Phillips High School - Mirror Yearbook (Birmingham, AL)

 - Class of 1940

Page 16 of 64

 

Phillips High School - Mirror Yearbook (Birmingham, AL) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 16 of 64
Page 16 of 64Phillips High School - Mirror Yearbook (Birmingham, AL) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 15
Previous Page

Phillips High School - Mirror Yearbook (Birmingham, AL) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 17
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 16 text:

s-.W 4 'C' lx 1 11111111 1 111111111211 111 1111 111111111 lk ll 1 1 ll '1 l1I"lIl1'lllC C 1 1 IIIINIIKL 1r1de 1 1 31 C Cl 11 11 N 1 ,1 xv XX1 lkxx 11111 I 111111 1 1 1 rj 1111 111 1 1 111 111 1 N11 1 x11 c 1111111 1e ew e '1llClEX1llC B nl-161 9 umm HXRR x 1 xxx Xmbmon To 1111111 I1 1115 11 1 ML TINE F1111 811111 T111111 Xmbmon T 1111 1111 1111 I1 1 rv 11111 1111pp1111v.r 111 11 1' mme C Sven xplt 40 llfillllillll C u xxxns XX 0004 F111 1 1x1 xx R 81711711111 XIl1lWlIlOIl T11 11111111 I1 61111115 o 17111 11 1' A.ct1x1t1eQ Photographx Club 38 39 Band 37 40 R 0 T C Band 37 40 Xulnan Dedlcatron 39 Xrmls 11ceDax Parade 37 40 N R Banker 33 39 DOROTHY XIIEEN F0112 D111111 -Xmbmon To 111151 1111111111111 111111 no man 1l7I1t"f.Y I 11111 1115 f1fl!0Illllf1llI'f XCIIXIIIEQ Scholar h1p Com 33 Ihaba Publum Com X ce Prei 39 40 'I ble Clef Cl1b 38 Dramax 1 36 37 Waudeulle 37 38 R O T C 9ponQor'38 Iarahal Pm! 37 S er 3 39 Vue ' s 39 40 Counc1l'Nlember 40 DOROTHX Fokexixx Dot Xmbmon T11 111141 11.11111 I f1 11711 f1 11111 I 1111! 11 xxmex Iromethean 38 39 I a- 4C C Club Stunti 38 9 ep Squad 39 X ro zram 38 39 9 R Nrce Pres 37 Hrstors C' aw Sec 38 'Nlarxhal 7 Dokorm LoL1sE Fkeuux D111 Xmbmon To rf111h 1111 1111111111 runa on 1111' 11111 111' 1 Su111'sv ctrxmea Xe talla 33 40 Nirrror Txprst 40 Hmory aw re me r 4 37 Xnnual Boar NE11113 Lol 1sE FRIEI Frmllj Ambmon To ,If 11111111 111 111 1111 111111 I un 11r1111.'1 Xctnmex Natlonal Honor Nocretx 39 Clulw Com 38 L C 37 40 Ntate Pax D x 33 40 Curl Reserxes Qec 39 Pre 39 40 Xrmlstrfc-Pr01.ram 33 'Nhrror Xgent 37 Boxxrs Cyl Mx C1111 Xmbmon To bf Il 1o1111111r1111I 1111 1111111 ROBERT Eurrxr CHDUID H1111 .kI1'llY1l10l'l To 1111111 11fI11r 1103 11111111 Rrnrcc x Jxxn Cm xss R11111 X111 rltmn 1111 1111 r fl 1111114 1111 11r'1r1' XCIIXIIICQ H1 tors Cla Su 37, Scraplucnfuk Chr '38 Xpprecxatlon Class Qec 39 l14l

Page 15 text:

l R Nluzrux Nlxr CCRRXN llllllll 7 1 11111 11 1r111111 III 11111111111 If Xntnrtre Nuholarshrp C mm Chr 40 Narnonal Honar cuetx 39 40 Pre X ua 11 r Ihalra Noun m 321 Lrrtrn S 5 L 3 ' e 1 Ill rlters Club 39 In rams 39 'Nlars a 0 ad 5 Dr 11111 1 rps 'Nlght 321 X n1st1Le Parade 3 C e 38 eemh Class Sc-L 35 X18 Pre- N R N Cmxu x IJXXIILO Ammrtron N11 11 911 1I1.v111ur11g111 1,1111 I 1111 11111 11111 11rj11111f1l1111 I 1 N uu xkhr jxxr Duns I1111 ll 11 Xmbrtrun T11 11111 1115 111111 1111111 IYIUCN UlllCll'lCZ1Il 37 40 111 1 40 Qrnatmnal C ub 1115 1 3 e1 lllxll 38 an a 33 Xxxrh I'1uxLL1 Dura 11111111111 111111111 'I 1 nj 11 51111 Ill 11 III 1111111 ll II 1 ctrx 1111 Nona unur Nouetx 40 Drama IC 17 8 e 1 e 6 u 3 I fl tma 4 hr m 11111 Nluur I Ill 11 Amhmon 111 1151 tu 11 1111 r111111 111111y 111 1111 flllflf 1 1111' 11111 ,ll Jlltflffflll III 1'11111y 11 atlsmex Nlrrrur Board 40 Xnnua Board 40 ra matrn Club 36 40 Chr Plas Readmg Cum 40 Iublruts benror Plas 40 Nlar-hal 39 45 b Pre 39 Ra 111 Program 40 Red C row Program 40 Npeuh I 1 mgram 40 Ixrocsxs D un Xmbrtron T11 111 ll 11111111 III 1111 11111111111 f1 111111 W 111111 'Nha DW11 T1111r 1411111110113 T11 Ill 11 111 1 lll.1 P11r111111 111111 U11 1111111111 nhxu DL111 hX D1 xrox Ambrtron 7 11111111111111 IJ 1 11 1115 1 J 111 11111 If 1111 1111111 11111111 Ill 1111 nmrxb LOLI5 Dr ummm 111 X 11111111 T 1 1 11111111 11111111 1 1. rxltle dlo Club ' 36 37 DRPX NHL lJ1L1C1x ox I 1 II 1 11111011 T L 111 111 f 1 I 1 1 11 11 Ilflfllllllll 111 11111 11 1111 L nxtle r ed ro 1 1 1 e cr s Nrght 36 9 'N arx a 'NI XRJORIL DORNI xx 11111 1111 Xmbruon To 1111 gffllf 1111111 llffld FL 1111111 Xctrutrex 'N3IlOI1HlH0ll01b0ClCIX 39 40 Nlnernosx n an 38 40 Scrapbook Com Qen 40 ljfilllliltlt C ub yrs I7 eve e CluJ 13 'Nlrrror card 40 Yaudexrlle 31 S R XIIFIOI Repol r 37 M1rror Xgent 3b Xpprecratron Claw Lrbrarran 38 39 Xnnual Board L11 uuorrs LOLISE Douurx Ambmon To Ill 111111' to rfmh 1111 lop fl 111 1a111r 111 tlzz' bllillllff fuorll -Xctnmes -Xglaxa 33 39 'Nlember-h1pCom 39 -Xrmrs trce Program 37 -'K E X Program 36 bprxng Fe tual 37 Saudeulle 37 Nlarwhal 39 Us ,J 1 iv-1 T 11 li BI R11 R Aml ' ' : '1 1 1 ' ' ' ' 11 . 1 ' ' si 1" I ' 'C . ' . ' Q .' ' 1 Sm" ,' , Y'-+ll1.IlIl lBad'4I1g" ' Q "I ' Co .' ', ' ' " '3 , 'CZ ' 9, I r a. '-HJ, Clul Stl ti '38, '391 YV ' I ' ' 1 P. T. A. T 341 , '38, ' 2 . ,h l '38, '4 Q Pep Squ '3 'Q CS. L. C'. '39, '401 an . " C'lul11 5 -,' il., Ph'll' 5 ,"1 ' 'Q 1 FI " '3.Z 'hflillllilh Pa- Nw' rad ' 1 Sp ' ' Q '. ' "c 'SXQ . Pre-. '-,-,ox 1?1Q1','f',1 '37, Vive Pref. '3S. "".-Y . '.".',' l' ' Z 1 'I 1 ' " " " - L' ' f ', 1 . ' """'- 111 111' 11- 1' ' "1 L' ' 1 111'1' '1'11. . I, 2, " 1 X: . ' " ,Q 1 "' A ": rf- . 1 1- 1' 1 Act ' .2 PI' ' ' -' . C' '.-S62 '37g Ci. L. C. '37-' Q C0-Re' ' ' 'l V' PIN. ' 9, S '. '-HH Ba ' " ' .'-'411g Nl 'Sh l ' . -'40. . . . 1 .-. 1 . n. ', , '," X' A11 l' ' Z '11 111' 1 1' 1'-1 ' ' " f .1111'1' 1'1'. ' ' A' ' " '-N: Na' I H Q " -1 '39, ' 1 1" Clll '3 -'-lil: 'fr ll C'l f C'l l? '39, '-U11 Ci. I... C. ' S-'-lfJQ Ch 's 1 Music Fetlval '39: .Xud. Prog. '391 P 'll', 1 Nighr '38, '40g .htraea '39, '-111. Cfx . . , 1 Ihvls " '1' '1 '41-" 'g.' I " ' QD - ' . j ' -' V ' l 1. ' Q ' I ' V 1 ' .' 1. I " 3. : ','lg'.R. s.': d' f ' 3 ' .',- ' ' ' gl ' V1 ' ,. 1' ' ' 1" . '. N11111 .V ' ', '- " '1' F3 E . . b Q f C'1..x 'Q ' ." 3. Q "C. D." 4 ' ' Z '11 1 ' I " , 1 ' f1.L'1'1 1 '51' f, 11' 'IL' k- ' 1 ' .- ml " 1 u ll' 1 pr " 1". .X'l' " ' sl R11 ' '39, '-411 'l'l'a1'li '40, S. R. Pres. AL' 3' 1 , ' " 55 f".1111'.1 11'1'y" 1 All l' ' I 11 '1" 1' f.'1'1' 11' 1"1'1'1'j' ,111 .1 11:11 II 11' 11 A . . . 1" ' ' ." ' ' . "' J A1 ' S: J . R C' ss '31: C'1'l R - 'rex 'SXQ Phzl- - na , ' lip 1" ' ,'3 Q .l Sh l '37. ' ' . '37, '38Q VVr1r' J C'l1l '40, Tr ll C'l f 7 l "., 1 ' B ' g ' 1' ", '311g.:. .111 . -me ' , . ' Y: ' 1 ' ' : ' V A ' f 1' 1 1 ' ' I . 7 v' 1' A-'A ' X ' 1 ' ' ' . ' ' ' ' .' 1 - ' ..Page 17 text:

1 XIIR xjxxux IIUXD in Amlntnon To half' 1115 lmml un flu Inu: lennlz fL.l1rn op porlznuij l.nu1l..w ctumex Snholaxshxpiom 40 I hers bec 40 Owen r Sep 41 s x X n Basketball 39 XXllfm Nlxux bun pu utmn If 1111 11111 gun mme-. Phlllxps 'Xlght 35 -I-U Bas etluall J rank 39 40 r lstme Pxogram 37 5 R N xukl xu umm xx ULRIH IIIHUOII To munj Il ful: 114117. I!! 11111 out In In Illllll 111111 lfn atlnr on a lltlllllllll ul mme- :nm mmm uwu mm ox s ers Lluls 39 n is nw 6 HINIJFX I1 es 38 Nic 3 99 Banker J Mxrror Xgent 39 Il I Nux 1 Kun lution 11111111 In 111111 1 ll Inn jmnm Izjfnult ftljl To fu fn1Ur1111o11.f III ai! ll J ml man fuuli a L mme uex X 4 Dmrnatu C uw 36 +0 Trern mera Llub R X16 -HI Ban er 36 9 Marshal 31 Hum Fxrxx Hufluz 1 If Ambltxon To IIIID7. ll mon than 11 0 qufytzozzs on our If XIII! I-1111115 1'lI1llIJll tzsh ctlxxtle stu om I1 1 v JS :mam Su Ilxu llnlfpr Ambmon To IIHIAI ilu I vt o fzzrjllznza fflf,1IlIA hr 110110 1'11'1Jl10J5 I1 110114 1111 lluf for Nzjxzl nmes D annum Club 6 taxa 3? HlNfilIlHll 0 I ION 1 mntxon I 1241111 lutln 1111100115 than Dun L Bxuxh Club 37 9 ll nt 39 Nluu Ilxxxxmxn llammfnzi Xmlntmn Yu lfllllffl uni lr lm fwj X IX mu I 1 u u 4 ll ll 5 lt uh XX 1 Il 111 mmn l 1 :milf II lu!! 1 r Q ina f 1 II lutlc lllll 1 I ll Xt bl L1 I If 4 urkl XXHXRIUX Ilxxfxrxw lif 1 mlymon 1 , , mm, A yuh XXIIIIIIII lm mlm!! play IXIIILN x 4 X E Kr!-IORFF XRIHLR Iluulk Gzurflmppu xll'lbltl0l'l To .fn Pfllfflfkf 'z III Il hail. clzanxpzorzslzzp Xctumex ben Oxg., Ixexndent +0 Natxonul Honox Socletw 39 40 Head I hex 40 lRCNlL.,IlCd5 Edltor XIII ror +0 1 o an up om C h Xthletu om mey Pres 39 N - 39 Ntudent Lounul les Chr hlentxon Lum 39 1 lea ll 38 EDWARD Pmcxnu Ifluum JR lullrf Amhmon To Int lik: Lombardi to lvl! like Dzllaggzo and rftzrr' lzkr Bain Ruth Actlvltxes S R Pres 36 38 Mlrror Xgent 35 97 40 HISIOYV Class Pres 36 -I-0 Vice Prex 39 Banker 35 37 Basketball 35 39 +0 B:1sebalI-40 U51 QQQ w'fP3Sl"' IQ T 1 E - ' R 0'R BE: .. 5 ,, ' ' 'lui V A "" J: Q' 2 ' ' .' 5 is J N .' Q ' ,tu ' .. Co .-' ', ' 4 Q S. R. l're:. '38, M'rror . ge t '39, 405 ju . , :Xml " Z "1 W ' 4'l'. 1" K Am' Q: ' ' .f ' 1 sk "S, 40: ' ' ' T "' ,' QA mf' " ' ' g '. .Pre:. '37. , , I.: 'i."i'l' " A 1" Z ' L'4l'L'iL'.l I f' Y gr, Vi Act ' x: Hy ' S ' 393 P ll 'at .' C 11. 391 Ufh .' ' ' 1 Ii gI',h Cl ,. Pres. '3'Q -' Cl aa 'S . Pr ' , '39q S. R. Counvil . mlmer ' S, " , ' "S, ' , . I 7 . n 'i XV1 . .mx KJ .' Il x noun ' Af' " Anl' ' 2 Cu ' x ' lu' l ' IIIQCIIJ I . . M , ,K J.. IV! ' ' ' K qw jk! AW' "' si Ya: ' 1' '33-' U5 -. " 'I 1 ' -' A, ' .. ' . '3Sg C1111 ' '391 S. . "U Prc-sf . k ' ,'3 Q . ". -,R ,A ' :J 'Ylu LYVVW . ' I i --L' 1- .,4 VV A- ' -" 51 Afhl '- Ac' . 'sbq' 10nlaIl"'3-'39. -rv Nil. 3 .' 71 . il.liR ' x "' " 2 ., ,Hx f 'ni ' .1 I Act ' :Z 1' ' ' '3 3 May Festival '37g Ves- l' ' ., " '4 . - - A Y M1 J Iil.l.1s II.-xm, ' M 7 X l" : "0 ' ' " " ..'I'j,'. Activities: S. R. Pres. '36, Cibllllfil Member '37g Pen ani ' q f ' -'3 Q I'1'cs'ie ' , '-PO. 4 Q - 'Q . ' ,, . 3 " t " Q .A ' ' z ' A A 1- p '. , .' Cr' " 2 Prorm- hl'Illl '37-'-HI, C1 r.-S ' '. '+lI, P lwll 'ity' ' .- ' Cl '. 'SSQ Cl l Stunt '39: S. R. Vrw. '38, Vin Pres. '35, ,. '40, cltlllllfil NIL-xxllu-1' '3S. ' J.-'11, v'.l1"' 1 1 Aml' ' : "f " ' 1" 'fmznl in mlfrgf' ' I1 :II 1155151 ,V fr nf, lj- I Q1 .Xvt""'s:.Xl1 :I P10 llQI'IlIYl'I' '39, .4412 Uvln 'SS-'+H. L , Cc '.-S". '391 'I ui lQ'I'1lI3hf' Club 'SS-441. l,l'L'N 'SEK Yin- -. 2 -Tn I'rew.'41I1 Ili-Y '-HI: '1Kr:11'lx '39, VW: Nlllfbhlll '39. i -I "f". 3 Ru 5" ' .- " J A Q i, 'ir " fl" un., , x,,, Q, 'x A ' ' : 'f lf' ' 15' 1' ' "r. 1 , - r. . 1- ,-Xct' " Ci 'iw Class Pres. '371 S. R. Mirror . g nt 1 . 1 , 'uf' ,',A 1 '37, '38, " - A .. . F ,i .. v, H ,." x y. Q vs A. I-r 1 - A,- ' Q S'h l 'xl' C . '38, ' r. ,- " C . '39g Ya ' ' ' , 'ice Pre-.'. ' 3 I ' " P' '39, . ' " 7 . ' g 'I'ru'k " 1 ' -'-I-0. ' Q v - v- v x fl " .FY ' ' 1 ' A ' . I '. L ' '. x , ' ' ' . , v 1 ' A ' va - , '. .M ' I YU 'V "- ,A ' . ' . Q ' u - ,, -- My nv u v -- v 1 -. v 3 k. , 1 Y V : -. 0 xl

Suggestions in the Phillips High School - Mirror Yearbook (Birmingham, AL) collection:

Phillips High School - Mirror Yearbook (Birmingham, AL) online yearbook collection, 1932 Edition, Page 1

1932

Phillips High School - Mirror Yearbook (Birmingham, AL) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 1

1935

Phillips High School - Mirror Yearbook (Birmingham, AL) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 1

1937

Phillips High School - Mirror Yearbook (Birmingham, AL) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Phillips High School - Mirror Yearbook (Birmingham, AL) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Phillips High School - Mirror Yearbook (Birmingham, AL) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.