................... 111111111111111 111, 1'11111'1-, 1,11l'17111 1111-1 .111111-1'. 1111 111 .......,...,.....,..............,.......,... X1ll111Il1iI1, YY, YVI1. '11lll1 .Xl'111ll1' ..............,..........,..,.,. 1211. 1111X 227, 1711Il11111, X. 1. '11-1111111, 111-111'g1' .............. 1111171111111 111111'1, 1.111YY1'11 Sf S1., X11 ' YlJl'1i, N. Y, '11-111'111w.1A11:11'11's ....................,, 1.1111 51., X 1'111111. .Y 111711111 Q411Y, N111. vll'111f111S, 1' 1' ........,..............,...... 11115 X, If, 1.21111 f'1., N11Zl1Il1, 15111. .lQ'l11f111.., 111111'141 ..........,.................. 119.1 N. lf, 1121111 SI., N111ll1l1, 15111. ,1l'Il1i1Il.', 111111111 YY. ........,......,.,.... 1711 1.2l1i1' 191111-51 1111, l'1111'1'1.11111, 1111. 111-11111, 1'i'1111'11 .......,.......,.,.. 11-11 ,131 S1., YY,, Y1'11l1i1141f11111 13, 11. 14. 111-1111f1111. xXv1l1.1l'y ...........,.................. 711 12-111' .X1 1-111A111Il, N, 11. .11ll1'S. 11111g'1:1s ..,......,.............. .728 1f11s1 111111111 .X A 1111 'l'111l1l, 1111111 '11 I1 -S. YY111111111 ................................ 1i111 1- H111111111. fz 1 , Y11. 1i1111111111111111f, 1,K'1L'1- .....................,... .'11YY11111i11g11 Sl., .Y111 -'111-, 814. 1i:11111111. 5111111 ,.....,.,........,.......... 4113 '-1111 .XY'1'., 111'11111111'11, N. Y. 11111 11, .-Y11- ...,.................. 2211 f 1111- S1., .Y111. 14-3, N11f111'11111 3, 71.1'lll1, 11' . .111 Il ..........,........,... 1'. 11. 1111x '11, S2111-11J,", 17115111 111111, 14, .Y. 111-11 X1111'i1,11 .............,...,........ 11111 If. 1111111 SI., L411111'111111's1'1111-, Y:1. 111' -511 1s1', -1111111 .......,................ X111 ' C111 14151111l'5. 1Q11'111'1111-, Nl 1. 111111 ' -, 1711111-1K'S .........,,....... N214 111-1-'111'111111 11I41Y1'. 111111-111 YYII, 1'1-111111. 1'1 gy 1.111111 ............,...................... 111121. 117. K1111'1'1's1'i111-, 1'1'lllI7l. Iii 1'jf111111, K11'111-1 ....,........,............ H27 111111jf11- Sl., S11 1111 , Y11, 11111 111111'111'11 .....................,.. 234 1,ZlI'1i 1111'11., L112lI'1iS1J1ll'Q, YY. Y11. 11111 1111s, '11 -'1 ........................ 3111 131111111111 11'11111111g, 11:11'111111, 1'1111:1 l 1'l'U MlI,l'l',U1Y 11 11. ' lxc L1 usnph xm um lxotl nf Nl 1 ,ll wt in SIIRXP 1-KM TIIIKL Lhopt Ixuxd lxuhnmonrl 26 X 1 2890 XX mmcllmxx lxcnfl Nh ml LI Hnlghti 20 01110 w 'Nmth I 111 Hmth Um an I 0111 Solx xx IN 1 x L x11 I lnbmmm 1116111113511 28 lui mv lxuuxm w 1 lllon 6 no nul L Sam It UIIXXL 1 mln lu i 1 C xml L 5XLIJIll1SllliX N 11110111 xmu 11 1 Sag, Har impms I unpmx 636 Yux Q nth lxcnd I null ILIHII melon amos 19 I llummmcl Ava I Ldtorcl Ohm um 1 om Lllklk N mum x L mlm Nt nts 11 hu ilk Dum l N Xlts XVXUIILVHPOC luun umm 1 xx in lllllnl Nli 1 1 Nxth Nt 1 ,N Il K uw Q uxl X llll IIN lL1xLI S1 mln 1 Un 1 ll J Nllllhkll 11 Xl m L JI L x U 1 K L nits 1 Ahlu hut xuu 2 J 10 N1 X 1 ,, 'I Nwuth 2-1111 Nt I ,, 1 Q 'N 41 Nl 1 v xx fr X lll xx I 1 Lo 1 L 11111111 1 IUII lll LX L mum Du 'Xlltolx -Xu In ar mum H111 xlc unxx R011 tumrm X Xldxu IINLN QICNLLIII Dun 1 LII Q 111 ll n luupun LL 3110 H110 cs L 1 D1 xx Lxkll ulmx I mw H 'Xmth m I ll C 3 Q m It uh L lu ll N mflx Lhulu mmm um 'nl 1 uxrmu Q m 1 x X11 ml XX 11111 11 Q IILIUK 1 N JT nd Nt x me 2143 20111 XX umm h lm S 1 ur pin N1 St mon I t 930 X 1 w 1 n ch ll! N 1 H . w 1 I ', 'S - I I-44 I4 'YIMI ...................... ' Y 'z , "' ."z. I' 4k,vl1 .................. K ' '. .fziv -W' . , ' Y 2 lfurlc .......................... 112f f ' .. St., I.: Q- ' ' , Fla liot,"1, I 1 lic! .........,.................... 124 'z Q . , f fz '. Y IQIYI ', l 1 'id ...... '21 l'os-flax' .-Xu-., L'-1, M. .A 1 , V 3 'f , '-lm Kr: 5 -, " 'li 'I .................... lffl l':ll'Vt'lltl1 Ft., N. lf., KI: ss' . JI' lir -' 'Sl1L'il11'1', fl -1 ,hun ........................ 60 C ' -sl 1 Tcl zafly. N. J liul f, 'il mm ............................ I.:1lw I.llCL'1'IlL', CI1:g1'in Fzlls, Jhio l'1l"i,hl'l'l'y ......,....,.................... 2-KY .'- 'Q su, .':g'1z Y, A lich I.: ' '.'. ', ji ........................... 1:1711 xlil Av-C., ,Az f bor, N. I IA ...................... ..-'XJ-'1,7:"1,"z I.: ,-I: Q ............................ f f ' ' '., 3' ' , ' lgmgl , l.21'I'f' ...................... 1101 lk-lm " " -, Fayvttvsvillc. .'. C Lair Vmlzmhl ......................., 1302 3' f ., I" :ln gh, '- na I.: Vk, gui .............. Apt. If-10 l1I'yllXYOUi1 r mf.. ,' ' ' 'L " . l.:ux"' I1-1' .............................. I'I.g'I1I1lHll ,-XYQ., fXlr"lz . '- 1. I.:m'Ql -, 'l'I1-mlm-v ......,........ M521 ,".' f ., N, XY., XYZ sl1i11f"1r1 12, IP. Q1 Licll - -r, lfric ........................ OI -'S I' 1 1, llzxllimorc U, M41 I4-11111111, IIQIIHIIIIIF ...................... 3030 f ., XY., VY: sl1i1w'1m1, ll, C I,-vy, -lun ............................ 142 f f ., 12111111 10111-11-, 1.21 l,- IVIQI' .................... 55 KK-111 'nl l'z11'k, XX' -fl, Nun' Ywrk 23. Y 1.- Y' 'z ............................ S l5c1'11mlz1lv Ruzul, Ixlillffill, N. J If ' ' fz .................................. 1-lf 'ark Sl.,fn1'ZillgC. X. -I I.ip1mc'. . 'tlz -I ........,............... 3lf Iizm H4111 SL. Nc ' Yr li, Y l,i1 ps. f - ' ..........,.,.....,....... 291 l.inwln St., Nc ' iritzin, ' m Imllis, l'il1NY1i1'1l .................................... Hmm- 1. Q'ux'i11g'tu11, Ohio Imp , : up-I .......................... 2 Ififlwx' QM' Rizzxl City, I' ' ' lil1L'N I.m' -111. iiul 'icl .... lfdi1'iviu 1.21 L1-ibn. .-Xp: 'mln Nu. I, Q111I'1lCZlS, YL'llQ'Zl1L'11l. S. A Inu' -, Hi XX'itl ........................ X: 1' :ll Vila- limi, ll1'ownsx'illL-, l'- 1121 l,uc,', -I lu .............................................. I.:1wu-nc' 'ilk-, Yu Ly! -s, -I:1'li .........,.......................,.............,. Ik-nsrnm. N. L' M13 '- , z 'ill .......,................ 2001 A 1 If A ,-tl slnurg, Va MCI " Tum ........................ 30 I" igl ' ' 1 1, S 11 . 'fa . ' v - -. ,IQ ..................,... 1-10 " Vittslmrgl 28. V- na KI XL: ghlin. J: 11 As .... 537 l- -I-11 '- Ft.. Rqz 't Al1zxl4l1'icl1', . R'-', V. R Xl 'l.n-zm, Fr: nklin .................,.......... 612 'z 511111 Sl., SZIYZIIIIIHII, flu Nl 7 . fiC'fll'Qt' ...................,,... Sh: ' .zuug R. ID. 1, XX'illul1, Klum Nl:uNm'ls. bl: la' ............,......... 34f .' A llllil' 'I'l'2lil, l':1lm lhlzlclm, l"l:1 Nl2llil'l'X'L'I', IIIl1'l'iSUll .................................. Rt. 1, Slillfllfll, N. ff Ixllllll mlm, hlosv ........ N zu 'iz 1UIlS1l'LlL'L'iUIll'S. I 1:1111 xv0lll'ZlIk'11l, Ax' -. list' C: '11 715, Yc 'lf, A M11-: ' 2 'lcs ............................ 265 h" ., 171111 Vivcr, M135 ,Ia ' 2 ' ........................ 'pf Sl., '., 1'3" ' g 2 U, Xla M2 ' gy -I: -s .... lh-l' 'J X' Utility Sqf1,Z, fzval Air f 2 ' , .2iliL'.l'lLll'S , N. M. ws, -2 ' 1 N- ........................ 5, . .'. NZIXSIIKJII' llriw, Miami. Fl. NI11l'l'll5, Al: .....,................... lfllf Hay 1381121 a -, C4lk'ZlI'XYI11t'I'. Fla NT:s1m, ,'111Ill'I .........,........,..... 7564 ' 1'Yt'I'Sil5' Urivc. C'm':1l fi2ltbIl'S, Fla . :s , ': -' .....,................ 758 lvlliYt'1','i1j' Drive, Coral ilnlmlcs. Iflzl 1 1 N 1111 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 X 111 1 1 X 11111 X , 1 1 NN an 1 5155 X X111 1 11 11 X1 7 1 N Il 11 ll 1 N 111 111 l N 11111 X1111 1 , N111 x 1! L1 XX IXXI 11N K1 1 111 N 1X1 111 11 ll 11x11 lk 111 X11X X N 1 N lll 1 Q 111 114 Nkl 1 111111111 lXk X N11111 1x 111111 N 775111511111 111 1111 1 1 T f -. N X11 1 1X11 lk 1111 5 51 1 x 11 KI 11111 551 X1 xx 11 K 1 L 111 N N 1 x11 71 1 X 11 1 1 1 11 1 11 L 11111111 lX1J1l il I LX1 111 5 w1X1 X1 SIXIN N ll X1 X1i1111N11, '1Z111'S .........,.,.................. N25 1.1111'11l11 .NXl'1111K', X'11's. 111111: N1Zl111.', 11211-1lR'1 ,...................... 11- -x 'ig111131i, N111Xv114U711l'f, 1'111'1'111 14111 X11 1j, '1'111111:1s ........,................. 111x 817, N11 ,'.' Zlll. N. 1'. 11l'1-111111111 X11'1x'11111-. 1.lll'l'X' ......,......, 14.'.' 1,I'1I11I'l1S1' 1Q11:111, N.XX'.. XXv1F11111g'11111 12, 11.1'. X11-11 111, XX'1111:1111 .,........., 5Y.'-' fl "111:111 K11.. .X111. 111117, 1'1111':1g11 411, 111. N1'l'L'1'l'. 1.'11I'1S1111111'1' ......,......... 2111 1l:11'111'111 S1.. N.XX'.. XX':1s1'11Q11111, 11.1'. Xl -11-Vs. .1 1111 .........,.....,......., Z7 1':11:1111111:1 .X11'., 14:11:11 1111111l'N 54. 15111. Xl 'X'1'l'S, XX'1I11:1111 ...................,.. 27 14:11:111111iz1 .X ' 1':11':11 11:111l1N .S-1, 17131. N1'X'1'I', 1'.1'1'111Il1lIl11 ,........... 4111- 111111 'VXX111111 1111., X111111111511. 1I:1111111111'1- 1S,X111. x1'X'1'I', XXv1111'1' ..........,................. 1411511151 5511. 1.:1 1':1f. 1K1111x1:1. .11' :11-Ts, 1.11111N .....,..................,, 57 X41'1'1'1i 511111, S11 11-111111-, 1'1-1111:1 X11'11:11'1w, XX'1111:1111 ..................,.. 45 13:11'11111' S1141'1'1, S11 1'1'1'x1111-. 1'1'1111:1. .X111'11:11 1111, 1QIl.'1Il1JIl11 .................. 18 111111-1' S15 S11 1'lQ111II, 1'111111. N11'111'1,'11lI,1.111l1'11'N ......,,........ Q1 Xlrs. 1.:1111- 37 111A11lllll11111 11111111 1,1'I111l1111x1' 11l'1'1l1 N1-1'11. 1..I., N. Y. X11111-1', XY: . II .................. 47111 ' 1:1 SI.. X.XX1.. XX!411111f"111ll 111, l1.1'. N111111lI, 11111111-s .................,.... 131 1i1'1l.'1I1Q11Jll .Xx1-.,.l1-1'f1-X'1'111 1. N1 X1111'1':111, XX'1111:1111 .......................... 4'1111 X. 11 H11-VV1, .X1'1111g11111. X':1. X111II11lI111, '11l.'1' 1:11111 .,...........,......... 44 l'i Y X1:11'g:11, 31111111 X11-5:1 111s. gJ11'.1111 14111, 1'1111i1111i1111 ls1:1111Is iX111111'1', 1Q111:11'11 .........,........ 1.011111 1211111- 1111.. N1- 11 '1 511111111-, 1'1'1111:1. X1 J'f"!lll, 11i'1:11'11 ............ 12111. 111141321i11x'1'1'11111'f 1s1:11111. X111 x'111A1f 4, X. Y. X11l'l'11XX', 1411 111 .,............,....... 335 131'11:1111x'z1y, 1.z11x'1'1-1111, 1.. 1., X . Y. X11"', K111111ll ........................ 15111151 .X11 11-115 S1l"'1, '171l1'11111'11, QA. X11 '11111.,1 .... 14:11 '1111 11z111:1111-1'11 1.11 15:111':1, .-X11:11'1:11111 57, 1'71'1'S1l11111, Z:11'. N11'X1L'1J X11 "ny, 1' -' .................... 113 X 'z1s11i11g1'11111 .'XX'1'., 111'-z111,'1111-, 1.. 1. N. Y. X11 111. XY111':1111 .......,.................. 271 '11111 1 111. 11:11'111- .'l1L71i, N. 1. X11."1, 712111111115 .............,.......... N11 ' ' 1.211111 121151 11q11111111111, Y. Y. N1-1 ", XY1111Zlll1 ........................ 1.19417 11111si111- .Xx1'., ,l11111:111':1 2. N. Y. -, '1111' .................... 154-11' ..-' .' 1.111111-111111.1.,1.,N.Y. N1 '1j'111-, 1,1'1l'l' ............,............ 1'. 11. 1l11x 5S2, X11:1111i 111-:11'11 3'1.171:1. N1 As -, 1Q11111:11'11. .C'?'1'111- X:1111111:11 1111' 11111114 111- X1-xx' Y111'11, .X11z1r1:11111 .X1'1"11'1'1B'1. 1111g111:1. 1'1111111111i:1. S. .X. 11111:1X', 1:1-l'11'1'141X-11 ................ . .111117 11l'l'l'll 14111511 S111-1-1. S111111111111. 1'1'1111.1, 1111x'1'1', 111-11111s .........................,.. lC.I".I1, 1. 1111X 2711 .X, N11I'1.1111i, X':1. 111111, .111:111 ........ 13 1':1111- 1l1lII1l'Il11' X11. 511, 1111:111'111z11z1 X411X. 1111:111'111:11:1, 11 .X. 1':11:1111111g11,'. L411111711'N .,.,.....,.......... 5211 1' '111l1111l IQ11.. Y1 1111g's11x , 1111111 1':1111 -1', 1ii'1z '11 .................... 57117 f . L411:1'111s .X 1'.. X11 ' 111'111:111N. 1.21. 11211111 ' 1111 ....................... 5711.5 ,' . L1112l1A1l'5 .X ' X11 ' 1 '11':111s, 1.11. 11211111211 -1111, -1111' .......................... 7411 1Qi11g- 1111-11, 11l'11111i1XIl '1. N. Y. 1,2lI'I'1I111, '1'1111 ......... L' .,1. .X1'111y 111131111111 1277 .X.S.1'. 141111111 1i1111K'1-, N. 51. 1,I1.1,' '1 , 1i11XX'ZlI'11 ........................ 171 XX'1's1 1'1111' F111-11 111111511 11. 1'1-1111:1. 11:111", .1 1111 .............................. 1421 1.111vi111- Sl.. 1i11g'SI1111-1, '1"I1l1. 1':1111, 111-1'11:11'11 ..,.............,.. 3125 1121IlL'l'1J141 1111.. .X11. .X, 13:1111111111'1- 15, X111. 1':1111s. 1. Ll1.' .........................,.... 4112 'Q '-1s, 11:11Xvl'S11111. '1il'X115 1':.'1 , K-1 ...,.................... 121' 1'xz1x1'1'1'11 .Xx'1z, X1-11 -s1111111. 1'1'l1Ilfl 1'1'z11'1s11-111, 111 :1111 ..,........,.... f2.'1 X '-f1l'111'11 1'1,, 1'1111z1111-11111121 211. 111111111 1 1'l'111 XIII, ' Y-XRX .Xll I ' R 1l'N1 1 11111111 1111 St 11111 1111 tl 111111 111 IJCIII ll L1 11 111111111 11 1 1 1 1 NLK 1 'X1111111'11 11111 1 111 I1 1 11111., 11111111 11111 u LIS 1 1 I P1 11 1 1 111111 111111 C 1111r 11 1 111 1 KI L1 1 1 111112111 K1 1 111 1 1 11 1 1 1 111 X 1111 U11 1 11111111111 N1 L 111 141 5111111111 111111 151111 1 G111111111111 XXL 111111 CL 111111 A11 N11111111111 111 g111 1 1111111111 1111 111 111 1 1 1 115,11 111111 ll 11111111111 N1 1111 X1 '111 ll 1 11111 1 111 11 11111..11111 1 L1 1 1121111111 11111111 11 11111111 1 C x 1111 11 1 I N 1 111 ll 111 J l 1 11111 1 ll 11 1 1 1 111111111 X11 11111 1 1 11111 111 1 1 11 1 11111111 1 11 11111 1r 11 1 Ll 1 XLT1 1111 1 41 1 ll 1111 N11 11 11 11 11 f 1 1 1 1 111 11 111111 1 1 1 1 1 1 11 1 11 4 11111 1 1 11 11111111 1 1 1 1 1 1 K 11111 11111111 X 1 1 11 11 N XL 1 11' 11 51111 1 1 111 XX 1111 1 1 1 Xr111111111 1 11 111111011111 'N 11 1 1 N1111111111 S1 X 1 01111111 11111 11 11111111 1 11111111111 111 11111111111 -1 1 1 11111 1 11111 XX 1 1111 L1 NX 11 11111 1 111111 111 11x 15 1,1111 11111111 X11 1 2 1 11111111 2 1 1 X1 11 1111111 1,11 1 1 1 1 11111111 11111 111 111 111111151 KI 511111 1111111111 1 Il 1111 1111 XXII 2111111 N 11 11 1 N 1111 ll ll k111l111141 1111111 r1 1111? 11llN1111 31111 KX 1 " 1953 S11 .- . '11, 111--11-1'. . - " ................................... 111-111 1.2 - .'2 1 , X111 1' - 1111', " '21 ...,.................................... 1"111'1 "2 111'1-, X111 1'1-1'i1 '. '12 '11-S ..........,............. 64 1 z 'z 11 .. 11'-11-51-1' 11111, 1112155 Pc."-, 1" '211111 .................. 231 . 2 1 '- 1 '1.. 1'11' X115 ' f"10I1, N. Y J' - 'z 1 ', ,1 11 5 .................. P. 1 , 1111x 3865, S2111 1112111 11. '11-1' 1 111111 112 11' ........ '- 2 11-1'11 -1 X711 -11 C2 :jf -5' 1,1'111'i11'-, C1111 1'1111:11'11. 11"-11-'1111 ,.......................................... 11-1111-1, N, L' 1'11112 '11, 112 .....................,.......................... 11-11 -, C P11 :'z11' ............,..... 1358 - -' - ' .' ., '11 1211 , ,': 1'. 11 1' z1"1 ............................ 215 - ' 1- 1.-1 'z, N. -1 Pri -. G1'z1y ............................ 842 2 .11 ' ",' 1 ' , '-1113 151111 - . 11:11 1'211'11 ...................... 1414 '2 -' ' ' ., 151111-111-11111-, N, C' 1'1"-11, 1' -111 .......................... 1.11111-1 111111121 N11. 121-1 K1-x11-1, 17. 1" ' 1. 1-' .......................... -11' ' C1125-15.3111 1' j111. C -'111 ......................... L'L'1 'z 11115 ' ff . 1.111 X'i11:1.', '11: ' ' .',' -1 ....................... 1311 Q' 11 , 1 .-X1' S21111111s111', 111111 1':1.'-.'. '1'11:11'11 .......................,.. 2.71115 11111' St., 11111' g'11111 2, X111 111--1. 1"1'1-1 -'1111 ......................... 51121 .I11i1'X1'lH1l1 1J1'1Y1', N11r1'11111, 1:1 1411: ' 1, IJ-2111 ....,.......... 13511111111 R11., Sc: 's11'11111 .-11111., Sc: 11112111-, X, Y 1'i'1: ' .' , "11': ........................ 2-lf Q - '1., 1'211111 111-:11'11, 17121 1111 ' 1 -' .......,....... -150' 1121111 " Nlllllf 1'1., 1'i11y11111'g11. 27, 1,'lllZl 1'1'- 2.1 .................. IJ1- 131-g N11. 11111, 1111x 112111, R11 1'11-111':1s, 1211 11111 '1 , . '11 11 ............. .... 5 2 111'11111K'1-Cy' 1,ZlI'1i X111111, X1- ' 111114, N. Y lqfff11'1gul'Z, .'Xl11111l11f' .................. 70-17 1'1I1S1l'I'I1 .XY1'., 'l':11111111z1 1,2lI'1i, X111 111l1'1gl11'Z, 1'1 '1111 ....................., 711-15 '11l.'11'1'11 .-X11-., 111111111121 1':11'11, '11 1 1' g' -1. '12 ...,................. 211 Q'11'1'1'y S1., 1:2l1'l111l1g' 11111-. 1.. 1., N. Y 1'1111' -, 11:11'1111 .,......................, 20-1 f. '1':"1111' Ft., C11-11' L'11:1.' -, 1111 1411 -, 11-1 1'g1- ............................ -113 11' 1 2' Sl., 1'z111' 11 '111-1. K. 1 111F1'l11l11I111, 1.1-1111:11'11 .......................... 935 2. l'2 St... 11I'1lllX, N. Y 1' .1.', ' 1 -' ............................ 1911 11111 111111-11 .-X11-., '1' 'Zll1L'L'1i, N. il 11115 . 11 '1I'y. .'1'1- .'211i1111211 121111 1' -g'1:1- C ,, 23 N. Q1l'1111'1l1 .-X11-.. ,' ' 1111 111, X121 1'11'-. ':"-1 .......................... 5251- '- Q.,1 W1 Russc . 1.z1'1'1' ........................ 5801 1 - 'S .' ., .'1'X' -2 1.21 111' 'ill 11'11111,1i'-51: ................... 127f ' " '1., 1. " - ,K. .'z1 1-'1. '1- ............................... 317 '. 11121111 51. 111-11.-1111, N.1' 52 1-X. "1'2 ....,.................... 1'. U. 1111x 7111, 171111-11-1'1111-, N. Q' S211 1' ,1 'IFF' .......,,......................... P1111 5 89, 1 1, NL' S11 -' 1, -11lL'1i ..................... 55-1 111'Il1'11 111111., 1.111151 111-z11'11, 111111 S1 -' 1, .11lL'1i ....................,. 271- 'l'1'1'L'I','lJI1 N1- ' fJ1'1K'1l11S, 1..1 S'1'1' 2 '111 .....,......,............ 7-11 I1-11111111 1111., Rilg- ' 1, N. -I S011 - 1. . 1115 ............................... 223 '-1 1 .' .. 1'lI'11', 1,'lll5l . " '2 ................................. 311 C rXX'1'., 111 t . VY. X121 91-1 1 1f"1 .............................................. Y '1-J -, 11. C' S1'f.', C2 '111111 .....,.. 1"111'1-11 .-X11-.. ,l1'l'1'1-111111 1J:11'1.'. 111g'1111':1y, 1"1'1-111-1'11'11s11111'g', 1:1 S1-11 IJ: 111-1 ..............,.... 11. 19. I1 511211'11s11111'g. 1'i11s11111'1511 15. 1,'1I1I1 .' ' ' , ' - .......,,.......... .15 . 5 - 1. " C11-'1' C11ZlS' 15, 11111 1111111118 11111 1111111x XX1 1 111111 x 1 1 1 51111111 1 xx 11 51111111 X 111 X 1 11 1 xx 51111111 N1111111 111, 15 1 1 5 11111 111 11 w S111 11 11111 111 X1 1 1 xx x1111 x 11111 l 1 5 111 11 15 11111 N 1 1111111 51 7 1 1X 111 111 1 111 1 1 1111 1 1 1 11111 w X111111 11 1 111 111 ll 111111 X1 X1X111 111 N 1 1 l11111X111 1 x1X111 1 1X 11 1 11111 ,,1 1 111111 51 1 N 1111111111 1X 111 1 1 xx N 1 X11 111111111 'X X1 11 XX1N1 11 11111 l11111111 N 1X1 11 1K1 1 1 1 N1111 1 1 X111 1 5 N ll1XX111 1 l 1 I1 1 1 111111 1 1 1 1 11111 1 X 111111 1 1 111x11 1 1 1 1 1 1111 1 11 1 1 111 1 X' 1 11 11s1 1-1153 5 511 .1 1 ...........,....,....,.... 1-1111 ,- .' .- 51111111 111-z11'11, 15111. 51z1' . 1.1111 .,............,............... .1111 112l1i11'Y 51., L.211111'111Q1', 111. f ' . 11111111 ...,.............. 42-1 fast 52 51., .-X11t.11-11., N1- ' Y 111 22. N. Y. f ' , Y .X'. ...........,.. -124 fzs YZ 51,. .X111. '1-11., N1- ' Xv111'1i 22. N. Y. .1 ' . 111-111'g'1- ............................... 111 1111' 1.:11i1'. 11:11'1x1111-, 111111- .1 ' , 11:11'1'x' ........................ 111X'1111'XX'111111 1'121'l11. 111111-1' K1:11'111111'11, K1 1 .5111 . .X1'1 R -:111 ......,................... 12115 .' '111g11111 1111, 511111111 11, X"1. 511' , XY111'z11 -1. ................... 15 .'X1111'11 l.:1111-, 1,1111 XNv11511111Q'11111' N. Y. 511' 11-11 11 -111'g1- ......,,...........,... 21111 'z1111'111i 111x'11., N1- ' Y11.11 3.1, N. Y. 511,' 111-:11'g'1- ,......, 11.111'1'1-1'1':11'1- 111x'11., N1- 11j.'111- 1'111'1i, 1.11111f 1fa1:11111, N. Y 51 ' '1'11, 11: 1111111 .... 51111111 .X11: .X S1111 151151511111 N11. 187 14:11':1c:1-, NY1'111'f111'11l, 5. .X. 511-'1. 5:1111-1' ....,...........,..,..,.... 5513 1'51'1'141'1' 51., 1'111r11111'g11 17, 1':1. Sl1'l , 11115-'11 ,........................, 1C:1s1 111-x'1-1'11-x' 51., 1fx1., 812111111 11, X':1. 51 . .' :11111-x' .,....,....,................ 5-11- 11'11X'1' 51, 1111' 'x' Y.1111S1', X111. S11 -1' , -111111 .,.,......... 21 1:1l11111g111-111111 1'1'1-511111, 111111111111, 11111:11'111, 1111111115: 51:1 ..11lY ....................,.. 18111 111-1-1'11xx'111111 l11x'11,, 1'111s11111'g'11 17, 1l1'11l171. 51:1 -s, 11111111115 .,.......,.... -111 N1211'C111'1i11' .XV1-,, XY. 511111 L-111l1v11'.'11111,XNv. X'21. 51:1 , 11111111-5 ......................... -1115 .' ' 1.11111-xx':1x', 1':11111 111-:11'11, 1:11 51--1-, 1111 -1'1 ............................. 11:1 11111111 111111, 14511151 N11 11'111', XVII. 51 -' 11-11-1', XX'1111:1111 .,.,.....,...,....., 11115 112lI'1iXX'1111l1 .X ' V1.l11l'1111 111, 1111111 .'1- ' s, 1111 -1'1 ,............,..,........... 25 1.111 51., .Y11- ' , 1,'I1I1I1. 51" 5. 1Y1111A1-1 ....,........,.......... 131 XY. 11 51., 51111111 511111-US, 19151. 511 '1 1111, 1f11f-' '11' ...........,.,...... -1-121 - 5 .4 ., N. XY.. XY1s1111151'11111. 11, 14. S111 Q11 -'1 ..........,..,.............. 7 11111-151112111 .'XY1'..1111 1'11x', 1,1'I1I1Z1. 51111. ': , l151'1'111'151C1i ..,.,,............ 5111 1"1'11I11i1111 .X1 Nc ' 111'11'1l11.' 22, 1.11. 5xx'zg11-1', ,1Il1'1i ......,.......................... 13 1'11-:1sz1111 51., 51- '11 -, 1111111 5xx' 4 1'i1'ill11i ....................... .118 1451111l'1.11111 .X R111 11'1Il11', N. 1. '15ll1'1, 1'1:11'1-111'1- ............................ 5115 1'1-z11's:111 51., 11111111, N. 14. '15l1Y1lJ1'.'1 1111 ......,....,..................,. 51 " g11111 1Q11:111, 51: 1 , X':1. '1'111111111.', 11i1'11z11'11 .,............................ 1-V15 11141 x'1 51., .X1i1'1111, 1111111 '1'11 1111.'111,'11111 ...,..................... 11118 '. L.1111111K'151111111 51,, 1111111, N, 15. 515111111111 , 1411111111411 ..,..........,...... 2511'.' . .'111QI111 .Xv 111-111'11111'11, X11111. ,1'111l1-1'..l'11, XY1111:1111 .....,.....,.....,......,. 521 1Q11,'1Y11 1Q11:111, 111- 'I ' '111, 111. 'l'1f1':111x', 111-111'x' ....., 1115. .X11:111 1'.111'111, 115 1f11s:111 .XX'k'., 121115111111 1,Z11'1i, X. 1. 515111111151-1111x1', 1':11YX'111'l1. .111111.'1111 .X11' 1"111'1'1- "11:11'111':11', 1'11l11'.x1:11, 1:11111 ll1':11gg', N. 15, '1'111'1'1-s, 19 -11x ....... .,.................... . 'X1121'11l11117115, 1'1111'1-, 1'111'1'111 111111 '15 11, .1111I1 ......................... 172 .X111 A 111'1x'1-, Y111111g's111xx'11 12, 1111111 '1'1'1111:11'1'11, .X1111"XY' .........,............, 111 XY -s1 X1:1111 51.. 51 -1'x1111-, X. DI. ,15111'11'1', 1,1111:1111 ........... ............... 2 117 1-1'111 :11 .Xxx-., 51: 1111, YL1. 1111115 111111-1'1 ............................ 1159 '-'1111111 111'1X1'. .X11':1111'1-, 1111111 1'1'11'111-1'111-:1, 11:1111'11'1 ,............... 1.2l111' 711.X N11. '17'1, 1111g111:1, 1'11111111111:1, 5. .Y X'111l1l11l1111', .X11' '1'1111 ..,...,..,.............. .X11: 11111111 11111, 1411111111-, X'1'111'Z111'111 Y:1Q1'11111'1-1111s, .1 S'111 .................... 511-4 .Z11111 51., 11:1xw111', 1.. 1., N. X X'1lZ1111'Z, 1':11" 1111- .......,.............. 1'. 11. 1111K 1Z.', 51., 11151, l,111'1-111 1'11'1 X,1'111s, 1411!11'11'- ..........,.,,..,.............. 151 1'1'11r111'1'1 51., 1,1155l11L', X, Y11-1, 'I . '1111 ................... 5-K .1L1I11'1'1111' 1Q11:111, 141--x'1'1:11111 1111. 15, 111111' ST.-Y 1 ' '11 X1ll.l'l'1-X111 . lNl N 11.111 1 XX 11111111 1 1 1 U 11 1 111111 21111 1 XXLII 1 11 111 1 11N111,,11 xI1111XX USN 111 1 1 111 1111111 IX 1 1111 1 1111111 1111 111111 1 11 11 C ll 1 111s 1X 111 X 1 1 IL 111111 1111 111 11 1111 11,, IL SHR KPNI I I 111111 1 X1 1 J N X11111s1111 N1 X1 111111 111 1111111111 N1 1 I 17111 N1 1X 1 1111 1 ll 11x 6 Q11'1r101t1 A111111K 111111111 X 111 111111 X11 JL 1 1 1 X 11111111 11N 11111111111 1l1111111 N1 1f111 11111111 1 1 11111 11 L 111111111111 N1 1 X IN 1111 1 1 11 111 5111111 11 N1 1 1 1 1111 1111 ,, LI W H 1 X1 ' I 9 5 I1 . , A ' C , X'11ss1111, 1:l'111C1S .......................... 5-1117-f' '121c1-, 12. 111 '-1111111-, X1 1. '2 1 ,121cc ............................ 25111 - 2 f ., - 1 "-,1 1. XX'21l1-11, ,1 1111 ......,..................... 66 1 2 ' f ., 1'11'1111k11'11 21, N. Y. XX'21.'1, - '1' ........... 1431 1111111 f ., ', XX'.. A-X111. 2112, YX'2S1' g 11 , 11, C, XX"1 C '- ............ 11 .' 31 2 2 11 Z",S1.' 2s. '11'gi11 1521115 XX' 1211'-'. .12 11-5 .................................... R. F. 15. -1. S1Zl11l111Jll, X'21. XX' -'." ff-', .1 1'- ' ............ 121 1:11111 2' f 111 111 '111' C1-1111'1-. 1.. INN. Y. XX' -' ,'.' , 1" '1 211'11 ..............,........... 1291111111 N1., XX' 1 l.. 1., N. Y. XX'1-1'1'., 1C 1'211'11 .............................................. 1.1-11s11111'g', X'21. XX'l'21--, 112 11 11'11 .....,.................. 48 S1111 "2 ,' ., 1,111s1'111'11, N. Y. XVI' ', C 1111 .................... 1 112 A2 1732, Q'I1l'Il1'I1S, X'K'11 -121, N. A, XX'1' -, Iili ........................... QQ1 51,-X11-' -' 1'1'11V111Qj 111' 1111111, X111, XX'l ' 2 1 '13 ,I 1111 ...................... 137 1.1l11'll1l1 .-X1'1x, XX"11'2 s1111111. 1,'11121. XX'1l11211 s, '11l '11s ..................... 211112 ' -"- .' ., XX'1-11s1 1112. XX'. X'21. XX'111121 '1'Z"11JI' ............................. 711 .'. 1f11'.' ,-X1'1-.. 1111 , N. L' XX'ix1 , g11'1Z -1 ................,.....,. 113 1121111' 1111 121 '11., 111-2 1' g, 1'1'I1ll11. XX' , ' 1 "1 .................,........ 2627 U "'1's11 ,' . N., 111111111112 X'21. XX'1'1g11 , 1':11XX'Zll'11 .................... X37 .211'1'1 1 1111., 1'111s11111'1-11 111, 1l'1Il11. x'111i111J1S1I1, '111 '11 ..................,.... 817 122151 x11'1'N1'X Nt., 1f11z21111-111, N. -1. X'Il1'1111I' 111111. '11I11'S .................... -17111 181111141 1' 1.. 11211 1'11i111, X11:11111, 19121. Y1ll1l1g'l111111, 1'11:11'11-s ...,.,............ 111511 11111211 .X1'1-.. NX'111111111Nl11P1.1. 1'l'111111. Z11' LI1-1'1'1'1-1' .....................,...,., .1-11 X "111 11' N1., 1.111'1111111'1, N. Y. .'X1ll'1l1 1111 , 1'111 " 1111' .....,......,......... W1X,'21x 111111121111 11211 Q411l'll,' 111lX 779, iXI1'1.1"',1L'5 11ZlS1i1ll, 112 '1'1-1' ...............,... Z-180 ,". ' " ,' . '2s 1 Qlllll, 11. C. 1'11'1i1'1', "1'2 ...... 421 ', X ' 1112 1 .'XX'l'., N11' g1'11'111. 15111. 1' 111111. 1'-111121. 11151-', 1'121'1'1' ................................ 1387 1f?1s1 A11-., 1f11'1'121, 11' 11011 ' ' , N' '1 121s ......,............... 212f . ' '2111- .Xv X'1S11i11l11, . I' '1. 11'1 , f "2" .................... 11f27 '.,X'2.'1' Q'11l11,11,C'. 111211111. ' 11-1'1 .............................. f1J1'I .' ., 1X111 1"11'. N. C. 111111111-, l 1 121111 ..............,............. 1,211'211'1-111- 111111-1. XX'21S111l1Q11l1l, 19. L' c'2l1111'1'lll1, 1'11'S1i1I11' ...............,.................. 1'111'i12111 1' 1., 1'1' -, N. Y. L'112 2111, 1'l'11'1' .............,.,..... 312 .'-15' "'11 1JI'1X'1', SX"2l'1 3, N, Y, C12 '11, 'i1'11211'11 .............. 71' 1712111111111 111-1g.111: .X112 '1 -111s, 11111 111111 7. X'21. L'1111"', 1- 1'g1- ........................ 2231 "s 111'1lZl11XX'11X'. 1i1'21111'i1111, J1' C1111' 1- 1'g1- ........ 3213 .' '2 ' '1 Q ., XX'1's1111111'1-1211111, X'i1111i11g'11111 11. 111-1. C11' " , 1x12 .............,.............. 314 1'1" 1, X'21. '1' 2' -', ................. 1624 .'-1 S '1., 1:1111 1-211111-1112111-, 13121. 21 2 2 '- ........................ 317f .'. 1'1111211'11 .'X1'1'., 1-X11 111 , X'21. 111111. 1. 'l'117 ......... Q'1111' 11 1421111-1' 11-X Y 31X X11. 17 :X111'Z'1l11Z1I'. 111l11Zll12l. C'111:1 liis- 1'1' 1' -1', 1 21'111 ............ 211111 . 2111111112111- 1' 1., Q411'X'1'121l111 111-111111s 18, 1111111 723- , "1 Q ............................ 427 '111'1 1J1'11'1'. 131111111 15, .111'11. 11111 1 1 111 11 1 XX1111111 111 1 1 11111 lk 111 111111111111 1X11111'11 11111 ,DI 111111 ll 11 111 1 111 111 1 111 111111 111 C11I11111l1 511111 D l1111X 11111111 f 11111111 L111l L1 91 111111 111111 X1 11 1 1 1 1 111111 11111111111 51X11111111 N1 X XX XX 1 11 ll XX X1117 1111 1111 11 1 1 1 1111 1 X11111 1 1 X 111 1 X 11111 N1 'N XX X 181111 1 111111111 N1 1111 1 11 X 1 N11 N1111 1 L1N1 N 11 1111 111 XX1 1 1 1111 N11 111111111111 1 11 X XX 1s11111111t AV1 'X 1111111 N1 11111111 1111 1 1 'X 11151 111 1 1 XI 12 A 1 X XH 11 1 111121111 XXl11l 11111 11111 511111 1X e 111 1X X111111 1111 1'1 ll 1 4 11 1 1 1111111 111111111 1 1111 NI111 1 1 1 fl111f111 711 11 1 1 1 1 111111 X 111111 111 1 111 1111 11111111 111 1 111111 LX 111 1 111 17 11 1X1K1l1f1 XX11l 1 11 11111 1 11 Ill 111111111111 1l1111111 1 11 ll 11111 1111 JL Ill 1 1 1 LN 111 LN 1111111 11111 11111 151 JI 1111111111 1 1111 1 1 11 1 1111 1, 11111 1111 1 T1 11 1 IALI I1 11111111 Q87 1 1 L 1 1 N 1 11f1H1 XXX 1 19 L 1 11111 lg L 1 11111 1 111111 1 1 9 11111111111111 1111 N11115 1 1 J 1 1 1 1 1 N1 11111 X1 111 XX1111111111 1 51111111111 X1 1 X X1 111 1111 1711111 11111 XXL L1 1 N 111111 XL C 1 19 77111 S1 Y 7 1 2 j W Z 111111111 11 1 1 1111111 Xl 11 1 111111111 1 1 X 11511111 XXL 1 111 X11111 Lf 1 1 '11 Il 1 1 1 1 1 511111 X1 1 1 111 X1111111l111.11h 1 11111111111 XXL 1111 11115 1111111 C 11111111 1 11 1117177111 7 111111111 11 1 1 111111111 1 1 1111111111 1 111111 1 XX X1l1ll N1 ll 11 1 1 1 0 ,, kk 111'1 10 1 sl1lN N 1 111 1'71'1lSL'I', 1' 1 -1'1 ..............,...................... 13111 Y, 1.1-1- 112111, Xvll. 1 2 " 7:1111 ...................... A112 'Q C .., zflgtl Z1 71111 111 1121, .X CIA s 1' . .7 1 11-11 .................... 39111 .7 ., XX'zs11111g11111, D. Lf 11Z"I1 s, 1X12 ..................... 256 7257 1 1S12lll11, 1:11171 1.:111111-1'11z111'. 171'1. 112"IlCS, .1 ' 11 .......,............ 2361 7: s' 1 sz , 171111 14111111-1' 12111-, 17111. 111'I'S11fl1'1ll, "'1.1'11 ................ 762.7 - Q -. ' .. 1'111.'1 '1111 17. 111111121 111-15111 , 1.-1111 .................................... 1111x 51131, Sl11.111g'f1111f7, NIL. 1111111s. 111lX' ,...... ...................... X 831 11111111-1' 111111.. 111-111-51121, N11. 1111111. 1171111s ............................ 230 'zllft 111'1'1-11111' S1., .72 11111, Xvil. 1'i1 1 .vl 1 I 11 -. . .2511 1.:1111- .X ' S111 s' 1s1:11111 N11. Z X1i21111i 111-:11'11 411, 15121. 1111 . .7 - 11 '1 ........................ 322 71 1 1 XX':11', 111'1'1'l1X111C, S. 17. 1.'1'.- 1 1 '111 .............,............ 1'. O. 11111 211-1. 1711111111-1'1:11111, N111. 1. 11"-, '11111 's .......................... .3-17 f 7 .1 .11-1's1'1' L7111' 7, N. -1. 115111: 1' 21111 ..........,......... 18 X '. 1,11'I'1'1'1111I11 .X ' 111111 -'f '1, N. 1. . 11 - 711131 ................,... 2110 "1 17 ' 1- 1'111s11111'g11 29, 1' ' 11111, K1-'-'s, 171: '1-s ............................ 310f .72 - .X 1J2lX'111l1 1, 511111 N1 2 , "11-1' ............ 21' -f .7 ., 1f., Apt. 1--1, XX'2S111llQ1l1I1. 0, 13.17 '21 11111111' .,........................... 111,C,1E11x 287, 1111511 11111111. N. C7. 1,L'I'1l1'1', K1z11'1i11 .................. 111111-1 241111, 16 S1., N. XXX. XX'21s11i11g11111, 11. C. 1'-fser. 1'z 'ich ..,.................................... 111. ' ""1 1, M 1. ' '111 s, 112l1'I'X' ....,..,..................... -11-1 Q 7 '111 1, X'2. 1'1'111' -, 1.:11'1'1' ......................,... 31-11 H 'f' 71 1' 11:111i111111'1- 17, M11. '7 112 ' , 171.2111 ...C'1'21. 111. 2-1-7 ,.- 1 '2111111X1-1'-1fO3'. 11 151111, C111 1111111, S. A. 1' 11 -' -1:11 -s ....................,.. 912 ,'1-' gg' - 111 1111., X'111z111111'z1, '- 1111. Snf'-', '7 ' 1 ............,...,......................... - ' - 'ff, X721 S1-'72 ,1111 ........................ f30'7'- .f Gr--s11f, "1 1. 17111'11, '1 1111-1 ......................... 2011 7: ' ' 1 '11, New Y111'1c 33, N. Y. Sn" ' 1 '111 ................ 11111' -"211'1- 1111111. N111 111'11111':11'14. 1.. 1., N. XY. 511' gf111111', 1111111' ........................ 58111 Y' 1'1., 1'1'1 1, X'z1. S11'1 -1: 1-3 .......... 11.17.1J. N1. 7, L3 111g1111':11' 3111 511. 171111111-11111', N, CI T1 zs, 1 .1 ......................,...... 212f 7 'z 17 111.. 1111 11-, X':1. T11' 11 11-1' .....,..........,....... 845 1. . 2' .7 ., C112 '1 11 -s '1111-, Xv21. 1'1" " -1, 71- 12111 ........... L72111- 7 .-X N11. 970, Rllfffltll, C1111111111121, 5. .'X. XX"1s111, '11111111' .......,................,..................... O'-2 ., XVII. 1.2 1111'1' 1. . 7'1l11'1 .......... 138- 13 C1lZl11I11'1 1DIA1X'l', 111-111- Hz11'11111', 1.. 1., N. Y. 1.2 1111'1'g, 1,'11'1' ........... 1314- 1 11 c711111111l'1 17r1v1'. 111-111- HVZ11'1J11l', 1.. 1. N. Y XX' 'g1 , 1'1U"' .......................... C' ss S1., XX'-st 1111111111711-111, Mass ," 7'I'l D1 N111.1'1'1X11X' 11, vefzfcsmq P11 us: patromzf those that lllll 4 rtzsm f U 2 .' ' ' 2 u , V' .lu ,- S Cumpert C0 , Inc lI1l1IlL1lI1Ll I LMI I-RTS QLALIT1 IooD PRODUCTS u X1 L11 George B Vrooman nc Inst1tut1onal Food Supphers CANNED FOODS GROCERY SPECIALTIES lox 1 1 L C I1IIf7fIHl4lIfX 1 forporatmn lllllt ill Baltlmore Umform F ap Mfg C 0 Descr1pt1on BALCO BRAND X H1111 11 111 SIILL 11111 lk 1 D1a1 LEx1ngton 0955 SU1C51a'1fsI11111O111H11fs Sherwln Wlll13mS Palnts Pamts Enamels Varmshes Wallpaper Artlst Materlals X QL 11 XXLII D1a1 5 8691 C 111f1!z111 1111 F RIF N D 0 0 'O . 9 NI: 'z' 111' I ' S12 blurs .- '1 uc U v P. U. I x 1459 'ICVMAX Llty 2' X' J' 1'l1'lz1rl1l11l1i:1 5, Pa. tl A y 'Y if J Q 1 . W. J. Perrv Uniform Caps of Every ' .121 XvL'SI 1 '1 1 -1 Q -H1 Halt' 11 KIz11"'lz111cl Sl: 1 ,X'il'Q'illi2l ' : ' .1 X l xf V' ' ' .' ' 'fl . 1' C of ' .' . 11 15 .'o1'1l1 4'l1tl'Z .1 'X ue J Modern Barber Shop Nmth C tl XXL1 cllft 111111111 S1 11111 Rex Spleee WALLPAPER PAPER HANGING lllllttbll ll C11111f1I1111111f F He lth S ke Roll Sk te Central Skatlng Arena 233 N Ce tr 1 A e DIAL 5 9826 ulck Llvlck Inc 245 N Ceta1Ae ue Beverly Bowllng Center 1504 W B y St Ast Hardware Co no PAINTS POWEL TOOLS 1111111111 VISUIIIC Theater Home of Umversal Internatlonal P1ctures 1n Staunton LIU l 1 L L111111 x ll 1111111 C1 1111111111 H B fleveland Motors, Inc The owners apprec1at1on of a Dodge car grows as the days go by He can depend on con s1stent low cost da11y serv1ce O ' .1 302 1' ' I-11111 1 '-me PI' J' J 'ff .'fWI1'C Kim' A. IQ.x1,s'1'oN, l"1f"'t111' PM 1 Xl'-34 U1 . . ' S or a 'S a er a at '9 O . H 3 V flue . O U - Q Q - . - . 11 I' V fl CHA1c'r121c1-311 urs s1c1ex'1a'1i BUILDING MATERIALS ' SI: , X'i1'g'111iz1 . everle reet U I 0 0 ,A , . - . . Nl A ' 14ioldwy11-KI:yer ZOU 'H' Fox ' - P: 'z lllt ' - ' ' I 9 1 1 .2 Thomas Hogshead nc QUALITY DRUGS The Rlght Place to Stop .lolhvue Restaurant and Cottage fourt A A A 111 u 11 11111 L x ll III I 11 lngleslde Hotel Ingleslde Motel 1111! Augusta fountry Club, Inc Il Crlm Flvlnv' Servlee ne 11111111111 111 Farmers and Merchants Bank llllll ll Member F D I C H L Lang and Company Sui HAMILTON OMEGA ROLEX ELGIN BULOVA GRUEN WATCHES Sl 1111111 ll ll ,1 I . C'11ll11-ffm' II'1'fl1 51111111 llmzf .l f l'1'1'f'11f1' .S'I11m'1'1'.v Qllxes. bl. KI. Ox'14:R'1'11x, l'1'11f1. ll'1'l1'111111' S. .ll. . 1. CQIIIIUIA' gy, . 31 '1 1 g., 'it - 14' nit, ,,f Slllllllllbll. X'i1'gi11ia, 1111 Lf S. ll C11 N1 1'11l.v of - C'11111f1lf1 1'11!x 11.1 . A ' .1 C 1 1 ' ' . I . Cl ' 1' .Y nf O 0 LJ A J ' hllawl-31.1-:les .'1.' 'Q H485 "'l'I1u 1"1'1'v1111'Iy Hllllkn , St: 11 , X'i1'g'i111z1 ' ' f z 1 , X'i1'g'1iz1 fat MAYFAIR MERFHANDISE COMPANY N Y L t One of Americas Largest Toy Distributors C0llgl'2llllI2lli0ll. to the Class 0 1972 J ew or' Ci y 9 K TALHOUN FURNACE COMPANY In XXLI NN Sak- Suwue Installus lllllllllf' .md All tlllldllllllllllif 35 YEARS EXPERIENCE 1 4 1X X nf frm Slllrlff 701 U14 4 1 1 J 104 .Xllzmlic . '-mc lllwwlglyll, xc ' Ywrk X1 X1 I Y k a Jkwg kv 3 U ' 5 9 kv 3 tk- of 2' 2' . ' A Z' Xff 'fun l-111'5fufw1' flu' SII1IH'.'f.f12!7 , ' " f V' ' 'f-tl1'fj 'xl .fulw TRANSOGRAM salutes The 1953 Graduates of Staunton M1l1tary Academy TR ANSOGRAM COMPANY INC 11111 7 I XXL! L xx N xx TGYS GAMES PLASTICS CRAFT SETS WOOD FURNITURE AUGUSTA DAIRIES INC Wlllk Su eet C1 1 am Condensc d Milk l ottagc Clu fse and Butte 1 w N lclld Xxtllut SIIUHI 1 DIAL 5 2374 , 9 - Ao Cl l.XRI.ICS S. ILXIZICN, I'1't-91' t -UO fifth - '-uw Xu' Mrk 10, Nc ' Yf Allan11fm'f111'v1'.x' of 'l'1'a11.mg1'a111 "fluid ,Uuu'fzl" 9 1' 11" ...... Q' '- ...... Frf I Iii 'llwmk . " f 2 111, X'i1'gi11i'1 614556 BOT?l:Y?1SE1N?OwRKS belongs In your Ice box STONEWAIL JACKSON HOTEL AND STONEWALL JACKSON CHILI A C Cmllflzllzulllo of f J ' REG. U. S. PAT. OFF. INC. St' X" Q " " C'n111fI1'111u11f.v nf n J 1 Stlllllllilll, Yirgillia f' p f ......,. f' f d ,... .... 0 ir ond' ' d HUGER-DAVIDSON SALE COMPANY, IIC X111 U lllllll ll WHOLESALE GROCERS We speclahze m the d1str1 but1on of food products schools horels reetaurants clubs hosp1ta1s and other st1tut1ona1 outlets C'0111f1!1'1111'111'.v of CENT R AL DRUG STORE OOO 11111to11 X ll Select Your jewelry G1fts From SNYDFR S IEWEI X at Ill 111 1111 XL LI N11 511111111 C1ty Club Shoes For Mer- JARRELL S SHOE STORE OOO 1 L 5 llllll I . fx." gt 11, X'i1'gg111i:1 St: 1 , Xvil'Q'iIliZl ' to 7 A 9 ' 9 1 I 1 in' St' , "'g'i111z1 9 9 1 J 1 , J .I1-:x1'1c1.1a11s AN11 S11.x'121cSx11'1'11s lf.1'f1" I I 1' Cup -'fllff IS X"st Hex'-'Icy f 'cet IO? XX' 'sl l:t'YL'l'lQ5' ftrut fz Ill, Xvifgillill SI: 1111, XYiI'gfilli'l QUIC K S Ice Cream Store N X 1 N II 111 S1111 1 1e1t11111 11 111 11111011 Q News Stand The Valley s Largest Selectlon of Tobaccos P1pes Magazmes X11 1111 51 M111 1 s X me Candles Hot Fre Roasted Peanuts C 11111111111 1IfX 1 Champlon Kmtwear Com any Staunton jackets Ath1et1c Umforms T Sh1rts Sweat Sh1rts Banners KNITWFAR COMP ANY N1 1 11111111 111' WORTHINGTON HARDWARF COMPANY oOo S11111111 II C om 1111 Ill! nts 0 STAUNTON INSURANCE AGENCY INC 101111. B IU11111 R11 HARD W 1ASlIVlAN 108 V1 Ijrederlek btreet btaunton Nlfblllld T111 FPHUINI1 1 9111 I omplf te Insumnu Sr Tl lu 7 I1 1 1' S rf I J O C IZ lfzist 11L'YL'I'1Cj' S1I'L'L'1 "lI'l11'r1' lf2'1'1'-1' H1111 1.511 'lI11.1'ly 171'l1y1l1l" I'z1.'t" 1711111 1:Zll1CA' Ilcsxerts 1111 I f :ics I,:11'g'1' ,NSSI11-11110111 111' L'11i11 IC 211111 ' ' lC1l1 'z ' 2 'I' -'s - - 7 . J L., l1cx'111'I1'5 111 New 9 . - . J Iifnlll ,1'1""iI 111 I311I1'11111s411cI1,'-.I4 'IUCS , ' - sh R1 'I 1-s1111' 4, New Ywrk C1011 " 1 s of J T 9 Q A . Cc 1' .. 11m INC. I , , 4 . W , A I A ,. r. .I f 1 1 , X'i1'g'i111'1 1, ' '-ff C 1 111f111111z III' AUGUSTA MOTOR QALFS a es SCFVICC mul I X 511k Phone 5 3403 TRAILWAY9 I L 11 Sllllfl 1 1f11l1fx 1 CHARTER COACH SCYVICC anywhere anytlme VIRFINIA TRAILWAYS L HANOVFR UNIFORM COMPANY HANOVER SHIRT COMPANY INC 5 Su 1 Makers of Hanover Regula tlon Umforms Shxrts Breeches Blouses Belts Caps and T165 For Mllltafy and Industr1a1 Wear WAYNESBORO CREAMERY l' A l R1chmond Dalry Ice Cream . L .'1 " ' swf T116 N1 nf' f .' I1 '1'11 H1 xp' "' P 'z1'2'1'zlU.v L .J S 1 . ......... ooOoo . . . . 7 4 rccl ' l' 111111 . cw , "elf Slillllllllll, X'i1'g'iniz1 AlClllIlL'l' XZllI1Plllll 'VI'21IlXX'2lj' llus Syst -m J L ,X llivisiml of J , . 120 fwuth IIZll1HX'CI' ,'t1"'t O llzlltirlwu-, Alilffli ml Sb l I nnu- . , w Vx Y 9 9 A , ..... ' ' 1, PLUMBING 8: HEATING INDUSTRIAL SUPPLIES HAJOCA A FRIFND CORPORATION T Th C1 f 953 IAC UI TY AND STAFF OF STAUNTON MILITARY ACADFMY Il If ,X IH Q L' .X R 'I' Ii R S for , C'UIIIf'fI.IIIL'lIf.V of .4 I , 1 , 107 South Ncw Sl' -1 5'LZlUl1IHl1, XwIl'g'I11I2l Congratulations o e ass o 1 From the 3 N 1 4 A J k , J Flnkel Furmture fompany 1 111 111 Hamrlek X1 Company FUNERAL DIRECTORS and FLORISTS D1aI 5 5566 X1 S 111 1111111 Congratulauons to the Class of 1953 Commumty Motor forporatlon IIIIIIIIII D131 5 4421 A M Arnolds Taxl 5 86 7 PASSENGER CARS X1 X xx SIIKL I L Marv Baldwln College XIII D Ill x XLLILCI 1cI 1 NX11111111 CJ!-fllllff 111 1 fhrls Restaurant 111111111 111 1 111111 111 tl 1111111 Cadets and tI'1e1r Parents Welcome llllll I1 I . ., J J 1 .XKIl1I'I,1XX1'ICSICIQYICIC 32 X1 '1I1 .X11"'11:1:1 Sl'--1 , , , . I A N IX X 'st I'1'1-1Ic1'11'I4 , 11"- S1 . 'VH' 'g . ,. .. fllll 111 X11h11111 Ni M. X wglnm 9 o 9 O . C 'I IN ,'11'lI1.'c',""1 QL-nl,-31 Axycmw YIIICI Ol11I1'.v1 f:Z.l'l1I 111 'l'l11' fQtZ , Xvi1'griIli'l fgII.'flI HIS O A 1 I' Fmxr 4: 1842 :IlI.X'f R '11 1 .'f1'1I .SIIII ':1'1'1'I1f11 ' 11111 fII,'q""I'11 C'11II ego F111' 1 I 'lI..l. l71'1f1'111' Sli 1111, X'i1'g"11:1 111 X 1 The Sportsman X1 tl L 111111 Cadets Headquarters For Fme Sportmg Goods BEST WISHES FROM FRIEND DA M I L HOSICFY Underwear Sportswear ll 11111 Askln and Aslan 1 I C Patsch X1 Sons DODGE 81 PLYMOUTH SALES 8. SERVICE I 1 1 Klngan 81 C11 t 1111 11111 PURVEYORS OF FINE MEATS S fenturx Glove forporatlon W 1k XKXXI C11 f1 1'1111'11f.' 117' 27 North t'c1111'z1l A '-111 A Sli 1111, X'11'g5111i:1 . - 0 Ao fa 1 L Ilo11s1o11, l'z1, XYI 1lcs:1Ic l,1411"t lt-Vs O O L 1 l':S'I',Xl1I.ISIIli INNO 321 XY. l1:1l11111111'c S1111-t "l71'17:'1' flzu llndgfv ji'z'u111i1111l1'.x ll:1lt1111o1't-, 1, XI I. evvulflf 1'1'17:'1'1'ff111'-1'1'111'.1"' C'11111f1!1'111u11l.' of I . A 1 T I . R1'l 1 . X'il'Q'il11'l O 1 lff Xv21111l1'1'111111l S1"cl Q- 'z rk, N. -I. I F SHIPPL TT fleanlnv and Dy, Works Wlounl Slfllll s Y ll mul ' :H CIJCANING ............ l'Rl'ISSlNlQ ............ IIYICINQ Complimc-nl THE SHENANDUAH TAILORING COMPANY Flrst C lass Tallorlng of J I Mount Sidnvy, Virgin Congratulations to the Class of 1953 GUND MANUFACTURING PUMP ANY WN BILL HECK Athlet1c Renovator ooo ul uhm Staunton Pamt and Wall Paper Com any Incorporated DUCO and DULUX Wall Paper Venetlan B11nds 1 X 1 1 tt lxt Ll l tlt x 120 South Lew1s Street Phone 5 9993 , , J 1 J coOoo Nc ' 'Mrk Fill' J O O 1850 ll'Ylllg2,' Stray NNY. XXX: ' gton, ll. C. I l5ul'out Paints :tml NvZll'lllSllt'S tins :md lflt-ct'icz1l . mlizn'-s ' -'ision BEAR CHINA and GIFT STORE 1 11111111 11 1711 1111111115 17 Fme Ch1na Crystal Ceram1cs and Pottery Lamps and Shades Clocks M1rrors Houseware and Gadgets 1 111111111 lu STILL 1111111111 1111 A1111 III AUGUSTA NATIONAL BANK O llllll Wal nc 1 Bl os DIXIE and STRAND THEATRES . J ' "'l'!1' 1 f1 ' 11 3 I"'1.v" . . , 3 . 1 1 5 ' : V111 'VU IV1'I1'1111I1' 111 H1'11f1'.Y1' .1 ' I' IS Ifzlst llevcr .I 'Hi Sl' , X'i1g11111 Cl f ' 1' .1 of o S11 1111, X'i1'g'i11i'1 a U 3 Q u w L 0 Congratulations ARTHUR PISER to the Class of 1953 Congratulates t C Class of 1953 FRIFND PARK RADIO SFRVIC E INC OOO lwlllull S an xx N xx 11 A 1 , CQUIII l1!1'1111'11lx nf J A 0, Aa TRAV - LER RADIO 81 TELEVISION SETS .7 V 11' .lll' ' -l XL- ' MVR, Nc ' 1 1 Wlgfllfm f 1 Umm LPXHNI TON N IRFIINI X College Annual Pflofograpfly OOO H1 h School Annual Photoffraphv OOO flllilllll I1 lv 11111111111 11 111111111111 1111 Ill 111 sl 111111111 fru ISIIIIIIINIIIII 111111 llll 1' XIII 11111 11 5111111 1111 H0111 1 118011111 1 11lt1111Iul1 111111 p1l0flJgV01I1lN or H1511 S1 111101 AIHIIHIIS OOO UIIICIAI PH0l0FRAI'HhR I0 IHI' lfhi SHR XPNII 11 lfcxl f. Il X K I f '15, JL ,Q Z' ff' I Fxlkfffz. 'x XA l 1 lv 1 A1 I A , V, o o I 0' ' U 2' .' o o f H 1 ' ,ff l- 1 'ln-1, -rf. I.. ,', l',.,',, 1,... 1..' ., , ff f, 1. o O 4141 ' -11 1 11 1- 4 .-. . 7 5 A A 1 1 J tr 1 .' AA .... .. KXNCHB URG KSGYBXIXKG CUMP Designers and engravers of the South s finest school publications LYNCHBURG VIRGINIA Q 1151117 f--" 111111115 11 1 11 1 111 1111111 1 1 and 1111 XXUIIXK1 111 111 11 1 1L111 11110111111 1 1111111111 CX'l111P1L 11 1 111 11 11111 111 1 111 1 11 11 N 1 111K 1111111 111 1 1 11 1 n111111111 SI S11 11 , s 11 N11 H 11111 1111111 S 11111811 1 1 11 11115 IW QL 1 1 11 lx 1119111099 OI' 1011111111 1 N 1 S 1 1 l11NN 10 11Q1111QQ 11111 1 N 11 1 X1 1 111111111 1 1 1111 1 1 lu HS 111111 111111 L11 lJ1L N 1111111111111 17 1f1'1 11101111 1 111111111111 I 1 1 1U 11711 111111111111 nn' MCCLURE PRINTING COMPANY THE RUNNELS PRESS C01 I Inf 11 ANNI Al S AND CA1 A101 S IINI 1l1XlRlISlNl PRIN IIN! 19 XX est 11111111111 St IIIIONL 3 9312 5121111111111 X11g1111a 5 1 ff? 1 ggi 1- N?--1 Ji , 2 I . . Y IJ: ZW'-kvvq W K it mmlf :Wm-wr-L- 1111 -A -' ' A5 F1 - l1Il1111'1' 111' 11 C1111-1 111 1'1'1-:111- :111 1111I11'-:111z11111- '- ' '-1-11 115 -1' 1 ' "-' ' 111 1' -11, 11 111-1111 1111111111111-111 1-1111111 111 11" .116 -' ' . O11' -1 N2 ' J. - 1'111N'1'IN1i. O1 '- '111ll1', 11111'1' 1' 1 13111113 11' 'CSS- 111:1 C1l1C11K'S 1111' spirit 111' 1111- 511 11, 1111- 511111 is S1-11111111 111'll11l'11. 1.1111- - ' of I1 CZ1l11l1 f '-, 111' Z1 WI1111' 411. s:111 Zl1l'. 111- 111-1111-11 1:1115 111' 11111111-1"s -1111, '- C:11 111' Z1 t1'1-31 111011 '.'," 11, 5-'1-1: 1111 1'l1111' ,111-2111 211111 Q 111. fcl 1 1 111.1 111:1g:1z1111-s, N1-xx's11:111c1's 111111 S111-11:11 1'1'i111i11g, :111 811111011111 11. 11 151111 ' 11- 11111 11.1 111 ' :111 11111-111 '11"' 1l11"111C1'. 11 is 1111- S111 1111K f111' 1'1'1-21111111 111 1 ,' .. 1 1 "111: c1'z1f1s111:111s11i11. 11115 111-v1111111 111 :1-1'1'ic1- :11111 :1c'1f 17 ,' 1-1s, 1111.' 110111'1.11'1 11111 111"'11lll1'11 :111 1'11fl1'111U11S i111111s11'1:11 111111151 111111 ' " -v1'1' w:1.' 111- 1'11111's1- 111- 1111- 1-111 '- 1'1I11.', 1111- 111'1111L'1' V111 :1 ' S- ' 11 - 111 111111111 1115 111-1111111111-ss 111 11l'N1' ' lily. YU1 11 1 '-l111"0 ll Q! P1111 111.1 l'1,1'.' .1 I-' ' - 11317 . Staunton Mllltary Academy RXBIE blXll0lN STAIWIUN XIRFINIX One of tlu Most DlSllH0ulSllfd Pl f pdl atory S1 hools of Amf I 11 .1 A 1rf'd1tcfl A1 liltlllll illx by llle I rs it Univ: l l lm llll Q t Poml 1 Xnn lpiillb OOO qouthun ASS0lldtl0ll of Auledlted 51110015 I6 of ilu Url lll ll Me mlnr 0 I SUIIIUIUII n fllzlzfurx full: IS anal 51110018 0 th: l lllflll Slflff s OOO A bow I nmm nt IIUIIUI Q1 lmnl Izrst In llzf South I lrst In P ll mm lust Ill Ihr Hunts 0 If ll IIIUIISIIIIII Bow U lm flllll fum lllllillhll Hfr Pmluls o o , ,. . . 74 f. X, .' J I ., K . 7 I I . . , . A, K. , 1- Q1 O s 1 1 U l v y n lf , KY K ,1" 'F 1 'z ' "1 U' ' ' 1 'z ""si ivs and Inllvgvs of the Country. ' ling WY 's ' and f 2 " O O MEMHICH UF . . . x 1 ' ' l f U l . 1 K , A. L A . , X1 . , , K Ol , ' 'gg' z ' ' s f O O N1 I . rl ' . l L K f I ,, , , 3. U ,..U. . . . ............ . ,, " ., J , f' . ,, , . . AUTOGRAPHS 4


Suggestions in the Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) collection:

Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collection, 1933 Edition, Page 1

1933

Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 1

1937

Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.