Ottawa Hills High School - Legend Yearbook (Grand Rapids, MI)

 - Class of 1951

Page 115 of 120

 

Ottawa Hills High School - Legend Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 115 of 120
Page 115 of 120Ottawa Hills High School - Legend Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 114
Previous Page

Ottawa Hills High School - Legend Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 116
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 115 text:

With Wisdom We Look to the Future

Page 114 text:

mmf' Oglm slr lv mme-will X 1 Junioi Red liov I hard In llll Olin-lvdd 'X ei 1 IN in Xin 1 l ul llnlx 1 1 S 1 mn il 114 N N H101 Q Ill louise l 1 x Xu une N mm ur ,4 l ii in rmlmx I mi im: m 4 mm i N :mul K limi Nunn: ,li an Palmvr 14 Rnlxlnxun Roul N ppm-il 1011 mm Ie 11.111 nm 1 fir N nnnas lu l nh nl im N viuulmmi nu in hard l'llllllp x L L x mon il Hmmm Noun lx Si 1 tl oi C l IIHINI 1 1 A w Hlsl 1 1 4 ii limi lIN 1 l H IUI 9 igue ilu! 1 ll lnnald M I xl Nenln N 1 lull as n Nui 0 1011 n is ill l 11 4 14 Nlmf luid R lrm-Ll ui 1 N mmm Pl ix n 1 1 oi lo ni lu Junim l0XX Y H101 4 I nn x 1 u 1 NN llllam Rc mum Wmxxoml K cull: N Ntudent luumil Nfllihunwi S 0 4 Jill Vu'-ilx C V14 sl x une- Rnlmrd Rhode- ! nlllilll flllll N 1dr nl lounc ll - x u ml 1 i 1 I n m lu l xrlxirx Kun Rncpvr N 4 s N mrmil Honor Qociety Qtu in Klub A L 1 1 Hella lhuii Wlimi Club Cl iv Rim: tom mittw Junmi Cul Le xgue ug: ne N Ill N in Suplimnuin I IN N. 4 e i Sim 1 xltx Sp inikl . Dawul lx 5illdl'llld1lx V1 H I N aiun il Honor Nfmuu Stu nt nu if ll 1' P 4 u - x Ne 11 ul I Nr mm a 1 -.ull nib ll ilu 'Vlarw jolnnv 'Mlu per- ll lx R A N all nt Council f 1 Rem in il lr 1 on Ill N H li md Nenmi 1 9 li 'X inn N 1011111111 ic X lnrnn N1 N lmvlllf-r if :nun N ml- nt 01 1 cu Nfnim 'l N u c' 1 rn 11. ln. Npinix X l A 1 n x e 1 ui X im. X Clul lun n mm Rui, lhurlw ll Nllrulcr 1 n 1 N Nl I Homc uv 'lllll lrulw n N lnvlhc r 4 I N lllt 4 l mlm Tl mls 1 lmiiux x mix 1 l mm 1 iii I nip H Ninn, 1 X ii e .in Nil ills n 5lllllll N N1 inn li Nnulu Q N ii mu out I 1 in li li iN 1 K une- R Spu- H 41 Nl HU! ll I 0 X nu-. I l lu ndorc X Npovl-lr i Y1llUl N N'1tmn il Hanoi Soul ty Ntu l nt iounc il liaw 1 n w :em h i n noi extia I ia Ib 1 l im its 0 mm Ii lrlm lr 1 Qlancli 1 U 4 N 1 mo N cu x N u li mm lim wi In mm . Jann 'll Slum ' ii Xu n N lx X nuns Wir Ill wl v X ni mm Conn ic Yann Lmnxo Shiner xxx 'R Hmm lim, l lem h C lub Lf xx 1 lx ice me sich n Oil H um 1 4 1 K 1 up 1 lunim 1 I li lrlene ,loan lavlur I Q xi num Q N mn fi linxxlintr f 4 ii. 1 lunioi exnxx mi inte Tm 1 'Vlimr 1 lem 1 Y Illl nn 'lc-n llrm-lx U ll nn u N 4 N111 i 1 1- mi N 11 tunimi!! rlnu - W llumm- n 14 N ulnut H I l i r Ts nv s rim lull 12 'N Im 1 r ix e xg lllllsli llli I 7 N N i larlx n ,Ivan W anflf nbo- Q10 NNVAllxll1S Stient S F 1 'N 111 ix flulx fsoc chu in X fnvnx urn Naullr r u slum XM nm llrold 1 Y .xxlvlcfx-YY 1 ll 0 ilu Xml f in wal lnrlew N md: rw eldo N N lee-t C lub fx cw Jun 1 nmli lumnuizll um' 4 nun Ie-u,u. N0 lrglnm Y .nulerll u ro Noi xxuml Au nm N Nnmoi Pl ly A C llipell x Choir I we Klub Qommiiuxl l ub tmpmln-:ship C'hllIHlll'll Jun 1 N Apu. 'VI :rv K lllll'Vll Vande W1--P lllll nl: ni fi N n n Q sl N v n in c in N inn nm A 1, Junlui -vlan Y Ill Pmk sux lmih. x .H N 1 umm- N lull llllllll in h N 11111 1 loot i xlutlnll 'll wk linxx B0 N1 C lmrritl N Y rom.: 15 K xl im woo Xx nl e N ws limxliny. uv lf 'W Arm Isl inn V ugh N 1111111 n Lani ln N mmm C luli llume ul mlm s m ii 1 x 1 moi l 1 moss lim- Mae Wesiour P1 1 S 1-11 mLem tl-A mu in 4 1 1 1 I I l Q D f Xx um lu illl l' url NX lllw u 1l 1 :km-on Xxume M nn win l ol ox u mi X lunn Q r 'ln 1 Plum: xxlN0ll Q C' ii lr 9 ii v it K lb Hmm umnomic 1 H ni 1 1 1 x Le- ign- N N11 NN llll un NN nud- 1 1 x indfl mt 9 1141 U-. Nu nun N an l mul julin NN rlglll llill iidmlphii 'he 'N Wllrw Pllen Zami-tra I N 1 llnnls K ui mn l l Npxmsh C u N is lIl7Ull I HHH' l Q 4 1 FR ' ,K U, B: S A - r. i E I U 5, E 8 N.. . .l .. .. I Wi Hf'M"" S1"""" 5- E- ixxa mil ru-ef, E. W3 U1 HHS A" '- E- sm 1 4 -A i. E. C0 V '-': I Club. '-'1'1vnf. -, V I . - A 1 -4 f , ' '4 wil "I 'Y .' ' ' - . '- - ' V V Lily 1. ' A it ll X- vi. ljlul , F' 'I Cliul .A fini W1 4 : V . ll ' , 'S 3 f :gi-' V ' Orvh .' " , l"lic'km-'I' Flulx, li' - , Vi , 'Q' 2 i 2 ' ' RQ- . ' .' -. , ' ' i 'Z r lurival "1 : 'on ml' G' il" LU' -T 3 1545 lfullc-r 1 v- in -, '. E, 1 4 H lfunxtlmll, 'l'r:us'lX. liais a 1 i I ' Z lv, -I 2 l 1 3 Z A 1 N i Z ' a 'V . H l'h1-'- iw. R,H.'l'.4', 124241 lialw llrivm-, E. IZHT l'nlui':ul .XV -rim-. li. 1122 llallam Ax" 1, S. li. Sl lui! l'uum'il, f " Titltiuifliullfl 'g:',:,iAl'ii,l'glll1' Sli ' 1' uncil, Iv i I' Pllly. . l. . l'l:--5 l'r1-fill -nl, l"mvtluall, li: .'- 'f l U' ,"" ' " 5 ,' Sp-' atur, 'l'1-iiiiis Vllllr, Q1 an- Judl- M0 A . k.-rlmll 1: -coal 1-1 ml, 11: -- l'1"""'ll llull, ls.""i'l:"'yl' Ml' ish l'lul1, Se ' r Ur 'hr-an-a. lflll Ip I I- I1-ix. A' Af. E- bs ll' Yap. I vluh. K, I --,I 1 liflyllxvgl -jJ:,I.t,lN,Tt!.H1 Dlllmhh ,rm 1- A1. IS Vluhv . -I A , 1 -, ,- - ,v . - 1 's , -1 ' 4-, . ' . - . -A . ,Q H. ,' - . N: I' 1 llonm' Sn " -131 GMX. tiuliii T 1 "1""l" thou' limi lie-l Vrufs gsm! ,-,.,,ff'lN L. U ,X,, Le-va ls:-c'1's'!:ll'Xb, Qi- ' - E' U' " Ui'f'l11stl'a . .' '- . . .Y - -5 A . .' V' J ', 1. Kar: ' .' l yi ln' 1l'1' l"1lvin gXvo'ii1n1 S. E. big" NDIS H A 'I uv' 'V' E' it -4- ffl' et. E. 13,13 lfmln-1' vmul I '- , S. E. Y. - , . - ', Y ' . iilsriiyr Ph l"'l'lx' X Hlislkv liars :xml l'lwx'i'oli:, R. l,'l'.l'. fo ' ' Play, S1 -'laluig I -v-- dv 1' 1 'il, Sv io laly. 1-ml, Q1'Ii anrl Sz" ll, Girl-' 'l'i'a1-lx, Fruss i'mnIi'y, V: '.'ilY , , , li " A Valxiu-lla 'h " Vlulr. Buy." Glu- Chili, ." i ' I4 ' L' 5 I ll ' 5 A 1 lliwisiii-wi'l, M' -s Flul, Y- Iiaml lpresiilv 11 . C X ' N , Y , , ,, .n l h H . - 'I-lung. Ju ' . Girls- LW gm.. Olwhvst rn 'vi,.,,,l I. . ' 1.41 hlhf-I .- x -nm, S. Ia, .500 I .nil ll :mu , , . L. -'Q' l V' lillslxlllmll 5 I Tmwk- li' l UW' l4l""' h Si -I I fuuncil, " ba ll, Vlulr lla, . , 1 1.1 -v 'V-4' wi. , Q ins. Varsi y 'lulm I. I l 1 I X I illx 5 od I' ' ' E' l3vlH Mavkin: ' Oarl, S. E. - f ' lrvnci ' lll.1 Va a , . ,. , .. . . , . 1 -. ' . .v .T . S11 ' - 1 VIS 'I' f""'S ' '- " ' ' v 175: 1 1 1, .A H 1.3. E. iiiif '- iii! '-fills " ' ingr, Lal' wi , G.A.A.. A 41..x.,x., 11 V 1 rw. 4 1 1 H ' 4' Cgappi-lla 'h ", C' 'lf' Cl 'f .XI qzipxf-llzx Fhl Girl." flfv lifijx' ' f, Ulf -am Vinh. Si-niur 1 . .' ' 'Ul'- 1' , . 'm is 1' u . .f rt ' uw. , . 1 N -1- ,1' Ulull ' A '- .lui im' Girls' Lv: fu -, . ' ' ll - i--1, l' .- ' , . . 1 . 4-ml llulv. X-l -in: lu-l lrwrr- , 5 - ' , ' ' ' G59 lillllvi' .Kvw im-, S. lf. I-lj I qt l , F J l Sivrnian , rw- , ,, ,. Stl - l'fuum'il. Sn-I' r Play, Y I v . - ' , . ' '. , 4 1 , , , 'l'rarlx, ,X l':lI1In-lla fliuii' 1 'in-.-- 5 ' 1 ' ' 1 ' ' s - - ' lf 'mul' ?"nH?V Plug' I 'ls' - , Mi -s Ululi I-5-13 yulm.. lu ,xv , L-. E' IIN B -njamiu A " ', . . E. li S lllll, YL!!! 1 lUl1,F ll- 'H' I V .U-1' ' Play, Fi 'ls' ' ' ,, ALA? 'l , ' . h ,fi sf Si ' ll ln 'jl 'Sf' 'xl9"'Yl- S1 a nish Vluh, A Vamwlla ll" 1 ml! -'IU ill? ,cf ll' I ' . . ' i' 5 ' ' I ay, ,I 'lat ', L-E T ,Z Am ,' . ' . R .', . l. -apul-, Ju in- . ,I , . , , , - 1. 'Fen nis Club, ,' : '. ph -. D41 ,ami A ' ,g :Ida Ll my BU . I ' L' film' In lil. Alla Chow' Fllfls Vliiln, Junim I' Girls' . :Jul . v .: z '. .'1e-- L- ' ,. x.. 11' g ' . " at ', 'I'rm'k. Tn-ii n i s lub. Girls' lafaum-. Ju ' ' A " iw W Q - , I 1 lial i li VI Ili, SI: 'xl l'l11li, N ', li ' '43 'lm' ' ' E' l41""""Fl'N mul" Wm'-f Club' 11111 Th ny-qs Q1 --1-I Y F Student Vmmcil, S1-nior Play. ll: Vs anl Flin-vi' ui:-, Uraturim-al x - . - l h' - 5 - X V, I Yi' ' , ', ' li, gl ,. .HUV I ., 1 ' i' -.' . lMfs'laln:xtiuns ' - :Ill f'V": ' 'ff' ' Y- ' ' if -,-K ' -4 4, 1 S .. ll G, SMT Sli 'I' ian Str 1-1, E. it-vlilgml uiliifi:LE T::g'iLiiHli'n1l'lgf?-L Axl1Ai.1,5,l Qfluhqi lrisi-115. , sf., - . pl: .' K' ,, :t V' U: . 'I K - ' ' - -,, Gln-v Vll ln, M'm ff Flulr lx'1w-- Ninn.. I, , U, ly nl' fuiiiui ui Nl I oi 1 Ein- li.il4, AMI . 1 Iulr, lax lltlxi pwsillmltl' BH Il' Vinh, Y- ii.x llulx. l-,.X..X., I l ,,. N 1 i Q ' 134 Gi lcliiius .Xxw uv, S, lf. ii- '-Q Vliilw, .l llnioi' Girlx llullb. J-l -1- - V I SQ- ' - Play, l"i'm-nz-li Vlulx. L"i'u'l" 1 ,. M' ., wi iii, Ju' A Gi,-1: Pi rl- '- V . -. ,. N L1 " H -llll' ' H441 VWFS 1, . . 31241 .-Xl wut Sl We-t. E. A ' ' 'l ' ' Sli f l"uum'il, Sl -1'l:i1u1-, 1 UN Iii - " .' . " . S. lf- . " ' .- if - E, Qu'l av ml S'i'1xll, - ii: Fllxlm. , . , -. - I , A ' 1 , Zn' yin T.: lanl ,Xu mn, Illtin Fluh QV .qh 44 'ew h I H. Play' NU I Khan., A - . . . 4 - N1 ' :1 H - S -'-1,-. Sr - -I' . 1- - T - "2"1l""'f' 'h 4"- B .f'l." Uni Imiliu A , li I I fl"l1l ,Til 'lllrmgvllliifil'xl'l1l l'liil:,5l'iIin-lxi-1' Viliili ltiwi:li'iii'i'll 'Wulf' Ml ivluh' R7U'l4l.'i 1 ., H41-lie, mii:,.Ti:,:u,i5gf ' Bill- Tl 'vlfnlmlvi' jwljilllli-lHif'l1l"fl- .Iuniur Girl! I,--1,-iw, l,il1rai'y :mm "1Ili"f!1lt :ITM I' ' hmm 5 -4' "- ' - ' - ' ,qi , " ,- ' 1 , ann-ra 1 "F ' if:-Ilmll 1 Kliinlli V'u'l':l1lvl', Latin 1-Iuilms, fllxixh 4-ink' . - . 1 lui' f liili, l' rviwli C luli 1v1i'0-lmrv-s- Rv .ipw Mi fluh' Q H - . ' l'l'l l' A 1f'Pl"""' puny Girls' l.wa:'l1- lpn-fimlf-liti, -, bk. I ,Q 1 "l W 1"""" l"2 lf" 'l 'S Ju nu- ia.-.1 4'-.N ., , , . . ' Vlulr, lflim-lu-1' Cluli l"'l N Villllly 5U""'l- 5- L' U13 llazi-n Sire- -I. S. li. 1'liw-rli-:ala-i', lialin Ululi, A , .W Pllw iuunolmx I , , , .V 1 , . ', . 1- . ,, 1 . i . l . ,- , - ., , Pl I ' ' ' 'lr' """dl" 'hm' ui,-is GI .A Cl 1. A- lr . ' - ' H, A, h , Q F - E- vim, .-'- H33 B4-njaunin A ' - in 1. f. E. l-l- Alll"" lu X" U ' ' ' " y , , , Y, , h, .Jn 'lub' Juni, ,- Gi,-ls' if . S- ' ' aj, Sl -'tat ', f' lf Sy: i.'l 'lull ' I , 1 - , 1 Th: , Lzt' F l, ' 'R-- ' ' "' 4' , . ,f i. ln- ,ju ' V gg .X Capnella l'liiii', Girl." Gif-e1 ' 'Q ,- x . All ilul, . I l VI I C l I 1 , I Q-.USS Mi 'I I A , - ' ii 1, um: "wa .' lil 1 ' A ' . gm 2 ny, . , :air Al..-4 -- Sn' -, . . E. V. l sill Alu--r Su-em. I-I, fp .W muy' SI ,. mm.. LW, 7 ' ' U Cl: I., '. , . A k i-ml, l'amei'a Vluli, .V ' ' 524 ' ' .V v- - E. - ,, . 1 H1 ' ' gil g , , ' " I,-JN hi: l. - 1 '- -, S.E. Flas: Sn-1-rvtai'y, ll' mlmall. Bas- 1-H-"1 Hull N' Tl' ' ' E' Q v ,Y l ' ' lx 'UZ ' T"f"'k' I " "ul" Q1 1 in 1' if ii 1' ii .11 I i " ' ' ' l I. -' ' f Ml" ' " ' i ' f 1 I 'af ':4',, I. Lmm limb' L I mi llaflx vl liall, 'llI'1'K'l-C, Tn- inis ll lil IX?1lfUU?" 0 1 'llwv S' E- Ph I Twill! , I4 ff' Ulm' fl 1 . Tim'-S l-lmllxzill, liaali ftlvall, ll: .7 Al' l J , Club. .luniur Rel Vrmss A 1 - I - 5 - gm' M M, ,V E- S ' ' E - ' ' izm in-iiiklin S111-4-1, s. E. S11 1 ' " , liaslvtlxall ,li . .l - ',' N242 .'iy,gsli4-ii It' . S. E. ,W-x ini' Play. "- ll l, 4:-av -1 11: ml, 'l'i'a4'k, L: lin Nm, H- I I-mb A ., , gk E' Sl X' : tur, ' l ' . Va -ra K' u 3, ,' : 'l b, Vluli, A Vzilrlrvllzn 1'lluii'. ll: rw ' ll 1 lic-r iiiw Vllilr 'i -A Girls' Give- Fluli, .lim-.' Vlub. :I il Flu-x' 1' inf, li.0.'l'.l',, 'I'--anis Tear , Jul i r llw 'in'W. 1-I-1-girl.-nt I, iul' Virls' H1 " , Ulul, .lu ' fills' Ifliv ' Ai' 'lub Mi -, 'Iub, .xl'l Uluh . 1 i' - 1.1 szu fSuggestions in the Ottawa Hills High School - Legend Yearbook (Grand Rapids, MI) collection:

Ottawa Hills High School - Legend Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Ottawa Hills High School - Legend Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Ottawa Hills High School - Legend Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Ottawa Hills High School - Legend Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Ottawa Hills High School - Legend Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Ottawa Hills High School - Legend Yearbook (Grand Rapids, MI) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.