Parkway Middle School - Parkway Patriots Yearbook (La Mesa, CA)

 - Class of 1987

Page 1 of 70

 

Parkway Middle School - Parkway Patriots Yearbook (La Mesa, CA) online yearbook collection, 1987 Edition, Cover
CoverPage 6, 1987 Edition, Parkway Middle School - Parkway Patriots Yearbook (La Mesa, CA) online yearbook collectionPage 7, 1987 Edition, Parkway Middle School - Parkway Patriots Yearbook (La Mesa, CA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1987 Edition, Parkway Middle School - Parkway Patriots Yearbook (La Mesa, CA) online yearbook collectionPage 11, 1987 Edition, Parkway Middle School - Parkway Patriots Yearbook (La Mesa, CA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1987 Edition, Parkway Middle School - Parkway Patriots Yearbook (La Mesa, CA) online yearbook collectionPage 15, 1987 Edition, Parkway Middle School - Parkway Patriots Yearbook (La Mesa, CA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1987 Edition, Parkway Middle School - Parkway Patriots Yearbook (La Mesa, CA) online yearbook collectionPage 9, 1987 Edition, Parkway Middle School - Parkway Patriots Yearbook (La Mesa, CA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1987 Edition, Parkway Middle School - Parkway Patriots Yearbook (La Mesa, CA) online yearbook collectionPage 13, 1987 Edition, Parkway Middle School - Parkway Patriots Yearbook (La Mesa, CA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1987 Edition, Parkway Middle School - Parkway Patriots Yearbook (La Mesa, CA) online yearbook collectionPage 17, 1987 Edition, Parkway Middle School - Parkway Patriots Yearbook (La Mesa, CA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 70 of the 1987 volume:

flfgi X ' I Y ., A, , 10.1 Q QQ!-1fP'O, Www! Q MLK , Ziff U X' fV L' ' ,. Ax E- DAMN N i' 4' ' KS Ljfzybt I'f,.,.f'5 fi fff :GM I: OJ NVO !7fl,f4,f A- v K G QQ! WN! , , 1 M I t ,ff 0 Q95 i .,- A -A----.NXN - ff '-. .NR V .X wwf' , M- XN If 1 X S N . , , , , , K My Q39 kg! XX V ,QP A- xx , , 9,2 ,Af R f ,.--,.ff1 ifi-f-7-4i rJ-'--1. ivxlkt-,.-.Mb-vN.vg f , ,. if f V Mi. xv , Y 2,4 i l . J ,-X, kx v vw 1, .X x ig. ' -N x-, . X of 1 X XX 1 5 ,YK XX V 1' My . . X . I 1 '. I K J L1 N ff! L k 4 X 1 .. ,. , 4 ,sf . - fl, x f Kfivfi 1 Wx W F uf 4 1 X, ,n2Qi?t9?? fEL5TI-'Cv'afid4!qs? wszfiz:-1..LzQx.1l5s .g wwfgfg ,sm if 31'-mfg, 1112 21:4 '- -am, V 4, 4 5255- -.f fu r 'fm ww + -5-.5 M -- 1-'f'ff1 II'fd1J'Y1ff-P ' W mi f 'f-W ? 'Pl . 1 , i nfill 1ff'5'i fWi-fiiiavf r 1 ,MW ?,2l3Gi5gllT?s1m5if:, f. .M mm K J if-'QAM , . I N ang , i, , Q E. WQQH gg? ik-277' 55. Wmyfhjgax ,M -M . ,K-fs3: ,, Q-Q3-, Lg .ee 1. --1 z hh' :gy 'fi g f ? . . , UT 'L 351- Y-S f ,ye I --f-:T Q Q ' 'wk wi 'Z Q , ,, . Q .. . , . ,.., . Q g Eiga gg 1 -3 assi Af iff 9 'if xg' ig? 355 'fig' W ali QQ' WN? 'f K+: 'Hi ,A - bw w- 1-fvwd 254255 sim.. A 5.a4'1:-: : .fe'.ff2v.A1 gakjfgfes 1540+ ?,:22,?1TfS?4laJf 5s3:g-3-f'1't3-55353, .g5f,.fg:, Y 'Egg 4 Q X .ic 6 3 Q N 1 ,Q 15 . . .. , .. f , . P? 533 '?':i3?-1.-rig, .wwiz-'ffl mg. f gb hiv J' X46 .f ?d1:ffQ5:i4feafQ'f-,. 5 ,,, A 'f , JP,-L ?'. H ,..-SQ-f , K , . 1235 , a i-fgJ', -rm. .M 5. , S 7, ,fPf,J' if S, .2 X P P' A 1 1 x gfyia L ' J ,Amari 34 ff: ,wills H ff-'41 'EW-Q ' Lg 1-1 ' xv -1-'ix gw M-Qfwli' -A 4w.i'- .f:fp... fr Aww- fire-f1w sf iffMfQ:21ff. L - s2Me,v:?ssw?EFf13ff ik f Ri, w -L -- - 1 ,, 'vs A f 'v 'W 4:1 5, wzqgqlxqgfqgggfgg if ffmfsmqggigfa W r W. 1 '5ff5g?i f'5'Fir'77wx'f, :We-if,i.awswremZwEwiv ' J ., , , n V 41 Q if W.: K p -4, , M V sr '4,1vf- '22:iwh - '- wh ' . new-Z' 'liysiffuwfwcxQfwfffwhi--M1Q.1ri.,-www-'lif5215153433 iL2?TGNv:r'ik.'Tf .Ew'e'4W'Cmrwsw'e214.zaFAf !S6?f3' '11 K 451- A wZ4! 'I:5? wx 1 wa 3, Y m . ,-X z ' 'ff vig' 1 Wf'fla' f y,-A 'w f'U!g2f,F'r1ii5-2 -' : , NA - Mjia- -'viww - 'A liifxwwsif:-',1'42.--ly-. -.:v, !-.Wray-fvgfywqgwrz-15553 X:-Q.-Yg4E,,WS,-1,5 .NYgQ?LQgfgqiWfv5-wLwx1a5.2-is g1 w- --fMi1fly- , 'W Ng Hz, ,, 1, ipggy -U I 4 -. , ,V 1 5 J , .QF S-3 kg , wmv. gf y-. ' . W I 2 .f ' Q25 -, 4 W1 1 X-2 W rm' bm. a'ae,mgQ,53w.MZ'mM,wh-, fsgipifffkfmgppdxmw-.,-Mi V mv. , .www ,?5,,,,,, , ,. ,w w My ,. , :w1,5 Wkxwwzqgzy: 7 4, MQW W W, M, W. ,. 1553, W .Www N M M ma m, EN , V ,M W, ,X rf 93 5r5sHu:g2f:,M m2y1f HWPM3:-k'rnip.V5s1Nez fjififgmnmwg gjigyav''bwwMQge'w, 1. f M 44 51 ww W -'Q 'MW W -f a . .. .,f?ww5T?jWW'-www w' - in ' -'v' w. M-P ' .4 1-.M:. 1 .f - 2 +A, , ,,n . 1,1 A , A, Mmm mf: ' , 4, z, ,.v - .-Mg? .4 W .'J, n ,awww Yu, w.m,q 4M-f fwv1- f-- -, muh N Y X 1- H+ -- V fy. , .Q H15-mmf-,,-q,y0v ,WM , Aw- iw , y. ,, W 1 ,,, QU, -.v ,A rg. AT aw5,45,1gfqggi334F'x5!m c-h, :z 'Wtv' 'fswmwf w w.---,w -- - N L: V' g1s5mwfw+g7'e4qg,-w4w,m +M - M 3, ,. .,, , A W y n n, , - Mwvf- x M , w w , w w: 'M , Q Q' fw N1 - My f ' 1. .ww ., w w, aw: be f f Wwviri 'Q 1' 'V , w 959' M 15.7 N ', 'Em A - ,'1wnJ'h m , ,fW 'w- 4 1 in 3 ,, H nw, .. , ,H N g.p .g'- qw Mu w w J 1' Y X ' 4 f. ,f5w:f4251w,i12f:Qw -mm, ':f3h,f5,sy,:,,1:q:sr:Js,w,gzxa1f,wQEi QQ QQM' w ma. I1 532: 1 'w w ff'-' ,:g.. ' , 'Af ' 'H ,sw Y- V-'1 Kits:-fffi,3mi'?vf:xu:'.1f'Q?f ff f1iZ'235,g?fs5ff'4f5,.5fzMiLzeiwfffgg' 'Q-.wpyf5,5:eqf52L5'f--s5rv W gait: ':-5f.j' - 41 f1ix',v.', '1' f , - .iv yn, '-ilg wi R 12' 'g H wk w -- , - ' 4 3,,-M 3 1 ' -f -, V- V . if ' g x 1 'A . ' , l fz fi ' A + 4 - ' f f f- 'K 1 Q : , Q 4 f P V 'H' . ' Aff' ,1!f +:g:Qmwt ' - , , ,, -, J 1- M194 ' 3, 1 .1 ' gg , .- .. I ' if-rg , f v f 'f ww-M :N - ff.-rf V-zgyfpmz, rw--wwf :.-Q-'-A-wa. V -fx x g,-+1 Ha w H .. , :ff 'f' ' 'LW - 9 ,fa fm- '1' 1: mmf -N - 5 51,2 5.1-2 9-sn: W f?Y'k,' 4, H R 0 v .N N Q -N 4. v, w 1 wp, H viggg, ww-ffw -' A iff Wwf5fW15KLQf'fM+ wins' nffwvfwwswwvwk fliymiww F n 5: 4 'J 1' f W2 sf.wh,wmahww,:Lmw, mga- pm g.12gp,aa:fq4f'QqWff W'2Wf1if,,+QWW fi We ww fyw, , M Wm,,dw'1:f?mf4 :ag W E' -Af Qu ., v W ww: :Ap ?w,mw?,w,w?F!2 :H fu 11..1f 'f W www wfwsawdzmrfalzffw ll. :ff Nw vw ,daiiiwbiiiiigzwfsv Wu W-wif l!v:F?e-Q7-wwf -Xe! wry- lfewwah, K I ffvwfbx' 'L ,UTM H.. JW'-'Rg,Wi1eg4.'wH'!f-m'a1mw-wwws HYqY'W LW4i2 'ifi'1'f'fAM'v f -iiwb' mfgfvihxwfmwmfwafvwfp wx X w.4 1 1' ' -. vw ' u f w w wwlwew-' ww aw, :s7'viumm.Mg,ZFw?f4Y'f-' 'wwfaige5? ,wg5fQ5Q,,,1+pw,m2vu..m ',Mgm5w, :f-gv,- .z1f53miW.w-nv:-f 4, JM wxffAH,1,f. ,', Qa-mN,m2ws'f M'+'Mg43., M lfgfvwwwmfu , 5- wfwii www'w,iyf. w .f.':, 4 1- n X MM a ' I M1 'U,MWw,w.,.Mf'E:.ukmzbf-,.f'3mNfZ1w4. -ww xw :ww .awww-2G-Wm.gL..,:,Ms'aQwM M913 rim, an ss' 'f M -Y , - -ww W w9-Mtujvgwwmswpfzewgm:,iHvmw+H2+f's ymifu v . 4, V ' . ,gm 1 ., ' x gh- 'Egf ,W 1 wiEWmc,z- My fu f ,F , y zw ifwmx fw QL. H N ' 3g33f'PfWi,' , wv,'ga9'M .Q W '?1':3'g?YI2'i'2'W 'sy..F1Fif-f',:'x?1- 1:-ga: lflllii? 55 ,Q 'gf 'I - 'W -1 4 igfegsia A 'Q ' ,ff AQ 51 25?- ,H Q ,Lei 'N' vw , N- ' 1,5 E2 'Q' '1 , 1 ' gy 1afi:f:.:Q,a2-12.3-1-.q -M11rlzqyfgz54i3?m,.ef-fiiif-L-.E4w::.,x-,H+V- m 'lIJ' A - +V ,4 m f, gfzwu 5 - ' 42, ,p ' .W 5 , - L ' .nf - D , gg 'haf Qd',.ffQwrLf-44: Q - - --M , 31 12f'f'fl1iE5'i'- i1C'13k 4,-' ,'. '. 'ffw-'..x,:x.1zmf, -12?'5 -,ni-ffw?3Y LE 'EI:. ' A A , - 5? vez 1 9' nil f v V- 3 1' ' , ,mt 1 em?-2 1-f , , ' 1 1 W W ff -, 51 EU Q '.-'J' '-' . k V' 'U -Y 2:2 wir -,1. Ikr1: 9 414: -3- .rg - fu' 13-42,ff..':'-.fphfg ---- - q ,5.',-Qfiffgyv 'Q-wnisiieefbi,fix-Q.-,-,.?5'-1-1EE',f !f ,V V 23:4 da g ' ,:,,, 2fg 44 if -Qeiiggkggf . 3 , : -M79 5 Q,-4545 - ,-, ,H 'Lf l ,, 3' wr I -M v 1 fff'1?'3Wis'ie' ,' - Zhi '- ,..- 1' ji fs .R -. ,W ff , if 3? -2 Q .f ' . n n. wig- .K f- f ,4 ,1 F 1 Q 11 f if , iie fffias.-'izaee :H .i VJ, X A f f Q 1 . ff : L' 1 ii' , , w ith 5 -' 'Ria g,J4:.,.,.,:, wh...-,,.,.f, ..wfx,,-W.-G,,,g,,?i,Hg.,.,,w 4.4.15 ,. ,N , g.,--.,.wgW,.,,,.:,,p+, ' 5-ew - , ,- ,.,,,.g5 4, ff, Y , x f- f. Ma? fr, fi' Swv- M fi-:ff- :l'?fwPE :.z,.f-!.wfVx.f '..:aI'-1, at f. :F -v w ,Q '- miizzefhsmxfw',armsQ,.zf,:is.e2:f,:1,,1-,Z-was-,ff . 2 .ww . , f , we Mialjmil ff ., fffsr, 524 , g- - s v? 3 Q' '1.' 'Ji gifwi-mf: 1- Mews 'EMf,Mq,f'ffm-',,w-M-'Msg'wi3is:p+-milk ff ' V- ,., . M 5, Wat fx?-1 V V X. Q .1A: :1---Cp 2-ffvhafmmg:r5sqggAf51.'2g-:x'-2955?-',fX,-.g1f.y. 5 rim -ti 2, HW-.mm ,-L- L-.44-aim . .n,m,f:1v,fzffsi4:,:e,magiMif:Lw,r'Cm 154 if wg bm: 1 , ,. , ,,,?::5HggQ!',u145,g33mff i?:34Wg EZ5sg'?,S1-gg .Qijfff i ' f-152+ pdf? 11's11:iQ::f455?F-Qsnrfefhi'32 If: 3.535-L,q'fA :ww , Nr E 5 , pa..-M,sgnga-.,,A5f4'i22g:5S5::3-iiifial f?l'f'if gm. .-,? ,w':5.. ' u v - f 1v.k,?.1z' ig W 'ml L-Q g p, ' . -4 .3: 3 - 'F ' iv my -' , W wtimuIwwf-1frQfGf'W'w2m+ 'ig,5v4mfzwf:1V-MM. u f ' W A- 1 ' zw-w fr f Em ' +'11Gf:1z:W1'.: , f-Sz. M . MW gw,ggL.w,,g1w 3 ' Q- use aaifwmyzf-anfzwfew1,-im.wwf-Mwwwmafffwfe-5-'--VQffffyfze-aaf-faWM. ww if x,f,.', M f. Jfv f-aw ! f5+f4'3, ku .Wi ',,,1 Gy 1, +Mv.,.4,,1 , w a v:1,ff.'f,:,'f..aw5.'Qf.w 4.55 ,fwmfe-2 W Mfg,-4 , X W1 1. .A ,J www-f A 'i5:R2'f21'f1' F'1UJf3ff3' rl frYi':f11 2Lhiv.WwQ32ix4?Mi1fsfeliwiwmfqfilf, -fkufw-'?T5sw Vu HM gg ' ml wefZ7.H f' -'gg Miaw'-K hmm - H12 ' . J M M SE? wlw ' , ,F w Wq:51:H:w,fH , gf - www ' A 'f ' ww f : fa Riff pff X. w7'4f:+ W1 25 .1- fwxmm f ' 'lx A- 1' Ref-fx ,ffww M' Jr I 11: 52 w r, ' ,f. avw1.wf: .1, ' 'M -H 1 ,J 1 ww 4' u Qggif i , aff?'fiv'-w'l '4.fW-afM111-fAf'-X3::dw '?Z-flfffbf wi? ?1'P'fffEfH'A--U1 - W wi lffr-'r ff' 75' ' Wi fl 2. T W - , -1 Y . . . :... , iismf f ww f W' wif? km-f-QM:.u'xm , :N wg, iss, 2'2 .x - wwf?---,P L.,-NIM..-H.f,L, 'GTM-smsrqfQ,1M.w-.ws N wg, A.,,,w- A , gpg , w .3 lm .-fn v '. .WM 3'g?S- g m? Pfgg-,eggs as , W 1: 55 . w,mM1wwwuliwdgwggf - SQ r - in M ,W y ary?-4w.:Lycw'AJ,f J '-.- zw:f1Mifa::.p11.s,ml2:,':f'f1s'af5fqg:-3.95.44,-MW 4 'I , . ,gY-fi'3Q8fff?1.5f:4m !F,, M- w g -- 1 ,w,,.jy,,Mf' -,551 .,2,fya?5'3-A,,aff1' w1,.3g,,1Mq?!?5,sbW2wjH.:.-j,2:.A'4f1 3Q g rg'i f wsu w k ' ' ' X swf P-:PH-' J,a2'nFWuA:2M , 1, iffy' gf M imi zY w1Q9'f4fg,.',i' ',t5i3 1' 3H1.14vw'-,lsvcw- ',11fp.'f2f -V Sai:-Q ' '- if A 1 :p:54, .f ,. ' 1 5 Q 4 ' A .,,. -,. ..,,. 3 , -., , ., ,335 . ,. .m,,,,Q.,5 . F '13, . 6' 'Sf gtg, N 5+-?5w?H5 -H 1' g 5,-+25 2 ,Mf hx ff m: 5,35 Fw.Sf::1,,,g-mr +Wff,.Q ,g, , QMLMH' is Q fig gb 'fl Q fvx n a H.. 3 ' ryglfzff 'S if Y J 7 Q ,. .9 Q Q' il fgiixi av R ' V, 5- A 8 fi 5- ea W Q4 in F511 ji , Yuki in x ,Q r .- ,Zilla 'Kg ii ku .44 r as H Agn i gf Q1 J- S, f gf XJ -,eg 1 W if - ' :fi 1 ,, 1 Q- Emu L, ,,' L ' Q f f :R K' ff V ff F5249 wg v- 7fg,f 'i W ff? i3iw55QQgg.sfxLifi?i g - 'MJ A uf f Us if : f. v J , Y ' - - 1Q5g54:LwggMx.3Fw'g,5g.:f m-15,9 R57 ,,-MKQM egmwfw '2K'W- 1,5 wg-V F M , g .ff aw x M Sap A 4 Q 5 e ik If ,, Giga- ig fu 'S 3 J F L . W. .. V , ,L,,:,,,.-J,---...gavwff Rf 1 .-Jr, ,.-,Qq.n,,.i f My I+' fi-..q..f:f .,., 5,1 . fy-': '-1a :,:ff, 1, ' 55:5 if Lf ff- ' -' ,fQz,3LfQ:,,5'-yfgfif ,L K: ffshifl fg, f xl , , I , , ' ' 1 W ' -:H , Q f A m,. 4 1 Mivgglflgg 433' wk 3:5 U gf Q wf if ' wikis:-Q ' Lf H am ,J .. ff f 4. , .if 3 -L W, M ga X wg F 5 L A H, Q W i ' ' f-2 ramf'fEff?avw2iE?f5E?i:ifff Vw' 45, ,wvxaxf : i??iw3,,f-wif 3, w , NEIL? g w,,,i,,fii is wi wLQY A ' 'W f ws' My KE WWC Q if as 1 A W I A W ig ' if 'M M M IM? wig A gm wifi 9 V-'i?'f'f5.Q5A5:l5R7' 2 A , 5 ew wi, V1 k Q ,. W 1, 7 ff 5 f fn A if ,ws Q59 1 in ini - L , fm. X JN im. 4: Usd' , - , , fy.. , YQ .. La, Jiifagff 'EVA4 ,-MV ,. V ,,J',f4w,f. . ,ET L.,.,3ef , V ,M .1 f V. M 1 f T -' fbiiw Q 1 , ' ' ,a .. 1 warg- ' .-3 1 'Qaggkzzgvlggfggggq -gif s -, mf 5 .'V,-1-wf:.1g,,:ia,Q115- .sw 4 1 L-s1l2SferSiffff'v'L-P'AA---I1L?3f?:w1-qeigggfwifi-:fi-fb .EJQB1-fwifgf4h'1S'1f ,2w:.-.Qc-Jfwvign V feagaw-gessf.-is -iwwfgvif-A g'q I V+-5. gp,,1fiw.-ffgffiqggfgfg, - 1u5,-if-Q-V-W-s,af-sgifgxrffPgrsmzysme.fr,.1Q1,,'f2:f,'es,,,,Qgggmgsf? - fl-f1r,aQ5 vm'f5iffl fanmze-2252341112 63. '.-- -. - . 'ii' -WI--'?-f1f:f'i5,5i 1 ' qifi:5i,x1Ei'f? 5'Hwg.,ff:.igi1-,gffs11'W-fiwlbxffggg-ggi-3f,gi3i'Qfmsa??.:.Lufigfuipg X'm'5w:'1?fv'?,:fig:-ws-gig:-' '-135543 --1:1-4' ' -1.1-L,a1H2f.-:sis525' js? '.5:gQi5g':',fE1-r+25,,Q'z':' N' ,- , . M 1 , , i '4':S f?u755' ' T1.H?'T?:Si:g, f- 1-fiaawiwf W1 'fsif' -X V gvif Q-1--5 as V .,'2sf'-tswiwfgf' 5-figiffiim X- at f. f V , ,nh ,A Q, f. .A gp '-we-,'.,,: .3339 2 mms-.-f f'-'-'f-1'-x'i?'fJBsw-12 -- 'X Size:-f 1L,jQ?f:.gw-3'.'15-f'x gm, maaA.s,emgx.w:,i.:, '.,1m:,4-If-ui:-.-.,. . ,f,,, :L,f:w1gg- S-ff--g,a1'?E-r-ww:-am wax' am: V. fc-:fn ffzaziflefgws: 4. ' ,NA-if fffKiS3'S?i:fSfi2'H :'f.??5U5f-Iv',zyhwg51-g?igg5- A '-Zirzzfl Ef1, z3sfffy5Mz--:,3,- 1aQf.1,.'ffa1 :..:.a,11.:.?'-- '- xiii, 2 - .:- fFftaf!? -'gh'-f:?Rqif2- w aff L: 122 ' ' - 1 'f 'Til .4 5555:-Sag Ng 'bf,3g,5f'gL-w,a-fggbel ' vg,:i5,Qfji1f-ggi-: Sw52S-1 1 H,-,i :5 i?g'eL f,sfe ' Mi-2: .rf -2,-,as:a?f'2f'-fue-21214 54-F-fir' f4'? 1+-iw Aff-,Je F,,Qw35w-waifzfbswzi SQ' ,If-fp-Q.,-mfsfefwaqfxf -.3- arfw. 9g-Ig Eg 1,311 .1 ' cf: 1 Q1-gl , ' 2-ist-sie?-?5Q,M.+-.394-xa sgfwx-Qvfl - ,'55TiffY1.zv,QL ,Jiim-fnf'-fvmzff 39m -lmiemre xiii 3211? f'-'aff mf! -V -- - - S: in V .- -. A Q .L V rf-anus - 4 .Lag if-f --,w- --ww. -g ' 'bf ,. Q37 fer.-,'A-H ' ffm T , , .,a-1 .ff .,, - svgw, ,I ,s-: - mjjfm , - 1:5-f. ' N -.2 ' Y . W ,- .2 6,5 JM 'fgfg f .1-f,v:'9','f1 HW '. , T' 1 ii2'?i-W3 fH.S,f':1154r V- 'T'f'wwsf.J', ez-35-36' ' I 1' - f?? ,-' ' rw,.14-,zL2.,'41.zivk-' L:2.:2f,' i'1.?1f.- 1' fl N- J' 1' H. .,,. 'f Y x v.. f 1 , fi'-' 'if 4, . fh- L W wiv ---- F17 . 41-ffm-.v9wf1,'z1 ' . wmwgwzfi - 5:5 Yap. , ,, , 2, fft?if-,Q'f7 il 1gmiE5s'i' .1243 S if -2'ffi1il'!gafiUlZ.21+ 1' Qgiw 1. ' , -2, 2 , -mf . J ,M 2 zilwzfi-wk,srwe,.a,SL 1ff1,.-ez.: .u':1oi 4 A -M 1 zvif' Sf-if .ww Q, affix fb-1 gv-ww-mff.2-Awzfgk iff? nf-rw. 1'-.wal Y 'CM ff. vw- . Asi f fffz-.ffwm ,gan V N 5 1,4 -wzliwmf-' ,,w.Lf' ggneqffyy .Lf R:5fv?,'.w-.,gyng39.if 14155:ws:-.:,1i:atm.5.:.2 Q . Hg? -wiwjfi 1, wi'Qc1-Min' - WA T 'wuelff L-., 1, :M vm X1 sf- 791-..113q,,3 Ln.-,g,,.:,'., Y 4 ,. ' .,. '? Yi -Lf-Wfv,,,,w,, ,, 1.-ff --em.e1,.vg-.gigsfe--,q?.fgU,M,-',..'1f.1,,.v ',-4 K. - '-,A , : , '-2 y.. ln' fi A-A. A , ,1,a,fE4, . . wil. - A l if- '- 4a,,zf.::ff,,,'v 'J 45 H+. ,gg Z1 Mfgrwzrl- ,,w-mclxw-.ffwitprsg-Maia-1:www! 1- 4, Q7f1f3qf.. :NEW Q,gq.,,ae4s1. , ' ., qyfif 3- M ,WN .uv '- ,,.., -' zum-k:.-M '19 wg Yr-paw,H1,E5fff.ieeffsgaf45' f--,,:Q'3'. , ,. f . ,MY .- 'fem' 351: efgnaamaff mfg-alg,f:::9,,zyrqg+9' i lyfy'-LYWJ' iuzfgism- - -' kg H ,, ', qyfgg-M uf .' , fegkxgqr-vw Mm- J new lf: fi- '- M23-gs,fn,F-'f Jw-L 572' H..43g.f:p.Hf.4a1sf':aw4:g 'I gi'q,,f'1-,.,.ym:!w5'ff1L'iQQ,'h1duf'gMf .fh!',' JH f- ,' ' , H -f'v':'5-H' 'iff M1 '- ' inifnsl 2-af, rl -1,-,w:',1 fm--Arm rf -Q fwmufzqee ,ef P V - - ,-:J V : , wQ u.M -Hn nugmv 'Hi-5.6.3 .. M Y . 3 wr 9 f-. ,,, g , , L1s1,.,K4-fl-'G.'S, 49 Y? J.. ff' y mf W V 1 xg fu. 1:5 Via' Wu, fsfmfwl,n.. .iw.,ff-Q.,-'47.w'- fn- fig--HKW1'-2'4 Li4' V Mffig 'If 3yp,4P.W29!'Z.g!f:i ' ffzzfzfrgfffilvi- v,:igYw1w' J ' WW if , in 1 , f '--mv fi w ' If -' - , ' 1 ' -'g..3gf:Q,1gw2:- 3f .:f.,w-1:-J-S-v4:'.g5:+.-5, 'wzgiz-'Y-,tsii-L,f22,1-,rfazp'-m:ff :.'. , ',. ' E'-i,9,1 fgf,, g , Af 6? zwrgilivv ,h1 'Y'f,3f'?. p1yih13A1 .-,' , Wm- 1 ,-fsiffvfgf A ffrmiw 7g'54'w':w .ww ' ' 'ff-11- X- uf' 'W' .2 f ' ,J W-44535 N ' 5355 Miggffliif., -4 2, .17 W5 ,gfgwg,g,1-. f 1 .gi wtQ,y gsjwgl qb 1 I 1 1'M as Q' T- X sw f Mzfff' ,quasi-.' - M H . ',-1 W i' , Y f - f 'r uf ,P 'Si ,V fi w,gfy3g?I 3faJ' ' 1 En - :fix - -- cf' ,- , Wifi, 'fr--'iw' : 115 iff? ffl : ', ..i , Q r- 5 f'vS'fe:ffii-Jfilf 521,-fl' 'v,LQ'2'! i 3' f1'3s.ii fffH9: aw. wzy'1:u , 4 +5 ' ' . ,. . f ,V . V- -I ' ----- 1 - - gy 1 ffl fzcfzar, ' Lv -La:,1?5.,1K. ,f 1 .fr -1-zz-if w V -if-K f V V .L:,n1g,.-1 ? :Q 14, A-.vmaf m y ff- 1-,.-:Q , y ?:-,fi2Z'g- -, 2- x. 4 M Q ' . 'fgazvf' f 'ff - V . . i w ' .- E f , . , ' 1 ---. li- f 1 'fu-'sg F fawv -m'f'?m' .5 J ' in -V-- If 5- 4- V- 5775? ff -M1 ,. 2i2'5if: Y?-, iv ,HJ 'wif '-:1'.3.-va1?rI3f Hifi -:rf- af' N Q-51 ' ,ffl-H L' -37 iff? , 2 'W' -f. 'A P . K- i k ' J-'A'-:na 11.1. ws fl 'f2':.3v,1,,. :Lua feup-2fwfi'L.L1sf.'f411Qf , J' ', 'ff 1 - f ,Q 1 1 1, f:SK'f4?'? qg 4- j ,:,-.wqif . me 9951?-:vf1:,,. Q HL -11 1 ,Mm , T:'5,,1g,.q .- ,m ag ,, H' A U, , M 1 , 1, 5, , ,g ' may S ,.:',. Q . 1-'W ., W :df 31 . , new leg,-Wg fl , 'iii .. 1, .W X 3:41 ,giygwgsfm ,Wg.'Mii'W5fr'fe+4 fgqgwmili' v.w5wy,gb-.- ,ff wi,'f?. -,mt : q w ,iw 1 3 N Yi f x W ' ,, LMI , ff 1 'gm 3' I ' ' ' ' I 1' '. I ' fx 'JU 1 '11-2, C'11'1'MEU,' -' 1 'W' - i- 9- Lu-52,9 45 p,?1S:31Sf?,g5gf.,,,5M,M,L.,HEQWQAi.,V,m?jz!,r3.ih55Wgg,,g,,Dgv3A,w.,.,5 w'.J Y wM W g , 'Jawa ,., .W M, 245, f,-?MwS 1M5g, 153 , M' . W m ,,f?,,, ,w 'NJ .,i,.,.5 M,-Wi,jmfJw,i,?7?'Hif'i'fg5p?r'W wifi- ' A , ff --.- -V mf,,.5 zlfrwl-Afr,w.'x, H11 fv4w w Wi! M iff? ., 9051 um! MEF! .v,, ?m fw 1 Mags'-ea'1-2 1 1' , H 4, rf'M . w N, f 'wMfw1vwMw+g-f w lhfbifwf-al-.1Haw-H413-?ffi'fEvW?fU'f.fHwf'W'5f9f5I3's+?11M2LSv.:f V w -1 I ' ,iw-,w,g2'13fM -1 .:-- ' ww ,fr WSG -' gfblasffwt J :w1uu1:wqQ.,w4ff1M4- :N -,liar f -lem .. - ' -V, Q1'fQJ'M :Q .- at M y ' , - .. f'3F+ sMvU WMYa!M 1f4Wf 1 '7' ff if ' L -a w w ' wr wfzseisw fm, a 1-554Q2::f,'Qfm31.1f,:x.Xf'z'M::'.a' zvgw M- ' ,, 55 4 F ,ff:'1- 1- I .f , M' -Jfmw - 3 Q. , ,Ei ' Bw T m :Y-Mg-Y'V'wf S25 :Mghsfv.fiw-wa'-351,41 1- ,fri ,f Jvqk, ,fig .- w , 4 , 'fn 3 ,f Ss' JWW EJ, ' ' Q1 Qggqyfqgpgggi fwj5,1,-P ' ':::-1 4 ' ? f Q 1 ,ei- V ,E ' L,, x,f-,QQQQQ .Y 5-w5?.ss1ag5z: X , I -' fa: V Hwy ,sf ,f I 1'-:m75?r'n'W4? gifs? 'aca,,i 'f ,n -- , , D, '-:rr f vf-1:-as' '?if- - -2, -511,-1 ' , -. ,dc ,, i f ,159- ggg,miQ,,,,7w-Q-F-y5',w in mffi e -,Egfr ,, ,- Eg, LN . 'D ,s :rg15.S1,r,mf- iw-qv-1 1 V .,,. ,,e2: , v? Y. u A, g- 19 ,,s,11i:2EffLi1gQ51 , f f m5E3+ 3- fgwfg 'flf ggf is , '. 1,521 ' fw,I34f- -Ef - , V PM 1' f. 1 ea n v 2233 if J ff' :f4ff3'1 '..if ?, v ggyzf-'f '. ' 11 1 ffl ' 39,5 J 45. ' :Lf ' 'A - '45 - J , 1 T -' f 3 ,-, Z f , f H, Q- ' ' 'f .- ' b- Q V 'Fa' - L 5 V f 'W a -4193 ,333 gf, - ,. 4- -if rw' ' -r'wfF, f fmf'fif1,u- iiigffnjfxiszg 'H2gi'e'5 'Q Y A 51- ' L X- 'f' s l in K 1' ,wr , i' M I 'geffisakg '.,:1:.ye , -.b f 'U-, -. 1 azseaf':4:,1af4s:w:1fffQ2-ms.: - V.1:f:,e.:-1 QM:-553 5- -, 4 VW- wg , My -:ggi .Y - , . . f fm. Q , ,1g, .i -fha? 'Q mi , ,'-QM ' ww f ' . '4?? 'f1z ?:559' .W gk A .. M1712--veg'-,,.4,L:La' ,.,,Qff, U - Q3 , 4' WR-Q vs f. ,.. 'w w f' , . -- , iw ' ,P -31 , .,4,f,4,,i: ,,,,!fig2?-i,f1,ff, ,52,i32Agag..4f -my ., - M5 . Q. H 'A A ff mm , 4. ',, 4 w' -, ,Y Ns? - 55145-554 W4 f ,. .' ri ,W -ffm Zen .viz-mc: w:1f.'- V1-K-L,1:aQ1:-QQ sf,p,-5g,43w- ,. ,w -, 'mf ..w-f-:xg-ssl :H M WWE' f i -p ref' 3 ', fd- V R-M H - HMI r-- - -ff?,Q-gf?sf5!?rAg-fs3zerLzes:-f'?Qf,s'g1+- f-ffez Uv' . ' r- 'Ely' 9 .F 4gu fgg7 3.4 A.f.w.1f.v f51f- -.M '.,.5::.:12a,v.g.wg- su y ,gm 'NE 5 'Y ,M - .Wd . nm, -f ,-f,fzxusga.Lf.,iQz,wz-J,,GJQEW4,Q- 1.31, 53,11-gk , WL . . f 'ft wa U 1 M , 1 J X z::e:fyAg:4:n ji-:gan ,rm ws' , Wg,-IA-ll, 1 ig, ,Q ,,,, Hr w w, pf w w 1353215 ' ww 'lfivim -- ,I -a , 4-: r w sw-M dffmgfxiwiwfaq 1' Q. ww xiw wgfsie fr- J , H54 in 1:25 if - Film- -f 3 'QE wmfimggmQFQQSL3-gggyf,51zf,f:,fxuzwemmfwgmf ' N. vm, f, g:.wM,.24fw w www , J: 4 fi ww , h,:,-1:41261 s if 2' W . 1 ,L A M .1 4. -'L : ww w .Mwu1?fPfwdE4'P1fwwfwggw-emviwlffx'am 'fwai' X Hy: wr er .,-.-N nf ,- H w H wg v SSILS-'4Xfi'5f 'l+95hSg,:,y1k??1 v1'f.'ff,yW,Q2,1m Miz'-7,,X'-11?ffJ5ii.g?'??'f1 dba, f www, y- -J, ,ff mf , 1Qmf4ma.msw,.M-W mpg W ww x fx -1- f .. ,. ' if ' 'wHpWr'w A-f1'5i5mfLt23m ae ,kiwi-My-f US- ' M- -M-Fvf?E51,,uf.13..z aww- J 21 W 1: ty zmiiw' M-i gf'w:pz::f,':w,.w:iQrv?f:2Q jwww-,, awww www 'M 'fry 'W,w,,J7r'Aw'1WW',,. . .:, M , QcflflpWm'-F21nw:1in'M5sff45 Wig, ff' u w' M 'M u w:2v2wf3LW1W wwMmwww!'wwa-wvmf?V, r m,',1z11'4WLfFf-i'm1:5w'wf- w1:95f5aw-ww-,5g'. wwf Q www w W ,- v'L ,1Vu -fvwvfmzswlwxrwl-vw:imLw2f'fH1.mQ.m:fwmwMS:441Q9iw M - , mmf AMG-wzf1a..5f iw ? W4 rf'-an ww-D ...X -.:.f :Jw-ww 'J .if93f'W'HifW3l 1z?7'M'mm , w 5 w1yyW'1'0 ,W1 -'IWISM' 21451 WMM W- ' 13' WWW 523' f W- V Wynne fhmwfwwzrfffalzz- W.giwfswywwac 1 - ' ,WRQSEQC w w Wu - w5s?ff'xLwL9'f-'W-.Ai.:w'E-2H4,:m,6g.f-'z4Krmfa1,wQ- ,gg,m'g:q,w m,i-Evwmw v , wa1.m:m:mm1wg,v3g . ., ,WWW Wm, hwy bf-.rw e-WW111?-M eaflix, '.A:wk+'ffww4 4sQk:ewiz2+k+1fffw,vuaZ24+flw':.'vw-nm'wire - X. . ' as . A 5'-u m ? cw 1iX?Qf1??P'fHW43ff'gf-91-AlfW1Tpziwkww11:?g'LQ5YPSv:?-24125, '1f z225ffw -PlaMf. .Qeffg-15255911 W. fv 'mmg'r2rFnwW1- win 1-Qs fH3faw M,-ww wwMwwwpmwmsfzms-ife1m1u,,,,,f:wqmfym-mmm'- n-:, M. WEWG, . K,vv.g5?4i mwwww, 2-11,-ff-:f'f,-'wr A-1+ .wr 'raxwfzfr ! -,2,:g,:,'- ww,-1 va? 1 , M ww W 'MM-'11-v:..A s '. HF gym W W M ' 1' :f-z1.+-islzhsfwesmwx-in wfqamdmww-913 . w:m?,f'wg,Ehf7f::,i,sa-11.55 Mggfwwig f , N5 -MV ,J ,. -A T X H Ma M f::m'4w+w11V-w.m?aa,'ifwzf-wi he 'maffwz M531-. Lzrwezfiwggfflfzfv -, W- MQW , nr- -Q1 my MUN wwm4ww'f 1.if2ffi4Qk1ff':LS rfw1.-fwfbwffnliflflgxgpz, , We -yr , 'ps H v fy. ,- . gfszgnzfsiff-:ef ' qi , :bf 5- ff .J wp 51' v 3 -N wg, fgwwvz A L,.:zwZiA'i-fqzfu' 11. 4.-.' 'L-: RvE'f'L1L'w':f g,vqf:1':1.A 2251, V: Lf' h,-A 3 . My 'Y , - W : , 'JL 'QELQA - W: ww rw, H- 'fl-:il V j' fqgf-1 'Q I' ' rr '- N , 'ZH i1y:Z5.4- la:-1 '-I-if V 'JF,W1f3 14J,i2'V,9- .,,, v-A. s:u..v:':':',.,: h'.L - 1154 H gpmr, 1, 3 M31 4' 2:2f5s,a'd1:?hfi1u 3-f 'nu fr i is P N' M5 g,S22T igg?gff if F H .- . W . , , fffiilfwfv-aW':r:- ', ,w!LJi6l29F!f '5SiQ-P ? -1.1 , -' L wr ,K-f 1 .- V --- f' M .1 F? I f ' -Tw 4 3 f 'i222a1?'1'f2eg. Q-Mwwr 1-if ' ziFf1izMz:'f.1flf w, , - . ff fp. 1 ?E'4sm :iam-'fffw r uf f : eff 4 mfg Q -V - ' .: I -V ,,iS11sws2ffS:.f:uf-4..h1,.,,.,.sf.2--f.4,g.m,f.:g:w:fi 1 xx-:L we .- wc 41 , -Q F-ai, . f 1 .1 0 N' fri: iff :Y - V ' f +5-Eff. ,r:5!?-kimv. ' i f i. -if . . g . - M V ,- ,-'haw fue, am? 2' iw 'L' 'J iiiwik ' ' if f ails fri? f M ' ,?',. ','. ' '5l'.L'3F9'f-f- A'f ,,--1-, 6 S1119 31 fa- -1- '- f'f. -V 'fi 71' 'fiwi b -F5 1' PL. b'.:nw ,. ,F.. ?f : '1 , ' , Q- ,- ' 5, 11:-L .ff 1' f-F-if 1-us. 13,4 115+ 4 -c 2... J., ng Y ri-fn ?,,,em.w:ew-,rf U Z X f.-If 'sz gg f ' QE?-24 ,Fm 'ff-H ? mi-F -f fisilip, 54' Q-Hifi W afgggfgy Q Q ff' 'ix-if eff? f' 551, psi, f ii?- fhrgsu j,, 2 sis 5-,Si fwnxgd.. ,iii ,- gp E, Wife f,4pge5335 aSf1k kiwi e- ,ww Em- 525, H .f I A -- Y ,,,,,,,?,5:,g V g. , XV! ,awp QWM, , ,.5,1,g. F , ,A ., .Ag ,Q , tv, EA , ,- ,,fj,.,,,,g, .. q SGW S5 U I M' Lpgggf. -. ,ai , ,- QV 1w1,Ji,e 3151 QS? -iggix, -1' L zx- k y. ,s1g ff?r.gA-. 'v Gi K 1 ..' A? 4-1-2.3 15 5 Y: ', 4-J Y, :T - V325 ' ., ,- gigs' M1332 H ,' J ff ' . J1 .:,- W S wa gm? 3:25 gr WT nga 4 M gfw 'Wa-if va M? Wfm Www 46 'Q' '35 Sv, gf 7- r,e,::1:,4:ffs54:fgi ff ' 5+ hm., '54 J, '- 5 -,L-.-wfxrf-2. z H --f -: :Q :.f-1zvfffn1:gf rfb H: - .sz-41 , 1 , 4 ii.gZ15?f?i?:?T4H1?iff! -241-:wi,I'+'5gEv5b'5g4i3Q :fig -f if vf -Q5wf3ak,15qfgf'? fivrfvt-ELL?-571'E! L':xii3'i52'F'ff1C'13.aQT4f7 3 , S A 'f2'.- V1 's.zf?i?3ese1- .ofa !2:fgu'g lj-'z11f..-55' is A 'Z 5- . J Y yijmfif?-115-'Heffefgmis-'.Q::1-.1211 -N .iw -' af ' Kiwi 'K 1Wifi?Ziisifiiilfafiii,ft ,gifffc il E. giiffi w a' 'P P' 'Q ' H W1 1 ,Jf,e:f,'y, . 1 V, ,V mf' 5, . iflfilgzfrssli-L'f,s,,L-mar ff fr'L'5--'Q' '55, - ,.p:'1.. ' ffm Lg? vga 51 zafafiiiyfl A' 7 3 , V ' ' , 1 E I ,S W 1 N .' V' '32 A ' y M f 'Y 1,jf!gi,MQ'fC1!Hfb 'Hf'22Q ,igA, 3 , , H mb . ME??mM?'594' 'l wwf! T F 3 . 31 w W' M i:'. 5 'JL'.Lw,p:1.f' .ns :v...' 91? 'ebfawiffswefrw 1,6 2 W 5' 5 , S lfrfygf 5 ,W K ff' 55315 A E gi , in i 5 15 Ak If Hr Y 1 '13 ., f ' Swag XR L U1 ' 5 ' mms is wi Wa my 'fp ' W ff? dv M W 2 www if Wfgg 1.1 1- 1 f Mgr M fi 4 M:+J.,w 1 ki J 3355 ji if M v ., 'fn 5' V H. S' ' f wk' 'uf QL 1' lm' m arks V 'f 4w ':1Wv N - ,Li-'-:y i 14 ' an ' M -, r ff Mwfaw , X X .,,A,. . WV Q Ms. ,,, X. A., 1 A Nb L '.,, .,,2,,.gf.,,.55Q nw' ,L., Wig , gr :fQ3,X,..,7, ., .., ,.., . if, 7 bffi' ,. W ,my , , ,K g,k.Q3ffy,,'Wgg5 - X' ff A . ,Q ,,. , fy, - Q - f 'ms .,.-1, -. 1, - gf :W me - Q ,, ,,,.,N, . H ., - -gr, , c ':5Q:,sLq4ggg 1 w..,,,---Qs.--2 X ' sm if Q -ff-,X,.,ff 1 Q1-.fi . rg v ,- ff'5?f2Qf557?ifm Q-, Q ., , 2 OM? gh.: L S ,x 3, ix 4 .,.,? , ,E re - ,., ., f I if Rowdy Red Bulls get 10 spirit points for wmnmg the flrst tug 0 war of the year 'fy sa v 5,45 , .,, 4 .M ,.:, 4, , ,W .L ,Q V. 4, ,wflsif K 76' 5 'K A r 131 ' ,ic V , Q, 15-lii? W1 ,Y I V 9,2u,wfE 2, 'L ,,, 1, .,,fw,,bmu,,v'ff ' nfffhg wing, ' 1, -mf ff' . ,,,,,, ,,Az fgy, ig.. ,.,a:sM.b ,, y, V, ,X f 4-,,,f5,,1. gigf- rv. U. Y! 'bmw Lv, ,' ,. W , ..,,. ,, . ,, ,g, .1 ,, ,Qi nas. A1-41'-,f lf' Kin 'ff , fs W gm, , ,. 2 ,. If +5 gm, 1,251-4' .1 Sf 1 ,uf ' me 3 4l,j,..f,,. -Aff! 1 ,ggi ', ,' , 1,7 ef 'Y' 2w,7+:,f'2,f,3 Q 5 ffff '?Kf5fE'i. ,f,,,X5f.1' n Y,-.iv .f-11 221, ,, , 1 212,125 -W, , -1 H, 2 ' itqieim, M , , , ,1'.ts.gf iw.: I ,,,:. , - V., ,., .W hw, 3.71. -.M,.--.M Q. .1138 Don't swallow the prize, Ryan Qfgtudent me David igsr heard about the 12 foot surf at La ,,, Jolla this weekend. Whafs up Mary? Hurry up and get those books back in our locker, or vve'II be late for class! J' f 'fs diff' l + A613119 'VV f A Rv Y 1 f -musk o 'F Michelie Munger and Alysa Brownlook ' red flowers. V , ,Q . t ., 2 ' 7 V ' Q - . . f , ii . vo., V. x Student Life 3 X 2 K EP ? ,,,. M W, . JM X . . wg . ' U x 4 5 ,l , - ' - - . -525525 - ' - :L nf ,. 'Ss f. .: LF., ff. 5 - 1- . K W- e ...,:. . ' C '-', 1 .. , A1,,.,.,:f Aswfllifia . WJ-iiifafi :I , .1 r - EsprutSpmt .f . . W AK, jx! M -,x',ff A,Vf ,.'J,i!g I Gotcha Where I Want Ya! W iliipgaw ' 3' A' . 5 W' . -iff' ww , .- -in-?.,5,R H- - ' 5 .. AQ 5' 'Q V. 1? ' ?41fWm2?k N 1 5 'D . ww w-. ws-:,i J., va wig, my Mpx,V ,f , f ff S wi eiw- f,,QM 21'f' W, gf' , - Q L X mf ,. , V, . ffL1 J? V -'- 4 Ah ' Jmynkm N ,iggkmm Q ' 5' O fggf 1 'Eg Us im QM Thrashirv! 4 Fads 3 ri is i wii3'3 L 'XS- x Vw la-feisty Max Appeal! 6 , .rrf g ,Iii g. This year's Pads and Fashions range from Esprit 81 Guess Bags, to Gotcha and Town 81 Country appar- rel. Metallic shoes, purses, etc. tread and travel the hallowed halls of Parkway. Vans, boots and scoot- ers, transport many Parkway students off and around campus. Other novel items consist of Guess and Swatch watches and Hard Rock Cafe T-Shirts. Whatever the tad may be, Parkway will always be at the top of the scale for wearing and carrying the latest , rd 3 - -' . 1- ff-ff: .. f,, .1,Q . ,f !6, , it.. . Jil I r -.Q 'asf R. F: ' 0 . A i . .P .'-' If I al I :jig , 1 WT Terrific T's J A Q1 Aan , -3 ,fs Q' 'Vit' , si, rm 2 ' Lg--'H 731' gg, ,L R L x., 3, . N! Wm ggi' Vw: i g' ,Z r 1,4 WVCRA x 2. I at is 'll we 1352-,H w i 3 V 'kg-iw, ,p -3 Q t r I 1 -4,, e ,tif i V ' K 1' Sriram' - X V ?,r,3f., f , ,.N '1 wwf ff . Y in It fe? Glittering, Glamourous! X . . ,, Y. - iw t 'l -L . 5 X . 'Q A g ugly! 1-5.6 9400411 Surf's Up! r Q 'stu wir Xifzlifr, Pads 5 Leg, .zfpn-,1 QGQIICS-5' lfinigfiiifiiif fS1'1Li5Q1ly? 'GSEYKGQW TO' Bethany, Amy 81 Gina agree,moviesfareexpensive. . ' V John 81 Andy: se!! AQS.B.-.cardsuat lunch. . f gl V -A -Qf f. , M, K +. , , w -Q , A 1 K , HJ . abil' HA Q :F 3 'S Pa, 9 ff 4' f J TwE5'l'l lli 1.l..1 TX A IIHQ 40 P ,L J' 'Q 7 . -1 o w f SQ X ,fi ' ' g 1 ' A 5 k .N . V 4 u - g 1- 13 31 ' 5 v M I 2 M6 be ss 0,1 f 'L b' ' J J xg Z 1' Fi I 59,12 ' 5 1:2 1, 4 : f ' D XA 1 ,fx , 3' ,- f ff lt xy.:-.mu 'L' Mu I ,v-R' 1 - ' F - nz -.f--f N 400- fa r l 47 if 'f ...KS 0.-.Inns Y --' .lo , -: 3 ,, F Q 1 9 5, ' ' Q A2 s .6 W ' 5 - 1' , ,Q x , v ',v 20 VZ :z 9 ,N ,e vo. - 5, J. 'L 0 Laura Hove 8. Keri Webb take the Pepsi Chalienge at lunch. Q-.A-1 A ,v I i 5 5 i . ff f g dw. A 4 in .. , 4- g2:g55 g,imWu52.L ,L f ,an ' Y i! f f. 5 f??7f? 3 ' ' fg? f'mflif - ' ' P E u 1 wg ' 'ini 'VH HQ 3 , if Q58 it 1: , 7 it ff? , P 'Tak Q55 h , Q . .-1 K A. .mv ,'J2'L.. u Y + 3 3 Q ' fLA' 15iz ,L,, ' 503' +1.25-'asc u h'u . . ,u, !.1a.l.ll. n u 9 , m D.L.'L4LwH 'J . + 4 ' 5 394-1, - W ,u',, A Student we 7 - -M il. X. il ,Mm 'mm A Q H Mah' X , 2 'E 3-if 65' F Q. QW. lb ,N , ' W W , , J- I Jill ' I V I, j 4 'x sl r 1 I 'K Il' My 1 Wx , w W'fiqiI' Mt..-mv wi -LW, L5 2 W 92? 5 1 5 s 1. '--....,-, ., -q...., - '-we-. 'llIny.,,. My k 1 Aff, mma - :gg -. I Sq, .- was . fff'-M.-va .5 , L fi - ,wwf - I .7 A Q ,V ,A-A wA::fm.,,f,'fi,5,, ff -A V Y ffkiiawigl il 'fm f,w1l Q ws' ,V f-'If 2 A f ' f5 ,-.fwr-G 4?'s.e V gy VS , I : - . ,M f - Student Life 11 I . t K, fi , x ni muh Fiyggq J .iW1q'5i,,f,ag nlnnm. wi! ' fff ,ww xiii 4' 'H YA-'V' 11 1,4 1 M uv' tl 1, ws' . 1' it F A 7 Y'-'Y di. , sf S 1 We uw nm Eno Bresnuck X f , Shannon Fans Maley ff'-'wmnh bw...,,... 1- ,, no K L fi' gf, Lori Redondo Cory Schweer up AJ f- ,,,.,,, yr Advisor . This year's Sun 8t Surf crew has been really hard tobring you the best Parkway Junior flliligh Year- book even Every day we trek to De-an's, QQQLVVHHSTGFS on our trigger fingers, and rack our brains for new ideas. Our hour a day is too short! Have you ever heard ot a pica or dummy? For Annual Staff, it's all in a day's work. So be on guard and smile, for the next time you turn around, there may be one ot us on Annual, ready to take a picture. 1 5 i . 53-igflf ' s. 1' Q an F7 ' ur xl WM5 WMZH ' ' twwmifsrffiwi ' Lori 8 Heather, wishing they could be at the beach. 7 ' ' A H rf: T fh 2 fl MM V,,, Vvv r V A h h, 3 h h ' h6 hh 't h hhh i c 1 X fy.. ,.,,l + We-a....i yi,,x W M 7 F5 A' . . and Teresa's in the lead Stacie, Jennie, 81 Geanne have last minute thoughts about the race. H A W Jig, V, W y th Q f it teteeeeeet eteeeeet , eteeee N yywywmmcy eetet ,Q , aff pw V , , , , 'K V W ,... -- ff W 1 Q Mr. Shaffer auctions off three slaves. Mr. Klipp Day! Andy's flying with a friendly skateboard, Dana 8. Natasha rapping to the beat an M Amy: Image of 3 perfect Slave. Will the real Mr. Fox step forward! 18 A.s.B. . 0 9 Q - 'sm ' . it ' 1 in it I - :: X Ya X S M xr' ,ik sv X nh 5 X 'k S X as ' X 3 X N ' in i X 'X X U uw X , ' f , X W , . XX.. 1 X X ,L xx lg A X xx X 3 X, X as N 5 rr , . f'!'3m if, l 5 Q M N, - Life L sg' ppm Q N Cx m Ng WE X 'Q -F Ng Q x is X 'Q sq X i X 532 Q if XX X X X P, 1 5 X K QF 3 as N Q KX X me N fix W X E X X Eg X XX it , .X N X ,sg ' , L f': ': ' . ' ' ' . 551 -- 132: 5- 'T Q:-.-. --X -1. . . i L it ,,LL. -- K X , ,.. 2X-farm r , ' XX 1' 3: --LL 2 ' - XXH,---W, 95evX3wseses- K . - :gf is 90 Mob 095- 9098 -2, Qtaeixog oe -r i'Y 'Y sv Stacie Hastings, Bethany Staff, Andrea Espinoza, Allyson Heinrichs . ,.,,, .,. Floyal Court: Mike Rush, Rob Daynes, Ron Huddleston, John Price, Josh Bartlett, Cory Schweer, Loni May, Michelle Greene, The Best of Parkway's Dancers prove that Rock'N'RolI is here to STAY!! ,gym-me 35 ,700 0649 9 va 446 69 ff Q06 10 xlib 3980 USS' Qi W sy' 1 k,,, Royal Court: Matt Villaescusa, Tony Sciarrino, Ryan Wheeler, Brian Fuller, Sean Hoffman, Angie Rogers, Katherine Daynes, Shannon LaSalle, Tiffany Swoy, Mickol Ruiz, Jenny Hansen, Sally Hockeff A.S.B. 19 Q. .T gi ltr, Q T . .,.. I. I . ,,,-- ,,,gE.i5 . -ww , ,, r 't i . .,,, I I I I I is -Q aft - ogg, , til , I I A I I --L- , K. A - -- il sa, : Was- Wray , I aw I -- ig, r- .. if- ,sa , ' gg, I, , M ,I , ., gf was rt F 7 , .NM X , -SQ? 'i 1i:1f1--I '- 'T ,I-1-i'!sf. f' fi2zf:: ,P IN N . I' ' I: it - isis? it .sw Q ax, . t..E5?f I-s I ,N A :EH AS' A' .TW R ' 5:5 :El f 1sE3 :::.5,,.5i5, ' sig ij, l'Ef fL N 11 1,15 f wi F:5S'...f:'i f- 'E iii, WIT? 1 5 - 'Wm is A J 1 i Ifww tg 5 1 ' N.. , --mam.. HALL, DANFORTH, COACH BURDGE, RABASCO, CADY, DUN- NING, STAICH, SCHWEER, WOIDKA, MARSHALL RABASCO, CADY, WOIDKA, SCHWEER, MARTINEZ, STAICH, MARSHALL II I I I DANFORTH, RABASCO, DELUCA, CADY, WOIDKA, SCHWEER, EARLE, DUNNING, WINGO, MARTINEZ, STAICH, MARSHALL, KLINE FOOTBALL PERIOD I VOLLEYBALL PERIOD 1 SOCCER PERIOD 1 91562 A66 Coach l3urdge's 1st period 8th grade boys dominated in all the All Star games. Every game was action packed with great plays, one after the other. Everyone was amazed how these 8th graders could play together as a team. Hopefully, these players will be as dominant in High School as they were in Junior High! G 4 4 Y The girls period 6, 8th graders, crushed ev- ery team they played. They controlled the tempo of every minute in football and in volleyball, as they capitalized on every mis- take the other teams gave them. Their for- tune ohanged, as the underdog, period 3, easily won the basketball title. The girls have shown the guys that they are as competitive in sports. ,i.', Q M 'T WE- A , 'ww 1 X ff - ,, 4 Q 9 A.-.A I ll i ii? I .21 , 1 gt .ryrttr ' 'I . . , ,ff?'Ze.A,3afw,,f,'f TWTF Y xiii' ' FOOTBALL PERIOD 6 VOLLEYBALL PERIOD 6 BASKETBALL PERIOD 3 .4- , 5.553 W . gg tE trrfgf A I L' . tll HERNANDEZ, ABRAHAMSON, FISHER, DOWNEY, JOHANSEN, KAHAN, C. ROBERTS, POLLYCUTT, EARLY, KNEZEVICH, BACH- MAN, IGOE, AGUIAR, EWIN, CANNON r la- I ltl 'rrr ,I ,fy up A A W at ,,' M W G I ff . I I I If Mr Z' I, W ' I 1 r Ainl : 'fmxf ' Q if . IZ if V.,4 ':. 'I 2' ,I y It I Wfitfp- - ,ew-fb -ff l ABRAHAMSON, AGUIAR, JOHANSEN, DOWNEY, POLLYCUTT, C. ROBERTS, INGERSOLL S I I I E i DOWNEY, GUFFEY, MALEY, RIVAS, WHITE, BINDER, STAFF 21 H. MEANS, K. ROSS, G. ANGULO, C. MARTIN, P. TANGANAS, M. FOG- GIANO, D. KIMBALL BASKETBALL PERIOD 1 55231 ' X 9. ee.-JI WW V ' ' oy M869 71K GMA All I-Inv wsu. Miss Bullock s. HOCKETT, K. Ross, c. MARTIN, E. DIRKS, G. ANGULO, D. KIMBALL, Refefeel P. TANGANAS, A. ALLGAIER VOLLEYTENNIS PERIOD 1 Cheryl, Angie, 81 Katherine warm up before the game. H. PHAN, K. ROSS, G. ANGULO, C. MARTIN, E. DIRKS, P. TANGANAS, L HENDERSON, S. HOCKETT, A. ALLGAIER FOOTBALL PERIOD 1 ,K.., X A I A A KE A ' I , 'I ii f- M ,Taxa I 1 3 3 . , Hs-...., 'BM' I K. M Did Matt hit that ball or was it kicked? PER. 3 VOLLEY TENNIS: SCHULTZ, MIRALES, DONAHUE, OVERSTREET DAME, FOSTER, DOWNEY, WILSON, ESKRIDGE, VILLAESCUSA, PREOVO- LOS, GOBLE, SCIARRINO, CYPHER, ISABELLA f E A 1' V -- il. ff I , ' L, 1 i A NNNP K by N? J, .L ,,,,, L g ave.. ' - '-k' .Li on ff 7 K Q X, ',k. ' f 4 A V- ,A , E Yu iiiiN A us 'ii WNMMWA we , 5 X , . it is 4 ., i Q 5 ,RN Point, Schultz! Fred Bi Mike watch Jeff Score 2! PER. 3 FOOTBALL: SCIARRINO, DONAHUE, VILLAESCUSA, ESK- RIDGE, MIRALES, OVERSTREET, DILGARD, LEDGERWOOD, FOSTER, GOBLE, PREOVOLOS, R. MARINESI, ISABELLA, DAKOURIS, CYPHER if' P Rebound, Matt! 'Y i if 'ER. 3 SOCCER: DOWNEY, SCIARRINO, DONAHUE, VILLAESCUSA, 1 1, -- 'Q - ESKRIDGE, MIRALES, OVERSTREET, DILGARD, PIEBEL, LEDGER- VOOD, FOSTER, GOBLE, PREOVOLOS, R. MARINES! A , ,,, , , ,,, , A -...Q , dk L .. ,,, X X Q i 6th GRADE, L. Paugh, H. Phan, 7th GRADE, A. Allgaier, A. Alvarado, D. Anderson, G. Angulo, D. Arredondo, P. Biggs, L. Bruhmuller, H. Burd, J. Cain, D. Cedeno, R. Cerda, C. Cook, D. Dart, M. Dilgard, J. Dirks, K. Discenza, J. Eady, T. Eizonas, A. Ellis, J. Eskridge, V. Firsch, M. Foggiano, C. Gastauer, R. Gechter, G. Giacinto, C. Goble, H. Gumbiner, S. Hancock, L. Harrah, J. Heldring, P. Ingram, R. Kataoka, D. Kimball, S. Klippel, R. Konold, I. Kurta, A. Lam, L. Lapp, W. Leitner, C. Lintvedt, C. Martin, E. Messina, K. Moran, B. Nguyen, H. Outhier, S. Parent, F. Patton, J. Plunkett, S. Preovolos, A. Rogers, J. Roppe, C. Ross, T. Ross, C. Stephens, M. Strelau, S. Super, P. Taganas, S. Taheri, J. Thomas, K. Wantoch, P. Wilson 8th GRADE, A. Abrahamson, E. Aguilar, C. Allingham, C. Armstrong, J. Austin, J. Bonifacio, J. Book, H. Bowler, E. Bresnick, K. Brody, M. Cady, T. Cady, J Castaneda, J. Castaneda, M. Clarke, E. Climenson, K. Cohen, M. Coveney, K. Danielson, K. Davis, J. Dickerson, K. Downey, S. Early, D. Earner, A. Espinoza, A Ewin, A. Ewing, S. Faris, Y. Fisher, H. Fitzgerald, J. Forstot, J. Franklin, L. Gish, S. Hastings, A. Heinrichs, O. Houry, M. Houvila, S. Irish, J. Johnson, M. Johnson B. Kahan, M. Kamahi, A. Kasprzycki, E. Keller, S. Kline, L. Koftler, K. Lake, J. Langley, D. Levey, T. Levin, L. Levy, J. Lindsay, M. Little, K. Maley, J. McTighe, S McManus, J. Navarro, R. Nelson, S. Nelson, K. Nguyen, J. Nichols, K. Niles, K. Novak, K. Ogata, K. Oliver, K. Payne, R. Polizzi, S. Pollycutt, J. Price, C. Prim, N Rabasco, S. Rachac, L. Redondo, A. Rivas, K. Riley, D. Riley, A. Rigoli, C. Roberts, K. Roberts, J. Rock, J. Ryan, J. Solomon, T. Songer, M. Suerth, J. Stewart, S. Strobl, T. Tran, L. Uribe, C. Taylor, J. Thomas, M. Tilaro, D. Thompson, K. Vezza, C. Waizer, J. Weitzman, K. White, A. Wilkes, J. Woidka, A. Wood, C. Zavala 0 G4-wa 4 . Q , his X ' L A 1 '39 .3 D 1' Fl iy g . T bv In 'I' I Computer Capers Club: Sponsersg Ms. Fulton 81 Mrs. Kjoller. President: David Sada, Members: W. Donley, C. Sproat, T. Olaf- 24 son, M. Cosgrove, S. Valladolid, M. Mahmoud, B. Hodson l l O D V 566 L7 O Nwmwq 5 5152-fx Q . bx -qs: 1 ' 93: . - 1 r Z N Eric Johnson tries his hand at adjusting this old projector. The Computer Capers Club QCCCJ, BuiIder's Club, Project STOP and Journalism, are clubs that give kids at Parkway new experiences. The CCC works on computers, learning new ideas and concepts. Builder's Club organizes Community pro- jects, etc L L . Project STOP teaches elementary students about drug abuse, vandalism, theft, and gives a puppet show to demonstrate what these things are, and why they are wrong! Writing, interviewing, and publishing a newspaper are exciting jobs for the Journalism staff! The Student Assistants make life easier for the Teachers, Librarian, and Office Staff, by doing those necessary little tasks that need to be done! The kids on these pages get the jobs done, and do them right! Miss Childress Mike Stephans R.J. Gregory Angie Rogers Amy Alvarado ' Tracy Tarlov John Mouret David Prather Jon Langley Virgina Walter Shulamit Nelson Cecelia Tachiquin Diana Arciga Kris Roberts Alysa Brown Jodi Book Kathleen Maley Julie Heldring Annie Ewing Kim Davis Sandy Early Kim Brody Janice Dickerson BUILDERS CLUB 2 it i nfl PROJECT STOP: Advisor- Miss Childress - J. Johnson, A. Brown, M, Clarke, R.J. Gregory, J. Ryan, T. Sciarrino, C. Knox, K. Davis, A. Ewing, M. lngersol, H. Outhier, L. Harrah, J. Heldring, D. Anderson, S. Early, J. Dickerson, K. Brody, J. Langly, J. Miller, P. Wilson, M. Stephens , .R Lx LL,L X .r'.' ,..,. L 1 i'-' 1 it ,i f L' , ofr... EIL? ,... LL L L L L L L L LLLLL L, L. ' o o LL A . t L ,L I.: rf -..- . L LLLL LL o LPSLJ LL is 'ofrss o L o fr .Lrs-fo - ill I 'P'R 5: LL-': fi L' 'L L : A L t 1 L srr 1 LL , Q L Vykh f i L EP 3 4 -.5 5-A - is 1 ' L L ---L, L 5 1 '-rr- srfi S S A L.-L- L Q LL .L ,.-- 1 LL -X --' 'I L .rL,-- f L--hLL L Q f : - LIBRARY HELPERSZ veney, Alesha Pena Kenny Clare, Mike Workman, Mark Hopkins, Eric Johnson, Michelle Co- 26 Clubs 8t Organizations Russell Nordean searches for a student's file. OFFICE HELPERS: S. Irish, G. Tysma, S. Peck, M. Hernandez, M. Emerson, L. May, K. Clare, D. Roys, N. Malkus, J. Burke, K. Payne, C. Prim, A. Bram, M. Steinbaugh I I gl, 1 A gl, .3-3' te JOURNALISM: Amy Allgaier, Amy Alvarado, Shelly Biggs, Conan Blackwell, Lany Brookshire, Lawrence Bruhmuller, Heather Burd, Choleanne Cook, Katherine Daynes, Ken Discenza, Jim Drew, Jason Eskridge, Michelle Foggiano, Mike Foster, Maija Gates, Shawn Griffin, Jon Heimburg, Ben Hodson, Ryan Kataoka, Mike 4efalas, Dwai Kimball, Ryan Konold, Carrie Lintvedt, Chrissy Martin, Heather Means, Michael Murray, Scott Overstreet, Scott Parent, Joe Patterson, Fawn Patton, John Piebel, Spiro Preovolos, Angie Rogers, Jeff Roppe, Carrie Ross, Traci Ross, David Sada, Chris Stephens, Sara Valladolid Cohen, Sarah Bachman, Joyce Castaneda TEACHER HELPERS: Bernadette Alonso, Jodi Book, Karen Ogata, Karen Clubs 81 Organizations 27 0 Jeff Hanson and Brandon Luffe engineer the sound and lights for each performance. E 51 The Parkway Entertainment Company and Orchestra are fan- tastic! Led by Miss Childress, and engineered by Jeff and Brandon, The Company gives perfor- mances here at Parkway and at A other schools. The Orchestra has entertained audiences at Park- way Plaza and here at school on special occasions. We hope to see some famous musicians and actors! actresses in the future from these talented Parkway stu- dents. A. Alvarado, D. Anderson, W. Arms, P. Biggs, J. Bone, J. Burke, J. Celum, C. Cook, K. Davis, K. Daynes, C. DePaul, J. Dickerson, M. Downey, S. Early, Ft. Edrozo, A. Ewing, J. Franklin, M. Gates, G. Giacinto, H. Gumbiner, K. Gorby, S. Guffey, J. Hanson, L. Harrah, J. Heldring, C. Keller, S. Klippel, C. Knox, M. LaPan, C. Lancaster, K. Lang, L. Lapp, C. Lintvedt, B. Luffe, J. Miller, J. Miller, P. Moose, M. Murray, A. Nelson, S. Nelson, H. Outhier, K. Handles, A. Rogers, T. Ross, A. Sciarrino, A. Shields, M. Sousa, C. Stephens, T. Tarlov, S. Tuaileva, S. Valladolid, J. Weinold, A. Whitfield, P. Wilson, H. Witzke, H. Wynn liffany Anderson, Pauline Baker, Jessica Bobryk, Danny Burroughs, Mike Celeste, Lori Crane, Danielle Creider, Jeremy Gifford, lilary Gumbiner, Michelle Hampton, Shonna Hancock, Ben Horton, Vicki lngram, Fadia Kuriakos, Annie Lam, Desiree McGriff, Ruth Ann Miller, Lois Nemsnack, Snion Ohta, Letty Bivas, Amy Flunion, Angie Flunion, Brian Salzman, Candace Surratt, Bill Naldron, Elaine White 1 , 11 , , 4 ix ' Hilary Gumbiner plays just the right strings. Outside Performance! Miss Childress Strings in Action! Conductor at Large! W w , ,tin 4 r,,f Johnny Aquilera, Kyle Anderson, Travis Bonsteel, Christine Brown, Jonathan Cain, Kristyn Carroll, David Cedeno, Cassandra Cole, Sean Collins, Daniel Connelly, Nicolle DeGuiseppe, Heather Dewey, Matt Dilgard, Jelena Dirks, Ward Donley, Martin Han, Charles Huckins, Phillip Ingram, Debbie Kessler, Stacey Kett, David King, Andrew Leeper, John Price, Chris Rand, Janae Rock, James Rouska, Rickey Ryan, Kim Sarckees, Aniseto Toledo, Marco Villanova. Art Viloa, Melissa Wade, Jeffery Walker 30 Band WWW X K Q 'Q l I lx qs . Xu 0 v 'Sv ,Q ' Ik X 'N-M bl gl nhl A 0 sxxfstcd W..,,.-....-- m 1 CJ t Q Z Mr. Nordal VW by 'yww X, p 0 WZ- Mr. Nordal is the instructor of botl of our bands here at Parkway. H. has experience, and to prove tha our bands are progressing quickly our Advanced Band travels to enter tain others with their music. Mr. Nor dal has plans for both of his Bands and Parkway looks forward to hi achieving them! J' 'si Q6 E 'B f c l H if 'ly f A f' Hal TVMUI 'QPF ,'?'Q,,s4 ,Mama Ruben Bernal, Jonathan Bostick, Raymond Cabera, James Carlson, Jodi Carlton, Ryan Case, Celestina Castro, Kelly Duncan, Tracey Eizonas, Cathleen Flynn, Billy Harper, Dawn Hearne, Lenore Henderson, Sally Hockett, Federico Isabella, Mike Johnson, Zach Keith, Joanna Looney, Jennifer McMurray, Bryon Miller, Faith Reid, James Rogers, Josh Shea, Jami Sisson, Brad Steinhoff, Safoura Taheri, Mitchell Wallace, Josh Walther, Nicole Zizzo Band 31 The Red Bulls 16am showing t heir muscie WWW Nw -K QQ' f XXN ' , 45 1-7111 ,K .44 , 7' , ff- f .f dfvs 1, - . New W Off 5 Sean Kimberly Alysa Q m,.L . K . XX X X I jf N I af?-fi WWQEQPQJ Emily Aguiar Wi s X XX X X 9 E Brainard is VZI: .:::-, f X . ...NXNe sfs11ss11 M--M 1 Xl? LK! X X5 N Nr Wlx 1 X si , if' 1 1 xi in Q Johnny Aguilera Joe Aguirre ,ii., . t TI. ' . - F 1: ii S sl X 1..NSi?5?lTE?f-F1 55,1:.,'r.15f's51?sg1ES5 S.Q1,f55s't 5is?? at 111112 gif 'xjwf rr ' 'r - 111- . 1 ---- - '111 1 11 . 4.1, 'e -1 1- fs? Q xr- 1 1 . ' I .:. I '::1111VEEi :. 1 1 If-'5ig,. 1f , f , I -1 I--sis .1 3 S nigg a, AX i gg S .1 M . QE 1 1 I i A Ir, Kelley Bernadette Alexander Alonso Andrew Armstrong Paul Biggs .3 1- f 1 . 1. . 1 .- . rrr - 1. ' .... ' 1 ,- 11-ef' Vff 11 . 11 .5 11 ,111 151. A 'T' ' Brody Brown Fiay Mendy Cabrera Cady Todd Cady Janice Castaneda S' 5 t xr X Th 1 X X N it I , '.- I .iz .- .. . - E35 M 'I Q X X SEE Jessica Bobryk sst ,tee 'Wk L' X gk xt' Janette Celum X X X 2 2 X , X I 1 Book Kenny Clare .21 1- .... -MX X ..... X .. . . Q I X. , .. ..1 its -X ,.ttt M . .- X I ---- if I ., 11 11 . .. 1- ' s 1? P1 1 1 . . - - 1 - 11 f I 1 2151511 1 - 1 1 1 .. .. - gp 1 ' 22111 t1 . i Y X J' .11111frv1111 . .1 es. 11 Xi-11+ .. -1111l1 11 r -.SX 1- 'Is s . 11 .1 . Q...-1 f N1 rv- f iigfs.: . .1 I .Xg 11 --5.55111 A .... -K K K 1 .J-I A A 'iiii ' 4 1- -. S. 1 1 V 1 1 1 1-1 - we. Q. X 111siXX. -11, 1, .1 5 1 H k 21.2 -11 MBVY Cassie Clarke XXI .peg ..X. .. . Hs X QW X X is X . .... ,, 115 , Q 01 1 3. is it Kimberly Davis Chris Cole Collins Sean Collins Danielle Creider st, Jacob Currier Andy Karen Danforth Danielson X ... 1 .. 1- 5:15191 - yg:11jEt1j...g'iggg: .::- 1 s:kg.:11115, jrrg f gggg :: 1i,, 355 115115: T'::?+2i5sEi5' 1 Ei' I ' --:I-FAT Q ' 's lsfiwifwt . , I 1 11 r 1 . 1- ' 1: 1 : T 1. 1' Ja.: 11 1: 'I X1 -...Hi .11 1. . 'is fir: 1 .G - 1 - 1 I 1 - X 1 K 1 -f , V .. . m s' 3,51 . ne w f..111::-. 1 X Suzy Fiobby Day Daynes I I I I I I Anthony Caryn Del.uca DePaul Janice Dickerson Richard Dunning Sandy Early Bobbie Darnell Marni Emerson 34 r ' I I 1, 1 XXX. i 1 11-' -- ' 1 1' ---,-- X II s. I 1 1' 1 A I ei 1 N 1 . 1s. .f-ss 1- 1 1 1 12 .1 11 ' . I N . . .- LL N: K . .L Neat.. .. ' L f'-w1qfs'5 A :Maxx . Ch-id John Andrea Anne Jere Tim Enghsh EPISCOPO ESPWIOZH Ewing Falk Ferguson I 1111 .11' -X ' 1 . .. --1 1 ' I . . ' I 1, 1 1- 1 1' ' h. ., 'f,-, ff'111 I I 11 1 1. 1 '-1 . .: T 11 11,' , it 1 11 1- ,X ' . 1 1 ... 1 M i-11 1 .. .- X, 1 be ..- - . --... 1- 11.111151 . 1 ww f . P11125 i 1::.- 5 ,f 11 2211? 'Es sit 1 I 11 .1 V31 . . 1 - - 1 ,, 1111 V1111 I 1 as . 11 f W 1-.. 11 - X E I - I tw iw 1 , 1 11 11 11 11 1 1 dl f: ---'1 4,7 WI if ft. if . - 1 X ,I it fi ii F- Heidi ld Cathleen i John- y , V? 5 Tryk 4,1 . Jaggn Damon Don 1 Q - I lah- We w f1 ,, ,, , I if, - . ITZQGV3 Flynn Franklin V W I 'M' 5, L Fredrlcks Frost Garnica , ' flfw 7 X' --'11 , if - 1 111155111 11 1 HZ 3 1 pf 1 4 1 . AVN' Z' M I I ,f v f., : l5 sif.11.e111 11 A iff. 1K 111 I 11? I A . - ...fe . , -5 we ,ii Ali Ghafouri 1 Jeremy Gifford Vicki Giforos Kathleen Maley is an artist here at She is in 8th grade and has a lot work, but she finds time to pursue her hobby. She has received many awards, won many contests, and has appeared on T.V. for her Parkway. of home- talent. SHE IS ALSO THE AFIT EDITOR FOR THIS YEAFVS YEAFIBOOK! Keep up the good work. Kelley Michelle Grant Greene s X X 5 as XX X , X l X .- X Ben Griffin Jodi X Ns R sw , , S , ir xx 5 s . 4 i ii i I imy P H ' ag H B X in '45 - A sg: ,. K, Q A . O X M as ,Q f.L i w A, f., .i ls A H ,L K 5 J . SI S if S. Q7 S. K . Q: Q ,nn-.X Shannon Dan Brody Chris Michelle Jeff Mike Siacie Hamada Guffey Hall Halstead HBFHIIYOVW Harnpion Hanson Hargett Hastings Helmi ' 1's L . - - K .. y . yy . slli l,sl Q my is I l,Q H ' - H f . P . P 'K . S. J . . g. V S ,H Q W . X E qs an S +4 y KI' ' J X ' '::,' I . Y . ' K , ,S 3.5 Nalharl Jeff Jacob Mark Jeremy Vicky Shannon Jenniler Allison Hileman Hinds Hodes Hopkins Hughes Ingram irish Jennings, Johansen . s - iili .. Eric Miranda Eric Jade Tim .Chris Scott Chrisfai Fadia Johnson Johnson Keller Kimball Kimsey Kissinger Kline Knox Kuriakos J H s . 5 if ' H A ' it . n i .HP sz 4 H sr , , ., p K Kg K R I ' -' 'K ' ff: ' H. - H H 'fe Y H . H J , , 5 Q if . ' 5 1 . I Li s .. R hr . my , . Jason Jon Mark Mark Joe Tanya Tony Adam Brandon LaBruno Langley Larson Laube Lawlor Levin Leyva LQVQ Luffe P y Q HHHHS . 1 'J llrl i .H . Q H my . Q .5 . H. . . L. Q: R 'f H , .la l,.. ff -is J.. , E. P, V Q 3.1, V r mx . ai Q , K .V J so J .2 s' N .f . .4 ' - H Gary Jessica Jenny George Ben Bobbiann Sahra Mac Paul Marshall McNeil McTighe Medlin Miller Miller Missaghieh Mitchell Moose F yiyh z A H 'i'i J i H s f' 3, - . f ' sl is 'Q Q J vs L . . J . 'H 1 H , , .: A M .X ,iz -,-Q.: ' L .gi , gal, 7 . Q Michelle Jenny Mark Robin Shulamit Lois Lynn Isaac Russell Munger Navarro Nelson Nelson N9l50n Nemshack Nies Noel Nordean .L WG x .. X L .i K K .R K . y ' .-. k,,:,h H . g.. J gh . .J H: J , , -J , . ,lf k-N K A ,., kk -85V s .Q V A N Dan Karen Velicity Claudia Kelley Shelly John Jason David Nowokunski Ogala Ostrander Pastrana Payne Peck Phillips Piccus Prather 35 fs M ,,, . 1: rf 4 ,,, A ,, ,,,, , ,,,, , , t ,I ,M, , , f M ,,, ,, ,, ,, , , . , ,, .. T A 1 tlll A T T Y T to ttrl i fl I tsi ,W iiii A T' we l AA A we ' I llll T 1 ll A A l 3 rrrr . , A f '9'?v'fwA?f ji' my ,. X t I1' ' P T w: GD'Lt1lxgJZf'XfiV l 'Z' A ' 3 lf ' 'Y Ctufajislrsfafrr '43 r .f ' Michele Janea Nathan Joelle William Kris Janae Jim Melissa Quemuel Quark Rabasco Reeder Riley Roberts Rook Rock Rogers ll ' , ' ,l,l f is rrrl , T ' ,X ,hy wt, l M il ll it r A y I tr Fred James Deam Jason Andy Steve Cory Daron Ester Rowbotham Rouska Roys Ryan Sanders Schell Schweer Seller Serrang lllllIlllllllllUlllllllllllllllllllIIIIIIIllllllIlllllllillllllllllllllllllllllll llli' ' ' 1 i A l rl'y A arf' t W H- W , ' T rrrf 2 E 2 V , VV IV! ,-. fy wily 5 N :vx it I X w A ffair l ' at in fit , Crystal Alex Matt Mike David Candi Anna Mike Chris SDVOST 3T3lCh Steinbaugh Suerth Sullivan Surratt Tanciuma Tilaro Trutfa W t if ' it A A ' rriyiyy ti f i ' T it T A T A f , I ,W ,,,,. ,AI is I . 1.1 ag - S r A f 4' A 'W ' 'I i r T f, if ',ii ., 5 I Z T 5 A Z L f . it . 2 Geanne Laura Karri Amanda Ashley Jason Heather Jon Alesha Tysma Uribe Webb Whitfield Wilkes Wingo Witzke Woidka Wood ' I I I I I I I I I I Christine Taylor, Shannon Faris, Jenny Mc Tighe, 8 Mary Clarke are competitive swimmers, Christine, Jenny, and Mary are all in th ' Heartland Swim Association. Shannon swims tor the YMCA. The girls compete and excel at different levels. They've traveled all ove , I 5 A ' f, California, and Christine has gone to Colorado, Utah, and Texas to compete. Besides competing in the Junior Olympics, they have don N Q' f well in many USS. meets. Go for the GOLD girls! 36 Mike Workman ? rr yr If i 4 ,,,,, ,J Eiggest Flirt Shannon Guftey, Chris Truffa 'rettiest Eyes Andrea Espinoza, Gary Marshall 0 'O X I o 59 ,y SIA 1 , X KM k , my K, 3939 V 1 , f ff any Best Looking Stacie Hastings, Rob Daynes wyw W , JH' .Q-37 1-f' Most Athletic Ashley Wilkes, Nate Flabasco Friendliest Matt Stinebaugh, Jennifer Jennings Best Dressed Mendy Cady, Cory Schweer Wm? ,R Y V N it X K SM I nn..,,. '61 wif., 'Q bww Q10 ss? at e-OO As Q f wail 221 Q Wgiwg, k fed '90 We O 11,607 l 5 0 Z as it sed tier we 5 rw: iizphwlti -V', . QQ a ww K .MYEYEH ,.,,. kiwg wmagiw A R909 0 1 5 A 2 l O46 ,beg y A5 zz in ri l G - 4 fi? it ' .: ' - K 1 r I K ' f, , 3 I V5-Vfw ,,. ivtiwgy, 0 Jyqwa2v,,itb3g,a Hf,t ZK5WMWMlm l ' M t0 SU Q4 E F'4 wish Vzyl A A A .. yyyy l Q nqnfw-vannclif vlvl lt . 37 . l,. 'f t y A M l , . M We-ww 1 iwtmaw 5:1 W wi Y mfg W: f ,I M f W 43 'W f KW ip, X ff 5 5 ' Q gy! ,L.W ,, A 6 1' ffl w- fa . HS, 222 W5 ,mf V A 1 41 W 1 K WSH Y :xii X V127 ff f W Q f 4, h ff in W Q R Q. WQAWW 0 QL- lik fall Nlx ESRB N QX pfimfe ann, I' ., - -M ...mr-wn 4 ' i -, .L w 4,-W, 521 ' S5cpetafyfAiIyson 4iHieimichsB4 9 Aw x , if 'Q E!! x 4 M 1 ,.,. 4 Z ,,.wW4,,M,.v,, ,AM . , ,, HM :LM ,.,, ,si5.. .5 it W fi- J 'effi- X Bi s, s, Xt -. .. .N.M.....N..t,. X.. X . .. .Es t is 9 i X X U 3: ' s X 1 ' Y, Q fi M rs ,X N 9 Qs .f gr' . 5 J' 1 X a X st . A ss Q gift JK 2 X X i as 3 it at 'M I X s Q 1: i sv s, fs-9' Q :X X 2 .... . W 'A ' . s 1, , ..Qqqf 6 .L 1 S is SE 3 :F Q X it sie N N Q . 5 . J J X s f .TW ' rr 4-4-.gs iff?-2--I 5 ' - Amy Joey Chris Diana Craig Jennifer Sarah Zach Bill Abrahamson Agosta Allingham Arcrga Armstrong Austin Bachman Baranek Baffin ., rr rrrr f J ., ,. ' ' X , ' - . raw. favs- eil f- ' Q Q ' 1 . IG? A ssh Q . -- is Q fjsffrl Kbk 4 '23 ' 1, rs E W K -,Q 5 . t 3 Q f in ,ira - , .X ' ,1 Josh Jennifer Jeremy Ron Gina Bill Joy Travis Andy Bafiien BatiiSli Battisti Benitez Binder Bloomer Bonifacio Bonsteel Borgerding B ioiy it BB W A . ' , .- 'L iiii f ' - A ,,y.i, I ' ..'-.'1 f -A r - -1- . J C 7' J ' 'S' . V ' it -1 in A - 4 H: ' ' 25 : ir ' - S . J' rr it V is it L .Q . In X , J , k..L qv. err i i i or - J qei it eeeoo A J 6 Z . - . K: 5 - K , in 5 ihii' ,S , ' 5 1 t il A' 'irr 2 5' s J' k.,k. is i N 6 gi Q st 1 A it 32 si ' tvs f - Hanlan April David Eric Christy Jim Danny Jamel Sabrina Bowler Bram Brant Bresnick Brown Burke Burroughs Burt Cannon :,.. - ii i iii. .. X, f IQI K . .:.. 5 . A . .. ..Lk xi. tt ., L3 .stub ,V A K .t N3 is..L A K if ,iiz ,. . A I .Q g if 2- Qii - I Q 1- w J -- . 5 - W ' K ' rlrrr .J r' r' i A Teresa Lorenzo April Fiyan Joyce Mark Ernie Karen Tracy Canrinus Cardenaz Carpenter Caset Castaneda Clauson Climenson Cohen Colburn Ft l . 4 ' -. V . ,J 43 1 1' - We fi 1 M . , 'Q sf ,,l- , . t, -gy A' t , 2 f , J 13, sf-,A , : 1 - 55 Matt Conrad Jason Domich I., 4 , A 5 -i.-by vt Shannon 40 Faris K '1Til i Mark Cosgrove is J , Jf. .J Paul Costello , X J N 'K Q x ?' Karrie Downey . Yara Fisher Mike Dyson .ig yt' ig? Jonathan Forstot -4 - - X 1-Qt,r.s' s. 'Qs gifs'- s:'1. , -ti' ...,,e,,.. , .J A Stephanie Pollycutt is a tournament Waters- kiier, She has been Waterskiing tor 4 years. So tar, at the club where she skis, there have been only 2 tournamentsg she is ready and waiting for the next one! Michelle Coveney S-..- Matt Earle J tttt y J so Q crryt James Crucitt Jason DiBella H ..r,:t 1 f 'A Q is --r-f I gift i . ,ary , . Arden Ewin Jason Falconer i A - is , K - - ' A . -1:1 , waist X A ' f: s:.., E' 'JZI X 'mfinref 535' 155 ,- V f-Far - , N : r -sis - 11.12 - . . 1 , .. - ,jig g , . , , A ' wr- wrt- 1 . - . . niffrfib ' 'gy - 1 ? Josh Freese Melanie Friesen Greg Funk si . n in X. Q . Laurel Gish J. . K N Q . F f. ft- ,gk 1 E 'l . Vi X w 'i 4 Allyson Heinrichs iisgfr Hector Gonzalez - -.R vt L s, Qi ,gm . M ,. as e is . ' W .. . . at J.. - .. ,.. t -u. .- .. . . t. . , , gif, X .. PSN ' 'lmAl if Q 3 X 1 X it 2 G - X Q 5 5 S N X wr X 'W g x 5 is - - .2 Xi fi . lo if in Henry Hernandez V I 8 ,Sail A Eric Gowins RJ. Gregory Mari Hernandez Tommy Hogan 'h.i ,Stir Sherief Hammad : .f- Omar Houry Jack Hanshaw Laura Hove Matt Hardy Jamie Emily Hazelwood Heatherly A an - f . J i' oar .. Leesa Hove Flon Hudleston Charles Huckins ll'-IIIIIIIlllllllllllllillflllllllllllllllllllllllllllllllllllllI-lllllllllllll is . G an ' .' J i,--- I W e . f A f I A J . G ia r 5 .t S -. Q . .... - A 'Zen' f I 1. ' AA I A N 1 s vi it Q A .fi G .vfawqjg A fi ka' I 3 Mike Huovila .4 I ' 'LA X. if - -Ei g 1 , Q-ls Q ,- mf T J . . J in X 7 .Q 5' M, ,, ag-as . :re Q1 .- f ' . ' f' A 9 3r 1 '- f . if I . rm . .4 f. 7. Lisa Kolfler Ali Hussainy Scott Krause Karen Igoe Kathy Lake Megan lngersol David La Pietra Jennifer Johnson - .. fm : . . W Y ,f.,. 'rti If . -A 5. -5, Jeramy Larson Blake Kahan Mark Kamahi Amber Keating Amy Knezevich iiii --575219 A . , .- ' . '-'N X G 'ff' iii -15 X A .A as . A M . .... A Q 1 fo r ' sf J , , it 1 Q. - L V - . .N - ' H- :A P 7 if - 5 J 4 'Q 3 . Q I gf-L1 X 5 Wm Dale Andy DOH Latrobe' Ledgerwood Leeper LeveftiOf1 Bateman fn- ' ,. .,,, I .Q K if: ':fsi 3' - 1 A . ,r... . . -J g 1' .5 . ' 'E ' ' ive ' Lisa Frank Levy Leyva Tracey Maynard Desiree McGriff ty' 9 ii! ,-If ,, ylllll . 1.f..g1i'!t - Jenny Nichols Ken Niles Ja t.. .. Q .. Andrew Jon Megan Lilyquist Lindsay Little .. . af ..y . 4 Q '.' . , . if . Q il J 'ii' F j at I I Balkan. Susan Jorge Jodi McManus Montoya Morabito . . eff .,..1, E i .122 . . r f Q -5 fx - Q Ab ffsqzf 3 Z z: in ' it J six. N t N32 - ,ska tx Aflnrnir an if ' Q , ' .K :NN K .f 'E A . ' fa: Kathleen Maley Mariah Morgan ,Q s 'K Ng it 1 'Gs : . E-if .B V. xg X tab sv ik ' 1 5 N 5 f mifiT.NZ.fF 1 was ,L ns X :- if fx ff- 1.,k.:iQ '- QQ. rf, X s st K K as Bi 'Q Neil Terry Malkus . ' X 39' I , tg 3 2 'J ff? if ww ESQ 933 'evils , Q, . . -.....,... . ., . Q s, af- . - .QENQSN-'f'.:-. sf, N M' W 57 Sf R , X i N' 1 A 3 , ,.... Ni. . Loni Mal IiI leZ May . Ezg I , G ' A 'iff ff Q , A . g 'Q x x W X 5 L1 5 . . X X John Trent Kim Mouret Navratil Nguyen .. ' . W L - ' . 1' i' K , . es -r.. - K 'FL jg, ffs figgi.. 'I -X? i -fs 7 1.1 Kimi Josh Amy Scott Novak O'Connor O'DeII Ohlund Tana Olafson Kevin Mike 4 1 Oliver Panozzo :Y .sis ib. . mmlk 5 - he s sh, ssi sss ' . ' ' , IIAI ' ' -- I -QQ. Q t 1 Lmhi J i J , l.:- i y sa. r tt ff-. 5, .. tc. .. - . . , ,, . L g g ,, P Y . , iq ,X K E. .. s rr' N .,. 7 V 'iz 1 it ' I 3 . 1 . , :. L , , ,L., ,T , . o X i , . ., t s h K ,. X , L - s .sf . ' l . f . 1 Alisha Jeff Mike Andy Melissa Richie Stephanie Jghn Como Pena PGFIFUUNGY Pekras Peterson Plaia Polizzi Pollyeutt Price prim - ' X ' ' , . i ' gf ' 'L 1 . at - K Q K t ' it ' . .1 H -4 . x , t -V ' h 1 , 5 4 A Us ' is 5 , A t sig a t as T- S L X . R , K A ' K . . 5. , ,. ,, 5 5 :Q xslt stiff. Q Q. Scott Lori Andy Keri Apna Cameron Jason Jose Kevin Rachac Redondo Rigoll Riley Rlvas Roberts Robinson Rodriguez Rookey i 111 N kkk If X ..L f :.: . :ii L K K :KL .i:. . . .... ' D ,g f 1 - , iin to : ' , . . Zo' fi- T ,.a:' , 1 , 'W Y- X , 1 Si :Q '- K , ' 5, L., :H 5: cgi W' W, -5 8 . ' x in S., YQ -si ' --5 is. A i s J ,, .Tw , . 45 ' N., I .. hkh ,t .E .L 3 . J In X iii . 3 - ' i L t Orion Mike Ricky Jeremy Asif Brigen John Tgdd Travis RUCKIG RUSTI Ryan SSIFDOD Slal Silbefnagel Solomon Songer Spatter iii so V Q T i A, 5, L st ri: St, T . 5 1 it ' ,J -T Q we t li 7 A , - 'S S J T if, sss I t - ' f f' Q ' 5g.1?f'1l1f'vQiQL5 -if 42 'E 5 ef 15- Q Bethany Statt . -C Kevin Vezza l 4 Crystal Walzer eei ' Brian Wright Jett Stewart fy .. Q, Si X? X f Q Marco Villanova 'sf - rs Jerry Weitzman Cathy Zavala Kendra Stringer Staci Sonia Strobl Tachiquin Christine David Brenda Taylor Thompson Tucker Eva Vargas ,V vii! 4. -wr' '14, z V . if W, it in T z any Q itri it tx M ,J Sarah Bachman, Alysa Brown, Karen Danielson, Laurel Gish, Shannon Irish, Lisa Levy, Megan Little, Jenny Nichols, Kimi Novak, Cameron Roberts, and Stacey Super are on a traveling soccer team called the Sparta Monkees. They have played in many local tournaments and even went to Los Angeles to compete. They came in tst place at the Coranado Carnation Cup this year, They all love playing soccer, and have a great time together! S S- Billy Waldron Kristen White Biggest Flirt Lori Redondo, Josh Bartlett Prettiest Eyes Brenda Tucker, Bo .,.. ...-- ' n Huddleston Ile'-P Best Looking Loni May, Mike Rush Most Athletic John Solomon, Karri Dow- ney W6 'G 1 Sv 2 i Best Dressed Lesa Levy, RJ. Gregory Friendliest Amber Keating, Jon Forstot 2. 'fix 0,67 sl L f ' S,-IJ, Q . ' 6565 M1902 9645 L ,mmm ' 'ba X XO Most Likely to Succeed John Price, Arden Ewin F 1 H72 jx I ...L 'J 3' 8,5196 - ,-,,:. ,Es O 0 if A f A , I 1 'ug 5, 35, ,i g-z - ' sy- Y . , kai' f .,,,??-fzgiiigaffigzgegiig Q V ? 'mil ' '- 34-wr ii' 'mtg I K '-wig gvffwi V P 'Q ffsfiw 5y,'L ?fg21g.,, - ,f -Q - Ykrws. www ffanHI2,+:gy:y' .- ' , , Q '-ew?MA?BiA'fsfp5 f wffiamffsw M if 'f' - , ' . , w5 f1fs Qf 5a f wifiafg. 1 SEHK: k K I WDA if . f5gif ' 1 v'? ,,i,f fy f'-gp! 'F Vw, S gwfg, 1 fewkj' . Q I - b A f A A , ', ,A bg 'fwi' 1 ,42 - lfhgay I LH, F. ff f 3 I . , , -,Am Q Y . I ' -1,-e ,Q ., K , - if f W , .L M mq J M . ,Ky A . M Z -A1A.UHf' . ,Kg Q' gg A f . l3?W??gMafff :??ffw?Hief I ?ifHf 'T:. A M fx , 353 , mf ' Qfl. gif,-6' Eff 1 W g ifs ? ., W 1 MXEWJL - - , X, Come on Mr Klippl We're almost thereb if ff 5? QW 1 431 1hi',g,r, if A w' ,,?f V958 amiifdim W 'ff G 'VJ Tammy can t belueve she won' Duck Chns' m'0?iE?Awg'l3l? M13 if Qhefff - 1' s , W: f - ,, 55 N A-.s,,,L kyg f , , Q ' ifip ' 1 T 5 1 .5542 51 : . 1 .. .. .ffl Ez. 3' - L A -5?-wif 2: I . - ' wg, ,- wypgvg: V ,, .W W .Km ,, y , H , , f Lp .' , f .V :f,r. 1, 1 JA L 3 K V4 Y, ,,,,, M, 575 h 5 .f'.,'::y? : '-I Q Y -If ' gf g j 1 'HZ , W , 1 :2 'Lf r . . 1 I - , ' 'A ,Jr ..,, A , ,', 5,, A ,A , V J Y N V i , K. V, A, ,. A A M - . , A V , L , . . 1 V . . ' -. 5 , A . . K 1,5353 ' wif The fzavor pf me c5 ridy can e dksga- grees with wTra7cy!J 94 p 'Fin ,M , .M ,f ,... .395 Mmwi A-A ,, ,mf V ,W President-Shannon LaSalle K 3 f V I ,, ,W rw.. fb H .. ffm fm gg ' ,, , 5 7 fp wfwmw - , f M lim w f Q5 X W M fb 2 MW W WM ...mz:rw 'N WM 'mm M , ,w, W,WwmW-,,-,w,, A fQ,wgywM w4fMWmwwwm gi f if ' 3- H f 1 'i '- - , ' iflfif h . Y eg fi ' ' 1 M 1- L L , S f-WW 4 Q52 'Z' , Ng, L, , iv' Q Q Ifwiwwwf pw gk -- msg . ZH Yu fffifim rs 5 5' iw 5 V ' ,. ,ww W :Ms '1- 1 2? G fi ,551 Q F11 W4 ffm, f , ,, . 2 ,L f A f - V 4- .N u f ,, , F we 1 .Q41 I ' 2'-:Q1pifi':f'4,1, f Aww-155 ww' A . - A ,. , LJX M' fl A I 'V ' , ' f 9' f , ' ' X 3,5 ,: 375531 A Y 'r 4.. A X ' ' - U7 Jai :V .fl 'MA5'i7',.'A-4:,V'9 1' , ,Lu.!,',. JYLIK , . ,L , W M , f, A A ., f -wa ff A 4 Uv f , 67, Sv ,pfckfj ,QI M - 1, fy 1,1 I J -mfg, f M qfw 1 J V7 . .wr Mr If V. V, I R 75,7 ,A my .. , ff , A 1 V, If .viz ,flaw K K W MY AN. aipiih :,q,L,:M5Zr.kii,qiffy. 53,113 ,,lk:l.1:Zn,H1Pl.f fqlgyg ' 1, i +5 v 1,5 Z-,Q-.2 'SEL 3. , ,G 'if.,:,Mg,i mc mf x 5 'f-1,1 A if K' M311 ' W .. 1: is f , fh'Zh'fffiigl?5i4,15 f ygyd-.6g7f,4'lQ. lfixlsslaf if Qf '+Pi'-5 . ', Q nv ' x , Q '75 ' 3.23-ig pf ,,,,, X 14,35 ,MZ - A- 'i ' ',ff,.1 11 A L. .ff ,V gg. ,- , P,fs5,M41--wg.,,ggi:Qyg.gw- ' '. f ,zggzfqx gy A 4, - k-My w i ggmfQ91gg,gy messy Hr X' Am ,mi ggi, Vi..-'W Q, 5 ' M . 7,5-7 Q34-4 J!wr,FWf ifymizyiiw, my gg Y, ff 'Q 321555 1,n,1r',iuf f' W ,:fMMfia-iffmwviw CAM, X ,,,, sm A -5' 5 'mu' wiJ,1q'1 na -' ,L A Qui ZWLEQ flvliiff ff T 'I-9 wx f T : ffl , fill-5'51,Zff215f'11-if 'w sm V ww, .m14.v,Lw:, Al,,M,,,- K., W., gigggggrggs34jQEzf4f, :sf MCM- ,Mi uw ..3aN.,, Q . 51 Tammi Daniel Chris Charis Shawn Kyle Anderson Dominic Arredondo 5 25f35ffj:fflECCCJ-f'J5f'2f:f i5gif CC!fl- C C ' CC C QC Bi Chesi Botticelli Ryan Boyd , LLLLL 5 C3 Q Nm g:l,CCm,::Efg::i -ggi ::C7:g:5C 5-31: 5 1,-r X yr X352 'Ugg r ',1':EE Iiitgjgffjt EC HCE- ,'53LfgCgi15i 'W -I, r:5.j5ggQ,, 511fz555555i,WisslC: 'E Qififiiitflriisi .Cf :E-if E::-f Yilfixfiuffyl C. Q ' ---- K , C 9 C' I 'Q si - -i955'j5?Ss Y i IT S: 'i SC':',igCg55CC'LC-Q-if is kzC'i'f? VW! -A 'C ' : 155' ' 355 C -- 5511- ,-- , CC CCCCC C -CC,CCg,g C K 5- M: CC - 'C in Cp ' -Q--:Ci sr- ,QC C- ' K f Q 'fi 'r ---- C C efffff ggi' C f Sang C Bai 3552: ,,-Ci' ASL Eff ' CCCCCCCV-Q., -. 1 f...f CCCCCCCC ,C V CC .. ,--CC:fffs's , vfwfffq- CCQ ,C CCC FCS, C. , aC X A i l Cen I: ggi 5 K S A ii ag km EX in we Q, wi ia kt fi K X 3 his 3 C N Derek Mario Amanda Battisti Becerra Berger Ruben Bernal Conan Blackwell C C, - C 1 C A f WC .C - ' f ' - ' CC ' ' ' CC C C h T 2 - . X J A ' ' ' J - C C- 'wf'i- Cf CC gf- Ag 5' ,A C 4-:Ms C ,CSC S Dan Broz Lany Brookshire Jay Brown Vicki Cabigao Lori Cahn Angie Camacho Jonathan Bostick X :QC CCC Esssiszv ENEWS55-Si f 51 ff f f CC. ,V 4 x' 5 C , 3 , ,,C ,, CC ' fl ' Mike Cardona CC:i,CCC,CCCCCCCis, Ci CCCCC, ,, - - F C- 55521 111 sr ' C: Q K r.i mlyy i James Carlson Cline llllll Jodi Carlton CC-Ziff: ,lg-on is A 1 it - Q C CC .... . C, rr.C C ' - C CC CC C rrr,r11 1.rr C C CC .,.- CC QQZZ. , .,,i , CC .rirr C C C . C rr r C C CQ i in ' , CC is 9J ' Cs, CCCC , C r iiC1.C If if C ' C S 2 - K C 2 R ' ' C C fc. - xv,-ff 3. 5 CC Ci', C Kristyn Carroll Brennan Cassady - fa CCCfCCCgQ9??iggjjl-Cl ,saga Se w X Ci C,..C ---- V CC C David Cedeno JCM t L, C. C C CC ...C 1 C , CC ' CJ G- C fb-1 ij -mr T Connelly Cook Kathryn Celum 5 C CCW J CC CCC VCCC C CCCy CCQN C .C S ZZI ZCC C mgii FC C ' - :fs C is C CC - is -' C C ' V C Q Amy Cooper Cosgrove Coyle Rafael Cerda .xx Cs u mm ,C ,C Lisa Chaney , QC, ,CCW C,C lTC,,CCC35CCCCC C QC CCt CCM , N ,f R Lori Crane Brian Cypher CC C N55 S G55 Q X S Q if 5 Q Jason Ciborowski A Czfiifj 'TT li'IfCiCCsifHiEQ' -- Q N kL,VCCCC A wx' C' C i 3 Ki NNx si Q Q T i M y CC C Dakouris 46 is Melissa Danekas --'Cafe ---,asf il --UCs C:C C avzsgissgif C N C or C sei Wi CCCCCC W 1 r Wage C- C ---' i kkkkk E 'C C' C CCCLH C A C- :CC C 'tu X C ,CCC C 5 XC Troy Arwen Dame Danciu C Nicole Twinkle DeGuiseppe Ditona H' A 5 Cx A is? QR X vs 3 5 5 .. Y, N X C is X Qi is s X Q Ci,CC1+ fr Justine Eady ' C 2 L Ci C 'C-Cf se X X i 9 5 X 5 X X es? B J ,C, S W Rachelle Edrozo 2 K is iw sw-sf is i 5 Z X C C... We C A C. .. Gabrielle Dodd X C x + Mark Etchings the good work! 'tit ig,ss:CCCCw s--MC -X N ,F A X i Q as X , X f CCC Q, CCCCC C ,f ' f C fC M C,CC C . xC:::C.-e.- i ' - J' Robert Decottignies Kevin Davis Matt Dilgard, Jon Cain, John Piebel, Phillip Ingram, St David Cedeno are 5 seventh grade advanced band members. They are some oi the best players in Mr. NordaI's band. Park- way has high hopes for you guys. Keep up 1 E wk! is R ' lx YS A K F X is CQ S 1 is ii X Nga X K C Cr E: Danielle Didick i 1 1 - Cieerler C CCCC fi '-,r 3 fC C C S X CC Tim Michael Brian Donahue Downey Drogitis C 2 C. ' 1 r'l'i - C C CCCC :CCI rrrrC C r lll-J'll I ' TBC Amber Michelle EVHIWS Feiock si S k fifi f::Ei ' John Ford s ls, ss ta k 1 . .. r H L. .ksk , t Q 9 Q Q tb K ' ' T 111 1-1. . i ,. 3 rf it r at e. . . . 1 t ,,qqq S m . . ' i x in hi . fir i. - Mike Fiiflhafd Kim Carolyn Cathy Anthony lrina Jeff Chris Foster Foster Frost Funire Gastauer Ggbage Gebrgesco Gifford Goble Q . , 4:15 r T t ., A vrkk . Q N J . Qiij.. f , s ., -Q J a s a . K if -by .. - . t 1 2,5 1 . . s. X Q 1 V ' , Q , , ' X f . f r .i e w su . . if is yyy it K. K it 1... . P-if .3 E- R Q-fa? 1. . .E Bobby Sasha Chad Robert Martin Jgn Ryan Sean peter GOSII GFHCG Grant Hallman Han Heirnburg Hissem Hoffman Hott l K 1 ,Q :.,' . '... Q Q W: : s . s A S f J J o l ' - -... x 3 ' . -- r . 7. ' ' liz? ' M Q .' Q W Qf- 'W we i lg 5.-2 Q Q I . P my t r - ..... it.. zz' ' Si I X 4 ly . V h . . asf Roya Ben David Rick Fedrico Doug Kim Zachary Earl Holmes Horton Huish lrwin Isabella Jacobs Kaiser Keith Kell . ,'.. f..b 1 My - qk-LL K 9 0 . . .. A .. - riit fl w N r . f . ii . .. T E t ttit .t ' -i ' - T - 1 rrl-i ' .. .S fi as .rt . t V Ie - ' 2. 'tt 1 . x V , I .A r f?l . X' K C ' if ' 5' T .. 5 V .. . J . i . ' st ' 'i i A xi Debbie WSWS Jerry Ingrid Scott Shannon Majid Chris Cameron Kessler Klofififd Kirtland Kurta Lamb LaSalle Lavasanipour Ledgerwood l-gfgren A r 11' ' .. it r'-- t . cra crr K ' . V cccr il I k . S r . if. x . it ,K . gg ' ' Q i: .. fb if f 'Q sc Q- --rr . . , . sf -. . . 1 is J fs i 4 . ' 'W 2 'r1.i P-Q , gig Ken Richie Danielle Joanna Ali Russell Cassandra Kelly Julie i Loncar Lono Lonostreth Looney Mamaghani Marinisi Markland Mathews McDonald s . ss.i siss so sssss . s S ssssrss lis t cisc l C T . ssss . ' S so - ' . ' .F 4 sbi., ii - 1 S , S me b y ...K l . S 0 it +- J at sf' aaif s . e i ' , ,. I A 3 .ttf iv A W :Ll ' . mo' t I Tod Gitta Edward Benjie Bryon Ruth Ann Kristine Josh Frank McGuttie Meeder Messina Meza Miller Miller Mills Milton Mistretta Viii .Q E' ye.. ' ,rr - s 5 ...i iiii . K r,i', R J .b fi . K Q. -... if 1 X r W - 5: ,E f' fx., .r -. wks '- EKG? 5 .. Jesse Alex Jeremy Shlon Robert Scott Fawn Shelli Derek Newbold Newton Norton Ohta Ollerton Overstreet Patton Phinney Poschman 47 T 3 s i s - :ti -.- sip-at if-W:-it i, f.-- Li, 1- .. t - ,str st---7 . sw h h - :Visa , , r S Angie Jim Rooers Roders Y. , .e 4,5 L M' Kim Sarokees Jeff Traci RODDe Ross . Ili' '-h. 5 K , 1 J ,ri Lg in be J L ,. '.i.:fw' ,- HI ft J it Mike Tonya Schultz Spencer its rr 'f , rw is gg this ' tx , xx Q 4 x s Q iw x 'v i s K J. .N M , . 93 232, -1 -if X t R g, X4 5 Q l 1 . E Jill Angie Rothwell Runion ieii Margaret Strelau Stacey Super lm 7 iii N r 1 ,Ei g bb2QL g ..... David Sada Josh Salyi Tiffany Swoy Cecelia Tachiquin T Lisa Uribe .X Q Q.. in :S E N' , M811 Matt Villaescusa Wadley fx X NV Y ' ,f Q - - . - ',A-i' iiii t 1 it S 4 E z, Q Nathan Wilder Mike WilliamS Fred Wilson ie , Q' As X mr has . My J --'2 g ., 1 .. A Ray Waldron a a : L WF- ' wi f Mike Crystal Wilson Young Mitch II Y of H0 X- l ,,,.,. n u 0 a o u s u 15 if if L tlggg Zi as .. J tti . it ,.L,.-t 1 :fy 5 B Virginia Walter 1, an X X X rv X 1 Jeff Ziccardi was ... Ryan Wheeler TOP ROW: Jason Tirnmo Larry Barton, Gary Woel Steagall, Jerry Ouinene, FRONT ROW: Jeanny Ri ns, Brian Wright, Bill Harper, Paul Garduno, Nate Hall, Tony Mireles ler, Mindi Hall, MIDDLE ROW: Mindi Obst, Marcy Mezzanoitti, Karer Danny Bishop, Paulus Wang, Nick Grimaldi, Mohammed Mahmoud ggs, Alethea Lash, Marcy Adams, Jenny McMurry, Heather Deweyl Wle...-ei' SGS MSN' 5 V LgLA .g:.,... L hw, 5iQQceuSgaFlif1 Julie MCDOHHIQ Mali VH- Be-ei Looking Angie Hogere, Mike Wilson Most Athletic Mike williams, Lisa Uribe Q' Eyes Shannon LaSalle, Ryan Wheeler Best Dressed Tiffany Swoy, Billy Dakouris ,Q el' Friendliest Lisa Cheney, Paul Garduno .-Q, kk ge . Q9 '29 Li ow Qi ' 4649 S' 0600? - K 'KX SQK5 ' ' 41. XL Jw Q is Sox it f ei A - - X xg' .i foo Y Xie OO ' t A K . SEN t 1 ':, -Q . 1 i q u k i' X O 25 ' ' ff-fl , ii Q O K ., . 3' wi g xx 've .1 ef ,A k 5 Rx. X Vr,.,.vl4Pm'l'f' . ...,- M I NX 49 Most Likely to Succeed Chris Goble, Cathy Gastauer E 5 ,7,,,,,7, , V dl I' ff? av' XC. fff- ,- W 'fx if V , Q ' ' 'ig5!'?'sV L,,. W, . . Mfresudent-Katherune Daynes :b f gfgemk - V Y UVQVV-'Y ig, 555 . : 4S'k QNXQF X S A N SQ V' W fig V , ' V w QQ?WMMV ' ' Y' ' 'z A uf ' A. v ,,.. U, V VV ff 1 , 4 vfmiamw WfV V fihwhwfv V , ' , V -,'f V1 ' Q Q . ' , l ,.,,, , f i V 1 , V izlffgfgj V jf ' ' V , ,, W V M gL-' ,, L 'A H Q L ' ryyyk f,, 1 AVVVV M. V, VV an, V ,, wwf ww K5 V AV , VV VVIA V , V V V .VVV ,,, V W, ,,,, V V VV V . V VV V LLLA V V, V W VV V . V V , VV VV. V ' W- V V V H F , A VV EW . V ' RV f-' . V V V VVVVV , V V V ' V 6 xx V V y f . . 1 W V HQ V ' VVVV . M - V f V: 21 -L,- w 4 '- -f .ff V V -. ' . 5.iTViQ-Q +V -..- ' V- --,,. A - 75 f , 4gL.' . V..V g L A ' 7' W Yf-VQTTW A ' ' f - II.. Vf , ' ' Qi -'L-- 'V '- i V V fffzwiiw V. ' MV 1 LH 'Z-'L-fl-l-'m:x2'1i VH -, 1 A - f7,. 'J' ' H ,ff--V53 Tx- f4'W'1 -' : '3VVs U - w TL Fefe C, '..', ELI-V'v EEXU-kliiiixf f 7 . Vf z V, . :z'fAi1'YVH'?' iEJM152.SLf.r5i mf, JI 'V V: 'f3F:fif 'f1'f S , V S ?3, V Var '1 Wi , W QV,fVf7 '+' T, ' V-A 7 f- ,V .. 'A I frfVVVV,. ,AV ,V V 4 V VVV,,Vf 4VVVVigVff.,g:gf'fV, .V , V? -VV' V W ,,VV,i',Q R. 1 f.g5,rf2 V fg , ,. .V ff ,T ,VV KV au xv ff? V Vg ,S 1 ,swf Q. ,V Y ,Q -Vi 1 1 E i 'fafg,7 f'S6bQeiaty+VMai3afgQ3dt4iSf gViff ff3V f il1?ffiy4:gf:g5VPQMSOF-MS-VL ' VV ' ' 5 P PP - f ' V M J ga.fflf i7 ,.f 'Vg ' fiffi-H fix K , r QV Y M V V, f 'K T f-VV'VVf! . . ' ' V 7 1, -Vi ':?'-if if f. 1, -.-VV'-:Vfw-. -. 9+ V4 -- W .fV -V V, W.V-VL V. V VL N4 ,Q .VmU,wMV3,,,VVA.,,V., M1 4. , , - V. V V, W ,, W. '- f ,. V V - ' Vfcls-fl'-1-KL,Nagy,-,,,, gm. , , MMV ,,fVaTffzWtgf,s.g .f ww,-V fV V V- Mn VVVV VV MAV .. M xi A www-z.-1,f1J YV M, V, NML1 ,m.V,,f VV ..-,1:1'VQVMfQ,gmiVg5i?g,g4gwfziggzwfjwim 1-ee5.32:-:L--esisff-we is wg fr. -1,-,iss-is X t Y , X gist ' ,Q - - :s g - K V., 3 .eff - e - it Stephanie Alexander 1 W ' an . 'elif-ii .N .. ,, . - ,si Q.. .-.rel . KW' - 5 David Bacon f .t -ylgg.-eg1:--s,f2-'J-jf'5fXk ,i-2-52-is 'Fe-'- -eefr-fg'se::' ' yes--r -' t 22-1-it5-nftse-f.-3.-.ei-:sei - X do , , use-ge-it-X: as-e,.,.:i.. ,. - ..-mi--,--1,-Q . -, - - - L .. - . J - ' 'N Q - H ' 1 i ' 1 5 .- ' ir R Q . 1- ' . -13. ea . -Q X A R 4. . ii V .1-L ru Y 1 5 A K r -3 ,- 9 -- 1 - f h is s - -We t , 'Y 1 'sf ' Wayne Allen Amy Allgaier X, Amy Alvarado Dana Anderson Tiffany Gina Anderson Angulo Wendy Arms rss: Thomas Ausderan ' it K' H , M ' . -- .- ...... ' i --5-is s X i if--S---if --221, ileilgfigs-rglj -- Q f , t . - ,fri sf- it iw f -' .iff ff---1 -:Q - im .: til. , - g . ,V K: I-Gif , get-ggi.: . . S ms - ---1 -- - . . 12: f it 'fr . - was--'f is -'-- EN , N ,:,:5-2f- - . - - xl- - -f--- ' . ' - tl s . 1 .se -- eg s , -2, -. ,r X I-s - t . . ,s .. , .. , , . .. t ,s . tl - , 1 L ' -- ' , I . , , - -ff l -.f .. 515 , f 1- -- .... - 1 'l i , . we 1 - 1 - - . - - .... ' N 5 , -- , 1 . gf! 1 ze re. , see .K t , f gf j' , fggj Gail Baker Josh Bastain Connie Beach James Bennett Shelly Biggs Kurtis Board Lore Bollengier Jackie Bone i 'rr -',- X i 'kh' 'ii- ...' K , . ttt 1 f I - irsss , stse - - - A , K V so 4 ' . , -- .. ii.. - i , ..-'. - Q' is . - M .- ' ' , K -- -f.. J .1 ssle t s 1 1 -K 1 t , - f ,t 1 N riffs . Q ,t.y l- 1 rf? 1- 3 eri' g i ' , iii' ' r-'- f r,ttt. .3 . , , iirt w Q Aaron Lawefefice Heather John John Angie C810 Mike Steven Bfanen Bfuhmuuef Bufd BUVKG Cam CGIUHCNO Castro Celeste Clark 1 ' r asm -X s - ,. 1 ' - - - , - , , , , --'i- .. .. t,,.. I --'--- ...' tr.. ' '- t i ,. . ii'. . ' - ,. -'--- ---' J --I . . W .-- '.. ..'--, I rr ,S -, J 1 ' , 5 -. , 1 -. -,-r - i r 2, 3 ' '-' 5 , - t --,-- ,-,-I rrr ,ii ' ---' Q' - 'i ' .- ' X Q A gg ,, s ---' V - - it ' -e ff' il ' -- .. 1 ff 'l . ., -.,t:,.. -t - f .. -.,, . fd -is 1 -4- , , .. ' Q, ,- - - -X . -' M ' ., ,J t Sf i,-. it it J ' e ,. , 't f A - Ti , ' Tm 1 - Lk.V . - -- A - f' - 1 -fi 5 Q .. ' T pf , - 'wiv ---- - L ,- , Sean Coad Jon Conklin Choleanne Cook Katherine Daynes Decinella Dennis Dart John Matt Dilgard Jelena Dirks Ken Discenza 52 V Y far 4, if ij W, e,,,, U4 e 1 an ' gf fffxf if , ., 'W .am- I f w ff ,W M , 1 'ff' Ward Donley jig sg S Q eel Q, eg A m 5 , ttt. ,, zk: J , ttttt i, iff' 1--- itsti 3, ttt , Q ,. Jason Eskridge ' ' f ' f:51f 'L if Brian Fuller i Av tg ? K 4 at all , , . K if 1 53 eff Z2 A. K V I :Jil 1 i---- it , in ..,, f K W s if .... ,, . ,M 4,-y Jimmy Kelly Drew DUI'lC3l'l . - -z . 2 ' -1'-- jay. 'I .. -5 .S - ' .:::3.-:::.'L.::s .tif - -' I- fs-riff :- ' Larry Findahl Vanessa Firsch - f 1 Maija Matt Gates Gates Gina Giacento is a most talented singer, dancer and actress! Over the last 10 years, she has performed in San Diego, winning Titles, which include the 1986 Worlds Most Talent- ed Kid , and the 1987 Miss San Diego Beauty Pagent. These are just 2 of 14 Titles Gina has won since 1985. She says Give all you can into what ever you're going for, This advice has sure worked for Gina! - ir . .fkk .'::.: ,S sf Tracey Aaron Veronica Elzonas Ellis Escobedo iil Dan Michelle Mary Flahive Foggiano Fredricks EM? ..., 4 'U r- iiii ss Q ,..t ' . .:,. - ---i -,--i,r f , ,-1i.. ---,-- tt- iii- r ' --Z ' ,1-- ' .-l-ii 'ii' f A 9 - ii, - Flonit Gechter Dominic Ghianni Gina Giacento U6 Q 1. J l f ' + J at A - W - , 1 iiiiii f - , it f V if Lliyi , i V V V VZVE 1 . V Vt VV V. , V? W , , ,I VV? V, 1 lf ,,1,'6' H f i ,M -ft i J 'dw Q' tv 4 1 ' V , ,,,, VVVV2 2 Q V ix .V Q f J J i. ' J 4 - t- Rachel Karen Shawn Hillary Brett Crystal Brian Shonna Don Goins Gorby Griffin Gumbiner Halfpenny Hallsteine Hammer Hancock Hannabarger , , VV ,, V , , V , A K ,, ir 4 3 ,V , 4: , V as A x '4 i ii J J ig ,V V V 'VV' , VV VV :.,' f V V A - f , 4 ,, I VV V f V VV V Q V X e, fig, gv, Y V VVV ,.r VCV 2 V V , , VNV? 4 V V l .ci 3 'V Hrywlt I ' I A Jennifer Lori Dawn Julie Lenore Josh Shannon Sally Ben Hansen Harrah Hearne Heldring Henderson Hill Hill Hockett Hodgon V, V, V , V , V 'VV ,,, V 0 V , G' .i 'VV 'U 'r V 4- I .0 ,AV rv. V' Q .fo 4, ' V VV , 9 V , Y ' ' , , Ay if V Kg ,V, V V 1 r V I F' V - V .i Erika Travis Phillip Mike Fiyan Mike Candace Stacey Kevin Hughes Hume Ingram Johnson Katoka Kefalas Keller Kett Kidd i ' J , f , ' SV , Vg : V 5 , ' . I ,. V 'V rf V-A ,-A 2 H. A I 4 f JL if ' J 2 , i g V f- ', YW' , V it fi i A VV A VV' V039 V x. r Dwai David Shannon Ryan Erik Mohammad Andrea Connie Katie Kimball King Klippel Konold Koski Kubbada Lake Lancaster Lang 1 V wa. 53 VV V V 5 ww , V VV VV VV VV W A! v J l V VVVV A Q 7,51 VVVV V - V V,V ,I VV , V, VV ,, gig V ,VV VV V Z . M V VV,VV VV VVVV 1, V :ff- -'13 it -. f- Calhleen Annie Mike Liane Bill Tom Carrie David Dominic Lantz Lam LaPan Lapp Leitner Leyland Lintvedt Loera Marinesi 2 r V ' VV i ,VV. , VVVV V is Vu '.:, ','.' i Vp VVVVVV r ' QQ J J J A i ' . ' K , VN V. Q VV V rg MV SV V J. ,, A 5 J Z' ZIV Y' A it f ' 4 f , J if fi , if J J ici as - ,A it vf 'R bi M 6' Crissy Heather Jason Jenny Jennifer Robert Mahan Kevin Michael Martin Means Medlin Miller Miller Mineo Me-ssaQh'eh Moran Murray ww , WV VV, ,,,V VV V VV VVV, ,, V, V J , g all V A f,'r ,E J? ' J P J i Vyy, , J- A J if f - ii N' ,A V Ap if? 5 340. na. V A ..- ' qu A VV ry V I - , f NNY Ben Jason Adam Heather Scott Joe Liela Chris Nelson Nguyen Nobienski Ostergard Oufhier Parent Patterson Paugh Pedersen 53 I -Wi S' g'L' S ,,,,.. . ' - X ' A X, 115 ,- , , X ' ' X JX .Img gi 'kkk 1, 5 -Q I Eiiggssiggg fe A A J- ' K as if-5 L, X, r .XR X 55 , X 'Q kX t ' . X , li l 'LLL 1' 1 V ii X 1 - A X we - WX .1 Y 'l' XX A aff- ' ... he K Q T ' L- Q I .. ,V L, Q ...,, X Q, I X 5 -- E X -es, Q Hieu Phan John Piebel Jayson Spiro Plunkett Preovolos tt r- ' - A- X - if .X Xyy-L X 'f 52 1 5 i' fwSY'Q'f 15, Kristin Robinson -: X i Lance Sharrock X f.L ., Zoi X te ,.. Brad Stienhott Allen Roche X gs W s Josh Shea Carrie Ross Chris Shepard Xi xg X xx 2' Q k .-X, 'Z J R wa Adam Stuart Satoura Taheri X- S Xxxf A-:: --.. 0 Mikkol Ruiz N' - X Y wr s XX s is X si , 'Hu Vx X W Anne Shields X X 2 , Q f . s s Anthony Talaro gy, , , ,, A ' -4. , '21 A f , , t , ' 9 .1 V ,gf f' Q , .V 'Q' fi 1 , ' is xy ,5 .L I ' 1257 ..,'w ffvfjy ' -X 'xii , I I ' , Wi- Heil' r' fr ,fi If ,Q Chris Rand it .W it X4 ,Q Amy Runion IN 1 Jami Sisson 'Sh N- N ' i. .sf Paulyn Taganas T Kimberly Randles .Fi s st. X, tg s lx X it Claudia Salas Faith Reid Chris Letty Fteidl Rivas K ,sew kXX1s--tfismeifrgsw l,:frsgf52fqX XX-,:.,E,,, Xfk-X:f,s3,r,3XXXX,g:gX-X1 is 'S X I t ' t- X ' ' : .sfffXf.2:X L2 X: K it Q X, K X , st: XX IF' 'si' Mark Schell Tony Emily Sciarrino Shahan XX ix x S --s e-X X t Q QX X as N Qs S. Ryan Smith Tracy Tarlov Sherry Smith Tony Toledo Xe A K 3 X K ' A ,X RX ? f ' X i -MX f XX Mary Sousa Alicia Totterer Chris Stephens 4 X W' x ' r Tracy Tucker X 155' ,R - if is X 'l ,wk st X V X X ii ' Arturo Ulloa XX X XX - 1 ' li. :-- 1 i ' X ., I t f :ss ' 1 - X rs X 5 W' ' , . ss: it . Q! I i X Q5 gfil Q' X SFS Q X r Sara Valladolid Melissa Wade mfg ff' I its Y , at Natasha Waggoner X sas ss. - 3 ,,,. s,X-X-XX X K - X -Q - s as-ease lst . X1 sm .I -N X . fan! ' X l :255?::X: its ,K X Q xx N X F ss. W 2 if f 3 t N Q 54 Brian Wilcox its t s 'H .. X - l X XX' kgs, S -X XII? F X' N K SA X ai, K XI 3 g X 3' l X w 4 X X X X 5? its 55 I A - 1 5 gy gf 1 Y is f- gi Peter Wilson s t :- I ..X Aaron Wisley S. 1 S Vt.. , 1 i QW Jeff Walker 'K sl. , , 5' s I . 7 -J 5 , Joshua Walter Kenny Wantook . W XX ...XXXX X 2 ,,XXX f -XX1 vi i I ', :XX ' -- .. , ., iffiif K . , K X ,- tt l ' T X , ---- g i -2 ---X X, Stephanie Heather Bill Nicole Wittig Wynn Young Zizzo , -'Sq- '- Kevin Wells Xi X Xt X X x X '5- 'E ' i .Fi Jenni Weinold New sw ,sic pw Biggest Flirt Michelle Foggiano, Mike LaPan Best Looking Katherine Daynes, Tony Sciarrino Most Athletic Jason Eskndge Mnkkol Ruiz . . -, N1 ,A A at E , te T p . 1 .- 1'-I V ':. ' t X s gifs f g 11 My fii' B get or-if ' Fl if I . B t ' . l . W A ,, I Prettiest Eyes Bryan Fuller, Gina Giacento we Q, Y YWNN J Y x ,, X t j , 111 lil! 'll1lll3i.13,,. ia' un ' N421 1m lulllllll ' lliiiwwll , gl limi''lllY lHtlillll:ll ' ll ',lllli,, lylllg H fwll 3 f k k . f' +L fs - - as-i I: L- ,J:5.,.T sewn sl X I, 2 , 3 Q- . . . bf . 5 figffc. gl Fnendluest Llane Lapp, John Burke A Q 31, was Ll, N : .. by A Q ,, Qg55i3,5g Est:.j.t , .E K , . 1 ' - ,sv ' ' SQ Q A - 4 fi. 'li' of N. tm , ' t B' if c , B tg' , 5 K K tt , Best Dressed Scott Parent, Lori Harrah fl X fs, ,av-r 'gf' ,...- 6 Most Likely to Succeed Matt Dilgard St Chrissy Martin 'Sis' Dfw Q o 41, 'P 44 49,6 - C6 09,68 eip, Qu' CW' xllwyx 2? 13 s K is Q s iw X Principal Mr. Cal Strickland t. ,,y,n, M t , 5 M f9i ' .w:: 'r1. . ,, ,'-,gf ' i, I H2 ge K if 173' Ji '52 K Head Secretary Barbara Merkel This is Mr. Strickland's first year at Parkway, and he says he's enjoy- ing it. When he was our age, he says most of the fads and trends were almost like they are today. He loves the Southern California atmo- sphere because there is so much to do. When he wants to relax in the Sun and Surf, Mr. Strickland visits his second favorite place, MAUI. 56 Administration me Vice Principal Mr. Tom Klipp ' l f ,,- , ,,,,, , ,, fkk-h kkh' i In I V.P.'s Secretary Barbara Hansen Mr. Klipp, sometimes known as Parkway's Vice. is PJHS's disciplinary action! He has been V.P.ing at the Parkway Zoo for some time now, and he intends to stay! When he was our age one of his favorite Southern California activities was Crusin '. He went to Helix, and the most off the wall thing he has ever done was to feed a friend a Tarantula sandwich! i ,A , s , ' r ' . I f ' if ,, Q x Ci i Li' ' W YW?fTfzf7i' if I 'banana 4 Q , M - kv 13-W ff Nfl 'KW A fr wwwww, ., ,, wr ,,,.f 891 Glade COUYWSGIOY ' Mf- WHYUG H0pkins 7th Grade Counselor - Mrs. Barbera Bossier-Garcia .y M 3' 0 ' f I ,, ,rua ., qw.: ' 'M' as fl:n Q S 2-2 T s . '41 Y an x. . 0-, Nurse - Mrs. Edwards Librarian - Mrs. Peckham Secretary - Mrs. Weightman Secretary - Mrs. Zawalnicki t , !!l!I5lIIIIIlIl WWW N Q sm i I ,,,-4-1 fill, 5' 3-'C rbi A ANN gr S 1 521 C The goals ot the Counselors and Staff are simple: to listen to students, and to point them in the right direction. Whether a student needs a change in their program, has a special problem, or just wants to talk, the Counselors are there to help. When students need to: buy an art, home arts, or shop card, check in after being absent, call their mom for a ride home for forgotten lunch moneyl or are teeling sick, they can count on our caring office staff to show them what to do. And, of course, our Librarian is in the Library just waiting for readers to get involved in the newest mysteries, Judy Blume books, or the latest magazines. Administration 57 , ., -vw N,-,,,, QM f-1,435 I Wrlfrcfi L 301485 is-W' X MHS. BARBOZA ' . , as ,.., .. -, A ' -V MISS BULLOCK 'iml' t . bb Iz. X X XX X wikis it wi , Nga? sigisiis Y r X K K gg kg: Q X WS , is W XY 5 i ij COACH BURDGE ZTZS... K: .I - ljygg iiki 'iff 3, R six ks we . COACH CHERRY MISS CHILDRESS Uleffi U? Q iw 5-f KNEW, FZ? Q .1 Dfw 'T wnlrfq mzihrgfw.. - CNN ia Gvdefi 9095 Miss Childress goes over some new songs with Shannon. Be My Parkway Valentine! Cory 8. Richard Escort Coach to ciass. imporfamiy +001 Mr. MacAIexander 81 Miss Eskridge get ready for the day. it M M-me A 1 ab' fl! ' Y C we f MRS. CONRAD 58 Teachers f, alwwwy, vc - Coach Cherry teaching the FUNdamentais. Mrs. Conrad helps Mendy 81 Emily finish their sign. Mr. Shaffer and Kenny Niles wonder how much hot air Diana has left. Mrs, Dudley goes Punk lor Halloween. fi' H ,aww :fi . .lm 'EQ ' ' E1-ck lb T' Q W ,ff Q , ' 14 , M WE v ,,n,, i ,nn,,, Qf ee Miss Bullock is just a school girl at heart. V' l MR DEAN MRS. DIRKSON MRS. DUDLEY i . le N it X ,ggi l 'Y' l M , FOERSTER ss f.,EfJ.s. 'f ff: if t 1 Q Ai QRKQ1 as AE' ak at t, Y F t' -.f MR. FOX MISS FULTON Teachers 59 MRS. GAUTHIER Q sm :S X 2' Z' 332- Rig 5. 1 xisidtsgif. S -. Jfs?- - if- iv .hz , . ' fix, wg MFI. SLABAUGH ..... ' -, s f . . A sqm - , e 52 3 15 , . 'k - as ' .. i f fsfgk - K ' Q . . - . MR. HOPBALLE MRS. KJOLLER MR. MARTIN J .4. he deserves a break. Mrs. Kjoller St Miss Fulton both work hard running the CCC. ' ..uK44 Mr. Martin helps these Bth graders understand Algebra. -New., at Mr. Hughes will always remember 1987 S ..,x vgsigxs .... W I . ,,.. -QW.. , -, K we-sw eff- - 1 H f I.:.J.fz ,. ' . . K slbfi'-s-1f::fQ::'k 1 'ears kv: 1 . f 5 N , s 'LS N X' ya . , .ss K in Xia 3 Eg Q st , iff Ns Q5 W' 9 sf 5 , :fi - MRS. PROKOF' 'BN' as the yea rhe retired fr Om X98 chin e--ee M' 5. A A X W x fi A ss E? tx SQ is-. 5 X it .V H MR. SHAFFEF? g. Atter more tnan 20 years. Mr. Mac!-Xlexander always wants to see the plans first! Who's the real Mr. Fox??? ,xx Mr. Schwuchow wants to make sure Chris has his science book covered. Wk an . s ..-Q sissy U - I Miss Thompson wonders if YOU know your Spanish! Teresa 81 Micheile created their own Mrs. Garcia for Slave Day. W , ' I A- I ,,,, I V V R5 4 as - , 5 V kk,, I K I L . -rw My ,I . . f , s 1 'r, r, 5- fi I fl '25 ' 1 3 f if 6 ' the ' i i QQ: A ' 1 ff , MISS THOMPSON MR. WATERS MFI. WECKEFRLY MR. ZOFFEL Mf- SCHWUCNOW 3- MY- KIIHD on Duty- '35 'I 1- RW, 62 Staff Everybody likes Gil, the He MRS. WILL MRS. WITTHOFT MRS. BIRD ad Custodian! MRS. BUBS MRS. HERNANDEZ c , Q I . 4 V V--- f IQ j'l'lII'I' ' Lunch time just wouIdn't be the same without Mrs. Prevell. . sw-x sw q....swu wgmuw- :Ut mi I . su-um. vim. , Q - - RLLL 1 . f ww.. 3 Nw new F gi L .- X ,W 8 1 , x if Q Q? 1 if 'riff f 8 X Ri I X Xp E s ' f . ' Ii If 1 3' yy is x y X 1 L A . ,,,. ,I-'A -s . K I KM Mrs. Barbour runs the Pro-Lab. f W ff ff or Zi M rrrrii 5 3' I f MRS. LYONS ..... 42 - f fm , krggr.. L au-1 -If MR. TRUJILLO MRS. SCHROEDER MRS. CANNON Q I 4 LLLLL K . .. M If I , ,,,, ' -' I I I V. 4 f ---' 1 I' Y rr ' 3' - I I ' ' MR. HARRIS MRS, BARBOUR MS. FOTI LGU Od 'o all my frenz ILY St l'll miss U All! DJ's Rule X-KC iv On Jan, Jenny, Joyce, 81 Twinkle ILY! BXFXF! ots of Gr8 Times! Don't 4get Good Times! ILY evr. Mike R. U R The Raddest Guy! ILY always St evr! Ash 23 Allyson Thanx 4 not telling! KIT! F! F! To itz KIT It's almost Sumr! MV here come the DJ's! Ioy B E AW CW KO KC LM JC RD SO AW Wanna go hoppin? Movies? Carlos Murph's or Mex? Mikey lkes it. Your hair looks perfect. CW Call Me. Don't 'Piss the bus KO Want 2 meet? 46944 RD R U watchin r.V? UR a Gr8 guy KC Tu. nites SO Hey cutie call Ere UR Gr8, but do better in Eng. Trick LM I need UR pinion l'll miss U next Yr. JC have U used UR Pert o day? Thanx 4 a Gr8 Yr. guys l'll miss U ati! Luv U FIF KIT Jodi B. Michelle 2 Alysa : Many memst JHYC -X-Mas-cot- roke-chowder-ice cream tealB!F!F 2 Karbear: iglad we R Frenz! membr always PE-Lunch-prnts Nhat a Drag! Oh well, Let's hope thngs work out. Dall Me during Sumr ! wuv ya baby! Luv Snell. 2 Qendra Membr-RETREAT-Dave-8t-Jamie-out at lam-7111 F!F MM Q Danielson: 2 KN8tLL Thrml Women Rule Bigtime! E8tLR We R Fantastic FXF CU 2 all my frenz ILY lways. 4evr! MIMIQ Reminders of Lea! Doyoe OOKSLSEYT 2 AE LR8tKN Band! UR dead UR as rue Frenz as can B! ILY! Zipper-I miss U-always membr 8 W!Ya! LK-UL oomie, RO ! KO-ILU! LL-SC Nea. Duds 4evr- ae-LKR Duds! membr trtillas, Mike, Chofttes! LN LY! RH-Compulsive, J!K-ILY. Teres mems of Tom ruz Vac! 2KW RD VG CT CB TS MC KD KR LR- Yalll PE Pals panzing 4evr! NM Mems of Berry tite! ip-mems of paint fite! Kath IZ: Cory Sr Josh-U Guys R the BEST! Thanx 4 your friendship! I Luv U SG My BFS I Luv U Guys! U Made '87 RAD! l'll never get U! Annie Ewing isa L-Kimi, Luv Ya Tons, l'll nevr 4get SF 8 all that Erenz 4evr! Karen, Diva, Thrml Women etc. 4evr!! -ist nevr ends, membr I Luv ya Tons! Lisa 2 spin lvheel, spin! Hyper Dog! I Luv ya Frenz 4evr! Mendy, ah-Yah! Esprit? or Guess? Frenz 4evr! ILU! Jenti, F Again! Luv Ya Tons! Eric, glad we R frenz! luv ya! ori ILY! Frenz 4evr! Kath, UR still a mouse! I Luv Ya ons! Frenz 4evr! PE Pals Pantsing Club 4evr ILU ALL1 ML LG CT HF AH CT JC JC KP JB ILU! RS MC I am going to miss U! KIY 4evr!!! Jen Navarro- 2 Mikey my 1 N only I LYF! W!U All the Way! My BES BUDZ-U Guyz R Da Bes! C Ya at MV! XKC St DJ 4evr! TP GN OO Baby! U Lost That Loving Feeling! Ovr the Wall H-DYZSI Slip N Slide! Dat Didn't Hut! Come Go W!Me! 2 Twinkle My Sista-So Nice N Fluffy! U Numbgirl! Unreal! Whoof! l'm Sure! Blue Hawaii ISLANDERS! TS-Yuck! U Lv Gorilla! ILU Guyz! 2 All My Buds- JJ AH AW AE SH BS LR KR JA MC JB CS RJ RH RD MR NR MV CW CD I Luv U Always! JJ Sumr'86 River John? PeeWee Herman! UR the Best! AH8tAW We Luv RUS Heather Drive Soccer '86!! We're Gr8 Buds 4evr! AE Momi Luvs U So Smile! SH BS LR JA KR MC U R Gorg. Never 4get U!! NR AUSSIE Party Laura 81 Albert!! J.Band MV! Luv U Both 4ever E9 I've never had better frenz UR both Gorg. Mems 2 JB. Oh Good MV, Marilyn Squeeze UR both sweethearts, Luv Ya! K.l.T. Over the Summer St have a GrB 1. ILY ali St l'll mever 4get U!! UR All the BEST! JB MV AH AW JJ l'll Always B Here 4 all ot U, U R the BEST frenz a person couid evr have! MV Good Luck next Yr. 8- don't be a stranger Bye Guys. C Ya next year! Luv U 4ever Suzy Ci, Good Luck Luv Ya Janea. I Luv Squeeze! Cory UR a real sweetie, Knock 'em dead in HB. WMZ uf? Joyce Castaneda DJ's R the BEST-Jen, Jan, Twin- kle, Joy, 8 Me! 2 All My Frenz- I Luv Ya Guyz! 2 Mikey, Carlo, 8 Ruffy- U Guyz R Sweet! 2 My PE Buds- Depanzing. Per 4 Is RAD! MV Homecoming- Football Playrs 2 DJ's U were always there when I needed Ya, Thanx. Gary Marshall-l'll nevr 4get Ya, UR the Luv of my life! Take care of URseIves!! Lisa K-Kath, Luv U Tons R8.R Uevr Lis Luv U I Must Say!! KO8tKC Luv U APE LAKE SUPERIOR LUV U RON LUV U 4evr ROB Frenz 4evr Jen We Luv 'em PE Pals MR. Deodorant. We gotta Run! KN KO JN TS BF CT LR KR MV EB TC VG GB MC KG etc. ILU all KIT Hola! Lisa Shan-UR the BEST! Don't 4get! Luv Ya Always! Laurel-My best Romeo! We make a Gr8 Pair! Sher- lock-Gr8 Skiin' in Bakersfield! Spacesuits! Brrr! Ar- den-Good Luck in Pakistan. l'll Miss U. 2 all my other frenz! U guys R the Gr8est SF KM EA BK KN! Luv U Cameron Steph Pollycutt-2 att my frenz! esp SF CR KM AE BK LG I Had a Fun Year WIU! Hey Watson It's Elemen- tary. AE Pakistan! CR 'member the Spacesuits 8t KM. UR Gr8! I Luv U All, Bye! 2 Janea- UR the BEST BFF-ILU membr L on min day, Col Rvr-Guys Sty Swt St Pretty! 2 Robby-UR So Spcal GFP KIT Sty Rad! ILU 4evr! 2 Josh-ILU BFF KIT Aevr Thanx 4 evythng Don't cut yurslf dwn OK! UR Perfect! 2 AE MC SH BS KR WO AH JA KD MR LR LM TC VG KD TR TS PR MF ILU! GFF KIT Sty Swt! 2 RH CS MR RG HG MV RW BF NR CT MW KV SP Sty Rad! GFF ILU all! 2 ML 8t J ILY 8 my Stero! Ha! Amby-I Miss U! Robby ILU! Luv Jen Jen. T ' Kris Roberts-ILU Guys-MC SH JJ AE AI-i BS KN LR JA EA JO AW LL LK KD KO LN GE YF KL AB TC NR CS RD RG JB MV TS BF RW! 2 Kirnmi: Ching Chang Chong 2 Tree: NuttyBuddy! RED BULLS FOREVER!! 2 Ron! Do U Want lt? 2 Jen-I-T-Shirt 2:Brian F: Tastey! 2 Andre: How is your BlF-Baby- sitter! 2:AHg LR: AE-T.P.Buddys 4evr! 2: Kath 8. Tracey: ILY! 2 Stac: Dorkey-Corkey!! Muffins: Hon- ey: Cupcake!! 2 Mendy Cady: UR the BEST!! Lisa K membr R Song! Josh-UR Buff! l'll Treasure U Guys 4evr gl evr Love Kris R, RED'S RAD! U KNOW WE SHOW iT OOOOO-YAAA! ILU Mendy 8- Stacie! Shan 2 All, Esp. SP AE KM 81 CR. ILU KIT Always member Sherg The Game ls Aloot, 3X+1 8. Me 2 KM R U Ready 4 Action? l'm Always! 2 CR Fun Editors, 2 AE OTA BU'WHEAT. Luv U LG, Run Run! Andrea Espinoza: 2 LR KD JM Bt KN: Bang! Bang! UR all Marvelous frenz Good Luck! 2 NR HF JJ KR MC Bt MOM! UR all Special 2 Me! Luv Ya Lots!! Diana Arciga -Miss all of u! EV CT LM Shemge! Peace??'?'? Bye Bye! Mary Clarke- 2 KN AH AB MM JO CC K KR KD AP EA JN MH CT LL KL LR TC SF LK SP AE BS JM SH 8 All my Other Frenz. KM St Me-EB AR-Slaves KN- OBS TOFRDSOFEOl RED BULLS RULE!!! 0 Mk AH-2 All My Frenz-JB KN LL MC KR EA AE LR RD NR TC RJ JJ JA SH 'UR the BEST' ILU! 2 KD 8 TR ILU Both! 2 CX Hows My Girl frnd? Luv Ya Always! 2 Ash 8 Nea! UR the BEST Friends Anyone Could Ask 4 'BFD Yogurt AT Cars' By 4 now ILU Both!! Soc- cer! RAD! . tl Lola. Teresa C- 2 Pkway 81 esp. Vicki 2 no Me is 2 Luv Me Stif Bangs 4evr Kathleen Maley - Thanx 2 all my frenz QU know who U RIT 8. 2 My Loyal Slaves AR :St EB! 2 All My Frenz, Thanx 4 everything LK HW SF KG I Luv U KO Membr Me Always, Karen Cohen. April Bram- JM Membr D. Coke Mars, JUJUBE? 2 All My Frenz Thanx 4 everything I Luv Ya! Staci Strobl- 2 All My Frenz tEspecially AL CB MA KM SIJ Have A Gr8 Summer! C Ya Later!!! Allison Johansen KO SP AH JB CS YF MV etc. U R the BEST! ILY! Have a VOGUE Summer S.Y.! Kelley Payne Mikallamy-U Melsy! CD! Lotas luv to my lil loveliest I Luv You Jeremy!! Sandy E-2 Jan, Kim, Jon hev cand+ ANAM Vial Luv U all So Much. Have a Cool Surnmr! 2 All I 4got, I'm Sorry, I Luv Ya Much! Through Good 8 Bad We Survived this Year 8 2 U Who I won't C next Yr. l'll Miss U Luv Ya Lots! It's Party Time! XOXO Jan Castaneda DJ N X-KC R Rad!-Jon CE Joy Jen Twink N Me Qu all my Frenzl Luv U Guyz PE Bud- dies- Amber Kath Lis Claud Eva Joyce N Me Get in Shape Girl OO!-I AAH OH! Smr '86 OOPS! ISLAND- ERS!! Those Karate Days were Rad! 2 Mikey Rutfy N Carlo-U Guyz R The BEST! 2 Richard U R very Special I will Nevr 4get U GB-AIM Fun TYMZ W!Skip-Beep! Nite Cruzin' + Cards. Meet Me Hall Way? ILU FIF U No It! Lon i'lI Miss UI Chicago- Brr! ILU! Come Home Soon! Fishy- U'lI C Me Soon! FXF Ha! 2 Me Frenz TC BS VG MH KW AB LK NM DM MR ML NR MV KV JW SH ZB MS etc. ILU! Yara 2 All My Frenz, U Guys R Gr8 Thanx 4 every- thing! Luv U Have a Rad Summer!! Gina KR Loni AJ Zach 81 IVIL U R All Cool Frenz, l'Il Luv U 4EVA C Ya! Yara TO ALL MY FRENZ I LUV Y ESPECIALLY CS. Eat Lots of Ice Cream. Troke! Miss Ya All! Alysa Brown Mendy cacy- EA KR si-I LL Al-I os ,ra JJ LR AE-we Had mio Times! neo nuussi --rc eesrfero 2 Have! RI EA SH KR LL-BEST BUDS 4EVR!! Mems of U All! I Love U Guys Lots! Emy Ash BXF I Luv ul u 2 Will Always B My Ellis! Will Always Rem. R Spec. MoM. TOG! EA Sl-I LL KR AH BS JJ JO LR AE KN LK MR KD JA AW Frenz AEVRI Have Fun N The Sun i'REPLAY M Rogers Kelis BFF CD Tooltvlikallamuu. I Luv U Alex Aeverl BT-To all the L8 Nites Esp. Fridays W!H 8t the Hardy Handlfull of B8rD'sl The Gr8 Wknd WIC, A. B, T, K St D. I want .U 2 membr these terms- OOOO right Falst-Stong-Dong- ready go Skop''-Sarah-Pause-Shorts, DT-CA D.G.l.T.- NEWTS-Orange Sunkist, Birtha-Hildigardwestric- tions- What's in your sock?-SL CS T-D St just us luv LT Sarah-it's been a Gr8 Yr. Don't 4get DJ DL etc. at desert-ISW Don't DTM Luv Michelle Kar Ogata- 2 All My Frenz Thanx 4 everything. I Luv U 4evr! JM membr Rinky Dinks, Diet Coke St 5OOTimes! AB membr train face, MTV. the 1 who doesn't Luv girls inosel, eyelashes eyes! KL Luvs Duckie 4evr! LK Luvs Boom Boom! HF Oh Ya dumb! AJ membr all those games!! Scary 8 nose! KC I'm gonna miss U! Have fun at Helix 2 All My Frenz hav a Gr8 Sumr 8 KIT Lynn Nies- Bobbi we've had some Gr8 Times! I'm gonna Miss U lots! Write Me! Gail Uve Been A Gr8 Friend! I'm gonna miss U next year Shortylill Kimi- 2 MC MC LL LK Al-I JO SH KD JN KR KL LR AEJAMLLGRHCSRDRJSL NRKLURaGr8 Lokr Prtnr! Al-I Clss Ws fun W!U! MC OBSTOFRD- SOFEOI KD LL JN Thrml Wmn Rule! AE LL KD Bang! KR Ching Cheng Chong Chop Chop !l KL Janete N RAE! I Luv U All! aa ' Lori Redondo-Thanx All U Chickies: AE JA CT JO AH KR JJ SJ BS JM KD LL KN LK TC VG! 2 MY BEST BUDS: NR AE I Luv U 2 UR the BEST!! Thanx 4 Being There, XOXO Thanx All U Studs NR RJ JB CS MR RD RH AS HG MR. Fox Mr. Martin, Mr. Wecker! Hey Kids, KIT ILU all I wish U the Best! Good Luck in High School and Luv! LT QMGT 'tsup? nevr 4get all the FUN St Patti OMG! H, J, B! Isaac! Chuck S Wes! Sarah! Pei lope, Bertha, Hildigardl ABCD! Bones! Tony! I EW!EW!!EW!!! Laughing gas 8. again St ag 81 again Pkwy Bowl St the guy who kiss UR Feet! Always membr NEWTSI! The Man St Wo an hanging out at MB, right, false, little gre men, ready ... go! 'tsgo, aa wooon, Geez Louif BT KKSJ 2 all my frenz-MG SB CZ MM LH SK Ji Luv U! Thanx a lot Kendra Stringer Janice Dickerson 2 all my frenz: Have Had a Wc derful Yr. I hope 2 C U in Hi School! 8th was BLAST! Luv evry t lots. Esp. SE KB CS AE KD TL babs JL 81 JF , Christy Brown- Staci Strobl glad we R Best Fre 4ever! Luv AL 8 CB Jenny Nichols LL KD KN Thermal Women 4evr! 2 my frenz ILU! 2 JN cr Jc sr ro Jo u Guys ri The eesri cot Luck in The Years Ahead Luv Ya, Miranda Joh SOD Kim Brody 22 JD SE KD AE CS TL RN SM Gr8 Yea Luv Ya!!! Melissa: 2 HF RN JM SH JC AB MO KO I had FU this Year! I hope 2 C U Soon!! I Luv U! Kimberly Davis QKADI 2 BFS I Luv Ya All!! We Mac lt! 2 RAD Years Never 4get U 7LPCPAE Alway La-150' , HEY 8TH GRADE- U gave lots 2 this school. U wer real good kids and U were real cool. Now it's time say Goodbye, so long, 8 C U around Remember Frenz always keep smiling Don't let anything get U dowrI Ms. Garcia


Suggestions in the Parkway Middle School - Parkway Patriots Yearbook (La Mesa, CA) collection:

Parkway Middle School - Parkway Patriots Yearbook (La Mesa, CA) online yearbook collection, 1965 Edition, Page 1

1965

Parkway Middle School - Parkway Patriots Yearbook (La Mesa, CA) online yearbook collection, 1970 Edition, Page 1

1970

Parkway Middle School - Parkway Patriots Yearbook (La Mesa, CA) online yearbook collection, 1971 Edition, Page 1

1971

Parkway Middle School - Parkway Patriots Yearbook (La Mesa, CA) online yearbook collection, 1988 Edition, Page 1

1988

Parkway Middle School - Parkway Patriots Yearbook (La Mesa, CA) online yearbook collection, 1987 Edition, Page 14

1987, pg 14

Parkway Middle School - Parkway Patriots Yearbook (La Mesa, CA) online yearbook collection, 1987 Edition, Page 65

1987, pg 65

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.