North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ)

 - Class of 1952

Page 1 of 104

 

North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collection, 1952 Edition, Cover
CoverPage 6, 1952 Edition, North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collectionPage 7, 1952 Edition, North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1952 Edition, North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collectionPage 11, 1952 Edition, North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1952 Edition, North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collectionPage 15, 1952 Edition, North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1952 Edition, North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collectionPage 9, 1952 Edition, North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1952 Edition, North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collectionPage 13, 1952 Edition, North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1952 Edition, North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collectionPage 17, 1952 Edition, North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 104 of the 1952 volume:

Alma Mater Hail North Plainfield High we praise thee Pledge devotion true. Fondest memories round thee linger cheer Our hearts anew. Sons and daughters gone before us, join with us and swell the chorus. Hail North Plaintield's Alma Mater, Hail North Plainfield High. Ii' 4 1 i u f v ' gg. 53 THE HIT DIN NIH IU Ix NI ISIN NN N IIN II 'N XI PIIESENTING . l 9 .1 I Illfrnr II NI, IiII'I IH:-lun! IIIIIIHI IXXI IT JI VIIII IX. IIIINIIU--N .xlrllmgfvr A I I IPR .Iwnlunl lfllvrnwx .XI1:lulf4wr In I 'AID l'II-Ilmqnlpllx' IIIIIHI' NI I'I II I..1wmfI-I'.lfv1,,N IXNI XII I If Ii, I XII IN X'.XIJNI1IC. XYX ICIIK RIIII III l.Im.f I71 JIQIF IV I IXN ILM- Iflmf IQXII III I 4,mffNl.I1II.I YIIHLINIX IQII X IK,.f-r- NNN 'II l XIU IN, If J XY XXIII' I1 KI. Ix XIIII IIINI. I IIII XICIIII ,IIIIWM 1 XIIIIIQIXI III XI1 XX'INIII,I,IJI'1I XI. I NI X XIXII If F 0, 'i 2 'Um' Wljf Ozwz " NORTH PIOAINFIELD HIGH SCHOOL NORTH PLAINFIELD, NEXV JERSEY 5 a 5 ,V M4 4 ,. gf!- 4' . A I' Ts .I sf Q ,J J , '41 O ' e 0 O I I fnlllllllmg 21... K if i 9' qw'- JUWQQ ik! ff iff!! , , "J ww by A K arg, I E, 5 1151 nf?-A, I' FL :sl 5 lf' haf'-Lil I I 6 U ,' gf 1, f I ' .4 If .. . 1' - i 1 F .i ii: . , I , Ml , 4. X I I X I - .X 'V 5 X: 4, MN I 'I' 4' 'Q' ' Xxx ,.v-- -'H 5 I' 5 w' 1 ', , X 11. ' ' , . X - 5 " 6 K . 'af ' el Y. 5 ', , . ' .5 I ' '. 'T' Ml 4' ? ,. Qi' rx '17 54 " A 'W Il i ,fgvf .gs 1 , ' ...W f -Y 1rJ1f"fA ', .f ' 2 ish! , N- Rfb - ' -1 ' ,'Q' ' n fg.1 1' ' I Q l , , nf rf .V 1 gift-A , I , ,257 5. .1 ,', " fl' 1 W ?v' -X ' Qi47L,l!. ' 44 n . swf I .V ' V 1, ,. 8-I--u. gy-2155? ,, . ., I ! A 1, I -, ?',iJE-' 0' X4 Y , ...-61 " ' ,, X"..f:r:f33'if'f:-ff ' IW ' ...4Q "-3-"5" VM, E. ..,, ,. Q , - 'ff -, A , 1 ' .. k MH" f ,, ',, ' ,J ,- --.Qur - - L.--3 egg? ,dp A-:fig-'-T ,.". f f,1.". : '2',g?" ' . V 5 -f "J'f4'1 "gf iff' f3fV'.:'-YT ' ggi N -PIL PN' Ll-QP' 4 5 ' ' "ai 21--'g:Jf:ff,,: ffirffffwffx I .f V '- - ' . 5 -' .1 ',-1"wQ I " , Z ., -f . , -: '. 3 , . 'lj I., .,,,i' 9,4 Y .. ' L I , , 1, , N,1w- . , , figzkrak u .. - - 3 .ww 1' .,. " 4 I i ' . 1 WW lf .s..'1g: 1 .1 ,4- P I ily ,., W "Q 4... 494 X N -1 .L ., f 5 Qc?-o . 4: Q ' Ii. Klrefrlrsrirefzme 1. H. FNHTH .l. ci .XDANIS G' '1'f'MfV'Y gmf:s,f3"f",., frrlirlurlrv Horns' Sc-,roof ,'Xffil1slFr Hnuwllom fxrlx 5 Hum! A I L ' 'Hg 'Sl 5 I ,A ,, Q 'K if ..g',5. , , ,Taq W 5 Si' K ' Q f- ' . ,wg ,yn I-jyyA.XR'I' If UI-AXSIQR I". ll f1RIf!fN C. CIKFCORY If. .X C1l'N .l. .l, Gl"I'HRII Sl-lmul Nursl, lfnulisll wl!lflIl'III!lH!'i, fwrmun Visual Xirls, fwn. .x1utll1'lnuIu'Q IV1,,fL,,:,,,,,1if-g lmfusnml A, T. H. mmi 55 SII,3l'I'l7iSiIly Prinripaf Ib R. KUNG H. KR.'Xl'FCIlF NI. Y. KRIITUICR ll, P, LE-XFN E. K NMIYICR Q, ,- Lnlin, fvlullmrnufirs Physical Frlrwclfiruw Srivrxru, fwrxffwfyuxlifx Typvwrifing 5ociu 5fllKlfPS 51ivrnv S,,fi4,I Si 5 1 . mr 141 4. K Q X .. in . ,Ek 'ia, . F. STEC A. A. SVRIN.-X G. F, T.'XYl,f7R XV, VAN XVIENITN N I 1 ' 1 ,,,Ig,,5 fmlusfriczl Arla 3 . . ' I 1 " ' . :fs 5 XV. E N14-CIN SCiI'llCf' H. B, VVICKS fvovrlnvnrfirgl ff' gd' ...J T' -me 'fm ISI noch I N x uwxxr c xnxx 2 Il 41 V 1 'MBU D D III xc X IIO xxln VI lv x NI Ix B M N ru 1 r cufuhr n S uf, ml mul razmnq of you .1 NI O'I'1RIIf'Y V. IB, OYZXRD I II, I5XRKI"R Iflllllisll I7nfnrIu ,QmIuI Sfurll I' II XYIIIIJX NI I. XX'II.I.If'I' K IJ XYUIII' Sof'iuI SIHIIIIN fqiriz Q IZIIIQIIJI 419 1 rl qz Qian 'Ps 5... Q . r I . Fbs 1 ,. ,. ,- V r-,M we M f " 2 X R1 .f LA- ,. .. R cy RIIJII I,I1xwi4uI I 4Inr'uImn ' ' , um -Nun 4 4 nu rr XI I5 XX'UUI'I'N IQ IIRfJl'XX'I'I6 VI' IIIIRRINQH fxulrlrvzvrrrul. I'I114vrm'rII Nfrrvlurx In I,r1m1pI.I 5"""I'1'V - IIVVL ff' I I f' - , ,H -.49 ,Jw 1, J' ' I7 ff v I. 'Q ??ipI - ,Wffly if , i H, , ,VA ' I, ff SfIII,XI'I7I'I I7 I' Sf'IINI"II3IfI? xy PM Il'l I' IIIII I' A A R T Egi?-X T,FfZ NORTH PLAINFIELD THIS CERTIFIES TH Class of 152 HAS MET THE REQUIREMENTS FOR C-RADLIA BY THE BOARD OF EDUCATION AND IS HE? DI PLOMA QIVEN AT NORTH PLAINFIELD,NEW 1ERsEY,THls HTH ING HEARTS' C fx gag? NEW IERSEY ON A5 PRESCRIBED BY AWARDED THIS YOF 1 NE 52. SU PE RVISINC PRINCIPAL WERE M C XNIR UIX 306 I' H XROI ID D XPC XR IJ C PHPIWAI '5- XRUI X X I R XXC I S XIJIJISOX ff T XXXI IUIS XNIXIOX nm full YQ ,,1"""'-J 4? J' 1 Pam Inv. lm IVI NOX I' ISXI R Franc-nl IS XRBAR -'X B XXUL CKJIIIIIIPICIH 1 X XPP! li C OYTIITIPTCIHI PXIRICIX XXX X NS ulx fc-nerr an I K' ' . f Q ,f ' 1' ' ' X I iff- 1, f' 'f 1,1 I 1 I ' V , Af ,J JQHNLLQ. xmgqtk - -1 ' f 'A K' Slvngral I Nl.-XRIE I.. IS.-XRONH P rr l c10I11l1lf'l'l'iill I'zf-r Q., Y IQ- Q Wfvr L J X . 4 ' ANN ral-x5T1Ax j ' R 1 H Commercial V flu I gZwWQifil'II I'r.'Yl"l'.-Xfll.l:X 1 Y 14 y C ollvgc Pre-p. VTTV EDXVARD RAI '5lC1ARTNliR fl:-ru-ral CHARLES A. ISECKXVITH, JR. Hcxllllflln CNOHCQP IDFPP. mm, O Kg E MS , . 3 :,,l'o ' ' RQBEI3'f'xN. lilf'Y,IA?gllN -' 'kd'-6,Q 'g7Qjnf f1,,c'Prf'p.' cw km M HETZOLU 1.80120 - vb Cdlhml-rr in' 1 I ll. Q V 1 li 4. ' 1 W' Mull' Um! I r IONCL I ISIXXCO i F I' ISFITN XXX ISI XI XVI I :H ummm JRIVVX k!UwgJ,,Y,I vu yfli, LJN Vox. 'LL14 AWA. is I L+. 9 if XRI I S X ISO I W M7 RICH -XRD XX BOXX E-Rb D CoIIege rem WARN XXX I ISRI XXI N frm: Gnnunf I 1 . of fu L ISR rg, r I Ixl XXI III HRC? XX I 1" R XI PH IHON X5 BROXX X X 00 C f'I19l'hl II Ixl NI BRI XSOX 'NUI' CGI eQ9Ir6 I .4-1-' NI XRC XREI ISI HOV fflfllf fuer PIINI I IS JEAN ISI RC PR COIIPLPI VPD A-I as XXX NIXRII C XRIJOXI HH! IJONIIXIK Ix ICJIIX C XRIJUXI ,,lIlYl cl! Ill f1lI FR -XYK Bl TRIQO Buff 1 CCHCIY BRI LI' R C XRIDNER I xlooac Cerner 1 -fi I T""1s 'PPI 1' ' 'I' I I N . jf Q L. li V. ' I I V J p. I I If 4 A, Q V,, 'jk n Y qi 4--, , Y i y , ' M , , '.. "H C31 :II I Hs' I l'l1yl" H A A Y f 3 , j 5 1 , ,mv K .t V I V N A A J ' A In 1 QI ' 5 I , , ,,.f' A "I ,,"j I A I A , Q -pk" A 4, 1 A' ci0llllIIl'f1IIflI mx ' I! ' 7. 4 ' fr J QR I I sll Ll XIXL. C Xllljffxl m nfr I RIC H XRD XVAI ll R C XR JI l SOX Il! 4, XXX' 111 f 'XRf3X I nc I mnmc R XXC IS C C I-llllllx ' 4 4,y""-"""'-I I I OX H CARR XR U llll C ll10l'l C Ml lxlxllill Q XRSOIN Rue! l ,. ' x Q0 eg,e I rep Il lxR1 HI RIXI X P111 Sax! XX CHIC XRH ll U mm I'IIII.II' C'I.Al 'SE J J Ili!" fi0IIf'g1f'I wp ,IANIZ C'OIDINfTIWON I Ifunivn CIOIIPQQ' I rcfp, .aff if Jfr vc. , !V'4fjjyb.l x ,l LUCY COLUMBUS LOUH CommerriaI MARY JANE CONROY Iflrwyu General NANCY I.. COOK Cooleiou f'oIIeQc- Prep. NIAI ION NIAY CORNXVFII 2 - , . CWOFHYH Cx0IICQf' IIYPD. Im-39 NC QNIAN C. C'RIiANf1If h.XIiz'l2n c,i0IIf'LI!' Ilrffp. ,IANIIZS ROBERT C'ROC'C'O fwrovu CNOIIPLIQ' I,fl'p. ,I'Ihlc'SL'l'4,'rlIur1 .--lil!--if' IOSHJHIXI ID XXHCCJ fommz '6- X XRD I ICJXX X IDI Xl XX X 0 cgc rp l5Rl X X XI XRI XXXL UI' XXC El IS 1 IUITN H I , SAXI DI Nl IXX JOCIKOII 0 N I 'bn I-DXXIX DHUI IXC I R JIT C I' U XXX IN RC fllllll lllllnf H U " Rl IH Q XROI IDICKSOX Dum C 0 cg, r 'VU I A vi I 4 i l : 'lb I i as Q 4' ' rim IJQXYIS, hll ff' . ' Ufffln ci0IIf'L!1'I,fl'Il. , V W 4 , 11 U xiii' VV Y M E 7. T cNH'7'l,f'7. - Q , . A A A .5 A A cj,4 . XVYQIHX - W I , 11 g Q X A 5 ,L,M 4 7' X X ' X fy 5 f X Y X 7' L ' A ' 1 f , A ' :Z I K HI ' fn cl'lN' ill X X f 6 ' f fl fn X 4 GS, A W Nl,-Xl ' .- A ' 2 as-x HAI' 'H fy: 1 'inl H f"J H A A ,N II :iv P ep. C'l.ll"l"ORlQ F, UIITI flvllljfill JORNIAX P.-XTRIC'l.-X .XXX l pn!" Collvgv prop. SPIN VXYFTTE B D7XX'lI.ESlxl Mfvruzivn CWOIYHTH NI nl Nl,-XRCLXRET El.l.I2N 2 t'1Nfrlr'gyiv" Cionnn wp .Sf '63 I I I he 1 X IUI X FXIBIQXNO Ccmrflcrcml , 1 L IOQNH FXCEX Conf-Le re JOAN 'Nl fOl.lO Commerua FO Col , . XXX C XIICJ I5 XRB XR HX C PDFY ll DNN C XRIII I O XNT HC C enf-rw To IX 1 We JOHN K GEISLER College Prep 815 H-XRRY Cl ATT College Prep 'NJL 1 I QT, Q M Cn XLANJ D GLENN College Prep C FORFE J CRADY C EI1CI"ll li XVXI C.l NDI R D Xvall C veneml XRI H ' I IXNI C vf'llf"f A Page In C l " ff' A 4 Ai .I C ' , 1 ' ,gg . fy .ff oiff C 'C C . e e C C C me Dr' M' 79" -1' "G C " A' ' . C VI v X 1 A l If A 'K ' Q-H ' E 3 B1 l-1-L '1 I , -C C Q., 1 A N'1'XMI . X K C r . , .X V. V l' Q' ii ' " ,le " ' I C Q 1, e, , , v ' 3, . S ' , C . f to , x ' . " ll C C ll 'ff ew .QI x X 1 .'H.ll:R lg. C 1 1 55N 0 . XXII, , . A55 . -- . I" f 1 s ff 1? ,V 3,?fw1f1gv ,, . H - ,' "I frwtfgrfiggf V 1 1 wwusfv . ' f ' Q '. qv g ,:4,fh,'gf,, Ag 1 ,, , - A - v V 1125 'LVV' View F' It f We ' if IDI Iblg FIARIE H.-XC,IxI.pXXIDER I I I K " ' "" Hz 1 ' ' . K 'ff .5',.- 7, I I I " ,, , , - , Y- V -- ' G3-e,fg,Q3? ' 3 5 . 1 . , L x . . 1 , Q NBII ,VU - , ,K ,Hia ,K I , ' ' - ' 99" I I , H 3 I , xff. . , , , . H. I YT 4 . . A , J ' I - , X., ,H .7 - , , A A I 4 4 I A I 'gf' IT QP Hur COIT1l1lf'l'Cl'l V? IB XRI5-XR X I UI ISI II XXSEX DPI X C OIIIIDQ fi ITI 'fx 'fm 41 KJQ Jil PM I IXI S HX'X7LI Iu I II? C 0Il'IlllCl'l I"l NIXRIF NRI IXE HRRDEXISLRC X ee CoIIegeI rep ...Q C XX HHXRIIIN C OITIIUFTCIHI AN IOIXI I'I E HRX NI-XX 7 UH! I CoIIege IJYCP 'VI YIOI FT INIAGIDAI ILNA HAYNh5 X 1 CommeruaI XIQDRI' Y IEAY HI- IYfI' R f2uI C oIIeg1c Jrep 1 jjff'Q4.Aas.J I 74-. Qgvuef. fI'I 7 IJ XX IIJ X IIOI CONIBE Drum CCner1I R XX NIONID ILIDXX XRD HORAIx HX C PIICTEII h NI.-XRY l.Ol' C. IIIiRI.IC'II "Lou Lou" CI0llllIlf'Y!'IdI LESLIE MARTIN HINCLE USPUFVOIUI. CIFIIPTHI 3' vu.- FRAXIx HLFF IFC!!! C 6l'lCl"l f EORC L F C HI RICH 'lun foIIege I rf-p -l-,-1-"' HI SII R XXX HN DE Q0 e eIrep DORIS IXC f f JMJMY gf-zf94f J OVC, ,AXLX 'Ar' ,S-'O f 1-fn! X ,-jf!! X -XXL fl f- F ,LZ ,cf X I a I V V I - V 7 A I I ' "R 1 r . I V - . , , V . 1 ax ' I V' ' Q' " 7 Ia" I .I K Q ' ' 1 ,I 7 . ,. ' ' I f " " I J . . ' x , . A , . ' I x A k i K . - I , ' N V W 1 7. ,T V L Q. . ' , Q-I Wi?2,?iQ91l511f? "lm" A ' A ' ' 'II Q. 1 . 'kg - I KIUII110 I,r , A L - K I ' Z 1 Q r I i K ' ' , . ff. f - ' Af! - . A .Af f ff l .. l ki - I.-,f -'11 F, pf f I-' K Air X' J., ff 4. IQ ... x ' I I rf I f WY' I :J J'L f IQ ff A L!75-.,1..,1g!f C - N, 1 bfi' X Akx: J' EDXVARD R. JACKSON C HS llfk FRAYCIS J. JANKOXVSKI C e ROC J J J U I J ll 0 1053! LQJK gikhll V r 5335 E KAUFNIHXN N .SHR K JONES I R THOMAS Ce C EONARD H KA N ig .K 1- Y I, .. NJ Ox-1 E. 1 - l Page Twenty-four X "Ben ' J lx BETTY mm KEENAN Collegep p JO HGH AN A. KENX 'ON C I xl FRED hBRsT1x J JAKET Mic 1' CTT. ll ""' w ' l 9 B K 'IVA ollege Prep. X CAROL GRACE KLINE Usnorlien Commercial College Prep nxvigie. JOHANNA Nl. KLOOS Mio.. College Prep. YIRGINIA KRATZ Commercial f g ll l' l sl 'lil I Y. I CAROLE LENORE KRALQSE ll llll ' HI College Prep. IN M ' f. ll ll ,Q ll ROBERT FREDERICK KREIDLER ll' W . fe "Bob" College Prep. N ll. ' 1? My ,Nb N ' z 11 'lad 40 ,Lf-VZ 4, -QI V sAAl'P1,uq.w,6,t A C iw, l fi Page Ixvevxtwylxzw ravi l if I, W Sgq, W . ' fixvt-H490 ..4.-4 .fav-14,4-.-0144's M' lx 4 .JL . , I iw XI XRII XXX I XLR X IIIIII C Olllllll I Rl IH L-X FLILLR Rullu Q ommer ll C I IXROC Co egf In PHX! I IS IXXX XI IC Ix X y UIIIIIH G...- U Q- !,f,:fI XRIHLR I XNIPI RII CUI zgz I rep SIRI XX I I' II-XXI II X II XNIXIN IOBUS nru IN Rm ' 5 LUIJVI 1 ,. ' III , UI.urIH I " J 'Il 6' A , "Pl, 'IH I fx -r4'inI I, I , I' 91. ' ! I 5 . H . . x I WTI III ,, I W mf , A ,. - ' hx ' 'vu ,I 'rc'uI J U 'vu I CHI Alb A ' ' ,, I y I HIM-X..." , I' I IH iv 1 x , , 'TI I x . I I' - ' - . N Ar ' - if A " I, ",'XrI" I I- X J N Q H 4 Y ' ROI 1 I.. xx IIIZR 1 .7'h I ' HB4 Inn fl:-nt' .II 2, Q, I si Q J I I ,,j,, 3-fgm.', I A ,till Y rn 3 , , i ,xv Y ff , I I in I I I g I K Q A X A-1 wud ,. . Iiwls I' XIl'lIt'lxlI ' ' .XYCQZ . . q 2' . .ICIIJ I I H,-X l 'pu funn 'rvinI N Q IXMIII fwlurulivu mr. Ixl IIII I.Ol VII-XRI.I.5 I I I I II fwoIIf'g1n- I,H'll. 'I .l. Il CoIIeQe IJFPIJ. .1 S ik ' 1 A x MN Q - I I 5 .H .3 W ROSE MARIE MANDATO H CoIIege Prep. Ixlumly NI XYYELLO I il NIARIE C. . .- . . Commerfi ..AIary.- , . IJIIII.I.II C. C III: NIXNZIQI .I A if ego IDFPD. J Q4 il IfIJXV.AXRIJ .-X. 3IfXRI'I'Z I-,:llH cIf'lIf'filI X f I - f W Wx . 9 .3 A ff- 'sa IAP '.f Cf , fl! RUNKII3 V. NI.-XRI-IN Ronny", f'oIIf-ge Prep. JOSEPH N. HQXZRU "lm," I '. - fIenem if DORIS IO XX 'NIeBRlDE C:0ITll'TlEl'Cl'll TER Xl D F NIcC XXX QTVX College Prep JOQILPH Q NIEYER College l rep JOHN lNllLL0X ICH Ceneral K' ' NIARGARFl Nl!-KRW XlclEAlN lllaqgle Qommercnl NIARCARILI IXXE NIEIICK C Ilege Prep Gill? 0 ptr 'Munir JOSl:.l,H Nll C IIPX lllooqx C ollegel rep XVFSLEX FX NIUI LER Mxves ' College Prep TTT? 1, A m R M NIOXD C NH FRS UN Hwrx RICH XRD NI Nll L Dal Qouvgc' I rep 'TV ISIZRNICE Nl.'XRlli Nll 'RRAY "livin," General H ' REYNETH R. MYERS Q IXPII c?PIlPTilI 14 W' X WW JI ?ffJ rm Xl x IXJXX X IXILXXHXII IJOIIYIIP nf'r1 PX FRETT XX NOK IR C f'Ilf'f'l C NX QIIN P III Jegr ,ff SOHIIX 0 PM XX II I IXNI PLRRIXI sg., rf Q41 DOROIIIN NI XRIF PHII I IPS Doflu 0 nm 1 JNXI NIXRII J 'lf' 1'- U XI Lf I' . Q'- Ui- IXQIJ ' 3 ' ,BML CUIIIQI Pup IA 1 Av.. fx A 01301: :I-1 warn I.-XXI 01,31-3 1 ue. , ' 'IT' ".'IIr'r'H flf-nf-r.1I ' - sum Ii' Acer: I , I ' N 1 'I JI Ir' zu Cr II - rf- I7 cp. X I . 9 I IH, X I I ,K 'III V I I I I III? 'rn S I A I M51b'1 :' , YN , , K ' I , in IIOXXUXRIJ ,IOIIN PIQLNIQLY ' xx 'If -'II CN II 1-IIN-p. E X , L y Q . I I f ,,..., "Bill" I A AI A COII ' fl' I, 'P- V , ', , AY : i I - - v 1 I I 'I 'IH I A 4 ll I Irc"21I I I wc , 1 ' 2 . . 2 I'lIi'I'RU N I - Hvcufl' Cr III-Q0 IIrc'p. "N 2 ' ' I ull- ' I 1 H 'ITI A r ' -gl I V A ' ' "ii, so . 4 A JF AW' Us I .-U AR xml ' I-x, 'i I'IICIII-QR K QIUIIK' I' I, Up. , RISI ,A It lfilmxx-xml xl UI.IIIiNIl,'S ' 1 154 ur' ,IO Z v-U, "IJ Do nn P! NINRIV PRESI , . 1 . 'TO 'A'Xli,Igp" folnnwrfa l 4' 1 Nyr.-cmlpukglwps I ny. Owb nf? xfi 6 X M 'wb J El ' 'fiat' ' I A, KIZYNIQTII R. Rl-QQXQ fwnvr I Sl 'SAX RICYXRIJS fbllvgf- I' Ifl,I,SXVC DRI X R XX "Elly" ,IOSI PH Rf X 1 l " I Q5 15' if CHARLES RICHARD Hfxlzarlieu College Prep. JQAXN.-X RICHARD 5 E' Hsisn College Prep. Q fiii ' .P I ' . ' 1. ' 4 .' .-. AKVA R-FFA RHQEY " 'J .,. ,, "AuZv"' a ,,, College Prgp? V " " , ' . lla V A p 19- IM, ' VJRGINIA -MARE Rim ' 7 HGingQr" L' A Cgynmercial A Y X 1: V ' x K V ' 7 X 1- 1 A' l x 1 if-V-I A. A L I , L' ... - . A' ' 'I - X v M55 pi Q GEORGE ROYER. JR. A '55 S C0IlegePrep A' 1 FRANCIS J. SANDEL xjf' "f'ranle" College prep AA S I U , ,i-1--1 AARA , S S RORIQRT SANDEI. AA A H , X RAAR "Bob" College Prep, 1' f ' -' . 1 V CAROL LYNN SANDERS ' Rf i "Lynn" College Prep. R A RA fl Page Tbirtyftwo N RICH -XRD S -X I I ERI EE Dm Qollege Prep NIICH -XE! E SC -XSSERA 'NI he General 5 t4-v"X5 N.-4, +""xs-wx-.QQAMN L Xe 1 fa W RILHARD SCOTT 'Di 'le' College Prep. LOLIS Sfflrrlql U -oz' C eneml -i FRED SCHARNIKOW Shafk General IRNIA SCI-Il INKE sv College Prep l'HYl.I.IS RLTH SHEDD up . . my College Prep. FRANK SHERIFF "Sanz" General IS SIX I X P ff J XX S Ill! Y l C' L... 'I' reox A1 In IQOIIIIIP X SIILXX -XR! Q01 ege Prep lx! XXFTH QTII ES Iyfn Cenerx CURDUX REXT QNIIIH UI! X 0 FL! YPD Hfjxx f l XXI 0 f mmrll 1' -CH RIC H-XRD H STH I NI XX H C enf-rx IJOI OREb C SL11OTX Ulllllll fl I l lil I 1-N SHI-QI. Y 3 A 'cz1,i'mN PR ' C.ll.1Q.-P -,. 4 X, c'l ,xlleli . EN 5l .xnl-1 ',9L'ilrlwr" funn Avian' ' ' ' , IH 'ir Y -,m 1 .7 wr Y W , ji ' if ' V Mc: c' ll f-P . A lf ,i 3, J f " 'A -A J ' xxnn 1 'Y S'I'.fXlJliI.If ' ' " "Ili " 1 2 4 I 5 X M 1 S K E VFW f . lily ,M ' - V lv- ' i " ' gf ' Mjfl sg, v . " I 1 I rf K HH m i , xx.. xx '- gy "lJ'-if" 1 fl . 'L Mgr 1 A f A N V X V - . f - v - ' v ' ' . "Inv" 1 C -'fi X ' " IX!-INN NIXRII Sl ND NI IHONIXS IOSEPH SXXI I-XX Q ege-I rep QU! D X I 01 Co eg Prep L ,yfvf Q'- XI KI LAI DOYA THOWI XS -Q V I Jill H0 C OHIITIFHVI XR1 HUR S FHONIPSON Y' c Cl'l?fl 'N I5 XRIS XR X C R XC F TUNIPMXS I , I lf'f ,t 1 M , ""!1' - mayb- G ,- - nh' an U' 0' fir- Mg' , - 'VT' ik . Ib: ' t'.xlc1rip" Ci0l1lll1f'l'l'idI HSll'0PAll.: x b k 'Zin 14 45 . J 1 Q W J T V . lywxxw .-jlflififyb Q I 3.1, ll.-XI , TH' iYCiK 4 ' KH-rwrul ' 'K H 'DAVID TESTON 'Tw ' , IJ fv' II e . - 6- K AH ' D ' dlvffrm l A 5 I ' I r ' , l" xx iv fl '. - ,- I . ,-.H , . W . . T , 1 I , 'fl mf , , nn" ' ' :QI if 1 A ,Q E TTTV ' It -rn - W r vw k P Hygl'JSt' A 'A 4,4 fNoAnn fiini 'V in I r XII I F -N '- um re 1 ' ' fy , K W A - 4 W' rv' if 1-1 l ELIZABETH YAY HISE Hlfvllyn College Prep. EVELYN DALE VARNER HEvi0" College Prep, r 'Wee in CHARI .ES XV.-XGNER A"I'p,y" General LQUIS H. XVAGNER "Coll" General 1 Q PA-XTR ICIA JOAN XV.-Xl .KOXVICZ "ppp" Commercial JOHN H, XVARREX Comnwrrifnl s-pn J' BE'I"l'Y XVIKAXDER MEMS" Ciollvgf- Prep. 1 . IfRlDlNc1 5 . Gene JV is Q! C'A'l'HIfRlNE R. XV.-XTSON nfxrzflzivn fwommvrrial JUAN VIRGINIA XVIENECKE nlorxrnwn Ci0lT1ITlf'l'FiilI i x,x ,'FlJfl.XIQ ii.'ll,l.l.XNl XYOERXER Hl?fGIl',' ' X v f'nHi'Qf' Prep. N EI.IZ.XI5lfIH I.. XX'fJl.FURlJ Hlffflsl-M , - !Df'Ilf'fdl m BMMBQM . WW I Q44 QIC'F,QJE6S,t.9.QAXf ' Ll -A E " H Us-rwrn A . WW' 'Ill -Q4 in-pa -L. ,F f x Cldklli gi' U ts X Q? r V f ff ,L xy , jf , Z ,od fy 411,11 A ff' X01 . ,016 fgff' fam ' ' X ,f f College Preg. f,ff'f Q tx, ff ffff , ' I - ' -'ff ff 1 ,g'A1T1'HL7R 'S'EliMfi' ' ' H,'X1'lN General -ff , g, f' "llkt ,f 0 'o o . 0 I c' 7lJirtv-pfgbf . yt I Offcgrs and Cflwu - . C5155 - 5011101 C HXRI 1 S IQICHXRIJ C XPJIXI I ' 'r . -Qu 'RW ' - - -' , U- , ,z-,y - - Q - ' Q 0 , ,mm :uc 1-.3 . 1 1 1 'K 1' , V if ' ui' . r'r'vr1ry ,. ...l.l'CY f , ixml x . in , , a r f- am 1-n JL Q, A If rf-y f-inzf-r Troasurnr . ,,...,,...,, .JANET KING Us-lmorull Norris. Nlilfif' Suycum. 0FF THE BECIIBD ' On the eighth day ol September Anno Domlnl Nineteen Hundred and Forty Eight the pre estahllshed students of North Plalnheld Hugh School may have noticed among those present a special group or the qulntessence of red hlooded American youth The rncomparable Class of 52 was malcmg its clehut Although lreshmen have long heen regarded as the lowest lorm ol animal llle this class was dehnltely not the usual L ttle dld the taxpayers realize xx hat they were educatrngl lmmedlately organizing their ranlcs these phenomenal freshmen elected Francis Kaufman as president Betty Lou RIQQIO as vlce president Eleanor Yates 1s secretary and Franlclln Adams as treasurer Those four pioneers co ord1n1ted their ellorts lor the years duration under the lceen supervlslon ollxlrs K VVOIH and Xlr C XV Beal ln Septemloer ol 1949 the same class returned to school a little hlgger a little tanner and ready as usual lor action Yes we mean actlonll With the alJle leadership of their ollrcers Snoolcre Kaufman John Geisler Gall Trce and Janet Kung their ca met and their adviser they expanded the r llttle maroon banlc looolc hy sellmg goodies at the plays and hy sponsormg a suc cesslul roller slcatlng party Armed with unsuppresslhle energy junior year Perhaps that enthusiasm was due rings This years ollrcers were Charlie Richard and Marne Hardenlaurg Since their they spent many hours their sports exents hy luscious exenrng Soon with talent e you d nexer commercial 1 1 Giving evenmg the well stallfed began to plan the prom They d d such a nlght finally arrived the scene was 1 hand supplied the music and selected as our lung and and Joan Karcher The soft rllummatlon ol the Carolina e magic moo lor which they strived This termln1ted the years ol underclassmanshrp Charlie Richard George Hurych Janet King and Lucy Columbus olllclated the lourth and hnal year ln N P H S The ever honorable yearhoolc stallf organized the popular Canuclc Village at which each school organization lnlullt anal oper1tecl 1 llooth ol its choice Dancing and lun were the features t e 1 1 Crolngl Cvolngl Gonel are the wares from the Senior Auctron A puppy ucler lood and surprlslng pac lcages netted 82 32 lor our marvelous auctlon eer George Hurych Canned music old clothes and underprrced tlclcets highlighted the Pove ty B1ll another Senior Class success Their llnal sprlng was ushered ln hy tremendous hows and cotton clothes on the 1nnu1l Bow Day lnlluenced lay the laeauty ol' the season the super group journeyed to Vvashlngton to IDX estrgate the mslde story ol our govern ment Txlccng a hunt lrom the se1t of the country they returned to govern the school Ill the m1nner to which It should become accustomed At the class banquet held ID June this volume THE 1952 CANUCK xx as christened Vvhen the curtain lell on their hnal production Class Night rt 1lso hrought to a close lour glorious school years rn North Plamhelcl Hugh School TlI'lI1lC9 lor the Nlemorces . ' . .. . . ' .Q . . V . i . . Y . 1 , ' . . - o 1 A ' I a v . ' . b. ' . . ' i . ' 'n n a -, 1 it ' . Th ' v A ' ' c nd L u 1 ', 0 a I I , " . . d . . ' . . I . I . U . l. . H. . . . . K Q . . ' . V o 1 z c ir. ' 1 n n 4 , Q . q Y n g X. . ' . . Y S ' . - ' 4 . u I 1 n .I , , I' H , c , . . 1 L . . V . . . - . Z . I . 1 , , - T . l V . T , L T . . 1 1 1 . N , I 1 u I c . ' . . . Sm Brat tn Gbur Lgvartn Last will and testament of the Class of 1952 We tll6 Class of lbelflg of SOUl'ld lJ0dl8S and qlI6StIOTlH le ITllndS clo hereby bequeath to the unlortunates who must remam luehmd these treasures which we have h ld S0 DEAR TO OUR HEARTS We are sorry to leave lVl Withers M ss Curtlce Many more Mrs Mayer lUnr1ncon Mr Krausche 3492 Mr Parlcer Some mo Mr Vvooten Four Annabelle Flttapald Estermo Molllnarl am Cernuto A Grennelle Jane Ulson Kenny Lynn The senlor Lynn Syncler Ga l Carson s hoolcs GUSSIC Stem Alfalfa pills to malce him growl mNPI-IS la gomal the women See prophecy white plume football team JUHIOI' Class MISS 0 BUSH S VOCHlJl1lHI'y Mrs Taylor 9 problems Elfld the dreaclecl Thursdays l om Mr Surmal Sophomore Class A Junior Assemlulyl Freshman Class Don Enz s rattlel Mr and Mrs Beal We leave ALONEV Pg? yo 66 0 99 Y - - - e . r. ' . i ' 1 ' .... . z sl ' iz ' . S 1 : i y . l r . ' . a e or! - Cfzzss Proplzevy 110 XII 1 son s C 111111 111 -X1111111111 Ts! s 1 s 11I11 x 1 1s1 s 1111s I1 11 fl I 1r1 1 X111 1r Tl usIrx 1r11I I ll I 91 1 1s 1I1ssm11111 of X P H S SCIIX .IAIHC 3x1111Ieg11Ie IN se1r11I1rx Io I Fr1z7e I I rmQ1111 lf' s111 I1 xxor mg 1 1 1ffe1I 11rI1111 I1 r TD r 1 1 IIerg1IorI C111111 111 111 s o nIIaro111s1 IOI' Ill 1, 111 ex1rx port X ar1e Bwrones xxor s 1e1nn SIONYH II111 1rI museum su I lllt serx11e Ior I11r111er X IJ sI11 1 e11Is 1rrx II1II 1111 1 1 1 1 .I I1 xxs I11 ox 1rl1- Ie 1I1 s II 1r 1 111 11110 11 IJFICIQ9 11ross SIo11x Brno II111 Be111m1n IQ 1 111111113 WI I1e R11 11 CIIN XIus11 Hall CI1r'1BeIz0I IN II1e nexx I1ugI11nQI11 x 1I II1e S11'1s1 e I-un I1ouse Iox1e 31111111 0 oxxmg X 1ss 71r1e11 s Io11IsIe11s x I5111x1-1 P1 ff X r II1rr1 s11r1I x X IJ 1 11111111 sx 1sI S1111 s rnxx I5 Boerner r11es I1111Is 1I 1 11 XX111 ll 11es1uI1ee IL 1C1r1I Bo xers lb sI1 I1 mg 1Ie Cl x X arx Ann r1 1nI 'ls '1 eIg1I1e res man I1oxs on I1Ie e Br11I1Iex sI1II I I 1 e s 1 I 1 r 1111x Iroxx II xx1111 1 1 If 1 11 1 r1x1113 11113roxx11 ISI 11 1I 1Ix 11 111Io XX1Ison Axxenue OI1 OIIC xx 1eeI Peggy I'IuI1oI s Im r s II1e en x of z1II II111 glr s x ff s JN IQ 1 Nl If 1 r11 1 III 11lIs1 I TIIIQ 11xx S x11I S 1 1 ll 1 1 1 1 1111111111 1 If s 11I s 1111 1 11r s 11111 C I NI H 1 1 X N rI 1 1 1111 s r s Il 1 1 1 111 1111II1 1 s 11 1 111x 1 r11 r11111r1Il11Q s1111 111 I uI I 11s se 1 s 1xs Ill e ll 1 S1 If If 1 1111s1 ll f r r1111s IX IIT x 1 ll x Qllll 11 11QI1111 1 x I11111 se 11111111 11 1 JN x 1111 r11x IN 1II 1gI 11 sIx1 r s 1r1 xx 1 111111 T1 SI Ill NIT 1111x 1111 1 I11 111s11sI nurs s 1 1 QI X1 1 11s1 I NI 1r111n Qor11xxeII xx oxxs II1em 1I II111 oxx xx1II1 1111 1110111011 Xor111111 re'1nge 11reQ1 1nI OI 11 IIe11111sex s F n CIUIJ 1m111x Cro11o s 1 1r IN sIu1 IQ 1111 on I1e Iro 11 Ir ll ose11I11ne D Xm11o IS fXrII1ur XIUFTIN s 11r1x 1Ie s11r1I rx DIXIS 1 11 e1Ir11 1I 1r1g1neer IQ 111111 Iox Ie L S m Igfllfll De XIIQPIIQ IQ II1e VOICE xou e1r on II 11111x ISIII 111V IeIegr11m5 C11 If :X1IIi, is QIIII NIL IJ11rI1er's I,I1.'IIis IIllI',,f'I' i,' 1111 'ing II111I II111 IJPSI I ' 1-" II1i1 s 11111111 i1 ,'1111II 11111 Ix1l,,I'i. :X11 1 1 is II111 1111x'y 11I 11II II111 11II111r I7r1111I1 I'1lI ' 1 is1111Ii11Q i11 II111 1 1,I111IIi llll 5 I11 NIIIIIIVIIIIIITL I11-1.111s11 sI111 I111s II , xxI11111 I111's 1111I Iixi1g I1is 1'11r, II111 11111,I 11 .'IIIS. I3 1 CI11r1I1111r is 111sI 11111 11I' II111 IIICIU' XXII r1,'1 ii il I11111 ,' 111111Ii1111I I111I1- 'fx ' 11 11 1.H 11I gfs. XXII NI. ri11 fI11r1I PIII' xx11s x11I111I HNIiss II1 1 II .1 71 Ililb I11I1e11 11x'11r II111 11Ii11 fNi111I1-r11II11 11I II111 S111r11I1ri11s.N i111I 5 -'1 1115 '1 s 11II Ir11I11,- I11 11II ID ' ' CI11r1I11 11511 ,111 I11r II111 XVIII!- ' 1 S . 1 . 13. I11111s. I ' ,' :I A 2 S ' 1 j 3' CIZITCI 11 is xx11rI1i11,1 i11 11 1111' 1I ' . . ,1I . I,ii A , '1 I f 1 ' 1 IX IIi1'I1 I1 rI, JIIIN 1'I1i1 I11111 1111'I1I11 sIiII 111I 111s 11I IJ111II I.11I1. IIITIJ l,,fIl II111 I111IIs 11I , '.I,.I NI I1Iz11r is r111111i ing .1II II111 I1r11I1111l I:r1111I1 fI11rr is x'i,1111I 11i1Is 1Iir111'I11r 11I s1111Is in sIu1Ix' I111II. N11 I I,I11i11Ii11I I s1I II11 Iii il B11 1lI is il I11111uIx' fI0IlSlIII1lIlI 11I I.111111 Ciilffil Ilils 11I I1lSI Ju ' '11111I111I i11 TlilIi- - I I i i111 Il 11iII' 11. .I I1 ', 1 SEIII xx'i I 1 firI ' '1 I' .X 1 1 fN11r111 Ilillf 111111 11I I111r 1 x' '11I11- . 1 1' 1 .' 1 . .I ' 1 I, ' i, I ' ,, :I ' in CI11iI CXEIIS 1 is I1e EI I1or oI xx'11 I 1,'I 1 J . ,' 1r,': WIAI111 II1 il I NI Hg 1 11I uFIe RIIIII BilSII1lH is running a 111arriaQe 11111- UIIKI 1I11-B11y1," ,' Ii .' . I. .' - .Axrl CI1i1111r1IIi, 11xx'1111r 11I II111 A','111,I 'II' I II 3 is Iixi 1, I:ill1Ii IIuI '1 1'11r Iii M' 1 1,,I'11 is 11IIi1'i11I 111 li ir1111111 I11 011 II11- si1I1-, I:l'ilIIi il Iio I R ,'1'11. YEIII 1 i1111 CNI1i1'11r11IIi is 1'I1i11I Iy11i,'I 11I II111 QWIIE I I 1'I1xx" I I1a,' I1uiI I1e :XI 11I El I'. N. IJ ' I ' 1 ' .I 1' I,I1iIi11 CIIIIIISK' I111S 1usI 1111rI111I111I 1 11x' I 1 '1 ' ', Ii 1' 1 I 1 Ii . ' j -. ,' ' 1 . ,I111 1 C111I'1 I11s 111 I1i11 '111I I111r 11111I1i- I 1 1 A CI ' 1 ' 1 ' 11111I is II 1111r,' i11 II1e I1os11iI11I Ior ,'. 1,' 11,'.n I '1 ' is I " in . IXI11rM',I1 1 CNOII Y' S1 i1 I1 . Ior O'I ' .1 gi is' - 11 11s. IJ111II-' Ii ' I I111s r 1I111'1I . I s. 1 'mf I,111'x' fI11I11111I111s Inns Ilf'f'll 11111 ' l111I I1y as 1 ilfr' 11I . V. .II.S. II111 11iIx' 11111111iI I11 r1111I11111 II111 '1111 CIIIZITII 1 II I 5 x'11I ,' I111 1I111'I4s in I'111'I11 S1111 I 1111, :1 1 '.'. N1 C1111I1 is 1 1 1I I 1 I 5115 1 ' , 1 ,' 1 7' 1'- 11I II11i1 I1ri I 1. I11Ii '11I I'I ,'1i 11I. R'I1 x' g'fg'II1I1fI' 153, 1' I I' . .I 1' B '1 I11, .II I ' I I ,I1- .I 1 1 is ,'1I1 II1 ', . , ' 5 il , . BQII H' ,' ' 111'I1s I11 xi' ir I111 A' " '1 , 1 1" I , '11 . r11i 1 I 1 Ke -' I ' ' 1 1ri'. 1 Ior '1 11IuI .I ,' ' , If ' 1 . . 1 I"'I. "1 R1I I I ' I11 ,' 1 ll xx'1'1r I11 x'iII I1 II E1I I 1 ' ',', ill I ' "1 1 ' , Ili. 1Ie- ' I' , 1 ' 1 'I . x'11I il 11I1111 x'ir11 I1 I. S. inI. ' 'i i xj 1 1' ', ', ' , 1' I1 1 . f J 'J ,,4"b Someday .un 1 c . n pnmmf 1 ll 1 x x I 11 mum r mr . . . III II r L 1 I Qallf upxnnrc fnrx nIz odnsrr me 0 IDXI 1 cuu cami K um 1 c rue SIOrx X 1 1 nm cn run If I Ins r ummm crnmn I1 funous Sill! 1 ole nc ur 1 IIIIIIS moose Ill II1c out IC c 1 par u ur is X r Ixmusm ws an 9 as SINIQIIII unctte Jun es I les Irumans piano music X argaret IZIJQI as mme mfr goof s to gg oc IHIXIJI 5 I 'Lx In P c shr I Brm on s n 1 un c mu - 110 . .1 s rl oxsnloxxn 0 41 um . ex . mrs nc mc Jorma CN ur spur 1 e om f ms just rcturrec mm cn m0nII1s OI I nng on I nc ng 1 wa oxrv 1 wr Pnjoxs Jemff XIr Id Q s DFIXQIIP sec reIarx oan FoIlo cIoPs mlerprf-Ilxe dancing on rr Pr s AIM X c Fox ms xxon Ile XQIMI I HIP or cue opmg fx :urn 0I'll1fILff"NIl0IlCcll1Sff mx an oxfrr ow 0 Qp.1Ql6'IIl ons ff r f JI ur n m c JLINIINNS no c cxxdrc u Ion IS 11 mfm uI1o fxngoxs Ilmf passing Inn? .rmm 1 J su cms u 1 I0 cum onx clrlfll 0 ms xc-'cn PIPQIH preslcenl 0 Ile Xr1Il0Hd Izfnc er Sc-nc ers Xsso rm mn J n fu-is cr rs se mfr I me nmfm smrel 0 II10sQ curIx Ion 5 Io Lnuous women x. NXXQ 1' . rx , s ox X mm s . no rm nf . 1 me Qurms .nn sf: vsnn 1 Lx If vorffc -nc pm I Q crun ml C x :Iron Xrmx mm I rum frsom s I IC Jlqpfvst nut n Us mr: xnnrf s ore- ns I N r nr cr s pcrsom xl 1 lml 0 N! f I C T1 fm .no f J 1 ur fvrun Ilmu nr mm . Sf n III mu 3 J mg ox ull 1 UIQQ cs uI 1 IIfmLeI Inns cIexeIop0 1 perma lent Jus Warm I'I.nrcIcnvl1rQ has urappe JB I1r0uncI Iwr IIIIIQ Imger aux HarIm Ims Ia en up Iler ulles as a mocIeI IIOUSCNSIIIS Tom Henman was again xote one oI I e Iffn Iwsi cIrvssecI women In Am6YlKcl I ft .lxncs IS 1 mu pIaycr .lt Fu e 1 ru IIPIIIIII' IS c omg II0If'n .nes 1 r Ill II Iorm Rc QI .nrx ou cr url cs 0 1 urge corpomllon 111 c f pox .nu I n xx x fc preslc ent oI I IC mcI1P ors some-IX Rm moncI H0f1lIx s IIII stories laxe grown no IIN mes Ia or rank HUII nslsts Imi III ia s women Cveor-'fe HurxcI1 IIPATIN new Iumce up xx ll c- 1101 Ing m Ins I.1IJoraI0rx slr r c ns r.npIur0cI nmnx Irlvnc Q xx1I1 :cr sunnx c INIJOSIIIOYI rns ulmfm ls IMXIIIQ for a Ionq rm on I lf- PYNPX C0nIra .11 1011 ns comnmnc er :JI IIN! Sfmszcff cw Is Coast Cvuard SIzlIlOn mn I 1 Jus 1 In ms rlXXlFlHIUQXXE1Y II In xxom n offer Iones IN Jfmllnff Ile rums a p 1 F dnrmfmn s mn eonfnrc lx 1119 IS 1rIfcIlIorIor rsquzro Ioan IX.1rnI1erI1.1s xx on lI1e dCf1CIPl11N mx arc Ior emg tI1e most outstanc mg star of Q 'P An tha' 0, I' CC 77 S' IX-m'Iu Ivan Is ea 4"1I 1, " ' UI IiIf'. II'nr -' IIIIIII In: IQIIIQ-n 'Or . If-I .Inn IDi'ilIallll'llI Imi cIcHigj11mI in 1Ilim' mi- ioIm QI 'nn u 1 'il 5, II10 Yu ' Ion IurInI1 Im'I ns. CIIOINI is il 5 'II for IfcI Dc- IIing- is painting 'I mur'1I on IIw c'I1-xulur sI ws. r'c'iIing OI' IIlf- 'x 0 i UTI Ior II osx' x'I10 fwv ,R - Ii '1 Iy ysl Il' I I s ' I1 Sal- NI' :Xu D-AR s' JI c'I1'11n I I-'I at XXQII fy A1 cI-4: 1 ii -I i ,. . witI Imr 1' "ng I ' I " I :I . 1'I'1ss. IIIII IIus : 's . I . Pa - 3 'aI CW' I IJi4'I4sm 0 Iils UT - .Q Y' . Ia ga A Im' rm-III 'Gin I I I In -.f,.,i, Q, IQ. f'IiII Di- 1 n' uI'1 Iurvs Imx' I0 :ill , 'Iul1L,nI0IimIHIIc' H I I'I I,uI is il IIIJJ ' H uI Iv 1.1 'II IS' is si I 'er II -I. -' ,' F-ID Iikl g - III Pu in- " p u dz - OI Ilis In ' I II J-'gl 'sb fl,k'I'lg ' 'V ' -I 14 ' C1 p . Ar' I-bg ' , --A 11 DOL If ZXIQIIKT is tI1 nxw 3 '1 0 U MI- Yi II I 5 2 ' ' ' 1 I Ii wily Clpvn I'Ious0.H C-OINIOH S- ID Iinz if II10 pr0ucI ownvr OI u vw HI ' I 'I . sIr'z Iin -CI .Im-p. IJ' I I YA' " ' 'Nil-U ' I"'1I1i'nl Iypcs 'nv' 5' -'IPXIIIY in il f I- lifk ' 'I I f i I - - rn-. I - I - I . J' FM"-' is sn som'i'nI wc I4-r WI J ' 'vs I.f'sIi1' HI' -I ' 'U' Q5 III?- ,ml in I , B- , 6 t'm,' IJ, IIIUII 1mIie- III? PI' 'IMI T FIIII rv. - . L If I , I f ' IxIl.I,"S. 'rg U I 'NVI I ll ' ' 5-I -A' 'I' PM If hesi my I IIN' 4 fl I ', J I HV- IIIIQ- " ' ' 1---I M f 1, sf,-1 ,HV 4, IJ FUI: 1 Ims m'1cIf'u pI'1c'v for I - sf-II I , , I i IIN- 0 IPTII I ,' ' rI 'Tcl I . , IZI ff IIfl' I I - I ',,',--,, , - - j ' -'If - ffVL,iL.,L-,-Ill- I-' H III I ' ' Ch llf is ix Q r 'LLI I I'1IJ c'I1ni- W' I, II, V 4. I 1 R ..-.II-H111 in I g "ill Izlx NI II RII I' gg 'pl' d. II 'I'-II I. 'Il -' 1 '. ,hh ' TI: QII' ,I ',,'-, p I Io' q , I' H s- I I I I -' I . lr-. 0 - T ' f' - rr ., I I X Coach Kaufman's N. P. football team just beat Plainfield 156-0. Betty Ann Keenan assiduously soothes the feverish brows of her patients. Alfred Kersting is a top radio technician for R. C. A. Janet King cheers Diclcinson's team on to victory. June Kipe is still receiving compliments on our wonderful '52 Canuclc. Carol Kline has trouble lceeping on the boss' lcnee. Johanna is a top detective because she can find all the 1'Kloos." Virginia Kratz is one of the most attrac- tive typists in business. Carol Krause writes articles on homemalc- ing for ulsadies' Home Journal." Bob Kreidler lives on a ranch in the West where he studies conservation. Ludvig Krogh is always tallring about his boat. Phyllis Kwaliclc owns a lcnitting shop. Marie Laera teaches the "Art" of typing. Ruth La Fleur is everybody's favorite coolc. Art Lamperti scrubs declcs at the Brook- lyn Navy Yard. Bob Lawler, the Robin Hood of Warren Township, shot an eight-point buclc with a bow and arrow. Bill Lewis stands still while timemarches on. Angelo La Bosco pleases her boss with excellent typing. Keith Lou h spends his time tinlcering with explosives. Charles Lutz is heard on the radio adver- tising Clapp's Baby Food. Rose Marie Mandato is the U. S.'s dele- gate to the Olympics. Marie Mannello is the private, private sec- retary to John D. Rockefeller Ill. Phillip Manzella is a first class fireman. Ed Maritz is the bouncer at the Astor. Ronald Martin paints ceilings without using a ladder. Joe Mazro has won nationwide fame by playing the sax. Doris McBride hides behind a secretary's deslc and a typewriter. Gerald McCann sweeps the floor in Churclfs grocery store. Margaret McLean just built a swimming pool of her own. Jane lvleliclc is one of Billy Rose's "long- stemmed roses." Joe Meyer owns his own balcery shop. John Nlillovich is a lumber jaclc. Joe Muglia still can't get people to pro- nounce his name right. Wesley Muller has just returned from a Far Eastern tour. Bernice Murray loves summer sports. Kenneth Myers wears a blue uniform for Uncle Sam. Raymond Myers has donned a pair of goggles for the U. S. Marine Corps. Richard Nemec has graduated from Col- lege "cum laude." Donna Newhalfs beautiful hair is seen in the latest "Halo" shampoo ads. Everett Noe has talcen "Maestro's" place with the band. Debby Norris's favorite pastime is repair- ing "Chip-"ed dishes. Bob Nunn drives his stoclc car almost every night. George Olson has completed his trip across the U. S. on a tricycle. Shirley Page lilies fig uNewton's". Howard Peney is in Africa on a hunting trip. Dorothy Phillips can be seen slcating in her own roller rinlc. Yvonne Pietro's daily speech includes C6mo esta usted? Mary Jane Pitcher won the endurance record for tallcing. Diclc Polhemus has papered his house with pictures of his old girl friends. Donn Powers was voted the best-dressed man of 72. Joan Prentiss still has l..enny's number. Marie Presuto has the best collection of records in the state of New Jersey. George Quinn sets many feminine hearts aliutter. Ellsworth Rand has made a million on his stamp collection. Kenneth Rea owns a riding stable. Joe Rea has a grand collection of cars. Susan Ricards received her cap from Walter Reed Hospital. Charles Richard is resident of the alumni cluh for the clljass of '52. Joanna Richard turns old hags into glam- our girls. Ava Rita Riley is an airline ustewardness. Virginia Rita is the new gym teacher at N. P. H. S. George Royer was elected "Mr. lceherg of l972." Francis Sandel is teaching speech. Carol Lynn Sanders owns her own "Chuck" wagon. Michael Scassera had his modern paint- ings exhibited at the Museum of Mod- ern Art. Richard Satterlee is the founder of the Warren Township Musical Society. Fred Scharnilcow still has "Cars on" his mind. lrma Schunlce has started to teach algebra to Mr. Gunter. Diclc Scott still utalces to the woods." Louis Scotti offers competition to Pappy Huh. Phyllis Shedd is a missionary in Colom- hia, South America. Frank Sheriff owns his own gas station. Shelby Singleton models for Harry Con- over. Claire Ann Slade has a world famous doll collection. Gordon Smith delivers Dugan's delicious "patty" calces. Bill Stadele Finally hrolce down and bought a new car. Ronnie Stewart is living the lille of uRiley." Ken Stiles hasn't stopped "hacking" around. Diclc Stillman fools around with old cars. Dolores Sutton has achieved her ambition and is living in California. Marie Suydam writes her love letters in shorthand. Tom Sweeney still has his "Toni" Harold Ten Eyclc owns the higgest farm in Watchung. Dave Teston pitches for the Red Sox. Alice Thomas runs a quiet rooming house. Art Thompson set a new record for the high jump when he attended the Olym- pics. Barbara Tomplcins is in charge of all cor- respondence for the Tomplcins Ice Cream Co. Gail Tice wrote a hoolc about the class of '52 entitled "The Little Beals and How They Grew." Roy Uhlman has his own biological lah. Herman Van de Vaarst's handwriting is as halilling to his hoss as it was to Miss O'Brien. Betty Van Hise is part owner of "Grun- nings." Evelyn Varner has "that old devil" in her eyes. Margie Vitelli is STILL tallcingl Tom Volces has made St. Mary's "senior" C.Y.O. team. Charlie Wagner is the new owner of VVagner's Dairy Farm. Lou Wagner was voted the uhandsomest stoclc car driver." Pat Vvallcowici continues to "Harp" about her "Bill," John Warren is re-decorating the high school. Kathy Watson is art editor for "Seven- teen" magazine. Joan Vvieneclce is a secretary to a secre- tary of the President. Betty Vvilcander had her report on lah re- search published recently. Jaclc Wilmerding thinlcs aviation is his best "Bet" Ed Woerner has heen chosen for the posi- tion of guard on the All American foot- ball team. Betsy Wolford is still cheering for num- her 38. Niclc Yannacone gets one pound "Chub- hiern each year. Eleanor Yates is "Kaufing" over a Hman." Art Yerman was voted "Rookie of the Year." Anne Yeomans worlcs in "Scott's" jewelry store. Rose Marie Zimpel has completed her study of French and has started to learn Chinese. 5 Q ,M N . V' ., iii Y. ,ZH 5, 33, , ., , A L ,, , , ,V ,, i , 1, ? it ,Yi H , ., 4 ,f I A my 5, ? I K U A . 3 Q H I :L ,LL 1 .L L LL ' L L , L Y ,iL L 5 as ,, - j Q 5 ' 1,5 'f i Rf . 5 S 4. ' 1 L s 1 L ,J S 5 Ls' "' l . . ff' Most Popular FRANCIS ILAUIQMAN ELEANQR YATES sf? -IJ Swkmmf PONN POWERS TONLHAYMAN -J' i Bos! Afklgzes ARTHUR 'FHUWPSOIX JOAN FACEY Malia s L Lady Man GAIUCARSON LOUIS XVAGNER W'-. 58' Donggvlost for6f!i'5s of 52 CHARLES RICHARD JUNE KIPE fb Qost All Arounrf' .QE DUFOUR 1UCY QOLUMBUS Done.,D,l,Q,5t Igor N PH .S ECKWI f Y I5-'Fl' fs ,tvs Best Look: LOUIS WA ELEANOR Y S Xezwmwmnf AVA RITA LRILEY ROG xi Bzggeq Blushers 'row SWEENEY PAULINE HANZEL Most Happy o Lucky RALPH WN LUCY fa S H? ,, Q A 5 V , fL?, 'L .,L ' Y i - H LL . ,Xi ,,."' ,, :gg 4 , ,' 41 . L X " , vw Y an , J. I v uni- ' 'L 4 , , L S. 9 L f . ww, L f W f Lk Y R - R, ' QQ, - , f , .. I ,., L2 1 . , ." . ' .2-v 1, A mf' ' 7 ku 2 A K1 , f .Q I 9 , 'L f . . f ' . , S LL L L K 'f f 7 L X k 3 A 2 Rr, P-X -R A L , I I 33 LLLL , GL 1 xxx 4' 1,1 Au: E 1 . , 'L , R 6 N--......,..,171'3 f Q L , L . I , , 1 , , 6 Q, L I ' , 2' I LL N I ' . 7 I '22, L' R fff .I , I K Af R A Ah 5 X Rh ndfff S . . A ni- 4 f af, S ., ,. g ww"-f --fv-" , A f ' ' 2' ' V ' . , X , L ,E 'fi fl, , , 7 t ,ww vi i ?4-. V 1 1, , sw ii f E1 5 , XM L , .x f ,A .L ' A A ' S R R Q X M., , V , 2 - 2 R . L L T xl ., ,M-R"""f at . Q Lg 'gd' L S' ,' R- .4 1 mi A K K V ,. Y A I t A S fx , ' ,. -R L 1 - ' f 2 N . 3 ,. .S.L . f f 2,3243 SN ' Q 5 ij.-f" X, L , . 1 f ,gi R , L f R . Wg f KM, I 7 L, -I ,L - A '32 , L' 33 1' 'E' L f L L 1 L if . . -L v f LRVS iv ' R R, 'L l N ,Rf LN R ,X . . , , R 6 S , If S , 1 'xl , If Q 4 4" 1' .x , f fi 'Q v - ' ' . S 7' 57,5 H! C M,, t f' , ,I ,S rl -ur , Q w ,, . . ff, A , Avi 1 , - t 1 I , . 3 , h ff' L, f ' L , . . Lf , Y f . L 2 L . , L i f 5 L R , Q R--N.,,KN U.. . 4 . XV. 11, f ff' 'L ' A LA L' , E l if 3 V , , U mhww my N T R 1 r 4, ' Q R ,ff R513 R ' L L Si . 2 LX W f 5 ' ' L , . X ww ' gli . - . X . SS- 5 'EL L ,L L 3 , R , , ' Lf 3 A S 2 R ' 1 5' . s , Q , f , ? , I V 1. Q ' Y ' --mg' , Q 5 gi I My Y, ,, fy E A . I 7 A, 2 5 lzigi f : S ,, ' V A - 'R ., 4' i- wg, J .X ' K . A K, , . i f .' L. 5 . R Q 1 A ' " L . lf M R 156, L 5 F ' S A L 1 J f . Q - 3 5.4 Sf, .. PC 'L f.- .- ' .R f. , f wfr' vi' vi iw S. ' , , 1 L U 1? 4 1 1' . l , ,, ' tl L 1. fti ffii 3535? 1 R ,' LL V , "Lf 4 L " 3 L L L5 '55 f TL f Sf. ' Q '1' 1 L3 ' 1 J v .5 ff 55' r 1- V f -. 2, A ,, R, f 1 2. , f 3, f , f L 511 1 Li 13414 A. -4,0 , 54 I ,-51, ' LL ,L . Q- , LL, T y 4 , V L 114 . 5" VL ' "V L.-5 kg 2 LL 1 ' L' L ,' -. - L L Y . .xf ? L7 ,,', L -Q L - 47 45,94 2 ,F , ., V M y Z ,A V V gk Z: Y K in V, L ,, . . x gi -A: . , V Ke A , V V :Xi XV Q-f , J ,Z MI 1 , .. ,YV V Q, 5 wi- if Q V 3 V A 3 1 A .'V' DK W: -3' "",, ' V , . 5 I 3 1 542 ..y V, ' V34 ,:i9' ,, :':' V 2 1,42 3 -Y V V ,X ,X y , --1 ,ji '3' dui W z RO 'UHLMAX V-"H E ECKINER Class Actors RICHARD POLHEMUS AUDREY HEINZER Most Lzkelyuio Succee EDWARD DAVIS CAROL KRAUSE Culest JOE MAZRO ELEANIOR YATES my ' Class Artzstl f, EDVV ARD DERFLINGER 5 P -XT DORMAN Y- af :RW 6,1975 Pests CH LES BOEHM gfgnowa ,,, Q, V.1W1.0f, M 'M WESLEY MULLER Q N H M! V gdest Fluff A Z JANKOWSKFZ YEOMANS5 Q 35 My I ffpw Most Talleatwe GEORCI ROYER X-V LUCY QQLUMBUS .. A A 'S Insepambles Romsb and RALPH BROVVIN PA P -wb 4 'W . .35 3 ,W J Q " ff! , ? V . V V f -, we , ' , , Q, ' - 6' " A . V ' V-4, 5 ,V AL 2 , ' ' 1 ,M i Q, A5 s A' ' A ' . V A Y , auf, .b , 5 f , , Q S ' , A xx ,ff 1 ij 1 ' , V A Dj'-VV--V-YFTH' V - , , V 3' . 1, Q 5 V l S . V , VV, V w I , ' , ' ,, V V ll , V . . , V V V VL , M 3 ri N.. W , A K A fl 5 Lv K , K 7 JL Y-fig? V us.. f ' ' V f Q, , f"5 +V ' 1 " ' V f:"5f , , ,. . ,, , . ,, V , I , 6- . X V ' ., JLGQ, L V , 1 'fy-a vg: s: - V ' ' , 5 'b an V f Q ,fgyv UN M l I .7.V .4 : ,lg V yy ML?-3 Qing ,A V , 5 I I ,Q S fl V qiaf, ,, M V 1 1 I af! ,JV 4 V 5 f , R 5 ' 7 3,3 Hi: 1 ,' ' V K ' f I j 9' ' , VV: 51 ,gg F .XA ,V 5 V V V? V V V ' ,VVVA VV , Vw L. X V Lk I ,V V' i Jiwvegx, Y x iQ L 'M W V 0 ' ' V ,ff V A 2 V, Jf 1 V ?'?v3f' if I fr X if V mb J I ,Z JV :E V .L ,Z f V K 'A , V VV VV , 1 , - f ' " V A V .4 1 V , 'X f V I I AQ A 3 V V , 1 . .. - ,Wg V, ' f' VV V V, V VV ,Q Vw, ' 'N v V V A M f ,' :Vi V38 , ' U-X V ffgffrfg 3 V , A V' fn V 1 4 , a 2- 'QF V , if , X' V ,fa I , ' V ,A ,L V A 'MV fwzg f VV -V g . - 4' .1 A f frm " 'NV Hi. A3 lx? Aw 'X 3' V ' V w V' , Wi JY, A , , Gi 5 515533 75 A 7 1 V X2 iff? "W Q A Q' V, I i f ' VV I , SV A W-gi-ff '-fr I SV v f, I fri xg! I A f V 'A i , V A A A A 2, f QA , 'VV ,V. ' , V r 3' V 1, . L :W ,Vj 'V , f V 1 V'. V V H V ,V H V ,233 , V , , , V Vw MARY JANE, PITCHER V 5' -R ,V V 5 , V 'X Q 5 1 ' ' T A f V ,..f "f'NV2j+f--- -, Vw--,Q , V 4,44 , , xtjf, L . A x Q 5 , X , , 4, ,V V V , VV, D' A? f 1 N sg ' ' V 3, V 'V ' 2 11 ,413 1 f ig 1 VV V ' 4' ll 1 V5 1 ' ' , V V V 15' if 'V V" yf-Vw-,N-ff' QP 1' F V 13V V V' , A u ,V :Q 1, V K V A Vg '21 ,Vg 4 V, Vw' 5 1' 1,5 1' 1 , - 'Q ' A L A ' ,Q 5,,,QV 'ag 3 F 'A ' f L F 1V 1 4 4 A ,V ,V Q 5,32 ' , V '43, ' ,Diff ' ' ' ' f ' A 'HV I-LT ' W , F A ' , I 'gg X I 'f V V, .., f Aw .1 4V V V ' n fl' -'Q' ,-7 v : ' V, I fi? L ,-,:. 5 21 K. A A 5 V QQ 33 f ,V ' V' fV""' K 'VV f , E if ' , 2 V I " x " ? 'QQ 2: . V 1 V ' ' - , 'iii' 122: V V , , 73 v 1 V '12 ? V V VV , V V V A QQ? ,N . V R VV VV Lili,- V , , , . . . Z , AN , i 4'Af'.V, S." l ' V Q. A N, X 2 . 1 4 ' V V A . , 3 -. r x 'V T-A ' QA 1 V ' Q c V f' . 2 V V -A 1-1 :JV A A 1 ' 'D ' ,A , ,J A2415 , P 44 7,3 . z , A tw- : Q ' V 'A - 1 V5 ,af ' ' 2 112, ,gi 5:- ' g, ' ' , , f i t 5 . , ,V,Vf1. , 5 5 me V, .5 . ' ' 5. H - . , if J V' 3 ' . s ' 4 , Q r s V: ' sg' isis ?,-- 3' v -'Y 'V A ' 1 ' 'r -V' - 5 - V-. '. fw, E41 ' R. I 'Y ' , .H 4 ' ' A ' V 1 r QV ' ki" in ,V t 5 I 4 X f ' 1 xii? V fm: I J 5 if U K s, A H 5 'V - Q! V V , V V 1 , 'N - fd L V' I ,f ' I ' ' + ' ' i f' S 5:3,g!VVi: " , V -all fl' V " ' A ' "w, . 4 V. V V 5 G 5 ' " 5' ' 'i"J 7 "f 7 1- . Z "QI C- ' Vt- 32519. , 59: V , ff? tgig, , V V , J f A ,gf f . g et 5 V 2, ' iw 21555 V - f Vf'Q13V ' ,V ,. ' 12 Vi f , Y V ff Vi 'F,5i'VY WW 1 V E V, . ' 'V 5 V ' 5' - Y' 1' 3 ' W " V' V , V ,V -V ' , V ! 'V 'V A V.. V ' wg- V- V 3 V P V A i f ' A ,. wx? ' V' ' -' V, V , fV . Vf 4 fl, 4 gi? f' 5 J 1 V' in Sefzzbrs 'defzezizks ADDISON. CAROLYN FRANCIS - Fire Patrol. Junior From Committee, G.A.A.. Leaders' Club. HirTri. Tun- aw. AMIVION. ANNE LOIS- HI-Tri, G.A.A., Leaders' Club. Junior Prom Committee Tunlaw ANIROSE JUDITH G Student Council Junior Assem gy bJunIor Prom Committee Dramatic Club Leaders u APGAR HAROLD D Football APPLEGATE BETTY JANIE Archery Leaders Club HI Tn Junror Prom Committee ARNIS PATRICIA AINN HI Tri Frre Patrol BANUL BARBARA GAA BARON .IOHN R Football Traclc Junlor Prom Com mittee BARONE 'VIARIE Art Club Junlor Prom Commtttee Leaders Club Girls Sports BAS1 IAN RUTH ANN Opera Guild BATTAGLIA HARRY JOSEPH Student Council Prom Commtttee BFCKVVITH CHARLES JR Key Club Student Coun ctl INRIIODBI Honor Soelety Junror Prom Committee Iootbal Baslcetbal Tennrs Boys State BFT7OLD Cl ARA HITII Opera Gurld Frre Patrol Leaders Club GAA Jumor Prom Commrttee Cborus Gtrls Sports BIANCO JOYCE Lrbrary Councrl BLAUVELT BETTY ANN Hr Trr Junror Prom Corn mtttee Grrls Cborus Sbortband Club Hall Patrol BOFRNER XVII I IAIVI Football TracIc Band Junior Prom mrnrttee BRIANT NIARYANN E HI Tn Hall Patrol Junior As sembly Junior From C0mHllII6C Opera Guild Cborus Ctr s Sports BRICKI EY ELIZABETH F GAA Leaders Club BRONX N KENNETH Student Councrl Vlarcb oI Drmes Benebt Sbow BROVVN RALPH Football Basketball Fire Patro Stage Crew Juntor Prom Commlttee BRUNSON KENT Student Councrl HI Y K y Club Yearboolt Traclc BIIIIOT NIARGARFT HITII Junior Prom Committee Ilnll Patrol Coronation IIIIRCFR PHYIIIS JEAN Drum Vltyorette enror Calumet III Trl Junlor Prom Commtttee Student Coun I Vrce Prestdent Iuntor Class BUIRICO FRANK A Basohnll CARDONE ANN IVIARIF Iunror prom Committee Opera Gutld C ARDONE ELSIE FLAINE Hr Trr Frre Patrol unIor I rom Commrttee CARI SON RICHARD VN ALTFR Stage Crew Track CARON ANNETIF Leaders Club Yearb It StaI:I Frro ntlttee CARR FRANCIS C Projecttontt Club Stage Crew Ixos Clul C NRSON CAIL KIMBFI rwnntrc Clul H Trr Frro Patrol .Iuntor Prom Committee Juntor Assembly Na IIonaI Tbesplans Girls Sports CIIICARELLI KATHERINE ANN G A A Hr Tr Leaders Club Yearboolc StaI:I Junror Prom Committee I Ire Patro CODINCTON IANF N hon II Honor Soctets Iunttr C I nmt DYHHIWIIC Cut Olmera A Ita I Fclrtor ol Yetrb Round Table Frencb Club Faslrmn Q tow Q O I IVIIIIJS I I CY 'Student Councrl Iuntor Prom Com Il ee C e er Prer ent Ntttont Hin r S Sr-rretiry o Senror a Isnon u II ttro lrrnror A sembly Dramtttc Club Sr-mor Ca Jtmt K ONJROY NIARY IANE Frre Patrol COOK NANCY L GA A Hr Tr Band Opera Gutltl Ye trboolc gt II Dramatic Club CORNXX FLL MARION French Club Gtrls Chorus L If qp rt Junior Prom Commtttee CREKXNGE 'YORVIAIN C Track Tennrs Talent n r-rn I res CROCCO IXNIFS R Iunror Prom Commtttee III I D AIVIICO JOSEPHINE Junior Prom C0lllmlIIFO G A A HI TrI Sbortband Club DAVIS. EDNVARD T. -f Hi-Y. Key Club, National Honor Society, Junior Prom Committee, Trip Committees. Round Table. DEALAIVIAN, JOAN A. I-1 Archery, Opera Guild, Hi-Tri, Junior Prom Committee DE ATGELIS BRLNA Junior Prom Committee C orus DFNFKA SAVI Fire Patrol Football Traclc HIT DEROSAI 'VIARY ANN Junlor Prom Committee Hall Patro DICKSONI RUTH CAROL HITII Frre Patrol Junror Assembly Junlor Prom Committee DORWIANI PATRICIA ANN Junior Prom Comrnrttee Senior Cabtnet Hall Patrol Opera Gutld HI Trl Round Table Coronation DU TFOER IOSEPH Football Baslcetball Baseball rac DIXXILESKI JEANETFE B Girls Glee Club Student Council National Honor SOCIETY FBFL NIARGARET GAA Student Councrl Lrbrar Councll FIre Patrol Sbortband Club FCKNFR PEGGY A Student Councrl H Tr Dr Inatrc Club GAA Iunror Prom Commtttee Fasltron Cub Opera Gutld Projectronrst Club Junior Assembly Iunror Red Cross IABIANIO VIOLA Grrls Chorus IACEY JOAN H Radio Worksltop HITrI GA A Leaders Club Hall Patrol Juntor Prom Committee Stu dent COUUCII Senlol' CIWSS CIIJIHPI FISIIFR IOYCE H Tr I OX ALFRFD E Basketball VIanagcr K y Clu IY FUHRER DORIS 'VI Hr Trr Grrls Sport GA A IIInIor Prom Commlttee CALLO BARBARA ANN Frro Patrol Football Trac CEISLER JOHN VICE Presldent I Sopbomore Cla GLATI' HARRY Baseball CI EVN ALAN D Tennrs CR ADY GFORGE Band Orcbestra re Patro GUNIDERSEN VVALTER Football Track Junror Prom Committee IIACKI ANDFR LOUISE Lrhrary Councrl Clee C u I I r ntcle qtaltl Ctrls Sport IIANSFN BARBARA HI Tn Iuntor Prom COIIIIIIIIIIP Ctrls Sports IIANIEL PAULINE Fasluon Club Iuntor Iront Com mittee qbortband Club IIARDFNBURG IVIARIE PFFQIIIPHI Student Connell qt p Iomore Cla ecrc tary HI Tr Coronatton enmr Ctbmet Trip Committee Prom Commlttees INWIIOHHI Honor Socrety Frencb Club Round Table Tunlaw IIARg..IN GAY HI Tri Lrbrary Council Iunror Prrm IIIIIIIIIPI' Itre Pttro Sc-mor I Inet Prom ommtltee II IIIYIIOI' C' l V IIFINfFR AUDREY Dr :matic CIuI H Tn Senior Cabmet Nattonal Tbespran Junior Assembly Hall Pa trol Junlor Prom Committee Fasblon Sbow HERLICH 'VIARY LOU Hall Patrol Junlor Prom Com mittee IIOI COVIBE DAVID Proyectrontt Club Dramatn I uv qtaqe ren Stu ent Iuncl IIOR Xlx RAYNIOND Irult Ill II FR XNK Trac IILIRYC II CFORCF rtc qturent nnncr Ir Iet enror C Iss Svurnnnng Term IJ Iretbrl IIIYIIOI' I rom rnnntttee Dramattc u IIYDF HFSTFR Hnll Patrol Tennr Manager Hrnlr ramatrc Club Ftsnon Club Iunror Prom ommrttr- IACHTNIAN DORIS Yearbook Student Cruncrl mattc Club H Tri Tennrs 'Vlanager Natrontl Tlro pran Junlor Assembly Glrls Sports IACIXQONI EDVN ARD Football Ba eball Ba Icetb Il IAINKOXVSKI FRANK othnll Baseba IIInI r rom CJIIIIIIIIIPC IOINES ROGER Band Orcbestra Fire Pttrol KANIF LEONARD Track KARCHER JOAN Dramatrc Club Prestdent HIT Iunlor Assembly Junlor Prom Committee I I I I ' ' Y . 1 I A I w 1' I ' I I '-' I I I . I ' v ' v I . .I I . , I -1 ' , , , '- . . . -I . I . I I l -- ' ' . . I - . ' . . .- .' . . ' A I -1 .- .' . , . I I , , , . I I I A "" ' I - I 1 I I I I . , . I ' v. -1 . . , I ' I , V I- . D .I I I 'i' I I . ' I I I ' I I I , I - , D ' I I I I '-' I I I 1 I Q I r V ' y ' I . - . . , I . - . I -1 , I . , . . U ' . 1 1 . I - . . .. '. ' I y 4' 1 I I I "" I ' I I U v I . . . - . I . - . I- I. u- ' I I I In ' l I I Q ' I ' ' . I . 1 I , "' ' I. I "' . A I 4 I - 'S' - 1 I .' 'I ' - -I I I-' I' 'I l ' I I l I I ' . . -- -- r , , , ' ' I ' Z . I --I i- i. Cu ' . ' 1 I - . - r I r I 1' I7, . I , I .I-' '- l, , . - ' I I . t-' " 'I n I S. . . -I - ' r . . I D I I ' I D ' ' I' . I . I -I ' , - . .- . . I. ' , I . . I - r . I lc. 'I , I ' I- ' , , , ' , 1 I , .- ' - ' o r ss. I ', I- , , ' I, I - 'I I I. . -- ' . I . ' ' , I I . . '-' . . , Fi r L A I '-' . I I' I f' I - I "" I r . , 1. I . -- '- ', ' ' , , -I - I '-' ' ' . J I II. . , ' A it o ' I I 1' I I I S. ,J rt, ... Il- ,f ,S ' II1, I- '- ',I ' ". , ' , ' '- ', ' ' . C - I' , I I. ri , ' - .' . ' I I, I V, , I- I ' , . ' J - I . '1 s . I , A K f . , . . I- . ' f ' ,, 1 , - ,' I -' , I '. ,II ,IssS.r , '-i, .'.S' a v . . . . . . . - I . , . e ' 1 I -I - , I , .I a . , .. I J D n I I K V I . I I I ,. -I I I , I- I I A . , . I . f-' - . r , I I I s , , - r- . , oo , ' , o ' , Patrol. Opera Guild, Sltortltancl Club, ,Iunior Prom Com- IIAYNIAN. ANTOINEI II: - Dramatic Club, IInII Patrol, ' . " I I, I ' CI , C ' . I '-Tri. I . ' I I I, -- ' ' 's , I r ', I ' Ass n . ' ' . I. Z I V. . . - I r ' , I, i- '. I ' I I 1,-D. .' I. i- '. " ' . ' ' . ' I. . .- . I . . I I I ' - I ' . ' w I - I I "" I ' , V I V I I A f I . I -- . . ., - I, . f' . I. 'II,..4 C d Cr 'l. I I r .-Iln'r . 'I Fri, YI I - In Ia ss CIII ' -, I ' I Guild, ss's I n ' ' '- Q' 1 - '-' f 1 . ' 2 ooli. .. I , , ,I ' I . I I '. J . -- 'I I Ii. I, I C Vice- RI .V I 1-s'rI n S ' ,Ii I " ' I . Its z fl.: ..-1,-. A ,. I" C- 4- -QCIH IIII . 'II erleztd I I 2 ' il I o I oriely. " 4' A "' ' .5 ' ' ' .' I' I ' 1 -' I I ' ss, Fr ' Ir, Hi-Tri, IIII D ' ' I ' ' ' "' Pr I.. ' . ,. - I- -, I - . - -- I1 MDN-- :A I L H- I rf , i-', '.I ,I'z sl, I I I . T I I ' ' . . I . -- , .I ., - I, r , I , I , R L H 1 . , , I I . '-' . r s I I r s a . I I I , I . I I , I I I -- BasIc r . r. I ll, . 'U ' ., I . ' ' , T , ' ' " P .r ' . I S I 0 S, , . y Q. 4 4 , . . . - I ' I I . I . , . I I . - I , ., I ss - , -1 I' ' " ' ' . . V . - ' - . - ri, . II' I . . -- I l A I '- . A ' H ' ' V I I "' I I I . . .I .I " -I I. . 1 Sefzzbrs 'dvfzbzizbs KAUFMAN, FRANCIS - Football, Basketball. Freshman and Sophomore Class President, Baseball. Key Club. KEENAN, BETTY ANN -1 Hi-Tri, Dramatic Club, Hall Patrol, Junior Prom Committee. Junior Assembly, Na- tional Thespian. KING, JANET-Cheerleader. National Honor Society. Hall Patrol, Hi-Tri, Sophomore, Junior and Senior Class Treasurer. Junior Prom Committee. Dramatic Club. Fashion Club. Junior Assembly, Student Council. KIPE, JUNE - Dramatic Club, Hi-Tri. Editor-in-chief Year- boolc, Leaders' Club, Junior Prom Committee, National Honor Society, School News Bureau Radio Workshop Orchestra National Thesplan Society Junior Assembly KLIITBE CAROL Student Council Girls Sports Hall atro KLOOS JOHANJNA Tunlaw Library Council KRATZ VIRGINIA Prom Committee KRASSEJ CAROLE Editor ln chief Tunlaw Opera ur KREIIPIYER ROBERT F Student Council Key Club 1 KROGH LUDVS IG Band Junior Prom Committee KVVALICK PHYLLIS Opera Guild Junior Prom Com mlttee LAERA MARIE Junior Prom Committee Chorus LA FLEUR RUTH Fire Patrol Hr Tri Junior Prom Committee LAWLER ROBERT Golf Football Junior Prom Com mittee LA BOSCO ANGELA H1 Tri LEVVIS BILL Football LOUGH KEITH Chorus HIY IUTZ CHARLES Trac Baseball Junior Prom Com mittee 'VIAI:lD?TO ROSE MARIE GAA Leaders Club r rr IVIANNELLO MARIE Fire Patrol National Honor rrety Fashion Club Tunlaw Junior Prom Committee Banlcmg IVIANYELLA PHILIP Fire Patrol IVIARIT7 EDVVARD Band Junior Prom Cmmmlttee 'VIARTIN RONALD Key Club lVlA7RO JOSEPH Brslcctball G II IVICBRIDF DORIS JOAN Shorthand Club IVICLFAN MARGARET Girls Sports Junior Irom Committee IVIELICK JANE Radio Workshop Band Junior Prom Committee Junior Assembly Dramatic Club Stu ent Council Hr Trl Hall Patrol National Thesprans Society Yearboolc Girls Sports FTA VIEYER JOSEPH Traclc 'VIUGLIA JOSEPH Junior Prom Committees Freshman Basketball IVIURRAY BFRNICE Junior Prom Committee Bowling MYERS KFNNETH Dramatic Club IVIYERS RAYWIOND C Junior Prom Committee Nl-IVIFC RICHARD I Trarlc Key Club 'NJFXN Hall DONNA Student Council Puls Sports 'VOI FVFIQFTT Brnrl Society Sz-nmr rmlnct lumor Pram Committee PAC I' QIIIRI FY Clmru I'HII I IPR DOROTHY 'NIXRII' Slmrrlrrnrl Clul IJIFIRO YVONNI XIARIF llr Tn Dr mrtic u lun: rr I rrm ommrttee PIIICHFR NIARY IAINF ll Tn Drum tic Clul Rufio orlt lmp Student Council Nation l The plan Society lunmr rim Committee Bow Dry Yearlmoolc Stu I tional Honor Society French Clu IDI III XII S RICHARD FDXX ARD Drannln Club Cu Fire Patrol Student Councl Boy lite III Y I NDIS qvttlllllllng U I R N-IISS JOAN ll-ll P tro Fire latrn Hr Trl eu ers Clul GAA Junior Prom Committee PRI QI TO VIARIF Oper: f urltl Clorus HI Tr lun ur rom OHIIIIIIIII Crrls Sports 'NN CFORCI A I u R XND Fl I QNX OR'Ill lr -ck RICARDQ SLJSAN Oper. Gurlrl H Trl Iunmr ron Committee Sclroo News Bure u RICHARD, CHARLES - Junior and Senior Class Presi- dent. Key Club, Football. Traclt. RICHARD, JOANNA - Dramatic Club, Hi-Tri, Fire Pa- trTl,bJunior Prom Committee, Junior Assembly, Leaders' C u . RILEY, AVA RITA - Radio xvorbshop, Band. Girls' Sports, Girls' State. Junior Prom Committee, Junior As- sembly, G.A.A.. Yearboolt Staff. Dramatic Club, Hi-Tri, RITA, VIRGINIA-Hi-Tri. G.A.A.. Leaders' Club. Hall Patrol. Fire Patrol, Girls' Sports. Junior Assembly, Jun- ior Prom Committee, Yearboolc Staff. ROYER GEORGE - Basltetball Baseball Hi-Y. Junior Prom Committee Round Table SANDEL FRANCIS Prorectionist Club Stage Crew SANDEL ROBERT FTA Traclr SANDERS CAROL LYNN Hall Patrol Dramatic Club HiTrl Junior Prom Committee Chorus Leaders Club SCASSERA MICHAEL Fire Patrol SCHARNIIKOVV FRED Bas etball Baseball Junior Prom Committee SCHUNKE IRIVIA HiTrr Girls Sports Prom Commit tee GAA Leaders Club SCOTT RICHARD Baslcetball Baseball SHEDD PHYLLIS Old Testament Club Spanish Club QINJGLETON ELLEN SHELBY Hi Tn Dramatic Club School News Bureau Junior Prom Committee Student Council Hall Patrol Fashion Club French Club Na tional Thesplans Junior Assembly SLADF CLAIRE Dance Club Library Council Art Club Girls Sports SNIITI-I GORDON Band Football Traclc Swimming Team Key Club Round Table National Honor Society Junior Prom Chairman STENX GRT RONALD H Baseball Band Round Ta e STILES KENNETH Stage Crew RUTTOPI DOLORES HlTrr Junior Prom Committee Arc xc-ry QIJYDAEI EVELYNJ IVIARIE Senior Cabinet Shorthand C u SXVFFNFY TIIONIAS Baseball THOVIAS ALICE Tunlaw GAA Leaders Club H Tr Girls Sports Fire Patrol Chorus TIOMPKINS BARBARA Opera Guild HrTrr Junior I mm Committee ITRTVIPSON ARTHUR Football Traclc TICF GAIL Student Council Dramatic Club Hr Tr Yearhoolc Junior Prom Committee Round Table UHI 'VIANJ ROY Football VAN de VAARST HERIVIAN Traclc VAN HISE BETTY Hr Tn Dramatic Club lunnor Prom Committee Fire Patrol Junior Assembly VARVER EVELYN H1 Trl Dramatic Club Student Council Girls Sports Fire Patro Junior Assembly Junior Prom Committee French Club Yearboolc Stalt National T espians FTA VITFLLI 'NIARIORIE C Cheerleading l"l1Trr Junior Prom omnuttee VOKE9 TIIONIAQ Btu-ball Band Imm tmmlttee XX AI KOXX IC! PA IRICIA Vaqbran Club XX ATQON CXJIIFRINE Junior Prom Committee Jun ror Assembly Leaders Club GAA HiTrr XXIENECKE JOANI GAA Leaders Club Tunlaw Yerrhoo Stall' Girls Sports Fire Patrol XXIKAYDFR BETTY Hr Trl Tunlaw Junrar Prom Committee Junior Assembly NX OERNER EDGAR Football Bas etba Base all XX OLFORD BETSY Cheerleading Student Council Fas ion Club Hr Tn Junior Prom Committee Junior Assembly YANJNACONF NICHOLA9 Brelu-tball YKTES FLEANOR HrTn Dramatic Club Cheerlead Ing lure Patrol hi YFONIANS ANIINF HrTn Dramanc Club Junrar Prom on mittee Tire Patro YFRMAN ARTHLR Baseball IINIPEL ROSE 'VIARIE French Club HrTrr Junior prom Committee Fire Patrol Fashion Show Committee , I - , - n ' ', H ' . - . . 'I -I - - ' U A ' I -I-1 k ' ' D L . .- ' I 'T' , T ' AY .F-1 .- I . ' .V V - . ' 4 , ' T-I l ' I . s - . ' '. . ' ' A - l - -' ' . ' So- lr, - - '- ',- ' . A -7 ,-I . . . I. .., I -' I ' , I I ' , ' ' ' Q ' , ., - , I. . .. -- 1 , o. 4 i, ' ,' ., ' , .. 5: :If -'-.' , ' - - , . . - Q '- ' '. ' f . -- I, j . ' . - , rl . , - ' , . ' . Q - ' ' . V- , A ' ' T . 7 ' I. - ' . NORRIS. .DITBORQIT Opera Guild. National Honor XVAGTRJER, CIJARL-FS Fire Patrol, Stage Crew, Junior - " .. ' 5 ' .. ' 1 ' , , C1 ' . . 't jr C ' , I I' , I -- . . .. l , . 1..r ',. V.--f i- ', rn' 1, V i k- ' 'rl' A- l ' NV 'S . .'. ' a ' S '. . ' , - 4 - -' '- '- - ' - ' pf ' . ' 1, all,N.- ' -f l a - - - , by 1 ' I' , . - , lr n, ,L I 1 7, r r r .Q ' , .. , ' , , ', Ir. I -I, If - - 1 ' ' - ' 4- . lr' . " ' Cl lr. , ,' Q , ' I . .'- 'i a 'w Jr l. '- ',l-rl- .A ' ' ' ",l A," 'A ', ' A - -, , ,' ' 'Q 1 . , . ' , , ' . 7' , C 'rt ':',,"C 7' ' -" a- "-- ' . 2- '- -. ' . ' '. I, L l r . - ' 'ri I'-ootlmll ' - 'V ' l r -1 V- 4 ffQff'..'- " ', - . ' ,. l.l , rn. 50 wr!! 'f . ,A Qi 4 vw If ' ' I ww,-1 , , .f . 5, - . , M .5 , at E it f 3- iz, A: rf, XJ gn qwvgf 'ie fy " 'sqigtf ' 6i f..'i X' 5 'gi uv "fn a af 2 b v 'tl 1232-' . Liz gi, ' ef ,E x fevagi' t5l!4 .gk 16.85 . Y . 1,3 Qgdift . I ' r ' 5 R, ff . Q.. 1 A' tha X ,',um45.x,,'5 'gg-S - ?,E,.,m, I .pi ' , -lazy' V ' .- -I f , Q? mf' v , FW-Q N - , , N A . A Etixq- H V ft' A if .u5'.G.f?"N Q3-1 I x .,, W , Y f 1 ,g Q61 my-A g ' , : 2 A . 2 , A? 7 ' .Q ' ybw Egg . A 1 . ' ' ' , ' . S X c f 'N 25 'f q 'Q W' m 3355 :ff .if 'f Z get I Q 5""f""'i ff L 1 5, i iff ,, . - Y , a ' .K U I Y X. . 'A , , 4 . ,Q ,A . , 1 A . X, ow.,-1 4 ,. ,"' , N e "Si Q, .5 i 5 .. 5 V L ff 'W . , - 5 , , ,Q gk Q pi xg, KM , ,f z I I K '- . 5 p - ' ' ' f -' jw- 'H :,,,,x ,Q Q Q k , , . , A Lf , F U, i A :uve ' ' Q ff . -f v' 1 F' R 'A ? 1 'Q' Q .f f f,,' 1 Q - Z I - . 4, 5. ., .gs Fifi ' . H 57 , X L 1 V-gwawv. 1- - ' aym' ' M lr- . A v'-1 W. QQ, - , . ' Yi pawn I ' P L 7 55 . , ag' Q H 3 gl 2 I Q A i LV .6 4 , .fs f T ' g . v ,. ' , .1 . rv 5 1 f-- "" A d ff. v . x 'Qyif' X 4. Jig" I jx ' , . , f b ' I Ffa. ' iw- A A z"',rq, X ..,- my ,". ' xl 'gg ' v- . T - , 5' ' 1 'f"7'f'1" f.l:'..,.'iyA?'.-nf'-,v'2'!1!?' L. ' J v, , ' V W5 ' .',-"xg: --V ,811 . . . I 1 y . , v . .+ Lf NTT? hw A ,kk V A Q- a f 1 .- a 'V 7'?45f2'?eif9"?f'i-2' ffmfw? f' 1 . . ,A -1 . 'f f ' 11 'wr' 4 .-." Q74 .'-.,.: K w. ,', ' 5 'L' 1 "'-1 ' iii ' 4 Q ' Y.. t A - A. U . l 'L' :.ff:: ' rxuvafrzg: :liz I , . 'P' ' S! ' ' , , - ,' ,ff -' .-. 4 N, 'W .' .P ' v 1 4 , I fx gy V , , . 'LYTQAW1 sf 7 1 , - Y , F .I I 3 .52 6-Q , -V f, ' W 1+ w ' 1. , 5 5 ' . , 1 f A ' ' sa '24 4" , ' 1 .xi '- 3 , y M I , - gf , ,,f , v 'f I f 8.8 ' Q. U ' ip Z A fi " ir 6 - 5 A A n , 5 ' 'Q f 2, I ' 4 ,' 52' , I ' , Q A . 5 V , We V. - ,LH ai , LJ. , 'f Y l ff ff 1 3 ' gg , . .A ,Q 262'-e? b15L , H n jg if ' ' ru M- '54 U'-VJ wiv , ff' , - , "1 ,- f 'A , - !"'.',,-fr. 'kr' jd fin.. ,1'gf , '-- Q ,ve-,,rAgfA-:L ,H+-swf ,ggi ,tk-.A , x'j.,lffi,3,L54 ijzuffggy ,veg if ,1 R V N I a D L J f Y-.6,,f,i.f 135 W? A v5,fTWfwjg,vn3g54L, ,jM.jMj:'T:Wg,5L4w' V .. Q, l . it . . A., - Q-.5 , lp Q5 N. .Aw . - ..,, ..,N S ,1 ,Q .. riff' a , ',w':-- A . , 1157 gf' A f , .- ' ,, fn' M I--f. '. ", '. I, I in , ' "f I Z , I ,Q ,, :A 1 I fi V ' M44 J. . z- . 1 'vJ,V:'7 733 , QE. , 4 J, ' ,Z A , ' vii. I., Lui ., A. ' 'A Mg qi- Y! 1 , W i '. W 'Q , fi Q, I ' ' '4 - ' 7.15, H .ggi . . ff- .1 fi' we. H , W 1 , j V A , , 5,1 7 .I I , . . Q.. L!-,MW cg' V it , ' i. 1 N' 8" Q I sg, 13 " Q 'YES f cl ', EQ, av .7 ' vp A . fa- , ' ' n V Q r ...z 7 ' .A 3 - -f Af t! 7 . ', A V V. , I vs' ', Q, X- , 5 ,"lxt.1 1 .lfzvg wil V 3 SQ! j, . ' 4 el ' 'Ir 2 il, i E -uv: j' . v' 'M A '1 .f, W ' ' 1' QV ' v - ffff.. -4 N gf, H14 ' , fn ' "' wi, 11 I , 3 U ' ,, -.-. p . I r ' 'il' Z Q .nl iw 4 4413 . if Y 'Q I , J 4551.9 1 V K-1 ' 0 ' I M A . . A 'V ' K ' I . , -1 -A V", , - , '- , - '9,.',,,, V xx i 'I ' AY 2 - 1 . .,.,.- f -w , in J 'gf ffi-'v1""" 'Qltf , .ff ,-ff-if . 2 m.a,s15".3?:7?f?f:,f,jg- fM'f'ir'?'iY gl' Qfgfi J: Q '21 ww ff 1 , f 1. . ,.. :shun Mara? .Lula 6, Af . Q f ,HQ 1 WR vbqtr gzfiga A-'5 1 iw 72? 1 - . 3 '-L..-.S 7 , f ,xl - 'Y I K v p ME nfvfw.M ,V , , ,-, W1 an .. 1 :T FQ. ' ..f, ,ku 1 -ff ' in sl!! '1 V 1 Q, W' X- , W 7 i Q2 " Q V V be .. 1 K 5 O r""' an A D, ,ff 1' 'Uris A- ll Ell , K - - 4 ,F .rw A A .W ,, 1 5.12 , 'S 1, wee. x cf' F Q Sym 1 QX: ,4 ktgk x .nm " .gw..,,.-f W. '- f I f 1 ' 4 4 'P T f 2 5 1 1 , 5 i 3 , L ? if I I Z G " U u. ff Y . ll J M J- Jes Q ... '-, 'JW ' v., . ,Inky . ,. .. M' 6 ' lil! ' f- a u 1 N 'i, F: L T . 4' Z it . . , ,,.:':.k X A . Q f' I A, , X W I . I AG , A V .4 .,. M fE1rf'f-N" ' 'N 6 I . f 5 lg ,V If yy -:Q H . a F. f- s , , K if j 1 ,5555-5 ff , . in R ., K , , U XL. , 4 I I MAN, I L M I gf 1 , 55' M Y' 1 , , , ' r ' . ' . k N A w A ,fy f' A N .x ., Q X Q , I n X 2 " X 1 , . fx , n r f , X ' - 1 , ' s ' f 4 ' , ,. H H, L In Q., 0, , 1 W. ly ' - F' - ' A 7 , Y ,sg , ,, Q 4 ""'!fZ'.f,--QA W - h T , 3' f'- as ,V vp--vml 'M , X- W " T':3"' Y: Y , """ " """' Wm- .. 5 -.. - 0 V. ' M ' g. "' -fi ,--. Q , , -,, "Ilya-Q, 1 3 ', EQ.. .- ,f +- ffA,A?1W-N 5 fm ' .H ' A . , .-'zswff VL: 1- f-uf' ffm nr! --'flu ..-51?-QQBQQJ .2,..mggg f f' " x' fq,'-f-:.' 'H' fagfk-.,4g'Q..A,f.-..f-f,.' f' fx- 1 , .5 Q, ' P-.Ns ,nf 4 Q, 4 4: M ff' 'gt' .MA mit e - A. R L 4 . f:, ..., 43 f- ,. .I 43.4. ,. ' V ,i - Q. ',s..:y. ,, -3 2' - f, N I" . -'V ml t 4 . D :MQ V v 1 -V4 f .nf 'Q M' . A ,M K ,, 4, A a v J? wr, 0' M l ,A , 0 5 ,1 N,-my 1 ,ii , K ,ii ,. , ,Jq q ., N gwf i . , .,mV:,Ffl.,VE 7, ,,,fv,.1, :ggi l'f?,,,Lsg f.4 + , bfzggi , ,gk l , , 1 ., . ,, , ,wx " 1 1,,,ii1ff,,f. 5 ' ' 2,J 5'.+?5' ag 31,4-',,f .A,vp,j:f...n'f'.--,-' . . , , ,A '-:YS ' ,y'-111. 1' ' Legg' ff y., ff. -,mf YFYKLYT ff '- 1Q ,g,,me,wff',,aX fvfgpffgfgf-' -',,w if f! J-W, - if 'Q 'z ' M ,fgfm Q ff ' Y ,W lf' A -V H 4 f 1 X , 6, K4 . 4 A M K ,AQ ,K fa- A . f . 492.24 Cfzzss vers JUNIIIB CLASS OFFICERS President .............,................ EDYVARD ROBERTSON Vice President ....................,..,...... INIARILYN VAIL Secretary JANE OLSON Treasurer PAT BROWN 8 FBESHMAN CLASS SUPHUMUBE CLASS OFFICERS OFFICERS Vzce Preszdent SCOTT HILDUM X :ce Preszdent ROBERT KIVSLEY Secretary NIARY ELLEN JACKSON Secretary SALLY BECKNVITH Treasurer ROBERT AMOROSI Treasurer LAVVRENCE Su ENSON .D .Q-I7 rl Uiqfyw I 5 . I W' r' , 1 A ff ' " 2 1 M41 A ' aft: 'L I ' ' . nf, X in VQQ o P TK .1 V an r ' K' E- g ik, I I President ,...,.......,.....,.... - .............,...,,. .IOHN CASAZZA Presideng .,,,,,44,,,,,4,.,,,,,,,,,,,,,44,A,,.,,, DOUGLAS REINA - - 7. . Y wl3l . y F f gh frwi' 3 if X R 1. Ai' ff! M "N,pf:. E9 I H ng We , , YZ, .,, ,,,, www, fx 'f ff 4252 1 ,f ,W J f" K 1 Z 'k1'3"! 1 ual ' llNl! 'F i 1 Aan!! I ...M A..-nr av x - mf Xu -,N-.N w H21 429 if .414 2... - 4- G... 'Z - G-Q gf. 0 . +I, Sup.. XX. 5- Prosulvnt ., ....,.. .. Vice President STUDENT COUNCIL .. .......... NIARIE H.-xunzixnl Rb SOFFOfClfy ...,... ,NNI T ILSUN . ,.,............ ORENELLI5 Buxiiuz Tmasumr TH IRXM Nlinry Jane Piirlier .lean Farey Doris Jaeliirnan Jane Nlelivk Ralieri Krieeller Kent Brnnsen Gail Tire Belsy Xvolford Evelyn Varner Jane Kipsey MEMBERS ADVISERS Bl N " rs. fvlnclys luylor Nlr. Frvcl Green .lanei Welirlen Tern Caslrnneve Sandra Seal Bali Kineley Tern Lielelle Nancy Glenn Barbara Daniels Harry Batlaglia Janet Xvilson 5' c. F E 5 Q. ,K V J ,Q N x 4. .ff 'L l fi iff Ay, F ' .. x , fa ,,. ,fEb2DCff?' , Q,-,vw 'Q Y V GW ! '1 5. x " K ,.-pl--1"" vu? Q ' v ' ,sawn . ".- . 3, 'F U A Q in . ' ' , AU' ff' .iv af f y 3 1 , A-Z U af 33:1 QW W TUNLAW lzrlitor ...,,,., . ,...., ....,,......,....., .....,.... ...... C ' , moui KRAUSIQ News flclilor .,,.....,..,,......... ................ f EI-QURGIC XVEISS fwatures lzclilor .......,,A.,..,,...,..,......,..,...... FRANC1-is ALTER Arlverlising rwanager ....,..,,....,........., JOHANNA KLOOS rxlernlnersz David French, Doris Glasser, Dolo- res Nlrmonougll, Barbara Cacfclen, Betsy Brown, Jenn Haurand, Eleanor Burlcl, Joan Hampson, Connie Cluylon. Kathy -Kohler, Le- nora Corradi, Bruce Taylor, Ilona Kozarslci, Nlurie Hi'lfflfxIllJllTQ, Alive ,I4IlOfTlE1S,.If'iiIl xlilani, .Ioan Xvlrilf-. Adviser: nlr. john Hoagland. IURE PATROL Clupf rr,,........,. ..., A ...,.......... I3LIiANOR YATES Assistant Chief ,..r,,... ...... 4... C 3 RENELL1-3 BUNKER ADVISER NIT. ,IOI"lIl FJEITIYPI' W5-C, 0 P E R A G IL D LIBRARY CUUNCIL , , President ., .. ,.A.. . IJOLURES Flclboxoucu lrvsulmlt ,HIDEBORAH NCJRRIS Vim, 1Jn,Si,1,,,,f A 1 JEAN HAURAND Qocrolarx' Cyl -xuuf IKIAUINI X up I rwulom ' """ "C"ARm'L IXRALSE rl rmzsurvr ,f YAII. IJNDSI Y cl- NIARGII-i llmil. Swimmrv H RITA RILEY ixlvnllwrs: cililllfliii .'XIlt0INH'Hi, Sully l5I't'liXYi!ll. ' PM-lsy Brown, Bzxrlmru C mimic-rm, Hzlrlmrn Qu- 'l',-pgsurpr APIH Puu, 1 A uuqqu V CLAIRE IQIAGINI hill. Bvlly furon. Pls-rrmclirw Cwlmlllu, Carol Cionovvr. lflvannor llif-rn, Nlnrgie- Ein-f, Rosc- Nlvrnlwrs: lfnrlmru Tyr0If,.Au1nPllP Caron, Put Nlnric Faso. ,loam Haunpson. Jolmmm Kluos. Dorman, lim:-line licclc-nmnn, Donna X1-WA l.ois Nlucflrf-gor. ,loan Nliluni, Clmrloilf' lmll, ,Ioan Us-ulmmnrm, Nunrv Cwoolc. 'lc-c mls-. .luunrw Sclunicli, Hurlmru Slum-If-r. 4 i 1 v ,X I A Xl Q F V V 1 XXLIQ V Robe-rin Nyc-r, Pulrin in X zxllvry, lizxrlmru ' 'USU' A H' mmw 'fox Xxyhile. ,loan Xvlmilff, Dc-anna Hzxggurty, Pa- iriria Nlurguronis. Nzmry Sabina Arlene Stone-ciplwr, Renee In Blum. fy Nuff K wi, -M1 511 . . Ai 1- w 1 F' M' , A f' 341 : ' 5ix..E .' 1 4,,V kim lg aj ,gf A AAI,?E?i5,1,if-if A '55,54fv,!,5, 9 ",?sY'f?E?3',' ',.nJg,4 A7,J,f'5m?2Qf a , W 5 If 'Wu . 1 Q:fEgz.mS,, .1 gf' ' - 3. mb 1" 534 Nfl -0 5:5 1' fl f A '.f1'fFfs: I 2 -'27 ' if , , A 61 NK, , mkm W 1' f f X fm' wa.. ,, . 5,929 A. 1 , FL KAL 1 lp A I SAQK .1 inf" -au! I kj, 7, fi ,..-it 'F 521 O mmm fmfw Q 4 img' U! fi. if JUNIOR-SENIOR HI-TRI President .......,,..................,.....,.,.......,.,,.,,......,......... JOAN FACEY Vice President ............ ..,,........,.., E THEL Tmtu Secretary ....,.,,.,... .............. J OANNA RICHARD Treasurer .,.......,...... NANCY XNIILLIAMS I R, SQPHOMORE HIFERIQ President .........,...,......,,.....,,.,,,........,....,.....,.. 'XNNE TYEXVMAN Vice President .. ...,.. ..,,.......,.... N ANCY GLENN Secretary ..,..... ....4......,. C TAIL JESSUP Treasurer .............,..... Bl-:TTY SHARP ' x 1 I fi ,! n .Xv J H . "0:f4D4"'T!-7'Y. Q- . . --Iv "2 HI-Y FRESHMAN HI-TRI Prosirlon! ,, ,... Rumzwr Km-Zum.:-:R Prvsirlvnl , .. , ,l':l.AlNIi IJONIPLRI Vim Prvsiclont ..,... ,. .MHIQNRY FINK Vivo Prvsirlvnt .,., ..,lm'C1-1 ISUIIR Secretary ...,..,. .,....... f inwmm 'DAVIS Svvrvfury . .. .,.., ,XIARY lnl: PICK:-QI. Treasurer ,.,. . ..,,.... JOHN Kozmno Treasurer ....... A .,.,...,....A .. .....,, L ,,,,,..,. .,.KATHl.IiI-IN fzliTZ Advisor: Nlr. Hurry Hush A 6fA,Ls.::9l' rvlm . Q ,ff gr yl,4.P"' M--1-'M' - 4,.ar-Aw .94 W-. PROJECTIONIQT CLUB .X f 1 1rs: .1 , ay 1 - 1 1 lflll 1 rx 1 1 r 1 1 1 1 r 1 1 1111 1 x ll xx ITC 1 5 lf i " . '1 wwj. 1 ' , 1' 1 1 . r. N' ' 1 i 1 '1 ' 1 QW! 'mtv 'UI' 1 RADIQ WORKSHOP 1 S111 11 CKROII COIIINS ll lr sz 1 1 xm N 11111111 X 111 l11111zx1 x 1r111s11r1r N R111 111s1 .X 1n1 11r.': '1x" T 0 11' 1, '1x'i1 il' , - 1 JI il' 1 111111 I ' " Igfnlill, 'xrno Q ' 1111 11 J 'rl X 1' . 'X111:1r: K'llllPT1I1C X 70 Rf' I 44-W wr 9?-' f AQ 4.3 in 3 2' .QJQTMS E U 'if - . ,gf ff,-4. , MX ,EV E Y 5. ,, f ,,, if , R, v ' , 'Q' 4 ly di 'Q' pg I ff 3 ff' Y 157' ,Iwi Q ii! iifuq, ' 1.52 5,1 if K i 394 1:33 0 uw, :fy V wi -W "A il pf ll Q' at ' V 119 wugmw 1, X x NYM QRETTES DRUNK Pxvmus BURGER, Captain PNNNABELLE F111 Avmox Cmoms LONG Hmmm 'Yum Cossna Cause vvkvwg 'Z ll ' 1 FA SHION ljresidmz V1 , ........... . .. ....... ,.......... . . ....,. ......,... . l lESTER YH lJI'0Sifl0IlI ............,..,...,.,,.,.,....,........,...,..,,........4 Z1NCY CZLENN 'vo Presiflvnl .. A ., .lfmrurcrf Rmrmrw Sovrolariy ....,........ ..,....,... ....,...A.,.,..., 4 4 NGELA IJATENTE SP0ff'f0'3' -.---- --A-V -A.AVAQ - A.-.-. . V . rl.1fCY Cvl.lf'MlH'S 7'rvasurvr ....A....,..,,.,...,.,A,.........,..........AA.,.. Primus Brwrmw 7roasurQr ,......... ...., .....A.,... ..... . . XIARY .xlANNI:'LLU ,klpmbprsf Robert Hopp, Alitzi Thornton, Con- Pu6lif-ily ....A.. LxNr51'K1.'w1nrzrl Srrrfun'S:Nc1.Ero1x' nie Crulne, David Prirer, Barbara Tyrolf fvwrzbohc: Kallwrim- Kolrler, .Vary Lou Ufeln- Sheila Slofniflf, Kay Crulae. Kalllleen Harte- xlr-r, Anna Carrzpilongm, Pauline- Hanzel. Elea- liug, Lorraine Deffanto, Shirley Stevens, P nor Barlel, lfelsy Ulolforrl, .lime Olsen, Pa! via Valerie. xVflllfOXX'if'Z, Alirf- Arm Allrnfly, Pal Brown, Adviser: Airs. Frieda B ' ' Eleanor files, ljegfgfy lfrlmr-r. rlm'svr.- ixliss ,IPIIIIVIP Arlurns atria Of luus , , 'U 'xflvfhab bug! l' Il L..- 'K i 6 , yn, W 1 'Rfk , ,, 7 Q 9 1 I .Q '1 N 1 ' M 'V H ' f fi! " Tzi in ,gf f W 'gs 64 3 Quia? i -f :Ex Xb? , ' ' fl' 5 v 5 1' y sw- 5: 'HM ek' 'J 1 CHEERLEADERS S Cr V2 I Q0 o it Q50 OAI S X5 Psxqxr' X! 8 lt CIS I5 S Oxfo Q 9 L6 N67- If an A A' 61 I hifi 93,9 099- Q E' S 'V le Q, N NXPQ. ee VXI? I2 7,0 X816 PS Oapok s 0080 Atl: :snr Vlr .Io n Pirlcer ,5,4g4,,:, nv in A . X y 5 .i,, ml Ugg Zi Li! L i34:w,,Vh5g,4'1 f J NVQ: 5 9h?,L,v I. it MQW L TZ4' 'f , 'f M- rf' 1 iv 1 2 "4" . .. fm'-M W fvai' til: if ,aww E 41.3 , I : Ki V rv f.,,'43 gawk 1 'L 1 1' ir, NX x ,W .V IS. AH1 , gy: ,H Y- asf . 1 . f 1 f Y ' J! 'V . "mw:,w:f w 4 5 M ,ww ,,-15, 1, mv f Fw: sa. my wb .W uf, firm I ft wg' 2-Q-2. is wif-l ' ,1k H " I. 1-.1 in MW 7,4535-2-v.J7?52?+2: ywiiwwge 'gp . -:gn Vg pw . 1, 1 , ,lg ,, L Q f N g""',"'j"S'-f iff ' ' ' ua """' 'H .. .. .-.-,. TM 'Y 'ff ' F ft-5' T43 V A ' 1 '7 ff' ,sal if' g. M . , f, I' " L' "" Y' 5' Z, 5' H-'f4.'-gvrzxzf A 4" ' ? ' 54 J, A.. nw fq W . A A J n...q,f -ma , 1, aww ,.,, qi,-. 1 6,1 A441558 4,2 Miagig . Xt .1 , A E . , X k V , ' ' f- f"- f f' N25 +5 -in Q. W 5-K g '31 gf :j1'ymw4,im,..j-5:55 " ww-aff' .. ,K ,, 'IN 1 -R-, 1. -my,-,.,. 4 grip! vm: V ...., -.-..-......... M lil'- -'73 'I 'J " lf-f liQ'xwr:12::s1u.n.., .va wr - 1, cv I Q A 'X V ' , -:.i, ...V , ..-.-..-Q-ff .0-. . i , 5.7,-Jiri' . . - ..,.,4'...'. ' :gm Q , x ,Zz '-QM X-gvaah Aff-ms 4 1 5 ff K 2 --It - nm... -.W ..:.. , ,, Q .,g,g.2':lY I NK fi :SE , , ,,, ..,g3 'u and ,AAA ,af ., N1 .4 'N' mi J-fwwxv-xv-4 -1 M gf 15- xv' 'J' ,f ' 'W ,,w1g..ff . rf is f M.,g:xxfQ,A ff ,. K W . YA AW X-., M. I if f-MMM Y 597, pwfqtwl N? . ' xv :gl ,f"f-hit' ff: M- ui . 6 V 5 ,M . ' FzN..,X-npqtr, N K sm " 'U 1 .Am..,- . nf' 54,1 ,ygfl-,J 'YVYJ s .WN 0 gg dm 5 K +2 i F5 Mm v f -KP' 1.-fi ,MN Ps-4,5 ,s I .bf -W, U.. 1. sa' ..-f f fi Q4 x 4' r j -1 I ,,.,, may I . - , n l ll 'Nm .N V., y . .I -s.. f , V DIPE. 3-1.v,n ,.,,-th ld ,l 15 fi U df. 5 t ae - f -Y . w V A A fp V A V A fif " i fS A IF' 4mL,. K',' KK', 1. P -1 4 W WL X T vp Q ,L 5 NP . S Q . 7 ' ' Y 4' F311 fl NPQ5' f v 'Hs , Q Y' i 9 4' ff gi . ,C 1 4 far , AW ' 1 X ,, .1 'VK ,fNP C S 'W' 10 N156 2 ' 1 6, 1 IE - E if 6 fr 5 g,k-15 A ' iv HXLAQ3 4.JQ ,, ' 5? Fi 1+ iff af 5' 1? as 3 -'ff 1 ' jf evil 1 95 132 Cfmii-it Wa g, ' A im' afaiw I 'p X , Q x I S' iiiiff ,' Aim ' 'I if if NE ugwrqg, BINNSP W, RA I QW: . 3554? lx!-ik -45 l -o G00 Team mmf X",-JLXK Q CR f QYQQX Q X xx ,m flu xxx f Twznif Team Xm i 4 ff , xf 5 1 nun -fgip . 'flll Ill I1 I 'nu I emu -'11-1. w 'llll ll n-,- -- 1 ' L A . is CD A E ff 53.5 E 4,3 ff htm? 'sf if 1 . w 1 1. 5. J 9- A ' .X 9' VK 1,-f' 36 t V' A 5. bg? fy may X '99 ,xl U A55 .Qi Zo u h cfm n 5. -1 .1 Lug s qw' , , '51 RIN gl .1 . T make T mm Baseball T mm L f-. 1544, . 9 X, .76 Jyggl , M: Ageeffifw il' ,QQ AJ -Xml vw vim ID ff xx 442 if xD 75 1 W My Wx WE DMU wfffvw ji Q ,ff MMM' W I' ,ff Q3 yff-f gym fffgfgzii is X WWA 9 WW WW J J 65 Lfwrv 1AZZ!lMUQAy-MM MVQQZX J 2,1474 447 fr A406 ,off X AM70' Rf if I X Mk M www Wham W w GW J Q-we Q A M, P A, MW 3 ,XO o 3 Egg KMA QJNM 2 mow My CBJ" M CW X Qw + 'tx-N fy 56 U-J M Qi f yfq HLA .ner 6 WM 47 L7gZQ,,,,J4gU K , 5 . A . f qw :fr aa 2 M21 6 MIT 1- .fdcf Ckbadxfyfl K 'LP ,W if W QQ, fix J C, , w ff 0 MLM 14 Wynkvz if Y M Of !f MW K9 if V Kg N x ff, 5 q': - Qx . If iff ' 'a if gc f RY lv 9 922 , J My EA QQ I QQQLK 'QM jf Q a . Ng E9 Y 2 lblfvmnv V 7 M A . Vmfm ywiw uf' ? I f 4 U ' Lf ' ' I " 1.7M MH! Hynix NN? L' It q V X' v1CL"'ZJy ff 571 L ,l X, flwwdy jj 1261, If Ml fl A F00 'WKSIU 'Lf L ,V V V C f V JUST , AW Kg, in X f 22,1 My 5 . A 5 ' 6 Y A 3 i H fi v 'gif A Q? A V 1,41 471.1 , N' I ,VJ VI M WN AWLL HX CSL ml! X fl! ' 0 1 my gif ,V VW Wy .f J U ? 5 13 YA f oak L+"A'LV qc 9 AN' f' ,x if I 1 Mfr! 4' E3 V ly N QOL MX WI WW ff 9. . Q fx W f 'M ei F N ZW f M f g ws 3? if aww 1 7lV'm'11fA1 is ran! ff E X Q' sf X Q D9 1 AQ 'XX Nil? y ww Q T5 XXX Y F Hof J CQ G, V XR M wyxwzv M0 Gd Q QS-5 ' ,J jx 1 2 41 SN of Q f by Q P L E lf AMERICAS GREAT HUPE Is YOU I'I XINIHIIJ X I 5 If 'I . 141'-' ,- .'-I ' - -f iff' " A 7 I i r I F Y r Y I I I Nm Y I' I r IN I mvI I lp: I I5 CJ CJ I' X r r I E5 I' I T r Y Nfl r T I I' I C3 lrll Nm 1 um mn lr! I lln u mn ur NI x ISI III CSI ZXIQ IDIZINXI IFN o :Ir 8,01 JI U0 umus SHUI! u Il N :mr I IxXRCIIIR R Roo mq amI SICIHICI C onhm C' I I IC! u NInu I I IOIIP I I K7 I SC X CRI Ixpz s 1 I up ron I 1 5 mr! Jr sus onls Su sum CI XIRI SIIUPPI I3 XV :Im Iumg Xxvnur I mon IIIcIQ I'I1mIwIfIfI X I III dIIlIlPICI 6 0060 I I UIIIHI S omp mu III? m SOMI RNI1 DINI R In II mm mp I I II f IIN Inq SIPUIIHIG roof N Slum II JXXR I I mul 5IruI X I' II S IIQN Ijrvlr-rs XIIIIPIII IqulpmPnI Vaqc Euabfv two ., I X. F VW' - r I V71 V ,I I f ' ' I 1 N- I , . . Q . - u XI, I- XIIN, IMI. If'ArAImu- XIr I' NI N. I. C' .' gI--Inu II-II: .m:I Xu: ,I XII II' NI N I fkurnn, XII II' NI N. 'IIN 'N 5miIIu I'ImrIlv fmII I -, IXIL I' NI N. I., I'Iu.upm.u, XIL I- NI N. CI. CI Ifi1In.uruI I.xiv- .mfI XY' u- XIL II- I , FIIIII-r CIIIIIIQN NIL I- NI N. CI. Rim Ilnr1I II..L .mrI I'I.um NI . Ig G. Cqu :NI K N149 XI N. I'-H I. RiIf'y I'unun .UNI IInrImrn X XI. . Xliq, 'HI 1-71. h I N. X in In.m .HMI I.r' I I XI - NI H IIImrIffZ.II.uIIu K XIr I- XIrN xXrIIu .V 4-x .HI IfvImiv- .HMI XI-Arif' J. .' XI. A . IIN. ' " NI , I- NI N, CImIrg1'SIIIIllml1 I.:-un ,mrI Iumn XIr, - VI,-, XIIn-:I C' Iimuw XIr I- XIrN II NN:-I I , Yarn'-I I.nl1nmI Imm X XIr.,lyAITN. I'furI CI. CINII-rnmn NIL CL XIrN, YIIICU-N XI.urx Inu .maI IIIII 1" WI' XIYN, XIIUI III I'IliIIipN NI . II- NI N, II. Xuan CIr.uII Iuni .m1I Inn: ,I I . r. I' RIM. IrvInl1 IIiIrIur'r Iymrrx Inn Rilil II.mfI II+mNI4'rN fl' X.. ,vt . . 2-C 'A 2- ' I ix 'IIUII I'. ' --P IIC ' 'A .1 .W ' I. 'IIf',' I ITC JR.' 1. 'I4If lC'Ii ' 'QXNI . . ' f . .I . I' K .M ' t I ' 'Ior ci ' - 'I' CIIIIII' an fI I vs' I-111 v: 5 . . . . I I3 CII I SI. Nr. ,IuinI'if'ItI. .I. A ' III I' .. I-T05 - lid. I JIU CI 'my I '. I7 . V' 1: r In I1uiI Im fn - I C' f il: II: - I.- Il R 2 I I R ' S ' 'Z -I 'Z I'In'rIi'IfI's I., I' l .' -' I C' Inf - e fl! .-X, lRlflxN HJR UI Pl RPUNI N XRINI N i A N - QQ cb .N m y - Q x 4 h 'S Q X I jfff fi mmf "Wm i : , X ' E'-flgf X . . V . , . PDI I , I'-INF ,XI'l',XRXI'l N. ' !'1.'f:lNl I ION? I18I IINJH- IN 'Nl AISI Ilzxll ISOBS Xl I0 PXIN1 SHUI' 1 XRR XR MUIORN 'Xt 'xl Io IZOIIX CHI! Ill!! PI' ROIJGIFIIIQ 1 K SIN! P I PDGU' Nfl? IPUI' IIPP X lflllflll III Ie!!! IUIOI' elINllI'Pf fill! 4 H' I Ipp xx! mrl r mg, on Nw 1 X rc Ile X I 5, 1 JI IIUII X KNI ICIxNIRNC XRXC IVICNI'I'IYN F880 SIRXICIINTIR I0 SDIIIII Annu our Huppx Ixolormq Worr Roulc X 1 20 0 um J 1 XUTII Ilec X PI 6 ,091 NOWCR XI I C'RI'I'NH0lISI S IIII PI RRY Xl I 'NC X OIG I Illlll KUPIIIQ I' 'Nl R xl INSL Rxxcl ou c III fl C rc c Il Jr 10 0 nc X :rl n I unIle X 328 SOIIIGI' el 5Ir0e fl :rl 1 X fl I IJ IIIIW I map mu nl ll JI 4 r 1 I 1 1 1 I :I func Aer f om zlmnmq 1 Im Ifomo App mmf X HH I I BRUIIIII RN XrI ng,I X STI! I I dc 13f JI I .. - - 33 IJQAN K :fu 7,411 UNICIIIIH' I I 'I I :I I ' I I ' :Iris flll I .If ' Vw' XV 2 ' 'f-5-I ' I,-lj 1 I S I 1 ' I I 0 'r UI Roulc' III . 'wie-we-II .Xu-. i i N4 I1 I,IuInIif'I1I, Q 0 . II . ii V. I I SI. I "If1i'f' Id- A V I l-l..,..- PIM ,non I RI I I IIIII III 'I'eI.: I'I.. 7,3788 . In 'ir-Lu' I -1 ' ', '-1 :A A :li I Y -A W, ,I - I " K' , ' I,IninIIif-I1I,N, ,I. I 1 I Ir. -- C I I Ii Ava I . I I IJIAII1' . I. " If ' I 11:14 1 IL' i Yffm I Fl 'IArs- . 'K--Ivusvry CII I" Y I'I'Iw Big XVIIII4' ll s ' on IIN' cI0I'lH'l'I I I -- I 4 Ii R 4 I I fn' '- 14.1.1 X N I . s . 'I I PI.. N1 In I,Inil IiPIcI, . I. .I. I I PI.. 1- 4101 I I -, 1- , S I-'Rli A. ' IMI-QL. INV. I PIU I I 'ng - IIv1I'l1g -- Q1 uI'ng I 0 J' I 'l'I'5f- ' I 'A I M M 1 X 151-.I - 1- I A A A A I 500. I I on .' x'1'mu- I Y fur. XXI:-sl SIII .II ' -I I P117 ' Ein Ivfj- um Rl IIRN III S X IIIII Ifllfll IXI ISIXXX NPUR NI I uc I X IxIR IIININI If mm K IOIYII flr IIXIII 0 S I f Sf III N mmf r PI Shu I nrI 1 I RUPXINIZ XXII X I X l XNII KN XII I IQIID ll I ffl Ill IIR II-X If L II lllll ll Il c fl l III XIINI -ml XIR CONIJIIION rI N XIXI Jimi MJI lx In SIX .If'I" ' f .'IIUI' RI ' 'f 'S 'l'1.mA0N- , IIIT' Su l'l'5l'I .xlrm-I N vl..i..ni.-1.1, N. J. f U ' 1 'H - - f"'H 'H' I l'1..f,.n.-111 Im ms f' 'S 5 " N1 I IJIQIIHIIPIII, f Il 1' I Is Your. If 'I'lg II- I 'Iwsu 1 I,IAlinIipIrl hi ,HH ' 4 f. '. ' ' f 'I' f IOI' IIN '. ' , ."' F X '. A .I',- I'IiR IU f II - 'I-4'lI :is - I"iaIl' IQ! - IIHI Iiflfl SIJIUS 1fII'I'f1ffwfwf1' VIII lN'l""' S. . - XV, .yu-xx I I 'I '11 .1 A" , . 1 I I M X I I I HI Stud III 5UIllf'I'S!'I Slrm-I IJIninIic-III X I A - -, ' h ' """"""' X' I" l'l,.,,,.- I'l,uin I.. Iowan I'I.ninIif-III Iv II I3 IIIUI IIf'IfI's III lust IJIII SI r 'I4IfI.IfI' UN III I'.XR'I' H-.NI HI Ill Nl-RAI. Ifl.r-c'TRlc' CIUB H NN .XxI1I1nmI.NI.umcI1luc-IIs 'Ik-If-pl mv Ijraunin fImm AI I 'III ,Iir - IIUI Xvufvr - Sic' II1' V111 so I- -- fha LFS , H HING IJ xxl, SM. 5 .xx Xu In I,I.ninIi1-IrI, I'I inIif'IcI 3-IIIIIII Ifalinmh-s cIIXI'lI ' NI X I X IJINNIXI 'X ISXR 1 Ioqmp nu Supp I N XXPIIIIQ ll I m Ill CUIUNIXI NIURIN IOUIJ NIXRIXII X ul Dun 0 X l I lIl III!! IIIURPN M XRIXI I um um 1 I If X rufs um 'ou r I N I 711 RXN S IIXXC U NIRXIII X ION Sill JII Ill! IIII III OIJIJINK ION Xl I0 N RX III H 74 X Pm Exqllv xx II.,XI, ' "IIfI.IJ fi, 5IIfR,X l'lIXI"'I' U. R if I ' 'If .III.K . fi mmrus - I:IIms - IIIIU Q ' I ' ' .I Iivs IIigIm.15 III QII I,41rIx.Xxvl1llv IMA Iyldinlhlmv N. I.nIX Sa fIxxi1Iu's I III ,digllif-Iql IIIIITI I41,mn..in Spf-1 i.1IIi1-s liS'l'Il.'.'. mt - A ' '- CIIIIS HIIII SIuIimu'rx' 'V fIr'1n'm'ius - I"ruiI I yan' HIJI I'rin f. If 5 I I II y W 20312.44 5 ' - I'IninIi1-III, I. - . . N IDI , HIIll'lNt'I 5Il4-4-I "' ' IW vnu mam. lan, vu.. 0.2445 l.,xNc:li's .Xl"l'0 SIiRX'Ii'I-Q RA IN D U' ,MQ M Y , 'I'irv Rvlris I I fI1w's,' ri J XXQIIIHIIIQ .Xu-.I-Ii..I.-51, III: I-uIwrif' I'on NUIAIII IIIIIinIie'IcI. I. 4 4 A i 5l'X't'IlIIl N. I' Q Iinlun xXx:-. Q IIIIIIIIIAIQ-III, I'Im 'I,I.uinIic-III N135 I'I...mI'if-III In 0751 I C' I'I".'. .'If 'II CZIAOHH-il'S -I ,H S - I.-ish IIiQIuxx.nx Nu. 2061 XX'..,I'1Qnm.fX l,I'UfIIIt'4' - Ifruila - r Ijr rIua'Is I1r,.,A,,I,r,,,,LI QI, XIXIIIII Inung .X ful SII Sl. I,I.ninIie-I1I,X. I. IIImm- Ijll 1-II.-I. -V INIII . 1 ' . H I WOOD IIRUUR I RNI X m QIIIII ll II mu 643 NIIIIN XNSINNO NIRXICINIIR III!! I u x 0 N ruu Il Nunn: NI IN I rc: ur 51141 I IRS R ISU XII RSI I Dill SI Hll J I rl l I I NC pa r N mc o up mum! MUIUR C AR C CJ Iam Imlvtw In YI IIQ-Ile' fhn' fxu nplinwnls I'I1iI II. I1 UI 1 Il 'Q' IIQ- v v :Ax A I I.UlI I.IIII Iqvl' S l' 'Ile-I1-5 I 1lwsIJI,,6-IJTIJI - It-T -- 0-UISI " '. "f fl ' fyurnplirrwnls Br of s ups A... -' su rg. lx. "I ,Im .' I.. Sl' ,l,n'.xx, I' mg. 4 i Q 4 Y Ro 111'-'11 NR- - 5 5- - lr- U1N 7 .mr u My M 7 .1..,, - W.-.I XXI. ,gr-vc-nIIuSI,1 I fIIinlnn .Xxx-. I,I.ninIi1-III. 1 f , 2' I I I I 'ORE II. I.l'Ru-. I'l.If2,, Rf-Q. I'I1. rm. Cf H I, 1 N Yu ' l,lA4'Sf'l'Il frm Ilruqgyisi of 255 Sonic-rw SIl'4'4'I Xu I1I,I.ninIie-IrI. XV. I f , . I,I.uil Ii:-III In IISII I . 1 IIHNRY XX'IIiNIiKI' I,lllJl'l'llflIlQ0l' II Ijrospfwl I'If.1 v XurII1I,Ie1inIif'IcI.X.,I I'I.nmI'if1IfI IH H853 rp 1 IUIDI HRUII cw0I7IlJIIllIt'lII.N :JI .IAMES .I. MIf,XNIiY Insumnrv 211 XY:-xl Frmd SIN-1-I I'I.. 113338 C I AIR? NN II I IAINIQ I r 0 r r uf ISI ll IO IIIXIN X NI RNIII CIORIX IROC kk Rm IU If p mmf 1 I X I pun Il lu ulmn I X 1 lc ou! 1 fnh P114 fxqbw cz N 1 y I fiom Iim 'nIs UI fxfo Inns unI fIf'r0sJ ri fs u1iIIl ll I f ' I ' 4 IIQRS "VI-AIR" 20? Ilan .Xvw I- XII. pre-IIN-I, X. I. I'I1ninIi1-IcI. X, .I. I IL' - I umI Iitlillilllly I' s - r J 'fs - VI'0l0l'IS'OlI , A I I 5 . , D-fssfs-fi s-S 'SHA Ilusl Sl'4KJllfI 5I 'c-1-I 1 lm" U m fxm. fwIrl1rm In SIl'1'l'I ll, ll. Q A I,IuinIiz-III. If-x .Ir-rn-5 J U mm I hull J, '-, ' ' R0 "s HI Ilns ' -- f If km I LHHIH Id' XA I,Xll XV. III mu Rl I'I .ninIie-IQI I1 IIQIII I'I ..1inI'ic-III U22 IV" 'IIIHI Its p edsant to s op at I c lil 18 CI 5 Frzend y Store C 14? ti' Ilzbf I I I X llmw n NC R C XISIXI I XXI ll JO! U KJ l X pl O0 I I II I llll IPX I lllll ll ll U0 I fl K ll SUIJIJ IOII X X Il WIISI R IY ' I , h , 11.- f- 1 'Y - 1 at gf, LK? ,N N!! r , IN, I , II, V 3' I L I i f - E -b :1I' 1' I ISIIIIIDI. ' I NIfX'I'If I.-XI.S lilflinq llllll fwUllSIl'lll'II0ll .qfN'l'IlIlIIl'S - pos! unfI Rail l:l'lll'Illf1 NIIII. .lml '. I ' JRK Spm' AI XV1 I YorIe - fxounlvrs - vvrlwu I Tj f IJ rs ISI 'II. JQRS' I-XR DNV,-XRIf I I IQQI' . IIZNI I , ' Is - Pmvv' m1IIIfu Is - Cl If .Q Iivs .I. IJ. - '.If,- IH' . ,'.' Q CU. CJIII' 1-: NUI S0lIIl.'XY1'.- Sh vz UII S II1 xx IJIRIIIII-.PIII IJiuI I'I,. 6-ITIL 'NIIIJUNOI I IIS NI RN If I XRIIN 0 lp 4 I II IXN I Inu funrx fzp fl z S nl I Nr I I I fl I IX! PAUI S DRI CI PQXNINC NC FII J IJ lx I 1 mm X R R X I'I XIXIIIIID X I XI I N ID BRI CI Illl f SK X Q' I I 80 5 I IIN HII IUINIBFR CU IJIISIX N II I Pun Nm tv C0011 I.uz'Ie.I ' ' ' ' ' " " 'I'IIli x1.x'l'c'lllis I NI. I, Nh.-IJ NULIGII, Ilrup. X A I, I , x w- mn IS. I, lmm I cIIl'Q'llIJl'UlbIx IQn.uI I4 I IrIvu- Sl 1-vi culmlp Nd HF 5 Nu. I'I1nil1Iic-III. I. cklml yn PM I CI ff I I f on Illl rn 5 0 IJAV , - LTD. I I I:-' II I III I. Isim' l:UUIIl'1'lIl'l I!If'c'vssuri 5 I XVIII I IIIS I I1 Imou Ifxluvolufvs If PM I I ll A I N 1 I,IuinI'Ic-III, Nc-w .Ie-rwy W 255 , 0 1-rsc . vvl ' III .fain ivi I,ic'Ii Ivp I4 IJ.-I' "ry I Ill I. 5 II, II. U f W ' I I X I W I - , A -1 I I I vim Ili mmfa f .Ls I',xl'1. I5I.l'5lI-, II g. A ' A ' "IIiqIlusI K uuIi H' IIorIvss film ' gy" NIIID Q, '. N. .I. I IIUL' Sr-. YICIZ X IurI4 IImn- un Ilrx-nr' - I I'n.m'x S. C1 mm' I I72 SUNIIfRSIf'l' S'I'RIfIf'I' XV .I IANI I.. Yun ANS . L 7 ' . I' C uw xxx-.x I IN clIIV 6' IVGS I IX Cs dfld ZIOHCQ RO DU c. KSU U x I N U IN N IIN IIN llN t X MIX 00 N x XI I xl Uxx fum IN 1 4 mu p N an N X N 1 IH III I I I N X JI' U1 O11 clflVl cUXl cl in L :mix u JO . .- .' 'II.I.ii I I .ll T - 0 I ' 1 A C . 4 ' . ' J I ' 'I' S Ill IIN- IUIIISI' ni .1 tiny, IIN- lilv ui' 4-H-ry In-rsnn ill Iin- muunnunily ix .lliil-its-fl Img Iin- rix In-ing II in- In Iqric-mIx.1mI in-igilimr, fil lin- .IOIlllS'xIrlIlYIII1' Iiim I. iuims ximiviiii- in.'lIIuIi I' Juv- xx -rirun ' I Iry fn' -r Imiii an iriiiion riuiiiirx an yr-.nr in Im-I. lin-ri-Iiy ili-I-01 If ing Iiuc- priu- ui ninmsi f'X'f'I'fIIIIllLf 'Ull I Iirs- pr mimi Iiiri- rf-'i3InnI :mile-riaiis pre- -nl ,fre-'I I Jie-5 ui, Iiiir- mari prope-rIx. IrulIu on Iuml mimi ul xi-an. Iiih-r .nicix .mei .min-Nliw pipe- Imring ' ll fic-ur. QVTIII I1I'l'I'NXilII'f. INI Inuniu- Iiningy Irring imre-.uc-fi miie-I5 mm lin- Iuigiu xv 's. ml ui ,I NI r mix ui I ruviiic-s rmmlii-N Izumi- un 1-r' x iIIn I1llI'INil'IllQN'llllISjl'I'cIIf'I'IIUI -in I' xrI. IIN-v uri- IruI al IIPXYHIVIIlI'1I1lIllII'N 1-x.unpI1-Q ui puim iim wr 'iu- ri-mic-rc-ii In lin- pe-upiv ui' Inimx NIHIIYIIII' - xu Ixing lux-liar-r llIlIIt'I' Iin- NYNIPIII limi Im- nmxIe- .Xim-riiu L5r1'fiI. f . . j i I .I Irs- I1 llc. I1 ' Ile I nt p VN , , Slurl mum ll 4 Ilw llllllf ul Oll r mo NUNII RSI I UNI NIUI' NI RN If I IIII Pl XINII J ISOOlx SHUI' INC XXPINI Xlib ROI HUC XNIJ QU X RID SI I Jlllfl ll HKU llll If I I Numa r sl fl lx ulo Qfpulrmq ru lumlmr IICIXII Pllfll 2 lf 5 c m 7 4 I ll xllll Hlll J 5 er 5lr1 wr! 1 IJ P 3lLlx I ll IXI F R cu I lc mr N mmfrc KRXX N IIORININ N I IXRIIS I X f'X'u1clw lun' .I ' non' lo lnuilzl your pr" mul lilrlry 1 Plym' I lilllinlivlt 'BRN lv-g lfli .Aslelo l ks. .I . 'Q ' " Al 41, Alflilll l-I lf "'k-CI',' 'tg :lj nrlli IP' Xvorle ' L' I I ' 'i fx: llis' un .ipv " lisls - xxIl'lfIlllf mul lim ljrm llfnfl f 1 'll Ill Ilfarlx - f- bl- I Ill I I-Ir .tom sc-I .I -f-l - . A f- A ' , . I I-H J X4 I Ininli fluml l.m'lc lo tlw IJFXII-I I I 4. I CI.-XSS OF IIV2 I R i, ,V ., R' l fslu ' -- Ins 'un' bln L , ' ' . I ' A ' ' ' ' QHI .I1 I vl Slrf-r-I Nu.I,Inil1Ii1'I1I.X..I. lllll X I. Ijronl SII'f'l'I I,I"I"I"'I'I- I,IalillIIivItI ll-7 'DID lxl.lf i I -lu, , A 1. P1,,,, I' A ,UI , 1' K, I.lf,wlg .I. Clan' - Cl . .-X. CIR, CIUIIUIIU Kllcl 'I S 20 N1 . I'Iz1lnIieIcI. .I. PT -I ' 5' SI 'vi PIU 0-07.03 I,IlUlN' I,IninIie'IrI lb I llmlm vpn IcIII Sk N I C :mp cn! ll IIXRI I I Ill! Il S flppll' Ill I f I ll ell!! IH! N C plllflf l If I 1016 xr I'1lcH1 07 J I 12010 I 1 I SX UNI Sl XDIII 'NURIII Pl XINIII ID HXIND BOUS1IRS I Il H 5 XI1 0 FII Soufm IIII1 I S NNIIINH IN 7 J NPV ll' X I' lllflll Q W 0 FINI I' ill IW! X 1 I FOIII MARINO S XIII I ARI f HI! S l J MMI Yxmtw -If -foo Xvi ,I ,f lim, S of , lfl Ionc II.1mIlf J X Rl'."l."s 1 At, In NNW I XV1' Ig!'IIllIl'lxIIKIllf1S UI I.vuIIu'r fIoocIv unI .nrIivs' 1 IINJS III .vrnm-rwl Slrf-e-I ,VNU '4' , S 5 H1101 ,, I I , ,' ,I V , IImIJ IIIAS v ' fl ll I eo' '1r0rI xo. I,IuinIiPIcI, X. ,I, 1 O.--1 .1 'Uv 'JI Y H-7 I I 16430 NurIIn XXVPIIIII' N - - 1 I,IuinIi1'I1I. III.. 7' A I I,'n1IoIfII 5- HT2 f'l,,,,,,1i,,H,,,,5 of 5-AX If LL-'ft ill: 1 AV " 41, A'f.:4 PIumIzing fxonlrurlors I 4 4 Q III? . inning :XV . .I I I . 3 i Q XY. I IninI1if-IKI. ,I. , I 'f . V. 1 L LTI A I 'AVI III' an SuI4- ID ivvr . . . Rc- - I1-r tXIwn,'s I IJ ' '- u SQIIIQ- Cu unrI :Uwuys Drive- on IIN- :XII-rl . . . IIN- I.iIf- Yc Sz '- NIz1" Ijw Y nur UW: Ifvsl Xvislws f, I IJIJXI. '7 fI.IJ, N, ,I. II. S'rmc'Kr1 II IJI..Ir H53 IIII-I,CRES'I' 5 NIS fIIinInn .Xu-nllc-. SUIIIII IJIninI'if'I1I X'vgvIuI1Ivs an I H0 " fs in .ww Sl n lxw 1 PI RUXI S SI RX ICI XC N X IIIII I IDI I I I IIII mx 1 L III I I I III I I rr c x II uumq 1 I I X II? XXRI PIIII I IP S SNAC Ix I5 XR ISU - I'I . 3 'NIH . . I I IIIiw - I'I ,. VIHI fhwn ll Imurx .I :Im - 'Imxing .mrI IQINIII Svrx I4 1- - XXII-I Iwr 51-rx in ' 2 fif fi f' I. ' I. CIl'YlI'I'III .IHIU Rv, IIIN - Horlj ll-1-ml.--Rv :Irs fwlII'.N wr SIIIVI. III'I'II5I'l1 Illfl simmli:vfI III II R Ill RI NI, IJVIJIJ. - Sl mu IJ1'.lIf'I' IIi1JIm., Xll,lI,.Ii1lNIUIxXY1lIlIllll7.xXI'. X4 ' Il I,IIIillI'I1'I1I, Ii.-I XVisIn',s Irmn fymnplirnvnis of I'IIl 'RI'II'S Asn RONINS MI CIIIMIHIH-Unk RWM' Iiirw fIIIMkI'I'I S - IJ II Iify- IXIMII III.uillIin'IfI, Su vrsvl SI'1'4'I I,IIIHl4' I'I ..uil1II1-IrI Il XIVIII I,Iflil1Ii1-III, IIuu'I'144- 'I41'f1'Sv"ir'r'-,Jr ' 1 Ifrvry Nif Ir XVII fRIf XVRIJNII IQII JS CEO RICII II . YI! RIC IIII IQIIJS C'.XY"I' I ' IYIL III-Ixxz-I-I1 IImumI IIHIIIIQ unrI IIIIIIPIIPII IIigIlxnu 20 II R C XSIIXC COMP Ix X JN QIII R 171 mn ulxxl-.RNIN I B X XX XRSIJXI I N ur 1 ul: Ix J I n 0 urlmn 1 51 lf f r x X II fufh Ill -XIII tw In I7ISC'I f 'I' I ' ANY ClRIfIfNI'mRf JU' RI J. .Il VI .I If ' ,XYIQ NUI V' I'I .XIYI"IIfI,IJ, YIIXX' IIf SPY IIInmw: I'I . PJ IIII lI'.U1"', .I.'C.IH?'IT I-HI, BY.S I I I L I I M , -III I Irm'nI rmmI4 IfnauI II. cxl'lI'l'l'1PI"Il4''gH5iHf'N.N fNl'llII'l'.I YHTIII I,I.ninI'i1-IfI, SI mw - IIuNir-rx' - IIQIIHIIMQN ,tum ,WU PH!! - I - S Hp If uf h ,rs fm. .XIUl'4'IIIl'S -wSl'llfl1JI.i II JI: SlhlfIxIIllLf Ijmn wmr I IIIII fsmny IinwnIQ UI 'IIA Y I.U R ' S IIfXX'IfI .RY S If JRIQ II? I' RK ,XXIQNI 'If I'I XINIA' 'II IJ, Y, I. I'I., I IH If JI MII I f Ill IQIPXIRINC rs me NI II lp: I' XSIIINI IOIN IIUI SI' J FAIRIVIAII Sk RVIQII I XXII XX I XI JIJ lx lx If II D XX ID SIIG XCINCX NI Mr 51 r Ill 1 fm JI 5 mm IISXIII N lIXIxI QI Sli I I fm 70 If rl lrIux c nrI XX rII I fur Spam Ix III! min q 1 I, unqf rrI IIIUNIPSOIN HPI NNRIII RN INK r I rl XOTIII I I IIunIn II X I IIIILIL' Ninety fax OLYER ROUX PRIN WARK N W JE IJI,nInI'ivIrI fl-TIII-I CEU! I.l If' I. Ml 'lvs V, rim! I-S1 x mor, ' , A b INQ 'RA,' 'Q . fl-fl.-xl.ls'l's Nl IIIIII-!Il'IIII'f'FS of IxIusiruI slrunmnls Q 1 X U 1 I'o l'I'I0lIlIIY .q4'l'l'Il'l' IJ' I -. .- A L - x rc' S um III.. ful 353 - V! II8. IILIISUII JIU" mue- 381 fi MW' SIHTI I'IuinI.ivIfI, N. .I. No.I,IuinIi1'I1I.N.,I. ,a I ' il ' 1051 -sv S fxon I'nwnIs of mr, I hu' NIJTIII I,IuinIi1-IcI, ,I. 'I'II I , N 08- XV1 .I I' 1' ' ' 1 I i I j 1 I0 c ir Q fIr1Ie0s I c J Ig l'Imm- IJI.uinI'ic'IcI -I-T053 fxmnny Iimvnls of XVA .I I il .I. IJIKI Pa' 'IA anI upvrI1 A'ng I cIl'UXl' Slrve-I Nm I1I,Ii1il1I'i1'IlI,N..I. IIT CI.IiX'If . ' f ' 1NlfIf IIIIIIWII I I I I in VI--'NIA ' 'Ili'-I1 N QI- I'I.i.i..Ia.-IJ UVIIUIAI I I SuIvs - Sv 'vin' - fc' I :IIS I l'I,. -17770 , , IS, . :Xu-11 1- Ii' "vc, Alma Mater Hail North Plaintield High we praise thee Pledge devotion true. Fondest memories round thee linger cheer Our hearts anew. Sons and daughters gone before us, ioin with us and swell the chorus. Hail North Plainfield's Alma Mater, Hail North Plainfield High. ' ,,w 'SXT Q.I,f1s..,,ms 5 .. 3 2 3 i hx, , V J 5, f G FR 4 ' ' M . . . ' 1 , 3 I, 1? 4 A af J x V. yi, N., :Hi . , 13,4 5-Jig ' Q 15 ia 1 QQ .3 ,yn f x 3 Hw,Q,f ' xp 4' wif -Q N-N1 ' f -' N . , mv M Aw S , -UQ . , N l - , W., -.: A,,r, 1 A : g , . ,, ,, .. .aw . . x . ' . ' q -. -, Z ' . . ,, ' - ' .9 ' ,. 1 ,. , M-1 ws'-Ai, , M. V , " u. Y' ,. Q: z ' 1 "7 ff-V,-4 I ' . Q , weff - .. . i f-AX, ' -' "wh I gf wwf" f fglgfbi,-A-I. f ff 1 m mf -1 K NM 7 . zw-L - gm a-


Suggestions in the North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) collection:

North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.