North Little Rock High School - Wildcat Yearbook (North Little Rock, AR)

 - Class of 1929

Page 1 of 144

 

North Little Rock High School - Wildcat Yearbook (North Little Rock, AR) online yearbook collection, 1929 Edition, Cover
CoverPage 6, 1929 Edition, North Little Rock High School - Wildcat Yearbook (North Little Rock, AR) online yearbook collectionPage 7, 1929 Edition, North Little Rock High School - Wildcat Yearbook (North Little Rock, AR) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1929 Edition, North Little Rock High School - Wildcat Yearbook (North Little Rock, AR) online yearbook collectionPage 11, 1929 Edition, North Little Rock High School - Wildcat Yearbook (North Little Rock, AR) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1929 Edition, North Little Rock High School - Wildcat Yearbook (North Little Rock, AR) online yearbook collectionPage 15, 1929 Edition, North Little Rock High School - Wildcat Yearbook (North Little Rock, AR) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1929 Edition, North Little Rock High School - Wildcat Yearbook (North Little Rock, AR) online yearbook collectionPage 9, 1929 Edition, North Little Rock High School - Wildcat Yearbook (North Little Rock, AR) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1929 Edition, North Little Rock High School - Wildcat Yearbook (North Little Rock, AR) online yearbook collectionPage 13, 1929 Edition, North Little Rock High School - Wildcat Yearbook (North Little Rock, AR) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1929 Edition, North Little Rock High School - Wildcat Yearbook (North Little Rock, AR) online yearbook collectionPage 17, 1929 Edition, North Little Rock High School - Wildcat Yearbook (North Little Rock, AR) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 144 of the 1929 volume:

AX., X f T-W 2U ,Q I . .I YT U Y. YY ffl .L 1 q , W - llllllllllllllll llllllllllllll , I' N AU-7 Af. f- Q Q J F 'V wl M ,V vw QF' N' , . 4 HJ ww :W F 'r W GJIFIHIUIEQ WMJMDQIBMIV IILQIPZQD 'I lilllillllillililllllillll c-if Q W. QQ QQ ll' YYY Tf1.."TfIflf.lI ,.,C'f'11 x - . 'ilffff l11f1f'TflffLI-A 1 A . '. '. '. Q. QQ. Q Q . ' f '. A '. ' '- I LQ wx 4 I ! 2 5 1 V . , . If A , . Y ' 4-a ,I , .., i+ 4 V v 4 K-V . H 'll : 4 ww - , V E ,7 A XJ U .4 Z M ,-A fx. ,' ' -1 Q -3 I, 1 A-A -f ' ' , 1 V If 4 r-4 1-A ! V' ' V ,Zu ' P " x.f E A-. ' - !?l f fb lil . ,j 'A ,J A ' Y 'llniill . 1 A I , 7, Z 53 w E P i I 1 5 S 2 .--- .- - ,-, - Q . 'E I 1 " " " ' 7 '4q?'3q:-5 ' 'ff' M66 4: If'-'-iii, I-ff U I - W 54 ' I Wi.-A .I I fi' 1 '-"J YJ IAQ' ff. Q ', ,'. - 9.4-5,4 ' XA ..-Q - - , IF , ,gli Al fl, -'f-Q 'A' "' T-lf 'W' Aff ' 4 ' 'Ll' W, .LETIQNVI Iifgl Y 1 IIQQ-5Irm,i Order no Bmnlk I "' ' , .. Y A - ,- - - - AI Mr' -' ' ""' I ,I 'WSH ff I if TFA "' Q, ' Rxifglf ' ,X ji! ' of . ,L 51 f T P fy ' -2 I is 4 in--,fr -i .LMI I yn , . -QA -. . fb ' f IH r I 1 ' '- 4. 4 K B 4 I NX . , x ffgVH3i I ff If I- Jai! I 'Nj I 7 I ,,!, XM ' IIXIS I 'XS XIII Cx IC n X X I ,yfvfrfw Q'-wh. ""-KQ., f 1 ff f-,yff"'f" , 1 Vu if v 13-a--' M--X I. IIIIIIIIIXLIH ' I3I.I PII I I IUX 53 .XIUX . ll-QNIIQJN AIA I .'xc,L'IfI 'I' 3, CI.: QSIQS In, I'IfI7wI,I' , I INS UIQIINIX.-X 'I UNI X, IIUI'I I .XVI I Y 'I .XIIII,I,II1S III. IXI7X'I1Il'I IfwI1NIIi.'IS ,XYI4 IIIQXII CRIB I 'Mix '-44 ELI -,Vx f,-, ,--,f ,fL2."' ra fi f ff 12-3 "Pg -I 11' ,f Q f 'gy-5 1 If I' ' 'IIit I' "II 'I Tp Wf .9 I I I I I I ll I II III I I II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II I II I I Ill!! 5 .- I I I 2 3 I I 5 , nl . a I U 1 0 n ' I U l ' I ' l I a Q I ' I 1 I g I 1 I I I I I S S I I 1 I I Gil 2 5 I I I E E E E E E Q 1 5 I 9 I Q I 5 I Q I I I I I I I I 2 5 3 S 2 S 3 E I I J 'J Ilbedlcdtlcm mfxmalslrzs JI 11, SCIIOOI Iaofxmu who him narmstlx Lmouru,Ld ill prugrmiuu polmus for our Ldumuonml idx IIMLIDLIWI md 111 IIINLS to lmprou fa 1 fi I f XX :sh to IJCCJILCIIL Ns Our fourth Issuy of XX II DC X K V' "" I I X I f gn 4,51 + 5. L-4' I - f-- 3 3 o a n a 4 I I 2 I a I I 3 0 I o I n I n 0 I l n 0 I 5 I 5 I , l ,HHN : V , , . ,, 2 1 '1 1 . I 1' . , . f I l . . . . I . , , , . 2 who have gxvcn thclr scrvnccs wxllmglv and at : - , ' ,, I A Q 3 No ' .I'I"IkI.If Rwcix fircaffSf'Iwm1 g 1 We ' I ' If 2 A ,, , Q . , , a , , , ,I F IHI1 . ,AI Q I Q n 2 l I n 0 0 2 I I I I a I o l l n a I n a , n n I I o I I I I I n q I 53 . ,ix M411 '82 llIlltulllllttlllllllllitiltttlsi' 4 1 111,111.11liltllilillllllltlllllll IQ' ' x 4 -sg! ul 1 Suhool III? NCIIIJ Sl ULAX ruup or U7 x Pl OL R AIXI romou C NIL XIIINI o I L no UI 1 Commumtx nmg mm dow: nhuon thx I1 mn md uhm R111 I L uns nn L O Ll 1.111 mm puI1lu1I non mmuuuum I U XL Or! U M I I fl n I mn so LI I IU u I n us pupxl 1 w K uw xx xxAf1 an 'SCIUOOIfXSIU1lliI3LI1LnllLIIWX publmtx ll I 1 gxmtu Ivwv. I Q Its IHKIIOIIIIIQ md In R I 1 S axor good uulnrs Q, od mlmol I ILIIIVIUQIII In I U 4 1 1 ll s 0 1151 upxls 1ndupI11n1o1Ium mu 1 qu umnnls lull 'T L IS IIHIYIQ N 1 sull IIIJIS Im ul LI CIII1 3 XS LII1 L 4 lu L C anti Ixgm to uh puck H1 I 4 I S On IIMQL Iwo 15011119 IN I S C AIX 1 I I N 11 IITIIDIDSL of than chuldnm parumhood ur H gh Skhool D I an Ciao C Qrovxn Ik1'lX SIIML L I NK v 1 mam' th 11519 1nQtNII nv 1 mrx Wm mx U 1 mmm s 1 iw s La Lthr .1 and LIXIFIU Suual humI.LL mc num Q Q bum oncnrt grmd pmno glunw m xx mu: 1 s 1 I ul thmgs loo numuous to mmuon llllll ll 9 Fi Q N Q ur prwmt OII1cus mu IS In Ilmxs XI s I 1 1 pruxc 'Vlrs Kahn Grsl HCL prwldum 'XIIQ A 'Xhdu Qmccmd um pxgsxdxm S A Pedrnck sncrntary NI s I 1111 Hsunu wc rs Dyer pubhcmty chmrman Inu Q In 5 1 I ' - I I 'ww I ul f , , I I " p I I I I I I ' I I I , . I . N , I S I cr , m an S 5 5 4 A A ' P 1 - f A l l , A , , . . .. F I "A U . 'L at nl.a'!'L'lfe'.LL'cwl'I21m!Ic:1'1fIIIIM'4'IJfIaI1'w7u! 4111 llvv mph' s U I l I I I V F I . l 5 I : I. 'Io p I ' I III I X " I 'I m II m 2 Sh u I, Ch 'flu .mi g l A ' , 5 ' , . s To " ' ' 'Q A ' 1 'L P HI. I . w.u"m's.1n:I s 1 I " s tca'I 1 . 'coopcmlcinlcIIig,1vnlIx' in thc lrumining ol thc QINIQI, E s Z. IIV If I. A. 19 n I .1II1ccI Im' .mv OIINV A uw. II I9 mm 'fm' E I tar' , ' , A ami vuxwlv LICINUCIAJIIC. A m wr , I , I I ati " cfI In pu Info ,AIN'I'I'J!1 CIIIKUIIQ who SIIAII IHC slmngg IH Iw HIV, 5 I nfs In Um. . I f un In 'I . x 'I'r. E I I 3. "A gl A II :'IwoI Imp .1 plus ILIITIII .11 I mv. l I I l I Hn T WIP. I. A. IYIIVINKISIIII SIIIUINI. SYNIIIXI E 9 . g Il- , -- I 'V'..1CL 1- . 5 ' of I . IL ' ' ' A I ' the CITFIIIOII HI public ,tcnlimcnl. wIm'cI 'IJAII I ig f A V It - x Af, 110 . . Y xl I ' I K CSCI, I IAQ C- ic I. E S 4. IIIIg SCIIOUII CIAINS an ODIWOIWIIIIIIY to know thu pmcntx S IHI1 IIQACIIIQR GAINS Q". cr cII1c:cncv III lvaclnnx and I 'cmf ' - I , , . I I s ' ., . ref 0 , 0 'c 5 I , , I ,N , , . , I s II-IE . 'I MAI. . Iv' Q' :1Il'nIn1' .mi Iss, larcixncxs as lin' I ' mr' I: ' ' . - " ' A II1' high rank of lhvir s'ImcI in thc IIIJIU ' : I I . , I ' 3,1 9 Y g 5' E I ' IIIIQ PAR 1, I . I. . . l'L'J.lfJ :cn ol thc valuc wi Inu c ck 'I' I I . . . . . , I J and .' ' " . ami '.'nIu.1Iw'c Iwlp nn thc l7I'UI7IL'INQ oi : E I " ' 5 1 . I I. I ' z O ' 11 I ' , .4 . A. WM m'g.1nmLf'I AN Iwr 28. IIIZI. Am! E s Im.. , ' S 'MII' " tha imc. IIIITL' l'.?I'. A. IIQ .15gafmq"'-:InxI S s f . I OI'b11 ' . I yi 'inb IIIW I A. " IV1lI'I1IfIJCkI S H ' f' 'I 5' " D , ."'I cImiId1'un I I 'L " 'rg IAIIV, fng E E A c ' . Q . 1 . 'I 5 '. I' ufnIcrs in hc i:I.omI, .1111 Imcr I O I ' H " . f . 5 1 , rx ,il1i.nI'L ulcltc. Icnlz Ir.. . ,. .nI....IIOI.I.IICg. ' QIIIVI ,I1,XX. I V ' 4 - 5 Q F' CQ! Yvff alll!!-Es? F I I 5 5 3 l ul 5 5 I l 5 5 5 I l 5 5 F 5 E 5+ A I :I 5 5 I . l I I l I .. 5 l 5 5 3 5- 5 s, n ' Lf., D ,....v g .--' Q l 5 l I I I 3 I l .M 3 As- g I I ig asus III IB! ? Fil Q N QQ Z SC IIOOI BOARD In It 71 lohnl Alkms Nut Insrdan! R M S BLIIIXLT D If XVQQLU1 D1 XX M Bums X I IUNII NDI XV In Phipps Sz1pumI4m1'u7z Il7C1'SUHllI1'l1 I I I s 5 1 'if' 5 ' I E .1 Q 2 4 ,3 V .1 g . . l 1 1 - 5 ' 3 E ' ff : ' l 1 I Q Q, l 3 3 s - ' 5 g 5 g ' I g I - a n - 5 I l I l 3 S g + : , l I U 0 U n U n U l U 0 U 9 I l I 5 g l I 1 .. ' 1 I . . I ' XV. In 514 Icy, lJ"SIlil'! . .. ' J 2 4 ' , . , : 1 V. , ' f J. In Vmlls , Suvf NT ' - .. , ,Ix K M 1 : A P. XX .wIx11imnr Coils if 'I vyn ' M A Clmrgv Pcnhmiv Vollvflv Nnihxillr. 'I'urm. C . , . ,V ...X I l I F I l I L90 .9 llllllllllllllllllllllllillllllilllllllllllllIlllllllIllllllIlllulllllll1!llllllllllllllllll.llllllllllllllllllii' Inclu- ug ,fu--I 11' rogress of he Schools 'NOIVIII 1111 4 Ion s hut unuct mon puoazuuss durunu I t four ycars thun durung mx othtr sumuluu ptruod ot lllTlk lhc lurst monta n 1027 there xx as un cnrollmcnt of D17 un tht lunuor Hugh School und 718 un thc Stnuor Hugh School 'fhc suxth month of tht 1078 1070 stssuon shovus In unuollmcnt ol 91-1 un the lunuor Huwh School and -111 un tht Stnuor Hugh School ln othcr words thc total enrollment of vshutt boys and gurls un tht lunuor md Scnuor Hugh Schools hxs uncrcasecd from 710 to 1 325 un lcss than four xclrs Ilus cucusc dL lurg ly umproxcments madc un thc school sx sttm Ihc Board ruuscd uts standurds for tuchcrs and adoptcd a sulurx schcdulc bascd upon prcpuuutuon tcnuut und tmchung uhul Bcttcr tcachmg and hcttcr school attcndancu 1ucrc th results lhc numhcr oi chuldrcn quuttung school afttr fnnushung thc grudcs 1nd tht numhcr quultunag utttr funushunc Junuor Hugh School han bccn mattrually rcduccd 15 us ot untclluguncc ttsts thc pupuls hauc becn groupcd so IS to lct each group udx unct as last 1s thc work nn bc dom properlx Thus has hun a factor un kccpung chuldrcn untcrcstcd un school xx orlut Our school mxcr had 1 pruntccl courst of studx ul uxuo ycurs mgo xxhcn lc ttathers pruncupals and thc supcrunttndtnt xxoulctd out 1 ttntuluxt toursc lhcst Couuscs ucrc of grcat assustancc to thc teachcrs hut not xuhollx srtusfuttorx Thtrcforc thus ycar they sct thcumsclxs ut work to rtxust thu courscs undtr tht duuccuuon ot Dr I S l dc XX hcn thcst courses lrc complcltd und pruntcd our school 1nd our cuts, mu xxcll bu. proud of thtm Thus wear us thc hrst ycar thxt am outsudc mud has hctn sccurtd lor thc schools On account of tht locul untcrcst shown un thc schools gufts muounuung to S7 -100 OO mcre receuxecl from thu. Iuluus Roscnvx wld lund us aud for thu coloutd Hugh School A much morc umportlnt guft un thc form ol muchuntry xxus rtctuxud irom thc Mussouru l acuiic Shops to aud un cquuppung a mnhunt shop for tht xxhulc Hugh School Thc School Pzourd dcscrxcs much commtndutuon lor uts lorcthought und xusuon un proxudung for tht Nur Hugh School Buuldungc non undcu kUIlSlIllLlIOfl Ihc clllll also deserxc much commtndatuon for supportung tht School Bourd un thus proucct XVhcn s buuldung us compltttd ul xxull hc onc ol tu mc st 3 ututulu hcst cquuppu. 1 thc most useful hugh school huuldung un thc xuholc South for thc spltndud and hurmonuous c 1 opcrutuon of cutunns School Bourd pruncu pals tcachcrs and pupuls vuhuch has madt possuhlc thc phcnomcnul progrcss of our schools 1 mush to cxprtss my sunctrc rpprccuutuon Sczpcrmtu u'7Citf7l llllllllllllllll lllllilllllIIIIIlllllllllIllIllIllIIlllllllllllllllIllilllliilllillliIlil!lil!!llililliiillillllllil Q N e 2 3 I I l I 5' l I I l I l l I I l l I 5' l I 5 l F I I E 5.4 Au . A ij? E E l I I I I I I I I I l E l E I I 'EEE uf F 'A x, HF . , 1.u1 Ror.u1 S .u u.. . - . 11 - - A -- 1 1, 11- mu - Y I - . ,,.. A 1 X .X . ... - . K , .. - . I t . 1 '.'A.' ' 1. r ... "Ml .T "1 ' ' ' A 1 , .1 7 1 x s L x ' 1 . .1 Ai ' ' . 1 A' '1 ay un"'.." us uc . Q ' to I vx 11 1 S' 'VF' H . rl 1 t s'1n 5 1 1 K 1 1 xg- 1 r 1 1 1 I 1 1 1 1 -1 -yx 1 11 1- 1 ,' 1 1 I A 1 f c ' .' K ' 1 'Q 1 ' 1 K 1 ' .' 7 ' 11 11 1 ' 1 1 F1 V -J A ' 1 ' 1 -1 1- 1 s ' 1 1, x 1 - - x 1 -1 1 1 - 1 1 v 1 x 1 v T1 tt xx L V 11 I - I 1 4 1 1,1 1 I -- v . t , . I, um . .K 1, 1, 1 - 1 ' 1 1 1 1 ' 1 1 1 A 1 1 '11 1 -1 'Q 1-1 --1. V1 3 1 1 1 1-1' 1 , .k lin. ,h 1 1 1 -5' 11 1 -1 1 111 1 1111 1 111 1 1 '-1-' ' i ' ' Y 1 1-1 - - 1 1 1 ' 1 -- -' . 1 ,u . ,, 1 . . t tl ' v '1 1 1 11 1 1' 1 ' 1 11 -1- 1 ' 1 1- - 3 A V I p 1 - I 1 v r - 1 1'vx l 1, I1- I , , . Q . . h . , I q.,1 , V , X , 111 '11 A 1 A l I- A 1 1'-1 . ., . . 1 ' ' . ' 1k1- 'D ' '. ',. , uhuu- - - 1 1 1 - lt- 11 lf. I, thu' 1- 1 mi. .nd 1 1 ' -- A ' ' 1 u 1 X .' , , ' ' -' 1 ' A- K 1 -'A 1 1 1 1 K ,x.k. .A ,, ll.. 'V' ,TH ' , I L 1-lm 1 1 . . v l' 1 ' 1 1 , . llllll lllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIII lllll llllllllllIIIIIIIQIIIllllllllllllllllillllllII llllllilli ' QTY, I fu . . I I 2 5 I I I F I I 3 I I E E E 1.5 W 'Ji E l I 2 S I I. I 3 S 2 5 2 l :I 2 "3 Nao I II III II III I I III IIIIIIII I I I II I II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II II IIIIID 3 H Q me Q Il ll ll V' 5 4, I I'RlNCflP1Xl ANU DIll'1XR,IAMI2N'I5 HIS,-KDS C' .3 C. YW!! U llllllllllllllllllllllllllllllll' llllllllllllllllllllllllllllllll. ' 5 Jwigji 'lill lllll 1lDr1nC1pal dfld IlDepdrm1ent IIHIIeddQ using su r 1 1111111 X1 1' 1 1 H111 11 1211111111111 , A 'A Y Y 0 4- . I llllllf lllilllllllll I T T v-T TT 1 IIT Ill 7 I lllll IIIIIII9 gg 265139 Q -4 , . - JT ' 1 -4 , .. . .... Q, - 4 I 5 J' f 2.1 :J ' 1 Q 5 C 'C L. -,, . 21 , Y, ' , ' " 1 1 -','-' 1' L., X' Z ,. , .L . A ... f -, . ' ' fi ,- fi 3 1 rv L - 7 , ' J 'Z' -...Z - rg .1 .... -- 'Q "' .. F ' 1 :WEL :. 6 Y' U' Y f 7' :A 1 TI - 7-' ." f N' gi "' ,..' I ' W gf -5, T' fy 11 Q S' I r' 4 ' P -1, - -' ,1 f h . ' '. -. 4, :z -, f F -5: Z Q4 -4 fx ,K , .' '. --A 5 ii 5 f J " ' :' W L- 'V X' -H 1- f ,.., 1-1 . V ,J ...- , F AQE5-1 we ,,f"' g.L1 ,- -- CZ--1, 3--I uf: J' WZ- :U W yy' 'J i L3 Q 1-3 ,, F, ,-, V '4 , " ,- 1 I , ,-.4 1 Q a --- . f. - , r - -- W V' -- - I ,. -J-:"- -1 '-',. -' "' f -- 1 -' 1' "" , V -1 ,,-4 hi I-, -x L1 -' -' 5 D EJ S - 1 -- -' :Q if 'T 3, Z. f Q '12 ' Q 1 1 : 4 f f 3 1 A f f 1 : - :' - -1 - - " ,:' A 'fggcf--5 11 5-Q. iag 1-' fr -, M: :41'2jf-X21 22 ifx Afx 1: rg 2' Z 4 71 3 F' 3' E. 3 ' 'Y 7-' 'fl' 4 2 T' N" :J Q -' X 24: ' r-' R. 'l ' .. -7 1, L, I 1 L4 :s '-N A ,Q : - 'z -. 5 ft - : X. .L , Q 5- .L1 F 3-QI, fi-' Lf A wf 33 53.1 f. J, -X 12 gg! 1- 3 -. ,f 3 A, 2 F' 55 -rj " -gt C, N :E 2, , A J Q Q7 A 3 L, j 11-.. -X " E ? Z 5 -1? ' 9' ' gi . QF A 5 1 5 A 57 73 2 9 '1 ff 52-73-Z"j.EA3 7: H1 QW V. C ,h IX1 LT' 5, X Ef3f::,-i 73 'if 'LMA 'ff ff ?'f11:L Y2'..xj 3-UE fl.: Y ,fy V 1' Ei ff- Z 5 .X ' AJ ffzgiwgg gf L: 1: -1 ,Q gg -- a5:fE'2-2 27, 21 sf 95 ffm 4- ' ?: :1 ' 5' 27 4 :T P' if 5 4 N' J Q. ' Lg. f ' . , A M.. , . ,, ,- - -4 Z : 1 ' f I '- ' ' A- 6- - R' 4 'Q I 1 'X' ft --L 3 ..Ii1' 2. f. Lf ' .F 2' - Z- - Q Lx : , ' 3 3 ,. ,. 411-3 ,, , -.4 , -73 -' L . x Z-L I X1 .f --1 jf -' Z -5 1 3 'T-. , If- ,Q ,I y f U 1 " J 51 " ' 5 ' 11 v 4 "- V E i - 1' . - '-1 " H 7'f C f - 1' 'Z' J- 'E ' N - 'N : :Tm 4 5 -f 4 -' 2 ' Q 3 1-, .fr .3 1 -A fl .n i x V pd E l if C -1 14: 1- N- . 4 5 ,,A. ,..-1 3 -A -... J M1 3 . .A 3 "' - "-' 5 f' - . -X 7-1 ,, Ta :H . xl 5 -N . - Q .....--3 --1 -1 N N. N -- -J f A "' A Q Q N. XJ :J , Q - ' 3 Z -1 1 .1 'X 2' 'J - 1' L. N1 N' 2 N' R if C, ' ,EJ..7: E 3 ix li 1.1 7 Q 'S N , C .5 -Z : 3 1 - 1 1 ' Q, E " . F , , ... ... , fl 'U -. Q' 37 1:1 " :.x " f vc 3 ... ' E -2 1 5 .iffiiilfll 'lff iIll'll.l I i , Aflff, 'Il Illiiil ' If fiii If 1 liiifiiif iff.. I kai KN L 'X X C1111 1 1s I1 1 J 17 Y Kg 11N 'N1 111 S111 KL Plltl 51111111 12119111 1 18 S L 1 1 I 111111111111!IJ111111 1 1 11111 I U X N1 wk 0111x1011 cl W11tl1111111l11s D1p11r 1 1 I 1 XIU W IX K 111 N x nu I W 3 KNS I lN RW 1 1 1 11 x 1 In 1 'North I 1111 om 1 151 1 11 1 101 Lk mnd11111r1 oi 0 11111122 1h1s x111 who 111 LS 1 L 1 s 1111111111 um 4 mu bun 1114111 mmplnx 1 all 11 Lhool 11111111 111 L 111 L pru Il 1 or1gp1r1nls 111111 1110 1 1 1 1 1 1 Im pu 1 oo and ll 1111x1111 111 QLII 1 num tllillllilllllikllllllllllllll 1 Q 2 Q ulnunluuusuulnunnnnsv l 11111 ll WK 9 IllIllllllllllllllllllllllllllllll' lllllllllllllllllllllllllllI ll! s 'NL C1 I 111 mr N lu Il ss I II111 'VLC 111I I 1111 Inu V71 I sI 111 XIII I IVI1ss 1 zslu vss ll., 11111 11 ss I 1 11111111 N X L ll s Ilkk 11 TI 117111 1 'X lss C1I11IX 11s11 11711 1s 1 I 1 'XI1ss XIIIQJVLI Hung lncllzsh X IS I11111 X 111 s X ss R111I1 I11111s H1s1111 IIX K I I Q' llllllllllllllll lllllllllllllllllllli lllllllillllIlillllllllllillillllillllilblllllilllllllllllll llllllllll lllll I lil 'a 3 E S S S E I E iii Q N Q E 8 11111111 -, 4' I K ' I i 6 . L- . ' . . ' TJ I In ' A :I Q Jr... 1 : .. I I I : 1 I - . I I - XI1'.,"II. '. II1 " I I I, Ark S1.111- I1u11I11'1s 111111141 I I : Mrk. I5111 " C1"II111 : V15 , :Irk 51.11. I111I11'1s111II1,l1 U , , , . s INI1,'L'1'..,.II, S A I'1 , C1.1I '.1x' f,11II1','1 Q 1 'Q S XIV. Il. S. 'I'1'11111'1'. l"1'1' I ' ,X I" II11'1I11Z.411II1Q11 ' . I s Mrs: 111' I'1' 1111. .I ll, I 1 111 Il1111I111 11111.-,W " 'I I . I I I " I'.111I111c KI C,.1111. ll, 111 s AIR..'I1-'-,.1s1I11-1s11.111 L'11:11'1s111 I I ' 5 I XII IfI1l,1I1c1h 15.1111 ' '. .II1 ID. Q I I XII. 31.111 I 1'.11I11'1s 1 1II1,:1 I . .... , , - I s M1 3 1111 C .11111111II. 1 ,Isl " . .X Ik I'111111s111 111 1X1I.111.1s I I , I Mr . A111111 NI '1I1'1' V1 11111I11'111'1I1, .II 117, ,uf A Q 1 1 ,111 s111.1 1.11111-111.111.1,1.1 I I I . I . g . . . . l XI11C1'q'I1. M.-11 . 1 ,Ish : A I . I111-.,1 S1.111- LV1111-1s1r1 A X 5 . 1I' I. jsIg,Il" 3 Alzsh s .X IG., L'11111:s111'11: 1X1L..1: .11 L, 1 . I NI1'..I. II,C,11111'1'. H1sl11'11 I? : .N Ii ll I5 X'x',1sI1111l11111 I V ' I'11i111s'l1 112 MI, I,.111 51I111.1I I v , I l . - 1 I . . , I A , 'g : A I5 II1'111Ir'1x 11111111 - V 1 f I .'I'f. .IK II g I7r1111111.1I' Scf1'1'1.111' K' I - I - ' .I1" .. 61" 1 : A Il. l'1 '1'1s111' 11 Mk . , I I I I I I I I I I I tg . 3 a W if U llllllllllllllllllilllllllllilllll' lllllllllfllllillllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllIIlllllillllllilllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllillli Q 0 Mr A J Mmdors lnqlmh f 5 Ark Suu Iughcri C,o ngn Nllxs N Ira C TINA ford Qoual Swami 'IX X N rx I on Nulson Cnmuuplnl I1 Cu L sxIIun1SColl Hrxlm f IIC 0 s,.,4 'N is I X1 N Ilanul C um Ip! 1 I Ilmk C ol I C x Commcruxl Collrp Nlnxs Iussu XX omly 1rd I xpzmsmn xumxtx C u I I urlhu kNlLl'I1 s n xx m nxm I 0 I I lxyr r C hlrlns R Iirml I mlm x C xx Xr 1 I 0 mx r 0 N s I ID Broun 801141151111 0 u Suu Iurhcrs Co c c Vlrss 'Vhrgu Bobo ILCIYY I0 U rs Irmx Dnaurs Wath 1 lorCollcgI 'nlton Imax Mrs Allan Ca7ort Iutm A Pa Hmmlnx Collrrge Mrs C arl I ugene Izthrrdge lzbrarzan rw lnhrxrnnshnp U of C Wxss Vlmry IL mum I lrk lnulrsh Cu I I 'Vlnss Izffme Park Bzologq B 9 I' Lnxurmly of Ark 9 nlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIll I 9 2 9 ulnunuuuususnnnnnsunv Ci Nxxlal 7 I X ' I o 4 . 7 .6 . 1.4, I 12 Nnilfb' ' XI.. 'II'- Il A 5 XI, U, IJAII. Ivfns A ll, II'1 nlrux iIl'gr . , sf Y x IM ,mr sl. - ll-.mln-nxt nm- , f N .'I',. f'..'. f .lJ'. Ill !'w, I.1ltI' ' Q I1 'I"lrr I Q "' ---'I ' f -.V- ' BU.. CTI. 'l . lII'pl' "? N " ' U ILYAI1 mn. III I Nlv vSCl1 ul ot Iixprr Un Sl uns 4 Nm llmid xvn.-C. :mmm -I j - Il Nl Vnuvvrsulv ol X R Q' Ml-nmlwr Ark XII lxuulmrvx Aun ' . I 'f . . V - , 1 Umlr NIH in Nr ' 'wk XX' lun Sh I' ,lu Iutllr Ii Ck w Arn", . ' ' .""n' Ckuv1tr.1IC Ilcgv . . 1 ' f II g 5 I I 4 I' Sci" . ' S Pl Il. 1' f '. I ' . ' I' CQ-rr t '. . '. ' , I Jkla A Il. Ilvmlrix I II'g' A . . I . . r ' V O , .' -'n ff! 'N fix rg I' KY 1 A Basses .L.L X w,..a..u ., "H VA . ' ,,..4, ,., ' C4 ,jf -x- XXQ1-.1 Sl XIOIX IL Xlkblx SOPIIOXIURI IRI SHNIAN x . . f ' 1.-,f A 1 - X -- , 1, " f V N , ' V' 4 ' " f Q if ,,-.,., Jw l , HK, VX Ili!!! Iilll ,E S 0 I E nl F E I nl I I E l I an 5 E 5 E 1' A I I. if- E S n nl E I nl I ul S n E I l l n n I I S l nazi! -Q I nn 'fy I JNXI x sl C n n sur ll Llklll XLSHI u mom! ROLL I5 lu PJLIILN. Ninn T Q E 3 : l S E u 5 I E 5 I H Q N Q 5 I 5 E 5 I 9 nululnlnnnli -A Qclllllllillltltlilllllnlnlunnunsinsnsulnn unusual!!l1lla!annullllullulnnillnlssiuvllllsnnslllnnunlnsl az' . J 5 l 51 ii . w V 4 "' H 31 5- p V TTT UC . ,h . ff U5 4 k I A A 4 E E . E' 3 2 I Q: ' ,f - J . L EI C , f -4 7 . 3' S ' 2 ' . ' W 1? , 'Q . 4, 'I llllilllIlllillllilllliIIIIIIIIIlIlllII'liIll'll'llllilllilil!lliiillllllllllilllll JIIIIIII NM zz' -Q QHl33Ltiu1ifTl:u1uif.1Iu3IU1 ,wi fb , X - i u. f 1 , . rf I K. lr! U4 J- 'r ,, Vf ,I W .H U1 'r1 'l 'f5LNnoR5" .,4 C C HUDERER17 Q- 1929 11 IDULJ , 1 1 t 3 i 1 x" Hi M H1 H , ag.: , ,Y M 4 ' 1,1 1' Q 1 'J . . ' I 1 e J M Ei 15 5 ' I V W is P M if 1 F31 mf! at ig 511 .. , :iff 'rtvlf-Y-f-x""f f-v-v-v-'-v-v-fri-vw-ffvv f v 1 w -,Y.,.,,w ,, , ,. . ,,, . ,, ,A ,, A A ' ff"'Ag1ZfI1 ' A ' QAQM'-ii,Q,g,g,,' - i:figfiQ4lt......-Y.-.T. N I g4..LfTII1'+ mr'-'f llllllllllllllllll ll!! 1 Senror I ss Irstor x JC tpttznhtx I 375 xxx s nur our nw s doo s I mn QIkL 71 QIOVIIUQ slmtn 111 1. NN IS I ll ugh tht Ixrndntss ot tht 'Vlnssouu tt' lx Sho nt XucItxt1 L 0 Llxl L13 ctrtr ltportnr IVI1ss I ouust I OIILI Ind 'XII I7 In x r sponsx XVL hid txx o partxts thlt SLU In our Qophomou xmr 76 X xxt xx tn. III nn tht sunt homx xox In 1 ord 'NICC mms xx as tlttttd DILKICILTII J D Qu xrtt prtsxct son rtportxr 'I ht Ixrd partx at tht Qxm xx as a hugt sut tss Ind txux ont hxd I strckx good tnnt Mr 'Nathan Snuth xx is sponsor Bx to1I and hard Iuhor xxx. mlnagxd to pass Ind n1tu11IIx xxt rxnktd as tht JUIIIOTS of Z7 73 XXX had txx o stts oI ofhctxs durtng our Iun or xear Ihc' flrst Clhrnxt undtr prtsxdtnt ChIIo1d NItC Inns xx IS I rank Iaxx rtntt xltx. prtsldtnt Mlldrxd Austxn s trttarx IILHSLIILI Ind IInIIx Young rtporttr Thx sttond tum xxt hid for our ofhttxs Boh Pnuxtt prtsxdtnt Clxdt rlcktx xttt pxtsutnt X rss Glxdxs ttsu and rs LrnarI Clutnur is sponsors Our 1nnu1I pI1x I xt I C 1 xx IS fuII of strtngth Ind LIIDIOHITLQ Iht funds IxLLlXxLI hnwncxd tht .Iumor Stnror hanqutt xx hxth xx as gnxtn It tht I:IIxs C Iuh Ihtn our Stmor xtar ushtrtd IISLII III II1s xxx xxt hnd oJ1stIx tht Qqumrrtls and Nuts VUL startxd stronxg thxs xtar hx tIttt1nqIIohI5t11o. prtsldtnt CIxdx Irnktx XICL prtsldtnt I5tuI.1h Jonas SLLILIIIN tlmsur tr and fathtrxnt Audtrtr rtporttr 'XIrs Qrxfhn und Nh Smath spon sors A u r x t Irst o nts It 1 it I1 I st woo proxtt 1 hoxxhngz good tnns. dnspxtt tht Int It xx is pouring run Ixxanlx S I I 2 I 5 5 - 5 - I l I I f I I U I fu 5 2 5 Q 5 5 I 5 5 I 5 5 I I 5 I I I I I 5 I sf IIIIIIIIII llIllIllIIIIIIIIIIIIIIIIllllIIIIIIIIIllIlllillllllllllllllliililIIIIIIIIllilllillllllllillllillil 0 I 5 5 5 5 5 I I 5 H Q N Q I 5 5 5 EI qu ' X U ' 4 - ,Cl . It I :Q i I ,f""' - ' nn' I I I I I I I 5 5 s' 4. o.1.. -'. .. ' 2 C I I Y i x I . Q! I I I : NS' ' f,, 'I 'IIg,I :cl Idax':Ix'I' g"l"'n I , ., . 3 Itt x ' ' Irt'.I ' th' twcntyrroom hcn houst' that 'As : ou" I 'o 1 ' I I ' I 'I I'. 'II' .I ps. ' . , 5 S In .1 short thnx' xK'L'UIQlIlt1Ilk'kI xx'ith IIoIxIxit'CIIIl11'tIr prvsidcntz Cluh U , I cri ' f visc prcsidcnt: Ilxul .I IIx'. sus" Arx' tr". 'urx'rL c.JIIlL'I'llIL' I I : AuI' '. "I ' 1 . . 9 ' " I I ', 0. IIJIdx'1 1, f fvrs. I . I I s . -III, " I ' " H . E CHI' I 1, 'I ' 3 ' '- ' ' 3 . . t ott. I'nt: S Robert Church. trcasurcrz Katherine Mndny. sccrctarxi and Addie Vx'hit- I I s -x ' I I 1 I Wx., ! . . K I . L -.A L ' An ' 'Y ' V N ' U I I I I 1. L Ir. I I I I U . ' - 1, s . V V. . 3 A . . . ., 4 L . I . U . ' 1 I 'I I .a v x - II x-- I Q - . . ' 1... . I I . . I , . . . ,. . , , . . , . r I 4, . 2 1 ' 1 , I' ' I "' I' 1 I I , L Rmb" . XI: . 1 tx - -- : B' L ' ' rw . ,. . I ,o"a J Irtc. : 5 1 K L A 1' 1 x Am-'I v-I L x I ' I . - . U U , . . . . .. ,. , . 1 . ix. , :Av 3 , 1 -H ,Irv vI 1 xkI x I xx-. k.,.., g . ,4 .,L-. .I .. "th gr pa tj. th' II II. tyx ' .t LI ' IIgI ."I I. ' "I L I I 4 I III X. I II I 4. - I IL.I I 'lI . I fa I I , . IV f :swam 3 F l l F I ul I I n nl I l I 2 l 0 I I l 5 I S I I I E F 5 sl I I I 5 l I I I l I I S I I I I F l I I I l Q ,,-I III I N XI'nINC'I X IUISIFX I Iv v IIII I ADA w I' C1rn1x1 I X I HI RINI ALDI RI S r 1 xtrw nm sxor f'Iub 4 v 1 or Is r CI b um! 1' 'S 1 I 1 X Drlmulu C' u I VI DRI D AUST II C 0 ogx C I1 I I x rx nnnr ,Inn r C. 1s-. Mg NI I II I 3 ll N SX I u I uw IIDXX X CIxSIIx X Mme I I I X1 IIU ll lllllll I 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlillllll 1 9 2 9 lillllllllllllllillililililili I , X ' ml ' 1 P C , . xx..-' u 5 5 I A I I I 'Q I I I x .I I 71,,'.' II1'C,.I II-I-lImII 11-Q" .W I'I.uIwlIuII 'l1w'f'2 II1 Y fIuIw -5 'I' Sn. v 'h C'In- ' ' Klub 'ln I'm1vI gy, '17, I1',uIx, ,III f', UIHQIIJ 'Iv I' IQ" I . NIS S3-Ihng C'IuI1 I' I.1.uIxm:CIL1I' 'Q' IH. CIu.'n1n-rr','C'IL1I1 'fi Chrl Ii.-wrx'-s IX ', 1, Q. ".I. - QF. NU CQILAIW QI? fix" 2 I'2A ' I ER F- IIICkm1cL.z.mII ." .I'I IIIUIMQY I IL:IH Scflchlrx' 'lb '1', O III' . ln '17, IZ.'A'I' . , 'fbi ' CII' ,IuIv 'Irv f': Oyun-11.1 'lS, Cilwfr I,c.uIfr lu 'l' lb, Sui 'Bun ru fu Prufi' '18, " c'IIt'II1INIl'Y CIuIw I'rvs1IIvn1 I' 'IS XX"..I:,uI .LMI U4 'lIl1 Iu.4I'riImip CfIuI, 'Z 1 . . " .I b, 'l' J91CjpCu'lI.1 ',"' I II, I .' ' XI I'rusiLIcnl I'rcncIv CfIuIw ,III 17, IIrrs:.Irz1l Iix-I-Ixus-1 'Iub, lf: '17, I51 I ' ' ilu '16-'l7. 7rcxi II.nI Clirls MIM f'IuIw "1 IIII-xiIcm CInn1ulr'x' f'IuIw 18. S-xrflnr' I' -. - . io 'I.,' , I' Su In 'QS' XY:III..1l SIJI' 'N .UI UIIr.lI.1 'U " IH .Im urIII.1v Zh Su1IIIcSp'c'.I1,I 'lf YIQSJ ISIZCQIQ I'-.I-I-'fix IILIIH 'II " I .Im-wr fIx:Iv If " N..r.I.xlY I xrrIx1.u I IuI .I' IIB. It 'qll'lld fll I 'X I51.1m.1!II C IIII- "' Q 'I.' I3Il1'.""UNI III Y, ' '. VIOI A IBIJXIII I'1Iv-Irm lm11:1r.1II.1I I IIII' 'IH I xu' 1-wr C IuIv .'S I'I1ql1cIlr f'IuIv .IU .' 'r Inrl Il'x'rx'vs "I f.xlm'.1I 'N 'XII I IIIIK " IfIl.fX.' IIS YI5 IzII1uv:1.- I IIIII 'x II1'r"vII. fIuIw "f N I IIuIw "" 0 s 1 'I'xx.-my-mm W I Q llIIlllllIllllllllllllllllllllllll' llllllllllllllll Ill lllllli 9 llllllllillllllllllll I5 SISLIKI IxUSSII I C XXX IDORO I IIN C ARNIAC Ix vrlhx 'XIAISI I C HAIVNI XX BX COI 1 XIXRII I IA FDYN X IXCISI xv Q X mx 1 1 lx 1 Ins! U1 xr I 0 Km lm I L I I' 1 1 LIIIIUI Ix :nh I ' vmm' 0 A 'Q ullulunmnnssllnnl1small11Q1slll:lulnxnltllllllullmliln lulsllllulslus ulunlsunqnnssssu I D 5 EA-as - ' "" ' A ' Q A 'V " -' ,. . . ' X.: -, f" I V U Z -3 ' :J " ' pf 3: A 'ff 7 . J-,.. , f --J :Z j:1'g A S 1 ::.A. - rf, 'gf 'Flu' -f :riff - ff 72 71 2 Alf, .4771 "5-':: . S 'tfifii IE 12' 'Q' f FJI5 Q Qifwfg +34 gl 'Tfl 5 'lfjij Q ' M325 'TL '5 QL, "QI, -4., 3- 'gf'?,, nl,-4,-.. 1: -: . , h I ' 'V' fu-A I1 J' sf P -C :Q ' ' 'ZQMMA' fl.. ' 5' w gy. 2 15 T fy? 511 - 3 3 f L 2" : Ln 31- g , G 3 5- - :4 A 4- -' . 1 -MA -74 ,Q-1 11 3 " I 5 T 1? E lf' 4 : I. 1: g Zfg :A If 3 A Q --A- fgg 7,4 : --' .f-f LI' --f 3 . jr: 1 ,T 4 QT. Mfryg' l 11W 1' A fs I :Li 1 "fc : , - 77' -, -A Af 41 I.,fx? ,f ,N fm, E- ,Q .4 H A1571 I g 3:4 E: x 72 .fi 1: -gl, if 32? fi 'S Q5 - gi' ZNEU4, H 4. I. P 5 '2 ff' J -', 2? I y X151 il ' Q ' sf - r 2 54 - t 7 , 7 - Ar 445-7 3 I Tf- ri ,3 if? 7 E A :Nz FI f- f f - T 'Z :rj -' , , il ? 55 A L Qiif 4 " ,. ' " I' T- 5 : .' igg 'I ' ?'2 2 T 'gf 1. iyfx ' - - 7 ,A A ,MN-A I ?5v 1 I S 11 3157? l ' "fa T ' ? 5'-' -iiilf I 7:r'g 1 I '11 fx " M :ffl-A n 2 1 , Q- I Ev- T ' 7 2 S nf, Y ' T: f 'K 5 E- ' iff- : 41-4 . H 7 Q QL I 'gl E I 1. f F Z f Ig- f -5 4 j : .. 17' ,A I., U 5 If 3 1' I AE : -3 - ':.. ' 4 A ' 1-7-f I Z - 3:74 W 3 ,4 ,S 45- P:,iv l 5.1 7 I 7' A ' . l,.Q A ,Q 5 1. f-.i Q ffL 1 1 1 2 2 2:7 ' :5"E vi 2 7 f 7?Li,, I S 1,A F V: : A 5- fi: v J-,. 5. A 'Z : E ' F35 1 4 3 1 'QQ1 I ' 4 . 4 rl L '- il- f 5 I I Q l f I i -A 'Q' llllilllllllllllillll IIIIIISIIII Kliillilllll 'IIII III! Illlililllil I' Iii IIIII I Za- C W I Q llllllllllllllllllllllllll lllllll' llllllllllllllllllllllllllllllll KIXIDX QCDI I I I XI Qllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllll Ix MOSS IDOxIS CRISI AXI IXIx 1 u IHYHHTII iIIIllllillllililllllllIlllllll 1 9 2 9 lllllllllllllllllillilllllilili K A IN It I , I ' ' fi fb 1 - I ,5 Z x In , . Qx p . uisilpmv - l F F ' l F F A I A l l I s F l 5 U , u - I U I I n - l I I I l .1 - 5 5 I g I 9 Q I 1 5' l I Ixus Q , c,1NcuccI:11cn U ' fl- IILIX I' NIL' " I I ' IW ' 11:9 IX I7:.1t"11:I I Izqu-III .MMI Yu! cIlIIWN 14. 5 U3--r.H,: I- l I . I l I IIAI ID COI 55I1I'C : g I.wIiMIII If In IX Itfw-I II-1wF.'I'11I I' IH MI1.m'I4.1xI-.II:v.1II .IF ,ff N I Il lil I1 IIN. l ' I":w7w-,Lx CIM' If' II14 I-:rx Snr' I I ' I- 'rw-:',1I IIm1wr Nuuxx' I" Ii-um.-1 1InIw QX, Ulu- , s ff1IE- I' IX Iu'v:I-1 I'1v, IX -w',"4x In If I '-.Hfxwr f1uIw I' : C c1li11'IfL'1u12V ' lg bu Q S IIIIIII 1x'f.III' 'N LI:.'m1u . ,I:- W l.:1I Iivwywu ,IS Ilum. Iuwu ml III. Iixcclf s vm IIIIIN 'rv 'H l I V I . I I . It ,- N1:I1xIv N5-w .IUNI I Iwvz.-ww 1 Y IMI H ,IX OpIywxl,1 ,fn ,IH "I Iumur I'I.xv . . c s I IIIIH I- IX "I MI., I IUII IX I"vwII--,L-., I ,uh 'F IM! Suturx P, imp ,Ly I'I,1y-gy 'jf '13, 5 'I'III-I KIA IIfXI,IIII1II l 5 ILXYXIUXID I ,I 'lacuvla E I 'I-V' ' I I ,I 5 QII :XIHHS II,NI-XISIII . I I f'11I' I- IIIIW I wmv .X I I1i"" I:-.' 11:5 I' II'X!1I.ll I 1I1Iv "F Opp! : . . . 9 .XI I':I'Ii I III NIQN : VW-'I IIIN I' I' "-1 N11z:::.I'I'1,' ' l l 5 I ' 5 l 5 5 F I s F 'Q ' Q S l I f : l .QL 1 : 1 I l I - I F I Q er I "xx -n K'-Th' Q lllllillllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' EI KT-Y .gl DOROI HX HOL Sl R iv FX Mmm 1 IOHN HL X I O P 1 xxrx X 1 BI SS ION BFLI AH ION! S nun Hmmm ul v nr S n nr xx A r1x I X I IAXI RUONI 'N I X SII dLIAN1BI QT w x 'amlx L v 1 mu C lun r S mr N H0311 IAXI Nu! L I nl I ll - 'A' AA' M' ""4 0 1' RQ IlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllll IIIIIII-I ll IIIIIIIIIIIIII Il Illllllllili 0 - S I 3 4, ' L. ' .A : 5. A rj Q ' M .. E 224 2 QF 9512 924 29 . , X I 2 475- ?- Vi Z- 2555 5" ' q . :R ATL.. ' 7. L, - ff had 4 A,- l .f 3 AS' 4 'H' 4 2 :'5'f Z: - r. s ', 5 ' K' , ' " - ' 4 .' 3 7 1 - TZ- f - ' 5- 1' ' !' T71 -' - T f S ff A V' Je 'f H- Q Aw :OH QM 9 I S ' A 57V 2 ?i'-5 F ' 'f A ' Q A 5 ' Q 3' ? -4 3 - 'A s ' A 1 :" ,Q "' ' A? , If-'A , A P H: A . '. '- 1' 'A 14 'A L' 2 F' S' 'Q f A' ,Z 1 . . E 5' ' 't 5 Q 4 1 ' 2 r 5 n , :HE 3 ?2 A fn f A: -A A , A , ,. , s A , A .. A 7 ,A I , 7 H A, r ' F- . Q. A A A A A 5, -' as : if 2 ,P E :f ' I A, IQ. T 3- ' L H ill " V-, ' ff , 7 A N ,Q ' : I ". ' vm eg A1 5 s 7' ' : E - -A f.. 1 X J Q A fy- H ,T F xg A 4 , A X I 'sf Q :' 7 5 f- Az' 2 , 1' f - 2 Q- 1 A X, 'TW '1 7 - A: " E l Q' .. ' 4 QQ 7 Z, 'X : 2 E4 - fx' 3 A" , , X 3 T71 ,A 7, 1A T ' AQ 1, X - 1 1 A: 3 -2 , 75 2 " 5' A gg ' IQ: 1 nv 5 . X, QL A 7 ' : 1 H -1 8 - A if 7 A" 'T Q' , : '- f l f- - : ,, T 15 I A A F : 1 - 1 I a , W E, - 4 f x ' : 1,1 - ,42 il Q o A f -A ' ' f-, 7 Z' '-- -1 Q Sy. Q 3 5 T T - T -4 2 : 3 - : f ' 5. 3 g - I - M f A 5 . - - A 1 p f E ,4 A - A . vi 5 7 '- A M fi. Q 14 x 5 sz. f Q' 8 E A J ? A P g 4 s 2 f f A g A 2 f 9 A i ' '- ' 'f E- -T L ' l f ' - x i I 5 J I A, :. f 1 F . l E IDC T : UC 3 ' l U ' , l s r 4 , III I II IIIII I I I IIIII I II KIIII III ' II IIIII IIIIIIIIII II IIIII 'IQ- lj uluuu Ill!llllllllllllllllllll' :mann RAI PH I FAC H IxA I HFRINI- 'VIADAX uuxrx 'analog C 1 Fmoxur C lub Cc RUIH MCC U IC HI OX Cm1111x1rx X 111C r 1 1' C x1'1CI 10 X l Slur 1 ub GEORGIA MII I S 141 ogy C II xu nor 1 s 1 111s I5r11 1 X 11x11 1 1 I7r11111I1I IN ISI I n 3 I S I Q S l l S 3 o 0 l I I 6 IllllllillilllllllillliiilllIlllllllllllllllillllllll 1 , X , , 4' 1 v .dv . ' , ' 5 2 X ' Inf 1 'x : ....1 : . . E . I g Q- I 'P' ' . a x I Q 1: ' -1 1, I I X 1 -.IU ' - ID1r1x' IX-x'1Ix I511 Iogv CIuI1 I" Ciiuk-11111111 IIIIIW H 51111111 III Y CIIIIIW ',"I I ' , f. - , 1 I ' ' . . - .. . - - - I sf- ,I -11 14 1111 111 3 - , 'C.ILII' 1 lx, 111 1.11 3 o,1.11,1 111 1 IX I 1 : ,QR H1 W1111-1S1,1lI. f' 15 .'1.1 15 C I11I1 fxw ."' I 'CIUIN QB 'F' S'1' '. Paul C'I1Ivx, 111. IXNI CI'uI'1 l'. C.I11'1111111x' C'IIIIv IM1.x1r1' CILII. QS: . . " CII flfl. I'a'I ', II". Ii."'I' C.I1b, l6'17. CfIr1 Irv CQIIIIW, 'I' B111 S 11-rx 'HT '13, Irv. 11'r Srnior C1irI Rrxcrwx, 'IX 'Fig I3r.1m.1tic C'IuI1. 'IX 'lI'. NIII CIIIIW "" 'rf If A II- 1' I'n111 :111.xfI11I C1111-CI11I "iv " l1I1'.'II11I ' '-I flu-1111x111 fI11I ' C1111 Ih- wrvcx 'QW CII fI I iI.I.If .'IfAI. I'mI111' I'I11I1 Q11 ." II--11' I.11:11-111.1 ' Y S-111--1 11111 R1x.1'. ' 'I N 1 CIIIIV '."' IIIfI,If.' Ai QJRID I51Iw,1' Ixwlxxwr CIIIIW 'lv " I1.-11.11 fIu.1:11x11x' 1 I IN 'R 'N 41111 R.x.1x 'C 'N 11111 I1h'InI.lI fI11I XIII I IIIIY "I 1 1 - X Y Y I l11I 'Is Ix1.1...11fI11I- I11111 I IIIIV '11 ' II1Y fI11I1 I'1111111yx lI11I1 '11 'A 'I NIM-1 XI::1.11w1 1-I I11111C '51 II111111xl1x IIIII' S11-II1:1v l'11I1 'H 'X II1 411111-1 II11I1 'H N.111111,1I II1111111N11.lx 'N "P 4 Nh 4 1 - 1 o I llllllllllllllllllllllllllllllillillllllllll lllllllllll AI ILI JUINI MORRIS XCA SI 'X 119 11 N I" IDIDIC C Uk X 1 XX OOIDROXX III III'I'S 1 1 1 II ll 1 I I 5 5 I I 1 u v 1 5 I 5 I o I an 5 5 n u I U 5 5 I 5 5 I I 5 3 v I 5 I 1 3 5 v 1 5 2 'an Ixx111Ix lux- 9 lll.IlillllIlllllllllllllllllllllll' lllllllllllllllllllllllllllll I ROBERT POWEI I CARI PREQI EY run! I1 Inu JFNINII: X RI I D I'a1olog1 C IuI1 My Su s I Nu s wr C umwr 1 hf,n11str1 C uw I Skunu ll x II OBERA RFID uh 1r1111 1 Ill 1 BOINNIE ROY ROBERT V SCI-IAER Y Club Dvgn I5 ru 511 C Commlnnl C lub Squmr I C lb 'VIATHOI FINF QI AUGH FFR I'r6ns.I1 Club 41 0 1 C H, uh DORIS SPPI R Pnology Club C C1 S s 1 I I llllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllll Q N Q Ixxunh X X If I ' I , 1 O 4 ' nu I " n In.: :II 59 n 1 - ' I S l livin l l v..- : l , n v I U I U F 5 F e 1 : I , Q 5' I-' s - ' a " 5 i I Q l v - 5 U f u I n l n I I I 5 u -- I f I a I I ,I , g I 5 I l I 1 4 ' g I 'I . I I '. ' .' . I . C.u ' 1" C ILIIW s I I . , - , i 3 5 il ' ' 1 'QTZ In-.lsurvr I 'fury QV, 1.11111 C IUI1 lb S11111.11'. I11:C11: 1 IIw1:1. I .11111-111 : f ici '16 '17, f. "I ia flllb 'Q-. .I IIIM, 'IF CIg1'1c1l.1 '51 l'1IC:1I1'1'l I1.g1:.Il. K f11I1 ',IN. F I C ' V' ' il I. 'Jil " CII IW, 'Q-, 'Y11111 11' II11puI.111!x' C0111 XIX I11'-.w ,H N.:11.-1 If" : ,' l 9 l I , ' I 1 I..1I1n Club, 'l7: S111-llir1gCII11I1. 'lfi Ifxu-Ixiur CIILII7 'ff WIS. C'11111l111'u1.1I I I11!1 'N "I I IIIIIIUIII' I s Cl , 'lflz Ci. ".1I. '.I7'I: Circus. 'lX: N11 Ci' I. 'VI s I I I 'L I - ' 5 U 1 ' nl I . . - S Hi- . . 1' ' 1 ' I c I I'suvx'C1I.-uCI11I1 f'1 '- Iiu '1111 CILII1 lfxrt' 1:2 C IUI1 ,f'f'lN1 . , . --. i 'lx 5 'f-1 ,11 311' : 5 ' ' 5 1 4 . . . '. ' I .' f - . . I : 1 'V B1 I l' IUI1. ,f . I'mv'N1--1 C I11I- "N I'l1q11.'11- C I11'1 'I' I1 :111'1. 411121 N : - CI . IU. . l n I ' I Q I '. I ' T . . I 1 Y ' , V. Il" CIUI1. '17 Pug kiwvrx' C I11I1 C I1-'1111C111' f,I1l1, 'W II1.1111,1'11 CI11Iv XIII f,I11l1 - JJ: I'I.lv " I ich-Is IIII-.1v " - I I 5 I , , I I I I 5 1 I F 5 I ' n Y- -C n I n . I I I I I 93 CQ " " ,'-Si WK 0 llllllllllIlllllllllllllilllllllll' lllllllllllllllllllllllllllilllll DI SI X IIN TX IM I I IHA I II Iv 1 I IO sl In I1 X DI I RIC 'ns It I s um 1Irr YDI XX AI XI Xl U IXI XI I I INXXIIS xl I II-nn Rnm I ruudmr Drmmuxc rI C nmr I Ir mu w I mn I u I u LI Ir nu Iumor Iml gamer u I S nx IIomI Room I 1 r sI I Nu! III KNCYX rx Ixxenix N xx I llllllll I IIlillllllllllllllIIIIIllIIIIIlllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIBIIIIIII ll Ill I I I llllilli Dill!! I Ill 5' 5 : 5 H Q N Q 2 I X ' I 4 E. l ' . . : ' 'I 5 , N I HJ . 'I I I I I I -"" -I ' I I I I s . I I s . 5 4 I Q I . ' Q. I 5 I Q . if I I I I I J. SCX A I'I'IIi KA. IIQY I Iimlugx' I IIIII Irv. IIII-NI-Iml Chun I 'CQIIIII ',f7: I1l's'IkIk'IIl I ' II. Q71 I 7 ' . . ' s LILIII. 1X 'If XII IrI'I '1II,OII-:I-II,1,'1' 154. Squur 'I iIuI1 '1": Sc II.Iv '18, 3 IQDI II C. IIQR .I, .II II.I,. 1 'cf -'. '1f1..... ' I Ii II SI I III IIII I' mi SIIIIIXIIIILIIW In C1 lx AIII fII1I I'rxIxIIrCIuI1 ' 'Y I R ' III LITI Ilw.-rxra "N I 2 I3'I'IIIiIf' ISISY CINIIII IX' I ILIII. III I QI' QILIIW WTI Intl III' ' 'w '18 Illqllrltr I IIIIw. '1". Nll CII II, '19, I . , -ff - - Q I QI. 1 .IxI1Y s CiI1I'misIrI' III'I'KILII'IIl, 13. N I. II CfIuIw '1H. I.cmII'rsIIIp Club 'IUL I7ooIImII. '17 '18: Captain I. IvIw.II "1.'I'r.III-.'1P3'1" I1rI'IIIv11IN I. R 'luI '1lJ. Vi" II- 'I'nI, ' . , -' I . , , : lflnw. III-mv R :I IIIIIIII-'rII. 1' LH Sql QI CI Iv 10, Y is I'rI'sIIIunI ,If ur ' . I 1 1 I - ' QI. 1 IS : SI- 'wr III Y I Iuls 'AW 1"' OrIIIIwIrn. '1X 14' I IRI.. 1XNf .IILIIS . IIIII Iiwvyxw 18 .IW n . . , , I Q IIA I.. LX :IIS s IRIIIIQI- IIIIIW I MI-Ixmr IIII 'fu " ' IIII-mi Irv IIIIIH, '1' ,IH Ili I III' 'r"s, '18 '1W1 . IIIII' ."' I ' ,XIII Iff ' ' ow 8 IM' SI rr Klub 'II IIIwIwj.LI' IIIIIW "lv "W IIII'mIxIrI' II I ' 7 '13 Clxrl Il' ' 'um AIR- U .r zI,IIv. IIIIII "' , I I I I I I I 5 E I I I I I . I ' .5 - , . . I I I I I I I I 5 I 1 , 9 I " - t'-,,t"'lI Il if U llllllllllIlllllllllllllllllllllll' 5 llllllllllllllllllllllllllllllll I Ill ll ll TT' I llll lllllllllll llllll If T llll I 'fi' IRA XXII I IAXIS I Iologx CIuI slrx C 1 I C 'I I RREI I XX OR I XIAN Or Iuslrx s slrx In II x II I CI h Iusm ss X ml Ir 1 mug mm Rum m1I,Ir Ilnntu sm ss ulrn IIXN CI h RI I. BI-N 9 I1ImIu,,x strx C rIm1lII 1 w Insls va I IOYQI' DUNINI I nsldnnt X I C I I smr C Imlslrx C Inu X C I msur u1rrII C ROIBI R I C H Drxmm URC II DRI XX AXIA ITIIIIC I' NCI IIAXI I XX II Ismsl r I r s rm s C OX III: U I sm I 'XI u v NIA IC UI RI II C AXIIIIBI I I Imp SIsI u I lf I llllllllllilillillllllllllllli 9 2 9 llilllllllllllllllllillillllili I nn! In III y i I ' " . ' I 0 4 . I me 2 P , , xv lllfjrv , dr 0 K . , , 0 I 4 1 A C' 'I ' Q w.'.I1I l'. C'III'mi ' 'ILlI. 1718. C'ummcrk1.1I QILIIN. 'III 'QI' 'Q A V ' ' Y . . , I I Q ' . lh l' IIrI-III-111 III C'III-mx ' C'IuI1 'IK Iii I g' Cllub IIII Irlrr 'l': III C'WIIh'I Qu . 'I' 'lN I I' .I. lIJ. S,II's NI.I.jI'r II ' II 'QS 5 O C CIIII' IIIIIIII-rms' XI. I" C ' ' . IX. IIIII I' IXI.m.IgI'r Circus 'QR 'f'l. Sq II C'IIlII lI' I j 1 - y V v v . I ,I C . 4 A A H' 'u. Irv. Cfhcmx ' ZIIIIV, 'l'. II. . " CIILII. 'IH 'IIIQ CIII-rI'lI.1 .Ib .f'I. I. I'I I.II. -IL U . ' 1 I II ' I ' .' Y '. ZILII '.Ilw 'I7: Ilxc'I' Qlub. 'll1'l'. Cfh' ' ' 'IuIw. 'I' IH. I'liI1I1I-III-C.II1Iw. Q 'IRL Scniur III Y Cfluh, '19, Pausinvss IXI.In.1gcr III CIOITIUI Cflub, 'IX 'lI7: Sl.IgI' fXI.m.Ig.-I ,IIIIIIUV I'I.Iv. I 'l7: III' I g' 'IuI '10, III - CfII1Iw.'ll:'l'.5q ' ' ilub. '10, I ' . ,. . . I 1 , . I . I 'I C'IuIm I . , . . : 1 .I . 1 I CII 'IIAI C'luIv , I , . . I I- C'IIII f' I7I.1m.1lII' C ILIIW 'QF ',I"V 0.11.-I . l1w'1".'N 'III CIIIIIII Hx CIIIIW 'Q' 'IH II I g' C IIIII lr- ICII-I rCII1Iu 'III CIgcrI'l1.I 'I' ,IX "IIIIsIIs III.-.xs. .Irs "IIIs IMI' CJII ' 13,5 CT C' CIIIIW ITQTX II' .'II CII II' . I I 2 ' ' I I I 1 , . ISIII " C IIIII 'If' I' I'xIIIsIIII C IIIIH III 'I' I'II,l. I-rs' C I I 'I' IH I'1IsIIII'nI CIIII ICIs.1xIs .IX .III CIIII' C IIIIH 'lv I' IH III III-IIII: C Iulv 'U I' NI C IIIH 'II Y.IIvI1n.II IIIIIIIII XII IIIxv .I'f ' . I 4 I f - CR 5 5 : s 5' 5 I I E E F s I F s I s F l s v E s z s l z l s I I I F : : O 2 '11 fr 11sl 1111 I' 1 I1 1 11Sl II SUIIL LSI X 1111 181 1 111 II 1Nl 111 11 sl N1 xlX1II1 1 1 IIlLsl 1 IIIILSI I1ss I r lI1ss C11111111 11151111 L1111111 1 C111 I51g,1,1sl C1111111I1 111 1xI I1 LII LLI X 111 I1I111l11I P1111 ILSI 1 SIIIILNI 111 Il LN I 11111 I KINI X 1 xl 1, 1 X 1sI x X 1 xl 11,1 N1 X ILNI 111 S 1 I1 11 N Il 1 x 1X ISI 1 INILSI I Ll I I 011111111 111 S11 LLILSI 111 S1 11I1sI 111 X 11sl XI11xl XIKTSI I X 1 861111111 I1 0' 1111 111 Bob P111111 11 Lk I' 1 1 1I1 I 1111 II11b1r1 X 11I1 1 11 1 zlllll ll I 111511 11 1 1 111111 II1111 IL b11I CI1ur1I1 I I1 111 LN I'111b Izllllkl C 11I11r1n1 X1111r11 R ubm fmn N111m1 I 1n1 XX 11111Irm1 Pb1pps N1om1 I 1111 H1r11I1I CJoI1Ib1r1N H1111 XX 1I111x Bob B11111 I'I1l1I XX IILOX RLL1bIl'I Imn IDUFIYILII G11111L1I1111 R11 1111 S I11 r XX 11111Ir1111 Ijhlpps LSS1 1 I r11 IIIILFIIIL X1111 Bob P11111 11111 SIIYI LX III VIII L11 L L I11I111 Hum N111m1 I 1111 1 11 111 1 1 Il XX 1 II1r11I1I CJOILIIB TSR YI B K1 IIm+.r CIIbLII Dons Q1r1sI11m Bob I111111 II11uI1b 1111111 Bob 511111 XI1ss Om I 1rI1 XI11sI 11 5 C O11 KI lllllllllll 11X LI S11 1l1L 1 1 III X L II 5 2 E H Q N Q 5 5 5 E 9 nluuuuunuu l III X1 ' 1 I 4. , ,i i Y - v 0 tif I Q Q ' vu. ,,1Dl 1 V ' 11 s I1 . XI I'1111I1I.11' L111'I .lun " XV. R" I X1 ' 11111 I 1' II111' R I,I'L'lIIL'HI C1111 .I1 I' I," Ijall j XI III 11I I ' I111Y I.YSI' ' ,. Iwrl Q 111 ,I 1111 - - g IS' .'XII I11111111IC111I I'11'11I.I1 I nw l I1'sl .XII I1111I111I H111 II111I I ' 1' 3 I'-1 l11'111'1p1I I I1111I11'1' 1111I 1.11I11'11111' fX11 I'r'1 5 I'11'11 111'111'1.1I I I 11I11".' I'111x' I11I111 If 4' '1 f XI11sI 5I1I1I1111lxC111I I"l11' XX'.Il'IN XI1 S1111I11111'. II 1' XX'11I' 11' I 1 UN f.11l1'xI X1lI'I II.I','I XX'1Ic11x 4 l,11I1's1 IH 1' IX17 " I ' I I11' . '.1111'1'1I C111'I I51' IIII . 11' ' I51' . '. 1'1' I I311' , XX" 1' C'1rI Q. ' '. I' " I XXI' A' I'111x' C I C1."511I1' .'. I .1 ' 1 , 1 ' ' 5 I . ' ISF1' " I "I .X '.. ' '- - 11, - A ' - 1 I IXI1' 'QI-1- C1111 .' Q .I1 ' ' 1 ' ' V' Q S111-,I Cirl " - .1 l I5 I' 1 ' I 1111111111111 ' . ' -- ' S I..'.1-1151111 I- ff ,Q 1 H-1' 111 ' - ' , 631111111111 I1c11b1n Zinn Is XI XII'IfJIII.II C111'I I'1'uI1 S . I1 XII'I4'II .1I ISLIX' LQI1'1I1' ' I 'Ixuy . I1 X11 .111I1' X1Il'I Lf. ' ' ' 1 I'1'1'r : . I1 X'1'1'x.1I1I1'I'111L' '1' : I1111-11 11' Sc 'c f . Ij' 1 13111111 'I' 11b111,' Ci. IL' I 1' .X I'r'r 5 lII.1s1 , I11' . s ClI.1s1 HI 'Im ' .I ' Q .'1'. 1-11 C111'I I21I1II TI . QI ' Q 111 1 111 I 1g11'111- '1' 1-111-1- I N11 1'11 C'1rI H.'.cI VIICK x I N11 - 11.11 . ' . .- y s QLlI'1'N C11-I CIA . cIIc N '.I l X " ' I1 ' f ' 1 " E CI X". f 1' " ' I5 ' A" s . I I'11I1l1'C111'I ' I . ' 2 I 11111111 11111 s . II11p11 .111 X '11111.111 'IA1'.1'I1:1' I . 7. s , II111111I.11' XI.111 Iv. bcr NI11 1.I11I111 I 111'1 .I11I111 II. I 1" l s C1I.1ss I'I 1'1'1' O1"I11I . '1"1 'As ' lQI.1s1 CI11I11'w O1'1I111I .1111I S1Ix'1'1' l.I.1xx NIUIIII 1I'.1I11' II1' SI. '1'.11' 111 S1I1'1'1'xs. II1' I2Iu1'.1I111' Is I51'11I11'11 fi? I I .s AM if U llllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllilllllllllllllll Q1 llll 7 9 . QI tbl Q 'XX wif' Yi l lilillillllllllllllllllllllll 1 Q 2 Q llllllllllllllllllllilillllllii llllllillililliillliillllipw i ll!-lflfllfllllllllllfllilllllllllllIll.-lllll' AL Q! ', ,. ' .A A ' .Q Q11 2 ug - R' Swv is Q i q - tx' ' . '--'mf j af E eh K F' f ' ' ii' - a. I , ,A L A A . " hu- ,, 'N M , nn - 4 t ' - S' A f ' 09.3 3 . v 4 ...JV -' Y ,Aww H ' ' 'ff' v' as i lx " --Q V '.'M'.,, TJ 1 l - ' 4 , . N Q' ., W 1 - , , I "of I s 'G I yt "4-N ig 'I 'fn f Q, , :Q-, L 1" U- ' - , , , '--A ' , .. 1 '. 7 3- V' ', ' : ', y my L ,G A, , ,gf .I-, MQ, 'mm 4-:sq ,.,,-,- A -W ,fy ' N . P3 , , . A V V fl , I 2? 4 X. X ' Qi-4 afifgv' 5 . , .5 x h 4 I .X ,nt is X , I ' V 1 I If 3 ' .' - .P i , kg - 'M fggggw Q . X -'LP' . rf ' x Af. . gn mi X qi F3 dgrmnri. ,4 fb . rymzuriimrrxixz ll-.is - Q ' xi ..,f 7' NI fllll fI 7,llflAlJliIi -NIWVIX ,- .4 J , i 3 i ,l 4 , 4 1 I I I gi fl if L 9 ll V 1 i 4 ' 1 za, P. FQ ,- E E Hg fl E4 i -1 zfwuniiin 1 xiiiiiiii ji Yi'1U3igfQ1j3jz'i 'mwij 'J 2 9 og' nl E 5 E I E I E E 5 5 5 E A.- Vx 5 5 l I g, 5 5 5 5 5 5 5 3 I 5 F lllllll lllllllllll RM 5 f P Fl I "1 , - I rl K fl . X ...gn-I af, r 4 'I .1 ,rj Wi-ff M ' 1-5 1 X f 235. 44 ,N " l l l 'W I mm Nix ,,,,l X if 4 7 4 J -N sqgmnorz cum morn M,4,m,Q, IQZ9 S4 mms In I9 il I fn 1 x I X ''liiliiiiiiiilillilliillilllll Q 2 Q lllllllllllllllllillllllllllili xn 3 . -H - + v , E. lllllllllllllllllllllllll ll lllllllllll Ill Il. T-T QI gig I' gui? gvng' 51? 55 :Q 51 eg 34 11i7:5r'f:i:lr-:-Q:ff:22:5522 Et 74:-Q"44"f2:.:fvA'ff- 7f.51q ' 3- 34 7 - A A - ' : fi 5 ' 5- Z- ' fl'-'11 in if-'f-Q fi .1f"'F-2f'1'v:f4t'T-QQ: 1 P5 'llilfzf'A -g,gQ:igE1-.LriT ri ' rg 333 fe-fg?-5Q, ii 1-:?sae1ffsf :+,5:1a1f1A3 if x fy! E1'L" .-3' 3Ef7'r'i'1-'5-A T -- I 31 ,,-fi'A' 41-1.'j 4" -L ,'v lq' 4iE:'r3: 'f'Z.+l'-'- ifi-:' if ,. .MP-gi L: -'Q ,- Q- L95 12194 -1? X'N9 YXxXjxXx 1 J 7-' f Q f 1 f fi g f I, Qi j L 4. 3- 2' 5 34 ' -' N' fi L 1: 1iQQLa'f9,f-if LA 52 f:. XX?-L2 ' - .. -V .."4 , - A-I 1' --f 1 ' ll ' T::7L-I4 :Z 'H f' -'l - 'fggQ7'fg-V :Q ft - L: F Ll' B . i gf 3 Ng sf le -X X ,V-iETii',i'g '1-4 T i' if :: Q "TE-'if ' 2.72 L2 i 32 'j T, ' ' , . Tfgr:!g?lF?ZAf 52" If Lf gf ,jj . L ,. -,l?TfLi '1fi rf 5? il Q? . QQ' O ' . ,L-AL.+gfl'i'l if xi ,fi T5 'A ' K X Y 2'L'TllQ2gL:A 12 1 If ?. ' , ,-1' 4-Taflfq-:q::'1: ,L L: ' 0 4 G " -- -V-I1 1-1 -f -- 'f,- n ' K 3:3 ?P3, 25 Z-i iiie !::f 1351 rf :afffs fignfif z11f71gs :,112, Q Q MJ -'wr-:':!1.::3 -T-4gT:A.gFjfjff1i: 4:1-:::j'v QV-,Q-'fri j-M'.53'5Q , f?'ff7'?f1. i:1.-':-!A21f?1 'F F7 giLf'L'f:Eg'5'3'i5'-i2f'4-I ? I.: fgi A-'-i?i'::5'2-E-f"7:!7 lr , ,i. ffff-,Q3Q :T-T4 "fk:A3"'Z' z QT- 71-:ifiilA7 X vffvA1-iffA71 Q. litf Z--AQ.1.1i'..Z 1f:Q?fg7t1'?: , lc Q gg 'ETH'-EL? ffg-,Af-:5 ?fEz' A , qs f"f TIE"-77 HF 11f5?21E5' Q'7Z N 2:3 212--E 1-. 52-'?f12'fs fri? , :FE i'7,4:1A gg ifigffgjg -753 - , ig' 3 236: T? :?ffA3'i- ?,E'l - j:,1:5l-- fi g:fl?,f-7'? 511: ff: ii' " :m 'fxffig-Q ?5H' . ig" 'ffziis nf FL5, iAf: i5?Z L-' f 41:14 -AT' --" 'T " L42- '2 'f ---H :.:. 1:-Q 4-,.. 343-2 Eii ikiggf 1: -212 -Sal Eff.: ,gm 'ir 1' 'r Ii:-4 if-., -155 Q 4-L 1 I.. ,T :'1:.- -f.-:.: :rT--- 3,2-: 35- '-: f 5,51 K, ::g: 3"g '::. T ii 131.4 :::j tf:.,:' L. Alt 3-. 1 ? 72- 1 7' Av, ' sv: 41: f 21- LEA' -5 - gui: ' lil iii 2? 55 75524 iii-Q .9 v luunluiuuu IlllllllllllllllllllllllllllllllllillllilIIlfllllllllllllllillllllllillllli n 0 n n l n F 5 f 'Q E l ! I F 0 5 n I l l I I l l n l l r 5 l 5 l l 5 E P I a S l E n 5 I a I l l I I l l l l I l l S I f , I lllllllllllllllllll llllllllllllfil IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lllllll Cl I llllilllllllllllllllllllllilii 23 E2 75: rg zz :-ig: 9- 3 3: 123 5?.f : 3:'575 395 55 5:5311 if gg I? 5:1 t-'zggtgigvf v ,-5v7f:Q5Q?j::fZjE1552.53-':'it71.5:,t5Z1:I.''?:'j?v5:4:'viivZ'?'-.5 V:-V -V--r:2f2-T"2?'Ei f'i?.-4- -4:7---r-2 .i?'4-6 --?'-1. 54--?:1'-2?--Fi -- 'EQEE-j'E"i1lf:fA 5-'E'2E V11'gf':gi-jf?riffigggghghlif--5-152'2-Q'-:gig--11:-1A25.-I -'44..fa 22,Nif-:YE32-Fi1.54:-1-2--a2.i5'Ffizfl-'fF2:-5'z,S-i-',?5:- jig glwqzilgiiizzxff :ig-f::Qg:..?f,E'vS-iidf 5,3-5 -4':g,g?Q:f i-N53.:g3f'f?gf'?: , i..' 'yi-4? T1f'J:f-fL 5E4::Ti--3-F-:nf :'1T'f'?:-'I-7 '1sE1"-,ag-S'r?m..Z :Q f"'l":1i--' I. E'E:.::f,.,f..:1' :5:.9r:.ui1Z..-FE: ..,1fL,::..E?' -Eg,5"E'-L1-' ?:.."f-TfET"Li1.'.5"-.A4 +I :,:,., :1L."2' "1-,,-'I'4:-T':FjA':r1E::, ::-A- ,.. :F- 51f?1'H-i-' 22221-1-Ill: .g42i:f1-Vi'-2'-rffifzlv'-:.zge'ff--4 515119 192' -"2 --- -.C --1.-High? -1 -:4?jTtL-512'-'-3 ,,"-J' 1:1-'-g,..:-.:.', -jg, T' 23 -,1 S-!:a'E? 2 Egfwrslirifi-2-Fi-:?:fs:2::5,s?:5r1:grQ'f-5'g5!s 5,25 :U :.,': -4,--'J -1. .' -L:-,rr-.L-. f-:'t-g.--.'f:--'::7- 'f ':'-H.: :rg ,-.,:- I 7:- 1'2:5:'f5 2- :'5:fEf?iN1'g?'5p-giffz'1 ?:1?,:':izEi 525i 4-92 5- :Qs 1-.-2:5-,3 if :'fE?-1. -'fr -E ,'E2::--EqF:52-L :5f:5i'1r1f1.' 5.5" F- --3 :z :'5'.:' -'4 --1' :lS',5 - -.' 4.,::. i:'T'j'2:--:,x- T Lf-, -3? lcfgyc if 4, I - - - ,. - --. .N . - N- -.... -,,- - -. M , - --,,:l ' Z4 -- g.'1.:L -4 L-4Lf:-4:--:: 1:-,--'TN TT1,l...:-f --1 ,. .- ,": w--1- T- '-- IZ -, - 1:-1 If 4--T' - :-lr-.1":--'.-. 2,4-'t .g::,-: "--it T- -- Ag 225. L-5 g 3- z1rg.5z:4 13 ,SL 5-3,1 gfE:g'---'m:f'g?ag-,- :gif zz 51: --z4- 132 gf 13 -Eg -pf- 1- 3,2 I32ffg:5E'43::':q7z-f:wf 1-5: :L fii 3-':"': 5:4 -7' 2 ?f i?' 1 ?1"f? Q----A -g:,J4f1f13,r-:'fj-E:?:: :T ,'T ::':.: '?' 5? : 5f-Ef:1r fr ,ig Jiggggggh:-?.-Qqriffii --nf iff- iz gl 5: Q22 151 H, 1' f2?i:s" 1? fs- i2:l+--:':54ff3 f1l?Pa?i zfr- ai 25N -N--If --- , -j ..- -...,.,- 1' :-- , --:7L..::---5 Y, ,.'4 , -,- --Q . 't we 4. rr' --T -1 ,- Z' --:T -- .A..N.L--':..A - - -:LL-Q, "'- 1-- -':":f1 5111: 11: if-:.J'f: 1' 7' E, -, 'Q- 1-fi ?-:E":"':- L'1? 11 'fzf iimflz i,.v T- 7- LEE'f'Ef'f 21 --1 fliz' ,Tc-T'--F-54-N 'F":l"f7'-4' 277: -5 --,. - - 4- -N,--. 1' -- --- 14- -' n--.- . '- - --"--M '-'- --- :'.- :"'- C" ' .- --i--'-'- '21 :-'T' ,' - ZATTM A-.L ":"'Z"l.L.: -" If' "L, - ' -: 1-'T -. N ..' 1: ---f-'r- 4- f-. -:...:1 --- 1- -,-- - - ,.- 'L . T: E' Z-I :.- - f'TZ4'-.-I " -Q1 Lf.. 7 : 1- 1:5 :T -f:- ?':- :: -12 1 -f Ez 1?- 115 N? 351- 1:1 1: 2 7: -..: : 21:41 ila :Q ii -1? xffv. if 21? S -sf :.. :-11 3-1 :1 :.-1- .-.' -.. -.'-N .-: .- ,--:.- -1-r. I. ,.,..-- :..:', I.: 13,5 gvxni MI I1 L57 ZQQNZ gli Q-22 EE f-fl, 112 if ENT-5 QQ- i Sf-E Z-I Z-YT 511. TTB, 3. is -S f5f'5iE52I? i355 If2:l53533Ef ?Eii :Ft f?E 5??g-ii? ? 5 xEl5?iF ?-5Fifi3?5?A'5?i'.E 5m- ' r?1-E24 ,131-E1 .'fi-??25f f?3 ffl f5:"2? -J T34 1237 F12-30 ?:F"N?f 1:25 :1-"l:?i- ,," 7"z'::?':'.L.-,Q'A'g3 Zf:.':,'7:--5.15I"'74 1:"5H'-1':t14f-',.:""':.j4A::f' T' -A "f'f.2,7"2:-'-"- ,T3 --H'1--.1.Ltl Tit-" ig v'..' i- Ltgff-:Q-',-:'.'T'ATf -1- yg- 555--HTf"f.Z:-1'g'2'f-3-3517'f--E?5:E-fidffg-'f2', EE' i? 52? ?,i22?E2?iZ'?5?52a+?-2fz?i5z3si3zQii393:fs5f22a111:f5i2-695252 :ii 167 ':?'5fiig-f-'7:- 3-15-:-L12 ri.. :'2:-Z--2 1rf?:.,i-fffE:4' ?li 1 - l:vN1-i'fr?E'-- 'i?:e-Z' Fgi Eif ?+.,ff TLS' ffZ"3, 'ff 2:2 ?-.-f1f..5ZEL Sf- rf. fi- .. E7'T,,:' -Lt2'2-T'-C.- ----1 -5:75.11 T: -:f:,7 -LI' 'iT:-.-f"'L"-:.- T--N ,auf 2?E.',: .. -4 :li fr-1 IT-Z"1'-?3:1 1' -Z-f:::4-rQ'i1:S-"1 N.- -4 '--- '-- -..- -1,-.-:TT "'- L1.":...,,:-I-:ji Z..-:T-V ffl-:Rf 1-17,-,L-S-L. II' ' - ff 4jL55:j-Eli" ' 4 f?fI.7" I-v: :"iH-:fb :TT If7:-f71v.:.,g!St- 'gtg fx: 4 -- '-I----:-4'-W --"1 f-v-::. -f-1--f -r 'Q :4- 11-I A-- --1 f,rf- '12 A' TE' :A"ilEJf-7:'l3f 35- 214' 'E -i?'1r72 fig N-71"I'5i7-ll- 3:--Z' 17 -If - 1' -:Q--1 T'K:EE'L7E'EZ11l r 'f'SZ.2 5- f':T'?:: E:': '.-3.7" ff? 5 7: -i'L5: L:-Til -?f fe' 5-5 fT7?-?irl.2' 325hEf'1?7F'7',i'l ?'f.1'ii TT? It 55 FZQZFL .A...'1. if-.. Elfgl. :Ej':'2.g '-1 i TCL?-.IM 12,1721 ::.',f"1-Lf -,AZ-A ' NN '-f? 5 1? 'fl f+S .L1:-- 1.5: :r-.::f :L-: -!': g':1:--25-2-1 1-1 59 -2 -ti -'Z,? 233 QQZ fgg 555 iii- 3'- 'EEQES5 ?i 11'-115 ISF 2352- 23: ri. vi EQ5 :?7:f 223, f,f SE' Eng 323: fig :gg i!' gg 3-5 1-2 3:4-273. :gi 2- fi if: EEILZ :-1732 '41-'f.1?E-" 3??g?:.:2 E.fTi?' if? E--T ggl - I.. N'-' 4 ZWQ 2.5:-'.1",-AL :-Ei,fp2-1 "i3'S'L' f"j-21 -:- -2- :X-I '23 QE 'l:. 25.17 1: T Z--:fri -'L...?iT1,fE-f- jd?-1:.,-2 -l":.,'l'Q ff-4 ,-ji I-EE' gf 7A 1-"':' ,:gj,11.L Y--i, .12 111 ,,L:'-2:: .QQ ...Q -:L LA- 1'-.. 44- 4-lf 7: J- :fd ,,.? 7 17 -7.. 135 ff-1 -4-??:- E E?:?Z-55? ifiif HIE' iii 54- 52 :f L-3 -E752 if 423 FL iiiff' i' ? :??7ii. ?-E555 ?7? il' iii "T '-'j ,,..':' 'J.......' H31 :ful :-5: iii :S -?:'7 47: "?Z'fJ2 -ZH :S TT: I . w' '.- 3-3-r L:-5:-hh -'ig 1..g LQ 4.51: It: if t,g'::1Z -t: ga 3-:N 7-.4 .15-' . :Q 71' ,ATL gvqxf-L q,, 1.31 ., f.-: g:.'. :M Lfv. --r: ::: .: rg, ::: 1:5 r Q5 nlillaluuuuuuuln 453i NN S IIN Nl! rn 1 4 4 I NN I I f- NN II N ll Il ll I 3- NN 1 N N. 1 1 N IIN r-N XIlNN N 4 N 1 N 1: u N N um N In N NN 4 1 1 N NN lx N I . 1 K 1 X -NN I I I Ill Nl I IX I y 1 NN N 14 1 NN . N I-N I IX A II n x X X V II Il NN . N N 1 x X 1 H 1 N I I N lI 1. I mth hu 1 HI h N I NN I I Nl: vw ulNl11N 11 llx NN liu x I U N y Nunn NNINIH ,4NNxx1 . ml N xx '10 k g lll'llllIfIIilIliillllllllillfil NN N NN IN' NU X NN f 1 Q IN N IN N NN ,N I NN . 1 IN NNI N INN x N lx N I X I N N4 N N N IN N NN NN I NN N I N X I 4 X 4 N N NN I N , N Nu! N N x N NN N X tIII4 I NN N 1 I NN I N ,N I n N 1 1 N I X llllllllllllllllllilllllllllili lillllllllilllllllllllliilllllilllll I lIllllN Ihlu X v 3 E Q lllllllllllllll. Semor flfjldss M7 ll L L 0 L nn dc hun umm tha iollmxn ' lm ummm L p IXI 1 IX o 11154 spun IXI DL XI ISI OU f Ngll S nu Illlllkbf xx ho L 1 Q Sllllll 'Nu X x u 1 1 mx 1 nxxpu 1 X x II1S1I1IlX Iinllx Xml 1 1 mn xuwn 0 f slnxk N LI w 1 x k 1 k all mu lv uk mm x L NX L In Main I1 Ou x O JI T ll! n u L um xbh u LLNL wsu lon a dull 4 lo X K LL L mx glrls but 0 uunq 'Xluk x Cm s on 1 unmx to 'Vl1rx1nC I C IICIXS Hulsnll l lu 111 mx knoxxhdgn md You of hlSlOIX Io thu honorablu and 1 us lI1QllIShLd lun Dm Comm: D rolhx C u L IMLLLIIIU mx plump p xsnquu to Mux Rllch mm II 1 Cn 1 Q 1 1 Q So Com k In str to I 1 IS sun lxxhlgh I mnhxrmd Irom C uhumm Audgrnru to Hopg Vid uluhmn 'Xaomn I am him my posmon is X Lnus dn V110 to I norm lxuomn I Xgms Robuls lun mx unormous lnxghl to 'Xlurmy Md wrmuk Q rx 'IL L 9 mo mubkuu s U mnn k m lix N Ul 1 1 L x ho s on L 1 Q 4 In X lw mc n ul 1 1 1 pL 'NL I Dorlmh Cnnoulmu lun mx smnph nmu to Abrwhlm Ilwk 1 l cms Spgu Inu mx flappgr luhmu lo Hklnn Rllghu md mx poimon as ll u C Iul p hm L Cwnxx mx XX 1 s Ilmlx I lll LL .J V 1- .fliwxf 1.4 A .1. ..,. .. CBJ ' 1 , ... :J ,.. , - ....- ,.. .. 4 f L, - :- ' 5 5- C C 5 2' 4 C F 'f L- 1 -' Zi 7. ... OC N4 ' - .... 7 1 if 1 -Q ' f . - . ' ' xl' B- f- " "' ,- 7 ..'. '- .. ,, .. II :I C F. 7' , .. N ,. -- i "' ,.-, '-' ,-, - .1 ,-. ... .-.. " ,, -1 .-. 1. 1. C .1 , w -- . . 4 . 'Y f . . . L- . ' . - . -'. : . . ..:.. -' . . . . . A . ' -f ' Q ., ,.. I-2 -'Q' - f. L, 4 j L, .... '- ,' ,.. . A - 3 I V, . r Q ..- .. I- .. , A , g. ..., ,.. , -- A -- -- -- J L. . -f ,T . I .'-'A if Q .., f. 7' I- . . ,I g, f -1 ., 4 xv 5- T - , , . .1 -n I 4 ' . "" '-4 ' , ,4 - .-. ' L '-' f' ,. -- r- " -ff :r - 1 -4 7 : P' 5 , ' f F' -' y ' H' - '4 rl' :- - - . - - , .. ,L F - ,- -- V. - ,.. M , F - - : , -- ' gg 3 V , .... f II, ,.. , :, - 1' 1. ' ,.' f W : .Q f f -1 'J 3 Q - r A , Q 2 7 I - T , , . --1 . 1 - f. I -- - f. - J 3 5 7 - I , 'fi 75 . ' I f' . 7' .. L E -1' :I 'L f J ff "' Ji ,.' 3 . c 7 7 - A V ' f-f 5 Q L - Q 4, 5 7- . fx 3 . fx - , 17' r-. ... H' I-1 ., -f ..,. f -- 4 A ... .. -'1 : .11 LI ff .-A 3 - u .A ... - -.. -- . . -- -X -1 ' IF, ,,, .. -f f- ,,. I - Q .. V .. I .4 -1 2 A Lf - .D -I5 f . f , .. - -5 , : PII - F V . T . ' 'Q "' - -'II . ... .. .. F V .. f f' H -' J .. ,I " 7 f , ,-. L, f A ..: ,- , L' -- :,' I 5 I Z -1 -' - 'G 1 ' , I MI , I . 7- f- ,1 -' c f: M - :' 4 1 C 7- 7 7 - 5 - A - ' ' - - -1 : ' 7 1 :. - . Q Q f 4 - - -, 4 4 .- -f Q w. '- . -S ... -- ' 5 . , - 3 ' Q - 3 4 ' r - -' ' : S- ' A 5 -1 . j Vg :J I J 5 4 I7-' IQ I, - . 7 3 I- 1 L, -1 6 J f V ' , - ' ' H 3 . , -J 1 ' f M L .-' 5 - . Q - ,.. -J ' ' . Q. . ' f I., f .. ' - f. -3' V Q ' F ff r.. : 3 f- -1 C ..I f X, , ' 3 ' ' ,.. 5 f - 3 :.f - - 1. - " 4 "' -' ' fs T' -' -' - f :s .. -- . .. - - , 4 f -- , A 4 3 , -4 4 .. j , '- - ' fv K--4 V -4 ... - -- A V f ., - ., G 4 , ,- 3 -4- , f .4 f f - f , I ... ,.. , -, - - f- -, - - , ' - . 1 ... V - C J ... . - N, . .. , . .1 . . . I -- . A 1 ,- -1 - ,.. -1 ., v 5 , r 1 A- - - 3 : -- -' ' J Q ' C . ' f w , ' .1 ' - -1 -- r- -I f : 3- 4 1 - - D ' - ' f 721 f- N, -f - ... . . -' 1 C f-1 T 3 T : -. H 3 - 2 -. - Q - - A .. - .. '4 -: ' :.. A .-.. - - .., , ' F- f ,I .. J 3 1 1 N, -- ... 1 F' A . A 3 :' . ... . 5 L- -I V I - 1 : ,g , H .1 . .. - 7- 4 1 :1 T1 'I .. 3' L If ,.. A - f-Q ' D - D c --J - f - -f L - - -. . f- - 3 4 ,-. .1 5' ? - L 3 ' Q ' ' 3 5 " 7- ,R .. . -' .- ., ., ... f +A- ,Z n Q , . .. 1' , 7 - , -1 g - -. 73 . f - f- -.- A f Q - , .. J : ' C 1 . -Y .4 A -f -.- .4 ,-. -1 ' .r -J ..a f-' -- ,., L1 1 x I - .., .1 A , A 4 .. I-I ... ,- . I If ' ,,, . I A - D , . ' C - L Q Q - - : 2 : 1 Q ' -. f 2 f J R .e 'K , Q - , ,-. f- 3' . 11' ,: L -4 r- f - -J 4 ' . :A- -Q I , ' -- IA , ... -I A - Q f .J III il ig , .. , .... . M -I ,, A E , 3 , . -Q c FII C 3 J - 3 :S - 4 ,, XI I ... . ,-. ,II ... I . ,. , -I ... I A f Lf -4 2 X4 'W 'Z' .. - 7? - ' Z. 3 - 'J 1 - C ' N EQ xg ,.. .. ' .-. 5 Q E' : Q' Z ' - -- , 3 - P 3 V1 -I Q -5 V A -, - F f 1 I. 1- 1 .,. ,. N - pf ' - -1 ' ,, '7 "' -Q -I - -1 C. J, ' ' ' ' --' 1 I : - I ., 5 :.. - 3 : - ' I- " L1 73 , ,, ,-. I 5. -4 3 ., ... .-. .. - F ,- . rx -f . an C -- Lf J7 --- 7' 3 7-1 C .J C ' -4 ,.. I Q ,., 3 f-, 0 , - ' . Q J -I 72 "' ' ' f -- . ' "" , ... 7- ' f' 'Y - V c . ' f T I f -I F '4 :If ... Z. if 3- D .-. f r . ,, . . . L- 3 I ,.., :J -4 -II .T :I 3 FI -' .. C I f - 3 I-1 ' I 3 L, '. v 3 f.. Q .J. f- ... 1' j I' f .fr - 'H . - A ... -Q -' J 1 C1 .J 4 - - - , , - - .. ,, - 3 .. f , f - , L - I j " -5 f -1 ' 11. -4 ," ...- f ,, I , 3 5 I - 3 f . 1 :II ,, 4 .4 . N. ' ., " .. - ,, f ' oc 33 . " " .. :Z 3 1- - -1 , J A "' . . ' - ... ...I 4 -- ,.. ,- -1 "- '- -- f - , 5 . L Lf : - - 1: - 1 .... .... C -- -- .. f- I N. rv . - f- r- -Q "' " 4 L. I-1 C 'K - ' . 3 . . V - -- - 7" - ,I ... 1 , w w ,- --1 . 'I ... .J .J , :Q . -4 C , C L 1' 'X 1 .1 'j f " ' ' v '-' X f .1 h-' -. . V ' , C - 4 f N .. ' 1. . I ' .... ' 3 3 4 Z' 4 7' ...'. . . , . . f: --- -I -- n - V A -r .., - - C 7.1 3 I ' .4 - -I C Z 4 3 Q.. f .r fx ' L , . .. .. . . - - -f - -. ,- C 4. , ' f, I L -1 7, ... L1 .LI I' ' r ,-1 -J f 3 .r J .I 3 : 1' 2 ' - V :' 7' 3 " U 2- : -4 , A 5 ff ' : ' ' - V I . ' "1 ... S -1 , C "' ' 7' ...' ' P 3 - C .J ..a 3 7- I 5 L" j 7' 3 .4 1 T A -V ... V1 f: - , C f 'Y' P P . w V . ,v ,,.vf - 1 vw-vv ,.v,-, K. ,, , ,, R.,,. 4,. I Av, I ,.,,I .,. 11- -v-1--311' -H - V . . , . X ., , . 1 v Ll,L.,.4l , 1,L-11A L1 X1 11lL4L L - A ,-1 xx. 4 'fTJQL31i:TfQHL.f.xE3T','xTEm.g 4 if ..,gm1:Qr.L1r 4 uk fm I., x W? mx I I luxst xx wxpxllmx xxx IIL xxx I ll X xx x UM Xu I x xl U 4 x x I I x 1 x NIS x x x ISIIHISQ ,W x Wx x I Cn ., UNM 7LL IIOI WU ll XL I1 I I I Mx! usl III x I xx II mr I I R x8 I I I x Jmxv I I xxl x WIINC L L I ox wx xl xl: 4 1 I x x I I uk mm II x I I In x L l K N, ll wx to x mn H11 Hx x Ip 1 1 out xxxlx I TL L I llll 1 nx 1' I x In x ml xxpmm w Llllxll 1 mx xlm I v IS x xllx I xx X X Oll ' x 'mx x v no no I Ll x IX rl KL x m 'IOI1 x x I Im Ixrmm ull ull N lx xnxx xxlx xNL rguxx ll I m xx 1 x Nou 1 S .N x UW Wx x x U NU L '1 1 x xx I xx 0 I I In 3xU1x I X W III'IIx Ll IQ , 1929 mm1m.4 I Ilmix Ilxl I LAS I x 1 .. .IQ II ,UI Ill-ill. lux' ' sm "" '1 . ' Imw.1nxur1c who I.1lxx'splJx'SIL'SUI'Iflg. M . Yu . I'mcxlx. lr.1x'u mx' Iwlcwml lmn. .1llx'vnll11'm1x x'xpu1'1mu-s. ll, In-nc I" wt. 1 . Imxxxlxs x"I'x.xIxx"x I' x' I. lx-.xxw mx' 341.1111 xr.x1x1x'v1xxI.ul'nIluI'. xllx. II Illllvl 'I UIvx'x'. Ix'.1X'x'U1X' LlII'IY Iwxlxx IU II'n'I1x' X' I cm, . Ii.x'm I I II.xll my lx-.xx" mx' xlxslx' Imxr xx I '1 rl Immxx mx' IN'I'IIJ on ilu' lxxxllmll xqxmxl xxx Xm w ISHN m, .ml .xll 1111 Iwx' 1-v I mms Slswlv.11j,1IJ. I. ,Nllwll Ilvmx. lx-.lxr mx' plmu un IIN lnxxlxl-IIx.1II lxnlm In lSI.I l.lm 1 IG.1xI . I. Ihlplx I x'.x'lx, lv.xx'- mx' qxmxm w xxx I mm. . m. I. Cmxx'f'1.1 Mill . IWLIllC.1lI7I11X' UXIIJ Imglwl lex Ix.1II7x'I'IIlx'f.IlIIIlII.lxI'l. I. Ilul ' Clulv. will mx' gnu sql gm lu m xxxlfs lv 'm'yI.x I'. 'I ' lxcr. I. Ilclcn I'uI1limuI. .lm lvmjg. Ixnl III lmmg. Im " mwllmmg. so ll1cl1'Im'c xx'1ll mul mg. I. .Ium 1' Y. Ilwml, lwcqx1c.1llxllux'l ws. "XI l'xxpxxIIx1-Cml. ' lxvI'nlI1cf,lA1'lx. I I. XIII 'ull C1.11'ncs. IWLIIIHIIII mx' m.'1'1'x' Im lu' IN I Im I..1m.m .mll :YI Iwig ' I-x. fi I. I'.1uI1m' XXX-llx. xxxll mx' gvlggl' xxx xI.IIx,Ik' Ilvlx mx. I. Ilarxvlml Clxmlcllxwgg. xx'1ll xvm'un1plx' " x'I gc' Iml lx' In Illxwll S 'l7'I'. Il. I. IDI irislmnl, l1cgL1'.1ll1 mx' In-xxil lxmg xxpxxx xxx I II ' I'.xx" Alwml. :Il I, XIII 'ul fluxlln. In-gn'-11l1 mx' lung gulllvn xllrlx to Ilx-I 'H Ix1I'lIlx'. I, Iillzlm fNIgCQ111ll1wr1, lx-.1x'u mx' xlnnxm-xx uw Klux' I so Iimlnxz I. .'XIIx"I1 YX'1Iw11. Ix'.1x'l- mx' Imxxnx lx' 'II vIm.1 Xxxxlls, I. C.l.11.1 Iiylly Null, lwqllxnllw mx' qL1ruI11uxxlu'III xl I XXX-Ilx. If! I, XI. Ix'Il.l Ilnlwx In' 111 'JII1 mx' LIIJIIVIIWUX IxvXI.l1'x' XY 'Iv '. Ii! I. Irvm- NV.1llx-rw, lwqu mlm mx' IWVIIIIUII' px' IIVIIILN In Clrmc 5l.1rIx.'x'. I. x1Ix'LIv'II'clxx'x'. xx'1Il mx' puxilwn As lvl! Imlll. 'lx Il x'Ic Y. . I. Iixlv' Yuylx. lc.xx'v uw Otis Ilkrwylxvx' mx' l.1rb'n-xx. llml II mllx' he Im un I Imll. 'gl I. Ii' ' Ivm'-.. xx'1ll mx' Imlstmx' grmlu Im' IWQII IU I 'm'I'r1wl. I. IfLI1lI1'I'Im'l1c1'. lbcq all I ' Inna. xxirx' Imir In NI.u'x' lp , I. XI.I ' CII I . .Ip x I , 'cf 1 .ulxwvirlllg xx lc XI.1rx' Icu II 'I lu. I. I.ux" Ilunn. xx'1II mx' nlvilllx' uw plax' pool to I'milI' ' ng, I. Iiul I Qu. x'IlI mx' lxxssx x' lm I x'w1"1oI I ran I.. x' "ni I, I'z1ll' fxlx 5, . Im 'c mx' c.1z'mwI lwollmll sxx".1l'r to . mmx' Spx ' . . I. Civ' 'x 'Clay xx'IIlmx'QIx'Ix.1Lxxxg.xlxxlxlx' x Pvl ' II III' 1 vn. i I. Nlmj Null' lfampluull. lwcql mlm mx' .xlwllilx xx Jlxc AUX 9' 1 I5 II' ' my IIIIN'I7x'll1gI5l'UIlf'lII lxclor' .1 ' mx 'I 'm l.xxx x' 'I' xxl xxxxlc x.I Im II.x1'x'cx' Q1 Vrv. .UI I in .1c'xmI.xxx" xxxllm l.xxx' .ml or l'r xxl Ilw mnxxxlxxmxmx I "IH .xml 'LI I. xx". I ' urs, QIU I x'i'x'lX' flxxxx' I HI' I.xsl xx'1II .NNI IN- . 'UL I I E , gf I WfilLlQ.L7I'1"" L.1.1iL" 'L' x 1 7 34933 3 ?Ff:1.If Pi xx 1, V' ' gi TN ' A' """u , WA "'i'7""-fhni'-A"', ' --" f f Y -Y V- -----Aw --- -ggLxuuxuw.v.ttuuxuxf.Uv.ruxr,1 fb ,gxuiwtit a mn iii 1 f f ii 3 A ' N A . 114.1 X xv -4 1' ' cHIlT JIUTLk71INI151l l:ifXIPNR r L. L4 L, A --1929 Nw Q4 'Y N1 -4 P , V1 L o -4 fi -4 J Ai rf .,4 ' J , ff s4 I, 4 li v1 ,4 V- .J f' if "1 .4 r. , .l .4 , L1 P' ,1 '1 r' vQ L. .1 . pd ,. ,1 ,. .1 V. 'f r' -1 ri '1 H 4 04 1 'J .4 '4 .J T' ,. 1' ,4 ,4 j' .H . '-' s' 1 ' rf .. 'J .. 4 ... ,. L4 " L- " ku '- s.- " L1 "' ,. .- Li . ,. .4 n-- ' H . r-- " s- "f s- '- V' A L- .. K' , L' , -. r . id . ,.. A1 ,- .Ax 1 .,?""""""""""""""'f f' 'fwxx .,.....,..-,--..,,-..-..-..,..A...... 11NNN"1'xx'xxN'.xnXxxy 111 1-,-An -1-A W - -MM, .. ..... ..'X..,..Q L Q lllllllillllllllllllllllll I 5 mI'gI f Q A x JUNIORS 5 .. puuERrR '2 QQMSS flfjfflcers I I'LSldLlll N X O X lu I ItSILil I IS RIC x Surytlrx I re msurgr Xml SI XR Sponsors Mm I xx BRoxxxf1m1M1ss H1 xu 1 9 2 9 Qmgkkgulimmpniwil Q ll 1 1 Q L , A W , JU L- -'u.i,Eq-is 5 5 4 .3 1 MX WXX N N E? . iii 3 1: fl df I ' - L P il L1 ll 'U N 7 g Fi if I ffl ' ' " - Bu 1. ' ' uxu , "H P' -.-' -n Ol. 'I' Im' i U -' -K ' QR. i- .A KI9Y J x s . 3 ' kQ,Q a ' 5 EJ : F Q P- Q ' i 1 ,, I ' i 'k1i1'5'No-x-'ll by f U llIIlllllllllllllllllllllillllllll' lllllllllllllllll llllllllllllll Qu I I lllllmllnllnll I'Ilil'lx-Iiigglli 'P XVOODROXV BEANL 73 sloxx md unconcnrmd III gow to dns md somnllmu Iurns IALI INF BFLXRDKN Study to show thxsnll Ipproud XVII 'VIA BIDXX FI I SIILLLSS Inyns ullh 1 pyrson s x 1II Ixf-X INHIHRINF C AIVIIVIAC lx A good sport md 1 good xludxnl RI, IH C AINIIHISPI I A good III round LIISSFIIIIL XX II I IANI DARISY XVInn thnx sghool I go through XX Int on Llrth XXIII do NIARX IN C I ARR I nrdul Inns 'VIII IDRI D DII I II Sunshxm ns uughl ln I1 r 1 I LNCIS Ix ouluign IS LIUL Irult oi rod XX AYNE I5OS'I'IiR Carnal is thy powgr md gun thy flme. llll llllllllililllllllllllllll 1 I9 2 Q liilllllllllllllliiiilllllillliI 'lllllillllllll 527 WK Q llllllllllllllllllllllllll lllllll' llllllllllllllllllllllllllllllll I if PAUI INE FRAZIER Be dxlngent and the rewards of suc cess wrll follow CI ARA C039 Id luke to be sernous but eyery thmg s so funny MENETA CRAY Onee your frlcnd alwmys your frnend C IRNIRVA CUNTI R Yesterday has pxssed but tomor row ns commg FI ISI-IA I-IARROD Chlldren should b seen md not heard BINFORD I-IAXVIXINQ Phipps nolslesl pupil I ARTHUR HEDGECOCR quret tongue shoyxs a vynse head IRI I INF HFII MAIN Soluude ns thy mme MII DRED I-IENIDRIX XVants to be somebody s darlmg Henens XVhere ns Ardns ROSA I PI' I-IESSII ROIDE If Infe be worth Ixymg 11 us vyorlh enyoymg 1 Q 2 Q llilllllillllIIIIIIIIIIIIIIIIIT Illllllillllllli'llillilillllliilillllli 5 Ihxl N X 1 lllllllllllllllllllllllllllllllllllI llllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll.lllllllllllllliil 6 .l 5 I 2 I A V . ' Q ' f. ' A 3- f .. ' -' ' I . . 1 . Q I . -- . l A . f' A I -I .. ' A Q I h I .. v . - .. v .q A . -A 3 . A ' UQ A 'T ' . f I K . O , .. , '. , ., . 5 ' E Q f r- H ' A --1 Iv , I 5 'L . A , f ' : 'U - . , ' ' , - , ' 'Q ' - ' - s . s 5 J. I e "1 I I X .-as 1 5 s s A- 1 lu N X 's ' 'QF' I I : I I H s I L H , L 5 R h 1 14 ' I ?, . 5, I 4 N' 1- ,1 . ,mil A - O Y ,h c v I 1 y. v xg. eo nf' X 2' fr3Xllilllllllllllllllilllllillllill Kd W! Q 5 5 - F f 5 - 5 an F n l n 5 n ul f n l 5 u F n F 5 E 5 5 n 0 5 n l n l nl 5 5 l n l l l l o n ul l 5 5 l llllllllllllllllllllllllllllll!llIll.lll!l.lIlllllilllllIIll.IIll!lllllillllllilllllilll.lllllllllllllllllllllilli E l I H Q N Q IIIIIIllIllllllilllliilllllllillllllllIIllIlllililllllllilililiiiliIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllll lllllillillllil .- .- 1 ,ou I OUISIA HORBIITZ Eurx smmla so marry drums can wsay AI MA I-IOUS I OIN XVhat other manden can ', u nd so young 'so dnlncau 'md kxnd' ARDI9 I-IUDDI ESTON Dgurmxnnuon as thu ku lo sugcnss I AY MLHUC HI S Stull xxaurs run dup I I ONA IxUOINI N IOHNI I AMAIN Ilnro. as alw Us SOI'TlLII'Hl'l2,yOlIC1l'l Iearn XVII I IAM I AVIAN Buxld for Iharnur not forf1mL MARY I Ax LJ r s good to bx found m cur, om lI:S9II I PINI AR But 1m oi thu vxoodnn I UQII I L I UHRSE I 'Vlr Iroltmr I dnd know but I forgot .., I , X 1 Q 'I 5 ' C" . I ,E Z x 55 u. hafy I 1--I -' ' v h " ' 'o H Q- ' is ? ' I 3 1 ' vj v 4 . I ,I UA poet and don't know it." 5 A I I . I 1' "'4 1 1 vt vi- K- I ' y r A 5-. . . , A I' I vro ...LAY f -'The , ' U ,. ' H : v: 'A ' ' ' ' f leg. " 'K-:. I , . ' , .3 . Q IN V I .I I ' , ' ', . I . fi? 1 EE :,,.A, Mr 19 uuuuunuulu.mnuuu.uuu' Luangngu,,,-n,uu,uu,uu llllllllllllllllllillllllllllllllillllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII LAMAR MASSIE Ho crned the kmg an understudy of Shakespeare MURRAY McQORMAC K Because of hns hcnght he surpasses all the Junlors on hugh mtndedmss HOPI' MCCU ICHIEON She am t got Red Hanr lor noth I UI SA MJIUGHI S good dtsposttlon ts morn X Iluthlt than gold KATHERINE MII I IRR Jolly good natured and full of pep MARY MOORE Men may sngh and tear thctr hur but l ttlk on forexnr STUART NUNN XVhtn can I sleep Cl ARA PARKS lose us the greatest of educatmon tl am educated J I UC II LE PAUI K XVI know but lnttle of her but thmt ts good CECII PERQIPUI A but of fun ns good for tseryonc gill!lllllllllllilillllilllIIIII 1 Q 2 Q llllllllllllllllllllllllllillll 'llllllllllllllllliillllilillllllllllllllllllllillillllll 93' I nl lx 01 'El . ja- QQ, : : I A - 1 , . I I I A 1 A 1 t 1 A 1' L A I I- I . 1 , ' I . . V N P: 4 :Q Q , 14- - s ' 'ir' I 1 An ' J 1, 4 . .g Q wt . Q ' 1 4' - 9 'iaxg I ' llllliilllIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIllllillllillilililllliIll!ei. WW Q llllllllllllllllllllllllllllllllll' llilllllllllllllllllllllllllllll l S Nl IVIARCIF PLRRIYQ Ilp md ganty hnlp to mmlu It ln IRENF PRIFSI XX hm duly md plnsun Ll1Sl1 dun go no smash NIORMA PUR! I I I Sha mur lroublls lroubll unlnl lrouhlns lnr Cml ORC I1 XX QIIIOSRI Ihl world xx oulcl In IXIILF li ll s slssul morn lllu hum T ABRAHAM RII I mums ISI RNICI ROI':lxI'NS X Nl s this 1ll lhoul IHX lou ISURT ROXX DI N Thl muh thu mx on do r smxlu MAIYIITRIICIIII K Il L K sums I'lIllLl' pnrmamm ORA I EL SI I Xfll I A ran comblnauon ol lI1ItllLLl md ommon snnsl BII I Y SHFI ION Ihl school knovurh not nts grnt men lllllll tlllllllllllllllllllllllllllill 1 Q 2 9 llllllllllllllllliliillllllllii H N XXI Q is lllllunlnnnsululllsnnll ulllulllllll l h h I U . , V . ,, 0 x '23 Fx Y Y N V n 1 I I " I ,I ill- 1.. . A , 5 , ' A ,f , + A- , "'-- ' I 'X ' va., I ' 1 . I ' I if Au ' . , , ,-, J - , 3- . Z., , Il . 1 Q ' X . f ' :ff Q I ' A A . I - 1 V. '- 2' v' 4 , U' , 3 -1 , ,-3 V T- .- . J ' -1 . .1 , 1 A . , ' , '5 'J' , ' .A T ' - ' f . . fw D , L, . ' ' I ." -1 sq ' . 4 I. c -. . 7 ' ' -' v ' .- 4 5 - ' - 1 :J -- - ., "1 I, D , E. ' 'E " N A , ' 1 U ' ' 9' , . - I f I., . :1 , 1 3 Y , 1 " V f: ' l Q f' . . A F bd ' ' . . ' ' ' 4 7 1 v , - . UC . l - LA I ' :A U . - I ' , . ' ' To ' ' 5' - ' ' ' A ' - ff I W I 7 ' I '-'- ,Q I I -4 , ,- ' 5, -3 - - -' Z " ... 'T Z 2.1 5 5 -. Q -+. , . ,. , , - , 93 IIullllinlliluullllllililluillilitiiiliillliiliittiii:Inuuilisuiiiuliiillltilsiiliililituitiiiurlb2 Ilyf U llllllllllllllllllllllllllllllllll' lllllllllllllllllllllllllllllllll 5 C RAQI SIARIxI Y IL for 1II 1 grulm g 11 A Im 1bIc 1oIIy 11.11 sI1L 718 SIIDNFY S I OC IxXX I II IS onlx trouhlu IS Ins I11sI'1fuImss VIARGARI I QIOIII Shu s Ixlrnmdx LOITSQILHIIUIIS 1mIx1I11n LII s work to I1 1rg11II 718 d 1 s S 1111 II II1mu INXIID SXXIIXI R L K L Nou kung, 1 un 1 IOS PII I OIDID lk ITU S I mm IS It p1r In plus 1m III U IDOX I I X AINN IN um Plllllllg, up xour lll'T1I1ILII1 1 nl r1 IHTI MA XVII I S 1 1 mmm Irumis 'XIABIAI XX II I IAXIS hon ur short IS muh shoru by XX.1SIlI'Ii.,llYI'lk IRENI XX II SON urn s LIISI LS ILII wort lIIIllllilllllllllllllillllIll! 1 Q 2 Q lllllllllllllllilllllllll 'IIIII 6 I II II: ,I IIT . 9 - . . . Q 4.6 - 5 Im ' A 5 I I v D r""' l I 3 ' I , A , n l 5 U l l n 5 I I l . . n , 4 . I I, . l s A sm I' . , . 1' g I. I, I I '. . K' ' ' ' Q ' I..'. Q g ' n g 2 3 V , 5 S i. I, , -. y. K.. ,..' It fb 5 '1' . ' - M l - I ., - , . I I 1 . . I . . . . p 1 .11---'X I .1 . Q S II' IXI. K. " I.:.1l1.1n In1r.sI1" Ill'L' S s lo I ' ' gh. s I I 3 I ' .1 I I Q - 5 a II il In' .1 g'l1II'I11.1l'I .1nI .1 scI1uI.11' I, di, g Q V' Arm' SUI' I ll, V'UlI I1.1vv I0 II I Im. , ' I " : . - ' I X - - I . . . I1 t 1 l E 'Ito I" is I1un . 1 1of1.IIis .1 5.1iIl. ' 1 tj E g I ' , , S ' OTI9 'I'RIC'IiIiY 11 'V I I A . LI ' . l ' . . ang r ' A s s his 7 I ws. I - : I " I I . I 5 - .SQ E g . if 1 1 g ' V O. 1 I' " . ' ii' I . : uni I .ms. . ' - Q if 5 ' 5. A. ' l ' . I 4 . . . , . g g . I 1. 1- .- ' Il s I1.1r1IIy IJII' lor om' lo I.1v' so I g . f M- .1 1 I I ' I I v , . 5 I .' ' 1 . , . . . l U -- . . . -. . .. 0 1 I.1Ic. c ' . . . . ' '. g : I V - I I - s I I g 5 I . . . : ,. 1 .. . g : XX'I ' - If LI1c man II1.1l 'iI'Iv.' .1 : E ". fl L' S 3 E I I 5 S I I l 5 : v I 5 9 fi? C2 'lv 3-"l'4' Wiz U llllllllllllllllllllllllllllllllll' lllllllllllllllllllllllllllllll llllIllllllllllIIllIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.lllllllllllllliilii 1 FRANK XVITKOWSKI Man IS all fault who has no fault MARY NVORI EY A smooth and steadfast mlnd Ctnllt thoughts and calm dtsrrts ISII I Y YOUNC 1 muth ln dtmlnd by tht lul s C IIRISTINE I RANCIS KAI TTA MORRIS Men 1rt tho. brtad oi llft whtn to ue tat bd MEI VIIN DIFFEE Hrs future has great pO951blllKlCS BIII Y ROGERS Get thee behlnd me falr mandtm I OUIQE STEVENS The knnd that makes the world round FVELYN HARROD Ready to help anyont at any mme I OREINA BUTI ER A frlend worth haung Ulllllllllllllllllllllllllllllll 1 9 2 9 ggggguggngggg-ngngggngggggy I mix lou! U Q 'G I 4 .... Q 0 V S, A X 5. A mf '93 7 1. 4- Y r , f jul f F ' - I A I 1 ' WWI i an ' r., va ' I' X 5' : :fi "P 1 , V ' 3 2 . U' - . ,fi ' f .I ' ' H 'Z f , '1 . Cs- ' O .. 4 ' 5-4 '- , ', - . :1 H r . . :J -' - . V V i of , I . QQ ' G -, Q: It O Q 'll l'."'.I"li.ffI.'l""l"i"fifiiiififlliiififffffiifi"'lff'lfffiffl'ffIliiiIliffiiuiiifiiiiiiliifnl ez Wi 9 llllllllllllllllllllllllllllllllll' llllllllllllllillllllllllllllllll 0 UQII I I I ASXX Fl Om unnol know unrxlhungw but I umm n115.,hLx Llosa lc ll Ill I N RO 'ork sludx lou ilu gzuusl llnsc ns on C HRISI INE IRANC IS Ixs bulur to do thin sn IN l I ll MORRIS 13, sorrovx C ra x so tlnrdorg lu s by mury ITN Rl IC lin kund ul ups lhml m L xxx ml xx unusual: 5 5 5 H Q N Q 5 5 f 5. ' 9 unusual 'MARX RN AN Sha 18 gcnlh shc IS shy But thug s mxsdmi m hu L DORO I HN BOX D Would pul X mus hnrsylt nn thu shui EQ: lllllllllllIIIIIIIIQIIIIIIIIIIIIIlllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIISQIQIIIIIIIIIQIIIIIIIIIIIIIllllllllil 'E 3 i , i : 'f 4 , f 5 ' 1 f 1. A - 7 . ' - ' . -, 1 -- za . w - :: A ' . -. Q VT ' 1 Y E A. 5 J- Q' . ' ' A I 1 I. - J ' , I , ' I 4 54 A E s. 4 1 1 5' if' A .A -T 1 F L 6 sa Q Z ' A " f .- ' 'A . qx ,T rf - 7 1, I I' -Q. An 3 ' 'QT' Y 1 M- . . ' , f! 7' . I : 'I 3 ' 'III'liiilififfliliillifillliilliliflllilifllllil I ll illillii lililllll ll Ill! , YT 'ij Qllllllllllllllllllllllllllllllllll' l ll!lllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllll.llllliliii I I QI' L Y- ,Xi ig :AFB im: -'YI' '--ill?" -A 'QF' 'lllllllillllllillllllllIllIIII 1 Q 2 Q lllllllllllllllllllllllllllllli .4 I 2 f 1L M IW X . , ' 'jf I ' 4 ' X . .1 . is , K . - I I' A Q IAAN - . ., ' gg, ' 4 1 ---A il.: - Am. f . E t j -J - qi" 3? , it XS Q4 lx: vs, V H- l' Sixty ., L 4. 251' Q H .. : I Q , ,ff ' -J L 1. if " ' ' x' f AL- - M? 1, gg ' f-,Q N- . ' 'wx ' " Q I , gr f 'N 3 E l 5 Y ' R '5 A' ' A ' 'G ' ' r ,,, 4' . E 'I N1 K 4 1 ' j V Lg S f' 'I I I I . -- ' 'H ' P ' ' V ig, My ' X6 ' , ,I ' .11 flu' -.Sh 4 N.- ., t yx ma, I 4' ' fb v : ,g wg- --Q' mum-L I , ' ... fx r 'xl J, 'I 15,9 . 'QD ,f ' 3 Ani .I . ' i .X I L -3 f, .y ' K -. ' X ' Q : ,L Q :fn? X ' , I I ld.,-? 4 QQ... 1 .N . x . . I ,fi . F Y IIIIIIUIIIIIIiililiililflillililII'IliIilllmifiiiiiillillflliilllIlllilIl'lIIlIlll1lllll iiiiiilliilllli f yi f . LLKLLLLHKK KTIITIU. HHHTSK1 'LH H H 1271" J ffl' Q Hifi . .ALE EIIYKI1 '. lv. l' 1iifT7 YI 7. 1 'ft K N "" - 1 N . Xuullf pw, I I i r F V4 Pj Ll fi ff nb 5: B Qf - , r .1 1 W , L1 'fr ' A 'EIYN it Gtpgny knowgtbggp HOIVRORES LEAUDEHFAPZ7 -U 1 9 2 9 oo 1 V Y W E X , X W ,- PZ gx Q' ,4 E w x '44 . ' X1 L. -' U I K Ll , 5.4 N Q ff V 1 ' u . I L v -f ?7, 77 ff " xx SOP L. , ' ig fi if I: E1 yi E11 21 N il Q4 g2i515S2?5151i1911i-1111 11 111 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1133 -, mx-1: Wiz J llllllllllllllllllllllllllllllllll' ll!lllllllllllllllllllllllllllll l oum Ballenger Joseph Barron Joyce Bennett Serene l'ml1nd Ldnora Boldmg, Llrfton Brown Lmma l LL Brught Glen Lrom Bnllnc Clark X ur Mu Lux l nonard Qfdlg A3 Molelle Dallas Dorrs Dees James Deputy Bcuna Dollar xllnn lmlson l eonard lrancls Avery Freeman tllilllllllllllllllllllllllllll 1 9 2 Q llllllllllllllilliilllllillllli I It ht Qui!!!Illlllllllllllllllullllllunululnllllnnlullllllilll ll!!lllllllllulIlllllsnllllnl nnslumllnnlunnns was K g il:-I l 3 . V lr ' N J v ' -, f 5 5 Q - ., . Y w 1 will K . J:-5 ' 3 J Hi 4 5 1 A ' K vial! - H ' 'Ur' 4 -- , flu ' K ' f AA 1' l :J . ' x J gli llIll'UlillililllllllllillilllllIlllllllllllliilliililliiIliilillflllilllllllIIIIIIIIlilllllllilillllllllltkii If f Q llllllllllllllllllllllllll lllllll' llllll.llllllllllllllilllllllllll I 0' loum ILILYI Ind Agnus barrnll Rosno C1 ox tl l Cmlcln I mmm Cmflm I dnl Cmon son In1 Hart an I OI Billy I"IOl'1LyCLlll Opal Huddlmslon Ixatu I ou rx Ralph 'Vlodgrndge Allunl Nlokoslu Ijnrrx Vllclcllaton I rank Nlcholson Glulxs Oplll Gcorgn Pgnnxbeglur OlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllll 9 2 9 lltlnlllulauluunnnunuu P3 llllllililllillill 'Z' I I ff f ' ' ' ' 'o Q 1455 fx 95 HJ, A Q N ' f NH! s X1,..f" I I 5 E 5 . 5' " .lv 5 5 3 Q1 4 Q lb I I 5 I ' 1 .ucu v 'rg 5 .. 5 Q '- I ' I' . I , . 'V ' 1 . If ' I l E If ' A E .IUy"' I 'lam S linlucrinu Hum ,i 1 "' ' I ' I 5 Q J 5 ' 'Q . I x I , . S , 4 , V. I . I I I . u A , , 5 I v Q A U- ' . . I I V. I ' ,' A ' I k I I . S f ,, s I I 2 - F g , . I 1 L 1 " r. Q. 2 5 I. l I l , f 5 : . : I I S I 5 I I I l E : v S I l I I I F I I Q Q 1 C I f Q llllllllllllllllllllllllll lllllll' 6 TIT Tn 'hnllnps Ovxtn Ihdntdgt Int Rxngtr 'Vhumt Stmnlu lv. I mmm Simson I ottu Slcftpann lk Otto Sutton Gnu I nllmn 91ort Ilumct Stanlty Mnldrtd Thompson .Iamu Thompson I Iortntt 'I oltr Irtdtrucka X ogtlman N11btlX mul Ruth X :tk I avtltntt Vx adt Qonw 13 XXIIISOH lx I ' do I L I ' Im' I L", I Iiuclll n I V- -4 S P' I 2 . 5 I . . . ' I I , ' Lois Stobaugh I I ' , I J- I , I4 , , 4 . . . I 3 . . 5 ' -9 V - . K. I I W : -I - 5 I I I ' , I I 5 ' , I U , S . A 4 ' '.t I ' I' I S g ,. ' ,. I I , ' 6- E I' , I I I I I I . I I I I I 5 I Q illlllliillllllilllllllllllllll 1 9 2 9 llllilllllllllllllilillllllllifwb C6 .11 xiii' N Thelma NVQSL Pauline XVright Elizabeth Korn XX'1lli.1m Moclgridgc lxalherlno. Furry I Y : 4 . cv I l f 'M' xxx ,."' ll1 Slnllon Jam! Bmxlu 1lm1 lkurson H mx don Mabmx mn lm X Lk ,,-I J J -1 Q .L ig F - G f ll A - H -. Q N Q 4 4 il I ,A lll 5. 3 1' fl 9 - I.-I.-ufff. Q 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1 1 1 l 5 1 1 1 1 1 5 1 W! fifxf QQQE Gawi ELTQ F 14 fxx -E551 5 I I D llllllllllllllilllllllllllllli 1 9 2 Q llilllilllllllllllillliilIII!!! I I lil, ' l Q - L irnfwri -.1,AM+ . QM 5 n 5 Q I xi I-.l,:.:v 4 ' N Q xf 1 V , , ' Y 1 'il K , . 1 .V - . - 1 cc Y v X f 1 1 1 I .V f I N yo ' E rf Y ' .vi ' I l 5 Q +2 fi I ' X X A : Q N s I X 5 I - C4 ' 1 -- 1 9 1 1 Q I I 2 ' 315 , 4 E E' J I 7' I f',, V .f V " s ' Q , ' v. ff L , : 5 ' ' ffg 61 Q I E f . .V ,M ' ' A ' : 1 1 . e . I .1 I I 1 L.. . ' 1 Y , 1 si 'K' l E ' K ffinf s : '- ' I Q meat, X' ' , - E YQ, 4 .1 s ,. : ' ' W' l E V f I '11, 3 1 '17 , '. I s 1 1 PS s I ' +I' ff E ' .' Q 1 ' ' : , 1 5 L : S 'AAI L-Ur L '99 ' U 1 S : 1 ' 1 I 1 S 9 93- , 'CQ 'il'l5-' 'nu vfyfz X 5 4 ' u.l .1 Q alllllllillllllllllllllllll usual' Q A ' lx u Lin x , , Q I . , 'Fm' l X lf' l X! .e' X. X X? g J 5 in X 3 lllllllllllllllilllllllllllllll ll I E E S 5 H Q N Q I l S Q Ill IllllilllllilillllllllllIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllilllll TWO IWIIQKEETEERS f C' ' f'-0 4 in C GM 64' 'f ,f WT! Q 4 ffl IP 2? lk 3 mf HAypffvLp2ff5 70 clara!! ' E ' 1 f '7 'n I s x J - Q 1 Q F ' n l nl I I - I f A a A. ' 5 a P ,vu 1' A 1 X ' W I I. , A 1 .L Q ,f If It 4 I .g ' v -f Q3 I 'K I- 1 U I is Q 1 ' ' Q W 9 .A :ts xl j . si! fmt ' X -V ff ,wh 'hrs J x q - 1 tit E! -3 2 V 74005 Efl . 4 wgg xX g Say s j 1 ' 'u V : fa!! K V E I 5 1 'Q I-'im -'l'm-W l , 9 , lx f Qs 4 WWWTTKTTW YKEXT Ill YI FVTTTT IA lnmmx Spurmm lmrrnl ll1rclC lsllx l lanm Dugxbx Allin Cullum Cnrmldnm Bm Cr Sllx ll lbltilflkk l Uk le. l L x Harold Pun Snbxl D C Iulp l oum laulk C,h.1I'lL5 XX oodall lllm Hmulnr Alma Bllck I oum lhomu Clxcmrgn C onn C lmrlolls. llxuslun Ardmn Ou ilq P' I xr r-" .1- .-f rf A n ,.J f- li X f' 1 9 2 Q lllllllllllllllllillllllililllfm ,Mid J ' 1 X 1 ERN A.Cl A ..,l.ll A U' fir! AM.. ug. ',-' W F. ld ,,y +- . ' 'lb' ' f f X. .4 ' VA 3 V' Il .A .4 If 7- M . . L -K , r-f .-I' A ' x 1 . . , ,A .3 L f 1 ' ,Q .' ' rf' .1 ,4 vu V -'j , XK1ll.1rcl llawluns L1 "' xx -1 G- ,. Z4 ,J -, ' , ., ,-1 -1 ' P1 ,P - Z F 4' ' . 'i ' Vrrf Q K , . L4 if' ,f V V' 1' I. 4 is , r -M, 7 l - ,. v ! - 4 5 0 . K - . l .,,, , ,, I fl l . , ,. l , ' 'a E I-'ith-I-'mar W I Q llIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lllllll' llllllllllllllllllllllllllllllll Ill llllllllllllllllllllllllllllllll 1 - 'ii' Anthonx Llark Ntll Holford l ous Nelson Op1l Shock Dorothy XVQ-lls Mwry Bryant Dorothy Hunt De Alpht l out Vlarnc Stbley Vlargartthc Schud Mildred Rathtr Robtrt Brown 'Vlartha Branch Gtorgc I-tt7gcr1ld Glady s Grubbs Marlon Goldbtrg Mmry Sulltxan ,ngg X to- an I 1 Q 2 9 tt IIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIYQ llfixl l , I 1 Q 4 is 1 ' lm! ' , 1 Q . , H--tl,,,:1v U 5 x ' 1 , - 5- X . l li Fi I.ois Masters . Q .9 5 o f 1 'A , I t n 4 6- t ' . ' :L N I 1 3 6: ' J 5. , 1 ,. K Q- f WI U llIIllllllllllllllllllllllllllllll ll!llllllllllllllllllllllllllllll 12 E iii Q N Q E lllllllllllllll E ' nllllllllllullllll lllulullllmuuuiu:aluminum sin lillull!!IllIIIlulllnlnlilllnliulullllll lllllunnlnnnnss oc? 'f 0 .' I i U ' : S X 4 A V xi E . X A Q A A i aw '- . - ' fr 1 n - a il A V 1 Q' V . - : . ti E ' ' A M 0 , ' 1 ' Q ' , f' 14 A ,D .,a' - A , N- ,'s , W 5 ,Y . , J A r A v WEL. Q ' ' 5 :A E ' 73' 1 "JI ' L EL. . 'gg . I I ,J ' J 1 Nl I ' 1 1 1 ' 1 4- T a i W F .I-, ' 5 . . v - - - . . t t 'Bm l'f'IfI'il'lIIlfiiiliIIii'IIffliwlilllfiiiliiiiifiifliifffliifliiiilflllli 'llillfli Jiiliflliililiiltgz llllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIllllllillllllll.lllllilllllllllllli Q I I I I E S 5 I I I I I I I I I S 3 I I I I E 5 I I I 2 5 E I 5 I I I I I 5 I I I I If IHII1w4I2omQt Stdf Pd1tor111CI111.I 1111111 I 1, ASSN1111 Ldllor lI'I C IIILI 1 AQSCJLIIIL I cI11or X I 1 A s1sl1111 I cI1111s C1 111114 XI1111 X 111 XXorI1 CI IJDLISIVIKSS XI 111 11, IS ILIICI XX orl111111 IDLIIIII u 1 L1 Iokn ILIIIOI S1 mls I nI1lo1 11or I I3us1111ss NI1111 C JTIOOFIISI Club I CIIIOT Joke IZCIIIOI' AtI1Iat1L Iqduors Pxdurt1s111g 'NIa11L1g1.r Annual St 111 H 1roIQI CJQIQIIDL 1 :S 1 I X IIX I 1 TI 1 I I11 I1111InI C111ICI1+. s -. 11111 ID11 111 1 Kun Cnr I511 1 P11111 XIIILII I Kustm nd XX 1I1111 B1cIx1 II I31IIx X oung IDo111lI1x I5oxCI 11 1111 XX 1 s I77l1II Iloxx LIC11 rc1sII11cI1IICsl1111 RUSSC I C 111111111 c mlur ss II 1 llllllllillllllilllllllllllllli 1 Q 2 9 lillllllilllllllllllillllllllli I I 1, ,'si'. Q 'Ui 1 ' Inf. if I I ' ' A I5 1 Q' 5 'Q XII . IIUII I 7 I -' I I M1-I'u111 ID'fI'cu .. I IZ ' III'JIIIx .'1'I11If11111 . 1 i '- I.1I u' 1 . I I1 ' .II ' c' XI1I I'c1I IDQIICQ '.'.' . . ,WH I I "" I I I,11vu1- CI I If I1111' .I. " 131 1, ' I I ' XV1111I1'11w ' 'pps ' Ip ' I'rg I5ac11I1yAdv1sor Hrs. XY, Ii,I'I11pps H . . ' E IILI' fi11 CQI1i'I ,I11I111 IIIIfl,'I'I' "w'11 Igcr I. 1 I CQ11I1c'111u 1 I' I f 5 A I I I I . I 'CL A I I ' I I Vg. " In 'c A111 -1e'1s1x11 S111 1 IICICII Iii1cI11c ' f ' CII.11'.1 I7.11'IC II XI I "IIf ' ' ' A IT 11 Q. II.'X4iL'I,'IY XIAN11 '.1Q11s XI11 'IQ ' XI1f' c11g F13 ww 19 lluuuullunluuuuuunuv muuuuuununununusual 5 fig H1 CMMET N1 xx Ill h 51 hool Blllllllll fm North llllle 1 'P lllllll A llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll in "lla I I I I I E I I I I ,- Qlllllillllllllllllllllllllllill 1 Q 2 Q IIIIIIIllllllllilillilllllilllim o N I 1 1 4 - . ., Q 1 'x 5 I HJ ' 1 p I - - ,N i I ' -- I I I Q I I 2 l 5 E Q l I f I I n ' I 5 I S l ' I 5 I 1 I ,I IYIAI Pl., IIIIW I, II I I. IIII4- F g . X Nord: Linle of , ., mu-ry. l929 Ni E - ,,,A,-,.1,,, i.....-,Y,,,--,W W l S K ' . . ',, 5' . ' ' ,, . A I' . s I " ' l S W. .. ,,-TT. .rf ,Y.. W, l I I ' I 5 4 F. n ' Hui A 5 i r I v 5 1 ' F 5 Q 2 I 7 , 5 If I 3 ' ' I . , nl . f , 5 N , E I I I I I 1 . I v lg I I I f s 5 Q I ' ' PAID Fon IH - , D SCHOOL g I 5 '36 S ' l I . I g s V Y N , A l ' A I , n- V. 'A r , , 6, : , - X . ' ' - I , . , , l I I I I lfirry-I-Ligm ' X I fiiiw Wlldcat Staff 1- F 2.1 LU U UT-fl U 1 9 2 9 IIIIIKII lllllill lllliilll at x Xwsf 4 4' cb L A , - L, , Z9 1 Q x Q xl -mm' I -- n al n 0 4 5 r 4 A l A E ik l it ' I W' g ' A l f 5 Fi I F A n rfl E K3 ,1 ii? O lv l a,. F ,LJ ' ,A . 2 J n H Q P. P 5 . 3 s n ?? r. if 5 5 , ..v 5 I v - l i - I nl ! s B n 1 nl 1 n nl 5 2 4 5 - s n a 'L E . I I U E H I ' ' 9 Q nn a n i I a E . , . X I F s 2 5- B I I Q H .XX 'YY X V"'1Y 1 T f 4 l'il'lyfXim- Y? if U lllllillillllllfllllllllflllllllll 1 llllllllllllllllllllllllllllllll pgnixgx NIJHLH Xa P I 42 NWN Q, 199 Q ,Ms Q Q JN? N QI I 'Jr jf QGML Rxxgxxf LEA'9DFPSff1p vi, 5 ,Cir N cr fi? 5 I? awx If M Skgfkf f MX ' f DP M P W f 1 Lvg-T IAAIQ We 'NK fx? IU NWA Xe LHB llllllllllllllllllilllllllllllllllll Q I H Q me Q hI1QLh11b CHhNH9YRY GNU RhShRVE DRAMAFK CLRRIWIIXIXI9 IEADRRSHHJ TRENCH IMOIOCY QENKNQBOQSIER IIBRARY NRDCIUB INANO l A MMM! V f 4 v f www L E AUEFEK 17 'NO HOO I CIRIS CIEI QI I5 CO'XIN'IIgRC IAI ILNIOR ISOOS I I R IUNIOR CIIRI RIQFRVI SLINIOR NIA I H JUNIOR I I ADI RSHIP ORC III S I RA BOYS OUAR I In I II I C I 5 'Q lllsnllliulluulllllnllum I I I IIillnlllllsunllllunllusull U ' f I Y ' 1 ' v fx In 3 0 A A 1 IRI f f ' 2 UA' . j v-pfhw r'3 fy , 1 IN h ,N t j A fl? Of I LI, ' X N t W X'Q' f Fl f 4 I - N L V, ,A Y 53 I I A I I sv X 91 V ' 3 A T I J A I' C 3 I Q ' f ' I I C 1 I I Q, I , , I 4 f was ' 4- At 'ZX fc' 03110 X S - ' ag QQ I I 'Z 5 fi- rx -PX 'WL' 15- W 2 'I N I K, I pg fff ww Q10 xy I A , P Au ' , , , , .... , Q -4 ' ' xx i A . I -. -Q , A X K' ,jx ' F, -I 4 :uf -Avg, ' 1 ' 1 A ,Q f 4 N f V A i iz. , fl ,I A - M -' , H - , . , ...I I 05 I . kx NX: x J 49 ' ' ' C f ff- "W gg: Jtf ,U . W I I " 1- QAQQL-Q,"Z ' Y Y . D U, In A I -I QCJQ 4 X X- s -' ' 1 f, C 'lxxv . wi .. 'Lg 93 Ill!lllllllitlilluull!llliilIlullniilmillillliliiittiiillliliiitilliiiiliilnun!!lliiiililttililiiiiitlgf IRTTK 9 h : ZgllllllllllIlllllllllllllllllllllll' E 'Z Q ll!ll!lll!ll!ll llllllllill llll llllllllllllllll ' 'fn--.I 2 N i FIIQUEFIL LIUB lzrsl R L IXIUFIIIIHI Rlff ILuycL Dunn PJLIIIL Clmrk IOILK Horton S LL nd Zn I:LIn arm Ilxmdxng Clxdxs Cpu? Bonnn. Rox Ht1ddIL Albtno IVI1khosILl lima' IQOLL I-ramts Boxd 'VIJIIUOIIYIL Slaughur Ixithcrum PLrrx XCSSI Beck Vloa Blur fourth IQOLL IanmL C flfjflfl ObLr1 RL1d IOIIISL BJIILHQLI' IrLnL NK nlson Ehsha Hu' rod JLnn1L X RLLLI lrllh R L XXxII11m Ixuomn I3LwrLutI1x C 'IYHIILIK Im ILL Hyatt IX-TOIHI Iam BLllI'lX w mr L x 7 I L urn Olk I3 IS Optl HLILILIILNLH IH ut LH x 1 s X 11 ID ! l I : : E I l : l I E H Q N Q E E 9 Nut Tm U I l Z. 0 5 ' I I I 5 K N. , R L, '- l mx, B L l - P n " 'I I l f' 1 I 5 3 ' I l '- N "ff Q ' l ' F I 2 .. .,, 5 s - - s 5 I A 4 I' 5 E I ' L 5 s 41 5 s 1 E S 4 9' 5 U , l 5 E I I l I 5 5 I 3 I 3 ' I I' S s L Lf - 'L I N U v 2 l l I J ' ' ' X : - Q 5 ' ' 3 j 5 9 1JL'f' L L ', . " , 'W Q. .. . l s - Il, 'F I I LL' f . . K L 1 5 J. IL I .. A I 'I 5. I 1 I 4- - s Vera NIAQ Cfox. Ii.1thIeCn Roberts, IM ll. , Iiay Ringw. .S'z'.'!l I LJLL' IfIil.1l1'lI1 XL . XI ' 'IIL' .1II. '. L "I 1. 1tI 'I 'IA IL' '. S1I7VYXf5I' -XII' . I I. 't' . ES? C1 5'-t - E1 Q1 Cf!! f . 111 F Nlxlx lu -2 4 1 l muulmllllilllillllluullllll Q' in Q 5 .1 1-1 1 Xxx ,.-' III NHS 11st Ru L L 1 1 1r1s H1 u n n X IN NMC111111 UI cl Q 11' 1 1 11n1 11 wx ms FL IX C 1rk uurlh ROLL nm nv s 1 1 1111 fl II ous 1 If Q NL fills lflu L 4L lL 0 Rvws IU1 L C 11111111111 CNIXQI lXf7lQfLL XIIUI mu Q 1 1 1 1 1 Q 2 Q llllllllllliilllillliIIIIIIIIIV 5 as PA Q' fl S P U - ' F - "f 7' "" A , 5 5 ' a ,i Q F ff 1 "' 5 ' l 5 Y' l .' 4 I. ' - 1 s l cg 5. KIRY E l If '. L" Kalm M 1' ' . Luo . K 11 c . I.11c1Ic Ilullk. .h11'11I' . ' Q ' ick. E . Sem 1 I rm' KT. QR' P'rk1ns. XV'll'. U. 'l Cllwru Cla M112 -l XX'1ll111111s. :X1.l"1I1 g ll. . 'lklnru' lZr,1L'ffffS1zin1-1' Stockwell. Ircnc PI'iCSl, rNl.lI'X' Moulw. Stuart Nunn. Cfl.1r.1 Parks. If ' -Bm' R lkin . lk pc Mil 1'l 1-fm, If . nk XY' k ' kf Nl. y I.cc g P Ril'l'-. K ' M 'R-y. 'P lfrflh R 1 L' KJIV: I. wry. In Marr fX'l.1ss1u. Ii1'clx'11 llnrrml. Billy 4g"'. Q II M'- Y- .Sf I 4 1 "-- X 'l 1 Iii I "ll, X111 Irv! llL'I1fl'lX. 'Ikl1uln1.1 XYclls. Mn 'y l..n1I. S 5,111 .Q 11118 of. l'.11'k S ' I ' - I 1 I L 5 ,, e l 1... k 1 1 I L , . , A ' 4 111711 I Q Z , . C 1 ar!! L.. " N. ,y'.?i C1lRl Rl Sl RX l S zrxl RULL I 111l1n1 XNClls loum Horbal7 Alm1 Houston C l1r1 lhllg Xml Xxlllll l7Cl1rs0r1 mn! POL 11 H 1 CC una 11111 S111 Cx ll'lLll'l11 Hllur N1llCfCC Thonmsa n C11r1r11clC C oss Dorolhx H1us11 luuzlh R011 M111111 CJFIN Arlun XX,llSOI'1 lILClI'lClx1 Xogglmm Tuln MCllll5,l1LS m XX 1l11rs 11111111 SKIN KX 1 7 ROLL ion l CC llwsllrocll lhlm PCllCllLOlCl Mllul C l11p1111n lx1lhCr1111. N 1 Cr IOILII M1lls llnxsu loms IX 1 lou I1 1111 ll 111 ll 11 1111l 'Nl11C,11Cr1lC C IIHPUC Clllll 'Il11l1 1 nmsuz hls C111 111 Hmm 1511.131 11111111 1929CLL111C, 3+ fl ll ,, S I I I I I 5 1 5 I I I I, I I n I I I I I I I I I n 5 I lim IIIIIIIIIIIII Iilllllllllllllll Lf' LJ.: Nxt ll: . F' """' "'u ' 'W 'C 5.-,IH - ,-,T ' v ,-Lfvv , gl 1 W 1.11 , ff? 5 -. Nl lf' 5 H f xg ,: 1 :A N Z. , - ..- ,-C .. m ... ,hifi -1 4 "' ' F E N- 1 4 A xi ,- ' Z 1. ' ' 1 ,' 'Z " l l I 11 .,-1-111 ' 11 ' 7' ... 'W 'I .C F . ll, -1 2 -u f . Mf--1 . ' T f ' .- A ' .V ' H L' . ' F 1 rx ,-f 3 , Z, L5 . . S - - I 1 F1 ... ' ' ff? -1 .1 wal' : . - -An . ., 3 . , 71 ... 31' . -1' r" D .. I , x ' ' H- '- ' A ' , .... . , I , D ,. .1 ' :-5 . 1- fl " l ,A V' ' , 5, 1 S . ' T 1 1 7-1 L , E? ' " V. ' ' .' " A "l - A I . , ' . 1 , . 32 ,- ' - -I L, ' :M , .- ' ' . -. "' - .- -1 - .1 :d A S f ZA ' -1- 1 ,I ' C f . f . I ' x Z 7' I , C C N, 3- Q' , f E' Y f Il- , , ., 1 V , Z f 1' . P Q ' f r ' 'T . 'Q , fl . 2 7 - ' ' P"' , ' Q . . Q 4 I Q , Lf I' r. 7 Q , I 1, .1 Q ' -H O ' - f- .4 ' -1 ... Q , - E' I ' ' V1 ' . ', l . , .' . .... ' 1, . 4 ' 11 ' A W -, 1- -A W ' 4 X , , 1 A 1 , YR, fl Ll: , ' x L L L L L1 L' fff"" 7U HYfLEL'i.1fU1IH,LlZ:' 'Q' fb 1 m1f11XiUL11I:rETI ifiifffifi YT-H3322 E ., ,L . ,,,. ., . . LL n,,L,,. L. H. ,, W x wmv. . W . -'7:r"f"'h-"A .JIYJN xx- HJ" N k if L33 If P-1 -J L 4 1 1 ? ,4 WJ Q. r DRAMA I IC CI UB Ins! ROLL Plullm XX rnghl Immmx Spnarnmn Qnnul C1uLntL1 Suomi RULL I'X1lhLflI1L Hum Hun! XX nlcox C 1thLr1nL Audcru Ruth VLLIX Mmldmd Austm 71rd ROL m uni Dom Cnns mm Iorus our mms um I Swim L mdu Clno hlO 9LrLnL Blind Hormu. Tohr Bulllh Joms ml Lrzm C xmmuk 1 ms msn XXuodx1rL 1 9 ,Z 9 ar V LJ r ' LI' 'Z' 1 L 3 L In if W I+ N - fl l ' l I ' x Q 4 'l'I' Q! .101 H . ' , D f 5, -- . GL ig H. Q-11. .. '- sm- A I-y. L l'f.LLfIl7 Rmb IX-r' .. 'i QL ' , . ' ' ' . . '5 ' " '. ' . K. h- - A t ' Ls,1.,W,-L xx -Q .l- 1 - ' 1. 5 i ,F L - V- V - V ,Q 1 .:. ,,y,,K,Z vi. .:,.y,f,'1l , 5 ,',' . ., i, L, iq .5 ff -- - Y , 3.45, vxgg. 1 1 'Qfif' A 1.3: it LT,fH,R:2 q,.lf.mr IilllllillflllllllllllilllllllllllilU V I A l I 1 lllllllllllll-ll.lllllllllIIlllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllli 23 3 I 5 5 5 H -Q N Q QRllllllllllllllllllllllllllllllll' E manua l llsullulllnnullllll IGI ' x--l NA, F 5 1 l 'Q LURRFNT EX EN I'S Second Row Flmmr Gnlbrrt C arl Preslcx Arthur Hedgecock Arden Ovsslcy Sponsor Vlrss Porter Six ' E I I 5 1 ' F I Q I - A . l r : I I V l - I ' I I 5 5 I I I I . A E .3 '51 5 Q I I - I . I I 5 4 5 I I I I I 5 5 I I I I I I - 1 , , ,, g -. . . - First Row XVJVM lfostcr. Opal Shock, Norma Purcell, John l.am:m. E Q .u,,','1 . ,.. : W. .L . g 5 I I I 5 I I I I I I E I B I I 5 I E 3 Q F .3 15 -Fin- gl Q E E S I F I s s I : I F s s s 1 + Q5 1 A 1 . 23 s s Kita! Quan 1 E H Q N Q 5 E P Sn IT 1: I ADI RSHII' C I lzrsl Rum Inns. NX IISOD I Lonird PFIIICIS Pnllu C I k Suomi' Rom Bob Bum. Rxlph 'Vlordgrm igL Om Imku Ihzrd Rou, John Pngsur Clydn Trxcku Hndcn MLGou 1n Sponsw 'Vhss Scott S ' Q I J X. 5 X X 5 I ' l 5 , 4 S Y' Q ' S r- : ' X -' 1 X S ' 5 I l E 5 E 5 E E 3 5 ' IQ E E 5 Q Q 5 5 Q f s ' C E I ,Q 5 L: 1,1 i 3 :us 4 H 9 ,YI 1 'tp-Six I n F m S X UIKIT 1 vin AA, 1445 .X I 3 K xxx ,,."' NC1 s 1 ms DL s lou SIOITN mi 11 1 n umm LX 171141 Rru lumn Xhnus Angalxn Hun ' ' ' . " .vslc dc l.1mlu1'I. Marion Go L v V A mu-fI.11cillc Laswcll. Owen lxndnc '. . Jmuwr' f. r, u 'inn 1929 lmti ea 5 5 s .y . wtf A 6311IIllllllllllllllllllllllllllllll' - llllllllllllllllilllllllllllllll Six i ,,,....o BIOI OCIY C I UF: Ilrst Row I-dna Goodson I Lonard C Illi, Ihylmu XVLst I oum Iqnrmbmnd Second Rou Grace I 1II1an Short Lmmu I LL Brnghl Conway XXIIISOI1 .Ianct Bentley Ihzrd Row Georgma Panmbackgr Fuull I'h1Il1ps C Ixtlon Broun Inonard I-rancls Fourth ROLL I uclle Goldbgrg I omg Scnpxnnk Sponsor Miss EIIIL I lrk Q legalilllllltlllnlulllllllllIln111111:nlsnnnnssuunlllluual!!!llusllllnllulnlulllusulll : E , E I4 I4 AI, , - 5 ' , , E . I H . : d . l V ,., 5 - ' I . . . . I ' f . ' , A A , i fi I . J Av V I .. 9 53 ' fs . N QQ, Q i f f X, 'V A Q ' I N, E - , , . . I f . S f 5 5 ' -A 5 K' . f : . ' . S , , - 5 5 . ' I I " le' 5 53 nununumuuununnanunuunuunuunus1nsuunnuu-sauna . I III I - , , QI!llllllllllllllllllllllll lilllll' ui 5 lllllllll llllllllllllllllllllll lg EQ . X ,ml M ..-' STNIOR BOOST FRS Suomi ROLL Dorolhx Paoxd L1lh1r1m Xudynr Hs.lcnR1uh1-, Emma Sumon Thurd Row Pmhm Irwur Doxh X mn Ruth McQuuhLon Scott itanlu IIlllllllllliilllilliilll lllllilllilllillFlillillllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIII'lillllillillil 1IIllllillillilllllllllllllllll 1 Q 2 9 llillllllllllllilillilllllillli xt - l I f I I' I A 5 4 l ' -xg X 5 ' 5, l I 1 I 5? f 1' f -8 f lfzvrxl RULL'7'1.C0I1Cll'd Iirancis. .Iamcs Dcpuly. 1 at 5-Xin u.' 3 LIBRARY CLUI5 ,,.1"':" 95 I RD C I 5 1uusunnunnuuunnunun 1 Q 2 Q llillllilllllIIIIIIIIIIIIIIIIIY 6 : I I E E E I I I I : E I I I E 5 E 7+ if I I I I I I I I I 5 I I I 5 I I 3 iilinnfif 2 QllllllllllllllllllilllllillllltllllllllllllllIllllllllliilllllilllllllllliiilllllillllll -nl h A I ' 3, I . ,. ,I Y . Y' S ' 9 Qlllllllili I ll'lilllIIIlllllllIllllllllilillllllllllilililllIllllllllllll ' Illli XMI Q IIIIIIIQIIIIIIIIIIIIIKIIII lllllll IRlllllllllllllllllllllllllllll 4 'I I IANO Cl UP: fail E Hoo c 1 Ula E I 1 9 2 9 IllIl1l llllllil Illlilillli 03 Na unix Um N I' 1' W O I A ' 'Q Q gif-3 h , v ff? u A ' n ,xuNl,,,,:1v E 9 I 5 2 ., 3 i " E , l ,Iv - 1 1 E Li 5 V2 " 6 1- , . 5 Q -I ' 5 3 ' ' 5 5 -M - , s 5 5 5 5 5 5 l 5 5 I, 5 I 1 E 1 E N ' 1 l 1 x E I A 5 wwf C1 llll lllllllllllllilllllllIll! E .1 : H Q ne Q s J-U X .0 llIIIllllllllllllillllllllllllllll' 4 Q b L TKLYW I lllll u I Q Q n .. , . 'l',.IU zrst ROLL Clx dm XX mlls Russnll annon XX xllnm Vicugrxcigg Rllph I muh Suomi Ruu Blllx Ablnklon Dmk X mn Ikffll XX ortmm Rllph Nicxgrlcign Alban Hmm ourlh Rau XKoodrmx Bum Rnubnn fmn Pnllx Hwmuull S Chxr as Campbdl lrtth ROLL DaudSxu1nr Ardls Huclmihslon Pnllx Young Irmk Wllkcvxxskm Pnrrx Vllddlaton Sponsor 'Vlr Nzthm Smllh S x 5 1 I I I l I l f , 1 as I :ar Q ' 4: 19 'vox - Jr " IIl'Y Thzvrd Rmf. 'Bob I'muicv. P141 IJ3L'ClxSlI'OU1, Pbllfl Rmwdvn, .Iwlm ffngslvr, l'minlNo:'4i Hawkim. If 'Y ' ' X. 2 ' ' , ' V' 4 ,Otto .-LIIIOFI, 1.1-x 5 0 . ,4- willy-'l'un l . .., , .. ' - jft'3fog'fgQyT'T'w1-rf-for F55 ..gALL,,,.,A.....-z-.'.l, l"klN l l A ohio-M, MXJQ, F X A' ' 'F - , "WW fxwl 3'- CIRIS Clllnfl I3 fzrsf Rom Glidys Cnrubbs Opml Huddlnston Ora I LL Sunul Nlzrn. Sxbll Ih1r41'Rou, Mibcl Clnpmm Fdnorm Boldmq lVl1rgunr1u C mupbull Gunn lourth ROLL Mnldred Auslnn Baum Dollar 'N4.ll Holford Dorotlux XX lls frfth Rou XV1lma Pndu ell Thclm1 XX clls Mary Brx ml lux Rmgnr Sponsor XfllSS l unch XV1l1s 1 Qlumux N x v , 0 ' 1 4 1 if Ll V A,-V 1 I . ag , ,, ,. N, ? f 4' f l ,' - N 1' ' E 1 f , H 1 . 2 1 1 .Ll I 1- L? C vk- X ,fy t v ' K ny- x',- .' A A '. L" Svmnd Row--Clara Parks, l.ois Nelson. Fannie Griffin. Vera Mac Cox. 5 1-' '. ..." . j 4 I 'il I .l 1 l y.. fu- 'Ulllj'-,l'llI't'l' M--if ll lllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllilli! E3 F l 5 5 5 5 5 nl 5 f 5 5 r n 5 L- T 1 5 - 5 E n l n 5 . I : 5 n l n nl n l n n 5 i nuff! Inf, M u-'f,.:v nu a nl n n n nl nl nl l F 5 nl fag CONINII RC IAI CIUB us! Rum I Iulnm Insmr lrm XX llllams lllflt Bmrun Sumd Rmu Josuph Pnmn 'Vlaurncf Stmlu hlm Crom H Q N Q lhrzcl lei LL Roscol Glour Cucll Pnruiul C gory Wojhoskl or s s x 1 Umm ll lu lllllllllllllllllilllllullnlllllinullllllnlll I lusllllllnll 1 I 3 A I 93 '.......--......,................... n ......,... . ........ ...........- . Rl! llllllllllllllillllllllllllllllll JUNIOR BOOS I FR i YV' 5 5 5 s 5 Q me Q U E 5 : 5 9 ON' Yr IUNIOR C IRI RFSI RXI S 'munh I lu iglllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll llllll I A .T fT'YVK X U H , N. '. ' Q . '. '. . '. '. ', 1 TT T. U V. . I . . . A ' A 1. , ?Y 5 , I ,- . -L ' A ' ' 4 3 I :-Q A i .Fc 5 W- - ' w 3 we' a x Q ' 1 M' . . ' 72 4 ' N .s N .1 b X ' ' .., l . xx , X:- gt 'I ' llilllllllllliIIIIIIllilllliiilblllilliilIIIIlilllllilliililliillilliI32 X R XIXIII ,4 fi S Il' Nx JUNIOR I FADE RSHIP . 'IO . .- ' R K iv 'Q ' 'T ,ggi .-,',- ' ,f W , 1 . ,in 1 -4 , A, 'Q 6' 5. P' ' in H U: in , 10 W? 'J llllllllllllllllllllllllllllllllll' lllllllllllllllllllllllllllllIIII l l- 'VIR C HARI ES BROD Dzrecfor x N uv xx r I I 0 XIUI xx c ur mxxlmoxls wx X1 5wn1'i Ummm IX W1 A mx Jw n Ummm 'N 1 . 1 0 mr UNH l IIUKN L UN rx N mx il X18 K ' f nl lu N KN U xOXH's0NI S its 1 X IIANU il X1 fu? llllll vw 'su Q x Nun 1 N N1 u mx N4 III I IIII I I I I I III I IIIIIII I II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I II I I H Q N Q E : x , N I 0 4 . , , . , . . r - X ' s thi h 6 x N l lf-1-.1 I I " ' I ' , S S I I 5 I I 5 I I 5 I - , I I ' I A KZ" ., I .. M I - x VV - --I -- I ' , , , . . , . . . 1 U wh- .1 n Nc ' Yo Y-. XY Ihur Shu.n1.1krr lxrrlu 1 :lx h . . ' 13. fIDl.'zI5 I ..- I lu. V1.- 'Am 1. 1 .V 1. XI1. zu.- U ffm-fl Qu M- 1., , -v 1-11 411 Iam 15.-rwlhx' K.-1.11,-1 XK'1I1.xm C, .I .mn XY. - .f lfml-u ,I. ' M11 .mn Al 'I RN I ,Luk Sm nw . ' . l.lr1 IIIN I mum .I on l3I , . I I !'Tl""' 'MY Klum ' m1l1n'rx11,1n , : 131 vrxi H. km IMNV, H RTN S fl ARINI IN II, K, K IH'nl1u' INAI'-fl . lllvn Oxlum-x Xu Brut 111 , . I fox' llnnhuxlf. .Xl ln X1-'rmixllw ' V a XX'ly,1m lhylv, Luk Ynlxm Hnlvl X 1.--x I I I I I I I I I 5 I I . I ' . I I Y ' I I I I A , I . , . . I , I - . I I 5 S I I I I I 5 ' 'i A s , I PN! I N, Pull ' ng lun: lwxxrvnu' .Xnirn Um lm' S53 . S , - - I Sq-we-In u u,,, I'1 'md if ' . '::. fr. F ,..: ' A w W Y I N N Q . I-,Ml , . . ,. v. ' , -gy ---I-4 fy,-.Q Sr. i g tmzu-I, 4'-1-mr. .XI--rm: Inna, 4'-ulxxzly XXi!s'ln, llrzulx 1'--1-sv-. X1-nu Illulwln. Ilzu-lvll Nlw4lvm:1xl x X N gk.. 41' -m.--W . Y --,.?....--... .. .. , -- , , YM- ,,..,- CQ' V- - 1 Ali'.'1TU3 ufU'.'.'.'1VflH . .T f V' Q' 95' xi'.'.T.Y TTIUIHIE1 T I' .HEL fc ' L Jr! ,. , QL I, 1,4 P1 ,. W . . X-E7 HU B6 UIJU K7 'Wuxi 'X uxl NIUSI P' I x ff. MQ? x, ...-f' X-,Q T3 H' - TXTL 5 L A0115 fyffgfqf WHOS MJHO LI lk X 1 L u 15 k 1 ll X T929 N 1 A . -flgiff . 1 ...W . . . . .... , ,AW .vf4T5iT- T1 . - - V V W Q 1 Q . . Q '5-,...,......, -.....-...-.,..-.-. . . .. ... . ,....,..,... . . A .,. , ,....-. . .. .,. A , wx-' ., .- en F1 wi D. P -vw 7 7 ' ' ' 7 Q F 1 .-A ,-1 -41 ,ia 1 , , , .4 1 1 , , F G I url ,-. F. P- is , T' A' F 1: F F QE-z:"" " 4: V -' J V .1 . yi V 'Z' A: "" , ' V' S '- : : F4 u K1 1. 5 5 5 L' .4 . . , -1 .4 :A I' T lf' L.. A 4 'J -' '-1 Q f- Z. 4 V C .. I '1 I 'f' Q .L 1 H , - 1 ,. .1 ., 7 ,- , , f j Q L -I - 2 .. .J j' I 4. .1 '-' '-' -4 -f U. .. 7 : 3 X 'A H A ff 8 ,4 fN H Q " 'HA ..f -- 7' ,J . f . :J I N '. I . t ft . V V 1' wg' - - -his S . fl X .M . P1 ,I-,, .1 ' vy .' . ,X ' x R I 5 x 1' 1 1: Y4 .4 9 . X I J 1 K' J ,4 , ...- h L, N.: - 3 - , Q 4 '- u H4 Q ' K 'Y- .. .. L L H -1 -- - .4 I-f : Q- V' G- ' J ,1 : "' ... L .. r, af' :S ji 5 X Cf' - fl .J ' F' H V' - X xr-4 V. ,- 1 r-C ,1 - 4 F E .4 4 ,T X f V' .I -- 1 I.. C . " Z. 3 , -1 I - 2 ' f '13 -1 7'-' J C- f I 5 '75 .. : U. '-"w"""H v4'A""vf- X -1-v-v 'ff' -4-v'--v-vj-v-'ff----v-v-vfqfw-vwxrrl--f--v,..- -W A .,,vA,A,4 A, - f , ..A,-,,,,A......., ..... .....,.. ..k...1.1L. ...x. .. ....A,....,,.LA............ .ALL KL ' if .Jennie V Reed, Cghelmalafells D Lf Q Bully clark D CC1eraldLneBoqeQ i. Norma Jeanne ounb 3 nh--- 'Wav Ruth Denis no mf 6435 0' at 5532 f 1 -aa' ' ' 71? X I im? X96 'kwa FOGTBML Z A'e,,. N5 19 I 51, I I U nwgsul J: Y x f , W' 9 A X ' Ju 1-gs X 5 P 5 X Q LA" z sig v v. 2 . "'. ' 5 A' .- 'Q ' M ff N N ' ' ' W - -W M! I - llllillll lllllllllllllllllllllll'Q , . x VU" x A llll llllllllllllllllll Ill ll lllllllllllli Ill llllllilllllllllIlllillllIIlllillllllilllllllillllll 5 xx N. .4113 'fv 12 :Sm 1 uv-df WN -sniff' 'W tw-ax yur-rf K4 .1 .Fr -.. -fi.. -5. Q .......p ,,,,.-- .., 'u1"3""i' 7-1 ,ww , an N ,wr llllllliillllllllllllllllllllll 1 9 2 9 lllllllllllllllllllllllllllilli G l l ' 5 I E 5 l S I U I l l F l l ' l , l v 5 ' n ' ' l ' 4 - 1 'S .V-9' ' l - fx .ax --.r . l ' . v--:'a:L.r' A V ,A ' - I YM, . . s l . l S fu S l f ' , . l U .V , - 5,0 ,- . .. .1 l 5 2 ' ' 5 1 ' nl Q - l I 9 -,,' 2 - - l I " s ' E a O A in al I - , I l - f A ll I - ' - F a ' 5 1 " ' I 5 . . l u 5 , s ,f'v..f. ' --K ' ' ' 1 S A I , v .. W- ' l N , , X In b V . V, -I ,: ' hr P' L I Qu . I -. C ' '5' - "YQ ' . . s , . X - I ,I .g. .- .. 6, ri ,'vT.,' me it , 4 l . "1 ii ' .. ' 145.7 a...4,. M, ' ' ' -'V , ' , , KM "' . . 'v,p'? f , ' A " x - ,R ' - L 'Lv l n E -.g'slv..,,A - 5' ' 4 1- 1- Y: it Q. ' N , E -h gf' , """"r3:f,. 111-7-, , lfxvt' l xv 'V' U - " , Q.-5 g , . + ,AAN 1.12 I x' in - hs I . ---J .. a 2:7 , , ,Q ' F ata, A 1 H ,- 1 W i' , ' A . :lx . Q- . 1 t 23 H ' x r' V7 ' 4- 4 .N " , . - uf - . .4-. fl ".. ' ' 4 .,.,--g, '1 . . .11 1 V .v fl .f',i a,', U E3 . Q14 I N- 'n 'Lf K' I IllIIlillllllllllllllllllllllllll' llllllllllllllllllllllllllllllll C OAC H JOHN HARVEY COOTER Cotch ttrtttnlx hts titrtctcd md taught ccan 1lllLllLS tn 'North ltttlt Rock Hugh School md a s sttcctsslul un ts nm comut tt H s orltttl xxtth nn l oul sn tht s t o 1 L C3 C S Mr Sm th lormtr star tn football and btsktthall wottt ts 1 ptl mtl htlptt to tht o ROBERT lArnoldl VICK End and liucffttld C tptam Vtck has played hts last football for North ltttle Rock Ht School But Snag shovttd vshat he s made ot by malung thc all statc second team for to ycars 77 8 Snag ts a four war man bg I : +: 5 : E s I s E I 5 : I 5 H Q sa Q I : : I E I : : : E : s E : S ltghtx I tght t .. 11' I X ' ' Y - . .3 14, 4' -N : - 1 t s 4 -,,..- I l I -' 9 Q I 4 5 ' nl U n l 0 I f g 1 - H ' n : C A 4 ' ' : ' L l . C , 4 ' : . vcr' J I' -. A h. 1 l '- ' I l-t' l. 'c has : : w ' ' " l '. 't am s t ' A'llt'ltl: an l c ttrtf' 1 1 I f XXX' . rt' ittxtly prottfl ol' his -fl' rts .tn l rt' ttltx. : 5 I an t . , U Q I l I I I I I I I I Q I 1 I 3 I Q I g G- E F I l , ' 1 A , - ' c , ' l I ' f I ' ' . . ' . " ,. I I and acttvc tn other athlcttcs, ts an ahlc asststant to Mr. f : ' Cla as wull . f . . . ' " f h Vs. g U A ' I ' nl U 1 I nl S Q I I I S 5 1 l I I ' 3 U n l l U I I I v nu , S ' I I " ' . I p .ti . . H , . F -, , , , . A U .. ' ' ' ' 5 5 I n C I . . .. ,, Q n : . ' W . b . C . H f : . K . K .' ' ' ' l f c - 'If V U ' ,' 'L " I -U I : .M as af ft . - 2 . C I , . 2 E 2 ' n I ll K! l ' l V 0 U l 5 . I l . - ff' : 4: t at : : - -A I ' : - : 2 n , I I I nl . l ' l , 1 , I I I I l l l Q ul Y, n n Q l WT '39 lllllllililllillllllllll!IllllIl!l' 4 I muuuu n uus uununfisu f-5 n ul SSEIIN l 176 si im X uh l lug ilinf L wir 5 11g xl x L X mi L C I YDL IRIC lxl X 1 K L L L sun ii cl i 1 4 MORT RAY l1JLIlIl77 Rau lmm finlllmuiur Hulrbclzk XX ilh onli om morn mir on nhl Vs ildnal gridiron Nloil urliinlx lxnoxu his stufl in spud hung 1 go 1 ur md pnp Qius him quill 1 up is 1 hall u 57' 3 at lllllllll .NA Qlllllllllllllllllllllllllllllli 1 9 2 9 lllllllllllilllllllllllIIIIIIIY 'E li hl x Ninn l 0 I F l ' I ' 2 I . I , I . , , . - , . I S .Il1. . 1 . 1 l:Al g 1 If 1 2 U . . . : , .lvs ' li.1s .inolhur ycnr with thc liluc . l Vhilc in : , wh' lo CUITIIIHIL' his spml, 'gl ' Q., anal 'l ' " play : : ig. .lu ' ill-will lxnmx' th' nimiiiiig of th' x' ral : C "limit," Q ' 4 n I S .7 5 , 0 ' 1 . I s ' 5 s hi E 1 xkxl I 5 3 3 . n U . . , . . , , , 1 I 1 4 4 4 ' 4 4 5 S Cilyml' u.ii'ncll his iirsl lullvi' this yxlr. hui w- las' I 1 him hy gr.1ilu.ilicwn. llc plavuil lilw thc cliclwns .ill : : sea' . 1 hil pl 'nlx' l Ar l. C : I 2 1 ' 0 Q I I - E S 5 I X 9 l ' l l nl I I I I . I , n U 3 I v I I n I ' l 9 l U , ' . ' u - , 1, - . 0 3 ,. ' A . I . ' - . . 4, , V . I I . , ,, U . S-Z'l'.vls ' i f ibfk. l I 4 g I I I 3 Q l ' I Q I l I ' I ' I O l 4 l F n : , x . I 1 I 1 ' I U Q I -Q , Q I 5 I . i - Y" I f ,'- ' I 3 -N - I U - . I ,,, 4- - F . - ,J eww I p -4 - l ' ' -wi 3 : .. A.. h 3 Q' ,gf : 5 T -iff' N ' - ' , 4- ,, N...-' V ' I , u .E ' : - - LN B ' 1- M ' X N sw ,N P 5 : - . ix . . "" f " 1' 'Y l ,-,if . - . . Q I Q 1 lh.7,f l 3 - ' - nm! x .U llllllll!llll!lllllllllllllllillll' I I l lllllllll llllllllllIllll!lllllll' i u 4 Q 2 f ,I .- RAYMOND rl-lolxl HARBOUR C mud nolluu lxglmur xxx losx lux gxruluumn H y 1 xx xxs clxd has slum ol thx llgllllllj., IN urnlngx hls sac llklILrIl1lS xx g4 Al ONLO I OlNG C lnllr mnfo lns lxxn mmm xmrs xxllh UL Lxls ux mxn gal mound Alonzo md Lhosx. lxxx vxondxr vxlnl hu them llx s 5,01 plxnlx ol gmt and lxnoxxs hls pxg slams BRADY KB V J DIQLSEL lull la Suomi xnar mm xx ho lns pllnlx oi poxxxr 1n the lxm both oflxnslxxlx md LlLlLl'lSlXLlX Brulx his om vu xnr Io Xxx x X lla mls slrxngll sp-,LQ lm lxxlx 1 1 xx lor "VITY-1 N tugs- f x Yu- fr "Q-.. 0-ah. A I mwgqn ' M-an Lv Nmolx 'Ri lllllill llllllllllllllll lilllllllllllIllllllllllllIIllll!IIlllllllllllllllIIIll'lililllllllillllllilllllllllliiill E E H Q me -9 I , I I I : f Y I 1 X ' s I A s A " 1 " " fm . ol".l- I , 1 , . 1 .. . s cn , V ax. S 1 I z 'Gig . Q Q I . f s 1 : 1 ' + I Q - '5 S : ,' ', N' g - 1 N sq, ' A . . 'X ' I '. , s . - N h 4 ,I 1 , .I L. . ., ,.L - V Y ll . K -I I.. V ,A I ' 1 . . .. I 5 I I s I J '. I . I I I 3 I . '. K 1 I 'B -1 , . x 1 mc ' '1i"ll1' V' lf. ' 'gym x . -l 3 , In power. Hc wall bu lwsl fCI'l1L'I1ll7L'T4,'Ll thus ycar lor hls S A - I last i' .11 llol Springs garnv. xx'l1cl ln' 'on ' us. I n If I I I I I . I 1 , I ll Q ' , , Q I . L : - '- ---A---H ' u ,s,,f- sf,-5,-41 bf I A- f , ' I ' '.'.-- Rv? 'Y' '-v " ,, .A I 1 I Q A ' ' - A ' M' A : Mig xx O ' Y . - 4 ' ' 'I - -J . , , I I, 4 I I ' V - U --U ' . .. : I - ,, ' ' 'v 31,0 l . ' 'xv .f -. , 1- ' - '. . I .' l,,"'r U 7. Aw ' .Vg 1 5 , Q- .R ,Aw , is we , ',.. . I -up. 4' ' : ' :'f"x'Q. ' I I I I , . fi? . vii' Cliillllllllllillllllllllllllilllllilll' lllli Ill llllllllllllllIIIIlilllllllllllllllllllllllli IIIIIIIIIIIIIII I I lllllllllllllll '? H Q N Q QI!lllllllllllillllllllll .SLU I 5 tuunu uuu nsuun uiuu nl p l HAYDEN lTriple-Threat? MCGOWAN HtIlf.htll'f? Sub'Captain McGown is a thirdvyear man. Hay- den just grabs that ball and flies, and Hghts like the dickens. A hard hitter, with plenty of speed. who 5 l 3 l l l l 3 3 3 I 2 has one more vear with the' XVildcats. 5 I CONWAY 4Conmel WILSON Cxuard Lonnie made his second letter in a more crtditable minner than his first and tlnt s suing 1 whole lot He missed one game but played hlrd md swift the rest of the season Connie still has tvso more years to be with us OPAL WOMACK Opals misfortune while on a hunting trip pre sented him from eomplettng the season but he played hard 1nd speeds when he did play 'll B--iw -an "Fl 1: E q'i'Xf'4Q 5 71.2 P pw QEXQA 'LO5-.lb 4- 1. Nnwts Hn l F . . 9 F I 5 I 1 ' ' . , I. , . - e' ' I I rs : ', n L A . , ' . I ' ' f 'A 9 . - l l 5 , U 1 i 5 . .., -..- F 5 I l 5 l 5 I I I A 0 Y l f - 5 3 I - l 5 All ,. I . 4 O , " ' ' M l-'H-AR i'iQ'g?'le , 1.1 pi- v- , , '75 UU ali.. Q fl. f f' ' 1 A i 5 f 5' f ' L, - '- I 171 I N - X A i :O A vi' A 'e 2... -V 'tl 'eh' , , YY A 7' 1, gh, 1 -1- - 'QA ' vi -i "Y -- 1 , , n U' C .YI "' I' Wi 'Q F Q I n nl I A nl I l I nl I n l an I I 1 a I nl n n u n n n I I I I I I I I I 1 ,-lr Ill llllilllllllillllllllllllllllllll 1 CLORCII CONN Sonnx l huts tn httttnt, tm htrd truattrtg m r :gh d mtkt lkt t Ht lought hard am s t t utth phnty ot mbtltty uhttlm ht utll brtng nk x nth htm lot thrtt mort xt rs HAROLD GO1 DBERO Harold made hts Qrst lttttr thts r b t vttll not gat an con mxt fall becaust ht grad ttatcs Harold played xull md hard thru tht. complttt Suxon OTTO SUTT ON Otto 9 first year but a hard fought and grttty om Otto has tvno more years to Qcru us on the fteld Ntmh Q2 H Q9 N Q9 ggnuuun 'J IIlllllllllllllllllllllll! lllll IllllllllllllIlllllllll1l!Illilll J BH LY 1T0uchdownb ABINGTONI K dcals l L IOS of uoldupos vshm ly rxdmus Ha urtnnlx mwda hnmsnlf usdul un get llflg, nn lu s oppomnls xmy but ha shoxud phnly of pug uhm h gxrmbbud thu bull mal muh 1 unch down IH thu X 1n Bunn garm BOB BU ICI an but In urn: l mldt 1 voxuriul Lffor m loughl bud uurx mmutf. lm plmyxd ISL I LI MO BACHUS Llmo s Inst xnr and om to bn proud oi Plynly oi iight m thus hilly package and xsnlh uso morn xnri xhmd ol hum vu we uxp Lung 1 poucr ul Wddut nxmnd Elmo 'Wwe- l 'gal 5 5 5 5 5 5 H Q me Q E as-J Nm: lx lhlu f A lillllllillllllllIllllllllllllllllllllillllillIIIIIIIIIllllllllillllllllillllllllllllllllllliliiilll' I . p - J H, I , ' f . X' , if f , Ng, A . 7 5 , ., I' 41 X . F Z V .Xu , f .N ' 2 , ' " , A D 4 . , N4 ' G ,Q . Q xx D 3-1 E 7 : :T Z: ' .. ' fr: 1 , L3 I3 R . .1 G V ' "" Q f 2 3 x A A - - . , . ,- f .vc l F, . .f 3- r . ' ., - G A I N ,, ..-1' 1 ,, 2 A - f 5 i 4 " - :4 ' . A v- ' . , ' Q, T F F' ' A I 'f' ' ' p H 3: H , Q' 1 . fl ,og be V9 nu.. . . F, C- cg. , 5 H . A ' A , f . 6 I 4 1 .. ' ' v -' .4 F4 I ' s . ' , F: f A A ' RSL X . V I - , 5 . , 1 A U I Y '- ,4 7 , I A . ,gk f I I A ' , ' ' ,- f .. , U7 ' '. 'N . -4 ' V. Z lifffi fill. I I' IIIIIII IIIfIIIfII'llIIlfilillillfiiiIlifilfiilfllliliii lllllllllll'lllilllifi'.'lUill I I 8 . WI 9 llllllllllllllllllllllllllllllllll' llllllllllllllilllllllllillllllll fIMIIx QJII BERI C Lum! I' mar dldnl mllu 1 lu r SllbSlllUlL hls nquul unll hu h1rdlo Gnd JIMMIE SPEARMAN Jlmmle played a good gamn for hw tint Mar HL wxll be back next year and should shovs plmtx ROBER F 1Bobbyb HART IS not so bxg, bil hL S ol mc hls UNH more. xnrs to shovs tha XX uldcus uhm h IS muh ct lllllllllllllllllllllllllllllllillllllll Num-is lnur E251 lmlluluillullllulllull lullllllllnnnnulnlsss U .IA E " I E - . I Q I ' V . I : . 2 . I I " ' I I E 55 S ' 5 , I .5- . .4 NM I . 1 H V I Q W- , L A ,- N Q 1 , 1 Y' Y .V A 4 u ' I ' Q " I' f ' AA. 'J 'X : 1 ' ' f- .J I . . "' U N ' 1 S ' on K l ' ' : 1 - . ' ' 2.1 . , A --'- .A , s' F , : i f A ' FQ A I 1 M - , a o ' - A . . I F f I , 1 . I ' -'X . . : M 4 , , I 1 .I .3 ' lllll Ill IIIIIIIIIII IIlllllllilfllIIllllIIIIIIll'llllllllll1Illillillllllllllillllllllllllllillllllililllllil cf, 971, V 0 ' p5-- - . V , I l Qllllllllllll .1 .H . . .1 ' - llllllllllllllillllllllllliilllll ki, XX HI A I C1088 171 IL ll s 1 11111 should S MARVIN C I Allis YA 1r1111 11 111 1 Oc 1s1 IL 1 ul 1 us, 111111111 s 1 1111 1 up RAX GO99 17111 f flu Id IX W I ll LI1OLlgl IO j,,Ll SOIHL 11001 L'xpxflk kk l S XL T 's OLIL 111 L H2 HL XL B11 LY YOUNG Husrmss Xlumum h d r Sl xss and ot 4. us pll 111 111s Lum Lflorrs 1ndLmrg,1 lo 111 1 thu suson 1 suuusslul om I E z E H Q N Q E s s s I : : E : : E ,E LD qllllllIllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllflllllIll, Ill'IQ.l-ll-..-.-CIIUIIIIIQIIIIIllllllflllll IQQII O Q I 'T 1 7 C' .- c 3- . sf , T I 1 ? 7 ' ' 1 -' T' 7, I , :1 ,.,. 1 4 . .... f z V f Q 4 -. ', F Lf -, an 4 ...- - , I fi .J "' C L. " 2- , H 3 js F, , I I ' Z 1 L, , 5 ' . V I. 3 - A I , A Q - :- l J ,w -- .' .' H 'Z f f ' 4 5 .-.- , - C " ' 1 . .J N ,-- " c -- -N . .. P- C ... - J . , , C . ,T K ' 3 1 4 F I, , ' ,,.. -1 TC I jj :B L1 jj I . -- 23 ' A f ,Q ' fs' , C.. ' 1' Y f ' L' 'J " L - - 1 B I., L 4 qc Q. .. , l -- Z' C . , ' T ' 7 X , W .. -X4 f ... h Z v .-1 A ... 7' ' 7 I F L' ' H- ' F' ff 'J " 2. gg. , 1 "' 3 T 7' .1 .1 :J :A ,- Q - -1 C "' 2 7 - ... .1 -1 ' -- 1- ' A ' , s, 5 'I 7- fl 3 :.' 77 1 . - -' 3 A , . . ' 'z N - - : ff f 4 ' . f 1 'Q ' 2 , Lf f '- f -1 I , ' 6 2 b- T' .- , L: - 7 ' , :3 ,l. A, s I lllllll liifififilllIIlIIllflf'lf'IIIffl'IllffiI'lil'lliii'lll'lllIlI'llI'fiIl'lllIllllflllliilfllliilllll ll N. B E : l F : l E : I H l I I : l : l : : O : l SQ lluulllslulmnllslnll H Q N Q9 MJ! lllllllllllllllllllllllllllllllll If I v Y .Ulm Iliilf' Nl! SLM: W T11 L L AUULWER 11 5 ' , gugqggggugununuuuuufuuuui A My iiullnuuuuuunuqq l CID I A I X .I x ll 2 4 X Z 'Q . ' 4 1-ff M- 1 , 1 . r -v. f .' X 1' ' ' af . X 3 I- , - KA- 11 ., , ff' ,rg , A 2 . ' , jf L -gf ff X L . " 4 Ox 'W , 1 V5 . l 1 : . ln by I w Q u . 1 4 h Al V 1 .h X s -'I' . J 'J T' fy ' Y Q ax S gnu nunnunaunnnnnnuuu1aunannuunsnnunsnnusnusuunnunnunssuuuunnunn'fg3 Shu... "Qtr SENIOR BASKVIBAII TVAVI L loh Hin A o Rn XXhc1L boss Huoc Cioldhug, Rn Cioss Couh C ootu JUNIOR BASKETBALL TEAM Coach Smith. Morris Homan, J. R. Carroll. Gaines Hicks, Hcrhcrl uinney, Earl Hicks. Murcl Limbcrson. Hcrbcrl Kimbrough N'l I Nl ll Sl NIOR BA9lxl l HAI l SQUAD Smndmq Qlyda Trnku Albert H mx lxolnrl X nk lohn Hum Nlorl R15 XKhLaL Goss Harold Goldbrrq Ray Goss C onh Coon: lxmelmq Mwrun Clark Ylno Bruton Bohhu Hurt Alonzo l ony, JUNIIOR BASKETBAI L SQUAD blamlznq Coach imnth Vlorrm Homm J R farroll C nmslhcks Ilrrbrrl umnq Earl Hlcks 'Vlurmel l amharson Herbert lx1mbroug,h Kneeling Earl Kltm Anthony Clark XV1ll1rd Huvukxns Mmysnl OC unnn llushul Mc Llcndon Bon Qumnu Glen unnmy I l l . .:, I x' ' A11 'A .vy , C 5 . "-'X 'A g-V ' v v L jx, Y ,.. .QA . xx 7' 5 1 L 'I A .1' . I' L. '. . '- A K A 1 x I .A A . '.' , ' H 7. -y-'Tght llllllllll lllllllllllllllllllllllll llillllllllllllll llllllIIIIIIIIIIIQICIIIIQIIIIIllllllllllllllllllllllilii'EQ., I I I I 5 I S I I I 5 I E I 5 I I 5 I 5 E Tl 5 A 14 ' nn! G Y--v Q lllllllllllillllllllilllllllllllillIlllllllilllllillllliilillllll i?,' I I I g . . . : ' . 5 "M +"1 . Q ' T 5 S 'A N' I J g fp .l - , "' X s ' , I I ' V J, My I 3 ' ' ' I .L . , . I . I I . . , u . H ' ' I 5 ' , I I I I . S ' x I h 7 I 'Yi I g . f ' . Q, . ' a I v ' 9 ' 4 I ' .I i I - i 1 1 " 5 v 'if Q N : J ' I z f a I ' L T I ' ' v W ' ' 1' . Q Qi - . ',. Q 5 ., ' . 'A Q , U , 3 A 1 ' s H I , ' z 7 - x ... Q E I S S Q -A E Sglllllllilillllllllillilililllllllllllllllilllilill I -'52 wif QQ. IlllIlllllll'lllllllIll!'ffl!l!f" t 4 I N lllllllll llllllllllllllllllllll 5 u. y mv! I I I f I I I I I SCFIIOIA CHQ ack Squad 8' CIF' Sfcmclzru Coxch footer Pmridy Decsu Jnssu Iemlr Conxxax XVxlson Clyde Trxckny Srllznq Blllx Homuull C llllklfl Broun Xmu Bruton Ihulm Mdmxx m But Myus Emmul boldm ill I L5 0 E E I E E31 ll IIICIIII 'lllll ll ll IIIIIII IIIIIQI I ll I I II ll ll' IIIIQIIIIIIIIIQIIQQIIIIIIIIIIlQllIllllllllllllll - 5 E I I , , . A E ' x . 5, 1 S A W .4 Y u K ' ' I ' 1 . I X L . S f , : . l 1 v 1 . . I . ' - ll ' ' n I , L- - 5 ' ' 4 1 . ' ' 2. : , F f X Q ' . . . I Q , ' 1, . i If 1 E - K J ' . 5 ' x ' : A H n - ' ' F. S W . 5 I f 4 I : . U Q 3 I P 1 Y u ' A ' V I ! SE? . Ill lllll llfll IIII I ll iilll llllfll lllll lilllIIIIIIIIlllllllfifflillllllillifiillillill k S I I : : : I I : : S : s I I I I : : I I : E : I I I I I I I I I I I I : : : : : : : I ? lllllllllllllllllllllllllllllllillll llillllllllllllllllllllllll H 'B N Q dllumor Cllfrack Squad 0 Qoour lx' I Lmnur Numl lvnlnxson 'Xllm Cullum Huslul 'Vldllnqon lll1lQlPlINKl'II'lS Om- llumlr -d Onff S lllllll IIllIIllllllllllllllllllllllllllll' 5 llllllllllllllllllillllilllOil!!! ff' cknowx ledgment I xx ant to takt thus opportunltx to thank the ptoplt who haxt madt thls hook a Qutctss Eaptcually do vst vsant to thank .lostph Shradtr H C Pugh 8 C ompany and Pterless lngraxtng Company tor thtlr vtholt htirtttl to optratlon tn handlxng thls Annual XVt vxnsh also to puhlttlx txprtss our thanks lo our adxtr ttstrs who hut contrrhutttl loxallx to tht tdxtrtmtng tn the Vthldcat Vs e could not close lljlg pagt xx lthout txpresstng our heart ttst thanks to tht lwln C ily Bank and tht Bank of C ommerce for the lntertst they takt tn thls hook and all othtr School We also umh to thank 'Xlr Salmon for tht pI'lXll?g9S has 'vrtnttd tht sttfl II1 thtn work t n thm ook Now thtrtfort he tt Sud and dont vxe haxe trted to treat txtryont 'tctordlng to tht C oldtn Rult but tn the pages vshlch follovx ut haxt cast astdt ull conscxtntlous Scruplts and have tndeaxortd to makt 1lCVk duty dlgs and vust cracks 1 here IS ont pagt tn thls hook for whlch no one IS respon lblt and ltt sour conscltnct dtctde xx htch pagt tt ts 'io rf you art tncludtd ht glad of tt and lf not lncluded Xou should ht txtn mort thankful We haxt Strlwtd eatntstlx and dtltgtntly to put out a book to pleast you and vtt humhlx hope thls book has accompltshed that purpose THE SIAI I Un Huntlrrtl wr lllllllllll , ' W M A A A AM ' A A M i A A Q Q93 lunlusiluunllsllnul ullllilillli U Clit!!! U lliilli tlullllsl o l 'T Q I I I , I 3 "' I 4 S N 4 tn . . f: - 1 n U , ' . - 3 f' 5 V ' rf: .2 1 , .' . v' '3 ' . I ' f 'U . 2 k 1 ' ' ' N 3. - '. ' . - a Q , f Y -1 'I - ' ' . . , 12 , ' . , . S - . - . r , ,V r V Q h 4 v . ' 'Z . ' , ' f I 8 4 'l v " " ' V '- f ' ' . Q 3 ' , f t . V . V . . ' I V , H V ' V ' , ' a ' 1 A ,. ,A , ' A Z 1 ' '- ' ' ' , . I 'nf , . - . . , . 4 - , 1 . L A Y 1 1 - ' . H ' 1 . ' V , . ' f L N ' ' ' L C' l X , ' , r 1 I ' - . Q Q ' - 1, , . t 1 -. C x. h 4 r V. - ,, v - X 4 , - I . A 4-I l : V C C -f , n A ' ' f 2 l 4. . ' O' ' . , p Q , , . I ' ' ' I ' ' ' V . 3 ' X C, I ' l ' s . ' N , - Q ' h . A 4' V A A ' . . . . A I . V' h S C , A . I , H N . . S . 5 . 5? . f ' . u I 5 . . I I I 1 fN . s I , . I .Ill IIIQIIIIIIIIIIIIIlillillilllllllfIlllllllil'illiiilIIIIIIIIIIHIIIIIIIlllllllllllfllllllllllllllll ll I J. t gg? l QW Compliments to the J Faculty l Annual Staff J l and f Staclent Body of the North Lzttle Rock Hzglm Selmool UA, Peerless Engvfatfzng Company X lwol Annual Engrat ers Lzttle Ro lc A114 Sll XIII HO XX IXIQC IIIUIOCRX 5 Q J t l l ' 1 ' 4 W o 9 fs E l l l l 4501! J , , W W L fe ' l 1 ' C , ' . 4 i ll-l-l ' X' 'QA 'Q INS ILAAXX S' V Rlf'l'OI'ClllX'C1 llJlfqX S' l I ll! ' A -lfX'CfR 'I NCI ILXYOI 'IIS' COX , I fl 'l.Xl, Q I , PHY 5 wg -L .J 'L-9 "Jig, kv fe 1111, V - H- N--Y 4- Y H Y .,,,ll?x 7 '14 TRONIZE OUR AD RT Hur- Hllmllw-d ' THIS N IAR ISQUQDK printed and bound bx H C1 Pugh Q1 ompanx IS a sample of onlx one of the kmds of prmtmw that xxe do Ml HN H our mme eomex to take part m the lousmess xx orlel there xxlll be mam Cm oeeamon xx hen xx e could be of serx lee to vou We hope xou ll remember thrs and come to see us Vx e xx 111 take Great pleasure m Serx mfr xou IHRINHI LX ,ge xmmomx I N1 r AVI max UBICIQI LI HRIUVV +XIxIx 5 xx Cxfxxmx X X ' 1C D ' xx N fx o ' v K . . gf, B , Y 7. . . Q K If . C1 ' X i' DAN V' x 3 X 7. X f ' I N . Y Y 'Y' 1 Y n n Q I I f f 'V V . C, . 5 K . O Go t EDO - u M C' 1.113 x ,D K I' , uf 'A C VXA , 4' 5 , C x L3 1- ' 'HJ 3 ' y N13 lf ' Arr X Tx F D f ' 'I - A: Q' ' V 1 QD fx N D , J Keg L ' , fm Reasons thy You Slhotmllol Shop at Piomfiors I t AIDIJEAI INC IIRIC LS VN than the rnge of eyery purse compare ne 9 I YII AU I HORI I Y We seour tue worlel markets tor the new mel .luthentle rt ORINIINIS Xyxneler tg tt -Ith DIQJINII II D ML I IIOIDS lNo unststtng OUI' NISIIOYS JN. OUT guests 7 h DEPEWDABII IFI Y No transictron eomplete unttl you are fully satxsfled 6th ACC OUNI ARRANCEIVIENI I e reel tape about charge aceounts tor the eonyemenee of responsnble people AND AGAIN WE ENIPI-IAQIZE that Pferfers prtces are pleasantly surprnsmg to those yuth much or lntle to spend yy hen they go to the trouble of malemg honest comparxson all of vxhrch may best be confirmed by 1 yxsxt of mspectlon 63 YEARS OF FAITHPUL SERVICE is IXTH SAND MAIN nl' Q Q.. W - -W Q ci s. I . I1 ills' Ii ' ' . 1 ' I ill. .2 'If I' I l ' I l X V I' I C VI. ASS ' I. Ii ' f V ' 'Ar e- JI se-lccw lion in cvcry' ele'p.1rlme'nl of the' store: Q ' I I I I' I If-x I ' .' ' iw- C rl . I I . I - e I IS A 3 I V l Y I Il is . ' I ' ' ' , 1 ' ew s 3 3 ' I I " 'X I1 'I I' I I I l I I Y xl M ct I I , , I I I , ,I I . I 1 I 4: I I Y H 1 Y YI . I I I CC 93 PATRONIZE OuR ADVERTISERS I - ll I I l N14 ' 1 ,WX , N .X fi. Q If .- y. 1 ., 'C-UPF. -1 M... lim x.:- -.H MQ3ver5 1 xx xx 1 1 x 4 N I 111 111 x I1 x1x ixx hx lx x rx 1,1 11x , x 1 x 1 1 IIX I Xl N x lxxix , xx1 y1 1 x ln 1 I l I x 1xx1 x xx X Ixxf x .4- llccurrences I x 1 x 1 x II xi N 1 J .11 I x 111 5 N 1 NN X x x ' 1-1 I 1 1xx 1 1 I 1 If .x x , , xx1 1 Iillllllllfl Sn A 4 I -,..,.... 5 ik nun -rl 1414 lung 1 x Q' 1xx1 x x 1xx1 x I I X - . ' X 1 -.I l " I. . , . I 1' ' gif ', A ,I ' - ,A - x , - A - 1 .V , 11. xi ' 3 1 I I , lx 1 . - 11 - 4 , ' N ' ix' ,. .1 4- I ' , I . K Rf ' , -n 1 I H w .tx X ., A V I ' 1 - If 3 - ' -. f xl - A pw o 1 1 V, 1 ,, 1 1 . - . ., 1 I '1 , ' ' , "' 1. , if., , I ' HV 1 .I-1i111"IM11"'V11-11w1',11111i11: p1'111111lx 111- 11:11 11.1, .I1-1111i11 V, II1-.-11 11.'i11g V1-1111.-1I I-21114IixI1, IImI:v.V.'Al.:l1l1'.1. 1.1111 .11111 NI1.. I.II11 I'.11I1 1I.11I4x Ill-Mill Hllvmr milk NV. .,gmlY!HU V5 .S- . ,,. I-'11I'I M ',1'1-1'.' 1-f1'111'1i11n 1'l:11':1 l':11'ks 11. 11,,. SI 1:11'1 NIIIIIII, 11111.-l1i11g11x'1f1y1i1111- I11'i,'1':1ll1-1 ,H,.,, mn. limp' 11111111 111 I'1-1'1t1-, K,,1,,.,-I S,.1m,, H,.,,t,iHu-A mx., I,,.,,i,,,l 1.1: SN! IM11 Nillililll S111i1l1 lllI'lIiI1LZ' 11111111 Jglllj 1-v1-1-5 Syl -11' SI 1-l'111"I1'i1Ii1111 l1i.'l1i1'11'I--I11s1'l111111, 4"QI' A V Mz11:111-I'i111 I'z11:111lwlI S11 lying 111-1' 11.1115 ' I' 5'Al"""l I""M"2 fu' 'x"i"" Img"-X' If'SF"IlH- 'I'!11- .XII 11:11 S1:11'I' strliuglillu I'1-1 1-xist1-1111. in -IIS' 'AMN "Xml" 'HW IH! Ili I 'I I l.1111I11-11611111I:11'11g'I1I,'1l:11I.x "11:111r 111 sllulx 1.1111 -.1. IVIHQ - Thi' N:I'1II""' NHHM f"'mm',"" WHfm"u' II.-1-Iw1'1 Ki111I1'1-11511 l11'11uA1'i : 1111 l1is:1tl1I11i1 .11111 -,11:s11-1' 1-1-111111111111.'1 IIIIIIF4 111' sI11- 11.-1,11-11-111.1115 lvl!" !""vm "Hf"I"Hif I I A l IJ1':11I1' IH-1-s1A11111I Iiilly II11111-51-1111 Iiazhliiig 1'111 511111 F'liIIIi1'5 JII'I'lXlIIL1 111 x1-111.111 111 111111- 1111 11,1- l11-1-.,11,.- 11'g11I1111'i11.- 111111-1'.11'1, 1iI!l'l . . . ' .XII1-1'l H+-11v'1' 1-11111112 iIl.' 11111111 1 1I: .XiI', 5111111111 w1lIi11:L 'III ,I11I111 :1111I Ii11r.'1-Il 111 xl,,l.l.1,HIIAr'Qt. ml., U I II'-1 Uixllt-14 ml Hwi' Us i"k'4iii"llF' Ii1A1- I-lI1iiI141xl11 l.11I1:ii1-,I L U Q H W Il- L i ITVII uXX1.:11Ix 1z.1ll1ll111- 111141111111-l1x. Sl-Him, :HIS 1-Uminum ,II Iylinlmilu 8:1 1 , '1'.:1i11 fis in: 11111 1' Iii, . . . . . ' . . -'llI'.' I UN .Ii EIU u Il-' HJ'-Um ILI5-Hlnllll. Hnltllwllu' :IX-I YA- w:H1'-:1l1:..x 11 111 1 1II.1l11 1111 1111 i"T""'Q!:"4'11' "li "'-I I I I. I , , 11-11 NYiiiiJllIIF 11.111112 11. 11..- 11.-111112 r-11 11.-11-. ' ': 1 . ', as -' 'I 5411: . .. in "fm, ImHN'm"'H i i "IH H I H I I.1x'I1-1l1- I,:1111I11-1'i IIIZIRIIILL "11'I11---111111 , XY 11l1'111' i,i1III1S 1-S '111' 111: 11i.' :x:1I1'l11-I 11. "HD -V H" ""' I' "'l1"1- V711 71- Hr-N 1" VI, Sllllij i1:llS. 3153- 1.jf'fi,. j1,,,,1i ,H-,1-im: hm- 1,i,,1,,,-W VI: Ullllfillxu lnnlf lP:11l1ly XY11111l1'111 Ilirti11-fwilli H111 wrillz ...I 5, 511.1 111-11 l'z11'k 11'1.1-liim-5 1111 :1 s11i1-11w1- x1-I1 111' M12 A311-11111 rs :11I111i1'i11g N11'1I1 I,iIII1- II111'k's 1111- i'1:I'Ii1'II4"1V I1iLzl1 51-l11111i. f1Il1I1-111' I:111"1S. 151111115 11 r-ky ,,1w1,1-,- I.,-,lf-king 1111-1-5, l'11.'--Il 4':1 1111111 x1'iIl11111l 111-111-il :1I11l 1111111-1: 411 Arkansas Instltuuon Llttle Rock Buslness College wmnh IOWIWIERLIAL bl H001 XIII CONIPI IMIJN I S owest R aslest L MMIII! ON MAIN BETWEEN SIXTH gl SEVENTH Complete Home Furmshers Little Rocks Leading CROSLEY and MAJESTIC RADIO DEALERS Umm-fl by Xrkansus Pc-ople O Q Sl uirissulc 'ru 66 ' ' 77 A Posltlon or You 20613 Louisizu Sl J. F. . ,LHR pll1lll1"l-4095 . I , QI I' of Q ' A w Q f U . ly 7 Umted Servlce Co PAUL PROBST M Phone 2 1648 Thnrd 81 Wlllow XY XZ NEVER NOX GASOLINE MOTOR OILS Speclalnzlng ln WASHING 81 GREASING Servlce X XI KIDCOIL X K UI S L ll X I 1 IIN M I I Hoy LI I ols of bugbl by Agms Robuls Ibutbtr A quntl IIISIOII tI1ss bx 'Urs V1 s 'N sxxultr bx ISIIII .AI7lI'IS,lUI1 'worm ptmuls bx vs tbtu I LI SLI I J OMAS II of lbt sum IIS to bt 1 sutttssful mn lbs. Sl X C0'l'l' HARDWARE Co COMPI IMENT9 Scott Hardware Co M3 'Nlun St 'Worth I lttle Rock Phone 4-7068 Sport Equlpment Complete I..1nes of All Kinds of Sport Equipment Arkansas Largest Sporting Goods Store Bush-Caldwell Co. 0 II I llglt PATRONIZE OUR AD ERTISERS Q C ' VA. " Q f , IRI' , anager - - - 2 ucv I.1rgcspmmsIw ro 113198 and 'III A I5r'ncb crcd' vilb "Ii" .1V'I'.Ifg1I' by I.ysl- dv I.. I 'rl. DIAMOND I,IIIIII,IIIIII IIl'llI'lk'III'S In low, IM IK IIIY ' Permanent wavc .1ncIMorLRayby Iidilb A' " In X 'Ikon A '.I,.R." 3 ' j I j ' xl . . . . . Nc ' ' ua cr by lbc Imvllmll 51x.1I. DII I. .I ea ' Hrs. II f '. 5 . ualne . Pay ' I-ll. C I of 9 Qlmmlmlm QQIIINNMMD mlnmmmlig IDP' EIEBVMIRCY SGIIFTIUIIIDJIIEBNCJIF W Xu IIOUII of llu Xxllllx lul ln Xnnu JOSEPH 'Qi SHRADER MAKER F NE PIJRTRAITS ll ll I 4 IZIDNAIIINSIII IJHIITIIII R131 7 x HGTU G PH Z276 .ZZ-676067 N D 4 0 O 0 lx IS THEfL,! C WK' I ' ' This .f all J..-..-, , 0 ' or if I l- . . . .luins ilu- St fle-nts mul lfm- lty in l':lItllllSiilSlIl for ilu- Nllftll Liillc- Rock lli!illSl'lllNll1llHl.xH its lllivrvsis. IUHIJFJW5111611351 fn, m -. K V' A. Q 9 'f'l 1 A 1l 'Q.., IW' Tlx, Um- llumln-nl Nim- S O Camrolllvs Garage plume 4 6633 Soo W grcl High Speed Balloons North Llttlg Roglx Alla Eason Bros hrou ru s am Frc sh Wh .lt-. Phone I 1097 303 lVI.un Sl 'North I ltllc Rock Xrk X IXIXC 1 10 lxng Xlmrx r I lass mon x n ltm x ou Ins lwlus LN vrolhx li xcl xx mom nr go L 1 musrz nmu l'mIxuI lu ors xx mu mum n on I US XX Xl L Sli n 1 'XI1ssLsI xrks lk1Cl7ll1g I rlmh url X I INL nr s X ull orllm un Congrlss Ilx ut xulhout Inf Ilssu cum I mllsln lx M NT I our! C hur I1 It sc wool X ooclroxx Bum on Ixml I0 sg wool xx In IXIICIHL m umllrxum Iohn Hunt not ll H1II s llnlly X oung QLIIIHQ 1 Rhodns Slholmrshnp A Iootlnll Q,,lI'l1L VKIIIIOLIIC utlurxm Aucluu Xlrs lllnpps Qlnvung, Lum Hndm XIcGow 'm plnmg lllflllgt lI1roIcI Cloldblrg m polmls Un Hunll ll 1 PATRONIZE OUR ADVERTISERS 0 0 , . - I CQ.X.' YCJL' . x IINIQ Cloacl Cloolcr using hair nic? 51" .'- ." Iivnm villu hcl' ' on' XIII SAI pl.1ji 54 poll' Mr. Sm' I X'IlI'l l V' I1' .' 0 llc ' o' 'i I I ' IIIITIII XI". 'll1'otl'r with . qclwg' XX"I . I " I without Im' curls' ' , , ' , w lX'Ir. lX"I'. I ' 'xll I his l'm.1Iwy Ilxw' ' I KAII 'jr Klaclax' in gm ll Irrnf I fXI1'. llhlpg' 'ilhclt hu "IiltI' ' WI'X'Hf' llulc IIIIEIJIC without .1 law? m . , ' : . . 1 'C . " -' XI - lm- without Iidixh " .-1- I' XII". X 'cu V I .1 ' 'Q' .luy l,cC '. 'V l ' "jc rl' ,., fX'lr'. l'mII ' . '. 'I ' 1' 'I "' Q I ' Q c . o I ? - , - ' X' ' u - ' ' "I .' ' ' ' IVIK' ' V . ' ",gI7I? . ' . . , ,' , , 1 l l - ' ' ' 3 1 1 N11111111 111 I1 1 111 X 11 11111 111s 111111 1111rr1111 111111 1111118 r I1 1 11111 111 1 1r1r111g 11LI 1 11us1111111 1111111111 1111 11111111 111111111111 Spar 1 11111 1 11111 O 111 1111r1 1r1 111111 100 WI un Strut 11 11 11111 S111 r 1111 11 LL 111 111111 11111111 O111 gr111111111111r 11:11 11 11 J 11u1 111 s 1111 1 1 111 1 1 111111 1 11111 1111 1 1 In flood I1 its I lus hood S1r111e Hom1 Made I 11s 111111 X 111 1111 1 11111 1 1 1 111 1 1111 f11 1111111 1 KK 1 111g 111111 JL 1 111 1 1 1 111111 11 18111 1115 13 1 XX11111111111 111111111 LXLI 11X 1 151 1 111, 111 1, ll 1111 11111111 V171 1111 TIIX Ol It SUYDAX DINNER 111 1111111 111s 1 1 Argermta Drum Campany 1 lx P01 H IR l,l0llI'l9 W 1 H 1ndI1 11 omp11t1 l1n1 oi Sl H001 BOOKS Eastman Kodiak Agency" THE BOOK STORE Phone 4 4852 Main St. at 4th NORTH l.I'I"l'l1E ROCK '1111' 11'i1'11 111' 1 .1 ' 1151 1 is1'r 111 111' 1.1111'11 . 11' '.s 3. ' c, 1' frsl r111'. 11'1'111'1:- 1, X111 1. 'X 1 '. ' ' . 1' .' 1 111' 1'111111g 1111111s, ' .1 .1' 1111' . 1 11" Quj 11' 1' Q ' 1 '. 1 ' f A S '.1 .11111 1111111101 .1 ay. ".' 11. 1 1111 1 .1 151111111'17.11'.1111s1'. '1111 '11 live 1 1. 11'11 1111" 1 11.1g11'1'1111', CQ11 .11'1' 1s . 1 . 1 111c 111111111 11'1111 111111111 111is1s .1 1.1'rc A1111 .1 r1'1af 1i1'1'111'1111 '. 11112 1 1, 1 , , 1 1, Al . . 1 .- . 1'1- R1' 1' '.i1 1 1 111111' Y111111g . 11' A 11.11 11" 1'.11i11' 11151118 1111' ' j . 1' .1111 111111 1llS1 1.111g11'1 A111 1. 111-11. 1 ' 1111' '.11111-111111 '1 ' .f'111s. 2 11 ' "7' f""1c j..11111 111'1'j 1. 11j111. .1 11' big Y v . V W Y 'I1' '1111 1.11"'1 '1.11'f 1 'A A At .. ' 'tor 'v' 2 '2 1 ' ' 1' ' 1 I' ,V A V VL' 66 PATRQNIZE OUR ADVERTISERS 0 111' ll 11111 I 1'1-1 llilf-1 EVERYTHING if X For The Home N CDL lXl XC 11 1 1C I1 oo 1 lL,l1ll'1Q IW! poumlx IC will C mnon lurnlng flaps on IhC 1fClCr1 floor C 11 111 lhC mm ns om l ngsur Illllklllg in or flun mn 11110110 H1rhm1r not h mg 1 on 1 llursglig, s C lla Clfl X orln11r1nol pl1x1nC,1nC nr C orChuIr1 Star F urmture Co one l 7 Oh 'l Winn St 'NUR1 H I ITII I' ROC lx Xlilx VNS XS l7o11nd1 Cnr1oCCl11ohC1n5, n1n1Ccl Klux Smnlh 1 h 111 lou ChC r l,7Clllll1 lonu hung l1mxlrc1us0r nolxx ms llCTlWCflS hung 1x llll 1 C 1lhCr C 1 ll clnnr ll11Cl XX1lCox not swung sm11Cll11115, lI11llNll'1C, or hung IHILISIDQ, hnrmli ll1roldColdhCr5, not h mg, muh lo ugm 13 I3 na n I hung, pOplll'lI' 1ml humg., hugh tenor xmcn ACKER RYA Hart, bchaifner 81 Marx Clothes W0 Specialize In WEARI G APPAREL For the Hi School Studi-nt U1 llu lllllltl lxxalxn PATRONIZE OUR ADVERTISERS IX' ' Y . 1- QINIQ: Cfh.1rlcs CQ11 gl 'll hcl 54 Nix I l l.1ll .ml xvclj ' K 1' uf' l. ' 1 ' ' 'Q1 , lyslc du l..1111l1'r1 l.1ICi11g l.on Clll.ll1L'Y'S lam' . h Q .Il 2 1' ' . 'j . "ll" lx' 517 Ra' A . C" g vilh I. ' Sm v.ll? lim' N "c 5 jc til I to ychool 111 'mr' Ruhcrl Schacr with hlondc Curly hair? 'li-' .l V . . j' ll. lux Bro lk o . ., 2 .lov l.ccHv,111 1111 C" g ' 'vcr ' 'Q ful? l'l'l ' -1.0 ' fll. ji' .' . ' . . -' V - A ' ' ' A "AI " Ag- ' AQ. 'in'Xf , h J L i.nin L,l, V, , Ag h ' ,K 'I .' , g .' , . 'g . 1 -1 c' 1 '. ' nf '? Pnl u" 0 " 1 1 . I .1 .V X ' , h? '1 D R. Freeman 8: Son DEPARTMENT sTORE 101 103 West Washington Ave North Llttle Rock COXIPI IMFNTS Dr Shelby Atkmson Dlseases of Chlldren CQOIVII'I-IMEN'IAS of DRS. W. M. BURNS J A BURNS Phones 4 4812 4 6141 Sl C t PSS lo ll Ill X 1 I Vlr SINIIIJ I pltyed golf yesterday for the flrst ttme Hurold Crolelberg I-love dmd you make out r Slllllh e I mtde 1 home run rt at at the sttrt I batted a ball 1nto e tall grass IH the left field and ran around the entlre course before they found tt Nr Irotter Xou dont Ienovy hove neryous I yy us yy hen I proposed to you Nltss Vyooels Xou dont lenovs hovy neryous I yt is untll you dld XII C ooter miter trytne, the hrst elassl My doctor told me to exerclse eyery morn mg vs 1th dumb bells Vvhll thts class please meet me helore brewletast tn the morntng r I I got a sedtn outst e Joy ce Horton Ask htm tn F 8:1 GOLDBERG Quallty Style and Prlce Speclahsts 711 'VIa1n Street NEW STORE PA RONIZE OUR ADVERTISERS - ' . 0 Q -. F- .- L ' v 'i ' . Y . . . , ,t . of - O . ...... . . ,. ... II ' , , GRA 'r'l'Ii IAXSS i I ' 1 . H 1 f ' f I I 0 0 L N 3 Y I Y J gg 99 M . 5 ' 1 flint. . -. I y - 'gl R . . - ' th kk ' D 3 H I I 1 j! 5 3 TY I . I1-. " xg ' ' I v I-v . 'Li r i .X I . I J: I ' ' ' 3 v 1 v - I v I e V . , , 9 ---- . . . . '. f ' . ' ' 'A 1 ' ' 3 K .- V 3 BV! I 3 IV Y - . V. - 1 . . x ,--- h . W Cfal mate: ' . 'di " A I V v x - ' A Y ' I I o -H if-l"a' CfOMI2I.IMI2N'IqS N. E. Douglass. Proprietor of 4 dI" -.-nM ""'21lJl1i,1,i7IE,g,Q'3Lnd 'Eat A. Adler Grocery Country Butter Phone 4-0508 I hunt' -I-S023 600 Orange Sl. 1310 NOIVIH I.IT'I'I,E ROCK TASTE THE SANDWICH -'uf IT'S Hoon TO EAT JQHN 1395511 WE HAVE IT" Confectionery I hone 9916 303 VI cet Broadway D IINI Mgr Ihone 12220 CONIPLINIENTS OF Eason Bros Furmture and Hardware Co 417 MAIN ST Phone 4 8027 PARK HILL GRQEERY Meat Market STUKEY BROS Proprietors Phone 4 5574 718 NORTH HIGHWAY e l'. lu. Shoe-mwkc r cLoMP1-1Mf3N1es AUTO CO. of BUSH NASH CO FORD CARS I HUNP H9 IFNUINI' FORD PARIS , 601 fall VN ut Nl irkh lm St Nash Automobiles I IT FI I' R01 lx XRR ANS AS C OMPI IMEINTS OF DRY C OODS AND SHOES 313 Mun Street North Ilttle Rock Ark Ce, A ef rj Colomal 'Z' gr fe Bread K.1,,ff 3 94 N 'AEN ,L RMK 'XXL SQTAJQ-Sd ,? dll' Cake S ,ff JJ QQ I I I "7 xg X 43' Xlw nys Fresh I f 'mmlwemummn Ask Youl Grocer' COILDNIIAIL AL JONES Presldent IBAIKIING CQMJPANY PATRONlZE OUR ADVERTISERS ll li l ll ll - I , ' w f . 1 1 w V w 1 ' A ' ' ' I A 1 I L 0 . . v , l 1 ' '.' . 1 2 L . Y W 1 ' ' Y Y 1 1 1 1 - - f : . K r . 1 , f w J K O I Y '1 1 1 1 K A n L . . , T . 1 n 4 , . E 1 . - IS 4 . , D S x ,X Q J .al ' x n- ,cs , I, f X A FV mmf Q A , X- 1, . ,A . eg N. , ,,.,,, Aw,-.A aff f ' X1 ,f ' ,Af, E, F ,qi vw!-5i,: A Q, , .f'L , - Q V, -i,,',x1A.-ei lx 1, X KK.: 1--'r,.V' , J B' 1 0 xx ig --f 4 ,A , X5 X! , ' ' . . . 4 A f - J- xx' 1 , ff Q . Az wg, Y v . , ' f - N ' - - . f fm m ' ! X' 'V f 2 " 1 H"-bf ---4 L 1 f ,V 1 K ' f XXX -1 fx XXX - L . , 4 ly Q . .' 62' X ll A A 'fl . X ' , K. . I-3 - l 9 4, i I-gif 1 .. p,,..T, X , If 14 f f ' A A 1'-ff-ev A 1 . A. --X fr A ,,l xr xr A , , FXR: XQ A7 " ' i, . 5 4 I :TA f"N. f. J 6 '52, ' ' 4 "Q "' .' v "Q 1 ,Q kv.,-l u V lf X -.11 E. r X- ,X Y . , . . M , . 2 1.4 - 4 ' f- 'f '- -5- Q X, 'f: , - : L -". . 15 in ' l KR-f .M 1 ' Sf .UV , A 1. 25 f :?h---5'-2 'fx -V fx . -rim jf , , - g 1-:--.5::'..""' , Q , A ,gr X 3 M A .L 4-' f--19....s -:s -. ,,, i 'XQ- gw fs'-S f-1 ,4-" L gzffgf - w Q gf- grr, , X J 1 asv' 5' ,ff - - . , eff' XN L ' , - 'a :Z-f f' X A TM ' ,- - .ex lf I I Q h it A13 V K ' . 7 , "' I Er- M. . wax lu v .5 F fb, f, ,, - ,I 1559.-x?37'Wgj' ' A , vc, -W - -r- , ,,L.-,:::- , X .I-,,r,':qV ,.4V, - ., . -.v. - . . -.fun , X - ' '1':?:T--Q' " i ' " 1,-1 Q.-Wf.':': ,D I , . x .4 351 -' - - '31 .1 fl-Q, v X. - - 11--. f'..'g",J!SQ3 ., ' - - - 43' 5jq.'.' :',4rf, xx - N, qi., .--,rffr-.:.fl Q ' . -1 . 1. - N .' F ' , x DX "'4""-"'4,n-.'- , A 11 1 . X ', '. '14 . . .V L. L 1 v X T :'v:z-'-YF' A '- - ' - - ',.f, V- f - -: . ,.... ' ff" , ' -:S 5 -1 L, .ff X 1, 'hi ,-S A A A. I: 4 ,Z . ' . N- E X , Q ,,23' w - ' N X f , , -:f A - - ,VV , Q 9 Dr V L EASON Dr M J BARLOW Little Rock Steam Laundry Nou Operating 1 lruck ln North I lttle Rock md I ark Hlll We L :ter to I'A'VIII I FINISH ROUI H DRI DRX PIINISH I I AT VI ORK 0neS 117 4 lla 219 ZZI lenter Streei PLANTERS LUMBER C0 Iumhu and Builders Supplies I OOD I l 'IIHER I OOD SI' RY If I' H0 Ill Iwwt XI ashlngton Me I hom llnlb NORTH lII'I'I In ROC lx QOMPLIMEN IS AUGUST KORTE KORTE Tlre 81 Servlce C0 COIIPI IMLN I S FINLEY TURNER Tlre 8: Servlce Co Broadw n at Ifxfth I ITTI I+ ROL lx Furniture Repalrlng and Upholstermg A SPECIALTY I ll TURES ARIISTS UI H01 bTERlNf FRAWIFS 'VIATFRI AI S NI ATERIAI S 320 322 CENTER ST Phon 7547 LITTLE ROCK ARK HIIINIIQII NIXIIIII PATRONIZE OUR ADVERTISE I . . ' f. V 1 . .1 7. V of of . C U . . C . ' 1. U U . rl ,, , . In 'I L ' I 4 ' Q ' D ' .J L' l I.. , , , ,V , 32 , V ,ET T T1-TTT L I A K I I 1 '. I I 4 A Our Prices Are Right-Give Us a Call I 'I A' ' Q Y I YI' l'h . ' 5-'ms ' ' " 77 . ,-'L I 'I 5 1 I ' H A V ' A 1 ' ' of of - . . . 1 v2.v T. . . . 1 1 ' I 1 1 1 . . Arkansas Uph0lSt6rlHg and Cabmet Co . . I ' I I L' V1 kv xlwv j 1 v Q 1 ll' A J A 151 A A JK' - . , litulnn ftnn You lLIIIlI1Ql mt of Moses l lnoltl C toldht rg lloyx mt tunn you optn your mouth tht hull rushts Mum lx N ls Mrs Phlpps Vyhtrt um Polonlus CRA E CO Mrhtl C hapman Hamlet stabbed Pol ontus thru tht curtalns VSllITlI Pndutll Ihat s the best vyork y t rt md hy Iruncts 'Vlartm Sorry but I ye neyer rnd my of hrs works hltckty Qarnts I posttlyely refuse to IIIZIITY J IUJI1 who SIIOFQS Dorothy Houstr Good rdta but hoyn are you gotng to find out, su l tn ll 1 rohhtr would gtt rn lt ttlltr would tht toal tm lltnry St y Nut tht lxtndltng woot N toottr tassrgntng, thtmt topttsl John you yyrltt about John Ilunt lrnttrruptlnpl How about tht Vwforld XV1r Mr C oottr lt S our J F SHORT Sandwich Shop Now located tt I XRK TOURIST LAVIP 9900 East 3rd St Machen 81 Sharp CENTS SHOPPF ll 1 NI un St Smart Llothes for Young Men Our Assortment Lan Be Rehed Upon for Newest Styles and I ood Taste HIIH SLHOOI HEADQUARTERS Rt A Radlolas Orthophonlc Vlctrolas XII Standard Records MUSICHI Instruments S :SFF ' '- E 'IOSNIAI N Phone 8980 Twenty TQITS of Seruce LOUIS KIEHL FROCERIES AND IRESH MEATS On the New "HI CAMPUS" 300 VS est 23rd St NORTH LITTLE ROCK PATRONIZE OU R ADVERTISERS Om Ilundwd Nur-nt I I r I - -I I 1 1 . ' , , . P A T - '11 . R' l 1 llvery' llme ' r j , , , , , t. . ..uf,. .OI- ' I " T I I Y ' I J 3 1 ' 3 , l " 'L I' far. 5. it ' 1 . " ' 5 v If V 'I JV N l ' I .V V v 1 - ' m ' r I . .lesf ' A ear: L A ' ' t1"'. ' " lute? 'att' lt " 1 ' ' ' l yr ' , ' , . . . Y Y A l wi , ' , ' Y I y , J I . . . ,. U O I 9 ' I 4 - r .' ' U U A C L a V ' It I A I 1 , N K L ry v A A A A Y . 5 I . v Q ' v 1 I A x K n i L O ' ' I In V 1 v w v .4 V v v 1 1 ,- uv I L f A L . 1 L , . I . . . . S I A 1 ' I ' W 4, 4 1Rlx1NS1S l4Rl PSI lJl'l'1Rl1ll'Nl SIURI Styles that are IH I-Ilghest Favor at Colleges Nationally Renowned for Good Form m Dress S1111 Auth: IIIIFIIS at Dr pnrtnu nt .Store Slll Ill fs McPherson F urmture and Muslc or R Morro Rlght Prices Good Servlce 111 13 Wlaln Qt Phone 1 6347 NORTH I ITTI E ROCK WE ARE Ab INEAR Ab YOUR l HONE WHITE IJRUI LOWIP ANY Ihones 19611 121: Worth Ilttle Rock Ark I lfth and Nlaln McDonald Furniture Co 1 XSH PXLHANI F OR KREDIT lror EY ery Home 101 Main St I hone 1 1126 NORTH IITTLE ROLK 1 O'Vll I IMEN IS STANLEY Auto Parts Co l l 11'm VS 111011 111 'Vlaple X1 hen Out 'Vlotorrng tall on R M WOODALL FOR HI! H I R KDE OII S and I ASOI INE TIRES AND TUBES Also AUTO AL C ESSORIES C orner V1 ashlngton and Olne Sts North Ilttle Rock Ark O II 1 llklt PATRONIZE OU R ADVERTISERS - 11 1. 11111 1 11 1-11 1,1 11 .1 .' , 1 .' A 4. I 41 1 .A . 1, 1 4 . . 1 . 1 . . 1 1 . 1, ' ? J ' ' I ' f A ' QL O O 1 , X . 66 ' ' ' 99 Q I I K ' in ' 0 A LA: g " I 1 1 A A A 0 ss ' ' ' ' 1 I 1 , 11 Q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L TJ A A 1111 f 1 1 I A A A F r N T f lx1'nl:l'4llc,xll-.lr I 1 I 1. "' 4 7 .. - -. -1- 5 . ' . . ' ' J - - A 4 , 1 1 1 "' J. . I . 1 . , , A A 1 , 1 V711 ' ' Y f A A A L A r A' O I 1 1 1 1 1 1 I I A1 I 1 A 1 K O , r 1 1 1 1 1 1' . ,1 1 1 1 1 1 r , - f 1 , I '. F ' ' 1 .. , ' 1 1 A 4 , . IBOWVILJIN Cleaners 8 Byers CONFECTIONERY AND BAKERY IN CONNECTION Quality Work and Prampt Service PHONE 4 7709 Plke Avenue North Little Rock COIIIDIIIIILFIIS oi MAYIFILOWVIE IR IDAIIJRY CO PASTEURIZED MILK AND ICE CREAM Phone 7525 Second and Maple JI-II IF LAWRENCE DRI IOOIJb IND LXDIPS III XIJY IO VI I4 XII IZ2 West V uhm lon hu u Dr .IoeF Shuffleld NIr SUIIIII ILIIMVIIISN nolsx sludx hallb Order Please Arden Ou slay tabunt mlndndly I Egg Qmdxx rch Mrs Vlartrn I xg brought .J nlce book to rmd to you I amar Mmssu Wluat dld you brmg thu mcc. book to read out of from fxr for CIA99 SIOINFS Freshman Emerrld Sophomore Blarnu Stone Jumor Grlnd 'Stone Scmor TOIVIBQTQNE CONIIJI IXII N I Q Wilson Barber Shop Ladies and Childrens Halr Cutting a Speclalty 1716 MAIN STREET NORTH LITTLE ROCK Bud Kanatzar 8z Son DEALERS IN LIVE STOCK Phone 4 1525 708 Sprlng St LITTLE ROCK ARK PATRONIZE OUR ADVERTISERS I II I IX I 0 a I 0 0 V w - R e ,r - . 1 g A . I . . A'. . ., . , , or . oi I AI, JJ ' ' AL 0 'flu' Ninn' Quulily lfuill ' ' " 'gg .A '-ll . I' . I 1. . OI ' I I 1 x I y 'f r - 1 ' I . x K .I - I - . AA 1 3 lv'- v I v 1 - I x v - U I L I . ' Y ' 7 A Y A - . . . 1 ' ' I YI I 3 ji V n . f.. 'I 1. ' 1 A I ? , , - 14 , , . LL . -I T X 3 L 1 fY T I , K I - - ' . , . llll' mum- - lull jbr lhlnwnstrntmn COXIIJI IXIEN I S Uutst llllllllg l hevrolet ol I l'lPVl0ltl Hlstorw X Sn wullun thx lrlu Ran 1 of ilu Pour Cochran Foster Lumber Cm: C ONIPI IXII:N I S lwl-Ill XICNVIIII KN lx IIKll0lN Lrltl Lhc Vrolet Q0 Adams Mercantile Co 1 720 PI KE AVENUE N illlllllll-Rl lx We Do Cleaning and Presslng SERVICE GUARANTEED bel w u e I ourtesy CALL US FOR PRICES Rf me mbcr ruth Snap Shots Your Pals and I ann s urll lu ll'lllNlll'1 s u lun 81,1001 Days arf Uur Films and Flmshmg Service at All Leading Drug Stores ln North Little Rock RAY IF IISCIHIIEIIPS STUDIO 2008 MAIN STREET ARKANSAS Platmng Works Silver, Nlckel and Copper Platlng Brass R6fllllSl'llllg' B F BIDWELL Jr Pho e 4 0506 2115 Main North Little Rock J llunfh I hunt P ,Quia ATRONIZE OUR ADVERTISE S I I' Oli ur'rm: j A 4 A QA " , , Ol' V I x. C. A l 'Q Q A i x S I D A, bud- " ' . 3 ' . , . g . Q ff I I' Aff' LL is , as I - .. ' ' V ' 'T . . . I . . 0. E. ff '- 1 1 "1-gf Of W O '1 W . V I A , - Q g SHN!-306 WEST THIRD ST. ,'0l" ,'V',I NI' ' ' Pllunv Slfl - . . . Y . A , , , .' K' A' A. ' Q. 1 ,'. .' , " , I. ,'. - , I I . ... , . , o I ! 0 c 'rp 5 I ' - in., 0 O O I . . , . n - IOMI'I.IMIuN l S OI" W. H. Watson Co 1800 MAIN STREET I HONIL Z-1336 DEE Compliments of HOME INSURANCE COMPANIES LITTLE ROCK ARK IUMI l IMI' 'N IS TOM F DIGBY I AW YER I ompllmenl 1 Lnttle Rock Palnt and Wall Paper Co I hom fl We t I npltol Xunm II II If Ri Lompllmenta Braznl s Drug Store The Nval Servlce Store 702 M un Street I hone 4 1031 IONII I INIPN ls JACK WEAS lj Cl ' ' ' ' so' Ulf' ' f -s57 1' I 1: ' L. . ' J . I llli of . .. . OI" ' 7 L' 2' -' Nllf' llI'.Xl..Il'lDlilf , 1- - EE -11 1--11' -, I et0u1 Prltts litlort Buvlng SUN FURNITURE CO 'llacDON ll D S sl0RI- U3 Nl nn Stxe-et AND lil' sl VS IsHl1 S SAFFERSTONE DREEBEN HAT co W holesale Hats Laps and MIIIIIILYV I I'l Tl I ROI lx klilx VVS ls MASTER BUILT Smart Clothes lor I 0111 fl mul Hugh SIIIOOI llc n THE HUB 721 Nl un Strut Ilttle Rock Arkansas LONIPI INIENTS Ol Louis B. S1egel81 Co. U II I Il ll' The South s If asttst fnowmg Lhaln of Nlonty Saylng' Stores yy ol x INK S S Stones 1n Pl'll1ClplI Tow ns ln Arkansas SAM TOLAND GROCERIES and M EATS Phone I H92 lornel sth mdl irku 'North I lttle Roth Xrk tnsas SLNIOR SOXI 1 fum Io folic 411 Ilt Stmors SLHIOYS Yts wt are tht senlors Illgher than tht Jumors H ts SIT Studled Itssons Some of them art dlfllcult Iblnk you re In a tumult L1 CYIITITHIHQ rtcltmg Itsts that keep you vyrltlng And wt hayen t any use lor old tnme exams Ibemes and notebooks Always keep you busy Make ya sorta d1ZZY But we re the Senlors Yts you bet CAIHI RINP ALDFRI-R PATRONIZE OUR ADVERTISERS --Q . '.,. ,' , ' H -- K' v. 1 ,,. . . . . 1"T' T7 'i' '-"T"l" 1 . ' 1 ' Y v' N in A I. 'x ' L I ' 'l'ln- lI't-Int-ntlous IIIIXIIIQ'-IH: 't-1' ol' Sill Sterling Sl 'vs in Arkaun- sn: :tml auljolning slznlt-s nu-:ms . 'A A -X' A-H I SAY .' if for 1-vt-ry S'l'IillI.ING l'lIflHIlII'l4. ' . 1 ' ' 1 I 1 - ' . . 4 -1' A L L L I NVITH OUR COINIPLIMENTS ' 1 17W v 1 W V . A JL A JL .. I Y u y 4 1 I 1 I . , , . . . I .',i " - - ,- 'iI.'f.' ' '1 I I 1 . K1 1 xl , . 1' J Il P . 1 H . I ' 4' ' ' - ' : I .' A i A I V Y , , , .I 'I I T I C1 . , I ' I ' , ,I ' C 'I L' . 2' .' H, , . . I A' . . - Lu K mx' y 1 1 I Y . 1 j . ? . . y , . , 3 , . - , I A I I J ' YY, Y, . . . 1 V Y . . W . . . 1 I . I r 'Q L ' ' A I .1 3 Y V 3 YP I ' A 7 0 0 ' ' ' , V V- U Y Y . 3 Y I .i. , . . t . 3 V um l't'l "wr-n 5'-' wo fi" M' lv lf ffl J'-we ,npr ii I .41 WE fi- 'Un A New Store F?'5EWomen of orth Little Rock :xx llu nl S IS mn lux Llli S0 X lS so 5 N I0 1 bl lla L Style F1rst, Then Prl . uallty Always ll us nk 1 sm I ms nxluxl JNXII Ill l 018 U lXX I IX XS ll North L x ll s 620 Nl un Street 209 Wlaln Street lttle Rock I lttle Rock LADIES READY TO WEAR PATRONIZE OU R ADVERTISERS Om u x nh 1 2 JE' 'Z . fi X 1- I. A Q. qs? X K A 1 L k- 6 I 45 .. ' I 'L J I 1 I I 4 -.5 , -...M I -I Q " ul' ' 5' A . 2' A tiff I, Y "'i Jilin OF W ' ' 4 ff- - I I . . l . tiff L' ' 5 - 4. Ex' ' :ix .1 x V' K X. X X fi 15' A Il E K 4 9: . 'R ' - ' w ' 1 'X f E I V . V 5 ,. Is , P' , ' :ll I 10" R . ', V' - " ' 1 P X" I ' 5 ll I X4 ' K XYOIIIUII ol' North l.illlm- Po 'li llzlu- an flllill' flmp ull llwir vu. NLXHX Q tlu- missvs :xml lzulivs za ' :nov lo "xl: p" and buh' wha lf' up to the minulv in slylv. :xml lu do .' rigflll lu-rv :ll l mv. Sv- MARX l -lore yuu -'imlmn at C I I Ce Q O Yu can ulwz get ilu' l2lll'Sl :ll Nl.XliX-1-illu-1' :ll llu- Nurlh lflllv lim -' or the Littl- lim-k qt an-. Un' styl n urn- tln- mum- :. l rx- sllr ' ' thc lczuling lfiftl .Xu-lmllv Sh lx I' N- ' Y ark. .X big vu- Vim-ly 1lYIl4','. Yo :Irv invilwl lu upvn :I vlmrgn- 2l1'i'Ulllll vi 1 ll.'. T V . - llumlr -I 'I' va- Q-'l'hl' 1 hx N11 famous-CIIfhC Reason 1 RUllI3i'I'l Zinn Huold QVILII XX 1 L HIL Xixk 1 X win-K 1111 I51iixCi1is1111 Nmnii I 1m 11iI XX 1 ii x L X lk 'N 11lCI11pr11 1 11 X'Ic1il R11 Uoroiln I'I1ii1s1i 'N'IiInIruI XUNIII1 XX oodroxi Phipps IQUKUUIILI XX much I usnll C mn I1 Iohn I ngsui curl N 1111 LI III L LII kt KK, I all Hx I mis 111 N 1 ii i 11 Slllh I5 lx XULI 1, I 0 kfl C IIIII' I1 Lriv in 1 rxiri C Ik f 1 L Il ll Ilnrulln Iioxd x C hx' l,.1xx' Num ISI MIK UMM I opulii XX inning XX ns SopI1islig1li011 sdi xlOSIlXl nxidi Xurs i ll Su. AppL1I A I dilh So Sludious in ming I xirgms C1I'luIllII1LSS S 111111 Ciirl CompI-,xion X IUUIM L 1 mn MIX X'Ir S1Ii11on Umomgioilx UK M N Slnllllnsx ui 1111 111 1 Q11 iiiiiiiw CllgS.,ItX IJISILIFIUIIILL IDoroiI1y s C 1sL SOLII Iiikur S 1liL ug S C cm 1 m C hum ULIIM, 1. 3 Jmlmxs Jw in rquiii im II DIL l13IlI1L QIlIOIxLS rx C I HU 1 Ml 11 4 in uigx is gui r C ri ll I X , I V ml H1 Hahn on 1 X lkcl if 1 11111 L Ik hun 1 ou molly XX 1 ,N I H1 umhr xiiui III num Uuldg 1 ort indkkr mf Lk I 11 xx rl L m 1,110 XII' nts irn 1 111 xour thou I s X 5 L L k I, Iuun rn Lk no 1 1 ,M In thinkin 1 1 1 tin in 1r1 Smu 1 n NI I I th M 1 I Ill s in num 1 n L ' IP I M I s 11111 thL 11rLI1ulr1 is plui H'f1ifff1f1"1hm1'1 X' I I IU lc nur C 0 Inlhgr xour ms II 111 1 1 T113 L 1 In in ur m1rri 1 irmtrs c 111151 tux I' IIULSI' mu x nl I Uni L llhrxn 'N'I1cI1x 111111 ri I h1 1 1 I ru LN IT 1. xoi up wmi misllntm 11111 xciur Lux O3 n rx xIltI1X PM no mi 1ns Ixaihrxn X Lnriii X s 1 1 Ion In s nn nur il s onli molhnr mum 1 1 qirm mn1n1i1ni11ti11n K 1 wig A ' lr.1 'iIIi.111s I ' I' ID- .I'r1 V Y. I"'I I 1 'ily' hill' 1' I QI 'i ' 'K I' ,V "I.1 f ' .. - Yuriu- -.II " 1' xl HK ' I wg Ijcrc ' IH Ci.1lI1'1'i11c . I. I.11' IIur " .1l'Iiiy .IK1I ' Q . .ll Ii. 'Ily Ivslc dc I,. 11I1ci'l 'K ' 1 ' sk 2 i . ' ' 1 ' I R'I ' 1 is - t v I K. 3 L IAV. A I 1',' ' I. 0 OI f .I 'K f K i g " YI 'ff .1 . . R I' fulpi ' " 9 N1ilI'i-ii CiK 'hw lilm ' lj 'lx IIII' IK-Iii' ni L - I.OlllN' I1-y'.I 'i11I Iii- HI' g S il' I iIIiKii1 f ' on Ii.1I 1 Slxll XL " I Un' IIlIuIllx' - I'Iox i'I7 km 'ii - I:11i K1 K ' mi A -- il I- ' nxr 1 b' I c f K A -- - CIJIII' A .U A I'I'UF Liik 7 NI-I ' II-WIN III' I .ilmrc I 'I my NIK1 IIK11' Dv 'i Ciu f ' "r Ifflu R' chu- UA -I I, 13,1 .K SKIII' NI! IIKIIII Ah Illk' lu Il. .I lvx Izdiiiu Iii" lwm pit HM j j j 1 ' NIK1 I f lub. phi-Il 1 ,HI .1,. NI . II7l'L'. IxIiKlXl is IXHIKIY. I'K '. XY' I ', 1' llyil HM' I I I -' 1 I xi 'mg M - 'III '5 II C-mil INV I INVUIWW IN'JI'lI 111 upui K1 nm' night Clluh K1mIcK1II il "II c V01 W -IPI . IIN' Ml- Qki ' R I." Ii gums VK ii thai hm' hm' Iiaiilhi Ywu vi11l1K1rr.1xwaI mc .11 I ' IK nic ik' 'Cr' II-111 fi wi YI uf It Ilwflf 'I' is 1 in - y ii 011, isiiigt wi-. 11 W- Iro 1 I' 'uoK1llK1iI K "' lflg. Sh 1,113 N1 I I H- -fl '- T H-'k. hK 1.11 12,1111-1 111.111 gm, Il1.1v' y K 1 im my ' l'II.llIi PJ I my 'Ii' 'Ii A IWW Y I I' ' alll I Ill ': Yu u hK11'c Iroppml K1 r1i'Ixcl. K1p.1. Rf I f U11 11- IUSI UU' Wk 101 I'KpK1: Shf 'I-IIJI you would noi" ii. ' ' U1 'mu w.1r1l pccpiil 11 ' Ii " K ' 11? Ifir Ifn5,IisI1n1.1 3 XVc1" vou in c I 1K1l I Ml, tw wmrm I. xy! -. I , ,M wh I I1-III 'K1h.' I I I I I I I Im clccl' , . ,. I , I I,-ng, Si . K . . L. 1 siIIx hot. 1 - , I X -, , , ,. I I . I I 1 f XX K . 1 K I KI, was In M 'U ' I.I'sIc: Cin Iiu I in th' I. ku. . 'Ix 1 I Nt. .. I K I TI .w L I I wr I vo .1 civil " 1111. K1Ix'K ' x',1 K1litlI' . L"r.' ' K. I' K 'Z NI I CK1 'I .1135 Cljd' 'I' 'kcvz Th" IQII 1' I' 1 kiss ' ' - 'f' " I I' ic . M .. . K ': I' 'K '. ' I' .11 .I ' " ',: Yu. I K1I VK ye Is cforc I thi' li 'of I' '. ' 'I I' . - '. J 1 I Iii f A ' ' I . Um llliiiilrml 'l'liii't5-I'4iui' RI' I RLSH YOLRSI4 I I - Drunk SIl'RIIIlI'II ' III 'II PM oc 1-I ol 1 Bottling I omp mv ' Rock Arkanras L omplimc nts Bell Telephone Company Allen Drug Store H I r School Supplles ones I m' I 4 1 Nth and Mun North I lttle Rock Ark mme l I Xlllx S ILI' L Rh XVI Ih lt I ood Iund IlI1Il's Par les OUR In S I4 I XI Clark Dairy Products Co III NI n Ihone Mn uw ff My FNZUALTY PT ZO D IE HER 5 5 ll S IIIII ll Ya 1 J Tx! 7' T ki I I I ll Mn ' ' M656 ' of .K U klumunnxvsl M In f I , ', I VI' ' , If ' ul 1 I i I Q K 1 K . l,llllt' . s 1 " 1 1 1 1 Y 1, . u ' J 1 I I 2 2 .. .. I".l'. ill, ' op. , , Il . . f .F I 2 d HI' I li ,TY Q x f.. .uppers l'h '.'Z -f1.Z2- -'filif' I U ' . 1' ' ' - A' . -f - - 2 I . ai ' """ , PEC, AXX fzwfaob , Wk, all As no 'X ll 0 5 , '- r .Q it l Q .. Greater M J ESTIC Home ot INIFRSI XII' lxI+IIII ORPHPI NI JPN Il 1 ind tht Pick ot S NND I KI IxINI I'It Ili XXS N I isl o 1L,lL L I lttle Rock s Greatest i.nnffLQ1k I ' I " I ENTERTAINMENT CONGRATULATIONS TO THE SENIOR CLASS OF UENTERS ERVICE OODYEAR TATION EXIDE B XTTFRIES SHEI I FAS AND OII S Sexenth ind Iiioidu is UI hour crumb Phone mlil Thud md 0ring.,e 'Worth little Rock uhh 'Vldrkhim 'xnd trow Streets 2503 West Ioulteenth Street 7716 hhllf ht Menus. ind Pine Street 3 01 tl IIlIIIlIltlI I I N PATRONIZE OUR ADVERTISERS I I U X 4 1 - JA J -H, .H nw '.f. 1, , wi . 4 I J A' A ' A I xl., IZ ' ' ' YAl'I -1 ' .LE 1 2 I . I U . .'UIiNII 1 .' 'Ir I I 1' I "I RES -.... 1 . I X ' -1' -Q'---Q' .Xlx 'zljx lllt' IIow' that hm' ol voiii' lim' ul' yoiiix get ini: 'I I HM' HCS' .llol K' .1 III' I,3.lI'IM'I' llollvgcf ful- HH. I I-,gl Ifiric. They just cicctecl him "Slic.ir' I.cadci'f' A I I It ISIN'lIt'l'IUI't'IN.lIf1 quiui .mai lic ihiiiighi .1 tool. J' r - 'K' I K' tha .l am r'n uve .ill It hi. --1 Sig c i Rell 9 29 'Y W 'Y 1 J L N J J I A Y I ' U F . ' 1 ' 1 'aj .. - sl ' " . . . . . . . i I ' Z I F' -, 4' ' ' . . . . . . . . U FF I I . ' 2 1 ' I' .' . . . . . . . . . . . 7777 . - . - V 5 . , . -. . . . . I ......... . . "lr iz ' .' . . . . . . . . . " :-179 '16 NORTH IITTI E ROCK PUPII S Vi IN HONOR il BANK Ol- IOMMI' 5, l Lomphments of C 1' BITIILR I I' B MOSPIPX Hall Drug Co The REXALI Store Phones 4 2280 1 2281 Third and Main AthAttDo iialbmnn REED Music co Famous BALDWI N PIANO 119 Mun St Ilttle Rock Mrs J A Sulhvan Up To The Minute PLEATING HEMSTITCHING RHINESTONES and EYEI ETS Buttons Made to Order Phone 891-1 308 Main St North Little Rock Ex erv Cltlzen Should Boost Our North Llttle Rock Schools DR H D BURRUS Phone 4 1383 2172 Railrowd Avenue Non th I lttle Rock Arkansas PAT RONIZE OUR ADVERTISERS U llumhui lxuntx N 1 - .. , in , . 1 I ' ' J , h w i E ' I ., r ., I 9 1 I .l A 'I A ! i. 1 - I S ' f"' gf J J I I J i W ,r.,,, - Y Y v I I 4 4 A I I 'l'h4' vssaly vmih-st on "lion SUIIIUHIII' S:n'1'1l." 51JllIlS'lI'1'll lip ln- ' ' IRCE, uns an gm-:nl s --1-ss. XXX- urn- pwuid tu print zu Dlt'lUl'l' nl' thi- uium-rs ol' thi- vssaq s. 'Ihr' Iirst prim- un: is-ii ah-liars. thi- si-vom! was iiw' ilullauw :mil Ihr Ihircl uns tiirm- dollars. 'l'h1- Ilirwe prim-5 umm- gzivn-n in Imlh the- .llllIIlll'1lli1l Svnun' High Nclnmlx, livmiiiig: limi: lm-fl in rl 'hl, nn- thi- IHIIIIPS of tha- Winn:-rs nuul thi- 0l'1l4'I' ul' thi- prinw: ml: .ii-sw XX'i Iizims. third prim-. Junior high: l2I K1lllll'I'lllI' IliIlllIllZlL'li. sm-mul prix'-, si-nior high: :Ili l15riI llopvlauml. iirsl prim-. wiiim' llIL.IllQ ill I-'lossiv liau-pi-V. lim! prilv. junior high: 13a Yi-sw Iii-vit. ihiril prim-. sviiiur higihg eliu lflllil I-'r:im'vs Nizuriin, sm-mul prim-. junior high wi I. lzzlcll cnnInx't:illi uns 5.IlY4'II il l,iln-My llvll SZIYIIIQIS hunk. . "Choose Your Piano ' - s e r is s " . , . . . . . . , Q . -. . VI. O. 'OI-. .. . . .,, I . l Distributors of the I , I I - . . ,. ' . , . I l L 1 A . . . N v . 0 O 0 1 ' F 1 g K 0 0 0 J ., . 1 n ' , I I -I C 4 . A ' ' HOME ICE CO. ICE DISTRIBUTORS Little Rock and North Little Rock Phone 2- 14 1 6 "Home Ice for the Home I wrlgpl Ayh FLORISTS LITTLE ROCK ARKANSAS GREEN HOUSE RIVER ROAD IOB 81 Ph 4 4720 JOS. W. VESTAL 8: SON 1 NIQXXI I IIGI I SCII IUOI, IS ISIQIXCI CQQXSIRI 'CITIZD AND IQQI IPIIIQID ISE' 'II II2 I7OI.I,OXX'IXU I-IIRXIS IOIHIIIIIHI nls 0 HIMSTEDT 8z SCN Plumbmg and I-leatlng Contractors LITTLE ROCK ARK li XI I XIIXI Il 8 XIUIIIIUXX HRX XX XXI XIII IDN lx II Ind 5IllHIlII'l III ll XII IIIIPI ts um I I IIII Is llll llll II I I nlh I I I I XIXX III Il 5LIl00I II N III IIIIIIIIIII I I 0 ' , I .- f O Q , o ILICUIIIQIC . XXX 1. "1 ' . I' IIXI 'IL f I LICII . 4 1 . V! Ilrlgva . ' ' :I ,Ig Iur I,. . , INI, 6 ' ' I ' l31.I-IIILI In...muI,.-, ISII . I.I'I"I'I,I-I INNIR. XIIK. l.l'I"I'I,I-I lilblllx. XN,'X,' XI' 'I ilu-ls Ihr ' Yv Sl ' ' 'z I'IllQlIll1'l' 's for III YI ' ,illI' fwlg ff ' 'g llig fc- ml ' ' ,Q Ol R NEW I IIGI I SCI IOUI, I5 ISI-QINC3 CIUXSIRI 'CI'IIIiID A IQQL 'IIJIDIID HY II II-I IfOI,I,OXX'IXC3 ITIRXIS RPORA ' 904 Algomte Stone Manufacturlng Co 4600 4620 CHIPPEWA STREET ST LOUIS D3Vld Russell Lumber C0 DL IILIS lll Ex entlun fm tlu Bllllillll of tllf Hom? LUIIBILR INAILb ILASS HARDWARE bAbH DOORb NIH I WORK AND ROOFING X NOI ll II YOI R INQI IRI S ll I- IZ I OI I IIP mn lx um Dis ul Russm ll I umlu 1' L0 O O Q . O o xl 1 :Lv I - I 'J' I g ' 1 5 ' ' U' ' 5 ,., , W 1 T W y w I 9 I 7 f A L 9 Y Y Y 9 , 9 - J J , ' 1 Vfe Carry Z1 Full Stock of Eflgeglwlin Shingles Hi f , I" ' .I ' lff - 7" 1 x-1251: , , ' l,l'l"'.1 :'. '. 1 ' XT ' I ' . x ..- .., W ., .4 .. ,- rv-1... .M ,- fi .1 IS 'UA Tk FILL 1 OFT A I3 S I I Crorqc H 5,55 ns an ,-. I I XX I1 .., 41:2 ... .,. bbot IIA In ,-4 I KOH AVN TCC ..... LW .4 ,.... I5 111 I XX I K IYITILI' S XX I 71 FOV S ...- ..- VIrs ID II on Hmrr shl F I5 IIQLIS II Iing, 1 Inrx OII I h .... lx mom Lk 'Nort Un or LX sl Horblll Ol 'I ,.. C S1 mmm' x un L. Im 8 SLIQNLS Old ogrrs SYNOPSIS c1mp 11 Slnrvx om ... .- ..4 boys Act -Thx ..- C109 Om M GOL NK I 4242 I-.-ff , I If MI' 547001 L Hmm' Wlfiffflwf 'I-Swear: sfcffwv QM-'f"U BY P IA . 'fIC.f',fJl'1Z'fQIiL!IIfI ma guy AT HOME W Q I I ' fl 44-I , I I , , - I I - I Y - I 1 .' , I 5 -I x 1 I I I I N 4 ' I I 5, .. ' 1 , ' " I' 'Wiz' ' QII I QI . ' Ijrcscn cal IW hu I unior ilass Lfmlcr llc Dircclion ol X Iss XX'oo4ly.1rIl N rw Ifay I'mrown, Sponsor 1' . ' I' 'I 1 r -UIIV' - - I. II I.. ' ' ' ' Alice cnncl C1cr1vx'.1 Clunlcr .. ' I, . ,. I IN or RW I-IIIU5 'IIV5 I .lv ' , lrcm' XViIson , . 1 - . I , 1 x .I I ' - . In son gurls , I' I I. f I U l I Sub rlshmln Ifmofgg JL-mpgggf lu I7 I Vin:-I7 Igvclyn .Irrod -- . 3 A ' 'fl I II I ' - K . R. I' l Ariz ' . armrcl Sluclvnr Mglvin i 1-Q , .M to . X llllllll jlnu I Mrs. lggms. hu Llmpcronc 'rl A I "II DI- , on I IA I 1 . 1 L I - f I . If . ' . , - 4 - - . . . , - Allll - vl , U ' ' I ...pl ,. II '. 'rl' X1-vl.. Q 4 . H T hbv N - V W I 1 .my .IL rrnl E . , ' , , . , I . I lm R I A IW" 'H. lx .Irv xx' 1-- Marxlorlc Tyndall. George S cousin: Smut 1 grrl Hqlgn Ri Chig N Andy Q Lf I'IlCm'fd II'III5ilIIL'I'N " ld lil, Q ,A 2 A. I, ,k.,4l,:x, E' Act IM-The girls' camp A Sicrwooml- A-7 a. m. 2 ' I . .1 ' ' I J. m. l Al ' .Il ' ', 1 iwn 1 Act III-S. ' . Ac . I0 a. m. II. ' Sher ' I, fainc ICI. I p-. I 219 L 'lm C JD If 2I,I,C iv F RRIOR'S 209 MAIN I,I'I"I'I.H lmrk, ,xlzkxxsxs The Spalding Store SPORTINI I 00138 If XLI IISIILI Y SDLLICII Prues to Schools IUIII I IIIIVN ls Frank I. Bauman II 'NLHES VIM AIINPS FDBM I OS OI All KINIDS S03 I lke Xunue North I lttle Ronk Xrk HARRY CHIR SQUARE DE AI IEWEI ER Il4 Vlaln Street I II II In R01 Is RRR-INS-IS 0 B NEAL B ARBER bHOP VI ork of QUAIIIV and Satlsfamtlon S01 I lke henue North I lttle Rmk Irk L G MOORE ANI! IFFIJ UV "nd St Ihoner North I lttle Rock Ark II L VI ant I our Trade C0011 RPI IXISI I C01 IIS I OKI PSI I USSIBI E I RII FS I IIR IND SQI ARL DF II INC fet II VIL I ln loun on I ou Ior It uQt0mer It IIe1sesIIst0IIe1se Iou Uwens 8: Company North I lttle Rock Ark AVIBI I AWLE SERVILF Our New Iunerll Home -ksmets I to Render Unexcelled Serum to All Phone 41112 II I IIII . . Av J 1 1 1 1 k I I L 1 1 1 y1 - 1 J 1 n A I , 3 f1r1 1 1' 7 1, , I A ,x ..,An L' xl.: '.1L1 KI. L1 1 , 1 w11 4 lk 14 L OI' I O 1 I A 1 1 1 1 , 1 r 11 1 . . A I f x,. A IA J . Jn ' , . . . 1 . . . . V , 11 1 41 K 1 A ,f 1 K 1 4 AA I k ' 1 ' j', , I v I v . h . A ' . 1 .. . I' ,-'1 . 'x x 1 v L , Q . I lv A I . I ,. . O l 1 1 1 1 1 I '1 1 J L, ' S , 1. I ' J . alll 1 A I JJ 7 . I I ' . 4 ,. . -.. ' .. 1 , n- 7- m-.. 1.-- . . -1.14 ' . ' , .r , 1 1 1 1 ' A " ' A A4 I A 1 r I 1 I 1 W 41 Y' 1 lv ' 4i I I 1 I4 I , 41! AA I , Ln K A "' '11r1 j 11 j 1 1 Y .1 An In 1 Ax S A' 1 1 1 1 1 X11 'x .. I ' 1: A. I , . . ,I ,, , , i , I I . XXIII I - I 1 t Y . . , 1 . 1 .1 . J . ' ' sk . 1 . I Per ormance That Thrills 1E-RRI-XA ln the New id MM, GAA:-xAM-pmzsg IWII ROVED AI I EARANLE PINER I ERPORM XNLI' AND EVEN 'IIORE SUBSTAINTIAI VAI UE Wrlght Motor Company 400 Center Street Phones 6960 6564 LITTLE ROCK ARKANSAS mr, NoRTH IITTLE Rocx SLHOOI BOARD L0m""me"tS of S g Wllllam Peterson Irade at Home CENERAI CONTRACTOR e re furnlbhlng, the Interlor Marble fox the New High School -2569 SOUTHWESTERN WIARBI E 81 TILE COMPANY W N Contractor for the New Hugh School P O E In erl llm-m..rl'Il' I n puun U-I S xx--. an Il' s I y 1 , j 1 1 1 , 1 N 1 X L A , I 4, L I A A A I I Y I' Y K Q i' 9 - 1 J , . v 1 i A 0 0 Iielieves in the .'lo an- 1 J VV zu " ' f ' iff ' : ? : ll 1 K L J I . ' 1 433 'est W'ashington Avenue U ll I'-I 'l'l" ,'-If ' Z Compliments of Compliments Of MRS. LEO I-I. VOLKMER'S North Rock Tullp Garden ow Gm tomw PIKI Phone R 953OF 2 You are cordtally rnvlted to mspect the Gardens Motor Company WHIPPI' T WII I YS RNII HT I hrs rs lVh1ppct I tar Ask Amy Ouamr Flks Bldg I hone I COMPI IMENTS OI' ROSS L LAWHON MAYOR 'North Llttle Rock Ark MISS AI I ENE DOUPLASS TEAI HPR OI DANLINC TOF 'I KP Studio Phone 6953 Res Phone 4 3973 OL R I RIC FS WII L I ET YOUR TRADF Phone 8347 CITIZENS FURNITURE CO FENERAI HOUSEHOI D FURNISHERS CASH OR EASY PKYMENT 213 215 Mann Street North I lttle Rock Arkansas We want to take th1s opportumty t thank our advertrsers tor the lnttrest they have taken rn thus book and to assure them that rt rs appreclated to the fullest extent We also vs rsh to thank tht I NVIN CITY BANK for the Scholarship Medals donated by them each year and esptclally are the Senrors grateful to the TYVIH Clty Bank for the Autograph Regrsttrs presented to them thrs year And rn conclusron vu yn ant to thank anyone who has helped rn makmg thrs book a success THF STM 1 PATRONIZE OUR ADVERTISERS UIIIIIIII I w A 1 ' 1 A 4 4 7 E J A L ' 1 r A . A I I I J v 1 ' . .' . ' 2- 5-tl ' ' 4 4 A A 1 w I I , '. A J I . . 3 l Y O X I I 41 v L .' ' , ' , , V . . CHARACTER BALI, ROOM 1 . . I 'J ' 3 4 : ' . ' ' ' T L l I Y I' X 0 ' 1 I i'. 1 X c v , v . v AL, 4 I A ' 1 ' Y Q . . Y, V I A 4 ' L In . .A .' S . . T 1 ' '. A - . xi! t x ykd ,,,..-1 Hurh 1 urs 'franc lull: a Monahan Memorlal lxtx r L, 1 un llllrlfxtd with h1llltN Plllll 1 nunmrl tl ut fine-Nt m nrlmlt Xl Nl N sues nm prius Monahan 8: Son 1lZ1llW4.stNl1rkh1n1 Strut Io , 4' C OINDIIINLIIIS ot HI Plznsvs n Ilan: III 1' Adm I llllll mc Xlun 1 H w II' IH Xlilx XNSXS I I X fl 'D 0 I L " " QVAUDEREHQ7 ? 'THE END -1 21, 4 ' - .J ' S fm!-2'-uf f - J W ' ' 7' ai , nv A V' - t ' " X ' ' ' ' ' Q f . , . , t . 3 . , . M 0 I U :J-5 J .igufj I Szntff you lonpfinf to han- thc , , Q Jlz '- A - ' -2 L' hy sv- . ' U l ' ' 22 f 'z ' .' z ' 1:fl3'f2":l':ff.ffL 5":j1.2'hjIIf S !?F2j'1'-,Wi l,01'0thY Hom-lsnn Stl ' ,l'ZH'0l'lx ll ' l'ng ,'- - "Q .1 'z .' -' ith: l.:' l'hun-'Ji' l,l'l"l' .1 IFK 4 '. ff: .' I.l'l"l'l.E Hifi, A RK. f' 7 Y I' :of om' ' V 1' A xl NV fy


Suggestions in the North Little Rock High School - Wildcat Yearbook (North Little Rock, AR) collection:

North Little Rock High School - Wildcat Yearbook (North Little Rock, AR) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 1

1928

North Little Rock High School - Wildcat Yearbook (North Little Rock, AR) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

North Little Rock High School - Wildcat Yearbook (North Little Rock, AR) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

North Little Rock High School - Wildcat Yearbook (North Little Rock, AR) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 1

1937

North Little Rock High School - Wildcat Yearbook (North Little Rock, AR) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

North Little Rock High School - Wildcat Yearbook (North Little Rock, AR) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.