Northside High School - Bruin Yearbook (Fort Smith, AR)

 - Class of 1905

Page 1 of 178

 

Northside High School - Bruin Yearbook (Fort Smith, AR) online yearbook collection, 1905 Edition, Cover
CoverPage 6, 1905 Edition, Northside High School - Bruin Yearbook (Fort Smith, AR) online yearbook collectionPage 7, 1905 Edition, Northside High School - Bruin Yearbook (Fort Smith, AR) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1905 Edition, Northside High School - Bruin Yearbook (Fort Smith, AR) online yearbook collectionPage 11, 1905 Edition, Northside High School - Bruin Yearbook (Fort Smith, AR) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1905 Edition, Northside High School - Bruin Yearbook (Fort Smith, AR) online yearbook collectionPage 15, 1905 Edition, Northside High School - Bruin Yearbook (Fort Smith, AR) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1905 Edition, Northside High School - Bruin Yearbook (Fort Smith, AR) online yearbook collectionPage 9, 1905 Edition, Northside High School - Bruin Yearbook (Fort Smith, AR) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1905 Edition, Northside High School - Bruin Yearbook (Fort Smith, AR) online yearbook collectionPage 13, 1905 Edition, Northside High School - Bruin Yearbook (Fort Smith, AR) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1905 Edition, Northside High School - Bruin Yearbook (Fort Smith, AR) online yearbook collectionPage 17, 1905 Edition, Northside High School - Bruin Yearbook (Fort Smith, AR) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 178 of the 1905 volume:

ig, . , , - , ------- - r , ..--.V.. . ....,. .. ,... Q. . . ., . ,... .. ,..,.,,.,.,.,,...,,..-.,,,A, ,,,, ,,,,,,T,,,,,.,,,,k.:,',,,,,,,,,,,A,,,,,.,,,., , A .A ,. , .,,.,.A ,N U, ,,,,, , 5. 6-4 'i 55 ,z 3 A 5 : , I k Y ay fl x. :. 11: I Ft: If' 3 . JF. Li ,. ::. ... sr :z . rr, ua 5. , . : : K, l .za "1 Qu M 2 - , i. gw 1. 1. bl ji .. 5 , , ' i 'Q Q, i . Y , , Q, -s fffffnf? .LMA 7' , . A ' ' . . 51,-,v,,f.f,,,, cm. THE ECHO VOLUME ll FORT SMITH HIGH SCHOOL Hilulu. huglr, hluhxp sir! Ihr luilh rrlmma ilgmiuglf -:lf f f f rf 7 I WL! 4 , Ji I X,-91 1 l CLA55 DF. 0 5 Qu ignf, F 3 I f fa fa'-g-Li gt .EBF f l .l.-!xL :a 11' , ,JK E -251 If 4911 '1' Afzf ffzgfzgfff A XZ fagjmf ff Ziff 41 1 J?" 1 f I V I' '7' I If QA f' f ff FQ? "7 fffl , IQ PF z f7 fgfar fig-' fa gif!-c I fhf-ag fzh f ? ff rj! " Z ff ff 1,1 jj 'ff 71 1' ? W X 153 L az HQ WL ,f v-0 -V. 'MA ' ' I , 5 f .3 I ,uw .. A - 4 L' - ,tif f nf 1 'Sify fi if l f N -,T I , ,, fl - , 1 .f ,jp , . , ,f ' f 'T 3 ' f f 1 ', Q , f' -,jj -11, -Z :Q 'T-nil? ff .4 'l:,225"s2,, V.: f f Ls Y 'fi f ,fi J ll' li -Zfye I A4134--Tv-'i,j ' . ' A V' ' 'l "-- .1 A v, , - , P' 4 "f 'Lin ' 'Qlx .xy 'f' Vi- 'frf " , ' 4LL1:lgg-V 4+ f ML ?'7'X., -, x -f ' - 4. hlf fi? X in 4- '-.Er :' -+1 ' ? A ' YS-Q ,A ', ijxivv Q? 'Vg ' "" - it " V ' ,lx ' fpi' f. CN r" 7 ' , gf,-:'-r Ui Q1 A +-4-5 if , A 1 ,7 1 H: ,. xy "ff f ' ' f "2 ' " ".?:,,- 'G ' 1 -- 2-'Pi -. - ..' ' 'Y w- I If i If' -- gg, it :fi --I f -,..-- - . - ' ,f ,' f ' l 9 1:-' V, --M ,,,, N 4f " ' J ,,' f 7 ATC7 .-4? ,,,,, ,fl1,,, .5 1, , V ,,.- .r ,I V ,,. , rf V, ' E1 f 1' ff' 7? ' f F L, gf L35 ' ff f. f ' f ' 'vff faq' A , 1 X , , ,M wf4,f'Q w Qkxx N ! g,'f, ff' -,:,l'A " K! Y lf! X ll X V Y i 1 94 ffij " X Q! Z yf ':f 'fy . , f K X' ,ff ,,,ff f j I fx I 'ff-'Q -' ' , ' - ff yl 4 1 4 y , -f 4 .,1':g237l ,bf if ff ' ' I I f , -- ff u I if L" , ,f ff' ' T . : ' 1 ,V gf ,f I g ff' ,'7 4' '- ff" + V If x -' fy 4 ' f' 1 1 lj -x 2 f. ,. 'Q 1 ' Y ,L f 5711 ?T,'?,. ff- ' f' ' ' ll ,f X an r .f, 2 ,- 'f ,ffl E ' ' x ' f 'ff ,- 5 ' f .X I 6' 1 L 7 ? ,f 1' X 121 4 If' - f f Vf, 7 'iz Q ,fff ' N ' f ,f j" t 34 , L 0.1 A ' 5 HL 11 H - , J , -:TZ Qzgzwidii I L. Q 0 f Greetlnt, Dedrcatlon Foreword Board of Edrtora Faculty Slketches C C a sos Socxetx Dramatic Orchestra Athletics Literary Depa i:n tmerxt 2 jforcwow C 1 11 L 41 k A N Cd U Q . ACH Q 'twwg wid. if Qcni f,-4 wa. 'lu Ent rf: f tiff' za! ui , " 1 ft ms. R-' hzig' 15, Dvliwi 131+ "Ex" " 'f 190: v Um f.aL11,'j,', IM: iimiervi Lzmi If ,LV 11112, I' mwc-',cv:1Aw rw -1 my ma 'HU Lmi ITM, 'wE:H1W!'L,l w . :mi we Have fsyggimi f'1Qr5Im1',.mVi1 .'v.0ir'1rQ1 faiih- .mY.. ifwL:.115VIb.i'1' f'41L1,l,nT1S Gum me pfiL1'ti-il, in tru Ei 31" Daw Tw :nw Xu V Tr' X x wpvrif x if P 1 'ri-. ' H '..tmv.. V113 igzu- Exr 'Hn l"L1-c"f. I 1:1 W"'G'X F: 1l'- ,lf gnu '1,.'U.I if Wg gif Put '1iHi,Sr 1' 5g:,:f,eLi mi Um: :t .wsu we .1 HQ u.'w:Q'm :uf mvi L1-s Ll or 11 Lwim 'me' nm? If ur' Aww M ima '1 K 1 1 x 1 111 x 111 1 x1 111'xL' 11 1 1 1 1 11 11 111 11 1 x 1,1 11 1 1 1 N 1 x 1111 x -x N 11. S. 1 1 11 11 1'111x 1N'1l111'll1'1111111' N1 111111!11. 1111'x1111111.1x:11g111111111 1.1 11111111 '111-111x1'1-1 1 111 '11.11' 13111-xx I11111'11xx111-1.111-x:11111:111 111111. 111111111111 11N1L'111'111'1,1 '1111-11 111111'1-1111111'x111 x11'11111 111 1111111'11111111x 11.11111-x1111-xx. 1111l11111LQ1'U1l11IIL11l1011111. '11111111g11x1-'.111gg1- 11 1' 111x1 ix 111111' x1111- 111111111 11111 111-1111111-. N11 -. 111111111 11111 111111111 LV1' 111111 111-11'11:111111.11'1. 1111-1111-1'1'x1111111 111"11. 11,11.1- 'L' 11'111'1i. S111111111151116-5111111N 11111' 111'11.111 111x 11111111 .11111 Q1111 111x 11111 11 .X1111 11111111- 1111' 1111r'1 .1 i.11'1, 111x 11111111111111-1-111111111'111. '1'111 1.l1I' 1111111g 111.1111x LL111 111- L1l111Ll111 11" 1111111121111 :11111 11111113 llx 1-11- 1111111 x1-1'111111.11'1-1111'1 111-11. N1"1.lS11111111111111'111111'I'1'w1. 'l'111-431-1111x11111'1111 1- 11111x .11111 11111111x -1111111 1111- "1':L'11l1u 111 1111-11:111g111,1 1111x 11.1x111-11--'111--1. 1i1x111111-11. 131-111111111 --'111-1111-x1'111-x1. 111111111111-1-1xf1111111111 11111111111-111 I1111'? N11' 11'11111e- 111-'1-1' 11111 131- Ll 1111111-1 1111 .11 11 x111'1-f1' 1111-1'1-'x 1111 1'11:11111111111. X111 1111111.11'11111x.11111. 11 -1'1-1111-1'. 1"111'11111x111'1-1111'x1111111111111'11 1111x1f1'11111 l111111'11l1111l1'11N- 111l1"1.!1'1K.11x -.i,1."1111I1'1,v 11 x11,1'x 1111111111111111l1'1'111x111. 1i 1' 11111 1111-:1xv11111'1'1-11111-rx1 1 X1'1"11g11 X111111I1Q, 1111 11111' 11111 .11111111111x11.11'11111111111111111-11-x '11 x11111 x1'1-111-x 11111-11 11'1- 111'1- 1'1'1l1. Gb B3oa1r'e LF 01165 f' N x f X X X STN? IX1 ,cal Mx f ff, if 1 4' ,fx f f 4-1' 01 ? J" 1 AZ, X 1-W J M- f as ff If if? 'f D A I' I x x -I f K,bfl'Z 5 ' f um jf' lfmsfkifsrw-g f Q, 'jj va V vl 'gag M- , ,ga-.Ny M " KEY E 3152375 '71 ' Q "' Q, X Yi? GJ' K+ AJ M .,,,- Y -i-X RX I X UA Mx X xxxf 11 X N I X X X I XI I L lfffl 1 wi' , ' , '11 '.,a3liQ , 0 ,JKT J? NM . X '04 -'S'1'UN- 'fl' ' X' Vxm Vfmw ,Mft X- gf - , ' X rf' r' '-Ziff-f Aflffr f ,- " ' !.'fy1'1',,v,v ll!! fl f 'H IXX r ' V Y x ' ff- '13 ,H . X ff' if ' I 'A ,fJ,, 'J V ,Xi I , 51 '. , x I , :QI f 11.71, H1-f X ,V , Jr ,Q,.r4- ffm' , . 5' W X ! , I , Q., A., , ,fry if iw? , A 'A ' - 4 ,- - I f 'f 'i f J MP4 . ' '- rg 1' ' , O: .27 C , f 1 I 4 , x ' r 1' 'fi - V ' f --' ,.,, . 1 1 I ' " ' . . 1 ' ' I ., ,'l' .. ' . . 'F X T x, , , f A ip Q' "'W1,Y 4.431 ' 'W' f ,. i -'Wy 3 -- 'Y 5 A 'f , Hy ' fy. 'ffV!MUVv 5' A 'yi S 'U - xf 9'f f K "A ff f ' 'T Q ' if f ' V V if l 4, mf f cwft' Q 2 4 ,-xx. 'I-yy! yu .,'1,- V , iw! wk, - 'FEMS J if N ' -, ., ,,. ,- , . Q. - ,.,-M, 4A ,I 'W 1' k':if5'f' 5'4,1 . X ?x ,-ff' I 1 X . .' 'f "' M f 1" if'ff"'f:4' 1' fi"-'af -4 7- ,442 ' A 0 ' T W" X - 4' f , x , ,Q , H4 1, xc L ,,,i,,: . X- - . K-4fNQ,fX , V 1. A Wifi! , ,yu 51923. gy. X. .XN1rfXQv L- 1 X g.-- ,X-:EMU ,315 If N. I 'M ff 'Nw ,m 1,',Xw, ,M ,W 1 , ff I Q if A 'wi ill' -. '?.1,f'f' fslfirl'-3 ,ff-'r""'j"""""-Q-' ' - ' 1 1 TA 2 ' i Iv! - ,1,J", '7f2U1'!'::::---5 - ,gn :A - 32- - A K , ' -1: - --'.L,1,,tef: r -f ! 'ig' Crg f,,,.,...... l ,ufaxxl fx x 'Q ' Xgi.., ,- "qi g - 1 '-L , W .141 I--22, -.-fb V m N' '1 Y ff 'ff 'f-ff., ' ' am?" , I .f slffl x , Y ' l , ' '5:': 'I :-ff"'L", '.-1 L-vt:-4---f " . fx' l ," r ' f J , J, N1 5' "4 ., ,143 ,'-4--J lv.-'V H A Y ,, sr ,--,-s f ggi-1, , -f 1 X WJW AQ iyirr'-:Tk ggffllff-2 fi 'ii' ' AJSX , x xy , ,f 1.-1 Q ' 5- ,J - A , .' ,N VA My I 14 A-1 , ggggnr I f' ' '21 Z, 1 ' v ' 1 4 'K' "tip f V, L 41' A-5' W X Y ., .xl ,frm t 1 fem N X I ' ln W- f 5 if ' 4 X Y ,.,.- --,- ,, 1,54 rf f, xl . -Q! ZA " if ,T?,A IIA Z - I , fl L I , LL .-I- ' ' , f T M ' A 4' ' L fv fn , ' ,yi X . my N A :.. ' api 1' L., KIIIX Iirmmz. I, ' fl.XKIWliYl-.Ii, NIA Lxxxl-, I1 1 lx I mx IX 91'1'w1Q1q14,1q, .lfff 'ff I !:fz'f,ff-13 Nl, f l.11l'ISli XI i IXIX .lf.'z'.'f mf f:f1'f!m'.v. fi! 771 r I ,ffm 1 x lf mx .-X1,1'.x,xx1v1i1:, l'zX'lilQli'lL'I' 1'xH.'l'iilC. lffxx .XIJ-,XXNl'I4.lC, W1 ,l .x1'1w SV1.x1'1'. .Xen .IQY blfwlwsl' fx. XYI 1. lil-gx'xwl.lvS, Alf! !g1'f'f,'1av. XY .1 lil! If1:14,m.l-.. . J' ' 'fl4,N'l'lZ4Q' lff1'1A!w 1 XX To1111wox 5uper111tende11tof CltV bchoul C NIO1 1 max Pr1nc1p1l of H1 h bchool The Hugh Schcool Qi? FGIFQ Simnwm x 1 11143 ,UO J A 0 D f , C 17 H Ql11I111': l'ul. Ycnfsli ' 1111111111: j ,. .Xi1111111i: 'ILL l'. '. 1131' 1 3 Q ' 'J ' s. E 1 1 H. . 1 11 3 . .Z .g , D M3 Mfg. Z,-if ,uxxu wxS f I 11 O1 1 11 Q1 11G11D 5111111 L, JI 1 X H 1 1 1 H 1 L L 1 1 I 1 1 LJSI N 5 5 '1,lf1V ' . Q-1 191:11 JC L 9 g1f'1?i'1T1Q 1" H111 1111g11 S1-11 1111 1111: 1111-,111-11111 111l11A1'111l19 1111111111 1111:1:1111 111 111111' 1' -1115 111: 1111- 111 1-1 111: 131-111 111 1lll'1 11111 114171111 11111111 511111111:1'111Q 111 1,2111Il, 1111:1g1i. N111111:11111111's 111111 1iI1'Q11511, 1111 5111111111 X1'L'11'11N11' 111111' 111 1111-111-51 x'lx11,1A.'111 11111-111Lf.3 11111-1' 1111s111:1'11111111 51111151 111: 1l1kL'Q1Y?11 1111: 1111111- 11'1111'11. :11'1'111'11111g 11111111 1111-1115, X1 : 5111111111 1'X111'lx1. 11111 1111111'11111111111i 11111111 1111-1111111 1111. 111-1-1111.111'111-111111111-1111111111g411I1111111111,1111111111111-111:11-1'1:111:11f '1'111:1111111111q111151111.113 512 111g, 51-11511-1111111 1:11-1111111111'111111:11,11111111111111111111'51-11111115121111111- 111511 1111'111. X11-1-1111-1 11111 111-5111111111.1'1-111111111111111111111111111:1511'1111111'1:11'111'11111!Q111111111111'111111111111 l'11'1. 1" '111111- 11111111115 111 1-11-11 11-11' 111111 1111 111111 1'1-111'511'1- 21117 11111:11:111:1111551111111-11,11111:111111 1111111111-1, xxv1'Y111'l1111111111111111-111QI'-11111-1X.111'1'1111111'11111111'11111I1'111lL1111SL', 11'-11-1-11111-111-1'-111111111. 1111-111-1'11'1111'11115,1111-1111111111-51111-11111-11111-111 11'111i111111111i1:1'111'1111'111511111'1:1'11. XY-1'1-1'11g111:1.g111111 1111'11111-1151511111111-1111-1111-11111-1'-5151111111. 111 111111-1'111,11'115, X1"I11'1'111C 11111111141-15111 111111 1111'511'1'- 111115 5111111-111111g111111'1111g11-f111111111111151.1111-11. "1111-11-11111511111111 111-1f 5111119.11 "'1s11l' 11-111111511111 f111I'l'L' 91111115111 111111 11111'11111r 111:111115111111-1111-511111111111111151111111111-115111111111'111111111i51'1111115 111-11111. .111-111-11111111-1:1111111111111111111115111115,1111111111111g1:11111'1111111-1111115111111111311111111.11111111'111512111111 11111-11-5155 1111-51'1111111 g111-511111 111111' .1 1i1111111'11g1'111 11111-145. 11111 1111111151111-1'11:11111'11-1:15 X1'1511.111 I1'111'1' 11111111111-1111. 111 1111- 1'111111111111'-111151-111 1111I1Q5 N11'111111 1111- 5111111111 Q111- 1111.1 5111111111111-, 111l' 5111111-111 11-111, 51111111111311-1-1-11111g,11:1 Q1X111Q11-1111111Q 1111'1'1l11'11.A 11- 311111111 "11'1.'1111'111'r1111T111S1111:41f11111j 11:1-1-171-1111111111:111111141-C111111l'5 111111 I111' 51:1 111:1111'1r11.', lx N N L 111xl1f1 ll l S ll S l11-11111 1l11 1111 1l11: s1'l111111 x111l1 1l11: llllK'5l lllllllllllli lllkl 1l111 lllglll'fvl N.1l111'11-1l 11'.11'l11-1Nxxl111l1 1 1 H13 ll1LLLKlN l1111 1l11 11111'11111'l111'l11l11'w1111l1'111fl111x11l1x11'11111l 1l11-11141111 1111-11111'1'.1111111w11l1 111x111111111 O1 111 1xl111l1 1l111 wl1 111 l111111-11111'11111-1l1-1'1111l141 .1 w11'1l1-1 l1I'.ll.1' 1111 x11'1111wg .1 1l1-1-11 lllllxl' lll111 11111111 1l11 1'l11111l311l11.1.1l1y1xl111'l1111liN111111ll11 11x1l11-1l11-1'11gl11111'111'11111j3111111x'1f1xxl11l111 lllg l1 111 111 1 1l11Ql1I1lll 11111111121.11l1-1'11.1111l.1l111l111gl1'11-1111 l1'lI1111fs1111l1'111f,q1111l,:1l111x1 1I1 lll 111N1'11 l1 l111N1114 1.11l111l11-l11-f1 l-11111wl1 1l11-51'l11111l llllllxfllll 111xx.111l 114 l11gl11:1'111l1'111111111111l ', wlwxxly l1111 11111 -1:11-lx g111x1111g11111111w1'l11111l. WW? I ' 'N ..., -'vw fjlzf Xf ,,.,--f-' ff, 1 I JV- f , 1 A K f.:..f 1ff -' ' Jai W I, 2,495 , fu-,, -'- , I 1 NY ,155 IfW'mlmi1 ' 1 ,- , :-4515, -.S mx: 4 ur jfaculty. JMHHJ 15 . 'wx f-, A 7 .. , 1 . - -- I f ,Ae H . , I ll' X 1 -rf A' ' s f .f , , ,, 4 .-4 e ff:-fi""l , 'V .- .. XX .gi-R ,.,f-.-za fit! 1 -1 ,ful - -'N-1 ,Q - f - - -'gV',:-, ' MZ,-' " ,M gf., "U 1 '. H TN aff" "' ' " ' ' 4-Q 'Z-"Y ' 'L "NGN 'Mfr--3 '."f' , eb 'f ,'.-1. ,",,4' ,L 3.-S:-.f -.44 J- ' '.'T,7142s.-:A- a4sm1l, Y. ag. - VA V -. 5.55 05.41 P ., , .A , - , 'gr H, ,W uf f ., 1 ' -1- - . .,,,... ,fl A , , , V . , 4 FJ. .V ' -'f - 'I -,...'?, 42 I, .' lv, rg' QI, Q Wh-,' 1 I I . Y. , Zlryzi 6: .,: 5, 'ff' ' 1' - lg,-.: -yr "1 1 -' ' ' I -' ' ' ff .. 1 ' 1 , ' -'f'-.2-411'---' . ' -.. ' .13 T- , 7, 1 if hz' --L .. 11- 3'-""'L-iiff: I ,IVY . H ICHO XIOIxIxIN7 Xi Pr1nupaIII1 ton Ilepulmcul I 1 NI: sour: L I -XNNX I XIxI4 x IDX XI XX XI Dlx N 'Nlodem I 'mgu xgf. Department I4 nghsh and Amexman I xunature Unix eraxtw of Nebzasln Collage of South Lxlrolxn 1 Post Gmduate VVork 'mt Ums ersxts of Mlchlgan lf, 5. . 5. vs' . I 'o5. I , 2? II. If . I ' fl N. .-X If I.ICIi, U, NI. DID' 'XX ' " 's 1' . .Xu vin-ul lgmguzlgc IJr:p.ut111clU. SKIVIICUI,CI'1llIIHkII XVarrensburg Normal Coifegcu I'n-sllwmirv Normal Suhmml. XXIZIIHINII Cullegc, I ruxsfmal . '. Pos LQIIILIIHIIC XVIHR :xt IT11iu-xwifvvof XViscim1Ni11. ville, IIIKIIUIHI. n ' I ' 7. .If ' 1. '1I', 1 . , '4 , 'A.', XX II S NIAI DI I:-XIUNILS N11lhCIIl'ltlC DLp'11tmLnl Lnlas, Laun 'md German Depmrtment Tx XTX' XNTHONX C' 'IAXI Rhetorlg and 'Nlathem xtms Manual 1I"UI111'l 'md Nlallmnutxcr, leabody Normal lxentuclu bhte Lollege Post br1du'1te Work at lleuielburg, I L 3 1 . F. S. H. S Q ' H C L1 'f 5 N XY. O. ' ,.'c1N, . . Y 'I '. '.' 'f, .1 .' -.' -. ' . ' . S. University of Arkansas. F. S. II. S., L'niversity of Missouri. 'f 1 . .' .' ', F. 1, ' ' AJR, , ' ,v 1 . ' ' ' N 1 ' . Sketches xxXX x X .balm 1 W I x .XXIQXNSXF I ll IH H Xlllx Rambles nm Round About Places A ISI I LL POINT' Such w IQ the Il 1me thf1t.1 body of Frenchmen whlle s llllllg up the Ark tus LS 111 tl1e 5e 1r 181, hrst gave to the spot on which 1 Qt1 l Co111p.1r1ng the wonderful beauty of the place as lt st 111l t lu mth nh tt ll was 111 1tQ pI'lIUlIlV6 st1te doeS1t seem Strange that 1,gex of Illkllill xxfufdre the fo1111d111-1 of 1 1n1l1tar5 and tfddlllg post the de x 1wI1tl IIS cf ClXll st11fe mtl the great 1clx1nce of clullfdtlon our grand o d Ill lllll 1111s he llltlfl I r1x etc, 11111 forests h ue remdlned un1mp.11red 11141 x trletx of scen rx 11t1e IH ll :spot 111 the St tu or Southxx st tl1 It P 111 eo1np1re mth th1s ftgloll X dst OIJPOI'IllI1lll6S of n1ount1111 stre 1111 und plcllll e1w11t llIl,,5l1I1 Iod lIlClCfiII1CI'd bell' 1w my to the 11o1th 1ntle1St there dppe ll the bl11e outhnei of the Boston 'Nloun iI1S 111cl on exery Qnle of the town 1111 111 ex ery Cllleflllkll ll 1t11re mth her be 1ut1 llflll 111e1tlo1w llld s1lx er Itlxew presente 1 r pn 1cl1se to tl1e e5e I 11lx111h to 1 south one 111 1y see the gentle IJOILIU XV1l1d1Ilg between its g1een und shady banks, offerxng the most enjoyable scenes for bOd.tlllg and l110OI1llght excurelons SH ECHO .Y , I . 2 4 A H I Wikrfzffmffffffffifrf I H V WW W- lm-M-A-T' F. ', . 5 .1 r : 1 1 ' ,. 1 . , , ' I , c 1 . . . . . , . H I . ' fl 1 . 2 Sz? A ' 2 ", ' ' 05 on' city now . Zlll Q. I ' ' - 1 ' ' " .'.t5u12"A 'E' 2, .' ' .' W 4, - Z" even the 2lt2Sfl1CtlC taste ofthe 1:I'CIICl'llllZllI was captured? In Splte of the rav- 2 1 -5- 'Z 11 - f 1' ' A 2 ' ' 1 f I ' - z U1 5 1 5 " 1 ' 2 f: , I KJ 2: '1 2' " ' " . Irlll' beauty z 'z '- J' e J' ff, f N, l :H 1 Q ' m' 1 2 Q 'ef , , . . , ,' '- , ' '. - . ' ' 2 ' AU- ' - 2 , , I '. 1 z ' 1 ' 2 ez. ' L ' tal F, 2 ' ' .' f 2 I . J 'J 7 4 ' I , D Q 2 'l AL -- ' 2 'J 1 ' , 1 ve y 2 1 ' + -11 " ff he 1 , 2 L- I . , ,i ' Thls emptles lnto the larger stream the Arkan sas whlch wends its way m great sweepmg curves wxth magnlhcent bluffs arlslng from the water s edge One of the largest of these IS lhIl1ll.lNlCVV from whxch may be seen sexenty Eve lIlll8S d wn the Illdj6StlC Arkansas RlSlHg from the pralrxe on the east of the cxtx IS a hxll known as Bald knob because of xts scarclty of trees from which may be gained a beautlful panoramic new of the surroundmg coun trv This also lsafworlte resort for excurlonlsts Many plcturesque drlves wlnds through the 345' Jes' valleys or climb up some h1ll One of these Greenwood takes ltS narrow undulatmg Wax through the woods Tall syctmores Wlth 1 somber back ground of oak and elm unlte thelr branches to form a hlgh arched canopy through whlch a stray sunbeam penetratlng makes a checkered llght on the drlve below The road goes north from the Clty passmg ow er sparklmg, brooks and creeks non ascendmg now de scendxng now between wooded hllls and agam between undulatlng meadows and helds Scarcely a sound breaks the stillness. Solitude reigns supreme, save the merry songs of the birds. Following the forest for several miles it finally' comes out upon the bio td prairie On the other side of the town ls perh ips a more lxetutilul rotd lxe tch ing 1 lllgll point the trayeler nity new on one side ltr far bel m the too s int tmers of our city ts if in mini tture on the other he notes t x ist pr tnrxe, the sp lllxllllf' water of the Xrlt tnsts ind icross the rn er out sister tux nest nw ttnong, ie ii s 1 the unnx Souti for on every side in Autumn strete s snotty helds of cotton Here indthert ni ty be seen a lltll floff cabin Nltny negroes of ill sizes front the 1 ty tum nn t 1 the little child ire bust' pic g the c rtton as they ruse their y nees in in ol l me t C out ig ne tier home on the bank of the Pote tu, we observe the old fort rising grim ind d trle but re lleyed to a certain extent by the in clinging to its walls a refuge to all when the Indian war cry was heard striking terror to many a heart a scene of strife during the war between the North and bouth a land mark ln later times, and the pioneers of our fast growing city recall dearest remembrances of the social life in army 1' circles which centered around this much cher L 4 1 It- Q2 , G, 0 lshed outpost I Q., Q ' ti, gy fbi? nr. MARc ARh1 X AII h 05 ns 1 , 8, Ol K 1 ' 4 Nt ll H31 f me -as ' . . . , A . A ' ' 1 2 . ' A: 1 . z - - , ' 2 ', ' , 1 v , EJ, .' ,V ' ,V 2 1 1 1 -i , - fb z l t ' ' " "4 xg , I I2 ' ,z"' A ' - 't .'z.',z 2 ,, " 'tv' ,- 1' he f it t'11f. Truly' this 's t S M' Q l , 9 H' A ' g 5 A 'he . . , ' - , f , , . ' " ., ' . . , ' , . . f , 4 . 1, Z, . . . . V e 1 j 3 Aj, rJltl,.gl'1J'l1ztirCcl int lu ' t A , ' , 1 ' kin t f 1 gg- ' V, ' 5 old, t lady. 1 it ez ' ' 2 5 , ' 1 ,g f - 1 ,I X t . . "4 1: ya - 5 V Q A 1 Y jd .I U . e 1 , ' L ' ' ' H: ' V , , ' ' , , , . 1 t y ' ' i .B . - , -ll t i cr" . V y 'hr f i f N v - I . . .t' 1 ' -I ..":A i ' 'f it g., t , ' , - - V, '. 11 - ' , Q ig ft.-'i .g I ' 1 - X 4 V era" ' ' . v, ws ' .yf '- . - , - - 1 -- .,-- ,Q ,ii Qi' .,gL'..::,:,:a, - ' 3 X ,, h'.,WyYj.mf y 5 - E . V V gym. ep in-I ox y - -1- , 4, ,lf A I -ivgyf-.gzlll JM Y Y ' - ,L j-j7,,"123gi 3: f 5 ' 'g. ' , , Vt, .-yu ,Z qt,-, gt Ps, 1' D- V' 3 ' ' ' I -1 , . - ,' ,ni .5 fg, :Btn fl,-V5 Q. J A ,I .7-ttf l li! ji- -LAR 'ri ,Q . qs tl 4 signin' - v. ,Ct Q l V u bf + - K 1 'lay H . b wvrvu . .' gg , full V Ig. .J H511-. "if cy I Q, 'N yuh - -Q, , f A , - - - -f ' f-?' '4 9 -.rt-'-. 9 Q' 1 -u Senior IIN! M. QM' X14 1 xf C Q4 Qxii-5 1-2.5" 'QL AIU 0 ff' A 1"-" " '-, J f Am- iw- -3 M- 1 .11 fb ,-9 ., .55H11:LL Q-g1JL?'l,,.Af,7 A A1.L.!-J lxhu ffxxlx , X IYICZCI-,l'I' If-WS'l'I-lit. l'i:!,'-I'-1:x'l' XX'AXI.'l'l4ZH ELIH-HL!-1. Ylvl'-I-luis-1:vI:w'1 ' I-I ' NIC '4l4L14Tl.l41X. ."'+'::r4:'1'x1:Y X1,XH1..XR1'Z'I' V,XII,lf3. 'l'1!!'.Xr-l'H! li if' 1 ami v fm , ' Luxvav' ,gkiiw 1 if '.,.,-... 4ttL-UH. t1W1i..:1 -. -.- -yn ,A ,W , Mi, .V ,..IT.lA .Q.111u1Kxt'5M LL-ff., fm,-'W a,'W'x, LL. "7 7-. X l X-XXIHI lkll m1 xt by un on Imolx Hx 1, X ch lptu ot 1CLlLiLUt L Q XIX XIIX-XXI? x A -d 'TP' L lll 1 N XC' I 1 dlIfLlCllRC xxoulm m 1 ll xt 111 luudluu Po c Ixxl A , ' ffzu 1' Q - , ' A -.1 ' K - . 6 if-' ,Qilgg - " A 155 . xx . .il t 'X 'L K 5 A I Kr ti .Q 41 ..-'J ,f , I Xgq V V ' ' ' cf -Quia'-'lf' - ' l-'A 'lf Al. ,' QR, FUKA ANIIS. Kli1l'Il IifJI.liS, ' 'gl -sf! l Ni-f." 'H , 2 A' 'L " 1 "llkl1mk'1h likfzma gc-I Mild. lxl f EBI. g . - .' lil', MAI' ' IJPVISI-Q .'Xl'l3KliY, " ' so 3 .ll1zu'efm'grmt." "Sl'2lIIg'k'21H1lliS ' H -' ' ' Ile " '1'wccdled11 and ' ' "- 'i' -Q '13 IG lu I Ol no bm 'fe an lll O llllg INC! IIT l IIIUUII Ill ,w ll llk I Xlx Y u dLlllld N 1 mn K not ,f L, xnlxxx X1 hs dOI1II 1011 xpe11x IOI 1 Sl1k,k,L1llS 7161117111 N11L11L1 1 ffm Ll ourselt' IN Q 111111 11111115 1 L 111 1 lll I-II-'LPN CI-XNS ITI1x 111:11 I luxe no other hut a woman s 1caNon 111 1 111e1r1Lr 111111 I tl1111k so, bevuw. I thml-. sO XV1t11111 thy 11111111 of 1161011111114 11111t11 I 11ue1 QpL11t'111 110111 s 1:11111 111111 11 ' 'E 11 ., 1 '1 - ,Q 1 113 31 ' A . - xv. gg: ' 'fill -, j . , 5. ,.-1 , , . :lag i . , A .Y ' . . ' I 2 ' '1 , 1 , Q?" J . 4, IfRR1i'IUI' I-IIJBIHNIBS, 1.1fgX1i ILXYIS. I,I'Cf1I-l-1 CIIISIIOIAI. Q- .P .- 1 --111-C31-1" 11151541 '-1,-1 .'- v-x,--111- 1 If , .1 ff. XY.-X - 'Q ' Qi' 'I-Ii. .. C . . ai. . Q : MB I . ', I y . Q 5 x ' , . 11 . . I . . 4 ' . .- . V 1 . . . . , . , , , A 1 K .1A. . .- I '11 ,T am - Q ll X X X ixl It 1 X NIH x 1 Il L N agoldL11thuL In K 5: Q Q -I Q' fy? L.., . ' A 'x - ., fn 3 A ' JET , ""f ' . - .Q ,N K -s . X I x 3 X A , V I xrclclq. 1X 1' lfuS'I'lili uw 4.1, fpxlclw. I-.IL U01 H-S"l'1x'll l'll xx umut lllcrck xinegzu' und "T-v lux-cd up thcir M111 to um1m10u wmv "I,-'t tm- 4ivs:1r1u'1'd1'eu!x1 U y -1 in himf, lx cxwllmlx-timep:11"n1I's1mmflvxpcrvcf' XIX. Q 4lII.XllbI'li. Rlnlxll KIRICKN. Nile' sun Ax lLM'1xNhlll!gUll lmurlsnqwlllikc "l.:n1gl111miflu-umAH lzmghx with V ou- ' L ' ' ' W." 1111! 'I am 1 lhv xx'ml,i is pll-awed." RI TH II XRUIN NIINXII ISXXCQUX l IUIINS 1 we ourkelxes 'IN othurs we Us G I NNI -X IIIIX JOHXYIUN Oh whit mu glxl xulhm hu hli lh lt NNOIICIIUUS SOlllLt' of t hmwh in el on the 0lllkX'1ltIbl e I - 3 , f , , f :o P . 5 A ' 47' 5, -0 1 - is u.. ' X ' A v Q N N M .X ,- Y b X 'f X . i. M v J .'. . .'.' C , .- f. .', EDIHH 5 .'."l'ON. fhuu nrt pulc in mighty studies grown." HO. vanity, va1nity,tl1y name is woman." "O wzui some pmvcr the giflie Ei'-T llQ vs Q , U 1 K , g 7? 0. - , . .. 1 . . .. HAI' ' .Yff 'Q ILEN, . S - i ' 'ff ' .', " I ' . ." " " ' " 'tc, H z ' ' 5: " "Hu ." 'I' H . g '. ' 'd ." it ,Ly x l X X XI X X s In um Stood llxd lm ul Q and xvxr lf hm lull L lwpu Nunl-. N 1 me m bleesul tum UN XI-KBLI' IANIL XIXXIII NICXIIPII ' 1 m YVl'l1l Iam ltllOllN to pln 1 1. V frm. '35"f'14 ' l' M fig 1 V4 I vm, 5 S2 ' Q ' 9, ,g ,Qi 1 L 6 ' 5 4 .. 4 , "-P -.1 V1 rg - ' l l all l 1 . XE 44 '12 I. Nl.Xl"'l.' lil'l'l'Qli, l1.X'll7 . . l'lIi, klflllx NI1 llw more informed thc les. - ler. '- 1 - b i' ' A' -. s ahu, he . l "-1 "l'Ql1ON l1.mwsulwli111c illllllllf it is tu fntn 'Q - -' .' 'lix'llUUllLlCl'lI1Q'lIl21ll l nd." :1 . 1 ' '." amd hu fIrmxg'." .. 2 -..", il '."1ii. ' a I ." "Stl ' . '1s'.j't'l ll0tZ'lNll1llIlL'LllUj7l'.'2l5k',u -4--Q li ig Ol Hhllk XUGR-XXX x 1 Iam too old to lL'll'll ntl ulvx cr lXlxNl'lx NFAII- lxlX .-my Clllk RL 4 f'MakehLrbea1 thr, pon hen tongue ,up Mnea xxhmn w l pn Ks ldle la mpunted shlp upon a palnted ocean lhe on ule pronounced wheat or treo ' " lnmp ot I fi I - ' 4 7 1 'O A ,Q -fe ,. ' 4' 1 'i' '44 - ,V h ,if I 1 ' ! ' I '. .. . .xii .sa X.-l I If' 'A ' 1 - . . . l. l7l.l7lil'lNl'lf l'l'll'l-l. ' f - . Flil . I I I M ." 'il'1" v is who lv" ' licsfl ' ' ' ' i 3' V I K . -YY Q, '.' l ' ,' Q. - Q. XYll,l.I.XNl ' i 'NOLlJS. 'Pi' . ' S, ' vs l ins "ell "1 ' 1 1 A' ' ' ." N.L,f IlxlHlJ lxUlIUSbON X l Xlxll SX x XIX 5 U of lgathci IILRXICIL Slllli X X411 'In xage, de'1fablhe sem hasts 15 fire l' ' Ot studs took shy moan um. 'md hepde " 03 ' 63 l 'X KXQY D 5 5 'Q ' - , .' ' Yll- .4 ' .'.IAl"li. lilll ' .' -'Tl lilllllfli. one but himself can bcl1ispa,1'allel." "Ile that talks like ll base viol in 11 cafe f"l'l1y voice is ll celextinl melody , - 71 5' I 'Qii-i'. .IA'.'iER. LIJXXIN II'Il EN I N x Apollo pI'1u IU x IPITLLI I xi Xlxl I X lhou ant too modext " 'QQ , lhe puxomim mon I I-X N O xn iuh XI IOU k x N LION ,xx X -- L 3 4 - J fi! A , rs ,il , d X 1 I v :V ' 4 . '. . . I X . 1 ogf I' A 'lf I 0 Q ' f . . -- .lxv f 'J " ' 1 wx -IILIQ ull--M .xczj as XYINVIII N11 Ix f'NViIllI1ou have music? Ilal Lf "I I1uu.1'zLI10Ilwwaouml. "A ll fuml lIaU 'ri' .".'." XVI 'z ' Illj' NI-Q UI?" IIIK' " VH-'I NIAI' I. ' im 'AlI.li. I3I..XXf'IIIi XYII, . . XI.'. A Q- . f...z i. .,, F IXONI IANUNI X ,M L 1 s twink ul in hgrhuxd U A l one tp 1 IN X Skllll N I S x t I X I t N LIIIOIN klIUlxLN cn ll ,tic L tix xl o LLw Nwe uses ii 1f t thtn to nk 0 tiihutes lni X L tw of unlr ll x tx ni Class Snmng, Hui ttatlitu loxe us exert ole mi Iigak ot , L wink our hmt from Nun to bun nw modal Ll tw or Nennnx Oni n lint lw known tnouvhont tha. .uit ie m h ippx bd one otn iukew t lll eu wlthsta in L mrnnn-f L tsx of ECIHOI KHORLS lmhu we ie Loma to saw good bw: NL NL CN L Y th it will he with nmanx 1 Sl i me ll itn t iw of sem C xy lc rx S i Lktxpe In 1 Scott L ht N I L do knO 'I ntt L 'lv cz mnit e xc 'td nr cv: s L Q Xn xei r H L to 'lt Su Q HURL s NN e ll now in life hevnm our art I1llNfClSllNllCN Xml now with foml taxtwells we pi is timonx th-N ot st mon K llfllil x aim L.,l!INllU h lin Btsnxl-il Nlnsic cmnpowd hx Nlibn Ll1I1Sllllt, Seplex -ug lllfl'l.fXll XYl'll2ll'l'. 3 - 2 1 - - V ff --N lk :tn l ht-ckk :anal wiutttlmtl NII ilw, "llL'l' LQVL' A' 'l' i ' 'f Url:-,hh -' Sl1'l1glxl11111g4!I1 llul1u'sm'l1t'Qk, A- th: the Mani on a Trur H' 'ghtf' ff An l lm U to lim' in cliinplc Nlvt-ir." 4, 4. l. lll' All gtttln-1' 'ronnti :incl -vun Nhztll ht-ptr, . .. V V R . I t I 'I'ht- nit-ritn ul our i'l1lSh-l!llllL's de: '. In ,pile of ull 1- k- V, 'fun ' 5 .Xe hy one the-V ztli z icztr- yy . V -V . N. , v EP' A '1'h'.' x 'inning vlaus of .' - 'Jim 'H ' . V 1--il AV ' 3 l I .Xt t'r' t we .turtctl in for play. k 1 V V y V H, .1. it - Q Q If .-Xn l hwnght w'e'tllnu'con1'wvi mvccl wzibx. Fm- XV fu. 331 Hy. 1 V Vmi. i' lint than llIT1Cl4p1lSlllj'Illllllyiltlkl-Y. N0 V V' V 4 -4 -- ' X V mix .Xnl nnw wx-'re wiser X- ' 'H' -1 ' 5 V11 l ' -,I Th 1 ljoin in l 'hor . fng. D' Let x' i'1.' 5 ' ll. let pr: ', ' "nt, H' .Xnl - J Fx nr " 5 "ng. " V - 'V - - V . V ' Thi lU1lU'l1lUSf 'li' -' ' ' WS- To lou. I our., xlv . fmin Weil' tic. H- lint 1 " " V' . fgh. XV "- 11-1 1 f Ql: ' 1 1 1 ntl of l'i"m' U fi .tl Y I 'li Q 'K 'Ofs- Anl -:nxl or llztde. :intl whatt- mt. v l . ii - hi P ' 4Xnlt1't1lAvwc ' w . lot- Fo' tl S ilk' I Vial" 'l'his loan' -l 'l..: fn 'nm ' H I Ax V ' ' inf W " h. rv l an 'very lay. I1 h 2 '5 i' 5? i .- d nc' 'alicl we think at ilny. - 3, Ani nu1'T1'iendstln'tcziclicrsszi-V. LL . 4: - A LM. "'l'h. hrilliqxnt L'lI1srOI 2 iimsf' fu . I.: V H I P Al X f ,-.1 . A FQ" -1- X X I M 1 ff' V i 1 X xx X wk i K T N 1 u I FXYIN L ,V, K I. QU , 1 Kg Sensor Memonrs FLIIU IKONI 1 HH ll SLI! 1 c mu lllhw L mn ll LX fo L Ill xuutu u com mmm 1 s 1 1 u mlmgs druv mt the sul md muy IL 1 1 ull lt ng 11151, Ill Jun lL gg Cl lfu 1 s 101115 1 tluv L mg uf my du ll cm 41 In L 1 lg I llwwk 51 mx Il 1lIlg'X Us agp t IL N ll 18 lb brlg lt lesh cms, I xx 19 ICCUS umccl u sep lunff 1,10 1 ilu 9 xx ms L slffn md stlll mot mer 911 through thu mlxx lm c mms m Lll JHILQQI 191111 1 L11 It xx LS 1119 vcmg of thu sdluul X 1911 I dui Img Ihplll must thu: xx Lu t lu lllfbllllllg X 1 nuns 13 ruw um 19 xmgu lls un lu mu x so uuv honor thu told mg of ll thq Loxltnled thur sc,clLlStJIl1x, md LN xx u LX 11119 u mx xx 11cm Ll 9111 1 X mu thu f1IStClII1L,fU sclwol I dui not guws that om fllgndwhxp would lm so c osx 1 turn uc s lux U um cm 9 lhu bec mm mx 19 H 9 I do I 1911191111191 thu mffht 11191 ,fue the NIlClJSIhlL,ld1ll,., 'I u x pun Xen mg up to show um it my bust on thlt mffht xx hen thu lpft mg I xx ls lm 1 tlful lndgpd decked m xxxgdths md ,5f1rlmdQ trxmg ill thu 111116 to umm I thn, sorrow 111 mx heart by mx bu llltlflll dppmr moe But uhx should I h 119 lawn s ul? '1 hey 11919 111 the plrullig of then 105 x up 511147111 md lillghlllg Ls wulx thu could Xml xgt to lose them' Dxd thu thmk of mg mudst thur so mat 1 lp mums lbxuugh is Idld lll my nntp xx u St so 1191 fm I 11 thu msurulu, th lt thu xxgrg lS pmucl of my LS I xx IS Lf thgm NWWW is 'V KH 4 'U 1 5 , "P I Q ' X - - f' , ' AN .' -' . "111-1 1 .' ' om, QQ tp N H IIATQ :la 1516! Th' UQ' .u'- not us they used to lm. XYI -'r lsvc ' th 5, Il x- y H' lf l li V ns?" .Xu I ai I listcm-1 I hcnrl Q th 1 -' Q 2 A 5: 2 , l Al' 'lfui 1-" "1 z '12 11' Yes, it 51 la l 1 --2 z 'hzm '. I r1zl",'l 't Elf S1 . S I hurl bccu wzlftcml int: X -m- Vp . br: ' 2 ' 'z ' I Al 2 M: ter. XYQ . I 111 ' ' , 1' J' f- I IIC V ! 7 5 , xy if tl 2 ' l , fu 1 'z, z it t J - H21 P But ll: rkf I 'r' if CK 'ff , . , .' , . ' . 7 ff n.1.hl-fr . .UI . 4 " U Th- ' 1 ' 'J' lu lc at 1 cl - qt l X: ' 2 break 1 Illwllll. A 'V I "Yl- ' " X 5 A 1 Y! t:Llu:11 frwmx 1119. HQWI loved to XVLIICIJIIIC their bright, Cll6CI'5'f21CC5 in the ' ' Y Yh: t f"x 1.-hj gg - ' 1 l it if XY! 3 tl Q' 1: l von 5 mc Ili , 4 X D, 5, , . . , . 1 , 5 ., I ,11 K X 5 X- Q th Im gl tj, for 'I I I lov -I thf all the mfrrc. they 0:11110 to nc. -. i , . . . . X, Xl I 2 X 5 1. .' 2 ' ' ' J ' ze 5 51" I 5 fl 5 3. But zf ' 'z 'li I gv 'x f 1 f th xm! 'i 2' 1: - -' 5, -ti. f XXVI 'A ' " ' Q ff: ' A 1 'fz ' ff. Ql rd' " l' 1 j ,4 , . 1 ' X 2 ' A , Q 1, ' AJ' A 1. 'z J vu - , ' ' ' 15 , ' ' "Y iz 1' 2 .Y " fz 1 ' ' '21 A, t D , ,,. QU A .' ' j ' ' 12 ' 32 2 . ' ji 1 'A ff 1' 2 . Q ' Q: .' 'W'w'1."h'gz 1 'f F . . , , . A v, 4 ' , Q ' - , , ' W ,' M I A 3 g'l' lz It 2 ' ' if ' ' 1 J 'z J? Q ill, 5 1 ' 1 ', live: A ' Hx T X ,J W .. SDK K x I, 3lllli0l' Jumncmf Class Hnstory 1 1 1 1 1 1 111 111 1111rte111111111 5111111111111 1 1' Ll 1 1 Sl ,, lllll 1111111 r11 1 1111111U r 111 1 1 r 1 111111 1 1311111 1 1 11 S Il 11 '11 1111 111 11 1 1 1 1 Hush httle Freshman dont you cry Youll be A Senior, bye and bye NX r111111e11 1110131 1111111 XL r1e11 1111 11: 1 11 1111111r LS 11111111111111 1 ll 1,3 1 ll di .111111 11.11 11 Il 1 1 1 1 11 111511121 the P1111ll1C111l111 1116 P1111 111111111 111 11111 IIC He11111 Sl 111 11 1d111lN 1 111 111111111111111g,1111t1111 111111111 11111' X 1111111 1111 1 Il ll 1 1 1 Lf 11111111 P 111 1 1 111 C111 1 1111 I1 1111111.11111111 lll N11'llC11 01111 111,11 11 11 1 KC 1 NS 1 1 1.11 1b11ul 111 f11rg1t 1111r 11611111311 111111 111 1 ,111 11111111111111111 1131111 113 116111 1111 Illllf 111 JI 1111316111116 were 111111 the S11p111111111rc1 e 1t.1r11d11ut111t11e S111111111111111 1Clf 111111 1111111111 1114111 111 1 11111 111 11111 1111111 llf 1 111 11111 LX ergr1111111g re111111111111 f11r 11111111111 1 111111 511111 . . IQ 11'11'e 111' 1111.' 111110 g1'1111'11 i11111ffc1':111 111 1116 111's111:11'111 9111 1111, 11111 11-111 111111: 1111: 1 1 1 .': 1 21113111 111111 1'1:z11's 11611, 111111 1': 11151 Il!-Rf :1111111:11 111:1'1e. 111" ing' ner' it Ce 111111' S1:1:111e11 111:11 1111: 111151 1111811 1111111 111111111'1z11111111121111111 1111-11'111'111. CD11 11111 1111 ' ' ,S N1 . '1'11rre1'11 11e111'1e1111 111 IIS :1 11011111 5111111 115 111 1sz11f1'11f111111c11 111151112 1f1' -11' F 11,111- 1 '111Ss. T11 '11111 :111111 111 itillucfs, :111'z1i1111g :1111'111i11g 111:11 111ig111 1f111111:. S1111 21 'fc i 1"' 1115 1 1 51111111111 1 111- 111 1111:1-1111111411111-11111111 21 1'11i1'1- 11141: 11111111111-1 5111311 1111111111111 215 11111 111111 1111: 1111111 1113111 67111011 1111' 111' 1111 1211111111 514111 ll1'1l1111CCl1 1511111 :11111 " ' ' .. V11 '1'11' 1.11' 11 116111 "z1 'h,"111'111f1111f11e"z11111, 1 11' ., ' z It " i 111 11111 p 1 1 111 11111'17areer 111:11 1111 111133 11'z1s1111'i1111i 11111 5111-1111 1' CTLIY1' SlJ'l ' ., ' 'z , '1.' 41 , 1 1. ' ef: , 11 A 1' 17111 11111111 1111116131-11f 11111 ' 1 2' ' V 1' ' X '- J A 1' 11,13 z '1es1'11e111 1111: IlCI'C,'S11I41' i111111'111z1111111, 1111, 11111 1 A gz1f1:11'C1111v11111111111111111111' ,CI4C1Jl'l1Il1S, 1 111 111:111i1v111i1:11 1 111. '11111 1 lg - 1.1211 exz ' ' ' , ' ' '1 - ' 1 11 - "11'1 111 111111' 111'111i:1111"11113111 11111111-Six 1111111, 1114. :11 I1".'z 1, Y: ' ' 'H - 7 '11 11:111- 1 1 ' ' 2 11 B.. XV A A 1' " " ,21.- 2.14115 'ziz -1 " z 4' . if 'T-Zl111'1I1 1-211111 11111 111 '- f1' 1111' 1112 I-C1111 111631111111- nut 11115 r 011150 nxt Ixeu Ll 1 L L I L O 3 Q llllllk 1 IC 1 1 . if II K f 1 J Q 1 1 1 " s L, 1 1 111 1 LI 1 111 , Q ll lllt 1u11f 1 111 I N U UL li S 3 Jlxb 1 1xl1L11 L11 c g,u1111L 1 mx 1 I 5 x KIXX 1 1 XSL N L XXIISIL1, 3Nx lxX X SBFTJTFBHEQ Q1 y 1 N1 1 -11 LII 1 11 5 1 L 1 1 S11 N. 1 as N 111 J 1 1111 lll 1111 1 I U 1 X 11 11 1 1 1 111 S1111 1 LH1 1tL1111s111 ff 15 mt r 1o11Q1b1L 101 111111 1111111 Il 1 111L, 11 11131 111 11 1111 1 LI -1 ,, 1 r 15 111139 111 111 1111111 1 L1 11 N 111 lf r1t11111g1s 1 111111 1 111 1 s 11 1 1, lllg Ng 111 1 1, 1111 1x1,s 11115515 111 lX L1 N Il N IU St, 511-11 LN IIS " 3 Ll 11111s111.ss 111 ll 1111 Xu 111 1 N N 1111 111 LTL SIFINIII1, 1 1 1 D 1 S 11 S 14111, . 1 . 1 ,A 1 Aff if , , ,, 1 11, V- ,mx PPI- 11 XX111 1111: w111'11 1111 11I'I1XY 111 il 11c1:11 l11'1:11111, 11 Illdlllli S11 1Il.lIl1', 11111111 I1llIl,N,'. 11 71,1 XY111 "1111 11111-1' 1111: lllJl1jQ11' 11' 1411 Il 111'311S1l1111 1111:1111'1:s1'a1'e1111'1111g111'11111'11111111. 311111 512- K 1:1-111' 111111111111 111' 11 119, 111111'11-111151' els, 111115, 111: .1.' ci. g1'1:1:11 11111-5 111111 111 V EFS. 11111 51:11 s111111:. 11- 1 A XXX 1151 -1 ' 1 C11lSS'l11311111 111' 11llf111! 111 111m 5111111-111111. XY1111 111111Q111L'ywf'111ASlf11' 11111 111Z5' 111 111-1lXY 11111- A K N 111 11 11f1c1' 1111 111e1', 111111 11111 111111 1111s1: y11111'11-'1:4, Y1111 1'1:1111ze1'11111's1:11' 511111 111711121 s111'f111t111111g' s1'11 'J1-IAQ 1l1XY11CI1 1111:11'1:1:s '11'1: 1111l1l111lg1 111111 111-1'1111g 11111111. 111111 11111 1111111 111 5411 11111. 1-5 110, I5 yllll 11111 Z1 1JI'1S1JI1Cl', 51111117111 1I'1J1I1 1111: 5 51111113 11111 131111111 11111111 XX'11111J111. Y1111 11111 1111'1111g11 1-111-11 11111' with 1110 1:1111s111c1'11111111 111111 11 111'111gs 11111 11c111'1:1' 1111' 1'111s1-. xx-111111 111: sQ111111'+ 11111 11111111:1111111 1111 - H1 1' 1311 1115: 11 1115 1-IYJID 111111112 111 111Cc. .Xt 11, 11 is 2111 11x'u1' 111111 1119 1111351 11c1111t1f111 132111 111 1115.2 5122111 is 11111111 IIS, 111111 wc 211112 11111 C91 .' 1 ' ' 1 '1 , 11' - -ID 1: '1111 A 11. XXV: 1l'5CC11 I'J1f'1H,N 111111115111 1111g11111s. c 111' 1 1 11u xc 1t1 150, xxvki 21115 11 '1111j'11 1 1111'1111g11 1 1 11111111 1 '1111111 1e1:1111111g11, live ' ' 1 11 '111 1131- 1101111111111111111111Q111tc1111:111 x-Q12 Y1111 111111: 151115, 1111111211111 111111111 11. Ah, 13111 11 15 vcr, 11111 111: ILI'Lf g1111c, sc 114, 11143115 .'11" 115 1111lA'A5. 5111111 1111: 115111111151 51511112 1111 14 ' ,'.' 1 '1 1' 111111 we 1111vc v11111s11Q11, 1-1 1'1111f 111111' il 1111w111111'1'111 53111111 11111 11 nfs. 1111: 5111" 11 i '11 ' 1 J 1111. 111111 IL 1cc1111, 111 111u111n1'111 11' S1715 111 111111 1111: II11I'I11 115 wg I'C2i1lLLi 1111: Sur' i ' , 1 '- V1 1111111 1,111 11111 1111111111 13211111 513111111 XY111 131-111f,A Ylf 11111111-1' 111s Q11111 1111' W11' ' '11 1 .' "A f, 2111 we 1111110 111111 1113 513111114 11111 11111 115 111112. Nl, I.. .Xl'li1Q1-.X', '11'. Sophonnorc 1 f 1 ,pf N :VV X1 N -NNN f lNN L 1 1 S k 1 N t L 111 N N LI ll 114' N N 1 1 XNI1 L -- 1111 N 111!NQ1 1 1 N 1 N 1 N 1 N 1 1 N N 1351-51 11 11151 19111111-110111,-11-1 111 if fi-QQVQ? Q" 4.23, 1 ,w,X1. 111-111111114 5 -1111111111 -1 1:1 111111143 11111 -1- 12 N11111111. .1111111'111111 ?-I k 1111111N111x1-:11111111111111111111111-1 111! 1'.-1'1111g- 1111 '11-11-1111111111-11 111111 1 1 1111- Q11-.11 11111-'1- 111 1.-.1111111g. XX 1- 11,111 11111 11--1-11111111-1111g'1'1111-11-111:N11'. 111'1'1 fggff 11 ' 1 1 ' 1 - ' : . 111111-111-11-11.11-111111111 11111111'15, 111111111-1 NY1.11'111N1 -1'11g111Qf1-11 11-11X --1111N.111-N f-if . . . 1 .. ,gjwv 411111111 N11111111111111f1-111111111111111.11-.111111:i1':1111 11- 1111111-1 111- 11..11:f1. lf., 1111?v11--1111-11-11111 111111141-1111-1111111111 11 4111 N1-11111N1111-1-111111 1.11-. 4 fm 1 1 f v1,1","'wL1s.l-L 111111111-11 111-1-:11111-11 1111 Q11-11:1N-1-111191:111:1111111x -'111--11,1111N1114111111.111-:1 1- 9' U" I 111111.1111-, XX1Y1l1111'111X111111I 11111111111111-N11-g.11:.1111 1111 N11111-141111-11111111111- 111x'111N11A1-1-1-11-11, 1 A 1 , 1 , 1 .1 1, , 11 . 1 1111-11-11111 11111411111111.1111-1-11111-.1111111111-11111-11.111111111111N1-11111 ' 11111 11 111 l,1.1NN I'11-1111:1'. .X1 11111 1111-111111111N111111 N1-111111N1-1g11111-11,:11111x11- 11'!I1Q 1 111 111-11N111 N1111'111. 111-1-4111N1-xx1-111-11-s11x'1-1'1, 1-1-1.1 11-1111g. 1'x1llI111j'1111515111111-15l1'1'11g111,1'1111111'111'111111111',X L1111111111111f q:1111 1111111g111 111- N111111111 111'g.1111,413z1 Il 1'1g 1,111 - 111lxf111111'11111l' 11211 1XX1111'11 1N 111111111-11 111111L'1111111115'11Y1115111-F,1XXl1, 11z1x'111g .1-1-1111111111 4111 "1-111111i1111s,"111111 "111g1111111111111111g"11111111:111111-1-1'N,111g.1111f1r11, XXQLI 1-11:1'11-11 111111 111111-1-1's, 1-11 ,1- 1111' 1i1111 1s-11:11 511111 XX1l11lf. 111111 11111 111111111, 'AH11111-1111.1 111 11111111-f' '1A111E4,11.1Y111Q1111'l1I"1111111 41s QL 1lf1111C14. W: 11-11 111111 11' 1 1- 111111 111-1i111111111, 11 1111 1111114-1. .X1111i1' 111111x'x'1'1-1111111st111111:11'1 1111112 11121 11m'1-1 111 111: 1'111g1111u11 W1-1-14 111 " -x. lj.. 1111, 1111,1'111'111'1-11'11111I1Q1111XN1 XX'11'N111111111111111 cv :' c1111111:? 111-1'c11xx'z1s111111111411111111111:11i:111N411111111111-N1111111-111--111111-11111111111111'111111111-11'1x41N 111r1g1111:1111s111-ss41111111-411111-111111111 1111:x1'1N1- 111111111N:11111,1-111111s111111111111131311-11411 11 11111,-11111-1 si ,N ll 11111113 N111-1111 llf 11 -11- 111-111s 111 11111N11111-, x1'E111111111111 11411113 11111 21 11-'11 11-11 11111111 w41V'.'1: 411111 XYUIVLI 1151111111-11 111 111' 1- 1111-41111111 1.'11111 x1-1'11N. 111 111-11-11 111 N11111' 11111 '111111j1 ' l1111C.', 111: 11111111111:1'c11 111111 1111111- 111 1111- 1111111. 11111- 111-1111111111 111111111113 111 Mn. 1.11 1-1111-11-11. 1 11111 N x 1 Q., xx L, 1 xx L 1 N LX 111111Ls xx11L 111 1111' 11 1 S111 L 1 1 11 111111111 Ill N S 1 1 ll 1111 H11 gg 1 NN 111 xxL1L 1.11111 I l 5 N x L . 1 1111 L11 lk 1 Xl 111111 L L1 1 N 111L KJ L11 11111 xx L, N l. 111 x 11 N 11 N L LL L IL 1 1L11 1xL L Ll ll 1' 1 1 1113111118 s11Lx11t111 LL N ,W 1 1111111113 s11L1L-1 1 11L111111 IJ 15 11 L LS 111 1 11111 , 1 N H g 111'ig111-14191211111111 11.111111 1111 1111. 11111 1111111111111 1'111L w11111'1:1111:, N11lI1K1'111 1111: 111'111111111:111 1' -.'lla 1 Q 11 Q1 1.1111L 111 x1'i1111::s 11111 1131111 111 111111-1111'1s-11111111x'1:11111g11111111'1'111 .',' 11111t111'1:, ",1i1lx1,2l115w1111' S11 O Cl4111111:111." '1x111l.' 1111: y'Kx111, 111111111 11111111111 111 1111111, '11'I1111I' 1'lK1if1llllllll '.'11Lf'4T ': 1 1 5111 t11111t1 su, 11111 xx'1: 11:11111L s11L111:s 111 15111. s111111x1 1l11l1 s111111:111111 11111111111111111111111 1l131Ill.:Xv1lI-KI, 3: 111.11 11111 111171112 11:111111111y 11111:111:1'111:11 l'1111l11AC11. 'l'1111111111xx'111g, S111111111111111 xx'1: 2LQiL1Il :1s'111111111111, 11111 1 1xx'-1111x1' xx'1g 1x'1111: S1111 rcs. A 11111111 1111: 111111111 1161511113 171 "s1 11111111111" xx'- 111111111 1.111-git 11111- 1.111'1llLfI' 11111 gs: 1 3 1101111 sg we 131111 1'1:111c111111:1c11 111:11 1111: "111:s11111Q " xx'1: '11 11111111111 x111111g 211111 11111111tc111, '1111: v: 11 ,111 ,11111g1: 1131111 11111 11l1I'S1111', 1'11', 111 1111111x'11s111 Urn' 1ff11.1'.1'. 1cx'1:11g1: 15 5xx'111:1. '1x111111111q 1111x's x'1111: 111 1111111xx' 11111' l'1111'11111x' '1s "s11111s"-1111111111g 111153, ' 1111, 1311111111 111 112l'1 st1111x'1111111-111'1111s1 C11fl11,1. '1'.11'111g 1111: 1Jl7t11l11S11L. "1:xx' 1151111 s1111111 FCS 1110 121111111-1111 117 1111.11 11115 111111 1121.1 11111111 1111111111 111111111 1411- 11s 1111, 11111' 1l1L2I'2ll'1 s111f1L111:s x' :'1 fgilllil' z '1111 11111111111111z11'1:1111111::t111Q f1'1111111 1111115151111 111 11111' Ls11111.1111111 111 1-1151. A1111 1x' 1111: x11111' 111111115 111 IL 1:1 s11. '1111111 xx11 111111: 1111111: 11111- 111:51 is 1:x'1111:11t: 1511111011151 11111:'s 11L:t 115 11111 2L1XX'llf'.' IIICZLYI Y11'1l1I'fQ 1111: 1111.11 111' 'I4214' 15 :111 11111 ' Q111' 11:11. X11 1 '1 112111 1111 N111 1111tTt111l1,1w11N115111111111t1-1.1'111XY1111x11 111g s1:111111s111 lQ115111111'111111i 1111111 1 Q 5 1 1 111'- x1'1 '4111 .st11.1111 11111111 111111 L1Lx'11111111, 1111111 1l11xx'11 11111111 11111' S1I'1l"f'A11I1Q :1111 5 'A " I ':15s111s, :1111 111' '1 ' 1 :1111111: xx'111'111 111111111111111 x' 1111: " 13131 1111 111m i11131111111z11z11111: 11155 QC1f." B. Cx '. 'Oi Leititezfrs of a Freshmnan 1 1 I111 I 1 11111 1 11Q1s'- s 1r I1 I 111: I C11ul1l111 1111 11111 fs IS 1 111111 If 1I11 1 111I11l LL I111t1I11re 1 lS 1 11 ll 1 1 1 1 II 1 1 111 1 Ll L5 IIL 111l 111 I111! U KU N ,511 S I I 111111 II ' 1 11111 1111 II 1111122 11111 1111 151 1 111 11s 0111111111111 1 1 111 f 1 I1111 1111 III 111 c111111 JI 1I1111 1I1.11 ON 1,r 111111s 1 1 1111s1 sl11 S111 1111 I1111 1111l 51111 1111 111 he 1111165111 -, 11 1 Jes I 11 -1 NL 111:11 11,1 1 111 11 1111 1 II 1 1111 I Ill 11l1111g 1111: s1111 ies U11 Ill 111 11111 LII Y N1 X fe1r1 1111 p 151121 C 1111,,r11 I N1 18 01111111 111 tdkl, B1111111 11111 but tI11:1 Jll LIIII 11 I 11 111111111 IIIIKI 1I11 111 fl1sI1 r1111111 1111I 15 s11 I 1sI111I 1 b11pI1 11 I11re 11 11115 11111 I1e H11 1 11 H11I11I1I11111 11 1 11 I111I1I111 11 1 111111 11 11611 lJLgglIlf., Illl KJ e 1111 s1111 sc 1111 1111 She 111111 1 1 11 11 1, Sl s 1 11 11111s1 I1 1112 111 11Iuc 1111111 XX 11111l1r ll she 11 1r 1111111 ghflll 111 LIILI I 111111 13111-11: I ll .1511 er 1 1, ls ll Il 1 XVIIII 111 1111 1 I lllx 1111I1 tI11 pr11fess11r I 1111 I 1111111 1 NX all 111 S 1 at 1 1 I ICF I 11 Ls 111111 Q NI1w11I 1 1 1 DX ,Q 1111 1 S1115 111 I ' 0 Ii. S. - I 1 Ii Q II U A, l71Q.111 11111: -O5 J .Swfv . 11277511 ' 1 I 111 High S1tI11111l. IIz11I21A11'I11l 1i111c I ".'.111.'1t1 11I ' I I11: -1 , ' 0211 l '11 l'Iz1s1. 'IiI1i111: 1li1I11'1 s1:1:111 1111: Jle g1111I11l 1 ', I N111 xl"Z ' '2 fly - 11311 I11111I l1111" IIICIAC 1ll'x1l1ly. I IIIIIIIQIII I'1Ig11111'1:r21111l talk 111 1l1c111 2111'I All 111 1I 111211'I1e 1'e'1l Like 1z11:l1 11l11:1'l11111l11:111i11111u 1l11:1' S2111' If 1l111' I ll -r -I "I71'a'I IIIIKI 511 I 1Ii1I11'1 1111111 IZ '1 Zllly 1l1i11g 1111I11 11'i1l1 1l11:111. OI1I S 1 1115! I 1t1111l1l11'11I1i11k11f21111'1I1i11,, 111I111llc1'l111Ck,I1111iII i 11l1I lil 111111114111 21' s11111c1I1i11g, I'1I il .'2lSSC4I '1111 1 111I. .ilIf7. yf lJ1:'l1I 111 111g,11111S1tl11111l S11c211'l1' S11 I 151 li d'1'11c. ' I . li 1 111111:l1 '1:z111sc I was Iz111:. 1 tI11111gI11 I 1t1111l1l slip 111 111111 1I11: 1c:111I1e1' 11'1111l1l11'1 sec 111c. 511111111111 111 Ii IJIII 2 ll I 1 Ii IS , 1 tel tl I2 gh. IfI1I11l11' 1 '1 1 'L '1 2 ' '1 1111' IIII4 1' I'I 11111, C1 S A fl ' 11 1 2 - 1 1' -5' ffitc. CI I '11? Ju . IS111 l A li1,l1'1 ,I 21111'1I1i11g 11:1 I li 21 1-2 I 1z1ll1z1l111. ' 1 " i' 5 I' i N- - z,I,2',1g5l'.l,1lgIz,2 I h"."zll131f21l11'. 'z.',,',, '- Qi' ' 11'1l,' lxI1IC. 1' ' ' 11g,': z'.' 2.""1I 'A ' .'2 il "1111 1I1- 1l1i1'1I l1111'." 21-' ' ff 1-3111 111:11 I111 II1:1Ii1l11'1k11 11' 111, l 111e1'-- 1 '1 ' I 1k 11111 1 II1 i1. 171'!.j.-fI"1I1 1 ' f 21 I1 Iih ll , ' ' I '. SI1-.zyQ"'zl11' .I111 f. 39- -Will, I 1111s 121111: S11. 21' I111 ' 2 I2 iz ' " 1 F. . '111 I 1. NIL '11.' '11h"2.'1 I I1 l11,g1111I1i1111:1iIlsI11 CZIIIIC lJ2ll'Ii. then I 11l1I I 'z fi ' .iCk, . '.',' A 1 1.1111511111 IJ'1l11i11 '11, 1 . TI1z1': ' it 1' I 11tl4. N x gxw l N ' I 1 UINSK lk 'P ,r N1 af' V! A ar J x IX 1X ff .-Y ,- ,J 2 'f Y f gs .f ig 1?""'f2':+L" 51 rf Z, I' g A bgg- -cr-SL Q X T I uv 11 II!.fr.k:1. I1I.1111-I11111-111I1-1111-11I1I11111111111111-i1'111'11 I311a1111-ss. 11I11111 I 111-111 I111cIQ l11S1'I11111I 1 1 11 11 1.1Ix1.x II11'111'11I'.1'111'X'L111Ii1'-I 11111 IIIIII IlIN11lIII1'1' 111111: I 1'1111I1I my "I:111I4 IQ11I11-1's1111.'A11111I 11111111-1I 111 h Ix111111 xxI1.11 I1111n1111 IW 5I.lXII1- I1111IX1'x. N111 IIIVII +11111-I111+Ix' I-I.1I1l11f1I. I1 I I1111'11'1xI111 11 1111s I I 1 I I I'.Ix'.111I41I11-'11111w:11.Iq1vxI1i!1-I 311.-I'111I1:11111'41:1xxI11I jg, ff1f.f1'1.-fXY1:II, I1111sI'1-11, Ig1111-PM 111111- xxI1I1 IIIX' 1"1"I1l.III ilII1I I.11111. f 1111 m'1'1'x'1I1111f1'-II111I 11112115 " wi," I 5 ,, I I A 1 131111 :111 11-.11'111-1's 11-111 1111- II I 2' 4 1I1111'1 11. I11II1I11I1I11111gI1. I'II I11::1S11I1l1 1I11I11.1 xxv11'Ig III IIIIIIIQ. I -1111 51 I ' Q llL'XI Yakllk ILIIQI 1'.111 I.IIlf'II 111 II111 I711-sI111-s' S . I I A 1 :mm-,I 1111 I1I1111k1 I11111xx xx'I111iI1 li I." f' X IPIII I11111111 g11111gI11 1-I1f1111, IIIII gum! I. IIIII .1111I xx'I111'I1 iSu1111.111, K I J I11I11!11lSL114 QVIIINI 111 lI11'111 115 I UIIII. 11,1-' I X If '1' I'1'114I '1.' bf' A -"" f V- I "N" "" . A f-' ,I 1 I 4 ' f I ' - N , , Y , I . IA I If x L 1 1k - g I I 1 f 4 f 1 - ' .I 1 i 1-I, , , 47 Q it-in X-I 2 I , ,ff ' ,if- ' ff'-5 3, " , --.- I ' f ' ' , ,IfIi'Q' - T- -' xli1 ' ZI'T"i' I II I -I .-,,- I Hff ' I ' ' li-fff5 Iv- Q- - """"'S'4 Y 'Nxxfi 'fx' ' XA , --:If yt? -f "" 'A' 'rf i qigmz 'IQTj-- K YQ ' xx'-XX' X431 If K- ,ffl f- "Af Qi- ' iq- ,',,'?,g, . I if - 'i' ---I II 'ff .I I f N - f,.:i J- 1 1 - 111 -I I 'X If -'f -T' f - - ' 1' .I - 1 XQXIXI I c 1' x , ,Ia A It 1. 4 -- I a i Y K i , , I-1, , X'- -5 Vg: 'IK xv I, , . 1' ff "'1 " -4 fl-' ' --'7 Il 1' -V ' 1 1 I r I , - -.. - ..,, , 4 55 I ' gjggfj. 'K-AV" .... M 7 ' fl 1, I 54'- hx 1 1 fri? .- - 'X fe' ' . 1 N , I m 1 11 f'1',. 'X E' . 1 Al 1- 17' " qv Q-K.-J.. 11- - .- pw Y' lv, g'-::,:.- .' X - -44.31 ,1 X!!! ,11111'f1'gf.3Q XX111-11 1 111 xvx x1 x:1g1 .1 " 111.111.1 1111 1z1'111 1111111 I X:11111t1,1 .1s1,1111111N11111'-f ,1.,1 111.1 1,111 1.11111 111, 1 .X111f111YX ,11x1r111-54.1111 1 -1115111...1'- 1 1 111.1 11:,1.11 1 f11111,.1-w11f114.1 31 1' 11111lQ 1111-11111 Q'111'1 111'11'1'114'11'1-N 11 1111 11111 13111 111'1l1Q 111111113111-411111. :11 1111'1'1111, sxx literary Societies XX? if ,,av-in X X' IW 'K N 22 X 1 fi- 5 Q4 f f MS U Xkkw 1wl,fffxX x-4 C The L11111isi1'111fy 5111111162-gfE:11151s., K1 LXQIII WN 1 1. 1 1 11111 w N 11 1 xx N N I sL 1 'lA N 1 F 5 N p1L1x YLII 1 5 wg 1 511.1 1 NI 1 1 1 1 11 11111 wx 1 N 1 N 12 1112 11 ILII 111 C1111111 x 1111 111 xx 1s 1lL,wL,11 11 SL 1 1111 1111111111 S PC 1 1 X111 1 LL 1 ' wx 111 111111 111111, 11h e 11111111 1111 x 1 11 111 11 N 4 1 l L 1 lg L 11 N1 1111 111111111 N 1 11. 11 1 9.11.8 . Q A -1 in . x .- , f. ., C 11. 1- , ' 1, I , H O . 15 X 11111 u11': 11 111 111'111111:1' 1111r 111111' 1'1.1sf11.'111 1111:1111"11s1i1111111 xx'11'1r 11111111311 11l11C1"111 5 VN 1111:1'.11'1' s1 1111211 rs, 1111' 11111111111'111111 .11111 e111'1111 1 1 :111.'. .11 tl g1111.1 111Q1'111'x' Xx'11Ik1i '11. F... 111'1'111111111s111:111111111111151-1'g11111.'.111111s, 11 111-1'1.111x'1111:s11111111'. -H":1- . . 1 . . . 111Q,'1111111'11111'1-1 1'111.11 1'11111111s1111 1111111111 .1111 11111 2l1xX.11S 111: 11 1'1'1:1111 11111115 1'1.1s' 11 115. Xxvkf 11:11'Q :11s11 1-1111111111 gx1'1:1111111z1111111111c1'111111111q 151'17Q1w1l111S. 11111'11 111c111111w1' 1x'111111g1x' 111111 111111 1'111111'111111111g' 1115 1111 111,-1' s11111'11. 111 1vx'1:1'1' 111611111111 1111:1:11111'u 111'11g1'11111xx'.1.'1111111- 1111 1 5' 1 11111111, 111I' 1111: 1111x1'1'1111:11 11111' 111111 "1111 1111c 1'.LI1 11111" 111 111: 11.','1L'11u11 172111, 11'11s 1111y 11:51 1311:11. K11l' . 111:11u1 1'111111111g. x1'1111'11 11Q1111:11 11s 1111111111113 11111 1111: .X111111111 111111111'11111x'g 11 1 " I" " 1'111111111g', 1x'11 :11 1111511111:111111'lx1:1111x'sf111 XXXL' Lfill'C11111f' 511111115111 11111' S112 1111.111 111'u 111111:1- ' '1 1 1 1 11.' 11.15 Y IQ1' 1 11" '1 J 1 111-.111 111c.'1 1111111111 x'1x'111 111 1 1 'ici 1111111151 iutx' 11 1311 4 '11 1116 1'111'1'1uc1111111'c111g111 111111 111s1 11111111114 111 111g 1l.11111L1114111111, 111,gc111c1' x1'1111 111u .i 1 1' 5 "11'1?. 'ith ' 1 1':1Q ll 11111s1 C111 11'11111c 111113. L,'2lC11 s111:1Q11' 11111111111 11 1' 311. rw .1 , , N I1 is 1111121 1111 1' 111'cr 111111 we 1'1111x'1'u'111AQ 111C 111111111-111111xl'11111 170110111 111. 11111sc 111'g'11111z11111111s 11111 1111 g111111 11C 11111'1x'u1'1'11111 1 1111. XY1 '11.' 111111 11119 Qx1'c111:111 xx'111'11 11'1111:11111111111:111111111110111 111c 111g11A 1 1111 1 1'1'g1l51'11l1111. 11. C, 111122 11051111111 114nf1e111f11f, 511611111 1 Ll 1 1 X 1111 J 1111l 1 K 1 N 111 1 I N 1 L 1 1 1 N 1111 1 S N111 1111 1 NN 1 1 111 1 L 1X9 T 1 1 11111 1 XX LI 1 N 1 11 ww X 111 1 N 11 5 111 1 1X1l11l H 1 T '." I 'LL n,.foT5 ,E .,, A .VS A L7 L, 11475 1. 11. 5. 11 5 11111 113111111111 1'lV H U 1111111-S 1 R11, CJ111111111,11111 11' 1, 41 111111112 SQ 1 :1' 11.11'.111+. 15111111 2118 f,J 11' '1f1'11,'.' 111f1l1Q'1f1i1l1'11I111, 1711-!'1'1.1' '11'1'11f.' 1,1111 1111Q111-11. .N11'f'111'f1.' 1,11f1111- f'111'11111111. 1Q111,1, 1 11111111 .X11rx1111111:1' 1f:1yu .X11:x:1 1c1' 111r111'g1: 1.1111111111 e111 131111:Q 1Xs1111-1 l11111f11111 N111'q11r111 1311111115 X1111'1' 1,1111is1: 21111111111 1,111'11c cA111511191111 1,1111 11z1s111-11 17111111:111:11'11111:1' 1J:1x'111 1111101111: 111:1c11 1112158 12111111 1'311s11111:11 NI: 11' 1,.X'11I11!11li1' 111111 1Jz1x'1s N1LlI'11I1 1i11111,s1' 1fx'Q1'1111 1711st1f1' 1Q1l11l 1110111 1112111113 6111111111-U IC111111-1111111311111 1111IA1lC1' 3113111 NNv111Cx14 1i1JKx111Kx 171-U11 R1 1111-1111 31:1 1 1-211115 N1111111e 1s11:111'1111 N1z111111: . f. tour -I1 1 N1 13: XX' 11 1Qlf-3111111115 131111-111 5111 t111:1' U11 :1111N1111Q1':1xx' L4x'111:11c 1111111111115 1111111 11171 1'111XV1ll '1'1tg1:11 XY111L1I'11 S111:11'1 1311 '1111:r Se1z11:y 111111 1' '41r1: 1f1111'Q111t1: 1'1'11f1: NI: QQ111-Ut xv2l11C 1112112111 XXv1'1Q111 1i1.1111'111'XX'111111111s .Xg111:f XXv111C11CQ1lf1' 1211115111211111011119 XX'1111:1' XY 1'1z K Q1 11111 N11 11' Q1 1111 N1q1y'.'1 :-1' 111111 1111111 1'1r11.X1111x ' 111111111 111111111 131 115' jmazmoir Luterafry Smccnety s XII lu E II L, 11 1 F un III I I I I r I X I XIIDI S uw LIII 1 I 11111I, LI m x I NIIILI II111w I IIL I IIIIIU N lttm I IIIII utI1C mam NIIII 111 111 IIx1 I IrI St IIINIJLYTX lb XII F1 I III 1 1 LJ 1-I mums Il L S111 ILI1 SII1 II U Ix L S KL I IIIILIIX ll N II WI 11111 III N N I PN LIeIJ XI1ILs jog Ir1111 X 111I I IL 1 1 IXI ll: II I 1 XL I 5 II. S. Q I I II U Xliis. 1 I III. -, XIII I1 2 IX I.1ttI 1 I,Izz11'11111g is ll I54111QI:1'II11e 'III1I11g. liII11's: OIII GI III. IM Ii I' 1 I, IIIIII I3I:1I'Ii. OPI' I CRS f'1' f'.' 1'I1','1g,f.' IQ:1Il1I XII1I,cI1II. IIJI f'I' -fI1'1'.I'f11'1'f11.' IILL5' I'I11IIIII'Ii. .S'1'I11'.11zf f'1'I'11.I'. .' XIzI1'g111':t 5 111 III .I ' QIQQ I5 x.'.' CII I ' 5 LLI II I'I1 -1 Bird .I Il 7 I31'II11IIr I,iIIIIr G: 'king I-'cfs I'a1'11:1II I311AIICfI1gIsIr I ' I .'Icj:gu1' III:II:I1 CIIIIIQQ AIILL IJz11111Ir1' XIII'-T I'11 llf IIuII:11 I:2lIL'UIlLJI' XI: mic I'I:1'1':I1'I XI: 7 , IsIIm1'II 511: IIIIIIIQIVII XI1 I1 -I IIz11'II:,x ' I.'." I f: ' I XII J'1us XI: x'IIr -IIII11 QII11 I'I:1ttIc SCIIIXIIII I'1lIIIIl'C I.C'III.II I31'1111I't1Iv I-I:xxis I' 1: f 2 J 1 H' XI: I . if 1IIc1' 5113. z11'I111 SyI rv' Y: 11tis IIiIIIg1 XIiIII:1' I4lIlIIIIIIIIA XIII1'rII1x' IILI5' I'S11III1I1IQ Iftt.1 I,'l1IIl"C1' XI: '-IzI,1QI:,l 5iIIlVIQil5 XXIIII II 1 xisy XI: 'gall' It Q III1 I'II1I'I4II:51I1'II -' IQQIIIXII XII'I.QIIII Atl I Q 'Il'1g I,I'l:1 XX'1'IgI1t IIIIX' ' 'Izlly NI'II XYIIIIIIKQI I I1'111:1 ISIIzI:111zI11 I'I1.I1'I 's .IIIIXIIIIII 'III-111 IMIII' hIIIIw IIIII-IICIII in Macau' lg tub ' I. il ,ICXI: III' ' If1'sI4i11I: II:11'IIx ICYIJII ryzm ' IQIIQ' fl Sa IIv1's IIEIIII .II1I111sI Il I. II.'L3 IJ1 '13 " lllurlc '.l1IIIIIIl.II3III UIi's1'XII1II1I OIQIQL lhzll Curl II:u'III:r .'X11tI1II1' XX IIIIII S N I I ,IIIIIIimc-5ffyIqpN'II"x -p3 ,I-I fi1',5,-QW-4 I I II IIHIXVI. XI III I. rIIIIII:I:I. II IIIHI:--. IIHII-.I:IIf XXIIIII' III III IQIQI II IIX IQIIIIIII-III. ,I III'I,'EX 'XII:.IIfI'Tw 'IIIIII . I , ' X-,-N7IIII XII XIIYI IQ5 I'IIII IX I II I IQIIIX NIIIQIII IIQI XX -I-My I' I',.xI 55.1, I QI, 'IM' g XIIIIIII NIIIIIII I SIVIISIIIII-IIXIII XI'lIIII1"'IIf' I XX I fII: XXIMI: 'I' I.t:.I Ix' If II II XI III In--lYI'..I1 IQII-I-II XI.II: I I Ix I '- IQII ' ' XX' ' XII III Ix I -IQI' III," IQ INN 'I XIQIIII XXI .III-I-'I I IIIII-IIIII N ,i Iyif- XXI 3- I I IQ- III-MII-SIIIIII IxwIIX II4 XIIIIIII NIIIQII IIII XIGIII- 5!.III' II IQI IIII XIII IIIIIIIIII-I XIII IIIIII-IIII I ".IIIIIII II I I XIIIII X' IQII. IIIIVIII XXIIII XMI XX' I IIIIII II, XXI-IIII XI'I1,X XXIIIQ I I'III"II XI I 11 160510 1111111111 HJ11tQ3fCl1y 35061142115 K 1111 1 1 X 1 11 11 1 11 111 N1 1 lX 11 1111 1 1 N 11111 w 1 1 lL 1 N 1 s 1 1 x 1 K 'F 51 N1 X 11111111 111111 111 1 N 11 N 11: 1 0 , '11 .1411 1- 1. 11111. v 1 ., f. H11 1,1 L ,1 N ,f N111 1,0 f. N1111t11: 5111111 1z1c1 11111111-. 1'111111's: R111 :1111 Y11111'. 01717111 CRS !'rz'.'f ff J 11111111111 111'11w1l.11'11. I111'-!',"111-."11'1fff: 1':VLTI4U11 N11111111111. ,N','1'f'1'XfffQ1'.' f111111f151x1l111 1' 111'1'111l111I'211'. ,N'1'fj511111!-.1!-111"ff,1v.' XY111 1i1111g1-11s1111111. N112X11' CICS 1'1::11'1 1111111-Ax' 131:11 15111113 11L!1lI'Q1Ll 151111111 21's 111111 1:I.11l11X1111111 1I1111C1A 4111111.11111 131f1'111z1C11"1-1' 1i:114:L71x 11z11'1'1:1' 1,3'111LLI1 .XIII ': 1'11:11111f1'f Ill 11111115 111111112 11111111111 132.110 1-31:1111t 1: ' 1111 N11 1111: 1111111111 1f11g:11' O'1i1:111fy ' 131:11111fs1:O1111'11111111111e1 51111111 13,:1Q1g14 Nz ': 1111111111511 II XY11' Ii1111gLf11S1111111 1'1111ll1 14:1115i'1- KI: : Xz1111113 c31Q11,1x111J11111S 1,11111- 1'il11lI'1l1l11l 1,f1111s1: 131111111 111111.'11111'111111111' XUWIAQ1 11l'111'11 K1111 1:11.41111L111y 111111111 4111111511111- 131-411'1x1111111 NI41:1'111'1--1' 1gLf1A1111.1'11 11111111 N141 11111:K1111'141s ' 11111 1f1'1111111'1f11 1fx'1:1'1t11 N11 11111111 N1f11S.'1l 1:1lf11 111111111 1J11x'1s 11111 :1'1 NI1l1111I R1 ' 61's C1z111s1:11'11111'11 N411z1111: 11j'1if' 1,r11'1111:1 13111 1 XHVHL awe Wknw Q1 1 Saparcuxb X1 1 11 111111 11 1 131 Xl YL N511 1 1 11 1 L 11111 X X11 L 11X N1 11 N 1 1 x 1 1711111l11l 11 1111 WNW' 1 1'-7.3 H113 f ' X.g,z X11+s XY1:11111:1'. 111111111'411'x' N11:111111:1'. N1111l11, XX.l'N1'1'1f 1x:N11111111.1111111 1111111 1111111111 11111. 1111111152 1Ql'11L1l111 Y1,'111,1XX'. 1J1'1f11'1Q11T5 I 1, 1' 1,15 X1x1111f1'-111. 1''f'11f,f'f'1.f1'Q1"1 11L11I',X ,1111'11N1111. Nm' '11 5 N1111111K1N11'K1111111 NHQN113 C1153 1 11111115 NN'11151K'1 1D1'1:w11:11A11111,:1' 1'1-111'1.l1'111A11-s 1g.11'1r11l1-1g1:14 ,1111111 111:1'1r11 511S11i1Q11L11J11l1l 1,l'1l1 1111111' 1QlJ1l1I1'1 11z11'p1:1' A11111u 1111115111111 .X111z111z1 c1111LiI' 1Q11g1:1 1 11lf1111C1'i1l11 B11 .1 N11t111111111f N12 'y' 11:11111111:'s1y 1:l'111l1i 1111111 11'cy' C11111111: c1l11111'4 Y111gg111111 11'111l1-111111 N1: 119 1i1:11y c.111A1-'11 1f1'11111f 11 :-111111511111 1,11l1C1Q1LjS 1111.111 421111111 112111 -11v1'111111: 11' - 211111111111 1"I'2l111i 1111111111AK' 121111 111: fur -11Il11lJf' 111111511 11 A' .1.1lx1111lf1Y,' I1 H1111 11-111l1 .11'1i:1y 111111111 11.11111111111 1'l1'll'S111111111111l1 N111111111z11 1J 11r " - : 11 :1'g 1111111' 5111111 Il X llw. 13. XI I C' 1 1 1 X S 1 Nox 1 J 1 R L 1151 1xL111 1 1 11111111N1'111L Jll N 1 111"QiPM.fhQ2QsL.1x3., 551' G1if.P1ff 1 1 11 O N11,XX'.1111,111111111.111N11-11:1111. 1f11111'X, 11.11111-1z11111131111'. 111111113 X111.1X'11N11Q1111Q1'1I11S21. 111"1f11k1'Q1'f XV Wx XY1111-1'11111111 111 !'11.v.11f"1 141111111 1Q1m111, 1,'1f'1111, 111111 1' 1 N11fN1131'.1Q5 ,1 111, kI,1'111N1'11111f1' XX 1111-1511111131 S111l NI11111'1: X1-11111N11111'1s 1k1.11:111'.1111 11111 Nl1111111g111' 'll-1114.1 X111K1.1111.:- ,I.11111:w 1i11f111 f1I11l1t1111X111111'1'1 11J1.f1i1 x1111L'I' f11'11X'Li1' R13111-X' .1 Nil11111l1 1111.1 X1:,111111 151111-1'1 111-11111.11 51 N1z111-1 U11 fllS XI11gg11:1111-1f11'1'1-1 511111 51'1111 11111f 1'1:1'14 15.11 1J1'L11Xil1.lIl 111'I'1Ju1'1 511114111 1141111 1Q1:y'1111111s N11I1111L!1qIQ'QS 1711 L 1' "1 1211 501111 111.11118 51111111 1Q111:1'15.11Is 1f1'111:111:1 1,1211 .X:11111:!1i1gi111 IQ1151l11711 .inf .-X1111:1't N1111111-11 '1s11111Il lN N111111111 N111 XY11s1111 1,1-111s 1,11111111s N11 N11l111f111Q1Il 111 111'111'1' N11 1111111 I 1 1 i11XQu1 my 411X1CE Gully 51111 111w1X XS N XR X 1111111111111 X113 IW11111111. 11 111111'.11'X' X1111111111. 1111111181 X11111-1111111XX'11111'. X1 111 ' 131111111111-11111111111N111111, U1"1511x1Q1'f 1 1Q"kX XX'1111f. -!' ,1-:Q 'J 11 11'111:11- .'11'.1l1wS. ff 11 1 X111 I1 X1lfX1lS1f1'f 11 Il 111 131.1-1XX'1-.111-1' 1,11111' XX 111111 1111 111l11 1,1fii11:XX'1111,1111fa X112l1 1 XX 11111111 C1111 XX 1111K'1 1.41111-1'1-111'1'XX'.1,1.11'1- X11fl1 XX 11 I1 Xl 1111 1 XX'1Qf111111- 11'1'1'1.1v1XX'1111 X11111XX 11111 1x x XX 11 X1!11'1lX XX11111.1111w N111X X1111111111 'Q111 112111 XX'1111.f IN11 IQ11g1111111 1x1 N1 111IlQlXI' X1:1a11g111:1-1'.x X1111114 X 1111 XX 11111111 N 1 N 11111 X111111-A111111 X ll 11111111 1 1111112 5111111--X X11-11 11.1 S1111I1xw K11'111 XX 1111 1111111111- 'xg . ND Q 1' w FJ 5 QAX' M Q5 55 5' W f f DRHMRTIC5 0 X , . . V . -- . f ' , ig . Q 4 , j 3 Q' f AY -, J' Q , bql- , '.'4. Q A .Ii fi .U A174 Q A 1 '51'-'c lx " ' jf- V ig A' '5 ' ' ,Y it ' v , . X ' " X '- ' f ffi-ggj "', -," v-.- in 4 0 , 9 1' W- :IL - 4-:I-F xx I UU I X Nw I XII yavlw XXI I I N3 0 IW Iku Q I I x N 1 I H II WIf"12 'fOgilt.-Iwif. Q5fIQwL4f-uw 1' Qvf.sxQ'5l,i1?I3gIf., , ., , . , IQ'II.IIQIi In NIIwIwwIIa IIILLII Fszmm-I Lllmlmwllw. " III.LIlIIlll'y K V X'QlI'IA'1i' Xl I'1.1x,II.:'wx I-XIXIM I .' -Ip.: -l , , I. XIIIIQ In XXL 'IM Uv A l Y 1M.A:I,vmxlW IIIIIX Hwxx ,' 'I If" . 1'1:r.n XIvxI:III-. X .Q Ijllmwlvixv, 4' Ii-tx1vI1,ItsLmI." I.Iv we .N - IV ' N" 'II UV vw I ' . NI,:x N, 'L-. l"NF . XX IN.. III I I'X II XXN. 1 'I f Ix,f'II Ihmx '1I QXNE XPIIIN. IIVIIII IIIIINXIWX I f, IX-I'.1XI II.INIxA'I! X IW' lr 5 I-vS- II NI,ug.z1vl XLIIIA' K'I"S11 l'.lkL'X." - ff 'fi' .NY I, V II ,"'. ' IhuI.IIvNYIigI11 ,U " .X XYIUIQI I,l1'I.1'w," - - X711 ' ll f, - - Nlimm-IN.1.1rwv:1 bXxIIilf!:lxl'1i, XI IHIXXII' Q 1 v U 1 III.III'5'II , "I1II1vNIw11II1wl NIM, 'lI1w l'.Ipr1..I1:15v-t1I1w I1'.IguIy -I1 XIIIIN-II1, ,umm N WMM I" XX If XI I X X I-ZIC I Q I V Q Q Irzlvlmlvz 111. 'Ilxstwrzc I-.ww I-I .Xxtx -tx, Q MXRXINXVV. IW-Hww "Ib-YIIXL--I, II1,II I,m'x NIICIIL , , . . ., Xl -Iv lluifix 1I1.m XI.nrIwlI1," 'I.t1I!s It Img.-Iix. X , Q K U IU .- I eww' 1m:.w-mix.IN.-1Lgvy.11:q.1, Q I1 'XI IIITIIN ' . . . IIXIX III I YK ' U. 5,1Ilww.I'.Iv'I:,II1I1'N'm. x'1',lYi 3 Ig " X I'I-xw-lim" - .' ' f Q Q N , I'1.'u 15 "I'.mQI1XX,1l1 , I- .N f 'x1NIN 'xI'XIIIInNI'l 'NNI III 'x,NIXI 'XX 'x x "SVT 2,if'.JII--.y - , ,I A xX I Uwvx f'I1fg-4, 'llNlfNfIE lfJl115fl'R uamicuxnsz-Q rw-'NLT' aww , Q I: I x XS l I -L Jllx I ' Q x HT' I db 1K JHNLIT u N Us x I l rl I I 1 li X l XI-:fx-lnwlxml 1, qi 1, f 4 D5 Q X , NI M li X +1 !.lll1u-- lm! l mx :mu lx L Il u--. " lu X' lllulw M-1 ,IU llzz-'mx Ilu- Flllrllx Hllll I1'.lI'S, lwuluxulll ilu- lflll-llillll, flll l 4m:.lm-, lu-ll-4--I. 3 xx ilu:-.1-ryilu-uluil-Qui.-5-l-Qgllull-4.1--- ' ' " ' fllll-'ll'lflQ5 ' flf'1N!fll!,".' lll-ll-11 I-Illl-um-1', l'fQr-f'1'f.-Jl'Q'1f,-'.' Vll-uNl1l.--. Nl1'flf.ffV: lff'.m'l f1',vfw,ff,1'.' l,lrl1l4lxllllYlN. .N-'lfuf .lff1f,'.J.glf'.' l'll,lIlle'5I11XIll1', x11-ixllsl-31, , -1 lgmisl- llIlX'l5 UN-.u' ll1lIt'S Hl4l.l lil-ll ' 'J ll:-ll-11 l:lllllHlll'I' :XI'lllll'XX'1lU4l lkl1.ulu-Suutlu- Nl:u'g4u'L:1 Suulm-E lfluu Xlilm-s 'Ibm lllulux 1 l'ZSIl1m-I' Ill .'lm1'gn-1' lqfllllllif lglffl V lizllplx Nll 1.1-ull Klaus Xllmgrllflur' Sy lmu-5' Yuuls l f Nkflf Ilglllll lmve llu- lII1INU!T21lNL'11Il1x'Tr!L'L11"ll--lllllLl.sl.l.'lim'Ylllxvfll llu-l51'1xm:1.l:uml-yll in umm time luigll wllvmlx :lrul l1ll1Cl1C l with Ilu- xilgu Nguuk xwm- Ivwllllvvtl -I:xrf1X.W'1l.lixwg ml-1' llu-iv luxmlvlf- :ami pr'--.lin Eu ul.-. 'llu' all spank Wu- lnirulll-ll iur:w1lu-.lix'ixu- ll.mu- .uul llk'l.K'x'lfH'Ill llu--x' mul Tiuir guuliuux -llglll ku fx' pl-11 4'l- ww Inf-rm-. Cc ."'2lllIlg,1 ll!L'Ill5L'lYk'w ululc-1' ilu- Iillv HI " lli-lriwwi--." ilu-px lrmlilll-uilx lm: uuulc-Ilnx 1l!ll1Hllllt'l'Al In llu-ix' N1 1-nl rlaif lIlNl7lI'llllU'l ul Ilu- Huw. llrw-mln-Nliru-rllbx, In-mu ilu- ln ',-,' lj xuuliluriulu rw! ilu- Illgll frlm rl. ilu--x will N14-p lmvll Lxpfm llu- gn-:li Huge- rl! flu- xxmlll. Illlkl. in 'I't1m-v c'lm1lim'I.xxy'cfI Iwml tlu-ir luwwxx- ilu- l.ll1!'L'lw wr N11-N Si lllilllx. U:11'1"vk. Rzrlu-l. lfun-xl. lim Il.. lil-1'11l1:xrnlI l"r'm,m Ilu- lull-N ul l"r:1uk.NVir'1-X. XlY'X.K'llll1iFlT lf. N1 r':1.:11'ul Wnlli-. llu-tx will Vupilllbx riw tw 'lu-ir 'uu- 1-wguw fxiou lu lQof41li1ul.,Iulu-I zuul I.:ulwx Nl1lk'lK'lll. XN'l ll lu ww- lv at Hum tlxix iufpirp-al lwzxml .Xllll'llk'll mzu xr-I lu- gi 'vu in gn-ul Hitllfllllll llrzm.:xF l"u1,Yuux:gll vil' Q-.wru-xlltx lillfxlllllgf tlu-irclzlilx l1lNlxX.ll!L'j'l1n'1.! ilu- walll "'l lu- xxfiu- rl! tQl'llil1X xxl ig-mx iz mv 11:11 vrmi- V1-ru- 'lv flu--v ,xl-mug fwulx llu- pxmplu-rx lluu Ilu-iz' uzmzw -lmlf llll 'lu' v1'i1::upll -11 luturm- Iam.. .s. .:- - X, ll. s N 1 - N I I IIIxlNIII XIIIQ I IQNIII Ivfcw mmf x X X x Q X I N I - V W-W ,,, - 'I .E-, ' 'H I. I 110, -' I H II. 5. Ulm O3V',,.'F uwfI. IICDLII .. LM, .KI , Q? 3.4 gig I I II U IIII,1I NIIIIIII, I.II'IgI:xI'x sIIgIIg'I'I1cw. .XII'iQ II. lwlti- XI. Ih'uf.IIII.IIiIIII. IIfI.INIIIIIIi.III.I I' HMI, 5 .E1m,- m..k.l:k,N.,.1i Y - !U!.x lgxnzk-,inf js: IlIIII.I-I Iiif IILILIII. II. Nv.I.XgI,I.wI. XII. i'I.I INUII I vv.:I..I' I.. ",I..IIIt.iI'I XIII'I'I..' I'..1i'II- I' -Q'.I4i. If In " I www. I'.xx.I Il.xIx1L-I. ,XX-INIJIN, I,II 1' Ilia III.IX. ' I'IwIII . , X II limi? XLixiiI:k14IIxm:yI Xlvgilihl XIII. IQ-'.IIII:Ig. II'VII-J I-I'I1l!I,I "XIIII'II "III XIIIII III I K Itrzvs IU II.I, .II. fj.1..ITII'c. Ixlitf I' "N1'.I'lg NIZLQ U III:Iu IH-I-YM X'lzv:1 Nxxil.i:'g. NIM-If II.IxXf. XI :'I.II' I'X'VI.1ri. I,I,M- II.lvFII:1. XI I NWS' NIIILIKIIY' 'V I-1iIIl'I"NI"I'4 k'IIE1I IQIIIIII. I " -'IIII 7 ,k.rI7"II XMI :WI " ,. . . ., II. I. ..I.IH..I,II ,II...I.I NI .I.. I. X, will umm. Xlmxxxlmllkqwk IQ'II'gIg' I1'.III-IHA XX. '.I.I.I':w.- 'XI' .I' . . " ' ' X. Il:'..I.I'g. I":I-I 'l1I.'. " XI1I.vN'IIIx." IX I N Illll A II I II If . . ' . 1aggI'lIw:N': I-.I11I54I1'II.I.I. I I U xx In 1,5 nh, ,IK IU- 4l.'M.N11,lH1H IX. XX I. I"II XIIrII.I:1 II CIIVIII-NII.I. " X IQvIII'I'lII1II.'A u1mI,'NMU..' IfII:..I Il.IIIwirwI'. K'I1IHuII,.II.II. H A H m I I'I.I.i'1'I-QV, xjw- X11-Q. X II 'J...IIH"'m. I'IuI.1I'. QUIIQQII. "l1.. E1II.1' N I:,g,' XIZZIIIILI 9w'.1'II.1'.I, X- Qin 5i.L'I. XX Ii IJ...II'I'?'u'. Y-LI '.I "I'f'. II'.I 'IIIII." II1Iful lin'-IIIMIII. gX1II:gI II.IxIIiIIiv, iII'II II QIMM. lQIiiIII ,I.uII:gN1Im, .. . , . INN-f.'xI:'. IB- IX. Kv.1.1:'g. IMI-xI,':I I' Iej "IIIIw',XI1'.IQgI'III'N.1m-I' IX II I III mmm I IIIN HWY-H X III. I",I.. klI1'III". "IXf1I-Nil XIII-.Irv k'II1II," NIQ.-I II,1" ':wI'!I-tx. K V N , I . IIigI I'II-III'IJ'-'IIIw'I1I."NI.1xIw:1IIII IKIII-X X. .R I:'I'Xz::II11II. " Im' X I.,.Igv :I,. II11' N nn. f if 'wa ff fi I, XX .X.I.III'w. KQMIIQI' L':lI'II.III. ff ff Nz QZLYQBQE lIDLccf31nJLMNQ,J1Q K QDf0Bj1cHRBX l N YL f Z A UNL. U1 L, L X rw Xl' 5 1 x L IN11 111111 0100111 1 1 X5 1 X XS 1 J NNN H111 1x 1 fi zasgggg 7' 111 O 11 'Q 11,61 .111G-CL"?'-ELEJAQELLRKT., N11vXY1'1111111. 11111111.1111 X11-111111111 11'l115 1-11 111 111111111111'b1'111111L'111NN. 1x11111111211c111X 1fx1-1x111-11.11111t1111-1g1-1.11 11711-'1l111L11111111'1'111.i11'111. 111f1"Ilk1Q1'. XY 1111'1S'1'1l11. 3" .w1"1'111fQ1'1 1-111-11111 1711w111 !'1'1If1 XXIJ11-1' 1Q11111.u. Q 14' 1'l1'1'1'11 1 1111111111 X11pX11'l1f1',. 1 1Q11111w1111 111111 CL1111111-1 l111111N1 ' lL1 l11111N 1,11.11XI1.11'1N ' X-9 fxarliffie tb, 4 ,Y X A.f"N1 X 'if N ,wx a'X ff, ,- 4? 1434? 1 ,pci ,fy I 5q,.., -vlsqq e Sf' 17 ba K LJL,g,lL,1LI..1 'I' XEXX n'2'. y Xkfv ."T Ui Ki' N 'lfiqx gil? K4 . W, 4 A ff- - ,p Q 11 x""1. . 1 X k', 15" VYDA11. 'wx rNCi'?-5111 K 'T' 5 Y ' Il 11 1..1x Xl1'I,.111' XI--,X,q.'1,1 5 X Q 1 X 1 1 1. 1 i A: -L 4 xl l,-- pil' . Q ' , V Y 'J' Y4- .-2' J ' , X1-X1 1' Iv- W. F. Q gy: V ,114 ' , A' jx 315211 ff, 1 if ff ff I -'iff' ' .1 1 ff -A' .zL"gf- , , ,- s Y ,, .Zi ff ff ang,-, 1 ' N 1 --1. 1 1 1 11 ,. 1 1 1 " L 43 , 12 1111111 WM NN1111111w111111 f f ff fi-':Tii'f. W 11 . li XII Nix I1X1'!1'I'H 111 I1 ,. 1 , .f-ig fa , .ry w f 11. J nth , 1 . A ' K .f rf'-1: '-":,,, 1 "Y ' .-:Af ' X N' , ' ',-li?-uf. V I Nr 4 'XA-"1 If-ti: il . , 1 . f '11 X X 1 f gilzliyfli' 1",3g1k11'.Z '1 XILV11Y1l'5 V11-1 l11g1-11 . 11- X HX 1 air' I A15 ml 1.12112 l1Eg"'. 1' ' '1 1.1 X. W1 ,J- 'vw Us 1 'Q x Nl Athletics 3 Vx NX W MSWNNX SEN J --J f X v - X W 1 x x B X S Namglx ' Wi- xx 1 X I T-,fx NX P N .X S .- - fl .X 4 V ff, If Aix I Q AX f A . '-A !Q N 07' S A ibn 'iss 'A i ' X, XA bx W XXX X Y xxx X N Z, WW W X K' K . Im- x ,f,VLf E I H x Vxk fi , 'I -LN ,Q wi K Q X . 1 ' "----- N H105 ' 'X -1 P, n N RX K X V M . .Q X Q x ' n 6 J M ' '- Y fx . W 3 4 xxx . . Q xx x, si l I 1? kx. A X I W t f , M W U N , - w l X, Luk kj' ' 4.1 S X A xl ZX 1 H' xx s jf M .r X "'-.-JW? I qx f, A, f M A 1, , X K N N K N X11 1 L11 N ug 1 1 N L 11wx1 x-111 1 N X R S C 1 -1 N 1 x 11'i51'-1,5111 -A5911 ' 1 ,fX1j Q1 Q 111' 1111-1111-1111111111i111'1-111.-1111111111111111111-1 1.1-1 H1111-1: '. 1 111. 111111-t11'-1111111111 11111111 1l11'IlI 1111s111-1-11111111 g1131,'1X1N11'1. 11-11' 11111 1' --11'1- 11.11111:11 .11 N111-Z111"11'1.1'11 ?Q11'0. 1111-11'1s1111g1:1111111111111111111111'1-1.1111'1-1111111111g 111' '.1111i 1X1 111, 11 11 Q111111111 1111 11111 1111111' 11x'1'111s1: 11111-111Q 1111- 17111 11111 5:11111Q. XX'1:1 11111x1- l111'11.f11'-1 1'-1111111111141 12111 15 111111111 1111111sQ11111-1111111111.1Q11111111111.1t11111111'.11111111-1111' 1.1 'Q111 11141 5 1211 . .XII 1111111-111'11f4111'111111111 11 11N11ss1-1111111 111 1111 1.11 1.1111111111 11:11111411111111111111111.1'1111'11111111 XXWIA11. 11115 11111 11114 111111111 11111111 11111 1 111111 4111 111' 1111.1 1114 11'11-1 1111, 11111.111111N1111111111111 11:.1r11111g1'1111111.11111111111 111 115 1 111' 1111, :1 1111121 ':'11'1 . 111111 .111'111X -11'11111y11':1 11F11'X11N 111111-111.3 11' 111.1 1'1-1111111 11111111 1.1111111111 1111-1 311' 1:g11t A1 f1211 1111-111111 11.111111 1111111111 111111 CIIVYH' Ll 111 :11t1111f111e111 1111111111- 11C1111SL11 11111 1111111-1111. 111111 111 1:111-11 11111111 111 11111111.1 1111 I111N1 111551111111-. 'IA1111 111111111111 111 111111L1x .11111 1111111. 111111,1 11111 1111111:1x1.1N111. 11111111N'1111'111s111111111N111111 :1 111' 21111 s11'111-111 111 '1Y1N 111 111':1-41111 111 Lix. '11 1 L 11. N11'1E -11.111:1t11-X1N111N111111x1I11111 1111'1'1us 111111113 1111111 1111111- 111 111 1-1111111111- -'111-:111 1--1 11.1 113.1 '1-1 X .- 1111- 11.11-11111 .11111 111111 11111 H1111111'11111111'1'1'111111'1-J111111111111111x1t111N. 111111 Q11 11 "1- .. 11 11-111-11.111111 1 "1111111Q1l1111 1111141 w K x x N N 111111 11111 1-1111131111-111 1-1 1111- 111,11 11 1'11111, 11111 11 11 V1 1111 1 1 1 1 111 1 1 X X 11111111111 1111-1111:1'111111x1111114111 1111'1 111 1111111 1111111111X 11 1 111 1 11111111111 111111 11111111111g1-.11'11111111-1N111 111111111111N111111X 11 111111 11 11 1 111 '111 111 1111111-11111111111111X11111N11111111.11.1111 11 x11l1111111,11'1'111111.11'11.111.11111111111111111111 111111111 l1111'111 1 11 111 1111 111 111111111 111'.11111Q. .XN111111i'111'11k-11 111 1 111111 lx 11 11111 1111111 1 11 11111 111111 1 1111.111'1111w:11111 '11IN111'1' 111111111 111 111 X 11 1111 1 1 ' 111 NX1111'lf11,111l111111'!1111'1' 11111111-111 1 1 1'1 11111 1 1 1 1 11 11 111 11114l'X1'1,1'1.,1f!"1111111111111111111. XS 1111 1'111111 111111 11111 1 1 111 111111111112.1Q1'111'1'11111111111 11111311111 111K 1111111 1 111x1111111111 '11X1 1'11111X 111111:111-1-11s1.111g1111-11111 11,1 111 1:.1 111-X1'1'Q111 1111111f41111.11x:11111111 1 N1 1111X1I1111 1111 1111111 1111 11 11141111111111111111 z11'111'111', 111- 11111 Q 1111 11 11111 111 1 11 1 I1 11 1 11'111N 1l1Fl111g'1l1I11T,111111111I'11111S1iNX111111111111111111 111X111111X11111111111 11111 1 3- n. H O F0011 Ball 1 1 5' 511111111101 1, 1 N1 sC111111xx11111111111t11L111111w1111111 111 11 1111 s ll lpllll 11 s 11611, 111 501111111 11111 It xx11N -1111111 1 11111 C1511 111xe111p111 11111 en X1 11 1 11 x 1 N 1 t 5 U' 5 Lil 5 U' 1 -, lung s1111111 111111 1 1 -1 1 4112111 111Q1111w 111 II 1 1 N 11111 11111111 1 TJ 11111 B1 111,161 e Jcn1I111111 JI 1 5 w Q1 I 1111 1 'X f-XNNO 111rs1111111xx1N11x11 111 11 1 an 1.11 ls fK1 w1,11 111 11111 1111 x 1 wx st1e111f111 B111 111 s 1111 11, 11111 1 11111 1 SC1Clltl11L 111111 1,1111 11 11 1 1 1 3, Z5 I5 f , l1'15C11OU1 1ff11r11111 111 N1111us11 11111111s 11111 1 LNLK 111 1 1 I? ,,fn 1 1 1 1 1 1 11111 11111 111111 1 tk 5 111111 111 1111111 11 1 1 S LS 11111 11 LX A kv 'X 11 IX 111111 1111 III 1 11,111 35111111 e 111 111 1111111 1 11,96 q1111es 11111 1 1 1 X Vg-if if ft P111 e 111111115 lll 11111e1 11 1 IC s 1 1 1 KL N 111 S 0 1 1 111 111 1 1111 1 11105 1111 w 1 L 1111 XX 11111 11 1'. S. H. S, 0 Ii C' -1-n T THIS bcil ' 5 111 111111711 111111 se11.'111, 11 was 101111111 111' 111c111Y111'Q111 1110 5111111 111111 1111: 1 i 1 ' 1 '1 1 1 5 1tcs.'1 1 11 . 11111'1XY1J1J1'1111'1'L'lJ1-1111311111 111111- cri ' 1 ' f , ' " 5 J '1 11 111111 111c1'1: was 111111111 x'1111111111u 11121111-1211 w1111t11 111111111 111: 11 1' 1' 1 . N1 1' 111 X'111b',1111,f111111t111iC1111f71111.CI1CS1 i11111Q 5211110 x1'111'1:1111111111111 1111111111: 11111 1111' 111'111'11Ce,11111111111311111cwx1'11c1's1111'111'u1111 1I'2l1ll1I1Q' 11Il1,1CI' P1'11ess111'.' 19111115 111111 XX'11e1111, 1 no 111 111: ,111-1511hC11t 111 lllf was L51-h1l111ZCl1 w111.:11 11213 11111' 1'u111'1:s11111c11 11111 11111 "H1gg11." A ft' 5 11 1 11 N118 '11s11 111'N'11111zc11 w111C11 111111: 1111 11151 11:11111 1115111.11 11x111:1'11:111'11 111 1111: 5.1 I1 1' 111 11' 15 "111 1- 1115.11 1'f111'11 1111111 was 111111: 11 111'111t111i1i 1121111 211111 5113111 1115111111111 111 131.11 1 1 1' 1 11s11' 1 1 1 1 'L'11. '1111 1 1' ' 11 'Q11111 111111:1: w11i s1:1cQ11:11 111111 1111: 1'1:s1111 XXXL' 1111 11rf 111131111 11111111 111111 11111515145 W1111 1111111 1111:11' 1111511111115 s11111:11y 11111111 1llCl'11. 11--5 ,D T111 ' J g1 1 x:111.'11x1' 11 11 1 ,111 .X111 1:111y 11111111. 1113 101111111115 1111111- ff N1 1f 111151 1 1, 1 1 111.'1H' 1111111111s, 111111 1111'111111t1115.:1111 1111: 1111111 511111111 1e11111 111 XYL'1g111 111111 '51,11,21-NS: 5 ' . ' Q'1- 1111111 X2 15, 1 5' '11 1i '1l1': 1 111131 11111 g111': 111: 11,1 3 1 11 ' S 111111-11. 1111 1- f 1: -.f,f 1 115 111 iv 11 '11 171131 1111-1111.1 1,111 'Z iw, N 21111 1.1111u R11 111, XV1 g111111:s W1 1111112 1111'1111:1'1 1 " 1110 111 :1'. 1: I Ox" 5 1 -1 11 1 1 111 1111 1111114 111111 13661111111111DXVI1,lI11J,'11l11 1111154111111-1.' '1'1 11 11211 1' 1 11111' 1: S 111. T11 '.1f' '1 ' .1 H .11. 11 T '1A1gr11111'c11111c1111y 'X 7 111 1 1' 1 iz 11 ' 1 111 11' 111 1111:1'1:11s1:111e11' 1111111651 11111 51 1J1'1. 111:111111'1'1:11s111it:si f A W 111111 S1111 11111 1111111111c.' 1111111: 111511 5111111111 1e11111 11115 year were I1 111:11 111' uv fl'vY 11111: 1111111- 1,115 ,114 1:51 1 ' 5 111 1111111 A 11 Q1 1'1:c111'1,1 11113 110011 11111116111 w1111t11w1: 111111' j11St1341Ul11 111' 11111. .1f111:f+1 -1 11 1, 1, .3 A aj , '111 '11111 EI ,, 1 5 -4- 1 1:1 -af N,,Xg-Lflf' hffxx A i'N fb, QQ X 1 i::3d, E fduxf xx -wh! LBAX A5Nx iff!! 'V U XD X M ig X fx X X MQ Jin? ffljx f XXV!! ,ZX fri' x X f V gl I QUQ S K . i f xli X F5 , 1 4, 0 ' N 'ffXfT ,'ifVQ, HW ji vwA2-'ify ,Qf 'fpi fi fff ' " -1 " fl T, I I-7 J-Nixx I V Z x I ssfl, K 47, T 7 H X xxx w . ,G thx !,,,,-ak X G4 , X M J R A :A 'fx ' I Z M, 1 5 fl F- D, I x V, ,' Kg, v , wwf J ff 2 x- iw , X I ' Xi X xx V! , xv' Lv' y N " 1 fy, K2 ,G 5 1 4j, I ,L 3, X K -I x fi ir xi I 'W Q X lf K AQSQHJXXJV -,fx -v' f'X 1 XXVI, Z K V r'! ,QX'J QYXQ7 5 'xg. . QX N, gf ,T N Q f ww in of M xx W f , i577 - 9 9 ,Y V: x,,H gwf X 1Q KK ,V Xixx - Lxk? 1AE i Kglx ,X f' N .f yy M on N xx 1 u C 1 141 1 f 1SiV111fj1,1-1 951 531626911 11- ww. 'Mm 11 1 1 1111 1 11111111,1I1111'1. K 1' 1 111 1111111, 1 xxx' 1.1 , 11X.11.XX11X111,1 11 1.1Y1Y111' .l1'I1511"1.1'11N111 1 11 ,',' '11" f1'1m1-' 11,111-1 1111111111 - 71' 11 1 111111111 111111-1' f1 11,1.f1'11 Xl111111111i11111-1 - 1'1'q 1" 1 11211 111x1'11 x - - f',11'1' 11111 17.11 131131111 1. 1 1 111 '.'.1 .'!11f1" 1k111111.1111111111X - 11.-"1'!',1':'1f1 1111111.11'1111111 ".111f1'1'1 111111 AXI111?11 XXQW111 ,'.1 ff'11.",! f1T11" 1111111 12111-1 1 111121 1111117 X111 1 111,11111'11.1111-Dx - - !'f111 1 11-.1111 111111111X 11 1 f Y ,X JV , K Xi 1,11111 1111-XII' 1 f' iw 1 Nlclfaflb lD E X N N lx fi s 1 N L x 1 x 9 R 111 N1 11 N w xx 1 N 1 1 1 1 1 N L N l 1 - X X I s 1 J , Q ' in ,X 11: l Rx 5. ,-1-kggwk -W 1,5-,Ella 733 1 1 1115 4171 3- 111'1111-1111111111-1-111 111111 11-111e,1111- ll1gl1 8111111111 l1.1 111-1-1111-1111111111-l.-1111111-.11 'NSQQX 1111111.11-11.11111-.1111111 11'l111'l1.1111 1'1ll1-Q1-111 1111111-1-111 1111Ql1l 1 l-lA 211: 11111, S 11 l'l- f!F11.gJ-s 1l11'l111l1I11l.11l11l1 111 1111- 1I1x111'1l1 lll, 111- l1.111-.111111-l11-1-111'1-1111-N1-1111-l 1'1 ll11'111X1' l111l lm, 'f ,A ,ATN 1l1:111111111l, 111111111-111'gz11111f11111111111111111111g1-1111-:11111-11-11-11 N111-111111111 11-11-:11 11- 1114 1l1 11 1 1' V tl11-11-111111-1111l1l.1111111111111'111111141-1l111-Q11-1-111S1111 11-' sx 1111111-11-1, l111ll1111l1 11-1-1-1111-1g.111- ffl. ,LZ 1111111111111-11111s1's11-1111111111111 14. 11'- l1.111- 1111111-1l 1'1'1-111111l1l1- g.11111-111111111-11-1 1111- 11111 If gyr' '35 1l11111111111ls1111X1'l41114.1411111l 1111111111'l'1-1'111111 1', l'l11-1111111-11.11N1'J11-111111 lI'.1ll1l11Q 1111111111-11 X I 1' lll .111 1111- l1:111l111g 1'111l1-Q1-N 111111 1111111-1411114 l1.li 11 1-1- I1 1111111111-11111 l1ll1 111111 s11l111-l. X1 1211111 111'.11'111t1- 1111 111.111-1X 4111- lI'1lll'-l 111 f1w11-:111111- 11-'1111 11.1111 111111 -41-11-111111v 11111111f lx 111' 1111- g.11111-. lf1'1-11' 111: l'1 1114 1l1:11 1l11' 11-41111 .11 Q1 ' 11-.11'11,1N1l11-111-X111l11vl1l111+1-11-1 l111-11111g,1111f1-1l111 1l1Q +11l11111l. lt 1l1-11-1111-11 1111- 'lf l'. 1X.F1111i 111-11l1 1111 1111- 11-12111111 1111- N1111111111f111g 1-11111111, l71111111111-11:11l11gQ1111111Q11l'1l11- '1-.1N1111l11-1111111 11111 1-111l1r1+1.1x1113 .1111ll111ll1 11111111111--11111-11-11:11 1111-111111'111111111g111111141111111111111'111-111111 111111-1 111-1'1g ','1 1111 1511111111111-111. 1111- 1111111-1s111111111111111l11- 11111l4 Q11-11' 1ll.lLfl,l1fl'lll 111111 111.11'111'1-1l 111g1-1111-1 111 l1.111111g, 111-l111111l1,.1111l1l11-g.111111l111111111.1111l- 11111 1l11fl1g1ll. 'ltl1c11- 11l1111'x1.11l1111'g'z1111.2Ci111111111111l111'2111111'1'11:1w11 11-11111 11l1111l11'1111l11 11111111151 X11 11111 lLlIl1 141 11111 111111-1 11-11111 111 11111 Slll'lY4lllll'llllQ 1-111111111. 11111-11-1:11 1111s 111111l14l1.111111-11111 1111- 1'l1111-111s13l11111l.11111111g1111'g.11111:s11'-11-111.111-1l1l1111:1g111-11111111-1 Llll l51-11-111ll1111g11'111N11'-1'1- 111141-11. ,ltillf 11111s111-1'1e 1111 I1 s11111'1-511111 11-11111 ll11411'11l 1111-1-11111111 .11 1111111-1'111g,1Q1l11141- 11 1141.11-.111 51' 111111-1s111 l11'1y1:111's 11-11111 11111 l1 1111 1111s1111111s11111111511-.11'S11-.1111, 111111 1111: 11-111'1111111g111s1- 11111511111111-1-111111 11111-1111111111111-1111g1:1111:11l11-1111 111,111-1s11'l111:11v111'111'111-11151-,11'111-N1111-.11'11:1111-12 11111111. .X l1111g11111l S1111-111l11l f1'l11-1111l1- l1.1 111-1-11 11111111g1-1l 111111 15111-111-11f11-. ll11111111g11111. 411111 111111-1 K1 7 I gums K L N I L 1 wmIIw Lew CAC Mm XX X LI un I N fl, 5- H I U 7329 QF? CF1,-N9 .'F'rgIRi. . 1, TWH 'IFaiPa'mm. I I II U Q I7II'.'I 'IAILXNI fflf ,:,,': 'hy if ,':- ,fx-X-'X Ifmrlm .XIvx,Ir1II1-1' IM-NsK'111'11:1II XII I'Q.II'k'I .HIIIIII-Ii, ISXIFIQI-1:11411 XIQIIQQIIXII ISN Im-, IIIIIHIZIIII NI11'yI,y1111IfII.-1- VII!-I Nlilfs f ,'ff fflfzff I,w11IswI71LX'Iw IftIu-I IIw11sIw1'gI-1' I'1IitI1kIII1:1stU11 SIfK'OfIJ IIQXNI XXX? H1 AI 6 'k H.L,r.,,.kX. IIL:Iv11 KXHIIQI: Iiurlllcx' SNXII-5' I.11viIc II isI1.II111, IILlwIin'IIl1IlIl Nlqmm- ClIIx11fw1'w. V1 vtz' X V UIQIQL ISIAII IQIIIII II.mIIx1 I 2 ff,'mfvJ'.v NILIIIVI IIMIQ' IQIIIII I':' I.I-Qml ,' ff CUILI .Xmis - - XI1ss.X11tI1+w1y' v L HQHQA Jimmy J n X IIL 1 fpxtl L U xl ISU L 1111, Q Ll Nx 1 L lI1X ll 1 1 S I nu III 5 L R h1 x 'N x M n 1 Ll 1 l lk r U' it 1 l LN XX4 NNW 1 1 hmm 11 Q xp umkn x ll Ll ll 1 R mv hm 1 x J x 1 on um '1 1 X 1 Q IX 1 xx I h Snh K K :mu OIIITJIC lOI'Ilk1L mmm 11111131 5 x bmuouk Q00 NL I'mtSm11hH1Uh Snhool Rah Rah Rah I c1I'1LlOU , from HL rife , 5' f P , ' A , In 5. H S If C' H 0 lflulfl Imylmzlshum-fmmglmnustnlfllsll-511iczmtxlnrwt hurlhglm Sf-lmfwl:uI1l--LivciL:pzL1't1m:111. :ami yr 111: slay is llmlwkl iU1'w:L1'11 102150115 fri Qlvlfllf i tlnrst. AX nifnrxlph-hz lwrgzllxizzlli JI1 uf this H ll' A wi' Ulll' zlllllutivs has hvuu n:ixh:c'tw1. xximh fiillkf' llwywl as I7lALT5iwlkZIll :xml Ilglvifl NI: '1'i: as SkfCfl'LiiiLI'f' 111111 turf J wr. The milzws-gs llzuxczxlsnrwI'g:1I1iZ'11 svpulvme tQ:gL111s tw cmur thc li' H'IsiI1l CYxllSiIlllL'HIllCS1 fm' llflIlHl'S ill icqxts wi .'l'iH 2111 I stlxgllggtll mf lllllsvlc. Bl: M' gfmcl YCCKJIAYIS hw: IMTCII mgulg lfll lllmtS4'1M'lXlwi1 114, :u1l1l1uw111i11g xmtvtlninlsfnirlwx11x'pfLs,'uI15'p1'ux'iw11s1'cLtf1'1ls. 'l'l1k:1wlImxi11g L:w111slmx'Qlm:11lismlim-'wgz I 'UYLLVL1 lyilhll IQ Vanfk IQZICK' Ifv llxxmr "Tl 'ww 1 Iflilxyllfii lJ:1'h 111 llllrdl- acc lj Bzzws 111111 'I' 'nu kg ::uY:u'cil71ul1 ll I,OlL'X1l.llll is 'l'l11'm'i11g :xt .lurk 4 'Hn Yquwl ll.u'v I: Ruxmhug llroixd ,Imnp 19 Rilh' Shmytihq iliixlxy ,Q ll1llrNIiRxR:m- Ing 5TillkiiHQ UI'OIl.dkIlll1QW :fr IiggIh1'11C'i1'lfl fv NHT li: 'Q' 1.3 Running High ,lump ll Babe Bull VIVIHWJXN ffjirlw 7 Ih-'1n,x'R1u'c I: Sh . l'1xl 1: Pot: U Rum- :'l'i1'lf! N ,1'llI's'k' I.CLfLfx'x1 fill? YlfI,I,S I:UllIIl'1l'1ZlCl'xll. llouzxl-.L-lzxvlxzl. hw,-.'. xx J ', 'mp Xiggur. nigger. hmm pwtalimx CI ' H-11-Lxckzx, ClliIlL,1-2l'i1lk'1'iI1. whom.uI14mxx'.4'lrmw. llzllf pzni IlHig,11IllI41 ' 1 -zrlzxukal.c'l1i11g-:L-luckxx.uhm :lr-x'-F Cl " . x'z1h dll!1lCl1A'k2lXY8h duh! XY -' 'u f,I'17Hl the High School, L'1lll,lAXOlIXL'Cf Fort Smith 1IighSvl wolf Rall I Rah! nhl llo hx n'hiL'k-11-hmmm. hoom chirlvzl- ml. ,.. V . . . . , . b - . A M ul :x vc c. mrh:1x'1x'o.w1tl1nwvo, '1vo.x mm. lm 1Chuck-11-1:wk-41-n'h1rk:1. l7UOTI!.I5UOI1l.IYNLJIII. C A Wil 1,-Ut-411 N I X - 1,1 HI I-V ' , aah : 1 11111 R11 1 R1nlIR11hlRzI! ug mx. , 'b ' A 1+ S' M416 ' U "Wx ' L '. gCtLl!'ZllIl'2iP hlggn'1't!1z1I1 HCZII trap. 145111351 .-4 i. K- 9 d Iss: lj -.I fy: .bI11r,'CZ 'hlff iii . hmmm. I uhf 918111183 " s ' 1 AMI ' D " ' ' ' ' Fort Smmnth Hugh School Courses 011' Study LL X5SIC, XL 1101111 1 X15c11r'1 I atm 11111011 CICOgTl71V Englmh Ueb1a 1 atm L11 11 C101 kI'I11l1Cl1t E.r10'11m11 X1 11111 1 l1'1k1L1CO11161I'X Latm 11111211111 10r1 Eng11511 i1eo111etr1 L'1t1n R0111111 111xt0r1 SL,11fN'l'111l, 110171 RN1 XNCJL Xbl 11 X L11r1 Hot 1111 P111 111111 0 111111 1'111Il1x1 X1,,1br'1 Bot 1111 L11 11 G01 er111111 ll f 11 1 X 1 DFI 11111 beo111et11 !ool0g1 Gree11H1 1011 6120111611 1 IO1110 1 111111111 11 011 1:,nff11N11 C1e0111et11 I atm 01 bregk 11 f11111l1stor1 1101 X111a11c1c1 Xlgghr 1.11111 or Cruel-. ILX 11 111 tc 1-11611 1 1r1fono111etr1 L11111 or 111131211 Xlodern 111-10r1 1' ngh 11 -Xr1t11me11n Latm or G1eLk Xr11er1can 111Ntor1 I1 11 1 11101111111 ,Hs S 11,1 11 11 X1111111ec1 XIHLI111 h1slLx 1 1 LN 11 ITU-"0110111C1 L11L1I1l trx 'Nlodern 111 1171 1'11k:1l 11 -Xr1t11111et1L L11E1l1lXKlX X1111.r1L'111 111 1OTX r1Ul1 1 r'X1gC171 1 1161111111 1 113111 P115-"1lN11 A pbx 1 GC1111111 L1111 l101e1111111 1t 1 X1 e11r1111dC1e0111ntrv cJLI111'll1 Greek 111Nt0r1 11 1110111111 1 11121111111 R0111111 111w10r1 11 Ge0met11 115111111101 11111911 En 1151111111011 L11 1lN11 IXIJX 111LL11 Xl c:b1.1 CJer111111 Ol 1"1e11L11 tL1lX 1 11111 1161 1 111f011011Lt11 Lxerm 111 or 1'1L11L11 Niodern 11151011 no IN 1 X11t111111t1L Ger111'111or I' rennh MX111er1L 1n H1stor1 IWDL SIRIA1 1311 1lN11 A1L:C1Jl 1 X10o11110rk 8.1 r 1111 1g lkookkeeplng IL s11 A1L,C1JfI X1 001111 ork 61171111111 110o1111eep111 Engluh X1gC1J13l11L1f1LOIIlC1l1 NN 001111 or11 X. D1 11111111 1111611 H11tor1 1' 11g11Sh CJu1111etr1 XV001111ork X D1 111111g 1i0111l11 11111011 P1111 uh CJeo111Ltr1 P1l1s1LS 11511 1115 11 111 X111 1111611 X1 e111 131115115 X11111111 nU1 1 111vo11o1111tr1 101111cal ECO1101111 Xlodern 111st0r1 E111-f11N1l Arlthmetlc LOIIIIIIETC 1C1eogr'111111 A111cr1can 111stor1 EIILIIXE 1 11911511 1111 5:11:11 U10 0t11ers 11,11 I1 11 X1 fgbra Sc1cLtt1100t111rs 1f' 1 A1gehra A,cJLC111C1 5111311 11500111815 1 11gl1s11 cJCO111t.1l1 belut 1110 Ol11LlS Engl1b11 C1e0111Lt11 Selmct 1.110 r1t111r1 Engluh A111 IIILCL1 Xl ebra 5L16L1111O 0111115 X111 10111 t10111 other Lomse An1 10111 nom 011111 Lomsex I1 . . 1 - 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 . , , . , , ,,, 1 1 . . ,. - . 1, . .. 1 1 1, 1 .1 , 1 ' , Q ' 1 ' 1 E D :1 1 hngl 111 11 ,I 51 ' g 4, Y I' 1 1- . 1-fl ' -1 1 " ' , K 5 1 I I' ' I Alg' '11 1 2 ,' 1 ' 2 1 ' 1' J 1 'rx .I I I I 1' hx" . ' i11d' uw' '. 'c gr: I' 1'11'1'si1'z11 Lien gre I' I ' ' A " 2 If '31 I D 'Q 'nglis , , I s mb - , 11- . I Igf A2 If 1 I ff . ' A I' ' . ' ' 1 'z " g . h I 1.I. 1 It ..1. I int I -.I. . I I Il II . g ' 1 , ,, W ,,,,,- , ,W I ,Z , , , , WY I YVYV I7 I II II II WWII I ' 5 " E g1'.1 1':11Lf1.S11 ' , , 1 I ' I 4 1 I I 1213.151 xg 'zz I' :Ig-11. ft xg 1: -I 1 'z - " I l " -Y I E X K v v P Lv V: 'u h ', - 1 .. h x4j f -S v 1 V -S 1 ' i I -K' V ..i V -S V ' I 1 12111511511 I Eng 'sh I I. .I 1 . 1 .. I '1 . .1 1 1 , ' ' . ' . I i . I , ' , .. 1 ' 1 J 1 ist " 1 ' 2 " . I . , , WA. ,, 1, ,, , , , , ,, , , , ' 3 'Q E g1':1 N Eng H11 Q 51' , .I , ' ' ' " 1 11 :ic ' ' 1 ' " '- ' . ' E 1, k -' English 11iNt0rI1' ' g 5 Q Eng " "t0I'-X E h1'sh 11g 1, 4' gf 'l1gUS1 .I 1 ' '- 1 I - :1 . 'z ' 1 U 1 '1 '1 '- 1 g " 1 '1 7 1 g xil II I I U AI . I I, , I I .I I I NA -I .A nl-V Nlcrdl-'1 's 11'1' 1 Mc1':-'L 11151011 NI11'1-'al A.'tl1W' . . l':-11 111511111 T ......I ,Y , , N,,,,, ,WYE , ,- ,,,,,,,,,, 3 ,,1'.'1 1i11g11111 1: 5111 1 14: bm I I . I , . .5 -I ,, .5 UI TI.h I I II I ,.I.b I LI I. . 6 . . I I 1 I .5 I . I .I I I 1 , . . I X . . -- , . ' A 1 As '1' 1 ' 1 'Q ' 1 R 2 I 's E ,,l':1 ' :I I . I . I I . .I II 1 . I 1 , . I I l .S -1 I I E ' vc .N v' I . . il .17 V' . lf - 1 V51 Vmcrffe Gum' SQHBCQSRBQS are 11 111 1 1 ll 1 II 1, I 111 X 111 I LMI Q IH IIC' I 1 1 1111 I K 1 I 1 1111i I ll N 1111 1 1 1 1lxu. 5 1 1 ll K Q K7 K Iillvl 111 11 L N 1 111 1711! ll 1 pr Randi! 1 Nl 111 1 11h111 K 1 4 COEHQBWVDQHHJTBU3' TWQ1111 T11 1111111 16331112113 11 7 flu 1 ll H111 ffl! 1111111 1 l I I Hill N 1 1!1 111 ll 111111111 111 I I1 1 111111 1 1!1 Pl ll VU!! I 1 1 1 N 1 1111 1 1 11 1 1 I 1 I 1 X1 1 11 11 11 1 Y N 111 1 1 XX I 110 ION lk X x w 1 X X w 1 'X , VAN JL, I1 - ,. Q Q tx ,1 1 70,3 -F1 W 0 .. 1 S H. S. ' I X f,11'111fS.f1 11 11 11' f'11' 1'T'1 1',w1'1f1' f'x111'J.N'1'1"1-'11 fx "11111'11'11f f,'11f'1"1g'1 ' D51'WG'VX"'- 'UI Iii!! V111-v. 'ug l11'11ll111-X,'111 Nllllll. 1'NIi1111. '111 ' HLLVVX I71lilY.'11' l"1 1'11i11' l.X1111111'11' .. 1 1 1' 'K 1 ' - ' 1 1:11111 X1 11 C1I11.'11,g 111:-.1 1,131 1 U1Q,,1,111 I Q N H h ' 1',11,1,1',' Nlr111115l111111. 11: 11. I,. 1LlkX1111'. 1111 II1-1'111'1't G11--11 Nl: 'g':11'11 N11 -111, ' 1" ,l11l111 NI1111z1. IPAQ lI'1.X1' I' "fx Ol11c1'XX' 1111. '113 lil-X'I'2l 5LiII1l1It'l'. 113 L1ilI'.l .X1'1111l11. 11-1 A W :,1,'.N. llmlmkfilrlmll.104 111211 I31'1'1-111111 1'. '111 l,11111 Claw. '111 L' 'i111111 NI1111111. '114 k'Y.1X:1111 ULIIVIT. 1111 'Y""',!?7" "1" " fff1'Y1'f-',1f f'1111'51'1'lv1-'1"1 ' "1 1 A -K ' - 1 V , . 1 1 , . IXAIQ11 I7.1.1111 . 111 .X1.'1'111111l' 'K'.N1'1111 1 11' lulc1111111' F111 11113 11,4 f'ffY""f1-'U "f '1"k"""'N l1'11'f11 '1 U1 11'1 l'11'1'1g1 I.111'i:1S1111111, '11, X" N11111XX'i1111'1f. '1 11 Nl: 'X NI'K11x,'11g - 1 . Y l -. ' .A 1 .1"1' !--1'- C' VS 1' .' L!111'11w 111 '. 115 X1ll11- XX1ls 11, 11.1 H M' X H! 'N' I HHH mlm UA M C0114 XVHNUN-1'l l'101"1 111111 !f111'r'1'1'f1,f1' NI:11'X NI1'I,11lI1llkl. '11' . N - 1 .1 f,'111',' '1 " l'111'1'1'g111 H1'1'1'1-'1111 f7'1t11'1'1" ,X11'1'1'11 l'i11111:111, '11' l'11111'1 Nl Nm' I H111 X XX'.1111 '1'.' ' . . . , , , 1 ' " "- U1 1 1'l'1t'1'1'ff11z'1'g1 111-1 .11-1-11 111111. 1- L1L'111'L'H1111f.'111 1,2 I.:-I 'lkglh If l.l.I':. . 1,1 1'X71'1'1'1' ,U11!'1'11 f. 11'f'1111f l,11.I1'l' 51' I. 'wg ,I1t11 S1 arlw. . R11 I 11111 Rug 111, R13 1'111'11'111'11.S'1'!1 "11'1l111 .X .X1'1l1111' I'11 111. '1111 'l'11111 l"1'1111k XX'illi11111x. '11-Q Y , 1, 1X'11.'1'1' 1711 11 .S'11111'1111'1' C1111 l71111Nl1X'. '11q f'11'-f'11' 111:-1w.u'1. - ' 1 811111 I,.1w1"1CC.'111 XX'11'1 111 X 1 'l -. .111 .1l',,,,,N,.W I-,fl-7,H.XA,-l,.,. Ilmm HM. iw- 'UQ ,I111111X'11i11-.'1.1 11 ,lw'!,,,11 11,1,,11,1 H' J, , '1 1'1!1'1gv .X11 111- .X1 1. '11' I-Ufill' NNW- 'US V111 XV1 Wi- 'U4 1'1'1'1,X."111 !'11!1'1g1' I111iN H1111 115, '111 H' "W 11 ' 1 XI 1 1 1 1' , . . . . , 7' 5 fuY', . 1 '11 111 , ' ll ,'11' NI1'g11cr1t1'..11 icrs. '1 4 l1.1'11.1 XX1' wht. 114 1 U H N A X - li11.'1f1.'11g'f1111 Ivlllf 1'1'-131 113-11' '.X1'1l1 I, '1f'111'11f111'1 .N'1f1111!' . . 1'I'i11 -s. '1 lI'X'iI S 1-1' '1'f.'O1 L'a1'111i111-H1111-1'11nh111iIl1.'11 -. - r- 3 1 X 1 1 1 N x l V11 X 1 X 1 1 1 1 ' IJL 11 NL 1 1 L ll 11 XX ' kk 1' 1111-1111111111-.111111.11111111111-X101111111111111111111111131:1 IXI1111-111 :1 -151-g1111'1'11i11g 11111111111111'X111111'I1T X1'11.111X:1N. 11111: .X N111111g --11111-111111-111111111111111 :111 1-111111-N1. 1-I111'11-111 A11g111-111111111111-1111-3111111111111111111111151: 11' Il1'11111. 1l11j11, 111111 111'r' 111N1111x1'11 .11111 11111v .141'1'1z11111- 1111l1,X 111 .X 1.113111 111:11 A1'r11 X111.1u11fs1111-1'1-Q11111111 1.111111151111111 11111111, x1'i1-1 11' 1'11 1 x .X 141Xl11 111111111' 51-111111111111 i11 11lX'11' 111 11111 N111111111. 3111-9111-1 im-1,1'111i1111Ni11111115-11111i11111111x. 1111-1.11'1 1111111111111111-1'1111111-1'i1,1'111x1111w111111111.11' AX11 111111g11i1' 111-111 1111-11111-11f-1111111'fg11111X. .1111111111111"'1'1'11111L"N L'11111'g1g" .X Nt'XX1Z1Q. 1'111111111g 111111 111'1111i11g 111-11.11111.1-1' '1 1 1 . . .X 1'111:1X1'111 w11111x1'1111.11 1111111111 'x1111'11 1,1111g- 111gg11'15, 11111 gg1.11111:111'11. 51f1E1N1'1!'111L'111.l1111I1111111111111 1-111111111.11'. l'111'1:11g1-111'1'"c11'f1111111Ag'1'111111.1i1-x 111111 1'11111i11111- 1 1- - A A 1 A ' 1 .X 11111K'1 'Yi 1111 111 -1'- 11 1-511.1 - 1111 1'1 '-11' 111L'1l'h1l11l1s111 111g111'1'111.11111111111501 11-41111111g. 1 11 1' 1 U L 'L ' 1' 1' XL'1x1'11. 1'111'1.11'1111:111111 f1'11111111N1111l111' 111'1'1'1'11111'1111 1 1 - -A - 11X1l1111x111'1TXT1IA1'1X 11111 115. 1111-iw111111x1'1s11cN111111111111-Q1-X111 1111'1 11I11!1. 'X ' 1 L- X " 2 1'111-1111511111111111111: ,X11111111i 1112111-1'111111111:11i1x. iLitcrurx3 ?DC.1JFlUIlllCIlt FT LA' L una an 4: 'v""T 3112323 5 Xxx AU X X 1 ig 'X if J fix 4 'mmf ff' V gk M .Y-- -ff' YS A , - -fees.-. "Qu ,. f 'fi Z fgt X ,C wiki 3gfE ':.. if 4 , 2' -' W - 'mia n .iff E Q iz ff? pf '??5??fA - 5215 55553 552' . . .aiifl Q? iff ' WE. 51? 12 L1 f ir fffpii, an fag? E12 44 , :iffy sag f '-1' 41? i Ls? -V 3211531 " P35 E 12. HQ iii? 5551 F if ' l ,L .., . H.. . Q 4-wg vii, ,X ,wg -p-g,1f,.mi-v f I . ww g f ,'.e111f 'ev fwaiii W' iff. m ay X E ,-g,jih:gv g X .Aj ,.g 'QQ-ig L , , P if: '21 5,1 Miijsifclf Y 4 ! - Q K. :K A ax XX fx fy W ' Q f X '! ?...- .....--'--"""-T-? -7,-fgzyr f rr y . g ,V ...R X I i I x 4: ,B , .4 X W' 7 ff '7 .I 'L s 'f K ' v"' x f ' ! f f ,- f ' 4 ff '1 Q , ,ff f A '57, I yi, , , + J X , R- Q, H i ff!! X Cx ff mimi XX Y 9 03 . 7 X5 fx N mf 'Q ' V' 'I f' f K f Rd A 40 fix -.f if my X , ,....Jf K 1, A 1 ' " , ' 367 I ECHO -9 5 51 1 K X fan, if 1 an ,Ulf lv! 2'- ff' f 111111111111 I Ca1IIenMIQ1P Item Se1piE1411111bei1 amd Qcihcnlwesnz Spf 8,11 X xl Nfx J N711 I L 1 1 1 11111I 1 1 11 Lk 1f 1 1 11 I3 I 1II 1 X L I 1 UI L11 lk 111111 N11 1 1 'N ll IIIUI x 1 1 1 K 11 ILLII NHL S 11 LIIL N X II11 IIIOIN L I I XX II NN 1 UN L 11xI111 III I0 1111 1 IX 1 L. I L II! LLIIIII 1 I N I7 '- u ISS I . 5. I. 5. - Q 5 ,, X '1-11 -1.-' 1, S I ' OD. I .J -- I S1 11. 11---SUI 11 1'IIS 'IIII fx IIIISI IIIIIILINIII I uw. ' in 1 PE I I ' 1 ' '. . '1' . ,111 I311' Hi11'.' A111111 111I 'Am' 111 I"1'1'sI11111'11. lx f -1 - 1 . 1 . 1' Y 1,11 111. 11. 11. XI 11. 11,1111-II1.. , I 'I .N'1"'1'..,'.' LN 1Ii-1. I '1111I i'1xI I IVIVK I .'.11.J,'-N111 XY 'ln I111' 111cN :11'1 1111i11t111I 11ilI1 II11 11111111 I .I L , , 1 - I H -1 ' I"' K 1: . '1' ,JH -- 51' ' ':1111I 111111111 11i1'If 1111f:111if1' I111I A I U , TN TV , i I I' L11lI'L'I II111 111- LIN 1':1111:1111. 'Y' -- I Q U11 , .111---,511 ' 'N II1-1-1111-1111111111 N1'1'11111I 111I111111' 111 1111111 1I 1111 eI11I11I . I ' I1 I I - Off. 1 I'1'111, 'I'111'1'1-1 IJII 11-II51I11'I111NI1'I I1.1II gi1Ix IIIIIII1 111 I 1 f . VY 1 12, .11 .XIII1111I1I1-HIC1-I111"111 111111,,I11,1' II11-. 'ZT ,- Url. f-C21 1- .' ll 1'c111I- 1I1u IIII' 110. H" If , 1 . .,f'7' ' I Off. I1--II1'1'1111's I1:1s I1'1111I1I1' 111II1 ll II1. 5 Y, ,?f- AL-1 I INN. 11--Ci' 111:1I hlllll. I1i11g II 1'i I1115. ' "AH I " it Off. 1-.1 S11 ' '. 'I1z111g1'1I11'11'w111s NI.1'gz11'1'l 1lII1I NI 1II IIII 1I ' h " 1117. If II11 '111:1111' l11.'11pIc 1111111 111 tI11'11III1'1'? .4-, - - I f"fJ Urf. if---,I11I1 NI11.. 1' 1I1111t111'iI.1 LIINIIILIXN I1II I , f XVIII' 111 xp 'IIi11: CI ', I . -f' -Y U I. 1.1 'IK 11'cI111'k 1'I 'IIN g11Ix:l1'1'I1Q. 1 'I 1-9 ' 1711. .111-NIA.'I'z11I111'111'1' 12' 111111'I1 1:1II4. u - 01.31 - II1- 1' gI11 "I111'1'111'1's11'11'111-1 '111'11111'g111 I S 177. J: -XVI' ' Q. 11'11iI11115z111I g1111wI1111g111I11'II1 11111111 II1 LSIXLIIIIII A , . X, 1117. JN 7511. I"i11Iw 11Y11I11111st11111 I111IIt111I11's1'I1 1I S+ Hvf. fl II111 1I111'N11g1'111'e1'1 11111111111 111I1 V .X--I11I11 I11 I111I11II-f11I , . - -1 ,I 3:-1 N A LQ,C'1vc'111z1s11111Q1m Q1 HHHHBQK emma 1 N 1 1 11 S 1 1 1171 N 1 1 1011111151 19 111 1 111 ls 11 1 l I L, Ill NN' 1 1 1110 10811 LLHO N N 11' 111 'L N N If N 5 L SL S 1110110 1 1 111 mg 1011 I N 11 me 1 8111111 NL X 1s101 s 1011 lx N1 ff X 1, 1 w 01,1111 S1111 1 111111 1 as 1 KJ L W 11 L 1 1 1 1111, 1111 N 1111 XXL 10 N1111 :A WJ Q 0 ' 'fm 1 E 3 1115. 15 1.1111 11:11'1:11g1'11 Y1X111f'.X1k1'.11 111 '1-1.11 1'1-H1111 111' 1'1-.Ns1'1'1-. 111 f1'1f1'1Q '1x13. 4 ' O5 Q 12.-XNQ J1 11101'111'1' 1'1:s:111'1i11 111111: 1111011 111 1111 111'1111 111 1t11111'1111t111gg 1111: 11111 1-11111 NI111:10111, 115 I S111 1151 :1111: 1'1:111'1:f1:111s 111:13 1121511112 1-11111111111110111 1711 CI'1111C 111111 1111111111 13:10 " ff 111. 11I'1ll11 111 111'I' 11111111'1:111i0, 11 1111i11P11Q l11:1:11 IllxX' 11lf'1l1lf1ll11111-11141 1111! 111.1's11:1'1'11111011110. X11011t1'1111111:111:s11, 111'X1'111'11l1'l'1ll1111' s1111'11, 1 1111111' 11111, 11111 1111s I 1'11 11'1 I 111: 5111'- 1'1111111l1:11 13111 111111111111 111111 1111's11:1'11111s11g111g-1111111013 V12S1J11ZIl111iIl1 111111sh'1111'1'. 511 1111 110117113 11101 1111 111 1111111111:1'111gg111'1'1:11s s1111111: 1111-X1: 11111'11f: ",1x1l211 1111711 111111111 S'P1Y1I111"111NS11'1'11111111111145 S13111141:17111,11C11'11111Y11111111, 111 1110 11110 1111I11:11111s111101111111-, 11111:1'11fg1111s.11111111011, 101.11111111-011011111 .',' 1111 1111'1s11 11101'0111111s111 P111111 z11111111w111111: 1911111 1211511111 1"11:111s, 1111 1'1l11111111P11 111111 1111111 111111i1:S1 11111111 111 1110 11111111 : 115 15111111I'L2.'i1111C11.H 1121X'111Q s111111111:Q1:111111gs111:1'1111011 111' 1111:.'s0 ,'13I' 111111 511110 111111 1111S1'111111 111111: "NI1:'111'1'. I1t11111'g:'1:1111:01111111l111-1 1111s S1l'i1I1Q1II'111 1111:1'1:111111 111 P111111, 111111 1111111 I '0 111 1111: 1'111'.'1El1I 1710115 111111 111 15I'1I1gl 111:1' 1321011111 5111611111 111!l' 112111115 121111. '1t1l1f1l111yvC141-11111115 11111:." I1:1:011::11 SI1QZl1i1IlQ'211l11 11'11.' C11YLf11l11C11 111 lL 111111111 111 111181 111111311 g1.1111111L11f' 11111011 1111111 1111' 111, X11 - 111:xt11111111:111111, 111715 s1111111111f'1111 1110111111111111111:1'11'1:1-5111 111111 I1-11 111 O11 C'11111'1111 111111111111g'11151111111 11151-1155 1111:1:11111, 131211111 11'11t01's. 1111111111 115. ,Xa 5 11s 110 11'01'1: Q :11t011, 111: 111111011 1115 010s 11111111 1110 XY1111 511110 1,-1'111011C1:11111 11171, 11111 Q'I'2lK'131xX' 1.11111 ".Xl'l11111l1 21 31111110 T11 111111111 N101'1'111'1' ': 11011: "'1'11'f 5 l'i1Il,NC1' 11'111'01s 11111101 1111:111'1111:1'111111 111 11105110.11 141111, -11111121 11111I'x11I'1i 1117111 1111' 1J'211'! 111111 1ll111T1i11' tI.1l11SI713I't 11.1.1 11 S U :11 11111 ll 111111116111 1111111 1110100111111101111111 Q1-114.31 11111111 1110 51111115 111 : '111CI' S 1' :. f110'f 1K'11,111llg. X112111S1j1l11J2lI'1'1311. 1111 .'.' 111g1111'1111g111111: .:X11111101'11111 111:-1:11. 1 1 1, '111' S N 1.1. 1111-111111111 11111111111 1111 111- 11111111 111 1211 ,111Ql1. 1 11 111- 211111111115 11-1 1111- 1 Lg, 111 1-.1 1111, 11 111N11'1'1 ,i 't:11- Q11-11 31 1111 11 11111gg- 111 A-Q' 111'111-1..1111111111111 A1'111:i1-'X :11----- 1111-, 1I1111111l11. -1111111111111111g .111 ,1111111111111 1111141 X'N' 1111-11 11 111111111111 1111-'11, 111-11111-1' 11-1 .1111 11f1-1EQIlL1"1I 1111-111-1111 '11111Z1111111111-1111111 i111 11 '11111 -.1 1-1 1111- L11 1 1112.1 NX11111- ax X111 111111, -1111-111 111 1.1. :1 ' 11.1131-11-1, 111Q1r111-11 111111111g, 11111 11111- 51111114111.:111'1- 111111 111111 X1.11' 11Q1- 1111- .1:11 1111111N11111- 1-1 111111-11 111111 1111 11-11111111111 1'111,11- 111 11 .111'11N11111- 11' 111 1111111111N+111-1 111- 1111-1 11111 '1I1.1X11 1'1- 1111111-111111111X1x, "X1.111111-11111.1111111111111-1'1r11 1-f .k1l11x'X11-'1l1'111111111'1l111'I'1'11I11'XX'111'1M X1111 11-1111 11 m1111.1w11111-111111g,1-11111111-11 x.111'1-11111111112 "1 11111 11 11111 11.1 1'-',., 11l1J11I'111111111Q4 111 111N'1N'111 111111Q111. ,11111 111111111111 1 1 1'11-1-1-, 1'11N1111Q11f1X-IY,1lN11111IQ111l1I1 1111111'1-. 1 1111 QlEX1VQ111.'1X1111 1111-1 N111111'-. 1.11111'1'1'Kx.1-1111111 11'. 1111 '1111111111-1x." 4 N 1 L 1 N S 1 11 1 11 4 N 1 N11 1 N 5 ll x x LL, 1 N x 1 s 111 1 1 1 11 1 N 11 N lNN I 311.1111 X ' 1 N 1 1111s111111111I 1111 xI1l11L111 11x1NX11x1111X1111 11 1 11111111111-1111111111111:1111,-s111'1111e1-111111111111111s111'1-:1111111:11111'111111'1111111+e. 111-1111111-s1111g11111111g11s. 11. S, 111111:11111g1-11111-x1:11111'1s1111113 111-11-0111111-11'1-11.1111111111-11111 111111 111111111:f111113 N11'?1111N 1111.11 111Q 11171111 1' -. 111:1'1-1111-1113111-111-11111311s11111111f111s11111g1-1111 1111111111 N111 1'1111'1-11111111111g111111g,111-, 111111111-111 115 l1l1111511N11I11-11'1 1111-:1111111', 11'111111:1111111:111111111-11111111'1:111111111-1111 111411 111-1111. "LW 11115 :1 111-115111 111111. 111- 11111 .11111 1111111. S111 -1. 511111111151 111111 111-111111'1'. A111l1 2lI'151J1'171 11:11'1111s1g11'11111. 1'1011111g 111111 11111111N111'11'11i11." S111-111111111111111111, 1lIl1115.'11K' 11:11s111-1111-1114, 1111:11111111Q1111-111 11121 1 "1111111 1111' I.l'111111N 111 1'111111,1111.,11111111:1, 111111s111111 111111.11 1J1w111'1-1111g11,', .2111-111111111 11111'1f1111'111-111151111-, 111111 11111 NIK'141L111,B 1111f1lALA.'S11111511111191 111711, g1'111'1 l1S1J1111, 111: su1:1' 1l1jI'11'1l111l1 11111111:111'111111 111111-1111:11111111:111 1,:1111' N1111'111-111.11 M111s111:1s1111111:11'1111'111111111111111111111-+s, XY11i11 XY11111'1 11111 "1,.1111', 11111111111-1'1:111111111111:1:11g11111s1 11111 1'11z11'g11f 111111111 11g11111s1 111121-, 111111 1 11.1111 41I1iQ1l1 11111111 1111s111111'u,g11111111111 1111111 1111116111111 111151 1111g111 11.1111 1111-1'111111111111111111 111 1111' 1111 11-111-11111-1 l1Kffx1111-11111711 111 1111' 11111111i1:111i1-.U "1f11: 1 lf111L'1.lf111111i1311951111111311112 1 11:15 1111311 11111111121111-11.11'11117j11'1s. 1911111111111 11111-5- 111113 I111111111s111e13 N11'l11s111'1 11.1s 11'1-1g111:11 111 1111-1111.1111T1rs411111 111111111 11111 NX'111l11Ili4,H 1311. II 51 112117111 s1111111:f 11111111 1111:s11:11x11111111111'1::111111i11111111111'1111111.111 S111-111-11111 151- 111 111111-1: 1111 S111'11 111110 51111118114 111111Q, Ag.11111-11111111111111511e111'1-l1111s11111, 511111513111 11115111151 111:1111111111 1'1 1111111111111111w1N111,:11111 11111111111s1:11s1.11111111g'11131111121111s:111g11f1 1 .-.- 1-1111111, g11111 111 111- z11111- :11111 1111111113 1111-111s, 11111 S111 '- 511' 112111111111 111c111111l1j111 111111 1 111111: 1-11111'1111'1:11 11311 111 111111 1 1111113 111114 111-1-1-1 IQ11 21f1l'1l1' 111111 S11z1111:s JC111'kf JL 5111 fl 1 -'51 ,1 1' 1 1- 2 . 1 Lf QS V 'Q' Q K K HT YI Xin w X I N XBQSLL Q ' V 'K X IUXX L L N N n Ill XM I H H. 5. Fl 11.f'r1ff'z' an ., flgll xc wvlux-1 xnwxfu.11-:- wux'1x.m11, 'l'i1'c mv rwl limp pilrglw ix 'f1:w-.a.i- kI,1v M1 .lmlgv 'hw ll.-11. . IIHA 1 mlm. High Nd HN!1L'L.iNI,.1:'umigizi 512' vuwlz XYYLEH: ix N11!'1'.'.1v'!xw11!'E.l1 .X1..i12:.-1wwn'x.u. :zuxix.1'.N4LQL'ixi'.4. XXii:.I21uJ1w1Y .Lm1?em1.Ux .11 'x XXlL..xpuZ1.LN 'HN' v 1-. "dur" Qririxf' "N W1I ssxxxvzw,-1. u"1..1'wl wi' ww I Wx. Qlllrcil XXL'k"'n'l'sL'vN1 I .LQ 'l v1"p m "w ..n'f..Xf l.ixL'N 1Ifv1Uwrs..':'v'1' X111Thy'HIHLW'iiU411'XY11IMEN ru-.lrz XX -npr. tr.:1l.v um mum .Eug- UU''.wzLt'r13i':.iNw.A1s.v.'11:id1.'.1-'fm-N .Xxx-i.ivg'.L:"i1:g ,f-1L'..'U.-1.1 'I l".1x'11imx'c ill. 'llirugx su11.c1'v. ,www 'mmf nil' :IL-Ij'M.1ixm N: My vuiu Ll Hits:-'MXI1 vlvrcl' l.wfv1,1z:iN1M.1' In-z'21..Q' fx. mv lur '1'nQ4r1lpuTI4JH. XT11LfYf..L.3. 115' vi' 41p x.'i...11X:n1:z,- II . N1'a'u11vc1N.Lgw3.L11'11w'nr 1f:.':Lwiwi'i-vlxxixl' inn' ww 'ww .X n-llwx w'IEil1I-- ixxzzdx .Lf 41:1 wL"'f:.4. :' 'Eu 1 u fxxx X XXXIHN 'H 1- -Q. E.. N SH -'- 3-W.-2? -ww -ff 'fx -'Q 1 fs.--1 C 'S I "' SSS! 1.4-v 19" 4 Egg J -1 -.-'A v':"' lr x 3' H I lr- Ji, .0 ,gg 1 I ,- I -1 51 E Q-fail' ' 17" 3 trfilfiir 1 gf "Ik, sq- qs LA 3 r -1. Y.- - ff-'4?E:'r- 1 X 74 -'lk-4' New QQHKS Jiolcdled QQ Lnbra-my Shelves TNI NLII Xl S I XIIN GRXNINIAR' Xklx XI: I 'BIIUI1 11111 I1 wx or I 11111 111 I111Il1L1 L,O1lI e 'Xrlxank IL 111 com Q 1111111 ut pub 1 ILI ,Il HI und In U 1 L I I utuu S11h11111I 111 ,U M 11l1 1111 N 1 XKI'1llll x xl L I A HUM I t X 11111111 1111 Inu ot I 11 LIIIOI L tl K L H U' X 1 o1I"11111Il A Studcn I IIII IRIXIS OI ILX XNIINXI 'N XX1ll Rexno I 111 1 111cI Lelm Ro 1 I L Tel ll L 1. ou 11 ll uw nous mp 1111.1 e 1lllUfL1llS md stron 1 I 1 , CLI N 1'111l-. NIOII 91111 ll 1 111111 111 111111111 I5 1111 O I IW 1' he X11Il1f11x X book 1sl111l1 Sl11ll 1111 111tl1 'LII gCIlCI'dIlOIlS New 1k111x able 0 It X Ink Sllll 'XIX LOL IRXI II I LSIRXII D XLIIIXBI I BOOh" N11 1111 1e11I1I11 NI lto111L of 111I 1 It 'eo' C cf ull 1 1 111 f Il Ldgm 001111 no IIXRILIIIFIC to Inc-1l1111e11 111111 IJI11 1115, Price 3 X INF 1 wfo 1 LII I'lIlL LL11I coppu 1110110 .-- . ., 1. . ,.,..,..,.. ,-. - ,... , - F. Q. .1--'-,511-jr-1','1j1 ' " if ' .- 1, 5 Qi.-.:,1f - f-5-Q52 ,. ,--. g - f.:-1 '-2711" , , +2-r-21ffs2.1.1 1u.ff1f:- - fg 2154 1: 1. 11-fqffl-efffelll IL ' H O '-ia ' -PQI 'fiizlvjf -223: . .' 'Ie C-'. . 44-fgyfiiif, .::.i:E!! . , .Qg.f.1'1 -I - " Pmflsfgf I - ill? Ov ,i .-Kfffggl -. Hug - !g'g-3335:-wg--'1jf,,. :Q 355115: -Q 191,31 -5,3 sw ,fl 155 'f .. .--,lr -, .1 -'-f'1l..g52...a E'3:-...L -.' V-:,:1A?11Q:f 3' I . 'Mn ' . t" -::Q' ll. , - " "1 FAQFLII'-'.. '?- .1 '.: ff' ' "-1' N-..--f "" 1- ,wx ' -...-4- .,-f" ' I6 I . -s qv--JN 5 , I.-:3.j,r '1,,,J.e- Q e.: -- -'f -:'l-4-h5'Sg-iw f 2 --. iff' ".' .-. C.I7'.l!1N,'l'lf .I,Yl? l'l1'lf,'E LLSIT. "FRI . 'l'llIi I'IiI.' ' '. UI"I'lILfIf IO 'I'IIl'l " 4: N ,I ' J . . .I S'I'I'lJY il.Xl,l, ANI! ll. I . '.XIN." I3-1I'1'o'.li. Q A lcr. A S Alf II:l1'1I .lLjIi. I,1'c1fc.'.111' ' ,z ' ' S I V N I 'Fl yi ' Jas. IIFX lDz111iI-lG111'cl11I-1' O1 1 AIl1e111osI ' pl tc 55:1 1111's ,W lkl - I. XV' 1cx11l1111:1Iu1'v 1105. B41 111 I' 1311. 35 1"1IS: lIQf"1I11"1H'11f1' teflp filllffl 'IC I Il 'I .. 'I "1 PM I: MMF' ' x1l1 ' the :111Il ' l11111a1-II 1:on.I1'11cIcd. fml ' ' I1a. A1 'III 'rm 111 I . 1x'l1'vl1 will nut mtl -1 Im' Izvk Vi-lI1,,. I. IIILTIEF U1 the Izltm 5 IA A, I an l 'msg 1111--z1l'1-s. - lc I I ' ' --'1'111a DEIS1X'I'lC W1: IJIIJ M11 1'1c'1'.1' '3 " - " A ' 10-Y" likv 113111111101 1,111 ' 1 1111, 'SN I 5 HN- .XII i111'i1lc11I of scll lI'T'1. sp411'l4Ii11g :1111Ii "'Ii11g. A Vmlllllct A UCCOUIII 0' all Ill-251' TUVS 5 ll Ill ' 11.-cc 2, Un... fax 5 "P 1-51" 1 'lx I, B11 ' 1 . gl-' A In ' Itcmrcsi' ' tai ing I11 A ZIIILI IIIIOS. Im Itllgl Il 1 A 'I th' ,V " 31'-'U' A wo" ' 'zxlu ,I f11I111'c III-l1: I -1s.v'l' . ' 1 ' ' ': J 1 " . ' ' '.- ' ' "'I'lIIi .XRT OI" IIIEI "I'Y ' - JI'i . "1ON." A I 135. A .-51. -UU. " , , .' . L 1 I I L" . SLI. ' I I, . 1 ' ': with prnrlralit I 1 l1O'. Czl' BY cl 'Q If A 1111 li11I' g,.g"I 1 -s. 553. " 3 ll-Y. I ' 1 's , L' ' ' CI' Af. ' 1 1 .U 1-nf an ' 1' every lligl S 'I mol-Mr. 5 . "'II. 'L s. ' " 1 11 1 IIOXX 11 111 mlx 1 I xx X1 1 N 7111 1 I 1xN1l N 1111 1 OXBK 1 CN f I 11 N UXX11 N 1 1 1 1111 ' 1 ' 'ISN R1111111 R111111 0 1 11 11 1 11111111 1 X01 101 Xf- l N 1 1 ' 1 g, L UU 1 ILX 1 J 1 1 1 A ,-.. 1 a.. 7 1 1 L 110 l OI L L "'1'111f N11S'1'X1i1i 111" XIX' 1.11'1'l" X L'11I1'M11111. "X11 1'I1, 1'.X1i1,1.XfX11f'N'1"' 1311111111 511115. 131 x1.l1'11l - vLl1 1'1'. 1111' 1111111.11 1111121111 1 il 111.11'i1'.11 '1-1111. 1211111111 11.111i.11111'111z11'V1 1:1ux1'11r111'1111'11g N11111111-11111-NI1111111111 111111 N1111111'1'11.1x111'A1 1'1.1N11,N: 111i1x11111111-111111111, 1'1.1Ns 1111 1-111151 1'1'i1'1'.11S1'11111x. .X1.11I11111111 511111-4. 1'sl1I111X 1111'1'51111'.11111i:1f11111'1111' 111 111 11l1il1111111l1A1, 11111-11.1111'g1111if11l11111 N111l11L11111111X1 11.-1-'1'. 11111111 1 '1'111'L'1'ii11'. "1l1.1. . 1'L'1, 11111 145171-' 11P1,1f.' .SSH -. 77 .' 1 ' Y Y i 5 4' 7 " 1111.1 1X 111111. 1 .X1 I,1xN H5 Vxgllukx kluhllgmll 1Z1R11111li11-1111, Xl. 11. ' X 1111511 .11111 111111111 1:111'11I XC11ll4l1 11.11N 111211111111 X w111'x111 111'.1zi'11111-111'1Z.1111N w1'11 1111, 1 1-1-1 11111 1Q111N11':11i1111x 11,1 11111-11111 L'l1.1111111-1' k'1II1 '1 11111151-1111111 111111i1111. lZ1'1'I'1NC x1'1'11111A1:11111111111i1'X, 111 1'111'1'f1jg11111-1'1'111-ux. 11'111N 1-'111:N1111111A1 1111'1111I11111'. 1 1111111 1111111 X11. 1111111.11113 1 111 111l1I1vX 111111-5 ill 51111111-1111111111:11151'i.11. 1111114111111311111111 I111:1'11,11, 1111111 1111111 1 111111 111111 1111-,1N111'1w111111111111g111, N1:11'11 '1.XX'l111 "'1'111'Q '1'R1f1f 111" '. XX'1.1'f1Jli1i" "1Q1'1111'1'-19.1XX1':11.XX1'11Q11X,'1'11Xv1':1J11X 1il"1XI'1f'lX 11119111111-1'N-1 1.I,1. 13.. 1111, 17. 11-1'XX'.11111'XX'111111i11gt1111 XX-U11!Il11l1 1.1':11Q17111'iN X11 111111NT1'1111111-1111111Q1111'1'11N.11111111'- X111-1111111111111 11e1i 1111-11 111 111111 N111 '11c1'1H 11' 11111 51111 1 111611111 11111111 1113511 111.1'Q. 151111 1121N1x 111. C111111 111111 g11111 S11 11111. 111111 w1111N1' 1Uf1'X':1'11X' .1111 11'.11'11- . ,b KN 1'z1'11. . 1I111wtr:11i1111N 151' .Xs1 1119. 111' 111111 11' 1111 w111111c1'1'11 f11111' 11:111E1.v ,1-, , yr' 1' .1171 11N1J11. ,1'11:11'N. -,rf 'L' 1: V '111lL' 1111 N1 111:11-1'1.1111i11g 11111 11111111111 '1'111N if 1111- I11!1'Nt 1111111 111 I111' 111-I1- XXX" 1? ' .Lf 111X'1'1 111 I111' 111,112 '1'111' '111i12 1x11 .111z1:111',111n11 1wYil,1, gz1i11i11g 1:11111 .X 11 1i w1111'11 if 111"11g I'CIll1 111' 111 111 111' 11f1f1'z11'vw111'111. '111l'11l'r1 111211111-1' 737 1 1 11' 11 1111-1111 111 11111111 111' 1'1b11s111'1'. :11111u1'11 111 1111 --11311111111 Q11 1 iff 1, 1 1 1 V '1'111'11 L11Y11L'11f1111i1,1I1'I'1'1N wi- I. ,xwu 14' 111- rc 111 .1 1J1'i,,111 3.1111 14c1-11s1'11x1- 11 1 'T 11 -. T11- 1' -111 " 1111-. 5 1 1 1 - ' . 1 111,11 1 LJ' An:-A LX L Cllaxsg llmcoralllm UI N N IK V L l V l 3 L N C l NIH K 01 511 4 llmr L 10 Q lrkllfllfy thy L ut 1 1 Y 1 L dr: L llll. 1 Lf 4 I L not N X 'ff L in lf u XL lllc M ll xx K JN 1 lah.-rf Q 9 ae, X A., Swain-,v DEW K 1 lf. S, 05 '11 1 Z ,KA . XX'l1-x'Nl1m1lllwcmm'zilwulllwxlzlluc'ml1x'ix'u Ol ilu- wumlrmxx l1l'llllJ1IIl'.X ' zxgzzrilx OI llzv gI's'.Ll :xml xxligrllkx vlqlw ul 'llIll"l'k'll ll 'm' XYl '11 all rvl1l'1lvmlN l11lXL' llmy ww wirll xu1'z1n'ilkx'? ll: gru:L'1wwx.ixmxxi-ll4l111111nl1115111-luglln 'lllw I1'iv:ulflligwNullllvwr:1'lll:l1'urwrt lmlruu XI1l2llllllL'lll!l7lL'Xl lrzlilxfwr 111i'2cl:11nIl1u.1v'l lllxl in ll11'l1lllIl'rUl'11ll m1l':1r'l1:+ uslzlozw 'lzllw nm NlilllklLllllll1lLlL1l7UllllXL'1ll la-:wgllx lizlvlalluwislml-ll.:1n' luvcslxix .lz 5. :ll '-.1 1. lu ilu' -flmol llml lumps ,lx wc clcl: 'l. .Xlll :lll 1lNKJll1,'LlOllXL'IlllCl lc'Cl11NllL'.Lf l ws. lm 32lNNllllll'll in lllt fuvc ul il v wliC1lIiml ,Xml in Illv vlglv ut llllll'l1lN llvu. wlwrcl- unc' l ll L- . XY "xv lvll in-lliml. ilu- ll':1m-snllfulxl' pn-4-l-pix XVI . in lay- xxlwu czwlm isfzunml tln' N' ut ' 'z ' l l xx lwkxuml :Ill l12lIWlL'xNllllllilllllll XX"ll mn rcvzlll ilmugu-111 alufnls we ll: V- nv .-Xu l t'5llll3llrl1L'Ll Vulvs wlxirllnllIlxuxx'u1'lni1lCl1'11lx, Rv wxmlsming 02ik'llXXllll!3I'lLlx.'IlIHlIl1lI'ILIlL'xl!lllI'll1, Ol ',','lIll L'llllllt'lll1ll lleclctlw lw so lilsl. Tak- from lx. the IllL'lIlf71'lt'm of tllwc Vvczur liutgrayi11z.NL-.zmllll uqlmllul of lllc pmt fNl:,'v- l'L'lNk'lI1lH'l'Stflllill alll-vs.11:ial -ccucwol jwlvz l ': 's. Cxs'X'.lS1.'1. 7 . N, - I' 4 I ' ... 9 - ' , -- ' ' :tha l E , . X ,. - ' x". ..- 4' 'M J WIP 1. my B, 1 111 1 1 1 L -1 ll 11 1 1 N NX 1 11 1 1 x 1 1 1 N 1 L 1 N 1 1 1 1 - 5- 111 51 2111,11121.:f1.1111.11g7, .112 Z1111 111. 1-1111111 '111 F N11-111111111411 N11114 X Q11-111111111111 -I1111111'11.11111-111-1111'111'1.1-11111 .11 111 1111- 111111111-11 Q111111111..11111111-1111--1111117 1' 1'1'1'11111'11"11111Q1,1 IZ 1111-11111 4111, 1111 .1.1 1111111111-11-111-1 .111.11 1111:1'.111111g1111-1.111111-11111111.1g1-11111-11 111111-11-1111,.1111.11111141'.1 111.11111111111111111-1-1111111111-11 1111'1'11111111-111.11111-.1:1111111g 11111'1-1111, X1 111111111X 1 -111 .11111111111 111 1111- 11.1 '11g111111111, 111l'11 1111-11-X 11111-1.11111111-.11111-11111-.111'1-1111f111" 4111111-.111:1g1:1121-111111-1 111111'111N1l11111'. 1111111'1111-1111'1-1111-1111111411111111111-11:111-11111111-111111-1111111. .X111111111 1111-11-111411111111 1113111111- :111- '1-1v1111 1-1111 111113 111-1'1- 111-41111-'11111 1111111'-Q. v1x11"11, 11111-1- 1-1111111411111111, 111 11 1111 g11111'11, 14111112 11-111111-11.111111111111-111i1-11111-111,1-11111111-1-1-11111-11 11111-11 1.11 1111: 11111111-1111 111311111 .111111 1111- 111111-11 1111115111 1111 I11Q111. ,111I1 1111I1111lQ. 11111-11111111111111-1111111. 1111111g11511111111- 111111 1111- 14111 g1,11'1 111 1111- 111111111, 1113 11111111111-1'11'11111-11114117111'-1:1111111111-111-.11,11.1:111111111111-1111.1g1111111111-11111.111111 111Q111-1111-X 1111111'1-, 11111511 '111-111-11111-11111111111111114111-. '111 14.914 111 11111 1 11111-11 1111111.11- 11-,111111-1 111-1'1- 14111111-11 111 1111's1l11,1111-1111111-111-. 11111141111"'111i11'1'1X1'1111111 111-11.11111-1.1 11z11111- 111 1111 X11-11. '1'1111-1- 1121179 11q11111-11.1111-111111-111111- 1111114 1.111111 .11111 111-11-111111111-1111 11-1 .111'111 11-1111111q 1111' 11111 111 1111' 1'11111'11 1111-11. 1111-11-.1111z11111'11111 11111111-11 1-11.11141-. 111- 111-111 11 1111111111 S11111- 21111111-11 .111 1111111-11 1111II1Q 11111 111111'11111 51-11'-111:11-111-11112111,11111111111-4111111 111.111-11 111111- 111l'11 '111-.111111-1 .11111 11.1111-1-11, 1111 1 1 K11lIv1x 1-113111111111-1111'1'1111111',11111 1111-1 11'1-1'1-1-11-1111111111-1-11111111-1111111-11. 11I11'1i1I1X'1I1Q11111l111i111111LQ1111-1i1111111111i11111X 1-1113111111 11111-111-1111 1111 11.1111-1 1,11111g111111 114111 g1'111111 111111 ll 11111- 111-11 l1S1111'Q111111'1N1'11111111111111111A1'111I1111XX111I11l111111111. .1 711111111111 1121111311 111411 '111I1Q1. 1111111q11111111111111'1-1'1-111111111111'1112111:1 11-1-1. X141111 11111111 11111 1111-11-1111 111111 H11 '111 Y1!l'11TVV-1l11i111Q'1111g1'1111'1i11'111111111-111111111-1 111 g111E111g 131-11111 11 XXII S11l11' 11111111 1111-.1111, 1111- 2111.11 '1111-11 1'1-111-1-1111--11.11-111111-11 11.111 NX 1111- 11111?1111.1'1w1111i114111' 11.111 111111111111 11 1-1111111-1: 111 1 , , 1 1 1 1 1 fl' K. r 1' xl' 'elf' N N N NN N N N N 1 N N N 'N 1 11NN N N N 1 N N N X L N NN N NN QN1 N 112 1111-11' 1'P111111l'F. .X 1111N1111111-1'N1!l11'11l1Q 11111 4111N1 I1 5.1.11 11.1111-1 11111 11111111-11 111-1' 1-11g.1g1-1111-111 -.x1111 I-1'S,11.5 1111IIl1IIg'. 1113 xx'11 11 "-- 111x111-1x1-11.1111111:11111.1-11111'11-11 111 1111111-,111-1-15111111-11 1113111111'11xx.11'.11111111 11l1f 1.1 QQ 111111-111's-11'1'11xx'. 1'1"1 1111'--11:11 11111g 11-.11-1111- 1111-11111 1,'! 11-11 1111111141-1 11111 111-1113111 111N Q111-1 '1x:1. 11, 1,5 1i --LA I1 I1N1fX1'1', .Xx-1:1x 1111 1-11111-1N1111-111-1'111111111-.111111-x'111 lX.- N111 111N1111111111111111111111'1'111N1-11111 11111A1111111s1111Q. '11111-11 11x'1-', 111 11-.1s1. xx -11- 11 1-11 11111111'.111- 1111xx N1-111.111 x1.1s 111'11xx11f 'l11111N1111111111g1'1111111111111-11 xx1111111111s1-1111111111g111191-11113111111xx411111, .XI1.1N1.11.11111.11g1A.X'11Q11111ll111'111l1111-1'I11111'11I111'1111- 111'11:11'11111g11.1xg111111411-11111111-1-m1-N111.111g1111111111g111g'.x'111111 1111' 1111-11111111 1111' 1111111111:1111s. 17111111 :111.11 1'.11111- 1111- '11111411x'1111-11 111:11111xx1.11111N111111-xx111-11-11111111-Q11-111111.1111:11-1111111-1111xx11-11. 11111111IlQ11!111l'11l'1'N111'NN11'1111111'41l-1-1112 1111-11111' 1-111111 '111 111N 1.11'1-11111-111-11--11. .'.111111-1111' :1 N111111.111q11111.11s11111111-111111111N111'11111g1 111111141111111-1111111-1'N111-111-1, 111112111 1111- g1111111s N1-1-- 111g211'11x1111'rQ11'.11ll1L1ill'-11111111111'1'11Q1'1111111'111'f11XrX 111111 11.1111111111g111'-'fx 111.1xx'11111' 111,11-11 111111 1111-11, 11111111-111,111:1x1111-111g1111-111-11'.11111- N111'.1I1Q 11111141111 -1x1111 111-111N 1-1 1-1' 1 Llll-1 1q111N 111 1111' ll 111-11x11-11-41.1111111-111-1111111-111.1111-1 11!1111111Q xx.1N11111-1-11.-1 111 1111-11' 11.1111 :1111 11-g111.f1:-1 111:11 1114 '11111 1111111- 111 1-'1'11111- 1111' 111 111N1:1111 11IQ111, z11111.1N111-111-111 11x1-1'111-11111-111g1-111 1111141-, xx' -11 1411111x'111Q 111"11' 11.11131-1, xx'111-1-11-1111111111111111111 XXJ11111x11111Q1' 1111- XX111'1, 1111111xx'111g.11111-111111 111N11111'111111111z1111111g,1111- 1-11111'N1-1111- 111-111 xx'z1N 11111'N11111g. 1111-11 1112I11111Q111.111111'11 111-.111-11111.11 111-111.1-1111111111-111111111s1111111 1111 ll1l11I1.l1. I1111-N111111'11N1111111111- 111-N11111111-11-11.11 1111- 111 1113111 :11111 1111-NN1-11 1111141N11-1. 1Q1Q111 11111111111111111-3.11111-111111111-11 1l1'N11111111, 111N11111g11, 1.X'1I111'QN 41xXvl'1'11111Q z111111g N11s1:111111x'1111111'g1111111.x 111111 1111- 11111-1 11.11 11-1'11111-11. 11111111111-111111111-11111 xx'1-111111-1xx'11111111111111g. :111111111-115xx'.1411-11'1-111-111 xx'111-1'1- 111- 12111111 I1 1xx' 111111 N111-111-1. '11111-111-111xx'11N111f.1111-11.11':11g111 11111111-111111111111111N. :1111111 1111-x' 11111 11111 1'11.111g1: 1111-11 ' 1'111l1'Nl'. 111-11-1111f1-11111.11111-1111111111.1x1-111111111- 111N 1-11:111 1'1- N 11'111111g 1111- 1'.111x1111N 11111lx, ' 1115 1-1111111 1 :1111-xx'11111-N11111111111-11111-11. 11141-1111111 111-1-11g1-11:1xx11x' 111 11111- x1111'. 11111 111.11 xx'.1x'1- 111 111,RS111Q ' "' " Q TN , 1. 1 1 , e 1 11. . La . 1 ' . , 1,1 L, .fl lollls SCLIIILL Ulm bww x N L Ixus tml! Il N 1 NL 11 N xx LN nut I 1t,X L Q nlru tlx A lgl f Nll e Null N w v s S lull L L L N LXX Illnjlllml s Us fm 1 1 tu Cmlmpullpml 1111 P lllllll Nl 1 tmuf' lt: umm mv 1 x llx SLIIIILIL, 1- L lv ex Ntulx xx N 4 t x In Icl 1 ll Lf- X s N gl 1 1 N N XX ll S Q LI 5 L, S N d mgpr xx is ox gr ,xx xxulx L ll LN I1 N y UINL 1 N 'J 1, 5. H. 5. I ' 5 J ' xl 1 ll -. 1.'. H: xx:llk11uxx'tl1z1t rlueywflul-I lgvepxlptlxnni'111'iLms1mw111ltl11't'1wm11lu: .1 ' PI O Cub K if I f',gllL, :mtl thus Llmy rquxnl un. 'flue fllll ILM Il 1wqu'i.'11 illll1i'IIlt'LlIllilllk', Z'I1 l flill '05 he 'af free. At las tl urzxchwl the fmwt hills, :mi thvxv was uw vlwim- lam In 1-nu-r ll lmlwwxx' xnllvlx' I' " Y' '1 xml, Tllilt f1yiIlgll11lSS, still lJl1I'Sllillg, surgwl ull .mil iillv-l thu axllxywll 111,111 shin: tw fl , Puri- tliwlszlmll1':1x'111uupullk-1lwt'1u11w1u-sixiu. 111111 lllmtixlg, turning hi' In rm: illlu 11, wzlf in szLf:ty, while the I1 xml rnuxul H11 up tllkzm-.m5m1. lhfihuv lung llm : fwxx'lwys IALll'k5ll ln' in pllffllil, to Cullum tluemttlvzm-11l1'iu:1lu:m lmvli f11l'.LIlll1. A fx ' wt' hu-1' as Illllllillg' SI nl gaming nm-1' 1I1ufw1111'sv1+i Illvilk l'1'i'1'IlI Inu-, hu sm :1 hu fjlllli 1'inlQrmpicily.xpp1m.1vl1i11g'. QDII ll mfzuwzl' viuw lm listillgllklln-ml ilu- 1111-ss wi xx XYUIIIQLII, :uni S1JuIlSIlC1l2l5llL3xi up. 1711111 full r11im1lutl1uystmfi gazing :lt uxvlm wtlmuxg spvuvl1Iuss, iI4f'iI1g,1' r ' 5SiIl1IlIiHIl. Il A g.'2XYlJL51-HIL? llilll ilu: um- wllw lull Sl SII'2lIlQ4'lf' 1listl11'lmml his l gl N xl ' g thu ght. Sl141NlLjll-' l1n'lJL'llk'l1l lll'l, 11111-I nwmgllitifxll uns in l1L'I'lxf't'S, :mfi in I h 1' 1' 1 1 r 1s-Q grunt jwy, II 'iL,'SJUl1 wld, '1xil'Ull4rt l1vr'lf:LsIm-I'11 SllI'l'1JllIlniiIlQS, flw lzml mmm flbl' llixursiml. out I X' llI1ClLJ'5I"lI1lTll in thu fz ' XY -it. llarlb' that Illlvfllillgf as ilu: ww Lglliiug hm' i'l15l11lI1QlIY fill -, sh: had disc avcmnl the stzullpmlu, but wllull ilu- 341 ' tlml Hy' lg' tigllru zxllcml, the KWJIII11 sm mul ' rcpr Sl my nf l1fmI'1'u1'. Illllllliliililtflf' slln: llllll wt wut in p111"1xit.m+lllmlQlrrivcmlzliti-1'tl1u I .-X f- ' ':r's Mt 'IA Hlllltimg luit thu Is.Ll'liI'L1Ill'h2lllllll1k'SL'a'Ill!i XXl1il'llIlIl4l gl'-'wil filllliliill' Irv , ' hir in the px it lrcn: ym:.u's, 111505135 rnmistullwlzlslur pqwrwi will llif wmllmxmil us, his tnitllflll f' h f, ami ll1Cgl'.lIl1f xu::tv1'11 Crllllllfj' but Nlulwh- wl-111 with lmim. li. S1'iw1'11l-.1g, I '. S 111 k H xCbQfWk1111'6f,fQ 1 1 1 N s N x 1 1 X 1 rl! X 1 1 -f5'11.111fi'2 1:11'711i11,1:1s1 kX1f1fVf'111.11,1 C1105 '11.T11'11,!'ie1 3111-,i,"--1,flCT'4fi?111 1 S 11 N 111 11111111 "11.11?5' 11-1111 ,N 11-f.111111-1-1f,1111u 11111l' 11-11 11g1111111X +11-111 11,111 111111 111511115 111'f1511111'1'.11'1111s 11-.1x111X11111111111111--.111-1 111111-1-111111"111111111'1-111'11111111111.1Q1111111111111111w, 1ff1,1 1!11,f 11111111111-,1111 N1-111 ,11111 11111-111x1111111- 1.-11111111411111 11111- 1111111118 11lKx1ll, 1111'11'-11111111 11111111 s1:1111111gz111.1'1111111'. ,A ,1f.' 111-1:11 1111111111'1'11111'.1q11g1'1-1111-111111-1 1.11711 111-,11'1111141-111111111111'1z1111'. f'1' 1 1 11' x 51 11111111 1 1 1N1111'J1X 111-11 11111-111111111111111--11-111111'g1'.11111:111111g-11111511119 --1-11511113111-11111111N111'1111111:111 11111-11111111:s111111'111111111111111111g. 5 X11-.1g1'111:1111111111111111N1111111.111N1111-11--111111111 .11111 11-11'1-X11111g 1111111 Q1 51-11-111 111'11qg11-111111'1'1'1g.,1111111111111111111111g1-11111111111111111111-11. XX1'11'1X141' 1 111111.11'1'1-1111111111111111 !1I1k11'11111I1AQ 1.1111 111 1111'11a11'11 X1z111f111-111 'I.11K" :111'11x11 1'1111111.1111'Q111111'11111111-1 11111-11s 1,1111 X1411'111-1111141 111-11-111I11111111111' 111f111111'11111'111. 11'. 11'. 11'.' 1-1-111111111111,111-11 1411111 -11 1-111 111 1111'111x11 111111111-1111-111s 1111' 111111' 5111111411111 11111311111 114. 1111111111 N1111111111'1-1111-:11111'1'11111 1111-1 1111111:1x1i111f111'1111l'11111'l11g1'21111'S. 5 Y -1, 111'1111'11!11.111+1.1111111111 1111- ".X111-1111"11111111111-111111111'1'1'1'111111111.11111111s11 111.1111-11111'11111:11111-:1111111111111111'11111'11111111 1, 1f"1'1f1'f'.' XXYK' 1'1-g11:1 111 s:11' 111111 1'lIIQ1IS11 1'1:11r1'1:11111:1111114s:11'1:111'1111111111g 1-x '1,:u11111g11' 1111161 1111-111g1'11111111111-111s1-1-111s11111111111111-Q1f111Q. 1 S N X11 1. 'f' Y '1l1V 11111-1111121111-111111111111 "171'111111,1 111".XNY11'11.1141-11, N111111-1111111111'1:..11111'1- X 1 N111111 111111-. 11111 J Y11-.1'X .11 '111-.1111111111111111-.111.1211111-1111111- X:111'31 N1.111.1111- "1,v111' 11111111 1x .1 Ni 11-1511111111 11111-1111111111-111111 x 1111 N1-11111111111-, X , 1 1 K' Y1X,11 111111- 11.1-11:-wt-1 111,N4'11111X 1,1111f111x, f11.:1'x g111111'11.111NX I11Z1111Q1'. 11. 5 XX1.111x'1N-1 31 ,E1111 '111'1f11g', 1 1' ,x +i 11- 11. 1 1-N 11 f -51.111 21411111 111111111111-4111111-111111111 1X111"1L 111-111111 11-1- 11 11: 11111111 111 '11 IIN "1.1111111l1x 1311111 11111--111111-111111 11-111 1111.1L.11"11'1X111'1'1'1'31111'1' 1-1111! xxxvvx " 1'1111.1111'5. 11K111N.11 -11N "1!1141 111111111111-11, 1118 111111111111 1'1-111-11 1115.11 11111-111 11111-111 11141111111111'11111'11--1,11i1N1x H1111-11.-g1111'1111111 11.1 1111111111-11.11-111 1111 1-1111 .11:111-11111111111111z1s111'g1111.' 11' ,11 51121 11N 1.11.1 .1 '111'."1' 31 1'1'11.11.. 1111 11 "111'.1N1.1i1:4 1- 111' 1' 11 :N Z11.11.-. N11 N111-. N11. XY111111: .111- .ix1'1'1'1'11. NY' 11" N -1.1. 1..i ..1'. .X21.11.x1111 111'1.1'1! 11' 1111g1,'1111L1, 11,91-.121 1 .14 ..21,.:11 1'11f1X1"g 1111111 111111, 111111111 '19 11'11t -- . --11 -'1-1111111111' C 1,1g311131 Q 1 1 11 I 1 1 1 N, ' X11 x rf U -12 1' X1 GDR C5 JKMHMBQ, 11 Q I l V R11 111 13 O 111 11 11 ' - 7, .PNN T07 1 ,W '1 ,1 1.1. 1 ., 11,1 111113 11191311 q 1' 'JT .X'11'. 3 11111 1'1i111'i11111 11111115 11 11- 5, 'NN-' I' lxmlmlln wmixxlr' 1131111111 Q A 11 1 , 1, 11-111111111111'1:11'11k1 N1-:11111N. Q U' 'mf' 1 , - v. M111--XX 111111--41111.11-. 'XM' ' NM l1H'L111'H HAM 'l IH" .NHT gl--1 1111- 1.1:11111'1X:111:'11g11t!111 X"'1'il '1. . - 1 .. . "1"'1W' 1"1"' I 'ml ,wx W 11.11111-1 Nl. 11- 1141x1111 111.1111 1'1 V14 N'11.ij.111g. 131 X13 1 N11 -1111 l'12LXN g111x .111- 111. 1- X. K Y ,li A yy I , , , , 116 111117 111111 1111.1 1111111 1111111111111 511, X1111111-51'11:11. D n V I X ' ' 1 -7 1.1f11x' 151101. AVN' ZW NU MIM Lit ing' i 11 1 11117. ,qi N111 1'11Nt1-1' 1141 '11- 1111111 . V ' 1 'n . . . . . - ,zu -A I,1Y111- 1 '1111111115l1lX1'1llxx11l!1. .N,17',1,' 131111 I1 111111w 1311111 1:11 111 XQBL11 ,1 1 -"' .N11--.211-.X-1 N111 YN I1'X11.11' 112 51 X 1 ' -- 4, 5. 111113 " . 1,153-'QL 1 H, rj 11111 1 11u111'11111'111. A ' TH ij---'l'111' l"1'1'N11'114111 111.4 1':111'E 31-1 11-1-11 111 1':11'1'x111g N111'111111g1111111w. Q1 K 1 X L, Is N dkl H 21 x 1 1 1 11 511 Nw N x L l Q, N 1 x Il Ll 1 N 1 K Q11 x l1llw1IwL w -1 1 N x 1 x Il N 115-, 1113113-L,,-11.61 1 L HU MN 151f1f1,1Nl1 111 411111111-N41-1, 11111 11111-11+1- 1-x11111-1111-111 11.1Q l'X1111'111 .1:111111g 1111- 111111 111 1111 12111111114,11111-1-xx-11111g111111-1'1-111111-1', 11111-1'11'11111'1111111111-.1111111 1111- S1-1111111 11111111 1 111 11111511111111111-1'111.111-x'1r11111g. '11111:,I1111111'. 11!111X1I1Q1I1N'1l11'f1X1'1X, 11111 1111-1 1111111111111 111 11111 11 1415131111 11111111, 11.111111.1Q11.1111111111 '11'g1'11111-11 1111-111 11 1111-11-111111111-11 1"1'1I11NN11ll1 1111'1111111111 X1 1111111'1:1,-1-1.11Q1:Q111111-111111111-1-11111111'-z111'1--1111111-1111.-111111111.1111114, 1111-111g1-111111111111 1111111115 was S11111lf111,' 1111111111 11111-11 .111-1 1111 111a111-11 1111T"11111Q1l11 S1-111111N,"111-11111-11 111' 1111' X11N111x 13.11111-1," S1-1-111g111111, 1111-121111111111-111'1z1w1-4111-1.11111111.1x1-111111151-1111-1 1111111 11111-1'11111' 1'11.111111111Q 1111- 11111111-11 111 1111-11' 1 11-.-4, .111-1 1111'1:1g 1111--11 1 1 1 1111- 11, 'x'- 111111-11 1111 1 11 ll 1 x1.1v1:1111g1111111:11111--1-1111111-1-11S-11111'- 1 111 111111' '11111 1111111 1111- 1 1-1' 111 111 1111-11'1'1g1f4 LliQ1111N1 1111 w111111:41'111111. 1111- "11'1'1-s1s111111-1,1-.11Q'1i1111111.-11111111.1,I1111111y.1111111'1111.1111'1+1 11 115111111 s1-111111 1111 III l11'Ll1I1Lli111511311-1w1I'1l1'1i11l1'QI'li11l111111111b1'1 111- 1,1:.11' 1' 111111 N11'11g11:1-111111, 11.-11'.1s111-N1 N 11111 1 11 x1-11",'11115'.11111"1"111-+1111-Q,"111111111111 1119 111w11.11111111 1111111 1111- "11111 1-,' 1111111-' 1'1111111 11 ISI 1111 1'111glf1-. 1111111S-11111111111111111-11-111111111141-11:1g1111Q111-111111111111' 1-1- -111111'111e11111':1'1'1.11111111 11111111 11111111151x'1111.111'111-.1s1f111.111111:1-111-1111'1'1-411111-11111111111 1111-11-.1111-11 "111-11111' 4111111-gxf' 311.11-11111111111.-11111-1-11111.1111.f11.11111-.1.-111-.11111- 5111111111-'11 11-111! 111 1-1-. S1111 1111' 1II 111 1111-1111-1111--'l'11r111y:11111.11111.111-1111111114111I11-1111111-11 1111- IL11' .111-1 1111111111111-11 ll 1:11111-11111 111111 1-. 1'1llI s111 111111 s1'1111g11-1,g111111111.111Yx s111'g1-1111111.11-1'11s11111- s11 .-1- 1, '11111-11 "1'1'-a111-111 111111 1.111111181141141 1114111111-11 llll 111 1111- 11.111111-11 1111- 1111'1-1- 11.111-1' 1-111-1111-11 11,111 1111111 111 11111 1111 :1111 1111: 5 '111 1's 1111- 111111-1'. 111N111'11111'1-111-111.11'1 111.11, 1111111-1' 1'1-11.1111 1'11'1-111115111111-1-N, X11 1 YN1ll 111111f11'11111111111111-1g'111'111111+11111-f1:1111111, 1111 111!! " 1'1- 11,1111 1'11'1'11111N1.111 1-1- 4' 11' -11: Illl Nlll 111 ' 1" 1111-13, 'l'111:111'1:e111'1:11:f11111:11111'1:11111111-1'111111111:.11', 41, XX'.l1il1l11lQ 1r11111'1111111 111 11 S 1 N 1 s1s1 1 1 N 1.1111x11 S1 1, 1 IX 1 ,vw 11111 w 15 N N N1 S 1 I1Il1 1 X If H1 N 151, N L 1 X 1 S X 51 1 x L ' K 1 N 1 2 H 1 11 1 1 111 L 'X 1-11111 1111:11:111111:1'111 1111-1z'1'.111:11111-1-111:1111111i111111111. 11111111111-11s1-g1111:1 111 11.111 1:l'L11i 111'111111w1:11 L1 15, g, If 5 i1.11111111:1'1i1111:111111, 11111111111111.11'11s11111:1:x111g,11+ ."11 1 :11 11,1 11111111:1111ys111g1'111111111g,111:11111111111:11!z.'11 1Q11Hfj 1r',".1If1,1'11f'!1.1' 111f1 K, .111 111:1'111111g 111 11 1111:y 111111 s1: ill 1:111111g11 111111111 1111' 11111: 11111. 11.1111-11 11111111C 51111112 '11- 11:'1x'111g'1111:S1:111111's111111s'1:44111111111111:-1111111111111:111'1g111'1111111111111 N1 :1 ',111:111c111:11.'s s111'1:.111 11141: w1111-11111. 1fv1:1'y11111v1'11111111: s11'1:1:1, 11'111111111: 1111:w1:11g1-1' 11111' 1111111:g1'1:y'-11.111'1:111111'111:s+111.111, 111111111s11111111s111:1g111111'111111 11111111111:11111:11111 111:111'11 1111111'1-f"111 111 11112111011 S I1111111. HNY1 1119. Xv11l1XX'21S11?H "'11111:y11.11111111-1111119111f"111:e1 11gj111s11111111:1'1:1'11111fx1:1'111:111'11111. S1 :11111:11.'1:1111 1411111: 111111 1111111'1.1:11s 11,1x'1s 11'11x 111111'111:1'1:11 11:1'1'1111y. 1911 151.1161 ",' 111111- 1111' 111111 111' 11.11111 Q1 11211111 111-11911lf11 111111111s11:.11'1:1111w111111113111111:11111111111111:11. 51111111111 x111S91'Z11I1Lf111I1111I1f" 1111111: 111111 11141-1111111 511 :11, 11111111151'1111111:s.111111111. 1 111115211111 1121s f'!'1"!7f1".1 f1'1""f1z'1'f f1'f'1"'!1'." 17111111:1's111111111111119151:s1'111'11:111111:11'1111y.'.11111g111s111sQ1111111 1111:11 ."1X' 1-.', 111'111:X1 11l11I'I11IIQ,111 s1': 11111111l135'1A12L11T1l1Q1 1111:11'111:s11111111111 111111111'1111:11. '11111:t1:1Q111111111: xx'.1J 11111: 1t1111111111.11 I1IlQ, 111111 1111: xx'11'1:s xx'1:1'1: 1111111 11171 111' 1111: 1I11CS111D'1S 1111211 111111153111 N111 '1'11111'1:ys1111. .11111-1b. 1x'1'1111:11. x'1:1'11111 111111 111111:11xx'1s1:, 11115 s1:1111111111:s1i1111111 1J1Z11'i1, 11:11111g1111:111111111'1111'1111 Il SI1111l111. S111111: 1:11-11 211111111 Q'J12L'Z1S1111J11121'115 1:11'1:111c S1'11111Z11I11l'l1ll11 XY1l11 11111:-s1X1:1-11111 11111 11111Q11'1111111c1111w11111111'.'1:11. S1111 1111s 1111: 1:111:1:1111 11111 11.111111:1' s1'1'1111, .'X1ll1k111S111I1111l'11i. 111111 1111 111m 111111111:x1'11: 1111'11w11 11111111 11111'11111111-s1:111111'1'1.1s+, 21S11I1J11g11XVLl XYC1'C111C 111111101'1111s1:1111111:111w1111'1111111i1-, 1s1:111111g11 111 111111111: 11111:'s 111111111 11111 111 111111g'1111111111. flflf 11' 110 fx ffm' 11117-1'11fV '111' f1'11."z'1f'1. 131,11 -1. f f 'N111,1,. 'NSVZX NQ X l X XXX 114mm L m 1 XX 13 v X I N '-X.:1 . NM W.. H ,Y u, Win' X 'VFX-fl'l'LWX 5' Cs',Iw cb XC D my mfr? f- -I I-Ifvwm Iwwxwww I' !" N, lfxx Xwxxxww " ll1.1IF.L"i4':' 2wirc:i.i.',1..i 'if' ' N X' M , . ... " .E 1' .LW Wm. 'A N ll'-,-mxv, VXAQX Www , A N x ! Ixxwvx Xllxxxvy-1 "ll1.v -.1-1,lx.Lx1'.m11 wi" ,lx".L:xx',, xv' ' . , . . ' ' K ' "IM 'iw va mv: vu' un :,l:::1 'luv nm, X" 1wH"1'." i' 4 llX'U.L'X1,'.," lu l.l1'.-ww. XW TJ X Kwan --Xxm. my-'xv Qhviwg .L 'la K .X-ww VN IMI NW 'X 'n gy' IH XX NL." 'N ' ix 2- ,Q 1' i H1 X .1 u-.U wi .V X - m,4Ll." Ifimxzx Nxvvww ,: I' XX 'X mx: 1.1! "ll.LN .L',x'..':wM1-r1'.:'w1'Aliz K.L'vj."' , , ' K h' ' "lVmiX41..g" ' ..x' gui .I.'fQ1V,'. !'f':'.' 1. Um iixasm xr-.1 XXM1 ww N IXII 'Al X-,nm Y v qv' 131x1xv.i'lx1Ewfx LUl11w'iu.ixp11"- "XHfw:x1gPw' I' 1' KX-.mf .N .f I nn' 'wid ::,,",': I':x. g."'i'gii:1-i 1' 'L L' 1 Viz' g.1.1-1x..11 .16 :gf 'Env f, I ffm' ff ix. NI MX Iwi xl X, xzwx XX V' IQ: X x X "linuxI:1unl.f1uNI'w1:w,g1611-1:1.'.a:Jw1. I I A- , Y . "lim-xmgw lx NMw.x.x mvruz Q up Ill :mu 111-- i,.4 W- XI vu l, w if I vs "N -.ixlwhz-.'1 maxim .fglp w.X1",4".m- lwismy E-www II I x XI N 1 III K X XXIII L I L I lc 5,130 I XX v x L ll K 1 N L L N x fi-, If. S. II S IQ Cf I1 O , 45 'fjfkxbilw 8:15 I 9 9 I xx km' IIIXI vm. L' IIIVIIIILIIIIIWII1lN,XHIIL11l In xuw-nIx uv px-.141-. I1igI1 lrilrl1xpIzwIxcwIII. OI 1I1vIigIm i.Iv1?,IN!ivlwI-. I.-'xv Nw IIII IIII- IIJQIIQIII ILIII. .XIIII In 'Iuhx right '.f1IZ.I Ewing NNIAII VIII-I. 'l'Iwr1 1IIII'IlI7ITlL'F c g1:uIIj Mail: '1xI1,v"IIiNI1n'l'NI"I11I-I,ww:11vlIjC NX'irI1NIm'icst4uIIIInmzxrmyzxln-411. .XMI I' I gi u1Ixw'Iw11rwz .im-. IIHW Nlixf SIIG. In Liu-Mu nczll. I.:1lIt1 111:13 frm- III 1InAx rxwu. II1UflIxHlII'I13.I1I'NllHIIIXXUNZIIII 'IM Iixv xxi1I1 Iwi' :ami Iixv xxiII1 IIN-V. "XYIwIv In g:1mI11I-H I xx:INIIc11IIf'I II1 11r1:'I-p1'wu-II plvxuxzlr rms, .XILII Inu IwII1I'MIIICcxu' gui xc-::'. NIIJIIQIIImim-I-.x'cIm:1II1m'z111gI1' mn IIIVJINIIIUN "I3:C:111fc Nm? Imwlx Io ISL-rx I INN." XYIw1wMH.-1'I1INtm'Lx fm1mIII111mzlN111'w: 'I'r:11N xIr1':l- IIN Ig1Ivs. in Iuui wc c'1"6g'. ,Krwin-111tmx11x:.mIruimf glwhx. Ilbx xxI:Ix3u-z'iz1g XHiIT1xIx Nunn Ex.IR-II tw -lvvp. XVII-rc''In'nIIvInIi11gI11iI'unI-1pI1xj'. 'I'uxv1Ik-xxiwzm LI'Lj'IigI1' k"!I'IIk'NllQ'lAII1. Sv 'cn If11gIirIxpIv:LwsII1v:1. In.I1viI1vx41tm-Iilillg II'L'IA .Xu -11-.Xtltuxm ,Xu I Im- img Ii I-X1-Irm-11, I,l'k'II,If Cm, Ixczun. 'uf ' 'VI'SIll1Ix'NI?L'Ill'L'N. NIiI1m15..Iz11xm1wIwI4I Vw aw lf?Qeif,it een lfmgg Eiornnfa and C-rcfolefi lliuu S tim W k I i ll 1 uf N X 5 lX 1 w, 1 4 Ll J X I N 1 N. 4 i 111 t t " C ILC L, vi" ug L, 4 V IU l K l I 4 I 4 I Q LJ k, Q, N L, III 4 III! K N xp 11' Nl v U It N 1 S 3 S l t mi iiii 1 l l so littlt w mit it t - ff . 1 LC X P U Y U L., l Ill It x ff W p N IL ' ltiftllpt :O l tt x L1 X U X f Ct 7 HALL no L at mul it t iii Dru lx Bw H riic ut Luo t Lhigf butt turn th txxlx wif' Hom tmp big sc Llp 1 LX k,"Jl1Ul1lL i w 1145 7' I7 T" fp t Q V2 it I L ll lffg' ' N - - St-iiiuis "'lf1'g.'vf1ff',' - - Sv ' I'l1.LIlllL'I' - CU' 1'11 fix. nliiziiwrx. Suplwiiimriwn Fi' wlimt-ii Kimi' Hfilirl 1'f' - - Nl '. 'l':v1'1't',x'xrwii ' .Nlffff fri 111 Y'0'vf Y"1'x'fy, ,Yfzrr ,Mfr - - l, lull is Ol' liwiig tiiiiv. Vim-iwlc Qliivl limli iiiziilg lint: lfiiig xxtiit 4'-iliiiciil. Vim le lm 'us iiixilitr suilp lm'tk-sl1.ii'p, lI1.LlU'XY.ll'lJ.LlIlt, iiixtli-1 11I'l'iJXYSLlll tiiii :Z wlitulc liwt wait' l. ittc. llig llc FII, swim uiiiiirilg iiiztlc lHIl12lll.lXYli sliztip, i-fit litzgtp lumtit iiiuqttg i1iqtlQt:lu'4ix't:light lung imc. Uiiu fl.ty Cu-wlt: luaivt: n1tii1p,g'in tw liiflit llig lltirii. Iii-tlitrilm li1ivtft':iqt p my, sl zirp li Ili, lic 'ii fi'lIl.lll.tXYli. XVII'lJ.lll1l1lllHX'UI'. lliq lliwrii liiilil up luig' srztlp, kitmltz ipiiiiiiciicttr li5l1t. Jlc wlitil- ltit iiipii tim tiglitg liig lliirri iiwt iimiiy tw lit-lp. Vg llfirii vliiicl l4i1fwlqlittlt:L'm le wziywlifglittl-C'1'w1li:ntwi1it:lmgivli, 'l1lii't:c, limi' Cru ilt: wil int: Vg llwrii lm: Ula. l3igHw1'ii lgill il-wwii, Llimrultg fitll to v, iiiirc llig ll-mi, 111111: Crciltse zill lqill, sziiiic plantar. mitltte lit:.ip big' pilc. Sllll i1i.ilti: stizilp liiiiltz sliiimg lulfmtl iiiziltc timiiixiliziwli ixril, liig H-vii gut iiiztiiy svailpi Kirwlt 'ct jwi11'wt'.ilp. .Xll 'im llig Ht ' litilii lmig Mtizilpg fixrulc try to tail' i l Q, Pztlp waxy liwiii Vip Illini, Pint y so-ni lviff Ptrzimg Clwl ctmiiic lwrijf. liig ltzqtvu Chill flly. "f1I'UiJlL?, iirmiigli lglit! Ilia Hr ' . imiigli liqlit, turn littltr, Q-1 limiting big iiifi slglitf' liig Illini vliicl :tml Lfrtgwlc igit Q mt iiif-ur, A X iictiu tiff. Sc X K' ' :calc li up .'C2ll'C til bi, Puzvtt: C1 nil. Ui' Pig Hifriiluig lJ1'21X't:I'li1iziXX'2i5'XYitl1lbig sC:ilpgC',i'wmlci'1i1itimglittllfrciic step mi Hit Him' l :Qlg Pi, llilrii fzill cluwii, little Cmwlt: lzill, iiiinr- liig' llorii, limit: Qirwlg lull fgtiiiug l -:ii lmig pil ri i 'fr iiiiv, Pig Hfw1'iisCgtlpl:trlt get flillg Ciiwmlts mat su Illfllly. 'ur 5' swiiii itll lwitixwg ziiiivli tirtrflg suilp laiiift- incl vliiwlt: lotg toiiig l :ml ril vllcilc lot. Iii, Pun 5 Ch-il still liiwip iiizulg trytzs glut big, lain: gut Irtikl. lt'mx'ii get llzicflqg Rig Ilfmi nut SC: il C1"l'."2" l :rp Il vli. -td' 'M ii :l'ff, " zt lfh ' l'f' 'iz .l'S'Q'f5r X ffl 111111111 HETUHNS 1 x 1 J L en 111 H 111111111 e k 11ESU11S 111111Ul1S1111l1UE111U11E11 1 11 E1 118 ' W 1 x1111 Lf 11 1111 1 1 1 1L 1 111 11 1 11' 1 1 1 11111 111 1d N11 x 1 ll 51101 1 111 11 111 X 1 L 111,111 O 1. 1 111 1 1 111 1 1111 1 1 1 1 Q1 N LCL11111 ii 17. S. II S 17 K' II U . , 'iz' ' J, 4' 1 1 ,. , 111111111 111111 1:11' 1111111 111111111111111gr111iN1-y 1 S11111:'1. 1911111 '. 15.1111 111311 1'I11v1'11. 4 11111111111 11111 111c11' 1'wC1'111 f111'1'c. 111 1111- 11111 111111111'111. 1111111111NK'2lw111Z'1111lC1111161 A M-- k d 11111' 1'1-1'1-11c1111111 1111111 'x1111c11 11O11I11'X, ' ' '1'111-11-111111 11' -111 SLN 1111. N: -- ' l1111111xo:111-11 142lL1 -'-811' - 1111. 11111' 5111111111 1 1111x'c 1111 15111 .1 g'111w." 311111-1 t L t Ci11C1111l1L'N. :'xN11111v,1111111x11111 '1111: 311111- I 11I1'1' 1 '1' A 611 NL'L'fl1lL1 111111'1f. - 1'1f11cf1 1'1-1'--'N1 11' 1111111 1'1'1111c11 NY1 -11 1111' 1117111 1111111011 111 N 11, 111. 1 N11'1111g1- 1'1'1111wx 111 11Q'1' 11!1111" 1'f11-11"1 11 111.11 11115 111111111 121111 1110 1'1c1'1'1111 1:1 .1-1' W1111 111' 11111311 11111-1111'it,1. 1x1x111111'11111'11'1'11 111111. H11111111' 111111 fl111Q1' UV -111 '11 O11 ' Y1'111' I'L'NLI1f 171' 1111x 111111x' 11111111'11111f'111N W1-ru 111 11111 1'11- 1-111111111W:1w1111c111- L'L'11 Um" 1 '1'11.1' 1111111-. 11111 11111111 ' ' 111-1'. 1111-11111011111111111111111xc11411'1C1111 1111s.1 1.1 111-C NI1111--"'1'11cN1'5111111114 17111 11111 111111111 R1111 51:1 111111 N111-N. 111'111 N Vlli' 12111161 1111 111-11:1 '-'- ." Q1 50511111 111111 111111111DLJ111Al,11. 111.. 111111 f111'c1j,' 11113 111111 1171x1111 11ll111l.'Q wc11c111111-111 ' ":11'-1. 171 ll 11 1 11111111 XY1 E11 11111'c f111c11 11,1 11111111-14:11. '11'.1: '111'11c1'.'u111e. :X . 1 ill X X I 1 x x ' N N b 4 ll s 1 x 1 XX LIIL11 H111 llwlvul ,SKK iijxlw Efiiziif N S F I'Ql:11lL-wxxnwm1:w:::11-axlifxmR1i141 Hmm ,I lnwlll-1111-ut. Anilllxy uw fill uf lmli wr I I K 11 U LUWII. XIILM1-tvulm-5. In-1-5, zmfl Vxvklll lin- 1114-10. xxvn- .'+1 xgn.-Al will ifrigim mi 1111111 ' lviHNXX'llU'11 rw-mi: Vlxln- l'1lwf Un- l'1Iwf Helm' 11' zine l'nLvf 'Nw H11-qntwi '11 :ill Whlklflk I'g1i1'+. llwfl I alt Iv H1114-wll Hn- '5K'1'iIil lQ.41lxx.ly', '5l1'v1flIllvfI1I1I1'N'Qw4'l'll1L:'liwvl XYz11A 111111 'lI1'lkkT.lIIl'I. -'xp mfllx ilull-In-flinglwgalll+1'wll11'L:11f1111xl11114115will-1'.igx1L:11u1imlxiu'w1z1eimllqnl'Ixznlwxxwxxl-lvl-1In mn Sql Ilitlllilfhx -up ml 'Vx vw XVIIIQX 11X4'IIi+XX1I1Q,1"I klwlm Im-1 mid llugy xx Pllill "HW I,ilxL'Nl11LQl'Ill1'Ik, 'l'1'1al5 xl xxffllhi 1H'1Jx'fil'I lllflll .rlwy'cX11vl1N. fwlwlill it 11111 lzljl zw lwxlggzwfnn f 'UM xxixhf ,X L ln Hx 11--xvx pl- Lf-11-5'--I IA1 VH -1 FIIVII 1111-.1N111'1x 'lb law sun, ilu-5' 111111 xwtllmg 111 lin sl-xx-1---E5 1.-, 111111-Mull Ivi ."i!lPill'1' fl:'ilvr1--lu,im!Il1yx'1l11l1gl1t111-'x'mightlwznlvlvlwillllmlm wflm-xxln-xv ,ws llmw gn l1:r-lx. blwllllH1Yu'I1'I-'Il1l1'iI'N:1llNlv11mvs1'1I'vl.11111 55l!lIIlIll1lX mu-2 If 111.1 l7WfHltIM!l'i, xIJIlwl.l.,il1'lXIlt'1l+ll,IIllll1Il.Pnl'N-'I'lW"NH'I1TI'll'l141,L1T11lN+1'IlIllfii tin :1111 1 S11 mln-x'xHM-A i.4n1 Hllilllllw mm!ll1u,1vl1wlIlnw-411'sw1Sxazzxkilltlnywnwllmvxi NI15, Qlwm-N 111 Iv11u1s111-1! In znllfwxx I1 1 vzvlx prwmw-l111g+. 1 :V Nllv 11.11 I1"wiIiX'l'RX' T'w'IlPi1i'1L,I1 1 1111 XlillllllXXill1l11bIUv'.lixIllQ', in-Jrillg. 1'I'wL'1'iiEQ1:iwI.lHl'1'W1 i1v1'f1:nl1f'l1lv1', 5.HI12H1IllkX. XX L4ll1lll' ln willmlm-,l,,:1!mp1m-XI? XY.lf5i1l'lH,lNHXX'Sllllllllllllf'lIll15111415Ill'I1iltfllklllllfllilf? Xu. sin wmlfl IWIIIJl4l'11W1'YiIQ.XlUl.IHEWIII4'IPltIl1IlI!1l'Xs'If My lf b.u:11.a111l1yrm15t M- relwwrm tlml IIHI lui ull illll lllxl' ll111lIIn'I.S. must lu- flwllv. wx Jw lwlll bq1111.411lI1ygulltiux, ifr1II11l11l5,Il1.11 slum- xx 111111 lux. 1wSlz1j'z1I lwxmz, NYT 3l15.1IliLHIlll,X IVLIIIIINYX wwlfiwlf-lii1v1'11wtl1v1's 11L'ViSiHIl 111 slwlm, lu' slnilwi fm-1 1111 lul Ilwl lWIIlUl'l, .1stl14:y'xxw:11H 1Q'JiVIIl?ll3XX' A nm: wily. lik: wlnliutlhx iLl'l'illlf'L34l2lII'ilJlO1llL'L1IX lm! li: lwl.msmm-iQ11wiii'!.-11-111 1'I'UIll mlm sw lu- FvfIIIi1lk'1i tw his sxxu-ll1uz11'1. Nlczlmxllilv SAIIIHIIIIX I N N N5 N N1 N Q, 111 1 N 1111111 1 1 N 1 1 1 11 1 N 1 1 tl 1 111 x 1 1 N 111 S x S sX 11111 1 11 N 1 111 N 1111 111111 X l1L, 1 11 N X 1 Ill , 1 S X N S 11111 1 1 1 11 1 1 111 1 1 111 1 LN 11 11112 LI S 1 1 LIL 1 1 x 5 1 1 1 1 1 I1 t11 11111111 111111 111 NN 1 gr H' 5. .1111 111 11113 111111: X11 ','. -111111-S, 1l11X'1I1g S1111-11 l1111'111Jl1g1l1'f'f' 111111 1111111-1' 11111111-1, 11:15 1'1:.1111' 111 1 Q 1115 'E1111 1111: f.111'," 11131-1111-1' 111111 111-1 1111311111111 111111 six 11s. 0111- 111-1111111111 11111 11111111111j- 1111-1' 11111111 V-I 511 11111111 11111-11'1f11 111 1111- 111t11- st11111111, Hrs. k11l1l1'S. 11151 XY 11'11s11:11111f- 111-1111111111111'g1:111111-1:111111: C1117 ' - 11111 11111: Q111111 1'111'1- 111 11111 11Ll111'. .Xt 11111, N1 ts, .111111-s 211111 111-1's1:11-111-11111'g1:s:11'1'111:11111 t11- ,2l1I', 1111 -1 11115111-tsz111111111, 111111 Q1lff1'k111.ll11111'1 111 2111 1111: 11'111111:1's, "NI", 211111 it 1111-111? 11's just 111 1-11t1:1111t11111' 11111Q1. 111-1'1:111:1'1'111111 :11ts. N11s. ,11J11K'.- 1111' 111-11 111-111 XYZLS 11111 519 1111141111 11151 111111115111111111t111'C11111111-111111-11151-1-111111, 11111. P11111' S.11111111t111, 5111: 1111111g11t, 1111.1 111 111111112 1111:-' 1 1 t111:1-1111'1'11g. 11111 8111111111111 111111 111 111:1111111.111-1111111-11: XXXL' 1113 11515111 g1'1c1i11gg S11 5111: 01113111-11 1112111-11. SAl1'1IlQ s111: 111111111 1JI'1IlQ 1lC1'1111II11' 1111 1111: 1'1'k'Lf s11111'111111's 1 E 11111111. Y1 '1- S11- '11s 11151 111 t111:.'1- t111111g111s, S111:11'.1sz11'1111.'1-11111':1 111111111 111111 1-1111111111181111111111111'r51l1,J1l1111T1',11111 1111' '111', 511- :1111 Sll1l1I1I1I111', 111-121111111l1511111111gA111 111215111111111111-ft, 111 1111111's s1111:. -'11, 111111 1115511181 g1A1111K1l it 11cz11,' 1lIly1f1I'1'11S 1:1'1:1' 11111111 1115111111111-1'1i1111. -1111111 111111 1111' 1411111111 1 :1'1-11111111111111111::11111111-1111111s. 11111 111-'1'1: 1111111 1111 1111: 'S1-:1111' l'Ill1XYllf'- 11111 's11 1 1111: 1-111111:s,' 1111-1, 1-11, 112111, S11 11111111 11111111 11111. 1111119 111111111 111:1' 11111111l'1--4 111? -11 111111 1JL'gQL1l 111s1111g1:11111'g 1 1 MS. .11111 511 t1 ' I' 11 1' 111111g11tu1'. QLL1 1: "'1'11:1'1-, 111-'-, 1-111111, I'11111141411-,'1111111iq 11111121 11111.10 j11'1111i 1 '11111' 11121, 11111151211111111'1x111-1t1-ss 1'1'1:1'111111:t1111c. 11111116 1111, ,1111 , 111111 11'c'11 2111 's1111111 11' 1' H 1.1f1.11 .',' , 115. Q?1He1rnQfxf TQ? Deceimbeif L Bu L L19 ,SIT 'T' -'Te--14 UIOI l S7711 H1 J-. T XJ' ru S n K f if 'F' XX ,Q-Ybxiwx P-X T KH I w iq 1: I N aw X hfffir 1' '. 'I Neff holtx ll, I- ,I --Y K L X1 X 'll 14 L L11 L 'gxl' Jr: lx --' md vom Ll vu 6 np x :Q 3 time 'rig-h Wu ,,,. I uh L 11 Q F. I1 S , N K 11,7 - .. Ii Q , LI fl 1 N ' x . GX 3 Y : . I 47 :Aww A Q V ' Y Y N 1 ' N' Hn . I-fI"ruxE1111'11 wriic lcilclw tw Q: NH , -: , 41 Y rl! 1 W r X E Q 3 I fhf-.5---Se 4 'Nnic'ici,g lu givc xlilfhklll m v 'A 'if 4 Us W 5 lvzlciirug. v 1 ' - Y- x r '11 - , r 4-if 1 - v 1 T Z W lx - 1 HH, f-I'1'cNlx:11Q1a. .Wg X :md kl1l1'11'x I HX fx Y fi fx!! ' v X'iCiOl1Nl,Y zittzlvk 21 X v fu iran. -Y Q Www V7 V -A xi. -f ig X N l ' RXXLX5- 'gi 'AZ' ix -2 '4 I N U Ihr. 4, VVl1u dii 'I vmnc to wlmmml , N j L X :S ' 4-'-,-- fl ., ' V R N HHIZLYY .Y S ,N . .. . i -, V Y . . - QF fy, M X -fg'3.?. f my! A k VV YjY ,f,,k VN Y " Q -XE rf f71r.l.' Suni IN display Hugs onli IUI'1l .5g?s5!.iil,' K ?t'El3gT: - . V if 51.S I- QR X 5 ' vl HQ. "HSI: ff If I X - ,, ,ff 7 fr - Q, 1 ,gg ., , , 117' X, X ff Q . rw- W, -- . Q ff 11 ,. - if M . , . . " f" ,' 'X 5 3-If ' , ' Ihr. 11'f.XL' 'm'Li1::g 111 I'.1'x"tIf 'ww ., f Q. vw 11. W q .. .. ,f' I' H XR 71- I L X I.:1dkx' Nl: 'lm 'th 1x"11mx'n Lf lu -r. X A , ,A , x ' ,VL-, a . ' . ,X qf fx 1'i'55j15Lf V Dfw. qi HMV. Jarrett lonmw Mr. " 'am- -.f , ..- -7 ,3 -- 1, qi. X : -vllii i 2 ' -'s hut. I ' if 'hxf " ?5f" f:'f1ff,2 5547-1, 4 . -" ' .2 -" f .-, . 1-EL ik..-rn. Lf S 1 1 x - ' ,fp ffiiaim' -14 -K - '44 'lf' "-:--g:A ,L V' 51:1 'lwllu "WMI lhurcl1n11Lls11u'v1 lug cluz111?" N w 3 Ui--'v:Kx.1Xf1v1. X'.,li1Z"flV-EULQ. ll ix iw: link. 141 f f HX! X4 IX' .:,.:-- M: Y.-x. .X X1 f Jimi,-rm i ,li-1.11-Iw,,:wvw. lin 1111919 X lx Nil' .fx iw Xi' 1" Xttnl I. G If-r Uv. Xl ix ful Xlmx, l'hL'mw1mvs1imw.L MXL N,H,1',.Lmi42 lv' fL-,1'.f- 'J X ': 'fu mu li ix TNI' IQ,-'U.U:1. X "::3x:Ni. .mu 'Vin I I I K I I I I L II W S1 146,113 5112.-HQ Jkcemma 111131156511 1 1 1 1 1 X 1 N JLII N 11 xg Nq IL 1 N 1 HIIII N 1 If 0111 I luv N III H01 S1 111 XI VH 1 4IL 11 1 4 X J U 1111 ww ,. 'I ILI ' Q ,rg ...- f J w -1171 5 V? 1- 1 P 91 . 'I If S II w IQ C' II IJ NI .'I10I'F1'jNf'H N111 13111111111 V . I HXIIIIIII XXJNIIIL' 11111-111 N1111'11-,X111111111111-2" HXY1111: 11.1111x1111-111111-1c1111xf" K, . I - .XQLII -A 1:.11111'11111,11- l1',111I,g131l,, Y 51- 111111-IN1'ZI'IM " I1 'I11:11 I1:111' 111 11115. ' N111 NI 11iN1111-f I I "I711 1'1 111111 111 111111 111'ig11111111l f111.1'l1. 111?11'1'1s. 1I'H"111"1'Xwf , , 11111111'c1111 111 11'1':111. I'1u:1 1- 41111111.11 ,1"'11N" W., Ummrm III, uk' 'mu' HI IHC ,IIIIEII h11111'N7 xl IW 131111111111 .' t1 1:111- "1 IIIIIIIx 111:11 1111111 Illkl 1111' 1111111 1111111111-11 111111 Htl I I LI vmnum '111' III 11-lux-11111111 111111-I 1111111 111111 ,XIIII IIII ." f1I1'.XN'11N1111 M - AXIIIIIIIIIF' "I'1i1'111111I 1111- 31111 11111 w1I11k111:: 21111111 111111 K1I1 "I ' 1ICf1lVU1W' 11111111 ilIIIIIx'.1. II -11'11 "L'1111'1 1 I112YI1I1l11l '1111-1 515111 1: 1 1 . . 1 . - U I IA L L I x'1'I'l 11',11g11N1111N111N 311 11 'II 11, 1111- -IIILIFH 1111,11 . 1 W1 1 II111IK-"1-1' M W unldrmlr I 1'-11'1111-111111-1 1 'I 1' 1111 il ' 11 " . . . 11 . . 1 '.1I11.c' I 1 N 111 '. H171 ' 'll . I111' 5111-1'tz11111' 1':111v1's.' ' X ' I NI .KL "'I'11c SIIL'l'IIII11I 1111 11N 11'g1'1'11111111' :1x111g llx XIIIII' 511'1I1'1I11f'A1f1 1' 111111 111 ,Im1"'IAN immk-1 ' "XX 111 11111 gu11111'1111111 IIII 1111' . .. ,. . 1 . . VV ll 111' zc1111111s N111111-111 III 1111111-111' - 1'-'Q "f1.YU111'I1111I IIN I-I I, '-OII1111.I'111x1111-1' XXQIN IIIII 1 N11.g11E." U "11M1f'I' I V 1 5 1I111- g1'11111"1:1111 1'X111111111'11 111:11 111- 11115 f V X .K NI r lilwvm W .1 I11g11 5111111111 3111111111111 111 1111' ' GP-1 5 U 'f-M "XI51:11'1111:11 111111111 1113511111131-'1r1L'11i1',1Q112" ' l-'111-1111411111111 '55, 2 'M Ur U I.XL.H,m1 ' I XX.1I'IIIIIg1U X1w11111'f i ..'l'U:11k. klulml " "Stl I' 11111 fu. IIN 111'1111r 11111 I , ' I' 1'111111- 1f1N111111111." 1 - . NI1'.'I'111l111- I i 1 X .. X 1 " IIILII cx111.1111 FXUIII' ux:111111111.' ' y 01-A C , I I"1'1'N111111111-f M II I-1111-'I' 1 " '- . - 4 u - Q I ".III.I XY'lII 1111 I ,ul IIIL' 11111w1'.' 1X 1 - 111111 "I-1-1111111111w1'1121111v11'.111111111111 f 111111111 IIZIIILIN IIIIII 11111 11111111111 111 -111111 I1'.a11x1:111- 1I1iX..' 1 I . N I I D 1 1 X X 1 1 lk 1L.1x 1 X 1 1 N X X 1 1 XY111 1-1.1-: 1.111 .1 '1'1-.- 11' K-1 111..-.1g1- N1"1'1g 1: 111" '11 - 111 x1I.5111.1!1 1-x'1.:1'111g l11111I111X1'1111' 11Ill1..11'1'1111X11 1111111 11- 1..1.111. .1 11.1111-31'1-1111,.1X " X -11111' 1 1 f-- '111'N'1.1141111--1 f1v.1'.1'1 11-'1x.1 l L 1111 n.111.15" 111 1.111- 1111.-.1 '11 15.111111-1 X -11.111 11 11 " '.'1'.1x1111'f-- - . . ,... .. X11,W1,x111 "X111'1X '111' 11111111111 11I '.1'1-'111'.1' NV! I A .. 11111-11 . ,, 1 1 ' V Y' L , ,, XN1"x 11111, -- H1-'11111'1'.1'. 11.315111-1-. . ,, -' "1'-1111.11111':.1.'11111- 11111 1':'11x11'11g1:1 - ".'x11-11'1 11111 9111113111 1'.11g11X11?" 11.-1 i1'1 -'1111111':1-N1':.1'. "11:11 1111111 111-111111iN,.11,.11 1111111 .111.1 1 11.111-'111 "N11.1111' i11N'1111'1-11' N.11k1 '11:1' 11 xx -1x111f1- 11.11151 11111-111.1 '11K1x.1111111.1'111- . 1'111,111I11Q 111111:11,' '21-1111-11f11g11N:11.111111111'11'1:1-11111" N1-. X111-111: "1A'1 X11-1'-x.'11.'111.1x'-11"..'11i:1111-1'111111'.11111111-1 y 1 . 1 , 11.1N111'i." '.N1-.1.v111111111-1'1:1g.1111111-1111211111-113.11111 -'N11. H111 :11111'11: 1111i v1 ' if 11.1 3111.1 '11 1. ' 11111 11111-1.1 111:11'11. 1-11111-13" 1.1I,,n1mHm "1.11. 1L1X11- 411i:,', " 1 1111-'T.1'1'.111i11g11'11111l'1-1.11-1'11X11' Wim 1111111111 --W1-11-I1-111111111111111'1-?1:111- 11-.11" --1111.7 14 ',.1111 U Xliw NY111l1':11z 1"11-x11:11.111-- ix 5111- f11-1U-z-- "111-1-51.1131111111-1 g'11111'. U 1.'L'1'1'1l 1 -1111.11"N11g1'111-1'1-. XM-21.11111'111-1111.1-1'11.11." Q 4 ' A '-1.11.f1N1111 1.11 11 -Z111' '.111111..N 1111'11111N1. 1111 1111: 1 . ' 1. . 1 .1 1.x.1N '11111,. 11.11 .11111 11-11-11 .111.111. 111-11111 1111-1111 i11'1-111 "11111.1 111 .1:1- 1:1111 11IN 11:1.11- 1'11111N 1-111:'1z1-. V A . . , .H A I I ,. , . .. - ,.X. 1.1: ,-1.1s :1 111111 .1 1111- 1.-1112111.11-11g11' . l11N11'111-1111 -- K I I . ..Xx'1Hmigf!1k.'lH1 IW!-k.1,X -H1,!t11l.?A " v11l1N !1111x.111' IN 1111 1'X'l:l1'1 1141111 .1 M 1111111111111' Il 111 111111 1 'X' "'I'111-111111iNz1:11:111- N111-1-pf' N'1:.'1'1111111 N113 XK1.N1111-- , . , . . . . . . 4 1 ., '-1X1- ...1-111 1111-11 1:,111..1g1. '31 11:X? 111 11-11-1-11 1'1-11 'W1111 111.1v 1- 11.11I1 111111 1-x.11111111-. . , , , . y , . ., - - '11-11--..11111.1.11-.1'1111X'1-1111111-11-1111.1-111-I111111 111111 .1-1-111:11 I . 1 4 Y V V I . .' -, . , . . . 11 '11'I1:Nf11'1'.l1-11 111-'111'1 1-'11"11111X "1,!NN1'.Xt' 111111 11111-1,1:.:' 1.11'111111x 1111- 711 11,1113 1 1' 1 1 1 1 1 1-1111.1111111N." X1..'.1. :..111:1x 11-'111!1X. X111 11.11. 11'. 111, 1 1 111 v 1 1311111 111111111 gllly CCas111c:21mc11G.111 X :ffl 11 1 N 1 11 ,, .N .W A L. '-1 fi- , '1 M, , ,, '1 '1 ,. A, , . . ,111'L1f11L-111'1L1 51' 0 JXC1 F 1. I 1.1 f M., . ' Ig 5, Il, ' .1 I.11i1111-1:1-111111t1,ivi11g 7 . .1-1 ,X11'i1:11 111 511, 171:1111111.1111-11111111111111 l1111iz111z1. . , 1 . , . 1. R . . . . . , Q' ff., I XX 1. .1111 '1111:' 1'111'.1I1'I" 1111.3 .11 -011'11111.111.1111:11.1:11.1-1.1-1-f.111111111-N1111-.1, - ,UL11 1,11.' 1'11N1111'11'111k'1.1-1. !1'1f1.: S3111 W1-1-111, XI,1X1-11' -1111-j1i11'U' 111111111 11.1- 11., 1,1 511,11111..1,g.1L1i11-X1111-1-1-1,-im..11NI, M' 11,-1111-111r11:1'1111111t111Ds. 51,1-I.1"11f'1-1. NI. 17. 1111111.1- .v5:1.--:N . . f--rl'-J," '111. I 911 N1 '11x1'111-11. 51. 1'111.11'111g QIUKHH1' "' ,1 1 - 1 - 1 - !1'!.1 1711111 N1 11' 111 111' N'1lN 11. . 1 111 .X '1.1111w:131Z11-:11X111t111- X'11111.11 11111.'1: 1' 111- 1' 'J 1 H . . . . U, ,,x1..,..:lw.11 1,1 71,1-.5111 1114, 1,1 X::.1111.1'1111-111N1:1g:1::111.':11'l1.11'1xr111111wt11Q.x 31" I . - . 1 1 - . . 1.11, N1 . 1-111-1f'z11 1 N11.1" x1 -1 1-51:11 11.1 1I'11XX11' :1.?-7' 1111, N11111111111'111111N1.1.121111111111'.1111.1'1x'1--'11-1 It 'I' I 1 1 H H 1 1 1 U K H '7'1-17 . " A - 11' - - X ', -J ' 1 11.111- 1111111-1' H" UH'-1 HU . I - - -1 - " X 19: 'x1.t1:g:. 1l1T' 11-1111.9 izix 11121 '1- iv- 111 '.' .1 ,- .111 lf Xl: 11x1:'1- X11.11:.1.x111"N11N:11111- I .' 1 1 11 K 51 . "V , M xl. ' f111111g11'111111g1111' I11111111'N.111111111131111111111-11111111Nf1-111. 'n ' 1.. - Q lf- ., If V Huh! NZ Hmhtxz Hmmx. f-lf'1. JI - .X S-1i111' E111-1 E111-.110 111N :1:1gc1' 1'.11'1,11:zLl 111111.11 4- .11 A A 1111111gx I 1111, fi 1.1 X'11'1 .11121111'1YN X11111 1.11z.-11w111-11..1--1-11: N , . , I . -I -1 1 5 1 . 1, l1f1, :J -1'.x11:1.N. , 1 11111N11. N11-1111'11x1111111111111.111111,.1111. ,X I . . . .. ixx I,'X'I'I N, 11 1 111. X19 ...1 111..111ng I1'1' 11111311-A 111- 1'1I1'111l1- X H' I H 1 . . A 1 5 1 ff -111 . - '111:1 1111111111 111. 1"1f1-lf 1.X.X -- 71 - 1 -1' . 1 1- ' -e O fx ' 1 "ff ff X! fd' 1 V' ..- W .- - . 4 1, I , ,I1 -, I 11 - .I W 2... 1 1 . 1' .X jfjpj X ' . ' I1 1 ' f' . 11 I Iv, C ' " ,,f Q IT. I1 gr , 111 ff g, ' 9 1 13 191 41 1-l F lil if v lg, ' ,A-f V-'in' YFW, "gli ,J ff, V All If 1111. '1. ' A1 -1 . 4 711. 111. ff N 7 fl Z 7 if 7 3 -. ,, ,Y fb. J 11 XIX x XIINXIII XS N H ILI li i52'w1.2 Lasik. Resofii N 1 1 X 1 x X 1 1 N 1 1 N xl Llllw X1 N 1 I N 1 1 1,1 L 11 ILS! N 11 1 1111 SXL1 s 1 111 1.1'.11'111,C11Q1 1k1111'111511s111 11111 111XY 1111111 S1'111111A11111, 11111111-111Q1.11111411111g1111 ,X1111111111Q11111,ll11111'.'li151l1f1, .11 F1711 11:1-1 I:111.'1111l11l1 1141113 11111 1110 1.1111 111411 1,111 111111111 .1111 1 .'1l111'1 1111 11-1'1111'111:4111. -1 f,'11lXX'1i1X411'11111115 11411, 1:1lIA 11 s11Q111.' 11s 11 4111 S111l1, ,XIl11S1 11l11'L'I'. '.Xv1111I' 14111-11 A Q1111f. ' 1111-1' S111 1111111111115'171-1111Lk, 111111111s111111111111'1e111111: 1 1111111211111111111g1411111:1111111111 1X111'111111'1111111:1'111111111111:13 1111111115111 1'11, 11111 - j11'111g1 N111411112111-1'11111s1111:11111'41s111111111 Y11 1Y111S11l11L', 115 111111111113 111' N111 1141115111 111? 111111111, .X1111 1111111111 11111141:411'111' '1t11'1,111ff111111'111111, XY1 1 4151' -1 111 ,'1IlLQ, Q IIIIUI meg 5 I If sl N' nIl'XSkU Sjppnecnals Q10 675262 Echo UIOIIN sx Baku 51110111 tl 'N 95 XX tItI1.tu p lxl xhlINOIl s t hurt L lx UYL r lee N . . 1 mt tn 1. 1 U xnoxx mnxon s 1 .ur xxt.1Iupntd1c I NN 'Ulla'-.s ttlm N un X- Xnthoux c I pxo vt x mxtxx no I r Ol7N 1 t lLg tm ' Ima 5.5.3 Mu IS 1 S um! lu IM 'Ilmffhfx I rbnj 1 thp ntnth tn IIIUHILH ILIV1 tIcN mtf . 1 ou It ff um N Xcmm e ex to I tt ot tht no t tu mu Laublnff xt to sink IL tlken mto the h ubor tom tcp 111 IX 1"1 IDU' C dl L XSL AIN O Cl X51 .X cjllffIOXCIX,Il1OOHIIUIlIXlIg,,I1llIl llI,XXI1LlIT1L Nt vert QhlDH1g'I7IlL,hI un tl tntmhct or the o1LheSt xeutuled out mto the dark hours 11 utmilhg ttux wat to thL home ot one ot thy fuultx sccurtd 1 pI'xCL beneath ont ot the nmdoxu, and brought torth suth sweet and soothmg notu from thu: Ntrmffx that she shmmbered through tht LlltllCPClfOlIY1ll'llL IL ll II UO Il Illlxl ION" II IIIIINL O ' N J N . CNNHI 7' IOUIII I X .X ll N 4 .f 3 .f ,A N . ff N t n I dom CI N Il mm m t mt 0 LNNOI new no s IN Ol ff N Q t lug 1 tht IL mst N m N r ' xx me new 1 t t mu n. L 1 ec N 1 1 N OH Nllll N N s dui 1 ll x I1 mx tm my -clutt 111 1 1 eh -f , m Il und 4 s 1 zu t O IIIU 1 NJ dull Xl IO 7111 wot su 5, .m L nu I ln lt xumtt 1 IIN Ixllklk 11111 tc N Ilmh xt'utN mn In t omg oxuxon xx I 1 Ioxud htm to L tu Q 1 51. 111 ut -' e m- nu 0 mer L Q tt 1 N u xtpd VIIIII lm t Cl e OO: um I xxx uI 111 N N GLN alum nt Nur NO HL HHN I L ld Imutx w me LI ou , umm othtr on ut N Nl s .tm h11 31 N Attu t lnlf IH ot t vw ll he tou naxwtt , L g. 1 1 t x t thowou LIL 11111 um trmIdp1.u up ll omt RE11 I N 5 L t XV -1 ' I" ' 'Z1.I I'IUI'ISI1IIlI12ll1I I1L'Ir,,IlI3OI'IIIQ rc- x. me INIDICYIAIYJN 'lkli.X'l .IRINK ,, ' ME U' Us 1 hon t't I urtcrnr I1 in fNIa"I1. NIV. Mr ' ru U3 Mi .Q .,.-Q . WQ.Ql1m , mi ,Mild I:etI Q ,,I I' . -Ift xiifit the yililflg IQz1tIic.' QI :l.'kctQI1'1II ,Q ,Q QQ ,Q Q QQ QQ Q. . Q tm' ,, 5, ' .ro .cc xr It wcru 'ept 111 at mas 'mc ox'- ' III ' 5 hum emmu I ' H" tlc 'I ' Ntzztc. rlIK'II '1. is hcfittinv IOI' the mir occ zmtf. , , , h P IQ Q Q QVQ 'I -'II"I :ml mllryi I1W'f'NIU'I'1'N A HIC Ilu1rippcti,QcntIQv. but quickIw.up tI1cwvt-r I tIi,QI M '- H IA Q Q wt' step. 'md hrztpci thc kh0I of the i11ez1di'g . M - - .4-f'111'11Hd VIIIII- .-Xtt 'at vu, h it vicldt-tI.Iu1tm1t euouUI1 to zuimit ot his I Q , , -, Q Mr. Dt 'z Is---th 'rnurmmvtcr t:xII'u,,: , '. L- t" 'c. Nr ' I -px' I-.. AIX tx'IQ'1tfhm1ItIImc MI.. M IQ. dim UQ fn .,.1,.- ,. '-ie iQ Tut 'thglI1i11,,ei'lwQrc-nit-xvaquitht-lr' xgrru no 'Q 'kf mt' . Q Q , Q Q . Q Q QQ Q QQ tm -1' pl Q5 cm - . I c. c.. tu our 11. nyc : lN1t..,I3. . . s .t rn.trytL111pu.1tu1t, x. ul. th ,, . ,, lm two WWI about My but I5 it Vluim - We M19 I .' NYVI IW .VI A Ilblf-I1 3 5 IIC11 m -3 th ' dum' st I ftck. Ii g Inu" I hi. NINDl1ILIk'I'li,f1lIl'lNI Bl . 'l'z1vI '.--'ft'mIIc1': I "lX'QX t nt: JUL' Inv. it :md pu. ht-tI, ht- ruhhcti ht NINJKIILICI' :md .Imxt-dz ht- Ql'L'N'VK'1ll'III und prcwpircd. SIUWIX. sIowIQV. thu door yiul - ,t'II. Ivy II:1ttcningIxi 1.cIf,hu 1: ag' I I x -'lc Q Q Q I 'L. UI h rmhiixtg thu simht within thc IHUOI' 11 'I N ' A M U" tott . :1nI Il1III III to thu win Iow fm' at Imreuth mt Q, 5- co I' gzfr. OI Q Qd Qm: QQ dark Q QQ H Q Qt QQ IQQPQ ctQ Q15 to mlsk ttmt tex YI c ht tIcQ I'hls UW, Q Q,, Q IQ . Q Q Q Q QQ ,. t-Q' -5. If 1 L:U1IIlCx,IIHJl,I1C c41IIu't the IL ltm. II - . mr .xt I 1I Hood fhmp It xu .15 Im . .Q .Q QQ Q, Q Q., ,, Q Q ' Q . Q Q . tm ht. mum, -Ilmror to the Iattet s hu:L1t.:mI I V.. lh Iutt stxuck thu trump-1 ll I1ttIc the . . . . . ,e . Q QQ k. Q QLWQ Q ,IH it Q. lt. IUQ VNV I .' ' . k'Iz1mInca1'tzxlIutII11mu he 4' uct thu . . . 3 . . Q . N 5 P, -5. .QQ ' ' 5 ' '. TI - rm ' "nt, ' I thc th ' "is ' ' " Q , 5 Q . , . Q' .QQ XVI ' 'hui C '. NIV. NI the ' hack :mi .I " ' 'tt Iiatl Qfiix 'rg uw 'll,Q'L' IwQx' lh V4 Q14 ptwrc '- f tI mth 1r.Q 1lZ'IQllPIII the .trenv wIth -Q es tI1I: ' " hm" '. lh- Itlt II ' tn: 't . ass . . - ', - Ay- . I 1.Q Qu-5 c1I',h 2'.hImft "s. NI-1"f.sI'H ' 5. bit. I taplr. QI s.. - ,Q ' ' '-', QSIT1-1 . ,by ' 4- Q m If: 1 "nyc 'I-'b :xv ztndimw -'aihlc -A Ida f - ' ' - -QQ Qui Y. ' 1 :tml x tI.'ot.t't'I4:' I .i'1'n.'. "Q' ' ' ' 1 Aa' Q 1 1 . X A V uk' H' his surf lIlIiI1b', rOII1I. ' Id 1 A " 5 ' ' t ' "hz e th' jzmitm' Qf'u'e tI 6 tlac- such 1 ' gh J ' -. " 1" .' ' hx ' -A '1 g, that tor miny days the1'c'tftt-1' vmIy huh the Q. . , -. .' . Q -Q 1,1 . .,.1--1 . ,Q Ex E .-. :UQ 'I-,CRY-,,Q-Q 1 N 'Y fix' 'Ax ,i-"' L 11e111c11c 1111111 a 1121311.11113 106 visa Ja 111 9111 'N 11 1111 1111 I :ll XKIL L I 1 l 1 ll N If 1 tl I ,,11 Jw if 11 1 x 1 I S U pp 11 ,HX A' 1 -w- - ' A 'rf' - WX .1, 11 V J7 . - A 0' 1 x 11. 5 Cf I1 . 1161 1 A 11 Lick .QX,,.3j1N311L 1 11 11 U 111110 .1-N1111,1'cic15111c1111'111111'N1111111-S1'111111'1.11!i11kvmx. H- .1 111 li -N11.'l'111'1'1',1w1111111111N 1111:1f1'1111111111'1'1111.11'111'1' N111111. 1. '1'1'1Jf' 11101.u1vp1'1111'11111'11.1N11x1111111I-1 1111111111111 11111-. 111111 1 3.3-S1-:11111'gi1'1f111fg1:1111X1'11w111g '111'11 11'1111v1-.11.x, .111 1111 111141111111.1l1gi1'1N11.1111111-i1A11i1'T1111-N1.1111-11. .ll 15' ,ff 11111-1111111111:111111111-131111 N1111N1'1i111i1111N1111'111- 1111111.11 1 111 '1-111-11. .lf 'ffuc---,X111Nf ,X11'11 1xi wiv S:11111'11.1,1 1,1"1'J'1" f N111 311111111111 11'g1x Ni1'11 N111 1'111'1'1-1N1111F 1111. 1'1111 1 1-1111111111-1, ' -. ' f , 1 I' u ,7 ' ,f f .1111 1' 1 l.i11g1'g11'1 N111'i1'111-511.1111121111111111'1'111111. I f 1 K 1-117111 X .Yf 'L 5 f 1 H+-i f f ,'1.,f'111' 11 51- 1111' 3111. 1f1x1'11w 1 11-'11 11.11, - ' 'I , f ' ---. gi--1, , wh 1 " 7 1 1'1f' Ju 1-'1'1'1- vgg s11:1111111111,111 XYif1.1111811111241111-'11-11141111-11 A : '1 5 1 , x I- 1 1' 'fp ff-11N -11111111113 111, ' 1 I '1 J' 11 X111 1. . - 'E A N L '.. 1 1 1 - , ' Xwf X ,-1.f'111' ,Ig .X1111ll1111QU1' 111 1111w, A 1 xr? I rig, fm? .x J X , 11 111' Q: -'XY111 111111'1'111'51'11111x 1111 11 '111111 1..1'1' 3" V ,-- ,, A 1111 11 31. fx V1 . 11, . 3 . 2 ' 5 ..,, X.. FT "J gl :-514 . AW, 5111 ' I 13 1 KH L L N IL N x IX ll x --fx w X 1 K N Jug! Nu 1 X I L N L l xx 3 I HBLIN l HI lwlmf N I Wil' S5 mfw Q if r- 4 Fa V .N f r fx , "Nr iw. .wx f. ff 44 'aif , , X Xxx ...Q Num ou DL uv Nu f LL v llllk N , N lun Hu L1 1 lx H llk Q Um N NAI N 1 N 5 1 x A mr R I K O IO 1 J 2 S A,-mgm5 A, ,pg Q 'Qs iw 1 IM .lll51llXYUI'Lihl1I lOlnL1l14'U!' In-11. 'rx "U11vl1111wix':-AE ww-in-p'.1'Ixm-111 ix um I1i k . . .. .TN 5 . . ,. , . .. U Il1gw:u1dL-flnxwtlu- U.'I lhn11uwlz1f":x111. ' J - H' -9 Ilan nh-1-nxw1! mm f1IXT!llxTll1lN!I. D f H rf Q 4 , - .1 'Qff fax ,5 '. I . I ., JV Vx .-MVAQ. lin- In-zxvlwl' l 'Ip hllll mlm lu-UN hum- gQ All 3 H'-'I , ,, . , , . ,- 'f' xY'.j 3 4-,,' NI1, iv-x114m1x gn-If llINt1LLTx'XIILIXL'm1 mn! NWI." Q' V, Vg' fffax ' . , . . ,. f' , .' I N - X4 .X :mmf Nlxxw N XMX.lf1Ix'!'1lI1ml lxlm' In x ' QTGWVZ NX A ,- Mfg. , H ' W . . v ff' 1. Q12 .. , 2 'V .um-lx1r'Q11r,n, Num." 1 H I cm 1111 lwcll nlvfc uni Nu MM 21 I 1x X' :f'.iA'- ,, ., X gx X L X I Y ,N U -,. A 'f, '---l""' ' :n'1'uTxgxV iw Hit" 11-z1cl1m'r ft Q fl N V87 ' k L - f , .Y -: ,f -f 1, . . . . .. X 5 '27 f','I".If1't 1 ' 1 A 2 ,,,' ,' , L,fIAlx1gl'uiwux1:Lpfmj N hawk. X fy N24 W -'1 "1'H"W'H ' ,UH 'NJH1'1'fL T" J WS J !v.1liw-Fwy 1-x.1l!m1'mNi1i1u:1. Ng- - f , . l ,f x-',1A H b Nl xv FTVIIULU' Tl lV.,, hug pun vvvlw claw. Klux :um x-,luis ilu' fmt: Milk 1:1 Ilan ' A . 2 ' X1 1 , . . but lim Intuit, ftrzmngv Hung lx Ilxzlt ,A lvllwv. Jn uv11u1zzdm1 .1'v11s'v. Il Ll NIr.Ci:x1iue1"'ImH - :nImll1'nk," -W Wffix ,, , :1fi2iLiLJ. Nm,,,1,,,d 1H.V1iNEUK?',1UH1A Illu Senior t'l1lKk rim INPIINI ml' 111 lg-:vi two gixlf xxiw f L1--L' bv I'hI'JliIiN XX?ICI!.Xv'll nu. 11wfcm111:w::w'- vi Q mr in lj' f1NFCl't1.hL'y 1111- UIlfil'x'1,X xx illwul fzlulh. In r. folllw 11. s-fv11fx11l.1N-z.im'. X -.'1i4H', alflcl' dass 1' uh: "'l'lwc kivtn-rtixvs lmvc um . I , .. A. . ' Q-1' my "Im: 1 :uv "1:z1p1'1-pzux ., ifmzlj., mimiczL11,':lx"fs1:vx 't.l1:xx"tl1L-gr' X Pi' 'w"l'.x: MIN! ' M11 HH'S-'HlffffI1-1H'11' 11'N1L'd 'IW M' If :l 5L'l1iUl' xxufu ::Nk'1 'v.E1::1 H215 Mimi Iwi' Puxrlnr. In 1 V N. A , 'Y , , . . 1 - - ,, lU'W""'H1LImm'f- xxmmzunix'-f11.1'111g ZIILXXYCV. -'Lani-nu. S1 -pn-r1plu.1m KiOllhT.hl1X'L'XX1 nh-:wil NYllf'XNt'C1lI1 thif 'HHN MZ,iNl1 mum UI lmH:,m,x,m-L, -K f - V' ' ' , . X, . ' . , . . , ' . I . . . , 4 bunk tim I, lo, HL lbwszmxm I- WU pl UW Il IT Ilqmx l'CJ!1fYIYL'll H1LJ!1'HH Chu-! Hum :mf m'n.1rNIlH'L :xml4u1Qrl1o1nuutll1v f1ll'lIII.YHllllif-IHC11,1 Ord. 55' H9111,1f,-,-l,i,-,11,,,1 Uh- 5011 ,I 'lk-wwd ills Ahxxxinux mul Ylxu l'1'cu1'r. Nlr. fi1ll'RII1L'V. Qin thy' N111 ij' lmlikz "I'm Tm! il NIr'zx115n1' lint wv Xtrix ' IrvYuma-1111xi:"L1uN.LIxx,1-xx 'mx111x1xL H 1 niL'LfiNIl!Y1 mc." Tl iNp'HiTUl1i vlan- ct m1L1glzt-x-tix v. T111 11111111 ""1111I11 111111 1111 1 D11D11 "11111l1 111 -111111 T111 11111111 351111111 111111 411 1111ll1hI U ll111111lI11h 111111 111 11111111 U11 311111111 D111 311111111111 11111 1 411 I1 r 111D 11 1 D11 4' 11111111111 111111 1 '11111111 11111 111D 1 1 Urn 1I1l1lhll1 llhll 1111111 111111111 11111 111 11 U11 1111111 11111111 "1'1lll1l 11111' 1111D hll 4111111111 D11 1l11l1IPI' 1111111 "'l11h 111111 111 D111 11D1r 1111r 11111111 1111 1 1 Q1 111111D1 '111 111111D llllh hll 1111111111 1111111111 Ill 11111 111111 1.11 1 111111111 hll 1111111 11111 D11 1 1 11 lK1lh 111111111111 1111-11111 1. 151111111111 D11 011.11 1 111111111114 -111 1.K11111r11 D11 41'I1Dr11111 1111 if 1 11-11 D11 111111111 11111111 41111 11111 :"f1Tl1hlX'1l D11 111:11 111 D1r '111'111111 11 111 H1111 0111 11 11 111 1 111 1!1l111111011.' T111 "r111lD11 11111 1111111111 1.1111 N l11ll1f1I thl llflllll 11711 1 1 1' X1 1 111111 lL1111L11l L11 1 511.11 y -Tiki 1 L" ' 1' :N 1 1 -" 'T pf' 1 f' . 5' ' i' 113111 11 li' -"' 11 f 011111-12' 111,11 ' U11 'li Y 1111' 1 111 A-1111111111 -" -Q' H 1' 1 -'N " '. GB1'1'111'- 1' 1 -W va VC' U1 ' 'Q '1 '1' 111111' 11' 1l'11' '111' " 1 " " 1111 ' 1111D '- 'Q-1 ' 1 11'11 1' 111111' ' 1111113 Ui1Q' 'xb' -' --111 411' L"-.1 , fi 1 - 1' 1' 1' ' , ', 1.11i11l1'l1 :1111 21-1'11'r11'11 1111 01l'1I11 R111 llllh 111. 1111 l.v'1'!i.'!i'1F11 Qalz '111 u".'j-Q -'z 'Al ' 1 1'f"z 11: " YL.. 1 '1 V 11 1 - N11 1 1' "111 1: 511i1'11 '11111 -IA 3 1 z'- 1 11 . 11111 1111111 Affu 11 111 '1'z1' 11111 N: ' ' 11:1 4I1'Ei'111'll -'1 -Q ' 1' ' 1 A 1 "1 , L.11 '21 L11 Y U 1 C111 11111 'Ei 1111' 1'11l' 11:11. M. 11,x1111'11111x1-' L1t', '1' "'111:1 "wx W1 c:rgf111H. S Jizfcea csgpicg 11111111111 11 111 1 f1 ll I If I1 1 111 11 111 III Il 1 I I J I 11111117111 1111111 11 11111 1 111 1 11111 1 111xXXL N .F 7" 9 'lj 1 V 1 2,9 ' U X5 Xl I'I,II II lx'1III1.II'x1IIIH1I,l.IIl " V1 111111111 11111 1111111 F111 ' F IJ1 kXI7lI ,I11111111N I111I1I 111 IllIIL'Il l'11i1I1 111 111111 1'I.1-N2 fl1 1 11"11'1 11111'1'111H1 1"11'711f"1'1. I'1-1'I1z111xi111iIfI11'11211111111'1111'111I11-11I11'Ilz111111-1 l"1g11' ,Xl Il :g11111'11'- 1111111'. "1w 111 .111111111111 ff1- 11. N I 1151111111111 111 11111111I1'11111x1I1.u -11.111-.1'1111.1'1I 111111111 111 Ill 1 111 lI11: iI1 IXQ11 311111111111 fjw 1111.wf111111'f1 71"1f1'1f 1,'11111'11111' If-1111 11111N1 NYI'1'I11111N1 1u111?1f1'1-x.111111111111111N I X.1x1..1111E111 11I11I1 I 11111 1 '11 1511111 111 11'11f1f1'. YI 11'11" D1 11111 I1'11X1 II1c111111-x'.f1111I1'1t5I f'111"' ' ' " 111 11111-1 Ili! 11.. I1 S1-Q111' I11-1111111111 111 11111--v1I111111g 1'xz1111X. l-'111'11'1'1111 11'. l'1f11r1r1" .' ',-11'11- !1l.'1l.i'1 l'1'1I1:111x, v111: Illllkx' 1111111110 11I1'11 11011. YEQ1- 1.1'1'-111 3:11 1 1' I fi I111 1 . "IZ," WN 11311511111 5511111001 71116151115 1 X 11 S X111 1 1 L11 1 1 Illl1Ls 1 N g ws N 1 N N L N 1 L1 1 I 111 1110 1 111111 gQ0 1 11010 0 1 1 1 1 N Lb 1 11 11 X1 KL 0 11s 01 1 1 11111 1 1 1 1 N 1 Y 11 1 1115 111 05 QIXL II III 1 f 11111 1011111 1+ N 11. 5. 73' - .Q " - I 1 H U 1'1111111'1-Q11 '1'11'11 V 1-1-QlQ'lf1lXI,Y11011-111111111111-S1-1111115111'1--1,1l111111111'1:1w1u 111211112111 111 1111111111101 11 151111 1111111101111101111511111111-111'111111111'11.11111111111-1111111111-. 11 111151 1-111'111g 1111s 111111 11111111 11111110 111111' 1111111, E1 1111s1111111-111 11u-111'11111N11111'1l111's 111111111111'111111f1111111- 1'111' f1'11'1: 1111 I'k'L'l11'l1. NIV, ll 11 111111 1111111 1i1l 1114s. 111'1-1'1'1111gl11'1.11.1s, 111111. 111111111-111111511111111111111111111111111 111111150 111 ,N111l13', vj1 111111111 111-111' 1111: 111111 111 1111, 511111111 1 l'.l lf 11111111111-111111111111111.1111-.1 11-111111'111'1'1111111.: 11111, 111'111111111'1111111. 11111 11110111111 11 111- 111111'1111Q1111 1-111f111'1'1111'11, 1l1l1lQ111l',X' 111x1-1111111111111's11'11111 1111rs1'l11111 11'1111 1111151 11111 1111 Sf 111 X1'll'L'1l 111 --111 1111-11: 1111111111 1ll11XL11i1l1Ll11ll'IQ 111111'111'1: 111 1111112 111s111111:11111111111' 111.11111 1111- 172 .'.' 1111: 1111111111111111111110111111111'1l11111g111 111211 il 1111ss 1s11s g11111111.'11111111-. 111111-111-11111 1'111111, 11111 111111 11l'1XLf5 1111 1111.'11'1111g. 11111 .'11'1111 111111111111 11'-' 111 11111 1'01F1'1111t0 11l1I'2LI'1'. S11,11I1Q 11 1'111'011-11 Xxvulrll, F1111 1'11:11'11 1.1 s111z11 11. 1111011, 111 111111 111:11'11111:1'11111111, 11 1'111'11111 1111110 s1111'1:s l1Z14'1i111 11111. Y1111 11Ll111- Sl 111111-111111101011 1-111 '11111 11s IL 11211111 0111111105 111111 51 111' ' . Y1111 113111111lf"'x1'SQL11i1111111101S111llkT1111Ilg11I1K1Lf1'11111I'1JI'Cll111. 11111. C111 11111 11113 1 11'01' ill 1111f111'11111:111r 21 1'1'0111111'11f Y1111 111110111:1:111t1111g111 111 1111:1'01'1'1101111111111'111gg' 51131111 11115, 11111 1'1111 Il S1Il1'1IlQ111fLj11I1lf1'11l1 1i111I'1'X 111111 1'11111'1111'1'11111' 11111111U1J111xl1l1C111 11115 110011 1111111111s11011 111' 1011. X11 ' S11 '11 1111111111' 01111' 111211111 111 11Lf1-1l1'L1F X11 1 1111 1111111011 2111411111 1':.1'011t Ill -'1111' 11511. 111' '111 C'1 '.'ZlI'1 11111 11111 110111' 111111 111-11? 111s11111 1f11g11s11 11111111. Y1111 111111'0 1111110 1111' 1110111115 z11'11111111101 ks, 1 g111111 11' 111111, 1111111111110111:11t11'1:1111111111-s1101'11111'011111gl111111111141211110111't01'111'1'1115110111101111'1110. X11 111 1:111011111q111111g111'1111 11l141'11li2111-1111 1110 "S1lIi111'1111C?l' 011170 111 1110 1'1r1i1t11111111 1111111 11111 111'11101111111-1111111111:111'1'11111111111111111g111111111' 11111111, 111' Llll 111t0110C111111 1 1111 17111 1110 ' 311111: F15 01' Q 1 1: 1'1:'t'11g'11'1111'11111111111l1:'.01'111s1'1111111 M' '12 '1011. ' 1 11 I1 11, S1 0 1 Il Q f 1 1150 1111 1 111 010 11111 II 1 1 1 1 Ill 0 1 s Jll 11f1 1 11 w 1 1 1 I 1 1110111 -1 J H 11122 Il ff, f- 4,1 kv Iii 11f"1xi-111 I I7 15 7 Wi 1, fl Q14 fi, ,117 3 ,Aafw X 1 frm LZ? 11 D 1 HQ-fx" 1 QE y ffggi J 11 'jak 0 5 Nm! if .XII 1111s1:1'1'01'w1111111 11111111 511711 W1111111 111s11'111'1111111111'1111'1:1:11'1t1111t11,1111111 15I1111I1Q'l3111I11,fl1F1C1111 15. 5, 11 gs. 14111111111 111111::1'1111'11'1'13111:411111111 "'1' :, 111',11'-11111111:1111111'011 1111111 11110: 11111111105 If Q I1 Q 111 111111-11111s111111'1111-1111111111111-1'1111'11111'111:111'1:s1 1-1-11111151 111011 11111 111:11:11111'111111g11'10111111115 511111 11111 '11 5, 111 ' 1Jl'1'1I11L1Il11111l1ZS11l111'1ll111!!H.1'fN11l111'. 1'11111' S1:111111'1-1119s, 151111112 1111? Ur 11111 Q '-111 S0 11 '1'111ss11:11'1:1111411111:1'111111:f .X111:11'111'1111'111.11z1111111e11:1'1e1'1'111111 11' 1 111111 1'o'11 z 1111110 1113 1' ' 105 1111111 1111:1111111141111:11'114111011111 lJ1'1111'1Il, 1911111 1111111101: 111 1'11l9S11Q'11,'. 151 '1 110111 rss 1: 11305, 0v011 11 1'1111 11'01'0 X'11'111I'111I1S11X'1fI' 11111 111111211 1111155111011 1,1J11A1 1I111i. 13121111 1111011111111111111111110111 111: XIlll1l2L11l1.11CC. 1J1111'11z111. 1,1111w11 1J111111f1J1111'1f 11:11, wr 1f111'f1111111x1' 11110 if 1 A 105 111111 w11,111111111110 1:1111 110? '1xl'l111, 1111113 111111 11111? NI. 1.. 11.1-.117 115 -'1'11 111- L11 1111 11C 11 dl ,, 1 ay 9 1 411 , f N x4 -.ff 7 -111 C" 'J ,LX-ef 1 I.: 41,1 7 '1 1 1 ,11 J 0 1 1 7 , 1 f 1 ,xkff-1 7 NK 1- fJf J If rf s-J-1 1 l J , f I 1 ' J '- 1 xf .,L11f--1s 1 WT X V111 1-51 si, 1 n Q1 111-1 4115 - -1 1 2 f f 7 41141 11' - 1 '1' C11 11 21:11 ' f -A Nl 1 ' 111 g-M3'-S- -fAV 1 p-A 111 X '! C K. I !rL'. Ii' 'Q 21 7 ? 1 1 '31 : 1' 1 . E311 1 ,B 9 I 1 1 , 11 5-1 1 11 ' ii: ' 1:3 3 5 -"4 .., AN 5 1' ff-1-' -: 'Z "' 1 1' lp I 1 '-f T 35 Cz -' - - ., ' QFQJ Vg ,E I 5 'Qt j ils, 1134.1 1291211 19694 Sa 11-11104 T11 1 X1 I 11 1J1ll1lfX 11.1 L X 1 11" 4 1 1 4 N X115 f x 11 4 I 1 1 L4 1 441 N 41 1 N1 J 4 K N 11 1 4 lx L I X11 S11 KXII N 1 flll LIII 1111 16 111114 C111 1 4 1 N 4 1,1 4 1 T111 1 L HM I S 1 K 1 1 1 1 I X41 LIIINI 1 1,1 111141111111I1111111 1111111111I111111111I1 1 U 12-1 1 .1 11 f'-,141 A4 1111113111 11111! '111z11111111-1'. IQLYIICI' 111 11112 Iiz11f11-111.11111111-1' I 114. AIX" 15111 11112 11111 1'11111111'141111111Q11I1111g .1111-111, X11 '4.111. 11111-1. I 11-II411-1 11.111'11111111111 L1 , .1111 .1111-1'11':1. -121,101 111-1 11-1'f I'111I 11111 11111, 11.11 X1111 FIIIIWII. 1I.I1 1.14 111 11311. 1111, 11'.1,' 1111.11 1111- 11211 111111111-1 .1 1 -11 11-14 11111-111, 1111-1 11 1111111 111.111 1111- 4111111- 511 110.1 11111 1 ".".I1II11t111'I'QQ 111-1111 1'1.-1'11.-111-1'. I 1.11' 11 111111-11111-11-1'1114111-1' :111 1'11111111'1. 1. .11111 11.11 H151rI11111I II 11,' CI1'I111-11 ,X1'1 1 1I1'11r111-If 13.11 11.14 11111-11-1141-. 11111 1.11, 411 1112 '111111 11.14 1.l.' -.11111-41111-1-. 11 1-.11111151'1-11 11' 111 III 1111-111 1111111111112 X114I1111111.11 I4I11111I1g1111i1e1I.11111C-1111 I 1111l'lIIlI 4'1'1111' 111111111-11 11-II, I 311411-1. III111 111'IA 1'11-I1-4111, I11 11':t.' 1111- g11111, 11111 41'I11111II 111111112 11111I1'1111- 11111-1'1111- 1311111-1111.11'11111-1'11111 111114 1111- .11 111111111 ll 111 '1111, 1'111I z11u1' LL 5111.111 ,I'11'1:1'1I1', N4I1IILf I'12I14, 1111-11111-1'I111'1'1-. 1'.1111I14. lIlI1I 1IL'1' I111:1I11- 4.114 11:11 121 1411I1:1' 1114 1Iu1'11111111 111111 11.11 111 111111111 Q 111 1111- .11-1' K1-41- 111111111-12 II.1I1111, 11111 41-1- 11111 Q111 1111 1111: I'c111'141'111'1I1111111-1'I1111I1-111111. IQ11:z11:r,I1I1141111.11111411111111-111111-I1I1:Q,.1111-1:I1-1111I1I11'14!11111-111111111111 111144-141-.111-1111-111 SKI I Q114 l1ll4I q111Q41IQ1.1S1-111 All 11111' LIIII 111-1' 1111.11 1'1111 411111. 111-1' I11gI1 I'1411'1-1111111-1'11'11111f 1111 UIII 'Ll 1111Ic1'C'I11111c1'1.141111I121'111-41-111I1I.1111'12 11.1111-.111111-1'1-11111-111412111-4 ,fZ11g1-11111-1, 'IIIIIII 1111111 11 15112, F: 1-' 't:1111'1111'11I11ff1'111 I1I1111Q1111 IS I,--11-14.11111-1'11111 I 1-1- 11g N111-I1 11111,-'111 4.111 "1'QI1 P 1 S xL'1..' 1'111I111211. 111- 41'111-:11111121y I V14 41i.11'1. 11.14 412111 11112111114111-111111111-1 11111 1.111 11111 11111111 11111.' 11' 1111. .-X11 1I.111.141111- III-14 111-1411111111-41 111-11111'141I:11 I 11-141-1-11. XIIILL1 I 41-1-11 Yllf 1-c1111. 1111121 1111711111111 11111111 I'1'.144, 11111-1' 1111-4 1.14 I'.1111-11 171-11 1111- L'I11I1I1-1 Q11111111 .111 111111 111211 '4 f121YI, 111111 411111111111 q1:11I1 111111 411111 111111 111111, 1111-Ir11iI111I1I4 111111111-1'1-11111111111 1111111-1 111111211 1113 11112 N .". 11111-' I Q1-4 I 111111 41'lI'I1Y151'1I1'X'111111111111 11111 N".I1111y11 XIII-11I1'.11'1'. 1'111I11e11:11'1rI11'111I1111111I11111111-1511411111111111411111111-1'41-11111111141111111111111111I41111111111-117111 llll1I I1'u111f11111111-11111111111111111I1-1n111- 1111-11-11 IKIIIIS1111 111-1' S1 '1IN. I'111I1I1-11 11111-111-111-14 NI.111 11114 11111111'1'11111 411111 11111112 S1'1IQI1II'I 41-1-111111- l'111I111-1'11-1111-1111111111-1113111-1' 5111141I1'1'41111r11111 11111111111 1I121' 'Ii1l1P1' IlIl1I 1111114 +1 1.14 11111111 111-' XX'1lII '."1 I 11111, 1111- 4I111111111111.1111141- I1II1I111I1Il 111 1 S1 1' 5 11' I,z1g121'11111'1:1'111I11-11111114 11111. -- -41 '11.' 4-1 ' fr '- 1 '4 '. ' I1 -'4 '1 -, Jim O I 11 1 X N 111111111111111x 1 f 'Nuns out X X S 1 1 1 C 1111 ll 11111 L 11 ps111, IXLPOIIS 1 s II 1111 N L1 w 111 1111, sf XL I N H L1 I Q10 mn I guts - N 1 11111 1 1 1 1 L LS N 111 X 111111 N 1 111 1 1 L, I l L1 1 1 1 ,J L 1 x 11191, 1111 111 1m e S N N N N lI1Q11l1 1:11 1 1 II 1111111 C1 1 1 1 w X i 1111111 Nt111 11111111 1X1 111 11 O-'1 1 I LT1111, 111l1111 11.1111111L'1, 1111111' 111111315 S0111 X1 15. 1111: 011111311 C111111u1'v11s j'L:11ll 211 1111: 111615. 15' 5. q 5 111111 111111111 1l1111lII1, 1l1111X 1-1- 11111, 111111 si11111 X'11L1ill1 x'1111s, 111111 11u1' '1'1:1:111g1s s1mye11 1111111111 '1111111' 1111 Ii C li U 111141:11s11111'1,111v111'1x11111' 1Q1'11'111. 1111111x'1111111x'z111. 111111. 1111: s13111:111111q', I V115 SU,'K'211'1 2 A ' jcd . 1 '141'1r111s 1111" z11g1'11-11:1 111111 1J1'1J1 1:55 111111 1x'111'1:s 1111:111 11CXv1i111111S 1111 1161! 1115111 of 11u1' . O3 171111 1 11l11i1 X111Q1'1 111 111-1' 111'1111'11111'X f1111111f 111ex'111'111:1' K1-p1111s 11.1111 111111'1:.' 1i211I'1I1Z1 EL :111 . 21111. 1X11f1Y 11-11 1 5111115 x11111' '111-1f111111s1'111111:11 111XX'l1 11111' 11z1111:1' Q1l1U1111111l11 011115111 Q '11cr:1f1:', 1 111'11:11 11111111 :1111x'1:s 11114111 111111:11111:1' X'11f',2i1J1l' 11511111141, 1111111' 1113 11111111115 111.11 7 15 '- 11:11'111111:1111'111 1f:c1N, 111111 1111: s1'111:1111111y, 1f1'1111111111:s 11114 11111, 511111, 111111 1111i 111131 111311111 1 1cr 111111111-,'-11111'111111 1111111111 1111:111 1111161 1111x'111111f111 Xclg. 1X11:'1111: 1qLflJiJI't.'f121f11 1111111-1 1 ",'J1Il 1'111111'1s. 1 QS 1111- Y111111 X'llS 1x1'1,'111. NYU11 1 1111 11111- 1"1111'511111111111' 1 1112111511111 11'L11i5 111511111 1V11I'11L51' iJ111'1:. .'X1w' . ps 1 5 1111: 11kf1- '111111', 11z11'1111.1s S1111 1'1111111:1g 11 gjf1'11 lllillly, 51211111111 111111121 1,I'1J11CS1JY, Y11:11 V115 S0111 511111 l111r111f1.111114w, 111. 11.111's 1.143151111111111 1111111 1111111. 5111111 1111111113 111111 1111x'.1s11111Q111 XYY4 ' 1111 1c1' R1-11 1'1Q 1111111. 1511- lf1111111:1' 11111111 11111111 x'1f11 111: 11J1Q1 :1111111, ,X111:1' 1w11111:1' T1111:s VQ1 11'V1,'l1'1 1111g11111111111,11Qy'1111141111111-1' 1Q1'1:s11u1'x'11111:111 11C1. 1111111:1'. S11 151111: 1111 111:r1 1511114 1 Ch. ' - 111lx11 X1f1' 111-1 11-1'f 1 I1 11111 x1-11x'11111'1'1111111:1' 1111 111 1111 V215 111111 111's41111111411111:y'x'11111111111g1' 62111111 11111111 '111111 1v11l1 1 111111 1:1 111131111'1I1i1'11 11111111 11111111 191111511 1111121 '1'1:11111'1's 11121111 11c1A C11'2111 11111511 1121512113730 51111111-1'111-15111115 1-1' 11I115'11JC1I'21111 x11 11111-, 1111yx'11s 51' 11111s11111' 111-z1sz111t111111 511 111111 12111610111 111 l1Rf1'1qCS1l111114111. YH1, Ig111s11111p1-1-1-1 1111114, 171, S1l1l1111i 1111' 111111, 11111 f"lS 11A11l1. YC11, 'f u'1 .A 1 x1 vc 1111: 1 S1111 11111 1'1'111'13f111', Xvlll x'11s 111 11c1'CJ11111:, :1 113W 11133 111151, 111111111.A 1141111' x'z1.' S1111 511 ' 1cr l'l11l11. 1g1-511.11 111' XYJN f1':11'1s1111111g11.11111:y1411111'1 1111111 1111111 511111 11111 gX11j1'vz1y1f 1 ,z C11 111111 1111111111 111 51-11111 1111115 511111 1111 1'1r. ID111111111'-x'1:1111Q1' 11 msc IQCP 1115 C11r11 wa: s1J111i11 111111, 'z t I 1 fl L'-3'z"'F :'1i1', I xx k I I L , . I L Il I VXIIfI'1:'!!MIIIn'IIII1YIM'n'H1,I'III.LIII'n1..1I W. V I 1:lI'.M'VU1x I,1I-Ivxh-:1I111v1w'.1N.1u.mN. Nlxzw win-i.iI' . 'I-ff' IN 'In-'i'xzX-2112.1 Nir -I ,rr gu.:. ,Q U11 mix I1IlIIL'I'x'UIx' I1lNv'VI 'mama-11 ,V Imi wIuuIIIv1,. M IIJMEI-:Q 9" 'v - II'I.X If .Ir .I ': ww: wx .. J' .I III'Nyv1:vm:xLvI:1I'1 IIQILIMI ZI1vEm.A1'. IfrI,m'1'.:"gm'w.:.'x1I11-'I 'II x Iliw lIIw,:-N'Ixx1Iv. 'En' vxulx I1.1..,1:1II Nw gm ..I:1,y1xX I :1Ii'1-.Im 'm-III-NwI,.L'f.:.v :':-r11.1'.m- Lim X 'I I'tI.1!"... 'lm' H- IIUIX xv Iuztxwz xx VIII-11 lC',I.'U!i1x1'v .MIX-III '1'yI5I.v1I I I I1 ulum fII'I1XIQ"NI'X IX, IIIII NI'I1wvI II.LKxf.11'v :mxxuxI'1A XXI- E:zuI'riII-.IonI1I:1'.I:111II ilxf, U1:r:vI::i:'-'.u-rw Xml- 'Iv Iwi: WU' lung- II-In hw! um q1w.II:LVI.Lx' .lf Ilzqy., 1111 11111 L, IL SXXLL, 11, 1s1111xx1s1Ls 1111. 1 ff 1,11 t1 1g 1111 C11SSll1LI1 us 11111 Zim Hmunuwif 1111111 1 S N w A 1 1 L L J L, N L 1 1' qi, E? f '73i qw n ,, , 4, - 1 1 I1 11 If :111111'11gg1111111s11111111S XX1111X1lCl1I1I'1111' 1114111111151-111-111111g-111111111, 111 11 111 ,H lx1l11K'f1SCI11111A, 111111111215 1:x'e1 .111 110111, S11 1111-111. .11 111-.111111111, I1 111. 111111 1 1c1'- 11111. .111 1110 11151 111 Sl1l'1I1g', XX'1lC111111' 11u1:s 51111111 1111111 111l'1I 1111111 S111-111115, 111c1911'11s 51111: Ill 'I'I'111', 11111111 15 '1'1U11'1gl'z11111z111f111fg111s111111'1fz1111111111:1'111'11x'11Q11x111-1 1111 - 1111c 11132115 111t1t1:11 11 '1 1:1 11: CJI I'l'I11l1g 111! 141' 1:11 :s1 11 1111 s1'1111111 -1'1r111.--111: 1-111 1111111 hiv- 1 11 '1',,11e1' ii .',' ' . C11 .',' 1-111155 1111111115 114155111uQ11111g111111111g11111.111111111s, .11111 1111 11I,1.1111!K'111L'111S 41111 11' 1lJ1llS11l'C 1-1110 best11:1tc111111111:w1'1g1w11." c11l111111111UC 1111- 1111111:1'1111g 41Qs1:ss1111-111s, 11111Afs1111N111N1 11 1111111: 1, '1121:1111111:1i111:1111111s,1'1:11'1:s11111c11111111111111111:u. 1i111111111111:1:1111's1-1x'111g. 11-1111111111 11 1111t11r1:, 211111 El 11111111101111-11c1'111111111111:cs 111111:11111'111 1111: 1111- 111111111,L'11 1111111111:11111111s 111111'111111111x 1':.'z - 1111 1'1t:11111111 1111115 111111512 lll 111c 111511 511111111 1111111111131111:1111111111111111f11111-1111-111111114111111 ' 11- z 2 ' F. .'1 1 '1 21-gn11111111111gg11111111 1'1111111 111: 111-Q11'1:11 1114111 11111511111-1111111111 1'.' 111 1. 11111 1gCI'I'f"S 111'1:111:s11'z1 51111111105 1111: 111:51 111 Illl1.11X11111'112111511111115111'X1'1'111'Il111111111 110 .,z 'coz' 1 H ' '111 'Qui 'Q ' 2111121111 x11111x NI ws. .17 1 ClP1111l111 1 71151 Ill 1111111wL xv L L11 1f LC 1111 1CC11111111o11 1.t1f7Il5 'X 1 Ill JIL Q Q 1 CII s 11 hen o1Q 11111 ' fy 011111115 .111 111 U9 11111 1 N N 5 1 x 1311131 111111111 Lnmmquet II1 1111 ws L N 4' 1 1 lx XXL NN LX 1 x1 N LA '11 1 k KX l 11' N 1 I1 1 1 st1111L x N av 1 L. N X "x uv' 1, H14 .. G U1 11' 111111 L1 11111111 4111 111Lfl111111Q 1s111111x'1'1'1-11 111 L11k' 1C1'Il1, .X111 111 131 11101. T11 111u gI'2lQ1l1Il11I1g,1 K'1.1.. 11 111l1111- 111111 11111111 111111 111'1'11s11111 111111 11111s1 XYUZLIA 1111:11' 1111151 111:1t1,11111115 :11111'1:, 1r1 11111 111111111111 11111s1 Q111111-1111.111111-S, 1111111'11.111111'1111111311 11111s1 s1111i111, if '111 11s 1C2Ll4I1CL1 '2Ly, T111 11111x'1'1-1111311111.11 1111-1'.111t1111'111111r1'1N111':11111111'11111111111111151111 '111'111k'11.11111111k11 1111-1111s111111111.1x111 1111-11'1'1:111"s11'111'11111111:1111Q121111g1111s1,11'1111 11111115 111 1111 1111 .X1l111lI11. F1111 111. '11111'11'1Q111 1311111111-1'. 1X.L11kX111111'1 '11 11115 11111111l'11t .wc 111111 111111111 111 11 11111111i fw1111x1-1.1111 1111111154 11s 111,1s1111 s1111' 111' 1'1-1111311 11Q111-K' 11111111 rpms, '1iI'l111' we 10131 zs 111111511 110 111111 11Q1l11l 111w111111-11 111 1'111g11111'111'11s. 111131 11111111111 11 1111 11115 1111:1v1111g 1111 2111 1110 111 J 11115 111111'11111.111 1111, 11111111.1'1111'51111.1111'1'1-.11's1.1111111111.11111 111111211 111 1lI'1K1g 1111 111c .'11111c11ts 111 0111111111111 s '11.' -F X11 1 1111. 11111155 11 131111:s111111:111s1111-111s1f1 1-s. 1 1 ,R61 ' 1 gf ,I 1,5 1111 1 1 '1 1 . , 1 '11 4. 1 ,- 751. lf :IQ If L-f 7?,. 1 1 1 11 .1 Q ff 1 I 1 7 1' 1 "W 1. 'FT f' gf 55,1 XG' 1 LJ Lv V!! I K 'ELJW XXL 1 I I I LY 'X flfll N4 r 413131 K I1 ng v I I I I QQ' um ummm 3 L R28 1 fx! Q3 s-4 xxx 1 3 AJ X wi lx ff' n ffzffx " , W , I J' I ' 1 . r Y ' ' ' ' 5 1 ' ' Y ,' y , g, f. ' 6 -' 'flu P' J , 3- , - ' F Y ,' pf A, E." ' y L X A4 -4 Hilti" 1-Q, Q '5 ' U ,, , ' -lg ' , .i ' '- I 15" ' .X rg .J -1 - .31 if ' 2 , -V , 4 . xl x-.V-fu, A my X H X 1 V , Q .J M1 4' xr X K ' " . X Kfk4,T X mxifg L, SX h h I 1 r X', ' , . S 111 I f1::m1,.,'1:,g"ww-x ..4X'!.'1 '. . , .MSX . ,V f fn jf f . ,N ff ,, ,, . 1 , , ,V '::'- M, q' X' -' I 'K . 7 1 'b If lv ki' f v N llfv ' c,It'l11'XT!.i yz.u'twv. , A' 9"-X X X 111 Q Ngvi: g In-xy: l..w wif v ..X.1' Ii vu 3, ,.,,.X,1, .A . 11,1 ff, Nll'.lI1Lt'U'wp':1v!EnvX'r. Q.,-M Ev'mf:1':,mX1i M'M'A " XM V' I.du.c+mlJ xliwmnwmew. Um uf' "l,.lIxiUH Im-,UTH11 I nlidmfl x1:,Jw1'Nm:1.i. N mx .ilu .f7-- Ikx.. XI I'QW.1vf wx' " LfillxAVL'plill'Iil'iHQI'il1L'Sll410IiHQ Im :luv lin-1.3 Kiwy' All "1 'f XM? J'ifk:wHNi1ILf'1 zmbx 2311:--. l?1,1:" "uv Lt un vrzcmugf XX'3x.'.'.1z'N'z.iw:- f:'Vb Q A71 x 1:-OI l'Hl!l'xL'.1?lL' SVHUHK trim? in xLlI'IVN vi! .lv ,XM 'Y -M, L K I h 1' K A A N ?l1lllIlL'T'lJH IiL'lLil12l,X. T ' 13:5 nf A:e:,2: mmf.n i. NW" 9 cz Ili-X .ffl Clxv D152 jffy, ' Q v gm-M-lv, -,114 .lfrv .H--II.1e'C:xlall11w'z1Zv Sur:1:rm. K - X'11:s:.i llzltv xzr. f' f I Iiighth lirzuiv lfwnxwixw, 'j',,,,, , jL,,,i,,, 1lt.,L.I,.5,, M - N W . X ,fx f f 1 N - ,Q Y x 1- L 'U 'ii Akfri nl . by ,IA J- A - N A U Elttuwolb :Hn N su L1 ww xx ' L ML k W 3' I 'LS IMD WO C K. MC w ICH x I Esw w A v I 5 'ui S X w I 5 M Nik 'Le L1LH':lgH 'IGQICN Ml E3 C185 IC L E9 I 'B D 1 Armem 1. dll W STAFF' QF Oz: 4 . 5 0 t EVN tw m ,cg in rwvtc uni gc 'xi w.1. 1 ka .. '.', ':I1:j!QO:,' Evrrzigjix mr. pid has w L. '1 .wh wr pkg .vc mum: wwu 2 'qfkfiwiw ripe A .154 ff 15' 5. WA .1 uf im: Q21 ml. gums' km: E13Exf.!Fiue in f.1+t1::'wL-xx 1 fiizm , i mn' mm' is R ei- N fa Ifc SLUT' f'19Oi5. N that me Mme his ummm wi - we. JVTLi:t"9.j,llk.Cxi.flIl1Sf My , ii V1 9 ' zu .5215 rx: :1gc:nrQ'.i11:11f ii 1 -is Q1 " .anztes f 'LN'L.Q1SSIT1iiGQ.'v'.' ' :Vg twex- T' 'x:""1.1:i siL,LE1osex'.':wh.1x 'A SQ uh :- trier time ard lin ugjut L.: the xx ggi v ig This xJ1u,me1 L.sp1,cmllyi.v Mr. 'ts rx '.':i1.x mr1L1.1.' K Sf1Sf?.LDl'If 'Q V EC - .vii .,1rw,w'f2 xxx 11 M153 XNQU km far Mer' QE 1 ,um hw " 'xi wwe: vis wi uf fx Eltr Garb. TI-4E 1905 EC?-10 POSAJSHEO BY THE SENIOR QLAOS FORT SMITH HrOH SCHOOL HERE ENDS THIS BOOK ADVFR Vl5blVIE.lXITS 'sXlX" HAI T HRASHllChPRlNTlNK1 L lb not only Give lxlgest Pt xntxng Ht use, tn the EmtSm1th Ierrxtory but xt does Gfae Nety Nothtng too I 1 e nothtrxg ton Qnvxll S S Quxltty Hx Pl lCCb I ow 1lls.XNlllIt IT I ' 1' 1 '1 r A A 'O. " ' A .2 ' x .. . , E kw. . A . Best Printing and Bindinn. S 3 A. . 2 A bg : . . . Q . 2 ' ' 'gh .. .'--ur, - I x",'A "Il x ,A JC XNSQA ,J 5 If ,Cf F-pig' f-A 2 Cary Boyd C C V A311 ICN? x Ill' IND L niches ffzanzs .93I000!70.S' and Jyzzlzrllcrfs of .yycazzfzhzf Uhznys awelcvsy c I II SNIXTIII ul I r S L W 1 P 1 G L L 7 in T6 I LM I DEV! SIO for a Suit along up the Lune to S25 s Q v nthmh 1 SGH CQ Csvhm Q1 CQ Clothxers I-Iaberdashers and Platters 'I'l1c fQI'2l.!ll.U 'N lxzuc 11r1iJn-1l1'f1xr' x '4z1'iu1 I if Q! E1.l!'Li nxwzk. .uni 41-1.1111 lm 11' :w'z1'u'A1 -.1 31.1 wfjlg 4 Ilufil' mzmbx Iriuranix. XYK' hguv p1'vpz11':.f ,., King I ,gigx Itn flui-fI.i!1x'XX1n rv! . .. ,, av-' --" , yt A ,, A' 'MX N ' AH' A :Lg Q, rv' eff , , 4 P qv A , , X xxx. ,4 . , .'11 .Y ' . 5, ' ' ' ,X I V' lx I In Ind rm SINL Nm .uf i' I fi X '4 I Nfhl ffkq 'Aiff urs'Z1'1T!lli:M'n'ffvmllrfrwxn if K SV y 1 ' iw X EIW757' P s 0 P A AQ ' .ll V 1 Y 1 :IIS 'A Alqlaq -Q ,ff-,--1 Aff' .'-:Vf',"'Q?Z:V'- A t ju: iixscmx lx ,Xxlaxn 1. 1'?Tf'ff"l: 445' V Le.-f ' '!'j'j!Q4if'i f,Q 'V . , -1 .V VU, f- ifoqg -4' , W, R. -Q 4 Q ,N 45 -3 711. X flflnlf-MF MS LLL JlDR,M1,SSJibM EJ LLLHNCG IL" 2Jr11e"'mgj1hLai :ffmQwusxgrmemQa1p:'e:1aif:. Swrte mf New pay twrettg' hffffu 1' sequfe .TL M i 1'NQ"Q',','Ei13" itz" 'ffzfiy-in-'.'.eE1t' Lmd get 11 f--V X f H .4 k111.f1?wez11,,:wcy, We 'mA qsk -L1 to mae cu" . . Z fri for Ve excblewce vf our cbt? rw. but 'i Q 11iKiLMEuSG'.li zmr. nseg if j,w11 'w.'s,uici 3' wiv 14 X ' wo' it cu st We-2 1maLm."'a NK ' pn-. I VS. H'l'.X'l'lf5Nl'1KY. XY,XI.I, . l',Xl'l'Il3 ,xNlJ.X'l'lII.lC'1'H'G DH. , MIS HIXNRIHHN A YHNVIZA T'x':-Ns tj Ln' gveQ1iL:z'c ax: :LY 1" :,1x"'1g: jvml CV: 'Y 'SVU ,IA x-rf o -M 'WQJ 0 VIERNIOD J ALLARD dc KIVU LAI Broadway Lol. logugt N 400 Intl: Axenue 51' l0UlQ M0 'NEW XURIXLIIX lhe World s Grandest Jew elrs lzstfnbllshment Lowest Prleed House ln -Xmerlea tor I me Uumls fir Importer Makers Retulers 3 K Ill ' :Milli A ll u B I3 Elllrkrrnm, ima? Il ' wx lsunlgi- iii: 'T ix -'B il ,:i5l'Wf' W ilfll III? an nb' Qui' K I XX FJUNDED1829 52111943 ,II if XLI I ss Pms 11111 I1 School Stat1onery,1 I St IIIIIJIII Fmest Uoods at Lowest Prlee IVIERIVIUD JACLARU dc IxINIl L11 Broadwav, cor Locu-.t bt HOWARD DRUG COMPANY 4II GARRISON AVE THE IVIEROHANTS NATION L FORT SMITH ARKANSAS BANK Cipxtil S400 OOO OO Snplus IOO OOO OO If IVIKIQ OOO X if Q W i 7 W Q , 1 1 f O . , - u A - A Io. i' - - Q Y . , . , . 1 ,ATL L . . L, 1 . ' ' ' " v , Y , '- . -. . , ,- , .X1'1- IIII-III-IIIIII' LL'l'iI4IlIill4'S 111 by , C .4 ' Z I'I1:11'111:11',1'. xlllll' I1I'1'N4'I'II7- ,, 131141111115 Ill II1.11111-111I 11111I II11I1 X1'11I'IQ 11'1III11-11111I111'lI11111' My-'f? K' K ii i111I1I NXXIQ111-111-N, lH,l.Mm:'1 4.ZlI.,.. IDHH lim, UI' 1 fi1,1.,g -I1 . KI-wks, FII ' 1 III!l.I, .1111I I , I l ,-'f""" , ' . . .,1. v. v- 1 .- i f I x 1'1MwlH.k,' HM,l,1l,Zm1 1 111gs11111I111s.1 11.1,1s111s1111I1 f f , - , . , wr' ' WS- Q I11'1111,41- 5l1I1111lX', I1111-11- I' 5 XT., '- -Fuses. 1 ' 1l'fgA 1513 I11':11', utr. - F T .2 gr- J - 4 Fiji gn: E NYSE ' T"qB"k Lvgf' ' Cla 1 11 :II 11111s, I" V Y E, E3 j.'s"!iEI1E XI111I1IQ1111-I I'11f1-P11115 I i' . , -.,,. A -4 .., . J I In I IlI1l1!1? I11 11I1I1'I'. 1' XX E- -' :- W' , :ft ' N R: 11. 1 1 r- g.- ' " -fe, ., 1, ..:.--'1' , . ., .:" "" "'- va- f pe """"'l ! I3 11'11I I111'111sI1 s111-1'1g1I-I1:- fx 4- j- N , f l-" 1f1y-" LI signs z1111I I'4IIIlI.lI1'r 1111 ri 11.:!1"'1'A1h,11. I I ' . VMI' ASI' -Q ' x 'X A - -1 Q' , - V I '. ' 11 I1 -- p ri , I , A 5 I 'Y.:"'I '. NAV , 5 . . "A N W'-f I I 1 Lux? U' Q15 H .IIl1I 11111111-11s, ..Is11 , x.. A .1 5,1 If ,I , , . 'XM TY 1, HL " -1 14 ?-"X I 1111'1-s11,1111Iv11w1- 5 1:1- Oxhxx l 4, il, :T - V . A ,gee 5 .,,- "" 111111v11.II11-I '.11111g ..111I . - - W - - U1 1' ' -11 P1-f11.1p - - - 30, .00 ' . ' ' " s. I Y ' If W W 721576 1.1-s 9 ' , , . L 1,-1 1.1 11 L- 1:1111-51111. 1121311 111 - ' I -'- F1 M11 1'1'..I. r.1?111I1 f'. N. 11,111 ' ' 1 SOME MEN .... I ua, 4 V, , I MK Iluulq llii-5' fum- lim1iigx'I+,x' lui-viiig' l'l'il4I'Y-lll1llIl' 4-Int Iii-s. Iiul it is u IIIISIZIIQUI ilu-tx' iluu I. I It 1 .I , . Jvhznil... ,. - , Mvlg , . . - '. .- . Q' Mi -I-4-.-.Lmfms Nl I Nlll E C GROOVER MERCHANT TAILOR 7o3GARRlsoNAvE ILIIIIIS IIRI IOOIIS J9g?'mf""""""'r ,sms 5: iESJElV.E Ii IG EI film!! N I l'lI I I ' mit g . N-lllgiiqiiwl we 200 202 404 GTIIIS Avenue Felt Smith Aikaueas FOR DRUGS AND TOILET ARTICLES, SODA WATER, ETC., GO TO VVILL F. GERIVIANN DRLJGGIST EUPER Sz COMPANY STAPLE AND FANCY G ROGER I ES BOTH PHONES 715 GARRISON AVE ESTABLISHED l878 Wholesale and Reta I Dealer I PIANOS ORGANS AND MUSICAL MERCHANDISE BOLLINGER ?'4q' CONSERVATORY OF MUSIC VAX New York Office 45 Leonird Stieet W4 I -1- 704 Garrison Avenue FORT SMITH ARKANSAS H A .Xin-ill-11f1lIuigl.uIm umilv ,jj .IQ gym suit. vul lu im-znsliiw-111111 uuuls- QI In 'Yllill' mwlr-in will xx'wii'Iuii5"1'i' . I ': . ' -v ' iffy' ui . :uulloulq Iifitli-1-tliziiiziiiyI1-:lily iuzulw suit lluit lllOlll"X' I-:ui I uy. Gi 'il us yuiii' mwlm' lm' llii- i 4.1 uvxl .'ll'l'. IV' ill'l1 JI" In if il ple-use lwui. f fl? :I i 4' .,, -Ill L I A nw- .xl I . 4 V M J.l3,W1L.:.iAr, .Pre 'fl Wu. J.ECi , " - r 5 A.ti.WiLL . . I II II,I,I.-I. IIB 1 ,. 1 . LU. I iiiifiiiviiiiiaw my A -. I Illlllliiiri 4 " I LLL I I R. c. B o L LIN G E R ?-2'E.'5'Ele3'1' - NL F if I 1Eiie.2"is-X451 FIZLV I UI i n , " u I " fi AV, l:gIi e I I . A Iw liifi.. .I "li l 9 ' .:'1- g if tel? HSE' 1 425 11 W - -O . Gm il : E M .E M . iz" I.-JLIJA: - ' E ,,', 'I-. -fin , . I - 'rpg-?'l" qfl, I- -I , ..,.. ' I I - A A " R- ' - -- I T., L EJ f- , . , - , fs.'5,.,f1 U jx - ..'- I -,w I f f 5,111 QllllIllIllfIlIlQUl 'Wg I l Z1 fi 1 VACATION lg MN YOURTERMBEGINS 'I l V XTHE. Dfw you Errrzn f X P youu .SHLHRY Brianna II , THE DAY nrfrsn you I Q " 4 GRHDUHTE 1 Q , 'G 1 ff 'Hin SOONER you Enfaizlkl ' f f X ' fig THE. BETTER My N4 l 4 ll lm f X l I,!IlIf fSl 9 Q' f 4,,,9f'-,a.4:f """".2 av if I kj W 1 ,ff we Sf I I A .V 27 ek ffl J 5 ul' ll' lt Pa 5 to attend the Beat Bualnebb anb OffICQUAlnln3c5cl7o9I V 'KNO ly G2 f 'ro Business Man N! TO e,frun:,n'rs C. lf ou wanlfaltlqfulandEfllclentOff1ce K lfyou wantMo6.ern Practical l ll He Write Telegraph orTelepl1onetl1e l I? II Useful Ebuccxtuon zxnb wxgb tolearn to A0 5 4 go MeRC3A,L COLLSQL X ll kinda of Ofhcework Attenb the fort Srruth .Am y ' K? - MeRc1m.eoLLeoe forresmlrhm QV F CS Ark 5-fgme Ie f ratetoC1eoxzef.lVll'lf.ALLPrlnc1pzll,U om' mm-1 anaa. 1 tg IR' k Q2 Q ' ' 0 Q a . , ' .1 , ,l ff . A C - f ' f I . I , . f V , V Q9 if ' I Q l X ,J V , I II .W f 2 XI '-V ,I IfI I WI V , V 7VV Inf X gVI QI I I ,,f. I .I QE ' ' ' 5 7 lx ' R FV 43 LHB ' l N" x -21 4 f V .I : if V II 3 I Ig' X VII 1 I V. IV ' .5 -I ' I .4 Noe . Z V " 5 .V 4 f ' v I' f V, ' fl ' V "f ' V I QI ' .X 'f ' V xg 'sys IV' jf X . ' ' VV " '15 ,I V 7 f " Nlll' fl ' ff' ' V2 Lf A- K ' V l f MV A Vf' "1 l Q" V f' 1 ' ' 4' L'-. 'X mai' V ,l','1.'V1f1f?1- 1 ff: f V 0 :ZH-gl 2-vw ' ,- I M, f.fi"5--- , lg: V V - ' J,1':Zf7,4v' ,, V A V g," ,V , V' '4 I 3-zinix, ' X ' I if ,I ' If 2. f f -"J ' , ' a VV! fn Fifi' ' V f lv' VV 1 Z f w4ff:V.f.V4 -V , , ,I f-.. ,V :V fx-Vu: -' ' , , 1V 1- 1 II "-MV-v' L v e,'V , .651 V V . V. vw V, sa: 'W 62" I TN .Vy g fd.: . 11,5 2 I wx N, ' ' I '51, " , .V 1 '-:I V17 AV' V x " X 34,07 ' 3 , 4' l I '- V' f f -V-, 'nf .V :-.- V01 . ll- 1, V 'l , 'ffwfwlu .- .-f15-- W V g 3- .f',,,- , Vu, .In 9 I 1 lVl - V ,.I..,1V -.,, ,.n' gg 1- w f-fy A- 1'-24' 5-fr-sf I -1.-V, I V' 1' 1 A -2 -- ... ' :"'."zl5 6 af? , :....'!5?fr ' r' j: M Qi , ' - VAX VV 5 , VV' " ' , " nl-"H" -' , ', 1 H ' n N V . A I 1 ' 2, ,. will 'M FS FJV .IV V V .l , Vf 'f Jia .1-i5y.L:95i- Q2 Tre ww V V Vf. f 'A : l Q ss ,ff ll fi' ,V mr 'VL 9 4, ,', l ,I', fl Q, 1 af ,- A 4 H I' f.V-,- V-:V 5 ' '1-5 df' l ,': , " ' 'I ,Vu . g V V V4 -V V . V 'fl ' X V AI7 1' 'f I 6 . X ' H V V 4:44 J' . I ..I .VI L . F I , I 1 I 5,4 II ' 1: 'Q I I , , V . Mfg! If I I VX f f ff E V. HV' 1' . ' I' .M lk wr u 4121 cf . .V lex f Wh f , f. 1, , ,. V' fp, 1 , f 'L,,u X ey . 'IV LS ,V X !1,yjy4g'fpff, I ' w 1 I, . Iyffx In QI, Iv Yagi' 4 I ,I ' ' Ol' X ' V- J ll ,IZ'l":-'Ufff 7 ff If 1' " I VL flfjklu 'lp 'W """""' EI fag! ,Vf,V . I V 1 ' 1 ,QI Afihd 'I I .- , ,f 5 'VZI w, ff-. GII I, ,,. V 15.g,I,e,,f 3 . V. , . V, ,V ,IV Id, f,,,,,,gf,, - ' ' V ' . 1 , H ,V- . 5 .V rg ,5:,,.fcf . nf H V V' ,f V V-swf' Wu V ' .V N 1 ll ffl wa? ' " M.-.'ef f' -. ..fVV-few V V' f V' 3'-s VVV +Vl:e.f V A- .. I.:I IIXLLII-9 . V fI fig 1 II -I f 55 II I ,I1 ,4 wIIIIIf K I Riagg -1 ., 5 I , .3 Y ,ff V 'V I, I New ,.I, ,QI ,I.I I Exif - I I V, If .I I I . Hifi- Fu - ,f, , I , gIV.I I,VV ,, ,, I, . , X ..,,.1 'QW'-. - - f- ff i WR in 'wffg I 'S X X . V .5 'Ez- V W I ..'It"scwf:.- -.ga - IIE. . , J I 12:-.I I V-If - I . I iz?-f --I . f ,II . we f V. Hifx. f I 'If ff - 'Yr ' 1:ii"4 J -A V1 ' V .V I A 'X 'iw 7 'V V 3 ,V 'Q VIP : 1 5 -- .tf:giEar-.. f e 51,-.. f..? i e ee V II I .Nw f III! ,Y , if: f-H, -f . Y . -f -- x , . Y . Wi. . . V, T ll WWF zu" Vx' 1 V1 .V ' ,V 'R ,H IOM , ll 4 QI I' A . - . o N ' ' 'nt'V'f-'f V. l V ll' 'l-"VW V. ' J V f ' V5 I .IQ I.I I IV- ,IIK1 - I JV l:VIgV , 'V Y V V I Ill V I f . e . .-?gl' c' R V I Il . IIV fda .j ll 51: - 1 15 V Q, V , ,ff f QI x I l -ll S . ' ll - - ' 4- . ' . ' , I u I- V - VI 'IV' -, WV ,I lm VI r 9 I V, 0 55, , I ' I I I f E ' ' mlilf l if " 'ff' " 4'1,:Z:' , ' l ' -Q. 1 I IJ ., ' f ll l 1 Q ' - V eil 2 f' ,ef , I 1 - lun V 15 kt f52x,5I-If ' 2.L:,,1ff I ' - et.-. .. T-, 111- . " J.- ...f ,,x , if Eu . . . ' . if - + if!! ,Iggy -- rw. KQI7, co 5 , , f N 1? ,-' 1 ' I I. I , . Q .f f f , K X IIIII III x N I Dun. Fevgr and Pam Powd r coutlms 11 u Nlorphmk Lhloral, Cocaine, or other Oprates 1nxm1lId1v1dLd dO5nx1I1D1'y bk gum to p um 1 1 1 n In mn for mmy of th xlls mmdent tv chmdhood I K lx mu Um nm I lllxl NXIIIII Xmx BEST AND PRET TIEST BRICK x NIJSON li Xlxlu X X I N I I 5 Xkvq f L' F011 Smith A114 SAND LIME BRICK SAND WF FAN SAVE YOU MONEY S.LO'I HVD NI CINVS HEIAIH NVEVID v y 4 A ' I , v x 1 1.x I Ix 3 I 3 4 '4 A v 1 Y Q V Y' 1 , Y 1 A 1 mix 1 lulhlfl. , - . IXX CU. .X .'I:w1'-Igrx Rv: wig an ..I X'l1g'X.II.III,.IIf1. I' ix .. I"flIl'l' SNIITII. .v lllf. ww-I'im' :I:1II i'1,11zuIigIIv rxiivl Im' II ILiI:11'Iu'. Xuilhllgizl. , ,W ,W ,j , lQE:vu-1miAw,.I.1I llriifpm. K'-mi In IM- III-mi. N,wv3vuX-- Y Q , v X v , V I , . . .. V. I I XX. IJ IfI'.X, .XIxIx. I1L'NX.lll1L..1I.Xvlwlllx Lmmfxfllvwwx. I? IwXI'lx '.-Y ln'-img 'X .III Iximlxwl I'u'.w.N1xI'f...x Clif I'f'..1. I'w:w.i'r'-zu' N . ICNI I'Iv,2 Ilkm. IIz.f. Itmvv. IH-'.I-1 Irfwlxi. :rf .I.. '1-l1N'1'1l xx u x rx. -- ' X A 1 I .XIrxsu:1z.1II IX'Z1a1v.'::I'xm'I-N. IJILI'-I1..Il 1m.xIfm QM :I xxi1I1 l"t!H'l'S ll'l'll..xHIi. 1, E--I -.1 I H. - ' L'LlI'I1.I11v'HI i .f' II1- wil' pw IL! 11: 1M.IX. " 1' ' I " 'I 'Q I, . If III, fg 'I W "M '1' xlvxxm 1111-:,x1' I'l"l' zum' mmlm. 'fc III' XI I I A III1 Ix I 'A",l 7 V kv I I I V' 1 , , 4 , I Y J . ", 'H' .' QV' c"'sIcl1'ld-c J' 'ly 4 ' C I , r I I I . - F: I if 'H ' ,ru 4 III'-'IA IIA 51 II V- "5 -N113--N-Ifnxr. Calf.. fqxt fixKIXDHLk'f4.'Vf1,-F"-GLS !3"1":ilI'l1i' fx ,!ID1ic"DQ'1' 1 'ff it "I v:I11'I..I.II rum-1 xxiIII:mAxtI1I:1g RI Is .11 A I 4,11ivIx." . V .A A , , . , , . l' "W ' " ' 'M' 5 ' NIVX. lx. I', Ifxlcm-inc. wx I .I'Nux1:z. N, N .. uzx' 'Nz ' "I c':IImfwl.Iwxxi'I1n1L1l !:w'z..M VI. I". IMI: NN. H1 SI'I1fv,x. I.,I . wxxx: "I IIi1l 'I1w!1. 1 IIWII-fx-' I yn, -'.. .. wi." NIzI:.IxI.Ir'1:n-II IQ ' X IIII I ' II. ' ' .I .I Ill lllw III ALEXA DER gl SDN5 ' LAND ,md LUMBH? CD 1Ng,Of?PDHAThD bl O OOO O A D IVICDRIQIS THE GFQOCQR W mmm AXIJ L LUMWER TF 53 SLT TILES M 3 U RQBT DAWSQXJ MATLRIAL REAL QSTATP L SPECIM MILL WQRK AND Q SASH AND DOORS PALACE cl. THIFRS BUTHIHONIb SULIHWIH w x HIC VICICIPS 'l'Ill-I I'I-IUI'I.If. XX' Il H ,A .1 ,, . an A,-A--SD-MH b IIINM1liNI.XNlrI.lC'l'III.Xl Ifl-IIAIIPYHI' H , , 1 N 1'xIi'Dl'.XII. f W N Y m f X A, l F1 1 XJL L JY 1 f v y 7 - F AND J.. .'U.-L1NG I O Tw Q. Y I' O K U A N 1507 G2il'I'iS4JI1 Avcmu Furl Smith. .XI'li2lI1 1 .I. H. Fux li. I". 'l'L1rmr D D Vmne Lu thc l'z1lz1cv 1'll!'I.2l1QSl in st-vl 1. lk-slim +1uzLlil,x':i11 cv ' 'jth'1 Q fm' Hex zmfl Iiuys. Nc ' 1' gs in lmls. sl 4 zmfl la f1'c1z1sl1c1'j, 1-tc. V01 -zmcl sw fm'yul1l'.x'u111'seli 5022 "Q" - 5011 ' 43' .f f" A5 In ST, 'Q l'I'-'HJ-IJ.'X'l'I'I 1fI'1:,'1s111cI:s G' X ' Grober s Bakery ON CATHOLIC AVENUE OUR BEST BREAD High School Klds were qnuclx to Imd That P1es and C1Ix6S that G1oI:e1 makes And 6V61YTI'1II'1g m Gmohex s Ime Are good to eat and hamd to beat ob F M MASTERS .Ab IAIIEL IIYIL, XI L,I3XII'2ALIfDIf High Grade Electrrcal Work ELECTRICAL 1 SUPPLIES BELL PHONE 50 e FORT SMITH S I II-IIARX I-IOIILL 1 x t S1111 1 A1 4 The I"ort Sm1th T1mes .55 It Has No Distinction Save One I-II HPS at Read by Everybody ATI O 0 --lI" If , I ."' V' L' 1 4 It Garrison Av nue L 'K Y ' 5 3 Y 7 F T x 1 J I ,4 L If. F. STI iX'I'IN, '. I'Hr,11'NIl-1'1'1,1R U1 "1III'II H tI1cICI1x'fwpczu1I'I1u1: l,'C!II'1IIvY I, 'atm-II: If' ' M Roomx in CIIANZ .XII NI II' 'VII LIUIIYUIIICII '- : Iiu'1',xII1iz1g'I p-in-llizfc 14, 1: XIIVLII IQIII SI, T, AL, IJKJI- xo 'tl . fli. ow, .,,wN,WWe.MMWWWv,VW MNA- Y. ., ,.E.,.,ee e,., E, . .,,,Mvf,,.W. WWA? f T' 1 n Z , I N U I yy 4 - 7 '- 'Lf' " 'x"""V"w' "' "V f'V'S"'N'TT"' """""' T' 'VW ""' ' S"""'Wm""""'T""""""Ax WAT """"" C I L 7 . 0 , , , 1 1 1 I YT T T a Q Q '11 X Y N fy 1 W 2 4 R 3.,,M,, mMMM,,e,, ,,e.eL.N,M.om,,W. I ,,,. OOO.. LE - Ne.. .e,,E-..,,e,. I og .4 , I Q NN x STAND UP EOR YOUR OWN STATE BY SUPPORTING HOME INDUSTRIES IATA E115-QUT I IRI 'C R N ALLEN KENNEDY SL CO C A N. IN IJ FORT SMITH ARKANSAS AMERICAN NATIQNAI. BANK I-OPT SNIITH ARK C1pIt1I 35200 OOO OO Surplus 'md Uminvuniem Proms SI I5 OOO INTEFQEST PAID ON SAVINGS AND TIIVIE DEPOSITS ' 1 SIII I I QSYQII .I - -- -- ,-1f'fS:'. 'X.' ,' ' ".I ' i Y Y I EI- lf 1. III IIILA YIIIIIIQ Ilvn III Ifm' f IIIIII1 A II' Nui P If izwg A'-:1 tpgs- V ,Q II .mi A A . B 4' -' ' - I 'oo 'ty gg .a'1:s..I-.-J xr: fic? T 'Ii..',fT t im .II u I NI '-5 igzw. P .pg Y TIIQ Ns-'-I ZYVRIJI, Lf- lx if ,I 'mm L"-A-1'-A mgtkfv ,q'1Is,.'fwt 1 xg- -Q -.Ie " , .-'-, 1 ,1 te-I ,IA Age'-tx. D rg. if . fu-. E fe- -xr-Q, Qglli-1. i' .5 'Ie.-wg:-, AG:-'--YS UNITED STATES HOUSE IVIANUFACTURI G CO IF YOU WANT A HOIVIE CHEAP AND QUIOK WE DO ALL KINDS OF MILL WORK STORE FRONTS SHOW CAbES ETP x p x SI W II IQIINMNILQTI-Im 0 W J ECHGLS A CO I" VXHOIEQAIE LPOLEIJN IOIT QIVIIIII XPKXNIQA9 IOXI' hllu I AI IIISON ATI FORT QMITH ARR K 2 Im: P QI . I . Sw- LLIII' 1'+':1fI,x'-Inumlw IIIIIINW. WI- mm SIIYI' ,um IIIHIIIQY :IIIII giw ,um il :mul IIHIIII' I'I'ZlII'Y-IIIZIIIO' IIIQII IIIII Imxw' Iwfl wul'Iml:u1IfI1I1I :IIIII VIINI ,xwll Iwsf. I':1II null sw- Us fu' wml Im' v:11:IIIIg11w-, : 1 3 1 2 3 1 L : 3 1 . , T , J. I1I'II,I, I'IIIIXI'I IISII .'III"I'II IHTII .XXI II HTF V15 'I' I Y I - if'1 TN ,fw I' . H Ly ' , I ' 'O . U . . 1 Y 1- Ifm' I'p-In-Imle I' thingy ,I A , J H3 Hx f X ' Hats. I"umIsI1ing's. Iitc. AH HA H-A 'TT' , Q "T ff - 3 V v- i , F I L . ' J' x 1 I L. L 1-:cm1'I1 l'I-LHQS L 1l1 P II 'gf on aux xwf f K F I X AN II I-' I X lx JEWELERS and OPTICIANS Garrxson Avenue I-Tort Snnth Ark VVILINSFI IA IN SU1tS S25 to S50 Trousers 51 to S15 XXI XIxI LOI N91 I I OIXN OX IOIxIxII I XI IIIxI IN IIHE LEAD POR STYLE Hawkms Shoe Lompany FOOT HT IFRS NIS 915 G A BOY C1 B1'0fh21'S, Silffimmliflii Get m the Gamen-1 SDEEI Ha1dwa1e Eumpany Fort Smith Arkansas ' 2WWWss,NWW,I W ss ,X I Mnssmww M Sf-. , . 'IF 6,0 ' X ' I Q 1 X I ' 1 A I I 1 W . 111 11111 mc ,IIII 1 ' I 13114111 511111415 gfy v-'fain X 1 J Q . 33 ' Ut I3i.I111m11wIs NVQ vlmvs, IL'xxL'I1'x'. SiIxc1xx111'c'. 3 . w L" QQ ' . . . I . .I QV 11' N K III MIQIW. Ilumi-I'a111-MII k I11:1gI. 511k I 111- ' V, I s in , I11cII.1s. lI1'in-41-I51'zu'. Nnxullivs, Iflc, 'I'I1c111'cl- ,I x -,nf i . . V I V , ' , A - 4 In-st and most anusllu dvwgxx- III 1I1u -IUNXk'.I'.X I , .. X -V 1 -' KQQIIH1 II1c Iwst :1mII1igI1I--1 11uqlIIIAx', I'1'c1:11pt I :xml VQIITIIII :I1tvnt1w11gin-11141:III monk, I K U X 5 A suv Www .ig-4f,..,1 L Y K x AMW G-1316 f I 'SI'- 1 , , I , I I 1 , I 11 I 1 1 f no us c,11x1 1Q1,cmI11x .4 .4 L A L , E II" XIH1 XX'.XX'I' 'IAIIIC l'-l'QN'l- 701 '. . ,, . ' 1 gw41 1 0 ' - 5 , X I WX X w 1 Y , I 'I K ssl :Qs I'III,XIIIk'IIk'NIII1IIIL' XX 1 I'. N- AL1lL,fA "QM 111121, 1:.l1s.N1.1s1s. XIII?-. I 1 LUWIIII-1 Nets II.lII .s. l'- -Vs I1'11s. 'I'v'111! Il. Is. N ' N. -'nj ' I , .' , F , 'ui 1s,x111x1-1'-' Ni .'.j :H Q lxgfinmi. lI..!I'l"Nl ,I .hs 5 I 1igI1'. 'J V wp ' " 5 a- ' - aygv- 'vs rj , 1: BRUN S l sl f CAIN ONLY in HAD PROJ NN ALL Kmos or DRY wooo BQ H ppqgmgg I O lxil Dui E H STEVENSON NI D BOTH F3 ONCE: F-RT 5 1 H AH I AYERS SL CU Hardware, Stoves and Tmware Full lme of Base Ball Goods a b autxful line of Nickel Plated Chafmg Dishes ldea and Coffee Pots and many useful articles I .N I- l l Pan Phone 115 Bell Pl on 9 V kj PJOIPI X4AllN ll IW? W-1,1 1 7 r-1 - , FO M V , Fill! IIO' 'HL Ll'1l"l.4fJRl'1 me 1'1:1c,xx1. VXIQICS .xxlf fixxlfllcs S-+1.H-fwffH'+1- R.X'l'l'IS ll ICASUNX I Zl,l'1 :SUT-l Pi ONES ill LJAR?-'lEL'D A'v"f. ill ' . .X'1. l'vllI!'I', " .A GENlsllNE l3.fxlllS 5fJlllKEllESS TTUAL V 2 l ffl" F. Q JWUINSUN-lff.olf'1' E-'Nlilo RFU. , I5 rx' Y IIN HATS lf- M - l ' l ff is is rf 5 r ' ' " ' ' ' MIK' Mr' ll X e xl 4 I J s . 1 65 .ox QJIQ 1, ix, leads Bmthers lurmture Lo u lllllllt Lupus Xlllllllllo mtl ws Our Stock is the finest and largest in the Southwest Be sure and come to see us before investing We can fit you out in a manner which wxll be a surprise and revelation to you J B MORRIS l3l-lO'l'OGRAl-ll-IR Maker of Hugh Class Portrauts C g O N 1 QI bxnklsox Xxrz x If CRESCENT DRUG STGRE To1let Art1cles, Perfumes, Fancy Stauonery I-2 Also Prescriptions frlled accurately and promptly Agents for SHERWIN WILLIAMS PAINTS IJ Alt IS l N O l L U N x X 5 ll l ROBERT REICHARDT FOR FANCY GROCERIES FREMONT GRAPE JUICE FOR SUMMER DRINK BOTH PHONES n N N I X 1 x P x 4 A I X K 0 .. ' .1 A ' 1' I '. '.. N I I I, . , , A 1. . x , . x . 1 . .. , ,. L L 4 . . ' ' " ' H c-w , .35 ' I I I l . , . - . 'l'IIIi.XI:1txxsxs lllmmxm. ,xx lmmx Assn. lXI'lllX or l,i:Il' RI ' ..X1'lt..l1gLspzlitlixmxwxwsmmllt-irllmslnlxxlpll ..lLJL'lt om- .mtl mm imll million tlUll1llAFlll 'lm past gyvalxs. Cxxltixaltu Elgllaiw III I-umxzmzzz-x' ln szuingzxl.11I'1I-Lrxwzox' rillfx " ' r1m:I'l1. 'l'lI1x-vvlxlssc-sur SI-wk 841.1511 'wr Slocum 'wt-1' ::.o1Ill1 will Mixt- , - '. ' ' . 1. , X ' ' yum 115100 lll 9 bwxxrs. No ll r lug y -urs, 5: H1313 jc-aux. Nl lllli gl, T, W, l.Il.l.XN,l'l'C5l1lLllI, ll, ' 494 lfrxrs, X'1-'I-l':t-sllirzarl ,I ulvs Nl, Sr Lxx.xN 1 Scvrm-'1xr,, lll4liNlKY N.x1IuN,x1. llxxss. 'llu-qlsur rl 4 - f W ,VY Q - V -7.75 , 7 - f l.'-lxel lit-pw" lat -Q, 1911! XV.Klrws:u14l R4-lcv' l7X',-xox. Fin sl mul Nlusl 'l'lIo1'LmulIlv lim ui v vcd 5lll li in Ilxu In tl- Y -. , l ll . - Y , , , v l 4 .V . . , . lx lnos.. 4:19. j P The Ouita Anthracite Coal is the only genuine Arkansas Anthra cute It IS as good as the best and cheaper than the poorer grades 1 l I SL, Jl1ll1l,l 1 I J No slack no dirt Just the best Coal ASK YOUR DEALER FOR OUITA COAL O WIILL The Ouita Anthracrte Coal Co Russellville, Ark p A Glue jfust 1Hat1onaIJBank jfort Snuth Eltkaneae t ntl does the ltr est lmusxn ss 5 s 1 ln the Sonthx L Capital S200 000 Surplus S200 O00 CHAS. GOODMAN TOM BEN GARRETT CUOIJNI -XN' QQ G XR lQE'l"1' LIVERY FEED and SALE STABLES BOARDING HORSES A SPECIALTY Both Phones I4 I6 I8 N 7th Street b LOP X L LIH HOTEL Nl XIX XXXX XXX XXXXXXXXXQXX QBXX Mrs lones Mince Meat good to make a ple If 3 ou wlsh for dinner something nice to eat 1 elephone x our grocer for Jones Mlnce Meat RPAXOI DS DAX IS NN IIOLI1 BALI mxocmes FORT SMITH ARKANSAS fxxxxxxxxwmnvxvaxxxxxxxxxx 1 2' X 1 A 4 .L I . . 7 lfor y,1111'ggr:ttc try :1 our ol Orrin flrzltc. ' ' ' lfu' your lJ2L.' '-l ' ', try ll Fill' of 3 , Ol i Il N4 . 4. ly , For ycnlrllllhztcc, tryzl mr ol Ouitzl 1 5,75 lfillll Q 17 1 T r 1 r 1 7 41 '11 , L ' J , . . Q fi E Q ' , 1 L 4 I' ' ' l: , . Y, Y 7 , ,, Y , , , ,, EEE, 1,7 ,Y ,, E, , W..-... ...E E- if YYYYY ? . .. I , X ' x , s. O. . st. O .qu 1..:t'Y'.Ns1,s ,f Geo. T. S ark P . Sam'I McLoud, Vice-Pre . F. .HandIm, Cashier f Z Sing a song of sixpenceza pocket full of Rye 7 f 1 - , I , . . , E Z, ' f Y . . - 1 1 Z' f ' ' ' . 7 - 9 A ' ' 5 2' iv 7 lI1-Olthzst lizmli lll the 5l2llC, il z gg i e. .' r' H ' . f ufzm'l"1Il' Q vest. ' ' 1 'rv r 1 f 1 , rr r 1 1 X f L J E K, n I e V ' v ln l 13 1 , 1 nr 1 . ,ff -f - V, f s n l , L4 M4 dv r I ,, 1 t . ' of exfWf:sfflQ'F1s.W WX ssi-. xfsIFfsQ'Y11QY1sQQ, 'X fxfxy- "4 F7 4 fe 'li '-g'iff'- if fi ? H I I 11 ATKINSCN WILLIAMS HARWWARE COMPANY 11 'HHS 1 Hardware bpecraltres Fme Pocket CutIe1y Rogers Table Cutlery Garden Hose, Lawn Mowers Ice Cream 1"reeze1s etc 071673 Garrxsou Axem I-10141: Srnlth Ark 11:35 7.T.T I-f , -5.5 AQ4 ,LQ L. L4.A .LAQ.L.Q P INXS 1 ANII X AXSXX lolxlo 1,'NV 1 RI V+"?i'7V'Yvo V' T"'7'7'v'v'vVVii Boston Store 1 L NN I I llIlI1 l 71 L, LN OI It PlyS to Fr.1de .lt I M The Boston Store N - L 51 m1 1 5 P '1 41. . 1111: IN ' ' ' '111 . . . Q ' ' 'U .1s11'.11g111111111zI1'111111x1111-ss. N11l1iII1Q11 11111 1111 L 1 IW ' ' 'U 1 11111111141 11:I11'1111:I:go 111-1511s1111111I11I111111111', 11111'5Q1', 151 'w . Ni ' 111 111 s111I1'11111'ss111 IIS 1111l1111gK'111l'111. 1l1LlllI,111'LlIl, IT 1- ' Q 1 ' 1111111's1 1111r1111111s:I1'1f11'11zI11111'I1I1111111111-111. 11 H 1111-N11 1111-111-111s 1111111111 111111 111 1I'1l'11 111111- 111 Q L , . . . 'II I rw 1 I 1111111111-S, XX '1l1I1111I111' 11I11' sII1'1'11ss 111 :I gg1'1'.I1 1111-:IsI11'1-1111111-11'111111-11111-. Q U X111 ZlI'1' 111-ru 111 so1'1" 11111 1'21lI111All111Q 1111111 ,.:, ',g f if pifll 7 , v V :LL A- K K N" - -A 5-A ' f "AP" -351 IIIIN s1111'1'111111:l1111111111111111.11111sl111141'1111111s1111I ' K' 1 4 A 'x X N' ' XR As A A A V 11111111 11'111'1'1-1111 1'1.I..1's 11 111121-11111111I111111 111211 . 1 i LIU -Sl A x " 4 A k 4 ' -17 1'11111o 111111 I-L3L'1 111111 111111'zI1'1I1o1I1gI11'1I11 111111 Ill 4 51111 FD 35.5 111. . 111 15 11: .-1 1- .-..1-111 1.11.-. b .l1,,,,1.m. fl 1 .SSL S-ZUESTFUL UNF 1. ::'i 1::. .i.1.-.':.1.'. L2 4.11-11:21-1 :xv F1115 I7 213 311 ' 12ff1"'1 'fi-1111 1'-111 11112 'fs-1 ff 31 f'f'11--v2 ' '-'-'111 2-1 .X1'L.' s111:111111111' I'1fIl11X IIUXX' 1111'1111-N1111sI1I111111v1' .Q 1- ' .. '1 ft -9. 1 1:1121 1.3: 1:':': kpc-.-. -GUYS 1:1111 or -. -fz, 110-1 1'1z..11 t1:11111r1:.:1: ' ' 21:1-1z:,g. xv:'L1'T Q-1 1.1 11.1819 111121: 3171? Pi F1 I-K-CIT' it - ' tr1:: Fff' 111151110851 131114 51111115 Ir 11111 111 f11'Z'QfQl, !X1'f1'. .1'I'II- 4 N11"1.. 151. 1: N:1'i,i.. C3 l'Q-iw i .r I-fi.. 1C1.' Eff: I tex ' X -'.":t-: '-3.11 1" ' .zz 1 V Y A ' 4 4 "sm-31' .1'12'lf 1:-:.111Q 1:.11...z.'.1z v:1-.111.111f,1.1- '11p.11.- 1--11 1111: :J .1'I1!. :Mr 1111'14f11I1111I115l', 111:11 11111 Q1'1::I111' lIlI -1 -51 1 '. 11 11' 'T :H ff t?"-5 111- x.1i.. 's'11::1::ss 4 W1f,I1'KiQ" 1. E ' 1171.1 -1'. .1i1L1' ..u ti'1-:". .. " 1 11.1 .1 1'.'. TQ' 133.11-11.11.11 1- 4 15.1-,1.. '. ".1"i 1.1.1. :.t.11. Eli. 74:5 11 :.-- 1:1 11 1:5121 .11 1.11.-. is 1 rwrsi' .1 1 1? NI" 1111 Mr, :11v'.'.s M" 11.1 .1'. 1i:'Q'1-L1 ,1111 I3 111: 4 f1'.'E-1 o'iI'f:,11"' L 4 NERYQUN BNI: 11'-f se.: :qt 31:-f t? ', ' 'I '. .11 IC 1' 1 tE1:.t :sto 11' :' 1.311 I 1 1'r'1f1:Z i'1'1e.1:1:,g '.:.I' If 's:s1r1j?f.1'1:1' 11-1' 1. 1112- : 2' 113 111 11-'-e'.'1:..i I1 SI . ' E.:,:' wI:2m11":. 4 N1 E12 'YE '1' 1. :111 1111- 3 .1-1 1:55 '.11. 111'-Z: i1.1c1f:'1e11'1'1.1s-gym N of 1111: "-1'.'i'1-gs if: 'iz' tvs 11'.1it::' 111 '11111, 11.1 1s11 11.1'111,g:1 1111 1'1i1I1Z.1A11.. Q1 1 r, , 4 I'i1s1s 11'.11f1".1. LIL IE-fL1"t: ':.1:1w1:p,f thin: -. '-'Ll 111.1y 11.1.5 L.,fs1J1t11t.L:. Ve: Cz' 115- ' ' ' . f't'::: 'i -:1L1:' ss .11 Us 1:1.n11,1: .-11 111 A511 v u if 1,.y'Jr'1Etrf,jo 115 ,' -1 511131 fi' 11 111',' sucks '1U11O!'IWf'l'v' 1137-s, 1 '11z.y 5-, 1 , CLA 111218. I v , Y v +5 N. v 4 f b -I V. P v .Y 1 ffMffHUWNC J ffbf 11 ff ff! I ffl!! K I f ,ffl ffm 1 fwffff fur fun 1 Ill CX Q f N LOMMERCIAL PRINTING HFN os x nv 1 v FRANK DOUJAK Y K U! 1 1 IISIXY xv 1 HV if TAILOR 'A' My Stork of Suutmgjs 'll e the P: eitlest Ever Wovfn Lowes? Pr :Cz S EX'lYW1II1lIIOH Fll.f 706 GARRISON AVE FORT SMITH ARK I H1111 In Jw . l 1 ,!ff,, nf I . I ' I A X 9551, . gg ,Q 1 iff g:5f1. 4:y'i 5 grin-f,L,-QQ, r I I ll . . - wr' If fr' is K , 42, xy, f X rxv .iff If 1, ,,wf'f ,nm N H1 I 'X 12' H' ,'fLfJ!!f'.' fffjfr Afl.!'!,"f'A' flf','fl' WHA!-' 5, f , f l, ff y lf, ,yy U , ,V ,U f. . Q'.f','mf' 1, 1 'Q "!1,'fQff'A fr fl X, , H1 1!f'.Vf!f'1'X!? ,ff'f.'Hf1 1-'wr ffl uf ff XXV: .M"'z'1 .' f' ':"','T. Y , ll lx BI Bl I, A I, ,1m'fff." ' ., Q, 11 1xp1f.'.f5f,'. liU'l'Il l'l fl-IS Q. 11-1:1 x SH, H..:,.L. 1-'ulc'1'sx11'1'll. .xmg ,, , 5 ' if Tlw M t t pvt Iaxlurs. C1 ':lumg, PV:-swlmg, h'rp.x4v'11g, 'f 4 '- fffv K A T-T,-- 1 V- A- Uiiff v'Tw' ,-114 ning-igkiirf I - 1 Y I xl! -1Il'x F. A .. 'Q mi 1 w Xi , ,A 5 5 ,f. 'I 1 E5Af I VKX K up R , . 1 H . 1 Y j.. nw E54 P", S. rf' F 3 I I k . N , ,,,, L , , ,,,,, N ,,, 7,,,, ,M K E , ,, , 7A,, , H, ,Y,, , , , LLL


Suggestions in the Northside High School - Bruin Yearbook (Fort Smith, AR) collection:

Northside High School - Bruin Yearbook (Fort Smith, AR) online yearbook collection, 1904 Edition, Page 1

1904

Northside High School - Bruin Yearbook (Fort Smith, AR) online yearbook collection, 1906 Edition, Page 1

1906

Northside High School - Bruin Yearbook (Fort Smith, AR) online yearbook collection, 1907 Edition, Page 1

1907

Northside High School - Bruin Yearbook (Fort Smith, AR) online yearbook collection, 1908 Edition, Page 1

1908

Northside High School - Bruin Yearbook (Fort Smith, AR) online yearbook collection, 1909 Edition, Page 1

1909

Northside High School - Bruin Yearbook (Fort Smith, AR) online yearbook collection, 1910 Edition, Page 1

1910

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.