Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL)

 - Class of 1972

Page 1 of 446

 

Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collection, 1972 Edition, Cover
CoverPage 6, 1972 Edition, Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collectionPage 7, 1972 Edition, Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1972 Edition, Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collectionPage 11, 1972 Edition, Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1972 Edition, Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collectionPage 15, 1972 Edition, Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1972 Edition, Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collectionPage 9, 1972 Edition, Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1972 Edition, Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collectionPage 13, 1972 Edition, Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1972 Edition, Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collectionPage 17, 1972 Edition, Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 446 of the 1972 volume:

,Vw ? v V V ,. az. 13 wi? , ,Vu V , ' r ' . .,a z . -VV , R, ,. . 5 V . 1, VV , ' ,i 3 Q 4 Q y ,fbi M ji. Q E V 95" V .x,, V V. ., iff' 11,54 Q , MV? VEV VVVV,,rVw-.V V ,, L. V, Vg, gf,Vr.ig. as 3 . QV ,Ve - , Qfgsr, VL .354 Q, 12 iw ,U I WM fl gs x K' Viv, 'VV , v, V? agar' 1, f wg Q M V NM! 2 ,V V53 W V, QM .V . . V .V 3 V, V V- j if 5 Vim ' V " ' . 5 R V f BSE 2f'V 5f2Fff f " V1 2 N h VS 'V ik N' 1'7'YJg'f"2VV ?'gVV-fl fiiwf ' 2:11.66-Vim. ??ffi'f3f53f,W'eQ'gQ,l'a-'SYW-'xii V JFSHEW . . V?fV ' V g?g fi 'f. ,gF..,' V w V' ww' gf Vi? .- . ,5vVV V Vffffiifiz My 3 ' 1 VV 4 ' g fgfkg' ' VV' EV V- VVfVf3V.g fie"iVVMV1HfffYgi22ffV'ww-1 'f'f1 '2m ' a F4 251 V A gia a www ' , ' ,+V:-Q EWQS, e' :e1w? f11'f ' - 328 V'1i.a:Vf1f H fQ.5f'm'ir g5V'5fsiVVg?'afVV1 5 01 29 1, Y -me QW' 1 EVM' ,' lg ' 'V V- wr N w- V .V V, es.3m5VV S' gVaV.,gZH2' "wV2XVfM-f11?M'?53 ww 5 N225 i i iffy, V 'QV 51'- 1 -V 'ff' 3 1 f Ii V Q . V ,V VV ., ZAGGSV5ififVi?pigfgifgSQfWi'f?Sgi'5a:Vg,V5VV-sff . -V,,2V ,? , 51 JEX'1. , i? Vf h i5Y2VVV..5 .Em " " V' ,' 5 ' H36 V iVQVVff3g5'?3 'wh-,'f?,,g?., , Vg .VVM VM ' VV VEV2 VfV fVVzw aV ,V ' ,V V, ' fp 'sis 2 . : MVV Mass' M 25Q45Q.VS1gfV5VV,gVwV2g:g??meVVVG3i Vx. . ?QV, 3,V!g 531. ,SVEVV , r.'l,f24ggV?V,gVy,'Vf:5Hii5 Via! rp q.Q?gi34f3"V Vw 5535, , 'V V V 34, ily Eff? ' Vw V' 'V -'Q . 'M 1. vi,?Q??'5VMfg'5V-QIVV ,. - fr 'niW722?'fyF5V.' ', '55 1? 3-2-gn 3 M Vw. 7 "WV My QV V af' -MW i'M,1,V? :f:'+'U5.:'.?f4?'W'f5... V'fVi5Wfv.V'1 Q'-Me' '?9,V"3.i ' ew. V -' :Vw W 'V V -1 -V- I V ir - V Q' V'ifV .' ' VVVVV? VV- 45 V .1 Vw-Q--.VV V. 1 V9 1 1' 'V V' VM 'z,,iV2fwi1f'V ' ,V-PW? VVVVSMQ 'f'p'fwy. V- 1V V. ff-VVYVVH , Via -VVVV 'JMVVVXVV"f-Egxifslg-v5VVf?faeEVM-VV' -SIVEQ' E4 'Wm aw-'ww-'l,1fsVV5, :V wg ,MM V-VV ' 0 -V VV 4 X! " aw' fa L33-V4 V'15'rr?f"fi?' '35V,'V.VVS21-?sMzVV3'Vfi .'5 fi'U'h5Eh'Q r v V. 'V gr-V Vs,,2I:,V. Q .Vm f-V ,, Easy -V ,VLH XV VH Mr' V Vg? .V A V . -AVV QW lv- .52'yVVVVVV.V...,,QVV V, e,,sV.,VVV,R,?vs,V.5,,.ze4VQEV VVV5 MVVQV ,, VVVQSVV .SM , .Ji Q ' JQQQAVM VV 'Vw vg :gain jgif 'QWKQV ,QQ .5 ,, in f V 2' , K VV Vi, V , , 'wg ggi? 'iggff 1:Z:5s'yV'm:V?w2V5-gg 'p,f,,,,e-Nbgggw '55 I Vg -g r K4 25322 A V ffm' VV 1222 V15 H E' 5. V' V V4 f2V,gamwVVfi-aswi ,V ,,,, V35,.., E!f,,',h-Vfqggfig, , 153 V QV VN VVVM2 -5555? Q, , V gig Me' q.,. fm VQ15qVV1f,ig,5V2VV5V3V3Vm-Q7 HQ xiii , gg 5i2ii.,,'VV s:g,I2'4Vf??2"4V 32251251 'glifiisl f' fif32Y5VV" V,'1Vv,VV VVV ' V ,Ein " w w" V461 i, V: VV .,fV5VQ,V,ff QV -V151 : Vt Vu s:7V we-1V.rVV V. 1V-Q5 'V ,V ,ig V. 1 V ' A ' V pm 2 V? f ug., , V, P.. Q , gi. - M: ,, .sl,5V5V5',,4?V2gf5L1g5,5,V.g -eww-MV 5' , 'QM ' 1 " 'AQ ' .'fVe2":'V?1j,52'QfwVaEVQi,'1.VVVsVfi -1 gilt' 4 VH fi Viva' ' if VME ggggfk if ' V 75, :QW VQi.,gsV ,. gVVfV A .VV'h:VV V V MQQVVQV 4 VVWJV Wg. M253 Vf' QQVVVVV V2 :VV Vg'VeE'V1VV,VV.VfVV 5 f 2535 , Vu ww VV,w.VVa,VVV-VVQEH' Q. ,VV 'fmg ,fm gl V., mpafiy V Mig gig gg., my Vx V g, HV'-.V as VV i5MVV:VmiVVV.VupV,VV.VV+,VVVk,,,w,,,S5fzVfgVVVw f,-fa VVQVQ? ,Ea WW, TQ! Kyiv wp V 5 M, ' V gw g VV QQ ' 35 .ViVVmgVi"-gig gf V ', Vigff : ggi 5' .724 bw SQVSWSQVMSKV WQEQV wiv V' VV?'z53iV?5'?fiV'V2i sVfQgQfigu.V5rasf+Vi5122iQV' MVP' H Q ' Viet' . iff VH PV ' .WiV1"VVV33,ViEfH'V'-fQ1'i'qf?2i MV: iff? VV 1 misfffwsV'f,mf-gVVfVfamz?me-wVf,VVwp. Vs, .VM ,yi VVAi'5vfV,ag an A 5 , VUE 'fav QEVQAQQVGQV :V4i1f..5.VV Mjgwx 3i?gV33,4VV555.gVVy3V3gVL ..,V:i,?!,3,3Vg.VJ,,?,,S5V?4gKa.kVU545,52 V i V F' ' V Sf ' VV --Q- f ' ' V.V::1V?5V?2f3" QV Vwrf H Vwiilf'-fig-V,331YfVf'f'fzV,Vs.p4f'V'V' Si V - V LMEQVVVV' . sw V331 :VV iw "1 VA 3. ww aw-VV,VVqVa V 1-V P V fly ggf'2'fLVV:Vv5..V" 2 .V V V -'-,, V . V 'Sig-VV QVrLvVV,V',VSm,Vmm .WVQQ ZW f1.w.VVVs VVm2.VeVV-VVVQPQVia-,VV , ,. V iw 5314. 22. Vv,f-ww-gVf1V 'iVVV .VM 'VTVVVVV 'gvmzg 353 ' QV249g'5gVQ32rQiz,.fi'S'g:4VV'VV-VWVVQ-VfQ34VfQmaVf Vfwwm g.VM-VVV3V'fgiQ, 1w'VQ1 'g, .gm sg, sm, VV . . ' ., M "'- TVQEVVQVQ V V ? ' ' " V V V 'K 6 V ,. . , M . V if 'V V 'V 'V 'V VV W2 V V V fig, VV ie f'E?""f W VV 253 'fi A2153 f Vw V253 VV V VV '-'V ..,' V E . V . . V W 5' Q 'Mi gmiw " it " ' "25'f2i+W?3VVa limi 'f W VV VV VV 5 V VV' V , ,V " Y 5? V ' i 1' WV 'MV2f'1f"V2 V .5V:, - ,Vis A 1.-View j i . A V' Zgrif V iixw' 21? yf4Sg',w1Q'i1g,Vf:gT.'fwggiz if b l ,M A 15,1 4 .V VV +V V V 5 5 5 55? A 1, VV in ' 5' M VVV V42 sf M g gg 'ki 32 'img M" L L'L' A" W V V, .fVVrVE?.m ,,: , iz gfiif 5 VV VV V. V V V 1 ww if . 1551 fm: QV V, ,W gg? 4 -,QV Qs V3 V. . V ,Vw ,,,3 i Q ff: 5,31 ff fig fi' i 1 1: fi 352, -V M ME. if V -3 'ff' , .4 1,4 1 ww Vf3gfi',aP V ff? fflii V I-V: AV.. V VVVEVLV? V "3iVf??3P?+-2 352:55 -,V f'V,V' Via :V 55255 'Q xiii? V - V . 'W Mi V' VW' , i , . .5 V. IE , f ff .Qf'1 2: X, ! L f. 4 , wi- BHV V 4 w. Xa ik' 53' X " V55 lags, V gg .' em., , V V ff, my QV if fm: .9641 SS' 5 ffl? -,' ??gEffi3V J H35 if f? Q ., , ,Q Y V V195 F. QF , 5 . ., V V . 1 F 'W zibi,l" A, V V Vw W Q ASN X V ,el 5 iii, ggi, , 2 Q W 'L . Pak V ff A' .' + M V. gm' - 1 M ..,. FW. nc2'V0:5V- ., ' A 'Q?"i?VfV . .wh iz 'Y i "' , Q, wr:,VV,4QVL 4 ear A 11 'M riff' xfvw. Q " ' V VV. ,.V..--V1-vw' 4 vw ,V V. W ww V VV L: VV 'f' V w ,V 4f53'i??'W3f if V. V N' ' TM S 5 iw cfzew V V ' VV, 'S 9'-V wg N S4 I 1-V4 13 52? Q V4 'V2 M215 is 'VV Q45 wwf V A3 ggi? iw' iii? . Vs 2 r r"4. r 2 A 5 X g IDM' 4- E gg Wu , ,W X 7 E L Q r 1 Var 5 ig' , V. 41 V 2 Q 'Q' 5 5 3 ,Eiga .3 5,1 V31-f fn: X Q V A V 565551 eV 2 5 gi ig, iehggfa fa Q Y 4 'M A ? gi akw ' i 5 H5 Vgffwg 1555 ' 2 g O 5,353.5 'T 'ij -2 4' I Q! ,If X2 Y gl PQ E V Z gi '? 33,2 is :wwnsvt h . MVV5VyVVV E I Y? 'L X' 1 f ffagfifi, 5 VV if Minn 1 5 VH' gggggwgxx VV LJ V 3 .V ZwfVV'f?Vf5i,,., ay. .B K X' fp if 1 v '5 , rggyssagw Vi eg V, M V VL V 'V .V ,QV tq ' V am ji. -V W3 V dgif if R H , Q 5 Vg JV 2 .v V V ,M SV 2' -Vg ,V 'HP -Q V ' V A , ,V V a -V .... , , an V - f -V a tgyvqi, JVVV V V, 9. A 4 Vp, u."2:::'vf?1 YEli'fi" 4451- ' " 41335 ii' ' ' 9 VV, ,-:V .,,-:V Q ,V V '- .VV .,: Y VV ff . - . V VV- V W V1 eV ' f RV.: Ve: :,.37 V V? V, -V 1 4 ' Q yrs. V V 42413 af' gm fi ,W . Vg . ,, E. gi V S Va fi 2, -.Vz3g,.4.V.V.1V2V.a. VV V VW I' VR? V'QaV,,V,, fx I li b mx fm "S In 5 VV F3-. V V V, Q V? Q V , m Lin ir Vw -"- f ' V 'gf V 35 56 gr ,Q . 13 235 3' if . .. " uh ina V V Q my S 1 V .4 Q 1 'Q V 53 fain' 5 V V gs,-QM V 1:1-.:,-.-VM ,V , VV 9 'i' A '1' "f" m ,V1.g!4gV.V.Avf H 1 QV V V-EVVfVs,.V 1.V VVvV '-325535-5 -:Ve.- 11i'fE3Z'.Hf'-QV'-?'1.xr 5,2 V ,. ' V :A fx .V M I , 2iVV'.:pV-if QMVJ-Y"2 1'5" 'E vw: ' V 'Q ' wc' H TV A +5531 g32.'V'w"25 S f'S1.51,, J 5V X VH, V V V V. ' VV YV- ' '-L ' " A 5-V7 4.3 ,-. 152: ' "' VV wie Q 'a-"' .,VVV.VV, rj'-V I V . 'fi f ' . .V,,QV.V,,g,,gV..VgVV VV., . , VV, I ' 'gi " g -' - f V- V ' A Q5 V V V V fi W- wh -Vg . ff. VSV rf V VVVV Q :V we figs ff psf, 4 ,Q M V , Vi. -j. -g2'VV I.VV V :VV, V VEVQ QHL, VM- , '+gswVg4g1i 5' V 5V1Vgm2VVV+5?gg5z V fV VV V' sa5VV Vi,V-fig im ma' ' 'V av V ' 'fa VV: 2' VV 'ggi-5? V22 W 3' f VVV V 3 Zia V E45 V 51 555 V' y,L,V,V' V, g", V,5,gQ'5V4J3' 3, " ,:'L'V '1 5,1 1 V V S M? 1gQ5Qf'f f 'g15 ,V f Q fe E " V ' 'if if ,d4 'mVVf V pi :-M-..2V3:i'1f1'Vif N .1 2 2 V ' V 12 'VM V31 'E jil igg, ' Q V ?",':if '11fA5.14 1 3 ' V V v 2 ' V, xg V j" 'Q5l. ff if 1' VVV ii,-.V fa: " 1 49 gg J' VMV 1' ' 54 1 ' " Q " 'waiiih 4. V 'HV 5 V 3 52? VLEg3LQ ' g- , ' M if? f V 1- Vg V5 s2ViV V ' 21 Vs at V , 'QWVVVQ -.Vg , 'V J WV VVVV Viffw 55 Ee' 'Vw 5 9, Vp 5+ f Y 5553 i f 5 35 51 ff VV -V M552 ' V ' gd 2-SV 1 ' "5 'X V V iz?" wig 'IMS QQ W V Vg? gy ,i am Q V Q .- '1- VV V i W fZVq' ,,V3,f 4.Q"LiV'V2:VV,V,V93r VV ' V .F ,, ggi Q 95 ' ,V - -. QM , Q V wgdifiwg' MVR Pgjqxgg S, sf Ve VMVVGFSPT-PVs . g sf 5V,?Viai gVVVq :VVsVzwVfigV jgwh V' ' , ,+, 'V-4, Q .welf-'5V. Vlgftwy KQV -vs-. ZH. :.- .Q .W El , ggi: mi may ,ig Y?-' iw. VV Q f if V ff' wi ff" T 3' ' 2 Hi ' 9535" ' 515, S Q wi if VV 2 " ' w fsl .VV V 5 VV fe V ,, V V is ., mm IVV, age ei ,534 'gf an ,, VY .f Z --- "WP 3 +V' ' nf M V ZTQ. V ning? , i gu i W, ,z 5 V4 RW E bf V L it .V AVE in .2 V.ffV, V PQ , 15 V' ff' xy f 5 X ' y AVE,igfl:J'2V5 -Ve A 25 W ' vw' -rl 34.1 V y -,1V ., V , V " -, mn 'V " V 153 ',m53?,k ,Q u i hugs Mak is .h V X. V. Aww-V?"T.,F1, QV, A A 4 , ,vx ?rQ12-x 5,5 V fia- 5 'V Vr W5 495 V' "QR , 1' VHKSM in V , MQAZQV, ,VH V,,l5AV5,fgAi3v .gm Vg V 'Cl ,V .V ,.V. QLQEEMVEEI VRIWAJ K ,kk V 1 4" V v7213f,Qf','-S'"1'VfVf' '15 H W- .Vw V V' V95 'Q P A! VXV-,V 9 4 VV' 'fix W N Q! ' if EEF ZV Vlfifff 2 V ' V, 'P l VV ,K 1 M5,,,,M,, QV ' VV . ' VS V' WWE V.5V'V' r w " .if v 53 V i? V f Va'iV .--- efwp V, 7'11V'pE'i . ig V14 Y' EV . if li if . 'A V V H1551 H SV f ' 1 2 " V J i 5 'E Q' V f Mg, VV 'Q ,2" af-VN V, Hi Vfgfagqf pVs 'iV VyV1gi13Sf V, Q ' V. Vw ',s, V MBV? 'V' iV'J"' ' ' as X 4 21 if ' " ix giffi? 35 55? V ' ' 5" ifgsg 3'sgVi'2:VV.'5EQ5 ,' 5 55- if F ' 3 ,Vi V 55V ,wa V 5 Mfg? ' ff ,S .51 it Q w iff m g ljif , ,5if52?5gLffgSg3 gwPjE zh , 2,6 i, gas 'figi 26,2 AQQQL F -5 1 ' Q ,, i f 5 Q 1 , V "2x'rg'3gi22g!1'Eg' Vai E 1 ,V V V V W 'QV V- ,M VV -'jV V- qw, .. VVw,2:Vg., gf'-,K V'i,gfjg .,-V J, 'V r' 53 , F , 'fm 'H QV 5' 2? VN AW fi! sw 23:95 V 'QV V 352532 '5 ,, " z ' VM ,Q EM 'V ,V .V V ,i 2-'SV ,V VV is 'V Vi' fsV"'W V' ,f kVeVf'g ,?Vrav 5Q3s'E'2,E, WVVV f 1 2 V, Q' if V V QZEQVG .VMEf. g,?ik? jgfgkgk me ,Vi mw qygijf Vgwfi E ' ' 1 3 NEP fl ' ' 'Z F 'H n g?ViV555151f22ag 5" V V M V VV5V g 5' ' V . VV 552 V EVFSSV 'Q' V, ,I?Y:,,Q:1z32V3L-51541: Q23 95, 34- 5 Su ,m f W V M5 Ex Q A 25? J ming Vi, - A'iV VV 'V ,VV V :- V V Wk f f - QVV 3129 2 V :V m v vt F 1, 'V Zwg' 5 VV1w,f:?QgA,VV, mg-gVV3P,. 'V 7',f', , , if , VZ VV ' 4 A V I :V w ig 4541- e ,,Mw5x4Va-V 42V,:V-V ', , ' VV. ,, an Q ,Y -'fm V QQ EW RQST? 535 li ' V? Wg 'Y' ig? 4 W! J 5' VNV , .V VVVVV,. 5 V V V wi V V V- 5?VVV,ifiVVVf5V2 31f' ' gf ' 312 'f' M M-9 W V? , .QV , .. QV. ,VyMmVVV5..4, WF 5, VI, HV x V V ,f, , w 4 1 R3 P1 L ' 'Y 3 V' ff V .5 ww , 'V if 's A W wif f 'gf' F si "SV Q: V5 f' 'vim r VV',f VL1"'i' s Wg M F YW! ' 3 1 'QV 'Wh " ia- X VV' 25 'L QF Ah Q' 'f' . rr ' VJ id My W ' wg K 51177 V"m":V f Hifi 4 'B ,yn , 113' V3.9 ' 32 M V5 'fi 2 ffffff' ' QV ,VV Y f 'V ' f'?:V3V SV if W 5? V- fm EQ QQEVEEEI ' ls Y , ,, er, 613, 5 3353 r , VW, . ,V . 5,1 35 Ea X N, 5 A2V,'fxgQ""2 : 4 nf, 35, J' Q' Vg 3 VV .V 5 V fu, asf 1 ,V A s 4-M , 2 V ' ZV QW V sw? 'ii' ' Q5 if is , , VV,,fVV 'M-VV , , 1 V , in .5 H , 5 ki , if VV" - 2' 'V - uw 'ef ' V E? ' "MW A wh 'Q 1 V V in V. V+ I at gin h5g,Vv:,ia M534 I, ' V , 3 QV gg VV V AV Ku gag X 1532+ 4,1 gg QVMV if , 5 -PZ' VV, W .Q V msn - V V Eifi' VV ' Q Q Vw 4 V Qkgfwm M M +23 Vw V555 WS " s3Vs'f?? ' 53? X' 'A 2 25? HMYQ3 i if f,V,,VV fVr sf' iff i 5 Q iw ,if ii V is ng: 4534, 1 av 5 2 153. 43 VVVVQV3 if KL fx ? g ' fi W as Ve fgfgii W s V2 ,www V E ,f ,233 1 in wV Xa , V an Y' 56939 Mmffwiiifiikmm .qt 52:5 F J.. if 4 '5 W1 if f :V V V . Q ,y Vf ' , Ji ' V, V Vffkh 'HV -wp W V I 11? ' ligfyiiii ' VgV2ssV, gg, Vx V VV ., ., Vw V 13 M1 ip ' wi vfg, ,,,, V V ' V V . VL SEV' ' WJ Vg' V 53.3 I VV, wig," , iw ,, , 1 ,gi-I iii a 'WV W :W . ,,,.V,V3ggl :Nm Q? , 'Q IV, QV, V '- N V i U ' M xl K E! if - rw, P- a' :VV"."'uf"lUiwif'- " sifz P 5" 2, L. E 215 ii V V. , 025,11 ' J gi' ' -1 4.1, y . 7 gf ii ' gi?-Q if' V A Z .ITV ff' ,V Q' '22 "if if n V595 ikjfl V251 'S 4345 V A 1 6' Sw QQ SWT 35,44 'Mfigm .Va V V if z,?Qs?XifT"VfQ? ' gig QR 34 MH ifgxgs NVQ? 6 4 we it 5 .1 , A V . , VVV fV2"'3SVM'V .VVVV ,VV Q mag? we 43555223 Q' Q? if , V. Fr i Ma VBXQEV V... wg ,V VV' Me if M W ki, fr 4,5 9 I' , Jw, Q4 Q., 4 Q .y Skim 45" ieff ii 'Vg Q 'ig '43 E fm V 'Q za .WSE V mggg V Vp V Vw 3,'VVg'fV2Vs,VV-Via? W ij,,2'VVwV ,vw ws?41r3gmaV,V Axis? Q Vwg,,:r4: Nw 1: ff fix . KQIU V Mi KV sg ,eg 12.,gfasVV'f'M?3 Vgfiw Vw gg V1 fix 'W 2 ,wg BV 'L gfwlf? 'EW 4 if mf M ff We 4V Q , f ' "iM t 2' M isbn A .V V 'C 'SS Q 4. Vi, gf 9' 3,3 .ei cf 5 f 5 H.?!fViV 1 6 " xl-F' ia we 'ff Lge QV i 'QS 5, 5' W if V .vwjiigg ZV M74 V. ,M V? Q We 534 Y- .4 iw , V. V M, 34 Vi ilk sm 52 'f v ffa V ne w 1 J 'M 53m I Q 4 A 3. 14525 , 1 'K HW' " -:QI Wi .f f J 5 V V, l, . .QV 3 if V' ..V . V- . VVV 'VV W Vw hi V , 1.42 M . A N Y , .Sw Vg .Y . " ' LR, wr f V. V S fe J 3? if Enix 2 fmffy pk .f?4gZNZ5x1g- Aggie, ,, q9,!,fVg,.MV V. U -5 ay A 'VV Vi, " Q swf' ' ' ' Ag, ' Eva VV 1 - '15 ., 23354 W " My Wiz -a .., u ff- JV Y 11121513 1 V, , .V 1 V- ' 'RMIVVCV .VV .'-: haw-QA' 1"u' f': V: -,ff 3414: 57 , 132:59 :V Ni ..VVVw.f.d 3 V' f ' mm: Vail,-1 Va: 74,2 ,,5.,gw.r2,13Vgg,V. Q VVVV1 - 'f L' L'2V7w.'1QsWlWwM'?n.: VM1 15, 3? ggi, wr 4,15 5 ,g,Qf,i. , , f..,mw. 3'1- as,..4 ..,,, ,.-.-v-, V ,...TA,' .E.v V V gk 544-m ,ni z!,Q.w,y,.55,V,gV,1 ,wr 1, VQVVJVV-irt? Vw: wr, Ny. -1 V VV My Vm.V:V?,E ,VV ysgji-5 VV, V .- 4nV5VV.. V.g. ff 'Ax 2 ', lfifV .4 rg ,,,. gmg3g.ig'V:sf 3 , - "w V ' V 9. . V Vw ,V . V pf ,,., V, z,V.,VVVV V V, V - VJ, Vu . 4,z.V-'cw , V-,L 3V'm,ffV. V rg V3 . wa-ai2':vVV,Va'sx .vV,2'g-2,43 sw" tw- 5 4V3,V,VVLq-VVl,.'w'V-,. VfVw,,gVv? gn, 2-:Vw -.mqff V, G9 Efwfffa 9sf'4'f-faiw V wa V' 'Kia 1 V' fi MTV ' A Y J "' ' fVVfV V E Y 'W ' ' f , , 2 ' 'V g ',G- VM '53 Q' A Vf.V-my , . ,Vp V-.VV-5 V1 V,w.VV' VVVV1,V.VV- V. , V .xg , :Mi .iiQVmgwe-VVV,f5fVfVVVV-.f,,.,wi,VfVVVw1:VvVVaV:V' ,K fn VV KV 2 V ws 5-pb -V QQQVVQV figq' 2:45 . V'tfVfgV?-Q Q wx ,i Z-if :Q Al, -M5 fm .5 ff :fy 1154. V VKQQ V15 5435 VgVg1,V.g.V'gVg5M7'rf4gV15gA V ,pg-qigqb 6 K' V12 ".' Y? W ,, ,. .. VV VV. V- 'f,A T VV VV-V' V ' '-k' ,'f1"'Y2fQ "?W22,fV'i?i'1'VQg.'?i'fQ , , V V L ,V , ., . , . ,, , 21 fT'f,2'LT" S5R4X15V'T,3f,V5'?E-Vik, .K 352 4' V, , V'T J " V' V "' 2I'3'9f?fV3:. .V V 3 V' " V' ' 3" V' ,V ffm Q V' ' ,V VV ' -' 5 I Vs ' V ' 3 9 - ,, . .VV V V, .' V, L 5: T 1 V ' 2 V V -K-". ' " ' ' " ' ' ""k'31S V., ., 'V VV T ffia , VV Va VS M. i f. V: WV Mia- V irf,2::t+'VY0l3ffCl' 'V Z25'f?i'5i.V0iV'?3i"Z' Vs ,Vw V f: ,V -3 , -.45 V -is f,. V ,VY V V, . . .D , V -V V :A 14: VV . 1 .Q 1 V-WV ,V V, 'mv 'MVV,gV -V' l f Agl' ? V' f' . VVVr1fV .Jin x' V ,. V ,V Vw- VV. V' .: -Vw V 'avg .V-',,V r V V' .. VMVr-VVwV-V-- .V 1 V VQPZV - K - .. rf, . W V V' V: 'V VV 'VV .V ,fr , Vzw xVVVV! V-Va. V- VV V. V LX-, ' V ,vim-V , -ay, V51-,,.,m.gm5VeV-'.V w2VVV:VV:?,V 5'-ff-,VVMQVVAVV --,' f,VwV2 V: ' , ,V.- V ,-Vg' ww V . ,VV V-1 - V+" JVVQ- VV: . u f. V w w ' ' V zV:.3fVVV- gV:fxVsf f V Vw: N15 V fy ,V Q ' " .' V- V .. V I f. ' X ' Vzw .er V, V 2 A:11.1 ti,3 . f' V WV A w w f :' W V ' V I 7 ,V .V V VV E V V , , A W ,VVQVVQ VV. ' V fl QV V V y. ,Vw g.VV,4VVV,V.iy.VV-,,,ziVsV 1Pf'.51w.V,V,,, Vl?V4gVVV , , 5,2 94 VV- V, V wg ,V-3-V1 1 A Vu Verffgw. i,?,f,V,:-Eiga? VF "" ' Az' V' i V2 ' V,VV'1V:VV, V L , Vg:V'1Fff'VV QMFV: FV "V ' fi' 1 ' :EM '.w"?'2 31 , ' ' V-' ., V 'Q ' - -V V " '- "ff ' 2' 'fbi' ' fV,?'F-H M T11 if ,",""'L"1LV "Vw-f - ' " , is V ' a , ' '-" , V. V V ' .' ,, -h'A ' 'M ' ' V i ' .v ii H ' - .J rf ' ,. " 'V V, dV.ia! ' A"f1'i 'F ' ' 34 S Hi J VV ' VV 'A V' 'ig 4' ' 'V V' ff V. !5i'.ij Vn V fr " 1 'I A wif, SMPVQ. an -V 'V ' X9 VV' f . V1' e. Twin- VV x ff f?'.i?' V4:ffy5V M5 'E ' ' ' .V VV Vf FV'- 'i "f ' V' " 'Vfifw VVGSV VV . " 'VfV2Vi' ' V. ,, :-4' VfVf,. ' W 'z5ff"f VL'4f: 'Vs' W ' ' W ' I-' SA 'f 3' V V2 ' i'-xg-f L V. V ,iff f -T' U X V 7 ' V 1,4 V1 f,-ls V , ," g " ,, E g' 5 I , ' 0 V ' 1 5, 2 V - V m " J V"-" V WV: .,1 f 51. V: V Viv 'V V VV W V V V, V . 53 Vfffefi xl "i.'fV'2f..HfQ,-.QIHLVVQ" Ali, 'X Q 23 A! JM V AV , V "V, ,,, ,QA4 V . V --fg, V - ' V V VWVVL- Vf' V- 'VV' V V ,E ,. ., V. , K V V V VV V V92 ,, ,, ggi? ,. ,VV VV .1 -V . .A V, - .V V I 4 ffz- w:5VM,,,,.5iV,,AV 7,l,,W.33fVVyA K ai, My I ' VV " , . ':' M3 X ,V .V . ' . V V ' V ' VY V 1 Vl W1 .V ' "fi, 2 41 2 ,W ,Vg V ' +L "' ' HE W4 V QV gg V V V252 V21 Y " Q 'W' 'V ' VV A' , H ' V 5 . 'M Ag-f,e4z V.g?VV iziw :QM ' if MJ, 'slin g , V MP V wi' EM IV 1 V- " V ' 1" -1 - V :L VV, V -V' ,. ,v4g,'W ' V V i - 1 JV, .. -V -3- VV1, ,V' - ww g VV: 1 'ESV as ' 'f 'gif f 4 3155 n 1539 "Q ,VV -L L . " pw w i PL -1'-'V.yx.'VfV-V W V V' V , V ,n m 93 zwgx g s q mgg VJ . " 'E 'w i 'f gf " VV gg P Vw 'W W 12 Vfffl ' , 1: "Ne Fi "' V-2- ' QQ, -fV:V',IV , 4' R C VV VVLV ffw ' V 'y1Vf'VJ 1, 52. E V " Vw ns g " ' -is rE2E?g324'iV V gg,f52+,jl. ! - 'VH VV1 f -41. 1 -1 , N H , V V ' V,-" W k Q , Q52 i A E 1, 4' paw 4 , an-V 'MV 1', "". ' V V" eV-rVQd'Wf' 1 ' rV2Qif f,,. VS " vw QV V' V V V ' W1 ' V, V. V, , Ygygg HV my-r L -,.,e5V , . ,,V,5. ..vl 41.-VV ,QQ N 3 V 5 A V V V VV VF .V A 5. A f. , V4 V 1 Q if 3 V f A 1V 1, ' 2' f"'V'M VV V'V f fi ' ' ' fi 'g gi' ' ' HV Wagga VF , 5 I 15" V ' - W VV' - F 'V+' Vw.' Vg Q , fpww w g 2 w V VM' JV ' Vw ' -3? ew, , :V f ?',,V VV, .. ,dgs qig - 4, ef 3 A y b -EE' V' 1 V lik.. ,, , 1AE'f 2E, ,,V A A Q8 V, , W VVV VV, V,:f.53 l, VV'V V1 VV, V 4gVV, VV?9l ,,b'5,w.V My , 5 V- 1, ,Vi UW, wif iQVeV5'VV V -i119f f'r" " V5: '1 3'!i ,slv w ' f.'B3,i1 4if i A u ' "VV if ,, . V, :iw ,V ' li VVVV- g,!V, V A 1- -1, -wr :ae ,WML W - -V 5 : V , W,-fz,:,V4 'M' VFVV wa, ,V , Q Q5 'R fV 'AV V V!,,i, V P V-'V ,"! :'VVV 'r V iiw Man,V m.: 61. V -rn V I 'E f H X f in .V-6 +V -V' 1. Mx - 1- ,. Vf,7": V'lV. ,.V V- , , 5 ,VV .EM ,,,-x.,V Y Y Y V V35g,V.5g, 1 ,gggQ f51w V,f tg ji.,.,sl ,iV.V , VV E V 4 H, v Rh .fe V Hal L VV .Vwgggfsg Q VVQSV VQVV ' iv gqf aV3 ,1, FV f . W :V 3. 81 39 51.5 S H 4, 'Q ff V iw G Egg, 'V am VV, VV, VV,V V, VV , ,q. u,: - ,. ,N VV .Va ggvjg i ewu S-V , V V 4, E, . " V V13 1 V 5VfW'K'f 2 V.VfV 4 N -M F , - VV" -VJ , gV.i , wf 5,'J g,fVVVV-VW' " 1 wa, 5 ' , Q V if 9 53 V VV EV W-Vr:VVV', V V EQ. . .Vg V, -VV V -V V, . V Vs V 'sVV VV. M, V 5, V- ,Vf i V VV V.. ,V ,. V V , V . 'MQ' 'WW ww -1 VV wg., , V 'w w' ef ,125 Q ," 69. J FZM- 4-- 23 ' 7 'V' gf? V f A 'Q ' V I ,VV VVQW VWV- iv 'VV ,V WVVM 3-QV V61 aw. J- . fm H wx P ' 1 Q, , V ,i-V :yfi 5'1h.VV w, a QVQg.f" 'V 'l , HI- V w V. Nm Vy- , KVM V p V, . mf. H 1 'K Q ' 'Z V 4 'Q :V '-V V VU' "V 'G . if V519 1. V1 if? .-- 7,24 pq V! fl ' " , 4 VV .Q ,Q V , gV.51', P gh w j.:fVV , V J 'F f, is 1Uf!,Vg , 533 , "f 1 ip- VE V- V ' , P : fy , a f wfi ' QQVEEW5' V -'if V. ' fV..,V. 'gm gvge, M ,MV V y V 333222 11 "HV: . V1 3- 'E is EV? ig? ?' 5 My if V6V"?3 , 'aVga9r, 3 V igi l mfg- 2 -' ff m '-V-:f' :. :4 1 N. fi W t 51' 1 rg 4 ,Va M if , ' H '. L .' VV V V- v'-.V .VLZ ,'r,'1'3j V f -V f EEE "VE: i fix H au di' FUVMEQE " ?' L V li l" V - -V 1 V2 'V -' H XV- xi ' " 2 K V V wr s E5 Vps' Qi?- V g'm.'211 ..Vi 'V . --V 5 Q gf ,J .4 V ' ' ' na ' V ,Vw wx , ,g' p' 1 is Age as 4, 5 ,ig V, 9 5 , 31 if V' 'V 42.f .JEfE,V V1l Wi M:-:VVV-V Vf"YV :M V E 5 RI ew Q V MV. aw Q? ,V ' Ju V 99' WV AE5 ef 'QV ' sz., 'c is V 4' ' W f VM if ' Wi- ii if fi 553, iii N ,N 21? V Q u N 'Vg Qi? is ?qifi' ,,, Qi Vin, : 1Vi'l?..V- 'V ,- V fi-1 : f,V5iVVVp'1' 4 1 'V f 1 f F9 JK H 4 EWU? if VE " lx fi ' 5 '2 'ESQ 'J ' it L? at ' 'V 3 W3 6 ' il: .V is 'A . 15' 4 e- V2V,t . iV1,fg2.V'fV,V,2 2 Vg' .Q W 1 'Vw if "24j5V-E313 " rg Jg V A w V if g if S ax .V A ,V VV ag, K- W 5 -J. V V ' FIV , .V V W i E2 5, Q 1 3 5, Z f 4 Z s L 3 Z 5 5 2, , ? li W n Lf L contents FSI' '7' Introduction 2 Days Gone By . . .4 Today's Student . . 8 1984 and Beyond . . 12 DeKalb RFD . . 14 n 0 S r Reflections I7 Summer Session . , . 18 , May Pete ...... . . 22 Speakers on Campus , . . 26 Eco Park ...... . . 28 Hunger March . . . . . 32 Qrganizations 33 WNIU AIVIVFNI . . . 34 Sports Enthusiasts . . 38 Student Association . . 42 ngrlg ern DOFTTXS .,,,i... . 46 . . . International Culture . . . 52 I I Independents ..... , 54 I Norther ,....... . 60 f . Newman Center ...... . 64 U n I University Center Board . . 68 Administration 73 I The New President .... . . 74 Academic Administration . . . . . 78 Student Personnel Services . . . . 84 Business Affairs ....... . . 90 VO I Presidential Advisors . . . . 92 The New Ombudsman . . . 94 Greeks 97 staff for fall issue: , ' Who are we? . . . 98 Ednor' Rush . , . . .100 MARY PIGNOTTI--sr. Pledging . . . . .102 l h Active Life .. .104 Copy Ednor' Philanthropy ......... . .108 ANNA TYMAHSODII' Social Life .,.....,... . .110 , l Unity--The irony ofthe word . . . .113 Layout Ednor' The Greek Question .... . .116 LINDA V'CKS"S'- Greek AFI . . .118 Photo Editor: JOHN DZURYAK--sr. Sports Introduction-Conclusio MARK LAMB--jr. Reflections Editor: n Editor: MEGAN MCKI LLIP--sr. Organizations Editor: IVIARLA IVII LLS--sr. Administration Editor: IIQ Why Does Apathy Exist? . . . .120 Baseball .......... ,122 Tennis .,..,.... ,123 Golf ...... - W .132 Track ...... - - .134 Sports Wrap-up . . - -136 I38 MARY RENDER'-sr. Greek Editor: IVY LEVENTHAL--sr. Index Sports Editor: WENDY JO HARMSTON ILL!-I K,-YW Qffim fs fi ' Y X I 1 ff 2 Encounter Time NIU PAST PRESENT AND FUTURE N 'Li +2 l'N r if ,-'gan-6 ,n it ii gn f..-. 7 " oo' Oo OO 00 L 217090 U CUMPUTER TUDV ENTER T' gfl Encounter .... time .... attain .... clock .... history .... time .... future .... goals .... . To encounter is to meet--to challenge. College 1-'me was made for Slaves life is just a small part of one's life just as -John B- BUCkStOne- one student is a small part of the university and its masses: Students from times gone by to those Does qnyblody reany know who will enter the educational factory in the days what tlme it is? End years ahead. I W f l Does anybody really care? ncounterin is our oa. e must ami iarize v - ourselves witgh our csmmunity, our school, our en- We Ye all got tune enough vironment. This is encountering our surroundingsg to Che- our lives at Northern Illinois University in DeKalb. Chicago- 3 'V iifgtdgf-. mmmda 86 LH- ujefmbwia UD 'l1,sIUufw, mmlehf-Afyv --v u yi V in ' , af I x' ,L BSAM c f- V- .- J TWMMAS py1L5,5LLLQcg1fm3.- ii was +51 - m4C.QQ,. W GM E 'Ldbww J, 1 A if frm, lwrglqrclv mag fn W Wi W fwxw, if D C.FwuJ'f5i - 10,000 W Til' mwigmwgfgiaw JA A -1-vefv6.wjfa4'f,,g!s11I I no rwwufvu,Q9,U7. 1,5-KM, 'H7Uf'LQ, KFWZQ, K' +w'oc4n.o.Lwn.,Q,Q.J6LJQl4LQd, Nllaipdjf frdcul 'asf ?wQs'mJimd'D 2 af MW+:g:,,,w ' 'WI o. . wah STEM ,mf we ,. plmmm QQ.. Awami +0 c9LefwL1'IAf4O'LLk'M' Q MmKMmMwb '9-582 ggi gmlchmfx ad 'P TMJ ii . YlU'aQLQH.'YmL3 yrq-gcfk f V1-Le, lqii- +w A , wwe "" t k7l0Y1,qn, 11.111 pk '4'LN2.qfH J" ywwMwwN-W l1l'f1c'Q4'-u-vw . 1 ...cffftq , , FL P0.gQ0 , LUJ41 f1f,.,4 .rl -nan U 0- ,L A 1 ' bww - C- b MMA. Vx,a,'9ZJLLL-UJVVUQB' 'B 4 W fm., 4U0"'-Q-60 CLJOJI ff -bak... full F rv vm'-m.Q1QJz CIL963QfI' W-'-' V WGQ-9. - 5 W LVM 060.13 f,'hU.5ii Lify, fZq..q1'Mi,M00.'f,iXfwq , QL-,LL.Q'CQA,'j 67,105--3 ,. bL.rt.,QjA.,, Gwyn V' bgbcjli 'Q . Q2 CLS. fllg-v1'.0,f44kfJu,Qf1,,. Mk.. Lv,CM H4,J1?,1 .c A l--QQQVQAYI 6.0,u1Q", f?6,.6Ux,,aV, k.Y5'4.L Cvovvj, CIM. N 'H' 3 TLM'QA"4 'IW' I. ' ' - Ky Ik HL. C304- ,.,4J Q... , Muff cm Lyx 4Qu.AM,Q,,,, ' vu, asm.. -Cya AW' ' Q YlUD'yh, -io 1m '+f73u-251. ,NA m ' "-'fig ' Q ,Tgfi5,,fs?' ml MBML " 0Qhi m 'MJ ay 1 EMNFQLM! fihhiiiqwikhwzf QYQKTYWJQWQ baooi WJ- Jf ll, LQH, C19-90-1.912 fmi gel Lv.Asz+v., . L A lrxliwxfx 5'Nx.p, fJw"5c'fluCikUf fx qpcf .. . -an D . X , ., , 1 4 Q65 M3 --Wlnfg. ldvga, I aft? K ff v Q, MLQM c:Q.wQd1u3 Cuafv Q-num, wma, ifww.QfQvLf -f-Quz,yx,!UL.ssnaQQ3 QD +9 30 rf ami QW cv-.ax Cuzu. was ff '99..-fl'Lok.,. 1aqLw'42J? siiwufw .iw U. :UWA ,,. jg-2-afwxu, i CLA-A0 "-U vm, .- ' 'lfifizfws W fox N-:kai ",Ufuoa9a- -vw. wufmxicufkumdawiew LA 'YW-9-QLD, +0 'LY U 7 - ff 9 f . Jr was CL5"J'Q'i 'klnca QDQQQUJI Cilaa M, fo r JM. ,MQ DJ, A Jgymggvwv 'Q Ywn. -fTQA8,QW?1A+ fm 'QQHQT' W 95914 . 4- J M. Y 7 - wwwlm +0 YQMQwM W wma. " fkjqw LLPQIQQ LFS 4'iAAp,,,,Q,Cc,Qf1 Un 4 I vb " ,L.,xLM nv, A-LQ' Vg- M141 gr . .J.3 ,L -4- xffhflc--, CIQ, fi. ' , gg I M V A K 1.l5+LMq,-M13 SMWO wp " " ' x uf Hai l..vf'0 U za a -f' + Jw, gm ,LLWQ ag .qgfp Lkgguolfih ' 'Lum ll. .1 -flu. gable fc Vw X'-ww-i A-ww-ww .Ku 1, 45 ..- .., , X 0 'S .L'VvC,Qt.l..f Qix Lgjbk 'fx' j . :lyk-QW Jf'kA2.,-...... W7 k V. 629- F-of-59 US QAu.uffC.1,4, 0gTOmxlLMM,i?JZf 41,,WU,. In . 4 1. " XBQMMUI fuujgvlai Mx' ?i-QYQL-n,Jig +G ' HOWUK HQQ9, lqfiasg 06 N05 " Yhflb Uh --LGLQSTHIX I fhlns 91a'YVYLQ,, Ki?0?x20v.e,rL x 0 Cas 5 nf, 1941 5 , 4 -M .... tomorrow life is too lateg live today T0 DAY: Look at your campus. The past and the present mingle--complement each other. Altgeld--Its stateliness has endured the 77 years. Wil- liston, the first dormitory .. . Adams. . . lVlclVlurray . . . Buildings from the past playing very much a part of today . . .The Visual Arts Building. . .the Center. . . Grant Towers . . . Stevenson . . . modern . . . functional . . . contemporary. Names of persons out of history books, placed on plaques in front of new buildings. The old and the new blend to make North- ern's campus interesting . . .different . . . unique. Constant expanding and building is needed because of its constant growth. 1897 . . . 100 students. 1972 . . . 23,000. Phenominal. Students, mostly from the big city, came to DeKalb for their higher education. Today, Northern continues to grow, to build . An arboretum is gone--a psychology-math building rises in its place. Progress. The field where, years ago, many gridiron battles had been fought, was plowed up. Students will battle music there instead. Opportunity, that is what Northern is offering to the students of today. Grab it. Encounter it. The old and the new offer these chances--chances you cannot afford to let go by. -Martial A Kaleidoscope of all times Today's student . . . He's inquisitive . . . restless. . . searching . . . trying to make his life better and more meaningful. He tries to fight a generation gap at home and an everlasting war in Vietnam. The males worry about the lottery. A number that will determine what happens in the next two years of their young lives. The females worry about "the pill," their boyfriends, their future. Sex is uninhibited, no longer a dirty wordg part of life, part of every student's fantasies, dreams, realities. Alcohol is an escape . . . McCabes . . .the Uprising . . Cork and Bottle. You know them all. Popular places. Places where you can meet new friends, have a good time with old friends, forget the realities . . . the constant learning and studying. Alcohol is a release for the "stralghts" . . .the con- servative side of youth. A side of youth that is search- ing for its true identity in this world. Drugs are also an escape . . . More dangerous if you get caught. Just as prevalent as alcohol, more and more often today's student joins the trend and turns more and more toward today's tension releaser. E 3 l l one today is worth two tomorrows P C learn today' Associated with drugs are the long hairs . . . the freaks. Dressed in as unconforming a way as possible, they too walk the campus in search of themselves. Today's student can walk around NlU's campus and encounter yet more additions to this concrete world. Music and psychology-math buildings are on the rise. Building to house more places of learning--and learn- ing is what we are really here to do. Better in our minds . . . better lives . . . employment . . .opportu- nities. We open our books, underline our lessons. We spend fruitless hours in the Swen Parson Library finding books to help us write earth-shattering papers. Exams seek to measure the effectiveness of our studying. This adds to the tensions and anxieties of getting a higher education. Field trips, included in the learning schedule, help us better understand the world around us. Teachers con- vey their knowledge, their experiences, to their yet untried, less experienced students. This big university offers small-college intimacy through today's living-learning program, very much a part of a big university's plan for tomorrow. lVlore students will get the benefit of studies offered in a smaller environment--one which offers identity. The environment . . . concern of all students. Air pollution . . .water pollution . . . noise. . .smoke . . . filth. Pollution that clouds man's future on this planet and clouds students' minds about the feelings of his fellow man. Ecology . . . too few trees. Students plant more, fight arboretum destructions, and then throw out leaflets, leading to almost greater pollution problems . TJ. students Entertainment is part of the life of today's college student. It can be as carefree as a concert during lVlay Fete or Homecoming or as serious as a speech by Jesse Jackson or William Kunsler. Friday afternoon parties . . . Friday night parties. . .all nighters . . .all day Saturday parties . . .all Saturday night parties. . . form part of a college student's life--the leisurely part. A part of life that's just as important as that part of his life that's filled with studying and learning. Greeks . . . frats and sororities . . . all vying for brothers and sisters with like interests and spirits. A life that could be dying today but is still a very much alive scene on lXllU's campus. An ever-rising tuition has students wondering when inflation will be curbed. A price freeze keeps them OVG wondering. lt could be another strike for or against Richard lVl. Nixon. Every student on this campus, over age 18, may now exercise his or her opinion on political, social and economic problems in national and state elections, the national being only months away. Politics on the local scene are just as important. Stu- dent government keeps alive the questions: What is wrong? Who gets this much money? Who doesn't. E2 o Life today breeds many hostilities, and so too does college life. Hostilities which can be relieved by throwing a rock, cheering a team, participating in a sport. All this is part of the college scene. All must be encountered and conquered so that we may endure a lifetime . . . make a better place in society, a place which will help mankind to better itself. rest tu at clues the future hultl Your alma mater . . . what will you encounter when you attend NlU's 1984 Homecoming? Or will it be a Peacecoming? What will the world and life be like during the Orwellian era beginning in the year 1984? Will Big Brother be watching? Projected NlU enrollment . . . 35,000 . . . 40,000 . . . 100,000? Who can tell? The crystal ball can tell us that Northern will be a graduate university with undergraduate populations comprised of juniors and seniors. This is due to Phase lll and other state master plans. Junior college students from the Chicago area and around the state will flood Northern. Major concentration at this school will be physical sciences and education. Long lines will probably endure the 12-year time span to test the patience of the students of 1984. Computers. . . computers . . . IBM . . .Control Data.. . They are the masterminds. They will spit out tests, give lectures, plan courses and filter various student files, records and other assorted data. All this with a flick of a button, a whirl of a spool and the feeding of a punched card. Yes, students will remain a number. That is their identity. lVlaybe students will no longer have a name, forgetting them due to lack of use. Just a digital identity. Hey 365-66-6783! How are you? Teachers will become mere television images spewing their lectures and critiques from their offices. Televisions will beam those lectures to students seated ,in their dorm rooms listening and taking notes in front of their multi-media resource center. The center is even capable of producing a daily newspaper, a best seller, or a reference book. Grading-1984 style. Tables may be turned, students may be grading teachers in addition to teachers conventionally and traditionally grading the student. Self evaluation and pass-fail, plus-minus will probably outlast our present a, b, c, d, f system. F-lTl ElE'i'Ul'l fur nerr ern? Dorm food may be condensed into a squeezable tube, supplemented by a vitamin pill, causing the pain only a few seconds rather than a few months. Campus traffic could consist of machines run on non- polluting freon. There may still be students who will be forced to take their place on DeKalb streets with rundown '72 Fords and Chevys showing signs of age. The parking towers, now in the planning stage, should be completed, adding many homes for these freon eaters. Overcrowding will probably still prevail. Advice for today's pre-schooler: Purchase a bike. Athletics. . . "the big time" . . . Huskies could be as common a word as lllini, Boilermakers, Fighting Irish. Yes, national television could bring NlU athletics to the "NCAA Game of the Week" or "Wide World of Sports." A new stadium should be packing them in while a new addition to the old Huskie to last stadium will handle the overflowing football crowds. Dress styles . . . trends . . . fads . . . sex . . .drugs . .. what will the outlook be? Student government. . . may be hiring and firing all the staff in the university as well as budgeting the entire university. Life in 1984 could possibly go on without your ever leaving your room. It sounds impossible, improbableg but in 1969, the United States put a man on the moon In 1984 manned excursions to lVlars could be a regular trip . . . for Easter vacation maybe? Progress seems to be the University's destiny. As long as man continues to encounter life, and keeps trying to understand and improve it, progress will always go on. Come back to NIU in 1984 and encounter a new way of life. Remember the days when you were a student and then try to understand the youth of this day---1984 and Beyond. 13 X, ,Q N x .XX R i li fl" ,ml 'I . X ki . .v -N lg 'iii A I ii:iXNl'lJl 'Wifi' 1 g I" I ll X f ffqlgillvb U wfuri its l 'Gill'lll"i'.'ml lil I W it ill gf' Rf 'Ml6"!il"'iflll "h? nfl 5 if! XI:-l""' Pcax V Q." flflf I. .,': 'A IVQWQ sggiil ll -i lli' W Q lllgglgiiggm H 1 li ffl T ll --Isa:-ii li tl A! . fi-I V ggl.-,mags ,,l IQN ,i l A '5lqf,33w.b-' 0 f " l flfqvfkf f , ,f film Q i,?:!.S ,p1f1 ffllliff if Q s it l ii -Mimi?-xG'2i'il7 l l 5f3l"'g53l,. 6' ff'.::::lJ Bi J N , -.' V ltl lx, l " My -'5'QF'l"" D . 1 1 l,- . . ' '+A ' . -9: - 4-p l"l'y H f N . i-1-a--. l . ill rg-.ag-:alt -vs, W' ,ll I 1 Q 'Fukui Q Xl. png! 9!pa,X..l,,y 5X ii T:-"4-'Gai-J vwl ' fill-'-A'l 'lv is l- lfv-'Qin-'S'.,,wl.!Nl" ' yy". XfQfX',l,sf"'1il' if A !""'WKl-'2'l'iil l v!Zl"ng'n2l, li .l Ll' in .TWLI Q 'Z lWtllSS36252'vlfl A 1 gf fffllmlizl-f.'-'S'-:.1.fti w il.-lk Rililaf 2 l in X ll, 5 151, Cy ,ff WM . rkxgegfw l 1 Q- f ,Q i fl.i f 'N3'4'7 T ll T ,-5 . 'ff T M Y -it f il"i .Vim fy ' -Qfffcf' K! till Ukli tai? fly , .eww AEM,-' if Mt ' M u p digg.-ig, .-, K l,il 'f' 'F li., 1 y! dt .N ,fbisfgl 'Af The corn stalks of DeKalb wave a congenial "welcome back" to students returning to Northern lllinois University and wave a hearty "hello" to the new students. For some, it will be an encounter with rural life in a university town, since most students are from Chicago. DeKalb is a town which is congenial and grateful for student money but still has doubts about becoming a big college town. Community-university relations are touchy in this rural area. Donald D. Crawford, DeKalb city manager, expresses his thoughts about community-university relations. "There are many people who are scared to Q- 5? Defi Mr 6lIl,9flC0lLflI death of the university, which is unfortunate. There needs to be something that can draw more people to the university. And many times the campus has closed itself to the community." Crawford explained that once the Blackhawk Room was open on Sundays and was about the most pop- ular eating place for the townspeople. lt is closed on Sundays now and probably will remain so. The townspeople can still use the Pheasant Room on Sunday, though. Robert C. Gilmore, Sr., a farmer, says that, "the university's growth has not affected my life at all." 32900 ' O Businessmen don't agree with Gilmore. Students drop S60 million in DeKalb each year, causing some businessmen to call Northern "their university." "l personally don't have any problems with the uni- versity," declared DeKalb Mayor Jesse Chamberlain. "l think the conflict between the university and the townspeople points to a lack of understanding in the university community to the townspeople and the townspeople to the university." "The university is bound to affect you socially be- cause it has changed the type of person in the city, in the organizations, and so forth," said Joseph P. ..Q.5'2' DE KAZ11 srsrs s HOME. RN ii.L2?:. s 'CUUL6 Faivre, farmer of the 1,700 acres on rural Fairview Road, "and I just can't help having some of this rub off. lt has changed the social setup in the com- munities, city as well as rural." Students at Northern come almost exclusively from the Chicago area. DeKalb offers its farm atmosphere, its fresh country air, its surroundings. lt is a rural community. As Faivre said, "l think that the city fathers were dedicated to a program of keep- ing DeKaIb a university town, a rural town rather than an industrial town." lt's surrounded for miles by farms--the post office may as well classify it RFD. ln 1968, 28 industries were not allowed to enter DeKalb. They tried, but their applications were turned down. "There is still a strong industrial base," claims Craw- ford, "with General Electric, Barber Greene learth moving equipmentl, Richardson, Wurlitzer, and Del lVlonte." Some even employ NIU students, but De- Kalb will never be as industrial as it was during its barbed wire era. That is a heritage the town will never outgrow. The "Barb city" was once a steel manu- facturing city, but U.S. Steel closed its last plant here years ago. Barbed wire was invented here and manufactured from raw materials, but the plants and factories have disappeared--plants and factories that ran from Pearl Street "clear out to the east end, big buildings." said Crawford. They are all gone, alive only in history books and the minds of the old timers of this city. A rural university community . . . Does a large uni- versity contribute anything besides money to the community? "I don't want to sound entirely negative toward the university because it has a tremendous impact on the community, offering many things that it can take advantage of, people from the university, speeches in the area lespecially in fine artsl, art exhibits, music, dramatics and athletics. There also are tremendous educational opportunities for the people in this com- munity," he concluded. And this conservative community may be waking up. DeKalb RFD is a college town, a town where it has been said that it is easier to obtain drugs than alcohol. Businessmen are now catering to university students' interests. A head shop even exists. What type of people live in DeKalb? "They are sort of like the people in your hometown, like your parents," Crawford said. You are here to live. You are a college student. You are labeled as one--in the category "youth," You are in a town that contains one catholic church, one synagogue, 12 black families, and 41 protestant churches. This is WASP territory. Encounter it. Get to tolerate it. Who knows, you may even get to like Ill. Community-university relations in this town have been experiencing growing pains. University towns may never get over the ill feelings found in com- munity-university relations, but at least they're be- ginning to see the light. lVlr. Faivre put it: "These students have to be educated someplace, and l think that DeKalb is as good as any." 16 reflections Reflections is less than a calendar of what happened during the school year. It doesn't present every event as it occursg it doesn't give times, dates or names of everything and everyone involved. lt won't even at- tempt to do any of these things. Yet it is more than just a calendar of events. It attempts to portray all the people of NIU--their work, their play, their emotions. It projects the mood of the year through pictures and copy. It gives a better idea of hovv people felt because of its lack of complexity. It re- flects our encounters with the people, places and happenings experienced throughout Northern's school year. This is Reflections. The summer is many things to many different people. For some it is a trip to Europe or California. To others, it is a construction or an of- fice job. It can be a time to do volunteer W 'Su " Y 'ii 1 M - s ' ' P -es., ,--.fs is , W, K L t -- it H 9' Nfl- JM E - l f - ' f H 7 SlJlVllVllSlQ vvork for the underprivileged. It might be a horrible season with nothing to do and no one to call. Or it could be three months of sunning, bicycling and living each day to its fullest. lt might even be summer school. Summer school--just hovv is it? Hovv does it feel to be in DeKalb over the summer season? ls it at all like the regular school year? Are the people different? st!- ls :KWSN at my 5 FC , W nw 5' XXX g SESSICDN The most amazing factor about the summer is the beautiful weather in DeKalb. The sun shines every day and the temperature ranges from warm to hot. Rain is practically nonexistent throughout the summer session. "I got the best tan this summer because I laid out everyday next to the pool . . . met lots of kids there too. It was great." Another strange aspect of DeKalb Wait. f 'H' ...sb 'ill , as I its W-s'i""'r ' "" rf ...iw In . ,W any I V, rw' ,A f W-K My ll't QWII -pi S , trir 1--rr - r A .. av.. . 'Mt 'L K L .X"""wu., m,..2 mi ...W yyfatifeg I ...Ji I 35... , MLM W' ,,st A Q "'t ' rzu. ' ' "f' VX g?k ,Q 'TMR 4, K N My -,- una' 9' L.. g "' -l ,,t, ,asv I L A I ,fitmi g ff : .' I- , 43 t ...N ., "' in the summer is the distinct lack of people. There are less than half as many students as in the regular school year, and many of them are commuters. "During post session, DeKalb was a regular ghost town. I tried to order a pizza one night, and after 15 minutes I gave up. All of the places were shut down until Sep- tember. It makes you wonder if anyone lives here all year around." Then there is the controversy over whether summer session is a breeze or a bear. "The pressure is off. No one really cares what grade they get so curves are really low. The profs don't want to do anything either. lt's the only way to live." There's another side to that story. "I took nine hours--nine hard hours. People told me that at sum- mer school, the profs let up alot. Well, all I do is study . . . Friday night, Saturday night, Sunday . . . it seems as if the homework and tests never end. The worst part is that my grades are terrible anyway. The only good thing is that I have nine less hours to take next year. That is, if I pass all my courses." And what about the people? There are many people coming up to get their graduate degrees . . . people who are teachers during the year and students during the sum- mer . . . nuns . . .parents. Practi- cally all those living on campus are upper level students. "I doubt that the bars suffer much during the summer months. When! ever I went uptown, there were al- ways alot of people there. The kids want to cool off on a hot summer night, and lVlcCabes is the perfect spot for a tall cold beer in friendly surroundings--that is, if you're 2l." During summer school Douglas Cohen Acc ountancy--Senior "I met a girl . . The weather was nicer. . less people around . .ate at Burger King about twice a week." 5. if , In . F Jenny Dillman Undecided major--Sophomore "I liked both my classes. . .got a lot out of them. I worked at Del lVIonte for one day--that was enough. It's not worth it . . . for S1.6O an hour, picking caterpillars oft the conveyor belt." "Two out of three of my courses I didn't feel were worthwhile. One was very good. I think a lot of the material in summer school is im- material. I don't think they lin- structorsl get to the base of the course . . .there isn't enough discus- sion. I don't like the way they ap- proach teaching here. . .they don't give students an opportunity to participate, especially in intro courses . . . too much dry lecture." Kim Silvern History--Sophomore Brett Brasher History--Junior "I didn't go to summer school this year, but I worked for living and learning last year . . . I know what it's like. Teachers don't understand what the undergrads want . . .they seem more interested in their per- sonal research than in getting to the students. I don't like this school . .. must be a better one." "I came to summer session to get courses I couIdn't get in during the year . . . there's a more lax atmos- phere in the summer . . . no people. . . all the broads are gone... I was able to take weekends off, go camp- ing, riding my cycIe." Donald Walter I8aT-Senior "I had a field course--was in South Dakota this summer. But I've been in summer school before. Some- times it seems like there isn't enough to do around here, but of course, that could be because there's a different crowd of people here . . .teachers . . .they don't gear a summer session as much toward the younger kids. I always get a kick out of the crummy movies they always show in the DeKalb theaters during the summer." Mark Hein Geology--Graduate Student N'-mal i f 1,.i,,,Y..W R, . ,. . .X .3 .W wet ,fe Al ISudsI Turner Speech Communications--Senior "By coming to post session, I tried to compensate for what I lost by not going to summer school. You don't know how much it means to me--summer school. I'd rather sit here talking about getting high rather than listening to what they Iconstruction workersl had to say, having to swear with them, talk- ing filthy all the time. I'd like to see post session last another three-four days longer . . . I had an interesting class . . . got to know my head, other heads." "I wanted to come here in the first place, but then I found out I had to . . . had two decent classes-- didn't get very good grades, but I enjoyed them, when I went." Dennis Taggert Historv--Senior I... W. . W, Siigpa .,,. . t .lf 49' Chris Krzyzaniak Art--Junior "What I thought was kind of strange Iabout the SA's summer activities schedulel was that they offered alot of things that they spent more money on during the summer than they do during the rest of the school year. Things like free candy, free watermelon and free ice cream." Getting together in May I I After last year's riot stricken lVlay Fete, the calm atmosphere of "lVlay Times, lVly Time" was welcomed by all. Drew lVlacAfee, chairman of the Fete committee, said that the event was "one of the best, if not the best, we've ever had." lVlay Fete '71 broke from tradition and eliminated royalty selections and island acts. The pageantry was traditionally a popularity contest held at each lVlay Fete--except for last year, when it flopped. Dating back to post World War I years, island acts became more and more expensive and more and more Greek. Between 500 and 600 persons par- msec, L ticipated in a Fete-sponsored can- dlelight march in memory of the fatal shootings at Kent State. The marchers moved through campus, singing or chanting peace slogans. City and university police cleared traffic to allow the marchers to walk peaceably curb-to-curb. A new event, canoe jousting, flee. entered in the Fete activities. lt calls for a jouster, standing in the front of a canoe, trying to knock his opponent off of his canoe with a paddle. This event was opened to women's participation, along with tugs and softball, for the first time in lVlay Fete history. The all-school picnic was rein- "It seemed as if almost all of IVlay Fete was put into one big event--the all-school picnic. lf you were there, you saw paiama races, the sky- divers, tugs. If not, you just about missed lVlay Fete. The only thing I saw was a preliminary softball game once in awhiIe." stated after a year's respite, and in- cluded an all-new skydiving exhibi- tion. NlU's Sport Parachute Club staged a 7,000 foot jump before 4,000 picnickers at the lagoon. Over 3,500 hand-clapping fans helped Smokey Robinson and the Miracles to close the 1971 lVlay Fete festivities on a good note. A Q me ffyv mga ,Q Wil 'V if 9' J. 1. 2 5 3 xx 5 , D I ul. , , L1 ' , , .,.,VA, ,.V , 4 Q Q - 1 2 1 3,3 "if - , s X. , V A 5 ,L-, K N 5 k f , v W , gi 14691, Qi: 11 a J, ww Q: -s 4, Q 5463,-,',Kn'cg,4,LiVYm I as "' was - Si .Wifi 3 ' W"1 lnrw-nf., " 'A vig I V Q E M M.,, 1 " Q , R' ,S s. Was: M p .. 1 ff I if A i Li f K 1 5 4 I lv, , ang .?.iI,2,,r i r X A ' W 92, . . K, f W 'Ga if ' 1' 4 , :fix wg HQ g . . Q" - , K. ,V Y. .1fll!PUqxf-SS 'fc .. if v A Ag, K-,fyggk A .. a ' V . eg Li-g+4..1l+ ' f f' '4 X' 1- ' Hi: -" "ff ik it ' ' "1 K-gag'-Q xe In 'Q , 4 I 'L i 'M glib, ' yvw-11 - ' ,A 6 , , .L A L ni 1 NAAQO , I, I.. ' 1. ,, 'A .aw L - af," .: -1 M 4 Us .W , f 5 M - H 4 G' ' fi' " .. . gm 4 m,,lL""'f-if as-Q :mf fir., J. 3 I fig? xx , ., RQ sf ,6-, - Q, .- wasb1""'Q 6 ww s 1, ig is .a h M , XM! , I ' M Y ,V 1 1 ' 's F' ' ga -, f , .- , .V Y 1 0 if 9 1 R 46 4 5- ,,: ' . K . W V ,s Sh, sygv nw 'X . :W is -K MH i A rfz, IA V fy -ag W, H-'A aj - V.- fi ' Q Vw f ' . fi im r mr I 4 'I 3 :gs , 'fn ' 4ay Fefe cont'd May Pete is a conglomeration of many different kinds of ac- tivities--intramural baseball, canoe jousting, walking through brush, pajama races and a fireworks display. Talking about today Fieverend Jesse Jackson Contemporary issues, current events, entertainment--speakers with many thoughts and different views come to NIU, talking on sub' jects ranging from Black Power to Ecology to ESP. Deciding who is to speak and when and where the talk will be presented is an involved process that the Speakers Committee, a branch of the SA, and the group introducing the speaker must con- tend with. There are seven members on the committee, two of which are faculty. The committee members are selected by the SA, which tries to get a fair representation from all factions of the student body. The SA attempts to balance interests and ideas on the committee by having at least one representative from the black community, the fra- ternities and the independents. The Speakers Committee is funded by activity fees, which are divided among various SA-spone sored groups. Last year, the Speakers Committee had about S30,000 to work with. The amount of money the committee receives to work with serves to control the number and the type of speakers that campus organizations can bring to students. lf a group wants to receive funds for a speaker that it hopes to bring to campus, it must first be regis- tered with the SA. Then there are forms to be filled out, questions answered and speakers and ideas de- tended. Going on its fourth year, the Speakers Committee strives to re- gulate the quality of speakers who appear on campus, giving financial support to those who they think will best meet the needs and wants of the student body. 'N .mu if Ya Zi, sg-1' , in .V ,,:y.t3fj,,.., .V M' ' L? fp ,- SY 55.-+""M1' I 1: N? fe-f"f'f11 -f i, . pw" , -1 mania- ' A., .-W- t. .M M. A, :CA-M2Tf"5"' ilgg W, If .., W W -M t,,...,,..,..,,g, -.W..,...::3f- ,ij ,""-"l...,....., if .wff 'gm fm -qw .1I2i3f"A ff- ff Left: Paul Ehrlich Bottom Left: Dick Gregory Bottom Right: Senator George lVIcGovern an attempt to build a new ecosystem When the sun rose in the east, spreading rays over the Northern campus, more than 400 students, faculty and DeKalb residents were gathered to greet the davvn and bee gin the planting of the new Eco Park. The crovvd vvas armed vvith shovels, buckets, vvater and more than 1,200 trees of a variety of species. Everyone vvas ready to plant Aspen, Spruce, Pine, Cran- berry, Red Oaks, Maple and shrubs. i iss Q 'Y s W J is xii 'N x All The planting ceremonies were held on Arbor Day, April 30, 1971. The trees were planted on the edge of a cornfield in the "shelter belt," a narrow strip in a 30-acre site north of Stevenson South. The shelter belt is an outer pe- riphery of trees which will provide a buffer to help cut the wind along the road bordering the park. The purchasing of the trees was funded by the class of 1971 and the Ecological Park Fund initiated by the NIU foundation. An additional 200 trees, which failed to arrive on time for the first planting, were planted on Nlay 9. The Arbor Day plant-in was organ- ized by the Campus Environmental Committee iCECl, headed by Dr. David Piatak. A sub-committee was appointed by President Smith after he saw that both students and the general public were angered by the destruction of Montgomery Arboretum. Since the Plant-in, CEC members have been watering and pruning the plants as often as possible. The fight this summer against heat, a dry spell, and hungry rabbits at the park was not an easy job. Because of the condition of the trees at planting, and the late plant- ing for some of the species, about 202 of the trees did not survive. The park's fate was sitting on un- balanced scales. When Pres. Smith proposed the park, he assumed Eco Park cont'd that Northern owned the land. However, the NIU administrators discovered that Northern did not hold title to most of the land pro- posed for the Eco Park. They worked during most of the summer to secure title for the land, which was held by the Illinois Building Authority llBAl. After a series of meetings and con- frontations between the lBA and the Board of Regents, the owner- ship mixup was settled. By the end of the summer, committee mem- bers and administrators were able to begin plans for the future of the park. The formal dedication of the park was scheduled to take place on Homecoming weekend. And an- other plant-in was scheduled for the fall to replace some of the trees and shrubs that died over the summer. Eventually, Northern will have a large Eco Park, complete with a Ia- goon and walkways. This park will be used for instructional purposed by geology, biology and botany classes . . . and everyone who en- joys nature's beauty. 1 fur' 91 W 5 , u 5.--. "Hr " . vm- gm ' ...f -, P H 215 ..-gs ,. 0 . rf I .. 5: :if f ? in . K W 'V 5 7 , W. ff, x t ' , f if I W s S ' ag R fx, Q' xx M Q ' 1. 'Y " 2 ,f ,. f 1 ' Egg? 1 qw 4 t X "' 1, 5 3 -silyj. ,W X-any A , , Z' ,H-PH Y rf. - f gh' M M'f.4,T' Qsgujk as xx. W K, ,rig 7.1.5 - .f Q .ilxwff 'yy ff' 48- , if 4-4 K , - W-,X .',, ,ULF V . . V 1, ,ga , Q. X 2 1' Hia me Q fi.,-2 2 Q X ,- L wr' '. K b Q . . 3 ' P4"'f'S 'W,gsi'2, ,-4.45 -.., pf X . . f I V. . ,I W , . . , f ,wp-Nkw.g55,, K I i ht' , . M 1 tswypt ,,,A,x4k,4Q . 1 A ffk F ' " K .ff M 5 , , A 'Lei x X - x H ,vi V ,im xl "' await mQW'?' 5' if ' , ' Z: W'- 5 5 VVEQS' -21' I N --1 I. A T '1h4"k Mg' s iid '7f'3" '34, Y? "" -' li +A ' L Qyfp , 'S 2 -, ' ' rv -' 'ki W 'W 'L ' Hifi 1 +2 v ,asf Q, 55" 'ff lj? ,.. xg ' r fi-f2s1'fiQz1Pf. ,, ' 'V " 1 .5 , ' 1 " Q M. f , ,Rx , "' "XP X -5, 1 zfmgfm 7--' wi .1 ' S ' A if 3 Y. Q l V Ka ' -3 f " Q' , 1 v,'82,,A. W ,, . .f5..L,,R,, g ,wg Z1 Y .sf A , ee- , 55' iw -W Q 3 ,J I Miles for the Hungry When they went over to Lincoln Hall to pick up their sweet rolls for breakfast and the sandwiches for lunch, few of the kids knew what they were getting into. Even while waiting in line to ref gister at the Fieldhouse parking lot, they weren't quite sure what Hiking for Hunger was like, or how far 30 miles was--by foot. By 7 p.rn., they all knew--their tired, sore, blistered feet told them it was a long way to walk!-but a few days later, most recovered and agreed it was worth it. 'D Y si., Q PM F if ,A ' U f "" .sniff 51 .2 . . .f,, f ,Nm ..n,a5S5Q"" 3' " ' 42 ji? aff: pw "l'iAaaf7'fV 2 is ig -f if l rganizations exist to serve the students at NIU and admlnistrates too Internationally speaking there are national clubs galore And If you re independent the selection includes still more Sports clubs provide the ath Ietic fun that keeps our bodies fit And activities within the dorms kids say are really IT. There's never a lonely moment vvith a radio around, 'Cause WNIU provides the great est sounds in tovvn. There really is no reason, folks, to ever be aloneg If there aren't enough to choose from, Why not start your ovvn? R' C4 ty ss Q 0 3 . . . KX 5. . J U The SA represents the students I , I -. gg t, 1 , . P --lVlarla IVlills-- Organizations Editor Change from Big WNIU's building now has freshly painted walls and a new studio. As I entered the building I found myself wondering whether or not this was just an external change. Organizations often change a little from year to year and sometimes the most radical changes they make are on the outside. However, I found that I was in for a surprise. Talking to Bob Sebby, general manager of the radio station, I discovered that WNIU has changed their format completely. This year, they got away from the "Big 40" that can trap a station into overplaying the big hits. They have also tried to change their pro- grams to be more relevant to NIU students. The radio station is financed by the SA and serves approximately 11,000 people in NIU's dorms, both on and off campus. WNIU is on the air from 6:00 a.m. to 10:00 a.m. and again from 4:00 p.m. to 2:00 a.m. When the new studio is built, the DJ's plan to fill the gap and broadcast from 10:00 a.m. to 4:00 p.m. DJ Bob Gelms selects records to play. ' Klee f:' 1, I . . 9 2 . . ,Q W was 1 .,.. 5. eg, . 4 " trap to variety UPPER LEFT: Chuck Vallelonga, business manager of the station. ABOVE: Bob Sebby, station manager. LEFT: Control board: important! Radio sta tion cont'd BELOW: Kevin Lane, Operations Manager talks Gelms, one of WNIU's DJ's. to Bc ii ES Q The staff now consists of 40 people and is expected to increase this year. WNIU is an independent organ- ization, and the students own everything in the build- ing. When seeking advisement, they go to the Com- munication Service Department. The radio station is an active place. Gary Stauffen- berg, program director, determines the format for everything that goes out over the air. He also hires and fires the disc jockeys. The Music Director, Curt Stalheim, keeps up re- lations with record distributors. lVlost of the records are free from distributors who hope to promote sales for their records. The Business Dlrector,Chuck Valle- longa, is responsible for keeping the books straight. The yearly budget is also made up in this department. There are three sales people who sell commercials. The News Director, Jan Carnik, is responsible for the five minutes of news that the station puts on the air every hour. The news department has thirteen people who gather, write and broadcast the news. The En- gineering Director, Kevin San Hmel, keeps all the equipment in working order. Thoreau once said, "Beware of all enterprises that require new clothes and not, rather, a new wearer of clothes." Here is an organization that has changed to new clothes. But while changing its outside image, it also changed inside. WNIU has a definite goal--to serve the students on campus. It wants to encounter them, be a part of their day. The staff and management are open to suggestions for songs, opinions and ideas to better improve their programs. uideware of all enterprises that require new clothes . . .U A sport to fit any need: To meet the infinite demands of student interest, Northern offers a variety of sports organizations and clubs ranging from scuba diving to sky diving. The students and faculty who join these clubs discover that they are more courageous than they thought. They also find that fun and personal satisfaction are two re- wards that cannot be attained by sitting on the sidelines. The Judo Club brings trade secrets from the mystic and mysterious East . . . trade secrets that may win contestants a black belt and teach them how to throw huge football players around as if they were someone's kid brother. Of course, the first thing to do is to learn the basic fundamentals, like falling. The Karate Club teaches another form of self-defense. Their instruc- tor is from the Japan Karate Assoc- iation. Both clubs plan to hold tournaments. For ski enthusiasts, there is the Ski Club, which arranges oppor- tunities for the daring to prove their skills on the slopes of Colo- rado, Europe or local ski lodges. Two clubs which show that flying isn't only for the birds are the Fly- ing Huskies and the Sport Para- chute Club. The Flying Huskies offer opportunities to fly. l 39 RIG HT and BELOW: The Sport Parachute Club provides members with an exciting out- iet of energy. LOWER RIGHT: Judo Club members learn new throws from the ex- perts in the field. ,, . ih.. As mix ,E Q 1? f.-- 1, K - K 1 L L K .ki . ,L a'swi kf. E V - - I A -- TS. , L A niigsfblgf' , . if b gk 5, Q ' 55. . , MW leg 7 A :eg-1,5 -V 5 im The Flying Huskies, at reduced rates, obtain pilot licenses . . . and meet people with similar interests. The Sport Parachute Club spends most of its time preparing for com- petition and demonstration jumps at the Bastain Airport in Hinckley. For those Northern students interested in improving the con- dition of their bodies, the Weight- lifting Club supplies the use of a weight room where members de- velop and tone muscles. With all the current emphasis on nature, camping has become a No. 1 pastime in our society. The Out- door Club sponsors numerous ac- tivities for outdoor enthusiasts, from spelunking and hiking to skydiving. Strictly for the girls, the Women's Recreation Association offers golf, gymnastics, softball, swimming, and tennis for the NIU girl. WHA also plans events that are held through- out the year, including co-rec activi- ties, intramurals, and competitive intercollegiate meets. But competitive sports cannot be run without an official. The Of- ficials Club answers this need by supplying the officials for football, basketball, volleyball, and softball intramurals. These are but a few of the clubs that exist at Northern. They all strive to develop individual leader- ship, teamwork, and experience in sports and recreational activities. n i ' l ff! , l f l A FFlCE ki fl ll 1 I 3 l, .-:Lf , fi -,, j g--if Ng , S a 127' A is T ' N I ' 1 , l 5 i ,O i i ll li l ff' f i 12 ' .. 'f" ' ff fl 5 l li 3 X ' 1 li 7 T X i , l ,i E E T l l X, lx f i if if l COMMUNICATIONS - - - The Student Association is whatever the students make of it. Basically, every student on Northerrfs campus is a member of the SA. It is a representative body which depends on the active participation of students. Participation is the key to the success of the SA and its effect on the university as a vvhole. Stu- dents, working in the capacity of representatives, serve as senators, executives and committeemen. Student government at Northern is modeled after our national government. The elected officers of the SA are students who work for other students in a political representative capacity. It is a mini-bureau- cracy working in the framework of the university. Forty committees provide the base for the decision- making processes of the SA. The finance committee, the standards committee and the personnel com- mittee are just three of 40 that students can join. Students are introduced to the committees at the SA "Call-out" held each semester. During these in- formal meetings, held in the Skyroom of the Center, students meet the committee members and decide which committee they vvant to work on. ll ' ,Sgt , g X s ' i i 5 Xxx gf! 1 il ix, in XS I A 5 w l N , X y, N. -t , , xl X X - '- 'is it is ' xi I EI Av A7 . Qin q ti' 5 igigfri ilu a .. 4-6 15: Af' t f 'Q ,, I iq.,s5Y,7. .qg3. -an UU- if 'i' 'I :if f i , W',.,'g ,Q S l is ll? Y S w is e r fr i '14 i set'-e.fa-w i. . Q -,Ms ,, - ' f- .',, 'N ',. " 4924" " A I ,,, , ,I 1 Q , A f f X-.nilv ii' J, 5 X Qgjajvxr . Sq fgqifg' will 'I f'P140'- -4 'A' 'PW A ' , 010594 , f-N25-. J- ' IL-45' ' -1, Y gl , XR 4.53, . E XIX Wx Wfzf WITH GCDVERNMENT The SA committees propose issues, suggestions and problems that the elected representatives study and work out at weekly Senate meetings. Funded by stu- dent activity fees, these committees make the policies that concern the students and this university. All Senate meetings are open to the public to let those students who are interested in the political machinery of this university to get involved, even though they chose not to run for office. The student senate is made up of 50 representatives elected by the student community from the 15 voting districts. Each district is determined by residency: on campus, off-campus, approved and unapproved housing. Individuals vvishing to be elected to office in the Senate must petition for the office, soliciting a minimum of 50 signatures. Once elected, the senators work with committees and the executive officers on decision-making policies. Elections are held every spring for the five executive offices. This year's SA president is Marvin Leavitt. He is assisted by his staff members at the meetings and planning sessions. Studen t Associa tion cont'd if , ' E tw. : mp rwrf Vtdions sink Rffded 301' OC.4'tA?J Bi' lv' +7 WQETHRS da Wed si Wa-L 22 u The SA Call-out encourages students to participate in the SA and join committees that interest them. CENTER: The SA Call-out. ABOVE: Jay Kahn, SA vice-president. LEFT: Marvin Leavitt, SA president. 45 Dorms: the first step to making new friends at school esidence halls are just buildings until people fill them with their many diversified talents, personalities and individual qualities. Every new year brings new people who be- come friends and share a part of their lives together. At the end of summer, students start looking for- ward to meeting their new roommates or having re- unions with old friends. The dorm becomes their new homeland. Each dorm is special and has its own unique qualities. Stevenson and Grant are the furthest from the main campus, but are not at all out of things. All the dorms have recreational facilities such as lounges, game rooms, and TV rooms. They also have individual snack bars. T 'iiig ZQI 4' , Mi M4 , rl 2' t T ' f , 13 " .s Zul Q , . LLVb , Z Z, M 5 an - Q . r 1' Nouvelle Orleans, which is in Stevenson, has a bit of the French cafe style. In Grant, The Barn is the place to go to read all the sayings former students have carved or written in the booths. Lincoln residence hall has a coed living program on two of its floors. To get this, a student must be either 21 or else have his parents' consent. The tvvo vvomen's residence halls are Neptune and Gilbert, which are right in the middle of campus. This year Gilbert girls are living vvith the smell of fresh paint and plaster, but they think it's worth it. For the third year, Grant North has been the location ofthe Living- Learning Experimental Program. Its purpose is to provide students vvith educational opportunities that are not available on large campuses and to unity their living and learning processes. The program also hopes to im- prove the quality of undergraduate education through mutual class assignments as well as social activi- ties. Classes are very informal and are held in the dorm lounges or class- rooms that have been provided. Teachers and students alike become very involved in the program. I l Dorms cont d Dorm life provides a relaxing atmosph for its residents. There are three off-campus housing facilities available to stu- dents--lVlcAuley, University Plaza and Farwell Hall. Residents of Far- well need special busing to and from their dorm. Food service works hard to feed its residents. Sometimes special din- ners are served that are centered around Hawaiian or Mexican themes. These foreign dinners usually are offered around holidays. This year in some dorms there are extended meal hours to allow stu- dents more time to eat their meals in their dorms. All the dorms have a lot to offer for students. The mood and setting are informal and cheerful. There are always friendly people around and plenty to do. Friendships can develop over washing machines, the ping pong tables, or in the appreciation of someone's talent. The individual floors plan mixers and intramural sports where people can get to know each other. An important part of dorm life is that of student politics and getting involved. ln most resident halls, floor representatives are elected to go to the meetings of the dorm council. At these meetings the topics discussed run from food service to visitation. They also make or amend rules that form Northern's dorm policy. fc-.W , A,.. , 'mf K.,-.,..S. Living - Learning program to :udying in itself, is not unco ie dorms--it's the concentrating that zcomes difficult. i ig 'Eli-5 ,IL 7 personalize S I .551 sf? ' fx-g...,.. H , H .m.fp.f .W W J W be .W wigs, me 4.152 253-ZSSFQILQSYX H Qmsgif lW5'W:?9t 42553 1H wWi,.i Sfliswygi- gsfzgwziwavzin Si figefq .femaewslgw 2 Afi- wmwrigvm 19553.15-msg fs?j,,5e?xs:22 fi5,,,1g,gs1fg1e Q, in .,,, W .sf M5391 'iii' ,im university life 5 ,,1.m gs, 33: "iisffv!'57 5 H :km .2 :ie-wzfiwaf s 6 Fswlsirir ,wmlivzw is .wia -H -willy? zfiikszam ig vm.. avi, -if .21w2a?u:eif ,a ...fb . W. ,-,, We K. wi: we Q. Pa1f.egsm5.9 4f!w'fiT1i,as5?L'l ii .sir x' 5:55 f5Zf,..g.a.,z .5 .mf .mi , zggszwgswzg 7-raw, wr f f W we fi, ,,.f g,,k f.,J5..,..Wm.V,1W,, ,, if 3 f-P .-f fi...,QW.mf Q ,Xa ,f,. wiwf- ,-,, .Vg ,,, H M W f,:':n,W..i..xf..m.Wgi.,mg1v W, W H 5 ff W' if 'Nhwefi-2S'?:fw,?a:1g2s:f'aiiw.gbwzzmgmisg-Elisa, S , S W S ,,,. ,,.. My fi. M ."f. .. M ,,,.. .5 .,,L 'eigy-as-if-sS?HQ:,, yew-,L r'Ln-?t11'.fr'flw-iitglhaf Wfflsnfi gain A52 ff : -M s:w91wsQ-W'efv,,f ,V N 1 ,., .V EW' " il-93:9'se1i771aSMg:L21f:l3iwf:,111.155.6133 gas9qE'.iyf?i:2SfL,Lk:v2gij,:feSgLsf?li553uggfit?1553.9fg?l'rY21fL:si'ggwzufpwgig,,..- ,. ,. H -we H wx. MIA.-ztW.5'ilSinglewwz'self:!52?vii5'.:y-9525?lefiiiikkzffi 2.5157:72-14:3H15f.LL1'3'W.ll15Q.effYi-rlriiiifm-f 5i,.S,,..W www A ii i Swgijmgy 5 M, fgfigez fm- ,ms ,v,. 5 ,.,,k ,W .W A W ,W ,,kf, E N' M V31-Mlm' ,, nr M M Q.. .sw fa nfs --,,. 1' ,ww 5' Dorm Life Can Mean Total Involvement Elections for dorm council are held once each school year. This is a chance for the really enthusiastic NIU student to become involved in a part of his life. Every hall president has his own plans for the improvement of his meetings and hall. Bob Bearman, Stevenson North's dorm council president, wants to keep student government informal and open to opinions and changes. The presidents of the residence halls then get together at the lnter- hall meetings where they have the power to take up issues of student housing with the University. There are committees in the dorms that plan social and recrea- tional activities for their residents, like opening a coffee house or spon- soring movies. Also, issues and trends committees plan cultural events and often call speakers into the dorms to discuss their specialized fields. 'EL W E M m ly ji Q f f m'- Dinner in the spring, bringing out traditions and customs from all nationalities and countries. l The first organized activity of the year was a party in the Capitol Room. All members and non- members who were looking for par- ticipation were offered 'an oppor- tunity to join. l 4 International Week, also held this fall, included seven days of events depicting: the life and culture that each separaote club represents. Opportunity to study, meet people, or to use a foreign language can be found through the many cul- from the Arab Club to the Ukranian Club. y lt is through the International Club that these many clubs can be organized and work together. Until we know about the rest lof.the world, we cannot understand and appreciate their heritage--or our own. While foreign exchange stu- dents are being educated in America, we can also learn by com- parison and contrast. H There is a need to come into con- tact with therest of the world. Brotherhood is a big word . . . and an important one. NlU's culture clubs try to further these ideas. K o Q WR GM gi M QW im Gffseggl ' www- 5 W . 5 .5 .. . J. W- .y , H I in , , . .EW WE X , , A a ,Q .lg A , .N 4 ffffg WW? M4 I K Q I Hwang 'Y 5 1 41. . Social Group Set Campus Pace NIU has organizations of all kinds. From Gay Liberation to the Chess Club, the various organizations re- flect the interests of their members. Gay Liberation is a discussion group for people with similar ideas. IVlembers discuss their hang-ups, and listen to speakers at their weekly meetings. The members were promised dis- cretion at their first meeting, where they introduced themselves by first name only. The one restriction for membership is that the person be interested. Last spring NIU was the scene of a gay liberation movement conven- tion. Representatives came to NIU from all over the IVIidwest. A club interested in serving more diverse groups, Circle K operates in conjunction with the Kiwanis Club of DeKalb. It is devoted to projects for DeKalb residents as well as Northern students. The organization sponsored the peanuts sale this year, and provided speakers on current topics of in- terest. Circle K also sponsored pro- jects on ecology and drugs. Its members hope to create better re- lations between NIU students and DeKalb. AWS, Associated Women Stu- dents, has been at NIU since the 50's. It is the only social club at Northern's campus in which all girls are automatically members. lndependen ts cont'd AWS sponsors a big-little sister tea at the beginning of the year to in- troduce incoming freshmen and transfer students to older women students and to help them get ac- quainted with NlU. AWS also sponsors an annual Christmas dance and a bridal show. The club keeps dorms, sororities, and off-campus girls informed of events with a bi-monthly news- letter. With Sigma Lambda Sigma, service is not just a word. The sorority serves at teas, ushers at concerts, sponsors a UNICEF trick-or-treat, and is the foster parent of a Taiwan orphan. APO is another organization em- phasizing service. The fraternity is dedicated to friendship, leadership, and service. All the money APO raises through projects goes to specific area charities. independents participate in intramurals. ln depen den ts cont'd APO sponsors UlVlOC, mini-frig sales and other activities. Members work with the Boy Scouts and other organizations needing help. One of their big projects this year was the construction of a play- ground for St. Paul's Episcopal Church at Normal and Greenbrier Roads. BGIO, Big Guys lndependent Organization, was created four years ago at NIU. It is basically an athletic and social group, and its members participate in home- coming tugs, and parties. The Vet's Club offers one way to help a guy just out of the service get adjusted to college life. The club, active at NIU since after WWI, provides a social outlet for older students who sometimes differ from the typical student. The Vets also participate in social events, homecoming tugs, and intramurals. The major objective of the Cine Club is to get people to dig down to the symbolism of movies, to try to better understand our society. It sponsors free movies on Friday nights. The Chess Club offers chess buffs an opportunity to get together and learn more about chess while they play their favorite game. Chess Club members participate in tourna' ments, have speakers on chess, and get chess newspapers providing them with helpful hints for playing. MAN iris YUUK Organizations on campus raise funds and have fun participating LEFT: The AWS tea provides a chance for girls to be acquainted over refresh- ments. BELOW: A participant in ACACIA's Hot Pants Dance displays her outfit while getting the beat. 1 912 'l'D Do you have a copy of the 1969 Northern handy? lf you do, look through it. If you don't, think back and try to remember it, or your high school yearbook. Remember the countless mug shots of organizations, seniors, athletes, Greeks, administrators and staff? Kind of dull. You may now know what yearbooks all over the country are up against--boredom. Many suc- cumb. Extinction is the easy way out. The 1971 Norther found another way. A way that the majority of its readers found to be worthwhile. Open up a 1971 Norther . . . ls it more relevant to you? . . . ls it more current? . . . More interesting . . . More enjoyable than the mug photo-books of years past? lf you answered yes to most of these questions, then you know why the 1972 Norther is being done in much the same way as last year's book. Encounter this new look in yearbooks. The Norther . . . eight All-American Awards in a row . . . A 72-year history . . . A yearbook that represents a school that has had many names and many changes. In 1899 it had 172 pages, the Normal School. Later . . . Northern Illinois State Normal School, Northern Illinois State Teacher's College. 1972--Northern Illinois University, 23,000 students, a magazine year- book, 426 pages in three sections, 13,500 copies. Ouite a change. A growth and change paralleled with the school it serves. "Last year, we took one step towards bringing our book to magazine style," commented 1972 Executive Editor Mary Pignotti. "The 1972 movement to a book completely filled with feature articles is yet an- other step towards the magazine style. The students will find it more readable." History always means change, progress. Northern has been changing and progressing for all of its 72 years. ln 1972, the Norther will continue its 72-year face lift to bring the students a book that is changing with the times, a revealing look at 1971-72. A year- book that, unlike most, will have a future. The Norther does not want to end its 72-year tradition. lt will make the necessary changes to survive. Gone from this year's pages will be color pictures. This is just one of the changes. "We were not happy with our color reproduction," said Miss Pignotti. "Looking through other year- books, we found that different colored paper and ink makes a very attractive book." The Norther will in- corporate this idea into its 1972 book. Even the staff of 35 students has taken on a new look. Not wanting to be chauvinistic, the staff has a female as its sports editor. "l decided that it might be a different and fresh approach to sports," said Miss Pignotti. "She's qualified and interested, so why not?" The yearbook staff, students of many backgrounds and majors, is working to give Northern students a yearbook which is current, relevant, enjoyable to read. The Norther Staff is trying to make a yearbook for the student rather than the yearbook judges. But then, isn't that the way it should be? t , -' I ' Ji" .-vip 1 .riff " A .-gr' ' : x '- 1 . , ,NS . ,xg i 1 .zxt xkxf . 2 l 1 . lf: U X Y? r viii? KLP I .tug N WX 9 o 9,51 Adv' 2:-'-l"' A. Ns '. 5 o :I '- X N ' "'r ' ' ,P I ff .1 . -5 . .E ., - ,U f -'4 M ' i ur fibre ' ' ' 44'-ft ' ' f-'-,. f A .Q llfghm 1, ' 1 , 1?:1:',- ,. 1- 1 .fg'.f.-,1w2i'5gQ' 'f""1" Z: X 1--- . . f,,,. 1.4-1.-ffm., 9-wi fffilies..--.-. f j , 4, 4,, .1 H:-tr L.!,,'af'4f5v!,jf:g' ,-27635.51 QL- 'W Sex . f.21 gg,12gb":r 223259, 43 I f,frf,, A 1' 4. 1 f . 141216, ' 1', . :WQQ Lok " .KIQ f QU Q 5 l l iff -0 " V by mark lamb "Yearbooks throughout the country are slowly be- coming outdated because of the one-volume tradi- tion," said Robert C. Meindl, last year's editor and the creator of the three-issue magazine yearbook at Northern. "We turned to the three-issue yearbook be- cause it was highly flexible. We took a composite of all the ideas of others and the format we came up with was the three-issue, hardbound which would best suit Northern. And that is the name of the game--suiting a publication to its readers." Thirty thousand schools spend S100 million a year producing yearbooks. Are college yearbooks dead? ln times of restlessness, students are dissatisfied. They question everything. Yearbooks seem to have fallen into this dissatisfied category. In 1966, the University of Oregon wasn't selling any yearbooks. They published a double book and still did not come up with a better sales record. They went back to the traditional and finally gave up on a hopeless cause. The universities of Minnesota and Utah also gave up on their yearbooks. When Amherst's yearbook was dying in 1964, its staff saw the signs and changed to a six-book format the next year. They are still in business. Many editors have seen signs of yearbooks dying and have attempted, through the use of many different gimmicks, to find a way to get the students interes in yearbooks again. The University of Missouri produced a two-is book printed together--one issue upside-down. ' editor wanted readers to turn the book over and s' a second issue on a different cover. Students co not see the use of having the book upside-do' Many thought it was a printing error. Thus, the l versity of Missouri failed in its attempt to divert fr the traditional guidelines. The University of Pennsylvania put together a p age of books. Each section was printed in a diffej sized booklet and they all fit into a three-flap fol Success? Penn. returned to the traditional yearbg format. One university put pictures on cardboard pieces: put them into a five-inch by five-inch cubical. T was their "box." Fifteen years ago Texas Tech University foun. format that sold. They took the cover and format twelve popular magazines and adapted them to sections of a traditional yearbook. Thus, Sports I strated was their sports section, Life was the stud life section. "l am very proud of what we tried to do at lo State this year," wrote the 1971 Bomb editor. .f ll- 7.7 Y l i Y - ,fl f--' gf! L-C, - Qgfif Qfifii fa , ' 'l Iii? 'Il' .- e :EH -if I ' l" 1 Q" -C' 1:-ff 2:2 fi 5 l 2 " - l f 2 ' -Y i :- l T lf ' 25 IL? f-di-fs-?'7' yi-L' - ' 1 f 412' " -' 4i""" A -. -Rx Are Yearbooks ead vould hate to see the book die or even go back to iditional approach. I believe an editor has to h for something to make the very dull book I interesting and more relevant," Terry Frederick- editor, said. The 640-page 1971 Bomb, in the format once used by the University of Penn- nia, sold for S6 a copy. Gimmicks, such as a ge game modeled after Monopoly and a plastic X3 phonograph record, were used at Iowa to cap- student interest. e 1970 Coloradan, a product of the University of rado, turned to two volumes. They continued lame format in 1971. "We upset alums and some ie more conservative students," wrote the editor, we were generally well received by the student 'III 9 University of Nebraska's 1971 Cornhuskers ished a nine-volume yearbook that was issued all 1ce last spring. 1970 had sales declined as a result two-issue soft covered edition. The 1971 book Ides such things as a poster game, an anthology of ns and photos and even a comic book. ny editors agree that students cannot see the pur- of a yearbook. "l hope and set relevancy as one hy goals to try to make the 1971 yearbook as 'ant to every student on campus as possible," said I State's Frederickson. "We have got to come out a product that will sell and still cover the same 5 that the traditional yearbook covers." we yearbook is a recorded history of the school," 1971 Norther editor Robert Meindl, "lt appears pe college student of 1971 that the history is the E every year--boredom. In 1971 we tried to put a yearbook--not for yearbook judges, faculty or inistrators but for NIU students. "It's not like a spaper where one goes for currency, it has to be e more relevant," said the 1972 Executive Editor yPignotti. "People will still be looking at us 10 to I 12 years from now. It has to be that much better." "The 1971 yearbook was more relevant to the campus as it did not stick to school projects or events, none of which attracted the majority of stu- dents," said one NIU co-ed. "Rather, it centered up- on issues that the students were discussing and think- ing about." Another student had a different opinion. "Yearbooks seem to be a bunch of pictures that you don't even relate to. They are something to put away as four years of memories from college. That's not so great." One Nebraska co-ed told her yearbook's editor that without a yearbook she did not have any proof that she'd been there. Another student said he wanted to burn the book. Many just want yearbooks for nostalgic purposes. They don't care how they come out. Some are more selective while many could care less if they got a yearbook or not. "I liked this book just for the sake of change," said one NIU girl. "One book is just too much to read," said another NIU student. "This one gives the reader three shots at reading the book. You are still thinking of the events written about when you get the yearbook right away." One NIU male student was one of those "couId care less" students--you can throw away the yearbook and the cover makes a nifty notebook." Are yearbooks dying? Many schools have conceded to this fact but are trying to do something about it, for they agree that yearbooks are worthwhile. After all, a yearbook is a record of at least four years of life spent at an institution that shapes careers and lives. Nostalgic, yes. Worthwhile? Relevant? People like Meindl, Frederickson and Pignotti are trying to prove that the college yearbook has a place on campus. With such people working, yearbooks could be here for quite some time. ff l ,, if R el 'X , 1 if x e- 3- 1 . A s -Prim W ' i I I dj' , 4 Newman P o wM cl ,AP1z'fy Xf' MYR 5 where ove lights l th 6 W3 Classes dragging you down? People pulling you in so many different directions you don't know your right from your wrong? or left? Have your faith renewed at Newman Center. Newman Center is a Catholic-oriented student min- istry on campus, offering a wide range of programs for all University-affiliated individuals. Basically, there are four major structures comprising the framework of Newman Center. The liturgy pre- pares prayer services, coordinates religious events and offers daily masses. Education is an important sector of the Center where inquiry classes are offered six days a week, including rap sessions on current moral issues. Guest speakers are often invited to present their views on relevant issues, in an attempt to better understanding between religion and such controversial topics as over-population, sex education, abortion and birth control. Social events are not lacking, and in fact are a large portion of the many activities sponsored by Newman Center. Catacombs, a coffee house atmosphere with live entertainment, is open bi-weekly to all University students. Among the many social events planned for the year are an ice cream social, Newman's picnic and several retreats. The fifth annual Newman corn boil was rained out and replaced by a day-long watermelon bust. Service activities comprise a growing portion of the programs being planned by Newman Center. Working with the migrant workers and the lVligrant Ministry of DeKalb and doing volunteer work at area hospitals are a few of the projects presently being coordinated. Newman c0nt'd something's happening here A new pastor, Father Bob Hoffman, has taken the position of staff clergyman in place of Father lVlc- Ginn, who recently left the Center after twenty years of service. Father Hoffman, originally from Aurora, has taken the main coordinating responsibilities for the liturgy and retreat work. He is particularly noted for his efficiency in handling organizational matters as well as his compassionate counseling. Assisting Father Hoffman will be Father Dan Hermes, pre- viously of Rockford, who has had experience with a drug rescue program and draft counseling. He also is Chaplain of Campus lVlinistry at Kishwaukee Junior College. Father Bill lVlcDonald is also assisting at Newman Center. He is DeKalb's representative to the migrant ministry. lVlr. Philip Nowicki is a lay member at Newman Cen- ter and serves as a liaison between the students and the clergy, a kind of "ombudsman" within the Cen- ter. The Director of the Program in Religious Studies at Newman is lVlike J. Nachman. He graduated from NlU in 1965 and received his lVl.A. in Theology from the Associated Theological Facilities in Iowa in 1969. The major focus at the Center is to enlarge the scope of interest within and outside of the religious services. Masses will be dealing more with such current topics as ecology and over-population. Another innovation within the liturgy is that the Bishop has granted per- mission for ministers to distribute communion at mass. Newman Center is stressing an attempt to com- plement University programs, rather than competing with them. lt is becoming more involved with com- munity projects. For example, the Center is raising money to buy land in the DeKalb area to provide low-income housing for the many migrants in this area. Newman Center is available to all persons affiliated with the University and hopes to see more students take advantage of the facilities. mverslty enter oard Do you know any organization on campus that of- fers the student body about five activities weekly? If you do, then you probably are familiar with the Uni- versity Center Board, a group of volunteer workers who program activities for the student body. They organize rock concerts, plays, speakers and movies. For those who like games, they provide tournaments in ping-pong, pinochle and bowling. If you want to learn how to play the guitar or how to checkmate your opponent in chess, UCB offers lessons. The UCB is composed of seven programming com- mittees and four supporting committees. The Art Committee, headed by Joan Kurlan, brings the national print and drawing show. This group also books the art exhibits shown in the Center's Gallery. The Entertainment Committee, headed by Sue Hulten, is concerned with bringing plays, rock con- certs and bands to NIU. lt began this year by joining forces with IVIother Sunshine and co-sponsoring a free band, The Saylor, in the tune room. 'Finn-.pq-. Getting together in the Tune Room, with live entertainment, compliments of UCB. The committee that attempts to keep NlU students abreast of relevant issues is the Forum Committee. Headed by Irv lVliIIer, this committee provides speakers for those interested in hearing another view- point. The lVlovie Committee books the Friday and Sunday night showings, as well as the special movies that are presented at Carl Sandburg Hall throughout the year. The Recreation Committee offers tournaments and lessons and plans social events. Last year, it sponsored Casino Night. The Social Committee is headed by lVlike IVlcLean. Among other programs, it offers NlU's talented stu- dents an opportunity to perform before a live audi- ence--at LaCache. The Trips Committee, headed by Don Hansen, co- ordinates vacations for school-worn NIU students. One of the escapes it programs are ski trips, both in the U.S. and abroad. The various program committees receive assistance from the Promotions Committee, headed by Chris llling. Every month, it puts out a calendar listing the coming events. lt also places advertising in the local media, including The Northern Star, NIU radio stations and posters and flyers. The Public Relations Committee, headed by Kathy Elwood, also helps the program committees. lt offers tours through the Center, coordinates the Activities Fair and provides ushers for UCB events. The Personnel Development Committee has varied activities. They organize the call-out membership drive, and recruit extra members for committees that need help to handle special events. One of their big- gest roles is in the selection of officers and committee coordinators. The responsibility of keeping the files on all pro- grams is in the hands of the Program Development Committee, headed by lVlike DiPrimo. lt seeks out new programs, updating and streamlining old ones, and maintains correspondence with other schools. 4 ConsTrucT your HUC OWN UCB . PRESENTED BY NORTH ERN'S S f' Q f' fag, r I 3 f 9 M N 1 W x f xxv, xJ x QQR A GROW DANCER f' 5 H, Q9 If WA A It' : -KJ, L-X 1" x 1344 W' ' ' q,,. YQ' V X ggpu f 'Q X 1' X y 3 C' t y J I N 'No i OA 'Q Q' We xg.: , v W wav V xr Q .1 ' 1 XX Q 9 , zg? , Q p l X Nygb f- I f 'Q , K XX X20 I 'l f t N K GOA Q N f 39 1 xl 1 X ' FRESHMEN GUYS LOOKING FOR GIRLS if 3? JNQO xg. I' FRESHMEN GIRLS LOOKING FOR GUYS x, X .. f X ' z x X 3 fp Ls fs f I x ---ff' I , ' ' ' ID Q X f f 'S H f f N ax X ' A Xi I f 5 X1 I 1 XX I If , f uf 'av ' 1 ia Gif? 3,4 K x X -- lg, ,. NX 2 X I ' f X I QV " I -H9 f x A is f X ff Q04 ' N! gk ff M 4 XX ,V Y ' , I - 3 A SEXY DANQER A NEAT PSYCHEDELIQ BAND X f - 74 . f I X I I I I x ,Q A.f' . Q. xx! M-in I Q ' f Ll ' ' XX L 'Q A 0 I X I I A 0 f :E 1 j I l I ff-N fIf"Z' N X X f X ff 1 y O X :ML L I 'M' A SOULFUL COUPLE VERY OWN ROOM' JUST CUT OUT ONE SIDE OF AN QLD QOX PLACE THESE cHARAcTERS INSIDE TURN - ON YOUR FAVORITE RECORDS ! X E 1 N -J 1 I I M I? N 'I x -1 I AQNX fl I X I I 5fVgI 'X H I s xv I Q I ' I f' I ff at f Q E NOW YOII CAN I-IAVE ALI THE EXQITEIVIENT ,f 9 ,, OF A NORTIIERN DANCE IN YOUR I ,,,,,,,,,Z,,, ,Zi 7 f , 6 t AND YOII CAN SAVE YOURSELF THE TROUBLE OF WALKING- To THE CQQTERI f" XAX f- f XJ x f X I I I I I I I I f ' 'XX I .. QL -, . I ' TX I Q I l I f ' Q I ' , E '9,u,x' K0 I I f A I L 7 I I I 4 I I WALL FLOWERS ffxv if I If I X iI' I I TQ If FRATEPNNITIY MEN LOOIYIN? Eoa L EASY TDATES' f""S If NXXI f"'sN f X ffxs--xx X I LSI XXI XJ ng xxx ffl L X WWI 6 V I NII 'MI 1 I M. 5 QI' Q J I I W "'+ X LY ' 4 . J me ff! I 5RouPIES SITTING AROUND WATCHING THE LNEAL PsYcHEDEI.Ic BAND HQDA-I-E511 V L FOLLOW THESE SIMPLE DIRELTIONSZ QCUT THEM OUT QPHSTE THEM oN Cf-IRDBOARD QMAKE LITTLE CHRDBOARD STANDS TO PROP THEM U? UCB cont'd The UCB, in total, consists of a presiding officer, Chuck Clark, 12 student coordinators, and seven faculty members. These members vote on programs that are presented during the year. And as the saying goes, "over-worked and under-paid" is how the UCB workers have been described by some. The UCB tries to get students involved. They want to know student opinion on programs that have been presented, and they want student views on what should come to NIU in the future. 4nl"""'. UCB schedules up-to-date, popular movies for weekend entertainment. University Center Board presents A tragic love comedy me stents cuckoo Sfdffing WEEISEMINNELU S04 Lg BURTON Fri. 8, Sun ' Se SHQWNGS p.n?f. Q Fptcut RESTRIQTE ' rv ANI: 5,1216 SIUDENT - OF NIU sf rr - 'iQ + , Q atm a 0 if 'Kfklilfk Ha nz umm! '-+'-xXI'ri1'H World M 1 ! 5 Unee upon a time tin 19713 there came new presi to NIU his name.. ai ,BGB His name is Richard J. Nelson, and in case you haven't heard, he is the new president of Northern Illinois University. IVlr. Nelson "fell" into the position when the Presidential Search Committee considered him as a possible president of a university. The job has given him constant unexpected sur- prises. Having a background in private business, Presi- is 'Q' 1 X x 1 -,Rx 2 ff Li, 3' , 0. elf- 5fy,,, " fl Milf 1 if warg? is .ip H as dent Nelson said that this job holds more than any private business ever could. With almost 4,000 employees and 25,000 students to cre for, this is understandable. When asked if he would recommend the position of chief administrator of a large university to anyone else, Pres. Nelson replied, "not for a couple of years." Presiden t con t'd I K l I , commitment E. Richard J. Nelson left lnland Steel Corp. this summer, after serving 14 years in several public affairs positions there, and became NlU's seventh president. to better teaching One item that Pres. Nelson is greatly concerned about is the quality of undergraduate teaching. He is committed to better teaching . . . this is one of his commitments to the students. Due to the cut in state schools' budgets, there neces- sarily is a tightening in the progres- sion towards these goals. lVlore time must be given to make the money available most worthwhile. With an increase in the class size, Northern Illinois University will be able to keep the quality of teachers for which it continually strives. Pres. Nelson senses a need to have the students involved in teacher se- lection, but said there was little dis- crepancy between selections made by students and those made by de- partmental committees. l-le said he thought this was interesting, con- sidering all the controversy heard over the way teachers are selected today at Northern. Dr. Richard Bowers, named Provost in September 1969, was formerly the dean of Liberal Arts and Sciences. Dr. Richard Bowers Provost Dr. Richard Bowers is NlU's vice president and provost. That also places him at the head of aca- demics. One of the major problems this year, as well as every other year, is budget allocation. The budget is broken down to various depart- ments: academics, business, student personnel, and the physical plant. Northern Illinois University has been allocated roughly S40 million for the 1971-72 academic year. The library consumes a sizeable amount of this money. Admissions and re- cords has received a large portion of the money this year because of the new computer installed for registration. Communication services seems to be assured of no budget cuts be- cause each department in the vari- ous colleges dictates how much it needs for the year. As far as each of the four colleges are concerned, each department makes a budget request, which is then considered by a budget review committee. The procedure for obtaining funds each year is quite complicated. Northern makes a request, which this year was S50 million. Then the request goes to the Board of Higher Education, where this year it was cut to S44 million. The request is then moved on to the General Assembly where is was cut again to S42 million. This year, however, there was an addition to the cutting. In previous years, only the governor could veto budget bills. Now the legislature has the power to cut it again if it is deemed necessary. Because our budget had been re- duced from the original seo mil- lion, it became a problem to decide how to cut each department in the university to allow the most effec- tive use of the money that is available. NEW PROGRAM DEVELOPMENT NIU is presently involved in Phase lll of the lvlaster Plan, which is de- veloping graduate programs in Illinois state universities. Three pro- grams involved in this planning are physics, mathematics and biological sciences. Future programs which are in dif- ferent stages of development are special education, D.A. degree pro- grams in English, philosophy, and education, as well as Ph.D. pro- grams in sociology, geography and geology. Acad Adm Provosl ,ITIIC wistration laces problem of budget allocation l I . Wit started International Programs in 1969. Dr. Daniel Wit International Programs NIU, now affiliated with the Asso- ciated Universities for International Education, has programs available in France, Denmark, and Austria for qualified undergrads. The pro- gram offers NIU juniors an oppor- tunity to spend one year studying abroad. Dr. Wit is head of the de- partment. Dr. Clair R. Tettemer Communication A television studio, recordings, films and mobile TV units may be obtained from the Communications Service for classroom use by in- structors. Also available are art- work, pictures, slides and other vis- ual aids to help present material in a more effective and interesting manner. Dr. Tettemer coordinates communication services Academic Administration cont'd Academic services benefit students Clyde C. Walton Library Services Clyde Walton is the director of all the University libraries. This con- glomeration of facilities includes the general library in the Swen- Franklin Parson building, Faraday Hall Science Library, Davis Hall Map Library, and Lorado Taft ln- structional Materials Center at Oregon. A massive new library building is in the planning stage. Phase l of the new complex is scheduled for completion by 1974. Richard T. Congdon University Press Since its establishment in 1965, the University Press has been pub- lishing scholarly works by both NIU authors, and those from other institutions. The sale of the books published by the press provides some of its working budget. Dr. Richard J. Congdon directs the Uni- versity Press from the first floor of Adams Hall. Dr. Congdon plans to publish about 10 books. Patricia Laurencelle Health Related Programs The coordinator of the health re- lated programs offered at NIU is Patricia Laurencelle. This includes all courses related to the medical field, including such areas as physi- cal therapy, medical technology and nursing. Miss Laurencelle also helps medi- cal students by obtaining grant money to assist the financing of their education. Honors Program In the fall of 1969, NIU estab- lished an honors program for under- graduates. Special courses are being developed by the honors program with emphasis on seminar and dis- cussion techniques. These courses also encourage the use of original materials and independent study. The classes are generally limited to fifteen students and no honor credits are given to students who earn grades below and Faculty ries are headed by Walton. Honors courses develop special emphasis on seminars Academic A dmin is tra tion con t'd Registrar and Admissions combined under same system The process of entrance, sched- uling of classes and finally gradua- tion from the university are all tied up in the offices of Admissions and the Registrar. The development and departure of the student at North- ern relies on the services of these offices to inspire his future aca- demic welfare and security. The goal of these offices is to be- come more flexible and create streamlined facilities. This year, for the first time, Admissions and the Registrar's offices were combined under the same system, using bas- ically the same data. This change evolved out of a need to adjust to the increased growth of the univer- sity. Admissions has a new and simpler procedure for applicants at NIU. The previously used questionnaire has been reduced to one page of data that is fed into a computer. This enables the staff of the Admis- sions office to deal with special ap- plicants who need more individual attention. This new system has con- siderably cut down the red tape facing prospective students. Beginning freshmen and transfer applicants must meet certain mini- mum requirements and specific deadlines. This year, there has been a decrease in enrollment, which could be due partly to the budget cut. Out of about 11,000 applicants a year, some are always found to be ineligible -- and this year the final new enrollment was almost half this figure. The Admissions office is able to make fairly accurate predic- tions on enrollment by requiring a deposit from all accepted students. The data on all incoming and out- going students is given to five cre- dential analysts who determine if the students have met all the re- quirements ofthe university. One of the most important and helpful guides for all NIU students is the undergraduate catalogue they entered under. It is through the use of this book and the help of the Admissions office and the Flegistrar's office that the journey through school can be made a smoother one. A chance for the needy 'acon" works with the VP on special projects. Northern offers many programs of academic and financial assistance to its students. Strides have been made towards giving more students as many opportunities as possible to continue their academic careers. Times are hard and the university attempts to help those students in minority groups who want to con- tinue in school. McKinley "Deacon" Davis, Ad- ministrative Assistant to the Vice President for Special Projects, is in charge of all minority programs, other than the black studies pro- grams, offered by the university. He directs three main programs. CHANCE, Upward Bound and the Community Service in Rockford are projects which must be flexible, sensitive and open to the needs of the people they help. CHANCE lCompIete Help and Assistance Necessary for a College Educationl began at Northern in 1968. It was an initial effort to of- fer more college opportunities to incoming freshmen and to continue the assistance they need throughout their school careers. During the 1971-72 school year, 250 new stu- dents, mostly Blacks and Spanish- speaking, will be admitted into the program. Students are introduced to the program while still in high school, where they request admis- sion through visiting CHANCE re- presentatives. Upward Bound began in 1966 and evolved out of OEO, Office of Economic Opportunities. Working with the University, the program provides help for those students who are having trouble in high school and don't feel at the time that they are prepared for college. Upward Bound offers an eight-week summer program including aca- demic courses, social activity, housing, food and cultural enrich- ment provided by the university. NIU gives its support to the pro- gram and maintains some of the financial committments. NIU cannot separate itself from surrounding communities because it is from the community that stu- dents come. The Rockford Com- munity Service attempts to acquaint Northern with the pro- blems of DeKalb and communities within a 50-mile radius. Student Per 2 Dr. McDonald helps give NIU the personal touch. sonnel Services Bigness creates fear. Students do not know who to turn to, and they are afraid to visit advisors in their offices. Dr. lVlcDonald, Administra- tive Student Dean, hopes that he can instill in students a sense of sureness and a clearer picture of the direction they are headed toward. For Dr. lVlcDonald there is no typical day. He deals with people, students at Northern who face a variety of academic and personal problems. Living and working in a large institution, students face many difficulties. The hardest is ad- justing to university life. Dr. lVlcDonald can be called an ad- ministrative ombudsman working within the system. He assists the students as a problem solver, facilitator, and general answerman. Decisions are not made completely by him, he tries to help students help themselves. Grade changes, overloads, appeals for conscientious objector, univer- sity dismissal and readmittance are just a few of the many problems that reach his desk everyday. The peak times of student distress occur during the first two weeks of school, just after vacations, during midterms, and in the last two weeks of school. Many students are refer- red to the student Personnel Office by teachers and departmental ad- ministrators. Word of mouth spreads knowledge of the services available in Dr. lVlcDonald's office. Located in Lowden Hall, right next door to the deans' offices, Stu- dent Personnel works closely with the Dean of lVlen and the Dean of Women. They provide background The main problem is adjusting information on all NIU students. Dr. lVlcDonald said he sometimes gets the impression that students view these records and his office as they would the FBI or IBI. The re- cords that are kept on students con- tain information such as ACT scores, grade reports, performance records, addresses and telephone numbers. When a student comes to Student Personnel, it is important for Dr. lVlcDonald to have some basic background information and data before he tries to help him. Being objective, knowledgeable, and aware of the needs of all uni- versity members is a tough but in- teresting job. Dr. lVlcDonald has been at it for ten years. Each year has been different and will continue to be so as long as there are stu- dents at Northern. Studen t Personnel Services con t'o' UCB and Security change programs Jerry Burnham The University Center Board of- fers a wide variety of interesting re- creational activities and events for NIU students. Those who volunteer to be a part of UCB help make deci- sions on what activities will be held at the Center. The man who offers back-up assistance for the many student-run UCB committees is lVlr. Jerry Burn- ham. A program director, advisor, accountant and business manager of the organization, he is constantly busy. Burnham spends a great deal of his time working with the seven student committees and the eight faculty advisors. These seven committees cover a broad area, ranging from the Art Committee, which sets up shows in the Center art gallery, to the Re- creational Committee, which offers knitting, chess and guitar lessons. Burnham advises these groups and proposes their budget. His office, home ground for just about any activity held at the Center, is the seat of a tight organization. This year is the first time that the Student Association Social Vice- President is a working member on the twelve-member student-run board. UCB obtains its money from SA allocations. Basically, UCB is a self-sustaining organization which has recently begun to work more closely with student government. Burnham is in his seventh year as program director. Originally, he said he considered UCB a very con- servative organization--as many people still do. The students he works with have not changed as quickly as the times. It is important for students to remember their per- sonal interests when they choose the committees they plan to work for. Looking back on all the students who have been involved in UCB committees and who have benefit- ted from their experiences, Burn- ham said he was left with a feeling of accomplishment. James L. Elliott There is a national movement to obtain better trained, more in- formed and "with it" police of- ficers. NIU is not an exception to this trend. James L. Elliott, director of NlU's Office of Security and Safety talked about the role of the police officer at NIU. The average police- man is younger now than he was a few years ago--"it wasn't that long ago that he was 'our' age," he said. Today they understand more of what the students go through and how they feel about things. They are more tolerant--they'd rather talk than run a person in, and they S Jerry D. Burnham, UCB program director. to meet student needs 'NIU Security Police want students to view them as DGl'S0f1S," said James Elliott,di"eCT0f- try to be on a first-name basis with students. Policemen realize that they must change to find a solution to our problems. Because of their past re- putation, they represent tradition. This image is hard to change. "NlU Security Police want students to view them as persons rather than as cops, but too often, they meet with frustration," he said. Officers are selected from various backgrounds. The pay is good, but the problem is getting the right people. ln all communities, it is im- portant to have men who care about their work and the people they deal with. The selection of of- ficers is made by an orals board. Students, faculty, and non-aca- demic staff help choose the appli- cants, who then take oral and written exams. IVIost of the officers on NlU's Security force are former Northern graduates. An acquaintance with the environment in which they work helps make a more well-ad- justed law enforcement staff. Of- ficers can be more readily trusted within their campus jurisdiction. Causes for action by NIU security officers are dealings with theft and drinking problems. The security force has one basic purpose . . . to insure safety, keep the peace, and protect the rights of NlU students in a just and fair way. Deans: Involve Activity cited as important to student life Dean James L. Pierson ln room 109 of Lowden Hall, there sits a man whose job it is to listen and assist. He is James L. Pierson, dean of men. His philoso- phy is that he is here to serve stu- dents, offer personal contact, and help to clarify questions or solve problems that students may en- counter during their educational ex- perience at NIU. "An education is more than aca- demics," Dean Pierson said. lt is a combination of experiences. Stu- dents should become active in out- side organizations . . . develop per- sonal interests. There exist many in- teresting and exciting programs on campus that can satisfy most every student's particular needs. Students are the exciting part of my job, Dean Pierson said. He said he is concerned about the image students have of his position . . . that of an academic patrolman. He will hold "walk-in" hours, during which students will not need an ap- pointment if they feel a need to talk with him. The dean also sug- gested that his office could be re- located someplace in the Center, closer to the students that he is here to assist, advise. Dean Ruth Haddock "l hate to see students sitting around, saying there is nothing to do here," said Ruth Haddock, dean of vvomen. Northern has great facilities to of- fer its students, and they should get more involved. ment James L. Pierson . . . is here to serve the students. Dean Haddock has been here for 16 years, and has seen many changes come about. Visitation has grown from one hour on special oc- casions to 24 hours on weekends. Women's liberation, dating back to the early days of women's suf- frage movements, has today be- come accepted by almost all. However, despite all these changes, one thing has not changed . . . and that is that a university is a temporary home for many stu- dents. lt is a place where many stu- dents are faced with making their first personal decision, a place where they decide what course they shall take. Sometimes it is hard to make such decisions, and the students need someone to talk with, they need counseling. And that is what the deans of men and women offer. Dr. Ruth Haddock has been NlU's dean of women for 16 years sf' a 90 9, .N V+- . . ' 1- wwmm. ,. 114-MIGVQ in f ffff n'9QW3tw:n5Q 5. new ww .-L, N. . Mr. J. C. Trimble, UPPER LEFT, ap- proves NIU's construction projects. NIU bakery, UPPER RIGHT AND BOTTOM, whips up treats for students. I ri 5 4 N! YF X sm b . U -The university is constantly rowing in terms of enrollment. ihis growth creates the need for 'lore facilities, more buildings on ampus. Last year, Northern finally ot its much needed Art Building, ,ut even before moving in, it was oo small. Departments and stu- lents outgrew their buildings and iow require new ones, just as hildren outgrow clothes. Mr. J. C. Trimble is the director of Xrchitecture and Engineering in the 'hysical Plant on campus. There are hree new buildings that have been mroposed, approved and are under ronstruction. These are the music duilding, the psychology and math Building and a pre-fab home for the :omputer services of the university. The first of these buildings to be :ompleted is the computer building pn West campus. The psychology Juilding, on the former site of the arboretum, will be completed in Dctober, 1972, and the music Juilding, to be located just north of :he art building, is scheduled for oc- :upancy in May, 1973. A much needed, well used and little known service of the univer- sity is the bakery. lt is located in the basement of Neptune North Residence Hall. Daily the air in and around the dorm is filled with the fragrant and mouth-watering aroma of freshly baked breads and assorted rolls, cakes and pies. The bakery serves the entire uni- versity community. Residence hall and University Center food services depend on the bakery to provide most of the desserts served. The bakery runs on a tight schedule--a list of needed ingredients is made up several days before the baking. This is necessary to insure the quantity and variety of pastries available. The staff consists of four bakers who begin work at six each morn- ing. This quantity process of baking requires much large machinery. Huge mixing drums of 100 quarts and 25 gallons hold the batter that goes into the ovens that can bake 36 cakes or 100 pies at a time. Increasing enrollment creates construction nee s Templin entering his third year of service John Templin is Northern's legal council and has held this position since 1968. As an attorney for educational organizations since 1952, he has had an opportunity to view the changing scene of the Uni- versity from the perspective of a legal officer. He has observed stu- dents, operating staff, and faculty. All these groups are becoming more involved in the activities of the corporation of the University. In his role of legal representative, he functions as a liaison between the University and the Board of Regents. The Board of Regents is the corporation, and Northern Illinois, Sangamon State, and Illinois State University are the con- stituents of the corporation. Temp- lin works with other schools besides NIU, who have mutual problems. The major legal problems are intertwined with University policy. Templin has to differentiate for himself the difference between what is a policy decision and what should be a legal decision. The of- fice is involved in legal problems that run the whole gamut of legal issues, except domestic relations. There are all kinds of civil wrong- doings, and contract matters--prob- lems peculiar to the corporate structure that he works with. Templin is responsible to President Nelson and has no consultants, but works with the Board of Regents. He works outside the Board oc- casionally, in those cases that take alot of time and are outside of De- Kalb County. Although Templin does not usually deal with personal matters, he said that he is always willing to advise students on legal or personal problems if they come to him with questions. However, "l must stress that my job here for the University must come first," he said. i .,,,, ,1.,, 2 FZ ' - A ,L i f A , , - .. . . , , , ,, ,T Weis V XM 'fulvums J K ig i l is 5 is is fi jggqsff' ' John J. Templin has been NIU's Iegai advisor since 1968 . . . he must dif- ferentiate between university policy and Iegalities. Channel to Communication NIU has been growing like a well-fed child, and so have its problems. The result is a bureaucracy that student: often find too cold to touch, or too hard to get through to. NI U's new ombudsman, Don Snow, is here to help in these student-university relations. Q1 EMR K Nw -3.3 i 'M x a a Y.. We. fr , 'if .1-1'-. rig fi Arm", 'WTI' Nt -gg, Q 'IG Y' q,a71.9""w!'l 1 .1 ng . if -2 Q, L-, M ,1 'Eiffffte .1-r' 'W , N , xl 7 fi .fy MZ . 3 if af' Y Don Snow, our new ombudsman, has compared the growth of North- ern to that of a child. Both grow rapidly in size but do not readily gain the needed coordination of all body parts as they grow. Northern is big and its size causes problems. There often is a lack of coordination between the body of this large institution and the physical running of it. Students often feel caught in the maze of bureaucracy. Bureaucracy, unfortunately, some- tw .M times creates barriers to com- munication as students are forced to go through the system. There is a chain of command from the presi- dent of the university to the secre- taries and other NIU staff members. The job of the ombudsman helps students bypass some of these bar- riers. Students are often afraid of the administrative services offered by the university. Administrators have realized this fact and opened the position of ombudsman to cut down whatever walls may have .N ff T XX t sf ff N ,ff if X is A.. ,sl at ' r' HHN M4'4u.,,,,...,...- ,,,,,,..,..,.-.+-1-- grown along with the university. Don Snow has been associated with Northern for several years in various aspects. He has been a stu- dent here in DeKalb working for his doctorate in counseling, he has been administrator in the position of Assistant to the Dean of Liberal Arts and Sciences and now he is the Ombudsman. The position of ombudsman began two years ago. lt was created out of a need for more communication be- tween student and institution. fcontinued on next page! 1 V.-M , ,,-f ' in . ,.-Mgr, ,. W 1 ' .,,.,..fi 'W .rin-My-:rar "'. .,.,. s ll A 4... df... NIU needed a person who could serve as a mediator between the stu- dents, faculty and administrators within the university community. The position requires a man who has the authority to investigate complaints and make recommenda- tions on problems arising from stu- dent life on and around campus. "I feel very deeply about this job I have undertaken," said Don Snow. His door is always open to students who are faced with complications concerning registration, fee pay- ments, class changes, and even per- sonal, as well as academic, prob- lems. When the normal appeals pro- cedure does not work, or students are afraid to go to other authorities, Snow tries to find informal negotiation procedures or suggest alternatives to help find solutions. In that respect, he often works with administrators to find solutions to problems to aid troubled students. There are times when problems come up that cannot be solved and Snow has resigned himself to this fact. But these instances are few and far between, compared with those that are successfully solved. The job of ombudsman is a chal- lenge. There are never typical days or typical problems for Snow. Each is unique to the student who comes to his office for help. Snow con t'd "The job of ombudsman is a challenge' There are never typical days or typical problems for Don Snow. 1 greeks Why is there a question about the necessity of the existence of Greeks? It may be that the general public is uninformed and still has a 1940 movie stereotype of Greeks, an image that hasn't changed with the times. But slowly, quietly, the Greek system has been changing-- and so has the Greek section. It is no longer our faces and our houses that are the most important. lt is what we do and what we stand for that counts. This year the section will concentrate on what Greek life is really about: our beliefs, our ac- tivities, our accomplishments . . . changes we've made. For what is your Friend that you shoulcl seelcwith him hours to kill? Seek him always with hours to live." --Kahlil Gibran Q K .. , . if 'vu' Q There are 22 fraternities and 15 sororities on NlU's campus. Thirty-seven houses devoted to unity, understanding and companionship. X Af K uf at 65 ' 'TNS' J 1. ' v . ie f Wil' Who are we? We are different people who have learned how to co- operate with each other, work and enjoy life together. We are a micro- cosmic society with internal mar- riages, friendships, problems and quarrels. Greek society offers an experience in living. From Rush through grad- uation, we are bound up in a total awareness of campus, social and fraternal life. People say that we're losing our popularity, but we disagree. lt's merely that we have changed and are attracting a different kind of person. The individual who pledges a Greek house must be willing to work, study and meet new people. He must cooperate, fulfill leader- ship positions and elevate his life style. lt's a challengea-a test of one's self--and only the adventurous ones are ready to accept that challenge. Hia? Who are we cont'd A time for meeting new peopleg making new friends. Rush is the system through which interested stu- dents become acquainted with the fraternities and sororities on campus. Fraternity and sorority rush are run quite differently, though. The girls use a formal system which recently has been seeing gradual revision. For the first two days, rushees visit all 13 houses on campus to get ac- quainted with the personalities of each sorority. During the week, they may go to eight informal Membership drops but spirits soar , Gnninunuurauqaan 5 1-"""" ' f iii . aw as K. 2- 4.. :- ig ,I Q? . 'iw-A-w Y i' 4' parties to again meet with those girls who most in- terested them during the first two days of visits. On Saturday, the rushees cut their number of choices down to four for the Coke parties. On Sunday, the girls attend two formal parties, the most impressive part of Rush. Candles, ceremonies and tears prevail. Then, ten days after it all began, the girls sign preference cards for the sorority of their choice. Fraternity rush is on a much more informal basis. Word of mouth and advertising bring interested men out to the frat houses. After this period of intro- duction, attendance at the Rush parties is by invita- tion only. When both the rushee and the fraternity feel that they get along together, the prospective member receives a bid to join. This system of open rush is also used by sororities to attract girls after their first formal rush has ended. Pledging Who are we cont'd A time for learning and cooperating Pledgeship is the period between Rush and activation. It is a time of orientation into the Greek system and an introduction to a new way of life. New sorority members are ribbon pledged, and all Greeks are pin pledged. This last ceremony pre- sents each pledge with an emblem of the group, separating her from the active member, who wears a more complex pin. Pledge periods vary in length from six to eighteen weeks. During this period, fraternity education is greatly stressed, as is getting to know all the active members. ln addition, there are many dif- ferent pledge projects to be ful- filled--philanthropic projects, turn- about days lthe pledges play actives and vice versal, walkouts to chapters at other schools. Pledge exchanges with other fraternities and sororities and pimps on the house are included. Fund- raising projects and study hours are mandatory for pledges. ln the Spring, pledges spend weeks practicing for three-minute pajama races. There is a lot of work and time involved in pledging, but those who finish and become actives agree that is was all worth it. "Pledging is something you never forget--especially all the good times." X i R . iff an ff' RUM! Rami? 2 ff I 4 so ' Nix A ii , J QRTH5' lt.blNog"' 103 Who are we c0nt'd Active Life A time for participating and enjoying. Life isn't monotonous. There's always someplace to go, something to do. Active life begins when pledge life ends. It is the most enjoyable and rewarding part of the fraternal system. An active can run into dull times by choice alone. In the Fall, there will always be Rush, Greek Week and Homecoming activities to keep the sorority and frat members busy. Spring brings Rush again, along with Winter Carnival and lVlay Fete. There are floats to build, races to run, contests to enter and games to play. Then, of course, there are the philanthropic pro- jects, coffee hours, mixers, pledge exchanges, formals, keggers, cozys, meetings and teas. Working together harmoniously is a social skill that must be learned. Friendship and leadership are earned. There also is time to be alone--time to study, think, play a piano or sleep. There is time to do whatever you want, with the people you like. The Greek philosophy is that college can be evenly divided between fun and studying. lf life is built on memories, every fraternity and sorority member will have a full life to recall. 1-0 -'QW A ' '-g'ig'4ivW2',.." Active life c0nt'd fw-v-...M Being Greek is having someone to eat with and someone to lean on. Aiim A A 4 Q' fl Friendship is a reality, not a cliche. lt's a total awareness of life. I O7 r Y r Who are we cont'd Philanthropy Happiness of other people is the most important reward. A time for sharing ourselves with others Engaging in philanthropic activi- ties is the Greek's way of showing others that they care. At least once a year, individuals help under- privileged or neglected persons in some way. The benefits are two- fold--the projects are helpful to the receiver and there is a feeling of self-worth and pride for the one who gave. The Greeks at NIU are known in this community for their philan- thropies. When talking to the people at the orphanage or at Dix- on about Northern's Greek com- munity, words of thanks and praise were heard. At the Salvation Army, Kappa Delta, Delta Zeta, and Alpha Delta Pi help wrap Christmas presents for the needy each year. ADPi is also helping fill Christmas baskets this November. Greeks visit DeKalb's homes for the elderly. Both Sigma Delta Tau and Tau Delta Epsilon sang there last year. The Delta Zeta's make periodic visits, offering companion- ship and making conversation with the elderly. Annually, the Alpha Phi's work with the Heart Fund, selling heart- shaped suckers for Valentine's Day. The proceeds are donated to the Cardiac Aid fund. The Health Center receives the services of Kappa Delta and Alpha Chi Omega, who do volunteer work during the year. St. Joseph's IVlission School in Arizona benefits from the Alpha Xi Delta's clothing drive. Alpha Omicron Pi held a year-long clothing drive for St. Vincent's last year. Pi Kappa Alpha makes regular visits to King's Point to spend time with the children. This year, the Pikes will show them a movie. Sigma Sigma Sigma held a coffee hour with girls in the dorm this fall . . . they carved pumpkins and made Halloween masks for the kids in the DeKalb orphanage. DeKalb's underpriveleged are also among those who thank the fraternity and sorority members. Both Alpha Xi Delta and Chi Omega periodically prepare food baskets for the needy. Last Christ- mas, Chi O had a party for their children. Alpha Sigma Alpha and the Delta Gamma's took them bowling. Sigma Delta Tau's serenades at the DeKalb Hospital showed the patients there what one part of Greek life is like. And the faces of the mentally handicapped children light up when they see their friends. These kids from NIU are the ones who hold the Christmas parties for them--the Alpha Chi Omegas, the Theta Delta Xi's, Chi Omega's and Alpha Omicron Pi's. And they've enjoyed picnics with the Phi Sigma Kappa's, the Alpha Sigma Alpha's and the Delta Gamma's. The Delta Upsilon's participate as big brothers in DeKalb's Halfway House, and other DU's and Phi Kappa Theta's usher at the New- man Center during mass. A Lutheran church in town points to the day care equipment lswings, slides, etc.l painted last year by the Alpha Sig's. Pollution also became a concern of the Alpha Xi's and Kappa Delta Tau's, who conducted a successful bottle reclamation campaign and worked to clean up the lagoon. A person has to care to devote a Saturday morning to supervising grade school open gyms . . . the Tau Lambda Chi's do. Ask a man with multiple sclerosis why the Sigma Phi Epsilon's take turns reading for him. lt could be the desire to help a fellow man. Even Rush involves giving. Early this fall, the Delta Gamma's used their parties to make bean bags for blind children, which were donated through the Lion's Club. What are the Greeks doing for Northern's reputation around DeKalb and other areas? A lot. Who are we cont'o' Social life Organized social life was the original purpose of social frater- nities and sororities. Down through the years, what often started out as a mixer ended up at the altar. Greeks still have many social functions . . . it's their nature to want to meet new people and have a good time. Mixers lwhere fraternities invite sororities to a partyl and FAP's tFriday afternoon partiesl are still weekly rituals. Besides making new friends or getting a date for Satur- day night, it's the best way to unwind. And after the "big break-up", who has the quickest method of getting back into circulation? The Greek. ln a fraternity or sorority, there's no need to be alone. llO time for laughter and relaxation So many friends to enjoy help and understand. A qw if' f if A vi ' rrelevant! Out-dated! Unimportant! Stupid! These are the comments most commonly heard in connection with Greek system today. News- writers print nostalgic articles about "the good old days." Radicals talk about the system with nothing but scorn. And most college students simply ignore it. , 1. Greeks cont d Greeks: Changing with the Times Yet there are approximately 1,600 students on the NIU campus who still believe in the value of fraternities and sororities. Why? Do Greeks do nothing but guzzle beer, stuff themselves with pizza, and care only about the next mixer? ls it true that they are snob- bish, close-minded and mistreat their pledges? These images are nothing but stereotypes and misconceptions. The fraternal system has been rapidly changing during the last sev- eral years to keep pace with the current college atmosphere. Yet no one except the members of these organizations seem to notice the difference. Stereotypes are hard to shake off. But take a closer look. Physical harassing of pledges and discrimina- tion against minorities have dis- appeared from this campus--both by choice and because of admini- strative surveillance. Pledges are now treated as equals, rather than second class citizens. And with the tight job market in the U.S. today, Greeks have had to shift emphasis from Friday afternoon at NlcCabes to Friday afternoon at the library. Philanthropic projects--helping one's fellow man--now come at the rate of three or four per year. With 35 fraternities and sororities, this averages out to between 105-140 deeds done during a nine month period to help people who are less fortunate. Yet fraternal life offers even more than a chance to help the under- 'rw--151,--sf' F4 , ' J' , ,fa .--w"x',fy,, privileged. lt gives the opportunity to help people by caring, support- ing, aiding and understanding. There are 50 individuals who can sympathize, instead of only five. The Greek system offers many leadership opportunities. Holding an office or heading a committee proves to be good practice for future jobs, for life. The system also provides an excel- lent sociological groundwork for learning compatability, understand- ing and tolerance. lt expands a per- son's mind by introducing many new experiences, many different ,fegifz 'CZ' ,yr-'f '11 iv -1: 'Zu- Y .xi-X,-.zjqg'4:.4i 'F gf fs' -., 5 "-,eg ' 'flw1w'-'P' :gem -W " r - . sf -K,-if-46'--, rf people and new ideas. Greeks play important roles on this campus as participators. They may be found working in various organizations, communications media, sports, and governing posi- tions, as well as actively supporting Homecoming, Winter Carnival and Nlay Fete. Fraternities and sororities may be a minority, but they are a vocal, active and conscientious minority. They should no longer be cut down. Instead, people should look at them as they are now becoming. They deserve their recognition. '--:U -s. . ,,,:4y...,g,,f-g .sw , W 358 J?" 4 f SQ in 5 , 3 M' A I Ni M E me in ,, 5' 'N H6 the system die. '-ff-EST MUS-CAe,IU!smfii3S-" DAVID MERRICK in cssociuhon wiih Thsolro Now DYCSCYTQS I I I OM' , ff 1 1 A . IQ r, '-: 6 ,115 of A I, ' 513. L iv. N f ,. Jain' ' N' ' ' s sf, t I A .4 1, , -f IX' M,,,,fT"""i A ' Q , W ' A. My I I fxl Alpha Kappa Lambda fraternity did its part in keeping NIU ,J students on campus during weekends. They sponsored a ! ,' series of plays and concerts, including the Temptations and 'C 1 "Promises, Promises". MNEIL SIMUN Based on the screenplay "The Apartment" by I BILLY WILDER and L A. L DIAMOND EI I, BURT BACHARACH by HAL DAVID Directed by EGYPTIAN THEATRE 'fate 7,1 Defeufd' SUNDAY, OCTOBER sid, I97I - 7:30 PM. 57.50 56.50 55.50 Tickets Available qt Words or By Mail l ASN. QW l 458 'Yr 499 Ziff' 152 P50 EAT QW ww si . sP,,. tr rf' s:.,fq-if-:wa . .. Mg-mg Jiwik -fairvlt . its 'EF My K, W. 7-lar A ' ,. Q :wr r, 4"'. a , E' X My .."'5, AOTT 'G+ AF Q' ' by 3 'X W' " Sm. ' Q gli' , ,M , - 4 . '4!i.'yi'1, f fl f' x 'g5Z'x':,m f -1-wgfwff. . -xfhga .--.. may iqlhq ' M A "f-'f:'L.'l'l!. 3"-,WN-.a.. : A 1 Q 5 SQPW Q H8 ZAE M I """" vv-vv.-f-. 3 Q ul ar- Q L Tw ' -1 'has 1' L wa s U 4 N ,pei -ff- . if 't wi new v....? ,,. ., V. , gf .VP 1-.xg - "Q Q, Y , ali' y k nf?- l" .C " .L- ,W 'yi-at EVT, - . gf -Ef f , 1, .onyx A 4 --x ., - 1 '- .' vig..-2-3 .V ,,i,,,v4, Y 4 ,. Q , f -, 4 "mf, - , . JV , we 1-in.-, - 1 ' ' .Jx N . -..M ,M ' 'x.f' 'n.k 1 'M t.,u . A . , ksvffi, 'LH' 5.-AP"'f "',4..-v4- ear' ,-.1 SPORTS ' 1 BAN DING TCGETHER Where has all the spirit gone? Fact: Northern Illinois University is no longer a small teacher's college. Its current enroll- ment exceeds 23,000. Fact: Northern has attained university status, ath- letically as well as academically. Fact: NIU sports have suffered season after season of defeat, leaving relatively nothing for the students to cheer about. Fact: Of the three major sports, football, basketball and baseball, only basketball has proven it- self to be of high caliber competition. Fact: Apathy, a complete lack of excitement or emotion, has gripped NIU fans in such a way as to speculate that Northern may be further away than ever from reaching "big- time" athletics. However, the list does not end there. It can go on and on. lt is no secret that over the past three years our football team has accumulated a record of 13 wins and 27 losses. This record most accurately re- flects the growing pains Northern has experienced in achieving university status. Along with university status came the tough com- petition of big name schools. The upgrading of pro- grams along with a demanding schedule has given NIU the most difficult athletic challenge in its history. Baseball, on the other hand, has totaled a 58-49-1 record over the past three years. This fine winning percentage has, no doubt, made the transition from a small college to a big time university status a little easier. Although the basketball team has only been able to produce a 26-22 record over the past two seasons, it has met with comparatively stiffer competition than the other two teams. Playing high ranking schools, the basketball team has always kept within reach of their opponent. Always highly-regarded Northern fans, they have given their followers many satisfying victories. Each season they seem to be on the verge of becoming a powerhouse team, but never seem to attain this status. What do these mediocre to disappointing records mean? lt could mean that students are tired of losing. NIU students want a winner. They want a team which can bring to Northern some form of national recogni- tion. They want something that will shed Northern's small college stigma. They want to be cast into the lime-light with other major universities across the country. Some senior NIU students can remember when Northern was a powerhouse in its own right. Year after year, NIU dominated small college athletics, beating such schools as Western Illinois, Eastern Illinois and 'Illinois State. As recent as 1966, the foot- ball squad compiled a 9-1 record, capturing the Inter- state Conference Crown. As enrollment grew and Northern gained university status, athletic schedules were improved. One of these improvements was a football game with University of Wisconsin. The immediate result was fate. The sports dynasty, which NIU students cherished for so many years, tumbled before their eyes. Everyone expected the large universities to bow before Northern as the small colleges did. Unfortunately, this was not the case. The blame should not be placed upon the athletic squads' lack of ability. Rather, the blame belongs with the students. It is easy to follow a winner, but tough to follow a team through a losing season. The fire of support needs to be lit beneath NIU athletes. Spirit is the element which is lacking. A stadium seating 18,000, which is barely half filled, does not induce team spirit. So, why not give that support and reap the benefits of being in the lime-light again? . Q ,L 5 ' ,.,,,, ,.,,,.,. mm-my, . Mmmw .ww-ww ,iw X, .,,.,,,...,,, M, ,Q -Q-Q,-qw ,V -www-' f I.. :ff we ,ww qw ,,...,.,y- r v 4 . , ' l ,Q M fig Sli ,kung .bw ,wif ,wwf f , '- V ', my -,1 ' .1 - . ,MM 1, K, A,ff Af ' M , Q , E., uf A f, ,, . A- R , rf- ,' K ..,, ..?54f.g V. ,. ,ki n-o-sm-va QA? F , -1 ,,s,, ,sf-pf , Yrs", M XFN: , W: iv aw' M N was W A ,X ,.R,..f , Quill , .121 MASCDNITES SLUC Qver-all ZLL-I5 Conference 5-6 Dear Coach Mason, Boy, I tell you, you and Charlie Finley are becoming more and more alike every day. Perhaps Finley and his major league Oakland Ath- letics are a bit more flamboyant, but you sure have clamped onto a few of his ideas . . . like winning, and of course, the new white shoes. But the comparison between you two sort of ends there. After all, Finley's A's went on to conquer base- ball's mightiest. You didn't do so bad though, Coach. After all, you did muster a respectable 24-15 record, and more important, you seemed to establish the team as a perpetual threat. That is, you were a perpetual threat until that one dismal weekend in May. For this particular weekend, your Huskies met up with the Goliath's of Southern Illinois. "David's Masonites vs. Southern's Goliath's." Only this time David lost the fight . . . three times. Those three defeats at the hands of SIU not only dropped us from the CMU conference race, but also lowered our season's standing to a 19-15 record. It was our newly formed conference, in fact, which eventually subdued our Huskies to mediocrity. Conference standings showed your Huskies with a 5-6 overall mark. It was outside of the CMU where the Masonites flexed their muscles, compiling a 19-9 record . . . six of these defeats coming on your open- ing spring trip down South. Eventually we caught on though, didn't we? Putting together a streak of 11 consecutive victories, the longest in NIU baseball history, was quite a feat. Of these victories, the most notable one must have been that no-hitter which the Huskies won in a lop- sided 16-0 contest. Bathing in the glory of NlU's first no-hitter since Wayne Johnson tripped Wisconsin on April 13, 1968, were Barney Mestek, Joe Fontanini, and Mark Voreis. Those Huskie fans had several other occasions to lift their spirits though, didn't they? Randy Kersten handled the hero's role perfectly with a grand slam home run in the ninth inning to defeat Chicago Circle. Remember? And then the old reliables, Tom Wittum, Jim Yagen, Jim Dennor and Dave Pitsch carried Northern throughout the season as was proven in NlU's impres- sive sweep of Western lllinois in a four-game series. As for the pitching staff, I guess we all know that lack of depth proved to be the greatest flaw. On the whole, however, Tom Spahn, John Heinzl, Steve Schauenberg, Lee Hansen, Gary Wagner and Barney Mestek combined for one of the strongest staffs you've ever coached. Four of your pitchers, Hansen, Mestek, Wagner, and Schauenberg will be back next year, I hear. That's good news. Glad to hear other returnees include Wittum, Gene Knaga, Bobby Jackson, Lindle Dailey, Jim Yagen, Randy Kersten, Ralph Radke, and Dave Pitsch. With the speed of Dailey and Jackson, the defense of Knaga, the power of Wittum and Yagen and some strong pitching, who knows . . . maybe you and the team can try some more Charlie Finley tricks. Good luck next year, Your Fans. A WINNING MAQK ABOVE: Tom Wittum shows his power- ful swing. LEFT: A close play at the plate forces Andy Hannigan to slide. S54 ik 'OX O Baseball con t'd Q 5,d.g:5c,K-Q. , A W . gfrgfevffff 155 ,gs we if li. 5, I , fa..-,Mu LEFT: Huskie team is all smiles after another victory. TOP: Steve Schauen- berg breezes one by an opponent. RIGHT: Coach Anderson contemplates more Huskie strategy. 125 K if if XX T J, Basebafl c0nt'd ML 23g4,,,M U gy f 3 X Q iifig i yyy , W :A:E.,?:V y E sd M "QVC 'Z "" 9:7-AWUNXE 2 'Y ,-4 - 'L 49' WCW Y? s Si-as wav. f al AM 'YN W h 1 5, -f-L , H,-. Lk ff1xw'L,s if , N L-'. 'ihiiagmgf , we 4 ,,Qs-W wma. . . , , 1 ,af - ,V ' ss 'UW '-ix, A Q Q- ,.wwl' a v ,..s.,3s--qi , .,-f:.,,g,,. -M I in as ,, , 'N K K . M , UPPER LEFT: Bob Jackson connects for the long bail. UPPER RIGHT: Bob Mestek displays the form behind his 6-1 record. ABOVE: Tom Wittum's defensive plays saved many sure hits. F yu, if at ,M- ..":.""""- lp., .Z agi qgm 'fast' BOVE: Lee Hansen bears down on batter. UPPER RIGHT: Of- nsively Dave Pitsch avoids tag with a slide. LOWER RIGHT: efensively Pitsch blocks plate anticipating a close play. W 5 E i EE gi 'A , .f ffakiiu... 5 E us- M - gk. -if is Am um , f E af : , , 2 5 -5 - i , -:- : . , ALMUST, BUT NCT QUITE Thanks for the great season! Unlike the past, Coach Wrenn, you placed before the '71 Huskies the most demanding schedule ever played by an NIU net squad. It was fantastic, the way your players respond- ed to the challenge. Yes, both you and your team should be proud of last year's 11-7 record. Oh! And how about the Huskie Invitational? That had to be the highlight of the season. After all, it took no less than a spectacular team effort to earn a tie with Notre Dame for the crown of the eight- school meet. But you know as well as I do that last season had some disappointing moments. No doubt Coach, you must recall the Midwestern Conference tennis cham- pionships at Carbondale. That second place finish had to be the most bitter defeat of the '71 campaign. But don't get discouraged Coach Wrenn. Please, read on! As each season closes, a coach must look forward to the future. Looking ahead, you can envision the re- turn of Tom Gullikson, Northern's "AthIete of the Year." How can you forget that as a sophomore last year, he compiled an 18-4 match record, captured the Huskie Invitational singles championship and placed second in the conference singles. Also, Tim Gullikson went 18-5 in match play while winning both the Huskie and Conference singles crown. And if that's not enough to make you smile, just think--Herb Nold, Bob Thompson and Andy Wiles will be back too! Sincerely, An observer from the stands. Dear Coach Wrenn, F F l l I I i F , r x 5 L r l a K I B K 5 A f E I F 5 1 i E 1 L K L f L V r r i K I 1 1 t 1 l uw- M- . V,:.w,1W yn' .- 3 w ' 35 N 4 5 , f Q ' '55 - 53' +L, 0 9? fx: ,,famM"" JZWX, Q F x V ,ff ' M 531 far? "32-L35-'rf' .,ff'.if: ' -He? , MV K+ 'ff f N -' N l' . W, H H:,',E-,..i5-'i:,, K ' f' . f v?yHY.Q.' V' ' 5 .Q,,-L v-'ggi gpg g:.f,a,4,' -uf" ' ' - 31,5 , f 'A 3 K 'aw ,-ff-fif gvfiiifijf' Q ' my , 2 Gif ' 'f 7'5,Q.-,L"i!'Y1'5 f -v ff' 14431 Q ', Lf ,, f ' fail? ' QM. - fem H aQ,5g2z'r.x w5.,,ff?1?:. ,iff .1:fafg,g.s4' m i--2155 ' . H1 " ' A'-sr' F4 f-4 ' Y f w,g3g,uf, Mlwpmwgmi-Ygfzgg. -W! W, :I 2'l5F2'Zf5 ' ' , ,QM J , A 41,4 ,Q K. wx-1:4 5 ,X Wi- lfafif ,fi-3 'T x A fha A gf: fy. ' 4. .fi . md? .. 1 52 .2 mf f- M 1 1 , 129 V J ,J Lmskzbiikif, Q 5 5 4 AA 4 D Tennis cont'd A ' 4 Andy Wiles finds he can't handle this racket 1 p 4 kmwff. 'df' ABOVE: Tom Gullikson gets set to topple another opponent. UPPER RIGHT: Capt. Roger Kilbride provides team leadership. LOWER FHGHT: Andy Wiles slams back a serve. 'Tv if ,. ,Q-.,w,f H.,.,.,W.....Mw..,..i . ,VU .N V51 vii A Y 1 1 Q PM HH mg 1 4 'X HM 1 45 rg vu 'fix ,. R z I , if 9. ,d -. N k z gin 0. N. ' 71 : H I 'K -,mv H. V .. - -L . ?isgw,g5f,g.k 3-. ., " we .s , - s?f,Q..,e:ff,, fpy, me . , Quia W , fxQ7f:ff"fff ,W " Q QPTSYF. .' V' ' Q . Yffj' A 4 ., . - .Q N 1 We ,ffw 'f " " 'isSf '- Ufif? K ff '?L5!"?T'fJ . - A ' E -' . af " . 2- fn . - . e wi:-9 , if 2 I 1' 'U f K1 'v ,fi . V "Z '. , fw " S' ' ' ' iii. n ... ive., .K f . . we E. , - 3 ' 5: Kei - .,.- k 1 - . .fe p X li ,mu x 1 ,. lg Q .3 v 1- na x Q A r 4 , 1 fggl A - 9, 5,4 xl' A , an ww 50 ff M . Q ggiq 1 .X ,, fy! ,Q ,A ' Q it o J f, f 1 . as -viffg fr., ' ...I A7 is ftp- Qgffgmwl I 2' wx 4 gg! Q " Q wif Q, W . 2 ' Fil- 4' ws ' A 1' Q 1 L 3 f' 'E . ,Q H Q ' g -:Q 1 'MR' 1' 5 --', fl 4 is-' A , xi . .NA gm Q g M .. . A A M F X, , gs .W :ia N,... 23' Nair , K " , U- A I ' ' ' .nf J' 1 K ' mf A N , ' ' 7' - 1 f 1' 'f I f Q ,Yr A ,. K ' wir X Y 5 E . ,, xt ,L X , L U-fy "W x Q 1 4 X 7 .7 fe .Q 1 f 14. ww .7 X, A 4, lr is f li, Q , ,AQ 'f 50 igQ L QH5' fm fMFw 3fK4wNH93e'LEm5A Fi -A-Q31 12391-R AQG5mxhQ4,da 5 JRE?" home Dear Coach Pheanis, Everywhere from the P.G.A. tour to the 19th hole at clubhouse, when golfers talk of consecutive victories, Lee Trevino's name is sure to be mentioned. Who can forget that he broke all records with a string of three consecutive victories on the P.G.A. tour this summer? But by no means did he monop- olize the record-breaking depart- ment last year. For in a way similar to Trevino's, your team set out with five consecutive victories in match play competition against single opponents. That, Coach Pheanis, is quite a feat in itself for one season. But your team's accomplishments do not end there! Because surely, Coach, you must recall that match against Loyola when the Huskies set a record low for total strokes. lt seemed as though you and your team were putting on a charge in anticipation of capturing the CMU tournament. But just as Arnold Palmer's patented charges sometimes fizzle out, so did Northern's as they finished fourth in the conference. Overall, Coach Pheanis, your golfers turned in a fine dual match record last year. Also, the respect- able finishes in both the Bronco and General Acceptance Corpora- tion lnvitationals should brighten your outlook for the future. This is so, because everyone from last year's squad will be returning. lf anything, these high calibre golfers that are returning should make your job easier next year. See you then, Your fans. UPPER RIGHT: Rick Bodda prepares to ex- plode from a sand trap. LOWER LEFT: Dick Suesens led the Huskies with a 77.3 stroke average. LOWER RIGHT: Gene Heino displays excellent finishing form. GSX. , " Y 1 f T' ,J , f f A , 1 1-I' 1 V' I '. x UPPER LEFT: George Tyms prepares for another record throw RIGHT: Dennis Taylor excelled at both the long and triple jumps ABOVE: Craig Clendening goes up and over. NJURIES SLOW TRACKM EN Dear Coach Morris, Well, your season did start off on a fine note as the Huskies opened with two impressive dual-meet vic- tories. But, as every athlete knows the pain of in- juries, so does his coach. And undoubtedly, Coach Morris, you must have felt this hurt as you witnessed it hinder the overall performance of your team. Yes, Coach, everyone will agree that injuries played a major role in leveling last year's dual-meet record to an even 2-2. However, Coach Morris, you should be proud of the fact that the Huskies gained third place finishes in both the Northern Illinois Invitational and Mid- western Conference championships. Another encouraging aspect of last season was the many individual records which were set. Don Jaques set an NIU record by running the 120 yard high hurdles in a blistering :14.2. Last year, Dave Ellis pole-vaulted to a new school high of 15 ft.- Also, Craig Clendening set an all time NIU record by clearing 6 ft. 9 in. in the high jump. And let's not forget the records set by Dennis Taylor, George Tyms, and Ron MeEachran in the triple jump, shot put and hammer throw. Good luck this year, Your fans. .s a UPPER LEFT: Dave Ellis set a school record in the pole vault of 15 feet. MXBOVE: Ellis shows unorthodox form-'in the high jump. RIGHT: Ron McEarchran throws the discus for distance. ' 1971 Varsity Baseball Statistics Name Tom Wittum, 3B Bruce Meredith, RF Ralph Radtke, C Jim Yagen, RF Randy Kersten, 2B Lindle Dailey, CF Gene Knaga, SS Bob Jackson, LF Dave Pitsch, C Jim Dennor, 1B Doug Murray, 2B Jim Knox, SS 1 Andy Hannigan, 1B Name Bob Mestek Tom Spahn Lee Hansen John Heinzl Gary Wagner Glen Guss Joe Fontanini Bruce Meredith Gary Lathrum Steve Schauenberg Calvin Monroe J Mark Voreis Avg. .373 349 .346 .345 4.34 1' .323 .309 .283 267 248 .235 .212 197 Pitching G 14 12 10 11 6 8 3 1 3 11 9 1 R 32 1 8 24 19 23 15 30 18- . 14 6 4 13 IP 40 2!3 31 1!3 54 113 50 31 191113 3 1 2!3 3 2!3 28 2!3 26 3 H 50 8 18 50 31 31 29 41 23 28 8 7 12, E RA 1.98 5.52 3.50 3.78 6.39 7.45 5.00 10.48 12.30 4.34 7.98 0.00 Tennis Results Opponent N l U OPP Pepperdine College California lSanta Barbaral California llrvingl University of San Diego San Diego State San Diego Naval Training Center Nevada 3 lLas Vegasl Iowa Illinois Bradley Notre Dame Toledo Bowling Green Southern Illinois Wisconsin State lOshkoshl Wisconsin lMilwaukeel Illinois State . Valparaiso Tennis 4 X I rack Track ' Best Performances Of 1971 100 Yard Dash: 220 Yard Dash: 440 Yard: 880 Yard: One Mile: Three Miles: Six Miles: 120 High Hurdles: 440 Lovv Hurdles Wacilevwltfetmoo High Jump: Long Jump: Triple Jump: y Discus: Javelin: Hammer Throw: 440 Yard Relay: Mile Relay: 5 fi.. Hildred Williams :9.9 Dan Jaques 221.8 Gerry Krainik :48.3 Don Gereau 1:54.5 Don Gereau 4:14.0 Jim Schaefer 14:39.0 Jim Schaefer 31 :36.3 Dan Jaques :14.2 Terry Hammer :55.3 miave ' - Craig Clendening 6-9 Scott Krahenbuhl 21-58 Dennis Taylor 46-52 Ron McEachran 155-3 314 Mike Batina 194-9h Ron McEachran 161-5 :42.2lWilliams, Krainik, Jaques, Morissettel. 3:22.3iKrainik, Doyle Ellis, Gereaul. Spring Medley Relay: 3:31.7lGereau, Krainik Williams, Jaquesl. I 4- : Golf Name Dick Suesens 17 Gene Heino 18 Larry Jakaitis 18 Dick Wagley 6 Tim Schwob 16 Rick Bodda 16 Glen Hollister 6 Brad Barenbrugge10 Greg Wuollet 1 Rds. Strokes 1,315 1,398 1 ,406 470 1 ,260 1 ,265 478 816 81 Avg. 77.3 77.7 78.1 78.3 78.7 79.0 79.6 81.6 81.0 Golf iC ff tr E As everywhere in our world, ai large university offers its fair share of life's frustrations. Encounter the ,good timesg. the times that fly by, fun tirnesg study timesg the times wasted while standing in linesz, traffic lines,cashier lines,'food lines. E cc K ' Encounter the university's, acute traffic problem .i . .cars, trucks, and cycles of ,all.kinds.f Recently buses werelladdecl. Withfno place to park, airemafsves. to arsvings rartciasslsprevail.-walking .ofthe ii-iuskie Line. All add-up toafrustration. yy E i A f y i i ' f f E - Frustrations come, freely+-frustrations with dates,steadies, studies. We suffer from frustrations with NIU and its seemingly unnecessary red .tape and bureaucracy: frustrations with life in general. V 1 But frustrations can be overcome: A simple payment to the Grey- hound Corporation ca n taker you away from it all, back to Chicago, or Genev, or Oak Lawn, or Northbrook or . . . r E 'Frustrations also can be overcome merely by hoppingintoa car and going to one of DeKalb's many drinking establishments. Drown your frustrations! But here there is added frustration--you must withhold your frustrations until youri2.1 st birthday. How can life be so cruel? Remember, you will encounter even more of life's frustrations in the years to come. Open this book and remember. Rememberthe lines you stood. in at registration, the traffic jams and filled parking lots. Re- member when you couldn't take it anymore and you hopped on that big "Grey-growlerf' or the times you went barhopping. Encounter life . . . Encounter your memories. V r c Made Memories sultcaslng MM Lines . . . They are always there for the college students to look forward to, especially that registra- tion line. ln a college of 23,000 registrants, waiting in line seems the ideal way to spend a day . . . Waiting in line in stores, in traffic, in cafeteriasp at the Bursar's office. Waiting for what seems to be an eternity, plotting ways to move up quickly. A forged social security number might work, or even yelling "fire." Definitely a frustration, but surely a vivid memory - memories of boredom and hopelessness, yet lines are a part of the college student's life. - ,.m...,w - mf- -A Y X ,,,...- ... ---- ,,,------ Traffic . . . It's becoming pretty evident that DeKalb's city planners weren't ready for a growing university or the horseless carriage. This becomes more obvious as you travel the streets during rush hourp streets that give the U.P.'s nightmares,drivers headaches, and pedestrians paranoia. Narrow roads, potholes, and construction workers have to be con- sidered in daily travel plans. Add to this the con- fusion of our new buses, cycles of all sizes and types, trucks and insufficient parking--what do you come up with? A ride on the Huskie Line or wornout soles on your new pair of wedgies. l J f i 4 I . 1 Q ............,.......--... , Y Y 1, , .,............-...--... '- , tg' I s ' L' ' ...---q......-............,.,, 3 fi 3? A 3. E .Q of- ' s ' 1- ll if l llll lllll lvl ulillt Suitcasing . . . lf the frustration of standing in lines and dodging traffic is too great, and your heart can't i take DeKalb's swinging nightlife, then pack up your i troubles and "leave the driving" to them . . .just hop aboard a Greyhound and ride to more exciting frontiers--St. Charles, Chicago, Geneva, or visit an- other school, state or country. y Q0 1.-2 N 9 t. gg, it c A-I lcCabes . . .The Uprising... Bill and Rog's. . . Andy's . .. e Shamrock . . . Barnaby's. These establishments offer dents a chance to drink their troubles and frustrations ay. Monday through Saturday, the rigors of college life can swallowed away with one sip of an ice cold beer or a rvey Wallbanger. And what about a dry DeKalb Sunday? ll, there's always County Line. 14 index Active Life . . Activities . . . . Adams Hall .... Admissions .... . . All American Awards . AlphaChiOmega . . . Alpha Delta Pi ..... Alpha Kappa Lambda . Alpha OmicronPi . . Alpha Phi ..... Alpha PhiOmega . . Alpha Sigma Alpha . Alpha XiDelta . . Altgeld . . . . . Amherst ..... Anderson,John . Arab Club ..... Arbor Day ...... Associated Theological Facilities ........ Associated Women Students Barb City . ....... ' . Barber Greene ...... Barenbrugge, Brad . Barn ...106 ... . 69 ...1e,so . 82 ..61 ...109 ...109 ...117 ...109 . . . .109 ..57,58 ...1o9 ...109 ...s 62 ...125 ..53 ..29 .....67 54,55,57,59 .....16 ...,..16 ...137 ...47 Greeks . . . . . Greek Existence . Greek Life . . . Gregory, Dick 7 . Greyhound, . . . Gullikson,Tim . . Gullikson,Torn . . Guss,GIenni . .Q . . . . Haddock, Dean Ruth . . Half-wayl-louse . . . Hammer,Terry . . . Hannigan, Andy . Hansen, Don ..... Hansen, Lee ...... Harmston,WendyJo . . Health Center ..... Health Related Programs . Heart Fund . 4 ..... Hein, Mark . . . 1 Heina,Gene .... Heinzl,.lohn . . . Hermes, FatherDan . . Hoffman, Father Bob . Holllster,Glen . . . Homecoming- .... HonorsPfogram . . . Hunger Hike .1 .... . Huskielnterriational . . l1ling,Chris ........ illinois Buirding Authority lllinoisstateuniversity , men ..61 ..97 ..99 ..27 ...142 .. . .128 ..12a,131 . . . .136 . 88,89 ...1o9 .. . .137 ...123,136 . . . . . . 69 . . 122,127,136 .. . . . . . 60 ...109 ..80 ...IO9 . . . . . 21 . . 133,137 . .122,136 . . . . 67 .'..V67 . . .137 . 11,30 . . 80 . . 32 . .128 . . 69 . ..30 ' 92 Office of Economic Opportunity . . . Official Club ....... Ombudsman ..... , . Oregon, University of . Outdoor Club ...... Palmer, Arnold ...... Pennsylvania, University of PGA ........ Pheanis, Coach . . Pheasant Room . . Phi Kappa Theta . . Phi Sigma Kappa . . Philanthropy . . . Physical Plant . Pi Kappa Alpha .. . . . Piatak, Dr. David . . Pierson, Dean James l.. . . Pignotti, Mary ..... Pitsch, Dave ..... Plant-ln ....... Profetto, Linda .... "Promises, Promises" Radke, Ralph .... Reflections . ,... Registrar .... Richardson Co .... Rush ........... St. Joseph's Mission School St. Paul's Episcopal Church St.Vincent'sOrphanage . Salvation Army . . 1. . . 83 . .. .. 41 . .. 95 .. 62 . . . 41 . . .133 . . 62, 63 ..Q .133 . . .133 .. 14 .109 . . .109 .. .108 . . 91 . .109 29 ...as . . 60,63 . . 122,127 29 60 .fi I I 1117 . . 122, 136 17 . .' . az . . . 16 . . . .100 . . . .109 . . L58 .109 . Q. -.109 7 92 ,Vx i, 2 .Bam Q Q Q11 .Q u Q I, , -1.143 ,indepenqents ,Q , , 155,57 SangamonStat-e, . . . Baseball' . .1 1 .,:1.122 Q , fimernarionaiciuu ,Qg .52 S2nHmehK9vm -. -1 ,sag 37: . 11 Bastian .. .1 . .Q . Q , ALE.. sln?eQbetiDn21Prqsran1s1,'. 79 5aY."?r, - 154- .- ,, .5541 1 e.izgina,1ivgQiif.6 i. .11 H, . A ...,,,1,3l,, .Qfln!ernat1i9Qal,,lQlsElf1g1135- .1 ,531 gf2?efB'g-"U"1 E ' Q5 ,jiri T B19GUYSii9,W?QP'N5'Pf1f9f'17 ' iff 1. fwfff 1' 'i'T. 1'g ,, 13. 11Qt9agn.lZ9f.4l,nw-.,.,,. ,il 1, + .,,g'1gQ.551i1',1li P? Wifi 'iii ii.: 1315 Lf. ' , 51151.15fi.fi53.1gfg'5ii1ff1,-1 A 4 . 1 1 , ,Q .411-f 'l 31 1.Q.'5i35.w5,515Qh 555421 11-1 1, Y ""i 1 J1E5'9W44l?z59Fli25 9015 .gif 1 "'s' .,,. T "e' Cbirimit 'O -'0' 1 "" "l, 1 capiiolnaefiiwf "i. '-". 7' 42136. -159?"'?"T5'f"1i11i. 1cari,Sanaeurg l-lim ' . :.1:1.61sgi'f,.. zKi!bfid9.RU9Qr Visei5': +521 "'i gs,"-?1131 1'15HW'e'754?0f"f'l'YW" if Q-11151ffl-1.?fi11: '4'i.129I? 1 Casinolvight .r.y.g . 1 1. . 6912. 1QKin9'sP0ii1f .. . -109 11 x5P0ff.P1'?C'lU?r'G'i491-11 7Ff','2"35539',!'Q"41i' ' , Catacdmbg I U Q,.Qi.,,. . 565-,'QQK5ghwaPKgb.4gn,b,1CdueQe.fs,V- 1-11 1 67 sportsllustraied 31 .Qf, . .Q-1.,.,,62.,' 3 Chambenafn. Jesse . . . . 15 pxiwamsrziuisf. . . . 1. .jpg 55 Sfelhvlm CW! 1- 411335-11137 ci-muse! I . . . . . . . 33, 1 1 Kna9a.i3er1e1 5 . . 122.1136 gtzsggigfgeg-Qfifv , 34132 ChaplainofCampusMinistry . '. . . . 67 Knox Jim . . . . . .136 Q ' ---- -1-if y, cnessclub ..... 4 . . . . 55,53 Krah6nbuhi,sc0tt . . .137 2:eL1I:1SfR?Sgg:ar1i0.n. . . . . . 51.1i6.59. cniomega . .1 . Q. . . . .109 Krainik Gerry Q. . .137 U. QQ , - - -- - - - .. . . Chin,AHce . . .. 60 .KUezyzanhk,Chrm .1. .. 21 StudenrG0VernWwnt1. Q '42.43.44.?g' cn',J . ..60 K ri,1w'li'mi.. ..11 . . ...1 . . ... .:a.z:z . . . . .1,13.31.Q33 c'iK.... ...... 55 .i.abMk. ..60 Ue5e"'5v'C1-.----- - cgi chuck . . . . . . ,. . 72 1.aa,ke:!n1- . .... 36 5'-'lffaslng ---- 1- - . . .,.1V42QV cienaeninqcraig . 134,135,137 i.atnrum,oary . .5 . . Q . .136 SUmmefSCh90' ---- - - - 19 Cohen, Douglas . .... . . 20 l.awrencelle,l?atricia . . . 80 Swan-Ffaf'kl'nPa1fS0'1 3 - - 50 Coloradan . . . . . ..... 63 l.eavitt,Marvin . . . . . 43, 45 Ta99e"tvD9nnQ'5 - - - ' Q - - 21 Colorado '. . .' ..... . . . . 39 Levenfhaigyy , , I L 50 Tau Delta Epsilon . ..... . .109Q Communication Services . . . 79 Libfafy Services D . , gg TB'-1 Lambda QU' - .- - f -1- -109 Communlcationservicel . -Life - .1 . .. . ,. . . 62" TaV'0': Denms ' ' ' 'V '.-134'135'7137' " Department 1. . 1. . . . 93711 1111uinc6iiiHaiz'ffg ' 1. 32,41-1fTempIln,..ionn, . 9?.i.93ggj communiiyservice 1. . . . 1. 63' ,Lines . . , .-.140 TeF"'Pm"?"5 1- 11 -1 - '-'1117' 144 Conference of Midwestern Universities '. . Congdon,QDr. Richard T. . Cork8tBottle . f . . . Crawford, Donald D. . CzarnK,Jan ..... Dailey, Lindle . . Q. . .Q . Davis Hall Map Library. '. . Davis, McKinley "Deacon" oexam ...... .Q13,14,15,, DeKalb,RFD Dellvlonte . . . Delta Gamma, . Delta Upsilon .' Deltaleta . . Dennor,Jim . . Dillrnan,Jenny . . DiPrimo,Mike . . Dixon ..... Dorms . . . . . Dzuryak,John Eco Park ....... Ecological Park Fund . . Ecology ....... Ehrlich,Paul . . Ellis, Dave .... Ellwood, Kathy . Encounter . . . . Europe . . .1 .... . . . Faivre, Joseph P. .... . Faraday HallScience Library . . Farwell Hall ....... Flying Huskies Fontanini,Joe . . Gay Liberation . . Gelms, Bob .... GeneralElectric . Geneau,Don . . . Gilbert ...... Gilmore, Robert C. . Grant ....... . :'122,128 . . Q . 80 . . . . .9 .. 14,16 . . 1. 37 . .122,'136. .........B0 .........83 16,Q,l8.,19,21 A 28-,95 . . . 15,16 . . . 16 . . .109 . . .109 . . .1 .109 . . 122, 136 ....i20 ..'..-.169 .i.,...109 .46,50,51 .....e0 ..27,3O ...129 ....26 .....27 ..135,137 ,...69 ...61 ...39 ..15,16 ...so ....4a ..39,41 ..122,136 ....ss ..36 ..16 ..137 ...47 ..14,1s ..46,47 Lion'.sClub, ,1 -.113 . Living-learning' ... . '. Lorado.Taft l nstructional 'MaterialsCenter 1 . .'.1Q. MacAfee, Drew Q .... 1. . Mason,Coach David . 1. Master Plans? . . i. 1 MayFete L'. . .. . . .'.Q "May Times, My Times" McAuley . ....... 1Mcca6e,GiGi . . ' McCabe's .... .1 '. . McDonald, Dr. Keith ' . . . lVlcEachran,,Ron . . . . .Q . . McGoverri,QSenator George McMurray, . .1 .1 . . . Nleindl, Robert C. . .-1' . Q.- Meredith, Bruce Mestek,BarneyQ . . 1'lvlestek,Bob 1. 1. . Migrantministry . . Miller,lrv . . .' . . . 1. Mills,gMarla . ..... .1 Minnesota, University of . Missouri, University of 1. Monroe, Calvin - ..... 3. MontgomeryArboretum . Morris, Coach ..... Murray,Doug . . . Nachman,NlikeJ. . . . Nebraska, University of . .Nelson,RichardJ. . . . Neptune - . .- .... . Newman Center . Nixon,Richard M. . Nold, Herb .... . . . .109 . . 47,49 80 ..22 ...122 ....... 78 -. .. .11,22, 23, 25 A 22 48 ..60 ..9,19 ...,ss ..13s,137 ...27 . .... 8 1.1 62,63 . . .136 . . . .122 . . 126,1 36 65 ...69 ..G0 ..62 ..62 ...136 ...29 ...135 ...136 67 ......63 ...75,76,77 ........47 ..64,65,67,l09 .......l1 ......128 Normal School ...... . . . . 61 63 Norther ........ . Northern illinois Teacher's .. .61, COIIGQE . ......... . . 61 Nouvelle Orleans . . . . .Nowicki,Phillip . . ..47 67 Tennis L. .n . . Tettemer,Dr.Clalr R. . Texas'l'ech University . .Theta Dena Xi .Q . . . . Thompson, Bob' . . . Traffic . . . . Trevino,l.ee .... 1Trimble,Mr.J.C. . . Tune Room . . . Turner,Aigsuasi . . . Tyma,Anna ...... ' . Tyms.George .1 . . . Ugly ManonCampusiUMOCl Ukranianclub . . . . . UNlCEF1......,.. University Center Board '. UniverSllY Plaza . . . . ' University Press .... 1 Theuprising- . . .X Upward Bound . . U.S.Steel .. .... Utah,University of 1. . Vallelonga,Chuck . . Vel:'SCIub .... Vietnam ..... voveis, Mark . . Wagley,Dick . . Wagner,Gary . . Walker, Donald . . . Walton,ClydeC. . . . Weight Lifting Club . Wiles, Andy .... WilliamS,l-lildred . . Williston ..... Wit,Dr.Daniel . . Wittum,Tom .... " ' . 286 . ' . ' 795' 62 . f 7:1096 . 1,4123 ..':141i ...1331 590,91, ...'69' ....21 . ..... '60 . . . .134,135i' .Q 2. . . . ss . ..1 . 53,- ....s7 . 63,172.86 . .. .48 ...BU .9 ..83 16 . . . '62 . 35,37. ....sa 1 ...... 9 . . 122,136 . . . .137 . . 122.136 20 ......8O ....3...41 ..128.130,131 ......-.137 . .... 79 . . 122, 126, 136 WNIU .......... . . . . . . 34,37 Women'si.iberation . . . ...... . . 89 Women's Recreation Association . . . . 41 Wrenn,Coach . ..... Wuollet,Greg . . . . . Wurlitzer . . . .. ...128 . ...137 ..16 L ..A . .. , , . Y , Y , I I . wY',..,,,,, V, .5 A ,A .,, ,k.v, A .V , ' .V . iii-f 4 Wu? V5.3 .,.VgVSV.V - .V a14r g.V,,M RQ g"VV if V " an ff " 2 Q -wr ,iii VVVV.g-..w2 V SV V Q. V- ff. VJ ,-. ,p, ,,: :W V f 3. x., -. , mi V. , . .V-VV1 A H e . U R ., Ls. , V V 5 , I .. . 5 M 1 'Hr Q' 95 VQVRWQQE wg .i,- ,. J v a? A, if f,.,.V5vgfq,, . .7 .V s. sgw4,VfzfS.E, . V-'Vwwz f . i,?.gVgVQ4 .a 'lui r his J' B+ A HX yn , 1 'K .Vp V 3.1. . , f 31 V,, 'F Jr... , 2 M, ju .,, ,px .Vg V- V, iz' f.. ,, .Va M., 4-35 V V 5 A VV V Ai 35" M52 K k1V.,xgVa. V ...mwah .1 Ingixjg Q I . V V VVVV VV VV VVS ixfa " ff., '1 .K '. V' s.:',P. :,, .v: .v W , - 545' " 'A . .JV -Vi ,. :V.'.i'p'W-'Q :sV4YV-V.yf??2',V"'VgV " .-.: . V 5243 .V V. WWW' 5' N FW QW' 2: ' Wig 1'2gf'41'?:Vf M' 53'iVgg.?EEfqE5Y'qQrgrV3g55'i'I a3?"E'i?3EgwL?V W F' 'ya W ,V V V I 1 V W fy' 1 -A . 3 V V. 5-V ,, , ' if? , wif? 3.32, www A J ?.,Qg?33r .1 V 3 Q Q rg ,V flgkgglgir QL V w 4 E. . .f .V .V ,.,, NV 2. VVVV. .. Q. WPMQA? Vfifgfifcgiiv EL Wgsigk V. Wu, ,. vm V ., VV V. .f-1.. . .V-VV , .V ,V ,VV V V. V -. . .V -mf , V. VV V. 'mb ,V .V.,.,,V ,. , VVV .. 1.5 V W ,Q , V V, f' " ' 1 f3'5Q P .33 F' V , if FIV.. V I 'if -V S ' 5 1 . . VV ' . .V N f ' Wm" :wiv mx 'Q Qiffgfi ,L K , gf gt ., A B, -V3.7 EV , MV.. ,.j'-553,119 235, . pw, V., , " " fV LV 'W V :L ,',' . VVS ' VV , V7 -VVVEV . V L,,,. -V V V. , V Vzfi.. . hw ., 'Q .Vg a E 'ia S' .323 ii? if 255 . VV .54 "Wig . ..:., .J . f V . QV fi' X . ,VNV , VV' ', an ... .QM . V 4' " " . 'M 1 rVVnQ'mV,gg 'V NV A Q J Q 'vig V if QM ss.. QV? twig i .. . nf- : " 1 MY' ",-5V-13 -A -I " 'er in ' V' ,2 ' .f' ' v4 :V xf'.. . wwf V . ,Q 1,1 :lf 'I f'? w: "'LVVi2?4'Tc:f -V . 'Mi' . . . , . V ,, 3 , V " V V -. V-V, -3. . . , , 'W ffl V.. ...Viv V1 is '5If'V11i. M- A 'K 2+ V - V .- Y? Q? 1V . Viz ., .A ,V s , .. . I 3 .gg . V 7 . 1 25, V. V V-V.Vf.Vz A .gg E2 ff. V -.1 :ef ' ...V Y. Eg. . .. . .. P23 f5?S??i' .s 181, :Va YV' ',fV , ,gg ,V V .- VVVV.VV , V. WVVV VV ' ' 1 ' T V 'va . .,.., ,WV W wx , vi SV f,V. +V, -Vkjfffmg,-V ., , a ,V V Em- 'VJIVV Via ' IE V .V .V Vw ' VV my . f- as 'M q?g .,'.gV, Vega M. if., ' A" V V if lun ww. V gmt Uv i3.5:.g, fm: KJ -V 1.1245511235 13Wf3:2,V'.V ' A X V ,. .. if 4 . ww V ,V. V- ,, V. - ggi.: . gp V .f5a2m3'5x. V 5. 5 Nr- fi , 429 Hi 2 ,. .V VV ' VV ,, ,li-.,j::ifgg.Zf,V ,. , Lx?cYi,gV , ' ,.'V'..Vr,.,. F 'V 5, , 3.V2ff.' 5... 4 V .M Aggie. . Ti , . 134 Qfgiizii, V , V ,eg -V K .9 "" Y? . ,, 9 .V..' VXQTSNV VVQV 'V V .,... L.,v5,,g.g,,.,. 55.56 ,. Egg.. ,A,,,g, 4, 'wil l ...NL VV... ..,..w,. -..V ..-V- V V V ., , , . "..fT'ff"V'fb..., ,. ,gf V19 ..,6f?4Wf,l9V A . V V' 4 .. ' ' ' A w n Aww 5 V .3 . , , W?",:E.i2iQ:3'l ' 94' ff . . V. ., ., M. . QVRVH M-33. .,h,,w.,.., .. N VJ... kgs... . ., Vg Sv... Mm Q, gb,.,g,7V.xv5gg . K ...QA ra wa! ,-Y '-7, 5 '. 'Vw-mV.",'.ViV-.a?. ...Vs ..WffjQ.,, 452 V713 ,'iV'wUffg V fn' ix 1.4 X31 ,V ,V .VV .7 ' 4 ,',,?. Q .. . ' ' A B V . ., ' My 1-.Wu W VV.w Wgafqg V. ,V V L? :WV :J 14 52. V. V' .,g ns' V V, . - V , V ' 1 ., V -V min ,S 3 V' . if ,F .M f. . ' . ...A 4 z.'32.?zV.f?.2.i . . , -VV-V 4- 1 -. ,'irV . ,U ,fgv x 1 V V . '. 5-gg., Q 2-...lL..'.-3 , K V: -V-5' V,s.g"- Hi-, ' iff l .. Vfgffff Vkifwii FQ 1 . . V, PVVV, 1 V..- fV,zV- V V V Q ft .Lids Q , fl'- ' ,. -1- ff!! my Q- 541' iii JN Q . 'fra 23:11 .., M. ,f,V,,,n. .A f ,. wi . ..V,, ML. .V. 1,, .-, VVVVVME W3 -X , . . Ng.. V, .. ,ga ,U M. fi mu 5 2 032: K M V I M . 'w' "" XX'V Wi l . Vf- :Q WV V . Va Q' wif' if N3 . +V V im Jail' in M . w.z..,V-W. M Q... V ai? Qgggigv zgivgmgvgicqw qw ? grail' eh ,Q Kagan? iii H 1 .Vg V ' .K g wiim migi ., wifi i M if 4 B303 h2VFQ5i1fiK3 fm ,A 5, Vw? if 5 'gee ' V Q M .V V eg: ,U 1 3 W, an xg, .3 T J M- agp. he , lfvf .wVf'. ' wg f ,df 2 V A i. g .W 9, V., if . wi M VV' ff.. ., , A ,V VV 5. I2 Va .V Vsmuzf ,, if -we '.. .7 T mg, . ., at may . v QV . .. 5 5: i p' . f' L.,,IV Eg fl-'N I. .VV5 .5'," Va,'A . H V HP. j.f'k-'M' 'x.,.u.fj'iV".,g'? 1954? ' ' 'WS' V'TaA V ', Vfjifff fV'7Ylh Tgl5 '. 1 ' ff ffi l 1 'i' :A 55i5?5 ' "' tix K if A V, Vu ,, . V V 1.' ' V- -1- 21 . .1V , ',- ag. VVVV V ew. --tm 'VV1 re. ,Fw .V fr., gf 4.5 ' ,f"kX, 5235 A4 ,136 , V V: N 5 kwa Q 13444 A ,gil .IWZUYE-.,,gK,,f 2 . 1.1559 HQWW. 2 V xr ma- W ef 93 53 Vw kj W 4 3 X5 81 'F ,, 55 6 P ,J-2 1 S We Az- ggi, ig V ...VV..V'L 1. 1 . V1 . . '. V. V...'... - -g.. U V ..?g,y. :. q,, .Tf .... 3, A ,, IVV-, V . ,AV .4 ,. '. ,3i:,y5,.,.:fW ..,V'? : 1. 'J .V+ ?,.V,- V V 15 ' - , gf - Vi, V , faq? A ' . P ,ai f ,VV V e.,.f:.V. AL' .f .V., wtf: ri1w1','z.' .. - 1 'VVEWIIVV xi V V1 V ' ' .. m Y' f WH. V Lk f.. -we New .Lw+wrV. 'L V.1"f..Vif'w1+-1 ., f' 4 ' - V ifffi? ,QM :ww-,.,', Vg m 1 ,V ff V wk, . zz... '5.:.1Pk- 3 V1-.'f1'. vm ,V w V - ., 'by 2 ..-V: V ' 'ww ' 11-JH V. V-:M-MP w-.V V mm. Q -V ,VV VMWV U 3:64 . W'-'V .1 VV.: ,. 1 Vu. gV Qt.. .V ms' A.. V .Yr v. 5 394' ', X ,fix if f ' W .s .3 V1 V55 QQ? L, 4' N 423 ai rg. 5,3 V ,..ghiV,V1f:Y2o V ,155 . Q?f ,Q eu, ffm mimi.. fy Sax! un? I wwryff , rata f ggi . K? G -,.,..,.w3 .,V-V.VV V. W W'w.,? L56 . .Q 3 Hariri W XVQIA. wLf'5v,"'i 3,31 "LVM :Vw V ,W .. V XV, Vp Y ,K 5 V, V VV, VV nw -V, V V I Y r x W 'H .VVV'f.-wlffwgiia . .. . 5.5 V Vg.. ig? Vi , Q ,, 5 ' H QQ. if-:wi ' A V "'Vg13' MV i Q ., EF . A K4 -V ., g h VT 'w wzlf V 'S V Ugg f'.v'wV - "Vt-f" ' q5'hV 'V , ' V. if. . ' N L ' Vx, .V .1 S"1f:.' '..l'1fV: .. V 1. !f:?Vjg1?M? . . ,,. VwV Vik WriV5.,.,a, W 43, A Rfk,-M,3.J,Q,V.3WV,. kg.. ., j V, vVSvi.3fa 2 A ES' Q fling ', VA .V .y5if?'fs V Wie' A-1, 41.91 V-VV is V a.,limfg, V. 'uf' Qfvag. 1 'mf wi Vail Q, V' . ,. Y.. .,aVVw V ,V+ V.m '-.'.. .' '..52,Vf.. QW ., Wig, .V 7 ef in .. j v'V V iff. . - 53 3 , my Q33 V? L ' V 5 Q .- QV 19 QV V ae. ' Ji' wh Q 4 'fu Eggs mi.. M gyik -,. H fx as V M f5M..?'2 'Viv , FEET 5 'R , V Tgffwif. V-6' 57: S522 TL .32 W ' 'L E-VQWEQ , . LTI.: ht: V .. t .Q . 7' QV' 'V ,yy Ni.. W' W ali' f gg 'ff . 1 ,.V,- 2-1. .V , ya P' 3 XX . . .a. V, V gg. V , "' 9 4. gg ggi, QV . fin., ez V gk.- , ,. .-,.L,V1:f2V,x,Rlq!j-A V ..'?gm,,V ' 5,5 . ,. Vsj . ,Q 'WMV MM' "f 459 V' I "uf 'iw V sg , M VJ im-1. ' :V fikfiffv' 'V Q If 11 . ' V-M, ' , 1' Q M ' C: .33 ' V 1 f.-ii'1-ggi' ff Vgwi? 3 'AE VSV M, as V V- W? MQW nm E 5 V.. ..vV...,.f MV.. .. . . V ., fini? X4 ' VV V... . VVV 259 Qs. . iy9,,.gEQf.g '.. Ly K- fu. . Vw' VVV 545: . Vw. f i ' ' Qdgij al?-'11 54 '5' J N' V' fy . , 1,,,V2V,M V -, QV .53 . " Q.. g EF. FV., "Uv ii"'x ' -V G55 'ffiufg '-'mafia 44, ' ,V of .ff xfaswig,-'J 442445 Y V54 35.41. if-.fxwm 21,52 V , 'MV.,. 1, 5 -GV. 3' 5 ,,-Qjfggfy, Vv V 1 535,23 VSV . V 4. V y5miQSw.V.wi..,.g 3VW,. MQ ,QQ yi V' as W- 4 , 'ir , S '-L' - fig' 'fiigigi .V V52 1" ,UV " ' Y V EW V'k79'f" 54 'x'VQVVV'fl'V4H1'L' ' VV 4 'V 1 V'Q"51,V 'Q . ,,, V"f Q.V9eif:V."fQf 'Ha 'W Rfk. V, Qi., 'V Va M 2 X f.. 5 Q 4 gg Q L , 3 . ,S Q .Vw Y af 5 if ' G ' 1 44 ga Q at x V X .5 9 M, QV N VK s M. .5 , M E am... .. H , Vgg5SgMg.,?Qg9Q If wif ga QW? ,ffl 31 G is ' V 3 M mis? H, Z 6 if V fV'V 2,15 F "V' V ZH V .k'f31.-Wy V - ' 'J Q' ME H i . . VVM.. " ' i . ,kj -V' ,. w w f':15VV Q?.f 4 ,Lv Qkjjifvm ,A KV., x JK. . , ff si ggkfii gf E W 'f , 5:T'.f' A V V. V. 1 Sw, wh V 5..,V. 1...-,A ? Y, -'F Q -.Vlflli Zigi '.'. WV? ...W . VW YA . ' W1 . V0wV,,k3 g Vzvdv A .Qin X Y if , diy! VV if ff' 9 3 1. 'ir .. . x M5 1 V v' ?p'Ms Z 4 'nf 5-rs 3 " vuffiw Amxkikggf-' V 'w'ff,fwVfHt.-'71 f V . X-Mm-231 gg it Vs V 4 F A M' wriffffiw 5 -MRA was NV V Vw V. V VK-.4fQVgiQi'1fV , V . V . .. .. . ,V .f. V V, V ., ,. .,. -v-., . 'f- ifvilfz ' f- V V VV .. , . . ,, V. J, U ....., A ,f:fV..1.fafV V .ab 3:12 , t , 3".i,.?S.,Q :.7'5ff 'J' if 'f 15 3 'V V .A i '5.V.Tf ii? fi "if if . 2. 'Qi"'.a"'kg3 N5 YV Q QLEQ f ' M KEY M? 'f 4 :Ya BP?-V'S+'g"43g5 l ' W VVg2"ifWgV,Q1'V' gf Up '-" V VVV V " ' , "Y" . V , V. fx.4':Wifl'Ef.iETTz2 Q,, HfV'Yi'?- ' 5T'.,V . M " Q if gd 'V VW .11ffV?1g.,- 1' ,, .ww-g' M. V ' , , V. V V fficlgaa-?2E1?5+Xi 1335? 3- V if" X-Vfsi pf? ,Q .Q .1 Nt, .VM :QR .. V , ag . S . gg .L r 1 ,s AA sygvkd .eq Jilq zx fV ?l?W754,!q, 639 ' . ., V T5 ' X i .. f X' M1 wif'-,,.3. . I I W I A1 4' X Y' V- V ., , .V ...V VV if. .w5?f'iaVf VT-- ..fff,:i'Q9L4 V V7 V VH W VM ff V W 5 'H Www 'y Q J wi x as . W 'V . V' W X V . W U ,K . 425 . fxiflzf W V ga. 'Wi . Marin ,Rf r aqkmmw 34 VYfxj'5E3V 551 Y' fiqgiifw 3 1' 'A 4+ ., VfVgVr5s, Va. r- V, wrlif, is img V 'QM ,V - -V 1-Y V V: .V - J' I. . . . .Q . V A.. ...Q . , V . .,., ,,.,?., ., . M . ,, . ,. . xzwfgia X.,-.. ,.V VV: V ' V-,V...,..gQa?,,,. V VWWV Qiiv gi gf .. ffgugff ,. f .!a,.14.VV.,f'gQf,'f?.Lft, V." ' ' ,Q -'k..wi as 1 NH F vhggffr, :ri 9' Ax "1 Ti .3 f wkwvm .aqgwigg .P F ' 3 H, gf! 5 ' ' .f'V.4g,, 3,2 LQ? 'Q' K Q'-'M 4 Vf , Y M" , 5-' V Q f '. " I 5 V" ' . " R 2, 51 ,H44502 'Q -,I C3 VV.. V. .5 W' L2 ,-JV fy '. ' V- 1.,- f Z.V YV, A .v7' 7 4-V1 -1.,r,,."V XV. -Af, ,1'- 1 53,54 -g v- ,V", ' H , ,Vq',.K ' . .. nf. . V- ' 1. . W ' ,U 'V L.slfV.VVV,,V 3. - V , V .- N'f V1 I '3f'g'?51fYQ'l'f 'Q i' f 'Vrf'f 7. ,JV .XML N2 1 + xlwg, Lfwgfi' '. V 1 . ' , ,V gg k jg-QA 9,5 .ng ,gif-' ' E '. I Y vm L. ,B .,VQff?, 'V Q .VF V. rg . V V 4 gif pf' in 44" L ' 5 WV . V. 7- " :gf K 7? M if EXW MH' V A V T Q. ,Q 1 VV. dk Z, fav.. Mn sz :Q Q vsp, ,, , LY VM.. V. .M V a MV ,-.H ' 5 'A V., ---' , . Q V 'V - - fi :V eV. 'V pf' .V . fVVeV- f ini, .. V . , V V -.. V ' fV-' 1 --' V A V .gg .V V dw V .ygw4,y,.,.fi, L . ,i 3 ,..a..W,,. Q S, Vgf q., 5, ,. 'if QV ,qs 1. V -.,.v?:5?si?i.l M y . M If F fggx w W1 4 .EH 1 ' xw Yv'X35g3r,.r"q,w 'BM ' Vi , Qwif V' j, ,Q',Q' a gpg I-'wg -fs 'j . . V V ' jr' 1V,f'.. V : V t-gVyigffgT3..y-1 V5.3 T VVVV VVVV . H . wifi ...wi .. . iff TW' 2' .V -er" TV'.'.:I - -V f'-Eff '1' VV L VV 'ap ..1 15" , 'Q-S .,Vg.. , ,. ,. , 'F V ., a'vP,,.VV5H.. ,- L. A .V -Qwgf-..r' .. V u....A .,:....--,.....-...V xv: ,hr-Q ' 4-g m .V .V 5 - V V HH . V .11-'1'V. ',:-QV .Q Hwy. nf . V.. .-gf.-QV., -- .. -z ', , f. , .1V'we ..,'f i.VV..:.. -V . .V ' f EV ' Y W' 7' 'V I.: VV . ,, . .V.VV,VVV ,. . . ,WV W, ,gf ,Q . V?g,g,,,.Q..1m ...aww V VV HV' .VV .VVVVVVVVQ . if V a V V . V V . V . . ., . , ,, ....igq. ...ga L 4. tg. . ., ,. 1 .. . , 'V . . .VW . ' .1 f,f'fV:VVc-f. .V 1- ',.V VV-,PV .Q ', , ,V P. .i'-'-f2"'i'aV -'w:.V V!-2 '1Vzf9V'55'.ff'. I :?3V..I:f3'VV',l , SUV V '. .1 VVVVZ 'W V.: 'WV .WS Tm ' 43 A331112 . .-92 ' 5' 4 , ,Q .- V .Vw .s'i2,im15'mE-GV,Vrf'-fV'4i'V..i.1V.?i-V Vim" . -VVSVVV . , W' . ,. , VV V: . ,..'.VQf'V. VV V V-Je w.. ' V' XIV . , F' in Aff' ,VF :V aww. ,wf'5'r'eV., ..,f,.V .. - 'LV::..VV.V1V W ..,,. V... W .A , uf V. w V., gE4,5i.,...,.,g1.,g,2Lngi,ia., ,.2.5.,,?g.gf,?J-.V,V,.3E:f,,5,.L.E.,.g .V QV if It -VV' V V V, V .swf 'f-'ak 1- -7 1, Egg W ,M . i ww ,RJR K1 ,.., . .'9"'Qf1:-2,231 113-m . . ,, .A t4 arf 'ff ww a qw' Q,"'xl'i5fi xiii-gf .Vgyt ?,',,,5,H Q V 0 0 5:3 . "M ' ' ' " ' V i wi-I ..: V 1 W' - .. '. V 4 Q' 'F -mipiig. Ee, ,.g1vK. ,155 'gf' ' Na m S Vfmgv f ww 4 ,xg Af 92' L has A M K A K 42 ff V- 5 5x'R',4qVE,su 'H ff Q7 . mi.. Q, .. .3 2-1 ,.,. .. .V . ..V..V.. J, Q VV 43 . ,. A .T , N ' w w- . 33 V- wg.. .V y M "E "il 23421 .M 'z 4 ii?.35Vi'i' ,ffiwiw . . . .,V . 1 V, V . V V. .,-V . .V -. VV .. .V VV'.f.eV.V.. ,,, V.V QV ww V - ' 5 V V' ','?"k,,. V, 55, V . or 1 35' 9 V ,. QV, W . PV VV ag. . 17 , 'lm3EgV74wiVg15 51 M., 11 . ..' , V ,,5w'i21,px:."JVgV.f'iV,5r- JV.,v,k-s..,.'E,...W Mfg., . vm- .. , . . .. . V ,V - ,. A VV.V..VfVFJf A ' V i- -VVif.'fV ,gl ...3 . ,., i.N,,,4 ,V .,w.m.,..M. V My ,.. V V , V. 4 "iv V. 's'M5f3fi4V2?QVVQ'f.2V 'I' '5 ' A " 'E' X . 1. , ,V VV1 nww .V V Q , , 731 ' J. V ..u'-- 1- 3, kmw i L. W 'VF k W . . , ,M , Fm? t L C x x ,sr Q f M' U.. ,agi 'T A iw V, V .V . 5. wx- Wvim ..2 rfVC.-1' '-.1 - . V, d 'mga di. 'Q Q ff V3 '54 A fr '- 'ffl .-Ts: .H V V.:-. " f JU .1 V' 1 24 1 V-1 ' 5 i , . Q.. , .. A-, . ,. , I LK V4 4... Lmigg- . A-. , ' QQVVJ c .5525 " pf? V .ff:,ViA :ijt JI. k' :AV il 55531 : - . .2-V V f :. ' " ',-ar " 5 . ,. ...VT 'V . ., , ,-f V ,QQ-'QA 'VVVW m.1,,5.z1, V, .v. I Mr W .mf -' Vw ' , -b,-- ' ' VV V .Q 4 V f' Q, V 9 P? V., ,wanm .VV 5 NVQ.- my . , ,V V, 2 V 'F ,V V ' X V' '..V. M15 Vw? Ai' '31 Vf in ' ' V": f,?.:, V". , V .. V .V -.1Q.s.V,- V f-'gran-v.Vv'e.'Q Fi -1:5 . V V... ,V.,WkMV,.-. . . .. . .Q V I L. n V-nu, Vw .gags W V . Q . .bi .. . Z'-fQ1Qx:5:rM' 21si,i.2.. ' ' .p Q .. 2? ' . V. ' "Sf Vg V ,.,... . , V .. . .,XiV,. l ,V-, X AH, Q. V k ,Etu :,,k:'?.' .ll ,,,!-2. ,xg Y I V .,. , ,CM V W VMVVJVVEV Vane! .. W' A . . ., . V .F X V' k' .V.V.,,..5V" Q' 'Q ...,Vh. AV I K? W' ' AF MQW ' F if Va y 'X - 549 '59 A gps? 4, I '4?iew'Zf:4,.v?V1a?Qgf.' fag 9:15. V.. , wi? W Y f 1 1 -5 L aff if vi-imc W lf, ,Q Q V f ., , ,. . .. V ... xg 3.,,y.,,,32g?miVk g M L V fr E ask , 5. ,gf Q y V.. V V V , ,J . . Q .E su TQEQ, W4 sk 33' 4. :J V '+ K X " . 'nn V 1.-. . 5.3 A 3.5. Q il .1 yy x 'fm , R' Q s .pt ... r .fi . ,M ,W , , 3.3 .yt ,,A,. ,Z , V2 u '25 'V' 1.2 fr V ,W 6.. ua 'V EX ' r ' ,Va , V , V! ,eff ...V f f f .W 'firm E 'N at pd' mf 1 mSGi1f.f'E!2'F fwsifga g' L ng? 'ie ,, ' A Q iv if 4 E, 75 41, .VSV 1' jj Y hmmm ' 5 'l X , Q , .. 4 . . 2-. ' V xtv ' - 'l v v vu- J J' Q. V . , -L, . :VV . ' 'N' Y 'V 'lv f K 1 .' V f ffl 1... -1 ?".gi'15"'?3V .sf . .. ...VU 4 L . A . M ,, Y. ., l. , ww .. Q in Qi isgfitw.. ' EV i gnc. ,wg Jig iK ,h A'.EgxgpEV3v:?f5.f? ' EVVJVVVV . -P wif V1 a '12 ,HMV img ' ,QQFPVJ VV 1 . VV ffikm I 'VM as QV 445 M VL , Q . , IVY, uni? .Ti ' , . Lg. H ' v 'MQ-Qgx if,f"'V??'f'i - L V ' ' W... i f . ' I ,' V V V V fi V' ., .r..V. V . m f . I 'XI' V Q Nw V .WV-. VZ . . .M Q1 E , , .. , 'V ,Max x lrwivf .Q ' Wi if ,fx S "MV A, .V - ' V 2 'f V-1' 1. A ,. vi 5' V4 if fi-aE1i'i'QT555w - V- Q62 VViVzV9:V1V.VV , iw. V fem QQ' .. 'V 'V E., :VV ,Z H .ll-V 5? gif. .-V' ' Q.V.H..f. ,V - . f., Q., ,fix .Sw V. 1 V 'V , gs? V fl fU.7'V"Lf,?2 'A 1f5""',,. "'i.? 5?.i'?'1 Aww' is "Y s"'V'f. fw 4' ' VV? 1.31, .9hQV1fQi.Q,g Mfmra V.1,?',ggS!1 4Wi,v:5m,V?:fag.s-iz9.,:,, JZ. Q Afygifn W V, V5E:rVLf,,3.2i, mp... 5. iii.,-1,yg.5..:,k5m!.'Q -5,333 . it ' 'g f , Q F. V V : -' ,: VV . -ff gi., , 2 if at . ' VV '1: , VggQs5fV.y'K f ' ' V' V . " asv 'emgaf-biy"V ...2 ,' V V ' 1 ,. 2g an ,,.aV ,ng ' f- mfg. Vilif gfgg g . VVV W , . gg gf + fe Q wg V2 za- .sm .g,g.s?fwV'Z53'S' 1 my K. 15. 5,7 V4 WV 5.133 Q? M gg E .Hipaa " Q: EIN' 1 V.,594"3if K: wa E VV' V .is A wk, E if we 5 .3-Qjz4agq228i ,. a 'V, .1 1 3 x 1 Q Y N. ,ax ,gg-TVVVf.,,?. , ,g ,Ng ,'- f . VV :fV4,,' ,,,, V- VY, - V QT ' ... V - . ss iff. 1 1 , .ww will v . 5532 7 hmm fv 5530 !le,ij'4 'af ,, V -xg xg? tv: NH, ,fx g,k,,s,. V35 sf V .. V-. .M 5 Q., +V . ' Qf.W5.L35gSV ' L as f ww! nes V Q J ,ne-VV. V? Q, ., 1 . 4- VV - i ' .Q , W ..x.,h,.,V, 35. Q Q, ,, V . . , ,. . ' :-V 5f'1i'fJ' 1 11.3 ,rag e 3,4 im . ., ' ,,: V, ,A 3:1- V '- ' 2.Jl1fg'.:.',vji N. 3 ' , , .- ., .,V , -4. .. V , MV 1- V-V V 151. VA sm,.11,V,-VV.5,... V 343 5 53 "Yi Wg: .3 'E ff ig Y V-' 'L 5' ,, , ff: "'z-2501 5- -yig M fffasfhfl' Aa if lea" ,, uvfgifffy D, ,Q " 5 L A 5-4' .5 ,tn-rt, Kam.. ,Nm , . . AV- -5 .. . v. uw ,. . V, V .-.V ,. . ., . . .. ,, . .,. ,VM .. , ..,.j..,., . .NVWV 2: .J V, "" '. f .jggi V I .gy 545: ff-.X .isa . . ' A V' ' A f ,- Q C tw. rigimgigt 1 l a i n 3 fs., 1 5 1 4 , , .ikglfggg ,QE ,g3l,,3f'f2,..w3fW ,Y 53 331915 Q if-11'945R f',zVt'5? if? via, ff- V ' M ,fig 1 W4 ' 3' 17 api i 4 .MV as LQ: Vqas.. T iii .f......iiz, .aa- f A 'S f 4 , W 1 V. . V 1 5'V:,W'5. W3 VN., ,, L was ,V .V "WQifi'M?Vg ' ,aQ,.. 2, . 5 . V.2zgF.1:f2.. .NV . ,V . V V ww .asf fi2xl:Q?QiV ,, ,, V11 .V , f M7 ess- im n -V Vim VV' - 3 , V H. V. um 7. M f"- ,wggifs . ,QQQ .. H. MN was ,wV44fVfW5gyL-...V In i Q M 0 E V1 3-HV 'sf?13fVV'V..V?Hl'Ti::i3i ir. V' .X V 'I X' gg "WV ,'3.':" 2 1 7 a,, 3 'Vi , . . ,. . . . i V ,,,. V , -V My m.VQgV- ff?iii-- . Q ' , . , j ff 2 1' LV U. Q33 7 5 Weir M.. my ww .,,,AQ,uh,E5g Wm T Q VV 4' VE F y' Vfifwfi if 5 " if ha ' fb? V' fmw f -'s ": HV 3' 3' I, uf? Y V,ieV.f,ai: WW jw'V,jE . .1 . - , ,- -Vv. , m.,2,..V V ,sw-Va -. VYV .V , ,. V., .-,f.1,gmVV-'V M. i V V .,, fr- VV -Vr. V.. VVgq.',..f, . 3,VV . VV, e.:.,V..V .-V 'qt 5+V.,.V Q -V W f ' Vfff-z. wa w...4,'fV fnw ,mi ffikggfgi, 5 '.,ffZ'12,,,,,, 'WV'+P'i'wm..VfH . ..,.,. .. .. . .. .,..,,,,,. ,.... ,. ,,,. .. 1 VV f 1 is ., y -Q M" .V V 'QV V ., , . . M .. . . . .. ., . ..4.,3,,,,,.,,,,Mge,:.,..,,. 4, ,X rg- ig 'Zh 12353333 EH, AQ ., Q up-S: 1 . W. ' V3VV.VfV..V 'lf H 39.5 3 1VmiVV.V.a -V V V V W1 7 ' 'vw - -1 .-V..+V, , -szV.'.,3-'V.V3?fVVl.'a,'v--fm 1 f..-HV. V, A VL, V VVV3 M f Q' " x ' Ei ???:.V V.. ff 1? . Q E393 M ' :rr 5 i" 'i 'f .K .. VV ,V-' Ig V. 'V M V. ff . .z. -V 'V' :rj 'S 3 ' 4 14, 1 ' ' f Y 2. sf "'- ? 1:34 -f 56? 341 1 5 19 . .V 4M,f4' V V V . S5 3 'Q- ,. VL? . ' x HL , L e g .f -.Vp Q Eg ' I ' 22 1 fl 'X Tgbfgfzaf ifiii if. I . ' W' 'f Q . 4-Vfzlw V4 ..V.'g,- k . x Q V 9. , . ,M ,, w 1, Vf ..1 ,Vwv.VN'Vz x4mz?"J. .3212 V, .. J ' , Y, ,a-...f, .,,qV, , 14:95 MA- . r' f..+41'5??e . if 3? W5 VW. 5' - ' aa. .V .V 32.323 Q32 5 ' g wV ?5VVL , Wi, 3' 1 fa: sa ww , giw., ' Q V i 'qsi' i 1.4 E I 1 :Lx ya M N M j .,V, . V .3 Hz, 'Saw V Vi Q' K " 55.41" 'V ,.. 'E 2, VV V- 'P VV if fi Q .942 WV 'V 5. wf ' aw V. ,s22VV:,.. ? 5, ' , 5 is 'L ff 552.2 f V ix R w , v V V M AM .V 4. .. . g 5. is 4 M.. N yy QVHEM, V J 43, i QW 31 V45 A 1-QE.. A -V . .. V, V2 Vg Im 133.35 " . V JV.. ,,. , , CA . V if ' D V. .B r an YVV.. 'VWWQV Y... W . . ,, . . V A Q ' f V.V. . . ,.', . ,, ., ., A W,,V . ...QW . . Q 1 V V , Mg... V .. 2 . . .iff ' U N IEE' 4: ,LV -' ' - VU' VL, 1: 1' ' V: ...M , 5 ww V' Wig? V " 'V "F '.',L -V.u'i:"- . V.. 'V3:fE'3W Ge' , is .QE ' Hg? ei .3 ' Q. fi. W 2133-m 'A WV is 5 ,Q ,3V.w --xm,,,..V va VV , M A 1 V, , ' w , 1 1 11 M- -if.-c QV" , .p .wi 'V 1" V 59. egqifm .V V - . ,I Q J " 2 i V, V 44, 'ig ' 4 ,QF .. 5, ' VV.: . V .V kg N ,Va V A JVV .v.f'f,ffL- . fm . ,V WV .J .. ., . M492 ' 4 V ,r V-" . V ,V , ...,, .. V V.-,-V. .. .. ,, . .,V',gVhV1 : '9i5,id'1.5qElgj.L2q.Z.TT55?l'.Zk 'VZSVEM-7. V 'Q 4" F' 2 ig QMVM., ,. V V., ,HQ .. LV:E5V'Q,Vf'1 f .. V.. V .VV1'.V,,., 5 my V-ww -V -Vfmfgtjiq 7 ., ., v.w':, :QV iz' VV V- V- fs, ' .gg gf., V ',.... :V 'V-,. QS v A A -.: V x wr 4 .1 . . , A 5 . Vwvf-FV.-' 1 , , K . K, 9.9.7, 9.,.,,V,we,..:,,.m..V . ,V V W . 1 VA -V-V V' 1VI-at 1 . iv WT rs.-AZ., fif.. iii? V .1 1. 1, ,VV- f A - V.-3,3 . V Vsfwesst .F V VQgf,V4:Q1,L3i, ,VVVi . V.. . V V Vw I I V' V155 . V. . LV. Y . Q3-2. aV:.fw--.- - I v.. V ff?-i'. ., .wg - Q F , Zi? 13, , 1-,p zus Vg H 'A .. -Vg.: '3 an d m fg., V .V 3..::: V F . A . - j fs! f . 1 as Vw , .V V-V V. v ,-:,W,..:.z.1..V X .pV2J"W4f?a -JM. J V,,V.4,935?4,,' 1. L vs: V, ,-.Mirage , 2 gg. V V. f , VV -...V W V 5-L ,V q..fr.mnf3.2:g,k1:5 , I, K .... .V Q ' h .'.,,n23i,Q 22, ...X f ,gg ' J' .Q , ,V,V5 4VfVi .'qfgJQW,,.LV. VM, 5,11 32. Uk -JM? 5- ,1",M':Vv-"'1iVQQv3??'1i M , "W 'A V- Vei'1Vi,r,E!Wh'VV .555 :wr Va: nw. 'af'V'V ,ff'.'-yvif ,. any? V '1- .mf-,imc ggi.. 'Vx ml .V.,,. X t margffwfyiif., 5 VA E yxgelfx .Ss?5'.. I .Z fV...L,.-g,14V,g,w ' 5, 5,..5,..,.. ,H zw..,. L.,.g,f 5. . 2,7 2 .1.3 , Vw 4 I ,, x ' ' " 'ew' C. ., V V I-H V iq V V-fV . f ..-wx: V ,- 5. if sg . :MM .. . . V ff, .V - Ui.. A. H gf wi. r 51 V? 43' sg' 2wWg'3V'5g'1 . H511 V.-- ,zf9.1':w'!fb::Vf , aj... .., .f f .4 1. .-, 1, .,.V ,,Vfg.gS..2k g ., ,V 51 5 ' V S4 E Eg 534' ' ' 'Gi M ' ' f ' " '.'fV1.,g,1ww..Sy.' ,ii-.3 Fig V S Q 1 gfmxngz V V 'I tin... i ' ' 5 1-,gi 3. SQ? t dif ,gli EL-5,.v :rg f. Y ff is iiqirg ? n M'Ha1 E ? ,f?g .rv vt 'J 85? 25.51 VV ff' " '21 Vw p f QQ - mu, . . . . an 'W' 2 A 'I f' V 5 5. 5 QYAZFWQQ gg? J Q' ,Qi wg' . ,553 i . V avi 2 J g5TiY2TEfif5 3 .V Wm E Arg msg W R V ,-, ' if -l.vViy 'fiezfi -fV.: '. V . ,, 5 4 , ' " ' 31 5' V' 26. 5 l . ' bg . eg Fwy if 'Y ,55fi'l,Q b?V'w.y F mi ,T-lsr, U 1 ,V :V . VVVV , ,V V ,.V iff ' A ,I S+ e I ,gd-Split L. V My has 1 F 3 gg i ' f QVZ' S fi v - jig? -H: " ., -A V. Q: f ff ei, . 5 49 'Ls-ff W W'zgS:5' iii 3... J., fs . .zVVr,,VVw .E 9,3 Vu.. r 1 V,.f,. V . if A 'rf' 255 5 7 5 is A" Q9 ' wi. .114 45. VVWWVRE., " Q. V 1' ' K Ev . V- VA "ff: ,, 1 . -V.. PM ,.., . ,. , pf .: .M arg ' '41 :V lk ' R X W if "V .Ll ' V - V .zvfg 5 . Mfg V 1,43 Li Eg' sf a Sl VQQSYTWE I iv V V' 4593 :Mig V ...md .V . V W xy. VVV Fiji ', i s .gg W .V sf-.5 EH, v V 4 A ag! , Q rx. X 1. If V m 5 :gg tv gi, gat , SQ wat 59 if jg Af, K? xg 3 if if 'Fu fir?-V-Igzfgff figgj :Fai A .K .., .f vV,.V., - ig 4-.vfgx 2 P V. 421 Q 'Q 1:-ig 45, V E H' J V2 ,351 5 ig? jrxFf'5a"VHff5W H TQ. 'V V . V VV... i i e M? f.,Li . ri ,fix 'j Vai? Vgfwf . H Q: 3, fi 1 w QXQV. ,V V ..V,.-.1 ' if. ., :Vi 'rg QV. 3- ug :V . . Vu. .W V fl. . -. 1 4 .V M .-gf 1Vv'+'-Vfifwz fqff w " 'V 'K A' 65 tx " ' ij'?.ff'fkM.f.Q?M'2ffl., 95 ' 4-' 'L' ' ' -ifmf 11? ' fm is -?Q.3f.. , J-A Aw 5 L 5 V15 mf? ,J rf at h. , J iw M vu+ aygpgw ye, ag, .if - ." 4f2. .V '4" 'QIQf'.n,Q, ,V, '- V: V ' .Z 'V ' VV. -. VV . -.-ip" . V -:- -9 'W 'lfg j V 4- r . 5 . - "5 'Q' ,, .:. ' 1?."'? f A A . ' 4, V.,., . . ., .,I,, " , , N .,V, , 4 . - ,. ,,,,w.,...... , ,.f.W,,: f.V. f, I -V ---mmf V q ,,M,,.,i. I Q .. ,,4b. g 525V.,44-:V , , ,gf ggvgg 1. 2' QV? Vxzaveiaag, .s s -V V' . V V , . 2 :31 A Y - .ZV " ffx.g Y?b:k55f E w QM! iiiifi . , 'VV:.1ae . ' 5 , gy, VV.. jp. ...gwka , ,L 5 'E' . 'A V... 5 V V , 'ETF i w? 1 , Az 'ffl' 1 51 Z 2' ., H T. . - - 4 7 V1-gi g VVJV ', , . :,V. 1 '-.:' ', Q' W. -z "-rw , ' V' ' x ' a im V5 .JZ ,2 V . J T 256,541 eq- Vw 'V m A .V :iff ,Q M R3 5 if H XR' Q95 4 sgfifgwki S ig! X V 332, .W M, k , ' , :V A , V' Viiga, . V . M ,. ,. 3 .V V s. , - ,Q ,, . if V2 M SV V 2 'PEG 4 TWP' . J' 4 . , W N J .Fig E 1 ii L V... Vw Q -.VVv. V V.. ., .,f.V. V V . G2 ' VV"-Ji '- 54 if ei? Q Lf . V, nib. VV 1 , E its sz, ligigfp-Vw ,Ei 'M 'W 5 gfgarwafi- .. U2 ' :,Vw.,.V.1 V. VVV rf: Q. Vg.. ?gc1m.g:.4'f'e6,:wnw VV V: :i'Pi'?m,i"5 "li mi" ... . v ..9,f,V3L11flzg25g2e,Q155 :Qi,4.,2.HE?V4,?WLc W " E figwg gk, ze Nfvw. ii' V ff . 5 41 :Ffh "' V ' 'W suv ,V , V,g..,V,, :V 41-V,,...... Wa. , Vip-QV.. 'V a.,.V,Vu-0. Q" xc 1 352323 X35 2,5 LQ f 'f"'V STK QV .VV .Q 5,5 4 B 4.f:,', g -gf A5 0:3523 www? :ik fe U W ww... ..-.,-K 1.1. V: JW.-93. QV. M me. ...V ..V. ,,.mwVV.....m,9f,.5.... Vg Vm. .j , 2,m...V 'Y , .. , sa V . ' fm 1' .can- .' . f ur V x wa V.. . . , W. ... T2 3-in .Vs ,gggcg fe g yfgufk- V -.fwiea .I ' ' 1"Qr E:,,f, asa? P? Sfyiggnfm J ggwg.. , . .::f'.wwV 'mx VV- 11 1 4 V V: . I.. .. V , i g .. contents We' '7' Introduction ILL6 DeKalb's Beanstalk .... . . .148 Crisis--Higher Education . . . . .154 Your right to vote .... . . .158 Preview '72 . . . . . .160 Reflections ICJ! I I0 r' Q Er NlUfans ...... . .162 The Duck Story .... . .166 Harlem Globetrotters . . . . .168 Homecoming ..... . .170 , What's your gripe . . . .172 7 2 Qrganizations I77 Towers .... . . .178 Photo Graphics .... . . .180 Northern Star ........ . . .182 Religious Organizations ..... . . .186 Memorial Day--DeKalb 1971 . . . . .192 Music Organizations ..... . . .194 Professional Organizations . . . . .198 Honoraries ........ . . .202 Political Organizations . . . . .204 Academics 209 College of Business ....... . . .210 College of Education ........ . . .216 College of Fine and Applied Arts . . . . . .222 College of Liberal Arts and Sciences . . . . .228 Research at NIU ..... . ..... . . .241 Greeks 21-L5 staff for winter issue: Editor: Review--fall '71 .... . . .246 Most Notable Greeks . . . . .249 MARY PIGNOTTI'-sr' Homecoming ........... . . .252 , U Sorority Girl: 1972 ......... . . .256 LBVOM Emo" Rise and Fall ofthe Greek Empire . . . . .259 LIN DA PROFETTO--sr. Copy Editor: ANNA TYMA--soph. Sports 2Ol Photo Editor: JOHN DZURYAK-- . sr Big Time! What do you think? . . . . .262 Introduction-Conclusion Editor: Efsgstjggunir """""' ' ' MARK '-AMB"l'- soccer . .Y Hzlfnu' ".272 Cheerleaders and Pom Pon Squad . . . . .276 Reflections Editor: LUCY KOS-'soph. Sports Wrap-up ..... Organizations Editor: - MARLA MILLS--sr. COOClL.lSlOR 282 Academics Editor: GIGI MCCABE--sr. Voting - ' u .282 Fall . . . . .286 Greek Editor: IVY LEVENTHAL--sr. Sports Editor: WEN DY JO HARNISTON--jr. 41 , X 1 I 5 . . W' I, 'K off: M 1 f Mf y "',fQWl17'M fff, f fy fn!! ,fyfht W A ,fff:ffffQQf1,,yI If X f ff' 'ff ,H 7 'ff 5" fl if Dx! I ,uf ft Q j ff" i f 1 4' Q ' f s f A - I 1 f 4 U ff' swfnf ' Q -1-4 X X-if fjf Q 'sggfi I V! A53 X A . X x X K Z, ' I f,- Q k Ib? ,f N XZ X. V' . Y ff .ar K 4. ' , iff ,-if . - ., jf- I I I .V N , ,Q-ng Z "WK , 'ff "- -if It 'M Vg. ' ff' i ,zen It rf' , ' ff! --3 'if' ,T-:A 6 I , fj C' 'fo ,V , ' -L ,X Encounter Issues a look at issues on the minds of students ws.- lssues. Everywhere you turn there is an issue. An issue that turns into a crisis, or an issue that turns into nothing. Yet issues must be confronted, no mat- ter how big or small. They must be challenged, faced, encountered. An issue--Are our state colleges and universities being properly run with the funds they receive? To- day, this is an important question as well as an issue because of the lack of state-appropriated funds. How did the university get so big? With its growth grew the problems, the questions. This question of growth must be encountered to understand an all-encom- passing issue. How will 18-to-20 year-olds affect the 1972 elec- tions? . . . Surely another issue in every politician's mind throughout the country. What will result? These issues are on the minds of some students and they will affect all students in the future. We must encounter the facts, evaluate the possible results and see what could be. Then we must meet the challenge of getting a higher education despite the critical money situation. Show independence by casting your first vote for the best choice. What will the future hold for the new voters, the elections, politicians, state colleges and universities? Only time can answer this question. fl '. 4' 9 4'Y"' q msfaiilwf 4 If f 0 1 K , 11151054 n IIS' W 7 ' r avfqs3'-, f 0 Q ff' I H29 4 1 DeKalb s AIS Qfffff 5-'Q . Q ow - Q--' .7 4 Zi -1NWf50" Why did N I U Grow? Q ' Q Wk I alll A You go to school here. Stop and think sometime, "Why would anyone want to go to school in this V , cornfield? In this wind-tortured flat land where nothing much ever happens. Why, it's a farm town." ,J Yet Northern Illinois University has grown like that LZ fabled beanstalk in that old-time fairy tale. For 73 I 5, years, its branches have grown, but why? if ,P It is important that we know. Because with bigness A f A ggi' in size comes bigness in problems, crises, achieve- 95 ments, accomplishments. We must know why it has 0 grown to understand the problems that face higher I 0 y education, for growing pains always add to the list of 5' an I growing problems faced by a university. f ,W 9 W I THE SEED ISPLANTED . f 'f ts D It all started in 1894. In that year, a bitter fight I, 0 1 was in progress over the location of a new state j bf- normal school, that is, a school which offers profes- 0 I 0 sional courses for two years in the training of grade Q-4 I df, school teachers. A But how did this school come to be located in Qt' Q 0 . 9 Q DeKalb? The major force behind this city was Clinton 'Ei 7 Q8 679 H Z 1 Rosette, an early editor of The DeKalb Chronicle. Rosette, a staunch democrat, didn't hesitate to talk DeKalb's most prominent politician, Isaac Ellwood, into supporting his college plan. 40" 9s 329 AQS 1 'fig I Xl fa! f 7 A Qs, sf' X, ,,,f ,ff 6 ZH!! V 9 Beanstalk by Helen McCorkle fu-4 X X W 4 M9459 The Chronicle gave much support to then-candi- .294 7 3 'V r, fj' yy, 522' ,374 ,ff ' if I f'ff.,"f!7z.A'I f ' 2, ,f i f b --., I - W V e We-P f 6 Vg 1 if 'Q 1 ,,,i,' Al y , 71 ' I . Qi 2 r" I f date John P. Altgeld, who, upon becoming elected governor, offered the editor, Rosette, a job for his support. Rosette suggested that he be appointed a trustee to the State Normal School Board in order to assure the establishment of a normal school in northern Illinois, specifically DeKalb. It wasn't as easy as Rosette thought it would be, however. There was a similar move for a similar school in eastern Illinois. But a compromise was reached. Both areas got their bills approved, as well as S50,000, by the 1895 session of the state legislature. Governor Altgeld appointed both Rosette and Elwood to the school's first five-man school board and gave them the responsibility of choosing the site. Naturally, being from DeKalb, there was little question as to where the school would be located. 1895--the birth, the year the seed was planted-- Northern Illinois State Normal School. The hope of future grade school teachers in northern Illinois. THE SEED TAKES ROOT 1921--that year brought to the school a new name. Northern Illinois State Teachers College now offered its students a four-year program in education. 0 '12 w B 6 Qu In A f ya . , an . , , gg- I fmilyfmq I 4 A M A fm Zhzm q , 3315" I I I I Xxgs- Q li: g I . 4? 6 V a Z. I if M3-34' ol 3' V 3 A 9' O ew All Xe X4 E .1 if r . ,K ' 'A' in X ag Ffjg N.. P315 El' , , 'i .VA- ... 4g3gr,gv'r'4?A M. ver? D 5 A 2-U - . 13.5 7 gr' wg! ,, f' 'U X , , lr .-ii A' : ff A ---"' 75 q i When the seed was officially planted in 1899 lwhen the doors of the school openedl, there were 200 students and one building. In 1930, enrollment jumped to 700 students and six buildings. Enrollment figures stabilized until World War ll, when they took a dive . . . the students went off to war. ln 1946, a grand total of 581 persons found their way here. But certainly, the seed had taken root. lt was now ready to grow and grow and . . . THE SEEDLING GROWS why niu grew The war was over. The troops were back. Veterans swarmed upon the college in droves. After seeing how advanced other countries were in science and education, many felt they must play their part in helping our country stay on top. Several had been planning to attend college before the war. Their dream was now a reality. Others may have realized the competition for jobs in the civilian world would be stiff, and that they needed to have a little more to offer their future em- ployers than a high school diploma. These are some of the reasons why Northern Illinois Teachers College enrolled over 1,600 students in 1948. Quite a jump. A real growth spurt. Could Northern meet the challenge of this growth? It had to, for after all, it did con- tinue to grow and grow. ...AND GROW The 1950's. A sputnik satellite was launched. The United States suddenly feared Soviet oppression. It realized the only way to pro- tect itself was to stress the nation's . K 2 .,.. .. scientific resources, and "keep ahead of those Russians." Does this seem a little unrelated to Northern's growth? Well, think back to the time when you were a kid. Remember all the times Khrushchev was blaring at you from inside that picture tube? How about that new emergency broad- cast system? Or that little buzz that interrupted a commercial? There definitely was a scare and many thought that they could help in combating this scientific superiority. Northern started stress- ing quality education in education, especially science, math and the liberal arts. The enrollment in the Graduate Program, begun in 1951, skyrocketted. From 1950 to 1959, enrollment increased from 2,000 to 6,000. Technological advancement was most important to those who entered grad school. The early 1950's saw the 21 northern counties of Illinois be- come the fastest growing section of the state. lt was realized that the need for teachers was growing. There would be needed some Ns. 22,500 teachers by 1959 to educate children in elementary and secondary schools. Why not have Northern provide the state with these new teachers? ln 1954, the Committee for Col- lege Expansion published a pam- phlet entitled, "A Northern Illinois University--Why?" Besides citing the need for teachers in northern Illinois, they believed that vastly expanded facilities for education at the university level and in state- supported institutions were neces- sary to meet the state's needs. TOP FAR LEFT: The Music Building and the Psychology-Math Building are the latest struc- tures to accommodate growth. BOTTOM FAR LEFT: Altgeld Hall was the only building in the beginning: from which it all began. LEFT: An enrollment increase left housing shortages in the DeKalb area, thus Neptune Hall. V?.E..aE,.t..tt Y EVV fr . 5 El A l :fill .fly ' 9 l rf .5 S ' f-4- f., ' - Q , l l 152 "The democratic way of life re- quires that they lthe increasing number of illinois youthl be ed- ucated to take their places in our society. This program must be engineered today," the committee said. Their only answer, they felt, was to expand the plant and fa- cilities of NITC at DeKalb, giving it the university status with continued emphasis on teacher education. Why here at Northern? There were several advantages that De- Kalb had over other locations. Be- sides being located in the part of the state that needed education and teachers the most, it already had TOP AND BOTTOM LEFT: ln two phases, a new University Center was built, totally financed by the growing student body at North- ern. TOP RIGHT: No, it's not an airplane hangar but our Fieldhouse, antiquated by to- day's needs. BOTTOM RIGHT: Can you re- cognize the future Grant Towers shaping up on an expanded west campus? ls why niu grew nine major buildings for a base. Its faculty of 185 provided a strong foundation for growth. Also, land was available for expansion at rather low costs. ln 1955, while the movement to make a university out of Northern Illinois State College, broadening its education sequence and offering B.A. and B.S. degrees. ln 1957, it finally came. After Governor Stratton signed a bill pro- viding Northern with S8 million, the college took its final name-- Northern Illinois University. The '50's marked a rapid growth in enrollment and construction. Un- til 1950, there were only seven buildings which made up the school. This decade marked the construction of 13 new buildings, including the library, Reavis Hall, the lab school, the health, speech and hearing building, the fine arts building, university apartments, the physical plant and a fieldhouse. SEED GROWS INTO THE 60's Northern's enrollment just would not stop. Students flocked to De- Kalb. Enrollment u increased by nearly 2,000 annually. NIU was fast becoming a "Big Time" school. In 1961, the College of Business was established, drawing more stu- dents. 1966 saw the birth of the College of Continuing Education, the grad school was growing. Like in the '50's, in the 1960's there was another building boom. Classrooms, dorms, offices, a health center. The seed was almost grown to its full potentials. TO IVIATURITY The 1970's are here. Enrollment at Northern has been stagnated. A Master Plan is now in effect to cur- -1, xx . tail enrollment and stress the social and physical sciences here. Applications dropped by 20 per- cent last year. Associate Provost Wendell V. Harvis stated several rea-- sons for this. The university's scho- lastic reputation has been growing, and he noted that there were fewer applications last year from students who wouIdn't have made it scholas- tically. Riots may have caused parents to influence their children to enroll in smaller, more "sheltered" junior colleges and universities. They are less expensive, cover senior level The Norther staff again wishes to thank: The Northern lllinois University Archives and its director, J. J. Bauxer. general education courses and are usually closer to home. Has the beginning of the 1970's brought NIU to a full student ca- pacity? Supporters of Phase lll of the lBHE's Nlaster Plan would pro- bably hope so. Enrollment, courses and degree programs will be lim- ited. At a time when money is tight for higher education and getting tighter for the future, problems will probably continue to grow. The problems must be encountered, de- cisions must be made. Maybe lVlas- ter Plan will help our administrators in the times of the "slim 70's." risis: higher education by mark Iumb Crisis, a harsh word but def- initely the situation of higher ed- ucation in Illinois--a state which has a sales tax, cigarette tax, income tax and any other tax you care to mention. At the same time, tuition at its many state institutions of higher learning continues to rise. The main problem? All agree it is a fiscal problem. Northern Illinois University's President Richard Nel- son is fresh out of the business world. He knows about finances. Nelson commented: "Last year we had a 5 percent cut in our operating budget. With inflation, the cut was closer to 10 percent in impact." He does not favor these cuts: "We can't sustain many more of these cuts without a very trau- matic effect on the university." ,xx fl ' jf-1: S, ' Q ff g 'Y 5 ' y re ,, T ,ig 'K f .Q-.xi 71,163 iv A' E xt ygnfwyf 'V .:' " l .X Zyl- ,X :Ny my 4 I' . X " Q 1 21 if ' ,is fr 4 f f 4 ' X A YQXQQ ?' I 4 GUY. RICH AKD , OGILVIE The budget for Illinois' higher education for the 1972-73 aca- demic year was released with few surprises to college administrators. All were expecting cuts again next year. They got them, even with a hike in the budget of operating ex- penses. The illinois Board of Higher Education called for a budget of 3587.3 million, an increase of over S36 million. This is the smallest hike in 20 years, the minimum hike Gov. Ogilvie told the IBHE to ex- pect. The board cut almost S28 mil- lion from some programs so the provision of expansion in other areas could be met. The biggest blast the budget got was from the University of Illinois where its president, John Corbally, called it a "cruel fiction." He went as far as to say that such a budget would surely reduce the quality of higher education in Illinois. The Illinois Board of Higher Ed- ucation's director, Dr. James B. Holdermann, lwho released next year's budgetl agreed with admini- strators that higher education's big- gest problem is fiscal. But he sees things a little differently: "Money is not only a problem but a challenge. We must carefully and critically assess that which we are doing and determine whether it is of a higher priority in the face of the needs of society and the new kinds of students than what we've been doing." Holdermann defined the new stu- dent as one demanding a better quality of higher education. He says that it is always tough to get the university to examine itself, and finds the university more conserva- tive than the church and very hard- headed about self-criticism. He added that the toughest problem to overcome is this self-examination: "Assessing our total resource package in an attempt to meet our needs . . . That's tough, and I sup- pose for the 70's, that it will be the toughest" thing we have to do. President Nelson does not think the money problem is a challenge. He said: "lt's clear to me that we will be cut back so hard that the quality of our programs will suffer. Classes will be inordinately large. Teachers won't have support in terms of secretarial help, travel and the use of telephone services that would meet minimal standards." The cuts are hard to take morally and affect teacher performance. "We're in for some rough times," he observed. Nelson is skeptical about the Pictured above, Northern's President Richard Nelson. Board of Higher Education deci- sions. They are isolated off cam- puses in offices in Chicago and Springfield. The new budget of 1972-73 brings much evidence of it. Administrators like Nelson are upset by the Board telling them where to expand and where to de- crease. Nevertheless, the Board has done it with what they say is the taxpayer in mind. Holdermann says public confidence in higher educa- tion is low mainly because they are blind to self-evaluation and crit- icism. Program cuts were recom- mended in teacher education, grad- uate programs, physical education and non-instructional costs. Costs of universities have risen 305 percent. Holdermann points out 50 percent of all operating costs are non-academic, including administrative and university main- tenance costs. He contends that universities are hung up on building buildings, and that this is in- defensible. Administrative costs will be cut back 10 percent. Administrative costs are not too high, Nelson says. "Northern com- pares quite favorably with other state schools. We'll take the Cuts. We'll have to get by. We won't abandon the university." Holdermann says, "lf we're spending less than anything, then to teach, we really ought to look at what we're doing." And look he did. Other low priorities include teacher education. One half of the lab school's budget has been cut for next year. lts death will mark the end to one of Northern's most superior programs--teacher training. Over-supply is the cause of the cut in funds, as also is the decrease in expenses given to state graduate schools. Holdermann feels Illinois is putting out more than its share of PhD's, pointing out the 3 percent unemployment rate for PhD's in physics, elementary and secondary education, chemistry and English. Computer services and physical education were also cut back to re- direct existing funds. But Holdermann will not let this low priority system do harm to the students. He is showing admini- strators new directions to take to allow continuous introduction of new programs. Expansion in 1972-73 will occur in state scholarships, health educa- tion, the community college and salary increases for faculty and non- academic employees based on merit. This is a move to get away from old tenure ideas which give the teacher the freedom of speech but also a protection to teachers who have lost their motivation over the years. Community colleges are the col- leges and ideas of the future. Hol- dermann calls the system "a breath of fresh air" to the higher educa- tional system. Nelson and Bakalis also felt that they should be en- couraged to grow. Nelson said, "lVly overall impression is one of good support. They are doing an ad- equate job." y Holdermann especially likes the vocational aspect of junior colleges. He, like Nelson, contends that there is too much emphasis on the bac- calaureate degree. Nelson said this of degrees, "There's no magic in a degree. Part of this overemphasis is a crutch businesses use. Part of it is just the sort of suburban moors of parents who feel it is terribly im- portant for their kids to get a de- gree, whether they want one or not." But getting this degree can be very costly to many in Illinois. Even with all the taxes, money is tight for everything. Nelson blames it on the economy in general and the failure of these taxes to gene- rate the revenue anticipated. Hol- dermann contends that it is the state welfare program's drain on tax dollars. Nloney for higher education ' fx- Q' -f ? X 'frini Y ff ff' A I Ir, T Lg- Sx S, , ff ff f X X 57. , 7 V297 gl f , lr X 077 677 ' , l sf. I , , - 1 f , I - ' ,I l+iQ7'Z" Xy wQC' val f lffwg Jw - L 'fl 'f 42 ' " ' If fl I . . I , I fff ff ,, - f fi - I X ,ln gy ' ' .- 4104, f 'f f If W lv' if f" V' . I I X , 1 , X x I LV "t"f 'ef I. I ff l 'A' T' HHRDER , Haabaa is coming more and more out of the pockets of the student, even though tuition hikes are unpopular with the state legislature. Tuition hikes are very prevalent in Illinois. President Nelson looked to the University of Illinois' recent signi- ficant increase as a premonition of what could come to NIU--another hike. Nelson contends that tuition hikes don't hurt students all that much. "There are a lot of people of moderate and some of considerable means," he said, who "could pick up the entire tab for their children or who would settle on having their children get a subsidized educa- tion." He pointed out that many students drive relatively late model cars and are really not that hard up for school. Dr. Michael Bakalis, the State Superintendent of Public Instruc- tion and member ex-officio of the IBHE and the Board of Regents, sees a tremendous burden upon these moderate-meaned or middle class families with children in college. "It's the students whose parents are middle class who have it tough because they can't qualify for scholarships, they don't have enough money at home to do it. They find themselves in a bind." Bakalis said, "What we really have to come to grips with is the fact that increasingly in our society today, students are beginning to view higher education as a right rather than a privilege and as the society begins to move to a stage of mass public higher education, I think there are going to be many, many pressures put forth for the state to take on the total financing of higher education." Bakalis contends that higher education must be put on a level with public elementary and secondary education, which possess- es no tuition cost. Bakalis offered an alternative to total state support in a deferred payment set-up. Illinois universities are no dif- ferent from the rest of the country. All are in the midst of trying to turn higher education around to meet the future. All may face fiscal problems and other problems but all cannot run away from the future--the problems and chal- lenges. What will it take to meet the future needs in higher education, especially with the coming of age of the Sesame Street-Electric Com- pany media children? Dr. Holder- mann sums it up, "lt will take some kind of intellectual earthquake." And the crisis goes on. f i 1' F' tim -Q .c a 1 7- J 0 'Slew ,f 21? 1 I QM , ?al! j' f, X My sf 1- Wg jfgfl ns ff or ff 9:25 ,em 11141, if f f 4,',vff'fffy7,fff,, 024 ff ff fx W L is f O ' 1 572: ,, 4 ,717 . Zh if ftfyi 7' ' ' A f' 1 at E s L , ,f i, x 1 1 i N 5 X c f - W r VU. .I ! 158 I The Right a brief history When elections and primaries begin this year, all of us who are over 18 will start "x-ing" the squares and pushing the levers. We can now decide on .our new officials and new governmental policies. However excited some may be, many new voters this year and in the future will be taking the right for granted. They will listen to slogans that have evolved from the days of "Tippecanoe and Tyler too," decide on candidates and not know that "You never had it so good." Back in the pre-1971, pre-Lincoln, pre-sufferage days, not many people did have it very good. In 1789, just after the Constitution was ratified, only 6 percent of the population could vote--the landholding aristocratic sector. Individual states make their own voter laws and not until 1791, when Vermont changed property and religious discrimination laws, did rules begin to change, allowing all males to have the right of suf- ferage. lt was after the days of the Whigs and Tippecanoe when Susan B. Anthony's fight met with its first suc- cess in Wyoming, 1869, giving the women their first chance at the polls in state elections. Finally, the 15th Amendment led to full equality. It abolished racial discrimination in voting laws. Negro voters arrived just in time for new slogans in To Vote by GiGi McCabe 1872, by the Liberal Republicans--"Turn the Rascals out." Slogans and the political scene changed. ln the new century, William lVlcKinIey won an election from his front porch and there was soon a "Chicken in Every Pot." Prohibitionists won and lost in the hearts and dedication of American voters. Rights changed too. Some states added qualifica- tions for voters that were set-backs to former times. Landholding requirements reappeared--S300 worth of taxed property, strict literacy tests, and the grand- father clause--a man was only eligible as a new voter if his grandfather had voted before him. Luckily, voting rights and true equality have be- come issues again. Some voter registration require- ments have been abolished, making it possible for more poor whites and Negroes and other races who have suffered from voter discrimination be free of it. And now, in 1971 , the latest step to full equality, the voting age limit has been lowered. Although in- dividual states still make their own restrictions, ac- cording to the federal government, 18, 19 and 20 year olds can vote. So we can all listen to the Socialist Labor Party or the Democrats, Republicans, the Socialist Workers, States Rights Party or the Prohibitionists and their slogans. And if you are 18 in America, you can vote! -, x ,gffw ll ff' we 1 57 ' f f Q N JK , X f Q A 'N i f , , 9 ll, y or 'NH f 1 la 93 1 Q 'J Sr' .WL ,,, .. 'z 2. I 0 f , , 6 ,L S gf e: 2 " Q , I r t i - 2 N tj. Us ' fy? Q l fy f l. if -ea l I I IAN ff:-r-NX 4 X f lxx ii l 1 f. it X fp -S by X ll nf f - - I f f'l 1' xxx X Q X I WI f Xl X fi x, 3 Q7 ff Y f' X ill 1 Q Q l ,l 'J 'Fwy XC-. f-7 fl 1 .l 1 fig ,l"l'il, l -J Preview 12 1972 marks the first year that 18-to-20-year-olds have had the right to vote in local, state and national elections. 1972 may mark the "year of the student." And the students may cause many election turna- rounds and upsets. They may run for office them- selves. And with a little luck and a lot of support from their peers, they may find themselves winning these elections--anything from a Seat on the city council to the office of state congressman or senator. Student activity in DeKalb politics has been slight. It has been slight in all of Illinois. Nationally, we have already seen a 19-year-old in Ohio elected as mayor of his hometown. He has already announced his shock at the amount of graft and bribery that has already been offered to him. Students in Illinois are probably already used to corruption in politics and their activity in politics is just beginning. Surely on the minds of these new voters, when occupying that little booth to record their x's, will be Paul "Shoebox" Powell, the late Secretary of State who chose to leave his estate in shoeboxes and various places other than the regular, recognized banks. There are the race tracks which figure prominently in many Illinois politicians' interests. A former gover- nor is now awaiting trial on charges of bribery, fraud and numerous other things in his dealings with race track stocks. Most students haven't even paid a visit to a race track yet. But, if they do, they just might run into their favorite politician visiting the establish- ment--of which he might just be a part-owner. Oh Illinois! Students lucky enough to live in Chicago may like to cast a vote for or against the Daley Machine. Sorry kids--the Mayor was elected last year to another four- year term. But there is always 1975, Edward Hanrahan, Donald Page Moore, Bernard Carey or Raymond Berg. Take your pick. If you don't like any of them, you can write in Lar "America First" Daley. Governor Richard B. Ogilvie will run again in '72. A LOOK A'l' CAMPAIGN ISSUES He says he will run on his achievements during his first four years in office. Student voting should be strong for AFL-CIO endorsed Paul Simon, now the Lieutenant Governmor, or Daniel "The Walker" Walker, who is probably resting some place now, being treated for a bad case of blisters. Whoever and for whatever reasons, politicians in Illinois better be aware that students will be thinking reform in 1972. We can't forget about the big presidential election of 1972. Polls show the new student voters' senti- ments ride in the Democratic camp. If this is the case, the voters have a long list of contenders to choose from. There's the Muskie from Maine . . . Humphrey trying for the Number 2 spot . . . McGovern . . . McCarthy . . . Kennedy says he won't run. A mayor from New York, once Republican, will join in on the Wisconsin and Florida primaries as a Democrat. And speaking of political party switchers, will Sec- retary of the Treasury John Connally run with Presi- dent Nixon as the Republican vice-presidential candi- date? Will Spiro Agnew retire to the golf course? Yes, President Nixon will run again in 1972 and he could be as hard to beat as the polls say. His winding down of the war in Vietnam could be completely wound-down come election time. A Washington travel agency is getting a lot of business from the president, as he will visit China and Moscow before election time. A big move on his part that could be- come quite a successful accomplishment. There is also the economy. Nixonomics. The Wage- price freeze. Inflation. Deflation. Devaluation of the United States dollar. Decide for yourself. Were these events successful? This will also be a political issue in '72 campaigns. The Results? Who knows what they will be. What is certain is that this first election year participated in by 18-to-20-year-olds certainly will be an interesting, anything-can-happen election year. See you at the Miami conventions or at the polls. reflections fooiboll fans cheer o noi- o-old sport The Huskies' Homecoming skirmishes bring the crowds, holding the attention of school-going fans of all ages. I' I J' , t , ' f mm., f if . ss, r 51 A s 3 'Wil' Spectators form small lines, that blend into iong lines . . . Lines that crawl up the stadium stairs, forming crowds. m a t .... bf . ,Q""' w At times, the fans get so excited they can't sit stili. Other times, the Huskie strategy leaves the fans with their mouths open. I NIU Fans COl7t'd pent-up tension is released, fans get luryngitis from cheering . V' ' Y' YW ,L, M s e, -Asmxfml mari -gk Lew' f Everyone needs e Friend ' 4, W, A M f . i ,.w'5'A"e' V y V Q M ,M Y M fe 'f V me g ,, A 1 8 We f M- i e,.1 Q W 'Hp at ' eff , UV - . -V 'wa e.. M ' ., V, 4 A wwe, ' ' - I O S W I Q: 'V M :W gd--of V W V WW .wewm L k . F ., Q-R , ,, A, M A I l W...,,,,A it M . .,..,, ,ease r j "' ' iw: ,U . 1 Q' . A V li "' ' F ' i' ,M 4- Ame 1., W ...W A ,pu-f 2 V X ,TN .,,....g,s-K sri, its W my "HW-f,t 1. .W .K,A. V- Q., , M I A Q A . wr' ww' Lt -1 i ' . . A ' .1-.WN is K ...,,,. Q.. MM, 1 We 52- ,NM , ,W A ' , Q.. wee... ,fr . 1 is ie i K -'QF' , ""'llm"' ' - I ' i . , , dk Q ., ' - , ll id fsii ' ' - '- Le ' " : A - 166 e.,1fw-,- fri- ' I' V, ,. , -ff 5' V g rw samb- ' av ' ' A. , ew.. I find the great thing in this world is not so much where vve stand As in what direction we are moving . . . We must sail sometimes with the wind and sometimes against it, But we must sail, and not drift nor lie at anchor. --Oliver Wendell Holmes-- M . fl ff j V . i.. , ' ,. . , I :Q In W I I nailz, if N. ' ' me-. '-sq... . .,,.. , f U1 fi -P. My world is small. I spend my time eating bread, rooting in the mud. I swim in circles and watch the people. They aren't strangers, for I feel I know them now... l'm a part of their lives. They come at all times, in all moods, in many ways. When they make love in the grass, I see happi- ness, studying by a tree, I see con- centration, determination, people playing frisbee by the bridge laughing, or standing alone by the water, deep in thought. I remember when they came from all directions, in couples, groups, or alone. A concert filled the air with music, involving them all. As a group sang, they listened. The tugs at Homecoming attract- ed them too. Guys pulled, yelled, and cheered on their teams, each group trying equally hard to land their opponents in the water and mud. People walk and run their dogs in one of the few open, grassy areas left--where big trees still shade and shelter. Even an occasional boat or canoe finds its way into the water, gliding slowly as we swim alongside, sharing a common interest. And on quiet nights, the silver moon streaks the still water, and those blinking specks of light called stars, eons away, yet seeming near, provide just enough light without invading seclusion and privacy. Into my little world, as wide as the lagoon, come many people-- carefree and happy, or saddened by a lost love. Confused people come, too, not always seeking answers, but hoping to find another per- spective for life. I know the quiet and solitude of the lagoon, the noise and laughter too. lVIy visitors' world may be no bigger than a college today. But someday it will expand, and then there will be no more fences, no limits. I guess I'Il stay here. l'll swim and listen, watching the many faces, the many moods. IVly friends, I hope, will return to visit . . . when things get a bit out of hand, when life gets confusing. When it's time to laugh, to love, to think, wonder, or find relief... l'lI be here, eating the bread they throw to me, entertaining them with my antics. I guess everyone needs a friend . . sw. 5 'A s , s il 1 Q W A' 1 Q' ...f-""k" Jw' 1, Steal! f 4 sf'x :fix axis lite Harl Globe Trotter The Harlem Globetrotters, the internationally-known basketball clowns, performed once again at the NIU Fieldhouse. ln a game against the Boston Shamrocks, the team delighted the audience with crazy antics as well as a very fine display of basketball skill. Experts at shooting, rebounding and entertaining, the Globetrotters have some well known names on the team. "lVIeadowlark" Lemon, the known "Clown Prince of Basket- baIl," makes a basketball move as if it had a mind of its own. And al- ways dribbling behind him comes Freddie "Curly" Neal, easily rec- ognized by his shaved and shiny head. The 'Trotters played at Northern for a purpose--all proceeds went to a scholarship fund for the students in NlU's CHANCE Program. Pk LU' Q 'lx HUSKI , I 1 fm!! F Wx f EW -- fi A' fl i fa 2 ,ii , ,ag Q . ri, ,,, :I f Y ,,, I I sf "Qu s X K , .Y . . . 5. "bk V 132 K v S. " 5 H R H , g fy, X "Q sf , A ' 1 Y? it x +44 i. X SE- in sf . 34 N, Z 'is x I 5 if yi . 91? 2 5 a- sf 212 Q .5 - 3, , .. ,. gl 1 sf: i nf. x s i 1 I is 1 Once again tradition has been stifled at Northern. Losses for the Roberta Flack-George Kirby con- cert, the mum sales and the Friday night Happy Day concert initiated a questioning of the validity of a traditional Homecoming. This year's Homecoming, hovv- ever, did raise S4,575.32 for NlU's new ecological park. Membership on the six-member royalty court was determined by the amount each person could raise for the EcoPark. Formal dedication of the park was held on Friday of Home- coming vveek, fitting in vvith the ecology theme of the events. The parade, which moved dovvn Lincoln Highvvay and through campus, vvas one of the largest of recent years. Other traditional events held this year included tugs, a football tour- nament, house and dorm decora- tions, a pep rally and bonfire, and, ofcourse, the Homecoming football game. ABOVE: It was a "rude awakening" when Homecoming turned out to be a deficit. BELOW: Three friends get together for the Homecoming festivities. . . . nd what YDUR ripe? "I don't like having to wait for my unemployment compensation to come through . . .l have been waiting for six weeks for my money . . .have been hustling in pool halls, trying to make some money . . Nick Smith "You could die in the health center while waiting until 1:00 when one of the doctors came back from lunch." anonymous "DeKalb!" Mary Render "Rent in the apartments--the students have to pay rent in six month installments-- it's too high, unfair . . Harold Akins "Short weekends." Kathy l-luifnage "l've got too muny dirty dishes ot my apartment." Don Wlodarski "My parents won't let me call collect anymore." Kathy Dwyer "The ldes of March." Julius Caesar "Mixing all the ingredients For your brownies and then finding out that you have worms in the baking powder." Anna Tyma "Elliot Ness." Al Capone "When is the athletic board going to smarten up on their ticket policies?" Jim Thatcher "The fact that general ed. cannot be put on pass-fail and anything in your major cannot be put on pass-fail which leaves just the useless courses that can be put on pass- fail-- which l think is ridiculous!" anonymous "The bookstore's a rip-off ioint--the only way to get books at a decent price is to steal them." Curtis Green iiwhy aio people leeep stealing my underwear Pi' Bare-Inuit "School's getting me down." Mike Kick "People who call when I have to go to the bathroom !" anonymous, someone who was caught on the way. . . . and vVhat's YOUR gripe? c0nt'd 'Cars--they are not as cheap to run as a horse, they cost a lot more, and horses don't backtire . . . it's easy to tune up a horse with a bale ot hay." Michael Sadiler "I want SI00 apartments, foffoufpeople, who 0 "Agnew." R.M.N. fireplace." Valerie Bawolek "Mtg gripe is I have to studq for cr test and I don't have time to talk to qouf' Anonymous "Too many drunks and freaks coming in destroying property due to belligerent ideas." Bruce Leibow "They should pay more welfare!" Jerry Lanan "They should have finals before Christmas? Sue Yager "The major prohlem here is that the student stands basically alone. There is no real means to communicate with the mass ol beaureauorats who understand only rules." James Faulooner "flaring that strawberry szmdar las! fright after dinner when .7'1r1 supposed to Irs an ll dist. " Zfrrri gtlW6f "I've never won the sweepstakes, and I look everyday . . .in the Sun Times." No. 338--423289 "Red Tape." Don Snow "I don't have any money, my brand new car doesn't work, and I need a beer." Lar Fortess "The Health Center might as well "Christmas-" close down--they don't do anything Scrooge for you." Gene Denemark ll o n My france? marr-reel." anonymous "I couldrft care less about student apathy." social comment by Kicker "l'm a management maior in production management and they're not offering any courses in production management." Philip Salamone "The N I U bowling team doesn't get into the NGRTHER employees of the Huskie Den--all members of the NIU bowling team. "Perverted people." Bob Meqers "The Catholic Clwurczlrif' I-he pill puslwers "Do you know how muoh this ohili oosts? What a rip-off! You know what else? They use way too much pepper!" Pat I-laas in the Pow Wow Room ORGANIZATIONS Students of the world unite . . . What is there to lose? By joining to- gether, students can achieve objectives in all facets of their lives--social, rec- reational, educational, and political. All those objectives and activities that would be overwhelming for an indivi- dual working alone can be more easily recognized when people join forces and cooperate. NIU provides its stu- dents with opportunities to par- ticipate in a variety of activities that widen individual horizons. Consider the possibilities, there is nothing to lose, a lot to gain. 7 'WW M1 78 my 1 0W6i'S LEFT: Joanne Starze and Jenny Sennot, staff members, discuss merits of literary works. RIGHT TOP: Staffmember glances over student contribution. ABOVE: E. Nelson James, advisor, ponders Towers' problems. LEFT ABOVE: John Cebula scans material. a magazine reflecting student interests, views and Feelings--1972 Towers, NlU's literary magazine, encourages writing and photo- graphy and provides an outlet for student creativity. Although Towers is sponsored by Sigma Tau Delta, an English hon- orary, manuscripts and art work are accepted from all students, not only English majors. The major problem facing the staff is that not enough of the quality material available can be published in the magazine, accord- ing to Carol lVlitchell, editor. Staff members would like to see more students, especially freshmen, take an interest in Towers. They cite one incentive for being pro- ductive . . . students are given mon- etary rewards for the best artistic efforts submitted. The trend seen in the material recently submitted to Towers has been more toward the expression of real life experiences, and not just poetic rhyme. Working out of Reavis 215, the Towers staff distributes 7,000 copies each semester. 1 X X v .,-ii ' 1 ','i',r" ,nib ' fi' 3 Q 'V - Q . 3, X. '- Q 4" X1 -. , Q ' . ' 'N' w x 1. r X R, N A rf V. ' -1 ,XY X fx X ' X Photo, Graphics by r A V as 1 "" Gregg 'ul A im '4- XH- !: L J! k 3'-5 1 ai li! Taylor H 2 4 'v Constant Change Serving NIU since 1899 The Northern Star office is a place of constant activity. Editor Tom Conrad says: "The purpose of the paper is to legitamize it as an independent advocate in view of the student interest," as well as to inform and entertain. The Star holds an unique position on campus because it is able to relate the stu- dents' interests and concerns in the paper's editorials. This is the first year the news- paper has taken over part of its pro- duction process. In doing this, it is saving S40,000, which was half of its budget last year. The new type- setting machines, run by a com- puter, are part of a fast, modern printing process. Along with the new machines, The Star has ac- quired another first--over one hun- dred new employees. The Northern Star and other stu- dent-oriented media on campus are still trying to become a separate corporate body, apart from the uni- versity. A corporate structure would guarantee the right of free expression and would not be sub- jected to administrative control, as it is now. The Star would then be- come an independent student body. What The Northern Star would eventually like to become is an en- tirely self-supporting structure, aiming to sell on newstands and by subscription. This is still far in the future, but might develop if The Star becomes a separate, indepen- dent corporate body. Scott Sanders, photo editorg Karen Kerckhovo, lab tech. BE- LOW: Tom Conrad, editor. Henry DeFiebre, associated editor Larry Spohn, editorial editor Chuck Rush, sports editor ,Q 1 - - 5 ..- ,fah x 5 -1 V 'fg 5751? 2 Q 1 4 r I If Y E Q 1 ff K 7 Mfffimg, V :M wx, 255'-wif 1 ' f.2f'2QgQf- 5 . 'z I :ms A I . Qrgggp ' 1 Q QM 5 3 w ' 2 ff 'X 5' . 'Jig jpg "high goals and support"--that's what Mr. Campbell offered NlU's "J" students Roy G. Campbell had been the faculty advisor for The Northern Star for nearly ten years. He pro- vided his students with high journalistic goals and support. lVlr. Campbell died on lVlarch 31, 1970, at age 45. In 1961, lVlr. Campbell had laid the foundations of professionalism for The Star, and it was this profes- sionalism that won The Star seven American Collegiate Press All- American awards. This is symbolic of the highest achievement for the campus newspaper. ln October 1966, lVlr. Campbell was named outstanding college newspaper advisor by the National Council of College Publications Ad- visors. He was chosen from more than 1,100 of his peers. lVlr. Campbell, or lVlr. C, Chief or Fioy, as he was called by those who knew him, had been one of the major proponents of the corporate project. ln honor of lVlr. Campbell, the staff of The Northern Star would like to rename its office from Kish- waukee Hall to Campbell Hall. This resolution has been passed by the University Council and now has to be endorsed by the Board of Regents to become official. LEFT: Roy G. Campbell, former friend and advisor to The Northern Star staff. Religious Groups on Campus Whu theu belong What thou ore doing by Charlsse Berman Of all people to be asked to wrlte an artlcle on rellglous organ lzatlons It had to be me I have always belleved that rellglon was taught through fear fear of dam nation and hell lVlan IS usually told to look forward to the better Ilfe be ond and that this llfe IS a means to an end Pleaslng God has meant to be re warded and saved being forgiven for suns For me to please God by saying prayers and IIVIDQ free of sun IS a waste of thus Ilfe I do not believe In evll I do not believe IH sln If God does exist fnne If not that s alright too I do belleve however that It IS Important to fund happiness on earth and with ones self Happl ness can be a way of enjoylng llfe Instead of fearing It Whale researching I found that many people belonging to rellglous organizations on campus were flndlng some happiness Belng negatlve to any organized form of rellglon I found It only falr to glve those who belong to rellglous or gamzatlons a chance to speak for themselves Their comments are on the followlng pages , . I . I ' r . , . . , . I I . , . 1 I Religious Organlkations cont'd Whq I Belong "Christ led me here" "I leorn cl lot of things" "To find out about Gods: "l find that it is important to be part of a Christian community and church. Here I can relate and find a warm family spirit." "I belong to this group because I have a lot of questions about God which l can share with other people. l find myself coming here even though I don't know why." "l like to be with other Christians and to learn with them. I find that being Christian helps you. I find that something people might call coincidence is what we call Jesus working." "I get to meet more Jewish kids . . An identity, l guess." "It is really great to get together with a bunch of Christians who be- lieve in Christ." "Best way to become sound in the word." "To learn about Jesus Christ." "l believe in Judaism. l feel that getting together with Jews is real important and l enjoy doing it." " Fellowship with other Christians." "The best place I know of where l can share my Christian faith." atv -.lf X x JN. 'i i i I zvyw,-W V , V , In Campus Crusade brought Andre Kole, magician, to NIU. He performed magic acts and spoke of his faith in Jesus Christ--He can help you if you let him. Religious Organizations cont'o' Hillel, the campus Jewish organ- ization, offers its members a coffee house retreat. Visitors can relax to the tunes of folk singers at Kaballah night, which is held on Saturday evenings, once or twice a month. Hillel also organized a bowling league this winter for its members. A Soviet Jewry week is in the planning stage. Some activities that will be included are a literature and discussion table in front of the tune room and services at Hillel for the Soviet Jews. On Friday nights, those who keep kosher ldon't eat pork or meat with milkl or people who want to eat their meals with other Jews, get a chance to get together. The Friday night meals are ro- tated, meeting at a dorm one week, and eating the next meal, which is prepared by some of the members, at Hillel. Later in the evening, a shabbat service is held at the syna- gogue at 820 Russell Road. You won't find this group ringing on doorbells. However, you might find the members of the Campus Crusade for Christ trying to convince you of their beliefs. "Jesus Christ can offer anybody a full and exciting life if you invite Him into your life." This is what the Crusaders talk about. They wish to make all students aware of who Christ was and what he has to offer people--a full and meaningful life, joy, peace, patience, love and kindness. The Crusaders believe that you shouldn't wait for someone to come to you, you should go to the person. They believe that each per- son has something to share. I have found that the use of the word "religious" was offensive, that many people immensely disliked my using it. I have also found that the word "religious" implies man's attempt to reach God--not God reaching to man. And this is what the Campus Crusade is about. l never really thought that 70 people would show up for a leader- ship training session. But every Tuesday night, from 8:30 to about 10:30 at the Immanuel Lutheran Church, the people do come. l do not know of any other group that can attract as many people to "share the faith." But at the Campus Crusade meetings, the people do come--they sing songs, share their lives with others and learn about Christ, together. If you like the atmosphere in a coffee house, then you'll like the Back Door. Specializing in folk music, the Back Door is brought to you by the Wesley Foundation. lt is open every Friday night while school is in session, from 9 until midnight. Do you have a problem with the draft? Would you like to talk to a person who knows a lot about it? Well, why not call the University Methodist Church and ask about their draft counseling program? This year, forty persons are pro- ducing an original oratory on King David and his son. One of the char- acters backs the establishment, the other one is for the people . . . which is which? For those of you who are still wondering, the son is for the people, his father for the establish- ment. And during Easter Break, the group is taking their show down to northern Florida. Wesley Foundation has set up a new program this year aimed at helping ex-prisoners readjust to a new environment. lt offers the former prisoners assistance in finding housing and jobs. The pro- gram also provides academic assist- ance. Every Wednesday night, the .lud- son Baptist Fellowship holds discus- sion groups, giving its members an opportunity to get together to dis- cuss a wide variety of topics. lt could be a play or maybe a speaker, but once a month it happens--a creative workshop is held. Each week, some of the Judson Baptist Fellowship lVlembers visit Pine Acres Retirement Home, where they rap with an old person who seldom or never has any other outside contact. During semester break, some members of the group go to lVliss- issippi to work in a rural com- munity, trying to help the people attain economic independence. Everyone is welcome to drop by 449 Normal Road to visit with the members of the Judson Baptist Fellowship. Their basement lounge is open until ll p.m. Sunday through Thursday, and 1 a.m. on Friday and Saturday nights. ln all the organizations l've looked into, l found one thing hap- pening to all of them. They were changing. The unstructured service was common. The idea of changing images was immense. Church should not be just a place to go for one hour a week. lt should create a sense of commitment. When l think of changes, I re- member an exercise done in a group gathering for worship one Sunday morning. It was an exercise in "get- ting yourself together." The idea was to look within yourself and get in touch with your "own story," to realize your own wishes, desires and feelings. In the exercise, we were to try to imagine all the houses that we had ever lived in. When I did this exercise, l found that each house l had ever lived in had its own unique atmosphere. And I found myself trying to re- member what happened where. The exercise made me realize how much l had forgotten about myself, how many chapters of my life had gone by unremembered. This is what the religious organ- izations try to do--help people come in touch with themselves. Peace l 191 Memorial Day Dc-:Kalb 1971 2 i ei 3' .ff ' 9 , 1' 5 , K ff,11..- f, , M , gf r if- ' ,VM ,,,. if U Nhk, I 4 l if i t i ' - , ,,i. , HM 2 2 rf 1 5 N ' ' 1 N4 -4' El. ' f A A I V rl " I L- if 5 ff f gf 5 5: . W' x N WW q 0 if g n ztixtxzn W Q 5 3 Ni it 0' 2 gyitttt e an P if i N if Z MM' j 2 4 4 F , I Honoring the dead from wars with different names. People of many ages together, Sharing a common empathy belief, Honoring and sharing. Photos and copy by Pat Brunelle we B, r Q :gif Z AJZIIU Wfflmgw ' Do you get an uncontrollable urge to sing out? Did you ever find yourself singing in the shower? Or comparing yourself to Louis Arm- strong? Don't let all that talent and energy go to waste! Northern Illinois University's Music Department offers a wide range of vocal and instrumental groups that any student can join. The University Chorus is the largest chorus on campus. lVlember- ship varies each semester from 160 to 200 students, both male and fe- male members. The University Chorus performs at the end of each semester, singing a variety of songs especially arranged for large choral groups. The University Concert Choir, with 60 members, concentrates on modern music as well as choral music from each period in history. During the course of the year, the choir gives fall, Christmas and spring concerts. The Concert Choir participates in many off-campus activities, including various music festivals and the convention of American Choral Directors in ln- dianapolis. Singing with a different tone of voice is the Woman's Chorus. The chorus is open to all women in the university. The only criteria is that the auditioner be able to carry a tune and sing "Nly Country 'tis of Thee." The 70-member group gives a Christmas and spring concert every year. The Madrigal Singers are gaining wide recognition. A selected group of 16 singers, they perform unac- companied, singing about love and nature. Because of the complicated music and small number in the group, each singer must be highly capable of reading music. To satisfy students' taste for an- other kind of music, the Opera Workshop offers classical music. Entrance to this group is by audi- tion only. The workshop is not a clinic for those students who need voice or musical help. It is a performing group, putting on an opera every semester. Not affiliated with Northern's music department is the NIU Black Choir. The choir was started in 1968 by Ken Lenon, a student at NIU. lVlost of the Black Choir's per- formances are off-campus. Nation- ally, the choir has sung for Black Expo and Operation Breadbasket. The Concert Band has 78 mem- bers who are selected by auditions that work to maintain the best standards in balance and instru- mentation. The band gives many campus concerts throughout the year, as well as performing on tour. Guest soloists of national and inter- national reputation also perform with the band. The Symphonic Band provides an excellent opportunity for many musicians who cannot participate in other band activities. ln addition to its three campus performances each year, the Symphonic Band serves as a laboratory ensemble in which stu- dents gain practical experience in conducting. A student need not own an in- strument to join the music organ- izations. The lVlusic Department loans instruments to many stu- dents. One of Northern's most spirited music groups is the Marching Huskies. The all-male marching unit performs for all home football games and one out-of-town game. The Symphony Orchestra is com- posed of about 85 members. lts an- nual program provides a wide range of musical literature, which it pre- sents at four yearly concerts. Music Organizations cont'd NIU's Black Choir performed last Spring during a lecture by Rev. Jesse Jackson. Since the beginning of the NIU Jazz Ensemble tvvo years ago, the group has made frequent concert appearances, both on Northern's campus and throughout the state. The 25-member ensemble repre- sents one of the newest facets of the lVlusic Department. As part of the total music program, the NIU Jazz Ensemble has taken its talents to the students. Local performances appear in the Tune Room and the Povv Wow Room. The Jazz En- semble also performs in off-campus tours and various festivals. 4 Q Displaying her creative costume, this little girl was only one of many children that attended the Halloween Party sponsored by the CEC. UPPER LEFT: The center of attention: smiles abound when candy is envisioned at the CEC Halloween Party. UPPER RIGHT: Delta Sigma Pi members, Mike Skonicki, Phil Thompson, and Tom Rothers discuss the agenda for the upcoming business meeting, LOWER LEFT and RIGHT: The Student Nursing Organization gives prospective nurses practical as well as learning experiences. Learning the parts of the brain in class or admin- istering aid in a hospital--all part of SNO. Direction of CEC to future teachers, service to children Professional organizations serve as an introduction into the working world. Some departments have very active professional organizations, whereas others are small and sometimes inactive. The students comprise the officers and the members. Individual faculty members from each department serve as an advisory staff, giving guidance and serving as mediators. Al- though not every professional organization can be represented in the limited amount of space, some of NlU's largest will be represented here. Those students affiliated with Special Education have available the Council for Exceptional Children. CEC is the largest chapter of ISCEC, Illinois State Council for Exceptional Children. IVlost of the activi- ties of Northern's chapter are directed toward ful- filling CEC's goal of getting future teachers and ed- ucation students acquainted with Special Education and the children it serves. Some of the projects that CEC sponsors to accomplish its goal are parties for the Lab School children, attendance at State and National conventions and meetings featuring guest speakers. Plans for the future include a nature trail in Genoa, Illinois and the establishment of a resource room on the first floor of Graham Hall. The Student Education Association lSEAl is the student branch of both the NEA lNational Educa- tional Associationl and the IEA llllinois Education Associationl. Members include those planning to enter all levels of education, from pre-school to adult education. Through the IEA, SEA offers its members who are student teaching SlO0,000 of liability in- surance, free of charge. Members also receive two magazines, Today's Education and Illinois Education. SEA's organizational meetings usually have a guest speaker, a panel of speakers, or a multi-media pre- sentation, with topics covering new trends in educa- tion. A major business fraternity on campus is Delta Sigma Pi. One of their main objectives is to promote closer affiliation between the commercial world and the students in business and to further a higher standard of commercial ethics and culture. Delta Sigma Pi was organized to foster studies in business in universitiesg to encourage scholarship, social activity and the association of students for their mutual advancement by research and practice. UPPER LEFT and LEFT: Phys. Ed. Major-lVlinors exercised in a ban- quet hall and at a party the proper technique of eating and drinking. Delta Sigma Pi President, Bob Vorel, jokes with Secretary, Jim Turk, while reading the last meeting's minutes. Another professional and departmental organ- ization is the lVlajor-lVlinor Club. It is open to all women physical education majors and minors, hence, the title of the club. The aim of this organization is to involve the students in their department and provide information on topics of interest. Speakers and vvork- shops, as well as parties and a year-end banquet helps bring the teachers and the students together to pro- mote good Iines of communication. Professional organizations are on campus for the students. They help "organize" all the classroom material into some practical and often worthwhile in- sights. Did you say you were aware of yours? HGNORAIQIES Northern's honoraries reward those students who make it Those in caps and gowns are taking part in the initiation ceremonies that formally made Pleiades a part of Mortar Board. Echoes members are relaxing at a tea, exchanging thoughts with some of the foreign students on campus. With a lot of hard work and studying, students can become part of the campus' four honorary groups. On November 15, Pleiades, the Senior Women's Honorary, became affiliated with Mortar Board, the National Senior Women's Honor Society. Pleiades was the 139th and second state school chapter in Illinois to join the national organ- ization. To become part of Mortar Board, Pleiades, under the sponsor- ship of Dean Buth Haddock, went through a petitioning process which included filing reports on the local group for over the past eight years. Pleiades also had to receive the unanimous approval of other Mortar Board chapters in the Midwest. To be eligible for Pleiades, women must have a minimum grade point average of 3.00, show leadership in extracurricular activities, volunteer groups or aca- demic committees and be of ser- vice to the community and the university. 2 We ,sa 'ss 202 i it? J' if 5 ,Y Q' 2A? f. x 9-A 'L' :ia if S IUVOIVBIYIQM A political game 1 ' - ff Zf y ,,, ,f ,gh gs-x - - - W aj 137 -'45 M1111 1 ffl W, 4 , f 51 'iW.f'gk'l4xM ,,, QV fb, We 1 Q ?Tff?4,gg,, 41" 27 ' f'7'5Z?'itv4 W, ' ,nw r X 1 I f:,j'ff,' Q N 59061, X ff W 2 ,. 'W Srl! , fgf!-ld! 1 1 lx I 16560 X 9 dl ' ll!!! VM . 1, , X N ,', f-H I -. '- ',,Q,,,. ffm' -1 :QP 5 25- W' Xk .yggf f 'fab' x XI ,Aff l., - ,J -f - xx W ,-'ml f ,129 iO3iZf51'fVO f A IH '- 3,f' X --,,, ' .j,,' Xfx ' fx' ,I " 204 The scene at NIU is changing. With the students' new voting eligibility, it is no longer unusual for students to look towards the political scene with intentions of becoming more involved. Groups on campus can now work more within the system to get the changes they want. The question of legal residence began an important controversy this year. Are the students legal residents of DeKalb, or are they residents of their parents' towns? If students are subjected to taxes in DeKalb, should they vote in DeKalb? The controversy has not been completely resolved, but the League of Women Voters spon- sored a registration drive in the university Center from Nov. 1-6 in an effort to register students who wish to declare DeKalb their legal residence and vote here during upcoming elections. 'T-XR T 1 fy , f'I"'5?Q?-3.1-I .f "' - ,,"ff1'ii'?'k.gs-. -X 4 ' .lft nlillw 1 f f ','?f?Z1? l l 'FIUJQ X H5034 f if 'Z ll "-"'t.'2l,'.?1'j"l i f I fffdnffl' if lllfffbkx Si' -.ll-iw 'Wifi xxx 'Q 'sf-mfs".-llz. i E :Wi llliM.g'1NSNli .. is-ga. 5 B.. Q -x llwltj kwgit',,1Iy5Ml.iw-l' li iii' 'yaovirj 2 '- 4-ffl. cg in X wKXQQ'ai'il'i'flffiwylyly ly- lffff: VMSIL' 1 .Q ti .ix xwxixgygi.6,',i5l.ZQ4:i77ZyT' Qllx li i-EZ . X 5 Fil-'jila-Q' lj! .Q I ', YW 1 lv 5' I -'ll ,-Y tx 4-' nf ,' I 7 lziigif - l,i-illt .Mill 6 of :fe fliilf 5':y. , t-5. ," ill' L, ffyvg x QQ Ma X Q i '3v','..g,'4,.1.l rt,-u, ' . 'l 'T . . - t " ,f K C' ' 2':tlf1iZfvM. , . , lilgst 'U 1 f ' 'f. 5' , pn 1, 4 Q-. , 1 ,.,Q.it , f,, 4 11.3 , H31 A6 ff' .luv I' I ,t 1 ,r 4,4 ,1,f , LQOF If .x's5'4f, , M: R-ff If If ,: ,', an V X, 'P 'NS ,flu N 1 T f ,-ff f f , an . f X - H I Y ff, I V, I ,G 0:1 6 51 I K f ' fvfjd 75 53-eff X 1 ' fi ,' Inf' lf N Z' 'xxx ,ql w dy Qu , f , V, , 1, T if .. t. A T ff r,fy,f.gQ' fy ll ' ' 3 lFAC f 1 lllflllrg N N Z, X gf jf rf f O dp V6 A K ' fi"---3 5-W S , , 'W f , '-, ff -v 'X ' QD' X- XS. a. wp X" fe Milli' i T , . i,x.', ii 4 41. .1 511, ff if It-'P V T-JN A X I-Q L. w VM! 1 1, fy Q --f rf, xx t 1 ' 'T 1 f' -' 1 S V fy YQ! 1 Xt ,g . -41- 118101. 'I-'xxlnt ff X X XX e 'M ff "7 X xxxx f' 7' M64 ihlldlll x X f' 6 f X N' f ff VMS! 7ff,1l il' llllwilzy All xx ' Y YH X 4 EY I ' 0 lf le X f ' ' 'Ml -. I -:tx-X . -JL 11.-tv .wlmgag-if., Ajl llffr X. --' ltr,-,"f"l'-.ll.'-'Q ffj,f,.,,f, Wg' X . . t f fe t. X X 1 T ffdlllwlttsz, zo' xg ,.v is , - . .., it y X f'r.-4 so 5 q tt :xx xv ,fx ' X ' M gg' hifi: glbi' V X' f' f' 17 k 1 Q lil' I Y The League of Women registered potential NlU voters Nov. 1-6. 205 Political Organizations con t'd The organizations on campus, ranging from left to right wing, re- flect the political opinions of the potential voters. Some are con- ventional--others are not. Two of the more traditional groups are the University Demo- crats and the College Republicans. The University Democrats, liberals, don't always see eye-to- eye with the national party, they don't always back the candidates the party endorses. They have even backed Republicans if the Re- publican candidates' views were more consistent with the U.D.'s ideals. The U.D.'s plan to have Tom Foran, Paul Simon, and John Lindsay speak at NIU during the first semester. Second semester, Edmund lVluskie will visit here. The College Republicans, in contrast, exist to spread the ideals of the national party, according to Rick Tereba, president. The College Republicans ac- tively campaign with party workers during elections. ln off years, organization members work to keep together by participating in local and county elections. The College Republicans listen to Richard Friedman's campaign manager. Student Mobilization Committee mem- bers board buses bound for the Chicago Peace Rally, Nov. 6. my ,zamgrf The Student Mobilization Com- mittee bused Northern activists to Chicago for the Nov. 6 anti-war rally. Activists paid their own way when S.A. funding was vetoed by President Nelson. SMC passed out pamphlets stating their position--"lt is not enough to be simply against the war. lt must be visibly demon- strated." Another political group, NlU Progressives, also advocates the end of the war. They state that their purpose is to bring in socialist speakers to educate students. The Progressives' fundamental ideology states that through soc- ialism they can attain some state control of people's lives. This view differs tremendously from that of the Campus Anarchists, who want no state control. Campus Anarchists, Young Americans for Freedom, and the Libertarians interact with each other through group discussions. They have one common point-- they are opposed to socialism and liberalism. These political groups are mainly for the promotion of indi- vidual interests and ideas, rather than the state. Their purpose is to provide an intellectual base for dis- cussions. Another group, Young Socialist Alliance, is actively engaged in building up the various liberation movements independent of national political parties. YSA tries to involve many cam- pus factions in political action, hoping this will lead to greater political consciousness, said Chuck Oakwood, YSA president. They say that their ultimate goal is to create a more humane society. 7 ,Ya Q My Sf N A gjllilf 7 Ji-ff fx As students look at their majors, they see . . . Growth. Into what kind of departments, colleges, programs? Change. Where and what do they actually do for the student? ACADEMICS Graduate students. What do thousands of them do for our campus? Research. What do RNA experiments or newspaper analysis mean for NIU and its students? college of bu in ss 2 Stated by an NIU senior Management major: "Awareness of social responsibility is an important realization." lt is something that the business world and certainly, a college, is sympathetic to. This re- alization is only usable where a businessman can in- fluence the environment. Northern's business college has used its power by changing and building. It started out as a Business department in 1951. Since 1955, when a BS in Busi- ness Administration was added, the department has steadily been making changes. Ten years after the department started, it became a college. ln 1971, there are five departments in the College of Business. After twenty years of existence, degrees from bachelor to a doctorate are offered. RIGHT: Knowing how to operate a variety of equipment is a must--from typing to keypunch for the computer. MIDDLE: Lively classes make business more interesting. lt's easier to keep awake. But getting up is still the pro- blem, and most business students are opting for the nine to five day. recognizing social obligations and using power to affect the environment l ciao, V1 t If A N I ij-A 1 college of business c0nt'd ABOVE: Dean Thistiewaite is always interested in what is happening within the college. RIGHT: It is inspiring busi- ness to see students actively involved in their classvvork or lectures. QQ' improvements make a horrible class endurable." The evidence is there--Northern's business depart- ment is keeping pace with the times. Dean Robert L. Thistlevvaite said he feels this is shovvn by a change in physical appearance. Teachers and students no longer stick vvith the straight, businessman image. Along with that, many teachers' classroom approaches are changing. lVlary Pignotti spoke of improvements that made a horrible accounting class endurable. lVlary is a senior vvho has experienced changes in lovver division classes. They have always been boring, but now variety has been introduced. Speakers are brought ing combina- tions of media--music, film and more, are used. George Rylek, management, thinks that using the best teachers in large classes is beneficial. lt en- courages students by exposing them to the best. Upper division classes hold the real fascination. Mary and George agreed that the real-world atmos- phere in the classroom is interesting. They are dealing with actual business problems. .7 college of business cont'd 4 -. ,. ,f N, f " - --. W My K AN' at Wa "Dean Thistlewaite takes great interest in the business department. . . e's proud of it. " Business deals with people. This fact is important to Dean Thistlevvaite, as well as students in the col- lege. The dean takes a great interest in the business clubs, and often comes to their meetings. The depart- mental advisory groups actively seek to learn of stu- dent problems through questionnaires. To finish the cycle the questionnaires start, a college newsletter gives response to student queries and problems. So much of the work in the business department is preparation and practical training for jobs. At NIU, the range of job tools offered is vvide. Computer work at Northern, for example, is an extensive and im- portant preparation. Lastly, Dean Thistlewaite said he is proud that, even with the large graduating classes in the Business College, all of NlU's students are still able to be placed with jobs. LEFT: Wirtz lobby is usually full of students--much socializing and studying, UPPER RIGHT: Delta Sigma Pi invited a speaker from the Playboy Club. That was one of the club's activities that was avidly attended. to iran elato , . . unique visual time mtoaver personal fglt V' College o nfiai 5 li E llglfal V TT - , 'E f fl if gl f 'll' , D QQ, i l l if l H 'll 'fr a l 54'-ji 'Ha , 'J sk'-14 ' ' f 'l l" Q l 1 ,U , r f 5' l llMlf 4 J l A , El X , 1 v iff . ll Q ' E eff T fm l f u X aa' f Ee l :Ky 4 4 .f f all ABOVE: Art Education for children is a required course for all El. Ed. majors taking an education block. RIGHT: Or. Heald, Dean of the College of Education, works with all departments associated with the college. TOP RIGHT: Student teachers participate in learning experiences with kinder- gartners at the Lab School. BOTTOM RIGHT: Graham's Special Education Lab School gives stu- dents and children chances to learn and grovv. Education Northern was founded in 1895 as Northern illinois State Normal School, an academic institution ded- icated to training students to be vvell- qualified teachers. NIU has maintained this image to- day. The College of Education is the largest in the university, despite the fact that Northern is no longer just a teacher's college. Students in any field aspiring to be teachers must take courses in educa- tion to fulfill State requirements for teacher certification. ln the College of Education, the curriculum is reeval- uated and changed constantly. Departments within the university see the installation of new develop- ments . . . They must keep pace with our changing society. Under the College of Education there are: Administration and Services, Elementary Education, Sec- ondary Education, Special Education, Outdoor Teacher Education, Student Teaching, the Lab School, School of Nursing, and lVlen and Women's Dhxn-incl ErIiinn+inn IIIYOIDUI l.uuuuuuii. 217 3 vw ,f ' y K L . PJ' " .. , . If? 35 H' ,R . h Q , Q . . -'.' A uf? ' ,,1'.r'f' mf. . - , uf 113511 . : . - : :gm wa. V .? 3 I M . 5- uf., .wa .,, A W M . yr. fs: 'us mx?f1 '5 19 ,QW'XT55i:?- 519' A ' at A6 4 xiii' N za.. ,.,, s aa X? af 3:9 is ? E nl' 'Mf- Jwww . .. X ' .w - W., 198. PRN: 1 4 WV! Jim ,-'WP :LA Q f movement towards individualization" i The Educational Administration and Services de- partment functions on the graduate level only. Northern's enrollment was once restricted to under- graduates. However, increased admissions in both upper and lower levels has caused this department to revise its programs. There has been an increased concentration on ad- vanced programs at the graduate level. Increased staff loads and special programs work to meet the varied needs of students. The Administration and Services department continues to grow each year. In classes, there is a movement towards more individualization and in- creased rapport between students and instructors. Lecture classes have turned into discussion classes and seminar sessions. Teachers aspiring to become specialists in their field or educational administrators work with this de- partment. Leo Loughlin, head of the department, said, "looking into the future of the department is somewhat like crystal ball gazing." However, from looking back on the past, he said, "the department will continue to grow and change to meet the needs of our students." Three semesters of learning experiences are offered by the Elementary Education department. The cur- riculum is divided into sophomore, junior, and senior block classes. These involve classroom preparation for teaching children and actual observation and practical teaching experiences. 'tial 29 ABOVE: Wornen's P.E. offers a wide variety of activity courses. RIGHT: Secondary Education majors, under the direction of Dr. Amar, student teach at DeKalb High School. TOP RIGHT: Dance is an activity course required of all W.P.E. majors. BOTTOM RIGHT: Secondary Ed. prepares students from all departments to be teachers. Student teachers gain needed experiences. image! xx .14 Q ,, z I Originally based on informal seminar classes, the block program is now experiencing growing pains. The class enrollment has increased to the point where, in many cases, it's hard to maintain a seminar atmosphere. Janet Joy is doing her junior block practice teaching in the eighth grade at the Lab School. "l feel that junior block is a most valuable learning experience. Actually experiencing teaching and being able to apply what we have learned is great. . . I've learned that teaching involves individual applica- tions." Mary Floue feels that there should be some positive changes made in the Nursing Department in the future. "The department has a good program but it could change for the better. "There are some courses that I feel are very important, but have alot of material crammed into one semester rather than two or more." National League for Nursing accredits lVlasters and Ph.D. pro- grams and provides evaluations on the NIU Nursing Department. The lVlen's Physical Education Department often has difficulty in class scheduling. Utilization of space requires a delicate balance of classes. Ron Landauer, a senior P.E. major said of his department, "l feel that both my activity and class- room experiences helped me tre- mendously in student teaching." Anderson Hall provides facilities which are beautiful as well as func- tional. The VVomen's P.E. Depart- ment has experienced a rapid growth of majors within the past ten years and has changed the curriculum to meet these needs. Paula Bermann, a senior, has watched this change oc- cur. "When I first came to Northern, the curriculum seemed to be bas- ically subject oriented and now it is more directed toward the student." 2 college ol: fine and applied arts The College of Fine and Applied Arts is working to improve the quality of life. Ecology is growing as a cause for concern at Northern. lndustry and Technology is tackling several pol- lution problems from the technical aspects. Air and water pollution are two of the major concerns it deals with. But it also gets involved with the problems of noise and visual pollution. The department is conducting experiments to see just how much noise a person can tolerate without being harmed. Students are also working with func- I tional objects found in the home, such as, refrigera- tors, trying to develop more interesting designs. Art and Music students work for the environment 3 from an aesthetic viewpoint. Their contributions in- A ' clude the painting of the physical plant by Grant South, as well as various concert programs. The Home Economics Department is also trying to improve the quality of life. However, it takes a family-outward approach, instead of working with the society as a whole. By providing courses in dietetics, Home Ec. is helping to fight internal body pollution. Home Ec. also offers a Child-Development Program for training future day-care center supervisors. These centers, it is hoped, will free mothers who are on welfare to find jobs and support their families with little, or no, government support. Improving the environment is a major goal of F8rAA . . . ABOVE LEFT: An l84TT student improving the quality of life from a technical aspect . . .ABOVE RIGHT: An art student tries to conquer visual pollution. BELOW LEFT: Home Ec's child development lab trains future day-care center instructors . . . BELOW RIGHT: A music professor does his best to conquer noise pollution. A Q- A . Nu N 3 r J' X I -.-.J 223 4 college of fine and applied arts cont'0' tg? The College of Fine and Applied Arts has much to offer its students in classroom experiences. There is much student-teacher rapport in this college . . . the nature of the subjects offered demands such relationships. The subjects offered in most of the departments rule out the use of comprehensive tests . . . and com- puter-scored answer sheets. How can a computer tell a teacher about a student's artistic development? Can it teach voice or instrument lessons on a one-to-one basis? How would it teach a Home Ec. major about cooking, sewing, design and child care? Could it taste or feel creativity of the various pro- jects that evolve out of the College of Fine and Applied Arts? Each art project is a personal ex- perience, and the instructor must regard it as such. Voice and in- strument lessons must be given on a personal basis. In l 84 T, individual student- teacher relationships are a must. Each student is required to have his own advisor, and together, they dis- cuss and work out the problems they run into. The smaller classes in Home Ec. are important because of individual nature of the subjects. ABOVE LEFT: Wirtz's playground is a favorite for kids in the Child Develop' ment Program. ABOVE RIGHT: Only a few phony bills are left to play with. LOWER LEFT: I 81 T will be hard pressed with the budget cuts, to keep up in electronics. LOWER RIGHT: The new music building lforegroundl will be one of the country's best-equipped. ,iliqfii ' I S if -' T' W 7 7 ' rt' - 'W ' 1 'SlWi41'3-8"f'f'1T..5Qfi 7 1, A iff "-A 1- 5 tgp ., -t g MMQIAQMQUIUHEQ ' 'T "xi D - , ' T "' 'I Ng fu T Q 'fi' . si vs L A 7' Q! .4L2pQ3f,'rf"75fd H . f .,-. ,. .. gg . . 0 . N , .-Q", "5 ff ,. . i . t . , J, 1 i . ., V . . I M , r 9-63 'fl ' J -Q -. Q 4. 'f lkti,i"5f'5'2"'riS-WiR'P'?.i..'l' '.f'? 'ff 'W ' " A kg .5?ifWEQf:w221i5"' qi - was v, fp. ".I'.,I..f', , ,f , Q A T 91113 1 i QQ! EEE .54gilfiEfjlQ2,f .LQElEQ,. ggat 3 NK T , -its-T T fr 'A' ' ff' f S S S v ll if S' in l Jw' 'ws 'f.s?fst':f 'W of lyme 4 lb 'f'f"f" " " - --fm BA A f ff +1 ff'I"?s" ' A Other features of the college in- clude the superior quality of the staff members. The Music staff includes several nationally and internationally known artists. And to house these artists, a new building is in the plans. Scheduled for completion in the fall of '73, it will be one of the best-equipped in the country. The Art Department has estab- lished a nationwide reputation. The Visual Arts Building, open to stu- dents for its second year now, is a major asset to the department. Classes are still overcrowded, but it is to the student's advantage to have nearly all art classes in one building. They are surrounded by many forms of art media, which serve to aid the student in becoming more creative in his own specialty. The faculty in Home Economics and l 84 T keep abreast of what's happening, presenting their stu- dents with up-to-date materials. Because of a tight budget this year, equipment will be a problem. ln order to maintain approximately the same number of staff positions, equipment budgets suffered. While the faculty was saved, classes have become more over- crowded. Several sections of general education courses have disappeared. Many music courses are now open only to music majors. The equipment used in each de- partment is constantly innovated and changed. Dean Buggert said that the college might be able to survive this year without the neces- sary equipment, but to do the same thing next year would be im- possible. l 84 T has been hit especially hard. Students will be expected to handle the latest equipment when they graduate, without adequate practical experience. The depart- ment has not been able to afford new electronic equipment. I - xr ulvrurgpgaffxaqnnr-umrwur ns-uf' if -f xx 3 Q 3 ,ff O K 3905674 - Dmula, humour gf' f colfege of fine and applied arts cont'd Students encountering the challenge ot tornorrowis problems N, 226 9' 6 TOP: Children take a break from being "developed" ABOVE TOP: A Home Ec. student turns her design into the finished product ABOVE' NlU's Symphony orchestra lends a musical air to the environment CENTER An I 84 T student prepares his graphic arts project for photographing ,J M1 3:2-if 'ls 4' ' ' ' fr' l'f"i2QBZ'LQ.5"ZH3f 32133 7139? 942' .3Li',.:'5'?' F' Jigiffgff 'Y LITZE5- ki 'K-:ff A.-1 -S ffm : f'-'15 iff I ' fiifiif, :f5"-Si 'ff-'fi 'i ie," 2:4 M, 1 TJVX if 'Q' . 'auf' 'f3",'l14.'.:s-Wwfvf gg. N 5. -fyzfyflnwggi j' f asv: Q.-,. 2 fig? 31,2 97" 3 f- f . -" 1 1. As - Y A-. Q -K. K 4' vgr: 2 J- ,xc A +1 'L' J: -' 3. 1- Fl ' .4.1F",. , ,-' ,lf ,g kj: up-: lf. mx z :.,f-fa .-':z3gsgf?"'53v:f uf aq.,Jlv 'gbglf .Aix N: V,. ' " wiv,1v5'- ang . 13.1523 P' "'1. 123+ ff. 3' ,,. !irFx'aj1'W5?'1: 'Q,5i+4Sa'f ' ,JE-Q' Q-:N ,-., " r-.,,,',.v V-1 ,,2ffX'5l'-f,' u it xdypg Q- ,7i5'?A-rf I W' ?"?,h:'g'e2'1s' Li-Tsifjfg if-gl mga L .. ,?os-'msgs .. 'V A .. ,. . , - 1 -W' r':'5"'I ', ..m:.,j Xl, 'Q .413 ,ihgzfxblkl J .ev swf- Q Qi sfA-."'- ' X- 'H' -23.1. ff is X 516 .ff L I, ,Ah wg. - , Ci? -z Lf ' 5 i- ., , ,M V V. '.' igjul -Q .115 '. 5,43 gg V' 'lx'-1.5: . ,. Q nv 1 Q- -f, ,, ..- , , , ,sf nf, f ' - a Pg, dfli Q .Jai 3 vi l 3 g:.f:jg1,..: Ak ,ff n, .. r fe- f " PSY- 4- .,.a..,, , 4 gtg, Vx V e ,,,k.-, tq 'fr' -W, A jf, ' ff,'1'f?f?ll'IfKf 'J "W, - I- "'. 31,50 :4AQgj'.g1',j-.Lrjv Q f , Q ffl 13.-3? z A, ff? 5-gzf 9ff,:.y.g?Q ,An f??L fe, ,Q ,nf - f.,glrg,f,, .T w,sg,4?,v,g gm-is z L.-119.5 wif' fi' ff . '19 in 2 -- T' "'i2?f'w'. ,z.,?c:xg?ajg If 'si' J"3':. 55,-f'?:',:l-z-f -m2f!f,.:-Q H--.W .,,,,,!+. .' W 1 . . 14. 5.21 stuffs EYE f-fha . -. t . . gffsmlv 'za 'vwyvir V: grail, i2"',,a2d5"- , rzsffe ,, LRQQ' ff- . K. 2 iff' xj-f 5 :af ' A '11 - , +-zibiifvr f bn What is the College of Fine and Applied Arts? It is an educational institution fighting for an end to all types of pollution problems--air, water visual, noise and innerbody and ded icated to improve the quality of life I I I I . N W w N ff!! M 228 fY College of Liberal Arts and Sciences it Dean Burtness, of Liberal Arts and Sciences, describes the college as one with a great deal of strength-strength due to its size and age. It is the first college to evolve from the former Northern Illinois State Normal School. Since 1959, LAS has been working to what a college in a university should be. Growth is the consequence of responding to increasing demands. Within the last two years, LAS has added two interdisciplinary studies. Now most departments in the college offer graduate degrees, and many have doctoral programs. Both additions require more classes and instructors with PhD status. TOP LEFT: One of the theater department produc- tions was "A Streetcar IN' ed Desire." TOP RIGHT: A crowd attending a Black Rhythms performance. BOTA TOIVI LEFT: Dean Burtness of LAS. BOTTOM RIGHT: Part of a repertoire of slides depicting art and ancient life, used in Southeast Asian Studies. 229 college of liberal arts and sciences cont'd Stan Stasiak is a senior working with a teacher on a physics research project. He values Northern's physics department. lt has a surplus of PhD professors and a number of research grants. The department is not set in its ways . . . flexible lab periods . . . lab assignments that put a little challenge into experiments . . . this is part of a changing system. Chemistry, with labs and re- search, is another department full of chances for complete involve- ment with a subject. A senior, Nancy Benson, is in the honors pro- gram. She thinks it has been worth- while and has helped her really get into her major. Beyond that, "There is openness in the depart- ment, more opportunity for talking over classwork," Nancy said. LEFT and RIGHT: Having a professional glassblower has saved Chemistry and Biology many dollars. Ed Hyland re- pairs and makes special glass- ware for unusual experiments, TOP and MIDDLE: Students in Chemistry and Physics work in various labs and do group experiments. 'P f,a I QI W ff ,gwzsw Q e gV 4' 5 'E .X si! sum. ,xv . . J 1 is 12 J X , 5. f ' 'rf f',,'1.qaf f, ' 2 , 11 , fn' ' 2 .ff 'figik ,1R,,-':f'- ,",:,,f'y.1 s,'1.. I A :af '. ' 115- ,sf gif"-f lfiimhh. X2-:f 'ga' . , , -1-'15 .-f .ve mr- - -4.1, N-4 1 N - A- - 1-.a..f:f,nA-- -,LLA-R -ffwv ?-.' - -'W 4'b'+9?fQ' 'f 15:1-wiiwwrx 5,3515 an f , . I .. '11 1-f.. -. '-'BZ' ,-r ei' 14" if W 7 sm',:nye' Q 1 .2-n-:ff M f- 3 351 1 -,wi 1 3 ' V fa S , -. ,,,a-'Env Rim. f . , -,siw::z.- ' ,' . ' if , b We V AQ , ' g ,, . V ,1m1.'f-ff: '- .gp ,ala ::'fw:1.9 mcg?- . 3 u 4 - wg., f . , ' .4 f- ,v , '- q xr' QQ-lw-I-v" .1-,C f '-ze, ' 3 '-5' -K ,1 -,iii-gQ12'i 51121. .45 g mf ww., K- ,ffflwsgiwaa A ' - - '-we 'M if 5,145 ,A fb - ff -WJ H 41.45 dwg 'I 1, , ' ,fyr gyw, .gf ,L , , ff Wf ' X1 AEP' ' me 5" M M M , f ff-4 nw vw , A4-weErsfssxeifigs-5::Y9f5v'e . ms?Q,g4:-kfrpvyr - - V fa. :'f'MQu-V ?e-f-.,.4:,-- .-N, -'AZN-H Sv--W' f 1. , .mfs I-Jw-be --ve. , c S ... , .,, ,,,,u,,k .,, .4.,,p.., img., 5, , -544,6 ., M, . , .W ,J , ,,, f ff ,-fzzggfiefrve2'-Wu-1'1r,ffrg qi3:f2'Q.:fiEn,fvQ4f1:-'v-if Egg ' FW' ,gg ' V, .1-ha f a X ,Q wbuflail?-Q. 1 ' Y Y i nf: E:.'f'5:: f'i1E5f'if L5 f- ' K V 1-4-4 n-f""f'2f-'Q 312+ --I 3,-'M' '. " 1' , X JY: E?-532.9s'Ifbm1?.1vs.z-eff:- k fix . Lv' -p-'f:.5xff23-f- 4?-ffi2:,9zAr W35:m3hggefL5fF-'Qu Agg..iv' ::q1 399: -'-Lsimgfg-af? eq,1"3.-g4?:5C'y1gtfg4':3Q:v- fa- A ,-, cigrm -f 221 ff-ijrnwy 14w:ws+.:-0,711 Le ggfsqfiz-t f ::2,f:, 1 - '- ' .. W A f - :fu 'G A ,mx f -W ' fu.--, rw-.v s.-4 1: . My ., -1. . ., 1 Gifirfaafrel:-Aff' A N .1-.ff-M f,gpe4m4z sm--.yf.,?i.,. F. J 555' WHEN'-'Mggh'i+7w1w-fgwqff--+-Q2-4-,!..g-Q r , 1255-ara? :gave w ,.,,1:.:--my , L K 4-cf- -:+,,Q-nun-f Hxmfvisg sb-1 , f S.i'T4P11S -'14-'vw-' X-Haifa?-Gs:-qhk-favvff . 1 952 r I , K isis-.Q 3.559 f 1f3',f-sf-Lg1,,I-fm.-1fig,-P., :gags-m.v-mq:,.,.4 . V ' 'f fexvsanfe , ' , in-'z:av .5 V -4 Q :. . .- ..,.f,v,gi2,.-:.1fggx:,2m:q.,,z2Zv,,gmeygifggn I wa..-. . , ' mfr- :idk-.f'1eg-mfs:-M' of ' , e1,g.2ffs5IL?j.swvs,1xg,'j,.f Q- ,- .M :Q f,:,aP+sy. A " HNF 56 14: f ' :ve .r,fQ' 44,3 'Q 11 1- , 'f y. 1452:-f if M W L 54 .few M, . ,, f f' it ,, 'img 2 mi. ,, -M. F" fi wif 19:1 '7 ,1 Y 130- 5 firm: - V Hn v5f1'bg..?ii ' fa, MAH?-4 ,. Q. L f -11.533, , F h Y ,., g g, -, y y Q55 nf ,.-1? - e ' Q2 '44 B:'v"'a3f',E 7 1 .,,wQK,5. k ' ., 2 x 'sscg,:a1,,.S,f. qw "wh, V , , ff 2 ,pfggfxgiiff-gag.-2:a's ., F, ,, .Q . .1 rr. , e4fzQ,ff1fwasMe:15 Was, 5 1 fic, MSS- 1-42643 1 8f2'F'Wf5':'!4"f2L-M? , 2 ,H 1- 5' 'u -n azi' -W ' i bffhiq 'Q LM -f. K7 ., " - "'tf"'V'X" I 1-41 fw-zwkhxil.n,.1..1'l:4,,uWE Lwf:zgQ'ga-f:kfg.Qn1s lb'-. rv 2 "s:,. 1. -5,'-ice?-4:1-":a1:sff1e'+x.2 w 455 .' uf, - ls, aw qi fy- 5-1Ff5,'-f:,:i.f-:,- 'Q---?-gg:-W, .M.,..,,r R 3, 1 ,411 r 1' 5 a Q., v ,Q 5 "9 Aff ,gfvv if L L gif vi .f ' 5 'X'...,,:vfi1:.4 .,- ar: . ,. , Y -1 I 2 4 :- ?.JHFf+'f wssg--Zi,Q-:1:r,ies-sf::41.Ee,r2Y'24,fs:2,e:mm:As 1 - A - if 'n:k9as5'iea .az-ire:2?-22af-rf-1:u?,fzs.1f:5:1sw:1-'Lf 2'-5-j'fmM'fs Q ff, 5 A w1gw"g4 v Q6 , Sv ,fm , - ,Ag qigxqziafjixzfgggf-W ' ww ff- . . 4 h-1 V ., 'A . x.-M.,-.f.,w M ' , ,Q J 7 f52xfffa'!!"5z. Wa X ' 'Q V" L M xm l ' M RF .v '-,erm '- ,fn-1 Hy - N 1-.: 51.5194 K ,1 ,Mp K-ag? 'v-4.-Ama , ww, --v-5 W -, . .,. -aiiw 1 ,,,,, in v ., 6 -1 , A I l ' : T 1:0 ,ff .. aff M Q: " N hifi 1 ,sf - - , . sl ' 5 ,,,,Lj , ,Q ,,.,:-- - M ,X-,za I ::Qaf?:f1:' :i igffggiz ,V gy , ff 'L 'jg 'L V ' . V' " ,, K "l- rfp X lnrml in Students in one of the interdisciplinary studies, Black Studies, are fighting to attain major status. Sharon Wilson, who is now minoring in Black Studies, says the students in the program are frustrated. The nature of an interdisciplinary study and the newness of Black Studies cause insecurity about courses from one semester to the next. Courses are scattered in various departments and not followed-up. Some feel that tokenism is the reason many of the classes are offered. The Afro-American Cultural Organization, AACO, is working to make Black Studies a major. It initiated the drives for black action and culture on campus and sees a need for more studies in this area. When questioned, three Journalism majors thought NIU's department to be very good. One was a little discourage about fellow students who don't take the department seriously and use of what is made avail- able to the students--for example, some very helpful teachers. Another of the future journalists talked about his summer working through the internship program. He got a lot of experience and much criticism on his work. All of that for low pay, few credit hours and a lot of work. The three students agreed that this was the general case in Journalism. LEFT and TOP RIGHT: Part of black culture, a drummer performs at Black Rhythms, and the Harlem Globetrotters were brought to NIU through CHANCE. BOTTOM: Japanese culture is shown during class with the use of pictures and slides. I E I , V L L js A M, As student-teacher relations go . . . small depart- ., gt, T ,P ments, such as Library Science and lVlath, have good S 'A t , chances to work out problems together. But smallness is a problem, too. lt's hard to schedule classes. That is 'Q often why the students and teachers find a need to get together. Togetherness can be felt in other ways. Classes for Library Science students are in one building. They are always in the library and are surrounded by the material with which the students work. lVlath students have organized a club and various activities to get together. They just missed getting a central home in the new psychology building. The Theater Department is on its own this year. It is no longer a division of Speech. A junior theater major thought that this independence was a good alteration for a department that has so much to offer on its own. But she also felt the department still hadn't broken from its education orientation. Teaching theater with future teachers in mind leaves less room for experimentation in a pure art form. LEFT and MIDDLE: Library Science students are surrounded with a variety of equipment. Their classes are right in the Swen Parson library. ABOVE: One of many theater productions, "Boys in the Band," was a popular performance. college of liberal arts and sciences con t'd ln Biology, two grad students, Frank lVloore and Darrell Rotter, discussed what has grown into a good department. The PhD push is on in Biology, causing changes and expansion that is improving the depart- ment. The result: more research, better teachers, im- provement of undergrad classes and labs, more graduate students. Biology grads teach and assist undergrads formally and informally. Both Frank and Darrell pointed to their presence as beneficial to both students and faculty. They are close to the prof and can serve as a go between for students. Grad assistants are often available to answer the questions students wouldn't bother a prof about. Upper division expansion creates a better department for the undergrad to enter. However, a little farther removed from the top . . . Rick Blass, a junior in Biology, doesn't feel this same enthusiasm. Grad students help, but he still feels that a void exists. With some teachers, there is a lack of response to students' needs. Lower division classes have been changed to bring group teaching into the survey classes. But Rick said he still feels a blank about the department, teachers, various fields in Bi- ology and the equipment in the labs: with all that is available to him in the department, the student is left groping to find it on his own. ,Q 'K t . 3: x it . iF' '- B . Q Ea V 4 -ff rf TOP and BOTTOM: The Biology green- house, used for Botany classes, has quite a variety of plant-life. BOTTOM LEFT: Students work with animal matter in Zoology. MIDDLE BOTTOM: Chemicals are tested by changing the food formulas for young chicks. college of fiberal arts and sciences cont'd Problems with programs and departmentsg revisions and corrections . . . establishing department advisors. . . The College of Liberal Arts and Sciences deals with it all, but sees more in the student's world than that. It sees a purely human sideg it is the emotional crisis that students are feeling. Disillusionment with the educational system and watching the misuse of reason by some of the older generation cause it. That crisis calls for strong solutions. 4 RESEA ln the Art Department, Robert Bornhuetter, assistant professor in lithography, was interested in aluminum-plate lithography. Aluminum is an inex- pensive printing surface, but so far, the processes for using it have not been completely resolved and tested. lVlr. Bornhuetter applied for and received a research grant from NlU's Deans' Advisory Council. The uni- versity itself has a source of money to encourage special investigations by teachers. With his S5950 grant, lVlr. Bornhuetter was able to purchase some needed materials and pay a student to work with him on special prints. He hopes that a book of his findings on the project, with some ex- emplary prints, will be published. Among other things, the book would be useful as a textbook. Dr. Duane Johnson, Driver Education, works mainly with programs aimed to expand the department. Grants supplied by the National Highway and Safety Division make it possible for courses to be taught during the summer, when NIU instructors work with people already in the field of Driver Education. Through grant money, NIU teachers in this depart- ment are able to work during the summer. New tech- niques can be studied and taught. A special study done by the department was a survey of the be- havioral factors of cyclists. According to Johnson, Driver Education looks for money from oil companies or insurance groups, or they acquire equipment by doing research for Honda. Connected with all of this, he said: "lVlost students don't realize how teachers spend their time besides in classes . . . there are the politics of money sources." After ten years and nineteen grants, Dr. Sidney lVlitler of the Biology Department says he is working on his second million dollars of grant money. He has done much basic research, often dealing with current problems, such as cancer and ecology. At present, Dr. lVlitler is doing an ecology study for the Navy. ln connec- tion with naval communications, a huge underground cable system is being planned for northern Vllisconsin. To test one part of its ecological effects, Dr. lVlitler is subjecting fruit flies to an electric current and observing successive generations to find possible genetic differences. Dr. lVlitler has submitted many more proposals than he's received money for. But to make sure he has constant grants and to satisfy his curiosity, the biologist applies for grants whenever he has time and ideas. He's been able to buy equipment and keep students employed as assistants and often receives his salary from the grant money he acquires. His work, like that of others, keeps new information flowing into the Biology Department. Research cont'd Students and faculty are growing-- Flesearch and special projects are an important part of every department in the university. Research creates new knowledge. It makes it possible to go beyond what is known: to teach and find new material. ln this way, research is advantageous of it- self--for the answers or solutions or material it pro- duces. lVlost teachers are interested in doing extra studies, and they are encouraged to apply for financial grants. In a university, their efforts become an important addition to the flow of knowledge. The processes of the investigation add to the instructor's background. And the work and results make him an asset for Northern and its students. lVloney from the grants, which cover projects, often make it possible for students to get involved. lVlore grad assistantships can be offered when there are suf- ficient funds to support the positions. With these funds, students can be paid for their time. Or the money can be used for transportation, making studies outside the University community and DeKalb pos- sible. Also, grant monies often buy equipment needed for the investigations and are generally useful for the department. Almost every department in all of the colleges apply for grant money. Dr. Beasly, head of the Office of Sponsored Research and Special Projects, finds and coordinates grants and people. He encourages teachers to write for grant offers that apply to their 4 .WWW ..... W .W,,,,.w-v--W...-f ,. , ,. 1 2 1 E 1 l MQ' 5 E t -e fi U l as ,. xt- , . .-.,f. fields. He also finds the- necessary money when pro- gi5ff3..1g1fj, .ik t., ff posals are brought to him. Usually instructors make l"ys1'2f- requests, but student groups have also applied and 5 fs i l llss' g A. been accepted for grant projects. a s'lss f Universities are popular in the money market. They i have a supply of good and honest investigators, who R . -S 11 g sl .W .Q 5 A ,. Bw., is , f.:Qf4- 2,3 -t is ltjt i - .... V Q A Q .- Z I t ,A . M I . 1 1 , .V , Y . - i s A Q3 i f .3 K. ..:. ge f i' 4 S t t is ' uz ....,....gA....,...-...Mr .. -M -',l' , Ng, . , ' ' "" ' , olx lg .- f W . K Njbz VQ,g..,a . .- E W H , .Q s sift' e s . Q ii f..f " 'i ' Q' ilss 3" , aft I .awxf-All V I " " L. , I l 4 T j HO One reaches complete maturity. T ,f 7 f a' XV r : X .f 1 , 1, f ' 1' Z l ff Aw e fl 116, lil? I ' if , l l fy' J , , ... 1 , ff fi' A 1,7 ff? l are often noted men. Also, assistants and equipment are available. Universities are full of people with ideas longing for means to carry them out. Grants make this possible. To receive a grant, an applicant writes a proposal to state his intentions. He states what he wants to study, how he will carry out the investigation and how much money he'll need. Ideas flow from many sources. Sometimes an organization is looking for investi- gators, so proposals from applicants are like bids for a job. An instructor, who competes with business and other outside groups, decides how he thinks the job can best be done for a certain amount of money. Other times, the applicant starts with an idea and then searches for a group, private or federal, with available money. This indicates two different types of research: applied, looking for an answer to specified problems, and basic, doing a study that may result in new problems or unplanned solutions or just informa- tion. Applicants with ideas compete for experience with grant funds or Dr. they find that there are ways to Phraseology and slanting ideas wins points: there are some types of work or ways of working with pro- blems that are more likely to meet success. For ex- ample, ecological studies are popular at the moment. The advantages of research and projects are many for the university. They add prestige and the addi- tional knowledge for students and groups, in or out of the university, is invaluable. Grants make the work possible and a part of the money received goes to the university. This makes money available for other educational needs of the school itself. money. Through Beasly's advice, ask for money. , .X . ,, f nj! 2' I , gf' . , f ' 1' , ff i , e fyfni i ' L- ' 'ii I 5 S I , 17, My e 'fy . 'ff' ' f 1 VN , 4 X lt If X' ,ff NJ' ' Qzif, xv! X f "Va if V I, 7 f E f ' K f XX ff ' X U S ilfh X ' if - Val Xi ' I-Z 'Ziff , fill, EX-ff E s. , ' lflifit f Q Ni, If K I L ikil i "iv I , ' i'i s ff'f'f'f,gf x, y '- ,i...,,,f--f Vlwsxtx .1 Sy If 1 . ,ff , . ,V ff 1 fi I,-y!:,glfg12ffa.H6:1 'lf 1 "2sjQ'XNx. ' 5' 45' 1 ff l 7 3 !1"flf' 's' 'Kyiv l X 227 f rjyy f f'zzflf4,,2f2 'I-l ive ' l 1' vfi,f' -'ff L Q., , ff f. I In., if fps f" ff, , l is f 6 uf + 2 . f' l 1,47 if ,j f 'gui A 1 , - f, f Z , L1 X fs sl .pf J , f., 6 37? fi! V, . f' ,ff , Q '. F FH4 -I i' , w c , T f 3 'ifrfzy , l ,yfff , , 1 gf f' X fff 'S !,, K f T 'J inf iff" f 4 . Y' .f " N. i, 'V T 7,7 T e ,f 1 . xv fl f ,,r li, ,f 1 ,, X ,.. fff- rr f Q A f , U' ! ' 11. , ,-. ..A,- ,L N 4 t I 'ff 7 25:15 .l.,,, - 1 J, N ,7 1 KXLEME- ' xx X ,csff 1 en. 4.1-.fag 1. . x K H , ff 'I La' . ' T3gf!","' HL' ' ', fa - - I l CQ if ,XMI fwfr f fe Research cont'd Dr. Betty Behfeld and Dr. Maxine Hart, both professors in Home Eco- nomics, were accepted to work on a government survey. It is a study of the acceptance of United States Department of Agriculture recipes by families who use food stamps. Dr. Behfeld felt that they were chosen partly because of Northern's ideal location. NIU is surrounded by rural areas and Chicago is a nearby urban area, both with food stamp users. Many Home Ec. students are working with the doctors to provide the government with information. Dr. Hart says the experiences of her students have been invaluable. They have learned many things about people and how to work with them. They've encountered types they had never experienced before. With grant money, the department has been able to pay for travel expenses and students' time. They have tried to do surveys for Home Ec. classes before, but not as successfully . Time, money and new working areas have made the grant study a most valuable part of the students' work for class. The proposals take many hours and lots of worry. Still, both doctors agree that they'd grab the chance to work with grant-funded studies again. A large grant, one-half million dollars for three years, was awarded to Dr. Walter Wernick. He made a proposal to institute a teaching program. The State of Illinois Division of Vocational and Technical Educa- tion gave him money to set up a model program at NIU. The idea is that children have not been introduced to the working world and its application to their education. ABLE--authentic, basic, life-centered edu- cation--encourages teachers to bring professional people into classrooms, or the classes to them. The children interview a man or woman or observe some business affair. Later, with the help of their teachers and ABLE ideas, the experience is related to and built on class work. The state is interested in "world of work" educa- tion. ABLE Model is the evidence. Dr. Wernick, with a staff of grad students and secretaries, sets up pro- grams to be introduced to schools in a certain area. DeKalb schools, NIU lab school and our education classes are introduced to the program. Finding grants takes much time and work, digging for sources of funds. The Business Department has found it necessary to have someone working on just that for their department alone. Dr. William Brown does research him- self, but also makes it possible for others in the department to do it. ln business, research funds are needed for people and services rather than equipment. A current grant from an electronics company for the Wyboul Distribution Project covers studies in statistics, measuring quality control. Many students are involved in doing the research--going to library sources and running computers for information. Dr. Brown searches out groups such as the American Institute of Bankers and commercial bank fund flows for money, or he finds publications looking for new authors. The searches lead to opportunities: business students and professors can look into things never studied before. 4 .www Wd Am, .wx SSX Q Wh 4 i.......,..4Qf GVISW Fall IC,D7I 'FQ Giving a lift, drinking, dancing, helping, eating, wrapping, and rapping--this is what Fall, 1971 memories are based on. Plenty of opportunities to get to know one another or just to get to know one's self a little better, and there was more lu a college education than simply hitting the books. 247 search to find active Greeks uncovers the ten most notable This fall, a contest was held by and concerning the fraternities and sororities at Northern. The objective was to find the ten most notable Greeks on campus-- persons outstanding in fraternal, campus, and community affairs and having a cumulative grade- point of at least 2.4. The purpose was to find examples of active Greeks. The search began when it became apparent that Greeks could no longer remain unin- volved, sitting in an ivory tower, wondering about their next mixer. They must become involved in more than just social activities. The following ten people repre- sent an elected sample of the new Greek image. Nancy Rocho Alpha Omicron Pi Park Ridge, junior Art-Dance major, Mardi Gras Dance, Greek Sing, lVlay Fete Games, Arthritis Fund Raising, Pom-Pon Squad, Ftitual Chairman, Greek Week Games, Homecoming Parade, member, Van Luu Touring Dance Co., Musical Theater: "How to Succeed in Business," Winter Carnival Committee, USA Arts '71 Dance Trends, Sports Car Club, Dorm Council, UCB Art Committee, Showtime, University Bands, UMOC coordinator, Stu- dents for Bakalis, Walk for De- velopment, Benefit Dance per- formances at Senior Citizens Hi-Rise Club, UMOC Clean-up- Gene Heino Sigma Nu Manitowoc, Wisc., senior Business Marketing major, all ln- tramural sports, Greek Week and Winter Carnival Chairman for Sigma Nu, Asst. Rush Chairman, AMA, NIU Ecology Program, Walk for Development, Leukemia Research Blood Drive, Schlitz Malt Reclamation Drive, Social Chairman at Stevenson North, Student Advisory Council for Mar- keting, NlU Golf Team--four year letter-winner, Most Valuable Player, captain of team, Wisc. PGA Jr. Golf Championships, Northeastern Wisc. Amateur Golf championships. Ursula Piechowski Delta Gamma Chicago, junior Fashion Merchandising major, Who's Who among Greeks, Sigma Pi Svveetheart, Panhellenic Officer and Rush Chairman, Social Chair- man of Grant North, Leadership Development Committee, volun- teer at lllinois State University. ,ii Carolyn Schuman Sigma Sigma Sigma Skokie, senior El. Ed. major, Panhellenic Repre- sentative, House Secretary, Treas- urer, President, Theta Delta Xi Little Sister, Election Committee, Public Relations Committee, Council for Exceptional Children, Volunteer for Camp Maple Leaf for Exceptional Children at Hopkins Park, Volunteer worker for Learning Disability Classroom at Graham School, tutor for children in elementary and junior high school. 49 Greek Olympians c0nt'd Working for campus, community, fraternity-- a rewarding experience And it CAN be done' Kathy Cowhey Alpha Phi Oak Park, senior El. Ed. major, Pledge Trainer, top GPA for sorority, Campus Crusade for Christ, Intramural Basketball, NIU Twirler-Head Nlajorette, Neptune floor Vice President, Bowling League, Neptune Food Service Student Supervisor, "Do Something" program for DeKalb Jaycees. Randy Wunder Sigma Alpha Epsilon Hanover, senior Nlathematics major, Fraternity President, Vice-President, lFC, Dorm Council, lVlay Fete Com- mittee, Phi Eta Sigma Honorary Fraternity, social project at DeKalb Public Hospital. O Pam Gilbertsen Chi Omega Berwyn, senior Special Ed. major, Vice President of Panhellenic Council, Junior Panhellenic Advisor, House lVlana- ger, UCB--hostess and public re- lations, AEVH, IVlarch of Dimes and Heart Fund collector, cam- paigned for trustee election and alderman elections. Iris Kerbis Sigma Delta Tau Skokie, junior Special Ed. major, Panhellenic Re- presentative, President, Pledge Class, Council for Exceptional Children, International Special Olympics, Dorm Floor President, CEC Internal Problems Com- mittee, volunteer, Reading Re- search Foundation for Perpetually Handicapped. Glen Erickson Alpha Kappa Lambda Chicago, senior Nlath 84 Computer Science major, Fraternity President, IFC, winner, National Leadership Award for AKL, Campus coordinator of "Hair" and "Butterflies are Free," "Promises, Promises," "I Do! I Do!" and the "Temptations" con- cert, Intramural Basketball, Presi- dent of the American Theater League of DeKalb. Cherry Porter Alpha Delta Pi Rockford, senior El. Ed. major, Sorority President, Corresponding Secretary, Standards Board, Sigma Nu Sweet- heart, Kappa Delta Pi, Sigma Nu Little Sister, Mortar Board, Job's Daughters, President of dorm floor. if color Fall Home comin 9 LE- E N yi, 'frm L.. AC, x QQQIX I if 'Q 'A'AQ Working together on Home coming house decs brings new friendships and personal prude in the final product. R, 1' One of the few college traditions still surviving is Homecoming. And the Greeks have always loved tradition. So once again, at the end of October, out came the hammers and petal paper and tug ropes. When it was all over, there was a lot more remaining than just broken boards and bruised muscles. There were new trophies, new friendships, and even some new romances. But most of all there was the realiza- tion of having experienced what Homecoming really represents--and that's what memories are built on. A I in K k W ii Q! A Q I Q, 2.1 K Q . WF .LW R + .,-n ,..v 2 Z Z Q Pulling for tradition 545 ' si get ,ia Spirits rise and excitement reaches fever pitch during tug season. Emotions range from elation to exhaustion. What makes a winning tug team? "Lots of practice is the answer," said Bob Bosy, Tug Captain ofthe 1971 Homecoming All-University Champions, Pi Kappa Alpha. "We practice six to seven weeks in a row," Bob said, "and we also have our own little tradition. We pick berries off the trees at the lagoon and keep them in our pockets during the matches." It must have worked for the Pikes who won six of their seven tugs, beating Sigma Pi for the first time in three years. "That meant a lot to the 12 or 13 seniors on the team," said Bob, "because these are the same guys who've been tugging Sig Pi for the past few years, and this is a great thing to graduate with." But winning the tugs meant even more to the Pikes. lt meant a chance to re-establish the winning tradi- tion they had held for many years as Delta Tau Omega. One might think tuggers would be totally exhausted after the contests. But Pikes somehow found the strength to celebrate with a party, a trip to County Line and, of course, firing off the victory cannon. Sorority - fy.p'ff" ,y as 5 'Ng-it wm"lwq....,, Girl: 1972 by DANUTE TISKUS The beginning of the new school year signaled the start of membership drives by the various sororities. Every year, The Northern Star is filled with numerous ads describing the fun and frolic found in Greek life. However, this year's ads were different. Careful reading revealed a tone of desperation. No longer the self-assured organizations of yester- day, the new Greek motto has become "Give Greeks a chance. . . Pleasel" A lack of publicity about the changing Greek system is considered by lvy Leventhal, President of Alpha Xi Delta, to be the cause for the current lack of interest. "Today's college culture is changing," Ivy said, "and the Greeks have had trouble keeping up because they are rather conservative and resistant to change. How- ever, they are changing. They're taking more interest in current affairs and philanthropic organizations. Also, there isn't as much prejudice against minority groups. The problem is that today's writers don't point out the changes, but talk about the Greek system with nostalgia, as though it were dead." Chris lVloore, President of Alpha Chi Omega, feels that many girls lose interest during rush. "We aren't having any real problems in getting girls interested in joining, but many of them drop out during rush. lt's just too hectic for them, so we're trying to develop a more informal program." Chris said that sororities are also suffering from the stereotyped picture of a typical sorority girl. "lVlany girls who went through rush were hurt by the fact that members were chosen on beauty and social standing. However, that isn't true anymore." She added that sorority girls aren't the snobs they're thought to be. "We're just a house full of girls who like each other, feeling a strong bond of sisterhood." Sororities have also been criticized as frivolous and irrelevant. "lVlany activities are frivolous," Chris said. "After all, how relevant are football games? Yet no one criticizes them because they're fun, so why criticize the Greeks?" Kappa Delta's President, Christine Lee, said that her sorority is not having any difficulty getting new mem- bers, although she realizes that sororities in general are taking a down-swing. "Kids at this age are very vulnerable to causes, and they don't feel that Greek life can offer them any," she said. "The critics say the Greek system is irrelevant and not worthwhile, but it's been around fog such a long time. How valid can their arguments be." Unlike other sorority presidents, Jewel Willis, of Alpha Kappa Alpha, feels that interest in Greek life has increased. "There was a decrease in membership in sororities in general when campus social activities increased, and kids didn't have to be Greek to get into parties. Now, we seem to be going back to Greekness because people are dissatisfied with the campus social life. There still isn't enough going on for them." Jewel said that Alpha Kappa Alpha did have a drop in membership when they moved to an off-campus location. She added, however, that they aren't having any problems currently. Critics of the Greek system claim that it discourages individuality and that a sorority is just a duplicating machine. "You're allowed your individuality in a sorority," said Jewel. "The only thing a girl has to follow are the organizational dictates, such as attending meet- ings and doing assignments." Ivy pointed out that sororities are trying to get away from the "look-alike" image. "We've gotten rid of the custom of having uniforms, and we stress the fact that each girl is an individual with her own opinions." Sorority members answer their critics by saying that they can offer a college girl things which she might never find as an independent. Christine said that sorority life offers sisterhood. "lt gives you a strong bond which lasts beyond the col- lege years. That kind of bond can't be formed in dorms, because people are only temporary residents there." She added that "People talk about 'doing your own thing.' Well, forming friendships is our thing." Sorority Girl: 7972 cont'd fi? Jewel said, "ln a sorority, the girls become very close and genuinely care about each other. Not only does a girl find sisterhood, but belonging to a sorority gives her a greater opportunity for an active social life. Our sorority is particularly relevant to NIU because the Black students are unified through it." Many students claim that sororities are meant for people in need of security. "That's a common complaint," Ivy said, "but then, everyone needs some security, so why should that be criticized?" Ivy feels that sororities also offer an opportunity for advancement. "When an independent wants to join a committee, or take part in a certain activity, he sometimes doesn't know who to contact. Greeks, on the other hand, don't have that problem." Chris feels that joining a sorority helped her become more outgoing, and she feels that it would do the same for others. "By working with the other girls, and discussing things with one another, it becomes easier to open up in class and with other people you encounter outside the sorority." Even though the Greek system is having problems, its members do not feel that it is dead. They are very proud of their way of life, and resent those newspaper ads which seem to be begging students to join. Chris stated best what she thinks the Greeks really feel. "l don't think that we should make our coffee house ads sound like, 'lf you come, you'll find out we're really not so bad.' The Greeks don't have anything to apologize for, but l don't think we should pat ourselves on the backs, either. lt's hard to explain to someone what it feels like to be Greek. There's just this very good feeling that you get inside." . A X ? gg-"5 fi? ' RRXQ -n g the g'Q llfiiilll is X Greek System . 'xi is X . . .. . X . 'E , V 'fr F - -T'-:Sl T -, - . -X - .. .f ,f if , 'Q . . 4 F -L .. az -1 T - Q -. ' ,. fe.-. ff ,V .Q 3 "1 5' 7 T 'mf : -1-z ," K I ,- ' . ,X ' : .A 1 R2 -f"' ai :T A I- F 'TT'h-g fs - T : eg v f - - T K A L V 'P' 'i X v 3. A i "J ' Y ei VL4- vt A X re '-5 T4 L T' E7 N ,X S --gs b . .AX 5 , X W Two NORTHER staffers one non Greek '11 lv ri rf cr '4 lrl O cr Q n' av is Q. l-I CD "1 factually, they locked horns! on the Greek issue to discuss where it's headed Four academic years ago, Sigma Alpha Epsilon's members nearly controlled this campus. lts members either directly controlled or had influence in the two student publications, the student government, the student-run radio station, Homecoming, Winter Carnival, lVlay Fete, intramural athletics and all of the strictly-Greek social functions. SAE had its hands full keeping the number of brothers down to campus limitations. And now, the fraternity's influence is confined to activities which are restricted to or dominated by Greeks, such as Winter Carnival and lVlay Fete. But what happened to the fraternity's power outside of the Greek community? Why should it evaporate so quickly? And what took its place? SAE did not degenerate into apathy, nor was it re- placed by another, more powerful, fraternity or sorority. SAE's supremacy, along with the entire Greek system, was eroded by a new campus con- sciousness. lndividuality, the intellectual product of the turmoil of the 'l96O's, finally came to rest at NIU in the closing years of the decade. Political involve- ment, "do your own thing" and "look into yourself" were the rhetorical cutting tools that reshaped the rules by which Northern's underclassmen, the source of new Greek life, live on the west side of campus. Visitation, semi-hidden booze and a more relaxed administrative attitude combined, resulting in living conditions nearly approximate to the Greek houses and apartments. Thus, Greeks who wish to recruit members can no longer employ the beer-bust parties and Greek Row Life in an attempt to interest pro- spective brothers and sisters. They must sell a much more allusive and conceptual commodity--brother- hood and sisterhood. Of course, this fraternal bond was always the ulti- mate idea behind the parties. But it's a lot easier to talk with someone about democracy after you've bought a steak dinner for him. And so, because of loss of numbers in the past few years, the probability that any one Greek house would have members involved in the leadership of a number of student organizations has become remote, and the chances that a given student organization, separate from the Greek system, has a Greek involved in it, from any house, is becoming smaller. Does this mean death for the Greek system? Not necessarily. lt does mean the end of a particular Greek form, however. It is doubtful that the present general collective system, in which the group under- takes projects without regard to degree of interest toward the activities, can survive. Our society is moving toward more individuality and specialization. The basic commodity which the present Greek system holds is still a much desired element in many people's lives. To have people at your university who care whether or not you live or die, to share happi- ness and pain with others, and to be able to function a little easier in a society with "a little help from your friends" is the heart of brotherhood and sisterhood. Everyone, one way or another, obtains or thinks that he has acquired these kinds of interpersonal relation- ships, and the Greeks offer a very convenient method for accomplishing these ends. But it's 1972 and the Greeks must make radical changes if they hope to maintain any force on this or any other campus. Each house for lodge as it would be called under the new systeml must specialize its interests. An individual lodge or combination of sororities and fraternities must focus on no more than two annual activities. These functions might be tradi- tional, like Homecoming, or they might be entirely unique to a Greek lodge, like a circus, skiing, skating or whatever. The point of this reorganization is to abolish the old, all-encompassing "Greek life" system and create, instead, a general special interest structure. Today people want mobility. These main activities of a lodge would make the decision for membership application very simple--if you don't like what they're into, don't try to join. 9 6 Rise and Fa!! of the Greek System cont'd RISE by Ivy Leventhal There are some things in this world which will just not die. They survive because they are necessary or timeless or desirable. And these things are called traditions. Fraternities might well be considered a tradition-- they have been around for 195 years, ever since the founding of Phi Beta Kappa at the College of William and Mary las every good pledge knowsl. The purposes of the fraternity system have shifted emphasis down through the years. Primary import- ance has moved from the broad sense of the intel- lectual to the even broader sense of the social. This is not to say that the concept excludes scholarship-- grade points are one of the most competitive areas of Greek life. But "social" includes friendship, leader- ship, personal development, and helping and relating to others. The qualities are hopefully cultivated by the majority of society. Yet organizations devoted solely to the purpose of fulfilling one's social wants do exist. They are more clearly able to satisfy needs and desires in one fell swoop. Today, the focal point has moved from the group to the individual. This is an age when everyone is urged to "do his own thing" and "buck the establishment." The Greek system is considered by many college stu- dents to be one of the great bastions of the so-called establishment. Therefore, it is to be shunned. lt just isn't "in" to be Greek anymore. Perhaps this is outwardly justifiable in an age which spurns tradition. Perhaps it is even more justifiable in light of the not so ill-deserved stereotype of frat life. Like many traditions, the Greek system suffered great misuse in the past few decades. Ideals set up by founders were forgotten as hazing and snobbism be- came popular. Getting a date for the Sock Hop with a Pi Phi and cleaning the actives' rooms were the basic purposes ofa college education. Of course, these things aren't important and the Greeks have been coming to their senses before it has gotten too late. To preserve the tradition, they are now changing it for the better to curb the degenera- tion that was taking place. Pledge periods are being shortened and simplified to allow for more study time and less silliness. Not many people are stupid enough anymore to take physical beatings from those they hope to call friends. Stress is now placed on fraternity education and getting to really know prospective brothers or sisters. And pledges are treated as adults, notchildren. The life of an active has also changed considerably. Fraternities and sororities are interacting in social and service projects to dispel a good deal of the hostile competition that existed between them. Some com- petition is healthy, but Greeks must now unite if they wish to preserve their system. Members have lost a great deal of the formality in dress and behavior that once earned them the label of "Snobs," Membership requirements have loosened as well. Checking coat labels and references lost popu- larity ten years ago. The idea of friendship and helping others is enjoying a well-deserved comeback. lt might be true that today's youth are more intelli- gent, because good looks and family name are no longer the bases by which they generally become in- volved with each other. Perhaps those qualities which would best charac- terize the Greek system today would be the making of new friends, meeting others, and helping people. The tradition is being streamlinedp and the dead weight is being cut off. Today is only a period of transition, and it may get worse before it gets better. But the Greek system has something valuable to offer. And with its changes, it will survive. . . . this section's purpose is not to uld a newspaper, report events as vvo detail by detail, but rather give the student an overall view of what has occurred--a condensed package-- with emphasis on important move- ments developing at Northern. Big Time What clo you think? Not too long ago, if someone had asked you where you went to school, your reply "Northern llli- nois" would not have generated a great deal of enthusiasm. And it wouldn't have been too surprising if the response was "Huh, what's that?" Well, this seems to have changed, for in a few short years, NIU has been recognized as a school that's hit the proverbial "Big Time." If today, the same person were to question you again, his reply to your answer might be somewhat different: "Let's see . . . Northern Illinois . . . ya, I heard of that . .. Where is it?" To rationalize for yourself, "Where" is a much easier question to answer than "What?" Your embarrassment in this case is quite alleviated. But don't give up the ship yet, for in five years, if somehow it were to leak out that you attended NIU, reporters, photographers and crowds of fans would be breaking your door down just to "get a glimpse" at such a celebrity, an NIU alumnus. What has enabled Northern to achieve this new status? Why do students and faculty alike consider the transition from a no-name to the "Big Time" as clearly official? The reason seems to be several groups of young men who have turned the heads of many people. They are known as the gridders, the cagers, the masonites, the kickers, the harriers, the grapplers, the tankers, etc. Collectively, however, they are simply known as "The Huskies" of Northern Illinois. Sports at NIU has become the free pass to national recognition. It has caught the eye of more and more people, year by year, and now these people amount to an amazing num- ber of followers that can no longer be laughed at. Sports seems to be taking all the credit for this popu- larity-oriented transition. Some may feel that sports is just another ingredient in the recipe for a healthy university. Those not in- terested in athletics may believe that academics are being slighted by all this. Let them think the way they want. For without it, there will still be a university, but it will never be a standout. With it, how- ever, is that little added something that gives it a prize-winning chance. The "Big Time" brings popularity and recognition not only to a school but to its town. As Notre Dame did for South Bend, as Purdue for Lafayette, and UCLA for Berkeley, so can NIU do for DeKalb. ln a few years, Corn City will turn into a booming metropolis and people from all over will cause the DeKalb hotels to overflow, turning it into the vacation spot of all America. Far-fetched you say? Well, here's how some of the coaches feel concerning Northern's new status: Coach Jerry lppoliti lfootballl: "We compete from week to week against Big IO or Big 8 teams, but we have turned corner. We have made the transition and are definitely on the upswing." Coach Tom Jorgenson lbasket- balll: "Oh, there's no question about it, We've reached the Big Time in basketball. We have the caliber of player that's right up there. Our schedule proves that, even though we have a hard time getting top teams to come here due to the size of our stadium. But we have definitely reached that status." Coach Dave Bucher lsoccerl: "We are one of the top teams in the lVlid- west, somewhere in the Top 10. We are definitely approaching the 'Big Time'." Coach Willie Kimmons lcross- countryl: "We've been right up there with the big schools. We've always run Big Time relays. We don't have Big Time money to work with though, but we're on the move, that's for sure. Coach Don Flavin lwrestlingl: "Our present wrestling team right now should be ranked in the Top 20 in the nation. By adding Big 10 teams--Wisconsin, Illinois and lVlinnesota--to our schedule, we are definitely on our way." You've just read what has been said. What do you think? NIU stu- dents would have a hard time dis- agreeing with these men. Don't get too anxious, though. Northern, like ancient Rome, will take time to be built. But if the former can gain as much power and control as did the latter, the name of this university will have to be changed. Don't be too surprised--for in time, you may just happen to see on a road sign, the words: "You are now entering the Holy Northern Empire." Coach Jerry lppolitf Football 'I971 Coach .lerry Ippolitiz superb impromptu When Northern football fans heard that this year's opening game would take the Huskies to lVladison, Wisconsin, excitement was roused. For their first Big 10 meeting, NIU was to play the Badgers of the Uni- versity of Wisconsin. Northern Illinois University was being recog- nized. After a disappointing season last year, Coach Doc Urich got his ball- players together and anticipated bigger and better things. The following summer, prior to the football sessions, it was announced that Coach Urich had left Northern and had accepted a position with a professional football team, the Buf- falo Bills. The trials of head coach were then placed upon the shoulders of Jerry lppoliti. Quite a bundle had been placed in Coach lppoliti's lap--he had to "Beat Wisconsin." 6 A A., Y -I' 5 1. , 1 4 t rf X r lv cf Y, 2 7 ' Q 'K so-4 7.7 4 I Hu 'T U r 14 Q 1 1 V 117 1 . , ,I ,I IIT t tx L. D. N Dt L' f J -ff Lf . , I L , . 1 ,IIA 1 'rf' WH' ,ing I Over 45,000 fans jammed the Madison Stadium for the year's first gridiron contest. When the smoke had cleared, the odds-makers still stood firm. The score read Wis- consin, 315 Northern Illinois, 0. The score, however, did not truly in- dicate the play of the Huskies. Northern's defense actually only let up 17 points. The FBSI resulted from offensive errors. A group of young men, disap- pointed in themselves, returned to the friendly confines of DeKalb, and prepared for their next game, the home opener, against Long Beach State. The outcome was the Huskies' best display of offensive this sea- son, the gridders over-powered their opponents 48-38. Two road games then followed, and the Huskies found themselves on the short end twice, losing to Western Michigan and San Diego State. I xg LEFT and TOP: On Parent's Night, Marshall University carried the ball for awhile, but the Huskies went on to win the game for NIU, RIGHT: Marshall University tackles Northern's Huskies. BOTTOM: Huskies at the sidelines on Varsity Night against Long Beach State College. Back to DeKalb, and the season's turning point. Northern hosted Marshall on the Astro Turf and re- turned to the win column in a 37-18 shellacking. The winning ways followed the Huskies to Can- yon, Texas, and Kent, Ohio, with victories over West Texas State and Kent State, respectively. lt was the first time in the history of NIU that the Huskies had defeated those two teams. Sandwiched between these last two games was a disappointing 10-10 homecoming tie to Ball State. This set the stage for the Uni- versity of Toledo, ranked No. 14 in the nation, led by All-American Chuck Ely. The Huskies played a determined and aggressive first half, and at intermission a 6-O Northern lead was present. In the locker room at half-time, Coach lppoliti remarked, "lt was the most positive l have ever been in my coaching career. We felt as though we could beat them!" "we could b at th m" 2 Football 797 7 cont'd Df ff YQQ3 Toledo, however, had other ideas, and they dominated the second half. When the gun sounded, marking the end of the game, Toledo found itself on top by a marginal score of 23-8. Coach lppoliti later commented that he thought Ely was "the best quarter- back in the nation." From that point, the Huskies collected a loss and a victory. They fell to Boston College on foreign grounds, and closed out the season at home with a victory over Xavier by a score of 14-9. The Huskies had finished the year 5-5-l, their best season since 1967. Some individuals played key roles in the Northern gridiron attack on offense. Terry Drugan and John Piazza alternated at calling the shots. They were aided by tight end Don Martin, left tackle Dave Keane, tailback Byron Florence, and soph- omore lVlark Kellar. Kellar was injured after the Wisconsin game, underwent surgery and still managed to be the leading rusher on the team. And, of course, there was split end Willie Hatter, who re- ceived an All-American Honorable Mention by the Associated Press. On defense, middle-linebacker Larry Clark had an outstanding year, along with left tackle Joe Keller and cornerbacks Chris Blacke -P' Mi-t. -is and Rich Nlarks. Last, and certainly not least, Northern bids farewell to place kicker and punter, Tom Wittum. Tom finished third in the nation in punting, and carried the Huskies kicking attack for three years. On the whole, Coach lppoliti was quite pleased with the season, and is very optimistic for 1972. He was also quite impressed with the at- tendance at the games. "l think the attendance was very good. The fans have been extremely loyal to us, and I feel that we have an outstanding student body," he said. A successful year record-wise and attendance-wise can only be sum- med up this way, in the words of head coach Jerry Ippoliti: "This past season, we gained the respect of the nation, from the east to the west and to the south." " loyal fans, respect, optimism" gi . ' r ' 1 2' , . , - .,,,fl,3a sf ,' - ggigagffggfzs , g .1121 . f's,1e1:fw:fz'2,,--ggi-iif'1 ,-fg5,jfz4ssq?5'3'., Sig P w,p,.:'2,3m?fg,,'f- ,Hg - . ..,. . w r -fa,-ww -.,z --2 .1 :I-, 2 32 " fH4Pf" W 5, ,-"N ,,'?Q7'i:?f .V s .,.. . ' K 'P r f' W , 5 -. r ,,..,,.,,, V ,... . ' , I? 3 .V . ,. ,,, ..., . .. , I , -- z W , '5.e..,...mms a A - wr 4. i' 'M ., .., ..,,, V A,,,,,, ..,,, as 'f 'K N s or ' -, 1-9- fasfasa K ' Qi ' T7-7 ' Q2-Tin .AQQQQQ . A K 57 wa-. H 1 ,I Irzw. I Z i f Hf 7 :A ' : . I V ' 'A 3 .lul H . , H , .,.. , ,,........,. ..,., ,.. ,,, zzzl W--f.--sfmafae.v'aff:1ia:s-was,azaez-1-1--,mf .:,..-1-1:-..-:ws . ff -. 1- 1 . - . "" LEFT: Northern Huskies play Toledo, one of their biggest games of the season. TOP: NIU vs. Boston. BOTTOM: Tom Witturn punts at fourth down. s ,,,, M ...,,t... ,........... :.. . ,..:, .,., ...-...... 2 EQ. Q . In 269 - -- . A-sl, 7- .. ,. J:-iil,fI?ff...fg.37f"'5 ' "'3-"f:..'ly ' ,, -: - .... ., -- -- . 1- . . 70 "When the chips are down, that's when you start coaching." These words were spoken by cross- country coach Willie Kimmons, concerning the trials and results of this past cross-country season. Coach Kimmons was not par- ticularly happy with the work of his runners this past fall. The Harriers compiled an unimpressive 2-10 mark. This record, however, does little justice to a team that lost four of its five top runners before the sea- son even began. A damper was put on the Harrier line-up as they lost to injuries Don Anderson, Don Ellis, Don Shaefer, and John "Mike" Brown. Senior James Schaefer, the only one to survive the nemesis of injury, carried the Harriers through the season and was afterward named Nlost Valuable Runner. In excellent performance, along with Schaefer, were Bob Peterson, voted lVlost Improved Runner and freshman Randy Capp. Early in the season, the Harriers relied on one senior and eight fresh- "make good with what you've got" Cross men to do the job. This was made tougher yet as the cross-country schedule included four home games as opposed to nine on the road. Both victories were achieved here as Chicago State College felt the pangs of the Northern attack in a 17-48 rout. DePaul University also left DeKalb somewhat dismayed as they were beaten by a score of 23-38. In the Illinois Intercollegiate Championship lVleet at Champaign last October, the Huskies placed ninth out of 12 teams. On the whole, Coach Kimmons considered his runners as having done "a tremendous job." He admitted that it wasn't a pleasant feeling to lose the season, but that the year had been quite rewarding. The way he put it, "This past season was an experience year." With this year's team dominated by freshmen, next year's runners should be ex- perienced and stronger, so that by the time the new season rolls around, a cross-country comeback will be inevitable. A Countr Y w ,,sX55f"'P' ga-fx I Huskies dispel Couch Couch Dave Bucher was worried The 1971 Soccer season was be- ginning and he felt that his kickers would have a long, tough go of it. He was quite impressed with his of- fense, but didn't feel that his de- fense could withstand the pressure of some of the powerhouse teams that it was coming to face. Bucher's fears 5 . , ,Y y . ,E A 1 1 M, was , 523 ,sw ' Q , , V ff Q , fl? if 'Egg ,mg A ff A 7 ' 1 -H My W, mb' 17 ig. M 155 jf fy? ,gi - W 11 :N Si? ii? 4 Q an wa., Milf: fm - 5 -ey-JH ,-2? Wu 2 5 , . .W . , dd gf ,E af Eg N f by 149' 0? . -,X SE. , gn PM W NlU's kickers in action. LEFT 3V "'KHm-2123? , '.,, , -- - -, tl.: with victory The second half was all St. Louis, as the Huskies were outscored four goals to one: and when the action ended, it was St. Louis 5, NIU 1. The kickers' chance for a national upset had been thwarted. A dis- appointed group then put every- thing together for the final game, and a comeback. When the last min- ute of the last game of the season had ticked away, NIU found itself victor over Parkside by a 3-0 score. The kickers had compiled a pro- ductive and respectable record: 7' wins, 2 losses, 1 tie. The reasoning for this fine soccer season according to Coach Dave Bucher, is his surprising defense. "We came up with a fine defense that we didn't think we had." Mike Soehn led the defensive charge along with goalie Dick Flesher. The offense was carried by the out- standing performance of Ed Kozitski, along with junior Edwin Udogu and sophomore Bob Thomp- son. To know how well offense and defense worked together, the kickers scored 53 goais on the sea- son as opposed to only 8. Cooch Bucher sum- med up the yeor this woy: "I thought we had or tremendous seoson, considering the tough schedule ond the doubts about defense. It was outstonding, for beyond our expecta- tions." Univ. of Ill.: BELOW: Marquette University, BOTTOM LEFT: Circle Campus: RIGHT: NIU vs. Green I l E - 276 dance to the music if Q N veg ngi i How do you get 35 girls to synchronize their move- ments so their action is as one? Practice is the only way, and practice is what Pom Pon squad does. Their perfected routines are presented at halftime at NIU games. The girls on the squad entertain visitors to popular hits as well as traditional music. Each number is choreographed originally by the co-captains. Tryouts are held each spring and only the best of many applicants make the squad. This year they hope to perform at the Chicago Stadium during the halftime of the Northern-South Carolina basketball game. 7 Spirit Squads cont'd HEY! Beat 'Um Bust 'Um Beat 'Um Bust 'Um That 's our Custom N --f4f34"53Q..:1 ,:' , , , -Ti i,':.i.-zvfieuciv'i?: 'Yfe"22 ' 5 ' w5.f4e2'wf ft -1" f-Ev.,1 .- as ,itwffft fit-:SJW-221QJ,. flfzif' Qi ' . .. -suing , sf- H3 fl ,lxtzr-1' .x L LJ. ,-, , '1gg.q,g 1 ki mg sg,-1-5w,g,ee:,w.?f .:s.1,,gs1,wf,' If. , -, -' -, - ' , - , , f 15-41. smyv. J. . 4:--M s'1',g,f wg. 321.-fwwfz Z, Z, ' ' ' 4E3g?Hi'52iifi?Wilf3:17fr1'1142 ff X -1 A V ' A A V ' A Lf- ff' " L .. , ,, ,. i , ' B 3. X v ' ' fy V f if -wuz 5 , A -rv v3.:w' +1 me -H , ' vii? " ""x1' ""V"'51'ifL5 'B 5 4 -'.'v'r',if,1 'ki' as W K :pf gs, , 'i Tu x' '. Q fgxwsn, i K M-k5Qfb1xmg,. gh! ,.. iwzw.-f...,..,x .n i .. inf, V, , . Hn -ii. L q ., N. -' ,- if -,.f::n,ifI.-.-: W -i 11551S5-.fix-Wmi.'ff'f?9.ffaiLi 139' t ,L v - 1,1 . f-.awe-fag:fe-X.f,1'f.cT'1"5?,.g2-tel Q . , "H-'015..:,,2:,f,xw1w:.,1f'i,:f-uit -' W M 2.mf'v:'f Wit?" ' 27 LEFT: Pam Goens on the sidelines. TOP: Rosalind Hedgley and Bonnie Welter watch the game with Northern's mascot. ABOVE: Northern's Nlajorettes lead The Marching Huskies. 8 is 3125? 'ri- X, . 1.5 al Q ig... ,N .1 X NIU's Cheerleaders--Top Row, left to right: Sis Bialas, Terry Buchanan, Rosa- lind Hedgley, Debbie Nlclntosh, co-cap- talnp Linda Toch, Bonnie Welter, Pam Goens, Vickie Easley. Bottom Row: Beth Fletcher, Andrea Whitesell, Lynn Christensen, Barb Womer, co-captain, O Cross Countr II 1971 Dual Meets 2-11 NIU OPP 16 Chicago State 47 43 Bradley 20 46 Wisconsin lPlattviIlel 17 29 Wisconsin lWhitevvaterl 26 46 Eastern 17 49 Illinois State 15 32 Loyola 24 23 DePaul 38 44 Iowa 17 45 Drake 15 35 Loyola 20 45 Northern Iowa 15 44 Ball State 15 Footboll Soccer NIU 4 6 0 5 7 15 0 12 1 3 53 1971 Results Won 7, Lost 2, Tied 1 OPP Washington lSt. Louisl 2 Marquette 0 Green Bay 0 West Michigan 0 Rockford 0 Valparaiso O Chicago Circle 1 Ball State O St. Louis 5 Parkside 0 Totals 8 aw. 1 'I' K P Q S! o U zsjq , .. 5, 5-5-1 NIU OPP 0 Wisconsin 31 48 Long Beach 38 17 Western Michigan 27 10 San Diego 30 37 Marshall 18 22 West Texas 19 10 BaIlState 10 26 Kent State 7 8 Toledo 23 10 Boston College 20 14 Xavier 9 1971 Team Statistics NIU OPP TOTAL OFFENSE 2821 3608 Total plays 789 756 Average gainlplay 3.57 4.77 Average gainfgame 256.4 328.0 NlU!Opp. Team Opp. Goaley Game Shots Shots Saves Washington 23 18 16!19 Marquette 27 9 7!17 Green Bay 18 14 12!13 W. Michigan 21 8 7!16 Rockford 34 9 8!27 Valparaiso 39 8 7!30 Chgo.Cle. 11 18 16f9 BalIState 31 13 11!16 St. Louis 12 23 19!8 Parkside 21 9 8!12 TOTAL 237 129 1111167 1971 lnvitationals Illinois Intercollegiate Championships 243 pts., 9th of 15 teams Midwestern Conference Championships 119 pts.,Sth of 15 teams NIU NET RUSHING YDS.1550 Rushing plays 567 Average per rush 2.73 Average per game 140.9 NET YDS. PASSING 1271 Passes attempted 222 Passes completed 105 Completion pct. .473 lnterceptions 17 Touchdown passes 6 Ave. gainfattempt 5.72 Ave. gainfcomp. 12.10 Ave. perfgame 115.5 PASSES INTERCEPTED 17 Yards returned 245 YARDS PUNTING 2977 Punts, average 75!39.7 OPP 2109 522 4.04 191.7 1499 234 94 .401 17 7 6.40 15.94 136.3 17 304 2534 661 38.4 NIU PUNT RET. YDS. 281 Punts retjave. 32!8.8 KICKOFF YDS. 2417 Kickoffsfave. 45!53.7 KlCKOFF RET. YDS. 701 Kickoff ret.!ave. 38!18.4 OPP 378 43f8.7 2254 48f 46.9 625 32f19.5 PENALTIESXYDS. 65!715 601645 172 FIRST DOWNS 171 Rushing 96 Passing 58 Penalties 17 TOUCHDOWNS 27 Rushing 19 Passing 6 Returns 2 PAT 21 Kick 19 Pass 0 Rush 2 """'-M , 3 4--....,,... 91 65 16 32 22 7 3 24 23 1 0 E Q s 2 2 K 1 K 9 5 x 5 JI' fcfgw - . Z I 5 s Q 1 f 5 E e 5 5 3-'-2 Th Rig ht to views on new voters by Pai McAvoy "OId enough to fight . . . Old enough to vote," has long been a cry for those wanting sufferage extended to the 18-year-old. The soldiers going off to WWI, WWII, Korea, and Vietnam were all old enough to fight for their country and possibly die for it, but were not allowed to voice their opinions through elections in the government they represented. Until 1971, only a few states let those who were under 21 vote. ln 1971, all 18-year-olds became eligible to voice their opinions and elect their own representatives. Previously, what about the high school grad that didn't go on to college? He had to wait three years to participate legally in the government affairs that were a vital part of his life. What about college riots of the past? Would the destruction and the violence have been avoided if stu- dents had the vote? Will student frustration and un- rest cease, now that the students have a voice in the government? Or will demonstrations continue to dis- rupt college campuses? Will the causes of youth now be the political questions that shape the campaigns of the future? Or will the legal right of voting be ignored by some as being a mere extension of the cursed "system?" What will be the effects on the system? What now? U.S. Senator Adlai E. Stevenson, Ill-D, always be- lieved that 18-year-olds should vote, according to a letter written to the Norther staff. He was the co- sponsor of the Senate resolution to lower the voting age to 18 by a constitutional amendment. Stevenson said, "I hope all newly eligible voters will register and vote. We hear cries of 'power to the people.' What is often overlooked is that the people have the power, but don't always exercise it. We can contrive perfect political institutions, but it will avail us nothing if our citizenry doesn't participate in the political process. "As for the 1972 presidential and congressional elections, the 18-to-21 vote could be tremendously important. There are some 25,000,000 potential first- time voters in this age bracket. President Nixon was elected by a plurality of 511,944 votes in 1968. "The mathematics of the '68 electoral votes under- scores the influence that young voters could have in 1972--had they been eligible to vote in '68, some 225,000 votes in California and 135,000 in Illinois could have changed the outcome of the presidential election!" Stevenson said. He continued, "If large numbers of young people will commit themselves to traditional politics of rea- son and persuasion and hard work, they can help make our public institutions--from village boards to the United States Senate--more responsive to the needs of the nation and the will of its citizens." Governor Richard B. Ogilvie, in a letter to the Norther staff, said he had supported the 18-year-old vote for years. About the potential voter turnout he said, "Frankly, I hope they show up some of the older stay-at-homes." "Until this year, some young people have charged that they have had little voice in the political deci- sions affecting their lives and futures," said Paul Simon, Lieutenant Governor. "Today you have both the right and the responsibility to involve yourselves in the decision-making process. "There will be about 1,321,000 new voters eligible next year in lIIinois," according to Simon, "but the Gallup Poll indicates only about 42 percent of the young people will vote, compared with 62 percent of voters as a whole. lVly guess is that the Gallup Poll figure may even be high." On the local scene, Jesse Chamberlain, mayor of DeKalb said, "l would generally say that the 18-year- olds, probably the majority, would be mature enough to participate in voting on a state and national level. I also feel that they should be allowed to vote in their own municipalities . . . for county supervisors, etc. Chamberlain also said that he thinks university stu- dents should only vote at home in their own pre- cincts. He said he fears that not enough consideration would be given to . .a large monetary undertaking, such as a bond issue of magnitude that is going to take a good many years to abate. "There's no guarantee that any of us are going to live in a community all our lives, except that I feel that the chances of a student lor another person who may be employed in another communityl--their chances of maintaining their homes here for a long period of time are less Iikely." He said he is not fearful of students taking over the vote here. "The students generally would only be vot- ing in one or two wards, and there are seven wards." 4 Q , Wi , ,i Es t it gt if 1 .,,.,-IO" Life, 3 .iff Wy Q ,L.! if kikrgkk 5 kk.L L K it t aiii 1 .a2,.mLf J g K-,k .gf , sf :SV ' ll what they think Don Crawford, city manager, sees things in a sim- ilar light as Mayor Chamberlain. The students only live in their college towns for nine months of the year, so the bills they vote on really don't affect them, he said. The student, Crawford said, doesn't care if DeKalb is fighting for a new hospital. The student has little concern for mothers wanting a stop sign at an inter- section to protect children. Crawford stated he doesn't believe students will exercise their new-gotten rights to vote. The students are too apathetic, he said. They don't even vote in their own campus elections. Crawford did state that campaigners for city office will make an appeal to get the college vote. NIU stu- dents make up almost half of the voting population, "lVlost students, I think, will vote Democratic." This is the viewpoint of Martin Dubin, chairman, De- Kalb County Central Committee and NIU professor. Dubin said he thinks that the students will vote Democratic because that party is more responsive to their social needs. Ogilvie--with his tuition hike, has been ignoring student needs--and the students will re- member that fact at the polls. Although Dubin said DeKalb alone was on the verge of going for the Democratic party, the party will stand an even better chance for success with the student voters on their side. Dr. P. Allan Dionisopoulos says about the 18-year- old vote--It seems that the younger the voter gets, the more likely he won't vote. All we can do is project that 18-to-21 year-olds will have a voting pattern sim- ilar to the previous youngest voters C21-29l prior to passage of the law. This group had the least amount of voters and new voters will probably not produce any larger turnout. Dr. Dionisopoulos believes it is the student's right to vote wherever he pleases. If the issue of residency comes up before the Supreme Court, "The Supreme Court will probably decide that the college student can vote wherever he decides he resides. I say this because of other cases similar to this one which deal with a person's right to vote where they are living." Student opinion on the issue of residency in voting varies as widely as the political leaders' opinions. With two options open to them, students can decide where they want to vote, and where they think their vote will do the most good. Diann Landers, SA senator, District 12, feels, "lVly vote would count more here than at home. The uni- versity is not represented in town, the City Council is run completely by townspeople." 45. Tom Limburg, SA senator, District 12, registered in DeKalb "basically because we all know what hap- pens in Chicago and Cook Countyjj' Laurie Werth, SA social vice-president, registered in Rockford. By registering in Rockford she said her vote would have some influence. Right now, she said, Rockford is a marginal town. It had been strictly Re- publican up to this time. lVlaxine Shapiro, Student Advisory Committee to IBHE, said she registered here. "l've lived at Northern longer than at home. We recently moved. lVly vote would have more influence and effect in the univer- sity community than in Skokie." Tim Costin, a junior music major, said he didn't register in DeKalb. "l'd rather vote in my home town. If my vote doesn't always benefit me because l'm away--it will benefit my family." Debbie Durzeja, a senior Spanish major, didn't register in DeKalb either. "l just wanted to vote, period. I didn't know that we could register up here-- so I registered at home." "The DeKalb people know what they want and need--I feel l'm only visiting and my vote would be more relevant at home." Nancy Roche, a junior art major said, "l didn't register here because I registered at home during the summer. l'd rather vote at home because it will affect my taxes more." "I didn't register here. lf I was going to live here, I'd vote here, but l'm going back to Chicago," was the response of Kris Drew, a nursing major. El. Ed. major Sue Poczekaj, said: "I registered at home. I was at home when it went through that 18-year-olds could vote and I didn't know that the university students could vote in the school town." Cindy Cichorski said: "I haven't found anybody that I want to register to vote for, so I haven't regis- tered at all." Sheryl lVlolway, a senior El. Ed. major, was another person interviewed who plans to register in DeKalb in the near future. "l'm getting married and moving to DeKalb and will register under my new name and permanent address." Only the future will show the results of how seriously the I8-to-21 age group takes their new priv- ilege. If the 25,000,000 potential voters will take the time and the consideration to vote, the American political scene could change to meet the needs of the nations at this critical time. If only a limited number of students exercise their new right, the masses of 18-to-21 year-olds who don't vote can take their place with the other apathetic Americans . . . Those that they have so long deplored for not doing anything about present conditions. 2 A haze on the far horizon, The infinite tender sky, The ripe, rich tint of the cornfields And the vvild geese sailing high-- And all over upland and lowland, The charm ofthe golden-rod, Some of us call it Autumn And others call it God. --William Herbert Carruth I savv old Autumn in the misty morn Stand shadovvless like sile listening To silence. --Thomas Hood ncep 'Z T A, O world, l cannot hold thee close enough! Thy winds, thy wide gray skies! Thy mists, that roll and rise! Thy woods, this autumn day, that ache and sag and all but cry with color. --Edna St. Vincent Millay Cn Fall Within this sober realm of Ieafless trees, The russet year inhaled the dreamy airy Like some tanned reaper in his hour of ease, When all the fields are lying brown and bare --Thomas Buchanan Read Already the dandilions Are changing into vanishing ghosts. --Celia Laughton Thaxter ' ig? index Afro-American Cultural Org. . .... 235 Aikins, Harold ........ 172, 203 Alpha Chi Omega ..... . . .257 Alpha Delta Pi .... . . .251 Alpha Kappa Alpha . . . .257 Alpha Kappa Lambda . . .251 Alpha Omicron Pi . . . .248 Alpha Phi ..... . .250 Alpha Xi Delta ...... . .257 Altgeld Hall ........ . .151 Amar, Wesley F. ...... . .220 American Choral Directors . . . .195 American Collegiate Press . . . . .185 American Institute of Bankers . . .244 Anderson, Don ........ . . .270 Anderson Hall ....... . . .221 Anthony,Susan B. . . . .158 Art ........ 222. 225 Art Education . - - -216 Associated Press . . . .268 Back Door .... - - -190 Bakalis, Michael . 157, 257 BallState . . . . . .267 Bauxer,J.J. . . . . - -153 Bawolek, Valerie . . .... 174 Beasley, Kenneth L. . 242. 243 Benson, Nancy . . . . . .230 Berg, Raymond . . . .160 Berman,Charisse . . . .187 Bermann, Paula . . . . . .221 BiaIas,Sis . . . ....... .279 Biology Dept. . . . 230, 238, 241 Black Choir . . . . 195,196 Black Expo . . . . . . 195 Black Rhythms . 229. 235 Black Studies . . . 235 Blacke,Chris . . . . . 268 Blass, Rick ..... . . 238 Board of Regents . 157, 257 Bornhuter, Robert . . . 241 Bosy, Bob .... . . 255 Botany ....... . 239 "Boys in the Band" . . . .237 Brown, John "Mike" . . . .270 Brown, William . . . . . 244 Brunelle, Pat . . . . . . . 193 Buchanan, Terry . ........ 279 Bucher, Dave . . . . 262, 273, 275 Buffalo Bills . . . . . . . 265 Buggert, Robert W. . . . . . 225 Burtness, Paul ...... . . . 229 Business Administration . ....... 210 Business,CoIlege of . . . . . 153,210,214 Business Department . . . . . . .210 Campbell, Roy G. ..... . . 185 Campus Anarchists ..... . . 207 Campus Crusade for Christ . 189, 190 CaDD, Randy ....... . . .270 Carey, Bernard ...... . . .160 Carruth,William Herbert . . . . .286 Cavaliers ......... . . .203 Cebula,John ...... - - -179 ChamberIain,Jesse . . . . .283 Champaign ..... . . .270 CHANCE Program . 169,235 Chandler, Bob . . . . .259 Cheerleaders . . . . .279 Chemistry ..... . . .230 Chicago Circle ...... 274, 275 Chicago State College . . . . . .270 Child Development Program . . . .224 Christensen, Lynn ..... . . .279 Cichorski,Cindy ..... . . .285 Clark, Larry ..... . . .268 College Republicans ....... . . .206 Concert Band ....... .. . . . . .195 Committee for College Expansion . . .151 Conrad, Tom ........... 182,183 Continuing Education, College of . . .153 Corbally, John ............ 155, 255 Costin,Jim ................. 285 Council for Exceptional Children 198, 199, 200 Cowhey, Kathy ........... .250 Crawford, Don . Cross-Country . ........2ea, Dean's Advisory Cbuncif 1 ..... 1 . . DeFiebre, Henry DeKalb Chronicle DeKalb County Centr2lCon:lrnittee1 1 . . Delta Gamma . Delta Sigma Pi . Delta Tau Omega Denemark, Gene Dionisopoulos, P. Driver Education 1 1 1152, 12601 201, 284 .270 .241 .183 149 1.284 .249 215 ...........255 Afleh .......... .175 . . . .284 .. ...241 Drugan,Terri ..... . . .268 Dubin, Martin . . . .284 Druger, Kathy . . . .173 Dzuryak, John . Easley, Vicki . . ...145 .....279 Echoes ....... . . . 202, 203 EcoPark .................. 171 Education, College of ..... 216, 217, 218 Educational Administration and Services . . . 217, 219 Elementary Education . . .... 217, 219 Ellis, Don ....... ..... 2 70 Ely, Chuck ...... . . 267, 268 Ellwood, Isaac .... . . 148, 149 English Department ............ 232 Erickson, Glen ............... 251 Faulconer, James .174 Fine and Applied Arts: Flesher, Dick . . Flack, Roberta . Flavin, Don . . Co1legeof12221224, 227 ...........275 ........170, 171 . . . .262 Fletcher, Beth . . . . .279 Florence, Byron . . . ,268 Fletcher, Beth . . . .279 Football . . . .265, 266, 268, 280 Foran,Tom Fortess, Lar .... ..... Friedman, Richard . . Gallup Poll ..... Gawel, Terri . . . Goens, Pam . . . Graduate Program ...... . . . . Graham Hall ............. Graham Special Education Lab School 1 1 216, 217, 218, Grant South ............. Gra nt Towers ............ Greeks . . . 245, 248, 253, 257, 259, GYCBFI Cl.ll'1IS ............. Haas Pat l-iaadoekniirn'111"""" Happy Day Dance . . . Harlem Globerreners . 1 11679 Harmston, Wendy Jo . . Harriers ....... Hart, Maxine .... Harvis, Wendell V, , Heald, James E. . Health Center . . . Hedgley, Rosalind . Heino, Gene ..... Hillel .......... History, Department of , .206 175 .206 .283 .175 .279 .151 .200 221 .222 .152 260 .173 .176 .202 .170 235 1.145 .270 . .244 .153 . .216 .175 .279 . .249 . . .190 Holderman, James B. .... 1 155156, Holmes Oliver Wendell Hood, Thomas . . ....... . l-iufnegel Kathy ........... Hyland, ed ....... . ...... .203 157 .166 , ......... Home Economics . . 144, 222, 224, 225, Homecoming ........ 162, 252, 253, . . .286 . . .172 226 259 230 Higher Education. lll. Ba. of 153-155: 2551257 Hllf'lOlS D.lViSiOl'1 of VOCatlOl18land TeChnICal Education ................ 244 Illinois Education ............. 200 Illinois Educational Association ...... 200 Illinois Intercollegiate Championship ..... , 270, 281 Illinois State Council for Exceptional Children ................. 200 Immanuel Lutheran Church ........ 190 lppoliti, Jerry ....... 262-265: 267-269 lT8tT ............ 222, 224, 225, 226 Jazz Ensemble . . ......... 197 Jesus Christ . . . ....... .190 Johnson, Duane . . .241 Journalism ........ . .235 Joy, Janet ......... . .221 Judson Baptist Fellowship . . . .191 Kappa Delta ......... . .257 Keane, Dave ........ . .268 Kellar, Mark . . . . . . .268 Keller, Joe ..... . .268 Kennedy, Edward . . .160 Kent State ..... . .267 Kerckhove, Karen . . . .183 Kerbis, Iris .... . . .251 Kick, Mike .... . . .173 Kimmons, Willie . 262, 270 King, David . . . . . .191 Kirb, George . . . 170, 171 Kishwaukee Hall . . . .184 Kole, Andrei . . . . . .189 Kos, Lucy . . . . .145 Kozitski, Ed . . . . .275 Kurzeja, Debby . . .285 Lanan, Jerry ..... . .174 Landauer, Ron ..... . .220 Landers, Diann ...... . .284 League of Women Voters . . .205 Lee, Christine ...... . .258 Leibow, Bruce ..... ........ 1 74 Lenon, Ken ...... ......... 1 95 Leventhal, Ivy ....... 145, 257, 258, 260 Liberal Arts and Sciences ...... 229, 240 Libertarians ....... ........ 2 07 Library Science .... . . .237 Limburg, Tom . . . .284 Long Beach State . . .266 Lorado Taft . . . . .218 Loughlin, Leo . . . . . .219 Madison Stadium . . . .266 Madrigal Singers . . . . .195 Major-Minor Club . 200, 201 Management .... . . .210 Marching Huskies . . . .195 Marks, Rich . . . . .269 Martin, Don . . . . .268 Master Plan . . . .153 Mathematics . . . .237 May Fete .... . .259 McAvoy, Pat . . . .283 McCabe, Gigi . . . .145 McCorkle, Helen . . .148 Mclntosh ..... . .279 McKinley, William ............. 159 Meyers, Bob ................ 175 Midwestern Conference Championships . .281 Millay Edna St. Vincent .......... 286 Mills, Marla ................ 145 Mitchell, Carol ..... . .179 Mitler, Sidney . . . . .241 Molway, Sheryl . .... 285 Moore, Chris ..... . . 257, 258 Moore, Donald Page . ........ 160 Moore, Frank . . . ........ .238 Mortar Board ............... 202 Music Dept. ........ 195, 197, 222, 225 Music Organizations ............ 196 National Council of College Publications Advisors ................. 185 National Educational Assn. ........ 200 National League for Nursing ........ 221 Nelson, E. James .............. 179 Nelson, Richard J. ..... . .154-157: 207 Neptune Hall .... ........ 1 51 Nixon, Richard M. . ...... 160. 283 Norther ..... . .153, 175, 259, 283 Northern Star .... . .182, 184, 185, Nursing Department . ..... . 257 .221 Oakwood, Chuck ....... Ogilvie, Richard . . . 154, 155, Opera Workshop ..... Operation Breadbasket ..... Outdoor Teacher Education . . Parkside ........... Passport to Graduation . . Phi Beta Kappa .... Photo Graphics . . . Pi Kappa Alpha . Piazza, John ...... Piechowski, Ursula ..... Pignotti, Mary ........ Pine Acres Retirement Home . Piraino, Irene ........ Pleiades .......... Poczekaj, Sue . Pom Pon Squad . Porter, Cherry . . Pow Wow Room . . Profetto, Linda . Progressives, NIU . Prohibitionists .... Psych-Math Building . . . Reavis-Watson Complex . . Reflections .......... Rehfeld, Dr. Betty ....... Religious Groups on Campus . Render, Mary . . . Republicans, Liberal Research ....... Rocho, Nancy . . . Rockford ..... Rosette, Clinton . . Rothers, Tom . . Rotter, Darrell . . Roue, Mary . . Ruch, Chuck . . Rylek, George . Sadiler, Michael . Salamoni, Philip . Sanders, Scott .... Schuman, Carolyn- . . Secondary Education . Sennot, Jenny .... Schaefer, Don .... Shaefer, James .... Shapiro, Maxine . . . Sigma Alpha Epsilon . Sigma Delta Tau . . . Sigma Nu ..... Sigma Pi ....... Sigma Sigma Sigma Sigma Tau Delta . . . . Simon, Paul . . . Skonicki, Mike . . . Smith, LuAnn . Smith, Nick . Snow, Don . . . . . Soccer ........ Soehn, Mike .... Southeast Asian Studies . Soviet Jewry ...... Special Education . . Speech ...... Spohn, Larry . . Starze, Joanne ...... Stasiak, Stan .......... State Normal School Board . . State Superintendent of Public ln Stratton, Governor ....... "Streetcar Names Desire" . . . Student Association ..... Student Advisory Committee . Student Education Association 1601 234.1 1601 i45,' 202,1 i52,' iaef 24a,' i4e,' 217 250 200 273 11274 200 struction Student Mobilization Committee ' 1 Student Nursing Organization . Student Teaching ....... Swen Parson Library ..... Symphonic Band ....... Symphony Orchestra, NIU . . Taylor, Gregg . . Tereba, Rick . . . Thatcher, Jim .... . Theatre Department . . . . Thistlewaite, Robert L. . . Thompson, Bob . . . , Thompson, Phil . Tiskus, Danutt . . Toch, Linda . . Towers .... Tune Room . Turk, Jim . Tyma, Anna . . Udogu, Edwin . . University Center University Chorus University Concert Choir . University Democrats .... University Methodist Church . Urich, Coach "Doc" ..... Vietnam .......... Visual Arts Building . Vorel, Bob ....... Walker, Daniel ...... Washington of St. Louis . Welter, Bonnie ..... Wernick, Dr. Walter . Werth, Laurie .... Wesley Foundation . West Texas State . . . Western Michigan Univ. Whitesell, Andrea . . Willis, Jewel ..... Wilson, Sharon . . Winter Carnival . Wirtz Hall ..... Wisconsin, Univ. of . Wlodarski, Dan . . . Women's Chorus . . Womer, Barb . . . Wunder, Randy ....... Yager, Sue ........... Young Americans for Freedom Young Socialist Alliance .... Zoology ........... 207 283 195 195 217 275 203 260 181 255 268 249 213 191 184 203 285 276 251 197 145 207 159 151 232 161 244 188 172 159 242 285 274 149 199 238 221 183 213 174 175 183 1249 ,220 179 270 270 284 259 251 249 1255 .249 179 283 199 184 172 175 280 1 275 .229 190 201 237 183 179 230 149 157 152 1229 .284 284 1 1200 '1i95' 2i21 207 199 217 237 195 , 226 181 1 1 1206 173 ' 1 1237 215, 215 .275 199 1 1 1257 145,. 279 179 197 201 173 275 125 195 195 206 190 1 1 1265 160, 283 225 1 1 1201 1 12615, ' 1257 11215 262 160 274 279 244 284 192 i90,' .267 274 .279 , 258 .235 .259 224 265 172 195 1279 .250 174 1207 .207 .239 e-, .. mf - , ali? ui M- fx , wi 2 ..s 'Y ,J 1' ? - , ,,- 3. s' iff: 54'ii?ff9i?T2f " 1- Q ,,." ' ,, 'T :V 5 2. 5- ' fm - 9 , ,f3?'4.,,,, V v t 1 3, 5: Q A 'A X' f M y +. lvxirifwifwz. 3'-ci 7- r 9' v 2 5 "? KK 5 it 2'-..: 1- 4 1 ,A '- 51, , - -- 1 , " 'fg 'E r L'x?7',gf, ' --.5 3 . '-f f' w a - . saw "f "Fw HK Yliff ? 155-:p f55 ?4' , ESM " M. nies-M! , W WW V5 - 'gf-j. V f-9 ',ji ,"fi'f -. 2 5 N- page LL.,-4 . gb ' " :G V-ig--REE..-if '-4"-'z filfwfjw? " CIF'-' qi af. -c , x ' fe. f f. I ' 'wibif '21 w ,r , Q- f,., - an f, - , - T . 4-,, 1 Sw m. f7' ,f1,Lsz x ' '1 ?:P',y ., -1 fiii1gf2'g H11 A W , A, ,HZ 3 -- - M - W5ifZqd" 1 ,- " "-+4 4 1 X-1 fd ff v , 1' -M . '. --af, -ff - ' 1-4 5, , 2. ' if 3w,1. 14,v 4... .x . ., 3 . -,Q-iw ,m-Hgzf , v at ., A . Q ,..,.,,.. s . ,,. . . . . K .J ,B ., N, .1 ,V ,, ,sy n. 1 , ,, -. X-Z 5 ,3 1. s. Q 2: E Q " M Qi 1 z -f 1 Y' 1 iq 1 - 'J' J ig .:2gl.Yf.f,: 3v ' f, -435355 wg ' , I4 1 -ag -f - M 4 " . f .A A-Lg - -Q Q- f.-' 1 , fi -Sgr ,,-f,m- , , ,uf 5 fm '-2 - GP - 2-, M. --'wi .ma ff T a- K' , ,, 'N .lf-ff - - - - ' - 41 5 f ix' . M r "-sf f u -5 Rx - 11 -1 '- 3 - fig333?1!K1341S" ,, ' ff 5 wg., f ' " ,. 'A 4 .F -1 ' F-iv .f-Gigi.-,,1n lmiahf -75-h - M, 1 - - ff- 'mi' me 1" vw Az! , ',' x' fi wi x ' T r5'f,B,n5-P - wx - 3 ,xg -A -i w 'lid ga 3' ,V ui.- M., Wf,jfA""L1-I " 2 , '- 1331 y 'X ,- ' . vii - M ' M MEHQAS 5 Q Q? 24.4. , 751,-:v Egg mn 4 " - ' .W md Z -rg if ,fm f f'ffr- A 3 1 "Y I 5 4 - - 594 jgg 9 'H + S'-12? E F -.wig-4 'A ,fi ,Em 1.1 ,Q 'Q E 3' K-iegff L Q if 3' 4 "xW fif- . Q iw it 1- R. U4: M 34' ,A -iii nw 5 if wily' A. 1 W 15 ,qi -iv iz 3' a 552 B M:-rf 31. 2 J ff- e ,f , f gsirif Q5 " H,-+2 'r .5 ' we ,252 ft? V" u 'E r' y 4 x Q 5 1 SQ? WW sf, 'E' 'M . w 2 if 42' W2 HQ-F3 was "Q Q? 41, aa 9 rf ? ., W rf-My 1 v in :Wk . M- , v xvhig V1 -g,f,:,gMcZ2,t.5 Y 55' , f . ,. A y 1 M 1 A 'f"ff1,.q.'7i-tw-:pf .X 5 E sf A ,. A-.xt 1 ,Q 35 H ,565 5,f""'+ ' F 4-15, 1 iv 1. 'W as , ' 1 , L, -f , 1 H, . W?. f::T?iQ?Hv-Yffgff.-1'-'-fe' '-' FAI" p , , 5 ,. ,, . -ZF a n avti .... ,w ' ' A ' 33,4 ' .2 1-Qifmff' 1 -1,1 , rn ' 5215-,gag -- -3-nf ' I , M, my . , J A , - , 'KM-'ff -1 'A W' T? 355 . ,WA-, 5355? 3? ff 1592 gi .1 ' ww , T M gm, Ha H, if r' 'J wwf I , f' s an rg'-F 4 J M 1: Kiwi' ,Wk , pw fr .. 3 ,Q Ks?-Q 5524 5 .M- a 'sw 152' f '-fb' 2 s ,pr a ,, 54, ,, yd J 212, 9 1 A-Sit 13:1 Je if '?S'?'Tz5 K4Q .. f'fg2g5f ji if fi? '55 :1 Viiigqg gi-.. . .. , .f - I 5 Qs? 'gy as-. f -1 1 1 'S U2- av! wh M22 J 35 , YZ Kg? My ali? , 1 A 55 ' 'fi-35 -I-5 E M si., 11- EG f 315,- 157 -4 4 3, 'f 1 1, 37 Yfggfzii' fi -ff 3? QS we wwf 4' J- 5 3 We Hi! 'fi FE ,ag J Y ..,, 5 if iw? 51. is wk ppp ' - gig if K5 Q., be ff-1 ,v Iv' ls,-fs 9 g .1- Y g rim " aw X, . -.11 ': V P . di fi , f , Ek . ,. . . . . ..,. .. V W, . -.w wf 1 ,piz w -' '4 , ', -w-'Mr-1' 'A .- -,-,- . ,- M-',::.,A . gif - -A Q , ,lf Wig -,si 2 gf M if . if sf 'Mg i,k,g,,gl'.Fa 7--wr 1 Va ,, x., ,J sr 1 , in.. .. gi ix nie Y ffm av-wma. We W' f T 3 . 4 , ,. qw Qrwgf M ,-,main Q if ' A M .-1g'W.,,J:: . 1. 221- 92254 IN 5 90,41 A5521 r is 2 'K 'W if ii 5 5 A 'fha ,Q swf:-J? 'lw --44-fn Q32 Q vm v Gi 4 if Avi V1 .. R ,A 1 vw, 3' , v 2, 5 ff ms wi QQ? M 3, up 5,1 4 :E 1 QA, g is 3 -Fi 'JW 6 i fa iw -3 : 3- Lim -Wi X Aft 'f iv 35 r 'iw ' vm- an ,sfiff ,-?,?w,gg,Q:g,fI5Qw.fiifyfag. A ff- in , 553.5 in ., , , .Jim ' Q W . ig K 7, , M, Y. 1:22, nf 1:5-gglxfiqla . ' 229. fx , -1529,- 451 '55 xr 'Mu f' X gags Qi 4 1 gnevlrylfl 1 55 YN, Hsin' if 5 -swf ek M455 sf mmf' ' 1' ff P536 WX , ' 1 .sgf"+,x.,5'4, ' fx? is Y 3 72 .if W .L 'X T 'E fl QQ: af 52' ' if K , zziuffif Tamale.. Jah , 3 ff. 131' 1 vm ' ig? I s 4-r' 5-r 1 1952 Kgs if 3 -we?-g,-hy, xi arf 5 25 5 6: fgfiffwf- 4 fr? w af 3 ff A ,pf -, H, -Q A ai? .s 14 x ve '??si9,?' Wfzsrgr- H an W-.M 45, wi? HY fi is V Z v mmf! 'Y .3 3 S-1 -Gpimww J.. 1? ,WN W Sqn fx If ,Q ., , ,fixa ri ,,,, if ff K , M , -fi 1 41. , ,. , ,m WW x fav 4 X Sf im M M . W 5 17 Www?-'QRQ ' df ' if ug as mg, Nw w v 5. yr-MLWFQ , ..-C.- '51 M. A " Ziff' mmf 4 A Qgwmm ' ig? if--4 4'g2!?3:5!63,i skins, 5 is a 554 rsiffigs . 1 I 'gifs' H 5 K 2 ff". .Lg-gi ski '? 5' Qqw. , . . L " . WW? . QQ 5 4 Lama? . , gffuql - H -Q ' 1 2554, if W-if -, mj.N5i3mi??Ef,EF gs ii, if 4 wif'-f ,- aw ' .41 - , 'Wa A Xu, ff: ff if? 1 W5 '..3,3' 11:1 'E 1 . --'-. '-1. A '12 " '. -." , ' .--' Q ' " " if , ,.: . uw., - ., A' ':" , , f,f':f',A , 1' r 4 . - ,, 44 1,75 f' In -'Q I 1134 -, ,,i3L:'.Q . A .' -f,-1, '-.- -, F5 213 1 if, m A ' , W: 'Wm ' W3 ' ' ' "" vfgff--Lfffiiw - ' ,,, Jkffiifmfa. ,, m,ar,g,. H, 2- -Y -ty,p,-w., Q gy - V. --,m:1.e,:fe. . " ' fs' Q V'N, li 2-:ml ,af ,L.b f -if ' ' -. 1 , 3515, ' , xwfi, iff: Wi 7 ' , 7 T 'ff- , ,kwiiafi if 3 . 'f " V , , AMI.-ff -,iff U fx-if,-"'QWx',..-' pf? '15f'f'iQeff2"'Q'52.-.e55'f'Y" -T ff? - 'fiy , M5!rf,wf1" Qi , it f X W?52Ql 'f V' ,. QMVTE A Z5f3fz'e,:':if6.f'fs's'-. ' V ' . - F - . ' H A JJ ' ,, Q .F 1 x ' iwfx 4' , , 1g,flj,?ii -W Pima ' wfffla if in .. :ff i V ., ,, H - .5 ,. .2 fv'Y. '-2'!',Q- "'5"' A 1, f -4, , gp. p a-.-, f -- 45, ..,-Jwi . V- M.. - x :- qi :- X n N25 ,, , 71235 1 5 .2555 'ff ' 94. 'fi -2 ,K , '- if 1 Qr a n 'A T Yfwligu' 57 -3 ' 1' Wig' 42 12-'fl . - i1 2 5. ,,', -J' EY' AW" T' .. . ' - 'rs ',"f ' Q13 il... . A -f ,sg A - fi ' ,wi - - - Ui! H:-'ff-1 1 11, ,-ff, K 5.5 .:, jg N A -r ' f ' v 1 .4 . wg., wk ""2,.,-f1,j'.f- f , . fhnwm ,C 4 Skifgim W 55 -,' 1 , MWF ' 'Q Cm vs 9. ,,- ., sl. , . fi-ff . ' ' iii i . W ST is 525 w 'S fx rx ,- J. Q, 4 W F- . . . -:N 2 ' A 2, gf - 455 -fq g L . - V ,gp . ., A 1 ., ,. -. iv F w 52 ., f .Q Ml x' uv 1. A: ,Ci ,ix V... 'A -fs: 9 Q- - .- 1+ 1233 Q . ,gg ' - ,- RL arg! 411175 I mf 4, .4523 wa, "W, 'Q' f ,f if Sw W1 4 W- 2.1 Hu iw -74 J.. 5 fm, ,. " -2? 1, WJ' o n -113 3 gs? Xi s 552-rf' 694 , , W? '1- Aw 5 :A 5' 42 Vw 4 ii MV aff as P-A 'i 5' iw :W 3 NW 1? 3 tr V 3' 3 ff? fi in 1' f- .f:,..v ,W wwf, L, Q .4 'ver f 4 'fp P 23 be H 'Yip is -4 1 5 w QT., ,. ni., 2 5 'gg as Sv z,'?'fW ,ielif P ms Q Rf E4 , Q Q,-ef 6 .14 ra .1 at id-Irv Q! . . AB , ,QM y N s Aff? 25 -gf ? fi .a 1 A Q M Q- Q1 3' 5 , ca, QI' Ci 4F 1. A , .,,, 2 whzf 1. ,, :Zi -:Mis ws ai? f Q, R Mg?-fjiff M L , ,, fm? 245. 1 y rv SEZ -af W-n 'P f vs- ., . fi 31' iq 'K HQ if 4 f J' N " -1 3 mf fi? f i 'Q' " vs? .F .m S+' my W + -s Y S5305 , - f,g,,., 2 52 x L X Lg mf 1. Q 'i"g9,"Sf .,,+ 21 -L J? X x - 'W ggazi :fain .J -an L , fgiii? gi ig.-jQt,,gf,,. Nga, 55 , M CSQ f? 2 'E W? K4 xml 4, ff R 33' uf QQ- . W? nj3..::::" ' P1 ,J w i. . ...rj Q A--53 sk gw' Z3 434- 4 QFWMNL F Y an 5 V? L j W , i, Q 3'f'fa',:',. , 5, is W V 'J 14 QQ:-: A G' 35911 ,Q i 51? ik .nfiwlf .1 f Sze, if 551'-V' -fa My an 3225 15513713 4 if -E fl 'f ml rv 4- ev Q-31:-b. .M4 , .:, ,. 'Ex a 1 42 , 1 T ' fu Q. 15 A k :Sf , pw, A :xg 5,51 . 'iL35'?'? i'?:if,,y4 - 1-1 ,e " 3 LQ ,-fr' , '- -- g . . 1-ff' If me QM W f , w"f541" m , , PT? 413551, '5jj'2iE. 5 ff 2155 " 1 .ri Fi ig , ' 21' .Mggigj ki.. " 'f , -:wk R-' Q ,f L ,- -1: :rf---, :V r- 1 - 2 ' M p ', .... 'A an Q- .MC -4, '. -vw -'Q-feb? 1- ' 4,-1 -5 1 ' Q ' 'fr -I g.?11?-2ms5- 33fAf4..., f : f WWW ' 3'1" 7 .wwf 5 fiffivww' ' 45 , . iv ff, A tif . Q 'f ze,-1 . auf -: 3 145, ,QQ-'if , -f, fm f - 5 f 5 5 13 M " f - ' f rvbv 1 il gm 1 if " 'T H-, fl - ' fit' A f "gg Q ggi.. . ' .1 . - ' 'r ni 1 if.?Q3fq'a'. " P "' I" , lf ih .. z 1 :- ga - Q . . F 'l' y ilfbif-5 if' - " "-'lp' Rf-"w 3551:-1' .- I 4' . lfw 'nf .N vs' ' 452- .giifff 'Egg-? 1 ,, .1 ,-.--W A ,if "rf -'z f' v -K v 'J??'5-.. a-1 3-MX' 9' gh ff .f J- ,MM-, fx 4 ff- - A ff' - 'Fi L'- M , -my :1Q .g,' TiPM ' :Sf 1 if Q , 1 H- ,M .. Ai. -N54 9- ,Q -' - Is is 4?S'Z?f" I --QW " 'ay J? QM av ' !'r , -' z . - . 1- J " ,-ffl: --' f H?--.sqm 1-' : -v -f, ' Mu- -' 1, ' fr :w - f X -P-ii-figgss ., .. , QQ? x g W' -7- - 1" fi M 2 511, fa il -,. .,-. if -A ' - -' , 1- ' ow -P-Q' 1. f -' . .- "' - A, - .-g'1'f3- . ,-- ' ,:- wf.--3: 1' 3-. - 'Z Q' va - V , 2. 1 ,U fkiilfig i . E., A, ., if 355--5 .. A f-us -3, as 5 w g, M fr -3, d7P'i, -5- wml 4 f, -31 . Yf: 'ff gn, N" 1 , Z: 1. 5 31 -m m ,1i,.g'qe . ,.w . Q am ,1 wg--, --V ,f wg '-f ig, ge A 7? H 3 .VI f bi -'.',.f,:w-91f1l'Ir 9 JI M ,ff ' ' 'Ji .1 '-ifiw 'Q iff W "5"+? ' -iaxsaw g W f N s, fy H YM ,fm rw c-.Sy- 5 .5 i f iw, , N' ', 7,Z', A 5: . . ,Q " - ,ww Q- :,Ez5,.'-f' wif- 'V --. - . .- 5 -1 ia- 'ef 4' Arg- -3- ' ., : q l ' , .'f,-gg,--2 'Q J-Q -f -'-1 . ':,:3,,,..-Ji,-5 L jfx i - - Q3 1 . , jf ,553-5 :gb--', - V 4, 552 4,9 5 if E fvwifig, -. . ml, 1 -. .fgLw-f f,,w'-t f" - -4-24 2 ff FW 912. J 1 -NH if ' , - 't " W fi 5. 1 -1-55-fs , fr: A :,.,-----f.w2?f,q ' , ?f?E:, f.f. L .- - ,wa ,,.,f-,'?5' ,1 fy i,Q,,,,-1 2, ., A - f - -,lf . --uf, ,, . . f gk. ' , X 1 J J -. V .' vw fa fem- -- - f s- , V fvvw w , ,. 1 312. nu - ,M 1- ' -, L. Av .A -V . as + 1 -' Ze 'Q 1-, Q EG' f E41 1,1 ' ,: wg ,if ' f --3 7 ? -mf' gy? 4' ' -ps, 'Gif H YP P- A iff" if 1 if 5 f 5 5,1 B' gf - - ,' ' ,iw - - . 5 ,fw .1 1 - ',Gi"f' v 2-1-f-3.953-W . if-42 . Q " H r i s H' '.f'iWgQe Q-ui y N A M Z 33:35 J ' 51 Q "f f fi Q- ' ' Us -if L '. ,kg ' . ' - ' . .vi 2' ,,. gigli A: 3 'ff 'ff ' ' wg - T -Lf ' . H' riff- iff, f,h..j9:" .r EL -5: 2333" Q Q' - - M l mf' ,, -., W 4 1 'Y -V'- I ,, ,QW U 1 " ,L if 'win' , -2 94 a-3 M525 aw ',z2Z?f,,'E1efvi2 -, 5 Q H .Q - J at ff ' . , f -?' "im -K v ' V S H Was ' - ., ' ' ' ' ' 5 4 gm r 4 , fs wiki 32.15 1 Q9 1 A . ' L 4- . fa-'At " . W .1 V- -V A' '-V f 'Q ' ' ,:2- 5 ,fi , . Q -P . f f ,- Y6 b '- - 11 sv L , H f ' . ,Q - . .f ,f f-1. X" V . .L f-,,1f-M mfs, P- :wx -wi 1 3 J? is WE LQWW silk Q J W V 4 - ' f '-ff u, uw 'H '?if'w,fW1f,vf':- ,g if-' 5- ' ,wa 14- bf' Q: - f'f . f... 1i - uc y 'Q wig ' ff ' 4 ' Q 355 a ' ,. 'S 1 , ' lag- z f- L-TSS -'A ,,yw4:,e?f 1,1 w- 5 3 ,B -3- - 5 gp ? " ' K S h 4 ii , ' , a F Q, Wig g le- " -z "Qf w 5'L1g-:. - 1- SHPQAEJ 'zgjf - faygv-w , J i K V in A 1 Q, Q 1 E i V 1' '5 5- M ez , . ..3m ,.f 'f y , , it -53 V Qi, , 'ff' . N ,, 3 ?:15gI' M gg? . bg 63 Q3 1- .., .. . - ,,,,,,,., ,. iw .-.,f . ,qi 1. 'Li' 3-:Wi- 3, K y Emi- V 21 Tfg tdibf 4. ' 7 wg -F "1 ' ' Q.-fu' YM., . w e -ff-ez ' W Q . ff ,F , 2 . 5 Q M 2, ,gf . --, 9 ., -.ma ,,f2-1 , 1 -1 lf- A Q' ,N H - X ,f , 5. V 'H .529 Hg FQ, ' gy ' UNH if is f 5.4 Y A 1 2 Liar: . lggwp gi, K 3 ---.- . . . ., -,,. - . 1 fi, 'jg '. gi ml 1. . 'U' 'Z' 'A - ::'sf-4 '. 1,22 .1 , H' f 5' . 5? X- gi, : ,f 55' 5 Efff'-in 1 1' , . 1 0 rf- '-W Jw.. , gg- 1 .Q ' 5 -I! i f 2 . 51 'ff 1,2 k I 1-0" 2911- Fwy ' , " I f 'N 'WT'-' ' QW-3'i?2 11 .5!4 :-' 31-Q! 192 Q,-1 F , -5? -H ' Q' if S ' 9 H T, V . wi if -P1 Zi ff-2??" ' 1 ? ,Im in ' , ' 's--4f'?Q,, " :.w,'Q,g'15., fm-. .,. 1 .. ' , :4-:' fe- -t 1-Y ww ' fig? 1"-9112 --, P , .5-if - f l- , 55. aa. 6 , 'J , -- Q .. X -f Sf, Q ww Q Q gg ,' . i5g,i". 7,4 g..f' . k - g ,, wifx, Q ifj - Q A . . ..- ,. .J -. I .,,, n ,..., .. I ' M-..f:QfQf. .1 . ,-355, X ...N M I ., if : ',, I xx, , 3 f ,Q . gg T' P 2 f'.:ff. ,qn- .,, - fggftj T3 3- F V JJ? , '41 ,f A 5? 1. . W W Q:f,',- ,H 3 ,ig ., M544 5 N 4 1-' x, 4-' X 21 Q 2 - mfg - 1 Q, L gm M ' - , ,'.. X aw- EL : ,f 915. ,--' .gl , dp 5 ' ww- '+wq.5-gp f fe'-3, ei! -573511 ' 93:5-A ' 4 5 ' vw ph' :Q Ag, Ng, ' 4 i 1 ' Q xv X r 1 2 T' f.. I ' " 1 ,. -.2 M2-,5'6 , X A-2525, - fi - ' A' 52 gig:- Y- --'za -"-ff, ..f .'- 4' ' 2 'I 1g?,f2fM'f'e. af?'j,-'32-g '1 " '52 w 1 ' 3 ? 3 Sin: giefi, f , E 5 W fif ff- Q' w!J 1 - :W '41 ' 1 f Q ' ' ff 54' f 5 W" 1. ."'-'wifi' Sw! M4 'Hs GI--, we, -sw wg Q 1 X , , M yew ff ' W N52 ff' - 2- ' ENR 53 vii, , R 33' 3 w 4 v if-, f ' 1 F fi 1 -f X ff-Y G' lx . 1, IQ' " Q f 1 f 43-if 4-' 1'?,1 1: 5-I 3 1 if ...1. ., . ,,.,1 - E ,,,.,-.J ,M ...S-, 5 . Y ., e . J., L, V, , U, k . -. 4- 9 JVC- -Q-, 9, ,-M,MAf-,-.-,,-.., K3 L E3 31, 1-E. -?1?iff 1- w ' 41 -H 45 33 V 1- fi' f A E' 1.-5 '9 Q is ' 1 'JSC nb 53N V' "iff L 451' ,9'423h'we11' .:: g wiw fx Ji- Tw.. fs, km-gm., ,,f, w L xr, vf 31 QP' Q Q ' A 1455 "b5L ?,3?'J?ff3ig1,, 'g f' 'Vg wi G' 'Q 5 5 ',w ' l-iv if E 5 'ifa f ' ig-EQ Q , 9 H ,Ee A5 N f ' ,f X . 1,, ., -V1 . qw , 1 ,-. Q. f-gy -,-:5a:-- 4 5 ,K -1 ESR 5 My-29 ,5 37 Jffi-23-Q 421- .35 gd 1 1 -, -P. , .A , , ' Y .M 5, A A 3, ,' , W A x ' P X H n V QTV' 'fi 1,5 mf ' "Q 4 2' M? v i xg 4 v 33542, X f 3, Q 5 g, , 1 if X A , -' '55 jf, ifiiifx' E f- - H pf- ' 1 1. 3 ffffi - um -ff X , A 2 :Ig M w g .. 5,-f..-6 ,3 , 5, .Mx 1 -. A r 'L 7 4, mi' ,- -H - fl -- . -3 4 as N Q ff L 1 E 5? -f 'f r 1 --QW X 4 -S f , M 5? E ef? ' A M s M 'AW 1" . Jr 9 af 5 'F 3:-, ga f ya . Afxj- .Nt J A W frm Q 121 K M V, Y -54 -5 5 ,- . km 5-g 13Q,,,,.w XA, 5, ge,--A 5, I Q ,wif Q, 5, Ib, H ff A . 'Q 1 wg-al-if w -. Nb.,f-f 1- fx Q f - J M? N w . Q5 13,1 3 Q ,A 'M 1- U?-M FSWI' f x 2 , E Sf' H if Qi? 5 ' Q1 "Hal, 'f - -xii a an . is .ga -1 is i f 4 1 gang, 3, A Q X. g if a -493 ,, x az E ff Q ,K 1 A-,mx lg 3 ,c Mlm - is ,fy 1- ,Q 9,5 - 3 , ,Q .5 M gg, -g, ,- f X' f E f p. 9- . A f f -, - Mg fi fi U we 5 .Q .Az i T A fx W f - J' . 3. 1 5 ' f.. ', ,VE ,.?Q--"-Q n.l- g if- s . 1' li. ' ' f 11145 ' Q ,Q ' 5' , g g . L J, , j. f a n - , ' ' wgffqr -vgyfib-533. V . H- ff V. .e , 1, J 5- . ,g.- my . Q 3 'si' ff H-ff ', . - -3, 5 j 'i 4?7f:E'v'2'w' 'sin ., .3 5 'Rf .. sv C V E. -2 'L 'id f 'J' , 1---,f -1" - 1' ,Q . W '- ' vga - ,V ,W 1.4 1 45,3351 ' R X "MQ , , " Q gf LM' H as ,--,.J ' gy, -,A ,. 3 X -, 4 rl? iggigxfg, , nk MQ., ,- .-sf - .. -' 1 Q, H W Q ,QffiI:h,.,5,Q'-z1-,.f ' f- p i. 31- . ff - A . 5 f -' .- , E55 ggi?-'f5'1 .QJ3 if 1-1 -w?x21 fgrfwe-. Q'ffa"3 ': ff 'uw f ' . ff- ,wwf -f-E 'f --2 - , - - in 2 'Q - 'v,"-5295, -, pig .1 wtf, gi' 'ig' wp 1, ,, Mg 1.4 , R, 5 , sq., f1gs,,:jg1-Pifkjffina -3 4 'mi -gg , 1 f f, by :FC .1 NME? , ,, ' . L . .- 'fc M1 ff-ye ww 'Q -,S gb ,I W -v f-,iQ?fmw,,fP 4- fv v1:'f5'f '- . -2- ' - M .ict 5-f"'2s' --' 1 .Q -b 5.551-53 12'-, - V'-f N'-WMU' k H Eg 4' ag- f K 'Q r ,QQ-mf Ev ' fag- 1' W, ef- :Q-5-,gya --YH' 2-52 355-5-'lv-QR, E' .W M 9.0 X i J E35-.5 N52 X-- fs 5 i if-F1 'F ic ,,- 'Q S ,2 '- ,X v X J, if fif A -' -V W-s ' za' ""' 'A - ,. 4 wwf f 'i ,if ,- '4" Q' -2' :".fxL UQ 1-W'H'e12Qs'si'f. QS?-J 'fm ,af ' 2 , , 'if 'W ,' iw: in g N s,. . x, . -Q ' 3 ' W K- ,M alibi" 'Q F9555 1 ,4 952, I' X 'A '1QAQf"'s'-'yffi if A Q? - -, , S Q 36425 9, 1,5 , E- fl -isa En, Qi' 3 .- -, -ff . -M f -f : .vii K ' ' -'fv " X f. .Y , 3 J .. FW --r Q. L" , "A 1 -' 1 J" k-'Gi 5' ... ,if xp?- XM w .- -- - -.. -M52-W -' "1 -.fn N-2 . .. gf- V-' 75 nf ' wr' W ' 11 W 'Q -'A-ww ww, ,f w.:-,r,fz-,M .w we -- msg ..,,..L,g- ,',, -5314, -- 9:5521 ., gy - . fl: 'J-252W '1-,X?1,,g-MS.-1-, 3 ,. J Aga. , gf :af w :Q W1 ,wk ,. W E 1 K 'fi' if -1 :A .,afQfmw,,,a-4 ,Q 152- 34. ul U.:-, ., H' fsf if' -f ,QS -. 2 U. 'spun-1 ' ,-ages.:-1 M-- se w 1, Lg 'zf :.1 f3., H Q5 1 , X . ,wgff'Ms.-Aw:-wa'-f2'2EQ .Qs+,--'- 1 -.' , f5. .. 5Q V- : ' L w g " gf-. 1-in s . f- Nw' - ' Q X If 1 ' . M M '-E 3 , fl ' ' .-.-if Jas- 'F' "'i3a5 Ji 4'4?i3i-K2'fJg-,ff?:'.'51' fl, Q- - -I ,- , ". X 1- 2 la 1- G f W. ,, .f 265 145,-ra , L -. -L 'PZ ze -255593-vp-. --. -f .awry-1 1- ,- ' 'A -- L1 1. "f ga ., - ' - ,- 255 H- , nf. ' 1 --Q :wi wif., -. -- " - Ewa, i 1-MQ, ., , ' -, sf f -if? . 3159 New D 221 W ' . .f f fx' . 1 .dr .. .4 ,. , , X -. - ,QM 1, , - , ., ,h A., 5 as .. 1- 5, , ,. , f N, Q M, , l 4 , , f , N , if p 'lf 5715-' 'Vf5'4KF ai? f," QWli.7,'-Q'-" 'dqlf-V i:-'T M X11 X U , Mg E sf- , If 1553 4 if L- Q 15 - I 'V 'E -i - ' . ' ----' f , ,f s Y,.-fig .5 'V gf" wg,3-Efffdt 'A 1 X -f vi i , w wf A 5 -Jiwewgp-t5-3-3151:-X X ' - , A - , .. - U2 ' 5 -- ,- - ff" - f V - -ff- - -N ' .. - 4. ,' :-Q 5- ,fs 1" 'Ap .z K -L '- ...mfr Q -' Z H F1 -, ,. ,- " , , "Sp ,-.af , Gs ww fx H mvfiiimfff-fw. V Y 'we 13 w 51' 'fM"'E'"WifH5I!'QT3fl'f'5?fM,?I5Q'125532"'w , 2X2fr'.?f4f,, f Q75 f .f- 1 Iigasfgi X ,Q "iw -ff m? 'Jun 'I' Q ,, x W: -f-wc 1. xx 1- Y 5, " E 3 z.:we.1w ct vxgig Wg?-w-fbwfwff,fv--2,gptffgQ,,72,5 ' 5v3jgg.',,j',-'Sify-hi 3,511 Y M " M -' 4 3 A W ' ' Y J- ' Q. 1'4fli"?X -'fi 5 5:65 f' -P if 3' ' ' f - f , , 1 gm - v: - 1 -fa 3? , . fy ,,.k qc 4,6 1 , Mk if 5? . ffl K, i ,gf V JH' H, ' 11? 2 Q, fa. L Wm f . if 4 X G - A V V, gym I 1 N . N iv: ' 5 Ka' vi' h K A My ig sw i Q ' jakffi -Q Q w , -,Q-V wx A i WM M I 1 ,Aga I H V 33 qxfg, tggaf, Q , 5 'fi ffg 4 A J 3 .fi . , .wr A A ffm, ' if pfz? 'MWA Y' ' V, M ' E Q is ., ii , ,. xv Qi i Www ,. Q ., I 1 A J m V 1 U-figs, riff if vim? 2, if f x by 1 ' f f 111' , gb? WY A 5 3 45 V 'N M134 4 f if 'L A ug 'M gig if im, V K, ig , .lg 1 kb: vw If , gy, , is ,qifgf 'Q , x .- Na .V Q 1 f N. 1 ww V M A -rwilv' AM f . 1 contents norther 72 staff for spring issue: Editor: MARY PI GNOTTI--sr. Photo Editor: JOHN DZURYAK--sr. Layout Editor: LIN DA PROFETTO--sr. Copy Editor: ANNA TYMA--jr. lntroduction-Conclusion Editor: MAR K LAMB--jr. Reflections Editor: MARY KAY DEMPSEY--sr. Sports Editor: WENDY JO HARMSTON--jr. Senior Editor: GiGi MCCABE-sr. spring '72 Introduction 290 A look down lllinois 38 . . , . .290 Qetlections 297 BUSES: The Huskie Line . . .298 Where to get a job . . . . .300 University Theatre . , . . .302 Sports 305 Basketball . . , . .306 Wrestling . . . .306 Hockey . . . . .306 Gymnastics . . . .306 Swimming . . . . . .306 Sports Wrap-up . . . . .318 Seniors 320 Conclusion LLIO Not Just Sweathogs . . . . .410 National Anthem . . . . . .414 What did you say it was? . . .418 lnclex Li2O Credits 430 Enclworcl LL32 A if fvimyvaplzfwflafndt-Qyjfcejiyfcylfw DeKalb, Illinois. To thousands of students here, Northern Illinois University IS DeKalb. But to many of the local residents, NIU is little more than a com- plex of buildings on the vvest side of tovvn. NIU may mean just the Huskies--football, basketball, vvrestling. But to the average student, classes are everything, and NIU touches fevver local residents' lives than he, the student, might suspect. For you see, Northern Illinois University is not all that important to the average DeKalb citizenry, not important at all. we l I-?. QKMM- Almost two years ago, the spring riots at Northern forced a confrontation more serious than anything previously in the school's history. Town-gown ani- mosity increased explosively. The blanket of time has soothed some of the harsh memories and each side has become less diffident about the other. Now the word "Northern" brings associations of going to games. lf it brings any negative feelings, well that's in relation to the parking problem. What do some of the town people feel towards this very large university located in their town? it W "I think the community follows the Huskies very closely--both football and basketball," says Lyle Haber, a barber at the Sanitary Barber Shop in down- town DeKalb. "For 20 years I never missed hardly a basketball game, but now it's hard to leave my work. You can't get a ticket unless there's a vacation or something." Haber dismisses the town-gown question: "A few years back you heard quite a bit about hostility be- tween the downtown people and the university people. But I don't believe it, I just don't believe it. I believe the downtown was all ready to cooperate with the university. That was a lot of baloney . . . it gets a reputation and that gets carried over. There's no grounds for it." Haber notes a change in the town: "I think the town has been more liberal recently--it is more liberal than it was several years ago." Any criticisms of Northern? Haber pauses and thinks hard. All he can come up with is that silly parking problem he has everytime he attends a bas- ketball game. To John Donaho of Donaho Sunoco in DeKalb, Northern is athletics. Busy working from 6:30 to 8:00 each day, Donaho has little time to see any games: "This is a full-time job. l don't go to games. l listen to games when they have 'em on the radio. They have a good basketball team." Donaho agrees that the atmosphere has cooled be- tween the town and the university. l .9941 Dunn. 'tnvw 41, "The school is better now than it was," he said. "PeopIe in town are getting more satisfied with the school." His most recent experience with the university: "There was a girl in here once. She made a phone call for someone to come and pick her up. When she hung up the telephone, a car full of girls drove up and tried to take her. She jumped in the back room and started to holler. They wrestled her out. Another girl called this a sorority initiation." Recalling the riots, Donaho expressed more dissat- isfaction with the administration than students. Some DeKalb residents have done more than go to the games at Northern. "l took a couple of courses in marketing seven or eight years ago," said Roger Ha!- l 0501102 l l verson, the "Hog" half of Bill and Flog's Bar. "I wish l'd given it another shot." "The town's attitude toward NIU has improved since the riots," he says. He also likes the games. "I never miss a game unless I'm working." One old Northern student who decided to hang around is 56-year-old John Noplos, who owns John- ny's Diner. He came from Chicago to NIU in the mid-thirties. "When I came here, 810 kids were here. "I was studying to be a coach but I didn't quite make it." His brother was injured in an accident. Johnny was forced to work to help pay medical bills. His absence made him ineligible for football--"and then there was the war." His daughter, however, re- ' 1 ,J ,. N. r..,...,. mm. i.,...... CGIVSG 6 teacher S degree IIUIII IVUITIICIII. A . 0lg0fMii1A?my0ameft I I About the riots: "When they had the march, people didn't think the president took the right stand when he let them march. I saw some of those damn students throw rocks and hit state cops. I don't be- lieve in going against the government." Noplos said the administration was much to blame. "lf they just told 'em 'you get out of hand-you get suspended from school,' they'd have controlled 'em." In more than 24 years in the diner business, Noplos has seen many changes. "Up to ten years ago, 50 per cent of my business was from the university. They used to come to town on their bikes or walk because there was no place for them to eat on campus. But the food places by campus take the business." Hostility was in the air when auto salesman - . ,322-arf Richard Foster, 26, came to town. "I came here the summer right after the riots," he said. The attitudes of others he knew didn't give the "best impression" about the university. "But all the schools were going through the same thing. That doesn't make it right. It makes it subtle." Foster, who works for Right Way Pontiac, would like to go to classes at NIU. "l hope to take classes in behavioral sciences." Working in the evenings pre- sently prevents this, however. "We do quite alot of business with faculty and staff," he said. "Students who have cars can't afford to trade or buy a new one and students without a car can't afford to buy one. There is no need for a car today with this campus busing system." 1 -W Northern plays a larger part in the lives of pro- fessional men, such as the Reverend Robert Went- vvorth, senior minister at the First Methodist Church. "We've seen some plays and vve've taken in all the lVladrigals since vve've been in DeKalb. We go to sports events, especially football. lVly vvife is taking classes there novv, part-time." "Another personal impact," explained Rev. Went- vvorth, "is through friendships with some professors of the university. We find many things in common with them." lVlany NIU personnel make up Rev. Wentvvorth's congregation: "We have close to 40 to 50 PhD's in the congregation . . . People of leadership abilities who actively participate in many church issues." 6 Md "The liberal influence in the church tends to come from university-associated members," said the lVlini- ster, "The conservative element from the local busi- nessmen . . . One doesn't have control over the other. We have tried to maintain balance." Rev. Wentworth too noted a change for the better in community attitudes toward the university: "A year and a half ago we'd have said there's still 'town and gown'. But we don't find the townspeople as much afraid of the university as in the past." REFLECTICNS REFLECTIONS REFLECTIGNS REFLECTICNS REFLECTIGNS REFLECTIDNS REFLECTIONS REFLECTIONS REFLECTIONS REFLECTIONS ONS BUSES HUSKIE BUS OUESTIONNAIRE STUDENTS: HERE'S ANOTHER FORIVI FOR YOU TO FILL OUT. I. WHAT DO YOU THINK OF THE HUSKIE BUS LINE? A. lt's none of your "bus"ness. B. Trying to board the dorm bus is a real riot--just like spring two years ago. C. I hate it. I've gained 10 pounds since I started riding it. D. The Huskie Bust Line? E. It really moves me. 2. HOW WOULD YOU PAINT THE BUSES IF YOU COULD PAINT THEIVI ANY COLOR YOU WANTED TO? A. Psychedelic, like the physical plant. B. I l'd paint the blue route bus blue, the red route bus red, etc. C. Don't paint them at all. Just put some barbed wire on the windows. D. Salmon with magenta rosebuds. The leaves and stems should be pea-soup green. E. On a ladder. 3. WHEN DO YOU USE THE BUS? A. Everytime I have to go to the Fargo Roller Skating Palace or the Grotto. B. Whenever the food is bad in the dorm, I ride the Huskie Bus to Burger King Ialotl. C. When I go home to see my mother, who lives on the south side Iof DeKalbI. D. Whenever my leg is broken. , E. Every other weekend. 4. DO YOU HAVE ANY COIVIPLAINTS ABOUT THE HUSKIE BUS SYSTEIVI? A. It doesn't run when I'm too drunk to drive. B. They should name it the "Student" Bus Line. I have yet to see a Huskie ride the bus. C. There's no johns or luggage racks. D. lVly mother from the south side can't ride the buses back to see me. 5. WHAT DO YOU DO WHEN YOU'RE RIDING THE BUS? A. I try to keep myself "bussy." B. I try to hijack it. C. I oil my roller skates on the way to Fargo. D. I open the emergency door and parachute out. 6. WAS THIS QUESTIONNAIRE ABOUT THE BUSING SYSTEIVI WORTHWHILE? A. If you ask me, you missed the bus with this questionnaire. 99 resumes, and Ive 'T f f 1670 UQ S971 OU OUQ1' Where you can go for a iob when all fails. The Placement Bureau acts as a market place for NlU's most prized possession, the skilled know-how of its students and alumni. Severalof the nation's leading in- dustries have been making use of Northern's placement services to recruit employees. Besides arranging interviews, the Placement Bureau prepares stu- dents' credentials and offers its ser- vices to anyone needing vocational counseling. One of the post productive ser- vices of the Placement Bureau is to meet with various campus groups to discuss problems, such as job op- portunities in specific fields, and to suggest certain courses for students to take to insure a better chance at getting a given job. The Bureau goes out of its way to inform students of job oppor tunities. lt periodically posts sheets in the dorms, informing residents of the dates when representatives from different companies will be coming to campus, what types of jobs are available, and what kind of back- ground is required to qualify for thesejobs. Up-to-date lists of teacher vacancies are kept in Lowden 204, available for all interested students to study. This year's budget cuts haven't hit the Placement Bureau as hard as some other university services. Be- cause of the recent downswing in business, there have been fewer in- terviews by employers. Therefore, the interviewing facilities have been adequate for this year's needs. However, university funds for travel, student help, office supplies, equipment and library books have been cut from the budget. .-.JL O Q06 LNIVIJ. o'yX' Ji!! :Q i x Tw -Z' X 5 5 E' E QL iq 'QSE QO E - 144 pl, 1895 NURTHBRN ILLINUIS U IVBRSITY PRESENT VC 'QQ I ,.....,-1 Ar ' Q. ' LEFT and TOP RIGHT: Pictured are scenes from the 'Pogues' Trial." ABOVE: Scene from "Boys in the Band." university theatre givesacting a chance Plays: entertainmentqexcite- ment--comedies--musicals, the Uni- versity Theatre offers all this and more during the year. Comprised of theatre majors and anyone else in- terested in acting or working be- hind the scenes, the Theatre holds open tryouts for each theatrical event. Housed in the Fine Arts building, the Theatre has continued to grow and flourish since 1959, when the building first opened. In recent years, the program, staff, number of majors and facilities have grown. A many faceted operation, the University Theatre offers a large number and variety of events each year. There are five major productions performed in Fine Arts auditorium. The Studio Theatre in Altgeld Auditorium offers ten plays, operas, children's plays and Readers Theatre. The Black Theatre Work- shop also contributes to the Uni- versity Theatre productions on campus, as well as performing several times throughout the year. Pictured above is a scene from the play Boys in the Band." 30 6 ni When it comes to winter, DeKalb is always a loser. The weather for this vicinity nearly always promises heartaches and cold feet. But is winter really all that bad? As far as lX.lU students are concerned, it is, but then again, it isn't. Snow and ice are no fun but how about what goes on inside. Classes? No! Homework? No! Sports? Bingo! The athletes who participated in the winter sports at NlU lnamely basketball, wrestling, hockey, gymnastics and swim- mingl were and are winners. This past sporting season at Northern has been one of the most successful campaigns in the school's history. Each of the five major sports celebrated a winning season, in which two of the five won conference championships. All of these successful endeavors were a result of the talents of NlU's coaches. They are the ones responsible for the pride and integrity that Northern students possess for their teams. They didn't stumble upon victory, they worked for it, and this all began a few short months ago. Basketball coach, Tom Jorgen- sen, was well aware of his team's potential, but was somewhat wor- ried about convincing the rest of the nation. Part of his chore was accomplished when an issue of Sports Illustrated came out prior to the basketball season, in which NIU was rated number 25 in the nation. lVlore press coverage was awarded the Huskies in the form of an out- standing sophomore fonfvard. Coach Jorgensen worked with an extremely well-balanced team and . . the men behind the scenes walked away with the Midwest Conference Championship and an overall record of 21-4. Shifting from the court to the mat, we find another concerned in- dividual. When the wrestling season began last November, Coach Don Flavin and 27 team members were prepared for a long, tough year packed with hard work and sore muscles. Little did they know, how- ever, that within a few short months, the NlU wrestling team would be placed among the top ten teams in the nation. An 11-1 dual meet record helped the grapplers achieve their long-awaited recogni- tion. With no ranking but simply a great season, we find student-coach Bruce Brandel and the Hockey Club. A team forced to play all of its games on the road because of no facilities for the sport on campus, the hockey team skated to a 14-8-1 seasonal mark, and captured first place in the Midwest Intercollegiate Hockey League. Another sport, another leader and something to think about . . . if a person has been doing the same thing for 25 years, you can be sure that he knows what he's doing. Huskie gymnastics coach, Dr. J. Hubert Dunn is just that person. In this, his tenth season at NIU, Coach Dunn, an SIU alumnus, celebrates his silver anniversary in gymnastics coaching. As an anniversary gift, the Huskies presented lVlr. Dunn with an 8-5 record and a fourth place finish in the CIVIU Champion- ships. It was the seventh winning season in 10 years for the gymnasts, and thought to be our best gym- nastics team. We may get in over our heads with victories, but Iet's plunge into our next topic, swimming. Tanker coach, Orv Kersten, came to Northern Illinois University with three goals in mind. He wanted to have a winning record in dual meets. He wanted to rewrite the re- cord board that hangs on a wall in the University pool. And he wanted to move out of the basement in the Midwestern Conference. A man whose goals are high is a dangerous man. NIU's overall dual meet re- cord was 8-6. lndividual swimmers set new records in all but three events. And the Huskies moved from last to third place in the con- ference. Coach Kersten set his sights high and came mighty close to a clean sweep. As can easily be seen, winter sports at NIU were nothing less than sensational. Five groups of athletes, each termed "the Huskies," and representing Corn City, proceeded in husking their op- ponents without mercy, and leading them, by their ears, to the slaughter house. Each team battled in a dif- ferent way. Let us now follow the exploits of basketball . . . a cup of viclory . . a pinch of defeat fWsv,,w.,. . . I I f J, SRIGHAM , ', 1'-rwirzma I qrszzg- xg. y - 1:55515 . f- I lftx:tQ2wp.7.f .,-f - - 3 tzmtibrkt. -I ' - W f I mm. L, , K fsrfv-J'-'EH -' FUCDTUUJ I This year's basketball season be- gan in a state of chaos as problems resulted in the distribution of tickets for the season's first contest. Faithful Huskie fans who waited all night outside the fieldhouse doors were rewarded the following even- ing as the cagers defeated California State College, and were on their way to the most successful basket- ball season in NlU's history. A slight obstacle, however, was then placed in the way of the Huskie on- slaught. Northern travelled to La- fayette, lndiana, to suffer their first loss of the year at the hands of Pur- due's Boilermakers. A dejected NIU team bounced back against Western Illinois and then moved on to Abi- lene, Texas, to win the Cowboy Classic. Three more consecutive home victories followed as the Huskies hosted the Hoosiers of ln- diana University, ranked fifth in the nation. Northern forced their op- ponents off the fieldhouse floor, knocking them from their coveted national rating. Four more cager wins, two at home and two on the road, set the scene for the match-up of the year. An overflow 18,000 standing-room- only crowd jammed the Chicago Stadium to witness game No. 1 of a scheduled double-header, the Hus- kies of Northern Illinois, ranked 19th in the nation, matching horns against the Gamecocks of highly- rated South Carolina. The first half was dominated by the troop from the South, until late in the third quarter when the Huskies came within two points of tying up the game. The attempt failed, however, as South Carolina took the honors by a score of 83-72. A victory over the University of Buffalo followed before the Hus- kies fell again, this time to St. Bonaventure. The cagers had reached their seasonal low point, and were destined to turn to the winning ways. They then proceeded in winning their next five games in a row before losing their first home contest of the season. Illinois State left DeKalb with a victory over the Huskies, the only visiting team in the 1971-72 cam- paign to have done so. Northern completed their finest season ever with three more victories. This phenomenal 21-4 record was over- looked by both the NCAA and the NIT, placing a thorn in the side of this well-deserving basketball club. National rankings seem to run in pairs, as the wrestling team was re- cognized as one of the finest squads in the nation. The Badgers of the University of Wisconsin, invaded Northern's fieldhouse for the sea- son's first contest. The Huskies sent their opponents back to Madison with an overwhelming defeat. This match, according to Coach Flavin, was the "turning point in the season." It might seem odd that the season's opener would set the tide for the rest of the year, but the Huskies went into the game as un- derdogs, and emerged victorious over highly-rated Big Ten Wis- consin. The grapplers then grabbed up ooollob second place in the U.S. Coast Guard Academy Tournament in Connecticut. Two more Huskie vic- tories preceded the Midlands Tour- nament held at LaGrange. The Hus- kies finished ninth of 51 teams as sophomore Dave Maple placed third, and junior Chuck Flossetti, fifth. The wrestlers then won two consecutive matches before disaster struck. Iowa has always been a strong wrestling state, and a town known as Cedar Falls became the first stumbling block of the season for the Huskies. The University of Northern Iowa hosted NIU during semester break and sent them back to Corn City with their first loss of the season. The Northerners, how- ever, bounced back with victories in their three outings that followed. Before the next contest, Coach Flavin was informed that his wrestlers had received a ranking of No. 9 in the nation. Call it either coincidence or fate, but the next match saw the Huskies hosting In- diana State University, the tenth nationally ranked team. The order of ranking held true as the grapplers handed Indiana a 21-17 defeat. For that particular match, the best wrestling crowd of the season was on hand and, according to Coach Don Flavin, "It was an intelligent wrestling crowd. They knew how to cheer, when to cheer, and what to cheer for." The wrestlers closed their season at Carbondale in the Midwestern Conference Tournament. The Hus- kies placed a disappointing third place behind Southern Illinois and Indiana State. The loss of starters Bon Webber and Joe Keller to in- juries prior to the match had some bearing on the results. , -- more exacl The grapplers, however, did finish in style with an 11-1 dual meet record and an untainted 4-0 mark in conference games. A group such as the wrestling team has few worries regarding finances, but the Hockey Club, had to sit tight for awhile. Before this year's ice season began, the hockey team had no money. They waited and waited and finally the Athletic Department agreed to finance the team. Time had run short and due to the uncertainty of financial aid to the Hockey Club, the first three games of the season were cancelled and rescheduled. The Huskies first stepped on the ice in Joliet against lllinois Bene- dictine. lt seemed that an abbre- viated practice season had little bearing on the club as they trounced their opponents. The skaters handed defeats to their next four opponents, but the "Good Times" came to a standstill when the skaters met their toughest inter- league competition, Lewis College. A 2-2 standoff was the disappoint- ing outcome. In a 12-game stretch that fol- fl lowed, the Huskies found them- selves on the short end, winning only five while dropping seven. The skaters, however, managed to win the games that counted most. After their skid, the stage was set for the game that would decide the league championship. Lewis College met NIU with identical 7-0-1 conference records for this important game. Joliet was the scene for the head-to- head battle which saw the Huskies with a 3-2 lead late in the third period. It looked as though the Huskies would be victors with the game al- most complete, but with less than two minutes remaining Lewis scored, tying the fest at 3-3. lt seemed that this year's league win- ners would be co-champs, but NlU had different ideas. With only two seconds on the clock, Huskie Tim Powers scored a goal, enabling NIU to not only win the game, but clinch the league title. Two additional Huskie wins saw the skaters take their last six games in a row. The Hockey Club, with an overall 14-8-1 record, had captured the league title for the third con- secutive year. From swinging fists and sticks in a hockey rink, we move on to swinging bars and rings in a gym- nastics meet. The skill and talent of more Northern athletes was brought to the surface by Coach Dunn and his team. The gymnasts opened the season with a win against Northern Iowa before moving on to the lVlidwest Open, in which two Huskies finished in the top five. Two more victories on the road followed be- fore the NIU home opener, a dis- appointing loss to Illinois State. N... 310 A1 noaem J. amcmm A , DIRECTOR 3 . s T .,., away Northern's winter sports teams have finally begun to receive some well-deserved recognition for their enthusiastic efforts. .M .,.,, t -- i- .... , ..,. ,rn ..-',.g-I-,,:5"'Ht. .ii .fwfr 2 - . EL Zfiilffrfi' ' '71 '9'Ey3- e ,"'..'5,Q,:'-4' ., LSiiW'fift:7'V' V 7 - ...ii . . rkrkk M " ,gi ,,fsgw5,M,,gw ,,,,, M f irgfwi? - f. 'mm f. L , da, , ,g? Another defeat Ithis time at the hands of Southern Illinoisl in a meet termed by Coach Dunn as "the best performance of the year," saw the Huskie record barely over .500. The slump continued with two more losses at Colorado, fol- lowed by the cancellation of the Ohio State meet, before the gym- nasts got back on their feet with a win over the University of Wis- consin. A pair of home victories fol- lowed and the Huskies were assured of a winning season. The final dual meet, a loss to Indiana State, made ready the gymnasts' entry into Con- ference championships. As men- tioned earlier, the Huskies grabbed up a fourth place berth. In the meet, sophomore ring specialist Pete Botthof placed third in his field. This enabled him to become the first and only NIU gymnast to qualify for the NCAA Champion- ships since the Midwestern Con- ference was formed. The gymnasts finished fourth in conference play with an overall impressive 8-5 re- cord. The Huskies stayed on the road for the next month and a half, in which time they won two and lost two Itheir victims being Loyola and Bradleyl. They then made their memorable debut at DeKalb High School, while hosting the Univer- sity of Iowa and Western Michigan. The tanker homecoming was a frustrating memory for Coach Kersten, NIU had to forfeit 32 points I16 to each opponentl be- cause the pool at the high school had insufficient diving facilities. The swimmers, although losing to Iowa, staged a gallant comeback by slipping past Western Michigan by a point, despite the partial forfeit. In a phrase termed "sweet re- venge" by Kersten, NIU rolled over Bowling Green, a team which had faired somewhat better against the Huskies last season. The tankers were now starting to move. Fol- lowing an overwhelming defeat at the hands of Northwestern, they proceeded to knock off their next th ree opponents. During this streak, the swimmers caught and surpassed the .500 first time this season. Finally, one of the most im- proved Huskie groups this year was the swimming team. Headed by first-year coach Orv Kersten, the swimmers made an outstanding showing. The Tankers began their 1971-72 season on a sour note by finishing dead last in the Illinois State Relays at Normal. Southern Illinois, pos- sessing one of the finest swimming teams in the state, took the honors with total points, and this same team went on to win the Mid- western Conference. LEFT: A signal is given and another meet begins. TOP: Before the big splash. This glory was tainted, however, as NAI champ Eastern Michigan and an ever-strong Kent State team dumped our Huskies. The season's dual meet finale came at the ex- pense of Notre Dame. An over- -powering Northern victory at South Bend caught Coach Kersten uttering: "It's a good feeling to beat Notre Dame at any sport." A week later, he was still talking. "lt was a great way to end the season." The preceding statement refers, however, to the CIVIU Champion- ships in which the Huskies placed a respectable third behind SIU and Indiana State. An 8-6 overall record can be compared with last year's seven wins and nine losses, and for that matter, the three consecutive losing seasons before last. The exploits of the Huskies, ex- . . . individuals plained through the five preceding season summaries, were the results of many individuals' efforts. Ath- letes from NIU are responsible for the many successes and few failures Iwhich we try not to mentionl of this past winter. It is only fitting then that these key players should be singled out and recognized for their achievements. First, let's take a look at basket- ball. A fellow who obviously stands out is senior forward Jerry Zielinski. "Z", in the Bowling Green game, broke the NIU all-time scoring record with 1,387 points, surpassing former Northern great Larry Gentry. Jerry was outstand- ing the entire season. Playing at the other forward spot, was big Jim Bradley. Jim broke the record for most points scored in a season, and was a tre- mendous asset to NIU. ln the back courts were aggressive guards Billy Harris and Larry Jackson. They, along with center Larry Turner, were the heart of the Huskie attack. The five graduating team mem- bers are Zielinski, Turner, Cleveland Ivey, Tom lVIcKiernan, and Walter 1 ,f-,f 15, '15 ..3,.,,.. Q n V6 .. .sw raw. fyiezceezf- A-.HF Wh 'vm in x -as N... f iv ff' 1 Whether on the floor, on the ice, on the mat, on horse, in the water, or on the rings, the athletes prove NIU is a winning school. s.. J. amcum yi DIR PTO I E,R , Perrin. NIU bids farewell to these players and a hearty "thank you" to the rest of the team for an ex- c-iting and gratifying basketball sea- son. On the wrestling circuit, a few key individuals are Larry Johnson, who placed fifth in the nation in the NCAA tournament, along with Bruce Laursen and Dave Nlaple, who also accompanied Johnson at the tournament. Junior Bruce Chvalovsky and freshman John Dahl displayed outstanding per- formances. Though they only played the first half of the season, sophomores John Johnson and Tom Gibbs added talent to the team. Shifting to hockey, there are several players responsible for the success of the Hockey Club. The of- fensive was led by Dave Brown, 4 , ft 1 , rw .. .1 .... Q., . ,Q F 31' iff SW? X? r Pp,g,"f S5355 R f- 93a2:?1.7?:- H 5 KL - ,. 5, , ' ifl . - Z vias.. if ww 'fi QQ 1, Q, ' li s. 'H' JZ Y L: Sl . sm J ftts fs Ray Grabowski, and Rick Kozlowski at left wing. Co-captains were Scott Jacobson at right wing and Rick Burda at center, along with Mike Knytyck at another center spot round out the offense. At the other end of the ice, co- captain and leading scorer Nick Argentine, along with freshman de- fensemen Frank Colletti and Dave Arthur and goalies Chuck Boza and Brad Duell, made up the rigid Hus- kie defense. Last but not least, stu- dents and players alike bid farewell to Coach Brandel, who volunteered his time and talents for the Huskies' course. A sport which is built on indivi- dual performances is gymnastics, and those responsible deserve some credit. Captain Phil Keller, a senior, is leaving the squad this year. He is credited with fine performances on 9' the pommel horse along with being "a great leader." Scoring honors went to Nick Dallas on the rings, and in the same event, Junior Rich Larsen had an outstanding year. A final congratulations is ex- tended to sophomore Pete Botthof, who placed third in the Midwestern Conference Championships, and qualified for the NCAA tourney. Like gymnastics, swimming is keyed on certain athletes. A few young men responsible for helping the team reach the heights that it did are freestylist and leading point scorer Greg Jeffers, who won a gold medal at the Conference meet, bronze medalist Gary Lohsg Greg Mulloy in the 180 yd. butterfly, diver Roy DeMauneyp Brian Voisard in the 200 yard backstrokep individual medalist Gary Schmaus, and Bob Meehan added to the team in the 100 yard breaststrokes. l A Not only the team spirit of players but also their indivi- dual efforts stand out in their participation in sports. 6 BNET T BRQPHAM 1f'EfYv'1f:'-Qqf 21 1 ...Q 1 4 , P ,V i FOOT -, fy. .H-QT.. 3. R In So far, you've been given the background of each sport, the sea- sonal play of the respective teams and the individuals responsible for team success. A reader can form his own opinions concerning the material given him. But a more ac- curate way to finalize the perform- ances of last winter's sporting re- sults is to seek opinions from the top men--the coaches themselves. Let's see some of their ideas con- cerning last season's accomplish- ments. askeiball coach Tom Jorgensen "We wanted three things this season: 20 or more victories, a conference championship and a national ranking. We got all threep what more can you ask for? It vvas a tremendous year." Wrestling coach Don Fluvin "It was a gratifying and satisfying season. The team displayed overall maturation and courage." ockey coach Bruce Branclel Bruce gave way to player Nick Argentine with a comment he felt couldn't be beaten: "The team record speaks for itself. The competition has been steadily improving and now most of the teams we play give scholarships. lt's hard to face teams like that, but this team is doing it." Gymnastics coach Hurberi Dunn "In view of competition and the youth of the team, we felt as though we had a very successful season." wlmmmg coach rv ersien S ' ' 0 K "NIU is building up a reputation . . . we've turned a corner." There you have it. The year swept into a nice neat pile. Yes, we have turned a corner, but this is just the beginning. This past winter has been one of the most, if not "the" most successful seasons in NIU sporting history. We won, and won big. There's no stopping the Huskies now. They will surge for- ward with courage and perseverence and woe be to those who stand in their way. Fight on, Huskies! i7 basketiisilil gymndeiicsi I I I I I 1 I Record Won 21, Lost 4 I.840I Record: Won 8, Lost 5 Name - FG FGA PTC Best Performances J. Bradley 230 456 .504 ' . J. Zielinski 195 385 .506 Event Performer Scd B. Harris 212 414 .512 floor 1 L. Jackson 148 268 .552 exercise J. Isaacs 9.1 T. McKiernan 40 86 .465 Pommel ' D. Hamel 32 77 .416 horse P. Keller 9.1 L. Turner 36 91 .396 W. Olson C. Ivey ' 34 82 .415 Rings P. Botthof 9.1 D. McDowell 24 68 .353 N. Dallas 9., B. Patterson 17 44 .386 vaulring R. Schrade 9.l F. Williams 17 43 .395 Parallel G. Nuber 11 16 .688 Bars K. Moser 9.I M. Scott 3 6 .500 Horizontal . W. Perrin 0 3 .000 Bar . J. Compton 8.1 All-around B. Berglund 45.1 Name RBAVG. PTSAVG. I J. Bradley 398 15.9 573 22.9 N111 Oppose' OP- S611 J. Zielinskl 169 6.8 453 18.1 . B. Harris 74 3.0 446 17.8 139511 11011114111 99-1 I.. Jackson 148 5.9 337 13.5 MPM' 4 T' 1 ' 29 01111161651 recorii EI 131221 155. lil 133 323 '46-00 Wggjggjg- 105-1 C. Ivey 38 1.6 91 3.8 1 D. McDowell 54 2.8 65 3.4 144-35 Sgzgfe 106-I B. Patterson 62 3.4 45 2.5 . . r F. Williams 16 1.3 41 3.4 149-80 1131325 152-5 3'.1g1::31 12 5:1 22 gig 152.95 smrrhern 164.1 - lnOlS ' W' 121111111 1 112 2 02 141.10 Central 53.2 Missouri ' 213313: 1f'1g21Nifj11gg 1f,',1I',1""'1""1 82 1111 138.70 Colorado 112.3 NIU 118, Western Illinois 91 IAI 1:8-gg Rffngef 143-3 Nlu 107, Meivlurry ITex.1 90 IAI 152-35 WI' 0196 151-1 NIU 111, Hardin-Simmons 94 IAI 152130 B lilzgnsm 13012 NIU 105, Cal Poly Is1.ol 75 IHI - 15440 Wa fate 116-I NIU 97, Hardin-simmons 71 IHI - 133-1 NIU 83, Western Michigan 68 IHI . - ' Nw 85' Indiana 71 U-U 149.30 Indiana. 160.4 NIU 103, Ball State 83 IA1 S1316 I NIU 93, Loyola IN.O.I 79 IHI Md f 3 NIU 93, Central Michigan 64 I1-il ' 1'gf1e"'.C0'1 Ffence NIU 106, Western Michigan 96 IAI NlSm21g11s:11p south carolina 33, NIU 72 IN1 1 P ace NIU 106, Buffalo 86 INI St. Bonaventure 96, NIU 81 IAI NIU 77, Kent State 65 IAI NIU 99, Illinois State 85 IAI NIU 66, Indiana State 61 IHI I NIU 96, Southern Illinois 82 IHI Q NIU 103, Bansrare 88 Il-ll I Illinois State 86, NIU 85 IHI I NIU 97, Southern Illinois 93 IAI I NIU 102, Bowling Green 81 IAI NIU 94, Indiana State 80 IAI H--Home A--Away N--Neutral 5061491 wrestling 16-6-1 Marquette 8 6 c. Roseeni 17-10 . ' Wheaton 5 2 T. Rossiano 6-5-2 Name A G- A- Pts. Trinity 8 0 J. Cliffe 2-6 Lewis 4 2 S. Lieboeitz 0-1 13-21931111116 15 22 33 ' . I ' . R. Webber 11-6 - ft ur ' Fi. Johnson 1-2-1 g- 3026 ' 3 13 25 ' swln'n'.ng T. Donohue 0-1 - f0Wf1 B. Laursen 1 -1 -1 R. Burda 19 State Relays S- Swan 3 E-4 B. Bran el - F. Colleciti 1 5 6 Nlu placed nth 5:31:55 3- gagaetine :J 3 3 86 L. Johnson 25-7-1 - U9 J. Dahl 5-4-1 D. Fitzgerald 6 12 18 B, Flemin 6-4 R. Grabowski 11 9 20 N10 , , Opp' G, Hobbsg I 2-2-1 G- Gregue 0 1 1 37 W'5c0"S"' 70 B Chvalovsky 18-5 B. lvladeflein ' 5 3 8 78 Loyola 35 T: Kngrring 0-2 s. Jacobsen 8 12 20 46 P01606 77 G, Gfubiesky 7-5-1 lvl. Knytych 10 13 23 62 6'a6'eY , 30 J, Johnggn 8-2 R' Kozlowski 8 6 14 56 WBSIBTD lVlICl"l. , Gibbs 6-5-2 E. Pahuski 1 3 4 46 Iowa, 63 Nl, Patrick 1.1 K- Momi 1 4 5 65 Bowling Green 48 J Kener 1-2-1 - T. Powers 8 6 14 43 Northwestern I 70 ' M. Sazonoff c 3 10 13 60 W!'10"a State 44 T. Schaefer 12 9 . 21 73 WISCONSIN-lL3 Crossei 39 J- Victor 1 2 3 70 Central Mulch. 43 G. Weber 0 1 1 Eaetegt 'V"Ch- 22 ent 123116 Goanes 64 Notre Dame 49 games shotsfgoals against G Jggfgrgerformances 50-yd. freesty le--0122.2 C' B023 17 592 50 4542 saves, 100-yo. freestyle--0:49.2 . - freest le--1:48.4 B. Ouell 7 267 33 200 V0- V 1234 savesi G' Lohs A . Sc"ef""e '133EY3af2T2fl1Z241i11fe 1 Opponent NIU Opp. NIU ' Opp- 28 U. of Wisconsin 9 Ill. Benedictine 7 0 28 Ball State Univ. 12 1V13fCIU611e 3 0 33 Wisconsin IWhitewaterI 5 Tf1f111V 5 1 23 Southern Ill. Univ. 17 1V10l'31l'1e V0116Y 7 0 27 Marquette Univ. 13 Triton ' 10 2 13 U. of Northern Iowa 25 Tf1f11tY 4 2 24 Eastern Michigan Univ. 17 Lewis 2 2 28 Bowling Green Univ. 9 Drake 5 1 25 Central Michigan Univ. 10 Iowa State- :L 5 29 Ill. State Univ. 11 Iowa State 33 Wisconsin I0shkosh1 3 l0w8 State 1 10 21 Indiana State Univ. 17 Morraine Valley 8 1 Lake Forest 1 5 313 TOTAL - 148 Illinois Circle 3 6 W1SC011S1n 511961101 1 10 Coast Guard Academy Tournament . Wheaton 6 0 NIU placed 1st Univ. of 111111015 2 5 Midlands Academy Tournament Illinois Circle 2 3 NIU placed 8th 111- Benedictine 5 2 MI DWESTERN Conference Purdue 6 5 , Championships 1-ewta 4 3 NIU pIacecf3rd 9 fWxxwwwxxxfwfm WW W W m W!! XXXZIXIWWWWWZXXXXVZWWWWWXXXWWWWWXWXXWIWXXX VIXXW lff !WWWfWWfW!W! WWW WW i W WW W l QJWWWWwwwfffzxxwwfxxfxwwffyx WIf!WIIfff!!ff!!!IWf!f!ffX!W WXXXXXXXXZWXXZXX JOANN ABATE, Rolling Meadows, Elementary Education. St. Charles Tutoring Program. ROBERT ABE-L, DeKalb, Music. Concert Choir, 1,2,3,4, pres., MENC, pres., Madrigals, "R.S.V.P.", "Damn Yankees". CATHY ABELL, DeKalb. TOM ABELL, DeKalb. VAUGHAN P. ABBOTT, Dixon: Marketing. GARY E. ABRAHAM, Glenview, Marketing. Under- graduate Advisement Committee, College of Educa- tion, AMA. ANDREATTE ADAMS, Chicago, Elementary Educa- tion. GARY A. ADLER, Chicago, Biology. Phi Sigma So- ciety, Scholarship Committee, Lincoln, Grant South. LEONARD ADZIMA, Niles, Chemistry. Chemistry Club, v.p. 3, Chemistry Student Advisory Committee, 2,3,4, Intramurals, 1,2,3,4. DEBORAH L. AHLSTRAND, Elmhurst, Sociology. University of Iowa Sigma Lambda Sigma, 2,3,4, hse. mgr. 3, national rep. 4, Movement for a New Congress, 3. RUSSELL J. AIKEN, Chicago, Biology. Delta Upsilon. THOMAS E. AIR D, Chicago, Marketing. Phi Sigma Epsilon, 1,2,3,4, rec. sec. 3, Intramurals, AMA, Bunga- low Club, l,2,3,4, lFC,3. RUSSELL C. ALAIMO, Jr., Ottawa, Marketing. Theta Epsilon, soc. chmn. 1,2, UCB, Stevenson South, hall pres. 1, Inter-Hall Council, 3, Intramurals, 1,2,3. LYNN ALAMPRESE, Blue Island, Elementary Educa- tion. Alpha Delta Pi. LINDA A. ALBERT, Arlington Heights, Elementary Education. Delta Gamma. VIRGINIA ALBERTINO, Chicago, Elementary Ed- ucation. Dixon Volunteer. RANDOLPH J. ALBERTS, Franklin Park, History. SANDRA ALEXANDER, Rockford, Physical Educa- tion. Major Minor Club. ANN MARIE ALEXEYUK, McHenry, Special Educa- tion. WILLIAM A. ALLISON, Peoria, Accountancy. SHERYL ALTER, Hoffman Estates, Special Educa- tion. Sigma Delta Tau, historian 2,3,4, Dixon State Volunteer. THOMAS J. ALTHOFF, South Beloit: Sociology. UCB Public Relations Coordinator, SA Senator, SA Concert Committee Chairman. CATHERINE AMI, Chicago, Elementary Education. CAROL ANDER, Rock Island, Business Education. Sigma Delta Tau, historian, treas. RICHARD A. ANDERS, Bensenville, Biology. floor pres., Judicial Selection Comm., Dixon State Volun- teer, Phi Sigma Honorary Society, "Hail Scraisdyke". DIANE l. ANDERSON, Chicago, Special Education. Daughters of the Crossed Swords of Theta Chi, sec., treas. CANDRA ANDERSON, Rockford, Elementary Edu- cation. Rock Valley Junior College. CRAIG G. ANDERSON, Glenview, Biology. Circle UK.. EUGENE C. ANDERSON, Galesburgi Art. GARY ANDERSON, LaGrange, Political Science, AIO, Intramurals. KAREN ANDERSON, DeKalb. KEITH A. ANDERSON, Palos Heights, Accountancy. Alpha Phi Omega, soc. chmn., sgt.-at-arms, NIU Weightlifting Club, sec., Cavaliers, Flying Huskies, Beta Alpha Psi, student mgr. of Student Activity Center. LEVITA ANDERSON, Chicago, History. Alpha Kappa Alpha, Panhellenic Council, Alpha Angels, AACO. MARK ANDERSON, Elburn, Social Studies. AMA: In- tramurals. RALPH C. ANDERSON, Brookfield, Mathematics. Dorm Council, floor pres., Finance Club, Intramurals. VICKI A. ANDERSON, Palos Park, Elementary Edu- cation. Alpha Phi, v.p., pres., Pom Pon Squad. KATHLEEN A. ANDREWS, Lincoln, English. Student English Association. LETA ANDREWS, DeKalb, Meteorology. AMS, sec., weather observer. LINDA C, ANDREWS, DeKalb, Marketing. Dorm Council, SA publicity chmn., Movement for a New Congress, pres. THOMAS C. ANDREWS, Elk Grove Village, Industry and Technology. RICHARD D. ARCHER, Rochelle, Psychology. RITA M. ARCHER, West Brooklyn, Elementary Edu- cation. SUSAN J. ARENDS, Gilman, Elementary Education. ARLENE ARENDT, Niles, Elementary Education. Sigma Sigma Sigma, pledge class treas. ,X F ., M -. mn - fr 1' Y ,aw MW ff' ,as-r MICHAEL J. ARMATO, Rockford: Marketing. ROBERT ARONSON, Skokie: Accountancy. Zeta Beta Tau: Student Accounting Society. MAUREEN A. ASAN, Cicero: Physical Education. LORETTA A. ASARO, Westchester: Special Educa- tion. Alpha Omicron Pi, hse. mgr., chapt. relations: Little Sister of Phi Kappa Sigma. ALBINA B. ASCHER, Cedarville: Elementary Educa- tion. Highland Community College. JOANN ASHBY, Joliet: Geography. ALLEN M. ASHLEVITZ, Morton Grove: Marketing. PAGS Independent Organization. SUSAN L. ASHLEY, Rockford: Physical Education. STEPHANIE P. ASIMAKOPOULOS, DeKalb: Special Education. CWENS, pres.: CEC: Dorm Council: Hellenic Student Assn.: Ray Graham School Volunteer. KATHLEEN M. AUDO, Mount Prospect: Elementary Education. Sigma Lambda Sigma, hse. mgr.: UCB art comm. ELLEN L. AUGUSTYN, Chicago: Biology. Sigma Sigma Sigma, hse. mgr., keeper of grades: Echoes: Phi Sigma. ADELE M. AVIGNONE, Chicago. JERRY P. BABIAR, LaGrange Park: Russian. NANCY A. BABIARZ, Chicago: English. MARLENE A. BACH, Evergreen Park: German. RAYMOND A. BACON, DeKalb: Finance. Finance Club: Northern Star. AMY J. BACON, DeKalb: English. Theta Sigma Phi, pres.: PRSSA: Northern Star public relations dir. LINDA R. BAER, Addison: Elementary Education. KATHLEEN E. BAKER, Kewanee: Mathematics. SUSAN BAKKER, Calumet City: Elementary Educa- tion. JAMES E. BALDI, Chicago: Marketing. Delta Sigma Pi: SAM: American Marketing Assn.: Marketing Stu- dent Advisory Board, pres. MARGARET T. BALDWIN, Kankakee: English. Alpha Delta Pi, registrar, schol. comm.: UCB art comm.: ESA: Floor special events chmn. WILLIE BALDWIN, Chicago: Physical Education. Freshman Football: Intramurals. DIANE K. BALIS, Wheaton: Business Education. Pi Omega Pi: University Center Board: Women's Choir. IMELDA M. BALLI, DeKalb: Special Education. Or- ganization of Latin American Students, v.p.: St. Charles Volunteer: CEC: SEA: Council of Human Re- lations: Dean's List. ROBERT J, BALLENT, Elmhurst: Political Science. Alpha Phi Omega, v.p., service chmn., historian. LINDA F. BALSER, DeKalb: Physical Education UCB: Major-Minor Club: WRA. BENJAMIN R. BANTI, Franklin Park: Music Educa- tion. Phi Mu Alpha, v.p. 2: MENC: Concert Band Marching Huskies: NIU Jazz Ensemble: NIU Brass En- semble: "How to Succeed in Business .... A DAVID BARAN, Hinsdale: Elementary Education. UCB social comm., 2,3,4. LINDA BARANGO, DeKalb: Physical Education. LINDA M. BARANYI, Broadview: Art Education. GLORIA BARBEE, Rockford: Elementary Education. KATHRYN BARBEE, Chicago: Special Education. CEC: Afro American Cultural Organization: SEA. SANDRA BARBUCH, Dolton: Elementary Education. ACE: UCB. BONNIE BARNETT, Arlington Heights: Elementary Education. Alpha Phi, historian, v.p.: Phi Kappa Alpha Little Sister: Pi Kappa Alpha Dream Girl. NANCY BARNEY, St. Charles: Elementary Educa- tion. PATRICIA BARON, Harvey: Sociology. Thornton Community College. TERRENCE BARRETT, Chicago: Political Science. Resident Assistant, 3,4. BARB BARRETTE. ' JOHN BARRY, DeKalb: Elementary Education. SHEILA A. BARRY, Chicago Heights: Elementary Ed- ucation. Public Relations Comm., 1,2,3: Floor treas., 3. BEVERLY A. BARTELS, Monee: Business Education. Pi Omega Pi. JUDY BARTELT, Geneva. JAMES BARTHOLOMEW, Highland Park: English. Sigma Tau Delta 3: Resident Assistant 3. DIANE BARTON, Pirmasens, Germany: Art. ROBERTA BARTON, Hillside: Elementary Educa- tion. Alpha Chi Omega: Panhellenic rep.: Greek-Week co-chmn. JAMES A. BARTZ, Joliet: Biology. PAUL K. BASTIAN, Oak Lawn: Marketing. American Marketing Assoc. BARBARA J. BATES, Chicago: History. Afro- American Cultural Org., I,2,3,4. PATRICIA BATTISTELLI, Ottawa: Elementary Educ- ation. JAN A. BAUER, Rockford: Elementary Education. Sigma Kappa: Ski Club, sec.: Dorm Council: Major- Minor Club: Golf Team: NEA. PATRICIA L. BAUER, Zion: Deaf Education. Deaf Education Majors, sec., treas.: Ill. Teachers of the Hearing Impaired: Council for Exceptional Children. SUSAN G. BAUER, River Grove: Sociology. Dorm Council: Winter Carnival Comm.: SA Housing Comm. NANCY J. BAUMAN, Thornton: Elementary Educa- tion. BARBARA M. BAUZA, Chicago: Elementary Educa- tion. Kappa Delta Pi: Illinois Ed. Assoc.: NEA: Resi- dent Assistant. ROGER D. BEARY, Rockford: Elementary Education. Kgfrl -if-' PAULA M. BEAUCLERE, Union Hill: Elementary Ed- ucation. Resident Assistant, Grant South: Dorm Social Comm. WILLIAM J. BECHAZ, Calumet City: Mathematics. Sigma Alpha Epsilon, ass't recorder: Intramurals. LINDA S. BECK, Hoffman Estates: Psychology. Sigma Sigma Sigma, corr. sec. ANN C. BECKER, Champaign: Speech Pathology. SCOTT J. BECKER, Chicago: Political Science. Uni- versity Democrats: SA Housing Comm.: Intramurals. DELORES L. BEDAR, Chicago: Elementary Educa- tion. Delta Sigma Theta, 1st v.p.: AACO: NIU Black Choir. LENORE Y. BEDAR, Chicago: Elementary Educa- tion. Delta Sigma Theta: AACO. GARY J. BEDOE, South Elgin: Management. CHRISTINE L. BEEM, Stillman Valley: English. BARBARA F. BEHOF, Chicago: English. RENEE A. BENARD, Yorkville: Theatre. Aurora Col- lege: Wisconsin State University, EauClaire: Waubonsee Community College. NANCY J. BENDELOW, Riverside: Special Education. CAROL BENDER, DeKalb: Elementary Education, STEVEN BENDER, DeKalb: Production Management. Society for the Advancement of Management. DANIEL C. BENNER, Belvidere: Sociology. lntra- murals, 1,2,3. DEBIE ANN BENNETT, Arlington Heights: English. English Teaching Fellowship. DAVID L. BENNI, Steger: Marketing. Norther Photo- grapher: American Marketing Assoc. LARRY W. BENNISON, DeKalb: Marketing. Delta Sigma Pi: Intramurals. DEBORAH J. BERG, Rolling Meadows: Physical Edu- cation. Alpha Phi: WRA publicity chmn. KENNETH W. BERG, DeKalb: Biology. SUSAN J. BERGER, Buckingham: Nursing. Delta Zeta, 1,2,3, recording sec. 4: Student Nurses Org., 1,2,3,4: WRA Fencing Team 2. NORMA B. BERGLAND, DeKalb: Elementary Educa- tion. Resident Assistant, Douglas, 3. CHARLES BERGREN, DeKalb: Economics. Delta Upsilon: May Fete Comm.: Cycle Team: Rugby Club. SUSAN M. BERGSTRAND, East Moline: English. ESA. ANITA BERMAN, Elmwood Park: Nursing. Student Nurses Org.: Sigma Phi Epsilon Little Sister. DONALD A. BERMAN, DeKalb: Finance. ILENE BERMAN, Wilmette. PAULA BERMANN, Brookfield: Physical Education. Major-Minor Club: Swim Team. CAROL LYNN BERNACCHI, Park Ridge, Speech Pathology. UCB, movie comm. 1, social chmn. 1,2, floor pres., social chmn. 1. DEBORAH L. BERNARDI, Chicago, Art. MARK BERRY, River Forest, Zoology. Triton Col- lege, Sigma Phi Epsilon, rec. sec., Intramurals, Ushers Club, AIBS, "Showtime '7O", Huskie Booster. SHERRY E. BERS, Lincolnwood, Elementary Educa- tion. Sigma Delta Tau, 1,2,3, soc. chmn. 3. SUE E. BERSON, Chicago, Elementary Education. FRANCES M. BESSETTE, Chicago, Elementary Educ- ation. NEA. PAT BEST, Wood Dale. LARRY BETHARD, Streator, Political Science. Scurge Independent Org. LORRAINE K. BEWERSDORF, Joliet, Mathematics. ROBERT BIANCO, Sycamore, Journalism. Veteran's Club, pres. 4, Advertising Club, v.p. 3, Northern Star, ad. mgr. 4. MARY S. BlClCCHl,' Lombard, Home Economics. Delta Gamma, steward, service chmn. DEAN L. BIDNEY, Peoria, Finance. CATHERINE R. BIEBER, Arlington Heights, Speech Pathology and Audiology. William Rainey Harper College. MARTY S. BIELASKI, Chicago, Marketing. UCB Forum Comm., AMA. ROBERT W. BIERMAN, Aurora, Finance. MARGARET T. BIES, Chicago, History. KAREN L. BILTGEN, Aurora, Nursing. Varsity Band, 2, Student Nurses Org., 2,4. PATRICIA A. BINGMAN, DeKalb, Elementary Educ- ation. Student Assoc., senator, NEA. RUTH A. BINKLEY, Freeport, Elementary Educa- tion. UCB Forum Comm., Dorm Judiciary, floor pres. CLAUDIA A. BINTER, DeKalb, Elementary Educa- tion. Sigma Kappa. JEANETTE BIOLETTO, North Chicago, Elementary Education. BAYARD L. BIOSSAT, Hinsdale, Finance. Yankton College, 1,2. MARTY BITTER, Des Plaines. GERALDINE M. BITTERS, Chicago, Elementary Ed- ucation. EDWARD A. BLAHA, Markham, English. Grant North Drama Club, pres. 2, hall council 2, "Grand Ole Flag", "Tommy", Folk Festival, 3, UCB Productions. LEAVONE M. BLAIR, Belvidere, Elementary Educa- tion. Alpha Xi Delta, rec. sec. LORRAINE J. BLAKELY, Harvey, Elementary Educ- ation. Alpha Xi Delta, philanthropic chmn., Dorm Council, Winter Carnival Comm. DUANE J. BLANK, Chicago, History. Sigma Nu, hse. mgr., alumni chmn., Winter Carnival Chmn. GERALD H. BLAUL, Chicago: Marketing. Intra- murals. KATHLEEN M. BLAYNEY, Glenview: Elementary Education. Kappa Delta Pi: SA Housing Comm, LAWRENCE E. BLEICH, Niles: Journalism. Adver- tising Club: Norther sports editor: Curriculum Comm. Journalism dep't.: PIO: Intramurals. HELEN S. BLINDER, Glendale Heights: Elementary Education. STEVEN M. BLITSTIEN, Chicago: Elementary Educa- tion. Phi Eta Sigma. DAVID I. BLITZ, Rock Island: Political Science. Zeta Beta Tau, pres.: Intramurals. SHARON L. BLOCK, LaGrange: Finance. RITA A. BLOMBERG, Deerfield: Art Education. Phi Kappa Sigma Little Sister: "Tommy". SUSAN M. BLOMOUIST, Wauconda: Elementary Ed- ucation. SUSAN J. BLUM, Sterling: English. Campus Gold, 2,3: Dixon Volunteer, 2,3. JANET L. BLUMER, Glenview: Elementary Educa- tion. Kappa Delta, membership chmn. JUDITH A. BOCEK, Cicero: Journalism. Sigma Delta Chi, v.p.: WNIU-AM: Journalism Students Assoc.: Newman, social activities coordinator: Journalism Cur- riculum Comm. MICHELE BOCHNAK, DeKalb: Journalism. Dorm Council, 1,2,3: JSA: NISPA editor. ROBERT BOCHNAK, DeKalb: Physical Education. Major-Minor Club: Swimming Team, 1,2. JAMES C. BODENNER, Malta: Management. Phi Kappa Sigma. SUSAN E. BODENNER, Malta: Special Education. Alpha Delta Pi: Little Sister ofthe Skull: UCB. KATHLEEN M. BOHAN, Cicero: Accountancy. Dorm Council: Student Accounting Soc. KATHLEEN L. BOLGER, DeKalb: Physical Educa- tion. WRA, treas. 1, pres. 3, intercollegiate chmn. 4: Major-Minor Club: Intercollegiate Sports. MICHELINA BONANNO, Hoffman Estates: English. Dixon Volunteer. LAWRENCE A. BONICK, DeKalb! Marketing. American Marketing Assoc.: Intramurals. KATHRYN J. BONNET, Lena: Home Economics. Home Economics Club. LINDA M. BOOR, DeKalb: Special Education. Resi- dent Assistant, 3,4: Dixon Volunteer, 1,2,3,4: CEC, 3,45 UCB, 3. ALLAN S. BORESS, Chicago: Economics. Sigma Nu, pledge class v.p., recorder: Omicron Delta Epsilon: Cavaliers: UCB Movie Comm. LOIS H. BORNEMANN, Elmhurst: Nursing. DEBORAH L. BORRE, Glenview: Special Education. Sigma Lambda Sigma, treas. 3, pres. 4: Pleiades. LORA L. BORSDORF, Stockton: Business Education. SAM. CAROLE BORUCH, Chicago: Elementary Education. Alpha Omicrom Pi: Student Education Assoc. ROBERT G. BOSY, DeKalb: Economics. Delta Tau Omega, I: Pi Kappa Alpha, 2,3,4. SHARYN M. BOTSCH, Chicago5 Biology. Inter- national Clubg Traffic Appeal Boardg Pi Kappa Alpha Little Sister. ROBERT W. BOTTS, Zion5 Business Education. SUSAN D. BOWER, Des PIaines5 Elementary Educa- tion. Alpha Delta Pi, soc. chmn.5 Delta Upsilon Little Sisterg UCB, soc. comm.5 La Cache. SUE M. BOWES, Lawndaleg Elementary Education. LAWRENCE E. BOWMAN, Dixon5 Accounting. KATHERINE BOYCE, Manlius5 Journalism. Sigma Delta Chi, 3,45 Kappa Tau Alpha, 3,45 College Repub- licans, 3,45 Orchesis, 45 JSA, 2,3,4. DANIEL C. BOYD, Chicago Ridge: Mathematics. JANICE R. BOYENS, Chicago5 Elementary Educa- tion. National Education Assoc.5 Illinois Ed. Assoc. MARK H. BRACHMAN, Skokie5 Marketing. STEVEN C. BRACKEMYER, Rochelle5 Physical Edu- cation. Sauk Valleyp Freshman Football5 NIU Major- Minor Club5 Student Education Assoc.5 Dean's List, 3. MARY PAT BRACKEN, Evergreen Parkg Home Economics. BRUCE M. BRANDEL, Skokie5 Marketing. NIU Hockey Club, 1,2,3,4, pres, 4, capt. 3, coach 45 Dorm Council, 15AMA, 45 Intramurals. WILLIAM A. BRANDNER, River Grove5 Elementary Education. Sigma Nu. MARY BRIDGET BRANNIGAN, Oak Lawn5 Elemen- tary Education. SEA5 Neptune Dorm Council. JACK E. BRAUN, Homewood5 Pre-medicine. Outdoor Club. PAULA K. BRAUN, Arlington Heights5 Family Life and Child Development. Sigma Lambda Sigma, I,2,3,45 Inter-Varsity Christian Fellowship, 2,3,4, soc. chmn. 35 Child Development Area Club5 Home Ec. Club. M. COLLEEN BRECHON, Dixon5 Secretary Adminis- tration. Sauk Valley Jr. College5 Phi Beta Lambda. JOAN A. BRENNAN, Chicago5 Elementary Educa- tion. Alpha Phi, 2,3,4, pledge trainer 35 UCB, 2. TERESE E. BRENNAN, Chicago5 Special Education. Intramurals. LOIS E. BRETTELL, Wheatong UCB, entertainment comm.5 Ski Club, treas. MICHAEL L. BREUNIG, Sandwichg Biology. Phi Sigma, v.p.5 AIBS. LARRY S. BRIGMAN, Worth5 Business Management. Phi Beta Lambdag College Republicans5 SAM. RICHARD W. BRINKMAN, Plainfieldp Political Science. Joliet Junior College. LAURA C. BRO, Glen Ellyn5 Elementary Education. YR5 Bridge Club. ANITA A. BROCKER, Batavia, Elementary Educa- tion. JOYCE BROMBEREK, Chicago5 Elementary Educa- tion. Dorm Council5 UCB, travel comm. SHARON F. BROOK, DeKalb5 Elementary Education. Dean's List5 SA Election Poll Watchers, chmn.5 Ed. Curriculum, rep.5 U. Plaza Student Gov't., pres.5 Dorm Councilg U. Plaza Student Assoc. DANIEL W. BROOKS, Peru5 English. Theta Kappa Sigma, scholarship chmn.p Intramurals. GERALD K. BROOKS, Chicago: lndustry and Tech- nology. KARYN K. BROSSARD, Elgin: Elementary Educa- tion. DANIEL S. BROSTOFF, Evanston: Electronics 84 l84T. Student Faculty Advisory Comm. DARLENE S. BROMSTROM, Maywood: Elementary Education. Alpha Phi, asst. pledge trainer: Phi Epsilon Pi Little Sister. SUZANNE L. BROTON, Skokie: Elementary Educa- tion. Sisters of the Shield: Diamond of Pi Alpha: Tee-up, rep.: National Education Assoc. DAVID R. BROUCEK, Villa Park: History. Inter- varsity Christian Fellowship, pres. CHARLES T. BROWN, Glenview: Management. DEBRA E. BROWN, Chicago: English. AACO: Cheer- leader manager: Kappa Alpha Psi Sweetheart Club, 1,2,3,4: Miss Kappa Alpha Psi, 1,2: Kappa Diamonds, pres. 1,2. Kappa GREGORY H. BROWN, Chicago: Marketing. Kappa Alpha Psi: Norther, asst. bus. mgr. NANCY E. BROWN, Rockford: Elementary Educa- tion. SEA: NEA: Pi Kappa Alpha: Little Sister of the Shield and Diamond. WILLIAM D. BROWN, Highland Park: Art. University Council: SA, pres. pro tem: Art Dept. Advisory Board: Dean's Advisory Board. RICHARD T. BROWNE, Evergreen Park: History. LINDA A. BROZEAU, Oak Park: Elementary Educa- tion. DAVID L. BRUBAKER, Lockport: Geography. Tau Lambda Chi. JANIS C. BRUGLIERA, Niles: Spanish. Spanish Club, v.p. 3: Dorm Council, 2, floor pres.: Italian Club, sec. 3. MARILYN A. BRUMME, Downers Grove: Political Science. PATRICIA L. BRUNELLE, South Holland: Social Science. Northern Star: Norther. BARBARA A. BRUNETTE, Cary: Home Economics. Home Ec. Club: Child Development Program, chmn. 4. KATHLEEN M. BRUNETTIN, Westchester: Elemen- tary Education. UCB, 3. JAMES R. BRUNO, Sterling: Biology. Acacia. .IEANINE M. BRYK, Chicago: Art. Delta Phi Delta, sec. BONNIE M. BUCHANAN, DeKalb: Special Education. Sigma Kappa: CEC: Pom Pon Squad. DONNA L. BUCHANAN, Chicago: Nursing. TERITA BUCHANAN, Chicago: Physical Education. AACO: Kappa Alpha Psi Sweetheart Court, Diamonds: Cheerleader: Black's Ensemble Dance Group. BARBARA SCHRAEDER BUCHIK, Elmhurst: Ele- mentary Education. ISU. DIANE LEE BUCKLEY, Evanston: Elementary Educ- ation. TERRENCE J. BUCKLEY, Olympia Fields: Market- ing. CATHERINE LOUISE BUECHELE, Aurora: Elemen- tary Education. 2 lliiiiili llllllliilllliiilllll l in O KEN H. BULL, Wilmington, Marketing. American Marketing Assoc., 3,4. HOWARD J. BULTINCK, Chicago, Elementary Educ- ation. Alpha Phi Omega, v.p., pres., Rugby Club. JUDITH A, BULTMAN, Harvey, Political Science. LINDA M. BUNTlNG, Round Lake, Elementary Edu- cation. RAYMOND T. BURDETT, JR., Downers Grove, Poli- tical Science. LINDA J. BURESH, River Grove, Management. Stu! dent Advisory Board, management, Students for the Advancement of Management. JOHN E. BURGER, Fosen, Art. GREGORY S. BURKE, East Moline, Finance, Intra- murals. KATHLEEN S. BURKE, Belvidere, Home Economics. NAN J. BURKLOW, Carpentersville, Physical Educa- tion. Major-Minor Club, Extramurals. CYNTHIA D. BURNETT, Wilmette, Physical Educa- tion. Alpha Sigma Alpha, 2,3,4, Campus Crusade for Christ, Gymnastics, 2,3. JOYCE A. BURNETT, Aurora, Sociology. DENNIS G. BURROWS, JR., Arlington Heights, Finance. WNIU-FM Announcer, 2,3,4, Dorm Council, lg Finance Club, 4, SANDY L. BURT, Chicago, Mathematics. Ski Club Winter Carnival Comm. PAUL T, BUSH, Joliet, Finance. SHARON L. BUSH, DeKalb, Elementary Education Alpha Xi Delta, 1,2,3,4, NEA, Winter Carnival Comm. - fn- .. ,,s:.,5:., wif f if? ' is w 'fe M? I We 'ess' Q., its :ff 'E l M' GDN! GEOFFREY V. BUTLER, DeKalb, History. Afro- American Cultural Org., NIU Black Choir, Wine Psi Phi, Lib. Arts Student Advisory Comm. JUDITH L. BUTLER, Springfield, Special Education. Alpha Delta Pi, 1,2,3,4, parliamentarian 3,4, Daughters of the Crossed Sword, 2,3,4. KAROL JEAN BUTZ, Chicago, Elementary Educa- tion. Newman Club. DEBBIE BYRON, Joliet, Mathematics. JULIE A. CAIN, Clinton, Iowa, Special Education. SA,senator. GLORIA L. CALKINS, Skokie, Elementary Education. STEVEN J. CALL, DeKalb, Marketing. Tau Lambda Chi. CARL A. CALMEYER, Northlake, Art. LARRY CALVERT, Yorkville. DONALD CAMACHO, JR., Morton Grove, History, JERALD RODERICK CAMERON, Joliet, Industrial Education. SALLY A. CAMPAGNA, Oak Park, Elementary Educ- ation. Sigma Sigma Sigma. SUSAN R. CAMPBELL, DeKalb, Marketing. Delta Zeta, American Marketing Assoc. ZERRIE D. CAMPBELL, Chicago, English. Alpha Kappa Alpha, 1,2,3,4, dean of pledges 3, Black Theatre Work Shop, 3, Alpha Angels, 1, Omega Psi Phi Sweetheart Court, AACO. MARGARET T. CANNELLA, Chicago, Elementary Education. Outdoor Club, SEC.: Honor Club. DONALD J. CAPRIO, Hometown, Business Educa- tion. Vets Club, DECA Club. MIGUEL R. CARBO, Aurora, Political Science. Latin American Studies Grad Certificate. ALDA L. CARBOGNANI, DeKalb, Marketing. Neptune N., floor pres., Northern Star, circulation mgr. 2, asst. bus. mgr. 3, bus. C gr. 4, UCB, 1,2. JANIS H. CARD, Sterling, Accounting. ROBERT H. CAREY, Oak Park, Economics. Pi Kappa Alpha. DAVID J. CARLSON, Wheeling, Education. DIAN E M. CARLSON, St. Charles, Elementary Education. EARL M. CARLSON, JR., Franklin Park, Accounting. Student Accounting Soc. HARRY A. CARLSON, Rockford, Industry and Tech- nology. Sigma Alpha Epsilon. ROBERT W. CARLSON, Rockford, History. Phi Alpha Theta. WILLIAM G. CARLSON, Chicago, Management. ln- tramurals, Karate Club. BONITA JOAN CARMODY, Chicago, Speech Path- ology. Alpha Chi Omega, activities chmn., May Fete Comm., Speech Path. Undergrad Departmental. JOHN B. CARPENTER, Streator, Management. SAM, UCB, movie comm, CATHLENE J. CARR, Lombard, Elementary Educa- tion. LINDA J. CARRICO, Dolton, Elementary Education. Student Education Assoc. GAIL A. CARSON, Homewood, Biology. Chi Omega, 1,2,3,4, Activities and Athletic Office, 2,3, Ski Club, Dorm Officer. EDDIE L. CARTER, Chicago, Sociology. JANE E. CARTER, LaSalle, Elementary Education. KATHLEEN A. CARTER, Lockport, Elementary Ed- ucation. Delta Zeta, University Center Board, Uni- versity Chorus, Women's Choir. LYNNE M. CARTER, Rockford, Geography. DARLENE CASHMER, Manville, History. GEORGE F. CASTILLO, Elgin, Accountancy. SHEILA R. CASTILLO, Chicago, Political Science. Newman, activity coordinator, Student Assoc, exec. sec., University Council, Political Science Undergrad Assoc. DONALD E. CASTLE, Dixon, History. Phi Theta Kappa, Phi Alpha Theta, pres., Sauk Valley Junior College. JOHN J. CEBULA, Lombard, English. English Student Assoc., v.p,, Sigma Tau Delta, Dorrn Council. LlNDA J. CEBULSKI, Hoffman Estates, English. Alpha Delta Pi, steward, UCB art comm. ARTHUR W. CERNOSIA, South Holland, Political Science, DePaul University, Movement for a New Con- gress, Dorm Council, Winter Carnival Comm., Political Science Undergrad Assoc. STEVEN W. CESKOWSKI, Waukegan, History. RUTH S. CESVET, LaGrange, Sculpture. Delta Phi Delta, Flying Huskies, sec., NlU Alumni Assoc. CHARLES M. CHAMBERLAIN, Des Plaines, lndustry and Technology. TED O. CHAN, Peoria, Journalism. WNIU-ANI, JSA, lntramurals, Judo Club. HARRIET L. CHANDLER, McHenry, English. ROBERT G. CHANDLER, Lockport, Journalism. Norther, Northern Star, JSA, Resident Assistant. KAY M. CHAPMAN, Paw Paw, Elementary Educa- tion, JULIE A. CHELZ, Elmwood Park, Sociology. Triton Junior College, Dixon Volunteer, Illinois Sociological Assoc., Sociology Club, UCB, Dorm Judiciary, Para- chute Club. BRUCE A. CHENNELL, Downers Grove, History. Phi Alpha Theta, Dean's List, Theatre. DIANE E. CHERRY, Western Springs, History. Col- lege Republicans, sec., Phi Alpha Theta. J. MICHAEL CHIAVERINA, Elizabeth, Journalism. Phi Kappa Sigma, public relations 2, pres. 3, Northern Star. EDWARD R. CHILLMON, Evergreen Park, Marketing. JUDY M, CHIN, Chicago, Elementary Education. LINCOLN M. CHIN, LaGrange, Finance. Sigma Phi Epsilon, treas., lntramurals, 'r-l'35z- f' if THERESA R. CHIOCHIOS, Waukegan, Marketing. Sigma Alpha Iota, 1,2,3,4, sgt.-at-arms, chaplain, pres., AMA, Concert Choir, 3,4, University Chorus, 1, Madrigal Singers, Opera Workshop. JOAN E. CHIOLAK, Chicago, Elementary Education. SUSAN C. CHITJIAN, Chicago, Elementary Educa- tion. Sigma Sigma Sigma, 2,3,4. MICHELE A. CHLAPECKA, Cicero, Music. Alpha Phi, 2,3,4, Varsity Band, 1, Concert, 2,3. CARYN B. CHLOPECKI, Chicago, Elementary Educa- tion. Newman Choir, WRA, "Tommy". JAMES M. CHRISTOPHER, Mount Prospect, Elemen- tary Education. Intramurals, Major-Minor Club. GLORIA A. CHURAN, Lockport, Elementary Educa- tion. MICHAEL H. CICCIARELLI, Streator, Marketing. AMA. SHERRY E. CIPINKO, Morton Grove, History. Phi Alpha Theta, History Department Undergraduate Ad- visory Comm., 1,2,3,4, Williston Hall, v.p. 1. MARY JO CIPOLLA, Rockford, Elementary Education. DAVID CITRON Ill, Skokie, Speech Pathology and Audiology. University Theatre, 2,3,4. CATHLEEN A. CLAREY, Chicago Heights, Elemen- tary Education. Alpha Xi Delta, NEA. DAVID CLARK, Poplar Grove, Business Education. Alpha Phi Omega, DECA, pres. JAMES F. CLARK, Chicago, Marketing. Mu Upsilon Gamma, pres. KAY L. CLARK, Princeton, Physical Education. Delta Psi Kappa, chaplain, WRA, historian, cor. sec., Major- Minor Club, Orchesis, tech. director, Intramurals, sports leader, Co-Rec softball. LINDA SUZANN CLARK, Joliet: Art. SANDRA CLARK, Chicago, Sociology. Sociology Club, AACO. THOMAS RANDALL CLARK, Pontiac, Philosophy. Alpha Phi Omega, scholastic chmn. RUTH CLAUS, Thornton. BARBARA E. CLAY, LaSalle, Elementary Education. FLORENCE E. CLAY, Chicago, Special Education. AACO, Kappa Diamonds, Black Theatre Workshop, Black Ensemble. PAUL G. CLEARY, Chicago, English, MAY A. CLIFFORD, Cherry Valley, Elementary Education. DONNA S. CLOSSON, Downers Grove, Art. Alpha Sigma Alpha, Environmental Design Group. BERNADETTE L. CLOVE, McHenry, Elementary Ed- ucation. NANCY J. CLUCAS, Yorkville, Home Economics. Home Ec. Club, pres. KRISTINE S. COATS, Lockport, Social Science. Phi Alpha Theta, RA. JOANN LANTON COBB, Chicago, History. Sigma Lambda Sigma, 2,3, History Club, 1,2. 4 CARYL J. COGLIANESE, Chicago: Psychology. Alpha Delta Pi, publicity chmn., recommendations chmn. MARK S. COHEN, Flossmoor: History. MICHAEL R. COHEN, Skokie: Psychology. Intra- murals: WNIU: Parachute Club: Psychology Undergrad Advisory Comm. ROCHELLE S. COHEN, Skokie: Physical Education. University of Iowa: Orchesis, publicity: Folk Dance Club: Outdoor Club: Faculty Dance Concert. KATIE M. COLEMAN, Chicago: English. Delta Sigma Theta, lst v.p., dean of pledges, corres. sec., journalist: Black Choir: AACO. CHARLES T. COLLAR, Chicago: Accountancy. Beta Alpha Psi, pres., membership chmn.: Beta Gamma Sigma: Student Accounting Soc.: Finance Club: Intramurals. JEAN A. COLLINS, Oak Park: Elementary Education. MARK W. COLLINS, Milan: Mathematics. Intra- murals: floor v.p. NANCY COLLINS. RONALD L. COLLINS, Plainfield: Political Science. Karate Club: ROTC, Btn. S-2 Aries. AVIS C. COLKY, Chicago: Elementary Education. DIANE COMANDELLA, Lansing: Elementary Ed- ucation. MARY V. CONDON, Chicago: Elementary Education. Alpha Omicron Pi, alumni sec., chapter relations: Women's Chorus. ROY J. CON DOTTI, Chicago: Physical Education. Phi Kappa Theta: Intramurals. JAMES P. CONNORS, Homewood: Political Science. Tau Delta Epsilon, 2,3: Tau Kappa Epsilon, 4: Intramurals. PATRICIA DOROLEK CONNORS, Wauconda: Home Economics. Home Ec Club, 3,4. ELLEN J. CONRADI, Grayslake: Home Economics. Home Ec Club: International Club. DARA A. CONSIDINE, Dixon: Special Education. ANTHONY B. CONTOS, Joliet: Delta Upsilon, sec. PATRICK F. CONWAY, Chicago: Management. SAM. CYNTHIA G. COOPER, Glen Ellyn: Elementary Edu- cation. LINDA L. COOPER, Dixon: Anthropology. CONNIE L. COPPENS, Downers Grove: Elementary Education. Dorm Council, I:SEA, 2,3,4: UCB, 2. BARBARA A. CORKERY, Chicago: Home Economics. BARBARA T. CORONEOS, Waukegan: Physical Edu- cation. WRA: Major-Minor Club. CYNTHIA A. CORRY, Westchester: Sociology. UCB, social comm. THOMAS J. COSGROVE, Chicago: Political Science. UCB. KATHRYN J. COUGHLIN, Morton Grove: Elemen- tary Education. Sigma Kappa: floor social chmn. X. nit-ts N344 A as ' s .Q af - E 5 i ff it fi 'i f iff 25? . t ,L U5 ri' 'dice-P 'STE 'iw' as nb' avi' W? 'R-af 'Fug-xv Y ,- I' in .2-1 53 -it Lla- Q .el Q X -x ..-J" Q.,-.S at dvr... of ii z . 1 . kk, nf ' If me - gr! .si ge ,, " :nga-Q 5.19: Q, Wei! af' ' Wrcwff' 31-f l 5 :.'iZ.,. aww 'W' W JOANNE M. COVILLE, Chicago5 Accountancy. Stu- dent Accounting Soc. KATHLEEN A. COWHEY, Oak Park5 Elementary Ed- ucation. Alpha Phi, 2,3,4, pledge trainer 35 Campus Crusade for Christ, 45 NIU Majorette, 1,2,3,4, head majorette 3,4. MARY PAMELA COWHEY, Chicago: Home Economics. RICKIE D. COWIN, Skokie5 Special Education. Sigma Sigma Sigma, publicity chmn.5 Theta Chi Little Sisters. BARBARA E. COWLEY, Coal Valley5 Home Economics. SHELLEY COWLEY. KATHLEEN MARIE CRAIG, Downers Grove5 Fash- ion Merchandising. AHEA, 2,3,45 UCB, public re- lations comm. 3, entertainment comm. 45 AIESEC, 45 Homecoming Comm, 2. KAREN LOUISE CRAWFORD, Streator5 English. CAITLIN A. CREAGH, Prospect Heightsp English. NANCY E. CRILLY, Park Ridge5 Physical Education. WRA5 AAHPER5 Outdoor Club5 Major-Minor Club: In- tercollegiate Tennis, Badminton. CARL F. CROFT, Rockford5 History. Young Repub- licans, 15 UCB, entertainment comm. 1,25 Dorm Social Comm., 25 "Up the Down Staircase", "The Birds". SHARON L. CRONSELL, St. Charlesg Art. Delta Phi Delta5 NAEA5 Dorm Council5 floor pres. STEPHEN JOHN CROSBY, Crystal Lakeg Social Science. Sigma Tau Sigma5 Veteran's Club. CAROL S. CROST, Evanston5 Elementary Education. Hillel, 1,2. KATHLEEN M. CROWLEY, Riverdale: Art. NAEA. ANDREW J. CRULL, Belvidere5 Biology. Judicial Board, associate justice 25 Wildlife Society, 3, v.p. 4. DENNIS P. CRUMP, Gurneeg Elementary Education. SEA, 2. PATRICK F. CULLER, Chicago5 Music. Phi Sigma Kappa5 Marching Huskies, drum major5 NIU Jazz Ensemble. MARY ANN C. CULLINAN, Park Forest5 English. Library Science Rep. to Liberal Arts and Scienceg Edu- cation Comm. ANN L. CUNNINGHANI, Gurnee5 Elementary Educa- tion. AWS5 Wesley Tour Choir5 NIU Mixed Choir. ROBERTA JEAN CURTIS, Elgin5 Elementary Education. KIMBERLY A. CYPHER, Wauconda5 History. floor pres., 2. NANCY L. CZURA, Dundee5 Elementary Education. WILLIAM R. DABOLL, Glen Ellyn, Marketing. Phi Beta Lambda, membership chmn.5 Delta Theta Phi, v.p., sgt.-at-arms, Track. BARBARA K. DACH, Clinton5 Deaf Education. DAN DALLEMOLLE, Riverdale5 Management. Stevenson South, pres. 25 AIESEC, v.p. 1, pres. 2, International Congress delegate 3, director 45 JOCC5 Golf Team, 1524 Hour Visitation Comm. THOMAS P. DALTON, St. Charles5 lndustry and Technology. JOAN A. DAMERON, Chicago5 Elementary Educa- tion. Alpha Kappa Alpha, dean of delegates, v.p.5 Phi Beta Sigma Shadow5 AACO. 6 CHARLENE DANCA, Chicago: Elementary Educa- tion. Delta Zeta: Dorm Council, DOUGLAS DANGLER, Palatine: Management. SAM: Intramurals. VERNON DARGEL, DeKalb: Art. Phi Beta Lambda, treas. DIANE DASSO, Melrose Park: Accountancy. Beta Alpha Psi: SAS: Phi Alpha Delta. MARK DATTOLI, Northlake: Mathematics. Dorm treas. KAREN DAWSON, Claredon Hills: Textiles and Cloth- ing. Kappa Delta: AWS Christmas Queen: Candidate for Miss Northern: Calendar Girl. DIANE LYNN DAVIDSON, Detroit, Michigan: Special Education. CEC: Sigma Nu Little Sister, pres. LYNETTE DAVIS, Aurora: Elementary Education. Inter-varsity Christian Fellowship: Women's Chorus: Sigma Lambda Sigma. ELIZABETH DEAH L, Winnetka: Physical Education. Sigma Lambda Sigma, song chmn.: Orchesis. SUZANNE LECH DEAHR, Cicero: Elementary Educ- ation. PATRICIA DEANGELIS, Lombard: Mathematics. JOEL DEANGELO, Chicago: Accountancy. Alpha Kappa Lambda, treas.: SAS: FAP Chmn.: UH Parade Chmn. DOROTHY DEARE, Addison: Marketing. RODISTE DEARING, Chicago: Sociology. Afro- American Cultural Org.: Lincoln Hall Council: Iota Sigma Phi: WAS: floor v.p.: Kappa Diamonds. MARY DE BOER, DeKalb: Elementary Education. ROSEMARIE DEBOER, Glen Ellyn: Art. Flower of the Quad. STEVEN M. DEBOER, Elgin: Political Science. BARBARA DEBS, Chicago: Business Education, Pi Omega Pi, v.p.: Phi Beta Lambda. PATRICIA DECKER, Buffalo Grove: Elementary Ed- ucation. GAYLE DECOUDR ES, DeKalb: Elementary Educa- tion, Chi Omega, rush chmn, most dateable Greek can- didate: AWS Snow Queen Candidate: Ski Club: GTES. BARBARA DEDERA, Cicero: Elementary Education. GAIL M. DEDERA, Bellwood: Special Education. CEC: Judo Club: Kappa Delta Pi: Dixon Volunteer. CANDACE DEDRICK, Flossmoor: Elementary Education. HENRY DEFIEBRE, DeKalb: Journalism. Northern Star, news editor, associate editor. JOAN DEFIEBRE, DeKalb: English. DAVID DEGRAF, Park Ridge: Management, Account- ing Soc.: Intramurals. GARY DEGRAF, Park Ridge: Finance. JAMES DEGROOT, South Holland: Finance. . , itti . . J is 33 lim ,gal . f ff - f . If V . , 1, , . , ..,k.5ZLig, a- I , i r 'A I -' ' :R 'f'g,w-of 5 if Q c ,,., ' "Q - .-'ff ., 5 :gif-511 flaw :isis 4'-SVI 11" M7 my 'K RUTH A. DEICHER, Chicago: Elementary Education. Sigma Delta Tau, corres. sec.: UCB, recreation comm.: Women's Chorus. JAMES R. DEICHSTETTER, Elmwood Park: Chem- istry, Mathematics. LEWIS J. DEKKER, Lansing: Management. SAM. HOLLY DELANEY, Chicago. ELLEN L. DELONEY, Chicago: English. Alpha Phi Alpha Angel: AACO: CHANCE Student Advisory Comm.: TIAKA. JOSEPH M. DE MARCO, DeKalb: Finance. Intra- murals. THERESA A. DE MARIA, Carpentersvillep History. Dorm Council. CAROLYN S. DE MAY, Moline: History. Blackhawk Junior College: Phi Theta Kappa. JANET DEMITRIU, Chicago: Child Development. Child Development Club, publicity chmn.: National Assoc. for Education of Young Children. MARY K. DEMPSEY, South Holland: Elementary Ed- ucation. Norther. DARICE D. DE NICOLA, Hillside: Marketing. Chi Omega, historian 2,3, social chmn. 3,4: AMA: Winter Carnival Comm., 2,3. MARK J. DENNIS, Harvard: Art. Delta Phi Delta: Orchesis, 4: NAEA, 4. MARION E. DERANGO, DeKalb: Education. LINDA S. DERBAK, Cicero: Special Education. SUSAN D. DEROSA, Arlington Heights: Elementary Education. RICHARD DESCHAMPS, Chicago: Management. Intramural. CAROL J. DE VRIES, Oak Lawn: Political Science. Alpha Kappa Delta: Dean's List, 2,3,4. DEAN A. DEYO, Mount Prospect: Journalism. Sigma Delta Chi: JSA: Intramurals. ROGER A. DHUSE, Plainfield: Management. SAM: Dorm Council. KATHRYN R. DICKENS, Franklin Park: Special Edu- cation. Campus Crusade for Christ: CEC. CYNTHIA A. DIETER LE, Lena: Sociology. Newman: Young Republicans: Foreign Study Program. JUDITH DIETTERLE, Herscher: Mathematics. Dorm v.p.: Chi Omega, treas., hse. mgr.: Math Club. LINDA R. DIFOGGIO, Chicago: Special Education. Alpha Delta Pi, activities chmn. 3. LOIS C. DI POMPEO, Chicago: Journalism. Chi Sigma Phi, 1: Delta Gamma, 2,3, pres. 4: Advertising Club, 3,4: AWS, floor rep. 1. PETER C. DOBILL, Chicago: Management. Intra- murals. LEO G. DOBNER, Berkeley: Economics. Economics Club: Cross-Country: Track: Intramurals. KAREN F. DOBNIKAR, Chicago: Business Education. Illinois Education Assoc.: Phi Beta Lambda. LYNNE S. DOBRICKY, Elmhurst: Elementary Education. 7 MARGARET S. DOCHERTY, La Grange: Elementary Education. JUDITH A. DODD, Coal City: Sociology. Alpha Kappa Delta: Ski Club: Dean's List. SUSAN DOERING, Cicero. JILL M. DOERR, Mt. Prospect: Elementary Educa- tion. UCB, entertainment comm. DOLORES H. DOLES, Winfield: Special Education. EILEEN A. DOLOSZYCKI, Calumet City: History. Phi Alpha Theta. JERROLD E. DOMINICK, Chicago: Special Education. KENNETH C. DONART, Aurora: Elementary Educa- tion. MARIA M. DONCSECZ, Chicago: Elementary Educa- tion. Alpha Chi Omega, pres., social chmn.: May Fete Comm.: AWS: WRA: Dorm Council: Dixon Volunteer. JANN MARLA DONEEN, Wilmette: Elementary Ed- ucation. MARTIN J. DONNELLY, La Salle: Mathematics. Phi Theta Kappa: Rho Omega, v.p. SANDRA J. DONNELLY, La Salle: Elementary Educ- ation. Phi Alpha Theta: Phi Theta Kappa. MARILYN KERSTEN DOOLAN, Rochelle: Home Economics. SUSAN GAIL DOOLEY, DeKalb: History. MICHELE DORAN, Dolton. BERNARD M. DOST, Antioch: Accounting. AIESEC: SAS: Rock Valley College. BARBARA J. DOTY, Mt. Carroll: Physical Education. IAHPER: Major-Minor Club. MADE LYN F. DOUBEK, Chicago: Elementary Educa- tion. College Republicans, 2,3,4: Action Party Assoc., pres. 3,4: SEA, 2,3,4: SA Campaigns, NANCY C. DOUGLAS, Melrose Park: Special Educa- tion. Delta Zeta, 3,4: Clark College. LAWRENCE M. DOYLE, Chicago: Finance. Intra- murals. CAROLYN D. DRAHOS, Midlothian: Spanish, English, All Hall Council: University Chorus: WRA, chmn. WILLARD DRAPER, Chicago: Elementary Education. Alpha Phi Alpha, v.p., pres., dean of pledges. DANIEL G. DRASLER, West Dundee: Marketing. SAM: AMA: Veteran's Club: Phi Theta Kappa, treas., Outdoor Club. LYNN M. DRAY, DeKalb: Speech Pathology and Audiology. Outdoor Club: American Speech and Hearing Assoc. JANICE DREMONAS, Lansing: Home Economics. Child Development Club. CAROL J. DRESBACH, Peoria: Accountancy. Dixon Volunteer, 3: SAS. ROBERT C. DREW, Evanston: Meteorology. Intra- murals, 1,2,3,4,5. LINDA DRIES, Elmhurst: Nursing. SNO, comm. sec.: Cultural Comm. SYLVIA DRYGALA, Peoria Heights: Art. UCB: May Fete: WRA: Fencing Team: Delta Phi Delta: NAEA. PATRICIA DUDA, Addison: Elementary Education. Alpha Delta Pi. RICHARD DUDA, Chicago: Business Management. DALE DUENSING, DeKalb: Marketing. Sigma Alpha Epsilon, v.p. MARGARET E. DUFFY, Riverdale: Special Educa- tion. CHARLES A. DUNBAR, Rockford. CONSTANCE DUNCAN, Chicago: Elementary Educa- tion. Afro-American Cultural Org.: Women's Chorus: University Mixed Chorus, University Black Choir. IRENE J. DUNK, Villa Park: Art History. Delta Gamma: Delta Upsilon Little Sister. MARY KAY DURKIN, Oak Forest: Special Educa- tion. Kennedy Action Corps, sec.: Women's Chorus: Dorm Council, sec. SUSAN E. DVORSCAK, Round Lake: Elementary Ed- ucation. NEA: SEA. JAMES DWORAK, Chicago: Management. SAM, 3,4, publicity chmn.: Intramurals. MARION DZIEWONSKI, Chicago: Physical Educa- tion. PE Major Club, v.p.: Kappa Alpha Tau, athletic chmn. YOLANDA EADDY, Chicago: Biology. WENDY EBERMAN, Maple Park: Spanish. FRANK J. EBNER, Oak Lawn: Management. Mu Upsilon Gamma: Grant North Judicial Board: Intra- murals. GEAORGE ECK, Des Plaines: Political Science. Phil EDSll0f1 Pi: Drm. Council, floor pres.: Phi Eta Sigma Intramurals. L. T. ECKLES. ROBERTA EDELNIAN, Skokie: Art. Delta Phi Delta. NORMAN EDISON, Lombard: Marketing. ROSE M. EDMOND, DeKalb: Elementary Education. GLEN H. EDWARDS, DeKalb: Political Science. Alpha Phi Alpha, song dir.: NIU Black Choir, pres.: Phi Alpha Theta: Intramurals. ROBERT EDWARDS, Chicago: Journalism. Alpha Phi Alpha, historian: University Relations, photographer. SUSAN M. EDWARDS, South Beloit: Elementary Education. SHERRI EINBINDER, Skokie: Special Education. UCB, movie and forum comm.: CEC. ALAN EH LERS, Brookfield: Philosophy. JUDITH EKBLAD, Elmhurst: Elementary Education. UCB, recreation comm. GUIDA ELNORADO, Chicago: Speech. Pi Kappa Delta: Citizens and Students for Bakalis: Forensics: Culture and Scholarship Comm.: Grant South: SIEA: Individual Events Speech Tourney, award for excel- Ience. i GAIL K. ELLAM, Schaumburg, Elementary Educa- tion, Campus Crusade for Christ, 1. PATRICIA A. ELLBURG, Princeton, Elementary Ed- ucation. MICHAEL ELLENBERGER, Liverpool, New York, Psychology. DAVID D. ELLIS, DeKalb, Management. Track. WILLIAM R, ELSNER, Arlington Heights, Manage- ment. SA, senator, Sigma Iota Epsilon, v.p., NIU Volunteer Bureau, Fieldhouse Facility Comm. NANCY M. ELWERT, Oak Lawn, Elementary Educa- tion. floor pres., 1, Epsilon Sigma, 3, treas. 4, SEA, Student Advisory Comm. for Education. WILLIAM H. EMBREE, DeKalb, Marketing. JANET M. ENGEL, Hampshire, Elementary Educa- tion. KATHLEEN A. ENGOUIST, Highland Park, Elemen- tary Education. Sigma Lambda Sigma, Pleiades, SEA. VALERIE M. ERDMANN, Chicago, Mathematics. Dorm Council. KEITH F. ERHART, Western Spring, Special Educa- tion. CEC, Phi Epsilon Pi, Intramurals. GLEN A. ERICKSON, Chicago, Mathematics. Alpha Kappa Lambda, pres., steward, pledge social chmn., Dorm Council, IFC, Olympian, Ski Club, Skydiving Club, Intramurals. DAVID ERICKSON, Chicago. ROBERT S. ERICKSON, Northbrook: Journalism. Rugby. JEAN E. ERLENBORN, Sycamore, Elementary Educ- ation, Kappa Delta Pi. RICHARD L. ESCALANTE, Calumet City, Political Science. Kappa Delta Tau, Judo Club, Political Science Undergraduate Assoc. K im .. ... -2,5'.'.,ff. iSn551"'f,, -, fi- :: ' '-Vile 2 ZIP' ':':'5. ,a I . M if ' s C 5 . f 3 31 gr' Mx , ALBERT ESKINAZI, Chicago, Finance. Zeta Beta Tau. NEIL ESPOSITO, St. Charles. LORI S. ESRALEW, Skokie, Art Education. Delta Phi Delta, NAEA, floor v.p., Winter Carnival Comm., AWS Christmas Queen Escort. GAIL E. ESTRIN, Skokie, Elementary Education. UCB. CAROL EVANS, South Holland, Elementary Educa- tion. Dixon Volunteer, Campus Crusade for Christ. SAMUEL E. EVANS, Chicago, Marketing. Kappa Alpha Psi, AACO, Football, Track. WILLIAM H. EVANS, Rockford, Art Education. Ski Club. KATHLEEN J. EVERITT, Lombard, French. UCB, movie comm., French Club, v.p. CONSTANCE A. EYER, Wheaton, Journalism. Sigma Delta Chi, 3,45 JSA, 3,4, UCB, Northern Star, Stu- dents for Bakalis. LAURA J. FABIAN, Summit, Business Education. Alpha Chi Omega, corr. sec., NEA, NBEA, Dean's List. KATHLEEN I. FAIRALL, Streator, Art. NAEA, "Stop the World, I Want to Get Off". JENNIFER S. FALEN, Mount Prospect, English. THOMAS F. FALEY, Dixon, Marketing. Sauk Valley Junior College, Dorm Council, Karate Club. LOIS E. FANCHER, DeKalb, Elementary Education. ROBERT J. FANELLA, Chicago, Finance. Alpha Kappa Lambda, Finance Club. DEBRA L. FANSHER, Rockford, Nursing. Alpha Xi Delta, UCB. CHRISTY A. FARAHER, Rockford: Speech Path- ology and Audiology. Naiads, publicity chmn. JOHN T. FARISS, DeKalb: lndustry and Technology. KATHLEEN L. FARELL, South Holland: Social Sci- ence. Thornton Community College: Sigma Tau, treas. 2. MICHAEL F. FARRELL, Chicago: English. Alpha Phi Omega, 2,3,4, publicity chmn. 3, sectional rep. 4: UCB, 1,2:WNIU-AM,1,2,3,4. JAMES W. FAULCONER, Glenview: Marketing. Delta Sigma Pi, sr. v.p. 3,4: Northern Star: AMA: Advertising Club. LINDA LEONARD FAUSCH, Hickory Hills: Political Science. UCB. DOUGLAS N. FEDDERSEN, Crystal Lake: Mathe- matics. Lincoln Hall Dorm Council: Intramurals. JANICE J. FEEKIN, Palatine: Elementary Education. SHARON D. FEINGLASS, Lincolnwood: Elementary Education. CELESTE H. FEJKIEL, Chicago: Special Education. STEPHANIE I. FEDLMAN, Des Plaines: Speech! Theatre. National Collegiate Players: University Theatre Productions, 1,2,3,4. PAULETTE FELICE, Mt. Prospect: Journalism. Wis- consin State University. JUDY FELIX, Park Ridge: Nursing. Chi Omega, 1,2,3,4, v.p. 2: SA, senator 2: Naiads, 1,2: SNO: Health Center Comm., co-chmn. 4: Lincoln Publicity Comm., 1. MARK A. FENRICH, Naperville: Marketing. Delta Sigma Pi, social chmn. 4: AMA: UCB, movie comm.: Northern Star. ORIANA L. FENRICH, Chicago: Spanish. Alpha Omicron Pi: Italian Club. ELOUISE M. FERGUSON, Orland Park: Elementary Education. GARY F. FERGUSON, Rolling Meadows: Marketing. Delta Sigma Pi, historian: UCB, movie comm.: AMA: Northern Star. MARY K. FERN, Brooklyn Center, Minnesota: His- tory. JOSEPH ANTHONY FERRANTE, Oak Park: Finance. Pi Kappa Alpha, v.p., historian: Lincoln Dorm Council: All School lightweight tug team, 3. JUDITH FERRONE, Bellwood: Mathematics. Steven- son South, social chmn.: Math Club. MARIANNE FETTIG, Naperville: Elementary Educa- tion. Circle K, 3,4. MARY L. FEUSAHRENS, Evergreen Park: Elemen- tary Education. Alpha Sigma Alpha. KATHY M. FEUTZ, Mokena: Special Education. CEC: UCB, social comm. BRIAN D. FIALA, Zion. RON J. FIERRO, Harvey: Accounting. JOAN A. FIESTERMAN, Norridge: Elementary Educ- ation. Alpha Omicron Pi, 2,3: UCB. SHARON D. FISCHER, Arlington Heights: Elemen- tary Education. Alpha Delta Pi, publicity chmn., 2nd v.p. KERRY D. FISCHMAN, Highland Park: Speech, Phi Kappa Sigma, social chmn.: University of Iowa. ty it' MAUREEN FISTER, Riverdale, French. Thornton Community College, French Club. MARCI FITZ, North Riverside, Special Education. Bradley University, CEC, Dorm Council. DENISE FITZGERALD, Lansing, English. Student asst. for International Programs. JOHN MICHAEL FITZGERALD, Chicago, History. Tau Kappa Epsilon, pres., v.p., hse. chmn., Inter- Fraternity Council, athletic chmn., Intramurals. SUSAN FITZGERALD, Western Springs, Elementary Education. UCB, public relations. THOMAS E. FITZPATRICK, Chicago, Marketing. Pi Kappa Alpha. COLLEEN FLAHERTY, LaSalle, Mathematics. MAUREEN FLAHERTY, LaSalle, Sociology. Student Sociology Advisory Comm., sec. NANCY FLAHERTY, Calumet City, Textiles and Clothing. Sigma Kappa, Sigma Pi Sweetheart, NHEA. ANNILISE FLANAGAN, Chicago, Elementary Educa- tion. Grant North Dorm Council. GREGORY FLANAGAN, DeKalb, Management. New- man Community, chmn. of comm. council, liturgy coordinator, Homecoming Comm., chmn. of royalty, Resident Assistant, Asso. Ministries Council, sec. DIANE E. FLANDERS, Poplar Grove, Elementary Ed- ucation. Rock Valley Junior College, Golden Z Club, FTA, sec., Homecoming Oueen Candidate. MICHAEL D. FLEMING, DeKalb, Speech Drama. National Collegiate Players, Asso. Dir. of Black Theatre. CONSTANCE A. FLETCHER, Aurora, Music Educa- tion. University Women's Chorus. MADELON M. FLICKINGER, Lanark, Elementary Education. Asso. for Childhood Education, University Women's Choir, SEA, CWENS, Echoes. GAYE ELIZABETH FLYGARE, Cherry Hill, Art. University Women's Chorus. GARY A. FLYNN, Western Springs, Chemistry. Pi Kappa Alpha. KAREN E. FLYNN, Chicago, Physical Education. Women's Extramurals, sportsleader. JOHN A. FOGARTY, Alsip, Distributive Education. DECA, parliamentarian, Pi Omega Pi. EILEEN FOLEY, Carpentersville, Spanish. Sigma Delta Pi. PATRICIA FOLLAND, Oak Lawn, Child Develop- ment. Home Ec Club, Child Development Club, NAEYC. JANN E. FOLTA, Chicago Heights, Sociology. THOMAS E. FONTAINE, Chicago: Marketing. Pi Kappa Alpha, Intramurals, "Tommy". BETSY FORTMAN, Prospect Heights, Biology. Phi Kappa Sigma Little Sister, North Neptune, dorm pres. LINDA FOSS, Malta, Business Education. NEA, NBEA. STEVEN FOSS, DeKalb, History. PATRICIA A. FOX, Palos Heights, Political Science. Sigma Phi Epsilon Little Sister, UCB, art comm., IVKIO, Rep. to Model U.N., DeKalb Audubon Club, Foreign Affairs Society, pres. DARLENE FRANGIAMORE, Cary, Special Educa- tion. 4 44 BONNIE R. FRANK, Skokie: Home Economics. American Home Economics Assoc.: Home Ec Club. MICHELE T. FRANK, Aurora: Elementary Educa- tion. LINDA S. FRANKE, Norridge: Elementary Educa- tion. University Democrats: UCB, social chmn.: New- man Center: Dixon Volunteer. MARYEDNA FRASER, Sandwich: Sociology. Sigma Lambda Sigma, 2nd v.p.: Phi Alpha Theta. SANDRA FRASER, Berwyn. RICHARD R. FRAZIER, Dolton: Mathematics. JOAN GAIL FREEDLUND, Glen Ellyn. DEBORAH J. FREEMAN, Chicago: Elementary Educ- ation. SEA. CATHY M. FREESE, Harvey: Elementary Education. Chi Omega, chapter correspondent. LINDA JEAN FREIBURGER, Mt. Prospect: Art. Delta Phi Delta. RICHARD L. FREIMAN, Rockford: Accountancy. Sigma Alpha Epsilon: Accountancy Student Advisory Board, co-chmn.: Ski Club: SAS. CHERI A. FRENCH, Streator: Special Education. ELIZABETH E. FRENCH, Naperville: Speech. Kappa Delta, 1,2,3,4: Pom Pon Squad, co-capt. 3: Little Sisters of Minerva, 2,3,4. VIRGINIA A. FRESHOUR, Wheaton: Elementary Ed- ucation. Inter-varsity Christian Fellowship: Kappa Delta Pi: Echoes. BARBARA J. FREUND, West Chicago: Elementary Education. DANIEL ROBERT FRICK, Northlake: Speech. Theatre Productions: Studio Theatre, technical assist- ant: WNIU-AM. ROBERT B. FRICK, Palatine: History. Pi Kappa Alpha. MARY LOU FRIDAY, Chana: Home Economics. American Home Economics Assoc.: Home Ec Club. DIANE V. FRIEDMAN, Skokie: Elementary Educa- tion. Hillel, 2nd v.p. GAIL L. FRIGO, Chicago: Accounting. Alpha Omicron Pi: Beta Alpha Psi: May Fete Comm. BETTY G. FRITSCH, Rockford: Nursing. Sigma Lambda Sigma: Inter-varsity Christian Fellowship. STEVEN H. FFIITZSHALL, Skokie: Marketing. JANIS G. FROMBERG, Chicago: Physical Education. IAHPER, dist. chmn.: Major-Minor Club, v.p.: Symphony Orchestra: Intercollegiate Volleyball. DEAN B. FROMKIN, Rockford: Marketing. DIANE MARIE FROMM, Western Springs: Art. Alpha Xi Delta, 2,3,4, activity co-chmn. 2: Delta Phi Delta, 2,3,4, sec. 2, pres. 3: Pleiades. GARRETT M. FRYE, Barrington: Biology. Ski Club, 1: Intramurals. SYLVIA H. FRYE, Peoria: Nursing. AACO: Women's Chorus, 2,3,4: AWS: WRA: Lincoln Hall, floor v.p.: Dorm Council. JANET SUE FRYMIRE, Trenton, New Jersey: Speech!Theatre. Ski Club, I: Studio Theatre Activi- ties, 1. an A if lim ide., MJ M-,fi JOYCE FUERST, Chicago: Elementary Education. MARTA T. FUKUYA, Lincolnwood: Special Educa- tion. CEC: SEA: Stevenson South, resident assistant: Dixon Volunteer: aide in Lab School Pool. GEORGIANN B. FULAN, Chicago Heights: Speech and English. UCB, entertainment comm.: AWS, rep.: National Collegiate Players. HARRIET FULKOWSKI, Skokie: History. Daughters of the Crossed Swords. KAREN FULLETT, Chicago: Sociology. Outdoor Club: Dorm Council, Williston, Neptune, University Plaza. MARGARET A. FULTON, Chicago: Biology. AIBS. ELAINE FUNG, Chicago: Elementary Education. MICHAEL FUNK, DeKalb: Marketing. Pi Kappa Alpha, publicity chmn.: lntramurals. CHARLOTTE l. FURBER, Northbrook: English. DONNA WAGNER FURST, Mount Prospect: Elemen- tary Education. ROYLENE GALLAS, DeKalb: Elementary Education. Dorm Council: UCB, undergraduate advisory comm. SHEILA GALLICCHIO, Chicago: English. Sigma Kappa: Panhellenic Council: Little Sister of Theta Delta Xi. JANETTE E. GALLO, Sycamore: Child Development. Child Development Club: Week of the Young Child-art display: Dean's List. JOSEPH B. GALLO, Sycamore: Accounting. Beta Alpha Psi: SAS: Dean's List: Intramurals: Concert Choir, Men's Glee Club, University Chorus. KERRY GANNON, Orion: Marketing. Phi Sigma Epsilon. MADALYN GANZ, Skokie: Elementary Education. Geneva Tutoring Program: NEA: Farwell Judicial Board. ELLYN GARB, Park Forest: Elementary Education. St. Charles-Geneva Tutor: Free School: SEA, soc. chmn. STANLEY E. GARB, Lemont: lndustry and Tech- nology. IEEE. DEBBIE GARBE, DeKalb: Physical Education. Delta Gamma. ALFRED G. GARCIA, Rockford: Zoology. MARY LYNN GARRETT, Evanston: Special Educa- tion. CEC: volunteer at Notre Dame: Gilbert, resident asst.: Kendall Junior College. ANN L. GARRISON, Marengo: Physical Education. Zeta Tau Alpha: Major-Minor Club. KAREN L. GARTNER, Downers Grove? English. Towers. SHARON A. GARTON, St. Charles: Elementary Educ- ation. Kappa Delta. ROBERT J. GASS, Bridgeview: History. Veterans Club. CYNTHIA A. GAST, Earlville: Elementary Education. Purdue University: Kappa Delta Pi. NANCY E. GAVIN, Downers Grove: Elementary Edu- cation. THERESA B. GAZIANO, Rockford: Elementary Edu- cation. 45 VINCENTINE GEBBIA, Chicago: Home Economics. MARY C. GEGERAN, Aurora: Elementary Education. Alpha Sigma Alpha, officer 3: SEA. DORI L. GEIL, Chicago: Marketing. Chi Omega, 1,2,3,4, sec. 2: Winter Carnival Court, 3: Ski Club: SSFS, 1,2,3: Journalism Club. HARLAN B. GEIST, Lombard: Management. Steven- son South, special events chmn. 2,3, All-Hall Council 2,3: Judicial Board, 2: Intramurals, 1,2,3,4. FRED M. GELLMAN, Skokie: lndustry and Tech- nology. CHERYL E. GIELTNER, Chicago: Elementary Educa- tion. Sigma Delta Tau, v.p., scholarship chmn., hse. mgf.j Panhellenic Council: Pi Lambda Theta: Illinois Education Assoc. JERRY A. GRENDREAU, Savanna: Management. Phi Sigma Kappa, 2,3,4. JOHN R. GENDVILAS, Chicago: Accountancy. Delta Sigma Pi. DEBBY L. GENTRY, Mt. Prospect: Elementary Educ- ation. CINDY L. GEORGE, Minooka: Nursing. Alpha Delta Pi. GEORGIA C. GERAKARIS, Palatine: Elementary Ed- ucation. MARY KAY GERHARDY, Oak Lawn: Art. Clarke College: Outdoor Club. PAUL WILLIAM GERMAN, Tinley Park: Mathe- matics. ROMAN GERUS, Chicago: Chemistry. Chemistry Club: Ukrainian Student Assoc. DAVID J. GETSLA, Des Plaines: Chemistry. Sigma Alpha Epsilon: Track: Intramurals. DAVID GIACHERIO, Waterman: Chemistry. Chem- istry Club: Intramurals, 1,2. JOAN R. GIANATSIO, Elmwood Park: Art Educa- tion. NAEA, pres.: Delta Phi Delta, student advisory council, undergrad rep. for FAA: Deans Search Comm.: College Council: Student Advisor for Art Ed. Dept. SUZANNE M. GIBBONS, Chicago: Anthropology. French Club, 1,25 Young Republicans, 1: Farwell Mixed League, l,2,3. ELYNNE SHARON GILBERT, DeKalb: Deaf Educa- tion. PAUL A. GILBERT, Rochelle: Public Relations. CAROL A. GILL, Kankakee: Elementary Education. MARSHA L. GILLER, DeKalb: Art Education. JAMES P. GILLMORE, Riverdale: Management. Vets Club: SAM. ROBERT D. GILMAN, Skokie: Accounting. Wrestling: Skydiving. MARY H. GILMORE, Elburn: Medical Technology. STUART W. GIPSON, Oak Park: Physical Education. Phi Sigma Kappa: Major-Minor Club: Intramurals. JANICE L. GITTINGS, Moline: Home Economics Ed- ucation. Blackhawk Jr. College: Home Ec. Club, 2,3,4, communications chmn. 3,4: AHEA, 4. NANCY L. GLASER, Rolling Meadows: Elementary Education. is 1 . W ,f N..-ff , f" ' 1 " ff 1 ,Q it f Es. l Km,- X f .gg , A 49' vga sq X lf' R Q, .arg 'sierra' I seg'-5.?r f f 1 S it 1? i it 5 5 2 li 'fl 'if 5 . t 3. 53 r '1""" W9 DAR LENE J. GNIEWEK, Chicago: Elementary Educa- tion. Kappa Delta Pi, alternate officer: Dorm, floor v.p. LUCY M. GOBRESKI, Chicago: Elementary Educa- tion. Chi Omega, sec.: UCB, public relations comm. DAVID A. GOEBBERT, DeKalb: Marketing. Delta Upsilon. LINDA S. GOEBEL, Chicago: Elementary Education. Buena Vista College: Campus Crusade for Christ. STEVEN J. GOEHL, Huntley: Marketing. Football: AMA. EILEEN M. GOELZ, Des Plaines: Elementary Educa- tion. ELIZABETH P. GOFF, Northbrook: Journalism. ROMAN GOLASH, Chicago: Biology. Judo Club: USA. JOYCE E. GOLBUS, Chicago: Child Development. Sigma Sigma Sigma: Child Development Club: Election Comm. LORI E. GOLDBERG, Arlington Heights: Speech Pathology and Audiology. Alpha Xi Delta: Dorm, cul- tural scholarship chmn., UMOC chmn.: Students for Bakalis: Homecoming Comm. SONDRA F. GOLDENBERG, Lincolnwood: Elemen- tary Education. Sigma Delta Tau. JUDITH D. GOLDMAN, Chicago: English. SHARON GOLDNER, Lincolnwood. ANDREA V. GOLDSTEIN, Skokie: Special Educa- tion. CEC. TRUDY H. GOLDSTEIN, Skokie: Elementary Educa- tion. BONNIE M. GOLOMBIEWSKI, Prospect Heights: Art. Ski Club: Flying Huskies. BARBARA A. GOMOLL, DeKalb: Textiles and Clothing. Home Ec. Club. GEORGE A. GOMOLL, Chicago: Physical Education. Major-Minor Club, pres., v.p.: Department Advisory Comm.: CEC: SEA. KATHY A. GONTARE K, Chicago: Economics. Dorm Council. BECKY GOOCH, Western Springs. MARLENE L. GORA, Chicago: Special Education. CEC. ANN G. GORDON, Baltimore, Maryland: Special Edu- cation, Women's Chorus: CEC, sec.: Hillel, SUSAN M. GORDON, Moline: Art History. Chi Omega, rush chmn.: Leadership Development Con- ferences: Winter Carnival Queen Candidate, LINDA M. GOREY, Bellwood: History, History Assoc.: Southeast Asian Club. PAUL J. GORISHEK, Elmhurst: lndustry and Tech- nology. l8iT Student-Faculty Advisory Comm.: ARIES Club, sec., v.p.: ROTC: Intramurals: Dorm Council. RUTH A. GORISHEK, Elmhurst: Child Development. Child Development Club: UCB, personnel chmn. ROBERT R. GORLEWSKI, Chicago: lndustry and Technology. KAR LA J. GOUDREAU, St. Anne: Elementary Educ- ation. Newman Club. 47 4 DEBORAH J. GOUZIN, La Grande: Elementary Educ- ation. Alpha Phi, activities chmn.: French Club: Ski Club. DANIEL GRABER, Creston: Elementary Education. MELISSA A, GRABOS, DeKalb: Journalism. UCB: JSA. MARGARET M. GRADL, Des Plaines: English. UCB, recreation comm.: ESA: English Honor Society: NCTE: May Fete: UCB, All School Carnival Co-chmn.: Dorm Tutor. CLAUDIA GRANT, Freeport: Textiles and Clothing. Alpha Sigma Alpha: Student Advisory Council, chmn.: Home Ec. Club: IHEA: Newman. MARY M. GRANT, DeKalb: Marketing. AMA. SERENA M. GRANT, Chicago: Elementary Educa- tion. AWS: SEA: Grant South, education chmn. FRANCIS GRANT-ACOUAH, Cape Coast, Ghana: Chemistry. International Club, v.p.: Chemistry Stu- dent Advisory Comm.: AACO: Soccer: Table Tennis. GEORGE A. GRASTORF, La Grange: Management. MICHELE A. GRAWEY, Peoria: Business Education. Alpha Delta Pi, recording sec,: Alpha Lambda Delta: University of Illinois: Volunteer Illini Projects, Illi- oskee Comm. IRA GRAY, Chicago: Special Education. FRANCES GRAZIANO, Chicago: Journalism. Dorm Council, pres. CHARLES A. GREEN, Oaklawn: Political Science. DAWN GREEN, Elmwood Park: Elementary Educa- tion. SEA: CEC. PAULA GREEN, Rockford: Elementary Education. Alpha Sigma Alpha. CHRISTINE M. GREENE, Arlington Heights: Elemen- tary Education. GAYLE GREENE, Chicago. SANDRA J. GREENE, Naperville: Home Economics. Home Ec. Club. MARY K. GREENSLEY, Evergreen Park: Mathe- matics. Mathematics Club, treas. PATRICIA GREENWALD, Niles: Art History. UCB, art gallery comm.: Student Hellenic Assoc., cultural chmn. LYNNE M. GREENWOOD, Naperville: Special Educa tion. JULIE M. GREETIS, Lemont: Journalism. Sigma Phi Epsilon Little Sister: IVKIO: Economics Club: Cheer- leader: DeKalb Audobon Society. DANIEL J. GREISS, Morton Grove: Marketing. Intra- murals. SHERYL J. GREVER, Lake Zurich: Special Educa- tion. CEC. LAURA L. GRIGUS, Palos Park: Business, Journalism. Advertising Club, treas. JANE A. GRIMES, Homewood: Marketing. Alpha Omicron Pi, treas. MARVIN E. GRIMES, Dixon: Psychology. JANET L. GROBE, West Chicago: Elementary Educa- tion. 935 ' i '55 5 MICHAEL W. GROCH, Wooddale, History. Aries Club, sec., College Republicans, Southeast Asian Club, ROTC. SANDRA L. GROENEVELD, Dolton, Social Science. CATHERINE B. GRONCZEWSKI, Prospect Heights, Nursing. SNO, 2,3,4, Sigma Alpha Pi, Floor v.p. CHRISTAL F. GRONKE, Chicago, Physical Educa- tion. Delta Psi Kappa, pres., sgt.-at-arms, 2,3,4, WRA, 1,2,3,4, Major-Minor Club, 1,2,3,4, pres., IAHPER, 1,2,3,4, Inter-collegiate, Field Hockey 3, Basketball 1, Volleyball 2,3,4, Intramurals, 1,2,3,4. CECELIA C. GROSS, Rockford, Elementary Educa- tion. CHRISTINE G. GROSS, DeKalb, Interior Design. DIANE F. GROSS, Chicago, Special Education. Judo Club. ARLETTE M. GRUBBE, Elmhurst, Journalism. Sigma Lambda Sigma, 2nd v.p., rush chmn. JANET E. GRUBEN, Rochelle, English. MCB. DEBORAH L. GRUBLESKY, Chicago Heights, Ele- mentary Education. 1970 STEA Convention, SEA, publicity chmn. 3, treas., SIEA, membership chmn. 3, IEA Convention, 2,3. JACOUELINE L. GRUNDY, Chicago, Elementary Ed- ucation. Alpha Kappa Alpha, BSSI. dean of pledges, Omega Psi Phi Sweetheart Court. CAROL J. GRUSZESKY, Chicago, History. Plaza Homecoming Comm. MA-RILYN E. GRYL, Lyons: Accounting. Morton College, Beta Gamma Sigma. PHILIP J. GUARINO, Jr., Rockford, Social Science. Acacia, Intramurals. JOHN A. GUBRICKY, Chicago, Finance. Acacia, sec. KAREN A. GUCWA, Chicago, Elementary Ecucation. Assoc. for Childhood Ed., SA, information fact finding. ELBERT GUESS, JR., Harvey, Accounting. SAS, pro- gram chmn., v.p., Delta Sigma Pi, Business Student Advisory Council, Intramurals, May Fete Activities, 2. KATHY A. GUIMOND, Kankakee, History, Political Science. Major-Minor Club. YVONNE L. GUIST, Capron, Physical Education. Alpha Phi, hse. mgr., Intramurals, athletic chmn. BARBARA L. GUSTAFSON, Genoa, Elementary Ed- ucation. DAVID E. GUSTAFSON, Wonder Lake, Sociology. Alpha Kappa Delta, pres., Sociology Club, v.p., pres., Sociology Student Advisory Comm., chmn., UCB, public relations comm., LAS Advisory Comm., Dorm Council, Ski Club. KAREN A. GUSTAFSON, Palatine, Elementary Educ- ation. Dorm, recreation chmn. 1,2. BETTY J. GUTHRIE, Prospect Heights, Journalism. CWENS, Northern Star, 1,2,3, Sigma Delta Chi, NIU News Bureau, student newswriter 4. GEORGEANNA GUTHRIE, Lockport, History. LINDA SUE GUTRICH, Chicago Ridge! Elementary Education. JAMES C. GUTSMIELD, Park Ridge, Psychology. SUE A. GUTSHALL, Tiskilwa, Elementary Education. College Republicans, scrapbook chmn., DeKalb Tenants Assoc., SEA, NEA, SA, senator, chmn. of in- formation comm. CAROLYN J. HAAG, Western Springs, Elementary Education. AWS, pres. 2,3, UCB, 1,2. 49 350 JOAN A. HAAKSMA, Harvey: Nursing. University Honors Program: SNO. JOHN HAAS, Arlington Heights. THOMAS R. HABERSKI, Chicago: Psychology. lntra- murals. MARCIA L. HACKERT, Elmhurst: Elementary Educ- ation. Pi Lambda Theta. THERESA HADLEY, Chicago: Accountancy. Delta Sigma Theta, treas. KATHERINE G. HAESE, Waukegan: Elementary Edu- cation. WRA: Campus Crusade for Christ. C. W. T. HAGELMAN, DeKalb: History. History Assoc., undergraduate advisory rep.: UCB: SA, library planning, university facilities comm.: Phi Alpha Theta. BARBARA HAGEMAN, Naperville. NANCY HAHN, North Riverside: Physical Education. Major-Minor Club: NIU College Republicans, social chmn.: Dorm Council, Women's rec. chmn.. PATRICIA J. HAHN, DeKalb: Sociology. Alpha Chi Omega, scholarship chmn., pledge trainer: Dorm Council: Student Sociology Advisory Comm. ELIZABETH HAISKY, Brookfield. LINDA HALAC, Lake Zurich: Mathematics. Alpha Xi Delta, treas.: Winter Carnival Comm.: UCB, recreation comm. ARTEMIS HALDES, Chicago: Elementary Education. Wright Junior College. GEORGIA HALDES, Chicago. KATHLEEN A. HALE, Wheaton: Elementary Educa- tion. Advertising Club. MICHAEL W. HALL, Chicago: Physical Education. Physical Education Club. MINETTE C. HALL, Chicago: Elementary Education. AACO: Bowling League: WAMBO. NANCY HALLBERG, Chicago: Elementary Educa- tion. Delta Zeta. CHRISTIE BERNIER HALPIN, Doltong Psychology UCB, entertainment comm.: Dixon Volunteer. HARRIET E. HAMERSMITH, Dixon: Elementary Ed- ucation. UCB. KAREN L. HAMINGSON, Geneva: Special Education Dean's List. GRETA M. HAMREY, Chicago: Physical Education Major-Minor Club, 'l,2,3,4: College Republicans, 3 WRA '71 Horseback Riding Trip, chmn. JANE DONICA HANCE, White Bear Lake, Minnesota Elementary Education. Pi Kappa Delta: WNIU-AM. MICHAEL PAUL HAND, Sheffield: Management Young Republicans, 1: AIESEC: Bridge Club: AMA. STEVEN A. HANDMAKER, Skokie: Management UCB, social comm., concert comm.: May Pete Comm. LaCache, hse. mgr.: Play Mgr.: SAM. SHELDON A. HANDMAN, Skokie: Art. ROBERTA J. HANN, Somonauk: Physical Education Major-Minor Club: WRA: Basketball. CAROLYN D. HANNAH, Chicago: Business Educa tion. RA: NIU Black Choir. ,pn ,aw T? 'wr ...qu 909. Y 9 ' 3 , A M is me fi: , -- , . . 1, . . 'mf si., -7? t .i DIANA N. HANSEN, Harwood Heights: Nursing. Stu- dent Nurses Assoc. JANET L. HANSEN, St. Charles: Zoology. KRISTINE A. HANSEN, Mt. Prospect: Journalism. Sigma Lambda Sigma: University Democrats: MNC: SA Newsletter: Students for Bakalis. LINDA S. HANSON, Chicago: Elementary Education. Dorm, social chmn.: NEA. MARGARET M. HANSEN, Kankakee: Nursing. Alpha Delta Pi, pres., registrar, homecoming chmn.: May Fete, games chmn.: SNO, student council: Winter Carnival Comm.: WRA: Dorm Council: UCB: AWS. ROXANNE G. HANSEN, Palatine: Elementary Educa- tion. Dorm Council: PomPon Squad: Undergraduate Advisory Board. SHARON DIANE HANSON, Oaklawn: Elementary Education. Sigma Lambda Sigma, parliamentarian: Student Alumni Council, historian: Echoes: Pleiades. JUNE M. HARBACH, Streator: Elementary Educa- tion. KIMBERLY S. HARDENBERGH. Rockton: Elemen- tary Education. JILL E. HARDGROVE, Streator: Elementary Educa- tion. JOHN F. HARDS, Barrington: Marketing. Wisconsin State University. VIRGINIA M. HARMS, DeKalb: English. BARBARA J. HARNEY, Crystal Lake: English. Gustavus Adolphus College: Sigma Sigma Sigma: Sigma Alpha Epsilon Little Sister. DON BRANTLEY HARP, St. Charles: Marketing. Waubonsee Community College: Student Government. SHERRY L. HARPER, Wheeling: Elementary Educa- tion. Elmhurst College: Illinois State Scholarship. NEA. MARI L. HARRER, Barrington: Elementary Educa- tIOl'1. RONNA S. HARRIS, Highland Park: Elementary Edu- cation. CRAIG A. HARRISON, Rockford: History. Campus Crusade for Christ: SML. CLAUDIA J. HARRY, Clarendon Hills: Elementary Education. DOROTHY A. HARTEL, Chicago: Elementary Educa- tion. University Democrats, social chmn., social v.p.: UCB, social comm. entertainment comm.: Newman Club. MAGARETHA G. HARTLEY, DeKalb: English. English Honors Program, 2,3,4: University Honors Pro- gram, pres. 4: Inter-varsity Christian Fellowship, 2,3,4: ESA. RONALD L. HARTLEY, Des Plaines: Physical Educa- tion. ALAN W. HARTMANN, South Holland: Marketing. Publicity, Communications Dorm Comm.: Ulysses, co- editor. DEBRA L. HARTMANN, Aurora: Special Education. CEC. NAN HARTY, Kinsman: Elementary Education. Delta Psi Kappa, 2,3: College of Education Advisory Comm., 2: Women's lntercollegiates: Women's PE Student Ad- visory Comm., 2,3, chmn. 1,2. JANET M. HASENKAMP, DeKalb: Psychology. ELIZABETH A. HASKIEWICZ, Chicago: Elementary Education. UCB, movie comm.: NIU Volunteers: New- man Club. RICHARD A. HASSE, Wilmette: Finance. Delta Up- silon: NIU Soccer, 1,2,3,4. MICHAEL F. HASSETT, Chicago: Business. SAM: UCB, promotion comm.: Newman Center Liturgy. CHAR LENE J. HAUBER, Lake Villa: Elementary Ed- ucation. LOUISE A. HAUGE, Geneva: Art Education. Univer- sity of Wisconsin: Sigma Sigma Sigma: NEAA. BRUCE M. HAUGEN, Loves Park: Marketing. Golf, l,2. LOUISE A. HAVEL, South Holland: History. Ski Club, sec.: SEA: U. Plaza, dorm council. MARY A. HAVLICEK, Berwyn: Elementary Educa- tion. MARY A. HAYES, DeKalb: Fashion Merchandising. PATRICIA A. HAYES, Lombard: Elementary Educa- tion. College of Du Page: floor pres.: hall council. JAMES C. HAYMAN, Lombard: Finance. Intramurals. MARTHA E. HAYS, Joliet: Nursing. ROBERT H. HAYS, Chicago: Geography. Outdoor Club. THOMAS RICHARD HEATHERSHAW, Bellwood: Elementary Education. CHRISTINE E. HEHIR, Rockford: English. JOAN M. HEILBRUNN, Glenwood: Elementary Educ- ation. U. Plaza, dorm council: SEA: Hillel. NANCY E. HEIMAN, Oswego: Elementary Education. GENE J. HEINO, Manitowoc: Marketing. Sigma Nu: Golf Team, capt. DEBORAH S. HEITZMAN, Mount Prospect: Market- ing. JAOUELINE A. HELGERSON, Rockford: Elemen- tary Education. NEA: Excellence in Teaching Award Comm. MARY JO HELLER, Aurora: English. ESA. DALE L. HENDERSON, La Grange: lndustry and Technology. Outdoor Club. NANCY LOU HENDERSON, Chicago: Special Educa- tion. SA, publicity comm., homecoming comm. KAREN S. HENDRICKS, Moline: Mathematics. UCB: AWS: Northern Star. DOROTHY Z. HENDRYX, Dixon: Business Educa- tion. ROXANNE HENKIN, Skokie. KATHLEEN M. HENNESSY, Oak Lawn: Elementary Education. SEA: El. Ed. Undergrad Advisory Comm. MELANIE JANE HENDRICKS, Galena: Elementary Education. NIU Chorus, I,2,4: RA, 3: floor officer, 2: CEC, 1,2. ROBERTA HENRY, Chicago: Journalism. UCB, art comm. GEORGE E. HERVERT, Arlington Heights: Geo- graphy. Theta Epsilon, v.p.: Acacia Colony. xi' Ti? if Ax I Y , lj. I , ' war ai 51 inn, Q ,f 1.39 7 F ii' 114- :ff - W qw.: Z . s I if is """+w.. VERONICA J. HER LIHY, DeKalb: English. ELLEN HERMAN, Rock Island: Physical Education. Alpha Delta Pi: Major-Minor Club: Dorm, sec.: Intra- murals. ROBERT J. HERTEL, Melrose Park: Business Educa- tion. University Band. JILL K. HERTZING, DeKalb: History. KARLA E. HETLAND, Cortland: Child Development. Home Ec Club. JEFF W. HETTELSATER, Thornton: Management. Pi Kappa Alpha, treas. CATHERINE M. HETTINGER, Aurora: Physical Edu- cation. Delta Psi Kappa, sec.: UMOC. LESLIE A. HEWITT, Calumet City: Elementary Educ- ation. Thornton Community College: Dorm, rec. comm. chmn. SUSAN M. HEYMANS, Geneva: Elementary Educ- ation. Stevenson South, social comm. rep. ROBERT A. HIBBARD, Chicago: Chemistry. Ameri- can Chemical Society. JEAN E. HIGH, Grayslake: Journalism. Everywoman: Dorm Council. DEBORAH L. HIGUS, Morton Grove: Elementary Ed- ucation. Special Events Comm., sec.: RA: Varsity Band: Concert Band. ALBERT W. HILL, Lee Center: Marketing, Vets Club: AMA. MARY ELLEN HILL, Ottawa: Nursing. Newman Community, council member: SNO, treas., v.p.: Comm. to Revise General Education Requirements. SANDRA J. HILL, Chicago: Elementary Education. BARBARA J. HIPSMAN, Westchester: Journalism. Theta Sigma Phi, sec.: Pleiades. MARY J. HIRT, Oak Lawn: English. Pleiades: Sigma Tau Delta, sec.: English Honors Comm.: UCB, public relations: Newman Choir. DUANE J. HISLER, Ottawa: History. Phi Alpha Theta. KATHLEEN S. HLADNIK, Waukegan: Elementary Education. CAROL A. HOBERG, Schiller Park: Special Educaf tion. Epsilon Alpha Rho. PATRICIA H. HODUR, North Chicago: Elementary Education. HUGH L. HODGES, Chicago: Finance. THOMAS R. HOECKER, DeKalb: Finance. Sigma Alpha Epsilon, treas., social chmn.: AMA. PAMELA A. HOEHL, Sheboygan, Wisconsin: Elemen- tary Education. HARRY H. HOENER, Zion: Industry and Tech! nology. Phi Sigma Epsilon, hse. mgr.: Intramurals. RITA M. HOEY, Palatine: English. JOSEPH W. HOFF, Chicago: Accountancy. Phi Kappa Theta, treas. ALAN L. HOFFMAN, Egan: Music. Phi Mu Alpha: Band. 5 4 JEANNE L. HOFFMAN, Villa Park, Mathematics. Mathematics Student Advisory Comm., chmn. MARY A. HOLLER, Mazon, Accountancy. Finance Club, sec., Finance Advisory Council, School of Busi- ness Advisory Comm., SAS. LINDA J. HOLMES, Gurnee, Elementary Education. ACE, pres. JOYCE A. HOLMQUIST, South Holland, Elementary Education. RICH HOLOUBEK, Berwyn, Marketing. Phi Kappa Theta. SHERRY P. HOLTZMAN, Highland Park: Special Ed- ucation. KATHERINE A. HOMOLA, Norridge, Special Educa- tion. CEC, Dixon Volunteer. CHRISTINE L. HOMUTH, Barrington, Art. BARBARA D. HOOD, Danville, Elementary Educa- tion. Alpha Phi, scholarship chmn., Artist Series, Dorm,sec. MARY J. HOPF, Evanston, Elementary Education. ACE. BARBARA J, HOPPER, Olympia Fields, Physical Ed- ucation. Delta Psi Kappa, treas., Leadership Develop- ment Comm., Women's Rec. Assoc., sec., v.p,, Women's Gymnastic Team, captain, Orchesis, Faculty Dance Concert. MARGARET L. HOPTON, Danville, Elementary Ed- ucation. Mixed Chorus, Operas. WILLIAM A. HORAN EY, Streator, Management. SHELDIA D. HORN, Chicago, Medical Technology. Mu Tau Chi, Mixed Bowling League. GRACE A. HORNER, Round Lake, Elementary Educ- ation. Wisconsin State University, ACE, Marching Band, Symphonic Band Orchestra. DONNA J. HORNOF, Arlington Heights, Elementary Education. Grant North, social chmn., RA. ANNE HORNOR, Deerfield. JAMES HORTON, Rock Island, Physical Education. MAR LEDA C. HORTON, Oak Park, Theatre. Univer- sity Theatre, acting design, crew work, Upward Bound. RICHARD A. HORWITZ, Skokie, Management. Phi Beta Lambda, Chess Club, Bowling Team. CHRISTINE A. HOSTICKA, Schiller Park: Art. Della Phi Delta, NEAS, Mathematics Club. SANDRA N. HOUSEMAN, DeKalb, Nursing, Sigma Lambda Sigma, Young Republicans. CLAUDIA E, HOUSTON, DeKalb, Special Education. Alpha Sigma Alpha: CEC. JOHN W, HOUSTON, DeKalb, Chemistry. Chemistry Student Advisory Comm., Percussion Ensemble, LaCache, technical director. ADLYN K. HOUTKAMP, Rockford, Elementary Edu- cation, RICHARD C. HOWARD, Matteson, Special Educa- tion. Weightlifting Club, treas., Dixon Volunteer, RA. KATHERINE E. HOYNE, DeKalb, History. History Club, Dorm Council, Dixon Volunteer. JOHN D. HUBBARD, Elgin, Speech. Intramurals, K - Y -g.. r ,A img it I., V, anaglgl M4 mi i mine, , .5 .iikfls , fs fp- E as' 55 ..'. , W , , 3325 Q .I Q is f z Q 'Vw at N 'x l ,J-Q., Kjvk ,L QTY -. ri ff! 1' E is - Q 1 W., J .. , saw, . , . .f -f ski., 'YW XM' K. VO' he -cf' wg-M1 65' . ii 5, . I .4-up .,, RUTH HUDSON, DeKalb: Biology. American Insti- tute of Biological Sciences: National Wildlife Society: Phi Sigma. MARSHA R. HUFFMAN, Blue Island: Art. Kappa Delta. PATRICIA J. HUGHES, Table Grove: Speech Path- ology. PATRICIA HULL, Chicago. PHILIP F. HULTGEN, Chicago: Biology. Phi Kappa Theta, sec.: Intramurals. SUZANNE B. HULTEN, Rockford: English. Sigma Tau Delta: Mortarboard: Phi Alpha Theta: UCB, social and entertainment coordinator: Echoes: ESA. CLEO D. HUSBAND, Chicago: Physical Education. NANCY A. HUSHKA, Chicago: Business Education. Pi Omega Pi, historian. EILEEN J. HUSSEY, Evanston: Elementary Educa- tion. HARRY C. HUTCHINS, Glenview: Mathematics, Physics. Honors Student: Mathematics Club: Wesley Tour Choir: SAC: Wesley Foundation Lounge. GRACE A. HUTCHINSON, Monroeville: Physical Ed- ucation. Delta Psi Kappa: Major-Minor Club: Student Advisory Comm.: Intercollegiate Hockey: Intramurals. NAOMI IGE. JACOUELINE L. IGNELZI, Sycamore: Special Educa- tion. CEC. ROSEMARY T. INGERSOLL, Oak Lawn: Special Ed- ucation. Chi Omega: EAR. DEAN D. ISRAEL, Warrenville: Industry and Tech- nolo9VI Epsilon Pi Tau. DIANE M. IVANSEK, Cicero: Marketing. AMA: Dixon Volunteer. NANCY IWINSKI, Harvey. ALODIA C. IZYCKI, Chicago: French. AWS: Dorm Chmn.: French Club. ROMAN E. JACHIM, Elmwood Park: Elementary Ed- ucation. JERILYN JOAN JACKLIN, North Riverside: Elemen- tary Education. SCOTT J. JACOBSEN, Lyons: Industry and Tech- nology. Phi Sigma Epsilon, soc. chmn. 4: Institute of Electrical and Electronic Engineers: Hockey Team, co- capt. 4: Intramurals. DEBORAH A. JACOBSON, Palatine: Secretary Ad- ministration. JOANNA M. JAMERSON, Chicago: Journalism. AACO: WRA: WAA: Rifle Club: Cheerleading Comm. Coord. PEGGY ANN JAMROK, Chicago: Elementary Educa- tion. Sigma Kappa: Ski Club: NTA. CECILIA A. JANDRISITS, Oak Park: Physical Educa- tion. WRA: Major-Minor Club: Rock River Board of Women Officials, treas. 4: Intercollegiate basketball, softball: Intramurals. ED JANIK, Elmhurst. PAUL E. JANIK, Oak Lawn: Speech Communication. Delta Upsilon, sgt.-at-arms, pledge trainer: Football, 1,2,3,4. KATHY J. JANKOVIC, Downers Grove: Home Eco- nomics Education. Home Ec. Club, 2nd v.p. 55 6 KATHLENE J. JANKOWIAK, Chicago, Elementary Education. SEA, 3,4, Dorm Council, CEC, Pi Kappa Alpha Little Sister, 3,4. DANIEL R. JAQUES, Milwaukee, Wisconsin, Market- ing. Varsity Track, capt. 4. WILLIAM J. JARES, Park Ridge, Biology. Delta Tau Omega, 1, Pi Kappa Alpha, 2,3,4, scholarship chmn. 3, Intramurals, May Fete Comm., 2, Tugs, 3,4. LINDA M. JAROCKI, Arlington Heights, Elementary Education. MARY L. JAROS, North Riverside, Special Educa- tion. CEC, Dorm, pres., McAuley 4. AR LENE M. JAROSZ, Westchester, Special Educa- tion. CEC, UCB, UCB, Personnel Development Coord. 4, Psych. Club, Newman, Students for Bakalis, Echoes, SA, fact finding comm. MARSHA J. JARVIS, Chicago, History. ROBERT E. JASTRZAB, Calumet City, Journalism. Newman Club, Sigma Delta Chi, JSA, Intramurals. JAMES P. JASTRZEBSKI, Chicago, Accountancy. SAS, Intramurals, 3. JOAN JEFFREY, Joliet, Education. ROBERT A. JEMIOLA, Chicago, Marketing. BARBARA J. JENKINS, Sycamore, Elementary Educ- ation. CYNTHIA JENKINS, Chicago, Family Life and Child Development. Delta Sigma Theta, Black Choir. VIRGINIA A. JEN KS, Arlington Heights, Elementary Education. Job's Daughters, WRA, Drama Club, NEA. STEPHANIE M. JENOS, Oak Park, Nursing. SNO, pres. 4, SAC. JO ANN JENSEN, Chicago, Journalism. Niaids, Ad- vertising Club, Northern Star. SUSAN E. JENSEN, LaGrange, Elementary Educa- tion. Chi Omega, soc. chmn. 4, JED R. JEROZAL, Evergreen, Marketing. Pi Kappa Alpha, pres., IFC rep., IFC Judicial Board, Intra- murals. KRISTINE E. JESPERSEN, Elmwood Park, Nursing. Alpha Phi, pledge trainer, chaplain, Stevenson North Dorm Council, sec., pres., RA, Stevenson North. ALICE JODKOWSKI, Chicago, Business Management. MARCIA A. JOHANNES, Wheaton, Education. AVIS JEAN JOHNSON, Moline, Home Economics. College Republicans, Home Ec. Club, Ski Club. BRUCE E. JOHNSON, Lockport, Geography. Gamma Theta Upsilon, Geog. Council for Student Representa- tion, Work-Study INIU Cartographic Lab.I CAROL ANN JOHNSON, Hoffman Estates: Mathe- matics. DANIEL F. JOHNSON, Hometown, Special Educa- tion. Alpha Phi Omega, UMOC chmn. 3, corres. sec., Young Democrats, 1, EAR, Deaf Education Club. DANIEL J. JOHNSON, Downers Grove, lndustry and Technology Education. DAVID D. JOHNSON, Sandwich, History. Wrestling, 1,2, SA, 1,2,3, parliarnentarian 1,2, LAS Undergrad Advisory Comm., History Club, Undergrad History Advisory Comm. DAWN M. JOHNSON, Sycamore, HistoryfArt History. 'PNK fs., it 'lvl' 1,5 ,iv . ,fi I f7..atQ,4 " K'--,Ii in , , , I A4 Q2 ,assi ,J we . A, iii, A ',+'?', I i ., , it 5 I I. G "x nv-. DEBRA K. JOHNSON, Woodstock, Art Education, NAEA, Delta Phi Delta, Swimming Team. DENNIS L. JOHNSON, Geneseo, Management. SAM, Student Advisory Comm., Black Hawk College. DOUGLAS JOHNSON, Mundelein. ELAINE L. JOHNSON, Markham, Marketing. Steven- son South, recreation comm., Academic-Culture comm., sec.-treas., Neptune West, floor sec., AMA. ELLEN G. JOHNSON, Chicago, Elementary Educa- tion. Illinois Education Assoc., NEA. JUDITH A. JOHNSON, Chicago, Psychology, Sociol- 09V- KATHY JOHNSON. LORRAINE I. JOHNSON, Rockford, Elementary Ed- ucation. CEC, 1. LOUISE M. JOHNSON, Rockford, Music. NIU Or- chestra. Inter-Neptune Council, v.p. MARY ALYCE JOHNSON, Aurora, Art. Vice Presi- dent's Comm, v.p., co-chmn., Delta Phi Delta. MICHAEL M. JOHNSON, Kingston, History, Political Science. Phi Sigma Kappa, NIU Development Founda- tion, Political Science Undergrad Assoc., NIU Speaker's Comm. RICHARD J. JOHNSON, Sycamore, Business Educa- tion. Delta Sigma Pi, AMA, DECA. RUTH ANN JOHNSON, Mt. Prospect, Nursing. WALTER ROBERT JOHNSON, Franklin Park, Man- agement. SAM. WILLIAM R. JOHNSON, Des Plaines, Marketing. Tau Lambda Chi, rush chmn., Young Republicans. KATHY JONAS, Brookfield, Elementary Education. ANN ETTE E. JONES, Chicago, Interior Design. DANIEL D. JONES, Hoffman Estates, Management. University Plaza, pres, 2, Management Student Ad- visory Board, 3, pres. 4, University Council, rep. for College of Business, 4, College of Business Advisory Board. MAMIE L. JONES, Markham, Elementary Education. Alpha Kappa Alpha, 3,4, parliamentarian, Panhellenic, 4, Dorm Council, Orchesis, 1,2, AACO, 1,2,3,4, CIBO, 4, Alpha Angels, 2,3. MARK K. JONES, Joliet, History. PAULA B. JONES, Rock Island, Art. NAEA. THOMAS R. JONES, Chicago, Political Science. WILLIAM N. JONES, Harvey, Management. CAMILLA KIM JONKHEER, Roselle. LAWRENCE L. JOPEK, Berwyn, Marketing. AMA, Student Marketing Advisory Comm. JANICE M. JORSTAD, St. Charles, Art. MICHAEL JOSEPH, Peoria. JAY JOSEPHSON, Chicago, Accountancy. Beta Alpha Psi, Zeta Beta Tau, treas. 5 RITA K. JOSEPHSON, Elgin: Nursing. Sigma Lambda Sigma, hse. mgr.: SNO. CATHERINE A. JOVANOVICH, Summit: Physical Education. Winter Carnival, 1,2, sec.: Major-Minor Club, 1,2,3,4. JANET ANNETTE JOY, Arlington Heights: Elemen- tary Education. HOLLY L. JUKICH, Chicago: Elementary Education. Sigma Sigma Sigma: Ski Club: Tools Club, v.p.: NIU Cycle Team, sec. ARTHUR W. JURGES, Chicago: Marketing. Phi Kappa Theta, soc. chmn. 2: Baseball, 1: Intramurals: AMA. KAREN M. KADENS, North Hollywood, California: Spanish. Sigma Delta Pi, sec.: Spanish Club: Dean's List, 1,2,3: Dorm Scholarship. Pleiades, KENT E. KAHLE, DeKalb: Finance. Sport Parachute Club, 3, v.p. 4. FRANK C. KAHLER, Wilmette: Speech Communica- tions. Theta Chi: WNIU-AM. JAY V. KAHN, Lincolnwood: Speech. Tau Lambda Chi, rush chmn.: SA, senator 3, v.p. 4: Forensics, 1: Wrestling, 1: Dorm Council, 1: Movement for a New Congress, co-chmn. DANIEL J. KAIRIS, Aurora: Elementary Education. UCB, entertainment comm, promotion comm.: Ele- mentary Education Student Advisory Board. MAR LA KAISER, Barrington: Elementary Education. MARY ELLEN KALATA, DeKalb: Elementary Educ- ation. Education Student Advisory Comm. BELINDA A. KAMBER, Oak Lawn: Physical Educa- tion. LAVERNE M. KAMPHOEFNER, Dundeei Medical Technology. Mu Tau Chi, sec. SUE M. KANIA, Elgin: Deaf Education. CEC: Pi Kappa Alpha Little Sisters: SEA. JERI E. KANTOR, Skokie: Elementary Education. Sigma Delta Tau, 1,2,3,4, rush chmn. 2, 1st v.p. 3, pledge trainer 3: SA, public relations comm. 2: Echoes, 3: SEA, 2,3,4: Pi Lambda Theta, 3,4: Sigma Phi Epsilon Little Sister, 3,4. RONALD J. KANZULAK, Oak Lawn: History. Phi Kappa Theta, pledge master: Intramurals, 1,2,3,4: Baseball, 1,2,4. JAMES J. KAPA LIS, East Moline: Management. Black Hawk College: Finance Club: Hellenic Student Assoc.: SAM, careers comm.: SAC, management curriculum comm.: CHIZ. LAURA E. KAPLAN, Niles: Mathematics. Math Club, 1: I-lillel, 1: Dorm Council, pres. 1: Cwens, v.p. 2: Stu- dent Foundation, 2: Echoes, pres. 3: Pi Lambda Theta, 4: Pleiades, 4. SANDRA E. KAPLAN, Calumet City: Elementary Ed- ucation. SHARON L. KAPLAN, Skokie: Elementary Educa- tion. BASIL PETER KARDARAS, Rockford: History, S0- ciology. Hellenic Student Assoc., treas. 3,4. ROBERTA A. KAREL, Chicago: Elementary Educa- tion. Hillel, 1,2,3,4: Folk Dance Club, 1,2: Dorm social, recreational comm., co-chrm. KAREN LEE KARSTRAND, Downers Grove: Ele- mentary Education. AWS, publicity chmn., social chmn.: Student Elementary Education Undergraduate Advisory Comm., public relations chmn.: Dorm Council, floor pres. KAREN M. KARTH, Evanston: Elementary Educa- tion. DAVID P. KASPER, Park Ridge: Art. UCB, public relations comm., chmn. Usher Corps: Delta Phi Delta: Art Dept. Student Advisory Comm.: Stevenson South, dorm council, special events comm., co-chmn. ROBERT D. KASZNIAK, Chicago: Elementary Educ- ation. Sigma Pi, pres. 3, sec. 2: Intramurals. NANCY KATREIN, Ottawa: Elementary Education. University Democrats, 2: Lincoln Hall Council: RA, 3. vs .Fw- 5-sd' ff? f ,f gg ' if , .' is-.dv 5 R f W Q, Si wif Q T Vt,.1 2:5-.1 I1 2 f E wit K 1 f ef . I sf . t 5 'C Vx v ' ,,.f, ..,, tb 4 taiwan iq i 9 1 1 it K if K t 2 ig . 4 is if PAUL K. KATS, Lansing. LAWRENCE l. KAUFMAN, Skokie: Psychology. Loy- ola: Basketball manager: Alpha Kappa Lambda. NEDRA K. KAVICKY, Downers Grove: Elementary Education. Chi Delta Chi: Judo Club: May Fete Comm.: Orchesis: Lutheran Student Foundation. JAMES W. KEARNEY, Brookfield: Accounting. RAYMOND F. KEARNEY, Woodstock: History. Grant South Hall Council, rep. 4, chmn., floor pres., Judiciary Comm.: Newman: STP Bookstore, 3: Volun- teer Bureau: Phi Alpha Theta: Graduation Martial, 3. TlMOTHY KEDZUCH, La Grange: Marketing. Sigma Nu, pledge marshall 2, lt. commander 3. LINDA J. KEESEE, Streator: Physical Education. Orchesis, v.p. KENNETH L. KEILER, Sycamore: Industry and Technology. LINDA L. KEILER, Sycamore: English. JAMES R. KELEHER, DeKalb: Physical Education. PHILLIP J. KELLER, Palatine: Sociology. Delta Up- silon, sec.: Gymnastics. AUTREY M. KELLEY, DeKalb: Art. RONALD H. KELSO, Franklin Park: Elementary Edu- cation. Delta Sigma Phi, sgt.-at-arms. KATHLEEN M. KEMMERLING, DeKalb: History. RAYMOND J. KENGOTT, Morton Grove: Finance: Beta Gamma Sigma: PAGS Independent Org.: Intra- murals. ALBERTA B. KENNEDY, Glencoe: Sociology. Alpha Phi Alpha Angels. MARIANNE M. KENNEY, Hoffman Estates: Elemen- tary Education. Orchesis. MlCHAEL E. KENSICKI, DeKalb: History. Intra- murals. ROBERT W. KEOGH, Chicago: Mathematics. JAMES W. KEPERLING, Sterling: Accountancy. Theta Chi, treas. LINDA J. KEPPNER, Elmhurst. MIRANDA E. KHAYAT, Zion: Speech. "Marat DeSade": "Grand Old Flag": "St. Joan". BARBARA ANNE KIDD, McHenry: Spanish, Anthro- pology. Orchesis: Stevenson South, culture comm., chmn.: Neptune Supreme Court Justice: Young Republicans: Univ. Chorus: Univ. Band: International Club: Univ. Theatre Productions. LINDA K. KIEFT, Wayne: Mathematics. ROSEMARY E. KIELP, Waukegan: Mathematics. GEORGE L. KILENS, Lisle: Meteorology. American Meteorological Soc., student chapter. CATHEINE L. KILLIAN, Chicago: English. Kappa Delta Pi: Sigma Tau Delta, treas.: Williston Dorm Council: Neptune Judiciary. EDWARD F. KILROY, Schaumburg: Management. Student Advisory Bd., v.p.: SAM: UCB: Vets Club. 359 360 is xg fp, 'L-H .,.. Q 7' W3 gs E X ""-wnuseix SHARON A. KILTS, Chicago: Elementary Education. ROGER K. KIMBALL, Skokie: Marketing. Delta Upsilon, pledge trainer. LINDA S. KIME, Dwight: History. FRANCIS L. KING, DeKalb: Economics. Vets Club: Flying Huskies, treas. JEFFREY M. KING, Itasca: Music. Sigma Phi Epsilon: Marching Huskies: School Band: Musical Group. KATHLEEN M. KING, Tinley Park: Elementary Educ- ation. NIU Chorus: SEA. SCOTT B. KING, Sycamore: Elementary Education. IMA, warden: NIU Chorus, Orchestra: Freshman Foot- ball. THOMAS K. KISTLER, Downers Grove: Music Educa- tion. Phi Sigma Kappa, hse. mgr., sec.: Concert Band, Marching Huskies: Jazz Ensemble. CINDY L. KLAHSEN, Freeport: Physical Education. WRA, extramural-tennis: Major-Minor Club. HENRIETTA S. KLARR, Elgin: Physical Education. ELIZABETH M. KLAW, DeKalb: Physical Education. Psi Alpha Theta: IAHPER: NEA: WRA: Major-Minor Club, pub. chmn.: Outdoor Club: Intramurals: Chief Judge, Women's Home Swim meets: Dean's List: Karate Club. DENNIS E. KLECKNER, Maple Park: Industrial Per- sonnel Supervision. HELAINE F. KLEIIVIAN, Skokie: Elementary Educa- tion. Sigma Lambda Sigma, 3,4: Chorus: Russian Club: SEA, 2,3,4: UCB. IRIS J. KLEIN, Maywood: Special Education. CEC: NIU Chorus. JAMES J. KLEIN, Kirkland: Chemistry. DREW KLEINHOFFER, New Lenox: Biology. BGIO. SUSAN BRETTMAN KLEMM, DeKalb: Speech Com- munication. University Chorus: Forensics: AKL Sweet- heart. BONNIE L. KLINEFELTER, Utica. DWIGHT M. KLITZKE, Cary: Elementary Education. Dramatics, 1: University Chorus, 1,2: WNIU, 1. PATRICIA A. KLOS, Argo: Business Education. UCB: Phi Beta Lambda: Dorm Council. DIANE M. KLOSOWSKI, Niles: Mathematics. Math Club: Outdoor Club, treas. RONALD E. KLOVOHN, Genoa: Biology. DAR LENE IVI. KLUCK, Palos Park: English. KURT R. KLUEVER, Oak Lawn: Political Science. LISA KNAUF, Arlington Heights: English. ROLF KNAUZ, Waukegan: Industrial Education. Ger- man Club: IEEE: Ski Club. MARY CATHERINE KNEIPPER, Elgin: Elementary Education. MARTIN KNESS, Rock Island. 6 GREGORY K. KNIPP, Oswego: Management. JOAN G. KNOL, Des Plaines: Home Economics. JAMES L. KNOLL, Monroe Center: Geology. EDWARD I. KNORRING, JR., Wheaton: Account- ancy. Theta Chi, hse. mgr., pledge trainer: SAS: Illinois Rugby Club. GERALD A. KNOX, Sterling: Art Education. KATHERINE A. KNUPP, Moline: Art History. Norther. KATHY A. KNUTH, Mount Prospect: Art Education. Carthage College: Delta Phi Delta. CATHERINE A. KOCKS, Peoria: Nursing. ROGER KOCOLOWSKI, Elk Grove: Accountancy. SAC: Ski Club. PATRICIA A. KOCYAN, DeKalb: Elementary Educa- tion. Kappa Delta Pi: ACE: WRA: AWS. STEVEN B. KOENIG, Fox Lake: Management. DORIS I. KOERPER, Geneseo: Business Education. DAVID C. KOHN, Freeport: Management. JANIS L. KOHN, Niles: English. GERALD J. KOKOSZKA, LaSalle: Industry and Tech- nology. BGIO. LYNN M. KOLAR, Northbrook: Marketing. AIESEC: AMA: Canterbury Club. JOAN M. KOLBABA, DeKalb: Anthropology. Phi Alpha Theta. CAROLE J. KOLLER, Chicago: Sociology. RUTH E. KOLLMANN, Chicago: English. Teacher Ex- cellence Selection Comm. CALVIN J. KOLZOW, JR., River Forest: Mathe- matics. Phi Sigma Kappa, sentinel, hse. mgr., IFC rep.: Intramurals: Mathematics Club. RALPH JOSEPH KOMPARE, Chicago: Biology. Alpha Kappa Lambda, rush chmn.: Intramurals. GERALD C. KONDRACKI, Chicago: Management. SAM: Intramurals. CHARLES M. KOPELSON, Chicago: lndustry and Technology. Sigma Nu, hse. mgr., v.p. PAM A. KORAL, Streator: History. M. KRIS KORANDA, Zion: Home Economics Educa- tion. Home Ec. Club. EDWARD M. KORLESKI, Elgin: Business Manage- ment. CHERYL A. KORNACK, Lombardi Textiles and Clothing. Outdoor Club. ROBERT A. KORNECKI, Chicago: Journalism. Acacia, sec.: Phi Eta Sigma: Kappa Tau Alpha. ...I A I . -A we 1 .-f:..: fl I Q ' gr, :":i 53: Si ." l . -'35 iw -. If . : 45,3 I 'Q 4? .1 -is .ee- 2 . 1 'iiKf"" n.. Q, sv 5-LA-we ' -X ,.. 1 Via-4 ' I a N-,X KJ.. itz gb' an J it .. 4 .C , . 4-N, in My V --.f . ., . .f ' .4 A - siss ig' - fi- Y A : 95. f A lf. A W. Q 4 ix ,Q H E Ea 9 'Q' f 5 gie ' . as 'e- 4. fx- f"' 4- , f AK,, M. me 3 . it i ' 51, . " at :Ii ia JUDY K. KORPISCH, Chicago: Elementary Educa- tion. GERALD K. KOSMAN, Chicago: Psychology. Psych. Undergrad Advisory Comm. CAROL A. KOSZOLA, Chicago: Physical Education. Intercollegiate Basketball, 1,2,3: Softball, 1. ANDREW C. KOSZYK, Oak Lawn: Political Science. SACJSIO. SUSAN M. KOTULA, Westchester: Elementary Educa- tion. Sigma Kappa. CONSTANCE J. KOUTSE LAS, Wheaton: Special Edu- cation. DONALD J. KOUSNETZ, Chicago: Political Science. Alpha Kappa Lambda. LINDA J. KOVANDA, Lombard: Art Education. Delta Phi Delta: UCB, art comm. JO ANN KOWALSKI, La Grange: English. College of Du Page: U Plaza Dorm Council, 2,3,4, v.p. 4. DONALD P. KOZ, Chicago: Accountancy. Phi Beta Lambda, treas. EDWARD M. KOZEL, Rockford: Business Education. Delta Sigma Phi, soc. chmn.: Pi Omega Pi, pres. SUSAN J. KOZLOWSKI, West Chicago: Special Educ- ation. CEC. SCOTT T. KRAHENBUHL, DeKalb: Physical Educa- tion. Phi Sigma Epsilon: Track, 1,2,3,4: PE Majors Club. KATHLEEN J. KRAJCI, Dolton: Art. NAEA. CATHRYN M. KRAMER, Quincy: History. Campus Crusade for Christ, 4: College Democrats, finance chmn. JANET L. KRAMER, Matteson: Education. ROBERT Z. KRAMSKY, Highland Park: Speech. Univ. Theatre, 1,2,3,4: National Collegiate Players, 3,-4: Theatre Student Advisory Comm., 4. MARY J. KRAUS, Sterling: Business Education, Sec- retarial Administration. Sauk Valley: Circle K: Univ. Chorus: Phi Beta Lambda. JANICE B. KRAUT, Skokie: Elementary Education. REBECCA ANN KRAUT, Pecatonica: Elementary Ed- ucation. TERRY JOHN KREGER, Geneva. KAREN A. KRESS, Chicago: Elementary Education. Sigma Sigma Sigma, soc. chmn.: Italian Club. SUSAN R. KRIESMAN, Chicago: Elementary Educa- tion. UCB, entertainment comm. RONALD T. KROL, Chicago: Mathematics. Newman, dorm rep. 1, floor rep.: Math Club: Intramurals. DAVID E. KROWKA, Des Plaines: Comprehensive Earth Science. Flunkies Independent Org.: Geography Council for Student Rep.: RA: Gamma Theta Upsilon: lntramurals: Student Advisory Comm., LAS. KENNETH J. KRUEGER, Chicago: Management. Hillel, 3. RONALD A. KRUPA, DeKalb: Marketing. Phi Kappa Theta: AMA: Intramurals. ROSE M. KRUSIEC, Evergreen Park: Nursing. SNO: Softball: Judo Club: Abortion Comm.: Nurses Asst. l,2. 6 64 SCOTT LOUIS KUBA, Lake Zurich5 Mathematics. Math Student Advisory Comm.5 Liberal Arts Student Advisory Comm., treas.5 Ski Diving Club. SUSAN M. KUBIK, Niles5 English. Alpha Chi Omega, treas. 3,45 ESA, chmn. 35 English Honors Comm.5 Towers, 3,45 Sigma Tau Delta, v.p. 3,4. ESTHER L. KUCHARSKI, Chicago5 Nursing. SNO, 2,35 UCB, art comm. 1,25 St. Charles Tutor, 15 Dixon Volunteer, 2,35 Opportunity House Volunteer, 3. WALTER A. KUDLATY, EImhurst5 Psychology. KAY E. KUECHENMEISTER, Antioch5 Speech Path- ology. MARTHA L. KUHLMAN, Chicago5 English. WILLIAM D. KUKRAL, River Forestg Marketing. HARRIET T. KULESZA, Chicago5 Child Develop- ment. Home Ec. Club. STEPHEN ROBERT KULIEKE, Chicago5 English. Save the Arboretum Comm., 35 University Theatre Plays, 25 "Much Ado About Nothing", "Passion, Poison, and Petrifaction". MAUREEN M. KUN KA, Oaklawn5 Elementary Educa' tion. KATHLEEN ANN KUNTZ, Fairbury5 Elementary Ede ucation. Alpha Chi Omega, assistant treas.5 Varsity Band. SISTER CYNTHIA KURCZ, Bartlett5 Special Educa- tion. CEC, 1. JANET LYNN KURTH, Park Ridge5 Elementary Edu- cation. Kappa Delta Pi5 Dixon State School Volunteer. ANNE M. KURTZ, JoIiet5 Elementary Education. SEA, 3,45 CEC, 45 Pi Kappa Alpha Little Sister, 3,4. DANIEL A. KUSCH, Chicago5 Management. BRUCE K. KUSMAN, Berwyn5 English. Theta Chi5 In- tramurals. GARY L. KUTINA, EIgin5 Meteorology. American Meteorological Society5 Illinois State Academy of Scienceg Intramurals. STEVEN J. KUTNICK, McHenry5 Mathematics. Phi Sigma Epsilon. MARION F. KUZNIAR, Chicago5 Special Education. CEC5 Homecoming Comm., sec. MARGARET LABA, Chicago5 Elementary Education. RODERICK J. LACH, Chicago5 Electronics Tech- nology. SIO. ARTHUR L. LADENBURGER, Mendotag History. Phi Alpha Theta5 Officials Club: Douglas Tugs. PAUL M. LADEWSKI, Oaklawn5 Journalism. Intra- murals5 JSA5 AIO. KEVIN T. LAIRD, Arlington Heights5 Marketing. WILLIAM J. LAKANEN, RocheIle5 Marketing. Phi Beta Lambda, public relations chmn.5 AMA. KAREN K. LAMBERT, DeKalb5 Elementary Educae tion, Dean's List. RICHARD A. LAMBERTH, Anniston, Alabama5 Ac- counting, Accounting Soc. BARBARA M. LAMOTTE, Chicago: Nursing. AWS, v.p.5 Dorm, floor v.p.5 SNO, sec.5 Russian Club. acc? Sa- APA ,191 fli- lik- , .. 1. .mf kc g. . v I 'vi W Ji ffm We -E -v -C' at Q. KL an ,. , my inn. fm MY' Y SALLY JO LAMPARTER, Oak Lawn: Special Educa- tion. Delta Gamma, hse. mgr.: CEC. SUSAN LYNN LAMPMAN, Rockford: Art Education. NAEA. THERESE E. LANCASTER, Mundelein: Elementary Education. LAWRENCE A. LAND, Elgin: lndustry and Tech- nology. RONALD J. LANDAUER, Park Forest: Physical Edu- cation. Varsity Soccer Team: Physical Education Majors Club. PAUL LANG, Berwyn: Physical Education. Theta Chi. LARRY A. LANIER, Morris: Art. JAMES D. LAPICOLA, Brookfield: Chemistry. Intra- murals: Baseball, 1. JEAN M. LAPLACA, Oakbrook: Elementary Educa- tion. STEPHANIE LAURA LARKIN, Oak Park: Elemen- tary Education. CHRISTINE J. LA ROCCO, Berkeley: Elementary Ed- ucation. LYNN L. LARSEN, Melrose Park: Elementary Educa- tion. Pom-Pon Squad. BABETTE C. LARSON, Walnut: History. CAROLE A. LARSON, Chicago: Elementary Educa- tion. IRENE E. LARSON, Mt. Prospect: Mathematics. SUSAN J. LARSON, Arlington Heights: Marketing. Sigma Sigma Sigma: AMA. KATHLEEN M. LASIEWICZ, Chicago: Elementary Education. Alpha Phi. LINDA M. LASKER, Hinsdale: Elementary Educa- tion. Sigma Sigma Sigma, treas.: UCB. GAIL ANN LASKOWSKI, Palatine: Elementary Educ- ation. KENNETH W. LASKY, South Holland: Management. STEPHEN B. LATMAN, Chicago: Elementary Educa- tion. Student Rep. in Ed.: floor athletic chmn. LINDA LATTYAK, Chicago: Special Education. CEC: SEA. MARY C. LAU, DeKalb: Elementary Education, Pi Lambda Theta. MAUREEN B. LAVALLEE, Oak Park: English. Delta Gamma. JUDY LAVANDER, DeKalb: Special Education. CEC. EILEEN M. LAWLER, Sterling: Special Education. Delta Zeta, hist. 1, recommendation chmn. 2, corres. sec. 3,4: CEC: Dorm Council. JEANNE A. LAWLER, Bellwood: Special Education. CEC: Circle K, soc. chmn. 3, v.p. 4. MARY A. LAWLER, DeKalb: History. Phi Alpha Theta. JILL DIANE LAWRENCE, Flossmoor, Elementary Education. UCB. SCOTT D. LAZZARA, Skokie, Journalism. Sigma Delta Chi, pres., Advertising Club, pres., JSA, v.p., Northern Star, advertising salesman. RICHARD J. LEABRU, Villa Park, Physics. Dorm Council. RICHARD C. LEACH, Elgin, Marketing. DENNIS L. LEAHY, Freeport, Political Science. Pi Sigma Alpha, Political Science Undergraduate Assoc., Movement for a New Congress, Phi Theta Alpha. JOAN IVI. LEAHY, DeKalb, Psychology. Circle K, Un- dergrad Newman Rep. ROSEMARY A. LEAZZO, Cicero, Deaf Education. Alpha Omicron Pi, chapter relations, EAR, CEC, ITHI. FRANCES MARY LE BEAU, Park Ridge: Home Eco- nomics Education. Robert Morris College, Ski Club, Home Ec. Club. JOHN LEBEDEVS, Berwyn, Biology. Delta Tau Omega, Pi Kappa Alpha, 2nd v.p., Intramurals. RONNIE W. LEE, Chicago, Microbiology. SA, senator, Speakers Comm., St. Charles Tutor. KEITH J. LEESMAN, Lincoln, Personnel Manage- ment. Alpha Phi Omega, recording sec., Young Repub- licans, Intramurals, floor publicity chmn. RODERICK B. LEEZER, Rockford, Marketing. Vet's Club, Bowling. MARK A. LEHMANN, Chicago, Psychology. RAMON J. LEHNEN, Calumet City, Management. BRUCE LEHTMAN, Skokie, Marketing. ALLEN M. LEHUTA, Elmhurst, Management. BGIO. PAMELA THERESE LEISCHNER, Chicago, Elemen- tary Education. STEPHEN C. LEITERIVIAN, DeKalb, Chemistry. New- man, Chemistry Club, Geneva-St. Charles Project. JANET I. LEMKE, Geneva, Physical Education. Delta Zeta, rush chmn., soc. chmn., WRA, Grant North Council, pres. 1. JOAN L. LEMME, Dixon, Elementary Education. KATHLEEN M. LEMMER, Glen Ellyn, English. Sigma Tau Delta, UCB,,AWS, dorm rep. 2, RA, 2,3,4. TINA S. LEMPERT, Chicago, Elementary Education. UCB, Univ. Plaza Dorm Council. PATRICIA C. LENCZYCKI, Dolton: Special Educa- tion. JUDITH M. LENGER, Westchester, Elementary Educ- ation. MARLENE LENZEN, Mundelein. STEVEN L. LEONARD, Belvidere, Marketing. Rock Valley Jr. College, AIESEC. VITO VINCENT LEONARDI, Chicago, Art. Program Dir. of NAEA. CHRIS LEPIANKA, Chicago, Home Economics. Chi Omega, Child Development Club, Winter Carnival Comm., 3,4. 41' 53-is JOAN A. LEPP, Highland Park: Elementary Educa- tion. Kendall College: Dixon Volunteer. JOHN A. LEPTICH, Chicago: Journalism. JANET L. LERESCHE, DeKalb: Mathematics. Math Club: Sigma Zeta. GARY W. LESKANICH, Peoria: Accounting. Intra- murals. MARGARET A. LESLEY, Westmont: Elementary Ed- ucation. MARY PAT LESLIE, Chicago: Special Education. JANET M. LESNIAK, Niles: Mathematics. Math Stu- dent Advisory Comm.: Outdoor Club: CCD teacher. IVY M. LEVENTHAL, Niles: Journalism. Alpha Xi Delta, pres., historian: Winter Carnival, publicity chmn.: Norther, greek editor, feature writer: JSA: Public Relations Student's Soc. of America, v.p.: Who's Who in Greek Fraternities and Sororities of America: Students for Bakalis. RITA ANNE LEVINE, Lisle: Sociology. College of DuPage. RONALD D. LEVINSON, Rockford: Finance. DANIEL JAMES LEVIT, Lockport: Journalism. RA, 2,3: Dorm Government, l,2,3: Northern Star, 3: UCB 1,2,3. ROBERT C. LEWANDOWSKI, Evergreen Park' Finance. SAS: SAM: Intramurals. MARY E. LEWIN, Dolton: Special Education. BARBARA JEANINE LEWIS, Rockford: Elementary Education. ALDIS LIEPINS, Rockford: Biology. KATHLEEN M. LIES, Aurora: Art. ROCHELLE L. LIFSCHITZ, Chicago: Food Nutrition. UCB, entertainment comm., hostess, scholarship chmn. LINDA R. LIFSCHULTZ, Northfield: Speech Cor- rection. Sigma Delta Tau: Pan-Hellenic. CYNTHIA M. LINDAHL, St. Charles: Sociology. Delta Gamma: NIU Chorus. TERRY S. LINDENBERG, Skokie: Accounting. SA, senator. EUGENE C. LINDER, Lostant: lndustry and Tech- nology, LINDA L. LINDGREN, Chicago: Biology. Phi Sigma: NABT. MARK ALAN LINNERUD, Park Ridge: Chemistry. JOEL J. LIPSMAN, Bettendorf, Iowa: Social Science. Zeta Beta Tau, pledge trainer. RICHARD C. LISANTI, Park Forest: Spanish. Spanish and Portuguese Undergraduate Assoc., v.p. JEFFREY M. LISNEK, Skokie: Biology. Dorm Council: Intramurals: Tugs. DAVID J. LISSY, Glen Ellyn: Political Science. JAMES M. LISTON, Amboy: Physical Education. Phi Epsilon Pi: Rugby: PE Majors Club: NIU Officials Club. 6 LORETTA JEAN LITTIG, Rock Island: Family Life and Child Development. UCB, art comm.: Child Devel- opment Club. CYNTHIA A. LITTLE, Quincy: Special Education. Deaf Ed. Club: Girls' Chorus. THOMAS C. LIVELY, Carol Stream: Mathematics, Management. ALLYNN LLOYD, Aurora: Elementary Education. Cwens: Echoes: Pleiades: UCB, entertainment comm., promotion comm. JAMES A. LOCASCIO, Joliet: Accountancy. Sigma Nu, asst. treas.: SAS: Football, 1,2: Track, 1,2. PATRICK A. LOCASIO, DeKalb: Business Education. Vet's Club, historian: DECA: Bus. Ed. Advisory Council. LEONARD LOCH, Chicago: Management. Bogan Jun- ior College. LINDA M. LOCKE, Des Plaines: History. History Assoc.: Phi Alpha Theta: Kappa Delta Pi: Cwens: Echoes: Pleiades, v.p.: SA, election comm. CHERYL LOHN, Glenview: Elementary Education. MICHAEL JAMES LONG, Belvidere: Accountancy. PATRICIA LONG, Chicago: Special Education. CEC, 2,3,4: Newman Choir, 2. RUTH A. LONGERMAN, Chicago: Home Economics. Gamma Delta, treas, v.p.: Home Ec. Club: Child Devel- opment Club. GARY VINCENT LONGO, Chicago: lndustry and Technology. GAIL A. LOVELL, Ottawa: Elementary Education MARILYN K. LOVERUDE, Freeport: Elementary Education. Homecoming Comm.: Tee Up, rep.: Sigma Sigma Sigma. LARRY A. LOWERY, DeKalb: Political Science. BARBARA A. LOWRY, Park Forest: Textiles and Clothing. AIESEC: Neptune N. Hall Council, v.p.: Inter-Neptune Hall Council, rep. KENNETH T, LUBINSKI, Chicago: Marketing. Phi Kappa Theta, rush chmn., v.p.: UCB, 1: Newman Club, 1: AMA. JOSEPH D. LUBSHINA, Ottawa. ALBERTA LUCCHESI, Chicago: Secretarial Adminis- tration. Phi Theta Kappa, sec.: FSA: Phi Beta Lambda: Beta Gamma Sigma: Pi Omega Pi: McAuley Dorm, treas, 2,3. SUE K. LUCHSINGER, Carpentersville: Special Ed- ucation. CEC: SEA. JANICE I. LUCZAK, Special Education. Student Ad- visory Comm., EI. Ed.: Young Republicans UCB: Scuba Diving Club: Dorm Council: Dixon Volunteer. SUSAN E. LUDLOW, Crystal Lake: Elementary Educ- ation. Sigma Kappa, 2nd v.p.: Daughters of the Crossed Swords of Theta Chi: SEA. PAUL A. LUECK, Elgin: Elementary Education. Lin- coln Dorm Council. SANDRA A. LUMBARD, Aurora: Elementary Educa- tion. Owens: Echoes: Pleiades: UCB, coordinator 2. LOLA R. LUMPKINS, Chicago: Biology. Delta Sigma Theta: AIBS: Ski Club: Outdoor Club. CRAIG JOHN LUND, Park Ridge: Graphic Design. DONNA J. LUNDAHL, Lynn Center: Home Eco- nomics. Home Ec. Club, 2,3,4: Dorm Council, 1: RA, 2,3. 'TS i naw., A' Ewa N at ie - ae. .,f..-.R Y if A .Zi bg: ,Mx . , ' gm, ii.,,?t X fel!! 'EFA K x 'i 5 3 .X spd' 1' S- Q fi Wi A.. 2 . K ' . ii!! ik If 1 X ,,,,.,s... CHARLES E. LUNDGREN, Rockford: Finance. North Central College: Delta Sigma Phi, athletic chmn.: Newspaper Photographer: Dean's List. JANICE R. LUNNON, Rockford: Elementary Educa- tion. KARLA G. LUOMA, DeKalb: Nursing. Echoes: Physi- cal Therapy Org. EDWARD R. LUTKUS, Homewood: Biology. NANCY J. LUYMES, Galva: Nursing. UNDINE MARIA LYLE, Chicago. MYRA J. LYNN, Argo: Business Education. COLETTE E. LYTHGOE, Rockford. ALEECE D. MABERRY, Sterling: Special Education, Elementary Education. Sauk Valley College: CEC. HARRIS DREW MAC AFEE, Elmhurst: Management. Sigma Phi Epsilon: May Fete Chmn.: UCB: University Center Supervisor Leadership Development Confer- ence: Tennis: Intramurals. PAUL A. MACALUSO, DeKalb: Marketing. AMA: ln- tramurals. RANDALL H. MAC DONALD, Chicago: Finance. THOMAS E. MACHAC, DeKalb: Economics. BARBARA ANN MACHAN, Cicero: Home Economics Education. Home Ec. Club, treas. 3,4. PATRICIA M. MACHIN, DeKalb: Elementary Educa- tion. RICHARD C. MACHIN, Burlington: Geography. DEBRA D. MACK, Skokie: Sociology. ROBERT B. MACK, Des Plaines: Finance. Tau Lambda Chi, pledge trainer, rush chmn.: UCB: Accounting Dept. Student Advisory Comm.: Intra- murals: IM referee, 3,4. PATRICIA BOYER MACKE, Geneva: Elementary Education. JUDITH A. MACULAN, Belvidere: Elementary Education. JOHN M. MADDEN, Joliet: Management. Vets Club. JACOUELINE A. MADIGAN, Mt. Prospect: Mathe- matics, MARY VIRGINIA MADISON, West Chicago: Nursing. FRANCES S. IVIADNICK, Evanston: Elementary Edu- cation. Campus Gold Scouts: NEA: Hillel, hospitality chmn. ROGER F. MAGNUSON, Sycamore: Accountancy. SAS: Intramurals. A KATHLEEN R. MAGUIRE, Wheaton: Elementary Education. STEPHEN L. MAHALIK, Joliet: Biology. Joliet Junior College: Theta Delta Xi, pledge pres.: AIBS: BGIO: Intramurals: Environmental Action Committee: May Fete Comm., 3: Homecoming, 3: National Wildlife Soc. ROSE M, MAHAN, Rockford: English. AWS, rep. 69 70 LORI S. MAHLER, Homewood: Nursing. SNO. ELBER MICHAEL MAIDEN, Libertyville: Geography. RICHARD A. MAIER, Homewood: Special Educa- tion. Sigma Nu, asst. treas.: CEC. JUDITH M. MAJKO, Chicago: Special Education. CEC. DENISE G. MALIZIA, Chicago Heights: Speech Cor- rection. MICHAEL T. MALLON, Rockford: Marketing. Tau Kappa Epsilon: Vet's Club: Bowling. EDWARD J. MANCZYNSKI, DeKalb: Elementary Education. MARY ANN L. MANDARICH, LaGrange Park: Ele- mentary Education. UCB. JANE DEW MANDEL, St. Charles: Physical Educa- tion. KENNETH L. MANDLE, Geneseo: Marketing. Tau Lambda Chi, soc. chmn. 2: Intramurals, official. KAREN G. MANGAN, Wheeling: Elementary Ed- ucation. JAMES L. MANN, DeKalb: Finance. Finance Club: Chess Club: NIU Sport Parachute Club. KATHLEEN A. MANNES, Chicago: English. Alpha Delta Pi. LORRAINE M. MANTHEI, Lena: Elementary Educa- tion. SUSAN M. MARCH, Aurora: Medical Technology. Mu Tau Chi. JAMES MARCHANT, Chicago: German. Vet's Club: UCB. JOSEPH MARCHESE, Norridge: History. Tau Lambda Chi: UCB, hall council: Fraternity Bowling Team. SHARON MARCHETTI, Morton Grove: Elementary Education. ALBERT J. MARCO, JR., Chicago: Political Science. Phi Kappa Theta: Freshman Basketball. DEBRA J. MARCO, Chicago: Art. Environmental De- sign Group. DEBORAH ANNE MARCO, Chicago: Elementary Ed- ucation. Alpha Chi Omega, rush chmn.: Kappa Delta Pi. ANNETTE M. MARCOUX, Chicago: Nursing. SNO, council member, editor of newsletter. KAREN M. MARK, Northbrook: Special Education. CEC. DEBORAH L. MARKS, Sycamore: Speech Pathology. Delta Sigma: ASHA. JACKI K. MARKS, Chicago: Sociology. Alpha Sigma Alpha: Sigma Phi Epsilon Little Sister: Illinois Sociol- ogical Assoc. RICHARD G. MARKS, Sycamore: Journalism. Theta Epsilon: Outdoor Club: Advertising Club. ROBIN S. MARKS, Morton Grove: Special Education. CEC: UCB, social comm.: Dorm Council. DIANNE C. MAROZAS, Niles: Home Economics Edu- cation. AWS, rep. 2: College Council, 4. N . was , 1. I , ' .. Q73 5 1-:Fi 55, Y I6 H .+' yn Q...- "fe X 'i 15? f ,1.f'S .f in' as J 5 in . as ks . .. .X New? FREDERIC S. MARRESE, Niles, Accounting. CHRISTINE MARSCHALL, Chicago, Theatre. Echoes, Italian Club. MARSHA H. MARSZALEK, Chicago, Home Eco- nomics. MARGARET A. MARTA, Chicago, Special Education. CEC, SEA. GARY M. MARTIN, Chicago, Business Education. AMA, Illinois Business Education Assoc. GLORIA D. MARTIN, Hanover Park, Elementary Education. JOSEPH M. MARTIN, Homewood, Political Science. MICHAEL MARTIN, LaGrange, Political Science. Theta Chi, hse. mgr., Winter Carnival, chmn., Phi Alpha Theta, UCB, PATRICIA D. MARTIN, Riverdale, Elementary Ed- ucation. THOMAS J. MARTIN, Joliet, Management. VICKI L. IVIARTIN, DeKalb, Speech Correction. WRA, NAIADS: Orchesis. WALTER R. MARTIN, Chicago, Physical Education. Kappa Delta Tau, Major-Minor Club. LINDA K. MARTINEZ, Chicago: Sociology. Alpha Delta Pi, UCB, art comm., Orchesis. MELANIE L. MARTZ, Villa Park, Nursing. KEITH ALLEN MARVIN, Aurora, Art. Delta Phi Delta. RITA A. MARYNOWSKI, Chicago, Secretarial Ad- ministration. AUDREY J. MASEK, North Riverside, Home Eco- nomics. Sigma Sigma Sigma, sentinel, pres., Alfresco, UCB. CASSANDRA M. MASON, Park Ridge, Political Science. UCB, public relations comm., trips comm. co- ordinator. LOYCE E. MASON, Chicago, Management. Alpha Kappa Alpha, Undergraduate Regional Comm., chmn. MARY S. MASON, Tinley Park, Elementary Educa- tion. JAMES I. MASSARO, Chicago, Accounting. Intra- murals. IRENE S. MASSETT, Dolton, Business Education. Ski Club. SANDRA L. MASSMAN, Wheaton, Elementary Educ- ation. Girls' Gymnastics Team. CARDYN A. MASTER, Huntley, Industry and Tech- nology. CHERYL M. IVIASTNY, North Riverside, Child Devel- opment. MICHAEL R. MATHESON, Mt. Prospect, English. Towers. SHARON E. MATHRE, Newark, Elementary Educa- tion, Sigma Alpha Iota, LINDA MATSOUKAS, Arlington Heights, Theatre. NIU Skydivers, Phi Kappa Sigma Little Sister, Inter- collegiate Volleyball. MARY T. MATT, Oak Lawn: Elementary Education. ALLAN K. MATTHES, Woodstock: Special Educa- tion. Newman, promotion chmn.: Undergraduate Rep.: Speakers: CEC: AEVH, v.p., publicity, fund raising: Dorm Council: Intramurals. JEAN L. MATUSZEWSKI, Peru: Elementary Educa- tion. KATHY L. MATWICHUK, Chicago: English. Semester abroad. PETER J. MAURO, Chicago Heights: Accountancy. Sigma Alpha Epsilon. JO ELLEN MAXHEIMER, Mt. Pulaski: Nursing. Gamma Delta, 1,2,3: UCB, 2: SNO, l,2,3,4: Inter- Neptune Dorm Council, 3. MARY R. MAXWELL, DeKalb: Physical Education. GARY S. MAYER, Skokie: History. History Advisory Comm.: Intramurals. SELMA M. MAYO, Chicago: Home Economics. AACO: Alpha Angels, treas. MAGDA MAZANEK, Cary: Mathematics. Cwens: Echoes, v.p.: floor pres.: Russian Club. REGINA S. MAZE, DeKalb: Elementary Education. EDWINA M. MAZUR, Cicero: Special Education. CEC. ELIZABETH A. MAZUR, Norridge: Elementary Educ ation. French Club, 2,3,4: Varsity Band, 1. JAMES S. MC ALLISTER, Niles: Biology. Phi Sigma: AIBS: Ski Club. TIMOTHY R. MC AVOY, Matteson: Political Science. Dorm floor pres. 2: University entertainment comm.: Intramurals. GIGI M. MC CABE, Chicago: Art. Norther, 3,4, foreign corres. 3, section editor 4. CLIFTON E. MC CANN, Rockford: Psychology. JAMES P. MC CARRON, Aurora: Special Education. CEC: Lab School Volunteer. PATRICK W. MC CARTHY, DeKalb: Economics. Sigma Phi Epsilon. DONALD E. MC CARTNEY, Marengo: Elementary Education. STEPHEN T. MC CLOSKEY, Springfield, Va.: Jour- nalism. Advertising Club, pres. GARY R. MC CORMICK, Sterling: Management. SAM:AMA. MARGARET J. MC CULLOCH, Deerfield: Elemen- tary Education. Kappa Delta, Little Sister of Minerva. LANCE L. MC DONALD, Westmont: Industry and Technology. COLIN J. MC DONOUGH, DeKalb: Accountancy. SAS: SAM. SUSAN C. MC DONOUGH, Chicago: Child Develop- ment. Dorm Council, 1,2: Alpha Sigma Alpha, 2.3, sec. 3: Child Development Club, l,2,3,4. LAWRENCE A. MC ENANEY, Harvard: Elementary Education. SUSAN C. MC EVOY, DeKalb: English. Eastern Illi- nois University: Zero Population Growth: English Club: Dorm Volleyball. 'Vie -Qi- N-1.-v' KAREN T. MC FEE, Roselle: Elementary Education. MARY E. MC GHEE, DeKalb: Special Education. EILEEN M. MC GOWAN, DeKalb: Elementary Educa- tion. Dixon Volunteer. PATRICK D. MC GOWAN, Lockport: Mathematics. Stevenson South, social chmn. FRED M. MC GUNNIGAL, Blue Island: Marketing. AMA. JANE C. MC INTOSH, Mason City: Elementary Educ- ation. Elementary Education Student Advisory Comm. PHYLLIS L. MC INTOSH, Chicago: Elementary Educ- ation. Cheerleader: Alpha Kappa Alpha, treas.: AACO: Alpha Angel. PATRICIA A. MC INTYRE, Genoa: Elementary Ed- ucation. WILLIAM C. MC KENNA, Chicago: Accountancy. ln- tramurals. MEGAN J. MC KILLIP, Chicago Heights: Elementary Education. Norther: Free School. DAVID R. MC LEE, Rockford: Elementary Educa- tion. ELLEN M. MC MAHON, Oak Park: Speech. PATRICIA A. MC MAHON, Chicago: Special Educa- tion. CEC. WILLIAM C. MC MAHON, La Grange: Management. Dorm Council: Intramurals. MARGARET M. MC NAUGHTON, DeKalb: Special Education. Alpha Delta Pi, v.p.: Panhellenic. ROBERT O. MC NICHOLS, Morton Grove: Jour- nalism. PAGS Independent Org.: Intramurals. JOAN A. MC NULTY, Clinton: Special Education. ln- tramurals. JAMES A. MC PHEDRAN, Oglesby: Accountancy. Beta Gamma Sigma: Beta Alpha Psi: Dean's List. MICHELLE M. MC REYNOLDS, Worth: Business Ed- ucation. Sigma Delta Tau, recording sec. IVIARTA K. MC SHANE, Lincoln: Nursing. Dorm Council. PATRICIA A. MC SHERRY, Lockport: Elementary Education. Kappa Delta, treas.: Little Sister of Minerva. DONALD S. MEANS, Heischer: Political Science. Texas Technological Institute. ROBERT A. MECCA, Chicago: Political Science. Kappa Delta Tau, publicity, social chmn.: Southeast Asian Studies Club. DEBORAH L. MEDLER, St. Anne: Special Education. Sigma Dalta Tau, pres. MARY J. MEIER, DeKalb: Special Education. CEC: Chorus: Dixon Volunteer. WILLIAM J. MEIER, DeKalb: Business Education. DECA, pres. MICHEAL MELE, Worth: Marketing. AMA. THOMAS P. MELZER, Glenview: Business Manage- ment. Delta Upsilon, historian: SA, finance comm.: Dorm pres.: SA, senator. 74 LINDA MENKOL, Skokie, Elementary Education. JEANETTE Y. MERRIWEATHER, Chicago, Child Development. Delta Sigma Theta, recording sec. 3, AACO, Black Choir. SHARON L. MESSINA, Niles, Elementary Education. Dorm Council, l,2,3, Homecoming Chmn., University Plaza, 2, Social Chmn., Lincoln, 1, Newman, 2,32 NEA, 4. LYNNE D. METCALFE, LaGrange, Journalism. JUDY A. METZ, Chicago, Child Development. CEC, AEVH, Hillel, Dixon Volunteer. ANITA M. MEUS, Chicago, Textiles. AUDREY LOUISE MIKULCIK, Downers Grove, Medical Technology. Western Illinois University. ANDREA MILLER, Skokie. DANIEL MILLER, Skokie. GERALD W. MILLER, DeKalb, Theatre. IRVING MILLER, Chicago, Political Science. UCB, forum comm. coordinator. JEANNETTE M. MILLER, Chicago, Elementary Edu- cation. Phi Theta Kappa, SEA. JOANNE MILLER, Elmwood Park, Elementary Education. KENNETH J. MILLER, Elmhurst, Physical Education. Illinois State University, PE Majors Club. KIMBERLY A. MILLER, Lansing, Marketing. SAS, AMA. LINDA L. MILLER, Peoria, Sociology. UCB, 1,2. LUCINDA L. MILLER, Rockford, Special Education. EAR, Deaf Education Club. SANDRA E. MILLER, Downers Grove, Elementary Education. UCB. STEPHEN B. MILLER, Oak Lawn, Management. Alpha Kappa Lambda, hse. mgr., chaplain, Intra- murals, 1,2,3,4. SUSAN MILLER. THOMAS J. MILLHOUSER, Wilmette, Political Science. JACK C. MILLIN, Chicago, Marketing. Phi Kappa Theta. Freshman Swimming Team, Intramurals. CHARLES A. MILLS, DeKalb, Nursing. Vet's Club, exec. bd. MARLA A. MILLS, Chicago, Social Science. Move- ment for New Congress, Student Advisory Board, Speech Dept., Norther, section editor, Dean's List. JAMIE A. MILNE, Wheeling, Sociology. UCB, Karate, Judo. ALICE B, MILOSTAN, Itasca, Elementary Education. Outdoor Club. GENE R. MILTIMORE, Waukegan, English. Tau Delta Epsilon, pres., Tau Kappa Epsilon, Intramurals, Stu- dent Supervisor, University Center. JOYCE CARLEEN MINARICH, Joliet, Elementary Education. Sigma Sigma Sigma, 3,-4, asst. pledge trainer 3, pledge class pres. YYY 5 s , K 'UPU Q is f ig 'US gf? iv 'KAY JR um Li. 'E 55" Kw- s gi . .Y ., E ,S sez-1' ,W E ffm , A ,, a ku E ri 1' Y 9 V' Nr WN? if l if 4. CAROL A. MINGA, Flossmoor, Elementary Educa- tion. Inter-Neptune Hall Council, pres. 3,4, Inter- Residence Hall Council, sec. 3,43 RA, 2, Student Alumni Council, sec. 4. SUSAN M. MIKOCHA, Chicago, Elementary Educa- tion. PAUL M. MISEK, Carpentersville, English. ROBERT J. MISLEVY, Wildwood, Mathematics. Scurge, v.p., Vice President's Comm., Stevenson South, chmn., Phi Eta Sigma, Pro Wrestling, Teaching Assistant. CAROL L. MITCHELL, Taos, N. M., Art. Towers, editor, Sigma Tau Delta, University Honors Program, Sigma Sigma Sigma, Highlands Univ. DANIEL O. MITCHELL, Streator, Biological Science. UCB, Scurge Independent Org., v.p., Phi Sigma, floor pres., Inter-Hall Council. JOAN E. MITCHELL, Berkeley, Home Economics Education. VERA MITROVICH, Chicago, English. JUDITH G. MITTLER, DeKalb, Child Development. Child Development Club, sec, SHARON ANN MIX, Savanna, Physical Education. Major-Minor Club, Orchesis. JUNE L. MIZICHO, Chicago, English. Culture Comm. JOHN J. MIZLO Ill, Savanna, lndustry and Tech- nology. Intramurals. JAMES W. MODEEN, DeKalb, Speech. Pi Kappa Delta, Student Advisory Council, sec., Speech, Forensics, 3,4, Newman Center Council, chmn. 3,4. NARCISO M. MODESTO, Lake Forest, Political Science. AIO, 4, Intramurals, 1,2,3,4, Stevenson North Judiciary, 2, issues and trends comm. chmn. 3. LARRY E. MOEHLING, Hebron, Music. Marching Huskies, 1,2,3,4, Mass Chorus, 2,3,4, Concert Band, 1,2,3,4. PHIL R. MOELLER, Oak Park, Political Science. Scuba, UCB. ROGER L. MOELLERING, La Salle, History. BGIO, v.p. SHIRLEY M. MOHLER, Glen Ellyn, Elementary Education. GALE E. MOLINE, Gurnee, Chemistry. Intramurals. BRIAN G. MOLITER, Arlington Heights. SHERYL MOLWAY, Palatine, Elementary Education. Alpha Omicron Pi, rush chmn., 2nd v.p. CAROL P. MONCRIEFF, Chicago, Elementary Ed- ucation. SEA. MARITA MONIGER, Chicago, English. UCB, 3,42 Dixon Volunteer, 3. STANLEY A. MONOKOSKI, DeKalb, Music. Phi Mu Alpha, Sinfonia, pres., University Council, Varsity Band, Orchestra, Chorus, Jazz Ensemble, Student Ad- visory Comm., Fine and Applied Arts. ROXIE ANN MONROE, Chicago, Elementary Educa- tion. Delta Sigma Theta, custodian, Bowling League, UCB, Women's Choir, librarian. SUZANNE MONTERASTELLI, Ottawa. MAE JEWELL MOON, Childersburg, Alabama, Home Economics. DEBORAH J. MOORE, DeKalb, Marketing. 7 76 SHIRLEY A. MOORE, Chicago, Elementary Educa- tion. Sigma Kappa, Registrar, Newman Club: Orchesis, 'lg University Chorus, 2. DAVID P. MORGAN, Glen Ellyn, History, Chorus, 2,3,4: Delta Theta Phi, pres. 3,4. NANCY E. MORRISON, River Grove, Home Eco- nomics Education. Home Ec. Club. KATHLEEN M. MORRONE, Tinley Park, Speech. Northern Star. STEVE J. MOSS, Lake Zurich: Business Management. HAROLD F. MOST, Bensenville, lndustry and Tech- nology. ADRIA Y. MOTT, Chicago, Physical Education. WRA, WRA, rep. 4, Major-Minor Club. HOWARD M. MOY, Park Ridge: Finance. Shorei-Goju Karate Society, Intramurals. RONALD MOY, Downers Grove, Marketing. AMA, ln- tramurals. MICHAEL MOXDREN, Des Plaines. DENNIS MRAZ, Elmhurst: Political Science. Vet's Club. MARK R. MUDRA, Chicago: Marketing. Sigma Nu, athletic chmn. 2, asst. rush chmn. 3, soc. chmn. 4, Dorm Council, publicity chmn. 1, Intramurals, 1,2,3,4. NICHOLAS E. MUELLER, LaGrange, Political Sci- ence. Phi Epsilon Pi, steward, soc. chmn., Poli. Sci. Undergrad Assoc.: Student Advisory Comm., sec. ed., Dean's Council, 1, Education, Movement for a New Congress, Newman, WENDY L. MUELLER, Orland Park, Art Education. Sigma Kappa, treas. 3, Kappa Delta Pi. KENNETH W. MUIR, Blue Island, Management. Intra- murals, BAMFS Independent Org. MICHAEL J. MULCRONE, Chicago: History. "Hostage". PATRICIA L. MULLIGAN, Homewood: Business Ed ucation. Pi Omega Pi: DECA, sec. 4, Comm. of Gen. Ed. PATRICK F. MULLIGAN, Chicago, History. History Club. SUSAN M. MULLINS, Rockford, Education. Outdoor Club. MARILYN T. MUNCH, Palatine, Elementary Educa- tion. Homecoming, co-chmn.: Little Sister of Phi Kappa Sigma: AWS, rep. 1, RAYMOND A. MUNSTERMAN, Barrington: Business. JUDITH A. MURAWSKI, Chicago: Elementary Educa- tion. MARY JO MURDIE, Wilmington, Social Science. Dixon Volunteer. ANN N. MURPHY, Oak Lawn, Elementary Education. LORETTA ANN MURPHY, Mt. Prospect, Art. Kappa Delta, NAEA. THOMAS F. MURPHY, Chicago, Biology. Undergrad rep., Newman Community, lntramurals. SUANNE K. MURRAY, Galva, Elementary Educa- tion. Sigma Kappa, scholarship chmn. JANICE E. MURRIN, Hinsdale: Mathematics. fi Wi UD B! Q xi I is x. I 12"- ii if if A 4 xi: P lg' ' E" v A ss M aw , 9 " Y c.'5'?'r 99" ' sy' bk Q 'K " f- at -.,. fi. Wk. ,.. 'Q' A , 0 it 5 is A Si " is if X .f N . 42'-X if wif 'E 1. GEORGE R. MYCHALCZUK, Wooddale, Russian. ROBERT M. MYCZEK, Cicero, Management, Theta Chi. KARL D. MYER, Rockford, Mathematics. LON C. MYERS, Sycamore, Marketing. AMA. CINDY C. NAGEL, Sugar Grove, Elementary Ed- ucation. KATHLEEN NAKUTNY, Arlington Heights, Psychology. SUSAN NALIAN, Maywood, Elementary Education. SEA, Neptune Dorm Council. CONNIE A. NASH, Glenview, Elementary Education. Dorm Council, Education Student Advisory Comm., UCB, entertainment comm., Mixed Bowling League, Intramurals. LORETTA A. NASH, Chicago, Home Economics. SA, senator, Farwell Hall Council, Phi Alpha Delta, Politi- cal Science Undergraduate Comm. KENNETH J. NATZKE, Arlington Heights, Market- ing. HELMUT J. NAUNHEIMER, Chicago, Marketing. AIESEC. SHIRLEY E. NAUSIEDA, Chicago, Elementary Educ- ation. Kappa Delta Pi, Mortarboard, AWS, dorm rep., UCB, public relations comm., SEA. KATHLEEN O'NEIL NEDROW, DeKalb: History. Phi Alpha Theta. NANCY K. NELLINS, Waukegan, Home Economics. CATHY C. NELSON, Bishop Hill, Physical Education. Alpha Phi, Panhellenic, assistant rush chmn., EAC, Theta Delta Xi Little Sister, WRA, executive board. CONNIE L. NELSON, Malta, Elementary Education. CRAIG A. NELSON, River Grove, Marketing. AMA, SAM. DALE G. NELSON, Hanover Park, Management. SAM, program advisor. JEAN NELSON, Oak Park. KATHLEEN A. NELSON, Pekin, Special Education. SEA, CEC, Ski Club. LISA E. NELSON, Doltong Elementary Education. SEA. JOHN G. NEMANICH, Morton Grove, Business Ed- ucation. Harper Junior College, Intramurals. STEVEN J. NEUDECKER, Chicago, Accountancy. Phi Eta Sigma, Beta Gamma Sigma, SAS, Bowling League, Intramurals. ROBERT W. NEWLIN, Skokie, Physical Education. Tau Kappa Epsilon, Major-Minor Club, Officials Club. CAROL G. NEWMAN, Skokie, Special Education. RANDLE H. NEWMAN, Rockford, Accountancy. SUE E. NEWMAN, Flossmoor, Elementary Education. Orchesis, Theatre, choreography, Dean's List. JANE S. NEWSOM, Wheaton, Home Economics Ed- ucation. SEA, Home Ec. Club. 7 TYRONE NEWTON, East Chicago Heights: Elemen- tary Education. Alpha Phi Omega: Alpha Phi Alpha: Keggers Independent Org.: Dorm Judicial Board: Resi- dent Assistant. LINDA K. NICEWARNER, Chicago: Elementary Ed- ucation. Little Sister, Delta Upsilon. SHELLEY L. NICOLI, LaSalle: Elementary Ed- ucation. STEVEN F. NIEBUHR, Mt. Prospect: Physical Ed- ucation. Delta Tau Omega: Men's PE Majors Club, publicity chmn. 4: Soccer, 1,2. EDWARD R. NIEDZWIEDZ, Chicago: Psychology. Karate Club, 3. GREGORY S. NIELAND, Joliet: Accountancy. JAMES L. NIEMEIER, Freeport: Accountancy. Beta Alpha Psi. CHERIE A. NIESSINK, South Holland: Elementary Education. Echoes: Dixon Volunteer. ROSEMARY L. NIX, Dixon: English. MARY T. NOCCHI, Streamwood: Elementary Educa- IIOH. HERBERT ANTHONY NOLD Ill, Willoughby Hills, Ohio: Physical Education. Phi Sigma Kappa: Tennis Team. JOANN M. NOONE, Hazel Crest: Elementary Educa- tion. AWS: SEA: SA: UCB: Dorm Council. MICHAEL T. NOON E, East Hazel Crest: Management. SAM: UCB: Executive Comm., SAB: Dept. of Manage- ment. CHRISTINE L. NORD, Northbrook: Nursing. Cwens: UCB, forum comm. SUSANNE M. NORTON, Oak Park: Physical Educa- tion. RALPH E. NOSAL, Chicago: Finance. LARRY E. NOURSE, DeKalb: Production Manage- ment. SAM, chmn.: Careers Day: Finance Club: Stu- dent Advisory Board, management dept., sec. DAVID L. NOVAK, Chicago: Political Science. Stu- dent Comm. for Law School, chmn.: Environmental Action Comm., chmn.: University Marching Band: University Concert Band: University Varsity Band. JOSEPH J. NOVAK, Elmhurst: Political Science. Theta Chi: Newman. MARCY LYNN NOVAK, Skokie: English. THEODORE D. NOVAK, Chicago: Accountancy. Beta Alpha Psi, 3,4: SAS, 3,4: Accountancy Student Ad- visory Board, 3: UCB, 1,2,3, coordinator 4: SAM, 2. WAYNE F. NOVAK, Chicago: Management. Phi Sigma Kappa, 2,3,4: SAM, 3,4. BERNARD C. NOWAKOWSKI, Chicago: Distributive Education. DECA: Phi Beta Lambda. JOHN S. NOWICKI, Wood Dale: Business Education. Alpha Phi Omega, 2,3,4, publicity chmn.: Intramurals, I,2,3,4. ELIZABETH A. NUCIFORO, Rockford: Art. NAEA2 Delta Phi Delta. CAROL A. O'BARA, Chicago: Special Education. WRA: Dixon Volunteer. HARVEY E. OBENAUF, Mundelein: Production Man- agement. CAROL C. OBLAK, Rockford: Sociology. Alpha Kappa Delta: University Honors Program. :J ,jk ,fm-, N E ,pw 'SIMD .gi-pr Q.. ,J ALLEN L. OCKERLANDER, Rockford: Political Sci- ence. Sigma Nu. DOROTHY K. O'CONNOR, Chicago: Physical Educa- tion. Alpha Omicron Pi: Fencing Team. ROSEMARY D. O'CONNOR, Kankakee: Nursing. SNO. ROBERT N. ODELSON, Niles: Philosophy. Outdoor Club: Grant South, visitation comm. HELEN A. O'DONNELL, Chicago: Physical Educa- tion. Winter Carnival Comm. JAMES M. O'DONNELL, Glenview: Journalism. Phi Kappa Sigma. KAREN L. O'DONNELL, Albany: Speech Pathology. KENNETH O'DONNELL, Chicago: lndustry and Technology. Kappa Alpha Psi, social chmn., dean of pledges: AACO. GREGORY J. OEHM, DeKalb: Political Science. Theta Delta Xi, hse. mgr., sec., publicity chmn.: Delta Phi Delta: Ski Club: Ski Team: Northern Star: UCB: Sports Car Club. GARY OFISHER, DeKalb: Elementary Education. ALLAN L. OGORZALEK, Chicago: Meteorology. American Meteorology Society. DAVID J. OGORZALY, Chicago: Art. UMOC: Norther, 3,4: Mu Upsilon Gamma. DAVID O'HARA, Woodstock: Marketing. Phi Sigma Epsilon, social chmn.: Intramurals. THOMAS P. O'HARA, Arlington Heights: Marketing. Phi Kappa Sigma, athletic chmn.: Intramurals. WAYNE A. OLECH, Cicero: Management. Morton Junior College: SAM: Intramurals, RICK A. OLESKY, Chicago: Marketing. Dorm, social comm., floor chmn., floor newspaper. LAWRENCE J. OLLEARIS, Chicago: Accountancy. SAS. GAYLE L. OLLERMAN, Morris: Physical Education. Delta Psi Kappa, publicity chmn.: WRA: Major-Minor Club. HARRY A. OLSEN, Chicago: History. Phi Epsilon Pi. NANCY A. OLSEN, DeKalb: Business Education. PAUL R. OLSEN, Burbank: Elementary Education. Farwell Hall, floor treas. LARRY W. OLSON, Glenwood: Marketing. Dorm, so- cial comm., judicial comm, judicial board: AMA: SAS: SAM: Intramurals. SHERRY L. OLSON, South Holland: Elementary Ed- ucation. JOHN D. O'MALLEY, DeKalb: Journalism. Phi Kappa Theta, hse. mgr.: Karate Club: Advertising Club: Intra- murals. MAUREEN O'MALLEY, Evanston: Political Science. SA, senator: Political Science Undergraduate Comm. MICHAEL A, OMELUSIK, Mount Prospect: Social Science. Illinois Education Assoc., Judicial Board: NEA: SEA: Chess Club. KATHY A. O'NEIL, DeKalb: Elementary Education, Sigma Kappa, v.p.: Little Sister of Minerva: Winter Carnival Comm. SHARON A. ONGENAE, Joliet: Sociology. CCC: St. Charles Volunteer: Sociology Undergraduate Comm. O AUDREY J. ONGMAN, Homewood: Physical Educa- tion. Major-Minor Club. murals. BARBARA J. ORAS, Cicero: Elementary Education Illinois State University 1: Alpha Xi Delta' ACE, 1 SEA 3 4: Panhellenic rep., public relations, publicity History Club: Gamma Delta: Dorm Council, 2. PENNY A. O'ROUR KE, DeKalb: Sociology. BRUCE E. ONOFREY, Joliet: Biology. BGIO: lntra- -f It 'Zu in CAROLYN J. ORTICELLI, Skokie: Elementary Educ- ation. Little Sister of Delta Upsilon. GREGORY L. ORTMAN, Kankakee: Psychology. Phi Kappa Sigma: Intramurals. BRUCE M. OSRAN, Freeport: Social Science. LINDA A. OSTER, Schaumburg: Special Education. CEC: NEA: WRA, intercollegiate softball and basket- ball: Rock River Board of Women's Officials, sec. JOY A. OTT, Peru: Accountancy. Dorm Council: Phi Beta Lambda: Beta Alpha Psi: Dean's List: SAS. MARY E. OTTEN, Sterling: Marketing. Sauk Valley College, MARGE OTTO, Elmhurst. PAUL E. OTTO, Chicago: Physical Education. Phi Sigma Epsilon, corres. sec. 2,3, historian 4: lntra- murals, 1,2,3,4. RICHARD M. OWCZARZAK, Calumet City: Mar- keting. Thornton Community College: Sigma Pi, soc. chmn.: AMA: Intramurals. JANICE M. OZIMA, Chicago: Elementary Education. Kappa Delta Pi. DONNA J. PADGITT, Villa Park: Textiles and Clothing. Alpha Sigma Alpha, 2,3,4, treas. 3. JUDY A. PALECZNY, Des Plaines: Elementary Ed- ucation. UCB, 2: Dorm Council, 1: Homecoming Court, 2. DAVID H. PALYA, Joliet: lndustry and Technology. PEGGY A. PANEK, Chicago: Anthropology and His- tory. Resident Assistant, SUSAN C. PANEK, Chicago: Elementary Education. VICTOR T. PANOZZO, Dolton: Marketing. MONICA E. PARADOWICZ, Mundelein: Elementary Education. SEA. ANDREW A. PARISE, Chicago: Marketing. AMOF In- dependent Org.: UCB: Intramurals: Dorm soc. comm. JUDITH F. PARKER, Chicago: Elementary Ed- ucation. SEA. RICHARD W. PARKER, Lincolng Marketing. MARYAN PARRILLI, Skokie: Special Education. CEC: Newman. STANTON PAUL PARSONS, Sycamore: Physical Ed- ucation. Intramurals: Majors Club. LUCY A. PASCHLE, Kankakee: History. ROBERT F. PASTOR, Streator: Biology. BGIO: En- vironmental Action Cornm., co-chmn.: National Wild- life Society. .2 .... si it if gl ii. X 'yr' .req-ir VJ' in K Mzwl cl. .gg ., i ii ROBERT J. PASZCZAK, Chicago: Finance. Delta Tau Omega: Pi Kappa Alpha, v.p., social chmn.: Finance Club: Intramurals. MAVIS A. PATCH, Rockford: Design. JOHN A. PATSCH, Rochelle: Political Science. North- ern Star: Norther: Marching Huskies: NIU Democrats. JANICE L. PATTERSON, Joliet: Elementary Educa- tion. SANDRA R. PATTERSON, Chicago: Medical Tech- nology. Alpha Kappa Alpha, civic chmn.: Medical Technology Club. ROBERTA PAUL, Woodstock. MARY ANN PAUSS, Chicago: French. Alpha Chi Omega: French Club: Newman Choir. KEN PAVICHEVICH, Chicago: Political Science. Phi Kappa Theta: Intramurals: Wrestling Team. JERRY S. PEAR L, Evanston: Special Education. JERRY PEAR LSTEIN, Chicago: Political Science. Comm. to Halt the Tuition Hike: UCB: SA, steering comm., assistant to pres. SHARON T. PEARLSTEIN, Lincolnwood: Special Ed- ucation. CEC: SEA: ITHI: UCB: Dixon Volunteer. ELLEN MAUREEN PEIRCE, Rock Island. LAWRENCE C. PEKOE, Addison: Special Education. CEC: Elementary Education Advisory Comm.: Rep. for Dean's Advisory Comm. JOHN M. PELLETTIERE, Chicago: Accountancy. Tau Lambda Chi: Beta Alpha Psi: Finance Club: Account- ancy Internship: Intramurals. STEPHANIE S. PERARDI, Lewistown: Nursing. SNO. MARK PERELMAN, Skokie: Mathematics. Kendall College: Mathematics Club: Mathematics Advisory Comm. JAVIER F. PEREZ, Aurora: Art. SHARON A. PERGANDE, Norridge: Home Eco- nomics. Alpha Delta Pi. CANDACE M. PERKINS, Wheaton: Journalism. Sigma Delta Chi: Theta Sigma Phi: JSA Comm.: Northern Star. MILLICENT PERKINS, Downers Grove: Physical Ed- ucation. Sigma Kappa, hse. mgr.: Major-Minor Club: Swim Team: Orchesis. NANCY R. PERKINS, Joliet: Accountancy. THOMAS M. PERKO, Chicago: Journalism. Intra- murals. LINDA J. PERPER, Skokie: English. SAM J. PERRY, Chicago: Sociology. Intramurals: Young Republicans. SANDY M. PESKA, Oak Park: Physical Education. Cwens: Major-Minor Club: Gymnastic Team. JOSEPH L. PESTILLO, Melrose Park: Psychology. Phi Sigma Kappa, Cavaliers: Winter Carnival, midway comm.: Dorm v.p.: Intramurals. DIANE C. PETER, Chicago: Elementary Education. Alpha Delta Pi: Panhellenic, rush chmn. BARBARA R. PETERSON, Elgin: Elementary Educa- tion. BRUCE A. PETERSON, Depue, Elementary Educa- tion. IEA, NEA, "Hostage". CHERYL LYN PETERSON, Hanover Park, Elemen- tary Education. CHRISTENA E. PETERSON, Des Plaines, Nursing. Campus Crusade for Christ, Naiads, SNO, University Chorus, Dorm floor v.p. DONNA M. PETERSON, DeKalb, Business Education. Outdoor Club. GAYLE L. PETERSON, Joliet, Biology. Alpha Delta Pi, Phi Sigma. GAIL PETERSON. JOAN L. PETERSON, Harvard, Physical Therapy. Physical Therapy Org., Varsity Band, Chorus, Dean's List, Pi Tau Omega. KATHY PETERSON, Freeport. KEITH E. PETERSON, Antioch, Journalism. Sigma Delta Chi, 2,3,4, TSO, I,2,3,4, University Relations, 3, Northern Star, 1,2,3,4, sports editor 2. KENT A. PETERSON, South Holland, lndustry and Technology. Delta Upsilon, asst. hse. mgr. PETER G. PETERSON, Westchester, Political Science. Phi Kappa Theta, Intramurals. JULIAN K. PETO, Danville, Sociology. Weightlifting Club, 3, Student Volunteer Activities, St. Charles Tutor. PHILLIP M. PETRAITIS, Wauconda, Accountancy. Delta Tau Omega, 1,2, Pi Kappa Alpha, 2,3,4, v.p. 2, historian 3, sgt.-at-arms 4, Intramurals. BONITA M. PETRAS, Chicago, Mathematics. Math Student Advisory Comm., Liberal Arts and Sciences Student Advisory Comm., Math Club. NANCY JEAN PETTEREC, Melrose Park, Art Educa- tion. CYNTHIA ANN PETTIGREW, Mt. Prospect, Educa- tion. Election Comm. Bd., Special Events Chmn. W. DANIEL PFEIFER, Joliet, Biology. JAMES P. PFIEFFER, DeKalb, Elementary Educa- tion. Intramurals, 1,2. MOLLY PHALEN, Polo, History. DEBORAH L. PHIFER, Downers Grove, Art. Kappa Alpha Theta, Butler University. DAVID W. PHILLIPS, Elmhurst, Finance. UCB, finance comm. VINCENT M. PIAT, Waukegan, Management. SAM, Intramurals. ANITA R. PICCOLI, Chicago, Elementary Education. Italian Club, Chorus, Dean's List. CHRISTINE M. PIEKARZ, Downers Grove, Elemen- tary Education. AWS, Major-Minor Club, Elementary Education Club, Young Republicans. MARK E. PIENKOS, Chicago, History. Phi Alpha Theta, 3,4, AIO, Southeast Asian Club, 3,4, RA, 3,4, Intramurals, 1, Dorm floor pres., 1,2, Hall Judiciary, 2. JAMES PIERCE, Brookfield, Accountancy. SAS. JANET A. PIERCE, Skokie, Special Education. CEC, Sigma Nu Little Sister. WARREN L. PIERCE, Chicago, Finance. Phi Epsilon Pi, 'l,2,3,4, SAS, 2, Finance Club, 3,4, Student Asso- ciation Finance Comm., 3, Intramurals. fb. TM x V-1' NW ' 5 ,wif ' ',: i. , L :N .E 4- ,llflfaifii . " r . ,gui fx iii - . 5- ' x iii SHARON J. PIERSON, Joliet: Elementary Education. Alpha Delta Pi, co-social chmn. GAYLE A. PIETKIEWICZ, Aurora: Special Educa- tion. Delta Zeta, hse. mgr., activities chmn., scholar- ship chmn.: CEC. ROBERT H. PIGGUSH, Peotone: Accountancy. Chess Club: Beta Alpha Psi: SAS: Phi Beta Lambda, treas. MARY C. PIGNOTTI, Chicago Heights: Marketing, Journalism. Norther, organizations editor 2, reflec- tions editor 3, executive editor 4: AMA, publicity chmn. 3,4: Advertising Club, 3,4: Homecoming Comm., 3: JSA, 4: Dean's List: Who's Who in Ameri- can Colleges and Universities. KATHY M. PILAT, Chicago: Art. Sigma Kappa, social chmn. 3: Theta Delta Xi Little Sister: Phi Delta Phi. WANITA MARIE PILCHER, Belvidere: Home Eco- nomics. MARGARET A. PILICRINI, Park Ridge: Special Ed- ucation. CEC. CAROL L. PILLSBURY, Nursing. SNO. GILBERT L. PINTER, Chana: Finance. Finance Club, publicity chmn.: SAM: Marketing Club. JAYNE C. PIOTROWSKI, Glenview: Elementary Ed- ucation. IRENE T. PIRAINO, Elmhurst: Journalism. Northern Star, news editor: Sigma Delta Chi: Libertarian So- ciety. PETER J. PIRMANN, Lincoln: Biology. Intramurals. JOANN PIRO, Rolling Meadows: English. JACOUELYN D. PITTNER, Hillside: Elementary Ed- ucation. RICHARD L. PIUNTI, Joliet: Accountancy. Joliet Junior College: Phi Beta Lambda, 3,4: Sports Car Club, 2, pres. 3,4: SAS, 2,3: UMOC candidate, 3. MARY C. POLACHECK, Oaklawn: Political Science. JAMES J. POLASKI, DeKalb: Chemistry. Northern Star, photographer 1,2: Norther, l,2,3,4. SAMUEL C. POLKI, Schiller Park: Physical Educa- tion. Lea College: Basketball: Baseball, KAREN A. POLKOW, Mt. Prospect: Elementary Ed- ucation. RICHARD T. POLLACK, Sycamore: Physics. Vet- eran's Club: Intramurals. ROSA ANN POLLIO, Freeport. LAWRENCE R. POLLOCK, Joliet: Accountancy. SAS, 2. ALAN M. POLSE, Elgin: Biology. Phi Sigma: RA. RONNA POMERANTZ, Chicago: Elementary Educa- tion. Alpha Omicron Pi, hse, mgr. KATHRYN M. POPELKA, Melrose Park: Elementary Education. AWS: Karate: Outdoor Club: SA, elections comm. THOMAS G. POPOVICH, Tinley Park: English. JAMES CURTIS POPPENHOUSE, Sterling: Chem- istry. Phi Eta Sigma: Chera Club: WNIU-AM. CHERYL M. PORTER, Rockford: Elementary Educa- tion. Alpha Delta Pi, corres. sec. 2, pres. 3: Kappa Delta Pi: Pleiades: Sigma Nu Little Sister: Sigma Nu Sweetheart. 3 LINDA J. PORTER, Aurora, Psychology. Waubonsee Jr. College. LINDSAY L. PORTER, Norridge, Art. Corridor of- ficer, UCB, soc. comm., NAEA, IAEA, Delta Phi Delta, Art Advisory Board, floor pres., Art Chmn. MARY PORTSCHU, Chicago. MARGARET L. POTTER, Tinley Park, Physical Ed- ucation, Major-Minor Club, RA, Douglas Hall, Physical Therapy Org., Douglas, soc. chmn. RONALD POTTHOFF, Peru, Psychology. BONNIE J. POWELL, Park Ridge, Marketing. Delta Gamma, treas., Phi Beta Lambda. MARILYN FOSTER POWELL, Jacksonville, Nursing. SNO. KAREN A. POWER, Warrenville, Psychology. LORRAINE J. POWERS, Markham, Art. BARBARA A. POZDOL, Niles, Sociology. Ski Club, Sociology Club. ZENIA I. POZULP, Palos Park, Art History. Sigma Phi Epsilon Little Sister, UCB, art comm. RONALD L. PRATT, Sterling, Marketing. Vet's Club, AIESECJ AMA. WILLIAM H. PREINITZ, Park Ridge, Finance. Flunkies Independent Org., Track, 'l,2. GARY L. PRELLWITZ, Mount Prospect, Mathe- matics. Phi Sigma Kappa, sec., UCB. RICHARD A. PRESTLEY, Rochelle, Psychology. Stu- dent Advisory Board. GLORIA A. PRICE, Chicago, Social Sciences. SA, publicity comm. KAYE ANNE PRICE, Lerna, Music. Greenville Col- lege, Music Educators National Conference, Scriblerus, pres., v.p., Homecoming Oueen Coronation, chmn., Vista, editor, MICHAEL S. PROFETTO, Mount Prospect, Biology. AIBS, Intramurals, Norther, Bowling. MARGARET J. PRZEPIORKA, DeKalb! Art. UCB, Northern Star. JOAN A. PRZYBYLOWSKI, Streamwood, Elemen- tary Education. Echoes. PATRICIA PSYHOGIAS, Lombard. ROBERT PTA K. MARY JEAN PUKAC, Elmhurst, Elementary Educa- tion. Pi Lambda Theta, 4, French Club, l,2, Outdoor Club, 2, Echoes, 3. JOANNE PUSATERI, Dolton, Music Education. Sigma Alpha Iota, chaplain, U Chorus, Concert Choir. CHERYL PUTZ, Geneva. JOHN A. PYLE, Aurora, Pre-Medicine. Intra-fraternity Council, pres., v.p., scholarship chmn. JANET E. PYRCIOCH, Elmhurst, Elementary Educ- ation. CONSTANCE ANN PYSE, Dixon, Elementary Educa- tion. SANDRA J. OUEBBEMAN, DeKalb: Physical Education. Delta Psi Kappa, Sgt-at-arms 3: Orchesis, treas. 3: Major-Minor Club: Folk Dance Club: University Bands, 1: University Honors Club. DIANA K. OUINN, Des Plaines: Special Education. Kappa Delta: Little Sisters of Minerva. KAREN F. RAATZ, Evergreen Park: Elementary Ed- ucation. Kappa Delta Pi. STEVEN IRWIN RABIN, Skokie: Accountancy. ALAN J. RABIOLA, Norridge: Marketing. Delta Sigma Pi: SAS, v.p. 2,3: SAM, 2,3,4: Prospectus, editor 3: AMA, 4: Marketing Advisory Board, 4: Hall Council, 1,2: Intramurals. ROBERT WILLIAM RADTKE, JR., Accountancy. Campus Crusade for Christ: Campus Bridge Tourna- ment. JEFFREY W. RADZAK, Elmhurst: Marketing. AMA. CAROL LEE RAFFERTY, Chicago: Earth Science. AWS: Cwens: Gamma Theta Upsilon. LUAN K. RAILSBACK, Peoria: Special Education. MIKE T. RAK, Chicago: Speech. WNIU-FM: Hall Judicial Board. ROBERT L. RAKSTANG, DeKalb: Management. SUSAN U. RAKSTANG, DeKalb: Art. Sigma Kappa. JEFFREY JACK RANDALL, Skokie: Sociology. LONNIE M. RANDOLPH, East Chicago: Marketing. Kappa Alpha Psi. LINDA C. RANGE, Westchester: Elementary Educa- tion. Ski Club. MARLA L. RAPOPORT, Skokie: English. RICHARD C. RASMUSSEN, Deerfield: Social Sci- ence. LAURA J. RAUSCH, Chicago: Elementary Education. Kappa Delta Pi, 3,4: Delta Upsilon Little Sister, 2,3,4: Sigma Sigma Sigma, 2,3,4, asst. pledge trainer 2, rush chmn. 3, v.p. 3. WILLIAM C. RAUSER, Chicago: Business Managem- ent. Alpha Phi Omega, 2,3,4, v.p. 4. KATHY READEKER, Freeport: Special Education. Sigma Sigma Sigma: ICEC, membership chmn.: Sen- tinel. CAROLE J. REAMS, Henderson: Elementary Educa- tion. Kappa Delta Pi, sec. SHIRLEY M. REDDINGTON, Scales Mound: Elemen- tary Education. KATHRYN M. REDINGTON, Galena: Home Eco- nomics. JAMES M. REED, Chicago: Political Science. AACO, pres., v.p.: Police Review Board. DEBBY L. REESE, Rockford: English. ESA. DONNA L. REGAN, Oaklawn: Business Education. Girls' Softball: Judo: Folk Dance Club. ROBERT A. REHN, Chicago: Political Science. UCB, public relations comm., chmn. MARGARET A. REIDY, Oak Park: Elementary Ed- ucation. 5 NINA M. REIFEL, Sheldon: Nursing. UCB: SNO: Pleiades: Resident Assistant. BARBARA J. REIMERS, Elmhurst: Physical Educa- tion. Delta Psi Kappa: May Fete, sec., publicity chmn., asst. chmn.g Pom-Pon Squad, 1-4: UCB, tour guide, usher 1:WRA. WILLIAM L. REINHARD, JR., Arlington Heights: History. MARY F. RENDER, Peoria: Special Education. Norther, section editor. DALE DAVID RENVI LLE, Kankakee: Marketing. RONALD W. RESCHKE, Geneseo: Marketing. AMA. IDELLE L. RESIS, Joliet: Art History. Delta Phi Delta: Dean's List: Phi Alpha Theta. LAWRENCE RESTAINO, Joliet: Microbiology. DEBORAH A. RICE, Itasca: Special Education. CEC: Physical Therapy Org. ROBERT E. RICE, Rushville: lndustry and Tech- nology. Epsilon Pi Tau. JANICE C. RICHARDS, Mount Prospect. SANDRA N. RICHARDS, Chicago: Accountancy. Org. of Minority Business Students, treas., sec. JANET F. RICHMOND, Palos Park: Elementary Educ- ation. CYNTHIA E. RICHTER, Cicero: Foods and Nutrition. SHARON A. RICHTER, Downers Grove: Elementary Education. JANET K. RICKERT, Ohio: Elementary Education. NANCY M. RIDDLE, DeKalb. LEAH Y. RIDENOUR, DeKalb: Physical Education. BARBARA-JEAN RIECK, Des Plaines: Accountancy. SAS. MARY V. RIEDEMAN, Homewood: Elementary Education. LAURA L. RIGSBY, DeKalb: Physical Education Student Rep., University Athletic Board: Women's Basketball: University Mixed Chorus. KAREN L. RILEY, Oak Park: Education. Alpha Sigma Alpha. LARRY J. RILEY, Roanoke: Management. SAM. TOM R. RILEY, Des Plaines: Industry and Tech- nology. GARY C. RIPPIE, South Beloit: Mathematics. SUSAN J. RISCH, Batavia: Elementary Education. PAMELA RISVOLD, Rockford: Elementary Educa- tion. JUDITH E. ROBBINS, Westchester: Journalism. Sigma Delta Chi, 3,4: Advertising Club, sec. 3,4: Northern Star: JSA. as... . Y . ia. I Q 7 37' Rh xiii as ":. ff' "Rx . ft. 1- .' -, . i It , 4,. 3 1 GREGORY J. ROBERTS, Bensenville, Journalism. JSA, publicity chmn., pres., Dorm, special events chmn., Intramurals. MARIGAIL A. ROBERTS, Ottawa, English. LINDA E. ROBERTSON, Barrington, Elementary Ed- ucation. Campus Gold, historian, Ski Club, floor art comm. RICHARD R. ROBERTSON, Mount Prospect, Biol- 09V- RICKEY L. ROBERTSON, Chicago, Sociology. Kappa Alpha Psi, AACO, Black Choir, Alpha Kappa Alpha Sweetheart, Delta Sigma Theta Sweetheart. SUSAN M. ROBEY, Mount Prospect, English. ANITA H. ROBINSON, Bellwood, Elementary Educa- tion. floor pres., Hillel. DEBORAH C. ROBINSON, Chicago, Elementary Ed- ucation. AACO, WRA. RUSSELL J. ROBINSON lll, Chicago, Marketing. Kappa Alpha Psi, keeper of record, AMA, SEA, Track, Intramurals. KATHERINE M. ROCK, LaGrange, Journalism. JSA, Advertising Club. FRANK C. ROCKABRAND, Clare, Social Science. DENISE L. RODE, DeKalb, English. Gamma Delta, sec., pres., Cwens, Echoes, Pleiades, pres., Orchesis, University Chorus, Women's Chorus, ESA, Pom-Pon Squad. WILLIAM C. ROGALLA, Palatine, Management. SA, senator, UCB, May Fete Comm., SAM. NANCY L. ROGERS, Rock Island, Food Science. Home Ec. Club. WILLIAM L. ROKUSEK, DeKalb, Political Science. Judicial Board, University Plaza. MARY M. ROMANGO, Seneca, Elementary Educa- tion. SIEA, SEA. ROBERT J. ROSE, Palatine, Psychology. Ski Club, Parachute Club, Football. RENEE ROSEN, Skokie. MARRIE ROSENBERGER, Alsip, Special Education. HOWARD ROSENSTEIN, Hazelcrest, Management. TOBEY E. ROSENZWEIG, Skokie, Art History. Grant North, Judicial Board Justice, UCB, tour guide. DEAN J. ROSKO, Chicago, Business Education. Delta Sigma Pi, Bowling Team, AMA, DECA, Intramurals. BARRY A. ROSNICK, Skokie, Marketing. Alpha Phi Omega, Delta Tau Omega, Vets Club. SUSAN ROSS, Northbrook. CAROL ROSSI, Chicago, Physical Education. Alpha Chi Omega, historian, standards board, Delta Psi Kappa, Kappa Delta Pi, Cwens, Intramurals, Sigma Nu Little Sister. CYNTHIA D. ROSSI, Melrose Park, Child Develop- ment. Alpha Xi Delta. GREG W. ROSSI, Oak Lawn, Marketing. Theta Delta Xi, pledge trainer. DIANE C. ROTHMAN, Park Ridge, English. Sigma Tau Delta, Echoes, Pleiades. SANDRA H. ROTHSTEIN, Evergreen Park: Elemen- tary Education. floor pres.: Judiciary Board Member. LINDA R. ROVELSTAD, Crystal Lake: Marketing. Sigma Sigma Sigma Little Sister. WILMA E. ROWE, Lemont: Nursing. CHARLES A. ROZA, Chicago: Elementary Education, MYRA N. RUBIN, Chicago: Nursing. Alpha Sigma Alpha, pres.: Little Sister of Phi Sigma Epsilon: SA, senator, election comm.: Winter Carnival Comm. SUSAN T. RUBINIC, Chicago: Medical Technology. Mu Tau Chi. JAMES M. RUBINO, Blue Island: Economics. KRISTON M. RUD, Chicago: Journalism. Ski Club: Outdoor Club: Parachute Club. ROBERTA R. RUNDELL, Mendota: Secretarial Ad- ministration. ALAN B. RUPELIS, Chicago: Finance. Delta Sigma Phi, rush chmn.: Flying Huskies. KAREN S. RUPELT, River Grove: Special Education. Sigma Lambda Sigma. GLORIA A. RURKA, Norridge: Nursing. Delta Zeta, pres.: Panhellenic Council, rush chmn.: SNO. MARY ANN RUSNAK, Chicago: Special Education. Alpha Delta Pi: Daughters of the Crossed Sword. MICHAEL C. RUSSELL, Chicago: History. Cavaliers: History Club: Delta Upsilon lHistory Honoraryl: RA: Intramurals. PATRICIA A. RUSSO, Chicago: History. Alpha Xi Delta: Phi Alpha Theta: UCB, rec. comm.: Students for Bakalisg Dorm, rec. comm.: History Club: Univer- sity Democrats. KAREN L. RUSTEBERG, Park Ridge: Special Educa- tion. Alpha Delta Pi: Assoc. for the Education of the Visually Handicapped. CHRISTINE RUTHER, Chicago: Psychology. UCB, social comm., sec.: Dorm Council: WNIU, computer asst. SUZANNE M. RUTLEDGE, Glenview: Elementary Education. NANCY C. RUZICKA, Cicero: Business Education. PATRICIA A. RYAN, Chicago: Elementary Educa- tion. Cultural and Scholarship Comm.: Dean's List. ROBERT J. RYAN, Mundelein: Pre-Denistry. Intra- murals. THOMAS RYAN, Chicago. STEVEN W. RYBACK, Chicago: Political Science. Judicial Board. JOHN J. RYBARSKI, Stickney: English. BONNIE L. RYBERG, South Holland: Special Educa- tion. CEC: Dixon Volunteer. GEORGE H. RYLEK, LaGrange: Management, Finance. Phi Beta Lambda, speaker comm., chmn., newsletter editor, public relations, v.p., pres.: Vets Club: SAM, publicity chmn., treas.: College of Busi- ness, advisory council. EDWARD RYSKA, Berwyn. CHRISTINE F. RZECZKOWSKI, Naperville: Speech Pathology. WILLIAM N. SABATHNE, West Chicago: Account- ancy. SAS. ANTHONY SABATINO, Chicago: Elementary Educa- tion. Tau Delta Epsilon, 3,4, sec., rush chmn.: Foot- ball, 1. CHRISTINE SACCO, East Moline: Special Education. Alpha Xi Delta, v.p.: EAR: Forensics: Pi Kappa Delta. DENNIS A. SADLICKI, Arlington Heights: Political Science. Sigma Nu, social chmn.: Artist Series Board: May Fete Comm., 1. KAREN M. SADLIS, Chicago: Elementary Education. Alpha Sigma Alpha, 2,3,4, v.p. 3, corres. sec. 4. KRISTINE L. SAGE, Chicago: Elementary Education. Sigma Sigma Sigma: UCB. MARY J. SAGE, Elgin: Social Sciences. Resident Assistant. JANET F. ST. JOHN, DeKalb: Elementary Education. THERESA M. SAK, Chicago: Elementary Education. Kappa Delta Pi. ELENORE LINDA SAKOCA, Chicago: Education. SEA: IEA: NEA: Dixon Volunteer. PHILIP P. SALAMONE, Chicago: Management. SAM: Phi Lambda. DARLEEN M. SALKAWSKE, Maple Park: Account- ancy. Bethel College: SAS, v.p.: University Chorus: Student Advisory Board, Accountancy, co-chmn.: Col- lege of Business Student Advisory Board: Comm. on Admissions Policies and Academic Standards. BARBARA A. SAMBORSKI, Skokie: Elementary Ed- ucation. Kappa Delta, v.p., pledge trainer: AWS. CHRISTINE L. SAMUEL, Chicago: Elementary Ed- ucation. Alpha Chi Omega, scholarship chmn., chaplain: Little Sisters of Sigma Nu, sec.: Student Alumni Council: SEA: Pleaides: Chi Delta Chi, social chmn., pledge class. ROBERT J. SAMUSEVICH, DeKalb: History. History Undergraduate Advisory Comm. DEBORAH A. SANDERS, Peru: French. Echoes: French Club. JOANNE MARIE SANDERS, Crystal Lake: Mar- keting. AMA, sec. MARSHA L. SANDERS, Elmhurst: Special Education. CEC. SUZANNE MARIE SANDERS, Crystal Lake: Elemen- tary Education. JENNIFER LEE SANDIN, Geneva: Art. Sigma Alpha Epsilon Little Sister. CHARLES T. SANDSTROM, Dolton: Marketing. SAM, public relations v.p.: Phi Beta Lambda, publicity comm.: College Republicans. EDWARD G. SANDSTROM, DeKalb: Speech Path- ology. NANCY SANTACATERINA, River Grove: English. Triton College: ESA: Education Comm., GTS: May Fete Tug Team: Winter Carnival Competition. JANICE S. SANTEFORT, South Holland: Elementary Education. SHELLEY A. SAPA, DeKalb: Nursing. VICTORIA SARACHMAN, Chicago: History. Ukrain- ian Student Assoc., sec.: Dorm Culture Comm. ROSEMARY T. SARANGELO, Hillside: Elementary Education. UCB: NEA: Homecoming Court. WALTER H. SATORIUS, Minooka: lndustry and Technology. 9 DANIEL G. SAUBER, Des Plaines: History. Phi Epsilon Pi. CLARENCE B. SAUL, Lisle: Accountancy. Intra- murals. ADRIA R. SAX, DeKalb: Business Education. ELDEEN J. SAYRE, Chicago: Home Economics Educ- ation. Home Ec. Club. MARY A. SCHAEFER, Aurora: Marketing. Phi Sigma Epsilon Little Sister. DAVID W. SCHAFER, Melrose Park: Finance. DALE SCHAFFER, River Grove: Management. SAM. CAROLYN SCHANETTE, Chicago: Elementary Ed- ucation. Alpha Kappa Alpha, hse. chmn., publicity chmn.: AACO: Tiakas. KAREN SCHEEL, Lake Villa: Elementary Education. ADC: Cultural Scholarship Chmn. ALAN T. SCHENCKER, Skokie: Political Science. Sigma Phi Epsilon: Political Science Undergraduate Assoc.: Dorm Council. EILEEN R. SCHER, Skokie: Elementary Education. Hillel. WILLIAM S. SCHEY, Wooddale: Political Science. Pi Kappa Alpha. PEGGY J. SCHLEKER, Evanston: English and His- tory. UCB: ESA: IEA: May Fete Comm.: Homecoming Comm.: Dorm Council. KENNA L. SCHMALZ, Rockford: Chemistry. Alpha Chi Omega, activities chmn., rush chmn., pledge guidance: Student Alumnae Council: Chemistry Club: Mathematics Club. BARB SCHMIDT. KAREN A. SCHMIDT, Elgin: Elementary Education. Kappa Delta Pi: UCB. LINDA S. SCHMIDT, Chicago: Business Education. Sigma Sigma Sigma: Norther. MARILYN K. SCHMIDT, Carpentersville: Account- ancy. RICKY A. SCHMIDT, DeKalb: Accountancy, Eco- nomics. Delta Sigma Pi: AMA: SAS: Intramurals. SUSAN E. SCHMIDT, Joliet: Elementary Education. Chi Omega, treas., pres.: NEA: SEA: Sweetheart of Phi Kappa Sigma: Little Sister of the Skull. KATHLEEN H. SCHNEIDER, Calumet City: Business Education. Delta Epsilon. MARY E. SCHNELL, Winnetka: History. Sigma Sigma Sigma, v.p., rush chmn.: Daughters of the Crossed Sword. THOMAS K. SCHNELL, Rock Island: Accountancy. JANET B. SCHNELLE, Joliet: Special Education. GARY C. SCHOEFERNACKER, Des Plaines: Mar- keting. AMA. BARBARA A. SCHLOESSER, Philadelphia, Pennsyl- vania: Dietetics and Nutrition. MARY A. SCHRAGE, Beecher: Home Economics Ed- ucation. PAMELA K. SCHROECK, Chicago: Nursing. Inter- national Club, treas.: NIU Democrats, sec.: SNO. -so '77 'Aff an .Qa- et? nh- YN ,,,.f.-f' 1T"T -me y, :: Wg - E 'wwf L ELLEN J. SCHROEDER, Peoria: Physical Therapy. Physical Therapy Org. WILLIAM P. SCHROLL, DeKalb: lndustry and Tech- nology. Intramurals. NANCY A. SCHROM, Rockford: Elementary Ed- ucation. Sigma Sigma Sigma, recording sec. 2,3,4: UCB, 1: AWS, 1,2: IEA. LINDA J. SCHUBERT, Chicago: Physical Education. IAHPER: Naiads: Orchesis, technique director: AF LA: Major-Minor Club: WRA: Intercollegiate Fencing, sports head: Intramurals: Faculty Dance Concert: Children's Theatre. SANDRA K. SCHUBERT, Kent: Home Economics. Students for Bakalis. GUENTHER R. SCHUCH, Chicago: Accountancy. UCB, movie comm. KRISTINE M. SCHUEPFER, Des Plaines: Special Ed- ucation. CEC: NEA. DOROTHY SUE ANNE SCHULOCK, Oak Lawn! Spanish. ELLEN S. SCHULTZ, Evanston: Management. CAROLYN E. SCHUMAN, Skokie: Elementary Ed- ucation. Sigma Sigma Sigma, pres., sec.-treas.: Pan- hellenic Council: CEC, election comm.: Theta Delta Xi Little Sister. MARSHA SCHUIPNER. ELAINE R. SCHWARTZ, Deerfield: Special Educa- tion. CEC, 3: Hillel, 3: Dixon Volunteer, 3. JAYNE E. SCHWARZ, Belleville: Accountancy. Belle- ville Area College: SAS. BARBARA JEAN SCHWEITZER, Elmwood Park: Special Education. Alpha Sigma Alpha: KAC, student housing comm.: International Studies Comm.: Student Abroad, Salzburg. TINA A. SCHWOCHOW, Deerfield: Physical Educa- tion. Alpha Chi Omega, 2,3,4, recording sec. 2,3,4: WRA, 3: Golf Team, 2: Gamma Delta, 1,2. MARILYN SCO LA, Lombard: Finance. Alpha Omicron Pi, 1st v.p.: May Fete Comm., 3. JOANNE M. SCOTT, Rockford: Special Education. THOMAS C. SCOTT, Cicero: Accountancy. Theta Chi. SHARON A. SEAMSTER, Sycamore Economics. Alpha Delta Pi. ANASTASIA M. SEARS, DeKalb, Special Education. AEVH. MARGE C. SEARS, Cicero. ROBIN K. SEARS, DeKalb: Political Science. LINDA L. SEAVER, Poplar Grove: Special Education. Rock Valley Jr. College: CEC, 3: EAR, 3,4. CHRISTY A. SEBASTIAN, Spring Valley: Special Ed- ucation. CEC: Ski Club: Naiads: St. Charles Tutor. ROBERT W. SEBBY, Ottawa: Speech. WNIU-FM, 1,2: WNIU-AM, l,2,3,4, general mgr. 4: Hall Council, 2. DANIEL J. SEGGERMAN, Aurora: Social Science. ROSEMARY E. SEIDLER, Morris: Elementary Educa- tion. TIMOTHY C. SEIFRID, Aurora: History. 2 DEBORAH L. SEJNOST, Western Springs, Chemistry. Chemistry Club, RA, 2,3, Dorm Council, social comm. JANICE L. SELLERS, Chicago, Elementary Educa- tion. Alpha Chi Omega, Lyre, editor, UCB. THOMAS H. SENNEFF, Chadwick, Political Science. Phi Alpha Theta, Pi Sigma Alpha, Honors Program PSUA, Finance Club, College Republicans. DORIS ANNE SENNOTT, Streator, Elementary Ed- ucation. JENNIFER J. SENNOTT, Glen Ellyn, Russian, English. Sigma Tau Delta, pres., Towers. LYNNE T. SENO, Chicago, Special Education. UCB, NIU Mixed Chorus, Lab School Volunteer, CEC. CAROLYN DENAULT SERENE, Herscher, Special Education. RICHARD V. SEROTA, DeKalb, Marketing. ROY SETTLER, Tremont, Art. Intramurals. BRENDA L. SEYLLER, Dundee, Special Education. Daughter of the Crossed Swords. GAIL J. SEYLLER, Elgin, Physical Education. WRA, Major-Minor Club, 3,4, AWS, 1. THOMAS J. SEYMOUR, DeKalb, Journalism. College Republicans. JAMES A. SHAMBO, Crete, Accountancy. Phi Eta Sigma, Phi Kappa Sigma, treas., music chmn., Intra- muraIs,SAS. BARBARA J. SHAND, Berwyn, Elementary Educa- tion. Orchesis, Neptune Hall Council. KENNETH M. SHANDELSON, Morton Grove, Ac- countancy, Finance. Intramurals, SAS. PAULETTE JEAN SHANE, DeKalb. JOEL L. SHANK, Matteson, Mathematics. CHERYL L. SHANKLIN, Chicago, Home Economics. NIU Chorus. CLIFFORD B. SHAPIRO, Homewood, Accountancy. UCB. RHONDA L. SHAPIRO, Lincolnwood, Elementary Education. Alpha Sigma Alpha, 2,3,4, hse. mgr. 3. LINDA SHARKEY, Riverdale. DANIEL C. SHAW, Aurora, Philosophy. UCB, LaCache tech. director. LAURA L. SHAW, Galesburg, English. Douglas Hall Council, special events 1, floor pres. 2, sec. 3. DAVID L. SHEARER, Erie, Elementary Education. RA, 3, Ed tee-up, 1,2. CHARLES J. SHEPARD, Sandwich, Management. SAM. JUDITH A. SHEPLER, La Grange, Accounting. KATHLEEN A. SHERIDAN, Chicago, Elementary Ed- ucation. JUDITH L. SHERRY, English, JSA, Outdoor Club, 'WX ig-1 -Q8 ,ffl if T tg' 'Q gig., 'Q 5 -if w' s' 'si f as q t y 2. 'E -. ' A.. if if al' 2 ' L 552553. 1 53 1. -we .N .Mg Q it : e-. ' 1 ' . Si! P 15 I 4 BARB SHIFFLETT, Winnetka: Home Economics. Home Ec. Club, 4: AHEA, 4. JOEL W. SHINAULT, Joliet: History. Dorm Council, v.p.: AACO: Black Theatre Workshop: Intramurals. WILLIAM R. SHIREY, DeKalb: Management. SAM: Northern Star, production. MARY C. SHOEMAKER, Fox Lake: General Science. University Chorus: GLF: RA. MICHAL A. SHOEMAKER, Crete: Earth Science. Prairie State College: RA. KATHLEEN M. SHORT, Cicero: Elementary Educa- tion. STEPHEN B. SHOVAN, Chicago: History. JOANNA K. SHULAN, Elburn: Music Education. JUDY RAE SHUMSKY, Chicago. SUSAN L. SICHTA, Lanark: Elementary Education. Wesley Tour Choir. CHARLES SIELOFF, Villa Park: Elementary Educa- tion. JEFFREY A. SIEGEL, Highland Park: History. His- tory Club, pres.: UCB. SHERRIE S. SIEGEL, Flossmoor: Special Education. Karate Club: Mixed Bowling League: CEC. JEFFREY W. SIEN KEWICZ, Chicago: Mathematics. Alpha Kappa Lambda: Gymnastic Team, 1. MARILYN J. SIERACKI, Chicago: Elementary Educa- tion. UCB, social comm.: SEA. BARBARA PETERSON SIEVERT, Elburn: Physical Education. MARILYN SIGNER, Villa Park: Home Economics. UCB, art comm. 2. JANICE M. SILEWICZ, Chicago: Elementary Educa- tion. Alpha Chi Omega, rush chmn.: NEA. TERRENCE A. SIMALE, Lansing: Management. Delta Sigma Pi: SAM. STANTON S. SIMON, Chicago: Social Sciences. Ten- nis Club. KAREN J. SIMONS, Quincy: Special Education. BARBARA HAHN SIMPSON, Huntley: Economics. GLENN T. SIMPSON, Chicago: Management. SAM. JOHN G. SIMPSON, Rochelle: Economics. AIO. SUSAN KAY SIMPSON, Morton Grove. LILY L. SIN, Chicago: Child Development. Chinese Student Club: International Student Club. GAY P. SINIBALDO, DeKalb: Journalism. Student Alumni Assoc., publicity chmn.: Theta Sigma Phi: WNIU-FM, announcer. GREGORY L. SISLER, Lanark: Music. Sigma Alpha Epsilon, sec.: Concert Band: University Orchestra: Concert Choir: Madrigal Singers: Code Comm. 4 LYNN ROSE SISTI, Rockford: Elementary Educa- tion. VI P. SIVAK, Cicero: Elementary Education. Sigma Delta Tau, 2nd v.p.: Chorus. ROBERT M. SJOSTROM, Rockford: Graphic Design. ARNIE SKIBINSKI, Dolton: Industry and Tech- nology. Delta Upsilon: FDA, 1-4, pres.: Baseball, 3: Intramurals, 3,4. KATHLEEN SKLODOWSKI, Park Ridge: Special Ed- ucation. Alpha Phi, 2,3,4, recording sec. 3,4: Ski Club, 14: CEC, 4. GILBERT D. SKOCZEK, Elmwood Park: Manage- ment. Alpha Phi Omega, v.p. KAREN J. SKOFF, Peru: English. JAMES E. SKONEY, Elmhurst: Finance. Finance Club: Phi Beta Lambda. GEORGETTE A. SKORD, Chicago: Biology. Phi Sigma: UCB. DIANE C. SKOWROWSKI, Chicago: Accountancy. Beta Alpha Psi, 3,4, officer: UCB. GREGORY JAMES SLADEK, North Riverside: Mar- keting. Delta Upsilon, 1,2, v.p. 3, pres. 4: Home- coming Comm., 3, chmn. 4: Winter Carnival Comm., 2. SHARON A. SLATTERY, Skokie: History. REBECCA J. SLOAN, DeKalb: Special Education. CEC. RICHARD J. SLOAN, Glenwood: Marketing. ELIOT MARK SLOVIN, Chicago: Chemistry. Save the Arboretum Comm.: Chemistry Club: AIBS: Intra- murals: floor v.p. THERESA SLOWIK, Chicago: Political Science: UCB: St. Charles Tutor. LINDA A. SMERGE, Westchester: Elementary Educa- tion. Dean's List. MICHAEL P. SMETKO, DeKalb: Finance. Finance Club. ALICE L. SMITH, DeKalb: Elementary Education. BARBARA ANN SMITH, Mt. Prospect: Nursing. SNO, 1-4: Ski Club, 2: Judo Club, 4. CARLA D. SMITH, DeKalb: Elementary Education. ACE. DAVID L. SMITH, Downers Grove: Marketing. GEORGE E. SMITH, Ottawa: Journalism. Student Ad- visory Comm.: Student Advisory Council. LINDA L. SMITH, Barrington. LYNN S. SMITH, DeKalb: Physical Education. SA, senator. POLLY L. SMITH, Malta: Elementary Education. Kappa Delta Pi: ACE: SEA. ROY K. SMITH, Bloomingdale: Meteorology. NIU Weather Center, student director 3: NIU Student Chapter, American Meterological Soc., pres. 3. STEVEN G. SMITH, Wheaton: Marketing. Phi Kappa Theta, treas., pres. 3: AMA: Intramurals, I-4. - me ef-. 55 if ll Shav- MARY E. SNAADT, Creve Coeur: Home Economics Education. Echoes: Pleiades: Honors Program: Home Ec. Club: AWS, rep.: AHEA: Mortarboard: Dixon Volunteer: Opportunity House Volunteer: Resident Assistant: Dean's List. JAMES WILLIAM SNIDER, Midlothian: Finance. KATHLEEN E. SNIDER, Itasca: Art. Chi Omega, pledge trainer 2,3, v.p. 3,4: NAEA, 3,4: Most Dateable Greek Candidate, runner-up: Dorm, floor v.p. MARY LYNN SNIDER, Joliet: Elementary Educa- tion. CINDY L. SOBER, St. Charles: Elementary Educa- tion. Alpha Chi Omega, pledge trainer: floor pres. BARBARA J. SOBOLI K, Broadview: Humanities. SUSAN L. SODT, Elgin: Elementary Education. MICHAEL J. SOEHN, Morton Grove: lndustry and Technology Education. German Club: Soccer Team. JAMES R, SOLDAT, DeKalb: Theatre. BRIAN D. SOMMER, Peoria: Education. Sigma Nu: Sports Car Club: NEA: History Undergrad Advisory Comm. CHERYL A. SOMOGYI, Edwardsville: Elementary Education. Kappa Delta Pi: Resident Assistant, 3. JOSETTE J. SONGCO, South Holland: Journalism. UCB. DONALD A. SORENSEN, Waukegan: Management- NIU Sport Parachute Club, treas. PATRICIA C. SOSNOWSKI, Chicago: History. Phi Alpha Theta. ANITA F. SPANIER, Highland Park: Child Develop- ment. Child Development Club, 2,3, v.p. 4. GREG SPANTIDEAS, Crystal Lake: Political Science. Delta Sigma Phi: Political Science Undergrad Assoc. ROXANNE S. SPECTOR, Chicago: Elementary Educ- ation. LINDA S. SPENNY, Bartlett: English, JOANNE R. SPERANZA, Wheaton: Psychology. Phi Alpha Theta: Ski Club. SUSAN lVl. SPIELMAN, Chicago: Mathematics. JOAN D. SPILLMAN, Willow Springs: Elementary Ed- ucation. Delta Zeta: Phi Kappa Theta Sweetheart, 2: Winter Carnival Pageant, runner-up. PAUL F. SPITTAL, Joliet: History. MARC E. SPIVAK, Chicago: Political Science, Phi Sigma Kappa, hse. mgr.: Intramurals. MARLYN OSCHERWITZ SPIVAK, Wilmette: Ele- mentary Education. University Plaza Dorm Council, treas. 3. CARYN A. SPOHN, DeKalb: Physical Education. Orchesis. THOMAS R. SPORAR, Joliet: Finance. Sigma Lambda Zeta, soc. chmn. SUSAN l. SPRINGER, Chicago: Textiles and Clothing. UCB. MARY ELLEN STACHURSKI, Chicago: History. Phi Alpha Theta: Echoes: Campus Girl Scouts. 9 9 CANDACE ANN STACK, Chicago: English. Dorm Council, rep.: Junior Yr. Abroad, foreign studies. SUSAN E. STADEL, Hanover: Spanish. Echoes: Var- sity Band. SANDRA J. STADNICKI, Worth: Secretarial Adminis- tration. JOHN J. STAFFORD, JR., Chicago: Accountancy. Alpha Kappa Lambda, treas.: Ski Club: Ski Diving Club: Douglas Hall Dorm Council: Accounting Soc. DAVID EDWARD STAHLER, Glenview: Account- ancy. KIM W. STAHN KE, Arlington Heights: Meteorology. Phi Mu Alpha: Marching Huskies: Intramurals: Ameri- can Meteorological Soc.: NIU Bowling. CURTIS A. STALHEIM, Rockford: Speech. Music Director, WNIU-AM. CAROL STAMHOPE. JERLEAN C. STAMPS, Chicago: Elementary Educa- tion. African-American Cultural Org.: TIAKA: Black Choir: Undergraduate Advisory Comm. JOAN A. STANCZYK, DeKalb: Mathematics. Alpha Xi Delta. CARY M. STANDARD, DeKalb: Management. Vet's Club. JANICE A. STANDARD, La Salle: English. ROBERT M. STAN KER, Chicago: Sociology. STEVEN M. STAR KMAN, Skokie: English. Zeta Beta Tau: Student Judiciary, Grant S.: English Club. LINDA S. STARZYK, Powers Lake, Wisconsin: Special Education. MICHAEL T. STASIAK, Wilmette: Industry and Tech- nology. MARILYN A. STATSZCZAK, DeKalb: French. Cwens. GLENN B. STEARS, DeKalb: Marketing. Intramurals. LINDA J. STEBEN, Elmhurst: Elementary Education. GERALD P. STECHER, Roundlake: Special Educa- tion. BERNARD R. STEFANI, DeKalb: Social Sciences. ROGER W. STEFFEN, Chicago: Political Science. SA, senator, housing comm. 2: Campus Atheists, pres. WILLIAM J. STEFEK, Elmhurst: Education. BGIO. ROBERT A. STEINBRAKER, Arlington Heights: Management. SAM: Intramurals. THERESE ANN STEINERT, Niles: Art KRISTINA P. STEINLE, Galena: Elementary Educa- tion. JOAN LYNN STELMACK, DeKalb: English. Newman Center, Sunday School Instructor: WRA: ESA. LINDA L. STENSTROM, Chicago: Special Education. Wright Jr. College: CEC: Dorm, soc. chmn. lil ff 1, jiff - fl ,ut tv . ., "f?f w i' f'fif? .fz-:f55i::f::f:fa. 7 x Q x STEPHEN F. STEPANEK, LaGrange Park: Art. Delta Phi Delta: Intramurals. DONA Nl. STERLING, Chicago: History. DEBBIE ANN STERLOV, Chicago: Home Economics. LAURA A. STEUDE, Arlington Heights: Special Ed- ucation. CEC, 2,4: Outdoor Club, 1: Chorus, 1. PATRICIA A. STEVENSON, Dwight. ROSALINDA A. STEVENSON, Glen Ellyn: Elemen- tary Education. College of DuPage: UCB: Dramatics: Choir: Phi Beta Lambda, social chmn. JANICE A. STIEBER, Chicago: Special Education. CYNTHIA GAIL STIEG, Skokie: Psychology. ROBERT WALTER STIER, Chicago. DIANNE C. STODA, DeKalb: Home Economics. MARY ELLEN STEWART, St. Charles. KENNETH E. STOGIS, West Chicago: Geography. Tau Kappa Epsilon: Chess Club. MICHAEL E. STOIK, Wheeling: Finance. Finance Club: Sigma Pi: SAS. KENT A. STONE, Elmhurst: Geography. UCB: Ski Club: RA, 2,3: 1970 Royalty Court. BARBARA A. STRACHE, Hometown: Special Educa- tion. Alpha Chi Omega: Kappa Delta Pi: CEC. WENDY M. STRAITS, Aurora: Nursing. Kappa Delta. TREVA M. STRAND, Bourbonnais: Special Educa- tion. SEA: Alpha Xi Delta. HUGH L. STRAWN, DeKalb: Special Education. CEC: College of Education Student Advisory Comm. LAVERNE F. STRICKLAND, Evanston: Elementary Education. SUSAN E. STUART, LaSalle: Elementary Education. Sigma Phi Epsilon Little Sister. SHARON L. STUBBE, River Grove: Art. Sigma Nu Little Sister. DIANE STURM, Barrington: Home Economics. DIANNE M. SUAGES, Schiller Park: Elementary Ed- ucation. MICHAEL THOMAS SUITS, Dixon: Biology. EILEEN THERESE SULLIVAN, Riverdale: Elemen- tary Education. MARK W. SULLIVAN, Arlington Heights: Marketing. Phi Beta Lambda: AMA. MAUREEN J. SULLIVAN, Oak Forest: Psychology. Delta Zeta, chaplain, historian: Tau Kappa Epsilon Sweetheart. ALLEN SVEHLA, JR., Cicero: Marketing. Phi Kappa Theta, social chmn., sgt.-at-arms: Intramurals: Phi Kap Bowling Team, capt. 97 WILLIAM CHARLES SVETLIK, JR., Cicero: Ac- countancy. SAS: Beta Alpha Psi: Dorm Council. THOMAS E. SVOBODA, DeKalb: lndustry and Tech- nology. PATRICIA J. SWAN K, Bolingbrook: History. KIRK E. SWANSON, Milan: Marketing. Delta Sigma Pi, professional chmn. STUART R. SWANSON, Huntley: Accountancy. SAS: Dorm Council: Intramurals. JOHN W. SWEEMER, Wheaton: Accountancy. Beta Alpha Psi: Campus Crusade for Christ. CELESTE T. SWEENEY, Chicago. GARY C. SWENSON, Skokie: Marketing. NANCY ANN SWITZER, Alsip. MARCIA A. SWOPE, Sterling: Elementary Education. MARY A. SYPEREK, Chicago: Mathematics. Alpha Phi, 2,3: Finance Club: Debate Team, 2: College Republicans, publicity chmn. 2. ANTHONY J. SZOSTAK, Chicago: Speech. WNIU- AM. LINDA L. SZYMAKOWSKI, Chicago Ridge: Elemen- tary Education. SHEILA JEANNE TAFT, Crete. BERNARD J. TALLMAN, McHenry. CATHY TANI, Morton Grove. NANCY A. TASSONI, Ottawa: Nursing. St. Charles Tutor: Dixon State School Volunteer: Volunteer Case Worker. ROBERT TATARYN, Chicago: lndustry and Tech- nology. MAXINE TATUM, Chicago. CHERYL SUSAN TAUBIN, Chicago. CAROLYN S. TAYLOR, Kirkland: Elementary Ed- ucation. DENNIS TAYLOR, Chicago: lndustry and Tech- nology. Basketball: Track. LYN DA A. TAYLOR, Bensenville: Elementary Educa- tion. Alpha Xi Delta: NEA: IEA. RICHARD LA VERN TAYLOR, Chicago: Marketing. Phi Beta Lambda, v.p.: SAM: Douglas Hall, pres.: AMA: Inter-Hall Council: Intramurals. ROBERT E. TEAGUE, St. Anne: Accountancy. RONALD R. TECHTER, Chicago: Marketing. floor pres.: Dorm Council: Delta Sigma Pi, social chmn.: ln- tramurals. RENEE C. TEF KA, Skokie: Mathematics. Math Club, sec. 1. ANITA GAYLE TEICHLER, Elmhurst: English. 6- Q uf.: 3'1" .3 J St . - gg F . f gui- gr gy 1 i F 'S F7 FEV him N V X Q MICHAEL B. TEICHMAN, Chicago: Finance. Zeta Beta Tau: Finance Club. BRUCE C. TEIPEL, Joliet: Chemistry. Chemistry Club, treas.: Dorm Council: Karate Club: Intramurals. WILLIAM TENNYSEN, DeKalb. RICHARD C. TEREBA, Lansing: Political Science. Theta Epsilon, treas.: Acacia: NIU Republicans, treas., pres.: Action Party Assoc.: Intramurals. MARCIA A. TESAURO, Evergreen Park: Mathe- matics. Dorm Council: Cwens: Echoes: SEA: RA. MARY B. TESCH, Aurora: Nursing. UCB, entertain- ment comm.: Cwens: Echoes: Pleiades: SNO. LINDA Nl. TESOLIN, Chicago: Nursing. RANDEL C. THOMAS, Danville: Marketing. JILL A. THOMEY, Elk Grove Village: Elementary Ed- ucation. Alpha Chi Omega: Pleiades: Echoes: UCB: Varsity Band. DEBORAH A. THOMPSON, Chicago: Elementary Ed- ucation. Delta Zeta: AWS, rep.: Dorm Council: floor officer. GAIL L. THOMPSON, Chicago: Special Education. CEC: Grant South, floor v.p. NANCY J. THOMPSON, Arlington Heights: Home Economics. Alpha Phi: Sigma Nu Little Sister: NIU Chorus. PHILIP C. THOMPSON, Evanston: Accountancy. Delta Sigma Pi: Beta Alpha Psi. KAREN L. THOMSON, Plainfield: Elementary Educa- tion. ROBERT J. THURLOW, Chicago: Accountancy. Zeta Beta Tau: SAS. MARY R. THURSTON, Freeport: Home Economics. Highland Community College. WARNER B. TILLNIAN, Highland Park: Management. Inter-varsity Christian Fellowship, pres., v.p. WENDY P. TINNIN, Aurora: Elementary Education. Sigma Kappa, hse. mgr. STEPHANIE M. TIRA, Coal City: Elementary Educa- tion. Undergraduate Advisory Comm. EDWARD J. TISONCIK, Lansing: Art. LEO R. TITUS, Libertyville: Political Science. Campus Crusade for Christ International: Dorm, floor v.p.: Parachute Club. VICKI L. TOBENSKI, Kankakee: Elementary Educa- tion. LAMAR M. TOBIAS, Chicago: Management. AACO, v.p., treas.: Org. of Black Business Students: Omegons, treas.: Intramurals: Presidential Student Selection Comm. LINDA L. TOCH, Hazel Crest: Elementary Education. Sigma Kappa: Cheerleading: Theta Delta Xi Little Sister. CYNTHIA J. TODD, Peoria: Journalism. Alpha Kappa Alpha: NIU Black Choir: NIU Women's Chorus. KIRK D. TODD, Mundelein: History. GARY D. TOLMAN, Hoffman Estates: Political Science. PSUA: Karate Club: History Club. THERESE A. TOMASZEWSKI, Crystal Lake: Elemen- tary Education. UCB, movie comm.: rec. comm., Stevenson North. 99 NANCY K. TONGE, Elgin: Music. JEANNE M. TOOMEY, Chicago: Elementary Educa- tion. Kappa Delta Pi, v.p.: Resident Assistant, 3,4, MARCIA L. TORRENCE, Gibson City: Biology. UCB: University Band: Cwens: Phi Sigma: Geneva Volunteer. MIRIAM R. TORRES, Elmhurst: Spanish. Wisconsin State University: Campus Crusade for Christ. RITA L. TORRES, Chicago: Spanish. Spanish Club, 1,2,3,4: Italian Club, 3, v.p.: AWS, rep. 1,2,3,4. MARCIA A. TOTZ, Geneva: Elementary Education. KAREN A. TOTZKE, DeKalb: Elementary Education. Alpha Chi Omega, 3,4, pledge trainer: UCB. CAROL A. TOWNS, DeKalb: Home Economics. Home Ec. Club: Women's intramural volleyball. PHILLIP L. TOY, Rockford: Political Science. Phi Eta Sigma. CAROL A. TRAMPAS, Chicago: Elementary Educa- tion. Alpha Sigma Alpha, 2,3,4: Little Sister of Delta Upsilon. BEVERLY L. TRASKO, Chicago: Elementary Educa- tion. Delta Zeta, pledge trainer 3: Kappa Delta Pi. JAMES R. TRAUB, DeKalb: Biology. Phi Sigma Soc. MAR LA J. TRAUB, DeKalb: Special Education. THOMAS D. TREBES, Dundee: Sociology. DONALD S. TRELEASE, Downers Grove: Chemistry. MARSHA J. TREPTOW, Park Forest: Business Educa- tion. JAMES A. TREZZO, Evergreen Park: lndustry and Technology. Dept. Student Advisory Comm., 2,3,4: College Student Advisory Comm., 2,3,4: Ski Club: Outdoor Club, 1. JANE L. TRIPPON, Aurora: Elementary Education. Alpha Delta Pi: Panhellenic, 3,4, historian 4. BARBARA J. TRIVISONNO, Niles: Special Educa- tion. CEC, 2,32 Ski Club, 3. PATRICIA H. TRUEDSON, Sheffield: Business Educ- ation. Phi Beta Lambda: Outdoor Club. JOHN J. TRUNDA, Wheeling: Marketing. Harper Jun- ior College. MICHAEL A. TRYCHTA, Chicago: Journalism. PAULINE TSELEKIS, Skokie. CATHERINE E. TUCKER, Peoria: Elementary Educa- tion. UCB: Resident Assistant. SHEILA TUCKER, Chicago: Journalism. Northern Star: Women's Chorus. PAULA TUIS, East Alton. JAMES FRANCIS TURK, Maple Park: Management. Delta Sigma Pi, sec.: AMA: SAM: Intramurals: Univer- sity Chorus: Winter Carnival King, 3. DONALD M. TUR LEK, DeKalb: Management. DEBORAH M. TURNER, Arlington Heights: Nursing. Alpha Xi Delta, asst. treas., activities chmn.: AWS, v.p. ROBERT L. TURRO, Chicago: Social Science. Alpha Kappa Lambda. MARLENE M. TURZER, Norridge: Elementary Educ- ation. Sigma Kappa, recording sec.: Kappa Delta Pi: Sigma Phi Epsilon, Little Sister of Minerva: Pom-Pon Squad. KATHLEEN A. TYE, Northbrook: History. UCB, 2,3: University Women's Chorus, 1. MARGARET ANN TYLER, Oak Lawn: Political Sci- ence. TRACEY M. TYNAN, River Forest: Marketing. Sigma Sigma Sigma. CHERYL L. UHLIR, North Riverside: Home Eco- nomics. Alpha Sigma Alpha: Panhellenic Council: NEA. CAROL R. ULIJASZ, Chicago: Geography. Gamma Theta Upsilon: 1971 Homecoming Comm., asst. Roy- alty chmn.: Outdoor Club: WRA. RANDY L. ULLRICH, DeKalb: Physical Education. PATRICIA S. UNANDER, DeKalb: Home Economics. Week of the Young Child. BARBARA A. UNDERWOOD, Elmhurst: Elementary Education. LINDA UPHOFF, Garden Prairie: Home Economics. FRANK W. URSO, Chicago: Psychology. ROBERT M. USELDING, Des Plaines: Accountancy. DORIS LEE VANDERAA, South Holland. DALE R. VAN DE VELDE, DeKalb: Chemistry. Chemistry Student Advisory Comm. CAROLYN J. VAN TIEGHEM, East Moline: Elemen- tary Education. BLANCA I. VARGAS, Chicago: Home Economics: Home Ec. Club: OLAS, sec.: Dorm Council. JUDITH A. VARGAS, Aurora: Journalism. VLADIMIR VARAVA, Elgin: Russian. GERALD W. VAR LAND, Ottawa: Geography. Sigma Alpha Epsilon: Gamma Theta Upsilon: Intramurals. SYLVIA H. VASILIAUSKAS, Rockford: Elementary Education. SHARON M. VASQUEZ, Northlake: Secretary Ad- ministration. DIANE E. VATER, Orland Park: Elementary Educa- tion. Kappa Delta Pi, 2,3,4: UCB, 2,35 SEA, 4. ROBERT W. VAUGHAN, Aurora: Marketing. AMA, v.p.: Delta Sigma Pi. ALICE J. VAVRICKA, Cicero: Elementary Education. VICKI A. VENEZIA, Belvidere: Business Education. Pi Kappa Alpha Little Sisters. JAMES J. VERDE, Chicago: Marketing. Intramurals. 4 LOUISE M. VERENE, Galesburg: Elementary Educa- tion. Sigma Lambda Sigma, 'Ist v.p. 3, treas. 4. DIANE L. VERNON, Evanston: Elementary Educa- tion. Phi Beta Lambda: Good Roommate Award, I. DIANA L. VERRE, Oak Lawn: Elementary Educa- tion. UCB: SEA. LINDA LOUISE VICKS, Hinsdale: Journalism. Sigma Delta Chi: Norther, 1,2,3,4, section editor 2, layout editor 3,4: Dean's List: Mixed Bowling League, l,2,3,4: NISPA judge: Got married to M, Profetto, 4. CHARLENE M. VIETH, Deerfield: Elementary Educa- tion. THOMAS J. VISNY, Brookfield: Political Science. SAR: College Republicans, officer 1,2, state officer 3, national officer 3, midwest officer 4: Young Ameri- cans for Freedom, treas., state officer 3. DAVID B. VOGEL, Cape Girardeau, Missouri: Meteo- rology. UCB: Student Alumni Council: American Meteorological Society, treas.: RA. HOWARD J. VOGEL, Chicago: Accountancy. Stu- dents for Bakalis: SAS. JOYCE M. VOIGHTS, DeKalb: Mathematics. Illinois State University. RICHARD D. VOLLMAR, Dolton: History. Phi Alpha Theta: Cavaliers: Phi Etta Sigma: Council on Instruc- tion: Honors Council: The Inquisition, MARY R. VOLPE, Berwyn: English. Kappa Delta: Little Sister of Minerva. CAROL THORSTENSEN VON BOSSE, Huntley: Ele- mentary Education. BYRON G. VON HOFF, Batavia: Personnel Manage- ment. Theta Delta Xi: SAM. ROBERT E. VOREL, Villa Park: Business. Delta Sigma Pi: Winter Carnival Comm., chmn. 3: Dorm Council: floor pres, RONALD S. VORONA, Skokie: Special Education. PATRICIA M. VRANESIC, Oak Lawn: Child Develop- ment. Child Development Club, publicity chmn. SHARON WADLEIGH. ALICE M. WAGNER, Lena: Biology. Cwens: Echoes: Pleiades: Phi Sigma: Varsity Band: UCB, movie comm. JOAN M. WAGNER, Chicago: Special Education. MARGARET R. WAGNER, Mendota: Theatre. Orchesis. LINDA A. WAJDA, Bloomingdale: Elementary Educa- tion. Kappa Delta Pi: Outdoor Club: SEA: NEA: ACE. CAROLE J. WALD, Morton Grove: Speech. Sigma Delta Tau. MARGO B. WALDMAN, Chicago: Elementary Educa- tion. ELIZABETH KIM WALDRON, Park Ridge: Anthro- pology. LARRY M. WALDROP, Joliet: lndustry and Tech- nology. LORNA D. WALKER, Danville: English. Sigma Tau Delta: Dean's List: Young College Republicans: UCB, movie comm. CONSTANCE A. WALLACE, Geneva: Elementary Ed- ucation. RALPH C. WALLIS, JR., DeKalb: Management. Vet's Club, pres. 2,32 SA, senator 3: Intramurals. 'Ar-ui - 5 u I 'XX if, tvs .pgs- aww, fx Al? DIANE M. WALLS, Oak Lawn: Marketing. Bowling League. DONALD V. WALTER, Elmhurst: Industry and Tech- nology. BGIO, soc. chmn. RUTH WALTER, Des Plaines: Speech Communica- tion. LINDA A. WALTERS, Arlington Heights: 2 year Sec- retarial. Phi Beta Lambda. CAROL L. WALTON, DeKalb: Elementary Education. College Republicans, newsletter ed., scrapbook, chmn. DAVID C. WALTON, DeKalb: Political Science. Col- lege Republicans, exec. v.p.: SA, personnel comm., senator. KATHRYN E. WALZ, Plainfield: Secretarial Adminis- tration. Dorm Council, sec. LORALYN J. WARE, Des Plaines: Elementary Educa- tion. Kappa Delta Pi, 2,3,4: Echoes, 3: Pleiades, 4: UCB, 2,3,4: SAC, 3,4: Dean's List, 1,2,3,4: NEA, 1,2,3,4. NANCY G. WARMBOLD, Lake Bluff: Elementary Ed- ucation. EAR LYNE E. WARMOLTS, Oregon: Geology. Geology Club: Outdoor Club. CRAIG W. WARNEKE, DeKalb: Finance. Pi Kappa Alpha. PATRICIA L. WARNER, Morton Grove: Home Eco- nomics Education. CONSTANCE A. WARREN, Chicago: Special Educa- tion. CEC. RITA V. WASHINGTON, Chicago: Delta Sigma Theta: AACO. ROBERT W. WATSON, Mt. Carroll: Journalism. Dorm Council: Sigma Nu: Intramurals. LAURA M. WAYMAN, Cornell: Journalism. Adver- tising Club. GARY P. WAYNE, Oak Park: Business Management. Sigma Nu. GREG DAVID WEAR, Dundee: Elementary Educa- tion. NANCY E. WEBB, Joliet, Elementary Education. WILLIAM H. WEBB, Chicago: Accountancy. Sigma Nu, pledge treas., asst. treas., treas.: Asst. Winter Car- nival Chmn.: SAS: Canterbury Club. DANIEL P. WEBER, Country Club Hills: Political Sci- ence: UCB: Earth Day Dorm Capt.: Movement for a New Congress: Intramurals: SA, academic comm. GIRARD W. WEBER, Arlington Heights: English. PETER J. WEBER, Mundelein: Marketing. Sigma Alpha Epsilon, 2,3,4: Sigma Delta Psi, l,2,3,4, pres. 3,4: Gymnastics, 1,2,3. SANDRA K. WEBER, Shannon: Elementary Educa- tion. Echoes: Kappa Delta Pi: NIU Democrats. DONNA GATTO WEBSTER, Mt. Prospect: Home Economics Education. William R. Harper College: American Home Economics Assoc. RONALD T. WEBSTER, Rockford: English. English Honors Student: English Honors Comm.: Yearbook Contributor, 3. SUSAN J. WEDEL, Rockford: Biology. Phi Sigma. SANDRA ANNE WEG LARZ, Chicago: Special Educa- tion. Hearing Impaired Preschool: Parent Institute: Illi- nois Teachers of Hearing Impaired: Epsilon Alpha Rho: CEC: Dixon Volunteer: Alexander Graham Bell Assoc. 404 DAVID J. WEGNER, Palatine: Management. SAM: UCB. DIANE M. WEGNER, South Holland: Elementary Ed- ucation. Alpha Xi Delta, v.p.: NEA: IEA. MYRTLE M. WEIKUM, Wilmington: Elementary Ed- ucation. SEA: Who's Who Among Students in American Junior Colleges. DAVID L. WEISENDANGER, DeKalb: Finance. Tau Delta Epsilon. MICHAEL A. WEISKIRCHER, Loves Park: Marketing. Football. PATRICIA D. WEISSEG, Chicago: Elementary Educa- tion. NEA. WENDY J. WEISSHAPPEL, Berwyn: Elementary Edu cation. LAURA WE LCH, Cicero. PAUL A. WELCHANS, Chicago: History, Political Sci- ence. Delta Sigma Phi, sec.: PSUGA: Phi Eta Sigma: Intramurals. THOMAS WELLS, DeKalb: Finance. Finance Club: NISCC. RANDALL D. WELP, Lanark: Theatre. Theatre Stu- dent Advisory Board: Campus Ministry Board: Madri- gals: Concert Choir: Theatrical Productions: Wesley Tour Choir. WILFRIED H. WERNER, Schiller Park: Political Science. TERRY WERNTZ, Freeport: Art Education. NEA, treas. ALLAN D. WERTH, DeKalb: Accountancy. SAS: Hillel: UCB, rec. comm., movie comm.: University Plaza Dorm Council: Chess Tournament Coordinator. NANCY J. WESCHE, Des Plaines: Nursing. Sigma Sigma Sigma: SNO. JOHN E. WESSELS, Rock Falls: Accountancy. Phi Beta Lambda: Vet's Club, pres., sec., treas.: Student Review Board: President's Advisory Board: Intra- murals. JEROME D. WEYDERT, DeKalb: Physical Education. Sigma Phi Epsilon: Intramurals: Football Team. BONNIE M. WHILDIN, Elgin: Art. DAVID O- WHITAKER, Waukegan: History: Alpha Phi Omega, v.p.: RA. ALAN J. WHITE, Mcl-lenry: History. Phi Alpha Theta. JOHN F. WHITE, Chicago: Management. Sigma Nu, rush chmn.: SAM. KATHLEEN M. WHITE, DeKalb: Elementary Educa- tion. CEC. LARRY R. WHITE, DeKalb: lndustry and Tech- nology. PAMELA J. WHITE, Aurora: Elementary Education. Dorm, certificate of honor, social chmn., UMOC chmn. RHONDA WICZER, Morton Grove: Special Educa- tion. Alpha Sigma Alpha: Bowling Team: Symphony: AEVH. DIANE J. WIEDEMANN, Dundee: Accountancy. Ski Club: SAS: UCB, social comm.: Homecoming Comm., treas. CHRISTINE WIECZOREK, Cary. MARY WIESBROCK, Sycamore. I 3'- BARBARA E. WIESE, Roselle: Elementary Educa- tion. Alpha Omicron Pi: Ski Club. THOMAS W. WILBECK, Chicago: Accountancy. ROBERTA ANNE WILDENHAIN, Burbank: Home Economics Education. CYNTHIA A. WILDERMAN, DeKalb: French. Spanish Club: French Club, program chmn. 2, pres. 3: Ecological Action Comm. 4. GAIL M. WILKEY, Rockford: Elementary Education. Dorm Council. CHRISTINE A. WILLAR D, Batavia: English. Baton Twirler, Marching Huskies. ELAINE E. WILLEY, Chicago: English. Alpha Sigma Alpha, rush chmn.: Little Sister of Minerva: May Fete Comm., 3: ESA. CARLINE EVONE WILLIAMS. Joliet: Art Education. Color Rappers. DIANA L. WILLIAMS, Peoria: Elementary Education. Alpha Xi Delta. HILDRED WILLIAMS, DeKalb: Business Education. Varsity Track. HOSEATTA WILLIAMS, Rockford: Elementary Ed- ucation. JEROME WILLIAMS, Chicago: Industrial Design. LARHUE D. WILLIAMS, Chicago: Speech. NIU Bowling League: Black Theatre: Forensics. SHARON D. WILLIAMS, Chicago: Elementary Educa- tion. Dean's List: TIAKA: Alpha Phi Alpha Angels. JEWEL WILLIS, Chicago: Psychology. Alpha Kappa Alpha, pres., soc. chmn., parliamentarian: AACO. ROSEMARIE V. WILLIS, Chicago: Speech Pathology. CEC, 1: Student member of Journal of Speech 84 Hearing Assoc. JAMES R. WILLISTON, Warren: Marketing. AMA: ln- tramurals. NANCY P. WILLMAN, Oak Park: Psychology. MICHAEL F. WILLOUR, Arlington Heights: Eco- nomics. DOUG LAS WILSON, Glenview. HARRIET L. WILSON, Toulon: History. Inter-varsity Christian Fellowship, 1,2,3,4: Young Republicans, 1. JOHN T. WILSON, DeKalb: Management. LINDA J. WILSON, Chicago: History. Alpha Kappa Alpha, dean of pledges, rush chmn.: AACO: CIBO: Black Choir: TIAKA: Dorm Council: Omega Psi Phi Sweetheart Court: Phi Beta Sigma Sweetheart Court. JACQUELINE WINCHELL, Barrington: Elementary Education. NANCY A. WINEBERT, Lincolnwood: Elementary Education. WILLIAM J. WINES, Wonder Lake: Accountancy. Phi Kappa Sigma, steward: Intramurals. DALE K. WINGATE, Chicago: History. BRENDA G. WINSON, Chicago: Physical Education. Afro-American Cultural Org.: Iota Sigma Phi: AWS: Major-lVlinor Club: WRA. 4 406 LYNNE M. WINSOR, Orion: Elementary Education. NEA, 2,3,4: IEA, 2,3,4: SEA, 2,3,4. GERALD B. WINTER, Waukegan: Biology. NEA: American Institute of Biological Sciences. MARY C. WINTHEISER, Villa Park: Special Educa- tion. CEC: Pi Kappa Alpha Little Sister: SEA. MARY E. WIORA, Chicago: Special Education. KATHLEEN A. WISER, St. Anne: Elementary Educa- tion. Alpha Xi Delta, 2: NEA, 2,3,4: IEA, 2,3,4: SEA, 2,3,4. DIANE WISINSKI, South Holland: Elementary Educa- tion. SUE A. WITOUS, Oak Lawn: Elementary Education. GAIL A. WITTE, Toulon: Special Education. CEC. THOMAS H. WITTUM, Round Lake: Physical Educa- tion. Tau Kappa Epsilon: Football, Baseball teams. GARY WOJTON, Chicago. SANDRA L. WOLDT, Joliet: Elementary Education. MARTHA J. WOLFE, Nagerstown, Maryland: Art Ed- ucation. University of North Carolina. STEVEN W. WOLINSKY, Hayward: Speech. ROBERT L. WOLLENZIEN, Chicago: Finance. Phi Beta Lambda: SAM. DIANA WOLTER. LESLIE WOLTERS, Arlington Heights. BARBARA L. WOMER, Lincolnwood: Physical Educ- ation. Sigma Kappa, lst v.p.: Delta Upsilon Little Sis- ter: Delta Psi Kappa: Women's Gymnastics Team: Cheerleader, capt. STEVE E. WONG, Rockford: Journalism. JOSEF F. WOODA LL, Rochelle: Political Science. CHRISTINE C. WOODARD, Oregon: Physical Educa- tion. Delta Psi Kappa: Major-Minor Club, publicity chmn., pres.: Intercollegiate field hockey, badminton, softball. MARJORIE K. WOODARD, Rockford: History. Phi Alpha Theta, 3,4: History Undergraduate Advisory Comm., 3. BARB WOODROFFE, Algonquin. GARY E. WOODRUM, Danville: Political Science. Sigma Nu: Pi Sigma Alpha: Inter-fraternity Council, rep.: floor special events chmn., I. BERNICE A. WOODS, Chicago: Child Development. CHERYL SUE WOOLEY, Lansing: History. History Club: SEA: Newman Club. THERESA M. WOR DEN, Chicago: Geography. Gamma Theta Upsilon, 3,4: Outdoor Club, 3. LANCE WORRELL, DeKalb: Management. Student Advisory Board, Management. LARRY D. WORTMAN, Chicago: Personnel Manage- ment. SAM. VEDA F. WORTNER, Chicago: Marketing. Ski Club: Phi Beta Lambda. RICHARD A. WOZNIAK, Cicero: Marketing. Sigma Delta Pi: Phi Eta Sigma: Newman Choir: University Chorus. JOHN S. WOZNY, Chicago: Accountancy. Sport Para- chute Club: Dorm, treas. 1,2. AMY C. WREND, Rockford: Home Economics. SEAN P. WRIGHT, Ottawa: Journalism. Norther Star: Women United. JAMES J. WUJE K, LaSalle: Psychology. Circle K, pres.: Tennis, 1. RICHARD J. WUJEK, Mendota: Finance. WENDY BETH WULF, Lincolnwood: Elementary Ed- ucation. Dorm Council: floor pres.: UCB: Outdoor Club. CAROL L. WULFERS, Bellwood: Spanish. Alpha Mu Gamma: Spanish Club: French Club: Dean's List, 3,4. RANDY A. WUNDER, Hanover: Mathematics. Sigma Alpha Epsilon, 2,3, pres. 4: Phi Eta Sigma, 1: May Fete Comm., 2. LINDA J. WUNDERLE, Park Ridge: Elementary Ed- ucation. HELEN A. WUTTKE, Westchester: Nursing. SUSAN M. WYATT, Oak Lawn: Secretarial Adminis- tration. CYNTHIA P. WYCHOCKI, Chicago: Elementary Ed- ucation. SEA: NEA. LEONARD A. WYCHOCKI, Chicago: Psychology. Psychology Undergraduate Advisory Comm.: Intra- murals. WAYNE L. WYCKOFF, Chicago: lndustry and Tech- nology. Delta Upsilon: Tool Club, chmn.: Ski Club: Cycle Team, pres. LYNN WYDRZYNSKI, Fox River Grove: Food and Nutrition. RONALD S. YABLUN, Skokie: Art. Phi Kappa Sigma, social chmn., sec., Homecoming chmn.: 1971 May Fete Comm.: UCB, elections comm.: Cheerleader: "Tommy": Showtime 1969. KAREN A. YEE, Elmhurst: Education. DONALD A. YOUNG, Homewood: Marketing. Sigma Alpha Epsilon: AMA: Intramurals. LARRY YOUNG, East Chicago Heights: Spanish, Po- litical Science. Sigma Delta Pi: Spanish Club. LINDA DIANE YOUNG, Chicago: Art. Buffton Col- lege: Delta Sigma Theta, social chmn., corres. sec. LYNN A. YOUNG, Wheaton: Elementary Education. Judson Baptist Fellowship, v.p. ROBERT J. YOUSSI, Buffalo Grove: Marketing. Pi Kappa Alpha. FELICIA MARIE ZABEK, Chicago. THOMAS JOSEPH ZACHWIEJA, Chicago: Manage- ment. DAR LENE J. ZACZE K, Chicago: History. DAVID J. ZADNIK, Chicago: Physical Education. Majors Club: Intramurals: Golf. 407 4 GRACE M. ZALESKI, Calumet City: Elementary Ed- ucation. WILLIAM W. ZALESKI, Norridge: Marketing. Phi Kappa Theta: AMA. JEFFREY I. ZAMANSKY, Skokie: Marketing. AMA: Intramurals: Dean's List: Dorm Council. DARRYL D. ZANARDO, Chicago: Marketing. Delta Upsilon, rush chmn.: Intramurals. BARBARA J. ZARIK, Chicago: Speech Pathology and Audiology. Grant South education comm., sec. LINDA D. ZAVODNY, Chicago: Secretarial Adminis- tration. Alpha Sigma Alpha, recording sec. 3: Phi Beta Lambda. LOIS M. ZBOROWSKI, Peru: Elementary Education. Pom-Pon Squad. KATHRYN M. ZBYLUT, Cicero: English. Dixon Volunteer. DARLENE K. ZDEB, Rockford: History. May Fete Comm., 3: Concert Comm., 3: SEA: NIU Democrats. DAWN E. ZECH, Chicago: Elementary Education. NEA. MICHAEL D. ZEIDMAN, Chicago: Finance. ROBERT T. ZEIMIS, Harvey: Biology. GREGORY J. ZELAZEK, Lombard: Psychology. LESLIE ANN ZE LL, Berkeley: Earth Science. Gamma Theta Upsilon: Phi Alpha Theta. CHERYL PATRICIA ZELVIS, McHenry: English. SEA: Dixon Volunteer. CHRISTINA R. ZEMAN, Chicago: Biology. NIU Choir, 2,3,4: Girls' Swim Team, 1: Phi Sigma Kappa, hostess. PETER DENNIS ZENOS, Hammond, Indiana: Polit- ical Science, History. Pi Sigma Alpha: Phi Alpha Theta: Hellenic Student's Assoc., treas.: floor v.p.: Po- litical Science Undergraduate Assoc.: History Club. PHILLIP GALEN ZERULL, Moline: Political Science. Intramurals. ALICE A. ZESSIS, Deerfield: Elementary Education. UCB, 1,2,3: Douglas Scholarship Comm., sec.: Student Alumni Assoc., 3: Hellenic Assoc., sec. 3: floor v.p.: May Fete tugs: LaCache. DIANE M. ZETTLEMOYER, Hinsdale: Child Develop- ment. BARRY K. ZIEBELL, Midlothian: Marketing. AiKido Club. JUNE A. ZIMMERMAN, Green Rock: Physical Educa-. tion. Phi Theta Kappa: Major-Minor Club: WRA. MICHAEL JEFFRY ZINK, Addison: Political Science. Theta Chi, sec.: IFC, v.p., rush chmn.: Mid-American Interfraternity Conference Assoc., state coordinator: University Democrats. SUSAN L. ZOLLER, Chicago: Elementary Education. Outdoor Club: Cwens: Echoes: Intramurals: Dixon and Geneva Volunteer: CCD leader. CAROL J. ZUCCARELLI, Chicago: Elementary Ed- ucation. ROSE A. ZUZEVICH, Rockford: Elementary Educa- tion. KATHRYN A. ZYGOWICZ, Chicago: Sociology. 'Pa- 'Y iflggzv by-f 'UBL '37 f f Ss- Not .lust Sweathogs by pat mc avoy "You don't have to be a sweathog to be a feminist," is one of the rap topics for Women United, a group closely related to the new Women's Center located on Carroll Avenue. Women United showed up at the AWS Bridal Fair, lVlarch 5, in chains, aprons etc., armed with brooms and mops to protest the commercialization of the rites of marriage. Women United members state that marriage keeps sex under control, and so the best thing the women's movement could do is overthrow marriage as an institution. The Women's Center is not just a home of the feminist, however. The facilities are open to any women's group on campus. Educational meetings are even open to male chau- vinists. However, business meetings are not. The need for a Women's Center on campus was made known to the Student Association almost immediately after a panty raid that was staged earlier this year, according to SA President lVlarvin Leavitt. WOll1el1 ABOVE: At the Women's Center, 228 Carroll, conversation be- tween the coordinators has helped make this new venture a reality. l. The feminist movement asked the SA to address the women's problem and the SA did. lt allocated its own remaining equipment funds to furnish the Cen- ter. The SA funds things as follows: they try to pick, according to Leavitt, something that will best benefit the majority of students. Since over half of NlU's students are women, the SA decided a center would be beneficial for the campus. NIU Ombudsman Don Snow offered the coordi- nators of the center space in his office. So the Women's Center came into existence. Why does NIU need a Women's Center? According to Josette Songco, public relations coordinator at the Center, the Center was needed because women needed something to hang onto. Women were frus- trated when they couldn't obtain information on abortions and birth control, so the Center started its own library on those subjects with donations. The Center has already attracted people through its information on abortion and birth control. The need for counselors has risen too. The coordinators are planning to have a counselor from New York come in and talk to those interested in helping with the Cen- ter's abortion information. Women United brought Gloria Steinem, editor of the new feminist magazine, Ms., to the campus. Her speech was funded by the Speaker's Committee. The Center is also planning to have "rap" programs in the dorms and sorority houses. These f'rap" ses- sions should help more women learn what the Center is all about. "Most people have a stereotype view of women's liberation," said Josette Songco. "We aren't all P.E. jocks or sweathogs." . She concluded, "We are striving for goals of equality in everyday life. We are trying to make a passive entry into women's life on campus." 414 THE NATIONAL Lift every voice and sing Till Earth and Heaven ring, Ring with the harmonies of Liberty, Let our rejoicing rise, High as the list'ning skies, Let it resound loud as the rolling sea. Sing a song full of the faith that the dark past has taught us, Sing a song full of the hope that the present has brought us, Facing the rising sun of our day begun, Let us march on till victory is won. Stony the road we trod, Better the chast'ning rod, Felt in the days when hope unborn had died Yet with a steady beat, Have not our weary feet Come to the place for which our father sighed. We have come over a way that with tears has been watered We have come treading our path through the blood of the slaughtered Out from the gloomy past Till now we stand at last Vllhere the white gleam Of our bright star is cast. God of our weary years God of our silent tears Thou who has brought us thus far on the way Thou who hast by thy might Led us into the light Keep us forever in the path, we pray. Lest our feet stray from the places, our God where we met thee, Lest our hearts, drunk with the wine of the world, we forget thee, Shadowed beneath thy hand, may we forever stand True to our God, true to our Native Land. I I O THE STAR-SPANG LED BANNER O say can you see by the dawn's early light, What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight O'er the ramparts we watch'd were so gallantly streaming? And the rockets red glare, the bombs bursting in air Gave proof through the night that our flag was still there. O say does the star-spangled banner still wave O'er the land of the free and the home of the brave! On the shore dimly seen through the mist of the deep, Where the foe's haughty host in deep silence re- poses, What is that which the breeze, o'er the towering steep, As it fitfully blows half conceals, half discloses? Now it catches the gleam of the morning's first beam, ln full glory reflected now shines in the stream. 'Tis the star-spangled banner' O long may it wave O'er the land of the free and the home of the brave! And where is that band who so vauntingly swore That the havoc of war and the battle's confusion A home and a Country should leave us no more? Their blood has wash'd out their foul footsteps' pollution. No refuge could save the hireling and slave From the terror of flight and the gloom of the grave. And the star-spangled banner in triumph doth wave O'er the land of the free and the home of the brave! O thus be it ever when freemen shall stand between their lov'd home and the war desolation! Blest with vict'ry and peace may the Heav'n-rescued land praise the power that hath made us a nation! A 4 The relevance of America's values has always been prevalent, but until a certain group decides to voice its opinions publicly the idea of relevancy versus America remains silent. In the Spring Semester of 1971, black students, though small in number, disgruntled with America's lies, decided to voice their opinions by singing "their National Anthem." For years they had sung the words of Sir Francis Scott Key's "Star Spangled Banner." They had tried to vision bombs bursting in air while a strip of cloth hovered, still proclaiming a utopian America. Now because they were fed up with dreams they turned to a song that they could identify with. A song destined to give them courage in the long and stony road to freedom. Call it black self-respect, but at least now they had something that gave them hope . . .that was last year. This year, fall semester, blacks and whites again attacked the relevancy of America, only this time outside agitation only added to making things just "a little hotter." Blacks, Negroes, whites, and students took sides on the relevancy of the "Star Spangled Banner" and its significance to themselves as citizens, and to themselves as Americans. Although their comments varied they voiced their beliefs . . . lVly opinion of the relevance of the National Anthem is that it is not important to me or my fmt Simpl s BLACK by ed hendon and p. davis people--black people. It is also not of any relevance to any minority group . . . What one person would proudly go to war and start singing in the battlefields, the National Anthem? . . . The song as I perceive it, was used as a tool instead of its intended purpose. The tool being to retaliate against the so-called Niggers for standing up for their ideals which we all believe in. The land of the free? l-la! America?! . . . First of all, Northern, its President and administration needed a political issue to rally around. Thus, they created a racial issue out of the National Anthem . . . l consider the National Anthem nothing more than a conceptual ideology of a utopian America. Utopia in the sense that it doesn't exist . . . The flag and the National Anthem have no significance to me. It is symbolic of white nationalism or should we say, European nationalism. In a culture which regards me as a nigger--a slave--a non-entity, and reinforces those concepts through oppressing me politically, eco- nomically, spiritually, and culturally, it is ridiculous for the same culture to expect me to salute it and sing about somebody's land of the free and home of the brave. With this in mind, not only is it natural that l not salute the flag, but that I would replace it with a symbol which represents the struggle towards libera- tion that all oppressed people must move toward . . . Thus, the flag. A flag that is not red, white and blue but a flag that stands for our struggle, red, black, and green. Our struggle. A struggle that goes on and . . . or WHITE ? ? by mark lamb "Now let us all rise and sing our National Anthem." The American flag rustled slightly, above the predominantly white crowd in the East Bleachers. Many white eyes turned not to the flag above, but to the South Bleachers where a red, black, and green flag was being held. Where black fists were raised by a predominantly black crowd which had now turned their backs to the red, white and blue. That introductory, "Now let us all rise and sing our National Anthem," proved that at NIU basketball games a difference of opinion existed. Whites appre- hensively began, "Oh say can you see . . while blacks began, "Lift every voice and sing." TEnsion. A field-day for the Chicago media. The elimination of the Anthem before basketball games. A decision made by President Richard Nelson. A decision that brought criticism from Gov. Richard Ogilvie, disbelief from the town of DeKalb and its mayor, Jesse Cham- berlain. Rage from a Lester lVladdox. Asked their reactions and thoughts about the National Anthem, many whites at NIU really had no feelings toward the song. One student commented, "I-lere's a song people only sing at athletic events. That sure doesn't sound patriotic to me." Senior John Nudo said, "I don't think much of it. lt's like 'Under the Shade of the Old Apple Tree.' Neither song stirs up feelings of patriotism in me." Others gave the Archie Bunker reasoning. "lt's too hard to sing and nobody knows the words." "lt's lthe Antheml something you should be proud of because it's a song of this culture," commented one white co-ed. Senior John Glatz said, "The song is out of date and old-fashioned. People don't have the enthu- siastic patriotism anymore." Like all controversies people have differing opin- ions. Junior Rich Seymour commented, "I don't sing their Anthem so why should they have to sing ours?" "At basketball games," said Senior Jeff Ainsworth, "I saw just as many whites standing the opposite way from the flag and no one says anything to them." Others said to leave the blacks and their opinions alone. "You only encourage them by watching what they try to do 'this time'." "The whole thing was played up too much," said Senior Jim Clark. "They're lblacksl using the issue to justify their case while whites are using it to justify their case." Student Peggy Overton commented, "They lblacksl are defying what they stand for. They are just as much Americans as the rest of us. I don't know what they are trying to achieve--their self- identity as people or as Americans." Another co-ed said, "They should be proud to sing it as everybody else does." In the minds of both races, their reasons, ration- alizations, and opinions are the right ones. lVlany be- lieve a solution can't be found, but as student Anita Hartley said, "The incident seems unfortunate, but I think a workable solution can and will be found, that will satisfy everybody." 417 Ml' Y. WHAT did you say it was? ? ? 'sgougm 'sg,uoW ug N9-'q!'I Ullqnd 9'-U. ':l 'MOUS LI1!M Pall!! SU99 LIS?-LL 'EI 'auoqdesnos Jo eqn1 e'se umoumg 1U6lUf'lJ1SU! leogsmu aql 'Q jspleuoqow 18 saqrue uaplo5 Bgq aq-L 'Q 'Mopuyvx V 'Q :lea plo ue uo'1q6glpeaq USBIOJQ V 'V index Abate, JoAnn . Abel, Robert . . Abell, Cathy . . . Abell,Tom ..... Abbott, Vaughan . Abraham, Gary E. . Adams, Andreatte . Adler, Gary A. . . . Adzima, Leonard . . Ahlstrand, Deborah . Ahlstrand,Glenn . . AIKEN, RussellJ. . Ainsworth,Jeff . Aird,Tnomas . . Alaimo, Russell . Alamprese, Lynn . . Albert, Linda . . . AIbertlno,Virginia . . Alberts, Randolph . Alexander, Sandra . . Alexeyuk, Ann Marie . Allison,WilIiam . . . Alter, Sheryl .... Althoff, Thomas . Ami, Catherine . . Ander, Carol . . . Anders, Richard . . Baron, Pa Anderson, Di3I18 I. . Anderson, Candra . Anderson, Craig . . Anderson, Eugene . Anderson, Gary . . Anderson, Karen . . Anderson, Keith . . Anderson, Levita . . Anderson, Mark . . Anderson Anderson Andrews, Andrews, Andrews, Andrews, Archer, R Archer, R Arends, S , Ralph . . , Vicki . . Kathleen . . Leta . . . Linda . Thomas . ichard . ita . . usan . Arendt, Arlene . Argentine, Nick . Armato, Michael . Aronson, RODBYT . Arthur, Dave . . Asan, Maureen . Asaro, Lo Ascher, A retta . lbina . Ashby, JoAnn ...... . . . Ashlevitz, Allen ..... . . . Ashley, Susan Asimakopoulos, Audo, Ka thleen Augustyn, Ellen ..... . . . Avignone,Adelle . . AWS Brid al Fair . Babiar, Jerry . . . Babiarz, Nancy . . Bach,Marlene . . . Bacon, Raymond . Bacon, Amy . . . Baer, Linda . . Baker, Ka Bakker, S thlene . usan . Baldi, James . . . Baldwin, Margaret . Baldwin, Willie . . Balis, Diane . . Ballard, Randy . Balli lrhe ld l 3 . . Ballent, Robert . Balser, Linda . . . Banti, Benjamin . Baran, Da vid .. Barango, Linda . Baranyi, Linda . Barbee, G Ioria . . Barbee, Kathryn . Barbuch, Sandra . Barnett, Bonnie . Barney, Nancy . . tricia . . . Stephanie ' 1 ' 1 Barrett,Terrence . . Barrette, Barb . . Barry, John . . Barry, Sheila . . Bartels, Beverly . . Bartelt Judy ..... Barthoiomew, James . . Barton, Diane .... Barton, Roberta . . Bartz, James . . Bastian, Paul . . Bates, Barbara . . Baftistelli, Patricia . Bauer, Jan .... Bauer, Patricia . Bauer, Susan . . . Bauman, Nancy . Bauza, Barbara . Beary, Roger . . . Beauclere, Paula . Bechaz, William . Beck, Linda . . Becker, Ann . Becker, Scott . Bedar, Delores . Bedar, Lenore . Bedoe, Gary . . . Beem, Christine . Behof, Barbara . Benard, Renee . . Bendelow, Nancy . Bender, Carol . . Bender, Steven . Benner, Daniel . 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 319 321 417 321 321 321 321 321 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 319 323 323 319 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 410 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 319 323 323 323 323 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 Bennett, Debie . . Benni, David . . . Bennison, Larry . Berg, Deborah . . Berg, Kenneth . . Berger, Susan . . Bergland, Norma . Berglund, Robert Bergren, Charles . Bergstrand, Susan . Berman, Anita . . Berman, Donald . . . Berman, Ilene ..... Bermann, Paula .... Bernacchi, Carol Lynn . Bernardi, Deborah . . . Berry, Mark ..... Bers, Sherry . . . Berson, Sue . . . Bessette, Francis . . Best, Pat ....... Bethard, Larry ..... Bewersdorf, Lorraine . Bianco, Robert .... Bicicchi, Mary . . . Bidney, Dean . . Bieber, Catherine Bielaski, Marty . . Bierman, RObEYt . Bies, Margaret . . Biltgen, Karen . . . Bingman, Patricia . Binkley, Ruth . . Binter, Claudia . . . Bioletto, Jeanette . Biossat, Bayard . . Bitter, Marty ...... Bitters, Geraldine M. . . Black Theatre Workshop Blaha, Edward A. . . . Blair, Leavone M. . . . Blakely, Lorraine J. Blank, Duane J. . . . Blaul, Gerald H. . . . . Blayney, Kathleen M. . Blelcn, Lawrence E. . . Blinder, Helen S ..... Blitstien, Steven Michael Blitz, David I. .... . Block, Sharon L ..... Blomberg, Rita A. . . Blomquist, Susan M. . Blum, Susan Joyce . Blumer, Janet L. . . Bocek, Judith A. . . Bochnak, Michele L. . Bochnak, Robert J. Bodenner, James C. Bodenner, Susan E. Bohan, Kathleen M. . Bolger, Kathleen L. . . Bonanno, Michelina P. . Bonick, Lawrence A. . Bonnet, Kathryn J. Boor, Linda M .... Boress, Allan S. . . . Bornemann, Lois H. . Borre, Deborah L. . Borsdorf, Lora L. . Boruch, Carole . . . Bosy, Robert G. . . Botsch, Sharyn M. . Botthof, Peter E. . . Botts, Robert W. . . Bower, Susan L. . . . Bowes, Sue M. .... . Bowman, Lawrence E. . Boyce, Katherine Ann . Boyd, Daniel C. . . . Boyens, Janice B. . . . Boza, Chuck ...... Brachman, Mark Howard Brackemyer, Steven C. . Bracken, Mary Pat . . . Bradley, Jim .... Brandel, Bruce ..... Brandel, Bruce M. . . . Brandner, William A. . . Brannigan, Mary Bridget Braun, Jack E. .... . Braun, Paula Katheryn . Brechon, Colleen .... Brennan,Joan A. . . Brennan, Terese E. . Brettell, Lois E. . . Breunig, Michael L. . Brigman, Larry S. . . . Brinkman, Richard W. . Bro, Laura C. .... . Brocker, Anita Ardrey . Bromberer, Joyce M. . Brook, Sharon F. . Brooks, Dan W. . . Brooks, Gerald K. . Brossard, Karyn K. . Brostoff, Daniel S. . Brostrom, Darlene S. . Broton, Suzanne L. Broucek, David R. . Brown, Charles T. . Brown, Dave .... Brown, Debra E. . Brown, Debra E. . . Brown, Gregory H. . Brown, Nancy E. . . Brown, William D. . Browne, Richard T. Brozeau, Linda A. . Brubaker, David L. . Bruclliera. Janis C. . . Brumme, Marilyn A. . Brunelle, Patricia L. . Brunette, Barbara A. . . Brunettin, Kathleen M. Bruno, James R. . . . Bryk, Jeanine M .... Buchanan. Bonnie M. 325 325 325 325 325 325 325 318 325 325 325 325 325 325 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 326 303 326 326 326 326 327 327 327 327 1 ' 1 1327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 328 318 328 328 328 328 328 328 328 319 328 328 328 318 319 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 329 329 329 329 ' '329 329 329 319 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 Buchanan, Donna L. . . . Buchanan, Terita ..... Buchik. Barbara Schraeder Buckley, Diane Lee . . . Buckley, Terrence J .... Buechele, Catherine Louise Bull, Ken H. ...... . Bulfinck, Howard J. . . . Bultman, Judith A. . Bunker.Archie . . . Bunting, Linda M. . . . Burda, Rick ....... Burdett, Jr., Raymond T. Buresh, Linda J. .... . Burger, John E. . . . Burger King .... Burke, Gregory S. . . Burke, Kathleen S. . . Burklow, Nan J. . . . Burnett, Cynthia D. . . Burnett, Joyce A. . . . Burrows, Jr., Dennis G. Burt, Sandy L. .... . Bush, Paul T ........ Bush, Sharon L. .... . Buttler, Geoffrey Vincent Butler, Judith L ...... Butz, Karol Jean .... Byron, Debbie A. . Cain, Julie A. . . Calkins, Gloria L. . Call, Steven J. . . Calmeyer, Carl A. . . Calvert, Larry ..... Camacho,Jr., Donald . . Cameron, Jerald Roderick Campagna, Sally A, . . . Campbell, Susan R. . . Campbell, Zerrle D. . . Cannella, Margaret T. . Caprio, Donald J. . . Carbo, Miguel A .... Carbognani, Alda L. . Card, Janis H. . . . Carey, Robert H. . Carlson, David J. . . Carlson, Diane M. . . Carlson, Jr., Earl M. . Carlson, Harry A. . . Carlson, Robert W .... Carlson, William G. . . Carmody, Bonita Joan . Carpenter, John B .... Carr, Cathlene J. . . . Carrico, Linda L. . . Carson, Gail Ann . . Carter, Eddie Lee . Carter, Jane E. . . . Carter, Kathleen A. . Carter, Lynne M. . . Cashmer, Darlene . Castillo, George F. . Castillo, Sheila R. . Castle, Donald E. . Cebula, John J. . . . Cebulski, Linda Jean . . Cernosia, Arthur W. . . Ceskowski, Stephen W. Cesvet, Ruth S. .... . Chamberlain, Charles M. . Chamberlain, Jesse . . . Chan, Ted O ....... Chandler, Harriet L. . Chandler, Robert G. . Chapman, Kay M. . Chelz, Julie A. . . . Chennell, Bruce A. . . Charry, Diane E. . . . . Chiaverina, Michael J. . Chillmon, Edward R. . Chin, Judy M. . . . . Chin, Lincoln M .... Chiochios, Theresa R. . Chiolak, Joan E. . . . Chitjian, Susan C. . . . Chlapecka, Michele A. . Chlopecki, Caryn B. . . Christopher, James M. . Churan, Gloria A. . . . Chvalovsky, Bruce . . . Cicciarelli, Michael A. . Cipinko, Sherry E. . . Cipolla, Mary Jo A. . Citron, David .... Clarey, Cathleen A. . Clark David I. . . . Clark,Jlm .... Clark, James F. Clark Kay L. . . . . Clark Susan ...... Clark Sandra ..... Clark Thomas Randall . Claus1 Ruth ...... Clay, Barbara E. . . . Clay, Florence E. . Cleary, Paul G. . . Cliffe, James . . Cliffe, Joe . . . Clifford, May A. . . Closson, Donna S. . . Clove, Bernadette L. . . Clucas, Nancy J. . . . . Coats, Kristine S. . . . Cobb, B. JoAnn Lanton . Coglianese, Caryl J. . . Cohen, Mark S. . . Cohen, Michael R. . . Cohen, Rochelle S. . . Coleman, Katie M. . Collar, Charles T. . Colletti, Frank . . Collins, Jean A. . Collins, Mark W. . Collins, Nancy . . . Collins, Ronald L. . Colky, Avis C. . . . . Comandella, Diane . . 329 . . . .329 . . . . .329 329 329 329 330 330 330 417 330 319 . . .330 . .330 . .330 . .229 . .330 . .330 . .330 . .330 . .330 330 1 1330 330 . . .330 . . .331 . .331 . .331 . .331 . .331 . .331 331 331 . .331 . .331 331 ' 1 1331 331 331 . .331 . .331 . .331 . .331 . .331 . .331 331 331 331 331 331 331 331 331 332 332 332 332 332 . .332 332 1 1332 . .332 332 332 332 332 . .332 . .332 332 332 1 1417 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 333 333 333 333 333 333 333 319 333 333 333 333 333 333 217 333 333 333 333 333 333 333 333 333 319 319 333 333 333 333 . .333 . .333 334 334 1 1334 334 . .334 . .334 . .319 . .334 . .334 334 334 334 334 Compton, John F. . Condon, Mary V. . . . . Condotti, Ray J. ..... . Connors, James P. ..... . C0l"ll'l0l'S, Paffllila DOYOKSK Conradi, Ellen J. ..... I I Considine, Dara A. E. . . Contos, Anthony B. . Conway, Patrick F. . Cooper, Cynthia G. . Cooper, Linda L .... Coppens, Connie L. . Corkery, Barbara A. . Conroneos, Barbara T. . Corry, Cynthia A. . . Cosgrove, Thomas J. . Coughlin, Kathryn J. . Coville, Joanne M. . . Cowhey, Kathleen A. Cowhey, Mary Pamela . Cowin, Rickie D ..... Cowley, Barbara E. . Cowley, Shelley .... Craig, Kathleen Marie . Creagh, Caitlin A. . . Crilly, Nancy E. . . . Croft, Carl F. . . . . Cronsell, Sharon P. L. . Crosby, John Stephen . Crost, Carol S. . . . . Crowley, Kathleen M. Crull, Andrew J. . . . Crump, Dennis P. . . Culler, Patrick F ..... Cullinan, Mary Ann C. . Cunningham, Ann L. . Curtis, Roberta Jean . Cypher, Kimberly A. . Czura, Nancy L.. . . . Daboll, William R. . Dach, Barbara K. . . Dagostino, Bob . Dahl, John ..... Dallas, Nickolas D. . . DalleMolle, Dan . . Dalton, Thomas P. . . Dameron, Joan A. . Darlca, Charlene M. . Dangler, Douglas E. . Dargel, Vernon R. . Dasso. Diane M. . Dattoli, Mark D. . Davidson, Lynn . . Davis, Lynette C. . Davis, P. ..... . Dawson, Karen D. . . Deahl, Elizabeth S .... Deahr, Suzanne Lech . . Deangelis, Patricia Ann . DeAngelo,Joel S. . . . DeAre, Dorothy E. . . Dearing, Rodiste C. . . . . DOBoer, Mary E ........ DeBoer lGrahaml Rosemarie . DeBoer, Steven M. ..... . Debs, Barbara ....... Decker, Patricia Sue .... DeCoudres, Gayle Melanie DeDera, Barbara ...... DeDera, Gail .,..... Dedrick, Candace M. . DeFiebre, Henry . . . DeFiebre, JoAnn . . DeGraf, David . . DeGraf, Gary . . DeGroot,James .. Deicher, Ruth .... Deichstetter, James . Dekker, Lewis . . . Delaney, Holly . . Deloney, Ellen . . . DeMarco, Joseph . . DeMaria, Theresa . DeMauney, Roy . . DeMay, Carolyn . . . Demitriu,Janet . . . Dempsey, Mary Kay . . DeNicola, Darice . . . Dennis, Mark .... Derango, Marion . . Derbak, Linda .... DeRosa,Susan ..... Deschamps, Richard . . DeVries, Carol .... Deyo, Dean .... Dhuse, Roger . . Dickens, Kathryn . Dieterle, Cynthia . . Dietterle,Judith . DiFoggio, Linda . DiPompeo, Lois . Dobill, Peter . . Dobner, Leo .... Dobnikar, Karen . . Dobricky, Lynne . . . Docherty, Margaret . Dodd.Judith .... Doering, Susan . . Doerr,Jill ..... Doles, Dolores .... Doloszycki, Eileen . . Dominick,Jerrold . Donaho, John . . . Donart, Kenneth . . Doncsecz, Maria . Doneen,Jann . . Donnelly, Martin . . Donnelly, Sandra . Donohue, Tom . . Doolan, Marilyn . Dooley,Susan . Doran,Michele . . Dost, Bernard . Doty, Barbara . . . Doubek,Madelyn . Douglas, Nancy . Downing, Abby . 318 334 334 334 I I334 334 334 I I334 .334 334 I I334 .334 .334 .334 334 I334 334 I I335 335 I I335 .335 335 I I335 .335 335 I I335 .335 .335 .335 .335 335 I I335 335 I I335 335 I I335 335 I I335 335 I I335 .335 .319 .319 318 I I33s 335 I I335 336 I I336 336 I I3:-se .336 .336 .336 .416 .336 336 I I336 336 I I336 336 I I336 336 I I33a .336 .336 .336 .336 .336 336 I I336 .336 .336 .336 .336 .336 .337 337 . .337 .337 .337 337 I :337 .319 337 337 238,I337 .337 337 I337 337 337 337 .337 .337 .337 .337 .337 337 337 337 337 337 337 337 338 338 338 338 338 338 338 292 338 338 338 338 338 319 338 338 338 338 338 338 I I I338 338 Doyle, Lawrence . Drahos, Carolyn D. Draper,Willard . . Drasler, Daniel . . Dray, Lynn .... Dremonas, Janice . Dresbach, Carol . Drew, Robert . . Dries, Linda . . . Drygala, Sylvia . . Duda, Patricia . . Duda, Richard . . Duell, Brad .... Duensing, Dale . . Duffy, Margaret . Dunbar, Charles . . Duncan, Constance . Dunk, Irene .... Durkin, Mary . . Dvorscak, Susan . Dworak, James . . . Dziewonski, Marion . Dzuryak, John . . . Eaddy, Yolanda . Eberman, Wendy . Ebner, Frank . . . Eck George . . . Eckles, I.. T. . . . . Edelman, Roberta . Edison, Norman . Edmond, Rose . . Edwards, Glen . . Edwards, Robert . Edwards, Susan . Einbinder, Sherri . Ehlers, Alan . . . Ekblad, Judith . . Eldorado, Guida . Ellam, Gail ..... Ellberg, Patricia . . . Ellenberger, Michael . Ellis, David . . . . . Elsner, William . . Elwert, Nancy . . Embree, William . Engel, Jane ..... Engquist, Kathleen . . Erdmann, Valerie . Erhart, Keith . . . Erickson, David . Erickson, Glen . . Erickion, Robert . Erlenborn, Jean . Escalante, Richard . Eskinazi, Albert . Esposito, Neil . . Esralew Lori . . Esmn,c'saii . . . Evans, Carol . . . Evans, Samuel . . Evans, William . . Everill, Kathleen . Eyer, Constance . Fabian, Laura . . Fairall, Kathleen . Falen, Jennifer . . Faley, Thomas . . Fancher, Lois . . Fanella, Robert .... Fansher, Debra ...... Faraher, Christy ..... Fargo Roller Skating Palace Fariss, John ...... . Farrell, Kathleen ..... Farrell, Michael . Faulconer, James . Fausch, Linda . . . Feddersen, Douglas . Feekin, Janice . . . Feinglass, Sharon . Fejkiel,Celeste . . . Feldman,Stephanie . Felice, Paulette . . Felix, Judy .... Fenrich, Mark . . Fenrich, Oriana . Ferguson, Eloise . Ferguson, Gary Fern, Mary .... Ferra nte, Joseph . Ferrone, Judith . Fettig, Marianne . . Feusahrens, Mary . Feutz, Kathy . . . Fiala,Brian . . Fierro, Ron . . . Fiesterman, Joan . Fischer, Sharon . Fischman, Kerry . Fister, Maureen . Fitz, Marci . . . Fitzgerald, Dave . Fitzgerald, Denise . Fitzgerald, John . Fitzgerald,Susan . . Fitz atrick, Thomas . D Flaherty, Flaherty, Flaherty, Flanagan, Flanagan, Flanders, Colleen . Maureen . Nancy . . Annilise . Gregory . Diane . Fleming, Michael . . Fleming, Robert . . . Fletcher, Constance . Flickinger,Madelon . Flygare, Gaye . . . Flynn, Gary . . . Flynn, Karen . . Fogarty,John . Foley, Eileen . . Folland, Patricia . Folta,Jann .... Fontaine,Thomas . Fortmann, Betsy . Foss, Linda . . Foss, Steven . . 338 338 338 338 338 338 338 338 339 339 339 339 31 9 339 339 339 339 339 339 339 339 339 289 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 342 299 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 . .342 342 342 342 . .342 . .342 . .343 . .343 . .319 343 I :343 343 343 . . .343 . . .343 . . .343 . . .343 . .343 . . .343 . . .343 . . .319 . . .343 . . .343 . . .343 . . .343 . . .343 . . .343 . . .343 . . .343 . . .343 . . .343 . . .343 . . .343 . . .343 Foster, Richard . . . . . . Fox, Patricia .... . . . . . Ffa FlQlal'Tl0l'9 Darlene Frank, Bonnie .... I Frank, Michele . . . Franke, Linda . . . Fraser, Maryedna , Fraser, Sandra . . Frazier, Richard . . Freeland, Joan .... Freeman, Deborah . . Freese, Cathy . . . Freiburger, Linda . Freiman, Richard . French, Cheri . . French, Elizabeth . Freshour, Virginia . Freund, Barbara . Frick, Daniel . . Frick, Robert . Friday, Mary . . . Friedman, Diane . Frigo, Gail .... Fritsch, Betty . . . Fritzshall, Steven . Fromberg, Janis . Fromkin, Dean . Fromm, Diane . . Frye, Garrett .... Frye, Sylvia ..... Frymire, Janet Sue . . Fuerst,Joyce . . . Fukuya, Marta . . . Fulan, Georgiann . . Fulkowski, Harriet . . Fuliett, Karen . , , Fulton, Margaret . Fung, Elaine . . Funk, Michael . . Furber, Charlotte . Furst, Donna . . . Gallagher, Tom . Gallas, Roylene . Gallicchio, Sheila . Gallo, Janette . . Gallo, Joseph . Gannon, Kerry . Ganz, Madalyn . Garb, Ellyn . . Garb, Stanley . Garbe, Debbie . Garcia Alfred . Garrett, Mary . Garrison, Ann . Gartner, Karen . . Garton, Sharon . Gass, Robert . . Gast, Cynthia . . Gavin, Nancy . . . Gaziano, Theresa . . . Gebbia, Vincentine . Gegeran, Mary . . . Geil, Dori .... Geist, Harlan . . Gellman, Fred . Geltner, Cheryl Gendreau, Jerry . Gendvilas, John . Gentry, Debby . George, Cindy . . . Gerakaris, Georgia . . Gerhardy, Mary Kay . German, Paul .... Gerus, Roman .... Getsla, David .... Gianatasio. Joan . . Glacherio, David . . . Gianatasio,Joan . . . Gibbons, Suzanne M. Gibbs, Tom ..... Gilbert, Elynne . . Gilbert, Paul . . Gill, Carol . . . Giller, Marsha . . Gillmore, James . Gilman, Robert . Gilmore, Mary . Gipson, Stuart . . Gittings, Janice . Glaser. Nancy . GIatZ, John . . . Glacherio, David . Gniewek, Darlene . Gobreski, Lucy . Gofbbert. David . Goebel, Linda . Goehl, Steven . Goelz, Eileen . . Goff, Elizabeth . Golash, Roman . Golbus, Joyce . Goldberg, Lori . . . Goldberg, Sondra . Goldman, Judith . . Goldner, Sharon . . . Goldstein, Andrea . . Goldstein, Trudy . . . Golombiewski, Bonnie Gomoll, Barbara . . . Gomoll, George . . . Gontarek, Kathy . . Gooch, Becky . . Gora, Marlene . Gordon, Ann . Gordon, Susan . Gorey, Linda . . Gorishek, Paul . . Gorishek, Ruth . Gorlewski, Robert . Goudreau, Karla . Gouzin, Deborah . . Graber, Daniel . . Grabos, Melissa Gradl, Margaret . Grabowski, Ray . Grant, Claudia . Grant, Mary . . 294 343 343 344 . . .344 . . .344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 31 9 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 . .346 . .346 .346 346 31 9 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 41 7 346 . . .347 . . .347 . . .347 . . .347 . . .347 . . .347 . . .347 . . .347 . . .347 . . .347 . . .347 . . .347 . . .347 . . . .347 . . . . .347 . . . . .347 . . . .347 . . .347 . . .347 . . .347 347 . . .347 347 347 347 347 . . .347 . . .347 . . .348 348 348 348 319 348 348 4 Grant, Serena .... Grant-Acquah, Francis Grastorf, George . . . Grawey, Michele . . . Gray,Glenn . . Gray, lra ..... Graziano, Frances . Green,Charles . . Green,Dawn . . . Green, Paula .... Greene,Christine . Greene, Gayle . . Greene, Sandra . . . Greensley, Mary . . . Greenwald, Patricia . Greenwood, Lynne . Greetis, Julie .... Gregus, Gary . . . Greiss, Daniel . Grever,Sheryl . Grigus, Laura . Grimes, Jane . . Grimes, Marvin . Grobe, Janet . . . Groch, Michael .... Gr0eneveld,Sandra . Gronczewski, Catherine Gronke,Christal . . . Gross, Cecelia .... Gross, Christine . Gross, Diane . . Grotto ..... Grubbe,ArIette . . Gruben, Janet .... Grublesky, Deborah . Grublesky,Geoff . . Grundy,JacqueIine . Gruszesky,Carol . . Gryl, Marilyn . . Guarino, Philip . . Gubricky, John . Gucwa, Karen . Guess,Elbert . . . Guimond, Kathy . . Guist, Yvonne .... Gustafson, Barbara . . Gustafson, David . . Gustafson, Karen . Guthrie, Betty .... Guthrie,Georgeanna . Gutrich, Linda .... Gutsmiedl, James . Gutshall, Sue . . . Haag, Carolyn . Haaksma,Joan . Haas, John .... Haberski,Thomas . Hackert, Marcia . Haderlein, Bob . . Hadley,Theresa . Haese, Katherine . Hagan, Neil .... Hagelman, C. W. T. Hageman, Barbara . Hahn, Nancy . . . Hahn, Patricia . . . Haisky, Elizabeth . Halac, Linda . . . Haldes, Artemis . Haldes,Georgia . Hale, Kathleen . . HalI,Michael . . Hall,Minette . . Hallberg, Nancy . Halpin,Christie . Halverson, Roger . . Hamel, Don ..... Hamersmith, Harriet . Hamingson, Karen . . Hamrey Greta . . . Hance,Jane . . . Hand,Michael . . . Handmaker, Steven . Handman Sheldon . . Hann, Roberta . . . Hannah,CaroIyn . Hansen, Diana . . Hansen, Hansen, Hansen, Hansen, Hanson, Hanson, Harbach Janet . . Kristine . . Margaret . Roxanne . Linda .... Sharon . . . ,June .... Hardenbergh, Kimberly Hardgrove, Jill .... Hards,John ..... Harms,Virginia . . . Harmston, Wendy Jo . Harney, Barbara . . . Harp, Don ..... Harper,Sherry . . Harrer, Mari . . Harris, Billy . Harris, Ronna . Harrison, Craig . . Harry,Claudia . . Hartanov, John . Hartel, Dorothy . . Hartley, Anita .... Hartley, Magaretha . . Hartley, Ronald . . Hartmann,Alan . Hartmann, Debra . Harty, Nan ...... Hasenkamp, Janet . . Haskiewicz, Elizabeth Hasse, Richard .... Hassett,Michael . . Hauber,Charlene . Hauge, Louise . . Haugen, Bruce . . Havel, Louise . Havlicek, Mary . . Hayes, Mary . . . Hayes, Patricia . . Hayman, James . . . . .348 . . . . .348 . . . .348 . . .348 . . .319 . . .348 . . .348 . . .348 . . .348 348 . . .348 . . .348 . . .348 . . .348 . . .348 . . .348 . . .348 . .319 . .348 348 348 348 . .348 . . .348 . . . .349 . . . . .349 . . . .349 349 349 349 . .349 . .299 . .349 . .349 . .349 . . .319 349 349 349 349 . .349 . .349 . . .349 . .349 . . .349 . .349 349 349 349 349 349 349 I I349 349 350 350 350 350 319 350 350 318 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 293 318 350 350 350 350 350 350 350 350 350 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 289 351 351 351 351 31B 351 351 351 318 351 317 351 351 351 351 351 351 351 351 352 352 352 352 352 352 352 352 352 Hays, Martha .... Hays, Robert .... Heathershaw, Thomas Hehir, Christine . . Heilbrunn,Joan . . Heiman, Nancy . Heino, Gene .... Heitzman, Deborah Helgerson, Jacqueline Heller, Mary .... Henderson, Dale . . Henderson, Nancy . Hendon, Ed .... Hendricks, Karen . Hendryx, Dorothy . Henkin, Roxanne . Hennessy, Kathleen Henrichs, Melanie . Henry, Roberta . . Herbert, George . . Herlihy,Veronica . Herman, Ellen . . Hertel, Robert . Hertzing,Jill . . Hetland, Karla . . . Hettelsater,Jeff . . Hettinger, Catherine Hewitt, Leslie . . . Heymans, Susan . . Hibbard, Robert . . High,Jean .... Higus, Deborah . Hill,AIbert . . . Hill, Mary .... Hill, Sandra .... Hipsman, Barbara . Hirt, Mary ..... Hisler, Duane . . . Hladnik, Kathleen . Hobbs, Gary .... Hoberg, Carol . . Hodges, Hugh . . Hodur, Patricia . . . Hoecker, Thomas . Hoehl, Pamela . . Hoener, Harry . Hoey, Rita . . Hoff,Joseph . . Hoffman, Alan . . Hoffman,Jeanne . . Holler, Mary . . . Holmes, Linda . . Holmquist, Joyce . Holoubek, Rich . . Holtzman,Sherry . Homola, Katherine . Homuth, Christine . Hood, Barbara . . . Hopf, Mary .... Hopper, Barbara . . Hopton, Margaret . Horaney,William . Horn,SheIdia . . Horner, Grace . . Hornof, Donna . . Hornor,Anne . . Horton,James . . . Horton, Marleda . . Horwitz. Richard . Horwitz, Richard . Hosticka, Christine . Houseman,Sandra . Houston, Claudia . Houston, John . . . Houtkamp,Adlyn . Howard, Richard . . Hoyne, Katherine . Hubbard, John . . . Hudson, Ruth . . Huffman, Marsha . Hughes, Mike D . . Hughes, Patricia . Hull, Patricia . . . Hultgen, Philip . . . HuIten,Suzanne . . Husband, Cleo . . Hushka, Nancy . . Huskies ..... Hussey, Eileen . . . Hutchins, Harry . . Hutchinson, Grace . Ige, Naomi ..... Ignelzi,JacqueIine . Ingersoll, Rosemary Isaacs, John M .... lsrael, Dean .... lvansel,Diane . . lvey,Cleveland . . lwinski, Nancy . . lzycki,Alodia . Jachim, Roman . Jacklin,Jerilyn . . Jackson, Larry . . Jacobsen,Scott . . Jacobson, Deborah . Jamerson,Joanna . Jamrok, PSQQVI -. . . Janclrisits, Cecilia . Janik, Ed ...... Janik, Paul ..... Jankovic, Kathy . . Jankowiak, Kathlene Janssens, James . . Jaques, Daniel . . . Jares,William . . Jarocki, Linda . . Jaros, Mary . . . Jarosz, Arlene . . Jarvis, Marsha . . Jastrasab Robert Jastrzebski,James . Jeffers, Greg . . . Jeffrey,Joan . . . Jemiola, Robert . Jenkins, Barbara . Jenkins, Cynthia . Jenks, Virginia . . 352 I :352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 416 352 352 352 352 352 352 352 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 .353 .353 .353 353 353 .353 .319 .353 .353 ,353 .353 .353 .353 .353 .353 353 I I354 .354 354 I I354 354 I I354 354 I I354 . .354 . .354 354 I I354 354 I I354 354 I I3s4 354 I I354 . .354 354 I Issa . .354 354 I I354 354 I I354 354 I I3s4 .354 355 I Iass . .319 355 I I355 355 ....II3s5 . . . . . .355 .355 be5oI 292, 293 .355 . . . . . .355 . .355 . .355 355 I Isss 318 I Isss . .355 . .313 .355 I .355 . .ass . Ialh, .355 .318 355 .355 .355 .355 .355 .355 .355 .355 .356 .318 .356 .356 .356 .356 .356 .356 .356 .356 .319 .356 .356 .356 .356 .356 Jenos,Stephame . . Jensen,Carl . . . Jensen,Jo Ann . . Jensen,Susan . . Jerozal,Jed . . Jespersen, Kristine . . Jodowski, Alice . . Johannes, Marcia . . Johnson,Avis . . Johnson, Bruce . . Johnson, Carol .... Johnson, Daniel F. . . Johnson, Daniel . . Johnson, David . Johnson,Dawh . Johnson, Debra . . Johnson, Dennis . . Johnson, Douglas . Johnson, Elaine . Johnson, Ellen . . Johnson,Johnny . . Johnson,Judith . Johnson, Larry . . . Johnson, Lorraine . . Johnson, Louise . . Johnson, Mary . . . Johnson, Michael . . Johnson, Richard D. . Johnson, Richard J. . Johnson, Ruth Ann . Johnson, Walter . . J0hnS0n,William . . Jonas, Kathy . . . Jones, Annette . . Jones, Daniel . . Jones, Mamie . Jones, Mark . . Jones, Paula . . . Jones, Thomas . . Jones,WiIliam . . . Jonkheer, Camilla . Jopek, Lawrence . . Jorstad,Janice . . Joseph, Michael . Josephson, Jay .... Josephson, Rita . . . Jovanovich, Catherine Joy, Janet ...... Juklch, Holly .... Jurges, Arthur . Kadens, Karen . Kahle, Kent . Kahler, Frank . Kahn, Jay . . Kairis, Daniel . . . Kaiser, Marla ..... Kalata, Mary Ellen . . Kamber, Belinda . . . Kamphoefner, Laverne Kania,Sue ...... Kantor,Jeri ..... Kanzulak, Ronald . Kapalis, James . . Kaplan, Laura . . Kaplan,Sandra . . Kaplan,Sharon . Kardaras, Basil . . Karel, Roberta . . . Karstrand, Karen . . Karth,Karen . . . Kasper, David . . . Kaszniak, Robert . Katrein, Nancy .... Kaueman, Lawrence . Kauffman, Kendall . . Kavicky,Nedra . . Kearney,James . . Kearney, Raymond . Kedzuch, Timothy . . Keesee, Linda .... Keiler, Kenneth . . Keiler, Linda . . . Keleher,Jim . Keller, Joe . . Keller, Philip . . Keller, Phillip .... Kelley, Autrey .... Kelso, Ronald .... Kemmerling, Kathleen Kengott, Raymond . Kennedy, Alberta . . Kenney, Marianne . . Kensicki,MichaeI . Keogh, Robert . . . Keperling, James . . Keppner, Linda . Kerwin, Rick . . . Khayat, Miranda . . Kidd, Barbara . . Kieft, Linda . . . Kielp, Rosemary . . Kilens, George . . KiIlian,Catherine . Kilroy, Edward . Kilts, Sharon . . Kimball, Roger . . Kime, Linda . . King, Francis . . King, Jeffrey . . . King, Kathleen . . King, Scott .... Kistler, Thomas . KIahsen,Cindy . . Klarr, Henrietta . Klaw, Elizabeth . . Kleckner, Dennis . . Kleiman, Helaine . . Klein, Iris .... KIein,James . . . Kleinhoffer, Drew . Klemm Susan . Klinefelter,Donnle . Klitzke, Dwight . . Klos, Patricia . . . Klosowski, Diane . Kolvohn, Ronald . . Kluck, Darlene . . . .356 . .318 . .318 . .356 . .356 . .356 . .356 . .356 . .356 . .356 . .356 . .356 . .356 . .356 . .356 . .357 . .357 357 357 357 . .319 . .357 . .319 . .357 . .357 . .356 . .357 319 357 I :357 357 357 . .357 . .357 . .357 . .357 357 357 357 357 . .357 . .357 . .357 . .357 . .357 . . .358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 358 359 318 359 359 359 359 359 359 359 359 319 31B 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 319 359 359 359 359 359 359 359 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 Kluever, Kurt . Knauf, Lisa . Knauz, Rolf . . Kneipper, Mary , Kness, Martin . KniDP, Gregory . Knol Joan ..... KnoIl,James .... Knorring, Jr., Edward Knorring, Tom . . . Knox, Gerald , , , KnuDD, Katherine . Knuth, Kathy , , , Knytych, Mike . . Koch, Blaine .... Kocks, Catherine . . Kucolowski, Roger , Kocyan, Patricia . . Koenig, Steven , . Koerper, Daris . . Kohn, David . . . Kohn,Janis .... Kokoszka,Geralcl . Kular, Lynn . . . Kolbaba,Joan , Koller, Carole , , Kollmann, Ruth . . Kolzow,.Ir,, Calvin . Kompare, Ralph . . Kondracki, Gerald , Kopelson, Charles . Koral, Pam ..... Koranda, M. Kris . . Korleski, Edward , Kornack, Cheryl . . Kornecki, Robert . Korpisch, Judy . . Kosman, Gerald . Koszola,Carol . . . Koszyk, Andrew . . Kotula,Susan . . . Koutselas, Constance Kousnetz, Donald . Kovanda, Linda . . Kowalski, Jo Ann . Koz, Donald . . . Kozel, Edward . . . Kozlowski, Rick . . Kozlowski,Susan . Krahenbuhl,Scott . Krajci, Kathleen . . Kramer, Cathryn . . Kramer, Janet . . . Kramsky, Robert . Kraus, Mary . . . Kraut.Janice . . Kraut, Rebecca . Kreger,Terry . Kress, Karen . . . Kriesman, Susan . . Krol, Ronald . . . Krowka, Dave . . Krueger, Kenneth . Krupa, Ronald . . . Krusiec, Rose . Kuba,Scott . . . Kubik, Susan .... Kucharski, Esther . Kudlaty,Walter . . Kuecnenmeister, Kay Kuhlman, Martha . Kukral,WilIiam . . Kulesza, Harriet . . Kulieke, Stephen . . Kunka,Maureen . . Kuntz, Kathleen . . Kurcz, Sister Cynthia Kurth,Janet .... Kurtz, Anne .... Kusch,Daniel . . Kusman, Bruce . . Kutina,Gary . . Kutnick,Steven . Kuzniak, Marion . . Laba, Margaret . . . L3Ch, Roderick . . Ladenburger, Arthur Ladewski, Paul . . . Laird, Kevin .... Lakanen,William . Lamb, Mark . . . Lambert,Karen . . Lamberth, Richard . LaMotte, Barbara . Lamparter,Sally . . Lampman,Susan . . Lancaster, Therese . Land, Lawrence . . Landauer, Ronald . Lang, Paul ..... Lanier, Larry . . . LapicoIa,James .. LaPlaca,Jean . . . Larkin, Stephanie . La Rocco, Christine Larsen, Lynn .... Larsen, Rich . . . Larson,Babette . Larson, Carole . . Larson, Irene .... Larson,Susan . . . Lasiewicz, Kathleen Lasker, Linda . . . Laskowski,Gail . Lasky, Kenneth . , Latman,Stephen . . Lattyak, Linda . . Lau, Mary ..... Laursen, Bruce . . . LaValIee, Maureen . Lavander,Judy . . Lawler,EiIeen . . LawIer,Jeanne . . Lawler, Mary . . Lawrence,Jill . Lazzara,Scott . . Leabru, Richard . . 361 371 361 361 361 362 362 362 362 319 362 362 362 319 319 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 319 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 364 289 364 364 364 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 318 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 319 365 365 365 365 365 366 366 366 Leach, Richard . . Leahy, Dennis . Leahy, Joan . . . Leavitt, Marvin . . . Leazzo, Rosemary . LeBeau, Frances . . Lebedeys, John . Lee, Ronnie . . Leesman, Keith . Leezer, Roderick . . Lehmann, Mark . Lehnen, Ramon . Lehtman, Bruce . Lehuta, Allen . . Leibovitz, Steven . Leischner, Pamela . Leiterma n, Stephen Lemke, Janet . . . Lemme, Joan . . . Lempert,Tina . . . Lenczycki, Patricia . Lencioni, Len . . . Lenger,Judith . . . Lenzen, Marlene . . Leonard, Steven . Leonardi, Vito . . Lepianka, Chris . Lepp,Joan . . . Leptich,John . . LeResche, Janet . Leskanicn, Gary . . Lesley, Margaret . . Leslie, Mary . . . Lesniak, Janet . Leventhal, lvy . Levine, Rita . . . Levinson, Ronald . Levit, Daniel .... Lewandowski, Robert Lewin, Mary .... Lewis, Barbara . . . Liepins,Aldis . . . Lies, Kathleen . . . Lifschitz, Rochelle . Lifschultz, Linda . . Lindahl, Cynthia . . Lindenberg,Terry . Linder, Eugene . . . Lindgren, Linda . Linnerud, Mark . Lipsman,Joel . . Lisanti, Richard . Lisnek,.leffrey . . Lissy, David . . Liston, James . Littig, Loretta . Little,Cynthia . . Lively, Thomas . Lloyd, Allynn . . LoCascio,James . . Locascio, Patrick . . Loch, Leonard . . Locke, Linda . . Lohn, Cheryl . . Lohs, Gary . . Long, Michael . Long, Pat .... Longerman, Ruth . Longo, Gary .... LoveIl,Gail .... Loverude, Marilyn . Lowden Hall .... Lowery, Larry . . . Lowry, Barbara . . Lubinski, Kenneth . Lubshina,Joseph . Lucchesi, Alberta . Luchsinger, Sue . Ll.lczak,Janice . . Ludlow,Susan . . Lueck, Paul .... Lumbard, Sandra . Lumpkins, Lola . Lund, Craig . . . Lundahl, Donna . . Lundgren, Charles . Lunnon,Janice . . Luoma, Karla . . Lutkus, Edward . Luymes, Nancy . Lyle,Undine . . . Lynn, Myra . . . Lythgoe, Colette . . Maberry, Aleece . . MacAfee, Harris Drew Macaluso, Paul . . . MacDonald, Randall Machac, Thomas . . Machan, Barbara . . Machin, Patricia . . Machin, Richard . . Mack, Debra . . . Mack, Robert . . Macke, Patricia . . Maculan, Judith . Madden,John . . . Maddox, Lester . . Madigan, Jacqueline Madison,Mary . . . Madnick, Frances . Magnuson, Roger . Maguire, Kathleen . MahaIik,Stephen . Mahan, Rose . . . Mahler, Lori . . Maiden, Elber . Maier, Richard . . Majko,Judith . . Malizia,Denise . . . Mallon, Michael . . Manczynski, Edward Mandarich, Mary Ann Mandel, Jane .... Mandle, Kenneth . . Mangan, Karen . . Mann, James .... Manns, Kathleen . . 366 366 366 410 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366 319 366 366 366 366 366 366 319 366 366 366 366 366 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 368 I fsea 368 368 368 I :368 368 . .368 . .368 . .319 . .368 . .368 368 . .368 . . .368 . . .368 . .301 . .368 . . .368 . . .368 . .368 . .368 . .368 . .368 . .368 . .368 . .368 . .368 . .368 . .368 . . .369 . .369 . .369 . .369 . .369 . .369 . .369 . . .369 . . . .369 . . .369 . . .369 . . .369 . . .369 . .369 . .369 . .369 . .369 . .369 . .369 . .369 . .369 . . .415 . . .369 . . .269 . .369 . .369 . . .369 . .369 . .369 . .370 . .370 . .370 . .370 . . .370 . . .370 . . . .370 . . .370 . . .370 . . .370 . .370 . .370 . .370 Manthei, Lorraine . Maple, Dave . . . March, Susan . . Marchant, James . Marchese, Joseph . Marchetti, Sharon . Marco, Jr., Albert . Marco, Deborah . Marco, Debra . . Marcoux, Annette . Mark, Karen . . . Marks, Deborah . Marks, Jacki . . Marks, Richard . Marks, Robin . . Marozas, Dianne . . Marrese, Fredric .... MarschallChristine . . . Marszalek Martha . . . Marta, Maigaret releasoni' ' Martin, Gary ...... Martin, Gloria ..... Martin, Joseph . . Martin,Michael . Martin, Patricia Martin,Thomas . Martin,Vicki . . Martin, Walter . Martinez, Linda . Martz, Melanie . Marvin, Keith . . Marynowski, Rita . Masek, Audrey . . Mason, Cassandra . Mason, Loyce . . Mason, Mary . . Massaro,James . Massett, Irene . . Massman,Sandra . Master, Cardyn . . Mastny,Cheryl . . . Matheson, Michael . Mathis, Rene . . . Mathre,Sharon . . Matsoukas, Linda . Matt Mary .... Matthes,AIIan . . . Matuszewski, Jean . Matwichuk, Kathy . Mauro, Peter ..... Maxheimer,JoEllen . Maxwell, Mary . . . Mayer, Gary . . . Mayo,Selma . . Mazanek, Magda . Maze, Regina . . Mazur, Edwina . . Mazur, Elizabeth . McAllister, James . McAvoy, Pat . . . McAvoy, Timothy . McCabe, Gigi .... McCann, Clifton . McCarron, James . . McCarthy, Patrick . . McCartney, Donald . McCloskey, Stephen . McCormick, Gary . . . McCulloch, Margaret . . McDonald, Lance . . McDonough,CoIin . . McDonough,Susan . McDowell, Dan .... McEnaney, Lawrence . McEvoy,Susan .... McFee, Karen . . . McGihee, Mary . . . McGowan, Eileen . McGowan, Patrick . McGunnigal,Fred . Mclntosh,Jane . . McIntosh,PhyIlis . Mclntyre, Patricia . McKenna, William . McKiernan Tom . McKiIIip,Megan . McLee, David . . McMahon, Ellen . McMahon, Patricia . . McMahon,William . . . McNaughton, Margaret . McNichols Robert . . . McNulty, Joan .... McPhedran James . . . McReynoId's,MicheIle . Mcshane, Marta . . . McSherry, Patricia . Means, Donald . . Mecca, Robert . . Medler, Deborah . Meehan, Bob . . . Meier, Mary . . . Meier, William . . Mele, Michael .... Melzer, Thomas .... Menkol, Linda ..... Merriweather, Jeanette . Messina, Sharon .... Metcalfe, Lynne . . . Metz,Judy .... Meus, Anita . . . Mikulcik, Audrey . Miller, Andrea . . Miller, Daniel . . Miller, Gerald . Miller, Irving . . . Miller, Jeannette . Miller, Joanne . . Miller, Kenneth . Miller, Kimberly . Miller, Linda . . . Miller, Lucinda . . Miller, Sandra . . Miller, Stephen . . . Miller, Susan ..... Millho -NliIlifI, user, Thomas . Jack .... 370 319 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 318 371 . . .371 . . .372 . . .372 'jab' 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 410 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 273 318 372 372 373 373 373 373 373 373 373 373 373 318 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 19 373 373 273 373 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 4 Mills, Charles . . Mills, Marla . Milne, Jamie . . Milostan, Alice . Miltimore, Gene . Minarich,Joyce . Minga,CaroI . . Mikocha, Susan . Misek, Paul .... Mislevy Robert . Nlitcnell,carol . . Mitchell, Daniel . Mitchell,Joan . . Mitrovich, Vera . Mittler,Judith . Mix,Sharon . . Mizicho,June . Mizlo,JohnllI . . Modeen,James . . . Modesto, Narciso . oeh ing Larry . Moeller, Phil .... Moellernng, Roger . mohlenghirley . ome, ae . . Moliter, Brian . . Molway, Sheryl . Moncrieff,Carol . Moniger, Marita . . Monokoski, Stanley . Monroe, Roxie .... monterastelli, Suzanne on i, Ken ...... Moon, Mae .... Moore, Deborah . moore,SBirleg . . organ, avi . . . Morrison, Nancy . . . morr0n'eg'K4athleen . . oser, ir .... Moss, Steve . . . Most, Harold . . Mott, Adria . . Moy, Howard . . Moy, Ronald .... Mozdren,Michael . Mraz, Dennis . . . Ms ....... Mudra, Mark . . . mue:Ier,Nichglas . ue ler, Wen y . Muir, Kenneth . . Mulcrone, Michael . mu::igan,ll:a':ricE . u ugan, a rlc . Mullins, Susan .... Mulloy, Greg ..... Munch, Marilyn . . . NlLlFlSt6l'I'l'1al'1, RaylT'lOI'1d I ' Murawski, Judith . . Murdie, Mary Jo . . . Murphy,Ann . . Murphy, Loretta . . Murphy,Thomas . . Murray,Suanne . . Murrin,Janice .... Mychalczyk George . Myczek, Robert . . Myer, Karl .... Myers, Lon .... Nagel, Cindy .... Nakutny, Kathleen . . Nalian,Susan . . . Nash,Connie . . . Nash, Loretta . . National Anthem . Natzke, Kenneth . . . Naunheimer, Helmut . Nausieda, Shirley . . Nedrow, Kathleen . Nellins, Nancy . . Nelson,Cathy . Nelson, Connie . Nelson, Craig . . Nelson, Dale . . Nelson, Jean . . . Nelson, Kathleen . Nelson, Lisa . . . Nelson, Richard . Nemanich, John . . Neudecker, Steven . Newlin, Robert . Newman, Carol . . Newman, Randle . . Newman,Sue . . Newsom,Jane . . Newton,Tyrone . . Nicewarner, Linda . Nicoli,SheIley' . . . Niebuhr, Steven . . . Niedzwiedz, Edward . NieIand,Gregory . . . Niemeier, James . . Niessink, Cherie . Nix, Rosemary . Nocchi, Mary . . Nold lll, Herbert . Noone,JoAnn . . Noone,Michael . Noplos, John . . Nord, Christine . Norton, Susanne . Nosal, Ralph . . Nourse, Larry . Novak, David . Novak,Joseph . . Novak, Marcy . . . Novak, Theodore . . Novak, Wayne .... Nowakowski, Bernard Nowicki, John .... Nuber, Gordon . . . Nuciforo, Elizabeth . Nudo,John .... O'Bara, Carol .... Obenaut,Jr., Harvey . Oblak. Carol ..... 41i,' ' 4125, i9a,' 374 374 374 374 374 374 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 319 375 375 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 412 376 376 376 376 376 376 376 376 319 376 376 376 376 376 376 376 376 376 377 377 377 377 377 377 377 377 .377 417 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 377 417 377 377 377 377 377 377 377 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 294 378 378 378 278 378 378 378 378 378 378 378 318 378 417 378 378 378 Ockerlander, Allen . O'Connor, Dorothy O'Connor, Rosemary Odelson, Robert . . O'Donnell, Helen . O'Donnell,James . O'Donnell, Karen . O'Donnell, Kenneth Oehm Ill Gregory . Ofisher,Oary . . . Ogilvie, Richard . . Ogorzalek,Allan . . O'Hara, David . . O'Hara,Thomas . Olech,Wayne . . Olesky, Rick .... Ollearis, Lawrence . Ollerman, Gayle . . Olsen, Harry . . . Olsen, Nancy . Olsen, Paul . . Olson, Larry . Olson,Sherry . . Olson, Wayne . . . O'Malley,John . . . O'MaIley, Maureen . Omelusik, Michael . O'Neil.Kathv . . . Ongenae, Sharon . . Ongman, Audrey . . Onofrey, Bruce . Oras, Barbara . . . O'Rourke, Penny . Orticelli, Carolyn . Ortman, Gregory . . Osran, Bruce . . . Oster, Linda . . Ott,Joy . . Otten, Mary . Otto, Marge . Otto, Paul ..... Overton, Peggy . . . Owczarzak, Richard 0zima,Janice . . . Padgitt, Donna . . . Pahuski, Ed . . . PaleCZny,Judy . . Palya, David . . Panek, Peggy .... Panek,Susan .... Panozzo,Victor . . Paradowicz, Monica Parise,Andrew . . . Parker,Judith . . . Parker,Richard . ParrilIi,Maryan . . Parsons, Stanton . . Paschle, Lucy . . Pastor, Robert . . . Paszczak, Robert . . Patch, Mavis . . . Patrick,William . Patsch, John . . Patterson, Bob . . Patterson,Janice . . Patterson,Sanclra . Paul, Roberta . . Pauss,MaryAnn . . Pavichevich, Ken . . Peatl,Jerry .... PearIstein,Jerry .. Pearlstein,Sharon . Peirce, Ellen .... Pekoe, Jr., Lawrence Pellettiere, Jr., John Perardi,Stephanie . Perelman, Mark . . Perez, Javier .... Pergande,Sharon . Perkins, Candace . . Perkins,Millicent . Perkins, Nancy . . Perko, Thomas . . Perper, Linda . Perrin, Walter . Perry,Sam . . . Peska,Sandy . . . Pestillo,Joseph . Peter, Diane . . . Peterson, Barbara . Peterson, Bruce . Peterson,Charyl . . Peterson, Christena Peterson, Donna . . Peterson,Gayle . Peterson,Joan . . Peterson, Keith . Peterson, Kent . . Peterson, Peter . . Peto, Julian . . . Petraitis, Phillip . Petras, Bonita . . . Petterec, Nancy . . Pettigrew,Cynthia . Pfeifer,W. Daniel . Pfieffer, James . . Phalen, Molly . . Phifer, Deborah . Phillips, David . Piat,Vincent . . Piccoli, Anita . . Piekarz, Christine . Pienkos, Mark . . Pierce, James . . Pierce, Janet . Pierce, Warren . . . Pierson,Sharon . . Pietkiewicz, Gayle . Piggush, Robert . . Pignotti, Mary . . Pilat, Kathy . . . Pilcher,Wanita . . . Pilicrini, Margaret . Pillsbury, Carol . Pinter,G-ilbert . . . Pi0trowski,Jayne . Piraino, lrene . . . . i8b,. 379 379 379 379 379 379 379 379 379 479 417 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 379 318 379 379 379 379 :379 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 217 380 380 380 319 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 381 381 319 381 318 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 318 381 381 381 381 381 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 382 .382 382 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 Pirmann, Peter . . Piro, JoAnn .... Pittner,Jacquelyn . Piunti, Richard . . . Placement Bureau . Polacheck,Mary . . Polaski,James . . Polki,Samuel . . Polkow, Karen . . . Pollack, Richard . . Pollio, Rosa .... Pollock, Lawrence . Polse, Alan ..... Pomerantz, Ronna . Popelka, Kathryn . Popovicl'l,Thomas . Pobpenhouse, James Porter,Cherryl . . . Porter, Linda .... Porter, Lindsay . Portschy, Mary . . Potter, Margaret . . Potthoff, Ronald . . Powell, Bonnie . . Powell, Marilyn . Power, Karen . . . Powers, Lorraine . . Powers,Tim . . . Pozdol, Barbara . Po2ulp,Zenia . . Pratt,RonaId . . . Preinitz, William . . Prellwitz, Gary . . . Prestley, Richard . . Price,Gloria . . . Price, Kaye ..... Profetto, Linda . . Profetto,Michael . . . Przepiorka, Margaret Przybylowski, Joan Psyhogias, Patricia . I Ptak, Robert .... Pukac, Mary Jean . Pusateri, Joanne . . Putz,Cheryl . . . Pyee,"John . . . . Pyrocioch,Janet . . Pyse, Constance . . Quebbeman, Sandra Quinn, Diana . . . . Raatz, Karen .... Raber, Lyle . . Rabin,Steven . Rabiola,Alan . . Radtke, Robert . Radzak, Jeffery . Rafferty,Carol . . . Railsback,Luan . . Rak, Mike ..... Rakstang, Robert . Rakstang,Susan . . Ranck, John .... Randall,Jeffrey . . Randolph,Lonnie . Range, Linda .... Rapoport, Marla . . . RBSIYILI 5SeI'l Richard Rausch,La1.lrel . . . I Rauser, William . . Readeker, Kathy . . Reams, Carole . . . Reddington, Shirley Redington, Kathryn Reed, James .... Reese, Debby . . . Regan, Donna . . Rehn, Robert . . . Reidy, Margaret . . Reifel, Nina ..... Reimers, Barbara .... Reinhard, Jr., William Render, Mary .... Renville, Dale . . . Reschke, Ronald . . Resis. ldelle ..... Restaino, Lawrence Rice, Deborah . . . Rice, Robert .... Richards, Sandra . . Richmond,Janet . . Richter, Cynthia . . Richter,Sharon . Rickert,Janet . Riddle, Nancy . . . Ridenour, Leah . . Rieck, Barbara-Jean Riedeman, Mary . . Rigsby, Laura . . . Riley, Karen . . Riley, Larry . Riley,Tom . . . Rippie, Gary . . Risch,Susan . . . Risvold, Pamela . . Robbins,Judith . . Roberts,Gregory . Roberts, Marigail . . Robertson, Linda . . Robertson, Richard Robertson, Rickey . Robey, Susan . . . Robinson, Anita . . . Robinson, Deborah Robinson, Russell . Rock, Katherine . . Rockabrand, Frank Rode, Denise .... RogalIa,WilIiam . Rogers, Nancy . . Rokusek, William . Romango, Mary . Rose, Robert . . . Rosen, Renee . . . Rosenberger, Marrie Rosenstein, Howard Rosenzweig, Tobey Rosko, Dean .... 383 383 I Isss 383 I I3o1 iabf 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 384 384 384 384 384 384 384 384 384 319 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 I Iasa 384 384 385 385 385 292 385 385 385 385 385 385 I Isss 385 I Isss 381 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 385 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 397 386 386 386 386 386 387 387 387 387 387 3B7 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 387 Ross, Susan . Rosnick, Barry . Rossetti,Chuck . Rossiano, Tom . Rossi, Carol . . Rossi, Cynthia . Rossi, Greg .... Rothman, Diane . . Rothstein,Sandra . Rovelstad,l.inda . . Rowe, Wilma . . . Roza, Charles . Rubin, Myra . . Rubinic, Susan . Rubino, James . . Rud. Kristin .... Rundell, Roberta . Rupelis, Alan . . Rupelt, Karen . . Rurka,Gloria . . . Rusnak, Mary Ann . . Russell, Michael . . Russo, Patricia . . Rusteberg, Karen . Ruther,Christine . Rutledge, Suzanne . . Ruzicka,Nancy . . Ryan, Patricia . . Ryan, Robert . Ryan,Thomas . . Ryback,Steven . Rybarski, John . . . Rydberg, Bonnie . . . Rylek, George .... Ryska, Edward .... Rzeczkowski Christine Sabathne,Wiiliam . . Sabatino, Anthony . . Sacco, Christine . . Sadlicki, Dennis . Sadlis, Karen . . Sage, Kristine . Sage, Mary . . . St. John,Janet . Sak, Theresa . . Sakoda, Elenore . Salamone, Philip . . SaIkawske,Darleen . Samborski, Barbara . SamueI,Chrlstine . . Samusevich, Roberta . Sanders, Deborah . . Sanders,Joanne . . Sanders, Marsha . . Sanders, Suzanne . Sandin,Jennifer . . . Sandstrom,CharIes . Sandstrom, Edward . Sangco,Josette . . . Santacaterina, Nancy Santefort,Janice . . . Sapa, Shelley ..... Sarachman,Victoria . Sarangelo, Rosemary . Satorius, Walter . . . Sauber, Daniel . . . Saul, Clarence . Sax,Adria . . . Sayre, Eldeen . . Sazonoff,Mike . . . Schaefer, Mary Ann . Schaefer, Torn . . . Schafer, David . . Schaffer, Dale . . . Schanette, Carolyn . . Scheeker, Peggy . . Scheel, Karen . . Schencker, Alan . Scher, Eileen . . SChey,WilIiam . Schmalz, Kenna . Schmaus, Gary . Schmidt, Barb . . Schmidt, Karen . Schmidt, Linda . . Schmidt, Marilyn . Schmidt, Ricky . . . Schmidt,Susan . . . Schneider, Kathleen . Schnell, Mary .... SchnelI,Thomas . . . Schnelle, Janet .... Schoefernacker, Gary Schloesser, Barbara . Schrade, Randolph . . Schrage, Mary . . . Schroeck, Pamela . Schroeder, Ellen . SchroII,WilIiam . Schrom, Nancy . Schubert, Linda . Schubert, Sandra . . Schuch Guenther . Schuepfer,Kristine . Schulock, Dorothy . . Schultz, Ellen . . . Schuman, Carolyn . . Schuppner Marsha . . SChwal'tZ,I'EIail1e . . Schwarz,Jayne . . . Schweitzer, Barbara . Schwochow,Tina . Scola, Marilyn . . Scott,Joanne . Scott, Morrey . Scott, Thomas . . Seamster,Sharon . Sears, Anastasia . Sears, Marge . . Sears, Robin . . Seaver, Linda . . Sebastian,Christy . Sebby, Robert -. . . Seggerman, Daniel . Seidler, Rosemary . Seifrid,Timothy . . Sejnost, Deborah . . 411, 387 387 319 ' ' :319 387 ' ' :387 387 ' ' :387 388 388 388 388 388 388 388 388 lass 388 :388 .asa 388 ' ' lass 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 :388 388 :aaa 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 :389 389 389 389 :389 .389 .389 389 389 389 412 389 389 389 389 389 389 :390 390 390 390 31 9 390 31 9 390 390 390 390 390 390 390 390 390 31 9 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 31 8 390 390 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 31 8 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 392 Sellers Janice . Senneff, Thomas . Sennott, Doris . . Sennott,Jennifer . Seno, Lynne . . . Serene, Carolyn . Serota, Richard . Settler, Roy . . Seyller, Brenda . Seyller, Gail . . . Seymour, Rich . . . Seymour, Thomas . Shambo, James . . . Shand, Barbara . . . Shandelson, Kenneth ' ' ' ' ' Shane, Paulette . . . Shank,Joel .... Shanklin, Cheryl . Shapiro,Clifford . Shapiro, Rhonda . Sharkey, Linda . Shaw, Daniel . . Shaw, Laura . . Shearer, David . Shepard, Charles . Shepler,Judith . . . Sheridan, Kathleen . . Sherry,Judith . . . Shifflett, Barb . ShinauIt,Joel . . Shirey, William . . . Shoemaker, Mary . . Shoemaker,Michal . . short, Kathleen . . Shovan,Stephen . Shulan,.loAnna . Shumsky, Judy Sichta Susan . . Sieloff',Charles . . Siegel,Jeffrey . . . Siegel, Sherrie .... Sienkiewicz, Jeffrey . Sieracki,MariIyn . . Sievert, Barbara . Signer, Marilyn . Silewicz, Janice . Simale, Terrence . Simon,Stanton . Simons, Karen . . Simpson, Barbara . Simpson,Glenn . Simpson,John . . . Simpson, Susan Kay . Sin, Lily ....... Sinibaldo, Gay . . . Sisler, Gregory . . Sisti, Lynn . . . Sivak, Vi ..... Sjostrom, Robert . . . . . . Skibinski,Arnie ..... . . . Sklowdowski, Kathleen Skoczek,Gilbert .... . . . Skoff, Karen ..... Skoney, James . . . Skord, Georgette . . . Skowronski, Diane . . Slad, Dick ..... Sladek, Gregory . SIattery,Sharon . Sloan, Rebecca . Sloan, Richard . Slovin, Eliot . . . Slowik, Theresa . Smerge, Linda . . Smetko, Michael . Smith,Alice . . Smith, Barbara . Smith,Carla . . Smith,David . . Smith,George . Smith,Linda . . Smith, Lynn . . Smith, Polly . . Smith, Roy . . Smith,Steven . Snaadt, Mary . . Snider,James . . Snider, Kathleen . Snider, Mary . . Snow, Don . . . Sober, Cindy . . . Sobolik, Barbara . Sodt, Susan . . Soehn, Michael . Soldat, James . Sommer, Brian . . Sornogyi,Cheryl . Songco, Josette . . Sorensen, Donald . Sosnowski, Patricia . Spanier, Anita . . . Spantideas, Greg . Spector, Roxanne . Spenny, Linda . . Speranza,Joanne . Spielman,Susan . Spillman,Joan . Spittal, Paul . . Spivak, Marc . . Spivak, Marlyn . Spohn,Caryn .... Sporar, Thomas .... . . . Springer, Susan . . Stachurski, Mary Ellen' I I I Stack Candace .... . . . Stadel, Susan ..... Stadnicki, Sandra . Stafford, John . . Stahler, David . Stahnke, Kim . . Stalheim, Curtis . Stamps, Jerlean . Stanard, Janice . Stanczyk, Joan . Standard, Cary . Stanker, Robert . Starkman, Steven . 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 41 7 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 319 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 394 395 395 395 395 41 1 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 Star Spangled Banner Starzyk, Linda . . . Stasiak,Michael . . Statszczak, Marilyn Stears, Glenn .... Steben,Linda . . Stecher, Gerald . Stefani, Bernard . . Stefek,William . . . Steffen, Roger . . . Steinbraker, Robert Steinem, Gloria . . Steinert,Therese . . Steinle, Kristina . Stelmack, Joan . . Stenstrom, Linda . Stepanek, Stephen . Sterling, Dona . . . Sterlov, Debbie . Steude, Laura . . . Stevenson, Patricia . Stevenson, Rosalinda Stewart, Mary . . . Stieber, Janice . . . Stieg,Cynthia . Stier, Robert . Stoda, Dianne . . Stogis, Kenneth . StOik,MiChaeI . Stone, Kent . . . Strache, Barbara . Straits, Wendy . . . Strand.Treva . . . Strawn, Hugh . . . Strickland, LaVerne Stuart, Susan .... Stubbe,Sharon . . Student Association Studio Theatre . . . Sturm, Diane .... Suages,Dianne . . Suits,Michael . . Sullivan, Eileen . Sullivan, Mark . . Sullivan, Maureen . Svehla,AIIen . . . Svetlik,William . Svoboda,Thomas . Swan,Scott . . . Swank, Patricia . Swanson, Kirk . Swanson,Stuart . Sweemer,John . . Sweeney, Celeste . . Swenson, Gary . . . Switzer, Nancy . . Swope, Marcia . . . Syperek, Mary . . . Szostak, Anthony . Szymakowski, Linda Taft,SheiIa .... Tallman, Bernard . Tani, Cathy . . . Tassoni, Nancy . . Tataryn, Robert . Tatum, Maxine . . Taubin,CheryI . . Taylor, Carolyn . Taylor, Dennis . . Taylor, Lynda . . Taylor,Richard . Teague, Robert . Techter, Ronald . Tefka, Renee . . . Teichler,Anita . . . Teichman, Michael . Teipel, Bruce .... Tennysen,William . Tereba, Richard . . Tesauro, Marcia . Tesch, Mary . . . Tesolin, Linda . . . Thomas, Randel . . Thomey,Jill .... Thompson, Deborah Thompson, Gail . . Thompson, Nancy . Thompson, Philip . Thomson, Karen . . Thurlow, Robert . . Thurston, Mary . TilIman,Warner . Tinnon,Wendy . Tira,Stephanie . . . Tisoncik, Edward . Titus, Leo .... T0benski,Vicki . Tobias, Lamar . Toch, Linda . Todd, Cynthia . Todd, Kirk ..... Tolman,Gary . . . Tomaszewski, Therese Tonge, Nancy . . . Toomey,Jeanne . . Torrence, Marcia . . Torres,Miriam . . Torres, Rita . . Totz, Marcia . . Totzke, Karen . Towns, Carol . . Toy, Phillip . . . Trampas, Carol . . Trasko, Beverly . Traub, James . . Traub, Marla . . . Trebes,Thomas . . Trelease, Donald . . Trepton, Marsha . Trezzo,James .. Trippon,Jane . . . Trivisonno, Barbara Truedson, Patricia . Trunda,John . . . Trychta,Michael . . Tselekis, Paula . . Tucker,Catherine . 415, 411 41 6 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 41 3 396 396 396 396 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397 -397 I I :397 .397 410 .397 .397 , 411 303 397 397 397 397 397 397 397 398 398 319 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 398 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 42 Tucker, Sheila . . Tuis, Paula . . . Turk,James . . . Turlek, Donald . . . Turner, Deborah . . Turner, Larry . . Turro, Robert . . . Turzer, Marlene . . Tye, Kathleen . . Tyler, Margaret . Tyma,Anna . . . Tynan, Tracey . . Uhlir,CheryI . . Ulijasz, Carol . . . Ullrich, Randy . . . Uander, Patricia . . Underwood, Barbara University Theatre . Uphoff, Linda . . . Urso, Frank . . . Uselding, Robert . . VanderAA, Doris . VanDeVelde Dale . VanTieghemI CarolynI I I Vargas, Blanca . . . Vargas, Judith . . . Varava,Vladimir . . Varland,Gerald . . Varricka,Alice . . . Vasiliauskas, Sylvia Vasquez, Sharon . . Vater, Diane . . . Vaughan, Robert . Venezia,Vicki . . Verde, James . . . Verene, Louise . . Vernon, Diane . . Verre, Vicks, Victor Vieth, Visny, Vogel, Vogel, Vogel, Diana . . Linda . ,John . . Charlene . Thomas . . David . . Hans , . Howard . . Voights, Joyce . . Voisard, Brian . . . Vollmar,Richard . Volpe, Mary .... VonBosse, Carol . . Von Hoff, Byron . . Vorel, Robert . . . Vorona, Ronald . . Vranesic, Patricia . Wadleigh,Sharon . Wagner, Alice . . Wagner,Joan .... Wagner, Margaret . Wajda, Linda . . . Wald,CaroIe .... Waldman, Margo . . Waldron, Elizabeth . Waldrop, Larry . . . Walker, Lorna . . . Wallace, Constance . Wallis, Ralph .... Walls, Diane . . . Walter, Donald . . Walter, Ruth . . Walters, Linda . Walton, Carol . Walton, David . Walz, Kathryn . . Ware, Loralyn . . . Warmbold,Nancy . Warmolts, Earlyne . Warneke, Craig . . . Warner, Patricia . . Warren, Constance . Washington, Rita . . 400 400 400 400 401 318 401 401 401 401 289 401 401 401 401 401 401 303 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 402 402 402 402 31 9 402 402 402 319 402 402 319 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 403 Watson, Robert . Wayman, Laura . Wayne, Gary . . . Wear, Greg . . . Weaver,John . . Webb, Nancy . . . Webb,William . . Webber, Ron , . Weber, Daniel . Weber, Girard . Weber,Jerry . . Weber, Peter . . Weber,Sandra . . Webster, Donna . Webster, Ronald . Wedel, Susan . . . Weglarz, Sandra . Wegner, David . . Wegner, Diane . . . Weikum, Myrtle . . . Weisendanger, David . Weiskircher, Michael . Weisseg, Patricia . . . Weisshappel, Wendy . Welch, Laura .... Welchans, Paul ..... Wells, Thomas ...... . Welp, Randall . . Wentworth, Rev. Robert I I I I Werner, Wilfred ..... . Werntz, Terry ..... Werth,Allan . . Wesche, Nancy . . Wessels,John . . Weydert, Jerome . Whildin, Bonnie . . Whitaker, David . . White, Alan . . . White, John . . . White, Kathleen . . White, Larry . . . White, Pamela . . . Wiczer, Rhonda . . Wieczorek,Christine . Wiesbrock,Mary . . Wiese, Barbara . . . Wilbeck, Thomas . . . Wildenhain, Roberta . Wilderman,Cynthia . Wilkey, Gail .... Willard,Christine . Willey, Elaine . . . Williams, Williams, Williams, Williams, Williams, Williams, Williams, Williams, Carline . . Diana . Floyd . . Hilgred . . Hoseaftta . Jerome . . LaRhue . Sharon . . Willis, Jewel . . . Willis, Rosemarie . . Williston,James . . Willman, Nancy . Willour, Michael . . Wilson, Douglas . Wilson, Harriet . . Wilson,John .... Wilson, Linda .... Winchell, Jacqueline . Wineberg, Nance . . Wlnes,William . . . Wingate, Dale . . Winson, Brenda . Winsor, Lynne . . Winter, Gerald . . . Wintheiser, Mary . . Wiora,Mary . . . Wiser, Kathleen . Wisinski. Diane . . .403 .403 .403 .403 .319 .403 .403 .319 .403 .403 .319 .403 .403 .403 .403 .403 .403 .404 . .404 . .404 . .404 . .404 . .404 . .404 . .404 . . .404 . . .404 295, .404 296 . . .404 . . .404 . .404 . .404 . .404 404 404 404 404 404 404 . .404 404 404 404 404 405 405 405 405 405 405 405 405 405 318 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 I I4o5 405 I I4o5 405 I I4os 405 '405 I I4o5 405 I I4oe 406 I I4oe 406 I I4o6 Witous, Sue . . . Witte, Gail .... Wittum, Thomas . Wojton, Gary . . Woldt, Sandra . . Wolfe, Martha . . Wolinsky, Steven . Wollenzein, Robert Wolter, Diana . . Women's Center . Women United . . Womer, Barbara . Wong, Steve . . . Woodall, Josef . . Woodard, Christine Woodard, Marjorie Woodroofe, Barb . Woods, Bernice . Woodum, Gary . Wooley, Cheryl . Worden,Theresa . Worrell, Lance . . Wortman, Larry . Wortner, Veda . . . Wozniak, Richard Wozny, John . . . Wrend, Amy . . Wright, Sean . . Wujek, James . . Wujek, Richard . Wulf, Wendy . . Wulfers, Carol . Wunder Randy . Wunderle, Linda . Wuttke, Helen . . Wyatt,Susan . . Wychocki, Cynthia . . Wychocki, Leonard Wyckoff,Wayne . . . Wydrzynski Lynn Yablun, Ronald . I I Veg, Karen .... Young, Donald . . Young, Larry . Young, Linda . . Young, Lynn . . . Youna. Robert . . Zachwieja, Thomas Zaszek, Darlene . Zadnick, David . . Zaleski, Grace . . . Zaleski, William . Zamansky, Jeffrey Zanardo, Darryl . Zarik, Barbara . . Zavodny, Linda . Zborowski, Lois . Zbylut, Kathryn . Zdeb, Darlene . Zech, Dawn . . . Zeidman, Michael Zeimis, Robert . . Zelazek, Gregory . Zell, Leslie .... Zelvis, Cheryl . . Zeman, Christina . . ZBl'l0S,Pe1Z8Y . . . zeruli, Phillip . . . Zessis,Alice . . . Zettlemoyer, Diane Ziebell, Barry . . Zielinski,Jerry . . Zimmerman, June Zink,Michael . . Zoller, Susan . . . Zuccarelli, Carol . Zuzevich, Rose . . Zygowicz, Kathryn ' I I I I I Izilbf 41o,411,412, 406 406 406 406 406 406 406 406 406 41 1 413 406 406 406 406 406 406 406 406 406 .406 .406 .406 .407 .407 .407 .407 .407 .407 .407 .407 .407 .407 .407 .407 .407 .407 .407 .407 .407 .407 .407 .407 .407 .407 .407 .407 .407 .407 .407 .408 .408 .408 .408 .408 .408 .408 .408 .408 .408 .408 .408 .408 .408 .408 .408 .408 .408 .408 .408 .408 .318 .408 .408 .408 .408 .408 .408 4 ? Kaffe' i fl." j no 4 , lr ,X as Orll.,-12 gb Q .yi tif.. 'X . fs- 9- X 4. 'rg' 7,31 w M 1 1., Q 'sf Hold fast to dreams For if dreams die Life is a broken winged bird That cannot fly. Hold fast to dreams' For when dreams go Life is a barren field Frozen with snow. John Nloffitt rs re' X i I we 4 I , 429 , 5 1 ' , X I 430 Specs CREDITS l l Editorial Assistants . . . Charisse Berman, Kathy Dwyer, Terri Gawel, John M a d ormo , Pat McAvoy, Helen McCorkle, Doreen Schissel, Michael Skonicki. Executive Editor Mary Pignotti I Layout Editor Linda Profetto Photo Editor John Dzuryak Copy Editor Anna Tyma Business Manager Jim Chin Photo Manager Sandy Alper Lab Technician George Tarby Reflections Meg McKillip Mary Kay Dempsey Lucy Kos lntroduction-Conclusion Mark Lamb Organizations Marla Mills Administration Mary Render Academics, Seniors GiGi McCabe Sports Wendy Jo Harmston Greeks Ivy Leventhal l Artist, Dave Ogorzaly Photographers: Gregg Taylor Bob Chandler John Economides Pat Brunelle Karen Ellerston Doug Reace Jim Polaski Kathy Sten man Richard Thomas David Benni Advisor: Jerry Thompson Contributors: Mr. Homer Hall Mrs. Nettie Wing Mrs. Jeanne Walker . . . The Northern Star Larry Bleich . . Danute Tiskus NlU Archives P. Davis Mike Profetto Ed Hendon James Faulconer Jane Gibson Cover The cover for the 1972 Norther was produced by Durand Manufac- turing Co., Chicago. Cover design was created by Mary Pignotti. The 1972 Norther was printed by Anchor Printing and Lithography Co., lnc. of Fort Worth, Texas. Body Copy was set in 11 pt. Univers Medium. Total press run: 13,500 copies. The 1972 Norther has a total of 432 pages, each issue having 144 pages. Total pages of one color: 16. Paper stock: 80 lb. Warren Patina, colored paper is 70 lb. Carnival Vellum, and each of the covers is 120 lb. embossed carnival hopsack. l . , L. L. Finns Yes, it's done. The research and interviewing has been completed, the copy has been written, proofed, and reproofedg the layouts have been planned and drawn, the pictures have been taken and printed and fit in. All has been put together to form an entity---a pic- torial and verbal history of the feelings of NIU '71-'72 style. We've done some things differently and we've kept others the same. Our goal was to take some of what we've learned in the past, to look around us and learn from what is hap- pening outside us, to project all that has been incorporated into our different ideas and per- sonalities---and then build all of this into a book portraying not just one idea, but a host of ideas. There are many times when people say thank you and don't realize what they have said--- it's become a pat reply to any deed done. But realizing the time and effort put forth by many people, I have to thank them in all dimensions of the word. Ron Haddock and Walt Adams of Anchor Lithography, Scott Nozawa of Root Photographers and Jerry Thompson, our advisor, all deserve a special mention for their contribution to the Norther '72. To all of those who spent their spare time to work on the yearbook, l am indebted---there are no words to express my gratitude to the staff in all they have contributed not only to the Norther, but also in what they have taught me about people and my relationships with people. We all learned and grew together. We en- countered all that was around us, together, just as any group of people striving for a com- mon goal will. But, really, how can anyone grow without taking what was learned before and applying it to what is learned now, all headed toward a goal somewhere far out in the future. This is encountering---it is what the Norther has attempted to portray, the process by which any organism grows. lVlary Pignotti Executive Editor 1972 Norther


Suggestions in the Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) collection:

Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collection, 1965 Edition, Page 1

1965

Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collection, 1966 Edition, Page 1

1966

Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collection, 1968 Edition, Page 1

1968

Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collection, 1969 Edition, Page 1

1969

Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collection, 1970 Edition, Page 1

1970

Northern Illinois University - Norther Yearbook (DeKalb, IL) online yearbook collection, 1971 Edition, Page 1

1971

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.