Rocky Mount High School - Hi Noc Ar Yearbook (Rocky Mount, NC)

 - Class of 1943

Page 13 of 80

 

Rocky Mount High School - Hi Noc Ar Yearbook (Rocky Mount, NC) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 13 of 80
Page 13 of 80Rocky Mount High School - Hi Noc Ar Yearbook (Rocky Mount, NC) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 12
Previous Page

Rocky Mount High School - Hi Noc Ar Yearbook (Rocky Mount, NC) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 14
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 13 text:

i H I X X ' f V ., I lx '-J li I eniors 1945 J . 4 FIRST IIHXV .IVIEUSS JACOB ALEXANDER Iilnvk Mnsqin-rs. 5, JOSEPH LEE ALLSBROOK llonn- Ifunlll l'r1-sich-nt. 1. 2: Vim- Pres- inli-nt. 11: Junior Iflnslu-tlunll. 21 Junior lfoolhnll. 2,fl1Il:lSl'lI:lll, 2. Il. 4, 52 Ilnskvl- lvnll, J. 4, in: llmlrlnnn of lr:itTn' Conn' nlilti-1-. Ii, 4: Yivtory Vorps. 5. HARRY ANDRENVS. Jr. llonn- Ronin Tre-nsnri-r, 11 lh-pri-sciit:1tivi Lf. 5:5 Swri-tnry. 53 lfootlnill. 2, Ji. 4. 5: Illll'l'IIlllI'1Il linslu-thnll. 2. 24. 4. 53 Imnni, I. 2. Il. 4. 5: llilllllllll, 53 Nzitionnl llusii' Vontvsl, 41 I'ru-sitla-lit of Hlw- Vlllll. fl, 4, .13 Junior lioys Ill-I..1..1gN-nior boys, Ill-X. 4. 5. Auto xll'l'lIIllll1'N. .ng Avintion Mnlh. 5: I4'nn-lnnn-nl:ils of Mnvluitn-ry. J. ROBERT D. ANDREWS .lnnior Ifoothnll. 2: Itnsi-hull. Ji: Trnvk. ll lfoollmll, 5: Mosh-I .IIFIIIIIIIVS i'Inli, l, 51 .Xl'rnll!'lllll1's Vllllu, 5. BENJAMIN BARNES AYCOCK llonn- Room 'I'r1-nsnri-r, lg Ih-pre-sn-iitzv HW-. 2. Il: I'rvsi4l4-nl, H, 5g Junior Boys' Ili-Y. l. 23 Iinskvtlmll innnngrn-r. 2. Zi, 4. 5: llnsi-linll, 4. 5: Si-irrvlrny of Consolif slntwl Iligzhsc-hool, 41 4'iri-nl:ntion niunuf :fvr of Iln- l2l:n'liluirnl, 41 l'o-Editor of L ,nil '-. '. 7. 1 - 4. - r . .. . ., Ns. ' VIVIAN RITA BEARD ll' X l xl l lvping: t'lnIn. 1: NIl1'1'l'Il Clulv. 12: Open , llonn- Ito-nn WEP, SARA ANN BARBER llolln- Iloulll Si-vm-iziry. 21 'I'rt-nsllrvr, Jig Il-'grin-M-1ir.nIiv:-. 4. 53 llr:lln:iticsl'lul1. IL Spin-li Vinh l'ri-sill.-nt. 2: Junior Xnt- ion'iI li- nor Son-ii-ty. l. 1: Junior tlirlx' lli-Y.JLgS--i'l'nIn1'y, 11381-nior Girl! lIi-Y. L 33 Som-inl 1'oininittoi-. 1. Noininnting Voinrnitt.-.-, 31: Si-nior Nzltionnl Ilonor Novi-lly. L 5: l'rn-sill:-nt. 51 Mnrslinl. l, S1-i'i'ii-n Vlnll. 4, 53 ltlnvli 3I7lS4llIl'l'S Flnll, 4. 53 S--vm-Il':iy, 4: 'III't'2ISIII'l'l'. 53 liooil Sports Vlllll. 51 l'iI'4'ul:1tion Muna!- :or ol' Illnvltlnirnl. 53 Spoon-I1 l"l1oir. 53 Yn'Iol'5' Vorlxs. 5. RACHEL INEZ BARNETTE Xnli- nnl Junior Sox-ioty. 2: Se-nior Girls' Ili-Y Swiwtziiy. 5: Nntionnl Ilonor Sov- i1ty.1'hnirlnnn of In-votionnl CUIIIIIIIIIUC. 53 Sqn--4-li Vlioir. 53 Ilonn- Hoon: Rop- I'1's'lll'lllY1-, 5 CARL WILLIAM BATEMAN, Jr. llonn- Iiooln WSI. 'I'r:n'k. 4: IL U. Ilvpnrt- nn-nt. 3. I-oi-nnl l'lnl:. 1.1 llonn- nursing. 4: Stan' Nm-UNI, Huw, Auvugsg .Xssistnnt t'or-ps. 55 Junior Rt-rl Fross, ig Sp--1-cll l'hoir. 5: Yivtory Vorps. 'l'IIlI!ll Il1bXV-AVIIHSS VIRGINIA IRENE BEDGCOD ll4'llY1'lllli' llizh Si-Iiool, 1. 2, Zi:All Stnr linsli--thnll ti-nni. I-Ig Ilollll' Room. 5: Rvd Vross. 52 Vie-tory Vorps. 5. IVILLIAM IlIvKINLEY BELL. Jn. Il-:Inv Ilooln WEP. VIRGINIA ELEEN BOYD livin: 1'InI1. I1 llonn- Ronin Iii-ire I svllfrllivv. ll Kllvv 1'llll'. ll. 4. 52 l'ollllCll. S rl 'l'r " ' ch .Dj .ll'I't'l1lI'y Illl t'llSlII'l'l', 131 Flllxv' Vluoir. 51 Ylvtory Vorps. 5. CLYDE LANE BRITT llonn- Ho-nn Iii-pri-si-iitxntiv-1. lg Intvr- ninrgpl lflgmk--tlnill 'll-:nn l":iptnin. 23 Stmlu Un-u'. 2, 11: Stalin' RI:in:ix.:i-r. 4, 5: tilin- tllllr 42 lll:l1'lilrir1l SHUT. 43 vl1't"I'I't'S' nlvnt. lilnf-It Nlzuqin-ra 5: .Xlllo Mo-slr :ininw 5 GILBERT BULLARD HIM- Vlllln, I. 2. Ii. 4. 51 l"u1ll1t-il. 4, 53 l'r1-snli-nt. .ug I'ootl::nll. I. -. 3. 4. .L Vziptnin, 51 Trnrk. 2. 4: All stair Fuof' hull. .11 I1nQn'Bl:lIll. .ug I ivtory Forps, 5. Prrgv Xim v

Page 12 text:

Pugf Efgjllf N IIl'4'NidCI1t AJIMMIE Exim Vim'-I'1'1'xf4I1'l1f EEDHA ll l1ARTFlR Svcrvfu ry ALTON JOHNSON T1'c'uxlfr0l' Emru Muonmu .-lflvism' Miss CRAIGHILL Xb! prvs'-nl wlzvll pivl lllw- una Iaalu-Il PM 'ufrrfl Huw Mwu f ' ln: -I 1: ulfnf .lmx Wl1.l.l.xx1s .N4'1'f'1ffI1'!l Il,.xm'r-:Y 'I'mm.xs 7vl'l'IIr lll'l I' Umsux IJLNNIN4 SENIQR CLASS OFFICERS A,. ,. 'Page 14 text:

Q xeniors IQZ15 l"lIlS'l' lil MY AVI!! DSS FRED JEFFERSON BULLUCK llunie Ronin l're-Sith-nt. l, 123 View--l'reSiA dvnt. 4. 5: '1'rt-nslirvr, 4, 63 lfliiglv Scout. Victory l'u1'1is, PAUL R. BULLUCK Jr. Y Bziseluill, Hi-Y, Home Room Viue--Presi- nh-nt, 5: Suriail Cunimittoc, 5. MAY BUNN llnnie Rimni Svcrt-tnry, lg Vicu-PreSi- ilvnt. 3: Reprf-sviitnitiw-, 43 H. A. A., 1, 21 Vicv-l'1'i+iclt-lil. 23 Junior Girls' Hi-Y, 1, 2, Jig Howl Sports' Cluli, 3. 4. 53 Vice- l'ri-winln-nt. Ji: l'r+-siclont, 41 l'lintugl':iplivr l'lulv. 14: First Aid. 4: Vi:-fury t'n1'ps. 5. MANA MARY BYRD BURNETT llunit- llmmi Rt-prt-sviitxitivt-, 13 Trous- urvr. lg Latin Ululi, 1: Juniur Girls' lli-Y, 2, 3: St-niur Girls' lli-Y. 4, 5: lmim-sf l'l:iy. 2. Jig Illini-k Blzisqiwrs, 3, 4. 53 1'llIlll'Ill2Ill Ri-cl Vruss V1-iiiiiiittvv. -11 NVnr Avtivitivs Cliuiriuzin, 55 Itflllllllf-ICS 1'lulv. 5: Sm-niur Naitiunul llunnr Soricty, 5: Rpm-1-li Cliuir, 53 S--ni-ir Sup.-rlntivc. GRETCHEN HAYVLEY BURNETTE . , , .. l're-sinlviit Il. Ia. llxiss, J. SICCONIP IIHW--AVIKUSS VIOLETTE MARIE BUTLER Svc'1'vt:1ry ur II1-liiv Hnuin, 23 Rvprtfiieli- tzltivo of Hnnsi- null Gruiimls. 2, 'l'y1iing Pago Ton Vinh, Ig ll.-InvIf2vnmiliii1-s1'lllln,lZ llnnig Nursing: l'Iuli, 43 Nutritinns Ululi. 53 Yivlury l'nl'ps, :arf ll ,I-1, Vllllr, 43 I"rl-:4i- ilvnt St-niui' llunn- Ilvmiiiiiiivs Vlnss. 5: EDWIN A. CAPPS View-l'1'1-sinli-int llistory Vluss, li Si-uinr I-Inys lli-Y, 4. 5: Iuti-ruiur:il liaiskvt- li.ill, 4. .r. li':it'f14-1- 1 mnriiittw-, si, NEEDHAM CARTER - uni Pri-siilent. l: Rt-presi-iitu' Ilnllu Hu lin-, l. 2, S51 Vim'-I'I'1'Siil1'Ilt Ilullli- Rcmlll, .il Junior lligli llaislu-tliull. L23 Trzitfiv Uuiiiiiiiriw, 2: Vive--lin-siilvlit Senior i'l:lss, .i. PRESTON BURT CARTER Vlnss l'1'4-sinh-iit, lg 1"1'nss-Culiiitry, l, LI: lrsivk, Saivzinuuli lligrli Si-lnml. Ilmue Hmini Si-4-ri-t:ii'y. 113 llnnii- Hman Prmrsif ilvnt. 4: l'1-l'uint'Iuli, I-tg 'l'r:i1-li. 3: Blau'-k. liiiwl lC1lil4ir, 5. ROBERT VVINFIELD C HADWICK l'rvsi1li-iil llnini- Runni. 13 Rvprcsvntn- rivi-, 1, 23 Squuul Cuiiilii:1lifh-r nf C. A. P. 1'., 3: lI:ili1l,l.2,2l, 4, 51f'nI'IrlII'1Il, -1: Trip Snrgu-aint, 5: Auto Bla-vliziiiim-N Vluli, 5: X1'l'UllIlllil1'S 1'luli, 5: Svniiir lhiys' Hi'Y, l 5: Firm- llrill Uuiiiiiiittf-i-, 53 Lainml lvivisiuii Yi:-tory Uurps. 5. 'riiinii Imw- .wnuss NORMAN Y. CHAMBLISS, JR. I-In-piw-sviilaitin-, l. 41 l'r+-sinli-nt Home llimin, l1S -1-r-1t:iry lluiiivli-i..ni.l1 l'rvsi- .li-nt Juni.-r lligh Si-hi..-I ,2: .luninr Nutiiinzil lluimr Siwivty, I-5: l'ri-sinlvnt lltiim- ltmmi, 4: Siwiw-tziry llunn- Rmmi, 5: Iwlvaraiti- Stu!-A Slumlvnt 1'uuii4'il Cun- :.:l'i-ss, 4. 5: t'Ii:iiI'ln:lli Aslvi-rlising Vulll' Illiltvw, 53 All-iiiln-r .Iuniiir Huys' Ifli-Y. 2, Zig So-niur Buys' Ili-Y. 4, 51 Pri-sill.-nf Junior lhiys' lli-Y, 1:1 'l'r--:ifuri-r S--iiiur llizli Sm-lmul. 43 l'h:iirni:in Vuiistitiitiuii Vniiiiiiitttv 4 MARGARET COCKRELL St-t-ri-tary lliinit- Ilimni, 1: Swri-tary llumi- lluniu, Jig Iflvpru-st-iit:ilivi-, 5: Ilgwu- ruting: Viiiiiiiiitlm- .Iliiiiur-Sriiiur. 4: Slit-1-vli Vliuir, SQ Knitting: Vllllv. 42 'l'5'lI- ing: Vlulv, 12: Girl S1-nut, l. 2, ROBERT EUGENE CURRIN, III f ' -1 " 4. .- In-pi-1-N-iitsiliw-. -: X ii-4--I insult-nl ll'-nw liumn. 2: l'ri-sill:-nt Hunan- Rmini. 4: l':irrnl l,i-:ulvr Tr:-111-. Ii:ii:l0 Svuut. Si-niur I':itrul IA-:init-r 'l'ruup 11, Assistant Nvuut Must-'r 'l'r-mp. ll, NORMA THELMA CUTHRELL Typing Clul-, 11 First Aid Club, 4: Si-vri-t:iry linzlisli Vlziss. DORIS BETTY DAUGHTRIDGE tilt-Q Vluli, 1'r1-sidviit, Council. Typing Ululi, Ilfiinf- Ewmmiiii- Club.

Suggestions in the Rocky Mount High School - Hi Noc Ar Yearbook (Rocky Mount, NC) collection:

Rocky Mount High School - Hi Noc Ar Yearbook (Rocky Mount, NC) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Rocky Mount High School - Hi Noc Ar Yearbook (Rocky Mount, NC) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Rocky Mount High School - Hi Noc Ar Yearbook (Rocky Mount, NC) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Rocky Mount High School - Hi Noc Ar Yearbook (Rocky Mount, NC) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Rocky Mount High School - Hi Noc Ar Yearbook (Rocky Mount, NC) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Rocky Mount High School - Hi Noc Ar Yearbook (Rocky Mount, NC) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.