Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA)

 - Class of 1933

Page 1 of 302

 

Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collection, 1933 Edition, Cover
CoverPage 6, 1933 Edition, Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collectionPage 7, 1933 Edition, Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1933 Edition, Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collectionPage 11, 1933 Edition, Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1933 Edition, Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collectionPage 15, 1933 Edition, Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1933 Edition, Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collectionPage 9, 1933 Edition, Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1933 Edition, Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collectionPage 13, 1933 Edition, Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1933 Edition, Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collectionPage 17, 1933 Edition, Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 302 of the 1933 volume:

QQ EQ QQ Tis. x I fe.: W Milli? W COPYRIGHT 1933 R K VEBR . . me 'A E -:N-CHIEF T. P. C. FORBES. JR. BUSINESS MANAGFIR ,Q A TI-IE SffRAfWQEL 1933 T1-IE SHRAPNEL 1933 Published By The Senior Class of Staunton Military Academy dt Staunton, Virginia fi TO CZQWHQHW llRl2llI1lDQHU CGGITHQ UUYQQGUW a. man ot' principle, honor and achievement, whom we all love and respect we fondly dedicate this hook Foreword To US, Staunton Nlilitary Academy has pointed out new roads of' service, Qreatei' powers of accomplishment, and better means of enjoying more the abundance and richness of life. Thus, to Qive a brief' sur- vey of the school year for future reminiscence. and to render in miniature a por- trayal of the service of this academy as abuilder ofmen-- these have been our endeavors. Contents The Academy C 1 a s s es Nlilitary Athletics Sponsors Features Activities Plumor 22' J SSX X HER QHXYSXFBX f'N f'X I QQ gy ... , -..,..i...4v- 44" Lu.-. ,..-.. - wg- . ' ,J1 - , 'v .- x f ' fzw-. .- - -- 'F , :.."' -A J V, -...Q-., ' wr- 4: W L cv. -2, ... x 'wtf in " 1 , I1 I ! J G a.-' -. E' ,. H' "M x., af. 1 :i fs a -,,. .,.,..4Tf3,'ff .g::f V5 Q I 1 1 1 1 dx 1- A-,.z.....--. - fe Q 1 .ak Q -, ,. I Q", Qmafifg nh ' x ., ,.. . X ak X .., I , l,.. ' ff -f j 1 f I-LP ' F v T.. 1.. A S Qx A -' , 1 L 9 ' N -3717 ..,', MX ., X xx, XX- 14-iv ' ' " ' 'A ' ab' 1 ' ' p-'hvur ,, fu' 1 "' " ' 'fvdg i-riff'-f, 11- :f 'x 4- 3 -l . :V .-fl V , r. ,-,f.T7ff , '- --- 1 -,',-,uw -'g , ' -- , ,15?1-Tfiwa-,., ,'. fff,y L t I l w I I .FQ- .-..-1 ,W hui? gan ns 'us -5.5 .ni 'M' X . - ' ' 'o'0 ' ., .. . -' - 'n'nv'0'4'n0 "rasfc-I-151112Sri:-t':'t'!fI'f:o:'I" , . "a'0f'.'o'v'o'.'.'o'x'o's's'a'o'0,',' o ,Qossuosgaass 4 ,n44naoxgo4soO gguoussoxoosoo , 4 n.4.s'u,xsg Qc 4.30.4 ','o.v'o.x,s.Q4 QR 4 'Q 0 v 0 s e ' O Q 5 Q s 0 so's':':'.t 's:'sto:x' 0022533 O 6 , QQ- QNS f ss, 'N . N 'Q N o'0:': . Q :Iwo R N N SR Q X :':'v' G1 f" ' .' by if Q -N ' ' fi S S X , ni S Q K 1 x Q ' lb ' osx nlzggigtzgs.. N' Q 0.5.9 Q Q Q V 9.5 9 . N!'!'!'!'3'3"t3S" " 00000000 o:o:o:0.0,0,4,9,'g'9' ' ,Q o 0 5 o 03,0 9 ,AQAOA 4 A s o's'o O 0 V A ,Lolo 4 A Aqasfofsfg QQ MR? TL MR VK PIIII. 7 2 Trustees EANOR K WHITEHEAD CO1 ONEI THOMAS H RUSbIII I RICHMOND VIRCINIA 5TAl INTON VIRCIINIA MR GILPIN WII I QON Chazrmcm 0 the Board STAL NTON VIRGINIA II I IAM C ROWI AND MAJOR WILI IAM H QTIIEI II ADIIPIIIA IINNSYLVAINIA QTAUNTON VIRCINIA A , .4 X, . - , . . gi . 2 N 1 v v I S I , , I . Y . , . E Rea , Q Y E 9 I T 1 1 Q 5 QI 3? II , si , , f E .gl Q I 22 . ' . . . . . . . I I - 1 Q Q . , Ja : ' ., , . Qi -, 'I 4 Q4 9 P2 W 1 L. SI I? ' -v - 7 ' 'V 1 v 'ul ' 'uw' 'Il 3 ' ' X II h u, 4 I -fa Q4 QA , QA ' ' ",1 I .lf ' Z Il IQMIXVZ MQUVNYQM-WEX FEI lU:-Zh ugr vs M 3 Q L'HI.f1Nlil.'l'IlUNl,XS ll.Xl.l!liIQ'l' RL'SSlCl.l,, IZ. S., l,l.. IJ. lU'c.v14Iwlll llxlflz' .JJ llll IIXXXI UJIUXII IIIJ1' INXS XI! Us X'2ff4l1YfZQ' f my ff t Military Department , ,,.. .. XIXIUIX X. Xl.l XII ll.l.5. X. 1'uil.'rl .S'I1llI'.v,Il1lil1ll'X'.lI41zf4'lll.X' l'HX1fXIXYll.XN'I UI-' t'XllI IN III Ilxsl R Ilf XIII lI.XlIX' III 'NUI' XXII I XI II 2255512 3522 l',XI"I' XIX XX. lf I,UL'lSliI.I., lf S, .X. .llufumm l'fflylrrl11l1Q llliflfllf' X INI XXI I'Nl!I'I-,NNUII Ill' fX1II.lI,XRX l ll XXI .XXII I XLHI IL J' XWL'I1M Page 34 " "' .f 7 7 Q Academic Department y ' y Q r Z y 7 Q T Q XI XI I I x xx xx x mx 1 5 o ll 4 1 ll f E , , , 9 Q 7 5 7 4 7 4 7 Q 7' E 2 Q 7 Q t of. ' f ' 5 X f Q 7 Q s X: XIXIOI IIXXXIIIIIKIIII I g ll C I l Q 7 4 9 Q W , x A ? 4 3 . X f S E ' HNF' "" "'1 l I X S ,Q 1" Q 4 Q Q ,il If ff Q Ye 4 ff ff fi 6 4 4 Z 4 4 f fe fl' ," Q 4 ff 'IP , EV A 6 Medical Department COIOINPI XXIIILI XI IHIIIS Hn' IR I S 1 'k 'A' 'A' 'A' Xll X NIXlbhlllXLI N f C.. - s: , E. ? O 2 "S ll' , , Q 11- 'O DJ "S ri- 3 GJ : H- v 'xv wveywwff' VO! 'fvvf WWW' VW 'f'O' 2 -' lu. .4 u . mJ""S "" I Q Z 35 J XII IXXIIIIIII b - c ,Q 6 . b 7 my sr XI-XIUN ITIQIQIIICRICIQ KI. SIZIQR, .PX I II'IIIfcllll lllld 1I1rIl'j' fvulffgln' C4ul1f1nlviu I'ui:'vr.vily lIlII'I'4'I'A'Il'V of ll 'i.vrm1.vi:1 umn mf Mmm:-:lex l..xN1.1',u,I-1 Ill'1I'.XR'I'MI xl NIAIIOR I,l-:ROY I., SL"l'IIIiRI..XfNIP B, IX., Nl. A. I'11i-z'1'r.vily nf Riulzumnfl .lul111.vllnf'l.'i11.v I'11i':'rr.vily lumix III' a'ill'11x1ls'rRY m1l'.xR'l'Ml'.N'1 NI ,XEIUR 'I'IIONI,XS IIIi.XR I ISXYOIQ lllRI'1"I'lIR Ill" MUSIC CI-XI"I'.'XIN XY. 5. NIURRISS I'uz'-r'ur'.vily uf RI1',lIll1llllI vl'lzcHAslxf. on-I-'lclfzlz XLXIOR I..XXX'RI'lNi'IC II. S'I'IiIiI.Ii, I S Tln' t'ilI1clv1 IiXI-1K4l"I'lYIi rll"IfIk'IIR s'l'luw'mlz mf IIl'SINI'QSS .xl1A1lxls'llc.x'1 mx KIXIOIQ II.'XIQUI.IJ lf IXXI ICS, Il. S., XI X I'1lif'vrxz'ly nf .Ynnllz Uzrnlimz f'ulnHllr1'a l'111':'I'1'.vil.v IIICAII Illf PIIYSIV5 IlI'1I'XR'I MIQNI L'AI"I'.-XIN RILAIIAIQII YI. I'UR'I'I Ix .Ymlr 'l'mrln'r.v' C 'ullvyu I"itChIvurg, KIzlsszu'I11lsvt1s INS'III!lIC'I'UR IN I-:xe.l.lsu .xxn .xn,1.n'.nu:x MAJOR IPIQ.-XNCIS Ib, IJLXQILXN, .-X I llnlj' c4l'1l.Y.Y lvulfvglv IIICAD UI" .KNL'IIiN'I' l..KNI.lI.Xl.Ii llI'1l'.KIi'I'Ml NI Page K Xl'l'.1XlN Rlil'l5liN li. NIUOIJY, :X I3 ll'1111'111-11L'11lI1'y1- Ill-Lkll UI-' M.X'l4llliM.X'l'lk'S lll'Il',KR'I'MICN'I' kXl"l'. IIIQN-I XNIIN S. ll.XNSON,.1X I3 C'11HPj' C'11ll1'gl1' 0111111111111 l'11i':'1'1-.vil-x' .'ll1rl1H1'f1ltl'-X'lhuffvgff' 1Ns'1Rl'a"1r11e IN SPANISH LXIT XXO .,l. li l H I'I'.NL lf., .X. li., Nl, .X lx'11111111l.'1' C'11ll1'g11' l'11i':'1'1'.v1'Iy nj l'l1i1'115111 6011111111111 I '111":'1'1'.s'1l-N' INYI 111111111 IN A1.x'1'1l1-QM.x'1'11's 1 Xl"l'.XlN,lOHN l1,IHiNSUN,.X,I1, lf1'r111111111111111-.S'1111il11'r11 l'11i-:'1'1'.v1ly lN"'I'l'l'L"I'l1l' IY IYRNI VV NNI! l"VI'Il ,fx x.1:..... 2.1.5 XIXIKJIQ Nl. Xl. lllilfli, l1.S.,1X.M. i'l1'111.v1111 C'11Il1'y14' LI1l11111l11'11 l'111'-:w'.v1'ly l'11i:'1'1'.vily uf I! 'i.v1'1111.v111 111-1x11 111-' 1-1x1.1,1s1l 111-:1'.x1:'1'1xl1-1N'1A l',XI"l'.-UN RIC IEICNIIICR .XSSl5'l':XN'I '1'1e1a.xs111:1-11: . V. . . , , l.Xl IRIX L.Xlxl. I1. llll1l,,Iu.5. .X11r:v11'll I 111'I'1'1'.v1ly sl'l:l'L"l'11k IN sl'ANls1l AN11 H1511 DR Y 4 Xl T, S,XNll'lil. N, HOSHOUR, .- H'11.vl11'11g1l1111 111111 l.1'1' l'11iz'1'1'.x'il-V IN S'l'Rl'C'l'l1R IX M NI' ll IC M XI' ICS l'uy1' 59 iii' I XI I XIX IOSICVII 'I'.XYIf1IX Il111r1111l U!I111'1' If X, .I 1 N. 'XI, X, l1l'.XII'I' URI lil! 31 ,XXI Iali .X X II INA XVI-I HI-'I-'Il'I1II ILHYIN1. l'l1,Xl'II 1XI"I'XIXX N IIIUXI XS X.XI,I Izli .. l'111111'v I Il1I'l'l'.YIfX' lI1'11l,111':1'11I1'1'l 11ll1'y11' X . ,X,.. I11 I lII.XI'I.,XIX II,XI.k'.XI.IIf1I'X I I'IiRIX lI1.fNIII'.NI Ill" Ii XIII I" NI X II 'i1:1111111111, X'11'gi11i:1 1 IXI I XIX kI..XRICXl'IC .X. KIX1 XI XX I .N .X. IQ1'I11'1'1I IX4'I'Rl'l"I'l1Ii IN 3lII.I'I XIIX' XVII Xll l'XI"I'.XIX I'IQ.XNL'IS I., SIKIXII IXN ,X.I1. u I 1111111111 .Ifllfflrlf-X' l11.vl1'l11l1' X I III.I 'I II' IIIIIICVIIIII lXI"I'XIN XI. IJ IiIX'I II'II XX IH I l11'XINIINNXIiYf1I'IIl'II V. I XI I IQ If. IKISCUIQ, .X. II., NI X I 111:'1'r.1'1l-X' 111 I'11'111'11111 lx'1'1'l111111:11f C'11lI1'111' 5 IX1"IRIlI41IZ IX I-lN1.I.INII Q'XI"I'XIX X X, ll.I.IXXI I,I!11I1II., X I X1'Ix'IV1'7'VX'I 11H1'll1' IXsIRllI11Il IN IIINIKIIIX llllgl' ll? "If NX.-XIQREN XY. IIRONYN, I'H. I Hl'U'Ix'lI l'uI:'I'r.vil.v INw'I'Rl'k"I'llR IN NI.X'IIIII'1INI.X'I'IL'S ,XNII VIIICM ISTRY if-XI"I'. I". I,1LOIJSIIAI.K,.-X. II. l.I1fmIj'4'llc cqllllffft' IN5'I'IiI'l"IIUR IN ICNIZLISII I XI 'If I.. II. S'l'IiI'II1iNSON, IR., II. 5. IImufwl'I'::-.S'yd11I',x' C'v1II'gI' I l11':'I'r.v1l,v uf II zxrmzxrll 5'IRI'l"IIlR IN I-Ilvslvs ,-mn .-xlm-:1m.'x I XI"I',XIN ILOLIJICN II. XN'AI.I'IiR .S'flI'f'flN'rI f'uIlI'yI' INS'I'IfI'i"I'UR IN VIIINIOR HKIHUUI. I XI 'I' KEIQURIIIQ .X. IIOULII, IR., Il, S l'11i:'4'r.viIy uf Vrrnlmll lfnxluu l'u1':'I-r.vily 5IIII'KI1lR IN FRICNCII AND SIKXNISII Tlzn' C'l'lI1cI4'l lNS'I'Rl'L"I'UR IN IQNILLISH I I II l"I'. 'VIIUXISUN LUOKSICY, II, S Tin' C'iiudvl lNS'l'RlIC'l'lIR IN I..-k'l'IN, IIISTORY, xl YIkIIlCINI.X'l'lL'S, .mn I'fL'UNUMIL'S I II I 'l'. IQAYNIUNII I.. SI..-X'I"I'IiIQY .S'I'r'g1I'I1l1I, If S. . I. INN'I'IIl'K"I'llR IX Mll.l'I'ARY SCIICNCI-I RII-'I.I-I 'l'IiA M l'Il,XL'II IlIIl"I'.'I'IIOXI,XSI1,IIOXX'Ili,.-X. II. MMM . SSH QAXSQAEXXQX Q 'iii YS, mmgmug, V V ' 6.0.0 ' .5zO.6 4' Q 59538. 4 9 9.0.5404 ,4 4 4 4 4 6.6.4.4 4 6.6 ul 'IIWI ll X 5 X ivfx S E R X VTE X!! 4 4'4X 4 4 4 4'4 48' 348' 9 9 4 4 4 4 4' 4 4' 'Q ' ' '4':'z .X X ,4,4,4t4:4:4:,:,:,0,4215 4'4'4'4'4'4'4'4'4'4"0:4'4'4'3 0 6 0 Q 9 Q Q 9 0 4 4 4 fb'559849.9.9:0t9t9.9.o.a.4'o'oK v4'4' ' ' ' ' ' ' 9tg,tg,9'6:6..,t'! 0,69 O '4 1- ,. Q Thi , X N J X-4 W J .4115 5" X x Q f, 4 X ' X O X NU f 46X 4 '4 O... 0:55554 "I "' W i gf f v f ' "WA" 4 Sa. - . I AX lla lll l - Q n.. ..all 7 . L 9 . l x , i l I e w l f 1 5 4 ' f X ' 9 41 x 7 i , 1 P l 4 F 4 e i X, ' Head Men 5 f 4 ,. . . . . . . . ' X lhis page is mlemhcatetl tu the heatls ot the various aeatlemy tllgfiltllllttlttlls. X Q These men have flume theii' xx'm'lq well aml are wurtliy of eommemlatinn. ' 4 'l'humas l'. C. l"ui'lmes-l'resicleiit of the Senior Class. who in this eapaeity X has tlmie mueh tn gain privileges fm' the tirst elassmeii. X 1 Rulmert li. tle Yeer' Iiclitm'-in-Chief of the SIIR.-Xl'XIiI., whose xx'm'lQ in this f lnmlg speaks fm' itself. . X l7.clwai'ml 5. lCIll'l0f'ffl'.4llltJ1'-Ill-Ql1lL'l ot Hit- lx 4111lt'gf2't1n1, whose Clltlt.'2lVtll'S in X Q this capacity have heen largely' responsible for mme nt' the hest school puhlieatimis N in years. b ' lkmlney llellf-twice Captain nf the lfouthall Team, who letl his team tn vie- X 6 turies uver Swavely, lfislilmme, llargrave, Danville, l"m'la Lhiun. Yifginia "IZ" Q Yarsitv and Y. lXl l "ll" Yarsitv. D ' lieitl 'lil14JlI1IlSfC2llJl2llH of the llasehall Team, who has lovallv uphelcl all N , ' staiitlaimls tm his team. Une ut the selirml s must veisatile men. llaviml l'. Careyfl'resimleiit of the VVuocl1'ow XN'ilsrm l.llt'I'1lI'j' Society, whu 6 was instriimeiital in improving the society in many ways. 5 Q john llaltmifr faptain of the track team, who in the tirst meet eoiitrilmutenl X K three tirst places to the team's seure. Ile is also l'resiclei1t of the b I' jerry Del l'rete-falthuugh he is not a senior, it is felt that some mentimi ' f shuultl he mafle uf his outstamliiig Z1ClllL'VCINL'1llS-H his rise to the highest pnsitimi Q in the hattalioii, the 'Iuuim' Class, the Cotillitm Club. the llmmm' t'ommittee. the 9 4 llasketlmall Team, aml the Utlieers' Club. X 4 b ' Ji i ' i ' "V XiW""' Y 'V WSLJYV VL .I lllsxznlllll - Q . XA X! Z-A ...Allllh ..oll.. Page -'16 i S1 S f Class Officers xv 1 1111 lr 11-H1 1x1 1 Q 'XPININ H111 VM' 1 r mi, 111 1111 XNl11'XRl 1 Tr ll un r 111 xx1 1l1111111x Srfrq 11111111 11111 Semors In Grey NV1 wx 110 haw. met e.11h test W1 xxho have 110111 0111 best Meet 011 thls 1111 N01 1111111613111 he1e 11111 1111 vse do not 16111 1 e 011 0111 xx 11 X Lt we 11111101 11ep11t VV1t11out .1 qualm at he 111 'Ih1s11'1x 111 N111 11111 1 111et111x s 111181 11 we slmxlx 1o111e 11111 p1sse11 111111 shouts H1101 IX lqhwe 511111 g,1ex 1x111s11t11111s N11 11111111 110111111111 pmx IS X1 e should be ,,ax 111516111 xxe shed 1 te 11 As partmg, 111111 19 ne 11 51111 vue obex Th1t one last 1311516 1 l11 1111121113 su111111o11s 111 We 111111101 st IX Ott 111 0111 l'1te1 1111 18111011168 1111 ll S11 1 0111 S M A W111 be b1oug,11tb1111 11311111111 I 1111 t1eas111e11 11111115111 1 1 111 So 11011 ue 5.11 C 01111 11111 11111 1111113111688 NIN1 S1111 xxe 1111 LU111C'5S We xx 11111115151 11111111111 1111x1111 T1 xxl Y 35 A S1 S 4 xf , Q Q Q X: L'.11-1'1'C1xv",x1N T R11-1. '...........................,............................ ' v.v'd 4 11111,11iQx1,' '.1. ' ,1,'.' . '.'. .'.' Q C.1x111-11' l.11e11'1'1:N1xx'1' Lf-x111:Y, 11. ................ ................................... 1 ' .1 1 1'1x111f:'1'S1i1:s.- ."' '-'c"1c11 .................................,............ .' 1' - ' .1- . . , 1 -1 Q - '1Xli1: -1,1 111:1"1'- Q "1 ff: iz' Y' : ' 11 211 Q 'z '. 1 -2 ' .'f:1"-: C.'1'i,' . Q f ' xv - ' 1' 'I v 1 ' 'l I' 'I 1 5 -1 Pagv -I7 1 1 Q ! X2 W XM.LIM..! Nt . ff Z ,fa g 'fa .Nl MQEXQJJ x X x x 1 xn QL 111 nh mstxmts ns let 1 us s 1 x n IL 1 to Q Il I t s ll LII llll JIUL lllX LUIIVLINIUUII Sl L11 L sx mm ll lhx us thus: mt thn buoclb 1 ,kt admnlanm-MnH9Znm"'0 XXX X - 1 " - lv' N' .1 -1 .' l. ' 4 N' 4 N ' I x X 1 ' 1'3" X Y I' T'- ' X Wu X 3 1 , : 2 1 f X " X xx? h' Z :- X hx 'h ff 2' X X ' 'XL ,4 f f' ' 1 i iff - - l'riv: I- Veg lf K'urlm1':nl f-":'-T !x , f,. K' . I, Xl: :A 'm'Pl"uutlu:nll '33, Y fo, Ilnxihl:: 5.3.3, Swinmlinu . 'lk-:un '33, .XNQWYQIIII lfulilnr ',', , il1fl'hin-f Kulrl4'y1r'um '33, Sm-rr -i- 'IZIQX rn-t:nryQ', Xl. lf .X. '33, l'n-NY l h hh-nr .x1,.hL1:a1y run, rm. R 3, gl, Y, vii! Ik-I mtiun Tv:m1 llnck- 1 ,1 fri. - 111. I f' K If y 3 KX , . f X x X F fx X X 7 . 'i W ' ' 1' , i r ' 1 ' ' 1" IX 'ff lxlil lll.l..LI.Xlxl ,ff l xx'l1.xl mrmx, DI-ll.. 5 i ' , . . f ,- S H v.vl4"v11:l l!1111'vr.'1l.x' f 4 5 L f i 1 lhls IS lhck Ackzlrl, 'mx' Im' hls fl I: Q ' I .' -':'- Q- qu' X :ilu rfn hi: zxhil't.' 1 get il thi g flux - witlum lll'IlZlflCZlSl' 5 I ing th- wcrll tl Z1 hc, mu: 1 IC it, 2 nl his gn-11":l lmuwlcclgc E of :myth gg that nmy he I ' lght 1 in 1 Y' ' ' -"l- 1 5 :md i ff 1 -' " 1 1-U -- x ' N n 4 fl K I I Eg fh I J 1 Q ," 'I ... Page 48 if A - Y ,K Q -4 1 .q Q - - -sl f wi ' Nakl.s,:...lik N'- 157 NX AMZ 4, ff , ' 1 if K rf ' X l Q s ' A X Z s N ,fp f l f 9 X X AA X, s X 1 'E XXX X 'Arr Q 1 f. Q X 7, ff I g-L l'i'ivgnr KT lf. l purzil R ' Lg- K'-v. lf, l'l'iw:ih' lin, li. K 'f :' R'-1 x H- pu I Cn. Ill-rum-:ull Nl' j- Q . ur. l'l"1rlx 'll-:un '32, U, y Vu, I1 ng IU. Stunt X phi, X ..,- . Xl l X. llxliiiiiillm- '31, sl ' ,. H I csicli-nl Non- ' A L' l Uflici'i'!llllili. N f' k -X X Q ji ff is 3 i X E ' A f l l A I' - f l i w X I s ' ' ' i l N i fl," l ix K " 7 U' ii A Q I 'X S'l'L'.-XRT AR'l'I'l Ul' .NSI l'l'f JN ' l X ix immffs msi 1 l"ll'I'2, wx. i f i 5 4 W X 1 4 1- ii 1 9 E 'lla lcnmx' "Stu" Ashlmi mic mus nom on thc Siilllt' gzillcry F It with him. llc is lS:11'm1n1's mlrczim f . truc cluwng ucrywlicrc Z! E hc gm-s hc sprczuls :ui air of jovlility zu l gziicly. q Q llc has pimveml that hc cu lmc military wlicn tlicrc is ll nccil X Q for it in rising from thc 1" lx of cm'pm'z1l to . f ll1IlSlL'l'-S012 :' gczml iluring thu summ ' furluugli. .X ccirlcml :lla 'y 0 com- . X him' sn-rimisiicss :xml .iicly will tzilcc " uugmfih this wwlfl. Z 4 X J A4 A '- .- 1 5 5 M , is 0 v f'i1g1u JU - 1 ... ll' Q AIILQQIAQ 1 1 1 I 11 - 1 Z I 111 1 W 11 1 1 1 1 :. E w 1 f ,I r ff X Q 1 AW !V ,f U '1 ' 1 4 'X f 5 x 1 Z ' A 1 '1v'111- 111 Il 1111'11111'11 4' li , Il, , 'film l 11, l , X XX 1111 XXLI I 1 4 N 1-ly 1.1. 111:1r11111 3.1, ' Q 111111- 1 11 A ll ' 511111 Q11 N11114 --I -X,-1 5 P ilffixwrx 5 7 ' A , 41 ' : 1711 : 1 I X 1 " W 1 Q A 1 1 j i 1 Q "Tho burgc, 111-s111cs 'tllllg' 1111- 111111 s eyc 1111' 111:11 :111111'11111g' '- Q 1111-11111 111:11 wc Cilllvl 111-111 1- 'ng 1111 his 0111-51, 11:15 11111111-11 51-1'1-1111 N 5 l'L'L'lll'11S si111'1- 111- 111111 1111. "11111 . 'my gzum-" 111 c11111c 1lCI'C. 5 .X11x':1111'i11g 1111111 1111- 1111114 111 1 1'11111':11. 111' is 111111 111 1111 111111111 5 5111111111113 C1111111' Q as il 111111011 SCl'g 'lI11. 111- 011111111111-s :1 C11CL'l'f A 1.111 111511 .' ' 11. Zlll 11v1 1'11c1111i11g 011111115-'lS1ll, 211111 11101111 111 111'ivc, - N 111111 1151 CllULlg'1'1NGQC1if5 'ciicss 111 1111111115 111111 ll 111151 211111 111114 Q X 4Jl'l11l12ll'j' sojourn 111 211 the I'11i111. -1 0 I ri ,I A K, -df, aZN1,fZ11N'M1x!iE7ZfEN"0 1. X L 1 5 N ka .4 ..- Z 4 .X-X XX 1 X ,x ,,L, M.. .,,.,, 'igk -. . . -J , 11 ' 1 1' ' 11. 1' , 1111111111 ' A - .5 , -5-4 ,.---"' ,.f- ,f' ,, ! 1 ! K wemunm wvswxxfs .1 F 'WX 1 1 Q! I, I 1 F6 N , . X 1 1' , x l ' ,f Q I 111. ll Nl'l4Hl'illll Ko. li l. ' - 1 1 1 X 1 1 y I 1 l'll '11 '11"Y- -"1' 1-' 1 - 1. . . . -, .1151 5 1 Q lmll ll K'11111l1:111y llu Ill, '32, Varsity lluxinpg 'JJ - 'Arai y "mr 1 '. , 'Q '. . , X X , XY11111lr0w Q'ilm11 l.itcr:1ry X '1 f . 'T . - . 5111'i1'ly, Rilflfl l'.1l11111' 5lI 11.x1'- Nrxjx XII UI'li1'1-1'!l'l11l1. AYX . N, N l X 1 1 . 1 1 1 , 1 i ll ill X I f 1' 1 ' 2' 1 . 1 1 ' -.vis .,K1i, l l ll'1'.1'l ,Hllll E X Xl RUI!1iIQ'1' ISR! WXYN ,ANU DNV l N 1 IINI IX IXI 11xx1 W I! 1 1 Nl lI11l1 is 11111- 111' 1l111s1- I1-11' fcllmvs 11' IJ C1111 1l11 L'X'L'I'j'll1lllg' wcll. Q llis ClIL'l'gj' :1111l 1'l1c1-1'1'11l111-ss l1:1vc 5" '111 l fm' l1i111 lllilllj' l.l'lt'l'lflSf ..' :1111l IllL'j' 1ll'L' 11111 all czulcts. O C2111 culize llulfs will 1111111-1' 11 illlll sticlvtu-it-ix'c11css only lay Jfililllgf at l1is l11111o1's :1l111vc. XYllCll the :1pp11i1111111-1115 W1-1'c 111:11 i11 SCIllQITlllL'll', '. r' ung 1111111 was 1l11' only 1l1i1'1l y1':11' licul 1:1111 X . N ,X J A! l V1 Q 95 -f -' T A ,Al 'N i Q . IV '-1 nw' 1 - ' 9 l11k'AlllEYI F .I l'11111' 51 xl ii 1 M X U, l 1. l1':1cl. 31, 32, ,N Q N y N 1 1 1 11 11 x X ' 6 f 1 1 1 X fi ll ll Q Q wk All X? W XALIZL. Whnll ll 11111111 111111 1 1111 11111 1 1 1 1. 1 bf 11 IL 1111 ll 111111 111 111111 my 14x ff ,,..4v4 S ikw 3 "51.kX'ZeSb ZFX EP4 Zi" L 1 -3 .4 X ' .Q 9' V ' -1 -al 0' I. " 4 9' A N 1 1. J, 1 1 1 - ,, 11 N ... V 3 11 41 1 1 1 .av X X X xx 1 X .e 1 1 ' I ' 11 1 1 f f x ,X ' N X I X ..- 9 ,X l'1'1v:115X Vu. IL 1111-11 1':1l ,ff ? X XX 1311. ll, I'l'iv:1J.dl'11, IZ, fur- K Z 1 ':1l l'11, IL S1-1':1':1111 Vox! A i-+14 I'. lfir-1 l.i1-1111'11:1111 Cu. .L ,..-J-"" ii, d- Y: 'sity F111 '3I. l':11,, .Q Q 1 ' l"1111H1:1ll 'l'1':1111 '31, '33, Y:11'si1y H1111-l1z1ll '31, '3J. '33, , , l'11, ll11Ql11'!l1:1H '30, '31, ffl, ' ' ff" ' ff '33, 1 '-1-w'k'I11I1. Nf111111yl':111 5 Q I fi! l'l11l1qT3.I L A A 1, f " ' X 1 : 1 N 1 I K 1 1 5 xx :, X W1 f 1 1 Q F -. 'X ' , X XR 4 : I V 1 1 X A s . X1 N ,I 1 X Q 1' f 1111 YIQY I". l!lfl.l. 1 1 - - A 11 1-Nl' Vxlf.-W1-i'1"1'l-2. 11. 1 1 1 X 5 l'1 'lm' f 11 ' QT- . I ' 1 i 1 0 TI11- 111111 z '1'l11's 111111111 I 1110 :111 sky. 13111111 11111l1-1' 11 A L: ll:1sl111s :1 f1L'l'j' ' "l1'i111 11 lu' 1 'c s11'c11gtI1 z1111l 1-11c1'g'1'. .X V 111111 1114 11-111111-1' 111111 11" 111g 21 lSffZl 1-1'1'it11' 1'1':1sl1 11s sI11111I1l1'1' -Q 1111-cis thigh. Sud 11'z1"'lI - i11111'- 11111 111111 1'1'c:1t1-1l 1111 1111- grid- 11'1111' 111111 1111 1- 1 11 s-fn s11:11'l1 '11g. " '. "1 s. 1'11 -Iling 4 0 111'1's1111' ty. ' A . X N 1 I 1 K 11 'x 11 f 31 Y I f I5 W Y, NL A is I In I 7- ' Y ,cf ' " L-Q. 1Zmd,fE!IN-MLHQZTGNVQ my -af? W KLM X XX R AR wa fl.. I Y "'l 1S . 1- X6 ..f 4 1f' -L X , 111. 'Ai 5111111 I 11vz1lu ffff I ix fu. ., S1-1'gv:ul val? 1' Q-0l'llUl'LII I fo F Vu F Ifi ' w' 1 0, l ' 'Nm' ' S jiI FC . 4. gf, .l. ..T, N 1 0, S 61 T,-33, f,-. 1111111C 111, A11 .111. 111-1-, 3:"',f,. 1' .-.11 1 ,1..1 y 1. 11 f,.. 1111111 "3'l. X g I . 4T1 ll'fI1l1l1!l NY U X X I I Q . 11 1 F X ,I I I 1A 1 9 1 11 I I 1 11 I I X A :nf 1 IC1L'I5 IMXNQIII1. URI: .LIIXI'.IIJI'.Il ' 1 1 1 7 I I I I 1 -1 X 14 Q S . I tl 1 1 I 1 tI I , 1 1, Q W 11 1 1 1 1 11 1 1 tI 1 111151 IDIZIIII :P 3 1 II 1 1 1 1 ll 1 IN IXI.A. 111-11111 N Q I I I I I I 1112111--sI111111i11g follow :1111I X A I I 1 I t f f 1 Z Q 1- I v1 X Q I ii N 14 I, --1 X .1 -,,Q,g W Aki- S Y j 3 l'11g71' 53 0 1 l 7 1 1 Z l 4 1 Z 3 L I I Q 7 A I X Q :Xxx X I 'x f f I -MAI ? f!fR?rl W M IALYQ Ik 'I X IN :Ri Z I Y' ,lf I'I'lXIl ' fu C 4'III'pIII': I X ' X 'X fu, lf, ScI'k':IIIi fn. 'ff ' X . Iluply 'I'rgI-:III VII. IQ! X I x1.II'IIII-II:IIIM VII, Q, VIIIIL' Z - , 1 1 -. . NI. A, II., I...II:.III...II 794 r I, X ?11.III:IIgI-r VII. l1:I-III-I1I:I11 '31, 7, -' ' I I II 11 I I K 1 ll 111 XX 1 XX 1 . . . . ,,1 IP, 'IIII I:I fin, II. ZIINI- .4 Ig. , IIIII I'IIII' I FIIII -,fa -- T- I I -,II-y SUI-I.-Iy 'gm 3H,'31, J-'ff f s I-II..-y II'7'w. I.. s. IQ. N I'I:II'y :IIII1 'l'I'I'IIN III' I 1:II'LfI'I:II'- '31, YII'I-fl I'I-NI 215 - I x I1I'III '32, l'rI--IIII-II1 '33, Uffi 'i 'X j , I't'1'S'gl1ll1 '33, '33, 'I'I'-' V .xxx X 'K' IIIAI-I' UHIIIQ' VLLIII '33, K II- 'xx ' llll SW11l11111l1Iq TPIIIII '33 R 11 'l'I':IIII '33, l':IIIIII 1' I IJ, In-:-II-I.-III .IIIIIIII IZIII K. R' If l'1II1I '31, HIIIIIIII' l'IiXIIIIIi1II'n' ' 3 ,I I '33, lx'IIjIlI'y HI I, INMI and ' ' ff' I'.III1,'.III, , N1 I1 .1 I..III' X f 1ittIyI-, '30, '31, 'IIIIII' X -11 , 1 InI,nIviIII-I-, '33.1 I X I I , l I ' X 1 f 1 K ,f I'11.X1Ql.'91,Ul'lS IZRUUIQS 7 , X II.IIIs .XI,I., N11l'II. , I , I lx 5, .X Ir: .lI'IIIlrIII.I' I 'l'II IIII- :IIII.Im-IIII-III 111' I Il111' of us, "C11L1CIi" 1'L'1lIl'11L'll III fllll' IIIiIlsl this 1l'1'1l1 :Is :I post g'I':I I:IIc. "L'1IIIcl4" is sIII:I11 III sI:ItIII'I-. IIIII gn-:Il III III-I-mls. llc has 11111- ' -I1 :I III'IIIIIiIII-III II:II:l 111 IIIIISI III' 1111- lI1I:IsI-s III' sclIIIII1 HIC, L'Zl1'1'f' II II'il1I t1II- s:IIIII- III-I'sI'I'I'I'I'III'I-. 111111 III' IQIIIIII' . IIII :Ikc grunl fm' l'I 'lc Sum, "C1IIIQ1c." X I K 'rf' -1.-if? , NVQ l'I1I7I' .sf 'D f 4 I Q Z 1 I I Y 7 I - I I 4 X L Q 4 I 1 X 'l'4Kl"Ti-" X X GR AM Q X Qx I fl -1-'NX E' C1 mf 1 . ' 'I -1 ..a -" X ...S T- p, X X 1, A X f -If Z L X Q rx X X Vff X iff ,X W X 'li w Y W XXXX X X 0 f f XX XX . ,, . , I XR XX AX QRl'.X QX. I3 XX X Q 1 K . . c - 1 E.- Q X zz .y gi ,X 'ff.I1Qgf,X5 - 2' X X 1 fX fiQ N mls! limi. .1 111.1 .1 14 -1' f tl -lm 1.1 mi- In-S1 X X A V M f 4 X X X I 5 Y UVZSNEKJN AMEX If Cm .II, . . , UH. , . -. , .. npzmy I-'imth'iII 'lN, IIII. ' i ' ' 'I' Vuitiifidy li:i-IwlImIIg- II 'I' t'mnp:i II:i-t-- fd-ffl-2,-'A '- hull '38 'Ml 'I' IIonor I'I:i- V 2 S I 4 1 7 4, af fk l li I I I I Z 'It ' 'NI I x I E t"'If5JQTIIIf1Ilg""i"75lT:11'tT 'IZ .fx i X Q Ni-il .1f....- A!..xiit..-in-.1 cut. yn' , 1, 4 . .9A. trmn l'u. Ii 'IX 'J". Ilmml' X Vmiipziiiy '32, XYnmIi-mv XYiI- wii I,itt-rziry Snrivty '33, IU, lII:u'Ixt'ri:ii'- '52, '.I3. t'ivtiIIion I'Iiih 53.1, Ilunur ihiiiiliitttw' Q '53, Stunt -Nilxglvf XQ1'vi1iiiiit'ti-1- l' I I5ii't't'tm' Stunt Xiuhl 3.1. I I-urn-i' Svniur t'I:iw, Stir' in-tary fmII 'I'l't-ti-ilu-1' Illafkb .,i. . .. . A triziri 33, Dtthr rx Glu JJ, I'rm-iuletil . . I,.' 5. 3.3, k PIIIJIIK' Siu- km, JJ. 'X I ': U Q X , . ,f , I NI-KX ' ii. '. ' V 3 V S ,xx .NX A f I X y mv: i'ltItI'i.Xt',titi11x' I X I l UI" - l 'Bl -XZ? X QI " 'I"i'i:i1" 'vm iii Imlztchca II:uIcs." Qzlspcrl cxztspwzttt-II Haw iii I'L'I'L't'1'iI1g' tu that group if 'ztmzttics that scuriictl fm' su Inmg his nttt-mpts tu mziltc Il "gn" ut' c Inc:1I ilrzimzntic chili. .Xml wt-II might tha-y Imvc In-Q-mln-tl thc pIe:uIi1 nf this hwy. fm' tht- irspmi- sihilitius ut' Ii L-mi , stunt night mIi1' 'twig SCIIIUI' class ti'c-zistiim-i'. im-si4It',i'1t is this. thztt, mil tht- other hu 'c :III In-cn Iizuitllt-II with f yi . k I -ft I ul 'ln l X -i Ml 4 i 1 I Q Q S F N., xv V027 71's - Q I S F i 4 X E ! f A If I I 7 II 9 I 9 1 - LII 5 I . f -M 3 'lil Y y IA! IX If ' ,X XI IM I I Ji' - I I ,I X x X I If I I I , XA 1 ,fy NX I I' I i O if ff! " ' K 1? I .- Vgall, III-I,-.I .,,-1 '-'grip - 'I -1 ll .II IIQMII-I, NX I I rnry ,I-I.-Iy ' I I I 5 III, SI IQ-:. Lim! II XIII . S-4:43 X 4., IAIIIII km. 1 f' A X Q f S , I I X J X X xx If II X I A 'xx I xx f I X IN IIQIQ l .X YTC JY L'.'XS'I'f7 I NII'1s'I' Il IINVI1, N. ul. I l7llI'I'I'I'.YflX' 'ff V l III-1lI'1IIlI I I IQ:IImIII NIUIIIIIQI I czuler wcnl cvcn to the extent of tI1I'm HINIIIIIISU in :Incl out I I III Im ll- I "1 'iS. . ,'nccI cue-IIaII IIzIiI' cut I CIUL'UI.L'II fm' XX'mIIII'IIxx" Yilsun 'nd Ilclmting Tcznm. XVII . IIIIIQI-II, atc. SIL-pt 'fL'UI'lllJI Soma: S mr 7 ittlc. Runs, hits, crrm I IA, I 1 Q , I1 Ahh AN If jg -SX Q if X 1f'agI' 58 IICCIHIB' in IIII out of tI'ImuIIIc. Stud P waKl M'W N'l'?fZxX5-'G ' l 1 f 5 f 1 .I 1 1' I "J: 7 5 I l X 4 1 f l Z .. X fy ,- TQ Ngo E ' 4 Q N XX 'rival c o. . . ' ll"i .4 X i-if?:fi":pf'.PQl.ir?:i5,,4:l:zzfgl1 MTE- S 1 :A rliul fo. 2, Honor fum- " - . 1 -7 pit j '32, 1x'ulvlry1riur1 Stuff 7 '33, ll mlrow XX'ilann l.ilo.-rv x X ""- :i Socirly '35, Xonvfoni- X Q X 4 -f ' i .. num Aci-iw' 'Hts '. .. N. . E 'X Puliliu Si?-milling.. C 1 H xx 6 'XX Z Ti x ,ff XXX Vi Q K V 3 Ill I l ll X X , i l X 2 ,, X, it X X 'Q N fl ll f fl l il X V 2 i A f i X ' l K! X X xl.XNlliS l.lili COCI xL'N. 'Ili 4 g?" 1 X Alikox m, KN ' X H 'rxl win! A 4 i 3 X 1 1 k i 9 'Z "lla-:uls up tllCI'L',H :incl the prillu ' Kzllmlc llz1ll's sv.-coml gal- 5 V lcry crzislics into the limelight, hat . uw, fun zuicw, :mil Il cliccry E grin like you mivcr lmuwl 'lMi' ef' is ll fun-loving soul if cvui' N S lhcrc was om-, illlll ll0lWlIl1S'llllll1g' liislcvcrlasling jokes, prac- Q tical :mil otlicrwisc, hc's o - of the mostxpo ' fcllows on thc -'1 "ll'll." V i fn 4 l N .X J an 'M X Q Ast, E K Q J, -4 N ,, QA, XY , y f , V N- ll" ' ' ' llk'dlllBXJZX.E1 Page 59 ... X X ,J XX f 1 F .4 f X ll 11111 111111 1111 1 11 1161 '111 11111111111 1t1 T6 1111 1111111111 11 11 stu111111s 111 1' 1 111111111111 1111111 1 111x11 1 11 L1lSSl Xlltl 111111 IL Ll us - as 1 z? t?Z611R'Z11Ei3Z6tw"f X I ,.,.-if Y-f,... 1 +3 Y 6 V 1 S' X 6 1 A 1 1 'Eg Alix ,W N-sk P 1 8 ZX D 2 V' 5 Y V 1 ',v - 41 ' 1. , ' A 'Q - W - I 111 it 1 111 1 ' 1 x 6 -I , .5 W 1 1 1 - Y . XQXX, 1 Cf! ' XX' 11 X1'tiv:1l1'1111. 11. K'111'l1111.11 .1 , I X9 KV EF", S1'l'El'AI11 l'11. lf, I" iff -'Z' X lf 11 '11:111I l'11. ', 1111111111115 " ' ' " Z 1:, 1-1 :1Il 'l'P. 2311, '31, 1'11111f 5 A .- .. , 1: I' I 1 N111-tl1:1Il '20, 1111, '.1I. - - 'A - Y: '. 'ty Iluxilffg '31, S1 " X ' 1, '33, Xl111111grz111 111111, '.1... 1.1.1, 11111l11r 11111 1Il1'1- L- - . I, 21.1, 11111-.-11' 1'l11l1 11.1, .1. ,Q-L 7 1' f l'r1-11 S1-1111111 1'11:111111i1111N11i11 Q fi X 1:111111,.51'.-1.111 211, 1:1-11 111-111 1 ,A 1.. V f 1-11 111111-I 175. ll. 8111111 V : rf, ' Night 1111111111111-1' '.1.1. Il111111r y X , I'1:1111n11 111, li '31, X ' A X 1 1 1 X 1 1 , 1 -X r : ? 1 1 1 1 X ' T - X ' N lx X 11 1 X 5 1'111, f11'1' 111. 1'1 11.111 1" , f N1-111' 111, N. 1. 1 ' 1 5 .2 1 'Q 5 ,' 1 1 ' , , L 1 . 1 0 111 his 1-H1114 ye: fl -111 ,rc l311l111z1s11111111 XYL'11Q his 1'1-c111'11 11: '-' L-:. 111-1' ' 1 'lf --1111, .- I1 1 if ' 'f. ' 2 ' 1: ' ' 11 'Aa I - ':11 :11':1111'111i11 l'1l1gC '1-1'1- ' t1 1 5 14 3 .'1 Az ' ' " - 1 5 X swix 1' 11111 1 4 11111 11111 1111 is ' 1 1121115 ' 1 ' t1 - X f. k IVV, f -A, ' f'1Ifl1' 60 N..1kl mW N'l'?Zs "G ' 1 x I Sv, X-X tx I 'Y I Y f 1-V . V , if 1 1717 ' :fix 1 , -- --1 I .4-,-,. ,,...- 33. x 11111111 . . , 1 1- X Xi If ,Z f ,f K A 4 .1 K. 1 . Q 1'l'1V1llx' fn. KA, First K1-., ..,,..,-Y-. S '1-i1-g111- fu, 4L"l'11rp11r:1l K' . -h I- 1 2, grunt fu. IL 11' 1 ' I 1111- XVI 1 1,1lCl'lll'y S111-11-ty I Il H R 11 F l'-:1 11 l 111I11- in-:iking XX X- XX ,. N xx X - ' X. R X 1 , I 11 1X 1 x ? 1 1 A 1 1 1 . , 1 1, X X Q11.X1i1.1'.6 111111-.1 Lt1U1x 1 I 1111 111 .l'.' .l. 1 I X N 11'1'.vl111i11.v '1' C'11ll1'111' 11 1 ll N11 1 1 1 1 ' 1 . .5511 1 N I ! I .. 1 Q .-X11's llll1L'1 211111 st-1'c11c, XX'11Cl1 s11111 - 1' 11111 11'11i11s t111- 2l1l' 11'1t11 l :1 st-fit-s 111' 11'111'11s, 11K11iS :11'11111111, I1 1 1111-11 splits the 1'C1g1l1l1g E s111-11c1- with 21 11c:11'ty 11t11'st of 1:1 ,11t1-1' 1 t111.- pun 111- just 1111111-11. 111- 11111-s have his ti1111-s, 11011'- cr. 111111 than 111C1'L' is 1111 1-1111111 tu , . X . 11118 g'111111-11z1t111'c11, 1111111-W"1i11'lQ st-1'g1-11111, ' ' ' 1-11111111 111111 1 1 1'1- 11-1111011 1'C111,w. 1 1 ,1 X tx '4 Q KI A st v 1- J 1 1. 1 9"Z5Kf9Z11K'M11bXJ t!, ' a Q -if W wx W V 4, -...nm 7 - 3- 4lI.im!4.l .us i I X . X S7 N N 3 ! - - Ni X Q - - g X 4 2 X ,f : 1 l'riv:il l'0. lf! furpn I X -X wi. ic, I. -iw. cf. lr, 1.1-' N NX prwnl fn IQ, Sirgi-:un ' f 1 3+ ' l,ic-ilxixlkiuht fo. K', ,,. 9 -R Football '2w, '31, zu, cn. iff E ? ' Ihiikrthall '.2X,.4Hn-x flllllltliyy V 1 'l'L-:um '20, 'l'r:icL 'IX-:im '3l,I -, Q A f f-1 Y - '32, l':upl:iin 'I'r:nck 'I'4-:un -if x ,- '.x.x, --v. l..'-mi, Su nf- Q ' lliln-rsclmlzialii' Vllxililliiiiilzliiili . Rn-lay Tuzun '3I, '32, XYIHNI- . riff. row XYiIsm1 l.ilm-i':u'y Sn' +L X f fic! ' ' tl, 'JL '31, '35, 'l"m-:uf , . A ulra-3 '33, Trvzisiircli Y, K a L - M. my .x. 7.41, T-m-.,a.1i-m Y. - '-' , Al. 11 A. Xu, fn fi-- I ff," vinci- lk-Ia-pzzltc '35, 135121-ri' .X N' f A ff, X S!3i,l1iS33T, Moiiogrzun Qluh '31, ixxxk' 1 X . 1 f X X X X :- K N i F E I i Vi ' X " I 1 ' V , 1 , . A , . , ,, , 'U r -ICJIIN NHQXXX ILXLIUX f , VA mflclelakuux, -llll.,xlJlcl.i-ilu, I-.-x. , H i X E I". .Sf .XYKIT .h'mlv111,v i ' A Q X ax f l - , I YL-s, girls, this is 'lun ', I ,Il you 1111- not his iirst iIlllUCk'Ill vic- 1 8 lims. Mimi' hzlvc fzillcn 1' that innocent, ZIIJPCZIHIIQ gaze, than x 2: quicl mzmm-r, :incl hzlxm- h on 1 :ihlc to umm- out frmn umlci' thi-ir Q V spa-ll. 5 'l'hc hum- uf lhc cinrh-i's crm-pt ii 0 'IIICIQDS hhrml scwrzll jx-:mix X 0 ago, :mil i if in-rc 't hc clivn-sts hill L-lf of his surplus um-rgy. N .Xl hrs hc gzlim-cl f2llNL in thu "llll2ll'lC1'.- hut nmv. as our truck 5 ' L. lui , wc su- him 'tznrri if in thc Sprints. X Q . -xt ya-zu' 1 - wil hm-uc thc cull uf thc sc. :il .Xnn:ipulis3 su N 'I In-11-s luck. -l'Ck. :mil lc su- you gn! . , 'I fl i ' , f fa ,J A x 5 vi- 1- -- I M f- ' 7 v4 A . 1 Q will" Page 62 1 - EaEI kW N'i"?ZxX:"-C KM ' " I, I If ff' f X If f - g -I . X W X N'-:S Us ,f I QQ , 7... - ..... :- 5 V' M I'rx 'xl ' at l. .Xlphn -Q 1 wmv Q1 Il. .x- .1 -- sun. E v jeff. nlivisill 'I"l ' : ' ll-Inp '-'-'i..,- ' ' -: n , ': 'xi ,' " -I ni, HIS. X, XX X A I- A XXX ' X ,X I . , X I S W Z I I - " fl lx Y I I x K fy I I 'N ' 7 In I X, X 1 I Ifli.XNL'ISC'fJ IQ. mc .I 1.'LIS,'IIQ. , i I I IX i X f I. c ll gi Q 3 X I 4 A Q E Yul I I l I l I munlmu ' V I ll I I I lI t I t 1-II IIIXSUQ' E ig 1 I I I I I I I 1 um--ycxu' mlm G tl I t I 1 t l unussummg, but clu-c1'fuI Q N 1 I II II 1 1 I ZS Q ' J N , If X 2 G IM N, W J, M A W .laws-Z4l 4' "1 9l'?J?9 S J 'RM U l X i X MII . UNI , ' " lXK'X'1b " rc vnu witl I u x' 'putli ,Q 3: 'S mn ' ' n ' 'cr ' - ' ' ' ' ' ' muh wi 'lL"l1ltI " ' cs ccimlul ' ' X 1' ' into cv " A - ' . - -' -' Q '11 i , - xvcr 'Q 1' '1 an iuvntu tc ' ' ' s ' I' ' " ' ' In lil 5 N Z Z it ' f ' 1 ' ' S cm 5 ife ' - I ' " K m'ulL' c ."'ll 1 arc wi pl ly' ' ' 2 " ' 'Z N " Cmltim 1 ' ' ' . I.. , I1 , . f-ff IW lr J K ,lf3e-"x'x- f 'gwwy X wi 9ml"4 H nf n 1' f 4, 1 -1 lla.. nl ln. '- lg 1 1 9 5. 5 -5 5 5 E L -Z. F .." 5 2. , -1 ..1"' - 1 1- f- A ,.. .. L v-A X 5 L , Z? : 2 N TF.,-1' : ,747 E. X . -V - Q : .' ' XE - .. :V S v N7 3 F ?f F?': 2 2 E ' J 7 L L 5 -- 59-:A e 3 I3 'I' f f' f 2- ,, f. ' -.f ,X 5 A 7 .. : 1" :S 5' 5 I- 1-277 " 'Z' .. -- V f- ,- N ' " I A C :r: H ...:,4.. : -, 1 ,T 1 3-T: XXX I V ', :ff ?i4 XXX x5 N 1 " -7?-.1 E., X xi. ' Xf ,X E. .- L. 6 " NX "f ' lf P TZ 27.1. -' hh XV N ,, " A " - , XX. 2f4'f'TT':E:1'I',:E"'""-'- If 2-57' , XXX , T' S 2 : xii'-5-::5E33?3'?,5?'53?E X li 5 Urs 3 94.-f2.",g,4fgQ24'5'?fEL,55L5 X ---A- - .-:fa Q :-'.,' zf " -' E FI 3' :C +ig"5i1f:'.-4-:1492'7:-E: - ' Z 1 " ., Af7',.32.:'::J ,ff'Pi1,3'E.:-E K 'T - :. wf-f3-l2:'.- f-32:-L -- - 3 , M,Mf-1::E3'w- fig: Tai' fo' 1 - -1 ' 2?2?Q32sF'i2,:if??RXA 2: fr H fl" ,ff,.H: f- -4: 1,1 7,2 5:1 A F. .. 1, fr .J H , ,-f 5 il' 1 ":e5,5 :+:I" RAN-X. W I- LTL: "' I - :-5'7yi4'T' ::'- E':r'i - f -' " 3 Zf':':'?:'Z2'E,rr'5i.:- rf F J ve5?:57?fLvii.-TF-' ,ef Q ,f , 0. NX X -H 5 f, W v ff J, i, xxx X Y X- ' 3' XA N n . X i. " n A "I N " 'lu If N ..f'g.uI . . lla. I Q ' .QZANZHN-MLHQZKENVQ x f 4 1 .I mdml mw xviwxxs 4 I I If XA I I ii I ,fedf if X Us 1 , S 'iL ,. . . .. I rxvntn ku, IL. I'll' Class I L, I I ' 'l'ix.i!v l'n, 'vofur mm . -5-f ..---'d Ii, I'rix'4i!u Vu. Il, Curl I - l'u, II, I'x'ix':xlc lin. II, l - -7- 1: Y' I IvlImlI '.I1I,'5l. fmnf pq I I II '.Ill. '51 lknn 1' .I I I II Hin, Sinn f' X . x . ' N I 4 vs I XX ' I I I I IX X In I 1 I I I XX I I , IX X X, X I .1cIsliI'H XXL Inf scIN i X i41'1"i',xxlx , lux. I ' II'rsl NIH! X cnlmlcr months mluwn Iicrc, Imul lic :is in rcgzml fm' ninety pins zinml Inglicsl :1n':n'cIs. Insta-:11I. he s cnntei t with going QIIUIIQ' doing -1 n'm'k 111:11 szilisncs IIIIIICIQCI' ' IXI uzmwliilc, lic is having plcnly ul Inn i':nsinQ'uI1I II'n'i'v Iicsc :irc cciisurc I in is own inimi- l:1I1Ic way. ff x Inc is ix-ally unc uf ilu' must In" iznnl fulluns SIICINIIIIQ thc QX X, is QA. 2 is L 7 I - - 0 Y F N I e G I S I A ,, -if . IF i V l'ug1v rm T - 2 flkvl 1 l X f sq 1 I' l 1 ,f IN 11 131 1 1 111 1 I 1 , IIi'FZhN ':11w1 1' 1:1i1'1:1 '. I ., ' If ' I1r1x111f.l.3. -X I ,1 I I fix f 1 l I X 1 I F 1' Y 1 1 1 I 1 1 1 1 I 1 4 HAR' f11Rl1,1'11NX. 5 , 1 1 XYZ .lCISI'II'II '1111111xs1111x111g1y 1,1 I k D LN .1 v 5 .X g11111I 1'11111I1:1II 11I:11 ', il I11-111-1' I111x1-11 XYIIZII? Sllll' 11's -Z. I1111111v:111. XNTI111 1-Iso? "I'111 Cyn-" is thc Iz11I with 1hu g11111Is. bloc I is :1 1111-111I1c1' 111' 1I1c c11I1 ' g11:11'1 k1111ws his 1'I:1ss1'1111111 w111'Ic, 1lll1I has ll wickcrl I1-11, lhc Cl-IVy 111 1-vc '11111' I11-11-:1I111111s. IIc's thc I:11I 11-.I1 1 ' JL S IHS 5 - 1 -n X wI1 5 1111 - wI 'I4c1' w:1s11Iz1y1-1I 1' Ix:1I I 1 II11II. 'lm' 51: 1h:11 . I11- 111-rs 1:1 D' IDI'llISt'1I 1 lll'L' :111I4Ics 1I1:111 YCIIIX IQIKIKIIL' cars Icft 1111 ' 11' 11' PIII 11':1II43PlW'11-Qt. 'L-1I1111'1 IIIFIIIII 11, 1:1I. - x X I 61 1 I 'I I ff, 'E 4 7 .-1? M -V QZKXQIIN-MLXEZWENVO ' I'1'11x111' 111, X, I'lI'N1 1I.1v I 11111' 111. .M 111111111 I l K. l1111111:111y I'n11lI1g1II .L. X 1 I I II I 11 X . ' f' NIIX I'11r11I1:1II U X N111' ,-ff' K ,.-,.-f Y 'A Y X X X 1 , 1111 IX S Q 4 1 f 4 I Q i 1 I 1 - X - 7 Q! N S S P L K nf I I .X , E. A I Q I gemngW N':'-vfzxxfs L I ,1 ? ff I I S I +I X I Q 4 " !f:gi:f1Ifg'.I'4 I' ' I I Z I 7 . ik T! XI I III I X I if! X f I I X IXMICS N. IQIDXY. KIDS I I N , i ,,,,,, HI N Y X I "XI II I I 1 I I I I,- Q III I III II I1 III I II I III IIIIIN-MII-IIIIZIIIIE II ,I II II I HI"fIiIf,,If,gtI3IfIffm R x f 4 I 3 KN Y KI f 2 W X 1 ! K2 W KMQQI Au. X 4' 1. l IIIQIN I OL Ui 11 I 1 t 11111 1 ll 11111 LL L Q, x ll Q, I ' .1 .nl , 0' t. 1 " 4 I I I I i I, I "' 1 1 N Q I1 1 Q I I 5 2 'xx , 11 Q1 1 ff N ix - - I II f 9 X X X XIX I ff 7 XY ' X ,4 i I'1'i1:1I1- lla. If, I'ill'NI VI: 2 I-H-1'4" I"1':111- fn. 1'111'1n :II K " IIlS1'1'1L1':111I it ki.lk'1i- 1: X I"u11tIr:1II '30, lirxlilpzmy IL 111-lI1:1II '30, t'm1111:1l1y linwh Q .11 f' 1111, 211. 111. 11.1, SIIIIII Nik 1 1.2: 13, 4Nn11fl'11n1111iwi1111 Q- UII11'1-1'N K 1I1 MX I, 1 1 A 1 ff X ' I r X 1, ' X 1 I 1 f ' 1 1 ' , I 1 I 1 , N 1 I I I ff ICNIII, 1111s 1131111 11x I f s1'111N1z 1..-1 1-3 111c11x11'1's, N. 1. 1' E 1"v1'g'1'l"'l1 ,I W , , L1 . 1 V ,Ns Iilil' this g11111I-1'111'- 11Iii1 g I' I1 Illl f--we Iuvc Ii111. .X111I Q. his g'I'L'1lI j IQ 111- cu I I '11-1 along w11I1111 II cm. .X111I lhcsc I lic: "lIIj' ":111gcI 'ycsn icy sp wik for -liisclvcs, Iiul XYIIIASI 111' :1II is II11- lIllg'I'I1IL'I.lI Iil,tI1- pulfs 1-1's1111:Iil1' I11111' it sI:11's us! XXI 11 sI1:1II 11' 1 with that I1 111.1 g C11111 ' :111 'I :11'111111I 4 II11.-so 11:1 ' . . Ax . X 2 X K 1 I L tl 'V 4 X. S f 1 ,x W 05 - 9 ,I - R u.. w. 1 I ' In . 4l ' .Q " 5 , "fig : ' fimxallm m1 'Zf:N"f i 7 .4 - 5 gPJ lE,"B'i'. X'l"'?Zsi:"-5 ' l x ' if ff lf f, A ! pf X ' , I I I, i X X XX l if ,1 Q 5 X Ex fy" , 'V 55... if l'riv:itr fu, lf. Vurp l ' Q l E, liurjwtl fn. l' l ' L- ff .----3-..-f ' .--4 mtv K 1. K, lo. lu lmslull ll. il il, l I- l l ll 30 . . .Ll Xu. I lzisvm . -""' 'll 'V fu. li lfootlmll '51, N Q' ,.f-' ff X. f" X K . ... XX X 1 Iluxing Ill, '.i.2,A'airsity Xxf ll im: 'lbvfxlmrwnlrxiiii Chili if fd X N , -bsx , 'i i l l X ii N l l l it I I Ill M N K X f l i l 1 , i X li, ii1iX1:i'i4'1'1-:is ii I in xnxx' YURIQ, . N S llfrr' '11 l X llci'lwic" is thc smzillcsl, but by im iczuis thc lczisl impcwtziiit incmhci' of this yn-:ii"s hoxing tem . XX"ith his skill :mel cluzir lhinkiiig, he has cmilmlul Il ilczully ever: css that hzis luilllcml niurc lhzm one mzm wlio cntcrcml ic ring against him. llmx'cvcr. 'x llcrhic" has not conlincml l 'mself wlwlly to - ' rt of tisticulls: hc rcprcseiitcfl his cum .ny in the inte Jlllllilllf' zmfl. lm:illx'. hc has miiml ull' his zictivit' . hy ing :ni cfcellcnt scliol.ir. V ,if WN I" 11 gl' 69 s.. ,As ii ,-X!-in ll 4 M L S f Z I A n - - Z N 3 14 is WI 5 l f 1 S fe 4 9 Q, -A .ai ,W NUYQSS ?'!'Z ' IEZ-RAI? QNX: l 4 Q + V L27 X X N X , K J X v 52:3 5 E X X Q1 Z 5 if Ii ff! , X EQ. E NX. X x 5 '!,!ff,f"!f XR XX V F ' 1 i"'I X "" "H - ..... 'Lek XV jf f 9 X fl? ' L L-' 'HL X X "1ci .'xvi.'A!-' ",'-x',' 1" """ .. , . - ' . , . t1'1i-. . 'ls . . --.B-l ,. ,in ,v.,',. ' . .'.-. ., .,. ' - ., b-.-V ' ','1' V' 'iv"f X, x B w Ag, ii-75 ' f ,Q w-V, X X f N X wh W 1, xxx 'Wink N ,.,- . ,f s.. F VI' 1 'ln, I., K nrp rx ll K, 51'-' -an l . K. 51111 l "' 51-rgl I K rn. 1, .-Xlplm I-ihlv l I I 3 X l l N Wi..-f , ,I 'aKl .mW N' sX1'6 ' x I 1, 1 f , , 5 7 1 ff I , , . , I f .- Z7 . . , W 4, ,, i ,,, 7 , q,qx -Q .X X riix- K i , 1 1 ' i , 7 ,K 1 is 4 fi! ix A X 5-QJ ,"'U.', '1, l x J ' I .- I I KX MHNRUIC Lf lfl ' 'IIICR 1 cl x xi i x Q i W I Q This is thc cvci'-smiling supply sg f :ml who was equally :uicpl ' 'lt hmirhiig mul thc rliuirc Iicl-hits I hc lzilcsl hull lupics :as :it Q issuing supplics 111 thc less fm' mile 1 'ivzilcs umh-1' A'l7z1tl1c1"s" guiilzmcc. .Xhnut thc inurc in 'unto sich- of his life wa' kmm' Iitthz hn"ll wcml his INCl'I'j' xv 5' mlxvzllwi iii th szimv vii' ' - mzmm-ii that l1:is111z11'lu-ml his .x'sl1ci'c. K,--fi V I N . . . . . X , hut lhzil grin is L'L'I'lZllIlij'1lI ittmclivc tcului' -. s our ggucss lhzil sl S ,Ai 'S' y , I i X 9"W2Nf9ZkA!1SJ iE, I I X . I , - y XX , , V, 3 vf ,f f Q N I ' I K ' 4, 0 flkvl X x X y 1 I I If f f N I N ,K I 'lwvnlv 2Ii1x,.X.fl1vp1ul':AA!tLK 1 1 N I Surg:-auI fn. .X. I.i1-Iliff X' 9 IX- 'III1 K Ilmmr fum ' ' fl '-' Vx- X . . . . lung, Z ,f Z' V Cup! Un. Iiwjlznmgvr Ilus 45' K ' I I II II 'II. ilmllpnn In nt 'z -M-4,0 A - IJII 1, yum, '31, Hx-, 1 4'-L' I ,. 1: I Inuslu-tlmF'.II. II- .LL 3 Hfn If-' vim, IIJ. in x I-.-Y Q I rn-s, HH-h'1'l's'i'IllIv'.II II If -J V ' Onmnmmillm- '33, X l'r- . ++ . V :mil Vnlnll 1 I I 5.1, xg I . ' Rui 1'ovl1n1iQm- Z XI I ss- 1 0. I Im1rI i'1m1l1 If H I Z KI:m:ngr Qui H ,X I I I I nl S1-nun llzn NI I X ' x It 33. X . g II A Ig i I ' X -g , L - K Y ' - II . v I Q I l , ' N , I XI 'I I I A Q ,. X . . . , . 4 I rf IIIHNIK, Iii. I1HIQl!I'.5.,IIQ. I ' , I- X I-'RHI-.'1rR'I'. x. Y, I I Y -1 . I N, E l'1'l1ll.v '!'I'tlllHI 1 X I 4 I 1 Nl f Q 1- 0 Xu. yum c:m't IIL-my it: 'bm is L'L'l'lZlIlIIj' symlmulic ul' mzlsculim' L:-. Iuslrc. I'c1'I1:1ps if you I1 fl glimpsc into his privznlc lifc, you K I xxuuI1I Irv cunvincwl. Q Ks :1 l1IIIII2lI'j' man ,IIUIN is L'CI'I!ll Iy supcrln. CIL-zur, SIIZllJIlI'.1lIl!I V Immnimwg his ' nn mls fall to our 'lI'S. I.:m-fui4IIx'. mint'uIIx'. . 5 5 . , 1. :xml 1'cgf5FDIIy, wc mln- ' lllcm. It is lm YIIIIIZIIC that Il n1rr1'L- np- S' X 'coin in- lll1IIIk'IIk:l"ggIIIIH Inc fuuml, X Q nil I"u1'IrcsI fi:1l:m1,I mrlcmls, imluslriu s.:111fI fIism'1'vL'l. N .. , X II 0 ,. I, I p sb- fc ...J-f 2'- I 3 , Q 'dw ff A,4,+ , x - 1 1' -.1 ig, 11 I Y i N-!11.k l g-.. .11m N. ,! 1x Mm1 1.: 'f ' I 11 1 f 1 ' 7 11 ' S 1 ' X l xl X 7 1 - A Sk 1 if 11 ui X Q jr' ' ii- 1 1:1 '1 1 Q '1 1 1-,-.11 1'11..X,SIl111I M1111 f W V-I A X' 11 ' N 1 1 XR X' . 1 1 X ii NX XXX A 1 I V Q 'E 1 1 11 X V Y 1 1 1 1 1 Q 1 1 1 1 , 1 1 111 5 X 1 1 11 A 1' 1 1 4 -f 1 111'fN1iY1'1..1X111i111'1 111AN1JS1fN ' 7 1 111111l1IIl'RY N. VI. Q 4 ' . 11.111 - -ffm 23,- 4 W X 14 5 1 Q 'E 111-rc 19 S. M. .Xfs Iiing C111111111 11111011-111111 111. 1111- 11cs1 F 51115015 1'1'1'1' 111 111111'1' 1111- 511111111111 1 '1l1J1L"S XVIII' L'11111'g1'. Y1111 A S111 11111 1111v1' 111-111'11 1111- 11'11is111-rs 1111111 v111 1'111111111ti11g' 1111111 1111- 11 Qi 5111111115 111 1111- gg'-1'111 11c1'u11i1-11 1' 11111 1-1l1l' 1111111111115 111 the Zll1.12lL'Cll1 Q girls' s1'1111111s 11'11i11- this 111 ng' 1111111 1111111 15111 " 5 111111 1111011 1111- 5- 11181 1111111 1111111 11111111-11 1111" U'-1111111 111111111115 . 11111 111-v'1T1'NQ1 11111111' . ? "11111111' 111111 11s Il si Q1-1', 11111 115 11 sc 1111',111fg't'11111'1111111. 111111 1 Z si111'1'1'1' 1'1'i1'1111 11s 1' 1. f n 11 1 S 1 11 1 gf l V - - '-+-..- 1,17!71' 73 1 '1 , J 1. 1 4,1 1 Z .e, -6 'N Z-dl We 9X4 '1 W! f! X? W Nm.iQIZL.,! N X X 1 is nm n L s mx HHSI lllt mln! N sw Il sam IL ll I lk I an mu Lmcnls ot rn I M sn mu f ...x'V' lik 1A.4f b,X X X X! lv-4, Inf j 1 u 1 ff i x r , 'V ' -I ,I , .' I. " f N' 4 H , 1 , X1 -"f' 1 Xl I '2- ' 3 ' NX N X X ' 1 X y : XY X X M 1 , f, , -.: X XX X X X If , N-5' I 'lxznlm-Kiln. U, I'-IIN! ljluw lYfli",,4 E I Fhwxtm' Vu. . -0l'Nl1'Jl 'u,,,Q5' P I IV. .'m'l'um':lllI Vo. IP, Lirlxlm-n' 1 s 5 Y 4 Yi : I fu. ll, Snlrlnin fu, V. 'J'-1. " .' "rr '30, lm1llx:n11y' If I ' Iqll '31, '3J. llmmr K' puny QM k '- , l'I:ntt-lmrgh llurr: 'IM '31, Ls: Y, mf' llmwr i'm11u1ittvc '33, ffl- KL jj. f nw-nw' Gluln '32, Sn-rrn-t:u'y l 1' XX 5 h X 'ch' Vluh-. 'JM X54-rr 'IJ ,XX .A 'i-.... " -lx n'nr Flaw '3J. Vim--I '- ' kr 'V 41' t Svnior flaw '33, K' VI' f Iinn Vinh '33, 'IN rl 1 X 3 f 3 nm X ' , 3 X : , , K . , 1 X , w X - f ln ' 3 ' XX ' IIIQ. QY.'.lIA-XIHIVI' X K A . lax' lc 'lu-11.i,l-1. N. Y. R n QX 2 s 4 . 1 Q I': ilu-1' llzughl, tha .Xllz 5 ui thc N-1 ' L lass, ml' ul """ Q.. "ll1upIc'."' so-czlllwl "L'I"ll1 uf thc crop" I am 4 5: ling tx I mu -' uf :my wrwtlmxx' ilc bu r . Il CUllll0iS." ' of Vmi- 5 llil - lcuuly, :xml il IJIISSCSSUI' uf z INZIQIIUI4' lbCI'SUll1lilf'. ,X VL-:ll Q . m: --ting mir- - 5 'rm . H501 1 I - FI I. X MN Q L 3 X .I ff ,, .Q . k I X ,fy ... 7 I 9 A, Ei S5 3 l'ugv fl Ndm1 mW N':feysx'1's 4 EQW 'is I g 1 ll L tl 111 1111111 in ll Ill 1 11 L plhln 1I 1 hh m LL 1011 lu L th In ui 111 N-g -XX 4,8 . , I I I I ll K i 1 I N 1 I S ' f f' A X ' if E X X ff f I, 4, Fl XX -X , 1 fl I I xxx-x X .fl 4 0 ix 7 1- Q I'1'11':1I1' 1A8,!, Iflrs l'l:. -8 1 I'1'iv: ' l'11. lf XX'muI1'ux1' XVI- V Q,LQ:g:" soil If "111'y Slwivty '33, f "f f ll . '. 1- 1. '33, Xlililnry N- '-X ,ff -- Nl-11:11 zu. f X. f I fi I I I I X V N If IX Ik 1 X 1 J lf X11 I'1XI'I. ICIJXVAIQIJ IIQXI 1IfIQS'I'.'XI YI' Q A Ik c'111c'.111:11, 11.1 xuls X I K Iffllffji TITII E I I Q Ifnhlic is mic of lhcsc hoys who . " lL'VL'l' su-11 WZISIIIIQ limcg ' I11- is cons: lily "mi th- go," -'tl " s If gg, "1 I' g, Ill' Iuilig -Q mils' I' worlf. I11 his two years I rc he h:1s shm1'11 that he is cu- 1 ' :111 l'CI.ll 1. Iiclmli 1 is I1- fling in the right 1Ii1'-'I' , ZlllKI if Q hc takes our :11Iv' " :111fI sto 5 C111 'Icing hsu ' "ul -iokcs, ' "II Ii111I himsclf out ' I-l'UlII . 1 I N .1 I A f x l Q 4 ,, 4-4 'Q X W I Q '- 7 swj- ' -1 I - . ,I CWZQNUZJM AIISXJ I -9 XZ X X A 'i ,X 0 if ' .,.. ' 14 , S --1 .4l- ..-- A A--'I K ' . Y --- 'x-'.-,-'V' -.- . .k,. -- " , - en . '-,S , , .- .' , ' , I Q ' X kr- -'L' f- W x V. V, P, 4, - a,!fNr- Xdnzmlmfq LL x x ,f Q A r 1 W 4 X I2 X I f , .4 XX X X X, x .X K 'X I 9 xl XX. , ,X fix, 5 2 A' ' 1 - A ,. I 'lvntv 1'off5l'nl'1v0r:AlKVI, k '. 3111111 Vu. .X, lx'nl'l.' X ' Nun llnlrlvllx imn-nl ll- . ' 4--- ' 'I b'.1,i. 5 X i X K x. L f R : k f f y X A 1: l f 1 A Q xm. IIANICIQ if R X Q VA RI mm, lux. X ' A IIUIIII' 'l'Z'lIllill X ' I '1- LN . 1 K llu lull IS Illlgllllxl the sxxmfl quulu thus nlunbu ot 1 l ilu to nth Lstalc LMI IS 111' ut tha lxulvh ffnuus tux .utlxc Ik I 11011018 Cnvn mc the 1 1+ .1 huh 1ltXXNlhl1Kl xxllh the llllx 3 Null chlmp' In plhuls xt lNtI1t'lll ith ut mx him XM lmm ut to son L.11l m . ffm' rn 111 UJITKIJCI I moml hc IKIUIIQS to Ihr X. -.umm N lllu L 'LX X 1 f jf I K N f :B 1 Q ' lo I ilmxdllk-MEHQZTENVQ N.-aKI M N'l'?Z- 6 KK " 1 " X ii.. i+. ,-,4':2" - In ..f- 4 l'01 f 11 W II Q, BN l'1'11:1lc fqhfi, I'1'i1'411c LR ' ' 11' 11111 3.. II I I II11' Iltllc I1111' 11'11I1 IIIC Inf" I1:1H' 0 IICIQS. .X s 4111- 1:1 1 C 11" Illilllj' Ilmmtlmll, 'I ll 4 Q llznvlrzill XX I l.1t1-1'111'1' Ninn-I 1 f XXXXXX ,K EQ X IXX 1 - x I 1 I 4 VI 4, ' H S :Q X. X N , K xl 1 .1 I :' I X 1 I 1u1HVRT11111RT'1QTV1Y 1 "l'1.fX.' -111, N -3 . ces-1' , X 1 NI 1 1 111 IX Il l1'1'11.1.1vl1'111' l'11I-1' 1'1'l1l111' flISllf1lfl' 3 N P I I I I II III I 1 Q 111 1111 s111:1II 1I1iIit1' :1111I :1 scI111I:11' of Ull IfIL'l'1lIlIL' 111c1'it H111 11'I1c11 -! IXI111I1 Illt tI1 1I1It llt 111 I IX . 2 0' iI'CC9l'Q I mu" Iuuk cmiics 11011155 his Iwo like nxplznsscs i11 Allgfllsl. UI1, X1'L'II+t'Yt'I'j' IIIZIII to I1is tus . Y . 1:1 "1 c 11 lllll' ' 101' cel 1'111'i,":1 "Q: 'Q S . V-X ff 1 ., I nf i in I 'Xi - v g V, y 4 1e. Q, bm fiflkw W Nm.iP4.zIA1.fy 1 1 1 9 ZW: 1 1 F11- I X 1U 111 s 1 1 11 111 1 1 s 111111111 N1111'l1N 1 1 1 fvfTY 1 1 X1 1 18 ll 1 11 111 f --IM" l 41111K 1 f f X ,gif xx X , t , I' - , 1 1 1 F' 1 N xx T 1 Y I 5 T7 X V X. 3 'x f X .4 XX NX 1 X .T- fix XX 7 f, ff, I f 1 X I A , Q X 1 1,1 X' f .1- - A ff f 1 1 ' ': I1- 111, 11, 1"11N1 1'1:1v f 3' I -1, ' 1 " ':111- fu. ll. 1'1'1x.11- 1'11. 'fi' - Il, 1'111'1111r:1I . Il, 51 -"- 11111 l . 11. 1.11-11l1'11:1111 VI. 11. 4 1'1111111:111y 11:1-111-1114111 '.11, IU. "4 X" 1'1111111:111y 1'11:1111111 I 1 I-11111 ti ff . 'N11111 113, 1111'---1' 1'1 11 ix X .D .- I -1 K In fl' s -1 , fr 1 ,N ,X ,f 1 11 1 I 7 I V ' t V '-E 1 1 -- 1' X 1' 11 11 X f X 1 1 1 A .X . . , . . . , " ' I 1 111 1111211 11..XIQ1x 1113. N111 11 1 A sx'11111,x.x'. 1 ' 'E 5 l 1 'I " I . ,1 L1 f I ' , R 111'1'1"SI1lIL'111. 1111- 111-st " 1111-1'5" 111:11 1-v1-1' g1'11x1'11-11 Rl 1'11111111:11111 -- L. 11111 111: 11111. "1fy1-s 1'ig111,' 5 11111: 1111' 1'111111g 111-1'11 111 1118 1111-11 1111 N I 111- 1:11':1111- gr 1 11, 111111 1l1L'1' 's Q11i11:1111'1- 1111- 11111- 1111111111-s :1.-1 2 I . . 1 2 1111- 1' - "- " gg 51111111218 sL1':1ig111 21s. 1':1z111"s 1-11111-. 1.1111-1' 1111- 111:1j111' Q :I "1.'111-s ' 11:1.': II, ---if -. fwwf- 111- 11:11111- 111' Y 4 Il 1AL'1l1 111 '111 was 1 'tty 111111 1-1111-11:11 'ng 1111111111 s1111 ' lll' 11s- 5 BX 1-1111111 111 1':.' 511751-LR11 ' 111 111- 111115 111 "1-111' :11'1' 1111- 71111111 xg 1-111 111:11 111- 11:11I :1 g 1111111 1111111111-1' 1114 1-1'1-1111m.1X 1 1 4 11 ' x I I I A x - WI A - . I X " ' f- -3 ' a .WAHM MLHGMLNVO Z IJKIU1' 718' 'I g.f.mu mW m'freZxx1's x . 4 I 1 I I' V r f ' X 4 ' V A if I A 5 ff .: F R I !f , -. X X xx ' If fl ' X Q E N .x I I ff , X S sk 1 ' S ai' 'r t- Ri. L, mm -4- -,-, 1 I Ti' 4' I lm. ts.-I-lxmilaix AI 1' Y' 'X Q 110011-11 nm, '55, ui, ni. 1 1- ' W 3- I II II, XX'muIruw XY I ll Z- I t -' N wim'I5' '35, Killvlr- ii .Xclvvrtisiuv Mun- FX-fx ' A ' IIR.KI'Xl4l fun' I l -iun3nI tmit-I-,Q 3-luh NY R 6 H X3 i x ff' xy Q . I I, M ' i X IX N 2 I I I II I I X " 1 I f I X J K i fl I I j f' I I -I 7 I ka X Q A Q 1 I Ik .Ii-XMICS Ii. IIIfI'. :K 'Y 7 I tx c'ulc'Ac:o, .l.. X I U. uf .Il I'-Vlllllfll E: X 11 La I -1 't -lim, ziftci' Int-ing ZIIISCIII fm' two . ng yczirs, rcturm-II tn um' 0 A miclst this yczir. Thusc who had In wn him i11 his Iirst years Iicrc :J 5: wclcmnml him hack :ls Il tricd ml trun f1'icnrIg thusc who haul q Q cntcrcal clurmg his absence sm ll grew to mlmire his sinccrity :mtl N hkczihlc pcrsunzility. llc h' . been Il great fel w, . I wc SIllL'6TL'Ij' ? Impc that wc shztll lint use truck of hin when he 3,005 ut into . X 111.-xx' tichls of CIIKICZIY '. XJ-I K 4 X Q K X J A IX 74 L1 S ,Xi Q Y , -4 I W NW K , Y x ll" Y ' 7' ' ' ' EET9L:diub'dIlIS 15 Priya' 70 6 '1 5. WI it-Z5 bk II? Z ix ix 1 I I xx if x ' an ' oxin' ig '. . , 'nm ian fff' 'af 'z NI i"' 'l'- f . , . . . A . . , . rn - nniuiiswmua l I I f ' - 1 w if .ij Xlmimgriilii l IiiIn ..3, Xi I I I f X I.I.UYI5XX'II 'I.IQYII1LXIlI.,X. .' '. I SUNIIC 'II.I.Ii, N. QI. I "f'f'l IJVIIIIA' "'ll1llll I I9 aixysggx xxisu 'racks wiII iicvci Imc fi rgotlcn. WW K , , J , ff J IW' MMXQ4 J I X aZms,AIImfmIH3ZfeNV0 I 'agp N0 ' i X I I cr- S- 5, am Iiaml, Ifir-I S ' " Q ': t Ilaml, Ibmvliznil I I 1 .-, . ii 1-1 ivumn n ii II 'X K I Ufi 'I'In' L'Iiaiiip lliv xxiiiii 'fin thc ring' as xx'cII as in cn-ry wisc- crackiiig colin-st. Il's lim ia 1Iial Iiis wit was mat mlisplayn-:I tu IIIIIII' mcmIici's of the UI: ss, but nag -ioim-QI lI1at CITIIIIUIII urgaiii zalirm that remains ZlI1NJf-fSIiIIlIJCI' Q Trilliiig' 'I'Iiirty. This square clcan-cut fcIIo is 1 'CII by cvcrymic, . irI tI1at's saying sumctIiing --- fm' 1 U cel' has tu Q a man tu Ive a Ie lu please thc tactical ' wart will ancITIi iscrii iiiating camlcls as x'eII. Ilis praiiks aximI 2-flfkerl W NMQQIAEM II I I I f A! ff 'I I'ri lr IIamIT.?nrpI ll:mrI. IZ ,,.,-fa i-'ff l 1 pl! L II X I E Ill I Iwi - 5-1- tJ I L I , I II '32, K-fllI'IlHlllj' I -Ii'ilI 'Sk f, 'F' 'uv Uffinqw' l'InIn S i X f I I X if X X , I x X I Nl: iii ' P - 'ilk GZ Yllllflfz LR! ml 'WM l .DK 'aKl .mW N'l"?Z-X56 'Q f 'Xi 1 lf f QM XX jx X. 1 . X. l'u1'm1':1' 1 ' R l'l'l8'ilIt'lk I l l ix Q, .---ff 1, vim! 11, . .1 Lin I 1 -lurfrfzi, 111 Ll 'il '33, Sllllll Night l':ir:11li- HL' . . -, L 111111 tivo 3.3, ll Q --1 p'111y, X K 111101 111111111-wiurlxrml Ufli xi X lll 5.1, x-1-,pf ll X X 1 ll 1 uv. . 1. 1 W f IX ll ll -.lj X " 1 1 J A l lit JXYIUXXIJ iilft DK! ilf Ul"l"liL'lilCR '. .l1111 1111.1 3 Z S ll l f , '3 14 ls lt IS lll1lL'L'll lllllllg llllll Allin' s 1111' 'L' Slllllllll lIlllllk'lll2llk'lX' Inl- Q lim llic li2llllL'l"S, for llwy :11'1' :1l :QQ 1l1i11l4i11gg uf swim' 1111v1'l p1':111l1 111 plzu' llllllll swim- lllll-Ol' 11:111- X-Clllllf-'Il1ll'lIlCl'S 111 1'1'i111c. Xl'l1z1t gm-s fm' 111111 gm-s for Q 41tl1c1'. Allis is I'C1lllj' :1 g'1'c:1l lcl- lmi' lu lmvc :11'1111ml. llc 1 Il think 111' 111m'1 to pass 1111111 icllv time ll1:111 Zllll' 1011 11-1' felluivs. ll1 l1L'St' :11'1 111 his onli' c1'1'1lils, l11 spilc of IS i11cli11:11i1111 111 :ml ' Tficzil jrnlw., lic " lblllllllllf. czisi' 1-'nil . :1111l mic wliu can gin- mgilillzilw with ll 1 11-sl . A 3 1 111' ll1c111. it XX f ' Y X i 1 I X fd X -Mg-v xx 'r 1,1 H, J 11 ,,,s- '11 fx- 9 QFR 3 fix?-1 W kmgllbg ' I 1 11 1 X W N W faks-Z4 X X - .-J n..,'1 ,v 1 .X, 3.3, Stunt N1 It X i f x f, 1 ,X ' X1 f 1 ' J if W1 QF ff' 1' , 1 I l'III Il' 1., 111111111-111 If t .11-.l1. 1.1. ' '11 1 . . f ' ,U11 1111111 1' l 1 1 1 , uI,J1'Zlll-L'j4k'H Phil, thc s '1' 111' 11111' rith- tn-11111 this f'L'Ill'. Q111111 1 1111111 wax' un x'11111lc1' 111 lc 1svlv:1111:1. llc 11:15 1111111-11 Illllll 1-27 Q W- ""': 7' :'.- ..- .-'TI' 'I Z... - fn ':.':1' 7' "'f-A -n. fi: I .-, :' 771 ,,L,..f . ,.-J: .- -'1 :- :.-'1 Q ,.-I .. ...:,. Q X ...J '4- 'H 2 f: Vg.. -L- -y IJ H" w ':. F tvf- Q v-P L J S':L.:3 3 Sf .. .,. A ,TF 57 ma: -- ,.. .- ....-L., :- 52..- ::"3" " . ,A .1 1,'T C Q . .,"" M L 1: ' :: LE 1 S-' 'J :M , I , .T Z' .ft -' .. :-- -f u1L 7 '41 L3 4 .- :JC 2 I F... Q q.:. Q ft,-' Cf. :ff : ,.. .. ,,.,-. .. C... ,... .. LT' A spoiling thc l1ull's 1.-yes 1,111 l.ic11tn-11:1 ..lZlllL'1'f"S 1:11351-ts. xxlltl 1111- 11 1 ,L 1111 n ' 1 1 1111 - 1 1 f , K 4 ff X A - Q J1"fs lf jxf gi M ,X aZms,EIIk-MEHETZENVQ I 111' itofdbl l'11l'1mI" l l, Rlth l1.1111 .lj 33, l I-.lxmlmll 5-. ,Xl11l1.1 I-1l1l1 ,f I l11l1 31, l1'1':1N11r1-1' N XI1 1 Nt 1 xx , 1 txx t X X 1 y X xxf A X -15" --. 'X- .x R . R x XX Z 'D 4 1 U I Z Z -- -1 1 f S 5 N I ,l 'i X X '!aEl5Ii'. N'l"?7-X59 ' 5 X5 x .lx ill A t X 511-1 +. 'Y KR 1. l7m'l V-ld-,- v kg.. jj, is-min ,ff If ." 4 ff, K. St. W l mrtiiiviit Xlcnlnl 3.2. XX l Hnl l i y ' UNK' I still xii Y iylillrl . . , . ull- ull!- s. Q- , X fl! I V I f f X 'il'f4Qrgv:il1t ltt-l"il' ' IP!- S- Z X-,I fl X X f f' cu.. :, ' '- Socit-ty 1... ix 5. .X ll K , l,, ,, E,-A 4 4 1 ll si N t -it limi-t-1-Q' tw 'is X ' X J 1 l X X. . x' N .l tx X x X : , K 1 X I f i i N . i nl lkx XX x li X 4 i, I Xl, t1lilQ,Xl.lJ IZICRNQXR lltllitllfli J i lllltll xii iii xx Xml mm' wc comic lOZllllJll1L'l'tll'4l' ' rcticcnt j'0U1lg'l'IlL'll. l.il4c N rg 'Q Vl thc lllltlL'l'lUXY in tlw surf--ymi sec ' nc t, yet it truvt-ls swiftly :mil surcly, cztrrics with it lllllllllt' . wer, zu il commzincls thc respect ll CY cn tllc migliticst. Such 'S this fellmx' who ciwtilzttcs Zlllltbllg .5 l X F, XX .. it Uthlshltltllllg, lllll full 0' mysterious tlmuf p 'it possilmilitics. V 4 KI i N. as 4,-f...1,,gei Z I 1 1 V ZW: 1-5 1 x l1Ix 1 Ill 1 1 Il ng ll 1 R 11111 s11111ss1 111 1111111 1 1 ll AX ff f 'J'-4, ' fr V 1' X 5 S1 5 1 -A 'ax 5 Z9 1' I :Lk 5 ZW! is ll , I. 4 - 1 I 1 L X X1 X, I +- F' 1 1 1 X X 5 XX ll ' ' 5 1 f if : X2 K. V X X X' ,f X f X ff ..-::' xx , ,f' 1 X X 1 ,4 f 1 1 -+- l'1'i1':111' l'11. Il,l'11r11111':1l1'11, - Fl , ll, Sllpluly 5331111 1'11. IL ' F", S1-V141-:1111 1411. Ii, 3111111 Q-1'1'11111111111y l"1111111:1II 141. AU. gf' ,.f, X. .'llllll Night, 'JL IU. +-N f' ' k X 1' -Q :- 1. I 'll' 4, " 1 rxlfiy X X If N , X X K xx 1 1 1 1 1 x 1' N '1 1 F f ,V 1 1 X V . ': ' ' 'X Q 1 1 V, 1 11 X X f 1,1 I'IiMl3'11l'lCIl,' "INS 1 X '- I .1 .11'14s1 w1'11.1,1c, 1-'1..1. 1 lx Q ' X E H111 xml 1, .Q ' S: , ' A L1 . 1 K "lQigl11 1l1'1-ss, 11lc:1s1'." 1-111's iIlIl1ll'll c11111'11-51' 1-11-11 111-1'1'z11l1-s it 11111 1':111lQs. "ll111'lq" has Il 111' 1111 tl 1' 111iIi1:11'1' lxulclcr fm 0111'- I 111111111 11111111-kifli 11111111 .'1111111l1, . 0:1111 1':111- 111' 'l'ITllJ, Fi llis 1111 11111 111' 211111 1:1011 if :1l1i ' 1' 1111110 s1:11'1'c1l 111111 tl11'11 gl ' Q "1.'."1f 1- . 111 nights 111 the 11111111 Ilf all ' 1 1 1: 11c1'. : A V011 is ' C111 sQi1'111i1111s .1111 11'illi 55 11'111'k '. Zlllfl ll g11111l fe-II1111' 111 -Q BX '1'1' :1l mg, 111' 1l4w111' 11 '111 ll1'cx1'1-Is ill 11111. -. If 1 1 11 1 K A , R I Q 1 ,I f fi 1 -f Q L' 4, ,, , S- as In 4l X J- ' V 5 .,' 1' ' ht flmxdllk MHBWQNVQ 1NaKI m N'l"'?Zxi':'-K AR 2 ' 1 1" X N1 x S I f .ff If' If-I , II1 N. xg 'XL 1,1 'fr x X if, E-G-1' ,,..- I'1 - I AI' " I I I X Vmnl I I ll ,....- K I, f' ff x ,- L 1 IC f X I I I 1 I I'ICIXI'Ii"Il. , X. . , I ' 2. -'i . U' IN X XX I ,I N X I I umm 1' II ' "V X I X Il 1 1 4 1111111111 1111' I11- I1:1s II1:1I 'cut VII'IlIL'f-IICII 11I:1I11I1I1' W J., 1-f 1 .1 NX W I! I i qlliclly 1 1 'I' Immun his g'I1:1I. "II1IIm" ZILTIIIII lIlI LII1 1111II 0 I 'IIQII Il g1'c:1I 1Ic:1I 111 C0111 rIcI111 ' V4 I-C1-ss: " 'rn' Q 1 1- -.! I I I 1 1111 I Inc 11111511-II Inv II1: II1-1-IIS 1':1II1c1' I1:111 IIIS x1'111'1Is fm' I I' 'Q 11-Iic1'11 1 I I I 1 111 I II II I I1 I . I . 111:11 czlvc IS ' :I "lx," c wi gn 'zu' ' "I'j'IIIIIlg' 1' :I v . X f 5 1 1 XI 1I II III I1II1 ll m1'm':1I or I11sIc:1v111g111 I't'IlIAllIlI' . II IS I11'I1111:1I1- I1:1 1 11: is 11 xg LI XJ l l x N- 4 ,'!ZSKgQI 'ZIISX,I .Ea 'lv ! X71 W XM.L.lZs-ay IKAN 1Nl I I 1 s 111 1 1 1 1 K! :NL 1 D 111 N1 1 1 IJ 1 e 1111 4118114118 S SU K 111111 s PLLC men msc 11 1111u111s 111 11111 1 S ,Aix if I X' X ,414 -+3 X N I ,, 2 Il' 'A .4 .' I. '1 ' 4 4 1 1 LL 1 l ' .L i fx H X '1 7 1 11 N 1 ll ' I R l Rx Z 3 1, X , X 5 xi' X f if , 1 1 1 f f 9 U i-Q l f Af 5 2 1 A F. Q s -s I , . L . K. .--P !1 l 'LA 'IXKI 1' U V K'l'uR'fllll fl. gi X -'Qi-'f.'lfll'f '1l.7Qi'f1l -.iff -ffif M1 . ICJ. S11l11lix'isi1111 5 " 1 11114 lt- ,- f ll:1111 1i1111s11 1'i1':1111,.3.i, X 14 ' I ff' fi X lllnlliixsifnllm-il l11Hi1-1-1-J l'l11l, fx" X Q I, 21.3. 511111 .'i1:11"'3JQ- Y Q y 'V 5 E A f .1 111 i1 - ' 1 , X E' k X ' 11 - X A A : f- X 2 1 ' Q , X I X X N ff 1' l '1 Q fil,I-1. Y.X.lIQX'IX.-IR. ll X i -: ! lll'l' 'fXl.ll, N, 11 1 i E .ll1" illlll Ol 7' 1 1 L 1 4 l B 1 Q.. 0 llC'S 1l1:11 1:1ll. 1li:1' gl' 11-1l 1111-st1'i1 cr will ll11- girl 1111 1':11'l1 Lf. :11'111f 1l1:11 llflflllllllll' 11-ll1 1. "V1"l1"-" C1111 l11- 1'111111l '1111 s1 Zlllj' K x I 1' ' ' llllg 111 l1is cu." 111 1 A 1l1l 'l1il- 1l1 l'L'Sl Ill. IIS 1111- gi" ling Q, 1111111 111 11' it li 'lQl1i.' l1z1111l.' 1' "fella" 11':1s 111'1'v1-11t1'1l lust U XVIII' f' sl11 'ng 115 fl A 'l l 'z Q ' ' D' " l1 1l1isyc:11' it M 0 is 1111111 1-1 1:11 his 111' g'1'1'ss :11'11 l 1l1 11v:1l is :11'111:1ll1' lll1ll'li -1l :D . 1' 11:1 l1111 k'lIlflW3glI'IlL' lmy l1is ll1'1'1 fccl. Q ' X X A , .1 ' 4 fl ,f X A 5 4 I '. ' 1' f 3,71 I 4' ammxxallm MLHUZK:-NVQ l'11171' X6 NaKl MW N' -X115 " x" f X x 1 , ,K ' 1' WK X X X x Q! xx ix X ,ix i -fif- ,-4-F .f" I" 'am' Co. .X. I'r 1 R . 1 HI N A l K L I pal I xlwllmll JI, 3- N , 5. ' my fu' 'uzm ', vfngi- nl Sur'gnhI?K'o. f, 1' - -- "' lolnlxg lllurllztll '51, 'T -,.. IU, 5 I l ' 'nu 'll-nuns '33, x X - I I NUI lloxulnigsm- '33, 'X 5 X l om-1l DHiu-rs' X 1 I I uf Xt Q RX h 'h fl ' Y X if h h X J I x N I K 'X .X X X X X I X . , . y x .uc lx c 1o 25 I X N1-iw mfr' -1, I-Aix. X ' E, Ullif'wr.vilj' of .SV rlfzrrll f'11lifw'1lif1 X 4 First Sk'l'g'L'Zl1ll .lUllL'S'i'fl1t'l'L' is :1 ll IC lhzll you can work won- clcrs with. If you clon'l hclicvc it. " rlh 'l 'phom'. cull Il few choivc llllIIlhCl'S.U zmml gin' his IIQIINU. t z1ck's h. mlsomc Visage is sw.-n 111 .ull of the hops that L'llClL' "mm zmml "thc how" put on, hut hc musl IIZIVC :1 S1t'I'llL'I' simlc, ', hc has hccn sec 1. ming thc Hchls on HIL'llL'l'SUllIIli1f'Ill clzxzzlc 'cm. Kf"' Xu with Il slmulgun unclcr I 're arm. Smilc, jzcq, for the o Xe. Turn , X Q J W hh 4,4 "i,...,. Ptlfh' X7 1 I Zal!9mi.TIqI : r' RQ' 0 A eg , g I E av KDKA-Im'y I I I ? XX Ih S I ,J- E X' , X If vw M " ,Q J r if - Q: V-' 'W -... I 'iriutv l'u..xfIIrll1ur1'nl11- 9 :I f p.my, I'riv:m- Quarturn1:mvv's X Ih-pznrtlm-nt, Imp' Stlnh-m. u ,-1'4f' Q - , I- f X 4 I, I , V , -X II 1 X I I I I I I "X I XI I , .3 I IQHl1liIQ'l' S 'CVIIIQXSUN VIUIQILXN If X IX XI x xx K 1 , ""ll.', - - 5 gx . 1 5 .Xflcr thc post office l - czmtccn rates as thc must I.I'CiIllCllIL'lI l spul IIII thc Ilill, :md that 'S vhcrc the lulmlsmm- posscssm' of thn- I zmhuvc picture spa-mls hi: aft:-rn ms. AS :I result of his IIHIIIZIIIIIII xxilh thc swccl slmppc Iluh has Im 'mm' unc uf thc must widely tlhg urlcnls ther Q xho hlw. LII f tha ulvm- Q - 1 - lmrvwn ff - ..-. ' ' m's ' 2 '-1 o -1 '. ' lzlgcs 0' , . 1I. A. W1 nom- of thc IIIYIIIVIIIIIZIQCS. IIcre's om Ax tsl, I nh! 'X-X N f 'I f 1 I jj K , -2 Q X, K X I f X f' ff I ," if ,-ff' ,-,,,.,- 1. L., ig 5 xi 'I S, W 'x s I x X I I f I I' I. - N-Malek 195. x 5 -,""' yr I Y ..- M 1, X - "1'?'7 X. W .am g1....mv N -sl XX ' W X X I 'X N 1 X X 'l'ix:1IrXX'n.Z'i. lfxt l'l:1v I 1 'ri 'mtv l'1 lf, l'rivylt- fu. . , I X XR! l'l:1-N l'I'l111vi' Vu. A. Hu purnl Vu. X. Qf Nl. Scr- X un-:mt Iltlq. t'mnp:u'ny, 'l'1-nth- 'inlaid Srlgczm'l"K'u. ll, 12.41. "Q-.X l.it'l1lvm1lll znltncllvfl fo. t'. timll ny linnllmll '17, '1- '33 l'ol11p:u1flmn-lwtllnll 'J' -11' 1 ' . 'vi H 1, .i,, l nmp.ulp ll.1tls -1 '.1ll, Ynrwity 'l'rzu'lx 'JW-'A Suu-rr '30, 2111, Kiilvlrilrn -iv -nt, ' - -N ,, 311. 1.1.1tktn,:, 311, 1 '.11, '32, Nlqungraun t'luh '31, '32, '.l,l,"'llllicc1'N' fluh '33, llmmr l'01l1llllHL'k' '53, Y, A. l.. '31, Stull- 1'll:unpiuu l,uxx llur lll-13 '51, 5. .XT XRt'lllj' lllu llvf 'J .X, kt-lay Vh: npfmifll 'IH l1l'3,,l,tSfl1l1l Ni ht,'l'mnl 'tlcr JS. 1 lt X Xl l I .-Xl "Tu-liuot 'll--limit" l.Z1tl1lC1'- 1- mam with thc clicvronx that cxtcml hcluw his clhoxxs, not ll -mimi :mytliiug of scrvicr' stripcs. This ft-llmv, the sight wlion Cznusctl xvoiiy' :mel 1'c:11' :inning the g't'11llCll1Cll nf thc ' 'st yt-nr, hztcl swim' mlifticultics thu'- iug thc first seim-stcr :mtl '. El result lvft for tm' ' unrtli, wlit-rc hc was szlitl to hc tltllll f well. NYC wuml' what crm 1 vc lmecii thc mzlttcr. ,'Xl's :ills lcv was ccrtzxiiil Il1ll1'L'f'liSft1I' ht- xv. s cm llCClK'll with this, Ill,1111tlll1CHfl1C1'lll11g. k 1 'X X 'X Xll'l'1Q'I'1l1'N1iY1 1Yl"l' III 1 IIIIIXIDIIIIIX IX W .12 4 Z .4 1 W I! he ,Q 1 H: 5 W 4, A 1 .1 t .. W XXX:-Z5 'X 'Z I I' S 5 z' 9: 4 . 1 Q aim V ,Lx I , .I gdmi mW N':'rsyXX1's 4 I 1 I x ,f I4 sf , 4 E X xi I ' ff '- ' X ' I'l'iv:ih' fu. .X, Fir I KI 1 Y ?' " '-"' S I'i lv l-li,1?l'llI'Ill 'gl ki - Q V, I to lla, A, L'nm1 y Ihuxn 'I' limnpxmy lusc- X --' Imll Hi H Slum Night '51, -.X 1 ,X '.i.I I I 'isimi 5w'llniing1 X X g ,,lf II l I ly 'I'i:n'Ix N X X 6 X ff , Xi Q Q - ry I 'N XXX X xxx N 1 I A I I I 'E ' f ' I xx I . ' I f I I I f r I I ' 5' f I f ' n X A K., I L',XIQl.hlUIlN I .V NIS Q ?' lsmmxx, '. Y. X I 1' :E 4 3 X If A I S 1- Curl 1usu:1IIy czlllul "I5ulcI1" 01" zmsnb is zmullici' I1z1iI-xx'cII- 0 A lm-I follow. IIc's just :ni irrcprcss' 0 "k:1y1Icl" full of INJIIINIIUSZ-1 fi t'lIC'l'Q,fy :incl an ziptituile for pi" tical j king. VX'itIi his two in- N U sv.-pzimlmlc compzuiious he Im: JI'IgI1l6l16iIX mzuiy uf our days :xml XX Q ruineml that of some uufoi' mate victim. Ili ' Inc mi:-zlcml by - his cvci'-prcscllt mlisplzi' of humor Imcczi QC then' is me 'ml it ll . Z Ilwll sincerity. And ' lUII1L'l'fl'00tI "CSP" f:'1v . , . KI. A, Z A J I W A KI 5 fx.-1' Q Y, -4 fl ,, XY I ,' y 7 11 if 'Y v" I - 4 s i Iik'AlIISJMK1s Pugv 91 W 1 Xl Z ll Q , X '4 4 - 1 . ff bwmnnxnu JJ. it i ll 91 A 1' 1 ' ff ,' I x K X N ff A X l 1 l ' 1 1 1 l.Rl'.l'.fX ll ll, ill. .. lil KQXRIJ l..XXti I , X A NX 'I ful 1 5' .1 1 -1 Qw al Q. llw-rc is 111 ln-:lst om' .fclle w with mm' sn-msc zlrounml lu-1'c. lic not V lmly lcls thcm Illtllltl, hut also fell ms ll'UlIl tnlkm 1' on the sul: 4 in-cl. liflmlic i' 'csc url, cm11'teuus. il ml gentleman y, hut shnulf you wzl gl url Ullllllilllj fm' 11 bit of hclh 0'2lI'Ul1Ilil, ask him along I 4 I A X ,fl Y Q 1-1-Z- "7J,b A1SK,.,, -W l ivatn- VHYJL, l'riv:m- l l K Ollllllllly lrark SJ. 1 mn Ili lla-ulmll Sl. 5lllllllX'lNlllIl llclxfs :1 ll1ll'tlk'llt'lI cus llll'l'Q l-Ill will llul ll1lVL' :lllylllillg lu flu with lhc l'Jlll'L'l' scx all ull. N1 il's not :1 pose, su you can sec that L l l l b flkifl W xmigliby ll l l Xl XJ' X! X ll Z cg f- -,,.. g -S S. xx X ll. x ll X P igaESUse.JRQwWG5w!3EZ?lQSFWFFmsudgiiiy L V .E PWMGIBZZNSI f W7 F22 r fif,ff!f -XXXXX 'il ix l XX 1 X 2W?4F3WS5ZZL LES! JQESEZGESNMEVTSSLFZZZRVITEK A ,X X xx XX E :-:5 x E :"'jL7l- : N .4 iii? ,2f1 ' ,'zE - -H!!! XQ5 f fp- HH ,,ffQ, f fff fE': Ni? 'EwZiWxHzESx!zZmamiCqWZZESHSEZQEbx 5 I'rix:nu' ' ..,. I 1 ,i---Lf ilulu 53, I - - ri.,- ,.,- X X X X - . N Z N"4FWZQEQ5EZWEs34WEsxAZEESS xy ! X? W ..'EZlZ.'.!7 9 laws?-i iZqX' 'I LX! X F! X 3 KW X ff X XZ!! -,-il' Q -.,,,.- ,X gil, f f sz NL! Y 5.- "N'W Nyffx "Hu lr' ' 'I " WMD 'f Nl -D 1:9 ,X Il ... . n.. ' '- l 1 1 f k E?'?53 '3 L P - C 3 -- I' , X . T-4 -Z." f. I' X2 -2415-? 3:5 's XA i9?i2f'7 vi- ! ' C ' ' .' , P. ' - :T-1"-6 g 4 ,D . -' Yr-' 71 1,2 ' ,ll . ,. .A - ! 24: K ' .J Sill, if ig, I X rx 'V c , v ga- jeg . I Q1 'X H H- L l1'A"' .x X r X Q -S z-:L-:Q X., "1 1 V' .V 3 5 XX xii 3' 'ffl - .:. -,T-Wd 4X,NA Q N X X AHLQHA- 'Xf 2 "' 9 541 ?i?'fEf'5 - SX ff 4 f- 4- ., ': ,, -1---. :1 -?'?3f' ' -2 ffffg 1522521 ' 4 I ' L'1'.ff A - 1 Xi ?El-'E' Q i'f ji.,-".-'S-'lfifffff X T' .. fC C 7' ,4-Q", .. f1:.: TJ -f ff 'I 1' I xx, N-, X fr f I xg X w ff " ' X "" H " 9' "" ' " 'i I N' f.. , , ,.... e- . ' ' 'l ' n.. Irs.- IINIBS Hlll 1 LK ll Ui N ss tha v n un unc o s s 18 IINISU In fm 1 llx s s c g, s 1 c I wx 511111 is xx 1 mu 1 Xu Jill 1 s 1 T '-. tin H mee to fm to tow I1 mth thn mms 1 UN ll xmsn n um lll 1 ul r L 1 L IL rm 1 x Ll xuu slx ce X l aikzdllm MLRGZTLNVO - 'It Q s -A 'lt fury ii' A - EaRls:...llN N.'M-XCR An..- ' I I 't 5 'I Q r f X 4 l V A f A i xx f : X 1 ' , X s ' f ' ,Q QQ t iffy V i XX if X f E MAX K ,f 4 Q Xb . X l't'ix':ttr llzullx. l'tn'p'l lvuml, K ' T' Srrgcanil li:AlulbSltpply '- ' A'f'i'l Q gmt t llzmtl, mrs! Llc l' ' t -, Q Iluml, I' usiclvitt Y. Nl. K X '50, l'l sicwl lll'k'll'.Il'1l - , X """ '31, '. l il, '33, Xlzumgvl' s , X. , '. . , tvs rat ' . '. J, 'i A --4 Ill IL ill! llltirtnlnt X K' Q 1 N XI t 4. Iltluilzl' ll 'IK-:un Yixx N if as XX N Q 5 ' fi l l l All X Xi E - t l t tx X ' Q 1' i f I l t X I P' l H lx . : ffl X t ' s J t I is I t - , , , . , Q W V 4 -1,1 4 R ILXN I lzl. .XXIJRILXN . lvl L RIN 'Y 7 P lx 1:lcuxxx'lt.i.1-', N, Y. 4 W f I L X i '-' Ilzui :tn uilicct' with zu 11-:tl sense . military fhtty :tml ple.-nity 0 A ul- cmitpzttty spiritfzt l'L'1ll SllltlL'lll, t mug,1 nut cxztctly :ut ztczulcmic :J E' I'lIlg't'l"'fZlllll S. M. Afs l':tul - titcma . NN'lu-11 not trying to N F mztlw il st-ries of pleasing notl cinztnatc from zt lfl'UlllllUllC fn' sux, X this tci't'm' frtmi llrunxvill 1 s Zllllltlylllg the 1' .11 c s of thc 9017's Tr with his coiitztgiuus lztu f ter, his iitsinuztti g wise-fra cs, ' ml his . 1 l1lll.tlI'g'lY1llllL' "ritli1ig" f thc "lovers" 'ti X 4 t X . J K f I ll 4 L- X X J-Y ' 4, w 9 avzmezl m-mtt:sx,mtQ, 'fake'-ff' 9f! NW t ff X X11N It UH LXXI 1 S LN X X if Ji' ' l Y Il S lilllt 1lIl 11111 N111 1 171111 ll 1 XL 111 ttlss -. Ins s 1 1111x1111 IL 1111 kt fpxa'-219 11hL1L 1xpl11s11 s 111111 L 1 111 111111 L 1 J i..-I-' My 11 7 A W L 4 X Xp X ' a Z9 .N 2 'ZW 'f :D.Xxf742.-. 7 1 l ,, ll' '.u . " u. " 5' W 1 I Y 1 1 5 K, N X 2 f 11 1 O' A - 2 XX 1 X ,' X E N ' x 1 X1 ' ' ' f ' Ly 1' f' If rf E' XL V 1 ,-J 7 l 1 ,q LH Y l1ix:1t1' Vu. Il, t'111'l111l.1I ,.,.22 - - 1' , 11, st-rg.-mm '11, 11, 111.1 Q : 1'1' S1-1'g1':111t :11t:11'I11-1l 111, l', 'l'l':11'k 511111111 '51, fx'11l1l1' T- I I- Qfrfml '31, lflnr 111111 1, l1i '31, iq ' ' f' Sl111.11'x1-11 '33, X rl' 1- ff' N1--11.11151 11-1-1-s 1'1 1 311, 'jx A f X1 I 1 '1 "L, , X 1X Q, f 11 1 1 1 1 X 5- X ffl NA ' 11 1 1 ' , ': , 1 1 -1 ' . I ,A 1 X 'XX f 1 if 1' rf XIQX "IT PN 'll.l3IflQ'I' Mt'l".Xl3Yl'2X 7 ti 1 " : f .1 'l..'XlR. N. -1. 1 5 .U " '11 N .1 ' A L1 . 1 V ' llllrlit' lllllllf' 11 his 1'111111'z11lL'.', 1111-5 11111 likc 111 l1t'ZlI' -- G hi1 sL-l1't:1lk much 3 hut my 1 111-1111121 h1-51111 1115111 s -tl ' Y' I lllllf' 1'x11L-L't to h1-111' WL-Il-y 11131 1'111'1ls 111 wit 111111 XY1.'1llllIl. 1 1' 5 thi gs 111 his L'1'1' lit ZlI'L' tl11- T'IlL'l th. h1- 111- ' -1' 1'11111pl:1i11s ' ' - 111' his 'nh ' 1 5 "KI: vcy '-li',wiIlg11 1'z11'i1'l1L' 4 is kept 1 ' l'I'tlIl1 :11 111'iL1s 211111 11th1'1 1l:1cL's ' 5 bx 'l',:111lz1111- L111' ' rc li -pt. X W . :.". X 1 .f I I Q ' 1 7 fm 1 X. 1 kg 1 - A 'K 1 il ' S 5 1 As , Q 12" - ' al! mm 1 "vw 'We Xtilk MSL, AX P11116 Wi 'I I wakl mi I I F I I L. 4 :L I X If X If 5 swf NIV E X f- f 2 XX XX ff If ,Z X I.. -ii-L h Y,. I'rIx :Ilc 1 54 IIA II' 'I , ,. VII I'pIII':II l . 'Q 'f I XX I XXI I I , 'I 'I"n II QUUIUI ' .IslII'I'I' . , ""'-'a I' I I pa I II II 32, 5lIIIAl' , ' Z' I 'I X N f xx I II, I 0 I ' I I K I X I ' H I x, I I I , I I I I K - - 1 ' r ffl 'I II X XX I X NIE L'IIIXIQI.IiS II. ,IXL'L'II , .,,. . , Z I ' III'.I.I.I4.IxIU X, I.X. H41 1 U' 2. ' Ur- 'nr E 3 V! I 'I I fl L IIIIIIQ NI:IIIcII, :IIIII IIZIVL' I'IIII Ill In-II II'hzIl sIII'I III. pI:Icv III- II2lIIb I I ' 1 T1 H11 IIIII III s ntc III thIs ' IIII' II'IIx'L-II hIs II'III'tII: II IIC --' I hzIII not, I submit lu you: IIIIIII the rcs: urccs III' M11-IIII' II's S111- LII'lIZIj' Night ICIIIQIIIIIIII Clns' Ic pIzIccII in his IIZIIIIIS? As :I husi- ncss lllllll, C. II. has Illllllil 'II III st:IIIII thc s 'lIII :III III'zIiII III' high IIIIZIIICC. llIllI this shuu IIIe:III that hc II' II hc :I g'I'cnI Sl 'cess III IZIICI' Iifc V IX I F W I I I 'A Wg- ,X X, s 5 -. fi N Q F Y "'i,i. .f "' ' fx M- A ? !. 4 XM ff f l' Ox ' fl X 1 L " MSZXQ4 W X sig '9'f'l'I -'X ll' - 1-i l5iiWi ' N 55 J I X 5' 5? X X XY- A X ' XXX ff c, X ' if f To X E-iff? Q - , - r X fs? ki L f ' I X Q X ,w fl I 'NX X X, W S ' " I Cf:..f -""' X "' .. "N ' u.. IILQX J Y. i 2:- -f ' - g - ' ' - L U' nn-rc 5' " ' ' t1i.' picturn ring his thru' yu' ' " A 1' S 611 ' ' ' 4 U KW Wy' ' V 1 -1 w 6 . - ,lin vi 1 . -I. A I ' . ' .Nix ' A -'nr' '- 1' :son min Quin, lt c. "Q ' c ' -' Vu' '1- in: 4' fr'f" .IA 1 l, 1 i 1 I an Q il- ! A ,? U 'l'.aKlE.'TE N' T7 i' ' N11 X Qix 2 1851 X 1 PU I I Il 1111111 L L 1 x 1 L 1L111L11 1 ll XI11I1I L 1111 L 1111 1s11111f t' 11 LL L LS 111I 111 LL 111 IL 11 ISII 111 s LL111 15 IIIIIII I L Ll 1 ll N HIL UIIII KL X ss 1 11111111 11111111111 11 1e1 1 5,1111 "xii, .A 'X' i s , J 1 y 9"Z2NT9Z1M'MIIbXJ Q1 X ' ' " ' I QV xt .f W 5 ' Y .I In I. W ,I 1 1 .-5 3: 7 1 1 ' N 1 X Q I I K I X A A 1 f A X l, ' Vff I F N I '11':11L' l'11. Il, Irs! fl Sn I , X XX Lx xv:11L' l'11. Il,'l 1'p111':1I fu I E x R XII, Q11:11'1L'1'111:1s1cry! S1-1111-314 Q 1 L54 Il1':11I1111:11' 1- N '11., l'riy1t'1- Y X -Z 1 , II1I11. l'11., Q11:11'l1-1'111z1a11-1' fur- R I - 11111111 a1111I S1-rgculn IIL':1LI' Y --,-AT S "" 111111111-1x l'11,,,llgj11:11'11'rl11:1N11-r " 1 Q I.11-111L'11:1111 :111. l'll, .X, XY11111I- 'K' ' f M 4- I'1111' XYils1111 I.i1L'1':11'y Society X "'g"-':V., '13, IIl:1L'Lf1'i:11's '30, '51, '32, k IX X .xII!Ilil 1:11111 QIIHII 'J-kv. 11. RFQ A A 14. .X. I"I11111' l'11111111i 1-L- '.2'P, "X X g I, Y. NI. ,L-'.x'.X. 'NIL-111I11-1sl1i11 Luibs Q 1111111111111-1' '53, SIIIIII fight 7:-' X X ,.. l' 1111111111-r '35, II1111111' K'11111- Xxx , 'ff 111i111'L' '31, UFF11'1'rs' fl 1l1 '33, . if-X S111 1' ,'Y. . ' '. I'rL-px X M : if I' SL' 11L1" L'11 'cl' 'L' 1' gait X K 1 'lf '3 , "'YiL'1- rvsi 11111 '1 !:1L'I1L- X i N XIX' fl urs '5.i. 1 IX ' 7 1 - :' Q U L' I-I , , A -, 11 1,111L1111.111111 .11.111x 1' 7 I I XII 111cs'A111' , x. 1, . ll Q 1 I N E 1 A I L'11 'I' II1'11cL-, 1I1L- 'z11." g'l11lI'II11lI g-If-ID - SI 1 ' I-1 F A 111 yllll. I31'uL'- :1111I "XY 2: :xl I g1'11'11'y I111ys, 1Ii1'L' '1L'1I 1l1L' :Q -Q s:1I :1 1' :111 ' - 111' tI1L1 IIiII's S1"L1t sI1111pL-. XYI '1 I ' ': .' '1 Ilfflf R4 Q 1L'L'l' gg I11: I111111 " L'I1:1'U'L1s ' C111 ' g1I1' 1I:1y's 1'L-L' Vp s, I1 ' ICL' R 1111: 11' Il I -ring z1I111 I 11111-51111111 111 pas: '1 's11',' 1114 11111 111 'P 111155. A I 111421 " A ' w' 21 rel 2 ' ' 1111: " Lgggf' . Z F Z 4 1 I X I nf Q Pllgf 99 w 't- 1-Q Sii N WZ ' S3II , X 3 ! l 5, 7 N yn 21 E E 'S N aZ. QHk MLHQZQNVO L 5 N F i Q 1 1 ul 5 4 4 I f l I X f, Ji l'l'H'illL'. fu. li.. lfir t tl- N i -- l'1'1v:1ln- Cntbl 1r1'1uu1'ul 1 , -1 ,, 14 1 ll '11, 511. .s1. .x1,1 5' 1111 111 11 Nll ,i-f-- mt ,,f If w'24Eli N'l'T?ZxX5'G 1 ' l 1 N Xnll I ll 53, flllllllilllj' 'XX-XL Q 'FU' 5 1 1 SX 7 K, ' x H ' ll Z 4 J ' '. , .'11111viai11 Z 1:1151 1 II 11.1, S11111fNigl11 '53 J ii1.'.ld,, , N X .. N ' x I l l 1 , l 1 X .. 1 - I Y f 11tt 1 1 1 ff 11 l V K ll ll. 1,1111m' NIL' 14.-xx' - 2 I X X 1x.xw111x1:'1'1 11, 11 l11'w1'511'l 11.1'l111111l1111 'T I! .- 1 X i llc IlL'YL'l' walks l-Ill' 1111 leave l'gfl1lS'-jllSl to thc fuut 111' CllIlllCl' street. Out uf two l111111l1' 1 Il ul sixtetn starts fm' t1m'11 ,E ln- l1z1s l1Ct'll lillllXX'll 111 rvsisl tl1 lurc 11 tl1z1t l'2lll'l1ll c111'11c1' only Q tllrcc timcs. U11 II11.-sc llll'CL' 1ccz1si1111s ll. l.. mct lu-1' at thc thc- X 1lll'L'. XYcll, llL' Illilf' lllll lm so tzlll :ls you llll , lu- gels ll1Cl'L' j 1151 tlu-sz1111c. l':VL'lI ll ' j'CZlI'S llL'l'L' l1z1s1111 In-u11 z1l1 l11tg1'21sL' thc . l1:ll1it11:1l grin f1'o111 l ', Illilll. K""A f f 1 x N k1x I, W X .A A tw pi?-1' ' !"Z:3Kf9XZ4JK'AllhX?r '5 I , Il T ' Dflkvl W NMQQIAL. H 4 1 1 l Nt- ' Z XX , X X ff J ..,f fj " wx ny 11 yy X-g119l""f11 11 w AEI.. Xl f 9 Z 1 llll.. nl ln. W, .: .. -1: I .. : 4" : A Q , 2: M ... ' A ...rj fj -V R AX I - Aff X ': 4: - :A :Af - iii -- E il? L: If , :' ..' A 5 . ' 1 M 5- - 3'-2 Z 42' 1 XX 'A A 6 XQZ 'if' 1 "2 : 2 ' I -:TJ E73 7 f 2 555: 3 J! :L-,' 'r' -.,.Z .-. I-1 "1 f I-' 'US ' ii ax g 1 -:K ,E 3 '- A 1 -' rfqx FE? X 1 1, :rj 4-.' 5-,A E . 'Y gfjc 1.-, A X if x 1' 5 1 Z ix N - , " ' ' E115 X ,X 13' I lx gl!! 14 1, 73- 3 2 : X xxjt X I !1 I ff .i:'::f: hX 1 ' ff' - - :YG T 4.2 X'- X1 X .-.., 1 2.'fgg'E7'1' XS Zi,-f7 ,' 'f::L'?. L:A1:'E' ' ' -'- 'f 2 ' f -1-'zzz V -'.E.7q -'QT'-: hi I ,. A jg 3 rg :upgff n , .1-'- ,- - -' '1"-: , 1 'T ,T 'TQE Th: J '7Q'L:A ' Fl- ff7':,,. g:wEjf' L ' "L-4':4C .I-I-',-:-.1-if 535' F 5: ll' ' " ' f-'A 'Sung Qs ' I -1-A .1 '.',"'-I-' Fl-' :- ' ,.'Lfg7 - 2 -+ 7: -. ' F' -'Q-1' : n : 7- --H -A 1' ?T'f: : Q 'T' 4:'-A:5 X l I 1 at 1 111 1 11 1 1114 ll N ss or S Lltlll X IS 1 1 a ll N I lf QS 11t 1 11 L1 1 1 11 1 TCU I U s 1 11111 1111T 14 1 S fr K., flmxfallm MEUZTKNVP Pagv me X X ,I 1EP4Eli N'l"6ZsX:'G I x, ? I I F N Q X L 4 X I 7 'ff XFX I yi ! ,ff if Eia 'X I I if '31 , 1-1, , ,.,-f ,...-f- ff 1, I 'nh' Vusfl. Ifirsl C I: . s Q Y ' I 1 lull, l', lilll'l l I f - 11,1 I 11 1-u..,11 ll .11, if, -,.,. 'jj I I I'usl11'Ih:1ll 32. N if -11 1 1 11 A X1 , I X X 1' I l ' XX I il X 1 f I x , xx , f ' I 1 I 1 ' X I 11111N 111. I'f7l' I4 11 Z I Xl XX i'l'XllIlCKl.f fl! XY X X W Il 11 lilfllfll .fl llrl1f'1'V.1'1lV K N lflyiiig fool! l.1111l4 :it lhnsc cinclc' Slllfllilllg. Yes, 'IIJl1ll'S Zlll' utlicr N111'mi, :1111l his crcmlilzihlc pc' m izincc 1111 thc g'1'icli1'o11 Zlllll CUllI'l liznvc hm-cn :1 rcsult uf th' spccrl. lIc's zllwzlys wi ' if lcncl Zlll Cill' In sonic of thc 11' vi11ci:1l "h11ll" artists, hut hc 11cv1-1' lnlls us :uiytliing :1h11111 hi self. It is uufm' . fm' we IQ111111' that his youth has hem llcml with thrill' g lllL'lflL'Il .fswitli this vouiig IHZIIIVS mcntzxl .1hility, great :ic rmpli' This may hc 0' pcctwl. liivc him ' l1l'L'Zlli, VVm'lclg wc :ill li 'C him. Xl. 1 Q4 lllllh tu 'i Illu- sf Z lf z Z 7 W rg fe I Z I Q 1 A I X 'A F' ix' 9 E , A 1 . is Q W 9"Z3H1?ZJM'AllS.r I5 Page 105 X N I' Y , 7 'I' l ' al A .' I- ' A A 4 - l ll 1 L X ll fy :-' " l 1 x "' y X - lx N x ll l y X. L XX- ' fl! A 3 X X If if , .- J! - w NNY x 7 f N X Xl X ', f Q 9 X X' ffff LT: Y - .lx'ix:ulmZA lin L forpnfu filf' ' Q 1, ii Y 1' -1 :Ill-f Clnvl1la:nal!' lgrlmr , -l !N N Q if " ,usual .122 :rg 4 I I: 'lxfrinrx 'JL Trvzx '-A' JJ, ,lik X 11, lx'rlfvl1'g1I'uv11 '31, '32, XY a nl- X ' ff :'1v:v lgl-on liitvljnryl S 'ty ,S t Q 7 'K .ig1..:.3'.al,i?Z-Zivq !LlT"3,,",'fi X' X -'iz , 4 :ary liflitrwr Sllwxvxl-I IU, n 7 ff 5 A fi fl l lx X 'kg f I X X' X ll X ? X I , l 7 A lx X f' l X " f f 1 7 'llllffb cml'l-Z-l.VlQli1:ul. " 4 1'l,Il- mx, N. J. l X"-Q 6' + il Z 9 W U1 l ' - I ' 'll tim 15, 5' l1tt"l" xz11'c1'rs'.Tcmlmlywf his fl 11's .- 1 " N :.-:. will :Ill of us. llc mln-1:1 cm 'rm our mimlst by thc gfifllllllllill L V mul X in l"clm1:u'y. :xml l IS -xit ' un l s g thc plac- In-l1z1al E gain 'l lay slr-zuly lllllgQ-Hg. llc wa: lmcrc, lu- has 'wx '. :xml ' U uc llzlw' nly oo' ' 'x Azml l tlw 'uc ' - wc slmll su' l ' Ax. 1 f: . ' ,SMX Q X X 5 ,f s .4 I . 4 fl K V, ,ff I Q .l A " -- - f N' X -. z! 1-ZllIQ'6Il '4E'N' 5 waNl mW N'?NX1'S Q I 7 Q 4 S 4 X N1 K , 1 x,I sf X! N 1 R3 1 f f 1 XR 7 X X 1 'x X iXXQl'1'1x 111 1411 1' ll'i1'x fl.-. I I X l'i' vwlc 411 l Q111'pm"1l ln ff' Q Hx E-X ,J ,.,,-,.., Y.,- ,fi fo 'Ji K 3 .K .l I X K llllhlllj' l-will ll 'f'.il, 'muy l!:1slwIh11ll il I puny lr:11x . K I I ll il K R Il Hill -1- ,,-,1V1., ' 1 l'1111ip1w.g. Ihmi 1.. X-, ' -- T i H l ll K lam' 111 ', . '. J. H lx'11l1l1'g1l1m1 St H A 111111 llillln' 11111. '53, -X xx.....11-.111 XX'ih.sA 141.-1-. Fgxx N11-my 1111 21.1, S11 1 7 lt '33, 1-A l XX , 1 ' 1 l l'1 V l X 11 X ' x 1 1 W V 1 1 If 7 1 1111 X K ll quict, wcll-m111111c1'01l fellow wi 1 21 cvcn ll'l'I1l7L'I'. Nut only with his follow czulcls has "Run ' gziinoc 1NlllLllill'lly, hut with thc l11c11l "1l1:hs" 11s wcll, llis gm cl lfnilqs 1111nl 'liK'l'lPSlCll1ll'L'2lll zihilily. Ulll ll11'i1'f1'c1. ll11t,li1'st of l,.Xlis:11111111's 11111. 11'itl1Iml1l111'11 l.11111l11s, Illlfl 1h1-:1thl iv v1'1's111ilily 111' 1 ll111'pK'XlT111rl, I XI.XN.Xl1l Inf, l' klll IQIVH 1 Y. . , I. I 111-1'1'1'.v1l.1' - 1111711 film 3 Z N V 14 X1 X l X l' .XI.l"IQliIJH ILXXIIIQI-IZ1111i lil-1I.l..XNf1, Ili. 1 :X I'L'1lllf' pmilishecl gL'I1llCI1lIlIl if cv' thc-rc was mic. .'Xll'1'c1l11 is G N iihim-al with il plczisiiig' DCI'SUll1llll,f', h11v- just lu-11 them ull . V 1x1 .Z I M Nw 5 v 1, ,, , 1 L 2 Q. ll? 'Z ,hwf ,Yi pmnl llalq. Vu., .'m-rgvzuil fu, 'M ll, Stull' 5vf!'5giul :utl:n'livvl A' th, Il, l.ii-utrnznm :mul MI jutmi! Stull. Vmnpzuiy lfumt I hull fill, '.lI. '32, Kluiiiilniiy , "fr lhnxin f Ill, 21.1. Yzirxity Iluv fy 1 ing Yzirsily I-'mullmll Squaw! '.i.L"llcxlfnxjhiiiriirt I ll llfl 1- lim-uw' illil IU, Stunt Night Vmiimill H HX if i , 1 ' I i i ff i W X X i 4 5 Q '-W :. .. : .. C T I .. :: : C E 1 4 Z : ,. 7 fi C :- : : fi :- C C I x x X fl l .Ywln lflllli' l i l i fl LN .i f-2 click :is um-. 'llhusc pm -rt lungs of his wcrc rlcvclopccl hy V lmxiiig :mil playing faint mall. lf: ' sonic uiikiimvii VQZISUII .lim :nf- fcvls whilc sucks in flclimicc of :ill 'g1llIlllflI1S, hut in spite' uf this riivful hzihil u 'fir is unc of thc -st lilfcrl fn-lluws we lmmv. llis c:1i't'ER4' mzlliiici' 21 ml clry hmmm' hzi e ciitc-1'tziiiic1l his mzniy Ax N 'icml as hc griilu: lv mlm x' llL'Jll'L'l'Zlll1l iiczl'-1'toll1c point wlicrc EX hc C ilwl lay liiyliznicl. mi 1 rliplrnmzl :uul il "su wel-up llivvv1'." N L K I ff' -JV., N 'A-4-1,-fxxh ENV! liinitm iu.,.J., lulpul.il,!, Vu. Il, lhi:ei'Iui'lii:uNlvr l'ur- f' x -f-9" v,,,.-f- 11:3 'K ,V A S Q lx X .za l4 1- N X f I 4 I , Z ff? l xmmif QE J ? Q, l il WA ...- ,1- IN ik V XJKI MW N 1151-XX 'S KK' 14111, 1111! 1 , 1 X, ff' N I ,, X xx X If V, ,f f X5 ' if 1 is 'R ii., - - , 1'1'1x:1l1- K 11. .X, 1:1151 ik.. - . YY, 5..... -. l'1'1 11- K'11. 6fl4111'11111':11 1' . Q Y Y .X, 111. 11115111-1111111 '35, S 1 - ,-L'Z- 111v1511 Swimniiiig '53, S1111 ,-f-"4 . -.-- 1111'1 Y11111-y 111111 11.1. N X . if , X X A 111 V 1 1 xx 'K 1 ' 1 X 1. 'x If 'X XXX 1 1 I 1 1 1 1 1 ,A 1 , - 1 1 X 1 X V X 1 1 S1XN1L'1f1. L'.1Q1i17, ANN, 111. I X XY1XS111NK1'1i .',1l. l'. 1 111'11r1f1' 1 11511111111 ll 5 4 4 'x 511111, 111111 1111115 1-H1111 111211 51111111 ci ' 1135111 ll 1 I1 0111111-5 11111111 1-1111 111' :1 1':11'1-1-1', 11:11111y 111111 1'v1'1111'11 1 9 :1 1'1'w:11'11 1111' 1115 11111- Ill- 11111111- :11111 111111511111 z111111ty 1111111-1' 11i11tz11"' 111165 111- 11:15 givcn 11111 1.11111 111' c111'p111'z11, 1111 1111001111111 thing ffllf 5ec111111-y1-111' 111c11. 5:1111 N 11115 11111- 01' the 111111111'tz111t 1' 11511115 why A C111 1 1' 11111 511 11011 111 11z15111:t11z111 11118 year. F, f Y .4-A "F-i l'11g1' 107 W I yd IW x' Z ' O 1 K 1 S HINXBZHIM 4 XX 1 X 5 XR 1 11 f Z '- '1Q'iEILIf.'2:E,,"21"11EI'i"?4"-if Y .' '111 fl. 'ic' 1 WX4 I I, I.IN'I'Zll'j' SHCIUIQ' 'Ii -1 f", 1 ll 'I 1 U" - 1 X, f My I X1 7 1 l'II,XIQl.I'..' IIINICR RCJIQSSINKS 1'IIARl.'S'I'HN, XY. Y,-X. , . , ,. . . I 111'r'1'1' 11.11 17' I cs! I 1171111111 X, K "IJ111Ig'i11g L'I1:11'Ii1-uf' '1111-54-1-1 111' lllllllj' missilcs. but such L: ll1i11gs ns Iirst cull clcscr 1' 11- rc-ply of hrmoks, ink Imttlcs, 111111 111 1 1 tl s 41 1 1 1111 I II ll I I X I :In 33, XX41mI1'1111' XX1Ism1 N' f 1 3 'f-T1 Q 2 : . Z' .. I ,, - 2-1-2. xx A C . .. I- :T 1: 2 1- ."I " , - T .. F 72 E ,'-Nr: 'fill , , ..'-7' 2 ..1 1,1 N - .. Y .: , C . : .., ... ff " A-. '1 ..,, - .. A f: :I Z rv- .,, -1 ,- - ,T - 1 m F' , , .. H, -.9 v ..- ... -f fr .- 3 Q 11 ,, 1-fm ... -T' .. :. .. ...: .1 f -4 fi -, X- C 1-' -'. -'- -1 J.-'1 --' ..."" :.L.2 'Y E 4 5.2 - ,L -EH- "'-1 T.. ' -1 : 7: "1 1 -'-I 1 E I I . 1 . 3 ll 1 Ll 111 pm 111 ll Q nc X we 1 1 5 - - up - . -1 1' .I'UlIl I11- pits 0 1 .'lI'llCtl 11, I111ll-sessimms. X f Q I, 'i ff-ff' Q Xx I aZ ZllNfMksEY3Zft:NY"0 +, .si 'S R 1 IN , X ,ff 1 XI K IX I 1 6 2 3' 1 7 1 R 11 Z F? L Waxgwu a -m-mark .3 cY' :LX 11' I QMS V w'l F 7 I Q ff E R I dkl ki x'-f'T5ZxY:'F AM ' " 1 I I' f if i If iifff X I 1 X I XX . ff! X. ,- 0, x X Nik 5, f' "ih- +tw .,. A 'i'ix':ilr 0. . . L urpuig ll , - f 4' " " A II I If , I K L V, Yzireity FYmth:i Yzii I I-:ming 33. RII W if-:gd--5-' 'Il-:im 'I '33, l'unip:i ' lumi- 115 -'-" I:II I tmnpuliy Ilziskm-tIi:lII N f' I K I I I l S X A ,- . -, -.in ,J .-. X xi ni i X X' I .f' ll lg- i 1 , i IX X i I i I ' II III Iirx X xx i I , .- n . LAQS' i',INI. I I X k X y f X IUIIIILIQ I NI. 5. .,X55.X I XX Illl XX IUI I K lim' hziils t'i'mn lmliziiin, wlicrc i1g's:1i'i-iluiic right. XYIIJII ll Iuckx' slzilc. loo, to hc uhh' to CI: ' 11 "IMC" gig mini nf its min! X Silent, uhliging, mletvriiiineil, :incl mul-11. turccl, Ilnh has nizulc his w way thruugli KzihIe's NYM' Co ego. All these fine cIi:ii':1clc1'islics, cimihiiicd with ucccss in Izllci' Iifc. 'V rm cxti':1o1'c ' wry zihility. will 'f factors in his , J I 7 Q 5 5 :- , ' i- VY, -4 . ,K QA, 'N I f 9"ZsK9ZJR'MIIEX 1s Vuyi' NIU 1 S Z X 6 J Q V 9 f4NNcZ2 3 111 H111 N1 1 1s 111 tl 1 as s 1 LS 1115 1 ll 11111 1 11 1 1 eu 111 1 1 s1111 S 11111 101116 1 111 SllkLLSx 1 111 su 1111111 11 1 s 1 11 1 s 1 ll 1 tl ll1L If J-f I X ,.,4?' -.,,..- 3 G X1 f' ll A l 5 N Q? 1 Q 'M fix' 'PX 9 Ylyb Y I Q ZX D 2 1 7 , 'A .ul , " 1. " , 4 4 , N' M - W 1 l J 1 1 1 1 - ': Y l 1 X l : ' : If : 'N ' X 'xl 1 I Z X 1 11 f ,lf E --. 1 ,-' 1 ' AJ 'f' A l'1'iv:1l1' i'11. IJ, i'11r11111q1l'K S: -' ' 1 l'l1. l, i'1111111:111y l"11r1tl:ll '.lll, '- ,. 111, 113. 1'.1HTpf111- 111,111.11 Q '-J. '-W. '.ll. '32, 1' 1: 11' lluxinp '32, 'll-1111ix '33, l'llilIIl- i ff! If 1111111 lli1lsi1111S1' ' .-'l' ':1111 - ,lf '11, 5111111 xi.-11 xx-, 21.1, X Yaurxity ll:15:l1:1ll'3-,i' 1: 11' -A :l La.. ,V g 111.11-111.11'.111.'.11,'.1-.-'.1,1. - , , f ,f f 1" 1 1 1 1 1 R X : , 1 1 :v lf' 1 " 7 A ': 7 I I X l XX l ff 1 x if 11 1 , 1 . . 'f V ll.1XliX N l.. NAI. HHN fl . . 4 511.-1141-111 11' 111.1-11'11:1..-xN11, 11. 1' 1 ' 5 ll1 ' rl' l 1 31: I ' A L N . 1 0 ".'1 ll ," folks. is 11111- 1 1l1c 1111.1 1 1-l 111' 11111' l11c:1l 111-1's111f '-- :1l11l'.', lm' l1c l1:1,' 11111 111 1' Q 111z1l1l1 111' 11 gc111l1'111:111. l111l '1 l v111':1ci1 Q 1'l1:1':1c11-1' 11111 :1 1lcte'11i1zt' tl at l1:1s Q111111- 111 11' 2.- 1111111'- i11 lllt' 1111151 st1'il1i'11g of ways. XVl1c-11, i111l - l, '- slmll l :wc ll11' 11l-11: '- 1 ' .1101 U' l' at 1 l . l1lc' ' 5 wc 'z 11111 X. 5: '. 'l' 1- 111 11- will C1111 c, l111 'l1c we Clll z1sl4, "Yu: '1111 : ' . '11-, . ll-'T , 11'1t1 11' S111 '111111' s:1l1,'1:1 '11 1 11 lillUXX'lllg ll1:1t l1c ll x l11'1 11' vi 1 gl 115. ,lg . fl 1 X ' fl ' SK f Y I f O5 x Y. , 1' , . ,' ' 4- 1 almkxilk MRUZQXVO gdml m wvky-x's W P 1 X " 0. 'HW' 1 ' I Z rf ' S W Q 'L ' f f 5 sf Z 1 Q x XX X X W F X ix if VV Aff .. ask f f E ss ix 4 Q ,XX ,, X X hal, - . .. X . I fir 1 an - 7 gl-I l'riv:ntv l I L I I 1 X 45-jj, Ax, ws. 1 xx 1 1 . , M f 5. - - ' N sys ,fx y A --f f X Z s XX 4 N f X 1: - 1 ff ' ' XX I: n V: fx A ' XXX X J 1 ff f 1 s y A s s l k X l"I'l"lJl"l'l ' ' " 4 - X -N x . , x Q 51 I ' 7 XX 1-,x'l'1-plcsux -1. f K Cum' UN Q 4 T X I 4 3. s S 'Q' lfrcml, our lK'Zlilll11lSll'l"S KlI'L'Zl1ll crm truu -:1 czulct in sczlrclm of 0 A 111:11 illlilllgilllt' thing, lmmvluclgc. us ibly it is lmzml lu bclicvc Z! 5 this, but Ncxx' lc1'scy's mrimlc is 1 mmzm cllcvclrm Jeclizl, llL'illU' con- Ny ,. . I . I s Q sulteml mvcn by faculty on ITN cms, illlC1'll1lIilJllZll :mel utllelwvisc. X lfu-ml is leaving us to gn ix 0 the study of ll . 1 Nu, nut the W show lmsinessg-the mu ' ul professicm. Q X 1 N ,A Q g 5 ,ff 'N' 'XX , -- 6 9"Z5K?ZJN'Al1 ,r ,a In N ll' , gl' Q, aim- Ndnzglmfq LL 1 1 1 .11 1' 'R X N " 'Z 1X 111 Q K ' I 11 X f L xx 1 f M 2 X. 1 ' 2 1 f J 11 91 1111 1 1 J, N X xt, X - KXA .N X J 11 f ff.-f E y ,Y 1 '1'1'iv1111' 14114. K.U11l1iIlllj , V A U-1 r QA 1511111111111 '.11, '31, '33, X1:1l1:1f in-f-if A - 1' Yurfityw '33, lx 1l1l1-f 1 1 ! W N 1-xNm'i1:11'?l.11 11 5 . 5111111 Xml! K' 111-v '.12. X X-A f' 21.1, 11:11.11 1 111 11117 K' X 'V' :11'v 5 '11-V 'N N1 ll'11 "S K . fr X, '1'11:1111 '.1.1,t.-v t I xx 5 W X f M '1"Y fr 1 X1 N N Q . f , 1 X , Q ff 1 1 1 C 7 ': 1, 1 1 1 1 XX . 'l y X1 . 1 x 1 ' 0 . A filirllifili 1N.-X1.1JSC'111.1CK1Mli1Q 11 K 1. 3 VZ 1f111-1111-1 1'14s1:1'111:. wx. . E C'11l111'111l11 .S 1111! uf .1li111'.1 1 1 xy. 7' 11 LN f Q1 A 5 11115111-11 111 1111f I11-111 11 Sc 111 scc 111111. 11111111111 111111 S11-1-1111115 1 L: 1111151111: 1111111 1111111115115 1' 'ack 1L'2ll11.D 111' ju111p1-11 up 111 lllj' K x I :111111'11z1c11, 111111 11-11 1111- 1ll,'Al1C. Sk' lful q11csti1111i11g111'1111g111 11111 t11:1t Q 1J111111y 12l1iL'S 1115 1'1111cc st1':1ig111, 'es s11cc-11, 111111 11111111145 SIlZl1iCS. U '1'111'1111g11 thc 1111 spied Z1 beetle '1'ZlNY11I'1g' 1111 the 1I'ZlC1i. Hu A g1':111111-1 .1 -1. 1-1111 111111 1 11y, t1':111st1xi11g hc 5:1111 bcctlc. K1i1':11'11- Z t ms! 1 s:1i11 51. 1 he 21111, A'S11l1C1iS, t t's 1111111i11g." '1'11z11's Q X 1111 1111111-sl, 11112155111 ing, 11111 11111-111116. X f- f A ' 'I fl Q x A f A P A Oi -Q If ,IQ i iss R- V -:. Qu' ' V, W1 1 11l x141k 9 Page 112 1 J wdml mw wvfeyixf 4 I tg If I R , Q 5 I If' X WOXQQX FI sV . .,,,,,- .,--1' ,lf X 4 I'rlv:m- tn. lx, I'1ral I laws vn-- nl I'rlx'tlt' lu. Apk urpnrnl K' . - " -' .X, I'rix':m' fn. .X, St-rgv: Q . .X, lxtrlilvffr'-11:1 MI, tn. In I'untlm.nII N, to. Iiuxing 33, x I rl- I I is X 1 X j R C'IIiXRl.IiS IQ. SCI 'IIFZIQT .IIJIIIII swim- girlf mlm-s his full lun' I ISIIIIICL' lmwliis imtliing lu Iiiu ' ' ' ' I :ill this :mtl timc spent in ' ila-tics, no cftiect on his scliulztstic 1'vcm'tI is visilwlc. IIC is 1 my of sunshine 1:1 x'iII SIITCIQ' In- nnssctl In' :ill ui us. X L . . 1 S , ml' um- xx 1 uI'1it-.AI-J t'Inf'.I.i. - .. X X I I I w S III It Z I - v - I I X ' I X IDUl'lLl..XS'l'tIN,l I., X. Y. I . 2. I LV! jf!! E w rg is I 1 .X II1ll'tI'XYtlI'IiIIlQ' scrgczlitt with :l IIIIII ul' In-ing "tI1:lt writ' Q I 1, :ts :1 I'zt11't:1x Ilztll trip over' wcck- .mi p1'm't-s. Ilut in spitc . ff l ,A I I N. 5 me 6 V I I I X Q I XM S0 lf? YZGWZQ f7 x I 1 Iff 15 ..,.f"' i N51 I fwf- ' F . . M W 1 I I1 I 1 A ? III Q1 I .av I 1 1 1 1 1 5 XX I X" 'E Q QI, X X I ' I V I AIN 1, I. B XX fix 117 ' f ij! :E- Y ' 11 ,4 L. ,' t " ' N 1 5 7 ff' X ' ff ,' 1 I X X11 1 1- 1i 11 I fy I ' 14 Y I I 1X I X R I.IC NIAIQIJ SICIJICIQ N . W I'I'I"I,' il'RllII, lwx. I I If I I 1 X1 I. Y' !1 . I if , , ,, .. , S Q: will 1' 11 1 -III 111 - I I- Int -1151? -I-1 tI I-- I I' 5: "IJ t ' 5 'I 1' II 1'II' 'f1' 'I 'Qt f " IJ Q w4n1tIcII1' thou I x"II f NVQ ' II ff ' I ' Q 1' I 4' 21' into the ' ' th :t'g, ' I lt '1 ' I t Ii I tI 't 11 6 smilc, : 1 u'II win ll zu1' I 't' I" 3, S 1 F1 W ' f S f y 1 F I5 9 v-IA ,' , 1 i vw X L 41 x X. ' :I f 51 I 'Z Y ilkillk MLEYETYXVQ 'E'JKl e, L. N"1?7 YT RAM' xX ix L-,.,., 2 X lf' Q 1 1X Nl x tlllt 11 NL Il 1 11 111 l1 ns 1 wsu llllllllk Q I MAIL IL Il I IIC 'xl I 11111l s 1 s s 1 VIL V1 111v11 1 ul N 1 A 1111 11111 111111t1 ,, 11111 1 -11X11111111 s 1 bl s 11 Ill 1 lelglumx 1l11l II t 111111 I UN lk K IIIII s sl11L 1s "X-"x... QA 'i.., W6 'QS 'SYM' x 4i Z 91: fa 'Za X 41 4 W 42 S V 1 -1 xylem- f Q Q ,, 'I r ' if Q W s " r .4 X In 1. " I 1 I I x 1 7 1 I 1 I Y 5 ' X S X 1: X 3 X , 3 X 1'11':1t1' 1411. II, l,1,1'1111r:1l ' X : I X Il, I'1'i1:1l1' l-ll. II, 'Ifirsl ',f- NINE '1'iv:1I1' l'11.hI'I, St'l'IJl'IlI I I' . "4 ' I k II, 1' 1111:111y I"11111I1:1lI '3l. fl-, ? l' 1:111y l'l1:11w1i1111xl1i11 I" I, ' jj 'W' 5- . I: ll 'I-VIIIII Ynrgily If l- -4 -.- Iqll KU, l'11. II:1sl11'tl 1 Il '.Il, "del '52, II 11' l'11111l1:1 -' '.Il, II'.l "'- I7r'll ' I K4:11l1-l '.II. Xl111111g1':1111 XX fx X 1 -,f llllllb '33, N1111-I'11111111fe-111111-1I I A A", lIIlI1'L'1's' ' '33, f xx. U X AJ --- . jk I, I I Q X X WX -, If 1 I ll I Q. x : f I1 I 1 X I ,f 1 1 1 l ff I I I I V X 1 I 1 I .. f 1 1 ? 1' I I I 11 .ICM Cl'Il lQlL'lI1XlilJ S fXl'l'lf,.IlQ. 5' I 1-1111..-1111-11.1'11 1, 1211. y 1 1 , , . X ' 1 II fhlllllllfflff I l.1'1' 5. I :. -' 'I'I11-11' 1111111-s 111 lllll' 11111-11li 1121 :ll 111z11- 'I ll 'z 5 - I thc v I 11-1 ' ' - I1 -arts of loczl 5 " -ty 111 141 , 11111 111 -, l111t 1: 115' 1115. 5 bloc, :ls IIN'-11111 VZIYSIII' lnclclt. I11-1 1111- J i111l111c1l with love 111' PIII' I-W Q SCI ll1:1l lu' visitcl l1c1'c lil: .'UII1lII'I'. 1lf1l. 1111101 'V ' ' " Q SI 1'll ' bl-f--V S-C-l1-11-11-l be ' 1'c.l X 3 I111-'Q I1-:1111i111f 11111111-1 l 1 "1 'z l' ' 1' ill ' l 'l' I' , L , 11111. 111 lwmc 1.1t., 1 1l l11s 111. I111' ' n '- X will II11- :111111' 'z1l 1111' 1l:111. llut xx ' liIl ll12ll ll"I g 'S '11 J . :1111l ll l1:1lf XCZIT' IC 11'111'l4c1l l1:11'1l f111' I S 1 -1 :khk E A RJ K I.. -f 1 -1 1 '11 ' - I7 - .- A xxx, 5 h if , 1 A A l'11111' H5 r .L ? N 5 xw xo i 4 lp .1- A S 8. 5, Z 5 N QZAQAIIM MLHBZKQNVQ 1 Ne:J l -me i'-1'gZ- '9' ' X M bi A ' fl A1 'il if X, SNX ' ,i ,f f I A 'A f ,st-5 X - ,,-,-- , -f" Z " 1. Xmxxslll All U ""4 5111111 N gli XI 1 l X 1111111-r H f X f I XX ff , ip i X X X If , I 1 X xx X f' 1 1 1 X K1 141-ZNN1-1111 U 11 wif X su mx J 111 141e1's1'11 .1c, 1-.1. LL' ljjll L':1sc1' 11'z1s11'1 Zl l'Ilill'lJZill I'IJLlllllCl'QX, 'usa-1' 11'z1s11'1 ll 1111111 of sunt. CZISCX 4mlhz1t's thc COllg'L'1li2ll chap, . C 511111111 :11'u11sccl :11lmi1':1- 4 111 1lllj'XYilCI'C hc plzwul his fur . NYC fr rgol tn mcntimi, tliough, tl1:11 lic was as zictivc :ms ll s 'ck of mlynmnitc mi thc lx'alrlvgfn1n1 sl 113' .111cl 111.11 .1lm111g .mule in liiicsvwuli, 111.-I , we . wish that on .ilmlc In gcl Z1 lczlvc :1 mmvcrl. the l'1llillQfS our 11z1111cs 'arc Ilt'1lI'L'l' lo li' '. IXIZIXIJL' 1c11 XX'C',li be ff, X XX J WX-X ,A 11 'N' S Z 57 2 Z .1 A Z 1 Q 5 f A Z 1 'x at 5 is Pugv 117 x N, flfkffl W ..'522lZL9V ll. l li l 'i Z t 4 gi .,.i, 1 .., . ., , ,.1,. ,. if-E"" Q 'I ? Q ffffil N H X is T' 7 X 4 , it If W i X E ii l ll il i ix ,Xl.l"lQ ill 4Xl.i-NN Slllllll Z lf! K X , -..... A . i., .,.. , A, 1, A it i .t 5 hziils from "Philly," th slcepi city, hc has in-vcr lmcuu cztught :xslt-vp, hut gm-s :thing with zt than fivc-:mlf-- ff-cling. Al is Il ruhifl lmztschzlll ' , ' tchcs lmchiucl the :late fm' our nine, mul can 6 :it :L mm ict s notice ive yuu :my int 'm:1tirm cmiccriiing the hx fziinc. Svc thc lilxssqic tt ic, :mel he-'ll shox vnu how tu hum thc Q um :tt lmth cmls. , X 'I K If X. N if Q - X 1 ,A A N Q tif II flxtf x I 5 H- ,Xl Smith. Il mzm's mzm 'hcl thc lzulics' choice. .Xl is mic of thc must likczthlc follows this sc ol has cvs-1' vnrollcrl. ixltllllllgll hc P K E?4Sl5'.'Ki'. N'l"'1?Z -if'-R L 1" 7 ff ' ff 5 4. XM 7 Q X Zff Q X ff . .11 1 M . I 1 X ' 5 f 1111 , W I Xxx-1 XX ICIPXNHXKIU Bl. S' 5 X 1 . ,,, ,,, ,,, L L S A li 1x1 11 ll 11 111t11u I1 I1 1 1 III I I Ig-fl ,-13,-- 1 fit Htl 't-T II Xl. 1111 1 1111 1, tl f-Ilil' 1111 11.1. E 5 :ll tg,,It :I I-t'H"l 5, btal 1 L11 S lx -cause hc's the . Q 11 X Q f J 1 ,,.A, 11 AN" Z 9"W5Kf9ZJK'AHEX 1l5 ll Q f Ns-Z2 HW ff ' 1 f'X I7 9: 7 N 'I A E :fe i lu this c DlllL'l'. fnlks, is 'tcvc "thc Hunts." thc jullicst fellow 1-:lst uf llcnvcr. A ffmttmz p . YL'l'. ask Cmnpznty I! Il lovcr, ask Stuart Ilzlll il l:l'Cl1L'I1 scil1ul:11', :1. Q Holm! IMmlgi11g sliplmcrs, z1l:1rn1'cloclcs, ml vzlrirmtls :tml sumlry mis- silvs. he l11zu1',,c1l to fccp Kzllmlc llztl -Il Il hiI:u'iouS upruznr. Su lung, 5 'oak-,yo11'll curl -ll thc muvics ity u ttflllgt watch out. -X-NJN if s K --,- j t Y xt Pant' 1211 'mf "III J E if E 25 E tt A X lg fl E, lxxw . .-,, iff! if I X tf ff ' "XXX X T tf' X X 'W xx X S 5 - W. ,Q .SX i V Q waKI mW N'l"1GZ X59 I1 I 7 I 1 W LR II..57Z "Zl 1" alllln I cm C 3 T23 ..,- ...-.. .. f: v. Q : Eh- E - If E 5 : I C , ..: J -'Q ' C 4 -' m : 3-T: 3 'LT' Ffa fl.: Eff, 2 Q 5 7' ,- :""3 vf -",-g-- TZ: ' "' 'S Z: -251 .4 :, ,-, w '1' E 2 E ?P -1 .J 3 : C S 3' :L 3 .J :Q ,, T V :ij -ffl. : '4 3 .:.: I I' .: L3 ' 2 - "' :7Q I , nvd 2 75'-2 A : -1 2 -- 1 3 : I -4 I-' A "Q I-I '1' 1' :7': ' 7, ,. '.. KC' 5 ' A - Z F, -ff -7: 'f. -' ft --1 : X :',, F: 27? I 11 Ea i x 17'-Q '-E I I .. ,, :. JC le '1 "' 73: 2 ,f -'-'L' ' C .... : ---m - : "' Z. 3 II. .. .. .- .- M 'tj C R7 :I :TQ " 1 -1 I 2' TJ 1- m I , m f: xv hh. ' as - m Zal' I JI 5 FIU XXXXK j l!i, , QQ x f ,xx , X I , ff I s., f' 'I 7 'ff , ix , il -.-1 -if l'rlv:m- I:2Mf1llI'l7'l I ' I 1 f 7 I SI-rgrznnl Iluml, Supply N Y ,fq .-51, 444-:nut lluml, I'un11m:u1y Hansv- ,-'-ii.-- l:II ' I '51, '33, Xuu-lAnnl- N V iii! I I IHIIu'rN Klux 5.3. 'x .Xg Z e II W 2 Xxx X lk . .X , f I -X , I Y I .,. -. , L - - I I I uma' nl Inf: I XX RHI1IiIQ'I' IXIK II lI.I" x SXYI-IlC'l' I XI I XX XX X X X 2 W I ! I I ..-+I ' 5 9' I I ? K X 1 , - f-L, - - 0 I fi ' , W KMLLIZEK X , x I I I I A I r XIf , - ...Z .,,.,, IX 'E S x X XX If f fx Z I xi ' ' f' 44" Y s 4 I l I L X j X i I, , f x xx. L f I X rf X ' A f I I I ' Q f I -. X -I L ff ' X if I , x . Y - I ' IX I X ' x 'x K X , , , I , I 'U V' II.X U lx. 'I l'..XIQIz f I X : Z IRRHDII' X',X'l'IIRf, N. Y, I I 5 Inn mlm' X .E X A y LN f 2' 6 0 'lfnkixlg ll CUlIL'CllII'1llCC 'llcrcst in the lilcrziry Iiclml. II2ll'I'j' is T L: I.I'CCIlIL'IIIIj' S0011 sur1'ou11cl cl ' the utxllosplwm of Major I'z1tcI1's L J I.IlCI'1lI'j' Sucicly. NVQQIQ'-cmls I1 fl thc socicty UIICICI' thu U. l,J.'s Q sxlpwvisiull. :mil the buys prcpznl tww II1UIlS2lIIII'XYIJI'lI ussnys- V just fm' przlc ' . ut in spite of un' u'tunz1tc circumstanccs su M N. :arc sur 1:1 thc snllyp rts nf suun Q W1 gladly upcu fm' him. XX N :.- j If W f 4 ll K Q Cf", -lf' 2 V Q 5 ,- If Z1-T Fx - - - aZ. AIfk-MEHQZTENVO Pagr 122 S X X f X -tag-.Q I 0 11131, 1 A P 2 11711 X111JNT'1NCT11 IXNI X N IJ1 rlu ll ll I '15 DL 11'1'i in ' '1 101 1 ' i - 1 Kun '.fI'111H 1-1111' since 11- 's un 1 1 3 ' ' ' ' . ' ' -'nvc11,g1. 11 C' 1 I" -' 111114 I11f.'1I1 '1 10111 him 1 ' 3 1111111 hiflu XY. ' " iing 1ik1 lUL'll1lltSS. VV 1'i11 .' ' ' - ' ' - ' 11411 ' 111 " U' 1 ' 1 ' s " 1 '1 lJ11'l,'i ' 1Ll'SUI1'l111j'--'l snnse 11' 111111111'-' 11' ' ' ' .' ' ' '. 1 11115 111'11 "1" 5 ' ' 11 lowest for ' '1111 1' 1 "c ' . 11.4 ' ou' 'c " . 3 I 1 1, ,411 44. 1 'll i3 ' ' El-9aS1 .g5,.. u 11m' w: -V KX- KKK- Q 111 1 1 wi V r I ' S X 1 , f f L A X XX X 1 ': - 1 ff , fl F , fK11i 1' , X -T-5 XXX X 'l'i1':1 1' 14. 1 .1111 '11: K. 6 ' X 1 11,1 1.i1'1111111hi'q41.kvI . K ' Lv j'?'..r1" .Zff..'fi1 - 0111- . 2111,111,-I1:1sk11t11:111 '31,11'4o1- - y ,I 1'o11' XY lsnn 1.111-1':11'y Soc -tj .-llT'f-'T' '31, 1 'I 'tvr K11lvl1'gn'4m1 '31, A 1 f K, 1. 1.2.1 -.1-2.111.111 '33, 12111110117 XX! 51 , A S 1'1Q1'.. f1!11'.1,11141111-1-1-1' 1131 X XXX Q '-1-1. Q rx 1 ' XXX N . 1 fly- If 1 Ny xxx X 1,X1 K L E !,,, 1 Yr ,N ,X X x , I, 1 1 X X I R 'if V Xl 1 f X i 11 1 X 1' 1 1 1 4 - ,I 1 C ' f if 2' ' iff 'I ' ' 7 1 114J."I'lPN, R1'SS. N X l I I 3 ' 1 X 1: , Q Q 1'1111. 1 -cn 1 g .1 11 lb 111 1111 f 1 F W 11.1 11-1 111 1111 s1.1f1, .11111 11011 11'G 1111 111111 1 1 1 01 N 1 .11 '1 I ,li 1.11 1111111 1 1. .1 , 11 .1use11e11.1sn 11 1 1 ff 11 1111 q Q 1ll1X11 1 1 1. 1 1 .11 111.11 11618 11.1111 111111011 .11111 X S 1111 1 .11 1c.1111, 11111 11 11 is 11e11c.111 1111 L11 LC . 1. 811111 9 1 ' . . 1 .111c1 1.1 .11111111 111 111 gg 11 1 . X 11c1 1'1 . .11s" c 111 1111 inf 1 , 111 'I.l1 " 4 1111 111111 1' S1110 111 1, X1 1.1n'1 W Z 4 1 Q K X w ,I . 1 is . XNs-Z-5 l' 1 WZ ff X l s 1 X xl! ll X N 111 1 s v 111 1111 L1 111 111411111 SL NLP 111 111 I X 1111 l11L'l1N 111111 11111 nl 1 ull ll 11111 SK 1 111 LS LL 1 lllll 11111111111 'f +1 Zxxzllk MHBZKNVQ l'11y11' 1211 lofi W .,,-li" -,,., 1 XX 9 V 1 1 5 1 X 1 1 'A X 'A ' .9 , FWZ?- " M X W' 1yf X 'Q111w""'1 11 1 1 1 -I f... w ,A -Xl 0 1 1,'l1... ..1 1.. ' ' 1 L I K 1 H Ax' A Z ' .- ii: T 5 1 ' " . 1.-. : f I 1. 1: 2 155, 1 X1 1 1 ,- :QQ 1 3 -f ' f-if .3 'E2lE...5 42: "I 1 T:7'i52 QQ: X gf-'C 1: Z Y' 1- r- 7: 14 'liz " 11 " ,-7 'T -E : 2 Z - 1 1 121 TINE 1' f' I N Elf A1 1 f ' 1 ---':-1 A 'f1- 1 ll I if 7'-A -4 N X , 3 -:. 1: 'Z 3- , 5 5-:1 1 "QQ :,": 5 2 X X 1 , Q1 Q. E 5 I : -,Xxx X Xxx .1 If 11 1541557 1 1 1 w , xx 1 ff! ' . Q72 3.-75 -1-1 X1 1 1 K7 5252 bQ11- - ff 'l-:'Fg't ? - ,A?:Q-:l:,.Q5f, A,ff' Q 2: - --. -1 Q 22,2 ,f H ..- fs -f-J, f 1 2 Zagrfznc -1 :,74?Q? ,fff""Lff' ' 2523-5? .J I ilk?-5-I-I-I PXNXXXX :gf- I ' pl I 1 1 xx, R", f 11 A QXK X V fl' l ' I1 1.x X ' 1 11" H , "vu 1' 11 I UI. ' ,"f11Il - l .Ill I 3 ' 3 ,, ny ii 7 I Q 'ZX F.-aKl mW N'l"?Z-Xfs ' 1 " S L 'XIII 1 I A U, II'5l'Zg. A X gf I 1 Rf X 11 sw 1 if X -X sg f X 1'-'V-111' 11' 11 111 E ., IT- I,-fg-., V-1,-A rf! f f 'W .DART f K 1, X 1 f f , ff ZIILXNWLQA hh.. R' ani' IIX.l 1 11. ., 1 lf, t'ur11111'g1l fu. A, Surg., I - ,,, 5,2 l'1 Il, 1'u.4gl?lf1mll141ll .L '- ax 1: 111151.-1111111 111, '.1- 11 ' fu, I liuxilxg '31, l'11111l1:111y ll:.lv.-lhxnll 'XL '31, Xml-k'r1111f . 15510111-nl 06111-1'a' wth IU. XX. N k Klliliflllilll Kuhn- NY: 1 funn- X XX 111iIIm'v 'ji' " XX' X 1 1 X X 1 f 1 '1 1 X ' N - x , X X N I X1 X CII,-XlQI.lfS I.. TRL' .SlJIfl.l. I c'11.x111.c1'1"1'1c N. 11. F X 171 ' 1 1 1 N I 4 'x lluppy fcvlf wl111l1:1s1l1f1sv lllllillj cut? XN'hy, L'l1:11'lic'l'1'11cs- 1I1-ll,11fc11111'sc. "'l'wiml1Iln'I11cs" jus '1' IIS xxilelu 111 1111-lwps with I1isi11t1'icz1tu North L':11'11li11z1 stem . lids ls111111c111'1l1:11 h:11'1lc11cml QVULIII that gwmwls "1'igl1t alre :nt T-Ul'llhllliUllS. L'l1z11'lic's um- of thc illlllllflillll 11-21511115 why 1 C'r1111p:1ny has I Cl . mug thu thrcc ln':1mlcrs ill Clllllllilllj' v1Hc' 11cy. He has 1111 1111-cl HIT hl. C11 -cr In-rc I15 hcing Il lim- :uhlct 111111 :1 cz111z1l1lc s 1 1111?-F' N Mvx..Axj .2 .. A 1 T71 5 afwax xmsm ' F' 1m aff,xw: W km.m1m, " 1 X , 1 9 'Z We-Z-Q 1 1X X1 1 N, X 1 X X 1 A I ANN A lt 1 111111 S I 1 111 11111 1 ll 1 0 s 1 111 ll 111111111 1 9111 1 1111151 1111 1111111s 1 11111111 1 111111 xx 1 1 1 1 1 Nl lb NL 111s 111'1T1--1-Q s111 s S11 K Rh ,444 ill! xx 2 XX Z 'I fx xx. X '11 1 ff ff, 1' XL gf I! 'X 'X 1 1 1 X ,Y Y wx N1 'Z SQ- 1 1 K . A 45-'1 S: " , Qi , J-fl -7 p- Huy S111 , Sxx'i11111111114 Q 'I'-: '33, 'lirnrk T1-:1111 '13, ff N , 1- L 1 A ' ,. q - . .F I ff '- ,-g. 1 1 Y f I X l " ' 1 f V' 1 X ' -. 'f I I X! I 1 . xx -I' .1 ' 1 ' E "'A ' 1' f -- f 1 1 1 ' X 1 11 ' X f I. , , , if 1 14.-XXIDU '11 11.1.-11.1,-Ill. Q' A ST 1'."I'1lN, vfx. 1 Q 1 : 1 ' A L 1 . 1 5 '1'1 - 1111111- 111- 511111111111 111- 111. 1111- 111c:11 111'1111111'1s xx'1111s- 1 '- ,L.- 1111111111-1' 11:15 xx'1111 1.Il1' 11111 1 1- 1'1-spuct 111111 fl'1L'I1l1.'111l of 111:111x'. 4 1 1x11-1' 1111- S1111- 111- 55111-s 111, 1111111 11111 lfisl of XY1l1'l'L'l1'S12 1i -1. 11111 111- is 1-111111111 as 11119 :1 51-1111: '15 1 1111111113 111111 as 11115 gg CQ 11 '-ss "R: 111x"' '. X 14 ' -' 115 . , 115 - -'f' 1111 - " 1 . 1 . 4 11 -'S :11 - .11111 -' -1' '111 1 -'1'i11 111-1-1'111i1:1111111 11:11 bx '11 : '- ' . 5 ' ':. Q11 1 1 1 .I ' 1 A, f - f :B I A 1 f Q - 1 1 1 R 1 .. 'll 7 -- I . :K - 5 ,- ' almsillk MLHEZKHVO 5:- ..,...1 X X lu--I'l'l-sllll-lll I I vlultll I I II X Xl L X lull clllll ... . llgllllllmlll, fnfl'lll.l.l,l ,l - .,-A ' F ' 1 4 .l-8 I ull-lll 33, N'l'l'l-llll'5 'Il livllzltilll, I .Hll l'llIu- L ., Xu I Sllrllltllle 33. Sllllll Night I '33, Klllillwlr il I' " X -l' '. J. 1 1 K t l I It 33 X xll x, xl, l. E Il li.-,l x XX I I tilullfvlxglln' I h .I H , I l X l I l X x l l l I I -l.XlXIlfS KI.-XXXYIC . . Yt DSS , l lxltlxllllxl 'I'hc grczltcst thing' thxlt Cllll lic szli ol' ,lim is thzlt hc is :l QCII' IICIIIIIII lllftlllgll :lull lllftillgll. XYh' gl -:ltt-1' IIIIIIQ Cllll Int- szlill uf Zlllj' czlllct? hllllllllf' is unc of th- must lm Iigiug' lllltl clllll'tt-oils fcl- lllxvs llll thc Illll :lull has lcll ll llclpillg Ilillltl to just :llmut cvt-ry lt'llIll, sllclctx' IDIIIIIICZIIIUII .ml whzlt llot, szl l lt" -' his zlczllltllilit' Slillltllllg' in so llllilig. l-X supcrlw l'1lL'lI ct wiclllcl' ffzl lrillizlllt SCIItlI1ll"'1l pill jugf-' lrf ll l'C1II lJllIA'1ltl :VWKQL-sslll' ul' 'iucc' pllll sulllllll s V ,X 33, Iylllfli. XI.it, SX. ,3-. Izllll NIIRAINII ll Xl I XX I I,ltll.ll3 Smitty .lnr..2 ', 'lallamml fi If Z l I Il B -6 xv ' X , . , xxx ,xv .L Q owl l- igk X l ,N X 5.1 f . ' .' ' " ,', XII-ZX. l . Inu flllix K' wk ,K t lf Will KD O EI! S W X is--, -" " ' Il 1 1 1 T ' fffwfl M NA..-zgalmb 111 11 I f, XX -. 1 X 1 V , , . 1 ' X If X X fx! A ,4 -A ',-A I 1.11 ,A I I' J 1' J '. ., - J . SX-5 1 X 1 X X ' '11 11 ' " ' 1 ' h . 11' ' 1111 s 1' v11111111cs 11z1v1- 111-c11 11151111- '11111111'11111'1111 5 1111100 1161? . X111 '11c 1:1 1111111 Y 1 '1111 5111 1' D' 111 'f '111 " C1 ' . 11' ' 11 "2 '15 '1' ? 111.. 11"1S C111111. " 114111. zu' :'s" -zs ll , 11 1' cxis LII N-114111111 111. 2: ' 1 11"-z 11: '- ' "1' " "" -ll " S1l1C1- 51'- " 11. i 7 1 1 X I 11 1 ' m 111 1 I N 1 1 , ,D Z : .A I 1 11 I1 1'11 1 1 1 Nltllll N It 1 1111 111111 11111111111 H X z, N S Q , 1 1 w R I 1 1 1 1,1 1 1 E 1 I 1' 1' 1 1 1 1 I11l1 IJ1N1'XNX11X1'I1 1' 1 W, 1 1111, 1',1 1 -if 11 1 4 1 1 i 1 5 111111 1111-I" Iyll 111 111 111 111 L: 1111-11 51111111 111' 1115 cs1'z111:111c . 1101 11'i11 1-v1-1' S1211 1111 1'1-111111 111 1111- , 1 . . ' K 11111 11 1 1111 1 1 Z 1111 11 I1 ' XVI 11.11111 11111 Y 11 I 111111 1 11 X11 11 . . 11 11 1 11111 1111 1017 111 1 11.11 111111 x11 11v1 1111 11111 R 1 1' C0 1' 111 111111111 ll 1,,11 11 1111181111 111 ax 1111 1111, 111111 111 111111 111111 1111- 1 11111 1111 I1 1 111 11 IL 7' 1111 111 f 1' 1 I . Q ! 3 J' 1 ' 1' , Nts-f Q .1 1 , I 1- X v aZ.ms,Z11N-M11!?iQ f!fNV0 ILQX XM P 1 fx, 4 , - f A N 1 P E.-akl mi x 161 XX L. f 12 Q ff AQ Y -,-j! I " ': ' 4 . li, " '33, V-I-,.. fi R 4 Q X - - .- E ' ' l X 'X X X W 1 ff X Ng X X X XXX, XX liI"UR1ll" L' XY- VFR! W 4 J ' Ol 1 1 X fg ui U it IIN link I 1 1 ul 'Htl I I :I II It L Iltl lt H Il IE ':1yslmln1TL-I 'Ill' I Hill t A x X 1u1y.- 129 Q, 2 -flkwl L4 1 1 1 .Q ,Q X l xx' N g 1 1 1 5 XX if E 111 f 1 T3 X ,X If :T X 5 1 - ,- 1 1111- Kufh 1'1'1v:1l1' l 11. Y-A 4 11 K4111'1m1':11 l'n. V, .Ks 1111 31111111111-1' Iinxinq 'K N1:111 ET-it, , . , +41 X I :1u1'1' 1mx111u .11. f ff' 'A I K 1? L Q. 1 1 R :- W X 1 A , "' ff 1 1 1 X X .. K ff if 1 1 X 'S' 1 f Y X x 1 Q r E 1 gf ', 1' ' 1 1 K f gf 1 Q V' IVNICIJICIQI 'Q ll. XY1XI,'l'UN, 111. 1 - : ! xlcxx' Yu li 1'1'1'Y, N. Y. V I if 1 N. ' A LX LN f 3 ' A 5 11111011 1511-11 111151 1-11101 11 our 1.2lll111j' ci1'c11', 111- was ll "11ll1L' :T- 2: 5111lVL'l',u 11111 11ll1'1l1g 111s t rec ve 115 as 11 "1i:1y111-1" 111- 11:15 g1'1m11 K V l'L'Ill1l1'1iZl1l1f' 111 111111'c wa-'S 1111111 1111-. 110111 is 21 fcllmx' 111111 11:15 2 c:111sc41 Illillly to xx'u1111c1' how 1111 cz "Cl'1lC1iu S1111-in-cts fm' Ill1lI'1iS y 111:11 11011111 1711 .11 vw Il :1 S11z1pi1'11, w11c 111- l11lk'Sl1.1 511111111111 1111111' N. 1111111 1llm'L'1SL'. T110 '111sxx'L'1' 15111211110 1:15 11211111101 1m1'i11i:1111'c Ill Q 1 , ' luil' 11. ',1' xx X lb X X - X s 11 I 4 .. Q I V, X vf .J-ff TQ A x Q A W ,fx-r ' 1 S - 1 . 1' iq' .1 M WI 1 a xZ1IlS'A1l1 7ZEN 7 0 IH1111' 130 VI N L N G' X Q A l ' :KI M NVJGZ-X16 ' 1 5 'I if 1 'mill X, i it f X XSS it f fa X 'x Y ' : xx Q , lf' 1 X ' 1 V I xx ,X ,I V , A L ,Q X Q i ,' ' . Y 1' X, ' Q, Q F. . X sg-X I' t tu. t. l'irt ll X jam I" I fn. l',:t'i'gm'.i1lt K . ' 1' " A l pply STWM-:uit K' L .. Stull uvnllt kin. l', 'I' , 7-352' llll'l' -l l'l:iss IU, 'I'l'i-:u 'f"' ll"' Nun Klviiiilxissinlit-tl Ulf -x . ,X I --rs' t'lii1i '13, .xhisipn ln- ix 1 ' I it-rim Stlil1IxNlgls1'.l.l, X i . X ',' -I --5 1. X-X N ,f' i. X3 F it lt X E ' I f J 'ix ix XX W ' fi f i Y f ! t" l li X . . , , , . , A I- 1 lt! tlliXlQl.l'h lu NND .'l',. -lli. V I I'l'l"I'SIZl'RtQ , i'.x. lm X l't'm fluli' E Q 7 f 4 , H i Q ,i " Ntiiiit' cull it fully, hut XX'ult'c cull" it low. Lhuclf is poptilzir F I lucczittsc of this: :ill thc xvrirlml loves' ox '11 Yet XX'nI1't-'s pmpciisi- Il -:E tics in utlwi' lines Illl' just :is ft 5' clcvc opt-fl, Uh, yes, imlccrly. q Q .Xclcl tw this frm' ut' tht' hcst l'SUll1lllllt'S Xin sclimml :tml you hzivv X R this gtntntl-Iitiiiiuix-fl l't-llmr. Ts, hc is zi jolly 111, tis elm-nizim uf 'D Wilcy .Xwiitiu This :ilu ilu chzlp is czisy rr lillflXY. in c mluwii A X :mtl lxivle thc gwiig Ill' mtl with lNL',nl1L' llVlI?f'T4Xll i'igl1t:x't-'ll lx- 4 1lUXNll,Illtl lint, g . ix i J l M ' ' i it s 5 9'WWc3K'9 m-MlhXb e. X 7 11 1 KL 11 1 N It 11111111 1111 1. 1 s 15 111 L 1 L 1 1 s 11111 1111 5,11 1111 Q1 s 1 11 s 1111 1,1111 11ss111 N111 LL s Ikhll L11 111 1 1 s 1 11s 11 1 ll 11111s1 s 111 X -1 5+ 1 A Z lf vi., l Y 5 1 4 X 1 5 -A 'IPX ,X if 7 fLX 59X ZX S in y n 1, p' ' ' .1 -I , " I. i t 4 wh 4 N I 1 1 L1 -4 XX X U x T 7 ' 1 11 1 1 X 1 ' i xixxx X 1 I 1 J f 5 : 1x 1 vii 41: W 1-K xx 1 'X fx, ' I X X 1. X1 X 1 1 J 1.1 1 f 1' xX ' Z Q X' . ,4 A Q T -- 1 1111- 1'1T"11.. 1'- -1 11- W - Q I: I, fury 1'.1 I': 1. Sup- yly S1'l'Hl'1llI 111111, 11" 1 S1-11 it 4, 1 1, 1,1 111-1111! I1:11111, S '31, RiII1' Q' 5 fix, if 'Il-:1111 ll. SIIIIII N111 '.L. - :B . - , " N ' I in y I I ff 'I 1 I A ff X, 1 I 1 X1 I ix F 1 f 1 1 U X 1 ' , 1 1 - ' . un 1 1 l X 1 K I If x I ,' I X 1 1 11 1 Q xx W 'I 1 rf 1QfI11I'IIQ'Ii5 XX'11fJ11111Q1111i1i,114. 1 1 1 5- E A 11114111111-11-ix 1111 '1x11 1:11111'x11s, 111. I ' 1. A 1 1 i 1 Q 'IQIIL' tw -1'11"1'1 111111 111111 11111-:11'1 fn-1-1 z J 1-ss -- !.-J 1111-1'1"s :1 11112111117 I1 1111' -' 'lc 0111111 11111 -I-j11.'t :1 "1'111111' ' I." - V 111 - -N11 1-1, 111113 1s':1 51 'z U' 1-:11'11c.'t fc1111x1' with - f 11 5 11111111 of 1:.'." g 5 Ij "tx-W ' -11 1z11' u' cv 111 ' :11111 111011. 11- 11151 111111: 1116 ass '1111 111 11111 I1:11111. QCCI 5 t gl 111 11 ' -, E . 1x'11:11 XY' 1 I1 111111'1'y1'11-J, mass 111'11111, :11111 21 'cSi11c11c1' :lt 1111- A1 -'- 5 1-11 1"111'111gf11qW. X .I X L , X f K Q' I A x Q P R af ,, , x X1 Y - 11 ' I I. 1 X I ' ' -- 1 f I .mxzilm M1H'.I!'Zfti"Q if IIH171' 1.92 NdmI m ':1s7- s Ax . W I I I4 IX f I If I XXX M IF ,X , ff S L xsg I'lx "1 - 1 'u' f XJ. Il'ilI'Ix .-. ,- L-f . fl-f' ' IZuIIrlImII .... .1 Z III xx I , . ,A , 1 I1.xII .-, , ,.,- . ,xx x .XX ' 4 . " ' ..: X gf x I I Iix ICIJXNQXIQID .X. Zli .UNIS '11-I AI,wI'.'x PA. K I : E-. I I I I I I I I I I W V! 'Q CI' I I I II I lg cIuw1I I0 gI'IIIIl'IJll, I I scorn-s :I ' , .. 5 I I I II II I IC UI ZINCTSIIS IIIC. X I I I I I II I I I1-II mg sml, has i:IImbcII his wax' In II I I I II II I III I I I I I II I I I ill 'IL' lc! 'IL' 1:15 Iczlvcc IIS XVIII' I , . f N I 'A KI N M I, W A , ff ,V A Q v r1r 11-10111110 10 'P1P1P'1P"IP1P1f'1 10.19109P1P9P1P.'lP.1P'1P1P ii The D1ar'y of a .' - nh-mln r I1 I R- 'ol-. 'nn-. 4 ' . -" ' ' ' - .' g ' n 1 1 1- 'ull Sc-hoo 1 vs- ity nvule to mysn l.'m lwre. Heigh ho 'ur -mo ie-r n'w ri ll t s 0 ' . 'm-ll. S - ' somt- 4- 0 gram: .' vm he ni'.'." inix. 1 f th-or -4+-, ere: z '. 1 1' X z ' 'w 2 .' . ' - N 1- V - -ur, t my is-re wi lin it- ne-xt wt-ek. Semor 1932 38 October -.- - "1 ' .1 ,' ' :. - .-m.,.-,Q r . -. .-I . ,4. V " A " 1' 1. 2 'S 1' ' ', ' ' ytlll. Ortnln-r ' .1 : j - "1 '.' 1 " 5 . - other ii v 'ii " is ,'1'i . colu-r ZPL- z s -' ' - 'H' iii: , z 2 W, A. gf llllfh . Dctoln-r ZH.-" X z min mon S or 4" 'l:i.'.' "' 'z 'un nu mii '1 . .' me- nw- Vs: ' intmc-nts, 'Flu-y get vu 1- ' -' -.' 4 '--Q. i N Nnvvmlu-r I.-. st 1 otier in 1 " nunie ultm-rv . as, .gpg -541 .u ao as as -Ap ' " ' " ' o,::,aoan-oc,-15,45-as,-an-,as-agesuses as,aa,aa,asas-:su-as is fr' 3: inf 'Il' ' ' if it ' 10 1 is is Q.f sq - ., NHL XX xx tml une- Ilene ' 2" A llllllllllli in lillllllllll umimunl QQQ ll l im 154.1111 in that lhlll ul tha Nunnx hu tl Ui ci . lu s 1 poo l71l1l0lltlllL pin ite lnlu otf .1 1.0 nu ku mimi the Qu n 4' ol' th N ew .' l 1tlllllhlli.,ll in Th it 111 lllu Q Ion QQ Q5 is rilnrte-rl :u:,':iin. illlll in spite' of :ill tha- proniisn-s :gl :': I ' , xlf A4 l'l mul A.. llllik it mlllll tml ix Xu 43 QQ f 1 U ,, ei thi 5. th x ir 19 :lv m li S f 1011 fb gf: th I fa 0 t ' H id 1 xhm th tm ht :ml 1 :og V 1 tts xml ton 1 1.f se- I0 iss I, 14" as 1 5 L -:AQ 'P th nf- ll m m 111. tm r 1 f 1 if-.1 1 N. 15 vi if lhspllll is llliltes 1 iv t t p,lt S0 mf ll up 19' fffi l pu tx r uillu- i mul 3: xx ill lrrolillili Lit qw I tl tl 4.5 lu lll l mc tl vi ith t lag 'Q' fl "Ji I O 32 I .Ot If! , 1 r 32 2.3 2.3 3.3 ft is 1 23 is 4 sl'llfl'lllh0I' NL- Hut to thinking: so much about hav- ing to get up 1-urly that I uvtu- :illy rlicl wake up lic-forv rm-va-illv. l'll soon gre! over that. though. Sine nt hipxhliglils nl' my sumnu-r vue-attioii. :tml liste-ning.: tu thv othm-1' fvl- lnws doing: likl-wi:-w. And Cilll some uf the-ni "sling it" nlmul 1-xpo-i'in-lwcs mlurini: thf- summr-rf most ut' tha- rluy tm-Illini: tht- S1-ph-lnlu-r I7.-Huvli! Ulzisst-s tmluy. Howe-vor, ilu-y in-ro short out-s. Hurt ul' miss the boys that It-fl us ln:-xt .lum-. 5l'lIfl'lllIll'l' IN.-A ft-w more str'aig'p.:'lv1':-1 t':un1- in tmlaiy. 'l'lie-rv :nw still Zl lot to lu- zicvourltvcl for. lhllllllll. ns we- liuvv just two t'flI1llHllIl!:'S this yvill' :is 4-miipnrl-rl with lin- nf lust yuan: N1-ptvlnlwr 22.-VVl-ll--tliv first wvvk is over. Anal llw first is the- lmiprn-Sl. Sm-nu-lnlwr 23.-VVlizlt an lift-I VVQ-nt in Il lmlilul wlzilv :ui Mary Ilnlrlwin zlml rlrvw :i rvrl-lw:ul. 'lxhl'l'l' mu.:ht tn ln- at lnw nprzlilist thiiip.:'S like' Ilmt. sl'IPll'lllllt'l' 2-LTAIIIS-AAIll1l4'li! All tht- "g'e-litl1-- me-in ut' tht- flrst yv:u'." ln-ttf-r known as "i'zits." lmw- In-1-n nmw-ml nw-r to thi- Nortlu-rn Apart' nu-ntx. 'l'ln-y m':nu't 1'Ul'lll' into our luzlrrzu-ks. and iw- l'2lll'l gn into th:-irs. .lust ziin't 110 jllstivv, S 1- ll t 1- Ill In 1- r 20.-lilujoi' l':ituh lll0l'0llR'hlj' saline-lvlie-cl si pl-titirm that was lu-ing' niairlo up to tht- 1-ITQ-rt tlmt alll the- rats shmiltl lu- mov:-cl hawk lu thx- Smith llurrzwks, 'Phi' :itT:1ir was promptly f0l"3.1'4ltl4'll, llvloln-r I.-Sn-ple-liiln-1' g'om--Uvtolwr' :lt thc- tlmir-stvp, VV1-nt to the- hospital :it Sivli Full. l Nl'l'Ill to lu- stnrtim: that nff 1-surly. 01-Ioln-r 2.-Yanks wmi thu- NN'0rl1l St-ri:-s. N04 til-1-:llvlv vli:ui,u.'v- in tha- nwm-rsliip of ninm-v Nnvc-mln-r 3.-First llllZll'll'l' vxzmis, 'l'h1- llrsl lap is OYQ-'I'. Gush! How thosm- tliingxs wt-:ir an ,Lilly flown. Novrlnln-r 5.-'l'liv Uorps wvnt to XY:iyiwslvul'-x tmluy to see- tho- unnuail S. M, A,-l+'isl1li11rm- font- lmll p.:':ime. VVQ- won. so wo haul il Sllilkf"4l2llH'l' tliruufrh town wht-n wt- gut lmck. NUTPIIIIIOI'u.1li04bSl'YQ'lt 1-lc-vtwl lay at lululsliilv. Om- part of thv corps is g.:'0ing.:' urmlml with :i clisprllstt-ri 4-xprvssioii 011 tht-ir fum-s. tln- rt-st ul' tht-m with an "l tolfl you so" 1-xpressimi. Nov:-zulu-r ll.-Armistic't- lmy. NVQ- lmcl our usual e-xervisa-S on Monumvnt Hill :tml thm-n pn- rmlod Illl'0Uf.Z'll town. Thu- re-st of the' lima- was our own-vlurth hours of' it! Nnvc-mln-r I2.-Haul our first :mow nt' tht- yt-ur +21 total flop. Nuvemlu-r 2-4.-'l'li:uiksg:iviiiu,' Imy. 1'uup:ht up on some- lo:-at slot-p. Hand at grnotl formal rlainm- in the t'Vt'llllli.Z'. Fell for ai swn-4-t Hllllllill0l',u hut slu- livvs in Atlzuitai, Hn. Now-lnlwr 20.-I'l:1t00ii 1-mnpt-titivo drills tn- flny. "IZ" 1'0ni1i:lny plum-cl om- plaitnrm first. "1"' Vmiipailiy took st-mmfl :tml third. lk-vm-mln-r 2.-S. Bl. A.-A. Al. A. 1-lizlrity fuotlmll grziniv. VV:1s of vspcvizil iiitvrt-st :xml vlrvw an big vruwcl flue to the- fzivt that it wus tht- first :inim- we hzivn- had with A. M. A. in ai numlwr uf yn-airs. School Spirit run high. and our elf-A ft-at was ax :rent clisumiointml-nt. llvvl-nllwr 6.- Gut umiointt-d ns Vrivu t 0. I-'irst Vlnss. toniprhtz rv- sultA:im sittiny: on ai nicf-. soft pil- low. Ill-m-lnlwr lil.- 25 -inf 1 Y 13 3. 1 :O 4' ' 1 :N .J if 1,1- a o 1.0 a s 1 0 1 9' 1 r' ai 'rf 1 1' al gg 33' 'W 1 0 1 r' AQ Ii FE Q Ii . Vg .- '. .' f W 01-tolu-r ll.-lfliizilly got nut of that wt-ll-known :nan TFIY: lnwsuge "fe iiistitlitioli-tliv S. M. A. llnspitail, remlhing tht: fever gg, pitch in Christ- if 4 1,l'f0lll'l'0.1l"ll'Si "lie-ii-talk" hy Vol. 'l'. ll. You inns spirit. gp' ' lill0NVf-"Y0lI'l'1' llllillllllll the- linust-," 1-tv.. :intl -' ,ff Q "'l'h1- first lap is almost cfiliiyiln-tml," n.,N,mh.,l. mt- 1.15 E The l'uilru:1rl tivk- lb, Q 01-tnlu-r I-8.-Study hull exams. My, but it's vt mm-ii wt-rv hvrt- 'RQ llll't' to lu- :i St-nior. toflzly. lt K'2lll't he- Ji' long now. Uvtoher IB.-Final :xppoiiitnwllts mum- out to- . V , ,Q night. lmlsu surm'is1-s-:uul rlisnmmintnwnts. lieu-mln-r IT.-NVnn4l4-1' ni wmule-rs! Mlrzwlu- nl .15 lVzls l t'm'g'utt4-nl Gm-ss l'll liuvf' tn rt-mimi that mirzlvls-S! Vol. 'l'. H. 2llllllbllllt'l'4l fit suppm-r ln- 1' .5 Mzijm' of my lll'l'S6'llI'4'. iiizxht that tho Xmas furlmigli will stzlrt Alun- .fd 1.0 1,11 ,ls :iq Il ,vlbvlbvl QIGQQIQCOQQ ll lbij llllidl-SQUID id, QOQO li,vlb,ll,ll,li.lb.ib,l.b ' 1,PjLPj,lhLP 1 f 1 l 1 P1f1l 'IPQAPQI' Q10 If LOOP!! 101 QPIP Y P Q QQAPAQAYAUPQ l l'u gli' lil - - - - H049 Q 'gg ' ' - ' " ' ,L sap-0,5-asasao,a,s,a,s,a,sa1s,op,aaa,s,a,s, gapao, 939:41 Bi., fffffffil' 'Fifi 1f1f1f1f1f1P1l'1f1I1P1P1P10 I" I! 1' slay instt-atl ot' XXX-tllivstlzty. lIl't'2lllSt' ot' tht- "flu" Nllll'l'll I0.vl'l'1'llllllIllIl'lt'S antl l1ll1ll'lt'l' linals in ,v 4'llltlt'Illlt' in' tht- statt-. 'l'ht- corps has llt'X't'l' tht: South Atlantit- Iloxingg 'l'nurnann-nt ht-lil ht-rv + st-t mt-tl so hilariously happy. A rt-al "ht't-ak" has at S. Al. A. thts yt-ar. 931 t'0lllt' our qway. Think l'll lu-1-11 it quit-t anal sur- it 1ll'lSt' tht- folks. Nllll'l'llll.1St'llll- .A gp finals and finals. f , ' ji llc I Ill 'I'h Ion tu titul lu is h io tt V! 134 'vc-nun-r .- e- -"-: 'a - IZA' t-' : .1 .5 'Q' last. Ilalt'-111-riotl rlasst-sl and the- "Sm-vial" for ' , qi 'L honn-Y finals. VW- won A .'d 'QP 'l'wo wt-1-ks of' Slt't'DlllLZ'-f-llllt' wt-1-li of' ..... the t'll1lI'lllllllllSllllll 1 11-4 lb tt-1-nsort-ill. What hgrhts, vs- q'd 1,l pot-ially .lcrry's! v QQ as .Iunnnry II. ISIIIII.-llark again. XYhat a hvatl- l 51 90 - - - 1? ao. avht-7 Almost six months to go! Gosh, lt's tlark Mart-In Ill.-t'ant l 1 ' at flvt- in tht- morning. S E 6 IN to li 1't'll .4 away from pa- if .lnuuury Iii.-Four of our --allant uatlt-t oflit-1-rs I-llflvs :lilly .lfllfl,"' IOS organizt- a nt-w rt-st-rYt- lvotlir. No worries al-out :lfld on' ,"'1r113f1 1. lt-atling' a platoon. lu-1-ping: tlatvs. t-tc. And tht-y igllsggll' 'ull 'lb Qgl' 4 say no harm can vonn- from 4-hurt-h. l ' jg 'UP W I if as .lununry 20.--llll.0l'lllill tlanct-. Nath:-r small. 111:2:,rlll1ff'I11ltll as hut prootl, ll0Yt'l'lllt'l0SS. Mana1,:'t-tl to crash tht- 1111111111 1111.11 '01 ao. ,'. gatt- hy llt'lllH' on tluty. tht-m-A1 ' - ' ,,4 it 1 1 1 1 hy .Iovt-. just ont- QOL 1,0 .Innuury 20.-N-t'0n'4l quartt-r t'Xilllllllllll0llS off 11101-11 1111111-1111-A A1141 Q it to a good start, Nlhy tlon't 1-xt-mnttons t-rt-r 11111111111 111.11 1111117111111- 1,P romt- my way? 19 gt I Mun-In 25.-A lH'l'l't't'l t-liniax to tht-so lbvllj' vx- ,fi l"1'l'l'lllll'3' '15--Stllllf' -'Xl'liPl1ll'I1l ill l1lSl. 'l'lll' ams, an informal rlant-1-. Anti I wt-nt lo town. of oltl llantl Iiarravks 1-atnrlit on flrt- ahout 9130 to- 10111 4 ,, . . . . . ni--'ht l"lll'-lt' unknown 'I'ht- huiltlin1.:' was prvt- P :gb 11- .lwt-till 1-ulntitl, 'tl11-4t,it1xt..t-111 anti :111r11l1y Room Mun-1' :NU-,1.1m11.s 1.011111 111.11111 110113 11111,SS ,Q lb 'll' ll'l"' l'l' ' K5 ' ll-lU5"l ll 'llllllr ll lm ll' it's 't-ausv tllt-rt-'s so much mloingf Anotht-r thing. 51 " too, tht-y tc-ll int- tht- annual's 1-otning' out. l P I, F1-hrlmry Ili.-ltlvt-l'yot1v is making: last-min- 11-11111101-, .r ntt- Ill't'l.Hll'illl0llS for tht- annual protlut-tion of' 1-, gg stunt Night. t-ot rope-tl into it myst-lf. Uh. we-ll. 11m,1,h 110'-A1m1111,1. 1111111111 Lmlllz 111,11,1111.1 1.1,1.- 51 ir. llY1'illltllt'2ll'll. ortls vamt- up today. Not so many "sunt-rior" :fa Q' V ratings. tlosh, tht-so Staunton he-llt-s. ,Q .1 lf:-Inrllxrry1l7.?lla4l a rt-ally ,LTU-Utl formal tlantw- .bi 1 lllls l'V"""'74' l"l""3"""' -'1'J"Y0" lt mul was 'mlm' April I.-Samv ohl ,lokt-s and nothin: nt-w. 'ld .5 th-tl t'Ullllllt'lQlQ'. .05 JQ: April 2.-l'lay4-tl ht-arts all af'tt-rnoon with 1' Q, l4'l'Ill'lllIl'y 2l.-tlur annual Stunt Night was a soma- ot' thc- f't-llows. 'l'ht-n ws-nt out to Alvrrz- .5 :rt-at Slll't't'SS, as was tht- tlanvt- following' it. fit-ld antl hl.1yt-rl somt- mort-. l,nt-ky at 4-artls: un- luvkv at love. ' 10 F1-Inruury 22.-XYashin"'ton's birthday. lVt- haul , 1 , il a l'ull holitlay to l't-c-tix:-1' from any ill 1-f'f't-1-ts -NWN -I--ll1lSt'l'1lll Hillllt' lllw 1llll'VlIf""l- lit' 'Q that tht- nisiht hutort- may haw- canst-tl. Mot tht- small 4-ntl, tlarn it. ga F4-lvruury 23.-llattalion llilI'iltll'fSll'tlll,L1' winnl 'hull 6'-Null llllllllls lllvlll hoys mart-h as tavtit-al oflitw-rs chasm- hats. . . . . QQ April l2.-llattalton IlQll'iltlt'lllIS1lllt'l'llUtlll. XX 1- Q, Q 1 art- having a ne-w lyllt' of' paratlt-. Naturally 1,l' Fx-Irruurf' 27.-ltogl AltPl'l.l'1lll ln-1:1111 a st-rit-s 111 it's mut-h he-ttt-r. 1,q 5 fivt- tlaily Q-t-turt-s. . ajor 1.504-s "Va oway" as 11- jg QP lt-atls in song. 'Pho 1 . . 1 , - , - , . , . 105 ,. H , . T A A prll Ill.-A ut-1-lt of tt Ill-lllltllllln. floss- ot - yQ gg :4l1lfi1 Tflllurx lid? ch-r tlrill, parzult-s. and some tlt'f'0l'1ll'lllfJ,' for tht- 45, ab. 1033 .Nl 1.lllk1?l.llll'j mlant-t-. Almost late- re-trt-at last night tlu-lit-Yr ,QQ 'lf :111fl211:T1-n:1l,LLf me-, l was making' timt-. for slit- was "nit-1-"L :ta 3.5 11 n. s - -1 nf-1 if Q4f 11'--1.1,1,1.3ll1L111il1111 April I7.-tiot my t-itation 1-ortl with tht- rt-sl 1'-'l 'lb 1.11111.11 11' 1-1111. of tht- "t.rt'atls' 'af'tt-r noon mt-ss. 'l'ln- ldastt-1' I'or- 1 1,0 mal wt-nt ova-r hig. lit-st rlanue- yt-t, hut mayln- QP ll- , 'twas the girl! Q,d Q. Alai-uh 2.-Halt Q!! at l,l1l1ll1loU:1l1lr 1'1'1'Q1'Q1T,.f1'j April Ill.-'l'ho't :Alll'll'S Fool liar was ow-r Q 111111111 " till "lit-afl Plym-" sli1u1n-tl nn- a hunk ol' t-hot-olatv Q 0,-.1 ' ' rantly loaalt-tl with rt-tl 1a-11111-r. lloy. it was hot, ::4 Q05 Mun-h Il.-t'0t a Q01 QQQ 1111-111111111 11011111 1111 April 23.-Saw :ny first tlrt-ss paraflt-. lt loolu-:I 1.11 lb til 'l'119s1111y 11101-11- swt-ll, tl'le-nty of nn-v LL'll'lS. you know . . . walk- 5 z.: 1111.5 111 I 111111011191 ing . . . up . . . and tlown. Uh, yt-ali I.: 'ot so mat. Saw S- M- A- l'1'll0WS April 25.-Saw somt- ot' tht- S. M. A. plat ut-s to- 'Q' tvtrx whttt fi om 1 111 ' 1 1 1 l li ' ' .' ' "' ' may. ant my rt- no so rat. 4 Staunton to VVash- 9,7 lllgton' April 29.-Suro 1-nongh spring' in tht- air now. lit-g:i1i11il1,ar to get a vision ot' that we-ll known ' . .. .. 1 . . . . . , ll' y1,11.e11 7.t1g111111 11-11111 111111112 '1'111.1-1. 81.1.1115 111 111. goal. 50l'llt'lllllt'S wontlvr If l ll make- lt, NX on t Qf a notic-t-ahlv lat-k of mom-y in the corps clue- to l"' lim? IWW- lllolllill- ,S tht- t-losing' of' tht- hanks all over the vountry. 1,9 S. M. .-X, vatlt-ts ova-rran Vl'ashin1.:'ton, Lots ot' Aprll 30.-Ht-rt-'s :lt-You-r wanting' this for tht- 55 lllll ill lllt' lllllllF1'lll'tlll0ll. printt-r. lVill tt-ll you mort- lat'-It S'longI .2 if fi 5 lvibibl Qflfillllllbil . li 5 ilvil blk Lili am r 1f'1.m4.m.r11.v'v r 10- 1 Yu- 1 v- -or 1 v ww u-+1'e'-vm'-as-'ati' l l 1 l Q Irtltlt' 135 i'JI, " tx l'If. n o s ls' v v ' ' 'f'9 V "Z'v'3'3t'!5Z'.'Z52'3'QQ' ' 0,'go,o,o,o,og,:,24,o 'Oo:029:02z2z,3Qo 0,9Qo,o,4,o 'Q 06,0 X N., X4 9 I N I E X Q39 - g 3' in 'fizfziis 'gut Ogg!" R ., 0z,.z6.6, ,. , lo z'2:'o'0'oouo0'0""s o o 1 50,3 0,0 xx , ,i N! 15 IT G- X ' Z X. ff f L --Q15 K X X xx k N xi 5 Q . .K E , Q J if v x fi RN, F Xxgf Z fa oi ' fxw I N .go tX .Z E , f 5' X X fx- X F fx "'i-"' In 'JQQA-' ix R mr A 2 E9 W Q6 xv' K, O ,X 'RN ix VIEW f -,Ngv fl M N' 1 4 B ff ki? .fl QQ Q. .8.:,,O 0630.200 Oagg '3f'!'Af2'g'e?'!?'f. .' ,n 7 1. 5 Q - 1 -x.,-X 1' K45RV W' 1 IV X M I M I ll? ll' Q . AQ ii la. .11 OA .11 L....4llI. ..1 - 3 0 -Y. , 4 'H , "fl" ' 1 . - , N' 1 if 4 1' ...f"" 11' 'V A, A , lg .i..1Q 4.13114 11151543 . A -' "" -1- 1 Nl Q V ' 11" 4 3 l Q A '-'iii . X . .1 1 H. 'qv 1, , ,. , . ,Al V ' ' V .r1"' NJ 1 ll y . 1 1 11, 1 +V , . 2-, W" Q 114 11 1 ' M1 4 V O ' I M w.....A,w1 ,ri I X Q f 4 V U 1 at X D 0 f Q ' 1 7 7 Junior Class , ll11il,,l1111i111'L'l11ss! Xvllll 1111- 111111111 111 1'1-111'l1 1l1111 llllllll 111w111'1l wl1i1'l1 yllll l1111'1- ' Q1 l11-1-11 l1111l1i11g' 1'111' s1w'1'1'11l 1't'2ll'S 11111l' S1-11i111' 11-1111 1l11' 1'1111s11111111:11i1111 111' 1'1'Ill'S 111' 1'11111l1i111-1l w111'l1 11111l l1l2l1',l111ll1 111' wl1i1'l1 g1111111111li1' 21 w1-ll-1'1111111l1'1l Illllll. f XY1: lllk' lll1'Il1llL'lAS Ill- 1l11- 1A1'1i1'i11g S1-1111111 Lll11SS, g'1'1'1'1 11111 Illlfl 1'x11'111l 14111 Sl y w111'111 w1-l1'111111'. l11 111l1li1i1111. wc wish 11111 11ll 1111ssil1l1- 1411611-ss Zlllll l1111111i111'ss lllll-' i11g111111' llllill lk'1'111. VY1' l111111- 1l1111 wl1111cv1'1' wc l111v1' 1l11111- 1l1is 1'L'I1l' will 11111 l11111' y Q g11111' l-HI' 111111gl11 11111l 1l1111 11111 will 111lv11111'1' 111w111'1l 1l11- g'1111l wv l1111'1- s11'iv1'11 111 ' 1'1'111'l1ffsi11111'1'11 class i1111'g1'i11 11111l l'I'ZllL'1'l1ll1'. Q V1'l11'11 11111 I'l'll1I'1I lIk'Xl 11-1111 Q1-1 l111l1i111l 11ll 1l1111 l121S11l1ll1 wi1l1 111111' clriss 11111l 1l11- Skxllfllll 11s 11 wl111l1', .XllC11fl 11ll 1l11' ll1L'l'llI1gS 1l1111 11111 11111 1'x111-1'11'1l 111 11111'111l. Ll IU11 Illll 1511 :1l11-:11l 1l1i11l4i11g 1l1111 11 li11l1' Slllllj' 11111l l?lL'11l1' 111' l1'is111'1' is wl1111 Il S1-11i111' ' Q 11-111' Sl111lIl1l l11-. 'l'11l411 112111 i11 S111111' 1'x11'11-1'111'1'i1'11l11 111'1i1i1i1-s, C1l'1'1'1' 11ssis1:1111'1- 1111 1l11- l11111l4 1l1111 1'1llII' 1'l11ss will 11111 11111- 1111-l11111l1 1l1111 will 1'1'1l1'111 1111 111111' 1'l11ss. .X1 f I'11's1 11111 111111 11slc wl1111 1l11'1'1' is iii 11 f111' 11111 Zlllll wl1111 11111 will Q11 11111 111' i1. l1111 il' 5 1'1lll 111'1' 1l11- 1'ig'l11 11111- 111' 11-ll11w, 11111 will 11111 lH11li 211 llIlllL'L'L'SS1lIA1' Hilllili in 1l1is Q ligl11. 'l'l11- 1'1-w:11'1l will l11- 21 w111'111 ft'0llI1Q wi1l1i11 111111's1'l1' Il S1-iisc 111' 111'i1l1' 11111l 111' lj l111:1l11 111 1'1lllI'SK'll. 11111l 111111111 Sk'llll1ll. , 9 4 1 f"5'KN'7 V ' V u 7 "" ' ff ' '1ilmxJ 111.. 1 llll 1 , 1 l - J Al 1 l 1 1111... 1111 1111 l'11y11' HN Q' " lL MY... ll... N 7 4 5 x ix I 5 -5 5 5 xg L5 I 5 Q Ex Class Qfficers x XI 1 'l NI x lllll Ill-il. I'l:l4'l'll1. ..,....,.....,...,...,..,... .... I 'l'l',x'izll'lll -I '-.- . L.XIIl'I' I.ll-l llxxxl' XIII l ..l lll-I llxlllllll KQXIIIVI Ifllcwl Nll INXI Ill .4.....,...... N ll'll1l'-x' llllll' 'l'l'l'll.vl1r 1 F 5 CLASS ROLL :X X Illll-l-'xl.xN I X 1 Illlxxllx I , I IIl'llx1xx I I N I I N l I N l S I XI x Il I XI I x XI l x ' Il NI I x ll XI I b XI I I XI I N I I I I XX XX b ' l' ' b I O 1' 'll l V I" 'l if ' X f K '1Wiw "' f3mwWf fd Qwbm, fmkdf fQXT'i2i8 w AIFQA LA. 1 . X 6 ,J f f 6 I IfI4.XNli s. .XI1I1H'I"I' I," ' li!-l'.Vf l'lu.v.v l'r'1':'1ll4' 1 HI, 1' n Q Nllulvl-'11Nll, Nl XXX f W - Q1 if hlxxllcsn. 1:Axl.mxnx 4 qi Q 'cs C'ul'f'ul'1lfCA1r. .f D ' lA W vu xxlw INLXNIP, N Y f' -- U , A Xllfl.X'lN Nl. I1I'.lCNS'I'lfIX 4 l'1'1':w1lwf'n. L' I rx'n14uwx, N, gl I , 4 X XIUIQWJN l.I1I.llUXI . , Q' ' l'r1':'1ll.' K lr. LA If lzxlynlxnnel-. un W ,, - ff jk ,, A, I.I.IiXX lQ:.I.YN I'.l1lQIk4IiIiX ':'1':'ulrL'u, lf 4 l.l"Xl'RYI-, xm Q Il XNIQY li. l1l4'lxl'llliIC, ,Ili l'1'1'1'.1l.'lfn1l4l Q l'I'I'I-R mum, rx, ,IHIIN YI. fl DS'l'ICI.I,1 w, ,llc 1 ' ' 1 fl'lI'1Il4'C U. lv XYIYC'III'.NII"I!, Nl XXX X tililllitil-QI-fl1XI,'I'UY C1rl'f'1fV:lfi 11. . f. l'Hll.Xllll.l'lIlX, VX, I XIXIQHJ lllx I.lI1lfli'l1Y l'ri:'41I.' Cla If I'llII.XllI"l.I'lIlX, l'X II,IHJXX'I-1XIIICIQIVIQSUN l'r1':'ul.'ilf. If NI,XI Il.I., XY XXII. , 'W NIl'IQIQ.XY llXXHIQI'Q'I'ZIiY xl-xx mn':llNll,lL, N, Y 3 .XIQII lzNlXllzIQ5 if D, b D b b D b D 0 b 1 b D Q. b 'S b D b In wi Y ',. ,. ,, , ,. ,' if MA lk! A Y I .-. , . ,V N ll- ' Z1 1' H, E1-'..'., N. '. iq.. ., .' ...sm N .x"jL' LA 141' ,l'.' . , . A. ,'. 4. 4. , '-I-I I ' 4 .I I U. ' Q,-Q.' .'Qi'."C . I l , , V541 IH! 'IH 1 'ox' 4 ' N Iilv li. I.lili l'Il'.K'I .M'r'g1rmll I ff. . I l.ICXNIl lfXI'IlIN, Xllfll. .IHIIN ll. NININXYXIQINIL I 3 S I U W I D 9 'Q A V JK ' -I - - A - X I r cxlclcbwl IXIXIQINJ l'r1uIILu If ,I xxx x-1111 I'lIlil1lIxltIl W ! i lcxxxlwuwl IILIIQNIIIN I I'lI.mIIa IH If X X lxlllwnxx x I I Q Q A x K mm: IQII rm: f OX VII IIIIIHI ' X lxlsrluxllmxr, N, Y 0' IIIXIQY IIHII IXN .5 k I'11.ul4 IMI b :xv xx XNXIUIIII KIXNN " El- Q 9 IKXXKIIXN IIUXXII X ' l'f11IL I , U XIIIXIIII I U 5 b Q XIIIIlIxl lIlIl X ' N IIIIIIIKI I Ill mm xxxlvx ' iXIIXXlxIlIIIIIlx b In :Il I XXIIIIXXNIIX Xl 5 5 F QIIXIIINXX lxIlIIXIlItIx N If ml ml b IIIIIXIINR IXlIlX X I , , . . Q Ir1:'ul4'I 41.1 lflxlelx' I-'lllil' Vx . . , . , IIXX I5 II, NIM UN .N.'1'yfm1ul I ful W XNIIINMIIIN, ll. ll IQ1ilZlfIQ'l'XX XIvI"Xl1YI"Y M'fjffm11I I I: ,I 1'1'l'1-.le XIUYIKXI XIII N I W Q A IVA " f ' F S A L. 1 I .I 'II . IW' "!'37O7"'V E III' 5' E V? I. gl 1.1 wxxwg I.. I 4 ,f 4 i,.L f , ,Q g YAY IXXIIQS ls. x11-Lxuxzflx X ' 1, . . , b I r1:'uII'xU I Q YIIXY Y4II4Ix VIIN, Y N . KY X W af 'x 4 I - I.I'IIINIXIfII If. XII-INIAXIQIQ 5 I, X l'r'i:'f1lI'tl:.lI , ' W YIWY Y4lRIx1'IIN, X N 'Sf 4 -' . I - I 5 IxOl 5I'. XIUIIX E l'nf'f'm'I1lt1f lf. X Q - YINY Y4IRIx KIIIN, X N b X ' . ' IQIVIIXIQI1ILXIUIQSIQ X .1I'11II'mlnllu. - 4 1 I fx I IJXIXIIX, XIII X f. , f 111-Lxlcx' xi In-Qlllcixg . C'u1'fmn1llIIl11fl' YICNY Ylllili VIII, Y, Y. . Q Z4 ai. f 4. ' Q 'S xxllxlxl xxx xxy Ihxmsul ' ,Y A l'r'l':'Ill.'I'n K' X Q NI'IiIX4.I"Il'.I.Ii' NI XNN ' f 'IN I I I e bx I as ICIlIII'QIx'I' II, I' IIQIQIIYIUI' XX f I lm'f'f1f'I1lI u. .I b 'II'I.N.X, -:aux ,I XVIQSUN IQ. I'IfI.I.If'I"II X I'l'1'1'1liI'i'11. If ' lflc,xxKl.lx, Y. .l, D ' ' k Iyxlil. Ia, lmssux O :SWE ' " ' I l'1'1':'11lr 1' I If., X xml-.11lxx, X. x ' 'a S I a xx II,I,I xxl Nlrli, IQICIZICIQ f l'I'II'IIlx'l1'.f I7 l:l,uux1xl:l'1c4., l'x 0 xl 'QT' I' """"x '- "sv V S I I.IIl'IS.I'. SIIIIXIIIJI I .-,. '.'.I1IQI.'ffQ-I.IXII-x . - ' 5 x i ,l.x xiii: f I X IH ,,,I- lf: xlXNlIiS l1,SlI.XI.liIQ A x l'r1':ullrl?u11zl V 'Vy' V- '-'. l'IIINl1l'IU.lI, l'X, ' ' ' I'Xl'l,lQ.SNll'l'Il - ' l'1'1:'41lrlM1ld XIIl'lIXYIk'NIll'Ill., l'X i Y XlC'l'lll'IQ DI. SUNIYXK - 1 Hl'f'AII'1ll lumzl , 1uxl.1xl.xw11, X,Y, - I-'IQXN1'ISXX'll.I,I,XNIS'I'I-QI-QRS l'r'1:'ul.' L'u,.l x l1lQlI4llxlXN, N. Y. lQXl.I'lIfLUlQI1UX sw!-Llfllraxs f l'Vl'I'4lf4', l"l'l'.K'f f 'lAl.X'A'4 1 nil. .I Q , 'Q 'nm A ' K Il-1XX'INl1hXYX,I'X, A Y ,I KLA S'I'Ik'll l'l'lvI'4If1'. l',il'Xf f'ltlA',x', f Ill. ll NI w mem xxf, I x. f ,lcmllx I". 'l',XIiil XICT l'1'1':'ulrlAu, lf XXlnnl1,x,lx xx. MN NNT Nl, 'l'lllDXll'SUX l'1'1':'11lwil1..l uxmlxxxll, U. XX X XX. 5 I I'.X l-.XS . . T9 l'ug1.' IIS V.:,z,: V.V.:.V.V.V V v ' 22 2' W 0 900 ' .020 Q N 0 + Q Qs Nw W X K N was xt 000 , 020200 0,00,0'0: 0 N200 ,0,00'09" 9,6 QQ 0 QQ999 Q50 00 Q 0, ' O 9 . AX 5 ig .jaws I Q 'Q x N X 5 'NXX kk XXXX iss' xX Yssgqx 44 'OS X 10 5 Y- M Il,-' x . gg ? R ix X Q X 11 , ' PX X Q' Q ff A Q ' Pi' Hy' ' wx 'If' ' V '-un-- XX 3 - w w xxx -iv V! !, xjxxf ' L , f 0 0'gL0gF5 0 00'0' .,0'2' 099 5 ' '0'0'0'0 0 000000 020.020202020202052320, v- I N F 5 5 x ! 43 Y IQ 'if 4 2' N. :' S fo X S RQ X G 1 lf eg l y 1, fi x :lf W in O I" K N vf nfl P N, 2 ,Q "Q 2- E KK ra 59 X fb A va. 4 ZA . f 7 -4, A ' ., rein: V ' ,, ,Tp - W QQ 1 V . . , I 1 I I1 II ulllx I 1 I xx 1 11. W I l I I I xx '11 N 2 f ' X' Q fx S x "f vi :X 5. 1, XX X P, Q'-I X I A fi? 23 WWE fl 15 QI? iNSmEEsf'iifiQ 2f1Ei E' S 5 3 5 Q Q 3 S Q ff Sf Q Q fl Q 'r X f Q Q G Q Q Q , ,.,. ,,, , ,. ,, 2 ,f, KT Ng Q ap"Q I 'U If 4' I 1 7 fy fk , W J w J X -. v -0 .OO -909 4900 423' VWQOOQ v000o0O9O voooooow v.0OWOOO09 40000000009 voooooooomt MMQQQSOOO .09Mooooooo00 .otwmooooow E .5 xx x S 5 ix 24 I I 'I ,: 1? 5 A I 5- I I -e 4 A V Q: , A L ix V A 5 Q T nf: 3 T : af I r ' X if 1 3 g9 !!!!!.32!IZ!2!" 'fmoomvw .Z1!2!!III2I" oooww .:EEE?2" JI!" cor 00' A 5 S st? '5 4 w X x. gr'-- '-'1f-5'L- N V i fi'?5' -..' ' WV- - --. ,x X J.. . in IV' '.,-'iff W7 H A4-X-DQ-'-, 'I gfjf Law ' " , 4' T Ur- .,H --LTJLQ K '.' 4 ,L f' .21 .1 Y XL - rf ' 'r Tv! '77,- ! V ,lx ,,'., I f '54-'fffi ff 5757- 'lr 5 ' lii?gfiffT-Q gi? V AA' J, El A J i'ff7',f 1f'Gw.. Lyn A - r I " - -4 I ,Q if ,mm 41 -, ff-4 Q ri .Q A.. fl fi 'gl 1 . N iii' DW fb! , ESX! 5--' hx. '43 1-1 '31 x 'RN ,M .. r-Q1 Af, f lj- I . " 1 .34 'NN .,. 'Q-3 SEX' ,-'x 3 3 ' as pguixl "' QW xg r., L fglji SJ 'R .gf . K his rx Q - m -x 1 N 'K Kjx X ' ,ix if! K !f3f'i g . , rg' ' 1 xr ' , flzzl :Q M 3 'Dy 4 '57 XA Q fa 1 - . vb 5-.fl 'lx I 1 51 f P IMT: ' m m ff. , Vf' , I 'W ' 1 ' A -i K ll' Lili'-. mg.: wg Q I P44 , Q? I' ' - . ' , 4,- N xl ll . . .y -. , 1 X5 a nf? N DUE f Fn"gf,g I -.1 Ir. l 1 fx I' 'j I. ,YN-. z .I xy Ml, RH' ci, 1 tY4..,5, ,h1f,,,4ll!..- la jx A-L1 :Q I X Lx wx! r,2llvUN1,h, I I1Il1,l' HU 1.6.1 , N-XT'W fl, 1 'N "g, ... mm,!Jl:'L1l1,3T':a::,1.liIF'l'lI,,IVI '93-gA,ffmi,,L J,I?w '4f,guh:"'-1. Vl'Ii"4 .,, X 1 iilf P'-7F'q17" 'I""ln,Q,mX"1w. 'I X 1 5W'.1g::,,v '-lil - 14? E V- EX ,EX xyf. T-Q, "x'VvX ff-. V ' 9k,QQW'g 4 'V ,,-i,- 2 ',,, PLN -Aff-41 P -Y ug! --ful .NX 1 -LJ: Y T '. xx nir if -5.'IX'L N 4-U -at oi Alibi Xxx-7'7" rx ir 5- QM- Q Q QT , w .gA , ,K-X 131- me I l',, Ur lg -17 iQSwfb'xf QffQmLfwJf fif x X A 4 1 Q, , i-J TS 5 D 2' in fa I ' 3- Q by Q, If 2 KJ. b D ii X , 2 Z' G ff + G Q Kg I-1 lffff I xlfl. lam' HII. Xhllmglwn H 7 .Q b f 'JM iff' 1 - ,f X W xr XX ?"N f ' Q ljuqr lil 3948 06 5.5 ,V v,vv.v .v Q. Q 'QQ' 0 '?0'0'::10"'0t., 0' Q00 ,0 0 , 50 0 QQ. .Q v4.00 5 Q, 0'0'0 4 my bio I g i it XXX 0'0 0'0,, , 0:0'0 28' 0 00 0 0:03. ,0':2:z0,0 00000 000 0 0 Wh 16sbd,4gLs?vY:2a?. Q 000 ,0 ,,00, 00 N00 00' 000 5509 9.009 '00320 033' 0 0000 0.8 03:00 O..9 Y MU 1 ll ,fm - X ., mfg 1 4 v -4 -0 X '4 V 2.6 .'. .' 0 was i fig, -xrx Q. - QT Q 1 3 ,, f 5,1 Ii. x V Q-Abu!! ,.' f 0 1 WW ,0 9 0,02,:00, 0 00'.00'0 000000 0 9 9 OO 0 .0000 ,0,0 00, z""2'." 2' . :": AQQQQMQQQQQQQQQQS Irv' ITU i13'TEkiTfsXTa1LmY,X111L10wlbfsbkmpf Nw Y! .J ks ff Uh' Atl is-.'I 4 -m 'z ng 'Si 'if ,ff X 15 wi 'xr , Q1 bfi :1 . ml ' 5 5 N w R' 4 X Ov Q4 1 445 li-, 55 l,,4 L., IQ e F49 If L55 L5 w Lf? ! if ff! Q V is N 5 X Q E13 11 N .5 Xx YA ff r IW!! XIII XIII XIII XIJI - .L THirbb...JHhX-, f.5.IXf'Nc.1-1 fy, 11 fa is Q IKM N57'iQQ12f'7,'Xfgf' ggjyygy f fe f Q K'pXlTIQ'l' Ll lfl"l'lfN.'XN'I' RIQQXIQIJC PN I lfufluliuil flffjzrlulll 5 4 , , L .-xm-Tr Nl I m:l':.xx'1' XX lll.I-xlf, ............... C nlm'.Sm'yfm1:1l Z L .'XIiIC'I' Sl A Ql-I.XN'l' llulual-11: ........, L mlm' ,S1'1'gf4'1Illl ff L .'XIlIf'I' 514114411-:Ax 1' X mass. . , .... .llufin ul llvfurluzulll . All . . L.'xl1l4. ' L llI4I'UR.XI. XX II l'l'lc ...........,.,..... ....... 6 JVIIIIIIIIIU' lh'furlmwnl 1 N I K iv my Q x K Q fb l A QUIJIH ln' xml f sg'-V .'- ' ' I, -'Q Q qmsfsgwn.-,K L " 'Wi' 'BP Q 'Q . .Q . Q77 Kf JWSIW "" "' W Q"'l Ef We ff A . X11 I . NJ img 'Q - A l'ug1w lif f' 4 Ixl,l-,lwlcl ,....,...................... ..................... , Szrfflbv .S'cr'gm1 I in . VANUA ln.. E S 1 4 w 4 :X :N 5 4 4 4 . r 4 O 4 v Q Y . , A M i X ' X , Company "AH ' b b , . ' - IzRUlHx5 ,............ .... .............................. ,...... , ..CllflUlH Ill-1l.l.. .................................................... lfirsl l.ivul1'um1l ' NI IlJDI,Ii'l'UN ...................................... l.1c1zlvna11f, Uzzurlurnzasl 'r f N I-,l.l1.u ....................................................... livuluml I l:.fXRl.IlXX ...................................................... l.ic1m'11u rl 5 I ,1-1141 .......................................... ............. I first .Sbrgmzll ' 0 X v SFRGEANTS CORPORALS 4 II4 Q 1 .'-" '1V i . fi .If ...W 4' in 1 h :':M. S ': S 4 lumww NI mml. xxn XYHITIK r1Ixmm-1-J b ' ' - f 'u"" H' 'V I" 'I 'sv ' X ,f U I Q. 6 6 ID 4 n.1 kx I.. I..'?.III . - 6- I' N Iv D 4 O I . O Io I Ib Q 4 I 4 Ib O 4 Company "Av 5 4 K FIRST CLASS PRIVATES 'bl 6 D I I H X I I 4 I xx xx 6 X PRIVATES b ' I l ll I D ,f I I I I I ' ' I In b :I I X 4 ll I Il I II I I D X II I II I x x II I I , II I xx , 4 bx S mv. II.: ':. .. X 4 6 fi Q 4 X A X X X X Mi L M . lurk ...nun ?. A""'1-N I Company ua Un: 11 Il I lx S 1 SERGEANTS CORPORAL9 f rw? 9? f 5 Y W X 6, P X 6 b f X 1 O 4 5 J X X 5 Q X 0 Q 5 , X Q 1 O 4 5 X Q o F QQBN b Q I lblilll X C4 mn b 011.111 ,............ ........................................ I firzvf l.ic1m' ull X Klxkl-iv, ID. ........................................... l.iv11lv11u11l, 'I :mlm Q Ill-:ANI-ix' ...................................................... Liv lr un! 5 'l'1-ix Nm' ........,............................................. ljvulwm ul X Mcncsl-i ................,....................................... l.ir1rtv11 III! 5 lll'1'l4lNQ ...........................,....................,.. lfirxl .S'4'r'gfmr11l 5 I luluilil .................................................... C'nlm',S'm'g1'l11l X S'I'I"I'IIliN.' N ............................................., .S'1rff1",l'r'y1' nf b ? F- . I' V ',,,1, lu 5Xm?:1KxNx Uh -!- X f -A J Rumfn. H. A. . N gYgf.:fr 5 X ,f X ' ' I" ' 1, ' " 'I ' X ' X ,Q N Ig, ,I - 5 14 s .. 4 n .I . H J j 1 mYZrWkW3 2 7 7 7 7 7 7 7 U 7 7 O 7 7 7 7 7 ? ,I J 7 7 ' ec as y Company B FIRST CLASS PRIVATES y 5' 4 ifxiffiilgf K 9 I In-mfs xx 'B f PRIVATES s X I I"l.r.1'uk N X N It Ifmexnxx 1 I I Q l HI-1kHliR'l' xx I X N N 1 I 1 KI lx I bb l l I n 1 x f lb I ll H O Il x xx lb x1 I xx 1 X : I xx 5 I S xx N Q EWX' fllpril my Q y Q 9 Q 0- f X 1 A ? x f-.-ax , :QQ X I5 . 'Q X 2' ? 5 :Q y ' s 5 P 3 'f O ' u f Company UC" 7 5 llfxlmalm' ..... ........................................ C 'ufluiu ' Q lKmf.'1'sc'r1Nl-Llmclc . .. ... ,............... lfirxl ljcnlumuzl 5 Q 1.1-mx!-114, QX. II. .... ....... I .iv11lv11u11l, f?lIUl'fm'I'llltl I 1 I' Il,xl.'l'nN, bl. S, .. ..................... ljvzrlwl mt I':l'I1ANIi,fl. , .,..... 1.ic'I1l4'IItllIl, fvJIlrII'fc'I'lIHI I r 3 K'lc.xAll4.l:. I". .... ...........,...... I ,iczrlvmuzl f .lumix ....... ..... ..... I ' 'irsl .S'ur51runl XY1lI.l'I'. .... .......... . . .Sfujf .S'cr'11. ru! I I- lsrlll-in ...........,... . . .Xzrfvfvly .Ycryfi nl E Q SERGEANTS 52' Q 9' 1 nsgfm r' ' M X f ' ., In Nl nn-,um-.R ,f' X CORPORAI S 9 6' I Smmfsx N X S ' mzlllrlxjlnlj l Ihwlm-rl 9 X f ' '61 1 ' ll" "I 1' "1 ' 'ww' 'll G' ' Y Z -,, S AwJL 41 'B NFLlN A UP-A 1,ll.II6' 162 f ' ' 1 .' 'jig 'guy 1595-IQ. ,."1f'w'X,gf '+f1:i.3. E- . V, ' X f - X ,-S. ' K X - M. V ' S. 1 + .. -... 1 .54 .x.I .... x .x.1i. A - .f,..Tx..'..,.1. 1.-.17 ,. .s. f '-.w I .Qi ,. . yj . .J . Y Y. . Lt... I .A ' I 1 7 '41 , . r Nl.l , , - , , 711 I . , . I -ln Q4 , . .fi .il A K:-,j . . ,u V I .1 4 2 -,1 AY QC 77 1 , COI'1'1pdI'1y , . '1 , ', FIRST CLASS PRIVATES ' .xllI!ll'l"I' ll:-.NNY NIITLSIII-.l.l. A Ih-1xxs1'lf'1v lluwu-1 Mlv1.1.l4.u 1 lh.n-nu Ixmcllmlcu RAIN-Lk, VI. 1 l'k.xxun lxr1NNm' R111'l..xn11 ' H.xwl'I- xs'r1- 1 v l.ANx:, E. Rnnn f. .' lI.xl.ln-'xslxxm' Nl.uxxx.xklx-1 STIVII .1 l K, ,5- f, PRIVATES f ' .XIMKNIS Ifklrklcx' Nfl-551-R ' .1 lhlulr IJRYI-I Nl-iuxmx Kfxul-:v,1l. Iluuvl-:le llxulsn xi l'xlzklN::FR ll1'm:lll-is l',xks-'Ns 1 l'IIlI.lbRl-'hh lll'N'rl4:k Ruxl-'Y ' llnxxnu 'xl-Il'l"l-'l-Il. Rlflllfk Ilxx' I.ux1:x-,ulrn Sl'IlXKAR'I'l ' nl'-ll-sl's XII-ili S'r.xNl1nu, I liusm-R Mr:xm'zlsR, .l. XYIZZARM ' lil'u,wK. II. RI:-"wink, I., Wuxi' f . lfvxxs llmuwls . 3 . 1 Q, I , k- , .FX ....,. . , ' A. .lf .V , t ,,,. -V -..Q I 11, -r. I 'jg W Q ,-K ' ' V H' K , x , N V 'f mlm. V - L2:,r..'..,. X . ...X-.... . . . -' .'. .L u ,., ... '. .. 1 Plljlr' 16.4 K ,r Q 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 U 7 7 Q 7 y Q Band y D Q llxas . ........... ........... 6 'uf'luin X Q :ul'Q4l'lilJY ..4. ...... I firxl l.iv1rlr11u11l R Q l'mcnm,, 'l'. Al. .... .,S'u1'mul ljvzrlwm I lIcm1:l.ANlm .... ..S'vm111l l.ic'llfl'IIl I Q vvlltllllikllkllf ..... ....... f 'hiflvl .YH 1 I y Q Su I-gr-:'l', R. M. ..,... - . --34lIff'f,Y -5'1"'!!1'f I y Q B SERGEANTS f Q . X if 1 X 4 I 'I Q 7 5 X 4 E 76 v j ' 'r 1' W 'Ill ' w l- -Ill' .allll V lllll X X 7 A J M .Z 7 mln. 7' ll llh. Pugv 161 'L WRVA 4HQ W4Ev Q2 q Q Q Q Q Q X 4 ' I X A X Q ? 7 , Q Band 7 ' y Q CO5fT?fffLS 1 ? ' V FIRST cLAss.f1R1vATEs Q PRIQVATES '? 5 aw , 9 Q 124.5 XX fl! 9 j y Z5 ' ' ' "1 'll ' 1" "ll xv 'Q ' is MJKN . '5l?6N, A JJ XA I all . .nl nn Vuyu 165 X QESLSL Sl fax QXQXQN swam Sewwwsx X YA xg X , f ii CQ .V .Vo .V'V.V 701. .V Y V v '2'6'4o'o'026'o'o'2e" o,o,go,ggs3,o,o,o 'o'o'o'o'oVo8' Vo's'o'o6' 4 oo o o 0,34 , XG? xx , fi Nix ,, XRGJQ7, ffff' ,, ,A ,f',Q'Xx My X ,A -, X WW X 'AX XX W! 7 flvfffy Xmmsmm Www E N Fx S X Z Q 5 6 P 4 5 4 5 4 - 4 . fx - 4 5 4 I 4 5 . ? f 3' 2 :X 4 3 5 Q S f X 5 1 ' b f 'f " 1 u' v v 1 ' v- v X Wagyu 171 Golden tiiiflders Defeat Hargraive Military Selmul Despite Heavy Penalties Xriif-lx N.i:-.l- til IH-ii.i2iit'XIl.el1. , N i ii ig, 'lg' X IIXI HHXX Xi be 0 1. f' , rv- 3 , LQ,.,,.fg+ft,g.,,Q,:'fg1AsJx-'ff' 4 f' i4i'luli'liillII1ill l--,im liii ll.i:g'l.ixi NIXI I iXIi t Xlil l' I. HN xv- 4- 1 'I t z Q3. vi 1 ol 'Q S M A TRIMS Home UNION IN Svmrrun CSNISST, S4-125 LSSALS SNS SUCCESSFUL YEAR S. M. A. DEFEATS v QS A I I S V , . By a warg-in of twenty pointmi Q, and with meaty of power in req Serve, the szaunton Military acadwf ,I ,U emy eleven defeated Danville Mil-A L ,V x 53 itary institute' at Danville yesier- day' ' E , wif... - H Stili undefeated after four pre-QS' 'T -I.. 41"- vious games, the boys from 'tim Hill tackle-c! the fifth opponent with S1 determination to break ,xhrongh um Lie-score jim: that has marred an otherwise unusual- ly promising season. K .....-...--.Q--. 'Qi V , I, " rf. L ...S 'S S 'M' jg. S Q5 J NS S W 3 N I 4 if Sir S I fm? .5 R gifvw' 'ru f"ll7IfXH1lXIN z 79 Aff, " ff. ""' I XYZ? , Ze-hmls. . Y, .5 S, S - X111-mv 21' !fzma'm-4-nlrrni fu iv'lSf' .SWE Y-Mhz AX--,zum A s. M. A P1.Af12S40NAMmTfs ' s I Y CRANORK E i Q . !i'ii's1.TeanQ U V1 Ends.: Harman fWoodb6I'!'5?YQE and Bell fs. M, AJ scum fwoodherryi 'Facklersc and Lowe fwoodberryfb Q Gum-ds: Shukur QS. M. AA and Prlve f4A. M. AJ , Venter Quarter 3 Hawes Momma 4Svrave1v3 Earle iS M Aj Full: Andrews fwoodfberryy Second Team Ends Ufork Unloul Byrd Ilupiscogmly 'uae QQ M A. and Guards: and Beach and Fu ' .kaiuv 1..- l'emIEu.lII l.4'll1'r Xlvll XXIII R4'r"'lNu' lrllvl- H4-1' Wil' x ,uw '-v,,-- W 1 IU gyywb f 'Cf' f'l1"Xi YA 'H EtY17S'.1' X - 'wmv xv ' iw L' ' ' E, ,sul , 1:.1':L Qw 'iw' 1 v nh., MM-I :J vm. ,W AHL? S UKER ELECTED C 1.41 .jr j' :"'-'WM' xj, -1' 5 y . PTAI EE '33 STAUNTON ELEVEN WAYNE IS CHUSEN MANA up X . - - l ' I , fsElf+1+i?sijE', -4 'I'-"' :ugh iff' ,,,. ....-............,.hMg- I .I I. I NI III II. IIII ,III II' One Sided Victor erI ely a Sur and Gol I I ,YI K1.I-QIIIIIQII I- gf , - . Ibghr IIIII f .. I I ... ,vw 'III .. T' , , I ,-. I " Nfl -A SIL I. IEW I s 'ri :If 'ff I 1 I -Ia.-'Q' 1 -Z W ' X N' X N II I A I II I I I Ixfi I -II I ,ff I , I I I 'I' I II I I .Q-I . ' , II I II I NX I II N II.I.I I wi' ,,' '-I - I I I I I I' II' .317 I I III IIII I Ix 'I MMI A-hIA... . , I li 'I' III I I' I I' if -MPI '-59 . J 3 ' I I I: I SI--,xg-5gf,'t. ' II II I, I'I "'f'J5jI- I I I I II I I wf1IIei"f I II II I. I WW' II II .III I I Ii Iam' -R--fm-A-M"--'-' NlI1'4'I'I'I'l'I'IIfY5 f I II. III. A. DCICHIS 5. II. A I II I I . I III NI I- 4',III-Igg ' ' ' ' I I 'WI ' ' X I, I On GrIIIIr0n III Game I'I,xxI I WW' ful NI X -' 'II'III'I H ' , M' .III ' ,, QIIXQ' 14 ' 'I ' X II ' A " .uv ii. Lu I4 I Q , , . ,, . I ' "1 A' . , if I A n I J' Q :SI I gf' Lu. W' " 1 f I . 'I 'I' I In -I' XIWIIIIII IIII II IIII' III I. NI X. I,.IIIl.IIII K ,,. , I , WI'l'INIf5SI-III IIN IIII IIIII da I ' 4 For L0cuI Chanty U o'Q'o x:fi3Sg!53f!fZf!f2f23" wo'NnoM x9o'o'i?o'o'o' X9o'o9'8o' wh? X9 X 'I t 4190 X 1 J 90, ,O'O0.6z 4' . ' un oo ,z'Q'o'o'o'o fo' R.. A 5 I 54' AX X NW Q: f' V WW G s ,X I" oo ' .fgfz 49 Q' :QW 0.6 O O 04.4.4.494.A.A.4.4.4 X. I? vyv-.. eq - . rl .1-'f N "--. i,.xi i is I liuqr. F.-wr-, - J-, V , f- ., Ex 1 ' A'f.',.A-" I., '41-1 - Q-'-',t- J.-. -4 - - , I h.. - . ' 'L ,ki 5, 1" K A' , - y ' +A Q4 - ,w ' 1 " JC f-- - , , f' ----M. -Am ' - 'F' f ff -A - - . - -'Z , r , , ,v .ff , - . - LQ! ""5 -' -.Lil-,gf-,.1-'J - '1 ff.- . ' W 'f x :bl A1 ' I ' 1 fl A ""'- 1 ' 4 :ff ' A ,4 ig, 4 W ' 'YA A I 1 ' 'ill -4 " ' 2 -1:1 , Af- A 71 -A I 1 "1 T1- lfn 'S-1 ful'- 1 N Q, . lf! 2-.x I yu hy' g 'HN W' i ,I H I A ,-x. 1 Xl i . 4 V, EA 1 U 19:13 S 4 B-rf: J xi Wdulk. U! . i ,,f,n 1 S M A A hi IMINUII-A xl S M A 44 U ' Nw I Q, , V 1.11 I--xrrw' 52' 'ffl M A 'M Vuzmnn my "lu ' ' 'V ,' ' ' ' '- x x ,, V F NA, 1 M A M 'M-15-,.,,, , U ' I'--. .- , 1. . ., xx. tu 5 My A -11 V M I 'ff M, A 4,3 , fi M A w , - -'Q 4' A t Q XX S x A gl: Lwxczwnrzx lu Mi' 3, A, umllmru ' xv ' ' , iff- 5' M A 'N' lc4.f1.1.,1 ' Y "l"'N' LV Nj 5 M A ,S ICMQNIII. IMMN, lgfigl S ' , A ' . , le U. ' L A ' " ak ' W F. S M M v l 1? Unmu M A Lx'--L' X , S M- A, VV! l.11mWM A My 3 'k A, ' 5" Nlilx, S V' :ff 5 M. A 54 m.f.""""" M A -2 wx, 1 43 FM". Ulny M S EL. V: T - .. ' ""' 'M - C" b0Um A-H ANN 'L 5 Li, ' 'DN ,, 5 M A, A HC TOIIRN I5 '- 1 Jimi, 1 S M A -'P u,,,,,H. ' AMICNT A' ' I , X, ,W U -. . xt- M A yy VW if 414 !QHgL,l, M A pg ' 1 3 A V -5.2 x 5. L ,rl H1 Mmi ,,,, lf. 1 L , 1 - ' ' .- i '5'! LEW .V X , 31 sz, R11 xf' 'J Q1 U1 r'k -N 1' I . g. , 1 X '15 :gli ,X : ri - YN ' 2 iff' Y ., 1 M 56?-UNM . T W 5.4 15 ' V gg I fy R., iq 1 Q1-,-W , fi' 'It i 'Y Vu A," ' R N U "Q, 'Ti wily P7 ' . ' ' 2 X su- X :Q 5:1- P5 x 1- 1 F ,N -Nu , V Ic Nl , . u X 1 Lx' V '5 Y IRQ- . H1 .. ' 'x 1 'ja EI-1 FQ ' w xxx ' f W , 55 L-C? 94. " VN ,154 .. I 'N -'X-. N9 IIN 3 Ls' .i I by I A ' u 4 11. ,A Yf -, 'K M'-JF' Vvi-v - Iii. A - -f 1. ,A-1 .- 1' .. Ng, ' w, j.-.,.... R4 Q. 1 'U W- -,'3Tj,,-,YM peg, Allgxg V. A '. J'-'ff I-tif' ,' vf"'Tf'f"-' - 311 Y '-' Luz- ,-x i-1: Law T11 Q- 1 "---3.-' f ff'v.,'- . ri. . 'A+ ' Thx.-Q' K' Xxjff-.'." " . .V ,xl IL A M P.. F, .- ,X - .Q 41,44 gsxifi-X ' 'V' St- 1, rxtl - -,ug l'1l-111' UN ' A" J': ' .I '-. A 1 l ' ' h X . , V The Letter Men DEL PRETE-Forward, Captain of the team. a Fighter throughout, fastest man on the Hoof, accurate and dependable. KLEPPER-Captain-elect, high scorer for the seas- on, always a threat to opponents. SCHENK-Center. level-headed Boorman, excellent shot, alwayssin the middle of the scrap- ping. SHUKER-Guard, always valuable, defensive man' extraordinary. SMl'l'll-Forward, a deadly shot, and a good reason for the success of the team, CRANOR-Guard, all-round player, pep. spirit, light galore. THOMAS-Forward. and a good one with an eye for the basket. PAINTER-Guard. tower of strength, shifty. gen- erally invulncrahlc. BALDWIN-Manager, dependability, knowledge of his job, one ofthe best. I. L 4 L . 4 f s - f ' ' x l'ug1w ITU 1 The Staunton quintet opened the season by defeating the Charlottesville Fives by a score of 44 to 43. The Fives were winning at the end of the first quarter, but a brilliant comeback by our team put us ahead to win the game. At Virginia Episcopal School, the Blue and Gold courtmen came out on top with a tally of 33 to 24. Del l'rete and Klepper both rolled up a good score to help S. M. A. win. The third game on the schedule was played at Massanutten Military Acad- emy. Massanutten led at the half, but Del Prete rallied, and the boys came through. Another close game-28 to 24 With but a one-point lead at the half, Staunton broke loose and handed the Virginia Military Institute Fresh- men a defeat, for their fourth straight victory of the season. In one of the hardest fought games of the season, Staunton defeated Greenbrier Military School 35 to 27. Neither school was ever more than three points ahead, and at frequent intervals the score was tied. Klepper was high point man for the "hill-top- pers." The game with limerson Institute was slow and uneventful. An "off" day for the limerson boys made it comparatively easy for the home team to win. Cranor was the outstanding man on the court, because of his fast playing. Our cadets stopped VVoodherry Forest, remaining unbeaten so far this season. Some excitement was caused during the second period when the Woodberry team started an onslaught of basket-shooting, but they were un- able to overcome the lead which S. M. A. had gained in the tirst half. Pagt 180 The Blue and Gold cagemen were victorious over Randolph-Macon. Bril- liant playing on the part of our team resulted in the opponents being on the little end of the score throughout the entire game. Emerson turned the tables on our boys in the second game played be- tween the two teams, and handed them their first defeat. S. M. A. showed her usual fighting spirit, and although we didn't win, Emerson had to fight for every point they got in order to beat us. The cadets lost their second game of the season to the Navy Plebes. The Navy team proved to be a little faster than ours and beat us 48 to 28. Fork Union beat us by two points in a clean but hard fought game. Cap- tain Summers' boys didn't seem to "click," and the thirty-three points which Fork Union made were suffici- ent to win the game. Hargrave handed S. M. A. their fourth defeat of the season. Our team couldn't seem to get started, and by the time we had made fourteen points the Hargrave cadets had piled up thirty-one points. Staunton ended its losing "streak" by beating Massanutten for the second time this season. The score was very close, S. M. A. getting twenty-six points to Massanutten's twenty-five. S. M. A. trounced Fishburne in two successive games. The Fishburne boys were unable to cope with the outstand- ing supremacy of the Blue and Gold team and were defeated by at least twenty-two points in each game. Staunton entered the South Atlantic Tournament, defending her title as the "prep" school champions. The first game was a success when our team came out on the top side of the score to beat Hargrave, who had previously beaten us this year, in a very exciting game. The second game of the tourna- ment, played with Oak Ridge, proved to be disastrous for our team, and we were eliminated. Page JSI 'S'5'3'i'l'2'3'3'z':'Z'55' s o Q o Q o o o o ' 'o'o'o'o'o'o'o'o s Q.: 0.5: o,o o o o 'fofofl ,o o fra if lvx 4 il? If V' 0 Q' gs.. Q ,Q o 4 o 0:0 oz ' ' Q., 0,940,000 .g, 0 is 00' 0 0.0.0 s Q, o vii' 0 0 s 0 F? 4 X A ,. -N X 1' +9 X r. f 4 if A " og - 4 ,, ' H Ifa is 1 .,, i Y o . , yi 'giin' 0 1 J 5 - x, X ' l W V wi 6 1 ,A 3 ,4 o , o cg . 0000.095 A , gon" 90 so 90:61 00 9 9 5 s A.0,030.0.0,6.:.A.:,4.!5tQx Qfwif A ...n f. bA""'4N o KJ? X X N South Atlantic Prep School Champions 'Q b D b b b o 2 S S 2 i 2 5. D Q S 1 , ,. , ,. ., 1 - W X MN-mm, 4' muh Avlmnu H.uvl.rnwelpgh! C!uuupmvl VLSI Q....m Annu... :..,4mwf,,1m crwnpmn nu 1 South Atlantic Q School ' IL MORQI- Pagc 185 K Q P HSPICK Mn A " WALTON nagrx E fZgQXAh mX.Q . mJZ1 .JW'lzl 95X 'N tl ill F! i' J "', ""ll' LV.. U ' X f p """A"' 4' V S Z J Q rf fi 70:7- wQ ' ay Q Q X 'H Q N T--:fiv f--xvvv:-f " 5'i9??515: V. ???5' 5255211135 522 ,Q 3 Qgi JAZSQUQVJ ,rm 1 v-4 iiii 4 iiii H-1'1'v-1'-I ! 4 maamm 3 amamtmmmz E 5 P-s '1 , I 9 S4 L-4 L-4 4 E SL 2 i fb' f+ C+ 1' S GJ CD f M -4-I "S -MV - - 'S j fl' 3 3 i' 5?E?? Q 'E33?5E??5 N E QP 25:55 D gzgfggggs D + 5 Q.:-,-1-riff :'Zv:,4.4A'ifif:c 3 A kj 7:94-Q-7?'7?' 15' 27.2 75- 1 7E'7E'72' j 7 3 4 R K1 K7 WD' Sywyxvvffr Wvwwvvxfwxvov Off U" N f fi 5 fi ,Q A 4 5 4 -k B ,fs Ex 4 N--K 4 -...... 4 +2 4 f N f 4' F IS "Q .". 4 1 1 ns N is X f lb ' Matches X 4 FP 4 Dlzm. Z1-f .'Xl'lllSll'Ullg junior Collcgc :md Aczulcmy-- I hum- ..., S. M. A.. 8 g I lpp., U W X jan. SCP-I il'CL'llllI'iCl' lXIilitzu'y ScImulffAxx'11y . . . . .S M. A., 43 1 Jpp., 4 V L lfch. -P' XX':xsl1i11g'1o11 :xml l.cc I"rosl1ffl lumc ..... S. Nl. A., 7 1 I bpp., l ' Ifclm. lU7L'I1iVCl'SiIj' of Yirgillizl lf1'osI1-I lomc. ...S M. A., 5 3 1 Jpp., 3 5 6 IR-lv. 18---Navy l,lL'lJCSitXXYIlj' .....,........... ..... S . M. A., 51f,Ill3,,3 5 4 Feb. ZS-'X'i1'g'i11iz1 Militzlry Institute: FI'fJ5lliJ'XXY1lf'. . .S M. A., 7 1 1 Jpp., I Y X 1X'l:n'. Ill-llf South Atlznmc Prop Sclwol liuxmg lHlIl'l12llllL'Illfl'UIUC 6 . . . . X Staunton ixlllllilfj' Aczlclenly . .. ... 28pmn1s ' 4 , X Augusta Alllltilff' rXC2liIClNj' . . . 13 points A llzmvillc Military lnstilulc. .. ... 13 points 25 9 l,L'IL'1'Sblll'gf High Sclmol ..,.. . 5 points ' . fil'CL'lllJl'iCl' Nilit:11'y Sclmul ,... .. 3 points :X Q lnlijjl' IX7 Page 188 Eisler came through the season with- out a defeat ,showing himself to be one ol the best bantamweights ever turned out. His cleverness, powerful punch, and endurance were his best points. At the end of the regular season, which was his first at varsity boxing, he entered the tournament and easily won the bantam championship. Hoagland's record includes one vie- tory by decision and two defeats. He has had trouble making the weight dur- ing the latter part of the season especial- ly, and on several occasions Captain Taylor had to put someone in his place. It was unfortunate that he graduates after his first season of boxing, for a champion could certainly be made of one possessing such determination, strength, and courage as Hoagland. llel l'rete is, perhaps, the most re- markable letter man on the team. lin- mediately after the conclusion of the basketball season jerry donned a pair ot' gloves and began to train for the boxing tournament. Vl'ith but a week's training behind him he entered and advanced to the semi-finals. Here he met A. ll. Afs captain in the classic ot' the tournament, and easily defeated him in a thrilling light. A fatigued llel l'rete entered the finals the same night, losing to Coving- ton, a fine fighter. IXlcGrael's successful work this season was rewarded with the captaincy for next year. The fans will long remember his Fight with Brooks, of Virginia. Time after time he landed blows and then cleverly dodged those of his opponent, making the latter appear wild. The judges gave the decision to Brooks, but there are many who still believe Kle- Grael the real winner. Morse captained this year's team, which was one of the most successful and best rounded teams that the school has turned out. He lived up to the honor bestowed upon him by winning his third successive South Atlantic crown, thereby creating a precedent. Xlohn's powerful right and his general physical strength have assisted him con- siderably. He was handicappel during the latter part of the season by an in- jured hand, which prevented his meeting l,al.ance in the tournament. Zelonis did exceptionally well for a newcomer in the Field of boxing. This hard-hitting, lion-hearted Fighter proved his mettle by going through to the finals of the tournament and giving Harsh- harger a real battle. lJel.iberty, although a new member of the team, was not new to the game. The spectators were surprised at the style a boxer of his weight uses. By the end of the season he was recognized as one of the clererest, fastest, and most colorful light-heavies ever to enter a Virginia ring. Cramer, twice South Atlantic champ in the unlimited class, went through the regular season without a defeat, winning several of his fights without entering the ring. This lack of actual fighting proved il handicap, for when he entered the tournament he was in far from his best condition. After winning almost thirty fights in three years of prep school, he lost the one that marked the end of his S. M. A. career. Cramer, C., a new member of the fistic squad, made his debut into fighting cir- cles at V. Xl. l., losing a close decision to the college tighter. l-le was handicap- ped hy lack of experience and shortness, but he showed himself to be a willing, stout-hearted little scrapper. lirye certainly looked good during his initial season. tfxlllltlllgll his record has not been exceptionally good, big things are expected of him in the future. l-le is a clever boxer and possesses a long and powerful left. Farle, an already well-known athlete, donnned gloves and learned a few things about the art of manly defense after partially recovering from the ef- fects of a had ankle. ln his first fight, which proved to he very interesting, he threw care to the winds and employed "Pop-Eye" tactics, losing by a technical knockout. l l Page 189 V Q' N Qgzzizkls' ' o0"ts4'4I9v S Q9 .QQ 0.03, ,ov ,of ,oO o' s ,gb .90 ' QQ' Q o XX 7 9+ Xa- X 'FX V ASX w 3 590 B N xy, Q Q' ziggy! Awww Q 409 S Q A 5 5 s 6. 'Q Ot yy 5. i , so' , N P53 bk QQ JL9:Qi M iQ .1 4 S N K ' X y Q' ' Q -6-av, x ' V . ..- 1- ff' . , f Q 1 ' o'z:gOf.oss 0' Q ' - "Qs ss 4' 'tw Y Page 192 Page 193 I 'ob g' P U s XXX 0 V V V V V vvds ko O 0' 1:69 'Q 03,54 Q 000.9 A R ffix i 'Q O 0' ,035 Q5 oooo ,a:o,:,z,:.:o:o:o:o, iff! O.6..9.919A93A'A i v'v.v,v vs .V. Q . Q .V.V "xg :gf 3 Q o Q 0 09 Q O 4L,d c N' X X Y D X-X - M bo X9 NK " My A X1 xxxf D Q N I -- 'avg Jagx O O f' Q5 'off 0 Page' 196 Page 197 I My 7 x Q .af . , 1 - ,, ' i :ft -6 Q C, t '0'0'0'0'0' ' ' ' ' v ' 0 0'020z' 0'0" 0 0 0,0,0 0 5 Q Q.z.z ' 20,0 is E x Egg x 0 X 7 H bags f N W5 X X 0 O 0 .gZ'!g'+ ,0f0f0z0 0 0 0 0 ' ' 0'0'0 0'0 0'0 0'0 .0?0f0'ofaf4. fof0'0fOf0f0'0 ,, 00,0000,0' 00 '0'00,020' 60 00.9 60 9 9 9 Q0 .v 1 5 ifxx ' N L 4 0 4 'P fp- JA . QQ ? Q 5 'af , QQ - Z.. -A ' 1, 4 'Kia gli- 1 is Q- W Q X X Lf 1 XX 5 SX Ax 00. ' '0z'st'0, N., 0,00,00,0 Rif1e Team xx'111" 1 -1 1,11111"1'1cx.x x'1' 51 1 1"1'1c11x' ........ 111111-I1 l1.Xl"I'.XIN 1.111'1N111,.. . . 1.x'.x'1.x'l1111l C-'111111' 1',x1111:'1' 1.1-215 ....... ......, 1 1fl!'l1'111 RECORD S. N1..X. .. 175-1 1Q1'111111'1'x1..X, . ...177f1 S. Nl. 11. .. 17411 N.Y.N1.1x .......,. 17811 S. N1. .X, .. .1-178 X. Y. S111L'1i 1.x1'11:111g1-. ,SHN S.N1..X, .. M3478 1'111x'1-1' RI. 1X ......... .1911 S.K1..X. .. 17.21 K11ss11111'1 K1..X. ...,.... 1718 5. MUX. .. ...S-178 xx' N11-x11-1 1.1. .. H3421 S. K1. 11. .. .... 3-1714 11-111g11 1'111X11S11AX .,.,. 311117 111111 1Q.111111111111 111-111's1 11'111111x' N11111111: S. KI. X. s1-x'1-11111 '1'1111'11 1'111'l1s .'X1'k'J1 11111-1'1'11111-5311111 N1:111'11: 5. K1. .X 1111111 11111-11 1.11-1111-1111111 S1Il111'1'j'5111111110111111 111151 1'1111 1-111' 11'x'11111s 1111 1111- 1'1I11- 11-'1111 11 xx:1s 1111111'1-111111- 111111 Q'1'I111ll1l1l1lI1 1111111 1111111151 1111111 1lN1 x'1-'11' 1 11-'1111 1 1 . 1 1111 1111-1'1- xx:1s 1 1I1IAg'1' 1111'11A11111 1111' 1111- 11-11111, 111111 1-1111111111111111s xx'1-1'1- Q1'1111111111x' 1111111 111 111K -. - l1:1s1 1111 11.1111s 11.1x1 111111 1111111111 111111, 11111 1111511111'1l1'1'W'1N111l111'J1XXI1X' xx1111 1111- 11-1 ,1. xs1111111 1111- L'11I1l11f1' 1l1il' 111-111 1111-11 111111 xx'1-111 111 xx'111'11 xx'1111 1111-111x' 111 I1 11 1111 1111111X1111Q 1.111115 111111111 111L'1l' 11-111-rs: 1.1-1-, 111111111-11 5I11'1lQ'11K', S11111ss:1. I 7 1 111111111s. 1111111, 1'11l1'1'111ll'11, 1 1-111-11, S11'll11L'l1S, xv11111lg'. 1111111111-1'gg1-11 1111111-13 11Il1111l'1'f. N111ll1l1'1'1, 111111 1'1:11'1-. Y1-rx' 1.L'XN' xx'i11 111- 11151 11x 1g'1'111111:11i1111: k'11l1Sl'll11t'l111Y Il 3111111 11 1111 111111' 111- 1-x111-1'11-11 111-x1 1'1'I11'. f'1l171' 2110 I 1 1 1 4' l lu i ? lu... i ..l ,.. l X9' j i ! X Swimming ll fi.Xl"l'.XlN Xlfxiucicx XY. lllunwx . . . .... Ctltlffl RECORD Q S. Nl. .X .... .... l W Al1lSS2lIllllll'll ... ....-l7 S. M. .X. ... .... lN XY. and l,. lfrusli. .. ....48 b Q S. M. .X. ... .... 17 Massanullcn ... ....-lf! O S. lll. .X. ... .... lS My-in-1'slmiii'g' ... ...53 Aftci' a lapsc of two years Il SWlI'lll11lllg lcam was again urganizcfl. Captain llmwii liaml tn start frmn scralcli anal lmuilcl zu loam frmn nothing. ln view of lliis O Q fact the swinnning In-am mliil i'cmai'lcalily well. Q ANI tlic cnml of thc sn-asmi only twin men, liillrcrt :incl Yalx, wc1'c awarflcrl lcl- lcrs, llic llCClSlllIl lmcing lmascml upon points scorccl. 'lilic utlicr incnilmcrs of tlic lcani xvcu- as fullmx's: Place, Colo, lrvin, Sticli, R. lXlCl:2lilf't'll, Raiclcr, Tappcn, llmulqs. I lirccn, .'Xclcai'1, Klcfoy, l.al4c, Klcc, anil Vlilcy. The prospccls for a goucl team nn-xl yn-ai' luuk lvriglil, as cmiipzilullivu.-ly fcw mcn will lic lust by grzulualimi. f b f Q lb b i b b b i Q b fi ra il x l Q is b R llngl' 201 i-5llI1mfA xx ml? Email EWQQ., Q20 l Lf xQ '- . lj 1 Q E ? s.x1.lx -J? ig . 5.Nl..X, Q'.'xl"l',xlx llnslmll l QAAIVIIXIN lllDl'l,lD S.Kl..X.... Tennis fm S.lXl.A.... ....l l x.. RECORD Klzlssznllutu-11 .... XX'4mxlllL'l'1'j' l'xlll'k'5l XX'nmll+c1'1'y l'4Hl'L'Sl lXl1lSS1ll1llllCll .... l.x'.s'l.Vlcllll lhrll fl K mn 11 .,.ll llvlx llxlt fm- 'llllx lk lt SQ R 'l'c1mis pl':xx'lim'c lm-531111 lzllc lux-uzxllsc uf :ulx'L-rsc XKL'1llllL'l' unnlitifms. lml ilu fa' lmm lmnlwcl guml in limo fm' ilu- llrsl mzxtclm xx'1Il1 Al1lSSIlIlllllt'Il. xxlm was Imnul X S lmvli lu llw tum' uf In-ll, 'l'ln- clzlx xx'z1s culml. :lml must ul' Ilw mcn plnywl unflu Q xx1':1ps:mml mlill nut cxlcml tlmcllxsclu-s. N XX'nmll1c1'1'y lfurcsl invzulwl tlw lllll, :xml lmnlx our lmxs intel vlnmp, xxmnln X lvx llu- scour ul' -l-5. .Xlmusl ull ul' lllc llmzltclws xvcnl Illrcc :ex-ts. :mfl cx'crx' pl.1xx1 1 xx :ls vxlmuslcml :al llmc cmmcllwiml. by A llL'.ll'SllS,Sl1lllll, Yoss,Slcpl1cus,:1n1l Nlills cmxstitulc thc lczlm zmxl play in llm nl 'S m'flx'r. .Xt pruscnl tlwrc :wc plans nf sl-ruling Il mluulwlcs lvnm lu ilu' slim' mn-vi: ll RQ - Nb ill :QQ 2 2 x, I6 Q f' l Qi S . 'Q Pl 'A xx'1ll lnvllulc clc lcsusznml mln-1'51:11l nl' X fuss. 5 K 'WHO ,ll V -K. M W xx, li ll N llr1.171' 707 Q XI"I'.XlN XX .Xlll'liR.. ...K lmrlz llcxlvlcl' :mml ulflcl' czulctw uw-'zullircll an fuullmll lczlm uf nu small xllmilily. Nlllllfillly, ilu-rc :irc in tlmc vicinity In-xx' lm-:uns nl' this class. lllltl so llmu club llzul surm- mlllllcnlty llmling gzum-s. Ilul luur QZHIICS wcrc plnycll, mal lllc la-:lm slmwcll up lllllflj' xvosll. J. D. Athletics FOOTBALL 'lllll' XUIIIIQUI' fcllmvs, mst to llc uulclmlc lxy llw . my 5 1 BASKETBALL flllllllllll XX':llpc1"s :mml "ll" lbIlSliUll7Illl 10111115 Lnlcrcml llw l.CIlQllt', wlliclm incluclcml zllsu l"isl1lmu1'11c, .'Xllg'LISlZl lXl. .'X., Y, S lull scllcrlulcs :mml fulluwcml thc l'L'gfLll1ll' sczlsun by ClllCl'lllQ ilu- tuurnzmu llu' "li" lm-:un was llt'l-l'ZllL'1l lmy l.uc lligll in zz closv j"Illl1L' by :1 323-l scum-. N BASEBALL l'11lm'l1111:llcly, Ilw lmulf goes lu prcss lmcl'm'c wc lmvu :1 clmncc lu sw ll c ulumm' lcznm mlclclulccl lllcll' cllzulmpumslmlp lll the luc'1l lmsclmzlll lvzl-"llc 'l lu 1 3, . allznlccs fm' rm-lznilliug Ilw clmnlpimlslmip zlppczn' guml. lmcczlusc many nf thc mlm ln-rs nl' lust j'L'lll"S tczxm l1l'C2lg1llll HSlI'l'llllllQll1L'll' slullq' mm lllc lllzmlm-nl. f'1l'rlz' .VU ll. ll., l.cc lllgll, X. Xl. L, A-X.. :xml lllc L l1:11'lollcsv1llc lwvus. lluc lC1llllS plzlxul Company Football 1 L'A1"1'..x1N I!111111:. L'1x111c'1' '1'1-:N N 1-:Y LM11-1'r 11l'1'1iI NS f 1 . .C fulfil . 1'11f1l11i11 1l111111111'r f. 1 5 5 1 Q 11 RECORD X '1 Qwllllllllllj' 11. .. . . 11 QQUINIPZIIIB' . . . I1 U1 I Llfblllllilllj' 11. .. . . U Qillllllbilllj . . . fl D Q Qvlllllllilllj' 11. . . .,.. 12 L-01111311111 .. . 11 D 1 ' N Clblllllillly 11, .. .... 18 011111121115 .. . U z J 19111' 11111 11151 111111-t11c1'c were 411111 1wr1 16211115 111 11111 S1I'llQ'g1L' fm' 1111' c112111111i11114 O1 , ship 111-01111511 of 1111- C1l1lllgL'S Ill2ll1C by 1111- Il1111l1ll'j' 111-11211'1111c11t. .Xs Il CUllSC11l1l'llL'L' D 1 1111- 111211115 wcrc 11v11c1' 1112111 they 1121111 130911 in 11111111 years: 11f1x1'cvc1', 1111- 1ll1L'1'k'S1 Q f 111:11 11:15 llSll1l11j' 111,-1-11 511111111 111' 1111- c111'11s ww 11111 so gm-211. '1'11c tl 1111x lll'1lVL'11 111 1' 111' 111. 1-1111211 S1I'1'Ilg'l11, 211111 2111 cx11'21 15211110 was l't'1lll1l'L'11 111 111-C1110 1111- c11211111111111s111l1. fa 5 57 fk D S l 1 J,-1 1 g f . b .f Q 1 1 1 E 2? S ' x f , X 11 Q 11 :ff-' f I" '11 ,- ll 1-V 1 Q " f1fQf W! WX ' 'Q A ' 1 '11'--,,2.,- A jf I , x . IAS X- XJ 1111. .11 4 lu. P11111' 3114 X S 4 l I If O 4 4 A, ' 0 4 4 Q 4 4 4 Q 4 4 4 4 4 4 'Q 4 4 4 4 4 1 o 4 4 Company Basketball f g TX :X s fAlJIi'I' R. Hi-11.1. .... .... t 'fmulz tlxni-:'r lllilll-ik .... Cafvluin 5 r 56 A it-xx' weeks attci' thc Lhristnlas lurlnngli thc teams gratlually rmimlt-rl nite, sliapc. lfrnni tht- start it Inukt-rl lilac a t'm'thmming hattlc for thc cli:1ii1pim1sliip X ht-tween and "Il" cmnpanics. C'mnpany's l't'p11-sciitzntivcs pmvwl Inn 0 strung fm' Captain I3ntlic's prntt-g6s, winning evcry game. The lattci' casily capf N turn-tl st-cmiml place: honors nvci' thc llancl and Cmiipztiiy, who tit-rl fm' vt-Hai' 9 Iitmors. :Y Those xvhn starrccl fm' thc winning tcani are llfllllfl, Mnlnar, and lit-ll. tht- lattcr hcing responsible fm' thc smooth passing and tcainwm'k, as wt-ll as fm' many ' nf thc points scored. The other me-inhcrs arc as follows: Ht-izcr, lXlcl":ulyci1, R. b Smith, Slt'L'1'S, Rt-thnan, l'm'tcr, and hlattes tmanagcrl. Y' . 1, 4 l 1' L ff' 1' fm' 5 5 5 x 'Q ' it fat.. S jx 5 5 F f ..- . .-,.....,,,,, , M 5 M Ww w wmtgzi l,lljll' JUS gk f '- my " 1 L ff I --.qi Q. , -.- 4 4 MISS 'l',Xl-1 XX I'l I 4'I'.Xl'N'I'llN, YIRVI X N'fml.w1'.' Tfu' .Ylzrafmf Pagr 200 is MISS NANCY l.lCWlS1QII!I3S ST.-Xl'X'I'HX, YIRHI N IA II.YrH',' 'flu' lW,4lI'fUHIPlI, llfumr f-Hlllllliffff, Clflilli jlllllvlll' f.lfl.Y.V, l?u.x'kwllulH P41476 2117 X fu SS .Xl.lX ISR4 JH xzAx1:wll,xx.1,, NIIVIIHLXN lyrljlx' Jil IlA'nI'.' LUm1fw111y " l v 33 Nl ISS MARY 1,1 bl'ISlC IFC JRIKICS XIAQXN YORK wr:-Y ,S'fw11sm': Clmljulzlvv "lf," Thr Nmlim' Ulm .YlH'll,f"lle'1 lfzrxilzvss .lluuuffwr l'ug7v fl! s J 1 3':A". R12 .J 7 Haw La, ,"' s 4,5 212, ,ig SS YIRCDINIA l.lil' SOL IPI lx S'I'.Xl'X'l'UX, Yllilll N .S'fm1.w1'.' Clnafzfwlzlbx' C Pugh' JIS SS ll..XX IQHIII I XX.X'l'lRIl11u I1 i Nffflm 1" lf! l 'um' 2 XXX . will: ,-.. f. X .-gw rf , . Q 6 -- -f - "-57 'WT . X X C r C, L3 ffl- s fs tkL.!:"""7--Sifbfl ,K el s O D: S-"1""'13J J ,f fl N xl- if i"f'5g U' 'L S7 '-1:3 zjlfgyx J rfpv Q ,I 5.5139 UQ E511 w A x Q Q 5 1' t If ., 1 of . I -, f ,--, x A ,J Sir, - ,SW 51 W K Eel 45 0, Lf 502, US , 'Z 22 111 rf? f Q E35 Gb iff xfg ,Y 'Q' ,' N1-mrs rw 1 P U, nf I I K A!! i R1 , V 1 M Fx - 5 3 Q if 'Q' CS' .J A LX? K , A ,- 'SQI , ' Q.. X,,.- "1 A 1' N L51 A.-4 if' GK MISS YIRCIINIA IJL'lfI7Hfl.l3 Sly' fi ':'! E 4' X 1 fvj lJl'ITRUl'l', KIIFHIKIAN .K ' L .S'fm11snr.' 'flu' lfulvlvgfruur Q A 4 .N f A , by ,J H I - G , ' f , , 4 if 1 'LJ If it f x :tb NLE. 4. ig, 65, rf ,Inf T. , I ' X 'ki I f X521 H V W -1 ' J A- I Q +R-', ' A . 1- . 'imffl 13 C .1 "TX . . - ' " ff?r7F1Qf, 'IE W' CS A 'X 'Kr Q ' I J if VL? i 3 ggi A Ax ?f" kiY"K xl ' -' 'r' W., T r A , gf- I ' 5 N". N f', I '. T. -. Z "'- 7. XQ C' I kk- L2 I x '-QT? fwj 2 ' Ts " Z xx 'xg Q 1 f 2 55T"': A C C' f ff' iijxconws Afxk, xi I R GQ 5' ,I-F""xh-Q 'Q .. 3, ' xiii-'D 5 wx' M i ', LL' I BJ lg-'i'x . xzix SH' wi .A-KQJJ Ci? k fx K iii L ' .S ,j rf" " ', H TMJ -, if L 1 Lk ff- 'Q 'QW 2519 x x K Q 1 Q. :J Q w f -, is 1-1 - 2 .,.,,-gl Page 215 Pdrgv 216 nga' 37 Hgh' ., Pngw 219 X x Xa 111 S '90o'o'oo'o' won sis ' 5 Q E X s Q. A3 E gag 'eq Y 90 of ,Q 5 ig R 0 A xx X ,Q R '00 ' -O x . S f X 1 'vii 4 90 W ' 1 N N 1 Em X WXXNN' 5-5 XS 5 Rs A SP O 6:30 :zo oo., ,.:.:wQ:N,z+. noun, 6000 an AAAAAAOAAAAQQQAQ Z Q to o o g222"g O Q' 'Q Q o '03 :QQ ze 0203+ Q24 Q, 0,4 o o o O Oo Page 224 k I 1 "UV 27 ' 7 fly! :if-, 45. 0- gnf' 5? ff X44 M -A , . was YQ vfwn , u 'ff' ' -e 'L is . 'Wm ,V ' v . .' 1 yfffgi- V I . '- f' vl ,I 'FM- v, 2 '41 Q2 'S 'iw Q xi . E "' J' A ..' - .', 4 ,,' Q. KJ," -iw . 4 g A . 1L' " , .' B ' ' N 1. Z' - I 1 1 -Aa A ll 'f I. -ts. 'gl U i . , 'f ' ' . , If. 1 .- 4-.-, I , . '. I , , ' x Q -'I ,l I x. 1 '1-iaiwwafwiiulf . . .af 5 1.1 'QQ xxx , s.Q:'s 'x S by ,mi v I M ' f? 1 :fs-r. .5 uiiik all Xnim ' . . ' Q, W , . "N" 'L' 'uv . .-... .,..,-.,.........,---. - 2 , . , ' f :.f:g'iv,a:Mg fs! gr"C 1 h wayw- ,rf " 4,1 ' QF' - X-gf fb- 193' Qu s 'wr .4-V R' 1 unm- 4. .pf ' 5'ff1?'I4: ' dv iii? "op E I , .Jw '- ff: .-m,, . 'M k -1 I x Rx' -L 'L I - ' 14, ., .4 . lg... his ,.f Y , ,IA ,- FJ-'-i . 9f i'g " - Q Y""5l3 ' p UF 4 W JN . 9 Q. . gf , . 1 U Q "' y- 7' NX A' I 95 ' 1 'tr 1' ' I ' .ti 2'-. f 1 4 1 f A . ' Q if Q H! :--xx-ww, - 2 4 : , v A V Q y ggi' ' f , '4' E3 ' T1 ,.,f...,1. , . I ,5'V,k g.. A A E.. . f QA 'w 'ffin " X V , A 5 L 'P , Y.: 38 " x MY- 17" 41 WMM ' A waxy wp Nw Q rl' if wx.: : f r x xkx, N., A. .W ,N My -. ,, ,M .M ,,,.,g..m.f- nf yv y f ss.. - 4,8 7 .,,,,.,' 4' lg .1 A- iff ,..A ' E39 "Ql7A' A 1.-Q VX' ,- W, 4-n Q WA 2 " was 3,1-.p . 1.4 -if - K . 4 I .- - E I? 1.1 g Q 24 ZZ ,. 3 'Z N X? A S ,V ,fi Q 6 Q I Q --fs I wg ,,,, 3 I 1 I ' I .I , , . ,Q il f, Q F 1 K S fQ '56 5 fig oi 2. , I 'ix 'CI EDF The Shrapnel 3 RS 'N EQ 3' EDITORIAL STAFF ' Rmzl-2l:'r Ii. III-LYIQIQI: .... . .,..,.......,.......,. ...lfdilfwfifl-L'lIiI'j' , , FQ BUSINESS STAFF in 'l'vImI,xS l', Lf lfmclzl-is. .. ....,.,........... ...,,. I f11.virrI'.v,v .1lIn1uIf.'r I, Vtvl .IANII-.S li, lil-:Im-:le ...... .. .. III-:'I'rli.vinIf .lltlllllhffff if, ri! ' r 9 4 xg ASSOCIATE EDITORS Q -I,-x mms YOSS ....,.., .................. .... .... 1 I ' uucml lfdilwr 'H XJ RHl1IiR'I' Il,-xlcwxx ,... . . ..S'jmrt.v lfflilnr D 'l'IIl-,unulcl-1 l'kl-ilzul.. . -- ,..l.ilz'I'!Ii'-X' liflilw' ' Kr ,' ASSISTANT EDITORS Dk " I'1l1XX.'XIQlD Il.-xl,I:lal4s'r.xn'l'. . . ,.....,.............. ...l.ilururwv l7I'fnn'lu1cnl :D ' lflmxlalv 'l'liNNl-ix' ...... .... I .i!I'rm"x' I7I'fwn'ln1vul E bd rf' I Kg FACULTY ADVISER l.Ilil"I'ICN.XN'I'.X.711. frllllliwl-Y wi I QQ b I HQ Q, i 1if,cfff f'1lEY.f11'?V'1YZw A-I.Q'I'fffI1vf?31'f2fS 1.-I 'AY if ilfiifiifflii 'O 1xfmS"Jv2eH: Y A AA lpwiqgf Q sxzfzxkbqx ILS ,,f.SSiSLff I lblljll' ff!! .nlIllr' W , A - 'QI V ' ' ll. Sf- F .. '11 ti.. "... 0. ..nlL.5i.. ...il 3' , - 7 . f Z y . I f 4 i 0 i O f I f X 9 Q X t 0 Q T Q f f ? X y 0 4 f - N I 0 j f 5 The Shrapnel Q I U X Now that mn' hunk has hccn cmnplctcml wc of thc stziti' wish to cxprcss mn' X Q pt-l'suiiz1l 1lllIll't.'CillIilllI :incl thanks to those who have use-zistt-tl in its puhliczltiim. Q 'liIlL'il' cu-upcrzitimi is llL'SCl'Yillg ui' high cmnincinlation, for on lllllllj' uccztsimts .X X hunts than niight Iizlw ht-cn spent fm' pcrsmiztl lmcnutit hzivc ht-cn s:1ci'iIicL-tl in 'I' Q urtlct' thzn nu part nf thc wmk slnniltl full hchintl schcclnlc. 0 0 ' Iln- IUHHXYIIIQ' czult-ts have Ctll1tl'1lJl1lCil tu the cnntcnts ut this hook, :intl tht-sv 5 :ncn wc wish to thunk: Slevin, 'l'Iimnpsuii, lichcr, I':n'tIztn. Iirickcn, llzirtcnstcin, X llnckins, Ut-Iirig, hllll'l'Zly. lh't-tscliiiciclt-i', Irvin, ilu .lt-sus, Xticlznnl, Smith, A., E hlCl'iZlllYL'll, N. ls ' ! 5 .. . . . D X Willimit l.icntcn:nn Luuksvfs cxpcrt :ulvlcc :intl his CIll'L'f.llI :intl iiiccssztiit stipciwisimi :ill inn' cH'1n'ts wmntlcl liztvc ht-un in vztin. If Slim: 1n2Yl4:lcie. if 5 0 X 2 0 u N X Q 4, N f Q 61 X f I 5 2 Q f X Z X AA I .XAMNA 4213? L.. The Kablegram EDITORIAL STAFF Q "ANA: .....................,............ 5' A ' BUSINESS STAFF '-i V11. N ............................., . . ASSOCIATE EDITORS ACXNI-i" 18,0 .....................,.. .'1,A ' Q, '.,f t 4 ....................... ..... . 11".'li'1If17' REPORTERS . r n .' CCH .. X,l,, . Svxy 'nn' 42' .AJ TYPISTS AND MAILING CLERKS ' .x'lu.fX ' 7111.14 I. ' 5111, llh' ' ' 4.41 .ww-4 FACULTY ADVISER A Q. 11.3111 ' -uv I" "u 6-' 5 'v ' H SL 'I' 2 S. V my f Q X q A , QI I -as 0 5' Q ,fi Af.. - L' 'cr Q. Q Q gf f 0 I X Q . 0 I mx um S In IX lflzfm zu C lm! X R11 ummm I ,M lvxlxl lsx1xlull!fr1'1lw 111611111 Q 0 I. .'Xl.HI4.I4'I' 5Il'.I'llI x mx ......,................ .... I In 11111111111 .Ilumnfm E hlulcnl I' IMI lo Iflkmllxlzm llumzmr W 1 lx! Illf l ,xx Maw lfllfw 6 1 Q l XX1lllx1x1lum Sfzlx I 1 X Ilxxln: Ixllllcll IXIIIII Q ll lx 1 HIIN Nllll X . NllIllNlIl Il III P11111 ll lm: nu x X I xliulnlrf A S Nlll Q Q lxllxlxl I I mm 5 O N V I X f O X Z S f N X ull: W .. l'fl1ln' .ffl xg 1 1 Sty ""'V V . !.X A The Kablegram 1 11111111 1 ll A 11 frum 11111 1111 111111 1111 1 1 11115111 11 1111 111311111115 1 s 111 111 111- 1111111 111 111 1x11111s1s 11111 1111111111 111111111111 11 1 1 11 -1 11 111 1 1111 1 111 1 11 111 11111, 11115 1 1 1 1 11111 11-. L1 s 11 s 1111111 ,,11 s 111 111-11 111111111111111111111 1111 111s 1x1c'111'111 111111 SL 1 1L1S 1111111 1111111 I1 11 1 ,, 1 11 111111 s 11111 11 KKLSS 11 It ll L11 111118 1115 Z.. C' S K 1 S 15k U 111 11 1 ,, 11 1 s 11111 f 1 7 1 I f O 1 X 2 Q I Q ? ' 1 4 9 6 X X C 9 ' f T 1 X X I J I X X A U X X 1 1 X '1111 1 111 1 '111' H11' '11 1 F1 ' 1 Q 1 -' 111 'U' 1 ' 11" ' W' X Q 111' 1111' j'CIl1'. 'utp 1: 1 1 ' ' 2 1 1 1 ' 1' '1 '111 Q 1111- 51111. 111111 111 11111 1.111111 :111 his 1111 1'1.' 111 I11Zl1il' ll go 111' 1111- 12111-1'. 11 11011 , Q :1111'11' g' 11'i11 s '1 :1 1111111 as 12111111111 1111111111 111 11111 1111: 1 is 1111111111 111 ' 1111- I U , x 111' 1111. f ' 1 E1 1711" U' 111' 1'1':11' S1-v1'1':11 111111' 1.C111l1l't'S 11111111 11111'111111' 1111' 11111 111:1' " 1 1111- ,S S 11111 - 3 111111 :11'1- 1-:1111-1'11' 11111111 -1 111' 1111' .'1l111l11.'. '1'11 1i11i1111'-i11-1'11i1-1' 'IV ff 12' 2' 11 1. 1 5 X '1'11 111115- 1:11 ' 5 ' 111 '1 11 11 1 5 1111, 111111 111111 YTIIVL' 11 1' 1-1111111' 1111111 1 1:11 Li' Q1 sul 1 ' , :11 11 1511 I1l1'11 1111111 1111' 11111 511 " 1 11 ' 11111111 '1'11 1 31 1111 3 11121 1 - 111 illlj' 1f1'1::1t 111c1'111'1:1', 11111 at 1111' 5:11111 1111111 1111'1'1' 111131 111- 111 1: - 11'11 z11'1- 'I 1 . , , , , , A . X 11'111 g 1 1'111'11 211111111 11'111 11:11 111 11:11, :111 11l1Cg'1'Il1 111111 111 1111- 111z1c111111-, :1111 '1111 ,ff :11'c 1'i11i11g 111 1'1f1:1-1111' 111111 ll 51111111 .'11Zl1'1' 111 1111' "'1'1. 9 l 1: 9 0, x ,1 O 5 5 2 5 2 3 i X Q - - - , ,,. 1, ,L ,,, . .,,,. .,, , , . 1 1 f 1' ll- Q. - 4 -, 1 .I ll 1. XX 6fflZ1 M!,UMS?JAWDE lE1 Eh l'11g1' ?fl.? -Ill Q? V -llu Y 'V 5if Wm JIW4 Q. ..ulL....k ...ul 1 ll - - .f Z 7 Q 3 y Q 1 '2 2 Q ,, l . l 3 . , N O X f Q E ? N 0 f C 5 2 ' 9 O I X 1 f ' X X 1 ' 4 i " Lgaaet I M LJ A Q X s Q s u 5 P X Almly clircctcml by Captain XY. S. Tlirmizxs, the Circlet Y. M. C. A. wimls up ll Q your during which it has zlccmnplislic-cl ll gil-:it clcul. llclmx' will lic fuuml the In . nznncs of the mcn who we-ru responsible fm' thc fuiictimls of llic lu-ing' C1lI'I'll'fl . Q out in such :1 line nizumcr. If l u ,Imax S. lJAl.'I'ON .... .... I 'rv.vif1'u11l 'IAM 1-is M. Voss, .... l'ii'i'-l'1'v.vif1'm1l X x . . . .... . Q , . . . . . . . . . . . . , X llcimim Alumni Sifmfarx l mini lluulllx lnuviniz f 4 5 Q lllvnilwvrxliifv Cumn1illrvfAsl1tuii, Miclcllelmi, :mal lxc. f lfilrlv .Slflllfj'4AL'li2lI'l, Rm-ssing, :mal bl. Mcnczcr. E Q Dvjvzmlfiful Cnnznziffvvflllcfurcly, Stepliens, :xml l.ll1ilSZlj'. R, , .llvnmrial CiUHIlHlffL'L's-l,Cl l'i'ctc, llzxiglit, :mtl l"m'lrcs. V N llandlnmk Cmzzzzzitfvvfli. li. clcVe6i', vl. M. Voss, :mil rl'Clllll'f'. illnirlzvrsliifv .Yialv l'. Ill. C. .-I. ,S'fzu1'v11f Coznzvilfllriclsen. . X' l7i'jv1rtafim1 Tvauz-Ackzirt, llrickcn, llutclicr, Cook. rleX'cci', l.infls:1y, Nlzmcli. 'I Q l,1lllllCl', Reber, Shale-r, Sloan, Stephens, Stall, :mil Voss. .2 03 l7i'lvg1uIv.v Slafi' Prvfv Srlmul Cv11fvrv11m'fAckzlrt, Aslilon, llriclccu. Casin, llllllibll. 5 N 1lcVL-cr, l:lSCl1L'1', l'lllZSlll10llS, lfriclcey, l'. lluupcr, liClllll'y, licull'cl. l.lIlKlS1lf'. f Ql Miclclleton, j. lYlcm'zc1', l.. lXlc-uczcr, Uelirig. liclmcr, RIlL'SSlllQ. liusu, II. hill. if liziimlcr, Sclimirll, SCIICCT, Stcpliens, :mil Yoss. X1 2 0 s S 4 4 X 4 , - , , . . . , , . . - . A 'qv 1 lv 'I 1' 'l 'll' 't 3 9 3 X K 1 .nn!. k'Pl .-Nlkllu ...nm I 'nga 244 SLS. NWAi"" , r 'Z i y ' y 4 y Q 0 f D f 5 ? f 0 Q X I Q Z . ? I f i f 4 ? Q W. W. Literary Society Q ' 5 X lfirsl under the very capahle leatlership of Caclet Flames N. Voss aml then X 6 umler that of faclet liaviml l'. Carey, the VVooclroxx' Vl"ilson Literary Society has y Q successfully closecl another year. 5 I 'l This organization, umler the supervision of Major M, M. llrice, has a two- 'L' O lolcl aim: to instill into each member that very necessary faculty of heing ahle to .I X stand up hefore his equals and express his ideas, thoughts, and ohservations in a gl clear and presentahle form, aml, seeonrlly, to keep each of its memhers up to the Q minute in the latest clevelopmeuts of topics of the clay. 5 ,f lluring' the lirst semester the officers were as follows: Presiclent, blames M. Q Voss: Honorary Yiee-l'resiclent, R. K. cleYeer: Secretary, Alfredo Ramirezg '9 X Treasurer. Charles ll. lllauch 3 aml Sergeant-at-Arms, il. S. Dalton. 0 x The following are the cadets who kept the stanclarrls of the society on the 5 X usual high level during the seconcl semester: l'resitlent, llavitl l'. Carey: Ser- y Q retary, .lames hl. Yossg 'l'reasurer, john S. llaltong ancl Sergeant-at-Arms, George Q l". Halton. 4 ? ' x 4 32 ' '5' v ' I". "l Q' "I ' ll" "I S ' 'Q' Z V 5 ukfdnn ' , 4 A I!f7'lD7ilQl ul nI 'Mk Page 245 QA V717 UDQQV EQ' 151117 1 fax C- Alpha Bible C1u19 '1'I11- .X111I111 l11l111- 1.11111 1s 11L'L'11lll1llQ 111- 111111'1- 111111 1l1f11.L' 11111-1'1-s1 111 1111- l'1lI'l15 1-11-11 11-1111 'l'111- l1111'1111s1- 111. 1111s 1'11111 1s, 11s 1111' 11111111- s11gg1-sls, 111 5111111 1111' g1'1'1l11'S1 11111111 111 1111 111111-s. 11111 12111111111 I111111111s, 11'11111 11111111 11-111's 111 L'Xll1'1'll'l1l'k', 11115 11-111111-11 114111 111 11111111- 1111- S111111 1Il1L'I'1'S11l1Q. 1111- S11ll'1L'S Zll'L' 11111111- S11 glAI1l11l11' 111111 111111 111:11 1111-1 11111 111I1g' 1'1'l11I11l1 111 1111' 111111115 111- 11111s1- 111111 111111- 11111-11111-11 1111-51- 5111111111 l11Q1l1 l11L'L'11llQS. 111111-1s 111111' g11111- 111111 1111-s1- 1111-1-1111gs 1111' 1111- 11151 111111-. "just 111 s1-1- 1111111 111l'1 111-1'1- 11111-," 11111 1111-1 111111- 1111111111 1111-11151-111-S 1111x11111s11 1lXX'1l111l1Q 1111- 111-11 I111'L'1l11Q lll 111-111-1' 111 1K'111.11 111111'1- 1111111 111111 Q11-111 5ULl1'L'1', 1111- 1111111-. 121111-1 1111'111l1'11 1-X1'11111'1 11115 111-1-11 111-1-51111-111 1111'1lllg'11111l1 1111' 1L'Il1' 111111 1111s 5111111.11 1115 1-1111111111111 111 11121111 111115. 111111' 11Yt'-111l11Il1' 1111111 111111- 1111111111-11 2111111111111 1111111-1111-111111'1' 111111 1111s1l11111- 1111- 1111151 11111s1:11111111g 1111111 111-111 1111S1L'I1I'141 1411111-1 U1-111'1g. fQlf511111 'A X W1-WS l'11y1- 210 Q "" V ""' ' X 7 ' W 7 ' "" 1""' ' "' S .1 .se IA. IM OMILLBI1. .1111 I II . - , f g 1 A 1 f 0 1 0 X f ' 1 Q f U Q f X D Q f 9 O O Q f Q U C Q 7 Q 7 I ' I X 1 1 1 ? O f 1 ' ' I , 1 Pubhc Speakmg f 6 5 X 111'L'2l11S1' 1111 1111' 111111511111 5111-11-ss 111. 1111- 111-1111111134 11-111115 111. 111151 j'L'21l'S 111111 1111- 5 81112111 111111111111 111. 1111l111si1i1111 111 1111- 111-111, 11 11'11s11c1'i111-11 111 11'1111111'1111' 1.111111 111111 111-111 y Q 111111 111 111111'1- 1111 1-11'111'1s 1111 lJl11711L' SIJL'1l1i1llg 1111111 1111- 1111111111-1' 111. 5011111115 1-1111-1'111g . 1111- 1vll1VL'I'S11j' 111. X'11'g'111i11 11L'1l21111lg' 1-111111-sl is 11111'111111. 'X l 0 Six 111111-ls 1'1-s111111111-11 111 1X111j111' 111111-'s 1-1111 1.1111 v111111111-1-rs, 11111 111111' 1111'1-1- 1111-11 f 11'1-1'1- 111111- 111111111- 111111 111 1111' 1111111 1-11111i1111111111s, 111-111 1111 April 5111. 1X12l'1U1' XN'1111s1111, y Q 1.2111111111 11111111-. 211111 1.11-1111-1111111 111111151-1' 11'1-1'1- 1'1-11111-S11-11 111 jLl11f.fL'. 5 X Q 111111-1 X,11SS 1'1111s1- 11s 111s Sl11l1L'C1 "'1'111- Xv1J1C1"f-1 R1-s111111s111i1i1y": C11111-1 1'11s111 . sl111111- 1111 "'1'1-1'1111111'1'111'1' 111 A1111-1'11'11"3 111111 C11111-1 '1'111111111s1111's XX'11lll1l1Q S111-1-Q11 was K Q 1-1111111-11 'l.'XI11C1'1L'1lll 1"11111111'1-, 1,2151 111111 1'1'1-51-111." C11111-1 121111111 'I'111111111s1111 will 1'1-11- 9 Q 141-51-111 S. M. .X. 111 1111- X'11'g111i11 1'1'1-11 811111111 1.111'1'1l1'j' 111111 A11111-111' 1.1'1lQllL' 111111- 5 1-L'1'K'11k'k', 111-111 111 1'11111'111111-sv1111- 1111 1X1llj' 13111. f, Q I X 5 Q 1? 19' 5 X 3 Za ' '-1 1 1 ll"' - "'ll ' '- "'ll v v si .1111- . 1 11, .A I 1 -. XF if II11. Jam. f. 11. ...1 W S 4 4 .4 4 4 4 4 4 4 4 1 fl Q Q 4 'Q 4 r' f I Q 4 4 4 4 Q 4 4 L-45 l'agy1' EPM' .- bw? 1 E 3 7. : L 2 5 Z I E : 4: E - Q 1 O 1 E 2' 2 E r : , . 7 .. fl- -4 -- -U ' 4 :Z fi .: :- ,J A 7 ,x ,. 7 : I 2 ,,-'-' ,J ,' '-I : 1 - -- -, : 41 .4 i E 'T 4 E ,5 I :U V- .. E : : ' if : : - : I - fn H f- 1 - 7 x 4 ? 3. 5 Z I Q C .2 ... S.. , 1' '4 Z1 3. 4 - .. J :. :' I : -1 L- 2 1 f 'e - 2 : 1 T ld Z1 x A .. 3 Z., q i : .7 1 - 3' 3-' 2 7 ' ' "- C I ,q '-' 1' C 2 1' 1 11 5 :H C W -- -1 :, .. -. l- , A 3 E 1 E Q i "' T C :: if '1 '4 2 2: 1' :. ' I L 5- T P I '7 3 ..., Y. : -- '4 ' Z 2' ,- -4 O I fn I-7 Z4 ' :- I : - L C I rg ...- " '4 -U ft D 3 E 33 71 v. 3 1 E O o -'- : ' Y' Z' F - 2 r-5 4 : 2 "' -1- 3 I' ft T 7 'f : , : : Q ff I Q-Y ' A 4 yg ,Q C I in jj 5 ' : ' A fi : - f D ,4 3 -- ft " C :Z 5 . C i : -1 2 1- 3 Q Q O 7 3 s 2 4 9 ' 3 , .Q ft 3: L- E. 3 Q E' 3 v ,-- 3 .. 5 E. -X .. N : 12 :A 1. .:. 3- 'll H. x , 5 2 9 3 j 25 3 4' 4+ -' 4 :. f - V 1 - 1 4+ ' 1 :S A A - m -. H -l N 1 " "' E' 5 2 5 :- 5 N L 4 7 1 E. 5 54 4 ,K 3 ,g 3 Q E ft 1 1' -5- 3' 'T .., , -' ' -1 1 A S 1 : 2 E. 3 -: ' Q ' - A A -'- : v. c E E ft Et' 4 1 ' W r-4 3 4 A "' 5- 3- .Z ,5 '4 : :. 2 Z x ... .. ,, Q 51 :- UC Q ff -4 Z4 T' 1. 3 .- 7 ,. - - '4 :Q - - C 3 41 'J 1 I E '- I - 3 A- c 3, ,rj -. 'J TT 7' 3 7- -1 f- ' 'Z' ' I :fl f 4 ff A S' C X E.. 21 " I 5 3' -3 -" : '1 A- 1' -' , I 'f N - ft T : Z 4 r 4: . it I 1 - YQ 3 A " :" F' Q 1- 1 w vf N F Q -1 v N ' ' C ' Q O, vo- of 'O' O7 'X 'X O X Q 4 0.y,' 0' 'of 'Q' Q ww ' fo' 4 4 6 ? i f f X 6 9 X X 9 i D Q B 4 5 1. Q - 5 ' X 6' b v f X f Q 3 4 Q" 4 F- 5 x , X 'Q The Blue Kmghts 5 X Q ,. , . . . , . . . . v lhu liluv lxiiiglits, this XCZIVS Ctlllltlll nt thc fault-1 clziiict' m'clicsti':1, liziw lol- X 4 luwt-tl thc Ctlslulil ut' thc scluml lllllSlC-lllIlliQI'S ul' tht- past in th:1t thcy lizivc playa-nl ' 4 fm' tht' iiiziimity ut' tht- iiifurmzil flziilccs. l.t-tl hy llzm fXlt'C'ui'cly, this grmip uf 5 X "tot--ticlilci's" has sliuwccl its vcrsritility hy playing' music in lmth thc l.omlml'4lo rg 9 Q :tml lslizim ltnivs stvlcs. L f ' ' ' The urclit-sti'zi wus furim-tl zimtiliml ExlL'Qilll'tlf', Cass. l.ll1llSZll', I lclirig, Sclituicli, 4 zmfl Xlbsttiii, :ill uf wliuiii xi'c1'c nicmlici's of thc llulcziircs ul' last j'L'ZlI'. Slight X X cliziugcs, l1mx'cvc1', wen- ilcccsszwy. "Mac" tumctl to the sax :tml clzirim-t, leaving 9 2 vziczmt thc positimi ot' tmiiilmuiiist, which in turn was tzilicn mm-1' hy lion Criss, who 5 1 hzicl p1't-viutisly plziyctl thc clrums :tml hziss horn. Mui playing with thu lmztntl fm' X . tht' lirst timv xx't-rc: Suniyzilq, lirst sux: l'. li. Smith, lmziss viol: :mtl Slizilcr, ' trumpct. 9 4 5 ' 4 5 X Q 0 f O f ' - , V QV"-yx I" W' wx 7 ' XQ ,,, ,J , .ilu N il A A X' Ilh.. .n gm.. Illlflt' ZIV 5 7 4 s y X1 ? 4 a v, l -f E 2 '. ' ? S i ,X C Q 2 I Q f ' 9 v f S1 1 D Qi i 9 X I U Q ' ' K.JLJLl.1..I.1kJ1I. KJLUU X 6 I sl ,, , . . , . , , f Q1 Ihe Lotillion Qluh has kept this years clunees up to the stzniclznrcl ot past ,V X years. Une scarcely realizes the time, ettort, and thought that these ezulets, with "" 'Q l.ienten:1nt Cooksey :ts zulviser, spencl in trying to make ezleh tlzlnee hettei' than .J Q the previous ones. Anil they have sueeeeclecl. 5, X ,V 4 Czulet .lerry llel l'1'ete, the presiclent, has tlone El 1'Cl1lZlI'li1llJly line job :tt lezul- ff el ing his fellow men to new heights of success. Too much cannot he said of l.ien- 5 Xt tenant Looksey s hne workg this is the hrst yezn' he has znclvisecl the Cotilhon Clnh, - . hul his zulviee was that of Il man who knows his husiness. K ,V 4' '9 Q ,f O X Vo, Q l 40 s X ? 0 x A Q 29 4 w Z S J' ' X MJ. lu. .4 A - 4 0 . - 4 Page 250 1 ulaunu. um D ' ,, v .. . . . . . lhc lwl2lClill'l2ll'S, Il grmip oi clrzlmzlliczllly mclmccl lclluws wlm lizivc not lrccn liczml from in past yczlrs, mzulc imc big step this year. .Xt 21 mccling that look place uftci' the Cl1I'lSlIl1ZlS furlough several uf the ulcl members clccirlccl to flrzlw up Il sci of rcgulzltimis, which suuml lilac El clizuigc fm' thc lrctlcr. ln thc past thc only requircmellt fm' zulmiltzmcc into thc m'g':111izz11im1 was si foo, hut zlccormliiig to thc now 1'Cglll1lll0llS ll czulet, in urclci' to lmcconic :1 im-mlmcr, must lirst provc his wurtli hy llQl'fU1'1HlllQ in 11 play or sumctliing of thc sort. must lirst prove his wurlli lay llL'l'flJl'llllllg in Zl play oi' sonic olhci' piwsciilzllimi in thc line of ilrzmiatics. 1 in 'V"""Il" OUAII Q v x 5 K 9 5 5 5 x .5 'X X 0 is X. Qu S F F 'S :Xi B N 5, Y S lv 5 S x mv....i. Qfflcers' Club llus xx-zu' thi- flllICk'l'S llulm stzlrtcrl ull wlllm zvst, :uul ilu' lmu' 1m-umlu-rs ul lui .xx-111' QIIVL' :l warm xvclcunmu- to thusc who haul just risen frmu thc rzmks. Lllll-UlAlllllIllt'lj', lust yn-:u"s clulr lmuusc, tlum whiclm Il INHII' flu-sirnlwlc plum- elf nut cx1sl,muI4l uni l1L'1lSL'Il. llmcu thc U2lI'IStHLNl'2llSH chose two zuliuiuiuq rmnus ul Nuullm l:1lI'I'1lL'liS, lmul it was uuticcnlmlc from thc lwgiuuiug that thc newly-claus alulmunus wuulml lIL'VCI'lDC su pupul:u'z1stl1c ulrl. Ncvcrlln-lvss, thc club has lu-cu :1 pupulzu' plum- fm' thc sn-uim' rzulkiug' cmlmls n lmvc In-cu zllmlc lu lczlvc tlwir lmnks lung c'1w11gg'l1 tu cuiux' thc cmnfurls uf ilu I uliu, lounges. zxurl C1billy-fll'I'1lIlQL'1l rornus. AXI ilu- luuc llus luonk gun-s lu pruss ilu- ulhrcrs :uw fl1sC11ss111Q' thc pluu wi IllllI'IllllQl0ll10 old club house. l'ug1w 252 jiif xg ' f 'T' Ng 1" x"X qw i .tl . l t I.. .dll 7 . I I . ag t 1 X I f 5 ,Q P . . Q i X Non-Comm1ss1oned Qflicers Club b 'l'liusu czulcts who rzmlicil lmctwccii thc SCl'g'L'1llll llllljtll' :mil thu lmttnm inf tht- f, SL'l'Ql'IllllS' list ilcciilt-il that if thc olliccrs cutihl have :1 clulm thcy :ilsu Sllullltl lizivt- i mic. 'llllt'll :tftcr rccciviug thc zlppmvzll of the Ctlllllllillltllllll. thc czuluts ulmsc tht- " iiiwtllczist curiivi' mmm im thc iirsl QZlllCl'j' of South l3zii'i':u'lqs :mil p1'uccvtlt-il tu ctlttip :mil tlccurzttc it :ls wcll :ls fumls pcrmittcml. D Of :iii cu-iiiiig imc may sec some ul' thc US1llllI'llL'SH rcclining in this :tlmtlu whilc cithci' twziiliiw' m'lislc11i110'to the itulio. lJl1l'llll"lllC first vm-:ir of its cxistciltc PN ZH N . thc club has haul high zlczuleiliic 1'cst1'ictio11s, hilt it is lmpctl that thcsc will hc f lmi'ci'ctl in thu nczii' future wlicn thc VZllllL' of thu cluh mum-s tu thc :lttcntimi ut' , the ullicc. 1 'l'hu scrgczmts :irc vt-ry primal of this mc-cling plnct-. :mil imc 0111111411 lmlnim- 6 them. lt is lmpctl that this young tlfgilllllilllllll will grmv :is thc yvzlrs rull hy. b V!! fy'-, xA, A ff f .l Q1 X XZ 'K V Paige' 353 X SSX BB x 4 6 1' O 4 5 "K"'K J xQ1! JRWWE'V.Y'lTFV 1. .n.. . 1. ..n . , .. . f ,S F CX ' I fy ll I T5 --r' :' 37 -1- ! , xy mu N 1 I ' J L W X -YHT Mess Hall S1Qna1s L uw 1 n NL n ln mins I sxsl incnm in 1 migu inn 1 0 nfl inl 1 s ul 1 'ct mar than will In n u sa. wh itsounr in 1I1L mass I1 ill s IISL It IIS 1 I 1 s s 41 1 L spu mm 1. IIRXINI In in nilus 11 uw sugg s tl Lum s mtl INL4 IILX L l kW ll lgw yyqn dahnilion u I S s 1 ac 1 1 1 nm nn smiuum IIIKICICS 11 nu SN Nl IN XUII IIU OII TLI' 7 U ll L SIIIIIL lt IS NIIUVNI IIO ll 1 ues .111 arxu L hi. svs wad Ivnl ilu iunlt nl ilu :input vxill In nmst IILIILI1 llu linkin nun it .1 l.1IiI1 is soimlinns IUIIIIILKI tu maln IPtl'lJlLXIIIg' IIKCISIUIIN Ilan ll' l I Inninm, Ins 1I1usiun In will gl incc it tlu vwninu xml m ilu this sign Nunn ul thy xuungnr 1 its Iiulmntly Conn to mess with Qmlul h xnds I stcul 11f'1 I I unuiiiiig, thu will In I LN s hllnig., 1 11 n 1 s 1 nary nm intl the 111 urv stick incl culnts wiping! I -1 ug,Ii1s 1 siigqutu 1h1 Ik i s I dum 0 vw t hi n this pmitimi 11 nn N x Xhtli tmlluns, it nn'-s uutlivxul than must In mnn ITILIIIOCIS In nlnch thc fnllmu mu ilmul in an I ilu stmlxs scrum .lt home ol -Xunt I11I1'llSllLIlIIIIlS 1 inwlnng, glllkl 1 In un null' s I4 1 king, rnpurts to ilu king olliur in tu imss I1 ill tu uc I must 1 iII tm In nsputlul Ixqvnrts must Im muh ul tln mnnlmu' nf cisnnlnu .iftnr tln Inttlns mtnnu thu KIKIIIIIIII for loud mu Im g Lxtni in IL sn: -Xt tlusn tnnu una sl fight tm mix nun-ul rex ni in ku ming mt I 1 nux mln mu si Inca in I ss I1 LII th INL vwlni mx tu vm inc suiunur than' ri' s is I s mal um n slnmniq lluir xxithdi wx 1I funn xctmn in un mlx 1 rin or ciiun so 11 in f in mn in runs 0 1 IunIm chop N ll nu ISIIIIIN umm to rut in 0 lrlcn s Nrlsl Ll IILKII Lxlrlk Ltnn xxill it stu 1 -.ilmnc in this min Ik 1 1 s 'lrp mont nun s lx I Ik xr no nn L N u Ll mm lhit sinl Eng mm nut stili snnn Iwi mclu in tic nyc oi t1II into tha pith nl 1 sxxislnng Im 1 m 1,11 im x to the slim! unnd cuILts will i 1 yngglyp. 11 1 gn Ionn tliit I5 rusing tlu 'lrm in this pmx I Ichnlx in I Ixly I will :N sun xl inch in Il 19 . 5 5 I 2 4 15' ll f' xl VI X' U 4 7 .N ' , W Z I' 4' Q D fi: M J u X N. . 1 f 'Q 1 6 7 8 q I0 ' rx f I ' I , B 11. l X I lla-'11 nl Ili' clll-cl ul' n I," n I ' I'g'.'tix" cm, ' 1I't- I' 'ft' , III- C' in- O nm 1 lax: rnl- ll ut nc, y " X - " ' ll n if ' ' 1 .' - " ' - 1 . 'I'I1i:, nl' X Q cm -,rn -11 I' II11 llll talking will Io nlioli-Jliccl. Signal: arc to Inc us -I 'n plan' nf tlic 3 kun ' xx" '.I. lh' 5 .1 'J-11. -III Ily ' ' ' : '.L'SIIUll.' to ic ' IIIZIIIKIHIII a: tm lu type' X Q nl signals tn Inv II 'I 'fl y '111 :X I ' ' :irc picturcml 11I iw, zxnml Ivcluw 1111' givcn il 7 ' ' 'rls 1 in V ' ' I '1icI1. f I. Thi: if 1Ii-nnsitinn tu Inc us-I in In'Iii g I I. XYI ' 5 - - ' I' 11 5 tI1t y :irc to 5 ' p1l.'.' tln- ".'1nI."' " I gg gr wl " Iv," lint us: ' tl - position if : fi :I vc. f Kirzl u. Iiukcd potato unl lui ily. II' nlashccl "sp I:" ' '- s' "I, yuir lIIlI.' 'ill Im- X Q incpx- , - ' - ' 1 ' " - .' ' ' Y tful. O 4 ull' xx'I1'l-ihtxxm' nr innru Icnivus cI11sI1 nwli thc rcmalining piccn: nl' Iuttcr, insu-:ul of B s 3 , - ' j'1 '1 - ' --1 :H f .I. .' - ' - Q V ' '1 5 ' ' " . ' ' 1 n: 1 . X'L'I'Ill 5 O qu ' ' f 4' I- rvqnirccl lu "1 1' wont IIZIIIIISH llllll lic cIc1lIt with as ip lrmpcr :uni y 4 -I. 'I'I1- cinnzln 1 Iun:, S 'l'x'x'1I ' " ' v 1 'lI, 1 " " , 5 ' 'y, 1 1 ' 5 V ' I1 'ii' b l11IIllIS frcc uf thc slickincss I:lII4I to their dismay that thc Stull' is hard to ruinuvc frmn X 1 .'lI'1"' It 's .' fp, 'I xt II - Inn: IL' " ir aI 'itll hc :mls '1 ' ut g Q uf In ' 1': my. ' ::, " . .' ,. . I 1. 1-. K- . - 1 1 K- I 1 ' 1 . - 1 X Q IVII1 I ' 51" il " '. J "I , 1 In 1. ' .., 11': gl 1 r in f- "ul, X f Cl. Six k . '1 "-' I. K 5 0 7, In n gy' -' 1 3 - run " J ' '- ' I - 1 , I ' :mit Ii 3 11 1 ' ics 4 H, Sm ' ' - 1 1 A -13 i- 1' -1 th1 ll - : Iply. -. ' - " 111113 if I 'L""" . Ho XII" "'l ' "1'l'Y' ' II1' ' 4 llIL'.'.' 1 .1 3 ' n ' lull IH' I ' f"y 1 I 5 I' ' glllf will lic In: ' I1 I I X 0. Ilnf 'tl 1 11 x'1gI1 It I k I" '- 'Ivy 3 n -1 gl ,'1 - ' ll 'Qt I 1 1 viII b Q Il --1 3 - - ' 21 c n 1 I": x' . :Xlt.f'1In- lurk nncs Imvc H I 1 'tccI, . ilu' vi ' ' " s' 1nnI slilll-r in : ic1I ' c ' 3 1 nor f III. 'l'I - III :I1. :I , "Y :tnc '," will Ii- -1 cl I gf-r. 'I'I1- ncv w1iy will Irv fm' ' tln- rm-pnriiiig oiliccr tn IHIIIIIIIZII thc ClII!ll'II,. In-ing CZIYCI-lll,. I ' 1' 1 I- , 1 gm' I ws . gg g - gpg -- ' 1 ' 1 1 3 '1 '. 4 II. living 1 ll - In yn-II for thc fm I lo Iwo 1i1i.'sc1I m, '-1 ' ' .1 ' .Z ' .finI X llic J 1 1 1 fIis1uIx'1nit1i"'. It has Iiccn cI 1 ' 1 5 U' 1 S . tion ' f zinml th 'n :Inc - -' mlm' and out in the mlirvctimm of thc' dcsircml mIiJ1-ct, II '1 'QI1' " fIn1I X ' Iliaxl In- can ."1lIII , ""' 1 ' cs ' '-uch. b .I D. n - A x. .- , ,j 5 Ai j "AXXii7MN7VANS!Zn L!12h Pugv 257 X X 4 4 .ff 4 4 4 4 4 4 4 4, 4, 4 4 Q X 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ., .nl 7 X 2 ue X 0 1 5 X 3 F 5 X o X. 1 F X 1 X U Cn a Farm Down in Iowa Anil what is this! l11 ll flllflllg sally several mghts ago, U. 11. XX ottztpus, our .Q L'tllll'1lQL'ULlS SllZlIJSl1Ul hunter, Sllilllllllil this piece of z1t111ospl1e1'e froui "l'he llooli of lJI'L'Illl'tS,H 111e111oi1's of 0110 of our illustrious c:1ptz1i11s. :1 tall :xml llllllj'-l-1lL'L'll ":11'istocr:1t." VVe are certz1i11 that tl1is cleseriptiou is so hrief that lltl one will he , i it :1l1le to irlentifyhi111gso11ol1z1r111 C2111 he done. Yes, Zllltl in tl1is hook of secret l1lClUCIlltJS what clitl Oscar, our ulitler-cover 1111111 t:111 z1ristocr:1t IllSUl, tiuml written heuezxth this picture of rural spleutlor? 9 p "Home Sweet Home." Verily, this is the infamous ott1cer's clesti11z1tio11, the spot X towztrml which he will poi11t his size six shoes after Colonel Russell gives l1i111 his ! sheepskin. t llflllll say zuiythiug, hut we hem' that the latter has been sigueml with is tllSlllJl7CZl1'll'lg inlqj. - l'erl1aps you woncler wl1ere on earth such :111 uucivilizefl spot C1111 he litlllllll. , lllzm. it's Iowa-tlo1l's country. The name of the hurg? lt's :1 wortl ot' three syllables, the first two being the name of Ll liquicl that some of the kuytlets utilize X i11 the Zlllllllltill ot' local flirt. The last syllable is the phonetic spelliug of 21 popular ' :tml l1IlllllSUI'lll'yUl1llgl'CSlilt'!ll of the ZlIJ1ll'lIl1ClllS 2lll0VL' the Mess Hall. 5 llut it' you c:11111ot guess l'1'0II1 the nhove clues, we shrill give it :1w:1y hy Silylllg X that it is also tl1e llilllllf of the place where N!lllfllL'tDll was decisively rlefezltetl. ' 5 ' 1' -1 17" I' " 1' '1 V -sv' " X f jNAg7 3'7:N1LNE9E41m L-Q Page 258 gl SdR A J. 'UK' WV "HIV X17 in N7 l X A .A 5-4 Tony Atter 1 long, tneless mvestlsatlon bx the SHRAPINII N two undeuovex men the LllLLllllbtclIlLC9 or Tom the Mme allas Tom the Qotamore alias Tom the unel have been run to eaxth At fnst the SHRAI NFL was m doubt as to the wisdom ot publlshmg thxs mtox mat1on 111 that so manv had thnsted fox the blood ot the eluslve Tom 1t was fealed that bod1ly harm mxght be done hxm VVell Tom IS pxetuled at the top ot the page just look at hlm To thml th nt somethmg luke that has been able to annox us so xet ni not a mosqulto also lI19lQ,l1lllLdllt-P Tom hls 11.aLhed onlx hw luner N631 We hxst dass men have at le ist one thlng to be glad about We u ont have to put up xx 1th Tom the Senox Allah be pralsed fm that lt Tonv evel xeaehes the Tonv the Pole Glad vull be the hrst to 5ug,g,est hw demlse No Jury w1ll convut a man for ICFHOVIIIQ, I ff 7 Ox o , 1, . xg .X - l 9 Q T J Xl Z 6, g Z 1 Q J s S1 f I Q ' I . 1 ry .. . .T . My K- , 5 , ., . ' P ,xl ' .A.. .,, I . ' 'e ' .4 Q f X , " ,"' ' ' . ' . c . . . . P . -.Y 1 N 22 -- dw 2 ., . H, -N H 1. .. ' .. ,. . I .A s ' l ' . . ' ' " " if Q '." V .X-Qt f ' rr L . N ' r -If Q such as that 1 indeed, he would be thanked as a public benefactor. I ' s S4 2 0' - S1 X I Z S 5 Xl' ll 4 -1 A . ' ' A I 1' ll m.fflZ1N9MQUMNYWJNWX FEu Sh Page 259 "'5K ' ' K N'7 ' W 7 " SS . Q la . 1154 E4lLiJu..Xf it . f g I f . O X I , I i . 9 fi r- 1 - Q X f? fl 10, , N' ' 1' 5 , Y uf ttf U W if fa- in f 9 Q f 2 f til f f ' "X , Q A A Y vi 115 'X X Q ff-.. W vit Xwx x , , , 4 t l i-gif ltr f f T T f Z "ll a .-it ful' y , l :ii Q Z l f l ?i5'ig x 7 A O ' I X Y , f D I A s Wall 'I Q l i x 4 1+ ff! l WX 5 A D X -- f bg " wha. 5' l t X - . f 6 i U H 1 4, u u 5' 4 " it Q X i it J X Q Sergeant X y 'l ,. . . Q llns scrgcant tyou all know lllllll was rough, tough, antl nasty twhcn no onc L2 Q was arountlj. llc spent hours, telling what hc coulcl, woultl, ancl hacl clone: to thosc 5 X unfortunatcs who so clarccl as to wiggle a linger in ranks. llc also cxplainccl just whcrc his licutenant maclc his mistakes, antl his prize story was how hc was 4 "g'yppt-ml" out of a capc, sash, ancl sabre. His criticism of thc company coin- X Q mantlcr was tirst ratc-hrst rate imitation of a jackass lmraying. XYQII, hc clitl his Q lmcst to makc it known that unless hc was in ranks at government inspcction thc . X company woultl go haywire. llc tlelightctl in giving thc man-hehintl-thc-thronc im- ff Q prcssion. Thcn camo govcrnmcnt inspection. 5 ' At ritlc inspcction hc all but rlroppecl his rillc: at tlrcss pararlc hc ncarly lost X i thc step: during close ortler rlrill he marched lmlythcly on while the company , cxccutctl "to thc rcarfmarchf' 0 X Nloiuxi.: flf you clon't know your stutt, kccp quict. lf you clo know youi i stutl, others won't havc to tell you to keep quiet. Q 9 7 S lltlffz' .260 "III S l CCH I IP X f f Har'r1sonburQ Flash 13 "5va'F'i ffqglf .r 1 I jX.,1,,,. fl? l gg! Nz 111111 11,1 T s 1 1111 s 1 1 111 11111111 S U11 1 x Ui SCC 11111 S 111111151 11 18 X011 USU 111 Stl 11 Ill 111., 111 LVLIN 5111111111 1111111111115 V1lll111lN 11111111 1111111111 lllll 11113, ll 11s so 1111111 11 11 1 1111 7 O Q1 f Q 'L' Z L' il-N2-F l Q 1 1 1 1 1 1 1 1 . ' . X ' 1 1 1 L f ' 1 a 1 5 :X X , 0 1 1 1 S 11 y 4- f Xa ' 1 -1 1 1 2 ' , lf - 'G' E 1 ,f 5 . f X X ff 1 ' S -11 . 7 x 1 X Z 5 . : ' Q , g N K ,fy f S Q S 1 ' uf 9 L X i ' E 1 ' ' f 0 , 1 ' 2 1 ,-' 1 l X N1 g, .... ' ' , ' 4 -h ' I 'fly 5? y ' U 'X V ' 4 'Q 1 1 vf ' 'V -'f . 0 4 1 : . , K L X ' 14 X 4 S. p I 0 X X U f 1 . . . 7 X M11 1 1 ll111'1'1s1111l11 '1' 1"l11sl1. l11.' lly11ZlI111' fell ' 1.' Il 1116 111 '11 t 1 ll t '- L Q ist: tl11 Valley l'1l'11. X711 'l .' 1 l' .'t1 l' , tlzt v' :1l 1111 .7 Q st:1 l' gf 1111 11111 l'411 1 .'1 ' zu' ' ' f 1 '1 t' 1 1' 1' g a 1'11lc 111 ll1l1'- IJ, X 1'1s '1'. llc st11111l 111 the 1'11111l 1 1 1' 1'e1l 1 I1 3 .' 11 1111 l 1 111111 111111 :1 'i Q nllllj' lim ll111"' c111l11t. My! My! The 15121511 went t'2l1'1y 211111 st11y111l late. Assam- ,V X l1lx' 111111 f111' 1'11t1'1111t 1111 S1l1l1l'1lZlX' nights was 11lxx'11vs 1101111111 1111111111 111' tl111 '1'1l11l1l1 1' Q . . . 1 . is 1, ,I . f.1'.0' 1 '1 .' 1' 1, 71: ' 1 1 1tte1'. I11 fact, he x 111: 1 1 5 ' 1 1 ' 5 ' 1 ' , 1 '11 5 ' ' ' l 'tt 1 . h 1 , 1 . -1 1 A - . 5, 1 . . ? 11111 111 1111 1111111111 111' 11111' l 61' 1' l1 l.'. 3 - 1 ' 'ew I3 X 111." . 1 1 11111 lllb 1111-1 11 1 1. 11. . . .. .1 1 1 1 1 1 el: Q 111' l1111st 1'11s1st1111c11. 111111 1111111111 t11 Il l11t'1'1l1'f' c111'ec1'. 1 l '13 ' ' 1 .'l 't by X st1 " 11' 111111 .X ' '11: l11'111 1' ' 121111 111111 1'c1v1v111l 1111111115 111t1'1.'1 ' 11111. l. 11111 X wr: 1 lll, 111111 11111 '111 if 1111 still kept 1111 11f 1 1 1l11ls 111 tl 1 t1'1111l'. 'I'l11t 1tt1-1' Q 11111 l ' 1' 1 -' 11 ss 1 1 1 '1 1 I1 ' 11' 1 3 "1 11: 1. y 9 'l'l11 1911131 l ve: t l 1 tl1 ught f as 1 ' 1 f' 1 g'111t '11.'. 111 1'1111l1ty it E X t11l111s Z1 l1111'1l tl111'ty 1l111'S 111- 1'111l1'0111l. l ':e111c11, :11111 1111 111 t1'11v11l 111 1111111111 his . - ,. . . I 5 2 I N P 5 f N ' ' ' I" I " ' ' ll ' "I ' 6 l P X 21 1 lu, . n 9 1 - - ' " 'l 111 l11H l1LLlN 18111 sl11l 11111111111-,slx 111111 1 111l1s 1 1511111 11 IS 111111 but the 1 11811 18 111111111111 111 111 11111111 111 1s v11t11l 111 1111 1111 best 111 tl11 l11l1es 111 H 1111s111111111g '11111 11 11 sl111ul1l 11111111 ll 11 C1111 1111 1111 1ltkl1 stung., 1111 11111 1111111 vme 111v11e1l 111111 1: xx IS 1l11st1111-11 1 11 s t11v1111t 111118 ll1s 1111-111 blue 111111 11111111111 gl s11111s11l 111 NL 11 111111 ll 11111 T111 l 11811 1t 5661118 s111l 1115, tl11 111 11111 s 111 111 X1 1111 X1 IS 1111111111 out 111111 s1111 s 1f,Nl11 111111 11 11111 111 1 01111 11l1l I1 111 111111 11811 11 11 1 1 11 1v11t111tl1 1 1 111 11111 l11t11l1l111lN 11111 lJ111l1hl11 11111111 l1lS s11111l 111111 SL L S1 11 S ll JL 11 0 S L0l111113E, 10111 1 1L K Y 1018 1 11 L1111 11l11NLl1lL111S 1S'.1.B K!UMKYW!kNWE1 FiE1 l WX l'1I1l1' ,111 ...X .alll X I. y Q y 4 ,, 2 Q 2 5' 5 Q f -4 ft ? y Q 2, 4 y if ? Eb Q s 4 pb Vflgl' .262 SX . .IME XMBk '..nZ1 IfZw r Q I Q Q E EL M Q 7 -2 EE ' M ? , Q ' P 5 ? Q 1 D, y y 9 4 pf 4 Q u 41 x 9 4 E 'Le' r' A f W MV.. wh l'rlgl4' 10,4 " "'l"" EW' g .1 .S3m...... I lu x 4 4 4 fi 4 4 4 Staunton Militar Acadern -1. Kable Stat1on Staunton, Vir inia Une of the Most DlSt1Hf,ulSl1Cd Preparatory Schools of America Accrecllted academlcallv by the g,reat universities and colleges of the country lflillldlflb West Point and Annapolis. MEMBER Ol' Southern Association o Accredited Svhools ONE OF THE ORIGINAL MEMBERS OF ASSUYIIIHOII o Military Collzgvs and Svhools o thc' United States A COVLRNMLNT HONOR SCHOOL o-1-0 FIRST IN THE SOUTH .......... FIRST IN VIRGINIA First in the Hearts of Tan Thousand Boys Who Have Gone Through Her Portals IulnlIllInlInnullnllllullllllllllllnlllllllll IIN X x ff """'""""""""""""""""""""''""""""""""""""""'"""""""""""' If ' 5 2 ,, 4.,Q s ff, 4 4 I ",, A Q Q ,Q 2 I 9. F . V ,rf A o-o 4 4 4 .. f 4 4 All ta 1 L" W "'L "'t"'T"g:t "4-3" V Lf7 3XN JN ML, n. 8 Y 'FW sl Unlforms and Equlpment For Mllltary Schools And Colleges 1 QMS, MARLRS AND 0UTl+ ITTLRS O1 UN1IORMb 0 r n 1 WILLIAM C, ROWLAND Inc R E A L - K 'I ? .I L J L..q.A'.hs .ll . -. . i gl llIllllllllllllllllllllllllIIllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIllllllllllllllllllllllll lllllll llll lllllll llllIlllllllllllllllllllllll'll'll"'l'l"' 3 y o 0 N f V 4 ' ' - y 5 E f 4 ? . I 7 XIX y X 'lr'-- i E '9 Q I QW 5 X 4 f P 4 'l f E A311 I z E D, Q ' If 45 I oool N. E Il 5 .K Q - f - - - , v N Q? 4 2 Q , u , ers of S aunlon Military Affmlvlny is ' TJ W S 10244 ace Street :: :: Plliladvl yhia, Pa. 2 I " . I - A : : s. I E E ly X E f 5 K llllllllll llIlIIIllllllIIllIllllIlllllIllllIUIIllllIllIUlullIllIIHllIlllllIIllllIIllIllllIlllllllllllllllllllllllll lllll llllllllllllllllllllll llll lllllIIllIlllllllllllIIllIUlllllllllllllllllllllllllld 4 f v - f tr 1 v 'Q' ' 'n V 'll 3 ' " Z S 4l 4... lh. .I , .. 4 J . 94 I.. 1 I- 4QQ MJU 9E lEl l Sh Illlflm' 265 gEG 'k2Gl Q0MW4NMME Y N 7 Hnnlluu1InllIllullnuululnlullul lluulnlllllllllllullulnn InnnunInllnnllunllllnllnlnululnullllIllIllIll1lunununlnuunnllnnInInIluIllulIllllnlllllllllllllllllg 4 is 4 PS A IROPERLY BALANCED DIET CONTRIBUTEb NU LITTLE TO THE GENERAL SATISFACTION OF IIY ING That s Where We Can Help MEFT YOU l ' f, 'rg ' V v Y ' ' X If, .. 3 I, . ,- . .Ai l . . lg , ,ff 4 4 E 4 J7 5 ' Q 2 lb ,fi 5 f 5 3 vb 4 Q 4 O 9 2 1 5 4 TBS CSS 21355521133 ff 2 E :Xi ,. S :E N Q 2 Six Sou Il New Sire t '. St unton, Virgini S if ----,-----W--I----.,-I.-..----,.-.--...,.-.--,--.----v-.-.--------------.-l-----I--.-----Q-------.--,----I-I-----,-----------I-----f----------1----------------.-----..-------.----.-------.--.--..1.-.....- fi 5 f N f ' ' ' v 'mr"" v' v " ' ' ' ' X I - I L f em ur14.G Qf7 sUMN'!VANEiSmYMa!Q. . N 7 mllululllllllllllllulllllnullllnl llnlul ll lullul Inllnlllnllnlllllllul llnlul In nlnllnllulllluInInullnllnlnlllnlllllllnllnlulinInulIllInllllllnlllllllnlllllrunning Q F5 Q F The Members of the Shrapnel Staff P IN BEHALF Ol' THE L ADEIS OI' STAITNTON MILITARY ALADI' MY HAXE TAKEN IHE LIBERTY O11 UIILIYING ONE HALI' OF THE TWO PACE ADVERTISEMENT bUBSCRIBED BY Mr Chrls Samaras Gimme Restaurant TO FYPRI4 bb IUBLICLY THEIR DI1 LP APPRECIATION HIS WHOIEHI' XRTFD AND SPLENDID SUPPORT OF ALL PNDPAX ORQ OF THE CORPS OF CADETS NOT ONLY DURINL THIb YEAR BUT IN IAQT YFARS Ab WELL Hall, Chrls' V ' l' """l"k " ' A " 59 ' NSN , 1'-1 X " - OF fi O 9 4 E5 4 - is 5 A Q 1. 1, , - I ga ' 1 3 f Ie " R X "Q X E 0 o E Q 4 24 .........................................................................................................I.................................................................................................. xi 5 f A , , , ., . ,L . ,- , x mi AL, ,nm I'11yv26f Q glllllllllllllllllllllIllllllllIllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllwIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllIllllllIllllllIllIllIllIllllIlllllllllllllllIllllllllllllllIllllllllllllllllllllg It, A E E 4 : I y X 1o11 'r11E MOST IJELICIOUS SODA WATER IN 'roww 1 5 r S W 1118011 Brothers 2 4 E XX --DRUGGISTS- 1 Q E E 5 9 Q : 1,1GGE'l"I"S CANDIES AND SPALIJING ATHLETIC GOODS f 1 f Q g U ff Haw' an lflglll Hour Ixoflulr I'llILSllLllt!.f bl'I'l'll'l' I - 5 Q f" --Fillllhi Loft 111-fore 9:00 A. M.. are Finisllell by 11:00 P. M.-- 41 f if Q 2 W11e11 School is Over Yllllqll Want to 'M Q 2 Co Home in a NEW Suit of Clothes ' XX 5 , f' Q E CC11X11'1 TO US ANI? E .- X E 1.Ii'11 US FIT Yi 51' E ,, " I ,v '9 2 XY1- SI1L'L'12111X!' 111 1'1Vt'l'j'1111I1g 111:11 is Now for the XYQI1 1111-551-11 01111-gc 0111111 Q 'I 4 z 5 Hart, Schaffner and Marx Clothes 5 E - 5, E f X 5 Kuppenheilner Clothes 2 . . T1 F 't Cl tl Q ? Y IC 'ra o 11:3 Y V E Q SMITH SMART SHOES .Y E Slvtson and Mallory Hats Manlulttml Shirts "f Q 1 6 - 2 Q Barth-W elnberg 81 Company 5 Q: 3 T110 Smart Shop for M011 g 3 : E ., 1 3 if ....................................................................................................................................,,.......................... . ............................................ va 1 f X l'11g1' 26X xV'R 'l5i!l !!,HNWiNWDE ZEN' I .s 'I lay Safe And Be Satlsfled Ilu hnrnunt you x alum are wmlll lllbllfilllll Dun t uuouc I llHfll0lI5 0 411 numb 'IHE NATIONAL ASbOLlA'lION or Dxms AND CLI-.ANERS tonetller Wllll the Federal Trade COI1lIl'llbNl0ll has sal urlfun stdndnrdb of qu lllly and llandllng., lla 11 protemt you tlu ulbtomer llle 1 mellmdq IIIVC' been wllole llelrtedlw xmlor ell prullu ln UUR plant We IDCIICVP they refleml debure to meet the RESPONMBILITY you PYPELI of sour 1l4 mer Your prnblfrns arf OUR problf ms lu 1 l tll lt your ll'lllt'lllS lI't llllldltll llu 0 MASTER CLEANERS AND UYERS Clcamng 81 DNCIIWQ VX orks Im 10 'N Mlfkkt Slrmet Slllllllllll Nlr lllll Pllonc 979 W lAlL AND DPLINILR Q , ", " u.. ..... . ... - . ... - ' - Q" , X 7 l'rrrrlrr' llrllrr'rl'rlrlllrllrllrrlrlrrlr'llrl'rllrllrlrllrrlrrllrllrlll rlrrerllllerrrrlrrrlrrlllllrllrl"llrllrlrlrlrllrllrl'rrerlrr'lllrrrrlrrllr'rrl'r'lrrr'rlrlrrlrrllrllrll+r'err"rlrr'rrellelrllrlr 6 f' . S, ,a ,i k . -. i .Vi ,.,l ',S1...,l. x by R700llW7ARI3'S, and 4 'a'1 'ry-ruxle is Sfllllllzllll 5 Q ws a 52 ' 2 -W - ,Q W W 0 n W A R D W ,x Y 1 4 ? f 5 2 F ' ' . ' 7 . 5 4 .. z - l ' :: :: . 1 , gg ' 4 'L 5 4 'E 1 , -- ' 2 f' ' S 4 if ..................................................................................-..-......-....---.-.--.--.------------.---------- ----.------------------------------.--.-------------.--.--..--------... E I , , . - . lyllflt' 209 X 411 9 I A 5 1. X.fe1f-xbxfkdi' Z- 4'-3.4: Ao f7i..f'- X- ZAR f- X- f-1.6 nf- f- A14 Xuf- X. X. X. Agf- M - KIIllllllIllIIllIllIllIllIllllllIllIIIlllllllllllIlllllIlllIllllllllllllIllIIllIllIIllIllIllIIllIllIllIIllIIIIllIIlllllllIllIIllIllIllllllllllllllllllIllIllllIllllIllIIllIIllIllIlllllllIllIllIllIllllIllllIllIIllIIllIlllIllIllIllIllIIllIllIllIIlllllIIllIllIllllIllIlIlllnllllllllllllllllllg 1 S 1 2' f E E 2 4 x 5 1 ' E ' ' M' S l 5 1 A - Q : . 5 ' 5 5 2, 5 X l E -1 E . 72 E 5 5 1 1 E 5 - 5 Z: A! . 5 7 - ' I' .N E - P ' f 5 1 - 'Q , ' 1 5 72" 5 fl ' 5 , : 4- . g , ... X. : E 7-1 - 1 E I T- F 3 Q' J 5 ' E U fi k E - ' H' '. : 1 4 E l " R.. . 1 Z . 5 N f 1 5 g 1' . Nh' " X 34' rl ' - L . . 2' 5 5 ,J 1 1 :L T' 1 55 :: Q 4 5 " 5 Z , 5- - N5 5 - 1: 1 - F I A E 75 X1 - 7 1, - A -' ' . T E " H 1 A X. ' ' F 5 , 1 5 ' Q ' fi i 5 N - 5 jj , ,N 5 -I 4 N E M if w , -U -1. 5 . 1 I ' N' 'N , I P f , 2 F 1 5 ' ' 5 - 1 F ' -, 111 E ' ' '3 X 2 I 'XE' 4 ' L- E ', 5' I' 1: 2 . if i 1- i ' ' , EL I E U ' E' . ' J f E "' , ' E L 2 2 1 " 1 Q 'H 5 : . N k ' E ' " A 5 5 f 1' -' I - 5 :I : 5 1 : -2 33 , H' : 5 - x I I -1 N F-1 E A: E E. 5- ' 5 1 5 - - E 1 5 ' 1: KIlllIlllllIllllllllllllIIllIlllIllIllllllIllIllIlllllllllIlllllllflIllllllllIIIIIIllIllIIIIIllllllllIllllllIlllllllllIllllllIllIllIlllllllllllnllllllllllllllllllllllIlllllllIIllIlllIllIllIIlllllllllIllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllld I A .' XF' A ' A 1 1-v'r-. -, -1 . 4 -. - W Xi Rf -f XVX' -.T 'V v V -1' 11' 'V Q xvfx' x' v w Rr w w' X' xv 11' Xf 1-1' X' X' N: TU RT HALL STAUNTON VIRGINIA bLHUOL FOR GIRLS 1111111111111 111 ll v 11 111 111 1 111 11 x11lI111t Xlvmtx LS Mum Art IUXIIII sewn Home Fcononurs bt1n11g,raphv Typmvrztlllg, Rzdmg and Other Outdoor Sports Undz r Trauwd Dzrvrtors 11t11tl1 XLHI 15, 1 811111111161 4 ' 111' Cllflllllfjll ld if 11 1 1711111 11 HAM RICK 81 COMPANY ll RA ' ILUWPRS N IX 1111111 X11xt11111 1 I I1111 1 if 1 1 b1Ylll1l7HILOWl'RS I 111111 111 LS 11111 Sllktl 31111111 111 0. is Z Y 15 5 Za 7 S F' X Q 6 UV!! f S 1 , lu .n. - -J Hotel Stonewall Jackson STAUNTON VIRLINIA Ili H'lI+LN H01 EH COLF FIFTY ROOM CLUB HOUbE MANAI EMEN1 X l Mooms Write for QPWPII CIOFIOIIQ Dly ln qllenlndoall Valley X lb X o , , f v ' J v ' f ' "il V, 'Q D 4 + 'W I ,cl E -'X!L!5v'X.!X-A-AvAvAvAv E 5 f S 3 5 ' x 6 VIRC1NIA'S fuosr DISTINCTIVE HOTEL if N fi 1 f 4: 1 wa o '. 5 , 4 ..... 1 o , ' Q s fi ix K E 1' ' 1 . . E f P .f' E 5 'A ' 'K V 1 ' . 2 sq, ' ., a ' , 2 5 J X I. Mlllllllllllllllllllllllllllllllll llll llllIllIIllllIlllllllIIllllIllIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllll lllll Illllllllllllllllll llllll I llll lllllllllIllIIIllIllllIIllIllllIIllIIIIIIllllIllllllllllllllllllllg ' X ? ' ' I I- wurv- 1' f -n A vi - S , I U. n - Q' ' ' ' l'nyv 371 ll Q5I '5!! fKmW6NWM'E l' 'EW OI' IT s FROM YOU KNOW ITS THE BFST I Sl II II H allunrl The Ho e Berkeley Studw QCHOOI PHOTOCRAIHFRQ 0lllf'I1LIHOFUFRAPHFRIOR S M 4 elh 29 P Ben-rley St unt n X r K 'I ' Y ' ' VZ 7 ' I 'l gf X .. . 5 " I. .ll I. . u. A n .nl . - 4. , S ? f """""""""""'"""""""'"'""""""""""""""'' "' ' """""""""""'""""'"""""""""" """""'""""'""'"""""""""""'""' ""' ' """' """""' fx ' 5 6 CUMPLIMENTS 'Q 5 'X' E 5 OR G. 9 1' E 9 E 4 V 6 IX l"or 'l'vl1 Years Ou ' I0 1 ll' H s Hvvn S. M. flfs 0 1 1 vr.' b 0 Why . . Nut . . L1-1 . . n . . Conlinuf- . . To . . lm 5. -------'----- '--'---------- ------' ------'---------------------------- + + - ------------ -- ---- ' 4 F x 4 D 4 - ' 5 N 4 Q ff b 2 L , ' , I ' , L E b f 0 Q 5 l E S f 4 w 4 Tel r one 170 ' .. I. ' .' . E , Q S11 0 , 'Yi giniu E B 4 if ...................................... . .............................................................................................1 . ...................................................................... is f ' ' ' qf I" 'll.nr- v vx l'A'l A' A' " + 5 4 T P 4 5 4 s 4 b 4 If 4' V Zo I: RINGS . . . PINS . . . Ml'IDAl,S . . . TRUPIIIHS 4 F f 4 OWI Pl.l5Tl'1 X ' ' LINL X 6 or 0 f S JlCYVlCl,RY AND WATCHES F 4 X 4 A-fgvnts for Eastnmn Karla!-'S Svnior Class Rings ' 5 f ' 2 All Nl kll olmkllls WILL lihu-tlvl Ol li y 1 IIIO H1 AND CAREFUI R 4 ATTENTION Q 4 f ' 5 5 v I H. L. LANG EJ CQNIPANY -.l1f:xx'l+:l.r:Rs- ' L Masonic Tvmple- :: :: Sllllllllbll. Virginia g 3 54 ............................................................................................................................................................................................................ ' H -- - f-- - -- - - v 5 KJ. INA!! 3'kRW-NS!-Z1KML.tm Him' 27.3 S N f 6 Ei """" ""'"""""""""""" """""""-"""""""'-' -'-"-'-"'"""""""-"-"-'--'---'--'------'--'--"---"-'--'---'"-'-"''--"-'--'----"-'-"-'--'-'--"'--"-'-"'--'---"'- za 5 4 PS EUREKA BRAND CREXM AND BUTT Staunton Creamery Inc I W J Perry Corporatlon CXI MARYLAND CASUALTY COMPANY AND CENTRAL FIRE INSURANCE COM! ANY l VIRCINIA AND WEST VIRGINIA RROKERAGE SOLICITFD JONES TAXI SERVICE I KCKARUS BUIQKb HUDSONS NAQHH FIVE AND SEVEN PASSENGER CARS Sf ra no Dov 1 lrlf I Nzgjzt I1 N Nmw St Stfulnlon Y 1 Q. J i3 3VfWV.!NEi!j L!,5?h r - v - ' v ' - ,X 5, 1 x f .. . - ' . . . . . Q . .. 4x , ' fg Pie 4 R IC E . ' I A E R Q. - 1 9 A ' N- W 1 ' E? IQ 5 llnnlnnln uununln ununn llll uuu E Q' 5 lzslzllmllslwc ISSJ Stnunlcm. Yirgini: Q W. nl. PERRY, Ulu.---Ifcnmllilz JICT is Q GICNICRAI, Aczlawrs ES f E FOR 2 x 6 wk x'1Rc1lNlA AND XYIQST NRG NIA W E lIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIllIIIIllIIIIIIIIIIIllIIIIIlllllllllllllllllllllllllllll lllll IlllllllllllllIIIllIIIIIIIIIllIlIIIIIIIIIllIllIllIIIIIIllIllllIIIllIIlllIlllllllllllllllllllllllllE XX 4 5 Z 2 10 , , y I E S ' : : XX f 5 6 . Q f P ' 1. IQAIQI, IONICS, I'ROI'Rll'1'l'0R IX f . . Y. 5 . . .... - - ..., Q .... I R- ,f A . 2 4 2 I A . ' f . f . , 71. 2 x 4 HlllllllllllllllllllllllllllIllIlllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllIllIIllIllIllIIIllUIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllg D Q 0' , I-' -unf"- lv' v -' -1 - v ' S M' L . E - I . 24 X- ..A.. 'A . .4 .41 I-. I J' -71 ,, , , WHOLESALE m vs-I , f"L ' i-- 'fi ' n ' in "1g S A I 1 Z ss: -'--'--'---'--'---'--'--"----------------------------------------'--'--'--'--'--------'--------'-----'--'--'--'--'--------"--'---"--'--"-"'----'--'--'--'--'-----'---'-'--'--"-'--'--"--""""""' asf X fi b f A. T. HIGGINBOTHAM 1 b 4 as 4 . , . I Vi PRODUCIL .... IRUIIS .... LANDIPS .... FH. Q9 Q - QFAI NTON Vllll INIA 2 Q E l':S'l'.Xlil.ISlll-III 1871 S E 5 ' I . E If E WESJOW g x, Q lm r fl e of E 'l'. V. BARBER and R. I.. Smwnlfn, Omwr-.v 5 N Q, fd QP R DRY GOODS 5 K , - HOSIERY AND GLOVES il M ILLINERY AND READY.T0.wEAR 1 E b xx ll'll'I..lllllllllllilllllllllllIlllIllllllul.II-II-II'll'Il'Illll'llllllllllI'IIi'II.llllI'lIlIIllllllllllllllllllllllIlllIl'I.'Il'Il.'l"lllI.IIllIl'IIlll.IllI I"IIIlI'lI'llllll.I'.I.lIl.Illll.Il"III E Q Ob WE SERVE THE CANTEEN EXCLUSlVEl.Y , : DRINK Z S b IN BOTTLES b g STAUNTON COCA-COLA BOTTLING WORKS 5 E X Q ......................................................................,..........................................O..,...............O.......O..O,.,...................4.....O...........,..,.....,..,..,.... E X NVQ' Lf 'Z Q 25 """""'"'""''"'""''"'""'"'"'"'"'""'"'"""""'"""'"'"'""'"'"'""'"'"'""""""""'"'"""""'"""""""' """"""""'""""""""""""""" Bi ff 5 'OUR DELUXE' A L y Q I-'cgnmwng-sn-VANS' ' f Q Se:-3gCE?:T:L'VXX.QTiN7HNC Q Q ' Z "" ' 1 A Q 5 U k 1 f' fy , It E E J fi ' 'f Q M W , - P E A7 -"G: 9 i 5 X. B E - l ' ' ik ' yi : 6 3 G U S S D U L L, S , TRANSFER COMPANY Q X5 WE HAUL ANYTHING ANYVVHERIC K ALL LOADS INSURED , Q Phones: Uffice 337 ...... Residence' 1586-.I - Qs 2- -L E fROM GOLD FI SH A To ms Pm- CAT Svc gihing Uiandlcd X L Safcg B5 CHS' P il!! 4 ' 4 .5 Q 'Q L ' .0 Q if , . E ., : 4 E F L ,, P Yf 111 N 9 4 gf HHH'l""""I'I'H'IlIIlIlIIIIIIHIIIIIIIIIIHIHIH1II-II-II-mnmuulumuul-mumuwunnumum:nummn-numInInImIanInIInmIm.ummm........................,,,!I Z X ' 'G ' v' -I 1' "l ' "ll" 'll V ' S dl s-- Iv. -I .. . 9. n. ,.l lla. 7MZi M,JUMNy! "WN FEl lU:EW l'uy1' 276 "ll '7 I" "I , C " ' ' X 9' i I" "ll 'Tl I" SS A 5 W1 Mi.. DNV NV , f Z 1 """""""" ' """"""'"""""""""" """""""" ' """"' """ """" "" " ""' ' """" "" ' """"""' 4 1 3 y . 1 . A 1 E. C. R I L E Y - . X ' I X 1 A E-5 I FRICSI1 AND cumin 9 Q K M 11: A T s Q y X' 1 12 wsu .1xxnC7YS'1'1i1QS f ? N :1 19.1505 3 IN slmxscmx f y Q F I 'r T 1 N G E , Q E 111 an' lf1j1rif1f1'r1' 'willl Hn' E Q fully l"rig1if1'11ir1' in lln' filj' 5 y Q ' P X 5 1'11UN1 - Q LQVETT , 2 ., E y 1 1 : o Q BROTHILRS 1 ff , 5 vxcny . an 1 . us .1 . 2 ' Staunton, Vu. Wincllester, Vu. S1 1 11 ff 1'i1'1aiHif Q f X ' I I X' K E Hung glll lllll " 5 X - 3 1 4 - - D 5 ' f X sANuAnY QUALITY SERVILIL H. W. FRETWEL1, 5 ,I O ' X C 0 H E N ' s X m3s'1'.1xURAN'l' 5 S V Q 5 M1-zlmmluu and 11111-zssmxx, l'rnfv'ivlm'.1 2 5 3 1fs1z1111is11c11 1897 2 g X E 1 X1 E X G E .fwmfr ., 1 1 1 E D9 Q E 'I-11-13 Ncw Sl '11-1cp11m1c 1111 E : .lf E 1113011 S lu fm 111-L-14 1,2115 - X E l X I N l U Y S10 U Ifrimlzlys E 1' O 5 X 1 1 I N l .X 3 5 X 5 X 4 o, sl-.A room sT1-:Alas cuovs 2-Barbers-2 f aa llllll lllll llllllllll Nl lllll I llllllllll'll Ulllllllllll Illl"l"l'll'llllllllll' 'U'llllllllllllllllllfllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I llllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllll lui Q ' ' ' 1 ' v' 4' v '- ' ' ll" "I xv v ' 'Y Z V S ...' . 4 'LA' 7 -"' . , ..L1 mJUANM M-A ..nln. .ul ' 3 7' ii! Charlottesvllle I S Charlottesv1lle,V1rg1n1a M GNU IICUITPTS HICH GRADE UNIFORM CI OTHES IN OLIVE DRABS SKY AND DARK BLUE SHADES FOR ARMY NAVY 5 AND OTHER UNIFORM PURPOSES-AND THE LARGEST 5 ASSORTMFNT AND BEST QUALITY A CADE r CRAYS E INCLLDINf THOSE USED AT THE UNITED STATES MILITARY E ACADFMY AT WFST POINT AND OTHER LFADING E MILITARY SCHOOLS IN THE COUNTRY sq QI Prescribed and Used by the Cadets of Staunton Military Academy Q 5 HunumnmnmmmmmnnnmnnnmmnnnnuuInuununnnanumnnmnmuInnumnunnuluuunnmummumumunlnulnnunnluanlaInunnumnnulllllllm ? N "H" " 'I ' " ix 'S ' ,,. f ' I' y YR ,-. - In .1 . . .nl . 4 . Z Q y 4 ' ? y o Q 2 I E W Oolen if S .1 2 M 1 A A Q A -f ' 5 5 f Q 2 S Q ?' Q of 5' 4 N y Q: E 1 A . 5 y X 5 5 x N ' f' y Q Q if SJ f X DIAMONDS WATCHES D L SWITZER ININI I'I+I'N PAST BILVBRIIX SFRII I SIAUINION NIRLINIA II 1' ADQL AR FI- Rs FOR HONOR PINS S M A PINS RINGS BANINK KAI IINI X1 LHAS H SHELLEY I WALL PAPER AND ARTISTIC PAPER HANGING 2 PHONE 284 5 No. ll Nolth New btlecl Q 5 Staunton 2: :: Virginia 5 P f Z THE S I N G E R BAKING COMPANY T H A N Ix S YOU POR XOUIA IATRONAC E. IJURINC THE PAST bI:.SSION O14 bLHOOI - .. ,,KlWI.A .......... . Stauntcl Va E C'Il.lnaR'r SMITH .......... F011 ral Illmajvr' : I'aycttevilIc W Ya 2 H. B. Sluou jk. . . .. . 'l'rea.vur I Qtau to V1 o--o FIRE CREEK COAL 8r COKE Co AND MAsoN COAL Co INC 0--0 MINLRS AND SIIII I I.Rh Staunton Vlfgllll 1 llllllllllllIllnlIllIllIllllllllllllullllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllnllnln S ? ' E , E E I. X: 3 ' 2' :ZX 1 "2 Q" 12" E 2 jf' Q 5 JEWELRY REPAIRING 5 0---I---0 5 if X: II-RIAICIZIIIIQTC J C ni Q 2 ANI I' 's' .1. 'zolf E ' " E " 5 ' T ' E ' " ' Z P, Q E N O I. I, T I E 5 3 , E T 4 E E 5 QI ' u I LX I4ks I Illllk l'nmu!1u.' . I 5 HI I 1, I f S - I n n, . 3 P Q ., . fp , '9 1. OF . , 4. , 2 2 NEW RIVER SMOKELESS COAL S Q The Fire Creek Seam E 2: :: :: ' ' 'z I 'bm ' 7 K lfllllllllllllllllllllllllllllllllIlIIllIllllllllllllllllllllllllllllllllllIllIlllllllllllIlllllllllllli N :LA E -.I Vg' llI'A'l xv -ull "nv 'S I..I..L.Z1 w.,1ULXYv!2X9ENAF' ..nln.A n Page 27 9 '"""""""'""'"""'""'"""'""'"""'""'"""""""""""" """"'""'"""'"'"""""""""""""'"""'""'"'""'"'""""""'"'""'""'"""""""""""' is y MQW P Q 5 fl - I A D x 1 Q: FOR BRAIN AND DRAWN USE DAIRY A PRODUCTS R Q E NvA-Avlxzkvlxzgxkvlx-Iyfgyxv . X Q if E : 5, ,A I : f - : ,f' AAA Si 5.1 Q E2 Q STAUNTON BRANCHL--1---RICHMOND DAIRY CO. Si D SS .................................................................... ...................................................A..,,.,,,,,,,,,,,,,, ,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, D Q Pugn' 280 z E ' llpv' 'I' 'lg ri ' " ix 'iv ' . Q' i ll' "ll 'ill I" q yllllllll llllllllllllIllllllllllllllllIlllllIlllllllllllllllllllllllllIllllIllllllIllIlllllIlllllllllllllllllllllllllIlllIlIIIIIIIIIIIIllIIlIIIIIIIIlIIIlIIlllllIllIIIIllIllIllIIIIIllIllllllllllllllllllllll K . X , f Q Q 3 7 Q The .... cadets .... store C O M It 1. I M 13 N T S W A LT E R'S U.: y D R U G S T 0 R R : 2 0 THOMAS HOGSHEAD . ,. l'RIiSt'Rll"l'lON IJRUGILIST S 4 INCORPORATED 2 if f S : ' A Q Q 0---0 o--0 5 : : y 4 , 5 Twenty East I H L : y , 2 x LDRRLR 5 9 O 5 bcvcrlcy Q A : ,f X g DRUG SIURI E 5 Struct : Q f Q Staunton : :: :: Yirginiu S. M. A. Hvallquartvrs 4 : : ' 'X , , X 4 ' D X , ' I f 4 Q ' -y Q T 1 P T 0 P WORTHINGTON 5 't Q G R 0 C E R Y HARDWARE L? ".sm'.' my lvijft-mm" CQMPANY 3 Uivll Q 9 3 U--'10 5 ' ' 2 'R , Fishing Tackle a Specialty S ry X ALL ,Q E 0-ffm 5 ' Q 0 v E R in Q : STAUNTON s 1- 0 R T 1 N 1: G 0 0 D s Q 0-10 AMMU5NlTI0N 5? ,A : I 1- 0 E 4: wuo1.11:sA1.1c IMHM 5 ? Q E G R O C F R S x I R1 1 N 1 x 5 ,I - - 0 - sb X - f 5 L ........... .............................................. as T2 X X ' " W ' lv" -' "-In ' "-Il 'W7 an A GN Mu 5 IfXfW'Xf ulllu... .nl lllh. u M. ll. ,II L 4 ' Pa-gc 281 N Z S f x J X yllllilllll lllllllllllll Illllllll llllllllllllllll lllllllll llllllll llllllllllll llllllllllg X Q 5 J f ' ' M' I S X 4 Nature s lrac es In tone . Q1 ALL NEAR STAUNTON 5 f . . . . . . s Q. I'.arth's history is written 1n the rocks, and more of it may he read in a short ZX ff drive from Staunton than could he found elsewhere in many days travel, , Q Aged lieyond computahle time, the work of water. the master sculptor in the ' Shenandoah Valley, its mountains, gaps, morains, sinks, natural lmridge. ' tunnels, palisades and towers-its caverns, stalactites. stalagmites Q 5 and subterranean rivers thrill scientists and sight-seeing tourists. X Q Q W 6 SEETHIS MARVELOUS GROUP 5 E THE FARTHEST FORTY-TWO MILES FROM STAUNTON XX Q 1 Endless Caverns 5 Q 6iu70lldPTflLl and Spectacularn is I, 5 Three miles South of New lvlarket, Va.. Three minutes drive off Lee Ilighway X 4 CU. S. Ill over new boulevard. Q . "C0n.vidercd the most beautiful of llzc .S'l1rm1ndoul1 t'll'Z'L'fll5.u E5 1 Evwliz-ig Post, New York X - TIIE . . END . . NEVER . . YET . . VENETRATEIJ Q Q The Most Ileautiful in Situation, Development and Illumination. T f 2 "Noted 17l'.l'0lId all ollzvrs for Coloring." Public Ledger, Plziladelfilzia. Qt l : ON THE GRC JUNIDS: Civil VVar Museum, John Ilrown Relics. Custer's Ilattle X 6' Q Iilag, lrattletield souvenirs, Indian relics and Virginia lrird and animal specimens. Q X j . . . , ' h Virginia Caverns X 6 Q "l'li.vIorfz'al1Qv ttvwfli while for z'1'0ry 1-l111v1'ir'f1II 10 1'i1'7U-U Six miles north of Ilarrisonliur f, Virginia, directlv on the I-ee Highway QU. S. ll I. X f . - . . 5 fa . . f . . 0 : lzarhest discovered and most historical ot all caves. Occupied by Indians. Colonists and by lmoth Federal and Confederate armies during Stonewall 9 6 .Iackson's campaign. Frescoed with soldiers' names, with X f company and state designations. ' X : S . . 9 4 I Natural Chimneys Q f Q .tr MT. so1-oN, VIRGINIA ' 'I I GICANTIC TOXYERS OF ANCIENT STONE v 'Q f .-Xutomolmiles may pass through natural tunnels in their liases. From their tops 5 f ' are im ressive views of mountains. vallevs and streams. 1' P . N X Q IVRITE FOR ,-I Flflilf ll.lNI7.S'O.llE lI,l',U.S'TR.-ITED I?OOlx'l,ET Q AQ Q ENDLESS CAVERNS, INC., Endless Caverns, va. b 4 3 on 'ro Hl'I'IIER or 'rni-1 o'rnER ,xT'rRAcTioNs I 5 guunlln uInnlnllunllulunlnlnlIllIInnlInllunlnunnnnunnlnlululuullllllll llllllllli 411 N Q STAUNTON FURNITURE CO., Inc. 5 4 ' 7 Q l"URNl'l'URE FLOOR COVERINGS RANGES 4 AWNINGS DRAPERIES SLIP COVERS y 3 No. ll Soutl1 Augusta Struct y X E Staunton :: :: Virginia 2 y 5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I 5 ? Q - - 6 - : D. S. THOMAS ? 4 : : Q PACKER OF CANNED GOODS E Beans Apples Tomatoes Apple Sauce Apple Butter ,I 'X 2 E X , No, 10 S1211 A SPECIALTY Fon Scnoors 'Q Q l31'i1lgvu':1tc1' :: :: :: :: :: X'irgi11i:1 5,1 3 5 lllllllllllllllllllllllIIllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIlIIlllllllllllllIllllllnllllllIlllllllllllllllIllIllllllllllllllIIllllllllllllllllllllllllll I3 y ' 5 5 D. N AUGUSTA FRUIT 85 PRODUCE CO. 2 7 5 INL'0Rl'0RA'l'lilJ 5 W lwlvsalv Confvvtmnvrs 5 f Q E FOREIGN AND DOMESTIC FRUITS, PRODUCE, ETC. s 5 Opposite C. K O. Depot Staunton, Vi1'gi11iz1 E E IIIIIIIIIIIIIII lnlnulnulnulnu Inlnnnn lllllllluulu IIIIIIIIIIIIIIIII llllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIllIllIllIllIllIllllllllllllllllllllllll Il lllllll IIII llll I llllu IIII lllllllll I I 5 AUGUSTA NATIONAL BANK . - - 5 I I : CONDENSED STATEMENT : ' O . X , Q Capital Resources Over 2 Q' S100,000.o0 S200,000.oo I Surplus and Profits Over E N S400,000.00 Q9 0 E 5 E lfstzllmlislwcl 1875 Staunton. Yi1'gi11iz1 2 E E N 5 E 5 KIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll..llllllll'IllllllllIllillllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllfllllllllIIll'IllllllllllllllIlllllIlllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllm 2 X Page -283 f X ZAWL lk ... l fig ? HAVEN ' ' llll ll ll l l ll ll llll l l e il mornm . noon t al f6"l"' o 0 0 t 3 1 Q, f E A - -f1'Ol11 12.,. -kt-me wh.-.1 y .,.. insist .,.1 pl.-my b 'Z of 1-lean! ,.,l wat.-rforl ,1.l 1.1 .... 1 Sim.-. Q 4 4 through the day when you want effortless. I zlutomatie, eeonomieal cooking : b ' ,f. 5 ' f X - n Q far into the night for baths. suppers I l ' and healthful foofl preservationfyoulll fincl elee- ' b lrie walter heaters, ranges :mtl refrig.:erators ure 2 QI c just what you want and should have heeausef I ' : by X . . . efecfricifzf is beffer - S 1 N ' t FL+il X - k A ' I 2 lr I 1 quzc er-c eaper-economzca - - . .. i : bil 'l'lll'f MODERN S MMR I C b if .....-..-..--...-------.--..-..----..--.-..-..-..-..--.--.--.-..------------------------------------------.----------------.--.--.-.--.-..-.------.--- ........ 15 y, I 1' -V ' N, ' A 17 YL ff- L Page 28" X ik fR 'Lii QQIl-f f , 5 ,, ..,,.,,,,,,,,,,.,,...,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,, . ,,,,.,,,,,..,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Q 7 4 I IX 4 SPALDING DULIN AND MARTIN 5 f E - IIUIIIIQCIICIII .Xxo :mil I X in xx'-xsimxn ION lm I4 Q Q A ,.:: ,'4 I ' ,gf I 5 :- 3 - 5, sPom'FLAs1-ms 3 5 f lI'm thinking of growing a Headquarters S N47 E X ' 53322222265 5 E333 b '41 5 'Try Spalding's. HOME Q b' X 5 lSpe1dingfs? I thought they 3 X Q E maqored in golf cl bs and 11'URNlSHlNGS g 5 things like that If . E 'My deer fellow. Wake pl IIABLE APPOINTMENTS 5 - X Q men you've ever seen mi mm um 2 9 xx xsmm lox Il I I 1 lSi1IiSflf1Ii0'il I 5 X, mm Nl x xx T 4 2 I f Our Golden Hnnzversarzf fx Q ' is X 5 883 I953 - 5 ' 1 2- :. p I 1 5. 6 : Q fi 2 Fifty Years of Conscientious Effort in the Printing Busine S E 2 I S 4 lx 4 THE STONE PRINTING 8: MANUFACTURING CO. '2 ' E EDWARD L. STONE, PRESIDENT S 4 Roanoke :: Virginia 5 4 f s 4 if ...................-..-...------.--.. -------------------------------------------.--------------.--------------------------------------.----.-.....---............-........................ :Q A N f -- .I Y. -v V x ,7 I W 1"'1a E' Page 285 " N "' H "' F NW 'Y I ' WN! i 'WX I-IQ! - . A H., mv .. .Lar,....v .. I " - e e e 6 Hlllllllllllllll ll Illlllll IIIIIIIIIIIIII llllllllllllllllllllll IllIllIIIIIIIIYIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllll lllllllllllllfllfllllllllllllllllq Q o 5 I f 5 ,IF YOU WANT T0 SUCCEED! ly U f I I ,J I f I 9 I X I As a young man Who looks forward to a successful business or professional career, when school and col- if lege days are over, you cannot learn too early to save v , money. Here are six sound reasons Why your first investment should be life insurance: 5 I By the time you are an old 4 Life insurance puts to your if man you will have lived credit what you hope and ' through at least five de- expect to have if you live If pressions. And depressions and if you are successful -' do not depreciate life insur- with your investments. 5 ance savings' 5 The scrapping age arrives 2 Although a man can save some day and when it does y his money by other methods, arrive there must be money . few of us do. or there will be misery. f 3 You do not need to save 6 Men die too soon or live too 5 I money to buy life insur- long for any other form of ance, but you can buy life investment than life insur- 9 insurance to save money. ance. K I Q The f , 5, LIFE INSITIIANCE C0lVIPANY ,f Q 0F VIIIGINIA. v Q IIICIIDIUNII, VIRGINIA 5 I9ll'0l'fIOI'flfPl1 1371 Blmnlfonn H. WALKER, President X l.lYR'I'I5 l'. lltlVK'M.XN, G1'm'1'f1l .-lyvul fy Q I Z lll'll.lllNlI, STAVNTUX, YlHlllYl.K - S' r' E E N 5 klllllllllll """"lH f N f' 'H ' v ' ll" "I Y' "I ' I" "ll 1' 3' ' Q lun 4 A'.-JlP27"V N MN! I V. ln. -' ' Page 286 "55R1 'LfiI xQOKW6SWM?l I?3W Glu AINIZI-D 186: N ahonal alley Bank VIAUN IUNI S UI DLST LAlxCl NT AAD STIXONC l ST I ANR Capxtal and Surplus S5750 000 00 DCPOSIIOTS Securltles More Than Three Mlll10H Dollars Where Safvtv lS Corn vd or FICERS WM A IRATI' Prcszdmi GILIIN Wlxlsolx Vzcc' Pnszdcn! CIIAS S HUINTPR V'lCCP1'LS'lCllt'l1f and Caslncr W VX KIIXL CAMPIEPI L PAINFAKI Tuos H In SSI-ll XV S Molrmw XVI MIIIIR 1sv1vfantCaslm'1 DIRECTORS Ia R KERIPPR A ERNI INI Mull: CILPIN VV111so1w jk VV XV TIM!!!-RIAKI S F MQC1 UM VVM A I3RA'l'l B S1 ROL I TRUST DEPARTMENT F1 ORIDUN CROSBY Trusf Ofhcu' SPECIAI AUTHO1 ILNFION I Y I1 DERAI C OVI I NMFNT TO AC'1 AS LXl'CUTOlx ADMINISTBATOIX TRUSTI I Rl GISTRAR OF STOCKS AND BON DS ETC MASSIVE SAFE DEPOSIT VAULT X , , , - I. ,.n.- - . .I . A - -X - f A ' ' ' ? X nunnlnlnumnummmml l""""""x 4 X . 3 E . " .' ' . " ,1 'Q Q - TQ , ' 'Q , ' ' N I Z . ' fx If S . V S N Q 0 'I E as .N 1 V - I I as 5 xx a Ev fi, E , u ' ., , , V. ' I , I 4. ty . - , . 5 , - f. ' 1 , ' M- ' ' ' A '- i S, , - - , 9 5 . r. . . . , f . . E f W. H. EAST CHAS. S. HUNT1-:R GILPIN XVILLSON 5 is ' 5 .li 'Q Q. . ' ' 1 E X f '. f 'Q ..l. " . :cvs ...ze 2 ' S. .1 T24 .2 za., 3 4 -, S- lr .E A, 2 5 ,, , , , , 4 W Q r' 4 5 E 2 44, 4. . , . E XS X Q 1 T , Q p: " y 5 f E 5 " S ,f Q N a,,,,,,,,,,.n lllllullulli X u. n - L -4 Si- 4 4 ' 'l ' Ai t 'A ' Page 287 W v A A gllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllIllIIllllIlllllllllllllllllll I lm y ' 0 I S'I'.X'lxliXll'1X'I' HI" K'11XlJI'l'I1lX Ulf X STAUNTON NATIONAL BANK ff AND TRUST COMPANY . S'l'.Xl'NTUN, VIRGINIA f O X Ql'u111lv11N1-ml l'1'nn1 Rcpurl to i'n111p11'111lc1' 111' 1111- furrn-11cy1 X Q1 :nt flusq- of lhlsim-ss, Ik-1-1-111111-1' SI. 111.12 ,L . . . . . . Q Rlthfll RK lah Q' Js1T31F.i.-.i'Elf fTiTTf'f'f'fT.2:iii1111:21'2211""f5zT:2'1' Z 4 E llwmrls, S1'c11riti1-S, vtc. .............. 53,082.18 , . . 5 U. S. llomls for l'irc11I:1tim1 .......... NI,ll1l0.01l fl X 5 R1-al Estate, l-'11rnil11r1- :mel l"ixt11r1-s.. 311,838.38 I 'l'rc:1s11rcr U. S.-50? R. l'.1llVl ......... -10511110 5 f : fash 011 l'l2lll1l ............ 523,023.34 If X E Dum' from llzmks .......... 110,530,511 N.1,111,I,03 E flYl11'l' .Xssa-ts ........................ 1:11.00 9 t S001 or-3 :lvl 'X : 1.1.x1:11.1T1r1s ' ' E l4llDl1ill S1111-IQ ....................... SI4l1l,1lll0,11l1 I 0 l 5 Surplus 211111 Profita .,........,.. ... 114,531.33 f X 5 lliviflr-1111s payahlc .l:111. 3, 105.1 .... 3,000.00 ,A 5 Clrvslllativng Notes ........,,... ... 81,000.00 Q Q E Lhllf, Payalxlu ...... ...,............ I .3'?,'I7? 00 X 3 c- iscnunts ... .............. -7 157.21 i. l,EP1lSlTSZ I I' 'I -IQ ...., S-11111.-'S Q lll1l11l1:': llil. . . .... 11,111.11 I7 ms,-1x11..1y ff . Pl1"l'l'Rlf y11u1's1-lt' almarfl 11110 of lhusv : s,,mM'm'i 5 X 111111, 21'Hf1'l.l1l c11acl11's, 1':1c:11i1n1 l11ll1l11l E 3,5 lX.l.I,:IH-Zyl. PMI, IN NLR l.HIiIS,l.'M f ' 111- 1111 :my 11111, IJ11-11 4'lISl111lll01l 1-1-cl111111g 5 QXWVD U VH q cl1:1i1's. lYllll' f1l1sc1'1':11i1111 wi111l11ws, fail I L A ' ' 5 X ll11'l1l1Hll sc111-111111-s, and fan-s Ihal saw you X 5 1114ll'l1'j' vw-ry mil1-. lmcal zxgems in cvcry 1 Q city will glzully gin' you flulzlilcfl i11f111'111:1- ' ' f . 111111, ln SU1111111111, 111111111- 111' visil- . 0 ATLANTIC GREYIJOIIND DEPOT MARY BAIJDWIN CCDLLEIZE 5 .Q S111-1x.xN111w.x11 H11'1'1i1. l11'11.mN1. , ' Q 1'Hc1N1s1 1324 R41 5, f 1 AT Tlc I Tflf' Cflflvgfa' Tvifll 411 lf1I1'161fl'1:.11llrf y O' Q of Clflllrrv mm' .S1',lHllI7'.YfIlf - E l .. 'Q : 'X llu - WALK, 'f llil lllllll llllllllll i 1 ' . Q A 50ll1l1t'I'11 Q ullcgc XYltl'1 a - - Nz ' 2 'z ' ' - ' 1 6 X pmrmuzv dw Adw,rILwrS 111011 11 I lllfllhlgk.. .X111ecI1t11l 2 4 I11111'-yc:11' 1-11111-gc 1111' wo111c11. . X HUIIOSI' Ads Appear in A- ll- 1lCK"01'- 3ll1SiC. Art. X N I I lJ1':1111:1t1cs. S1-Q11-1:11'i:1l. .X rhls Book' iRlKll11g',!l111l fJll1L'1' f 5 . . 5 morts L 11111111 5 X frhvy, 1 , . 4 1 N X Q N- 1 X an, 11 11 X O - 1 q V , . Q REIJIABIJPj I.. XX 11.sox -I,x1xx1.xN, 11111111111 4 S1:11111t1111 1: :: Yll'Q'1l'l12l 8 X . INSTITUTIONS , 2 4 5 2 5 5 D allllllll I ll ll I IIIIIIIIM l P Z. - - - , . . . . . . - . N f' ev ' ' 1' 1 1 1 1 1 Q Y W JM MI11 J"' A' Maflifg wllib ll 'WF ,1 15... 1.. ,al g, Q . QA .41 I1.. ..1l .-Al I1 Pago ess 'K7G 'i3 NQU4MWlNWWE l7?3!'9 Lambert Manufacturing Co BUILDING CONTRACTORS ALL KIIVDIS OF BUILDING MATERIAL Waynesboro Vlrglnm when I Drlve a Car ILL make it 1 point to ltep .tn AIJY PI ASI-Il IGI-II tht s IL1 ck t w ll' X JY ASHI IQHI BA'1lI-RH S l g a t 1 1 U VN H d GOOD SIORIS SIIL IVIRI IDI IC 7s 7 IIIR IO? GCN IOIHC N W Y lx N Y ,, dg X ,, ,, UBATTERIES E A WRIGHT CCMPANY ENGRAVERS PRINTERS STATIONERS bmce 1872 bPEClMENS AND PRICES ON REQUEST PHILADFLPHIA PTNN X yu 'I' I KI. ' ' I '7 Y I 'K' S , A , I.. ..n.. - n.. - . ..n . - .t , N A E yulllillIllllIllllllIllIllIllIllIllIllIlllllllIllIllIlllllllllllllIllIlllllllllllllllllllllllgllllllllIllIllIllllllllllllllllllllllllllIllIllllllllIllIllIllIIllIllIllIllIllIllIllIlllllllllllllllllllllllllg 4 D ' 0 is : 0 5 ' 5 2 4 A rf 4 ' 5 f' I 5 x, g . . . X 6 A F f' X 1 D Q S In .nnlmnInnlmmnununummulnunlnumnmmlnnnmmumnnmmm u ulmnmnu n l lu 1 E - s xx 4 cc ' , V . U I : I I O C X : 7 4 E ICVERE ' .Q Q . ' " in - ic '- Jo 0 . And have my lix'crc:1cly luadecl ith E 5 E NVE! If I FL, f - I " 'H I Then l'1l know the ligh will work when I 2 '. E nccd it. If there's anythin worse than a Hat t' it's a H t irc at night withuut z l'ght. E 5 E And l never intend to he cal glt th t way! l Hg ' that yuu -cl an lfvcrczuly as much 5 ix E ' 3 ' ' - 'rt-nch, 'l ' 5 1 'h g- ' t"- 't night." E S 4 .VILL ' A 5 . 5 5 ' 1fL.4s1l-1 :ll .AINI lf.-l""i 115.9 B Q .Ylili Tlllfflf " I .lV. 2 X X , 1 E E X NATIONAL CARBON COMPANY, INC. G1 E c-ra cs: . c or ', . . E ax X 5 5 9 Q 5 Xtttt Qt ,t,, A X E Uni! of Union C rbi nd C rlwu Curjv ' I Il E B O 5 E ' illl llllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIllIIllllllllllllllllllllIllIllIIllIllIllIllllllllllllllllllllllll E XX 4 b 5 E X 5 E 9 4 X C Q . . 'S E o E o u n o 1 A E. ' E E V X 5 - E " 5 4 4 kllIllIllIllIllIllIIllllllIllIllIllllilllllllllllllIlllllfllIllIllIllIlllllllIllIlllllIllIlllllIllIllIllIllIllIllIllllIlIllllllllIllIllIllIllllllIllIllIllllllllllllllllllllllllIllIllllllllllllllllllllllflli X D ' ' ' ' i T X - L . 2... X- E- .. 'A . . 4 7 N ,,,,,,,,,,,, ,, ,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, ,,,,,, , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,..,..., Q 5 6 W V 5 ff 5 z 6 5 "Q ox' fi Q - ' r F 5 F ' F 4 0 DREAMS ONIIE TRUE 0 E 2 'W fI'U1'I lllb!!.ILIKU.v.U.ll.ll.V.U.lJ.U,U.U.lLlLU,U.I-Lil! lLUUlLlJ.U.U l.U.lJ.W.lJl'lAlJ.ll.l.lU.U UIIILIIIQIAII ,llllLlI.ll.U,l4l.laU UI E X X f ez man can motte a better T 6 hook -paintabetter picture e X f build a better moufetoam than i ' hy! neighbor- the world mill x f make so eaten path oo his door? ' ' - - - 'Hubmi 5 6 'Ik Rio oohhooglfnoeaoiog Wooogoantg E , f E DESIGNERS AND ENGRAVERS OF BETTER ANNUALS Q X Q E .mqeuthlmrg ' A nlrrln loox AT nl: nm: can ' ilirghua 3 0 4 4 r 4 Q ------e-.--------e-----1----e--e-----'--e---------------------e----------------------------------------e--e--e--'--'--Q--e--o--e-e--e--'-eo-e-f----.--f--,----e-H--.----'------------------..-----------.--- 6K1 .iiN !+L1 Il .AAMFAAN tn, The Sol9oolAn19ual E DO not think not pubhcly at least that we are the only people who Pllllt school an nuals properly Many 'printers do as good that do better chax ge a gi eat deal more We believe vue are the second largest printers ot annuals in Virgnua We know that year atte1 yeai we p11nt the same books which lndlcates that our customers like ou1 vvolk lui thermore we usually do any new annual that is put out in oui territory which indicates that our vxoik IS apple clated whele we are best lnown NVe alvx ay strive to carry out intelligently and in good taste the theme a start selects. Intelligence ' good taste what wonderful words are these when applied to an annual. Thev mean that the printer is to enter into the spirit of the worl' and transfer to the printed page the vision of beauty pictured in the mind of the editor. They mean that he is to guard the staff against the visionarv the baudy and the need- lessly expensive by constructive and conscientious advice. T1-111 MCCLURE COMPANY IN C0111 ORATED 19 VVest Fredericl' Street :: :z Staunton Virginia FT f ' " i ' ' 'E ' 'il I' I villll' I' 1 l' "'l"" .KWH GX ! .Y.. . " A 'Y 1 ' gp 33.2 work as we, and a few- do better, perhaps. But those KK - . .A Page 291 , I l I Y V?C1 '1il QMM'WiNADW Y KQV WAYNESBCRO CREAMERY SUI REME ICE CREAM Autographs 50 ' v lv" "H nl" 0 " "lu w 5 J, ,,v,,xf 1 R Q , L ,, ,NEA age Q I' R'I 'fi ' V' 'S I' "I '-Q4 lg, L .. . 3 I. Jllu. . lu. A2 la, .nl . lg- , ff" S R f f E9 '"'""""""""""""'"""""'"""'"'"'"'"'""'"''"'"'""'"'""""""""'"'"""""""'"'"""""'"'"""""'"'""'"'"'""""""'"'""'"""'""""""""" 35 X Waynesboro, Virginia 5 6. REMEMBER Q E D THE A E N ON YOUR RETURN T0 scHooL NEXT YEAR P Q. ...... .........................................,.,..,...,..................................,........ ,,,. fi E S :X Q. 'E .. , f T 4 P 4 F s xx 6 ' 5 S Y Q b 4 LS 5 E if I: if lllllllllIllvllIIIII'v-1v-II'fIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIlllllIlllllllllllllllllll A llllllllollelulllvlelleruelllulellfluelulllllluulInuruunuuuuuulunuuunnuunuuuusnuununuuuuuuuuuunuun n -anuf-u--a--a--.-.----.p-.. ss? . WLQQN Angf7 i!.,xK EYg1lN'ZLQt I. P 292 4 , r 1:-mr3 5.,g: L5' . l R ' 1 ug- , , N U -Q'!3,vi:5i:ne . , Y t. -- 1 I B -E . - v fn 1 ' ' 8 'F ' ' . ' r v! Autographs 'x x 1 1 ' o L? 4 - R 6 ' 4 W Z 5 4 fs ,f 5 ' P 4 lx 4 5 'Page ,293 X . ' ? 1 2 G I9 w 4 :S fi A S 6 0 M . xx .I V Q. L.-. 5 'x x x m y, 'C7U??"3' Wffxf-F f-' i. " - -- Nvix. lj XEXfVX 'TN- X X wp" : a Qt, --.FX,q+fp1, VTMN c41i..2.x x x Q! Q? Jjjfgggg will SLE 92: KU! 'fl N4 kqfi 'fy "T Q? I-sf! 'Y ,F QW X, VV, , hx ,TW 3 U11 .Q , I 1 1' ,ix , Lt-F gal A A I X 11 I g 1 . .5 W Fujii :4 E Z5 1 .1 N J' I.-1-F ' . Q., IQ' 31- f ',. 911 T' ' Q 1 v K' ' -'lg IW ,, 5. A L."-f P , I V :gn if V 'a T 4 W L F ..: mi Lg 5 5 i 11 X X L' fi' Q i Q1 S? 1 U'- i v h Q U' Ski 'i ' l i 24 I'-9 Us N ff Y uw ,rl . txltu' xfjt' rx-1 I .11 Eu. 1. N 1 fn v. im i 5 qkp. fs. :il Q I3 fi' .14 :vi A J xx '-,cgf Y L' ' gr V f L , X 1 . fl ,I fw' - . . ..ef1lVf , - . EHLIL 1' gil' 2 gg Xx2Q:E 5 X l,4l-Ill' .mf N-'w 'L ' ' Ax 5 V ,M 'X In Ai Ffnvtiff, - V. df!! 5' ul if 'AA gf' , Q f'7'i,f1j'I'-,,.'fffQ Q' ff W' , w X - 4 ,f x. . , A f Q i ,Q I fi x- fy? A '1 V: Q.-1--f - ,Q 4- 4 ,, , ,7,,, Y -, , H ,,,,, ,, , ,,, ,, , H, , WW, ,,,, ,W WY, ,,,,, , ..7 , 7 77 ,, 7 7 .L,,,,7,,,7 ft7..A7 7 -7 777777.74 ,


Suggestions in the Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) collection:

Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 1

1921

Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collection, 1922 Edition, Page 1

1922

Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 1

1937

Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Staunton Military Academy - Shrapnel Yearbook (Staunton, VA) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.