Rutherford High School - Rutherfordian Yearbook (Rutherford, NJ)

 - Class of 1934

Page 7 of 84

 

Rutherford High School - Rutherfordian Yearbook (Rutherford, NJ) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 7
Page 7Text from page 7:


Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
  • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • Access College, High School, and Military Yearbooks
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

cw wg 'znluzgg-isps .weui wgfy 131. ff-1 "v u-",11', 'H2-2'xlgawfgirzg's-maze,f24i 1 '7'if',161 1I"'w.1we, ,:'1'H"1iz-.ITSM Ie "f'1,".U 51 + 1,1 1' v , ' 1'4" " lMWQWwWQMNmWMWNMMW,dWfLwMWWWWmMmMMMMwMTJwwywwvfwhwffuhwwwwimwwq,W vwmwm.h!JWUwwwfHM .'UwwwmML: 3mx,,mf wuwNHwm1vvwWfMWvf wi vwWM:'L w'f WH'W4wNwvw' 'f ny: ur'-' Wi- , f Hlfbgv' . 1 - . A .wh 'Prim ,cn 1-2 iam ef-1 "Img .lf-rifigw,11:-j,'lQfi'4V fm ,sl -. A ' ,f ',"'v11-:ng u , , 14 ff,-h:'m':Z1'!vfg. 5299! P !r" ",':!1.fF'?1"..5S: 'x":'9iSfQ2fffE- ' ',f!11'fSglliHf!'m'iQ2'l':,XzN: :fry L1 'in:fSY!JEQ3f,,2,"!iff'?:f,-Baia:-'l1n'f "t" '1'?:, ,. -A2144 if -, v lzlv, 'srl aildjfl' , ,', ' " I f ' 1555141 e' -. A 71 fr-H ill ,1 f,fz,,f,5I.1I 11 -hx Yugi 3 u, .qw!-Kx'f,f,'.vtgrf1k'l-591,My 'iff' --we V :m.,,,5w nw fftn . ',,'.4,1,.yQ 3,--, L p '11-Hf,gln1'I'Hhi !,,mf, I44pp ,. 4- s, 'qw , M v W 1 '1f. ' lv ' H"'1'.1 mi TF.. Igifif' Yfif ff' 55fIi5!f"13:i1f vW" !fVfE5i 'gf.1?'lf h '- ' N' uf." .- wx5304"'f5?"'i?i-lI'L:W'ff'f'il':'Qff"NEL1..'Y'TMUHEQ PVPIVQQ 'iil'-Wiif'-"5'i1. 1 ,-",, g M q, U-,. 15,1 , . I- vw""g ly ---'f f -f'-Nu-,',1's,!Ag ' ' "vm ,-4? '-- 1 aw , 11 '-- ,-r , - MAH. ,- P1lb'!"?-im H- X llrwqfsy-'1144k1'xJ' tl A-Jiffp :Viv wr?-..'1Lyfl'.,, vp - ' .,' X" '.f'1u 'Lg .fy 'iT:.i,1"1"f "' X, r . J' qfvi- 'gm " K ., 'J ' , .H 'wh 1 . ' ,. "H P' 'M ,3"!:'fJ"iE . :g:.fp3 fr., ,tj 'lw'!J3sK?!fiJ1!4,!f'fg1!' ' Q ui? ,'f':1,?r5F-if1.,. w,.1qy'-L3-d1'g.f5fv M1 4, fl 'T if 'Wla"'?.mi'vi1tpQ' J- ' "M fn 4.. LQ'f",,, 3. K21iHQiT11.1'4vi'1n. :QM :,'x',2- ...MT-a f ' 5 e, ,P 2?-I h:fS'!Pp'.' ..ff-Kszanifzallap IFE-11f'L,P-f-fp .?"',,d!, -T If !:,l5f-Um, -!.wi",I'?,f-.'1,l,.iigiQp""'1!'vfilg4 "1 X .r " "gg W f 11-' W W MH -sf ffmw 1 f,QQ M ,afkri fff ffwff' Wfif-a w+'f+f1f+ee 112-i fff1n sfwww M wi .pw 2fef1 ww My ' 'W ,, fl',,,.1.U x 4-.gf y ',f- .a'fN'1-fa r?" fl,-'Q am, 'vu If -,fyggl ffl-5" 'P uw zfi"uyq,i.,--'j y,',.g-,,1':tl-25-.T, . gr.x,Qf-wx W., 'fagfwf 1:,1..". .r A , 'himgq " 1 ,lv ,, 1-' IM IJD, 11 ,. H muh' 'K - . M.,-, VQWM N .v M 44 if ff. fllwfizii vw -v:-4',ax1,V-"r,f,,g.-w rm- my EMM x - f 41 M4 ,Mg-1 . V, 11, W" 1"gS?'M hx v - VW" 'H' CWC ""'4'll't5 ' 'Q 'f' V' 1f,",:2YwwiLA .'fLf1fi'2P'm'iis'?N 1x ,V HL. I,1'-"Vu 'fbi 1' 'N WJ M Y L-.QV 4 ,. W. ,,"' .H gil 'L "f!'!:,!,mT!"Lf1VM, -Iwifr gfifikgff gf3fi'fl,Ijx:fi li-?ub'n'11! mfr! uf-Q: z?':"."3f -"I , " A -JM' 4, e, , '-H' ef?" "qu v'l"""- ' "4 W I - 44 ,i.f-W -' I' "N - , 5. ., 1,1 lj l4,qig..',Y1'1'e-i:ff',.3t,-11 ,,!Yr' 1f5 Mp lain.-' f',,'gf,.',y-fu ,-w l.,b f,,,...,L,-,,,. ., ' - 13g1,i1'w. 'Jim Jn, , riyswg fpdiiwu . ff 41a-Q51 mm- W, '.-ww. ' ..! -r 'H 1 nf -vf !fg,. wx- W4 gin- an 11 W,-41' w' , 'f. L,f-1 ' if 3fNw9wWpWM5mWWwmgmM5MWWWwwmwWwMWWwMMMm'LW?HqymMwwMMWWW'VJwQWWWW" , '- 1 " --Af .1 1' 1---f Hug, 5 ,..g Y-M:-,,al,,.g,',m f1f 7"3l3" ' vg1:gj2.jg:f-g", ij1q:,.,g-+' ,vp -' ww :gm ima- sw U9 umyljf j! '1-f,g2g,I,g,gN13aA ,I 1 aj ,,,, ', y -13, ,ev Ylffxf' . :qv . 4 FQ, lfzirdkfld If yml-n , -, 1-gy'i?il:,1f'q' .1:E'V ""'-1 - -r - -gsl"'h-'sn-3: 14, 4"'1',wr m, ",' Yf',ilfb,?:1ew,w N Wx! QAQQM .. . N hy. Yff, vvfzfv . - ,A ' ,Q MH lf,-4, v, ,' 1 Hx! Xil'y,.:I -4 41-'f,!j!g,4. , g.,1IS,:Y ' KU' V mt ' Q 1 , ,, H L- My, ,.:"rgM, ,,'!,gj?!q , 1. M 'QV Y ff IQIDW, ,1.:.f.'4l"Q1-f 1 f NLF, ,vN,1,,ls,m1 ' u- gk Q rg.: iwxwmm.wmmpwmrwwvwmwmuwvvwwvw1'WHwMNV WW AMVwwwmwuxwfwNwwwwwmwwr'uHMwMnWwMMwFMM Jw: 1-, , wqg - . ,fn-1-H1-. -W ra -X u! 11 "r"u- m.'fL-,- D-:5-4+ if - 1 u1,,,.,?-'L 1 ,1 jx 1'1'e4:: 'ny.,,4 ,V N., . 31- I+' w,'lL,',"1l4i - ' 41 X-M .M - ' 'iq-'K -. ,Q 'h3"'f'.'!':L!" -:f,1w.+v!5,'l A ff -. , . H '3yf"g,,1,1,E1'L- ww"-'l,J 12' 'V ' ma l fi " ' 119- 'wi 'hw . I " ?f1, 3 :F u ji fm3f?!1!1li"24!1r6W ifvf'-f,zwy-1..n.4g2':L, E"'1f9'?!i ' " " I:::",51fHl7l5E1jTf.'N4"3'iBf: f 12451 'i'E??3. V V V'Ui"ill'fi'x2,i?f,"L'YxlAgLy K . ,Q im g? . '-f .f9"i2ffSf3T5 is '! ffyiff F31 T Q? 'fflugff 'X "-"i, fmQifEfQH 'EXA 'I-,4'f!f,,i f SJ -fill .f'4'.r' E'iii91fiH'f'f", l",f7!,iqf?- mf-E! 'PH 'QIf:!,?fgf'f'gg'',r:""ff51:'2"LQv: 5' "iH w'-6I,.5,'f A 'VLH ill fl :nj fr-VFW ,ffg f 4WiM?yWWmMMQQWWWWVHWMWWWWWMJWQMMpWWQwmppQQMWmWWMMmMpMWWWWJjMWMMQqWpq -y 1-' 4 ' " " -'I V rfm "Hx :".7F-":p':w,-Kev,N, 'V 421' ' ww' 'wifi-W, Lx.w"'1' .' , a., ,g li .1",,w. ' ' x ,dilfmhi , ,um 'nu 'ililbq ,nu il - I' li 'ifxlfghmfsf " m".11:'u " "4 4':::f.1l"W'vv'e" ev.. u,i1.'3!!-1HkP,x'b' ' H 4-N wg, 'al HW Nw- ' ' ' 'h 'I ' " -q ' ' ' . ,. W.A l .. X .H ' lx 2 X, lk 'E' I . ' , ,, 1.11. Q, . I . bL,a 1 A .1 - -A 1 '-'HW 1 1 . ,H ff-U -H 7 , K. '.: H , f Llrl: .,5',g 4+ 2 EM .".,,MfyW IPM' 'g' H 1 . 3 , ', . , . , . . XWW4 .. in V. 1 1 W , 4 a 1, ..'. Ml' L H x -lmrfilllmlgl' , 1 1 J Y pl will PJ J! rMmdm 7i y 5WM,1TNLV,U 'VQA S fPQ.WV +x fw,M .r. z ,,M,HHf-Y-,, -vm WWM?f v nj 1 r , , , af fff - g kyww fl ,H mvw '54 u 1 Y H -"1 -, if snxfi' l '."w1IpWQfg?.N X Wh ' vw H fin ,ii-.H N W!!! I, ' v Kg , wh it L A 4 N P' up I mv x 1-uk ,, Wu. Nall v T -11'-M-,. ..'.. i., ,JJ MM. . I Q 1' , ,PM .'Q YL 'H! qL5N-gwwgqaf 5 Hfn O ,f 1 , . . nk J 1 H 5 M1 , W 'I ,,,I..,L. .,1, . .. .y H 4-0 . 1 WWLMI. .u,',1 , 9 V I , ' .fy1',1H,. I H Hi 'fi 3 I' 1 wh 1 ima: 11, 1, If fl 1 nl' ,H Pi QL, L A' an 'pf Wk 3 , l ' '1 6 1 Sn. Nl 1 lv mmm ,H .W -L 1 1 f za .L U' 'rl + 'K WN' 'mb 'nr . 1 1 - - 1. 5 f 1 V If un ' 'M V U n 1 1 1 4 M4 MW, I N4 . Jx P 8 W wr.: +1 Albus ' ' if 4 A bl +A' f xr' WJ! 01- , .1 I' 4 I .1 1 1 L X-W' , w fran r , A A K , v iffy, 1 +9 L, f H .1 X 4 M15 ra QM" Wg N mx 1 il! I ' 1N'HL', "ff, '. Q vin, limi lu A 5 4 1 n 5 1 1 1 S s LW: f .,v 1 9x r f M 1' ' s- ' ' ' ' ,. wan. -,5':f.'. ' ""1 .1 1 A' L4 ':'9:g,1i..,-. M' -V F1 N .M V 1 ff!! 1 ' ' a U-1, 1 I A W ' 4, - V ' V- 1 r- .,. . '- 1 .. . ,. , F ' 14 '14, L-,e'!1Q,r. ,, .M -.'.,,. " , y 1! g ,V , ,1- .1 . x+n:ai,, -,-1.x1,.'-vt, .W x 5. . ,ll iAUll-C H -:gwwf-,f - .ff h H, Jam -- uf fl- . wr' -,u'1 ',,. 4--wzl 'w .' w1r :A 151 1M '.,,:.f,,1wr'2,1W-sr'5'fr1ffvr,gI1'?:,j.m'.l3'q1!4f'f"'a efsQ Mfr. 5 -H -,5 , ' rAs 1'i" 4w-2 1' . , .-Q? ,X I - 5, .,. -,,.. . . 11151, me lk .YQE-,SJ l ,I! M2-.il Qi,,,"fLi,.i,k,w rls9pi.I4i:g' Ihifhfubii I ,iq .1,:,+:v,l,.1 X H, y i KA: . I JAMA A 1.v,lw Fu it ww p 4 Mimi -1, ,ll -gg 1 I " 0 Qjlxgigf '3 wif- ."" ,?gvff-1 - it b- 'qi '1 1?""q".'1' 5 'haf 'I 'UI'-'V-llf--' 79:15 ffzviv ' V' , ' 'f vw" '. If V F 1 :mf ' " H14 fm- i.'.'v'hi'.'l LW n W y - V .Ni 1 .1 H J ,- ,- bg 1, -M1 pf-1,-Q.. q,w1?pF-xf-wr .4-.ww A. -.. -,,, A-.., ,:.-'-U . ,,-f-mi.. .f nyj W ,1.U.t.f,g1,i Q,-1: rfgvf, Q, u . .g 1'-A , A '- ' - ' 1 - "rw - if ' , ' . f'.Q.'TN'7v1, 1,ff1..1,f..y':u 1. 1' -Un-1. "-'v1lfy:6',H:X hi 'J "!mfl:m'w"'l -f M" ' 4 11 2-. Q -ml af . 4 t. ' 'Y . Pl- -1- '-' A 3- - A - - 2'-ne" f.,e,MxfLfr:' J' ' .: ' .af 5 ' .1-'. Mm-5 'Hr' 'fI','...2. IW- S"-.'1"l' -2 "4-" . u,:'.,4""'f 'W H , kQq.V,,. ,, :!:. ' 5fQ!?l'gg!"ff?, I ' gum-' x., Q 'ii' J . ',,,Q 1 5f2e,?EfQfg, . "W " 7'?i?'!3fffygLE-QL' ggifl,lgg'?,,g ' H15g!l!,'iQ2ifg,f,1ifPE NH,-1, -gi , I Q: 4. v. f-,.,.l,. ,..:,-z, M- A .yy g-. XJ1., I Yu- 'r' 2 Qy. , IT..:4: -1 l' .,, V' tw", :q ,.'-, X ,1. ' it ki' 'fi?,", ! 1' :' iii- fflwmgu M Jw 1.91" ,e+!2l5'f::'?5'?f'.' 1'l5L1AfT7.,.' i5i1.,'f'i'5?3L?fr-gug'' ' ' Iil mfiil , l xs u I 3, Q ,',551,l:N: "fi9lJgL:'!H'H'9 :li""f?3 J k,1?5p,u':'5 my 'dl" ,i'i'. g "- f. "9 ' H rx - rip QU ui. ' t"v1.I,'.-LJ. '.'4f'l!' .H w -nigh.. 451151 1,fUv' wviw,'.,i-,KP 'sq 3,5-E'5H'23-f,.:1':',.U"l3l1i'P!,iV pw, 'W " , "'IIfe"' 'Hifi-'4"'ff' "5.,?,5i'k!xiv- 1 .ffl f- mn" 1, 'H-J ' ,X H1 fx, -, - L--,' XII 4. ' 0 Jw- - L A-:I My -M-' Inf'-'rd ex- ,'sio1ff':.,Irv-..,'fn! ,Iv I SX. -1 '.':" - Hin. 1".H?f1 '-"" 'N A..- , f " " v :"1:1 sv'-' f-- ' - V xl Iii" r- ks, HJ! I Q, , . In ,.1C.rf,,1. JI., mf 1,1 ,.,, , ',1.,',fw'+9,w',s . N -1, .-1, M, ,,I 1.:m,1v ...v-Q.. 1.1, , 14- ., lm rQ',ll-, - , , ll mslfgj - W gr ,lfN,g.uh, kH4l1, "".. .1 ,Z pl 4' 4 kg'1,H5J's15f5y!1'I,l,.,, U' wi-vs-1,1 V1 ,h-i Hg-41 xr, "' fl: Q 'wp 1.1, 319' " P-F '- 'pf ' I-qv?-f',Yh-'1 W lfv --- my I gn- 3. Alf ' l -. ' -, -. 1' 2 L v' A V .V 'fl -N:-ie: f.. :, --',-,. : , . I-1-Q,-.1 -Ml:gg..gp."'Qw,'!'!'jL.1f!.Iy1f1p.',HI.W ' '1,fi1"f, 357 L - L 1251! .1'.l ' lrf' F' "Hb '1-gl 9 le-'IEA wig. M 4y.e.,'..! vm., 15,,w, 'ff'-:J " veg- N ',"-5"'y' . nlzwz., .f ffl. ,,.-- Nw,4 l , 5..!x'.45:,.4Xy4,!1f,.-- , ,Hwy " Ii' I 95' "A'12l'f ':7 '3', 'si W4 ' -fdm iffflagwf-,II'Figr7iE."+::"! '?5V'rU'f?Llix'MHTKAE'fi'f'l!-'Ml7'iW1'1gE'l''Wfi' Wfffyfff if H V' f 'ngliilxfffii-'1'X'"'f' ' ' ::"2' :fn?1'f"' Wfgx U5ff'V"'5'T- Yu., 'lvyyfl iq.. H , , . IX ru I . Mig hp! w XIII,-!,M 1 ,,4i5t-lp, :J '.. Xml-g,w' I.li,.-. , lilhnu 1-, 'LM - ',,,,H:i H, LH- 1 zn,y,m.x L, ,A , . ,., 1 H -5-4+ 1 M ,l.,!u.,,..4, !.v,,"Z ,,,, X M, , Q , -N ', .. 'f ' I ' , 1,-I, -'Vx '. H' ' ti 1-1 LH? ...Uv Q., pg, '1 th. ' ' WI! iq 3 !' . ' - ,f 1. .HI li-fi' f"'.,j,J'. 'mt' my Q24 Mix" -'ffm 3115? " -1,,'g, 'mg N ,Ffwf f' 4- . ' . -' ' ...-V' . I V V' 4 JW- 4 I .A 'H-df-'flfxffrllnfw-2 p' 1:-'WT' " i":v IH- WWM: vV1!.!1' N 'WEL 5' '- 'P"11'1'1ffif,."f'- "W-' " YH. ' . 1. ' uf ' ' A 1 1-W: ww lmwwwwgwMmwWhQmm WLJMwwmWMHWwwwwwWWmwwwwwhwvsHJ iwbmwwMFMWWff3m,uJH4,wmwWMw 89145: LQNIQU--,z W1-.f'f'!jf'lYff:I 'e-:pnn'3:w.:,4y .'g!,m " a-', ,'.'g11w N , , gg, ,W Q 'N 5 KEY, Nr V A - f L ,,:..V.mjf'...', ?f.Q,'31n,N-,VI pxwx ,q-.n,4j'.r"1, wiwmfmil v,,g1.g1:I,,3,,. ,,t.4,1M, him 1 tx.. lj' xl' 4 . D H gwxgnlqiy 51' ,M -X! ,gy f1tp?Ml,grwf iw' ,,5i3,5:x,::-5: 'ga . if ,' Qt-1-,li-5,. yy, Nw, ,H KJ W gy,-1-,S q w, Fw D, M: I 11 f1,:4."'2,,' , rhlil' ..,i s ,.., -,", ' x ,, ' gf N -Q1 , Nw.. .1-Wy' Ay-lg: fm, 7. 1I',f'-IWSI' 'N' J i lik: 1-'g-1,'d'k:f5""'f f 'f mdf' ri ' :L 4 gy' '11 -X ' ' N . ' , flq. u ull vi . ,D Lil- 1'l,,,, .,' .1 fqtj r ,,,, - ,Q ,lfyy ,4cerp151,,:.l,Pg..,y'MIN. 'L mg: fr l g,-Hy N y.3.1915-+g,,::.!:y: ,, l 'nf 2 .,.1w.f . ,. - - +- 5 M, Af, WMfiHm1WiwkwvRjMammEWmWwWwwMQwnwugm-wf 1mm3WWwX1mwWW:wwwmygwwMqywmUMMMmWQg wg , g 1 ' M . 1 Mink u ...f f- ,,-,M .Q ' ,,n,L.aim-A1a,'i:'iw1 H H: , .. L W 'I' . A :,1' - A jayamal-. -'i f"i,zw ..: .ug-H, , , ,- ,,,,, , Wwfi-1 '..,-f'- .e"glf, 7 1 , -:I -. H. Y ,n :W 'ua -Jw" ' .xi "lair .w.g.!w'f.H L? W, H W . rw' -. . 5 1 -1' .'. w '. ., :u V '14 -1 VM: .."1. ,-U4 M.,,.SUrf"Y. ',. ve 'ywffr' rw v -if A 'l". -' nh' 'nd ,:,fx"g'!7N, l'w'4 ",f':- -Z .:'I"L,.,'. - V' .. w' ll.:-k."v " ' w'f.l,:"'.,,'.?"V5 U-1 - WiNWm'WWWWWWWNMMMNHWWWMMQWWWLwwwwf,M1vWwWvWw''f fHafwwWW+WPMM V5 iii! pn I. 5 ,pf ly ,. .hx ,m',g, f ..-M 't,iYg,,.iywf,:x.'g1 , 5-3-,1.:I,' ' Ip-W , 5, .qu N, H 1 751 3,5-r u rwtmi, L, ,WM im, A ,-,r . K V , V - f,W.I4l 4 1. ,, 1-'..1.f-:hx , w':.f'w,3.m,1,,,I,,-., t f:,wgg!g,y N5 '.,!.- - -,N 'gwf " ,1',4Qf11,'f'A"' Mm, j, , - ,- y ,I ,, WI, ,,91,,fY14 ll! f- 4, YN .' .,v, Y ,X My , JU -, . X ,., , Wit, , 4 .yn . H, MN. U, ,.2,,,.., ,V ,. MNH, ,V , Uk, ,. M . .rp ,. ., l .,1x,,5,l5!1: I ,L ,Y ,1,-,Q ,H 1,,gl'3Nu.,v V. xx ,JYHM AlWy,',vtH,.1'l.,l'. Mw- . ,h ypmfzeaf FiWIf!pv!.+IQi1b:, gfv 'j,v..:1i y"" '.,,.k' .-:2 ' s p!g?,'L,' '-Wwzv.:.' ,H , 1 - , T1 -5f141'+w-,',,f . I -1.5355-.1 !!nHQH". ,, 41, Wfjj3ji-'- 'fum 1-, un ' tiff. mi 1,.ff'A.., My A lf ,g,,'11r' ,, M ' ' ,s 'QJW' -'Lum ,- L w, ,:'5lf,'P,'- ,.. . 55, " t 'ty-gs, .N " 1, V " " QMww"-'. gprmtffpwgm- MmhmWMmw+gmQwUy Y pm WfiNViYM w' mwmy fgwHWwx,,,fm, -fum.-fwgn mffmww hfx'fQ,iul.1li1rw W . ,. . i' A "qf4:1-?'-5f1','n ni-5'e':".fiV 'fv,r'1- ' X .-: aw 'Ha' 'UW-Y' , .1 rw-' up ,,Hx+,j'4Z 1-V 11.. ., , vu N ' .f " A 1 .f"H.gi,H .'e1 1,1 .v . .nth ,I a l ,3 Axzlfwfr A1-.W LH. m Y , H 4 I Ml-'Q M1 'L-,ag MWA .f-rn, ' ,X 'yu , .s . '. X - Inu wx .-I Wu. , ,l ,MM in ,: . .g ,tM:.1-It X JA Vg- A . ,- Y. . ,:. .1 lam.: , " " W. . Q, ,rf H M 1- A, W1 , H :Y:,..r, mm '.'yU:gwg?f1j guy? J. "U11liINl!k ' 1' " ' Ei-:.!ijf'fgLwffm go, 'nv V gy2gIf:g21"1,"'.: .il"Ll'fx4 -, X- , 'IU 39,14--'. ,1,, f,-ffl 'Q VAS fm Q 'A ,X 1' ixl ' " W , ,M X1 Lfllif , ' : ,USN ' W, j, '.,f1 ,r.l,u .. 5 .1 WIS: .-fm. tl-.v..v.Vs-.-,,.r,1n..,. ,,,,. lf ,f. ,. wsu,.y,.,: ,- .,f.,, f,,. .. ,-mv-,1M1, 11..x,-- N, -1 ltr 1 ,Y ,VI "'f' Wi n 4:1 HQ19' lem-' psf, .' .,hIe+1'gf,-'i1i5a '-e'qgz'E:fg!"g"j 2flW..'H:H:, ZW' .r , H ':Hg?:!Ff . .' ff! ., ..,' n",7 H b- .A W, 151:-i'1h, Q:-I rggjf "'?"' Sfjwf:-xii! "L " I., ' -- '. . 'H D' " , . 1 f 1 ..i:',p'3f X .' 11' Fi ..e'! Y . f ,,.-M, . w2,,af,,, dv ,A, H, , .,'f',.,v" ",1': 3- ',':',, ,:g,i,l,'M.g,1,, ' 1 T.'1i'f" ,,- HW 1 :-" ' , ' , "K 3,1 f "'Hl3,1FIv.,',iF:i?1.:'. 'fffu-':. l uf w"'w - Q. 2 141, fr- ' A-,, , lux V5 1' 'f 35:-. A' x.M5,fu.' Q A 1 "1 L fp J " v X 'N ,I , b ,jr-:S ",.f,:,e1dL' . U yl'Q.,l , I 'jg'-15,3-1 Ft' ,ily ,vw - w'f'f'Q',, .:gA:w"E4'3, AM ",":,,', j jf! ,f, 145, y wg: g'hnmwl IL V K lfitffgfl-fI,axI"Pi1'sfgFf,ff" Q 555143 Q',a 7rfiQ'F?I'xp3 V ' , A115 fx' etYvSI!Qes1.'!i1f':e, -u'A'IE':f' A .3 "En:5li?51!Tf53535152-IH ' Li f" X "V'ql,i',, iT?-Jiv diglf I'-5f'nQ'3fy y,Ywl-' gg T, ,V -Y xy. NV W .- ., V. +A, ,. ,fgg!- 'f:'5g,l.'v.: 'W' m g '- 'Nw ,b,,Nt,.,, i11'f',,:hi,, f , "Wulf.I'M",J..L",,' 'J "1 'N "-f im, '- I an-c'-QW. ,'-,- ',,".,f,,j l , ' M, , ,- N , " - H ,. fl, 14.uy1w',:+! 'lp .. -H . w.,i--'v.e,",: -fx. 'FL ' .it ' W' ' ' W'5,-1.',LfX,fr- -My-' L .se 'Aw' ,, . ",'M1',',:" '1-qv 1 'fzfl , x 'f "Q fi fi- +0 -1 -mlex.-X, .s',,- ,fw ew ' A X X . X. f , .P-mr ff. 2' XG- 1' 1 V. :V Nw-M Hu, H ' wx fr ,I Mfik1,NIfI'l All .V fg.fL?ZfQ'ge1lflfhifi.fgf1ie5!5,M1 lily,I'QIeg:QB'?SaiA!'f1!pfl!35',gLfE1 ini' "'1'-W ! X' m f " i f5'j'K ,gh 1' 'Q 55"',,j fy .'h"'-'y- J'.1.?:E' -"?i'ET-4. Meg' ' itffili'f-hffjiilfmil F W M 1 Wy" ' EMUH. J-' is ,ru 'I '12-' ' " :LI ' .""?1?-L '5f4."N'U N1 N1 'sv ' , '-'-1'f"71-1':".lffAf4!"' 241 f- . N' K 'L i e ' " :f'i'f,- fins! Hi':' 'iML'HiNf frF?f5f?f"'W' d5".i'If?'5'Mf' ll5'f'AsrifTf'--' .i Q'. ff25fi54' -'f' " 3 " ,, ,rFf i'i'H ivsikai. .. H- ' ff il,-iw f.f1"'-,fg XXX .mf -AA.,i-.1'11'- M'A3gx'a - PJ: 'Q rigffl-3g3"'?!I?1 i',1"iFix1,!l?'f3evr: '!"'5fjHI .:,wm .. il'?'e " - f,l,,'Ek1v4! ' wef'si5rv'?1f7: ' ' - ' 1' T" 'l '-'.v1i1 'i- ' '41f","Si'.w'.f" -1, C ' ui- 'L-U, .. wf" f'wnl1"M' iv Wi ,PST , H-. '1w"x',-Mil: 'N ' ' f',P94y1 l:,i'51g11 -'fgxlgx '-fl " A 'Q,vgJ." 'UI' PM :g,,' ,I" VL., , ' MH' , X ' A 'S w t X ' :, f "W , 'l," "5" - L, gfr , :yr-vm .,r , -J 'H' J' .U ,vig-,ssl Lwxfibg WMy1MwwwQw A WLWXF V3 Www yLwf Wwfmwwwww .wV9Jf+WZ?wWVq,'vLNWWwywWMfffwwXfW?1WfvMMHWw ,M m , , 1 Q 'n':'4', 11 i' 1 ig, if- - zu. f, gm: yu: 'n.,Q15lw43,331 .i3U ,.'f,.fif'15w ,lg-,. ' ' 1"jif-Z'1!ffffQ':L,IfLA Q, V . '-.-'Z'.,"" P' - if-"Wig 'f:i.,l5,'f'i2L1ff QQ!1.p'g'55IZgFe1!?fj-M 42 gf! wTf'W1w.wmMWfvwvW+-MmMWWmMPWwmfwwmwwww-f'W'mfH+'nf. M ' V1fwwxwnww+wWdfQ 1vWHfWnVffwWwffW , ,, l' i2","1"?' fum.', ,, , m ' fp- - , 1f"143I'g., "-. '- v .:u".n,e.1'g., .n!?i1Vl' 55,-,1"0-ww?" "--V '. M iw!,,1'.'1,,,.lM-,x 'ul'-.,1.:3",!,f:, ,,...,,i wiw.' -Y "- .4 f , - H, , Y, W, f,.. '40 5 'p'V,,e,,,: 411 1 XX ,. ,.. , Vi.1j1.3LH K " .'I:'f ' ' ' f'-". iMit?.ff'ff 75 't"'? -I ?.QJ?'frKJ,?' ,.'f'f' 'fi ' '1:: '11" 'lf I 1 " f ,Q . '-at ' ' v, ' NI. HE. I ' "A 1' ' '1f.f, v" '. +2tf1.iA LM ,, ,N .12 . z- '11'r,"A-. ,iw-', - n -, JH . 'xx ' X :,,f.' X -HA aw l' ,,,, ',',fv,r51Qgg'xl44Yn'! l 1 4, " . "' wwf'-C ' , T" '4 -5f1g,. 'I-.' f'J"' .ru .' Q Jn' . 'IQ' M' -1 ,rFX,K:4'X: 1 a '9.- 1: 'I N451 .. ,". "Nl!"'r p ' I' , " .f'f"',EY"4 ,'Lb'.' "S M1Lh4.' -Q 'ffl 511411f,,',LAw,f1m,:,, mJPj"5!,Lfi'g-'tg 'lsifhkeflg4!fl."Z"'i'ffiL--mga? ggi 'lggmfg l,,I'-QLi2151gQ'ff"v" X "fj'?Fj'fAQu "milf " , 'Nz 5,53 ,L .p,3,,?f,'ff3f,w1- " : ,,I , 1'1 f:f',5j"5-61,4Y.V5'1es: 'dF ,.HJiF 4-1. J 11' ,qw A f ' ,v 5 , X -. 'IVV' .1 H143 1. ':x!,- Q" Y, '9 X, .,'431Vf J' """'M5g1 ,v . ,- : ml ,H ,I -10' , 'nu ,. L- Hguug :Q : Aiuigq , , .z In fq.-' ,- My ' .nf J. 45 H H4-1, ',,,.,1lj1l LAM-1' f, -'Sw ,.,QAg. .W -- , eq F. 1' ww v ,' 4 1 g.q9,.vf ,.,.,:1H-fvablht' 4 31-' X X- Q I. M , I . 'vu ' -'4-r!I.!w:!' . 'UT' " -' ': ' 1" 1-N , 'lie ,, 1 fY+ 9 .1 . M"',fw ' . ' I- A "1 1 r X- L I ,: WNm4+wwWwMmMMWWwM1wfmQMWwWWwvw'w pmmwWE fxwmmMqmUMwH'm'www,w'wM Iyyf A -' ,nip-yn 7 ,pg .1 - xiwqi 'Im 5 - Q .-:f7'lMjA1 QV! :nl M4 -gl - ' " I 3 134,55 gk 1,j,Gm,:1. X A Q wa' j1a.5 '4 1g,g:ii"5 'H I .,Y..u-,T '53 1, ,L.,,,, A - g A .l V mvWwKWmWwwwv+hmmwp1Wwfww.w w:wMwWwvmw+w HwwnwwmwWwWwMHWwwwwfMMW 'Q ' ml I H . 9' N 4 : U ,UL '5ji,n"ffw Wg' "' ' Vg, ,NV X 1 ,Q xii: ,Q ' gi, NWN ,M , , , ,tm , 1 '5 ':51.5,gv H 'V W ii k g.,-f ,m,-,1,.,-' ,, , 1'-,.I:'1,,, H. .,. . . .... , , ,. y, 4 , . . . . , Q ., Y-Af' ,-11. ?'-I 451- 'kwa U: ,, ALAN MH'-M, . 1-'e - X. : ' ,Jgw ,,:,Q- , -.f V .1 , fi: -A , V W W , gu,.L'rl,. ,.1, X - w +-Wv 'VWWWMWV-wmvawgzwWwuwwwmwvM+Wwwmww,Wfwwwwww' ,?wwwWwmmmwwf ' .1:u"' ' ' 1.1 -s. . ' - 4:,fAa,fu-'14-'pt' -v- " :1?3x1'gj'f'- k'fk'!-fI'1' . - ku' ,1 -I ', , :sw we " L - Til t1"' PM,-Niirx-W .gm X . ,Q ,'1. q,.4.,1,,, vi'--',3,,:g,1Jnprf,-, 'f'-xl", , QM." rf' . ffnqiw- 5?:C5QW- ,gm L-J--1Uw1gi",'1 Ff'f' -Q, 'fin . yi 9121-Q,' ,Q ,L,'511"h'fH-N ,-Qxfwudlg gfrf' ':1'4'fa,1g21f.T',f.,, W5 "-Elf' '..UA':.'W..,m?f 1i""f"'H ,i'Q"Af'if, "-S, '11Jz!,,f-'?V ,',1 -TW, 'wmv wsl-ww, 1 5. ms-",,r-1 - ' :Nw .w,a" Wag' --1' X -2. A 'YLf'fw'f:1,11-?+L,..f 'Hp Ml X 'V' 'f Wil i"- ' Q , Ex ' ,1 --wa -ff, ria!.5.h'i'- JN 1',"i'21a'-1w1:-wf!wp, . LW' qlmlpwTW'1'5a?'gp'q'i",y!q5.w','5Q,Qu.J,1.pv-03? X ..ff':,,mi,-1.,,,' ,.fsw5xvn'.,1e.v ' 31.2-nz. ,,1,,,N - 5z',,gs'g, 'L' " f1a1 ."mg,f' 413 ,.r'ij'+f,-w 1,' -,r Nw L- 'ji 'ff!v1f,w'Nf, ,1A'f5'j"f' X -tfgfwv wt, Mr" 5'-' 9 . -,'-',1. vw. JV' ,' ',"' ,157 ,' :wgy--' wma ' f'-g'.f':.'-1 '-wig -. :. ,gg:n-L,1,M ' ' '- ,Ji X ' 1. 'M w if'-'lu''IH'-,llmmift-'hvmk5'2159!3:IIi"'I"f5w' du'.5iN:":"lfislr,?I'v-X--kr --' k,lf"ii:f"" 77' Y i ' ' dm? - 'Jg'u'3f477w 3'1i:1 f'f":' ' 'fy?41'V"5M ' M - 'R'-I 4 1" 'mrwfxfa M' A -.-Qlgfm --"V l 'r W' ' JN ' , ' Sg,2',qgEi,'L'45I'g z,v'if'?',',''If1f'527i+i1gg:5fEfI?i?2fg!i?f'.'i'jN'lifff51ffP'1ii,f. .1f'5f,sf'.'f.11 " q'T3ji'5V " ' V1!,f.,?'i,gl i-:ff23!qEif,.2. 1 ,71't.::,.i5i5, fn '-N71 ,-i,iI':"1'ff5,V3'55- 'Ht' ma,-, , at.-' limi 74, lW'1"f' 'QQHG -t1i"f,f'f'i1liagqf?li'A WEE' AIU-FEV' 2,1 ?:j'?1mI,k M t H' 'f?'QC" ' ,l,T"'i E . M: -' '-,v-:PM ' 'mm '!!- '53'f"f " - 'iff -1.-1 Qi'-kii-"A5"'?W'I1 5 fy ' 43' W". 1551413 WP' gg 'n:'f'T',:"'!k!fi1 -vU115i5rgQ'w W3 - A'Fg,gi',.-'gi'5,Y!5Ef1fN 'Agri L. 1 ' -A 'u"'lf, -W 5, ..1..f,,, mn :ip ' w v.,,z w'2f'p,pf. V' ' lg ,:,rk.1.1-1-:V -N : N 'L wr '1,.,,:2:5ry.p- .rh.,,,,, ,A -.7 :LVM .V-WN' 'N 25.1-g,Mf:,,,,,Z:L1 livli' T-iff", 'fwnfjl ,-?5?f81"jw'ifp,,' 1, XX .iw -'r'y..g,fl!'Q-rpg a1 ,,,,,N gY,,,' , 'g,w..Q. , X Uv ,-, nj. , , , Q1 "gmP31f , 1ffHy'f -H '- qglew. c'.N ' " "Mm, M" - wf ' " , -P if 'A L, , ' ?ifQa'.'u'Jl-T.-'H 1: '11':'f' .X ."1I','f5:,u1w:' f " .-W " 'f I.f1J.Yfxt1' I' f-IW , ' ' g ... -A '.' .M vii- ,f"l'h1f ?' 'I-"INN " ' x ,l- 'IWI-V-LL ' 'J A AN 4 2-.,H ' r, . F '4v!"wu f Y., "' Q! --lff , ' Minh' 12 1 'H f",:,f NW' "- J W1 Qs4,.,,1,1 Wy - 'X H p fH..! '-, '-v'LJ.,' l-W 1 106, ,',- , 1- 4. M .5 , :,,,. .,: ., Wa- gngifa-5-1 HV' 'f 1 X., ' 'fwy -V wx, '9' "-Y 7 f" ' L "W-fx ' ' M T - v ' v ' 'fvf . X 1 X -u U- 1-" ,' X -- 51.5 J-I " 9, 1-lx.'f1.f'lJ' " 4H""?x 'f 'M 1" 'N I' "WEN i1T1?XHjk1,:,1,,'f fm 'H igh b,Hh ,,.f ,K-f!5..,,?15,-:HM V, 'ghlq 1' - 1.1 Mfilf'-4' ww- H 3.3, 5- ng, YM rr 13- W5 ' MI' H" 4 .j,.' fl :, m:,,.!,1.g, cb' , , , -LX. 1.1, .' MH 'g-,gt1.i.,p:' ,N Z X. ff!:.:,'I .fgzlifr 1y,Vmfff','jgnty,n,4 Hfay., H pta, ,. e,tg.., w f.'!i,f:Li,5 f, 1 up agp If ", ., .1 , Vw- 'H W, '71 ' X 4. ,,I,,t-'-.- jx XX 1y1ggyg,1-N '- 7 H mam, ,'.lH,M 1.19 agg,4p!5,k 3 w 1,1 ,, ..' ' n f ilih' Q fry' 1 W A X , :J ,mv Qu. , v' , 'Y AA gr: NWN wMMWH?4HWWYWmWmWUWm+ fwySwmWww+4lwHwwwmfHp+w2, wgjww uZMwiww'K M'u4 wnww, www' Vwfwv 'u. Helm! '- ,i3UL1'Ffm,g""' ' 'VPLNL' -ff'-"MI -'39-H ', ,-'ui 'Nr' ' M " ' ' Yfflia V' f 1 ,1 H. w eff" L gg JIM'-, . f i,-v, ., . X - ,' 1' jf K, 4- ,, a-, A, , iv I '1,'rQ,L'i I +fr14,!h.k',, ".7'w"fV1" 'mx Q uf. ,l50l','-Hui.,-, .:-"gg: ,. ,' Y ,. -, , , ' M V! K 'fi 1. V' M, :w1,9':'f '4 ". '- NM , X " ' ff, a-.1 , H-v' U 5' Is'ffs'fvf54:,-gf 'gm-Pffff 1, . M 'A' -Ugg.: 1 i-w,,..5f "' ,. LL 3- ' -- gf, 1 gg". JU.: wif,-'1,,1.5g3,' 1 37 ,.,14,q,g, :bg :Qu ' -. A,y:,'y,g,'fE:1".1 f" , milf' , "bmi -, ' iwi. V G fx ' ' x , ' V, ry 'n p W V '- 1,5 WJ X , , fi 1 Q -4 1" "g.5"' v' . '-.W ' "TG Wxzf - ' , ,3- Vm ' , gl. W .Y 3 ,L Q Ill A '," 4u'f 2 JL- via-' --Q2',,,nr1iEM J .7-'Q K 1 , 1' -1 .,a. f , s. ,, - -" pp ww- " ,1..l..,l,, 9"-',.1, K Y :- wa f lx' V. , gy-',,, V: ny .gl ff-f' , 7'-' . u X ' ,L x ' V K -, .,1, 1 , U . YIM' 51:1 hs, ,' -, Q' ,L X ', IW' "'f:"?"- f'.--Hia". .A1"'!' 1 W", sf," :- ."rf' '1- I,-'f 'gfkg w f,1.',v 3f..F"' ,. ,, .4-5. 1. -wig' wif- ,W w'U,s', ' 4 , H, QHUL,-111' V ' iw:-' ,. , ., X ,L ,.,,.s-,,.1. ,V-, , v. M. X.,1I, 1 ,, 1, -, Y X , .I M, MH, ,. MQ .. ., , A . 'rf . , f. ', - 2w""'v1 '1. H'f:,,ffL.-'za iv'-A, W, 'JV ,a'wp- V "'QVwi'y1' vm, 'bw - HM-M wr: wwwffg H' 11 1,:,.n1,4 5: 11 -1 mv., - , wi. - XCJNM 'gum ,nag I1 'ill M5" QnY1ff'Qy QRQQLQ-!": Qi, ff,S,,1,v.gt,i,5'L, ,jM,.:",?ffi M ig,.li?"f' X ' ', -4' Wg ,gf '- '11, H" , f' ' 7'-' --':q1'i,j5r..g1p,!5 ' , .QQ W A , "fr ,. F F iw 'wif 'w"f'Iv ,, -4 "f".'fima , ,'v'fT5'13eff 'il' .wfif -"if 2.1 I 'Nfuz' uf ' 1 " ' A',"L"H-5"'I?'-"f'7:Q.' f11,.grT.f"" - 14-f"' ,my V' -fl 1, K J X u 11' 1 . -- M .' f:g, .x V " ' fg. Y Z! ,ew A fifisxcfl-4gfi!'f:," . ' L" " " Q",'qH4-31, "QQ, Mr ' ,f.u1w1 W4 "1 Hifi: ' , K X' V fd. ' f'ff",1 .Q t i gig. " ,lvl t , : , . qi, 7' .ia!'g":5f-ww " -1.2 'Q ' X n,:,'5:!1 X ,mf-w,:H!'XL4'-, . AQn,g,.1l41',1,., -' -.1 Y,-,, ,pp H 5' 1' V I ,' ,fa ,I --AL , -QA A 1: A N.-5 ,:ng!,,,.'L- 4 , ' I. A .1 4: mv,-.f3."" QM X -. ' ' f "-k Ng , ?",',.rwwrngE-1-Piwl, " J U V9.1 J-if E-, U ,UW ,, . E 5 ,' ' ' f ' 4 -1 A 3 'w',!v.rf'1"-1gl'ux-'f"4 U, Q, .ra -4-4 ' -.'f!,g1.r'?,,, F 'w - 1 2' ' -Nv'2:.,"":' L" PM' 'u T, '7-lu'.5'Ff5ff'?,iff:i'f:,l2 ' -- 'g,?'-M5-"',gf1, :i"tfff,1w',,X ' , '3 ,. , ' " . +,.i,,, ?1'g-1,155,L1L1.',N""' N ff' 1 . ' 'iff' A "" 1"f'Qv54'f', I ' ' ' 'fl -' , ,Vw ng- Dfw f " f' V' . .. 1105-'fi-, .Y n-, if-'ef' 3 L' H-f ,:.w'.'li"' 'Jw :X .V-ifiWr""' 'EP' X . I:-,, A wif ', ifi- I X ' A 'v ' 4 - 1" fu11- 'Nz , - w N Iv rw' l:',,f':2'!"1 - "v 11.4" 11- 'MQ ' ' Y..-,IL-,mf-' " ' '5'Q,,1,, 1 "lf BQTPJ ' " .m l .1 I ' .. N, ',nff'2 ,xl ,nm Wh, . ,, N' Q,-1 v ,- , ',.'.1r.,,,x.Zg:Ns.k, l'.,:H':1., f:,,':,-2-N" f .5 5 ,:.g1H-'wv K' -AQ -N 5 L 3+ . A " 1.1 , .N ' ' M K W .N 'A .' , g.'1-. ,3,gm: , ' V ":'1', ggja,Qfey,, ,Q X fgg, .-, Q g'Q'Qf'M": X , . - if 'V gr wZ, fr'Y'Hs .,' ' . w lk '1'.,fff'f, 5'P3:1'f'2'1p1 ev,u-,Hz A . X ,1,.l,, '., ,JM fffn ,'.:f?":- Q ...w 'I r , "Y ' 'l-Q, -.rf ' QI. ,ie ' M41 ' A, lf-gfffxfi. ijwrlik- ' ' 'x 'fn ,I mW rmw MwA HW4 ' fp"w. 1w W .'Mx'f ' !wWv" if h wwQpw',MM "Wh 'I -' ff L"-143.1 in 31- ,rl If r'."' ij., ' L, ,, . X . NST", fl :.:,'ff, X , ,ur 'J '5 ' ' '.:17':'. 2"Qwng1' , , - . 1 . -.. J W ,A l . 1- -1 Hy.- ., .1 , 1,. vm 1 ,V H. wr 2" '1 15Qf'nT"'Mk,. f .7 ' ' , . Jf91.r..' fu' 9 ' fx" -1- Lf, X 'KH i'l"1'F5.4 L- A ' . ,iw -I Jmllqy-5' gif . AJ! X' ' -'lgyi-5'5" , " -5' A Q "2 A f""':f ' 1g?F"' ""'f-ffl?-".,". II I , "X .4 H MN jwll, " 4 ,,1"i,i'if yfh' mlm," ""'i , ff' 'ff V ' mi lLfET'vQ'!':'zhge?. 1, flhfq Q, ' ' 'f" ' ' ' H wi ,l ,- V A K gil , . , - 1 M .:- , wth' :fl H-Y ., Av X .. V ,-1, 'fi' 1 P if-N -X3 ,, V - w -. . ik 73. ',. ., Nfi .Z '45 X1 A ,f '51 5f'.,?,il , -5 '., I .A,'v'g!'ir'Q1:.,.-q.3f.,f.9!' 35 31 I U .-vw -4 , A ..: 1 .114-new-an 4. 'A A. i,w:.f 1 1 -- -wg, , H '. ,M , N Y:-L ' qs' :I V all 1, K, , .,.. - 1,,' Af , ' r A A -LIL. al F HI' 1 , ',jLr,:fi:q..E- '-- ' are y.M:hIl . jg W1 3: , w4w,wfn,vfwmwH. .. ,-m, wwuJMf - ,w-vwwvwwwyivmmw wwefWVMk,' " 5 - -, f-- .,.. . Y X5 ,K v,N. -M A1 xl' 1 , xg K up ,.: ...-',,---'ggi .ff .H AUM: ,143 fY,',H - ,ll A - fx Y . ,1,,'4,, V- 1.3 ' J' . is 'LAL V V ,, L ,',m.i.,,i,M1, V , ding? ,. Ugg 1 ,. H H W ' ,- ' -'. .- ,, . W - W ., ul , , v X -bxx ' 2 W ., .N 1' N , Y 1 VA -,LMA QI A !1:vaal,,1 , 1 4.4 w ..'f1.I":.p-if, Pr K . ' ' " ,"f 'Au 2 " V, 4 . , -,' "" ,' fx f f K' ' ' -T5 " " ,.4.1su'f1wus49imu4m,, .i " wifaw, I'r'4l '

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need help? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.