Rutherford High School - Rutherfordian Yearbook (Rutherford, NJ)

 - Class of 1934

Page 7 of 84

 

Rutherford High School - Rutherfordian Yearbook (Rutherford, NJ) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 7 of 84
Page 7 of 84Rutherford High School - Rutherfordian Yearbook (Rutherford, NJ) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 6
Previous Page

Rutherford High School - Rutherfordian Yearbook (Rutherford, NJ) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 8
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 7 text:

cw wg 'znluzgg-isps .weui wgfy 131. ff-1 "v u-",11', 'H2-2'xlgawfgirzg's-maze,f24i 1 '7'if',161 1I"'w.1we, ,:'1'H"1iz-.ITSM Ie "f'1,".U 51 + 1,1 1' v , ' 1'4" " lMWQWwWQMNmWMWNMMW,dWfLwMWWWWmMmMMMMwMTJwwywwvfwhwffuhwwwwimwwq,W vwmwm.h!JWUwwwfHM .'UwwwmML: 3mx,,mf wuwNHwm1vvwWfMWvf wi vwWM:'L w'f WH'W4wNwvw' 'f ny: ur'-' Wi- , f Hlfbgv' . 1 - . A .wh 'Prim ,cn 1-2 iam ef-1 "Img .lf-rifigw,11:-j,'lQfi'4V fm ,sl -. A ' ,f ',"'v11-:ng u , , 14 ff,-h:'m':Z1'!vfg. 5299! P !r" ",':!1.fF'?1"..5S: 'x":'9iSfQ2fffE- ' ',f!11'fSglliHf!'m'iQ2'l':,XzN: :fry L1 'in:fSY!JEQ3f,,2,"!iff'?:f,-Baia:-'l1n'f "t" '1'?:, ,. -A2144 if -, v lzlv, 'srl aildjfl' , ,', ' " I f ' 1555141 e' -. A 71 fr-H ill ,1 f,fz,,f,5I.1I 11 -hx Yugi 3 u, .qw!-Kx'f,f,'.vtgrf1k'l-591,My 'iff' --we V :m.,,,5w nw fftn . ',,'.4,1,.yQ 3,--, L p '11-Hf,gln1'I'Hhi !,,mf, I44pp ,. 4- s, 'qw , M v W 1 '1f. ' lv ' H"'1'.1 mi TF.. Igifif' Yfif ff' 55fIi5!f"13:i1f vW" !fVfE5i 'gf.1?'lf h '- ' N' uf." .- wx5304"'f5?"'i?i-lI'L:W'ff'f'il':'Qff"NEL1..'Y'TMUHEQ PVPIVQQ 'iil'-Wiif'-"5'i1. 1 ,-",, g M q, U-,. 15,1 , . I- vw""g ly ---'f f -f'-Nu-,',1's,!Ag ' ' "vm ,-4? '-- 1 aw , 11 '-- ,-r , - MAH. ,- P1lb'!"?-im H- X llrwqfsy-'1144k1'xJ' tl A-Jiffp :Viv wr?-..'1Lyfl'.,, vp - ' .,' X" '.f'1u 'Lg .fy 'iT:.i,1"1"f "' X, r . J' qfvi- 'gm " K ., 'J ' , .H 'wh 1 . ' ,. "H P' 'M ,3"!:'fJ"iE . :g:.fp3 fr., ,tj 'lw'!J3sK?!fiJ1!4,!f'fg1!' ' Q ui? ,'f':1,?r5F-if1.,. w,.1qy'-L3-d1'g.f5fv M1 4, fl 'T if 'Wla"'?.mi'vi1tpQ' J- ' "M fn 4.. LQ'f",,, 3. K21iHQiT11.1'4vi'1n. :QM :,'x',2- ...MT-a f ' 5 e, ,P 2?-I h:fS'!Pp'.' ..ff-Kszanifzallap IFE-11f'L,P-f-fp .?"',,d!, -T If !:,l5f-Um, -!.wi",I'?,f-.'1,l,.iigiQp""'1!'vfilg4 "1 X .r " "gg W f 11-' W W MH -sf ffmw 1 f,QQ M ,afkri fff ffwff' Wfif-a w+'f+f1f+ee 112-i fff1n sfwww M wi .pw 2fef1 ww My ' 'W ,, fl',,,.1.U x 4-.gf y ',f- .a'fN'1-fa r?" fl,-'Q am, 'vu If -,fyggl ffl-5" 'P uw zfi"uyq,i.,--'j y,',.g-,,1':tl-25-.T, . gr.x,Qf-wx W., 'fagfwf 1:,1..". .r A , 'himgq " 1 ,lv ,, 1-' IM IJD, 11 ,. H muh' 'K - . M.,-, VQWM N .v M 44 if ff. fllwfizii vw -v:-4',ax1,V-"r,f,,g.-w rm- my EMM x - f 41 M4 ,Mg-1 . V, 11, W" 1"gS?'M hx v - VW" 'H' CWC ""'4'll't5 ' 'Q 'f' V' 1f,",:2YwwiLA .'fLf1fi'2P'm'iis'?N 1x ,V HL. I,1'-"Vu 'fbi 1' 'N WJ M Y L-.QV 4 ,. W. ,,"' .H gil 'L "f!'!:,!,mT!"Lf1VM, -Iwifr gfifikgff gf3fi'fl,Ijx:fi li-?ub'n'11! mfr! uf-Q: z?':"."3f -"I , " A -JM' 4, e, , '-H' ef?" "qu v'l"""- ' "4 W I - 44 ,i.f-W -' I' "N - , 5. ., 1,1 lj l4,qig..',Y1'1'e-i:ff',.3t,-11 ,,!Yr' 1f5 Mp lain.-' f',,'gf,.',y-fu ,-w l.,b f,,,...,L,-,,,. ., ' - 13g1,i1'w. 'Jim Jn, , riyswg fpdiiwu . ff 41a-Q51 mm- W, '.-ww. ' ..! -r 'H 1 nf -vf !fg,. wx- W4 gin- an 11 W,-41' w' , 'f. L,f-1 ' if 3fNw9wWpWM5mWWwmgmM5MWWWwwmwWwMWWwMMMm'LW?HqymMwwMMWWW'VJwQWWWW" , '- 1 " --Af .1 1' 1---f Hug, 5 ,..g Y-M:-,,al,,.g,',m f1f 7"3l3" ' vg1:gj2.jg:f-g", ij1q:,.,g-+' ,vp -' ww :gm ima- sw U9 umyljf j! '1-f,g2g,I,g,gN13aA ,I 1 aj ,,,, ', y -13, ,ev Ylffxf' . :qv . 4 FQ, lfzirdkfld If yml-n , -, 1-gy'i?il:,1f'q' .1:E'V ""'-1 - -r - -gsl"'h-'sn-3: 14, 4"'1',wr m, ",' Yf',ilfb,?:1ew,w N Wx! QAQQM .. . N hy. Yff, vvfzfv . - ,A ' ,Q MH lf,-4, v, ,' 1 Hx! Xil'y,.:I -4 41-'f,!j!g,4. , g.,1IS,:Y ' KU' V mt ' Q 1 , ,, H L- My, ,.:"rgM, ,,'!,gj?!q , 1. M 'QV Y ff IQIDW, ,1.:.f.'4l"Q1-f 1 f NLF, ,vN,1,,ls,m1 ' u- gk Q rg.: iwxwmm.wmmpwmrwwvwmwmuwvvwwvw1'WHwMNV WW AMVwwwmwuxwfwNwwwwwmwwr'uHMwMnWwMMwFMM Jw: 1-, , wqg - . ,fn-1-H1-. -W ra -X u! 11 "r"u- m.'fL-,- D-:5-4+ if - 1 u1,,,.,?-'L 1 ,1 jx 1'1'e4:: 'ny.,,4 ,V N., . 31- I+' w,'lL,',"1l4i - ' 41 X-M .M - ' 'iq-'K -. ,Q 'h3"'f'.'!':L!" -:f,1w.+v!5,'l A ff -. , . H '3yf"g,,1,1,E1'L- ww"-'l,J 12' 'V ' ma l fi " ' 119- 'wi 'hw . I " ?f1, 3 :F u ji fm3f?!1!1li"24!1r6W ifvf'-f,zwy-1..n.4g2':L, E"'1f9'?!i ' " " I:::",51fHl7l5E1jTf.'N4"3'iBf: f 12451 'i'E??3. V V V'Ui"ill'fi'x2,i?f,"L'YxlAgLy K . ,Q im g? . '-f .f9"i2ffSf3T5 is '! ffyiff F31 T Q? 'fflugff 'X "-"i, fmQifEfQH 'EXA 'I-,4'f!f,,i f SJ -fill .f'4'.r' E'iii91fiH'f'f", l",f7!,iqf?- mf-E! 'PH 'QIf:!,?fgf'f'gg'',r:""ff51:'2"LQv: 5' "iH w'-6I,.5,'f A 'VLH ill fl :nj fr-VFW ,ffg f 4WiM?yWWmMMQQWWWWVHWMWWWWWMJWQMMpWWQwmppQQMWmWWMMmMpMWWWWJjMWMMQqWpq -y 1-' 4 ' " " -'I V rfm "Hx :".7F-":p':w,-Kev,N, 'V 421' ' ww' 'wifi-W, Lx.w"'1' .' , a., ,g li .1",,w. ' ' x ,dilfmhi , ,um 'nu 'ililbq ,nu il - I' li 'ifxlfghmfsf " m".11:'u " "4 4':::f.1l"W'vv'e" ev.. u,i1.'3!!-1HkP,x'b' ' H 4-N wg, 'al HW Nw- ' ' ' 'h 'I ' " -q ' ' ' . ,. W.A l .. X .H ' lx 2 X, lk 'E' I . ' , ,, 1.11. Q, . I . bL,a 1 A .1 - -A 1 '-'HW 1 1 . ,H ff-U -H 7 , K. '.: H , f Llrl: .,5',g 4+ 2 EM .".,,MfyW IPM' 'g' H 1 . 3 , ', . , . , . . XWW4 .. in V. 1 1 W , 4 a 1, ..'. Ml' L H x -lmrfilllmlgl' , 1 1 J Y pl will PJ J! rMmdm 7i y 5WM,1TNLV,U 'VQA S fPQ.WV +x fw,M .r. z ,,M,HHf-Y-,, -vm WWM?f v nj 1 r , , , af fff - g kyww fl ,H mvw '54 u 1 Y H -"1 -, if snxfi' l '."w1IpWQfg?.N X Wh ' vw H fin ,ii-.H N W!!! I, ' v Kg , wh it L A 4 N P' up I mv x 1-uk ,, Wu. Nall v T -11'-M-,. ..'.. i., ,JJ MM. . I Q 1' , ,PM .'Q YL 'H! qL5N-gwwgqaf 5 Hfn O ,f 1 , . . nk J 1 H 5 M1 , W 'I ,,,I..,L. .,1, . .. .y H 4-0 . 1 WWLMI. .u,',1 , 9 V I , ' .fy1',1H,. I H Hi 'fi 3 I' 1 wh 1 ima: 11, 1, If fl 1 nl' ,H Pi QL, L A' an 'pf Wk 3 , l ' '1 6 1 Sn. Nl 1 lv mmm ,H .W -L 1 1 f za .L U' 'rl + 'K WN' 'mb 'nr . 1 1 - - 1. 5 f 1 V If un ' 'M V U n 1 1 1 4 M4 MW, I N4 . Jx P 8 W wr.: +1 Albus ' ' if 4 A bl +A' f xr' WJ! 01- , .1 I' 4 I .1 1 1 L X-W' , w fran r , A A K , v iffy, 1 +9 L, f H .1 X 4 M15 ra QM" Wg N mx 1 il! I ' 1N'HL', "ff, '. Q vin, limi lu A 5 4 1 n 5 1 1 1 S s LW: f .,v 1 9x r f M 1' ' s- ' ' ' ' ,. wan. -,5':f.'. ' ""1 .1 1 A' L4 ':'9:g,1i..,-. M' -V F1 N .M V 1 ff!! 1 ' ' a U-1, 1 I A W ' 4, - V ' V- 1 r- .,. . '- 1 .. . ,. , F ' 14 '14, L-,e'!1Q,r. ,, .M -.'.,,. " , y 1! g ,V , ,1- .1 . x+n:ai,, -,-1.x1,.'-vt, .W x 5. . ,ll iAUll-C H -:gwwf-,f - .ff h H, Jam -- uf fl- . wr' -,u'1 ',,. 4--wzl 'w .' w1r :A 151 1M '.,,:.f,,1wr'2,1W-sr'5'fr1ffvr,gI1'?:,j.m'.l3'q1!4f'f"'a efsQ Mfr. 5 -H -,5 , ' rAs 1'i" 4w-2 1' . , .-Q? ,X I - 5, .,. -,,.. . . 11151, me lk .YQE-,SJ l ,I! M2-.il Qi,,,"fLi,.i,k,w rls9pi.I4i:g' Ihifhfubii I ,iq .1,:,+:v,l,.1 X H, y i KA: . I JAMA A 1.v,lw Fu it ww p 4 Mimi -1, ,ll -gg 1 I " 0 Qjlxgigf '3 wif- ."" ,?gvff-1 - it b- 'qi '1 1?""q".'1' 5 'haf 'I 'UI'-'V-llf--' 79:15 ffzviv ' V' , ' 'f vw" '. If V F 1 :mf ' " H14 fm- i.'.'v'hi'.'l LW n W y - V .Ni 1 .1 H J ,- ,- bg 1, -M1 pf-1,-Q.. q,w1?pF-xf-wr .4-.ww A. -.. -,,, A-.., ,:.-'-U . ,,-f-mi.. .f nyj W ,1.U.t.f,g1,i Q,-1: rfgvf, Q, u . .g 1'-A , A '- ' - ' 1 - "rw - if ' , ' . f'.Q.'TN'7v1, 1,ff1..1,f..y':u 1. 1' -Un-1. "-'v1lfy:6',H:X hi 'J "!mfl:m'w"'l -f M" ' 4 11 2-. Q -ml af . 4 t. ' 'Y . Pl- -1- '-' A 3- - A - - 2'-ne" f.,e,MxfLfr:' J' ' .: ' .af 5 ' .1-'. Mm-5 'Hr' 'fI','...2. IW- S"-.'1"l' -2 "4-" . u,:'.,4""'f 'W H , kQq.V,,. ,, :!:. ' 5fQ!?l'gg!"ff?, I ' gum-' x., Q 'ii' J . ',,,Q 1 5f2e,?EfQfg, . "W " 7'?i?'!3fffygLE-QL' ggifl,lgg'?,,g ' H15g!l!,'iQ2ifg,f,1ifPE NH,-1, -gi , I Q: 4. v. f-,.,.l,. ,..:,-z, M- A .yy g-. XJ1., I Yu- 'r' 2 Qy. , IT..:4: -1 l' .,, V' tw", :q ,.'-, X ,1. ' it ki' 'fi?,", ! 1' :' iii- fflwmgu M Jw 1.91" ,e+!2l5'f::'?5'?f'.' 1'l5L1AfT7.,.' i5i1.,'f'i'5?3L?fr-gug'' ' ' Iil mfiil , l xs u I 3, Q ,',551,l:N: "fi9lJgL:'!H'H'9 :li""f?3 J k,1?5p,u':'5 my 'dl" ,i'i'. g "- f. "9 ' H rx - rip QU ui. ' t"v1.I,'.-LJ. '.'4f'l!' .H w -nigh.. 451151 1,fUv' wviw,'.,i-,KP 'sq 3,5-E'5H'23-f,.:1':',.U"l3l1i'P!,iV pw, 'W " , "'IIfe"' 'Hifi-'4"'ff' "5.,?,5i'k!xiv- 1 .ffl f- mn" 1, 'H-J ' ,X H1 fx, -, - L--,' XII 4. ' 0 Jw- - L A-:I My -M-' Inf'-'rd ex- ,'sio1ff':.,Irv-..,'fn! ,Iv I SX. -1 '.':" - Hin. 1".H?f1 '-"" 'N A..- , f " " v :"1:1 sv'-' f-- ' - V xl Iii" r- ks, HJ! I Q, , . In ,.1C.rf,,1. JI., mf 1,1 ,.,, , ',1.,',fw'+9,w',s . N -1, .-1, M, ,,I 1.:m,1v ...v-Q.. 1.1, , 14- ., lm rQ',ll-, - , , ll mslfgj - W gr ,lfN,g.uh, kH4l1, "".. .1 ,Z pl 4' 4 kg'1,H5J's15f5y!1'I,l,.,, U' wi-vs-1,1 V1 ,h-i Hg-41 xr, "' fl: Q 'wp 1.1, 319' " P-F '- 'pf ' I-qv?-f',Yh-'1 W lfv --- my I gn- 3. Alf ' l -. ' -, -. 1' 2 L v' A V .V 'fl -N:-ie: f.. :, --',-,. : , . I-1-Q,-.1 -Ml:gg..gp."'Qw,'!'!'jL.1f!.Iy1f1p.',HI.W ' '1,fi1"f, 357 L - L 1251! .1'.l ' lrf' F' "Hb '1-gl 9 le-'IEA wig. M 4y.e.,'..! vm., 15,,w, 'ff'-:J " veg- N ',"-5"'y' . nlzwz., .f ffl. ,,.-- Nw,4 l , 5..!x'.45:,.4Xy4,!1f,.-- , ,Hwy " Ii' I 95' "A'12l'f ':7 '3', 'si W4 ' -fdm iffflagwf-,II'Figr7iE."+::"! '?5V'rU'f?Llix'MHTKAE'fi'f'l!-'Ml7'iW1'1gE'l''Wfi' Wfffyfff if H V' f 'ngliilxfffii-'1'X'"'f' ' ' ::"2' :fn?1'f"' Wfgx U5ff'V"'5'T- Yu., 'lvyyfl iq.. H , , . IX ru I . Mig hp! w XIII,-!,M 1 ,,4i5t-lp, :J '.. Xml-g,w' I.li,.-. , lilhnu 1-, 'LM - ',,,,H:i H, LH- 1 zn,y,m.x L, ,A , . ,., 1 H -5-4+ 1 M ,l.,!u.,,..4, !.v,,"Z ,,,, X M, , Q , -N ', .. 'f ' I ' , 1,-I, -'Vx '. H' ' ti 1-1 LH? ...Uv Q., pg, '1 th. ' ' WI! iq 3 !' . ' - ,f 1. .HI li-fi' f"'.,j,J'. 'mt' my Q24 Mix" -'ffm 3115? " -1,,'g, 'mg N ,Ffwf f' 4- . ' . -' ' ...-V' . I V V' 4 JW- 4 I .A 'H-df-'flfxffrllnfw-2 p' 1:-'WT' " i":v IH- WWM: vV1!.!1' N 'WEL 5' '- 'P"11'1'1ffif,."f'- "W-' " YH. ' . 1. ' uf ' ' A 1 1-W: ww lmwwwwgwMmwWhQmm WLJMwwmWMHWwwwwwWWmwwwwwhwvsHJ iwbmwwMFMWWff3m,uJH4,wmwWMw 89145: LQNIQU--,z W1-.f'f'!jf'lYff:I 'e-:pnn'3:w.:,4y .'g!,m " a-', ,'.'g11w N , , gg, ,W Q 'N 5 KEY, Nr V A - f L ,,:..V.mjf'...', ?f.Q,'31n,N-,VI pxwx ,q-.n,4j'.r"1, wiwmfmil v,,g1.g1:I,,3,,. ,,t.4,1M, him 1 tx.. lj' xl' 4 . D H gwxgnlqiy 51' ,M -X! ,gy f1tp?Ml,grwf iw' ,,5i3,5:x,::-5: 'ga . if ,' Qt-1-,li-5,. yy, Nw, ,H KJ W gy,-1-,S q w, Fw D, M: I 11 f1,:4."'2,,' , rhlil' ..,i s ,.., -,", ' x ,, ' gf N -Q1 , Nw.. .1-Wy' Ay-lg: fm, 7. 1I',f'-IWSI' 'N' J i lik: 1-'g-1,'d'k:f5""'f f 'f mdf' ri ' :L 4 gy' '11 -X ' ' N . ' , flq. u ull vi . ,D Lil- 1'l,,,, .,' .1 fqtj r ,,,, - ,Q ,lfyy ,4cerp151,,:.l,Pg..,y'MIN. 'L mg: fr l g,-Hy N y.3.1915-+g,,::.!:y: ,, l 'nf 2 .,.1w.f . ,. - - +- 5 M, Af, WMfiHm1WiwkwvRjMammEWmWwWwwMQwnwugm-wf 1mm3WWwX1mwWW:wwwmygwwMqywmUMMMmWQg wg , g 1 ' M . 1 Mink u ...f f- ,,-,M .Q ' ,,n,L.aim-A1a,'i:'iw1 H H: , .. L W 'I' . A :,1' - A jayamal-. -'i f"i,zw ..: .ug-H, , , ,- ,,,,, , Wwfi-1 '..,-f'- .e"glf, 7 1 , -:I -. H. Y ,n :W 'ua -Jw" ' .xi "lair .w.g.!w'f.H L? W, H W . rw' -. . 5 1 -1' .'. w '. ., :u V '14 -1 VM: .."1. ,-U4 M.,,.SUrf"Y. ',. ve 'ywffr' rw v -if A 'l". -' nh' 'nd ,:,fx"g'!7N, l'w'4 ",f':- -Z .:'I"L,.,'. - V' .. w' ll.:-k."v " ' w'f.l,:"'.,,'.?"V5 U-1 - WiNWm'WWWWWWWNMMMNHWWWMMQWWWLwwwwf,M1vWwWvWw''f fHafwwWW+WPMM V5 iii! pn I. 5 ,pf ly ,. .hx ,m',g, f ..-M 't,iYg,,.iywf,:x.'g1 , 5-3-,1.:I,' ' Ip-W , 5, .qu N, H 1 751 3,5-r u rwtmi, L, ,WM im, A ,-,r . K V , V - f,W.I4l 4 1. ,, 1-'..1.f-:hx , w':.f'w,3.m,1,,,I,,-., t f:,wgg!g,y N5 '.,!.- - -,N 'gwf " ,1',4Qf11,'f'A"' Mm, j, , - ,- y ,I ,, WI, ,,91,,fY14 ll! f- 4, YN .' .,v, Y ,X My , JU -, . X ,., , Wit, , 4 .yn . H, MN. U, ,.2,,,.., ,V ,. MNH, ,V , Uk, ,. M . .rp ,. ., l .,1x,,5,l5!1: I ,L ,Y ,1,-,Q ,H 1,,gl'3Nu.,v V. xx ,JYHM AlWy,',vtH,.1'l.,l'. Mw- . ,h ypmfzeaf FiWIf!pv!.+IQi1b:, gfv 'j,v..:1i y"" '.,,.k' .-:2 ' s p!g?,'L,' '-Wwzv.:.' ,H , 1 - , T1 -5f141'+w-,',,f . I -1.5355-.1 !!nHQH". ,, 41, Wfjj3ji-'- 'fum 1-, un ' tiff. mi 1,.ff'A.., My A lf ,g,,'11r' ,, M ' ' ,s 'QJW' -'Lum ,- L w, ,:'5lf,'P,'- ,.. . 55, " t 'ty-gs, .N " 1, V " " QMww"-'. gprmtffpwgm- MmhmWMmw+gmQwUy Y pm WfiNViYM w' mwmy fgwHWwx,,,fm, -fum.-fwgn mffmww hfx'fQ,iul.1li1rw W . ,. . i' A "qf4:1-?'-5f1','n ni-5'e':".fiV 'fv,r'1- ' X .-: aw 'Ha' 'UW-Y' , .1 rw-' up ,,Hx+,j'4Z 1-V 11.. ., , vu N ' .f " A 1 .f"H.gi,H .'e1 1,1 .v . .nth ,I a l ,3 Axzlfwfr A1-.W LH. m Y , H 4 I Ml-'Q M1 'L-,ag MWA .f-rn, ' ,X 'yu , .s . '. X - Inu wx .-I Wu. , ,l ,MM in ,: . .g ,tM:.1-It X JA Vg- A . ,- Y. . ,:. .1 lam.: , " " W. . Q, ,rf H M 1- A, W1 , H :Y:,..r, mm '.'yU:gwg?f1j guy? J. "U11liINl!k ' 1' " ' Ei-:.!ijf'fgLwffm go, 'nv V gy2gIf:g21"1,"'.: .il"Ll'fx4 -, X- , 'IU 39,14--'. ,1,, f,-ffl 'Q VAS fm Q 'A ,X 1' ixl ' " W , ,M X1 Lfllif , ' : ,USN ' W, j, '.,f1 ,r.l,u .. 5 .1 WIS: .-fm. tl-.v..v.Vs-.-,,.r,1n..,. ,,,,. lf ,f. ,. wsu,.y,.,: ,- .,f.,, f,,. .. ,-mv-,1M1, 11..x,-- N, -1 ltr 1 ,Y ,VI "'f' Wi n 4:1 HQ19' lem-' psf, .' .,hIe+1'gf,-'i1i5a '-e'qgz'E:fg!"g"j 2flW..'H:H:, ZW' .r , H ':Hg?:!Ff . .' ff! ., ..,' n",7 H b- .A W, 151:-i'1h, Q:-I rggjf "'?"' Sfjwf:-xii! "L " I., ' -- '. . 'H D' " , . 1 f 1 ..i:',p'3f X .' 11' Fi ..e'! Y . f ,,.-M, . w2,,af,,, dv ,A, H, , .,'f',.,v" ",1': 3- ',':',, ,:g,i,l,'M.g,1,, ' 1 T.'1i'f" ,,- HW 1 :-" ' , ' , "K 3,1 f "'Hl3,1FIv.,',iF:i?1.:'. 'fffu-':. l uf w"'w - Q. 2 141, fr- ' A-,, , lux V5 1' 'f 35:-. A' x.M5,fu.' Q A 1 "1 L fp J " v X 'N ,I , b ,jr-:S ",.f,:,e1dL' . U yl'Q.,l , I 'jg'-15,3-1 Ft' ,ily ,vw - w'f'f'Q',, .:gA:w"E4'3, AM ",":,,', j jf! ,f, 145, y wg: g'hnmwl IL V K lfitffgfl-fI,axI"Pi1'sfgFf,ff" Q 555143 Q',a 7rfiQ'F?I'xp3 V ' , A115 fx' etYvSI!Qes1.'!i1f':e, -u'A'IE':f' A .3 "En:5li?51!Tf53535152-IH ' Li f" X "V'ql,i',, iT?-Jiv diglf I'-5f'nQ'3fy y,Ywl-' gg T, ,V -Y xy. NV W .- ., V. +A, ,. ,fgg!- 'f:'5g,l.'v.: 'W' m g '- 'Nw ,b,,Nt,.,, i11'f',,:hi,, f , "Wulf.I'M",J..L",,' 'J "1 'N "-f im, '- I an-c'-QW. ,'-,- ',,".,f,,j l , ' M, , ,- N , " - H ,. fl, 14.uy1w',:+! 'lp .. -H . w.,i--'v.e,",: -fx. 'FL ' .it ' W' ' ' W'5,-1.',LfX,fr- -My-' L .se 'Aw' ,, . ",'M1',',:" '1-qv 1 'fzfl , x 'f "Q fi fi- +0 -1 -mlex.-X, .s',,- ,fw ew ' A X X . X. f , .P-mr ff. 2' XG- 1' 1 V. :V Nw-M Hu, H ' wx fr ,I Mfik1,NIfI'l All .V fg.fL?ZfQ'ge1lflfhifi.fgf1ie5!5,M1 lily,I'QIeg:QB'?SaiA!'f1!pfl!35',gLfE1 ini' "'1'-W ! X' m f " i f5'j'K ,gh 1' 'Q 55"',,j fy .'h"'-'y- J'.1.?:E' -"?i'ET-4. Meg' ' itffili'f-hffjiilfmil F W M 1 Wy" ' EMUH. J-' is ,ru 'I '12-' ' " :LI ' .""?1?-L '5f4."N'U N1 N1 'sv ' , '-'-1'f"71-1':".lffAf4!"' 241 f- . N' K 'L i e ' " :f'i'f,- fins! Hi':' 'iML'HiNf frF?f5f?f"'W' d5".i'If?'5'Mf' ll5'f'AsrifTf'--' .i Q'. ff25fi54' -'f' " 3 " ,, ,rFf i'i'H ivsikai. .. H- ' ff il,-iw f.f1"'-,fg XXX .mf -AA.,i-.1'11'- M'A3gx'a - PJ: 'Q rigffl-3g3"'?!I?1 i',1"iFix1,!l?'f3evr: '!"'5fjHI .:,wm .. il'?'e " - f,l,,'Ek1v4! ' wef'si5rv'?1f7: ' ' - ' 1' T" 'l '-'.v1i1 'i- ' '41f","Si'.w'.f" -1, C ' ui- 'L-U, .. wf" f'wnl1"M' iv Wi ,PST , H-. '1w"x',-Mil: 'N ' ' f',P94y1 l:,i'51g11 -'fgxlgx '-fl " A 'Q,vgJ." 'UI' PM :g,,' ,I" VL., , ' MH' , X ' A 'S w t X ' :, f "W , 'l," "5" - L, gfr , :yr-vm .,r , -J 'H' J' .U ,vig-,ssl Lwxfibg WMy1MwwwQw A WLWXF V3 Www yLwf Wwfmwwwww .wV9Jf+WZ?wWVq,'vLNWWwywWMfffwwXfW?1WfvMMHWw ,M m , , 1 Q 'n':'4', 11 i' 1 ig, if- - zu. f, gm: yu: 'n.,Q15lw43,331 .i3U ,.'f,.fif'15w ,lg-,. ' ' 1"jif-Z'1!ffffQ':L,IfLA Q, V . '-.-'Z'.,"" P' - if-"Wig 'f:i.,l5,'f'i2L1ff QQ!1.p'g'55IZgFe1!?fj-M 42 gf! wTf'W1w.wmMWfvwvW+-MmMWWmMPWwmfwwmwwww-f'W'mfH+'nf. M ' V1fwwxwnww+wWdfQ 1vWHfWnVffwWwffW , ,, l' i2","1"?' fum.', ,, , m ' fp- - , 1f"143I'g., "-. '- v .:u".n,e.1'g., .n!?i1Vl' 55,-,1"0-ww?" "--V '. M iw!,,1'.'1,,,.lM-,x 'ul'-.,1.:3",!,f:, ,,...,,i wiw.' -Y "- .4 f , - H, , Y, W, f,.. '40 5 'p'V,,e,,,: 411 1 XX ,. ,.. , Vi.1j1.3LH K " .'I:'f ' ' ' f'-". iMit?.ff'ff 75 't"'? -I ?.QJ?'frKJ,?' ,.'f'f' 'fi ' '1:: '11" 'lf I 1 " f ,Q . '-at ' ' v, ' NI. HE. I ' "A 1' ' '1f.f, v" '. +2tf1.iA LM ,, ,N .12 . z- '11'r,"A-. ,iw-', - n -, JH . 'xx ' X :,,f.' X -HA aw l' ,,,, ',',fv,r51Qgg'xl44Yn'! l 1 4, " . "' wwf'-C ' , T" '4 -5f1g,. 'I-.' f'J"' .ru .' Q Jn' . 'IQ' M' -1 ,rFX,K:4'X: 1 a '9.- 1: 'I N451 .. ,". "Nl!"'r p ' I' , " .f'f"',EY"4 ,'Lb'.' "S M1Lh4.' -Q 'ffl 511411f,,',LAw,f1m,:,, mJPj"5!,Lfi'g-'tg 'lsifhkeflg4!fl."Z"'i'ffiL--mga? ggi 'lggmfg l,,I'-QLi2151gQ'ff"v" X "fj'?Fj'fAQu "milf " , 'Nz 5,53 ,L .p,3,,?f,'ff3f,w1- " : ,,I , 1'1 f:f',5j"5-61,4Y.V5'1es: 'dF ,.HJiF 4-1. J 11' ,qw A f ' ,v 5 , X -. 'IVV' .1 H143 1. ':x!,- Q" Y, '9 X, .,'431Vf J' """'M5g1 ,v . ,- : ml ,H ,I -10' , 'nu ,. L- Hguug :Q : Aiuigq , , .z In fq.-' ,- My ' .nf J. 45 H H4-1, ',,,.,1lj1l LAM-1' f, -'Sw ,.,QAg. .W -- , eq F. 1' ww v ,' 4 1 g.q9,.vf ,.,.,:1H-fvablht' 4 31-' X X- Q I. M , I . 'vu ' -'4-r!I.!w:!' . 'UT' " -' ': ' 1" 1-N , 'lie ,, 1 fY+ 9 .1 . M"',fw ' . ' I- A "1 1 r X- L I ,: WNm4+wwWwMmMMWWwM1wfmQMWwWWwvw'w pmmwWE fxwmmMqmUMwH'm'www,w'wM Iyyf A -' ,nip-yn 7 ,pg .1 - xiwqi 'Im 5 - Q .-:f7'lMjA1 QV! :nl M4 -gl - ' " I 3 134,55 gk 1,j,Gm,:1. X A Q wa' j1a.5 '4 1g,g:ii"5 'H I .,Y..u-,T '53 1, ,L.,,,, A - g A .l V mvWwKWmWwwwv+hmmwp1Wwfww.w w:wMwWwvmw+w HwwnwwmwWwWwMHWwwwwfMMW 'Q ' ml I H . 9' N 4 : U ,UL '5ji,n"ffw Wg' "' ' Vg, ,NV X 1 ,Q xii: ,Q ' gi, NWN ,M , , , ,tm , 1 '5 ':51.5,gv H 'V W ii k g.,-f ,m,-,1,.,-' ,, , 1'-,.I:'1,,, H. .,. . . .... , , ,. y, 4 , . . . . , Q ., Y-Af' ,-11. ?'-I 451- 'kwa U: ,, ALAN MH'-M, . 1-'e - X. : ' ,Jgw ,,:,Q- , -.f V .1 , fi: -A , V W W , gu,.L'rl,. ,.1, X - w +-Wv 'VWWWMWV-wmvawgzwWwuwwwmwvM+Wwwmww,Wfwwwwww' ,?wwwWwmmmwwf ' .1:u"' ' ' 1.1 -s. . ' - 4:,fAa,fu-'14-'pt' -v- " :1?3x1'gj'f'- k'fk'!-fI'1' . - ku' ,1 -I ', , :sw we " L - Til t1"' PM,-Niirx-W .gm X . ,Q ,'1. q,.4.,1,,, vi'--',3,,:g,1Jnprf,-, 'f'-xl", , QM." rf' . ffnqiw- 5?:C5QW- ,gm L-J--1Uw1gi",'1 Ff'f' -Q, 'fin . yi 9121-Q,' ,Q ,L,'511"h'fH-N ,-Qxfwudlg gfrf' ':1'4'fa,1g21f.T',f.,, W5 "-Elf' '..UA':.'W..,m?f 1i""f"'H ,i'Q"Af'if, "-S, '11Jz!,,f-'?V ,',1 -TW, 'wmv wsl-ww, 1 5. ms-",,r-1 - ' :Nw .w,a" Wag' --1' X -2. A 'YLf'fw'f:1,11-?+L,..f 'Hp Ml X 'V' 'f Wil i"- ' Q , Ex ' ,1 --wa -ff, ria!.5.h'i'- JN 1',"i'21a'-1w1:-wf!wp, . LW' qlmlpwTW'1'5a?'gp'q'i",y!q5.w','5Q,Qu.J,1.pv-03? X ..ff':,,mi,-1.,,,' ,.fsw5xvn'.,1e.v ' 31.2-nz. ,,1,,,N - 5z',,gs'g, 'L' " f1a1 ."mg,f' 413 ,.r'ij'+f,-w 1,' -,r Nw L- 'ji 'ff!v1f,w'Nf, ,1A'f5'j"f' X -tfgfwv wt, Mr" 5'-' 9 . -,'-',1. vw. JV' ,' ',"' ,157 ,' :wgy--' wma ' f'-g'.f':.'-1 '-wig -. :. ,gg:n-L,1,M ' ' '- ,Ji X ' 1. 'M w if'-'lu''IH'-,llmmift-'hvmk5'2159!3:IIi"'I"f5w' du'.5iN:":"lfislr,?I'v-X--kr --' k,lf"ii:f"" 77' Y i ' ' dm? - 'Jg'u'3f477w 3'1i:1 f'f":' ' 'fy?41'V"5M ' M - 'R'-I 4 1" 'mrwfxfa M' A -.-Qlgfm --"V l 'r W' ' JN ' , ' Sg,2',qgEi,'L'45I'g z,v'if'?',',''If1f'527i+i1gg:5fEfI?i?2fg!i?f'.'i'jN'lifff51ffP'1ii,f. .1f'5f,sf'.'f.11 " q'T3ji'5V " ' V1!,f.,?'i,gl i-:ff23!qEif,.2. 1 ,71't.::,.i5i5, fn '-N71 ,-i,iI':"1'ff5,V3'55- 'Ht' ma,-, , at.-' limi 74, lW'1"f' 'QQHG -t1i"f,f'f'i1liagqf?li'A WEE' AIU-FEV' 2,1 ?:j'?1mI,k M t H' 'f?'QC" ' ,l,T"'i E . M: -' '-,v-:PM ' 'mm '!!- '53'f"f " - 'iff -1.-1 Qi'-kii-"A5"'?W'I1 5 fy ' 43' W". 1551413 WP' gg 'n:'f'T',:"'!k!fi1 -vU115i5rgQ'w W3 - A'Fg,gi',.-'gi'5,Y!5Ef1fN 'Agri L. 1 ' -A 'u"'lf, -W 5, ..1..f,,, mn :ip ' w v.,,z w'2f'p,pf. V' ' lg ,:,rk.1.1-1-:V -N : N 'L wr '1,.,,:2:5ry.p- .rh.,,,,, ,A -.7 :LVM .V-WN' 'N 25.1-g,Mf:,,,,,Z:L1 livli' T-iff", 'fwnfjl ,-?5?f81"jw'ifp,,' 1, XX .iw -'r'y..g,fl!'Q-rpg a1 ,,,,,N gY,,,' , 'g,w..Q. , X Uv ,-, nj. , , , Q1 "gmP31f , 1ffHy'f -H '- qglew. c'.N ' " "Mm, M" - wf ' " , -P if 'A L, , ' ?ifQa'.'u'Jl-T.-'H 1: '11':'f' .X ."1I','f5:,u1w:' f " .-W " 'f I.f1J.Yfxt1' I' f-IW , ' ' g ... -A '.' .M vii- ,f"l'h1f ?' 'I-"INN " ' x ,l- 'IWI-V-LL ' 'J A AN 4 2-.,H ' r, . F '4v!"wu f Y., "' Q! --lff , ' Minh' 12 1 'H f",:,f NW' "- J W1 Qs4,.,,1,1 Wy - 'X H p fH..! '-, '-v'LJ.,' l-W 1 106, ,',- , 1- 4. M .5 , :,,,. .,: ., Wa- gngifa-5-1 HV' 'f 1 X., ' 'fwy -V wx, '9' "-Y 7 f" ' L "W-fx ' ' M T - v ' v ' 'fvf . X 1 X -u U- 1-" ,' X -- 51.5 J-I " 9, 1-lx.'f1.f'lJ' " 4H""?x 'f 'M 1" 'N I' "WEN i1T1?XHjk1,:,1,,'f fm 'H igh b,Hh ,,.f ,K-f!5..,,?15,-:HM V, 'ghlq 1' - 1.1 Mfilf'-4' ww- H 3.3, 5- ng, YM rr 13- W5 ' MI' H" 4 .j,.' fl :, m:,,.!,1.g, cb' , , , -LX. 1.1, .' MH 'g-,gt1.i.,p:' ,N Z X. ff!:.:,'I .fgzlifr 1y,Vmfff','jgnty,n,4 Hfay., H pta, ,. e,tg.., w f.'!i,f:Li,5 f, 1 up agp If ", ., .1 , Vw- 'H W, '71 ' X 4. ,,I,,t-'-.- jx XX 1y1ggyg,1-N '- 7 H mam, ,'.lH,M 1.19 agg,4p!5,k 3 w 1,1 ,, ..' ' n f ilih' Q fry' 1 W A X , :J ,mv Qu. , v' , 'Y AA gr: NWN wMMWH?4HWWYWmWmWUWm+ fwySwmWww+4lwHwwwmfHp+w2, wgjww uZMwiww'K M'u4 wnww, www' Vwfwv 'u. Helm! '- ,i3UL1'Ffm,g""' ' 'VPLNL' -ff'-"MI -'39-H ', ,-'ui 'Nr' ' M " ' ' Yfflia V' f 1 ,1 H. w eff" L gg JIM'-, . f i,-v, ., . X - ,' 1' jf K, 4- ,, a-, A, , iv I '1,'rQ,L'i I +fr14,!h.k',, ".7'w"fV1" 'mx Q uf. ,l50l','-Hui.,-, .:-"gg: ,. ,' Y ,. -, , , ' M V! K 'fi 1. V' M, :w1,9':'f '4 ". '- NM , X " ' ff, a-.1 , H-v' U 5' Is'ffs'fvf54:,-gf 'gm-Pffff 1, . M 'A' -Ugg.: 1 i-w,,..5f "' ,. LL 3- ' -- gf, 1 gg". JU.: wif,-'1,,1.5g3,' 1 37 ,.,14,q,g, :bg :Qu ' -. A,y:,'y,g,'fE:1".1 f" , milf' , "bmi -, ' iwi. V G fx ' ' x , ' V, ry 'n p W V '- 1,5 WJ X , , fi 1 Q -4 1" "g.5"' v' . '-.W ' "TG Wxzf - ' , ,3- Vm ' , gl. W .Y 3 ,L Q Ill A '," 4u'f 2 JL- via-' --Q2',,,nr1iEM J .7-'Q K 1 , 1' -1 .,a. f , s. ,, - -" pp ww- " ,1..l..,l,, 9"-',.1, K Y :- wa f lx' V. , gy-',,, V: ny .gl ff-f' , 7'-' . u X ' ,L x ' V K -, .,1, 1 , U . YIM' 51:1 hs, ,' -, Q' ,L X ', IW' "'f:"?"- f'.--Hia". .A1"'!' 1 W", sf," :- ."rf' '1- I,-'f 'gfkg w f,1.',v 3f..F"' ,. ,, .4-5. 1. -wig' wif- ,W w'U,s', ' 4 , H, QHUL,-111' V ' iw:-' ,. , ., X ,L ,.,,.s-,,.1. ,V-, , v. M. X.,1I, 1 ,, 1, -, Y X , .I M, MH, ,. MQ .. ., , A . 'rf . , f. ', - 2w""'v1 '1. H'f:,,ffL.-'za iv'-A, W, 'JV ,a'wp- V "'QVwi'y1' vm, 'bw - HM-M wr: wwwffg H' 11 1,:,.n1,4 5: 11 -1 mv., - , wi. - XCJNM 'gum ,nag I1 'ill M5" QnY1ff'Qy QRQQLQ-!": Qi, ff,S,,1,v.gt,i,5'L, ,jM,.:",?ffi M ig,.li?"f' X ' ', -4' Wg ,gf '- '11, H" , f' ' 7'-' --':q1'i,j5r..g1p,!5 ' , .QQ W A , "fr ,. F F iw 'wif 'w"f'Iv ,, -4 "f".'fima , ,'v'fT5'13eff 'il' .wfif -"if 2.1 I 'Nfuz' uf ' 1 " ' A',"L"H-5"'I?'-"f'7:Q.' f11,.grT.f"" - 14-f"' ,my V' -fl 1, K J X u 11' 1 . -- M .' f:g, .x V " ' fg. Y Z! ,ew A fifisxcfl-4gfi!'f:," . ' L" " " Q",'qH4-31, "QQ, Mr ' ,f.u1w1 W4 "1 Hifi: ' , K X' V fd. ' f'ff",1 .Q t i gig. " ,lvl t , : , . qi, 7' .ia!'g":5f-ww " -1.2 'Q ' X n,:,'5:!1 X ,mf-w,:H!'XL4'-, . AQn,g,.1l41',1,., -' -.1 Y,-,, ,pp H 5' 1' V I ,' ,fa ,I --AL , -QA A 1: A N.-5 ,:ng!,,,.'L- 4 , ' I. A .1 4: mv,-.f3."" QM X -. ' ' f "-k Ng , ?",',.rwwrngE-1-Piwl, " J U V9.1 J-if E-, U ,UW ,, . E 5 ,' ' ' f ' 4 -1 A 3 'w',!v.rf'1"-1gl'ux-'f"4 U, Q, .ra -4-4 ' -.'f!,g1.r'?,,, F 'w - 1 2' ' -Nv'2:.,"":' L" PM' 'u T, '7-lu'.5'Ff5ff'?,iff:i'f:,l2 ' -- 'g,?'-M5-"',gf1, :i"tfff,1w',,X ' , '3 ,. , ' " . +,.i,,, ?1'g-1,155,L1L1.',N""' N ff' 1 . ' 'iff' A "" 1"f'Qv54'f', I ' ' ' 'fl -' , ,Vw ng- Dfw f " f' V' . .. 1105-'fi-, .Y n-, if-'ef' 3 L' H-f ,:.w'.'li"' 'Jw :X .V-ifiWr""' 'EP' X . I:-,, A wif ', ifi- I X ' A 'v ' 4 - 1" fu11- 'Nz , - w N Iv rw' l:',,f':2'!"1 - "v 11.4" 11- 'MQ ' ' Y..-,IL-,mf-' " ' '5'Q,,1,, 1 "lf BQTPJ ' " .m l .1 I ' .. N, ',nff'2 ,xl ,nm Wh, . ,, N' Q,-1 v ,- , ',.'.1r.,,,x.Zg:Ns.k, l'.,:H':1., f:,,':,-2-N" f .5 5 ,:.g1H-'wv K' -AQ -N 5 L 3+ . A " 1.1 , .N ' ' M K W .N 'A .' , g.'1-. ,3,gm: , ' V ":'1', ggja,Qfey,, ,Q X fgg, .-, Q g'Q'Qf'M": X , . - if 'V gr wZ, fr'Y'Hs .,' ' . w lk '1'.,fff'f, 5'P3:1'f'2'1p1 ev,u-,Hz A . X ,1,.l,, '., ,JM fffn ,'.:f?":- Q ...w 'I r , "Y ' 'l-Q, -.rf ' QI. ,ie ' M41 ' A, lf-gfffxfi. ijwrlik- ' ' 'x 'fn ,I mW rmw MwA HW4 ' fp"w. 1w W .'Mx'f ' !wWv" if h wwQpw',MM "Wh 'I -' ff L"-143.1 in 31- ,rl If r'."' ij., ' L, ,, . X . NST", fl :.:,'ff, X , ,ur 'J '5 ' ' '.:17':'. 2"Qwng1' , , - . 1 . -.. J W ,A l . 1- -1 Hy.- ., .1 , 1,. vm 1 ,V H. wr 2" '1 15Qf'nT"'Mk,. f .7 ' ' , . Jf91.r..' fu' 9 ' fx" -1- Lf, X 'KH i'l"1'F5.4 L- A ' . ,iw -I Jmllqy-5' gif . AJ! X' ' -'lgyi-5'5" , " -5' A Q "2 A f""':f ' 1g?F"' ""'f-ffl?-".,". II I , "X .4 H MN jwll, " 4 ,,1"i,i'if yfh' mlm," ""'i , ff' 'ff V ' mi lLfET'vQ'!':'zhge?. 1, flhfq Q, ' ' 'f" ' ' ' H wi ,l ,- V A K gil , . , - 1 M .:- , wth' :fl H-Y ., Av X .. V ,-1, 'fi' 1 P if-N -X3 ,, V - w -. . ik 73. ',. ., Nfi .Z '45 X1 A ,f '51 5f'.,?,il , -5 '., I .A,'v'g!'ir'Q1:.,.-q.3f.,f.9!' 35 31 I U .-vw -4 , A ..: 1 .114-new-an 4. 'A A. i,w:.f 1 1 -- -wg, , H '. ,M , N Y:-L ' qs' :I V all 1, K, , .,.. - 1,,' Af , ' r A A -LIL. al F HI' 1 , ',jLr,:fi:q..E- '-- ' are y.M:hIl . jg W1 3: , w4w,wfn,vfwmwH. .. ,-m, wwuJMf - ,w-vwwvwwwyivmmw wwefWVMk,' " 5 - -, f-- .,.. . Y X5 ,K v,N. -M A1 xl' 1 , xg K up ,.: ...-',,---'ggi .ff .H AUM: ,143 fY,',H - ,ll A - fx Y . ,1,,'4,, V- 1.3 ' J' . is 'LAL V V ,, L ,',m.i.,,i,M1, V , ding? ,. Ugg 1 ,. H H W ' ,- ' -'. .- ,, . W - W ., ul , , v X -bxx ' 2 W ., .N 1' N , Y 1 VA -,LMA QI A !1:vaal,,1 , 1 4.4 w ..'f1.I":.p-if, Pr K . ' ' " ,"f 'Au 2 " V, 4 . , -,' "" ,' fx f f K' ' ' -T5 " " ,.4.1su'f1wus49imu4m,, .i " wifaw, I'r'4l '

Page 6 text:

Foreword V HEN you are old and gray and full of sleep, And nodding by the fire. take down this book And slowly read, and dream. --XVILLIAIX1 BUTLLLR YzATsPage 8 text:

'P - K H ' 'WC as '1:Qw1w-", 'W'QQ-fwfrw-f"""iu:f+1fwfr-iWav: 'I-A fw' 1'g"w'msirrv2.s i ' ' WFWQWifWWMWwWkMWWMwWWWWWmk?WM?WWmMMMHMMWWwM R W5ffEMWQQQwQN win s,'2hl?v!'fi, A!34f0'n :JEIJJZ ,ff . X ., , . .,',fe1gg'U,, '15-::1fZ1e,M?ffig 1Q ij:,wiL' 5?'.,.r22?' , , E, 4 eK54v y,. '5ff,g. ffigjff' 'e1ffl4LLk3QQ,vg11 5l Mg-.,fgy ,5 ,! :' 7" ' E . 1m , 'zg:?f41ff,gQf5E.4,. :1e4f! ' ia ' 1, 4 'QE-,wivxf "W-'Pi " Fi ? -wif meM1i1f2 ga22'5i?S1a?i11ss.391 agfzififwiaisilffiggl. -,'g" W' . 'A 1 ' 1i?'i'7"l5"5N'," 3f,iFi'3z'5,1":y9"51ffIfaI ,-"W ,4i14"g4 ,EM-f!f?ii'i'1, Q - ,, I 1' 'J ,, N' 45.3 ?'.u-- 'M' ig 4.411135 51f2Q1I.1R1tI?111lQn51 1,,Qf!,gg+.gg3,'f -riff q jf' jf'f"'ffQ1I,, H ifi, -j H , -- - Q-Ba -N z1"A'l5!'!a1f4z,Lff?4l'9Hu!s :,':ff1'g"-5i4ii!1iWi ww' "3 N 1, ' J?4'?H? "'f1A1 ,:f3rF:'7Ei'M , aa : if 'HW ' r21??H'f'if ' : T"f' !ff " ' xW 5'l?a :' w Z' Wig: li-AW '+3A "' ,,2: Iii"f3f?' '1iE1f"s:?'ilWS-fi seciwiiwfieiih !f!1l! fm1e"' Y Q As. imQzgewitffjfdiwgg1f5!3l3fvif?g9 1!ff1igi2ii2M1i,f2Q:,'z gi. 5!'I1f?r:z,.'q15iii'1ig.i,p1." 51521 1,?fHg2iQxT4.EgQiQ'd?Q55qJ, .W K 'hiffRinfP4 iw ' fm?ffa fwf.fw'+wlvnlfiwlf-fy 1 w!i1 . w1a2.n 2w+ mmf mfg1kr:f 'f rQm,f:s12a1b4mW . " :wf1fii' " ll'f! 'aiu-4 1+"" 'A" Vf" ' fl W T' fbi 1,,J 13"ia1:2111jilariffmkifig1i1E'iead': 42'.,:m11' w ': :"" ""ul5 fiel-2ziij1aIih3'NgY 11 ' win? 'f f QW Lf! 'lfpgggpil 'X Q1'Hm4Ilt,," 'if 5 Fw,UuIf'l J, - Y ' 1115 " nf. if 1414591iifi'!,W1g?!!'4ffl'MIfE!'3,-'nlf , !' 1 , j'f,Q'fp A,Mf'l'v- 1-Q ll-f hifi-, ' ,H ' Q '., H f' I Hkzhwn' 1 2,5 il-'Elf' -1122 ,Y Hx 1' 195 1 ' in,v'nn'uf1f-'.'l49"ZF'1if V'ff2NH,'W1,'i3 "WJ4!5ffm3Q'Q,'?lii31 pL"'1"!fJ' XM 51' , 7,i,iN.'f: 'I-: 51,j.'?9f1'fF::f.'H, 'Wfifm ,,' av- Q - 'JJ - fx 1 ..g .5 ',1f3',P14l'K.1fr4fR " 1 wf f1+1'1 4 ' M sJ!, 1f"fsf1'f1P- .. 1 4 l bw Y W 13 'V 'ww Z'wM.+i'!'Hf'?' " H i1',! ".: W"5i1?'1g':.!t'i'5 'ilrffw31f?!"'2i?" rL' ' -i',i'f i"i15Q Qff4W!'115f"'+'!1 W ' Lg.. ,A :Nwvifwwwwnww'JWWWMMHMMMWWWL1MMWWPMMMWMMHMAMwWmUWMNMJMWWMBmEKAWmMwmmsmwmwwg4JU, 'H I. lniilxlgy "'111,,,f.'1'5i V: 5, ,plQfuwfl'1iMj"Qff.5ri1.!7fg'fly1'm1in 'fx ' 1. Y- X,f1,,,-,n'l5!i,j5.51-ff m-'Xi , " Q A " 'A' 'P' 1 " ' " Nils" i-lm - 2 ,I Q'-.fy-V ' ' qffiwgrf'.!ii!ilE7.1',, il 5 '. VII11.,t!'fPW'14,"3,gym' Wig- -1,1 !"?lf'if!f5iJ' !i""'sN N ' ,1 Q 14 W "M " ' ' " ' '1' x' w 1' f WE 11 H 1- Mx, ,n1,MV 5 M.lr...fw.,M.. N , q '2f2gU3-4 frw , , 1' f . 1 ' gf . Q ' U I U u ,J Nr Q IN 1. V 'QI '7. 91 yi-'N H ' . mmf'-1. 1 1 X' 'lm , 1 4 fy ., ...gn.1l!.,H-MK! MP 4 13' 1" ' 'llhlilll mnglf, ' '-' ' ' ma- 4 . X. l 1 ' ' MASH-J,1 U V 1 H V xl' 4 ... I. "'1" i ' wi ' '1A- ' lu 9.14. Q I ! M 9 1 W, 1 ' ,- ih mid? ,.'V' u, ,,f.- ' U. , , Q 1 'i A . 1u..1.:'. vw , I' Na'i'C' 1 Y: l N I , M Mg! 53-j,.,g,gifqA ,. Q f Wx ' 1 . -,qmx-..1 5 ,,,, jf-ff. 'N N J5tF.:,L1 4 ' - .z ,, Q ww--HC a x- 1,.X " E K I,, l ! ' " ' J I .751 V H Y li Q5 Q5 iiflflfl qi: N HT yf. i Q :- gfi T, I l , 3 1. - , r M s .A 'X 1 y A A 1 I Y ,NX Main 'Q K ,LA X 1,1 iwlww, HE .YkH5.-N,5 , L: ,4 :A My , ln., 'fvcy W 'fx " "Vt .1-' H-.'5-I,-,nEMI4e' 3 , ' at 2' ' .V r,,urs,1 I I, w,,,l ,I In, ra' ,1 I .1 x-. I N Mfg, 5- uw - ,. .- -- - , 4 ,4 Aw - ,I ,Af .., ,v ,, ,, ffgf' N 'A 3 ,skit I 1 4 .V L 4 sf Wi 'Hmm' V L ' " i ' - A X" qi : Ja ' 'NV fu 5:f"r3:f'Ql f .ef-"1l'Q2' . ' 'iw 'ng A v H4 Ax I A J 'will Vx: N' f 4 V I' 'MH 1 A 1 , ' 1 A . 1 5 L r M 1 ' . 1' ,- -l""' fl'. V, ' -':"If!MY ' 3.91. L' -N ' ,, 'if I ,lt-V -fl ,, ,,41'.,,31-.fy ,.4off,,,3.11'!f.:1m1qP,j , v I , U 1 6 ' 1. ' 4 ' Is ', I 1 , - ,.f ,,..w 11, 1' t 4. ,, -3 'K , ,,- fi' 94, '1fay,ls,,'5 is ,, ff' :iff ' , " 4 , F 313, xv' - '. -!.w50:izg3:-XL, r, X mf ' limi, '. ,Q A ,L.A.W,. w ' u A ' Vw' -:.m5Ltinii AV 732.91 x 1,41 1 6 AI- ,1 ,1 n , v w i , f !".4 , , U , 1w's, 1 f iQ1gfg:,'g . ....:. wx! I 4.4 ,sl if tml 1 ,, ,. iQ N L 3 .g. 4 I,ulLf.fa if 1 W 1 5 in .1 lzmrln Q uv- V .wVY,, . Y , 'V' - V NJQ: 'Mr' H' ni' Hikl' U 1 W "I- - I wi w I F 2 f' , H xx 1 'I , 4 l "' 'W , g ' 'U 'H 4.4 ,, ,, vf - 444 12 ,,nw. W Aw 4 MJ ' 1 , ,i ff-Q ,. wr .., , ' 111 , I l xl MTM: I ,rx ' H Wm 3 'ww , WW Q3 H ulilv na qui A1 'a ' ' I , Ils ' -N M91 '51 QQ: V "f l 1 ' - , ,.fQfJw.WMWWm4Wi'iMVW5WEwiV F 1vU4AWdidpwIQy?Qw4MFwwWL'UiwwWL 'A 1 75-1' ' :'f','i'?j'2LL! ffl! ,4,j7', Y 1 'UN 1' 5 , N4 ' nj Iriililk .il !Z::.lw V: .An If mqM'MmqvVf f' 4vqH.Ew ffWPT'ff: NL.-fm IX44 ,Mig A " -Z-1-35 ' N, X 1 ,- , i, -"At" Q A L, ' fi i,",i.f:, fl rf uv . A ,l M Il, 1, l 3 , 1 I mu W A 15 'dl "V T' X , 1 wr . 1 n , ' ll W . u , ,f 44 4 W ,AwU.m+m4,1 MQH',, --44 wwg,1fH 4 1 ,wig , maj. H145 , V m'fM 4 - A .V man? -11 W.. M ' "4 v L. ' 'rpzfs' A " ,Z--ig 'L t ., v 4:34 qw.: ' 1 , fm, 444I 4 ' ,wma 2 ' 'ilk ' g 1-.U J I" ' Q- '-, V .' Q Q , . "' Ji- , IM U v 95:1 11111 ' 'fv " "'l14,, ' - . 1- ' 1 ' ' 'H lv K 'wa r.3 3 4 ... Q ,V ' J 1 4 2 1 h A wi , 1 11. wr, -Hr' my M 4 .34 , 1 . 4 -'I wif 1- my yfgmt- 4,4 -.,Qp. Y 1 N1-42,1 an X ,Y ,, 41 t I X 'la mi W II. X. J, X 1 A M3 ,I , ::. -.Q rm B4M,,i ,1 Aii:3:,i A..Hg45gs112g-3 yl:' ,ifg4:!M51 1 wi ,hw ,L 41,74 I+ f , . ,V . 4 .' . 1 X" ' X 1- 'in' .l2. 1- ' . ' '4,'1'l'1w' flf,,.m.,fM-1 ixv.n":ffu,q'1ugff,,,'p " ' 2 .45-H ,N "L 313' , 1 ,l 13:2i15Qj,gif1'i51mlM i, 1" F 'b ,Il' .gzfEri3QMI?f lff1,'!,4F?!1'-lflifg ff,,j!?i,ag . V- .. ,',q:1-, , , , 1 "" 9,1.1yraQ5,1', - 34119 gt'-!yg2,:g1',If,i.v 4 Y uh" - ,". iv L -... --ffl' 1- 'zu X .Win "-,,.,.ml1:-M' -5- :.' '41, .L a ev' ' ggsf-...'-'mv 4 ' 5 vi 'j 1- 1. ,..f"1.' 'VSIWA f :Y K1 "A 'fx .In t. 515, .wh ' 1 I' f ' , HU- ' ' ,' Q4 , " ,w ,J1'14i,w-xielm 19 W Mm gl " 3 'V ,HVI11 .vu I2 !A , my f ,fill E!-'11 .,s'?,,'..:"r4jWaJ-' IN -1. :v, . 4. ' 'i ht' ' mt "' s-,I-- "1fW'fi I ' 'P' . A 43 1 " MLN'1mu'ia'ffl'f1H4Y,t n- 'IW 4 M91 .5 pdf, - 1 gf!-HQ?-' P' I 1 .5 N .Xl " L1 'xi !p,!"12'f51". gt'--' f'- H. 1g!"2,"':..d W' ,v 1 -'A 1. 1 12 ,st i .ill n' "' 4 'VI 9 1, ,I w1'i'v' 4 4 I Y 44 1' 1 " .Q 'J-S' buf? H . 95'l"yi If ,YXQQXVU ,5 ,I 'Nui -'U' - ' 1 it l l I' ,, , WRX' 31,4 , . - 1 . . If -1 ., , . . 'yv,,.f',,'f' v- H' 2' 4 Q' if Ti lf1441vIw!i'l!-- -sfhq 'll y1',L1.vM--fi '1-9f'.,",l4-v.. 5, N rl' I. l9.1iMl"1.1,,l14 - . . ' ,H-1. - 1 www. '- - QL, 4' ' A lg' Q03 -f ' 1" 'V ' 'ni-'4I"'JHf'lf"""1' FQ ' 11. ' ' 1 'E V 'H mi -mad' 1 '14 1 -' 7, ,1,-'w',?g'?X vw, f'1:s1kM9: . M f fu -A-1 .fa-S-'1.'H 1 !'. WH 1, tsl U., Q , V, ' ,H gl 'U I4 ,Q ,pil ' " l,l My ' qw 7 l . ill. '.,. ,. 'Y3lL1n.fwg'.r1.1.S!' My V.,-1, - f" 'l' 4' fy , w "M,.1f', . .A . ,wx-.IN . iq" . , H vm ,mil-t' 1-15-H WW :iv ,rp X'-V-x.1'q.Nl1411:I +I. W. 5 1.2-wx uf, 1' 1 -- Nl Alf?" -"+lgM .. . .V - ,.. ww-.:: W' .n ui , wr. Y- ,, ""Lv,.,l 1 1 Wm- - ,, Q1,,IH'Mf1f. - Q-'M A H e vlmf-'IYMI1 .mp . , ., . HN-1, -N 'y ,nw . Lf, - 1- ,fu ,lv ...Div-.,-'lv -Q. . l' Y ' J 1 - 2 . " :ie H: . f Y , ,J -1 .H YQ gg, -1' 41' 1 ', ,X 1 -Y, I A mvxlq g1ll,4Jll"!1I-, -1 -1 41' ' wa' ' f' 41" f. , ul Q ff:4'1':41- ' , .x, Lg, 4, ,IUQI 'LL I , - H1 u 4 Nik' ,,. VIHJR +x4,lf1,-.,'j:.Mj1:1! 'V' 35 a- Q5 'Nd 4 'UN - , ll! H1 s wal, in -S. : vA',iffA,,--Eh, 1- t , l yr . fpglfkb Y , ' . g, A li V2 mv , I. j'5..1.n1fQ',1,'.na-IM-NIQ, LN , " 3. . 4 FH, . :, g! ,xr .4 ' V3 1 siinwwgu It 5 'I' -my ' .4+Iw1,g4111f,.,5, , :- - ,. ' ., Lge V , 11. W' 1, A I . - ., M. ,,gq,,.. Mu. ,L .Mm ...fu , by 1 ,.J,,.,. ,. ,, . Nm ,g . ,.5, ..,,.,,1v,4H V, Q 1,21 .7 'yi - JV-I, .. U, , 3.1 5 I .1 a U +- I! ' gi4'f1T1:.!!,"1.1lI5"fW"W1f45"'i5X-5'31-Q' l""'i'wiilx15''A W A+ 1'iii-W11'!22"li::f1i1LIi W bf ' WF fb kv i wr 1ww ' rL'h W ' hw 4 my 1 , y , 5' ,L ' My 1,-'.15,l-, , ' :. .x' ' '- ' ' K. .14 -' .mu '1 ffl 'W' i 'aQ.S1".I"'t WI 1" ' '14-H 1 f 'r,f1"".01"'j Wa 1 1' as 'X - "HN '- Av Mww 4A - f-5255: .. . .nw-, .fl V.-mel! " T ww..- f'. 11104 , yu 5',"i', I 3 9 . X 4 1141'1ln1Ml I H 4 .. X Y,v 'l W-1-, ' ,' "V --945, ,.,.-!f- - ' .6 M" 15.3 . A ,. , ,"Af,.' nl' Q HI dl' ' A H141 WI I . ,I 'A 1 Q 4 PM H1 , V1 H I 4 1'4X5i .Ml . 1-a-ww ll V ,I A HW .1 A' N ltwf, 515153 Jw '- ' ' , . -p funn 4 M1 4:1 1 yr , ' :I.r Q , 111. ,4,,g'- Q ,p,i!'fwv4,'?1" Qu, 2,51 ,Q--s.-11,4 Rwfygi : .-' .m N lfn',f771g .1' gf v5f"wL3g ' 4 " t ' ' ' 1 JJ' G11 1"lL, M'i'!5"'l'1v5"' "Yu: lf' ' , 0, ' 1 "s" ifQ' ?.5gd'yU 2 'W533'-if 1sjUgl:Q:,3jf"fkE fEffy3'1Q'o'51!lf pllyfff- ,-'S ,QzsI2,,jfQ'! .ffm15,i"!1l1,mt, ph' 3- 'janv ,w,wmwWw-Hr pwMm.wwwWw-x -h, pgw.'q'WWwWwmmmwXgwmwwmwwweAww .muWwMMMmwfwwM 1 I ' , 1 V' lv I 4 4 "N 31 41' ri v H I M1 E 3ln,ih5Ll14:',j.'.4" gi Hu:-,'a'.E 'Mg31',,UI' I 6 'Lf' , x ??'- . E V: :ra-1H"', "". " -1' , ' ,5lnm,gI1giq:.I,4.+,, e1,vmH wiYv,,:iw1 XMima1,14tymvfiwfurulldxgfps M ,Lvllsy if pri' iwmwg: :hg!li":iI1.!'iIj,?il willftlllg-rviiqiWj5:Jflla?aiIWjf,:5j1!Q-UI-1,g,!ifE!,t2 miiglifgsi ,' . 9 T" M11 Q?2i,E,5b1 f a ,-4? xv. , 5. I v 1 . X 1 n I ' I +5 w w 1 1111-,J E1 6? 4 - , 1' K ig ig'5'.,'Q.3::fqj1--ly., UE, gr 1 , VZ- 11 1 , 5.1 N M 5, wif' 1,1 'ff' v I. '. W, l,'f1,,.,1 'ni .ur 4? gy. 143253, p,3iYi'.'5,1r1a1.1 , ' qw ' Lfzliyfl Mfyi 'll' maQgf'Ls!1fli!,N1W,? ,E?5f:Q3sifl1,'fxQ,kiji.,Ng:l'3,'3,,Niilf,f:1,,S,'.g1i1,l','15ip' V - -- 4" ' , ' ,5,, u. V :I , J "' ,Q 1 4 ,. 1 V + . -11 I 1 1 ' uw -1 Q H .'s " ,wp , 4:-Q1-.355-A un ,g',.L,:v "yt f:,q. . - .1 ,,. , Q 4 "'1"f5."" A. 212' 9"Z1,'5 T- 'f- " ""w','3'+12s'Z'1 fil'Hyf.1, .L 1 " 4' - ' "LH V1a ffl41???5f if .P ' ' H - f ' f m wif''2E1fEf!!2?!':i!i5mi,i4MQ'f1452lI1i9..,X-VMI 1.1::::'2"Id' I H f l '? 4' M ' 44 3 W "fi ' 'Un '1 " "Q "' W "full 4 'N 1 'MM' 1' QUHU' I ' li b 'A "Y W" "mil l1I'l'A'l'f:4F :flr5'T'W"' R' i5'12"s9-e-1 "'Iw P'i5'i'Q" 'M'51""1 ifillkw tl u. M Q ' " 'H' " W 41' ' .1 'nk wwf, iluqjwgii My H Id , ', 4 . . Q 51- - l 1-'Hug' 1' 5' vrr, ,,, ,, " lip:-:"vy,'L.gg1. f!f'1f'm',f''ww..1.glw,t,g1-g.rf'1" 'frqfw - f +1 ' '11 ' :H 'L 1 I 1' Kr ll li' 11'-4..-f:L's .., If '1-nf Af 4 'wr' Q' ':. 'v'H5'T.u1i-'3' v r I 0 ' ,, 1. N . ,,1 ,. +5-3' I N ., . .,, . .Mg x- ,.,.lL,,g 5.11 LM , .a ' vuUM:'Il,fW'f34,441 ' 1 t X , ,, 4 'fl ' y fwlqx I'M1gXi:" ' "U 114"a"a,m1x'-'H' ML Vs 'L mv s1NEa."'54'?lf'51t!?!?lIhE',11'Y'.'113., ,r Ev, N i1i1l'9!1'5fiif"15" "r,'iQ!'2"24t31Iuf2N'N1ri"s H ' H + '5 15 ' .M ""+ W5 s "'1 .4 tv 4 f Inu nu "Hind 4 114 I1 P"-'UA ,.,'li1':f,3": .11.MZ.'i13.4.-'g:',-1L.!,l2:l'.!'1?f 'I' nfw- ' -, 1 wifi' +,,.p, r , ,V 1 .K lu 4 1 it ps I H N 4, V ,UQ il W M1 VNU., :X4 R if :M ,. 44.4 L F I -, ,iw -N 0. .V . f-.pm W 4.'1M'g1,5X,.-4. gm Q, In V .,, -4 J, -,l,l My Vuglw 4 ,- w x .wg ff--,,,M, p,,,,,4' ,A nw -14, M' Q-V1--1 W qi., W -L' H igxlnm 4 M213 ,g 4 H KW WM, 'HTL M N+.q::bE!1'v1m AH pit u p mai' e m 1 wwf- 1 LQ.:ffLffQf:i.f::f:gzQ2q ali:m!14I,?5,QiiEfvFglAll V QQ, ,M 'Y wl,:11+gv,51, " ,N ,, 4 4 V . 4 4 v 'UQS1 ,nw :',':.v "J, -'.1:',w7.X 'I ', g.' x '. ' fr , - - x ' lj,f,f1m,.,, F251 Y , , , :ll u.. 'I' ff, !,' wa 1 'x14,,. " " ' M 1 f f ,zfi ' fi: 'HJLidwffew,:,l!.,5qj,"flI4l4'!p111.1mfvpikzmlfliv'I-Lv,"J-L mi um - ' WIN ,. 4.1, , nv 4 Q .4 lv 4 . gum. unix 5 l5:g!,1l1S,11pu.! ,illf J, it MAN P ln, M! W Mllfshm ,gl MKS-,glfffix-l":l,Efgy'ii,,l,lN -.Q,mvE3j1 gf 1:24341 ,MH-V to!! -wfzj ,xr-y . fw YV -,iQ .kms 5 f.. - ' I ug ' A I' 4.5 Vu 1' X' s ',w'4i-,1i' fwh, .!,,w':':Qi",-V56'J -:wi f V 4 - hu H .HCA-Z g,4-'-4-y.- '. m,' 1' " " , , "'M114- ' ,.wq'.1a , V ,,f1,,,ww1,.w .,-.'..1..,,w..,,,.4. .. . ... 1 .,,..f. A . J 4 W 1' Hiifff' M V 5 '.. .1 4 ' 'I 171 H 'wfffm 5".'J,'nii15P'-W '?".-Wi I" . -- ' w -M' .M ' 'JW' LW' U-'f'I"i"'f'e IT? 14 ' " H1 fu Y Y I' X" 0 ' v 4 ' Ll' .' I '5",fN5"'f7l'UI 1-. --5'f":'31 WA - "L-2 ' l' ' , V' -1.i3 ', ii. -Q , . " 3-l1f"i ' H' H ' " : illwlstux, 1 . Ni HA M ' v V iz JW' 1.1! I ,fmwlyuaxiki A f j!i3x:11,:7,.jl'vI!i1x1,1'XIf!:!Qmwi3jI4 1 ,wb -f , - yf1lgi?3M:4i'H: ,'1'11lg31Qlm A i" -'AL',:AYia,:9nfg,p!-+-L.. 5, .. , 1 s 'ef 1 '1 M' 1 v'm1-"'1"1w'ff1f' 'Y-si" 'S ' "Ei'1w,:.""'Q1'l ,LNN 'Eli' 'I A- V"f fr.-1 M.1, , rn ly ' I 'Ah' 1- K I v M V ly, Q3 1 V.. n-'him ,mf ,hm l N3 4 .I -ff ,1,i:qi:44,:,!.:, p, ,-1,5 ., , . A 5,1 ,y,.1 5 , . fum' 1 , l'1'..,' 'I f' Jia, t W, I M. ',,1..w ' -' 4,4 'V .1fQQ:',7'.11' ,gn -qw ",':I1,,EZ?xMg:W, '1,3fQ.g13.,i1eyi,H. 1, ww- i, - ,, "1 1 1 'J ll N MR. -"L 1' Vim H 1. fu- I W W "" - 'f . 1.45.1 'xlwlaz -sw, -15.1-:'f111 ,15!':z'1f we "a.f1,':f2'wwe a -fx 4 I pp ,.:, 1 fx ef' 1 iw' v vw ,-..m1,- 1 ,wi ,1,-ip, P'-. W, V1 i. .V 'lu -'-Iv, - u',.wrf+..14-'4'1-uf-,vgwvw 4. 316,12 ,' M A I ,,,, V I 5 I -1. :V , , , Q ,N M,1.f1'1,l,1' L. wt Q mp 1454.9 U-gy .yy 1--Q , .A5.3,,, x -wlgw nfl!!!-a1....4.-I , xv ,, N., wri!,,4:.y,.1..' f,, HQ!!! ,lim vgwh.. -,iii U3AK:,N!yN,E41i1.f,,l 'Q MQTTQQZI ,W4,gm-g,,m,yi? JV,M:-:MA'l?fMg:5f,!Vi.'m55,1,bmilxylnM,mr,jf,Li V M ' g fmy . ':,u .1 :: ,TV ui gw ff xli ' ' , ff. 2 245-':", 1-. 31" 1 w ff"N?'ff"E 'x'-""I'M4''J'"Q1"1,',V1f?Qz-A5193-"ffl" , ' , 1.5.1,.',ifxifw'4?ffiLMIQCi4 'wifxfiiiilfl .f'UjPha?9'A'I""wZzf'5f ' :W 1 "- yy. I , fl +I' 'if ' ul HV f'fY'a'Q"'l""," 5' Ru' . 1 . LP1171-1.44 :C -s. .. P' ',g.'5" N nlirlfn 1 gr i J 1,14-'z ,ivan 4:5421 M- 13:.:,,1- 4' zywlii ,'Jg,f P- 113511 , fig-"1 11 25. ' , 1 U 1, X ' 4 -', Z ' 1 'W R ' ,mmf ', ,. 1, V ,Y 1 'QF-,:pu'- M1 ' '-'JW'-x" wifi ','g',,"gm-llw-" l.1w,,'w5k: "gm V I1 4 , dwg, Q1-igpfiq, "If- 'A , ' , , 1 - , wx 4 yg ' ,4 -1 A I 41' bf A f 51 '.4uj"2 45. :', N' QQ A, ,v . Iv.llWgl,'y55L 'gy :,p",y1,2X1g,Qi'::,:y1gffvr,:,i,kf,,g11 4, WX!!!,vs1,4,,35,, l1,w11jQ.gj1g. 13412, In -. . FQ '- gl ,v q , 1 ' w + 'K I MW t , , NWA! , H1i?M f,: ,1f3Aj3g:11,53 ::1:5f?5 gqw.?1Qjgi s3,..Mgs"2 igQLl-,.ff, 1' ,,fff1f'Q ', 49,1251frm. fa . i+4. 1gQg4: ,1ffff+s1f "f'za'a11 ' f fiml' , .I 4, fj ,Q ,.,,, X Y V1 4 .,- 'Vr+fff,Q'fQi5,wP,hfIj','.,,k.' 'Q ,M 1 I ., I I fy 1 , 1 vu ,nd5uzim,74,,. ywnywb , 1.: H.,l ,1' . l1.,'W,' li., mlm :Ann Xu! ,Q nw mmf fm U41, arm m'w Hnwfdwhfwwmwulf'fww'wJMwww!fw1mpwwwvwmJ'HW'w,'w4 w,1 wWWw'4WMw XM? 2- 1 MU- ' .. . I: 24 . f W, " ,ar '." 1L " 'i1:"' V U-' 'Q' Nw. ' 1 'I""1"-H?',' , ' ' ' ' ' f ,QQMqwJmggqflWN wm45'MlpHqmvf,MMM QQwWM my wfwwmJmkvWww w ,+qQ9WJlpMwHMyylvw H M 4. 1 ' .1 4. .. , fl 1 , rzyw' wx: ., 4.. .'fm.3 1 n ', ' , Q V 1 , f f. w H 'v 1., .4 1 n ,I W. B v 9X .n U, , ,I 3,4 KA Wvxgmy, N X, I 4 1 , . P H X 1 A , .4 ,rn my H,.f,,.f X X1 Y J' ' nh 1 4"U 51111. I , V I i1'4u,', .Xp 1' Q" imlw 1gwgwllilwfdggyf' M. WH ti' Q Tl ' H H, 1 , tt A It K IH ' ' f- 11 vm s ' r ' "I"'l' 1 5' ' w ,N 1 ' , 1 I 4 if X 'Y M K ' v5 '13 'lm' 41-Q71 Elma W' .1 v7 I T411 4 .1 I' 1 4 ' 1 nl ,nl ga , V "Hn, ,' 51'V?',fqr g ' Pr A K 1 ', w X ' , v V I 4 1 , -V 'X rr "v'1.3:fa' . v ' , MW 4" ' H ' " , " nl , 1 qw ,Y 1 1 , , N Q v , ..s1,l, ., V, ,I ,U 1 f , 1 'Q . , 1 11 1 l , ' 'if la o ' 1 4 1 an-La ' - ' WH' 4-VN Hy 'I ' '1 'fish IU. .' ' I l " Nw ' w- " J --1' -'I ,-','.'- 10' Qlf' ' H .1 w if M "' 'v v I T' 1 U A1 11-' f:,:,v My 1 4 1 'I NI V' ,lffffg fg.1f,i.,r4 5 A, v,',.1.rgf, 1 'i lTi ,7',:,.i1:.i. f' ,i',m ,,4s2f, ,i':'3 " s4i 5-Wa' s':T'?Y5-'llffffx 'V , sfgmg . ' - ., . W. A 'T -, .-+1f,.,- ' , , 1, , 1-:guf'1-wv.L ,L 1 H Qu- ,. it :xr ,' -V ' -' 'H 1. 525 1 , 1 ,, y:EQf!4'1,, ,gy 1f,vyk1g,j..: 1! W !u,Ii.:' Mw zflq Q 'w1'.!!TPi.i-vllfiqfhff fqwhlq H Mio ,H x u 1. + H ,wif it my YH 1,2 Nl' V mr. Up 1 i U ,Q I . ,w ,uw : -1, lk"'Q!"'L:1.H1 ' ' 'iuffllgyzn' "',, 4, ' J- ' 11 4, U: ,T N 'ff' Iv.'5'xf'?v ' 1' ' ,'," '2i1 'ji' 'Milf fb' fm' 'he Lx 1 W 'Q f Mvhm ql , v ' 1 I if 1, 1 ' A 1, ,.,:. A 4, ,yin xg.: Q' Yung-1 y an N' ww: '15, w e pf w , -A 1. . 1 x + , ,X , Q ,. N-wwf," fQ11'f'a5'f11'g. g,.. L1 '5: ,ggrg1aL"E,',: 'i:1,:'i' VggS:?:- 'gh n, . ,, gAf,' qw -' , NHPF?-NM "M .3 R , X.ihjlQ1ng,,W , ., ,QU d y ran' , u 5 ' .'- ,,.1'j1'.' ' 'I':1H.' 4, mu' 1 " -' V' 1 lu ls 11, K, M 41,954 , in W5 4, . , , Y . ,Q ,, . J'::,.1f'ff V v1gxN1f-, fiifx iw 4' WX A , ,-,--1'-H111-',.f1M41-'1, . 1. ,f f. . 4 1 ' lnwillw 'U l' UI' , 11 , we V 1 I ' ,Ac 7.1 - - !',H1"-" V v. 57.1. -A ':a" 'H f"1'4"'l Q ,png ff, wi! HL 'Af ' ,-' Liu limi' W 1,1 -Q "Wi v. ' ' ' 1' 1 ' ' ' ' 55451 , 1 , xx ,1 Q ,H , .4 r . 1.1 ng, 1- ,U , , 'qig51- tiiiqg I , '-- 11 ',. - ju ,..,. 31.1-f M25 ' J, ,Pgqvi 5112 'sk " 4 ' Xu y , ' ' . I , 4 A I ' 1' ,, ha ju,-1-M. ,X 'i V x., Ax, I QW , pl ,.., 1-a,.1w'!.,a.4, A-.gn-4-l,M.:1 Il H nqll 4. ffl 4 1, L A lm 1 N.:1!lvJ L UN Vg-,E,,4T,v,,.-',1 vy,lgaW.N witillilrygleixyi xmwlq A -gy' ml-Vlsk1Zl,lflwI,?1mn11,111.1 I:NPMwi!-M'H114V:ll51 , L A: 1,4 - slut ia S ai X 1 iw.: 1 ml dm. I I I X I ,. . -. V ' Nw: n.. -4 Pg, ,.:.q iw, . ,,.,,. ml, 14,1 ,, ,xy 1 1,-,,,,11,-K, MQW12,Q'y".m,,5.,l,,.x,w- .l-1,41-11.15,-, ,I 4' xy ,' Lv, he 3 , ' "WI ""' T1 'QL .. " " 1 " 'r "V Wg 15' "" 11 111311 .""i i"'Wi" -341' 'N 4 i""V11 ' u wqmlw- r H ' W -1 1'-,w 11, ,. M 'vn,,. l.l1 Q H ,,: , v 'AJ' w, v'1g131'gQu' gurl 'I Wg .1 I , . 3 1. 1 , 1 X v 1 N v 41 1 q ,I 1 Ajwlw ,fy :1.,,ges.lug! gl -, 'J 1 . ff 1' 'Il Q 1 . ' ,fpJww:vMwmWW,'Q,QmfpwwfM3 ,gLqw5mH:gmmgM mmmwwfuHu ,MLWV uwglf A X Y ., .W V 1 w,.'f1,f ,,.. , , . f, , ' VA, "1'Zf?g:-,,' ." 'mf 'UN :L jlfv : lI'Tfft., y U, ' E' Av- MQ ,z:j- HEMI Qlpnl U 'W ir hqziii gi' ' H .1 P : . ',.11'Q'j!1 ' gn fi e UA' , ' ,NI 4' , :' ,.,,,,H4 f .A 'NAL 31' '84 VH-1, H1 I4 1,0 ', '- "'f'i1?"',5w- '-U' 31- Q- -'31'5'VE'1-,.' - W 1544 1 'PH .Q a ' WH" " J" 1 If 14 M J +lI5hi'.T. , 5 H ' f 'fx "f ' ww QNU'1wwHYMMMVQRH5wqwwwMwVWwMWwwwWHvwwbfw,WWmMwf Wh UW1 'qv'1M'iqHWW?fxfWwhfJ 1-a-I: K 4 "' 'A ,I-mu H ,,1'. v- gg-.111 1!'Qqg1i.!f.1 p11Q,:E' w, ' X- N '1 1 J - 'u1Q:m,g9QrP:,fQ' f'Qjgf,w 1344 lf- :AIN .M li ,' . ' , r ' , ,4 vi , 4 M du --M ." 124' ' . 'F-Wg vfx ',, p g:'fmVi 1 " 1- 1 -4,2 . K: QA 01,11 Q' 3: ,uh - flflufx ',, "1!i1' ,wfwE11.K4"v 'l if. A ' .1 ' A ' f g .21 -' 1' :FMC f 'gnu 'Wi?"' ,. . 51-.V ,Y g W M, - :A A ,- I -- Y -'-,44:3J," U31 2 4A1gq,,,5A-'1- J Ugg ,...4,, 'Qfmwgl' H gag :Wf:4,jg',!j, x ,X fl 11 A H A . '4 rl 1 I 'y , , A :Mg -M 5' bu J .IA HL!! fa, 1, 'f,14.r1.f1f'f,W4-13 , ,- -9 , FIQM1,-l,1ipr - fm! A. .Q if . . Wfrgj 'lg'-'Wg-14,5 -'I v H' 42 it " V l 9' 'I R.. lj '? "gf Il 2 F " r ' U 41 4: .-. , I ,- :': "M 0' f .11 ' . s' 4.,.- .- 'ai 'W '. nl Mfr" " .1 1 4 A Hgwn1-p-ffww2'w :wwbVHHwHma'WwV2um4vAnwww mm.wqP mfmiwwfk 4 Uv wW'2., ' NHw'mf'vhF'WMHXHw Hzf :.J1J,'9,, 1-'v51f.1r.:E+:f1.-V Q Q' IN' -11:4 .' ',.1w4 ,!Q,7gw I ,gif xi"'g:13if12,Jf'1.!'T,iQ3fi,Ew,'4.- ,,1,,1'.4,r1Q5Q:.z45', V .1 I4 A ,, M 1 QL, 1, . 1 -' gf X Duty. 4 .U ' ' 'M' W! "U" J ! ,nw .vw filmif' 1 'A 'T ""' " M11-if-'1fsl'7M"'H Y V'M'.'faw-i lv , '.'?"vft'31'1'M"'1 ' 1""'lWJi, X Tl 4 .f H, I , . ' V 1 1" '31 15' ' ,. ,.,, :N : .,, . N A ' . qs.: Y. fx M-4 N 1- wig-N311 T39 Wu 4. ,:J15.M.mu,M45,3,.,,1,'AH!.5,1Umm-1 qfhlvigy J , h 14- 'A H , A , .5 X1 41' y v 4 , x-I K Ll! 1.79 l I " 1' X 4 NUS'-M-4 f 'lmw f'l':'Wfx1H5i:!1'.a HHN, . 3314" Fl'i'W"4 ' L. ' 'i' Y- 'wsffon' 1" ' X I 1 J 4 'MV' vw V lv ' My M341 V " ". 'u2,gg J .311, 'Q' -,w- '4Iw,1N - ' H'qF4v'n5-"af4."5- 321. !l'!',"X fi?'1 JW-i1f,ff,!1gfL"' j"'5:4,pg:'N'1lV M , , M' 'Q ' V ' mf' ' , A l 1' 'IA I:'1 , , 11-14. , . 4 ,, V t , - - 53111 , .4'trj' - - Wd 44 -I Q ' Y g ,. L. f,. x wld: 1 f' 1 1 I H 1! vw a-www, 'w ,J !. fb L . 'U 1' 111 -- ww' um A , 4 V ' 1 .N UQ' ' I 1' 1' 'J' ' Q1 Q" " ' ' 1. "- 4 -5 '2 K--,..'-' ,,f"V.. ' f.,- 1 ' 1 Hx, 'll -' 'M 1-4 r -' ' 25' 4 JL ' ' l 1. 'HJ' 1 'A li' yo 4' ., 1 '. -XL-", - 'C i'.1:7bf'X1f3.- . .121-is5ilffi13Y5Ti5t,'F:5i1' , .613 121, gr ,E-Ni E'Y'i,22g1'j V' ll? 14, BA 15ie':m4' Y l 'tcm 1' A, :g4x'4C71f 4 lf' Y ' 1, u x if K ' I 1.41 , n A A, A ,lvu.,,p4.. . .Hy ? ,V sup, 1, -'13, y,g:Ap'- 4 'M- "2f1, 1 -If H n , 1 1 U Munn., A .:x,'I'31'gfQi,'14'-, : g1,,, Wi1v4'il1,LffQj'," 'lqaflf fix.. ' "'-Mvgf'-' Win, ,Hal 1" HQ' 'lv gf Aff 1 'v 1- A 'J H 111 1' ' - um. it .' W-M1-3"" 4'-I ' 'fv"!ff4 .L-1' 122' ' ' "f1i".s:f1-. 'J-,',' X w Q 'I 4 4 . .Q ' up ' M ' " " "' """ ' "1""1' Un' 4 ,mv 4 .H.,H-,H 4 , if I mp' Il ,.'1'x.x 7 i Q 1 , UU 1' Ml"'fA:'!5'n 11NU"'Q Z11u'L'a Qt.fI',g1i:, ?l r: 1 ,'Al v 'TA Ah ',UHl,v4 " 1 ,IH . l I , , ' ' ' 1 I V O I 4 , 1 .11 if ,153 lx 1: W ' rfxpgz, lgjf' 1 ,I.: HH,is3'iz,'1fjlgffx-1Q,':,1. ,:- ' ffyv VQi'1,g1:3:?l'-,' , gm- " -5, 'Q H 'IR 'A 'JG-3' 4 K H w N up ,PQ ,C 'q fnt . ' , ' .Q f 'VU'-vi 4 111354,glweq-w41ljwf1N,,Z.wu:HA , " 'lin 10" v ' -1 ,g f my Q' ' 1 1 ' 1 0 1 'I f ' 1 -UI .M ,V .4 W, : 3. My ,1 , ,, , H N1-. .3-I-.1 4 - J,y, ..4 M I W , W 1 ' A .2 at ' ..,4 f 1-ww-M .. wh 'ma-1' " "Mi" ,, , , 2' ' ' s ' 1 ll. "' ., , , ..r:-1,w.l. we-l 1:..q 1 .1 ,W "'hni"'+"' 1 'f'-Q izwziq.,-'41'1 ,., we-1 Uh, "Hs, 3, 61,6 ' .'. W 1 t g I , ,H w- 4 1 ' V., . -1 M ' I "'- 'U . . QW.-A ,L--1'Aw' 5"" ' ' V X X 'I , 1' 'X fr'- .Q ,.' ,l " ' ' V. .,, "Wi :u NY M! "5-Wi' '5 ww- 'QL , "' 4 A - K ' , '30, , 1 5433- ' . , M,,:1"', 1:-2fa1..u A5141 :fv1i!P! nw 11 '1 Q15 1' . 4 ' , 11045 QA I , .X . . ,V wi 131-,mix N Llu':is in .X A QXILM 14 4' , I V q I1 M H A , 44 V k 2441 , !.,,,1,,,,j. wzmlx QLM . L4 1 11 H ' af f E L, 'jvi,,,L,,u',' L' M- favijtif. Yfgl-iiogf' wb!! ', . '-t!.,1:'u1 ,, BMJ ' Y' . , y 1 , ' , 1" . ' . ' ' '9' , . X. wt taxi ., ' ,wi Q11 ' ' 4 - l U 'I' 4' " ' " at Q'-252 155 Uh 2. 15, :!2:j'9i1"v ' mn Un, A ,a- , I ' - b N ' ma' ' I ,QW 1 ' fw - ,N luv' ,. I .N 4 . ., r Q- ,fa , 3 N gm. , ., - 'W' ' 'N -, ' M: ' H nv' , .., 1 NW ' .I " 'nz ' ' ,:o,""'- X T x" , ,V A, Q '1 1' 4 J M m u ' o 'wwf 1 2 fQf.v eg.--Q-w"1'f A V W if -

Suggestions in the Rutherford High School - Rutherfordian Yearbook (Rutherford, NJ) collection:

Rutherford High School - Rutherfordian Yearbook (Rutherford, NJ) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

Rutherford High School - Rutherfordian Yearbook (Rutherford, NJ) online yearbook collection, 1932 Edition, Page 1

1932

Rutherford High School - Rutherfordian Yearbook (Rutherford, NJ) online yearbook collection, 1933 Edition, Page 1

1933

Rutherford High School - Rutherfordian Yearbook (Rutherford, NJ) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 1

1935

Rutherford High School - Rutherfordian Yearbook (Rutherford, NJ) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

Rutherford High School - Rutherfordian Yearbook (Rutherford, NJ) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.