Roxbury Central High School - Record Yearbook (Roxbury, NY)

 - Class of 1938

Page 17 of 60

 

Roxbury Central High School - Record Yearbook (Roxbury, NY) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 17 of 60
Page 17 of 60Roxbury Central High School - Record Yearbook (Roxbury, NY) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 16
Previous Page

Roxbury Central High School - Record Yearbook (Roxbury, NY) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 18
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 17 text:

1 1 1 fum N . ,N s wr f Pl night If ffsx P x I ilfhix X P 1 X0 U f 1 1 Anim ull 1 ' ' 1 r WX IHXK' HH ll 1. 1 next mis mon 1 fantxx ll H4 l ill llgf P lill 1 NN lrlS 71 3 0110 ll f 4 0 P fx lt 1 ll 1 , , 4 psfxt 1 1 1 4 x I N il s X it n - lr: l 1 ' 1' I ll it 4 1 . ws ff toms 1 U 4 l fwx H x w P l if N Ili UPN X Ollf l dll Y' 1 W 4 S 1 cr ihuut it lltbl tl X ISP lll ll ' Ill SUI lflplff 011 IQUK ll Y lll lllll 1 lx 4 . 1 wo r xx lOl it gt-ts sri U 1 m 4 tis r 1 mn , 1 L if t xr- 1 in xt - r is is ser X ti t 4 t N S . N11 ilu NH IIIPIIL V l1tl4NS tx lt W' 1 ' N 1 1 1 O x llll P 4 ll xlltihill N'rl 1 I A N ri I ll lf 1 1 " fl 0 'Up fl mil rt 1 . x 4' 4 SI 4 1 N H K r fr I I tv 1 tr 1 1 4 0' ' ln' , N N 0 lllll t ' 1' ll 1 f 1 xox, on uni 04 1 Q ww HX lf' H 1 iwpx nt 1 N llllllll 10 Fr-tlr-Vie-lc Hl"'it'." Dug . in his l'1I't'.'ilIll2iYl yf--ir, w'1i si shy .w t fi' por- wl. hut luv hm lil sr lIl'll wut, su tu NI -uk. -lux 'ixl' thf- than-Il.-1-5 if lp- is :if'1'n1fl tn Spf-nl: up. l'll'PY'0Il1'O "llwHiy" iYil'f'l'll is thif yt-ni"s vlzs, ' '.'l1I'!'I', Y lu' II - tiwwl th'it she has zl tiw-iilmitli-112 ' mt tif 1l'f.'fy1 l'i'i1-mils, Th-y tl-ll ini th-it wwm--n -:rv tif-lilo, hut th I' I ' tl 'mr mi mu' lim l- SH1 ' :ll Llifr. -lzmit-S " '0ll. Sei ft 'l lIii1lil"Y. all i h th " ll'-" les" uf his +'l'l.':', lk' lvfn "Rt- im-tf' to sum Il in Via f- 1' iuitt- stun' tim--. 'l'h lmtt1'tl.v wt' r'l'l's ix l'll0'mn' l'lIll'IIl'lIl, whit tlits lit-ro :mel lf-ro 'is QI"l1'f'l.llll.V -ix yin l-'xxx . 'l'h--ri tum, wo lriw Al'll'Sll'lll SillliHlllPlIl'SI, whn lil'--N tu tvzlsn :1 wwtziiii mi-ml vi' - l' tht- ww-w, l5'r++1"s wtlit-it sf-f-in' tn ht- 21 llulllllill' l1:m..'vl1t. hut l'm not uw l'tl'T1llll wi' tht- rf '01 thin hr' i'f1'1-iws. liilmi f'-I-mi, mm-0 :1 New YHI'lil'I' fig Il tnh-nt"l inonlwi' in th !ll'i.Q-li' f'-l l. YV' 'irv wt' :1 511-nm'z1l wpinifm that shi- lilw ' livin, sswl, livi-lyn l.'iwrwn"v. :ilth ugh przirftif-:illy :1 prulllssi mil :lt h'1'l'f-tlialll. t nl' up fishing fm- "Ile-Vim" si- il sitlvlinv at tm tim'-. Shtf imw tlirovts ht-i' intwr- fist tnw:u'1l tht -llmim' lui. lit wthy fly' is nm' V 2 'III nfl FF- ' S rw qi it '11 pours, tim' hor Hliill' is qliitt- lzr,P. liuh Sll2li:i'Y' is the lll1l1l0Vlii'if f'lIlSS. hut he is always vi-ry immvmit 2 ' . llzf ll Ml' rl:-"' HOP. lellg, fm x i -1 'fi .'l lY'.' It f'llll. is um' mint mwltliit puliti'i-in, hut :lt times w- ' nth- 'l '0 li lllf' nl: hix fa 'TS 'l'hv thru tlzlys ww sp-nt in Nvw York rlurimr l'l'.'tor V21 'at' is tho 1-ve-nt thwt will ht- tlmmflit of ltlllf-tlii hi' must ut' nur 1-1'-w. ll-iv VV. time, wt 'll lx.-1 Vii'g,ii1i:1 Rlli','lll1.' will nm mlvr' 301110 ill rlmof, Fl: - lliiit will rw finlioi' r nw liivz1r'li:f1i-ltviufsmlzi. :mtl wo will :ill try rw- ln-I2 iiig : ll'-vvs. . l"i'zmk lb. uttm, our l,l't'Sltil'lli, wh: is omluwc l with il vzipzivity ful' ill 'il'- mtiiiz pop tzlllcs. :ns wt-ll -is :1 rzitlit-1' qvi'-lc tt-mpc-i' :it tim--Q, w-if an VH'-V hwlp- i-lll pt rstm in plaimiiiig the Nvw Ywrli trip. But now ww lrivo 1-miiv tn tht' :nfl tif' thti rivt-r wlif-rv it mpi'i0' ' 0 tht- hrlr, wifh- will. ll l' ' ft: XXX- -tri -l wut T !'z,l'11t'. XXV N-ire no l- n,.or ai How. NV 1' l 1 tu lm-mix pA1'f0ii,m's mi il l'll' P wean limi' th-it will 1'z11'i'x' iv :wut into thw swq -ming if-:I uf limiriiiitv tlirwllflli tht' lny. 1'X'l'lIl,, Y'WV'l-P Hi lil". V X N" lf1i1-wi' will li-iw thv Qui lsmvo if 'mi' l1i-l'm'fit'fi1'1' Q 01' thf- SlIf'lif'I' WF Yllfl lm' twin' to Diwitef-t us. XY Q tll'lWP'lrl 411 the ti'-1'1ii1i'Z WP llflvf' Y"""' 'Hi 'N 9' 4.7-,Wy 1, Q--f Hllynclr Un flfq ' M1212 N 'll ill "l'1Q. HP Il X fi -P ill llzi j lm lug' tin thi' trip tl ' h lifff.

Page 16 text:

01111511 Qlutnrg I H ' 1 1 sn 1 1 ,. .1 Ill 1. . . ' ' 1 s ' 1 1' l slt 1 .ix t llll 1 111 1 1 1 I f 1411 111 S11 ts 411 11 5:1111 1111 0 of Ol hmm 1 1 1 11 OI t1 past 1 x - . Q1-11 1.1l 1111111 ff PII N 111 11111141 rv fmsq 1 11111 1111 1111 1 1 Illl 101 1r1l111,1111 tlll ur VIII" ' 1 ds ml :ll 1 11111 0 105 .111 11111111 1 1 Ifjlllll is ltl N01 N Ft ix the most 111tsta111l111g' 010111 11.1 . x 1 f ' 4 1 11111 IIS 1 , 11 1' 0 1 1 ll 111s , 1 - 11111 1 llltb - Olltlllflll fm '1 f-lam tmp 19411111411 It tw x1:1Qtl10 ,Q1'021t1x S111f0Qs 11 tht- 9f111l10111010 Xlfll Tt WN ililrlllgf thi q11pl10111o10 Near als11tl1atlm,1lNl111x1 h1sttl111111fl1t tl11t 1 111r11l1l no '1 gmt 1198 0 IX c1e1111 up 11111 16 01118 '11 111111 he' ms 11:11 dom f 0111 211110 0111' J11n111+1 xear 11:12 110 lvss 1111p11ta11t 0 11111 l 0111 'llllll . fllll f'1st110 figfur' 1 lflllffll f0lT1lllf7' 1 I0 0111 0 1 xt 11111 1011 111 10 11 ll 0 must Ullfsl llltllllf tX0ll 11 lt 1 1 1 N 111111 1 IX 111 1 l l'llllx lgtlll 1111 111 rl H1101 mm 111 1X '1111 ll . 1 S 1 1 1lIlY'lNll Xl 1 , v 1 , 11 ls 111 ox 11.1s r1.1 1 llgl 11l121DN X011 Yllllllt lilte to 110111 111119 Oni tht' llPlllll0lN tif 1111 1 . x hero grow 1 1 DAMN who 0.11110 to R3'xl5lllX f1 1111 X1111 0 1 11110 of tho qlllfl N '111l1o1s uf' the fl N, .11 01111 0 11 11 111 f1r1v11t tloumtc' s F 1l111r1 ff 11 Ill 1 . ll 4X r.11111 t l111f'ott1r W I N 1 1 1 , s " ' ' x 1 H 1 1 1 1 D N 0 IX " 111! N V I 'Ill 1 1 1 , 11 IKM 1 1 tr 4 41 ll 0 1 1 1 I li 011' t'11111' j'i'll'S i11 high Svlllltbl IIl'l.V msily ht- 1'11111pz11'111l 111 il trip fill tl 5 mil 1'iv'1' s1+'a11111'1'. R1IXlDll!'j' l'1'11t1':1l St'l1Pl7l 1:1-11111' 's 1+ ' lw1t, 11111' 1'l'1ss 111'ti11g' -15 tht- 1'I'1'W. H111 tl-z11'l111's z11'ti11g. 'is 1l1e'11l'111-1-1's, At lllllth' 111 ll'l4l 1-11,'i111' 11-111l1l1' a f 11111111 st1'1l'1'. 111' El slight 1--be tl. Illlllv U' in the 1'l'1'XY, II11 "Vt1I'. 111 ist ul' tho ti1111- lblll' litl- was lizippy. girly, 'mtl 1--11-1-f1'c'0. 11111 pr l'ilt'lll2ll'lj' h'11'1l lit-H 1511 nf tht' sholtm' of tht- 1111r1111t11i11s al 115: ill? 1 -1' ' tl tl - 'l' 1- 11' cif- As I tl i11l' lVl'1'li 1 ' ' lt- fum' yt'ilI.'. l fiml tl111'1- 'll't1 . 3 :mtl- Ill, vv tr, Sl ' 31' ls l' ,. ."'1, ' l i111l"'l l 111-1-111111 li4l1111r'11ts tl1'1t 2ll't' Wu' ' -1 ' 1 ' 1 'l1,,, D11 'I P 'NU' f'l'HlHll2l1l j""ll'. 'sith' l'1'1 thu' 1'1111f11si111 1111 tht' first tlziy i11 lli l S'l l, tl1 l" 'hm' ' "-tim :ml Vi" 'z R111 wl llf Hfl2lI'l-l 11l'.', 1 .' 1 .' ' ' "S fllll' ll'lIll'Q :it llzilvuttvillt- in tho Illlvlljl 11 1.73 . F1' tl jo-11' ll 11- lm' '11 seo Q tn l1'1v' lDU'Il tt -1l'11 my Tl 1' ' z tl HY" ', -it .' f ' '. '1 "1 1 1 1l'l 11-515114. "1 tl' J 121, 'l'-l 1-.- ' '1 ' .' ' , Th J111' ' '1' , :1 '11'1l 'l ei-' :ltl ",:ttl lftltw-l l.'1',1.1'1ltl- ill T S: ' J " t i' tl 1 ,'4z11'. Tlvfi- ' 'rhy '11 tl 1. f 1 . 1.1 g lil- -. 11 11' lil . I Fil' QI G11111'11 11l'1yi11g lulllll' url' tht' lvzitlinfy p'1't.'. st111't1-fl nfl' 11111' S1 11i111' will' with 1 tl' . T1 '11-4 lltll 1111til 2llf9I' this 1l1'1t 1 1- lmfit-Atl ill'li D 1"' ll' lil. ' -'llj "Al" " lt. P-' 1 j ' l " -' 1 ' ah 1 ' 1' -l'1sJ'--sr' Rltl ' "3 ' -. :J "1 1 'l' "ll . 'Q ' 1 ll0"t 1111, '1-l f th lt . l " 1' ? 'ill-. 91 'wk' TI of '.l'lll -1112. 'mtl l win 111111411 fan-' Qtviw wi- '- 1' ' ' l uso t"'f1 lll"'l'l Hwlx l'lv0l'11 S:'11t'111'1l 'llltl 'lll'4'l7Vl2l f'1111't:1lrlf- hwth i'l'Hlll lT:1l" tt- 1'ill1-, 'lllll'V l11,tl1 hrivi- lmon stli-1-1-Q tif' tl:-- 1'l7lNN 'it .1110 ti'1 1- 111' 11tl111'. l':Vf'lf'I1 S' 11110 111' 11111' st:11' 1v'1ril4, :mtl i11'i1l1'11t"llv srvlutnt 1'i'111 1 t' tho -lass. .'Xll4'll't 1' tllll' uf llll' llfulvwtt1'1'IIfun.v iQ il'i11'll"l"i 11041, l.l11'1l Sh Ilia- 1 ', lli: lIl4'li 11'1111-- 1'4lllll'i t'1'11111 tlvut f-Xt ':11'1'1li11:11'y nhilitv tw Slf"'I' Pl 'ST 1111' 11l"'-11 :111vti111--. ox 'f-it wlic-11 tl2lll1'lllE",. 'mtl th:-11 ht- rvznlly 1':111 lst -11 : "1l:11. lJZll'll:ll'2l l1'i111l1-1ll i'll1l Sl i1'l1-1' NV 11ll11-:11111' :uw 11111 vt-1'1' :tml pals lt iw 111't ll'l"'l tw 1li'i'i11-11i4l1 li:11'lv:11'11, t' 11' il' haw th- www tlistivrutivi- ul"'!l-A i11 twin wt-1'11'i1-N. Sh' lt-11 lilIlr"'ll lux' sum nt' llll' 1-lzlw-111:1t1-4 Ili ".X1111t1' li-Ny." ulw li-w :1 uiurls- 11'1 1'1l11' l' 1111-11ti1111.Page 18 text:

1 Glass H1111 1 I X ' 11 NN " N 11 11 18 11 11 7110111 XS 111 1 1 N N 1 1 111N1I 1 11111 III I 0 I 1111 1 N Y 1 111' X11 mr S 1 1 1 1. l fl 11 11lN I X 1 111111 N 111 U' A 1 11 P1 X x11X 11 11 U' 1 1 P 1 N 1 111 X FCP' I N 117. 1111- 1'1i1SN 1111 111111-11-1-11 111l!1111'011 il1l'1 11111-1121-1:1111 111. 1R'1X111111'5' 1111111 11 1111 11111'1y-1-11g111 1111 11111x1 11f1-.' 1'1-1111111 S1'11'111. i11.11'1' 21 111111. 11111 11211111-X' S1111 1 11l,I'1llI1I1l 1.1Pll1' y1'211'S 111' 11'1111s :11111 T1'11il1,1il1141lS. 1111 111-1-1-111' 111-1'1s1- :11111 111-11111 1111 '1111 1111- -11l1.111' 1'1:1'.'-f.X111111'y 111 111 1'1- 111111111.e111111g EI S.-111111' 11'111, :1 111x 1-1. :11111 11 s11--1-w1'111 N1-111111' f'1'211'. ,1111 1111- N- 11 H11'1' 1'111xs--1.110 111111111 111 113111 1'-11' 1111111 11111' 11':1111. '1111 1111- 191-1-s'11111:111 1'1:1w+.X 1'1111111 1111'1.!'1' 1111111151111 111 11111-1 1111'111 1111. '1'11 X111 1' 11'fN11111 11:111111110s' 111 his 111-11' 1111,'111111 11111 11 1-1- :1x1 11:11 1111111 l11'1-,' '11' 11. f', S, '1111 11.12 111- " 117-1111 Fa 1 '-11's 1'-H111 '-11-1111," '1'11 Bliss 1111111'1'11-.X y 2l1"S s1111s1-1'i11111111 111 '11'1 1 111 11f1-111- 11111213 . 'l'11 111-:111'11-v 11'112ll'2lf'f11ll11l 11211181 11111-0'1-'1 111 1111- 1'. 1', 1'. 1-1111111. '1111 11-1114 XYV11 .11i1'l1'-111111 S1121f11l'-S 1:111'11l1l121 1Y1.1l'1'1111lg1'11ll1 1l1.Y1'111'11. '1'11 A12l1'g,211'l'1 K1-11.'f.X 1'11111 111 1111- 1111-1111'1- "1111, 1' 11,." 1 '111 1'1111111.V 111-21110--11:11'.'11111 S1'111xI11l11Q'11S 11111 111' 112111. A ,'1'11 any 1.11 11'11 11711119 11-411 11111111138 11111 1-1- 111 1111- 111211111 NX 11 '11 .111 - 111-111111: 111111 11-11V T11 I 1 1-1'f,X 1'0l11l11'j' 111. 11-:111 y1'i11'i. '1111 111':11-1- S11:1'1-1'-A111111 -1 111'21E11'11 's "1' -1" 11':1-N. T 1Y1l',,11l1' -11 11111--A 11111111 --1 1'1111'i. Q11 S111' 11111 11.- "1,1y:11". '1'11 1111-11 111-1-11 f1'11'2l1l1i 11111111111.N ".' 3 21111'1i11U. ,1111 1'11'g1111z1 A11-1111111111 f11111'11111':1 1i1.11111111l's 111151111111 ns 111111-1:11 gi, '1'11 11111 111-,1'111111l+-1.1 .V11 1'11,,11P1'.S :1111111y 111 1- 11111 1111 11:111'. 11l'1.111'1' 814111111 s:111 1'1'11111 11111110 1111'1. 11112 1111 111-1'1-111' :11111111111 1'111:1 -12l1'1i 1111 lx 11111- 1-X1-1-111111' 111. 11115. 111' 1:1s1 11111 211111 1 1-.' 1:11111-111. 111 1Y11111'NS 11111-11-111' 1141- 1111 111'I1x 1111' 11'11II1' :11111 x1-111. 1',.XSS111" 151311

Suggestions in the Roxbury Central High School - Record Yearbook (Roxbury, NY) collection:

Roxbury Central High School - Record Yearbook (Roxbury, NY) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 1

1937

Roxbury Central High School - Record Yearbook (Roxbury, NY) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Roxbury Central High School - Record Yearbook (Roxbury, NY) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Roxbury Central High School - Record Yearbook (Roxbury, NY) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Roxbury Central High School - Record Yearbook (Roxbury, NY) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Roxbury Central High School - Record Yearbook (Roxbury, NY) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.