Seymour High School - Panther Yearbook (Seymour, TX)

 - Class of 1947

Page 1 of 96

 

Seymour High School - Panther Yearbook (Seymour, TX) online yearbook collection, 1947 Edition, Cover
CoverPage 6, 1947 Edition, Seymour High School - Panther Yearbook (Seymour, TX) online yearbook collectionPage 7, 1947 Edition, Seymour High School - Panther Yearbook (Seymour, TX) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1947 Edition, Seymour High School - Panther Yearbook (Seymour, TX) online yearbook collectionPage 11, 1947 Edition, Seymour High School - Panther Yearbook (Seymour, TX) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1947 Edition, Seymour High School - Panther Yearbook (Seymour, TX) online yearbook collectionPage 15, 1947 Edition, Seymour High School - Panther Yearbook (Seymour, TX) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1947 Edition, Seymour High School - Panther Yearbook (Seymour, TX) online yearbook collectionPage 9, 1947 Edition, Seymour High School - Panther Yearbook (Seymour, TX) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1947 Edition, Seymour High School - Panther Yearbook (Seymour, TX) online yearbook collectionPage 13, 1947 Edition, Seymour High School - Panther Yearbook (Seymour, TX) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1947 Edition, Seymour High School - Panther Yearbook (Seymour, TX) online yearbook collectionPage 17, 1947 Edition, Seymour High School - Panther Yearbook (Seymour, TX) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 96 of the 1947 volume:

4 PH ., 1 if P is A 1 will gg Q - '- .L ' ,K If-Q 3 1-,Jfy J' 1 5 A2100 52 v 1 , i O JE ff? 'f ' .-ff 'if .ff ,, f9 47 1- .Af , fcf ': 1 x ug' I' KN , 4' fr, - W7 I 'Ag V fy I . ' x 1 , - ' ' 'J I ' H x g, . K .V Qx '. VN . I V '. iw. -,V , X .rl I ' r wi - I J , Wh' 1 - :Lf lf 3 , , 1 ' A 1' , , I 1:9 , ,iw U . W , .' '. . 7 cf F .,,5' ' X, - ,'4 ,P', , ' ' I Sl3j2x.5-g33L?,,i'5' if 'f H ' 1P'f.fwi:f .-M-'f - ' Xu ,K 'skbfevkijkl H if ll ' , Qi. Vx , ' ala 4 1 -p.,..- D X I wr ' H 1, 1 .gi :al wifi K 1 V Vi 1 pw- -, . Siu. 12' . -f A1 K . W wgmnx. M'--3 . -T ' '- P W - ' Lil 1 .' I f - 1 ,QI 90,13 l V kfffxfg I' nk . , ' -y :I -' 5, - I u, 1. ' .qs-4 ' I ! . ga.a?xZL'Z',-.31 A.,-I r ., ' ww, ., . - 1 .-'.: I 5 . , -Q 'uf 5, 1 , 4,15 3. 1 if is Eg? gg, 5 if w i V . --f'4'R '5.x?.'Lx- ' - 'fa l'3f','T 'J' .' -1- 37 1 '?- :A-Q, ' y 31.4 '-. , -i- r 3 ::1:!- .' . 'M if ' 4 ' 'J up v QE-,f 'W 11 ' : ' Q '- f f -sf' ' 12,33 fr , 12543 lkfg . 'ii 'Q , 3 gf!! E - 3 Q. , pr F-1, wx. wx f'i'S, -1. ' ,an ' D. I q . 1. ,-Hww-, mf ' ' 'L L 1 f -3 :'T,'i3i37f.ggJ f'. 2,R1v'lQ4 Q2 in 1',l'l' '-H4 5904 -' ' .xi ' -- -. ' f r - -1.97 ' 1--4 , X ' . 2, '- i f D. -1-.1 ,. Q. - Q4 ' ' TQ-i', - l - U ge '25 ' f '-' . Q- s- ' Q.m?,,' - 'w.4.ew K X N.g , L14 sl , .I , .154 V- ,W 1' 7 , I .- , lr- II., if - J PW-v' v'F?'. , , Q51 ei H1 V.:!', 4y,,y 1Q,. 4 . , x Xi - In-g '. .sq V I , 5, fx, 'Syn V ,i 1hf:,r f!1q351A'l V R- 1 , K! -. - ' 'H' P 'lu ,:1.' P5 ' ' ,Z . n 1 Jr QQ 1 P' ' ' X1 '- .H wr P sl, 1 N H i .??' , , .. '- - V 0 '. . n , Y .i -' , W . '9 1' if j nxskiio 5-J, , Q -' Q ',. , ana: 'X f. . iff ! x J 1- ' -- T -, f I- 1 - ' . is . - - -, 'l- '- .ff '. X' -1 ' A , - I . . Iii ag. 2 lf, f1'ff ,' V' 4 -' , , V ' ' , ' . -- - ' , -.'. , 4 . x f .1 .. b . , ..L...- . A . - is . , , ., . Y V Nl WN. ' f '.., I - .. , , 19, xx ,E lfv E .LZ ...N - 1 -an Ax ,, 'N Nfl ' X, 1 - 3 c . . .. U 3 if C 1? r -' V ha.: , H s 4 - if 0.4 Uh: .5 4 ,Q ,rr 4,-Y-Az 4, Q '573'9'm?l'- ir- 9 ,:jiA-5:0 first . f,.:.r.,4 ..v- .2'4. ,. ja , hi - J' 41'3v'b:'g' Brig. ts. H f ,Hg qfg. ., . .3 7-.5 ,L-' , ', , . . 'nf Q,-4 in n V-'qv o nj, Hn 5 ff: 4 , '?1'. . 5 .QS f. ?, r, 0' . V no QIQQ Je?-j.,'J'v , 1 4' 4 . 2 1 .. .19 f l 4' H W -'Pk . 1 5221 'F'-'- 1- - 4 QQ. 'Hof' . Qt, Q. 1 l -S3 0194-f UIQ? Sufi 1' . , , vxZ'lo, '4l.- . f 1' nv -M fn wie 413 41-fu qw.: fe-.. . . . . f ' 1.3. :V s 5'-,fJ'g' gyda Q44-F1 !'flf-a,,l5fAq v vp ,I .SNA 'J 4 Q ' 4 U ' ' 'R 'J -'b.Pl'h.' ' ifib'-3 1iodo aaa 4 0 ' 1400 'Iz1'l:1f'if'1':-Af' '1rl- W. 1'-:gifs 's1.:-Y'n::u:ta'-5.55-9-wlvrnnz ,A rn-'I -V:.. : Fi:-' . ff. I' A S L 'A 'A' 1.4 '.' I' .'. ' .V Huy- -I -, -1 . . Q' 46, I N- .' -um...-m - --.. f .....,.,...,.?g 3,,L , V Q-A E A, ,Q f , if mr 41,133 1 . V . If - W 1143! b , ry ., .-n Qsylxbg- 1 , V- I I - L , , f-,-- v'.,J,: rv Q. b 1- - V In ,,4 V ig, -.., . .,, , -v'- ' , ' . JM . -fy--. 151- ., hiv ' . V X 816.nvv.uwsAoOn'l!5.1.. ' .' ,, L44-54,1545 V , :Q A K ff ,Wm F-V 'T' ', eg Y , K .R 5 fig Q Qi - Y? -fm., f .W aff 5 - - s-5, ' 1ii.,.Q'f ' ' ' gaf','1 , A ' of - ,, - - QMJ jpfvffm-J af, 'fx . 1 my L ,xv ' Dfw-4.2f'q-9 . '- ff Hi-5 fApy0 .ZX W A QV. ' I - .. If ,,,4,!f!fU W ' Y A f ' ' ADA if ,im ,ljjzgf H 0 I . . . . . X 0 ,Lb f . . . ,QD ,AJS gc-,931 f 011-AJ ......a:::.awqg4gjg:, - Al? M M I 1 .V-.fx-.'..-,vga -'fling x D-LLfLJ 0 ,Af 1' 9 'n1I'..LV ' .fj','r:' p r' V 1..1 g..q+g4 ., o f 7 7 A ,E-'KQW 1 B' . A 'Nf MS.. , , .h ,.. :gpg N N0 Ib '- ' -... .5 .5999 '- '- ' '-xc g l . 1 lx , A A i' 7 'i iz. 2 - ff iw f -- .P f if 1 4 .6 A, 5 ,.' x K. , .a ' 7 3 . 'g 1? lxv7.?' .3 'E Q g ig ' ?. .i 5 la gs? . , Q I 5 ,. -.,,,A'g3, . 1, S s,....,g I . i V 1 .F Al . ilf fit . s5.m-1. EM xi if is X.. mf. Jisw iff. kai. ffm? wif i n. V . . A . I s 5 4 I ' - , P 1 hs if .',, ,F ' kim ' - jr Z.. L- N gf N A. ,... s. Y s f A Q 3.'p-,o,,. - , .tZL- ...A ,, .. ,4 Q Q - -'.'w , 0..f1i0Ngs.,g..--'f.4- 0-'4-v'q, 1-.aA.,. 5'L4i .. .P ,o 'l ug' 44'Qkv4. Moa: - Q- u i' 'n0Ol4., 9OsA'l0 '41i:f' flfaiqfo Y' .4 -0' 4 Qfl-'iO0iC'1i'p .Q-Q4a4Q'1f.,p 4ae'4 15011 1 Q--f Q- -'. -f---- 1 .irc--w - o -. V:J.'c '4 gg 0 'fu'40'0 '.s only-4 Oi ' Alto- QQ, fig 1. I Q 4 L 4 0 Q . Q 9,400 O 0 u..,. ' 3 ... 'x.4, q g,,t.,f:l0!4'g nh gn ag 4, , .' 9.0 9 ggfv. 5 3.4 0200 5 p gzglqhjtftllo 0-Q 4 Q 4 gl. -a Q 4 , 5 Q o glib 5 n'n'r':'.3.v-v. -rgv--.--ff-J.v by-v-,wv-ihv.i -1 .p v. v - f--n-:u'hr-v 12 11 2:54 'A' 1. Lg. img 4:2-2 I--Q'-n--Q-A --rxA.'AIIl.'A' .L4--1 UALQ-in 'l ' MA P A. - --3 -. 4- Y, -r i Y . , . i ....-. .':j V 'H' Y ---- . - -n -IDI H v ,-. ' ,.,N-inf ' . WP- ..t f Rises:-V 24 ' ' ' ,,, , -' , raw 1- -H ' , 4 - fwolugm ,gf guns A 4 ' v , ,.. . :--w. A' L V! ... ap:-.f,.ggpzf.45Q -A . . 34 . . 1 , I . , V l X .-v Q , 4 'L l . - .. I-A1,un-dnb-'sn . - V 9 Y dL.plAA-Av-4 ..,, ' .XX 4l , -,xi '4,' D' A ' ' . 55.41 5 V .V F , ' 1 m . ? Y , ?q02.QQQ1C0 , , ff' L6 ' ' av ' ' , E ' - ' Q ' b1.60 . ll u uq b K 1 '- Q Q ff v Q it i tt bf, 3 .Ll x iii 62,53 I U! fwfsiig LUN sa 9- ,. ifi i E 15 , T i f' W' W 1 ' E51 tl e,fsff 1!HQ n If aflalfiii I ,f1,wmI1Q,l5H1l l ' ww: f-fw--.MM .,, A M x-1 ,k,,. i . 1' 0- Jfiffi :fa m ..f.. ,.- A . k ' W I --wt .JL . Q K ' Q. , - an: It ' K ' 4 K' . puupuvq-ww--K. -.,. X. M..,....... . -4- L 5.9.1 5.0.0. . DH. ?3,oa.w..af:,?f2.Z4L4af1.Qnfz.n - , F7,L7,fwmzz, My-4ff,.Z3 QXLZL, CCZQLJMZS gwwz, A-J 80557 gli Berry 47 ONN nw' 0 X Ro TIRET 'Cn- ?93'fk'!f? 1? FE ' AV I 1 . 4 X' t '. . ' Z 2 V1 . 3+ , in 'EL Qi fl Lil' an gf nn 413.52 ,V f 931 .4 , Q? rx-M S? ,L Jw in i' fy u Wu 'Pl' 'Ex L: Ci ff, V1 l X' , wk' ..s1p'g9g ff-1 f, , 390. , 3 .. . . 1. Q Vg, ...- - 4 i' 5 2 .-5:7115-31' ,Q rf! -?,p.f4Z-5'a?if5Z2i'is1!5'gM9 , , Y - 4 , i A 'X' Kia-' - ,,:' vga, - .xv ' . ,-fix N . , 5 ,,,- Y 4. .4 NFL! K fm' H A J. ,, 4,4-f ' , if E' N .Q f , 1 ' r --E. ' - ,K-F .. . , . ,, , L' 1 i- ,, l . 'P 'gf . X, ,.,,. Fix 1. -1-Uxbn -J 4 , ,I - K as-,, f Q I .I il, t 'A' I X in E :tn f ' ,'g'L :,9 ,X Q I I 'X ' 1 X ' fl lx s E - ' 1- 'K M I-df' in .2 A K-1 U f 'Mi' if 'J ,W 1? ff 1 . 1 fi ,,f. Q' b Q ' U N M I l ' -'W ., . b .b f- '33 Fx-3. 1' 134- T - X Q -Y A Q f 1 - 5:5 f ff o f IM. 4 - fl f - .- .r. ' A M fl gp ,Q ,Gaim Q f. 'f-Ti f if 11 X - nU'xlL -- xxx. 7 , fd - l, k h 'A ij, ' 7J'f:g+'Qf,l ij A fur fi f 1 ,lf ,ffl h f , CQ: '- gfu .x .xl gf, X-Jn, j.,f', ,W i N , , A - K WM g f' ' ' IL,--' XG ' f ' W f f 51 , -:fy X , f Q.. ,, ' ,MW - A - X .., . wm- ks: -'rf f if' -,gf 4 , ,A ' , - ff - - ' 7Q:7 ff . ' f F I ' f:1:'1:f+1 'mi M -. --f ' ':f-'M . Q 4-'A -- ' .' 1 ,.,-Q.--.... pn-1.-'-L ' -my-.. -Tx. . H vm-m..,....f N' . --....-.-f 'X-auall' ' ' var!-4 .. ,L .. ,,f Gr '.... ,. ,.,. U ... F .-.....,. 1, f-. . -4a-- ,f -.- . ..,.,- ----.,--- --'-vain?-Q4-:T.4 4'ga ff .:- , ,, 3--I-'-M , X ,RX M ,N A --4-...... 'Y' '- - 1 - ., , '3'W?!5? ' 'un-isf T515 -:ex 1-4 ,A-L., W V 'wfzz-1-. .Sh-I -. I. gpg, T+L I . mmafgmmza 514 ,A.lffLl.1J famfw Jw I Ns., X .LJ M q. Q.. A 414,- yw 8, W,! lf if Zflafw KJJILZS X QM? X, 0'772!l7Zll ' - M WZ? uwgfzjui- film 50-dafb v5g gnuh Cfmiiiyfli j ii iimf, aww ,. mmm . ...M fm, izflffwogfzlmj n H S 44 ,, 47 W n .a.Z'D7f.rLf.1 ,fs .u ,x4! . , Q I , W Ms K , 4 Q', . 3 Vs, A. I, QQ W: is f ,mg Qin. if ,- '-ef f ' 5 b 'r m - 'frm 'f 5, k if-351 K-i9f iZf.3 f f, +' i NE! .P if H+. iz! '1i4,3f f gg ' , fl' R him' . '51 FQ' ., In Iliff' gr: .1....v ar1'?.,.a any pau Aww ..-.- 421241 :WP XIITTE .-4 .,.. . Y . ., . ,.,.A...,. ..,, . ..,., LZJZZL Mmm ff lumix ' 5 1 QV .f P 7' . Qi' .gt iii 1 .,, , v, I ,W T Q v, 'af ,arg 1, A 5 fi ' r ffl 4 4 1,1 ' gf' 6 47 tx if 4 il I :P Q :miss fjff M ,'s.w'f-SCQQ 'f 3 Q 25 ' Q 4,02 fix J H '69 ' MW, H, if f? P 04,43 o Qi 30 I . If Ez 4u..w-df.. ST ' F A 2 -U'-'ft xv 1 X .,-, A F f Q W. 5 151 Q f!'v'iff . 3 , .Q 2,1 Cm -gf nfl f 1X ,HK U, X' fun' .nu A Q ,- A qi 1'-uv 'LA' TA 4 K 1' 'M' , 4' A11 .f,3,r,,fy, -, ,,, yu: .M N. .. 95 W'.,4,d ,I 0. ,. V A .9 ., 'ff 51 Wd' nf'-,..A...' 1 '-l ,KW ,p... A A , mb. ,, ,M ALL 5, hy. Q a vb' 5, i Laf..'...Q Xzvf'-auf' 1 ul ,' , x 1 5 . ' ' H 'Yi ' 6-,5g,,, Nu cikim.. CLCL. ig 1l X A k I m, Z . 5 X .wr . W it ,Q ,Q WW Q21 QMZZL, f 527.111 2414, OLQA, JM wg.,,w.a., 9 mga GZMJL, ,f4,7,f,WJ1z, Q4-ar Z-M gow W4 , ffa-LIJDJMMJQ Q0-JMZf0?l1.ZL, gala-MJ, Q4-L, www, QMJMQ, gwggmm, Kapil, WML Qf,,,wJa-- QM 6zeAa4Q.u,iz.4,C2y,Q,,4,1a45,yA.f3Lz,q,4,,1,,4 JLLA7, Q7 vffnfm, 45,14 Wf wM.zz,,,g 42. Qzzmmw, Q20 OZZJL Qfjmililm, ,QL Mmzwlf JQL WQMMLXLXJZ, Own, emu, C.l-1.0-H.a.LC.Lu.Lf ELF. 5cku.a.rL -A . if .1 ,fi F, X ff A444 R 3.1 iii:ff.ii 5 Q Q, If l u 4.,,p--x , 15,-v N' I 1 iff? JRE X ,M .V xv. ff 'gg--.u .,. . ,nm .r Q-an 1 4...-o A. r .- W. -lf .gp -Vu -.M-J-.'!-fy ' is!! ff ,g ,f 5 .I Mft +V' -rms 1 is,-rf 'Gini ' . . 'I , '21 .1..:-.lt --' 'flu ,. ,, , . V. 4: ... -,. ,g , ..-, . ,z. ., ,. ,vs . ..,. F V U' ' '- .-: - .- .f , w K , .4 ,.,, .,1 ,, - ,, V .,..7,.,g,: V' .A A- N Y: - f ,f-A , 4 J.. , .. - , l -- br ' ,Kazan-Q nf P W -sv 1 V' I v-41194 k ' k ' h 1 N ' -2 't ,,..ypN:. .-.M ' ' ' .. , -'K'fl'Lv v... . pi... M Jin c0nH4Qn.Lr Q500 wdfmmf. fuflf ffm jfnulmia-UL . 'ffm Maffgfhv fmfdwm' 2 31'- .1ZQJ?.2dA.: -Lu-li: 'dlfwamfm 1:41, 7 GQJJL-J ffclrof flmb. EL-fm-mf Jfmmmfmag if-QM 4 fwfimfff A fz1.,,,f7m ,JM Amzffwlz? 0, -Am JL WQMM W . . ..4. . Q , , . , 1, . -' w fgpkw , , W, . I 4, A 5 . ' u Q A ,.. Jfipfmml afu. -dlfmo-fmZ2a.EaL 9406 QL AAMQIZJWJLL .Cla-n.1,. .4.c4,7la11Z- .ZLa.AfzL. . -.........,..,A.- ., .. . ..,, .. NV. X,.Y...,-....., R 44, Jmmfmmm J, 0 o o a7o7a.La.n.a.f11.4LlA, . JL, mejlwjngwfmfww gym, glial. ggglailymxm 121, O4iLlL'15g'7lJ,.d 979. anal, WM. .Qmmlz QMQL. OHL. ummm fm-ffu-Wflf-4 'ff-db eDMf?,'zLf76,674,a.z,fw.fQJ 0. fgfff Quiz. Jim plum ummm .1r?JLw,1iv. Laiimma. Jwmpmwqgamnb Jnuufmal .aaZ5JmEfMAu. E y -ouz Janna! ,aumQyLg1,zaMf,7' .12-.ffuvu -diLLLJ- Nm. A1. '1 . 0+ -, L L m . 9' 595 by N -Samui 521.53 --IR -' M - :Q , W Q ,....-- ..---- - amount! x KI + .A ,, . . x wang .aa 355 I 4 A , A JM. .QLmg.f,,7.p,f. Jmm, fn wwztmlmf. 9f.af1z124L.fQ.f-a-azl.L-n-fuL mia! avgn-nfl, C0 AJl..--0?-kilt Wmfwknm? - Cjlzlb -IIA.. 0. Jfud. -?Z'E4i'. .Lm a,.1Z.b14.1Jz4.0zZ3nD io-,fa Aafm.w.a, ,zu-2.51113 S9'0-wv'lvld- JL J-n..Qn4Jf1.f. Ufmflfofi, ,, n i xr. l,' f3:' 4, .. .Icp -w ,A m 'Q YA V in wi- . - Q1 M 1 f ' Z , I ,K ,iv I I 4 I A sf mvmua PEN EBIBQ fx ZA I.: ji' .. ff 'f- A 'lil gifil tu fi' 3 3 , JZ iff 25-1' .sig vigil? S' 'W-. -f. f 1-,, f 1 1 , H x' 1 ' 'JR' - 4:-1.L...,u.:Q5g... ., ,, K f , K-'MA 1 L Afnx N f-'ly n'kN,i1-,4f.,,v...q.i-.14 ,. l l 1 Y -l441r.- . 5 Hn, .. . . in A . MMM L nl, --.,,,,,N-N V' -wp., , A, . ,V',-.4.s .'3'ff'!7 A'-If . .. :hu W- X N -'tm -1 i s I vi, I Al fa' K J 4.34.41 if Q My K ' ' x I, 'G -f1-- f I 2 . gms f ' .1 ,.,ff. ' X 11' JU 1 Q 1 56:5 wif. 4 4 K 1 , . , . - Y I uh X - ' 3 E-gl . qighx 'fl M vi . :Nh -,A .M , ' A J1.?.1v.k x I E . K A . Q .mg,q,., .V A V A 4 -H1 V ' View AH -a 9 Vs ., JJ A . , - 1 -fr, f 9, 'X ., A h 1-'I 'I .4 -4 45, 4 v , I , , 52 yy. . Y V fgfi if .7 -,' .A . - .I -fi, ' gl : ,f'x,9- -, xx is' ' 'ff' .u ' ' V! W Q' ' - if 4 ' x. ,-1 .I 1 1 , f v ' ' . ' , . ' -VW.. ' . ff I' A ,' X ' ff3iTI1!.,.4 2 - fw5.mE x' - .-- 'f'4.'51' 1h 1-'WV-'f'?fa - i . ' f '-Q ' .,,, - f 3, 2,1 1 .t'- ' , , ' , . A If? -hi, . ' 4,1 V Ja-' , Q1 I A H 'T ' 1 , V ' Lv'--. .'r1+r1 -h '-.zw 1- f1f 1 -12' ' ' ?':N L' ,TXXE ,1 'B wb ' ' if n '. f lf: - ' A '-' Q, .-h i -' 17 Q -ou .,+.rJX.2+.:- I XA ' H- 13 -ff 1 -V-1 V . .. , A.:.,,. f. ,.,4 - -f , , ,,.,,1,,,.,n 1 , 4 '-, . .A,, V ,ll , V fl . .N 5 'f f ' -P '- w., f . 'J iv!'6'.'5 '1 H' ' 1-i W .'5 I5 U A ' - -531'- Y'- , ' K , ,, ' N- - 'L W , . 'Tavswswwsx-iu.w?' ' - 3' 1 ,. - I, , 5, ,..:va.-H, , , fl: -fs' . ' 4 fi' , .:f5,.,qfi 1 .913 I r I1 Ziyi- 5' '. mo -. ' A ,', 'xl 'fu W . ' 'A ,. . yawgvi A: N A,-,:.,f-11w.vv I 0 S., .fx ' . va-. -' I If Y r. .1 ,,, , ' ' 1 . , . . Q, 'Inf ' ' M' M V t i . . . ',' -, . ..'.. 1 ' ., .H-as .- ,-A ' 1 ' Mn . ., f 1' -ne 1 . , 5. ep? , ,, . 1 ' I ,,.,q.::, an m,,..N:SgQZg',bu v Q- gf? ,N 41, ,lvpw,.,. f X -, , - . . , - f ' ,. 1, , -x .rf - ' ,V v' I A ' ,. I X E I A , 4 r I .nr I7 I1 . . uw, , Ulla I - ,M R J. - b -'bi' , ' VW ' y- .1,'qlg I-U v' A F Z.,,,,LM. ,, ,Q . , ' P 1 xi ., 4 x ' -- ,I f.. H., '-v --W. . . x A - I , ,uhm . Q , -A N . , ml., .. - . I ra 1 J Aw F .,,, .9 ,,,T, vb as I, 1 ' , , , 1- wg, . . . - . '.- 1 ' 4 ,,,, V .- Y 5 . Jeff! H3081 Q, ,-gugfvf' ,, Q ' 'X ,M -av, -A , . 'df V - M . . ,. , I I 1524's-' ' - ' 4 A V '. 9 1 ' .Q - V p M ', ' , SN., ,HSL W H' ' J ' -- -' if-.. , .. , .- .JM-' ,al . . ' ' - ,, ., ' 1 'f 'Q.Q ' g .A . . ' ' U5 A ww . . . . ' R ' -. Q '-.vf,'g,...,V,,. ,, , - ' b .Www b ' ,ig-.. X , X 3 . Q, , A ,, A x l A I , i, A 3,1 R A r , l .v.. ll I 4- ,,,,.. , J: gb, ,pi ,+V V Q A V, x D V hx L X-th H ,,,.,. ,, :,.,'-Hrzv,-V, wi .- 1 .a A -- '- Meg, ..m -- . :hit : . 3 ?f- 'N WHT g in , ,g-,,.t. ,. Mgmt, , . f. :gm wfsfiw ' A - - -w . +aefw.m 4 ' ' ', - , .,.,. , . , M Ay! -. VA,d:1: ...srl 4-. , N3 -Q 1 ' --Q- X J4a'SW. -wilxfm' 'ta 5 ' ' ,,, ,,k,f?N3Q.ga' N WMU fQ23zaLQmLD ,wmMQ4m9Ja, ALL: 1?4efQQZZZ5gLli Qmb kziznul, In .Am-d.: 5-LOLLJ -A111-r?11-A-0I..,J C1-UTA.:-QL 1 dgannll Ill 15.-9 qulrlgrf h lruuncad Y, 4010, 'innsfl the nee- . w e r l .. never began three second z mme A nine- slab-U a1rui.ov-f.n.J Jul! ,fl1.ZZ7.n.mLl ll UWWWQ . A fi terbackyl - - l - tfxe rustsr of scorers by -Q from the 25- yard line in 1 ' period. then klcked the '1 ' Samslll. 'L fullback, if Valley s View pasf ids for the last IOUI' put Same and l extra 28,4013 -ZYQZLJ ,J.:.i12M..6 ll .Panthers to Meet Clvbs at Olney Fri.g S Crowell 12-7 eymour and we Panth t on. H mg, f on dqmn un from ll :am m M vb Jf4.AA.L2lJ .,bn41.,J .f'.1lAJ.afJ If entire squ: y play Int HI 0 15 ,,,,.,,,,,v..2'Iu., -A7Jv.d:, .g1.H'1a.uL llll nn ,- '.'.'f lIIZ.fMn.f: ? I ... Plllmlhtf. HCWBOYNP ..... Hatter ......... Vanden: qw-in ziiasiii wr Rl ggini...-. QB ,ga..:..... LHQQ. ll! 'f Trouncl 12-0 as a diatrl almost iw of 4fLzz2u.dJ lf L. Fighting Burk ,Zap Jlnlb .pn-aL, 5u,n.n . , TW.. yet. 11. --Burkbui 3 though holflln a nthers scnrehi the I2-A couhi night, fall enough, eked b1'0llll lint ll 3.40-1 f.1.ZYZu4C ll .1-yarn huns, WM! went over loft flekh ll tally for the Pnxihug, only real thx-ut oil!! game came in the second pifil when the Bulldogs rolled to 12 Seymour 2-yard line, to pod' by the hqnvler Pihihll Burkhurnett rolled downs to 11 for-the Plnfhthel up 101.33 semaur ron. iullduil Powell Ll A ,M g?f:q...,...... we Tdavgliff:ff.g.4, V Yl,.:'.gYeg if F-fkulrw-vl'sv2f:g? qeuj 1 Tu' igiihifzi. f'q2,5ii,Q' - sk , .: nun.. 'Ill 'Wi' all H. if --5 f -we ee-5112+ Fi 'lil-Gee x Y K if .iw-,M .glu t TW' -412144.40 4 I K lf I U. Lllblall Blilliecithwagles ere Ni 5: M mn'me'Anrn 1curv'rrr'-me 5191175 Sgndy Parks, sub. went in to try for the point' dropkicklng but wats smothered before he could get It att. The Panthers tumed on n little more steam ln the second md curled the ball down from the Howl 33 yard pay dirt. in me fourth period Hott' bled on the SOYMUI-ll' 4 wu recovered for M' hottie Moore. on the 8+ :hot a pas: to and Joe SP yards and he carried Ing up for -tho Mundi! the game 8-6. John failed to kick the ' The Panthers ence game is A constant em. wgumml-. Azznub 1 Pgnlhers Down Qjllioothe 37 lreher City. goal., l'35m!711.4,-:lb KM .lf g -Ll!-0771.6-Ok! ' ' night me 'en mot the Chl llcothe Eagles on the home field and walked away wlth I 87-0 wln. Prior to kickoff time the Eagles were decided favorites. after the Panthers only got a tie with Munday the week before. The Plnther squad took over It the nfl! whistle and there was never lirdoubt In tc who would win. ly ln the tim quarter Tlrey hlutll inked 1 fourth down punt qt! no toll his own M to the is 37.v- Jenrrledflofpsy dirt on he next . The try for point was f ' Later ln the -ww' 6.74 IWLZAQAIQAJ 'H '5 Q, -101411 4' ' ' N M: .. , . ' f .M Q pv l. 56 K E e nge fl ,,,m1',c . W' mammal: f'-41541-401 'if5'Hi'2lEX'52c'Y55 nisma arid Title deli- game night 011137 'ere tied ek by nrller Wil 162.23 . Jul., Valley Vkw are tied lor cellar position in the coa- ference stand' i Seymour 38-A 'U . TM WI? tn, . .w Cubs started out against A ' lut Fri- day nigh' ' l 'one con- sidered 't boys the for themg out a Th-ey Seymour back Joe gain, four slll ren the LAMU -A141-j -641611413 ll su' nu suv vuva. U... -.. .......... .., Bryan Hatter 10 and he re- turned to the Panthers went to work, Hatte Harris. Sam. lil! and Vande: ft turns at CUU'Yi1'l:', P 'ling like nobod ' -t downs were ata alty use ball yard with went over-' took Q7 'WW f4.i1buAlJ 1 ...une . u.. Cami!!! out for the third uart Hatter kicked out of bound? twig on tlue kickoff and the ball was mto play on the Seymour 40 Olney: possession. The Cubs at the Seymour goal times befole work out of scoring wu in the thlrdg edge on first again three elsif' 190101111 ,:Lm.n..b Ifodww an .,-.-... vwvv- --V-.nuns the local lids the odd: E ln their favor. . In their first this Muon before I3-7. .IAQ 'VMIMCC' I 1342124.40 ll W Alllk A Q wma to uwmn mlm Phlnlrhrehos Vqlley View La Barrierlto 5 7JM7QT.i,fJ Supi, ahfihl, 'aswaaani 'u1z 'szmae field u they had last year: rx has some speedy backs, n g fellow by the pame of Joy rticular. Fan: here will remem- mlm as the lad took t-he to- WC! 108 .faauff Pa-n.l,4g .fuoLwc. And, J U ' 555395 'ly behind -fhi HOIHII In Chill' I ue school Haskell will he he? - never S In 1 gional venture at Coleman itil night. K - Seymou' Panthe did all lor L' this in an 1 mln. This sa until! yu, 'P ' pluycdin dmrlei il- an' ' 'xkngljur glut il I' 5 FY D' 'UIQ lim' 50 DQ muddy thodmrlvt-5 ' to llunda the Paths 'QUWBI' iq thomllul gum ...onab .pmolu 6-'d4 M9 ,-7.44-4.f4l! nut BA!! ,-aJLALJ -A-HLIPHGJILJ ,!4iAlA, ll g fa-we f1.2fb.4.uLfu 4. . ' 'im -QPJOT '+:W'f ' , x. :dgw Q.-mr L. rj. - ff '1 ....53,,jLeQ-gffl 1 ,, N.-in-A .. -5312. f rs' 1 f 'Q a f- fu 1 1 'V CS H . 'Q , 4. X , fl x 3 X ww . it YH! .a Jr... , 'A .N I V W, V Q 13 Q , 4. .3., 1 1 4 4,l 0 Q 'ftixi 'K , :gs , A . a - fu' 5 A-izarxxfp . L' 11.24 3944 A x X1 '. .- ,J- SVKA -'Y ,' . 1. ..f 'J 4 , ,v sf- 1 . y 4 .sw X clY ' .xx V.. . LB. X . ,Q S 2 at iial. i iq A nz ' ,-.4'f v .ff R 3 'Q , 1 V A Ay 1. L, x ' 5 f 1, , fs, f fkfkfqb 4 K 5 . 4, 11 S . f ik- - 'vi'QZ12- gf-1,'-Y 3 ' f f?'E',:,g5.iis.f' x Q' 'Y 'ff' ' v Q?-ix x '-4 Q '4 ax ga , L 1 - , fx 9 .-'ztsl V J . ,L . .6w-- - ,um-sur , amp... K5 1'-u 5. Cf.17,m0u.c. rfglm nu. Cf.7fmau.o. f-.f.7ano-ul... C-f.47mo1u.. C.f.17gmwa, ,f.,,,,.,..u, C.f.gfmom... r,l',7mMm.J C.f.7Jmom. ,J ,. .4 Cf :sf xx ..L!Z..4J 60171 4.0.1611- Emfumfvn.. mm ,emzl eb 04.14. 9041- J-'71 Uazniml, ,e1.z4,,a,. p,,,,LzL Wiwuflyf sw-......v k sxsz A .Q 3 , Q , A ,:fQS,. ,, Y u G x 'Q Ra K 1 K Q I Nu ral 7 Um Pl D. 0 Ewho-riev l'lfl'0N'..S ,hnnfionu may ea'1 ,L .ek n ' Q T 1 ll ' V 5 In A. ff ' S 3 17 a lb L L' f , x ,G 3 Q, 25 I4 I7 I5 iii Jecoud. plans.. - CML!! 422414 JM lug-f vf V5 H190 W , 5.1. f'19l0horTe'r '8+g ' ON' Efk-4 l1,L..,-., , I Fi :FJ -Z K. 1 LZ: if 54-i'ii.4lZ'4 gffbff j , ' ' fi ffqjiy '6 5 avi if 5 'i P H 'gf ?' : fi! 4? .,f,,-5-. , UZZJL- QWUQLZZQ J in 'i- ' . .- - - .. 1,4 I- Q, -v wg. 5 H-. I K VJ' j,,.'-1 qWIlx'0-., , 1. -. .. . .., A1,v n i V gn. ,cha-.ff fr Jn H, 'W XL 'DV i 1 , , . i , 4 f' 51 .Ci - ,H.!!v..1,w' ..i' I ' 5,--v Mgr.: ,, U, . . .. Q.. f ',lJ A., 1- f ' ' ' ,K . 1 V x Q. I af M ' v 4. . U , , : 9' 'tl fn- ' QW s lb ' u, , 15 'fi I '13 5 ' yy Yi' X Xi, I A TS , 'V 1' X A K, X x . ml' ' I fzkinifr Tn? H 1 Q5 A F f 4. Q wQ - . J , v 'u ,- Tw 5,- f, k o ' . 1 ' , ,qw 0 J Y X , ' ' I' iv '- X if W.: J Q' X ,.,,. :Lx . I ft x , we , h 1 X . t t -M 'H - 5 , Q j X - 3 ? .'fg x'x Q A. . gy -.- of P 1 wi - ,. 1 la. k -Q xx 1 --vyw . . .. W Q -. gf A twan- 6 1 -Q -P1 g .--.- fb L., K.. ,Mf.,.,k V X !5Q',J f.1 ',':-'lf .Sv-fi a'?'- Q 2 m -, N A ff , X L ' xksff- 3'1 - fav fi- ff. I A A- -fx Q N -W L. ,i .' .KJ x 5 .lw.Y'.h.x ' , Q ,QR . f .. ' 5 X ig, 'Q ,' vkiigy T' six -12, . X . K, 4 N' U xii , Q 96,5 I b L . t , . . ,.. Q ,Y ,. X ' ' x- f - . . 1 . N ' h K ' fu .. gg ,JQ 1,54 -i '?s..f'..Q1rf4.- fggi'Q? X xv.. ,w f v.....qn-m4D- ls .nl s ff: wa.,- nn. JY! A C' l I .WW 2 , 'W , Q . , x ' .- Q , . x X .:cX..n 1: 1 L X ' L k 7 1 '25 ' . 'Gi ' 'fif-.V-fp' ' 5 S N 3 w 2 '. K -.ik i-Q-F'3'gi,l',,x 1 ,- .. X x . gi 1 X-FZ. Q Y 4:5-gf. :gpg +fWE.1f-N?sg P1 Ff Q , Lgjk ' cw. Q - . - -Q ,EL-, 2 - - T' k -. . z ' s . N . . N..-y I . A ' . ,-gs I i . A IM' '. 1 . - - , 1 f ,X 13 I E d 'WT 5 .. FU- .' 5 . uf if .. . . . .5-ui' '- 5 ' 3k'Kfi51,:lff A fn' -gif - ,,,,j 1fQi,:J ' lqf. SD- :p a k iiw atwy ' V 5 - Mq.g,A5: 9+-M. , 1 , t ,wo , , , -- -f .Q 'wx M, H . Q., ,K yfiaigi 1-rf ' wir, ' ' VM,-A , if' ff if F , .smgf 'If V -4 f'Li '1 ' ' -'W A ' ' Q' x -w 5'f.'L5i' 'wi ' 7 I , , - L- ,Y '...., ' .1 t 4 , fo ' , .LV ,- ,. . X , , L, K z A ps W . nc.. , ., A 12 ' Af LR.. H 'K .,,., .R .1p:,.. is-A441 ' -L Y Y. --sf 'rr 10' gl, Nlf' bl' ab-vw ' 'fd n, if rw' ,' - 1 .. . V- 1 4130 f , Q ,A ... . . - . . , ,. S 4 x 9 v , , ...L , , 1 A ':':.-,- ' I 1- -- AQ-: ', 1-3 ,.4 .I Y, '45 ,, T-f.. QW .. 3. fy Sw- 2 . 4 qv' V . V., H2 .2-w+.,'g M114 gm-4:46 -'V wh? uf' WF -if ,f 'M' 1 A I' 41, .A D11 'HH -5 . I Mi' A gs '. , .. Lu V ' M ' , P7 sf' '11 W' if a.,.1 :Vatu VN-V-us., W QI UI' w'?'s.v3L.,. , 1 x , Vf '? tf ,V ...Q ,Av A 1 wvXf.4..,'.,f . P , , 9hr:'1:':.:'.-, ' V44 4. !,,..,... .. My-.yr-1 pvwwfsiviunn ,L M i. 14? f r -' i ,' . ,,-.,, ,iw , 4-v-sq' 'M'-u. w-5.4m vs,-My 'v-wg. 'bm . 522, 5, . rf n f w 5 lg we-Q... ,A H-'Jfxx' up- lb QQ Hum z,.1m,, M,-.4 ji :,i ' 'fvgg , , 15 .. Q V . ,i -img. .W 5 ' . g,N1. f' ,R f' ww... 'ff-f: , ' , ' ww fm-.Ql,g'f-MQ+2'wf - . , . A 3, ,Ng gf ,fp ips, Lv. mer- X AQ H-fw ', Q531 if 4 igaf w f fff N fs '. fr - 1 .1 -. A. Y ,A-My sw- , ' 3 1,-kihbfgfgl Jia. V.. X ' 4- winanm 1 wma. ,2,NYi.g?iw .PL ?5WQaKi5EiZp3 M55 W L ' ,q ,,vr5'gKg,i ab, 1 Maw vw nwwmh f ' in ,N www N.. .PQ-qu.,-w. 5 . , 1' ' ff .. 1 1-: -if 'TT 'f-11 12 gf' M V'12LiiP3 333 . M?'3 Q V' 'vs 'Q-'NAP 'fb --4. , N, . ,N-,Q,f f'g. A. 'mwrydqaf 1.,,,.,. x I.,-..-.,.. dv. ag. N. it ff 'WWW -6-gpm:-,...,+ .M gawk ...H 4 X i . .,bKf,q-gjgff-..,, , -W K A K I - . Q nm-vw Q an K ,- ' ' L xx W - Ha , --M.. . Q K M ff '5 C 'xww wediu... qw rfw' ,4-Q-Q-um.. .wmv '-'M' 1 K1 1 ' KM X M ., ,L ' ' K .Lv- N I 5 f , ' k K A! .V '-Walyfz U 1 V, V ' . iff v ' ' A -1- J.. Z xf Q rg .r Y 5 3 4 ., . . Q 3. . ' . ,g.'f,.j, ,, I , . .1 . .M , 1 --1, f. ., I :QV ?..I,Z ff.' QL, ..'II.'lff '1i ..,,,,j .- N.Y................. ,' ' , fm- 'i' R ? :.H1if.5,i?TQQ:4'agffj 'Ui ,. . W' 2 ' v ,X:,., an 26. ,' Q. ,W q 'NW' ' ftru., ,H-l ' tmw mm 'Q an il-M MVN wvuadwn-l + WM ,gwmmvhvil W. .. f ' ...J-Mya-4 'N' 'f ':3.ri1 X , ww ', nfl.. -.v hu. .. --. Q pq ,Jw 'CP I s -0-. 3 W., B ...sh 1 k 42-..5,,..- 'T 4 1.' H- x K. '. '-. gg ..Q1ff' lat. .K ,-v ...-. 4 4'J'f 'lf 'f-iff 'gym -V4 ,..',,.,,.. J li' ,. p 1. ' my ,. , ...o V, 44,s ,qgt-.:,1w . N X- Tx. H 1 ' - .f. ew2 , '..! a v.'- Jmxyxsqzx :I M 5. if .ANA , 3 , ..f'QYr:k -fm '52i-f.. C-fl wi f -dx, . P .Q .KL .Li '.t .x..v 7-'t M . .,- . hLs.iVg,.rx?'1!f,k5-'J -,q.f5,y,x .' A mgx, 'ff f' girl. '42 ,,,.j,,:f,-- Hggxgff .,.. 'ww y A.k'.. s .' k 'fgg:L ,-1 Af-5 ' 'H AL, .yn 'Q' .355 -1 Qr -X ' lf - T'-'5Qk,Q.xf151'e' V- WI , rw K 'Wg -:W-iifiif 1 , ,inf -- 4.1 - .jf,,J8g,'- .. , ' .f1f.-x,','Qs..e.'HQn3m,y- Rwil 'PE . F'-if -,,,8c,,f-f, xx xy -- . --1, .inn , .Q g , M V., QA- V Q . hifi' VJXWEZQ .iwlj v-KN' -NULV AlQ'S,.!h , A 3 .-X, ,A - , Aw -. . w , ..q1. . ,.-X L. 1- - -. - xq,,.-- X f .x f 4 NP-',w fl'-...'- 13.22, V v , x ',.L,.,' f-'r M K 3- f -- ,,. f.- ,M il ,,f 5 gn-xx ,, . , -. , W. V1--5.2, vfrm mwfg, ?'f-ffgg'-Q .. ' 11304. .-. . V 1 f Txiyil-'.f'?,fJf' Jaw' nf s lf'-7' V Q . , us. 9' .5 --km Y - W' ' 1 -g, s.1 .:- .-Lvff. 4-510. :sv 'HA' ' b f.V'!j,S vgbg' f- '5,::'!1i,- Q Q Q. 4: w X 4-1-mu-ft.. I - ,. 5'5 . Q -, 3, 1' fh--if nihitqrk -17.1.1-. - 1 w A ...- ,Q- X. Y ,g..,.a, Q' 'fi' ,Aw .fggmlvw ,n 9'4 .1 ' Y 4. v ,gy sir- Q11 .15L'!. ,. Q emu:--x v vue: . .Mqf -nwnng it 5 Q-A w is 'wg- . KY +2 L L f. iff? Q. f . . H 'Nl' .ns 1- ', 'r , '- . 'NS xg, .ss x-.w,L.,-. f 5. . ,. 1 x ww w , 'Eg'Qw ek avi.. 1 . , 9 . , -. Q A fe A f ' 'Qwii' ' af-fx A 'NJ , gqgxi -' Q 'iff' fi-'QfffQ?f'3fQ4T ' X .' Q 'l 'I?'f ,- wffgxvv f ?:rs:f, H ' Y 349 ,. fi' 'S-S? - 1 1qgvs ,zqgg ' -fi-Big.-:51w.j3 si L 4+-W. .14 ' , j ki! ., mfg .m,r:1v.:s33 .. 'ff-QQ.: -qv-Ez'-' ' f 5 '9 , .- 1.'1l'i'-HX 5:1 '.:':,. . .. w 'fs-Wu -'l , r x...,..,....,g, -X .m,.,.,.,,.,-,1 n--1.....- ,LM A ,- 'X ' E.:'1'h AK' gave --an I NHQLUGK gilt ..-.--.N-as 'cis-1 .. . ,. N-r ' xlr, V , 25. h . X 1 ,A....3lx9i X -mm' ,W Nw. ax-'x ' ' - wg -' 5, 3 W .. 4 iw X KQN'-e5 Xzn,,Q 04? vw . , ,, , .-A., ' ',,..-nf--44v'0Q4--,,,, - ...lf , Q v-'S'-E1 ..,,.,... , ..11.IL..... ..... '. -nur' ,. .vwmao-env, 11 -'ali .M ...mf-.... .W -'vs . .., -4,-wx -, -' ' ,, N. np... Q- ' on-aw-qmwff-A -.fav-ww! ,A .. , . QIF X 4 -. J -. v ky: k k 1 Soi , g J D fxwv ,Nw .. M-.mea-f. Q-aQmunm.4,,,w ,....., Lgowv-wr Irma fzgrffv ' r 1 . iw fifii LW.. . Q 7,4 .Q ' .J 54. . ,-qw , Q lf. R. . 4 ,,- ,X ,Q .N A , Ng V .. I , Wm, 'N A mi, W 1 ' Y ,' ' V A. '+,f.,,, N: ' ' Z A 4 -- I 4 F I f .MJ , zf- I V 'J' , ' 'V' wi, ., D ,.,...w'-1 - 5 M' ' , f- -M' M, H ,phi ' an W-.- , ,A ,AU .1 L B ..mg5f,':,: in Ei u--Q-.f....w-,M l .!57 ' '.Lw 'L.- '...:i aww,-.-f-..-.4-. ,...,.,.....,., ,. 4. i'!7 --V 4,A,.:,'i' - :G2Ii:.'.fL,, g..Q.,.' nuvmmwm...-Q-,.. uvmm ,. . ,. u , . - g:g'gf fv-vm..,,. . A ..-r. ' Aa hw' !,g,,,.,,m 1 X ,,. 5 ,,' .. , ..,.,.,. ...W .nv nv-W.- ,V,,,,.,....M, :img ,,,.. , ww-.W , .Je 4 .4 1' ,QM 4 43,04 Cv-me ..-A.-mfms. 4... -..,.,. ,. fn .V ,,,,,,.. .Mf hs.. . - A M- ,, 1 ' 'x V.. f A - f Aw W Un,- M., fm., Wwwgg M X, A. WM Q Q-4,-A, A W -7....q., . 5- M .W A W, ., s wt , . K fr 'mv-W X., 'Y f Y Q 4, -ff.,MwwN I - 'w,,.,,. 7'-W mm, Y -uk-N, ,r , . L .XA ,A 1 ,' i M55 uf 'd ,,fu-OH 'H ,g.....,,4.1 ...uw-vid . mwvs. -awh- .. ua-.-on-v,.-vw , , ,.... .M 'ff ',,. T-ii'-5, 4 :,,, . SLA 'Q-f.,,w K ,M 'N'--, , ,N Lrkk vm ,vm 'vm - 'v,aw' ', 3 l W ,c m'1..,,,m -. 1-. ,. Y -my w 2 ,T N' W .levi M A 4. ,uw Hmm' - W, 1 .. , 41' f, 'TX H' '33 ,- ' , A ' ff 6 ,Gm .0-W ,, ...Q--' .Aw '.1.,1 A .vp ,, ...ug . .4 W 'J .dum--r ' ' 'V ' ,f hw... x. .wr ....X..x-M' M ,bww Q ,,.. f, 'tm 'www Q n F, , ' N fs. 'ff ..,, ,, . - A x-fvnm K 4 .xv 1 ,g V 4 wa,-in g .. ' I 5 -- V1 .- Af -.V H . - 5, - ,fy 4332 . L,.., s ,,x , .- NA. ., ,,,, A, '.: ' -.,-,:,:g,r? ,JJ - -Egg' . 'ff Q K Q . .. 'Sq - -1 -fw- N4. , Ay., fi. , X . yM.lb 'www' , g.. MLB-,',',,, 4 f, 4 , , 4 -1 f---'fi ' 'L k m ' ' ' . 5 M1 a..'3- A, . '+ 1, Fig 'LW' ' 4 . ' . .Y 3-v-vw.-'H-'frm X wwf-Q-Q., -if -P, , ' r 1, V . F'1..'-'f . A x -.- 5fx ' , - Q . ' ' 4, , 'mx K 1 4 5' 'in , .A 1 dmv..-mv-A XM L. N 'f K xfkig-1 ' ,'.. , , . vv-.. V K K' M x, A ., K, V .-.,. JZ, L,.. 5 J W . - ww 0 5 W '-f f N Q U . .W S My N UW.. . .. ' A W 1 M . . . . , W ..... ' ,wfw my IA-wfm Wg, V - .,.M,.4r ,W gfwam, , W .- ,g W, ' ' 7 Wfvx,f,a,'Q' v- A- f -.Q AM . - '- , ww ,. ,,,,,, .. W'-wx' . -way K. 5 Wh ,,,4,wb 'A -K .1 - -, ., - www-wh' M ' my 4 . KM kryt I - K ,W f my M., ,Q ,.,, U whim Q ,,. 'rip 'Quad-sf. ,W A www ,, 'Q fra . -w X - A N -' . ' Y ijk, 'v 1 . svn fw N -5,-,N - V1.2 -, QL I 'nw' M Www- M , I V - W h-,.,mA 'M-.MV 1, R - ' nf.. ' X . -my A .W - 1 D ,A K 1- - ' -- Q- . ' ' N -., . -M -N... , -- -., .md -W . - 'JHQT Mig, 'mf N f'-a.. V, 'iw L W. 15 w....gxf l-Q '---.Nw '-A, ' -N, ,- '-M., .. , Ann .. . , .4 A-fqnh 'H .N ,.... V-M + --N. Am - QJMXV Q, f-Jew.m.,f NL ' . , .L A. su TT w ,. is T1 .-s s 5 PQ 5' 9 2' Q x R g. E 5 E Q PI U I Q bf, sc .N ,. ' ' n 'fiiiwf'-W A W ,Wf A g ,gif A i VS YYY : V ' - ' f ' v ' .. - K J f A -Y-1-W7 fl' K H in ' Q '- ' UQAW. ' f A fQ',j',5- XL- , 'Rims 2 if 'ff' In ' ' V Q' f ,. wi., W- W I -.fu.bH -Af. ' ,fiflg 965. fQ3'5!?'tM fl I ,on L ff -' ' ' M. . K W-V -A :W 5 .. K wwf -V-,JA N fffgdn- N, fi-ze-Qiafw - ,,.,,.,-N' .W ww'- J X - - :1ffMf'4 '1. QA ,gf.,3:..m+14 .Y f ' f. ' 4' w. - U .W 1 1' ' .1.,,wH -f ,- W ,W 4 , ,.-fr' M 3 ' ' gA,5'94 f f . ,ff M-f '.L 1 ' . . A 'A fi X ,321 .- fp-wi.,-wpffffe Y ,vi 4 . fr ' T. . ' M' X NNW A , Q- . k - ,- Q- 5 ' 4 f I .g5,,.,,.5-,gaiz-Ji.QX2P-w--' .4 N f' frfli ff - ,A A 1 Q j?3xf3fZ5iJ,,.ww4i'W 'l'jfz . 1,g,,,L .AI g'.'.if11vxfi5Q'fT'LI5 gr- 'WW 1 i W . U3 A ,ig 33. WW, Wd3a,W5q,F., ...,Q,4,e:ft-31:-1.--wbwfm ff' , 6 I, - ,LQ 5,5 mhfpi..-.ig 'TN , ,,,,,.,,-4-. . ' ' , ...,M,g.fu- M.-Uv'- AW'a'N'm',J, ., IW' tm k ' X .L ' . . ...V . .:w.-+mvfwM f'k-f fL?3Gf'ffi'E 4 -gU,:': .-- -, y . 't,g.Q,i,rM, rc,-Q Q .D-se. 5555, N .462 , 3 Yf' ff-' fx MQ:-rf ,W 'TQ i, ' ,.,. Mu, ms 8,9-an bg. f ..r 'f1:1 --fi-l,:qf ' ' Mm Q v, .. 1' -f - 3 Q. 'IM 'T' ' H 4 M W -H .A ,. if -I , N ff' .uuvwu ..., X 'Flys r f.. K q A . 4 ,--was-q .-.ww 4, Vg ,r ,Lila ' n-rf' ' 5.2.1. 1 M . , ,, ,.. ,Y ,, nz, Av- 'Y v ll nf'-v'w-if --am, M... ,gi-5. - Egfrml wp- t ', NM- V, ,131-W... 4.0 A 5 'h'qi. Q. ' ' g, wv-t.,,., :IU A., Y, x L I' ,A wr-., .4 'fN s. S'+. -Q. .L - v ,I .' V . ,JN fr .4 , . ','5s,n -. as Nw '- -'zF 'Xl- '+ ' . - 51' :I ' el ' A -I 3 A L H Y Q ni., ww .f,a,,- ' -,Q , .gf-W? -xftl 9 R. nu FW ,,f -ww. ip'-Q 2 sw S v vivdimf ....-new ....., . f 4 5,Q3fxQ1e 1 I A 4 rf 1 1 W: ,AIFM E554 ,Q .,,.,4,.A,2ig -...15 L. X f X . K' 'W ' . -an gn' VXI!! -Nm lF4 ' fn-- Q1:,Q, A ,,,,,,,,,, K'.:'Z,' Q 3' 7' A . , ' A :M 9 , 4-L . f f - 1 , 4,4 XP' .' 'LQ5-, 'YN' ' J, , . K 4538! ' -' 'Wi rr' '1 .,. VA, sr- 4' ia ' fi JJ. mash- Q ,4v,,,,., .,, A I . 1,0 'N-0 . L v , , ,W ,dmn W-, M, N -.,., , A .. , , . .q-.3y,x::w.,. . 'V 'f-. -'-.W If? f N ld-C ,-J 4 f LJ 111411 ' - ..'7..Qg-T, . A, - 6. ' w ' ' K ---v-ima-waww--wx W.. A ' W ' 'M'- L. Q ,. Q. x 6 Q a 2 1 i. P 'L U E !. E I V I I A I E s 'W -ff'-f'f'w.w ., .,. - -y V, .. W T 'f K .f ' W 'f A ' ' 'kk f ',.,.,. . . , v Q.,-Lwl.,L..W .W-1.-.-y Vw ' 'W 'ff 4 j . . ,, V -1-fx ,?,..-,j. 4' ,, M. , ' X O- '- ' '- 1 - ,M ' - 'NM - V- ', 1 1 uw., MMA ,, W-M W N mf-M . M. M..-A .U .Hr K., . .fa,1Awm...4-,n..M+p.:---if-,.mv,.,, X x . I 1 5 W 4- f k .Hag -1'-f '- . ,, , . ,rw K - : f 'mf - K ,A 1 A , .,. H 5 1 f' , ,fm---'M-' as-W., -- H - A Q ' vu... ,. f 1 r .- ff-1 -'ww'-v-w-w.,- . 1-ww.,w-HM-,pvfwfxf--NVQ' . f..-..4,'M7-J q w .NM 2' ' ' ' V -A + --.. f. ' ' ' H M. . 4 ' 02-. 4 0 1 , M ff 1 mm--Q M. . ,.,,,, 4 ' 7 . X . ' ' Nw - , , . . A , K eq-,H :- G ' -K, A ., . , Aidtrw' .0 . .4 J,,plv . ' 0r W +w.......g,. , .,.. Man., f1..,,A. 1 ,V 254. .. . , , V, A ' , Q .Av- 'f !l ' ...N I W- NL-W :fi , -ff I-wiv ,:,.-vw ww MY-, .. V ,,.. A. .ML N, 5 4,,..A,:n , v 1 X .,. Ns W., . .gg-yy-fa..- .- X . ' N ' my ' f-...W A Sz? 3 V , , ' 'lvng , ' I xi Y A N V, wmv- 4 WMM. I hiaf,,,y,W , 'Q Hin-r- '1 ww ,,..-ww' u -r '-4, lx. 'U-...' n.,.hA -Tflifxemfff v A :JJL4 7 rf- f A :.::s.'s....4p.,., 'IV' ,, ., - 1 W -M rw , ,, ,.,.. ,, . -0-,-...f,.,m-af, -ww- ,.,,,.. ,..- M... .-M ?,,,...,,.......--mf--v . f ,.,,-4 ,. , M -- ,, -N.. ,- .W , ,nv S., ,, r- 'UQ' . Hua. f.,,,, , Pwrwf- ' v- n,-,-4f--- aww.. - L....,,.,.. W. - , P i . .M ' 51 V . '+ ,v . f -29 I 199'-.f ' ,-,ff . K V v f . 'fb' ' fM....w-vw - ' A A W. f f .mxwii b V ,J W' m.,uf'f'5' . wif' 1:14 A 44, , M ,waxy . ,. Jw- A I. X iw .wk , b va.. .,4....,,,.m 1 rx , Q,3g!-J' vdrwvwy.-fgtlfviz' A , 4Q??Q?jg.:x ' 4' 'a i . M' Maw kkgwvv' 2 f ,. 5 -if V 1 ,,,w 'pT' J- N,-.-V' , ,f- ' ufi ,..,u5,sf'? f wig.. --14 A ' .f M.-. .ff mQf'f1.,! . '-M: 951. -f 'W' - w . N - sw x I A - . .AA ...Q-5 , :Nav v Q .f .f f -i , -H-4 .,-.vm b f Aw . 1 f ul.. , ,..X ,. ... 4 K sf V A-W dai- . V A ,.. A ,.,V,.f,.11+. , ,A . A ,v-' - .aw Auw -X Y K. A M ,H- xg' ,.,. Yi yyzi' ggi ' --an ,X v KU...- M wif., ' f 5 I ' ' ,'I J xr . ? H Y W . ,L.,7Ja?,,535-,45g5, , 1- .f N , . . ,.L',111A 55!?M,v S' x'w ' f '- Y , ,Q123 ' - , - li. KQIIAFIQ? Q n , ,Sw 1. , 4 3: 4 1 'Af W 3... fdisw 4 k , . ,lf JJ ,. Rf? 1. of mikfv wma Na is vgiwig J ,- S - M Q .U--. . . Q. 6 ' an N f In -' -3- .if z , x E - - Q-'E Q - , .w . ., , , Lp, ,'. , Y A - X . 'x aw . Q - - SWK. K , K ' ' TE. , XI - . . - 2 ., 35'-iw. ., I , ,., .... 3. ,.a.g.,..,.....,........ W... fr Q , 33. ' 1 -QV H ' ,, ?-27 - 1 - y . . -..'f ' - 19'-'W 'f - ' KJ XyQa5..' uw.. k - 4100 -- , -P ' ' 'N . X ' pgw gggg , I - -xt S .E was Kwai - . j:-'- ' 'N E ,. . 1 .Q X -I x' k 4, -v. 1 - ' 1 C : X-.2 . - '-'X l is . M wwf- A K -Q53 tug ffm fgwgag - ' -' ' -. - 1:1 mn., MW-W -' U v . ,J Alwg. Lk,. .Em K , ,. ,J .si I-,. ,Xie--T Q' R, fx- ..5,,: 1, 33.5y.'? jx .f . -'A ' - - 'z.-Sufi.,-' 1 -- ' H . ' .. 4:-q,, '-J-.-' .l,3Fig?r.M-,.I... . . 1 rf , , -,. . an - ff, . x ' , y . I f . i --.Q 1, 15' - x V g . .Q K . , . .. .. 3 , gi, qw- f A wg- ' - .. A, ,X fy: Z - , . .f ' - -wisxgf-if,4 2'--35: -9,2 L. ' I- - -' ' ,.- - A -V. . ':' ,N K Q, :Pd D V . .-P51 1 X ,-- ' Q 7.5 yrs' 'X-'.f-Z'.Af4rx 1, .1 - ' 1 S' ya? W. Q. A '.M',,gf,f 4. . . v 4: ' , 'gn ' g - Q.. , -ru--y , K . N - -fn ' . W fu , I, -.ww Xe 4, f, - - - QM 12'-4 jg' m- ' .2 A -- 3554.-.g ,, ,. . 1: 4... ' -K Ml ' -: -' --U' N --.,--.ff-J' ,. 1 4. h I W., . T ,,w.,A i k ' ' -f' ,. - I - .-4-,W-1,-'zf Q, QR z ' X -4 ,hx N X .--gyk J,x,K ..- MIA QJN' M ..- , 'S xg gf My f Q. H-su Q wk L v K -,dis-rx V NEXT .f 1- -- 4-5 Nuff' ff- . -516, -,.-- N, . '2 3 f A Y- A Ae., M. . - ,Qi- .2 ,A ,.. - f-gxgirf-5. K - xgufg. . Y, V - Q . K f - W N 4 , - - W- .Q 'hm , W ff, .. ,. .. V - f 35, , w .y xi, I vi. Q-Q. wf. -- f Q., M- . . 1 ff' ylhhgigi I i F . - - -Q. X, ..esff'Q 'M his . 42' Q , -rms . L. V .g-in ,r,,.4i,,,.N-. 9 -,sw f,.w' uf' . D.. Q , 1 J Emmalibm .Ag 0, ,, Qf ,, Q i 3AA I ji iw 4317121 mm df W CZ fwwffl . gm fgfylgmm WWW? 5wm,,ZUZ7 . WKZU W MMM ,fwfflggg 5mZ25.?ffL2 mv ,law JMML ZJ,J?l413!aMQ 759m-ff f5k.5.- - fi' i2'A,,4?', Z3 gs - w N -J' A Q Q V 2 ' 3 ,f Hmm.. Q - . -.'. ' is f : V 9, . ,- awpgg. V. 5 -I f f ' ' .4 - V ,,, .- 41 -VV , ' .z ' A . K ' 1 Lv. ' .' . Qswxng, a t . 'fx' ', ,,.I1'....:f 'ACT V U VI- ' 7T'1 Z- f z ' 5f5f 'x Ji H I ' ' ' f ., ' - ' r , . K .N 4 ' i x!.., 1 ' 4, .. ' F 1 'Q 2 .mam ' -v' -1 X fix f ' ' 'K I . , v tl n' ' - ' - . . -. s 5 . ,fig 'a,.flEV .. .,. V v VJ.-' ' -' 'ik'Lfwe:5ff3?f'5'9 M' - If ' ' Qi 'N . - . -Q , , . -gy., , .J ' ., Q,fw,., .V.',Q3f3'vn ' -VV 4,- f4.5r-fQXft t'ii VJ, 7 AV K-. : V 1 A7 V ,?L?.Q,-T- Lv 1.1 V K , MQ? f 'q V f .L.,y5.,.lf ka ,.V ..,.Q ' ' . Q ,. 1 -J.'.-f- .15'FQT.5gQ.uff'EQ:r'f -'- - , Q eh 1-w Q . .. . . ' .1-4,, , Myfq- -, , , ..' Q --4 . - '. Q',1.-JT+.- Q--.ew-' 'f T :- '-.QQN-r - NNW .MQ Ap'-ff.. ' ,V B Q '1 'Q,Wi i,e..efng-V -Azjbf' Qf' 421- 'E . f7 f5 wi Q. ,f i'QY7-ilxfiiviu ' N I X A' l -': Q3- x:i'1-ii-'ii' Vw . I Q 12 3 ' -wa . nw.. f ' 1 , fi' 4,357 , ,, I V Q LV VV S' . gV'f.Z44gm?.. , . ' V3.4 ,. wyew.1-1n't31'.irw5lf'!. v1'r5'.wVfukQQ' - ' - f.'-',4Q1,N.11-L-'z QQAJIQAQQQWWY , 'WW Qk:..--,V ...if-Q' VN V , -, 'VA , V.-. A QV,-,,.,,gV, .4 V ,K Q ' ' . -' 51: V:,',..',...,p4,!-, V,- 's,, 1 ' Q , ' . ,, , -- fx . . -MQ- . V2 I . ' ...Nw-..V.-:T .H H, ' V., ,-T3i:f2.:Zy5gLQ55.. ,,Q , - . ' ' V5 -Q - 'I 1 ' .Q J D fd' M' 'lp V ,A,VA...V ,3VV.AV- V Q' H A .Vtlgfjnx-1.-',',!,fHi , fn. aww? 1 ...Q, 'Hay ',' ' . W'fwww , 5 Q H . x U' v ' 1. -- - AEQA' U -'gf Q9 ffif- . 73V V , , -ity, , . - V' I 15i,A.H.:QVVfV V., In V X 1 .If ' . ...m-QfQ-'-Q Q .f HU V 'V .qjgr ,VI-.ri .55-a0ff.I,:V3,xT.1V'l'1.-4.-W'25 V ' VV Wf If , 7. . 3Mphpgdg: f .' -. , rp 'Lift , ,.,-.3-j:.--cw.-.9--eQf:,.,V 5 1 Vg., t 5-. ' f. P- - ' Q -- x wff -'f 'v. 'Q . 1 f . f Q.. Rafi' . A V , .5 I V V . . . . . . AM , 1,h .V.X .sy -, X. .. an-'Qt' - ..,, Q , y,-ig . . ' -,If - - . ,WL-'.L 1 .' . Q W. I I -V., V. , UW .sam Ax: V' V A V , ivan A' X 9,4 Y .'-11. . .N ,am f - 1- M., Q ,1Ql' -,. !QQ , ...P ' - ,K A Q. H ' , . ' , ', v ' ,'... ,.g :,, , V . V .L-.. Liv.. . Vi V ' L X . V,:. .ki V6 ,, 'V IVV!-Q X8 3A , .Y, V, V VV J V13 V. . A XV ,V V.-V V 11 3 ' ' ' 1Q T ' ,, v I Q - , , . Q., ,Aga .9 N .fa-,-.. A NA rw . -A .V,.,5,VV2 r g. .h.V,uVk . . . Q '. tx . 13 Q .,1l3..Q Q-1 ' V Q v . V J. l :-V... Q ,f , . w . Q - I, V u V 5 V V- 2-. Q' Q fx V , s . ' gf.: .Q' .fi f1 4wN H.. .fmkfw was + :Q '4- f 1 V 1 V A-VVVTVVQ . .. L ,Q .V , N - fQ fQQ.w. Mwnf W ' ,. .Q -' 'J' v' 5 5 ., Q ' .-- -v .sf 'Q Q - 1' - - qu ... . . .Q1 ' 4- yw K Q . QV. V , . . . f ,Q -A.. -Jr-g W .1 ,- V - ,, A , '-'QW Q f ji' ' 'V'-U ,' wwf- 1. 'Q . . - U.- Q ' '- I-1 , ,- . .Q . , Q -. .f X -MQ , --1.-x v' 9 . ' if ' P... if 1 Q Q Q' - 1 , .V A . VV,,,.V5,,,.V: . VV V V V .. , 1 . , 'x T: f-fL'.'-: 1':. ' ' ' ' 3. 'X f'-' ' ii . I ' . V Q? .1241 Ev .V L .. '. f 1 .NE-JVV ,Y ' V V V. V W' ' -':1'f'f'?r:2.fIf-..afQv:rQ .,Q. ma1f.fQ.QM..4.. ', .Q . . . ' Q Q Q X' , ., Q - ' '- .'5',VV '- - . - .. f. , V , E- . . ,A , , - V- V V V , V Q .,.g5v:yVL AV V , ,t wa!- ,Q , . Q. mf- f - A . - ' N w ' ' 4. A . Q . Q , . Q ' Q.,4Q12f-Q-vvwf. ,.:r44Q+, 2:,. up ' A ' f ,Q...w'A '-: '- 1. ' .'.QQ,.Hr.q- H,-1 'IJ L . ,nr ln, .g' - ., ,..Tk- 'fo..'-9'-- ' 1-H i Q.,+ - ,,, L...-N, . , 4,9 9 'M , , gwwmmmmnmwmdmwwwfhwwf w.A.w.Q.wf.m Q , ,..-.-w flvquw -M - 4-. Q. ' MV .Q1:a-W --':'Q- ' ' Y ,.'-' ' .- V 11-.-Y - . . - .. V ' -' ', . .',ynVv' ir gal-1 ' W- ., . ,, .5 lr up JE ..Vfma.mL-:. fgK. Mi3,AVyAJVVV.XsJgV 1 , ff77J-Q2 Ham gluulzfni - - - ------ ----- ---- C5 .bfmwd Jf.L?.i, Cf1aZ.f.7.f:.1.a.a.u,eMJ- - - - - ----- gr Wmmd 97j,a,z:lLfyLJ Q-170011-ifLf ----- --- ----q5lfumzJQ.Llf0Za.mL, ff.,owwauJ----- ---- ---- M Zigi 4 mar I. ,.. ,v,,,.T,Y, .X any '0'X kgs... ,. J, E357 vkjfxw IW, QU.. 1 ' fffi fy ,-- 5 .i, ,X 'i' 'rx' 'fi 1 F ' . fi? xii, gym-2 gffmjgf .Q . K K X E710-Q S . li u i' L 'j X ,Q :4!Zf,,7 My 7 A ifK q ,, 1,,1 , JVHV7-LJ 3'e'a'J f' 7X f lbfm . 1 fumgzfem mam ,mmf 0-Q Gahran, 5404 6azrrZar1?11. Elfrurw. gnmiw-071.1 'P , Q ' Q - ' p 3 SRX Wg .- X N I. , 1 Q A A4 N 1 , , 1 a . K kxk' , . 5 K 4 X' 3' A ' . . . , . N . -A S f - ' . img , K It ,X :::::.:.:.-., '-- ,,,k..WA... - W Q- KN5 f a L N T 3551 ' '- .QA 3 :Ng - -333,45 l his .W - N if sgiim f ' 51 f ' fy - ' ' i .4 5 .5 Ryffhigwiije. Qfnwvlglwgzii af LZMIL fp ffuzZ2fLJ J?-Qbfmfmuzuu QMJ7 lbcbfv JEL 17 EdWZCdWf 2421 Q ,W ya! 7,7QMn.,6lZ!ffJ5 fur? Glwfvaz. Wm. Ghdflfig 'mia x,-C , E 1 ,Q 2 XX HF , Q -' wa v ff. i .1 sie - if f f a igf a l ' 1-595 5 LT -be .mai Q L 9 ad E-.xg Q' S is yi-fi ga ek ,, m , i V ,VL .. , -Q .h ,av . .4 Inq.- 5 Y Y,- D 4 71 f , 5 , ,fi if ' X z 1' A is , . ' . N 1 , ,K .,.. , i g? 'Gif H: Y sing, if M X , ,, QM , ,, 44,511 'Q X ' X ' 1 flvh6?i1'1 . 7 ., Z 1 LM. W N151 A 7 X. ifr w iiz ., , . , . 3 5+ ' - N1 'f g.: wi f T wiv , 'i , V 1'g:Lpff:vg+,w5ig,l2g,- f X 4: mf,-w.'f1w A . ii-,,m,,fi fs -:YZ il vw., nik ' I Ni S2651 'x M1 , 'wfw Pe g g' W . , .- ., K A V-fu,-A- , ,,.4, 5: fy ff gy' :., ' b 4 K. ff wa as k I 4Lm,Q ' ' X 2 md . ,..A Q :rf M ww ' 3 I 'Q KJ . ,, Q .V 5 5 -g l , Q4 QQ AA f QS l WWQZQ A 0'd.A. EK ' m 'Pbbx b A w - . , - ' ,'.- Q .. '2f , fy MM W ff k,'. MLM! if lf? A f' W5 5 L .Qi .,,.. P 5. A A Y Q Q x 4.4: . 1 l sie 6' 'ff fwbffffm Q3 435 5315524712 ' Q ' . 7 '.,, 3 V E ' . f xl T Q ' 70 Y Yi- 5. .Tj ,DJ-n.,2L 1 arm 24.0-mal, DJQHZE7 260-mb i -Qfx 'U - , Xt ..- 9 L K x'PN'f 75 24 ' 4,5527 'ff Mfr ffyffy gm f ' 259 7f PZLLZQAL Kfluw amyw JM 75 ,gym iwffizfi BUJWZJMWHL ZZMD ZAZALM, J'!w?b ,D Zaman, fmgw 25L14g,,f,1M,M4 ? LW1fJJ V M f97Zl!LLM.a, 5 ----- ---- - ----- ---- - 9f,an.fLLn'1.,J 6J-JlL4f.------ ----- ----97Za.fu.L-:LJ C-fJ.fJf-1f'aJ27- ----- ------63aD74aV.aAn,1-4, Qynbnxz ---- - -- ----- --J:a..dfL1JC.fu.a,fLfz. , rffmwazw- -------77j,fz,.6.w2.m.LZ.C-Z! inf., Z9 .9 JMWQMJ W 231127 Z3M7U HUM 7l31aJAww is plg J . h R gym pww 'V ff ra.- if 7 ywwpww I wx N Wffwlww iw ww F517 F-MMP Jwfzwwfqv ww ww 7? 114 MMF zuwmlfw ZIWJQMMU YWMM QMQMM PMQMCSMML WM -., :-1. . . f 59 f 5 .J EW, 5 +V 5542 + ..,, ,Xi 9 Lf '?'0wW'7fm 3 -M at if as 71gM7...uLg1Am4' , O N an Ph ?Q,'E 9- hi- un..- L i AL 'se A .. x .Af xtegxfi r 6, . U ' k Q lf ..1. 7f2,.mf,U!0,,,,wjm Ay Ziff 3100711 fmyv www Jawa 5-v,4Lp WMMWWM7, fwiw 1,66 . I S R YE 5 fi w QQ , .L Q if 5 Egg. fy . rt , ' X . A L 1 fff Q . is K - LXgQi,'1j!.f . X -145-f bm' T m . . .jg L5g,?,j.f if A - f i Q . K -Sai Y-. J 'fm-fl? . . '. g .'X,. Q AA .. ' -b , 2 . . 4 X ,. L! XR .5m1.w.,,g,L,w YW fww my M 26.1.47 ,v,,,1,M, bbw ydmfw QMZZJ gww ffmflvlny E777 PM fjwlfwf ?3f4J7gJ.mw Www www :f,,7,,,,7,H3AM7 cw 11,7 211,57 MMM ZMJ7 Aww QDWQAMM7 Www ww Vzlfffw MM, gw WQWQKHJ ' We M7 WWW JMLJU A we vw fluff ww -E x V ,Q LZ L 7'7w WLM if an Q - M Q ,m Q W 'f-T'-s 'MV g A 1 h N 1 . K 'P Li A . mf, 33 -i i i K ' ,hzgii Q 4 . W, , . Q ,QQ f 2 S if X Y if Sh Q Q KX Q if H Q K 'SW Ne ing N N bm? 4 n W x X QP- iwfx ,yr Q4 X, Q E A 14 . 0 . ,, Lf :HU QM WW sw Gb Yiydw Zwib!-MMD JMWJM ffwwfff-My - ww . ,, A fl gmvi , fwf,f1,i,m'1Hii'-H . K. X RX N5 w . W. f' ' Q 5 in 4 2i,4Mz.:m, ...W N 1 EH QQ mxxeayqs S- A 4 m fiL'3 5 47 CW W , --QTSQL MJ Piqilfffwffwfw 5 9Qmn!JKmA6 W3s4mgLZM2zaf MQ. if YE f l2?wvnJ.2Eu?u4Z5 1 Vw , sz? ,gi Mn b K ...I gig, Z3AL4,Qa4nMmwu MCU Zhuuffu YW? W7 K K9 fykygisb QM filxrfg, X K ,F df X155 ygwww 35' K1 gf bkif fi W-W N, -1. Lx in f - f H It ' ' l 0 sf Q . 3 In if ss' x --. . . 553' 7 if, 3 Wsc ' , fe,4iwf Wf fel 9 6?f55f.QQa 5y A 4 jk. K U, VV If ,W Y., W -nj-'ry' .tfxgj 4 .f-N , . f H , p 'Q ' A N .M -an-nvt.-N' 3-'-ww'-1-'hw-:sir---.N wgwflf-fd L gall, Wlmf n gJEm'Qf,,,,i7-----' ' -C-554 -lg,99ZffvffL21?A1f Q-, - 2P39 M2i4J,-,n,-S j h- - - QJQJLMLM JfmMw' 59555526 A Qnhw 23403411 1 ,NX 5 if 9' Vs 'ft' x i X f i MJ, ZQUUEJ PM .Adm J, A he X f fl yo' may 'MW WM7 fm w K Qgzfiffzw Q ' ', ,AA-D .WQA uxw Ny' K WWW r 53?22'ff572iL 'QQ Q ff'fw2J7 f 'J ' OP if V k V Q ' .J R mf X - ,W A L' 1' M! fn' fu X237 .Z , gf 11. fa ' V M' ff? , . 4 ' 4' f ' v I-fa? 14? ' 4 4 5 Z ,kg K Vx f W5 f . , u , A Q' -YJ 1-A, if I VK M fm, ' I ' PF ' fs 1 E+!lLLJlli4ufnJ , .,.' f 4- 354 1? I ami? pm! QMJV 0.g1fJ,,,..f, 1 3 Cgfzulamfi wma xg I , . , QV I atnj 5-LU ,li,Y A Mm WMM f4,,.4f,,,.4J ' 2kuiinJ,f7m,aJ awp www glmhj p ., ,. , .4 N , A ., pw-1 gmA!L7gf,7ffMdJ V11A Qzyhif xi... Q WMUZUWWW 77704 MU W ZQWZHZ A ?jZf27'.fZ,f,51X'J7 2ZrMZ17?wcZl1 CfML472S4AU .. ,AY t . I 7f,4az17izf13..fmJ Jmwfdw ! ' gouujanifs, . lf!! Wmwwzzfmw ow fs' ,R as. F7 i vi Q 1 ' 4.11, jc' :FM Y- ' 1 . 1. 5lif5'?3?ff' ?3ZJHfL C053 x 'N f , 1 '-If ?0w21'w'LD'CL!?lafH 5 45 ww: CLQL9 ., bi' :f'MWMCfimW cy , M. 2, ' Ffxgjwm 'n Q-AZJZ-IAAJ 3 x Www 11411 A 1 glean, C9741LgMAJ 9Jl-L0.,Ln!,L01,,L,,- ---- ---- ' my -- ---- --Wzmfmbfuwz 'ww ' ----03-M 6i,,m1L, C'f'u'if-7-JL!-0-41M.m.1--- ---- dj qilfm-ZZ-JU--D wg Q00 A, -----Kwwabwmw f ohhh- ' '--- -77Zfza...ogQ,,,5Q', rf-fmwoaw DQQ- Q - Wim KWJZSMJW 4,0 13 aaafzwfflm 7,0 M, ffwffw : X gs ' avsgl. ff' W:i5g'i?'f' ni . - 1.4 5 - q.5.igi:'a 5 fm-2: - z fs: - a sf- 554, J . , , wifi, , - .. san 2 - - Q '33, . ,, ' f , .,-: ' :fig ,gi ' -5 , En g 5, , K k 'T - '5 3' 951.15 fl . 4 1' ' f 3 ag ,, 4, Q 31, +1 W, A: ww sw , w X Q H 4 71 f - . A 132, 4 'P lim' A S i ,-.zye 5 ffl 1 if I :fg i? 323. , 4 . L Qlgf Vilflii 3 L f usa A ,3 7' 'H- G N x 'W :- QE 3 -s 9? fs Na Q' ,b QQ K af e X K Q, fi - 1 ff MK ' Q will 'fx w N ,E X ,kg W!W1-4171! xy! , -ir Wzjffad K 4 mbilffailfif . A ' yacljff . V 4 ,Y R Q I W ,iguafdlkw 1,,,a,t,,- 5, , 7lZ4,yma 51105 WMU ,:'iLL!Zam imap flaw 35 Q J,4muJ!,mzmz,fJ X 1 y Wild!! y07ZL4J Jawa, 62 Jw QMQMJWU .fmzfu Qafnnd www, WN Xxx 3 El N51 Y s . QDUCQ! . i -N yannzw 77ja Xi 1 E I 'W 4' 1 . N ,x , -Q gy LL' U WML ' 5m7v C20 Umm Qna-gf 77Znfa7M2J glamnmll 7ym.ZZmJ X, - S' 1 .. W in-. TQ 5- . . K K! ymwmw X l,,,,Xl fg3.2?A,,,Mm,, ZZAMZUJ Ewa!!! 3 f 2 , i X 5 Q ' ,4,,,,,w2z1,.7f, I I i 5 ? L' 2316 ,f,L4aL1m..4.J yww aww ,ima igfafznm ww, fl fam!! Glfvyifmm yay Qwyjw Wmfw Yflayff-Mud Zi? f71m-M1 g.7 !N 20 -41-fb .. 71 i f KW W YM MM pb! Zfmrzqgb Jfm CZQMQAM, glam 50744440 c2A,Alg4b,,4 ..... -- ..... -- .... ...- CZn12mnA1Q5fLELiJa7Z C.fDyLcNZkLa4JLaLA,- ---- ---- -- ------ EZJHHLJQZLLAJCPLJ QJZMZQA, --------- - --------Qmnoupgvnowb fzJ---- - -- WM. ZMAAAL leaf, zs?f9g,,,,,m., ,rw 'mm '?'?f2,,i J 73 . JP x Y al 3fxiT?f'? 53i K' A xg, x X K ia Swkgwid. .- . . fx ., S 55048 if , 1, 75411, if, Q' 24 M., bmw. YZLILJ fm? WWW E524 42 gfgimw J2nn1.M.J JL Zz C-7.l. .Jvamzmuxv 7304, J! ,AJULLLJ .AWMJ JIMAL 78-gazalnu Yfliljwlf .GAAIAJ - is M, fam, 73 75.12 J77 EMM Jazz, fzbfzfiu J!,Z,,g,,-, mlm, fm imma, LLL Mmm 715,37 Q 2653 'JZHEZ' 353123 glib JM, 5 1q,7,,,,,, 0-Midi, www 7Zlf0T1 Zfmamd 7f,,4,,L1, FZ Www 0 751, 12, ffifm 9312 , ff C'flu.mza.HJ f ,M fiimlw 07ML1-J 57. WMM W'f2fd-f,:,f gmd fgmw asm!! , rfmm :viii rgogmz, JM7 Law gfwmmu gdjffifzm imafl, ff?-41 Wa M4111 JAAJ,,LA2J Mali ZZJLLDU MWMM, s I F...- 1-4. Jbimui, JM! JZLJ Jalan, -, A., ,Aw . A .: F A . 'nk 'X - ' I ' , A 4 - 'W - .Jax X -. .5-1 .. A - A ,fl 'Q' iw: . ,JV ' . ' jig , -, fd. fu In N .... ,nr 2 .f f' vi ' ' V ,- , :Z V x - -- VV-.VA V 'T-'M' a , I , .. .N H JA W., , nf.. I if Vyft 3 -F-5 ..-gi F V HIV- ,L ig ...Neff if! ,515 ' gf 5 A A , TL V , V - .. .- ' 1 4 Q ' V Q v. ---eff? ' 1 -,, , , ' ' . .- Q' 'T . ' gl' V 5 K -A I 1? I h , MM x 51- I ' ,' ' ' wwf .V -V - . 0 f V . -- , ,V A .Vg ,' , ,Q 'D' .-34 Q. . L.. - K 5 1 ,--if fx V , . , b Q A ' :'Li:!5 :1. f X ' .' V. Q '.'. .- 49 1'x? V 'L . ft . -In f- N-PM rv-- Jj-A jf .55 sb as 4. . ,yy - 1' Aga, xg mv., -V -. V I ' V ' V 2. ' 1' , L 'Hy-gf.. ' ' Sgr WWJMAM7' 2Ff7mw,, J7J:CrQz,,..,L.,,,L, up C-f1fnLLiJglaA.4.,-0f mug., .fm.o4Z7Jw.Zu.1..fL .fMJ1.aa4Qv14,J.Z3J.M011L,.wHe,..l1m04,.!Ll1,Q.a!, . 67.04 14.010 .Jian-!A.,.LAf,fZa ,.,6M.Ll..4,. CLP gm, cfm, 61171, 9fM,,,,M4Lw,4w,47,,,L, 7 Cf,S'51zZ4, JDM, WMM .zum ffblztzzg fjooid J Cfnfw -UML Z J7UQUJZ,fQJflJEJ1gfff.2y1J227l'f'L'AAZ'bff1,jfDJo., -lu-!.1..u.r2fg1, gif-.5? , I-7of.JZZU l7456'QufnZz14.,fJ'.2l3756.z.vt.1.La..l1LJ Awnmfg 074-I-fAZa.,5L f-Gln., amffuwnvg 4IlJX -Vg -'AIN q,,,..Qf,,,,,,,., 73Ml1fm, C.f'u.f1.l21.f17 2y..,,,,zvm.z.,4 zsmz, rf4!.ug,,,4ff4 F523 B. H. qammazg 55? ww. 7 0 J!,muMLf7 iii fb. CS. -H. H. Qimlal nw. mf gigw. 'Qzflx cfflwi gm, M7M 'J ,fJ,.4,f,.,,,f, fl Qi, CJ LL!-JLCLJ Q 7Q.LtA,,m1Z2L 5?MLm g.,n,,L Wzgxfi fa. 5, JJLHJ7 ?3BE, D. 5. JIJLIQ7 WM. MQM4 Qfnflfgi, JMMMLW7 73 J, Diim, . ,-17.15. 762573: Qa4mwMM ' mihhm gui, ? MAA jx 60 R 2 , ff ,aff .25 ,fire QC 59 A3 X20


Suggestions in the Seymour High School - Panther Yearbook (Seymour, TX) collection:

Seymour High School - Panther Yearbook (Seymour, TX) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Seymour High School - Panther Yearbook (Seymour, TX) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Seymour High School - Panther Yearbook (Seymour, TX) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Seymour High School - Panther Yearbook (Seymour, TX) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Seymour High School - Panther Yearbook (Seymour, TX) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Seymour High School - Panther Yearbook (Seymour, TX) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.