Plainview High School - Plain View Yearbook (Plainview, TX)

 - Class of 1919

Page 1 of 104

 

Plainview High School - Plain View Yearbook (Plainview, TX) online yearbook collection, 1919 Edition, Cover
CoverPage 6, 1919 Edition, Plainview High School - Plain View Yearbook (Plainview, TX) online yearbook collectionPage 7, 1919 Edition, Plainview High School - Plain View Yearbook (Plainview, TX) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1919 Edition, Plainview High School - Plain View Yearbook (Plainview, TX) online yearbook collectionPage 11, 1919 Edition, Plainview High School - Plain View Yearbook (Plainview, TX) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1919 Edition, Plainview High School - Plain View Yearbook (Plainview, TX) online yearbook collectionPage 15, 1919 Edition, Plainview High School - Plain View Yearbook (Plainview, TX) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1919 Edition, Plainview High School - Plain View Yearbook (Plainview, TX) online yearbook collectionPage 9, 1919 Edition, Plainview High School - Plain View Yearbook (Plainview, TX) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1919 Edition, Plainview High School - Plain View Yearbook (Plainview, TX) online yearbook collectionPage 13, 1919 Edition, Plainview High School - Plain View Yearbook (Plainview, TX) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1919 Edition, Plainview High School - Plain View Yearbook (Plainview, TX) online yearbook collectionPage 17, 1919 Edition, Plainview High School - Plain View Yearbook (Plainview, TX) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 104 of the 1919 volume:

MISSING PAGE IC Nalin View F3 Xxvf'I9.Hll' 1 IWIFJ A1 aff frm in mi K i in 4 l'I XINYH XX" HICIH Sblilbllli lik R NNfIL Q 'iii l -vs 1-I A , " l El llll XXX llll l lllt' ll lhl l' lik' lll'llllllN 'xx' 'l Ur' lillllll H H ll,l21lllXl.vXwllx'mlllLll'la lv llla X Klw llvzll ll' l,lll?llX'ln'N'. l lifilf 'N lllwl Ll vlllllllllrllslaf llllll flaw-wlll Ylllw 'l-llzml wlll ulfwim, lxvlll Nxa'll.1Xc' llvvwlml wlil l,!ll1 fm' N Klllwliliiwllw lllll ul- lvvl lll:ll xxlllll M11 lilly' lw llcwl Nw' Nsfwvllll llIl'Xk' ll. Nvl ll lk PM wclllx Ella' wrwllt wl lll:rll1X'1a'Kx lllgll Sl ll.-1-l lllllll luxnlfwlffwl-1. Nvflll mll Illlll i'X'i'lN llil N wr llwl l4'Ul'L'h 'Html lll-ll-. XXI llwpv Illzll llc NK llN lff lfllllk' llllw llrmlllll l,-. illlmwgl-1lll4ll pm all Q I1llWlrlllc'c'w 'Hlll 1.. lflllflll5lllNxlL1lfllll ll ll Yllfxl l ...-l-fffwf.M.,L- W 5 -- L ff' 'l ., , .-,-A -f . f-- 5,- - vs:--qua. x vNmM.1 - .A-a.-.mn-....Qannn jm-1 E f31., Z-X1 N' VI12Mi This Annual Is Respectfully Dedicated To The Boys Who Lxcked The Huns ungisfm ,Jai .rg-in-1 K A ' , 1 9 5 ,P .5 . W M If A ,-N 4-7 12+ 1 L AH,..,4.. .. 1 . 3 . .. f i Y 4 "" 6 7.1 'f x, X . y!QQf 5, V :N -.,,v24"7L7Q '!'..,. it fr .. . - 1 'fy 4 fgqgl ' ' . ff 9-1 "1 .1 , .--'-f'L-sf-ia xLQ,f.,., -Th TH E DLA1 N VI LW AQULWJ7 Xl- wfym N 5 Milf' 4 K K X 1 A ' xx f X ! f 1 " Q Q-D J l xxx 1 W N 102,-Z Nl Y Tl X , A XX . ggi' Kg A . Q Y J A4 U., 0 If V fx .2 P V wa- - " T L ,, A ,K 5T'kzc ui'i K- K ' V k 41? 4,-Zgx rg' ii i YV Msgjxw Ji -vm I 5 ' if s Y V X f W' Y i y". ' ' f X. ' Z r 1 ' f f.' , ' f ,fm . 1 1E DLAI1 1 - X 1 1 11111111 1 1 11111 ' 1 'HI lflllfflll I I 1111111 ll 1 , I 11 I 1111 H 1 1113 1111111 1 141 N 11111 1 x 11111111 1111 ll 'II 111s x r 1111 111111 s11111111 I'1111111111I P11111 If 111 N1 11111 ll ll H 11111111 111111 I111111s11 1' H 1 NN xX huh 11111111111 X111 1 1 1 11111111111 1 1111111111 11111 fl 1 1 x1111111 111111s 111111111 19 Ill 11111Is111 vs 1 1 11 ll lllll Ill 1119 IUH111 4 1 1111 911111 I 1 1'1 11 'IIN' IHN 3 4.-qu 4 . Li Sw II. l', W1-1:1:. IC, S. Sl' 1:11-, M1 1111 U1 x111 fl1'l'11 111 1'1l11111', 111111 11l'11 ' W. T. N. X, 'l'11 11 1111 111111? l'1111111l1'1,w11 1'111r1'1'x1- Nfl ,N ,lvylwm I.HII,HM'H UVVHHH 11, I, S.. .T " E . , N N I 111111' 111'111.v.' 1'11111' 11111 lx' mum' 'I' 'M' W 'A' 11 .1 ,1j,,,,.,,,,,. HMI, Q,.1,,,,1 -17, I'1'1111-11111 1,1 1f11'11 111 I Y 'llff N111111111l1'11111'111 1'. 11. S11 1111. 111"1 -l11'11l'.Y. I'1'111- -H ' A 15117-.1 . 111111115 11.N.'I!1. 1111111 N11 ' Mn, . 4l111:1111w Lxv.. S. l.K'.xN'1'1:1i: 1. MI l11'1 1 ' 7111111-11 l'1111'1'1'- 411 ' ,' '11 T1'.'11x 1' x,111.- II. 11. '.I"l', 'l" Nm., 1. 11,01 A. 1, 1 I -. I 11, '.'.',IHH'n.'1"f" ' IM 7'1'.r1. 1'l1l1'l'l'.'1I14Il 111111. '111'. x1-1 .1-A . I-.1 1. TM .1 ,r ,M 1'.r1 'l'11'111'1' I ' U ' 1 if 1 . . . H1' .'1-" -1' 11-1111'11111'111 1 Alf, N. '. . .', 'IT-'11 r- - S d .iv '1 M -+1.11 fri Z f , .aiy 'fxg if I I111 111114 1 EDIAINVE lux! H0 f 1, fu: 1 1 11111111111 Iunzeux Cr y " N " "1 llw Hfuh wlmol Mudvnt ' ' Hr I ms Xurmul 11' wif llunm C1 ll 1 1111111 fomfr 1 Il publn srlmulv H If f 111 ll r .x mm! urn lun llflllk 1 1 'IJ' fl' 1 I Hfl 1 I 1, 1 nrfhl xr mf, lr H1111 mln I I lrrllll J B , f --fs, 5 IZ -1 1-:fl-16 S 1 rv Q nf , XlIXNI.llX1i4Y4llPl MIM V1 xlzx HU4r!'l'II fxlnx. I J' l.T '1vI1ff'Il' Nfwrrf IIS fill- ffftlf If' l'. ff. N. 'lf. V. IA ' V - It - Im lr, 1, l'l',l""'. .'f - 1, .L '1.:-'lm vm' ll lf. A N v Y A fffffl nl llflfflff uni as ll N. 'IT-'I9. SI W. .A .- ' T, In fffmlww. llfflfl ffl llfx' t , V ffl llflfvlllmvfll fl! THIN! "X l"!""" " ' '- ff fnffm. Ilfxfufff l', I! ll1'.w1lf.s'x ' '.4', ' " 'f nfflrx fl'lH'I'l4'II4'l'. I-fight wflfxs' 111 " . uf ' ,iff 4rfr'u, 1' " l ' A ' fx I ' n ' H1111 Nflwfl JH ll.V 1, . ' ' v x. '. I Mlm lil 'IH Ill xwxx fifvll ff' f'fII Aff V llIt1lISfklflI .1rfx, '15, T11 h .' I 1111 l'f'mf'n1 Vi if I 1 ml. " 'lri-'IN N11 mfmllfx 1i111'f'1'1,m1'Hl 'l"l'I.' 'IX 'I'r1 A ut I. H. N. 'I9. k f- x C .I ' 4 S .fl ., v "'xX. w., g..,.,- .-- i"-' dx' Tig' P . ,M i ... mx , X ilkw 'KZ I , .f-iff, " -' Ng, 1' -,,4,,: ,, ' -,S P-i ,-n I'-1 r-0 ,.4 ,TQ ifn DIKXLIIUI O1 I ru-A v-Q-I ,14 O fo 73" G r-+- C r-+- 3' ff: ? 0 nj. r-+- IQ. LT' 3 v-J 'U fl D. F7 O C "1 r-+- O 'U 5 QQ' 'J Lf? fl -J O 0 Fm.. gi5LA1N VIEW gaze, i Us if S R.. xg A 3 YQ, w'L Sv Ly, f ,FX G uf' 'Y D X X T' h e Vmc h ,.,.Xw'W-.A M -- . . X fr--vw. .M-H- -X-X SM .X x,xx an X ' ' KN' ' Q Q - 3 SL F . ,-.A - -.-.A w 7? 4 . . , -o ' 5 F . , ., H54 - , . pg - '-., - O .,l. . , A I 6 f A , 5 ' I, ' f -A - K I9 2 x ' - -x?'.Jf "i i ' Azkuz. 4 fir K-Lf," H f k 122' X x A 7 , 17 RH -1 f x-x'x 1, . V V Q f--.xi , , 4 .K 4 L33 'I 5 A L ' " W af? :g I .. ' 1 AX 33, 5-1,5 K ,. ,, . ' X! ', f ' ruff M A 'I' ' "'-4' ' V K f XX I my X if - ' Q' A I ff fl! - F ,g,f' f , Q! f .S A 1 ' V - if kg xx X X I lf' 2 1 X N. I ax , U 'v . X X In - -IL? A J Ax X in Q .7 flu ff V , 9' - - -. 1 . K . Egfr SIQNIUHN CVIZISB Clffgn mx 147 Aww' gg 1,197 ...f " Q'I2lNh !4lVlI - W,-a.. 1 ,--71"-Ea , 'nd 5, THD DLAIN VIE + X I N A Nlw lun ' x xg 4 N ll N ll X llN ll I lit irt I bv xl lrll Q ll 1 lKXl l N N lI1111l V M l l Y Nl.XliY 1'l,.lIK "lim ff" X'i1-Q--Im-.i1inf111 ot' .Xlllll 'nd l'm-lvs' Vluln Thu- Plains dm1'1 ugrw- with lu-r. .' as Im' 14 "Hill", fl. Y. .' l3ll,I. I-ili05II,1-IX' Ulfflfff Huff' YlI'0"l,I'l'blIll'lll nt Vlzlqx of 'lx 'l.': .luuim hir lluxl vs: Alzmnuf-xy Plain Vw, 'M Svllllrl' .Xss'l. ll qim-ss Xlza 11:1-V. l'l2llll YR-xx 'lin 51'l'2l'2llll'1il'.Xl'lIlb, lllfillllr' Vinh: ll hull-. 'ITL "'l'l1v mind I swam lu' und l 2 hm-1 ar Shall an-uw' rug uiih fliilllll nm' shukl- wil'1 t'v:u"'. ll? Y. Nlkl' -Il. 'l'YI'I H 1 ,.1" Sh W lim-s lmvr xxx 'la no-ll :mi if 11 lPl1'2lS1llt in lla' S.11iul'4'lz1rr, HI. fl l-Il'l'l!i ,Nfl "l'jfjf' 'ZX Irlrm rnfnw- fair. ll ilu-v lll4I'1' sum-r, N-'Q-r'l1::1h il I-H11 my lczr In Ill4'4'l." lli, XX D U-44,5 E3 LA N -V J 'T 'VS xxI IH la ml nr 11111 IIIN Fltlll N P041 0 Il 5 I 1' N N IIIICIK III Cf ii ."1I' IXf 115 In 1 flf .1 Q T1-1 L' SEA1 ff X11 1 Xuls x , Q 154 ll 111 4 1 d Pl 1111 N I C1f1Ql1 111 1 11 H 1111 4 udc 111 I1 1 1 1 Q N 0111111111 shin lhen x not a b011111e blld th N J 4 ' 11 N 1 fl worn 1011 ' 1 P olde-11 Q I l111l1l'1Sl1S of 0111 1 1 x H Thnfw n V .NX .. . 1 I 31 W I-IILXIX l'l'Il.N.X1Ql.lI 1 l "l','1'f1f1f" 1 Vlzlff 111s1u1'i:111. 'ITL Nl--1111111 11111113-' 41111111 lluskl-Ilmll. 'ly 'lin ' 'l'l11- 11111, z1'zu'--l'11l 411111 nl 1111- N-11111: Vlass. ll. Y. 5.3 l'l'Il'l'lS N1.X'l'11lCS 1'l:1.'s 11'1-Side-111, '18, 'lflj 12:15 -111111. '17, 'lx '1!': Iizxk-11:11. '17, 'lN. 'ISM x1ll 121-1' llzww lwrhull, 'IM lllllblillll 1I:1sk'1h:111, 'li' Bl: 1:1 ue-1' 1-Rmtlmll. 'lv '1'0llI1l,', 'lllg l,1"Sl1 1111 Ml. 11-111' 'al' . '1.1: Vic- 1- 1' 1 1,11-11' :11'N Smciviy, '1f': Ari IC itm' z' 'iexxg 'lin "limi 11111de- 111111: th '1'i'lvU1'l' l--1 111111 pass ff 1' il 111:111." ll. 1.1 WII.l.11'I 515115 '1'Yl'I "INN" "As 11 viulvl hy il 11111851 qmlif' 11z1l'hi - fro 111-qv: .Xsfz1ir:1s:1s1:11'. 111 '11 1115 1:11-- ' ls 5111412111 1111 sky" IZ 11.1 M1l.I1l!l-211 l1'llY1-I "1lf'11f"' l'1'1-." - .111 I :md 'wle-s' llllllf. "'I'l11r 1101 El 1m111111- flows-1' 111111 5Qv1'111-- Ily f I , .' z ' or gl't'l111l " 1 f'.' ' " 111 flllflr. B111 ' : "hw KV. ,1 r, Q- lfrle Ill dv I 1 N H hm um Nh N l'l Dv 1 U Ihrla r 1 In ni N I lflrllfs L flu 4 1 Nll 1 N N hr r TH TX XDLAI .J xx IIIS U 1 7 XII I fl N 1 4 Xxx LHI ns 1 X N X 1 1 lx fmuloonl d H NX IN I' 4 r unlal 11 m I hex 1 1 1 dum I7 v IHI IXINI X lxutf mol d X ru N ond 1 IHA N ve mx Q N X N N Y' 4 lo ,mde her feet Necure H 1 XXIGPQI xvus fue he lllfl ll r tn IIHHII 1 1'HltlS'l'IXPI 4'AIi'l'I'IIl "Cl 'riff' Gum- hm hm fora rr An. II. X'. S : I'Xl'l. IPIC. CNT N ,H I .. Vl'Q'fid4'lll Flaws '1T: l'Id'Im' Plain "1-x' 'HIL 51-"':1I'y Hl'IlIldI2',' Vluh 'ISM ,Mei Iidimr Plzxil Vivw 'lx .Xlvzmys ,'lI'i'iLl1g,f'0I' wha- In-wr. :rm-ul ivwis hs- ' 1' P Jdn, NY XX'.X Nl-ILL HTH --x'f1',f" Xvll is Ihv mos! Lt'IN'I'fl1lS 111:-mln-1' of rhf- Vlnss. .Xll Se-nio, will 4-1111-llxlwr hm-r for hm- 'ling pond xzture-, he-r any pu 'lim-S, :md ' ch -eff ll sl 9 iill. fl,. N, RJ KA" 'I ' Ii0X'.XHI1 Scl am lli.I "I l'l1111upiuu .'1lt'Hl'I' 'lT. 'lv Svc il Sz - in S1 -llih: 'IN 13:19-- lzll. "Sh1 he-vd: mt t':1.'him1'.' lxzxrrow ul- ' w " . 1 11' 'fl . Hv 'wst thoughts un- pure-. HE, XL? E DLAIN ENVT 'in P T' s 1 1 I 1 1 N Q i"III DLAI Q I xx I If 1 1 X Q x IIIIQ xx ol II I NI I nrffslf is x PI I Il x I x I4 N xldv N Nulxxvxnxed un we xdx N fl 1111 I MINYA VF YY 'VYV 'nk 'Y' I 'E HAY I1USWICI.l. 'xlff ff" Yin-AI'xw+irI+'m I.II1'I1Il'j Smxi'-1x','lvz: Y'-I I,I'l'QIfIl'IlI Vluss IIT: Ifvluxtxq 'IRQ I4'on1Ir:aII 'IX Hx- :xl nys if 'rf 'In' sqx1:Ir'w Ixixu if Ixv 'Im-f :mxYI1i11:. 1I', III XIILIIIIIIID III-IIII-'IL IIN "Ifflll1'f1V' 'l'Iu-rv 11--xl-1' xzs u IIIIIIIIIG- xI xx .I' :fd xxzxs NUI in ili Sh' is he-rv, slw is II1PI'1'. she- Is fu-rx xxI1x-rv :md Inxm-ti :III ilu- x' ' 1, IRI. I".I FILXYIQ III-IIAI "l"r41lflx"' I-Wrollrzlll, 'IN1 IT:xrk1'IbzxII, 'IN X uond XIPIIIII I4-1' ix mam 'ith ax d h1'if'Ix IP. Y. .' HAH -I ,."1X'EI.I. Villlliiill IIz.'xfImII. 'ISQ Rusk bzll. 'IT. 'IN 'ISL . - "'I' but d0PSlI'I : mt il- fI'. Y. .' x 1- r 1- ,,-,,,,,l Tri L: DLA1 f 'll lr LII i 1 r 4 N X r lrlnf c INHI ruofl UH I EDLAIN VE i N 1 li' fl I X mi mb' Il ii N It It iii I wr W XI rIIN mb' ii N im 1 III nm In I Il I I un d I 'mx If 1 tor I uonim xwrl thou IIFSI CFP? C Xilidff ..-,...- -A--- -A'-" "" 'MN 'Y A -v-.T I lFXN lIf 4gcnnlI1iI "I-'rlfniff' Sfwiwiziiw I.ii'i':4i'x S-wing WT, -I..' ' I-fiiiiui' I'I51i!l 'Jlfx-., 'I"1 II:es1!g,II,'1x X iq ':'.lI I'Zi1'In5 4'IIiIr 'IUIIIQ zilmiii fm--AIIII :i'urw+ :md Qi:m'I-. mioiij SIUE :fri '1 in :III 1I'. Y, Nr I,ICSl.Il'I N, II.XNIllbI.l'II fl Vlzx His 'iuii 'ITL Me- 'I' I hiv! Plum.. l1u.in+-ss Nlrmzige-i' Plain VFW '!1', I'--Imrf' 'IN 'IPL Ifriimi' I!usii1':1im', 'ITL 'IL '13, 'Iv1. 'IT, 'lx 'ITL Ilufiiifiss iiiuiinu--r nt' II A .Xiii ul: ox -i My :III IIII' :irIw-, yi-1 IIIIIIUIIIPI' of thw disiiiiy HI' his t'I:i.'.', viII Iii- iwfiiii-iiiIwi'vrI hy :III :if :f Ii'i1-iid ii: in-f-Ii, II-I. Blix .I ICI.If1"l'II X ,NNI C ISHN "I.wlr'fl" S m'I'1'I2lI'j Nurs 'IT1 Mr- -i' ui' I fzmix' V!-'Ir Ars. Iidilm' nt' I'Iuiii Yivw 'If'1 .I' A 'wi' Xxxxxl :md l'i::'I'-'s l'I:1Iw: Ilfisi-Imll '19 'I'I1ii If-fs shi- Iciimx: zilmiii iIiv siihj-OI, iIu r.: ri fliimiil SIM- iQ in Hn- VILISS. KP. Y, SJ i'I..X'LX l'Il.XI1i ' -'FI iff" 'Lx H1 z 's fam- will: IIIIIIIYPIS rn ii lllll- -:' tv . , X xx -m. gentlv 2-art. MII ' z ' 2 'I md". I . 1.3 -Q ' 'fri - TH E DLA1 N VIE 1! NIA I C X N 1 I N I J X 1 ll 1 . hlsu w N THD PLAIN VIEW X111 I I- N11 Im 11 1111 1r Ihsknt I1 ' X111 Frei 1 1111 111 Nldflll 1111-rary ll I ' 1 Xl 1r1I Home N 11 1r N mn, xs mn S 1111111 If 11115 and 1 X N 7 XX NPN Bill x11nII as rl J lrmd 1 11111 pro 2 5 f 111 9b A T Y S IHOXI Ks BR XH SN lhumus III 1 rs xoc-111 Ih Honorar I 1 11 1 1 prof1m1111d hush ha 1 1111 PI1111111-wx High Qch I And 1 x 111111 In KP Y 1u1nIuUnv rr H V U - ,, ........--.. ..,.,.. , . .. H.- ..-E - hu , , 1 '1 ICINLXII . ". If UN Ml .. I211s'1-1111111 '17, 'ISQ Mg gg- 11' -ball 'ITL I'r1's'I1-111 'I'1-1111is IIIIIID 'l.'1 .- 111-111 1511 IIHIIS V11111: ' I S11"1-5 '17, '11 "NYM-11 .l11l11111y 1'111111-s .1 '1i11g " 11115 XXIILII 1111- IIiu11 .'1-1 1111 If 51 1' 'I 11115 I'1:1111x'i1-xx Ill'I'1l I'v111I'I1e-II from 11W Q. A. 'I' l' VI' S, BJ NIXIIY 11141415 "1f111111! fm! 1l1111f111.wI1'11111l fu." " ' fi11111:11' 1511i-f11l'.Iar'.'. II. V. SJ XYII1I1I. .I ' I.'CII, Has- 1 'lx 'IHQ Ii':k llall '17, 'I8. 'l9S I'l't'SIdv'Il1 1 1 pa's IIIIIJ, .X11- I -1' di 11151111 ro III '. . , C. CP. '. .1 1'1'1fsi1i1-111 .' 1-'11 ,' Q f ' 5' ' 'Z Y Nl1'111111-1' GIYIIIGIIZIIS 'I11I1. .X d1-1 11115' 1111-. 1 ' d f111I-11111 1' " ' - 00. 1111 I1 ...... 'l'I11111 11: -1 - . ck, . '. SJ T E DLAIN VIE 149 Z"f'Y' '2E"' ln... af 'N , mold th: mor l Ass o '4 'G we I 1 mrs 1 ent oxprvssmn ll mn thur faces Obse-rw lhe dude of Q iss xo ur e n 1 fr m th ru. Ill the Hrs! r vs rls 1 mes 1 4 oo vs 1 mc ues rls sr 1+ nr r 3 ll Ikromlu lhe one ln the sailor costume ln It IN Xllss Xlartha Xlcllendon Phe fat little glr ln 9 rd rms IS H111 Nnders 'lhs he sisters m'u be seen On le lvft d f I m lhr xxhllv space .abou them is C llra Krai 4 ample xxltl 4 mnomnt expressmn on the riaht Gnd 0 K xx I in 0 ll ll ax pick out for wours e FIOIIQ IIIIIIOFQ Sophs and I-rashmen lll YIIIS hmdsom: lhron ne ,obs mo much for us U INIIII lf1f'HI'lf H1N N H INI I-XIIAINN 'Tiffflfjl-1ll'lI I X AN "WWW .gn r H I 'I-'Sb -Ani 14 - f-r.,, ,, Y--......---w H-, 1-,.- V.. -- . v .. -... EAWLAIIW VER X x f-11' ff is Z .J-' fwf.-I-,IBF-?,'.esxH'b XXVMJS x'l'Q'11f1 .r:.Sn-7m,fc1f+11z'.' ,- 3 ' II ' V ini ' X . '.,, .-" 1 -. HV' .' ,s x- 'V rj , - ,,1 2 5, I 'X -:A 'lui quif' '- .wzdv I--,fxl MJ, Nw-' -Hvri Y-:L-wwf' - NRE? IEW' I' TX! XX.'.17:1f.'-I '. XI ii . in A-' 1,.f., - - iz.. 'L -' W ,wmnx X-- ' A fKE'?.I Xi ii-Wai V' 1.-1 rm- -'T 1' 'ZH' ,XIEFY 'l:.' ., N119 '15 .'!' .1"'4 . 2' .L ,Xxx nl.INY' I1:I'llw: '- VI .JIHNI K:-X244 'XV .XXX NIHNMIIX IXIAZI1 XIQXIQM' :HI I HIVVI 111-3-M I. 11',. ' 'lwwv Y.'iY1'lV V1 u' " ' A'A ' i 1 .x X ' W 1 V ' Q - ,. , gf' A I .f K. ' 4717431 . i w ,,- f ' fihf , - ' 1QLi. i 1Qg.1g....., TH E DLIX - LN Nr xH! FAUX t'lY'!' Vin f P I4 H r 4 IT dfC1'liU1fY'K ro-'rord 1' rs Hur hard:-wt Nfl' VQQ P fllllLl1Y min! fr Om fourth X Lal m Lump r 1 mdwm x y mr' Able fl' ifti ,V- P1 Iarticip m'N 'in one madv 10021 Y 11 w reparvd and N 31 v -kfrfn 1 'F-4. L'f5+-f..L.. fIl'llIlf'f V x , ,f Asa! NK I ' 1 lf' s C0 5 v 0 LF: I g r xhlholllx 1 Ln. fm Uhr' H11 'HU v rf X4 GF Y' HI 'HH N rr . 1 vnu apgm '- had hun drlllrfd tn almrmr In-rfu P 3'-. 'mmm rrf Nu i Q 1 . v . -, . V7.1 liV'11'f.!'1'NQJ?1 wa: 5'117 " INN :flux fsmx' Mx. Lx. -1N:!Zv7- n '!l,YV'1iIU'r'f'.: Z4-w'1"?: ffm 1:1 r:.41rx'z.' 1:1 l' H N lrnmzf Xhr x 4'.x'.- "Hill--?'v?'Tf4T!11,v Muni. '.':,-v,.1i.,y.H, K, 1,,y ,-,,,,X ,,g,f 'Y:'Xfv'!'v1,f' ' "mn 1-I P w11'Vlrmu1iiI.1l!w1M .M ,H--19 Md i' H A X"-' 'I,m11:1n'..!-xx www 1' r4.11m,11xx.a-qnzm' H1 " 1x'L1P 'l1"41.c!rN" rw' xx'-lx rlz' l!'1"' ' 1: ' ' r. -ww,-Z 'ru' - -2 4f'vwrf'.'1!1VH- ,wggwf ,, '.-.ww 1:3411 Ewfw .N rx1--gN"f"!:w-i "1 H.-11. My : l, 1-wg' 'H 'Li "' V ' 11' wi 11 W-'mv 1: X-Nflvf, '4 1vuiqu.l!'4!1Y,I,' 2.11 I-'v!. V11 mf 'Xv: xH'.' .V "" ' ?l'Yf- V-' w!l"ZYLll'1'1f ff. 4'.!'!',1"'..slx: 1'M.1 'RH 11"- XN .-j'V'.Y'..1 f",.'.LI1 'H up: r m4 H r, uwr- ff '.-'rr-I vr1Yv':v4.:1'.."' 'z 'IL E, U .' ffrugntif 'i'T,-- lm." ffurzrzw Um.. I-f Mr .mwi NI: J 1' I' . " X AS flu- '.ww1s:1r1f1 xx. wr ju 11 41-Ivaw: rx' fx. 'x 1.4 XR.-,mf-rf.g1u.r1 gkypmlfr Y1.'f.' in :M Y N! 1 X H.'1n'!f '- ..1ZZ1"HfUX1f' VHIIHIJHIF 411.fi'I'rmu1- ll'X418--2112slllluursifv-filllhnfl' 'rm fax 41 ' - 2.-If-I fwf YL' mu Un Nl: Ph IT Hu- Ilmlm-flu 5l'1'TII" fl41""l"' Y -' -' """w'? '1" UI" 7511! l'J43""-, rwtlw HY w'w'1 - . .11 xx difu 1U '!'I.+- lm' sl-I. 'm- f ' Q- n :mi un", um- : .fd +v1Y Ln rin- riv'm.:1'mn: and r-fro-.' I 5 Hrs xx ja 'V iw ui.-1 l'.x.A.'- .' fwf'Z!' Mm 12 1111 F 1i'x1,I, !mr'minrw4l '..11'. ,JM-1, xx. . :f"k"wi 'x "H'f: fr- IU z'vm7'.ra1 "'4f'I"1fJ-I1f.,i A ' N 1-rp: 21: "'1mfrfw 1,1 rw I' H 5 'Luv' '.1. V-A z1!,f.,wifw'1'11t- !"I'21I"ff I--r 'YJ 'lmln YIM' '-Nw 22 A IN I I fri ' on v. D W' ' lx 1 1i'lu.4'nI'f ' 1 . - d ' swywll- tm ro g 5. un: w-rw pm ui lwf rh- .1 . rig! d.lFlhA flu- y -1 r '. '. inf! f'XQ1Il!H.Aff"I. W w 'All I '- . "Ibm Ws- ' . 'Ill-' fur sow'-r:xl1i.e5r . 1 ':1me- mx! vi vu 1111s .I. IM '.-.f lwf' '-ffl.-11 ,1' '-r'w!','fv 1f1-4'J,I'.,: ll, U11 1111111 1-' .- 412 :'14r!:..u 'l?.:'wtwr'r,'I1IH !'I,1l'R vu-1 w,1ll:uw!1,11flY:wX- md' 'T'Il1YL1Y V N-up vw Xrwzmfl 1' wb mm! HI xwwl-. vlvr' ' ui1'1Y2 231 Jr,-:Al fi TN ' xxxlf ww riTiIl.1Z,g I,1f" -, 3.' . .:-f1z,'5'1,.N-Ex- 1- 31: ,MIN Mi 11'? V r.'r11'f1:'lt fr 1' -- UVM 'i'f.- -T'.!'i' '-V We wlflh' :..x Wm, -1'lnmli1i:e:w1wluw wi' rf- P! 'Pm' " dwru- tri E' H F I 121.7 1!,'.c'1"l!7f'.'If"'x f' ' 1,",ff X x,.. 'f '- . X' 7' . 'A " - X ,, ,.: 1 :,f-,f?f,vf1w.,. ' ' 1 Y f , QV."' f 'f 4:,.,,fw.:. .,. V 5 "i 1 .. ' ,. 1 "'- ' ' 1 ,, J' ,Z ' . , ' ,t' ' ' 1 THD PLAIN VIEW qw I ly! -, Q' i--Y 1""" i' ,, .. ,. i 1- 5 f , , f f' ' .f if f f I Y' , 1 R-,, ,WX K X I ff 1,71 , , xx I f ' A, 1 I . . 15 "V:- f . I f I fl' I f , , A Q, ,,,f- W I . , Q 1. 4- vv , T1-1 E DLX1 .1 V1 EW If-n ,X. levy 'l, J T Q, lai.. IXIIII. , V. ' , , X!-t ,N . K N' . . - H 5 ' fir " - WI I' 'z - V , wx ' 'fkx.k. 1 1 ,NN '-I X If ' ". ',- XUKI 15, A- Tift' ,, ,' ' 'X "Q'x1 A X' .HH-N, 1 gl' " -kflt! 'I 3 s ,L."4 -'- ,pls 1 "ex, 1 ., 4 1 -'4- , - '.-' 'f ' A -" . Jw f-'x , - , A --1.4 . , , 4""1-5'5" , g-A, ' l'1, ,XVII ""'Hil --. W-1 Iuvnlu N 1 n I1 T EDLAIN VE CII 5'5SSf.w..L .A ..,, MM, ..r -I -ff 1'-5 'J' W ffnly I y T A w "VY 'IIYII XNEX.7'1?I"I N WNV? 1'7X15N'lF wIU3'X!13lY'4'X'.IYX fill ' 'HX 1.II?Tf V"3 "VP wwf! ff XI'!'xN'xf.!I,1'l'I'X'xfX I'lPXXX14'I'II'.l! 'X'-' w ' MLTIY "R " 5 'YY'XNPxR XV KK. ' 2NNll1'N 'Jaxx' !XN'I1!I ', 1, X1 Zlwvtlf lu X ' 'Q Wfln ' ' If3x"N ,,,m,gX :'X'y,, warxv. XM 1: xlx-!'X4'X f i llf'-ll"-ff! ui i'Hl!'IUN 5 -- - , R , i 41- I , v M - ' - - --1 l . ' 4,-, ' 7" 4 , 4' . . - r .ffl ,-.-.-:-',f-..f- ..- ,,l:.,.n,.,. ,-, .,4:v- f-Q.- ,.. um--..--,.-..-7: we - - M., I f.- ,f-y YA-ng 2, P ,N N' -f'gS'N I3 42A-11 XAAN kPmf '11t.' u J-59,-Q X ,Q 'I 45 1 if ,Ap 65-1 Ar J' 4. 1'-4' ' , I .rw l , - -f v' 4711.1 f .?,,?"X',, , mf ,- 1 ,- 1, My I f W - - Mini' ,ff . ,rv-0 . - :Wa - Jgf ' , ' , B A., ia, A - - GPH Ea o At' Il fflp hTE E 15 LAI NF SOI HONXORLS C lass Uma I w 1155 X I1 X Nv- -efs I K ix' -Q,-f. 559' 1 H1114 . Q j. x , A . . W , :" 11' Xl'lI.X XXIIWI . f"'-Za-' 'HF"WfX'1'-t-If '1r, Mwiif-xl X., xmxpygqxm , V- f WHIY ' VIFX' ' , .. 2 Cl .. I ull. s'e+'. .r-. K, V 1"1I!X Xl,"XFfKIQi' , 1 ' 'V ANf.r ,h 75' ' X-.XIX 'fxf 'tlj' ' 71 TTN7 'X 'JXIW'-l'IX1H ' .' 3 'ww' w-m4 1'r'1. V1 N15 YI, ,.5,YNllAff'N 'I :w'..,.J'-fi ,liilxku ,'x V5 TMX-IX!'l',Fl.'TfPll. ' ' 'fR. X ' "J IW YV-Xf' Pnl MN ' "fx' Y '-IXHYI 'XY-I"'NXf.i' ' .'. "X 51'Xfl'IUN? X'-'-fmf,X-W ' 7 fy. VE! '-I1FQ I'1v',Kl,IN 1' xx !'4 ifklx 7 M 'Fi- -ix ' gn f i V -M -- 'x ' ff 41 151, 1 fr:'-l'- V XA -V I' '. V I' ---F I fi-TI- -xr---F, --H.- -A .2 1 NF We ,LSL ' W. 'ufff 14" C Wx 'aid'- An. I THE D AMN VEB N Il K I X -2.1--. -H-. ff -4:11-4 -4'-A L' .ek J fi v 2 fleas. Hull. Xi vii u ' N-N XE " 'rf 1 1'x1xw3lIfN 7"13.Xl MNM I"'ixFi?'H!1 . I 'A "'.Pf'XX wl'1Pi.'.IfixIXX ff-'HX XIHZAIFC f"x . lllkfll'-'il -Nr? l'2fk UIT4 H1.i.I. I.I'Ef ff" MHXII! 'QV ilffl 'UHIIMXN NY UXIWQX 'fit . XIX VI IIVHY Xlxlllx XI' HUIS ,X','1 X 1Y.E.i.HP. fN'NYJ"l1INNfIX "fN FQXVVYN f.I.1PXi' Nfl. " ,,l'.IK:".'-,WMEIN ,i"HX lLIi"Nl"M'N 'fkl IQINE XXHIV' PN fx, i, 5lX?,1'WX--WN 'wv,f,H, Nilfllllllf. K XNfL'fX ' :J XX 'HX l 'VQI iffxll Nf'-Xl'1"f1'43"I , x , 1 I 1 ',-1 .-- ... gm-.-... rf" ,g i -'M ML 'Q A ' ,.5ias., ,, 'Mhww 44,715 -- 1 . - , x f,,,".1Q!:..--. f +gQT' g 4-- gl 'f', 1 M I jg-' , 7 N ma- Q r h Q lla! ' rw.: 4 Lusk, .., I uf? , 'J lp., I V . 'b f- ' .-1 rv"- .- K - Q I -cw .. , Q-6.-go' -i . , fi-1-0-o-so ul .. gg. .. -- C i it if " s I 37,4121 K Q 1 t x .. E l ',' , Q Sfngggg.-9-a ' Skin 2 22 gg li P A 4 it,?:'k.4'x ' 1 g. 5: 5 " '4'. f' 1 1, ,, . 49- - ,.-, In QE Q v ' Q lj? X, . j K li 1' -, ',,x.,f l. A -, , A , tlvr---41... ' - 0 1 " V' :I-CP 4: -I 'Fa Iv . 1, , -,F r: sq, S, T D PLAIN Our Second Year m Camp Hlllll lltlflllll Pl 1 i 1 1 1 . . I r 11 1 l 0 1 l lt A 1 t lt? hors X s X ll x lt Wk 1 W NQN X 1 l lat1r N U xx tx l'llPlll,llS 1 vo IQ P ll dellghtfnl octxlpatlon ll lt o lll4lNQ" horsxs harder than ever llut we dld not work all the time too jolly a. croxxd ln lroop to ave no fun 0 I-e ruary "P 919 we ad :arty n t 'x Ni 1 X apartments attended by General Webb and tolonfl sparks and faptatns Holt and boode lt xxas one of the most -.nccessfnl social affalrs ever held ln P H S Camp Our Troop colors were lrlsh green and old rose and our tlower the rose cxr 1111 on Nl lltllf was our motto Jr wt 11111 1 Sll8,I'P Y. P 1111 t bl as N XXQFQ seeking We always supported athletics and had a good basket ball team of our own We expect many of our members some day to become famous musicians artists and writers but ala: we If ar Troop 9 wlll never be represented by a great mathematlclan Mon x Olllllll., f 1 1 l 1r N and 16 Some of the boys and girls began slnglng Home Sweet Home ln bpanlsh and l wondered lf a few were not thtnklng of that mysterious place known as Room 12 After tht song an lntfr estlng demonstration was given by the Domestic Scltnce glrls 1 N Y N Q we marvhed out of Camp I' H 5 sixty strong for xxe had cf1n1111+r1rl our horse-1 and ridden through the examination victorious H rmf Xynr l , ' NJ' l J I'-' ' Q Nlt Zfl ' 2 SPI t -111h1-r IH, l1'lN xx:1s thv' lIl'2llllllllLl 1xl"l'1'11111 'Vs s1'c1111 xx-ar 111 ll. ll S llillllll 'l'h1' old h11ul1--1-11ll llfllllllll lllllllf- 111 'lll1ll'lt'S llllXQ'Il with 11 fn-1-lin: of 1':1tl11-1' j11.xt11I s11sp-11st- 'N1-1111s lll'-1 11l1l llIll4'.4.H 111111 "l'111 sllrx- :hui xx 1 :11'1- lllrl l1'1'r-fl111-s," xx -1w- lxx-1 ot' the lll1l:l 1'11111111o11 :rw-1-titxss 11s 'l'ro1p 'L itll 11111-1w's1 :1111l -x11'1 11:1'111, 11111r1'l11'd llllll thx-lr 111-xx' hal ra 'ks lllllHlSlll1 11111 h11rs-ls xxt s th:-111-xt llllllpl of 11111-rl-st 'l.llr'l'v' xx:1s .1 Spanish 111 Ill, .1 hors-t':1ll+'1l 4'1a1f11r 1-1111115 tht 1111111.'111' IP111111-will S1'ix111'1-, 111111 txxvr so many otl -rs, W All, the 111-xt iliij xx' lIf'l.l-lll 11-3111: to llliillllglx' l st- vlqllllllif I11r11 t'1-vx' day: F1111 Slllfllbllllj 1'll'P gh, lll'l'lPlllPlj lN1l'LllLSt' ex'-r51E111114 xxzxq 1-xx 111111 l11t'-rf-51111: ll fl, tht ll, fl Xflflftffgf' "lC111l.1s1.1s111 x' 1111121 1:1111 .1'-1 .tml 1111-111 " llox -x111',z1ll'r'11 'hil1- 5111111-112' those' hor. -. ln-g:111 to h:1lL1, llllll 1xtl11-1's1o kivl' :1111l l11t1-h. 1-s111'1'111llx lfllv ltllfvkl ll :ls X141 11111. xx ,th 'xlllI1'll xxx-?.111l:11i1'-':1flt11l1'n1-- ,' 1 in Uvtolwr, and again 111 ll:-1-1-111b1-r, 111o.'t of lls rv'-1'-rl 1 ' .' to go home and la 1 tl - " 'l 2' " . that "Fl XXI -11 xx- l'ZllllQ' hawk to 1-1111111 xxx- lllltl 111 xaork xx1:P1 . . l . . f- 1, h T ll "b ' .L., 1 ' h a 1 ' l he '. . . I. 1. , ' ' T - - . , , . ' ,Q , 1 f 1 l . 1141 " ' , 3 f1 'A tl glt thz1t you must ln- Q11 o h la xy' and real hagtln v1':1: xxh:1t xxe- - - :1ll . ' , . . . . , d:1,' H1 ' f, May' 16, 11013, we xx'1r- :1ll ass:-111hl1-tl in iz T1i1'li,' li .v I Y ' 4 . xi X .. 'l'll4'Il ont- ot' th- l rj: suv- ll t'z1r11xx'11ll 2ltl1lI'4'5S 111 l.:1ti11, :1t't1fr xxhivh - " 1 K' - - - f l 1 , , . . . . 1' 1' lffalfllll. 'JI . M, K I rt xg A ,,v.,-Y - - 1 Elf lN'i1 Tig., ' r l ET 'Rf 3' A I ' ..., f Avwdn Y . 1' "ff i li, ' V- ' . A iv' If lf lu ll FRESHMQI I uf? Y nr! 0' M ,L ,fx Xfx fx Ri ,fd I '-- E O , J " xgsx L 5' .. y -Y Vw! :x xx L X ' 'mv , ENN.-VX . 1 1 1 X 1 x - X . L! -YM l vi' L, X X. Z , QXYXJMS' W ' ' -. i Ll? x . 4 'lf I :HX 1 ' cv-C""'f ' I ' , W , Fl . P ' K , V K X X XR 'I Z i . Gwgd-B5 5 X i A wjmfyf f ' N x x N , 1 fi .N S'L"T' X I ! 1 LX.. X 2 5 -1 f - ' 'rN"x ' if 2 3 ' 1 X x I ' In X x I 1 W 1 I ' X, .ixrw . xx xl, A If I J X ,X mfr- N, L 'U XX fi 1 Q X 1 xx X X N4 ku 1 f5-.A 67' 1 THE DLA1 VIE Freshmen Eliiht B 1 XXI IX X X x P-1 I 491 "4 -4- x QT5 Q . i A 'I,Xl I' I XIIIIIII lf'I"l'X NIXIi Ill I'I-' II1uYIXNI,l.E,l'IiI' XI.XIX IIXXIII.'l' 'N ILHY IIHIIMICN XXI I-I I-fl,l.IS XIIIIZIWPX' IIHXXI-'I.i, I1I-fl.I,ICISII1 KN I'IZXNI NIMUIIIQ XXlI.I.II 'IIIIIIXIXS ?XNI'IiII IZHXXICII NI IZIII. IIXHIHIY f,11,!.XEQ XXIIAMIX lIIXfIIi I.IXl'NXY NIXILXIX XXIIAHN I.IfNX IlIIi,I, NIIUXYIIXN QI ' II.I-I IZIIXI I IfX HVXI. NN YIYHN -----p -WY -Y .. - Y - Y ,V-7-..i. 'x I I . M-- - .I --. , --L- r W ' F -ff V-- f- ' A 2 ',, I -- ',' '. I Y I ' g- ' '. 1 . rf- , 'um 44, 8: . In f!'jT,v-I, W. ,AYMgQQf-J,,r--, , ' I x 5 L 151-115-fvLA1N vlnvv I I L'5I1HlL'Iwl. fiiuhx fC. 91.4.7 7 F., 1 - . - - . Y f-- ,...,Mn-.g... .J ,' ',g?'E, . , . 'X li V . Q., , ' . ,. ,-, ,, 11 , .,s,.f f, ,s.':s i' ' 4, Q.:-ff. H., JZL f 1 'A -114 L-JA -I ' ,,...F ,-l 'l- " .2 -f-1' " ' w,14. gf- t.1' an .I ' -ml lift- - rn? Q12 - E+.. QUIT '34 , ag .3 -41 L-:Jil m 4 X una - ' 1 f ,Q Ui SJ015 El "M - :max 3553 89,91 wwr9"" ,"' Fil. X D DLA1 N - S L of thc XY ur F- fn X Alf' fajr 1-r.-. ! - ,. -,-,,.,..-.Q,-,---,.,i , . f....,- Y , i I N"w ' ' 1. ,f - rr 1116 I 11'yt X 'ill' A . M111 H v ' rx 1 H 1 ff'-.11 1 .1' " 1' ',' " X' X 1119.1 :- I i'f 1- 1. 1 M1111 1111-!:,:,. :.!'. 1: Xkww. 'M H I 'NY - -'..11111 1' 1, Z- 1 1 1:, .x ' 1' XI,1-'.1 , 111111 11141 1..' .1w1l,1' ' 11 113 11.. ' 3 " 1"w:'1 .' i 'wr' .-.r 41'-'KAL '.' 1 '1 J. .' K-M xx. 111, Xi"- ' , 1 V. I1. . I-11' 1 1 . .1 '..:.' ' w1.- , 'zwr 11111-1 1 ,1T'IN'X' 1 z1.. wi-1. w- ' 'r'z11',':,, 'Tl1I'I'f- ' M 11:1-:wlv-1'1, mx' ,- 11- I,1' '11:1.1:1- 'V"',xl-' 1:, I V I' 1 ', ' V VY Y F K E 4.3552 ' ' ' ' 1' ' I v f- - L .3-1 . .V -- ' ' 1: 'F , .. I 1 i ,J . .-'-. 15- v.""f' 1 I ' l " bv 'kg'1'.f," I f ' 1 L -11,07 ,T , , -at an fu 5 1 A. 1 -v 4 w .V ,ns gf ' -1 UA WLET E5 XX XQ 0051. UQ 'Y-P, ls we X :x,.l.,A,, x , 3T3F1ga K fb' N , f '1 l'ff2xV, V Af val!! ,lf 431. ' 3 1 i N 4 5 ' W e Q I A X' ck! IJ I . - J- 2 7 W , QM 9 I". 4'- L- '39 'T ' 4' iff, Q N qi X l' I I L fr iv Lfxii Rfrl EW 1 1221 X IC 1 llc JLIIIIDII L Q S Q om wl -4 lfu1t -Aim ini' 4.4, wh?" E cJH'L'L'I'S of 'IQIIL' l'lz11r1x'iL-w ffl .v 'I :ol .XII lu " fxssc 'z 'c . ' ' 4 ' 1' X A W 'V 3 .X. 1 'Hu-1111 '1 s'l1wlz1. Iic .Xhm-I ful Hzxlc v Hy, .xxilltfl 22. lx 7 ' X -1' 'J :- In fini .XMQI w .,!. ,. ' 'B 'V - Iii' - ,V 1 ww: : ,: rw: Q QSM -I s , f A-fQgf,' ' f n 1 ,HJfgf"-B- , 1 LETTERPIEN USHI 001 :LLL DANEI MATLOCK LEON DUNCAN GOUDW I N OTTO CURTIS MATHE6 h MANAGER PAUL LIPSCOMB EARL SPARKS CAPTAIN COALH WSJ HAROLD BAWDEN LESLIE RANDOLPH A BOJNEU JOu5tx CLEMLNT3 I1 HILTJN LJNJ-X GARNLT REEVES IA. K' D, THE PL l Q X KQNKJ A If-an X 1 x, 47 'K' r.4. if Hx' 'iam' ui il1vS".' 11. . H: :N Y X , 'wx M 3 . ' V - 1 ,N - 1 H , 1 V X, r M H ' - 1' I Y?" 51-11,-f 7- ' fb, N1-' 11-' ' 1 ' - : -- ' :N + rixxzrwfxx if ' ' 1" NNI", . H ' '.: -.mlm I-'MIN-V wld" f N:':11,1'!'1:-I. MVN' , , K M! Y it 42. W 1' N Q ,,, 4-SF" -' "..,. , Q U nv fx ' ' ' i 'i X' f-,9:1zi!,:','7', 1 ,J -9371+ ' , '51 Q .43 f as-fi f A:'f.- , 1,--f, , . i Ayaglf.-.V:.-x, P -,Y - D DLAI N VIE N K t 0. K 4 XII' Npa xo Q ur . ITNT nxxin. ukls n xx rum u umm fx IHINFI x :Jr lx vm- x1pl111 xfrc x r 1 IIlIl1l Q ci xfr N XX if , H i Lx I Q 1 H M IN xi Y' HllNNt lflh h Q 1 1 ' 'W A INN ' V655 -v - 'Q-vw ., .4- 1 ' f"'4'...',. .f'4t, .4-1? A E W , , ' V . x s , C X .5 3 4 ',,, - , 'rss x.,"?e ' , l . U ,, , . K. , , ..- -Q, ,z , . . - -,Q -41 ' I .ga Q l 'k' T I 152 5 . f . i - fs5.L " , . .vJi.-., ' I . lv K I I 4. -,'.p.rl F-" -Q .., -: vzirrmn--s.A-.2.,i aff' X Q-...f',,... dm.-- A , ..:...-.... P-M Y-ff: :,'T:f-1-' 1f,g..,fA j1':':Q3: .---,E-:":' -4 ,-AA -..:1. A-3 : r: r-T f':yr"?'T " 1:29 l:5,' g,'T' L-.-- -3 ... ....-12:-:- ,. .h -., - ,,.H.,. -...- . t A.M: .,. I--IT'--"4 I'1:?:f--. - - .7- grfx..-1-4 fZL',j,?' i'f,'1:: . :Evgffvx f 3-:- 5:2,'1-7f'1'- x r:'g'I.". T12 --",- - ' 3. 'T w I-Y My ':w5:7L 1 Ififp i5.:,l'.T:: 5-tL:z.2'A.f7 3715151 - , ... -. -,, .... -I-,'L',4 -:--....-.- - tw 1. i:S-:., .J 1.1211 ,J 3 ':':7, 4 fin- 11-w:Af ifrwwq -...,.-3-..-14 ":'?.,: .1 - ,,--1 --1: -'fr Q- :rf- i',w:1L 111 HT: :.H, 12 - '4:.':?Z. 2:15:13 i.:.- ,Cz QI." Luv IL:T:',f:'f- :9"Q-2 I ,HH-1 3: :Q - -.: ' wa.1 -. .. ,, . ,, ,, A- - ":.,'.... " ,....'- - ..-...: :::2fHE aI'r.f7 QITALTA 'TTQFE 7:2L'cQ 'H' AQ A E., :...L,g1 -37:1 E5 2'---JP-13, I ,QQ-...' Tw.. ' 1 S Z, A ' :- : ..i-':v'- " ' - . .-'ff v-1 m,A'-- '-'Q "2 - 01512 H142 En.. 211- - ' - M vi: -:fQ13 A -'+ r 1 S .L L-.V ::AN? : 5-'tP,.1 i ,- 1.',: - 4 , 4,- -1 ..- .,. ur: - 1 i"e-3: -.., 3: -- "Hi i t 4.',:..g':3, T-jjj, I'::'.L.I?T'1 4-1 ...1..... 1-,,,,,,..,i -T7-AT .f.: NY N lll F IN xx N N 0 1 x N 1 N IIHNN Q alxx xx I' I l N It xx IH wig 'Ni X I 1 mi E Mg. X xt i f H1 Vex M3 5 1 .djx 1: IJLJX :K 1 LN' 9. T Aux X X l Y 1' I W ': w , ,. I L 1' xx . 1 M. I .5 Q if' 113' ' wgfg , gyru- , K1 z E 4 ,Q W, X ' ,jf ' Mft,-lx Y .,,r , I 5 it my www! 11 rmm YVHI1 Il w ' gl" Qf: 111114 T11 all ef Fang ilu E DLAI N EW gpm.. 1 naman.. lx x ?v l bp I N N X 014 :rl X ho N 4 lm i I X I Ina X X X Ullf I if' N tour hdm . , 23.1 " ' 1 "-55 .1 1 121 1 1 29' f 1 ,Q 1 i 1 1 f HQ vis 5 ,, , . . 4-1 ,ire i .I. l. M.XlI.lN'h IIIQTII Halt, Imrn-rs I. Tj ju y Nl: my xx:usur1v41I'1hw!1rSI smrsun th" te-:un 'af Hr xxzlwu surf- ruvkle-:mildr'm1ldn'I lu' sn gwd 4 un sm vmi run. Hi: Chivf dvliuhl un: in ' rx-.irlinu :1 pass :ami hw df-'Q-l1Ad are-:ll : F3 Ill'f'lH'llI'y. 3 ff-113552 Q "AH . Y, - -JA -. Y , , . i Q Q .V 1 ' D x ' II y 4 Q V1 . 1 ' N wlwm .louxsox -Guard, I,mr1-rslf mm -, IP, is ' uns llmvriin-'s purdnvr in ' 'mo-. V 'll lu' Q ' ' plzml-,ri his fllw-rnim-s un ills- fivld 1 mi s ll J , , A firmly if vzs good- In an-' rw-nn-r rush ""' ' - Thi!! vxunv his Yliy. , f A '91 '53 .f- 5 A V. 1 An . 's 1. L, t l 5 rv ' . N ' v ,fl HAIINI-2'l' IlI'IICX'ICS Lx1:u'1Q-rimvk, l,w-rlflrs . , ,, ' g,f.'H l, XKM-11 SI 'Il :ul rllv hull :md al: M-d ff 4ilH'.Il Hu- In-ld uith hi. vrippln-dfvllirkvn run, thu- P, H, H. rwmin-rs km-xv Tllill :1 ' ' sn -A nur furry lffl 'PHE DLAIN VIEW Q 'f c A S 3.5 1 ' 'A 5 lg T2 51 . , 4 -,Iv-', ? Eiwiffif M-Xl WQ1 EW The Nmeteen Nmeteen Basketball 'I cum NXXII .-4 UN .X , ' 1 D MIN ll 1 .,.11. x 1 45 P X 4 1 4 x n 7 1 . N 1 N s 4 v 1 x ,fwll ,sul ..- ,,,..Y ,Q a.-"1 5 I A J' 4 , ..-, 'l'!mv- IW!" bark'-Ilmll H-:lux ww. vm- m ,I www- xx! W,ll'1 I'1:411u1-w Hush Svrwul hw f-wr ,Aflli Th- I - su 1 rum nw rf IL- "an w., xx' HH 1. ze :wwmli :mv lwzmx mu In A-xr'-wixllulj. mwmd ur I,HVKILO'fv uns txxwr 41"I'l'll v-d fm Hwir Hmm' :rw11.ia lwx 'l'X,x Yvltlll wax fa wmv rm -mrs ua-rw sim.-lulwfi bm ilu r.-.nv u rh xx 1x N lin-rh Hal. 1-'nl'-1 nur l1'Xl llla-I In .nlllk Xl1Yvlll4llN I--:un 'l'h.- lwllll! wr Vfllx Iurl. fum wx S.NIIn'1!051T If. :4 wmv ,I IT 11 'Nw H-:nm :wxr gllzlyei In., 511:11-f x-,ivh XN'gqyl.lmi l:,lm1Xx 4'-nl.,-I MMP: :fl Xl,1l4'l xx -rv '-:u M x:1'l1vr'i W 'l'!'f- 'NWI 'fwllxv vvw N'4l'I I' ll fm' H-umfi vxznf zu v:'Rk1w--r H3 l.4-1 krlvi High mwmw :mu I,mk1 -'1 r'-331--' 11' x' +i--I'--.H--1' lr 1' Ivvy-XDR Ilx1a:I'v 4-I lwww ix ll' 1 V z-1 1' my. M ill .:. I-xv nw- .X '1l"fxi4'LxH21l'l1v 11-11-L xx- H! .1 I'vf"I"", lf Y111N'+!.!v'11ls - x'1'fil'1l'r'i I' 1. .uixmx gmlw If ry, :--- fllll I--I rw Iv'I1I'v-', hw..-x'-1' H.-1 if ilmi nm rw-Iv-r'w11 :Q :zmw Im' Inu xv-:arf :ami wax xv-rj, m 1-' H" Ili' iwV:1IVll'o' MMM 1-rv-aiif lx wi 1'- XII' Sxzurkf xmifr' xx?-Hx. vlmdrzf. mmf " 'r '-.1111--1irf1'-:ulnf 1 1111.1 Yfu"lLr11'1v uiv1'Xl1H"'I 'Nu'-" Xivm 'E.1Xyw-:QIEI-11111 Pm .H4,N1!'+'4l2lI10'!lXl11!l!0'I"I'lY.lTIHI1 HYHM 1rl:l,v4r', 0.1: H1 1' H 'H 1,,. '.-! ' 1 "' " 'I X :, Il-"1w'fffwI1' IJ! :ull YIM xx :VM :H l1-- I' H S --m' nt' U1-1 wv'xr'1 Ilxll XV-:. .1 'mi X. 1v L. . 1, jw. wx -.M "1 wuyld If V ,X- .. xvrw 'vllyllltfviv nm' Hum IAHJ4 111141 I' my uw ni Iilznlv uw xv .w :umi - Fw ll' milf- Hiaxuqwzk-ixs111xY 'HW U Hrs- Xp 1'Vnl11'l .mx :1 Vw 2"v'-'w' 'MII-1' 11. ' ' atvxx 1-I 12' '-:alll II.u1 H ll, hmm iw! 'fn Ilm7'," xx XIII .A N i11:.1:!,.41 in 131. ,N ,X v',.- w-11:11 l1ll11'1 VwX-'I' Emu.-flux!-11 VB.. Xu'1lx4'f' H: w:H,g,q.: 1' 1-f X.U. 11 X'4'1"'XQf"! 11I:f'!wX1'+1 ' , 'I III-II4lIl'l' XXI-IIuQll'l' I'u,I'l'lHN ' r'uX Xl.1r!g.--.lzxp ' I-41 11' 1111-he-4 17" :mx':41X VH! 4f-1' U1.1nv' '1 In-1' Wil I'H'!T.1ir ' ' Lum, X. 11 Z 1..v 1" :zu I -'X I"V5T,liN 'I If X '..', 1v,,H1.lx , :Hx If .wh--X XF' yu,-'xtwix I. II' X w. ll.4rl.e1. '- fur r A711 'WN ll" I"'?W1'i' I'1'HHf' .-W.: l:w,.1x. 1 rv-1 1, iw ml '.--- I'-1' pf- nad- IW' w 1' -bww, Ig K1 T 11-M. T' 1:a+'1vN T37 1-H' :mix If ' S , 'J , A .. -. .5 ,, - V - ,Q ,W 1 . i H V V A . JYWY Y f -- ' , , - I H , A ' A 4 , -1 ' A fn ' A.. ii "' ,rg ' 14" I IWW, I- fu fzffyhm 4 fn '1 13" P 'V 1274 J 4 Wir? 5 1 9,3 411 ? SW .. . . . . -nw.,wn::.- Q..-.1 f:..--lim-nv ,-:-'- - -N' A-vi""" ' ' -' " ' ' ' " ' U x Y.-'ww A . ' ' i x ,, Y I x ,675 , o 'V V x -A .fl--" ff - ,. 1. ,Q . .. .. . X X X , 'N ' .gh '. I v ' h 'A if If ' g,v,-...Vx . -4,735 57. 2"' " 4 . : A ,, gp , . .V X V 5 " , '52 'stiff ' M " . 2" : . . ' x' ' - "G:-Q's,,, 'i.,,gs.,,, fr' :IK V--4 ,- 55' cn .4 C Z ' 'AY' , ,Ur -TQ, Lgj. N " I 4? Q.. .vliwfx-4. f ..:... ' 4 .1 ,...Q,'.g I V , X lx '-- - f1,.. x Q owl-1 1-S . . K-an. .Q x::1f..a-k-- .A -. .Q N - ' A X -, . Y, , - 1 4' 9, , "Hia , N "Z 3 I gs ' A 1 N I , I . H dv wx.- 'VY ' 'N . . f ' f e,.f..w ' .QQ A 'L 'snr elf I uv-.ff fa XQSZ-5 XJ Urff.S -'ww-yi P2 I ! X iq, Q5 1 W 4 ' o rf' A I x 4 ,, xxxxi r' 'nv f ' 7l1"'.-it . k ,. f-1,-. 1A f J.,.'Zih wsu! H- K! Lg- We 19 1 v A , -1:1 E , 0 M H ,iq ..., . - 1 .1 - --14--A Y --, ---, 'M' xii-I 5 s. X , Mx ,I if Wwl TH pu.-an-us-vnu--w-' ..--mu--1r..r-W --iw nur,- 1 , Ay, wxw 1 W A ,,1 A., A. X V , 1 AX 1-.au -L , ,., . 'rw' V- ff"-+-gffn-J' 1 f Q1 - -1:15, 6.4, 2' s 2 " - A4 A 'L ' A , 'I ' 1 . jx A A 4 f. 9' .A - ' ' - ' 4 ' ' W ' , " A L' 1 ' A l' -A A 1: 4 ' V- J X 7 A 7' AI 3 j ' ' A A X TLA. .1 L ' fA A v IAA H i ' Af V 9 I- , N Q y 4 if ' A. ' I' 'M A A A Q Agfa A M ' A j ' : ' f f A A - . A - A4 A A f V - V H H ' 3 - ,J A 1 1 ' I . A ' ,A - - .L ,, i A A -- - 4 . A ' I l f! Q --- A A. A A " ' -A A , tv ' A AA I ' i W A 1 Z , -, V 4 H A A - A '- MYR ' 'I' ' A J 'J S - I P -.--,. f- l TH E DLA1 N VIEW ILL x 4 l af. fv',..c .45-4' I 'I 1'I1'.N1I'1n'In'c'I1 lgsmvlvlll 1111 mpc' Is. HI A1 ' ,r .1 X - j, . ' X- 2" 1 I M' r- 'I f-' '-.12 "If X 1'1" 'Q '11w K, n 11-v . f V v P X 1 - lx - rs - Pi iv za. ml. iw. li I in V. ' '-Y-hvvv'--MAN Y A W TT l - f A - - A I Lt'- --- 'PT-?-1 f:-f 1 It A i 34.1 'Tn A -1,2152 ""'g , A , -A Qg - A '1g..v. bzrfy Thrf f r 12,1 1. 1mQA1 M Zil- L Q x '41 A. Qdr wl'.6. Q ff!! V In-5 xy ....-X -.-.. S -ix qx If f- 3111- IV' ' 'I " 1 5 ' XV -4 X . -, L , . XY'11u1'1 Xvill 311- Ik1I1Ll 1111117 . 14 1 1 11 1 1' '11 1 ' 1' 11"- I':,1"1'.1 12 3 1-1 13 ,X 1 11 1 1 . w'11 1' 1"'x-1'1, 11 f111X !'1 N1 XY X 1' '1 fi ' 1E"1'. 1'1X-ff .1 X1 111' EXI.1'11 l1lE,1 11-1, ' 11 1 ' VX .. 111'X111XI11 XXL '1E.11N 'X-1'11111 1111111 Y -1" 12LfQf,11L1.1l,1X 11.11-'11' X1 1 111Q1,1' I1 111 ' ' 11 '11' imixxfx. Q'1.1'XX 1:1 1 '11l11I,1l1 1 11 '1. 1- HI YXX 11X1.i X 1Xl1Xl11fX i1'I11XX :11 1.11?l1,EI'1 1iXi.E'1IE. X -'1, 1 7111 X111 X1.XX'111X I1XNI1-Ilf '1'11"11'1 111' 11 1211- XIX1i1x XI' HHYA 11' II1X1I,3lI1'1I+111'fX 1131 Ii1ifN1l111 f'11,X1.NX 1:11111 11:11 .I I. Xl X 11.411 K 'X 11-'1-. X 11-:. 11 11XXI'1If 111L1 1.X . 11 ' 1J11121fIl'1 1141111'!Qi1N 1 1 1111- xXX1 HX1L1,XN X .111 11311141-11 .-1" !5X'1 IIIIXXXfiI.I 'X f:1- I4 111 u ' ' .1 1i.1..:- 1 1 1 ' X t1 1 -l1i1111 111 .11 '21 .1 :1 ' 1-1111 X'11' 1.1i3:' Y 1 I , , ,X ,-, ., . ,g, ,WHY i-TMR 'P f . 1 1 1 H 1 1 1 1 ,QQ ' 1 -1 ,-'7xQl'f""X""T'f- 1 "WY ,-4 --1-1 H' , . . I ' Q . fz'. Ak 'V ,iixdiglxi 1. AWA - f7f"1,-1 1 1gL:.fffg'7-1""1:.g- 1- 11111 Q A-sa 1 ,p , W, Q: V- - ,. Y ,::.-... nw-52 .p.. , TH E f3I-Ai N Efl BWP VJCJIQVA. ....2n!--1 Q ld. "' "4" ' 'H R . lu lf. 1' " ' .- .,- 54" -- 'X E" ' "M .,-.FV Y ...L ..':. 'ig K. . ,. xly , 4 , EH' ' - sf 1 ' pawn , ' -r, gjij' f ,,1.fa'2- f" 2' f SLT' 'ff' ,-Idsf, . ' . 'I ,,,.. 4 . HE DL N .Q -4-1 r- x 1 I Xnqlo Saxon Q 1111111111 N 1 x1 1 Q X 1 111 'X ' 4. "lQ19'i 1' 'N I ,- W, ..,.,...-w .,,, .. .,, -.- . 5 . r h V . X 11 .1 A -. I ' - -. N-11' '1 1 11115 11g1111- XI1 XX-11I11'1'1111I11-1 1111 7.11 I1 N1111 I' I-'11'--' '11111I1.1!I111.11'111 411111E1.111.- u1'111 .. 111 4 N-1-' 'T11 XX.11E.1111I 111.11111-A x111I1 IIN 111' ' I1':11111-1111'4:1111,'1 limb 111 11111 1111 N NI1' 1.111'r1-II1x11I111i1-1 '-INIIIIIIIY 1I.1111:1L111g I1111I1111 11.-1 '1 I-'1'.1:1I1 I1.1:1111I I-11-11111 111IIg11I111111 11.1 II NZIII 1I.11 III I.111'I111g1 111' 'I I'111'11'1I1 1I1.' 1111 111111'1- x1'I:1111I N1111111 :11111111. I 11 III X11. II x1!11111I 11111-11 XXZIII 111111 X111 I1 I'I'Il.l 11 I'I.111111-1 If X -1 " XII .111II11 4.115 1' 11111 IQ 11111 I'1-1 I I'I.11:1 X11-11 N:1I1 I11X, I11IZ, '1X, 1111111111-1x IH-1 1 II.1I1' Ilg1I1' I1.1I1' 121 11111' N11 "" '111 1 1111' I1-1 1 XIV rg1.11'L1N.1?N11:' 11:1 .11111 1:1 111 1' 41151 F1111 1 111.1"1-111111111 31-1 11-11 .1111: I'1111111z:1'1 '!I 1111 1111 .1111I 1111 1111 11111 X.1: '.1 111111111 II.1111lI'1111 1-'N 1I1 '1:1 .1: 11 '11 " 11,11' .1 12' I'.111:1.1X :X 11.1111 1' ' XVXX 5 1-.1 1 N I1.1'- X11 2111111511 '1 ' :11.1L' :'11 1 IIIN'11x 1':1 1 ' I'1 K1 I'1"'1:1.1' X111 -III 1'1 N-2.Z11' 1 X111 1 ' 11 N711'1.v1I NI11'1 11 1 .11. X1'11"11-14.1'111 I.11-1.131 s 11'1. 1 ' .N -111:41 .11' '11 .111 ! N1-1 ' ' 13 '1 '11-'1:'11I Y- :X -12- . 1 ..1. .1 ' -1,,1- ,,,, .- XM 1' 11 V111' '1111 , 1 N'-11'- 1x1 NI.11i1Il'.. .1"' .1 .1 1.' - I 1 U, . -t 1, ,JX 1 - . A ,N ., 1 1 If X ' 1 . 1' 1 . 1.'.. .X . X . 1- X- H X 31 . A 1 X X . - N . 1 . . , 1 x L , ,I ,V , b V 1, - 1 N , . 4. :il A' xg ' 'fl' v ' xx 1 Tlil. f1.fi11N VIILVV F-568- -'1 31, ff-A wwf- 2'-3, it G'V IXw.nSlIl"' "'l""v F ""' - 4" ' A " "Y V" ' f W ' W. - , ' 1 W' ' N f K V ' " - A , Sfll MIK K.1I'f.fuz 7 YY Y Z 1 I - - -Q ,,.... fir' TH 13 1 1u.f-U N V1 EW -.. mr -an-1' 64117 ij 1 , l .. x ,PV . . I' X f W -fi, --'H +- F .LL ..Q , ,, A - ' QM , X4. , T ' '.' - 5 ,Jffffiff ' ,..- ' , - 'f If 9 1, . 'rdf' , , . 1, ' f T" .,- Q 1941:-""""' 1 , ' , . Law' wrl1lXznP TH E DLAI EW -gaw- N rw., auggtdelg L 'fi-ns:..i'1' if N I. - A. . - j 1 A j' w Q 1, f ' 1 ' ' I .1 i . Af n - A ' Q ' I 'h i 5 Q1 - i 'Z ' E 1 R rv ' M ' ' T , I xy N 1 " 5. ' A I - V :ll A,2? ' 1 Af 4 , , fy , - - - -- f 1 f - 'i 4 , , ,, ,. 1 .. - T 4. ,tx I Q - V . I ,i N i : 5, Z f - Y F: . N A- 1 A i Q 3. , '5 I EQ f ' ' ' ' f " -1 ' 5 i ' 4 E A 1' " i T X L ' W i l r - ' H - 7 1' A" 2 " ' 7 V- A ' X " 3 1 in , x, fi.-.H'iX-' 'W P W ' " A '- T ' f -. 7 7 ' " Y Q' , " 3- E "' ' ' e' w qzliw.. '.Q',gi,!"j'-3"-fg'ff?'Q. Q X , -A 1' - E 1 '. j T - . - -: N - - 1 V X 1 fi' j '. 4 M Q' 7 1' i ,f -. T , 1, 1 .Q 4 1 If , 1 1.41, 1 15 h f -fi ff X . i 5 . A' i' ,f l 1 3' 5 ' 'f A A - i ' ,Q X A- -Q . X N k . .A 4 Af f " - T' F " , Z ' 7 ' 'L f X , 'X I y ' 1 E f, i .. , 1: M -3 ' -5 1 Q - T- . V ' V ' A. 4 j ' 4 1- in -' 'f' ' f Q L 2 Q x , ' Q 1 I ai: 2 :A . A - - 2' ' . '. I N- . . 4! i A . . ,j l 1 ' 3- ? I j "V i A ' T .L W .' n 5 j f .5 i 1 ' ,,,,. A E Q, I A! 54 'Q fl. f 5 l 3 ' M 4 i ,..,.w. 2 'Tm x , fail 'ak 'ul J ax, rw' 'i31lnn 4-no ik 3,5 ul 'int la A-I 'fl l f .E , , Q ,ik . L, . "'g,' --1 S Q' S ' " . .Q , ,I 2 1 uf' 4 'J' , 'X I r V .I- L 1" ,' ,M S -X , ' 1 ' U -1 ,sf t NN di 4 .,N' 1 'Elf "1--f iv " ' ' I 'I . , 1 . R ' o , 4 A K G 1 9. F . ' T- Q ' A ' 1 X 7 sv -..- - ' Z'-ff . 1 -!:g,,,,,,j -V I! s , - I F'-, . fm 'EA . , - 'v . ,A h, - - --1 'THE DLAIN IEW Y 1 l"l 111 r x 11111 1f' xx x 1 X '1 111 1 11 1 11 1 N N ll NVQ If 1 1 N 11 X fw- A " -4.55 , -1 F61CHfy I 11111 I .I E',111111:111 11riv1 Q1 121-1111.111.11:. 1111111.11111 11111111 A11?k 1111111111 1.1111 H1111 111 f111.11111 1.11 1111111 1-91110111 11111111111 E! 11111 111111'1 1111111 il 111'11'1x, 11111111 M155 1Z1111111:1f111I1x 11111 'WM ,1111 1111 '1111 11 111 s1111111L 111115111111-11, 11111111 111 11111111111 11111 If 11111 111111 111-1-11 111111 1vm1111 1111111 121111111 urzrb 0:1 11111111 11 11111111 '1'1111111:1w .11f :1 11-1111111 11111111 :111111111x111111:g11 -11'1 1f511:1 11111 l11r1?INr14 5 11" 111112411 '11 :11l' Xllxf V1111111, 1 11111 N11.. 111111111 1' g111111.1 1111 1111111111111,11.1'1g11111111111. 11 111 :1 1'1:1s.' 1111-1-1111: 11111 1'2lll 1111.11 5111111111111 -1X1 "11111 lLl:111,-.X x1...1 11r 1111 211-111-1111 11111 111 1.11111 1t11111i11l1111f :11111X, 1'111'.1111 f1'1IIII 1 111111 1 1 lf 51111 11111 1111111-111111111 N11' 8111114119 1x1-1:111:1111111f, 11r if 51111 :11'1 11111 111111111111 111 X1z11'111:1G1x1-1.111111111-111 1f511'11'a111d114111 r111f 111111 11111 1,11 1 5111111 11.11, 'I'111-11 51111 11111 :1-1 1-1. 4 j1111g11'511111r1.1111111111111 U1111: 1111111 1 1. 1111111 f111111111l1111111x111 111 11111-X111 .114 1111111 F111' '11'1:1' 1,1 '11111.-1' '11:1- 11,11 Hur 11151 1 1. HH !.'f.1ll,1llJll1'X 'lil ll1ll fill!!! fl 1!.'lfl 1111 1115 fl'1!!1K 1 wl.Xl1ll.' 1 fl Xllfl F1111 1.11 Ill . 11 '11Q111 XK11,' -111.:'11,4 115 5:1111 fLr:1111 1-'111-r 111+ 4101111 1'!11111 '1:1 111111 P111 1111111 1 .N l'll 1 ll.'l..XH1l11 1':11r111111 111111115 111111 1111111f N111 X1l1h 1111111111 1111: 1111 1111:1l'11111'11k1111 '.1'f111:111 N':11'111111111 1161 1191111 1. 111111-vs :11'1 1111111 1:11111 :11'1 1'1-ri F' I- 1111' 11I1l1' 1.111 NK 1.11-1 f V111111. f' -' f- -is - . 1 5 ,f 1'. X .yt Y u - ,L 1' - Y -... - - 1 - - .------ ntl' X y. '4 ' .- 4 ' PAR START f WA LANDJATQ B UNXQ PARADE 'ZX F 4654? DAY 7'mP fl xf 45PaTTT MLDGET f A7155 IQXDNKKHAL VSAM F'-RTE5'VN LA D 0 EHPTH Mlbglnff N IW ,113 K 1 Y 0 W y A if 'x .' LQ Q X s e f 5 W 1+ f I 'iv'-s! ll ff-'Q-S9 X Xff fi: ' , .f ' !5: ,DA A r ,H ,Z + 5 fig A . N Q 'ISK' Q ' -'fnnw i Lapin, p.Ru+-mg X f f ' ' ii X w W 1 I'IGGI,Y WIGGLY X XNU1 . k?m!1J?:1R'i'A2:L11'.l' A" '.I'4"N XY I1v1u'QQL1!'1 QU . I! K.. ,.,, f f1f"T..'1T " ,E F' . ' Ylilhlh Nm XQ' L' x'XX"'T'i1:, T1-11-3 DLA1 N VI N K lx 1 F6111 N 1 xx. UNK N 1 11 N 1 1 1 IH! 1 x 1 1 rn X N 1111 1 HK N 1 liflkllflf I1gI1r L 1 1 1 x 1 1 1 x Y! '11 1-' x Xx -5 X I 46 J I 'J A F 1 ,1r X'1-1111 "X I 1'11g11'1i11. 1 1111111 1-11111-11 111 1- 11111 111111 113111111 1'11:11'111- 11 "NU 5, 1111 1111:1r11:1111'1 Q11111' 1111-11" 11111. 211A1' 1111-5 11 111111111 11 "1 f111111 1'11111'1 11'11'11111L 1'f111-11':1 1 "1I11, '11111'x,1'1,1 111' .X!1:1111N 41"111- 5,111 1111111 1111'11111'11' ll Xlrf 11211111 11511 1- "11 11111111 111 114111.111- 1'11111 11 "1'111111l' X11'X 11 '1'1111'1'1'1 ' 11 ,XI12 f-11.11111 1111 1111111 ,11111111151 'N11-11, 1112111 11115-1111 1,1111 .11:111- 1111-11x31 I ll 1-1 111115 11111111115 111 11.1 11111111 " 11 X1.r111111111 XK11.11L111 5111111111g1L,xg11111 N'-1111 "N11111111L.4 N11w 11 ".X1l1 11111.11 1111 5111111111114 1:1-1111' 111111111 '1'1Il 1111-1111 N111 ' 11 IIN1'1I1l1l1Xll1llXlr,1'1'l,1lfI,11 1 111111111 511111 11111 111111-1' 111 111- 1111115 11111' 1111 1111 f1:11111:15., 1111 11-11:1-1111' lx 1111111 '.1'11 M11 S1-1 1'1f1r .' 11.1111 5111111 11111 1:11x1 -11111. :1111' 115 .1115 1111-.111f 11.111 '111 1:14 111111 1115 11' N 3 v1111l111 5111111 11111 11111141111, f11111'11, 11111' 1111111155 1115 11--1:1111111'R 1'11111'i1. 11115. 11111 11111 1,15 1111-Q. 1111' i111g 15 11111- 1'1-111 111-1' 11111111- 5111111 .1111 11' '1l11, 1 13.1111 911111 11411 11111111 1'51w 111 11115 11'111:1111, I1I1' f1-1:11111 lf '11111' 1111' 511415 11.111111 1111111 11111 A111 11111111 11111 1111111' 11111 11 '11 1115 11-51 11111111-1 111111 l'X111'l1111l11 fin' " , vi, 111111111 5112111 11111 111-111' 1111111+e 11211111.11 1115 1'1215.1 11115, 11:15, 11111 15111 K111111111 5'1fXo11, T 11111111111 11:1:11+11111'1'11:1111,11111'11111S1-1111115 111111 1111-1111111-r. I1'1' 1111- 51:11' 1511111 N 11.111111 511111 11111 51111 1111' 1'1'11111'1 1':11'11 111' 1115 111'1111111r 1111r 1115 h1.'1'1' 11111 1111 1111:11111r11111 111115 111111-A 1 11 " 1111111 5111111 11111 .z111111- 1-111111111':11f 11111 111111 1113. 111-IN1-I1lX1,, 1'1r 511 11111.1 11154 .5.1 111. 111 111111111 5111111 11111 11111 111 r11111r1 111 11111111 121. I11r 1111s is 11111 1'1v. I ini! ar- 5,54 -K D-' I. -K U 5 Y ..-T ' 1 . X '75-' 1 ,111 5,4 - 1,15 ,-' f""' - ' ' - . CARTER HGUSTON S VTX I I' HI AIJQI ARTIPS FOR XML XC NIIN ANIJXOI NC VHVNII-Ns II- ADX TO VXI- AP C LUTHING II I NISHINC S AND SHUIN IIFLSSIRNI SOI IIIIIHUNI-S mclf WALLER S WAY C lothes -Xml m mke em llke nexx 1 exelxone knoxxx xdle md Men 5, umentq tleated xxlth c ue Leax mp: no spot xtfun Ol 1011 anx xxhele I- xpelt Clothe Clefmmg bx method couect Penoxatmn that hlgh ,Q'1dd61H ex e1x xx ax WALLER TAILGRING COMP Y Phone 188 7 - 'Y 7 W W 7 W 1 A J A A A A LA v v v 1 W 1 1 v ' v v 1 v 1 v1 1 A I A JA' A A A I A AA A, , 1 Y v 1 1 1 1 X AA " ' AA K , A 1 ' 13 Y 1 Y 1 1 1 1 1'1 XA A AN In A A A AA' 17 vw 'y 1 v 1 v v J J l K J A ' T ' J ' ' ' . . . . . . . . "" " , , , . A .-. .-. .-. .-. ab: 9 7 - . v 1. - - . "I.Iz1lle1' s VK ax' IS thexx'ax'.takesd11't uutof . . Y r K v' . V V 1 v v . z S' .ze Q I. ' , '- ,.. . . . A .' A 5 c A 5 1 A .1 . C 1 g 1. 1 H I . I i' . V V I A , . A u w v - w 4 . v 5 .. 'Q , t s . . VI . f .i . If ' V U v vf v X ' b A A A V - 1 --S ' pk hm I ysx H WA 'N if 4 Q' rag' I H' if 6 ps J llzl J L Let Us Supply Your Sport mg Goods 1 ls nm Ill lllllrlll Donohoo Ware Haxdvtdre L-amp y STICK TO THE FARM BOYS 1 N 6 l 1 Q UN Xt ll'X XS I XNIMK Dl'Xl'l CJPNIENT LONII JH . , Q 4 You will tlrul tlmt wo :ml ,lust :ls len- tlu si: Qtit' Zllllilll goocl sport :xml zll ut ,uooll SllHl'llllLl'Q'llfFllS215Yllll uw. Hum' lust :tim is to plvzlst- :tml sut lsly' 1-wlgx' SlHll'lSlll2lll who 4-utws this store-, to supply tlul llc-st tlmt mm lu- llzul ut El, givvu priw lu Sllllllllllil' n . . . . . L!'1urllSHl ull lmuls. lllt'll1lllll,Q'.L1'llllSIlllil :lm- I u ' ' . ox , - l . lr liv ll'Xllllll5.1' in Hzu'clwu1'u H11 lmvo at lbw l1'1'lgrutccl farms tor sulv in tlue lufurt ol'tlu1Slmll ww Yzxtol' District ul' West T -xzts llooll la ml. Slll'1XX'2llt'l'2lllll at lwztltlttul oli- mut 1 mzllw tlus tlw lu-sL ta ' un! sc't'tlol1ol'tltv Y lst. ,X y v N 1 L X V i ' ,Ji AF xx J: l 4 4 ' A A T, S j , . .-Xlx l'l'1iuvlvw T -x'1s. TH 12 DLA 1 N M3125 , -, A - I ' " - ,-,, . . -hm, -11'-- -lg ' "1 . ., ,44,f- .,..,,: , ,rf -E - -A . A K . - I. L 6 f wx' 'X . 4 'f1'f A , up 5. 5 ' f ,..'., Ml--- 1"" Ll' . HXI n 4 XX xl' 4 I P 1 lL"XX.- I rl f. X R if XX MJ H XIQIJXX Xlli I9 X .1 lt I1 ,X-. ,. X: 1Q"-'Yi4E.X KQTQ Q T V X lflyhty-Sir K IGHT AUTO COMP Y m -Xuxtm Stl oct Q XclN s XI THE COMFORT CAR SHEPARD MOTOR COMPANY VlS1t Our ew Quarters Ll N 4 4 HDX L tx N N LX N I Xulll LHIIXLNIQ Q NLC 1 1 X N L luque N N1 M 11 4 NN um M u ue INIQIQVELC JACOBS BROTHERS IHI LICQI-HIlJII1ND-XXIIFHTSTOIHN ON IHP II-X S 11 Q WJ D: A '-' 'J K ' J Y ,,.,.. R A i ' . A' --- Z -, ..-. A ' 'A' A' ' uw- "" "' pf ... rw " f V ' 4 ..4 ' .. A H 1 ' , ' A f ,5 .2 : -3 f Q 5 - I' 1 :"',' ' 1 C' A ' A '13 A 2 f 5 11 r ' .-.-. .-.-4 R. N., 3 A4 - . V . 1 1 , V5 A , - L3 V . H - : f- - -- f 4 ' ,. f A 1- C 7 5 ' . ...f "" '-' "" A -. A A ' A A . .-.. .4 .... - C . Q - - 43 1 L - - ' V -44 r-1' Y .-J kj .1 . .5 P 13 , , A A. U A '--4 . v-+ - , .. . I ...D 3 'f A- ' -K L 3 -, A, - A '44 ., f. -f f' ,,. 1: ,,. fd' 3 T A - - '. f X., " A, .Y "': J f--f A.-1 A' J.. ' 1 -Q 1 A 1 j,. I X J ,.., ff ,.... ,1 : IA -, A 3 C . g .-. , ' r . .. A ,K , - v A 4 K . L VN, 1 "T - A H- v l 4 A , ,.,., P w ,-Q ,.., Q rj .--- X ... " : f J 7 A j , f' V Nl " :-Hv.- -az: fy -1- ' ' A , A 4 . 5 ' i ..- w 1. 3 H .-.D -:A - W i A 5 7 k""'.A J ff .-' 'l, 'I , 3 L' "" ' ' " f A 1 :j v . ' --4 A ' - A , "- 4 4 V Q, , - V :Z T - 5 1 f M 4 ,, 'J 3 '3 ,.. ,..- ,c - i f - is Cf- -- ' f-+ 2.2 -J ' ff " Af f , 1 v. T 1 .. .... 5, C -5 f h . .2 f V ,.. Z-1 7' ,.a A 'Q ' . 4 v-4 1 ff ,... .4 ' - W i ' . A A ' A 1' f"' 1 x . ,.+ -J ' .1 . v V , , ' ..4. ' fr 'I ft Q Y 1 . , , ...I L, -+ .. A , A A 2: - I, . - I h-vu '44 1 ' Y 4 4 A ,., - -,. ,IA 1: ,-., M - , - A . n 1 L F 4 Q " - A bw-1 1 j 3 , F' , 2... T i 1 f f'- . ' P ,- - , L V fi A ' . A fx - -- f-' .. f-f ' -va A 3 - A f 1 ', .4 A. , . n X ' -4 . f' - V "" J v . Z Q Y' ,-'I pi. A 4 Y a Q T f' - :L 1 R - ' v ' . . ' ff I T A - ' , A . . . F' I 4 .-.4 A. v-Q C I ' , . -A "H ., .4 W- PM -J '1 -, , 1 A- . A g A , ' ...4 V -4 V1 - "f T 1 -A f A . J -9 KY' 'i - -1 A f' A ., , A 4- . ..-. . ' , A Z1 3 1 'H - Y. - F ., A R. 1 1 fl , : 4 I .A j v--4 N0 . A F: ' A 1' 1 11 5 fx A H ., ... ' . ' - V - - . A . . . -' Z - 'f ff 3 '1 "1" -- ,1 .... 4 , -A A A . , . , n A 4 r-4 !1 I , X 4 A jx! ' U mx:.L',-.',.-A-W,-:.wgAw -...H-. X- x xv'-mllfvr--w-1:-.xurvr-nm wx - . T1-112 I iw.,f xiN vuzw ' 'lh'i'H"" Q MA-1'-I 'P i . 4' ' , P' I 5- -- -'- "' ,- -- -- '1 f1'.,'1- - ' . 1 ' 4 .7 - ' X.. f 5 ,""' 4 D ' 4 ' N.' , , +-'- -- 'X T L N LHX11 ANN mv xxvw wx I KIVQIE luv IH2lI141Sl','UL1I' 1 lui JIH1' x N1-Qxx lfl-j.x'l'l'1:1ff-If11 A lm .Xl,'x4'HIXlQ 1'C1,.Z.T.'T 'I:'." XX f1"'!." X rw- ray ,- 'lff' A 'Q IfPXl 1 II.XIll' Ill-il MU I I l'lfX,X.' lvlxll, M1 'H 1, , . g - M 1.Imi1'lQ iw-i n 1 l PALS FOR TE YEARS h1g,I1t 11111111111 1tI1 tI11 1919 C11 1L1L1lI0N Q 11 111111 11111111 1111 U11111111s, 1 I l 31 IH N 1111 IIHXX Rlchalds Bros 8. C0lI1e1 1 I 1 1 X 1 1 5 W N 1 1 1 ITN If dvfi I 11111-1111111 r Sparks 1111 111 1 A 1 mn 1 w v 1 1 I 1 N 1111111 1 XIII V . 1' ' ' -. . - 7' 4 , I 1 1 1. c 1 v 1 ' ' 11 -1 1- 11 1,- .1 rw - v v 11115 X 111 1 11 1 tI11- v:1I11 -11 111' 11. 1 I ' 1 X1 I -'-'-1' 11111 5111, I'UI11f'I111Il'I'. 1I11-1'1- IS 1 1 21 1111111 I1'1111111111's1111'1-111y'11111'1I11111' - I I 1 1 I O 1 T 1 4 0 o I 1 I-211111111-:E 1111f 1111--1'1:11111:.x 11Ix w1f1.1w l"1-II-111 "w1f111I11111:1111111:1 Q--f1-111111 111111 11111 11 11- 11 1111111 11-111111-1,111 "'IiI.11I rw' H4115 11111-w wiv- II.I1l1i YI1I1I" I1-1111151 14111 1111151111111-11 111111 ::1j1 f11111111'I11111?111111111111111i11I114111111'X1-II" 311111111 A1-1111111 11111111-1' ".XIl11 1114 1:11?111' 111 1211- 111'1111i::1I F1111 11-II 1111 111- 111-1'I11 :11111 111-111 XYI:11 lIIf1 I11- 111-1111 1111""' 1'I1:11'I--w I' 042111-ff 1111111 111-.11 II 51111 11-II KJII QIIIII' 111111 41 N11 v1-:11'14f 111. f11l111:1-111111-1151 "I-II--1'11'.1, 1:1I11- 1111 III'-T 11111- 1211111-,111 1:1111 1'.1 :1-1-111111 I.-+111-, rr, 1111- 1I11r'11 11111- 111 N111111l1-" ll 'l'I11-r1- MIN' 1111 51111-5111-11, 1,1111-V15 I:'PIIf1 51111-s111-11, W, s S sz1l1.1111-11, 1'111- 'l11:: 211111 5.111-,111.111. 11111 I,1111if1-111111-las Q--11111-111:1II .'I1- 11111114 51111111 I11-1-11111111-km 111 ll 1111-111111-1 111' 1111- YY: "Ii Nliilv- Qll:11'Iv'lI1' , ,, 1, , Frv- 1' Z "'I'I1is :111L:I1- 1-1111111 1111s zmulv " M. .' ' "Na - 1111- z 1:1-5, N111-, .101 I-, or 111111-v1-r 1111-, an-" Frv-11-rI1' "W-I, anal- .'11llI1- 1-1111111 amzlf- . nl-I' ' l'fIl I'il'II,IJ HVILI Nl JW Nc PW FULTO MBER COMP N C XI Xfh N4 ,xx 1 N A I Ill 4 N 1 NLP K will 1 I0 '4 W4 Y l ily!! T L I'l2tlNX'li'MX'. le-X215 I"l'II IJ1' ' 'PIAI 3 J A ,T A A X A J I'h+mv lin , - . I,l ll.IP I 1lII,IP . N4 WY UWM UV U, "x .1 IUVUQ Krx .xx ,, .x -. ,Hui j..' V . V M Il'-in M' 1. ',-1.a.I XK:1r'r-1. N '.x:,1::'1' - 'X -1 Nl: NN-Muir 'Y -uv '-.xxwzaf ' - -iv ' Ii .NI II.1:'rg1x if :..:'. X. ' r ' ,-r ll.:r'5l1ff .-'.I1'f"r':'F-'V-N Yr! -'- ' 4',lL"1' l.'1f1f11:4' 1 :'r f' Us v'- xwwili Nixx H-11'1x1vl-1x'l1.'w-11' V- ,fn 1'.lf"3'Xl ,vt " '+ xx is .'1x.fkTY'lIL."'A 'na wm " .s,,X..1ij1- rwfi U. XI! Xbfuh nv .l11H1nl' Sullllbf' Vuxs ui 1"lT' Ns l,11'suvx11lvE Iilwz. .My xml' I-41" Nr Finhx ami lfrxx' K-'rr' H- :mud wld dau nr W -fl Lid'-' lwu MIN-zarsIv11" wmlri um mf--ly bv said in M1-X l!w1ll:xrd-A pr-Aw ' ' he- ICH: 1:11 -11 l'1lrY1:4 Malin-. mn- 1' Fla" -- 'fp' . 7'-NLCTQ5 off ,P qx?'tLe oy'7'!, Q11 7540 50 9 'L sf..-an-Luau! :Pr ?UqQR 'W' 5 X :ffl QQC N97 X Nbsxilg wif wa' HTQ ,.,, lj Ipranxi xNS A I I I , V 1 ,Y I Xl QYIVXN' ,Xllfllf X lil ' H W 'ii.1':H Xl-' 'Y XI I I H' xr,-.., 1 NN .1 Ji ,P wo " 'ss al Q .::'. 'il r: '21 15- , Lil-10 1 'IN UCN lfifl L fn.. ..54.,., V44 XIII! fy four -1 - tN4 vvp .Tm 111' T l1ld'N 'N TI INN flax. H 'Nl Q. fi. FA? 771 C USN Fd dans, 4 - N E-I 1 1, " ' 1 Q' x I , . ,, . is-"X A. x'.....g'I , Q A? f' -T1 , ' 4, L ' 446 :I 4 N . . ' . x , I V, G f ' -. S3 hw' gr. I . I ' 3 R . ' ' 2 . 5 '-.fi I 'I ' ' Q V f : K . . W n ' ,Ne -up 1 ' v -C T ,iii 1 - ,' " , , ' ', "ig '1 , f Q 5 4 - In A I' - L -3 2' r 1 A 4- J' f V, , f " I , I N Q 1 , : Q' . , 41,5 I 5 A, '- .5 ' ' W - -r, H 1 Q- N I ifj K' 4 4. - ' , A' wg',,,f.-ff - ' A . 54' - . .I ff V Lx. -A n ,. I., A f 1 7 ,I A ,..,.v "J V 33 , Q :Q 4 1 ,R 1- - , . --W. 3 , A .f , 1 , g.,, - - 55315 . -E f . 3' x .,, 2 2: 'Y . K ': A 4 ', ,' . Nd i , 4 if ., 'T A 5 ' ff- 1. . u N i Q , an . : J4 g. .i V' . w 4 2 T ' I ' , ' K, " 'V , 5 f K 4 . . ' ' Q ' - Y.. , , fig, . . , . ff ,-,I fy ,t -1 - , H A v 15.4132-X Q. X sw --y Harvest Queen Mills Plainview, Texas Millers of High Grade Flour' Get the Habit of Using Home Products HALL Sz AYERS GRAlN COMPANY Grain Elevator Feed PLAINVIEW TEX AS Miss Creole Richburg, The btrll Better XX il Threaded In ul 1 tion CONNFR MAT HFS BATTERX COMP X Phone 16 Auto Rovi X I I I I 7 , ' ' ' L I I I I 1 - , 'Y' - lard with Rubber' ' ' s 2- nkvki . p . T ' ' J ' ' J f A Q Y v as , fill" XTHI HTES HHADQUARTIH-IS X IB x I X L L1 In II B.1II GI1'mIN DI' IN .IXI H Ib ll I W:':gI:I . Drum'I'c1r111-XH.1IIv'If 1' I NIIIIII1: .I Marys xx v II: ,Z . U . Im .II IT:IIxgk1'II, flIx I II .Y 'IS XIII I'YI-'E I' f,A1 I.- I'-TT I II1'rIfIIIv--:ImII'rz1I-II'I:1I4III If XIIXIQII I11I'I I'I'IIIfIlw I .If II IPIM-vI1IE'X:IIIII IfmII:IIwIII I' 'IX I I 'I'-'Xzw I' IN III I' XIAI 'If IIII' SWICUI 5 XXI NI III11I'zIv1I1w frm' Hmm VQIIIIIII II II Irv I'I'f':1III. II XINXIIHX' IIXXx CANA fe 4, ff LITTLE CHILZD LIKE ME FORQAHEN Wt A P ING OF THL GREEN VR 'VXI ThAM'P JQLL R fx ir EEF Y GRACE -vlf W SEEKING- QUVMQQ F0 Fx MEIPQ X I1 ag ."- F: 'QQ K? 5 , ' Y -Jw. ,I ,v I e- 1 R - 'E 5 f- , , R h x 7 L ' , A 7 ' ' V- I J' V v 0 ,.., is 12. ,. x 4 Q 7 4 'X . '-' ' Af 'L. 5 -J-f -f Vx ,A , Q-1: 'A' ,Q Fx M51 xx 8 1 A. ' -5' ld -1- LJ I T- f- I ii '- -,., f -..I 7 :-I -xg' K th.: 7' X Q fr. '-" Q ,fs ,Q , 4. V ri . 'r -5 5 J. Q ll! . 1 xx K L F 1 h 1,-sk? - I K h sl A L 's:J :A , J K "lf - - 5. 1 7 L' ' x.. fg Y-5 ' - Q, I fn . Q. 1 ffl fv U f 12.3 J --4 :X 7 in .,,Qv'-' 4 f :V 1' 'Y ar is r ' ' Z1 ' 1, L ' F' ' 5 G4 I 40 . b .E M fi ' ' 4 A I R . X KINDIR K RLSbLLI -Xttm new It L uw 'X X xc SINIIII N JIIILX X LXX IX N II It X I -XXIII? In nu lt x mx lem KX IN 'N I Xi IxS IISUI mu I1 mt I,u1Ic ICNUOHIIX U J Led Ixtdtg mc IINIII mu Aunt Im Plamuevx Nlutual III'QII'Iwl11dIILQ Assn IQ xpwt 51 Q t me Qllltxkx IIINUI mu m the St lu I as I u menu w I x IINII If Hs L6 961 I x S I IIXXIX J A bmw QIXQ' nf 'N If " M .md China Stuc I0 Nu 98 G1zmtI Id, I hone I 40 I 1'L!'1 wn1,m:n'1' rw-1'1'm:su, . In-unle-1' :mai llpliliam ' I I , I I' ' lllxxlswxlm 1 J 1 r4.xxavl'x1x'1'1il- num N . Y ,114:xx'n-:mu . ' 1 .-2 - 4 Il:-xvzlirilmu:ASW-1.nIvx Haul NX'z1k4IIIQIxTw!-1 111: III' Illuin 'RIN ' 'Iikx '-ls rm-: IIXI.I,II,XIllx swm-1 I'I11lIIIIe'X',, 'IU-wx C- I A 1 AM-I II. If I'l.-XNIIUIVII .MU ' 3'-:xt-Imxx' .-Xttf 'I -5'-at-l,:1'.v plum '11 'V '1'y21g I'Iz1im'imx', 'lbfzls , , , , , M,x1,cwj111 I . .L ' 'aux I. In. x. . LI H , I Q 'z -I II zt Att ' 1'-z -I,z1x' Insllws A Q T GV: " ' ling' P121 ' ' X' 2 'I Iyflrmllt' 25431 ' 'f'fN K I3 YI P'IfQ'1zII."z'1. " CI 'R K' , .IZ 'S 2 I ' I 'ft 3 'z '2 2 A PII m 13: I FII ' I, HQ." I 1 '1 VIII Ilvsicl 'IIN' ICIIMII Iiuilmiing' UH. VIIAZISY .I. I' INTS UST I JI'.bX'I'IIIl' I'I '.'II'I.bXN IJTII WL, '-I'IHI1'zlllK Iildgx I'Iazi1.viv V Tcxzxs. BIHQ ,. Cf -I .'G'I'UN S I ev I ' II 111011, I'4pc:t1'5'. XK'1te1wlm': I I' .T ' 3 ff. ' I ' I I f... I 4' J' Xuulu X .xf N -Q12 .ff 'V' 5.3, ...ll 1- . 1. q Q '--,vllll SNELIJS ELECTRIC PHOTO STUDIO We lefer xou to the 1llu511Q1t1o11s 111 thus bool P'a111w1e1x Texas STLPHEIN LANE FOLGFR Inc 119 Commercul Collewe M 111111 lltllllllf' Jexxeleu O11 Grxdultes axe 111 Der- 1111 We Welcome You Catalog Free T I ROA H P D1 L, re xdent OR Y 'FfPlxX H 5.21 Cos C L uE Waco, Texas 1 1 ll XL d1.11111, Ugg 1 rlmunls T11r"ll1Lh f rnrh School for H1511 I r nh Ntluk nts 1,H1ii1n2TI88 E IM1YT1D1U WE TEACH BY MAIL N I' lil Sb I 53 Q. torx N' UL il T 1 I I 1 1 H HI 1 -. ., Y , j .- T E :T 4 4 ' r - .. 7 ' I 4 'x .f -1 N ' 1 in , A ' f I 2 - Af '7 - f - -1- f 1 A ' , T 5 5 2 , 2 1 Q Li 4 ,A P- 1 i . ' 1: T f - j- A- t 4 4 :' - 1 W 2 - - . -4 3 -. ., 1 f Z: R 4 ,. il rg L 12 ix 2 T ,. f - ': O - -- Z E ' 2 A- f . J : 1' 1 1 1: 'f i A X Q g - ' . - , .- . 4 5 4' ' - - , 4, Y 1. 1 Y - 1 T - : f V- . : 2- gf 1 f . , ' i L -T A A 1 N 4 : -3 Y in f' 'l. 4 I 1 m 1 . g 3 L 1 - - 3 -L --4 g 1 A . 1 - , 1 x . .. 1 1i I J i ' Q .. I, -4 - 4 , , ' ' i ' f 7- , 2 11 f .. T - Z- 1 - 3 - 1 S .j i 3 g-- T 5 I 'f , - 1: A ' 1,4 , N 'I 1 Z i X ,A M ' fv - 1 .1 - 1 , , , l .l. 4 Q, A ' , Y, A : - 2 1' up n A 'i . 1 ' 1 - A U 'S if . " A A . -. Q.-H 1' g n F -, U .4 ' f ,--7- : -H , J 41 Ep-5.5 .viii 5:5 7 .4 -LAST' - ' w:: - . '- v f M 1-3' 7 .7:': , 1 ' . ."I7- L7 I . .. 27-11 at x Q 4 Q 1 :11..:' K .. :-,: P 4 f 1 - 1L M xl, ' T' - -' Fi, - :-14 ,' Q - i A 1 :QQMF fo U- -:-JM SC, 4 5 I--A L -1 'A :nf-.V -1-,",-5:5 3 'S --- ,: . ,- - . 3 ,- - Q i -, A . -..-N57 1-'M 0 V' r -4 A ' 1,---1- Alb -rn W A Wi 1--gm - . -V - - , 4 A : 1 nailz A 22 5 f -L 1. . .. FF 1- 1" ' ' MISSING PAGE


Suggestions in the Plainview High School - Plain View Yearbook (Plainview, TX) collection:

Plainview High School - Plain View Yearbook (Plainview, TX) online yearbook collection, 1914 Edition, Page 1

1914

Plainview High School - Plain View Yearbook (Plainview, TX) online yearbook collection, 1917 Edition, Page 1

1917

Plainview High School - Plain View Yearbook (Plainview, TX) online yearbook collection, 1918 Edition, Page 1

1918

Plainview High School - Plain View Yearbook (Plainview, TX) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 1

1920

Plainview High School - Plain View Yearbook (Plainview, TX) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 1

1921

Plainview High School - Plain View Yearbook (Plainview, TX) online yearbook collection, 1922 Edition, Page 1

1922

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.