Santa Paula High School - El Solano Yearbook (Santa Paula, CA)

 - Class of 1935

Page 16 of 72

 

Santa Paula High School - El Solano Yearbook (Santa Paula, CA) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 16 of 72
Page 16 of 72Santa Paula High School - El Solano Yearbook (Santa Paula, CA) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 15
Previous Page

Santa Paula High School - El Solano Yearbook (Santa Paula, CA) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 17
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 16 text:

iv rf. ,, - 3' 'J SENIORS KIXIVRA, 1.ll.1.ll-2 Spzmisli Vliilm. 1-33 liitcriiutioiiznl 111111. 3.4. KIRK. f11,AR1iNL'1f Yzirsity fliilw, 43 Fmwtlmll. 43 Bzislwtlmll. 43 132lSK.'1b2l11, 43 7111111151-LT from Rupm-rt High Sclicml. 4. 1il'I'R1Cl.I., Mx'R'r1.l-2 Nl.-xx-3 Clpclwttzl. 23 Tlirift Vluli. 3.-13 li.A.A.. 2.3.4. l.lilnH'roN, 11A'l'RIl4I.X 1'21.lZAl4Ii'I'1l 1'i'csic1L-lit. Girls' .1.c:1guc. 43 fJlK'I'L'1lJ1. 1.23 filcc Chili. 1.23 Spzuiisll Ciluli. 31 Pi Him-gn. 1 3.4. 1 rcs.. 33 115.1-'.. 3. 1.lisiiR1x'i,xN. l1I'1.'Nl4NA xvlCL'-D1'CS1i1L'l1l, fiirls' lxzxgiic. 43 llirwrizm. fiirls' 1.CZ1g11C. 33 1.:1ti1i Vliilm. 3.43 liitvrnzi- tiunnl C11111. 3.43 8133111811 flulv. 1.23 ILA..-X.. 1 3 C 9 F 34 1.lNcol.N, 1'2I.AlNI-I AN1'1':'X ,luniur 1'1:iy3 filcc C'1u1v, 3.43 OJLA., 43 fl.A.A.. 43 liomnicrcinl Cilub. 4. I.lNlvs.-xy. Sl's.xN 1'11.lZ.Xll1f'l'H Senior 1'lny3 ,limior 1'lziy3 Opp-rcttai. 1-33 fi.A.A.. 2.3.43 Glu- Club. 1-43 UJLA.. 43 Typing and S11OTl11IlIlK1 Vmitcst. 3-4: liitcr- nzntimizil 511111. 3, 1'i'a-s.. 33 Spzmiwli 111111, 1.2: l'.S.F.. 4. 1.0NSDAl.1i, 1.-mi its H. hlimim' 1'12lj'3 Hi-Y. 3.43 1"1Uf7l1Dl111, 1,2.33 '1'r:u3k, 1.23 Bzlskctlmll, 1, N11-ximx. DUN 1.1-1s'1'i-:R Ui'c11Cstr:1. 2,33 '13l'2lL'1i, 2.33 Tcmiis, 3,43 Fuotlwzill. 4. 3lAR'l'1Cl., .lO1lN L'll.ixlu.l-is Varsity Club, 43 Fivcrtlvzlll. 1-43 '1'r:u'k. 1-43 linskctlmll, 33 Bzlsclmll. 4. 31k'11ANIlCl.S. Anivlas ARI.INl'l lntcrnzitiollzal Chili, 2.3. Mumui, 1-l'c1l.i.l-. 15.-xx' Sncrctziry. Stuclc-nt 1-Surly. 43 fi.A.A.. 3,-lj lli f,l'l1C1l1l. 33 CMLA., 4. 1,l'l'S., 43 Vzmlinzil SHUT, 33 Sllllflllllllil foiltcst, 3. Bloom. TOM c1A1Kl1lIf1.1. Varsity fluh. 4, Pros.. 43 Fmitlmzill, 1-431-344- kctlwzlll. 1-43 Bzlsclmull. 1-43 '131'ZlC1i, 1-4. N11'RR, NIQMIQR N. Varsity Cliilm, 4, 'l'i'n-us.. 43 lfootlmll. 3.-13 '1'i':1Ck. 2-43 liziskvtlmull, 3.4. P.xi.x11':R, XYIRGINIA F.-xx' Secretary. Senior t'1ass3 Open-1141. 23 'lxlirift Clulu. 43 fi.A.A,. 33 KHLA.. 4. 1'lCN.-x, 1fVlCl.X'N 'lirzmsfcr frum 1Qivcl'sii1c lligli Slgml. 3. 1'i-:x.x, Rmaiiun' V. Varsity Vlulm, 43 Footlmll. 3.43 Bzukvtlmll. 3.43 Track. 3.43 Trzmsfcr from Rivcrsiflc High School. 3. 1'liN.-x. 1Ql7ll0Ll'1l li Varsity fliili. 43 Fimtlmll. 3.43 '1'r:mfff:r from Rivcrsiclc lligli Srluml. 3. 1'm.i.m'K. KI-QNNIQTII 'l'1loRNml4l-1 f1DL'I'0ll2l, 2.33 Hzmcl, 2-43 Urclivstrn. 1-43 film' fluh. 1-43 Ili-Y. 3-43 Spzmisli Vluli, 2. lilcimicli, Romiwr lbklissmk Scnior 1'1z1y3 Opcrctta, 2.33 Fimtlmll. 1, Rlcxifxo. Unis 1.laRm' 1 7 3 Jpercttu. -.33 junior lluyz Sa-niur 1'1zxy3 Bzmcl, 1-43 Urclicatm. 3.43 14.5.12 33 Slum- ' 1 Cub. 1-3. lilcimuiisow. Aucii 1,m'1sr-1 lk Opcrc-ttn. 33 junior 1'lziy3 Bnncl. 23 H100 34 MAA 4 181' 7 c1111l,,Q .... 3 .. ... Rluiv. CATHISRINI-i C0f'l1111CI'C12ll Chili, 33 fj.A.A.. 2-4. Ronnms. ETHEI. Latin Club, Z3 G.A.A.. 3.4. E"U'.1 OZIN-Ow Ulu-MOH

Page 15 text:

F"l11 OZIM-'Om UIDJNOP' SENIORS lil.XL'H5l.XZZl. L'.xRnl,1Nl-i Scnior l'l:1y3 Opcruttzl. 13 fi.A.A.. 2-4. l'x'cs. 43 l.ntln C lull. 1,23 5D11lllSll C lull. 2.33 15.12, 2.3, lntcrnatunml Klulm. 2.3. linNz.xl.lis. NI.unN.x ls.xi:i:I. 'l'1'zu1sfvr lrmn xyillllilljllijll lligll Sclnmol, 2. tile:-Zlxl-zu, HI-:MIN NlAXlNl'f ,luniur lillljf Opcrcttzl. 33 Spanish Clluli. 2.33 'l'lu'ift Clulw. 43 G.A.A.. 2-43 OJLA.. 4. fiRlIflfI'l'lIS, ST.-XNI.lfY 'lll'k'IlSlll'L'I', Stuclcnt Body. 43 'l'l1rilt Vlnlr, 23 Si-rvicc fluli, 3. 1' - . . - ' 1 nl sux. ll-1.Ai.x lnxslm Scnim' Plziyg lntcrnutimnnl Flulv. 3.43 l"rcm'l1 Vlulm, 43 fi.A.A.. 3.43 i'.S.F.. 3.4. lluzl-ix, l llCRl!IiR'l' L.-xY'r0N .luniur l'l:1y3 LJllCl'k'll2l, 33 lli-Y. 43 "ll" lruclllbllll, 4. ll.xR4:Rnx'r:. ,l .x Nl 15- llxlzulxnrrnx. lfl.u:m.n DI. Svnioi' l'lz1x'3 Yzxrsily Vlulv, 43 Trxlck Klan- zngcr. 3.4. ll.n:'r, fril-iRTRl'IlIf ,llulior l'l:1y3 Scnior l'l:1y3 Opcrctln. l-33 l..1tin flulm. 1.23 lh-p1'csc11latix'c. lg f'2.A.A.. 7 -.33 Hlcc flulm, l-4. lIn.l,, Al.I4.lI.X -lunim' l'l:ny3 Scnim' l'l:ny3 l'i Oincgn. lg H..-XA., 2.3. ll0l4'XIlClS'I'IfR, XK'.u.'1'l-il: wlunim' l'l:1y3 Scninr l'luy3 Bzuul. 3.4. llnrvrnx. P1-IYI,1.1s lRl'fNlf 'lN1'0IlSlll'L'l', Si-ninr i'l:1ss3 Glcc' Club. l-33 OA...-X.. 43 f,.A.A., 2-4. lluuixun. l':l'RI'l'lI l.oL'1sIi Upvruttzl. 1.23 Frmicli Vluh. 43 lnturnzntim1:1l l lull, 2-4. HVNT. lm Kyrie kluniui' lllziyg l.OlNT'llL'l'Cl1ll fluli. 43 fQ.A,A., 2.3. Ilxmi. 4 ll.XRl.l'.h fmnkmzlc ,luninr l'lz1y3 Senior l'l11y3 Band. 33 Urclics- tm. 33 Glu- fllllw. 4. Ixizus. jonx SC!llC'l1lZlj'Q Varsity flulm. 43 Fuotlvzlll. l-43 Bnskctlrzull. l-43 Hnsclmll. l-43 Stzlgc-crz1ft,4. Two, Gr-ioknli Ynrsity flulm. 43 Footlnzlll xlZlllZlQ'Cl', 43 Busc- lvxlll. l-4. ,Tumi-'s. IERNHSTINIQ f2.A.A.. 2-43 Spanish Clulm, 2.33 Typing: Cun- tCSt, 4. .l.Xl'Rlf1Zl'I, ROBERT ,Img FLURA IJELPHINIC Opcrvtta. 1-33 Band. 1-43 Orclicstru, l-43 lntcrnzxtionzil Club. 2.3.43 1l.A.A.. 2.3.43 French Club. 43 C.S.F.. 1-43 l.:uin Cluls. 1,23 filcc Cluli, l-43 'lluznstnizisturs' Contest. 33 Scxtvttc. l-4. Ku-21.1.1-tk, l':I.lZAliIi'l'H Hlikm-:R'r Orclicstru. 43 fi.A.A.. 43 'l'r:u1st'ur lrmn Ox- naml Higli Sclmnl. 4. KI-:xxx-tlw, NIT.-x fi.A.A.. 43 'lll'llllSlK'l' frmn fAHVlll2l lligll SClm0l. 4. lil-fNNlCl!Y. R1'r,x lioizcvrllx' Orclwstrzn. 43 H.A.A.. 43 'I'1'11l1sfi-1' from fn- vinn lligh School. 4. liifssmu. I'.x1'i.IN1i -lunim' l'l:1y3 SL-nior l'lz1y3 Opurcttzl. 33 Spanish Club. l-33 'l'ln'ift Club, 4, Soc.. 4.Page 17 text:

P451 lPl"'Om OZ UIOJNOP' seuuoms 5 ,ff Rmnxsox, lJ.xx'llv 1.. Vrcsidcnt. Student 1304131 President, ,lunior 1112l5S3 Thrift Club, 2,3, Pros., 33 Scnibr l'l:ty3 Varsity Club, 43 Hi-Y, 3,43 Football, 1-43 Basketball. 13 Truck. 3.4. Rut'Kwi9l.I., 17.xvna I.Av1iuN ,luniur 1'l:ly3 ,lournulism Club. 33 lil Sulzinn Stzttif, 33 "B" Football, 1'33 "B" Basketball, 1-3. Ro1.l.s, Im M.-ui 11Y'l'1lL'511'Il, 1-43 lntcrnzttionztl Club. 23 4i.A.A.. 2.3, Rv.-xx, xvlRGlNIA Lois 'l'r:tust'cr from Parker, Arizona, 4. S.xxt'n1iz, Soirmim A1.vARi:z Spxtuisli Club, 2.33 ti.A.A., 3. Sll.xRi', BARR.-xlm SHAR1' Sccond Yin'-prcsiclvtit, Student Hody3 Op- crctta, 1-33 -Iunior l'1:1y3 Scuior Plz1y3 1.z1tin Club, 1-23 Journalism Club, 2,33 Thrift llub, 2-43 13.1 Solano Staff, 3, 1".C1lfOl', 43 4 1121111111211 Stuff, 33 G.A.A..,2,33 lntm-rnz1ticm.ul Club, 2,33 'l'oast1n:tstcrs' Contest, 4. Suxnim, CARRIE Sow, 1.1cox.xRn YANIQS xr , Trztck, 1-3. S'1'15w.xRT, FRICIIICRICK llcbatc '1'v.-run, 33 Opcrvttzt, 33 SCxtcttc, 43 Yztrsity Club, 43 lilcc Club, 3,43 lntcrnzl- tiunztl Club. 43 Hi-Y. 3,43 Football, 43 Trztck. 33 Tennis. 43 '111'2ll1S1-01' from Yun Nuys High School, 3. S'I'I'fl-Il.li, 1j0NNl1f BICRNICIC Upcrvttzt. 13 filcc Club, 13 Lzttin Club, 13 l'i Omega, 2-4. SXIITII, Zr71.i.A RHIC St-niur 1'l:ty3 Optrrcttzt, 23 Cardinal Stull. 33 fi.A.A., 2-43 Pi Omcgzt, 3, Soc., 33 lntcr- uzttiunzil Club, 3,43 Spanish Club, 33 Uslwr- cttcs' Club, 4. 'l'1-1.xt:t'1-t, S.xR.xn B. -luniur 1,11lj'3 Opt-rcttzt, 1-33 Glue Club, 1-43 Spztuisli Club, 23 Intcrnzttitmnztl Club, 2,33 ,lournalism Club, 33 El Solztnu SMH, 3,43 French Club, 43 G.A.A., 33 Triple Trio, 43 Cztrdinzll Stand, 3. Y.-xxfl-i, XYARRICN Hrtscbztll. l-4. XX'.xl,ln-3N, fllilllilllf Goknox Yicc-prcsiclvnt. Student Hody3 junior Pl:u'3 12100 Club. 3.43 Orclwstrzt, 1-43 Upercttu. 33 C.S,1:., l'rt-F., 33 Hi-Y, 3.4, 1'rcS., 43 Tennis, 1-43 '1'rz1t'k, 4. fx XX'.u.'l'iik, K1lI.Iil4lill I l'l 011111, 43 Thrift Club, 23 ti.A.A., 4. fl. XVARRIQN, AkTnl'R 11.121011 ,lunior l'l:ty3 Upcrcttzt, 2,33 Orcllcstrzl, 1-43 Baud, 1-43 filcc Club, 1-43 1.:1tin Club, 3,43 lli Y 34 XYARRI-,N, litmus 1-1.I'fNVlCI.l.YN Junior Play: St-nior l'l:1y3 Secretary, Girls' l.cuguc. 33 Urcllcstrzt, 1-43 Latin Club, 1,23 lil Solano Stuff, 3,43 lntcrnationztl Club, 3.43 l'i Onicgzt, 3.43 ti,A.A., 2-4. XXIWRICN, KI-1NNl'I'l'11 U,fi,A., 43 Cnmmcrciztl Club, 3. v1'1'fBS'l'lCR, BARNARA A. Scnior P11131 bluuior 1'lz1y3 Oncrctta. 1.23 lilvc Club, 1.43 Urcllcstrzt, 1-43 1:1'L'11C1l Club, 43 lntcruzttiuuzal Club, 43 l.z1tin Club, 1,23 f1.A.A., 2,43 CSP., 1-4. Xx'Ill'1'l'f, 1'lllXVARll Band, 1.3. 41 XX'll,1.l.xns, I.Jxw1ucNC1i 1,1421-3 Stztg'c-rrztlt, 3.4. XYILSON, Rox' Vrcsidcnt, Senior C1ass3 l.:uin Club, 1,23 Yarsitr Club, 43 Football, 3,43 C.S.F., 2-43 Klrtnztgcr, ,lunior and Senior 1j12lj'S3 Klan- ztgcr, lil Solano, 43 Track. 4. lflxrox, B1..'xNt'illi BICRNIECI-i r12T2l1lS1i0I' fruru Ridgeway. Mo., 4. 111111, x1ll.liRlfIl

Suggestions in the Santa Paula High School - El Solano Yearbook (Santa Paula, CA) collection:

Santa Paula High School - El Solano Yearbook (Santa Paula, CA) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 1

1934

Santa Paula High School - El Solano Yearbook (Santa Paula, CA) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Santa Paula High School - El Solano Yearbook (Santa Paula, CA) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Santa Paula High School - El Solano Yearbook (Santa Paula, CA) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Santa Paula High School - El Solano Yearbook (Santa Paula, CA) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Santa Paula High School - El Solano Yearbook (Santa Paula, CA) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 13

1935, pg 13

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.