North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ)

 - Class of 1941

Page 1 of 104

 

North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collection, 1941 Edition, Cover
CoverPage 6, 1941 Edition, North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collectionPage 7, 1941 Edition, North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1941 Edition, North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collectionPage 11, 1941 Edition, North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1941 Edition, North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collectionPage 15, 1941 Edition, North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1941 Edition, North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collectionPage 9, 1941 Edition, North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1941 Edition, North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collectionPage 13, 1941 Edition, North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1941 Edition, North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collectionPage 17, 1941 Edition, North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 104 of the 1941 volume:

A Va-., 1 N 1 1 4 1 4 Tl-IE 94 7 201 'th 50!az' 11jQe!J kg 1 Q CHNUCK PRESENTED BY THE SENIOR CLASS OF north gm!Cll.I1lQ'QlC! H I G H S C H O O L IN c.R.x'i'1f11-'UL RIQCOGNITION and deep apprecia- tion, time rinss oi nineteen ill1flCiI'GC.i ami i'orlyAonc civciifnlc-s lilis voiunw oi' iiw lo one wim ims sr-wmi wi-ii nnci iwipe-ci runny in ini: Hlpuvily ns in-mi oi lil? music' iii-pnrlnwnl. .losiivii C. Scruieimiiii J s PUREWURD ALL Too soow our school olays are over and the activities of lour happy years are things of the past, when lil7e,s currents carry us far apart. We hope this hook may help to recall olcl faces, clear friencls, and clearer memories. ln the Canucks printed page the happiness of our Clays here will remain f-1 unolimmeci loy Timeys lourying sands. Q 5 KJ X IPACULTYM4, Pugv Six' l'nar3KM.xN R. Tlclul lf N Ii Supvrvisingy Primipul llowum G. SPAIADING Prinvipuf l'1UNlcr1 M. ciUR'l'lCIi Assislunl Prinvipuf ET ll E L BRONX' I-QR S04'1'vlury NIM: Slklicks flvrlc ,Xnlcla lfwuu' lvursr' FRED AXTIUNS IXIUIIIOIIIIIHCS QEORDON Ihlucn Engfisfz l'1lNV.kRD BARON Hislory LAURA l,nMnl.l-1 lfnglislu WHY 61 lfkllilm T. lg0l'liIllS Ar! l':'I'HI-Il. BURNS IIOHII' ISC'0ll0lIlil'S M .KRION I.. Us M Plili I. I. Cw0IllHlPl'l'iUi 'DOROTHY IJRONII-ISIIAUSI lfngfisfn Mun' EVliRli'I"l' Home Evonomivs lfman l:l1NSl,lCMIil'llIiR SIIOD Uluuws I:liA'l'HIiRS'l'0N History KliNNli1'll FIN K English JA Fl ES D. IIOUTI-1 fwom nwrvial RIIONA L. Full-1Nn Svivlutv FACULTY l':l.IZAllE'I'lI G. KILASI-QR Sp:-of-lu IFREDI-lKICK ll. clklil-IN 1Nlullmr11r1livs. fmrnmn lfuu. A. c1l'N'I'liR Iwo I fwnm I ivs DOROTHY ll.uscOOn Pllysivul Ilcluculion NAQJNII C. INGl.l-QIERIQCIVI' CNOHll7l0l'l'illI lfvliLvN L. IN MAN fwomnwrvirxl LlcON.xRn Kxcllu-Ll. Hislory lfklc G. Klkclllsl-ZRGI-Lk Svivlwv Mxlumkl-1'l' KlRL'llllliRGliIi Llnglisln IQOSALIIQ Kl,lNG Lulin. fwclllncfrvlfllirs Ii0NVARD KR.u'SClll-1 Plzysirul llrfuvulion Fklill LOOMIS 5c'ivnc'0 Q lfxnm K. Mxvlik Spunislz NIARY A. Mcfilu-1.x ffnglisll XVI-QNN M. c,l.BlS'I'liAD English IIELLN C. SliVlil.l.l CyOl1llHK'l'l'illl JOSEPH SCHAICIDIQI. fwusif' ILKNS SKAl.NY0l.IJ fncluslriul Arls IQOISERT Snrrll !:l'0lll'lI AXLISI-QR'I' A. SVRINA Svivllrl' li'l'HliL R. xxylllil-ILER Civics Mun' L. xx'll.I.li'I"I' Civics li'l'Hlil. XVOOO l.iI7l'fll'iUlI IVIINTON B. AXVOUTEN CN0HllIll'l'l'illl .1 S1 e 119411 CANUCK Jon N Donmrrv ficlitor RAY MOND STEVENS Business Mfzrlager lily!! THE 1941 Canuck is presented for your approva1. Xve hope that you will find within its covers a great deal of p1easure and enioyment. The aim of the staff has been to create a vo1ume that would serve as a diary for the career of the c1ass of 1941, and We truthfuuy believe that this has been accomplished. The many months of planning and labor have pro- duced a record that will bring fond mem- ories and reco11ections to a11 who glance through the covers of the 1941 Canuck. liDNVARll SLOAN QQ? ITL O Vtofl ITL Ptqttera stancts atoft on, a mountain tieigtll A towering trac of pine, tts IJOUQIIS are rictl wittl Uitjrant tite Amt wilt: OCIIOPS of tinw. For tony tlas it slooct, so green anct fair Xfxjtltll? tile years tuwo ageft anct passed. ltllfttHlHl0Ct ivy storm anct tl0Stttf' wincts CDI' winteris lllllll0l'i'tt-Ut grasp. So it is wittl nwnmrivs fteep ami fonct 'tvttat ftwett in our tlearts toftay: 'TIM' years may Colne, ami tlopvs may go ttul SUCFPCI nlemiry stlatt stay. MARY SIiVVAl.l- Pugh' txtilw 4 th 45.1 as ...Q Following, are you ,- the Senior Cfuss, who IIIIUU Con- tributor! so highly lo ilu' surf 122A cvss of flu' school fIlI'OUgll your grvul spiril mu! vofop 1-ration. SENIIORSQQQ Glassofgy CCLASS OFFICERS .lx M ES l'IliNVl'l"l' Prosiclent XVIRGINIA IQEPPERT Secretary exif' IJ Iqu TIIIDIIW 4 0 O S'I'IiI-II IQN IJOTSKO x'i1'0fIJl'0Sil10Ilt HAZILL l"Iu:III,n' 71T0!ISlll'0l' -,vw-i IDUMINICK AIIRI 'ZZIQSIQ -Dunno I uIur1--I,'mI4-IIIII-II fours:--Sr in-nIiIi1' I I Iorrfr. I pray IIwv, Imu' rIrws II I1-I-II' I,uminiz'I4 is in Inu-. Nou xnlsnvl IIl.lI IIH- IIIIHILY XVI- 4InnI IrInm1- UI II-ru Iur slIsIxinQ wiII1 Ilim su Iung, Inf IH'Ill'iIIIl IIIQII miI1I 1-XII-rinr, In- is zu lm uIm is xx:-II nurlI1 Iunming I'I'fI'IfR YOURIIICIQS .Xl'KIiRMAN "IH-Ia" I uhm--I 'mIc-I III:-II Iiuursv-I If-In-r.uI ,Is In HlflIIc'r UI 1III'ss. I IUUIIIII H-I'ull1lll4'll!I OIIK' llvlwl' lu Iw II14' Ilrsl In IIN- IrlsIumrl, llllf IIN' Ins! mul of II, IXIY. .x1'IU'flllIIlII NNIIIY, IIIIVV III! YOU IIUI IxIy, IIIII vnu Imlk lim- IInis mnrning. ISIII lImI, UI voursz-, is mal nut UI IInc- nnIin.nrv, Ior ynur cIuIIu-s sm- ns Iim- ns Yulu pn-rs41lmIiIv, .umI II.-Ia.-w nu-, IImI is suvillg swim-- II1Ing. .XIIIEIQIJ AIDAMI ".II" I lllllrl'-NIIYV Iwclllrrt'-I Il'll1'riII .ImI sliII IIwy gum-II. umI sIiII IIn- u'muIc-r grww, IImI Ullt' hHIiIII IIUIIII VUIIIII Filffy IIII Ill' IQIII-'II'. is an gn-ul IQIIIU-r nn1I .1 rc-mxwm-QI I-xpmuuIc-r UI WIA' IIlings Iluppc-n un1I MII:-11. HI- Inns Iris Illn Inn, Imwt-va-r, nmI uitln II11--v Inn quuIiIiI-s In- Inns umm nanny Iris-mIs xxIm ull mImil In- is :I gn-III I.-Iluw. NANIY ADAINIS ...Vanin I'llIllrc--Nlxrsillg fiullrsv-III-11:-ruI IIIUII url In rm- rl 1IvIiI'iuus Ivrrm-III, IllII UI Inn .UNI IIII- III-srriIn-s Nuncy. SIU' num- In IX. IJ. 5. Iur Iwr si-lliur ye-.ur Irum ufrnss IIN' IlruuIx XYIIAII XYAS II. gain uns IIIRIIHIII-III 4 Inss. IIms1- wIm Imrm Nnnry Ingrvz- sI1z-vs Iups.. IiN'IiI.YN MARY ANISROSI-I "lime" I'IIIIlH'-1IIIliIl'l III:-LI Cuursc--I II-111-mI GUQII sq-use is Il gIII :II In-umm. iXIIIwugI1 nwl In-:ning n gr:-:II III-HI Irons Ifu-Iyn, wx- Imam' IImI sIu- docs mon- IImn In-r :1Imr1-. III-r 4-V1-r-pr:-sr-nI guncI IHIILIIK' nncI wiIIingnL-ss In 1-uiipm-rnIv Imvc- gains-II Iur In-r IIN- rc-spz-4'I zmcI ucImiruIiun oI I-II. MYR.-X I'rAI5IiS "links" I lIIllrA'-I uII4'g1- I ullrst'--.Xr1uI1'lllI1' I svn, ur1rI soon sIlI1II rm-ur'I1 IIII' Iu'ig4IlI, IIIIII III-s Iurf I-l'1'r in IIN- IIgqIuI. Ixlyrax is uiming Inr IIH- IuigIu proIm-ssiun :II in nu-1IiruI mImInr, muI wr- ull Imu- 4'll0llgIl IAIIIII in In-r In know SIN- xxiII suur-I-II in IIxis V1-nturm-. III-r Iim- icI4-nIs, gomI-lmtxlrc-II pc-rsmmIiIy, nmI In-r :II-I1-rlluimv Iiun In will XVIII sm- In II IImI sIu- g4-Is II14-rr-. XVI- QIII I 1-rIaxinIv Impe- so O x Pago II1irI1 SliYMUl'R S. BABES "lVom-y" l llllllff'--l 'l1ll1'Q'l1lf'll llourso-,Xe zulvlnir Xvliy lolmor? Lili- is ull loo sliorl. SPXIIIUIII' llolqls luis own wllvn il ronws lo sorizv lvilily nml goofl l-f'll0N'SlllII. Along will: llivsr- lruils luis me-rry nolurf- will nmlv- llim n suru-ss wln-row-r llc lolws ai slzmrl in lllc worlcl, l'0NS'l'AN'l'lNO L. BALIJINI "Spin-la" l'-lllllfl'-l llHlf'K'lFlQ'll illlllfhl'-'tl1'Ill'l'ill Xxlllill Sllfblllfl u mon rio lnul lm nwrry? Small its Conslanlino may lw, pvoplr- ll0ll'l nmlxv an prucliu- ol loolcing flown on liim. lli- lms in mvrry naulurv uml usually gots inlo miscllivl, lxul lor surli SIENIORS fu lilllz- main lu- lms prov:-cl llimsn-ll 1-npnlilr-, XV1- luopo i luis suuvss is ns lingo Us llc is small. KA'l'llliRlNli N. HARLUXV A-Knlrinnu l'lIllll'1'-Nllrsilig Collrsi--flvllvrsll lflwry maicl lms lmr own lolz-nl. llam- you rvvr svvn Kzullwrim- sorli an lmll? Nxlllillllll -ow-r lllc' nvl il llivs, mul llu-ro is no lu-silnling olvoul il wllnlsovvvr, l'or Kollivrim- 1-xrvls in sporls. .ls ilu' flows in many ollwr llbings. ilvo Ili slit' is ont' ul llu' lwst qirls arouncl. lzlbll: LANA BHZLKQP "lil" lflllllfl'--lsUSllll'SS llourso-S1-1, 41HlIlIlll'fI'liIl Slw ulwoys rlovs lwr lu-sl. Vs-ry clcpcmlnlflc- oml always rc-oily lo In-lp vvvry- omw- lllol's Elsie. Slit- is o pi-rson wlio rorvly worrivs null usually lias zu nlvrry limo. lflsir-'s nlxilily ns an sm-rc-lnry, no floulml, will molu- lu-r 4-xln-nu-ly suct- l'l"SSlllll. FARI, NVILLIAM l3lRA'l'l'l I'llllllfl"-.'xfl'llllCCl flollrsf'-fflvllvrail Silrfrlcv is morn vloquvnl llmn worrls. ll llivrf- was vyvr zi gvnllc-:non wlm wullu-fl llw ' rorrixlors ol lj. ll, S., il is Curl. llis sinrvrv 0 P Page Fourleen iourlvsy nnrl liigli srllolnslir ruling llovv won llif' rospvvl nnrl nrlnlimlion ol ull. DOROTHY BJORKLUND "li.l." lfulurv-Svrrvlary fours:--5:-4. llomlm-rriol lvly lonylm slmll lmm' ils will. lll, is surf' lo lro sc-on ol all llw 1'Xlfil'f'llfYll ulnr aurliyilivs. An unlvnl zulmirvr ol our la-sun, slu- nol only loolxs on lmul also lnlivs purl in mnny girls' sporls. ll94lll R0l',liR'I' ISRUKANV ulfrnlcu l'ulur4'-l,nw K nursm'-.X1.ulm-:nil 'llln' gill nl guivly nmv ilsvll lm llw grvulvsl gmnl lnrlunv, unrl llw musl svriuus slvp Inwurrl llllllllflly. llc-rv lu- is, lnllu-llxv gn-nl llrnlxnw, llu- una- nnll only in vxislx-me-, lunr il is lgnlv zunl luis ununus- ing snails- llml lmw- nun lnr lun: c'l1'rna1l launm- in Nllflll ljlfuinlis-lll Iligll Sclunnl. Jlwxri lil 'um' "l..,v' l'lllllI'i'--l 'HQll'l lfl4'll cvullrsf'-cl1'll1'rnl lluuglllvr nl llu' gulls wus slw, flivillvlv lull unml llll'llIK'ly luir, .Xs u rm-nn-sly lnr sun- 1-yvs, lnym- xslll nl-vm-r lu- lnrgnllvn. Slum- is gnml-nnlurm-sl, zuul nlwnys milling ln lvncl n lmml in ull aulivilif-s. ,lnvrw is sun-lv lnlvvlvnl lur sllvfvss in llw anlningj yr-urs. SARAH l5l'Rlfl..X "Nl-.wil-" l'ulurf'-liusinr-ss f1Ulll'Sl'-'Sl'l. fiunnnc-ninl Nun' Slmll lu- my sung, uml llw wlzolv wmlcl slmll puusv lo llslvn. .X vuicr- lilw .u lmirsl, .1 mlispusilinn as sunny ns llu- launcl lronl wlrisln sln- mmm-s, mul zu srnsc- nl luunnr lllnl llu' srllnnl uullwl nnl rln willlnul- llull is Snrnll, nur lilllz: lrie-ml lmln flown lxlvxirn way, ll'l.lA lSl'RGIIARlYl' "Marian" l'VlIlllrf'-fiulls-gv flnursc--f 1.'.m..l ll qniwl rnnnnl-r wins runny lrivnrls. luliu, an girl mill' lu-r own rlrclc- nl lrim-mls. nlwnys limls linu' In In-Ip snnu-nnv in new-sl. lluuugll nc-vc-r muliing lu-rs:-ll umnspirunus or slmwy, ln nny rmnpany lwr pre-sl-:lcv is lm-ll, mul lu-r gvniul llis- pnsilion nlwnys nuulu-s lu-r wc-lromc nnywln-rv slut gnvs. ROGER XY. lil 'RKIAQ "Omni" l'ulurf--l mlm ill.-fl i L,UllI'Sf"-.xf'ilfll'IIIli' lxlnsl fnrlunulv is lu' mlm lullll lmlll lulunlwl -lingo:-s uml lnel. flllvn lmvn' lln- sluclm-nls nl Nilflll l'lninlivl4l ln-1-n 4'nlf'rluinml nl noon lmur mlnnving lxy Rngvfs liglnl lm-l mul quilli mmvnu-nls, Ill- is ix gvullvlnnn in llu- lrlu- svnsv nl llu- wnrrl. null lln- wlmlf- flnss nl 'll Is Ifflillllly prnull nl luln. IAMES li. C.-Xl"l"RIiY "Mm" l'ulurr'-.Xununling fiuursr'--f'mnnu-r4'i.ul ln 1'l'I'l'yllllllH llu' nnirlfllv Course is lwsl. IRIIIIPS is nm- nl llmsu- I.-IIN, who lvl llu' rf-sl nl us lnlli-an lmluil llnnl nmlws uns- popular m1ywlu-nf. llis usual quif-lnvss, lum'1'w'r, lms not lcvpl us lrnnu npprminlixlg llis plc-nsnnl ps-rsunnlily. Q S png? l"illr'0n Q p Page Sixtvvlr KliNNlf'I'H CARDNER "Karin l:lIllIf0-N2lN'y' Coursc-'-Smtivnliliif' Tin' fivlcls are iris slutty: nature' liis lloole. Hvrv is n lw-man, ami ladies' man, tim grvut ixir fiunlnr-r. iiis grrrat love lor ilu- woocls and strvanxs lmvf' mmlf- llim lmnous lor I-is Elf'lli4'Vl?IlIf'Ill in nui- rloor liln-. iiilmtis gnml. Kvnny, lccrp it up: tin- worlml IIPPCIS llmrv PPOIIII' lilif' you. ANN MARIE CARDONE MAHIIN l'-Ulllflt'-'SK'l'Tf'l2lfy ciUIIl'SP'-'SPIH Cillllllllffffflill Tlwra is u gilt iwynmi tim rc-acl: of art, of being vioqlwnlly silent, ixftll llilS, ilIllODg tllll!'!fS, DIN' 0lllSl2U1CllHg Cllilfillf' tm-rislir '- llc-r gfiliixflll, gracious nmrmc-r, Flay slut illXVflyS lit' as xu'llAlil4c'cl lor lmr swvvlnvss mul xliplcm- many in ilu- lvusim-ss worlnl ns slu- is in N. P, II, S. IOSEPH J. CARDONE "luv" liuturc--limlc-viclc-rl fiuursvf-G4-m-ml Cemnm-rcinl SIM-'QCII is great: lllll Silvncv is grantor. .lov washes no Ximv in icllm- gossip. VXVP lwzxr vm-ry lilllv lmm liim us lu- is always quivl mul oixsvrving Nvxvrlllf-lr'ss. llmsv will: wlmm lu' lm mmm- int.: fonturt ngrvf' tlmt llc- iz an Mgrnnrl guy." ROSE ANN FARLOMACNU "ll0siv" l'illllll'C'-Yl4l'ilK'llf'I' ci0I1I'E'0'-c,i01llIlll'Iltill i'Xl'illll'Itlif Vwiorle will: u smilv. Rusr' witll lwr slwvry smile- mul will: tlmt liriz-nclly gif-:un in lwr 1-yo, is om- wlm inns lsr-lp:-il nmlu- our lilv in lin- lligll srlmol u plvusunt sluy. Goml lurli, Ruse: in ilu- lulurv. IEAN A. CARUCCIO Nlemnnii-" lwlllllrf'-'SC'fTI'PlflI'y ciULll'SC"-tilllllllllfffiill Shi' Sllilll 'Hilti' llllISif' lUIll'l'6'l70Y Silt' QUUS, XXV? i!lXV8yS liillbl .IUEIII VYilll il Slllilf' Hllkl VVZIUII gmc-ling lor cvcryunv. Sim lilies to lmvc lun, luut also Pnjoys oloing ilcr wurlc. .lean Cam usually lounci in the typing room wurliing like a real recre- tary. NVQ rc sum sine will malce u cle-pf-lmclaille oliirc- wnrlccr for a clmrcrving e-mploye-r, LOUIS CARUSU "Candid Kid" Futura,--Prvss iyllotugmplnr-r LWULITSF'-'L:l'IlK'Iill ivotlling great wus vmfr ufliivvvct williout cntliusiusm. l.uu's main intvrvst is plmtugrzlplly, Tim plmlogf ruplly in lllis lmoli is ilu' lzmgilmlv c'viflc'i1r0 nl Luuis truly grvut almility. Rvarlvrs ul llllx wiillnlziwn also linow tinat Louis clovs in grungi jul: on ilu- sport pit'- hlrf-s ol c-neil issue, fiomi luc-li in your lulurm- vn- mlmwurs, Lim, mul ull omni-rmm-n ln-wun-l SENIIORS 4 M,Q,i,ii974ll MARIO l'ARl 'SO lillillff?-'.'A4'f47Ilillllil'iIl Engins-1-r tiUUl'SC-'Sl'if'IlliliiC Nioclvsly lwronws ri young nmn, Nlario is lila-fl 4-qually wvll ivy lrolln girls ami lmoys. llis l'0llI'll'0llS aml smiling nominal llavv aimlmi luinl in in-rousing our ol ilu' lllfbsl n-spvmlc-cl aml w--II- lilic-cl lxoys in our class. l.oauls ol lumix, ixlariol IOSEPHINE l'AVAI.IiiRIi "lu" l'IllUl'f'-'ll'iIIll1'f C Ullfif'--.Xl ZHICHIIC Nona lenou' flaw' lm! io low' lin-1-, nor mum' llwu lm! fo pruisv. A quirli snuilv ancl a winning lllilllllCI llavv lllilllf' io luv:-cl lxy all, liar aluovc- lin' avr-rage in srluolar- sllip. slum' is also a lvaflor in vxlrasrurricular arlivilif-s -f-fliior-in-c'luiu-l ol Tnnlunv. lor Iwo years arlivc llll'IlllTCf ol ilu- Dramatir filulw, lo ma-niion only a lc-W, HM Llc-pariurv will lm a gn-at loss to P, li, S. FRANCES CANVTHON ufrunu ljniurc--l 'mlm ills-ml lioursc--A: iHll'Illifi HQlIiK'lll0SS is urlmirvrl lay ull., Frmlrc-s is ilu- quici girl will: a llair for wriiing. ll yuuvc- m-vor rx-nfl anytlxing sin- s Llonc you slmulri - itis rc-ally gooml. XXX-'II liml l'ranr:Cs among lilo sufcz-sslul. EVIZLYN ANGIil.A CHlRIil.l.0 "Red" ljlllllfi'-SC llCllll'Y ciUl1l'SC'-fXfHllPIlliI' K In iliis foolis pamclisv sim rlrinles Llvliglll. uRc4lU is mon- luni f2ui1li-wiltvcl as lllc xlirlccns, sim ran always iw cuunh-sl on to supply a goocl lauglm lor 4-vm-ryom-. Flow powr-r io you, HRQQV: may you always olxlain as lllllfll lmppim-ss lrom lili- as you pui inlo il. EDITH FHRISTIAN "lin-" lillluro-Drvssllualic-r Collrsc-Gvmwal Hecml vrwlorlivs un' slow-1, lm! flmse unlwnnl urn swvvhlr. Eflillm is om- girl Ill our Svnior Class ilxal is ml- mirz-Ll lmy 4-vm-ryom-. ,xllliouglr slim' is very quid, slic- lxas mmlr- many lric-mls ami is an rc-al lricml lar-rss-ll. llvrvis limping Ilial prospvriiy ami llappinvss will llf' llfffi S'I'lil'HIiN R. FIAMPI "Royal" 0 S ljufurc'-l 'mic-riqlm-cl Ll0lll'Sf!'-'fxl'il4lC'lllilT Young lvllorvs will lm young fellows. ililxis lnappy-go-lllrrlmy lml lxas noi ialien par! in ilu' arlivilios ol our scllool vi-ry lllllfll, liui llis spirik llns lwcn always 1-xiclvnt, ilis grvar inivrvsl in sports, lxis nval appvaramv, aml luis lim' pvrsonality, llaw' lllilllt' llilll popular lllfUllgll0Ul llw vnlirr- sclmol. Page SPl'l'llll'4'Y1 I"RIfD l'0HIiN I I VllIlIl'l"-nxti'0llI!I2l1lI follrsn---f N-IN-mI TocIuy, lorluy I run N man. .'XIlINnugIu I'4n-cIcIi4- is IIIIIUIIQ IIN- smuIIc-st Imys in IIN' Svniur CIIHSS, IN' Ililf IIIRIIIK' Iris pn-sc-lllc Iz'II in nmny nays. N. IJ. II, 5, wiII always rx-NN-mIN'r Ilia 4Imr.NI1'rizuIim1 HI IIN- In-IlNI4IIr-QI minixlr-r in ushrp - I I I Im-I . lfDXV,XRD VlNl'lfN'l4 CONRUY "Ph-" IIIIIIIH'-1NI'XV5 I,Il0IlDf.ffmIpIIl'f ciHllf5I"-'t Il'lll'I'mlI I,IloIr1grr1plly is rm url. A ' QNI, INII IN' ix Iilmwu nl II. .15 .nn .Nv PIIIDIIPHTLIIIIIPI, III- ii A1 vc-ry cIe-pm-1NI.uImIv -nun, :UNI Ixus 4Ium- NNNI1 uI IIN' pIN1ln wurIQ Iur IIN' IIIIIIKIIII. I' know Ilii wurIi IN'r1' in SAINNII will furry Inim inlu num- .NIxmNm-:I Iim-F H1 IIN- Iulurr-. IAFK COOPER "l'4mp" SENIIORS I'llIllr1--.xviaxiioll C ullrw-fu-rN'mI C umnN-N LII ,I nwrry Il4"HI'I gym-s ull IIN- cIuy. IIN- 4'zur4-In-0 1nNI 1NnNImI.mI mzxmu-r UI .IzN'Ix Il'IlfI In IN-Iiv Iuis .1I1iIily RIIIKI wiIIin4f1N-ss In worI4, .Xnmng Ili- Iri1'lNIs IN' is IUIUXXID au- an Q1-ni21I amlrlmlliun :NNI .I L,mNNI xpenrl. l l.ARlzNLI: K 0RNl'.l.Il 'S "Shrimp I'llIur1'--IImx1nN-n'i.1I IL-Qigrm cxhllfil'--C N-nm-r.uI BuaIe4-IINIII is u l'l'lII Qporl. USIlrilnp.H an mx' NI IIN- Im4Iir'I, is nm' UI IIN' quim-I Imya XNINJ I4 um-II-IIIN-:I Imy :III uINm Iimnx Ilim, USIlrilnp" Ilai LIUIN- an IMI Inw.1rcI nmIiing IJ. nag:-rs we-II-Ixmnxn. MARIAN LOI,'lSli CRAIGIE ".Vimi" I"IlIllfl'1I5IlSIIIf'S5 LNUUTQU'-'t IVIIVYIII Un in HIIII CIll't'l' IIN' vruu-cI will: your elle-rrN1I wil. XYIN'n'vc-r 5Iurinn is, you :sun guvss IIN- :mir xxiII IN- IiII4-1I wilIu suImlIc- Imnmr. FIN' is imIc-1-II um' IINII LIll'l'rS MINI HCIIIS il SIDHTIQII' In Iilf-. IIN'l'l' is IIU flnul-I IIN- wnrI1I will IIINI aus lmNIu I'IlIOylllC'IlI in xInri.m us wa' Imvl- I0unfI in our llIlI4ll'g1'IIilIlIC' IIIQII sf'INNnI 1Iuyw. Q Q MARY .l0SliPHlNIi DAME "lJmm-y" I"ulurf'-'IIl'I1'pINmn1- flpr-rulur CIOIIYSI'-cIl'lll'T-II W DL'IJt,ll1IKlIIll' Iml mal noisy. Page ISIQIIIUPII NIury is a girI WIN: HIM-nys Ixus a IwinI4Im- in IN-r 4-yo, mNI an CIICI-rIuI gn-r-ling Inr s-vc-ryom-. SIN- hmm-5 YYIIPN' rc-cn-zuticm zuNI Iun stop :NNI wIN-rc- wurk IN-gina. North I'I.xinI'ic-III III-IigI1la INJIII in In-r pr:-sz-Inv QNNI IN-r uInIlIy. H9411 DC DMINIC li. IYAMICU "Hilti-r" l'luillrc-L,'i1ilf'4'imlz-il C'uursx'-Ciumnu-rc'iul Tim prurlvnl :nun clues nu! pu! luis lmnrl irllo flu' lirv. If you sm' limliing lor luuglrh-r, lbnnuiniv annswvr to your svnrvll, llis lriz-nelly nnzl willy mun- in nr-r lms won ilu- nclnuirzllinn ul ull lllllSP running cunlurl will' llinl. Ili- is an sus-ll guy il zur lin-rm XYHS UHF, MARCH. I". IYAMICU "fulfil-y" I:llillff'--EI!gill4'l'fiIlg fnursi'-S4 in-ntilimi His ulqility as u wrvstlur slmulal no! lm umlvrvsliniuhfcl, Ucwl,lI'li'yu llili VYUH liflllll' ill lj. IIS NIH, ol lim Slllillll'Sl wrvsilrtrs. llis winning smilv nnnl spnrliling 1-yn-s un- tim onxy ul all - vsln-rin girls, wlm cusl longing glumi-s .ul luis curly lm llx' ll ir, ll' i i ROSEMARY D,-NNN l l'iulurr--iDurlor ti0lIfSI'-'.'X1'illl4'l 1 fllll'Jili0H. lumws no rvsl, ilillis lilllr- girl lias wlml sunn- pvoplz- mil slifli- lu-il-ivr'n0ss, i"ur slu' llus cmnplz-In-ml lligln sclmul in lim-v yvurs ami is In-adm! lor lmiglwr sclmuls nl lvnrn- ing in tin- Ill1'llilmll pruls-ssiun. fiuml lurli, Russ-nmryl i i S'l'IiXVAR'l' L. DAVIS "Su-iv" i l llllll'C"-'lllHli'l'Illl'll COLIYBV'-'ixl rlll4'IlllL 1 lnllunwzl willl. ilu' slucly of lt'llI'llillg ami lim mlmiru- f lion ul virllw. l :Xlllmuglu Slvxnirl is morn- quis-I ilmn ilu- rr-sl ul , ilu- slurlvnls. lu- inns many liimlils-n qualilivs, Sh-war! is in l'l!IlSfil'IlliUllS, lnrillinnl young lafl, Fill.-fl in ovvr- ' lluwing willl smlmul spiril znnfl inrluslriousnvss. ililmnlis 1 lor your nwninl fonirilmtions In Norill l'lninliz-lui, 1 Sli-wnriq wc- upprm-riatr' ilu-nn. i'l'iARLIiS Dli ANGELIS "Finally" Ijllllift"-'fX0l'UHilllli1ill Enginr-vr Cuursc--fin-nz-ml 1.9! nw lmw- lllllliPlllil' lor u :noni or Iwo. SllI00lll is ilu- worri lor flllilfll'S. Hi- is spnriy. PPIPITY, and illVK2lyS Wvlfll lll'lxSSl'Kl. cillilrl1'5 llili il llllll' liluflm- nl lrivnmis :incl is nclmirml nncl wvll-liliwl lwy ull. VlNCIiN'l' Dr: HLLIPO "Vim-e" 0 ijulurr--Enginvs-ring Q10llISl'--.Xl'illl0Il1iC Ho not seulz in lumuv uilluf will lzuppvn lmrmrrow, Vincent is mloilwr wlmm nu uni- anci nnllling run lmllmr. His plc-usunl srnilr- nnml nlniralbilily Illillikj liinl W-H-liked lay 1-vc-ryone. As an nn-min-r ol ilu- N. P. II. llancl, Vinri-ni clispluys Y1'lll?ll'liilllll' lulx-ni as an musician. Page iNvill0l80ll l i 0 Page IIIUPIIIX MARION I.0l YISIi Dr:RONIiR "Ike" Ijulurr--Igusim-ss CiUlII'SK'-'f:I'Ill'IilI I my jus! u-Inu! I IIrinIc uniI no nmn- nor Ii-ss. XXVIIPII you sm- an r'I1im' IiIIIc- sm'iuI Ixullz-rIIy IIiIIing umumI our ImIIs, slup nmI 1,usIi In-r In-r mum-. II is sun- lu In- 5Iuriun. Iur In-r In-rIiIi-cI smilm- nmI ram-- Irvz- nmnm-r Imu- mzuIc- In-r we-Iirunv nmI IEIQL-II IIxruugImuI 1-vm-ry c'Iuss in IJ. II, S. ,XLITRIQD Di-:SIiIiIO "Fritz" I'llIlln--I lllI4't'ItIl'rI I Ullrsf'-cwll. I IIIIIIIICYCIHI I IiIc1- u'rzrIz: il Iusfirmfvs nu-, I i'ouIiI si! uncI IooI4 ul II Ior Imurs. QXIIIM-ugIl MI'-riI7n IIZISIIII 1-Xiu IIy IuIIz-n in Iuw- WIIII Ilis if-Inml ImrvIis, WIN-rr-vi-r you si-4' UIQVIIIU in IIN' ImIIs yuu uu1'I In-lp nuliring IIN- mvrry Ixvi11IiIL' in Iii: I-yi-s. llis srmIugirv11s mm-rrim-ss nmIxc-s Iiim WPI- uum- 1-vc-rx'xsIu-rv In- gum-s. DON.-XI.IJ IILINION IIIQNNY "Don" I'YllIlll'l'--JXYIRIIIIIll cilbllfil'-RIPIICIZII I sympuII1i:i' u1iIIl IIu' IHIIII-rI-Iivs: I Ielluu' u'Iu1I II is IiI.'v In In- c'Iuis1-II, Dun num In- QI:-siriin-:I ns an gmmcI-ImwIu-r. an Iim- 4Irr-ssi-r, zuuI u me-Ilrm :Ianni-r. Ili, lm-sa-in 1- Inns In-1-11 I1-II IiI41- 1Ix'lmmiI1- ullmng IIH- Illl'lliIlt'I'5 UI IIu- Iuirvr -1-x. Igul Dun is nisn-3 In- Iuimxs Ium lo 1-IucIv Iiu-nn. FRANK DIANA. IR. n,llllIl'.- IAllIur1--fiIu'luisI Iiinlrsi'-.XmmIl'lllim ,l.lIl'Tl'4S mis4Iii4-I in IIiis num. ImnIi is IuII UI gunrI nnluri' 1ul4I Ilul. Inll llniIc-r- ui-nII1 III:-sv lmils is an sims-rv 1-urm-slum-ss Iiml Ixus iurris-QI Iiiln IIIIUIIQII IIN-sv Iuur yn-urs in ID, llis Iivi-Iy spiril. wIli4In is .ui uss4'I mil In Inc' rwvr- IunIu-iI, Inns sr-run-II Inr Iiim muny Irii-mis. Rl "l'Il .IICAN IJIVKSUN "limit-" I'ulurc--I Jie-In-lim s I UlIfS1'--.'xl'illIl'IIlIl' IIN smiic- wus I1rigIil Iilw sunum-ly sIniru-, yuyiy pvr- sislr-nf IiIcr- u morning in Iulu-. .Im-am Inns an smiling, QINMIYIIRIIIIHWI cImrau'Ir-r IImI .uIuuIIy invili-s your Irir-mIsI1ip, II:-r pc-rsunuiity run IH' lII'Sf'l'IIV'iI ilS gily, IUllI'Il'0llS, ilIlII NYPII'Ill1lIlIll'I'I'KI. XXVI' XIII IIIQK' ,ll'ilIl, EIIIII NNY' iIOIl.I IN'III'Yl' IIII'I'P XWIII I'Vi'f Ill' il IIVYSOII XXIII? IIKIVS IIUI. MARY DIIDODU I"llIlIrf'-I 'll1I1'l'itI1'iI firvllrsl'-civil, Iiulllnl1'rtiilI Fiuv us sw:-I-I us you un-. 3Iury is mu- giri in our 1'Izlss wIlum you rzmil In-Ip missing. A spiril UI mmI1-sly :UNI yi-I sinrvri- Iriz-n1IIiA m-ss pi-rwuI1-s II1c- ulinusplu-rv wIvi1'Iu surmumIs In-r. muI4iug In-r u pm-rsun wIm is we-II-IiIu-:I Ivy 4-vm-ryunm-. II:-n-is Imping II1zuI prusp1-riIy 1umI IIRIPIIIIIOSS will Iu- In-rs. SENIORS O 0 0 0 Wfliil gi JOHN DOH liR'l'Y "lulmny" IAAUIIITIY-'AI rounknnl Cnursc-Cnnnnvrvini Nom' iml IlilYlS0lf cnuifi iw iris pamiivi, Nfifiil l,iililli'i1'iLl Higil Ssilnui inns mwcr in-iinrr' in-on imnnrr-ii ivy suciu n IUlll'l'Hifilil'fi iorrv ni iwmin pow:-r in nm- pvrson. N:-x-cr in-inn' inns sufiu an suixtiv wil roriwci lin- rnrricinrs wilil iliinrinus iaulgilivr. u,'Uilnlly'5.' illllllilfllikiii' ilppvilfillillx ilnfi YYilll'SI7f1'illi popuiurily wiii niwixys in' rr'lm'lnirc'r1'Li. STliPHI-N DOTSKO "Slam-" Fuillff'-'iSllSiIl1'SS ciUllfS1'-SCC. ci0lIllllK'I'C'iili Tim iiliic num wiiil 'Jig iclcus. USU-vi-H is an imppyfgo-iuriiy if-iinw wim in-iir-vvs in xnnrc- piny unmi ivss wnrii. iinwvvvr, wr- nii know iw is n pvrsnn on wimnx nm- run riftpvnmi, iii- inns provwi iliIllSi'ii nn Qiiiiim-nl ifirz- Ciiivi. Xvilir iris vivici pr-rsnnniily, irivnciiy lnnnnvr, nmi Livpvrniniriiily, MSlc'x'c'H is sun- lu nmicc an rilizvn wc' wiii in- prnusi ni, MARION Iil.lZABIi'l'H IJRAKE "lJufLiu" Futura--S4 ucirivr Cuursv-Arncimluin Siu- simii iiuvo music win-rvnvr siw gorfs. AADlll'liil'y4" invl- oi music' nnii imc-r niviiiiy ns u pinnisl nn- wi-ii-imnwn nrnunci Iiw sfinoni. iii-r pimms- nnl :iispnsilinn ami cilm-ry snniic' imvz- rionv lllllfil hm nmiu- in-r pnpuinr, nnci wr- imuw limi sim wiii gn inr. BEULAH DULONG "Fri-in-lny" Fuhm'--Nursv Colirsv-fir-xwrni xxyllili iwuuiy. mimi grucvi FiI1iiIllSiiISlll ini imr srimni jusl svmns In iiuivimiv over in Bc-uinin, inr sin' run in- sz-rn al ainmsl 1-vvry l'Xil'El-l'lll'l'il'lliilI' nciivily. ixiny your intcrvsi iw ns pmnuinvnl in uii your iulurv unrivrlaiiings ns il inns iwmi wiliiz- n stuzifrnf at N. P. ii 5, .IADIES Dl WNN "fini" lr'-Lliuff'-,iiilll'ii1ifiY0l' Cil7l1l'Sf'-'.xlElCiC'llliC Tin' ilulniziv mul! prwiifrs ilu' simpiv inib. To worii xxiiilnul simw is nm- ni U,ii1n'su nmin 1'imrnc'tc'risli4's, i'm'w pvnpic' iunm ni timis in1i's run- friilulinns in liar- VYOii'l'7f'iIlg ni liw sftimni, inui iiis many irivnxis uiii iong l'K'Illl'llIiTl'I' wilful int' inns minnv. JACK R. lil5IiRLY "Ruiz" Future--sxvinlinn Cnursm--Sfiviliiiiin Spvvci is fin' yiii nil ivw. ii mu' ilnppvlls io sm' .1 ni-nl. lrilll-inuiiillg Vnung :nun nimuul siimni, it wuuifi pmimiviy iw izuii. :X gl'l1iiC'IIlilIl surii ns .incii is slllt' ln gn inr in iris iuiurv 1-nfis-avnrs. nnri xv' iinow limi tin- nnnny uivslnvivs wiii iw swiiliy nv0rc'uinc'. Pr Q S 194' Tuwfnly one 1 N Q Page Twenty-Iwo NAXINE EISENAN "iWarlzy" I:lllllff"-ci0ll1'gC LRUKIYSKW-XXIElfl1'llliC Hvlmlrl, slim' romvs, will: u Smilr' lilw summvr mul gpurlwrl 'ilu' Spring. Nlaxim' is one ol ilu: musl lllklflllillg girls ol' ill:- S1-ninr filass. Slw lmas a swm-f-i rlisposiliun plus goml lmmlcs anrl aiirariivv 1-lmlws. H4-r S4'llUlilSlif' almilily is always al ilu- hp top, lo put li .ill in uns-, sllv is jusl zu migllly linv, all-vrouml pc-rsnn. MARGARET A. J. IEJK hliikh-" l'lllllff'--XXlilillingllbfl SPC. Sflllllll QQUIIYSP'-'c:l'lN'Yill Hur fill'-I'0lll'lfl flepcmlulrilily lvurls lmr In surrvss. fxlargarc-I ranlcs among ilu- num- s4rplnislir'ah'cl nu-mln-rs ul' our Senior Class. llmsv wlm lsnuw ln-r lm:-sl, lnmvvvr. liavc' nollxing lrul imnplimvnis mul wonls nl praise' for lwr. glue' is slaunrlu in ln-r sup- port nl all P. H, S. aciiviiivs, ancl is mx-r-llmxing Milli srllrml spirit. IlliA'I'RICE ENGSTROM "lh'lw" ljuhirr--Nursing ffinlrsv'-Gm-im. Amili-mi.: SIN' lives, SIIG IHIIQIIS, lllldl is :wry lmppy. Hllc-lu-'sn good nalurr- aml ln-r low- nl' lun lxring joy In lmr ussoviah-s wlm uri- always ussurs-ml ol' a luuglm in UB:-lpcysu Company. .Ai an uppurlunv linu- hllf' XYill llflllg lljflll lll'Y llll'l'Yllll illllfkll' Zlllll clisA pe-nsv willy gloom. ANNli'I'I'A I-'IRTH "Ann" I'-lllllff'-l vmlvficlefl finilrsm'-Ai urlvlnif Silence luis its mlliuuluyvs. A golclvn rolne nl silvnu- wraps ilsm-ll' alum! :Xnm-Ha. A nvwcomcr in N. lj. ll. S., many rospi-fl mul aclmirm' lwr quid ancl inurlrvsl mannvr. A quivl lille' alwliorrls swvvl clvliglwls, ol' wlxirlu slu- is vvrlainly W-ry :lc-svrving. DALE FLOCKER nfvllilllzsu lfuhxrv-Agriculture Qimirsz--.Araacl:-mic H0 murlv no unswerg lm! ln' loulc llw rily, All, lor ille great ou!-ul-ilcmrsl Dali- is a lrul- outcluor :nan and a grval low-r ul Aluiln-r Naiurv. It is on ilm larnr ilial luis inh-rvsls anr rluir-ily rvn- if-rml. Br-sl ol luflc to yuu, DUI.-! FRANKLIN FREEHAUF "Frank" l"ulurf--Business ci0lll'S0-c14'lll'l'kll Sincurily at all limes is u gn-ul nwrit. lf silvncc were we-altll, Hljranlcn wnulrl luv alrlv hx lmy anything his lrienclly llc-ar! rlvsirvs. Bi' Ilia! as il muy, wc all lmpe that Hliranliu may lw as sinu-rv in ilu' lwusinoss wnrlrl as lm llas lwvn witlu luis many lrivmls lmrr' al P. H. SENIIORS Q V 0 0 O PHILIP lfRliliHAl'l" "Phil" lrlllllff'-'fXl'llll7lillIl' lxlli'ClliIllllT CIGIITSP'-'cI1'llf'Till fix SIIIUH Spllfli Illlly' ,HTL IIIISK-'l'lI. lllf' qllli'll'f illlll lllOl'f' IlNllI5ll'I0llS ul lllf' lff'l'llilIll4 lmoys is llluilip. lli- luis passe-cl l.is1i.m-nt N. l,. ll. 5, in luis :mn inimilulwlm- lnsliiun. mu- wlliilu lm, gnilwcl llim innumrmlrlr- sl:-zullnsl lris-mls, xlny you nlwnys lux ll lu' as nrlvpl 11ml wc-llfliliml ill your lulurc' vllllvilvnrs ZIS yllll llilYl' lll'4'lI VS'llllI' il llll'Illl!l'Y ul lllf' filil55 ol IIAZEI. I-Ol'lSIi FREIDAY l'iulllrv-ilirf-nlrul Slam- il'c'mln'rs' IIfrlirsv-Avzxmlvlllim: xl lun- will: glurlmfss ulvvrsprouzl, soft smilvs lay lummn leimimfss lml. Xvc' all unzminmusly lIf.fH'l' llml llnzf-l is, xwillmul c-xrc-plimx. um- ul lin' musl mlmirs-fl anfl rr-spm-:lr-rl girls ol our 51-nirmr filass. Nyc- ull low- lwr unfl slmll m-vrr lurgc-l tlw lmppy rlnys llml wr' lmw- spm-nl r-njoying lu-r vmnpnny. HliRl'mliR'l' H. FREILE "Ill-flu" l'Illll1l'l"-l illlll'l'IllI'Kl QIUlIl'S1"-'tIf'lI. LTUIIIIIIVYI Iill A lmnrlsmm' mule -4 lim irlol of llw fuirvr svx, Xvvll-tlrc-ssr-cl, nncl vvry wm'll-lnurmcrcgl, ll:-rl: lms ixrqllirvrl lllmugll lrrur yvurs ul SIilI00l Dol unix n grvul llmny lrivmls, l'TIIl zu lYl'lUIlIlllg air ol supllisli- million. llis lllllfli smilv zmrl llis xxurm Pnlllusinsm lliIVt' luuml lin-ir plnrr' in nur ln-urls. Q lxl.NNI.IH H. lRl.ll.l. lu-n 'ulurr--l ml:-1 ull-cl I nllrsr--fwrm. Cullum-rsl.1l xXilll'l'l'lUf!' url lllml, Rmlmo? "Kc-nu will: luis nnlirs lms supplivfl us wiilu an grval nlvul nl lim- vnlorlninmvnl, zlml is lvaving willu us llm rm-nur-mlmrnnrv ol il jolly, goml-looliing. mul nicclv flu-W-fl lc-llow wlm is 1'X'I'I'VOl'IE'IS lrir-ml, INCH S lllll' XNUfli H4 EI llIl'1'fl4'illll'Y' will Hill FUUII lil' lurgollvn, EDITH ANN FRELIGII ulifliif' Ylllllflx'-l llll1'illlf'll Q 0IIf5f"'5f'l'. LLTIIIIIIVTI lull .I In-:soil ol IIPIIIIIV is u jay forevvr. mln- ls gill:-il wllli sllc-mv mul sim mills lo llus nssvl luy .ilwnyg ZIIJIJPZIIIIIQ nvul .mil lrim. Hof rlmrm- ing pvrsulmlily ullrmls nmny suslnmcrs lo Alwlmlls lil' CIIPEIIII Ijilflllf, XYll0l'l' illf' 2IflS RIS ii C'lIill'IlllIlIl, llmgnvlir nuilrvss. M' NICHOLAS GATES "Nick" l:ulur0-Navy Course-U1-m-ral Tull miles lrom lilllv urorns grow. ll llmn' is anyone wlm is ax gvnllvman, llml is llc' is allways milling lu llvlp all wlm nvvcl luis ussislmlrv, Xxiillx Sufli mlmimlmlc lmils, nNir'li,H youirc on llw mufl lo sufm-ss. Page Twenty-tlzree 1 77 1 Q P qv 'l'wi'vlly lr LUCILLE GENNERICH "Lou" ljlllllff'-'Sfll00l Couric-Gcnvrul To have frivmls, om' musl lm 0116. Ulnuu is ilu? lric-ml ul vw-ry slumlc-nl ol N. P. H. Blnliing announfvmcnls, lvznling rlwvrs, sponsnring ilzxviws, sowing us clmirnmn ol tlw .lunior Prom. Cnplnin ul Hull Pnlml, Assislnnl Erlilur-in-Cllirrl ol lln' A-fl?iIlI1Fk,H ami in mc-mlwr nl tlm Hi-Tri ralwinvl am- just ax low ol lucr Slll'iiL'sSlvlll umlvrlaliings. MARGARI-Tr GERMAN "11.,,,,,,f' lilillxrc--Sfrcrblary i1UllYSl'-'SI'l'. Connnvrrinl ilqlw milrlesl munnvr rlml flu' ymlllvsl licsirl. Mljvggyvsu Swmrt pvrsmmlily mul quid Smile: ure wc-ll linown in ilu- rurrirlors ul N. lj, ll. Slice is n Imly in ills- lull scnsc ol ilu- wonl, :incl we slmll nz-vi-r lurgi-t lwr. M. ,IEANNE GllilSliLHAl'S "Gielmi" liiiliirv-Coll:-gv Cmirsv-Acmlcin ic llRl'L1, Rvrl, wlml ri lwuiililul Color." Blr-ssi-fl willm llmm-rmlim-il luiiir, .lc-anno is n gay. liglul-ln-uric-cl miss. l'li-r ronliinimis gcmfl liumor :mil ronlngiolls giggle-, l'UIlPll'1l will: zu gr-nuinr' and sin- vvri- nlzmnr-r. llzivc- inzulm- lu-r pc-rsunnlily ai glillrring liglil in ilu- rlass mmm: ol N. ll. ll. S. DULORIQS DORIS GRIWQNXVUOD "Tiny" l:lllllI'1"-'L l!lLlf'ClflC'fl Lll!l,lI'Sl"-ilxf2lfll'Illll' A marry miss will: luugliiug vyvs, cwlllf' nnfl prlilv, U-liinyi' Im lu-lpi-fl lo malic lnzmy ul nur sorinl zldivilivs Slll'l'l'SSllll lmlli in N. P. ll. :mil in Hi-Tri. mliinyu lms nun lnnn' lor ix lzirgi' slmli ol liancl-linilh-rl sw:-nh-rs nmrli- willm lwr own liillc- lmncls. OSCAR YV. HAINES 6gOslz" lfuhlrv-llliolograpliy Coilrsv-Acarlviliic A lilllv l1i! of music' u lol ol joy. Usrur is u well-clrm-swcl, we-ll-ilmiiiwrml, ziml wall- qmlu-n gvnllcmaii. His lim' :appz-ummm anrl rrsc-rvml pvrsuimlily liavv lllilflf' nn iinpnwsiim un :ill llw sf-Iimil. Oeinr is llIlflDUl'DlK'flly an li-llmx wvll worllx knowing. NARGUliRI'l'li ROSS HAMRAH nlllagyyn liuluri'-.Xutlmr Qiuursv-Aruilvrnic Cc-in-ml fin will: llw flrilirw, uw slmll lrvrxil llw liylil lunfuslict Xvlic-n lxlnrguvrili' llll'llS livr lim-k rm N. P. ll. S. nnrl gurls out lo lam- ilu- mlil, irvlml worltl. ilu? if-IMI will sulli-r nn nriiic- loss. l'nr ilis lwvn BIilI'gllC'flll' wlm lm lwpl us singing, clzinfing anal lnugliing llurnngli luur lxappy yi-urs. - SENJIORS h.. Q 1 O O O O 11911111 .nn DOROTHY HART "Dol" 1'1I11IlTl'-NllfS1llg 1f1111rS1--111111111-111i1' . 5111- 111115 111-1'r 1111-11s1111l, UD111U is 1111- 1111551-51111 111 11 111111-1 1111111111-r 11111111 i1i'L1ll1I'1'S 1111 111-r 11111115' 1111-111111 ffm- is 111111114 51111- 111 il 1111-11s11111 Nllli1I' 111111 11i11i11g 11113111-111111111 11111-11 111111111Q 111 1111111111 WI111 111-r. 111114 11111 11v1-11111111 111-r 1r111- 111-1511111111111 11111111 411r1111w1-4 1111- r11r1--I 111 g1-111s. l.ANYRliNi'1i HIiDD1iN "Larry" 1:11111r1--1 111111-gv K1111111--.X111111-11111 'hi' 1L'I'lll'S' IAUVPTS HOU' Il7l1,l 'PHS' SUUHK1. 1.11wr1-1111- 11-rI11i111y 111-111-V1-4 i11 1111- 111111111 H5i11-1111- 14 g111111-11,H 1111 111- 1111111w4 il 11111 l11 il 111- 111111111X 11111111' 111111-r 111111111 11111 111 11 111411, 1111 .1 11111-r gl'l'l111'Illilll NYf1ll1l1 111- llilffl 111 111111. liVIiLYN BENSON HliNDIil. "li1111" 1:111ur1--S1-1'r1-l11ry 111111141--S1-1. f'111111111-r1 1.11 1 11111 11111r1- 1111111 1'11111n11111 11111, fynv 111 1Il1' 1111151 1-11.1111-11l 51-111-111r11's ill 1111- 111111- 1111-r1'i111 111-1111111111-111 is liYl'1Yll, 5111- llilh 11-rl11i111y 11r11v1-11 111-rs1-11 w111111y 111 111-11115 11 s111'1'1rss1111 111-ru1111. 5111- 11ilS 1il1il'l! 111111 in 1111111-111 N, 11s 111-11 115 111w11x'- giving 111-r 11-rx'i11-S 111 1lI'f 1ri1-11111, XV1- 11111111 1'1x'1-1111 11111 111- 11111- 111 1111- 1111151 1111lN1111111i11g 91-1'r1-111111-X 111 gT2ll1Il111l' 1111111 N. 11, H, 5. IO! IN HliRl'1IiR'I' "ll11rl1" 1'Y111ur1--1'11111-11111-11 C11ur41--C11-111-r.11 ixllil 1 1111151 11'11r1e: 1111. 11'1111l 11 11':lS11' 111 1111101 ,1111111's 1111111ili1111 is 111 111-1111111- 11 1111'1'111111i1', 511111 111 111s li1111- if S1ll'Il1 111111i11g 11111 11111111111111i11-s i11 w11r1i- ing 111111-r. A 12111111 1-x111111111- 111 11is 1111i1i1y is 111-1111111- :111111-11 11y 111s 11w11 UN111111-1 .YV 1'11r11, P1IiVliRl.Y HliSS "Bm-." "Fl1111" 1iu111r1--S1-1'r1-111ry l11111r41:-S1-C. C111111111-11-1111 N111 11111 s11111-r, 11111 11111 1111y, 11111 11 1r111- girl in 1-1-1-ry 111115-, 111'-111111" 4111111- 111111 111-r 111.1r111i11g 1111rS1111111i1y 111111- XYUH 1ll'f lllillly 1f1C'Y'IL1S. ISl'X'l'l'1y 11115 1lPI' 1llIl 1l1U!lg wil11 111-r s11111111 w11r1i, 111111 11115 111111-11 111111 i11 1111111v 111livi1i1-s, 111-r 11111sl 1111ls1111111i111.2 111-livity is 1111-1-r- 11'1x11i11g, 11111-rv 151-V1-rly 111114 111rl11 111'r 111-11 114 1111 Nfl' f'1H'l'f'11'1ll14'l'. Ii'x'IiI.YN IIHSS "l.y1111" 1'V11lll1'1'-S11111- 111111-r fx1111rs1--111-111-1111 'Su' HUHU. K1lI1l FUTUI tllflll KHHI I FIIII1' lll'f'1'1' HHl'l'l'. 11111r1- 11111111111111111, lilfI'1l'1'l' girl 1111111 EV1-1y'11 11111-N 11111 1-xisi 111111111 1111- 111111 111111: 111 N11r111 11111111111-111 11ig11 511111111 5111- 11111-s11'1 worry 111111111 Ll 111i11g, 111111 iusl 1.1111-s 1111- 11i11- 111111 1-119, 1,1-11111115 11111115 1111- s1-1'r1-I 111 Ill1l1i1llg 1r11-1111s, 1111 1111111 111111' 111111111111 s111- ix. O '11 X Q Pago Twenty-six JAMES J. HEVVITF ulinunyn t'4ulure-Cottvgc Course-Acactrrmic Happiness consists in artiuity. Xvtmt tntirllniyu tnctis in tleigtit tm matirs up in tnis gomt tiumor. As ctuss president, tlntt patrot mom- twr, :inet Hi-Y prvsictcnt, uJinunyH tins t't0IDOIlStl'EltCLt tiis 2ltt'vl'0Llllft ntqitity us a cnpntmtc- touctc-r. RAYDIOND HOFFIVIAN 'tRay,', "fluffy" Fixture-Urictcrictcct Coursv-Genemt Clworfut ut morn, tic wutecs from stlort repose, tnrouttws tile tavern air, mul carols as tie goes. Ruymonct is nnottmcr one ot ttntsc tmoys wtlo just IIPYPY grow up. His titr' is spent in Continuzxt gnivty witti vvry titttf: sntcnmnoss atwout it. Ntom power to trim, tor, ns ttw otct saying goes '- tnugtr zmrt time wortct tnugtls wittl you. GRACE MARIE HOLSTEIN ncrntieu Futuro-Nursing Course-Aczutz-111in lr is twffvr to wvur out ttuut rust out. VV4' att tow- Grmicts smitr. tl is so sinfmf' anti ctr:-1-rtut ttint f'vr'ryons- zuxtonmticntty smitvs wilt: tmr. flrzlcs- is ntso unc ot grvut rtvpvrututiitity twoltr in trivnctstrip nnft in tror stuctic-s. tt is strc wtwo nctcts ttw tinistuing toucti to ttu' romptc-tion ot our Sz-nior frttnss. GLADYS MARIAN HOLZHAUER t'GluJfIy" t:UtUII'--cwtlttft Nurse fJ0I1l'Si"-'cYJf'l1I'l'ltI Denis, not morris. tt is not nn L-usy lrmttor to ctr-scritxr' Gtmtys, tor tu-r rc-sc-rvrwt nmnnor unct quiotns-ss tu-cp us trom svving tu-r morr outstanding quatitivs. Ye-t, Contrary to ttlc tuft ttmt into tm unseen is to tx- untinown,H Utzutys is we-ironic-ft anti wctt-titicrt wtwrcvvr stu- goes, JAY M. HOVVETT "MH" tjuturc-Cottage Ccwurscrwkxczrntvrrmic Xxytlfttl nmtevs ttw mun. Atltrougtl an nr-wfomcr to Norttx tltaintictd, tiny quictity nmftc il ptacc tor tltlllSfTtt. ttis quiz-t Ull- assuming manner is no inftrrx to iris powvr. XVC strait took tor ,tzly on ttn- rott ot ttm surrcsstut. DORIS IRVING "Dol" Future-Svcrvtary Cours:--Soc. COIIIIJIPYFJEII NIJ SOOHPI' Silt!! tllllll rlone. Doris fmnc to N, P. it. S. tor twcr sr-niorr year. anct att ttmt know tier nrntize ttlat tj. H. 5. tins gained one more worttiy sturtent. Stu' is atwuys more ttran witting to wortc wtmen czrttczet upon. SENIORS FHARLIQS JACKSON "Fur" ljuturc--l lllKlC'Clfl!"ll fwoursv-f ivnvral His nunu' struvle feurg iris fUIK'llCI0ll'llS won tim rluy. flur lootlwnll tc-mn will sullvr il grr-ut loss wlwn tliis stur tzulili- gmcluatvs from lj. ll. ljor two yours lu- luis clonr- ynluzllmlr- sc-rvirv on our ciillillfli squzul, Zliilll' lmin lu-ing yotr-rl nm- ol tlu- most Yillllillilf' l7l2lyl'fS lllf ' MIFHAIQI. IAIRDULLO "lug" lilllllrl'-l lllllvl iflvfl fuullrsi'-C lI'I1f'Yill HI.uugli mul luwv fini," fiery mul op:-I1-lmartvil ilrsirilu- u5lili0.U Full nl' nnisillii-l nncl as lricnclly ns you Il linil nnyonv. Nortli lllziinlivlcl giyvs you za rousing sz-nil-oil - goorl lllfk in f'N'1'fyllliDg, PHYLLIS IRENE JENKINS "Fluid" l'llIllll'1"-cillilll Nursing Qioiirsm'-Arzulmnic Youth is ful' of Sports. Upliiilu is always at llonu' in ilu- gym or un any , ntlilvtic' tif-lil, lur slit' is vvry uftiyr' in ull sports. .Xs prcsiili-nt ol G..'X.:X., suppi-r clmirnmn nl Hi-il-ri, anul girls' sports c-clitor ol tlu' yvurlmooli, slu- liars n u isp nm . i i l i l 1 I-RANK JOHN IULIANO "l.ui-hy' l l:uturi'-Aviation cilIllfSl'-tlC'IlCl'ill lwvrrily uw roll ulmuy. E Rollf-r skating is us invigorating to lrrnnli ns l spinaull is to Popeyv. Almost any Diglll mul twicc' on Suiulnys unc' fan iincl tllis artist on wlu-c-ls wvnr- ing out tlu- l'loor at tlw local rollvr skating 1-inporiuin. IRYING KADESH "I:-Lie" ' l'lllllfl"-'twllPI!li5l ciUlll'Sf'-iACklll!'ITliC nl nny Iix. XXYllCIlK'7Yf'Y tlwrf' is an lot ol tun ulmut. lruly nu-rry nziturv. SlllRl.liY KAUFMAN llnr mlucrlul manncr luis nuulm' lu-r wvll-lmown, mul wx- gc-I an lmig lciflc nut ol wntrlling lu-r pouncling nwnv nt tlux foorl nlfl tvu'writcr. Sllil'l4'V can lu: nlucl upon to clo tliings lor 1-vc-rymu-. Xxx- all lrnow slu- will tllilkf' u grcat surf:-ss ol, lu-r lili-'s wnrli, us slu' luis proyccl to tlic ti-2ulu'rs ut N. lj. ll. tluit slu' luis ulwility. Slutty is no occupation for tlu' rmirlr' llruin. , lrying is il person wlio Lliu-sn't tnlii' tllings scri- X lillh X, illlll lit' IICQKIH t, fllf llf' fill! lilllgll llllTlS!'H Olll 1 youll' liiul lrying in tlu' fr-ntvr nl' il, lor luis is n W l-lllllrl"-'SVC l'l'lilfy tN0llrSl"1St'l'. liUllllll4'f'liiIl 0 fvcul unit lrilnly rlrvsswi, S Puyz' 'liwvllty svvpn J N f, uglrr ilqwmily-oiglzl GLORIA Ii. KIEDERLING "Glory-Be" I'-Illllff'-'cllldllf Xxlorli Course-Gen. Commercial A quiet smile, fl friendly worcl. Jyxllllilllgli wr- rlonil lncar er grvat :lull lrom Gloria, slut is nn nrlivc slurlcnl in llcr own quivl way. Nyc ulwnys lincl iwr prvsvnl all loollvall gzunr-s, rlrzunnliri plays, zrnrl ull ollwr Sctliool aclivilivs. MILDRIQD KEMP l"ulurv-liusinc-ss Coxrrsr--1Xc'orl0lx1ic liar lorvvlirivss I rwrmr lerww unlil Silt' smiled upon nw. fluir-lly :incl rrnolwlrusivrly, Nlilrlrml lms lalinn url- vzunlngfv ol llm vrlrirtzrliorml opporlunilics nllcrcci al llris sfllool. Finn- slm is pleasing ol counlr-rmnrrr :mtl :mmm-r, onv l'Ili0yS lnlliing lo lmr anrl lacing llc-r iris-nfl. RICHARD IOHN KENNEDY "Burl" lilllllflff-'L lYlfll'l lillxfl cjlllll'Sf"-'Cllxllfffill Dirlx, our lrnrli slnr, lm dons: rnuflr lo pul N. P. ll. S, on llir- nmp. XVC ull lcnow Dirk us llm H5114-ml Dm-union," lor wlxcn we lwar a lforrl rar wllizzfing luy, we lmow ills Dick. Lois nl lucli lor spa-r-:ling your wily lllfflllgll llu- lulurv. Dirtli. lbut lm lam-lul nol lo lvrvuli your ncrtli. l'UNS'l'ANCIi N. KERNS "Connie" l'AlIllll'i""cilillPg0 L:UI1I'Sf"-'JXCHCIPIIIll' Tim purr-sl lmrisrlrv lnnrlul tinws ufforrl is spotless wpululion. Xvlml il slurlvnll ,lusl lry lo rxfvvrl lrvr. You iusl runvl :lo il lwrulrsr- Conslancrt lms llxnl rc-rhrin nlnilily llml vxrvls ull ollwrs. Slxc' is also ll luriy in :wary svnsc- ol ilu- worrl :mtl lm won llm llc-vpcsl rrrspvrl lrom 1-vvry Sll1flC'llt uncl ll'Elf'llf?I' ol Norlll lllninliulrl Iligll Srlmol. Ql,'liNTlN KERNS "Quin" lirrlrlrrv-Elm-r'lrir'nl Engirlvvring Course-Artnclmlrir: lfurvleu, lim' founrl ill Bulmlvling wnlvrs unrl gusrs llml nfl slrznlgvly llolrl n flclinilc l2lSl'lHilll0I1 lor QUl'llllIl. Sumter-ss llas al- rvacly romr- lo lllis lmrillinnl lnnl in tlw lv0flll ol zu fsasll prizo won lnsl your ul lllc Xvorlqlvs Fair lor nn inw-nlion ol luis own cn-zlliun. GRACE NVUODY KIDD '6Grucieu lrlllll HV- l,lIlllf'l'lCl0Ll QiUlll'SC"-'CECIICIARII Solwr, slvuclfusl ami rlrlmurv. Graff- rlor-s nol lnlli zxlmul lmcr virluvs. Sllff is allways willing lo rlo 21 luvor lor ax lrioncl anrl will nmol any lnsli willi u clwcrlul Smilo. NVQ linow il girl willm llvr inilinlivo zunrl willingnvss lo worli is sum lo succvr-rl. SENJIQRS f 191111 1. C'Il,XRl.lfS Kllilfli "Ki1"' 1'1ll11r1'--x1111iQlry Kxullrv'-.X1111l1:11111 I Il'UlIlll Sllllly, l ll'UlIlll lCllOll', l ll'Ulllfl Ufllllifl' 1Ul'1'l'l'l'.1 111I1-11ig1-111'1', 1'111l111's. nil - fw1111r11-5 K11'11- p11ss1'ss1-s l1l1'Ill 1111. IS N11rl11 l1l1lIll1I1'l1lS 111111111l1'r 111 111111- 11111-1-. 1111151- 11111r1w, 111111 tlill'l'5 lu 1-1111111 l111'111: 111111 nil, 111111 xx1111l 11111 1l 1111111111101 N11l11i11g, 11111h. 111'- 11111s1' 1111 l111's1' 1111111111111 111'11111g l11 lX11111-, 111111 N11. K11'11' 111111112 UIi0RGli D. KIRSUI I 1 11l1111--1'.11gi111-11ri11g l11111s1--.X111111-11111 1 Vllllll' Sl'ld'lIff' '-' lllllll' fllll llflli' IllUl'l', 11111111511 111' 11111-5111 l11111 11111'11, f11'11rg1' l11i111is 11 12111111 111-111, 115 if 41111w11 115' 1115 111111i1y l11 1111111 l'1lK'llI' ialry 111111 11111111 111111111-111-. 111- l1111i11w 1'x1'ry 111111111'111 M1111 i11l1'11wl 111111 1111111 jllxl 114 111l1'r1wl111gE 11 s11111l11111. l0SlfI'lIlNIi A. KISKU "lu" 171111111--f 11111 1' XY11r11 1111111511-S1-1. 11111111111-111111 111111 us 11111 111'1'1ll1' l11 l111' 111110, 111' 115 l111' 1l111l 1:1 11111 11111. 111 11 111111l111'r 11111' 111 l111' qIl11'l gi11s 1111 11. 5, 5111- 11111115 1IilI'4l 111111 11111-111'11l11111N1y 11l 111'r al1111i1w. 111'1 1r11'1111x 1111 11g11'1' l1111l 111-1' 111111N111-11 illilf' 11111-1 11111 a11yr1111i1-1 111-r ln 411111151 lfS'I'Iil.l.li KONUPKA nlilllllflit'-l 1'-lllllrl'-15115111055 f11111I'S1'-511. tvl1llllllI'l'1 1111 .1 11111111 lass, llmrv 111'1' 11111 11'll' 1111111 111111111 11111 lrvux- 11r'1-s 11111111111 in y1111. Krumn 111r 111-r 111.1r111i11g 1111111111-1 111111 .1rlisli1 111111113 ix l'1Nl1'111-. S111' 1- 11 111'rs1111 H1111 11111 111- 11-111-1l 11111111. rlllfl lll'Y qlIll'l ll11lH!1l'f llilh lllillll' lI1'f il SUlYl1llI1g DVI' son l11 1111x'1- ill'UlIl1ll, II 11111r1- 12ir1s 111-rv li111- lfslc-1111, il 111111111 1Il1l1'I'Ll 111' 11 11111111111 w11111l, MARY K. KRATZ "gWl11ri1-" 151111111-A-11.1111 .X11r11111l fi11111s1'-51-1, l'11111111cr11111 T11 11'111'1v lilllv, l11 SllI1lV l1'SS. 111y 1111111 111 1111pp1111'Ss. X111ry ix 11111- 111111 1111411-551-s 11 11-ry 1111i11l lflllll' 11-11111111' 1111I y1'1 11111-4 111-r 3111111 li1111-N. 111111 1'X'1'r xx1111ls ln 111111 5111133 5111- 11111 111111151 111- 111111111 x'1'1l11 111'r 111l111111l1' 1r11'1111, NliIIj.fll1'fl11' L1-i11111'r, 1'li,XRI.l'lS NYIl.l.l1XM KRUOU "Gripp1-" 1111l1111--.X11111l1-111 f11111r:1--,'X1'11111'11111 5I111ly ix 1111 111'1'111111l11111 l11r 1111- 111111111 l11'11i11. XYEI11 1111 1111ppy-Q11-1111115 11ll1l11111- l11xx1111l 1i11'. -111.11111-H ix 1111-11s1111l 111111 1114111111112 111' 11111114 1l1m11 11 Mnrsiix 111-1l11 1111 l111- 1111e1x1-l111111 lc11111. 1111 111'ig11l 111111 1411111111111 11r1' 1111 znwl l11 511011, Q61 -5 P11111- lwll't'lllj' ni 1 I il gfl"Ri i'f'ii0VV f-' VS'i1ifil WYUUIKI il? lllll' iHlIlKifC'fi PPI 4, p page Tilirfy ROSALYN B. KXVALICK nkosn i'ulurc--Privaic bc-rr:-tary C,nursv-Sc-m'. f'runnn'rz'iai l:4liflli'llillPSS unci sinfcriiy urn' fin' iiigiwsf fixings. Rosalyn ralnr' to P. ii. S. irnnu i'iainii1-iri Higii iur iwr ss-niur year. i'ur tin- silnrl iinn- sin' inas imc-n in-rv, sin- iias mionv nxucin tnmarni nmixing in-rsvii wr-ii I iiIllHYl1. Sillt il fIf'pC'llliiliMl' IH'l'5UIl qlllfi filliilililx ui Q imiiiing a iinv, rvsponsiiris- pnsiliun. S I ANNA LA CAMERA "Si-nrlvif' I'wulllrc'-Svcrclary, Hanci Kimi:-i finursr--Smx funn. A quiet IIIUIUIOF wins many iirivmis, .Anna is a vrry quivl pi-rson, imul wiwn sin- is in lin- rmnpany oi iwr very fivar irim-mis, sin- is nut so rr-tiring, Xviiii Annais rin-1-riuim'ss ami sinfvriiy, sin- wiii lnaiic' a Slll'l'l'Sa ui iwr iulurr ye-ars, R0l5liR'l' lf. LANG "Bob" iiuiurv-University oi N, C. LqUlll'S1"-'.'XK'ilCil'Illif Nvvvr fin today wimf you van mio tmnnrrriuf, Aiiimugim a nrfwcmnvr ak N. IJ. ii, S., Hiinixn unix:-mi vvry quiriciy anti in-calm' nnlx-ci inr giving isis ali:-nlinn io liur giris. Hs' inns xxnn many irivnfis quiriiiy anti iosl no tina' gc-Ning inln lin- swing ni iixinge. 's IC IOR NILHOI -XS I -Xl'RlX N if i'ulun'-f, ivii bvrvifs' f ours:--f vc-n. Q nlnnwrf iai My ways are rurvfrm' ways. Nyc' aii iinuw Hvifn as lin- imy wilii lin- slniir-, His aniiaiyic- riisposition anci aimiiiiy ln gn! ainng wifi: pvnpis- iiavv lllilbil' iiinu an nulslanriing nn-mix-r ui our riass. fALYlN LANVSON "Casey" i:Uillft"-'l.:HCICCidffCI cilbllfil'-'c1C'l10fiIi :iionv im siomi wifizin lim wnoii ami riwurimi lim sicllviy pilw. ii is saici iiiai ilcigiit is an aiivankagc' In any man. ii so, Calvin ilas incims lu sparv. Xxiiiil iiiis piriurf' in nlinri, onc wuuici naluraiiy assunnv limi Calvin is rn-nl forrf-rl. MARGUERITE LEIBNER i'Murgie" i'.uiur0--Nurses' Training Sfilillli Course--Grncrai ivluicivns must im si-an ami not iwurri. You dnnii hear rnucin iroin Hxlilfgifhu iiui siwis rigid iilcrrf piugging along aii lin- iinm. Loyalty in iwr irivnfis, persistence' in in-r work ami good naturi- arv some oi iivr mos! proininvnt riiararle-rislir's. -vw H9-M S'l'liXVAR'I' LIiS'l'liR "Pork" liulurr--l innclvriclml finnnlrsr--Sr icrniilic ililnnunlex lo Ilia fionlsi my lnuy inns fiom' lnis clnnlv, bnnnnll ans Str-uanrt many lu-, pr-oplv clnnnil nnnfnlu- an prfndivn' ol loolcing clown on lninnn, lic' lnzns vvry lnigln znnnnlnilinnnns znnnci liens prrnyr-nl lninnnsr-ll rznpznlnln- nnl Simul- 1lf'TiH2 llnnn lnr-ayinwi ul lnnnnlvnns. Xvn- lxnnmx 4 slim-H will inn- grunt. liVlil.YN MARION l.IiNYlS "l.mnin-" lintnnrn--Sn-rrvtznry finnurw-l 'nnnnnnnx-rr ifnl ljrflgiliiyl 'lilly rlrllm' is nmnnnnrnlnl XX grnlnln-nn inn-znfl. znnnml in riiinnplc-fl snnniln- - tlnznl i- Evc-lynn. Slnv is gillrwl willn zn Suznyrn lnnngnnc, nn gvnnllf- lllfllllH'l', illlfl fl XVlllillLflll'9S lfl llf'lI7 XYIIVH llClp if Hf'f'fll'll. JOHN l.lBOl,'RIiI. "Libby" liuiun--l 'rnclr'c'iclf'cl fwnnlrsnn-C0114-rnnl flln, In lm lmrlf nvilln tlnose Broolelyrn Dmlgvri. Hljlnlnyu is in No. l lnznsvlnznll vrnllnusiansl wlno cznnnnv hw us in low years lnznrli lmm Brmnlclynn. Un Satur- flznyf wlnvn llf' trznvvls in clvliver lnis 1-ggs, inn' Pimps innhn line- K'lI1l7lIOUSf' mnni rvrznlls line- rlznyv wlnvu lnn' lnr-inning:-sl lu tlnr' lunnnl-lnnnlv gang. DIi.XNIi LINDSLIAQY "Buh',n" l'ulurn'-Fliillvcl lmluetriznlisl fiullren--Sfivrnlilin .nnul .xcaflvnnnic linonn url so grvu! in nnnulny rlilln-rn-Inf ways, ililnc-rv is prolnznlmly nnmni annnnllnrr slnulc-nl in ilnn' sflnmnl wlnu inns in nnnr-nnhnl rznpznrity tlnsnl nxnnn vnnnnpznrr- willn Dm-annnvis, wlnf-nn il nrnnnnvs to lnulnlir anllznirs. Il llnie znlnilitv mlm-snit In-ml lninnn siraiglni hn ilnn- pcfznli nl lznnnnn-, Norlln ijlaninnl-in-ini will fvrluinnly n-ent Hs lnal, NANFY MARGOT LINSTER "Nun" i'41lll1rn--Sulflrlvr Sm: Snlnznnnl firnnlrsn--.Xra-nclvnnnin Arn rnplnvurulnrv of rlvlivrnvy unnzl GITPII lrugilily ure flw lmsic' inngyrvnlimnls of lmrnnnly. Snnnnnn-lining :iillvrvnt Inn grzncr' :nur lnanlls willn low'- lim-Qs - linent is Nennncy. flu' is, lny anll nnnn-nuns. Sunni!- tlnirng unnirluv znml linnv. anlnrl in pznltvm lnnr znll wmnnau- lltnml lu lrnllnnw, 4, C PHIL l.lPPl'l"l' "Hnnrpln" 5 liulurf--.Xrnnny Air finnrps Cnnnlrse--Acznrlnnnnnin llnvros nnisvlnivl in ilnis nnurn. Xvilly, lnunnnrnrnnus, znnri lull ol Iifv znll nlrscrilnr' ljlnil. Xvc- znll lcnnow lninn ans um- wh., sp:-mls an goonl nlmnl ul lnis tinxnc- trying hm gvt lniunscll ou! ol an iam. Ho is .n gr:-ani lr-llnw, llnougln, ami lnaf- survly maflr- an plfnu- lur lninnnsrnll inn nur Sc-nior cililS4. Page Tlnirly mn:- i n S O Pago Tllirly' Iwo. ROSE LOl'BE'l' "Shorty" lruturv-.Xir lloslvss KUIUQV'-'clK'lI. Qomnu-rmml Small mul sw:-vi, fuk' mul pvlifv. Ruse' is an gn-nt kill. lln-r l'l'f'll1ll muwlslors lmvu' mulnwc-rl lu-r Milli ilu' slriliing llfllllvlll' lu-uuly typi- czul ul llml pnrlirulzur HMP, Rusx' lms vvvn llmrc' - siluc-rily ul nuxnlu-r, grnriauxsxu-ss, mul ll'Ulllll1llll'SS. SIENJIURS ROY Ll 'NDBORG "Su'erle" lilllllff'-fl 'IVlK'L'iKll'll iitlllf'-K"-cilfll. CjOIIllllC'fl'lill In vm-ry flml ol rnisrlnivl, lu' luis u lwurl to rvsolmf, rl lu-ml lo COllffil'!', mul dl luuul lo vxvrrlfv. Rm' is El man llunl is n nmnl llr- is K'Iltlll1SlilSlll' ulmul ull sorts ol ullulu-lic s, :nul llc-ligluis in tlux gmul- IlillIII'f'Il pranks in wlxiclu lmys su ull:-n inclulgc-. Ilf- iuulvvml zulcls, il not ru-ulvs, murlu ul llu- IIUIIIOIOIIS simla- nl our Class. BARBARA LYON "Bobby" l 'rxlllrc'-Svcsrc-tary fours:--C lc-u. c,qOIlllllI'l'L'lill A grnrious nulimlvn mul u lruv lrivnrl. Hlrmlvlvyu is ax luvnrilc- amumg llu' girls. VXVQ lik.: In lislvn lo llvr lzllli mul mllllin' lu'r gilt ol' quivl llllslvrslnlulillg. Xvllillmwr you muy clu, Mljolllwyu llu' lluss ul 'll is lilxlllllll you lumlx. lim- mul sinlu-r. JOHN Ii. MACDONALD. lu. "Nur" Illlllfl'-'fillC'llliK'ill l':IlgiIH'l'Ylllgf Kitrlll'S0-'fXK'ilflC'llIllf :lik-nap! ilu' mul, mul lufuvr suuul In lloulzl: notllirufs so lmrrl lm! Sl'flI'l'II will liml il rmll ,lulm is ax clump uluz wus lmrn will, num' llum luis slulrl' ul llrzlins. lu-:als llu'm ..II, I.-r nu' lvll vnu! Slums-ss is A lmrl ul lum, mul may it furry IQLAINE D. MAcNIill,l. 'iMiclzey" I'-lllllfi'--l5llSiHPSS fqllllfil'--cll'l1. CiUIIlllICfCiRll So fluxrming, su swvvl, so lIl'lll'llHISly lmul. U7xliclx1'x'u is ax swvvl lwrsun xslm luis 21 smilm' lor 1-vvrymwf-, llor fllilfllllllgf maxmu-r is un as-'ol lu lu-r 1ll2lT:lll!'T. lgluinvs lmnrih- llisll is slurimp, mul lux lawn'-ritr' puslinu' is mlmnsing u xxamlrnlu-, FRAZER l5hcNl'lll.l. "Mm-" llullm'-ly. Niny ciOUl'SL'-'tll'lH'fRll fill, I slulll lwul ll gun' lilf' mul luwv lilflv Iinuf lor sm'rrul's, lllis is l:rnZt'r, llu' grrunlvsl lsuuuvrisl lluxl vvvr uusse-cl tlu- purlnls ul our lniglu smluuvl. H4- is ulsu puswssm-rl ul ax lim- mirul mul zuliw- spiril, llliildlllg lnim an luvoritf- ol lmull1 If-.uluors mul shulvnls. Wlllll ,IAMITS N,wNIill,l. "Mm" l'uIllrn-P-li. Navy llullnc--llmu-u.wl fioml s1'rl'ir'l' is il girvfll vlllllzilllllivlll. l.um-5 If an pvrsun mi ulmm um- lun il.-pl-ml ll um' Xwmlx Qmilvlllirlg lo ln' llnm-, Ilis guml we-rviu' mul luix jnliillg mnniwy lmu' nun llim many lrivmlf. uxlmu lllw 4: xlrl-nglll ul 4lmr.uln'i aiml lu lrir-mllim-W llml limlwx llim xv-lumliwrl xx'ln'y1'u-1 ln' gm-N. lllfl.IfN M.Xl.lfSKl lilllllll'-5l'4l'1'lJlfV livullrw-Sw, limluim-lni.ul Nln' sils liigqll in ull ilu' yrrrrplvs lwurls. Ili-lm ix um' ul llu' niuwl Llirls uv lim-.V rvvr l....I lil ll. 5, Flu' luis llu- nlwilily lu llllllil' lrim-ml-4, .null lln- nluilily ln gvl filling willr nlllvr pwwplrk Xvilll :lull lIlIlllllll'S, wc' lumw Il.-I.-.1 will lu' wvlcullu- an lu lr-lu-slning pa-isnllailily' xxln-iwwa-r Nln- may gn. IEILNIANIN MARFIIIO ull:-ll.. l 'lllun--Spurls liuursv'-Q'runnin-l'm i.ll II., m'i'vr llicl muy IIHVIII llml I lmou' ol. ' 1 ll:-lijnlnln lmv pul In luis lour yn-.urs all N. l , Il. 5. iluring wllimll liz' luis ln-1-n rrwpc-1 lvsl lor llif willing- m--N In I..-Ip ullivrs mul luis Alllrmliu' pvrsulmlilx llvlvis limping llml lu' llmx gl. .is f-.wily lllmuglu Iill .ix lu- lm, llnvsv m.-m.,r..I,l.- .mal .-ni.,y.l1ll- xr-lun. MARION ll 'Nli MARSI I.Xl.I. l uhm--l Hllvgl- l ollrw-,Xnmlc-mul lx llwrl' ull flllfllill' in llris u'm'lcl llllll flurvs rlvvrilw flu' lwrluly nl lllis uilmlrlnis wvval' Nlnriun is lruly nm- ul llu' nw-1-lm-Nl, prvllii-41, mml lnrilliailll girls ul llu' Svliiur lilnsw. ll S1't'llls imrrililmlm' Ilml um- 40 snmll slmulcl pufsvss su nanny lim' quuli lim. llul Nlairiun lms rw-n umm- - :imc-rily nl mmm:-1. grminllsiu-af .xml lflllllllllIlI'Sh. NA'I'lIAl.IIi MAYNARI7 "Nm" l'lllllfl'--Sl'f'l'l'lilfy fimlrw-Src. filmum-rciul xl lrulv slrr' SVUHIS, nl f'ln'l'r'llll yr'sl1'rrlrxyS rlml rnnli llvlll lnirmrrolrs. Nyc- llnnil lwnr iliullu lrnm Nnllmliv, lmul xxilliuul lu-r quiz-l fmilv mul 4-x'4'rr1'.uly I..-lp, ll, lll S uuulllnl lu- quilt' ilu- mln:-. llvr l'llIlIf'IlfY will lu' .u w.Iu..l,l-- zusvl lo mlm- lurlxy Ullnl-. l'A'l4Rll'I.X ANNE M1-IDONOVGH "Pnl" ljulllrm'-Svc rvlury llullrsi'-.Xl .ulvmiu ililu' wurmlli ol gyvniul urllrlz-sy: llu' rulm nl svll rvlium'1'. :Xlllmiigll nllnln giww mu' llim- ilnprm-seiun lllzll slum' ix an vi-ly quivl, soll-mn slucln-nl, slim- is lull ul lun mul pussvsss-5 ax lim- wnsl' nl liumur. fvrnrluuslu-ss uml Qinlvrily ml' lwrr nl lu-r lu-st lumwn i'lmr:xl'lr'risli4s. 0 S Pliql' vlillirlv tlnr K 'T' O rngm Tinirfy innnn' IiDMl VND MENDELI. "lid" i'nniurn--C cniivgr' f UllfSI'-'.'Xlillil'llllC Hr' wus u srinoiur, umi u :wry gomi mm. Xvinznl nznuici Kino lc-urine-r mio wilinrnui hx work lin' spoiiigints fiurinng anssn-nnniniy IHUQTRIIIIS? Xvininl unnuini linry mio wilinnnul inis inriiiiannni lllilfiiS annni rc-- nnnznriis in class? Vxiinznl is Pizninniin-ici iiigin Srinnnni mining mm' tinznl inns imnrszniivln Iinr-inn Inn jnninn inia inivlnlis mn Rini: Simil' ni Iinc- ilruuiiif NVILLIAM C. MliSNliR, Ju. "Bill" i'ulnm--iflngim'-r'ring or 5iusin 1illllfSl"-'IXVZIIil'Illif' yflll ifllml' ml' you ielloll' lily pilflllu. Bill S civvollnun lo IIIUSIK is mn! in inn- lzniwnn liginiiy. it is in iniinn, znmi in panrl ui iniinn znmi wc' iinnuw il wiii rznrrv iniinn ianr. Nnnriin ijianinlin-ini anp- prn-niznlvs znrnfi viii aniwanys rr-innvlnninvr inns nnnlnlrliunlunnn-. finnmi illlii, in your iuiunr' wznnimwnvnre. l'l'lARl.IiS T. Mli'I'I'AM i'iullin--ifnngiiwc-rilng Kit1llfbil'-fXI'HIiC'lllil' Xvinat iiitiv imp uf :nisrinin-fi fails? Vvinznl finnrivs iuriis in inc-iginl, inn- nnnaniws up ivy inis willinvss' ennri inuinnnnrous finurnnrln-r, iii- inns rvzniiy pui an iot oi iiiv into lim ninnss :ni i-ii, anmi wc- in-vi prlnllli IU ililVl' ciilill'il'S HS uni' ui cnllr llnvlllilvrs. AR'l'Hl'R GRANT Nll'KliLSliN "NYlnilay" ijnltinrn--finniivgv fiulnrsv-:Xinnnin-lnnin Yornivv got lo iw rl finnolimnnli invru. .. , .. Xxinilc-y is an nnanlurani anlinin-In-, inul inz- inns nnnmin' iliS iwsl sinrnwing in imnlinanii, winvrv iris iliiilfllllllli inriiiiannu- wins iIlVklilliliDiC' In Iinn- Imnnnn. iiis inanppy-gw iuriiy nznlurc' inns nnennin- inilnn pnnpuiznr wilin nnii Iiu' shuin-nls int P. ii, S. XVILLIAM MILLIQR "Bill" i'ulurn'-l vl!Lit'l'ifif'l'i linnursn--fin-n. linnnnnnnnn-rriani Xviml my you in 11 pivrtn' of iwnfi mini nnuslrnrni? niiiiiu is our icin-an oi an gnnmi ainnnnnrr. iiis iiginl wh-p anmi pc-rivrt rinylinlnn inznvn- UIil'Il in-il line- girls in nn 4il'iigiliilIi Ainzv. is u gum' iunniivr mnni inif anppf-znrznnnu-, unllpin-ci wilin inis siinuiusiiz zniniiily, nnmiw ininnn an inigin rznniivr inn our Vines. MAY Nll.l.NVA'l'liR nixlllsivu I'illillflh-'l,iI'lLiCCidC'Ci c'0llfSl"-'Sl'1, c1Ulllllll'l'l'iilI A rizurming nnuici wilin rinurnnning nnurunvrs, ixianys iqimnciv inair znzinis In inn-r in-anuly, annni inf-r Iililflllillg lllillllilfll' ililS XYIJII iH'f lllillly ifi4'llIi5. Sill' aniuanyi inns in warm gH'l'iillQ innr 1-vc-rynnnv fini- lnnvvis. :nnni ie wvii iiiwri iny anii Minn iunmx' in-r. SENIIURS 119411 MYRTLE MOORE "Mya" l:lllUfC-'NUTSP My lllouyllls un- my COHI,HllliOllS Nlyrilv luis sc-l ns lu-r goal ono ol' llu- nuwsi wortliy prolf-ssions nlluiiuilxlm- lry uonlvn. Slu- is unuply sup- pli.-il wiili ilu- pantie-luv nnrl llllllI'l'Sl2lll4lillg wliirli will lu- rvquiu-il ol lu-r in ilu- nrclnons ilnliz-s ol 1: nursing run-1-r. JANE MORRISON Nlunivu l'.lIlllfl"-'llllllK'I'lIl1'4l ciOllI'Sf'-'f1l'llf'I'ill ciOlllllll'I'l'iKll lwillfll is Sill' ll'lJl'flI lllldl PVP!! HIOVI' llllllll' ol IIPT, .lnnx-is lnosl oulslnnrling zutlivily is playing ilu- violin in ilu- orslu-slrn. Slit- ffvrlninly luis clone- an lliiu- jolx ol ii, too, Siu- is nlways il luippy pm-rson wlio nuilu-s ollu-r pvopln- ln-1-l luippyi Xvillu snrlu quulilivs, yullrl' fill flu' rluul in QIIKVPSS, ,lilnvl DORIS I. NULDOXVNIZY "Dm" liilllllff'-'l'jfiVillf' Si-1 Yl'lilfy fjilllfif'--SIT. fqonnnvrrinl blu' is us qnin-I os a Izruss lmrul. liull ol' lilc-, pi-p mul vigor mlm-sirilu-s lliis young loss. Always singing, looling and fairing lo go. Slu- luis nlmilily, mul is rc-ally if goocl sluclr-nl, lint lwy nnlurm- nuxlu-s an IIIUYFY linu- ol cw-ryiluing, MQLDRED Ml Vl.I.liR "Mil" l'illlllfi'-'SC'l'ff'l2lfy CTOIITSK'-'SUC1 ci0IlllllC'l'l'iill A lU0llllllIS,HVUl'l1 is ru-m-r rloru-, fini- ol ilu- nuns! mlf-pm-iulnlqlo pf-rsons 1-W-r lo lu- nl lj. ll. S. is nlililu-cl. Slut is n willing worlif-r, puls 4-llori lu-liiiul rw-ry join slu- :lox-s. .Xsli NIL XX'ooh-n aluonl ilu- gooml worli Flililrz-fl luis nlonc- for luiin. l linow lu- mul olliers will sny ixlilcln-cl is on ilu- roxul in L1-rluin silrvcss. PHYLLIS A. Nl'R'l'IlA "Phil" l'4llllll'P--cjll-ill' Xvorli Conrsw-Connncrrinl Illllyll your troubles an-ny, llluyllis rc-ally luis llult mrc mul ple-usnnl com- liinulion ol rlu1r2u'l1-r mul pc-rsonalily, Slu- mlm-s vlmcr- lnlly il grf-nl mln-ul ol worli willioul lr-Ming ollmr pi-oplv linow nlroui il. llr-r quiz-L pl:-usanll nuinnc-r will. 4-vc-ryoiw wins lor lu-r irnr- lric-nclsllip mul ml- nlimiion. IQDXVARD JOHN NAGY "lid" l'-lllllfi'-LIIILIPKitll'Cl QROLIFSC'-cit'Il. fxoninu-rcial 'lille Ji-apes! rim-rs flow will: ilu- lvus! somul. ulfml" was one- ol our ouislumling looiluull players lluis yn-nr mul wluuh-vc-r lu- dues, lu- elm-s 4-urnesily mul wi-ll. His goofl-nnlurc-rl mul clu-1-ry snlils- is onc rm-nsun wliy so nuuny pc-oplv 1-njoy luis roinpnny. O C 'June' 'rliirfy'-fir-me , J. Q P Ijugv Tliirly six VIRGINIA MARIE NIQAI. ulemnu-" I'-IIIIIII'-'KZIIIIOIIIIIT fiiIuIys CIUUFSI'-1xCElfIC'IllIl To Hifi 0IImrs is rx HUIJI1' IIIIIIQ. XVI- nm IurIunuIc- In Imvc' Virginia as a IllI"IllI!l'Y ni our 1'Izxss. SIIP is wiIIing nnrI nmIxiIi0us in :III oi In-r umIc-rInIiings ns is prnv1'cI Ily Imr work on IIN' I.iImmry CuunCiI, Um- wilo Inns m'quircrI II1c Iri4-nmI- sIxip oI Virginia may In' sun' IIHII II is sinccrc nnmI r'v1'rInsIil1g. N. NIIRIEI. OAKIIQY I nIun'-Nursing Iif!IUSP-'fi0l'lllIlC'fK'IZlI IVIy lifi- is um' grvul cIrumuI A mnsl CIIHIIIIIIIQ mnimI, will: n most LIrunmIir 1Immm'Ir'r is IVIurivI. SIN- 1-niuys In-r good Iimcs unmI li-nIIy mnIivs Iiic nl N, ID. II. S. in gr0nI Idig In-up uI Inn. Xvr' all ngrm- IIris is an gumI poIir'y Io IOIIuw. Ilvrcfs Io your sl1m'u'ss, Ixiuric-I. ,IUIIN Ii. OGIJEN "l0Imny" I"ulurc--Dnrior KiUIll'Sf"-'IxFElfIl'lUIC Iviml II pircv of ufurIe is man - lIlv Imuuty of II1is lI'OY'Ill. 'I'z1II, goocI-I00I1ing, unmI wr'II-mmnwrc-cI cI0srriIn-s IUIIII, is one UI. IIN' lnusl pupuIur Imys Ilvrc HI N. Il. II. Ilv Ixus as wily uImuuI Iiiin IImI Czupli- vuIs's vw-iymu' wIm knows IIIIII, n way IIHII wiII sInncI Ivim in g0mI sIc'mI wiIIl II11' Iulurc, NVILLIAN NOEL OGDHN "VVee IViIIie" I'IllIlIfl"-'ci0IIPgC cTl?IlFSl'f-1ACIIfIPIlIIlT For Im s a luIIy goocI fviinw, 'IIN' quuInIiun nImuI "XX'iIlif-" is 0spf'riaIIy Iruv. Iur Iris jm'iaI nmnnvr is we-II Iinnwn in N. P. I'I. S. XVII urn' surv UI nIIiII'su SIICFPSS, us Iiis InIIiing uIviIiIy wiII Hurry Ililn IIIIOUQII nny siiunlion. BERNARD F. OLSEN "Olin-" I"llIl1r1'-fJIIi110 Xxlork fiulirsv'-fivll. ci0IllllIl'l'I'IlII I.iIevuI1I0 mrmnvrs umI IiIer'uI1Iv pvrsonaIiiy. II nnv wvrc- In mix IIN' goImIvn ruIo and za I.or4I txIl1'SIK'l'I:II'III p0rs0nuIiIy. In' wuuIfI nIwIain a I-nirIy gumI i4Iva oi' lABPIl." AIwuys gf-nIIc-mnnIy, Im Ixas cum- Imins-mI IIlis Imit wiIIl Iris nnIumI quid way, ancI IIN' rm-suII Inns In-on in vi-ry IiIu'uImIm- I1-Iluw. NVAIIYICR ORLOITF HXVUIIIIIH I"uIurv-I.ImIvciLIs-QI fiuursci-Scivnliluir llv is ll wvll mario mam wlm Ims u grmil JPIPFIIIIIICI Iiun. UXXIEIIIISH inocIr'sIy Inns rnusv4I nanny I0 uvs'rInnIi Ixis Iinv qunIiIif's. Hn Ixus an sIr1'ngIIl oi 4'ImraL'I0r nnsI an IoynIIy IImI Inns oIIvn In-1-n nn im'aIuaIrIe ImiI on IIN' ImSIxf'II1aII Ivanl, llmsf- IImI know Ixim cIs'Iin1- Ilim us a IiIiCaI1Ic If-Ilnw wurII1y UI SIIKTVSS, SIENIIORS 1 H941 Hlil,IiN 0S'I'Al'OX'll'I I l'lllllrl'f-lNllrs1' l lnlrsl'-1 I4'lll'nll Quivl lull imluslrious. llvlvn IS ns lllu- an girl us llu-rv vvvr wins. 5lu- Is furlsmlvlllilmlls all lu'r ellullvs nml gn-nlly I4-slu'1'l4'4l lay ull. Slit' llllvlllls lu lu' xl llllrsv, llllll wx' lillnw sllvll lu' al guful nlllk l.l 'l'll.I.li l'IiRINli "l.m'yu l'ulllrs--N-111-l.lry f ullrsn--511 l mnlllvlwnl lo lmrm' lu-r is In low' lulr, uml slu' is uwll IHIKHUII. fllu' nl Ilu- sul-1-lvsl pvrsuns xxx- luurw is l,llly. Slu' allways lms .I :lu-1-ry gn-1-ling lur s-vm-rymu- slu nu-vls. mul nlwuys sm-rms In lu- lmrliing un llu- lrrlglll siclm' ul lil'-. pvrsnn will: 1'lmraul4'risli4s sllrll .us l.lu'illc"s ie mvrlnin lu lu- .I eluuwslul lrvrsnll. IZTHICL F. PERRY "Brownie" l'-lllllff'-'t10HI'Q'l' Cours'--Gvm-rul Snnuflinufs grvul mul svrinus lluzuglxis flu vonw lo nw. I-ull ul iplfll llvsmrllu-Q l'.llu'l. lull.--I lms alum' llllull tuwunl nmlxing lu'rs1-ll luuvwn all ll. II. ll:-r HlllSlilIltllllQ nlwilily is in uriling. Slu' lms xxrilll-n nanny nrlillvs lor llu' plllvlivaulinll llllll lm llulu- zu lim- jnlr nl il. lxlum slu' will lunllnlu- lu :lo llu' I IARRY XV. l'l"I.l WCER l fulun--l lmll-rixlvll ciUllfSl'--Si'l4'IlllI-ll' Aly lu'm'l's us lrlu' us Qlvvl, llnrly - suun-rv lu-lu-l Ill xxluul lu- lu-lu-vm-s luls nl- lrzulr-rl llu' gulmiruliull ul ullu'rs. XY4- am- svrluin lluul in luis lulllrc' Mull-1n'ur llurryrs lirm, rvsnlllll' llmmu-r :ls slunxn lay luis slixlilmu-ilivl-lu'ss in lmrllmll will mvllmnu- .ull lmrrix-rs lu luis sluuw- AI.I5lfR'I' Pl IIl.l.Il'S Uliimll.-" l lllllrl'-l mlm l4lI'Il K ullrsi'-K Il'lN'rAll Ill' is IIl'l'1'l UIIV num lull llimsvlll. rs slxy, llllltlvsl mul qulvl, lmlll lull lmlul. lms luw-n SHI iulllwl :ls-vl lu llu' vursily lmslivllmll lc-.nm llllll luis rl-wrvml pvlenlullily lms nun luim llmrlx' lnslinq llim-rulsluipe. f 0 K x l V FRANCIS I. l'lIlI.l.ll'S ' l uhm--f ull.-gl, l ullrsl--.'Xuul4'llm l luwu luslwl ol llu' fuy lllul springs lmm lulmr, l'rnmis is mu' wlux cluvs lull luurw ulnxl il is lu lu' lusrml xxilll vclllnuliml. ln lnim 4-xvryllrilsg is lu-W mul 4 mlillvrl-Ill .uul smlu-llling lu lu- vxplnrml. Xvilll nn lllllllllll' slull .us lluls ul' ldll pnrplwsy llml luis lu- lulv will lu- lniglll ulul prnsluwmxs. llugv rlvlrirlv sl-I Q 0 4. i , Pogo Tluirty viglul FRANK A. PI'l'IiRA "Skippy" l"uluro-lVlai'luinist Course-General fine Iwo, lllrcv, liilzei A llootluall lux-ro is luc, always luaving luis lun wluilr' - sluoulcl luv iloing luis luonur-worlc. "Skippy" always is on tluc luriglut siclc ul lil:-. Vvc arc sure a pm-rsouu witlu luis loolcs, manners, ancl atlulclic aluility is llouml to sucrmrfl, FRANUES CA'I'HliRlNli PLOCK "Franny" lfuluurvi-Nursiw Course-General Lili' given us is for usa. An all-arounzl gooil sport, Frances is l-Known to lucl eflassuuualvs as a willing. cntluusiastic worlwr. ln lucr luluro work as zu nursv. wc lmow tluat HFranny will worlc lor tlui: attaiiuuuuciut ol ncw slamlarils lol llK'f Ill'0lK'SSiUIl. THYR A V. P0 IiLLO'l' "Frem'luic" FIHUFC-NUISiIlg Course-General Nivrrily, mvrrily sluull I live now, revcling ever ilu alvrnal mirilu. ,I-illil' il t1lllll'SpUUIl ol' lllllllllf, IVVU till7lPSlDO0IlS ol fllllil SUIISU, il Yup ol llfilllly, illld il fl2l5ll ol VlVilCily. NX'luip il up into a lrotlu and -- olu lucllo, 'lxluyral VUIQON "lint" F'u.l.ll'f?'-'I,l'illll'l' Coursi--Gen. Conunucrcial Silvrucv is fl Utfllli' of tlm loisv, .lauuuvs is ont' ol tluosi' fellows wluo lilcos to luv 1'0l1ll'l3lI'Kl witlu sitting and watcluing tluc worlrl go luy. llis quiz-t IIIZHIIIPI luas gainoil tluc rvspcct ol all wluo linow luinu at N. ll. H. VICTOR PUSSIEN "Bud" Future-Unclcriclr-cl Course-General Gino nm ll four sparc parts and I will lzuilcl mysvlf u nuolorcyclvf' As wi- lcnow "Burl," luv is a tall, friendly cluap willu a luill-luilly clrawl, indicating tluat luc is strictly a uuuounlain luoy. Donvt llc alarnuccl il you scc a llaslu wluizziuug luy. lor il will proiuaiuly be Ucowluoy Vic" on luis uuuotorcyclc. FRED JOHN I'OS'l'IiL "Pork" IV:UlUf!?'QMHlTllllliSl Course'-Scientific An uffairlo unrl courteous gentleman. l:l'l'fl is a itonsfiontious. luard-working lad, wluo nr-vc-r lots luinusr-ll lun lnil astray from luis studies. Hn is also nc-at in luis clrvss anrl a most courteous aml flosiralulc gontlr-nuan. SENJIQRS 194111 nr' 'EN HARRIIYI' A. I'0XVIiI,I. "VVInislIvr" I'-IlIlll'l"-'SCICIYIIIXII' cwUllI'5l'--,'xl'ilCIl'IllIf SIN' iivvs, siw iungirs uncI is vary, vvry Imppy. Ifrnnu CIOvcInmI, Ilzlrrir-I arrive-:I In l'ilI IIxe ImIIs OI N. Il. II. wilIl IIII' I,0nc'I0mIt'rry nir. In spih' oI an Imppy-go-Im'Icy 1-xlvrior, Ilnrrivl rs'nIIy Inns n sm-rinus simlr- wI1if'Il vc-ry Ivw pcoplv rv:-. MARY VIRGINIA IDRINIANO "Prim'A I:llIllI'1'-'SVI rc-Inry cjl1LlfS4'-'SUI , fmnxm-re inl LJlIl'UlISl'IOIlS oi Imuuiy, siw wus Iwuuiy iisvif. NOTIII I'IainIicI1I IIig.2Ix SCIIOOI is linking II1is nnt- IusI 1'Imm'c- I0 pny lriIrl1l1' to iVIzury. Il is all sniml in IImsc- Ivw familiar words 'tOr1r'f' ngnin wc'II say wc Iuvv you., Hvr In-nuIiIuI sinrvrily nnfI Imnvsl 1-mIm-nvor to pIr'z1sc-, Ilnvv nmrIc Iwr om- nI our vvvr- Iusling Iric-ncIs. You will Ilnvc Io IunIi Iong and Im In liml ZIIIUIIIPI' pcrsun IiIic Incl. NICHAIQL PUHA "i5IiIu'.u "Li-gs" Irulurv-CI:-rIi Course-Gun-rnI Ifonnucrcinl I worsilip ul lim sirrine of uiixivlivs. HIVIiIu"sH main vnjoynlvnt during Iris slny ui Il. H. S. Inns Ifcvn Iris pzlriicipalinn in fvvvrul varsily sporls. I3usc'ImII, ImsIif'IImII ancI ImrIImII Imvc :III In-4-n uncIr'rluIc1'n sucu-ssIuIIy Ivy' nNIiIu'.H wiII1 IIIQ r4'suIl IImI Inc Ilns prm's1I Ixin1scII 11 gnmI ulI1IcIe. LUCY MARY QUAGLIA "Quail" I:UIllH'--ISIISIHCSS Coursv-Ss-rp QTOIIIIIICTFIRII Trvusura rmnvs in smuii purIzugvs. Luvy is Mr, I"ooI0's l'IgIlI-IIHIICI Ilvlpvr. Vvc won- mIvr wIxnl IXIL FUUIP wouIcI CIO, if ii wvrc-n'I Ior I.ur'y. SII1' Inns an cIisp0siliun UI swcwinvss, nncI is aIways rcnLIy Io give HSSISIZIIIQT5 Io Cvrtryonv, XVHII quaIiIivs IIIQC Iducyvs, one runnul Ilclp being ns wcII-IiIiftcI as sI1c is. NIRIAN RATNER "Mary" I"uIur0-Business Coursc-S013 KIUIIHIICYCIZII Irrivmisilip is tin' gr:-ul cilain uf Immun sociely. fum- UI IIN: Irim'mIIivsI nnLI nmsl vnlvrinining pvr- snns is ixlirimn. II onnv wunls lo Iorgvl Ilis ImuIvI1-s, Im mann go Io Iwr unmI sllc wiII IIIZIIKP Iuim IaugI1. IXIITIZIIII nppvars to In- u quid pvrson, Iull iI you rvuIIy Iinuw Ilcr you'II Iind sI1c is quill- lIn- opposilm-. IiI.IZAISIi'I'H ANNIi REID "Belly" I'4UIllTf'-'KillI1ZlfIll4' IIiIrIws cil!llfSl"-ACil1ICllIIlT As cilurming as size is Imriiiiunl. one nccfls. I0 cIo is Spvnk lo il IricnfI oI HIBCIIYYSY and IIN- niu-st CUIIIPIIIIIPIIIS un' Iortilcoming. ProImnImIy onc oI IIN' nmst IacIy-IiIir' girIs in our class, uBOIIy' is Io Iac c'mnnlcmICfI Ior Iwr wf'II-gmunlQcI appvnrarlrv and sinrc-riiy oI mannvr. 1, " Lx 0 S Page Tiiirly nine 0 'ugv Iforlv RI"I'H CLAIRE REID "Ruthie," MRUIIISU I'IIIIIH'-IYHIIIEIIIIII' Gilmlss KiUlII'SI"-'.xfkl4II'IIlII Tluf :wry pinle of lN'l'l'I'l'II0lI. .X sol! SIIIIIU, gf-nllv nmmwrs mul scllolusiic' nlmilily Iluul sours lur ulrovs- Ilu- uvvrugv. Ilml is Rulll Rf-ill. SIM- is wiclc-ly Iiuown .uul low-:I Ixy ull. RAYMOND C RIiIDINGIfR "Ray" I AIIIIIH'-cxUIlI'gI' KNDIITSP'-XXI IHIPIIIIK' Ilis miml luis lcingalom, mul Iris will Ilis low, Rzuy IS an lun- pn-rson, Nlnoluslixully nml sofinlly ln- is nlxsolulvly sn gruml surf:-ss. III' is fn sporlsmun mul .1 QPIIIIOIIIEIII ull in uno. mul lwsiclvs IIluI lu' is an Iwin. NOFIII Ijluiullirlcl woulcluvt miml cvvu il lu' ws-rv lriplvls. woulcl wv, girls? Rl 'SSIQLL RIQIDINGI-QR "Russ" I 'uturv-I Iollvgn- CIoursr-.Armlvrniz flu-uf tllougllts, yrvol fvvliuy, form' Io Ilim lilu- Inslinrfza, umuvurvs, Ile-rv is Ilu' sm-voml lwin. Isnvl lu' r'uIv? Evrryoru' rc-rluinly ngn-cs lu' isr III- possm-ssr-s Ilw Illrcv CVS ol' populmilyc l10KTIiIIll'SS, ITDIISII1'DIIUlIilH'SS mul fourh-sy. lu-sul:-s possz-ssing lim- Ioolcs ru-II niu' rIoIIu-s, Bc-sl ol lurli lor llux luluu-, uRuss.H Sr-1' tlmt you lvI uoilsiug xlivvrl your miml lrom your uorli. MARY VIRGINIA R IiI'I'IiR'I' "lil-Iu-" I '4uI llfl'-CIDIIVQK' Ifoursf'-Am nllvmif Ilrvlly lo mulls IIVIIII, willy lo Iulle willl, mul plvusunl Io IIIIIII-Z ol. A rluurming pr-rsonulily mul an Iovvly Iunly Ali-srrilu-4 MIS:-In-.H SIIO is ulxxnys rf-auly Io gfvv sf-rvi: 1- Io ull. II1'r ulosl UIIISIRIINIIIIQ auIiviIy is ilu- prf'sirI1'lu'y ol I Ii 'Vu RAYMOND RICHIIQ "Rn-ln" l'IIIIIFO'-'IJI'DIl'SSI0I1IlI IIus1-Isull fiom In Courss'-'Ummm-rul Ilunfs u Imuw lvlloufl II:-nfs u mun of plurlel fjur Imslicllmull Imam jus! woulrlnvi In- rmuplz-II' XYIIIIDIII URuy.H lxlnuy Iiulvs Ims lu' IMI us on Io villory Ilrrouglu luis uuxrw-lous ullnlc-Iir' nlwilily. Roy is in supvr-Iilu' lvllow, Nurlll Ijluiulivlml Iligll Smllool will rs-rlninly mis: Iuim, ROIIICRT L. RINKER "Bull" I'4uIur:'-Il, Navy Aviuliou fiorps Q Coursv-Srivnlilim llu :NSI ull Iris Iroulllvs us fl IIIIIIISIIIIIII Ilis puvle, 'I'lu- Iuunlsmnn's urge- is strong in Ulfolxu mul ln- iI is nlno Irups unnnry uuinmls mill: .I Ilml I4-xv umy vquul. Alllmuglx lu- is nol vc-ry Iulliulivv. luis lriz-mls voucll lor Iris Iourlvsv .uul IIIIQIYYIITIIIIIIVSS. SENIIORS 194111 5 , GLAIDYS MAE RUDNER "l'nIu-v" I'uIun--I imlz-riflc-ml Cnursi--fi:-lu-ful 1- sow 5 4, ' sy: - 2 ' ', filzulys is Iwlc-ssc-rl willi lun uulslunrling quulilivs, In-uuIy mul px-rsuuulily. Slim- is an girl nlm nz-yu-r Inils u pc-rsnu win-n lu- m-mls I..-lp ur sliirlis lu-r ilulx - - - nur' ' -1 '. IVIARIAN ROGERS "Mm" I illlllll'-'l ilHl1'l IliI'fl LNUUTSK'-'C I1'lIl'I'iII Bi-uufy IiuIIl munv lrii-luis. Iiuh- zuui vc-ry swm-1-I 11-rlniuly cl:-scrilws Nluriun. Sinn- In-r JIITIVEII at N. Ii. II. slu- Ixus wuu luuny lI'Il'llllS '-' 4'Sllf'K'IilIIy il liliillll, llIlll"l'yK'fl lIillNlSUlIIl' mu-. ixluriuuis flu-z-ry smile- luis fiom- murli In Imriglih-n I,0l IIS J. ROSSI Ifulun--I Ji-signs-r Cours:---I is-in-rul His wiaiv, rurv smiiv is suwz-I will! C1-rfaiutir-s. xxllluruglu I.uuis- may si-1-lu yi-ry quic-I Io ull, In- rm-ully is Ilu- type- ul Imy ulm usuully Inns an gnuul lime' ul siluml mul IIIEIIKVS Iile- Iluppy lor oillf-rs. UI.nui' Ixus .ilriliiy .uni Iius prow-il liiuusi-Il u.pnI,I.- ul .assum- ing rm-spunsilrilily, IJUROTIIY C. Ii. RUST "Dm" I IIIIIT4'-'IXIlIll1'fIlN' fuilxlxs I ullrsv-.xiiulc-luii' lwurii is worfli luurv Ilnun funw. :X qui:-I Inss will, an lumix-sl auui ri-sm-rv:-:I muuun-r mir-sirilw HIJULU II:-r ulmilily uncl ll'Il'IlKllIIlK'SS. plus nu 1-xr:-II4-ul lush- lor clullu-s. Inuyf- miclr-ml In In-r uul slauuling pf-rsuuulily, NORMAN RUST "Norm" Iiulun--Iiluii-i'i1If'pI Iimirsc-f-.-'Ximi:-mil' I lmuui IIU sur'I1 tiling us ui-uius: il is :milling Inu! IUIIUI' IIIIKI lIIlIgt'lIL'l', Nurumu mls-s mnoug lin- qui:-In-r Imys ul Ilu- iluss. 'Iiliis :Im-s Hui, Iumws-vm-r, 1I1'IrauI lI'Ulll Ilis winning Nuys xxilll IMI, girls :uni lmys, .null luis quivi, gvn- Ile-m.u1Iy xmulllfi. , 0 MIFI IAIQI. I.0l 'IS RC YH PLO "Miki-" I'llIllH'-.XIIIQI tiUIlI'Sl'-cI1'III'fill 156' Il'I5l' Il'IlII YIIUUIL Ilan-s illlylllllx Iltxfxil il I705Il'I',lIzlIIll!'fl? IXSIX nIxIIli4',H llu-u yuuill In- sun- In gm-I prulm-ssiunul rc-sulls. Youill 1-ujuy yuur iuuleul will: luiuu, Inn, lor Iu-is us jolly us IYIII Suinl Nil-L, Ilugi- Foriy mu- 4 Q P Page Forty-two FLORENCE VIRGINIA SALVATO "Dolly" l"ulurc--.lournulist Course-Cvcrxcml Connncrcizrl A wilclvrness of swvclrwss, A pcrlvrl littlrv lnrly will1 a perlvcl pc-rsonnlily, llinl is Florvnro. You woulfl ilnvc lo go lnr lo limi nnyono clsc so gcnuinely sweet :Incl clmrrning, "Dolly, will always loc rorncrnlwrncl ns one ol llic quiet yct mlinirccl girls ol Norllr lllainliclcl. JliANIi'I'I'Ii FRANCES SALVATORIZ "len" lsulurcf-Business Cnurscf-SCC. cjonnncrriinl lvn Sooner Said lllllll Ilona. Vflu-rrvvcr you scc .lcnmrltv tllcrc you will limi Dunrinicli, lwr IlIiiIl. l'l0wc'vs'r. Dmzrriirlictli is not lior only LlLlllllI"Cl', lor wr: ull lllinli almost ns Illllllll ol lncr ns ilocs lic. nLouiuN lfulurc-Business Coursc-Sou, QiUlIIlIlCICllll Wlirll lies lIClll'U.lll lllose Curly locks? Br-liinfl Louisis moclcsly, wc liinrl n lqoy wlio pos- scssvs nliilily, manners zmrl good loolis, One ul lim rnosl willing worlivrs ol our Senior Class is Ul-0u.n All lllnt linow lliln lllinli llcis rcnlly mic-liigli. MAE SCARPA lfuture-Urxrlcviclcrcl Course-Soc. Cmnrncrninl A goorl lwurl is lmllcr tliun, all lllu lwufl in Ilia worlcl. Vxilurn Niue loaves our lmlls ol learning tlmrc will lm many wlru will rniss lmer clrccrlul, gooll- naturcfl prcscnvc, During lu-r lour yours at N, ll. ll. silo ilns gnincil u plnrc in lllc llfdilfli ol lcnclrvrs nnrl stuclrvnls ulilic. SYLVIIE ANNE SCHOENBAUM "Syl" lruluflf-'DTEIIIIEIIIC SCl10I7l Coursc'-Acnilcnlic Cllarm slrilws llle siglrl unrl merit wins llze soul. llilris swcrrl little lass possesses llrc soul ol nn nflrc-ss. ln all llcr clrnrnnliu roles slrc lms cxcrciscfl lior lwo niost oulslzmcling ctllarnctvristics - n sunny smile mul n ccrlnin plCklSElI'llI'N'SS lllut lmvc nrmlo licr lin: lmig suvctcss in plays lllnl sllc is in rcnl life. CHARLES XV. SCH UMACHIQR "Slw0ey" ljulurc-Umlcciclccl Cuursc-Acnclcrnic l can lwcuusu l lllinlz l can, ll you cvcr lunppen lo pass usliuisn post nn lrall patrol, you will rorognize llmt winning snrilr. Clinrlvs is a ycry ucliyc lcllow in anylliing going on in scliool, Xvc lcnnw tliat llc will always loc a lrusllr-r in any position lic liingls in later lilic. SENIIORS MARY C. SENVALL I'wlllllrr'-S1'4'rs'lury tiilllfhl'-'SlYl'. Colnlm-ni.ul Bruins mul hz-only Jo mix in lhis rure ywrson. 'full of mv, uhiliky mul goml looks is lxlilfy. Shr- hns groan! uhilily for sp:-uhing aunrl Im, won Iwo om lorirnl sonlr-sis. :xlnry has ha-ml gill:-ml wilh an lmil su- nll wouhl 'ilu' to pussx-ss. Ihr' nhililv lo wrilv. XX'ilh :gf M,- ull thc-sv hm- qunlilivs, shi-'s an slu'4"s'ss nlrvanly. IRVING I-1. sufmfl-ik "n...1" Iilltllfl'--FillgillK'f'fiIlg or Flush' cilIIII'bf'-"XXIil1ll'lHi1' ! Bu! llc-rrulvs himsvlf nmsl yivlrl lo wonwn. lrvingvs IIZIIIJSOIIIC nppvurmmrr- mul gcninl pvrson- ' ulify huvn' nmrlc him :nn oulshnmlillg pcrson in lhs' vvvs of lhc- hlircrr sox. 'l'Iw whoh' srhool mhnirc-s him in1'Imling.2 thx- lvzucthcrs. for his ch-mocrnlir: spiril aus wvll ns his riourlcous Ffllltlllfl. RAYMOND SHALLANISIQRGHR uRuy" I:ulun--Druhslnan ciUIlI'SC-'Si'il'IlliIvil' Thvrr' fivs u deal of cfcvilfry IPUIIUIIIII his milf' vxlrfrior. "Rely", is om- of thc' quivl illCliYillll2lIS of our in siilulion ul hwnrning. But quivl or nol, hs' lhinlis 11 gr:-ul sh-ul as is shown hv his uhililv mul huh-nl lox mn ,. Hlil.liN D. SHEPPARD "Siu-p' . liulurm--Nursing Cou1'sm--U1-un-ml 5,10 will noi sfvuggvr nor Inoclsl, H1-If-n is nn ardc-nl rm-mhvr ol N. P, ll. Sfs srhool hunrl, and has rlom- an grvnl part in making il - 'rum' surc'r'ss il is, How:-vc-r, wr' not onlv rom- mvnr - - 2 mg u 0 mr a rumpnnion lo the Class of '-ll vvvr sincc ils frvsh- mam yuur. RUSH lf. SILVERI "Rn" l'luillrc--S1-rrvtznry 1ioursc-Connm-rrinI XVIII' hz-r vzlsy-going, lhough impvluous nnlurv. V sc- ram gm-I ix laugh oul of cvrrylhing. Shi- slifks w hy hc-r his-mls, of whom shi- has an grvut many, mul is rm-.uly nilh u helping hum' lor vvrryulxc. 3 - W v 1 u O RALPH I. NWIALLILY. Ju. 'Rod S l'I1t11rs'-Lzlwyc-r QQUIIFAC-'.xl'ilCll'Illi4' Sfmly is no ofrupulion for ihv noble hmin. Ralph is thx' iypv ul' hoy who 1-njoys having hm in his high srhnol Jays. His viviml pc-rsonnlily, :mmf honornhh- r'hurm'lf:r, haw- nmfh- him un oulslnmling pc-rson, Ill- is El Clnar lhinhvr um' ronvincing sp:-aulivr on mulh'rs ol puhlic ronrrrn. l,r1g4'l'41Jl'ly-lh 9 nga- Ijnrly In KA'I'l'IRYN SMITH "KH" I-lIllll'1'--l lmll-I ill.-ll fluursa--I lvn, llmnnu-rl izul I'1r'In'll4IxIuip is IIN' Illllll' UI' IIIIP. "liillyyu lln- lilllc- Irumllv nl uxllxpillmus lrivml- sluip, ix lln' zlrummm-r in our Alun.: Nlaulvr llmul. II Nlu' nm Iwaul .I pulls llllllllgfll IiI.- an ilu- nam Iw.ul .I llmm, unu-sw is nl-.ul all lmml. IIIJIIIILR sv,xlzw,x'l'll '1,,,,,f' l'uIun--I Jlliu- XX nrlx I nuns--I uf-n. lllmm--n...l Smm-Iinuw I wil mul Ilninlc mul mum-Iinufs I sil. llnlgr-r lnuglw in llu- lmv nl lrmllxlv. Nullling um In-1 mm- an Iuml.-.1 lo lxim: vvvlylllillg lx iuxl mn' gf-lllll sum-I sung. i4 an sxxvll lvlluw lu lu' will: llllll will mlixln-I xullr uuvliaw sluimlu-I llmn amxum' 1-lw uz- lmmx. RAYMUNID C SIIQYIQNS "Ray" I lllllrc'-'lun Ising Iluurw-.Xumll-mls' .NIH lllnwliml is 1'l'vl wlllwl HIIIII I a4'IIIc' il riglll. Ruylllsrllcl is .u vvrv mlixlinguixlwrl-lmvlxing llwllllxvr ul our Svniur i'l..N,. Ilix llmrlw .ulxu urn- llislinguislu-al, .mll an am- lui4 llmllllr-rs. Ili,Ilulim-w..l1ilny Ima nmclf- Iniln .un im'nlu.nlrlv nu-mlufr, mul unlx ul luix claw lull nl lln' vllllrl' vlmul. UR,XfIf If S'l'II.I.XVliI.I. "Crm-iv" llulun--l 'mlm ill.-.I flour-4--.Xl .ulf-mir' IIIIH' only j1'u'r'I ll'Ili1Il will mul rlvulv is Iulm:'Ir'1Iqm'. .Xlu.1y4 nvnl .xml um-ll xlnwwml. flmu- is nm- Qill nl xxllnm nur flaws .uml wlmul nun u'rl.uinIy In- pmucl. Flu- llur Nllrpqnm-N ..II In lu-r lulgr- nupmlly' lor lzunrning. Ilvrvlx In flmu' luml IIN- xllum'-x llml nvrlxlilllx xlmulrl lu' lwrs. NVAI,'I'IfR If. U. STUIHIQR "XVuIl" l'lllurr'-Iqumllwrmiul Illyillg IInllrxm'--Sf'I4'l1lilic' fls IIIII' fl XUIIIII us vlwl' Ilwrl' IIIKIS. HXVAIIIH is an gn-.nl I1-lluw will' am immmululr- uplwaxrlulll 12 in lln' lim- luussvssur nl an Qlnilv llml Imw lwunm- lmlmllx :unrmg llu' lain-r wx. 'lln' Slim-,I ilINl unnll ln- lln' Nunn' willlulll Ilim. ARTI Il 'R STOIQIQY. In. "Stolen" Iflnlrxrf'-lllranllllir blurring:-r IIIIIIYSK'-'SIIVIIIIIII . Ill' IJIIUIIIS IIIIISI IIIIIU YIYUIIIJS IVIISI. Arlluur is surlx am unassuming lml llml luis Ilrivml- linvss mul sIr4'l1p.flll nl vlmmmlz-r alll' nllvll uvf'rlrmlu'al lNl1'x'4'I'lllr'Ir'w, lllnsl' Hill! wllnlll ln' INN mullll' in unl- liul .lgru-v Ilml Ill' ix an lim' If-II-,W mul an xwurlllullilf aulclilinn In any group. SENIIURS 19111 ROl'uliR'I' NV. STOTliSl5l FRY "Squuuulu" l'iuluru--lvicurluuuuuirs lYllll.I'Sl"-'cll'lll'1'ili Hliruluu luaus zu pmlc-ssiuuuaul lillll' worli lluzul lun' lusc- ru-ry cuuuru- in n wluilu- uuu lluu- luuirr-r svx, uuuurl uuuy, :lu lluu-y Iukf- ill Ho is aulsuu au sw:-ll clrrsscr zuuurl au gmuml-luuulwr, ilu pul il aull iuu il lx-w worcls - luv is rraully quill- llur' lluing. l"I.ORIiNl'lf SUFFNESS "Sufi" l'iulllru--Srluuuuul fiullrsc-.Xuuumlvuuuiu I will lu- lorri ul uuuysvlf uuuul uuuuulle luauuci iuu luuunul nuiliu ciigyuuily. lfluurmuuurw- is zu vc-ry nuuuulunsu-ul yvl vc-ry swf-cl luuss. rruuusvic-uulimus ns run lu- zuml puussvssruul ul zu vrurlzuiuu clignily lluuul rouuuuuuzumls r'w-ryuuuuu-is rvspccl. Xfvlur-rruvuur slum- gum-s slum' is sure lu luv suu'u'1-sslul mul woll-liliml. LOI WIS EDXVARD Sl il.I.O "l.mu" i'-llllIH"-'l,IOli4'S5i0Ilili ciilf'4'fll'2llll'I' ci0lll'Sl'-I i4'IlPI'ili Cl!Illlll!'fl'iili llrul. siucup, rlriuulz mul ln- uuwrry. llaupuuy-guu-llulQy clvscriluu-s nl.uuuu,H Even lluuuuglu lu- llbllliliiy lliuuzls souuuclluing lo luv uuuisrluifwous nlmul, luc- is wu-llslilu-ml luy wluo liuuruw luiuuu. Ono ol ulmuuisii uuulsluuuuuliuug zuflivilivs is rluu-vu lvzurliuug, iuuunl luv evr- lauiuuly luzus clout' a lim' jrulu ful il. Al.l'ulfR'l' TARBOUS "Curly" i'-lllllfl'-'l 'uullvrirlvgl fcuursc-fiuuuuvraul Xxilllll lies lDK'llf'lliII lluuusv ruuuly luclzs? ucillfiyji luuurzuusc ol- luis quivl naulurc, luas mul :ul- lrauvlvrl uus uuuuviu aullviuliuun aus lulluvr uuuvuuuldc-rs ful luis mlzuss. luuut luv is vcry incluslrimuus aunfl, as luis lriu-mls will lrull, rzun gel uuuuclu uuururu' slum' llunn nuosl ul luis uuruisy utlnssuuuaulcs. DORIS 'I'lil-ERIZLL "Terriu-" l'-ullurv-lilusiuuvss ti0UI'SC-'c,lPIll'Hll AS fi! us ru ficlrllv. Um- nl lim pcppivsl. luzupuuy-go-luutlcy, mul uuuuusl aullriurlivm- pvrsons is Duuris. Xvillu Doris zurouuuxl uuuuv woulqluul mln uuuuflu worrying, lor slum' luaus lluzul rvrluuiuu souuur-liuiuug lluiul uuualivs you su-u' cuuuly lluc lnriglul sillf- uul lluiuugs. Xvu' luopc you will zulwzuys luv as puulupy zuuuul luuupuuy-gn-lucliy in your lulurm' wrurli, lor il is iuuclu-1-ul auuu uussvl. li. l'l.ARKli THORNTON nspuilzvu l:ulllru--lfuugiuuvrring fluullrsf'-.Xrzuclu-uuuiu ll lulws ru uuururu lo luvrur lin' luuuruivuu of puupuulurily. As prr-siclu-nl ful nur Slll1lf'lll tillllllfll, Cluurlw luaus ru-rlzuiuuly'cl1uuuv sun l'Xl'l"iif'lll jfulu. Ill- is uulslzunriiuug iuu uuuuuuuy zurlivilivs mud lufus zu luiglu srlurulzusliut sliumliuug. Cluurluu luzus prove-ll luiuuusc-ll' worlluy ul au SLll'f'C'SSl.Ili lulun-. l.ols mul luflc. Clnrlw. 0 S Page ljorly-five -, f ' 0 Page Forty six -1 - -1 JULIAN A. TORO "lui" Irlltllfl'-'riwflflilllZlkfr CVZOIIFSP'-'4lXi'ill.iCllliC Tim superior man wisiws to ine stow in his wories, ami imrwst in ilis confluct. .iuiiun is om: ui tilosc iffiiows Wino is mogtcst ami rvtiriug. But ilis iricncts arc imis irionits iior iiiit, unit inis gonttc-nlmuty munnvrs nmim tum twotti-r imown vvvrv ctuv. RITA ULNICR I:IltIIT!"-'l,iI'lLiC'i'iKif'Li COIITSO-1GC'HCfUi Expectation wimirts me 'mumti Rita tms oiltuincci iinuuv in tile Cinss oi 'it for imr oulstunrting gtunring nibiiity, How Hcxiimic unit iigtlt sim ist XX'ill'I'CVfYT you tqinct n finnmf iioor you wiit ixinit Ritu, unit wiutrvvcr you tliuii Rita tilcrc' wiii iw smnv IllK'lItilfTY ot tin- strougi-r sox, Wim inns ixvcn nt- trufti-ci imy tuvr guy Iiillgil nnfi tigilt tem-L JACK VAN DFRBIQEK "Van" iTlItUf0-'BIISiIl0SS CUIIFSK' -'GCH. Cillllllllftflfiili A wise num sees us mucin us im ougixt, not as nuiciz as iw crm. ,luck fam imsl in: Ltvsf'riinxi us a tnti, quivt ivoiiow witil zu iyit oi silyncss. Bi-tlinct tilis silynvss, wc' tim' ax tmoy wimo is iuii ot iun. vnjoys n gnnfi tinw unit titu-s tn mix pivusurc' wilil srtmoi wurii. JOHN R. VANDER XVOUDE "johnny" I:lltIIl'l"-'iNZlVy ci0lll'Sl'f-'CZVIIOIUI 'IQIIQ tom' of tiiwrly is tile tom' of otiwrs, .ioim is miller quirt, imut tiis pivuszmt Sllltif' anti irivnctty rtisposition ims won tor trim runny irivruts. 'tin' woriri will imnr ni M,ioiu1ny.H ROSE DORIS VERDICANNO "Ruddy" i:LltIIII?'-'i3lISiIlC"SS Coursc-Sr-C. Commcrcini Virtue uinne is true noizitity. Cbl'lf'Y0iT tilt' lll0l'!' quiet Zlllft l'C'Sl'l'VPKi PPTSOIIS IQOSP. Stu? NVl'ii'iiiCf'ii Ivy ilii WVil0 kHOWV ii0l', NIR' is ntwzlys rcafty to assist ttmsv wtlo nvcct iuiip. Rose is u Hswf-ii" giri. MILDRIQD VISOCKY "Mil" i:LltIIfC'-'Lilliillitlilii Cours:--Sire. cTOlIlllICICtili Sim simit imve music ll7ItUl'CF4'Y' sim goes. ixiititrcri is il person wtio can play time piano witim Cusc ami siciii. Sine also ilas tim Ctxarac't0ristic oi mniiing iris-mis unit iwiug nirict to gvt nioug witil c-vc-ryonc, Fiiictrvfi is sure to nmiic sums-tiring iiino ni tier iuturc. SENIIORS L A FRANK VITIZLLI. Jn. "Beals" Fulurv-Cullvge Course-Cr-m-rul A man of Couragr' is also full ul valor. Strilu- IIlI'i'I'I Basclmll, Imsm-lmll mul morn Ixus:-Imll, clisllml out lly ax HSOUIIIPIIXVH vntliusiust OI tllv nu- tiunnl IIIISIIIIIP. Tliafs HBs'nis.H All yvar vrnunrl lu' run lu' In-nnl vxtolling tllv VRIIIIPS ul' ilu' sports lor wliirlu ln' will ln- rvnmlnln-rml lry luis lrim-mls in ilu- rlnss ol '-il, HIiI.liN CLARA VOCIII. I:llIIlIl"-t10IIl'gf' IRIIIIFSC'-'i'xI'2IKII'IllII' Xvlmrv In-:auty is, Ilwrv will Im IOI10. Ilr-If-n is rvnlly one ol' ilu' rc-nsuns wily our svlmol Imuml is SllI'll an succvss, Ilvr liigli-ste-pping mul FIIQIIIIIIIIQ pvrsnnality lmvr' llvlpvil in gaining lor our Iuigli sclmol stntvfwiglf' Ianni-. Sin' slvps lligli IIIYIIIIQII lila- also, witll lier nmny Irivnils mul sinfr-rv ml- mirvrs. FREDRICK VOSBURGH I"uturc--Business Coursv-Gmlvrnl Xvilling mul UIJIP. Frm-rl is ai quiet type ot lmy wlm is always rvmly ll HIIBOIN WW 10 H101 S IIS mlxhlhtdllff . I5 VII Illg EIINI IIIYIP. KHKIXVH Illf IIIS IIUIOI IIlill'll'lCl', ITTPQI Ilili IMIIIHI . , 1 I dSSIIl1l .. IZDXVARD XVAKEFIELD I:IlIlll'1'-'I5llSIllPSS Coursf'-Gonvml Silvnce is tlw lvlullwr of irutll. Emi Inns rlntlles to Iit 1-vvry OKTXISIKYII, and is lmown tor Ilis vurivty ot Colors. Etl is zu quivt lype of lvllnw, lmut lilif-s In lmvc Ei guocl timv. JEAN PATRICIA YVATERS Future--I lmlc-Ciclccl Course-Armlvinir M1im'li wiszlom often goes wifll fm-west worrls. Hllutu is ax ncwcomc-r to N. P. II. S. Imiling Imm ltorlwstm-r, N. Y. H1-r vullurc-cl mmmvr ol spr-uliing.: plus In-r rvrl lmir lmvv quirlilv IIIIIIIP lier a well-liliml IlII'IllIN'I' ul Ollf QDUIJ. Ijutun- Ilmlvriilcct cIOUl'SC'-'ixI'INII'lllIl' I would ratlwr rlunve tlxun eal. lull, llunmmus, wvlI-mnnm-rx-cl, mul a smuullu fl:im'1'r givv u pivturc ul HI.I'Il.n llc- is one ol ilu' ln' t clzlmw-rs nl ilu- Senior Class nml luis provcct lnimsc-Il an wortlly stumlx-nt. HLr'nH also lms luis Iiunmrnus sirlv, wllirll lu' lilivs to mix will: sflitml worli. LEONARD XVEINSTIZIN 0 S ljugv l:ur2y-scvvn X i 0 Page Forty ciglxt liLIZABIi'l'H YVILMERIJING "Betsy" Ijlllllff'-'SIQIIIIIIUYT' fiullcgrt Cuurss-..AfmIpmip Nvlwn. ll frivml Sim nwvls, Iimir Imurts sim lug,-mg, Hliviiyn is um- ol! IIN' Ivricmllivsl pvrsons nncl om' nl llm most popular girls nl N. I'. H. S. SIN- always Ims n rllvvry grvvling Iur cvc-ryonrn Slim- is svrrvinry ul ilu- Drmmliim' Clulm :xml Ims :Iona n lim- jill, ol Inf-r wurli, zuml wi- Icnow slim: will 1,tonIinuc' I0 LIO Ilic sauna' in Ilan Iulurv. ARTHUR XVILSON "Burl" Iiulurv-Civil Svrvirc cj0lll'Sl'-'LICIIPYEII A mun isrft poor if In- fun still Iuuyii. "Art" wiilx Imis Curly Iluir uml gvnial p1'I'S0llilIIIy Im 1'unIriImI1-rl grvuily Io Ilw lint' spirl ol! N. Ii. H, S. XVQ- sImII ulwuys rc-im-mln-r Iiim ns Il lim: Ivlluw, :mil one In In' RILIIIIIIOLI wlwrcvc-r Inv goes. DORIS MARION NVILSON "Dol" Iiulurv-Iiusinvss fiollrsc'-Sc-c'. LTIJIIIIIIPYCIRII ITIIHIIIJ cxllfl IDI' SIICII ll IIS SIIV. Om- ol Ilm mos! grnriuus nnfl mtlmrming ps-rsuns wc- lmow is Doris, Slut' is vvry quid. Imul I0 all Im lric-mls slum- is ns gnnrl n rompanimx as onr' fuulcl wislx. Iivx-ryonc ngrvvs Illul Doris is fi Iinc lrivncl :xml zu mmluln girl. RUTH AGNES XVINDSOR "Ru1lm-" I'4uIurr'-flX'I11sim: ciflllfif'-'f:I'l!f'I'ilI Riprl in wisflmn wus slw, yvl suvvvi mul simplv ami vinilrllilec. lima- you Pvvr Iwnrcl Rulll sing? II noi, III:-rv is in Irc-nt in shirt' lor you. Ilvr llinr- voirf-, plus Iwr sinf rc-rv pvrsunnlity, Imvv nlrc-zuly sc-nl lmr Im up Iluc roml ol sucn-ss, XVI' Iinow sluc will go Inr. FRANKLIN NVYCKOFF "Pub" Iillllll'C'-'!X!'f0IlilllIif'HI lxflfflfllilliilf LTOUfSl"-Gl'llKffilI I wan! IUIIUI I wrml iviwu I want il. Ijmnlilin is nnolllcr Don .Iunn slrppccl rigllt oui Irons Ilan siory Imola. llc Inns Iriccl all Iliff girls mul sIiII Iqinrls it Imrfl In mlccinlv WVIIIFII lm lilies tlnt lifvsi. N, I'. H. Ixus an Int Iu nflmiriv in Ixiin, llowrfyvr, Ivor lic is imlcvcl ix lim- sIuLIc'nI ns wvll ns an lricnfl. AUGUS'I'INIi JOHN ZAYfHliK NAugiuh IrLlIl1l'0'-'LIIlfIl'CIQIPCI LiOIll'SI"-'c1PlN'l'2lI Spvvcll is silrwr: silvnrv is golrlvn, "Gus" is zx If-Ilow wlm Ims il Int ol lun in svluml uml is wc-II-lilicfl Ivy all lmis Ir'urI1r'rs nml clnssmaivs. YIIIIOSP wlm cmnv inlo Contact wiill UQIIISH flgffff' Ilmt Inc is rx Ilimr Iricnrl mul ax Hgrnmlu guy. SENIORS CLASS HJISTURY By Mary Primiano !TWas a day in Septemher, the year thirty-seven, oi us freshmen thought We were in heaven. We were all so happy, joyous, and gay, Ready to start school in just the right Way. Vve had our class election Within a short time, Russell Reidinger was the president and he Was suhlime. Vvith Mildred Kemp as vice-president and Bebe as secretary, Vve hegan our yearis worli and vve were all merry. Vve all purchased S. A. Tfs during that year, We saw all the games, and hovv we did cheerl Earl Hoagland Was the coach lor our toothall gang, And that year we cheered, we yelled, and We sang, For vve Won the coveted Championship prize, Vve were all so delighted ,-1 our smiles lit the sliies. Vve had Mr. Smith as our clever adviser, He helped malce each one oi us just a little hit wiser. So With his voice oi praise and reprooi in our ear We came to the end of our freshman year. Coming hack to enter our sophomore class, We Were more than eager to he in a mass. with Kenneth Friele as our president that year, We all vvorlced hard and were lull of cheer. Vve held colorful dances alter the ioothall gamesg Vve tried our hest i-1 We held high our aims. Mary Sewall Won the oratorical contest with ease: Her speech was fiery, and certain to please. As days Went hy, the month of June cameg We departed that year with even more tame. We came haclc in Septemloer a little hit wiser, Vvith our faithful friend, Mr. Smith, as adviser. Uur president that year Was Clarlce Thornton, Vvho helped our class to loecome even more importani. The loig event that year was our Junior Prom, Headed hy uLou,U it was lilced hy every Diclc, Harry and Tom. During this year We many different thingsg We purchased f-1 yes, youire right, our Senior rings. As days rolled around, June drew near, Vve Went away thinking ot our vvonderiul year. Page l orty-nine CCLASS HISTURY ffionlinuedl It wasnyt long hetore we came haclc to our senior year: VN7e were enthusiastic, willing, and still tull ot cheer. At our senior class election we chose James Hewitt, Vvho was very dependahle and proved he Hlcnew itf, Xve elected Clarlce Thornton as President ol Student Council. As D. A. R. delegate, we chose Helen Vogel. Our class adviser was lvliss Rosalie Kling. And her sweetness made our voices ring. Wfith her time attitude and many deeds. Vve all realized she was the guardian ot our needs. Xveelcs went hy, when suddenly A we made a hit: Yes, yougre right, it was our yearhoolc slcit. The attair was in the Canucli-A-NoolvDanceteria3 lvlarguerite Hamrah wrote the slcit, which was Usuperiaf, The talent in our class was truly unique: Vve had singers. actors, and dancing teet. Never helore at N. P. H. S. have we seen Five sets ot twins who were so very lceen. The class ot U41 H telt very. very certain, For we graduated hehind the new maroon curtain. Vvith spring in the air and summer here to stay, The epidemic ot measles seemed to go away. Qur class was truly a luclcy comhination. As we had two weelcs ot Easter vacation. One sad thing happened during our senior year, Our toothall coach lett to enter a new career. Late in April we had our Boro Day Election: Clarke Thornton hecame mayor with unusual pertection. The days Hew hy, soon, soon it was June: We departed tor our senior trip humming a tune. Then came the night tor which we,d all waited ,-1 Commencement Pi which tor years weyd anticipated. And as we departed trom N. P. H. Sfs door, Vve could hear our hearts pounding, Wishing there were more. For we lcnew we had spent tour years ot happiness, Vvith Dr. Spalding, our guide, at N. P. H. S. Our high school friendships meant much to us, For it served each one as a great stimulus. ln parting, we hope our worlcys well done, Vve bid you adieu trom the class ot HM." Page Fifty CLASS PROPHJECY Twilight has set upon the worlc ol the Class ol Nineteen Hundred and Forty-one, hut the coming sunset is merely a forerunner of the glorious dayloreali that is to follow. This day- lorealc hrings to light the lame and fortune that our versatile class has won lor itsell. NANCY ADAMS H has hecome a dignified school umarmf, EV'ELYN ABIBRCJSE H now is seriously consider- ing seriousness. h'lYRA BABES H has a world-wide reputation as a woman executive. CATHERINE BARLIJXX' H is Joan Crawfords stand-in. ELSIE BIELKO H is Hscoring high" in the husi- ness world. DOROTHY BJORIQLANLJ H hopes lor a raise to get HRicher.u JANE BUHOT H has just heen voted Americais prettiest model. SARAH BURELA H is a smash hit in the night cluhs with her haunting voice. JULIA BURGIIARDT H is now tilting the role ol an ellticient woman ol the house. ANNA CARDONE H is private secretary to the president of lVlacy's. ROSE CARLOMYXGNO H is the winner of an en- durance contest for chattering. JEAN CAROCCIO H has to he a stay-at-home girl loecause she loecomes homesiclc so easily. JOSEPHINE CAVELIERE H has consented to teach at N. P. H. S. and has won tame for her intellect. FRANCES CANVTHON H is a successful house- Wife. EVELYN CSHIRELLO H is now a hrunetteg too much teasing. lVlARIAN CRAIGIE H is to swim in the Qlympics. EDITH CHRISTIAN H climbs higher every day up the ladder of success. lVlARY DAME H has won much success in lite loecause ol her dependability. ROSEMARY DANN H has earned a world-wide reputation as a woman doctor. MARION DERONER H is a nurse at Muhlenherg Hospital. JEAN DICKSON H now represents New .lersey in Congress. lNlARY DIDODO H is Spanish teacher at old N. P. H. S. MARION DRAKE H ticlcles the lceyhoard for el Senor Stolcowslci. ' BEULAH DU LONG H sets many men's hearts palpitating when she wears her nurseys uniform. lVlAxINE EISEMAN H manipulates her Hsqueeze hoxu at the Paramount Theatre in New York. lVlARGARET EJK H is Lorstarfs chief model. BEATRICE ENGSTROB'I H is still laughing her way through life. ANNETTA FIRTH H has gained many notalnle friends as a result ol her sweet disposition. HAZEL FREIIJAY H is an outstanding prolessor at Trenton State. El7lTI'I FRELIOH H hy her charm and heauty wins lriends everywhere. l.UcII.LE CEENNERICH H is hostess of the Gaston lea Room. lNlARGARET CEERINIAN H is chief secretary at Calco Company. .lEAN GIEBELHAUS H shows those interested the proper linitling form. lDOl.ORES CEREENWVOOD H has settled down in a cozy cottage at the end ol Vandoren l.ane. lvlARC-UERITE HAMRAH H supervises all the en- tertainment at Fort Dix. lJOROTHY HART H is Rohert Taylors private secretary. EVELYN HENDEI, H has earned a position on the vvomen's Olympic team. BEVERLY HESS H poses tor lpana, demonstratf ing the smile ol heauty. EVELYN l'lEss H has finally decided to loecome a modiste. GRACE HOLSTEIN H resorts to her wit to cure her patients. GLADYS HOLZHAUER H is one of the most el- llicient ollliice girls in the Prudential. DORIS lRVlNG H has had much success in life as a result ol her dependability. PHYLLIS JENKINS H has talcen Miss l'lalogood's place in N. P. H. S. SHIRLEY KAUFMAN H admirably directs a large ottice force. GLORIA KIEDERLINC. H has attracted attention hy her slcating aloility. MILDRED KEMP H as always leads her quiet and helpful life. CONSTANCE KERNS H has graduated as a reg- istered nurse from a large training school. GRACE KIDD H has married an artist. JOSEPHINE KISKO H talces care of a homelul ol happy children. ESTELLE KNOPKA H is a commercial artist lor nPetty.H lNlARY KRATZ H travels over the country lec- turing. ROSALYN KVN'ALlCK H faithfully performs her duties as a competent secretary. ANNE LACAMERA H leads the life of a sweet home girl. MARGUERITE LEIBNER H caters to all classes ot people in her well-managed cafeteria. fcontinuedi Page Fifty-one -T t ...L CLASS PROPIHUECCY EVELYN LEWIS H has her own little home. NANCY LINSTER H has been acclaimed the best dressed lady in America. ROSE LOUBET H earns money by renting her Old tamitiar pony. BARBARA LYON H has opened up a cafeteria of her Own. ELAINE NIACNEIL H has a restaurant specializ- ing in sea tood H Inainly shrimp. HELEN lVtALESIiI H tatces dictation for the Nagy Business Company. lX'tARlON NIARSIIALL H has grown two inches and canit get over it. NATAl.lE iX",tAYNARD H sees to it by the taithtut performance ol her duties that her boss is never let down. PATRICIA MClDONOUGl1 H is Dean of the Scud- der Secretariat School. tVtAY lX!lILLVVATER H models John Poweris latest creations. tx'!tYRTLE NIOORE H tries her best to lceep up with everything in her position as a suc- cessful businesswoman. JANE MORRISON H plays the violin in Phil Spitatnyys All Girls, Orchestra. DORIS MULDOWNEY H has stopped tattcing long enough to Say Nyesf, MILDRED MULLER H occupies a responsible position in the business world. PIIYLLIS tVtURTIfIA H still leads her typically quiet and peacetut lite. VIRGINIA NEAL H has prospered in a looolc rent- ing business in Plainfield. MURIEL CJAKLEY H can boast that she has travelled around the world. HELEN OSTAPOVICH H occupies herself with the problems oi a housewife. LUCILLE PERINE H is a Tea Room hostess. ETHEL PERRY H does her bit tor humanity as a welfare worlcer. FRANCES PLOCK H has achieved recognition as a second Florence Nightingale. THYRA POELLOT H leads a busy social' life, with all her newly acquired friends. HARRIET POWELL H is now contributing her knowledge to the success of science. lVlARY PRIMIANO H becomes happier every day . H she is in her beloved Ohio. LUCY QUAGLIA H has consented to be private secretary to the general manager of Bam- berger's. lVtIRIAM RATNER H has tatcen Mrs. Broweris place in the Oltice. BETTY REID H is prootreader for the New York Times. RUTH REID H does secretariat wort: for the Rufus Coat Company. page Fifty-two VIRGINIA REPPERT H is general secretary of the Y. W. C. A. CELADYS RODNER H teaches girls how to spealq in tow, deep tones. NIARIAN ROGERS H is working in Whelan's drugstore. IDOROTHY ROST H creates new fashions for women att Over the world. FLORENCE SALVATO H writes editorials for the Tribune. .IEANEil'TE SALVATORE H lceeps house for tVtr. ",lA.u lx'ilAE SCARPA H now has a huge iiorist shop on Park Avenue. SYLVIE SCHOENBAUNI H has won the Academy Award lor acting. lVlARY SEWALL H has achieved prominence as a writer and orator. l'lELEN SHEPPARII H administers the affairs ot North Plainfield with the help of grand' father. ROSE SILVERI H leads her usual active lite, both in the tietd of sports and at home. KATHRYN SMITII H is the drummer in the Att- American Orchestra. GRACE STILLWELL H resides in her most be- loved country H England. FLORENCE SUFFNESS H was appointed head librarian of the New York Public Library. DORIS TERIIELL H is a Ugigglerw on the radio. RITA ULMER H operates a restaurant in Florida so she can stay there att year yround. ROSE VERDICANO H wishes that she had learned to operate all the machines in good old room 5. A MILDRED VISOCKY H has a radio program titce Pauline t.ord,s. HELEN XIOGEL H twirts her baton in front Ot the Army Band. PATRICIA XVATERS H is a famous landscape artist whose wortcs are admired toy att. BETTY WILMERDING H edits the loootc UHOW to Acquire Poisef, IDORIS XVILSON H never lets anything worry her which is certainly typical of her high school days. RUTH WINDSOR H sings regularly with the Wtetropolitan. DOMINIC ABBRUZZESE H this gentleman now leads a quiet and peaceful home lite. PETER ACKERMAN H has won respect as the best-dressed man about town. AL ADAMI H guides the destinies of a brilliant young tennis star. SEYMOUR BABES H writes jolces tor Jactc Benny, just as a sideline. fcontinuectl CLASS P CZONSTANTINO l5ALDlNl - has achieved lanme as Americas No. l soda dispenser. CSARL BIRATII - has hecome a silent partner iII a large athletic undertaking. l'20lHiR'l' BRUKANV - is chiet grirmner tor the lvl-Ci-lVl Studios. ROGER PDURRE -- has organized an aggregation ot swingsters lcnown as mlwhe Counts Cats." JAMES CAFFRE3' - supervises the accounting department ot a large New Yorlc concern. KENNETH GARDNER - now hrings tlmem lmaclc alive lrom remote parts ol the world. JOSEPH CARDONE - is resting alter marmy years Ol active sports worlc. l.OUlS CIXRUS0 '- talces pictures ol all the glam- orous Hollywood stars. lXlARl0 CAIIUSO M has a sponsored radio pro- gram Ot piano selections hoth old armd new. STEPHEN CIAMPI - this handsome lad can he seen in many hair tonic ads. FREIJ COHEN H is a Certitied Puhlic Accoun- tant reaping the henetits of his profession. EDXX'ARl7 CONROY - is chiet photographer tor the Loot? magazine. .IACR COOPER -1 loolcs pretty snappy in his Air Cadet uniform. CLARENCE CORNELIUS f-1 captivates the hearts ol everyone with his friendly smile and cheery personality. IDONIINICK D'AM1C0 I- has achieved success in the world as an inventor. lNlARCEL D'AIvIIcO -- has become famous for his airplane designing. STEWART DAVIS -1 manages a radio station and runs a small ten-acre farm. CHARLES DEANGELIS I- has nationalized the Aztecs. VINCENT DEFILLIPO ,- operates a powerful radio statiorm. DON DENNY - poses as a model for Esquire. ALFRED ljESEPIO - still is the town's leading dancer. FRANK DIANA -1 cuts capers tor many promi- nent hands. JOHN IDOHERTY - is director ot the National Youth Administration. STEPHEN DOTSKO - malces a habit ol passing out cigars in his role as a major political ligure. JAMES tjUNN - operates a complicated ma- chine Ol his own design which huslcs COFII taster than was hitherto possihle. JACK EBERLY - runs through lite as though it were a cirmder traclc. 'DALE FLOCKER - helps out the Red Cross hy malcing specially constructed splints lor hrolcen wrists. ROPHECY ITRANK FREEIIAUE and PHILLIP FREEHAUE - are in husiness and doing very well, thanlt vou. HERBERT FRIELE - collahorales with the other halt in producing swell up-to-date synco- pation. KENNETH FRll'Il,Ii - as was expected., is ac- claimed as a great ticlcler ot the ivories. NICHOLAS QiA'l'I2S - runs almout lown in a spe- cially constructed car. OSCAR HAINES -- plays in one ol the tOp-ranl4- ing hands ol the Imation. LAWRENCE HEDDEN - teaches English at a well-lcnown university. JOHN HERBERT f- at long last discovered what malces the wheels ol his car go round. JAIVIES HEW'lTT ,- presides over the meetings ol the ulylighty lvlites Clulof, RAYMOND l'IOFl-'MAN I- husies himself about the decks ol a Navy ship. JAY HOWETT '-1 has secured success in his pro- fession as an architect. CHARLES JACKSON - coaches lootloall at a prominent mid-western college. lViICHAEL JAIRDULLO I- was elected president of the "Always on Time Cluhf' FRANK JULIANO - tours the world as a cham- pion roller skater. IRVING KADESH I- manages the attairs of the "Blow 'Em to Bitsn Chemical Company. RICHARD KENNEDY - burns up cinder tracks all over the country in his record-smashing performances. QUENTIN KERNS and GEORGE KIRSCH .-1 have patented their latest creation - a comb . without teeth tor hald men. CHARLES KIEFE - must get up early in order to prepare his Sunday sermons. GEORGE KIRSCH I- is still figuring out deep mathematic prohlems. CHARLES KROOG - tosses them up for a major league hall clutm. ROBERT LANG - wonders where all the pretty girls come trom in this world. VICTOR LAURIA - revels in hrolcen axels and dirty carhuretors. CALVIN LAWSON -- worlcs toward the goal ot purchasing a little llivver. STEWART LESTER - excels as a detective. merely hy using his quiet and natural way. JOHN LIBOUREL - tends to the needs ot many caclcling hens. DEANNE IJNDSLEY - is writing a hooic - a sequel to ulnside Europef, PHILLIP l.IPPIT - more than Once has captured records tor hot air liights-'into ml allcdomf' fContinuedl Page Fifty-three CLASS PROPHIECCY ROY LUNDBORG H bas become ace reporter for tbe "Trib" JOHN MACDONALD H can't decide wbetber beyll be tbe worldis greatest wit or intel- lect. FRASER MACNEILL H supplies Bob Hope with some terribc competition. JAIVIES iVlACNEILL H is now general manager Ol a cbain ol food stores. BENNY lVlARCHIO H announces tbe goings-on at tbe big league baseball games. ED lvlENDELL H spends bis times figuring out additions to tbe Tbeory of Relativity. XNVILLIAM MESNER H is a member of the pic- Colo section in Stokowskyis Orcbestra. CPIARLES iVlETTAM H bas broken all world rec- ords for speed in talking. GRANT MICKELSEN H .plays professional bali lor tbe sbeer enjoyment ol it. XVILLIAM ly2lILLER H covers tbe big sports events for tbe Times. EDWARD NAGY H warbles more sweetly witb eacb passing day. JOHN GGDEN H deligbts the feminine populace, just as be did during bis scbool Clays. NVILLIAM GGDEN H Bill is practically presi- dentl BERNARD QLSEN H strange as it may seem. is working just as everyone else in tbis world is. XVALTER ORLOFF H travelled over tbe Country as a member of a Crack basketball team. HARRY PFLUGER H slowly builds bimseif up so tbat be may be a real nAtias.', ALBERT PHILLIPS H continues to sbine bril- liantly on tbe basketball court. FRANCIS PHILLIPS H sends ubot licksu over tbe airways to please tbe younger folks. FRANK PITERA H goes uskippingn tbrougb life deligbting many fanciful females. CHARLES POHIRA H is a golf star as a result of practice at N. P. H. S. JAMES POLON H does so many tbings be canit become really good in any one. VICTOR POSSIEN H accomplisbes a great deal by a surprisingly little bit Ofmwork. FRED POSTEL H wisbes be Could find some- tbing to do for a cbange. iVlICHAEL PUHA H is tbe golf pro at a famous country Club. RAYMOND REIDINGER H is voted tbe most popu- lar fellow on tbe Princeton campus. RUSSELL REIDINGER H is still mistaken for bis twin and vice versa. RAYMOND RICHIE H commands respect as a big ieague ball player. Page Filly-four ROBERT RINKER H passes tbe time of day in a very likeable manner. LOUIS ROSSI H daily drinks a potion wbicb is supposed to make one grow taller. NORMAN ROST H walks regularly in tbe park witb bis pal iLDOt.,, lvIlCHAEL ROTOLO H paints murals for tbe large steamsbip lines. LOUIS SANTORO H can't decide wbetber be,ll be a clerk or clergyman. CHARLES SCHUMACHER H is still trying to learn bow to HReid.', IRVING SHAFFER H is a beart-breaker on tbe screen. RAYMOND SCHALLENBERGER H works witbout fuss in bis own little laboratory. RALPH SMALLEY H bas become famous for bis 3 B's of music: boogie woogie, barrel bouse, and blues. HOLGER SPARWORTH H devotes bimseif to a daily intensive perusal of all Sports pages. RAY STEVENS H owns a new Rolls Royce tbat is just too HDuCkyu for words. WALTER STOBER H won a maratbon bicycle contest. ARTHUR STOREY H progresses very rapidly in bis bobby of making friends. ROBERT STOTESBURY H bas taken over bis latberis business and is doing well in bis new position. LOUIS SULLO H bas become lvlaster of Cere- monies at tbe famous Rainbow Room. ALBERT TARBOUS H pleases everyone witb bis brigbt smile and curly top. CLARKE THORNTON H utilizes well bis leader- sbip abilities in bis position as Governor of New Jersey. JULIAN TORO H is taking a tonic that guaran- tees to add incbes to bis beigbt. JACK VANDERBEEK H takes an active part in just about every sport activity tbere is. JOHN VAN DER XMOULDE H just can't get over tbe fact tbat tbere,s no more scbool. FRANK VITELLI H at long last bas learned to pitcb a uscrewballu FRED VOSBURGI-I H specializes in tbe art ol making Scrapbooks. EDXVARD XVAKEFIELD H really siays ,em witb bis sbarp, eye-catcbing ensembles. LEONARD WEINSTEIN H pursues tbe life of a busy businessman and atblete. ARTHUR XVILSON H is at last free to go out in bis car every nigbt in the Week. FRANK WYCKOFF H finds bimself unable to decide with which girl be Ougbt to go steady. AUGUSTINE ZAYCEK H goes on bis quiet and unassuming way, just as be did years ago. LAST WILL AND TESTAMENT Vve, the Class of 1941, being substantially of sound mind and body, do hereby bequeath lo the following individuals that which seems to us just and reasonable. it is our sincere hope that each may benefit to some extent by the iuitillment oi this, our last will and testament. NORMAN KRINEY -f Very little T-I for when it comes to character, leadership, and per- sonality plus, "NormU has all that one needs to be successful in his senior year. ELMER JENSEN -- The last ten months oi a really outstanding scholastic record. And. ot course, many, many more loyal and re- specting colleagues with whom to share his knowledge. ixlARGARET RTXFFERTY .- A sizzling curling iron with which to create heaps more ot those squirmy little curl-a-cuesg and ten easy lessons on UHOW to laugh without swal- lowing your tonsiisf' JAMES HUMMEL F- A glorious tinish to three of the most diversified years ever put in at P. H. S. by any aspiring young student. Doms VVHITTLESEY - A swishing grass slcirt and a recording oi hot La Conga music so she may go to town on those famous razzie-dazzle rhumbas. JOSEPH SENVALL t- The responsibility of achiev- ing renown as the true leader and indus- trialist that he is in the Various extra- curricular activities undertalcen by the am- bitious and popular senior. KATHRYN CARSON - The admiration of the entire school for her demure and genteel personality. and our prophecy of a colossal success in anything she may undertalce in the future. ANTHONY ABRUZZESE - Anything he wants -H for it isn't possible to leave too much to such an honestly swell and iilceabie ieilow - and by the way, about ten score points for the 1942 basketball schedule of HHairiess Howie Krauschef! JUNE PEDERSON T- A sloppy Joe sweater, a pair of strollers, and a pacic of 5 lor 0 penny chewing gum. Vve icnow June, un- assuming as she is, will be delighted. ANTHONY BENEVERGA i- Xvho icnows what this sport desires? So we bequeath any number of hitherto unthought of plans lor having one bang-up time as lord and ruler of the kingdom of Udolcedomfi a position being vacated by about half a dozen de- parting veterans of tour years experience serving in this capacity. FRED TESCHEMACHER H To this refugee from a gypsy caravan, we leave the position of exalted ruler of all practical joicers and the reputation ol: being one who releases men from the routine of this serious and oft-times weary life. CJLGA SOROKA - One very lonely year without Hsicippyn and yet a very tine chance to get to lcnow some of those more distant admirers who have not, as yet, dared to get too close. Page Fifty-five LAST WILL AND TESTAMENT fcontinuecll XVILLIAM ULMER - A thriving year in his numerous athletic endeavors for the good of the old Alma Nlater - and may Hchuclcn prove himself to he the excep- tionally skillful and versatile athlete that we all lcnovv he is. ALBA SQUARCIA - The memory of a highly successful prom and a high standard of leadership for next yearys chairman to compete. with. IRA MILLER r-1 Hosts of female admirers to holster his already vast supply, and also the patience to wait until his hair has grown to its normal length loefore haunt- ing the harhershop. NIONICA BRENNAN -1 A Fine-toothed comh with which to arrange those exotic hangs, and a few more suhtle jokes to craclc at pre- cisely the Wrong time. NVILLIAM DEALTRY f- A little hit of the re- sponsiloility in his senior year that helps malce one more successful and stahle in many of his future undertakings. ALFRED RANGER - Perhaps a little time for study might not he inappropriate for this one-man traclc team' and foothall star. JACQUELINE MIDGLEY - A Hame-colored dress to set off that hlazing headgear, and an- other hatch of masculine admirers to add a little more sparkle to the sometimes monotonous scholastic routine. Page Fifty-six ROBERT NAGY - Someone who will listen at- tentively to this expounder ol Hwhy things are so and who made them that wayn - hut in all sincerity, everything that his whimsical heart may desire. CLAIRE EMMONS - Some more snazzy clothes to serve as eye-openers for sleepy class- mates, and one more year in which to go over the top as one of the most popular and Well-lilced seniors. LARRY FURNALD H To this artful socialite and personality we leave a nschoolu of female enthusiasts who know and appreciate a true gentleman when they see one. GEORGE MARCUS ,- A really educated tongue with which to expound his numerous phil- osophies of the many things that one is called upon to spealc of in private con- versation and in puhlic gatherings. GWENDOLYN WOLF - A sticlc of dynamite to take that far-away loolc from her eyes, and our congratulations on remaining Bolo Lang's one and only girl for a whole year. HOXVARD ALLEGAR - Ahout six yellow and Orange striped sport coats for everyday wear, hecause when it comes to sharp en- semhles, HHowieH is definitely the manl QLASS STATTSTTCS J Done Most for N. t. H. S ...,........ .,..,,,,..... Done Most for Class '41 Most Popular .,,...........,.. Best All Am flflf I ..,.A..... Bas: Athlete ...A..T,, , lwost Tatknfiw . Teactlerls Pet ..,.......... Ctass Musicia ns Quietest ........... Best Sports ..,,,... Best Dancers .. Class Artists .....,. lnseparatntes ..... Class Vvits ...,....,, Best Looking .,........... Biggest Btustlers ......,., Most Sophisticated ....,.... Most Ambitious ......... Most Helpful ............................. .,........... Most Happy-go-Lucky Most Attractive ............ Class Infants ......, Ladies, lVtan .......... Man s Lady .....,..... Neatest ........... Best Dressers Class Actors .. Peppiest ..,...................... Most Plwtogenic ..,...... Best Personality .........., , Biggest Btutters .,.,... lwost Dependable ...,,. Most Businesstilee .,.... Cutest .............................. Most Adoratnte .................,........... ........,,.,, Most Litzety to Succeed ................. ..........,., BOY Clarlce Thornton Clarlce Tlmornton Clarlce Tlmornton Clarlce Tllornton Ray: 11cJ11n l Rictmie Clxarles Flettum Charles Kiete lrving Shatter Quentin Kerns Steven Dotslio Fraser NlacNeill Mike Rotola Edward Conroy Louis Caruso Fraser lNflac'Neill lol1n Ogden Edward Nagy lrving Shatter Edward Mendell Steven Dotslio Louis Sullo Donald Denny Steven Dotslco Donald Denny Donald Denny Donald Denny Raymond Stevens Louis Sullo Herbert Frile Clarlce Tlaornton Phil Lippit Steven Dotslco Jolm Dolwerty Clarence Cornelius Bolo .laclcson Steve Dotslco GIRL Lucille Gennericlm Lucille Gennericll Lucille Gennerich Lucille Ciennericlx Evelyn Hendel Doris lxluldowney .loseplline Cavaliere lvlarion Dralce Constance Kerns Hazel Freiday Lucille Gennericll Estelle Konoplia .losepltine Cavaliere lvlaxine Eiseman Nlarguerite Hamrall .lane Bulaot Betty Reid Nancy Linster Rosemary Dann lVlary Primano Nlarguerite Hamrall Helen Vogel Lucy Quaglia .lane Bulmot Elaine lVlacNeill Nancy Linster Sylvia Sclmenlaaum Lucille Cvennericln .lane Bullot Lucille GenneriL'l1 lxflarguerite Hamrali lxlary Primano Nlildred lxluller lxlaxine Eiseman lVlary Sewall Page lgittyfse I IIN APPRIECIIATIIUN Tile staff of the 1941 Canuck vvisiues to extenoi its cieepest appreciation to everyone vviio in any way ileipeci to make this ioooic a success. in particular We wists to tiianic MRS. XZENN OLMSTEAD Miss MARY MCCREA MRS. MARGARET KIRCHBERGER JEAN CAROCCIO EVELYN HENDEL And to our invaiuaioie adviser, Miss Rosalie Kiing, Without Whose guiciance and untiring efforts the achievement oi our goai would have been impossiioie, We humbly express our indebtedness and most sincere gratitude. ge Fifty-eight 5 i E UNDER GRADS , . 1 .br-1, V, . , ,, y, . 1 4 , V fi r Y ,, X xr rl A .fy ,f Vzfrff .7 Q Prryr' Sixty CLASS OIF H9412 Alrlxruzzosix Antlrony All:-gar, Howard Appulloni, Franli Batlisia. Alex Bcrzli. Andrew Bc:-lcrnarr, Fred J, Bc-nassu. Allred Bonilcoslcy, Arllxir Bflrltivcgna. Anllluny Biggs, Vvilliarn Blaclcaclor, Gorflon Blazrtalc, Clu-sivr Brown, Rolwrl Busocca, Sam Calllroy, .lulrn Calvc-rl, Grcslram Larlonragro, Ernest Cavalieri-, lVlirlravl Ciarlarivllo, N'1iFllElCl Carlo, ylatlln-w Coopor, Vvillialn Crandall, Nelson Darislr, Franli Dr-allry. Xfxlllliillll Dr-hr-Ire, Ross Dr- Guilo. Hs-nry Donny. Donald Drfsnoyers, Allwrl Dranclralc. Paul English. ,l4llOIllHS Furnalfl. Lawrcnr 1- frarrnan. Vvallvr Giclclcs, Rayrnonrl Clillvtic, .lolm Chill-in, Xfxyilliiilll Gun-rino. .IEIIIICS Gullnmmlsf-rr, Artlrur Hartlclrlcr, Daniel Harhnan, Nlorlon Hulmlws, Lo Roy l lulilworg, Silvrvrt l'lunnn4-l, .larm-s lozzi, Anllrony lsing, .IHIIIPS .larlison. Goorgo ,lafolnsr-n, .lnlmn Jonrrolli, Frank .lcnsr-n, Elmvr Kf.l.lef, Ralph Kearns, Joseplr Kinney, Jaclc Kline flliver Kuestner, Clrarles Krausse, Xvilliarn Krausse, Cllarles Krinoy. Norman Kruzla, Franlc Laclislm, Allnorl Larnldorl, rlolm Lnuro, lfrc-cl Leclrvr, Eugr-no l,ippit,Pl1ilip lVlaL1Nc-il, .larnos Nlarrtus, George Nlariiz. ,lolr n Nlarilz, Rol'mr'ri Nlc-lillo, ljranli Nlillvr, lra Nlills, Kf'IlllC'fll Nagy. Ruhert Neumann. Charles Newmark, Herlaert Newton, Kenneth Olsen. Hiifllid Ovcrtone, Tone Palclino, .lames Polka, Stephen Pauley, Robert Perkins, Lee Perry. Elmer Phelan. ilihomas Pirozzoli, Cosmo Ploshay. Anthony Popilc, George Prehozilca. Kenneth Prosser. Lawrence Pyle. Alfred Ralli. .lack Ranger, Altrecl Reitz, Vvilliam Ripley, Richard Romano, Peter Rosenberg, Louis Rotola, Lawrence Rowhotham, Charles Salvatore, Louis Sewall, Joseph Smith, Franklin Solimani, Vvilliam Spilarto, Allrecl Spingola, lgnatius Stahl, Chris Stahl, Franlc Stoteshurg. Robert Aitken, Betty Ammerman, Susan Balclini, Vincenzia Bjorlrluncl, France Blocker, .lane Boosman. Dorothy Borrow. Gloria Braseh, Kathleen Bray. Bernadette Briggs, lvluriel BIUIIIIII, ,lvilfl Calaway. Charlotte Carlson, Mary Carson, Katherine Cirigliano. ylildrecl Coleman, Vivian Conover. Lorraine Creed, Cami Dawson, Betty Del Negro. Carmclla Dicloclo. Lena Doherty, Nlary Downs, Gloria Dunleavy, VVinitreci Eaton, Doris Eichler, Eleanor Ejli, Evelyn Ellcins. Rosalwelle Emmons. Claire Estrin, Lillian Ferri, Susie Friclce. Merle Ghielella. Rina Glassman. Evelyn Cvlennon. ljeggyg Gotherg, Jeanne Graeli, Mae Cuerrier. Theresa Hahen. Glaclys Haggart, Sue Ann Hahr. Virginia Hamilton. Gwendolyn Houssmann, Dorothy Hess, Lenore Hoaglund, Evelyn HOiC0llll'lP. PIHZCI Houston, Dorothy ilanelli, Nellie Johnson, Henrietta Jorclan, Ann Kagan. Evelyn Kane. Thoris Kislio, Emily Kline. Helen Kmoslco. Ruth Knott. Auclrea Kroener, Blanche Kroener. Dorothy Lamp, Virginia Longo, Gloria Lorcl, Ruth lX'tacDonalrl. ivlarie Ntalone. Ruth lviancieli. Ruth Mann, Eciith lvtartin, Elizaheth NlcKerlie. Nlimi lvtclxfiahon, Anne Nleiler, Barhara Nleelcer. Betty Nlifigley, Jacqueline Miron. Kathlyn lxlitchell, Una Nlunfiy, Claire Niurphey, .lean Ualcley, Muriel Uvconnor. Ci-ralfline ffrnes, Nlarie Parris, Dora l'asch, Barhara Pederson, June lleppe. Rose l'errett, Alherta ljerry, Ethel Pomponio, Elvira Pyle, Dorotlry Quarterman. .lean Rafferty, Ann Railnerty. lviargaret Rennie. Kathleen Rohloins, Eclitlr Rogers, Ntarion Rowe, Nlacleline Sillliiilllitlll, Netta Schneicler. Loretta Simons, Barloara SHICISOU, Phyllis Smith, Jane Ann Sorolca, Olga Squarcia, Alha txgtehor, Catherine Stranherg, ,lane Suclcoe. Kathryn Switzer. Doris Yliouehon, Grace Van Doren, Doris Visocliy, Annette Voorhees. Virginia Vuylc. Helen Xvalliowitz. lcla Xvallace. Ruth Xvarclell, Vivian Vviegancl, Milclard Xvilliarns, Daisy Xvilliams. Helen Vfilliams, Virginia Vvirth, Vivian Vvolte. Cvwenclolyn Zarro, Erliili Page Sixty-one Q' , 4 . f :fl " ,f:L1"' . ,gg Ltr 5 "W" ii 1 x af f Mr' lay- gf V f X A I Jn f A - , Page Sixlyfiuro CLASS OP H943 .'Xli'Xi1IN,l0r, Alina :'xll'Xilllflf'l', Saplla Bnrlxour. Rvginu Bnronc, Lurillc Burrow, Carolyn Balog. Nlnry B1-nnell, Flon-ncc Bit-llco, H1-lon Blaclclorcl. Gloria Bunk, Annu Rulll Bowvrs, 1Vlum.lc- Bn-nnan, Ixlonica Browne, Cunillia Bucossi, Pliils-nenu Bulioclmn, Anna Cnllrr-y, Nlury Cafmliianrn. Caron-lla Cnroviallano, .losr-plninc Czxrrar, Pauline Cnslm. Alice ffovnlievv. Angelina: fwzwnlicvi-, 'llc-reso fi:-surC. Alvinn cvillis. Ross' Clarlcrt, Xxyillllii Coluccic, Annaluc-llc cT0lllCCif', Domenirn fonovor, Anna Cwirliv, Florenrc' Dr-luisco, Rose Do Fillipo. Bvatrii 4- Dilley. Nalalie Domlnroslu-y, Lormnine ljulzlzy. Bi-My Ecloliclwirli. Lemm- l"ns0. Fvlirin lrvrrovauliio. Ann locker, .lc-anne I: I-. orrtf, Lois l'ox. Lillian rc-lmuf. Arlene Gall, Joyce Guhnan, Lillian l lnelncr. Rita llmnilion, .lean Hamilton, Rolmrla llamrnll, Renm- Hnrris, Sliirley l'lcdldc'rg1, Virginian Holler, Pllyllis Holvlws, Grace Huos, :xlaric Houslon. Heli-n Hugis, Elf-anur Irvin, Dorollmy .lol1nson, Arlen:- Kanc, Barlxara Kvelln. Edna Kirsll, Dorotliy Koclu-li. Flormuw- Kocd. Rosalie Konoplm. ,lean Koss, H1-lon Krasno, Rose Kuelmvl, Rulli Kulms, fxlary Lacaumru. lncz Lamb. Nlarguerilc l-f-uflmlmxlwcrgvr. Dolan' l,or'c'isano, Tlneresa Nlnrljonalcl. Carol Nlarrolle, Palricia Nl'1rsll,.leanelle lllnllason, Doris Nlaynarnl, Elsie Nlillovimtli, lxlargie Nlills, Dorollry l'Vlilnr-, Barlvara lxlonlanya, Jane lxluncly, -l-lielma Nagy, Lucille Naugarrlt, ixlillicenl Nuslmun, Nlary Olson, Gladys flll, .lean Ov:-rlon, lxlargaret Parlis. Eleanor ljinslm. Emily lllorli, Nlary Pops. lllllll Racllinvirtli, Helen Reinllolfl, Kallileen Rim-llarl, Antoinette Rorlen, Cierlrucle Rose. Clara lvlary Sralc-ra, Angelina Scarpa. Dnrolliy Sclnniell. Evelyn Sclmeicler, Anna Sclruerrnan, Eleanor Scrilmner, lean Seager. Carol Soidcl. Belly Sf-wall, Eva Sllulls. Belly Singer, Joyce Smilli, Lois Snorlen. Alma Super, June Slaals. Nlargarel Sleinlmacli, Nlalzle Strain, Virginia Slreel. Adele Swanson. Dorolliy Tannozzini. Lana Teclesclxi, Fannie Tooz, Mary Towne. Virginia Ulilman. Eugenie Van VVinlcle, Virgin Venzlilli. Angeline' Vr-nilelli. Esllwer Venon, .loan Vilelli. Anne Vvalsli, Nluriel Vvliitllessey, Doris Vvilcliucll, Cliarlo Vvindsor, Helen Vvillelnan. Wlilma Vvoolen, Dorolliy' Young. Joy Zagoria, lvliriam ia Alvarez. .loseplr Balier. Slewnrl Barone. Gus Baum, Xvilliam BHuSlllllll. lfranli Belzolrl, Xxyilliam Biclinoll, Raynmncl Boylan, Xrxylllldlll Bulwi, Alrlen Burliv, Xxlllllillll Bulriclio, Clrarlr-s Camplaell, ,lfmpli CHlllfDl'!Pll, lyllllglili Campliell. Roger Caruso, Allierl Cermacli, ,lolm Cl1IlSllElll.-lilllllllil. Ciarlariello, .lolrn Ciarlariello. Pnl Clause, Harolil Conover, VX'aller Conlamessa, l.ouis Coon, Louis Cornelel, Rirlmrrl Corrarli, Pliilip Corcliel, Slewarl Dallo, Peter Dame, Xfxyllllillll Day, Vwlilliam De Anclrea. .loc Delaald. Xrxrllllillll Deluccia, Eugene Delurcia, lrranli De Sanlis, .lolm De Lonarrlo, Xvilliani Dauglwerly, Karl DOHHllUC, .loel Emmons, Vvilliarn Ewing, Vvillianl Fenner, lrving Ferraro. Frank Fislri. Vvilliam Fleislrman, Arlliur Fuer. Vvilliam Gaddis. Edgar Garfinlcle, Jarlc Cvaulm, Allverl Gerlacln. .lolm Grossweiler, .larnes Haggarl. .laclc Harrison. Rolancl Harlelius, Eclgar Hegeman. Harolcl Higgins, Seaman Hope, lwIHlf0llll House, Georg:- Hunnewell, Yvlriln Jackson, Raylllllnd Jones, James Kaplan, Leonarcl K0l1ler, Roluerl Krelzacl1mar. Karl Laing, Riclwarcl CY loauria, lvlorilz l.azaar. Harolcl l.eivf'rs. Rollerl lmloslali, Sleplien Lewis, Cliarles l,inflvr, Davicl lx'lEll'DOD2lld. Kr-illl Nlanzione, Anllmny lVlarlin, Harry lxflarlin, Plslilip lvlillvr, Frerl Nliller. Rolqerl lxlillwaler, .lacli lxlolinar, George iXl0l'lfl0l'0. Anlliony lxlonlross, Frecl lwlulloy, .loe lxlurray. Hugli Nnzemelz. Alex Oswalcl, Donalrl Ull. Xfxlaller fjllelire. .larnes Ovorlancl, Edwarrl ljalclinn. vvilliam Pc-ppc, lsarlore Pls-iller, Vvilliani Pliillips, Henry Plenslcy, .losepli Poli, Claudio Polslcin, Herbert possien, Eugene Powell, Erlwarcl llrall. ,luclson Presulo. Cosmo Reigle, Furresl Riccarcli, Leonarcl Ritz. .losepli Sanclilord, James Scarlet, Vvilliarn Seiclel, Miles Seicler, .lac0lJ Selle, .lanres Smils, Tlleoclore Soulliarcl, Everett Spisso. Albert Sporman, Aclolpl1 Slaals, Vvilliam Slaals, Vvillard Slelmor, Richard Slilo, Leonard Sweeney. Tliurslon Tlmrnson, .lames Tlmmson, Rolnert Towers. Harolcl Townley, Franlc Triano. Vincenl Vitelli. Franlc Vvilson, .laclc Vvillrnan, Everell Vvillman, Harry Vvood, Hersliel Vvriglll, Cliarles Page Sixty-tl1ree Page Sixty-four CLASS UF 11944 rxlylzrnxxu-sv, Fiury gxgnclli, l:rzumvs Applrlvy, Bc-rrmllino Arclowslii. wlvun Aslcvy, Dorvvn Austin, inrquclim- Banul, Cullmrim: Bvmn, Knillcrim- Bcniliosliy, ixiarion Bonner, Bcrlly Benning, Gloria Bvizolfi, Bvtty BL-iivcgnu, Dorullry Biclivrwll, Elsin Bolll, EliZililCtll Bonini, Ania Borowslii, Hl'fIXN'ig Brumn, Carol Brusru, l:il0IIl0l1Zl Iglli'SL'llC'l , IQOSK' Njlilfiii BllITll7Ell'k, fxnllil Burrison. ivlzlry Busrwrtzu, LiZllllk'IiHiI Calvvn, lvlurivl Czunplu-ll, ivlnry Cnniarnvssa, Puulino Curlrcrry, Sllirly Carlomugno. .lc-un Cnrorfio, Anna fflxristvnson, Slrirly cilIUl'l'll, Gloria Cirigliano, Barimru Ciriglizumr, ixiaric' Colvy, Nanny Conway, .land Connolly. Rose- Nlury firaig, Nun Dr- Angclis, Gvrlrllfic DC Camp, iris D0 isillipo, Doris De Guilo, lusvpliinv Domi, Gvrlruflc Dempscy, Bcrnaflvilf' Donnrumu, Curmellu Donatelli, xjlilfifl Doris, ,ivan Du Long. Ruili Dunlmm, Norma Dunn, ilclvn Easllvrnnli, Sllirly Econom, Evnngvlinc Eisvnslvin, Bvvvrly Belly ljortl, ivlurgnrvl Friiz, Ruill Cc-ar, Evvlyn Grclrlvs, Beverly Gluiciclla, Dolores Ginlmlvs, Br-My ciilfll'l'SlC'VC', .lean fiinslrurg, Rila Gunn, Rose Nizxric- Hagan, iwlnry Ellon Hauser, Hclvn l iaussnmnn, ,lurlicv iioliltnmri. Eleanor Hawliriflgc, lsalwl llmlclrrn, Doris i isfrlwrt. .lean Higgins, Agnes llollqman, ivlnrion Huff, ivlzmlelyn Hooper, Virginia lnlilc, Doris ,lufigfx Evelyn Karolf-sid, Rosvmary Karim, lxlary Ann Kfcarn. Dllfflllly' Kenyon, Lila Krnuslio, Bnrlmrn Kopp, Carol Kuvlrnf-l, Doris Kulvsza, Cf-film L21 Niairv, ifslvlln Lzlurizl. Violvi i-vopulcl,lllzx lmhrslzxli, Vvronirn l.c Vine, Hilda l.e Vine. Rita Lines. Betty Nlanzione. Ann lVlarehio, Helen lvlayer, Dorothy lVlvNair, Jessie lxlelntyre. lxlallel lvlellicfli, .lean lVla-uorine, Gloria Nleyers, Helen Nleeney. Patricia Nleilillo, lfleanor ivletlam, Helen iXl1'Kerlie Doclcls, Syhil lxlooney, Patricia lvloran. Kathleen lvlurphey, Nina Neiclhalslci, .lannie N4-whorn, Ethel NC7IClSlf4llll. Vivian Ogden, Eleanor Cllsen, Louise Palmer, Naclina perone, lvlarie Pr-rret, Lorraine Pesiopelle. Charles Palecse, Nancy Pirozzoli. Rose Nlarie Plinslce, Anne Polon, Anna Porto, Lena Porrica, Norma Postal:-, Anna Pyratt, Sllirly Renowitz, Anna Rurltl, Arline Sargen, Vile Saunrlers, fiertrurle Searanelle, .lean Schaller, lvlargaret Selraellier, Helen Selnnirlt, Phyllis Sehencli, Catherine Sehoenlzielrl, Janet Schwerrltlegar. Thelma Sharylc, Nettie Shaw, Carol Spencer, Beatrice Smits, Daisy Staats. lrene Stahl, Ruth Steehor, Alera Steinlxaum, Phyllis Stevens, Ruth Stranclloerg, Elizabeth Suelcee, lvlary Suslie, .lulia Sylvestri. Vivian Thomy, Georgette Thornton, Joan Toms, Doris Toro, Elsie Touchon, Eleanor Tremper, Nlarcella Trautwein. Grace Van Der Xvoucie, Bette Van Doren. Claire Vis, Dorothy Vitelli. lvlarie Vitelli, Evelyn Vitelli. lvlary Voorhees, Elaine w,.l.l. Alamy Vvehster, lvlartha Vveiman, Natalie Vveiss, Anita Vviley, lrene Vvillis, Norma Vvilrnerding, Augusta Vvhite, Florenre VVoll'e. Marry Vvoocl, Betty Vwfrhzl, Eleanor Zelilcovslcy. Franres Ahhruzzese, Rolxert Aclanl. Richarcl Adam. Adclison Alexancler, George Appolloni, Lee Barone. Cosirno Beatty, George lzfigllillll, Herbert Brown, Ellsworth Brown, Stuart Brown, Stewart Burghardt, Louis Burns. James Burns, Raymoncl Burr, Gilbert Calloway, Grover Clardone, James Carmichael, Donalrl Carroccia, Charles Cavaliere, Alex Cawthon, John Cobb, Robert Colucci, Lewis Columbus. Nlirlrael Conover, Xvilliam Cornwell, Leroy De Fillipo, Anthony Di Lonardo, Harry Di Narcio, Dominirli Dixon, Thomas Eelman, Sam Eichler. Rayrnoncl Ellcins, Marvin Emmons, Rohert Engstrom, Nvilliam Fanielli, Arthur Farrell, Richarrl Fasano, Alfonso lferrovecchio, Pat Fitzpatrick, James Forhes, Charles Freligh, Arthur French. Vernon Grenwalt, Boycl Griswolcl, John Grubb, Charles Haherle, Vvilliam Hamilton, Russell Henclriclcson, Harry Higgins, Russell Hollander. Richarcl Holstein, Charles Holzhauer, Edward Horslall. Edward Hultherg, Erik Hunnewell. Richard lngersoll, xvillis lozzi, Renny Jennings, Anclrew Jennings, Jerry Johnson. Charles Jones, Vvilliam Keiler, .lohn Kirner. Xfvillianr Kriney, James Lawrence, lirerl Letso, Peter Lolnhy. Harry l.oiseaux, Jerry Louhet. Nlareel Luhosco, Ralph NZIHCISCII. lvlarlin Nlagrirl, lrving lvlantz, Donalcl lvlaritz. l lerliert lxlaritz, Rolmert Nlarshall, Davirl ixlecluney, .laelc xxlilliillll lvlollat, Cyrus Nlolinari, lrmnli lxfloran. .lohn Nlullen, .lames lvlumly, lrranlc Napolitarlrm, Ancly Neal. Rirllarrl Nevius. ,lohn Nunn, Leroy Olivieri, Anthony Pascale. .lohn Pauley, Philip Pauley, Reginald Perlnuitler. Nvilliarn Polon. il0llll V Prosser, Kenneth Reigle, .lolrn Reina, Francis Reineclcer, Xvalter Rinalcli, Ernest Rohrhaelier, Stanley Sehnitzpalln. Christian Shallenlierger, l lul Slcove, Rohert Smith. Herlmert Smith, Roger Solirnani. .losepli Sozanslci, .lohn Spalding. Philip Spilatro, Angelo Spisso, Dan Spisso. Louis Stahl, Norman Summer, Henry Swanson. Gordon Thompson. Ralph Thorp. Owen 'l4lll'OCliIll0I'l0I1. Vercli Traynor, Raymond Uhlman, Richarcl Valcerich. George Van Allen, Rolxert Vance, Gordon Van Doren. Elmer Verchicli. George Veglatte, Nieliy Velinslcy, lrving Vernon, George Voss. Emery Vvalceliielcl. Rolmert Xvehster. Vvilliarn XVr-mer, Donald Xvestergarrl, Davirl Xvhitelaw. ,laelc Xvoorl, Thomas Xvyclcoll, Harolrl Zahuta, Anrlrew Zimharrle, Anthony Page Sixtyrhm' AUTUGRAPHS ORGANIIZATIIQNS IM NATHONAL HONUR SUCUETY IQAYNIOND IQEIDINGER ...... ....,A.......,..... I 'resiflenl Russ:-:LL Ill-IIDINGER ,.... ........ X 'ice-Prosiiienl Iosrzvmxl-1 f.w.u,ir:ur: .,,,.,, Secretary iVlAXlNl-l ElslaM.xN ..... ....... i 'treasurer NIIZMISERSIIIP in tile National lionor Society is tile liigjliest llonor ttlat can lle accorctert a tligll scllool sturienl. Selection. wlnicim is lay time ltacully, is lmasecl on ctlaracler. leactersiiip. sctiolarslmip anct service. Not more ttian ig per cent ol' tile N Senior Class nor more ttian live per cent ol time .iunior Qiass may lie mcmimers. Tllis year time Nortlm Plainliieict Cliapler ol tlie Society was nnucti more active ltlan in previous years. Early in Septeinlwer time nu-miners lieict a meeting lmelore ttie opening ol' scllool to matte plans lor llelpingj witli tile registration anct Si'ilt'CtlIil'S of new slucients. iiilirougjliout line year time Society in-inert lo acquaint new sluctents witli tile scllooi. Tile n1emiJers ol tile Society Sil0NV6Ct tili'il'XX'iiiil1QlH'SS to tieip ily acting as usliers. ctoieclcroom clerics. anti guicies at various scllooi functions sucll as Open llouse Nigtit, Student Council Uances. and tlle curtain presentation. in cooperation witti Otilftl' scliooi organizations time tYationai iionor Society contrilmuteri towarci time purcllase ol tire curtain. A new prececient was estalmlisllert tllis year in regarci lo tile installation services. instearl ol ililYiIlLf an outsicte spealcer. ltle wllole program. whirl, was marie more oli a ceremony tllan in otlier years. was conrtuctert entirely ivy tile slurtents. Page Sixty eiglzt STUDENT CUUNCIUL fiI.ARKl-1 VIQIIORNTON ...,..,A. ..,.A............,,., I Jrosialvnl NllRNliKN KRINIQY .,,,, ........... X 'ire-Prvsiflvnl IIELI-LN Xllllilil. ,,..........,..,,....... .,.,........ S ccrvlary M.xRol'i1Rl'l'lz H.n1R.ui ...,. ....,...,.. I 'rvasurvr Ting YEAR ol lqfltil-l9fll tias sm-on ttle Norttl Plaintielcl Higli School Siuclent Council play a major role in scliool activities. Pltlie worli ot ttle Council was ciarriefl on lxy various committees. Ttlese committees toolc complete Clwarge ot noon liour clancing, evening otances, tiall patrol, liand- lmoolc, class elections, putmlicity, lost ancl touml ancl tire patrol. Vlqlre Council, uncler ttle guiclance ot Missa lvlarion L. Campbell and Mr. Earl Gunter unclertoolc ttie tollowing outstanding projects: Donatect ft30ll.tltl towarcl ttie curtain tunct, purctmasect Ctiristmas tree ligtmts ttmat may lm usecl every year. sponsored Boro Day, lmougtwt senior men J.V. letters ancl set a new lligftl recorct in supplying Cllristmas lqaslcets to tl1e needy. rlillif purpose ot ttie Council in tlie past year tias laeen to interest more stuctents in tlw activities ol tlle scllool and to llelp improve ttle appearance Ol' Olll' SCl100l. page Sixty- nina TUNLAW Co-Editors-in-Chief ....... ..,,,...... I OSEPIIINE CAvALrERr1. lwlAY L:RAEI" News Editor .........,...... ......,,,.,..........,.......,...,.,........,,..... G li0RGli lvlARCl'S Feature Editor .,.. ..................................,., l EAN c2l'AR'l'liRNlAN Sports Editors ...... ........,. t Nliz l..ACABIliRA. BILL lVllLLliR Art Editor .,................. .......................,,.... ANNA IQUTII l5oNR Executive Secretary ....... ...,....... S ARAH ISURI-LLA Business txlallflger ......,.... .,,,...,,,...,............,....,,...,................., I 4lI,l,l.KN ESTRIN Bulletin Board Editors ......,,. ..,..... 1 xNNA ,IORDON. lJOR0'I'llY KRllliNllR lfxcllange Editor 44.....,..... .... ........................,..,,..........,.,,,... I 3 li'l"l'Y AITREN Plwtograpllers l,llUl0gI"ll'lIlUI'S CIIARLES SCHUMACHER Louis cwARl'S0 c,SCAR IIAINES IiDNVARD CYUNROY Literary Adviser ,..,..,. ......,,.. IN IRS. lVlARG.KRE'l' KlRl'lllll-Iklilik Business Adviser .,..... ,..........i.,. .... .... ,,...,.. ......................,.. IN 1 R s . I'IliI.liN SAVELLI CJNE OUTSTANDING I-'EATVRE ol tlme 'l'unlruv tliis year lmas lueen time great amount ol' stuctent participation in time putmliealion ol tlie paper. By time engravatype proeess wlriell was initialecl last year, more stuclents tiave been given a elianee to worlc on tlwe setiool paper. Tile information is gatllereft anrl tlie stories ancl arlieles are written lay llre stall. 'litre journalism Class. Cornposcrl ol twenty-ttiree sluctenls. also aet as reporters. Tlie material is tlien typect by live stuclents uncler llle clireelion ol tile executive secre- tary. The eartoons. drawings ancl pictures are clone lay tlie art ectitor and tlne lour stall llllOt0Q'I'iIIJllCl'S. llre lnusiness eml ol llme 'lunlow is also talien rare ol lmy time stuctents. An actvertising stall ol twenty olmtain acts anrt loolc alter tlie ctistrilmulion ol tlie paper. 'lille literary arlviser ancl ttie lmusiness aclviser are always on lrancl. ol Course. to give llelp anct aclvise wllen tlley are neeclecl. lillt most ol tile wortc in putting out tlre Tunlcuv lmas tween in time trancls ot almout 653 students. Page Seventy LIBRARY COUNCIL FI.oIznNcE SUIfrNEss ,....,.... ,..,........,,....... P resident VIRGINIA NEAL ......,.,.,.... ........... V ice-President GLOIKIA LoNGO ......, ................. S erretary IQUSALIE Koen .,,.........,............ ,....,..... ' freasurer iVIIss HTIIEL R. XVOOIJ .....,.... ,,........... ...,,.,.. ......,,... A d I riser NNIITII INIANY NEW BOOKS gracing its slwelves and a new system governing its Library Council, our library bas renoterecl itself unusually beneficial to everyone in tl1e school. Since tile Library Council adoptect tlle new system last fall, tlle Coun- cilys membersbip bas been limited to tbirty-five Inembers. Eacb member worlis one perioct a weelc cturing sclaool bours and one afternoon per weelx after scbool. Vlibe worlc ol tlwe Council members alter school bas tacilitatect a rapid circulation cturing tile 3:05 rusb. Because Miss Vvooct bas trainect tbe incoming Council members, as apprentices, we lcnow tbe new members will be able to carry out tbeir cluties efficiently. Essentially a business-lilte organization, tlie Library Council nevertlwe- less bas been very successful ill tlle various social enterprises tlley spon- soreol. Heres to tbe new Library Councill Page SK'l'l'Ylly'Ollf1 1 if , -- ---pl. ---- 4 f 4 RAMIAT ll C C LU B cillARl.IiS Kim-'I-1 ..4.,.... ....A.....,....... I 'rvsiclonl R.n'MoNn S'I'liVliNS ..... ...............,.. X "iw-Prvsiclviil l'ni'l"l'v xxyll.5lliRDING ........ ..,............... S vcrvlury-Treasurer SILVIE SL'II0liNISAl'Fl ,...,,... ......... C 'orrvspomling Secretary lfmin fours ............,....,.........,.........,....,.,.,,.....,.........,,......,.,,................................,..,...,.,............... ljlzruriun . b 4 , , l,NDliR Tllli GLHIMNCIL ol lvlrs. Illllilllfflll Cnlascr. tlw lxflflll ljlainliclrl lligli Scillool ljramalic Club Pnjoyecl om- ol! ils mosl Sllf'C'l'SSlilll years. Vllwo plays. a clanrv. a lmanquel. ancl a Illfflllf. in wliicili lllc- cilulm mc-inlxrrs parlifipalofl. all llc-lpecl lo malcc llic year enjoyalmle as we-ll as SllC'Cl'SSl'lll. illlw lwo plays proclucccl illis year were uY0l1ll1 Vllalws fbvvru ancl HSlop 'llllielpn From llle proceeds ol' llwcse plays. llie Dramalic Clulp Conf irilmulecl over Sgllllllll lo llie parenl 'l4GE1CllCl'S. Assorialion projefl lor llle ncw slagv rurlains ancl Cyclorama. Al llle annual lbanquel in lunc, Dramatic: Cluly pins were awarclc-cl lo all llm lnitlmlul memlmers. ln aclclilion lo lllosv social alllairs, a Qrval many cilxangvs wc-rv maclv in llw aclminislralion ol' lllis organizalion. lvlecliilgs worm- llc-lcl rl-gjularly on llw lirsl Vvcclncsclay ol cacll monlll. At lllcsv mvolings lvlrs. Glasur lauglil all nmcrinlmors llic' lefcllrliqlles ol acting ancl praflirfal oxperioilvc in unclcrr- slancling ancl proclucing plays. A new syslcm ol allerlclailco was also inauguralm-cl, lay wliiclw all memlmers willw lwo unexcusccl almsonfcs were SllSfN3IlCl0Cl ll'0ITl lllii Clllll. Vvilll llmo purciliase ol llre new swilrlllaoarfl, ancl lllo new cturlains, tlm ljramalio Clulm is loolxing lorwarcl lo lwllor anrl lmcllcr pronluctlions. Pugv Svm-nlv limi PURUM CLUB JEAN IJICKSUN ..... .........,,....... A r.l'rvsirivnt ,Ivins IIUNIMI-ll. ....,..... ............. N 'irv-Presirivrnl .l0Slil'lllNli c1AVAl.lliRli ,.... ...........,.,.... S ecrvlary Grgoiusrg Kmscu .......,,..................,.. .,...... ' freasura-r Miss Gmins Fi-3.u'iiizRs'l'oN ....... .... ....,.... ..,.,,..., 1 1 l visvr iiqlili FORUM CLUB siarled ils sixiil year oi' exislvnre VVitil a IYl6TYliD0l'Silil7 oi iweniyfiive. Tim year was weii iam-gun by lime purcimase oi a micigel raciio for lin' use oi' viuin menliwrs as weii as oliver slucienls. During lim year lime memiycrs oi lilis Ciuim. in cooperaiion wifi! file IJ. A. D. anci Puimiic Affairs ciasses. sponsoreci monti1iy iiorums in time auciitorium during seveniii perioci ou Viqilursdays. Since ciues were aimi- isiwci at line imeginning of lime year, severai very surn-ssiui raiie saies were in-ici to raise lime nlom-y necessary lo mcel expenses. An evenl greaiiy enjoyed imy ciuim memimers was a lrip lo New Yorii wilere lin-y saw a movie ami il curreul play. ,i4i1I'0lIQil0lli tiVlC year time ctiuim participated in several inter-scimiaslic forums, one of VS'iliI'il was ileici iiere. Page SI'f'0lli.y lilreu ORCHESTRA Violins .lAcoII Slillllik AIIAM XXVENZII. STEvEN l-E'ros'rAR JOSEPII ,XI.vAREz 'ill-lANOR l'Il'GIlliS C-ZLADYS IIAIIEN DIARGARET S'rAA'rs fliurinvls KEl1'll lvlACl,0NALlJ lVl0Rl'l'Z l.Al'Rl.k 'l,l'llI11'l0iS lil-ILI-ZN SHlil'l'liRD IRVING FENNI-:R JOSEPII DE ANDREA String Bass liVliRE'l"l' S0l"l'lIARll cblllu' liIll'I'Il DIAN N Piano lVllI.DRED XYISOCKY MARION IJRAKE Flutes XVI IIIAM IVIESN lik CIORDON BIAKCKAIJAR Ilflfll IQUTII NVINIJSUR Viola FRANCIS fiAw1'II0N liflSSf,U'l ALI-'oNs0 IJASANU Tron: lmnv FRASER lx1.kL'NEll.l. lil-1I.liN lI.kl'SliR IJTUIHS DIIARIE l.0l'lSI-1 H005 NN7IlI'I'NliY I ll'NNIXVIiLL VIWIIIS YEAR llmc C3l'CllCSll'El lm liacl romplolc wooclwincl uncl slring riomple my-nl. ISOCFIIISU ol lllis. in zxclclilion lo llll? program Inzxlc-rial, il llE1S sluclivcl more clilllicfllli overlurcs ancl symphonies. Gorclon lglilCl4ElClElI'. om- ol tlw nlnlv llulc: players. I-I1lm-rc-cl ilu- Slam ronlesl llclcl ill lilizulxvlll. His ruling was exrvllc-2I1l. As III lH'6'YlOllS yc-urs. tlw CDl'C'llOSll'il clicl ils parl lay app:-uring nl all W Y l A. il.. zxssm-Inlmly programme mul Drz1IImlif: Qlulv plays. Viillli Xxinln ij0IlC0l'l VVHS lu-lcl ill HICITIOYY ol Elll ilLlIUll'0l' ol llllf CJI'C'ill'Slril 1-f MT. Cililrlx 'lo Gllll il Y9l'y SllC'C'l'SSlIll y0Zll'. lllilI1liS lo MY. SCi1Ell'flCl. llll' cJl'C'lIPSll'4 playerl nl llu- Spring lvlusir' Festival mul. as usual. all CIJIIIIITGYICOIIICII Pugh' St'l'l'lliX' lout' GLJEJE CLUBS lub CILIiIi Ct,UBS are tlle largest musical organizations in tlle scllool. Une club is devoted to girls, lbe otller to boys. fxltllllllgll tlle girls outnumbered tlxe boys, as usual tbe boys bave been able to bold tlmeir own. During tbe tour years tbat Virginia Reppert bas been in lligb scbool, stie bas represented tlie Ulee Clubs in tbe All-State cborus. Tbis year wlien Virginia graduates tlle club will sutler a great loss. Botb cboruses llave studied lour part music lllis year and llElVC given excellent performances in tlxe Xvinter and Spring Concerts. Tbe Glee Clubs, Cjrcbestra and Band also toolx part in tlle ljtlysical Education Demonstration tbis year. Mr. Scbaedel leels tllat tbe spirit ot tbis Glee Club is above tbat ot previous years. Vve gatller lhrom tlieir successlul worlcs tllis year tbat be must be correct. BAND rlqllli BAND started its season early by playing lor a nigbt football game tbe first day ot' scbool. tiacb Saturday in football season found it repre- senting N. P. H. S. witll excellent demonstrations ot tancy marching. Vve could not liave done witbout it. During ttle rest ot tlie year tbe band played at tlle Xfvinter Concert. tlle Band Booster Concert, and tbe Spring lvlusic Festival: not to men- tion tbe lvlemorial Hay Parade and tbe Strawberry Festival. At tbe Band Booster Concert, our leader, Mr. Scbaedel. was presented witb a medal lor tive years ot' taitbtul service ,- a small way to sbow tbe appreciation we all leel lor lVlr. Scbaedel s worla witb tbe Music Depart- ment. Eacb year tbe band marclles in the Fourtb ot .luly Parade. A plaque lor tbe second best musical unit in tbe parade was presented to it last Fourtb ot July. Vve wisll it success again tbis year. I Pugc' Severity fire HIDY ,IAMES Hliwrrr .,..., ,........,....... I Jresiclent IRVING Krxnlisrl .................., ....,....,.. X lice-President ciHARLliS ScHuM.xcl1r1R ........ .,.,.,....,,. S ecretary LARRY H15muiN ..A.... ,..,..,..,,. T reasurer ONE or' THE SC1l00I.,S outstanding ciuiJs during tiue past year was tile Nortii Piainfieid Hi-Y. Always an active group, tiiis yearis ciuia, under the supervision oi aiumnus Art Newman, turned sociai-minded and pre- sented tiene students witii two fine evening dances and offered tile meminers severai suppers. A reorganizing program, started at tire beginning oi' tile year because oi! a decline in meminersimip, has resulted in a better aii-,round organization. The departing seniors in time Hfiin group feet that a fine spirit ot coop- eration is being ietl imeilind tor tile weii-being ot tile remaining rneminers. Page Severity-six HIDTRI SHNKTR JUNIOR Vmcswu RI'1I'l'Iili'l' ...........,.....,. - ,..... Presiclonl, ,iovclz Gmu. ......,.............,..,...........,.,,,,. Prvsialvnl LUCll.l.Ii lil-INNERICH ,.,...... Vice-Prvsirlvnl l'llvl.us Ill-Ilflfl.liR ...,...,...,... Vivo-Prosiflvnl lVlr1kl.la lfluclui ....4,,........ ...........,,, S ecralary Grokm fillURCH ..... ...,.......,...,,,... S ocrulary .IANI-1 lVl0RRlS0N ,,.,, ....,.,,, 7 frousurvr lfui.xNolc Ummm ....., ......... ' freusurvr UNC!-1 AGAIN lli-ilqri saw a very successlvul year. llnanlxs lo llarcl worlc. goocl aclvisers. aml line cooperalion. Vlqlllf lolloxving meelipgs appear almosl every year on llme lli-Tri program aml are always popular: F2lSlllIlll slloxvs. lectures on college, careers. goocl grooming. personal relalions ancl a varielv ol' otller sulmiecls. Tlie QillTlSllTlilS ancl .lune liormal clances were lliglmly successful. as wf-II as lollc-clance mm-clings. rlale niglll anal similar social meelings. ililnis year lwo oulslamling events in Hi-iliriis life were ille Slate Conlerence ol Y girls luelcl llere in Plairmliic-lxl. ancl llme purcliase ol a raclio-viclrola inslallecl in llle Girl Reserve room. Al all limes llwe clulms were greallv aiclecl lay lxliss Eclilli Ulenclening. Girl Reserve Secretary. ancl llne llolloxving aclvisers: lxliss Dorolliy lDI'0lHPSllill1S0l'. Nlrs. ljlwilip Frieml, lxliss Rulxy Vlioxvnley. Nliss ljilon aufl bliss lngricl Gunclersen. TIN- senior commillee clmirmen were: Service, Kil Carsong pulmlicily. Beverly llcss: social. Dolores fireemvoocl: program. llelen Vogel: pululic allairs. lxlaxine lfiseman: xvorsllip. lxlarian lxlarsliallz supper. ljlmyllis .lc-nl4ins. plllll? junior commillee cllairmen xvere: Pulmlic allairs. Rolberta Hamilton: supper. ljalricia lxlarcoliez xvorsliip. Virginia Towne: social, Alma Snoclen: service. lxlar- garel Clverlonz pulmlicily. Rene llamrallq program. .lean Hamillon. Page Sem HALL PATROL Chief ..,..... ,.......,.......,.,...,.,.......,........... .................,.,. R 1 KLPH SAMLLEY Captains ............. IRVING Snixlfrrzk. LUCILLE GENNPIRICH HELEN VOGEL XVIRGINIA 'el-IPPI-IRT MAXINE EISEBIIKN l.I:0N.mn XVEINSTEIN Lieutemunls ..,,...,.. ...,....,,.... 4 MII.ImI:n MULLER JOSEPHINE CIKVIKLIERE lhzvrv NVILMIERDING IS'I'EvI: DOTSKO tc1RACE IIOLSTEIN Secretary ...4...,. .,,......,,....... M ILDRED MULLER Adviser ,..,. ........., ..........,... M I ss M.KRY MCCREIS FOR ELEVEN YEARS time Hait Patroi has been an active organization ot the Norttl Ptaintietct I-Iigil Sctmoot. tt is composect ot ttlirty-tive seniors, wtlose ctuty it is to maintain orcter in tt1e t1atts wtIiie stuctents are passing trom one ctass to another. During Qpen House Nigiit, ttlese witting Wortcers actect as guides tor ttle parents and triends Wim visitect our sctloot. The Hatt Patrol Councii, consisting ot time ctmiet, captains, tieutenants. anct secretary, meet time tirst Tuesctay ot eacti montii to ctiscuss time prota- tems ttlat arise cturingj tile year. Page Seventy vigil! SPQRELS U GIRLS? Ae, Ai, COUNCIL PHYLLIS JENKINS ,,.......... ..........,........,.. P resident DOROTHY IXJORKLUND ,... ......,...,,.,.444.....,...,.,... X 'ice-President MARY DANIE .........,,.....,.., ,..,......... S ecrelary and Treasurer GRACE TOUCHON ..,.,....,.,,.,, .......... ,.....,..................... R e confer Miss DOROTHY H.uscOon ........ ,..44..,,.. 1 -hlviser BECAUSE OI-' THE excellent guidance ol its adviser, Miss Haiugood, and tile loyal cooperation ot llme girls in tiene Council, time Girls' Atlwletic Asso- ciation oi i940-ill ilad a most successful year. Tins year time girls decided to adopt a standard ring to replace tiie laraceiet of last year. During tiie and winter seasons, tile girls participated in field ilocliey, inaslcetball and volleyball. xxzitil the spring came traclc, arcilery. tennis, softball, badminton and individual sports. ln addition to tilese a riding club was formed. Numerous play-days witil otller iligim scldools were ti1orougl1ly enjoyed by tile girls. The Niodern Dance developed tecinliques and dances tor tiie annual gym demonstration Wllicil was iield May lfb, tile tileme being. "Tile Road to l:reedom.U Tile season closed witli a sad iuut iiappy note wiien the annual lnanquet was i1eid .lune l 1. Page Eigiity DANCE QLWUB BASKETBALL CLAS 5 LEADEE RS POUTBALL ft.lioNARn Kixcnm. CYUIIFIIPS ..., , ,....... Fmin CRliIiN tcz0RDON Hunan TIIIE PRIDE AND JOY ot Norttl ptaintietct Higtl Sctmotts attwtetic program. Len Katctietts tong awaitect power mnctline, rottect ttlrougtl one ot ttie Canuctets tougtlest sctnectutes in a tutaze ot gtory. Under Kactwet anct tlis nctmiratmte assistants, Frect Green anct Gorcton Baker. ttme tiarctworking maroon anct wtlites capturect ttie County Ctiampionstmip tor ttie first time since 1937, by ttlorougtlty trouncing Bounct Brook anct an uncteteatect Somervitte ctreactnaugtit. This win atso gave the Canucks ttleir second teg on ttie County troptly. The seasonys tone disappointment tounct ttme tnoys trom across ttie Brook nosing ttme Canucks out ot a t3-t2 tiearttyreaker. Ttiis toss was soon tor- gotten in ttle ctevetopment ot sucti stars as Grant HVVt1itey" Nticketsen. Ctiartie Jackson, Ctarke Ttiornton, AI Ranger, anct ttle Canuck's return to torm witti a 6-0 triumptl over Somervitte. The sctieotute tor next yearts squad, Wtiicti Witt miss ttle services ot ttme recentty retirect Len Kactiet. is as tottows: Harrison Dunetten Vtttl0ITlilS tfctison Somervitte Scotcti Ptains tjtaintietct Rosette Park ttounct Pmrook tin-rnarctsvitte Page tfigtuty two BAS T BALL fourlr .....,..,.. .,.........., I Iowum Kkuscllr: Al,'I'lIIJGII II10 III-III--'II Im:2IcclImII CIUIIIJIIIQIII neIIOcI n0iII1c-r Il CiIy nor in rounly CIIIIIIIIDIOIISIIIIJ. IIN- Ivana cIicI romv ouf on Iop WIIII Ion wins Io x..., IIN II crccI1I oui UI 1-lffI1Ic-1-11 Umrws pI1xccI. Ifvvry team pI21yc-cI was c.Iown0rI 5. 5 ul Ivusl onto. wiII1 IIw Iongjc-si winning strc-nI4 forzulngj Iow11rcIs IIIC CIIKI OI IIIO SCIISOII VVIIPII IJIZIIIIIIIOIKI, SOIIIl'I'N'IIIl'. XXWIOSIIZICICI, ZIIIKI IJIIKIPII VJCTC cIr-f Ivulx-QI IJOI0r0 II10 Inst gimm- UI IIIIIIIPSZ , , - NPII5 .,A..A.. . NPH5 .......,. INPHS ......... NPI IS NPH5 ..,...,., , - NPH5 ........A I . NPHS .......4, x , NPIIS .AAA..... .QI'I IE-1 ...... I-IEIIIISUII ............ I I.mfII n ...,.............. VV0sIIIivIcI ......... IDIIIIOIIUII ............ ISOIUILI ISFUO Ia0I'IlilI'iISYIIIP IIEIIIISUII ,...,. ...... SUIIIOTYIIIP ......... I DIIIIPIIOII ............ OI IIN' SXUIISUII XVHS I0 NPHS NPHS NI'Hb ......... NI'Hb ......... NPHS NPHS NPHS NPHS SI I0 I,Iz1inIIiPIcI. Scorer: III I5 cmlxrlc I Brook .,.' I-I ISl'I'IlZlI'CISVIIIC 31 IIIHIUIIQILI ......... 38 Sc JIII crviII6 ......... QII T XVI-Slfield .......,. 33 -I0 I.imI fxrl ............I.. 2 3 I3 I,Iz1inIicIcI ......... I,IilIIlIIl9ICI ......... 30 ' ' I llugp' ffigI1Iy IIlrm' BASEBALL TENNIS TRACK IIIIIIIIIUIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllIlltllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIYIIIlIIIllIIIIIIIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllltllllltllllllllIIIllI3II'IIIIIFIIHHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllHII'IIlIIIlIIIIIlTIIHlllllIIIIII!IIIHllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! e 99Wofau2Lconf2zach... HAT, to us, is the very hed-rock oi our existence. it is in itseii proot that we have, year atter year, rendered the EXTRA service and quality oi workmanship which, ahove all eise, gains an organization the reputation ot reiiahiiity. in your iives, the careers are now just ioeginningg to your contracteci obligations, you have them, you icnow, to your families, your friends, your country, and to yourselves . . . just to these obligations is not enough. To give more than is expected of you is the answer to success in your johs, your iousiness, and your iives. Vve know that you, young Americans, wiii recognize this truth. Vve ieei certain that through your iives you too will Nrenew QQWJ oi your contractsf, LURSTAN STUDIOS 255 W. FRoNT STREET - PLAINFIELD, N. J. IIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIlHIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIHHIIIIIIIIIIIHHHIIIIIIIIIllIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIHIHIIIllIIIIIII!IIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIHIHIHIHIIIIIHIHIHHIIIIIIIIIIIIll!lIIIIIIIIIHIIIIIIIHIHIIHIHIIIIIIIIIHIHIIIIIIHIIIII Page Eighty-fi IIIIIIIIIII T E P P E R B RU S Q PLAINFIELD, N. J. HA Safe Place to Shopn Hope is the dream of one awake - may you do honor to your opportunities and reflect creclit to your years TAY L O RY S Ieweter and Optician 115 PARK AVENUE PLAINFIELD 6-0820 Page Eighty-six Best WtSIlCS to the Graduates of l94I Compliments of HIGHVVAY DINER Somerset Sl. and Highway 29 A Norltl Pluilml-ietcl Nev' Jersey Compliments of CLASS 11942 DORFLlNGER,S Esso STATION Corrlpliments Ernest Dorninger, Prop. Cor. Somerset St. and of tile Summit Ave. JAPTEX SHOP Plainfield 6-1295 ,,,,, , Page Eighty Loolc at Your Slloes - Everyone Else Does F- Jlofgyofe S11-role REPAIR Vve Call For ancl Deliver SPALDINGS P- LOAFERS M STROLLERS Cleaned and Repairecl Complete Line of SHOES DYED POLISI-IES AND LACES Any Color lfl3 VV. Front Street Teleplione Plainliielcl, N. J. Plainljielcl 6-2700 P lligluty-eiglrl DRAKE COLLEGE 40 SOMERSET STREET ' PLAINFIELD, NEW JERSEY Courses SECRETARIAL .- ACCOUNTANCY .. STENOGRAPHIC DAY - flpon All Year - EVENING XVILLIADI C. COPE, D.C.S., Prvsirtent ' FRANKLIN U. HOAGLAND, ELS.. Nfanager Phone Plixinfielct fl-0344 ' Ask for Clur New Catalog' For soctas my friencts You can alt come Here, Where Constantine and Shrimp serve you with cheer. ACKENYS SUNNY SHOE North Plainfield, N. J. 351 Somerset Street PLaiutietc1 6-4614 Compliments of EAND EOOSTERS HUNIIOR LEADERS GLUE of Young Mens Christian Association Deep Sense I . H Qt ' SI mmmg Responsibility Offs y Page Eighty Compliments of CLASS OIF 11943 Compliments of GQ Af, AQ NORTH PLAINFIELD HIGH SCHOOL SCHMALZ MILK PYOCIUCQJ On. SOME OF NEW JERSEYS FINEST DAIRY FARMS Phone IJLainI'ieICI 6-2277 f-1 6-2278 PI.i1inIieIcI 6-0947 NIISCCHWVTITZ 84 CO. LeI1igI1 VaIIey CoaI I7ouItry, Dairy, Horse and Hog Feeds BuiIcIing IVIateriaIs FRONT STREET Ai Lehigh Valley R. R. Crossing SOUTH PLAINFIELD, N. J. Compliments of CLASS OIF 119114 LAZAARS Two Stores f,m'uInhng ToImar:ro BI:-mIing B 1 I 1 , I I 1 D -i mmry Books Toys Vfypvwrilvrs Offirc SuppIic's Greeting Cards DUII I'IospiIuI o 126 VVATCHUNG AVENUE Phone PI.. 6-3863 ' ac sti Ill DOI' if H1 OIIIC VFOIJZICFO IIHCI c,lgilI'S C, , , . llllli IKIS I,ImIo SuppIics I Cnnfivs Nov1'IIi0s Iwrlgfilzilles Iinpcrs 0 E. FRONT AND XVATCHUNG Phone PL. 6-10251 Funds Available for Desirable Mortgage Loans THE UNION BUILDING AND LOAN ASS'N I3U Vvest Second Street Incorporaied 1899 Page Ninety Somerset School P.T.A. Vvatcilung School P.T.A. N ORTH PLAJINJFIUELD po T. Afs West End School P.T.A. North Plainfield High School P.T.A. KENNETH E. RUNYON WARREN E. PATTEN Proprietor Director A. M. RUNYON 84 SON HHome for Servicesu Director of Funerals 'Serving time Piainfieicis for 81 Years" 900 PARK AVENUE, PLAINFIELD, N. J. Phone 6-0040 P 'N Compliments of C1REOORY'S MUSIC SHOP 332 W. Front St. ' PL. 6-8549 Phone PI.. 6-l7ll Free Delivery RICHMOND FOOD MARKET Aiex CavaIiere, Prop. Here You Find a Full Line of Italian Specialties 307 RICHMOND STREET NOW THAT YOU'RE OUT OF SCHOOL AND HAVE YOUR OWN SHOPPING TO DO FOLLOW THE UTHRIFTYU TO RO S IE N BAU M Y S HPIainfieIoI,s Metropolitan Storeu Congratulations to the Graduating Class from Candies f- Fountain Service '-1 Greet- Where Good Taste IS ing Cards f- Stationery ,-1 Toys f-f , Cosmetics f- School Suppiies and G00dFaS1l'0'L many other varied articies in our 5C and 10C department DEBELE'S ICE CREAM AND CANDY CO. 285 Somerset Street ' PI... 6-1150 ARTHUR IVIORTON 5: CO. Park Avenue 2nd Street, PIain11ieId, N. Page Ninety I ' Pnsnseld 6-3494 S. D. CAITROLL Best Dressed Young Meri Buy FGNCY Gf0C9Vl9S, Fruits. VGQGIUIW Clothing at 356 Somerset Street JOHN K. NEVIUS as Pl,ainl1ielcl 6-2443 Plainfield, N. J. THURPP MARKET Owen Vllwrp, Prop. 202 VV. Front Street Prime Meals and Poultry 356 Somerset Street THE lPlLAllNlElllElL,D COURIERRNEWS IS A HOME NEWSPAPER lt presents all tlne News Fairly and Honestly lts Editorials are Helpful, Forcetul ancl Clear-Cut lts information is Accurate ancl Depenclalole Tllere is something in THE COURIER-NEWS lor Eacll memlmer ot tlle Family. Compliments of DR. HARRY R. LOOMAR THE OBS Surgeon Dentist Helyn Dee 104 East Front Street ' , l Plainfield. N. J. Mlckey Ellfle B. J. lvlasie HOURS: Tum-s., l'4ri,, Sat. - 9-6 Jayne Marian lN1Un., Vl1llUfS. '4 lJ'3, 6'9 P Pl..ainlil'lcl Xvrwl. - 9-l Ninety-four " ' 1 Qreetings to the Q10 Cfu ci tes L-D ev U0 Q' Y O U ' 0 4 Q' PAC.-to Vtfortctys Oldest Manufacturer of CAPACITORS for All Radio, Electrical Electronic Appti O, II and ation CORNIELIMDUBIULIUER ELECTRIC CORP South Plainfield, N. J. U S A cllqt 'W icu CREAM LOUNGE Mll.K BAR 305 Vvest Fifth Street Vviison Ave. and Route 29 BLUSSUM HILL FARMS Ice Cream and Dairy Products "DIRECT FROM OUR FARM" PREPAREDNESS fflroagfl PRDDUCTION Creative craftsinansiaip, skiiUai artistry and dependable production are assured only by years of experience and services rendered. COLYER PRINTING COMPANY Printers to tive 1941 CANUCK NEWARK: NEW JERSEY REGISTERED FOR NATIONAL DEFENSE PURPOSES P N I x 4 I 1 w '. xg...- HX 1 x X f W 0


Suggestions in the North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) collection:

North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

North Plainfield High School - Canuck Yearbook (North Plainfield, NJ) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.