St Pauls School - Sigillum Yearbook (Garden City, NY)

 - Class of 1948

Page 1 of 108

 

St Pauls School - Sigillum Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collection, 1948 Edition, Cover
CoverPage 6, 1948 Edition, St Pauls School - Sigillum Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collectionPage 7, 1948 Edition, St Pauls School - Sigillum Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1948 Edition, St Pauls School - Sigillum Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collectionPage 11, 1948 Edition, St Pauls School - Sigillum Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1948 Edition, St Pauls School - Sigillum Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collectionPage 15, 1948 Edition, St Pauls School - Sigillum Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1948 Edition, St Pauls School - Sigillum Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collectionPage 9, 1948 Edition, St Pauls School - Sigillum Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1948 Edition, St Pauls School - Sigillum Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collectionPage 13, 1948 Edition, St Pauls School - Sigillum Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1948 Edition, St Pauls School - Sigillum Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collectionPage 17, 1948 Edition, St Pauls School - Sigillum Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 108 of the 1948 volume:

.Fi . . ,. fr. - ,5-,X sl-A if? - 'D' 251' B. -' ' ':r , , gr? , W. n 'LA A-fum?-l.!,'.v5 ,.r rf x . -Q 1' '-4 fi -. -pn.-A r' , x,sw,,,,:G x '.,.- n 5.1 '1 . - " . 3' , Q 'Pf.? ' T: , 4- .9 F1-.,l.. ,HE B K-1 -, M 1 vs ig -ag - -A .. J .2 , ,. 7"-"I, "'Y?"Y' 'HE-f""'f.Y-'E 'M 1. .1 Mvh 1 1 N Q f-,. o , ' ' . .' , . ., , . .' 4. w' ' , .'1'fn4"g .. ' .1 A 'i , f-"JS -'.' ' 4 ' - ' ' ' ' ' '-"VW ' , ' .fx 'L 73? ! - 1 ,, . - 1 " - . . - - .. . , . . A' 4 .- ' , nt r ' ' gl- 5 an ,I -. A Q v .1 Q A' A 1 gh , fe 'I '13 ,ff 5' 'L 'il Q' ',f ""ff".i 4 , Magi- in , 'A..:y.if. 'fl . N J sz ' " 'w 'fik'-'flfiiege' a '1 yn -Q-Q. f , ' , V Q . ' ,H .' -fa - -ww s y. 5 a . 5 V ,"".Ri, an 9 x i as xv ,N Pl E 9' , 'iv , ' I re 4' -Q I A.- 1, ,ll gtg 4 nk- . Y. 'fkl nv'-3' ,' .,..-v- , f V' .f- A v, H 6 " 0 . ,1-5, 1'vf4 . . . J NR., " ' Q 1 fif mf' g im N53 -413 . 7 rv, . . ' 4' r ' . , 4 Mi ,Lia - " x - ,. .. 'V ,,,, if F- - .':V , VL Q51 . 1 ,A 5, . -- - if A 2-, f f. fx ff. 'jaial -'Q :3'.3L'f ir, fix , x .,,. , . , .- . , . L ' . 4' ' b . 'se' -5 I . ,4 X . R ' -.Q ' X :- 4',' , ,.: , 3 fn. H W 4 A . ,. I -4 if Tf 's 1 3 z ' X ai ll .,- A - Jig' bl, ., , 1 ""-5','!li- 5. . 422' 5.1 iff?-SR.,-g Q' 232 1 fy 135: , .ml , ,........-Q. H' 4 sl? . . d 0 NIPXLI S JI IOS .,,., .... A. .,..,.. ' 'Q CHOC I ' . , - - g f .. , K 'lr 1 5 f f A , 5' A 35 Y, XV , l. m,.,. M- f ef ,gf 1 4 lm 1 'QM T .figg , 5 5 A .3951 ' A 4 "1 f H-sw :iv 1 k 1' fi-4 8- Q. if 1 ,. ,, fa : is 5 s ffl- - gb P' U .7 i " s x W s if ,Q L x MIS agi Nxij- . ig,.:3Q' '- 1,3 1 was q Lkwif 1 f Q S Q cb - . , :- 5 ,HQ f JA? If 1 A -'I PRI' SILXTED BY IHI SrNIlUR CI ASQ C XRDFX CITE IGXC ISI NND ROISILRI HINC IIOITF I ll C I I XI XX I ROSSXX ININII R li II 9 I 8 OF TIIIZ SAINT PfXLTI.'S SCIIUOI. SPRING AT ST. PA! 'IQS XVINTER SETS IN W I 3 fi , ' J I. 1. 1' .. -ff , :fl fff""fff M' I A ff 1 , , f - ii 0 , V,-L'-. ' 1, A V 4, A X I .a . . K 73- .,. M glfffhqy, ,lj Ag, 55f'99et"--:"'w' 't2'L3:"22i" 1' ' ff! if " ,www ' wwf 'L -X ' M - ' .' N V . ,n T., 'Wi .sw - ' , - ' , ,, QW ' 3 gf? GMSQQZ' Z. 1 ' j , "-' ,fa an - Q . ' ,, 'igj1fgiw,,'f ..r' , 2-9' ' QQ , .4 ' A . A . by Qgfify WW . . -. " rx. 1 , , - ,gb n , ff- - , - ,Y f 0. Nw .ws -M ,, K' ' ' ,.r f.' -f . iw by-'W H 71- , ,V 1 ,',f'A.-:DZ-'e P",-:QUQ-4575"i, ,374 'F-',' 532' 3 , fi 3'-4 ' ,,b.A ' gg ' "W "' " ""Ug1 .. ,L ' ff 'tin ff " ,X f .,-if-l Q fu-gf -gflJ,.' ,Z"?.zvv,n , flu ,..1,qgf'5: ,ww A L, ,.-,A .in I 'f , A, 4 f '-' M ff' 1' ' .' x,zQ:"2f'55, :ln " -nf, f -f Q mlm - '-r .' ,Af , 6- , 1 ""., Q...-M'-7 A , 4bT.,,' 'ff p sis ".1'I4f'f' N . 1 ,-5 Vg",-.,-, K' -1 Q' 2 nh, ,. .190 J L, 5 V f 1, ' bl 52, 'ifiyffaf 2 'i"'f'A ' . ' bw .-.gs,,,.f4g 2 ,215-f' - " , ,Q,...' ' 1 ij' '. ' i,:,f'.1:f,:-1 'Q ' ' A ' tg f 'tial 3 - ' . f., ,v ,-J, .. , ,. 4 : , , Z ' K A A' lm 'V K 'efpgy . LW4 V6 'Q -Mix---, Qu wf.: wr '39 'h V , 1. wif 'Q 1' 4 X fu. .u 4 A' yi' .' ' 1 ' f" "QU ffK"t5.i"' , -f'f- bfi, -. W, A., , 1 , K 'wi K fx. Sf K j,:.Lh,i,V,'..L 3, H3475-ibn h- , '. 'A nJ1?f+ 'X 'A 4' ' 'f f if 1'l 4" ." , .4 A "' . .-- fa- f fa f , 4, ' 45' ff" ,' V ' ,' . a' ' N 15 .J U4 "' ' 32 - .. 1 fx Wi a ., . . ,-' I-Ql:?',. ' ,yy-'m'iinv'. 5, V" A , .Lv . ' f f ' 5-' ' -' pf -w, " M . - 4' 'V-'ff' ' 'icq 7- H3232 5 .' f ' "aff 'aff + V fm 1 f f ,1 ' ' 1 vb 'ma , . fp A. . , - . ,fi ' MM, L' . ,,,,. , t - 1 ' , .21 1 ' --Y 4 QW? Q 'Q -..:--- . ' 'I' NN - .. M. ' ,5. R K 2" "-VH 1, :Qi-fin , VL qi W' ' 52 "mv wx., M, Q S I .AIA l yiigxgfl, N D L wtf: - -- V : yra,1.v A vw , 1 T ga Ff a - - ' YF A , f , X ' "1 ga' HW . VY 1 I Q , Q L . - A ' "' MW, 5 an , . ,. ,Nw - ,, 'w AI..Q,EfA 2' 1 1 21? F-.' ,L-W, K, fg Z", x , X211 7 QA E, :z f, , D xx? Q, M A C 17, - -- . 4 ' TSA" , x K L 'E -w... 'H , x in -1' M ' 5' 'Awww K- J - ga isww ., -5 f g A I , ,nf 4 ' . " ' -n.... 5 X, A .V X 4, , jfs wk- M ' L , V fc v 93. . -, vm H ,M Q. 1 'la 1- 'Q ,,, ,,,,,,Q. gg .gh .M 8 M- If A fx: 1 , .g 1 4 Mi H Av, , IFE, ,, , ' an , h , ,X dmv 'X Q , X .- P V ,ww ,. - . . 5 ., X gg . X , 7542 I my Y Mx: , .,,,., , : ,,,. WHA , , A+ 4' A A M. .M .1,. ,,.,,, lY7 I WV I 1,23 52 If if 5 - A, m f vy " . ' " ' .w,,."4'f iff! ffij 1 ' ww My .. A :Va 2 ' 'A 'W N ' -M J : H - -,'M,.x J'- 0 , , - I ,,,,W,41. 4 f ,V ..-vc' Q , ak' ,Q , abr!!! 1 .,a FFL? dr Q 6.52 -,rw -f ,.,,x 1 1 w4if?if,f aw g'fzfn'f"'w',' 4 f if WW' ' 4 4 .- uw ,'ig'Eff 5 W 1 4 gsygi ,ms , B ' . .. : - Aw vw Y 'XS' :a li ' x - W if 22,1 :g.g. i x V' , Sym! f , N , -- 'KN JAN V 'i X l ,: ., -. , - 9 - q A x .. X "" l 5 Ni f 1? M tn uf' av. . xi i X f x ' my ,, it 'Y 0 f Q 15 ' F Q ii? 4, 5 W s .' s 1 1, if 5 M Q 33' - if -gmfgii. - 1' Q wr. ,M E 95?-mm W, Miamy. .' Y ..., L . 'W ML - Q-wr . x f 112.1 .II.'3lE:: yi- " 3' '--". ,, N: . , A , . ., V x M 5 W.,w,Mw 1 1 wwvfa-f.i,.,.1g,5 C - W V M - -- .W - .4- -f+-,:v:gg:f-x-- .f 5 - vii, .M,,,,xf.x,-twggg,-..,a, 'vi . ' H-,fqvwg Y f :Wg X 1 N K, , R, W, 'W' maui ,W eww syn .W ,X m 5 f. ig, rg M, MAIN STAIRS 1---' slfreigfi N' ROOF 1 3. , 'H' 1' FUHEWUHU 111' ilu' lllllXL'Illl! 11111x1'111l1xv nun' llu' 51111111 ll.INX 11l 51, ll.111l Q 15 1111l1l1Nl1111g 1111 itllllilfll. ll :N xx1Il1 .1 1l1l1111I l11l111Q 11l flllflx' fillll ol 11c'1x111ml .ur-1111 IDllNllIIll'lll llml wc. llw fjlw-11011 rQprcw11l.1I1x1's ul ilu 1l.1M 1l11l11-1.11111I111111111111I1.-1111- 51g1ll11111, XX1' l'IIlt'IK'1l 11111111 llllx MXL l111ll1l11llx' 111 11-1-.11'1l -' 1 - 1 - L-' - 11-11- Q ff 1. N, , 'Il ' ' X ' 'S X," "1.'S iY"" ' " v ' ' '11 Si, l,illIl'S. wc- lmxe 11r'111l4-rl 1111 lllis yr's11'l11111lx xx1ll lmxf' ln-1111 illlllily rf' xx'a11'rl1'rl. XX1' x11111'11-ly' lwpv llml 11111' 1-ll111'l4 w1ll 11111 l11.wI1f-1-11111 xa11n. ffwlv-I 111 1lr1i11g 1I11g, lllc la1l1111' llml we lmyq- Cx- U EDIEATIU ,gi ,ff .y QQ , A 1 Jim. L ' -. W . .NK siksfz' T ' I X4 x X N. .f . , M sig? , fi C70 gil? -QPVQFQIICJ GCIIIOII gI'l1QSf CSTIIAQCIKII . . XYI111 has vxlmilnic-rl so nmny H110lIlliiIiliCSUt'llIliIClASlilINliUQ,f am! Llmlncssg XXYIIH ,IHS SIIHXXII IIIIHSUIIN lil Iwo il C'iipiiIJlC iillil p0NVCl'flll ICHIIUI' ilt il UIUC XXIIVII Sllfh il flliill NYEIS SU llCSp6I'EitCly IICCCICLIQ Xxyhn has umusecl all friends and an alumni of Sl. Paufs to its support am! Improvement: XYIWU has so unsclfishly and so ably worked for the good of the slurlcnl lmrfy: v - XX lm lms, with his inclomiiable energy, awakened and rerlcwcnl nur lulvnl srlmml spirit: XX 0 llu- s1-mor flass of I0 18. Sinrerely clorlimlv lllis Sigiuum. Pawn- I I YL SAN Z ov ucccusu I W s gs- hlw ,Q Q smvwnu ISIS 1110 .......... ' 'l 11 ."- H6 M Q, F 015 ,ew . ki f 5 af- ? 3 11 1"' Z " 1' f' 47-5 Q.. 451633, -is "-- .... ....- - "AG P. Uf I ' ' 1lxx1lXf'Hxr11 IFIXX 111' lglxllurrrl IJ L, w HH X llll Nrxrmxlmf xxwx I IXXINI XIXIIIIII Huff! If IQL0 I3 5 ff XXI x Nl I 'afar 'I' 1. Q W ww II Uxxl X 11 , X Q N I I M',.,Qx, , A 1 . A . asf: QE' Aw. ,' f . J KIM. 111 V. IJIIIISI XI'I1 I'ZliXI5lI'i.NN1IIl .kv lm! lll'lI1!IVI4Nl4'f 1 ,Ufrfnlfr ffmflur 1 1-Hwy 1 UHVQ4' Wll HHX.: f Hlllllllllml l'llIXl'INI!X l 1u1xf'lNlIy nl XVIIIIHIII l'PlP'1l3 X l"I4'xl.,X. II-1. Xlulllvlll-xfln S W i , Sift 5 . :kiif J i if Nr? K gy ,nib ' I M F ,L -' - 1 - .wh Aj ' 'M ? H 'w :'f9 35' XX! :mm IJ. lfuxwx .X I IIIN 'mxr-rxnly uf Nldrln- IWII l.l..H,: Ilurvrrl l'IlIX1'I Xxywln-yur: llrlfxvrvly IMS I3 X Xxx Iufm l Ill My IUII HHN: H4 fiwn l IIIXITSHQ' IUUU . W'lrllf V131 l'l'l'Ilfll .n1rl5g.u1lil1 IQIIQIFII ylgn' lu III N I xx XI ll I Hnr N 11:1 xmqlslrur f N IPX 0 L 1 J 'mu X xlhcm mc Mas Jxxin N XXXNIONJ 'Wx mrzz ur nu mr N 1 ll lm 1 Cl I Ilfi I H ll' Science P we 7 ? I K I XY Mm.: S. H, Jxxiu , A . .1 1 V - XX. J'-LR K. :XIl'I'l'liIiI.l. .xfU1!l' Ill! 114111101 l PJ' . f'!f i , . , , Il, l IliXL'l'SIlj' nl Xvw llmlmslmilm' 1032 P75435 B11 1111 cu,11,,W cmllcgc 1123 mx, Bit: P ll W7 I "MPV XI . LX. ' i i ' 5 latin and English , A54 Q- ? lug, V, . fl V v S'I'l'.XR'I' lf. fic. 'QER 1 SW , .-5 of In ., kilmol XX1'Fl05'ill1 l UU 'NIU' W Inm plum lw1r'l1L'rs f ollcgc 19415 U1 ix' PIWSI1'-nl IF lh at'0n Flu nc' IWII BS. Ifcf. li g, is f 1' in I 1 f I-ITCONIB H 5, ,X x y 5 N X QCICTICL 111 s XUII Hum p 4 1 Pan I 4 IIX X -55- 1 Pug- lf' xXl Xl Rink C ww.: if X I QHZOWS ,M I YL SAN O? ETECCLESIA 5 M-'U gy I smvwn -91s.m05 gg, ........ ,hs 51-'E X4 5222 VI + X' Ju E E: M J -av E4 QE Fl .Xli PR Ul'l'lf I-ARS lwm sci llwxli Xiu'-lJr1'Sf1l4'Ill IQmfr,r,n V His: nun-'lf fxl1n1xuc1w XX 'um wg f-4-AI.-'fl llwwf- Ixr Mm! XXW' Hgmlmq llzlll' A 0 I f Mlm Hur? Ig! ,HHH fr1vL1" lvwrlr' lknlllrilvnr: XZILLXJV llslwl' Rrw I lilly flrllzavx if 1 rrmul RMU' R11 Plym' Xxmmfl l?I'X1vyvH1'- UVM. klllfilvrl, Illlllllm- RI lull XXHIJ I mn! l'm xxrrmxxvr f'1n11IR1m' fvvmv- Kr:-xwfnm-r Xr1mI1f',l1f'lI1vI Huy- NY..w1- Hn 1 I flgf' 2.2 CL S5 UP 1948 EL S5 HISTORY XI NIIN C III 4 N X I x IIN N I I N I If xv I I I x I I N I I NI I-I I II In I N , XII I I XIIIIIN I NX I X IX I I I I II N dx III XX UT Xdfd I0 NUPI ICYNIORVN I I I Im I I ,N II II IIII rum . IIII I II II f III X Ir If I. , N N I I x IKIIX I NN AXXXC 1 I I X I I x 4 I IIXN N 1 XI III I IIX N N II N N .N 1 I IIN x N IINIIII C: II as III INK N 1 II rlIIrlIII IU e 1 1 I I I 1 CX I ' 1 1 II IXIORQ IN rc II co III xc a our xcarb IN par II N IIIIQ lI'i fr ' I I IX It 4 I I x II 1 fl I Y N f I . I II I . I I , III XX II II Irmw ?1l'TI0l'1l In I cc r N IIII X .Ix .N I I . ,N I N XII MIX I N 1 I II N HINN N INK: N N III , I x xx NI 1 I x cl I N1 1 IINIII 1 I N 1 I XX 1 I fl LII il XIOIIN I IIN N I I III' II IIX X N4 . . . I N cr III - .II x . I I IIX rl N I I r DN I' I . I N I I ll e I .IIIIN I I II IIIII I I I N I . I Ili cr I I I III I IINIIIIN If rIIIIf III! I N I NI ll N 10 XIII x I r r III I Ix.IIIIN ,I N xx.II II I I I rrI gg I IIIII0 UI I I UTIIIIIP I I-III In II c I0 Ira ld ng on IIITIIII I'4II . IIIIIQ IIIII III IIII- IYIIIIQS. IIIII IIIIISI IIII us 'Irv IIIIII IIS IIIIII II IIPI IN II IIII-SIIIICI' . . . IIN III IIIIIQ IIIQI . . I XXII-Axv IIIIIIII- IIIIII IIIIII XII. I.I IIQ aII IIINVIIIIIII IHCV IWW I I I IIQ IWW, II INN :NWI ,,I,II1,-,HIQII III-Q I-IIIIIII' III IIII- IQ:-I'IrII, 'IIII I.IIIIlIlIlI,' I4 il SIIIIS IIN. ur' IMI NWI ,II Imwi WI. IIIHHQIII XU,',I ,INN I-IIIIIII . . . VI-III' I-IIINIIIIIIC-III IIII4 yi-'Ir I IIS IIIIXII IIIQ IIIIIIXI- II . . . IIIII, xxx-'Iv IvI'I'SIIIlII'Il .II IIIQI ..,. XIIII SI- IIIIIIIIQ IIII' CVOI VCI - - - 3:0 II'-If - - - XIIIIIY I..IIII I' um- IIII- x r- II xc- II . , , SIIIIIIII IIIN-III-,I III IIII'IlI IIII' III- . , . IIIIIIIIIIII If-IIIII IIJI' .I QIIIIII XXIIII il IIJIIIQIIIJl'III'1IIIIIII'IlI III :Iv-I' I II, IIN- IIIIQI-NI QWIQIIII- I"III WIIIN II' IW IIIWI' N--- RIVI XXIIIIIII sIIII'I- IIIQII . . . I"IIrIII.II IIDPIIIIIQ IIIIIIQQ .I III:III'If'IIIzI- III-'I II IIIN""V'II'II III'II QIIIS ZIIVIIII I YS - - - IIIIII s1-Ix'If'c- III IIII' INIIIIIQ-rII'zII EIIIKI IIIIQIIIIIIIII IIIII-II HC S I A J III5 C ' I fIfII"5 I - - III! NI-I-4 I I-Q IIII-I-IIII3 gjjlq-r 5.-II.,I,I H, I,,,,,,,I,I IIIII IXIIII-II:-II sIIIII-I'xIsI-' IIIIIQ-IIIIIIIII 1-xr-Ivlsv pe-IIIIII , . . IIII-IIII '... IIIIII IIJIII1- rc-IIII-In IIIIIII .XIIIII .IIIII HI IIIII-IIIII4 III III: IIIIII IXIIIIIII IIIIN - I I IIIIII II IIIII' IIIIIIIIIIIII QI-.IIIII IIIII-IIs .... 'XIIII III-I' x'II'IIIrx' If-'Q WIII'IIII'I' XII- I IwII-I-II III? 'IIIIIIIIVII IIVI HIIIIIIII NI-.IQIIII I-IIQIII-s . . . I'4IriI III1IrI4s I'IIIIIc- IIIII . , . XIII "II- III'II- IN III' YIIIII "III IIIII"-,H ---' XI III IIII' IIIIII. IIIII QIIIIII . . , SII' IIIIIIIIF II IJIIIQ III- IIN' IIIIQS 1'If"II - - I ,IIUIIII I5 I'II'NI'I"III - - ' IIIIIS- UIIS II.I4N .III- III I-IIIIII' IlIIfI I.IIIlIIIIII4 . . . IIIIQI-IIIII IIIIIII-4 IIIIU4 . . . IIIIIIIIIS rIIII il xxIIIIrIf-I-IIIII IIIIIIII III IIIQ- -III NlIt'I't'4wIIIIIIY XXIIII IIII- III'l'II-xx I.I.If'IIIIIu III' IIIIIIIVIIIVII II"IIQ"I VIIIII' IIIIIIII' II' 'IIIII IIII 'I'III"I'gI . . . II-I'I'IlI I-x.IIII4 ,... IIIIIIXIIIIIQ :II IIIQI - I - II'II' II'II'I' II'-'VN 'I' I"' IQIIUIII' IQI'III'I -'I' I' IN III'II '.,. xx:-'rv IIIIIQII-N,III! IMI I I I SI I,,,,,I IIIIIII-IxIIx ...V III-.IIN , . . IIIIVIQ IIIII-4 Im-r IIIIII IIIIIIQ IIII- NIIIIII-III4 IIIIIIII IIIxl' gIII.III'.I. III-III:-Irv MINI IIINIQIN -III IIIIIIIQ-IIIIII0 IIII XYIIII IIII- I 5 . . . Ill'I' IIIIII? III- IIQI-II III QIIIQ gl IIII I I I IIIIIIIYI I'4II,f-Q SIIIIIIII rIItIlIl'IIl'1I 'lf XXIIIII 'I' NIIIFQII, III"IfIf .IIIII IIIIIIIIII-a Im- IIIII-IIII-S . . . SI.. IIIQ II-IIIIIII-IIIII IIIIISII-I' IIII IIIIII' 3' -'Irn I ' ' "II'. IIN- IIIIYI IIIIVI7 IIIIII IIIIIQI-IIIIII IIIIII . . . xx'II II-I IIIIII-Iwi I xf-rx' IIIQI IIIIQ- 1IIIIIIl'IFIIlIl'.'I Irie- I4 . . . cwillltill SIIIIII-III IIIIII I , I If.IyI 'I'.IIl1I I-VIIIIQ gm- XXIII, IIN- II III-I III: II:-c'4IIIIc-s 'IVIIIIQ III-eIfIIIIzI4Im-I '... IIIIQIQI-IIIIII SI-.I IIII SIIIIIIQI XXIII III-IIIII, QIIIQI-IIIIQ. QIIIII If-IIIIIIYIIIQ IS IIIII IIIII XIIIII-J IIIII . , , II-IIIII XXIIIS IDIII IIIIII' III' sIIIIIIgI . . . MII AI ,I4I'ilII.'IilIt'.H 'III-Q. III III-'Ir IIs IlIIll'II'I'II Q.IIIII-s . . , If.I:I -I QIIIII :I IIIIIIII III-I-III-II Sui -, IIIII XIIII IIIII-IIII IIIO ,IIIIIIIII IIIIIIII IIIIII III:-7, Xill'iIII1IIl . . . IIIsI'IIIIII 'IIIII SIIIIIII' QIAUJIIIX IIIIIIIIII-II 'III-I IIIIII' I... RI-I IIIIII III'IIIIs .I IIIIII' III III' I-Ie-IIIIIII III INIIIII IIIIIIII- QIIIII Im- IIIIIIIIII-:I III II IIIII.Ir'e- IXIJIIIII, IWII IIIIII-rwiev SIIIIIIQ IQ IIIIII I I IIIIIIIII' sm-I'xIrv III INIIIIIQ-1Ir'II IIIIIN -... ,IIK'IIIII,' If ' XI ITIIIEII Q'X:lIII4I XYIIIQ II II sl IIIIIXIIIIII . . , 'III Im:-II'III sm-1' IS SI'lfI .... 'XQJIII IIIIIH I4 IIII- TI 'IIII yf-Q. If-s, wc- 'Irc-- SUI IIIIIII rv- III II:-III-:III-II III VIIIIIIII-IIIIIIII . . . 'I-III IS rf-VIII-II . . , I' III IXIIKI I ' I " 'I',l'I. ,IIIIIC -IIII I4 In-rv IIIIII 'Q 'Irc SII I -I Ior S- mrs Ii I -III QI: , I - IIIII4 JIQEIIII .II SEIIIVII ilI1Ii'l' il YIIIIII-IIIIII ' 'i- I It I IIIIIII IIIII I-IIN III' 'IQ Ig ,III ,I-I I., IIII IIS ,f,,I,. -,I- I'4IIIIr IIIIIQ. IIQIIII I'l'clI'SI IITIII, III II-ml NYPIYI' IIIIIIII' MII I II IIII-I-S I I I NHII' Q mm-II ,Q IIm,,!I.,I-IIw IIN- QHIQII- iIIIfI In- NI'Il Ir,'I . . . VIIIIL' is IIYIIIQ IIIII IISIIIII IIIIIIII-g II, Im-I-I IINI IWIIII- I,,W.III., I' Il It Iur IIIII: . . , IIIIIII-ge f'fIIIf'flIIIIIl r'IIIIc-4 III-III1 Sq -I :XIII-I,I IXINII-9 IIHIIN-V II HI QI 'HI IIIU, IIIIII se-IIIIIIQ IIIII II4IsI-S III QIIIIKISIIIIIK '... IIIIIIIIII -'UI '4,A XYIIIII I 434,11 SIIII INN, II,,,,g I, MII FII li IIJIIIII-:I III-.IIIIII SIE-r. , . XIII I' In-xx' IIIIISI- f'I14'1'I'IIlIIIy'II'I IIIII II III III :III III:-II IIIIIIX' IIIIIII- I I I :III c'II.IIIQe-4, gym I1-IIIIIIII-Ie-II. IXIII III-II I1-VIIIIIIIIII-III-II IIEIII IIIIIII' IIIIIII-IQIII-4 IIIII-I'1IIIIIII III xl-II' III-QIIIIIIIIQ IIN' IIIWIIIII! QI' I 'Ill IIIQIIIIIWI VII' .,., III'-IIIIIII III NI-IINIIII . . , IIIIII-II ,XIII-,IIN-,Q IIIIIIQ MW I I I ef-'IQIIII IIIIIII-N IIIIKI IIII.II'II IIIIIIIII- IIIX II.III IIIIIN I4-'IIII IIII-5 III IIII,-,H-II XIIIIIII MMI Slum- III,-,,,,I4 I I I WIIII six II-vm-Q . , , I'-IIIIIIIIII IIIIIIVK' RIIIII II gm-s SIIII-II'-II VIIIIIIIIIII Qu IIII IIIII-x'f-I?IIIv SEIIIII4 'IV' WIIIIUIII III'IIII'- IJIEIIIIIIJY XXII' IIIIIIIII III' IIII-IIIQ IIIIIIIIIPNYIIIVIIIIIIIIII 'ISXNIIIIIIIIIIVIAI'IIIIO4II1O ' II' . . . SIIIII1-IIIIIIQ III-xx' IS IIIIIIQ-II, il SIIIIII-III IIIINI , , , IIIIIIQ IIIIIIIIXM ,'lIII I , , ISIII IIIIIII I-.um-5 IIIIIIIIVII , . . IIIIIVCI' IIl'l'SI1Il'IIIN II'III4 IIIIII IIIIIIQ IIIIIIQ QIIII III , , , XIII-IIII-y I,..,,.l IIIIII- I,I-,Img II, S1 s4II'I'IIII'I-N , , . II.IgI-.IIII ls IIIIIIIQIII IlIf'Ix1IIIII IN IIIIIII QFJIIIII . . . IXII1 NI IN'f'4IIIIC'S IIIIIIIIIIIII I I I sIII'I'c-ssI-III. IS 5 fI'I1'. . . lIIlSlIl'I'1'SiI.IlI NI-IINIIII III IIIIQI-JIIII I1-III-JIINIIIQ NI III . . . CKIII'ISIIlIiIN x.I'eII'1III IVIFIVIIIIIII- YI-IIIIQII IIIIIIY CNIIIINII INIII ff'I'I - I - -XII' INIIIIII-4 IIIII IIIII III-I.,,I- IIqgI fiI,IIIIQ Q., I'IIIr Qmw- IIIIII-r IIIIIIIMIIIIIII, il NIIIIIIQ- QIIIII Stll fIIIIIlI'I . , . IIIlIIl'I.l'JII1'fI III II.INIQI-IIIIII JIIIII IIII- QIIIIIIIIIIIIIII-s IIII IIIIIIII IIIIII' IIIII IIN IIII - - - IJUIIIIS II'I.' II'I'I'I' III1- IIIIIIIII' ,.,, X I- ' IIIIII NI-I-Q I,IIIIIIII-QI If IIIINIIIIIII-II IIII- In-I yr-I , . . I.IIl'QI' rI'IxxII. VX SIIIIIIIS. IJIIIVX.-IIIIIIIIIIQIIX'NI-.Ix1IIIII'w. . , IXIQ I1-III-III IIIIIfIf . . . XII4IAy4-.II I-x.I II4. IIIIII XXIIIII SIIIIIS IIII-v IIIIIII . . . I'-QIIIS IIQII IIII Ile I-ilI'C ',,, IIIII -ISI I.IIIIm- IIIIII-I QII IIIIIII- III IIilI'l'IIIi EIIIII SIIIIII- SEIA ISIISK' III IIWIQIIK' III'I'fII-I .... 'XQIIIII II-S -IIIIIIQI IIII SPIIIIIIQ IIIIIII' II' III0 WIIII fi IINII2 - - I III' I.lIfI'IfIIIS ZIIIII III'IIQI':IIII spring . . . III-fI III' 1515 6-x' 5-II.II s ilIItI I IDIS . . . ,I-IIIS gm-IIIIIQ IIIIII IWII' III IIIII- :Irv III'1'1'.H IIIQI'IIfIII IIN-Is IIIIINI XX'IIIf IIII- grIIrI IPM' if QVIIIIIQ NNIIVSI' JIIIII YI IfI- . . . SI - sz-IIII IAS III4-IIIII III IIIIIIIII I.IlIIIl f'IIIII1--I . . . IgIfI'IIilII IIIIII Inu- zIII'I-aIfIx' III-I-II 4I1'c'c-plc-II . . . XYIIII Ifmlc-r lc-IIIIIS III"If'II1'a- NI III . . , IS Is QII IIIIIIIIQI1 II'IlIlIf Lum- WI- IIIIIIIIIIIVII IIIc- IIIIIIII' ,IfI'Il'Il ..., IIIIIIIII' ic-' 5 IIIIIII-If-:III-II as I -'II Inns QIIIIII sc-' fl , . , IIIIIII 'IIIII Sm-IIIIII' III' IIII . . . XXIII IIIII lIiIIIl'I'4 . . . Bi .' -IIJIII IIIII1' IIII :I IIII' IIIII . . . Fxur x '," ' m Pbilif-II'III, If-IIIIIS, il IrI Ir' it-' 5 j III -II . . . 'III I LII illlII IIIII- IIHY WP xx'zII4r- III! III IIIIII IIIS NIM' SD' ,I I IIS If-xc-r IIIS ic-I I jI IIN' Q4-I 'III1' IIIIIII IIN- QIII IIIIII WIII III is mx-r IfIr nIIrIIIIc-r ye-'Ir . . . I - I, INIIIIIIIIIIII IQIIIIIII III II 5 cII'I1aIII . . . Ya-xv 1- III IIII- .IIII-. IIIIIQ III'II rI1Iy up rIII III? f"IIf'IIfI'lI'III I IIII-III Is lIIIiIIlIII'l'f'IrIII'fI . . . :I -," I . . . IIIII I I wc- III' Iu- III' . . . IIN- rIzIy'.' III' " 'III I,II'Irc- IXIIIL-rs - I M ...I I XII, wr- QIII II II I1. I Is, . n '0- Ya IQIIIXQ we-I - III I,iIh fl II II. F ' nc ITIL 'III x' 're g rII'Ii II. Iint IIS, 'J ' IIII' II11- I' IIISI-I iinvl II? . . . SI - i - Imp! Ro vert lX Bisf ol O3 UFCLIIINICC i l leaf BON Ifll 11 ci ic c 0 i 4 c .mc H N N f 1 cum iorm 1 li cr xuorr 1 l J Ncvrclirx fl mm . W CHUIIG oo ma ci U 4 N 4 ar i enmx Rf ii If -17 48 1' 1 N Q OH Xl 4 N 1 mix um fu ami u is nc 0 1 N 10 C Q . N x 1 ne I r r ic H C l 1 x 5 i um 1 xccorr I 1 1 N ,, f lu - 1 1 X 1 1 I 1 N X G, lkwo lu iii lf .Ni ill Cliarles H. Bethel Ucliarlien Great Neclx, N. Y. Rcrurcl Stall l-17. H-183 League Baslaellyall 1-IT' IS. .X inemlmer of Vtlie Class ol ,JS lor llwc pail lwu Liiielliiig years. C lwarlie- in lwis serious iimmciils lm vmiiviiircrl iii llial lie is a line lrmipvr ami il lllli' il'I1'Ilfi. iii' lliii ?ilSU l'HIlX'llll'l'Il IIS. UI' lfl1'fi - v ' 'Q all fvrezil ixefla is llic gi'm'1ilvsl lilllc vii lliis siflv nl ljcuria. llcspilc' liis lu-my l-,ml wil "'a ' ",,e"ur If 1 N iXiXN C 1 4 QU N X KKYFM K , fiilmii-:le mil ilu- fllillillilf ol gclliiw liulx ii li liiilli lu Nu 'li, liliwrlic lin? ilX"i,',' liiiiiiiluiiivcl il guml ux'vi'up- 'incl in'ui'1,,ecl lu :lo liif sliurc iii llu Sflimil S aivli 'ilica i e i -N ii i i "B l " I C f fl . Y. Y. l H: -73 Cui lgl l': lf rim lhriy' '17, A -lm: liiliii, l4l'l'll'l1. ' xl l1ng,li:li llrixfx' WIT: Nl mm- ix 4mI'Z l-.fliim--iiwliif-l ul llie WIS Figilliiiiiz ilu- A i lirlilfii' ill llw RC' ri 'Bi Efll "l l2m'i'l ul' lliv N lgcwicl AIT: ll " 5lfl -lf. -lla: . X 'z D' l llic' yn A xi- - - civil.: i. , F ii ii l-1-4.4 Km: i.q-V.bi.- lgnilielluwll 45, 47, -18: Sly . I 2 l , R1-,J rcllc-si nl lui., ll or Pfll sliliii 'incl luis 5 reg al" a 'il "nf, Bel ' 0 ' fill- immsl Q ' A lilmlilg- lc'llmx': in ll liis. Qmiiiluilly lucivl villi K il ivy. llmisvli. len l in y vu l' Cl'l1l or Ulfo lliwr- ' ln lxx' llllflS in X 'rgl lw slill lime lu will llmli- QQ , 4 Ae llllf Figjll 'mil ilu- ll" lbvrlmps l5.il,5 gglvalvsl Vliiim in lumix' wi' liis wiiiiiiiigg ul llic' A lluircl l.ulin f oiilesl Golfl lvleclnl as a soplioinmv. XllHliN'l' -irc"il liciiini' wt liif clvvlirwii lu fliiiii . liiiicll. is in iuiiii,,.- 'I , XX'ill sufli ii l'c'c'ru'il lim' YC'lli linlx lu-lp liil l"::2 gui slim-cs: in llic milor wilfl! ' , 24 A,-"tv I 'I Richard A, Bocge ' "lDIcI4" I IQOCIQVIIIQ cxCIII.l'C'. N. Y. If In II wax Nc. lllt 44 I I 4 T OIUEISI BOXS IIIII I1 X Irrwr rom 41 IIIQP II I III mmm 0 III! I N P ll Ifx d34III1 N I I 4 IIIIIX X 4 I N41 I I 4 4 NI N 4lNf 54I II ll I I I I I 1 N 1 4 N s L I ll It LI N III IIIH W N LI' N I4IIIIN I X I N I I I N N I I4 XX Il N N N Id I N II II' 4 4 4 41 I I ' X I IL Els UIOXQC N XX W' I x N Q4 M Yami JI vi I In In, I' N I 4 IN IN I II I IIIIIIII I II L ll s 4 4 C x I IH N 1 XIIXN L I s Pmfc WJ WI I ' 4 'IIVI I .'III. IIT. IIHQV XE r, II' IIIVI4 'IIVIII N! 'iffw SKI I I IIT: Y. 'IIVIII III: I.v4IgII4' I77iI.'IiI'I f" I I IVIII "IS: X"lI,"I" 5 ' Sq I I IIII. 'If 'IH in II IQI xx" ram r0'I4IiIy i4'C IIIII IIC III' pi4I04I . IIi.' HIIIII 'IIIKI IIIXU IIIIr II I Iimc III-IIIQ, III I-'I.'II N- ' IIU' FCID' I: IIi4'I4 r4III ' 5 sm Im 'II'II III' .I Q Q I IIIXSIITQ' III llf, III4I0I'II, wr' WIIIIIII-r II III1' II I QI4'rN I 'I .Irv 'If I1Iy'sIiII4'II IIIIIIIII IIi4'I4 II: xv-I IIAIIII. I I 4-wr, is qIIII4- IIIIpIIssiIIIc II4-4" urn- IIIII4 Ililf I'IIeIII44wI up an on I Ic s4'I14IIzI:Ii4' rm' r4I. IIis irII4Ir4'sIs in apr ls 'III' III'IIIy 'IIIII x"rie4I. .Ns .I spurls rcIII I4'r Igor III4, IIN' Ir4I, I ' II 5 I ' I III: 2IIIIIiIy III 'FIIL XXII- ilI'I' Qurv IIIFIQ WIII Iwc il WIIIIIIIII Il ,, I , I-I I I I"III'4IsI IIIIIS, N. Y. ' 3 SCI' II' IIIIIIII' I : .I mor Iyrmm IIIIIIIIIIII- I40: Ri: F II IIGQ: Rf 'I SIIIII '-IT. l-IN: I Icnguc IIIIIIIIIIIII I-I5g Varsity BIISIQOIIIIIII 'IT II.I, I IIIIIIIIII IIS II.Ig Bar-L II 2 'AI'3. IIII: Yr iily IIc'lInis I-I3 'IIIJ Iii I" I-If' 'IN II.I. IIIIIL' IIIQQIIIIQ Ilcn ,III'IIl is III0 III'lSS IIIIIIIIIQI 'l III' I'-h 2 t y Im x IIIIIIVIQ JIIIIIC 'III4I por: II'IIiIy IIVIIQC II ' I IIIII I, '." IIII' I1rIr 'IIIy4'IrIQ IIIII III vp that 'IIIIN . ,,: IIIIII4 IMI: Illil I0 il IIriIII'IIII re-CIIIII IIIII II'Ill.'I'II' 'Ii il H - Iis lJI'lf'Cl'. wi ' g IIIIIIIIIII-raIIII4' IllIIl'IIilllIK'IlIS Q5 Q2 5:81, .III4I, WIIIII- aI SI. IJIIIIIS. IIIII IIIQIIIQ II IIIIIIVII III IIII- I IIIIIIIIICI' I slut, III-s' I -s IIIS IIIICIII IIIII' IPIIIIIS, 'Im IIIB' I, I4 4'zIpIzIiII III IIII: I'G'lI".' II'IiI40IIIiIII sq I' I. III Ilf 5: . 'ff II4 WIII 'IIV' II- IIIIQ OI lI10 IPJI. I I 1 f XX allace CYHIIG "XX ally lainaifa Estates. lx. Y. arsity Bafeln Squacl 546. -17, -183 rac' -l8. oufvla Xxa y is often perplexe lmj a - tinent. lmin ing, anrl perpetua y emlwarraisin, question XX im one 0 you tools Vloclern lfuro- Jcan istory? . Q ,trises LS 1. a pre 5 Con'- ifulecl incliviflllal. especia y xx' ere women 'ire roncernecl. lncleecl. Xvally seems to 'ive a poritivc, rror o t L air Sex. llow about w en wclre not arouncl. liic? Despite tliis very noticealnle clelection T7 , XX ally was 1 ways leen a fne el ow to ave arounf, especially in t e p' C s , t e p ysics C -.l Page Q6 A lxlartm Brite l Nlartiluns Huntington X H C irculation Manager of tlsie Recorcl 48 Record St l -JJ -IO 4 Basltetlyall lvlanager -17 la Base n Assistant lxlanaffer 41 Nlartin i one of our more capa we ancl a XXOI'lxlI1fY senior Circu ation xlanager o t i xears C100 paper lxlartm as oxxecl Great ayilitx an patienfe in iredlng tlie aCllXll.l6S 0 is cepart ments vreatx increasecl unctions qccretarx o tlue Ntuc ent C cunri a o e still Kms time to serxe as ronnnaffer o lnaselua O course is Frenfln in su ra tte nt ema er aps gt Paul s Jiggest lvoostcr ui po Illfliill X irtw xxi sure x go p are Qxrl I Qrcwl Cr r B CX Ili Ei Y Y Il 1 N X PP V1 0 1 I I' I Iilll V' 1 X illlf 0 QI Robert V. CroI4Cr. Ir. HSpucI-I Ifusl NI11r1f'I1L's, NI11111l411"ITgS1g1IIu111Sl.1II:I3l1si11vss IXIilIlilQl'l' UI - -1-.ml .143 IQ.-.-.,,-fl Stull Lg I'4111lImII IXIJIII II1c Rc mc-r -If fI.1.IS11sQl111ll Ixlmmgcr 117 HJ. Spurl. us Iw is L11mm'11 In us filtty sn'11i111s. QU! lI1v mul us 11111' 1111151 uv11sm'1v11l1o11s 1111fI IlilIAlI f11IX111g 1Inss111.1lv. I1.1s 1I1'lllUlliIfitIi'lI Ins .1I11I .YV 'ggi livw , -. , ,.'. ,, 1 Irc 1 H s xcu s xccorf y ll Il 11 UIXXX 1 F IIIHI I llff Ei if X Off Il K 1 4 1 Cll t txt ta es or uccess -1 J 1ly 1111cI xx1II111g11c.. lm xxu1I5I1y Ins 111.11111ggm11.1I .11 . m1111pI1sI1111c11ls I111lI 111 Ic111lImII 1111fI I1.1svImII . ,I N1 -wx' -r. In- llI'11X'4'iI Inmsm-II ifll UXl'l'IIt'llI I511s ws NI.11111gcr uf lI1i.' 'Xi rx' I, ' . . ,XIIINHIQI1 x 4"cI I1I40 lm sm' Spud 111 vc sl IIIIIQ .,--" 3 Iilslvl' wI1c'11 a1ppr41m'I1m-:I Ivy if 1 ving Imrlyk INUI 'gf Nut il 111.1slc1'II. IM' IS in sure'-Iirc c'i111fIifIa1lc Iwi' lop I11111411's i ' CFO. uf M 11cI ,If I1 2 if Ifstatcs. N. Y. E L Y f Yu sily IIz1sI40II1z1II IIT HJ, -IH. HJ: Xursuly II1svImII 1l41IlJ. -If HJ. f z1I1ta111 fl.1g ,I. X. I51sI4r-IImII IIT. H13 ,I. Y. I5a1scI1aII -13: I.cf1g41c' I111,1II1i1II -II. -IE. . BlIiIfIf'. 411111 UI! nur I1ilIlIiilI1 wei,gI1l se'if rs. is il ur-' 'Q'rsz1I1Iv ilIlfI i1II m'I1p. I3 sicIvs Iving an f'l1Il" A lmi Iixlrm- 1111 IIN- Ilummr Rc I5l1cIfIy IS um- UI In-st :tI1Ic-les, speC'zI"'11,, Ill IpnsvI1z1II iIllI Ims- RW 7 5 IxflI1i1II-111 I1f.1tI1 UI- x'I1iFI1 I10 Ilas 'ir -:I I H Vs 4 fain ' Ifr rhf- pasl two years 111 ' gg. A cIc-11 1111 1111 lI1c- f gf Iuse paths. I71 II5' I1 s mrrifl II1isa1I11Iit,'I quivlc Q 5 I ,"' I .QI 5 K ix' II11 I4111Q a111rI for quirk 51111111 wver i11t1 I11s sfI1m1I I xg' ' Aff: 54.2-. V ul1x'1l1vs. ,Q Q Q- if f Fifvii 1f' ' . ' . . 43,3 . s- Yyyi, ' 1155, I -S1 C,f'l'IilIllIy 1116- UI nur mosl I1I4nI1Ic 5' mrs. In- SQ? Q M Ig I Q-..a'f Q I1 15. we arc' sure. a1II Im ' ' I 5 ,. " g g i . -' I J 93 --s." h .ggw .7 W ,sv ..1' In 11, 1 'uf 'ft kk km Ijngr- lf .ll llll GFIIIICS lli I ll K I ll I Xll X iX'ilI1 ll Q l l X 5 liclwarcl l l. Dc-Noyollos. llr. "lil" R111-, N. Y. Xl, .-. . .1 , . fllllllll l.: X:11's1lx' l'11r1ll1f1ll. 111 lf fr 1N'1 ,li .I Elf' .. ' gs X ' 4 Q' '1 1"11 '1' ,,l, K -, , , Q"'i 5 141'. XX'-.' . 1 lf X X P ll1llllQl1 l,1l lr gc1111.1lly .1 wry 11111l11Nl.1111l111 my llmr-111 N 11110 llllllg ll1f1l pl flex llllll-ll! 11llll fllllll' llllll0I'Slflllll x'l1 lasl X'llfil'S l1iSl1 ,X 1111111-1's llllll l Q1'l ll11' 5.111111 g1'a11l1'Q llllx x'1'e11'. llw111l1 N , Q 1 lllli illJll1lll'lll l.11'l1 ul lll'V4'l'IllI1IIl. l'.1l xxill. XX'l'l1 lg 1 W frm- lu- vllllll' .1 N1-11411l11111 1111r- nl llll'i1' 1l.1x'4. V, .ilkf 1 M 1 - 311 3 li ' ' vm , eff" YJ 1 . l S H,liHXlQu ll11ll1S,N.Y. Xi1lSllX' l'1111ll1z1ll 511 all 111, lf: l,c'z1g110 H111- llllmlll lf. llc'11' xxcf 111l1111l111'1' llw lsul xxlw 111:xc'1' yvl lvl xx ull lllll'l'll'lAl' XXllll 11l0z1s111r'-f1l l1'f1Q1 lllll XXl1Ill' - l11 1'1111l1l mussllmlx' ll'l'X'Clll ill X115 ,l:11'l4 ii llu' l . l 1ll1r111l class 1'l11xx'11, l111l1l11'1g fll1XXIl ll1a1l lille 1111- lccl, O1 " 111 il grcal wl lc ,laflx lucs Qc-l lllfllli. 115 is slug lvv' llw liifl ll1z1l lw 1l1fl 1111111- 1 1 lu 114155 lllS l111a1l 1. 1 S. llem sc ul, aml mon in ,pile nl, l1is 1'1111l'11 lt'll ,A ll l a111cl 1'111l1111s Qi1lllfxSlS. ,lmxlq l1a1S maflc 11 g11111l 'Q 111 111V lr1c111cls l1v1'Q a1l 1f1111'l1. . -1 15' H llngs' Q' QX 45 XX Aix yxNS ILSSNHXX fZ XXX5l ' S ff ffwffxfx W X an wfxf 1 . . , I MW rj jg, hm' f Zxznh 1 X . gf FW ,fry-' ,+f,,'9f YZ ZW' ? X Q Z9 dj if fs,f' ,- NX I IIEIFII I ICIIDIU Hcmpxlc ul pl lllr CQUIIC EIN C ld fi It X 1X Dc MXN! X00 x x 1 nc uc lu N XXUI1 s Xin It C' NC HUC JIT' O I X I' llll ill llll J 1 liflll XOIIL XXII IN I ure tc m extreme x RIINPIFIOIIQ ulurc J Pu-vm' 741 J Eugene I fart will' x cali ll! I x I MXN l I X 1 1 LOUIS G lXEllIl-H1811 LOUIG nresl H S X Xirsiix lwootn gquafl I Traeli -16 4 IC fl' Cl llf' V Nl ers 1 xxt x t1 1lx a c 1114 1 euergx Alter staying up that lale LOIIIC x e just 111 nt Come to srlmol ancl ei i1e 0 111r11 x II ol e are xx 0111 ermg ci wut t 1 e KI xxes 1111 1 xouuni on sr e rc p11s1l1xe t at xx atexer Olllb 111a e II 11nr to un erialxe t al 11 L ill e 111 lu one Riclwarcl M. Hess 'Ruclolplf' Forest llills. N. Y. .l mnlm ior Prom fxor11111itteeg Rerorrl Stall ,45 league Baslietlpall l-IO, Y-185 Varsity Baseball Squacl 47, -18: Varsity Tennis Squacl Flo. rm p , aliouw cu1 Cf 15' Cerlain 1111111011- '1111 '1 111 11re an: i111 11 4' o111e 1f1xx I rarx xx1 fl gux K 0 er ul lic l orc 1 1111 111 r r 1 dune an lla xx1l i1e il1 f cue 111 11 III clas es Despite 1 unprefl1dal1le naiun 1r xx: are sure Yl ue ucce 1 xx aiu 11 11111 U cl e R11l1l I1 ll ,In 1111 ll I N 1111 alles fs 11111 at l s ll' 1111. s l Y 1 W 111a11a1ges lo f1,111x'111Ce us llwui l1e is quite llxe Fllll' 1 14 H'-111 11, El 'Q ght Il ilu 1 1 - urge 'lf A In -sl llills delegation Bl 'ug tl1e s1 111 s, IJI'liIU 7 f A su111' 1s aniifs ' "l1 l ings lie l sz 1l sys' ' . 1" l1's f '. fi.: IDA L. " 1. x"ll ln ' S ss il 1 'er 3 1- l'l'l4s. 1 I A . F1 , ill . 11 f 1 ' I.ll.' 37: -' 'M ' l.c,1u' , tl'1e only one nl our illusl '1us s ' ,fx class in xx'c1rl4 oCCasi1111ally alter srhwl. sf1111eti111es l1ex 1 IS 'i l1 l1is 'i 1 D' n l l1111 ,ll1ss 1, 1' , , ' , x' ' . U ICI ' 1 Q I ,mul -'11 fl,XY ' l A l'1,1s'l11g 'ble 1 A 1 l.0lI'S2 M' l1 3 l ,i XV-.1 " li ' ls " S Il l1is n ' l Cl ' li 1 s' xx" l1 11 s Tess- Page 50 f' I -ali' adv' v. 4-. 1 ff' XIC c I Q01 C1 X xy X 4? K 'xx S2 I+ QQ X . tv.: QI I I. .IIVISCI II I I fan -f' .. ' "IMI- I:IIII'4I N ,Y if Nu, V 1 l A I I. me I IIIIII, II.,I,II,I,II I- III: I I I II II- I , III: I,I'.IQIII' II.INIIIIII.III I7 I' I I I X IIII Lf IIIIII IIT, IIII, 'Ii IIN. 'IIII2 IIII- I'I.I4fs IIIIIIIIIIIIIII IIIIII IIIIII IIII III ' I-I III IIIIIIIIIQI IIIIIIIIIIN I4 .III IIIII I IIII I I4 I W IIIIIN IIIIgI- IIIIIIIIIIIIIIIIII III IIII III I I X I 3, II.IIIIIIIIxIIIg IIIII' IIIIIII IIIIIIII II I NI'.IxIIII, I1Il'NXIlIIUIlI'QII'2lI IIWIIIII IIIII IIIIIIII III ll , I II' IIIIQ III XIIIN III.IIIII.IIIII'II II II IIIII IIIII III Il III t,-'fi41,',' IIIN NIIlIIII'f I.IIIIIIIIIgII IIIII-IA I-II IX I IIII II III III f.iiQ2",3 'J I IIIIIIII .IN II III-II.IIIII'II IIIIIIIIQII IIIIIII III LIIIIIIT, gy fb FIIIIIIIINII, IIIII I I'IIIII.IgI' .IIIII IIIII I XXIII II III IL num A . - . , I'k':.'. 'A'."'V? II IIIII' I'XIlIIlI7Il' IIII IIN IIII. I IIN II IIIIII I I 7 " ' 5 .V I 15:35 . . .. wg: ii s ., I- -I II I - I ITF . In I IC, w HI IIIIIII" IMI-I-It IIIIII, X, Y. Q . . . . K - IQII III FIIIII IT XIIINIII I'IIIIIII.III If II,Ig ,I III III IIIINIIIIIIIIII 'I53 II'III'II IT. IN Q I III IIII . IIIIIIIIII-III'I-IVI III-IFIIIIIIII-II III-III-I I-x I IIIIIIIII Il III' II-IIIIIIIIIIII X IIIIIIIIII- .II IIIIIIIIIIN IIIII I III' IN .IIxx.Iy4 IIIIIIIIIIIIIQ .IIIIIIIIII IIIIIIIQ NIIIIII' IIXIIII Illl-4IlII'I III II-IQIIIIIQ IIIIIIIII IIIIII NIUIIII' III-I 1 I XI Il II IIIIIIIII. IIIIII'I'II, I'I'IIIII'IN IIIIXI' II IIIIII IDIVIIII' N "':1 V I IIIIIIQ IIII- IIII' mgv IIIIIIIIIII IIIs IIIIIIII' QIIIIIIIIIQ. XX I I III .III.II'II III- II'IlIIl III IIIl'Nl' I'I'IIIIIIx IIII III I IIIIIII II IIII IIII' I IIQIIII-IIII4 IIIIIIQIIIIIIIIII IIXl'Ik II'I'I.IIII II' K III IIII III 'II IIII NIIIII IIIIN-. Q M III III If .IN II IIIIIII IIIIIIIIQ IIIIIII IIIIIIIIQ IIII' IIII-I A IIIII I lIIIIIlI14IIIlIXL'fIIlI4l7IIIXXI'44IlIlIIXXIIIIIIYXXIII. N IIIII IIIIIIII- IN II IPVIQIII IIIIII, S 'TS IIIIQI' TI 'Mu K sf A all PFOSSXVI mmef Roz' ll L Centre AI xIanag1ng I:cI tor o I L ReCorcI 48 Reform 9taII -IO 1rs1x oo ua C OI IQ e JaII xIan'1ger -I8 Lew fue Ba ItctImaII I I 4 48 Iraclt 40 47 48 IIere IIICICCLI IQ one of our rrnnx xer alle amI promment rnen Co 1T11n1g1ng ecI1tor of the Record u meis nnrngger of II'1lN QLBTINTOIX a ettermwn on Ile xarsrtx oolpa Qq111rI A 111 Qurex rnerlt 1 111re xxreatr we energy pIus man If AI xxou cI onIx a e I1 I IHrenrI1 a cIonc lll t e IUOIIIIIIUI A maQter at IJefucIrII1ng certam masterQ rn tI1e1r own Qper11Il1eQ xx1t Im IroQQw11n1ner1an tI1eor1es and HTUUIDLIIIN A xx II Certaln y wow I 1x xxorr o our:I Page :D Bertrand V17 . Iuurnmus HBertU fx mr otte IX 9 nor IXIo111Ior f II I e Ixeeo -I8 Qport I cI t r I re Recorc 4' X 160 prew ent 0 I 1 11 I Cl I I' I 1 0 I IFNI X I rs 1 1r 1Ix CII rx 1 r Nrmor NIHIIIIITI' we If e Iuelnf 111 extreme ent IIIFGI' o I e 1 o Ntmr 1111 L c 1 Qt ref c 1 et ll HQ 11 11 r CIIII oxxexer e ll I 1 c 1 e Q tor of II1e PC 1cI t xear ert 1111111 1 a a 1 tx an p e c c r rp Sucre I x tIenIt1 IItaIIe e 0 :wif . 2 D ' .1Cl' 4 ' : In-Ifr i or oI I1 I rcI I 1 V If I . I S '. io OI I I I 1: I' ' ' III II1e .IIIIII r C Iuss: CxIIiiII'IIlilII of Ire Ring ff 111- A III'II"j ,I I-IIIO I,I'llI. C 1n111'IIee: X2 Iwf11I1f1II Q I-Il IU. -15 fI,1, -Ifm 11.1, Cl1-C'f1,11f1111 11? CII: ' . ' Xarsily IIa1sIQeIImII '13 -Io HIT II.Ig In :1I.' I2mseI1aII -I5 -IY1 II-Ig Vi S' j FI II',' e W "IT IU. 1 ' S'Is 'gf .' 'Iy f1rcI nrI1 ' I Ire fair sex. is on II our 111 SI outgz Ii I, a1I1IH1-S. Bert Im . ar I 111 Iwotl all. ImasI4 Ii I I .CI 2 I 1I I Ts. II ' ' . his a1c'Iwi v -11e1'1 s cIo 111I enI w1II aII1I tie: as fo- :-cI1 R rw' his Q I . B Iras SI ' 'e I I1'I1 -' fI ea aInI I z1Ie . - ss w1II . . 11a11ri1IIV' an r I is 1' 1 I II W. I Business Manager OI tI1e I0-I8 5igiII11111: iffy . 1 ' . ' f I II' e ' 1 I-e I , '45, p 475 xx I, 1- 11 II '47 11,11 ,511 It e I . I 4 I 3 I g S' I I- 5, A-O, T, . In I '1' II I " I L I I ' I ' , I ., Q , ' If . I ' - S c I It I ' I 1 , H H . 4 ' I 5 h 1- In 4 ll ' h ' b. ii ,. ' I 'I X I ' IW S ' I I IE Edgar A 5m1tI1e I 411 41 0 11 amtx B et N4 u 4 c 1 Q wut' et J los ar ltx G gf uac nr rc JIINLIII If Q more s IX I N I 4 en m 11104 o IQ 7 IOI IIUII e I x 1 mf r Q a IQIOIIC 4raxxm ll wecn x 1 p opos 3 x41u x 7 Q 41 s ll C 1 4 s s 1 III xoI OI four e Ii4Ic IC poQse ses 41I1er IIII'lIll I4 I xc II1n I 0 e are su mlent to 0 xx x nm 41 m C NX 1II1am I3 SCIIOII cr x1IIQ I 4 mlrc' X IIIIXI IX I 1 er Jtue 1 I I ncx It 1 41 un xx 1 rm N14 4 L IIIMC 1 I41r4ILr of 4 cscem mg lmportanre A gre It 4141II11II I N I N I 1 Il 5 li 1 L I arm r one 1x lx xxn c 11 NN on xe l wc erxlanc I I 14:01:15 or B1 at 3 If p m excrx cIax Uesplla tn pr 414 4 up IIIOII x I Ier C Ol rs I Nu NC 4 ll un a pIcasu 41 I In . Y W b 13.11" 4 1 R,L-- ,nxt . ' Q SIQIIII 1 .I aII'g Ya rsilv' I'-4141II1aII VYIT JI. X.. , ' - 4 , I'414IvI1nII lfwg I.0aguc- I541sLc'II1z1II -II1, -ITQ Ira1I'I4 -IT. -I8. I ISIII, an4II'1 I1aIi 3 II Im I14111 'r' Ii Iv sn I . Ax ing Circ'Ie qua'1IIy Icno 'n is IIIC "Il g1rIs, K ' 11r14I1sI1' .-II411 his way xx'1II1 xx'41m4-11 IIIIKI 111.144-rf - I I . I 1 J. E It 1 t'llII'l wins . IIIII 4I41c: l141I 4i41nImc-I1xsa141Ilx'1Ix'I41IImI V ' NIJUI 41I1114-. llif 0 crgx' Iin4Is 41uIIL-Is in Irz 'I4 m14I III ,gwwra uIIA' , 114I I1 5-pI4,'. V By he 41 ' an I1 LTI , x' u I 5 I IN1 IIIC I,'I 'II '1'..'y '-IS e-1' z x'iI'1 aI 1-S I'1 4II10u , BIIIIS xx'i I m14I 3 -1: 1I Iwun 1r IIIHIQC' I1 I re I Imxv .1r41u114I. R414'I14x'iIIv fxc-nIrC, N. Y. ',Iu1i41r I,r I1 II n1miII005 I. V. I" 41II z II I-II. 145: X " ' ask-11.1115 1 QI '-ITQ ,I. V. I5asI4 -II QII I-1113 Infby IIQISIQ lull -IS, -Lg Y 5' V' Bas I1aII - 1 I '10, -IT, -Id. IfcIg4 , XI Pnl, II1' IaicI Ilia? IIAII sl4I41 QI UIIFIIIII-If 'i lg c'Ia:s, is iiIliII"lE'I' 41I IIMII Insl IQ414'Igx'iII - I CIIIIK' 4'r41xx'4I II'mI 541 41I-I' ixes QIIAIS Ill iIs 4Iz ,gr I, I ings. Fc' sIx', I14I is ax Im I-eIoxx' wth a IIa'r Im' 4Irz1xx'Ing I I I41 Img-I1 His ' I " gs 4 'c eq 5 r II 0 .' I41IIox' usf Ilis Ia1Ic-nl Ior Inase-I1aII ,QI1 xx': ' s il has piIc'I1ing an I Imlling aI111IiIx' IIIQ: n :u4'I4er for il r41umI4I141Ism- ,S .5 iAl'S. Im x' i I1 5 f sI'1 xx' xx'4- IiI4e 5 u Page 33 'NZNX ...J .o...,, .,.J'u amcw Id SII es 1 YI 0' Q.. 'Db-wg 'Nha 1AxIIJerI Stasse. Ir. U r, 4 H I mg I.mg a 'Icon 'H lx nl 11-fl Q N ,Hr y 1 :XI x X 1 N is I Nllll I 1 dl ANN! 1 I umIor 0 X HIIIIIIIIIU f IOK N II I! I elf II I' 1 N I 1 III N JI I' IIIXQ c N c N c c IIIU I f N I I If UXCK II X c I I I' FIIICI MINI II! I LIUN 'ii Q U 1 II x I 1 I IJ CG IIIII Ei NIICC NN F179 r .I11II. IIc1,,I1Is. N. I. I. XI. I3:.'c'Iu'II IIN. I-IT: I.C', 1- IIn:I4c'IImII 'IH 'If IIS. "I 5 A IIN- IIQIQIIIII. is IIIIPQUII nur' m-NI H1Ir'rv4I1r1g M pc' IU QI III- oIIc-n l11y'SIiIws us v1II Im 1 Y IIIIIIIIIIIIPII' xc-11'lul1 MIN IIN- IIc'IQim1'r'z1Iwx'11IIx - III' 1 .gh II II1c IIQIQHH KIJIIQII MII-WIIL! N'riol1fI3' Img I.i11Q IH: IvrullgI1I il r'w9mwmIlIz1rx uI11r14JIwz'v IH . -, sw I , . ' . I I ' W J., A' N. I,illlISj Jer I HI Im mmImc'lIIuI vxlwflr-m'c' f2Qf'f"' I! IIIIIIQK' Im' IHIOVOQIIIIQ IINIUIIIIIQ. IIU II11'y r0.IIIy +'I1-N fx , ' you. Q I I 1' .XI KIM' Iwz1rI UI' Imis pmx 'IIIIIIII Ivugllv II.1NIwI 'f 'I E, h I 5:5,??1E:f7".5.5 IHII IC' II. SI' 'Is IDM-Iulmus. .XI Ins 11151-fI INN ' ?',..'f- " I' .1InIlIy .mrI Is'mIv1NIHp. XX v Imxc HII IJUIIPIIIVII Inf. . V jfs!!! IH4.u11ll.ul1Ia1l1r'c'. - ul,Q,,g'5-. N-an , ,X 1 Y. 5 F" 5 I QQ W' :asf M,ImnwH IQ. IHIII' CIUIIIIC, Y, . -- An FI : -.I 'Q , I1fIIIor UI IIN' IQvw'1rrI I - IIT. -IHQ rI 5I.1II Ifwg Yulfily I'fmIImII Sq 1 I -I3 IF: Ifiaglw I'fmIImII Ifm. IT: IMIQIII' f IIeaNIwIImII IIN. -IT: 'Ir' IIT. NI3. NI ' UIIIIIIIC' II yn ns IIIII UIIII' um- III, II10 Inrgul We: pf'rwpI1' III IIN' FIWIS Inul a1Isu :mc HI IIIC Iwsl 11111111-II 'I I muit vlwrgcliiri .XIIIN l,I1 we I ' '- III-'ml ,'V'lIlf cI:1Im1s rumor: OI II10 mania ,Iixmmo Im Im' Imump- if ' ' ,, Iron fur Io var in Iwif own imIcsIrm'IiImIc- ffl 3 IW NI. we ummwI c'rc'fIiI suf'I 'porls smvv IN- Inu ' pr ' I Ilis sIaI I1I" WI fI rc-IiaImIIIIy as FII-IIIEIIIIIQIIIQ 'V QfI'Io III IIN 5 IA yy " a I as il nmnhn, IIIN , If 2 r' Cn -gh' mf IX our Ci,I1I II'I,G IQCCOITI a pos:iImiIIIy'. I 'W ? I XXI I mc' no cIrmuImI IIHI .Iam'e's pets IIIIIIII' m1vI V f uIuI1Ix' will S' 5 Ci.. ,g f - , ' I' ' I ' fc I " I N' 2. I9 g 'S-I R vb? ,Iva A., 'IIILI' ffff 'fx' f , f,P,f'14f1f' 1' 1 I 1 ,431- xu wil X rom ll 1 1 X110 U II C ci Nl X 1 N 1 1 3 N 1 1 ll ll 1 CN N 1 NN N N 11 N 1 H J HHN 1IN N 1 1 N N 1 N 11 1n1r1 1 N H I Ro uerl Slurc x I C' NIf'I III ,xx N 1 H111 1 N I IINI X 1 HDNN 1 1 N N 7 N 5 H4 41 ...ff MA, ul 1 1,4101 f all N xx If XX 'fx -X 4 s M25 1? xf 61 5 N 'if' '1. -: A Q 1 1 .1 f-1.-..,. .. .1 1 .'- H., ' - " .-. ,N -1: ,- : 51: 7 :. -- P - 1 Lf' "1: 14 A Vw 3 Q- T- ' ' 2 1 7 2 741 . L - 1 A -. L-1 -3 ., -- . . -f Q I A : ' - '- -1 - ' .-I I -." ""T'- : 4 -A - - - - -. 7 1- 4 - :ZF 'Z 1- 5 " 3. EN, ' - 4 I 1 3 :J-Z--13" 'E :EE - 1 V - 43 If :. 3 ': 'V - 'jf 13 l: '5 L 3 ...., . 3- -1, "" 1: 2 " 1 A -Q .: F4 N ZZ ,J - 1 ,,.... -.-. VH- - J A..- .. r ,. :- S 1 1 3 5 Q . 5' - .-7 '..,.1--f . . - F 7-. , 11. V :- -1- .. -, . 2-Q , .. - - 2 . : Q - .1-fm - - .. - - 'wi ' . ,,,,, - ' 'u 1- Z -L. , : f - A ' -rl T 1 I- f: - 4 f: 1' 4 '. . ' 1 :x 7 11 K ,E 3. ...V V. 1 : :V 5 , 11. li ,H '45 hd -J 1 - A .W is :.1 11: : Q : '- - 1. 1 - -. ...:. f L ' -f .-"x- -. ' :1 1? 'M F- - 1 1. 1, - fy - - -1 Z 1, fd- -5 .1 N ,.-xy. .1 ,. . - ' A fl-1. ',, Y A - A - ,.1'1.S1,1. . . . I1 1 11+-'.." L ' . Z- ." ' -1 T' U-' -3 T1 -','f1 'NYY " l 11' 1' 1 : 1 3 -: 1: 3 2 'T '4 3 - - A . T 1" Z --.fx 4'.'Q-g,g?.'1.1:-V 1 ,. " I "1-1: ' 1 - 4 3 .11--4 .:. .T L .'- 1 - :'- r - 1' -4 A I - 1. rf' A T 1- V - "fa X1'vfkJ..'1 X, .1 'A I -1-1.'1'ff ,- - - ..- 1. - -A .4 -- ' Z ' ., .71 x- C.-,1 11 ,- - 1. 1 rf 7 1 A' 1 I - ,g 5. 11. . 1 - 1 :'2-.w-.Eg , ,a 2 ' Ks !'9.'1-sg". 1 . 1 , ., Y - H - f- , - - - 7-. 1. 4 - , .. -, -' 1 - , 1131- , ff : "- Q 1- : 'f : TI. : -ft 7 " ' 'V "evl?1'T1:f'f' wiv!! 7 ' Q' - f - , - - -. V - . L. N. ,, , ,, . , W . ,D .. A N1 I: ... .. .ll A .1 -X .. AA s 11- -fun. 1,1 4' 41 1 , .5 V 'Wil .fl ,. " 1 L ' 3: 2 I : -. ....r -f IN, 9?-.1 1221513 1' 1' 111 7 .1 --7-A 31 M' :.f- , 1 -' Q. g1,wf-.,, jf., -1112. 111 1 V 1,1 rg I -1 .. Q' 1 ,J I' A , --' T : Mx .1111 1, M! 1 1 1 1 , 1 1 - 1. .1 - - .1 - f ... , A -. "1 . 11 1-,, .. 1. w.,-,11 11 1' I 1 1 fzg-1...,1Nf. ,,.-fix:-11, , ,A 1 "1 'U -' - A .. Q, 1. 1 4 - 'f Hg . 1'-1 " 1 1. 1 .11 '- ' 'if .1 4 'Mm-11, . vu - '-I.. 1 -- J -T - .. , - F. , -, . , ,, ...M .,.. , 3 -1 ,. -1 ' y -. " -- T ' I 33 Q , N QQ.. . 41 4',K1,,N?'v1 '. NK'-x . 111 1. , 1 - ,4 .. - r , : .... - 11 .14 ,- , 1 1' .,. . I -Z 3' 13- nf ' . 'T'Xf I' - ' 'fl -1'.w,,m,N:3QxfxT.,L1 . 1 ""',' - 1 4 '11 - TC f- 3 T' 1' : 'J 1 " 1',1.,v -N 1 :' 1 fg ' T1 3 5 ' - - 7 K ' 4 .max wf,1'f1'1.'-,K1 , K' 1. ' 4 . : ... - - : - :'- f-:H - .. -.11 1. , . 1 -. if 2 f- 12 LE' - 'P -21 5 - f .- 14 - 1. f L A - 1 4 :- 1-Q .x.'- ' ., , , . -7- -F., .Qi -,,1., 7 F I 1 I L - A f ffii 1:1 NSN-Nl: 'NI' M- 1' I ' - 1- .1 1: : , -1 ff' .- .1 ' 1 -1. - 1. ' -1 5 xfy.,-Y, 41- - , . 4 ,fb -5 - 4. 'L,wV1-, v '- ':-.1'1QN-- 1 . 1-., -.,-., HM, . 3:31 "L'r:f'59' 1 1 1' 1 hNw'.,."1 -'A ' u- ff 1 ., -1 13?5T?sL: J-at-2 T -.4 - : : - " - - - 'C I 1-1 If--:':::--:f .14-. 1. - A 3 1- .. 3- - - A jg : .-.-,1 ..-1.1: .: T -L- v - I f A V3 'X 5 : " 2 M' I I A M . I - V. 1 - . , . 7: A -,1 -:, 4 - . , --.,'1 : - ' 1 - 1 - L. - 1 A - -. :' : fx- 1 ff 'xgw ""'i'F-E T! H 7 '-'TI 6 EQZSFFS-15.2 visa 1 1 11. f: 7 . 2' 1 .. - -I :' 'N . 4' - ' "" ' 1. ' "' 4 , 1 1 Q ,V . -, .. -1 A 4 ... ,, ,f ,, .1 , 1-1 1--T -1 -4.1 . L, - -. -- L ... .. A .-. -4 1 N if M 111 . 1 3- 3 ',, -, 3-I 'V 3 3 , 3 "' , 1, V, ,L 1, - 1 1.1 A 3 - A - - '13 3- 1 .1-rf, h 4,-,,:,' ,, 1, ,M ... Z - - ' . 7 ' I F, - - . xr". , ,Ll 1 . 7: 7- :. I . :. A11 ...T I: ' 1-'v - L 1' "-. 'f' '-a.z...,e1,'51-H1 , ' 1' ' ' " 5 'f - 1' 1 : :U G - .:Q:,31- 1, 1 , 1, ' .4.: ....- : - 1 - - .. - - ', ' .. 1.-.' 'i xgpfwf . 5' 121-GT: 'Q N xi A if 1 .1 .. .1 L : T I -1 - Q L. r Q' 1 I ' QW., 1 1 .fin-., " x 11 1 ' I : '- '7 1 T - 4 -' f,- - " . z I I 1 . gm- W ,, f ,,f,g11,.S .gs ab Q ,A Z ,I .1 Y F. -A 1 A f' I 'XX - if 1 15 f ,115-4. -1- . I ,5-V 1' 1. J F 1 3 A 7- - , - 4 1 - ,- -, ",11 0 111 6 ,swf 'A :gi 1- X 1. .... , 1 1 1 . f i 7-' A 1, .. -' - A X - , xx? , , , , du, 1,51 . W A 1 ., : -0 - i - ?. 3 A l . X , , ,Y 1,1 V V- ,Q 3 1- ,, - 1 - 5 L 1-1 - 4 . 12.-.3 - 11... 3:11, ' 3 -1 ., - 1 .1 ,j 1 - - 1- 1 - 1. , x1 .251 1,4-. 1: 1 - c .. 1.11. 3 -7 -4 fy-111121s?112gefw"QQ1i"r-1,11 H .1 1 4 2 ,, 7 f .. X.: -: - 11 -Q 1 , 1 3-7 1 . -' - - - - 1 45i.Q:5Ql5'.,6Jr .gr F A C i T A., F- T 1 N 4 E L 1 4 -..3K,1.M " 4 H: -I 1: 1. .. -f -7- , 1 - - - . 1 wx J -1 1 A ' -1 A 7 '1 -- ,. ,V M., .6 . - N 4 ,- . , . ..1, - ,f . ., - , 1 - -- AA, 42, fl xi".-f, .A 1 L - , f , .. .-': . g , - .. ,-,X-gf f- -- A1-, --sq 4 - - - 1- , - - - . - . fr '11 f . Q , ... r : , -- 1 . pi. ' ,- 1- 1 74 Q1 ff ' - L - 1 : ' - - C .. 3 '3'x,,x.1 , 1 - 2- L -' ' I .. : f at 1 I ' 'XQQYQ 1 I - 'E . T- 1 ' 4 1 j :L 1 11, L Xl 2 - 1 - . A 1 A .. ,j . . -I ' "' 'igm 7 j 3- 'i l Z 1 " g I - - 7- - T t 1. 1: 1. 4 Z I T f: xx Nl f AX IDOIIHICII GNL I311cI1 11 1 11 Q11 1111 1 I1 II ll li'l1 II'NI X IIN I 111 C I 4 I N OII Il O N ITGCI C1 LXl C10 1 111111 II 111 1 111 1 e fe 1 111 1 1 101111 111 1 1 1 I1 1 1 1 II 1 P11-11 111 .Io 1151011 Q I Q' .IOIIIIHX 1 121111 I 91 0 1111 XI11111 01 f fl Np1111Q IG 1 C 1111111 1 1 4 -I I X 1115111 1 e I' I 1 1 If LII 1 111 011101 C me 11 11111 6 1 11 111Q1 11 111 1111111 1111 Q Il 11 1 111 1 1 I11 1 1 1 IS 10 e 0 ero CCFIOIIQ 1 011 Q1 C1 C H HX II Id I XS., -33- I1 1. II1I1 XVIII 1 IJ111I4, I,I'C"SIlIC'llI of I1e :11cI 111 fi 11C1I: 1 '1 2 I X'i1'c-I,1'11s11Ie111 of II1e 80111111 fXI11Ss: N,-.I 1 If1I1111r 11I II Pe 011'I '--IS: IV I S11 I-I1. l-IT: Y Y111si11' I"1111lI111II l-I5 II.I, 4111 II.I. V11-IN1111111111 '47 II.I: I.1'11p1111 I311sI41-1I111II '13, "I11, IIT. '-IS: Y111s111' II11s1'I111II '1111 Y 7 ' S I I B15 - I111II S1IlIil1I II3. II1'111 111 I11sI 111- IBI'1'SC'III ,I11I111111'. II11' --'IAII I4isI1 I I1111QI1l ' 11111511111 I,iiI'IQ.S Q1I1 111 s1'I11111I 111111 1111111- . 11'-x IPM-111I114 1111ss1'ss111Q IIW1- 111-1gI111' I11111 IFS 11I I111111u 111'11f11I1'111 11I II11' S11 1 fx1111111'1I 11111I 1'11'1--1111111 I 1Ic-11 11I' I - 5 ' -., II I1 V' I111s 1111 111 s1s11I1I11 l'II1II'lII 1I111 1 111 A 1' 111011. VI.I'1fI 1gI ,I I 12 "1I1 I A I IIIS 111111-1Ii'I 11111,I ,1 CPFC '1112 I111 1IisI1I4v1I , Mgt IIIIS 1111s11I11'1101I AIICIIIA 11, 110 1I11 I11-I11111' 1I1111 I11- is 7 1I111I Illiif' 1111. 11' I1 YG all 6111 ,'01I ,I11I 1IIf'AF11Il1"II1I ' - ll1'Is11IIi1IlIy. I l 1' 1 1, k . 1 7 I ' W XXYOI II1 1 .N. Y. 'X 5 XVIHSIIF' I'I1111II111II '-I5 I-I7 Yi I'-1 11- , ' I 111111 FII 1 I 'AI-I. l-IU: I.'1g,l 1 II115I141'1I111II I-I5, l-I11. xi 'If I-IH: 11115111 H1151-I111II I-I3 11 II11s1'- I I111II S111 I .'IfJ, '-I7, Y-18. , IJ11'I4 is IIIC s1-11 1,5 11II1 111I 11111gI -I11111s1f1. IiXl'I' ' 111111I1' I111 1111 1111111 111111111 11'1Cs1I111g I11111 111 il I11'111'1' S0551 111 1 L1-15' P1 Isef, I'1c is 11I.1 2 fp- 11111111II1' ilIIl'llI 111 11'10S1I111g 1,1111 11I' IIIC 1311151111113 - CIUII s 11I 11111-111155055116 11111511-1'S. I,1'111'111g IIIS 11111 Ls 111 s - gg 1 Ili al ,Q I II11' II11- 111113 II1111 m f EIIIQI 1I11cs IJICIIV' 11'0II I11' I11111ScIII. Ifug IJ1 13 '111 '1 -s IIII I1111I111II .11I I111s11I111II, III I1111I1 11I Y 11'I1"I I1- is 1-x11111111I1' IJIYIIIXCIII, I3111 Q 111II I11- il 1k1'I'IiIIII 1111111111 III illly l'IlIl'I'IJl'ISi'. I I QIJG-rt D XX ooc 4 IIIHI 1 11 IIII li X MFI 11' I 1 C14 lll 1h L I 1lI'SI X 1 II 11 IQIII :I Ili J I N FL I I' 1X X 1 CN 1 111 C I NN GH IWC I1 I P C 1 URN IXIIHIIN 1 N 1 1 I I Us 1104 RiCI1arCI IJ. N 7110. "IJ11'I1" U N 1 I D I H 1 x 1xx II1lI IXIIIIIIX x 1 IFN I 1 11 I l1lX1 N H I 1 1 F I Q I 1 x N x s N N N 1 1 1 1-vp. 'TM Q- 1' 115 If fi' I' 1-1-.1 II1IIs. N. Y. fxum I.'111Ic3 5I1111I11r3 SIII I1'11I f'11u111'1I3 I,I111I QIRIIJIIII' If1I1I11r HI' II11' IUI1' S1QiII111111 IQ1"111'1I III11 I11g1'1111I11'1' IIT, -IF: 'I-1'1'.1s1111'r UI. II11- 51-111111' III I 'I-IAl'iI.'llIAL'I' UI II11- .I1111111r I'I1."g Iflug Ix111111111lI11 IAWIQIII' I51l.'Ixl'II7 .II 'IK I-111, 'If I-IH: XV- lily IIYVIIIII S., I I'1T.T1:1. IJ11I s111 11-1111c 11Q'1rIy Imum your 1' 1 OII' IQ' II1 is X 1111 U' UI il II11sI1 I111II1 1I1s1-I1.11'g1-A' IJ11I 1111111111111 ' 1 Iuf Il' .1111I 1+11Iy I.11Iy Inu- 1111.1II1-111I11I ' ' I xxI11I1- I11' xx1IIf1-1I 1vIII I11 I.1I11k itlllll' IIIIIIIIPSV, IDIII - ' , F11111111111' IJIUIIIINI' XIIII 1l IlI1'IIII'I' 11I' 31111111-II' .1111I I ' IIICII 1'11I 11II you I1-n1I wI11IQ 1I1'v1I1wp111g III' II 11 ' I 1 I111I4 I111' IqIl'I1'lI'II, 11111' SIQIIIIIIII pI'111I11Q1a1pI11-r. wI111 -I , H 1 . 11I11111' is rcfp1111fiI1IC Ivor ,'111'I1 a1I1'111'1I11-'I III sp1l1- 11I ,V 1' II1v.'1- f'I'IIIll'.'. IIIVI4. w1II1 Iuf 11111 'I s1111'1-r1- 11111111111 I I b I4 UKIIK' 11I 11111' 111114 IIHIJIIIII' 1'111111'111I1w. QIIHIIIII njgr f K , ':-- X. Q11 I'lf. . ' 5 R ' I HISUIIH V111-Nl II1IIs, N. Y. IxI1111I111'g ' I7I'flIII fs11111111iIl1'113 Ring It 111 'II": Iyer '1 I SIQIIIA 'IS: I.0'1,110 I7111 IIHII '-VII. 'IT I.1'1,3 ' xIIu 1-13,411 Q-I7. '-IS: XY' 'IN1'1111i4 . S1 1 I v-17, h-IS, IDNIII. Sl. I,1llII14 111'1g11111I mI'1'l1' 1Iu ISIIIQIH ie I1IlI 111111u11a1I11111 Im' gil 'I1's 11II11'111I 1111111-z1I11111I-Imx11. di.. IEHI IAS il 11111 I4aI1IC xviv' X'IIII IIIC I'11Ii 'IIIII Y xxc rc' IiIy Im'I1cx'C IIIII 1" 11115 1'11uI1I ,J :k?Qyxg15'Q1':" , IIEII' 'ally g11'I III "I 111 IIS P1 Igul. I jTk?sfw'l?Ef'f I11'si1I1's I11'111g '1 XXUIIIXVIIQ, XYIMN 11IN1'I1Q1I1I1A ' f 5 1I1'111111s1-II1 -.'. I51vIm is IIII 1'xFOII1'11I I1'11111s pI11y0r 11I1 'I ' 1 .ff 1111 I1IlI1' 1'xp1-r1v111"0, II1s I1I411I1IQ 111'1's111111I1Iy' In11Ie ' I A I1111' I11 lJI'llAC IIIIII :II II1Q Iop QI wI111I1-xcr Iw z1I-I 1' 1 gf 7 ' ' 1 S. ' Q ' if' f v 11' F' si, 'J 'I 'V u A 45' '1 q If T ' .1 1312242 I i 1 :IQ i' ",ei1 Y I ' J. 1 If II X 1 II 1 1 II II 1111 III 'III ll III I 1 1 x111 1rII x11I I 1 If ll 1rI II IUII PULI 1 II X 1 I I I I I I I X I I I IN NII PIII SE , IIIIIIII IIIIIII III1 SI. IJIIIIIA ....... .....,.....,.. I IIIXIIIIIII II. II1I1vxx1I1I111I'1 II, 'I'II1III' II IQII II. IIIIIII' .QI IJI11IIfIII1'111IINl ..............,., .... I .1111111111- l'.5II1I1II I XXII-IIII 7 IIIISI III II Q ,I"X'lI"III SI, IIIIIIII5 IIIIIX' ,..................,...... IIVIIIIIQ 5 I,I'II11I111I I1 IQ! Il. XXIIIIIII II IIIIII 7 III II IIIIIIHIIIII ...,..........,....,.. ............... I IINI IIIIII II, III-III. IIII II. IIIIII 'I 51 IIIIII -I III II IIIIIII II ...........,.,.....,...,..........,,,.,.,. I IIIIIIIIIII II, IYIIIIQ 7 IIIIII 7 FIIIIIII I II1I,II III III ...,...,.,,,.......,.....,.................. XIII II III, If11IIIrI'II 7 SVIIIIII 7, IJIIIIIIIIIX I III XI .'111111 NIJ I1II11I II ,............. .,,... ...... I I IIXIIII IIIIN JI.I,111111I111N Q ,IIIII-I Q IIIINI IIIIIIIIIII .,.,..,..,..,..........., .,.,.. . ..,. I I-Im 7 IIIIII T IIIIIIIII I IIII1I1IIg I IIINI II1'I-IIIII ....,... .........,....., ..,. ...., I I I III4II 7 IKIIIIIIIIIIII 7 I 1-IIWI' I IXIIIIIIIIII I IWIIIIIII ,....... .... .,.,. ...,... ..... ..,.......... I I I I X I III IIINI 'I IIlI1IIIIIIIQ,II11I'g1'Q III IIIII .,..... ,....,.4....,,..................,..,..,. I IIIII 'I I.lIII1IIIIIN 7,II111IIIIx I NIIIIII 7 XIII-I,II I IIIIIIIII ......... ....,,.. ..,,....,....,.,..........,.... I I IIN- N 9I.I4I1I ' IIINI IIIIII 7 III I1 IIII 'I ,'XI'1'1III ..,.....,............,........,..,..,.,....,.... I I111111I11X 7 IIIIIIII I I III H I XXVIIII I II1IxI1111111III1AI1II11Ix'1I1I I......,.. ..........,.,. IN IIIIIII-II IQ. I'I1'I1I-III Q I-1I IIIIIII Q S11 IIIII Q III II III I1I11'I II .........,..,.....,...., ,.,.. ...... I I IIII II-III QI' IQII II. I IIII 7 'IIIIIIIII 7 IIIIII Iv! II II1 IVIIII IIII I11II11IIx I,...,........... I.1111I11I11N I7.IQIIIII.XXIIII1III FII IIIII 'I IIIIXI III-1 .XIIIIIN Il IIIIIX '..., ,,..,....,.,. ..... .,.,,. ....., I I I IIIIN QI' IKHIIIIIII 7 IIIIXX Q IIVNIINIIII - Q H111 IHNI IIIIIIII ,.,.. .. .... ., ., ,...,.. .,.. I IIIIIIIIN II I,I111I1I,11- 'I XXVIIIII-I 'I I 1.1111 7 III. I'fI1IIIIII1I'.I11 .. ,....,..... ,...., ...... I I IIIIIIII III I,1111II1111s 'I XIII-I 7 FI 1IIx 7 IIII IINI IIIIIIII I' ,...... ,. ...,, ,...,... .... I I IXIIIIIIIIIX I7 I'I111I-III 'I IIIIIIEI I 'I I IIIIIIIII- I III IIII I1I111II .......... ., ...., .,... ....... I I III IIIIII 'I IIIIIIIIIIIII N SIIIIIIX II IIIIIIIIII 'I IIIIIINI 1II11I1II I1II1wI1' .... ,...,, ,,,,.... .,.. I I I IIIII II III1,IIII "I SI IIIIII 'I IIIIIIL '- IIIINIIII 1III11II1'I IIIIIIII .,......... .. ...,........ I IIIIIII II 5l.IMI II, IIIIIIIIII 7 IIIIW 7 .XIIIII I1II'1 II 111 x11II'I I .,..,.. .,..11.,......' I "III1I II IJJIII IIIIII 7. NIIIIII 'I IQII II, XXVIII I .XIIINI IIIIIIIIIIIIIIII ,,.,,........ ........ ,,,.... ..... X I I IIIII Il IIIIIIIIIQ III IIIIIIQII 7 .XIIINI I111111111I1II1I1I'I .,,.. ......,.,.,........... X I1 1'IIx I7 III H II II111- III 7 IIIIIIIIII 7 .XIIINI 1'1I1II1I1I- .,......,.................,.........,.' I'IIlIII' N I,IlIIIII1IIX II, I IIIIQ I I51I'gI'Q ,XIIIII IIIIIIII' IIIIIIII IIII ...................,.......... I VIIIIQ ' IIIIIIIII II I'1I1111I II I IIIIIII1 I .XIIIFI IIIIIIIIIIIIII' ...,...................,......,..... IIII111I'- '.5I11II1I 7, I'II1xN 'I, NXIIIIIII I .XIIIAI IIIIHIIIII-III' ......................,...... .... I IIIII II IVIIIIL II IIII1-L1 I IIIIIIIII-1I'I SIIIIIIX 7 .IIIIII I1II1111II11N .,.. ....................,....,.,...., I IIIIIIIIQ ' IaII II, XXVIIIIII II I'III1Q I SIIIIIIII' 7 .XIIIsl1'III111III1 ,,..., .,,.,.,.,.,.,....... .....,...... I I IIII ' 'I'IIIIII' ' I IIIIII1 II III II.XX'I..,.I1 XI11II1I11I1II1I'II .,.. ....,....,.,.,..... ..,..........' I I IIIIIII II. IVIIIIQ I III-IIIIIII 7 IIIIII 7 ,XIIIII IIIIIIIIIIIIII' ...,........,..,..........,....,,,,, III-IMIIIIIIIIII-I' III IIIMIIIIIII 7 IIII-IIgII 7 I'1IIxxIIII1 I .XIIINI ,IIIIIIIIIIIIIIII III IIIIIIIIIII III VIIIA ...... IIIIII ' SIIIIIII II I,IIII!IIIII4 7 IIIIIIQ 7 ,II IIIII I11'I11I1IfI IIII1 ....................,........... IX111fI1I'II II. IIIIIIIIIN f' I'1IIIII-I' I I'IfIXNIIIII' 7 INIIINX 1'II111'11 ......,.1,....,........................... IIIIIIIIN III. I.I1I1111I11s - IFIIIIX 7 IIIM I I'II1.I,I IIIIIIV ...,.........,,..,.,...........,.......... I IINS Il. 134 III IIIIII-III 7 IIIIIIIIIIII 7 II1'1I11IIIfI1I'IIII .........,..,.,..1....,,................ QI IIIIII Iv IQIIIII. XXIIIIIII I SIllIIIII'7,XXvl'I1IIJ 'I'I111IcsI1I' ix ........,.....,...................,....... IJIIIIIIIIIY III. IIIIIQII -I, IQIIIII. XXYIIIIII 7. SIIIII4 Q I'I1wI III 1111 rrx '.............,... .,...,,................ IIIIIII " XXII-III II IQIIIII, XXIIIIIII IIIIIYIIIVIII I I IV I III IIIIIS 1I1'1II' rII ,,,.,4,A,,.,,AA,,,,,,,,,,, IIIIIIIIIIN I7, III'IIIIl'IIC'S III IQIIII II1'.1IIs I ' III IIIIIII' 11'5 Il'1'I"f!'Il A,,,.,,,,,.4,4444,,, I-IIIIIIIIIII 'T IIIINPIIIIII U' 'I'I'I1IlIF 7, 'III VIII I I:I11' r1II' I'II1fs .........,..........,.....,........... ICIIQIINII II. IXIIIIII II I.iiIIIl 7. I'If'I'II'Il -I III II Isl I'II1ss ......,...................,.,...,....... IIIIQIINII III. I.fIIIII I BIIIIII 2 IJIIXIIIN 2 l'Il5Il'SI I'I11sS ..................................,....,.. IIIIIII1yII.NI.11lI K I'1'f'lII II I, III 'S 5 are 75 As ,R Fo 1 . . - 3 , , 1 LZMTF 1 x 4 ' ,Nz I , A , . , Q ,, ' . 1 if 35 ,Sf 1 .,.. V . .1 ,, W """ ' -..,,: - XMI - fx' 1 . ,I 4 .x . . ,-, ,,... im T T 14 " ' ' 6- Mm, 5 n c ,f 5 4 ,jf , N1 K Wi: :E X W yy - X' 43? Q . ,v Ewa . .. .A,. va ' ,- + Q Q ., 3, W av NY i S D 3 f--' rw 0 me I 1 Q., ,gag iq: .,... W Qvfjgr A V9 Q, ,,Q1hXf"'f5f?:f?W:v 1 I. , 2 :15. 35. Q 'L 7 ..... - .. Q. :ihv X m , -f Ewwwmw 3521" f i ' 21- T1 ' s V I , 2 If ., N N ' ' ay -W - giiilg, I 'ji , 5 . a If W 9 S' ' :rf -t I , :V ..., S 8 K., -S 0 0 J' I . X ,TI r xr- Wzfmffff' 85,90- s 6 Y Y 5 SAN E SAN og vc ovpzr eccrzsTR1.7? Z' 2' wg lt St Emauls mecor 3- ' .-o ll' 0 9?oI? .'.2-foil, ar en Grtg long rgslancf I 9 ,ajgzwlxa hi ESTABLISHED I9I8 GARDEN CITY N Y JUNE 9 I968 VOLUME L NUMBER I2 Due' Leads To The Trone Boys Reuouuee Tloeuf Inlury Ot Boege Marksman Henmg Besreged By Mad Throngs Ot Boege Women Amateur Status Sudden! "'e""'9 HaPPY He DK' II" GARTER PRESENTED TO The female population of the world was rmmeasurably saddened at the sudden news of the serrous woundmg of Lotharro Boege at the hands of Don Juan Hennrg Both men were rn Parrs and for some reason or other Juan challenged Lotharro to a duel Thrs reporter gathers that the duel was held rn Montmarte wrth prstols At any rate Lotharros bullet went wrde and Juans drdnt At last report Juan was holed up rn the Rue de Samt Crorx where he was besreged by vast hordes of vrolent women brandrshrng knrves and pearl handled revolvers and all cryrng for the lrfe of the desporler of Gods grft to womanhood When hastrly and dan gerously rntervrewed by our Parrs corre spondent Brll would onlv say stole too many of my gals He had rt comrng to hrm the rat' Bob Wood Sues For Divorce In Reno Robert De Ber rran Wood has filed surt for drvorce rn Magrstrates Court of Reno Nevada Hrs surt rs berng vrew ed by Judge Brschoif an old school chum of Bobs who has spent the past fifteen years of hrs lrfe rn Nevada pre parrng a book on Womens Whrms It has been rumored that Bob has offered to grve Judge Brschoff s book the beneflt of hrs great knowledge and ex perrence rf the Judge would grant hrm hrs drvorce thrs srxthb on grounds ot rncompatrbrlrty The Judge expects to grve hrs decrsron on Wednesday June 19 at mrdnrght as he says the nrght arr makes hrs head clearer Wood rs record as sayrng He better grve me that drvorce or else' DR STURDY BY GUILD Presrdent Rrchard Wood of the Photographers Gurld whrch rncr dentally clarms a membershrp of ten mrllron yesterday presented the Order of the Iron Garter to Dr Robert Aloysrus Sturdy drs trngurshed engineer and rnventor Drc,k sard the award was for merrtorrous work rn the Held of rnsectrcrdes par-trcularly for the rnventron of that remarkable new pest krller Qurmbrcrde Dr Sturdy modest as always sard VVart trl you see my next rmentron Its gorng to be a per fume that wrll make women more allurrng than ever before I shall call rt T NT After the ceremony the charmrng Mrs Wood a for mer Val entme krssed Dr Sturdy and sard Any frrend of Drcks rs a frrend of mrne Noted Ant: Feminist Basely Assaulted Dr Wallace Crane the drstrngurshed world lecturer has finally settled down He has establrshed a Y M CA rn Forest Hrlls N Y whrch he now calls hrs home Report has rt that Wallys hrgh rent cerlmgs and hrs complete ban on women rnot one wrthrn a mrle of the place! have rather kept down applrcants for rooms desprte the housrng shortage When asked for comments on thrs strange state of affarrs Wally expressed hrs mystrflcatron I cant understand rt' Certarnly thrs lack of rnterest cant be because of my ban on women for I know rt to be a screntrflc fact that most men do not lrke women Yesterday whrle delrverrng a speech on the evrls of the opposrte sex Dr Wally was suddenly hrt by three rotten tomatoes Fortunately he caught the culprrt that famed motorboat burlder Joseph Krndred we 40 I Ex Wimbledon Duo Become Pros Promoter Lummus Interests Them Wrth A Protubrtlve Otter, W S T C Denounces Parr Bob Krller Trone and Tommy Drller Boys current Wrmbledon doubles champrons have agreed to grve make a professronal tour of Europe under the sponsorshrp of that shady promoter Doc Lummus Accordrng to Lummus the Whack Krds succumbed to the almost prohrbrtrwe offer of S5 000 a match rn Europe Therr rtrnerary w rll rnclude Parrs Toulouse Marserlles Cannes and Nrce Whether or not ther go further than the Rrvrera says Lum mus rs up to them Grrls have been known to make a strong rmpressron on them and you know the Cote dAzur' When reached for comment the Na tronal Tennrs Assocratron and West Srde Tennrs Club expressed therr horror at the gall of the parr Why sard a spokesman for the WSTC we prac trcally made those bums' How s that for gratrtude' Tommy Boys rs perhaps best known for hrs gruellrng vrctory rn the West Pebbles Beach Tournament whrch he won by defeatrng Sebastron Murdoch wrth scores of 30 28 28 30 1715 06 40 38 Trone acqurred hrs fame when he defeated Marcel DeBerrran for the French crown by 6 0 60 and 6-0 Both men played unattached' I C' -1' ' ' ' 8 ' -rf' 1 "W -'E 1 ' :av on 1 T22 - -2 E, f-3 5 '1' X , :E WE: A ' - as ' "2 iv . . if to 3 If 1- 5 ' '32 X, J-i: 5 eg. .I : cl , fl 9 3,652 2 fs - v J Q Q s 1 ' ? T"--...ns-"' I ' ' I ' 0 - I J I . . , ..-..-... 1mv ,,,, B, . .-,.. , ,,r, ,WW3 lm-- I , a N O -i ll Il 'I I i , . . . . H ' V1 . ' t. - H ,, . ' , V - . '. 0 1 . - . D 7 - I H ' I1 ' ' ' ' ' 1 ' . Q . - v . . V . . , I I ' rl - ,rr i - , - .. - . - ,, . ' 7 Y . n A ' D - , - , - ,- up therr' amateur' status rn order to y 1 . l I - 'l . , . E v ' ' ' I . Y . , ,y rr rv I i - . . . - .- H ' . . . Y H ' H , , - ' ' " - ' -' ' " . . . V . v : MHe . . . . ' . 1 ' ' . ' ' - - . rr o 0 o ' -' V Y - ' . , . - ' U , Y E ' ' YY! '- I . In I . . - ' im. , U K l I ' Y ' ' 'Y - , I . . . . . Y ' - - - - re- . . . ' ' .. . y ' H . A V. H , . ,, I , I . ' .yr , ' ' ' , AA ' 1 ' ' ' V '. . Y E . - , . . . I , . . . . Y. i . . ,, ' ' I . I I I I. I. I . I I ' Q . I ' ' v ' y ' - ' I V y Q - , ' 4 . ' - ' I ' I - -, ' on . ' I V I . ,, i . . . . . , - - - , - , I, - ' IJ. ' za Page Two THE SAINT PAULS RECORD June 9 I968 SchoH And Wenk To Frgh+ In New York Groaner Schott and Brg Doug Yvenk have been booked rn New York tor a trtle contest Gene Socralrst Hart the ow ner and brg w heel of Wash rngton Round Forest that famous old arena rn New York announced recently that he had arranged a world cham pronshrp fight between these two top notch wrestlers the proceeds of whrch wrll go to charrty a fund of whrch you can be sure Hart wrll be the heneflcrary by hook or by crook' Accordrng to all reports thrs battle ought to be a humdrnger The last battle between these two grapplers resulted rn nrne broken bones and ten concussrons all rn the crowd You see they have a knack of throwrng each other out of the rrng Therefore Hart has decrdcd to do away wrth rrng srde seats rn order to conform to safety regulat ons lard down by the New York Health Depart ment There was some controversy at a former meetrng of these two Some people thought there was somethrng gorng on when Groaner prnned Brg Doug rn one second flat Of course we New And Different Charm lnsh'ru'rron Opened By Uhlrg Casanova Uhlrgs new charm school the Dude Department for Drrppy Dames opened yesterday wrth a great deal of fanfare and eclat The enroll ment of the school was srmply over whelmrng' Cas wondered what rt was that brought the ladres rn such droves but tlnally he oprned as how rt mrght be due to hrs personalrtyl Cas school combrnes a new technrque wrth an old one He strll offers the grrls exercrses mud baths and steam prts but he also runs srx day brcycle races guaranteed to make any woman look lrke a wrarth of her former self Cas chref helper Cyrrl Cyroon Crowther says that Uhlrgs methods are rnvrncrble He swore Ive never seen a grrl farl to be rmproved at Cas charm school They just bloom here' DO YOUR HAIRS FALL OUT7 DO YOU HAVE DIFFICULTIES IN GROWING NEW ONES7 IF SO VISIT TETE DU BOISI' HIS WIGS CHEAP HAIRY' M.l.T Announces Two Vrfal News H'ems MIT IMeatball Infra Red Techb makes the headlrnes today by announc rng two Important news rtems Frrst Dr Lours Kaufnran has conr pleted hrs ten year old research work on the common cold He was tryrng to drscover rf the cold was really common He has finally reported hrs flndrngs to the M IT Board of Tootsres They are and we quote The common cold rs properly trtled Hrs nerct research job rs understood to be the trackrng down of the goo goo bug a rare strngrng rnscct of the Arctrc wastes Second Drck Leonard completrng a srxteen year post graduate course at M IT won the Tenth Invrtatronal Pentathalon wrth nrnety erght out of a possrble nrne thousand pornts He sard I owe rt all to PT at Sanctr DeNoyelles AH'arns Hrs Life s Ambrhon A new Afrrca Amerrca tunnel has been completed by Colonel Srr Edward De Noyelles KB of DeNoyelles Ltd Thrs tunnel has been the lrfes ambrtron of yesterday he was heard to remark Rot' Suppose I drd put all my eggs rn one basket' Jack Grrmes Srr Edward s chref engr neer yesterday asked a substantral rn crease rn salary on hrs next Job Sard h How do you thrnk I can support all my wrves on 530000 a month? It must be the DeNoyelles rnfluence' Bruehl Arrargnecl In Monaco Hrgh Couri- Martrn Bruehl that famous Monte Carlo gambler and card shark has been arrargned rn Monacos Supreme Court on a charge of rncome tax eva sron The prosecuting attorney rs that dashrng Belgran Monsreur Albert Smoothre Stasse who has never lost a case rn whrch a woman was con cerned Martrn sard today that he was hopeful of avordrng convrctron because there was no woman rn the case Stasse on the other hand sard that he was gorng to chercher la femme or les femmes as the case mrght be Under the laws of Monaco only one hundredth of your gamblrng rncome must be turned over to the government Stasse marntarned that Martrn pard only S5 00 on wrnnrngs of over S5 000 000000 at the roulette wheel Martrn has as yet not announced whom he has re tarned as defense attorney but rt rs gen erally belreved that Judge Brschoff f Reno wrll be asked to come to Mar trn s ard Page 41 rShIes Monopolrzes Newspaper Rackef James Pierpont IJPI Strles has r Icently reported the acqursrtron of four new propertres rn hrs world wrde news paper syndrcate J P one of the most wrdely known nren rn the world now has bought out all semblance of opposr tron to hrs newspaper monopoly H runs papers rn Arabic Chinese and Hotpornt hrs most famous tlon rs Horses and Spurs pamphlet satrrrzrng educatron effect on the world According to Al'r.n Prosswrnrmer J P s left talon man and srlent partner the Strles syndrcate rs the rrrost powerful monopoly ever establrshed on earth Rumor has rt that Al rs the spur that goads the horse KJ P 5 rnto actron How ever that may be the Strles syndrcate IS certarnly a gorng concern French publrca a cattx and rts Be'rhel Breaks All Exrshng Records Charles Bethel the speed demon of the 60s has done rt agarn' Yesterday on the Utah Salt Flats Charlre hrt seven racrng car breakrng all exrstrng records When asked for a statement he replred Gracrous to be lad I owe rt all to ma' Charlre s mechanrc and general handy woman Spud Croker sard that there wasn t a faster vehrcle rn the world erc cept perhaps Joe Krndreds new com brfratron nrotorboat car rrage Murdock V II Hess S+ar+s Search For Missing Smrthe Herr Rudolph Hess has left for South Afrrca on another of hrs combrnatron huntrng ercplorrng trrps He has gone thrs trme wrth a deflnrte object rn vrew to search for the mrssrng screntrst Ed gar Mrcrobe Smrthe who mysterrously drsappeared rn the Congo Jungles and has not been seen or heard from rn two years Rudolph one of the worlds most rllustrrous explorers and authorrtres on prlrnltrve lrfe recently drscovered Fla mrngo Junctron at the South Pole and Pearl Ellrs rn the Patagonran Pampas IHe has hrgh hopes of findrng Mrcrobe somewhere rn the depths of Afrrca Bubbles says however that the suc cess of hrs safarr depends entrrely upon the maturrty and cool headedness of hrs natrve gurdes He hopes to flnd some who have some semblance of culture even rf lt rs only natrve culture Good luck Drck and be careful not to get lost yourself"' I I v I I 0 0 . , I 1 0 I I .1 .. - I l . ' . . I ' ' - ' ' ' ' '. Q' . . Y - ' ' ' rr ' " . . ,, .3 , H T 1 , . . ' V' ' . ' . -. . . . 'Q v 1 l - ' f' .' ' V ' H ' ,, i . r - Y ' . 1' 1 . . . V ' , ' ' . . . ' . ' I 1 . - H - ' ' HH ' ' rr -' n -' I 1 ' r ' 0 ' " i ' 0 0 I 0 0 . . ' 1 . . ' ' ' ' 1 ' - - . 7 ' I know this isn't true! Sir Edward and, upon its completion hundred mugs as hour m. h.'S Slfpeplet 1 1 V , ' I ll ' ' v V . ' .YV tl . ' I 'V V 1Y' Y 1 1 - ' 7 - I .- y E 1 ' 1 0 o ' l , .- ' 1 ' 1 7 v er H . . . - . ,, , . 0 ' ' , 0 U . .' Y H l . , , s 0 0 IA 1 1 1 E T Y . A ' ry v ' . ' ' ' . . , , ' T sl ll ' !! I 1 1 , 1 ' ' lr 'n , D ' . 1 1 1 E . 7 Y Ll T 1 1 1 ' 1' , , ,' ' . . ' 1 - 1 ' ' 'f ' I . . . r ' s . -1 . . H . 1 ,, . 1 1 ' 1' 1 I ll ,E 1 . - ! v ' 1 -1 ' , , , ' ' .. ,Q E V - Q I 1 1 E 1 -- ' ' o ' - YZ SAN 7, V zvzccusun f z 5 Lmlm ,Q 918:60 y5,.......h,,,p O ,- " Nl '-., A N lb 522 mf w, 4' W :if 3, 2 Y ' 1 ' Q 5 H mag 1 ,Ti gi if ??fM.. . -'33' , CZSSQS Fl PTH PUHM FUUIHH HIHM CLASS UP 1949 re xxe Imrf 1I C 40 nex xc.1rN a H11NI Nen111rN 1 n-1 mer I eir Naie Q0 ar xxe 1 11 111 1 I 1 1 IIIOIIN K 1 I 4 f N 1 NS IIIOCIIIIU .1111 I 1 1 1111 C 1n1 I111 1I1rN 1 11'Ie1I Ix11I1erI kmil e EIN preN11 ent 1 r XX 1In11xre x x we pr1 QIIICIII 11n1 arx ex 1 11r1I1xrx Ir1.1N11rer 11N ener-fe II' Irio I1 r in 1 1 1 e x.1nn1-1 xeir nior rn 1 x 1 I 1 I I11 r x 4' 111111111 PI II I1 I11rm1rQ fire xxe r1 PFCQFIIIPI on I 1 r x I1 Xfieer e uma x rereixingg iret 1r I II Imuer 1 amx I :me QIII a 'en QI XIII! II 1xnnrN 11 uniore a 90 f1x1 1 group 1 1 11 I FQ II we In ng I1I1n arrx m xr1N IIII III e qmit 11' II 1 I1 man nm Draper III L IIIYIIOIW are a Q0 prom1nenI in extra 1'x1rr1111 ar aeI1x1I1eQ 11N pr11n11nenI HQ II1e ROCII1 C1I1raI11r NIIII' upon I e IXIoIaxe DQNSFI xou Cant miNN I 1 I II1 I NI IT of II1e qanct Daiv IXfI1rror we I1n1I Ix1x11rI Iromex anfI IQICIIBFCI XX7eIm0re are IIIIIIIII' e1I1I11rs an1I R11I1erI BranfII IQ El Nports ec lIor O1 II1e ITIINIIICNQ Nta are XX1I1am Bunter Axustin II11rr1 f1n1I Ixancx Xaiige IoI1n Cane XX1 iam EL SS UP 1950 INI xe11rN FCN 111111 axe Come a ong wax NIIIII I at N1I1I1n1I1er 1Ifxx I'1en II1ew resume I I Il xx1I I11 nexx 11111 more axxe 1nNp1r1nf1 III e 0 S11I1111n111r1 I IUIIIGIII x I I1 HI ing Nix or e Lf I ll 11 NCIIIINIIT N II11n11r Ixo IIIC op 111 1 1r1N 1x1 1 II in 11I1x1I1eN n11I requlr 1 I 1 Nfxrne 11111 1nI 1 mnrinw n1enI11 111n1'1nIra 11111 II x ax I r1111UI1 I e QC o11I wear Rover e1I xx1I 1rCxx Ir11n1 RI P II N ea IQ 11nII e1I IIIC 1 IIC I1r1 QII enI 1 I e C 11NN 1 JII III IQ pr11I1I1m xvaN xe11N r I er1'1nxx11 GI 11Ie1 Ir 1I e x e I r1N11 IIIIX I1 1 I 1 11 ire 711111 Farr an1IRnrm 1 1111 r 1 1 I1reQ111nI 11111 NICFG Ixrx Ir111N11r1r reNI111I1xe x 1 11nC1nf1 e 1 1101 :1111 Nxxea 1'auN1n11 III Il 0 e nc I I QFUIII an H 1 cr M111 I I II1 II gow I'N 1111N N 1131 00811 1 NN I Il lil 1 I I r11 Il rm . r x 1 111 1 I GI I e 1 xr1I111f1 r I e x111 L I q f I I 1 1 nfxn 11111 gin I II1 N I1 1 1 1 Jllf N FUI 11 I N III a I 1 X N IJ affc 1111x ax II 1 11111eN Nnxit 1 xxarc IC C 1 an I 111reN X a-'en ei on 1I AN nexx IQIN x NI 1 xIx1rI IIJIIWVI If 1 . .irrx X 1 if m 111N 1N I111rIN TI por N 1 N IIIN 1 xo11rI I ro1111x TI er nxxn dx man II1 IIN Ir 1111 '1 IIICI' IIIIN X ff nnex . N I e rf I I xree IeII1rn1en 11111 I II CI N N C I ,r1N1m N 1xI1f O N N AQ1 N I 1x1xf 11 II I is xear Ilrauer Bran I Con an fron Draper II11 11I II11IIIman Ix ROIUIDCOII anr XX RI NrI1e were xll axxar ec XEIFQIIX eIIerN in o11I 1a I r 1 aII IIoI1erI AnI1'1I II1r11xxnI1e II11n1n11N HX 1 1 1I1er1d1I11 111 IIII INITXII IN I'rNqrx4,N IX DISK Nd 1 1 X XE1lI'N I 1 I I men On I e xarN1Ix I1aNI1eII1a Nquac erff mn1II I rrxmex IIoIIman MCIICVGF an I g1xnIor1 IX 1 I ir 1IIer XX II 1xnNN Ixrrxmex IJ1 n Pm rt In man XX nf'enNe1 nn1I X .1eNr e 1 1' Il .rN 1 I I1ln11 N N 1111 1 we IINQIITCI 11 Nexem FCIJTCNLIIIZIIIXCN nn I 1 I1f1NeI1a Ieam n 1' mine xxe XXIQ I0 I 1 I11n111rN 111mpIeI1 Nur CeNN II1 next xear N exacting IEIQIIS as senior XIXIIIU I e CUIN I11 r1n1a1n on I e SIIIIEICI O I Ne C1 son X amN Bergen Hearn Keith an1I XI NHIII FI 11xe1 I111r xarN1Ix eIIerN HIDN dnc ll reN111 ixex 111 1 fxxinff IFQI NIr1ng n1oN 0 1 IX 1rI1n gl I I I IC 11 YI e I rr arrc Il .1111 9 Iinnon N1 rxec Iiiprl 1 x 11N reNerx es 1f1N et e. rn .1111 Q GI va ec I e x11rN1Ix In r11 IIIFIIIIIYV 1 1 Nte wr If mat I 1' 11111 rc 111N 1 I1 xx1 me .1 1 I I1 x 1 .11 . x.1rN1 x fl XII ml III rlvill rl I n.1meN11 axxN1xn a gel 1I11 SHIIIUTI ?lIlI er en appe11rerI 11IIen in II1 Neore 1 Q III 1 ex I11r1enC1 I e e qnp 1xn111reN ainer on I e nxxee 1 n I or in re IICFI 1 N1.1Nf1nN In 111 16 I1 MINI Trl II II I I 1 I 1 1 I 1 II er 1 311xxNon 1 ettermfun aNI NCFIQOH the Qop Ill III N OII 1I IDIICCII we grati ylflff 1 ex 111111 N N 1 N IX: II 1 II I UII I 1r Ixrnxxe N 11 1 . 1' nr1 I1 II IX 1 N 4 NN I N IIIIINII I N jllllllil' 1 ANN I1 J IIC , fsei II1e Iass OI I , XI H' ' II1xII'1 I3 "I IQIIFII, .I 5 .I ' I 11, I5.I-1xxI4i, ' ,. I, V XXIfsI1a 1I 'I'I,X', 'S IIn1I II1'1I II'1I'X' 're xx'1-II 1I11'I'IIieI 0 mrry on II'1e 11-Ixxxr x'I11Ie I.1'r er II111 II1-, II1 ' 'Y . AI- Irz1I' ' 5 11I,It. P51 1IIs. Il-ri II111'Ix11Ii, II1I11'1'I Sn1iII'11'. 'IIIII Il' I' X 'II1 N I V I I I ,I . I I 1' 411111 I :Is if N 3 - I1'rf. IIW1 I-IFIXIIIIFI 1II II1e 5111. 1I1'1111Ixr: I1eI1I'.1 NI-IW UHISIHNIIHQ HIIIIOIO UI IIN, IIISS Im, I. II, FI1.. ,, I. xx1II1 f1II I111 SI'Il1IJIdIf -N OI 1- I I, I - I II . , , "TI " IT I . I II I 1 In :I III 1'v I 'IH 'II I1 . N" . II ',I ,. .A ,- I , I , XX 'I JlXXI'l 1I 1II Illis II EIR 5 KW. I I II I I .4.. IIr1 ' 1'xf '11in1-1 '111 N 11 A ' . DIIIII III III III I I . 'I 3 I I1a1x' IzxIre'11II' r1-'ix' I Iii: insignia in I1f1iI4 - I1:1II 1xII11'1-N IllII'IiI Ix' II' I II .Ill I ni. I II'fIIIII 'II I II M I, I. xx'I11'I1 XIIIN I11-I1I in :X r1I 'IIII s1'I1'r e1I I 1i IIin III II' I ' II III' II III IIIIIII I IIIII III IIIII CN ,II I I I I UI II1 I1zx:I11-IIxz1II I1-:1111 YlI'XI 31" .1n. YYIIIDIIX' If IMI, ,I.I I FII-II 7 I I I I I Im Inx '-'- r, IIx1- 11nIx' zxII1II-I1' i11 II11- I'iIIII1 I' ri , Inr R1111lx11 vmii . II' F4 IIFIII I ' I ' ' Iv, ' I 'I'. 1 I' I VL e I Q 11113.-U1 1' 1 111.1211-11',11 L,1IIx1I.I1Q1II1f1I1II'fQIII11 1L1f1II -L 11111, we II1! I. 111.9-11 I I-'I v1'f.t I' II I A' ' HI II II ' I 1 1 ' 1,'. IIII1111I II1 1 x"N 11I1' 'tvl IIJIIIIRIIII UI h ' I ne.'I I' " 'Iexen zxI '1 re1'enI 1111-1-liliiig 11I II11- I'II1II- f.x' 1- . 11 . 11, 1 I 1 -111 1' 111 f I ' , I 3 II I I I 7 '.I I :III refe' '1'I I1e' S. IIIW S.. '. I1'111,I. 1I1. 'lIII,I III , ', : AI X" : IS 1 I1e.a . iII ' II ' z1II IrI"n,, III Irrr FII1e x"1liiIx' nii 1- I11' ' 1 111 1 - x 1 .1111 I ' ' ' 1 . I' . II . ,r I I 3 . 1 1.. . I I ' I . I I. Q Lxp ': II :lx x I1' I if b ix , - ' I1 1. Phe., 5 1-ix gl- Nw v clixmr I1 ,fd ,, , . '. .. 51.1.-11-111I I--I 1 5-11 1-' .-.Ari 1 I .I I -s. N11 ' vi I1 I ' IIearn IlIl'III"II i11 IIne perII11r111z111ees as Cenier an1I 111 .1 1 II, -S 1 . 1- .1 -.I -1--1,1 11 ply' ,1, . I 1 1 III :J hi 'r '1Is11 I'XI'I'II ' 1 ' ' " ' : ' ing tIx1- sewsnn. . I2 I .I11iI1 1Ii1I inns OI I11' I1' Icing IW' ' OI HIII ,, I ' I' . Inr IIII' I"1111, fXI,,i. II1 , IIIII I. ' I III Iiiix , H , KH!-1 311' I 'llys . ' ' -. ax : x'1r 1 - . QII I ii I1 1I II . I 5 H IIIIII I II I II III I AIIII S"'1"'1f'I0f III 'I III IIIII I IIII III IIIII IXXIH Ix VI II'1'III n1'IxIIx'efIr II"rn 'IIIII ' ' 'II' Ii' III -I' e I' '4L1g1II'11'1II II-P-II-I 11111 I 'I'IIII11- XXI1 I we 1- Ill'iIII' x'i1'-- A I- ' I I' '- I IIIII I IIIII II II II IIN, I, VS I In - , x 'Q' Fxlg ag ,xfxlcu if . Til I51XI1III: III PI 1 11 -,f11111"11x1 1-14 - , nm"Ig II- II, ,Q 111IR11,xxI1111m13, 11xx'.C.11- ,IN II QQ: I Ig I' '- s111'1'e11I 11I in ginin, II1e ' '-Ie1I I"1:1 QIMIHII VIIICI I I U Q I IZQIII , 4 I fn II 1 arf. IIII11151' IIII IIN' list I r .Ie'on1I II n rr i A I I II II I I I IIIIIIII' IIJ'x:feII, II11rI1'II, II rn '1. II1'f1r1. '1n1I II1111I. 'Xt I IS WIIIIIIQ II 'Im II IfI'F IIIIIII MII. 'IIIII-,Img II, UNI ,II -III.I II,-IIYIIICSI ,C IIIII xc-I IHCCII I"IIICII up: IJIII, 1111I1'r I11- Iv I sI1iI1 rI II1a1I 5111 -UIIII11' IIxx'1s1'I1111IsII I1a1x'- ri I I1 ir IT1n1I I I I7 A I I I I 7 7 N I - I' m' at x' " b In I1 II1'1rcI. IIII'11-s- XIJIII I-Ie inure 'I I I I 1:- ni1IisIsi11rI111I' XXI.IIa1IIer.II1xn ' 1 ' If rer. IIIIV Sup A1 , EL' we IIIIII II11-be I'11Is 1xI I30 Nnxxy I11 Inrn In II11- 111111- 1-11j11x'z1I1I11 si1Ie UI I11'1'z111se 1xII II1eir ,'IlIlIE'XX'I'NlI 'JLQ1-r'xIe1I f " nIs s1'I11111I IiIe. xxe N11eII1.1I IIIIIX' I'I1x11rII1 I'I11r111c-ri I'xx'1- UI I1e' Imx' IIHIIII' fl ,gr1-'1l 1' 1' I II1is IZlIiI'l In II1-I1I 'IIIII In vnnrl In I1I'1y lI11'i1' IIa1x'1xriI1- XI'II . II11xx'1'1'1'. xx'1-I'111I11- II1'1I II1I'X' will :11rI1'13i this Nl IJ. In ,Q 1111111I11'r1xIS1II1N '1115xx'1-rc-1I II11' IIEIII 1'1'1'1r1I in IIII' n111r1- re5I Ie I0.'I UI I I, S. Inr II 1tI1 ll 1'f111fII1I1Ies II1is IIa1II. xx'iII1 1'I1- 'en fur- IIHHI I.lI4'I4. VI IIIIII U- N13 ELASS UP IN N 11 4 31 ' 1 C II L 1 c N IT! I I HUXXN XXX I ilu . 1 N I 1 N II 1 4 N 1 I f I vX H INN? I r I 4 MIX! 1 Nl I I f 4 X IC l U fdlxll fd! Tl X 4 T I f N I Q N I XX I fl 1 1 arm am vc rI x ldl X 4 f 1 mmf 1 N III 'HEX I X f NIH x H 4 I LU EH SEHUUL I I I X X I r I 1 U0 F1 f lid! I N NC dx 1 I 1 r ' 1 1f5NI NNN 1 1 X I I v 1 N I Il r Ixxx N I , U N X if I INOX U N I X I X vi l f N 1 cl X 4 1 111 1 1 4' II' 1 1 I I bllf' If UN 1 xx . X I f lxppmrlcr x lim XXII' UI' IIN' SVIIIIII' II'1.x fIc'rINuIr' IIN, spa 'c' If: IIN' Imagun' I'4141IInII fi gmup IIIVIIIIIIIIQ Iym' IIUI HIPWIHI-11'l1lII1: Qfwup, IIN' I'-Il'NI1Il1'Il, ,XI IIQIVNIII, Iqm ICY, I:Fl", I'Qm'sIn'r, fI'1rN', XYQIQINI IIIUIILJII IIl'lIly UI' II1if If rm MIHN' IH us Iqflllll IIN' JIINI many uIIc'rs. XXIINJ T- ' c'1'lI.IHlIX Inu 'r Sm'INwI. IIN' ma' rily ilk' lvw Imyi xxINw fIlIII,I'XXI1II Iwixllwlls IIIIIIIT' Ql'ltI sI:1r II'lX I.lH 4Q'l'III IN Inu' NI.1pIc'rI IIN'111f4'Ix'c's H-Milly IN SI. ww IIHIII IIN' 1'IIsx UI' ATI. II.mI4Q IIIII-, AX11 Img 1IN'tIm1gs IINI IIN' III NI1 INN- IIN' I-'MII xx'c'l'c' EIIQI XPII 'I nl '1I in InsIxmI XII 'r'c'ssIuIIy IIIlfIt'FI'iIiK'Il IIus yum " Iwvn IVIII. -IIINI, - xxI1 1 pc'rINr'lm'fI sw z1ImIy Ivor' IIN' I4-l'l'NII x1IwImwI1ip, nlI1If-In-4. swml 'N'IlxlIN'x I1f,z'Q-play, HI-H1 Ifwll. "I1if'I1. Ivy' IIN "fu: 0r1jfm'fI 41 :HMI I1I1fI gm 'rzI Inn' 1'-'i'r1g. fI'.1w11, umm' .XII 1 N-O. IPM-II, 1 QI1, fxIll'I'IIII In Iwvvr IIN' Ill"I'l' svrivvxlx mI1NIc'1I UI IIN' IVIIHNII I'r'+'l1uoyL I'v!'1'k'. K'Pl'NI1'I'. NIfkI':XX'l'Il, IJIHIIIA. SFIIIIIIIII -funn' UI IIHSK' Lum -1IfuIIf 'm' v-m1g1II'If'Iy' um- XXIIIQIIVI' .NNI II.mIm'y, I'-llI'IIll'lI1UIL', ,MI ifmu IflIIlI'fI :UNI 2cfIz1I4'- is um' IIVNI ir1Ir'nIw11. XXIa1IIc'r ISFIISIIA Ix.mw+II Iifvr'4I1'r' Ifxxvlm. '1l1fIIIIu1Ic'y1wlm IIIIlIIf'Ilr is IIN' fmIy' I'A!'l'NI1IllfiIl xINv Im fwllsfs- IriIvuINI IIN'1r IiiII'IlI4 In IIN' ,Ifxy cw' QINNNI. IPIIIIB' 4sm'iefI 'III' Iiirii IIIWN1 Iw 4'x'r'r. IQHINTI IINILIQI1 aI II1is NYIIIIIIQ IIN' ImQc'ImII Qc ffm I1 xx rw' I'iIll'. Xvcrny fl I IQHI ' XX'.1grN'r Imx' yd Qi1u'If'rIk I1'l,' I"r'1sI1 em' .lImf1sI JIQQIIIPKI NI .IIQUA nl 1mQImN' nr am IIIIVF. sf1fwfw'fIf'fI III QIIEIIVIV Iwr'II1Q un IIIOIlII1IfHI'Xi1I'4IIX. IIIQ Imp Inlwus, Ifxvn XXI1l'l1 IIN-XI' INNII-wI.IM11N'N III! IIN' IiQI1I0r SNIQ' MI IIIII' :II g'llI'II Q 'HI iif IIuIs'rI Im rwmxf- I'4nrNI IIff1wr4 IIN-x INgc'IIN'1 xxftlw lnliws IIN- ITFHKIHH -1 cxfc'II. BI' ,' HI' IIN'sc' IQNIX IEIRIIIKII II1'l'IIJIlIIIIq1IYi'II IMIII-y, Iwffvf-IIIIII In XXIII Illl-IXPII Im IIN' sl1pc'rwr JIIIIIIIIIIN HI IIN' uplwr gm' HNI fri. VIJDNITIVII, Imxf' nIImNI:'fI IIN' IIMIIYII' fI.mff-X 1-I IIN IIINN am .N INIIX INIIVII m 'N' gvI1',1ffsm: II1.m ww-1 .II v'fIXr1I1,VI1IN'w'IHIAI'llIlNI44rIQ.17'r' II:-fI, VIN: INNIII IIHIIIIIIIQ IH IIN' I'4I'1'4II. 1I1'xx H IJHQ1' IIIIIIIIIVI' C'-VIHII, Ivlm' IIIIIVNIIX IIHHIVX MINI Iqf'I'f'f'I1. HI IIIIIIVIQIIIIIQ If' IIN' pInymg I'N'IfIX NI' SJIIIVII. II rx xx1II1 zz Quail fIw.II UI 1:ll1INIe'lN1' in IIN'l Ifxwly ..llf-:N--MN IIIIIIIIQ IIN' ILIII il fIf-I1'g.1INm UI. aIIyrImIx .NNI IIN-Ir N1 INHII NIPIIII II1aI xv' xxlsI1 II: IIHNI' I,NIf 'I 'TI 14-uIfI IN- -Vt'll Irumspmg mm' IN 1I.IwNI'l'f'Il IIN'IN'NI11I III-L I1'r'IIN-I'x1Iu1N'. .XIIINMQII In .I Iqvxx yc'.1lNlIN'y xx1II IIIHQQHIN H1111 JIII In Imam, i1N'I1NIIl1Q II. IINIIM' IIUIIIII' urwgzmi r1M,w'1wI.Iwum-'11, NNN IIN' I,HxxI'r w.'I1N..II-N IiI'IIx NIIIII-I NI.NX'v.uu III.u.N1 II. Ilimsw 1I'i'IlIrI IIIIHII. HIIIIII-1I'f'. IIN1Nvl1gI1Ix IIIUIIIII' XHIIIIQ- FINNIN IQ1wIxI1IIc'. ff'Im1llN, IIrc'Qfwl'y', QHIII I.y1N' Inv Ilvmc IIWUII 'mn sn'p.u.Ilwm'xr4imN1'.11NI Iwxmg IIN-vr1x.aIc' .NNI SI -15 IM-,L XYPFU c':N'I1 Iwniuu II. ,I-IN'x Imu' IIN're IX Il JIIIIIVIIIN Il'.H'IN'I4, JIIIII In I' :NNI I"1N'1NI's .XVIHICITIY ww IN'1I AINI IINN VINNII IHIII14. II' IIHHIIIS HI II1t'II' 1'1N'rgc'Iiw JIIHI IIMIIIIVCII. gwmIm'rI HIIYIIIKN IIN's4,' Inwe Imxf' ffvr1I1lImIwI II- 'INIIIIQ l1pxxIN'1'f'IIN'I IIa il ' I Ic'I'I MII- IIN IIN' IiIIm' NI IIICIF SI. IIf1uIf SVINN-I. IIIINW l1.IwQ.W- I.mxs'1 Sf'INwIGri I1lHN'rI MIII il Ivl'iIIiamI Iv.1sI4c,'IImII un UYVIIIHIUIIS In pIfNw's IILII II1Iw'Il'4I IIN'1r IIIYIIIIF- Iulm. Ivpmm 1'vnNpIr'llfwl1 MI IIIUII' 'Yfwlrli pI'1y IIN H12 YOIIHQ IIHIIIKIS IIWUX Imu' n'xfn'IIc'fI urn z1II1Ir'IN's, Szumvii Iuixr' INNI mu11pIc'IPIy UIIIVIIFIHII MI IIN' VK I mflilm IIN'1111.-I-flmmy 11.111199 IIINIII IIN' gmuvli UI IIN' II:'IrI III IIN'1r If-H311-'. Immg w1Iy IIIIVI' III IIIIIWI' as fI1'IIx'f1I IIN'y q11N'IIIy I'lINf'IIQi'fI, I xx'INw .XIIIHIIQ IIN' Iv qw- IIN- IUNI HI IIN'mI-WI Ir 54, 1Iwsm'Iy ll'4f'IlIIIIl'II IIN' IIIIIIHIQ VIII? IQNISU III Imw' Iwvlm HIIIQIIIIHIIIIQ in IIN'u 9lII1'41IXXlVIIx in IIII' IIN'vr pI.ay xxI'N' IIIHII II.u'I1:N'r CifIIz'x1 lllfw.. N'vuNI I"1um am' lQf'ImfI IIIn'.N IIINNI IINIININI III-NINQ IiI'IIx' II, II.mNr'za Xvf-Nw11l1m:1, SVIIHIIIII NNIIQc'mgn'II1cII1'y'.IInrryII.11141'11,III'l1ryIQnppf-In fNI.Hl,,HQI1. IIIHIQI-I1 NWI IQ. IHWII, IIIIYPI' -IllII1'IfI. MINI II:r1'1'x' XIII-1-11:11:14 ISPWIHII ,Y IU: IIN' QIINNI- uN'1uINw1N'fI f'x'm1'N11.'. NI: I-IHIIUHI. II-IN' IIH I ,Il-Hill! IH1-NI' I"N'1I II.1I1II's Im' IQ.1x1uNwlNI IUHIX 4ImrQn' -'I' IIIUIII MINI In: ullfm-.II X INHNI IIHIIIIFN 5 NI IIINNNIIIH' I-If'4'Ix. IBXIHII IIN' I Q9 IU XISII SINII4 UI ,IN-,-MI juli-H-NI IU lI1q'y11 fvwugc' IIr'lmig3. fvwvlpc' Iff 'IXIIIII' .NNI Im' SIIIIIII QJIIIIC' 14 Ihvxx UI IIN' SVIHIIII Imxm Ir'ux'r'ImI In IIN II-I-SI-IUWI IIfw1N1l's. Ir1IIN'I'11IIII1.mrIS1xII1IIr'fNIr'Q, II,.NlI-1, I,IiIIl1'Iiil'IIlIIII IIN' g:xIIm KZHHII' IHIll'III'XllI IIIIIIUII 'IM'-'If1""' IMI' II"'I"'N "'IwI1'IQ1l11-f1 I-UNI. If- IIN' IXIIICPIIIH HI! X.lIl1mI 'I rj. mix1'rI gr up I-I1I'I,'IlIIlIN'I' .IHIIKW I:li'lIl'IIl'Ix KIIIIUII IQNINWN. HI MII IJ qw il1Ic'N'QIr'fI Hn IRHIIH mNI I4'Ic'xmfm umm! I,4'Ic'r Igilllllllfih, , IN'Ix'1'I IIz1I1', mNI SIQ ll Imlml-lx In N'xN'xx' IIN' ,I1f'I1'x'iNNm IQXIIIIIII :II IQNINI fxily, XIt'IUl'Sf'f'HIl1I IIHINII ','. H1 a1II, IIN' I,mxs'r S1'INwI Iwi I1-fl I1 yrwr IIN' I.mw'r SVIIIHII IMX I1' I. pc'lIml1Q uNu..IIy INIIU' QNNI ww-In-Ir'lN'Ilx4' sfIN1f1I nun, II' YNY IWSI SPJIWII ill IIN' NN rlcl HI Nl fu Is In wx- yrlllrmsIr'1'4 Irwc' mIfI4-II :I QN'.1I rIcaaI In IIN' fl IIIEIII IIHHIIMII IIN' I.:-xx"rs wan I-iw' :NNI Iic'fI funn IIQINIIS rc'puInIifv11 111 s1IIxI0IN's rlIlfI sf'INwI'u'4I1lp QHNI INIIJIMIII IIHHI xxws IIN' Iesmmf r I I vr x ', IIN' SUIIIUVSA xvml In xxi.'I1 lIN'm fmII IIN' IIHIX .nv :UNI rIrix'mg IIIUIYTI. ww 1IuIy Ivy in III? wrvrIrI m IIN' g1N'f'QefImg ypgqrs MII IIN'ir I1 'r' 31' I0 VHIHU FUHM LUWEH SIIHIIUI I Lf T E- SAN ova ECCLESIA 6 55- mlm ,Q Q -Wsuwvwnu I-913 .1405 ."" "'-., fa ga 3 if 5 Er' 1 f -' 51 3 "' . v , - ,gi V? ' 'mei 1 ..- XX FUUTBALL l 4 upu N K SIRI ROIxI'R X117 I NC IIKDI I I 1 IXCXNHI' 'XCQ1 Cmx 1 Fill Orme 5 ann fi Xlnnx Bron x I .1 0 Ntm Iqr cl TXIIIU . x I D 1 1 x dr mcxperxenre mntla tum N c Qlx defeat N unc cv u 0 N 4 ff . 5 N. 1 f N y I 'e erm -1 rw 1 . s ycwarf 1 IX - 1 ' -1 f 11 Q new rua . . 1 Y nf' -, I s f '1 , ' ' 1 mc ew V r' via! ' X ma ' ar' wil . '1-x'Or. ' i ' -I - - Q' s 'Ii mc. a , ' Q I - H I Ei itll. ' if 1 ur' I U' - I - s iw 1 S' ' IC l'NYi ' . -' c ' 4 Us 5' i 'I ' nmnmmw I affc 1 ,ffyx 'ith 1' Af' . W., ,. . . ...WN-,. v-,. v.-V., .V V mu' vs-ff x.. .1 ' 'S' .4 v. tiisl Riff: .xflanis XX aes- tif- tlnlliniin l win'-x Xrliwtt luniinns thins- ltvlin llfwiin tXf'llll NI xlllllll .Nami-l Rim IP.-Nay-ll--s, ttrapi-i lf-iiiifiril t'unlan llf-ig-'n, ttanf-r. tlranftt. ttni linli, llmwiiln- fxliwlgei, t ltlll till i'tl! UH 'ill if ,yt xlt ltltf ctflltf ltltttl I C in tiff X51 f Nxlttts Xltltllttltl NU N , N , l X Ill' . vll-F' rs'. '-t ' fl , Tax Hlllll' ' , 4 Ktfllil 1'-. l glilllll ltl't4'II1'lvv llt'IIlI1Q KltlllI't'll NvllIEll'. .xlflv anil exponent ix tlnr green squaml was simply over- tw lwn lathes. Niiu- Sanrtihs ginnnfl ganir- was whelinecl, only heing saverl from a Complete white- thus statteft hy trvingvs stout cletense, tht- is-ani washing hy a tally un a ctesperatinn pass tmm hart revnnrse in a passing attarlx. This attarlx havls- l,uinnius tn tlehn in ilu- last minutes nt the lirst lin-cl when lrving interfeptefl a heave anrt ran it tmllq, Thr- gram- Qmtert with the Saints 011 the mei in inata- thi- sc-are IR-tt the Rent anct tlblavlg wrang encl at a I3-0 score. Despite this humiliating reveivecl the tgirl:-ott ancl, nothing rlanntecl. rleleat. the wurst hlnw tu the teain fame in the lilllIll'lXCfl another aerial assault. This one paul all lnrni nl' injuries. txn-Vaptain tvhlig anrt gnarct th- an a tniwtrctmvii pass train ltxganclt tu ltrnsswiininer. Nnyelles were last tar the cliiratinn at the playing 'l-tie game enclecl with no turther scoring and the seasnn. tvhlig with a hnin Lnee anrt Dexoyettes lirml tally reinainerl H-ti. with pnttect leg tenrlnns. ln tht- last anil inust nnpnrtant gaini- nl the year, the sqnart was also nverwhetinett in its seumft St. ltaulbs niaile a vc-ry pam' showing against a upiitg-st this time hy ttrxrgipe Blann, time pasgg-5 Imnmerlllll l,uly iiggI'CgEitlUIl. Vt-til' lPlltt'UI11C fit th.- anct encl runs gave the tlilltoppcre a '31-0 vietnry gaine was nexer in mlunht alter the liist tew nnn river tht- Saints. utes shnwert the respertne inerits nt' ilu- sqnarls. this losing strealr was umntinneml as tht- Rc-it 't.tlt'SiltlltS'Hl'l't'IlSlX1'NXilit'Xt't'llttHlliiltf'l7iill.XN'l'1llt' ancl tflaetg next hnwecl tn a heavy Stony Brook the ljylser llelghts eleven priweecterl tn tally twin' eleven hy a srnrc nt IU-tl, ln the last perimt ilu- ln-lqnre hatltwtiini' with ilanling prerisinii. Xyhen Saints flirt tlisptay swine pnwer as they ctmve 711 play was ri-siiinvrl, ltnty srnreil lnlir tunes tn niala- yarcts nn tour lirst rtowns only tn stall in cteep the tally -ill-tt, one ut thi- worst mlelteats ltnly has Stony Hrnnlx territfrry. mei inllirtc-rt lipwn Sl. ljanlls in ilu- 0-5-year-nlrl St. ljanlls, snlverefl hy three straight rleteats rixalry. Chit squad tunght harrl thrnnghunt the prnee-eclerl to play their tmest game nt the year in rnligh rniiti-st, hut tu nn avail. ltaly sw-iii:-rl salely their meeting with tht- llolistra tjrnsh. This gaine liitwesterl in rolling up a tup heavy svure, a tart was plays-cl in tht- mncl anrt the rain. anfl naturally w tw-I1 will nnclunhterlly inalse this rivalry all the the nlltenses nl in-th teains were very sloppy. marc- lveen. ltnltstra srnre-rt lirst nn a satety as they l'illIQl1l ltiwispr-c'ts lui' a giant twain nr-xt vi-ar. lIIltll'T l.nininns in his awn Q-nrt lain: Ft4t10Rl'lliiIltl llblarlv fxnavti Yaiiiivets almle- tutelage, sr-1-in hrighl sllift' hmm-ver. helct well, anct it was not nntit tale in inns! nl- this year's lelterinen are rf-turning. ltwsc' the game that the hig lrrnsh clrove over for their whn wan their varsity insignia are as follows: ro- tans- taiivlirlnxxii. xxlthnngh St. Pants rmilftirt raptains l.iiininns anrl tlhlig, NNYilt'St'l'11'l Ili-hn. snare, it 4-arneit a ninrat virtury hy thns holcling tlnass, tlranrlt. llennig, txunlan, llc-arn, llnllhinan, tttilgtfrl tn S paints, l.eunarcl, ltnvhnti. Bergen, Keith, ty, Rnhinsnn. ln the tit-th game nt. the seasnn. Sanvti niet the- S4 hntt, XYQ-iilc. ljrnsswiininer. tyinrlrf-ft, firniney. siippuserlty yu-at lrving sqnacl. Saints startwt fi. txrnn, ginith. Draper, flilmni, llexnyelles hetter nn ntl:-rise hnt rniitrl not srnre against the .Xitains tlaner, anft manager tiralser. .Xt a meeting sninewhat iiiiwrttwflox rtelense lrving threw np. nt the letterinen. ttarrv Mpmiiftu ttiifiss was etevtect liinatly. lrving gut its ntlense iintrarlwrl anit roll:-it raptain ul- nc-vt year.: elf-vc-ii. Page it I,.f1 lf, lfwfll I y,m,,,,,.f I'yHN-xxllrxxnfy ld,-M111 Hux- I Nnlmnl lnrglx l vffxxllwx I-mlwll ll'-urn llfrrfrlmlu 1 r--lm-x lu mm: fr 'ww BASKETBALL F'l'l'.xl:1 cNR.XPSIiR... ....,.. lim! fymrff: IIIUMAS Paws .. .... .. ...... T uplum .-MAN l'rmssxx'1s1x1riR. ROBERT Tmmu CflA,XIllllllQt'fS alll iiIllIl1lllIS XYCTG' IH H'X'Il'XX' ilif' IDHSLUIIHLII sfwnxrul 'Vi Ifllf IW, hc' xxvlulfl 'xv Hxrllncwl iff lay' llmi flu- XUFSIIB' flu! :ml enjoy 21 s11c'r'c-ssful yvnr. PUJIIIQ ii YCVUHI tif NYC XYUIF MINI lXYC'IXP lll55i'5. Hmxcw-r, ilu- rvrurrl is IIN' IllfIIf'iltIXl' ul! ilu' husllmg. Splrilvrl lypc mf play fllilf lhe squml flus- pliiywl, IJ a g 0 .min Hun II11- 511111ls g11l 11II I1111 s111111-11I111l QI1111 sI111AlA IUSIIIQ St'1'1'Il 11llI 11I PIQIII 11I II11-11 Iirsl 3111111-S. II11-1' 1111111- Hll'lll'01I IN' KIIYTIJIJIIIQ IICVISIHIIS Ill XIIHPUIM 1lIl1I .XIIPIIIIII .XVQICIOIIIY II11- I11111114I1-15 II11-11 11111111 I1111'I1 I11 Q1-1'1111- IIIVIIA Iirsl 1'11'l111'1' I11' 1Ir11I1- IDIIIQ I.1lI1l' IIIHXU. IIll'l1'lIllUIl IIN' X11111ls 1I11I il l111I SITIII 11111I s11II1-r1-1I I111- sl1'111uI1l I11es1-1, f11111'1111'1-1I I11' II11i lI111l il 1'I11111g1- 11114 1I1-I111il1-I1 111 1111I1-1, f11111'I1 f1'1111s1-1 I111Q1111I1 11 I1111r-1111111f11111- I111eI11-I-I1.111gg1-1' 1I1- IPIISK' I11l' 11 IIXl'I!l1III YUIIPI il I1lNI 1r1-11I1, S111-11rI11-111I1-1I I11' 111111111111 I21111's. 11114 1-11111I111'1-1I. IIIIS VINIIIQK' H114 HllIIl1'4IlilIl'If' li" 111111I1-1I I11' .11111lI11-1 11111 1111-1 I.11I11- 11111111 1lIlfI Ulll' I11' I.1'1lQll1' YI1 I1111 11111 .X1I1I11I11. II1111. 11Ii11 .11 I1 I11 I,11I1 f111111I1 I 111I11IN 141 .. .. ,. S,., 1I1111g1-s 1111l llll II11-11 I111sl SI11111' 11I II11- 41-11s1111. II1-11-. sI1111'iI111111I1-1I, II11- 51111111 1'111111- 11'1lI1111 s1-1'1-11 1111111is 11I 111141-ll111g il 1111111-1'I11I ,I'11111l1' I111- 11'I111'I1, l1II II11-11. I1111I I11-1-11 1I1-I1-11l111u 11II 11111111111-11li I11' 111 111 11111111 1111111lQ .XII1-1 IIIIS s1111'1l1-1I 1I1s11I111'. II11- 11-11111 j1llll'Il1'1l'1I I11 5111111 I211'1111I1 XX-I1k'I'1' II11-1' 1-111111-1I 11 I11'1II11111f -H--I3 I'1'1111I1 NIl'H'IXX1'II 1'11'l111'1'. N1-xl II11- I1-11111 Q11I1l 11111, 1I1'111111111Q 11 II1l'iII1'l I11 I,11I1' 11111I 1'1-I11111111I111-1 I11 1111111111- XY11111I1111-r1-, 32-23. fNI11S1111g 1111l II11- Q1-11s1111, 51111111 I11si 11 I111r1I I1111gI1l I111HI1- I11 II111'111'1- IXI111111 11111I I111111-1I I11 N1-11'111I1 .X1'1l1Ii'IIlf', II11- I111- I11111 XXII11 Ql111I1-1I II11 llliliflfllf' 11I Q111111-s 111111- I5111's ilIl1I IIHII1111111 11i II11- I111'11111'1I4, I 1111111-1 111 11-1111-11 11111I I51-r1gI1 ZIIICI IIE-11111 11I II11- Q11111-1IQ. I111I11'11I1111I 11I111' 11114 I11uI1I1QI1l1-1I I11' 1-1111111-1'. il 11111114 I1'IlI N1'Hll'l' 11I111 I1111QI11-1I II11- 41-1111111 111iI1 .Eli 111111111 11111I I11' 11111 Ile-ry I1llI1- 1'1111l11111. I11111 P11119 11I111 Q1111L 11 I11i11I III! H2 11f1i11Is. Y IIIHNK' INIXN XXII11 l'1'l'l'IX1'lI II1l'II 1 1'111's1i1' I1-H1-11 111-1'1- I 1111l11111 I1111-N I !'1lllH'f', NI IUIIIIIJIII1 BITIIHII. IIOIQIT II1-11111, I r1111'II11-11 .I. 5a11l1111. NIO!!- , , , . 5 - QPF, 1iINI 111-IIIGIIFIQUY: IFOSXYIIUTTICI' MINI -IQVUHC, 11 1 8 I 1,1 UI XX A II N llITlI'I A X I I"I1 111111 x1111 1111 1 11111 1111111 X 111 fl BASEBALL I11Hx BITTNFI1 1 11 If C NRII P11011 111111 F1111 11111 111611 111- 1 1 1 1 e N f' 1 NN C NN1 1 1 1 N 1 p11 YC 111N11 111 N111N1111 111 111 1 IC 1 N 111119111 I J 111 If 11 LN I 1 1 C-6 were m 1 x11NN 11 a 1e1eN1 111 ex111 611111 6111111 11 11xxeeN 111 dN mem CIT 11 NIIII If 11 01 01 NCI11111 s 1 1 DI 1 11' 11 Cx 1111111 NI 11 Il 1 e 11 ro e xN1111 1111 1 11111 11 we C11111pe1e 111m aQ1 xear am 1 011 1 15, 51111111 151 11r11111uN I 1111111 11 111 Il r XX e11I1 I Q01 10 5111 X eteranc B116-ge L qm1111e 11 1 1111NN 111 tr 1 er an N at 11111 mg 111111 1111 111-111111111111 XX BQQFIIC an11 T omas BHLLII1Q I IT! 11 1 1 1 11 11 111 1110111115 C1111I1e C I1 11 1 I 11-111 1111 111111 1 1 1:1 ll R1111' 15.1 N1111 IQ11111- S11 I1 1 I. 111N. 11111111111 611111111-1 V111-1, II1111NN. 151-1111, 111111111 IIIIIIIYI F' 1 I P '. C 11, P111 P1 ,I 1111111153 TI m:1N, XY111-N11111, F11--1111 1.11119 , .' ...........,....,..........,.,...,.... H0111 111 111 N' . " i' .....................,.................. I ' ' 1111" 11 1111' 1111: 1-1111111111 11'a1Iy I11 ,1 I11 p11-5: 111111110 1111- 5111111111 y ar GIICIS. I1 is 1111- 1111::'I I- I11 ui 111 w'111 111 111 1116 911115 111 1111' It I'II .I XXVIICII 111111111 15111111-r 111111111 1110 11151 1111511111111 pr' 'I' '1 1111 3111111 5. I XY'1vf P 11 11' '41 110111-- 1111 111 I' I'11111 1- 'Il 111 I'1 : ' 111 1I1111N 111 11151 v'C'l'I :1111'1I IIKI 1111 11 : I1 I .1 1- 1: '-sly: ': I11-fq1I1 1 11 Q I . IIAI11' 1C'iIj1. 1 1 1111 1. I 11115 Q11'1'1111lIy IIIIIIF w1II1 EI if Ii ICI If n1 y, Ilax .I 1 'II 1111 I II1,,I I I -' IN IEi'l lIi'I1I 11ILII1I'f,I' I,II11,I. f 11511 Ix 11 V 'iiI. V.' . .'.-' f11III 'II yI1111 11: '-11' 1I 1 1111 '1 I1'1I11' 'x ' ' 11 I II1'11'I'111I1. F111 ' P11 1 11111 12111111111 firm J. E TENNIS TH EE nz Q n I li 57 lan--MNH l7l.nyn-r Huy- lqlulqllx lmm' If-klnf XXH.,-I Xlvux-r l I1 XIII In I l'V1ur:lIew1rk 'Su-wil, I,lkhAII1' 111--uly Hlllx XXVI'-Hn. Hmm X 511 :fuk ly.-nlnlm. 'Hun-H, Prflwxxxx mvr 1.1-wrmrwl, 'mlm Ji U, -- JAYVEE SPUHT5 Basketbwll Baseball Foothill l I - -,n -- I Tenms IUWEH SEHUUL SPUHT5 Basketbill Hasehwll I .I 1 wr " 'FSH Q 9- ,X I I E SAN 7, QV ncccusn I 'u 5 ,9 Ia! S r K0 gt., ....... ,ng .ff I f.. A P " X ri? mg 5 ' 4- xv 4 :. gr EE f f 55 -' 25 -- . -36" ctwztzes hw- Q- E A u , 1 4 1 I L 1 11 N1 4 1 x K 1 l ill XX1 N UU 3 1 I I l r N x -4 1f N1 1 4 1 NN N I 'X'-zs'11w IJ any J x H I I N 1 Ixl 9 1 1 I, 1 111l' .1 X I 1 111 U X' 1 x rl N NN xx X U 1 C X :IFN XXAN N N 41 1 X .' ' N ' .KES ' 1'A'. STUUE T EUUNEIL 11 1 1 1 1 1 x NHS! N 111 11rl11 1 1 N 11 111111 1 N NN " "lx 1 11 X UHII x I 1 11rn1 1 1 1 111 fzflll 1 lfxl 111 1 1 N1 1 11 X I1 X XUBIXN1 H4 frr 1 N 1 1111 1111111 C 11111 1' 1 N111 11 11 111 1 X 1 111 X11 N 1 1 111 N 111111111 1 11 X 1 ll l11l1N r 1111 N11111111 11111111111 XX111111 1111m1x 1,11 1111111 1111111 111111 NI11111111111 Il 111111111 XX11g111N111 N1 Nn11l11 1111111 11un1 1f1ru1 111 111111 Page 61 11171511 1I111'1'11 111113 11111f1111111'111g1111111 1' 3111111 111111 11111111 I, I I I I1 ,Ig 111 1111111111111111111-11111111111 I1111 11111I1I1.111'S1l1 11111111 111111 14111 ...................,............, 1111xs1 1xk 11111.. Q IMA VIWIHYHZ 'IH' IN. IIN, Imlwm 'lIIH..,'.4 UI 1111. 11111111-111111111 ,.,.,., ..,.,......... 1x11'1-1111 1111511-.1, 111 1 ,,,,,,,-,1 11141. 14.1,.,1,.,I 1,11 A Q1.,,,-,dl 1,,1,. ,,l 1I,,. N1l1l11'll1S 111111 11111 1111111111111111111111111 1111111 1111111111 1 111 11 111111111 111 11111 14111114 111' 2l111111e 1111-1' 11111111N11111. 5111111 I: .,.......... 1'1l'1-151: 11,11-1 1Q11II.X1'11 XX'1111l1 1111- 311111-1,11 ,11111 111 1111- 1111111111 11111111111 11-1 111 lflllll '..l lllwm 111,,,, 1'H4Wl,N Xxxwlil-,,..II. 1111511111-11 11111111 111 1lIl111l'I 11111 11111 I1l11'1l'N1N l71111r111 li ........ 111-31111111-1 1'1x111.131"1'. N1.X1"IL1N 5511111 "' N' 1-111111 1" "'1 "1 "'1""""'1' "F 11111 "V" '111' .. P ..-- , 1111111111 111111l1111Q1111111111 11111111 111111 1111111111111 111111 111111 I' ......., 1'.1lXX'.XR1 1 111 51111. 1 -1211.11.11 1A1'11'.N j 1 I Q 1 Q W Q Ql1l11X 111 1111111111N1111111111111111111111111.1.1111111111N. , , , 1 5111 1111 I' .... 1x11'11.x1111 111.111-.11 XX 11.11.-151 11l'N'l' N li. If r11 .....,....,.,... f11':1111111'11111NN11,,1111NfX1.1.1'1N 11112111-1"1"'11'1 "um 'I WN "'t""1"'1'l' In 'HW' In - 1 , 11111111111 1111' 11111111l111'1111 S511 'III 1111111111x'. 1111w 111111 'Null' fm ll' """'""""""""""""" ll NIL- I 'VJ N 11 111 111111' 11111 1111 11111 1"l1l.1 1-ll111',1IH11 11111111111 l N 1 F ' N 1 ' ' 1 l4'1'll ml' -1---'1--11'-'-"-'-----1-'-1'---'1----- 13-11-"ix 11111113 11111 11111111 '11111 11 IS 11 111111s111111 w111111111r 1111111 111111 M i s111' '1111 III11. 1111. 1111 1 '1 111 111111r111 131111, 11111 1111111 11111 51111111111 1 l1l1ll1'I1 IF 11111 il 111111 11111 111 11, 11111 , 1 111111 1 1 1111'11 11'1j 11111111 11 ,11111 j1111 '11 1ji11l1AS. 11 r x'11 11'1x'11 11' 1 f'1111111'11s 111 '1'11f 111 11111 111111s1 111-1111 11111 1'1111111s11111, 11111'11r1'111111'. '11111 1 ,Q . . 1 11 11111 1111111111015 111 11111511 11111111-115.-1 1'1, 111111'11111'11 11111 11 11's 1'1i1'1'11 111 1111, 115 y11'1r 111 w11'1 1111111111111111 111' 11111 111-111 i,'11'1'. 11115 y1111r, 111 11, 1 1 1 2:fiffgs112gsff" , I x .IIIIILII M III III X I III x II IIIIII III I3 I I I x I I I I I II I IIIII II II x I II III Ixx IIIII II I IIIII IIII N X I xx I .IIx II III XX XXI II III IIII Ix II I I XI xIV,I III I xx II XIII IIIIII III I 'I II I I II I II 'I II III II I IIIII II II III I III X I IIIII I III I I 'I II I IIIIIIxxIIII II IIII II IIII IIIIII I I I,IIIIII' XI XI' IIIIIIII I I II I IIII IIxIII III I I II I I I xx III III x II I I II II x I I IIIWIII II I IIIIIII IIII I IIIII IIIIIIIx III II IIIII IIIx I IIIxI IIIIIIIII I IIII II I II I III II IIII IIIII xxI II III IIII NI IIIIII xxI I IIIII IIIIII xx xx XI III II I I I X III II I X I I I IIIIII I I I I xxIII IIII INN II Y II ST PA LS 3 UI ISU xl N1r1111r 11 111111 111 H111 II 111 QIRXNDI XX 11111 I 1111'111 R11 II XRD XX 1111111115 1 111r 1111 1 I Llllfllllfllj IIUF5 I XN RUNNXX IXI XII R x rx XIII NNI1 HHH Il I ISI RT Il 1 ISI Ixl I511xx 11 xx111x x111l'I I1 I 11111111 Ix111'1n111 T1111xn 111111111r XIx11T 1 N 111 Qt S C1111 I I1 I8 NI a I ll DX 1111 N X l 1 XINLI lx I' 1 I IIUI' l I I l Ii HEEUHD 1 Q X I iIIa4IIIl'I XLIHII 1 N l I LAN I' il Ls 1 N 1 7 X ci X 'I I 1 IIN s 1 Il N L 11111 l1iI' I' 1 11 YI X IIN I KH 1 X Illl F bl N1 1 1 I 1 11 I XII F 1 X II1 1 I11 SUI lil ILI11-rl XX11111I III1I11g IIr11Hxx1111111'-r II11N1I111II I1111111111- N11 1IX II11I11111I XX11111I fi11f1I1111 I11 1'11I' 11111111-1 l111I1-1 I111111- XX1111-1I1v XX1-I1111111 1 :XIII II113' I11'I1cx1' I11 I11x 1 II111 I'11-NI XFIIIIIQ 111111111112 If1l'11r1 ........,......,..,..... II 1: 1 'IIS III 'III ' I IIIIIIIII' I711i1" .l'.I.Il'5. HIS IIIIN y'1'11rs II-' I I1'1s, III 11111' 111111111111. I1111-11 11 ' Iv IIII 111111-1I 11x1'r II1' 1' 1-r' III, I - " ' : A I , r Q 1 I' .1 ,r111l, 1 1 11111 fy 11111111 y1111w II II LI II' "'"""""""""""' IXIII ' ,A ' 'I' ,-Icl I1x' II11' 1'1'11s1'I1'ss I111I 11I II111 JI1 IIN I1-11gII1 I111- ' ' I I ' -I' I11-1111 1111" ,i1'1I I1111 pig? 1111-1' I'1fI 11'1r I11 11111 1 1 K' ! E41 . --.-..--.'--'- A A. IJ IK- 1 A I ,L V 'VIS SIIIIIIL' 1111 111gI1I page c1I1I11111. 50 '111 I 111-1' r11,11I111 ,lk M 1. -ESV '48 1'11I111111s 111114I I1-'1I I1'1x'c I1111' 111I1I1-1I -IQ11I111u v 1 V II11- IJ1:1'. NI I II1r11'Is, 1111 X " 4 JXQ1.-111 51111 ' I I11I I11r .................... R11 i S"'I'I1X'. -IQ 11I1'1111'11I IIII' 11I1I1' 1n1'f-S1 1 1 I11 I111rI, NHH111 - - 1 IN11 'N II1'r1- '111I ' ' XII' . 3 I1Il rx ..,..............,.......... II11 ..'Il'II, 'II1 'III' I 1 ". f I'I"",'1 If ' I I I I I I YI V l1HIH, 'TQ I1'I1' 11I II11' 1'1'I1. 51' 15 11I II11' 1'1'I1. II11' .11I I I' I ' ' I X'I'YIISlIlQ 1I1-11111'I1111111I I111s gr1'11IIy SI1'11111-1I 1111 1Is II11f1111'fs . I t1'r ...................... I ' " Q1 I-I5 111'I1x'1Iy I11 1111-1-I II111 1111'rC11s111I 1I1'11111111IN11I 1111 1'1:I1I . 111- 1 1' II111 1'1r1'11I11I11111 1I1111rI1111-11I I111 ,I111 V X ' V 111-1 1111 1, 11 1. . I IIIIIIIIIIIIII I I """"""" ' ' IN II"'1I"-- IH I1111I I11 111111-11511 IIS X111 III 11rI1'r I11 r1'111I 111I II11- II111-11Ilv .I1I1-1f1'r ....................,......, I'II.XX'YN .X I'1II.IS II1i1'1f1Il I" IIIII' .I-IIIII IIIIi"I"" 1i'I11'fl11I1-11I+ "WI NII 1s1'r1 1114 w111 :1111 1111 I11' 111111 IIIQ 111. N 'III . . IDEIIIII Rc- I is I11- 11IC' I I, IIIIS IJ1-spilv II11's1' sw1-1'p111g 1111111x11I11111N '1111I '11 F1I1111I 11111 fr. 1111I1I1QI11-1I l'X'K'fX' II1r1'1- XX'f'l'Ix4 I-' II11- 111111111111g sIr1I11- 11I II11' IJlII1IlSI1l'I'4 11I I11- II1-'1r1I. sI111I1-11I sI11II xx1II1 II11' :111I. a1111I IIIIIIKIF II11- SI If II11- 4I.1II. 11111I1-rII111 11311111115 11111I 1'111111I1I1-1I1r111'I11111 x'1y11111 11I III11' IpI1y1 .X I'.II1s. II11' I111'11IIy '11I- 11I NI . I'.II1s, I111 111111111g1-1I I11 11111111I.11111 11111I 1' '1-11 II11- fI11II IS 1'I1151'11 I1y '111I IIN- I11 I11-II1-1' II11' 11Q1111I IIIQII sI11111I111'1I 11I XX'41I'Ixlll1lIl S01 '1I1I111s I11 111 II1 141- IIIDIU -r 51'I11111I1-re WI1 III QI1111 III II111 11111111 111 11 I1 MU ITUIIS OIUIYILIII QIIIIIII III 1 I CX ET XX II N 1IN If IIIIIII fi 1 N I IIN II IIII IN I dl IX , 1 my r N xx 1 IIIU F111 IIPLIXINIII 1111111111 X11 I 1F11 X 1 II! X II I III11N Pr g 1 1 1 111 111 C11 H 1 11 1 F if I N IU N 1sxN I 1I C Ill 1 N IIHF X UIIIIUI' I J I' UITYIIII I II KS III IN N II1X 1 1n 1'rpo411 I I I 1111 1111 1 1 19 111111 mv Cl IIQIIIN ll 11 1 11 ' N' II IP11r1 11111 111 1-rx 1 XQIII III r111I 1 1 Il Il xq X I UIUII 11111 XN 1 I 11v I1 1 ,JO III 1 1 1 x 1I11f'X X N IIII I I I' I Il s IIII N N9 IU N IN I1 JINITI N I 11 I N I 1 III II 11r1 1X II 111r NC I 1 1 lfrl Nl 1 1 1 II 1II 1 1111 1 1 INN I N rx 1 I I1 MC' 1 1 l J U N L N X I' I N X I 1 UI OIIII YN 1 IN IC FIHO C 1 I 1 NIN N X 1 q I X IIl1iX 1IN LIN II XII' XX1 C Fd ll 11g1 ,NII11111 IQ11I11rI XX11111I fI111I11-1 I1111111111x XII Ix III1I1g ,QI111I111 IIIMIIHII, IH1111. II11I11111I XXIIHMI :XI fi ' - 1- ' 1 11- 1'11I1 51111113 II11' II11111I- 1111I s111'1'111'1I. III xx' ' , I1I1'x'1'r IIl'lIIII'IIP,' OIQ IIW1' III' JI- ar Il ' 'S II11- I11-3' xxI111 I"l'l,' I11-1111 X'I 5011 51' 1111 II 11r1I, II11-11111111I1+, sI1III111x'1 r1-rI' II II1-1I I1y II11' I'111I11- I11 s11rx'1' 115 5I'I 1 IXI11111I11r I11 II11' IIIIIF I11 1I11, :111'I1 as III.-I 1' 'I , rms, S ' Q I11II ' F rII'Il'II III 511pI11111I11'r, a1I II11- 11111'11- II11' 'rn' 'IIIII SI I111II 111-I111 Ilf TI, is III 11I II11- IICXX' sCI1111I yr-'11, II11' II1111I111'1:I-r IITII' an" I11I1I11I. 'r111,, for II11' s11111I11nQ r111m '111I II11-3' N1--Is I11 1111111 111I il jIaII 11I I yi I11 '1j.'1.'I II11' 1111111 'III 91- '111IIy XXUIIVIIIIIIQ IIX'f'I' II'11' s1'I11111Is .1-1 1 I 'II IQI Q Im vu 111115 1I I1 I1'r It MI1-I1 QII1- I11 I1-Q '1 . - aI1 If: I'sI1 -I 1I11II1-HIEq11IImr'1r1J '1II1I- SIU?" I? IA .WWII tI""'I"iI'I MII IIWIIIIIYIII IS. III 1, I, ll? I ilu L IKIYFPY t V l111115!11 Il 111 11115, Iii 1' .1015 II115 II1 S.'.'If'III 1I11I1-s I1'111I1 I11 IW HQ hu EIWQIKI IIII IIHFIIUHQIH Ilfm IIOHVI! If I1111 '11 xx'I1- SI. II'111IS 11Iz1111I11111-1I Ii m1I ' ' I H' IN' HUM HM MW' In I im ,UI Mx U E . X h . M ' 1111 I1111111Is 'III I11 I111I1I IIIiX'IIl7X',' III 1I1'I1'11I11111 f I . .XI I 11I IIIII I 11 1111111I11a III 1,I11'1I 111 1 . I , , 1 1 F Q H 111'r111Is I'1'1x'11 I111111 gr1111I1-1I I11 II11' III II IIIFS. N1I1- r1'1 -I-1 111- III r11 I1111f 11 I 1- SIr11I s1I'1 fI 11I1'S. 1 A 1 X 1 1 .Q 1 , r11IIv II11'v 11-1'1'1x'1' II11' IIIII 11111111-r:1I11111 11I II11' 11' IIIIFIIUM' ll I11- fy,I 'III 5 II11' s'11111' I111I'1y ox- N' hw ' 1'1'pI. 11I ' II',' 2 I-11r II11' I'11'I II1'1I II'11- r11I1's '111' 11I HH I' i111'I sIr11'I 1111 II11-P1111 C1'1I11111 1I1I11'.' 1 'IIICIII III' ,1'11111 1 I11111- II11s y1-'1r IIW 1111111I111'1aI sc-I-up I'1s I - Il p'1rf I11r '1I1111' 1erI FIIII. II1 1I If x'I111 1I1sI 1I11I1-x II11- IIHIIV' r1'1I'11'1'1I Ivy II11' 5I111I1111I II 1111iiI. This 1' - I1-1: 111'-1I. FIIILII II ' S I IF I5 -lls. 'NII 'ISI'-'I-' IIN' 1'1I IS 1111Iy 1111 11.'p1-r11111-11I '1111I 111I1- 111sS1I1I.' 111' :I ' 5 1 XX'I'IiiIl' I '11 'II. ' 1 011 A 'QQ S. 'Q ' ,L EK fi ,Am , s T., .- I - ty, Q. . X ,K .X ,ky , ' . . ai i X Lf Q in ff 'A V . 5' . , . .- I ' t V 1:1 6 f 'I x ' ' u fl ,jf .?,,: - , xr' J x i, 5 h - - -54 41-U , Sy NI' lf.X5lf The Rev 1 r r r 1' r r 1 Kap I I I I' I I I I I I' I dlll ill! illf dll! dllf illf Il il I X 1 I 1 1' I I I 1 t illl BIN BIIC dlll illf dll illf all dllt al illt ll illl lfi'Il dlll I I I I' I I I I I I I I I PATHU 5 Oll 111 I N1 N llf Nicp Ill X 1 1111 11 L I' IGI L r 1 1 IN 1911 i I1 1 X Jl X ILIIX ,JL 611 1 1 X 111111 I III 6' 1 ll 1 1e r1111 x11e11 1 I I I I N1 1 1 r r xr r r r r r X r r r L Gfll ill! II11 il! 3 lllf dlll dllt dlli dlll illt dll! dll! ill! dll! I I I I I I I I I 'X r 1 1 X r 1 r r ll X IX l I II II Q I Ill iX I 'X 1 1111 X III Illll I IIXI 1 1111 Real' ACIIIIIIBI III I I I I I I I I' I' 1 X r r 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 11111 Il am an an 'X a allt 'll I 1111 lllf llll lllf 'illf illl II11 r r r 1 X 1 VK rc 1111 ll'llil l II X Ior e II Ile e XIIC 1111 X IS CO I OIIll6iH rgdret CL I I I I I I I I I 1 U I IIIIX 1 1111 Q 1 ll I Ill l'iI'f I I 111 111r 1 1 1011 1 1 L I r N r N I I Il BIIC llf U ill I I I I I I I I 1 XII X11 I It 'N Hmm N1 r cixl IX X Xlll Can 1 1 1 rs. .'11II'11I II11. 111111 Ixlrs. xX'lIIIilI I'. 1111111 Iflr. ' I 1 I s. 1' Iii '. .'X11I11I1 111111 5115 -' Ill. 1 I N1 s, .'X11g11s11111- II. Ijlii 1 10. IJ. i'lIl1I 515. .1. If Iill 11 1111 1 I s. 11111 gc 1'f1-1 I'11I1111'I 111111 Ixlrs. X"111r 111112 III. ' I NI S. 1.111110 II. 111114 Ivlr. I NI s. C111 115 I.. 11111-sim' NI . ' I 515, XXIIIQ1111 II. I50I11111,' 111. 1 I 315, .I1,1Illl 11. XY. 111112111 1111 NI. 1 I 511. 11111 1.. 1Ie1Q1111 Il. 1 I 515. P. .11111111111 1.1111111111 51. 11 11 511. I:IIIlIi 11111-Q11 11. II11. 111111 311, 11. 81.111111 1.11 if Nl. 1 11 BI 1. 1511111 1211111-1 11 , 111 N1 5, XY111111111 Ii. 1.1111-11 315. 11111 11- II. B151-111111 N1 . 111111 5115. II. I", 511111111111 ' 11' ' I 1 Irs. 'II111111s Iflliill IJ , 1111 Illrs. 11111 1-s K, 1 I1,XIe1-Q11 IXI1. I 515. 1 111 1111111 III. 1 I 515, :XI1111 11 If. Il11'I.:f111QI11111 I 51 l4g111111111 H1115 ' I S. IZIIICISUH NIIIILQIQ' ' I 5. 1 111 1' 151111111 1 I , 111111 311. fXIII 121113611 NI, z'I BI s. 111 ' 111111111 III. ' I 3115. 11 11111111 px. 131115111 NI. ' QI 515. I'11z1rIcsI11 13 Ill, ' 1 114. I'1111s11111I1111' II. IIIIIII Il 1 5, XXIIIH I1 111111151 IJ. I 311. III1111-111'1: .X 111-1111111111 31. 11 F1 s. .11 Ii, 111111111 M . 1 I 5115. .11 11111111-1 1111111111111 31, 1 I 515. IQ. ,1, 1111111111 IXI1. ' I NIS. IXIEIII II. II11I1111Q1111 ICI S. I'. I'111I1t'I1 , ' I 1 I S. Cl'1J'QK' 1111111111111 XI.aIIlI5.,1111 sII.I'.- 11.1 IIXIs.E.1.y11 1711111 BI. a 1I N1 s. II11 Y. V111-1' III, I 311. 11.111151111111111 XI. 1 I 5. IIc11rg1' I'11111 111111 S. XX'lIIIilIll II. 51111111 Illr. and 5115. I'y1iI I. I'r11w11111r Ixlrs, 151111111y Alps s FCI 1111 1 ' 111111 3115. 5111111111 If I5 XX'11I111111 111-11 NI. . I BI S. 1211 'Q 1 11. Il' 151111 511. 111111 511+ .XII11-11 .11 .'II 111 ' I 5. 'IIIII S 11111.11 11' . 111111 5111. 11111 1111111 If .'11 '11 BI. a CI Ill S. G' g II. 116-I- llil IXI11 111111 311. IIIIQIII .X .'11 1111- I III 5. 131. 11. N111 111-4 IXI . 211111 N119 N1-11 Ill' II. .'Illf'IIl fI1'Is.II I 111 1' . 121111 11. a QI 5. I1 11' IJ. .'1111s NI. 11 M . 1.1 E. ' 1 11. 1 515. A11111 .'11S111 III S. ' I"1'1 IXI1. 111111 5114. .IilI1ll'N .'11I1w NI. I 515. II11 111' 1. IT IXI13 1lIllI F1111 ,1111111 I". 51111111111 Il. 1 11 s. I'c11' II. 01111111111 111111 FIN, I'11111I1'Q ,1, 11111111111 311. 1 I 311. 1511-11 -111-L If. 5111151111 311. 111111 3111. XXI .X T111111- III. 111111 311. IIIIEIIICS II. 1711111-Q IX11. 1 11 511s. 1'X11'x111111111 1. 'I'IIII11I 1 1. 111111 IXII4. 1. 1211ge1 - 111111 M . a 11 N1 S. ITIIIIILIIII 111111 III. 1 I IXIIF. I.0sIGr 111111111 111111 I'11111 X'11i1111111:111 NI. 111111 515. 1111111 II. 111-111111111 5111 111111 311. .X11'1111- XIIIII I'II1l1 NI. 1. I 315. XY'II1a If. 111-111113 IXI11 II I 5115, .111s1-1111 If. XX'.11-N1'111- NI. 1 I FI S. 121111 1 . '. 111191 511. 111111 5111. 1-X111111111 XX'11g1111Q1-11 II. 1 I NI 5. :Xugust S. II1111'11'11N IXI3 111111 X115 II1-111g1' XX'11g111'1 31, 1 1 Illri. A1111 fl 11111-111111 511. 111111 N1-1. XX'1111.1111 CI. XX11111-1 NI. 111111 N11 A111 .. 1111111111111 IXI11 111111 N151 N111111.111 II. XY1f11I1 IXI, 1 1 N119 IIiiI'I,' :X I11111Qs 111, 111111 3115, II1II'k' I. XX'1II1.11111 Il. 111111 5115. 11111 XY, IIIII N. 111111 3111, 111.1111-1 11, XY1111-111 Ing' OO QSSXXXXXSXSXXSSSSSSXSSSSXXX'SNXNXXXXSSXXSXXXXXSXXSNXSSXSXSXSQ 5 5 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I ' 5 Q 1 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I ' 5 AXSXXXXSNXXXXSSSXSSXSSW XSSSXYXSKXSXXXNXXXXXSSXSSSSSSXXXSSXSS M ENUXN LLUDXHNI 2. i ff ' 3 f' ' 1 'W I 1 'I '1 A J, L J! if g Yi wx ll, ww 11 'ww lllni Vlwx x 1' x XLVHINII . iixu 1x.' 'www x fy Hx Nl in-N1 xxi1M,mIf"W ':w1.T'wN41U'.1xf1 VI1v:N4 Muitlxw, x '- EWIVJENM ' -1I'W'1x Hr tlw 'Il W ww' ,, X :V q XXX' uv: 11 "1 L g 1:11-wlmlx g H X.mr1 lxwwswf xx:?fww1'xxf-M-4 xxI1Hf4Iwv,:1lwf wplwll fx HYWil'r11w,, A is-X wwzz ww wwf, S NIIHISSCIC JI X K I M ' 1 ' 5 : - , 1 X A 7 fx 4 -VV Fx Q 2 S I-E ' A Z . A 7, " : ' I. T R -K f A I E f .. :. A 1 : X fu 4 I, 1 - N 1 f f I 1 ' .1 ' 1 - E 9 x 1 2 ,, Y 1 JOHN H FRP? INC 1 N X J TVX UNI JOHIX H PRF? PAPFR CO NC In fra: IRM llx llxlh 3 I I I ' . l Q, I ' SIU I imrml frm-I ISI .,1, klyn JT. N. Y. I'l 1f,f1ff CII. -III11 UWLIIIUI Il- I IZR PACS ' . ' - I - ., L I I G ,1111 ly If 12 lf In flmml Am' gille. I.. I.. X. Y. Plum. ni ,w-aIIf1-I2I ATI ANTIC CONTAIINFR CORPORATION IONC' IQLAIND CHN Nl XX NORK I g, I f ornpfinwnis of . 1 1 1 4 A f f 4 Y A A I -, , v ' r f ' ' 'aye 7 BIRCH BLII DING CORPOR -XTION 1 N I N IXN1 IXNIIX XIX X lf 1 JI 1 1 1 11 r1 11111 11111r111r1111 Sfllll X 111111 f1111l11111 Iwi Y 1 X 1 ' 4 1 . 1 A "'f'f""'Zw'w 1,11 V ' 1' '9 'V ' DfIfl'H ASIRCH fl. f. 'fl"Y l'1lfY q. 1 If f . l11NS11 l,r1'si1l1'11l f1f'I1t'l'tl, 511111. 111 Hilimn .Xu-1111v ,l.1'l1-pl 11111: f1111'1!1111 filly, cL11l'1l1'll fxily T3 HP fwllifllll csfl Sf'll flflll E1 i 1 R1'si1l1111111s ICN 1 " ' 1111115 I IENNICTS IS Xlxl SI IOI' I Ill XII SIAIQXIJ. NIQXX' NUI lx fwomplimvnfs of FRIHXD ' v I 1 1 GARDI-N C HX BANK AND IRUQI COINIPAIXX S QII I HN J I Ixlf Ill If I' cnrn IJ pnsll Fen er1I R Comphmenls xIr mcI Nlrs NURNIAX B VXI Nlx lll' U UYIJU l I serx f Rx slc m lf' I mp 1 4 up e 1 I I fx N ' Y I V V 1 Y JA I A 7 1 F 1 N Y Y L f'tIn ."l'I f i'I IDI 1 ' fIur1If-I1 Cily rI IIII ' , I , Fe I? I I 4- Ins 2 no C ri I'un I I a eg 'F ij: - I I I 'l1I'll'0lI0l'l' lll'IlLfStl'llIll'I'Lf QIINI SOIIS I N ' L I I FI: isls OI l fImImrn :Xx'c'n11c-. Hz- sIs'.nI, N. Y, I IXV-QI UI I:runI4IInI I ' Q I I Y J I ' A n l A -0 A A A A 0 AI 'I-1'If'pI1Jmw: Ilf-I sl MI II .nn I -ION I , -- ug' . XXHPXI I RICH XRI5 XII I R XXII ISRUXX XI XI C XNNIIN COXI XX cur XI JNIIX CRUX C UXIPIIXII X ll INOR C I XSS IDI HX I I I XII XNUI XI I J IN IIUC NN IXIXUC NI XXX IX RIXI X I-XNH, 5 1 lecmral-ilu' II.-I. 'NX I5,fXl'IfR C. 1. ,IS 'pq my IiIfI. .Am I Ia, file ISIQRCEII OF lf. Q I I I II , Q 'I llfflmcal-Llc. I 1 I I III-QI, ixlilx IIIIL III 'XIIQR III In Il 'I .1 cxx I -3, 1. IICJIICEIB I ' I II! If mx 'JI'-i -AU 'J QI me , Q 1 Ie, I.I,IiXIJIf ' R. 1. ni 'il' XQXITIIII 'IUNIIYIQ fwulnplilmfnlx RCJISIXSI JN Il'RI'IX HI ICI IPI? V Q 1 XXfXIfSC'IlIQ ,XXI ,I NAS.. .ll I XIUR .. II.... 13 1 fl SS X II N XX XIU xN Xl XX NN ll I N I IRI I XX X ll III V Y A XXII I X I XXII ICJIQI I ,,Xff fNII'I'I IIf. IQ. XXII, . .XNIS cxUlIlf!IIlIIl'llI9 Y fhUIlll7!IllI4'lIIN nI UI X flfl. ', I. . If DIY. I. ' SI. . I, RY1' fix UUI. .XuIImri:c-:I Iiorcl Ilvufm' I CIIIIVIIIIII VIII IQmIniIIf' fx:-nlw - II.1IrIxxin Xwxx x1lIVIx .XIHIH-xx XIICXUXIII1' I'l1Ixx.lrrI N I I I IOS PH H IDIS I S I I ORISI S Nxui 1 rm Q r 'Xu mu Xcrtn Ir 1 In YIM-:I emp If 1 IUIH Ill 1 ll ulmq c 4 ch lmnq Q nn urn r J mr 5 nc Jllllf I f our rizomr I'x Pplmnx F10 Iltlf r in 1 X 9 QI n Ill! C XIHII U X IX IIIX IIOIII I X Nlflllllqff' IIN Ilr I SIUNHII IS XRB-X I Sl I I BRI IS ll I' I1 III IIII i PI N el plllrlllq CHI! IQPIIIOIK IIIII IJ 6 iff P X CONIPI INII X I N I RII ifl' ' .I .Ii"-5 :li '-1 . 3 L iox I In :' 'Img Vw, V II I Qs, Ijmm -Ie anI H 'n-s 235 I In mi.. mf-.4 , , , c,, RD ,. f. . IX:-u CIHIIIIIIII . - 'I II:-mpsh-.uI, X. Y. i 1 InrcIvn C ilj. I,. I. ,I-t'Il'IlIlUIlt'C IIc'nlpsIf-ncI IJIIPH Q',fml,.n ciily UIQ If QQ. U' I' ' IuIrI .I 1 I IIIiIWII'S'I'IiAID RIfS'I'.Xl'RAN"I1 H- , . - ,mx ', I f m- 5 - Q W Ifi v I'urs II ffIfl,I..I. I 4 I1-I-I I' ei .-Xvv 1' fIfrcI I filj. I.. I. III - IIN pIf'au,I IUIII I 1 " K I Ill' A I'I 4 n CL I n Cilv' 5230 IIN' llv Ili 'A PIN-- I,l'II'I 1 If ' 1 Iwo Im' I, I"s ' , 4. f, I5 1-I1I4I.nNI -- I.um'Il - I ir wr I .Ill I.1yI ' 1-r 3 CH: In-I I" ,I .X 7 :NIJ IICIQL' T9 Cornpfirnenls Varalh qportm f G00 Q 0 224 Nlerruk Road e cnlre X hone R x HH Qenlre O 7 60 X P lllful Noun lun Fm-r x oocl BRI XPRS lil C RILXM r' GOOD FOOD 1 FOR PLEASED GUESTS Jann S2Xf0ll sf co CHICAGO-LONG ISLAND CITY DALLAS ATLANTA-PITTSBURGH-DETROIT our Ccncm I edru Dracr CXRDIAN CITX MUSK LFNTPR nc I0 Q ul I R Qomp elf- IXHLIIPII Xpp llllif' th Slreel 1 fl HXRXIAX XV QMIIH XCIXCX E tub! led 977 7 7 Sllllfl Q H: m IX Q 4 x 9 Cenlrc relf-p one R0 Lullf Centre 60016 IXNNI 1 X IIXXXNUX UIN X X IxI I XXX I SOPI IUNIURI C I ASS X xI HXXI XX I AI IXNI X X HI IIXXXC DX IX III IX X DUI? .XI.ClIIf NIA' CII AIX If f'I'I' NIIII6 IIIQIQCZIIIX 'I . I3I..Xl' c' f,,,1 ,Ili ,,,..,, ,N I'IXI3ilIQI'l VOX 'IfI3 IQIQX Il IXICI Cx.'XI,I7III3 I' li .1 I. CN.-XIII? UI IU JIQIICNII CIUI3I'1IfI'I' 5- XI fl I ' 'rl ni I".'XIQIQIfI,I, 5III'1I1IIN If QA IAAXX FNIIIII. Cl. I-'l 'IIIQX' X' A ,1 SNIIIII. NI. CIIIISK JI ' v SIUIQIIIIQ IIIQXIQX FI 'I.I fXX ru 'XII I - I IIXS I 1 'ZA A I XXIIN IX I, ZXXIS V NI1I,.'Xl 'CLIIIIX flffq',HQR IIUBBI II Ixl XPPI R llll IIUBBI I I IIlIIon Xunuc 1nc SexenIIl Slrvcl xrr on C lx I AI ISIAII e epI1onc- C 'lrc 4 n Qllv I f omp UYIPIIIQ 0 BORO UI'I'SIH I C OMPANX 23 I 1IayeIIe qtrecl I5rooI4Ixn X I TR: mgle J 8846 PHOIO OPFSILI IIIHO RXPHN RI' PROIDUL I ION XVO 1 an proc uce LI1arI Ie IIn10IlllI Ietllr Ivpf-written report oIIne Iorm XIorc 1 onomul Inn printing Ill IIIIIIX Iorm oI nor EQUGPINF I3 NIxR'rrNs IUHN Ilmw Preszclenl Treasurc r I G PAI FOUR COMPXNN z Ilc'IJ0ro 5I1i 1CI1u II us I IQ OIIIIIIPINPINIII ul III lip omn r 1 r um :gr nmrlx nr 4 Reprv f nt IIINQ r Bl R C I IC I Nf Illll PKK H' A P age CNUIIIIPIIIIIUIIIN of . SBIITI Ili MAF CUNII' XXX INC 1 1 N Y r y A A' A , A U I' XXX-Nt IIIII Flu-A-l X1-xx NVHIIQ IN. XIJRI XNC I II XII C XI XI RC JI X I x HI XII IXQIQ NI IH? INRISI IMAN C I ASQ NIXXX INN x IJ I NIJ XII X X XC XII II XUXIJUXXIK I I .L I -.'I ' i Il. 1 I-QI ming IVXI IICY Rl II ""' "II """' 'S we mc mr In' ISI 'mu-i ' gn' rxqi of vue wx ci e 1. e,xI un, sf.-new , . svn nr c'Iem1fix' SNIYIII C 'ms S'I4IfIiI.Ii I-'PIQIQ A xr I ' lim CZII DIICY Yr I I A13 -Ll, i I A .1 wx f He II.'I IIS 1 L ' M nip' 'life Compliments MR and MRS AUGUST KAPPEL W' i fiUlllllliHH'llfN 5 uf 3 O 1 w XNDRIWXS Z FN XNS lXSl RANC F Nfl I , . , i . . , , . A A g d A is L x W yi Y V N ' I g JN 1 4 H v 1 I W l,ie-rn-purlf Sir:-vi Hluulilv' NQWX Nvnrli F V H w :N , .. nj' " XINII O11 SHUXXIOONI XII XM IXX rxx I IX Nm Illl IN XXIIXXO I R I ,Wu H 3 , 'f ' ' 'Q -I 'Q . XX IIf'I'l' u xxiII IimI al -url KingIy IIHIIIIIVIQ' Iim' HI IIU, Q I-IlI.fI FIB IJPI N I'-RIIIAY Ifx . 1, 1. I'I-l'FIBINC 23- HIiA'I'ING QI '.-IR .Il ICI . I: . IW-1I' . Ill. ull IR XXIxI.IX XYIQNI 'If CLX IJIfX CfI'I'Y, Y, N II r I IJIIIK - I I fI.1rrIf-I1 Ciitx JIT - -III ELDREIX , - . Inu: li Nlulurf ml -I INQ lixifllvlixllml loft' 'Xl UNIX Flllllil lil ll'FllfqXl5. NINX' NJN ISI JXXI Ix II If I RIMI N IDR XPHQ C FXNNIIJN U F ROUNI B03 S XXIXIx IR XXCJUII KFXIINIXX wx Xi JXI JI JXX IC I I .IXILEIIQ ' ' CIUHIIIIIHIUIII5 'f 1 I' ' PIX UI IQI LII IIRIIQIIII TH 1 I , X , , 3 SMOIXHXQ' I4Roc:x1Axx I SCI! 'I'lI 'S I,lQ IIIS IIIXRI f f ' CANIVAN BROTHFRS INC Bualdmg Repalrs Hardware Se-xenih Street 1 he Carden Qltv Hotel Barber Shep SAM GERONIMO Vve aeee pt appernfmenfs al home Telephone Carden Crty 700 COWPLIMENTS A FRIEIXD Page 89 . , I ' ,. r . - e i w A f ' Garden City. N. Y. OF I , ' ! R N CROKPR lXSl RAXU ion 1 's U v N f - 3 . . ,A J 1 . . , . . ii 12 li 48 'ill' Fire-vi 1 X4-xx' Yorli. W J ,I-f'Il"lll0Yl!'I ISlil'liIIliiI! U i l if -- 4 N 1? UIBSUN AND fl'SllFl.'XN. INF. 5 Hxrlmlllim 'Ju-mlging U Hur1l.n1n.'xxx4-lam' E4 Ha1ysI1fu'm-. lung Ielumi IS 'I VI-l'Il'fJlI0lll'I Pilysllolu- 1 il T, 'ru TAYLOR VV -XRNER C ORP RF M TORS Cal on us when xou or xour friend 1re ttnn Ing of iellln JUXIIIQ or renting, l x l0l ill Street C arc en Cltx New Nc Telephone f lrclel Cut fl F JA! OB? The Hom 0 0 Serlzce Hotel 1ncl Club tlqulpment mtl Suppllf Xxelqt Slru Nut rlxl N 10116 PF 11 xl Ill 6 I 4 Q 0 cle Qltx 3636 J Hemp te uct D0 7 GARDEN CITX FIORIQ1 1 ben nl 1 tree! C 'lrc en tx Hempstewct Conewtent v qupcrlor DUVI' RINOX B XRFRII' S Retaz glore 37 5 wld! on Xxenue Corner 6Jtl1 gtreet New N orlx Qlh 200 Pae on X 111111 H0017 s N 4 C hORC F SQHAHTR 1 SONS C Hf NUI! C X flffll F01 Hi fd! lr C xr 5pe x r flxnfxc mc llpzram I F C fl! 7 JVXXI-IFVTI1 XXINLI X lH'1 em 'Wir Qi x 1 I 1- .1l'l ln 31- ,- ---3--1 'l'Hlf l'mIff'IQ QINCIQ INN Q 1 Q i 5 i Y ' 'Q Y i vi ' A J A A. g , A g IN 'UR POR :XTED "H If V011 If P I -ls'- s V Poullry - 'slit v - Eggs Servicing ffeunps. Cilufzs. Hospiluly Holcle. lnrlituliom fl -i -cis 'ly Pc- solmlly x 1 i I A ii I fprv' 63 YM: s of S1ll"f'SS,'lll " 'iff JU" A- 'f YL-S H rlf . 2 lv X11 x Ycrli Cub , 'Y' - H 3 ISI SI XX INIII N IRUNI IIEIIIIA 1 4 1 li ii I : A I K E I 1 1 I N 1 ii I V l i VR W 1 N 7 . 7,,,-. , - 431' GARDEN CITY SANITARY HAND LAUNDRY QOIINGUIPIIIIN Iom nte Ill the WI 'me 6 0 Frin Im Xxenue New tl Sire-Pl I0 9pI10nP f nrcIen C lx 0 JIMNIY QMI I H I :ne AIUBIC and Enlvrfumnwnl 186 ll 42111 Axenue Flu Iung New YorII ll u 7 30 'img I Compliments C' XRDI N C ITN KRT QHOP 6-I I'r 1LI1 1 Xxemw C df en C ltx New N mr 4 ep mn? in an Hx -I SPII S I XNIIRX SHOP S Sir zloqmp Ill flllllJlll0llI mul 5upp 1 fl: p mom- C IITIPII CIIX R Xl PII IB SC H XRNAN RQQIIOI I U Nw-ntlx Slrecl I U1 JOI IN P S I ARIN f omp munlb 0 Iexxe er CDDIILI In QUI FIN UI' IHI ISI AND QIAA FOOD AND CHUP IIUI SI 5 I'uIIon Xxenuf vmp Iv nc fxx r HI RMMXX BUHXI F Sllllfl 1 5, xx I r IN X 1 u I I entre I FOXI lon lb XOFIII n Ill 5Iru Hemp If-nc X I 3 IOIIE' enp text J XRNELI Q XIen nop orrzcl In or ru I'e IIUIIHL Std on H xl ex I'-II'!"f'lllII1 ol 0 If n IIIOII ot 0 I 1 ur I I Hemp If-lc 962 FuIt0n Xxenuc P xp Ie1cI X I IIPMPQFI AD L-XNIIRX N52 UHIPIYI Uflll ICFPQ OTH? 031 FuIIon -Xxenue Hemp Iv1cI Xexx If r IeIepI1one Hemp Ie nd D000 Idl J v "' I . - I N I W I A I I B Y I F : . ' ' : x' ' I - . -. , . -. I A-31 A. W. . 'A 'I I H Nix--x'.,L vii I ' W v rj' I A A I I 4 QIAI -I R' 'Il 'ny 1 ' ir - . I-als -- Iin I ry Rm'Iix'iII' C . J S ' IT :I Fm -I "I I 5 .I I. . I '. Props: -IAIIOIHHS .I. I aioppas. Peler S. Comig PI II 1 S fI'T3 . Is SI I "CI I Iss F HI " I i ' iz .I ' S 2 s III1'Ic ' 2 I1 s S fi - 'l CI In s NIQ nImIIul SI ' Is If-. s z I T6 -I . - x Hn s I '. flxfi, I 1. ,IT CI s J ,s '. s z ' VIIQ H : s z ff I lg? Or QARONX TIL DIO ' P XX XI XX N Rh If Suu uv I 2 v ' " v ' g I g ,X 30, 'lI"l'H J vffxllf ' 'm ' flffiviczf l,ll0UJQFl1fJll0V5 for H141 r 1 I 1 E132 St. Iiaulli Srhuul VA'l'l lIfR'S ASSUC'l,Yl'lO.N' fgxlvluls f urzqruiululions um! H051 islam to ilu' fsluss of 'N UWIPIINII X I P 6' . .. f. "IF CDI' :X VR! 'XID XRION NIO FORQ INC J N t X0 5 up I HIIIJ Il ll IXNIXIC X XXIIOX XI H OF Nl XX NURlx IXNIXICVX 'XI-XX HORKCHH X N Il IBFR IPD!-RAI DEPOSIT INSLRXNCI CURP1 RNTION MAC K MARlxOVVl1Z LO Your Ofc molnlv Doa or 1 XIII!! Slfffl np amp 1 Il SHI PHE! D FXRNIQ Q U INC 'l'I IJ - IP' I Il Illl' Ifilliil liiSi'uiUn In1lU1fII'IaIN'Ql' ' - my' NUI I HXK Illl H X N K X1 Ulf ' NI .I5 f. I SINXIUI S I I..4...Iv1I'mg4 .nu ,U f ' I I IlIH'IiIN'IIl1'I 1 III 1 III I III N D INN 6 I IIIIQ I, - I IIIII I 411' Iallll Ill C U. I 'I ll X I N IIIIKIIIX' fir 'In-r I71'XYiI I IVIIII' IIYQ ID:-X H' -II4-Q 5llll1ISc'l'UIi1'II OI" 1 A IMINI III-M ffrilm-y I nilm-s SIIIDVI' NIEIII IXIIIIITPII 51 'uIisI II.u'I I 1' X' I .VIIIIIIITI fI'l,qII' Ilux' xr III-,Img J IIN- I.oncI I.un mu I pr'som-II IXnuIm In I'IIyinQ Ijfarsmm I,I'USSNXIlIlIll4'l' I'usur1m.n5m'I11II i 11 y Q N L Ax L Re- 1'l'vr1cI Illl'mIy I4-ml Sn ' Inv I.ig'I1Is I Jul r mv .IXHQI-I Ijau I- SIEISSK Mig .tlp I'I,IjQ ISIQ XXVIII-1-I ,IIII 'A XIII I I Ih1f'Im- XYIIIIL Xwalwmy C L THAT SETS A PRINTING STANDARD be most sxgm cant orm o human communlcatxon reproducnon o word and pncture by przntxng IS worthy o the creatrve plannmg slexlled cra tsmanslnp modern equxp ment and dependable servzces by winch the Colyer Prmtxng Company seeks to make every job an :deal of per ectxon COLYER Prmtmg Company NEWARK 4, N. SUSSEX AVE S1 DEY ST Slipa H4 " TR' f A X ,-J r ' fe ' , ' . ,R fk ,-Jw, X. .Q Q T 'T' Af ' Wk-U4 'J 7 . Tx , H:1" -65 Hifi f' yy, 4,-53 Sr i' ,Y - XYZ filAT' SW feyfQ f X. .G xi? ,ff lf N X ,Xi 1 y A X AN N A M X W f , f f - I xx rluqxg Q vvgjc I L lc, V 95,5 6 - , , A 94Hs iTA .. iw , J, Q 1: s.. , vb Lf, L ,v I, 'th V . . - x ' ' KE u?w,' 'iii 1 t N . .al wtwit , ,, , fs. -.,.--5.3 vw.--. . ,, - 'f.. Q1 . H .H ' '-.RF-s, w 91 gr "Af me yr 'K-152. . ' -W. Z- K" RQ! ' ' " X. 'av' -A-v J -x "fl-Q 'kr X' 1, 3. . , , fn, Q ""'f , '. A -, 7, -'P19' "l"iY.-' ' dt- .5 'S 'iffy' if k'.,,"f35q'55fd'.f1? ' . ' 3 3,3 'Ft X me ' g y 1 1 ,46 n gx ' -e j 11,5 . f fffl .Y A' fxva H11 M." " 'f Ng!!-'41 . . ,. ' ' . x 1' . UQ. If "ax ' 'A +9 4.,:+...y-. 41.-W - . aye12m,w,,ff 'J' haf M fi . 1 11 1 -'K-I Ag- 5 A-x . 'sa , . if , ' --gs 1 .. " - - xx -Y' 1 v, ':,,,L .K 45 yi 'gil-qgygfut Q , ,fcl ii "',.1- X' . L: L E13 -4 " YQ '1gv"f' , 1 Q- ' ' 'bt v- ' K - . -f 47" '-, .-xx i". ,fx ' , ' I' .'. ' " ' 'ff' ', ", x, " W 'n ' ' -' ' 4' -1 '42 ' V. P5lfYf':'1w. . .NY , 1 "" fi "Y . 4.9 5 , I , s.'2ei.,,x. 3? , ,g,f9J'r?? 31 ' 5" ji x'7',,5,-gg 52 .3 f1'f2 iii? ff 5- jig, si , ,gg V ,al-'rw mf, S'-:1f,g w,',, e4- r QV ,- 'V . l 1 - Q x- , f ' '.' " ,- , X'q 1-'. V wh?-"S MW' 'iw ' -. . W5 my 6 ' "Vg" f' 'N 2,f'--"-,- Aa VAA' -if ' gf ,'.:'7" 31 Mx" ' ' Iv A' -15' L' 3, " W1 xv f - , iff.-1" f 3 We -Wim, V'-'f V , " -"'.-'ff' K - ,X ,. - l -.' ' , " lx: . -' f -f ag, W - 4' 1 ' Nfg,-.Q a VS-s.:.. ir 'fax fi? ' ei. J v wi, -KF si u Egg - .,:.fE,.-175374. .J i E-gm. iii ttiaxvyx -Q:-,L 8,, fLA1aj,. L , 'Sf A p. M ' ' -4 Lax, . ' f " ' 25km .Q 1? " 31-1, . 4iix.'grf,,gL'4y'. V' 'igf ' QQ 553' ,.' 1. fi ef-YR1 .' W' Www-"".,. Mir? -f? up -fwri' - .Q I. - W .' ' --' . " ',-'f. . LH -1 + - ,.- ' , - , ' .1" ' 2 'f'.f'-' 1:24, 1 'sv 1 " f . ig Q ' 'vf'5- -ffwv w H'- 1 ' ' '- - M. .- - QR, ,rvvxm - - 92 "' KY' 4' -' 'W-Q .ff r' 1. 2551 'w Us mp- M- 5 -' V4 ' '. ' "-EQf1'5 XA. if A A I xi' ' ' fx Vx ' fx S 'fe .. -.,, gi' W ix "fQR.!?:'ip 3' " ' v '?EV4'HA- ' P f' .1 ,Tv . . Ea .j .,- ', .. .Q , K 445+ 11,-' Q, - . fr, ff 'Q 4 ' M. 4, ta'-YU N -Q " I L' . Tai' .4-L +3 .W 'f t, ,AQ-,,' 3,,. txfi' x X X: -fb! 3 4 -. .ggxig ' . '.n,,-x'iIf1?i"-j I 155 ' ' h'JiQ 'Q ' 1 -s 'iff ' V' ' if it Y I w'F:N X , A' K 1e'.w ' M..-Q. w . X- . v . A ,C 'y :-V ffkb A AU- ',V 5, . ' '2 m, ' " ' g, pvwgpifwsg '. Vx:gX 1 'W ...V - V., Q gliqaw . v,. v. 6,59-i . if b A -. N1 M Q . V. . . V 't gre. 'glslgsi ."' , '. 'fn MQE. y" ' AN . kk' ' 7" vt ra ' 'gift' K 'D , -. V. . .' ' -f-' xv .fl ' ' ' 1, - '- '. - 15 W .f.,i36,,,.L, . . .gg 'lvfawhl . I 31, . , .W ..,, , . , 1 'a .fr-'w Q Hx' ,' Ln , 2,: .' ' .ity Q - " 2- W Qifgkttfx '.l ku, 'Wai ."ft, A K ' ' . U Y N1Y"".,,, . WQQQ' - 11. Q." 'ii3' 3- 'fx l'-' .i.-29: , 1-'M . . Q' A ' ' 'Z' . . ' -' ' . - -4 , ' , - ' - - f f, a w , ' .4 -,St ,au BX V.. ,U ffffg, .lg-:A-ix, 1' .Ina it yy .gn I .A ..L 5 1, . If Q M . dwg' Q V . ', .- g if .'X'i ,- " QV' - ' " ' Q' Q . Y. r ,AA ' fi, .QQ-M ' Qi ,,-', an 5, 'V ww' " if '-is f ' -V . 1-bww?-'..., A.. X: 5 , s - lf! . t if -- N. -, In . ' V Y - ri -,Jw . ua . f Q, fi fn? I .41 . .eg J' ,J I 5 ." -' 'f ' ' .' 1, .w - 1 , 3 5 7 rf' E xiisnn' " 'hw xf '- . .4 - , -. yr.. - , 5 -Q Q iiied ek" ,. sf f 4.-ein-QF' 4. " X lx: 5' . ' 'hi-ad "?Qa54?"'f- Q L: , Jw. L. 1, . it , 3,35 agua. U. v M U, A' t n W U A. . , . N. . Jfzflixfjy 'if 'D K ' ' .. . '- ' ' in ' -ex ' P' If . my ' 1 X7 F K' 1' ?' 5 . fx., 1 x .Q ,it Q , NPI' - 1 , . if rr-Q . , V, t 13i'Qfvi3.jNil. ,J ' " I ' 1 "lg f '71-Fi - 5 if NM ' 1 L , ' "f4,,.:il,,-'23 ., ' r 4 K -w ' - Uk" I - 5' , 54 - 1 , - ' x.. .Ng ' 1 Uh! , ' ' . Q .,.- 9 7 f ' A Q Ax: wma , -3. , i?s w ' lf: h-5 ,. ' K 'H ff? M M' ,- , A 7-T.. ' ,. - -:X 'WN in-. "27"'i':?Y.T' A sf' i i -1 ' A, , g -M 5,5 A lv bw. W '- za 35.1 55 xx, . , Q gan 6 ,4 Q XXJW M Q . .wif N . if g ft 1:9+,IQ'Q'iQY3c' N 'U 5' 4,58 ' Y .2 -, 'auf W ig! W wi"- 'W fXe"3 ' , ,,x. , ' ., L. in L V ' , . 5 1: .Nlgvfmv 3' Q ww' fu f 5 . 'a",.4 155253 uh if i ,J-.:.f1fa,5 ., 4. gf f+fm.f"wv A 'aff' mf-WL T'-if? Q ' 1 .N D! Q Qfwgglffglw 9 - '2sI":?i5 'mi M"uV,:'.:,. 3 .,,, vi ' " Q-.-45 , wif? 'J r lg ., J A aff. 'Qi' i5f'S'E"' "Sp F". .r -.- 4.4, Q , - :rf F ,,, J Z' ' Qef ,wa 4? , N? .' ,yx,a..',' wily. '90 . . :QQ-f-13535 W - ve, Qt . his Q W


Suggestions in the St Pauls School - Sigillum Yearbook (Garden City, NY) collection:

St Pauls School - Sigillum Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

St Pauls School - Sigillum Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

St Pauls School - Sigillum Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

St Pauls School - Sigillum Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

St Pauls School - Sigillum Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collection, 1971 Edition, Page 1

1971

St Pauls School - Sigillum Yearbook (Garden City, NY) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 81

1948, pg 81

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.