Pendleton High School - Papyrus Yearbook (Pendleton, IN)

 - Class of 1916

Page 17 of 60

 

Pendleton High School - Papyrus Yearbook (Pendleton, IN) online yearbook collection, 1916 Edition, Page 17 of 60
Page 17 of 60Pendleton High School - Papyrus Yearbook (Pendleton, IN) online yearbook collection, 1916 Edition, Page 16
Previous Page

Pendleton High School - Papyrus Yearbook (Pendleton, IN) online yearbook collection, 1916 Edition, Page 18
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 17 text:

EMEEMEEEIMEEEEEEENEEEMIEE EEEEEEENKH CLASS HIQTORY EEMEEEMEMEEE MMMMMMMEEM BY LOUISA DETRAZ S1 14111 1 1 N 1111 1 s 1 51 1 1 ll 1 N11 1. 5 1 1 111 Ik 11 1 11111 111 111L11s1111 1 W.1s1111 1 1 1 1 1 . S L1 1 1 1 X 1 1 SN P1 N1 L I 1 , 1 I U 1 1 . 1 NN . 1 L. 11111111111 1 S 1 1 1 1 1 111 111 1 111 1111tx 11s Il 1 1. xx . . 1 11 S 1 1 1 'I L 1 1 1 1 111ss1111 11 1 1 s 1 1 . 11 1111 . xml ' 1111 s S1 1111 1 1 1 111 1 1 ll 11 11118 N 11 1 11111 1111 11 1 1 1x llll 11111 s11111W. S11 1 t 1 X11 1 11 s11. U 1 1 X11 1 ' l ll U s x 111 1 1 1 N 1 W. 1 1 Nl 11111 1 N 11111111 11111111111 111 11111 11 1 W11 1 X 1 x11 1111 1 . 1 111.11 11 1 111 .1 1 1 s 111 111 1 W1 NLLI 1 . 1 31 111 11 1 1 . 1 . 11 111 s 1 1 1 111111 111 t 1111s 1 11 1 1 1 Nl1lll'N 1 111 1l'1lll1f1116L1'1l 1 N111 111111111 ll M111 11111111 11 1 1111111111 11131111 1 S1111 1 N 11 N 111111s 1 1 1 1 111 1 11111111 811111111 gl. QS 1 1111 1 11811 L 11111116 . 1 , . 11 1 PAGE THIRTEEN RMMEMMMMMEMEMMMMEMMMMMMMMMM K., 1' 1111 11111' 11, 15112, W'1s il v111"1' W111111111'l'111 41il.V1 111111 11111111111111' 1111111 S11111111' 11111111. 'V1111 v111'11,V 5:11 1 11'1I11.1'1111, 1 1-1 '1,11.' 1111 ll1,' 11v1,s 111111 1'111'L11 L1111 s11111111I111' 111' 1'1'1111111111. 1111111 S11 1111' 11111111, l11:11'1'111 :11111 1111s111:1111. 1L11111W1: 1"1.' :1 YK 1'11' 111111111'1:111L 111,11 N111 '11 s111111111 .1Xs1+"1s111 1111 W1 W1-1'11S111'11111.1'1111'11111111:11111111111511111 I1y 11 1 1 '11111 11x'111',y111111,V '- .' 2111152 111'L.11' lll111i111gI 11111' 11111111111 W11 1111111111 11111111l111g1. "1,21'1'Y-1 1111 1111s 1121-X' 111' :111 1111's L1111'L,V -s1x,1'111111g .X1Il'l'1l"l11S 111' W11: 111 1'2I11.V1I1g.L'1'1'1V 111'111111'1z111, W11 W1 1'11 11111111'1z1111111 111. 1111111 s11x1 s 111111111111 11111111' 1J1'S11"1J117 :11111 1111'11111"' :11111 1'1111 Ii1'1g'11L 1iz11'111"s, 111111211 1111 .'.' 11113, 1.1 11."1 1J1111':1z's. N1,v1'1111 S11 '11 -1 s1'1'111 :11111 S15l'1111121QI1' 111' 111111115 -1s 11111-ly 11'11'11 11l'Yt'1' 1ff1 111115211141 N111:1 1111,,'111"s. S11 'll 51111'1.1, W1 11111111 111l'11' W11' 1111111 1'1:1. .'11'11-111s111'111z 1' 11111 S111' '11 1111111 11111111. W11 11111 111111111111 11111':11'1111:11s 111' 1111' 1.'1-111111111111 Higl -'1'1111111. '11111'1'l' t1111,v 1'1-131511111111 '1s 1111L11111111i1111 1J'111l'1l11'Y 1111, 11111'11111'z1g'1111 1111' 11111 1"11f1. 1.112111 11111 11' -115111111 11, s111 l'1l111ll' 145111011 111111 111,,,'1111 111 z1sf1111111 il 11111111 111111111111 '1'1111 :11111 111' 111:11 1111111111111W1111l115I111lll1l1t'l'211l11'111'.Ny L1 1. 1V'1'1 .'.' 11l'1L 11111111 1111' 'ns "1111 11:11'1i :1g11s." f!'Yl'.'1111l1 1111111' 111111.1:1We W-1s V1 1'11' 1111111'11s111111', 111111 W11 'll '1'1111 1' 11111111 S1111 1i11:.11I'V g'111W1-11 l111'111g'1.x' 1111W11 1111 .1 11111 l1l'11Q1i111fl11 111' 1111Q.l'1'1lllS 51111111111 W1111111. 11 is 11'i111111111:111t.211111111111-111111. 11 W'lS 11111 1111g11111111g 111' 1111 11111 ,'.' ' 111 11:11'1'z1111 11111' 11111-1 1' WIC 11111. 1111 :111 C111 1s .11ll11IJ1' 5'1'2l1'1J1'11l'1L1b11I11'1I 111'1111g'1'1111s Wl1111W11y11111's 11,411 W1 '.11:11'1c11'1 .'.' ' 151-. H: yu, 111y.'1 11'11111s 1111111's 111111111111 '1 11 111111 1111111 s111111.111'111g', 111111111ss 1+'1'11s111111 Il. 11111 11 S JDS 1111 1,1 L111'1'111.':11 111111111s111'1111'1111'11 --su '11l12lj1' 1111111 111.11 1111 ll 1'11111 :11111 QJYC 111' 11'.'11111111-11 111' 1"1' 161 z 1' 5' ' "1s Ja 11. g'11:111. W11 1'111I,11111' 111111111'1:1111-1-1 5111111-1111W W11 111111 1' 11111111' W11 '11'11'1ss1,'111111 11111111' .' '11s. W11 11:111 1111111 z1ss1,'111111 W11 W111'1 :11'1111I 111111111 1111 l'11il1ll 111' :11'1'z111's. W11 '11'11 11 X'111',V 1l'l111I1Q.1', L1'l'C'l'11. s1:1111111111'111g 1111 111' 11111111111, W11 1' 1 11111111' 111111,'s :1.' W1111 11: 21 1'11W 111-111111-, IJ11-' 115 'L111 g.1'l"1l1,1y 1'11.'111111111111 511111111 111 L111 "ly 111 1'1111111'L11"- 11111 1I11'.' 1 S1 '1111 1'1z1fs1111111'z111111 21 ".'1i111l1uZlI111 "1 ' 111, ' . W11 1 11 2 :111 1111. 1 111C 111W2lS11ll1'1llf.l' S111 1111111 1111111111', 11'1K1 "1111s"111'1'1111 1l1I11U1lt'll+l1 211- '1f'11l1 1,11 1'11 11t111'111. 1'11'11 1,11 1111 .1llII1U1' 13:111111111t. Y1111, 11111t,1111111s XV4 W111'11.'1 1' us, 1+'111','11111.11 1111111 1111 A111'i1 111, 1.111 1'1'1ss 111'11s111111111 111 1111 1 11l11l' "'1'1 5111111 '11 111111, W11 11111111 s11111y :LL 1111 '11111 1111 111-11-11111's 1111:1g11 Ii1'11a11' 1'."'111' "'1'111 S1l1r11'1l11t'f'1l1l1 ' 1 ." 11 " .' 1111 1'1'11'1111y 1l1'11l,.,'1l11'l1 1.1111 W1 W111'11 :s111:11'1,1111ss 1':11s1111 1111111 11. 1' '1'I11 1'111111s 1'1'11111 1111s W11 1111-1 A 1 ll 1, JT ','. U 1 27, l11l5,1 F1-Q1,l?1Kyil1'141' - 1 111111, L111 1111. '1'1' 111 11111-a1s11111s 1111111111 11111-s11f 11,' ,got 111.1 1'1'11111 S11 ' 1'11'1 1111111'1:1i111111 111 11111 1' g1l1'll' .1 ' 'jf ' - "1. .' 21111 1111 S11:11'1:11 W1 1'11 111111111 st.1'1111111g' :1.' II 11 1 111. '1'111s 11:111111111t '1Y'1S 11111111 111 1111 111'v1-1' 11'111 11111

Page 16 text:

MNH H H Ya H H1 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 1:1 H H H ia H H H' H H H H H H :MH HmmmMMM KNEW MMEMY 4157 1111 111' 1100111111 1'N1! 111 N11 111 1 1111 X 1111 111111 1 S 11 1 11 s '01 S 11 18 11111 s 11 A 14 1 f1ss1s 11 U1 1 1 11111 t 1111K N 11111 111111 s 1111111 51111111 11111141 Q 1111111 t111 Q 1 11 1 111111 1111s1111sQ v 15 S 11 A1111 I, 1111 1 1111111 111 11 111 s S 1 1s11111t1 111111111 Cl AU REVOIR 111111-11' N11Q11eet11 1 11111411' 1 11151 11 1 11 1111111 111111 so su 111111 X1111111l1111L 11111 1 5111111 111 118 5 1111 111x115 1111131 1111 1114111111111 s 1111 11 L1 11 1111 1 111111 111 11111 1 11 11111 11 '11 K1-14p111c111 1198 s111111' PAGE TWELVE Hmm MMYEWMWMMWMMMWWWWMEWWMWQ Y Y W Y 1 1 Y 1 7 ll Ill I I I ll H I ' 1 H 1.1 ' E, 1 E' 1 -E EE - E 1 A E 1 J ,1111 1"1 .VIZ 'lfl "111:11'1-111-11111111y11111'11:1i111i11uN11111," "N111N11-1111111111141-1'111u1111111111x11f 111191 1411T' 1 11':1.' 1 '11111 B1111'111111'1111e, Nov- 1 11' 111, H5112 UI 1 11111', ':1.' 11111'11 111 1+'111'11'1111-, .1:11111:11'y 2111, 11 J". .,'11, 1 1l21f bee t11e1"1z1'Sz11'L1s11,111111 111, '1' 1 '11 111' 111412 111111 1' 1'f111s s .1 '1l1,'2 1 'z 1 115 4' "' ,' ,- S11, 1 1 1 1111111211 011111. f111' 11114 1111111 11'-S1-'11i111' 11:11 11141. Y , S11 11': .' .':111':11i 11 I ' y Q'i1'1 111 "'1'111f 14115. 1 is: 1 -' 111'1'. S11 "11s1z1,1' 1111-111 1111' ,'11111 11111: S111 ' 1 1 1 -1 - 11111.17 1.11 :'11-'S 111'L 11111-s 111115111111 11111' 111111i11g 1'111' 1l1'1'. F1 '1 ' . 11 . ' "111-' 'F:1'1' . As 'f' 513911, H ' S111 1 11'111' 111111111211 1111+ 111111111151 lay, 1V11 511111 1,11 1' ' 1 ' S iep, H As ' "1 ' 1 , "1g'11,.' ' 111s, W1"1111i1111s11-11111 11811115 "sing 'u11, N W1' 3 ' ,i Q '1 '+A 1' : 1L1.', S11 fs zj 1'11'11 ' 1111'Af , 4' 1 1: H Vvg A 11 I I ll!! ll! Il R ll!! 11111111 R!!!Page 18 text:

I l,Lll1LllUJ8 EEE H H E E E E E E E E H P H E E H H H H P H P H E E E E E E H H E E H H E E F E H H H H M H P H H M Hmmm MMMMH M KNEE IE NME EE N MMEMEE M EM sollool blllllllllg, e s l L L lul llc xxlllLe,,,o un olc l lmstmwslel Leone ll ll ue D L I llssn ll ltle lxo l lll H lLlL Nl llllll L 'ul l llllli l L l Aoulsl DL Ll ll Ftllgl SLULIILN PROL ll N M B811 l'uLLl0 'Nllss liostoll N11 lxillllllltl Ml s IMUIJLILN N NNlsL lLlL N1l5SlCI1lIJK li L is l Nllss IL IN Nll wld lssot I Sllllllllc l lxlllstlul INN IN Lllc solt NNIU1 s 01 Llllle Ill1LLelml Lud LL lLsL ue mls bl+NlOL l L a.LLllbuLLs of htlllflli Lllg e-lllus Llle NNIL Lllf LllllllLlolls Lllv plldg Llld lHE CRFDIIS llll we L ld Llllllffs ls NNK ll LS poo mln e ueedul lllollq. U1 lll I l Sll0NN NNI, opl l L lc the lllllx Ucmbbl ll L IUIIIU S IIIUI L lt lu Llle 3.UillL0l1Lllll In M Llcllflllotllel lllllllll Se lllfll 1' l.LlllLUY IILILUN occ Ultll LILSS IYIIUQS bm Llllv colllllloll 1 L lfuc LIL, LGOIIQ lewgue, Dellz lfussell Llld NINILIL Kopllll opguul Lllell homes Lo us 'Nllllllll lil LLLLlll Allde lbflll ollL0ltLlllLd to l Fiffyl ll , bllrluelf lk to L ll orlogk dlllllel wlllle 'L SOIJIIUIIIOIQ SSDI ll plltw NN Ls lleld LL l,oulsL Dvtl ll 'llld L I'ILSllIU6ll Senlol p'llLy Lt N1 llv Bc llt tlvl s M13 l1lLll My uLL ,qfue L l'Ll L o s Sllllf tlltlKlT,ZllL16dlll0llilllLN PAGE FOURTEEN lllOl Llld Lllded NN ll llllll llll s lf of ull ut NN IS L lss llllf Uslllll 'L L fllll"tll we xx ll llll Llls LL 1 ll QLIIOO se l IO roms L 1 Ulllll or u llc s Lllv ls L sAlluull 1. llw L 4 L llllbl s vs l l ls L11 ltllllt ls s L 4 1 lllml NNQ, fowl tll LL L Lllll tllsL NNHIIL up ss losL Ly Slltlll lllslll l l l5Ll lfleslllrl ll Hllillil Allell lbll slllr all ILLIIQ KlJeUIg'bl Sopllonlolcj N15 l LIL. NN llll lllls Sopllolllol Q lull l1lll lil.LLL ll l QJUIHOIQ Letgllel P pe flllllltblj Hobfmll N1 111,111 IUIIIOI Altle Slllllllt l SOIHIUIHOI Ll R LY l4ousL S0lJll0lYl0I L, lllus IS lllsLol5 lI1LdL lloL Llxs LN s of Lllf, NNUIIII bh0LlxlIl0' s l lutof Llle Slllll L JINOLIQN t tl KUIIIIIIUII llfe Ll S 1 Ll Lllv il It llcls you ll Lve kllo IIC Lho. Ll un L15 ot lb lll IS Lll LL Lllosn NNl10 sm vteu Lllls lllsLol3 NNI S0011 he lol1foLLL ll by Lllose xxllo know tllelll be'-.L 19 NN0lld s NN0llx lllgs ILS llllCl lll lloltol ou L L lllll ll II huL LlllS ls Llle PIIIIUSOIJIIUN of IIISLUIUN IL IS IIIOIP Ol less blllllll md llll lespm L01 of PLISOIIS A ten llsg flom llw l Llllfs lllcl sLlllnl lb Uuldeposts llllllf' Llle long NNIIIIP lod of NPIIS NNllllQ IU the uncle llll Lbls slladolxs bellllld Lllem lest Llw IIIIIIIOUS lllle Us who lllwellxed Lllell llLLl+, may lellcls led Lllnll llLLle selxlus Llld L lulsllod l3uL uollopo tll'LL some diy sollw UIIQ xxlll load thls Olllolllz le 'llld kllll L Lll'LL NNQ ll uv llx ell H ME M WEEE MM M ME MMMMMM MM ME WEEE M MM MMMM M M - s . . H L., E A ,U U U 3 UU U l-4 -3: E: I L- . - , : A . 1 ' 3 U", A -- Cl'2"Pl.U'- '--I-W1-'M . A L L .. l: , gg - ' -- . U- U- .. . 7 v P- ' nn. ' A u v U ' "' . .1 A . ' 4 5 . l'L . " 'n ' svs- f . L.: , ,, L' . - ' -- , 4 " , , , U UU ,, U., .. U U - . U , H L .G .L M.f VV 's5N,.MU 'Ll 3. UU l U U. U, U , ,, ,.. UU 5 U-U UU 11 ., . N -4 u U A ' A U ' U-LU 0 4 . E ' "' 4 ,. . UU . --U f U U- ,, U . -1 U U , N f L , ,, . M lUQ fl-izg . -gi qs H wr if .' 1 41 '-f.'1- -'Z .. I '24 . UU U . -, UL UU 2- U . - ' ' lv j j - . . - . I . - :L ,E U 4 VD ' '- - . - - . - . . - - . ... 1 W C4 1' . , .Z - . rj U- M - - . . . . U . " - A M . ' ' . ' ' . A , - lL,, ,.- . ... g .4 " ' , - A. U, . . . ' ' ' ' ' . - ' -4 ,-,, " s L4 A. U U A '-' - - . ' . U . ' .1 H 7--wud ' sl CNAL 5 H . U U I , .. U U - . . U . U UUU UH U., Q P- Ag I 'UL U ' U-IQ . . U ' ' ' . - U gy l B4 :. ,, , H' , Z 1: ' 'L' - , A - - I . I I j - ' . ,U . S ff ' .. 3, -4 -J L. - - . . . - ' . : U5 . . - A- , U r . . ' ' - ' - U Q T16 -1 'L ', .' 41, . '- ' - . - ' ,ff l UA rr , U - A U U U . - . - . U . - U- , Q L . . . l lg- -' - - ' I I I ' - ' I G' U 1 Z L, . l 'T sf L P" A ' . , ' . ' ' ' , FC N M UUA U U. U . U . . U . U g 3 ' LL ,.,- Z 7, -- LL '. . . - ' ' - ' -U V L L. U UU ,.. , , U U - - - U . - H A : 5 sf uv g...-.'.- , -- ' : ' '- '- ' - - - . ' . - gg -, ,- U . .. 14 U - - . , . .U - U . E SU' .. ' U ,..., 4 U U - - . ' . U . - 1, U- A. Z 1 - . . U . U U . 4 H . - ,M - 4 m --..,, - . H " ' A ' J- ""'h "' :LH - . . U- , . ,, -U . . 3 'Q L ' ' ' H' f ' "' L C Q - Z N ' T ' " . X . "' M ' ,. r- UT- P - l. U- 'l - rbq U .: -' - sl' 4 'T - U f, I LD . s .. " . ,' , ' ' 'A lf '- Lp . ,: - "' ,.,. ' .. :U U N-f I UU' ' . -" U-U C+ U ' rv UU ,,.. U UUU .. U l C. 1 x N N. " 5 - . :' f X - " L, U ' N -. 1 W -' "' " " . .. - .- -- Q ,. :I '- . .. r, , . : ' w H N 1 up 1. , . . 'Tr' F ' ' P ' . f' l-1 ' cv- ' 'L , , .. A-U 2-:a ig,' pf c:'j7U:'lf:'ES ' - "' "' ,. A -.- 'l - " -- -f . - v H - . ':'4...- Z-UE' 1 fr , .. ' - . - - ' " 2 -- - ,- - : U 2 ' no . L- " ' ..' ' -I - ... L., -: - . V '5 T .. A L. U U U- .. .. U U 1 UU, . 'U H U :U . UUU U: ' n :,U L ' . U .L .. ', f ' -Z - ' F13 FT ev , . U A YD . ff- . '-' , 4 ' Q ,. U U U - ,, . N . .. , ... . li N -- 'A , .. - - l, "' - 'F' " " 7 L , H , ' 'A 'IE S N ' 73 " 5.1: ff Q A -- 2' I :E E . . .. J . - : ' ..' ,:' , ,.: I .:. 3 , . H . 5-1 C' An 'H po n.. -v Q rid - , ' ' .11 . ' I -f 1 V 0' ', It .. -' - . - - - ' A ST - E ' -s -- f c C- :T nt U - Pj -- - A y - -f 1 - A C .. A . . U ,. , , . , . . , 1 ,,, Q U., . ,,. - . , rp AU 1 .. .D . 4 A U FU UUUUU H -f 14 ,-. ? 1 ,, .-f - fx UU ' A .. U -.- U- ,Us -f U ,Q A ' .f . V -L. 4- - ,.. . UUUUU . AU 4 U A H ' -f UI, AQ. - L .""" .. ' . ' ' 4.3 -? " ' .- E .5 : H v. lf f -lf- v f :s"': A,1Ar:': fr , , Y A . . ,. V' -f 1 ' " v' 3 . L: : xp: . ' - ' UU ..' ,,, - f. S -'1 vw-4,1 JJ A 4 . 3 Z "' '. '. ., I. A' ' "' ' E : 'e y I ' 5- X .... "f I ' N -5 ,.. , . '. - s.f : - ' ,f - 1 -' 3 . .. .4 - -U . Z' B -1 2 L, I I L r. 'L' . Q Q " .-' ' -U L - - .. r ... .., I - '1 C 5- 'f 'J 'T ft W ,, 'f 1 U, U ,, ... UUU 'U U,-X-:U UU C - 2 -'L ,-C 3- :' 7 E.. U A YD A- U R' 'l' U. U - sf " W ' -U -1 .- C' L-r Q rr 7" L, , 1 'U 1 ' -1 .. -' 3 - ' - . M A - L, ,U U: U' ,UU- :UU ,U E' 2. 3 E 3 , Z M N ', "' - . , L -s A - - ', , rs UU -- U .U . U - , - .U , qv 3 5 UUU -7' : UU - gg W, L9 J D. M ,. rp -. -,, ,- - ly - A 31-' rb' s' - - ' ' ' U7 H: "' 4 : 4 " ' " . H . L . .. -U 1 ' - 4 :T :J 2 : rc , : , gy .4 - -- L. . -4 f-' -1 - -: L. -H f s rs A U . U ' ' ,,: UU, L L, .. vw Q I ""' L' UU U' r U E U - . U- U, -f Q 3: gf 3. ff Us I .. L " . L U A : . ,1 U. ,.. sl ,,. A .. ... up , U , . ' - .L '1 -U: -'Z Z3 UD .., fp' . ' ' 'N " .- : "" '. P- ' - L - ' . " H' 'ffs 5 " r'- - L .., L. 1 E4 , . L , V U . . f: Z.. C 5 : . - N U U, U -. U .U .. . U , 1 .. ., U 5 T S' U I 2' j - H ' . - '1 L - L V' . ri -4 31 5' 5 5 l A . U L jj - ' I 'U :' . --L L. . ...L L .. " cf "" Q4 . - .. . . ., .. 5 l- -1 -.U an ' , v- -' , ,,, . "L ' ., . .. : 4.,-T C 1, . . v' ..- . . "" 3 4 " "' ., . . N., ' .-.- f' " 'll V N. H w'4g w w'- 2 -'Wye If 1 :sw ?H Ll L. L l --1 . -4 go U .. - 1 .. Q , ,, QI ..,.U . gp ,' YD H

Suggestions in the Pendleton High School - Papyrus Yearbook (Pendleton, IN) collection:

Pendleton High School - Papyrus Yearbook (Pendleton, IN) online yearbook collection, 1918 Edition, Page 1

1918

Pendleton High School - Papyrus Yearbook (Pendleton, IN) online yearbook collection, 1919 Edition, Page 1

1919

Pendleton High School - Papyrus Yearbook (Pendleton, IN) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 1

1920

Pendleton High School - Papyrus Yearbook (Pendleton, IN) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 1

1921

Pendleton High School - Papyrus Yearbook (Pendleton, IN) online yearbook collection, 1922 Edition, Page 1

1922

Pendleton High School - Papyrus Yearbook (Pendleton, IN) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 1

1924

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.