Norwich Free Academy - Mirror Yearbook (Norwich, CT)

 - Class of 1937

Page 15 of 224

 

Norwich Free Academy - Mirror Yearbook (Norwich, CT) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 15 of 224
Page 15 of 224Norwich Free Academy - Mirror Yearbook (Norwich, CT) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 14
Previous Page

Norwich Free Academy - Mirror Yearbook (Norwich, CT) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 16
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 15 text:

Act of Inc:orp0rat10n tl 1 txxx m - txt IL m tr mm rtxxtlm 1 t t tt W MIX tlm t N5 nttu NV tu f zu m-'lx tm Vx 1 1lIH 1 11111 Htmx f tt t 1 1 um Vw f 1 tt 1 t 1 ttm t tr 11 t 'mm Isrtt ut mv 1 tm Lt lb tttt tmsttr IXIL , t 1 m t t -ff Llw W um mu mm t stunt m wt xt L1 1 tr ts ttm tu I1 1 tr t tr 1 1 xx 1 L kw t mt mx, uttu mu tt Ill m uw tt H mtu t tttm trtm Wtlwlw Htmx mum ls Irlstltp ur r mt ts t r Lt tm tt tl tlxx ntl 1-Xmlrtxx urrltl mt tmtu ttts or trt uit N t ll s utttl 1 x tn M t t mmt IJ tut urxxltm ut At ut LLLIXL W L L t N t Xt tllp st wt N Q LN N t Q t L p L IRL W L ttswtxtr mix txt 1 t mmm sta lll t tr IL stmt 1 nur 1 at tw tppmn wmmr ofhttr mt 1 mt L ttt rt 1 tnt u L1 twxxu cut Nk7FXK1tl tu hll t t x LLUILIL turmw lil twtlr num tr x tt ltd r 1 tttttrm 11 1 at tmxn rt tlttr tu mmmr wt t M t tt txxtntx xt xx 11 t 11 1 uttt w xx 1 tt IILIID W tu mt NL1 1 ru OIIN N Il Il Uxk t LII' 111 I H Lk N 0 wrttum I1 t 1 1 t ut xxltx t tn mttt t mr mx us mx 1 trtt nt mttt r N t L x 1 ut Asstmlwlx tu ut OFHQL wr Suamxm or bun ft X I l tk 1 L tw my L y HHHX Klnfuil L L L txx Hmmm tu futm 1 L 1 H P1 Sttrctufx t L llpfm tlxc putlti It tml' Russell Ht lwlm-tl ztml tmtllcrs, tal' Nw pl. CI: llllty ull N- 5 Ltu ll , prztymg fur gm aut ul' i11'w1'pc1mt1rm tm' ll Flillli Ar1.xm.x1Y in stud tm' ui' Nw .s pcr ptitifm mm tilq, l4 ctl May itll, IS'-1: Rigs . 'I-.lm lwy is Asvml l '. tlmt Russt-ll HlllWlWLlI'Ll, xxlllllllll IF K' Q, 1lli'1 X. I, cl? , 4 . ftllg 'NV'll'1 s. " B. Nurt vu. .lulm lirwtl. Catllw ll. R11-:1':l. W'll'g 7, lm , .lzm's L. VF" 2 lJQH1l'l Tyl' , Sit 1u'l C, M ,Q 1, .5 A 'l M, B 'li' ,lg , QFQ " ' S. F 5 ' . U: "l Fmt l. .lwl F. Slg1t'r, Clw1trl's Us, mtl, limsf t I illi s. Lt ' 1 Blqtvkq g jul A. Rt 'lu'tll, Lcfmm-tl lltllw , Cl: li' Bl. Sttl 1 . -'till If l't1llivc1'. Cluz l's N. li '11l1.u. lid 1 rl U. Alwlwtt. Clmrl Trmy, All " H. Al I' L ' s W. Ca ' ll. 'Iul'tl.l Sptldl ,, S Xgl' Vv'.xVI"'l,.l"iQtl1 S. ' , ' T1 Qi, Cl l t C. B L l. Clmrl jfmlmsrm. Elwltiu' ': Vl. Elislz E '4 ' s. ' 'Rl C Q l l ' ' SLl'xY'S s lm: Qmtl tht-yt ' l "'ly 'rw f gtit X 4 lwdf CKl1'lWUl'2ltL' 4 tl I wltriq, lwy ll' 4 X lA l ' N "'l F " 'Q l'my. .mtl lwy tlmt nztmc slmll lmvc PCI'l7CIL1tll rL1CCCfSlUI1. zmtl lic citlwtlwlc in lglxx' tu IWllI'CltJlSC. r"" lwld, amd 'ultvy all kinds uf pI'l1PCFty ru luigit' xmtl Ct5I1'xllIL'I1l tm' - puff pug' F Qt sclwwl, to .'L1' A Ll lw Qllxkl, tl't4'11tl and lfc tl'l"11dt'Ll tn alll 'wtlrts 2 l ll2l'Qr wlwz: zjlmwg wr :wl,t tltlr- rl':1 'zttl' d's'Ntin1: 't I E' lzgt s,'l" 'stl' stt's.d1' A "l Q l1"z'x uc' ' , ' l V lv ly' lu l. csg 1 ' 1 ' rcmuvztl lr vm sxil ' , so tlmt llc H V ' l ' 1 l X 1 ' id wx'11x'4ttim1 slmll llc matintxtiuml 4 W gli 'lwn l,I'l?I .my ul tlmcsc cz1t1s's it sl 4 ll lwc 'tml "1 lflw ' tlg lqr. A tl :kc 5 cl 'gm l.tti rulfs and lwyflgtxxt ns tlucy sl 4 ll Llc: 1 it mlitut to X: ry 1 tl Q lj1"t: l' thc curl 2 l . tw man ss c " l tlm' l.txx's tal' tltc Stttc ur wt l ' L' 'l Stf1t's, PRN' VII ilw, gl nys. that rl 'Q rust l 'Q rm tty lm .1lt' 'l, gm 'x Isl tw rut Q. lfl ly' tlmc CW: 'ml ST. ' 1 -' CtuxxrLr:'I'1c:L"1', ss. I llc sly cstlfy tlrt l ' tl writting 1s .t trtlc xftlpy ul' rc' wrtl 111 tlxis tlit-z In t'sti1 f' vl ' ' '. I luv' set my lmutl .mtl gttlixt-tl th' ss.tl wt' stud Stat: .tt N' ' .". ls l d1g.'wl IL1n'. A. D. 18'-1. O. . -.HRX my 5: tr a

Page 14 text:

THE C ROVVTH OP TH11 ACADEMX CC1111t111111dj L 11111k 1 X.1ll1u VX 1 11 1 11 11.1r 1 TILIN Lk Ussliu Q L1Ly1U L 1 L11 L1111Q 41111 1111111110 1 L 1 L 111 1 XL N u L 1 ut 1 1 I1 pmt slllpt A ilk uv! u g XM x11 111 1111 xur muh t1u1f Ht 111 t 11s 131.11 1111111 xx 111 1 L1 1 I1 s 1 1111111 L1 1 ll 11.1 xx1 xx 1 111 1111111 1 111 1111111111 11 xx I1 1 x rx 111 x 1 s 11 lu 11 111 1 mln 1111 1111 111 1111 111-' 1' 1xx111g L I1 L lk Un NIX 111 Q 11 und 111 1 11111111 stu KI' 111 kc N NLXK L t 1 111 XX 1 111 1111 t1L1r L1 -11 111XRH B NLJRT X 1 m11dLr11 111 muy xx 15 1 Ufsg 1111 1 1l11I1Lf 1 s1 N IUI'1lLt1L.l LIT: Ill Lr11ts no A1 lk1n111y L11 1 111111111111 111 kll 11N lll -1 1 1 1-ms xmn I11lLp x I1 1111111 1ll1 x 4 K k ss 1 X 11 1 x 1 1 sl-'1111 M M11 'F M rt r NTL 111 VpI1x.I'l11IX xxub Iluu X N x 1 1 1 R I DN x 1 11 I 111 s 1 g p M 111 115 1 1 mu x 111t11 ll 111 11111 1 1 1 L 111111111-1 A 1111111 ll mx 1 11 mx 1 L 1 111111111111 sr111d1rd 111 111111111 1111 1116111 ul to 11s pmpgr 1 1 111 1111 xwr 111 511111111 11 r 1 1 I1 111111 1 111 1111111111111 xm IHLDLN 11 ' l Wkk N 1 L 1-1OLlNu 1 111 1111rsL NL 11111 111 1111 1111 rm from two 111 our s1L11 11111 111 1111111 s 1 xxm T11 stuunt 1 L 11 Q L1 1111 1 1. 1 111111 LIN ' 1 1xx1 11N 1111 1 I1 1 1 1 mss A 111115 1 N o1'11111 '1 L L ll WWI 1 L N 1L l 1 L 11 1 lllp X 1 L 11 L 1 Xp 1 L LL 111 11 NL Q 1 511111 1 1111 ut I1 A1111 L1 ANL 'LLI1 111r11l1L 111 lt 1 xx 1111 1 S 1 x null fr1L1111t1 3 ' ' , ' i f - 111 1'upg1y 111' 1 1 'y ad" 111. AlL1L1U 11 1c:c111111. A 1 'Q 7 1111 11 1111 I1 151' '11 'Ly 'Ls M1'. 71114 'Q S.A11s11f 11'-' 1111 L1 ' Q '11 111 B ' L1 11' ' :tus nude . 1111 'Q 4' Nvcst 1111.111 '1 ' '.1tf 15 :.-'111 111' "" 1 I1 111' 111' - 111, .lI1 1.1Cil1 1 1112 H" gl1'1S 1 '1 ' L .ls 1 'Q ul 115' '1 ' h, ' 1 1 1 .11'c 1111111111 111 1111' g1'41Q11111s ll1'1 11 111' Ax1d11 I' 1' 11' Ql "ry , . 111 1111 'f 415g 113' s 15", 1u11s111111111c Q11111 11x"r 1111' 111111 i Al 1 Q11141115. sx 1' 5, 41111 1 141111 drcd ll" 111 111s 1.1111 111 1 ' 1 1 1. 1111" arc . ".' 14' '11'11s, C 3 1111- ' ' 11 111111 5 "1. 111111, 1'1111111s w11c1-c 1111' g11'1s 11 1 ' 11111'1"1.11 'll'1i C11l1'll1I1 111 1113, 111111 il 'f cc1"'i 3 Q1 1' r ' 'gc is 11112 lupgu' 111c11 ' '11u11 1'y L U1 ' 1" '1 ' 5. '1"1 A Y 1 Q VO' 111.1111 to 1141: 1 V VV11 91" '5 1 ' '1'.T1c A W I ' 5. co is lWlQ1l111L'k1 111 A '11111' tru' ' A 111 E11f11:1, 111 5115111 .'1l1L11C.9, Llllkl 111 U1 1 111' 1110 1,llSC1l1ll11l1g gsg "tr 114 NT11' ' ' "al 1 ' 1 L1 '1 -3. g', as 1111 girls QQ111 it, is 1 ' .fry S1 1. HW' 1 1111' 1 1' T' 1 ' ' grnlgxgs ' " 11 :11d1'1' 11-'ga 1': 1' 5 111' 1l'll1l1111Q 111 111 11 '1L11l1h. Tlx st'111 Ll1'C Iilklgll 111 'arc 1111' 111c111 1 1c111x curly, to 1111 U, " ' 1 1' 12' 130 .IH 1 515 10,3 C1455 L111"'1 11" IW1'l1'. -111g1 11 1-'1111 111- ' dx '11L1f 111- 1131, 11111 111' 1111 Qlll .'.' XX'111k11XX'.' 111 1111' V111 11.1111s. 1111 L' "s Scars 1 fl " s 111' 1c11c11 's' 1111111g' x"1'u lu", '1 11y 11 'f .31 11 11'c1 cx'y1'y 111 11'11111g 1111' 41111' 11'a1gc 111' 111f s11.111 U, Hmx H c1.1ss 111 19-3. If fu 11g 1 1 ' nf y 1 s' I' 'N" T111' CTILX ' 111: 1WCC11 wry 1' '. atc 111111. 11 lr cst,1111i11c1 111' 1110 C1 11 1'1x11r' 111 11111111115 1111' '11111111c11fc .111L1 .1'11x'c s I 1 art 1-11' fXQQ11.1u1 I' 11111116 -11111 V1511I1l '41111s. N11 111' .1 111111' 11111111x'1' 111' N111'xx'1Q11 C11111I1,'. T1 ' C1111 'ui F, N1ycs .1111 111.111y 1-l'1111k1S 111 11 ' 1111111111 1 l11L1 111- i11N1l11 8841111111 was 11111411' Asa cz ' gc: Q sli' cw '11 :ul 1 ' "1ss.11'y 11 111' i1Wl,L1f 11l'ty i1I1l1I1S, Alllgl 111Q1l1y 111'1's 1'-L1IL1S 111' 111s crc't11111 111- 1111 11 ' ' ,. 11'1 " .11 VllI'11115 I11l1'S 111111 ' 1C I 117111111 uf 1111 SQ111111. T11c Q' 1's11x'1ys111 111111 '11 'L ' 1 3: 1 A A ' , ' A "Ad 41 'W 111- 111 d.1t11111 1' lc 'Q 1'111y 1" 1 1141 ' ' ' 111. 1 1 f Ll1'l1Lll 1F,11r1f111 1111s11' "1-- ' 'L1' As Q.1J3C. 1Q1'1 1fMgk' gD"1 ' "5 c1:1sscs,11' '111 'Ei-'1z1'c11'1 Lg' 2 11.Page 16 text:

1858 1819 1860 1861 1867 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 187 1877 1873 1874 1875 1876 1878 1879 1880 1881 1882 1881 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 Summary of Graduates, 1858 1936 7 1898 1899 1900 1901 1902 1905 1904 1905 1905 907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1918 91f 19711 1921 1972 1971 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1910 1931 1932 1923 1934 1955 1946 Tc rt 11 'U '7 557 '7 '7 7 3 5 C7 5 7 7 D '7 7 7 f C71'QlL1l1.11C8 113111111154 131154 GH1- 71701111 15054 0111- 51-011.1 757 2 44 2 7 1 22 33 55 5 6 44 6 12 30 42 4 12 16 27 32 59 8 11 19 24 29 S3 2 8 6 14 21 19 40 44 3 3 3 16 33 49 4 9 13 2f 28 27 55 8 5 13 27 29 56 7 9 10 19 6 22 23 45 4 7 11 1 32 32 64 11 4 15 22 33 55 9 8 17 19 31 50 5 1 6 17 38 55 1 6 4 U1 26 32 58 2 6 6 12 37 43 80 10 5 15 . 37 41 78 7 16 23 29 52 81 9 4 13 29 44 73 6 6 12 31 50 81 1877 6 6 12 1917 53 66 119 7 8 13 15 28 1 28 48 76 12 7 19 1 2 35 47 82 18 9 27 2 24 68 92 15 6 21 36 47 83 16 12 28 2 42 63 105 , . 11 10 21 2, 40 76 116 11 9 20 2 40 87 127 12 15 27 2 59 101 150 13 18 31 2 42 86 128 12 21 33 2 52 105 157 17 18 35 2 62 96 158 21 20 41 2 73 10g 175 27 14 41 . 69 99 168 20 16 36 . 69 118 187 25 24 49 , 91 112 203 12 20 32 , 11? 16' 276 21 17 38 7 126 145 271 18 19 37 2 134 179 313 20 22 42 3 161 172 353 14 19 33 4 4 44 ZS 22 3 3085 5358

Suggestions in the Norwich Free Academy - Mirror Yearbook (Norwich, CT) collection:

Norwich Free Academy - Mirror Yearbook (Norwich, CT) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Norwich Free Academy - Mirror Yearbook (Norwich, CT) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Norwich Free Academy - Mirror Yearbook (Norwich, CT) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Norwich Free Academy - Mirror Yearbook (Norwich, CT) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Norwich Free Academy - Mirror Yearbook (Norwich, CT) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

Norwich Free Academy - Mirror Yearbook (Norwich, CT) online yearbook collection, 1966 Edition, Page 1

1966

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.