Southport High School - Anchor Yearbook (Indianapolis, IN)

 - Class of 1972

Page 238 of 360

 

Southport High School - Anchor Yearbook (Indianapolis, IN) online yearbook collection, 1972 Edition, Page 238 of 360
Page 238 of 360Southport High School - Anchor Yearbook (Indianapolis, IN) online yearbook collection, 1972 Edition, Page 237
Previous Page

Southport High School - Anchor Yearbook (Indianapolis, IN) online yearbook collection, 1972 Edition, Page 239
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 238 text:

M X-1f5wWf""w M 7 .wwfff 'A . W- Hg m.m,.,,m:nw- H , .,.., . M: W.-5z...::wf-Qgy'Lv2i,wmiGfrf-:ff '.1.:1bf::fL"' is .. .3 W' few.mf""'L"'-"A 'jf'-1-W M" KK -"" swam I Qi 55 .1 --. " . 545: : I 2:55 ,:E5.f6E':, 5'5Z'?:-I, I ""' . mimi I2 Mfgwwssiiiii .. mm! , My +5 . :MH -sig? 2 K W y ...,.w.fs3s2sgLwKf?5-gQs,f3.-wfzqfv- .- -1 ff wg Q, HK ,X A -Q K ,, 5.3, K 5, ,, Nw- V 21: .,f.w1fiifi, 1 ff:1,:m3fiqEPf2if45i?Q5ixfgiZ52sQlgg?i.Qg2iSis.aimW ,,-.,1gasfQi?fQM?'fsEE5 gKe1?gg.4 K . Myfsfsifwqq,-4.1L:.Q,,-K,.1,1-15--21,52m5ai355i3m2iXgLQg2gg!Qg:w JH- A f ' S M .. 7' 1 1: - , , . . . A gi, , K , -mf'-312-1121fagfiwg311,Qgfffwg561gg322?sf1s5S3Ig3fggfibfysgiaisgggssgesgigggpig ' Q... Q" A , ,ff-fi-if1,rfHin52141Qi1ffii4sfTw22?.sFf'fzizifefl25zHiG:sf'fffQm1t2'vW--115511 :Lwgkz .. 1 2 f' "1 . H mf" ,Q N.,,.wv.2f.QiLa:L'zf2fHQ252rggeigff'fZfg' wx:-122'gwfgiif2H121iiigwyfeigigzfifiiigigf?'QiTQggid,2532?Q5PiQiSQff7Tf4?S?25x 3 . .- ig? f ,V-ls-fail?-55252595555552222151252 21555 f,g!f5fEfi1'-v - 1:51129 'Q 41635 f "fffiw2mfT Lf!! 452652521 f- Y ' - f-s7gfsQQ1:4igsfQ?5QL.fn2Qsgsa,s:aeggmlgsfgziewiiwzz,.: Lf1,3-,.:4gi'..1Q.ggfff.,:wigzif5feiw55g.mwilziiyifggesgffg:fifgewgsiieikiq , , M -H . ' - sf-ifwi'wxffk,gmsiVv.wfix:1ih-wf , fd' Hi V- K, "" , 2, Lf ., 1 . V - ' C W 1 , K fag: Esif ' "1vHIiL1f" ,, f f-v.4'l52L::' ' ' 1 L- igvfifsw' 1' f 1- ag S' V4 1 ,gy ,QE I -ww ' 1 ii: 'FE D A1 "K',,L,xj:f.. ," -K 'L 7 " . ' 7 f 2 'S'1f"N57?4'1Qf'Yifffsf2- 1' 11: 14 fisfff , gl' 4 ' 4 ' Z. E5 5 fb" 'liiliwv-?f'1i -- K - -V -Mil mb, ' '."2Hzf3.sgjfifeiifiji-24M5v s ' M A .1 E V- 1 f X Kj.g L " .- . ,fegg!23f?5 9 A f, 5 .. ig. 3 522 fzilii,-f-2:?TLY12i f f ' -fi" f , ' . P - 5' - ' T FV A YES 5 .fgieszlv125lm,a5i:1 ' 1 . ' 1 1 , 'G , . - - 'm- ' ' -. . gn. Q, - "V X "L'Sf1Ke05ethk1:fk4k 4 -Y W -wh fm -5 'wig' H3 ' v , M 13' -. . f, K Kg IS gg. , .gg i xii-vm ' k 2 fk ,f f'- .-.fe W ff' . N " J- W E ffm., .ff K ALM3' w.k'2fu ' X" Y . f , A K gg? Ji-If K ,..,,f.4sgg'igsiYsgiwx,1 , - K ff' . ,4 KJ f I4 V 3,CJ3fki" im if 51 K. . -MQ: R 9,14 W ' 1 VIC , Q Y ' f ' wifi WW , W a f . 4 , I .V ' sg f s A L wg 1. Y. ffffi V ' 533'-P 5 7 , Vg ' .57-52'?'l5f?i S?af75isQ5?5SgfWL?2'5Q??E1,7ixg5'i"Zi Siiifffxiit ' 'f. AV" A S i T sl-12 , W M .- f 5 v V f 'W' K ,gg K . if , iz.: :CWT Q itfmf'?sfs'2f42.i21 65521. A ' " w , ' K .IQ N -My , " w r Q Lf W 'L S - Q f , y . my 5-4 f -254,2 - K KK K sf - 3 ' -. . f 'f X. 4 'ig .. 4 4 ' A -ug. 1 Q Sv ifizigr- ' . , 1""' 4 - , . 1-1fi::I124515xiii?!mi1f:is!mf?fW2'Vf'" ' 'N' . 4:5 K 5 ,z ' g ifs A 111,-zz, A . :nil,milifmgi-gffimf ii W -' -, " - s Z fL:7iS5ill9T4W'TEEKQSEEI5 ,ISTQJI--'ff A S I ' ' z 'Pi , W 1 1 Elxifwf-L'X1L3f'1l', 1, F, K A K1 V K ,, H - .1 f 5: ,E ,fl,,...Q, ,iv -ff ,A A- .1 Q..Wwff1f.fwqE ,-,Q , . -, U- -Q -- fy Q X . . - v.wws-fg 4 .1-11151 ww ., Q .W , m I - T- ' f 2 . fig - A-G ,4 gtg. ff Y Gig! - Q V j ' - ' fe Vlgfsfifiilfwli ?5?ib'I5?i371ii1fi1 ' 532-f2Ei?Mif2'fV' 'A' '9Z,1+fFL' fii'f 'i :- 'gift , A '1 Q t , ? -- ' ' -6 V' 1' ZIWL' ,-:H il' H, . V -Q, A i KQ if Q wg BMW ' 2 ,King 3 5 if ' T.. gf' .,"'wg. 'fi Q 1 n 5 if X - ' K E ' '-.!1"w,Q'Q'q'mQx3v + Y . - .mff-isw,.- , .I,gf,w:As1e,,.mx.p,...ffA,s,iQ..sg-75Vfgawhyisz ,Mk my 1 N u W - . KK :Eg , f ,155 Al, fq1L5ifL'i4':1 f. . s . . ,,5,f.fgi,,w .wsff - Q K - - .g.Qi.Q.gf. -- - A " 1 may m ' 1 ' , 1- Q alla-iz-.ff' . Q' , 'A , igefi.-1,'mfiT.Qffs, 1 K, - ' ' .K Kg. - K . ,r .. , z,,g.ii,giYq 'im-.fg,fg,Qls1,fgg:?zf5gv.gags 1 , km L. 2 K- A ,,, 3 ' Y' , -K ,. L. -. . ,.,. , ,. ,, .. J. .,,, , ,. .. . ., K Q .,. .. , U. . . I 4. , a.-ww . Q -.iw V, Lf-.'I1-55,1gQz,5ifg5g91m.g2g?15i w,.,,,..Wgw?-iQ5sK,pyg HQ 3523- A Q '- .La K4 K f 23. 4 1 .,fN54ZQRWe'4AI.92552.us'QZfi1igQ3wgQ'a2Q2-Qv-a Z5:fe?E,?'f?3gg'i, f-wk ' gafww' ' 1 ' 2 f f . . if v H 1 ' Q V 1 - . . f f ,N isis. li f -f " z W' ,L'Q1,fqgifsefiffagsmgsfmsaws? ' 15, Lggzgsgsigs A , ,K ff , " .uf if f Y ' -V gf Q21 - -' f A 5 , A I. 1 . .P w:f'.1f2,,. w w i .. ff-F1 fi, - ' Q- . - - 4 " -wmv x gk midi ' ggpiisfff idggiiiiii ii ' , FEV 5 fl -vw' ' I W- , , 4 , ' - 332212. .9 ,iiffswsrf Q93 :S QA- - - x, ,V ..-M ,mw- . gag: f --'4 ggegygvf iw K 5. ssM,g!11:g KLMM , KK--.Mr , 22 -f-www? Sie' . img I win .A f - KK Ka,.,,.K - KKK,,a-g. wma' .-Wm . ,. f 3.1: 2- ' ' -E l s sf iq a n ffl ifggzfagggsz E .K . , 35 Wig .1 1 m W 1-ef - -'Q . , 1 ' iw Q, 1 ' mfg-.w . .. --.W Q - , f'Q?w-?QQA,.qf- K MR V ,Q W' . ,, 3, iiizfgsvsgififziisfzg,Vfsigszlfv - -1 ,R sggwf..zf- 251.5 iw . f ww : K? f K ,KW : ' QEQERQ-HM' .W Hzifaifagf aw W f n. - I- Sfezretfsz122Jf:ifssz:fzi,2i2 .Sm - - wsagwrffz ' ' ?fg?i?3g ?gzgw1W 5515523-QQ ,,.i.5Wifig ,K Mmgzrmw-M M' W H : A '- If . ,- , , 'Q . 1- ,V -f Y 2 M . V . - Q. W'-Mg-Q . 4 zzMsg.:1Q2g,z..fz',fmKg,fx gg. am, 5 5 K K , ,,-K,.py. K, .W mgg, .gE,,w:1g,w,l5, Y mpw..:,Q,X H ,gs ,.' . . W- ,KK VK , , ,LK K H ,,-, ,,+.. gm' snMwwg.2wff-:ffgvwgs'v1:Q,.:,. W ' .ff : wx-vez'--aw-M A. .- MQWQJHWSL M FQ gm -- .www K KF .J f. . nf fl -ae-wwf 5. SQ.,Qf ,V M - W M wi-Q, 5L 'W' '1 ff A . W' ' 1',fWQf'if'fmn .L Qi.bi 1g5 2f fs53:SA'?i'ff'Xz51g2 2f A'??i,vS2fHf WA 'i f W WS .Nigga Li' : s+f QK?'.s3?5291 'L . Q. W: N ' WK 55 ' , - M-' 3 . .Q W -Q Ig wfxa:y W Y , ,if If Vxff?3iwa.ffggf3 ,m2x?5E?Qg gQ-sim?3351535255 n f- ,,2,ffgK,Wf..-Mm K is j4v1iIi1.Q?'S5T13i'm5l:575'?95?7kiVlei'f3255LE" . 13. : ' - Zfig4,iff,.Al E7j'2?!S5i:17ff,js,fifi,4L4iEgE35159f,f5y1.iaf V is ,, rxmfiailiy V5-QEQT, 7 mg. f -3 20354-,g1?'y'!'.RfEJQfafS'L5ii423f'jfnii?k YM M '-f ,",5 ': Ff: :Z:', ' Mgr-gggyif If-M' K K. .53- :?1g1.g.Q1.fa,.Sf.g..Qz2fq,LgQ2 ..,-Z Y , , - -" ,1f1,Lf1,-g1m..?.L-AMW,.-95HgQ wa,3-warn-:gi,sf3,M.x4sgw,MM-,,1f.,Pv,w ..4. , f 1 K ..-Mfwlgin',5"Pfg':z.1M,wQM-f fe'3f1'f5f-315',g:,:f,:Qw,wf2.sfMwsQ'1A323255 -, X ' .. . , A . 1 rj! 55l?q H"'QF'fT. 'f'2?f'7 K A - f- '17 if 2 7 fiffkli-5F ,QS NME wig i 3f."g511.H.,J2f A' Y 3 , Q " :I 5 ' '- ,. . . . A, Q gf, gk new: fQ1f:g:1.x,, fwfsf :591:1ffgi:.svf:1m-fQ::.ffg::1.fgf5zSQ., A Q ' i wgg.agrkfgqgsk312551-21-H,wgzfQs?25fa3gg'4:,fs5S.af1SQg-diff! -' .+ ' 1 - f1f:..- ,K if I W3 Q1 '7 f1SLf'fNL" if if . -' ' QI ,: L-ivflciji.:"f:.".,Ql?,f 5 . " ka: H!'yi'-fsfjlzgzgfirfff' 'lj-5.'j:. K 'ik - W :rw:a5x.1v4-ef.-f ' f'L".wf-if ,- -W 29 K ,, ,g.1fg,'2,g..,:a:ffvf ' , , 515- If N . L 1 1' 3 1, Z1 SH lQ:.s.f:.-0jfg,.Q KW 53 A - ivL:IQii1ii55Q..53QjiqqiKL5 ' 1 . .m,..w,g: gf, 1 K , 5 m25,:s,.fQ1.wA -2,-W ., .. ' , 1 fa:ffiii?i5SE?:Sib1?3211SL?,L5f'lj-QM' 5 1 Sfkiiif???-55615551559'SYS li Jw .W"'w" ' "5 f - L Q QQs2gf?gafgL:,.QQggf.Q,:.fwgK..-KK.. ,.-g.fg,fL ff , K K 'KL' 3 5 I K K P,Mf..M .S YQ, -,w 5 5 5 11.3 5 k A s if 4 A E52 'i 'Q in fi FK , in .Q Q gg 3 1fi'Q-MQTQ: , ' K .. K,-x,.'Z'Q is , ,.V,.-, - , K-K,J, KM 4 , . 2 EEZ.-:jgif3.9:A-751 if -:fKQ:H WSW-' m AMAA 5 . 1 ,,,gK. . ,QVA,,A, , 5f3'2TSAf:if5YrLwwf: , ' - gi 2' in N1 g:W?iwHL?'Qv51QA-Ws:sw21iLs-vs 5 , 33.25. ,gy fsem afef -E, .ay .WN . 5' , Zigi, 2 . , , X --if LH -aw ' - 2 'W59a555,h,1S3s35Kg5w552' 55 'L 1 xggsgiu fgeWx,.w,ifEx,,,w. Kgs Q X X 'IGN-if ,L 454 Hmvixiiiv-ffxv , if ,Qmi2S,w?5ffg3iXwfs?Qi ig X :EEL-H : M57 1 :V g,f'1k'Gl7lp , W ig 5 5 5 - """' WN . 5553, ,sf Q EE s 3- ' 35 1 5 f X 3921135121 Zf5':'1?AT if -V' -. F . f 3 ?9SL1?3'Q7527QiLVla35l!?1f25 55iL?i?"1?i5f2iQ. . --" . 3. .nf ,:?'E:-' .1 ' mmffr Q, Q .. ' n .W ,fgmmwi M M 9'v"z'1u'v V is X I-516-1'1li5J'iiisiii f , k ' , , WH.. 'L , K m""'.- -'N' 'T Nwffiww K ww f , 4 :ww ' .Wfw-51. 3. -MQW K -. - ' ' K. .N " .www "" " v fwgesffy, wha' . ..:1s11zsfL?'w:wf'Q+'hf-W".aEf1-inf' arwxwzi . if , , ..11':::4mi2f2rffff'YfW'2mW , mn' -' fm..:.Qgzqw.fwm.,15,5-Q, . .w.f.LM51mQ 53+-fxgwiu :ww-,, . Qgisfilrb' , 'mn ,rm WAWWSN ,M -' ' , 2N:iS7w51.?l-f5Eu,:i'57.i f5ET5Q'f'gffQ' KV ,fp 513211 Yi-5.,,,'fg,.l1i,Qrg,i,,K-fixrgfiff iz lr 5' , KK. .ix ' -.V-ggs"f'.f -"" 'Ii?N5 ?114 3 , wif sm5.q, ,.Q..v,...f.- .f M, .,.-4,,,W.,K...,,gwwwfgg an ww-. -W L, ' . . V iq, f2':1::f:Q-:fi A wk "Ll A 1 K, ' ..w N I KV KK3. z ., fF.'53f9VQ2if?5if:?1L9Mx R :- 5:3551,Q,g,,i'q1r"QQ,1,K.,: , gf, wb" A A M' ' J: , ' .LK z, vygjen-fg,:l::.v-I -5-ff-rf,?s.:'M 'fisfvw' 5 1 ?:T9L:32?s2fT5i,,3z5??flf23i5'+g vfdsek

Page 237 text:

7 w,.'gw1wz.ra L 2' ,MW .,A., . rf - '11m.'m. . 52' -ww--Sm-5.-'.w, 5 agp:- M., s 1bfif4Eiffilv2z4f+'s?ws..sf9Q'S'sfiifiiiiiffff f' A'J'1f's2gssasr2g:fssag91a4mzmes' ' ' 'fu '31 .511 '31 .mum 221.151 15- 'U 1: v '51 :wg ww Q.,giw'.."f,f - ' m.',:n.eQm'Q. W f fi.. . :KN .gp vw, My 593 A 1.5 fm A. 1' mf-Q Dewi? 2 2. A. .. M. W was was X. 3. xx. W 4 W., Y 9332555 X A '- 1 Q S591 ef. sm, 55' A125229 fm. ,WVA Ez. Krazfamf LW... M. 2-mil... ,smw 15. x Q. 3S2iQIfTQw ff 4 'sw 'gm fmszikf Y ?1Lea:se,."?' IW 845552 igfgm gg1fa,g5f we 3 S655 sr Y. Q15 395633525 mm. A , fm, .5 4 .slfewezr smgm Im, 1135 Wm, EW E? m..g:'2.., -,,. .f , gm'-wx .' M .Mn , mm f - Hwang? W W, sw , .,, X, wr ms Q- S mm me 5 wev- W. 3"fz5EQi:" gmc? :mmf ,W mf, W, .f weave kwa gm 9.5.5. .kg snswi 92 E ' 'ww Q . 'R HQ - Q2 mg . 5. WBA. MLW im fs K mfmg, .V AW. ,Sv A' 149153: 1 w ww -.. EL 5-ia zmw 5,5 'WE . ME ' mzmfgi E.f'?a6'3"'JfY 3 32,-S? 5 M' . 1? . F' Q-Q 'L' , W' f 41 4 -, fur fl? ex , X L ..'-, .JI K H ii du- Lak it h, ' J Eg! 1. sa, -K. 6. 5 Ni ' Aw z.r, ,Wai-3 xi-535E?lA?'T5e"?i5i?Z5v 3 5 5 5 N my ,v ,, .. . .Af U Q., I ,K R , ,Q fu, if i' 1.. fx -N Q Q 'K f' ,X M,- . f ' , 1- ' N , Q .nk 4: - ' . .. . ,, Wax K Ea , ' H. ,M 'fa 3 , L xt Q3-X fl .N A ff ' as ,ef SE x ,. xbk 5 W- w 'ff' x W W ,Q 3 .. 1 , s + f Q . .,,. .2 X 'Eg ' ,ff Y 53 ' if' si - Q . .Q 'fra ff w?:'1r93gSwmwf,1fs's' Sf.-WQm.'w1 ,. .. , 'f 5? 5 . ff,1-V,,.f'-ww..W,,i1g'mf,.,'..f,. -,-- ,.f --f- 'A ' "lf 'HS'"wk:fsazsssissufeafaz'siueegfs1f?f:'i:xi' ' ' ii' ':i"'w'.-'gw'.: K?7!ffNi,if2iLsiTiiIsissiezzafffasgrflw. 11'2:41.1, .f S"91fi'ffWfsf A wlwx Q-1 . 1'zf1Lf1.:,.sz3. -wnszs 'ggyfg.5.'L.k,g'1 Q,gqga5g.fQ.'g''gf.55..gw.w :L- 92 5ef.sf...'ez: ,,bg2bfs5.fE.g,.s'z' -swmgsfwviggsgssg. 5 Q ':g w5f2mw'::w fig-'Q-.Q-.igfggigiex'ssfenssm S' m5, gg2g:'fwg Q :gg vgggggggggggfgqfgggkfaa s .sm ,mszwgf Q mw1Q,,E..E5.geg,.'Q X xg 5 my .f mgyg,vi,N,'g.g3,'sg'9i. Qiiifii wsgffzeas 352515 Piv'.s's:QfQfwfsi..fmilf.: Naam ,gm 'w.'g.5715..,Lg ws'X45sgsis"w af iffviiiz' S7S?i1.issi'feTf :f'f"L?"1ix1"r'A 1: .Ma . 'HH fm ew22.zf.,..,.Sf' fzQ?f'a21wQ'35' liafaw 'L "Lf 'Qx5!z..2' WWW E . ummm: 55535 ,iw .sm wfwmw . 1 --f.-K .J ff.- .,..-...W 2 in gyda ,, gs W 1 , S '1 55 H Q? W Q is .Q SQ 'X -pb: ? fi-S' 1 mmm' :mmme www mmm www fs. Raw 3152+ , A xx X Ax: '11 mm va mm. ,. 555132542 'ew 7 w .fe W. E., M gg. mm .1 ' Q is Q QS fa W' S 1351221 23325315 Sissy 3251?-g ,G .mf .LW M557 ?kife55?fx!51 Iiifggixx. 'mx :few .M ,.., Z, " if 52557 if? s Q3 gm Es I3 gf. E, ,xy . , Qi'E4,,,,Ti W, S ,w .A--'W f', g Af . f ,.. . X., -:ly i l1"' A F W A . . qv f, , as a , f 15 'aj . -N rx, A, .A s af fx v-sf .,.v. " ifw' M 'Wm 1. 5 A L ,Ag J.. kv, 3 M xv ' I fi -...u.... ,Kb ff XX ,sri S s I .pm Darlene Brunning Margapgt Brunning 1M3!li?E5QiBrvn.H'ins . M M Jack-wages Emmy Buchweitz 'W' . 1 f 4 11 ...f , Z -. I " 2 5. 3 RF 2 1 . ' . 2 ' " .f X f -. - , Burk 'fl ' . g xk1""'ifV 'T' , X 5 . K. 5 r ' X5 X X .3 4 f ,xr I s S5 Q Si 55211 ' v, AAA . ' ,F N My if - k l I rm V A 'K 4 ' s Az U53 . ' x F V, n s X ,, . L. W if . . i '- - , f f . ' - 1 . ., 1. M. 5 X 'T 'X J N 2.13. 3 1 Q' L , L fx 4 1 .Q 1 1 . at ' 'U Q an ,., .-5 Yi 331 f 3 R N 1 .1-L , Pe- 5 x ,' ' Q ,,,,4. .Q f 'A': f :Q ' . .. . A f- 4 N Fifty' -eiigff' A.,,. I - V '- Y V Vk .,,'. 7 ' . ' "1" ' Q.. 1 A -- .4 fx Q' f f" A 1 ' - R- 4 - 5, ' - f .. i i . gz. q A',, . zffiiavdv Carey' ' ' 11,1 '- Tsar , ,, . Y- . if il ' " ' rx! f, S81 ,D xi -1- V, 1 . .. . . . . . 1 Q .fif . . , -ff' ,Ak aa iii it H, 7 :M x 515' is 1 x K 1 , : ,. Mag. W, Alf .1 2.55, , '- fr. J . ' W - mm. 31- .5 'fn Q. , 124221552 . .. A K '.12 1 if ' xl, BER Carr ' 7 ' Ronaldcan' 5 W A CindyCarrithefs '-A - v K K , ,f in 1 gg. X 1 Q, f:3f!f!?9'Ca'fe' . ' M 1 'ff '5 . Caskey K Steve Casse T ' i.renCeciI X X 5 8 fd 4 53 1, ,f at I' I5 ., W .W . 1 , M' Q, ,Q 14 ZX I f 4'xA' it . f' U x .af f' If U ' I A K V 'iw ' x Vi CCi"?QHEvi liet Cari Chitwood Susan Chohany Tedmund ChouPage 239 text:

Mike Coram Jacque Corn lim Coryell jeff Cosby Pam Courier Ann Coutzf lane Coy fly. .,, 35' 5 LL,, 1 ' ' ' 1 : so E if 2 Q . lf" R r, dk A f '!f,,,i,L 5. ,K wi 'lr X V , lx , ' , ii .r, .X , , Z-R L Terri Coy K Wiliarrzl Coy av laniceflraven '4'-D . 54:2-ir if Karen Crayton fi ' TI i A W 3 Guy Creel Q A Q, Dave Crist X , Barbara Croak f 2 Q ' -. Agnes rosley i D A any Kim Cross y i,- M' N KK 1. Gregilummings '-2' , ,"9',"" N "'r Y ef ' John Curd M'-3 T", K .Z n -K J nfl' 'S Terri Cruyrlee y X ,i , U I , in ,IVK wiv, I ,-:- - 6 :L K tg i- t W . Holly Cutshall 4 if 5, E X! 1 :Q,, V ' f ' 'E .-xg' 1 , iv" ' , . 'fr i A Carolyn Dahl ' W il : , . ' a Debiaie Daily I K , ' Xflh I K V23 ' r HelBlniDanforthK i yr snr . 'Y I ' f r . Q. gl -S Nancy Daniely r t ' ' 1 7 Y WL 'nf . al' , Kr X ' leaniDanner gif ' " K ' V X " H. D D ifK'iTe' Y X Fred Dant H .i .1 ' Q , f Y "L' W 'J Tina Dapfiie ffflif 'fi -5 D 4 ff, 1 P, '::', ' fi 'u " 'X Sue Darst 'f K W h h BarbDavis . i A ,X H+ fs - iw ' fix! Mac Davis Q, f " " X, -f' K 3 Q ' Ray Davis 'ge' K f ' qi tj K ' ' i V Q' 5, if Doug Dawson , mv, "" D ' Randy Dawson 'S WK if if if A y Harold Day A " , K f. is A Chfi5Df'Y'0" D ',.. I f i ilri A K Aw B To ' Diane Dearing f' im P J X K, x ' K .ii X ' lack Debrular 'H NQ r ' ' ix ,sisyx gg. Neuoecker :: X , Kg rxwv 1 N I li A or dx Emil Delulio 'N i r 'L y e K ff -A iii or A h K Denise Delaney f- -K X y as Denise Delap ' , ' , Al 5 6' A DAV Lisa Delap . l h h ,EW Q r Q at A Lori DeIBianco . I 5, efr, "i'Kl '- 'W 7' D Vi ,D Susie DeMunbrun , . i v IK K is D 5 3 Kathy Denton ' I is , A .f A r K : Mr ' K K y .K Q , Melissa Denton - ' 5 ' V ' . Colleen Devitt ,, ,K D ,fa r D, so v KK K Shelli Dewesfefs D W . gi -if K ' K K sm Dick K - Ks Earl Dickerson is I 5 Sandy Dick Q is M Vince Dicks 'r 5, 1 ,A x . 1. 7 is 2, is iffi .ri -5' K' A322 Brenda Dilk loe Dillman Marilyn Dine Dave Dinkins Debe Dittemore lileen Dobbins Dawn Dodgion

Suggestions in the Southport High School - Anchor Yearbook (Indianapolis, IN) collection:

Southport High School - Anchor Yearbook (Indianapolis, IN) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

Southport High School - Anchor Yearbook (Indianapolis, IN) online yearbook collection, 1962 Edition, Page 1

1962

Southport High School - Anchor Yearbook (Indianapolis, IN) online yearbook collection, 1964 Edition, Page 1

1964

Southport High School - Anchor Yearbook (Indianapolis, IN) online yearbook collection, 1973 Edition, Page 1

1973

Southport High School - Anchor Yearbook (Indianapolis, IN) online yearbook collection, 1975 Edition, Page 1

1975

Southport High School - Anchor Yearbook (Indianapolis, IN) online yearbook collection, 1976 Edition, Page 1

1976

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.