North High School - Memory Yearbook (Columbus, OH)

 - Class of 1951

Page 16 of 120

 

North High School - Memory Yearbook (Columbus, OH) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 16 of 120
Page 16 of 120North High School - Memory Yearbook (Columbus, OH) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 15
Previous Page

North High School - Memory Yearbook (Columbus, OH) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 17
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 16 text:

Patucn X 111 lhgclon 280 'Nortlllnuol P1141 From Crash 11 xx T Ohm St lfl l111111s1tx lss c,H'll.ll I sun r 111 S 1 lfclll Mor Nl 111 ILI r 3 1 llonu 00111 H1 pn sm nt mu 3 wx I Olllll S Lll tx 3 llllllll Sh 1 l 1 1111111 u P11 suls nt 3 nk 111 Asslxt mt T11 xslm 1 Nl mg 111 I N S RSS ll 1 11 111 run ll -X Xs 1 r11111111l C1111 1111 S1 111 DI li N S I ll llltl lnllll l S nnxlnll 81114111 INN I X S ll 1 S 11 ll 1 7 111 4111 l1111111r 1s 1 Ill 11s l'11s111111 N11 Ado IIIN 1111 IX 1111111111 1 11 AL 111 1111111 lll I L1 K ll l 111 ll 111 ljlll 111 L S 11111! Dllutur ll hx tl t 1 to 111 1 I 111111111 11 111111 1 1111 lmxn Ill Ullll I3 KXIK YY ls Sl lllllll 11111 111t1xt11111111 holxlt Sl1e1111.111 Hlllclillll I1 1s Vlnlw 1 R11 From fustuux uc 1 nt Counul 7 3 mt Ch 11 ll UI UUUI' lll Y Cl 111tsd11 Xmrmm 111 111 1 1r1,1 mt 1t Arms 3 ss I'11tlm11s11e ls lllk 11s 1 1 1111 S111 Ev 61 ett Kenna dx 330 Ac ton H0111 I-rom Crm sinus To Cullm g1 us Club 3 f 1 t 1 Fl I 11111 'r l Ins 3 111111111 Ill 1 11 1 VV1ll1.1m lolm lkllllllll 1 11 M111111 r11111 lmll 11111 1 110 ll l111x11s lioln lt Carl Knott 446 15th AvL11111 1'm111 Incll lllllll jumor Il11.,l1 'lo Ohm St lt: U111urs1tx 0 1r1s SMH 3 ors ll Ll 111-.s 111 3 llrlrx Stuff 2 3 f'nh1r1 C 111 Ol flhon 7 Con 1Ll'Ll 1l 1 C 11 1 Eumus K1eSp.1cl1 213 L lst Ollxl md 41411111 From II'lLll3lI0l 1 I1111101' High To t,lll0 St In LlI1lXQl'5ltN Honor Studv 2 3 Blsks tlm xll Intl 1 m11r 1ls 1 2 Vullc vh 111 Int: 111111r 115 l Styll Show 1 3 lVI1d Year Class we-W., HlCll.llll C unot Inupolcl 7 'l 4 sl -X1 111111 mm I 111111 1 1 11 1 l111x1m 1 1411115111 l nlxorlturx Asslst mi 'S II1111111 ll 1 I 1 ll 1 11111 1 ll .111cl.1 l uule l 1 tle '- I' s Rn rum C 11 sh 11 1 1111111 1111x111 1 un Nluxn 111111 clx U In ll ulx mor mr 1r s 111 l r nur I1111 r s ll 1 Nhk 11 11 1r1st1111x 1111r S mm 81111111 11111 1111r ljhffllf 01111 st mm C 111 ms 11xt1111s 1 I r 3 Spun C 1' -Xll l'IILl1 Cl1r1xtn11x C lmr '111 1 ll r111 Ollll r B 1114 mu! 3 S r ur B ull: 111 1 1111111 1 111 s nm 111111 l1 13 lst Sunr rx C llllfll IUII ll ll llllNl Si lllill r s C K lllft 1 X mom -Xsu 111 1 1 1.111111 Dclcnes XIcQorm1ck ll 11 1 I Illlll Xlllllll l111urs1 1 olxru 0111114111111 mpruuxt IIIXK 4111011 ook 1 111 Sl Il 1 111 nv. 11 1 111 11 S 1 3 Book C 13 1r1 1 1 r 11 1 lo s stu xx 3 Intern 111011 1l Clone spo111l1m1 ll 51 mor C mr S mor C 1r s Cl ll U lf HH llll K 1 x U1 C hnstm 1s x 11111 C 1 r Our lla nts Win 3111111 1 C 1 111 lub 11111m1ttu lll 11111 I 1 xx Publluh Co1111111ttu 1 1l1h Stn 1 t lr0111ph11g, f'm11n11tt11 mx xx 11 1111 C 111111 U11 xx ls 1 r 111111x1 Lruu D1sl11ct St 1h x s Msn 111 mx 1111 11 N1 II11. 1 C'l111xt111 ls Conn It 11111 s l' flu ncl 'Nolan 167 Sh: H11 lcl llnul mm Clutu 1 11 l1111 S 1t1 I 11111 rs 1 11111111 nuk 1 ssnl mt ll s I ll 1r1s1 ll 1 111 xlLll10lN ok ll1p1u111t1t1x4 l 11 x 111 u X 1 x B1-.1 1 11111111 x X 1111111 H00 1,lNfll 111 ll ohn LllllS Of4lllClOLl lvl Slu flu ld Rolcl If mm I null ll Nh lxmls x 110 lk l 11111 1s P'lt1lL1d jane P21IllSl'l 366 A1fl1 n Road Prom Crutueu T IJCIHNUII LIIUKTSIQX onnr 5111.11-tx 3 Honor Studx l SMH 7 11 3 B01 Clll 1 7 3 Lu E11tl1o11s11st1s Frln Q 7 3 Tcxlstxnlstrus 7 3 Blskrtm Intr1m1111ls 7 3 lolluball lIlll'lll1lll'llS 2 Spudlnll Il1'l'll'l1lll'llS 1 2 ha lllffllllllfllli 1 Senmr Clxolr 3 Semor F1115 C190 Club 3 Iunmr Chmr 7 Iunmr C'1rl5 Clu Culb 1 2 Chrlst H118 Pl IN Clst 3 5111101' Supprr Fntcr tlllllllillt 3 Fal1Pl1y COQIUIIIL CKlIl1Illlt tee 3, Lsller for Januarv Thaw 3, Ohm Hmtorx, ClPX9H1lllQllt and Cltuznshxp Pl'llllY'IllllI'N Tl-at xunner for Frmklm Counh, Englmh Schohrslup Pfellmlll xry Test, Tlnnl m dlstrlct Q - 1. 1 K 0- ' '2' . 1 Cliff l"' 'll'i'il.' " SQ l'11l1"s fhff ' ' ' A ' A' C' - 1 1 1 2 '- 55 l'Ul1l'iS ' LOT Y Idllll' . '- - R V- I 1 ' 1 Pg l'1'1- llllll 131 F W. mlg 12 H ' -0' fs I' - Iglj Al. 2, 3: 'll--Ohi Sm- ' Y-'11-4-11 l. 2, 3, 'nxzraml Ll. ' 1111 2, Cl. 'Q fl li 2 V :S Vi ' fa H11 1 Cl P I- 2- fl sn lj .' 2. :sg 1115- C1111 1, C. 'tax 1 "1 .' -'Q . 1 1 1 Aft llllll l, Luthn 15 25 rlllHl,'lllll.'ll' l, 2. Ii. l'111'li1111- h11'i1111 si 1, l'1"s'l't 2. l'1'111.!1 Cl11'1'1111111 Ilg C. . . A. 2, 31 Gym .f wistnnt Jig C. A. .-K. ,, 111: '1 .1 :'. fm--llzll -3. z'- lmll flg l511.'k'tl1ll '1 'al l. 2. 53. nl Vcll-Q: l, 2. fl. .l '-llall l. 2. Il. '. . .' , Cla: 'll-11111 fl. Sulilxa ll l. 2. fl. Clan - Q ' 1 J 'lll'lUll 35 Svllinr Clmir 2, fig .'1- 101' C'1'l.' 'll-I fi' if rllllilm' lid C1-- C11 L. 11. 111.11 -C11- lg Q A F, 4' 71' C 1 Ci.I.' 01.1. CII lg C"l' I ' ll' In---f,11v' ilfl C, -' of . ,' 2' ig. 'ka H 2. Cl .-kt A Ph .Q H1 ' hltug l. 2.1 ilg Xoll-,Pmlll tra- pr -' . li11l1t'111 clir--t ' :lg Y 'tln 'll' A4 ' 3 -ll' 1 , ll 'I 39 3' ' CIW' Lzxl' 1 l. Vi"-l'rvsi1l'11l lg "Ol ' Hmnrh I, -.2-f32,l'H110 Cl 1-M2535 1 H 'ln' NVV- Y11111111 illlll Guy" Su l- 1 "-1-t- M Cf' I. LIN' ,Cl I 122' 85. '. 'l I, 29 VY-H Y111111' :11111 Guy" Q11 l- 9' . 3, Huy Cl ,si Af' A A I " 3. --owl S ,Up H 1 I ,V 1 -un -S1-1 4 Cl' Y, - C -, 1:31 35 -Alan 1.. Tlnwf- Sm C., . 3, H . 51' - ' ,11111r Slilll' L1 I-.I 35 All ll1::l1 2, 1 'C R,-, , C. V1 :gg ' f . X Chh 1 Clmil' ,Ugfillll Ig ,' " ll Inn- Sul ,. , ja- ,HL nc! 53: . - Y . .' if .l ' 1' - 2'ill Kg 513 Q C --t 2. 35 1 l C0 F 1 .111111 Clu' 11-1 '1 'ull' 33 V - 1, ' 1. sv- C11-0 Tl1k,g"'g 1, 2. :xg SL' ' ' Clrir iz, vr .' ist' St' 'im' 53g 211 lat "' 0' nd S- ' ' Cl " Oy- H 33g " V- f Gil 11.-.-. "-l,'1' III- .35 '111--Ohio Stull- l'11ix'c-nity S1-111111' Clmir XVOSI' 3. St l- " Z.. ig Hull l' . 11"- li 25 H Sl lj 1. 2. 53g D-' D1 1 24 L'l Staff 3: ll. 1 A - - 1 ' '.- S"'z -1-. .' Ig lui 1 '1.!- Al ,F , ' ' Fra 'z , 2, 33 S1-11111' S1111 f' .'-"ic-C 'I' hf' 1' 121111 35 Musk-r of C1-rm-1111111105 3. "Al"5"ft , , ,t 1--. A ' . P 1' ll " R' "' x"' 34 , , X , '79 11- 11 - 11-1 mf- 34 1' , Cl l Iig ll 1 r tudj 2, 75 ' l1l ' - 1 2. -'Kg M1 'gal' A t Cl l 2, 3g 'l alit- T '-l Y ' v , xk Illl' V' fl 1 I 1 "'.' ' " -A 1 ' 3 Cl1l 2. 534 1h', .Q-' Tl' Pf' ,',' l is firflfll -'11 F35 Cz' 1111 1 Gln Cl l 53: jun'11' Cl 'r 2. 34 I 111' in 111 rg C ---'111 .-1-1 C11 3. X -A 1 Gi-l c:11-.- C11 Q, 13, 3 1, 1'111g, Ss-1' ' ll1 ni 33 'L '1 lf ' ' JI lx :ntl lz1,"' l' ll' " I' C ' " 35 H117- 14' 'lla1"' , "' LQ MOH A. , . Y A . H lg Xvill'll'tf Sh ' Fly To ' 1 l l lry Il- 'g liaft- S - " --3 11ml .': - xlll ic Cm1h-ts: U. N. ' - ll-'g U1 ' ll 11 'g All 'fl . .' 25l Cl1'tt'1cl1-11 .- 1 1 1 7 F '1 I1 15. ja , ll ' 1 ' Tw- Ol' Shi' l ily . 1 'f .' - '- 1 .- F- t-- -4-1' R T --fl ' fl: ' ' "' .iij Nl' B ' SMH 3. A. 4 1 il: Polz 'i' l . li. U1 - - ht' " 35 . ' B0 ' ' " ' 1 Ilg "-sj Cl l 53: Bug' 'nrllvplmll l11t1'11 'llllfill' 35 1'-lull l11t': 'ul' Flg .lv li "l - tio fl. Pl: '1' I, Sp tx Vl"'t--4 '-lu 5 "7 -I Qi .' ' C11:,1,w1,f.'1 -.111-1. Tll ,ff I" 0' st' 't' 8g juni ' A " Lg I Ill A "1 A1 Ill K 3. X L , , , .. . 07 , K. v -., . H ' " ,' 75 f ,' , 2. 33 lfffl .'1 A L. 3g YY-T"Il 1, 2, ig ck , l , L., Ig fa: 1 - - H . I I cali, :.., ig 1: L.. Ig if -lall ' I 713 aw , '- - 1, g .' H 1 A 13 , g Soft- - ' 1 ' 'Y 'll 1. 2. g Q ' ' Ig

Page 15 text:

Arthur Stanley Crognale 71139 Cl111n1 IXVI' A11 nu1 I' 111111 1n1I111111l1 Iw Ohm S1111 Un1x1rs111 11111r 8111111 I 2 I 1 13 11 1 111 111 13.1111.1ra 1611.11 Cross 713 E 1st O 111111111 A1111111 I' 111111 In1111111111 I Oh111 S1 Ill Uniursitx C111 nustrx L 111 Assist 1111 3 111111111 5111111 S11 S11111 L1l1 Al1ClflGI1118 D111 781 1V111th11r111 1111111 I' 111111 Cr1x1x1111 l'1 O11111 S1111 U 1111 rs111 ll 181111111 1 1111 11 1 1 TLNQIIIINC 'us C111 1I111111r S11111ty 3 H4ll141l S1111 Cllllfllllll 3 Y I'11n 1 13111111 C11111 1 1 111 11 1 1 111 I1 10118115118 7 3 C1r1111111 111 11 1111111111111 C11rr1s1111111111111 3 S11r1 1 Nlll ssls 111 r 111111r'1ls l 3 13 111111111111 81111141 1 r En 1r llnllllll 11 s 13 11 11 11 1111111 11111 Ilf 1 1 11 f1 K 11111 IIILQ' Study 11111 3 1111111 C111111111111 1111 N11r11.,'1l1 Art C11111 1 11 11111 I P 18111111111 I11tr111111r 11s 1 7 1 1111111111111 11r1n1ur'1I5 1 us T 1 1111111111 Intr1111ur1l5 1 3 C111 1111 3 Cl 11.5 T1 1111 7 3 Softb 111 I111r11nur11s 1 7 3 Capt 1111 3 C01111111 r111l -X11 Club 3 C11mm1t1 L1t1n1 1 Pr1x11l111t 1 Lslur I111111ry Th1w Food C11m11111t1-1 Nov C r x P1111 3 D1 cor 1t111ns tor C -X A S111111r B.1n11u1t 3 FTHIILII S1h111 1rsl1111 1111111111 111un T1 st 3 Pr111..r 1111 for S111111r S1111111r Ch 111111111 NI.1r.11vn Lentz Danes 1 33 F 11115 110111 I' r11111 Cre51111 11 11 Oh111 S1111 Unuersitx S111111r Cllss s1Ll'l1ll'W H111111r Study 1 7 Aust Cllllflll 111 1 -Xxst 511.111 ln '7 S1111 1 lI'y 7 C11 11r1n in 3 X11 111 1n 13111111 1 3 s C11111 3 Y 11111111 ll 1 1 3 X11r11.1l1 Art C 11 1 1 1 E 111h1111s1 1x11 s Fr 1111 11s 3 11111 r111 11111 11 COTTL s111111111n11 3 f 1r1s 111 r1 lr 11s B 1sk 111111 1 X11 1 11111 111 1 '7 3 Cl 1ss 'I'11111s 13 IS 1 111 11 511111 DI 11111111 2 11111 1 S111 1 81111111 r En11 1111111111 nt D1111r 1111111 3 .u111.1rlene Dawson 5f3 E'1st Twelfth Avenue I-'r11111YIndian11la1 -fllfxvbfk Ohio Bell T1-l1111l10ne C11111- puny Honor Study 1 2 23- 104 S1111 I3- S11a111- 1511 Cl11b Senior Choir 3' Senior Girls' C11'1' Club 2, 53- Junior Choir 1- junior Cirls Glee Club 2 53' S1'c11f111ri'11 0111011 Stuff 53' Secret'1ri111 Assistants 531 Senior S1111111-r Entertziinment I3' "Quality Slr1- - ", Ticket C0mmitt1-1-' Ianuury T1l'lNl' 1r1111- 1-rly C0111n'1i1te1'. Usher 53' Senior Girls C11111, St'111' and District C111111-st 53' l'. N. Ass1-mhly 53. 101111 Edward Dllllll 2679 IJ'1y111n AN'1'I11l1' Fr11111-Cres1vi1-xv 'I4ll'fOIlIKl State L11iv1-rsity ,TVSS C11111 53- I ys' Intr111n11r1 Q, N111 '1- 1111 . Z., S ' C1ll1lIl1'fL'1il A C111 ' B11-11111ry B111111 Dis1ri11uti1111. M111 Year Class 127311 Q james Donald Egan 940 Xlll Av1nu1 r11111 Fx1r1tt I1 011111 S1111 Un111rs1ty s C11111 3 111n11r St 11ly 1 7 3 P111 111us1 1s11s 1'l'll1Q IIS 1 2 B115 111111 l11ur 11s 1 111111 1 1111 1 s 1111111 2 3 111111111111 1 '7 X11111 13111111 D1str111ut11111 3 Donald XIl1l'l6l Evans 136 F 1st 1' 111 11111111 1111111 I r11111 Cn stx 11 11 I 11 11r11 Vuguna 111 Fletcher I 270 11 1 11111111 1111111 I r11111 Cr1 stvu 11 I1 11 llfk ITIX S1111 3 111111 1 1111151 nt 11111 I11ss II1111111' ll, 1 S 1 10-1 S11 1111 131111 C 1111 1 NI 11111 111 1' ll 1 B ty I 111111 C11111 1 Cirls I11 Fl 111111 11s B 1sk1t111l1 1 Y 11111 yh 111 1 Sp111l 11111 1 5111111 111 1 C111111111 11111 Xrt Club 7 XI111111ry 13111111 DlSfTl15ll1l0Il 13 Qu lllly 111 t 1 Us111 rett1 S1111 hun 7 H111111 Ec11111111111s Aunt 1111 3 arrv F1111 7 3'-17 Ind11111 A11 11111 I r11111 C1111r 11 '111fO11111 S1111 1. 11111 11111 l'r1 ss C11111 3 Charles Elnest C11l1l1n 2600 111111 111111 1 AXLHUK From P11rts11111ut11 1111.11 5111001 P11111 mouth Ohio T11-Ohio SPIKL' Lniversity Honor Sociciy F3' C1-n1'r'11 Sch111'1rs11ip T1:'1111 53. Dl1lll6 C11111 Hibben 11310 Hunter Aveniie Fr11n1Al111li-1111111 rlwllvvohill S1110 1,'niv1-rsity 'r1-Qs Club 33' Y-T01-11 .1 111 Club 1 :.., 53' S1yl1- SI1111' L.. L 3: B1- yPage 17 text:

fxlta. Ruth Pettv 61 VV: st L :kc uc w -M4 mn From Ex 1 rc it To YVork nor Sludw 1 Ss LN rw 2 ff 3 3 Buss xlllnrx xrlls l ss lm Vu 1x lntr lll'IllI'l.lS 1 3 C T1 ln udh Ill Intr xmur lls l f' xxx e ll'll 3 with ull ntr nnur lls 1 '7 C1159 T1 U11 9 Szcretlrx ll Offiu St IH' 3 SE'Ll'Lfll'l ll Asslgtlntg 3 C lrlx Bxskc tblll Tourn lm: nt 1 B lskc tb xll C xpt un 3 Plrtlup ite d ln Bukc thlll lt Lppnr lmf.,tnn 1 I shnr Jmn ITN 1'h nv hrbara Anne Ranck I x 9 X 7:4 Eric Hu cl Prom Cn slum vv l' Ohm St xtl UHIWQ muh onor bt ldv l Sm crm t lr lu urm ln X 1 mn '7 Book C u J nmx 1 1 7 Intmmltmnx CUTIK sponrh nu B nh th ll lntrx lllflls Xu my nru 1 s 0 th lll llllIll'11llI'llS 7 S1 nmr C nur 7 nmr C x u J 7 3 umm on l '7 umor Cnls u C u 1 C lr s I' nsm m 1 1 'Z Chrlstm IS xx C lst 3 S1 mor Supp1 r S1 ruu Ent: rt un me nf 3 ohn Alan Rees 149 Piumonl Road From Cn sh new To-Unlurslty of Tucls Pre-as Club 3 Bows Intrlmumls B151 bill 1 Xollublll 3 Foothill 1 Iarllu Ihchards 469 but Hudson Strut I' rom Incll mol I Ohm St xt: LVFIIXITNI x Cl Iss Ofhu r bl LN f an Sport R1 pork r 3 lollrls Homc Hucnn RLpl'LStllflllXt 'S Prus Club 'S Student Court C11 rk 3 nor Stxdx 1 H Tenn beruu murm In 3 H 1 2 3 Xl lrlqllg r Club 1 7 Bnttv Limp l L05 Enthousx 1 es 1' anus 2 A 1 Cxm -Xssxs m 7 lskdblll In rxmur lls 1 C lv. Te un 7 3 X ullex Bill Int! lmurlls 1 3 Clu-. I1 lm J Speed Soft 1 11 rlmurlls 1 7 C In TL im Sl mor C hun Smmor C111 Club 3 Inn Choir 7 Chrlstm IS Pl n 3 Comltl L :tml Se-mor Suppk r Arn ull ln my 3 I'1llPllx Style 51 teve Thomas Rossmlxy t N unlrm -Xunue IK ll n mo no 1 lnnus mor btullx I Iar 0 Rotherv y I 9614 lontlu Avnnur. From IIILIIIIIOII In Ohm Stltt- Lnlursltx H nor Suuctv 3 Honor btudx 1 K Book Club 7 3 Lu Entlmuslletefx 1'l'lll Q 3 lmy, 1 Churlnln C 3 Re-hz slmunt COUll1llffll IIOITKEOIHIHL Dina- 3 ll'lIl'U'l1lll'dlS Blskctblll 1 7 3 wtam 3 N mllf-v Bull 7 Spun y 0 1 3 stllllll' Chmr Senior Clrls C106 Club K umm' Chmr lllllfll' ll' S It C ll Christmas Pln XX hy tln CYIIITICS Rim., mltn l ln 1 bmnmr Supper 'ro 1 D -X 3 Full Pl Our H1 urn WVUL Xounp. and Cay Qll11l!V Stru! lnulrw Ih w Pmplrh Commlttu Cuurxl Smlmlxrshlp '11 Am 3 Stxla Shun Ohm Schulnrshlp test lll Frznch 1 Ill instruct 1th In Suu Ohm ls orv A l Cournnunt lest 3 R0 lf! Club Lunnhnon 3 id Year Class pus, Au. gn? NIIFIZIIH Ruth Roush 178 Olklmd Plrk From luuon Stnmr Hugh luuon 'xflllllll l'0 OHIL1 TTIIHIIIL, School onur Shulv 2 3 104 Shff 3 X n illll Art Club 2 Suuor Clrls K lu Club umor :our 1 nmr xr s 1 1 Club 3 Suuor Supplr Entzrtumnent 3 Qlllllf Clrls u Sflfl md Dlxtnd Contests U N Assembly Xlary Carolyn Shuter 796 Els! Longvuw Avcnuc From Crcstwu w I Ohm YVcslcy1n Student Founul 3 Honor Stldy 1 2 un xrv 7 1' Book Club 1 7 3 Nlu-11.,xl1 Art Cluh 1 es Ent muxl IS lb rmm us 7 To Lstlnlstls ss 7 Inn m lhon xl C urn spondm nu 7 '3 C ym bquld L1 ldzr 1 2 Hlskdlnll lI'ltl'lll1lll"llS l Volk yhlll In mul mls bp1Ldbll Il'lh'll'lIlIl'llS udhxll C llss I' lm 1 S1 mor C mr lu on 7 3 Menmrn u xsunhlx 3 Slnmr C1 s flxc um 2 Stltc Carnes 3 Snpsrmr IUIIL, CllflSlllIlN Axsm mbly 1 0 prlnn Snlmst 7 lzxstmr sllllflkl S1 INK! 'Z Sprung, Conn rt 2 3 Chnstm I5 Nlusu, F1 stlw ll xt Czntrxl Rmprmsntxtlu bo 1 mo 3 Nllud Lnsunble 'I S 1 e Cunhst 3 Supm rmr Rltmg huh rhm nun! for ol'gIl!L 3 Vincty Show 3 Ch urm ln of English Chss '7 Pnsldtnt for French C1155 2 Rotary Club Lun churn 3 Anna I 011156 S1egle 13-1 Ent Cooke Hold From Cubtwew To- Culk ge, Polms Homeroom Represent lhu 3 Pre xx Club 3 Honor Study I un 1 'NI ingllf, Art Club Y ollc vb lll Intr lmur lls 1 Softbwll tl"ll1llll'llS 1 Soitb Ill Intr lillllflli non th 1 3 I' ull Plxv Our llc 1 5 Wu Xmnmg Ind Cxy NI xke up Com mlttu s Y ans ly Show Styh Shou uns m IS ' lr lc 1 3 Ilomc Eummmu Asslxt ln! 'Art Assist mt Xl xjon its I Mtn r Laxvrulu RIIQV Sllllth From Iort Xiyc rs Hugh SL mol Port Xlyux lfloruh To l.flllYl rantv of If Iond 1 CJOIISHIIICG Frances Steen l-ln Rxchlrdg Hold From Cre-stun w I Dmnlson Umm rsltw Shuhnt Council 3 Bun xvlthllllf D6 strudum CJOIIIIIIHIQK 3 Honor buumh 3 mmr Study I be-Lrc xr un 3 Publlutx Ch urm Ill mul C uh 115 ElltllllllSllbl5 un ux 1 7 3 Tolatnnstre-ss 1 lsuur 1 XILK lrcsnluxt 7 ftvdtllt 1 mm u 1 1rtuulnu1t New C lrls 1 xrty Sllllll un 1 D1 morn mn uurm H1 or Horns LOIIIIIH, mu fun Ofhu CIIYINIIIIIS Duormun C xp n xx 1 1 nu n Buz 1 n 1lll"ll5 I 3 Ynlhybll murllx 1 7 'S Spudhill Illfl'llIllll'lS 0 ml n rxmurx s b x ctlmlll clxss ts un m llll cr 'hw le chlll1lS Html 'Nhkf up Ilgllfllig Cum 3 Commeru ll Art Club 1 7 '3 Sum mt ut -Xmms 3 Sensor buppu' Fn tertunnunt Commlttze 3 Props 3 -K 11 In Plume 7 3 Sfl'lN5hlfll'I'9 Cnc Clst Our H1 Iris YVerc' Young, md C n Student Dnrector Quahty Street Nlxlv, up LOiflllI19S Ge-nf-rll Art Scholflr bhnp Aria 'Ind Letters Schollrshlp 3 Bevelly Joanne Sutter 70'-J Clinton Strut From Ind: mol 1 To Ohm St lie .UHIYKTSHW POIIIIS Home Hmmm Reprise nt ltlve '3 Prus Club 3 Honor Study 1 2 Z Betty Lump Club 3 'Nhmory Book Dlstnhu t n 3 Our H1 ut: XVerc Young., mc C xx Coshlrnz Cnmnuttke 3 Styll. Show 1 7 Open House Hnsusil 2 'S Home Eumonncb Aaslshnt 3 'Slurse Assist mt 3 I I ly . . Y mf ' 3 ,2. 34 -my Q10-1 H- , Av, :, ' '1 1, ,111 '- Stu Ig C. A. A. 2, ig 13k-th1 t 1- " X .1 - 1 5 '- ' ' I -- . llll 1 .' , 2, 3g Cl1l,'.' T01 Ig ' ll W 39 I ' CI ' 133 I 1 ' G' 1,-' G1 , , lfall 1 1 .' , 2, I g lass -1 1 24 r g .' - ' ' 1 1 1' - . 5 Sp H 1 1 1 1 3 , 2, 3, ,I1 S - ' 1' GI - --- ' 1 - 1 '- T 1 I 1 S 1' I 1 1 3 ,Y .., 34 , .'. '. -11'-' 1 '- X 1H' I- 41' 4' U 10 Ar- j V X' I L. E' V- U . , , ,, 1 1 , 1 ... f X, 1 , dr L. "0- ' 1' 1 1 ' - J " I 4 l , , I A 3g S - - -t1 , Lg 10-1 St1lf'f 15 Y-' 1-vu lg f., ll ' 2, :xg 1. ' 'Y ' ffl KFA1 -1 5, 32 V 0:1 'iv l h" t "Tl 1' S. 4 . h .ix L, 1 I 1 .1 .i Y lin if , 3 II 'I I , 2, 3, '1 y, VV- 1 ,,'. , K- U", ' , . cm" 1 Q. 1. -Q - .11 1, 1 gfgn Q' lfl., .N 1' A 51 . -.h 1: 25 -S11 :I Ch ho L.. S39 1 1 ' 1 I L 2' 3. Anfl Y th it 5 S . '11 1 . ' " -9 1' 1' D15 ,V 2, :, ' ffl.-' 1 - ll 1 . ll " Bull I ta nl ml: 1, 25 Cl I 3, -. , .t 1 ' ,- Sf 1 1 1.' Lg 1" ' I ' L., 1 V' "-.' 'N 'Hi ' ' '9, S - 35 Se ' Url." C11-1' Cl I L., 5 I ' r '. '1 '. . '3,. Q' - -. , 1, -.7 .,l. . Ch" . -gj ' Gl-- ll 1, ,' - ',,"' ,, .-I 25 J' lf- .' - 'll- 15' .I if PI.1,' ' -,l 'Q A , ' I' If : - 'if fl ' ' ' ' " ' A ' My In :gl 1 4' H, 2, 54 111 A ' 1 l ' ' 1. 4 1 1 3 1 -- , U - is 1 , 32 1 4 ' -'1 ig 1 . Y-T" 5 L4 '1 ' 1, 29 ' ' -1 1 av l 1 .' g ' 1 Irf- N Mini . '2, 9 'zt 1, 'K' K t '-1 rt? , - - . . gi Q, :xg Cl 1-1 15 1111- 2, Ig A 1 Tofi' I .t1 "- , , . U, I' . ' n y 5 ' ' 1 ' 35 Ijllllizllill Ruud' ' V I Q no , 315, 'W A - ' ' CI1' 1 ig i-' , Ig .1',1' A-t A ' '1 is! - 'wf' ', fag c.' A. A. 2, '32 , C. . A. 1, ltte-r ,j , t L.. 31 ' ' ' ' x B13 1 1 t'1 1 ' , 2, 34 ,lx F' '- 1 1 1 2, 1:5 T, ' 'z '2, :xg ' K , 'K -b1 li "O..1. r W- 'V I fi 1 J , :.., 3g I1 '1 '1 2, 31 ' - , -' :5 ' ' - "' T "4 -' -1- , Ig, im' ' -' ' '-:Ig ' "'j.g , ' Lrg , 1: 1j I g ' 1 1 ' 1 H 1' f , 2, 39 ' - -ti y :35 Y- I: .' . 'Q -1 Ii P11 'urs 2, TH 1, 2, Ig j 1' 1 21 fs 'i ' ' 'low C11 -1 Tl 1, 21 'tl' Fr1 '1 , 2.1, I g 1 ' " 1, 2. 35 Tr -1 Q 1- , " -f ' - L., 1' ' , , :lg C11 t Cl I 21 G. A. A. 2. 35 ' ' Ent' 1' ' 1' - ' 1' J '1 2. 35 87 E115 .I1 Q 1 I 1 '- ' G. A. A. ' -tl' 1, 33 -- gl' F ' u f-Ind'1 In C1 ,' 4 f -- ' 1 D1 -f 8g Tufol .' Slut ' ' ' "' ity li' '-' , 15 " 1 ' . I1 - III .' 1 2, 3- mi B131-l11I :ig S1 -- ll 1 ll 35 1:k -t- lnll I tram 1 5 22, I 3 ' ' 1 l IIS- ffl! 1 ' , L, :g . H 1 1 1 5 y 1. 2, S31 S ftl1ll I fi 11: l, as - I X 113k - 1 - -1 1 Lg' 5 I I ,' - '- A' '. - - - rl - I ' 1 1 1 -- , . 1 0- , is ., 1: I w 2' :Z e - lf.-1 T1 -, 3 -Ag it -:g S tg A152 ' Q., is 5 'R . c1n'1 L. is ' i 'I - 11- cai. 2: I 5 ' 'ru n .A1' 1 4 1. A. AA. 115 H 29' H fi 1 I U , ,' 1 ,, , '1 2 r.n.gn ff l. 1- . 1, 2, 34 S ftb1l1 2, rg '1 ' ' fig 1' - ' I' 3' 1 , Ig I ' 1 ' . X 2. A31 J ' HCl lg' Cl - -' l h 23: I I i Co ' 1 K .11 ruin, , ' - ' ' KI - I H I 44 .3 4 , , ilrung U. . . H. Ig 1 ny V -1 .' 4,4 3 " 5 -' 1- I , I .111 1 M A Q X iv ' v ' ' .1 Us :gm x 1' V , , ii' lf - 12 1' -A-:A ',, - .X . Sz 1 iQ, nm 1. ' xi L' .1 1 fth . I .h iv-,. . A-2 I - II-,L Q3 -- , 1 1 , ' 'S ' ' I , :nc I H - "-5 -g Q1 ,' -1-9 - 'H f ,221

Suggestions in the North High School - Memory Yearbook (Columbus, OH) collection:

North High School - Memory Yearbook (Columbus, OH) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

North High School - Memory Yearbook (Columbus, OH) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

North High School - Memory Yearbook (Columbus, OH) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

North High School - Memory Yearbook (Columbus, OH) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

North High School - Memory Yearbook (Columbus, OH) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

North High School - Memory Yearbook (Columbus, OH) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.