North Haven High School - Pilot Yearbook (North Haven, ME)

 - Class of 1930

Page 1 of 64

 

North Haven High School - Pilot Yearbook (North Haven, ME) online yearbook collection, 1930 Edition, Cover
CoverPage 6, 1930 Edition, North Haven High School - Pilot Yearbook (North Haven, ME) online yearbook collectionPage 7, 1930 Edition, North Haven High School - Pilot Yearbook (North Haven, ME) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1930 Edition, North Haven High School - Pilot Yearbook (North Haven, ME) online yearbook collectionPage 11, 1930 Edition, North Haven High School - Pilot Yearbook (North Haven, ME) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1930 Edition, North Haven High School - Pilot Yearbook (North Haven, ME) online yearbook collectionPage 15, 1930 Edition, North Haven High School - Pilot Yearbook (North Haven, ME) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1930 Edition, North Haven High School - Pilot Yearbook (North Haven, ME) online yearbook collectionPage 9, 1930 Edition, North Haven High School - Pilot Yearbook (North Haven, ME) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1930 Edition, North Haven High School - Pilot Yearbook (North Haven, ME) online yearbook collectionPage 13, 1930 Edition, North Haven High School - Pilot Yearbook (North Haven, ME) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1930 Edition, North Haven High School - Pilot Yearbook (North Haven, ME) online yearbook collectionPage 17, 1930 Edition, North Haven High School - Pilot Yearbook (North Haven, ME) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 64 of the 1930 volume:

Huston-Tuttle Book Store Co. D1 U1 C ' . n Son rpm Thorndlke Hotel Fm- D1-'L-nut ug Halle., Buuihs. EIC. Ms-mmw Bombs Fountain Pens Fw' ROCKLAND. NE, and Cameras Cv'.1:Iuatvor1 ,Presents POCKLAND. ME. G W Palmer 8x Son rw mg W Produ: Pro J W Watts xl mm c we 4 xNl JIUIII ITIS IIYYYQIXPTS Twornrl Ov MAIN SIT COB VVINTER ST 'LA ROCKL-AND ME FOCKLAND NIE OFFICIAL BOSCH Service Statmn fr KAN Bosca Mzxowo Comm.. I F W Farrel Co 0 W Blu MAIN ST LOCKLAND TEL C S 8L H FROJOY ICE CREAM brw II 1 1 m In P Nt VN fl 131 C Im: 1 rw C .1v'I' . ', p. X WL Y! I XY. cl .Ik -rs je- '-Iers , Ilxir Ur:-xy 'r UI rx A. is It , ' ' 3 I L- f3.If:,Q'- S41 I svn, . T. . 3 I T , . I u - I I I .Iv f' uv ,Qi :XIII F.lPl'I!'Ii' :ex 'A ' ' 4'--N-,H Nm - . Y- N FI 643 ,. A , ff v , V' img: I I " Gr lin' sg 'J ly FIII?I'I'lIIlII'1g,, ' the ya nger set there is one sure fUI'IIIIllI 'III ' 'IWW -FIAV ' Pint Puff-1,xgv H X ek 151111 of Yom? U ,iisu Evers-it L, Spear 81 Co Burpee Furviturc Co. HMM ,., HM N, E. LJ- sc rx? MAIN STPTEELT WFCHLAND. 'FA Mr and Mrs cpm Johw l rmfn 1 L1",y N15-" 1 x"1 L r"'- ' 'xp fmcxmxo, w 1 House Slwerman, Inc L Ei TON LFS O D LLRMOIND 8: SON I 3 N Y I r Nu W H GLOVER CO Xlixx Rm Ll Ulf lr lll I N' K r fx .N 1' 'f EH-'tv' 1- S1wwa'A.'. Ania F v if gvw. -' . Q. . . ,O , , S ?,N":i-Huw--A.-' SA .. SQHPMCE Igllillhllg fxulylmc-trn1's and klulml: -rs I fum and ffsfirxmzxle-S f"lxrI11.'lw1 Uval'-rs ilmSl1il1ggIf-sixlmd FiHiSlXil1g1 I. IIIIIJPI' I'gf'ILi,ilIIliH Nluorc-'s P odufts I Te-If frm- 27-Z . r 'IM Ifewn-Im, Nl E2ta:,MSf-f-:l 'FV lrv'o"wr'.1h-4 139 . I Uhtarlscnfl,l:Illf1ffrf1I1rl lglllltilllg Ham-r' xfs Cwrnxlmfrmrs Qlllfi I2 'ldvrs -1 2 1, fue-, rw' P Bfvuaf wth H Ken Pub' C I1 rar Avfhm W1 H Coopfr FNIFRY WUQ STLR l rLL H NL NL o"QOl7S Tfx 5 an Eu f rave s f' I A H. C. Pd. flew: Sf' ,. ' " 5,0 Xlygh ILLX 'gf-11: '. 1'H 4-'..E,'. '.'E "1i,uw,. ,Ur xg- gg .il l.. Cwerfav' Si nf IM -wi 4 .1iI"l' ls NOV-'TH HAXi'., 'sf' . . W. -3 D ' HIIFNQ I' fmzxi 1 . - ' " Ylrlf-' ..!." f rfwm L v" F K' " Q '-,UPTH wry E N. 'VF 'Ili -1 ff -LM 1 14 5 H4111 15 I: if? Szgwgwqffs T' gf, ' ' sun HA'-..x, 'Jaw XRvll4'Il In Xvixmllm-x'e'r1 me vw., Pm- fl .1 -V 1: Maurice D' Frsedman The Cascade Bowling Alleys VINALHAVEN. '1- H' Jxf VT 1' I n' ,P A" THE FIFIELD COMPANY W 1 N X D Il VINALHAVEN LIGHT 81 POWER CO lflll Vlnalhaven Fuel C0 1 X10 1 D H Glxdclen Jocl C llf r fl lnxurxmf Cllddeng I Unis TEL 8 VINALHAVEN ME TEL 2 VINALHAVEN me w L Tb M Q P T K . .X full llIlf'13l fw arg vis. Slmfws, ll41s:m'1'y flllfl l,1lflll'f4' llx' Ass-X' :X gel-wr-xl lirw nl llxrclx'g1rr?,5t1, -4-N. lftll lfllvg lumix- l-1 Y1 fxllmw-n, xlulllz' L n VV g .xml jwlxlnng l'r1girl.1irf- Yilnillmxf-rm, Maim- Cfozl, X ' J cl, l. lmlrer , , ' Qc lx 1 ll rm urls .' 2 A JA. lf jf - - 5 f . , 53 , . IUI I P R COBB DAVIS FULLER COBB DAVIS Ro kland Wholesale Gro ery C0 HOCKLAND N 5 Dr E B Howxrd Pocnmxm x Newbnrt S R staurant N. we F E Mor ow c px TEL Cmserx. me ROCKLAND PRODPUCE. CO Rm H I I1 XXI 'Xl .rv 5 wiv j,-rm !.'-.wif1:1.1r"f-z- xxlwrm in Rf' k1.1ufi Rm klfmfi. me-. fimfr-sy Vw:-y'lew4 I'ifm11l' V 1 'K 3 , C . vsw. ST Pom! ' D, , C . WV" Mn f- D St' 'lww . . r Blum-Ivy' gml U mu-1vt1'iSt Ifvmz-I 1 J A ,E AV A t cXUIl1DliII1PIltSlWf Wlfmlf-S1111-N l'1lll, .le nc' v Frerncmt Bmw ra-fe Dam U LROCKEIT 5 'I HILAIRE N Mane Buzz ll Norman ladd I F Beverage P Helen Haskell " N NOV TH HAVEN Q , f '1 5 ., , . ,A , , , K- N-m .x'lJn1H:y 1?Q'i1111!IX ' Irwin: wi Yin' IU' uv cu' f nh Tir. 1 A L' ' ' ' NQLZTH ,,,- lx, 'w"'7r' "-FAN " v ,, , .,, , - ,. . I'nt1,1rv'.+:4fwxx'xx'w'1'x' Xlwrwrry fmrr liilllx Q l"x'f'r'yMlrIx' XXQI. Ullzf' 1.1'1Xfi L'IAlVLi1'.f. Nl.wx1..gr1 . "' ,Uri . Y - Q 1f"v"I fl M," :y.1 wr! Sr' l 'ImrfMJils.1mlCQ x' VIII? CLI'4Jff'l'iC'S fx Spf- iullx W T ' . ME. O BROWN 8. EOTN I 1 A THE HAVEN S IINN PF H Hx 'UNF XXX 1 I K I H Frank Beverage 1 'N I 5 l K5 lf7 lI1lll' Mr and Mrs Floyd Duncan vm! r"1r 0 vw' NOPTH HAVEN ME C UW? or Yw wmmd even ivo fmt vw 1 b NORTH HAM EN ME I ' 1 v ' Y . . . ,, .J J I I vff 'HIM 1' IN fI1nf1iiRl.11Y1iXlr1xr 24:11 Iam! "w Luffy I"-1: .mi Xll1"IIl'PfWl' ?,!LL'li1f' if 'w4.r...g Xixxntfrfxf'17Rfxr'grw X: Ilf iw: f'f'r.fU1+r1-1 f.11'NA111r1 Irlwiv Sywilli EEUU! Xv.1r.1Z1mm11 R11 . , Y Nik :T -WPN N, W ll"I'II!f:H QQHJL krhi. P11117 .X.II11,il1HIIlC'i1LLr M1z'rU1111r1i11gs xxlih lm ating, mmmmg, gil: 'ml tmmis for rvprcixti m lE9m1lF' r'-.ing Um-mf il1:'1'l1ie'f1xxm'41Ii ns I"xn:'Hf'!1If xvsxriv 411 Xlnclc'r'.1tr'l,I'iu-Q Curl Chr c' 'ry 4 --1 Q Hxxtlvrliis' I, p' rn, PQ' . . Ds ' bv af . dt cal! M' nn 0 ws 1" M 1 I I H1 ' ' VJJ are w'o'v1eto Cwvwe vw "wi ,ok . H 1 . Ll dn . ISP' iw nw' Arthur .Shea 1 PWC Babbldge Studlo P oc K Champnny s Studio 1 POCKLAND Vw E H V Tweedle M D N VUQKLAND ROCKLAND PHOTO STUDIO I Xnx 51 J C fl ll HEWETT BOTTLING WORKS It lf plmr m k 1 f ' , CO Kgl-lllfXI,4vIAIllliT1 I,ilIllI't'I'I1lIlllIlg J v ' xv fl - U - - - I 1W'HH-Km-1 H'AW1f IJ:-xx-lop111g.x11c1 Ilflllllllg, K 'XLAND 'Wi 'fm ,Xxx1.xIe'1ll's . . H , . . Q Q I'O,.1l'. Xlxse flllli l'lllH . umm. ME. 10' 'VA' ST 7 ' - XYQQ-Np:-41.11fv in Ilf-ve-1r1pxxxg.1l1fl l'1'imil1g 14 Hf1L1r'51-rxiff-W flxlfxrgixlg -W lffflnxx RUN lilm- IP:-x'1-lfvpvrl IAr'f'f, I' t H 1' XX U if llI'r' HII14' 11l'l!'f11l.N 6' l'NI'ElIllf'S tu QNKHIIVIA .- 5' 4- R4-I niriu UXK44'I,1f'iP14' Yun in Quality45vr'vim4-W-l,1Ai4'r-H -?5'?Nlz:i!15i1'w-1 ffstgxlmlislu-ci 1913 Rm l-Llixlmfi, M' IJRITNH He-wf-Il's Smlfx in Hfztllvs ffviry Hfnrlf- Str' ll' ffl ' 1- ' mm- 50 Ru la ml. M . A , , ,, .-.gf:-2-fzq-:r1'+',:7-5-+ . . , . . . .. . T. . -. . -. . T. . -."."..'."' , , -. , . ', ' , ' Y.. '..,"...".:.".'gv?'.'g :ffl THRIFT NATUR ICS UW N SCH IlMl2 If 5 A ::a"!s1fNf1!LIre'S own plan for her Crt-atnrf-s tc save Witness the dag f:14Vyi"t: have ,rw or-der that he way not have to 3, mnngry on the mor! rnwf Watrfw thu sqmrrel hrdu away acorns for the wwnterf Noilce how U10 bees worn mdnstrngusiy. storwng away honeyf Nature mstnlled the hahxt of thrnft unto the lesser zreaiures. We cnll :Q mstmqt, Bn! Natnrs- cnduwcd ns math Tntelwgencc. hopsng we would realrze the need 501' fbr mst iff " - svn ns? n ' Are yan chvos ng wr' N n Q ref' res 0 'owe area nres to y u our be vw s nrw SECURITY TRUST CO R01 kldnd C mnden X lnalhax en Lfnxon Ron kport XX arrf n Resmlrmrs oxgr S4 600 OOO U0 O P Lyons ewelf-r VINALHAVEN me Burton E Flanders ROCKLAND ME The Corner Drug Store and The Rockland Pharmacy Roc K LA N D M E Fxreproof Garage Co TEL 889 ROCKLAND l 1 -Q, ,,M'tw ea: J -img drw tr: wi by , 1 c. ' , ' Wai '32 f uw H1 r .I dow If not, o sh If gm ,away , ' . , N V. ' Y , , K V ,. A X -, Y , I i . 4 4,,,,:, 1. I . . 1 J V T Y V , , W nfs , , ,M , ,. ,W ,,,, xH-:npI.11wvx's -, . . Dr. . L Y W 'T '. 'r . ' T,':':.-r.':p'.'. ' , '.'. , 3.1331 Qin, :3.',jg.'.g. ..'g.I :-'.'.,gr'p .-f.'g 3r':,f.. .DL ..T:,,1 g.-,V ,ng ,' g, '.: 213, .JH ll ll 1 1 4 4119- .fa-,- Uh ku' 'riiuilw hvNa'.LIr Ytris. 1-35 P Sf "Ihr Y A U' 11" In max' fr.u'lyvx'a IHV. 1qLTEXL'1' E1.l!IfJIf.f .ui 111 A-5fl':iL' ,Hwy Ilan ull 1. .s. . . .'. . . . . '. . . . . . . ... .:. .g. .3. .:. 4. ., ... .g. .g. .g. 4. .1. 4. .g. .g. 4. ,g. .g. .,. ., .g. .,. ... ... .g. .g. .g. . . . .-. . . . .g. .g. .g. .g. .g. THE PILCDT pllbllbhikl hx Students of Nmth Haven Hugh imhwl HFTH ANINI Al IDITIUN Vol V North Haven Marne june 930 N l 'I THI' FDITORIXI BOARD nor m L r hylln Dum xn Nh! HI! 1111 I nm Q Ll , Bexrhm Xlxll um ll 1 lfll Xl ru Hmmm: xx X lhellc B x Ll Hun 1 'X nu km hr X umm I dltm Houma Sllllfh 1 1 VN :tern I Q1 ll rx fn ll! L xr :mn Smm herald Huvrl 4 'I-10" -" " -P f!-+"' "+""'l-'Sw-" 1-3-P+!--P+ +5--P "iw " -!"l"l"l'-I' . . , , 1 o. FY - . 4 l' y N .... 'T 1 - - ,W e 1 .- 3 , ., . ,. . Q j - fn 1V - ... F X V T. , .6 , ', 9? Snag! .J R.-N ,f Mr. K l .,, hd' -' "hid, X, P 5' I 1 , '30 AN. '. : lfmiirur, JUN ' ' Bl rgcws, '31 Sv: ' ' 'luv If i'r4 r. A . . ' s, '30 lux' ' flusx If Hur, XVII: I 4, 'DSUIL '31 Soil " L'l:13 lidirur, HI: ' mg, '32 I' 14'-hum-r1 fir!-x If Hur, IIYSIIUU ' vn, '33 lfxuhzlnge- lf4l'tnr, . ll 1 ' 'g , '30 A I ' 'I ' ', " ' '- f ' ,'30 Mxixtaanr lfdir lr, lfelnq ': ' mn, '32 Iliaxrx' 'f Hur, Sh' 'l D' ' ':mt, '32 Hmixmr-xx Nl: Ilg1C'!. T: 1' . '. 30 Awistzumt Hmirmws XIJIIIJQQJVI. ' ' ' " 111 3-2 . ,.g. , .g..g.., .g..g..g. .g..' . ,.g..g.., , ., . .' .,.g.. . . . .g. ' .g..g.., '..g..g..g..g..g..g..g.., .g. fioioif ! 'I H ll ll 0 U U ! ll ll 9 U l U ! I 'I U U ! ! ll 'lb- STUDILNT BODY OF N H H S Q-141 1.11. 1 1-11 1 1 1-11:.1f-1.v1- 114.11-411 1--14 1-f1u:w11'1n14.1oq I EDITORIALS 1111: 1 --eng-1 'lisa-1. -1- 1 -n--. 1. ling- 11' 1141111141 11111011 has-ig 1 -1- 1 -1- 1 -1- -1 uuuxnqn- 1 1 1 QENIOR CLASS Irunt I1 xx II:-It In r1PI'1!I ILORFNCL SMITH RIMA KNIGIII' Ba In Rwwx BFRTHA MILIS CARLFTON SNOW PHYLLI9 DUNICAN1 School Sp1r1t UII I K 'I UIIL IL IX Q to 111 I N4 II I U N U TI x NL I4 I g IIIIII ll 1 II num 1 1 IIII gum Il 1 N I 1 1 U IOIIYN 4llIlI Xl 111 1' In Itul IILQIII 1fv1I1u1l11s-.111gII1I Ic.1II1 IL II1I not Imt ff ll 111t 111 04 111111111 , IIIIIX l III! IIII IXJIIIIISH N M I 1 II1L 14 III III N II 1 II 1 0111 Irulll s INIIII' 111 II NIIIIMII ITL 111InIILL . 1 I11I 111 sI1v11IcI 01 I sm 41 1 I so IIIIL 1g 11 111 .111 NITIXIIIN 41 Nugguq X0 1 .i.:.1:f:.. , :.f:4 . . 4. Ai-fu --- f , fa I , fi 1' U ' ' Q'1's' IICSIIS. H111' IIA: 'I1cI's AI IJCT FII I II-I11-1111-5111sI'l11,I1II1I-g 1I11'. 13, I'I"k.-MII' SHUI? IIINIHS CFI I h 3 IIII 'I V' :111mI Q I11111? IM wc Iikn- oct I W' - XI' I HI' ' LCM' - um' :111I zu. 'I:1I1- will pc plc vI1 11 ' XY- NI11 II IuIIow II 111' ml SIIIIUII. who :In 11111 like jnvizllity? UI gnx-I wI1m-wr wr 111I'I'I. XVI' :III know IVPIIINI' 1111I. II1:II :1 gIi.'Ic11111g ,1llII' :111rI I ' 'cry IM Wm- IIII- In :1rr11'I' :II IIN' FI ml ' 'II "' mf' If' II WIN 'IIVVVI' We I111iI1Ii11g III thc 111 wr11i11j :Incl ' 111c ml" IWII 5 IIS II' IWZU' ' IIC-' 4111I uf II'I 1 - 5 Q sl IIIINJTI 1 I R ' . ' ' - 11'I1 I-In nut I1uII10r I1 ,1111II- :111I In If www' I1 ,U , Z ,- . 1411.11 fl W k7 I ' -'I' NUI- is tI1:1I il 111151111 I: " 5 1 'Cr- VIW 1" II-I-I II1:1I wc wcrc I -11,5 In nk II141." wI1 :Irv 141 5 A 'II cnt. 'z - jf. 'I :xg 'l"- 'I jft .""'I?.'.TI11I lu 1 1 K 1 Honor Ewa 1 X 111 11 1 111 X 1 1 lf 1 Ill 111 .1511 511111 1 N lx NN T11 C141 11 X x 11 x ITIKIIY s 1 s IIIISIS I l w UL X K 1 x I X 1 1 111 Tlx 1 N Il Nf x I l I r X Nl L1 CX Q X X Q N X1 KI N 5 N I 111 1 '1'111'I 1'11,1l'I' 1':'1'-111- 111:11 "111-1-IN, '.I,1' 1-11-11 11111- 1:1 1311- ,III zz- 1-111-1111--I Il- :1 IIAIIIII 111- IIN 111111g11'1-11zwX111g 11121 III- IIILQII 1I1111,1-11 11,111-1.1 X111111- 1111 511111111 XIIJ1II1'!,1:1-1'1'1' 11111-1 I'1II1 -.1 11X 1-I1-1111 'Q ,11-11-1-,-j 11.111 11 1 :1 1-111-1-1:1111 111-J111 111- 1-111-I1 111.11 111111 1,-p1-1-.3111 V 1111111111112 uf-1Q1.,fq,1-11 KI l,!k 4x H- I 1, 1, :1.-,x1 I xl? WI :l,:H,,.',mmN 11111'N1-111-F. :1111 V11 ':1:J 'Inf 1. N K,-!,A:,.:A.,U. .,:!m,1iX. 115 U! I""- IIN-I VXIIILIII L' Yq'A I "'V' 'I In 1r11':11t 1' 1-I-1:'111'11' J11'111111 'IIII1'T'L '1III'I IIIIII II"I I" ' f'f' I"-I ,'1N X'k1'I'.I- -I:-"1-11-211 ?'111111x III- IIIII 1'1g1W1q1g111-X4 E1-- 11-1 1-1'1.1- 12,513 1-I-1--1---1 1'-11 11111-1111-1-rg 11111111-111111 111111-111111111111 111 1--,3..,11 1,-.5 31.11 -111-I1 if I111' IIAIIII 11111111-1' :11111 1111 11N,':1X 1- 11511--1111 -11:-111 ,-431, -11-,1-3.11 17' 1:1 1111- Q1-111-1111111' III111IL' 111-11-1'1:1111:11'11: 1-1 1:11 "1 -.'I 1113 IIIIQ 1- 1111111-11 111 11:1w111g l1I1IIl4Lj"II'1 11:11-1'1-W. 1111- 1131-:L 1-1-11 111.2 11111.11 -,-1-i I11 111 :11 1'1g111 :111g11-N 11111 1-1111 111-11. 111tt' :11'1-11111111 I1:1- 51 .-.- I1 11'1- 4911 111'1- 11-1'Xf1, 1'111-11111-111 111 17111-11 11.-1151111-1-11 5,1112 1,11-'II 111- 111-111g 11111: 11 11111111111-11 '11- 1111- 111-1111-, IIII 111 11111' 1111111111 111111-1 1717171-11,117,117 1111111-.11111:11I1-111-1111N1X:1N111111f:1111111 11-1'. 11111 1111 1II1III1' II11IIX'Ix 1111- 11111- 111 1111- 1'11'1'1I'IL' 1-1-11 .I'1'.'V',ff',1 1'I111.-11111 111 I1:1111-V1 " '11'1'11 111'11-1'1-111 I411111X 111 1'111't'1-111 5111 4 , , Q1-111-F1111-11 111' 1111111111-111 151-111-1:1111'f HYXAAXMH I1l.ii1.,I',HlL.I IN, 111111111 Il'-Q 51111-1-11:-11111g :11111 f1II'L'l'I 111111-111, 11I1'x1' .111- 11 11.11111-11 111 X111'I11-1 1-':11:11I-1 1X1-:1II1-111111-1111111117 L-mlq. ,,1'11,1. ,1,,-W-1i,,,1, in mlm-1, hu VI' "I VIVVIIAII'-II xVII'IIVf' IIIIHIIQ III' 111.1-I 13111-1-1 1IIIIAI't'II1 I11-11111 111 1111 If--'I-11 I'-YIIVIAIIIIVIIIX "II VIIl'IIIINII'I' 111t'1-1111111 -.1IIIl' 21- 111:11 111 111111-1' III :11111 I'1If.N11'- f1I'l' 1--4111-111111-,11 111: 1-I1-v ll HMM! mln. K.,,,mHg M-Um I . ,Cr IIIII 5' IIIIII IIIIIQIIVIINIII VIQIIVW' VX' 111113 X11-1'11:11111q 1'111'1'1-111 1I'!IYl'Iw IIIIIIIIVIIIN IIIIII' IIIIII III4' I."IIII'I7 Ii 'II 11111 111 11111- 1111'1-1'111111 :11111 11IL'II 111 1111 111 1111- 11111-11111111 111- 11Il' 11'11'I11I1PII1' ,,m,HXm.. A11M.,-IIMHIQ. 1-H,-WH! Nm-11 5-IIII IVIUL f1'II- IIN 111- 11:11'1- 1Il'I'l' III X111111 11211-1-11 131 1111--1 11111 1111- 11'11'Q'I'IlI11I 1-111 1-111111141-N 11- 11111-1'111111 721111 111111-3 III 111- IITN1 111 1-1 1111-. N1-1 14' :1 1-1- 1 1' llI1l' 1111 1111-. 11114 1'111'1'1-111 111 II'C'1 1 '14 II 1-1 N11 111- fc-111 111 II1' 1, gm-:11 111-:11 111111'1- 111 ,X1111-1'11':1 111:111 111 1111 -.'. nga: 1111-1' 1111- 111:11 11111-s 111-A I'l'l'1. 11111' 111 1111- 1-nw 11-1111 11'1111'11 1111 11-sc,-1-11 X121-11111g11111 :11111 11:1111111111'1-A 1-1111:1g1-N111:11'111-1-11:111g1-11 111 1111- 113 '11111 1 -111111'1'1-:11- 15111-1' ,XI1-12111111-1' "I II'?IIIXI"I'IIII'I'N 111-111111-11-111111111-111-1111:111-1111111 1111- '1'1':111N1111-1111-1'f 111-11'I' 111-11115 C1111 11-I -111 IIC. 111-1-11-11 1111111-11111-111-1-11 Yl'I'I'1I111L'Il1 11151 Q-511,911 111111. 1,ic.H1N ,,1' Ill, 11-11111111, 11-11'11- 111:11-111111-s 141lI' -1:111g 1151111111 111 11111'I4? 111' l'1PIII'Nl', 111- :11I IIIL1 'III'f'VI'VIII'I'f'III I"'IIfI?J'R IIVVII IIII kmm' 111511 if, ,111-1-11-11-jty 11111 111111, :1111-111111111 111-:11'I1' 2111 1111- 111111- 1'11111 1111- 1111cs111111 11111 112, 11:11:11 11 1-11-11 III "I'l'I'2lIII'II1 'I'111f 11 1111- IIIIf'Nt11I1I 111:11 1,1I'l'1'1 1'111'1'1-111 is I1.I'f1 111 :1 ' 1111 1121. 112111111-11 1111111 :11111s 111 .'1'11- 11:11':1111'4-Iy 1:11'1g1- -.-1-111, 11111-1--1-1' N1 1111- 14111111-5 11-11:11 11 I'1'Il11y 1,1 XIII -1- 1111-1'1- IlI'l' IIIIIIIY 111111111 1-fa 1.111 3111111 1111-11111-X 11:11'1- 1I1'f'1I 111:1111- 11111 11-1111-11 51111-1'11:11111g' l'III'T1'II1 1-:11111111 111 II 11- 112111 11:1r1 11r11111's 1-111111g11 111 II, -11, ,11-I 51- 1-11511-11-11111 1111111-'11-x lwx f l U LITERARY - ....... - .. lly, IUHW I1 Hp.-rvlnmrvl ,tu 'A 1 5 ' lmgrqvfu ul .xXki'i.llkll , . . . Cl ' 4 4 v I Xxvtnnxs fun!! Q .Y . Y ., 1 X ' 1' 4 " 1' r mf , , v X. ' W 1 P Hn' 'A V' k1,l'1'r" 1' 'A-1 ul M Z' ' ",f',1l1m r :W 'f'!: Htl mr -. "ww 1l1'l lu nw! Y ' I ' "fl yr w llllll C 4 1 4-.11Q...1111.-111.-1.11--..11-111111 51:1-Q SCHOOL NOTES 1 1 1 " , 1 . 11 11 1 ' ' ' ' ' 1 1' I K. 11 '11 1 .1 .1 - IH11 11-411' 1 T1 1 Y V , Q . 1 - 1' 1 , 111 ' V 1- '1, A' ,' v14'1,.. 'NI. .', . ., f, 1 ' 1 1 1 . V K 11 1 ' ' '1'1 ' 1 '- 1 . - ' 1 1 1 .1 1.1 11 1, 11 1 1 , .N , X11 1 1 .. , 1 "1 lm -1 , .11 . . 1 1 1 Axzmu, ,H 1 11 V v- V A . .1 ,1 , 1,,,1 111.11 ,,, 1111 fu' '11x 1 11' -11,-',.,. Z, 'X 1 4 .. .' 'V' 1, , ""' ' ' 1'1'111'1 1"11"11y 41-1 '1'!1- t- 1-'f 1 11 1 3, 11 ' 1 ' 1 'A ' ' H 111-11 1 - 1- . . 1 ! 4 Y CML. K.l.A x nmol 3 1 ' I 1 1 KEN' SU- nhw Sxl I ' ',. .. . . v, , " 1 1 , g .- - I .' ' , ' If 1 , ' " " '. '4 ' ' I' 2 , , . ., W 1 1 1 N Vhvx V' X N, . X 1 x ' ' Y , 'vw ' ,N 7 X' . X V "Nw : Nw' w' 71 1 1' V v ' " -- --w 'L , mor C xx ' fl.: luniur Class v - V P X XX I I XX, .min-'I IRI SI I m 11 III ' inf!! LII'- 154 "fx ' 'fx--I'!1z'1 YY-PHX I w ' x.zg'.1r'.J m 1 I ALUMNI I au' A f u U5 K x .Y "W ' P ' 1 Ui l'3!U V 11-.x ' ' ' Hx . hlx M EXCHANGES Img The Class of 1932 Mr and M s Horace Noyes, Fostena M Duncan Mr and Mrs J A Bellmor Vonle E Brown C Argyle MacDonald X'f'gm'lfxln1f'S f1t'tIH J B Crockett l'l TEL NOPTH HANK-N FN The A Nash Clothmg Co CINCINNATS OHIO A G1 Lune Q 'n Good Road Machmerv 56 Pm we Strf-0 WATERTOWN MASS . r . ' ' Iizxrm xI21iil1I'f'I'f', IR- I'li1r-r W " . f 'Z Pf,r1l74ug1B"gfX:u HE""y , r"ff"i' Q' B'--.-.F 91, 9 jtnwfw . Tr-3, Frm-st ,6..5 TC? 54-'R Rott-Vnnd, M? 1 t f P..nnt T B f rf rfed axl I rl S Helen R Smith Co N-+L'-4 'X E G Carver 8z Son H Y Larvxv 81 Sun EK J' T Y f Paymond H Webster I V w C Smlth 8: Co nc XLHME N VVNALHAVVN N E E-xivrfrx, A. . X Ay , , , . . Q sf .' , .XM FA' X-11X l!Iwc1.11N YL Vg x ' K-'E , . . L N XX xwrl, f :Xin-11111-Im-X 5l!lJ!'l TE.,.S wk-'-pr1Axi'. G. C. pw :lcv Qc11lfr'1'11UHr'lx' l11'fI'c.1IIw xr ,X . ' . T L 1'-' vw " ,,w.EN l g v V rx C14 mx KQV' M + X ' I ' ' . " 4,l '. 'fy 3,.,.,,-Q QlI'.J'f'Z'N1'X P ww f L, V H '- Fwf W., X N, F , . I ' ' . C 4 xv.1LN.-.X.s'. AIVVI' 'x C104 E'.'x" P 'V 'N H51 1' v'm-'-LH.1,rf- SA 'D Ff I HF X.fUrJfJ4vI xX'II1f!'f',x' Q lrnh-N Xufm iffy 5 if-mulirxil C l X , ,ruff .NWN P11141 5 X , I .,m Km. immng Qnmbvwm fx ll , Thp 'J ,mf Af . - .,I . V . g I 1, 4 A r 7 Nw ff FOCKLAND U V IC W D HEALD ug ,xv sg X 1 R xo ' 5f3l5f1 w X I 5 W CRFGORY5 R lklu 1 M f X :- '. iiffllbf' b am VS. ji hum Q E c1K.SwLl'.' :Nfl Q ,Hr '.' V rg : W, 14. pf, X , , x i V K Rfpnzrf :fi yxxfi fxwff Rf+ur1,xi1'yI9.1x'r,r V14 v A. 1,1-N ,,m:1w4.1f 1 i' 4 i "lg 'Jf X-2 .l,f1!I f - , V A. Q 1 l 4 3, Xp , , I H A V ,X nyrfra Qaraggff, I1 . , ,UUND ,UF iJl'1If'TiH Nlfrn. mn 'Mud Rv-1.'1N'c"l! fwgrs Mlzganliv f'1.l0'tri1 iid' uf. I H fx K'.n1xsrlfA11 nail in-11 sm- our large Sifmk f-f R xclios "0 ' ' Tw- 'Ee-' XMI:-Qllm' f'1lr'c'tri1' Rvf7'ifgf'.'.y!4 2' .' rmiug J v Q A 'A -HQ QA, 'TICIVIL Xie' 1 f- M ifw '- .xxhwlli .211 wr- lmw- 2-1 MQ' is . . . K 'Ill Mm: .mal wa- wl .11 HVPY' xpi 14 fa 5 sf pf X A v. 1. ' fm-mxprmggH1'g1xl11'feis.H'w!gfw KfVs?1.,NfAI1f gf 5 .:.fIw:x..r.fisf v1M- '3'iz,1jsj. :lIxi'1i , . 'V l QC4 The Courier Gazette 5 erf are Lzmpx NUCKLAIND SAVINGS BANK li XN,'c,fg,d ii.H,kr11- Ya, 2. , g , XM-qf,-,'- . 1 . V I , X , 9 - --Bb" ' ' e ' V are in !'.'1w QNX :lik ILEFU-.1 U!'i3.3'XN Nx'x5Ki'f l-W f wi "1:'.,Ix VSV? :7'H' :N 'vi I' X1 V. K1S":If1!1.-..-724 fry, K", E I ' A X' I? il X ' -- '- 4 - ' Sent- fr V 'c 2 4 . 1-,, y ,. .,r...:' N 1 ,-, N . V . . . 'F5Ll1'lI!"i. NT.- I c mc1N?1r-f rn 1 1 1 I 2, J Dwvd I Nic Blalsd I' A.ui0m0b.l x Cartw B Be-lv a AV' Ru:UWr.fllQr.1r C mp.-nv flfg r Hrfetlffrs F 'X .:, 1- if , ' . :',.I" :"f V VN w ' ,'.5 V .7 , Sfkx Qrjl,-'f'rW F-v"'flli11rQ QU R.: klz ,Q ,-R:'.Qr51'Cf 7 U Y W . fmzwff fl' ' 'Y ff' j'1", ' I , Q ,, I ,V flmxf ', YL - . ' qxu .x ., , . W. H ' 'Lk 'N X' L' 1.0011 J. Whiif' 'Mmm' H111 v N4 1'WfUz'w1 '.x .N ,, .- , V Ml '- F, x A 3 F - Y .ffm -sl ' L L, V X.. f Q' . . , fc Co. E. . Il,,.3-,w I-Qt-X 'Xlvvfs 5' f'x::r1QJm11 x N 4l'l'i IXf1f in 1Lil7!f1fN TE , ' .4 .V w - J N 5. H . x v V4'fKl-'VNIIMK "LL, lib " C'xDlN, xr U C F WATFRMAN CO N1RT4HAVFN MA I X t 'x I' X , , N . L l li I.. fwlll-.-Xl.. Q lwffrfffr' V. lu HR' VYN U. s W .p - - P 1 'S W. x I-1' law 5"rx,f'- I ' 1,N 5il"'1!l I N-.rx ' yy T N H1 N I',l.f Igjm' I ui mt frIf'Stl'AfIllNll'i ll Yf1al1t5'1pp11:-N, Nl L-KN,Ur-rnLf'11r'N.'x1cl IHWSN1 V,-vmu, U15 ,xml X4.1l'1m1Qmr-s .1 5' ', , INF: NI QLRHW RLS! Q0 Of RCCKIHIIA Nif- lnaihfuc L rar L vs 1' ' lcmarlew 'N r and Mr li Nnal Buff ee FOSTER B NNOXN A Frlend 1 fl 11 75 XI IJXT f- I, ' , 't 2 Q li ' ,. - , Y- . . I K Af , X9 ,vu-V . lwl4li,.3 XXX mx- x X11 IWNEY' .wt ,.,,,,,1 7.... - . .1 . f . 1 . v K. . . V' .' '-sz 91. VH Pl. '. P' Arc - , , .1. :1,s U XXL-w1f's.1lv.1rm.l Rm ul I Yf'NkA. 5.41 .arwj 51' -by AI l lIIl,N f7f'x'f14-pfuf. Vrariif 'ti'1l,1:gf-L1 V tl z' N' u'7Ex 1' HEADQUARTERS FOR Ti-e inn-st fvmxfi Q W Oww N .rw S ifw 'wl 'J A 'N - .N 1' . J "'WS'f S' 1 H:rl'5c MW! rf. JCW2rv'.15vw C7.aC:JU.l:.1 B ' xtx L.w1.'v,T rw fx-.:v'.1., T-, ."' F14 'wg Cr,17i .Ind 'vlw uL"f'x. NN-' 1'--f r x":f'-- "W , ,fxkwv V H-2 ' l": fury! 'N11""u Elm: :ww ,rt 1 HX"--iv RMK 4 Y- i -' ' N' ' : E3 ui 'N 1: V-, X'Vv .nu A lx-"Q 5 ' tm- fnm 1 'L--XFX VVOUIJ N' 1-Q mv , R w x:m,.t-, v1 tm' -'WJ'-1-1 Irvs? If 'Vt My "AY wt vw um "wx" 4 View 'S ,mv Q: ..3wvts 4 r "THE DOWN EASTER." MARINE SUPPLY 81 ENGINE CQ Tc Czwfv-Q "S NvxiVV5'.1'4t0i'1CC.1'wM"" Yu 'Z C ..t3. C, xv' 54-'V-, N1 C E Morse DINL Am DANCE AT THE S C V Orarve and Black 1 1 Q RS JL U Gocci TEL ROCKLANJD 7 'cr' gl ROCKLAND ME fVIcLam Shoe Store ROCKLAND ME E C Moran Company, Inc Irwsuruncm. 12d MAIN ST ROCKLAND PERRY S FOODLAND Fw ry thing to E xt Rc lux d f NxN"l" nw F-fvjnlfuwgl Gif. FS" EN "4 Ocinsww 'D D.". '.'.W1!fP-., Yi.. " "'. x ,, Mums NCQ C WL 3 fl, L, WUX OVW, Cmjmgm S1N4.c"wm'c and Owtw. 4. Oataws fe Stwvfd T'e.1trc ' 'S ' ' X, l W I Cl vi,-I,.,3 Grotti I N'-J.- . 1 55.1. ' ' mlm. 7 4 Y y Y l ack 1 . M-. :Nia NS 1 r fl 'N x ar fman wo as r wbru L vns nwrx Wocwsief PIC Ill' 1 anmr Il lm I B bt-'me wlTwnxi xl NHTH xx.LN 'VF A M: 1 z C151 ?K1ffif M. f1'. MU. ' W , . gi 5vq:3. 3 ny. , ."ppM ww'IV1Q:'m fixw x N :'.A -fnmfQirrwxx R'1glx J' N- AJ. . xXl.:'uf , 1 lx ', , iX.J.i:.l' . I Cyx ggi Q '. E ., Y' 7 , Jr. lH.IX N.XVi l'An 5, :KKaNK7p:m11 V 511.1r'p:m' 1' vfL ' NQVTH HA.EN I Inv 1 ' .T?Ln"0n Syunwfzx T NH , . '.n 111.1111awc11 Lardwarv. o W Y Po scltt L 1 N RNS I R SMITH SLCC Inc Gregory s Boat Shop 11 Th Fakers K ALHAJCN ol at-3 CH GIEQT .Alton S Calderwood Av Peaslee 81 Ross cs r- S I HIV VWALHAVEN C NoP111HAvEN ME V' . ,, 11 , .C U I 4 4' 1 1,1 1 ' ' U T'1If'f'1N1'1-11XK11l1x 1 11111111111-711 11 f,1' 1 11 - 1 1. ' 41. 11.1c1.' 11... .1111v "'Nf'L'1'V" 'N 'VF 1111.111111-:'1,1'.X1111111111111 711, "1' 1."wfxL,1ifXX,fN,"11 1 A .. 11. 11111111111 1.111111'111g 1411 us 1111 1111111 NUHII 11111 11ii1f'1A-1111. 1-11111111 S1111 you V-k1IY1"'.1I1Y 1411111 111 1,1111'11-Y f.111x' 1-M1111 111 1 '11"1".1'1l11I711'f'N f-Qf,311..,41f112.1L11 1.f'I 115 1f11i1'fx'11l11 Il11'.1Nl111- 16-1111111--1111 IH -1 X 111111111111-11, N112 1,111 111111111 X"1111 11111 1' ' 1.x1'11 W1 1 - 1111 '.f'1'S ff . V11 ',,., vE, L' VD1-..o1f11'f-1 41 'vfb ,.,lf-...M-. ,,r'r,.,,.p., .11 f s' 6.1 , gfrft 1 '- Sai A A GNFU X11. 131s 11 N 1-11fN VME' TLL. U3 , U ll nc: U1 3l lpff 81 l muh Nix F B Qmckett 1 rl 101. to LAND YValter 81 fharles Waterman 5I1uf L rn I afclwan 'N N NIEND OU? A JNQ rx Dormans ,wx T ROCKLXND NOR I H HAVEN FUEL CO I ORTH HAVEN MAINE: Q XX rl, ff' XX' ,IM F H 'Q-V mf ,. . 5 za -1:1 5 1' w 5Lf'1I1 ' ' Pl All Ap-R af 5 I ' ' - V If -- 2 Nui: Umflf il..1-1:1-4 flmrmmx IiUN.Hlfi l"!!il1sfx:l1i1Q1mwmi Pvc' XVg'Ail'!mAX I-'xtllxq 'ww -' frm 4' .mv XlwrA1zx11g I I ., V v f , . I nd, XX1..ffAl f',L1m1mgga "Xxx 21 ID1'0St'I'X'PY'M -N 4. . , , A i - ' ' LU- F' ww- 'w':1VV ww-- V H xmlmf- 41.1 flzrllzvr' VW FMP! J ,, , fyvrf- Sill-4 H1:1?x'v FP.:-f-' Uf".m.XX1,1 , -, A ' 751013 pun' L xr., T L QNLMND , 1111 fm. 5 -- Cm--. 1, Yfuocl 'mmf I.llIIui1c'l N . 4 . . 5. L. 1 ,1,.N: ..1t 1 1 i .2 I v- yi -1-4:5 IEVHSS bLRllSw D non Brow n f-1 X H T Dmcan s fxe N C Id rvcmc PARKPPI 510 JE K Z1g.i1 f- WI . ,,,. . , Y Vt I ,. , . ,. .. , , .. XfIt,z1"4X'l15N,'W Vx i1-vx'.l 5 K .. XI..1ufI"ni1' I ff.v.r 71 X--'7T?1!l1'.1" an , Jmrxfs XN. Us-Wxclxw ,ara :,egx as h' V TL . Mfg. I"g'1ri.t."l. 'P f .' 1 ' imr' K 1'-.mm 5-wf'f1r.11!x Cr xmrzv F111 I"Y1.1'!"? will 1 Q Qin".-1.1nf.".X'.4 Lffli wx Iv'11 I.-'..'v ,mx L w1,,4i:?. wf,'7"H L-!".E', 2? mg 1 " '.uf.'f'1 f-L.f', - - w 'T A A J X K.. . ljlllzlufmu'.1N-'iflf-.nillg I1 fwl.f,1:f-HIS xx-,1ii4Il,.','fH xxif' Bl rg: S9 vu KP' LV' .zip f'y4,g CLAIR 81 Al I EN 4 In x 1 IK X A N' , f' f ' VM-lx 121. Q' -1 -' 5 f'- 3 kk , , X. , ' - ' fxm I V 1 , Xyyrfli 'f :rf 'av A ffm In N1 f.Xh,.,1, -N lx xy r x -.X xslt? 5, A - J -. .2 MVT' Q' Jo?-11 Fic? Company " V- vi' zg1gC14,L.' HD NE, Sf. .- 1 X1 '11 4"'4'r25 mf E 'ls Ar " ', E' v 'X I!! Xufs 6. 'N '- "x+fx'Mwfx I ik' si 7 ' , X-,Y 1. ',1' z Q W l mes Je-mme O Beverage F f EN H' VEN 'WU L C NAPD lWARDFxlb CAbH DIORE I 7-ELF 1l'+4X.L'NPA blupl W 5 HOPKINb f x TELEPH NORTH HMNE FX WAYSIDE .SERVICE 51 AT ION xv L 7 J J J Immun 1 . 1 TEL Ja wOPTH HAVFN mmwf Nutlxrw' l'11lJl1L Noiml Lux -rwii 'NQQT , HA' Q me F.C.N'APfl,f1 ' , 1 K. EN ,, . llrwvr-l1f's "Or v Prim- lo .Xlln l 'E 'WQLE 'lf NQFIT' -' " , v' l'Ni N 'llfmcllf-rx' xl Rl Mr Nlgwgvlif' V- ni- L 1 R' NIV. Ir, Qlrmw-x'1f:w . r.cl l,I'ilYISlf7il.N ll.1rlxwm-,l,4x1r1IS.mclO1ls :OnE 'i " N, .w INE . . ,. . . I SA1 www li DYE 2, rl' .,', .Xu f rw lull' Rf-f luring U," U18 'uld Chas l'ir'c-slc:v1v'll1'f-s .xml l ulul-s I K T "


Suggestions in the North Haven High School - Pilot Yearbook (North Haven, ME) collection:

North Haven High School - Pilot Yearbook (North Haven, ME) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

North Haven High School - Pilot Yearbook (North Haven, ME) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 1

1928

North Haven High School - Pilot Yearbook (North Haven, ME) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

North Haven High School - Pilot Yearbook (North Haven, ME) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

North Haven High School - Pilot Yearbook (North Haven, ME) online yearbook collection, 1932 Edition, Page 1

1932

North Haven High School - Pilot Yearbook (North Haven, ME) online yearbook collection, 1933 Edition, Page 1

1933

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.