Normandy High School - Saga Yearbook (Normandy, MO)

 - Class of 1934

Page 1 of 164

 

Normandy High School - Saga Yearbook (Normandy, MO) online yearbook collection, 1934 Edition, Cover
CoverPage 6, 1934 Edition, Normandy High School - Saga Yearbook (Normandy, MO) online yearbook collectionPage 7, 1934 Edition, Normandy High School - Saga Yearbook (Normandy, MO) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1934 Edition, Normandy High School - Saga Yearbook (Normandy, MO) online yearbook collectionPage 11, 1934 Edition, Normandy High School - Saga Yearbook (Normandy, MO) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1934 Edition, Normandy High School - Saga Yearbook (Normandy, MO) online yearbook collectionPage 15, 1934 Edition, Normandy High School - Saga Yearbook (Normandy, MO) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1934 Edition, Normandy High School - Saga Yearbook (Normandy, MO) online yearbook collectionPage 9, 1934 Edition, Normandy High School - Saga Yearbook (Normandy, MO) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1934 Edition, Normandy High School - Saga Yearbook (Normandy, MO) online yearbook collectionPage 13, 1934 Edition, Normandy High School - Saga Yearbook (Normandy, MO) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1934 Edition, Normandy High School - Saga Yearbook (Normandy, MO) online yearbook collectionPage 17, 1934 Edition, Normandy High School - Saga Yearbook (Normandy, MO) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 164 of the 1934 volume:

f if F-'sd :ws Xa- N:.,1,".-....- pf" cd- -' - I -4-. W., , L., ,F r f' s . E 4 s V . , X V K 'ev LV . ' 'Eff . E, ' . X. H5 . . A H5 1 . W K X THE NORMANDY SAGA VOLUME II l93A- RACES IN AMERICA sEnu: s NUMBER 1 THE NEGRO Xl X I I I lmw-v Blum lim' In mrv- Xlxxunz lfulx XXII lvnxxlw VINIHXN I'xr.l:axlx4, 11' ' . Xlwmw l'l:1x'1lv. A Nrx'll1+x1.l:X Mr I'lc1-lmmmw Xxx Xlxulsn: Flumu I I I ffm- 72 For her good humor, lwer quiet efficiency, and lier loyal interest in our welliare, we sincerely dedicate this, the eleventh volume ol the Saga Miss l-lelen Korngold nr'-4 u,r'l J wwd 1 1'rtiiu,L.. zu... ffvgqlw to X 5 ix r tl' tr 5 fx -11'-.' 5.3 L' .1:2:L.'2f'-is-21' .LQ mdl' 111IAiiL..w.'.9u.Qk14.,:,.. r. , " , V F' .3-I.. 'il 'Sw f-v , . , , Dedication 115 -..n-a-:LAC- fvg up---us '-'r11fQ,ni-f,rrn-vyf3P!4?x Dedication M, , ,,,,,.,,., J,,,,,,,,,m,,,,,. Q. vw' 'Kr nv 4 1 1 asv 1 nf . .t. . ' ik , , - - 1: ,J M.. r I '--'af' - ' if lr J 1 S ..,,4'-"'N"-'uf'-f f fa " 1' - - 'S -f , :...- -5: , A F V 1 ' :' ' -A - -, 5 EA 1 lm--J . ,Aa ' 4, A ' A" 'Q ' -- , , ,, . :pv ' .. bl-L-I. ? : it 1 .l v- ' :- '7 I-, 1. Q:- . 'G 15, fl . V721 ,msg 1.12 4 '. 3. ,, AMP, yy, QE: - inf? A f Ly - 'iswfkfzpf 2. 'wr' ' si -f 5 Q4 L. . 'A - J ' ' zu. . , , 15. ' N , 5, ' . I V f . 1 A I lm. f. V, H ,v N' 'L f?"m"'+' ja9"" lfl it . mr N Xtllllldllf x N 111 mu 1 r 1 it I - AIN r Ill! N I t 4 I I l 1 ll illlll N g K N ,N gN mr fl! :N Illr 61 1 1 L PN I N L 4 N I N - I xx ,.e- . 1 cl mn N -- . .1 . u u - i 1 N4 4 c 1 1NN f nLdZf-sr-aabL.d'4In:hJJ:I4J.a.wnA- -1 164.441 '.7'uYHi"ifA'.L-u :firm--dn '32, W' ,x 4 Foreword - llii- xwlunu- ul llu- Sag lull -5 lu ullwin lu Vllllr. lfiltl lu wniii1ic-1i1m'ate- ilu- zu'lixilif'r nl ' ' l' High ffl lvl, Sv' iul In lmrlriy lliiwugli li'llrP.' ' l urillmi in rdf ilu' uw-unnplislmulnlf ul mu- all ilu' nl i!1l1'l'4'flii1g i'4u'4':- in xIlll'l'lt'll. llu- Nwgru, lin l'il1'lll'llll4'2lXHl iw imilim- lluil mm-li muft lu' umillvxl. lui mn Ili' liullmxingg p'igm'N uw ll2lXh' llu-4l In mlvpivl Ilu- 1ll't'1lr ul' lullll. .Xlllmlgli inning in inn- ilu- m'liim'u'nu'xulN ul Nm'- imiuli lligll Sm-Ilml un- milk- ' Q1 in llu- miiul. ul Nlurl-mf ai lvvling Ulu-xnnllznlii-11 'uul In'ulf'. ax. 4-xi4lvii1'm-rl lux Ilulii' lIl1'l'l"l.t'fl luyailty ln Ilu- svluml. ll li-1. lawn mily fm' a slum peri cl of linux that tlui Nw 'w lm: v ' x l c-1 u'1l 'lilX'iIllilU0.' xsitli ullivr 'eu-vf z- J . l in .'Xnu-ru'zi. llif iillilllllllvlllr in lllzil lnrulf linu- may ui-ll vzuism- inf in lu- prmul ul Iliiy zilivn r'u-4-. ulun wmu- lu llii. l'l'llIllIX :url nl' llif min uvliliwll. llll lui lvUl'1'4'. llI'liQl'l'bb i. Illl'iiFlll'1'1l lllrl lay lviuulli ul' lifv. lvul lvy fli-4-dp 2it't'1lllllll'Fllt'Il. ll if mir luilw that lluf ffillfi ing paw IIl'if 'ixvlv in pun ai 1'mis4'im1.lu-,, of llux ful llrl nufir ill lay tlii. m'riIf-riun luvtli X1I'lI1'llIflf lliggli S1-l lvl 'uul tlu- Ne-grin i"u'v in fXnu'ri1'u lun, lPl'llQ1I".,'l'4l liar. if .al W-.fs N3 .rt is 13? F5 QQ' iz, if' N 1-if E .li -. 1-s 4 'n TYPE 'X , ...i , VG' -545. ,., ,.,, .. J , , :H ,gn- . ' .. fi' ,-f- ,. fi A,,g'J1 .Mi-li -iw I "ui fur is .,,. .:.-5? mvgw, ww vc -xrpag.,,., rr ,ing -V 1 .f --'-' "vw, 2-4 ,X ""'1w'f'99'1m 1. QHUOI 1 '111 1111 111111 1 1111111111 1 1111 l 11111111111 11 llIllllS1l1l111l 1 111111 S1'111111 511111111 111111111 IIl11l ll 1111 1111111 N1'111111 Illll 1 11 1 11 1 I MSM xlglll 141115 N 1111111111 1 51111118 111111 Nfl 111111111 XII 1 I Ill I gllfll g,111111 5 141111 lllll N Negra 1111811111118 N11111111111 1 51111111 BN 1 ll tl Ill 1 81111111 11111111111 111111111 11111111 11 II 1111 11111 1 ll 1 It 11111111 I1 1 Illll 1 I1 1 fllllll 11111 111111111 1111111 11111 111111 11111111 111 1 11 X 111111 1 1 ll 1111 ll 1 11111111111 fl 111111 ll .11 I1 11111111 111 11 11111111111 Illl 1 11 1 1 1111 1 111 11151111 '11111 11111111 IIILISIIIII 1111 111111111 111111 1111111 N1 111111 111111 111111 II llllllll 1111.11 111111111111 1111 IIIIII l11111111111111 1111 111111, 11111111111 111111 1111r11111111111 li11s11'l111111 11111111l111111s 1111 11111111 fill! t3 1 1 111 11316111111 11 1 1 11 11111 III ll 1 ,III 1 ll I1 111111 ll 1 1 11111 N111 111111 1 11111 1,1 11111111111 I 1 N111 1111111111 11111 1 IP 1 N111 1 1 111111 1111 Illll N ll 1 If Il 1 511111 1111111 1 1 111 1 1 1111 11 1111 11111111 1111111 1 1111 11111111 1 1 11111 1 1 1 I1 1111 ll 1 I 1 ll '111 Nt 1111 II 1 lllllllll 1 51 1 fl 1111 11111 11111 111 1 11 111 I1 1 1 fll 1 1 I1 11111 ll 1 II II 1111181 ll 1111111 1111 ll 1 1 11111 1111 ll N1111 FN 11 1 111111 11 1', N ""-f f':5fj'7fiff.'2f11'.,f-4. L'f?'5 .,,, if ""'tf".f .if-1'f?'z'f'ff'f?P"1"3-T 7113- -,AMA A Q5 1-'wifi vi' '153::'t 1-,ga , , E11 s . . 'gg x'1,' ' X1 1111 ll! ' A1. 1 A ' ffl' A. .' ".'1 ' .' 11.111 A 'S111' If '1A1..' A ' igf 1.1 "A111' l,ff1l'l'lAS. 111111 1' 1.1 1'1'1A11111' .1111-1'111, . 1 ,.,, " S1ll1' .. A1' 1' 1111A .. .' 111 '1's. A111 1,r11'. 21 " '..'1"' 1 g' 1'. jf iff Nll fllf 5A A ' 1 A ' 1111 .A f1ll'l' 1.'11111. S'111A111' 11A'1NA Cl" If 1. " "' . , A'111 . 151111.11 f' .' 1'11 C1 1. 11' 111" '. .9'1A ' 11l"1'.'11'11. F' ' ' If 1. . A ' x'l'Hl.1I'l'l11s Xwg' x11111' '.1, 1 ' 111171 ,A11 1'111'.1. 1' 11 111. "UAA 11111 1' . 13 .w1"1 11. "l1"l1 .11-111 11. .1 ' ' Ag .'."1 11, 1111' .glP"" T111111. 1111' 111"-'111Al1,2' 1A'1 . .9'111A ' 11A'A.'A 1 ' 'AL 1 A' 1"-11., " Af A' A' 01111. 1 A' A' .1 11" . ' '1 "nw A f .' - U1'1.'A 1 1lf.'A1,' 11 .'1"l . 1IA'1.vA 1111'.'1A11 1 11111'1'1111ll. 1l1A1'1.s' 1 11111113 111101 . 1'-1.6 1,1 x. 1111. .XUIAIN I'l'lliS N1'g1'11 1l'1A'l.1A'N. X 1 II 11' N 1g'1 511111. 1.11 '71' .A K A1 1.A1111. S1'1A ' 111111 1'1 A- .'11111. 1111' 1,1111-.1I1ll'l1 '1111 1f11111. 1,11 .A1 "1'I1' 1'r ' '. '. .91'1 A ' 11 Ag'11 lI1'l1 1.'11111. .111111 1' 111Ag'11 1' '11 111111. 1A 11 H1'-1.51 A ' 11.1 1.11l1l,.v1llll 1,'111, l11'111-.A 111. .A '1'vX 1.11 11. 111' '1 S' 111.'. :11'1'111'1'.1 1.1111 111." If 1,1 11. ' 11 'IAIIQ 1.'1111. ,11111 ' 11 " g 111111. S '1' ' lfrlf 1111l'r'1- 1.1 11, 1 1' 1 1I1A'1.w' -1 111'111- 1.1 11. lflf-X'lAl RICS X1'1' 111111." ' l. . X11' 1 .Alyl 1l1111'1'11. 1.111"11 1111 111'111'1s. SI. 1'111A.1 t1 '1'11. S1'1 A ' 1,11 ' ,N11'A'1v . 111111 1' 1,111 1' .91 '1'IA1. 1,1'11'1'- 111' As 1.'1111. 1Q1A1'1xA 1111l'1A' -1. '11111 11. S'l1lA 1' 1'1 1. If 1 1'1111. 1.A 1' 1 '. .9 g-1'1.-. .9 '1A 1,1 ,, I'1'1l111'1'1. .A 1.1'11.1. .1111'1'1- 1. ' 'll '. fi ""1 Jn.. I .r inflf lr' 9' LL -,ww 1, 2 Lillian Birkner Arthur DuPerret Fred Frow Chester Howland Robert Russell ln Memoriam ei! ,K-, -k T3 'n ... 171 li. 7: 234 155 313' if 8? F! ga. fs vp ,U rx, .-px - ri 5 n fp rf 2 ,Qt . : -' e 'LI ' ' rr. 3 if X .., I 49,359 "'w.s.3:u4.f2. mtl! 4f:.L:4.:..Lae.1.L,e.. , H17 ' A ' ' .. . Z4 . " ' .l:L,:.c:x :JJ -:L-.r.,','11..4.e:..:n,., e , e . f ,, --...'T"' - . Q 1-1 1 1 11 N M' '1'1f'1'1"""1""3'M IS ory o t e egro ,..., ..11,,,,.,.1,,,,N,,...- ,..,.1N.ff ,X Nh1111I1 I1ef111e LIITINIOPIICI Q 1I11mI111N 11.1N I111111 the I111tuUu1- 11 11 '.111 11111111111 f ISIN U4'IN 1 rlid CII FX CIN! IFIIK I1 4"'l116N FY 4iIIlP I IIII I IIIC N11 d CIII at IJIN 11111 IPIII. 1 1 1 1111 1 P 1 Ur111at1 I11 111 11- 11.11N11 1 If 131111 1- 6 111aNN.11111 .111 ll PIIIIUN 111111 1111 1111111 11111 1111. In ,.,m,,111N 1, the I11111ff111f' 11 t 1 1.11 PII 111 1111 11.11 Il 1 N Nc 111111 1.11I h.11I N .11111 1.11 ICI . . . 1lI 11 IIII di JlNNI"f III! Nf'I IUIII 4IIII Id III X lf1If'4lN C I ISIIN 'I IN II! 4 1 4lIIIf'1 f4IJ 1 UI 1 4 I 4 I4lII4l 14IIII4 lIIIf FI IQ N11 4IN U J IIII I1 1111 I1 4 N 1 I lI11 1' 1f1.11 11f1 1 N11.1111 1111.11 1 III 51 1 ff. 1111 I I4 Il Nldlllf' UNNI NNUI U 1lII4I 4I dlll IP ll I I PN III I4I UIII lg 11111 II 0191 N 10 I 141111 I4ll Illllf I I 111 P1111 4IIlf N Zlllf III' I 11211111 there- IIIC 111111 1 1'uNt 11 11' 111.11 H119 .1 N 1.111111 1 NN1 11111111 1 4 ll1N HEI dllf Ill JP 4IIIl UI dLI NN IPIII N cl I II I It' N411 ' 1 1 11.1N .1 Ill 111.1111 11.11 1 1 .1 DI It Jlll 111Nv 11 1.11 U hlllllll' 1 1111r1h.111d1N1 1111111 111111111 N .111JN FS 111111 111111 1 1 1N .MPN Ill I1 1 1111 IX f' I III I 9 U 4I1N IIfXI0IIN X I I ill Illf ll NMIIIINI HlNNfNN III 1111t111111111 PI 1 1 ll N 1 1,1 11 lIII4I 1 1 N Ill fl N .1 N 1 yi! A553-L ,-.4 r N if 11 . . 1' fll 4lIN 1 11 4 1 N1 N 4 Nlllllglgll Ill II UU" I 9X4 N 1 4 1 I I7 'fllf I N. N N 'VIIIII N1 4 NN 4 4 ' I N PIII 1 . . 1 NN N . N II 111 1 . 1 1 N . PN N .1 1111 UIIIN I-I I' U 4N II 4 I' 4 IU N I I Ilflff I K C' 1 I " 4"4III 4lIt ' P1 41N 1 4 11 mIIs 4 N II N III D4 Illt l4IIII1 4 4N N tl N.111N . 1 KN 1111 IIIII III 0 Fld 14 IINUII 4 III 4 JI D1 P 1. IIQN 4 1 4 IIIIII 4II Ifl IS N 1.1 IS 1 11- IIIIIJIIIY' 11.1N ll1tIlNI PK 1 IIIII lI4I 1111N1111111N1.111 Ill 1 . It 111.1N 111.1111 N . . 1 .1 11111 cl ll 1.11 ll 1111 111 . . Il 1. 1111 N NIUII II Ld IIN' dll l't'N 41 N1' 1 IldII11M IIIIIIC Bi Illtfl IIIQI dlld I1 4 I I t N 1111 1I I11-I1111f the- N1111h 11.1N N111111111111111 .1 111 1111 11N .1111 111111111.111 IIIN 1 ll 11 II 111 IHIINII PI IIN II IQIII I If'IN 1J1III'I0l lf' N Page Eleven - --1- --.11 111- . "WJ"-:,.YT. .g-, 51.51 'f'1",j1-1-'r"',.-1 3-Q:11'.l"f" Ngplvfg A . .JA N: .11 111? he 1h1- '-:1 1- '31 1f .-If Wh th 1' I'.'-11 '-I 11- X 1' 1h 1 1-- 1I h- 1II " 1 I .' I th '.:I . 'I'h1' val' -.'1I 'N 11' th 113, 'I -'N -' 1 " '.'-I I I1,'1I-11 I,. Th dSII",." 'ILI h',.' ' 1"'-'H with -' E' F f 111 11.. h -' "I"1'I'II f11' 1-111111-1':i1111. 1h1-1 .'-1i1I, 155 IC11' 1 I' ' QI' -- 'I' '. I'I'1lIII 1111111-1'i'1I II111111- 'IIIII 1I11- I1111'I1-11'i1- 'I'- 1 IIN. II111 'N I1'I1i .',' I ' 11.' 'fI ' I "1 ' Il, I--1-.-11I.N111 . 1.'1- 1 '1111I Iz1I111' IES I11-1-' -h--1. 1I11 11,.I r -1111I111' NI'11 - t1'-11I1- I1z11I I11-1-11 i11 1-11iN1z1111'1- Ni111-1- '11111 III. Gu" ' -' - If tI TI I S114 I - NI - I1'l.' III' 11111I'N11 1-I 1'11I1-1' 11I 1I11- N1-11. IIIII aftffr th 1I- -' h- L' 1 'Nh .-X' ' Ii ' If!-'IL I11-1' 111 111-1' I11-F-111 111 1I1-1'Ii111-. 'I'h1- IJ -I. tl - I--' .11 .'.' -.'. ' ' II' "Il'.' I tl I11-I II' 31 I I'- C 1-1111 Ii ' ' '. 'I'hi.- - 111' A' I' I I1 I-I N' N I -'I' If It-'-I111f11N1111'Nl.111- 15' S11 ' - '11 Aus 5 ftI U ,' ' - gt" ,Q 1- .'.' -I 111111111-1I 1I11- h1f1I11- .I'II -.' ' ' I I'11.11 ' ' ' "11 .'.' I"1 'h't 'N 111 II .'t'l' of Yilgillizl, Thi Nh'p ' I1 t'h ' -1f- " ', I111 '1 1-'1111- f1 ' tl -1 '1 qi f 1" IIIIF. x Z1 '1N f - - -"' ' JI' 'I'h U' '- h- fi'N QI' ' :' II - '11 t'.. I111t th f1'N1 ' h , 1'11I 11i1'N. 51-1 1 '- " xl- Iz1I I11-1-11 I -1 PIIII .'1' '.'I 1 .'.' -.:i1111N 1111 II1iN 1-111 ti I'IlI. IIII1 'z ' -111111111 I lllI'I IBO". 11I11-11 il 111'111iNi1111 111' 1I11- C1111,1i1111i1111 IvHI'I 111I1- il. :It II-1 ti1111- 1I1e1'e 11'v1'1r 1111111' x' -1 rI1 l.II1U.4NI1I 111-F11-1111: i11 II11- I '1-I .'I'I1'.'. III N11i11- 11f tI1i.' I1-r.iNIati 11. '1I11111t 270.0110 NI'111-N 111-1'1' I11'1111,I11 IIII11 1I11- 1-111111111 I11-- l111" 1I11- 111- 11I l2'11'-' 'IIIKI I1If1II. 1-X-I111Ii1111 tI11- 11111111111I11-r1-1I 1I11111."1111I.' 1I1'11 IN1'I'l' J I'1I ' tI' ,I 'I' .-It 1I1- 1i1111- 111' 1h1- lfi1iI II711' 1h1-1'- 111-'1- ..'1I1I.II11lI 111-P' 1-N I11-'1-. 'I'II1' IIIIIIIIIPI' 111' :I-111-.' I11'11111:I11 111 1I1i: 1'1lllIIIl'1 I'I'41lII 1I11- I11-,' ing 11I' SI11 -11 111 1I11- 1-111I 11'1N 11111 I1 -,'.' IIIQIII 1111-1111-111iII11111. '1111I 111'11I111I1I1 IIIlI1'Il 111111'1-. 'I'I11- X111'1I1 1IiNIiI11-1I NI'lX1'I'I 11-11111 1I11- II'l'1 I11-1.i1111i11g1. IIIII i1 N11-11IiI1 11I'1'IN i11 III1' .'1 I. I,1'l'II'I115 1I11- X111'1I1 11'1111I1I h'11 - I11-1-11 I1 -.'.' 11111111.'1-1I 111 it if il I1'11I I11'1-11 1111111- 11:1-I I 111 I'lll. 'I'I1- 111111111-1111111 i11 1I11- Ill l'IIl 111: -1I.'111'I11-1I 111 .'111.1II I-1'111N 1 I fan-t " 11h -'1-11N 1I11- IIPPI' 11"1.' IlK'f'II1'fI i11 1I11- SIIIIIII 111 1- Iti1-111- II11' Iz11',,1- 11I'IIlIi1- 1' III. Will 1I11- 111I11-111 11f III1' 1111111 II IIIII i11 I-91 NliII gI'f"II1'I' IlIIlIIIN'I'N 111 NIa111-N 111-1'1- -I1-1I. 'I'I1 I-1-I'11, '1,.'1' N1 NI' -r1 5.11-11. 11111I 11111 11f 1I11- I1z1l1'1-1I I111' it 1I1-11-I11111-1I I11 1I1N :1111I 11-111 'rg III'iI N1111k1- 111' it i11 1111 11111-1-1'l'1i11 11-1'111N. II11I1 1I1-1111111N11'a1ti1111N. N11'--I I11- IN. '1111I .'i111iIz ' 1Ii.it 'I'1 I11-H - 1'111111111111. IN11I'111-1I 1--151-. 111 III-11'-111111-111 111 QI- III11- II'11'1'i1't IIW1-I1111' S1111 11i1-t111'1- 111' "I 111-I1- 'I' 1 i111-i11-1I III1' 1 '1 11I1- 111 ' 1 I "111'1'. f"ll"'.' '1 I hiN 11-11 11' N1i1'1'1-1I 1h1- 111-111 I- i11 N1-11 F1111-1111I. I1iI- I-11 Il. IIi1'111-1 i11 C1111-11111-11i '1111I I':Iij'1I1 II. L1111-1111 111 St. I,1111iN l'iII'I'I1'fI 1111 IIII' ugitat' f' '1I 1- 1151. 'I'I I' ' -.N ' 1- :'11 I I11 1 -I I-1 ' KI' g. 'I'I11- 111'i111-i11aI 1'11iI' l'l11I1IN I-11 f-1111 1h1- - -.'1 ' I- I: .'11 III1' X1lI'IIl '1111I 1h1' South I1'11I IittI1- i11t1-1'1-11111'N1- 11i1I. 'IICI I1 - little -I1 111. -' 'h thvr. 'I'I1 '-f1 it 11-1N 11-1111 'aI II-11 I .'1IlIIII JI I --ll -I' Ii .'.'11f - ' II. -III' f--1'-N.-1111 h- X1lI'III :I1I '- .'1 " -I1'I.'1.-- l'I - '.'l'1l'1g1I ' 511 1I-- I1 '11tI' ' ' t'1- 'I'IN, ,- History of the Negro FINNUQ 11.1 x . N. 1 N . um Wd I 1 . mln tw Il 0 L CIXII XX .11 4 ff 1 1 .1 1 . mc IX If n . ma- nx v N .uc 1 mu 1.11 x 4 - . w ltlr 1 . . 4 N1 . N - .un-Q U1 x . lvuslldel . U . . un lS 1 I It mn .nf . dr.: 1 IIN me-.1 nu- e X4 ffl nb neu .mul N 111. xx 1 1.1 :wr a fee mg of mum cnc J 11 u ux .in xx. 1 Ulpdlllld mn u x llc 11611 uhm lv- I fl - . uxl pm am lll ml ll mm fdthex llauw mb . 1 ann u 1 0 - ill vu -1 1 in nhlle man l 1 han IIN - Nl 'num lu 41 man xx 1 had xo Pf 1 I 1 dl X P c N ll Null I 4 It ISHN 6 1' " v 1 N ol ltl . e . N1 Q 0 ' 1 1 IIINU , - u.1 nu v . 1 p fm - . 11 . p fs . SN lu l mum v . N 1 . . llh 111 ll .mc wx Il fx 1 0 1 llblll J ll mm n N dill Nl lm N - 'f N mr Ull N n xx .11- e-me lhur mmm .mm P efm 1.1- mmm 1-rm dll N Bd x n wmv lll mm m fx th and edm aiu n . m Nil plar tum the 14 1 llp3ll0I1 uf than fmefat Q .umnw nd mm x Jcuen 1+ le P"l0f"- e11gdgv III rl 114 u lun un t en 4 plupmlx M ll 1 Hf lllllflffllllllllflll cn AIN cn 1 al JI buh lx nllue - un munclnfdmllll n 1 .us un 'ff u m m 1 .1 Illr. x 'NIHIPNN 4 s - N . .N me -n 1 1 N mu- N 1 lf v It lx -upmux 0 nl am x 1 1 lm 1 411 1 ma lx nnxmx- ffaxe Us Q 2 x 1 - 1 Nl 11 JI e 0 1 1.1 dx . fflfa mam 1 ll who ldll no lead and wsxllc nv ma ex xx 1 sc llidllfill C1 U 1 he WNdIlIQ 1 IPII to haw 1 f mu: 1 llffl ll xr I1 u llIlllN . 1111113 1 N wen nm ma 1 ,. . . NN 1 f . f ,ldlllllh Nl 14 If ltltbll ul wut 1 1 u x . N fllltdhllx . N HIHUI 1 mf on .nu I 10.11- mc N .1 umc n . ll 1 1 N x-I . - - md 1 ff N-ng JUNIIIENN men Q 1 m e .1 a n ln. 1 N . . n . ,. umm N 1111111 54,1141 I X1 ,V-Gm K ,b,3,,m2H.':'. ....Jhv...-461: ..at:x.n.fii:.,:.w. -.A-.aww Ia5ua47'931frg14L':L-A 1-151.--4:1 tix. L x - Th X fi 'll' I1-fl lu the qeveggiull uf ilu- S4llllhl'l4Il Shiv.. 'xml form- Pm- plu' , U luring the-m lm-k ' I L' i rl. Th- H " ' vt thi' Xvrry fret llrl 's. frm' from 'in ' I' 'll'll ':tv1'. to lwvm x th .rlf - of NH'.f'lf. lm -i"l-I. aft-r hip frcfvdnnm was gllulllld. ax hr.-1 of perl' "al 'md Pl'lPllUlllil' 'ml .'n'i'1l qlwflimm. '-'. '. 'HW nerr: ms il ' ' -'ml vhild. md ln-in, inn-xp:-1'i1-mx-cl -md lllll'dUlT'lli'll many jlfl pm IT s hunk ' lvm- l' 'fr rf l 'k - .'.'. Th -P 1 -' ' '2 lnlA 'I fm' thv xicc of the vhitv '111. lic-11 "lf 1 ' ' 1' ' ily lu lf"l0l . Tl ' K -Rl Q-KI' 'ls an 'Y' f xh' v 1 ' 4 ',gn'l-I ln lvrruriiln lu l'l'gl'lill llwir I J ser ' l 1 ll 'ily T1 ' "G" 1' ' I' .' U 'un all- It I ml: the- Nqr' of hip x in l l .'l'll lllms I 5 ' ' ' 1 ' 1 I Thi: f'lk'ill." ,.' ' ilu- lnullul 'ny ' In ' t I Ivfem- jinu' " I. HK T. nl' wax tl 2 I mr' grumls lll uf sum-I1 il I . l'wI'Ulll th xvry lllxjllllillgl. the Xllrfi Inq In-vu lmnkvd dmxn upon Ivy all I " ru'-5. ll l"lllllUl lu' Il'lllilfllHf .wid that lu- ln, lu-vu gixvn ai fair 'h'1lu'1-. fur. ' 5 'ad ln- ll'l.' lm-11 fUl'l'1'il into ilu' llvkgr ml. X1 m'ltl1'l' whivh xlin-vliml lu' slq s. th.- Nc-g.' find: thx- 4-mlm'-linv dl"lWIl u,ainsl him. In lll'llly lu'alilic.'. I-u .' "l1irv sm-I' HI' svhfuls. slrvvl 4"n',. llmlill ill'l'UllIllIHll'lliUIlS. 'md furlvicl illlt'I'- 'n"'ige uf Nz 'ks ' 1 l'l Hr. nf 4' mursc-. vnj ys svpzinill' Vain ' lk 'l ' lf ' 1 :ll rlx. lhlll nut tha- inferior um-s he' has In-vu ,iw-n. In illIlll.'tl'f'. hex is 1-mxmpvlle-xl lu fall I 'R up llllfkilllld work ul lm s -as-s. D il' la ll'-lf. th N gg lx' -1- F' 'll d xt 'dv l'tr,".1f. I ' ' '-'I ' H 'n. Nh. :'ll xv- ' " ' herhff f"',.. A 'fifylfwtftl Nzgp ',d' 'g"'l "0 h' farms. Starting with nothing. they mm' :mn txwnty-millirm avrvs of farm lands 'md ' 'i '111 f'-I l"- ' ' ill- Th1"lvl- INDI". " dai 34-'F I 'f - ' 'o lull' '.'. UI! V N1',,rn's lm ' lwr-n 0 ' rvs' UI. 5 " .ijful in various lim-5 of munllu-l'u-v. Tn an-m11pli.'l1 thu-qv ilfh'lll1'l'5 ilu- Iltjllll xx-1. flvl -nclvnl upml fl m-mv. TI 1- l'xl't'l'dl!l4'll-I Hllrc-1111 '. e-.lzlvlflmc-d in Ilifl In In-lp tl '111. lmlvr 'lf .' ' ','i0ll. wh 4 s I frat' nal training nerr' sllpplic-cl In the Nlrre. W -lil' I 5 E, ' Illfr' .'lll11.' fu' prixzllc- fvlmvls. and thc- pl'ugu'1-ss in llwpv SVI mvls as xapifi. ln 51.1 fall ll 41 hx' lwc-l1dmm.tlwl'vam' still A1 ,WI ' V NEFEI' vs ' " - li t ' ' '. Hut 1 -It 'ho l'1llv fl " ' ' Xerru has. " - h'S vhild' 'f 1 ,good 1-l wtinn. Thu ,I ll - X:-gy, is ct .'ll'lllf 1" "nl, il jg' ln: I fr d ll I llv zlxc-:wwe vhilfl 1--nn 1 .'.' ilnilwtc- thc- ax fmgg- UU 'il' Pl ml 4-dl 'z ' 'll d'fT'1' ll' . 'md frmn thin Qlfllllll ilu' future- le-au-llm-l's and 1' " '. '111' QI " ,,'ng. lik ' ilu- uhilv V1 'fx lhvru- is n gn-all numlwr of I-sl' ling svl l' I fi, 1 I .'l'l-Q ' . EZIVII fl"ll'. m4 'Q' lml'l1'l's. IiHKfl'l'.. Ph-..l'i"lllS. civnti.'t.', a Iro- ,rv .,'.A ' 1 I I ' .'.' 1 sl -I fm lhl 1" nks of ilw lluvk rare with il dc-lm' 1' tation lu :Egg lwllfr thv vnnflilimns uf hip rwrv 'md to 1- l'Ulll"i"'1' I ' Fvsq. 5:1- fig 'ix V - I Y, 1 Yr: , A x tg. i ."'l F 'If 1 "'4 "-. . " . ,, ,,'fg.,1 ---4 . 'SL 'T-:E ,. "' VZ' ' M 47 155 2 . V . j, . - A 1-qgi.Svl.A,..,,i' fl.. ...V ,,., ,il-i-,,,g,.: .' f , - L? " -.f-A., , .pig ,jx -:,..-.g 3 5- 1 . I . n 7 ,L '1 .. -,.' I L. .V I I ,r .3."f M, a .3 4' 1 IR . . . I ,.'I4.,13 1, .ff-I7 1. ,M " 2? .-'ibn-,-5 "- -Nw .cf i ,QI i 'tj gl 5 ' 1 . -mf-,L1 ' "J - , .. , mi: p ' , lj, gf ,. 1 3. :ME f' f h"1I ...H "ru,--, wg.-.j '- -1.-1:1 -' -1'1,:"V'i' QW. s -ri.gufxggg'1'4.'2.? wi! .,z:....'m- rf-53 1+-' .vw . e.- - 1. ' W "if X219 1 iw' .,,,,,l, ...QQ , ...t I .!'fJ'.-.,Q,',Q',Q"1.'jl "Tix My gffjx. - , '-,gf-iy3xf",Q1f ., 'gp A z. ..,,,3...,1 Pm! '-.- . .. rxrmlygxrktil . we 5--2: Je.. IZ '11 "fIpyj.1.,"v, 5.94" 1' f v,.,:,, .ff-ug, ,f :rw Xi: , 1 .,fffa?-f.w."'f ' Qs W'-T"-":'f" -Us tt. 4-S3375 g X-x.,,v .1.'s?. - Lf, YQ GF. ,-'-1 lfigrlr fgfsi I xisglg nuff!-' 'f'.-'V , '-:ggi .,+H."17k NT!! . 4-'Ll '5,e,,5 -Ev! jg! ,J-gffgf A-1 -2 cgi- v..-51.43111 i'i2f34'W r ri . '-5-. '1 -'1 fi .' 1 1,-Aw 3 ...VJ V-71 1 1.'1':"i gif i g-, ,. .4-Q. . . Q.. if ' K' 'E .2 - . Y il 1 , . ir' E 4 . . I v-li... -W1 ,.' -' .,z - -,Q ,,? L.. :'r .al X-:..:.......1' ti!! rf-S kgi .l. E ' .rl ,fx .za - if ' el' i. . Y,-5 .G vi 'J 1 V .. ,. 1 .- Y , 1. U 1. A 1" . ,-1. 1. 1 I.. 1 ' fl '. :W fl sv 5- ' It .. -'ei . +f 70 .' :fi Il? gif wx, '.1L-5 fx ,gli -1 .':'.,5 .511 :Um ITM v 'f Fw' 's' .Z -1 1. is Lf: ' H Pm!! mg.: wr. 1, '-aff viz ': l' .mf .--v .fbi af, ' 5. I uf. ' 'Y . nw I 1,-1, 'bfi :LFE Ei- Q 1 M. 'full -iff! 3.3, 1' ?T .fjfg i7j',.j1 , -f Lit.: 1 Q' 1... 1,-.U I M, qi 5. 5 gli H 7' 1, . ' f Ji" W 1 .. ., I ,A ml f 3 1 1 "-seg . . . E: L f ,fffx L. ..'1 v5'f iff! f J. 11' i, 'lcv ,.. . 13' cl It E52 rf" ,V . L L5 :ff ,I 33, S3 .5 H :lil .2 I. 5.54 ff: ,?2iQ .? 2 1 'S . 5 '..i.T . 9 3-'f fir ' 2 1 xl' 'fi ' 1 ,Aa cf H -5 Av . 1 ,. 3 vu Lg!! 1! xl 1" qs .fx - Q 'R AS a good master pro- vided For the well being of those on his plan- tation, so do the goveming bodies of a public school strive always for the attainment ol: a better and more complete school life. I I I I I p. W x. mf? V3 ff? Hi I 1' .Al ,Q .r P714 +G 'Si Pie? -A . r, t' ral. 1151 W Lal! .2291 lf ,iz 'f , I WS: us? I.: in 594' 6 4.5 .. I . M 2-Xie sw 1 , 5 3 if Q 4 'Q sg ML LJIQ ,4 , Q 47 W if A 1 w E pg. F51 ,225 4.54 ' iii gh! 621. Ear '1 cv ...A :ri ,L 1. fjh Ev! V23 EM Fl 3 N fp 2219 I i"a ig 'S' li Eli T11 53 FTS rl A -, fr? .1 If If fi! vs. .- :F Hy fi? 535 by if We ,L . , ffl Y 1 L , us- ff e rg 5. E 1' r' HUT 4 . I Q4 I? grae di? I7 X fin A 225 HZ I 'T G? H. 25.5 55? Us ' , 5 i ,i ,fr , EF' :VS Wm- 'f1"'1sf7""'w'g1WG1ilr:2"""'f'0PffF'f T n-1e-vv-.v'nvrrfp3e-'uj:f11+v4W'f,'yg""'3c, A IIIISCI .1 1 1 imc' on IP 1 1 . . lc , e NCUTU ldlf xuunff mlm was I f . . Mm 1 ni I1 ll no was Buokm I XX ashmffton I as p Pllllillnll cfm ll mul ni f 1 IU i ds 1 Knfllllllllff of thi ltllldllxdlllf' man who ln mf ins mm 1 111.11 ei e .xml 1 e 11 1 1 is race f' on x Uannent If 1' .is 1 1 ll c sas . . . is nd- a ortuu to In esi f , C 13 nm at lllVll s s . . 4 IUIIUI dllf lllh llll Pl I I Q N W' U 4 N tl 1.5 If lt lf. Ilt JX1 4 44 l I X - 1 I 4 ts I l I Il N I" lu sl " f 1. Sll Illd' ' P ir mash is was 1 s .mu . 1 i c in lls lg 1 .s lf mam 1 1.1 mn 1 s . x X 14 n ful Hmshfcl tn xx nt: liwltl .um llll u . i the x 1 ed was at rcs mnsl n 11x n m 1 nu 1 1 in c mv lg 0 . lhemsf'lxf's 1 fix lim-stum ua- U me . s . 1 .mu mas I 1, N thx lll 1 n n 1 f N N 1 N P llll 4 Ill 'fm 0 QI lsllllf' H md n i s . ns im nm s 1 . . . s . n . m in . llls bd u mis is r nw 1 m 1 ci m f rx s mv' ui lll'H mud was Q ll 1 ner . . p ' is 1 x L N 5 c A 1 N Q L Nc 1 Ill I IU Q . uf f s ff nm v 1 gl r .uielinff 11 rm mm in ei . n V011 was mssu s ui M U I 111 L 1 i gf' s s . m.i e .inaffc 1 -fe' f s If in-f 1 - s ms f s wr . . lugg ms .mm im s s 01 . s s 1 . IH . x I 1 1 4 4 N 4 ll N dl Q P 1 7 I 'N N ll KNNH N f' ipul 1 s .s . 1 IL! NAN 1 7 X y I U N 1 N i 1 4 N N y I x 4 I s r 1 Q I Ill " c e ' I I l gg . llll 1' Is ru . dllu Q 1 NN JIN gl t Q P 1 lll . mdllx 1 s . s i .s s . s PIII 4 ' 1 XIUUN X 1 I It N N QN Ndll N Q 1 1 mu wuz s -N 1 H " s llll mn s e .uf ll s ef' 1 1 x -I J"'f' Ni' .,,1 .,.' .,,2, LZ- ,-,, -J. h-Iiiik , , qu., 1.',,:?.,, A .VII hwk, ..-, I ' "":".' aw..-.?',: ,S f.x1.11' .- 1, ff-ws 1-"2-H ' ' - In ' 'Q " l l ' h J tl flmf of i 4"1lmir1 lip the' lulurf' e'rlu"1lirllal l:'u4l1'r of 5 Ill. LV C " This 1 P ' ll' son of 'i sl'iXt'. llll' ll' lzliq lmlx. 'lil ' l y '. '4'L. :h lc a' 4 lQ.l's l".XYr-1-l-lv.iIf- lp' lc '.' .fw-'uflf' 'lf-1--I,-fs 'gl-il:-' afh' ' ' . Th, ln P' ' ' I' nur '. z 'l 'll x '1 shirt lll'lflf' of ll'1x. hif-h " Q' l " l ' fl..-1. Hs' sl 'Il im an flirty rag p'1ll4't llirmsn in 11 4-urm'r of the' ' l' 'rl . lfrmn thin .'t'itf' of hum'm flf?g1l'2'lfl'lli4JIl hi- rlimlu-rl tu an posilimi uf I -1 I wr. Thi- 1 l'l'ul uf liuukfl' T. xXil.lllIlz.l IlAS1'llilfllllHHl im. lu le'au'n lu r"ul. ll xx"1.' ll ' hu' ' rlwp-l'mmlc'rl in thc' 4'ulm'f'cl "u1'. Nu - nl thi- sl' 's in sl'1xn-ry his rulll l'f'ucl ur xrilv. Thr- firxl g1l'illl nf hupc' 1"llllf' In lhc' lmy uhm: thx' slalx nl' thi' plu ilzllr xwre' . ummnnvrl In the' "lf, l us em ilu' hill. Un an lwllllllflll IIIUVII' in, lh'y gulllc'rf'fl un lhm' l'n' in frunl of Ihr-ir uhitf' u'l4'r.. Un tha' lHrl'4'll. umf ug thc" x 1 Qtr' rr' m'm in milf rm. Hr' rvalfl allnurl ai lung: 1lm'umr'nl ln' hvll ' lf' l'm l. It ix '15 tl P E ' "1 'I' 'X -l. gixing l'i'a'a'clmn lnlll1'.'l'l vs. Xl ' hc' h' ' . l ' 'l' ' n an " ' mu 4"l llril thf-3 umm' lr1'n': ilu-5 4-uulrl gm xhvn '.' l'li . ll " .' il gn" 'qi fl 'l' Y. l " g. f" '. 'lih 'rn' iwra' the' grvnl Im-sli ll.' of 2 l m'. il lix' P. 1'flu"1li ll lm' lhvir 1'hilfh'1'n. 4'iliz1'nship. 'mil Ih4' support nl ' ' .. 'l'h- 's I Q ' 'xl f' l n'um'.' for lhcm. lm' lhvy XH'l'1'Il'lIll'fl ill-ll'l' the n' ' nf Ihvii' '.tf'l', Un ' plz NIU . lim k'r's niutliur will-fl him "'liilll2llil'I'liu. 'Xl thi' mll-will ul the l'l'lllflI't'll fur lhf' firxt .vliuol f'l'1sS. lhiy 1-ulmwl lui ll-H in lim-. NU ' alslwcl his :ru ' he' valmly riicl. "Hu k-' 'lf X'X'g,'lA rl nu, Hu' l' 0 h4m1' liff-. llc' lll'X1'I'lilll'XS uhm hip fullwr xvis. hui slulwl l ' 5 s- im in ill-lf'I' yc"u's. lh'1l hr' u'1.' '1 while' rm. His ull l1mxm'u'l'. 1'l'lllIli'fl ll l sl ' ml wh wrk' r, Ull zllmllwl' I la lation. :Xll " nmli' 5. il trip of fin' humlrc'fl lill'S pusl' I, l " lwlimggingrs in ai mart. thc' mnthvr uf Hooker 'lf Xxiililllllgltbll juinvrl In-r l ml' . HQ' '1 Ill. 'l in '1 silt mim' m'z1r M4 lclcn. XY 'xl Virg'niu. 'lille' vulvin thou' liw-fl in wi: :null 'mil was .'llI'lA0llIlClPCl hy filthy 'mrl lllI."lIlll'llxf uw l'l' ns, ln this nli.'f'ralrl1' plwvc' uh-W thc' m'ig.hlmr: lIlCllll?.91l in flrirllxing. ga ll'ng. 'ml Ill' ' P. tl ' l tl l uf li lk ' T. Vfish' 1,1 'J Q' .'.' 'l. lie' :omni lwglllll 141 is 'li in the- wilt minvs lu varn m mg fur heir l ' lem is l1mc'. He' ln' ,ml hip mulh1'r In gvl him il lumix xo llrll hr' mighl lt'2ll'Il lo rvzul. lf' -llx sh ' m' 't,'l ln 2. I hulrl of il priimu' for him. am ulrl vopy uf Xlvl Slf'l'.S "lvlxn'4lv:u'lf' Il -ll' P lu nk. 'l'hi.- 1 th' firxl lm lx hi' f'X9l'.ll'lCl. 'mil he' flI'X1lllI'Pll it. st' ling to llllfl 'xt' I ll ' le'ltf'rs. Nlngt of hip lmyh ul wi: :pmt in lnrfl lil fr. p'u'll. in ll vuzl minv. 'mfl he' 'ulmillvcl in lzltvr yfvirs th-11 hs' PIlXi1'fl Ihr' while' lmiq who lrul ll ulvpt' 'l 's tl Ih'ir m'l1am'f's of gi ing to Cmizgn -.'.' . nf ln'4-mning lniJliups or I 'ul -,'.' rx. ilih in s' nf hip ulwli- liff- im: 'm lIIlDl'flllI'llt' umlwilinn for vquul uppnrtllnily for the' "u". ll i hi au'm'i4le'nl that hi' lu"u'4l of lluml lun ln.lilul1'. ilu' lmn-:us 1-nlun-il mii- xvrsil- uf X-iffllllil. live 'ing of Ihix. -mil .swing lhe' nplmrlllnily in illll'll4lillQ this svhn il he' lvl! the' :mul min' for ai lm. iliwn 11, il SPI' gml. .-Ulm" lu-had .4'r'lirc'clc'mvl1gli m mv, lu slu 'l hi. trip lf 1' llilllllrllill hm' iIlllll1'lllill1'lf st'l wut. Sulf-" Q1 lhr+vu,l1 Sliil'X'lllIlll. 'mrl thx- l4u'L ul qln'll1'r. ln' urriwcl at lamp- tui. ra val. flirty. 'mil l lrff. lif' all "1r' " m'ulu' gi wry IMI nr illlpwssiml mu Nli .'.' Nl' 'I l". H1 'Ki '. thc' In--nd le'au'lu'l'. Sh lwil l'n in sllspvnsr' for some' limv. 'mil fi ' v toll him to .m'e'p 'mfl zlllgl thc' I'l'l'llilli4Pll rw m. lln' im: .mr 'mxinuy in lu' 'ullvcl lll'll he' :iwpl Ihr' lvig rmmi luiw. ilustvrl it luui' lim amd "l'1l 'mi' pl' fn' tl ' u'r1li1'l of thi. Ivfl of tlm1'u11glnn',s in 4'll'lI"l4'lt'I4 In uliivh he' lrul I I. Hu x l1q'i'clc'1'iJiml wi. in his fu r. "l r.lll'Sr yuu will ilu In n'nlm'r this In:t' ti sh - sl ' l. ISWL'-1-4-4-vii.-fl ilu- pnfiliun ul jmlilwr. ishivh p-mill his tuiliwn f . 1f'HIlliI1llQ'1l nu Pam' 'l'hi1'ryv I I I My heart is awed within me when l think Of the yreat miracle that still yoes on. ln silence. round me-the perpetual work Of thy creation. finished. yet re- newed Forever. XVritten on thy works l read The lesson of thy own eternity. l,o.' all yrow old and die-but see ayain. How on the falteriny footsteps of decay Youth presses-ever yay and beauti- ful youth In all its beautiful forms. These lofty trees XVaue not less proudly that their ancestors .Vloulder beneath them. Oh. there is not lost One of earIh's charms: upon her bosom yet. After the flight of untold centuries. The freshness of her far beainniny lies And yet shall lie. ef-XK'1'll1'ttrn Cullen Bryant. -,fa-I ' ' . 9 AA 'if -' biz' 'f bf V-f ' :F :af-fyff-f:"jgv5aZf:.17:f-1'4gf,cfgjr1gg-sf,',g":7'Ffffn A 'EX 4 ,-J-42, ix' 111. Y WY 5 'gi iq ' . r U ' v 1 I A 0 I 3 Be it ours to meditate in these calm shades. x l Y ,gf e 4 l 1iAQ'x . 1' ' mee , lf? I I ? ,, ' s . r :. , r v . . , U The Board of Education I Q xc llut lJldlQf' IS due lNUlI'IldlldX s Board of Edutdlllbll lhlouffh then Ullfalllng efforta the new ,lllllltll bchool Blllldlllg has been bullt md lljllllihed An athletic Held unexcelled ln the vshole county has been added to the falnpus Lnder then Ullldlllg hand the CW A workera haxe landsc aped the ground Qurmundmv the new lllllldlllg thex hase lClllOXCd all of the dead trees from the f'1llllJU and thes haxe IOIISIIUI ted an athletu field for the glflf ICN laxe also u fillfd ne 0 t an mu-t llllplllldlll duties thc SLlClll0Il 0 to the Normandx faculty and me know that lb the I1UIlll'Nl of puplle IIICTCHQC so ulll our supplx of mumpetent teachela lxnossmg the reputatlon of our Board we realue that thex wslll carry on 1n the future aa thew haxe ln the pact becauGe except for the reQ1gnat10n of Mr Raxmond Tallex, sshoae POQIUOII IN hemf filled ln 'VII Henrs Bu hman our Board ha the Qame members that It ha had ln paet sear- X113 the Buaxd umtlnue their useful mnk llllllflllffll R, suL.f....4za.faifn..aw.u.c if..-N -A-ww d3.nLGPQBi9.1b-xnfxiu-cl kts.. x f J X fgliff l K K 1 , f , 37,7 iz, I f f 5' V Q.. f 1- 1:-,gang K. '-v A' 1' . .' V Av fi, If '04-'nav-'over-Off ll! f 1 rtlr he a Xlillvr bmw nf,m.- i... Q Yrow I.:-tw Bu-nm, km-v , . . , . . U , 5 J V . . . V 1 ' . . . ': f ' ', - f '. ' D . ' - ' r' 4 " C ' , .' ' ' ' , nc S. V-' 1 . if - : 1 1 I n 4' L. 'l'l U l" g fl 1 n f hf' Q ' 'A 2 f vompetent teavhers. During the past years many reliable teavhers have been added ,' ' 'z.i' 1' '-' - s ' .' ' ' 3' pai slr ff A - I' ' - 3 ' - , , ' - . I' 'ra . . . . Q K T .' ' - - 5 6 .' - - . 5 ' - ' 5 Q2 ,- l 4 - ' S ' '- ' Q. .:,, . il 2.2 A 2 4 e 'e r 1: . ' 7333 :YZ .-?' . ,D hr 1 , - , ' 3 ,.-g-- tri ,.,,1'1 -.Rr Js..'.:4 - - . TC- 'I 5,' ' ,J . ,lf : ' - W0 ' ' DEQ , ,j," Vid,-'Q.'1 .' - 'a,.,,""-1'4" 'f" . ',,-j,,- ,T .55 g ' f .I- 'e- - ' 'ry ,- H -'f '- - uf . g k " 'f-""'w-V ' ' Imp- Iufflfy j' 3 'f:j:T75- . .D ,. Th Ad 'mt M" WNW' " e mmlstrators M., ,Q J. ,,,,,,,,,,,,,,,,, W ,qrf I Nlr R D Shouse, prmupal of Normandy Hrgh bchool has been xxxth the school exer SIHCC 1ts Bret xear of exretente elexen xears ago He has Qeen the number of puprle grovx from IIB to l-1-00 and the number of the fatultx from ll to in H has xutnessed the expansron of the school from part of the old blllldlllf to the xxhole of that bulldlnv and three new bulldlngi the Vocatlonal Burldxnff the Cxm and the new ,lunlor behool Bulldlng A graduate of the Lnrx ersltx of MIQSOUFI, Mr Shouse FCLCIX ed a B Q devree rn Educatlon and an M A degree from the Teacher S College at Lolumbla Lmxersltx DUTIIIU the flret fexx xears of hl llfe at Normandx he dad some teachlnv but lug lesponwlbllltlee lnmreaeed 40 ffreatlx that he noxs attende onlx to hr dutxee ae prlnclpal r Herbert L Green aeeletant prlnclpal at Xormandx xxas forrnerlx the -Xthletlc Dlrector at XVCSUIIIIISICI' Colleffe ln Fulton lVlo and prmupal of the Claxton and Centre Hlgh Schoole came to Normandx mne xeare ago as athletic coach but has werxrtes proxed t xaluable that he mae made a Qlstant prlnupal BCSld6Q looklnff after thu dutx he teaehei Saleemanehlp Commercml laxx and Alffebra and he IS -pr mor of the Senlor H1 X Nl: hlllll-lPKl Bc lm adrnmr lr atm f the unlor bmhr cl and tc 14 hu f CYCHII md eighth ffrlde m lll'lPIIhlll19 xxac Graduated from the lnlxer rtx of lhuago xxlth 1 Ph H degres I l9di fl 1 llf' IQ alll S0113 54161119 Q P tio ldlllll lil Nfblllllllflx lllllt NPHIS Hg!! Her le uhm' ll I llx mon er the PONIUOII 4 umm St no If lllllll9ll xlm 'xml ru plea-mv xx xx- 1 fllend hlp xxlth all ff the pllplli of lxlbflllilldx , ,Kp I 5 l:,,j,3f---, gy. -3 .1 ffcd, 4f"S'5i'2Y ,V 'Y :Fil ' 'l -' 31"-"fS.-s'f.'S..."74rf .' ' 5.3 v.-"tg ,' 'X' ' A.: Q1 5 1 5J'Q,"" l , - f ,f 1. be .1 5 Page In-'fzzx-I :- ' ' 'A "'7'z'Q1'P-i1l?". .Q ,TT7'K"'5f ,g "f'2'f . f, 1,,,1g'.,:?3e,,,f--in , , . D A .dm A it Q' . . . . ' l " . l ' . H' . 'l ' s M dl? L 1 . N 'lj , ' . . , ' I' 1 . . e v' ' , ' . Y . 1 s - I s C D ' -2 C. U' . ' . . . . T . Y . in 1 .b . ' I .V H . D . . . h , . . T .W . 1 . 'S l 5 .' Cl: . . x. K. , k A D V I. , L 1. S VM A. M . . l , --'. ' ' 1' I. ' Q I' V .. . . t . e 1 1: . .. X He- , ,K l' ' 1 - "1 ': ' sn ' '. ' " . ' . 'ra 'S e .Y . . . . '. . '. 1. : 5 5 r Q ' - A NY" l' 1 .' "si ' rf ,J ' 'Q' 11' -z' vu s- l z ' P2 2 F " z . . ' '. As a "hr' rf lf ,.l'.h l .' -' l S" '. -h 1 " V ' t 1 ' W , ,z",1zx'l'. ' h ,fl ' '."h lrl " 1 '. l" :',. :Isa " S' " ' 1 '. Y 4 '. . xr... xx. li--lm n. n. Sh.,u..x H, f . l 1 l 4 , . , The Faculty lkmblm huh ml I llr111l11r1a M hu I Um 1111 11111 T lx XISIIX 11 1 1 1 I111111uI1111 M1 1 X h.1n1.1l Drmxn 11 11 1 N 11111 I1 x X P1 xv x 111 1 11 1 1 1 1 N111 I, 1 111 u T hmm XINJII U 'lghllfl-I 111 1 rw llurrls Te 11 11 ri 1 11 rn man fu 11 1 I- -I IX 1 1 1,11 I D1-um 1111110 I A 1 P1 Jun x Hu1111xN A1111 11 vu 1.1 I I I IN hm 1 X10N 11N 1 g 2.,,g,.1n91L'1r.v.niL.d3z01.uhIJ!1.Xt!'.,.b4.a1.4zvm- dan-1: "i'bS's5ii.'::L12ts.-.. Lrv 'P 111111 Nmnh r 1.11111 1111111 11 111 rmgh Il ull u XXII 1 H Hurd N 1111111 11 I I 1111 ll Ill All N 11 111 ry 1 F 1-. rv in Li' ' -F: 1? 4 'L 1+ f. if 1 'lf IK R1 1 1111 . XI 111 1 151 'IU HI VSIIX 11 1h 1 111 GPX!-XII-Xl 5111 uk L 11 rs Xhth 111.4111 r I Hlkm -X1 ws I1111 ann F ulzeu f 1. 1 11 N11 mf- 1111 1 I Lux 1:1 wr RL111 BS fl a 7111 111 ry 1I1111111111!1 11 5 Iumor Hlth 1111.1 111 nr 11111 I1 1 lx 1 ,H-3 gag Q-S 'ai :S J? -r' 11 ,ii Z 1. ,K if . .14 gg -11 5' f-1 ii 12? ', ' lm - 11 .' ' - ' - I . I 1.1 111. I .l1111N . VII. B,S I .1013 Sx11'1'11. HS. IN I-2111r.x'1mx """"" ff'f""""f" g ' , , 1'111.,1f111,- .11 ,u.1.., ' 11.1.1.1 .11111,1, 1.-.1 J 1-1 In 1 15. X111 11.1.1 " F-'fi--I Sw. ,Q ui ,,,,,,,,,i,., l1.x1k. .lm 1-1 :ml ,v 1- lmrk f.l11l-N nm b-V mx- -'Hmm High lhwlhlll IAWWIL Ug,.l,m qllul I . :Jx11: '. 141' .-H11 .1111 111111 11' 1'1f1111f r,'.,11.,., 11.11 1.,,, I'1'- I Ex11l,Y X. H1 1:11. A. B. '.""'1' A I , Q . L7 .-11, .11 uh.-.,11N1'11 lb.-1..1.1.1..h..,.. .A 1111111 1.1.1141 1.11.,...-11.11. 1,111,111 131111. 5--1'1111.- 1.11111 l 4' A 'HI - ' H I I l 11- w. 1-'. .1111-. ns. IX 1:1111w1.1x 1, vm ny. 1 1- -1 11,11-g., 1' A . , V i H 1 W? nj ,ul.xWm.. C' I I HMI' . N1 SI! :.,,,, ,..., ,11.1,,1., .1111 1111.111 r,.,11.,,.. 11.1.11 7f111'l1,'f, 1, 11.-gf ' f' ' f , . . rn-.1.-ul 1.1.1.-1.11.11 " 9' ' 'N'i'I"kk"'A,''P'.l"""' uirl? 11111.-111 131.111, 111114 c..'.-11, x1.- 1'.1.- 1..1...., 1"""'f -""""' """"' 1111... .....1 5.-1.1.11 x1h1.1a.- '1 1. . ,,,. - .. . 3 'Q' .. SVIII .1.. LB. I 1- - - 4 - 'MUN' 'LB' 11 ,.,11.-11 "' ' UP 111-1,11 - 'Q I , 1 Cwh frm., r,..1,1.1.., 111...-1-. , 11.11. 1.:111If-uirxu 1.11111 . b. ,A ,. U I . a,'3.' 4 11.12. AB. ' 1 ll1- 1.11.-1,,,. 1.,,11.,,, n,,1.1,,1 u,,,1.. 11 '- .1111-1.1 I 111111. 1,1 111...,,1f1 -11-1. -. 11.4. um S.- 1, G1 1-' 11.1.1111 1,.....-1.. 51.111, 11.11. X.-..i.,. 1s..1.' 1,1....11-11-, 5.1.1.1 114.1-' rg1.,.- Cl 1. 5 I F11.xx1'1s G. L.xx1-2. 3.S.. A.B. B.S. . ' l. 'Z ' . E I ' 7'. '1 .' ' 4111. 1111. 1'1,,,, , I.'ll1 7 , "j'1""1 'U'."'HV, .1.,1,- 7,,.1,.,. 0,111 .1 , - 5 -' 1 11. '. 1111 rg.1.1.1.1.1s.1.,n.1 f 5,1-f Q H'-'uf' 111--1111.111 4:-11.11. 111..1.11,1.11 1311.1 M I --.1621 's...14f ':"i'Z""" 'F""""V"" ua.. L 'ng V '.' -1 .. l-.451 '-- .1'g' -':':' 'iv I -fp ,. I. 41-It 1 u'A's.:Ar iv, I : P1151 1111111411-1 f ,f..-,,, . 1 The Faculty I- x ll-llll IX All Xl :Ulu stun N l z 1l:l Nclfml 1mp 1 Ninn Bull Il Xl 1111111 H fun N nrlhanll T wllll p. 1 u I' l N X N l hlngh lll r l'lll,lh lll ll ,xulll-xcl Alxlx lhanlr l1 l H G ll B V I7 lil! I A N 1 ll vm r lll lll Drllwlll II Xu-1lyIzln11 H hurl: gum 1 r1 Il ll fl llh II jlev luulll frnlo 1245! aualii., K, if-H5524 xv-q1,75'm,,-jksrfkgrrflyf-gF,pg fru:e"v1rq-1-nv r.'1"I"Q'fp:p'5fv'1' mgnlifq f-41 H lm NI X slmlllxlvr llaf lrlglrm llz rl Xlllh1 mall 3 up 1 l un l lll I Pllllll l-xll -X i mhlngz n I I- ngll I nl r l 1 f.O1l 5 1 r nll rs 1 01111. x ml 5ln1 lh P N L1 -XB W 9 ll lu rlllrl H11lL' l 4 vnu-l irnnm. Xr1 h1 rx uh Rl BX 1 EH 1 xl I0 ll efillv I' ngllsh Fnm h Q1ulf'l1 Fr lll1 VS . lllllr- In 1 1 1 fmnrrf l rp a Xlll fum Clul llubl I L H N l N l.xx SS ul 1IlllXl N zfraslm ll ul lrllmn! , s l,L Ill ls :hr rlvllall I1 rf Irnp Bulnl Shar ,..- . 'nu' l , N' "mit, lj "' . f'. 3.5, ' 4,2 - LH... ,. ,, v A ...pg ,I .I -- - . J . ..' ' 4 - . -2 ..3,w..j :1.,f:g,f,""- 1:-' -- I If-0 'I' S- Hi"-31 WS- -' F 1'-"HW I 'll.l.l.ul IJ. K' ls'll.xx. AB.. . .. . Yu 1- ' , ,1ll'f--lllfl film 1311.111-,J l.'1,'I. . u,. ' 1.-,,11,.L,,., ' h' . L','.- 513' ff N- 41,"l - , , NY- lllll' Tm- .-r Sllll--m Mli1'rv If -I. 'ull--lif NI. .-:fl ll..1l ...ml lm...-l..,4 1'lll. I . . ' . 2. B.S. IN PIII ' '."l1lx . Q V H In P 1 I- 1 .'II'vl ' Srfllfr Tmllllll' I.'1f11.p.- 4 "' ' A ' --h , I Hu, --H, W ' 1, 7.11.1-llv ljullllllrr-ial CII1 f l'-l Ill 'l. Dr.ln.lli1 flllll I Il,r:.xx1l:.x I-'1lll.ls. A.H.. .I.1, I '. . f.'1s1'll. A.B.. HJ. ' "1 1k"""'y' nm 1' ly, z - llfvll.-31111, Kllllwl. I-,,..l..f. 1 'IA' l'h,-i1-1, G-rlllln. ll-'ll-1.11 .'l-'1- -1- 01 'l Cl P' sl.. v Hull I I. ' :J -1 .' Hlm., HJ-1. I Il:xl:."l'lxl: M. .l. lxla. .. .. J. .. .1j,,11,,,1 111i,,,,,'1 5,,,,,- 1.,,,-l,,.,,' 1j,,11,.!, ll'l,-plz, .lj Il" -1, , lj!" 1, 17151.-fllll ll.-...W xl.-- 12llf-ull-ll-. L -.I Q '- - lv ,ll-.111 T.-...ll lull-.f lllgl. ll...l..-.l...ll .....l 'l....l ' Cl I ' ' I,l1'l.'rj Bl' .-LB.. If. IX , I J. . 'll vli. .I-1.11. A- ' l..,.,. fl 111',.,fg 5 .- T,-,.-l 1.'..11.-pl 1-, -, K- . U, ,,,,.,, ill-ll1r.lI fhlp. Y'11d '1l'k' g. XI1-1-h. i.,ll , 'L - -. , , U""' ' f CM' lja. 1: - Q ul..- , - I '. F. Qluv. AH.. 15.5. IN F ."lI.' I C. . 2 xl-1l:. .-LH. l , , , , ,, ' Q 4 , 1,11-fl . ll-gr, ,N'l .' Ln 1 ly, Ifllllllllu- lul- ll mlllll l 11111 :ly WPI- Y v xl..l.l.l.1li1-Q. of .-.1 S.-l.-ll - ll'..1,'- -. H011 ..f L11-,H - .li r.1.n.- ll. -.....1l.. 1311ll. V ' , 1 , - fi. ' ' 114--..f ' '- ll'I' bs '. .l 1 . Km' lvl ,' j Q. i' - :Il -, k K. h U 1 .I , . L. . ilf. -, Sl - H. if - .L A ig. 1 1-gi . '51- l E? .1- The Faculty JM 4 1 , 'K fu1I11 11101111 Uajar B 1l Tl11ll11 Nluph 11 l'11111kl11 II1111 11' 1111g I1 I 111111 X 1 1 111111111 C11151 111 1 1 r 1111 H1 mf' l1on11n11m 1111 111111111115 Zlxr T111111 1 11 11.11 111 1 N Xl 111 1111 1 s -X11 S 1 11 il 1111 111 1111 Q nn r J HIYNUN 1111 11 I H111 Ix1 N I1 All 11 ' 1 3,44 :s1A1......1z1..-d111f..:h.1.11'.1u.r...-111..1.1111111.... T kdm. 1'151sFu.-Juztlsu-. 11g 1 v nw 4 1 1111 Ulu I N11 1111 11 L111111111 1 1 z1 Edu1at11 1 L 1 rnnnp 1' 11 I 'W111111x F BH11 RA N 111 Iv 111111 Ll I M 1 1'RXNhlIN nfl 1111 111 1 r 11 ll11.l1 JS '11 1 44 .1 Us if? Hg 5 1-.5 -r gli - f 54 5-'Z . ,. . ffl 15 S IX hmm KIION I IX lu1111110x 1,1 11111 111111111 11 -1111 11- S l 1 1 1rl llc Wzdne 11111 I 6111111 xxx AB 1 111111111111 I 1 11 N 11111111111 1 11 Nun! 1111111111-111 .111 A 1 1. I ,P N 4 11 m I L L12 "1 2156 1,2 T . 'Ts 'HY ,ia I 5 1 VC 15" 4 'f ' ' V I 1"- ' ' 1 f ' 1'1' 1 1 1 II111111 K. V ,, - g I 'll'1i1Nl.K IS. F x1.1-11. AB.. B.S. I J, . 1.3 1.1 1.1 -. BJ. .' ' Q ffl '5 ' I1 "', l' '11'11l 1! ,U11111 ' llI1'111A, ' ' 3 1 , 1- ' 11,j.., 111,,.4.1l 1 '.11 H-I ' Er Clul- I!i1-1-1111 1-f Phyih-111 '1lu'11li1111. I,1-111- 1' Il I1 I I 5: :1.1'1-3. A.l!. 1 . I . I. . 111.111 ..1, 1'11'11111, 31 .- 1'111..11..1, 111 1 - I 'Illini hnglish l,111111x11-11'i11l S11I1j1-1-1- F--111111 5111111-111 C11111111l '-'VM' UU" -Q? gg 1 1 i , 1 . 1 - w . 1 , .. . el- I Juux A. I'lIll.l.Il'.'. 13.5. IX lu1111p"111x AUX 1- gb' 1 ' - - 12 . , . . , . . ,- ',,,,m,. U, K,,,W 1.- 1.1 111..,, 1.11-1111 1.1111 ., 1.11 -.1. . . 1: -11.-1111 .'.-1.11.-.1 'fllgwf' :xg 1:1-11.-1111 S.-1.1111-.1 511111 UMW- -U Q I H m 1 111' .Yn1'111 A' Ulm- Cl I1, N-111111 inrl- -- 'l , .vni r jg Ilirl-' 1Q1.... 51.1.1 Girl-' 111111 0111 1- , '- 5 Q21 I . 1"11I'1: T. C1111-11131 IP H1-11:-I Chl' fig r:1.1111.1,- 1.u,11,.,.- P111-1-11 11.111111 11111 I ' . ': D . . .lu '11 un1I 51- '111 P1-1-ll-.111 Llulf-. Ju ' 1 111111 .,1- '11 1' 1 :JIU v I I h MH I my in 513 11...-11.111 LI 1,. 1' WL English Qu. 11.-1.111 I . C. AJS. N 11,1.1.11111.,1, 111f..11.111, 11,..., ' 11.11.11 0.111111 I A I A 15- A -H- Fvn, ,Nh I11111 111' 11f lf'1K1'11111111 'I' F1-1-rvlzcvv I-1 Sup:-rillh-11l111l .F Q '. j,jx 1l1x1.11l,l1, A.I5,. ILA. I l'l. C-Hua A-B """""f""' """"""' """""" "' """' ""1"""" 17. .111 1.11.11-1-. 1,1111 1,111 5.1.1111 .11 1111.1 '71 .1 4 11..1..1...1.. 1.11 s111.3...1. 11.111-11 5 ff- 1111111.11111 11.-,.. 11.1-1.1 N-1111.1 l'1..1 , AL W U :fi E- 1-1161? 's..j.,4 1.1-".1.1.1'-:T"' -Lu ff-,-1 '32, 5' .' .n.,., --4 . uf 1.. --.1-:'.2:f.1, -r-:fr .. ,235 -,:, :.,! -1 1 . -x ., ,1,1-.1 4,.,. .-H +1 -:gk ' ff. 15' 1-Q1 I "'V""' "' ' 1 1' 1 711111115..f1,1, ' ' :hu-,,, 2' ,1 ff 1 The Faculty I Hmmux C BLFCKSLIINIIDI' EIILCXTION BS IN B PA Fvnlml llzssoun 511111 T 1: I1 rs Cnllfg lfnnerszly Economics Sccrcmrx In Sup1 rum n1l1 nt I HFIFN Kun, BS AB uurulv I lllvsoun Waxhlngtun lm:- Jumur Hugh Xiathf-mans Fc-nf-ral Science X.1tl1anmt11 flul bxrl Ilnckm Lnavh Graduate Sludvnz Slzurllf- Collvgf- Gm Wushzngtun Lnuersllv American Hlelorw umm Club Nrnmr Sponsor I -MNA. SIKXSSNLK, AB Waslxmgtnn Lnzurwztx Culamllo Lnu rszly Nocxal gcmluf' Saga Dean 1f fxrl I Mun Lrox DPIYPNIIIXI fwnlml Nm! mu full:-gr New-rcturx t 1 Prmrnlal I Axux IoBl0xo, BS xx Em 111rw111. Iluwurz n lh am I l'r1n1 hill' N ll W llzngluu H11 rlullt W or C Xl OX ll BI 1 M1 lnmldl Sayers Delnentllal 112-it ag: ,F-.auf 41,-fp,y5?J15h.,5 5n,,9f-gp!!! mac-vw.--e-nv a rr me- ,f:,,-,gqvq--.-571gaar',F3'r I BI xv ur P1-11-usox B nu rslly nz un U1 nu rfllv I Illm in Hmm Ffnnmnlr-s l1f1l1r1a Ylanngu I Mun Srur Hfilllliflfbk BS IN Enux uox nwnzlr 1 I1 11111 1 H1111111 I! 11111151111 111 rs I 0 umlfla nun 1 v Npdnnh Luurnr IL li urn 1 X Gtrxrmn BS IX Em xuox fentml follrgf- nf' f'un11 Xldthflun 1 Thn 'Nurscrnr n I HEHN A NIORKFXS Ifashzngton Lnuerszly lnglwh unlor Opcrella Sfnmr Opmrrttx unmr Dam-mg Clulf 1 mor I Dorcoflu Bm: X1 AB If nshlnglrm Lmzvrszly Lngll h I lx h Aulcrn N BIl'f Inf uurm E ll umx 1 llml I cw un 9 1111 111 11 f urn n lrumv .1 N A 11,h 1 111 Bam lxalxl P11 rum glmssnr r Ouvrzllur I oBuolm Blount na. f r Holbrook llorgem Bleckschlmdz 11 ,, f I3 .1 , 'ale 1 S- , G ' Y 2. . M , a f' P . Lv if 1 A I 1 09 Jw ,Auf kwlfj r j Pug 7111n1x mf' Ig V' -v'v:"-R.,-L-,.-V '-', 5 -.1,.7,:.,.:Av jg- ,g "uf".--.g:.,.'..-1.11,z.:,,5,1-.sfA:3.55g'f,1'-.-5. 5.3:,x'.-" ' AHQ -. -' V-, u .-"""1. Q 'eq-. A.: J-5, ? 1 . '. -' A ', BS. IN 1 :Hz .' A.. ' ff .. .' . . . L' of Wf- 5, ' 1, . '. ' ' 1' f' 1g - 1-, 'av ' , 1 Av ' 11-v,11 ' 24. A 4.72 . . .., . . l'1' 1,31 ', P1,1.c 1 1. ' 11 L' 1 U., -I - .I .1 ' --,, CI A L' '11, -I. , ll ,V 1' I , - I ' ':, Pau- n:'-im Clul I OTT0 HARTON SXVYERS. PILB. ' Q ' " ' ' ' ' A ' ' 'il ,Y ' 11 ' ' " "5-ff - - - -. - fi ' 4 Bluff- S," . ' ' :l""- ' , ' . . nh' ' 1 I A ' -sr. ' . . . eg' 4' ' . . A.B. ,gl , . V .I , .-G. , " . . . 3 1 ,inf Y' J' -.r -'1.J'111.151' gf - . . " " ' ' 2 F' - . ' 5 Q , ,1 J' S , . Q I' ff kiwi Club .1 .Y u I .': N'. , BS. IN ,.. , ,,I. I,-...-5 L" " -' "f A ' 1:11 .11 1 ' .1 1 T11 -I fm Jullfga li gl! . Sp ll. K ' wh Sul- 'Eur of I A -nl'l .Iwic H., uv S-h.. 1 1 . 1"' ' ' ' -1- 1 ' , , lf iff, T1- 1.1, ,. fif- :HL ax-, :lf .. The Senior Student Council W-W f-1 - ll H ,uw- lllll ex -enu tl 1 urn Xt'dIN flnuug nu 1 11-Q e ucn urn- lhlk Ulffdlllldll ll ln been in lllllllfll e help to the lhonl an t It whole Nr11111ancl1 dlelllct de xsell It 19 one of the INUQI amine urva1111al1o11Q nf he QI ool lwuh Xldl Clllllllf the fl111Ql111ae and lha11lsU11111U holldax the Nluclent C 011111 ll pu11w1 I e l III' f lTdSlx9lN fm ilu nceflx rf the dletllxt Fdlll ll0IllPl00lll 0 t 4 1 mol s IN 1111111 me eil 1111 no IS Mex can the l1111ne1 UOIIIS hue no 11 IN f flillXfllIl the fund the Studfnl Luunm ll lalxee can of 1l 111 ce Cl 114 11101 0 Ie lu ent Ullllil 1 N6 ll 111 PICK l0l1N XCdlQ 1I6Slli6l1l Gem ge Ba' ul l zu P11 mlenl B111 Knee-11 Seen 11111 Llxal le- Tux IILUSIHQI Xnlhonx Nc anffx "1 Us Z L Robert IXlI'ChIlCI' 2 N B1ll Green 2 june Robert Z S be-orffe Bagot Challee Fox -Xnthom bcanga Nlelun Qtrlckland DflTflQ Wlontrex A wind? a ,'i,.1-im f 5 'bmw ng 1 :swl .....w.,4S f.,..t.x.e1.x..d1'..-.bb-Lx-.mu -' " f -1 '1- - 1? - 1--, fll em bel s IT UN UR OS 41T JY UW LIHIBDLC XX abellalx ,lalnee lates Nlarx ,lane IJUI11ClOl ohn Dd11sQo11 Helen Baker Ruhard 'Vleu lx alter Herbert lack Brook The Junror Student Councrl 'Q fm" WWWW' wa-v-N: .r.rrxv4e-127:-'-.sy-1-5,-,gar-',q2"f MNSQJ' I The ,lunror Student Louncrl was orffanrzed when lt was seen that there had to he two separate councrls to govern all the students who are now attending Normandy Hlgh School Both the Student Councrls haye been organned on the same basrs Each homeroom of the school elects a representatne and sends the person to the Student Councrl meetrnvs Both the Student Councils are workrnc on projects HUM Next year there rs to be .1 joint councll The two organwatlons wrll work for the Hood of their own part of the school although they wrll hold separate meetrnvs Both wrll sell pencrls and both of them wrll probably gne dances Another project to he worked out for next year s councils rs to hare the candr dates for the Student Counc rl campargn for themselxes by vrung speeches to the ssemblres Nlrs Farmer who has Jumor Student Councrl 1 K l l ABF DEH Hlllx NOPOR Presulenl Secretary Treasu FRI ll em bers N athan Koc h Yera Lrnlc Ollye Boneau Leonard Crmnn Walter Kossman Dorothy Bell Lharles Cech Vlarun Garland Armand Hahne Paulus Lawson Earl Proyot ,lunlor Hugh School homeroom ha charge of the XY alter kossman Dorothy Bell Olne Boneau l' red Str regel Wlargaret Archambault Anna Mae Dletrlch F 'Vlarlan Funclc H .lean Haumuller Melym Mckmley MlNO Vrrgmra McGrbbons PQRTLX Buddy Taylor Arthur Smith WXYZ llda Zaen lrn 'E Pc, lnerru 1 A f 5: .,,,Arvv:".' .egg 5 - -.Jas "-.lf-"'. .Q ' 'V-' f .- -5-.e, 9 . 1,- ' ' 1' . 1-2 "'11,.. ' ' f , - V - , ills: ' "L1'."5-ff'4'-'Zvi'-"'.' 'fi' "-' " '. " wc. ,.-1:-5 j -fin'j.,lwffriitj-,fightJT'-Aid?-E' ',.v...1' 1.532 1-,N Z af: Q , . , - ' v -, j. In gl. '21 ' -!-1"f I 1 . . . A' Q ' .r - . 7 h ' 1 7 1 ,, t - C - , a, If - . .' V , ' 1 ' - 9- uc C-. 3 I. M i . U . . M Y' 5 - . A . I . -Q I n A Y. v I Q 4 . 6 . 1 .. U ll i V .. . y. .. 9 " ' ph- ' Q - U . 3 ' ' ' I, ' 7 . R ar- . 1' . '.. ' . ' a ' ' ' . s ' ff , . I E 1 I-L .,........... - , .s,. 1 A ' fl-S .....,. - ,........ - Y ' .l 'l 9-A -A-Y------ --------- .l eafl Allgfll 3-TUVWYXYZ ........ Douglas Wlright 9-R ................... -- ' " ' f.AB --------- j - - J-S ..........s........ ' ' f,CD -M-U------A A A - -. 9-T '-e--ee-e----- -- 7-E G r....... ..... - - A ' fe f- 7. U rtttt,,.,o,,t. ., , T-KL ...e.......... -' V' - O- A -A--4A----A----- 4 .. T . . . . ' 8- ' L A,s,s,s.., --r " i'i""" H- V ........... --. ' " """""' n -Q - 8-LM .............. - 5 1 1-5 ------ ---------- - --A ' -1 :af K ,....... .. ,... . -cs T- .............. g' Inf: lou J Xlr-. l',arrrrrv'r. Xng:-ll. lxlinkvrtns-. l'r4no-l. Crirnnr. l..rwson. hvh.rlnl:.rnlt. Xlrililnlmn-. fin! lun: lf. Ifvvh. Lrv'rlg:lin. Ili:-lrirh. He-ll. kos-rnnrr. U. Hollvzrrr. lhrrrlrrrllrr, XI4-Kinlry, w l The Senior Corridor Officers 3 at ian lx 1 C gr k I The Corrrdor Ofifreer force of the Senror H1 h School consrsts of erghteen cap able boy The duts of these boss 1 to keep order rn the eorrrdors of the Admrnrstra tron Burldrng and rn assembly Edward Haefler, the eaptarn of the force ha charge of all the other rnenrbers Under hun are four sergeants who each hare charge of one floor These eighteen boys hare regular posts at which they take their place at the end of exery period Whenexer there rs an assenrblx the corrrdor officers ee that there I order both commv X rsrtors readrlw Into and leailng the gym One of their numerous duties rs to acquaint to the school virth the burldrngs and tradrtrons of lXormandy As sou can see, one of the characterrstrcs of these boss must be courteousness former xears the organrzatron was sponsored bw Mrs Wrnrfred Bohn but wrth the occupymg of the Junror Hrgh Qchool a need vcas found for a Junior Hrgh Qchool Corrrdor Officer force Miss Genesrexe Saltnnan agreed to take oxer the Senror Corridor Officers and Mr Bolrn non has charge of the ,lunror 0I'0'8llll3ll0ll Sergeanls M Elllbel S P or rest Ei ans Max Herdeprernr Hugo Kallsy Henry Ley Arthur Monken Corral Mueller James 'Xeagles 3331.-JJSLS nam-izlmklwrxfmhimuww hm. 354515-J c-'tus' P e T nr elgli 1 t George Cech George Daft Clrfford Russler Sanford Talles Kenneth Hoffmann Anthony Seanga George Yaeger lames Yates Lenrs Werss Albert Pererxal i , , , ,H vm, 'f Top Inu: Nluc-llc-r. Y' vs. Exam. H. Ley, .fr ga. ii - Svrulul mic: 'allxy. Niels. lcuffrnun. Xaew' . Miss Faltllrran. first lou: Hon en. S. Tully. C. Cm-h, Hur-Her. Rus-lr-r. Dull. KN Y . h - 5 . . L I A M. . . 'S' Y 'L as Q u I V n WL n :M . - ' I ' . S ' ' ' 1. . ' Q . . 1 . X f' ,c' - ", is ' -. s,, ' s 'J ' . . Y. v .- A . 1 . . . v . . ' Y. . ln v - . H . ' , K . . I .M .. Y S A 1 V S. ' c ' ' C, 'r . 5 . il c Caplan: -- .,.. vu--- ,,- V,.. -Edward Haefler 5 A i Q 1 - .A.. A... ..,.... ... , My NL 4? 1 . .A , 5' 7 V -I V. , . 2' 'fi , ' ' Q 1 , - - : ' ' r .L , - -.X J, 1 '11 , Q f3"'i'l"'4- V' H... Z. 'I A ',' ' -.,- 1 ... . ,-,-j-V . .--f'f1' lift 514- ,if if ...Q " "Qip"" "X" I" 'uiririif "Gif i ' fi -W ' '. s- . -' 1, -- -- ---Y' as yr ' r 4' i -him 4 - 42. L. . . "Wt d -an gf--fr-, -'wgzava-.4 'vopwg The Junlor l-ll h Corn or Officers f g mm-v Q I' frrrae'-41 QVWIK-vcw vvFgs2Z"3f,q I Although xt IS only 1n lts first year of ewustence the Corrldor Office Force of the ,lumor Hllfll School has proyed succes ful There are only slxteen boys on the force, under Bill Pralle, who IS the captam Fwery one of the boys ns courteous and knows how to handle the younver students If lt uclc not for thls organwatlon there would be no order at all ln the JUIIIOI' Hlffh building As it ls, there 1 no mc mg down the hall, nor any slldlng down the llallfllStPI'S no matter how great the temptatlon At the end of each perlod these sixteen boys m ly be found at then posts hy the stanw 'ly or m the middle of the hall nerdy to he of sc rule to the wounf er how and Ulrls Miss lllnlfred Bolm, who formerly had charve of the Semor Corrldor Officers IS non sponsorlng the ,lunlol clbflldllf Oflxcer force Captam Bill P1 'ills Bob Donahue blennon Whltysorth Howard Smith Walter Kossman Earl WllSOIl Fred Howland Elmer Eason Donald QIIYIPSOII Mc nz In 1 s Corwin Thompson John Slmon Earl Humphries Fd Boyd Jack Ceng Armand Hahne Harry Vessels John Ward n umphr cs 9 1 r r il WWW' Af '51 :- Pa,c Tue nh 1 '1- Boolcer T. Washington 1Lo11t1n11e1l f1on1 Page Se1e11tee111 Ill all theee 1earQ 11f d1fT1eult1 and llljllble l511ol1e1 l NX ZlSl1l!lUlOIl -enaed 1l11 11ee for tllllt a111111 f11r the Neuro 4311 th1 hopeleeenesx of llle 1l1a111eN 111 the 110Ilfl 1111 111ut lt N11 d1Q1 OlllZlfIPlllPlll Qtopped hllli Ill 1111rl1 11.11 11111 11d11111lQ t11 1111 11111p lel the 1d1al 11f lug 1ha1.11t11 The edu1.1t10n 11h11h he lt'1tlXlfl f11 111 th1 111th 111k S1 1 cl Qmall p.11t 11 111 PXIJPIIPIIIQ e .11 Il 111led1f11 11111- .1f1r11.111s 1 1 11.1- 1 pat1e111e NyllllDllhX dllfl example Sho1111 h1111 l11 the llll 1lf1 l1 11l11t1 1e.11l111s 11l1 de111ted 111111 l11ex111 the Gplrltual 1111pro1 61116111 of ill! N11fr11 th ll 111Qp1red h1111 1 H ht o11 At healt a11 ldeall 1 hls Olle alm 11aQ 111 do Qillllfllllllff lo make the Skltllfl better Hlld 111 llllefpfet tht XEUIO 1haraLte1 Ill tClllIlg .1l111111 the h.111d11 ap of hm ran From Hampton lnetltute he returned 111 lVIold111 11h11e he 11111du1ted a Cololed Qehool fol ten XCHFQ, then he v1e11t 10 Wa hmgton, D 1 111 11111Qt1vate the edu1a t11111al QXNICIII of the Nev1oeQ there He found .1 falee Qta11d.11d of 1d1a A1 Hamp 11111 the lllllPl1l 11as taught 111 1e s1lf upp111t111g, lltll .1 11111 .1111 11r1 11 11111 .1s1111gt1111 l11 found 111.1111 Neffxoea 11l1o 11111 .1l11111 11 11k 11h11-1 1111111111 .1111 111.111 11e11 p.11d l11 S111111 1h1la11th111p11 IJQISPII 1 e 1111 llls 11.1N tl 1.111 111- 1111 1 lll 1 .1 -e It a 11111 11 Pl 111.1 11111 11 111a e 11111 cll1 IX 1.11.1g.111 .1111 1111111111111 P1 1111 edu1.1t11111.1l1111e h found 1111l1 led the111 .111.11 f1 111 lh1 1111111111111 Il6'1ttNNll1N of llfe He X1 as then engaged ae a teachel at Hampton a11d 11.1Q put 111 1ha10e of a 11011 d1pa11r11e11t, the edu1at11111 of the lndlan In l118l a letter 111.1Q 1e1e11ed at Ha111p11111 In-tltute 1111111 '111111e ventleman lll Alahama .1Sk1111f them 111 1e1 om111e11d 111110 1111e 111 ldlxt 1ha11f1 1f a 11111111al Q1l1o11l for 111l1111d p111ple at 'lu kevee Booker 'l XX .1sh1111f11111 11.1- 1e111111111e11ded a11d 11111 te poQ1t11111 u effee 11.1f 111 1111- Bl.11l1Be1 and 11h111 ll1P f111111de1 1 111 ua e1'e1 I111l1tu11 a1r111d thele l1ef11u11d1111l1 1 1111 of N1 fl 11s td '11 111 1111 Sl 1111 rlhere 11aC1 1111 l1u1ld111g 1111 11rffa111La11o11 111 t1ke 12111 1f 1h1 111 He l11 11.111 the 1f11at 11o1k of h1s llfe 111 1 1u111l1led d111111 Qha1111 .1djo1111111' the 1 l11ed Methodlet thu11l1 NVllCIlCN6l 1t lallled 1111e of the olde1 Qtudente had 111 hold .111 UllllJI6llcl 0161 1h1 teacher Q head dur111U 1laQs More tha11 11111e h1 la11dlad1 held an lllllblella 111e1 IIN head 11h1le he 11aQ e.1t111v hleakfaet He 11e111 all llilflllrlh the State exa111111111ff 1 1ha1a1te1 of the Ne1f111ei a11d lh9lI Lablll He aeked .111 old XFUIO of Q11111 to 1 llll Q11111eth111v 11 1 1Qt1111 e 11aQ litllll 111 N111f1111.1 hut ht had heen so 111 .1111 1hr1 1 llllllf e 11f h1 1111111111111 11.1 11 0X6ll 11111 It N1 Ill 111.111 .1 a 11111.1 Nef111 the 11p11t.1111111 that 1h1 112ul1 Mtlllld he cl Nef111 lll .1 hw h.1t 11111tat11111 11111 e1eglaGQes, .1 11.1 k1111f Qllllx 1 fr mea an .11111 1111111 1 121 1 a-1 XNBN 11121 1 up of thlrty Negroes o1e1 fo1t1 1ears of ave and moat of the111 WN anted ed111 Elllfill l1e1auQe 1h11 hoped 11 1111uld enable the111 tl let X1 1l1 .11 11.11 111 Dllflllg the 111111ee11 XCHFQ that he Qpent lll the f111111d.1111111 of the famoub TuskeUe1 tolleffe he worked for an a11ake11111g of the moral f11111 Ill tl1e Nevro a11d a110mp ll h1d f11r the111 the leaped of the South and the Xtbllh H1 11111Qta111 pul1l11 Qpeakm a11 personal appeal he -e1u11d 1111111l111t11111s f 1 th1 llllllllllll land and falmc 11.11 the lllillllllltblt 111111 111111- N111e111l111 ll v de1 ll 1 llbll f 1.111 B1111l11r llllllltfll WOSlIllIgl!1It born 11 111111 111 1111111 zgnrrrance brought up 111 llh and mzser1 l7ldPSCfl,If1I7It slzfznulul IIPFIIIIIP a uorlrl 11111'e Hgure 0 SZIIIFFIIIE zmportance and fllgllllt 11111111111 he Il as ll hunzanz tarzan, ll man 111111 1111611 education nas not 111111 III 111111111 bu! lll moral Cle1111l111e11 llonesh Ullfl SUICCVIIT of clznraeler F1111111 lflllflllflll B1 Rolalul S111 ,gag Slicniglkf-T514 1-ahlznf Alf'-v-54 Hb-WU' Q 4 f3fG'41.5Ji'I1!rg'h-da-nrfilu-H1 2529 Pngf- 1111111 1 - L I II Q . I 'I I I I I I rw- -Y II . r :I L l 3 . n . I C. . M 1 I xx A. B K k 1 ' l . 1 . ' ' - . 1 ' ' " 5 z ' . -- l pl . I -I' I I " I 14. ln . ' I I ' ll' ' I 'y 1 lA' l S '. " f lf .' " H "l11 ' :gl ' 1' 1h.1'1 tl-- I I.I .I I I . . . I I I III I . I . . II g I I . .S I . . I . I: II I I I I D A C' 1 1 1 I 1 4 . I -I ll. -' ' I' . ' 7 S ' I . I., ' 'F , , " - -Is 1'.,.' ,. .. - .- " vs. . - S "g' l 1 5 "1 'l '1' I S f "k. lll NV':l' 1 A I'11,,' ., ' ' '1'. ' " ' ll "l " I': Fl " ' '- 151 . Th' ff-11fl'.' 'xl ll-'1l-N1,.-1 ' 1 f'l: '?l 1' 1 l "1' . 1 k. l' ll 111" ' ' 1. ' l q'll'. B k .. ' . II Q, I I. . -4, . 1. '. I -1 v I I I kj I 1 ,Q 1, R . 1 1 'Ir ' 1,1 ., . .. ' . . ' . ' .I - . . C F , I '- , S I II I"1-"P-1 ' Q' ' h - . rlskn, " .l'. 'f , 1' 111' TIkII. . -I I.. .II.. ..II.. g, I.h,I I 4 ' xo - n V- F V 2. 1 .1 il 1 x . A BU' . hd? V Q .1 , 2 ' W a, Y ' P 1 'li P' ., E V. - . . ' D I . . I, II . I I, . 1 ' , ' . ' U ' I- . I , ' ' 1 . ' , J I P th- - " - ' ' ., ' ' S. . ' . ' - . ' 1'll . . 9 . . .. . . C - . h 5 Z, fhsh. H '. ' ",. A. 1 :ld :Xlal1a111a. a'The1'11 111-111 f111- 11f 11S sold." he 111l1l l31111l111'1'. "lllNSt'lf and Ill, lll'0llll'l' ' l 1- O11 'S l' 'A 'A s 1 ' "1 1 tl 1 'l '11 ' 'S l1"1' of ll 'l " 11-1l , gg. 13 I' ' '1 gg ' I,.h ', ' .1 l - -- 5 ' "l F . lc d tl '.. d f' 'I l H s Ht 'l Q: ' .5 d- ' 1 .Q ' ' ' I' C . . ' ' ' - , 3' ' Q , 1 If 11" " VF. I . . I I I I I . I .I I II I .jf 'S I , ' 1. ' . 1 ' . I' ' . ' . ' gg 'ia' , d I. . . I I 5 . -1 . -' ' I- - . ' ' ,SI I . I 1 . I I I I I I 1 11 In U11 , ' " -. l9lf. the lea 9 of edl 'at' for the N1'g,.r11 " died. Ti 1 1 1. 1 -1 1 , 1- . -13 f . an r 1 - 1x 'gt ' fcZi"' .,, I .1 J V ' , .. gf .QII I II1.I .,:-I -Ly, raw--1,'I:IL'3Q'.:-5: 'q-- .-., 15: fII:nII ilflg d' ' J -A 1- -,,1 ff. xi. ,-,gJ:.f.. - j'5 f.' ,ga 1 I.. II ,,,II I - I I 1 .,.1. L.. .I - .II 'Q- -.1. ,, , - - , if MV' - If --:,.I4I I,I,, I . .miflf-'iff ', . '. a-A.: :fa-1, 2, 2332765-g 4351 legit 'J ligfiil-'54 ,,x,,5.'p-.ll 51. J, . '31 feng? ', V. Q igQ.p,55xL3::-. f X - fu-- 'Q 1 7, fig.,-1' ' wi'-' Wi.. f" 5 -.L xr' , 35?":'W 53528 QQ' :juz . , , . ..-,Y QiLjQi,V . "- 'g ' , ". . 7, V I5-:JQLQ V15-a22,'?f,H'. YfEi3?J I., 'l,fL,.,,- -1 - ., , ,i,L:,,k,.1 ..,..., idf'5sl34-f4- -'I-Af 1 4QjNF'TW. 540. fre. .-, , -"iff ','f.1f'fr'. 11 H., ,h ,, riyrffygfgf fu.: .:' J -2' ABL'-ff-H5 Sw ,',-'Vg' !,.: ,-0 : 5' f: :SLM 1 -V rss wqVuQ4dHwy-1, '1 'gA.3f",2'Qy' ' ' Tn Ifti gig yu ,Z :ff Ngfi.--.54'-,su5'?".g:saVv-..1 P .. . A. NA' 'f ff? . , g,, .5.,.17 ..1. .1 fx Wa. Q' .,. ' ,- 3 ' " 1 , , 'Kp-t. S'f -,.,, vuva' ATA-,lf--. , I ,ffe 'pr 1 Q, .L '5v'4u4K ,fy I ,- -"-. Y- 1 M ' '- .x ,f ,'.'5.1, - uL..'1J-r ' '1 wif' ' ' ,, -I Tj ,a'.:', 27 ,:- Hi!"-5 -f f' . 3 A Y 5 .' "G -'.s,f" 'X-.:qk1.q3 'L' 2 t ' g1',.g,,: f5., ' L .6J".. '- bint. l"f-4 . 1y1xapw-'iw'L1-2,-- -.-Q .2 :Ag Fffg?l,"!Qwbf- . , .1 GL Q". 155 .Tl - il' ,E 1 ,K rl, X5 f H "-5,-hfxzil , '-I , ' . Y . ' .uf-. 'L M 4 Q.. ,As . 'ffl 'ci 'fiffi' Lf' Vi ,:,-gg ,A V-. il .+V-' ,"T"'-Is'-T' ng.,-, f 1 ' e-an - . A ' Q fiifiyfw K .Lfifxf VL ' ,X '-1777-QS'f-'iffi -.1 5 'v-AJ ...ht 'J I 1 .219 R ,'.J.,,x., 1' .u :lt 11: figryi 1, 'lr Lf' ,- .Q -. ,V Jj-1, . ..k.1'.ae.. Eg WE ,319 .fi L' Q wi! 114 Y 'I 122, .U af: F.- 5,52 . 1' ,ez .' js iz if yi? ff. 4 '. 41 'Brig 115: 1411 v'-9' 'x W I iii Ei F 9. . ! 1, if .QQ J iii? ,Qi ff :ff I-rl 2-4 i- ' 351 'SQ ,rn ! , , 3? 21 'Rza 51 :Ni aW Q fx 'ff ka 'hi ,xl S311 if : 1233i 'Nh' '11 . sim J',,': A V fi!! hi .VA 9' C, .fic . 5.-,i Q4 if' 1 "wr -in ,J AQ' 4: 323 ery ,fn 1:52. QE.: , T' 'W 5? ri Q Q f ".,v 'K I BI, 1 JY , yn j . LO S .1 Q-.A V ff .56 hr fi 5 ' f :fb 1 iw 53? , E 5 K Q.. 1 9.7 it 1-,ri 1:0 -J-I I A vii E? ii? .Vi ef J!! JH". xi ff' Ili gg F ,- IJ. ia ES? Q Q :ii I QA 5.3: 152 'I +..i. arg .gf i , " S 513 +33 3 , - slug if avi iw fi? If AS contact with freedom changed the illiterate slave to a sell:-sufficient individual, so does contact with learning bring about a change From timid lower classmen to confident upper classmen. 4- 4 -n- 11- Outstandmg Negro Students - - 1 f 1 1 1 U1 . . 41-f ' nf f cw 4 J 1 1 ' 4-4.,1A35w 1 F 1 W4 '45n.'Mu.LD-' .- fur 412' inf' K u 1 1- .46 -1. 4,3 I5 111 1-K 4- 1 1 1 1 N N ll LII 4 44 A AIX 5lu 4 ' 1 N11 r . 1 - 1 1 K in 1 -Q .N 1 4 11 A kN . 1-111. . v ' , 1 U1 P 1 1 4 4 1 ll I I I 111lN -. - 4 4. - 4 - .. -. - -4 , - -- : 1 1 ': 1: -3 :L I lf' 1 I : : : ': : :. -1 1 3 3 f -Lv 'C A T 1' ' I' :' E 1 " 1 -' ' : ' : : 4- 'I - -- Z - - :. - L - - -- - I .I 7- 4. - 3 L : - - 4 it 1 3- 7 .Z 3- 'lf ' -,- I' 'Z I' : '1 .' '1 :' 1 2 i3 .4 f 2' , Z -T 1. 7" 7 2 fb '1 'I '7 if-Fixff 115 ,' - :--- -2-f':-: 4:1-4 'f : -' - qi : : -15 I: 3- 1 3- ' 1 Q "' 3- .j L -1 " QA ,I i 4 ' 3 Z Z' ,A I - S .Z -1 :' 'I 53 '1 :, lv -.. - Z 3 'T .- 4 I - - - -1' -- - '1 1 3 3 I ' 3 ,I L 1 A3 -1 : A, 4. 4. 3 : L 3' A 33 f- E"EfE,:1 : :Q V1.2 71?" 45:-335' 4 E'i-nl. I:-LZ! 15:1 ---2 :LS x..37'4"fT- 7:23-I' L 1 - - : ' 3 4 I 11 1 1 T 4 " NI '1 1 ' -v - - Z - - . ' - ' 1 T 1 1 - - 3 .f 3 : 1 1 - -1 2' : 4 If 5 ' 1- : .,A f 2 : . ' - : 1 Z- E - -3- :- - ' E :. A 2 L 4 ' .Z 1 T , - : 'r : I : - - 1 -: 1 A- 3 L : .4 -. 3 - ' - j' ... Z3 4 4 .L 5 - - - L : : - - ,. 1' 3 -- 3 3 -:' .4 Z' 4 -- 1 1 : T- T - 4. , -- L L 1 3 T -7 1 L lj 3 4.4 4 3- - 3, - jf 1 3 2 - L 1 'L A 4,3 .- -.. I 3 f 3 v 33 N -.. 1 3 -1 .I I 3 I -- 1 -. 44 ..f 3 4- - - 1 -- ' - 2' -1 - - - : W- z -31 3- - L : I, 1 - :r45:.fL :-35: 3' 532' 1-"3,g.g:1 "1::'3E' 7- 31:1 ::4EA' -:'7 '--2 :1'g332-, -11:-11 . - 4 . - 4 44, A -V 4 .4 4 . ,- 4. 3 3- ,3 1- 4 3 4 2 14 Q If 3311: I :- ,i 3 H L '1 I 'lA ,. 3- v 4 3 .L : 4 .L 4. T L 1 -1 . - 4. '- 3 - ,.. - -g -, - ... 1: . 7' - -1 -- 3, ... - L. 3 T 1 3 1 S.: Z- 1 Z '1 .1 3 -1 3 -'I .2 ' 'f '733 I 5 1 1. T ' - 'I 3- f : 1 f : L : - : - :. - 2 1 - 1 1. 4 4 :'. 1 .. - - - 1 -A - - .: 3 3. T: -A . 2 . 1' Z " 7 1 7 pc 3 - 3 4 1' I 3 - " T 'I 5 1 T 1 '- - ' 1 7' M :. : " 1 C 1 : 4. - - 7 '1: : 3 . -- 3 : - - , : - 1 2. 3 3' - . - - L -, 4 3 .4 -, 3 3 3 :. - - 4. - - -1- - -. - - 4-3 .- 33 4- 3- - , .., - 4 , - .4 4 1 I-' I '- A 1 4 - -1 -3 ...- .. 33 3 3 - 3 3 ,3 3 , L - . .4 3, 4 3 4 4 4 4 3 - 4 4 3 3 - 3 4 4 4 . , A 3 3 - , 4. A 4 " - - - -1 - : 7 f : , L lx-I - - - ' 7 4. 3- 1 - f Z' -I ' 'I - - : 4 I " -v- -.. I 2 I T- -I 1 - 't 4, -' '-1 I - : 3.1: L. : L - : : 2' .3 1 3 :' .4 3 L - - - : -1 T -- : 1 :LIZ 2: 'f:3.,1"' 'rl 1 1432? '2'T4.?' 4 3 - . - 3 3- 4 4 f 3- - . 4 , 1 3 4. -- I: 4 4 1 -1 3 I- 3 3 3 13 1... I 4. 3 4 3 : 4- 4 1' : 3 -5 1' 3 1 gt' 3 1:1 4 - 4 4 1 Z .4 :' 1 ' '2 2 Z' -1 T, 3 1 -1 - 4 " - . L I I' " 1 -- ' 3 5 Z 6 4 - ' I Z L - ' 'T' 3 f -- 'I 7- ' - 7' 1: - -- - : 4 4 - A - I x - - - 7 4. :.' .1 - 73- 1 4. 1 A - A : I' 4 ' 3 L - ' 7 ' 4' :3 L 4 1 3-, I I, 5 4. 4 :. 4 ' 3 3' 3 4. Z - : 74 4 :' fl- 1 , -1 -' , "C i -3 ' - 3 : 33 5 . ' : L f 4 4. 2. 3. 3 4- 'j Q 'A 3 : ' 'C 3 1 L. -A 1. -33 . 4 .- A 5 3 -I I - . . 4. -Il 3 3 A, 3 : 3 - 3 7 4 :' . '1: - 3, 3-3 A - 4 , 4 - 3 I ZI'1'-.7 IZ... i1'I if 44I'4f-F 'fzi A 4, : - 1 - L 1 1 -- -,I 1 3 1' 'T 1' 2 : 3 - - ' - 1 1. -3 L ' - ,- 'f L 1' 4 -Q 'I T Z. ,I 1: - 3 r. " i A : - 1 ' f L 3 .. L . Q - A 4' -3 :3 X4 3 L - 1 - 3- 4. . : 1 4- f 1 33 L -- -.. - .- z -' - N -1 :4 1 ' T f : 1 I 3 - 3A 33 4. 4 3 .. 4. . 3 - 4 ,, 4 . -, 3 - - , 3 3 3, 3 . 3 1. 3 , 3 3 3 L . , - L 1 T 3 1 1 " 1 T 7 1 I 4 4. X T .L :. L -T " .... ,. .4 1' .4 .3 31' 1' -- L "' -.. - A T I- - .-.. F' 1' 51, L - 1 4. -I - - . -' 1. 4. 3 1 7 - .- -I - - -, .4 C 61 - '4 1 3' I I 4' ' 1 T 1 1 : 4 - . E L I L - A A -'13 - 3 2 - f 3 ' , 1 -1 Q 1 Q - - L 3 AL '- : 5 "1 5 L 1 - T' , 1 - 4 3' 3 L ' - - A 3- 1 L 3 1 I 3: -' :T ' I-' L - T - ' - : - I, 1 I3 4 4 "i 4 4 L- I 1 T? 1 7' : ' 3 : I. 4 - 1 A J 1 : - - : 7 f - -' 4 f .3 '-Y! -E 4. 3 .L 4, 3 , - 4 .1 - . 4 1' , . ' : 1 3, -3 1-4:-4 2-1 -: -3 -.Iv f 4 - 3, 'Z li Z' 1 1 :Q ' Ag - 3 -, Z T -' Z , .4 j .-1 F 33 3 A 3 ' 1 1 1- : Q L 3 ,F - ' 2 l fl :4 13 : 1 3 A.-51 3 f -.I I' f 3 I 4 : - L. " I 1' f A l 4 .E 3 4 X 2 .5 , -- Z - - - ' .4 -- 4 - I - 1 4 4. - . -1 - 4' , 'lg 4. 2, f I - - I. -' 4 : 4.. L 3 4. -,- - - - ' . - .lg - .. 3. A 3 33 3 4. , 3 A A 3 . 4 , 4- 7 3 L A 4 ..., . 4. I ' i - f 3 --If 4 All 4: . 5 3 - 1 1, 1 3, - 1 4 ., .. v., 3- - - ' 4. 4 1: ' - - - : - - 3 - 4 -- 1 - - - 1 '-: X - 4 3 I A- 3 3 -V 3 4. -.. A 3- 3A . 4 3 - .11 F I 4 -3 " - - 'I .. 4. - ' - :' 'I .,- - - 'I , 'I T J-' A 1. ' " - : "' 1 4' J V X -. I ' I' ... : 'I' 'I , - -, . : 3 1 4 - 3 :. - - I- 3 3 4. 4 4, , 4 4. , , -:3 V- 3 1 I 2 33 A " 3 L :. Z - .Q .,' : 5 L -"': 7 1: 5' -- , 4 ', 3 3' Z' -' - : 4. - 4. 1 4, 4 4 7 -- I' 1 Z Y L L - .. I 1' ' J' 3' .3 I, '1 - - Z 3 'r '12 1 1 .4. 7 33 -3 3 Tv 3. 4. 1' 3 J .113 it f -1, - ,, - - - ,. L. 4 . 4 -1 3 3. 3 3 3 .- . D, .-' ,. T' .. . 1 f I- 1 - - - ' - ' ' 'I I ,W MT.. ' 1:- .- 17 Y rf 1-1 33 I. V5 P '.. . .,. M - g, .. ""45i4Q,gu-.Y,. Qi, ---u.s."' .I"fif' ' 353- s,g..'Hv--1. 3.4. .........-., Yr, .rr ... ....-.- 4 4,- --.1....-.-7.-ATE'-'. ,sf - :hip-31,31-3-.,,.5:A...r:,.5:xvfn.5q..,,71.1.--.,..:.,,..,-4 .. . The Senior Class Bugol Crrcn Hawes Ollger Burgess 1 alhf r md I aulr.l1ul1lr1gL'r Iurchner Dv W1-ese I G1f.o1u.1, B 11.01 Om uho can rn vi all an au mqual 11111111151 nnor S0111 ty 11 rcltd .51 Ban 1:1 4 1 Ja .55 Lavam .1 rf' 11 ant Stunlw nl 1unr1 l rc 114 Ll ll I I' H L I XVIII 1 nr 61111 N 4 rrgular Qllm 1 is I lu of prp und rnmlmj lun nullrall 3l W rn I ln 33 a1a1n Dmmalu 11 Lourn 1- .1 re1 4111 ll Sludnnl Luunu .H 51n1or a c ernun s ul: I Rournr lx11c111x1-11 Talk to hum nj 111441113 ladder and he uould ash Ihr numhu u 511111 :meer um B Baskdlrall 31 Saga W H Glu. Cl b '33 ll Y .13 In Ihrs uorld suxuss .she ll um fur her molto ruler glne 1r1 L1 :ran Llub S2 U rn. rcildynt 'Li uurnr .54 1 a Qull Cu Hlklng Club 32 I Wnnx Dr. XYEESL ll 11 greutvr lo hc small and shme than ta be great and mst a shaduu Debate Club H D hate Team Presuhn! 34 Dramallr I-lull 0l"T' fl 32 .lumor Onhcsira Snnmr Onlxu-11r.1 5.5 IH Scmor Play I DOROTIKY YYLx1'uERF01m She rs aluays nallv la star! something ournr 3 1 nr Drarlmln u .S Sfmur la Hmku Buzlvall Ba kulnall Honor Qocwly aw 4 1 ' .-s1.1a.1a..:'sS1'i3.w1i11...11:s.w:.-2f.-.':-1-v2-m- .1 11 I 1 aa.-3g3:5urQfad...n5m....:L mx. 2 Pug' Th1rl1 xu: 'P x ' 'LTZ yi: , .Q X if fill . .5-Q' ffl . , 3 . I4 ' 12, 2 if - Fi 4' XA Haeflu 'lllllvr ll cssale I DOIGIAS Hxlxhb 4 smllmg jokmg uarrmr or thc dear old R d and f'rPz'11 null all 53 Basketball 33 1 1.1 3 1-:N Surntary H I Env um H11-1111: lr1 playmg fonllrall 114 rr' .1 nur :far I acl lzddwx uluuu up lo par orrulur Hu 1 r a 'tum F001 Ia H LuL.1pla1n AllNl.1r luunly Puutlmll Caplam H mlk 1114 aswa nur mor unur 111 .H Cuurlnr 5 :url nnor 1 111 nm 11 3 11 rc 1 I .Inv L11 B1 RCESS Slnrvre and lrur Ia all ls she ll nh :amz and null alnllly ranxdllu Llulr nurnr ax 1 1. Dmmallc Club 33 Sl ep Cul: .S Qcnmr I EL1111E11 lVlIIll'll 4 vmllmg far and happv dupoyzlmn u num Clulv :ll Mhlmtlr 111 " I FRED Lu 11-xsc1IL3c,1:1: lllllmg la nv and du fl:-1 Fluh 11 1 11 I Mun 11111 XX1-Null-. 1 .smhual 111111111 1 1 uluuxs a 1 I Ur Annu Nurrnumlx 11 rlll n 4111111 111 rp ln her he r 1 a 'H 1 11111 1 1.1urr 1 un 'S 11 u Ba 1 11 u .1 valruln u1 r N1 nu! Il 4 x-J .15 wg ':-:ES 'vxifl Q-Yi .,,. -.as ser.: vigil .1591 'tv Lvl .rfb Lf!! -11: "5-J .rn ..1 223 , uv lf , " , . - ', I , . . I ,. ', . . , . f 1, H '31, 011 f, '31. '33, A.,-1 ll, , ,, . '31. '32. '33. '31, 114.11311 11, '.3l. '32, '-11' . '31g 1' . , '32, ':.g . ' , '31g B21-'l'll, '3:. 121.1 1' s1- . '33, '34, A 1:1 -'1 ' s'l-n1. '33, 34, 1311- . -- - , ZH: Glf- 1311 1'...'1-111, '33, '31, - . 1-13.1 mf, nf ,. ll' ' ' ' ' "-""13 C " '34- l'll "1-1 5 l' ,' 532, '33, 'IHQ '..1' g, '32,' ,CI1', li. . ' l .' .'..j ,, fflfi, P ,lr Ll "j fu' 'Up 'Hn ,, ff ,33f 34- '1' A . '32, Call in, '33, '31, B fl'll. S11--, 32. 3.1. Af! nb' U' ' .. 31' W f Pl Y' '34, 111' ll sl-1'-ny, '31 "I: '- '1 - Q2 ' ' ' ' ' 35' 54' 131' . '33, '31, 1.- A cm, '33, 1' 411.-1.1, '31, 3 : ' ' ' J: 1.5, . - .-. , . . A in :: ',4 " '-.s.'114:T"k.'s4."" - ,'1 , ., ,, ' , . ' L1 ., . . .. V4 Jw f '1: " U, '-1 i-', " . '34. 1-B ,D' -x1 'ring '31 lr 1 '74 ' " 51 . . '. 1 3 " 't'. Lg , Q - I Ij1T111fi 011.01111 , ' ,.,,,y, -M- . nh H ,Q .'.,. Q '1 ,' ' . 'Fa p -na. '32: " , ' 5 .. . 'F . P I ' '-:WC 'S'g"3'3 Al 'b"3" Ml- '32 "33'A, I-':'Cl1.'3-. .l' V '1.' ' Y 1" ..... gi, 1 ' ., . ' " ' ' -11 . Lt, I . , , 5 A , , 'fl2: 11: --111, '32, '33. 1,1 - 'V ' , 3 , ,-?' ' . '32, '33, - -11, ' 'g ' - I '32: V . Q L .' .V-5"-Q - ',3LL 1 .. . ,.... , , w If -- - '.-1 ,111 ,fu , , - ' -' - '11 .1 1' -1 ' al. -:gb 1 , , 1 j D ' sg , '. 5 1-1-,. :11.1.. '33, 111. Q -1-1. '34g G. A. A.. lg, 3','1".', tml' ,9i,A'. A: 'uf ,, -, 'Y '33, Tru- '31. 'l'.11111- 1:1 1. 23: H- -kr- ,Axf ' - In 'Q in V h " ' ,,ll,',-0-Sf: W'll-1'- 1. 11, x'..11-I1.-11. '3:. 'llfig 11- '- 1:11, '31, 1511 X-gtg' : 55"a1',f - ,. , S . 31, 3-, 34. 3- '31, '33, '31: s.-1.1 1'1..,-, '31. rn. ' ' " . I 1. -1'j,',3,,-'1,Q'..,'.:, ft 3 A.'...15.1t'.55, - Q: .A -' - -' fa,-.., . . . 5 f a . - rf sf.: 1- -ff' -'-- i".f2fi3 '--fiif . -w 'f 'Q' r' - ' l 1' 1 '-3.5. Q .11 Q 1'-Ji. 1 Wx vi Q 5 : lx . The Senlor Class I F1111x Dun-1 11 111111111 11111111 mm rp nulumlly n111 Stuf fnt i,1111n1 11 frm un 1' Cuur rr aa 111 11 1111.-1 31 Hm 1 as fl ,1l 1 1 1.1 Hunnr Socwly N n111r gn I L1-srl-14 LIl'hING 11111 111 11 s fum ilrll P F' I 111 1111111 f11ur11r 1. Ill ln .mu 1' SS Saga 1 n --1 N img r ll1r1111n: u mm u 1111-1' Club 1n111r I R KH x111x11 Asuu x In 111gu111g 1 Rnm11111l 111111 111: 1 I 1r 11 11111111111 111nqu,1vh1'11 h 11111111 argue 111 umlnlnng. flul 1 I NI Klil xx TN1111 ln laugh 111111 I1 guy T11m11r1111 11 1111111111 rluv Ddmlng, flul1 nnls 1 1 I1-HNIxNN 111 I1 111 I L01 Iv qzmpllrlls M11 X Il! 1 r I 11 1 Counur x XXI-IKXSL 1111 and ar! fu 1 111 xhrf ought I Rom-111 I fl ll K 1 enm 1 1 f H f11m1111rf'lal u1 Dmley Aschen Lehmann v 1 Us vu """"3' 'l""'5'7'7'i7'PUf5351Q8i5E'!?51V Uv, "---ef-'ff-r-:-'Jz'Lf1'ff'D'1'1',7f'-1"""'f.,,, :rw 'ff' I Im N1 Sum um ublm and 111111111 arp 1 But happy g1Iu1ln s 171 nord 111 mv 1 C un 11 I L1-1111 HfllllflN 911' han 111 1111l1111lu11l rharm u :rv X111 111 X Xl 111 W 11 xr 1 1111 1111111 111 I XYIIIIXNI Zu-11x11c S1m!1m1e 1111 111111n1Ps 1111 nan l111ll11111t 1 a 1 1 .nkul 1ll 1 0914 ll I U UI I Muni-11 1 YYINPFR 1 rw 11111111 111 111 v cum 4111 lu t 41111 neu 1 11 1111 1 1 1 111'Lrr hurru ul I Sw Gnxu- 911111 1111s I1 1 lruslz 11111 fray 111 11u1 Viable 1101 1 .1n1a111 S1 Opfn Crhuunllt ll 111111 1' HIIFI' lu lung I P'-S l'1g Thurs 1 1 111111011 Zaehner Saou ' Ji 1' Z.. . I 2 15, ,f -. A . Q, ,uw I , -1 .1 ." -lg, Lf as .-1,"'1"v-AJ I . '. ...l' l".' 'f I .Q f -' fer'-'gf 1., -1- . . 1 "--- 'P---1 . Zi- ' l x '- 'l Y .1,v , u ,Q . 12' V , 5 jjj ' f 7' 1' "uf "' "' ' ' -' f ' 1111 - . .1 . all 1 1-11 W. . 11 ' 112. ' -. 5 , '34, .1 ,, . I 4. 5 g. '31 111 1:11-11, 'rug up -11, '. , 1 . H .. . ., . , 753. B k11.- I. fill: Bi4'l'll, '112g ' -, 111: l'l'f lub' "L "'l' 'll' G- U l" 'll' ' PI 211. A :.": U I -.I br, - f-111, 11,1 - ,11.- .1111 11, 111 1,.1,- th, 1. 11,1 1 -, , 1,1111 Cl 1.. 211: 11,11 -111. us. 1 1-111 1:1 1. '32, 'zzz 3 112. M111 g M 11.1, '::, 5" f. Bu-3 ,1. ':1:11 'f4LI: L.. . Cl 1.. 112, I IVA I--3: 'A L4 3,1 ':s:s. '31, 11- 1.111 Cl 11. '32, 1115. 'lilg S. , 112. H U 21:11 S- ' 11111, 211. '-I ' 1 f "H A' ' , 11.1, 11- 1 11 1 kill ' , ' ' 'I A ' 1 1' ' , .1 - . '11." -' " ' . .' " " " 'r I l ' 'so '11 5 1'l 1 "1-1 H' Y '31 "1" H' 'V'k I" hd hi' 'lm' A ' ' ' ' ' " ' 'l"' "' " ' "" '-11" B- . ':12, 1111, HVY. ':11. 112. '32, '34, , H , , 1.1 S '- - 111.11 111111. 'rm Sl .1.-111 cz.. 11-11. '32. '33, . V7 1 , .- . 3 . ':121 '11 '- 11111 111.11 131111, '33, Tm il. A . . 1. . . . . 1 111k1' 111' 111111- ,' 11.1.-11.1, 1 '11 lf,-.1.,., , - Mhl 'I 131.111 211: 15111111 Il 1, ':12, '33g '- 1:1...- Cl .. 112. TV-I '21, 511- 1 .111-, 11.-1 1 ' . .1 , fl kn 1 1 1 1 -1 , 1 ' f.. P1-p fflul. '32, 'HIL 'fili T' 1 11111 Gulf Club, 'liflg llr' '- Club: Nr! Clulvz P1-11 Cl11l1. 'lil 'l 3 ' 'lI11. 111111.11 1:11.11 1:21 111 311111. "J: 2 f J Cl l,'3l. '::1. '31, l , I". 1 1 I ' f II . 'I 1 . Fl, . if af? . 'A . ? , . ' 4.4-5 LL. ,Q . :fa ' L ux4 ., 1. , ,gg , eff gg: A 5 Qi- ' ?'- Q I if , 1231 Til' . f 'Q 'I ' , - 5.-c , -- , 1 1 533' fl ., ' E' D , , its 4. 1 Q N 11 QW 0' xml' jj 45- ,, f' "J The Senior Class NV ' 'TA M1 ., ,1 Tucker b 1 ubauglz I etka S b1l111 lf11um1111 Sznxpsnn I l mln Hlnczt ful x I Munm-11 'lu lxl-I1 Ill ll! IYL lllXl S lll 'HN 1 ll 1 g1gglmg ul 11 lrux nnur Bounty b ga 34 ourur Club Treasurer 3 Danrlug, llul 35 Hunkey na aseball 32 33 Hlklng, Xnllu I Mxlur ELIZAISFFII Sllwl Varully the since of llfc 4 Mary jumble 0 all Ihnl s 1111.1' I Mu Club n Ln ub Danung Club lme Club 4 pmrllla 311 Pep uv 3 Xollc mall I VERA SEKBAIGII At lst she se1,m4 vo 1111111 and u1s1' But wllals lhat In nkle 111 her blue eyes blee Club 33 Operetta 31 33 Honor NxcePres1denI 34 Balkvlball 32 33 Sncxelv 34 Huckq S3 34 Cuurler 34 Saga 34 Baseball 33 I Homin S1Ml'sox A rwnd 111 need I5 a l111'r1d 111d1'1'd aseball 32 Basketball 32 33 A Football 31 Wrcstlmg B Football 34 Cnunrr I G1-:ouc1L Lrcruo A trams rarquel 111 Inu 11111111 -Ind 111. 15 k111g of all the land as vtball .Sl ll 3 Fool 1a l as-1 rmasurc-r 1 32 Tcnms 3 4 I Annu- Bmu-,r Readv for uuflr rf-ndy 1 un lfrllmg to hvlp ull lhe uurk 1s done 1 lslon 3 Upuella 33 Dancing Club 33 Type Team 33 Choral Club ' 'V 1' miami:-V 15351551 tim., Page Thun 1-1gl11 'IFF leg' .jf .55 1 ff! Lloul ll11l1r1 1111 llclm I WIIIIS Bmuux 4 Hurd aul a gcnllvmau ll l111l mute ran ur. say' 1 null I Im Mu. CIOXLR lnd you uuc .sa :my Lorurnuclal Club i2 Glce Club 3 'H Uperctta i3 34 Double. Sexlcllc 34 Choral Club 34 I MARTITA PLOSlx1 Har talents uere 0 the mon sllcnl rlass rt Club 33 .lunlor Orchestra 33 Senior Orrhcslra 34 AllCuun1y Orshvstra 34 Conner Stall Saga Kr! btah' 34 I Jura Houkunhn Im acquamled loo uzth thmgs mathcmalzcal I solne equations bath .wmple and quadrallcal B Dramallc Club 32 Clec Club 33 34 Oper:-lla 3 Sa a I Jsux Tarun Hr ls or sun' mlhuul a doubt 4 dandy good fellow and fi Old S1-11 Scout oolball -S l'u11l nall .H Banc na H1 Y 1vr1 lan ncur 3 Laplaln N1-Lrvtnry 53 I'r1:11l1-nt 'S an W r1 llllng, 3,5 I Iuocrw. H1-1 xi Really a gul thats uell uurlh 11l11l1' Amd and genllv ullh aluuys a vm1l1 nrary Club il ramallr Ilul Tna un-r U Qulll Clul 2 -12 'gg 1:23 an 7:2 Is! 'ra ,ld 'tv 3.4 2432 :lj-5 :FEW :CQ ,-li '94 'EE .il :il 1 I lv .U l ,4-I v' 'I ' Wh- 1111-,1111 ,11 11 1. I" 1 : sl.-' 1,1 ' ' ,---1- 11. -- I H J ', 'i4,: av :QC '33, UH: V ' ' 11111-L , '32, 'liflg Hi-Y. '32, 2:14. 1 11, B , '31, 0. A. A., ':1:1. '34, , 1. -Y ' -1, ' L' ,vw .'s.'.11 . . " 1" ' f '. 'I-1' z ' 1': 1"1 Ami- , '31, A -hy Cl ,txzg -' , is imc- 93,0---,'3:x,', Cll,'32, , -' 1,s1 '33, "L, ' yl 331. -- 1 f . - A .. A ,,'32, ' 1 , ' 5 ' 5 , . -, .- 1 - 3- ' ' ' 1 5 1 gg.. f 1 . ' , '31, . ' , ':. '31, .ie A L . if" ' 1 " 5 1 " 1 ' ': ' '331 .92 5 ' 1' Q 1' : 11321 ' ,'34. ' ' , , -' ' ' : ffm 1 ' ' , ' ' . A ..11 . .15 ,1,1: l 'F ' I' ' ' 7 ' - '33, "-14 . '31l.' 51 '32, '33, " , 'Vg ' , ' 4 ' , 1 ,, ., 4. '34g Athletic Club, '31, '32, '33g Operulla, '31, '33. - A .- ,I f . . l L , 1 1 . a rw " ". 5' 'gg - A - I "lx" F , '32, 'zsziz " ' I , " 1 1 I ll. 5-LN I . - 1 , tu, '32g s -, '32, ':s. '- ' , '34g '- ', '31, '32, Q5 B 11. , '33, '41 lu, '3, "1 g , , . 24, CI 1 S- 1 '33g i' 2111, 1144 cn-.. T 1 , 'fflig nav, '32, '3, '3. -1 '. A I.. A L, , In ' E. ".. ful. ' '- 1 -', L- W-I . '311"2: - 1' : ' 1' : l.'1 ' ,': gA'B" ul 2 3 1. '32, ' , 4, , - ,N Q . 634. , l' 'I ' 'rsllig A' .xv Vilk if 1--if2'?'l"'fi?i'-'- '. .. . --' U- -u-11- ,.,.,4. , -4' ..-. . 1. 1- ' .-. -112-, 1. ', ' .. ..1-.,1, 'Z'i' l 51, lf: ' ' ' ' ' 'n fn 51 . "' , ,. "-- 1' . A 1 1: 'ffbqr u , Mn .1 . ,,.,,.v . The Sensor Class I Yun Hfuxrxxx P 1111111 1 11111 1111 111 1 n I In 1 In IA I Frlcxl- IMIXXIIIIIN S11-11111111 111111 1111 N Ln -4- """2- 'G""i'S""'PHI,W2Eqsacf-v'9ppgqvg mf' .... .1-ge-vw rqwjmfnmevngprgggfv- mg: -.nv I Emxxx Hxuxxlxx fn studs u x 1 1 quml :mp 1 slr r 1 1 fl I H1-I 1 N Bun x 1-img I1 r :Img 1111 A 1111111111 I 1 11 111 ll4lf S fld llf fl I K fur r S 11-1 H. Ga1,,.1 Nu 1 Stun nl Y 1- 1" gums. :-r:-1 '. : 1-' .-A 1.. .--5? ,'f.-. ..'ffC1Y?.f'2Yh'Z41f'?1'?"'?i"611'Ut-.Z"'-'.'1j'1'-'fair-rf-.ffn-3521-2.11-rv-:wx-:rw-1:--,wif--. ' E I - '- - A M E 75 ' ' I E. A - 3: ' :A- . ,4,. ,,., I.I I.,,I . , ., I II ,, . I -I ,: II- .,,,'I,II.,, T rl' 3: .N :AE , M ? I .. ,I -I1,-I ,rg -' I L . ' 'ri' - - ' 5 :rf ' . - Z , v 1 , ' L1 ,A 'I 1 II 1- 'A4 ' i ' - f -5-- .. F. 5' U x - ' i 1 1 5 2 Q 2 fs- .. Hi' : '- -17 '-' fi: TF 2- EQEI' .FQ 5 " ?g 'v F? - 57 , I 1 -. , 15" - "' ' FF 5.13 if '33,- ., -1" ' , 4 Q ' r 5 ' sf, , 1 :ri-II 2: x T371 . -rr L 5 I X ': 9 'I T' 2" ? f'r ': . - .' .J e '. :T 'Aw 4 1- 13 - 4 - - 1 jf Eg- I. QE:--.. f '. N .' A FST 5 , L 'T F , E: " If Q15 i Q5 I zlf-, t E I5-1 1' -'- 'fi jf' ' - E ug s LQH' - ' E 3 -' ffl E S- ...Q '- f 2 -wg - i f' l . .: i If I1 f 5 a S ,' .- .f . 24 . ' - Q -Q r' FTF' F T , I :N 1 A .I 1 If ,Q I , " -!f2F.- 5423? 'ii .3 gli- 5113: ,g -3.1 4 . 1 -.1 ., .,m,.1 I I f'- H. 2 ff' ' 'r N ..- -7-51: :- u 5-.. - ,537 . ?' l"'- ,'4 ' T. 4 .:-.-:- - .1 ' -F r 4 . '- 1 fir 1 ' : 2 I " .fb ' '. g- 2 'r - F'-:', '. .. 1 -. -.f::i - rl :E iz fbi' -In-2 . .ff , H :Z--:'-,.t' Q4 .:'g- " E- :" II b:-f'i4.qf.. if " A Q 2 av 4- - . -F -f 5 2 ,ta-ra g- :- . , -1 3 'ff I,-:- .zu 1' 5x.. ' 5: "F -f -. 'Tw ' I ' 'H . -?"'4-3 ZI5'.f. g I-:.f:f I: 7"' f ' N . fx 22's ' , ' FZ-LAPD 3 ' :I-F :Nw 'AE L .1 ' jgyq--. ", ,I 55--NN' ::, - A I: ,. LN' . . -:: r".:s. ', ",...11 ' AT' ' ' 5 . ---1. - '-- ..,--Nm ,514 - .' ,.". 1 . . rg:::, .ff -,..- F' 5 - -L:-.sm . - ,g-,.f- , ,El lfxti' . 221 Yi. TTJ7'-, QEN, ' ' ':.-fi A --2 f ' N 1: .- dk- .121- ' -1,1-V1 jx,-: , -I-: y-EIN: - 1 ,IF---I -. I-:YI I. II: . 3".:T5" ' 7: Z . Z ff' .': T55 :' .' 3 F-'f"F' ps " . , I . , . .4 II ., . , ., - X Q -D c.: A .. . 1 . - . .- - . f ' " gr,---. -I Y' ff,-Q 5' -Q ff 21-1--. f , 5 .14 1' TN. .:,. . , Frin F- 'Q 14 Y.-?.: 5" -' ,' - , -T23 V ' :T 1:r: -N 4 - ":' i 1 :H - r-" -W J' ---,1 r- 1-.- ,' , II ,' cf' 5 13' .. I J -' I . rc.: I I. 1 1. L3 I1. ,K I Tf.. I I. II ,.T., I. -. - ,. 1 1' gfffwf .: 7 1' -- ..N '1 -- --J FY -.- f 15 1' Q 5 '- " , 4' ':: ' 7 ,.. F' SF 0 W 3 " I ,, ff: .r .1 Eid. 5,1 - ..-I 1 1. - '1- ,' "" ri 1: as . , "' - , . sf? rr' r Qqfag- 1 - 1. I . ... . ' . '2,, -1. 1,1 ' 1 ,I -' I. -.:' -. ,- '- " S- . '.. 5'- ., I II 4... 1...v . I..QI. ,- - 4 - w-1-.-- rg gg.. II.. I . - . III.-: II.'.py.,, .. 1-..jx1" -1-9 -1 Q - . . -'rl' QM' 1 .- a, ."1,.:-3-rf-. ,-f:f'?- Rm nl flllll ll III S 1111 I x A1Nf'N Hun 1mpl1111v 1111111111 1 11111 11111111111 1 1 m xl 1 r1 Opm run k1 I M xr Bxum znlnlul j murhu 1111 fm 1111 1 elvr any grrl cuulrl bf' 1aum1nl A .1 1 JUNl'llIBXIC1P x 1' 111 11111 17111111 I H If ill V A ll Il111m11un 51 Rm! y 1 sw. , J If 7' 1 I . . v- gu .1 1 .1 5,5 1 4 Ll ul-1: lxl ur xx x uu-111 I 1 11 I 11111 x 1 I ll I El I- N1 IU 11- 1 11 l 1 un Anuun 111111 :L rm 111 mn ll f 1 1 nm 1 u 1 I HENRX I-11-xl 1 un e rn 11111111 x and ml 1 11: v uln 1 Q11 1- 11 Q 1 rs me s zdnmx re thug, 5 11 Lhalnpmn il' 'fur H1 rm C u VIII' I EIII-N Oli!-RXI xxx f 1 nur-:I I1 mrmv I frl In mm! allmlrrd 1 0 Hwr N 4 nuncr lag.:- 1 1. 1 I 1 f- I---4 J llfnrlfllnrr II1ll11r 1 I 11111 l'11g 11111111 0b1rm1mn Pl 1 lx 1 -l :- 0 U7 0 2. 0 -1 Q Q! un ua I ps- L.':-uvgl 5525 f .1 f ' 5 Y If v. C'-f . -.1 S V , ' ,hz 4 I: ' I, 1-'If A- ' v ' N X N I, I. l 12:2 I3 11' 'rgl' 'I I ,uh-axial. Ig,-I 1 ui? is 5,14 Bn u. t..:.t.... -su.: ..l.. Univ fa. ... snr." .fa Huck Benson Blshap P1 rcwal Taylor Snofke Henson lhckey Roberts lklatt Ball: :gt 1 Brandt 4 I Mum.:-,U Huck Couldn l find a subxltlulr The uard that ts ln.r simply Lute anung Club Cmmnurual lu Luxury L u n l I C1 SRLXCL B1-.lxbox Bemg gtfted uuh a tongue I use zz Commercial Club 32 Baseball 31 H1 X Rifle um Yluicum ul: 31 I Exnmrr T KYLOR Fnurtraux and manly In all he' dors I L Llub I '54 ure 1 I Mamma Sxouxr. lluszc ts the unuersal language of mankind .lunlur Urthutra 32 Stmor Orchestra H 34 String I uhm lm 4 I JLNE ROBERTS Twas her thmlung o others made you thunk of hm Hucluy 32 33 Nolluball 32 33 .H Baseball 2 baba .53 34 Commercial Club .il 32 33 Sludrnl Council .H I Imux K1 ATT I am a man of llearc rank .53 38 Rl c Club ' d.5Gi'uJL-uvlin 1 " 55570.-cl4o.'2tI:.-., Page furly I Suu PI BISIIUI Then' tlun' Sammn l n t xnu 1 lou ll be a collar ad ll f 1d 1 u rum Club Jr hm tm an my 3 as nn ul .UL n n ra I Jus Puzcn XI Let us hate more Izhe lu-r frtendly and very stncerf ockex Basketball i ascball I 0 ewhnll 31 32 N A Pnfqldcnl 33 nr e a .ll lr cout I M mc. XRILT Hr N sox 4 cllarmmg gul lmtln mart and Ian lf :th a ut num? imllv and lutrly an nueun :run un u p lr- I I JUS!-PII Dlilxl-H Work I didnt mind Now lm graduutzng yan ll md a ku :all Wrul ln I Joh BATTEIGLR Happy go lwclny smzlmg fue Theres nothing get that 5 bothered me aseball B Ba kelball men s Club 33 .Sl 1 32 Lf-nor Baseball .il I GR-SLI' Buxxlu Wat bald nur shy nor short nor tall But u plrumnt mlnglmg nj thrrn all rr an Lluln .52 a l 4 n .A ll? lnfll 'Ill - .' . " 1-4. A -1:2-'.'w'..s ' ' ' .VT-'H . ...-- -..- I .,:2.,,,I , -5 . ,,I f, ,:- -. If ,I Q 1 - -,- ..i...-Ia-,gay-,.,I I N ..rr:"" ,:-.li-27" ' 3-,aL3u?c'.Kc"' .T ',3,,v1..w-9, ."?fr'?Z-be fi' he 1 , - .., IL., . II .-l-, .. - 1, ."' IQ", 9'4" .Iy..5 fs.-,,II-I:I..IF3' 1 , I I 'X Q "' A ' '11,-' ':'. fl- mln. v F, 'fn . v- A ,-If 3. '- Hg: .- 4 'K' 51 .. -. , -. ... . .-1 -u . If ' -Q rg- Q gc 1:4 ,' 4, my 3 - -g , : .. - .. .xi :vI I I -,.. Q , 3 ' ' - - z , I . , I I . II , I . 4 II.IIe..I I . .. I I: I, . , II III. . - NI .4 ' , .. . ', . 4 - , "' ,- " . . l Tl!"-l ' ' J ff ' ' , , ' '. VZ- 5-'. ' .. - - - , Q5 1 '4 f " ffl .. - I I- IT ' ' " - M :I ' Y: . " ' Q3 I ,.,.. Q ' .: , - ' , ' . 4' ' , " . S .I. I, II .. . , - ' ,. -.r - .. ' ., . " . ' .fi li? ' -r N2 9 A " ' 1 . J - . 7-II 1 I, g . . E I . L- F' l' n . . ' . 1: V... I - ... o-1 '-X' .,,I! G . 5-I ji - -I f 5+ I . , . 5 5' -T' . ' - : 4 . . 'I .4 I .' lf 1 : ' - " 1' .3 ' I II' 2 I. ' .. ns- ' " 4 " F.. 3 . Q I ' . E , ' so : - 9, ' ' .. . -I :- if I CU :JS V. 570 K .. 'TI . I - - ww " 1 '- r-:Q -T I 1 ..- . - W I '- I: - I. .. ' ., : I . ' I I -, rg- ,, I 'I " , " '. . . .1 g I .1-Z' A ' ce' " -4 -1 JI, . T ' '7 Y - .J , fx- "V at II.. . I I I: . , . - I .. , I -- . .. ' .. A . . , I ar, - A Eg . ' , ," 1 ff I It , t, - .' 74? 1 If I I .. 7 f t' .. . I n 1 , ' ' - - . ' -' f . 'f Q . 1 ff . - I - 2923 ci .' fl III I ' '15 ' '. I. 'I' ...I. ' 7' ' ' ' os. 4.-: 1 '. J, 5" 'F I - :QI ua I I I, - - . .. " ww-, Tb: -' , I. .--',' 7-7 i'i,,, gg 4 II I 3 ua I .'-. :J ,' ' . '-14 'T if '4' . c ' ' : : - E Q ' 55 Q" ' t . 1' ' - - :- -. r: .. IIII L . "' 2 1' " no , - a. I I H ' X 5, " O' ' ' ,,.-.'k' ',,.' 4 . I--15 7 1 1, 'i fi -' .1 .- m.-wut. L. The Senlor Class I NIARII-II 1 K1-'Ili I girl uhosv qu: ua u M1111 I ILL TlIl'Rl'Nk 1-1 1 1 11111 11l.ak I lu 1111 I 'NI1111 XX 111 1 1111 LHVYI llltlll 11 11 1 0p1r1tt.1 D.1n11n 111 E111-111 N7 11 11 1 1111111 111111 11 1 I XRD 111111 u1l1111111:Iv 1111 XX ll 1 1111 Su1x111111: 11111 1 1 IIA lv 111 1 1:11 111 1 1111 1111 111 N 11115 11 H111x luv 1111 1 1 1 1 I 111 4111 1111 1111g In 1 11 01r1 H1111 M 11111 H1111 11 xx x 1 1 1 11111 11111 1 rv r1l111111111 1 lllf' , 7. ,1 1 'iz 'W 'I- 11 5.1 V1 .1 fx 1- S 12- lxellv Ward UV V455 '-'mr ,Vw-71-wnmmfmxv -11-"1-"fQ"".n'f mwwyqwnfv- :1-s:'ff'R"" I Max HFu11-'P1m- NI 0111111 and unaxsumzng 111 Pwr rl1ml1111g huzhvr nn 1111 mud lo surcesc Honor 5111311-11. B 1 a 'H faplaln H1 Y .1 1 .11 Football I' 111 an 1l11rn11n u 3 orrldnr Olfnfr 1 ,I I R1 111 XYINSNI-I 11111- 1 19 Rulfl 1 11111 k111l.1k Flul 4 1111 1 11 .1 54 1 mn .1151 cp Clul I R01-111 P111-111 v 111 It 1 1 1111 111111 .1 1.1m 61.11 1.1 13.11. I Il fl I J1- xx Zu ruin Plva ant runnv 111111 1111 um 1111 1111 m 11 1111111 lluro 1 aku 11r1 Dr.m1.1l11 Clul OI:-e lulr JIW I F1 111-1: S111 vu: P lh11111 1 1 1 r S1111r un 111nt I 1 nn x111'11r U I Lxv :mx BklClCf1N 1: 1111111 111 1 1 11111 I111l11111 11 1s 11111111g11111v 111 1 N1 1 1111r11r Ll1e1e11 Hvzdeprzrfm W Lssner N1hr11111l r Elmren Zackman Cruzer IIUHI11111111 Spencer Barron Pugv l1111 11111 1 ,. J . . f.,, In 1.- .11 . QLMQ, F V . 1 1 A 1 - K1 - , . 15 'Zi ' f' 1'Z.2?"'- ' .1 '31 ' ' i ii "fe" ..4,g:,.-..-..i, 11.-in 3-is ' '-. fx., - ,. . K - ' 1 ' -1 A-1 " 41.1, . :, 'I- ., .J-,7?. .ll 1 ,, 1. ll... ,..' 1. . , I. f IJ' Il ke ,111 V jf., ll 11.11 1141. '. - 1 - ' . . f 2 1: 1- clul., ':s:. 'Iiflq 1 A , ':.:. '1111 - -' g Cl 1, ' '32, '33, 'mg 3.-1. ll. '32, . ' , -1 113, 'mg '. . 7151. '1111 "B" B--11..1.f11, '33: "B" , P 'ISLIQ '..1.11. 'azz 1.- - -'S C111, 's., 341 gg C ' iz, '33, '31, '-'. I 3 3 "L T11 U' 1111 1 1' 1111 111-' 1 ul . 'Y 'l'.'v:: 'lt 11. 3 1., tn: 1.11.1.1.y 1:11.14 11:1 11.11. 1:1.1., 1111, '31g SNK W f"I'l""-A' ...Q 1.1 5...-1.-11 11 .-11...-, fill. 111. -N" - -' ' - Q ' 1 . ., ':11. 1.11.1111 111.111, 71:1 11- -u., '3:11 g.. , S-141, " 1 131.11.1.-1. 2113 1... s..i1-1.- 1'. -, 1111, 'sig .5 1 1 ' 1 1' 1, iw, ':s1. Vg ll lg 1111-1, I 1 A, - - W . - -1 .1-1.' F, ggl,1-f'- -Z, --11" 11111111.1111 111111. '1111 151.11 111.111 '1111 S.-ni... 1-1111, ' """' ' "V" " is -XL Xl 1- . 1, 211. 112. '33, '311 T--r--h Cl 1, '1111 . 1, '12, ':1:s, '1111 111-1--1.. 211, 142. 113. 111. ,L 11111. . 1 1 1, 1 , j I, 55:1 N11 1.11. 1111 11 1 1 I. 1, llf 11-I1 '1 '11 1I If 1 .- ' , 54 11.1.1-1.111 111111., 11:1 S11 . 111 1. 11...-.1'1.-.1.1.1111. '33, 111.- 'I121 111- 1111, 11:1 - '- .1 ', C , 7 1121 1.11.11 1 111111.. 111. I 1.35 i.':C.1'1:1: ,ng gg-3 y,,, 1,,,,,,, I ,,,- im, ,hu 1 HA., H ' -,Q 1111! 11111 vmil1-1 l.111111r. 1 11 ...1 1 1111., "B" 51.1.-.-. 'zur Q.--1, T111 C.. .11 11.1. Ulm. Club- jgjg- fn: P, .tml 'IMI ill l' I111111'il. 'f1'i: I.1-111- 1-nl lIl11l1. '33, 'lllg .f '- Cl l1. '33, IJ1-11-11-1'111-v 11111 'g' 1111 1'111 ' 111- 1 l'f1r, 1113 1 I fy I ,115 l ..' 1- ' - ' . XKhl" Club. '3LI: Quill fIl11l1. Aflfl: Clv-1: Cl11l1, 'JL S -1'1'r, '32, 'llfig H'-Y, 'flflz .'.p:x. T533 C ". '31l. if 11: Q Ll., ,. iff. sx Y. 44' ii- Si E111 1-gb E.- ,Egl F g The Senior Class 4 Hen 1111 Y I 1 1 rman 1 4 11 r U11 11111 Br111g1'r1 llm1111 lmlr rson l1'111111u I 1VI,11a.1o1u1: Brxwx lluuvs H11 same In xunvlzuu. ur rum 1111 Club .14 I Hmwixx H1:1s11c 1 pr1111'.x that ll 11 quu 119 11111 111111111 a 11 I P111 L11 1 kind 11 11 jluu 111 all 11 mu gund studenl a r I l 1- 11 1 Clrnlan Club J Rlflc Clulr I LIILIAN B1w111T bln' has a l11111l 1111r1l fur 1111111111 -ind a sm1le lar each l 6111 Llub il 111111111 u 1 umor 11111 1r.1 .1u11111r 13.11111 11.1n11 34 I' 11111 f 11 1111111 1uc1 f 1111111111 111111 11 sm1 U11 P lzmr 111111 hu 11111111 111111 11111 91-11u1 1 111111111r11.1 u 1l1ran Llu11 Na A I Julrx Axlu-1 -ox 11111 111 11 1h111 may 111111111 11 mun 1 1 11111 a1111 1 1111 u1 11 5111-1-rr 3 1 na Q1111I'r C1u11 rack S1 11111111111 11 1 U 'chVl'lA3llii.-nu 1 1 131295-31 be-1. Pug' farly Iur 1 lord ll Nm Fund-. I Hmm xx Mxmxr , 1 1 1111111 11111 'r' 235 1' Q37 ff' lf? .1 if 1- - r'-ggi 1.2: . 515 fi -14 -1-1 I .11 .5 J--s I .if erella 14 blue 11 1 lll"1 l I I Mun Foun es 11015 H 1 I1 NI11- 1 just 11 ngulur r1lI11111111111 g1rl 111-an 1111n11 r111 I rt Llu11 111 I D411i1111lX Blum x 1 111 1 1 11l I 1' 111 ll 71f'1lf ll ffllinll H1 IV 'FYI 11' C1111 11 rl -I 11 11 1.111 1 11 I L1-uns H1-iw H1 ml 11111. ll ull rm 3 ll! H74 K lll l 11 111111 I flu: 1 1 1 1.1111 N1 .1 11 1113 r.11 Nqu.11 lflf 11 1 1 L111 rlll 11.111 .1111 411111.11 l 111 1 rr1 1 urn 1111-11 nn 11111 111 mmf N1 um r 1 1 I I1nv1l sun 4 1 1 1 11 11 N11r11.1n H N4 .1 11 1 11111r Ira 1111 11 1 111 1111111r ra 1.111 Nunn A mam 111.1 1,1 B111 IX 1 fllllll If frlrl IIIII r-vatlnp. 11.1111 111 1 1u1111 '13 -si fl? . 'E ...A -.li .ii .1 11 .1-1 :Ti I F? 111 ig! .lg .1 1111 1 - ' . , M A ll' will 111'1'1'r, 1li1' 11l'1'r-111111: ' J -, '1 H1 11-.' 11.1'-111111. A 1 ,A ' Op -, 'J g ' - Cl 1. ':s:s. 'Mg 1 I 11- 12111. ta.. -1 , . I 1 1 1' 'UI Sh ' . flux rr, 511175 1111! 11 -111' rl. f" ' , 1 l' In " ""' 1:1 ' 71111 11. - -'11 311111. ':1::'1:1 '1 1. 1111. 1115 5 H 1 52- 33- .1 ' . 11:11 1-.-,1 C1 1. 211: 01-11 1. TH. Th, -A Af A-H1 , , ll -., ll'irl .-111 11 1,1 a l11n11, . 1. 111 -1 ' .fl - A 'Nl 'f' 'L' '," n , . 111- 1. ':11. 111- 11,1 -11-. tu: . 11. .-11111. - ' 1 2: - , 31. 32. .mg H1-L IH- x' ll-51' . 111.-1-g. ':11. 112. ':1:s. '34. - 4 A4-A ll 14 vw I 1 1-1.-1-1 111.1 1 - - ' 11151.--1'-1 - .1 11, ' A , , j 0 1 . 1. A hl ' , 1 1 . ,' C1 11.' 32: G1-11' I1 11. R111 ' ,A '31 -33: lg. ug ,,,, yi. -11, 151: pl - . 13: J' ' 0- -- -. ':1Zs: ' - . '33: 5-' . , -31: 1'--k 5 -1. 'lilg G11--Clu11. 111: :.. '.1.- ' - ' - 011' 1. 'rm 111-Y. 112. ':1:1. tu. I VIICIEINIJK EY1-:1c11.xNN I H1-:Ll-:N B11x1-:.-11' -4 li , 0 II" I .lp S., Jy.. , 111 ,- 1f,.1l. -lg k - - l . h -'I .1 1 , .11 11111111. ml 911 1' . H M i A ' -I - V 12. A. 1. 11-1-. ':1:1. 1'r1--'11-111. '311 11.1.11 su.-'-11. 1 P-M-'I 4- "'l C111 -134 L I - Yrs. 1- ,. ': 1 ':::1. 1li's'1111 1'.1' . 'isxf M: " K" 'H' 1 '111: " Cl 11 P1--'1-111. YH: II 'ZS-8: 1.11 S111-i1-11 F --11-. 1111 11.-1.-11 'r-- . 711: 11.-11 1:11111 . . . :J .' :1.' .' 712. ':1'1, 'rm 11.11-1.15. 1111-111-11. 1111.-11-11. 111. 212. '3:s. "I I 1 1 Il -l-- 1 '34- Y I C111 ".-- 111.111, 2121 A111-' CI1. 2 2 ' , I H F 54-1- 1 - '32, '3:s. 214: B-11 11. 'I12. ':1:s. 'sm - -' - '332 4 1 11' 1 -,,,..,., . vv' ,. T ' l 9 L' ' ' U l' '33' "'4- D1 ' 1 . 111: 5111111 11. -'1. ':1::. .' "Q , 51 . ...-.5-Fe w as fm 1315- : f ,.. 1' L' lf- D, "-451' J"ff:15L'-"l?3'275 --f -1 .1 .LJ -HU. , , -.-ffm , b, -.. .-f -.-- v. I 1 11:1-'fy' ,:, -- - -gf ' 'lf-: jjj-1 - ' ' ., .I ' -: . 1 . 4? fa '1J?.7?. .1: , v.r.r'r 1-wx: ,Q-wg--'-wwvyfgraaqrkm-'w The Senlor Class ,,,,.,,,,w,,,,.,,,.,, wwf 1 I D1111111111 Ss mn e lou you s uv 1 1ll mu ll 111141 ulhvr name 11 Forgvl mv not 1.10114 -Klh1111 u1 1-nnl 4 U1 asclmll 1 11 1.1ll l BEITH WIIIIKXIS s 11, 111n1h111g 11111 11111 I 11111 x L1x11x11: 11113 I sl 11111n 111 ,fm 11 ll1l1 011111 1u 1 I V111x11x XXPIXPICF n hum' 1111 1ll11r l11111r 11111 11111141511 I 1111 III! N114 1 ll I Mum- L111-s1 11 11rm1111, 1 1r'1u I 111 1 11 rl 11 11 lx nl-4 1 Ill 4 1111! Ill 471 x1 NRL 11111111 Ihr I 1 111 1 1111 111111 111111 1 1111111111 111111 1111 1111 11 N 1 11 l S N1 I xx 11 N11 I-r.m111 11ur11 r 1 4 1-I nl 1 swn111z lmdn r I 11-sch U1Cu111g ?'svJ',r", ' an 1 I hun' Jul- Sx11111 llghl of h1art and clpzer Sad and 110111111 11111111 lluan Clul PH. 1l1nt 1 HYPHB I Enxx hx-us -I 1l111rm1ng ml11n11l1n1 1 1 1111 11111 111 1111.111 11 I M11 mx P11 11111 S'1l1lnm er-111 wl1I11m I1 unl But mu 11111 11111 1 11:1 11: 1 rr thng r up, R 111 P1-11-11x1x In 11: 111111 11111: ur 11111 r u 1 11114 N1 .1 111 Ls111111Mxl111x l'1ll11fr 11 11 v1u1111us 1 41115 1111111111 lrhmn f u 1 111 I Fu INI- Bxv I 1111 1 In 111111 gr 1 1 I lllll If ffllvlll I llllll I' lim! nl Yll 111 11 Nnulh 1 P 1-1e1 P 11111111 U11rt111 H1111g1 rt 111111111111 If 11nPrl 45 'f 0 54 r :. ',1 L 3' rx ' 9" H :JJ A Page 111 1 1 .1 I. '. . '.,, V' IIIA Q b Q . . 1 A Qui. , V V , . 1 ,112 0 9. .-1- .1'1.1.. 4 ' - H. ' . 1 vf .1 7 57: 'zz ' in-1 - - - , . 11, .., - ,. . Q. 1 ' -n A- " -.-1, -. ja - 11,1 , , '11 I . , A . . 1 . . . is 51. 11' -- Q -1 5 111, . 1 -, -1. . . - - . . ' ' . , 'Z up-, 1. '311 . 1-'1 Cl 1. 1111 11 '. QI 1. 21:1 15- 1- . . 1111 1111.1 c1111. 212. 213. 1111 B1 1 , 21.11 'lik 1111111111- , '31. 111- , ':1z. '31. - . fx 1- v V I I I I I- . . A 1 Sh " 5 ' . 1111 .1111 11. . - ' 1-11 ' '. 11.1111111111 11111 .- FQ 1. . 2111. 111. 21:1 11.1.-11. ':1:. 'q1:1. 'iilz 1111-1 , . .. 151111, '11, ':1:. f . , , J llul' ' 1.1 he I11-. 1' I' 1111 111 11111 ' '1'. U , x A l 1g1-- 31 . 112. 11:11 1 -11.1. "12. 21:11 C1 1111, 11.1. 111. b , 'A 'b ' ' if u ,l: 4 - 1111 1 1 1' 11111. ' 5: 3 5 3 '3 A-5 - W -. ' . 11:1 w.1.111 1 1:1111.. '11, 152. 11.1, 1:1 H , . 1 - I fm 1 j11 11111 lj. -Z- x1111-w 111111. ':111 11:1 1111-1-1111 111 11. ':1:1. I 1.1. 7.1 I. 51. fs, I 111' 1'1 1- 11' .1 1111. -E - ' -' .11 CI11 P1-31-111. ':1:s1 1111 1111111111 s..11.111.1. 'Q C11 1, ., 11111 1 1 'J111 0, 1:11111, V111 1.11.1111 131111. 213. :Q Sl1".s 11 irl 1111 malnfs 1111. V' A 111. waz: '1'1-11 ' 111.1 1:1111 131.111, 1111: 1.11.-1111y - 11- 3 ' .. by 'F 1: 1.. 1111 V111-,-1111. 1111 a1111.-'- 131111.. 111: 111.- -1111. , Q , f 211. 111: 111.-1 131111. ':11. 4 1 1 f "W . ll . 1111 1.1 ' I h 11111. - Il ,, ,K W. .' 1 g :1 1.. ':11. ':1:1 H'k' 1 131111.. .w11- 1- 1.111111111111111 , ,, M, .V ,,v - v 11 ,D . .1.. . .. .1.111 '11-1 '- 111111 1:..1f. 211. 112. 11:11 Klirl 51- 111-. 111. 21.1. 1111 'V' ' "' . W -"' "N" 111-11 11l111.. ':1.1. 'fili 12. 1. A.. 1111. 111- -1115. Til: .111.. "4 ff 11' 1111 1-11'1111111'. ':1:1. 111 '.1.. 1..111.11, 1111 1.11 .'1.-'1-11- '1 'Jug 1.11 1111- 1.111111 11.1 15111111 -1111.111 1.111111 J '- C 4'. 'fllg Y1H1'j1l111ll. AISI. 4143. TH: H'-k ,va I. Alifl. 1 1. 'fbflg S11'11r Hg 1I, 'filg AIH115111- Ur'l1'-lm. 'Wig 1111 11..111..1-. ':1:1. ':111 11111.-1.1111. 21:11 111- 11-1.-, 'g1:1. 51- 1..1- 11.11,...,,,.. 111, 11, 11- EQ H lil 11.-. bl 1 az, " 5... X gc-3. iff If- lj? iffi Zi-1 rf' , 44' 115, 4, 4: E: Egf- Pr'- 3.231 .15 2? I.-9-,. Y X x 1 ' A X .9 .kv , I1111g1 1 f11vl111 Hardy N1111111 lwnm 11111111 If X 1 111 111111 11111171 11 1 1 I k1xxFT1r IJUXIPIUI fllllflfll Ill! .111 11 T x 1 1 1111 1 11 1 1 If II I 1 111 XI 1 1 Tx x 1111 11 I1 All 11 1 1 11 n Nxls 1- Hx 111 11 11311 1 K 1 XI 1 1 11111 11 11m 111 1 u ,W AN51,mL'hh'i1...31zvl.-41z14.uhla1.4.1J'.,.b4.u1.4au1:1.. .. ydfgggg, 1'u,C11S'u..:L1::::u.-1. X' 11 1 u rn A4 Z The Senior Class af:iflD'fZ!e?f:1:giH443?1E,f A' 'Y ' 11111 llr111 X111111111 in 111 1 L 11 1 111 X Kllll IA I I l D 111111 1 IHUVZ If 'L I' x H771 x41X 111 N X11 XI xx 1111111 I1 1 11 11 1.1 1:1 ,L -S 1-1 --.1 5 5:1 ,,1 .X1 1 1, ,ri ,1. .11 ,fl f' 1.5 4 .., ,XA iz 1 1111, 111 11 1 .1 1 1111.1 1 IAV fl 14 155' if-Q ,. V, - .f +' . 112 1 is -if .xr ,I Q V .ff1. .111 1 . I 'L , 1 1 ,K 1 1 :il 1 -. 1 1 .413 . -ig ' - '.-F 239.1 1. .if :1 0 4 . 4 1 . ..: , 1, , . s 1 . 1, 4' 1 . e, wi. .' 1' 111111111111 h 1 ',,,1 ' , ' 1-1111111 ' V 111111111 1 I I-2131.12 I'11w1.11.1. I 1415!-lIl'l' S11 " 1 N""1 "' f"'f l"'11111,1,1 1111 p'-ml 111111-X 11111. M111 l1111'1 11 11111 111 11g-111 111 1111111111 1-iff: Ill - 111111-11 1111111 111 1113 l',1- 11.11 111 1111111111 111 '11 1111111 1 111 5111 11, 1.1111111111 111111.. 1111 1.11.1111 131111. 11.1. '111 '1'1-1111- 1111.1 11,,,,.,,d11. -.11 1,1111 1:11111 111, ' 1 3, 11 I C11.x1c1.11'1"1'1: '1xx'. 1111 ,.1 -111 1 .1 11 111.1 .1111 1,1 111. 1,111.11 .11, I' H 111 -11111 V111 171111111- fg,.:m,,, 1, 'jglg '-gg: Hi,y- 'ugly' 'gli 'ln LM jgg- jg: I1.111'111g 111111. '.SL!: T1111111- 111111 111-H, ILL: l1l.1111x 41111 S111 .-1-1. 711, 'W 31- - S- 13- -Y'-'H I 1 'IIY S'1'111.'1'z12 H1111-11v. m l111111. 111 1111111 v11II.1111!1111. 4 111111 1l111111.'A 11 1111111 11111 11111111 1'1.1111.111. 21:11 W ..1'11g. ':1:. C111.1.1111. '.1:1. 1111 11111, . . . A . H .II 1. .k U I, .V 1111111 131111. P11-.1111-111. 11.11 1111.111-11.1. ing: '15 1. 11:1 I"l""'x "M" 'H' M' M" "' "H" "" " 11:11 111-1. '1.:. 111. I G13111:1.11 11.11-"1' I M V IN' NH IU' 1111111 111111111 11111 111- 11.111 1111.111--. 11 1,111.11 1. .11111 1111 111.11111 1- 1111111 I I I 4, ll '1 11 11111- 11111 1111 1 1. 1 1 111- 1.111, 1---'H-1111 H111-'L -415 -1-1 "11""'H-11 wi- ---5 I'-jf' 1,,,.,. 1l1,,1,, -.11 1111. 1,1 ,,,.,,x,A -1134 -511. 11 1-,.,,g 511, '11, '111111.11.--11.1. .:g. :11 111111111 111111. .:1. .ag 111. '.1:1. I In 11:'1"1' W11.: ' I 'I' :5'u"T "cm, 1 1' ,,111., 111 1111151111111 111111. 4 1111 11 1111 11111 111 11,11 F11 11111. - A , - 1,1,.,. 131.111, 2111 H1111-1111-. TH: l'1-1- 1.1111., 311, -51: 1111111.11111 1.1111.. 11. 13. 1:1 1s.1..1. 11. .a1. 111111. 1L11111. 112. '11, , K' .. Y: .' 3. I CII. 1'1.1:s H. 111 I 'I 1,111 111-1'1 11,111 111 1111- 111.11111-1. 1111 111 111.1 4 1111 1 ' 111 1' 111 11111 11111. 11 11111 -1' 1' H' ff" ,H W4 ,M VW, 1,,,,,,. ,,V, ,,,,,,, .,,,,,, HV, ,,1,. ,' 1 1111.. 111 1111 111-1 11.111, 1111.1 1.111 M - 1' J -'lr' 1.11,11.,111, 1111 Xl 11-l'11g 141: 11111-111 12111. 143. 11-.11111.111. Zal: l'11. t.I11l1. ':l. '1:. 'J1:. "vi: -1:11. XL- , ,-,.. 111. 1111 1111. '.::. 1,..1111.-1, wg, cf -- --1, , 5 51 F! 's.L'-.. ",Z41'1-:1"'z'f''-':'1",1'AY':'1'"IT"'"1 .F . I ,.-1,1515 1.1.5 I . 1 ,I K, INN? 'hm 'ffl sf. The Senlor Class I J1- XNLFFI- M11 1 111 P1'1111111j11'al1u11 11111111111111l1 111 askrlball 1 I XNIIIIXNI KIPIX Hr' 11 l1arl1ua11l 111111111 11111111111 j 1111 11 a :lull 1 .1 ennlw Club I L111111- F1111 1 11111 vh 1 1111 11111.11 1 111 11111 1 1- 1111111 111 11111 11111 1,1111 111 11111111 511 .1 11111111 -Kr! u LIIIIXX H1 111111 111111111 1s I1 11 1 I V1111 INIK YVICII 111 s P 11111 11111111 111111 111 111 es1 UI I M1-1111 Ixlcrlls e 1111111111111 11111 11 1111 x 11111 1 11' 111111 111 1111 lf111gl1111g 111111-11.1 1111111, l 11 1111111 1I 111 1 1 M1-111111x S 1111-1x1 K 111 111 1 I1 1 I 11 11 111111 1 m11111 1111111 1 ln 1111 11n1l111 111.11 l 11 1111 111 I 511111 KN T11- NI 1xx 111e u 111g 11 1 11 111 111llul 111 D1a111z1l1c Llub 1111111 V11111x11 P1 Kll fr 13111 1111 111111 111 1111111111 1111 1 v l111l1ghl I 1 1111 rluxln 11111 it 5 Kill! H 111111, flul 11 Q 1n1 . 'I 15 Z1 1 J -::j'10 1 fr . ., . . E: P"'l1'fL" I' -1 uv f 'US' '?""l07""P"3B6fVk'-ffl W? -rm-11-1-4,-1-qv rxrmwnywwfo my nggff X lun! 11111 11 111111 l 1111 1 11 1111 I R111s11:r I-1111 II 1 111111 111 111m1 VIII 11 HI Ill! III1 I A1111 S11111-111: 1 1 111 1 1 1 11111 11111 11 11u1 111111111 11 11 111111 1111 1 I F1111c11x11 B1-1111111 Il I V -v .11 0 1 lx S I I I F111x11 111111 xs111111 1 111 11 111111111 1111 1 1111 1 C1 11c1x11- M11111-xx 11 111111111 lru 1 1 n111l1 111111 1 Il XS11111 1 X If 1 111111 111111 111111- 1111 111111 111111 111 11111111111 :1111 1 11 I NI1111x S1 IIXIIIII 11 11 111111 111 1l11f1111 11 111 1 m1111111 111 Il In 1 1 11 1111111 pf! 1 I D11x1111 S11 x 1111 1 1 1 11 I Ll-I 1x11 S101s11111111 lI1g11 111111111 111111111111 1 11111 I Flu-11 Axm: 11- 11111t 11111 1 101 11lur11111 I Rm NIIIIFIK 0 1 1111. 1.1111111111 11 I 1 nur! I llfllll l I W XI 111 R111111111s11x ll 111 11 1 11 111 111 1 1111 1 11 1111 1111 ,A I11 11111 11111 1 ' Klvm y 111111 T11 111111111 P11111 lI11l1rrL W 11gl1t rx 1 Q' . 1, QS' ff-XR 3 Q 0,511 sv I P112 I 111 1111 Cram- L1.. 11313-r':"'N: ng: :1..,,5::: 1-1: W .. - -- 1 '- '- 1 111--11-1-.r1 .-1:-'JN' ':.::-':--1? a..-. -11-7.1-1.1yg:ff-11:12:17: "Tai - 1 ": - " bf" 5- ' L -A ,.,,- 1:1 .1-1':.p,.:, .1.U1fQf'-."5F"1,'.f'f'5Z1f.h:.',-f-fl--y 1,4-V -'T -f-.ff-1.-. -I ,j.1,,:------- 1 , N- Q - -1 N 1 - - X : . '91 , 4--' 1. .: - -,- 5 . ,. ..-. - .., , . M.. .. . L-21131--,-1. 51. :.. . .1 ,Q , . Q 1. , . . ' ' 7 ' ., E ' - . .1 . . - 5-5 . ' I ' . 'r . . 1 4 -' 15:1 1115 'I .g ' hag"'N L.. .- 1 -Q1 -. - 5-5.--T, 5, g. 5' Q-.-.Q1 . "1 - '. '4 . r - ' ' . 1 . .4111 .1 1 7' ' ' - 2 - T' -.: .'f' , 1 . ,, . :,:"' ri' : -SA, V 1. f Tzv I bs Q4 h I Q: ' f' fi" 1- rc wj r 11 - Q: - , ' -. w A1 rl Q' -F.. A .. .. I A U. ,M L, 3 A . -1- ,: 'tg " - . ww' -- L - ' .-1.,-- Jr: -: if 2 rr , ..f-- 4-, -2- .. .-11 -:f " Q- -1: ' E 1 . 21: ' h H. T, " , .. 1 " I -- '. 1 :'-., F 1.1--...1.:-,-3 :-,- f - "- 1 L '- .. -'5-rx.: 4N:- 11 5 7, F' gf- if 'F QT' -11" n' ' F f' - ' ' X - 'i 11 -fi " 2 "JT Z . ,, -,. .U -.. 1.:-if 5- -3 1 ,G-'. ' .1 --4 -K '- 7...1,, 54- -. . Jr .. : L- Agy 1 -F- I, ,, ' r- N 2' -113 F . I Eff- 5524 3 -' " ,-- X - 1 .. as , 7 1 : 3 "'. - lf: 'F I 'l 7 if 5 . : 1 I , E , :ggi 1 1 fl: :L F -1 f 1 ' Ia' L5 11 ' 5 , 1 l 5 -gs -1. ,T 5 S 11 ' 1 if Ei 5 ig 5- 3: . X , 1 5 : sw Lb ' 'S 'Sa Hs H ' N A Q: 2 E , Q ,S N3lxl-l T- E: L-31 -1- X Y 1 -i ' ' Q 'n A ' ' 14 1 ' - '. 5 ls-' , - C,-f"i - T' Tx -' N P1 , . -T423 H, - 'Q 1 ". 2 . 1 if -- , 1 -1-:g,l':'.'.. ":fi i',v-' E25 -L . 313 ., 7' wg:-.' -. .1-'A .,,v..-xg - . ,-.. . :, 1 . . 1 3' , 1 J : - , 1. 1 XQH' f. 2 E-'-"N': a2' 1 15:-' : ' A - - . 2- '. ', .T ' .F N . ' C 5 1-' - 1 N' ,,.," N-'--:V 1- 11 1' - 1. , . , , 1- 3, T ,, . N.. Q . . N . . 4 E. .. .11 t L - . 1 , .4 .H , : ,,., N H-, U11 -:,. ,, P V X 1 a-, 4 1" '. I ' --- -3 " -" 5 T' 1J,- -". . : 4 -gy -, N: nfy- 4,, :::-1 '.-"" ' 112 '--15 f e'-'ix 'NZ : 2 f':-Vx.. 1 - 1.- .' E'-A 1- 5- 2 1 : 1- .- . -4 1. g - x,-3-1 '- ' 1: .1 - . - ' .- 5 5 - '-1 ' ' uv-f ,-" ' I : I' :' ' ,' 2 - ,, ' I ' ."' N i - ,V I 5 :N Q . ,. I. E . F i' V Q L. ' .. 2 b ,- I' N 5 1 1 - N , r.: 1 1 J ' 5 ' . 11 2 -'-2 . L 1' F : - z T -N F F T '9 1 . E 1 ""' P'-' ' . ' . T T I f'l I .N -. f .L A . . . 1 E 2 T 1x I.,,1. QA .1 in .F - 5 E V. 1.. 'Nu Z' -'13 1 in xx I: 1 1' ,p -1. w 1 ., lg, 3.5 yi' -. ' K.- . X L lj. ' ...I -I-T.: W-'il' 1 N1-1111111-1. .al-1, ' --fm.. .---1.1--,- ,.4,..L Z .... , . W.- 1 X 1, ,,1.'..p,.,, - .. . ,- 1 1- ..1.1.!P- ., 9 . .R -:ni JFS' -1'-..,,:':,1,-, .L'51.4.!6g15f., If-QA.. .g's1Q'e-'-zz, .4z.,-:51'1,'-'- ii .N ff Th e Junior Class XI11111 11111 r on KA plx k1k111S11n C.111'11'ul 1nk W1ll1.1111 11 W 1 1 11 1 1111 D r11 1 11 11 11 11 111. 1111 1 1 1 1115. 11' 11111 Xnrull Iluhrn 1 R1111111 I 1 11r h.1p111111 1n11 l QIU111 11111 h H 1 11r1111 H1111 11111 1 1 111.11 Y 11 .1111 r I fl 1r1.1n11 11 1111 if 3115 " Ili QI """"""' Y' ""' n -, kx,k T. ......x . ,,.-,..,4....-. 5111- ", I un ll1v1L111 lI111k111 111 11rr11 1 111 1 1l111l1 11 l I B111 1 1111 km 111111 R111 Hun 1 Ruln 11 l'h111111 X111 r a1 Ru1l1 rn 1111 X 11 111 1111xn 11 k1ll1 He 11 1 P11 lx1l1l1 11 lx1n1h1 11 11 lx ll X 1111 lxnarr R1 11r 111 n 1rg 111 RUL11 11111111 1 l ll11 11ll hr1 1 John nalnr'-Ziatlkfilf-i5l8l6li4GiU'1-1151 5A-19.11 , .2 11-fe.m.1iiurr5fa-1s..1.51s...a. mm... V594 1 1111 -MQ' ii' .ng- IIU 1 1 I11 r111 1 l11r P11111 1 11111, 1 1b1ll 1 X111 X11 V11 X1 li111l1 11 11 1 11 1111r1 111 u1 l r 111 1m1lI 1 Xl111.11 Kr! 1111 ll nr 1 1 1 1 1 11 111 1 s 11 N11 1 11 1 nn 1 H1111 lx 1111 11 1 r K 1 l1lIl11 1111.1 11 1 1111 nth lxat11111 11Il1 X1r11 1 111 ,- fi E1111 1l1l R111 ph -1111 H 'nrlvvell H111 R11l11 N1111l11. 111 11111 111 r11I r1 1111 1 1 1 1 N111l11 Nu1 n ll1o1111 1 ...111 1. 1 1111 1 lr1111l1l 1111 111 IA! 1l11 11n .,11 NK 111 W1111111 I NIJXR W r XX hllwl NX1ll111.111 1 knlhl 1 1 1 11 an 111 W1 l11111 D1r11t W 1ll1.1 51l111 L 1 l 11111' 11 11111 r ll11r11l1 h111n11 ulk X1r1.1n1.1 111.11 F1111'1,1 1 1- - .1 . ' 1 ' fi! 1 Q ' , 1. ' V , Q-1 51, A - WA X111l11-1111. . 1 1.11 4111111l1-ll. lJ11.l-l Us .Klllv-.1 1111111 1-. .l '- 111 . -1 11.1j.-11. 1 1'. 11-,1 1.- s1. . 1 " ., , 11- 1 ' -. 1-I -lv Xlfl 1-. . 1-1111 . : , . ' li. 9, :A A- . 1, LNG XPC .". ,l:1'l. .' -". ffl ll.1--11111 . 'ill1-111- H1'l11l'l1. lvl 1-1' ll' H111111-. ,l11l111 .IV a'1', A 1-l1l ll-.1l1x1 1 Glaul - ll- 11111. B1-l1:1 Nl'y1-1'. H111-1'11 'I--11 ' -1 ll l"ll H111 - . I1- II1 H1-11--11. Y111i111 Klan- Xl-1-1-1-. I: '1- 51:1 1111111. fill '-1111 H1-gg-. Yl.1- .I.1111- ll1'1l11-rl. 1- - li-1111-l. "ll'.1111 F11i1'l1l1 l, Xl-l ill Ili-111.111. Il111111l Il Ill:-111. 11l1:11l1-- l'll1'1. N111' 1-, l'.ll.1 Ili-l11111. H11 .111l ll11H11'. l..1X1-1111- llillv-1. Fl',.1l11-1l1 . ' '1', l'.l-.1 ll1 1-11-1l1-. lll.11l1- ll11111"k.1 11. H11-1111.111 XI11 lr-1, ll11-i- ' -I1-. l.1111.1i111- H11 . l'f1lill1 ll-111 ' -. I- r'- Xl 1. Nl: '1-1i1- 'l 4-, l'1-11-1 lin- :r1l. R1-1'1i1-1 H1111 ' -. 1' Y Nl -I1: . 121- 131- "h 1 11, R11-l.11-l N - . I-I. l1- H11r1111. -- X- - . llil1l1'1-1I1 'l" 1111-1111z111. D11-1 li .' - llvu lx. ' 11 Ni-k1-I-. .1 '. 11 'l'i1111111-1'111111. l.11i, 11-1111-r. W1l11111 1.1 1-11 l--1-11. ,111 01-k1-l. l 'I'1'111-1. H1 l1l '12, la 1-l I-1 -l 1, 0'f.11111111r. Xl. - 1-1- Il.: 1-. Fg' lf 1-1' l1. 111- gv- JH 1l'11. 1111- HI - srh-lg. ll11111ll11 T111-1l1 111, Y- , lf - 1 . V'ill1111 KJ 1. ,ln '1'll.1 l'.1g-. N1-l-11 Y1- 1111k1'. l.1-1 -,Q 111111111-II1. H1111-l1l lx.1ll1y', H111,:11 l'.1i1111-r. l.1-11i- W.1l-I1. '1 1-1-1 11. --1. Q- 1.- 11. f - . Cl1'1-11-1- l'1g111-. 0.1.1. .11 11.1, I V ll- '- . 1-ll, l. 1-1' Y- I1- l'11ll11'1l. lll1-1111 V111-1-rfall, ll -ll li 'f. M K1-111.1-'. '11 -1- V1-i1l. A W11-piluk. Cl- -111-1 rg I11-1111111 . Il1111.1l1l M - -l1:. i.1-il1- H11l-i1111111. NM1 111- '11 -1-1-r, 'l'. 75 P1111-. F'-Ir---I 'lr . .l. '- H11 11111. '1- --:I1 W-, ' -r. 1 h, L? ll' ' """ "L"-' ' . '111 11 1-1.--111. 12- 11.1.-1.-. " '- 1 F11--h111.111. .la la gf- lv . Al .1 V1--1-ll, I..Y1-1111: V ' 'l. V - F--u' .. 12--11-I 1.11111-r. 5 1' 1-1.-. llinllhl ' 1 . 'lj11- r FUN- lil1H'l"- V l.: - -1'. l'Q1l'l1 H11111. 19111111 XY' 1- . 111-l-1 1- 25 I- .11k. l1111i- l.i 1--1-, 'I1-11--11 sig... 5. 1. 11- .A 1' 1z..11. 1' 1' 1 1,1...1. N11 '1 1., 1.111 111111, v -1. is 12111-1-r. J1-P111 l.1111g. K1- 1 1-1 N,-L,,,,,.114 1.1.1 A ,1 11' Y - 1' '. 1: .... 1.11. 1i11 .... 1 I..-1.-5111. S111-V 1 - A - 1 . ,, ,. 421.1--, Hn- 11111l Xl.1l11111-y. I ' . 11 ',,i. y,,u,,:. jim 4 1. - 5 iT . Si T X Q. Q A., 551 Ng? X . '-- if 'S 314 'li-':'3' :3f"?f'-'VV' -Q... 'fQ1 'f?12 1 A l' 1 JV. : 4, .--it-1.13. .-51.1, -3.26-153.17,tx-.E--W-L ' !r ' d, '1' 'L 1- H . 1 11' . ' , ' "T-1 ",-- 1. 1- ' P111 I1 --11 4 3 -'nt-1 1,11 f .1 ' ----1,1 1 1 1 1 1 hlarns Anna Irz11111.r WIar1 11 11 I-.1 l N 11n11rkr l 1 :unani- 'rgg ics-1-'usp-4 xv-rP,7!m413?Vgnr'yf3P,?K The Sophomore Class ....,w...W,-....,....,.,1..,...,,..,..,.1-11' QQ ,VV Adams Hamp1.1111 -Klbr1.1.h! Hubrrl Allen Rhonda Allrsxun D11nal1l illmendmger N 111114 hn11l1l Hope Xrlhur Edward u 1-.11.k1r XI1 v111 H111 hman NI1ll1u111 Hake-r Helen Hallrng Lll1 Hangz rl Ln11l Ilan:-Iur Lyl1 Rarln r Frank Barr Dorothy Iflarrun I'.n11'r111111 Haunlnnn -Klma Banu r Fern H1 rg R11:har1l H1 rg111.1n11 M111 II1 wrg Duns H1141 hull' Georg Hla111 hard L1ll1.111 H 1h111 I"a1ry Hold Roscman H1111n1- Wlellu Hummer! oe Brady Nlargar Hrmlrmfrye-r H1111 Brooke .lack Hrunken I 1 1lle Bunllng .lo Burch Ruth Hurn-1 Colleen Buehman 'VIarg1l1l1 I Fiylsrna Anna I a1n Ceorgn.-1 I any Georg I arey .lessle Lhnslmann NIar11. Chyka George flark NIargar1.! I larkson Charl1 f1111n-1 Martha r W1 Daft Lnralm Ila111l on ohn 1c r I rn rr 1 k Wrl 1 111 I W11- I 1lll11 N11111r111 1hlng1 ll11l11111 a l111111l11l I r11 11 Ilr1.l1r1-411 1 11 1 1 r11da Ila far11l III111 Omar X1rg1n1 -Kn1lr1 11 I 11111 B 1I1 I! Il 111141 I'111.hau-11-r l'y1r111ar111 1 k11 -11 n I'1nn1gan I11!! K111 11r1 11u11 111 sr Jnr 1 11 11 and I'l li? llll I' u1,a11 If lura 1 11 1 r 1 11 ar1ln1 r Ruth arlan1l Brnrl ar11n au ul1ll1r-rg Ida 1111111111 Ra111111 nl ra11 I 11re n br:-1 n Nvlrnn 11'n lr1-11 11.111 1 Hag1 rh NI1 11l IIa11111l1111 NI.1r1111 Hans1 n .I11l1n Hard1 -11 a1 I. Harkln Rua Ilanshnld NI.1r1 IIaul1 -Inna H1-ggvr H1-I111 Helbcl NI1l1111 Hr-1m Eugo Ilnld Allen II1ll1ng Dorn H1 1111111-he NI:-lun II1r11rt Wall. r II ll Wrln 11 IIr1l-1lP1n Larh I Harr1 ll11nal1l IIul1a1l1 Huggnr Hrllnphrl IIul1t1r ll1 L11 k 11 I 11 11 XI11n11 1r XIar!I'11 1- 1 1 W1111 r1 lx 111111 11 11111 1 1 11111 1 N1rg11111 1 K1 Iklmkvrfu 1r 11 1Gl4rn11111 I an Ikn11kn1111 K 11 rl n11 k111111 r l11111111 1 I 111 1111111rl 1 1 111 hr Ianf- Ruth 111 II111r1 H1111 r 11 1n 1 11111911111 Nlar1111 1 ffl NIaur11 11 k111g an tar I11 I N .1111 Xlartxn Fharl Xl1r1111 I'11cn1 XI.1lu uk ra111 XI1ur1r Ik1.11n1.tl1 Nlay11.1rd Xnna XI Llmlon .I11 L XI1 I ullom fl1u111.A XI1 I1111nv ll Ilary 1111 NI Ix111111-1 Ba1ar1l Xl lean on HI111 I NI:-nu Frank NI1rkfl H1nr11111 NIH: Rlrhard XI1ll1 r D11r11!h1 r Inrx 1 X r Iluv 11 .1 r111 I 1111111 11 r XI 111tr1 1 1 1 1 agl1- 111111 um' I'1 1 1 1111 11 au I lalr Illdll II N1 11111111z1al X111 u 1,1 11rr1 I r 111111 111 11 1 X1 r 1 1 1 ar 111. I 11 D111 n Ra 111 11 I ar1111 mar I 11 Pau Hn 1 an a 111 I 111r I 1 arrc uhn 1 p1 r N111 1 1 r111al 1 P1 ruutka Larl I lnrky Anna I 11gnr11lsk1 .l11l111 r Ck l 1111 1 t1111l .1r B1 rr111 l .11.a11 W1 11111 lio:1nk1111t1 r H1 111 Ro1e11k111ttc-r H rlr rr Rom I' ran1 1 s Roth Karl R 1th B111 Narvcr -Xl111c1l1 Naymour Klan N1hac1ller Wrl N hr-nlrr Il l111 'I "" 'K' .1 .A '1.-. , s 10 9.41 .1""Q"'1'Y 'IT' 1 I' 1 f1Jrz11e1er N abaugh Dan Q1g1lh11r-11 01 1:1111 I ar -.yr111111r NIar1.1r 1 N1 Klan 11hn sh1rr111l Ray N 1nn11k K1 h1r NI1111 k I' r.11111 x11 1k N1r1,1111 N1ll11n11n I'u1. 11 1 1' Ix.1ll11r 11 S 11k N11111h111 1 1 Nr1111h N1111lh Nl.1nl11l X .111 N111n1 r su1111111 r I11111 I r11 11r1 11 N1 1111111 XI1r1,.1r I 1 1 llrll N.111f11rl Xlrlflr I.11l11r Th11n1a-1 111 Ioul l'ra11e Tu11l1 P11111 I'wl' ka mu 11 r K l1.111Hm- I 1111g1 Wagner Bernn Walllbarr Chnrl Wallur I11r11111 nhl I' 11111 rt 'N111111 W 1'll111r11 1 1 11111111 1r1.1 11 ks .11 1 kr H1111 W n1r 11 I 0 W1 s111.1nn will W r1g,hl Lav11111n I 111. Iamcs l11k111'11111 I' ranu f111nl11l'1l Uurnth . 1 . .. .- -1114 " f Q F ' V ""4?V,'-P 'T V jf.. '- .f . 1 ,.f'7 ,115..Li',.,,,.' . V., Ill., V11 pf.. ,,H,'4V1.- 5. , :ji 1.2. ...,- A ' ' 'Q ' -' '1..1'1:. ,. ..-::.,.1..V,L:V ,,.1,A:.,7.,ij V:1-Eiiir:-V..R 5.33 1-J' - '-,V .. . V . . V., Ax ,Q 1,V l' '-' -'v f :li I --f f . 1.. - , - 1 -, A - - II1- 1- 11.-1111. '11.- 5.-1. . cn..-11 . I YE' , . : 1 . lr I -, A',.. D --'1 1' A . ' nf 111-. Ill ' - J - 1 ' S.-1111-1. 111 11-- ' , 11.- '-. "ra '-. - A , V- . ... - , 11- , 11..1..-11 11111.-. . 'll- , J , 1111- , ' -. . 1 1 1111.-. V x - . , 1 111-- ' -1. 1- I-- 11111. - - Xl1l1-11, K-111 , 11' '- . . .1 1 .,-'- -, A -1' 1' -. 1'-111 11.1. 1. .1-1 1 -, 11 J -. '- ' ' , , ' I ' . NI11 V' In 1 Ifvll -1 1V' 1 1l 1 --V l,,'. V".1 ,.V ' 1' '41 , I.. 1-'f. 1,..11 K.-1.-11. C. 1 N- J- -1 - . , 3 .- - ' , ' 5 - . 1- 1'. K1-ll . 11-1 111 w-- . 11-11 511 '. .1 .. - - , ' ' 11.,l-5, 1' -' , K.-11.-.-. " '1 -.1 N.-1. . 1.1.-11 flal- , . ' -, - 1 1 , . 2 -1. I21'rg1- N-11 .. I'1- 5 -- V-.1-1, 1111.1 -, 1-- - , 3 - K1- 1'1-1..1- 11.- - , 11..1..11- 3 ' . 111 1.1 - , - F'.- -. K- " -- 1-. 19.-...111 3 ' , 1, , ' ., " - . " ' '.. 11-- 111.11 .' -. J l'- '-.1. 1 - , . - 'A . -1 ' - 1:--1 .11 N 1.-111.- - .- .V RH...-1 - -, FI 1 I. ' 111. - - . 21- -1..-.- 111 -- .-1.-1. 11.-1.-1. - 1-.1111 ' 1 ' ' I' -l."h, I -ll " rr. 1l1- IVR'-. H1-r11.r1I V 1 1 1-1 - - , . Fl . 11 '- '1'h.-1.-1-.11 111-1.11. .1'1.11-1 -u11,.V , - ' , ' F -. J .- 111111 . . 111... p. 1 -I-V. MV an , A , ' -- ' 1- -. ' 1111- 1.111.11... .11 1111 P11 1 - Vu, ' : , ' " ll'll1- . Jnh I.11 1 . Ca -1li111- I - , 1 1 111 ' l ' 1. VHVVVVAU 1 -, ' 1: -, 1.1111-- . 11.1111 - - . 1.-1111.- . ' ', V , V 1: . 5 . , 1 - , J-- " ' " ,, 1 '- 1: 1' 1 l.1-h -.1-. 11.11. 11- 1- -. 2- g.. , " , . , J 1: , 1.1-1-. - 5 1- . J , l ' """' -, A .1 lj ll -' . V . . 1.1.-,.-. 1 -1 1-A 1, -fa, V - -' V- , ' -V.. 1: -1, , - 1.11 1. 11- 1- 111.. 1-. .' V 111, .,. V . -- , .11-' Gr? s 1. Q' 1I'1111 I.-1-1-. , '-1: ' 1 1, A ' '. '- ' ' , .- - - -. 1- 11 . J -f - ,- ', 11'.-1-.-, 'r. 1. , . . - '. 111.-1... 2- 1 l'1- 1. -'111 11'-' - , ...1 ,, -. .114. ,I' " llzil '. II l ' l B11- . , . j -. J -' - ' . . 11111.-1, - W, V Gm ',-M M V, - , ' - 318 'V "" - 1 w1.- .11-1 : V' V ' ' V '.lV' " 'fw 'Vl' w'1- ,1....... 1 ' - " . f ' . -1.3. ' " 'I'-I-' I ' l , 1 '. ' IV, I ff VV 1. ' V' 'VV Z Wi-r..ll1n , ,. - 'I 1 '- '- I ., , 1 ' ,, . , " , 1- 9' , D .f- , " 51111 fx' 1 1 V' "- Ifr.11l" , "Ima rl ' , ' ' XI1-N" li. R'll "1- , A 1- - ', - , 1 ., . ., 162 I 5 i . The Ninth Grade IIII I Inn I .IIII SI I I Iy I I I' I I I Ill I h III I- IIII XIIInIIyII XXIIIIIIII IIIrI'IIIIIw XIIIIIIIII IIIrI,I XIIgIIIIzI IIIrrIIII Robert I I IIIIIII Erm-1 II.IIIIIIIIn W IIIII IIIIarLh INIIIIII-rt I II Dorothy r uII4 I II I n Dorothy I II,,IIInn -Xlynv IIII, XI I4 II IiII.g -IIIII, IhI.5 DurIIIIIv I hIIp IIIIIII III I rI.II I.InchIIIIII IJ IIII IIIIIIIII nIII.II I- III IiII4IIIkI-r IIrI I II II IIIII I IIIInI-au 0 III- I III III I IIIIIII RIIIIIIIIIII III IaIII I n I IIIIII I1 I III IirIIvIn IJLIIII IIrII1IIIII Rav Iulnrus XIIII .IrIag.I IIIIIII IrpInlI IIIIIIIII I h.IpIII.III IIIIIII II IIII IIII XI.IIjIIIII II II XI IIIII IrII III I4 II .I IIII I I IIIIIIIIInI, I ll'l l XIAIIIIIIII In 1 ll! I Ill II hIrII II II III II I IIIII I I XI.II .IIII II II r II.III4Ir XX IrII II III II IIIII III II I4 I II II II I IIII II IIIIIII I DI I rt I-IIIII II E Ih r I fIIII -Km rI II I-III II DI.ImIIIy I'0rII 'IIarI,.IrI'-I r 4IIIkInI. XIr III FIIIIIIII I I an H.IrrI IIg.Ir III 4,4 Ir XIIIIInI I I III X IuIII I II I IIIII III II IIIII r I X Irg.I III r IIIIII I I IIn.IrI I4 I II XI.Ir In C III I n I .IIII II I I II rI I I I II III IIIIIIII -IlIII.I II IIII .IrI IIIIIIIIII Ih.IIII I I 4 I III rn.Ir 4I II I IIII IIII I nn II I I I Ir II I IIILIII F II III I WI I1r Ir I-LIIIII Ir I Xr II I I II n.Ir IIIIIIIIIIIIII XI.IrI,IIII Il IIIIIIII r Warn I1 r I II IIl'IIIl'I I II4,I,III III :':IIIa.'....:zIIIIIIIiIIII.iIII'.'EI-.I:.IIr...I.I.I..I.II.. .I 3 31, luvilniq I 1 if-9 I IIII- II II IIIIIII1Ihr II I IIII I XIII I-I III II I I IIIIIIII-IIII III II B IIIIII II IIIIIII.In XIILIIIII I F III I ll' IIIIIII DIIIII III Il 10 l IIIII III IIIIII Ir Nun II III IIII7 XII IIIIIIII II :III CIrl In XXI IIIr Inngber XIIIIII III IIIIII-I kI'IIIr UIIIII III4I1IIIInIIIIL IIIII IIIIIIII XIIrnIa IIIII h N.IIh.III Ik II II W II I.InI III IIIIII, f'II I IIIIII III IIIIII I II IIIIII XXIIIII II IIIIIIII II IIIIIIII4 I IIII II I I IIII IIII,Ir II III fl IIIIIIIIII XIIIIFI rI I IIIII IIII II X IIIII Warn II .I I R I III .IIn.II4I Iuvu II f'.IIIhI I IIIIIIII XII IIII IIIII I XII II aI XII-IIIII HIIIrIIII.I XI If-r I I.Il XIIIIPI B III III I I IIII X uf I IIIIII XIIIPIII IIIIII III II l II V II I IIII IIplIl Iggy,-I IrIIIII In I XIII Ir vII III II IIIII IIII Ia I 'XII II n II JI IIIII: III I Fun II IIIIIIIII II 1 VII 1 II fh.Ir I-I I I XII I rI X IrI.IIIII r I n BI II IIIII r X I I I III I Ip IIIII IIII r.Ill .III IIIIIIII IIrII r I' IvI.IrI I XX IIIII II II I II II II III III LI IIIIII XIIIIIIII I IIIIIrn III Reed WaII.II4 I IIII II.IrII I I dl'X I I It I'I IIII II I NIII II nI III II III IIII I N IIIk.IIIIII I IIII NH I I .IIIII4 II IIIII I I I I I III hIIIuI kI r Ih.IIII hrII II I'IuIIIIIh r In uI NhIrrIIII I.IIhII IIIII N 4 IIII- RIIIII NIIIIIII.III X III ll D I Ill IIII I II N nn XI III II NIIIII IIIII II IIII QIIIIIII 'IIIIIII I I III.III I'I XX.: II IIII, IIIII Snyder XII Ibn SIILI- Ralph SIIIIIII.In LIIII .I 5IIIuI X IrI,InIzI SIraIIIkIII III r RIIIIIII NIIItIIn .IIIlIa SIIIIIIII IIIIII .II III II IIIII I I IhIIIIIpIIIn CIIIIIIII IIIIII WI .IIII I III In Ir X.IIII., III AuIIII HIIIII X InI.yarII DIIIIII III IIII II I IIIIIur HIIIII XX IIII anII XIIIIIIIIII XXIII: IIIII r IIII XX .I I r X I XX I III r II II H I III III XI.IIIIn .IIII IIIIIII Ii l Il Ir RII XIIIIII I IIrIru4 II I II, v4 IIIIII I' XX II III rh.IIII XXIIII.IIII XXIIIIIIIII IIIIIIIII I .IIII IIIIII IIIIII V IIIIIIIII I I XX I XXII u IIIIII XIIunI, I'.Ir XXIIIIIIIII r XX IIIIIIIII I I-IIn4rII XIAIIIIII IIIIIII4 IIII.IIIn IIIIIIIII rIII.Inn XX IIIIIIIII III IfII III IIII III IIIII I I XIII -- II' IIII'-I-II. g- - IIII . .-R I' XII j, I'Il".III-II 5 'III, III - 'I II- 4, :I-I - IQIIIII-I, Ii I -I IL. -I I.--III-I. I II- y q ' , I. XII I - - III. III-'IIIII I'lIIII'I'f. II -' III 1 Ih' YI- --II. C - I'g4- .' ' . "I 'r X II-Y ' I .II-IIII IIIIII-. 'I '- .IIII I II. XI I-II Y- '- I I. III-'IIIIIII SI In II' '. X'- III XII's I IIIII, I 'I I-ll I-r. 'I- - , , ,-Xl'-- A' ll, j h I ' , I I ' ' ' ' I3 I FI, - IIII '-, 4-' 'I I I I-, l.IIIIII'III- .' -I , ' I , , I " I"'-I , X'iI'II' 'I - , " 1' 'I UI-II-II. . - -It I' ' ' . ' 'Ii' i "I ' ' ' I"' -III- K4-I"I:II, ,I I-- IIIII-I'IIII-II-r, HI-lly .' , " " ' I , " I--, I I- Ig.-I.-I., CI I IIII, , - - Q - -, , - I1 PP I ' I"I'.' ', . I - ' KI- - , ' "I I'I -I'.III4I, " I'uIII .' , ' ' ' I ' 'I' ' 'I , KI- I -I', C: Ig- I'I III, 1 ' I,: .' , " IH- ' -I ' ' . . -I KI- I I-I-IIII--. , 'II -II 1'-,-I . .'II'- fl' I I' I- -' ' j. " g' 'II IIIIII- , I' ' I--' I'I-IIII. ' I' 'I 'I'-IIII. Ir' -rn I!I-lII- IIIII, ,I ' G -' I- , .' l "I , I - ' I'I- SI ,, -I 'I " . , " II' SI , III-I I'gI-. I ' -I 'I , I I'I -' - I I'I I 'I-II 'I'II ' I, "II' II' ' . I G- I'I -I. - V' KI--' . "II I'hiII IIIII, II-IIII XIIIXI' I . X'- nc III' "'. I I Ily IlilII-IIII-i- . 'Il - KI-' ' I , .' I I'h'I S. IIII ' :I I 'I I A 'Y 'I -I . IL. I... :II.- ' - -, -' I- I- g- I'I - I.-.II-II. I 5 , I: In II ' , ,- I- -. 1. -- I " -I , I lik , I 3 I Il - . I,IIIIi4 ' , A' I' IIIII-, 'iII'g XIIIIsI-n. ,I s- III'lI - 'I!I'. F - fi II-'. ' VII" ' - . - I'I'IIsS. I h X - . II' ' - . II I II Il i . .' ' I 'I - , " I" I'rII--I-. II- II '1 'I , , ' ' 'I ' ' I I -I Ilril I- . ' Ig- 4' I'I ' ' f. I 4'II - I'IIII III . I.4-I III I: ' . pa ' I I. -I II IIIIII-IIIIIII, ha I-I II . - -I I 'I ' gg. - " Ik' . I, rlI4- I - -I, ICIX' -III II.IjI-II. IIIII II -I I . ' I -' IIIII , If -' 'III -I-. IIII IIIIII - I' IIIIII -I I. ILIIII h I I - Xia!--'III - . ' W l"'- I- I'I - II' -' "I K I H. ,I -n H,,I . II - . I'IIIII If -II -. - III XX: 'I- ' ' IiIIwnIIIn, AIIIII- mungkv lla I .lm IIIIII-I-III-. SI4-IIIII-II IIIIIIIII--. I-III-IIIIIII XXII-Hiluk. Duri- ,- . 5 I Hmlhml F ll I.. -. III-III IIIIII., II- 5 I..IIi-- VIA-I --. - II I " I .IIII H' A. ' ' 'V ' I.:-I-. 1, KI. IIII - -. HI' 'I-I- Wall! . I"I' -III- 'I-L Iii . I. X'- I- HAL' ' ,A bhl I IA.-II I, W 1-1,I.I- II I, -l M WI-iIlI I- . I II -II ' I ' HQ' "'. - . A I 1 lx.-I. - I - III .I IIII... I - - W+-iI:I-I- h -I I -. -, ',' ' I 'I If II. I.-. II I . XII '.... NN--iu'II. -' II' I I- ., , I 5 I"""1"'- I'-J I, I- .A . ,I I I- I, IgI,,.,,,,, II.- .III -. IIII, Iz- -- -, - H-i-I'-L I I -I XIII -. II- ' QI- V , IIIIII- . III IIII... Ii. - -I. L . II-III 'I-I.-. II.-I III I. I -- - 5. -I., II-I.- ' - - . III-II-I. 3 - - . I In- II.- II....- I II-II. .I -I . Q 1- III.-.I-I. II" '- I3- II. , - - -- Il- -. II...- IIIII- II-5 - . I-'II.I.-II.-.- s.-I..-'IIII-, :I'II.-.I Wi"-I'--'L J' Ig. ,-.I., I - .I II -II. I- I hj XI- - -- . 'I'. I. s.-III.-I.-II.-. I:I.- ...II " A' .' I1. I I. -. I: V-.I I Il' I' .III -. II II.- ,- - -, QI- - S.. , .. 3 . . ., " '- V lj 'I --, I,I-II -r I'I'II. "III -' - I- ' .-I- 5,. '. - j. . lm. " " -. I-11-l,II ll ' I-. I.iIII' II II' -I'I1. ' II -0 I-,L W v up 5,. I . I. I h , IIIIII. I' I II.-I.I.-I. IL. I-lI4- II' I. I--II .4 . -. . 5 . V . il- -. 1 I- II.- - '- , I.I.- II'I-. I.-. - .I , I, gi., A ' Il--j--IM ' II.- 'I-II. I-.I-iv - . ,- -I - - , .- 1- - . . ,I II ' - - Q II-' I'. I'.I --I I "-' . " - XIII . I- - gi, I, ,,. ,U A , ,, " ' ' II - J h IIII ,IIII -II-r. J III: I -I ,.,-- Q' il 55, 'Q ,,:- 'I - MII' ' k,I"',""'I' Il gl.-, IIII ,I ,III-II II - . I...-III. -I, 3 I II . I I I .4 H .Il -I-. IIIIIIIIII. II -I -, II. .IIII XI II-. II--III g Nh I. ., ,,,,,,,,,., Z -. ,A ,I ' 'figs 'I-'f",f":i,":' -2-1-1-"'I-'-I-..II"-'-I ,-.,. 'I 'I , .-: .p.',- . -gf r,. '-.g'-,'f,5:.1,-,:-:-"IE' I I . , .ig .Il I , -, ,. W, 'i.,,-.-. 'I-"" PII I. , r . -I fx.. ., 1111. 111-1 The Elghth Grade XI I1ur1 L1111.11n1. in1I1'r 11n Tron -Krthnr L.11111l R111I1.11n Thmna -In-1e11k11 LI1111 Hankw Jdnk I'!.1111111n Carl H1113 r H.1111I1l H1111 1 .wk r 111.111n Ia 1 H11 U11r111 1. 41 kv II W 11111 H .11111111 31111 .1nrI'1.1r1I I11111! Ii11r111n1, IJ11r11l 11 r11'111h11 Lum N.1111n1 Ku-11111 I1111.1 A 1111111 ir 111k H1111 1 I411r1,1 111 1 11 fh.1rI1 111 1 111111111 11111-1111 111 111 YLIW O 1 I 111111 I 11rr11 D.11,1,1 Il ID 1111 D1 1111111 II11k y 11 11111, 1 II1111111 I11111 1 rn I 11 1-11I11 1 11l'l 1.1 1 II.11r1.1r1I 1111-1 11.1n co .Iun1 11r1111 111111111 1 I 11I11 rt -X 11 1 -In111 I-mul. I1 Ir .1 h r111 I 111 11 11 ll11I'1.1r1l ID1r11t11 1r -I11111 1 1 WI1I1rC1 1111k1 1111 t1n11. 1111 I1.11 n111n1l 1 41 -X1111 r111I1 1 II 1111 I'11I111I1 1 Bornr .11111 N1anIc1 .1rI.1111I Ilan 'II-I1r laik 11111 I-1Iv1.111I 111r1,1 IIar1,ar1! 1 1 U 1 .1r 1111111111 V1l1.1111 1 1 111 11 R 111 1411 X1rg1n11 111 II11r11 1 VIIII I.1IT111 r 1111111. I11.u11 XI.1r1..1r11 I1 111 I1Iw1 Xr11111111I Il1r11l 1 11111111111 R11 IU I I' Kar 1 .11111 111 1 I-1 11.1 1 111 X111.111 1111 XX.1I11 1111 1 -Kr! 1ur 11-1111 I'1m.1r1 1 I 1r.1I1I111 1 1 11111 1Im111I 11 II 111111 111h11 1 n 111n111. 11 II 1II111111 1II11111 11 H 1 11 1111 1 1 111.111 1111. 11 1 111 1 1 II111,1,,1111 N1.111I1.1 111111 J1111111r 1111111111 J1a11 11111 r X1111 llflll 111I11II Dui 1 1 .1111 11 P11 11h I .111 Ix1r1 1r n km Ih.1rI .111 11111.11 1 1 111111 r .1 Ikn.11r Il r11 hv 11 r1 r11111 11111 1 11 I111 .1 1111 11 1v11 11 I 11 1 11111 1-111111, H111 11.., N111I N fl IN . I 111 1 1 .1 1 111 I1I1 II111 I ku I R11 1Ix111I I 1111 11 11II II111 1 1 I1 1 XI 1111 11 I' 11 1 1 1 I1 X II r 1111 X1111111 1 1l'1Il 'I- II111,1 1 1 11111 I Y v1 1 II11 1 ll Ill IIA I' 111-'Tn ubaunli.. 'xg sq-1-n1s94x,,,pJ?f1?3 -vgrvwfyxf N-1-.--r-5-1 rrrgvge-1,1:'ar'N11+n-aw wgga2??Y' I JK Ill 1 111 ir .111 111 11 1111111 VIII1' 11 .11 1r I1r1.11111 .1 111111 r 11 1 111 XI1r1,.1111 111 I rII 1 1 111 11 1 1 XI1r1,1 rw 11 1 1 1 1 11 1 1 N1111I1.111, 11 1111 1.111 1 I' 11 hllf 1.11 1 I'111,111 11 111 I 11 1 0111111 I 11II1 1 r I111 1 I11111 1 I I111Il1 111 11 N 1111 X 1111 N 1111 11I111 N1111lI1 I' rum N111l1I1 111 b11111I1 I 1 W II11 N 111I1 N111 .11 IUIII if 1 1 NI Il r 1 nc1r III Z1 N1 1.11Il1n Iv. Nl.1nI11I1I N1.1nl11I1l N 111.1111 N 11 111 N 111.111 N 111 1r1 I I- Nlru N1u.1rl N 111 11 11 1 1 11 1111 I' II1 1111 11111-1 I1 1 XI111,.111 W1II1.1111 1r1n11 1 llll I 1 Nh11I11. X1r1,11111 11 1111 11.I111111 11 .1 k r IX.1Il1r .1r1I 1-111 1 .1111 IX11I1111 11 1lIl1 I Il I ll R1 111 -. I'll Ill 1 1 YXh11w1II 1 1r1 I1 W 1111111 I 1 111I W111111 H11 XI1r1 h r 11111 L 11 111 I 1 W I11l11k11 110 I 1111111111 11r 111.1 W r11,l11 1I'1n1 11111I11I1I 1 111 11 UII1 Il11111.I1 -X n I'1L1 .Aviv .1 1: s-nw "T I' 1g1 I' urls 111111 Q ll 1 ,- 1114-LQ-F 1 ' "Ai" .11 M- ji ' I 0 '-- ,.,Q',1f?15,V1:.'f1,,'.,',.-1-Ayr,-1-1,3-..y,,.1'-44i.1g,,V L "'?"PFf:-,-'.1.5.1l,1E.:. 1,1 .:" :-nf.-'f,:1,-4.9. 5-4:31, Rig? ' ' - -" -. L 1' -" " -1, .A lf.. Z 'Q .fi : ' - ' - 1.111--1. 1- 11. 1 .--, 11.. '.1 1'11,. x.. ... ,',.- .1 V 1 1- 1 . ,- ' 1' -. '.-.- 1...1.--. 11' .- 11.1-1. 1:11.11 S11 -. 1.... 1 . " fi' .' g k'I'. II . 11- 11.11, , 1 .1 S11 -1. J 1- 4' '-2. " . Q Il' 1 . In ' 'hn- . j11l1 IH! 1'1'. K --1-II fr' ' '. Q 1' 3 'Y .. -1 .-111 121-1-, -- 1-1, I- .-1 1-- -, " .-.1 -,1'115 ' ,ja - , -- 15- , 3 1- Ixl' . 11-1 1.. I'111'1. 11.-1.-.1 '- , 11.1.1.1 ' 1 . , '- 11- .- 1 - 111..- 1.-1. 1'- 11-. " -' '. .'1-- 3 1...- ,j- - -, - 1:1111-1. 1.-1-1. - , .. 1 4 11- 1. - ... IC .-.-11 .:1-.11- 11.-...111 1:5- - -. J' lLilI1-11-1-11. --- Ix11-'-1-1. I-'1-I P11111-1-1.11. 1111- .'1- '- . . 1 1- -1 H--1 1 . 'll- 12' -, "1'- 11 1.. .. 11... 1'.-......... II1-1111 .'1- -. . " '- fa.- "k. hl' Il1II. 111-1'1I1' 1' k1'1 -11I1'i11. C1 -111-1- I'1'11'r-1111. IH1 --1 5lrA1"1'I, I"r1-1I , 111-- . '1111 15.11.11-.-... .- 4 I..1g11111111-I111. 11... 1'--111.1-1. 1,......1...- J 13. ' .- 1- . 1 1:---. ' 1,-1. . 1..-... 1'111.-. . - - .' 1 , 1:1....11...- ez 111- 1 , " - 1:11 , 11.5 1... ...... 1-..1... 1'..1.1 ..1.. 11 .- .'1 - -. 1.1111..1. 3. ' -. hy 12' . 1...1.-....- 1..--1.. Il-11 1'.11--11.-. 1...11.-1...- 'IU'-111. J. --- 51,1 If -, ' - 1- -. 1 -1 1, W11111I1111 1-... .1. 1. 1 '1'1........-. 1p.-..u- jig, 1. 1. .- ' 1.1 . -- - 1.11--1. 11. ..1 1-...-.-1.-1. . -. -1 'I'I11111111. -gy. 1.11 -, 1,111.11-1-. 11..1,.1. 0111 I..--1.-1 T...-1.1.1...1, 11.11.-.-.1 "1 5 1- 1. . 1.5 1.....g. II. ' -. IC:-. 1.11- '1' .-k.-1. '. 11. 11. -11111. .11 ..- II1 . -11.1. 1,. 1, , V- 111-1. ,l.1-k '1' 1.-. 1.' 'gee C111-1. -111-.- 11. 1.11. jh 1.-1 1,. .. ..1.1 II11!-1111. 1311.-.-.. '11.-.-11..-....-1-. 11 . fI1'1'I1. f' --1 II1NI11'II. J' -N I. I1 111k. IP11r11lIv' I'11--I -1, I.1-11-11-1 lvrirarlkv. I..11n'1-111-- 'il 13.1.11-. 11..1 - 11. 1. QI - 1.1.1-1.. Iri-1 1:1-1.11. 11..1..-.1 Xi--. 11.--11.-11 .5 lI1111111t1111. ,Iu111- II1'z1Iy, II11-1'111ury I.1111'I1. J1'rr1'II N.1111I1'r1. II11I11'1l I111:Ik1-I. I.a1l11:1 11. 11-.. 1:.--111...- II1'i1l1-11i1- . ' -' 1.. 11-11.-.-. 1... J. 111 -.1 11-'1 ...... I.1r11i11- if IQ . 1 1 II1-I111. Fra 'i- II1-1111111. II1 1-I1 N.1111I1-1'-1111. I'1111I WI11, I11'1111:1' is 1: 111.-. U ' 11.-11... - -1 11-13-1... 1-'1 4.1 s.-. . 1'- 1 '- 1111...-. 1 II . Y"' II1'i'1I1'. JI1 XIMII11-1I11-11. Il.111I1111 Nvhzzl 1 ID11'- WY' . IHI1 1: --1-11..-. 1. II1-11l1-111111, , 1 11- I'Iv s.- 1. , 3 .- .. W. 'I1k. 1..-'11 .... 1: - 11.- -. 1' -1 1 1.- . . A s.-1- 1. XI.-li11 W -1-- : 1: 1. 11.-.11. :-- '.- 11- " .-1. 11...1. s.-1..-11.-1, 121. -. '. I,1-11-1 3 1. - . II '1'11.-11... 1.1. 1.-.... s.-1...-11.-1. .-111.-.- W--1.1.1. 1.-1... . 11....-1 II- 13 - 11. -1. , Ili' s.-1.11.1...-.-1.1. 1' -1 W.-11.1.-1.11.. J. 1-1 11- . R ' II1-fI1-r. 1- II.11'11-11-1. XI1'II111111 N1-I11-AI1I1-, ' wvf' -'I. I-"alll -' 1-1-. .11 1,11 II - . .1.11 11...-1.. rug s.-11. -1. '-11.1.1 W"-11-kw -lf-'11I11-11 '- .- . . II - '. -. '11 -.1.. 11.-...... .-1 ' s.-1.1.-'.-. 11111.. " ' - . 1:......-1 11111.1l1.., -. . . . . 1g1..1.. XI--k 1' -.1.-.1.-1. s.-1....1.11. 1..1.. wi.-k-.11. 1.1....1 Il11I1-11. .. .-. 11. 1. , 111. 1.1.11 11-1.. N.-.11 s.- '1, 11111- Wilk--111 N11-1 1. -1.-. 1:1 .- ' .- 11..11..-....11. .-115 11.-1.-1. 11.11..1..1.- s.- , 11.....11.. Wil 1111-. . I1-. Q- 11- 11...1.1. 1.-.1 11.-1. '.-1.. 11.-1.-.. s.1... ...-1..-1, II11-1111111 Willimllf- 12 il I1- 1 11....-1... . 11. 1 . G-1r1g1- 11..-. 11.111 - '.1-- s.-1...-., 1,.1........- Wil'-11111 J- -- II11 -1. '- - 11. I. 11.1 1' ..... 11. 1.11 11..-11.111, 1:1....1.-. Williflm-. l'--ul F..-1..1.1. . 11- 11.. I11111. 1' -1 11. ' . 11.11 51. . 1. '- if" 1 - fil'-"IN Fi 11, 111... 11.1.11 1.11. J11.11.'1.. 11. 11..1..11.1 fi 1... ,1 lY!""'- 1 I. 1-" - -1. 11..1..-.1 .. 4- --1-. 121..1..- x ' . 1 ' wil' ' ','f"'f 1'1.--. 1- - II -. ' 11....-1.. 1. 11...1 I ' . 11.. .-1 W ld' , 111.-1.-1. '1 1 II 1 .. 1.1111-. 13.-1-11 ' ' , I1I11-1'1 W kf' 1' 1 -. C -1 -- 11. -. "1-1 N.-.-1. IFII4' .'..' . '1 -11 ' ,H 1' .. II '. W.-,1.-1 1.--.-11. 11-1.-.1 ,'1fk1'. c- 1 Zi .,f ,11,. Fri-'I11-. FQ1- . I 1 . 'ghl X11I1111. II S1 "11. I,1 1111111- Z . h 1..1.,, F' . 11. 111.111 .1...-1....... 11'11 x..... , 1,. .-...-- 11..-11... -1-.-1. 11....1.1 21. . 1111.11.11 11 The Seventh Grade --9--n-qv X mrly Lum xrm Xllen Slanlu LII 1 C Xllmrl Betty hm -Xrm trnng: L1 rm Xrnhalnlr lull Xlarpg Bauman Ruth Hales Wxrglma Bald Helen Bnlnak Batty Jn Bzqur-llc Wnllvur Blumenthal Cnrlylv. Anna N 1011 ttn l an I aw: Nlarn Xlm k Blume I! rhnf Hung Hr tvu Hui 1 r limnn Hmn n Llnr us rzn1 nl W r Y I 1 nn -Kugu l I In Xivlxa mn D1 T an I Nh lx Hmm n un k Hun h Burpf Burnctl Blllx Rum Daxnl Burn Dun J-4 hxllawax Durwanl mu Iam! vnu 4 llmr 1 n an Rn ul kr! ur zrx-Amp no Du 1 rn nn 14,4 Hx lm I 1 4 Niarmn ulnn Dorothy num ll Ru-har 1 nra I' If .umr Dolores 'lhn nm ulnmln Ko n ul 0 lx rn f-r .lumnr rn mvll Dum n n R n n rl rf! lJ.mm.r .nl Dax 11 s Janet lhn B1 y 4 L km r l' DeVanmy Rm D14 trnh Ann 1 Dmlgm Xlarx Dov blanlm Dnurr Conrad IJ hm rn ann I , 4 n I vm s lm: r Lrry hm In n Art ur XIL 1 I mar un 4 4 r I dl r 1 r I n I 1 nn 4 fl' I urn -K un nl 11 df! ll f J Ll nlru sun hn In Ill Ill l 17 l nn nan If A urn Hrw hum k Curry ln 1 mn k U nr Ill X ll ll ll' 1 I x 1h .Uni L -I 4 Xiu nn ll H 1' 4 Hu n n rm 'man n 4 n nn Kara A nn an un Run 1. an rf-vnlru-1 bum nh H41 kmg Dmlnrn lhjak Jain Hain-Ianal Knx lmf X lm Hampton I- .srl Hampton Hyrl Handlm l-dnnn. Haumuvllcr Jean Heckmcyer Howard Hee-lm' Nllldrcd Hogg-r Alun. H1 llman Ccnrgm Hr lm Jung Hmnlv Frank Hmllancl X lrglnm ul-nn V lrrr n I 4 d .un H1 ntz Orulln Hxbln la r Dumlhy Hour huln Durulhs Ho: chulls Runlull h Huhmdn D mul Hultirlaw Fr-rn Hnmcuund N lrbmu Hohman Lharlu Hoffnmn Anna 11n Hnnnrramp Jack Hnrtuu lu nn: lh Hunk 'Nnrlnan Hughe X nglnn Humphnu bm Hurt! Elranur 1 n Qu nu .I4 nkzn Thom.: 4 n un An ur uni N 11 1 hm mmm ru r lx an In u Uno lx 1 k 'I hu na mln' k L an lm: kin hm r Xian an lumlcr han lun r Hay I Ixlmkerfu 41 K Ixnarr John lxndrr Rn hard koeln Beurlx lxohlhauff Lum kondn: EII4 n knob Ethv I uiiman 1 l Illllll lx l .hhn Mu 3 Jada Delon- I-.dmnrd Tc-vue am Dorothy Anglman Ruth llrcnne lnlpha Edward 'gnc Llsn mul, Nhrmn um: Dorotln 1 1 Mu rt arl uaka 'iiurlun 1 m u :au Xlmgmr Junnxm Xlanln ll ml 'v Xllrtln lwlvwuni Narlln Por: l Klart Bobby Xl.: on bhlrhy Xlallorn Xlarjoru Xiatusllk -igni- Xletl lupun Xlmtl Xiurnz Al um .dhr dlfllll ampa 'mdua l on Xian lx nn Rm Kobmrla Pun. I ax lx Xhmflx u 4 X u I r man Dunulul Uurlu Xluor H1111 1 xrnk n 1 X 1 4 llnlon Ch ard 1 ur: I-urn l an l- nlmu 1 null nm 1 1 11:1 Nlrgmn lllxallu Donald 4 lnunu Ihomas Xk Ixxnl x Xhlun N un H1 na Xvwlnan Ku hard Nlkvl halhmrlm as r 1 Nl: n 0 nnne r all 01 rung Hum tfontmued on Page One Hundred For-tx soxenp ,his M ,gym :Sd:"......i1ii.a:xf.a:..:t.l.r11T.L1'...b4M-rvL-- .L 4 d'5'37.'55'3'l'!rg'kd.-oxvfsh,-Ja-Ithc. .- ! "w v 1 Inn .n,4 1 v Uwnna Pardue Paschal C3113 W Ilford Nlargarcl Freeman James Peper Bermce Pcttker Lorraine. Pxscullk Damel Pollman Rose Purl Emma Query, Dorothy Qumn Margaret Raabe Eloise Rahe Garnet Ramsev Alberta Rexnharrll Wllllalnn Robison Virginia Rose Harry Rudd Dons Sanders Robert ianders X lrglnm Sandweg Betty ,hn Saponla Rosuta Sauemem Jack Schalk Jennie Yi.: bchxrr Yxrgmla Scharr Doris Schwegler Roy Nrhvandt Herbert on J Nrhu Jack bhlunlck Huburla bhlrley Dolon, Sill Norma Nvsslu' Ralph 5Iatterw Y lrgxnn Smith Nmllh Nmlth Smith Smxth Nnmh Nnuth Nmlth Arthur Audrey Eugene Franu- Frank Lowell Olner V arren Nnnfke Lslhf-r Nuff Iuhn . , I- -. - 1 1 -, E' H1 ,-li ku- -1, Ella. '- -, " . ." ' V., , 1' uh . u , , Xll- . L:sli 'll ' . , ' l.' . '. . Al v' v . V V - l1-- -. :am '. '- 'V - P- ', u',.,1nf - I. Q V, - . - 4 u x ,I -5 2' , ' .1 ' ' , '.r ' ' - -. " - luv . D, f . L1-1-, -' U . . I . I .,j-- ' . "1" IA-1, ' U I -,ll H-.,'z' I. , . -. " f r:4...... ll - 1-1. Al- I. -I , 4- . J -k ml---,n.1.-.., - ., ' - Ll' -,rg ,, . , um r:.'h.,1-. r1i1x,. ' -f, - v 1. - -, . ' ' , ' A- -.I-. , - A ml.-.L JV -k 1, I I.. 1-3, J-1 - , '- A A. f , , ' l'1l', i"haII 'a' ', r .' ', " , ' a ll. Y I l' l".l'nn. Rub-11 ' V a '- ,' ' , u hj , ' H -1-. .my Fa . msn- nn- ,, V, i ' . 3 - ,- V. H- rv'-..1' ' . ""'1 1- '. ' -- , "- H ' . P F'-n I. Krnu--lh , ' s. I' ' 7 ' Hum. ,,. .1 r1.....1. H- .1.1 - , A - . .- 1, . ' ' -v i . ' ' ' Hufh. , If 11.-. of- x1-.- - , , ' , , ' " 3 ' nushnf . '.-k u-'.-.- 'bk . 'r . 1.. . - - .4 , , 1 Q X ' 1 W. h- -.1 I-' -- H.. Elfzl---th I . I V- - , , ' 's-. , - 'in I" --l . Lln- 2, H A 'il Y - ' ,',' i ' , U ' ' A - . ' 4- F 1. 1-1. ' - . ' ., 5 , , ' si S. -- mu. R 5 J.-nxf. . . -'r --1 A S. ' 5 , f , ','g 1- - 1:11 '- .-. va-.-..l - '-, 'f ' J -' 5, 'C gal my S- . An 11.-ll 45.-.1 . u- m..1.- 1.1. , . A h A1'-- , ,' ' ' li mgwh, 1 A I-Q fp ug. J n .I nufvl .1 1.- x 1 . Z . i -Q: Chupxuall, Doris flihln-r, Na-lliv jnm-5. WHICH' Xluvllvr. Harold , , ' ' I ,li lllmlln' . alll Ili:-In-, E1 I ' - ' ' . 'VI vlh NIU' " . ,-UV: I ' ' ,gl 1:u.r1.1.-.N-... .- h Gilln-1. my '- ll 1- 2' . in , Q3 ul 1 1 -1. 1 1. -. 1p,,.4.4 1. 1..-.-yn. 'i- . x I 45 nu -, - ., .' -, HQ- lla -1 , -1 u..11- .. 1,,.- km- '- H M.-11.1. 1 nl J " 'u -Ei' rin-.,-' cz.-u-.mi-" M.-ln1.l.J.f1h .' ' ,. Efgfs 41 . . , 1p..1.1. -an. or .-. A- . - Xl-G'l1l ..,. " . u ,- A , n . 15 qj . , - V .1 null.-.. uv rw- " A. xl- ' ' ., - A- - .QA gg, 4, gy llxemu. llw " Q. J- -' Xi, - " - . . ' V lj:-un-. ' U " ' - F 'I Y ' f ' " 1-j. . - ' '. . ' 5 j-F 1:....n.. ' -1 - 4: 'ff' , 5. .,,- ,, Y , g -, 'ln' 1 . f .KL qj '54 I-yy Gu-1 '- , llll ' . ' -' Q - - A - y ' Crv- . l"v:r U P f A ' ' " V - ' 'N -f. V -' - ' I , " Q43 1: '1,. A " ' - ' '- ' - or --Wh.-1,., , '1.1 N1 ' , ' ji? 1: . ng . 5 ' . - 'C -. 11- Q . ' A ma .. .rr 'V , 5 K ,. .Jwk -- . - , y , 3. : 3 ' 4 . ' In .z QJ 'I H fa ' Fifi V -.1 ,A , ,. -.2 uf: -.hir ann: if -- :'z'x"'7, P' ""'f- ' 4,-... ., qw 1 14 . ff-11---fi' J -..r.Ji-1: A55 D -.wa-J , t 1' - ,-54" 1 - ww L 5' ':f:.N,. , , .rv I l n 5 Q 'Lv I l A AS the savage beat ol thetom-tom developed into the smooth melody ol the Negro spiritual, so the music department changes the untrained notes into a blend ol syn- copated rhythm. I l YW! in !'!'4"l4S! wfl Negro Music ,W .,.n.,,,,.,..,,,,,.,,....,,l,.,,,-ff """'fm-4' Swrnv ow Sweet rhariot Corning for to carry me horrre -X yery rnterestrnv story rs told about the orrvrn of thrx -prrrtual X maater of a llennesaee plantation had sold a mother from her thrld and the day of separation was fait approaehrnv when the mother was to be taken down South -Xt that IIIIIC the l0tlCIlll0Il of the Slaye rn Tenneaiee was better than th rt of any other State with the po-Srble exception of I rrgrnra Tr be old South usually meant that the Qlaye would neyer return to hrs former home the woman prefcrred to talxe her lrfe and that of her chrld before takrnv auth a journey Nhe was IIHNIPIIIIIK' toward the rryer srnffrng Before Id be a Slaye Id be buried rn rny grate Xn old mammy seeing! the expreisron on her fare read her mtentrons She lard her hand on the mother- shoulder saying Dont you do rt honey II art let de l ord Nwrnff low and let rnr take one of de Lord strolla an read rt to you Then making a rnotron a 1 reathrnff for Qomethmg and UIITOIIIIIU' rt she read God N -ot a Ureat work for dr baby to do, Qhe- worn to Qtand befo krnvs an queenx The rrrother was So 1m prwsed she allowed herbelf to be taken down South lf'Z'lXltl4' the baby behind l'he prophecy was fulfilled the baby bernff none other than I7IIr Nheppard who later berame the PIHIIINI of the Orrffrnal Iuhrlee Srnverx Among musicians the Qprrrtual are now regarded as the truest type of folk musrc ever produced rn Amerrra and r- one of the nr t 1 runnin r son-fs prof ur Pf anywhere n rmes pa-t true -on 1- .ru mn nrrsun erxoot .inc .r IIINKI Ibey raw been Qunff on s yauc ur r stave 1 at r r I rntfnur trenr t me r yr e I eo r Q wou d o to ne fro rhurr e- to be anruwr eat Clldlltft hr come about rn our utrnrate of thc spnrtua For one tunu tu radio r makrnff t ern famrlrar to r uffr audrenu Vlusrcranx lrlte Dyorak and o and I'Iaye- u-Q them in t err nograrnw lrarna .Iso ha been enrrchec my 5 IIIIUHI e NIIIUIIIU o t exe N nw :nur 1 .uve mart o t f 1 ay The ffrefn aftures w ru wa- NU popu ar ot It"I IPANUII l If Htl Ill l Ill I Nt N 'N I Id l "If"lI CIPZI Ill: tlI'll cl l?lflIl I Iffll JIIII PC t It J lls llll fINldIIfl I KIII 1 orr rn m t Q JlI1lIdN rw III tie l on ant 1 tratttrrstu of the peo t N U1 JIFNNIUII d rl N dl! N LOIIII Nlt ll N 4 lllt IIN llIIllNIIa 'l f I t rn and rarnrony ray: - rn N ue sorrow wut 1 ft N I N x tr N r 1 If d III Ill I N Idlll I Id d J Mid ft Il UI0 I dN I I 4 llllt 0 ttlllIpf"IINd It tl ttf X I I K II ll N I I I I It I N I 4 N IIIIII. " It X HQN IUII IIN N II Ild I t IIII UII ' I It 4' 'V Ill t Jll Id It N if N "tl l I Idlllltllll III N 1 " tl N N d I tdllll' IIIQN dll! IPNINPIN 9 lil ill iltbll IN I ll 1 N U N 4 PSN tr wr 1' gist U I 9 sqnltrs JNH l 4 N1 Q up expr NN f Id 9 IPIQ N run X oxter - rrre o Ntwarru ryer Ily Old lxtntutln Home I Q re Wax a Lady awa- rn tu to Co brounc and Old Black re rouffr romro-e ry a w lte man rear tu ne fro -tarnr ant -tan 1 une III r 1 - r ween all ot rel rrnrtatron- an rc Ucrrurm nevro o -f rtrrrued on I r rr fn . I "rl ' "f ,. L N .' U , y . -- . L' 'fly 'y 'D . I 2 "4 '. y . f ' y -."D - . 'F-'.:.' :"' 'ig C? " "S ' ' - 2 D - ,. d N I' ' ' .1 4 y - V lla. n ' I bv' ' Y 1 F 'Q .I V . ' ' " ' . . ' , . ." I U. . ' I ' M ' I I ' " ' , . 'D , , I. 'II' ,', . "I ' S ' 'I ' I y , '.' I ff 1' , "1 ' ' ' ' an os 'Ia' 'grfu ,J ' I 'I I t' : g.:h-'eI-- d'.'t I' l'I :'l. " v I"' ',. D thr- I-'ll-s-U ly'l'olI'y'ho' ' I'II ol-z'vk,. ' II: ' I g 3' ' "hs 2' ."I. Agr, 'F' as' ' ' ', 'I.s. ' ' I',,. I' " 's ", h ' slay," ' I .3 " " ' Ill 5 ' ' h,"l' " 3" ' 'IQ 'S , " .I ly' s. 'l'h,." P' P I l1g,,'o,,.'l'o' 'Ir I' 5'1" f hrll'-'." "' I" .' ' 'I ' 'h " Q .' I' '. An I ' ' fo' tl ' 'y' ' te'est ' Iles: folk .'on5,.' 's II t a rg . I ol 'rl"'. h-s'-1 ly I" 1"tltyI-It h' . 'III e rf h' sr "'t 'ls ' I h'st ' I 'ha " ' "s , pl' who made therrr. The Afriean rnusie the negro brought with lrim to the plantation: his ll ' 's ' .'I' hi: ' "r."r to Chri.'ti'rnity'. 1 I I': .' I gjft fr' rily h ' I' ' U I' ' eontributerl to thi: type of uxie. Th .' F: "" nr'rl' ly gro ips of people lifted out of thenr.'eIy'e:' by reli,,iou.' fervor. ' he 'h"I qu' I'. ' Ch'iqt" 'tv' tl 't 'H 'l-I to tl ' ner' s' J tl e lo't " ' f ' to in the 'ft rorll for th' s flering i this. Xt h's 'Io' 'e of wr rrl. vt: I' ' ed. he ,ar " eyl to I feeling: in the spi "t 'Is in wlrielr the wr r Is ure s' ple. th tl tl ' leelinp is ,e line. In th ' St ' 'ill ' Is tl ' melody is ereartecl by ar .in,Ie yin, ' '. Ir rt rl e I ' ' 1 uct be rrrr'rrr,.ed by rr gr Illl. It iq u.'u'lI- in the form ol' I" I' g. I' 'Q ' I ' .' rxe, 'llh z tat' -go p t rtl hip yi 'ind sorrc y .' int xt nr.. Nl Q f h J P. are b' .' 'I or seriptual p'rs:'rg-5 or religious exper'ierrr'es. 'I'Iwre is never Q fl ion if I'tr d or ' 'nge. ftell ' I" .' I dies. 'Lf' ' " Ii' D' , " "N-ll' .' ' ' "Nl CQ 'Q ' I' I Id. , ld " I". ' " " It rl rl ' trdly- 'h' .I 'I' gy 1' I." dzlf -. 1 'las Iet' 2 I" dtI',.' 'f F' folksn, lt'or ' 'z ge One tturrrirect I-'or'ty-tives The Senior Boys' Glee Club h 111111 PNN 1 61- ll 1 1111 411 1111 11111 tl It 1 lt t1 ll 11f X11 J11l111 H1111 N IN 11.11 1 N . 1 .111-1 Nt N 1 1001 U ll -11 II1-11111-111 1 111-1 .1 1 l 111- IJIHSIIIPIII 1 11NN 5001111111 111111 1' l11'11s1u1-1 111 IN 1 NN N N l 1 1 1 11 ff 1 1 1 N11 1 N N N ll 1 1 YN KN ll 1 1 1 111111 --1 1111 1 .111 1 11111- 11NN 111111 I 1 11 1 11 1 N 1 1 111 I 11 1. rf N 1 1 We N 1 11.1 N N N 111 N 11. XP . 1111 .1111 111' 11111-1t111111111-11 lk llllbfl N 1 NN 1111 1 1111-1 Ill' 1111111111-111 P Ill 11111l .1 N11 Jligfll 11 11116 11 19 xlllt .11 cl 1111 11111 1 ltttl 1 Ill the 111111 11111 Nt 11 11 .111 1t1111u111 1- 1111N 11 11 .1110 1 1111 Nl 1 .11t111tl1 NL11 ll di the 11111 1- . 1 1t XX .1N1111g1 1111 11111-1N1x P 'Jlltt tl FI 1111 t1 X 111111111 1 l lPQlNlPIldll I111 N 1 N 1' If 1 1 HD 5 N 118 IIIN llN dll dftdlllif I D lllt 1 1 N l ld' 1lll!"1 I H N 1 T31 f5'u""br-...F Aapggnimif-as-wil.-dial ,.atJ.n I .d1..1..u1-A-. -1 x4fidf1.::.....1'f:-.,-1'.f2m6.111. 111.. . tl., 1 -I J '1pv'r"" I , un 4 1 Fx I T1-S-'1'B1,.fC'l Cl l' "N'g1' l-'ll- l"1-1"11 , '. ' ki11.' tl1'.' v -' '. Th- 1'l11l1 lllif ffwll' 11'1N 11111- 11f tl11- l' 'zg z1111l 11111.'t i11111111't'111t in tl11- s1'l . fjf-11. 'A ' , ,.,,,,,,,.V,7,,,, W, ....--l'1-1'z4:l3w'1l - ,,-. .,,.,,, .-,.- ., l.11Y-1'111- H .'.'1-ll .' "- .,,,,,,,,,, ..-..,,,.. ,,,,, Htl '- cil't'z,4ll'f .- ' ' ,, ..,...,,, .,. , ...,,,..,,,, ln XY 'l'l11- l1111.' :111-11 '1 1111-ut 1l1-ul 11fti1111- i11 111'111'ti1'i11g: t'IlFt'lllllll' 1s111'li. 11'11i11g 1 ilI'll4'll- lair 11tt1-11li1111 t11 x11i1'1- 1'11lt111'1-. llillttll ltf. ti1111-. 1'11l111' 11l11'11Ni11,. 'llttl 11tl11-1' 1l1'1s1-N 11l Illll."' tl1'1t 111111l1l ltt' lJ2ll'lit'lllill'lf I11-111-ti1'i11l 111 tl11-111. 'l'l11- lirql N1-1111-st1-1' tl11- l1111.' 11f tl1i.' 1'l11l1 11l1111111-1l lltt' 11111-'-ttu. 'lil1- 111- 3 'l111 had ll - I1-'11li11g1 11'11'ts 111-1'1-: V1- 5.1 l511l.1t. Will ' Cll'llJlll' . t,1X'-- It .'.'Pll. H11 '- i'1-51111. '1111l l'i1'-l lx111-l1. 'lil1- l1111.' 11l111 1li1l 1111t l1'111- l1-'11li11g parts ' tl11- Q l1ll'l'C'll' S'lll' in tl11- t'l11ll'll.'. a1111l lltllS 11111- t"llt llllfll'l'5l'llttl 1xl11 tl11- 1'l1111'11N '15 .511 11-1-1 111ll 11111'l11-fl 1111t this ' -'1'. 51, ig 'l'l11- .'1-1'11111l Q1-1111-gtc-1' tl11- l XI ,4-1 lll'lllX lst' l' 5. - ts. 'lil - 95.5 - X ' 1 1 , fa, 1111- -'S 11f tl11-1'l11l1 Jang f111' 'Ill a ,-1- Pllllllt 111' r.l"lltt. 11 P. l. .-X. -t1 I.. ' ' - QD' 1111- .' 'lx I'-.T t-l f1t..' d'- 'ft-'1 -11 -1'tsl1-l1l ' ' i11- ig' l'z.l:'l1l' d' " . Th l .:'ls s' ,Cf11' ' -4 'tst l1'1-lla t lf' th fl " g1-11 1- 't. ' fl l1- 1' . ll 'A D 1,1 '1'l1. 1331 ,. . . ,. . fl? ll1i.' 11-'11' lllfx 1111-111l11-11'l1111 1111-1'1-'1.'1-1l 11'-z1tl1. ll1 -1'1- '111- 111111 5t'Xl'lllf-fltl' l 1.3 in tl1i.' t'llll1. 792 f-5' , . . lf Nlr. ll'1 lx .' la." ' l ' '-l -111'1 ll -11t f111' 111-xt t1'Lll' '111l .'ltlt't' t lm' ' "l1ly if f 1'1-11-l11-1l 11111- l111111l1'1-1l-f 1't1 he is pl'11111i11g 111 1l11 11 Q1l't'1tl 1l1-al i11 tl1iN 1-l11l1. 'I . .ss 1 'ff' 1 . -. 1 '52, ' ?1:ff ' 21,5 .34 1 1 1, " .. . 1' .... ..' 1 1 'g1f':1':'1-T 1 4"""' 'H' 'f 'HS' 1"""""1w' ..L,... 1.31" -1 ..-iff?" 'v""':': - !ai"5-l'.5-- 4. .1E.x wi ki V- .. , -.... ...M .. ... ,. - iiiiiimivli lm, I if -? '7:jT'-. N A . hndmtg. '41 'figsylx-fpH 1q'?l The Senror Grrls Glee Club ,w,,,,,j,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,1f AS 111 prexmus xearS rh1 Semm fur s C1 ee uh wax llllftl the NUIHIXISIUII 0 Vlr Wars Franklln 0 zcers Preszzlenl S ll GX lmerm Secretary lJ11111thx llrerrnarr The memheri of thls llUlD had t1 lrx 1ut before thu were ad1111tted 1nt11 lt Berauke the numher 11f Urrls Ndlllllll' 111 l1e lll the Clfe f lul1 w as S11 ar-fe rt waQ rm p11sQ11le t11 admit 'Ill 1f them 5 aurrff PHI Ull trx ut ll 1 the ne w 1th t l1eQt Slllglllg 1111165 were Selected The blee Klub met ewerx fueeday, llhurQday a11d exerx llh 1 l'r1dax, Clllflllf' t 1 first our rs a1111u11ts 111 t f' ffreat amount of w111k .111 nnplrxhed am e rfat 1mpr11wem1nt 111 lhrs 1luh rlhe1lul1 offered Surnethrnff new f111 the rrls thus wear larh ffrrl who wanted take part 111 the 1or1teQt held at XVHSTIIIIUIUII lnnewrtx The brrli Glee Club, as well a the hm Llu presented 1 rrumher of out Sldlldlllg, pmgrarni and entertarnrnerrti The girls Sanv f11r an a--ernhlw pflltflalll 11 a P T A meetrnff and thex aleo pre-Qented one 11f the 111111ert- held lll the JLIIIIOI' hlffh QI h1111l aud1t11r1u1n 115 1 N 111 If as we .Q 1- 1l1 llll 1lNlIl frum ll 111 the 1 een Urrlw 1 lll 1 111 N11 1 N11 am -1 11111 N 11.11111 and 1lt11 werc wen t11 NIIIU' tl If 11111 1 1 1 1t as IIIU 1111 murst A th11u' t e 1111 1111t plan Ill Pl 1 1 1 r 1111 cufrxe . great deal of pral 1 for then 1 orb 1 wear the I lll 1111 I u a 1111 Npula in ffrrls t11 makt up the Sextette wut each t1111e there was an 1111aw111n f1r the 'll - t11 S1111 W1 Fldlllxllll p11 ke 11ut SIX ll 5 wh11 e x1111u 1e11ded wfll toget 1e1 1 I 1 meth 1 111111 Ill had an 11pp111 mx 111a1 QU 1 .1 war 1 111 111 N N en N 1 ll 1 l1lN 1111 rea-1 an 1 1111cd that th1 fame 111t1 rext wr lllllllllllt 1 1 U1 ld 11 x11 1 a ffreat 1 1 .1111 1 anr If 1 NN 111.1 reaf - 1 1 1 A. IH, 11111 1 1,1"l'45" 5' 7 'Miz' ' --'--,.f,.g-V.:-V -1,51 Q Q I ' ,.,fff J., in h,,j.,1 1 1, l, '-ffff . .-,li ,111 ' ' n x W, f kqVy?N 11W - 4 ' .' I ' J, - . ' l ' l, Ll lv .' T' : f ' S5 . 5. 1 'V . at' cf,- fj. ' .1 .' - ......,........,....,,.a. .'h'-l- 1 E" : . Q, . ' P .i " 1. ' . r , 5 l' ,.'. - - e- , . '-I1 wr 1 ly ll ' r. r. ' 11 . 11 11 ,S ' he , Y . , . uw l , Y, I 1 ,. I ' M 1 1-- ".J, 'F h' 3 h . Th',:--- sf ' h I," " "-1 ' lih to earn il letter had to partrclpate 111 all assembly p1'11g1'a111. smg 111 the uperetta, and 'E' Q' 'Q ' S , use ' h. 23- , . ' - . , ' V V 1 1 ' k' ' Q S F 1 . :Af 1 C . 7 f I. l n 1 Q D rq', 'Y 1 ,1 , I . . .- D L, I I The l6'All' il the .'1'11i111' lf"'llil. ' ll '1. th ' 1 ' s. were -I11m- ' the 51' 'ls ' -luh. lfift ,, F' ' Q l'11 'a 'l p r 'ti1111, fi 'sl 5 pl"l . ."1' l .'11l " '. - 1 , ' 2 1-h1q F fm' rl - - t-st h-ll z Wfqh' ,t I' ' 5. l th h C"lS did ' 'f ' th '11nt'st. they did il xery splendid pi1"1- 11f 111'k a l ln" ' '1 ' ' 'sh ' " fff Th's" ' , 1"s.f' H Il hh-d 5 ,,".' ' ' 1 , . I - - ' 2 - 1' 54'-ls Q' gm 's. "' " d Q' g"l ' s "-vll '- l '. H. h's 11l. 1'-g"s - '- tur ' 1 111 l's1 l' v rh-'A ta lent. ' li-1'h U " frh- llll l " 0fQlil'l.' d1-:ir'i11g:t11 ter' rhiq -l I lx' ' Pd - d 't is l 1' ' -' 'll- ' 1. Th's-lllfs,-11-111111-'rw lell t11 X111'111- ln ' l rl ' r11"1'.1'ity for it ' "":e: e'11'l1 -1"11'. Maid of Tokyo fl:-Q xe tn JHIIICN all Allltlllbdll ffn lUlll ln apan IN left U1 orphan w nn hel parents dle of fl fexel Hel fathel 5 Qecretalx HOIZIKP XV0Ill'1lll0l0ll to whom she hae heen lIltll1SlCCl leax es hel ln the cale of kokemo fl 1JIOpll6l0l of a ,IHPHYIPNC tea Harden when he plana to letuln to ATIICIILEI -Xftel hls leturn to AHICIICJ he no l0IlgC1 heals flOll1 Kokemo and he takee lt for Granted that Evelyn has aleo dled of the fexel Although nexel tf'I'lHlll of hel death he makes use of hel wealth lOl hls own need XX hen Fxelxn, who 1 known fl k,hCIlyl3l0SQ0l1l, IN about uffhteen SLHIS old Horace Xvflflhlllglthll ICIUIIIQ tl ,laplul on hls Nacht .ulompanled by 1 paltx of Amerlean fllCIldS A he alllxee lll japan hm KOIIQIIPIHI tl llllllt' hlm lm llht urls thmff reminds hlm of hl folnlel Halt to Japan XX hell lxokemo neea xxilllhlllgltill he lllllllCdldltlX lemoflnllex hnn and aakg ll he has I'CtlllllCd to Japan to take Cll6lI',blOQS0Ill lExelxn Balneet lmtk to Amellla ll 15 at thls lllll? xxilllhlllglllll fullx leallzes that he ham been USING' money to whllh he has no leval rlvht He lJE'f0lllCQ sen lI0lll1lPd and doee not know exattlx what to do ohll HCIIIX blllllh one of XX UIlhlll1'lUIlN wealthx fllillldk falls ln loxe wlth Cherryblowom tExelsn B8Ill6Ql and wants hel to IHHIIN hnn lxokemo who ha treated hel as hw own daughtel flifllldi hel to IHEIIIN ,lvhn Nlllllll heeau-e he ha- ilreadx made plans ffl hel to llldllX Tovo ll wefllthx Japancie polltlelan e dLtlUll IN tentelcd around J 'HIS e olt t outwlt olfo .md lxokelno lll tldel that he max elope w lth Qllellxlmloe-oln w0lll'llIlUl0l1 tell c,hClIXlll0SQ0lll exentuallx who he l6dllX 1 and he rome lll PUQQGQQIOII of hel properts John and he mallx and all fnd happllx Senior Opel 1 Ha Cast Lh6IlXlJlO990lll Dolothx BIOKNII Holale XX nthln-ft n BUIIIIIC QJIFUOIX Kokemo Lax erne Ruieell James XOUIIU James Kor ll .l0hn Henn Hmlth George Bagm Jenna Yanderpool llorothx BlCI'lll3ll Henrx Foxtel lonee Wllhul Chapman own Raxmond iflax ' "' .m,u.urA1b.wm.-nu ri Su-:L 'tub l :fl ll I I 7 3 l.f'l v. t t , , t t H l t W X' - ' I N l. E l1 I -, I, l, l J , - . l - . l 1 L1 C r -1 - - -4 A1 1: 1 4 -1-l - . . 1 1 . ' . 7 . . ' , . ' A . .' . vw C 5 - -.f 4 4 A t I 1 , . ' , . - . 1 ' . C 1 - . , . f V. ' ' ' . l S. f . , , -Q . , Q - . . , '. ,' , . . , 1 e . e ., D 1 . '. -' 1 S .--'-1' . 'k . 11.' -, -1 5 ' 1-i 14, ,ll-, C . ., . . 'Y ' . 'f . ' , ' '. , , . , . ', . ' , . - ' K , , 1 C , e . . V . ,I . A l v. MQ 4 'W V f I I A ' . , . 1. .1 , 1 . 5 D 1. V . ' ' 5. ' ' ' - .i ' " ' . . ' s ' Q '. e ' " ' 1 L . ' .i 'J 1:1 . 1' ' g V ' 1 U . ' A 1 ' ' ' . 'iq' Q - - - rf ' - fi- Th - - g - 'I ' ' ol 5 fl 'S o l C ' 1 .. . . I ,l 1 1 .. . Wx' , , 33- ' ' ' s " - ' ' S ' ' ' 'S. S ' lf .:,1- 1 C . . , f, 1 ' ,l e- ' ' S , . 2 S '. 7. Ili, 1 1 1 1 1 1 -- . . , '11 " LJ ..... f-- ' ' 4 ' o --- ' ' .11 . 1 . 1 rr c . :fb ' - . - --f--------- 1 Vx' X4 t. ----fA------ , L1 1 1- 1 ------ C My 1.. 1 N1 1 1, 1' F A-- ' rl ,. ----- ..,,,,...Y - '1 'is 1- , 1 . ': . ---. H " , .- l f A ' ' " .. . gg ' 1.L'.."1.?ur ' Qs Q., ',12l '.-' ' ..t,... . . ..,. -,,., -- . ,-F-, 'ix ' ,.-' . . -'f .-'-1 -,g:: f.- .A 5 ,, 91 . . '23 'lf-z.1 " " " ' V -' A Mi' 3 'W "' if :KQV - .- -. - ,ff V H.153 :1 ,. N1 . - p,,f,, 1 1 ff, .1 1 : -.:,,1,1 1 ,, 1 j' - ' 1 fTv11Qqf,1.f.1 UI The Junror l-lrgh Glee Club w.Tl:1Z,l:QpK,mf,fW,,,M M,.w,rr I The .lllllluf Hlvh Glee Lluh under the drrectron f Vlr Wlary Ffdlllillll, rs probably one of the most popular fluh rrr school harrnv the larfrest errrollnrerrt of all the club The members of thrs club are restrrcted to the sex errth and ewlrth vrades rts 0 Blarney the ,lunror Operetta wa rts rhref objertrre rn rrew fhe casts for rhrs operetta were chosen from the ,lunror Hrvh blee Clulr Frery boy and glrl IH the club had an equal chance for parts whether larffe or srrrall Tho e who were not fortunate enough to vet a rnajor part were rn some of the rhoruse out rn the costumes which were sery colorful and srttrartrre The rerrery was ycrx unlque and rnodernrstrr representrrrv the scene from thc prrnrrkrnv rfrourrds of the lrrsh lads and lassres 'lhe story took place rn Xlrke U Noole Harden The rnarn chararters were Peggy, the much adnrrred and pretty lrlsh lassle played by Berrrrfc Peper Patrrck who was yery much rn lore w rth Pegvy played by Buddy 'laylor Vlary a popular maid Marian Tyner Robert another lrrsh lad who was also rn love wrth Peggy Maurrce Coodrn Mrke O Noole the caretaker of the Harden Joe Collrrrs The followrnff faculty assrstants of the Junror Operetta should be hrghly prarsed rn helprnv to make rt a success Mrs Mary l'I'3IllCl1Il and Mr John Hawkrns were the musrc drrectors Mr s Helen Rertz and Wir John Krablrn had charffe of the scenery lVI1ss Edrth Hasner was drrector of the dramatrcs Mrs Helen Morgens was the rnstructor of the dances Vlrss Vrrgrrrra Frrrley deslgned the costumes Vlr Herman Bleckschmrdt and Vlrss Eluabeth Lyman had charve of the programs Vlrss Nrolet Eckhoff trckets The boys glee club cornbrned wrth the crrls 1 lee club presented the Iunror Hrgh Operetta three trmes May lzrth 16th and lrth There were other fundamental arms of thrs organrlatror such as the opportumty to grye each box or Urrl further means of selfexpressron throuvh the deyeloprnent of therr powers of rnterpretatron Better hahrts of ffood teamwork were eultrvated and attrtudes and rrrterests rn rnusrc Uryen faxoralwle encouragment ,I rw ' X Putt irfrw rr ..,-. r -.-,ir l 'g : . 11' "-.. ,."..,, ' ' jl 'H mi" .F is-. 0 0 ' , ., 2? iq, 1: jyfod -, or VSV.. L'f-f.!11- L, J .5 . g., - ,Ei ,-1-ea 'Avf::g,,. on-il!--57 fv.-'La X 1" -f, - - r . ' - ' r -G., .- -.U h -:Pl . 3 C , ' ' 0 A L ' ' I v f - ' . 1 r. 1 e 5 . , I. C ,t , , .a - s. - Q, c , ' g - , Q ' C. r Q. B fs.. -' t . 5 I , ' ' I . fl' . - I 1: ' J f . . fl , D ' ' V - 1 ' - 5- 1- i'Bits 0' Blarney? was a true Irish operelta. The lrish eolor. green. was carried . kg . l , ,I . . C . , 1 3.1 ,, 2,7 , . ,, . , r, , . ,. , ., N , , iq ' I ' 5 ' 1 ' 'A C , . ' ' . ' : lt' . . ' ' ' ' . Y ' ' 1 Y c H . . . 9 l l . f e ,' 3 v v ' V Y ,we Q I 1 . I , Y D V V ' 4 w Y , . r , , , F , . . . D , L M 4 A . C -: g . ' C, . 7 I 1 . - -.W a ' L . . . ..,. I M A I 1 . F . I .MQ .r r n Q l I I. u ' x , z: 'ff L e - 7 ' ' ' 7 I r - ' 0' r - ' ' , z- f f - ' 1 ' ' , ' 3 Q ' :, ' -5, 'I' . C . ' L' I 'L F V ik' . Q l n I - 5 C v - , V V I C K . I 5 y . C .1 - Y . . The Wednesday Choral Club 1 1..- 1l1 1 1 Il All ltll 1 1111 1 1 e h6ClIlC5ddN lh111.f1l lll1lJ 1s11N 1 .1111111l 1111111-1 1 N1111111 SQIIIEQICI It ad t11 he llledtlll 11 It 1 Il 1 11 It 111121111-1111111 11111111l1e1 11 t11 1 1 lt IN ae 1111111111eed 11ft1sO11tx the -f11lN f111111 1111- tenth elexe-11111 dllml twelfth Ufddffg Thex 11616 Gelected 1111 the 11115-11tQ ff 1111 ll 11111N11.1l Z11JlllllClPi ldlf'lllC and mtereete lll Nmgmg 1 VIHIN F1.111l1l111 llll 11 111N111 1 t11 11111-Q ax 1 111l tluh, suehe t11 N 1'u1 1' theN1' IIIICICQIS lll Illllglt III 111 II t1.1t t IN Illlff t 111111111 111 1111.111111t an 11 e111111' U IK 1 tl 7 IX N ef .11111 11f llll 1 111111.11 II 1111N 11 1111 1 1 111111 1.1t11111 and th 1 1 u 1111111 1111 N 1 III 11. 111111111 11111l1P1rP 11.11111 11l Ill 1111 N11 l1111N1ld1 l 1 11.1 1 11.11 111 Nexua IlIlfIfNlIIlg 11e1f111111.1111 N 11N 11-.11 11111e 11 I PIII 111110 cl Nem 1 1 11111f1.1111N t 11 J -I IIIPPIIIIQI cl lX111a111N lllllt 1111111 and .1 Sundax 1fte111111111 llblltfll H HHN P IN X1 ll cl U dll! X 1 'lIlU10Il N IN lllf' UII IIIXCIN D59 II I df Q I ll"4Nl XUIKFQ dllfl NI it e 111N1l.1x Ch111f1l lltlll t 11111 Ill 1111 1 N11111f Ilf 1.111 I 111111 till" It 1lIX ll U 1 N 1 N III 1 11 X 1111 lxdth P1111 l 1111 1111111 ll X lxl 11N 511111 H11ll111s 1 lIl In D11 dtf e X N all Not l'aeN 11.1111 'lh1 Pl? Nd' IIIUI ll Hd! Ili dllf 'ldl NUI IPI lille I III IILIIII IU dit IJ I J N Yell IIIU I 0 4' f N me PIR fllft Cdlll NUI IX N I U " 1 5 ' Il' Il!! 1IIf l IIIIII ' 'S z1..um.u'.6Lf.1.b..u1..m14 4'I:1exa.ff.'h1f11:r!eie1t.-11.m1...A. zu., :rv 'Nl 1u.,1 1111.1 11.1. 111.111-1. 111.. 11111111111. 11, 1111-1111.111 N11.-11.1 1..11.,1..1. 1.111 1111.1 111 11-1. 1.. 11.1xx.1-..-. N.1' 11. N ...1. 11.-.11111.111. 1111 .-111. 11.-11..1.1. V111 11.111 11.-1.-11. 1111-1111.-1. 11... . 1-.1,..-1. 11.111, 111.111, 11--111.111, 11.11111 - Th lv I " I 1111- l"tgtl1-:M lg. - '. Tlx girlsh :"' 1 "l'1t1s111s11-I-t11-- Q " 11 1 '.f l's 'lul. I I' , ." I. UI ' J' - L . V If .V I -1 1 ,N .1 11, 1 'YF 1 1 lVl's.1 " 's1 :'1fl1W1l td- tIl11" I 'Q d :11 ,, rl :. - 'cl1"l' hw. rhlf' 1 " - ' cl f. . 1,11 l us' t the 1:11'lN lll llltlll' llllllllxt' l 1-5. 't'h1-1-hi 'I 'S tl '111 t'11 t lx -l111 1111111 " I ' 11 l11x1' 11f lJt"Illl' th1'11 gh '1 1 't 'tl glllllll 11111.'i1' 11111l the 1 1l '111111 t1 ' ' -' at1- the l -1 'f ' 13' '. 'lIh11 llvec 5 " Il1 "l tIlul 21111 "1"1l I I 'wi' ' ' ' :cg 1l'p --.S fh 2'.:'S: ll'1',.H .'.h l,'l'... ,I .' 'l . ' .I ' v 1 ' ' . 'lIhi.' ' .' th hit D -1 ' llI'l X l'Ill' l- l1-11l 1'11'1' 1'11l1'1'1'1l i11t11 il sing' 2, ' lK'.'l 1 ul Wzxh' Ct lt ' ".'it1. 'lIl11i. 'ls sl111 tr l thx Nt'11 rn' '- , - 1114- 111i1'1's l1le111l1'cl and l1z11'1111111ix1-tl the l11'st with tl11- 11th1'1' 111111115 1111111 11i1fke1l f1'11111 the QI' Xl' cl 1: 'D I '- I 11 s' 1. at tl11- 1-1 t1-st. l'I111' tl11-11' 111l11-1 th1-. 1-l111s1- thv I' I.. ul II' J' I . xhlll ,. tl 1 111'1 . la 1'it - .1111r5q 11f tl11- 1'l11l1 111'1'11 ilu' l11ll1 ing: "I'lt 'lIz1k1' Y Ill ll 1111- .1 ga' . I- l I' ",1 l11 '11 "'lI11 .1 lu cl II "lI11'k' I . XVIII'- "l'1-' -- l l- axe Yith 'lIl11'11" "l fh. . A 1' I 'S Way" I-Q, 1 'l'l1 ' 'Q ' 1" 't"-' ll' 'fl 'lx 21 I' cl f'11 1'111'l11 - lc-1' "1 irv ' he- 1 1'111 -r ll cl' P 1l t Il Herz in il 11111.'i1- Vlllll. 1s'1.' lllll i11t11 ' 1'ti1-1' - '-tiw t-' 'k. 'l'h-- 11111.'t 1ll 11 rk 1111.1-tl11'r '1111l .'trix1- f111' 111-1'f111-t xi ,ri '1 I li ' Pllf. 1 Ti- ' . 4'1" ,, 1 .L .7 ' 'N ,. N 1 4 1.1 Q -1.L-11 "j'1 '1-' -lllirl I a " f 1.-1.- -' 'H 1'-5J""'1 'iff-51'-f.i'3 5221 - ' " I " 12 . lj' - . 1 ' mf 11 1- '11 :' . :5.-, . 1 -1" 1 1-"2 The Norsemen e N111S1111111 1111111 XPRI' u111I1'1 the fIllfIIl Il IN 111.11 If ll ll Il 1 - 111 tea1I1 at X111111.11111 114 N e 11.11111 1I l1f 11 IN 1111 YPQQIOII 111111I1I lf . 114. -4..uaii., v-gg an-1--My 41--fp7?4,-5khkrrn'I,p ra '11-1'-,'-"qv frrmvargn-fmwvlypg IM INII1 6 I N I 1llIllff U 4 1lX ldll 15 I ld ,un IdN 1 1 N 1N cl 1 1 NI 1- llllllIIfl 1 N .N 11.1- 1' X1 111111111 - . .111 111z11Ie .1111I .1I-11 111 1 1 . 1111 1 61 I1.111 pI.1111 1 111 .11 . 11 1.11 - 1' en IJ1 I111 1 I .11 IIN . 1I1111 11 0101111111111 f 111. 1111l 1 11111111 l111111p1 11 4 frlllflll N11111pl111111 1 11.111 N I1 NIMH U 111 IIIS 1 111 1 1 I 111111 a I N 1 I-1v'LQf 1 ,A Il' .1 '- 7 4? , W I AHA: 7 11i 1. -- .-., ' -'11-,, - -'Z if-. 1 .. ,Z V: ,K -,M 1,-.M V V' .1 iq: """'l " ' 1 ' ' I . ."., 4 in v A.. ' f a-. :-U515'f,H-- J,-S. -. lf, , . n Y " -pf? : af.- . 4'TI'l , I f ' '1'I1 I11111 '1slI1- "Jazz Ol"Il1'.Il'iI-. 111'11- wg- 'g-I 1111- 5 Iast I ' 1 '11 of Nlrs. XIA1 '4 If" IQII11. I' ' I Q-I TI1': ' ' -tl ' 11"I -sl 42 I11. I11-1-11 1Ii1'1'1'l1-1I I11 NIV. I,'11 I'1'Il1'l' I1llt'1lIIlf'l'. 1I111 -'1111- ' ' , ' ' lu In' ,1f'llI1'lllIb'l'. if Jil. Th ' - 1 I - 11"I1 -,lm f'Il'lIlQll'fI. Il1'l"lll,1' il 11'1. lI111l1g1I1t lI1'l z f'1I." ' p ..' I ' g'1i111-1I I11 11tI1111s. -1 Th, 1-' 11fslll1I1'l1Ir i11l1-1'1'fI1'1I 111 II1- l1l'1'IH'NII'kl !I1i, 11-411' Il'I. 1111"--51-1I f1I'f'ilIIX in f'0IllIlill'INHIl R11 II11- 1111111I11-1' 11I III1'lllIl1'I'N Iuwl 11-1111 'S' . . R., 1 "Th 5 11" ' 11111.'l I11' 1'111111Ii1111-11l1'1I I111' II11- 1-'1'1-all 1111111111-1111'11I lI1'1l iI11-1 'JI 1' E F I 1 . ,f Il'l' ' ' q f ' tI1- 1111111 '1'11l11111 11I111'I1 lI11-1 I1'111- 5111011 111 a1II ' 11-3, Th ' " ' 'I I11' a1II II11- Stu I -1l lI1111111AiI 1Ia1111'1-s '1 1I fm' 111 1111 of I1- aff' ir: 2,1 . ' ' . . . . . ' . 9. 11' ' 111 1' 111111111111 . of II11- f1'I11111I. 1111'I111I111u II11- 1I'1111'111g 11I111'I1 f1I 1'1I 5 r- x . 1 1- 1 . 5 III L ' ' 11 II111 N-1 '1 Q111'1-11. ' Il' 11'-.1 ,. , 1 I,111'1'A1i111' U'Il111111gI1111- Il1'11rg1- C1-1I1 1 . IIIIIQII' I"i1'k1'isf1-11 II11511'l' XIilI11ll1' I ' -. ' , ,, XXaI 1' II1'1'I11-rl ' . . Xl-I i1 S'III'Il '1l II11 --l.11111I1 ' I I I I' lI1'111'g1' 0.11.1 H III1 I C11 l1l1 ll1'111'g1- Iiargv If1 '1Ii111- IILlllQll'l'I H111 f, 1 '1, f11lv11IIl'1 II-II-1I11-,1I11II. 11,11 11.:.,1.. 11.11. 111.11111 1111.11-.... 11.1. 1, 11....,..11, iw-11.115 N11111I1 I. 111- 1111, IL.11g-- H11I1.-11. N1I1I-111.11, The Senior High Orchestra -,f r wk KZ' ,. 1 , if ,- W 3125,-4 ., .l " ...0.':f.......2. ?E'lea.aB51" ' - lhe 5CIll0l Ullhe tra l 1 rnpo ed rf the aclx .-ruled lllll rc tuclenl from both the 11111101 and Cllllll sthool Thls UIUUP plared ln the unntest at W a hllIgtOIl Inner ltx and also for a 4Pllll'1lX and P T X program fn sl l IUIIIIS Nlelhurn Sehlunat W rller Hellrl rl lioernx Flu le Ill Wes ey llurnr I e and Spot mmm lharles llalk on Fall Buell Norma Alllllelldlll Vlargaret Dursen Dorothx Lxblook Paul Sanderson Halas l nurse lr IX s Nlaltlra P10 kr john Brew ard Xlleell Held l'llen EQPFIIIAH luenererl llrmnl I' lutes Robert VN Cldllffl W arren Mann 3. View 61,7 .5ln'1a.u-null.,-izl4ahlJ4'4C.fM'.p.5ni :A-W1-I ll 7 Oboe lanl CHIXII! lrumpels lar I 4 Hdlflllll. ,IIIIIXK Jlllx lxlmpprrer Horns Colleen Burn I ee Foland W alter Smrtlr Clarmetx Howard glllllll Horner Hellnllh eor e f r Tuba Fx dllllf' Ban ell 7 rurlrbom 1 6OlgC Cel lr Saxophone PIUHO lax Trlmlllr Second l IUIIIIS I nrralne 0 llono hum Ruth I angemann H4 nn! l ?dI'G0ll X man DeWe-e Q lr lnk Mentl Fdward Geno Charles Mellrs James Tesson Evelyn Zumbehl Dorls Mae Butler Joseph Wrner Francis Rus rll l urs Tuttle I ello Xlartlra Nnnfkv slflllg Brass leorge Bal e l rsul Bolrne lelghton W e t a f 1 ardele D6lSl6I K ' ' ' s ' 's 'll s 1 ' ' - s' s 5 ' : ' ' s ' ' . ' s. 'Q C' ' ' , - . ' f' S ' Y . . r, . .' . , ' 3 ' I 0' , , . , , F z ' V " , - , ' V' .I ' ' ' Un' ' 'lvlx 'lhM'll Q' . 4 ' ,el I . . U- 1 -ah Q S3 , l . s I I .. ' . . 'a 2 I ' ' I ' ' s , ' A W Q A - I ' w A W . ' Eel' ' 5 , 1 ' 1 , 7 f - . Y ' l . - , ' ' . ' ' 1 -sa -r '- . . -31' 4 ' ' 4 . 3 . I 1 Q . w N 2. J a lf C, 'g ah ka . Ala . ' ' 5 v 4 ,Q . X I . '11 - - , , . . , . 1 , ' K f ff ' ..:- , P' . AF. I ' - - . 2,2 , v l . j . .. .V , , H i . .U l ' , ' ' 2 z S I ' ' 1 F' if . A,,., '- A lzlwood Cooldy Percussion Y ' l .' 'slkl .FJ ' 1' " - ' ' - 5: : .' ,gf 1 -3: . J x- . n 1 l fp . .4 - ., 5 fl . 3 ' "1 I . xr? llfl- , .,.1': Calif 'fi-"-14f'1rl5"l' 43"5'Zk"A" l-:"""":lAA" isa-. ,.t. 'ia ' I h . .,, l H -,,--.5-.:,:.-1,3-' '3' . ', ' " ,i 4:,, .Qg,- . .9 . 9'-P-4-1.-A. , A f" 1-.,,. r., . K L. ., ' f' 3 -?fp'I74, 1 v-.11 -ue-ali.. 9- Th 'WF""'1,""Pl'ijWv'55wrYf'?3-" e Junior l-llgl1 Orchestra RWM, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,m,.f n""'S1wJ" e Jumm Jn e lla ned Ill und umext nn unmemtnm xsllh the bemor Urn e tra and Band Tlex ll pluf-fl the ufmnpanmlenl f I th umm Upeletti 0 Blanc Clllllllfh Dorm Broun Y lolet BIOMII Kenneth IXHPIIIIIN John Kirchner Jack Klmkenfn CIHICIILC Kroenlr Robert Wlalli f UI nel S Bulls Bllllltl Condon funn Fllllfql Fason y Fu u n Rolwlt C url ll Flnet Petzl U D N ul W mllx Horns David Bllllli l e McAtee Flmel Rove e I 1 Tram bone 9 I ax erne Button r uni W rl Saxophone: lwlrllc Haffnel Robert W ll hu en Bal :tune JIIHIYIIP Kohlhfluff Sousaphones lhnlx Bushmann Bnllx Paetlolfl I zolas ll nmthx BOCIHII Uma Husluns fello Xlurncl Hagen Stung Bass lemlcllnf COOPEI W lllel Kowman lmno n Inna F0 fust IIUIIIIY J hn lJ0ll6llX lem Humphrex Fllcn lX0llKlI'lS I lxcle 0 walt lonanle Quauu Helen X am: Secmul l'I.0llllS Sldnlex Allen l'lXPl'l Boenlxe-1 xllhlll Umxnen Nlelun lxelle lx Ill lxmdel NIM Bell Kllhllll Harry Robe Xln,.1e Ntennrl Drums Ntanlew lv: le Kllnelt le ll XM lu W ehme i I' N: I ll The Senior 1-11g11 Band llll 11 11411 1114 41 4 11 - 11 641 1 PII 4114 N 114 11159111111 11 N1 41141611161 L41111111111414 1 11 11 4111 11411 54114141 111 14111 1111 N4 141411 11141 1111111411131 -111 1 11411111411 141 11111 119111116 111011111 1.1411 1314141112 1414114161 1141 1141411111 1211616111 12111414141 114101411 H41111e1 H6lllllL1l 17 111411111 11141 1 141114111 I lese Ill 141 111114 4 H 111 1141 5111111 ll 1411 S11 1 4.1111 11111 4, 1 Horns ll S 1 1 14 51l ?"4w..W IN P1es14le11I U j14 P15 1 ICP P1 esulenl 5601 414111 1114244114141 l1l1144114411s ALS .5-afolkdiiil nshldzdf-tU'..v.N Marti a.-m.'d311s1eH:fisL- 15sS'1...J4 :suv-1. 1' f , 1 011414 5014111110114 11641150 B1 114111 111311111 11 21141 112111111 S11111 1er11e T1u6111414141 Hales 411 1141 1101114111411 111114111 3d1lfIP11 1 1I1PQ C4 111141111 1 aldvlc IDP! 141 1.114-1146 11141 14 Illl 111 1111111111 QN 1611 fl 61 1 1 IQLI1 1341111141 11911101 Bal 41 F1 811116 13111414211 1 1 1 S4141 141,111 41114 1 If 141111415 1 11111 ll 1 1 1 18111 1341111143 fjllldl F14 1xClQHt,1l I 1911 ll 11 1114101111114 1 4 1 1161 4 -4111 1 1lll N 1 1 1 111 INK 11.11 Ill f1111111 111 l1411111141114 5 4 41 ll 11 4111 1 111411 1 Pr-111 4 I Ill 1 21141 - '11111' 141' 11111' 5441' ' 111 1 11's 111141 11 Ill 1sl 5ll1"'S.'1-ll1 14-111. 11 111 ju l 111411 1 s4-1'i4-s 411 111 11 4- l'6'lAlS. 4411 - 411 11hi4'11 11411'4' 1 1 1 '1'.. 17' '11 S 1,41 f' 1, 113 S H',.1 .' '1 . 1 ' ' ,,,,,,,,,,,,..,,... ,11'4'5T-11 '1 f,-1 ..,....,,,,,,.,,,... 'i 'tn 'gf - , '11 ..f...,.,,W,,,Y.. 1 'N , 1 Z. ' - h l- i 1 11414115141 111.1111 1 1 -UH-Vtnfnd I 1141114111 1.i4's4' En 1-,ml 1 -Am, 1,3111 111111111 1'11il11llt' 131111514-rl , -I , ,l . 111'lIl'g1l' Sage I .P jhwi , qrq .15 Q A - 3 1 ' " ' L Ha 1.61 lun, . -rg-15, 11411 11 g1e1' I Q J. S . R J , ,, Kkl111I'1ll 114141051 11'Hl'l'Pll 111111111 '11111' 1 ,-1 1114- . A ' h . 1 1 I, 1411- 111:14- 1,41 1 1 11 1141111 1 111111 , , ' , . I 14-1 . 11.14 1 ' ' . 1. ,, ' f , , 11111 1 14-54-1' 111 .l11111 ' Q' I . Jul wx., . . J , , . I vd. U ,I i 1'1a1r1'1 1,i4'11 1'll11t'1'gCl' 1112 ' . .P -11 :- A V ' ' 1I1411'g41 C 4-11 1141114-4111 11 1'11.' I ' . 's -' Qjhi -lp, Cl, 'kg 1,4-4- 1141111141 C ' ' ' 1 S -' 1 I 4 -' 1 , 114111 '11 1111111 1,"g11 4 155111140 1141111 111 1511111 11411 '1' .' 11111 111l2i1'1?S .'111'11l1ll .I41l ll J f.:.1,.. Wi' -. -. 11 ., 1 1 . .ff '11-" 11111, .1 1.1.1.1 AS the brown skinned picluninny developed into the strength ol: man- hood by laboring on the plantation, so do the Vilcings increase their strength and vitality through consistent training in the Field of athletics. n Negr 1 pI1111I1fI 1111-111N II 1 1 If 1hI111 1111611 1 1.11 ll II N IIUIXII -1 ..uovnL..4,Nn- I xg vr--'1 x '-'X n'z'15,,nCf, rrp-'pup 51: f o Ath etes N ,,,,,,,.,,., ,,,....,,,,.,.,,-1 ,As ,, DI f I III 1 I I IIII' f 4 1. I NN 1 U 1 I I' S 4 N 1I I N 4 4 4 rlx III ' 1 N 4 I 4 N N I' 4III1 N 1 N IN Il 1 1 1 XIII ' .1 1 1 4 N 1 111N II 1 ll ISI I Md NN NN11 I 111 1111.111 Nl II I 1 ll N 1. . JI1 VI111 1If 1111111 N 1111411 N fl' J I N III 1 N 1 N 1 11 H 1 1 N 1 N I I 1 1 n 1 I ll 1 N HDI dll! U N 1 N If 4NN 1 I 1IIX 4 14111141111 N N 1 1 1 111 N II It Nl P N HSI 4 I 1 PIIIIII 1 N 1 1 N 4 4 4 111 II1 1 11N fd!! U N 11 1 1 1 1 4 UI N N I 4 4 H 1 Y' ISIXC ll N 11 1N N 1 N 4 N 1 1 4 1 N 4 1 4 N 1 4 N 1 4II 1 1 4 1 I N 1 1 I1 II 1'111N.1 Il ,. 1 ' d t' X411 l1llIN Cdl lk 1 IIII JI IIN IIIIIII It'tUII1k' IUIX Jll I U UI 1- 1 611 11111 1? KI KJ'l1l 1 1- '1 1 111111 111 Ne-f111 111 N 11111N 1 1-1 1 U 1 1 1 It 1 S11 6111-1.111011 I QNN 1-11111111 1111 1lIl 1 Id 1llII 4 41 N 111 .111 1 I N 1.11 1.1, 4, - K-w?'1L 'IQg:IiY I TI1- "111 'Il 11f N11111. iN I'2lI.III I'1'iIl'IlIIIQ Q1I'1'LII1'I' I11-1gI11N 'IIII 1-N111I1IiNI1i11g1 N - ' 1'1-1- 11'1IN. -I1111 F, III' IIl'lIIf 11II1I1-I1-N 11'I111 III4IIx' 1111.. iI1I1- 1I11-N1- QlI'1'2lI -11-I1i1-11-- 5 1 '1- II11- Xf'rI' 11-N. XXVIII III1' PIAIII II1 -1111I 1'1111li111111111'1- 111' N11I1-111Ii1I I'IIll4'ilII4lIliII I111-'I'1' -N. 1I11- X1-51111 1-1111-11' 1I11- "ISI 'I1I 111 Nl111'lu 11111 11. '111 ig111111'111I 111I1I1-11- I1llI 11N 'III I LI - - N1 ' ' g. 111 gain p1'11111i111-111-1- I111' I1iN 1111111111 'IIIKI Ili, 1'-11-1-. 'I'I11- N1-5511 IN - "1g 11II I11-I1IN 11f N111111. IPIII I1'1. I11-1'1-111I'11r1- NI1111111 Ili. 11I1iIi11 111 1I11- 1111,.iIiN1i1' - I I'- 'Ii In-I1I.': I111111-11-11 I11- Il'I,' 11IN11 NI111 NpI1-111Ii1I 1'1-N11IlN 111 I111N1-I1'1II. f11111I1-1II. 'IIIII I1' IIIN. 'IQIII' UI, 1111-N 111 IJISZ I11'1111gI11 I111'1I1 IIll'I'1' 111' II11- 11111Nl 1111lNl41111Ii11g X1-14111 iIIII- I1-11-. 1111 1I11- 11'-1'I1 f11-I1I. ,-111111151 IIIt'Nl'. '11-11I111I1I1 I:1IIi1- 'I'11I'111 1. II11- 11111N1 11i1I1-I1 I1 , I7111' 'I '1.' I11- 11I111 I'l'51ilIIIl'4I I111' 1I11- I11i11-1I 511111-N II11- I11'NI 1'I1111 11'11 NI1ip III 1I11- Nl11'i11IN. Ii1'I 'N III 1111.1-..i II 11I z1Ii1-11 1'111111I1'i1-N Ihlll' l111-I11- 11-'11'N. III I'1- l'1 'I' . 11Iq1 11f 11- IMZ UI, II I i1'N. 11I111'1-1I 11111 111 lI11- I'llIIIIIIIs1 I11' 1-111 111111111 'lIIlI Rall - '1 I ' -1111111-gn-111 1-11111l11'Ii1i1111 111 11111-igll 1'111111I1'i1-N I11 Ili. 1'- - 'I111I1I1- ,111--I 1111 1111- 1'i111I1-1' IZIIII. will 1I11-.1- 1:1-I1i1-11-1111-11IN. II11- N1-g1'11 I111N il III'IIl QIIIIJ 1111 I111 '1- N111-1-1-NN III .X1111-1'i1--111 11lI1I1-Ii1'.. VIIII1' I11-.1 I111111111 11I a1II X1-51111 11lI1I1-11-N 1111- 1I111N1- 11I111 1-11y11g1- III II11- I 11,iI1N1" II1-I1I. II11- II'IIIIl'S 11I II11- I11II1111i11g l111g.iIiNIN 11iII I11- 141-1111-111I11-141-1I I-lYI'l'X1'I' I111' 1I11-11' Nl1I1-111Ii1I 1-111I111'11111-1- III II11' ring: ,I'I4'Ix .I11I111.1111. I,1'I1'I' .I'Il'Ix,llI. 'I'ig1-1 I"I11111-1'N. "fQ111'iII11" .I11111'N, Iii1I II111-11I'111-. .I111- Iv'IIIN. '111I .NI III' 1111: 11II 111 11111- IIIII1' I11-I1I II11- 111 1'I1I 1'IliIIIIIJI11Il 1iII1-. I111' 1 11-1' - I N111-11,.1I1 111 1I1i. 111-I1I. I'1iI4'II 111 lI11-N1- 11'1N il 1'I11111111i1111 111 I1iN 11-51 -1-1i11- 1-I'1.,. 111-1-111'1Ii115g 111 II11- 1-11'i1111N 111-'g1I1IN: I11-' W1 111i1I1II1-. IigI1l. I14'LIlIlf'I'. -1111I I' ' . 'III11-ir Nll1'l'1'N.' 111 1I1i.' I11-I1I IN 1I111- 111 II11- I11--111 511'1IIN 'IIIII 51I11Ni1'11I Ii 'INI1ip. 11I1' 'I1 II11-1 I1:111- I11-1-11 111-1-11N1111111'1I 111 1-111I111'1-. IIIII 1 I'1ll.I -1' a1111I 1I11- 'II111I111' I11'111I11'1'N 111-1'1- II11- I1-.1 I1111 1 I111N1-I1-1II 11I1111-1'N 111 III4' 1'ilI'If I11-311111111134 11I II1iN IIHIIIIILII' g111111-. 'II11I-11 ,I11I111 4l111111'N I111N g11i111-1I I1IlI1'I1 pol i"I' I111' I1i. I41'I1I'II'I'xiIIiIt' 11iI1'I1i11g. 'I'I11- 51. I,111iN .'1-11'N. il N1-51111 11--1111 11I1i1-I1 I1'1N 111 1 'IIII 1'I1'111111i11 .I1i11N. IIRIN 1I1-I-'1-I I1111I1 II11- 51. I, III, I51'111111N 'IIII I:iII'IIIII'iIN 'IIIII IIl'lIII 1YIIlt'I' 11-'1111N 111 II11- 111-1j ' I1-111-'111 -.'. 'III1i.' X1-11-11 11-'1111 IIAIF I11-1'111111- I'K'II 11111-1I II111' IIN IXHIIIIVIAIIIII lPI'lIIIIQl. II11 - -1'. 11 111-111 III 11f 1-1iN11'111-1- 11I111111 11111 11-1111' ilzlllb, I"11111I1-II I1'1. z1I.11 I1'11I 11N 1111111-1'f11I X1-11111 lIIiI1t'I'.. I,'llII I111l11-111111 -1111I Ifrilf I'11II'11'1I Il'1X1' I11-1-11. i11 11-1.1 11--11'N.11I1111'1'N1111 II11- 1111- X1111-1'i1'-111 I 1111 1I1.1II I1-'1111. 11I1i1-I1 iN 1'HIIlll11,'l'fI 11f IIII' 1-I1-11-11 I11-Nl I11111I1'1II III'IIf'I'N III 1I11- 1'11II1'g1-N 111' II11- I 11111-1I .1IiII'N. Illg' ' I11111111 111' Nt. I.11111N I1'1N IIl'l'II I1-1111iN 1-I11111111i1111 111111111g II11- X1-g1-111-N IllllI'l' 11f1-11 III'III 'IIII 111I11-1' llIlII1'I', UII1-1' 11111--1i1111- 1-I111111l111111N 1111-: If11'1- N41i11'I1. 'I'1-1I 'I'I111111p.1111. '1111I IIi1'I1-11'1I II111IIi11. II111IIi11 11I Nl. I.1111iN. 1111N 11111- 111' II11- 111111111-1'N 111 II11- 1I1111I1I1-N 1'I'111111i11 NI1ip. II11- X1-,.1' -. '11'- 1'11liII1 1-11--'1131I11g III g11II' -1111I 111 N1-11-1'11I 1-1111-N III IIIK' I11i11-1I It-1 N ' " . I ' IIS N11'1g3gI- I111' 1'I11 l'11 .'I1il1. N11' ing. I111111-11-1'. IILIN 11111 11N 11-1 I ' 'n 11111 I11' 4111111117 II11- X1-I, '111-N. 'III1 '1' '1' 111 I1 11-' N g' QIIIIIQJIVF iN 111-111 11-11-1111 I11 IIII' i111'1'1-g1N'11g 1 I-' 11f 1 5' I1il.I .1-I , I: HI fl 1-11Il-F1-N 1I 1'1111,I11111 111- 1-11 lI1II'1. Tl QIIIIIISI 1" I11111i ' . 51' 1111 ' ,1 I- 111tI11N "1-x1'- - "i1'11I-1 111'1Nu. IILII 'I.i1,1 ' II1'1i N. 1 Coaches 1 4 N 4 4 1 N N 4 1111 1 N1 14 dll! 1 I11' 1 N X14lIN 41 1lIlII4lII1X IcIN III4lII4I0'1' 1 6 I1 I4'IIII DIUII II I 14IIII IIII X1 I I1 IIIJ INIIIII1 1 I 41 N Idl' 1 I 1' III I4III I I I I 1IIIN4N 4 I11 IN I 111 4 I 4 NN 14 II 1 1 J1I1 4 4 4 14 IIIIKI1 'N N 4 4 I1 4 4 4 N 41 "N 4 N 1114 4 1 4IIII N 1111 41 I14 P 4 4 4 4 III N 1 N N 14N 'IPIII I II1 1 1 N s N 4 N1 4 NNj1P N I4 N 1111NN 4 1 N N 4 I 4 N III I I 110 Id dll Id 1 I4 11141 1 I l4I 4 lIII'1I IIUI CIN P 141 PEIIIIN HII If IIIIIUI IIUI I31 14 411 Ill 1NN4 41 GI YP 1 1 4N 1411 N4 II 1 E11 11 1 N 1D NN11 N11111 I1 IlIII1I I I l4lN1IEi CHIII N N 1 4 U' J I1 4N 1' 1 141N114 11 N NN 1411 4 4 N II 111 1 1411 N 1 N111 1 II 1 .NN N 1111 1 I1I 1 4 NN N 4 N 4 4 NN 4 N 4 4 4NNIN11 NI I 4N 4 1 clNN fdl N 4III1 XdIN NN 1II 1111 4 U 4 ua C 11 6' N NN11 4 IU "XIII 1 HNNPN NP11lII NPIII1N 1 11141 I1 P I4 1 4NN 14lIIIN dII1 I4lINI X NN 1 1 4 I NU cl 4 II4 1 N NNU 1 4 N 4Il1 I4IIN IIIIN er NN ' I1 4 411 4 N 1 4 NN N1 1 N 1 Id 1 4NN f4iIIIN 4II1 4I1 4 P N 4 4 N 4 I4IIN X 4 :h1.'i4....3wL.-df41,.vhJ.ra A-fJu5lWV-39'-I I '11 1 3 . 15341 415:53--Q4 'tau-4. :I QQN-414-1 - NIV. I. I.. II41j 11'. I11-'111 111 II14- 411I1I1Nti1'N 1I1'IJilI'IllI1IIlI. i. 41 gr 11I11411- 111' IIIi1111iN I11i11-1'.'i11. II1- 1'17iI1'II1'.i X'IlANII1 f 1l141II. I41.'1I'1II. - I 1I'1'NII'Ir.. LIIII i11 I1iy 11-11 Y -".'1X ' ' 114- 1 -2, 41115114 1I' 1' NI '1 1" fl'1 1'411'I1 QIITIIIII. Ii1'I1 iN 11111111 4111 4 '1'1P 1I'. 'III. III: Haj I4 4I:11 I' I 'IIiI'r.1' 111 ' 1" II r41I 4111 I1-1i1'N I111' I1II.1'I lIIII1'II - 1I11.'i'1.111 11-1N NI 1111. II14. I. NI1i11I11'1'1I '. II11 Nliii "N 1'i31I11-I111111I 11'111. 41..'iN1i11g I1i111 III 1'11411-I1i11g III1' I11111I141II 1"1111. XIV. NI1'lI1-1'I'N14x.1 "i'111'1' i11 I1111lI111II 411 II1'111II1'1 'Ii1'1'II iN ll :1I'1'iII II1'IIl 111 II11 xI4Ij1II' '1111I III1' 1 -'1111. NI11 NI'1I -41411.-111141. 1'IIiIl"111' 111 III1' "II" I1'1NI11'1I1'1II "41111. II11 I.. I11-i1I. LI 111-11 1111-111111-1' 111 II11- I'l1'lIIIf 1I1iN 1114111 1'11'111I11-1I 1-11'.'i11 I141N1-I1' II. iIII1I IiI'1IIII III1' I1111I4N 111' 1I1i11z..' N111'111'1111I1 iN I11 Ii114- fur .17III1' ,.1111I l1'1NI41-1I1'1II 11" N. XIV. II1'i1I 41I.11 111411-I1141I III1' "II" f 1I1- II "1111. XI11 ,I. I1l'ilI Ii11. III1' 11-1111'-111 11'411'I4 1-11111'I1. lJI'1P1IlI1'1'1I LI 51111111 II4'I1'IX 11141 1111. 1 'ill' 413 I111 II4I,' i11 II11- 1 -1,1. XI11 Iir4I I' 4IN11 1'1l21'I '1I III1' g11II 1'41111. I1I1'. II. N1'I1iII NIIllI11'1I I1i.' 41I1iIi11 41. il N1l1'1'1'I' 1'1PlI1'II I11 IIIIAIIIIIQL 'PIII III1' I11-.1 N1l1'1'1'I' 11141111 x1PI'lIIiIlI1II I141: -11-1' I1'11I. 'IiI1i.' fl 1'1 iN .liII 111111113 411 N111'11141111I1. IPIII 1-411'I1 '1-'111 il NI11111. 111111'I1 l11'1g'- .'.'. XIV. I,. IIiII III'l1I' 41 11111' 1111-111'1I I111' I1i111q11II 1I1i.' 11-'11' I11 IIIVIIIIIQ 11111 1'I14111111i1111- NI1iI I1"IIII.' ' IIIII I 1I'II 4 ci I'NI4'1I '1II. H1- ' '1 'I1 -d 1I11 "C" I1111I 1 ll 11"1111. 1I11- f1' I',I I1'.I1.1I'II 1 d 1I1 ' ' I',I 1' 'Ii 111111. IIIS 11" 'Ii 4I 'Ii11 1'111111-N I1'11111 llli111i: .II'II1I 'Ii1"1'II 1I11IIeg. 11'I1'1'1N I11 1111: il 1" 'IQ .'1'11'. XIV. J. SII i1I. 111111 is a taradu 11 1 1111 I'11i11J1'.'i11 I Mis: uri. I141: -I4 'g- 111' 1I - '1' I1'g1I In-I Il 1 . I11 Ili: 11111 fE'2ll',' 111 -11'11-I1111, 2I1iN gII'1llll I - II'If IllI'll1'1I 11111 11111 ?Q1l1II I-.-111111 141111.'. - Xli .'.' 12" 111 I1i1'I11-111I11II. il glI"I1IlI'II1' 1lI' fpri g1fi1'I1I N 41- 'I'1'41 'II1'I4-N 1i1DII1'gl1'. I' I 1'II2II'QI1' 111' gi1'IN' 411I1I1'1i1'N lI1i.' v1'iIl'. II1'.'.I'N I411i11g 1'IIi '111' 111 1I11' 111111 'I'I,.1'.' 4 I III1' II11I 1'1111 1II'1.':. QI11- 1'1l4I1'II1'1I III1' I1'1.'I41'1I1'1II 1'I'1 .'.' 114'1111.' 'III1I 1411+111 'III1I -1:.',1'I "II III1' I141.'1-I1'1II 14' IIC ' I ' 1111. NIi.'.' II '1 It 1QI411'I1. EI ,md 1 f 1I1 I'11i1'e1'.'i11 11f XIi.'.' 111'i. I1'11I 1'IIilI'Q1' 111 III1' j1111i111' II-FII F- -I 5 1I 5 R'I1?I'. SI1- 1 '1-I vi 1I1 111II1'1I'1II 'I'1.': 1-' 54 I " .25 fi Mix: II'I'11 IQ'1II. 41I: 1 :II"I1I 'il' 111 III1' I11i11'1'.'i11 111 Sli.: IIIAI. 1'1lLl1'II1'1I III1' if' II1l1'I1'1 1'I'IN.' 11-41111N '1 I - ':i11. .iq Ili.: .-X41 -N I,i1I1II11. il 1lI"I1Ill'I' 111' II'11'1'i: 'I'1'41'I11'1"N l:1lII1'Sj1'. '1.'.i.'1 '11 1i1I1 iI11- S", 1'11411'I1i111f 111' III1' I141.'I1'1I 'II 'I'1.. 11' J '1 I I1' I 1'I1111'1f1- 111' I41.1'I1'1II 1'I'1N.' 'III1I ' 'Ji11 -515 I r- r- . 1'i 75? I l l fb 1 5: if . it 'fb ' fig' 'V .7 s U.-Ay.: 9.0.4 ul.: -. Nl. 1 430, fi2b4'i"4- -"'f!i7,.:.- 1 ,-:'.4.,4-g'--1-Gf - . l ' 11 . I:Ti, U.5. I I I P D 'SBS fl'-41:33 Hpn gm? The A Football Team mmwywwnymw-,WWW Mm.-ff I Under the coachlng of Mr J L Mayor and Mr A Shlpherd and the leadershlp of co captams Eddle Haefler and Harold Tracy the Normandy VlklngS had a good season Although lhlS was the smallest squad out smce Mr Major has been coachlng football at lNormandy lt was one of the best As the old saymg goes It was not whether you wm or lose, but how you plav the game Throughout eyery game the team fought ey ery mlnute and eyery mlnute was good, clean football Good sportsmanshlp was shown throughout the season Normandy had the honor of placmg two players on the All County Team, one on the second team, and another ret Clylflg honorable mentlon They are respectlvely, Eddle Haefler, Ed Scannell Mel Aussleker, and Harold Tracy Players who recelyed yarslty letters are as follows Tracy Haefler, Hames, Green, Aussleker, Meyers, Taylor, Bargeon, Scannell, Walsh Andrae, Hough Tres cott, Russell, and Sexton Yaeger,J Talley Cech Hlrsch Stewart, McCua1g H Slmpson and Heldepflem The Schedule Normandy Normandy lNormandy Normandy Normandy Normandy lNormandy Normandy 'Normandy Beaumont Qt Louls I Hlgh 7 Maplew ood LIllVSI'Sll.y Clty Webster Croyes St Charles RITCHOUT Chester Ill W ellston rl r Rm, N Nlaj 1 h -1 Cu-1 L r t Burn Uungl lx l m r Blllm av Pug' vw: 0 e 1,51 ',f-1-I , 2 UQ- rg M, ',f" '-:i:.g-qw, f - -sv 'A-' . 4 "1ft'! . -. L "G',l . . ,,,' , ,., ,i 2, , , ',A'r'7 ' L 3 '---1':"p'---..4-'-.:fF,--,-:..:,.ga, riff. ag-,,,A--5'f ' E ---., ' ' , x 4 .- ,M ' ,. , 'ss I " --1-92 2 . l . . . . v. I l 6 . A V .V l. D. Y . M N N . . 2 ,, . I ,P is - . Y .. v ,, v ' v V . v . ' ' 7 T h' Y 5 5 L L 1 .. ' , 7 , . ', , J, v ' Y , i . J. I 3 . Y, ,A ' v 7 ' Players who received reserve letters are as follows: Pollard, Kallvy, Kloeelcener, ' V9 9 l 7 I 1 ' 9 ' AT 1' 12 ..... 0 J 5 o,----. . ' 5. ' Y 5 7, .... -C 19 to 5 ov--- Y 'V ' f .Q 6 T 21 ..... f 7 ' 50-----. . 0 T ' 20 ..... ' 0 I 5 45 ..... - , . 0 Q' 5 20-,--- ' - 0 Top nur: Jonlun. Panm-nt.n'. 'l'1'n--y. lxlo.-wk:-mlr. Ha'-tlvr. Thi: row: Yam-gvr, Taylor. fhlnrlw. Hirsch, Nh-I.:-ali. Pollanl. Xl. -Xue, he . . . . . . . Second nur: Mr. . 'or, G, C1-rh. Trvsvolt. Gr:-rn, Wrls. Rus-4-ll. Sc-annvll. J. 'l'-llvy. Haines, Poguv. XII' 'iv Fix row: 1 vw, s, Stvwart, 'alyy. H. Simpson. H1-i4lf'primn. Ku- pn- , H. Le-y. li. 2 ' g, RMK ,. u Tlwe "B" And "C" Football Teams N uf- nrvrd il, Llq-4 XII I lhe I5 for tliall team UIlClCl the co uhmi, 4 l W1 L Held is lb not xers suete ful th1Q year flOI'I1 the Qtandpolnt of Qeorea but the store IN IIOI eserythmg that counts The team fought hard m ex ely game and were neier Qeen to let up This ort of playing IS what makes a foo The lettermen of this team Nlllllll Vlmlein Poffue S1 ult7 md 'looltn 'Noi niandx Noiniandx 'Noi mandx Nornlandw Normandx thall team ale as folloiw Xxlllllldll ltaptalnl MLLHlIh, L Rnwler Loeffel I1 x llllllll lem-tel but ln Iln 51111711111 S I ouix l laxton St Ann Q 'Vlr B1 ide lxnku ood I ie I football team undci the Loathing of N11 L Hill 1 1 ll tht 1h llllpl n in hi how and it 1 hoped that next xear will ltllllgl' IIIOIIPI e I team lettel men ne Auwiekei 'Vl1N1ch l 1 imclell S lallex VI Q lll o11 1111 son on en iemp ,etnies a ne lt ei Wal ullen eru Srhuniau her ltapldllll X Tian and Uuen- Tlie Schedule Noiniands Normandy Normandw Xormands Normandx ,a,gp,',,'aL': uitifardnmwwxavmwudsw 4Ea.ea3il81n2iit-A-,.. -5:55-.fL:2m..,, Mau 6 I 2 1' I ouiel H1 2 Welleton Qt Charlei Claxton Kirkwood 1'.,,1 Mi: tg.-...W--. 11.-.-il. s. 'l'.1ll.41. L. 11.--1.-lor, x1..1.k.-11. n..1....-, -111111.-. own-. Svrurul mu: Ur. Hill. Xl:-Nirlinl-. ll:-ig. ll. Firuipm-11. X. 'l'r:n'y. tin-mp. 5rI1111n:1rl11'r, Xlnwll-1. Hi-e-. 4l.inw--. XI1. llvifl. firsl mu: Xlvffzirlliy. l'ognI'. Kvinpf-r. Will--ll-1. li nmn. Xl:-l.f-.1n, lizilliny. ll:1r1ly'. M "ii 1' , ' f2'.7il,'.. i, 2' 1' "ar- s ' ' ' . ' . T . if' . . 'i '12 . I. ,.i'h ,, r., , . '11,'. 2 ' V I . . . . , V , . I ' . ' ' D T ..,.,. ft. 1 li. High ll , ' ' ' I' 6 .,.... 2 6 . I ' 1 0 ..,,.. . -5 I9 , u' lil .,K-.. A 3 " 0 I Y , " 6- ...., 7' ' ' I3 s l 1 '. 1' I'.. .sl "z o- il' ship i11 their league. This is the second 1'han1pio11Ship i11 two years for Coal-h Hill gi" z d 'S ' 's ' I " " 2 I '. I: ' H ' 1 u 1 1 1 V 1 N . A Th ",' ' , ' 2' 1 'os, 1' ' ,'.1c-,I- l . D. 5' pg . M li . G' . C 'tr H'h . M1-II '. 1 'I . B z.. fl fri ' ' . iv ' ' " --,-Sl. L I. I. 'gh l' I - 9 .... 1 r ll 1 ' -' ' T .... . . t 6 I ' W 1' 1-,-- -' 11 1 ' 2 .... I ' ll , ' ,' ff .ea--. 1 . F ' " , , ' ' L-. - -. if H2-v iifr:-:-Quo -1.-,V.1ff. , U ,j ...A 'A ..' in., A . A ,gm E32 07 : 1 ..- Q 4 " " - 7'q14""" 'V' "' i1'if2if5i1"'4f3'iiV' f - fu ' -'l i 5' .4 I L "f f "' ii Pugv .Sf 1, -1 1. ff it 151237. r A. In . A? . ,Q ,Vw I l The A Basketball Team W,,ay I The A basketball team far excelled tts record of last year by wlnnmg seven Games and losing twelye They Hnlshed fifth ln the founty race, wlnnlng fiye league vames and losmg seyen Coach l Reld turned out one of the best basketball teams Normandy has seen for sometime the team ref ardless of the st ore fought tlll the final moment The tore when they dud lose was usually llose and lt was always a hard fought battle Captain Hagot who was UIVFII honor lble mention on the All Lounty Basketball Team, dad much to arouse the fi llllllg, splrlt of the team He was hugh point man for the season with a total of elghty elght pomts George haylng played three years of yalslty basketball ended hrs career yery suuessfully The rest of the team under the toarhlng. of Mr Reid and the leadershxp of Captaln Bagot, dld their share to brlnv about a successful season They are as follows lettermen Bagot, Hames, Pollard Aussleker H Tracy and Gabler, reseryes Fox, Buhrmester S Talley Roth and Letko The Schedule Normandy Normandy Normandy Normandy lNorn1andy Normandy Normandy lNormandy Normandy Nor mandy Pfllillpla Ktrkw ood Fervuson Maplewood 'VIQ lxlnley RIICHOUI Unlyerslty f Wellston FCFUUGOII St Charles C I Normandy Normandy Normandy Normandy Normandy Not mandy Normandy Normandy Not m mdy Bland Maplewood Vvebster Croyes Rltenour l entral St Charles Llayton W6llStfbll Cley eland f lfflll "Ill PN 1. nn Q-1+ Pug: M unly lhrec' -4:55, 'fl 5 . "-rJ'f- 'E' me---'M' f-T.,-1:51 .pq + .5 Y N H "4" .' f1:t35.'f:, fir, an-J" -'515-f,ft."f-fl., ,3eQS,Af.2"L' Z V :QI Iii. . A .2 .. -. A, , , K .nh . .-' V-- 'ff 7 " 1.- -,qf K Q1 y .f-f' . . v-' .. ff - ,' ' 7 7. -if. , : ,. z: " . M . ' ' 1 fi Q ' 2. H , ' 5 - 4: , ' . . . 5. .5 ,,. 1 U ' ' 1, 5. . . . . . . -.Q-1, . ' ' s , g f . , . ,ny- 1 '. 1 . I . . W Y 7 I. 'Y 5 yr , , 5. - D . v 1 l . V ' -- 7 5 - 7 , 7 -- e . . Y, , . t' e ze: ..... ' -' ' 22 513 ss... - 24 y V 19 As,,. ' - 2's j 5 I0 ..... f 3175 . N 5 24 ..... C . 22 T 5 16 s.,.s Y 20' 5 V I8 s.... - V :vez r I5 ..... ' - 25? ' f use ,... L 5 no 5 5 l9,. .... 3 40 ll v' l9-,-2- ' ' lla? 'V ' 4 U' 25 ,A,.. ' 5 36' N - 172 ,... ' J 5 lily 3:42 A 5 :a:s-,---' Y 22 f 5 22 ..... . me T - - 5 20 .s.,. l5i" 1' 5 22: ...,. ,, to T Q 2 5 I8 .,... . V 22 rl ' ' I' I7 .s,.. . f' 5 lfmll alma, ' 5.4 li. ful' ron: Nh. Iivitl. lmlko. l'Ivllalrtl. Fox. 5. lllrlllu-y . ku--Ill. l. Firyl lou: Ku--i4-ko-r. Hzuilu--. Ba wrt. Tracy. lil h ur-slvr. The "B" Basketball Team ML Q I The B basketball team coached by Mr Shlpherd played seven games thls year Regardless of the scores good basketball was seen many tlmes throughout the season The coach dld a very good job and the results show that hls efforts were not ln valn The boys fought hard at all times and should have a very good team next year The goal of a B basketball play er IS and should be to better hls playlng ablllty so that he can advance to the A squad The five boys who fulfilled these condl tlons IH makmg great lmprovements ln thelr game recelved letters They were Buhrmester Adams McLean Keys and Mueller Other players who deserve credlt are Hlrsch Hopkms Arthur and D Slmpson Lmeup Mueller M cLean Guards Buhrmester Keys F oruards Adams Center The Schedule Normandy B N ormandy Mapleu ood Valley Park St LOUIS I, High CBC Normandy Normandy Normandy Normandy South Slde Catholu H1 h ifiiia af V 4? nfkir-..ftu32tfq...:?Bx:r ttabam.. ru 115.-miyfwz.. s.,...fL :mn Y Top row: c ean, Adams. Hirsch, Mr. .hiphc-rd. First Row: Arthur, D. Simpson, Pogue. li. Aussiekcr, Keys an as b , - - a ' 7 e - 1 - a 4, ,, V . . . . . H as as - . , - , . 9 1 9 s - 7 1 9 - - -------------------------------1 . -------------------------------s l ,i -----------------------.---- 7 K v 3 ----------------- --------------- - 'I ' 1 ' 10 ............ C. . C. 21 1 17 ........-... A ' 16 J' ' ,- 5 ' 11 ----------- - ' 35 1 10 ........... - . ' '. ' 14 ' ' 9 ........... - ,. . . 16 j I Normandy 1- ...... -----St. Louis U. High 20 I J ' 18 ............ ' ' U 'g 12 5 ' - .Q f " " . .,.' - M . , 5. 7 L ,ya-,L ' '., ,gl rg, .L,55, 1 ar' ' 'gn-J '47 --'.:- ' 1'--jj -' "H-7 s.::... ,Ez at D ,lvl JV . : ., g .1 ...Q-f r,. jiwy -.- Q ras'-u.:h ' ' ' l '7,f3 ""'3'.Z 1,f-. -. ' 'fr 1 Page Sm-enly-four 75:55 Th H ss s"f"'sfs"Ws e Junlor ugh Basketball Teams ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.f """5"'5M'5'l I The junlor hugh basketball teams under the able coachmff of Mr L Hlll, were able to wln two champlonshlps for 'Normandy thls year The C team, consisting of lettermen Walters tcaptamj, Schad Tracy Mmt man, Wells, and Hahne, went through the season undefeated, WIIIIIHIU three games and losmg none The Schedule Normandy 16 Overland Normandy 14 Wellstcmn Normandy 19 Home Heights 6 The D team, consisting of lettermen Proyost lcaptalnl OConnor, Arthur, Hampton, Kirchner, and Hornland, were 1lkCWlSC champions The league ended ln a three cornered tle, but the Normandy team came out on the top, wlnnlng five games and loslng one The Schedule Nlormandy 6 Overland 11 Normandy 8 Oyerland Normandy 20 Wellston 10 Normandy 18 Home Helghts 4 The E team was not as successful as elther the C or D teams but they had a good season neyertheless They won three games and lost one The lettermen are as follows Spencer fcaptalnl, Games, Smlth Oberrneyer Cxnnever, Schumacher, and Anderson T he Schedule Nlormandy 13 Overland 16 Normandy ZS Wellston Nlormandy 16 FHIYVICW 4 Normandy 20 Home Helghts 2 The three teams on a whole were vlctorlous, Il6l11l8I' team losing more than one Game Normandy should be proud of th1s truo whnh Louth H111 produced Three teams llke these are hard to dupln ate nk Y ra at r ln W1 l lxuhl lull b n a G nm T Wall nn ll an Page 54 ur nrv fue 1,.'1'Jl.'.v .u ui' 1' N 2 V'-?i5i:-., Q ,, - ' W 7' . , ,.,..- :.N,:.,, , ., - . ,JA ' ' "' -'f FT?'lff'f7'i'f..i -1: 1.42-'f'J':L ..-1-. ,, 1, Y. 111, ,,'z, ,: ,I V, ,..',,17 ' - f----.512-yr .',.g:q.ff'f-iff. 3--5213-.-7' I " ' - , , . 5 Le-3"I I, . . C I I Y f ' ' 1 ' ' . as se D - - ' i - D - . s a ' V 1 U V ...... -- 10 l 1 ...... -- 6 as as D - - 7 I - v 1 , s Normandy 13 ........... Fairview 0 Normandy 15 ........ Wellston 12 1 ........... j ........ f 5 7 - V . ----------- y -------- sa as V . - 44 va 44 11 Y I . I 7 . I - - , , , ' 1 1 t ...... - .... 7 1' ' I ........ 9 1 ----------- . . I' h 4------- .V D l I, K L V . K . .I ' 1 C M N V . . I Top rant: Bu s, 1. T '4'y'. W' P s. NI' lluun, Ollmrr, nl inlns. Hvtzn-r, ' . S.-4-mul mn-: Mr. 1' . lpn- vcr. Morin. Sanllwvg, Klausrm-yvr. Hurni. Sch 41, i 'vm-re-. Fin! mu: Weln-r, D. ivmgm. Newman. V f-rs. J, Kin-hm-r. Nlusrhalnp. H. 1.00, Co c- . C"nv-s, The Soccer Team - Coach D Sthlll wlth his able klckers yyon elght out of nme games that were played thls season the hest reeord made by Normandy IH 1ts three years of soccer The outstanding game of the season yyhleh was played on an extremely wmdy day, was the defeat of the strong C B C eleyen C B C got the toss up and chose to klek ynth the yymd lNormandy s strong defense held the C B C luckers to one Hoal the first half Then 'Normandy Came hack ln the set ond half and shot four foals yymnlng the Hamm hy the store of four to one 'lhe n1en vyho earned letters are as folloyys J 'Ialley leaptamt Blshop Haefler, Kaufman Clemp, Hough Luem Don7elot bpeneer, Klrthner Fogarty Anderson Banks and Thompson Other men on the s uad were Sfannell Ey ans Vlfalker and 'VIonken q e 9 The h1 h storer for the season yyas Houfrh bootlng tvyelye goals Cremp second yy 1th sux ffoals to h1 credit and thlrd HaeHer haymg shot ftye goals The qcherfzlle Normandy lrlnupla A1 ademy Normandy l rlntlpla Colleve Normandy South Slde Catholle Normandy Country Day School Normandy Prlnupla Hwh School 0 Normandy Prlnclpta College Normandy Chammade Normandy C B C Normandy Country Day School R50 f MW W Suki -avail!-Jlfzlwafdd-r'.f J' 54 -N-if-"1 1.x:...-,1ff.'::1e.r-a-Adm... G 1.-A am. 7 y Tuff nur: llnllgh. Hm-tl'-r. llonnlot. Hunks. l,u4'm. Mr. Svhill. fnyl mu: -Xml:-rson. Hi-hop. Spell:-rev. .I. 'llllll-y. N. ki vhnn-1. Natvlllo-t-, 'l'llolnp.nn. 1 ' . - ,' v ' ' t e e , . f 1 ., . . 7 v . 7 . 1 Y - t A ' ' - P . f , I , , , . . Y, .' ' , Y - . P .. V U ' I . , . - w . - . , ' , ' L e . . I ' , , N - A . ' .' Y f 5 - 7 ' f 1 , 9 - ' e, ' I . , , . , f , ' g M . - t I Y - , . x V. ' . .' L. . S ' , , , ' .. ' . S .555 if JF 5.1 A , 1:75 9 - I . . . ' ,veg . r-- ' ' t U T V V T-- , . D. .I - F I '11 ' - . . L 5 1--- ' ' 4 35' Y 4 ' . . 21' A I 2-- 1 ' -gs . . . . f v 5 - if ' W .t -- :- cw X Y 3 . . . 1 ZS? 1 Y -L -- sa -C J 2- 1 . 4-- . . . 1 sk ' .5- -15 ff , "f Q Z -. tl.: , 5:4 v' ' L .,, 1 ' fs . V91 '- ,, , ff... . , , , ',. of- 'ff .' , ., . ' ...1 . ., . f, ,LT . my SQ., ,M I 1,',2:4 xv .q .. C , ,,,bx.5.f,,, 2.1. . ,FI '51 -1,1 ' ' ' ' ' 'E V'-'. 'IH-, .- . P ,, 1 ,-, fy- Q"-.'fc--.. owl' ' fl!" - ' N' - I r J., V, - 4: --:,.l,' Q ,, in J, V ,. I , . Normandy l East St Louls I '-'mf 1'-'ts za -vnpfaaagnewvv up:-vue. fvvnnqrupvfwrwmfrg' L'R"'f QQ R W I The Wrest Ing Team - Coaches Major and Shxpherd led thelr falthful wrestlers to a county champlon shlp the first champlonshlp that the wrestlmg team has won m Normandy s hlstory Alon vylth this feat Normandy had four champlon wrestlers Green Wheeler T Scannell and A Boys man The wrestlln team also entered the state tournament and won second place IIIIQSIII first place by a small margin Thus tlme Normandy had the honor of hayln, tyyo tate champion FIPIIUP and Wheeler Normandy s fme mrestlm record was the result of eyeryone on the squad The squad IS as follows Wheeler Green tcaptamb T bcannell A Bowman Flenup ,I 'lalley Hardy Lee R Balllng Dlckey Wlllman Kloeckener Kallvy E Scannell faylor H Simpson Hirsch Connelly ,I Ballm M Aussleker F Russell MICUBIE and Wilson Meets Exhibitions Normandy bt Charles Normandy Normandy Normandy Normandy Normandy Normandy Normandy Normandy Normandy Normandy Normandy Normandy Nor mandy Normandy 241f 39V 1 W oodrly er Nladlson Clayton Cranlte C lty MddlSOIl Klrkwood C layton I lamte flty Ferguson lxlrkvyood VC ood: IN Pl sl St louis W estern r,,u n 41 I Qlf Normandy Normandy Normandy Normandv Normandy U Cnty Ferguson Klrkwood C layton St Charles lo Clayton Cranlte Cnty Clayton East qt Loule f ounl y Wee! i Pup N I . -x . J KK ..,.5',., 0 2 I I awp. .1 ,J -M' I-:xy.,,, Q " J V' TJ- h 112: ' . 5-, Q:-!5,-1,-A' M.. ,UA--1,. ,,'.J,4- if P ggi 'QQ- ..-:es V-Zh,A,.Kj'-,3,,,12'!lH: ...gn ,,..5,. 251: L.. .3 by - , . ,- V , e . ' Am -c -6,5 -' .4 ,H 1 All : .I g " '- L ' ' ' ' - : . . . ' '5- . l' q n 7 a ,J ' ' cr ' - - '- g y - 4 v .. .x . g h U K . ' . y . 1 YW Y. U T ' s ' ' ' s ' , . ' 1 ,V ' l. ' . ' g - ' .j ' ' , ' . , ' .' 1: , , - ' , . ' ' , . ' ' , ' , .ly- ' . - ' ' . V' . , ' . ui - 1 v " ' 1 1 9 9 1 - L 9 'L 4' , . . . . . ' . , ' , . g, , . , . Q . 5 Y, . ' 3 1. . 4 . . . s f V 5 U , ' 21 A ' ' 15 ...... ' . 0 l , !2-- 0 V fl ll J, ------ V 3 I 30 --l ll j 5----U ' ' 0 Normandy 33 --Western 8 I , 1 , 20-Win 0 2 ' ' I X g-- 1143 T , N y , ' ' " , ' I 6 .... -- ., . - .T ' 28 -- ' ' ll 1 V 20 -- ' V ll . , , ' - 15 -- f 0 ' ' 1 V 31 --:- ', 3', no to it .....,..v,s,c,... m,,- 50 1' ' '20 ,- , f 5 15 I ' V Muuuu-u-h------- 2f Fl ,-- , . ' ......,......,. - .A,... 25 ' .g0lf2,, ' ' ' ' , t - f no --Eaf Q. , " 25 ---- e-- ----------e- y'38 -geo 5 --v.------- v --A------ k- 5 1 ' -' 2f'Q--Fe U so I ,Q .Y . . . ..,,.... , a..... ...... 2 lop ron : XII. Nlajor. Taylor. li. Sfuulllm-ll. Nldluauig. V illmnn. Hir-vh. H. Simp-on. lxlovs'lu'll"r. llivkry Nl h I l l fury! ron .' l',. l,v'1'. K. Hownmrl. T. Frzmne-ll. Crm-n. Fivnup. Whf"'lv'r. H. Hnllillg, The Senior Division oi Track Team I The QCIIIOI' Hlgh Track Team had many enthuslastlc members this year All the hoys were eager to succeed and kept strlct tramlng rules throumhout the season ulte a few all tlme records for the school were establlshed These were as follows ln the senlor d1v1s1on Braun shot put 45 feet 10 lnches Haefler 440 yard dash 511 220 yard dash 221 l00yard dash 102 Tracy javelm 156 feet Mathews hlgh hurdles 247 HaeHer broad jump 20 feet l01nches Ward hlgh jump 5 feet 10 mches Wllll3mS dlscus 112 feet Elchman mlle 4 mmutes 41 seconds E Scannell and Haefler one half nnle 2 mmutes 12 seconds In the State Indoor Track Meet Normandy placed thlrd Haefler vyon all the Normandy got elghth place 1n the Maplevyood Relays Haefl r Clllllg all the polnts yunnlng thlrd place in the 100 yard da h third place ln the -1-10 yard dash and third H1 the broad jump ln the State Outdoor Track Meet held at C0lllIl'llJl3 Missouri 'Normandy placed Cl hth Haefler again ettlng all the points hy yymnlng first place IH the -140yard dash Normandy placed fifth ln the County Meet HaeHer gettin first rn the 100 yard dash and 440 yard da h and second ln the 220 yard dash and broad jump Tracy placing flrst ln the jayelm throw Adams taklng foulth place lll the jayelm throw In the uadrangular Meet yuth L Clty Clayton Klrkyiood and Normandy we placed second The Senlor Division vyon a track meet wth Beaumont and lo t to St Charles P'f2u....f 4 .u.c1213.bum..mn SQBQA4 kwa. T 1 mu:.. Klein. l. Klan, 51-xton. Banks. M. Aussiekcr. nfl you : Xlr. Kralvlin. Rr-agan. Taylor. Kirchner, WX-iss, XlvGilvlmns. Start. Crvvnslrm-I. f nur: And'-r-on, Trvsvott. lf. Svzlnnvll, Hacflcr, Tracy, Mu:-llcr. Donzclol. J. Balling. bk . . I v . . 3 1 Q . Y i v V 5 t L . I . . In 0' . V : 1 ' 1 1 1 1 ' 1 1 - 1 ' 1 1 1 ' Y 1 - 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 i 1 1 ' 1 ' 1 1 1 V ' I 1 ' 1 1 ' points, placing first in the 60-yard dash and second in the broad jump. 1 1 Y . I . y wk, C g . u A , -L .7 1 1 'r 5 , I . g . . V 'V v. . K I I . y I -it , - . , 'Y L , g J I -1, I ',i 5 1 'J 'lin . - Y 3 - . ' , ' .. J . . . . v . . S ' 1 yr ' 'iii 1 ' 7 1:-'T sa... .- f -"T, -IC' '1':: I.. Q--a"f'.75','. . I If 2 . ,. . ' ff w I F ' f - V. 'A Prlgv Sf' -its'-ffiglxl 7 3 . -1 A . The Junlor Dlvlslon of Track Team wmfymi E ll f""'2-ff I The Junlor DIYISIOII of the Senlor Hlgh Track Team IS composed of boys up to the age of slxteen years and seven months The all tlme school records set by thls group are Fagerty and Haggerty 50 yard dash 55 E Scannell 100yard dash 108 Nehoff 11-40vard dash .34 E Scannell 880 yard dash 2 mmutes 92 seconds drscus throw 124 feet broad jump 18 feet 11 mches Young javelm throw 166 feet Schumacher low hurdles 17 These records show that much rndnldual abrllty IS present ln thrs drvlslon Thls dlvlslon won thelr track meet wrth Qt Charles the score being St Charles 4-IV Normandy 64M and lost to Beaumont by the score Beaumont 76341 Norm 2516 Leading scorers for the season were Brooks Morltz Walker E Aussreker On the whole Mr Krablm who coached these dnrsrons of track should feel proud of hrs boys The outlook for next year rs very promrsm NIL d I Pugc xc ty 'l ' l 'iigirf ,. ' ' . - 'f "I'sf-. Ah: ' p a o Q jg Z.,-1. :v!,,.4i, P, mv' -A : fl, In I 1 n "' a-Iv '1-1., -4n.frf'?4' .... 24. ?' se. r ' I " 451' 9 . . 7. . . . . . . - . , : Y , ' c ' n T. F u 7 ' s ' 9 ' 1 - v 1 ', 9 9 - h 9 ' 1 2 - ' Z ' V1 'V S 9 a 9 1 v 5 D v s ' Y ' -. . , ' . -' 1 r u V A . 25 ' 9 s A F 1 . 1 I I A . 30 " ---------------------- 25 . v u n . Y. I I - 1 f 1 . Y . - . . U . e D. Top mu-: Moritz, Roffman, Hirsch. Adams. Benarch. Second row: Nlr. Kruhlin, S, Talley. Spencer, Painter, Yates, . c ean, Hei elfrink. First row: Buhrmester, W. Ro h, E. Buck, E. Aussivkcr, Brooks, Walker, Hardesly, Smith The Junior High Track Team 5... 'Q Fv ",v'.2 M. -' hal ra , W ell Huh .5 cond r mmvcre Pro e 1 n lr K r un n 1 1 J - Mr Lawrence Hlll IS dlreetor of the ,lUIll0I' Tratk Assouatlon Through ht efforts a Wllllllrlg junlor tratk team has been des eloped The hows worked for hlm as though they were bemg pald Every Illght they worked hard prattlclng on the new track runnmg, jumplng, and hurlmg the dlQlUS and jaxelm The new trophy case Ill the JllIllOI' hlgh bulldmg speaks well of thelr track prowess, as thev hate won two meets, namely the County meet whlch they won by a fifty seven pomt Illafglll and a trlangular meet 1n whleh they decldedly defeated two strong teams The stancllng of the teams contendlng ln the meets w 1th the ,lumor VllilHgS IS as follows County Meet Normandy Wlellston Ox erland Jefferson Home Height The lettermen for thls years ,ll1lll0l Track C Dwzszon Shad Ward Waters Kuhl Tracy lxlausmewex Vi llllams .u'.mt13.5u ummm 'villin-34 :nu g L V I D Dwlszon Wluschamp ee l ones Krrehner Team 7 rzangular Meet 'Normandy Ox erlanrl We ston HIP I' Dwlslon C ames f onnell Callowax Newman Top ron: Ur. llill. Sm' 4. T 'VL Nlintnlan. Xl. Y s. nv. le un: G' ' , Yost, l,. W' lls, Gus aviso . J. K' chnt-r. 0'Conncr, Arlhul. First ron: H. irhne-r, Svh lavhvr. Spf' err, Anflersol. Waters. Gaines, 011-rm--it-r, Cunnr-ll. . ' V D . . . . . 7 :.' . A .S , ' . J- ' . Y . . Y . Y h . . ' . . . . . . Y . t V Y' v . , ' v , - ' ' . . . i Y . Y v . 1 I I T Y r T . l 4 A I f , ' S QI' 5. ' V ' ' . . . . vu - , , ,up 'ex 4499 use 4,-ev 1 I - ' ,A A' - . 5 . 1 ' 'gtk , L , 1, " ' v Y :f , 51, v ' l -li' w Hetzer Nifldweg Sf'l'll1IYl8lCCl 1- ,. . j .,' ' fu , . L .. K Ii. . . A--., , I . ,,-, -I -x ' . 'sg 15.1, I . ...'.iz' -1' as 91u4"1" ' f':" """"' ' fin.. frbg fygz -V . pr. -, V. . - ,ty ,gf 1,. J.,iZ:,:,i:, gl? E A I . V gg 4 .I -.NJ V .'.x. ,rr-.. 0--.-. I 1 .,, - l V g ' "f'f:'j: 'j - 'l " Pa r 'ighfy 1 , .1 ":f.4. ' 1, -E . QT!! I .. , '21 f"""'6'S'L The Sensor l-hgh Baseball Team ,,,,-, ,L ,,,,,,-.,,,,.,,...M,.,,.mff QQ M'MWFww4 - Coach ,llm Mayor led hrs team to the top of the league this year sharlng honors sslth L Cltx and St Charles for first place Thls makes the fourth eonseeutne year that Normandy ha had a team of champlonshlp callbre Our only hope IQ that they keep up the Hood nork and keep LllflUlIlU to the top Normandy engaged m tuentx Games this year Ntllllllll thnteen and lUNlIli exen This record was due to the hard work of exery hos on the squad As a result of their work the following boys put Normandy on the top Haefler Tracy Andrae Battelger HHIHCQ Aussleker, Bagot, Wrlvht Hough Mueller Fogertx Vlc Lean Anderson Heldeprlem Pollard Russell Roth NIOFIIL Sexton Ewans Hopklns and lxexs Normandy Normandy Normandy Normandy Normandy Normandy Normandy Normandy Normandy Normandy Bay less Falrx levy Jennlnffs Beaumont Beaumont Ferffuson IJIIIYCTSHW lt Fervuson Central Cathollc Rltenour S1 lzeflule lN ormandy Webster brox es lNormandy Central Cathollc of Fast St Louis South Qlde Catholle bt Charles Webster Croyes Clay ton Nor mandy l Normandy lNormandy 2 lNormandy 2 lNormandw l Klrkw ood Normandy 3 Vlaplewood N 1 Xn r a fll H gk! Ba I g, I p Houg X uc Pugv Llglxtv ur ,,.v'-sfifwlu' 'ago I ' '32-D ' : V . 1.6 ,.j-,Ty-3 -ja. xy "tc" 1.-ffv-tif,5---jp.-'3f fZ.:'l2ffr"'4-P ,xii A Q' ' ' ' '- , H ua' s 'lh'..'gj?? f I . W . .J K .L 'Q 7 v . , Q uv A - i S . . . I . u ' .M A rr Y A r: z: - . i i v . Y. . U .1 -. Y . . C 4 7 C N F F C . I-. ' Y .- ' v ' Y Q . C c ' " I' . T J' : , ri , 1 f l - we Ls 0 9 , v e ,As l " . L . . , - , , ', C . , ' .,, ' u a. Normandy' 3---Roosevelt 5 Normandy 8---Jennings -' ' 7--- M' 'Q 2 ' V 2--- ' - to 5 11--- ' f e 3 f V 1--- -. AY 6--- 0 to f e o---J ' tv V 12--- 0 ,, y 7--iq' , J 3' ,V 3'-- C- 0 ' , - , . - f 7---r 'Y 'Y C'y 4 , --- - . ' - ' l v 9 - ,V f--- , 1 U 1 --- . t 5 6--- - '- 2 J 1--- ' - ,e15--- ' 5 t ye I---t - Top ron: Pollurul. 'l'rzn'y. C. Roth. .lc'lx'nnis, fl ae. Xl. --Kussiekvr. l.. Russell. Second ron: Anderson. Haines. H'e' -r. on 'ns. Sexton, Xlcl-.1'an. Yaf-ger, Wvrlght. Ur NI I First row: t river. Bago . Evans. Heirle ri:-m. h. .I -ll:-r, Keys. The Junior I-ligh Baseball Team Tp: n r Ia'Nar Villa nel r X 5 1 - Loamh Joe Smith and h1 fi htmg, 111116 dld a 1 ood job of play 1110 thls yeal Fate, ysaa 31 amet them ln thelr final frame yyhuh they loat by only one run, after UOIIIQ. lIll0 extra mnmg Had they won thlq game, Normandy would haye tled fox filet place, but the reault waa a t1e for thlrd place lVl1 qlilllll should he ploud of hla team as should Normandy ltaelf Althouvh they did not Hlllgll on top the team handed Oyelland tthe champlonai a llllllllllllo' yy nm 1 im-. then dllllly to p ly luxe 11 'lhey had thmn ll 'rye is 'my ot 101 It nn does hut then Ind daya juat tame at the yuong tnnt I 11111 l'1r9t Base Stcoml Bust Short Stop Xlllllldlldy 'Normandy Normandy Normandy Normandy Scllefluln Oyerland Falrylevy St Charles 10 Wellaton Home Helghtb in I uzeup N Tx au W llllama Hampton W ard W atere Anderson Speneer Ylzzrd Base Hou land P'fw...- Amfukiii-funwanrawwww 5515150654 ling I 'P Right field ,I Hoehn Center Fzelrl G Schumather le t fzelcl F La'VIar New ell Hahne Grimm Russler lxeserves u un: Mr. Smith. How-hn. Cn- gln- . Y. Traev. . .l . W' i'mS, Huh . . Ki rhner. Gustdyi-on. ,ls'Mr'l', Ginniyerv. Fin! Inu: G. .'1'h1maCh1'r. C. Kusslel. Spellrvr. Wall:-re. Howland, llalnplon. Andi-rsoll. - 1 . V : . .S g . Y . . 5 . 4-. D . 'V 1 -l I , :I - z: v v ' V - f .i z: . . . S. v v .bv Y Y 7 . . .L l i. -. . i ie , ' ' I' I .. . D . ' 1 Y Q i V L, E pw . . . . 1 . 1-151. me -'1 n lg igl.ll. - vlzdd. -el- 'i C, I ' E 'Q ' t ' T ' ' 'A i '. ,- gi ' ' ' lil ...................... ' 9 1 ' 9 .............. -------- ' ' 0 . 9 Y ' 22,-A, ------ at V ' , 35 1 1' -1 ...... -,---A- ......... ' L 6 Q - 7, .... .....,........... ' e- ' ,F-4 f iw . , ,n- ji J, , Y E D Y . -. -gy! Catch --,- ,..... -- .... .... ' . , -.,..... ------ . .Q Y. . . M -hu--H . . . '97 ,ul I. l 1. Q 4 ------- - ----- - ----- I 4 fi ---- ----.. ...... . . 53 I ' , "Q 1,1 M--ViAH-AiAgf-.--- Y M . .5., , -Mu-.-nv-- A P Q- ,un----------U N , . . --- aY---------- . , ,L , . . Y lg, , I 1- " . '1 . 'f"" ,. 1 i 'S , xxx- f ,...i7!'-w..-r 'V mf.: 'i 5' '1'1ll""'?9"45 '13 5491" ' asa.. L-z, 'L 5,' ' , . I ,,, -U,-.-1, -1-'-ff ,I , ggi' A".-, 4..,.f9.' ." Nw" '-X" "'f my-ff is-5:--fw '- Egg L ,..-J A ,, . . ,Vx va.. .0941 . l M -I' t g - .2 i ul- fffyi' '- ' A Page H1111 y-lun 1- '5 2.!...,'. 2' A .. L. , , . The Sensor I-hgh Golf Team wZlT:lf'?mo,,q,,bQf',w I The Golf Team, coached by Nflr ,I Krablm was composed of a group of en thusrastrc boys thrs year They were all eaver to wln therr matches and practlced hard The team played seyen other county schools thrs season and partlcrpated Ill the Drstrrct H1 h School Meet at the Woodlawn Country Club The matches con Saturdays The chance to play these matches was made posslble through the co operatron of certarn golf clubs rn perrnrttmff the schools to use therr courses Nor wood Hllls Country Club was Normandy s home course This year three letters were awarded to the boys hay mv the best Ueneral ayerages The three boys who receryed these letters are Connelly Clarkson and E Qcannell Players Schedule Connelly captain Normandy Rrtenour at Norwood Clarkson Normandy Webster at Norwood E qcannell Normandy Kirkwood at Woodlawn T bcannell Normandy l Crty at L Crty Keeyen Normandy W ellston at Norwood -Xndcrson Normandy Clayton at Norwood ox N nrnandy Nlc Bride at Norwood llrstrrct Hr h School Meet at Woodlawn r rll Pug l'1gh1y lhn y Jriggrlglll '-1,f-'-. - L 5. -1-:'g3.aa 1.-4 "cy, ..1f":'e my-33.1,-,.glrfiz,-3,,.A3j I-.QI VV . N 'l '-4, ,P r , ul-, , . , - . , , ,N , i I, , C , , ' ' . 'U . Y - - . . - C' . ' sisted of fourteen holes of golf, if played on school days and eighteen, if played on . . . U . 5 y . ' A ., . , . , D b W V . . . A , .. I . ,- E , ' . F y, 1 . V . .- ' , .Q ,U .I I I, I - . Z, . Top mn: Xl. Krablin. C. Fox. A. Keewrr. E. Sr-urnv . fin! ron: T. Sr-anm-ll. Svlrwuurtz. Clarkson. knrlvr-on. l . Ig' V l'1o111 theae hlgh figme the IIUIIIIDSIQ o llehl down the llllf' 'lhe ho111e1oo111 The Intramural Wrestling Champions I NI1 ,I L Wajm has lIllI'OdllLCd 111t1a111u1al Sports at Xormandx lhlg yea1 lh1 1 Qomethmg entlrelx new and Mr Major 1Q entltled to much Lred1t The purpo e of lntramural Lonteata IS to enlarge the program of athleuca ao that the number of Students partlupatlng and I'CCC1V1I'lg the beneflta whlch superuaed Qports gne vwlll be lnereased Thla mll glVC boys vsho othervslse do not parhupate ln athletlcs at Normandy a chance to clewelop Hblllty ln the XHFIOUS Qporta xxllmllllllt naw the fnrst lntramural Spllll of the year alld 1ete1xed enthu IHSUL uppnt fltllll the tudent hody 41 a whole 'lhe 9T h0lllElO0Ill lljllp non tht tlldlllpltlll hlp xslth el ht h1111d1ed po111t th ll L I0 p new lllllllfl' up mth ewn l11111d1ed fiftx polnt 9 N and 9 L new h1 ll xxlth exen hundred ptlllllb ldllCllIlgS were aa follows 12L l2R 25 S OL I llN 5 1 OV AV AJV1.. D D D1 I D D Qsiimmf adhii 55' El 5 1 5 1 1 i E 1 UT 3 Zg lT 7 15 lllx 3 l11cl111dual honor ment to Slnn Hardeitx Vessela C Wlllllldll bnanga WISP Hexdeprlem Reardon and Auasleker who won firat places m lndnldual classes ji 1 ? Twp 1 ff11 : XI1. Xlnj snnr. Xl. A115511-lc --r. ll :-11 nlon, Wiw. Hn! rf : Swurlgzn. Will 1111111. llarnlf-Pty, Sinn. 1 Q Q . 1 V . . . Q' Q sl A' .M 1 1. V- .S .S L 4 . . .Y 7, . . - .M . l I ' . . S 7. .L . G V X . 1 l I Y Q T . ' 5. . i s 1 ' ' S U' 's ' ' . ' L ' g' ' ' ' ' S ' QI ' , SI P - ll ' - ' S ' I S. 'i ' ' ' ', gf ' S l W. 1 1 M . . S Vik g Q. I u . I . l 5 ' ' - 'Qf - v,.,,, A .,...... 7, , ....f.e. 6'0 - ,,,,,,,,, ,,,,.. ,w,,,--,--,-- 6"0 l - V ,ww ,,,,,,,.. .-.WW ,,---- 600 A 10- ,ouoo or oot. o. ...,,..o. - 600 j 1 - o,,., ,.,r W-- "5 52 1-R .,t.o 5'5 1 -1 .uut to ,..,, 550 ll-l ,- . .A.. ,.--,, ,,,,, WMA-, '00 J-S -W A..,.. ,Y,-,,-,,,,,--,.-,-- 500 Q 1 - -, , a 1o,o o -ot o-- 4'o 555, ll-R - ,,,,,,,, ,.,, ,,,,,,,,,,,,,- 425 1 - . W o- , oooo V- 42' G3 1 - ---.--..--M---..,f,f fm-- 32f 9-W -3 ..uu, 1, uu..otuu1. 2': .Y............u... 2'0 fb 1? ' ' L ' ' 1 r ' U Y ' gil if - 1. Q .Qu ff' ,SA it A gi' -e '4Q5,',J ., an 13. 12 ' 7, l ':s"ffArI" "" ' ' Page Ligh y-jour j ff 'H Mn Dk '12 'S-wtf -fp.1?w,,s5h5Lgrr':yf3F?4px Intramural Basketball ,W M , ,,,,,,,,:W,, W,l,g,,, we E """""m-ef' I Thrs sear more enthuslasm was shown for mtramural basketball than rn preuous wears Exerx homeroom of the mnth tenth elexenth and twelfth grades entered a team Competltlon was centered around each class and the rhamplons of each class then played for the championship of the school f Mr Phllllp Homenoom l0 L Ml Chrlstlan s Homeroom Nllss Saltiman s Homeroom 2 R Ur B ount s Homeroom These four teams plated for the rhamplonshrp of tht mhool Mr Blounts homeroom non Uomg through the entire season mthout 1 defeat Wllss Qlaltzman s and Mr Chrlstlan s homerooms tied for second place each losmv only one game whlle Mr Phllllps homeroom won thlrd place losmg onlx two Games throughout the season The thamplonshlp team 1l2 HP ton nsted of the fr llmsm pluers Joe Dlckex lcaptalnl Bob Ballln f Ed Hawkins Alfred Keexen Y mr ent Reardon Fred Antlrae wllbul wflf ht S E Taxlor Clarente Benson and fhules llnflx u 5:Ha Pa, Llghtu v l , R 1 ,x , J? ' - -x,-,.+,. , . v , 'st i 5 f "ek '7- '-""' "'-'P'f'J-..- I J' 'NP' ' 1 . M -.,:-z. ....egfv,., 'H f .. A , - .::- 1?-I, ' 'fn' " r tfprfgf.--.Z:.' 1.43.4 ', I 1.11. gg, ----:H r.. !""F' JZ' . ,, z r :V . , '.. 1 -' 'L' flzg: - 4. - - - ' ' e -. '-61: f 'I ".e. ,- 'ETL 1 ' -e-f' 2 : GT-- . Y . Y v . . V. r ,. :iq - - f M r' Q. v V Q . Y , A Tu: 1 . I , . . f , 'QA . . , . ,Ji ' ' '73 -IQ-. bfi The champions of each class were: -. 5,5 . . . 'ti J-T ....... - .............. ,r . S ' -E' nw f ' , - lil. l - - ,,..... .............. . s. l ls ,L 5 - ' ' t ' - S' . s. I -if Q C - , s. K 1 u 4. A, : . . , . A I D Q. . ' . . . , . . . L, , ' ' L . c- . ' ' ., ' X - ' u " 51 in -1 , " U' - . . g.. ' ' . ' i . A , ' Z1 . . . . b , ', - . , . . 1 J. Top run : Ylrs. lilo nt. Tawlor, Haultins. X. l'u'vu'll. Ku-amnn. Yvrlglll. firsl run : llaim-s. F:-hlf-inat. Knrh. lliv-key. ll. liallln . nly. The Girls' Varsity Hockey Team Wk ak khl I Due to the lack of a revulatron S116 hockey field the fflrls hockey teams were 'rt a drsadx antaffe thx year All class flames ysrth other schools had to be scheduled rn ry from Normandy and of course thls yr as a Great handrcap Class games were played rs 1th Wells-ton Rrtenour and I, Crty The captarns of the yarlous teams were rs follows sernor, Tera Seabaugh, junror, Rosemary Honerkamp sophomore, Vlargaret Clark The freshmen, although they reported for tryouts, had no team 'lhev merely plactlc ed so as to hare a better opportumty of WIHUIIIU thelr Games next year Fu thc rcason llltlllltlllefl ahoxc no gnncs yycrc cheduled for the yarsrty team rs lNornr'rndy could not expect to he vfucsts of other schools the whole season An honorary x rrsrty consrstrng, ol sexen senrcns srx jllIll0l'S and thlce ophomores was chosen from the class teams by Mlss Helen lxahl the coach of all the hockey teams The Iznfup Ellen Ubermann Wlarre Meyers June Roberts rlrqmla Wong Edna Ixeys Vera Seabarwh Rosemary Honerkamp YY kathefm Mfclule June McCua10 Ixatheryne Srlxer Quhstrtutes Lorraine bueme Ruth Jordan Nlrldred Tucker Helen Boneau and Uargaret Clurk All these ffrrls recened letters IH Ueneral assemhly at the close of the hockey cason ext sc rson the n s ru pro Ja 1 y s or tren '1 n rtx to rts capacity on a reffu latron sm. ficld and Miss Kahl hopes to hart omc ch nnpronslnp teams Firm., '51-'S -.s.4lLf3if2l.vrfAI-f!.trA'.1' Numara AaA r fslu-4:5 Etna i 9,34 1..,, mr.: '..r . sr..-H..-. xr.-cimig, snuf, cir-rv, nit, 'ar . rim nm: J. Xlill-up xr.-cirm.-. Xlc'y'c'r's, car,--mrrnrrr, 1r..r.c'.r-. s.-trrmrgrr, rr. Iso.,--mr. 'lu--kc-r. 1 . . . v . ' 'r - F - ' 5 - 1 ' ' - . D A .' , C T ' c t ' D S -' . r ' s C ,- ' ' . ' ' a 'aj ', . , ' 1 ,, ' - D ' . - ' . - , . - ' I I . ' ' . c . ., 5 l . - ' - N a I u s u a . . . P C' c' rv: ?' -. cz 'Q "fs', ' ' U". " .A ' -bhp '-' ' ' 4-- - .KU i'y.'w,. xl. Y .5 Q L . LL.: . . Q Q? S My V . L . . Lx 4 V A 'L ' - . . - i- . J' , ------r,,-------C. F. A l ' c---A-------------C. H. -L --Ancv -Y -w-----f--. R. 7' F- ' -----------------Ri F. ' '. ..............,..A.. L. I. . . Y Lucrlle Mrller ............... --R. H. , ...........s.... L. xy. I , . -----i--i-R. V. " L - ' ,,,,,,,,,,,-,. L, F, T - F ..........o...... L, H. 5 ' W ................. G. K V Z - . T T Q 7 A . I 7 7 l Q ' c . B Z. N . M F W U, . . y, Su- . N -322 g'-1. "rr -r Il,-.oh 1 '-.rrp 1- --,- ' nl: ' N "f s - 'z ' :' t Q. 42" ,Y ' :FSA -A . ., ' , -. H' I .:lPT,.,. .u: Mtn "uw Jfrlfcp'-.dx s -.xf-fri-., -hun-ii.. 'Hur' 0-wt sf wpygyyggfggxy rrwgp The Glrls Varsity Basketball Team ,,,,,,, Q , ,,,,,z,,,,,,f,,,,Wl",,i1,.f M"""'9'm"4' - Girls basketball afforded much PYQIICIIICIII to spectators and a great deal of pleasure to the players thls ye'1r tnder the capable L08Ll'llIt0' of Nllss Grace lklrkendoll and Nllss Agnes Llddle the players had qulte a successful season wlnnrng nlne out of elghteen games played The coaches were much pleased wrth the fresh men class team whlch won slx out of seyen frames Mae Barley a member of the semor team was high scorer for the season wrth thlrty four polnts and Alma Hawkins a freshman second wlth thirty two points chosen The choice of the coaches was Ellen Obermann who had played on the yarslty three years and IS known for her abrlrty and Hood sportsmanship At the close of the cla s basketball eason the prclcmnf of the yarslty was the object of much spec ulatlon This year fiye senrors live sophomores and two fresh men were chosen The Lzncup Foru ards Guards Dorothy Weatherford mptnn Vera Sesrbauvh Dorothy Brown Ellen Obermann Vlae Barley Lucille Mrller Julra Lehnerts Vlartha Coons l ourse Trsryrs Bernice W af ner Alma Hawkrns Bertha Watters Honorable mention Maryel Xlcrfel jc rn l :ul cn Msuy Loulsc Hobbs wllffltlli olk and Rosemny Honerlcamp The rrls yarsrty played three fffrrncs the cores of whrch were 'rs follows Normandy 20 We ston 16 Normandy I6 lxrrkwood 26 Normandy Fereuson 33 t ouch they lost two of then Game the flrl drsplayed rcat rbrllty rn s were aw 'rrded letters at the Nlother Dauvhtcr Banquet by the presrdent of the Crrls Athletic ANQULIHIIOII Helen Boneau l- V llg iffy cf1.."'fs 'T' ,5 ' "" - ,I ij o t o "1 11,5 :.5i.. :I I' A """-..:qJf.7ff.'Tv-,3.p,gf'f:.:5.ff'.f"?. 5-is., 1' 'iq - . ,N,. -. - I . K sd' .f,,L37i 3 l , . n . 5 .. , . 1 f 55 ,. . f L . - " ' ' ' . P ' L W. . f 'Q 1 . , '- -- - - , V -f. ' v ' ' ' c ,, ' r, Q. . , ' , ' - .5 ' if. . V A ' 'fy Thrs year, contrary to custom. a most valuable player on the class teams was fy f ' ' . ' A 7 J '51 N 4 . r- - - ' gc, 3 . S S V 9 ' , ' F . N' , . fl. . h h . . . y Y A . Y ' v - gl. ' , L 1 ' sv 5. . , 'gl- - , F. . r T - . 1 ' Y , , c L c c U . Q . L - 1 'c , 'c '.. , . ' V ll ' c c ' .' ' '-1 " ' : ' ' , 'a 'z sf . '. 'P' 'z . Q q Y .. V . . . Y . , - w - - n g 1 ' C.: 'c-. S ' . c e - ' 1 7- x . ' U' T L. c . c Al h ,Z 1' 5 ' F s. 5' s gf' 2 ' ' -' z so . .K . V .L if V -- C , - Y M L' ' . 5. " ' . t . Tuff run: Wzlllvrs. Ulu-llnznul. 'l'r.nis. Stall-.lugh. Kr:-wn. Xli s Kirks-nlloll. first mn : WY.: 'nvr. l,. Xlillvr. I.:-lm:-nts. W1-nthc'rforrl. llawkins. thorns. lt.riln'y'. The Girls' Varsity Volleyball Team W! 1 P au. 'N - lht yolley ball season started yylth a tournament between the different tla li'llllN Tht sophomores yxexe the ylctors WIIIIIIDU' all three of thelr games Thls port ploy ed lt elf to be one of the most popular Ulrls Games, as many more Came nut for the team than fox any other athletus throughout the year The eaptams of tht nrnth tenth eleyenth and tyyelfth Urade tlass teams were respectlyely Ollye boneau Luulle Vllllel lxathery n McClure and June Roberts 'lyxelye gxrls were chosen for the yarslty They yyere Vlfglnla Flnnegan, V1r lllld Xlolk ,lune Roberts Flora Mae Fugate Rosemary Honerkamp, Luulle Mlller Jean Paulsen Lorraine bueme June MLCU3lg Arleen Hlrst Dorothy Symon, and lxatheryn NltClu1e Thus group defeated Clayton 39 32 but were beaten by L y by a store of -lr letter yyue awarded to the aboye glrls ln assembly on May 24 I onxamf Sueme yy ts chosen taptaln of the yarslty by popular yote of the squad on played on tht team last year and IQ retognlzed as one of the outstanding glrl N11-H Dt rothy Llarlt tht new junior hlgh sthool gym teather toathed the teams ?NNmw 9333.53 ..,41uEasfu.rwwuJxAM'..3ai'-Aatmaas. auafphurisafm- 5455.6 aaa... Egryrm K.. 1 V v Top mn: lfinnegal. auls:-n. Malin 'j. l"1lg.lte'. llirrl. Yllu Clark. l"1f,vl lun: ll. iyrnotl- Nolrdrh, L, Nlillvr, Sum-mr, Hnnvrlmmp, Wvolk, llvlllure-. N ' ' ' L, . J ' 'I ' ' l ' ' 55 ,E f. ' L ' V A N' L, v. ' C . L. ' s ' ' ' s , , , D F y' . l V . Y I ' ,N . . . , . P .... v . ., O. . . ,I V ' 4 . r . . ' , . . X Y . Y Q A . v . V Y ' . . . . . - U. .l 7 V v D. . 5 1 -f e , v . . ' . ' , , ' " :fy Cn, ,W .- '-20. S. fi. 1. .QS -VA., fl ' ' V V S fl S' 4 'N G ' .Y . 'ff ' Q ' . ' ,D ' 1' ' x , - . . . . . J . : I in s . , ,W , - . , 3 athletes of Normandy. QP' X . -A W - V X v . . V . 5 A ., r 1 . ' ' ' 5 - - 3 f '- li Ll ls - 1 1. 'ty 'K' J 2 '?ww .2 U 12. Q tear: ' 'gli-Q, fF':":'.'.' 1ifff"'r1l'3-3"4',H'- 5 gRb"w 4. 'e,- 'X J - , -,V . 1.,..5. ,.,..,,. Q skW5raamw2wWWUHw9WrNe 'Ea u Elf'-', 1' v". -' 1 "'5l'f1---. 1'1" 1 - - K: H ' lugv :lx 'Ar-gl! 51 . .:fg.r.7. ...,,,,1 'T-'fl' The Girls Varslty Baseball Team ,,,,.,,,,,tf """"'aq-'fl ti' I Baseball, whlch IS consldered one of the most lnterestlng sports, dld not turn out as favorable thls year as ln the past Only two or three gurls from the junlor and senlor classes came out for their teams because of other actlutles UOIIIU on at the same time Mlss Grace Klrkendoll and Miss Agnes Llddle were fort ed to cancel the games scheduled for these two classes However, the number of sophomores and freshmen who came to practice gave the coaches an opportunlty to plck two very promlslng teams 'Vlartha Coons was chosen captain of the sophomore team and Mary Loulse Robbs was selected leader of the freshmen Because of the llmlted practxces, they each lost their first Uame wlth Wellston A varslty squad was chosen from the class teams Ten glrls were gxven their letters ln assembly Although there were few frames thls year, prospects are Good for next The llneup was Catcher Pztcher Fzrst Base Second Base Thzrfl Base Vlfglllla Fmnegan MSFIOH Cornish Mary Loulse Robbs Anna Haub Julla lN0e Short Stop Rzght F Leld Left Fzeld Center F zeld Top rox n rsl r u C rms K h c 5 I lxrk I HI Jean Paulsen Marffaret Clark Martha Coons Adele Kohnle Luc nlle Prem kel X Page Lrghly mm fl. The Gurls Class Teams 1 1 11 11111 1 1111 1 1111 11111 1 11 1 N 1 111 11 1 r 1 IK111w11 1r1l 1 N 11111 1111 r 1 1 H 1111 rk.111111 111111 111 111111 41,111 r 1 r l1h111r 111 111 11 11111 1 XX 11111 ,K ., 'QA ,',l,e,.1-ns1L'1f..-...114...c.'f1:..st.1.xfxitf...ba-.m.asw1x .111:.....,f-1f.1-ybfu-:1,.. ffs1,...1. -ax.. f' 'f Ia 1 N111 y 0 Y 11.11 111111 111.1.111.. s.-.111.1111111. 11, s11 111. 1, 11111.-1. 111112111111 xx.-.-,1111. 111.1-11...111.1. 11111 . '1'111-L-1. Th' 1111: XI-l,l1111'. lxul . II11111-1k1111111. XI1111111-1, XI111-1'1-. XK11Ik. H11 1g. S111-1111-. .N1'1'11111l 11111: l'11::.1l1'. l'11I'l-111. K1l.1111-. 4.1..11:1'1. .il'.1r. lQ:111l1111, XX.u111-1, I.11l11l. lP.1fl. I111 11111: K1 11I1l. Xll1111111Ii11:11. l.l.1k. H1-wi-L. I. XHII1-1. T141 11111: U. 51 1111. .l. Xl1ll1-r. XY1'11lh1'rl'11r1I, H1111 .1111. B11'l1'x. 0111-11111ll1. ' ' . 771' 1111: I.. Xl111ll11Ay. Xlvlflllra-. f11' '. frani-'. ll. Xl I1-j. XN1lk. 1 - ' . 51" l 111:15 Pulll-1-11. Xll 1'111Iil1g:1'r. G' I1-r. W7 ' '. C111111-. I1. Mill-. .' 'is l"i 11: U. H11111'.1u. Vault-'r-. K lvlvs. H' U. Vn"g1'l, 'ill'. -. .,' .15 5. ff 2 .75 'TF 113 ..?. "vi .11- ,zs Y . , -3 .gf u 1: Q. '22 fi .1 . '5 Y s?1Q f 1 .5 J 6.-" H Lf "'-L 1 1' 1' . . 1 5' f F! '....4,":'Z 'lg ,Q ."f ' N ' I- !,1,,. K V -' I . .I U ...- A .. ' Q. ,1 ' -:- . .g, A 1 ,, ' f" GV.,- , ' ' :Lal The GIFIS Class Teams 1 194-Hg -...z.a1nL.. -qgt re--114:71 x Lfr1yf ,mg-yu pq-1-nv ,nr me ,rzgrfwfevvv mg az-19" as '1 111 1 r 1 1 1 N111 1 1 11 111 1 111 I 1 III 1 It UIQ IT 11 10 I fl l'111 mu 111 1 N 11 111 1 1 1 I 111 1 1 1 111 1 nl: uynullv -on l'11p1 N111 1 X A Hz,-W. if i -M-ei' 4 J: X if , " 'A' 3 "4f3f-,ni ,va " nf . , 5' 'A -f'7 ,5',71u-.'A1i.-1' 1.5 ,F -gh? 31-2. ,,- 1-' z. I 4' - - , '. '., 1-51 "":" . ,S 1,-3,1 :j'fj.,g,L,,f,"-1 . fix: :" Q11 , ' - ' 4, s -0 .D ix 'qi 'W 'gf' ? 7 'Y f 'fi 1, Q11 Cz., 1 vi Ei f'.' 'Q I iii 1 'f 1 1 Q1 il -1 53. 11- .ll :F 'VJ se: -4 1' 5 1 Y Twp 11 : Nl-KII111-. H11111'rk41111l1, Wvflk. lfu'hl. Xl'lIll.1ig. .'1'111-. ll11l1'rl-. NI1-yvr-. 51111111 11111: F ga '. fQ.111l111-1. Waglll-1, H1-1x1'v. Fil 1-gun, H1-l1l, 1l.rk. fi s 1111: K11l1'rV-. 11111111-ll. I.:-hl11'1h. Xlillvr. I.. Vu'I11IliIl1,:. H1-11 . R111 l'. H' -K. T11 11 1' NI.1t11-lik. Xr111l1l. fl. I1-k. .XII 1'111l:ng1-r, I.. YX'1'11Hi11u. Nw. XI, 1fl.1rk. .N1'1'1111l : liaxlr-y. l.1'l1111'1'ls. 1111111111-1. XY4111-r. l"'i11111-11.111, L I1. ' 1 : ffurni-h. R11l1I1s, H1-11 . YX.ll1'l'-. ki 1111-l. K1h '. X11llf1h.1'1, F 1? F . , x 4 9 - A '11y1111- I l The Watermelon Kung I gt! N111 .4 IN 4 I ' 1 4 L1 N 1' H11 H N IIUII I N ulll I 1 N 4 Hllsl 1' N lf ml nf I lllflt gil I KN 4 L N IN K1 x I lh . I X me 1 1 . llf Na 11-N 1 . 1 llIxlIl - 1 1 Ns I 10 1 1 1 1 1 s L 1 IIII I - 1 ww N - Nl X N I N Il N I 4 I It NMS 4 I nf s IIIQ Nl N 4 . x 4 4 llli 4 1 4 N IPII In N nN . 1 ww 1 1 U QN I' I g I 1 N I 4 . I I ll N IX 1 1 HHN II 4 ' 1. N I 4 4 N 4 W If P 4 4 l tl XS P11 dll 4 4 Ml I lx ruff I UIIQ' 71, f9""'i"w..., f,im.'1.-..,..+u...fwl ..r.x.nu J. my -4 A ldiYld'i.A.a1'2?1fu"e!4..i'Zln 01-4--4 1-' J "!,3fT" D X711 . I X1'g'0r'r all'4' wry IwmI uf xvil-1111-Ilvm and am- IIUIPII I-Ir lI11'i1' aIriIily lu vzll Qll'f'ilI ulnmlnlf uf Illif Ill. 'i IIF Iruil un :my 'mI l'Xl'l'f In-m,iul1. .IlllIQl'IIll! Irwvm IIN- IQIVI II1'll IIII' Iullmxing flury was luI1I In .Ill' Ivy my gl'an14I' Iutlvr. I Iwlivu- il must ln- lruv. -X slIl'lII lmsn lllt'l'l'II'lIlI IMI 'u.l llll'l'II'l,'l1iI il I '1I nf IIIVI nt. all f' xI1i1-I1 ,I I r xs 11. I f'IIUl'lllulIS wmv. sn Iwrgm- IIHI In- Ivll ,urv mv um- nrm on 1-z11'!I1 vwulcl 1' .' nm- it at Ll SIIIPIU .illi11,. N1 In-rv mar an fig Xvgru in lmxn :mlm-:I Wlmilm-. tl U gl I1- xx 1, as IIzlr'Ix 1. IIN' 'll'f' nf slnclv.. mlm wi. nut-I ai. an mvlwn 4-utvr. 'IQIV mf-r-I 'ml fI1'Il'l'lIlIllf'II In Inu- bl me- Inn with Xllilv. WI' - miuu- l.3 V1-usl'ng Ll Imgingi vyv on IIN- grunt mvlun. '1 I i4I. "Ii ulul mlm-s you 'lsk fur rIul me-IIi1n'!" Wi " g ut Iliq 1-rw mis-Q. IIN- me-1' 'Ilum :'1irI. "XM-ll. Wlmitf-.lllv liI'I1't'lII'IIlilI me-Inn is sa-willy-fixv wuts. Ivui if yuulll sil l'ig.I1l I un In-rv and mal it. me-ry Init Ivy ym1l'sf'II'. you mu Inu- it Im' IIHIIIIIIQ. Hut if you I-nw rn' Iuil c'x1'4'pl IIN- riml. yullhll Irmw lu pu nw sm 'nly-Ilw 1'1'llI4.u XXI' - Ill:-amln-cl IIN- nwlfm ugiin xsilll Ili. 1-yu "XX -II. I' jail lyvu. ' mv aa fm minulr-5 liII I gn IlllHll'. 4m4I I 'fp-vt I'lI luke- 51111 up IIII :Im pmlm,ilim1." 'INI14 lIl1'l'l'IlilllI zlglw-4I amd XX Ililv Illll'l'I1'lI I1lllll1'. Ile- l'l'Illl'lll'4I in il slwrl limi' with il IvruzuI pri Ull Ili: Iww' 'UNI sl' I. "XXm'II. I' Inav sI11l'4' I'l'ilKII In lry 4Izll IN1lI'l' Illl'III1bIl wx XX I' -,al fI1mn.1ln-u mul Ili, I'InrI vu knife- lu Imm- Il'lII1IIQ' lnwlxe-I Imifv silll ll slrzxigllt Irlanlvb 'IIIII Iwgam. II4- flf-mmm-Il thv l'IlIIl'4' mf-Inn 1-vw-pl IIII' 1'imI. 4 I 1Il"lIlIx IIN' jllivc- xsllilv IIN- m1-n'I1'n1l 'incl Ilif Irie-mI. IUUII4-cl on in LISIIIIIIFIIIIIVIII, WI ' IIllI.'I1l'fI IIN- Iml clump. In- F-1iI with ai sigh UI 4'HllIl'IlIIlIt'llI. "I' Izl sI1 I xx '13 il ,mul m 'IIiw1l. 'md I all f is IlllI1'Il -nIuIige'1I lu f4Ill.u "'I'IlaIn.' all IKIQLIII. XIIII 5-1icI IIN' m1'r1'I ami. "yum mIm1'l mu- rm- TIIIIIIIIIQ. I5 l I1-II mr- uhy you IIIKIIIII mln- mv up at IIlA.I. IX I' rIi4I Inu xvml In gn I14nlc"f" "XXIell. I5 l'll I4-II you. NIM 1-ff IxIllIIl'l' will-me xxirl mv 'm.I I wnm-d In In .m'- In-fu' I lu:-k you up. Mau we I lrul '1 HNJIIIHII jul likv rlal all IIUIIIF. MINI I ,ix 'I ll rIuIIaI1 I4 r. 'in' I Ima-xs if I VULIIII 1-ul dal um-. I VUIIICI P411 dis uw. 5 I 'vnl 4 Im . - ' A e'1l cIa1l mmf am' rI4'11 4' wmv I'1'Ix 'lllt val cIis ww." si xl . SQ' I' e" I, I . 5' 11" i. FF l l 'gn 3- AZT . if-2 , x'4 : ,Agn 5 541,-:QA . ng. ' '7. r, l., M-.f..u"1i'lf.- "-Tfilf'-Elg"'-'gg?.,g,., -5 I-23 Q. ,, .M B-Vi" " KV I f. AS proper amounts ol sunshine, rain and Fertile soil are necessary to produce a bounteous crop of cotton, so do the varied elements ol: school life stimulate the. growth ol all-around efliicient stu- dents. I I I I I ,una-sic.. '01, 0 Vwfiy I N eg ro ACtlVltIeS .,,,,,,,.,,W,,,.,,,,.F,.,g,,,,., ,,.,,,,,.,,,1f 111111 a1I11lI1eN 2111 XZlIlPCl C1111 11u111er11u qulte Nlllllldl I11 11u1N rlllelr a1t111tl1N 111 reallI1 h.11e more PUFIIX and upr111hI111uNness than the a1Il11t1e 11f 11l11Ie HIFI! 1.11e .1 tll11u11 I 1 1 1 lllldlt I I 1 11111111 31 PC IP e ffene-ra 111111111111 11 11e11r11eN li 1er1 1111 .1111111111 N ele .111 cl 1111111 1er 1 Cl erent 1.11lN1N 1 IIN 111 pr1111reNN 11.1N lnlpeclecl 1111n1e1l1.1tel1 aftfr the CJIPHI l'1n.11111p.1I11111 l11 1.1111111N 11r11.111 1l.1I11111N 31111111 Ilz1I 11111 1 lXlllX lXl111 11.1N .11Il11 111 11111 IIUS 11u 11 1I111 .1N lr.1t111n- 11 11e11r111N e11111eN 11e1e 1.lrre1l 1 111 111I1 filllli .1111 11111s .1s11 1.1N 1111111 N 1 ef ellll 111N1 1 Ill 1111 .1 It 111.1111 .11 1 1 n111N1.11e1N llll 1N11111 111r 11.11111 .1111l 111 If .11l1 . .1 11111 IX Ill . . PIII 1N11 1 . . III III 11Np.1 JI N 1N1 ll' N1 N . 111 1I1 111111 . N N 111N 1 11. N 11' ll .1111 fll 11111 .1 .1 r11 1 .1N 111NN1 1 1 11 Pl .1N1111111111 llw 11 1111 1 r111n . 11 III 11 11u 1 11 I6 pe 1 e 111 111111 11.1111 Ne-111111N 11 all 111 p1a1tl1.1 1 e1111I 11111 th11 aIIen11Ie1l 11 HN 11hlte pe1ple h.111 1 111111 1 1e:tIe1 111111111111 11f Ne11111eNI .111 the-1 f llllbllt 1l1d clue I11 the Ill' h.111 'llllggf 1 I Ne11111 I11 1111111 re1'1111111t11111 elle haN been 1 I1ul1 lelllalkable NI1 uggle -Xt 11u11h I IX ale 11111Nt.111t 1 I1111111 I11 1etter themN1l11N III e11-311 11211 p11 slble there are 1111e 11 I1111 l1.11 1111111tN I11 he 111111 121111 .1111 Xe11111eN 1111: to dt eraps .111 Qlllll HI lEIdlllCN 111th 1111111 11l111l1 l11.11Ie1l111'NN .111 then 11h1te 11e1f1hl1111s 1ut thlN 1 ea 1 1 e'1111N.1 1 e lll Nl ll . t1.1t 1 1 ll ll 1 1 111 111 rNt lllll 1t1 1uI Ntl .1 111111 ll 111111 51111111 1 IQ 1 Ih1 ffu 1I s11111 th11 hate .1l11.11w .1111l11111tl1111.l 1 11111 Cf rl 11 111 1.111 11. 1 11 I ell 1111p111I.l111e I11 I e FYIQIPIIIP 1 1 111111N .Il Ill 1 1 1 Ill I Nh1111 llelll .111 11r 11 1 111111 11 N ls dl 11t111N ll 1Nt I 111111N It .1 11 1 11111 1. II 11.111111 11 115 1 IlPdl 1 11111 1 1 N . 11 N 1 1 . N ll 1111 1 h.111 1 1 11111 I11 l11 N 1 . 1 1 111NN N. I11 N.11 1 . 1 IXQ III 11N 11 It 11 ' . 1 I 11N 1 1 1 11,1. 1 1 N 1111 1 K 1 1 N l 1 l51l IW . . . N . 1 1x1NI1 1111 IIN 11111 1 N N 11 Ill. 11 1 N . N . NN 1 1 N 1X.IllI DI 11-1 ll 1.1ll .1 N . It lx 1l C1 lllt N 1 11 1e1 11 NN N NN lllll . . N . 1 1 11 111 1 111N 1 111 57 11111 .111 .11 . IN 1 1 Nlllllf 11I.111 11111 N e 1 1 11N 1 ll 1 N .111 1 11 11 . II N111111 N PII 111l111 1 ls llllll PII .1,1.1111N If PII 1 . lllf' Ill 1 1 1111 . N IX ll III e11111e1N 1.1111 1e1 ll .11 S1111 111 1 lt 1 1 Nt 11I111 1 1N II 1 1 1.11 4 1111111 11161111 e11111eN If 111Ne X1 N 1.111 lltfl Il ll 11111111 N .111.11nN It llff P 11 e ININ PC ' .1 It 1 1 1 QI Kll 1 ll Il PK .11 1 11 . Ill lg 1111 If 1 1111 1 111 Il e1.11l 1 ll' 1 ll IP 11.1 111111 11 16 llll 1f11 It e 111e.1 111.1 1111 1 1 1 1 1.11 1 I 1 III1 N 1 . 11 11 . 1r 1 1- 1l1 lx 1.111 Ill H1111 llllllllfllll ru, 11 M- f-.,. L ,f . Q n '..,f..1:1--, .,.,.. . ., ..:. HL, , , IM, ,, ' , X K 1' 1 ' ' , 1 : -Q ' ' s ' , I-','l ,h h's's'11 11h1 l1tl'f. Th, l " f , '4 ' I l " 1- llf. Th A ' l 1f l'fl " Q-I f11' Il'.'. Thf' F 4. t - -, 1, , 1, v K. C. . ll",l I' '.Il1-K1l',"z t"'gt11-'sh lllll pl"'al':p"' f 1, N,' 4 l' f'11 l -ls.I ':,' l' : 'li . lt 11' pr11l1zl1lY l "ng thip lllll' that Ih, great 111'1j 'it' uf X',1'1e.' 1'111'1- ,111 tl-"l1'1l '-I l'l.ll. Yewli 1ll -'.i1'1-'gl Al-:1-Ill-' ' -' Il we" Ill' 1 fllll 11f 'lllll 1'i1li1'11l1-1l I11 - ,'-at '.'te11I. lf1 1 t111l'11 llll'l '11'11 l el-.-111-1I 1111" the 1"11li11 111111 ' - 4 'I Th 1111-1liu1 .' ."l'1f' as Il :ti11111l'111t f11r ,'1i11g1 wh' 1 I 1 ll' l1'11l i11lp1'1-.'si1111.' 11f Xf',.I'I 111' l11 tellin, 11f their 1s'1'1111, 'l1'l.4 in great l11'l1 l Ihf' f' -' '1'Is 's l1 '-fl, 1 .'," l l?. ll11l1 "lf Wvrl ' ,I .i11l'.',1'e-all l1 li "lil F Sl'l11'1'1". 11'I'l tthzt 'h'I 111l ' g' 'xl "t, ,' t f" '-'-'Ill' h', 1, 1 . Tdn' ' -1 1 ' 11 -l I ' " 1,,'gh' ,I 11' '. 1l11,."l.5' l11f he , ,' C ' , . Thfx' : .1 3' .llh ,,h-.",- 3' l- , l. , ' SQ . - 1' ' 'l ' .' I X',' Nl' ,' ,gl 1111, J .'1l.' 'l" 3 " '- -- . .'.' Ill' " ' ' , ', l I 's ,'s'l-' 2 ' all- ' ."gIlll 11ftl1f'11-I ll 't's1'11l1ll"th-" '13 1 l"'l :'ll1 '1' . ll-. tl11-'Vs 1 1'IIhz '- fu' " f ' All. I11 l-gz1l'ltl'-'l": il right I11 '111I I11 sl11 hr" ' H - h . ' 's Il1's. N1-,' A '11 11'- ,i1'- 11 .' ing 1111' I ' ' '- Il1 1' 'llltv 1',hl JIT. Tllf' 1'l1' 'a ' is seen ill 1111 .' l' ,g --I11-l1111h1 N 'gy "1111, :X -." 1l1 ftl 's that ' 'l' 1 ' X11,11'11 is 1 1111-111l11'1' 11f Il 1-l11l1 11l1i1'll in.'11r11s Zl l'11',e a111l gll 111"j lIlIl?I"ll l111' it: 11- l11rs. 'l'l111" ' '1 l1 -1-1 lilll ' 'ftl i11te11I 11111111 k1-epillg in gflflfl sI11111li11, with Il11- 1-l11l1 Ihzlt in 11r1ler I11 keep their IIIIPS pz1i1l llp. 1h1-11 l1z11er 11111111 11'itll1111I lllt' 111-1'1'ssiIi1's 11l lif-. 'l'l11- 1 '- .'.'. ."11l -', hw I'lfll1'IIl1'1l Illl' l"lltSl l1'11l Ir'1it I11 grewlt -'I'11t. 'l'll1' Il'1,.' el 1 1 l111' i111111'111'1-1111-11I. l1 111'11r. l'11' 111ll1111111l1-1' lllt' l1i11,.' 1l1111- 11'l1'11l I1-111l I11 l-11"11l1'. Nlll ll 1'1'1'1liI l111' the 1'11l.'i11g 11f 11pi11i1111 I'l'QIIll'IllIll!1 Ill1-111 , es I11 Il11- l'11'I lll'll Il11-1 l11111- '1l11 11: lt'l'Il s1l'I'Zlllf lIlll'I'f'SlI'Il in lllt' l'llIll'l'll '1111l its rl1. 'l'l1'- l1'lXI' lll'lIll' i111l1111'I'111I 1'1111t1'll111Ii1111.' I11 t'Xt'l'l i111p11rI'111I fl1'l1l 11l 111 rli 111111 in 1 M11 . I-1 111'll11 1-11111111111-s 11f this .'l111ul1l I11- ,i11-11. l11 ilf1l'l1'lIlllIl'I' 'lllf N1-,'11 farm -11' l11l11- ,'llI'll'I .'.' 1'1l Il11'i1' 11'l1iI11 111-i,hl1 lllll for -," 1l': in l927. Y' -,il Ki! l' . ' 1'11lI1111 llilflllffl' 11f Cflllllllllllf cltllllllf. l7l111'i1l11. lJl'Ufllll'f'fl '1111l ll."f' HHH 11111 ls 1l1-11111111 f1'11111 C1113 11-res. II1111' 'lllllr SllI'I't 1.'.' ful l111.-i1111 .'.' 1111111. Watt 'l'1'1'1'1. a 1 ' i1111'1i1'1- 1'1-'ll c.'I'1Ie- l1r1l11'11 11f N1-1' Y rk and Br -I 111. is ' .,'llI't'l f ' .ff 15.000, 'X1-,' -s ll' 1 lII'll' lIl'lI' lIlllJ1lI'l'IIl i1111-nIi1111s 111 e11-11' held 11f Sl'lf'Ill'P. .' 1 i111- I11 '- I f11r the lJPllf'l'lllt'lll 11f X'F'1P.'. U11 1f thf rhief tl1i11,: 11'l1i1-ll Illeqe- 1-l ls .'I'1 l f11' is Il 1 l'l,lll Il'llIlt' f1' ,'1eq. Th ' ' 1 ' 11f skin is 1111- l'lll1'l- l'.'1"' '1111- Ii1 '1" :I Il 1111. 'lllll' 111 'l f111' l1la1'l1 ill l,'1Il11 is " ',1'1"' f1'11 11l1i1'l1 Il11- K1 1'1l "X1-,'1" ll'1: l1e-1111 Ill'l" e1l. 5 1 3 N ,' Q l' l 1 ' l'1'1I' , Il - 1111-1131 11f Ill1- 111lj--' 1 l1l11'l1 if allli-1l I11Ill1l1' 'ltl ,h ' I X ,' tl 1 ,- I I- - ful 11 1 'gl ' I: '," .it tl 1 .' ' uf lt. X,,'11 s llilit l .h'I tl 'b l1' 'a1ll'l ng' Il '- 1111' 11f l'11l1II'u llll 1 li't1l. aft It ElIl'l 'i1'1ti . I1111 Il 1. 1'1 51111,-11 little 1 1- Ii1111 I1-151111--1'1I1 -sf flt I ' pw -1'-al. Th ,x-1 -j -1 1fl111lIl--le 'lnl sl' 1 l'll1'l'.' 'IIT' in f-11111' 11f Ille 1111111 11f pe ple f Af1'i1'-111 1les1'e-111 l11'i11, 1'1ll1-1l th lu-' '- 1 - N1 .11 --11 111 , The Saga Stall , l 1 l V ll rkll NN l ll Slrl l Ja I Thls years Saga Staff has attempted to dupllcate the 3Ll'llCNClllClll of the Stall of 1933 lll l"l3XlIl0' thelr hook one of a group of outstalldlnff llllluals exhlblted throughout the LIl1l.6Cl States Edrtorzal Sta Edztor rn chle Helen Bown Asszslant Edztor Ellen Obermann Dwlsmn Edltors qmhool ,lulla Noe asses Vlargaret Anderson Musu Fxelyn lJdllCW Athletlr ,IUIIP Mrfualv Amtlyltles Hclsn Boneau Features Mawaret We-sale Reporters 'Vlaltella Kahm Dorothy Bleflllall Lurllle Farley Frances Ross Helen Schelller 0llX6 Boneau Edltll Bonn Maryel W elgel lmovene Helm Ylarle Lund 'Vllldred Tucker Katherlne SllXCl Marx Katherlne Stanfield Dorls Montrey Betty Wllllams Ruth Gardner N181 I8 Meyers Elsa Sunhel George Mueller Mlldred Olsen GEUIUC Cech Nera Seahauvh Nlarx E Sllxer Dorothy Westaxer Typzsl ,Iune Roberts Arr Stag Ruth W lssner tCreated ty pei De lgll for athletlts school ITIUQIL Classes features Mary ,lane Beffg Deslgll for aLllXlllCS head plete tall plete Martha Plosky Lllloleum Luttlllg Rosemary Hollerkanlp Calendar Alfred Sllltlildllfl Letterlnff Alt Sponsor Mlss Helell Ren? Business Sta BIISIIIESS Marlager Lewls XVCIQS Al1U6fllSlllg 'Vlallager Fern Baxter AdU6l'lLSI.Ilg Solzcztms Lmtell Smllh Norman Tl6l11all john Vlmblllllolls ,lack Hohrelter Sponsor VIIQQ Anna Sll'lQiIl?l 1' .:itl':u50J5'.-.u.basA-am: We lib- I l l Tl Us-yvrs. Hu 4- allp. llolu-rls. llvllll. 'lllialllls. Tie-lllull, Wdssllvr. Xllv rr. Silxvr. Ui:-s livin. N I 4: Bliss .' lssllr-r. livggs. llzlxtvr. Nw, Stzlnllvlfl. ll. Buwll. Kalllll, Russ. lillllllc-llllllll. ll. Bollvzlll. Xll'Cu1lig. G. Cl-wh. ll, lilllnll. Ulu-rlllalnll. VY:-Es. Wfssalv, l'il4'y. V U 5 11 1 s ' l - r Cl .- L ...... - ,A....,..... 1 LJ, --gi-----iF-'--------s--- J, , ,' J. ' 's .... ........... , . ' , ' --.. ---- , D ' A ---------------------- if I 1 V N t .. A... ..,,...v - ..... X. ,.. 1 , . . '- ' .' , - . b . v Y 7 . 1 . I . h . . Y 4 C 1 t . , V N , Y ' , . , cs 2: A . ' . f' v Q' ' . . ' . -s ---- , -' - - 1 - 9 7 L ,Y g S ----------'------'k-- " I Y S I 1 l J------- . . A M i . Y . -----v L ' ' ' - ---- - ---- C ' l ........ r Q- . . , -- '-L -L I . . A ----- Y 1 . ' - 1 l N. . V . --------i L, .' ,- I -., '.- as ' ""' ","'W- s.::.., l 7 7, f, s. ' " Pug., ,xi,..fl,v.f'g1., ll ':!i, L"5 Reporters The Courier Staff I The Courier staff was triumphant thls year 1n attamlng thelr hlghest degree of dlstlnctlon, namely, ln recelvlng first place m Class B Dnlslon of the MISSOUTI Interscholastlc Journallsm Conventlon held ln Columbla Edztorzal Sta Edztor zn chze Dorothy Weatherford Frrst Page Edzlor Dorothy Weatherford Edrtorlal Page Helen Bown S Bo s Ed Haefler Spons Editors I C153 Ellen Ohermann Arlzst Martha Plosky Helen Boneau Marne Meyers Ernst Blumenthal Lmll Anlshanslm Bernlce Brevard Conrad Mueller Margaret Dulsen George Mueller Huvo Ixallu Florence Berkley Fern Baxter Vera Seabaulfh Roy Muller Margaret Wessale Anthonv Scanva June MCCUHIU Mae Balley Vlarcella Kahm Kathleen Walsh Roland Slll ,lane Lee Burvess Marne Lund Vllldred Tucker Elmer Spencer Clyde Wlllman Norman Tleman Joe Jordan VIVIHH DeWeese Langdon Barron Homer Slmpson Imogene Helm Dorothy Blerman Douvlas Halnes George Bagot Edlth Bown Ethel Oelger Lorralne Sueme Buszness Sta Arlverusmg Manager Andrew W alters Czrculatlon Manager Marffaret Wessale Florence Berkley Typzsts Exelyn Darley LOUISE Lehmann Adverlzszng Solzcztors Ernst Blumenthal Lucllle Farley Rlchard Shlnmck Fern Baxter Roy Walters Ruth WIQSIICF Cordon lVlcCloshen Wilbur Slllltll y n r r at rg. 1 I A ,4 ' III! ll ll: '33 ". , U5 A 'N' -gi: , W. 1 ' Ly.,-, we . -2.1. .. ff- " " " 1 'S f,.!:y-rig, H, yi.. T., bd' . 51,5 . K " LL.-'L--f-A1..-1'-Afttrff'-L' -f t e- se. fm-V 11" ,. V 'Q U 1 ' . , 1 - I . 4 . C' , . Q . . . D 1 D 1 V ' U . 1 . . D U """""""-" D B . 7 v . V Sponsor ............... .... e -- Mrs. Mary' Holhrook Top run-: Kullxj. Xl:-Cunig. Baxter. H. Bo 1-au. Tivnan. I.. B.: ron. Spa-rn---r, l-1. Hown. XI. l'loeky. Iluiwn. I, Xl ll S:-worn! mu: B-go. H. Simpson. Shinnirk. Sranga. Svulvaugh. Burn-wr Iii--rmzm. Sm-suv, l.ur-I. Turku-r, B rl Farlvy. WL Roth. R. Wullvr-4, Mrs. Hollnrnok. Xlvtlloeln-ll. first rurr: Blum:-lllh'l. A. Wzxllvrs. ll. Bown. Ulwrrnzlllll. Wm'alth4'rI'ur1l. We--szllv. Wright. ll.u-llvr. .XluI'llv'r. llg'.Y-ly-1- A The Quill Club r7 u I - The ann of thrs club rs to enable each member to derelop hrs own partrcular Interest and abrlrtx to derelop hrs own culture and range of vrsron by lrstenrng to the other club members work, to contrrbute to hrs dexelopment by dorng that whrch he IS most Capable of dorng and that 1n xshrch he rs most rnterested The membershlp rs lrmlted to students who are srncerely rnterested rn learnrng to express themselxes through vsrrtrng Those who are unable to he ac trxe members and junror hrgjh school students Can he assocrate nrembers The actrve members of the club for thr year are Helen Schenler, DorothS Barr Joe Jordan Hope Arnold Mrldred Olson, Brlly Welborn George Mueller Alma bchlerer Roland Srll ,lack McClrnton Ellen Decker and Marx Jane Mc Donnell 0 ICFIS Preszdenl Helen bchenler Secretar3 Mrldred Olson Llbrarran Jack MeClrnton Thrs vear, the club contrrbuted Nemo arlrcle to the baga Helen Schenler, real estate and rnxestrnent broker of St Lours mth the purpose of obtarmncf Qorne rnformatrorr about Negro actrrltres and attarrnnents Helen Schenler Dorothx Barr, Hope Arnold Marx ,lane Nlcllonnell, and Brllw Welborn srsrted Negro schools Durrng the club perrod Mr s Eleanor Foulrs read selectrorrs from Green Pastures and other works, as ssell as mans wsrrtten hx the members of the club Thrs club rs neu, but the members feel that rt rs one of the most rnterestrnv and most beneficral of all the clubs rn Normandx and are lookrnff forward to rneetrnvs to come rn the future u!,0AH'..b.NsA-am: 'raining its Ore H r Tuff Inu: U. Nivlnarn. Wrllrrlrrr. Sill. ,lor-lun. Xlc-Clinton. il. Nlnvllr-r, Kahrn, l"r'r.vI Inu: ll iwn. Mel onznlrl. Aruolrl. lhrrr. Fc'lu'rrlu'r. fllson. Swhlc-ivr. Xliss I-loulis. . . . V: T . 7 I 1 .N. 7 . . ' X 9 . . ' Q . - ' ' ' ' . ' , T I ' 5' 1 J ' : , ' j v 9 1 'Q V ' ' . ' T I l l L. ' A ' ' S 1 . ' Mildred Olson, Roland Sill, and ,lack Mc'Clinton went to see Arnett G. Lindsay, a Y s - -1 V ' C' N . 7 'Y 7 A . --e if . . ' '- . . . S , .S .N l L D . 5 H ev , , , , - Y h . I v . ' V M . VM N D u . ' ' M 1 .l 1- V U lr . " V 'f - ..'r'.4'.', ff7.3,.' fl 1' . Y, I Q A :l' a-. QQ ' r- - '.'1ff.." 'v'r-.-.4 'j-sn.x:j-W ish" ?7 c , J I. ,v-JH.. A.5Z:,:l::-.4L.gE',4M 4' .,rJ 1 , , - ..,, ,.,..,.. 1 ' 4a .., 'Q , in 1 A M I ffl ' '.. ff, s.. ' Pup- 1 und fd " z"'r . ' r - , E ' 'J , -1 V2 The Sensor l-llgh Dramatlc Club ,.,,.,,,,,f . Thr xear the llldllldlll Club was mondurted xomeuhat dnlferent from the pre fe IIIU' xear: Anxone Nlilllllff to jrm the Lluh mum admitted xslthout 1 trxout lla membership reached thntx fue how and fflrle The Lluh durlng the xear preeented three one act plaw Theie were dlrerted hx -tudenti under the Huperxlilon of Nlr Laurence NIcKune the spon or of the dub Exerx member of the rluh had a part lll one of the plaw Unen The first of the e plaw uae A lt Nancy a comedx directed hx ,lessle Carey lxahm Lurllle Wllller and lxatherme Sllxer Another plax ua- lhv Vlonkfx law directed ln Dorothw Brown The fharaltere m thl plax nerr portrayed ln memhele of the publle Speaking Llaes and of the dramatu Lluh lhex were Helen Smhenler john Daxldeon Paul Garxln Rax Coldxtem and JameQ W lllCCI'QUIl The third plax was Mx Couem From Sweden duel ted by Low Dornself In dfldlllfill the club learned the different -taffe powltlone and mam other useful L IICLIIUIIN uQed ln -taffe amtlnff c Dlamatlc lluh also sponsored the plat Hwhnew Unen for the tate ontut it lolumna N ls-oull r nm u nw rn an x v r mer XI yn ny rr nw nr Nun 1 ln Nann La w Dvrn f Iammert Xl II r .nrl x n n rm fr Br mn a i 1 IHA Um llmflnfl rm V .t . .1- 1v9,-,- , ' , ...,, , ff . "W P -: . .. . . TQ ' " ' ' ' -'f :fate . ,, ,,,,. ,,,-f"--gn ,, . . -- lf V Q-ft ii. LM- r im f ' ff ' - ' vw 'sk' Hi, ""':'9 . ,,j:.,.l,.,, --,S,.l,v3,, ,,j :--I -:W 9.4. V3-lt: 1: ' fan ' ' ' " , I A .',1m' ' L ' .- -VI : 1- . ,I 'w J F ' . ' . I, 1 ' ' ' 4 ' . . 3 V . . . . I . -,- . ' 5. C L. .1 . ' - l . . - - ' - gf. . ': 4 e "Q , . ' 5 , 5 . A S ' . 255 . gi, . , . ' , . ' , u '55 uf Q s ' ' - 'C S' , ' "". - . ' ' ' . cg' ' "" Ln' Ill wha-h some of the parts were taken hy Dorothy NICIIILUI. jane Luekmg, Marcella is f .. X . - . .. V 'JI 'A Eff I' 'Q' t gs '- ', -, I' .4 '. 5' .1-f. Q' 'S V-r, 'I f -if 1 '.N ' . 5 , , , C - ,, I , l ' ' i : F ' ,. ,, , . - . , 1 F ,-- , b , C -Q a f l". 'l'.': 1'.,,, M.: up .-y.-f. L .-king. '11.t1..f. n. k' -. x..-h.-H. xx'-ru.-ffml. J, Mille-. xl. sw . L. , . 1 sf-fm.: mt: uf.-.-... xx..-g . r. RN, n, rs' -ag. I.. mul. K. rl -r. Rah . Jn- r-1.1. "re", . , , fp. cz.-.-h. l..,.-king. uf. , .-rom.-. fic ou: WA' 1, ILL lv-r. IJ. Xi:-nmn. 'fivl .m. H. Bu mu. Huh af-I' . o' , The Pan American Club I The lan Anxellc an Llub of Nkllllldlldx Hlgjh School which was sponsored bx Urs lvldly Holbrook concluded thx IIS first ,Ldl of CXIQUTIILG, wxth '1 IllCIllllBlSl"llP of fiflc en lhl club 19 1 chapter of the Pan Amer ll an League of New York and each chapter pleclffes ltsclf to be known as the Pan Alnellcan Club of us school ll lllldelldkl to conduct such actlxllles as wlll promote a better under-tandlnff of, and crelte a spnlt of frlendllness toward the people of Lallll Xnrerlca For Pan Amer ll an Dax the club presented for all the Npanlsh classes the plax Chrlst of the Andes whlch ploxed to be a success The club also partlupated Ill a proffxam xxl'llLh was presented before the assemblies and a P T A meelmg to Celebrate W orld Frlendshlp Dax Thls year all the members of tbl club showed Uleal Cllll"lUS13QIll ln lll3lxlIl"' lt a suecess and ll IS hoped that next xeal ll will be one of the popular clubs 0 zwrs lreszclcnt llohcll lXllll lxlllCNlI I Ice Preszclelll Fx alme Banverl Sc crctarx Llllldll Bangert freasurc r E1 ma Llndner QM jvgrgmduk. ...,.1z4..-a'fu...:hIJ!.M5I'49l-Q-MH' 16:33.-:L :ax--. ,Jl 'Y' 3' f f Top nur: llvrlwrl. Limlnc-1. I.. llalxgvrl. lf. llzlmzvrl. Burn-. Xlaxnnr-l. Xlr-. Holbrook. fin! ron: lxlxirlcllnc-xr'v'. Hunting. XY, liolll. if llurlin. I'ogorw-I-ki. , , ' . . - . J L ". ' " ' ', ' ' .S, . I "' ' .. ' 'u c ' f. f 1 .X . U Q. W V . ' ,, b ' - L ' ' l ' . ' A 1 ' . I ' " n . F , . . - . 15 . . M . . ' -' ' M S Y' - - S ' D , ' ' ' Z ' . . l- J b ue Y ' . . i I ' . H . ., ' . I Q i l ' D . i. . , C Y Q L -L I Q n 4 - 3 v . . v ii . I . . ' T va, uv. - . , Z, ., C '. 1 s . 1 A a " -., . . ' , ' ' . . xv Q2 A., . i is ff 4 jx-.5 - fv . - . I. A, , ------- ---"-- ,. .. V r- ! "' ' -"'-- ---- - ----- '----- Jw 7: :ff x . . hgq . ? 3 - ' .......... --- --- ..... .. --- ' ff-? f - .. 1 - 'fff """""""' """"" '- :s-- Qu -T -. 1. . 'i .1 .1 '13 .- , T-5. 1 2 ,fx-1 R :L -ff, F, . ' ..,. 1 - .x ,',42. V3QA,-,'q1Q'.:,j,"'-,I-,f,g:,zf.-. , A -,i 51-4, h -,E-1 -.-,I fy-.14 14- .- .. -. I c - ,,w,,. . 1 . gr?-1 '43 3 Z' ' ,, . ,. ' .ff . 1,. '..g'-53312,-1-3-' ,. . '11 JR' 'r'9+"' 'f -. ..-D'.,., " ..f" J .' T-,ff-2-' :uw om. m,,,1,.Af1 no " 'z .'l.,,.,. '. 3 '-:-4.-l .h l 9 K '-I . '-"Y L. VV' ""'HI'f"""'1'f -'-'wygwrqrsv-"r La Socrete Francarse ,,,,W,,w,,,,,,,,,,7,?,,,,.., W,,,,-rf """"9'r'?l - La Socrete Francarse was founded at the request of those French students who rushed to contrnue French and to enjos rt more rnforrnall than rn cla s The club rnet exert Frrdaw afte.noon so that rnembershrp rn XX ednesdax clubs would not prohrblt those qualrfyrng from reffular attendance larerne Holler was elected presrdent because of her efforts rn orffanrlrrrf' the club The requrrements for mernbershrp were a real rnterest rn th lanfruagc and r semester awerage of B Sereral who had completed therr trso rears of french last rear found that partrcrpatron rn the socretr offered an excellent means of retarnlna , their knowledge of the language tlaxlnff marntarned therr membershrp untrl he completron of therr French II course, actrxe members strll become permanent and career Lusually French games were plated and a lqrench talk was -fwen br some r rtor who had actuallx been rn France Later refreshment were serxed The members chose as therr colors purple and whrte and as then flower, the lrlw After they had srgned a pledve of actrre merrrbershrp the rrrdrxrduals were presented wrth rrbbons rn assembly on Mar 22 The sponsor of thrs club rs Nlr Ruhr lourse Burns PI'6SlllPlIl Vice Presrdent Secretary Treasurer I I U zcers Larerrre Hoffer Helen Baker Helen Boneau George letko k Narr r rrron r , 1 r r r lurrr l'rt U llrrrflnfl Ihr -2. 'J A '-'H H Aibir- a l V ws 2' :- an 1 ..c- ..3-,lu-is jg ' ' ' re- ' --,vfffd .lf "' LL YQ ..fe-:-s M3:,..,.,.,. Abgsgf' :..:.1-:L ..,.4- ik. gt- . 1, hz- "e'...,: E , 351 ' '-" rg 7 S . . ' 1 K, , .. , . ,, , s s P , ,. . iii - - W . ,, r . - L. . . Z r , .K K c ,C Qi, . . .. . . L 5. I 1 .Y I I ' 1 -V . . g - 1 - ', ' . . . . . J K 5,5 A ' rr f ' l 'ft- ' . . . . . . . . Y, wrll recelve a pm, rf they contrrrue to be actrve for the remarnder of therr hrgh school .,, ' . 1 v - Iv 4 .V 1 - . -. - rl V A I- s 3' 5 v . rv . - . L S . 5 . . I g 1 I n I a U A ' I , 4 . Y 1 4 Y T ' ' c 1 's. . ' ' Q. 0' 2 e ' , . , . Top ron : Wol , Xl:-llrrrrig. .'rl'l1- . Us-lli-, Ulu-rrrrr-ivr. H'-r 1-y, nn--lr-lrrvu-r'. Srwfrfl ww: Ml - -li-uf-r. Tw-krer. r-'. Hn... r......-. w.-lrnrm. w1..n.Af. rr..,,,:.. ri. rumor. s.r.-..r.r. Fi v mic: W -slarrvr, lr:-hrr'-r. lhkv- , ll:-H1-r. ll. Horn-ull. lilo-rr-ru. Xl -4. i -. 5 4 The Senior High Pep Club B ri ne r 1 ur m Iimmerman N mme r Dorn r-1 lu-nnedx l n r H in x Wrrfnfl mu Xli s Hurd Burg. i n nr x Q mln ld Bohm -Kllmtndin lr rl cfualp. Wzalln rf: rl W illiarn W 4 rn N x ic f- wrt Inu r 1. 1 L e Bierman Ln r u i .ii in u I ln older to make it elf 1 thorouglilx demoaratlc, organization lll keeplng vuth the spirit of a public school the bemor High lep Club decided to abandon certain of its requirements for membership According to present regulations any girl who is making passing grades and who meets the requirements of the club to attend meetings may be a member The former requirements that girls near a prescribed uniform and that thex he elected to membership hx xote of the rluh haxe been abandoned Nllss Hurd Miss Long and M1 s Strassner are serxmff as sponsors This year on TllHIlkQUlXlIlg Exe the mighty throngs of 'Normandy football fans were present at a huge Pep Bonfire in preparation for the annual game with Well ston The ewenmff nas spent with cheers songs and snake dances A romhlnatlon treasure hunt and nemer roast with the members of the H1 Y as guests was another outing. given bs the Pep Club staged at Miss Longs home instructions had -heen ffnen the groups started on their long journex through hrlars treeks and quarries Group B finished first and the treasure was found and dexoured before the other group arrned Both groups then roasted nelners and lburnedl marshmallows, sang songs, and gaxe Cheers When Mr Franklms supplw of songs was finallx running low taps were sung and the fire put out 0 lcers Ellen Ohermann Lorraine Sueme Agnes Hallxax Edith Bonn Preszrlent 1 we President gecretari Treasurer ' 'f :miBlv!lQ212D6r'uA-4mG1r.-. 2ion I jnlufrrfl r Twp W: H. ...U-ui.. Ga 1 -. Wolk. I.. ximr-.f. xi-ci rom . in-,..'f. xx'.A,:u1.'. , , - 5 1. ' .. xi., 1 1 ig. . i r: . -if-s, Xliss Sm--n.-r. B1--on. 0110 1--r. K. Sill-r. -li , -. . - 'gn xi . '- - " 'A v xi. gn .-f. x ki.. xr., .. vw I.o-wh. 1-1--. A . lil mu. nw... nr.k.'f. Ami.-,t.,.,. s...'.,..-. oi..-f....,.... n.nl..t. ci- ir. me ...it s...'n.. 1 n n l . i 'w a ' n D w .1 ' n .' :- ', ':e g. sr .. e - ' C, - 1. , F , . , ., . 7 l. ' L - 1 1 ' f -. k 7 ' . S s nl v L . 1 4 i Y , Y g . p 3 Q ' This crowd of joy-mad Vikings were divided into two groups-A and B. When ip , e ' -. 7 s. ' 1 e ' .. - ' - ' Y ' ---------,--7-------------- Lu 7 I 12 A ------------- -------------- - ' -x ' ii-I-it - 'B " ,- r e ' iff " 'iv iff'- : -1.1 , Pwr it 1 H1 .W U., f LS 2f:fi??- -'-3 4,-ifw if ., , . :NK T h I UB: PQ-'deff xwpqtifaxgrrqpfgptyz he Junlor I-lug Pep C ub ,,,,,,, ,.W,,,.,,,,,,.,,,,... ,,,,.,,.,,,qf M""9'y"4l li - The ,Iumor Hlgh Pep Club was organlzed to arouse a greater school splrlt 1n the yumor hlgh school and to foster better attendance at all frames tn which the yunlor hrgh partlclpates The meetings are held once a yyeek Dues are small enough so as not to exclude anyone Membership requlrements pertam only to scholarshlp and attendance at frames ln each season IS allowed There are no unlforms thus year, but probably yylll be next year The club held a welner roast at Cham of Rocks Park Aprll 26 1934 The club members yuth thelr lnylted guests met at the yunlor school at fiye oclock and droye to the park The evenmg s fun was competltlye games, arranged and named as track events Awards were made to yylnners of the dllferent stunts The members have been yery loyal and haye mamtamed excellent lnterest and attendance at games and meetlngs throughout the year They hope for a better club next year The sponsors are Mr Farmer, Mlss Craw, Miss Delyenthal, Nlr Phillips, and 'Vlr Smith, who helped to make thus new orff'1n11at1on a success 0 lcers President OTIXC Boneau lf we Presulent Mary el Welgel Secretary Patsy LeRouyr Treasurer Arleen Hlrst up ruu er aw rn ar ul yu yn r ynar ux rr If rt heron! mu r Phillip ang tr tmey r yn r en mg u ln D ly nthal Xlr Nnnth F r I luu n au r n n pub, u., lfw.,1f.,1 rn. , .y , . .fa tau LC ' 'ff e I V '1 'iz',.:F A T 1. ,. 7"""3"fS'-""1" i -'L '5t4t', ""'T-'F -, FP - ' . ,' . ,f , J . 4 ',, ' f TQ' ' 'vs - f--f-4.7.-9. :Z.:,1s3, -5.-fm 3-5-., ' -,Q ti. " "Ln, F tif, , . . . ' . U .1 g ' - ' U f' 'fi . ,uf ' ' ' , ff. ' L M E23 Y 1,52 ' 55. . . . . ' '. U L' U-'i' No student may remam ln the club who falls ln any' subject. Absence from five games 3. . . . Y U W. n .Egg ' - - ' 21' ix. . . . :rt I l 5 v ' ' nj-- - 1 - - . Q-7 , u FQ, Y. . 5 . . , s. Qt 'F 2 1 . ' ' - 1 . . . c , ' U. '. ' T -f B. ynn . Rum... H- Wk' ., at .W .. -. Bc-Il. n. Ben-un. F. Slay' au. yr. yup- V .L L.-R., .. n.- , ra ' 1 ': NI . ' ' -4, Xliss Cr ' . Hn -4 ef , T' 1-. Weigel, I.. W dl' . Xl ll' . 0. Jones. B. Joni'-. Mir! f' 'I' , A , ,T 1 , it -f o. rs., .- . .ang.,nn. Amr- ...... c1..ft..,... ufa...1.A11. w..n..r.-f. sm. J. vu- .na to Tt-nltl. N l . xp y , l M The Senior I-li-Y !. ' Bu-h ' k h X I1 g a Ur h 1 lu .1 1 an N I The H1Y Club was less actne this year than last year The meetlngs were not held at regular lntervals and no orgamzed program was followed The annual H1 Y dance was gnen 1n the Fall and as soon as the weather became settled 1n the Qprlng the plans were made and carrled out for the welner roast Another annual H1 Y party, the Father and Son Banquet, was agam held thls year The attendance proyed to be blgger and better than eyer, totalmg more than two hundred persons An lmportant feature of the H1 Y was the organ1zat1on of a basketball team for the boys who were unable to make other regularly organlzed school teams While the schedule was nelther long nor dlHlClllt, a sp1r1t of comradeshlp was bu1lt up among the boys that made the organlzatlon dlstlnctly worth while Wllh the opemng of school 1n September the tlub hopes to get a better start toward a finer and more successful year U lcers Vzce President l..aVerne Russell Secretary Treasurer Ed Haefler Pliwmw YALL .s.3u1fain4ubB.uwxt12-.NM-:mar 55:31--:la zzz... Pug One Hand ed Sr mu. 1 1-r. Srhall. Haunt-G. Lvtkn, Ban -. Waynu-ya-r. Bula 1-r. ,lnnkz-n. .11-kin . N nl mn: Anmlv-rson. P. In-y, Golnlslvin. 'l'r111'y'. Grvgory, W:-iss, M1-llilmlmxls, l.. Barrnm. B. Funvk, B xtur, . . Crm-n. I 1 ruxv: Hung , li. Taylor. Hawkins, Hu-1-ll. .l. 'I'all4-y, l-1-rl:-r, Swnga, TW-nr . .lilln-r. . .- I v . 7 . Y . x Q I . ' 1 . .- Y . . . Y . President - ............ ................ J ack Talley 'fran 'L' I I an 1, X5 'J I-,'5,.' -,f .s"f-f'-P-'-' :Gif "' II'f2i"f'1:'-'iQQ5'2i..fa--. .3-11' ' ' ' I ' - 1 41 . ,N ' . . " V 21 .tv 1, V 0 ' r 1 5' r --:5.',.. M :mf Lnuad.. 'FBI 'f""'l sf x-fpnmvievgrrqpfjptdfx The Senror Museum Club ,,w,,.,,,,,.n,,,,,,,.,,,,,m,,,,,,,W,,,,,, m""'5ar-r'4'l - The Museum Club rs an or-fanrzatron composed of students who are currous about therr enyrronnrent and who haye seen the need for eyrhrbrts collectrons and herbarrums for use rn the classes at Normandy The work of the club rs now housed rn a two room museum rooms 201 a and lr whrch were formerly used for classes Exhrbrts whrch had been especrally prepared were crrculated throuvhout both the hrgh school and Urade school class rooms This year the studcnts collected lrye specrmens and w rote sorrrethrnv about each of them Many of the exhrbrts made with these specrmens are permanent and durlnfr the followrnb years rt will be possible for classes to make yrsrts to thrs new museum to study these spec rmens As a srde llne, thrs club, wrth the help of the bardenrnff Club has encleayorecl to make a sunken Harden rn front of the ,Iurrror Hrgh bchool Thr job 1 a lonff one but rt wrll be a real beneht to the school when rt rs completed ln sey eral years rt wrll probably be one of the prettrest parts of our campus brnce so many students arc rnterested rn thrs club, two separate clubs haye been formed to accommodate junror hrgh school students and alumnr of Normandy r W F Shay sponsors thrs yery busy and ambrtrous c ur 0 lcer 9 Presulenl Ylelyrn Schmrdt lfzcc Preszrlcnt W ayne Robinson Secretary Charles Hr-rtlern lrcasrrlcr corffc C y 1 r mn r N ay rr! nr rr Nn rt Prev 1 r man er a an Iulor Xrauwr-n rr Nvconrl mn md ll e ser fn on orc-nz hyka rr mu r rm ur rr rn r r Ftrs! Inn cy rrlyr rr 1 1 nr r rry av I Prgr One Hufrrlnfl Nr r t .r . . lz- f.t.-M' 2-.mil--" 954-85. ren:-y I U, ,1 - o Q". . , 2,4 .,-,gy Vu. 11,4 iv ,, 7. -I I "1':'- .. .l - 4. , ..'. , . '- ' "'.. ' - -1-., ,-j.:,q.1.,frf',f'f, r 3-i.:yf.g'- ' ' ,-,. gs ,-r- .ll V 'sq " ..-LF 9 3 21. . . 4 .I . . V 1 A I . V- I : ,Lk- - C . s ,, . -A E, . . , A, , , , - QQ Q A ', , J . . fit v - V - V , 1 - , A23 ' ' ' 4' M ' -.M . , ' ' ' -' , fri - .' ' . . . jg, C C M N' "' 5:5 il' . . ' . . M F . if ' 1 ,Y I I l X M ' ' 2 U . 1-ft, e ' - ' . . ET' . '5- Q. M ' . . - 5 ' L FL' d . t . F . . n ' S S P rl ,Al . , A,,,,. - - ., .. , -.--. ......., L i . as ' . Y . L . , , V . y , l D 5 w i i . ' ' - , - - , - - V . 'h n -. A .--- - - -------..----- -1 - -.. C 1 I K T01 r : Xl . .'h' Str . Lautr' s 'hlag' . I rl h. K s -, Vuss ' . Rus-l . Rv g . . ' ' Ill - l. Q, ': Gr' e , 5 sl , B- s . lib- ,. C I' . Goolrly. Ku' -k jr- . I.r l - t, He lr-' , Fi kr-R.:-n. ' . : Fol '42 Pe " 'L l. Arth I . R wb'-on, Klvrr. Ra Astrr. Hr-'lrlr-. l.ir--4-. Gr in. The Stamp Club Top mtv: Mr. Hn-Hlcy. llny. Higgins. Wlnlvus, Thompson, Math. Haffna-r. Fir! n rkang Yun: Lrman hrlck l l N e 1 I The Normandy Stamp Club Wylllcll IS composed of twenty nme members, rs for the first tlme a jumor ht h club The common mterest of the club IS the collectlon of rare stamps The club meets every Monday w1th Mr Heffley thelr adusor and sponsor, to buy, sell, and trade stamps of ewery country and every descrlptlon Stamp collectrons have been started w1th a few pennles, or much more, as the case may be, and there 15 no I'CSlI'lCllOIl or lllllltEltlOI1 on the slze and value of a stamp collectlon The Stamp Club had been ln exlstence for a long time at lNormandy as a senlor club but thls year, upon the appeal of the junlor hxgh school students, It was changed to a jumor club Whlle thls club has newer caused a Hare of excltement around the school wlth tts work, each member of the club enthuslastlcally asserts that he fmds It the most enjoyable of clubs The members of the club have a lot of fun and some of them hate remarkable collectlons of stamps Some of these are Warren Hohmelers set of Umted States stamps Whlttaker Wobus group of commemoratlve stamps, and Catherlne Schrlcks collectlon of stamps of the Engllsh possesslons 0 Lcers Jack Kossman Ralph Stllle Presulent Vzce Presuient Secretary Catherlne Schrlck x nur: Hu v ' tv, Crm-1-nnan, .' nn' , Sv ' , .a.on::, .I llk l ' . ' ' ' ' . . . .U , . . D . r 1 r . . , y V Y 7 . . . . . . 1 . . t l . ' . . . P 1 ' 3 ' ' ' , S V 0 ,K . . , h . -. , ",' . . , . . . ZL .. . S. V 4 ff' ., S' A' . 'If '------------'""'-""""' .9 . . , 23 . . A 0- --------------,-------- JJ 1 La. . 'u .x V 'v -.. l fs. ' . . . -- 1 . .. - , ,I ,5 ,f 5 :IH g4,g,.- -,.-...L--5 j,'. a,. f.',I . 'Ag- F, 'r-.az '--H 70" - "'-f:.' " ,-..A -I 'i X :- ,I 4 - . ' . -1 . '-- '..f--'fu -1.-f'-1' .1 JDJ-1 .I -4. ...' .,, - "-UP- A.. l.- ,J ldap.,-,Lg ,QM- f, - L 1' V2-vw, gf , -. 1, ff - ..-- . r ,J ,V ' --21 Qf, "'- "" 1 r' Uuc Hundred .ight A A I v '-- if g 'f:3. ,,. -. N uw f . r ' '-N, , ... 3 'f 'S lawiumtrsba www fSsS'o..rJ inn... Pig I n The Debate Squad 'Wad I One of the most outstandlng orgamzatlons of the year at lNormandy was the debatlng team Thls year there were ten members on the debate squad The team conslsted of Helen Boneau, V1v1an Deweese, George Cech and Blll Funck, whlle other members of the squad were Jane Lee Burgess, Marjorle Benson, Helen Schenler, Fern Baxter, Frank Barber, and Wmlfred Kelley The questlon for thls year was Resolved that the Umted States should adopt the essentlal features of the Brxtlsh System of R3dlO Control uestlons for debate come from the Natlonal Forenslc League and the same one IS used throughout the entlre year The Mlssourl Hngh School Debatlng League of which Normandy IS a member, usually adopts the questlon whlch the Natlonal Forenslc League selects Thus all the hngh schools ln Mlssourl prepare the same subject The opposmg debaters were from the followlng schools Hancock, Webster Groves, Brentwood, Crystal Clty, Soldan, Ferguson, and Colllnsvllle Most of these were non declslon debates Of those ln whlch declslons were made, lNormandy won from Crystal Clty Vlvlan DeWeese, the presldent of the debatlng team, says that because of the good reputatlon of the last years team, Normandy was matched agalnst stronger teams than 1n the PTCVIOUS year Vlvlan DeWeese and Helen Boneau were selected to attend the annual debate tournament glven at Wxlllam Woods College at Fulton, MISSOUTI Thus tournament lasted three days Durlng thelr stay the gurls were entertalned wlth a dance, a banquet, and other school act1v1t1es Mlss Grace Dunn, the sponsor of the debate squad was very enthuslastlc She d1d her utmost at all tlmes to tra1n the team for successful debatlng 0 Lcers President Vlvlan DeWeese Secretary George Cech V t h rr l Dew ec nl Bu g Ben mn Page One Hlmdnd Nine .st 'v . ' gg. 5' ,J ,-.. 4 , , e, . x -,V--a --...,. - sw- .' Q 1' ,,,f , Av, 5.44 "if , .- . -,.-ny, . a -V I " Z.,-1.1 . ., af..-ra .-Q' Ly ,, ,,, !'-. , 'X' - I. .fig - ' . . . Y 1 7 . . 1 . . . . . . . 1 - s - 9 Top nw: Baxfr, G. Cu-c . Barber. F's row: ' 'stu Srhe er, r ess, st . w The Senior Library Club Top nur: Hill. 01-klr-. l.u1'm. Hiller. Gravvs. Kuhlman. Miss llurml. Firsl mrr: 'inyanl C " 1 - 'n '- v ' Cain L nl, I The Senlor Llbrary Club was sponsored by our llbrarlan, MISS Hurd Slnce the club membershlp was so large, many who deslred to become members had to be turned away ln prevxous years, the members of thls club, all of whom were glrls, HI1lSllCd Wednesday nlght s homework or followed a hero between the pages of a book durmg the perxod Thus year the gurls were gnen a llbrary tralnmg tourse The course conslsled of lettures, qulzzes, and problems One lesson Lomerned encyclopedlas, and another dletlonarles They also studled Llasslficatlon care of books the card catalogue, and speclal reference books They were helpful m flxmg new books for the llbrary While thls club would be far from appealmg to the athletes and the aetlve people of the school 1t IS a hay en to those who love to read and study A large membershlp for thls club IS already assured for next year Th1s club IS well lnked by all ltS present members, and lt IS sald to be one of Normandy s happlest clubs 0 Lcers President Charlotte Vmsard Secretary Evelyn Cowgxll MW' H.Qd9!AH'AhfM-2995 .1 ,, A?53:a.Hs1.lsne11l6a'isL- '-!-sW-rJv22r9o- 0 1 d A Y . ovnglll. Ilorzalm. Ll ml. Nl. lull, , H. Kelly, , 0 '. . . Y . . . . 1 . , Y 7 . . U , . , . , . L ' ' , ' 1 f ' -5 . . 'sh 1 1 ' 5 . , - , - -:rf L ' . I f ' :in I' ff' 53, ' ---- -- ' , are ' . gg ---- -------- h------------ - v il T , x. X ' r .5-V -I 'U 1- 'A . ,. ' 'f ,,5, .',Q:-Ta: .723--'.sQ'. 'J f-J, ,.,i-.f air 's.faf.3. " ' -- L' ' 'Y' "' ' "H .-.--"-4 fit I ,, ... . fs - -- , - --.-'.- -1--f... - . '13 ' 1 . . fp -'H at-f'-' 1.131 'M f:'U'rf.v'fr' 1 - f-' -V ,gal -. 1:-4- . , - - - -1, - , TT' F ifi' '- -F -Il ,rp ' s'f':'f,f'w -V' ' ' Page I 1' Hundlv Trl! -, -' , A ,-. f ff' -3.5534 - JH V HF.-1 I ' '- ' -' v ' The Girl Scouts , I On any Monday night you will find from twenty to twenty eight Girl Scouts doing some part of their scout work at Normandy Sometimes it is star gazing out on the athletic field, sometimes it is learning how to meet first aid emergencies, frgam lt may be signaling or judging the heights and weights of objects On Saturday you may find the Scouts cooking their luncheon at Ferguson Woods or taking a longer hike to some place such as Cham of Rocks The girls are also fond of cycling Last fall the older girls of the troop spent a week end at Cedarledge the St Louis Girl Scout Camp Cooklng all the meals out of doors, taking long hikes through the hills and sleeping in tents were the features of the week end The sprung week end was spent at a cottage on the Meramec near Eureka Missouri The county court of awards was held at Normandy last February Lenna Thomas, one of the American delegates to the Girl Scout Chalet which was held in Switzerland, showed the pictures that she took while on the visit Badges were awarded Helen Boneau was the only one to receive a First Class Badge Several girls received merlt badges to have two separate troops The older girls are working on a sea scout program Captain Miss Agnes Liddle Lieutenant Norma Klssner Dorls Bewlg Patrol Leaders Dorothy Herr Carolyn Wilson r I n r Llldl f' en mg Nut, tt g F Xluglc X uni, nu Page One Hundrcd Eleren it ' I , ' .1 . 1' . :'f,'f7f-"lf:B-:lg--' W, jzvp ,' .u .',.4,'. '- 1 f 1 t " - 1- .-is -: ,J i . . Y , . . : . L V . . . 1 . , , g , . .I Since the girls are of so many different ages, next year Miss Liddle is planning Tap U 1-: W4-ssale. L. Milli-r. H. Bn 4-au, I. Millvr, Percival. Canlnc , Miss 'A c. Sr anal nur: L. W dl' . D. .l '1-lc. Xl. Ma 1-run. C. Wiluon. J. Wcnnllin . .. . v , '1 wQ f i "1"""""-5'1"-5!,'9"""i5'93"" se .- "Wad The Archery Club Top luu': Hardy. Halllax. Allmendinger. Klinkcrfuss. ' lj hn ' tt n n Was ure i long I Archery IS a sport whlch tends to develop one physlcally and mentally Through archery one may develop good posture, steady eyes, steady nerves, and steady hands Archery also develops sportsmanshlp, for anyone who WIShCS to excel ln thls sport must have the ablllty to wln or lose gracefully The members of the archery club must be capable of carlng for thelr own equlpment and of keeplng thelr own score The club, whlch IS ln lts thlrd year under the capable dlrectlon of MISS Ernestlne Long, entered two tournaments, both wlth Unlverslty Clty One of these tourna ments was held at UHIXCYSIIY Clty and the other was held at Normandy Although the club IS open to the whole school, It has only twelve members, but lhlS IS really better, slnce archery IS such an expenslve sport To cover the cost of equlpment, each girl pald a small sum of money thls year, besldes the regular dues O Lcers President Kathryn McClure Vice Presulent Ruby Hgrtgn Secretary Ceorgla Kllnkerfuss Treasurer lNorma Allmendlnger Pmmv a ff 553531-.ac 239- Page One Hundred Tl elve First mu: Engl' 0 . Seo , He so , lh, MvCl , Nl as . . . . . y f Y l Y 1 . A., . ., nl l ' ' 41,5 ,l,,- , -.- , -3.j'.1.' -3g::.1. '- zfQf:2'542'1Q??'2i. ,-: . Q: 4 A -Ld: -'Aw . , ,lf-1--..'.---,U x , , ' ,. ,,:""' f ry ,-,N - , N 4 2 -A . L 74 r list- - 1 'ff:.""Qf129 X x Th I-Ik CI b i""1"'W' e l mg u fmwwfwwvmwvwrwwwmvgwf' The Hiking Club was composed of a group of llyely girls, interested 1n the out of doors It is no wonder that this club was so popular Lnder the leadership of MISS Genevieve Saltzman the group went to such places of interest as Cham of Rocks, Jefferson Barracks and Forest Park, where they enjoyed themselves extremely These longer trips were reserved for Saturdays, while short hikes in the vicinity of ,he school were taken durmv activity periods Like any other organization they had definitely fixed rules to follow which were necessary for the safety of the hikers, such as walking on the left side of the hugh but the glrls found after the first hike that low heeled shoes and simple, comfortable clothing made the best hiking costume The club IS highly recommended, as walking is one of the most healthful of exercises 0 Lcers Preszclent Lucille Klncheloe Secretary Elsa Sucher ece B rl, a rn .img npul 1. 9 ltzman H hl K nc S1 r Pup Om Hundred Thlllull . A , tri , ll . . ,,,,,A.,.., ., A ., f--t Q fi .gf -'1-V,-..-' Av-:fb je' ,,.. fi ""2 1- I -Iv ' L.,-sf -f,..,'..7.-uf.-K-::q' ...pc 4- . . 1 . . u . . w , y v D v v r' . , D , ' way, and going single file on narrow roadways. There was no prescribed uniform, Top row: Nr , rr 'ste rl. Hz-I k v, l.u 1- ln1'r'. Nick:-ls, Miss .a . . First mu: G. awkin-4. Run' , i hw-lov. fn-hs-r. Elm- 1-nz. Marty. The Ballroom Dancing Club tx- rv f I Top Inu .lnlll on http tn 1 xr nr ln ll zullh rm Nlr Lhrl tran otsw od r Cha rman r um Lurtmr alll r lxlo lun hrrd ruu Nuttun bn rn nmmtr onru L l Hurt net Vt.: ltr lull. N cond mu Nlalustrk Chrr lman l'ng.h.nu r Burgc n nn autr la Cm nr nfl mu el Hawkm Cornl h Brulun ur o mllmrp Lrml n H t Thls was the first year the Ballroom Danung Club has been organlzed It was started by means of a 1361111011 srffned by the students some of whom wrshed to learn lo dance and others to get more practlte The students appreclated tlns cluh, be cause 1t not only saycd them the embarrassment of lC3l!llllU on the ballroom floor but helped the more experlent ed to become more adept lll the art Only those who had had llttle or no experlente ln dam mfr before, helonged to tht tlub The group was uneyenly d1Vld6d between boyfs and glrls the total membershlp berng approxlmately SlXly students The large enrollment was probably due to the necessrty and enthuslasm for such attnlty Mr W Chrlstlan w as the sponsor and Lorrame O Donahue proylded the attompanrment at the plano The old gym seryed the purpose of thls club and when rt w as rn use the dam ers used the Lafeterla The club has a noyel way of Tlllflilliillllllg lt offlcers lSlllCl'l are Preszdent, Clue Heap Bzg Rhythm W llbur Chapman Vice President Big Rhythm 'Noryell Buck Secretary, Rhythmoma Claudla Greenstreet Treasurer, Lzttle Rhythm Jack Hardesty 1:11-.fA1'a.ba r.a...m:. 535.34 221' Page One Hundred fourteen XV? I - . 4 .,, X ,y A .- N X .' i . M, L 'fl - .. Q ' -- 14 fr , , W.: -E g 3 1 " - 'Q I W Q, X f If : J- , , r 4 . . , ,W r ,L ., 1 ': - 's , ' - h- s, Carry. jr 'r:l'lg. Co ls 'in. I", 1 -: . , ' 's' , Sp .wr . C1 shy. 'I ' . Pfg -. ' '. Z- - nv, ' s ' lan. I T ' ': .f , ' w-nstn-vt. H--l . S fs. C ',', 'us-fy. - sl'-ll. '-l fs, I -' .'r' : . ' . ls ' . Q ' ' se' . -ss, B0 sr . lx ' . l'll, 'nl' . I". f: R-'d, ' ' s, 'S , - - ny- . G l f, ' , Fu-lsrh, ur-l-sly. D I .. e, ' . L , I . . E 3 . D I . I I . -' s I n- ' 1 n . D , . Y f f w V 4 M, . . Y . v Y A . . y h D . 7. Y . . v . , v. i E . . v Y f. . -, ' A . gl - , . e e . 31 .12 ' ' ' ' S ' t, ' - : Ula Pi . H . f . ' ,, ,. QA , 1 -- q, ' ' Ls ' y as ' Y sl ' , ---- ...... - . ' " cc - : - 'Ii y , , f---------- Q' as ' y M Q U ul 1 - ---- ------- ' , . P' 1 ss. :T ' 4. .1 I ' If FK. ., '1- - - -"L f . 1'-11 .-N " ,,,u..- ,wulflgg f- g,.,--fin,-',o,'-.5 "-tg.l',:',-.- ' 1 -1' -.f , - ,..,. -f ":. , I . . ,U , V ,y.x,.-X.-s,.,s.,v ,Z -f 1,. ,-.L-.1514 .1 L A '- fr, ba A " f. -. J ,J , N--,, , "' i -Q 'w .1- gk.. f, ' -1- -1 "P-f" , 'A 1' ' , 'll' ' ':-u'- "- ' -,-, lj-,,' , , .,. h. Y In V.. .,. .. 42' - 'nv 1 V" The Junlor Dancung Club h"""Mm"W'P"'5"W' "'P"'V'J'1"-NB'-?'!QfRf?1' I When the clubs began the second semester the Jumor Danclnv Club was agaln organlzed for IIS second year The club was sponsored by Mrs Helen Morgens and met every Monday durlng the actlvlty perlod 1n the girls gym of the junior hugh school W hen the club started, the glrls worked on the dances for the ,llllllflf Operetta whlch was Urven ln May Because of the lack of tlme the vlrls dld not prepare any other programs however they made a yery good showing thls year lll the May Festival The club has forty five members many of whom are old members who belonged to the club last year The Ulrls learned the fundamentals of danclnff first and then the very slmple tap steps Each week their lessons became harder and finally they developed mto very good tap dancers Durlng the course of the year the gurls also learned the prmclples of tumbllng Mrs Morgens, who also coached the girls 1n the Senior Operetta chorus turned out an futompllshed group of dancers 0 lcers Vzce Preszdent Vlrglnxa Parker Secretary Audrey Dobson Trp t u a r .1 D nahu I YlrK nl Bostwl k I I nl 1. an n rl N Dw 0 Charm n I NI rl,n ug. Om. ul rr Fr In 1 ' .1 ' '4 ' ' Fir,-:g:,,7.Z'7.:f ,,,-. -vc - ---.- 6.13. 4.2 L'-,:,.TL' Aihlwl. M 1 i, ' .. , I . . v . 7 O f ' cv f' ' ' rf v 1 u y 1 v V. D v . ' 1 1 5 f ' , J' ' , , ' , 1: ' ' c- ' 4 I I , C s 1 ' u - President .......... - ........... Anna Jane Hoffman 1 rout: Hurs. P ln m. Purschel. P1-tkcr. Kirchnf' . R4 he, OT o 4 v, Slewar , . i ey, 'L Fi .v row: Sa lwcn D 'r-s. Dobson. Hacking. Hoffman, Str- gv-l. Humph 'cs. Lucas. .lrKay, 'y r, , o fl- Q. x P ' - H nl -d Af "rx The Senior Girls' Athletic Club op row: Hclling, Hcggcr, L. Smith, Diewhingvr, Vfngncr, Nichaus, M1-llis. Arlurnx. Gehlc. Third ra: er H k St lt y "n cr ernsc " r X 'fu cr W gh! Second u ugh lu :Isl K I-ra k 54 4? I The Senior Clrls Athletlc Club rs one of Normandy s oldest and most actne clubs, also one of the most popular Its membershlp, conslstmg of girls who are athletlcally 1IlCllIlCd and who WlSh to lmprove their playrng ab1l1ty ln therr favorite sports, numbers over fifty The purpose of the club rs to g1VC those students who do not always come out for class teams a chance to play the games that they enjoy Thls year the club has endeavored to create a sense of fellowship and sports manshlp among IIS members 1n the regular weekly club perrods Durmg the wmter months the glrls elected frve captalns and dlvrded thelr club mto five squads Durmg club perlods each squad was scheduled to play a dlfferent team At the end of the school year the squad wrnnmg the largest number of games was glven an entertainment and party by the loslng teams Wlth the comlng of warm weather and the completion of the glrls new athletlc field the attentlon of the club was dlrected toward baseball In thls sport the glrls remalnmg 1n the same squad and keeplng the same captarns, held a frrendly SSIICS of games Durmg warm weather some grrls prefer playlng tenms to the more organized games The club chose a tenms captam who worked out the schedule for the tenms season The club alms to glVC every grrl ln school a chance to learn 'he rules and tech mque of all sports, to develop her abllrty to a point where she can use lt when she IS no longer 1n school The club, under the very capable sponsorshlp of Mlss Grace Klrkendoll hopes to mtroduce tumblmg lnto the club actrvltles next year 0 zcers President Yera Seabauvh " 1- a.bdm..unT: mhiisiuahzsnz,-., Page Une H ded 551160 T v: Mill , ur , n ze, Smvchu zen, M. Wil , W' . , D. bnnon, Bowles, Taylo , Modest, rl. ck . 'ri . rurr: Sc lra ' . Locsch, Morro, Bail'-y, Tmvi-1, Ford. D. '. xlllu-hl. F' fart: Hrrvvy, lln'rnl1'i1'r, C. Yfinlvr, Tylnln. l'ly1'rmann, i 'n . . . , . D . Y, I ' . Y . D . . . Y . , ' ' 1 i . . . v Y I . . , v . . . 7 . . . Q . ,il 1, . 5 . . . . l ' . . . . . Y , v I 9 I' ' ' Y . 1 .1 - y K f A Secretary ........... -- ............ - Martha Coons ' .-s. 'HL , .V 'ii TA1 L11 " 1-. . '.ff:.- 'r :. 'LvS"':'2' rg'.?.i'i:f.' - 1 :Hg .,--,..fa" " ' -- " ' - - . ' ' -.- .- ' 'T' sac... A ' " --' f ., - -- ', 4. f.-':, wr ' +17 .ia ' rf o -+L: i 'l'-L. '-'-'f--- V - - .' , 'R aff- -., 'A un I " Q 3 ,,c 'n,., . " ' " -s.f,-,. - .V . -g - V Th I A hl W ""?"R"'WWW"? e Junlor Glr s t etlc Club ,,,W,,q.,, ,,,,,,.,.,W,,,... WM ""I""9w4' - Approxlmately one hundred glrls compose the Junior Athletlc Club thlS year Owmg to the fact that clubs started late the glrls played only volleyball and base ball, the two sprmg sports The members were dlvlded 1nto elght groups so that everyone would galn more from these HCIINIUCS The groups were led by the followmg grrls Marlon Barcalow, Vlary Loulse Hobbs Bertha Watters, Josephlne Henze, Vlfglnla Frederkmv, Ruth Langeman, Hazel Klzer, and Vlfglnla Heldeprlem ln thus club the glrls recenecl tramlnv whlch Wlll be a great benefit to them m thelr comlng years The fundamentals of the seasonal sports were taught thus helpmg to broaden the members mmds 1n thls field and tending to strengthen the class teams Crrls who have had experlence ln sports durlng thelr jumor school years make better maternal for the senror varsltles The members also learn the meanmg of good sportsmanshlp, the most essentlal element ln the maklng of a good athlete 0 rcers President Vlrgmla Penn S LaVerne Van Mill Vlfglflla Heldeprlem l MISS Clark Secretary Sponsors nn Bar rr Se ond r lv r nl ux c r rchelp I Hurst rss ark H F xt lx nl I .xr Pu e Ulf mired bu, JY 1 l 'N- , ' X ""1'f ,,g:-,- .-.-5, S.-',,3,,1-. f g,,f'.':4A ,I 1 ' e ' c . Y D 1 , . . . . . W .1 ----'--'--U-U'-----U Q Miss Kirkendoll Top mu: Alshurw. Snywl:-r. Pe- . ' rnlow. Rulwl:-4. Pohlrunn. Hog-H4-r. Hr-ul:-y. Knoll, -L Smith. c uw: Sill'nam, Miss Kiln- roll, I.aRu , Fis hr-, Cornish. Sl:-ilnvl, Lumm, Ol-4-1 , Iufll Cl . eeter. ir nur: Kizrr. 'o urls, 1,3-brook. lf. Zunlu-lll. llatrh' rl. Van Xlill. Xlvyvr. Nik:-Ie. D. Lamm, Rot rt Sll g 1 Hu " 'IIE I ll NIUR 1l1T1Il 5 I Il 11116111 I 111 Pres111111l S!f'l1IHf'1 7 rvasurer 8111111501 -X1111 '1 1 C1CXL10p u111161 1 111161621611 PXIOR NRI Il 11111 llf 111 ft Q I1 S1 1 It 11111 II1 IISIITFI 81111111111 I l J UI l llllf NC I HONIE E1UNONII1s tl l B I 1111116111 1 11:6 Pres11l1r1l 91 Cl 6tar1 51111119111 I 1111111 l'1 11611116111 1111 11981111 11 S1116l11r1 Treaiurer Sponsor UPEIXI 1011 U13 cl I l Additional Clubs 0 111111 16f1rl Sllllllll 1'l1111161h x1llllJ11X Htbpe 1 1161111 11011113 BWTIIP N 1QQ H 6111 alt 111 x111 111 lllf1lXlC1llcl1 0 1 XX1 1111111 1 1 Ill NK ll 11 1116 111111111 0 11115 11611116 A11 1xlll 111 111113 L11111611Q Gladxg Rx 'Ill Y 11111 CN x 111 xx ll 1111111 111 111111 U 1 111 1 xx11 11111 11x1N1111 1Xcl11'lIXIl 51111111 Vldlfflfixl 131 1111 1 1 lll g.cllIl a 1111x1 ICU? 1 116 11161 1 111 IJIIJTPIII that x11 111111 1111116 lCIlUfIdIJ1l6I 11 621111 h11xx 111 61u16 1111 1111111 111111 111111111111111 I JINIUR DRXNIATIC CIIB 111111111111 1 111 ITFSIIIIII1 S11r1t11r1 5lIUIISIJf lll ill ll l I Jed lll 1:1-'W-.1 ,M,,g,:1.-51-.'1..u-.'1.11.,-exif ua.: fha-A-nu Ja. wif.-hfmn.. .111....J mg, -,...m-H V-274 0 116rs 111111 N11 1 1 x N1 fr x1 1 N 1 111f1111 1 I '. ,1 1 1 -1 ., D- ---- Wfv------f-----1fA --1f- 1 . ,mji-lg. -V,,-,--,6--,,-,,,-f-,n,,- X' 'C ' 1 1 .N ' ...,,,......,,, Y, .-........Y 1'1',,- . 11 ,' : 11 '1 's 'S' zAp11's611f-" 'i'1116' ' I Sf. 1 H C1113 fff1'1'1'x l"'." 1 ..,.,,,.,,, 1, ,,,, HN ,.,,,,. 111111 'ss111'1' I"-1-I' 1. 1.1 fnl ,, ,,,,,,1 . ,,,.,,,... - D1 ' lv 11I'4lllf'l' .""' -- ,Y ,fff, WM, ,,..,f., ., Yiflilliil P11111 .' ' ,,,,,,,.... , ,H ,,,,..,, 1'1Xl'1fll XYLlSSl'l'1.il11 .' 3 ' ...f,f,,,..,,Y , ,f.,f,f,,,.. W Miss 11. 11 'ill 1-X111 : T11 1Q'Xt'1l1I 111111' s11I111'xisi111 illlf i111a1s1- 111' 1111 ' 1'6 , ' ' .1ll2i1 's ' 1 11961. J,,,' 2, 8 1' . 1 ..,... ,....,..,......,..... 11 fliss " -1 U' :Xin : 111 i111'1'1'z1s1' 111111111111 IlI'iil'111'2l1 1','l11'1'i1'111'1' 1111' 1i 1 I-lgs 111 1 '- 1 " gl lll'11X111f'S. I CUXA I I X11 111,111 011' 'rs " . ' ..,..,,,,,,,. - ,,,...,Y.. Ed. 1 .21 "lll'1' "ff-" '1 ,W ,,Y,,,.,,,,....., --- A 1 ..' 1 . ' ..,,,,,,,,, .WH ,,.6...., .",1 'z' .' ...,,..,,,..,,,...,...... Mrs. II. E. 1111111 51.1 : T11 1" 111 xl-lt. 111 111" 1111615 1 11 ' ll 5 ' 'll 1 'f11 f ' S 11" 'S. a111 111, - ' s ' A il sm ' 1' ,' . ,.,...Y.Y,,,. ,,f.f,,f,,, - - D11' It 11l'l'l' ' ' .,W,f,,. M, ,,,.,. WWA 1,1-Q fr I1 1111's ' ,' ..,...V, W ff,. ,,--, ,,.,,,,.Y. 11611. 6l'll- ,' 5 ...,,6.,., A,,..,,.,,,,,,,,, N liss E. 1111s111-1' A-Y1 3 T11 - 1'11 ragv s111111'111s ill il 116sir6 flbl' S1111-1'xl11'1-sfi1111. 111 111' -11111 1-1 115- 111-111-1' i11 P11111 bl '11' g. 111111 111 i1111'1'1f.'t 11111111 1ll 11111111-1' 51llf1f 11 1' 111115. f' '1 ' A I P11111 11111 1111111111-11 .1'gr111-1111 VW! -...ua-si-,gc- Addltlonal Clubs K l U 1 111 I x 1 lu Ill Ill 1 I l Nllnllxnl 1 ul U l f rm s 1 XII 1111 1 I NIKIPHIIH 1 au Nprrllwl 41 llll Hill J Il I lltilp I ll in U 1 If It If 1 fr Itlll UI Nm Illll Q ll! ll lllilll Nl111l1x111 Ill lXl U 1 1 111111 ll 1 1 111 Ill 4 N 11111m1 X U 1 Sl lllf 1 fltf is lxu N lllllxrll Ill X U1 1 114 11 tl!! 11 Inllxnl l ll K" "L "n'v. n Q' 1 1 d c a Ng 1 N P 11 H11y p--,vv 5- armwvywwvgygfiir nm fa--'vs 'Tfingvilwf arm Www! 'Sf s ,..lz"'i" --,- J' r W...:-e ,fb f.-,.iE1k'1'-:fS7f 7, fix,-P-,-1 1-ja D' I, V Y V F., E: X 'tn -"4 I ll . .ll Nlfll' 'l'IMi1lx Il.l li ff1'1'1'1'x l '5 l'A1'x'l'11 ,WWWW WW, W Y,,Y, WW Xlf-l in Sl'llil4l , -Q I iff'-ll'l'.Nl'lll'IIf ,W W W ,,,, , WWW W l'1ilI'l xlll5l' amp S1 f-'- I 'x WW WWW, W W, ,, W WWWWWW lluwpll SlH'li4'f'l' 7'-1f1.w111'1f1' W W W W , W W W ,,,,., ,lavlx lla Illi5 .' .' ' WWWW WW ,,,, WWWWW W WW Nlr. l.. Hill lim: 'lb gin- llm-v inls-rvwle-ml in lraulx il vlmrlfw' In 1ls-xvlup llll'lIlN'lNt'i mul In 1-ra-ala' lIIl1'l'I'Fl in lun-lx Nxt rlx. l sm' u1r3m:l,ll: f7f1'1'1's 'Q f"1'."f' WWWW WW ,WW ,,,-, WW W, ,,,v, llt'I'llllllll0 l'lllZ lirr'-f'41'.v1'1lv'11 ,,,, W W ,Y,, W, ,,,,,. :X Ll Nluv Ili 'lI'l1'll Q? 'I WW WW ,,,, WWW Y.,Y WW W ,..... W. VV " XXQ1llaf-v 7 .' Q ' WW W ,,,,,, ,.,,,,,,A,..,. N Irs. J. Punsh Il WX' : 'lin ln- uf fvlwirw' lu amy g' Q. 4-labs. nr vlulm ullivll f'l'd5 Q-Xtra in hw" ill' ' ity. I I3qXSlxF'l'lS1Xl.l.lIl.l Ii Ul'I"l'.S l,".W-If'lIf W W W WW WW WWWWWW WW Hill SlJf'!lf'f'l' ll."-P'1'.Nl-IIVIII W WW WW WWW WWWW l, uis Uwll S1 "" ll 'x W WWWW W ,,.. WW W1 4'4'll .' itll Tr' .' '1'1' W WWWW ills-Immun Svl 1 1il'll'I' .' .' ' WW WW WWW, WWW-. WWW NIV. lf. llc-ifl Xi 1 'lu flvu-Imp jrlalyws lk-r lblllllllt' lulflu-llmll lvunls. - .ll Nlllll FIQXX L1Il,lI3 - l"r'.w'l' W WWW W WW WW Xli-gun-1 N:-wlvit lim'-l"1'.v1'1l1'11l W WW WW WW WW Clara llajr-lx S1 "4' I 'x W W WWWW WW WW killll'l'flI Nlillvl' fl .' ' W W ,,,,, WW WW f,fY WW -WWW W Nlrs. lf. lllufn- Xim: 'lu lvzlrll IIlHl'l' ul' llu' url -rl lim' Il1'l'lllf'UIl'li, I XlfllUl'l,XXl'f til,l ll fIil'1'l'.Y f"r'."1f' WWWWW WWWWW WWW ,,,, llwvlwrl llllllilllll' 51 "" f11'x-Y'1'f'1.'111'f'1' ,,,,, ,,,,, W -WWW T. ,l. Xl: 'x -ll .'l J ' WWWWWW ,ff,, WWW WWW Ur. I. lI.1Lrnw Xi : 'lu le-urn lllr- lln-lwy ull Ll4'I'lDlllillll' flying mul lu lvuilll lmulvl plum-5. - lLXl'lJHXlX1L1Il.lli '1'1'1'.Y l"f'-Y'f'l WWWW W W W WWWW W W llwyl llilllilllll 51 "" r11'x W WWWWWW W WWWWW WWWWWW W WW jul x lfrvifv 51 N ' WW WW W . W W WWWWW XI-A U. S1-l'll Kim: 'll' mu'm1l"1,n- ,'mlvnin, '1W '1 lmlnlny 'mtl lu ixlvrv-1Wv '1 ll xl- lm' l1'll11'v'W' lu-'nity in pl-ml. 'md flux.-1-,, "Aunt" Liz Aunt lll and Ln lc Sam l'orcl as they wcrc affcctronately called by t e whole country srde were two ex slayes who lryed ln a lrttle log Ldlllll at the yunctron of two creeks on my grandfathers farm They began lrfe on a Southern plantatron, and at therr deaths rn 1912 no one was able to estrmate therr ages least of all them se yes Aunt LIL loy ed nothmv better than to relate w 1th rnfinrte detarl what she remem bered of her llfe as a slaye She was a short robust woman wrth sr mop of wooly black harr rnto the depths of whrch currous chrldren searched spec ulatryely rn an endeayor to find her scalp whrch was neyer reyealed throuvh the masses of rusty blaclc wool bhe often related how as a young woman she ran away perlodlcally to escape pea hullmg and cotton prckmg hrdrng rn the woods for days pursued by hounds dodgmg half famrshed from tree to tree 1n a yarn effort to elude the pursuers lrymv on roots of shrubs and berrres drmkrng from stagnant streams untrl at last forced from the woods by hunger and mosqultoes, she would wend her way wearrly and fearfully back to her quarters to be met by the freld foreman w 1th a brtrng black nake whlp the lashes from whrch left rrdges a quarter of an mch deep rn her back the scars remammg to corroborate her story Of course she admrttccl she was a bad lrttle nrgger , and to offset thls tendenc y rn her off sprlng she was mated to doclle obedrent ncgroes Amoncf the slayes no marrrage ceremony was eyer performed rnd rf the master thought lt necessary to change mates he dld so lll an endeayor to produce a better breed just as cattle are bred Perhaps thrs rule was not put into cffect all oyer the south but on thr partrcular plantatron such was the case The fact that thrs poor, rgnor ant slaye knew rnstrnctlyely that this was wronff and contrary to natural human laws proyes that morals are 1Ilb0I n rn the yery lowest Lp untll the trme of her escape to the north durrnff the exclternent of the tryrl Yvar, she had borne fourteen chrldren That was a memorable trrp up the Mrssrssrppr rowmff a leaky flat bottomed boat by mvht as near to shore as possrble, and hrdrng rn the brush durmg the day She drdnt know the name of the yrcmlty from whence she came or eyen the state, therefore there rs no tellrng how many mrles she trayeled untrl she finally landed 1n Oldenburg llllHO1Q a ferry boat landlnff lll those days This country was one, yast forest and rt seems as though she arrryed 1n the summer trme Qahe bullt a lrttle lean to out of logs and brush for shelter and durmg the summer and fall through to accumulate a bed an rron pot and a couple of prg To anyone accustomed to sleepmg on a hard clay floor rn a compound wrapped rn solled burlap sacks for pI'0l6Cll0Il from rnosqultoes ln summer and to provrde warmth 1n wlnter thls seemed the herght of luxury lt must be remembered Mrssourr was a slaye state, and she spent her trme rn constant fear lest she be brought back to her master although this spot rn whrch she was lrymg had been accurately descrrbed to her by slay es as bemg the flrst port of safety she would reached when she planned her trrp One day rn the late fall whlle Hshrnv rn a hldden spot on the bank of the rryer she saw a boat coming slowly and guardedly up stream Qhe warted anxiously afraid to moye for fear of makmg a sound untll the boat came abreast of her She saw the occupant and rec offnued l'llI'l1 as a slaye she had lcnown from a nelghborrng plantatlon Thrs negro had always been an obedrent farthful slaye she could not rmavlne hrrn runnrng away and so came to the conclusron that he was sent to search fcr her She felt hrs presence not ten feet from her saw hrs nostrrls quryer rn recovnltron of the scent of a human bernff and throwrng cautlon to the wlnds she scrambled through the brush trrpped on a grapeyrne and fell headlonv rnto a blaclc berry bramble He was as frrghtened a she for after her successful escape eyery s aye rn the yltllllly of the plantation where she was born planned to do the same thrnv thus we find our hero thrnkrn he had at last reached hr destmatron rn ttontrnued on Page One Hundred Forty elghty IJb,gq,u.suts...tmizCn4..uu.c1M2-bam-wwf 'minkus-Lrkrx.-.. a 0 u I - " ll fx' "4 cy" ' ' . 'Q I ' ' 1 " ' h Y , N ,. I f '5 ' N lv . , . . l' .. V .. , I I ,I U , I , M I - x, n. Y g ' L, L A k ' . I C ' , I . I . v I .I I . M . I L I I II . . L I ,.., C W w ,I . I t N I . -I . . I S g NI II I S I . , L L I .I . I . I . I I . ,, . ,, I .L III . I: . I I I I. I . 3 L' bn Y x I :Y 'l ku v - l L ' -e ' ' -. V A H Y L f .S . 1 1 - Q u 'r : A I. , , 1 - L1 ' y . x 1 1. v . 5 Vin ' b sv -lv . v . y v w 1 . I ' . LI, . . F .' I , x n lt Y . . v -E n n'. .p 4 C 'UA - - x ' -,lv I D L a 1 u . L Q 'Y- , I . .VI I II .Ib . E .I I II I I I ' s s 1 l - 9 help from the few white folks who farmed what little land was cleared. she was able I 3 I . n I S- ' g II . I I I . L . L I L . , , I . ZA ', ' x M V k . . . - ' ' l P. w ' Y iv- . I I N 1 v A L- V I n . . . c - ' M . - ' c Q ' ' ' ' 1: V I r' I ' ' 'l v gf 5 , I ' ' ' . ' P ' - ' ,. ': - sc , - c- , c ' gl I . I. I. . II . I I I S M ' ' I Qi 9' ' ' ' I .K . Q a rf ' g ' -' 5 '- f veiled far-.'-ctiil-afzii 11- sa.. -'1 V 7'f44 '2" " f ' 5 :f N: "L 'J I I ffl" - ' ' 'ri P gr- nf- H lured Tuvlrly 11 AS the watermelon Feast and 'possum hunt pro- vided variety in the hum- drum, life of the Negro slave, so does diversion add zest' to the routine of classwork. I l a I l Ne ro Amusements ff 4-:noni-.itat "I: W-"ics 1'-q'.7?fvQ,,.h3grrr'fyUQ.,,4,! g 'vv' qvprrmfur jr'51+v4w-1-Lw1f4a"' hm ga ' N N 4 I4 Nll Ild 4 f ldllq Ill'f llff Xi'1d'lX 'I 'QI L N 1 X 4 f If 'V li Plll dllf I 1 4 N N 4 f Q e Pin 1 1 . llf Hn! 1 1 n c if ' t P Q di I JXG g I ec xx l XX ill: ex 1 ii lm x Pxflllllflll tfl .N Q L I-N e lmmslcf 1 i f 1, 4 4 IIX PII f H 4 U h H N cl Ill I C llhl Ull N 4114 N 1 N ' lil! ll 9 Nlfltel llNX lldXf ' ll Kllll N 1 I KIPIII 4ll'?N tlt I X Ilhl llll :INN N 1dllCX Bild POP Lillll lfjlt IN Nlld Y UIUC PHC bl? ld ldll I H Nl IIN lllNlIlllllPl lZlllX 3 lfllljll P Illlflf l QCII fl ZIIUUII IIN IFN I X dll 4 0 ll Nl' IYS4 I -llf ll MIN CX :UP Nl lll 1 IN - ff . fltll I4 4 4 l NN ff Nur Num . I ll I lkflllll l ' N I 1 I if 1 N 4 N bt- L 4 ll N 1 L Y 1 1 al 4 4 1 4 45 W' LNN 41 4 ax 1 U' U N ' 1 Ni 1. 0 N4 UH N Ji 4 If N4 N N dXl l 4 L ' 4 1fllTfl"' 41 X If 1 V 4 4 4 lid we-rw XII 1 - Q 1 thi X ll N ix l ulnn Iglllllllllkffl l'L U 'id dr' Iv 'vhr' -b.-. , 2 ,, "1: .1 :qi-., -..W ig. ,,.-I . is -',, J - 714-.--. ,, , L A - Xi iii xi "W: ,, IA.. Q 1 453.3 - The- Nc-gre: iq the- muy! 1"lI'l'lAI'l'f' nf all "irc-s. 'lqllvy an- nl ll xr-ry in 'al 'lure' 5 gig. 'ml " 'li LN thi' is 'l " 'lilll' Nvg, 'mx' '1 1- 4'l'1s.ific'rl in Us 1 t' pf-s 411' wrlin, ln lu-alily: South ' ' l NU'lll'l'Yl. 'lille' 'lITlll.f'Ill6'I1lS uf llwfz- Ixl -5 'in' 1lill'r11il. Th' South ' . ur fill'lIl'I' type- Nvgi' ww' Aim s-in s 'nw' siinplc-. lvul am- 4-urrie-fl PII in rurli 1 lll'illllt'l' In mwlv Ili:-in e-xi-vs-rliiigzly plvasing. lli- S1lllll'l'll Nm-grin-P 'r' still wry muvh the umlvr- lug. lN'l'illlrf' of tlwir lJl'f'Xlllll5 vumlilimi uf fl' -5. 'ml arf' not all-ni-I to assnviaili' itll lic- 'l' -s. Th . 'u fi 1 llu-ii' illIlllSl'llll'lllr lo tlivm- wl vs. Th .if l " X-gym l1'1.' lwvii rlf-priwfl uf mini ll1i1,1J. um' ul isliirli if svllsmliilgr. Th- ' r xlgr- nf z fully grmsn Smilliwii Neg' mlm-F mul 4-ww-cl ill'll uf m'l u I or hu-lie ymir ulcl 4-llil lrf-n. Of 1' ursv. tlivra- 'uw' 1-xv:-pli ns. lilll. tl 'il ix '.-. i sl "lf Sl ff th 'il' . H1-"1 iv uf thi: favt. their 'lIIlll,'t'lll.'Zllb am- 1' 'l llikv. lie l nh " ' Q ' -ga h-" gg at d'Ff1' hr uh-W llc-, 'lwi l-Qfvx -' l- 4'. Tl "'.."ll."ll'S 1 th-A 1l't -' Ili- .w it. ll llSl ' l Th ' "-sl 'S '- t"f'cl ' cl hi . Wil llc-U lim ng lvm- svl llwy aw wry lu' 'irl 41 l ut lwllflll. Th V ' ' 'll' g In1'1mll'ilvllI1'inlllf' 141' iliv: with a soul.. ai rllim-e'. ur me-n zu rv' llilbll. Xvgw :mln 'in' wry fuml ul liunling. 'xml wry uflm-ii tln-5 gn llllllllllg in gm npr. If Ili:-5 urn- Sll4'1'f' .'.' ful in lvrin,.iiig lH.l1'lKlllf' c-lu," - Apu. . lllm-5 lrua- ai lvauiqm- -like- gzzill -'ing xslif-rv the-5 vat thi- 'pm 4-wiki-fl will .wwf-t pulalm-.. 'llu' sum m'r liim- is lln' liim' tlrll Ilia-y l'kf- If-qi. 'l'l1'y fi. li 'iml yxsim. lilll l -.l nf ull ilu-y lmw XX"lli'I'llll'lUll lnrlx. All tlvir gI'llllf'l'lllZIS -:rv lim-lil tllll flm rs. 'ml 'ire' 'u'r'nnp'1i1i6d lay ru'l.'lin,g wir: .'prP' fl with l'lllllPy 'xml xviplim-cl :lmsn isilli ai lv utili- of rn fl lliilllf' lwrvuz tlwn. alll-I' ai xliglll ll'lllj' for 2lIl'll mirul lwmifits. 1-mm' ilu- 'mfr- im-l ny. ln ilu '." 1- sim! l- xviys. llw Sunil 'rn Ncfglwre-J 'UIIUSQ' llivlll:1'lw.'. 'lilw Xorllwril Xvglwn-s ll' ' mll'l1 grvulvi' ililX'llll'lQ.t'S Ilrui ilu' SlPlllllf'l'll Nvgrm-f 'ull l'l " f.l'f"' ll, frmu tl fm. ilqlwy lriu- Pqllill rirllls 'lllll -Irv t'Klll1'illl'fl privt' " lly im tlltx ."lIll mal- '1. llw Xl 'tvs. 'lilw Xortl1f'i'i1 Ns-gr ws' ilIllll.'t'lI1l'lllS clillvr wry lilll' fruin llw 'lllllISt'lllPlll5 uf - YI 'tux -f It lil ' I I ij. .v 1 ,1 1 1 ' , xv ' .A 71 F The Saga Coronatvon . s e 1e1'a d 5 1111 ed ii'l?lIiLllIl1Jil. I11 Yi 'i11 1' I nrt 111: 1 - - 1" the 1'r11w11i11ff of the 1934 Saffa ueen, Friday. Hay li. e ure an ex1:it1d and ayvaitiiw a11die111'e. thr l4'lI'i llf 1 1i1. ' '. 1 imttes. i arl1 tt1 "1y'ard. 1rris A 1111 r1y. V 1-. H 1 ss. " ' " ar 'er. and Allllil 21111 i man: 11111 t11 11111.'. 1' y ' ' ' . 1 ' - . 1 1 311'11i1'1, ' 2 11a1'ed. 1151-111' e 1y 1 ' ' y ' " . '- ', f-- . 1 1 1 ey'. NIZ'llll'if'C f11111din, a'k Ha1'd1sty'. fi rd Il N 11' 11s1111. 111 ' " 111 ' A 1- i1'h1lS .harles Fox. an everet his 1-r. .1 : " " 1" 5 nly' ' 1151. ixe lm 1111111. t 11 ' ' , 1' Ul4l'. came f11rth 111 the arm of the Xinth Grade President. ,Xrthur 5111111111-11'k11'. 11i '1 burst 11 anlause Her Royal Hi h111:'.'. ll'El S111 12111 1 . 11 ll It S1111 1 rs1111a ity' 1111 ra ia11t 11auty had made he1'tl11 1'h i1'1 1 l4'l'i y'1 Ill '1 1-p 111 ' 1. s'111'1 -' 1 'fe 1510. ' 5111 .' '1 ' fzss. 1111111 11111111 t 1 ll 1111 1 ls- ll 1 1 11 a111t1 queen g1111111uSl1 a11e1ted the th111111 fl Ill t1 It 11111 U 1 Nmith In keeping 111th the t1ad1t11111 11f the f11u1t e11te1t.11111111 111 ft ll11111d 5111111 lllllell and danllllu' FBIIUIIIU from picture-que ta11v11eQ t11 6Ill6llHlIllltU 1l11t'111111 11.1lt7e1 had been prepared by the Cirla Phwical Edu1at11111 Depart111e11t 1111121 111te1ta111111111t 11112 T1 fl 111 y S111 1 1 Ll 1 1 V11 ha Rupp 1111 .1-1111 11 Il IX 1 11 ' tnm.'14f..:si1iJ11f.111.m.1z.c1er-.1--1-11v1-- 1-f-:fuuck 'tam up 011 Huril' 11 T1 1 1: fn I -X th i 1 11 d 1 i ' it g. 111 01111111111 11111111 111 1111 r 1 Q Bi' 1 T 1 51 . tl - 111 i- 11f the 111111t the irl - th 1 - 111 D1 N t - julia X11 H11-l1111 H11 X11g1111.1 P ix ,I -i11H' i I ' l1l1 111 ill! 11th Iill'Illl.llI XI 1111l 1111111-I llli I 1 1 Peper 1p1f td I th-111111111 Hill 111111-11 111111011 11111 juk T.ll N 11 ' 111 11 I fi i' ,lui Ni1l1li1i IIN iilii Xl N 1 , C d I, I N l X- oh- and ahf udde dl ' Ol '1 - h 111111 111111 11f II 1 1 F N 7 C ' fxldm f II g N- V1 ll g.h I1-1 -fl 11' I d d ia 1 11 '1fi 111i-i1j'1lN -I l'i f111ti 111 t'd 111 fieolg, B. t P11' li- lt 11f the N1-111 ll CI1 H1 ' P 1 'P' 'i hr '11 ' fr 1111 L1-yyis W1",.'. tl - Yiking killxi-5 l'1'l1I'l'r1'llliiiX1'. ti 1 d ' -' . " " gy 5' I ' 1 '11 11- s11x1'1'11i,11. jan' ' fc. Qt 3 t- AS Cl 1" I ' ' ' ' . da ly' D 1' il. Wu' -1 1-r. Vixian l'1'p1'1'. 1.11 'iiiv Mill". '111i1 11 ' Y " S' d ' .' gi lv D111 tl. l'r11 ll. 111-rv f1'11l11r11d. 1 7- , ,,1 ,:..,L1.'1.1, 1' 7. . 1 1- fir' uc.: A F 2 - 2-gr.. 5 1' J M s. ,r .H ,vs . ,L s Th S . - - e aga Queen -' M 2 .. A QR ? ii 1 , c , f ? L Page One Hundred Twenty semen G arf? if sw. gli, hifi 45 5- 'K-1-,r v1 LQ -:ff gf: ffk 33 'fig The Queen of Hearts TT? 5259 q -75,5 eil ,ga . , .ff .-'S 4,- ' :ii 4545 E, 'if-i -az :az n Fi KX iles X 'fiff " 5 1:32 :ll-F' .1 1' . ...E .tu 7: .fi - ln the soft llght of the large red heart suspended from the Celllllg, and amld the cheers and good wlshes of her court, MISS Jane Luekmg was chosen the relgnlng ueen of Hearts at the annual St Valentlnes Dance, whlch was held February 17 1n the new gyIl1Il3S1l.lI'l1 The other glrls vxho had the honor of belng candidates were Lucllle Mlller, Dorothy Blerman, Vlfglnla Wolk Gladys Nleman, and Mane Loesch Muslc was supplled by the melodlous rhythms of Walter Woods orchestra, uhlrh was notlceably appreclated by the large crowd As an addltlonal attractlon thxrty couples entered the PYIZC dance Large heart hapcd boxes of candy were awarded to the winners 5"'5wa-....- did'-uafssiirrfifufb-uifib--94 :hx--. I g 0 e Hundred Tuezzy eight Q4 Ui? 'fa if ,ng ?5j '11 Q . , . V . i v . T . , . . . . . Y . - Q 'fx 5. ' . ,L-.. . '1ff..,'. 7.11. 1-1.11'5g',vff,:1L--'- ag'.Jf-ff':f.7. it I .'.r'.1ff 'f1,Vgyf,i1,,',,g' 'y'?-'-gfiqggw' ndaudhls:-. H ..,.-, ..-4 .-r . .'.,f'-.'f,f:f.-, if H ,N g, ' .1 l- .wgfjn --" " pm. .- Asif .6-,-.--, 1 dv, V, . . . . Y - 1.1-- I ""'-"" ' '11 1- n 'I -' 4 f -f:H'!'m -.fn 1 1 -2-.-2.1 v f v ' uc-bash., The Sl: Pal: s Queen qm'w"5'mMW"'W 'rxuc'v0f-f-gyr'r1ryv3e-qzj:ff'r19v4wv mgaarffr .4- eepxxxv xxxtlx lxdclxtxuxx Durutlxx XX eathfxf xml x lx x xx I1 x xx. Lroxxned lrxih x 6-xx xl the .xxxxxxml Nt l .nu x N Nlarnh lxth er xrl xxhu xx xx t e xxxux u wxnff faxxrx .xtf xxxu x x L JUIIN eww Dorothy Broxxxx .xml Ilurxxthx Bxf-rxxxaxx axfl Ilxf xxxxx It N 'mc Ellen Oberxxxanxx e dance uae Uxxexx xxx the New bxmxxasxuxxx lxdxxxfuxxxxexl xxxtxx xxx lxx-x xxx xxx 'xml a H fuxx lf Nlllff cxf xxc xx xx ruxxtrxhutf to the 4- e musu of Wqlter Vx rude ormheetra and the fx xlxflxxxxff l lxr - x I HQSICQ who sold xotee for the ueene vaxe all who 'xttexxflfcl .xxxxxllcx lxlm 1 xxxt .xxxr delxffhtful exenxnv to he added to manx prexxoue one Npexxt xl N: xxxxuxrlx I 2' r ? h -r v -x NR, r 54 4 rf 5 S 'E Y x x ,x A 1' QQ Pxgx On Hxuxdrl Tu xtx I ,5,.g:-x,,, , .mai --nav' 1 ,5 I lr 4.-f : , . ""1--'mx-,, ,f..' J 'J' ',f 1.3! . l " "uf .-,,j:,..-.5,,L. I7 7-3137 5211,-f..i i..gx'1"' ' ','+, A .- SX "'.- :li - In lc C ' " v -f -' fx' . 1 all. x xx - xxf lxx'xxxxx'tl4'. 'xs ' 1 ' ' , '- Q10 2 ' ' ' .1 . PHE D1 gix 'xx lxx llxs' llxxxxxivx' flull. . ' 1 J E. Oth gl S ' 'xx ll, llx ' f lf E ' lhcl' 's xlx- lluxxlvs. l B "C, 1' ' . ' 1' ', g x - lr 1- ew. l.xxf'illf' xlillx-1' . I . if . . . . . . 'fl Th ' 1' J , " I ' 1 '.'lg:z'l-. 2-,V p n . 1 .I . fl Day. - x' P -'x 'l 'lx 'lx ' 'fl sum- of llxv flxxxxvxx. ,lf .lf Tlx 7. , 7 x 'g ' , 'c P xx l ' :xxxall rlslx ix l- -,' '- Q ur' '., 'A 1" 'asa fl K? 'C ','C ' 'A " , sg: x ra '. I X , 'A H' 1 if 1, V, .V" xg, i I-Yi 221 x Ji. A 1 Af yliv , . S: fl- ' ' . F-ff ' g , ill, ll If V ll x xi. 5.-. .in xx-. Sf' ill lx-1 if if 51? The Senior Honor Society Top mn-: Willman. Hn-idm-pri:-m, Hum-rkump. llapol. Mm-Cuaig. Cv-wh, Dnilvy. Huvllvr, Nlvvvrs, E. Down, DvWe'vs4'. '- .. ' k I I The Normandy Chapter of the lXat1onal Honor Soelety held IIS lnduetlon cere mony 1n the new gymnaslum, Frlday evenlng June 1 Sixteen new members chosen for excellence 1n scholarshlp, L1t1ZCIlSl11P, and aLt1v1t1es, were admltted to membershlp Thls marks the first year the Normandy Honor Socrety has been afflllated wlth the Batlonal Honor Soclety havlng been lnstalled by the Beaumont Chapter Preszdent Vzce Presulenl Secretary Treasurer George Bagot Martha Plosky George Cech Max Heldeprrem Mlldred Tucker 0 zcers Mem bers Helen Bown Vera Seabaugh Helen Boneau Ellen Obermann Vera Seabaugh Dorothy WeatherfrJrd Florence Berkley Edith Bowan Edward Haeiler Helen Boneau Evelyn Dalley Helen Bown VIVIBH DeWeese Ellen Obermann Rosemary Honerkamp June McCua1g 'Vlarle Meyers .lune Roberts Clyde Vhllman Vlfglnla Volk Sp0flS0f M154 Anlta LoBuono alfa be-My gamma: ,Q -cv J y hm! mu. WUI . Tm-ks-r. Ilowky, Olwrmunn. H. Bnwn. S--ulnungh. H. Honvuu. We-alln-rforml. lloln-ru. - T . b. . . s . v . . . Y . . Y s - n . T . . . . a Y - J .flf -LSA Y . , 6? , - Y 'lf ' 4 55' T 7' R21 1 .EJ . . . 7 V -------- .--- ---.. ...... , - , X .g. 1 D gl. ' U, - , ' f in - ,.'g4'.1. '73-' ,Vg 'fi rf. . .Um '-.ear as..aa, f' it f "W-W' 1' "f r,.,.- -.. ' QQ ,Lb 5.14.1 5,-' ,f f.-jf,'-4'-f-- -.tv '-' ,A-F,-Af.,1-1,5 gy-.fs - fx!- -' 11.411 ' - ' "' 'U Sf ' -. 1 . ---4.-...., .:" . -I 3'-.-f, 0- Page one Hun red Thmy 'P f ,,E.,,,.-. f ,f --rv. . -.f1 , '. "-iw"-'-Q L 'N J ' A ""'F'?"F"li"9' "P"'5"!'4"-5"9"'?'P"l' sa ,- The Junror I-lonor Soclety - The JUIIIOI' Honor qouety ls now Independent of the senlor SOCICIW since the latter has become EiHllldlf'tl wslth the National Honor Qouety 0 Leer 9 President James Y ates Secretary Ollve Boneau Treasurf r Doris Beww 14 em bers Dorls BUIII' Olne Boneuu Vlarle Luncl Julia Noe Kathryn Sliver Sanford Talley .Iames Yates For the first tlme slnce the hefflnnlnv of the souety the mltlatxon ceremonles were held In the JUIIIOI d5QCI1llJlX In the late pflllg Seven new members were ellglble ffl the umor Honor Soc Ietx LeRoy Hume Charles Qhelton Wesley l'lUIIIl lillly Wleser Carol 'VIueller Leonard Wrlvht Conrail Mueller For cl student to hemome a member of thls souety, one must excel Ill actlvltles, whuh requires twelxe polnts smholarshlp, thlrtv sexen IJOIHIQ, and cltwenshlp, fifteen POIIIIS N Iss Alllla Loliuono I the sponsor of thus souetw I fr I um nr Hurm Se n r r r In nw an nf .4 ev nur WrII,,ht -. v- T." .IIV JAN .W- .1.!a"' A l Pzg 011 Humlnfl Tlurlv om' .- v .- I' 1 ,. ' I I - - ' l . I I- ' ' o . '. Y . P .1 . , 4 H Q , ' r l . Z- .' . . ' , ,I - , ' I I N. I f 'pw . ' I ' 1 I 1 : I 2 I . . ' I " , .w 'Z J: .l I I N I . : Q ' I 1 I ' . gi Q 'U - i : : I : - . ,, '- I ' ' I I I 1 r' G l I : I 4- I I si - 'I ' - F I I I - ' . I ' I " ' in . . , I I I I Q ,I I E 5' I ' ' I . - . 'I :E rp 'I : l : I I .7 . I I I I I . I I, QT l . , ' I l I ' ' F. r ' l : I : ' I -eg I Q I I I I 1 , , I I I ' i' '. ' I ' I ' ' ' :: I , ' ' I ' : . , L -. I I ' ' . ', . I I :D I V I 21" . v ' N nl , ' t. f 4 : , Q. ' E: ' ' F N' -. Q: 7 r ' I, I-1 "'- L.-1. , - sn. ,- 1. It ' . - A ' I' '--I. -3 J' L 4, ' ' ' ra I -' :I - U . : ., ,-Ss, '- 'I ' G xl fd f 1 - v . G. It If If: 71.6 ' ' T .: .., .L , . , .4 N I L' ' . f 1 fa' - .:- -I I '- .Q I-Y I K 11. I I . ' -3 1- 1' 2 ' . ' ' ,' 3' 'I' 'I A . .I A1 I., --5 L y 4- .. V .ki A -4. X .X 1' ' I Q: I. ' -,'. I . 'fx' f -4- '-Qxagljf. I ! . .tk . -qi. .X--,..... f-wfifhwv' ,.,,-3.2 ., -' ...-'-'Nw -' J.-792' ".:. I. I . H u- ' JJ!" '-1.I,:':,'-,gfj , I. -QW.. 'lj D ,' 'i-1 ." - fr' The Lettermen's Club 1411 rg, x rm 1 r 1 H 11 1 N n11 an 1 I .1111 1 n 1 rrp 11 mann: unnrn K H.: 11 I N1 1 H r I The Lettermens flluh started at lNorrnandy Hrvh School m 1932 Its ann IS to eneouraffe lNornrand1 students to partrrrpate rn hrvh school athletrts The pur pose ofthe duh rs to sponsor Hood sportsmanshrp among Normandy students, as well as among rts rnernbers When a student retelves any varsrty letter he IS elrglble for membershrp rn thrs club The Letterrnen s Cluh has a xery elaborate lmtlatron for rts mcomlnv members nlnrh makes the club seem more a plate for the prattrce of Hood fellowshrp The rules for entrx elnnrnate am hoss who are not sportsmen Thrs Llub sponsored NJIIUUS uents such a danres and vserner roasts throuffhout the 1ear The funds obtarned from these fumtrons were used to pax for rnjurres reterwed b1 am plaxer sslnle plaxrnff rn am major sport for 'Normandw s honor The Letterrnen s Club elects 1ts offrrers for a term of one year It frrst presrdent N114 lsnn Hess The Lettermen s present offrters are O zccrs 1 ue I resulenl I aVerne Russell Srerelarr Harold Tram Treasurer Brll Green Nlr .nnes 'Vlajor 1 the sponsor of the Letterrnen s Cluh 'lhe rnotlo of the Letterrnen s Club 1 Lnrtefl ue stand, unzlefl ue all I was Ucphlrrrcd ln une rf the members that rt means thes nlll urn tovether and lose toffethcr 11 rthout plarrnff the honor of nrnnrnff or the hlanre of losrnv on one man it ,ref-has Im 2',gg,msL'l .plififaiumwaraavmwvwrwh ra:..u1Hmmr1!:fm1.....4fs..-J fax. 11 llundr rl Tlmn mo 2' , . 1 1u,,, mu: 11.-111.-pri.-m. F'-np. rr.. I.-U... nm. '1' 4.-y. rsan.-g.-. J. 1'a11.- . .1 gl. .Mwnrzrl ron : T. fva --ll. C4 lo-llv. I" vs. lli'kvy, Aussivkn-r. Fog rl". Russell. l.:-rkn. YV "l , E. S' 'll, A. rr., A . wht-.,r.-f. . 411'-g. If tl ron: ll. ."rnI-son. lin-wn. l'oIl:111l. Klou-rlfwrvr. larylor. Bdgot. ar-He . I M A n V U ba . u L . . 1 ' ' .' ' ' . ' 1 -- D . - ' L ' U ' ' x N ' I y I ' ' U Q - ' ' D . , - ' . f . s . . . ' . Y ' , . f. . . 1 C M . " " Q 2 ' Q. Q ' 's ' 'J ' . . U . Y' . , 3 l 'I F . -I X. 4 4 'V A. u it L ' ' ' - ' ' . s . ' .' - - 3 I I n ' . A k J' - A u 5 5 k V 1 z 1 r - II'6?SIl1l?Ill ............... --- ......... Eddre Haefler f'. , 1. ' . Avav I ' --i-------.---h'--'--------A-- s ,Y 1' I I ' I 9 ..,-----..-..-.--..-.-..----- I - - L L n . Q .S 5 5 4 .L ' - F ' ss ' - . ,. - s: - - - -1 1 ' - ' 1 1 , s , Q ' ' ' I 1 A A , I o 1 n ' . C 4 L 5 ' - V ' 1- 1- L C ' . 1 .I , 5' V: . .. ,. 1. f, jff' -F.-.E . lxfnj " In-L .Er-I .anti ':-fx..-..i14.-.'.E-,114l' 'ML-1 z. 'H 4' -' . , ,.,, Xbk 'fg-, ' ' .M -,.f::1- 12-Za,-1:---'---f 1-' . 1.-11.1 .1 -:J ky .5 .A h . - . .P ' g , . 0- f-, .,.? 11.1 I t H 5 'f'v+".4, " ', F .. - 1 5. t..,v, ,.W', U V ll . 'A V. .g.:3.?: A vu The Girls Athletic Assoclatlon wa"'w""""i EW? npzrvnk Lfdkmmkygtgfvlgqgf I The Clrls Athletic ASQOCIHIIOH was formed to help promote lnterest m sports and IS to a great extent an honorary tlub for glrls who are espeually athletlcally minded To become eligible for membership III the assotlatxon a Ulrl must earn thlrty polnts 1n athletlcs These pomts are gamed through playmg on teams of three dlfferent sports Another requxrement IS an awerage Grade of C After these two requlrements are gained the prospectne member must be approved bv the mem bers for her sportsmanshlp A great deal of enjoyment was supplied by the lIllllBtl0Il of the new members ln March for spectators as vsell as for the old and new members After quite a novel RHHII' the followmg glrls were taken into the assouatlon Jeanette Mlller, Helen Bown, Dorrls Montrey, June Roberts, Margaret Clark Luulle Mlll r, and K3thCflIlC Sllver As a means of makmg themselyes better known ln the sthool the members of the C A A promoted a boat rlde on the Qteamer St Paul A lax' e group of Nor mandy leathers and students attended The sponsors of thls organlzatlon are Miss Kahl Mlss Clark, 'md Miss gtrassner 0 Lcers Secretary June MLCUHlg Treasurer Margaret Wessale P15 Om ul ht urs gp, , at . A.. ..-z - "" M f 1 ' 1. 0 Q Q 0 0 ,,. ,,f-?fjtt,A1..:4?:,t. I, lr'-will ZZ.-gi' W 4 "'2'f! . 'YF f - --v..-o- . :-.Avf'---.,f----tg,-U:,,- .: ,J 1- r . ' . . D . Y . . . x ' . . I. - - - , as as . U . ' .' ' .1 . ' , A, , , . 7 I ' r Y . . . . . . . C I I ' - , .t t .. . a . President ......... e.... - -- ,....... - Helen Boneau Top mn: ll. liuwn. NlvCuaig. YY:-alhr-rforfl, I. Mille-r. VI:-ssule Svrund ron : Rohn-rl-1. Ulu-rrmulu. Wfulk. l,. Hiller, K. Slln-r. fin! lou : 'llun-ku-r. ll. Bonvuu, NIM'--r-4. U. Xl:-nlrv-y, llnlwrktunp, Clark. , .f - H zd -1 Tl'l,-11 -- The Senior Play k DW I A Lucky Break was the three ant comedy gnen by the Senlor Class on May 25th The play takes place ln a small town hotel whlch IS owned and operated by Martha Mullet Mr Bruce an old frlend of Mrs Mullets who rs thought to be a rlch New Yorker comes to stay at the hotel where he falls ln love wlth Nora Mullet Claudla Barrett and Tommy Lansmg both guests at the hotel fall ln love and elope ln the end The play was dlrected by MISS Lols Cralg C ast Martha Mullet Evelyn Darley 'Nora Mullet Mary Ward Elllllllfi Ludme Smlth Dorothy Weatherford Benny Kettham Abner Keteham Mr Barrett Claudla Barrett Tommy Lansmg John Bruce Charles Martm Jura Charente Var Charente Bella Mewatt Alpheeta Splnster gpm ms Toklo W3tklIlS Dancers PG-r...f .uS8f'u4:N21'4.brJ4.A..uaIn 'rllfun-il1 :thu 'J 2 v S Edward Hawkins Fred Koch Mary E Sxlver Vlvlan DeWeese Lester Luekmg S E Taylor Langdon Barron Mar aret Wessale Blll Green Jeanette Mrller Imogene Helm lrw ln Klatt Edward Lee Roemy Eberenz Norman Tleman Helen Boneau l Top mar: Helm. Kovh, J. Mille-r. Lua-king. We-athz-rfonl. Crm-n. Silver, Hawkins. Firsl mir: Funr . W:-ssalv. Burgvss, Miss Craig. Dailey, 1' W-vsv, Ward, Barron. 4' . - 3, v . . . ' , ' Y 7 i . v y ' - Y ' s . , . l . . ' , . , ' W v 1 l s ' s 7 D ' l T f .. ...-....-....--.,--.--.. - s. ......... ---U .e...... -- . ' -S . -------------------- . fy- ........,.................- . . tv' . I , - ----------------- e- Q :Y -------- A ---------- g rg. --------. a---- - -- ----. - ' -p . 4 . 45. I I -----------'------- -- Q Alchnba Spinster .... .... ...,...... J a ne Lee Burgess ---- -------- -------- ---- Q A , f 1. li' N- e -- ,KA - ,, . ,, rj, -. ,,..g-'.q.,,.f'7.7.,',-.- YL-JT. , .F - dk ,- .tif ,.- 'W AS ' "N" "'4 "V i.::--- -JK V' Q-' l"-4"A'x7 EG: I" ' : 4 . A. . U , .- ,Y Ali?-gl" 'Lu-H 4 , f K -,1 " - 211 '-- Pugfr Our Hundn-11 Thirlyfjuur .. -. In W v . ,.,f 1- ,w. H .1 . -, -1 v 1-qt: cr-wigs? xv-gg -mp? The Contest Play ,.,,...,,Q.w,,,,.,,.,.,,Q,,..,,, ,,.,R,Qf The Dramatlr fluh under the pon 1-lfnp cf NI: lfmwnme Nlmlxunc entered the state play contest held hx tht LIIIXBISIU of Nlliillllfl at C olumhla Nlax IZ 193-L Ruth Clorloffs plas Hlf'hllPQQ w is rhosen to me plesente ll was we Unen, despxte the hott tune allowed fu ltllCdINll fut tht pltu had on elexen rehearsals lllllllfllllff the puforminff 'lt Columlmm e cast mf the plu all 1 1 mn If Club whu h me exery W ednesdaw Clllllllff flulr pun cl cat wi sclettec ln means of trxo s held durlnff club ptllfill Moscow, who ls the clauffhter of lrlnre Rvunloxslq lhls part ns plaxed hy Dorothy Brown Anna does not flliifbttl that he IN a HlghllLbN untll tht end of the plat Her death follows a qufurel with the ruthlmss lJCl5'lIll. -olflxer Gregory Qtroffanox plawed by George Ceth laul Orlox planed hx Waltcrll Buhrmester also of peasant lood loxes a princes- Mxsha lctnoxnfa pl ucd bw H1 len Boneau It dur-lop t at Paul has known Masha III another lnfe and throuvh the help of Anna they are able to escape from Moscow Crevorx dlstoxms their e-1 :pe qu urcl- wlth Alllll and whtn he lefuns t at I9 eath wlll follow shoot -X nl sho l uni r f 1 e lhdIdllfI'llllI0llH wus wall cr vn thc p 'tx was we carrled D llllllt Bl rwn w n se ond J au III t s -1 ounff rf lllflltldljdl plax ns e cluh IS prm flllll l tl s I 14, mtg Lontest avaln next sen 1' -T 'fx -'P P U Hz.: If tl If un ru -A 'lx K-"l ' ' V ':2'j:,, 1-Q I.-Q. . -.- . . . ,, ,x ".. 4 .f ,f" "". ni ---f-7,Hn1:-fly.,-',ll,?F.' up--if 1- - I L 'aff' -. i-'w---7':'.,'-gif-t3.1L-f!,4'.jg, fr--'s57'9 2" , I - " . ' ' S sol" m . '. A ' . 'Y '. t ' 'lj ' 7- 4' ',. Af. '23 - - l, fl. ", ' ll D" ' s ,z ' V '- 'L,5as. .ln z'. - 'I ' ly ' , .. ' L. ,, " ' z " . . C. Th ' T 1 al' . lIt'lKlllQ.f'fl to the Svni or Ura at" I ' " ,ets ' ' V " Z. ' -"o . Thr- "s 'as ,' l ' ' J 1' ut. r- ' V ' The play is cent:-recl arouncl Anna lioroflin, a svrulm woman. in the Kremlin at '. ' Q 'Q' - s - ' -'Q ' 2 ', ' . ' " , as. 5 ' -. 'x 1' , F ', v Y , J , Y . ' , ' 7 , , - ' a M b , 'e 2- "' f. aj ' ' U . 5 h , k , ,. , u F A 7 , C 1' ' ' wa . " z, '1 eye h h'. d " '. . S A n 2. V cies in oll gl fry. Th ' ' " ' 2 'zz ' .' " lux' and the smirit of 2 I. ' '-ll 4 I I n Y 7 . U' I' '1 ' 'U 4 Q' Il' " ll' ' F4 ' Th - n ' gg ny li: l'XM'I'lt'llK'l' uml is ulrvufly lllillilllgl plans - - the ' - C, ' . I 1 '. mp, 43.-.-I.. n.t.w.,, lnnm...-.1,-f, H. nn...-...L qi, 0IEMUHflN IMSIHQ sN ff Mm SEPT OCTI Nov. DEC. JAN, v. 'Yi , xv' ' vnu c e"fo J Wal. X HONOR SOCIETY MADE NA T10 NAL ! HAEVLEK Ann TRACY C0 GAFTMI or TEAM L xx,e" csv ery? ,lf 3 x60 ,PEI 1 I' I 5TfNfF OHOS 'I -r' .AELET on BA6oT ELECT e 0 STUDENT councu. PRES 'f 'N H'-r PEP cm Dlwngrg png NORSEHEN okcnfsmn PLAY FOR Hrfs-r une GAA. HO'-9' HRH HEEYING Vo dd' all 5"ffwa..f Q 4' PTB. Hfrfaf H"f.,,DRlvg GUN- OF looa 09 A-04 'Ofc oc 4' '9 1 4' 057+ e I Q1 185 I info" 'qtN5 on-g5TAL AY' i i QW' .1 jf -ffAC.HERs N guwvevT10 4? X J 44' l,1,G60,, ,gy fl I fly-46 fs lf" 'o'Pa,7 440, ly 37155 L 7 GJISR 4 n.mm.u'.r..s'b Tu J f I . 4 . 15 ,cog X X S 90g Wie " v 'X GIRLS Cuogry FOR WUVORI H0611 EY V A rf s nw L S S1598 jg P Th MMS DANGE A Sli South ' .s V ' 0 V w , f FREycn SOCIZTY STARTED oimg Q 5:55 44 fl 1 ffl TKACK mn LET' " new 050' 69 oeuvfn ace? f"7flA5 V " v. ' W' A ' ' 4 'Q' "4" fur... P- fi Q," 56 ' EI , ff.. I .nu "T lx, N' , . ' 0 0 v 'O 0 o 0 0 1 1 1 4 Q s 5 ,, . . , ' 71' :ij L- N I' ' 6. ,WG Q: r- ' ,. 'A A ' I 2' Q, -., -.' ' g . , " xy c,, J-A -Q A x x - .qi X 5 o XX I 4 L 'FT YQ ' 5 . ' , XX vw Q f . H 3 1, a 15 f .- '1' U " 'Q 1 . 'f -il, Q, , C Q: ,l 3 5 .1 i QW P' to F '5 I I el" 5' , - -411 ' 8 5 . A ,X .I ,. t gf, , . F N xl 'Q T ef - w .4 D I. E- 5 1' ' I z .7 2 m Q fx 5 , X 9 ' Q g a 2 X -A f 2 , V V ms sb , l Q i Q YQQ ' ' 1 we , X 9 i Q9 0' 9 4 I O ' ' V. N ' . , L g N Q Q y + i Q, 0- A Q 0 ll! Z. 0. Q X' - - o Q' , nf 1 ' is ,n Q . -gn 1 -5 5 w.-51x 9 -' f 'J 2 a 0. 6 .. + ' A A Q o F, 'A J I I X s QQ ' A 3 ol nffii Q 1 - ,I W U o M 'X I A v Q aa , l A i .f , 5, .-' . 'm0'sx'?"ax 59 ,Z 3 -wo --."-1 Y 'N .9'f-T S 'X v Q ' s ' il ,g , 0" Q ' :Q ' X59 1 u- , Q X 0 '1 in Q 0 ' 'sfo' . 1 - ,A Z 3? K O an 1' 1 - :V 1 l N 9 .9 SX 1 I L 2 -5 -' x- Q Q. I -J,-:QYIZ A, x 1 M 0 ' V mf xp 11' 0 , ' 4 , fl . f ' . v 1 A ffl-SM .M , 5,4 l - xx .y O . 0 0 ,O Q n ,A , , . . I '12 4'-'14 -'vvfsa-'new' -'r Qfflm 7f'm'1'-'1ws"1"" in mem 5111100115 ww MHMIINIDMR MARCH APRIL M AY J U NE 4,414+ JANE Lusklrvc, QUEEN oF HEAITTS TOK YO SENtoR OHITETTA 6 N QPXY5 BOY scam 341 4' 4" av 6 J' QA..---1 if L? NEW BUILDIVC as Dsmcmsv BY CELE BRN' GX was CORQNKYION Mmuf-WBOARV :SAGA euesw Sguvfg-WN AT MAT mf m K 6 W Q 0,0 P Norenmvnv X sol- Cyg 47.1 QND zu sms TER SCHOUSW' E1 ',"'c 'Yr HI 1 WIENERL vxxnw rmvnew frofm TAKE IST PLACE rv CouN7Y Toumvmfxw SAM HHH, T DQE GIVEN NoRr1AIYD'f H01 H ER 5 X woo X Lg, W oL GOV! -LP K C-0 40 QNQ Vfc eoqi SE-NISIFSWE cp" '90 104' nolx JUN I OR GRADUATION Vfu O Y C Hawk H EAQK Pl cm E-,J FZSZEZY NIO? 5 HAEFIFR TWH PU' Eg 8 N pLAc,E AT RELAY FIVAL HONERKAHP H I I ,.f-S. ,c Qgf. +2?34QffQQi.,,ff5el -X.-ef 'nn l 1 I G , -., 5 fl 1' .. 5 . gc -1 C 05 o ' - . . X x 6 'Ei Wy i i V jx! 8 VJ? -- . N , . :I H 'F li :sn 112 at ' .Zi ' 1' 13 A vm QQ N, ' -r , 5 -N or 1 ' Y . ' ' VI Wy I fl K Q , ' E 5 u , f fg 'ox U ' 9 f Alfvv 1 x . J .f X 1 6 ' i ' g . 'f X , og 'f ,X ji - , 1 , 5 V or J ' Nr 5? Qt x 5 O ofa 1 s of 9 6 A ' X . MMD OF 004, 3.34, NP-THEN PMCF so '53 'AL N -'- e Y- fx, x YN 'v . . ' -1 2 N 4' me .... , - ' K 5 , ' ' J -. 171 1 ' ' 'i 4 ' -' Q ALL- , L! . ,' i. : 0 off 561 0 4 Bm " u t: 04, S f .' , ' Y BY 1 . Q ,Q - 1 - , w 1 + - Q 2 LM 'ac ' X - - . w X if lv ' 5 f I ' I Hy- E 'V Qs A 0 I C BA .W X. 0 . D f P In oafml-, Q . X ff., in XV5 - A Q , 1 W 0 O 'R ' f X 'f Y 4 . Isl. ' lvqfxs I V X X 1 5 f 1 Q B , ." I 670670 . Yr ' ' 4? J. UL XX V ,l ,, 30 J ' ' 'T E U u Q In X'-"'! , g A of 1 GB 6 SE , ' A 9 7' R18 M T . nl -' flvzif- - 5, .. dl Song I-Ilts H 111 1 1 11 llll NIIIIJN , 1 III11 N1 I11 11 11 'I IU? 1 I PU I 1 1 ll 1 1 II I1 ll 1 Il 1 N N 1 1 5613 1 1 N 1111 XX 1 1 1 1 I I 111 I 11111 ll I 1 1 1 IP I 11 11 1 N 11111 1 If 1lIII 1 II 1 1 ll N 11111 Ill Ill 1 1 1 N111 1 11ll1 I I 11 6 fl 1 I 1 1 X 1 1 IX 1 X11 1 1 1 U11 11 1 11 1 11 III NII 111 1 11 I111 III 1 1 11111 1 1 1111 111 1I I 11 1 N11 111111 1 I 1 1119611 1 1 N IX I'1I IX IJ Id T IIJIG 1 XII D111 1 1 1' ll ll 11 Il 11- 1 1 111 111I1 I KN 1 1 I II 11 I 111 f11 III11 111- 111- 1 1 11 N It Ill 1111111 I'I1e11 If 11 0 11I11 N 111 1 11 1 1 I7111I X111Ir.111 I llll 11 N F TRXIII D111 N11111111 XP 11 NI1 NI11111 1 II 1I1 N111 Iwffl... .1 I I IICIINUII I 11 " 'I 3. .vnu I I I Il 111 N111 1 N11 1 1 I N 11111II1 IJUIIIII I 1 I1111 P IX 1 IIX 1 1 ,.,..1,.n1'.HKb.11-1:m? " 1?""E'+- R PM., 5.41 .....1.u.,r' 1.11.14 1 .s ..11..11M xdfidrif' J ""1!rQ'dff.1-cb... 111.....u mx... 114211 wx I:IILll'I1'N Q 'I' f,,,,, ,, ,, W, ,,,,, ,"II111'111 I Il1'11g" II11 '1' 1:1111 , .1,, W, ,nn w1,. ,,"I I'11 ' 'IIIIIIU I.1'.'I'1' I, 'king , ,,,,, ,. ,,,, Y, ,"l'III1'11II 11 I ll.. I11'11l'g11 I'zr.1I ,M ,,,Y , W , WM, ,"XI115i1- XI11I1-s NI If1I1Ii1- IIill'II1'l4 U ,,,,, H , W, ,,-,,,,,,JX1 I'111l11 II1- il ISIPIIIIIIIII II111'11" I511I1 I1i1"I1111-1' H, ,,,, I ,H W Wm ,W FIX 1111 I -1 II1-111I, IIIIII Ii11' II11111I .I1111-9' Sill 111 L., ,1-,,YAA, ,,Y,YYY-Y-, ,A-.IUSI gl I1Ig11I11u XI1 'i1111 'I1s'I 11I1 ,,,,,,,f,,,,,-,,--, ,QI 1111111 ,'i11g il 'I411r1-I1 .'1111g" N1"1 f .I IIIIIIII ,. .A..A1, M ,,,,,-Y , Y,,A "IIi1I X1 II IQ1111' .IPP ll IJ1'11a "1II1iI1,:-A NI1'II11 Ii1'11p11s ,.,,,,,Y,,Y , , ,,Y,,Y,Y, NQXI1 IJ11111-ing I.z11I'u CI1z11'I1 IIP Y1111111'1I ,rn H W NWN, , ,NI 1 IIIIQLIIIII I51' Ill IIIl'Illl'1'5-I II1'I- I 'illl ...,.,,, ,, , Y,,,,, 1, QW ll I11- I I1a11I" Yi Iilll IJ 1W -11s1- ,,,,, ,nn ".I11sI ll III111--1'1111I III11111I1'-A IJ I xX't'ilIIl1'l'IllIl'II ,,,,, ,, , ,,,,Y Y ,,,"II11I1I NI1 IIIIIKIH IJ I II11 1111 1, ,,,, . Y, Y, WY Y"II1 -1' 5111111'I1111I1 I'1Iw1"r .II1 II1' I'IIIl'Il UI11'1'111111111 WWW, ,MM ,rn M , "Ni1g 'I11 XI17' N1 ' ZIII 'I'i1'111z111 , , , , , W, j'III1 N1Il X11sI1 NIA In ,I11'I1 'II1II1'1 ,,A, ,,,--A , W YYYY , WNN11 '1'1' CXII III1' .III II ' N11 't ,IiIl' .I III1 A.,., W Y ,W Y,,YY A ,,"II11111I II111 Il Fislvrn IJ I1 IQI111-s -- ,,,,Y,Y,,YY,Y,,Y,x ,,,,"II1-11I 11I NI1 II11111'Iu I11- rgv I, II111 ,,,,,,v,,Y,Y,YY,YY,x K u"011 ' 1 Ill LI I'l 11' H111 Il.. II11- , S'Il?lI --,, ,,Y,,w, , YY,,,,,YYg, ,,",I111 II' IIz1I ll "I11'I" Xirginia Platt Y,,,,,,,,, ,Un ,YAAM A, ,,"Ii1-11 ll ing. What Y11111' IJ ing" ,I111'I1 'I'1'11.'1' Il ,,,,,Y,,, ,Y YYYYY WY, , WHII11' gi IIII' Il1I111 I. 1 I 1111" II1-I1-11 I 1111 A I -W V A Y, WW-in YVY'SlIlI.5II1'ilI1'1I I.111I1n II1-'1111111 II1-115111 , ,,, , ,YWMH W 'I'111 I111111g 11111I II1'1III11" N11' 1 'III11111111s H,,,,,, ,WM ,YY,, ,W -'I'111 X1 'X11g11'Iu If1111i-11 If he-Ij11I111 ,,,., H ,,,,,YA,1-, ,,'.'X1I '1 li'-I C1115 , '1 1 H,,,,-,-,- AA,----,Yv 'XXII .XII-.'I111111'i1'a11 I'i1'I" 3'II -,-, 1,,,,,,- , -,A,,-- ,A EYYYY "I'111 Iusl il Xa,111I11111I I.1111-ru IlI'- 11111 v,Y-YY--w ,v,,v,,Y,-,,,,,f ' 'XXI' 11 I IT1'-'111 I111s1 ' EIIIISM F1 'In VI111' ,H ,,W,v,,,YYYY,,Y,, WY-"'I'I11111 'I'I11'1'1 Eyes-I I.a111,1I1111 RAH11 ,,A,Y,,, , KYYYYYWYYYYY "1111 I su NI111'i1- I,1 '.'I'I1 Y,,YA,,,,Y, ,,,,-YY,,, Y A"Ix11'1 Y111111g 1 1I II111 'I11I" XIIIIAIIIII 'I1pI11 M, Y,,YA H W In My -"I.iIII11 IJIII 'I1 Iii1'Iu XIZII' 31 'I 1' , I, ,,Y,,I W H N, f Mu 7 ,"'I'1'111' 'I11 11111 J11I1" .I11 '.1 'I11111111 I , ,,,,,, A I ,, UNK, V,-",I11sI ll I,ilI1- IIII 11I -IIIIIIU I.1' X1 -,,w,,-v,-, VW WM I -rkg P WUI-11' I'1I il III,.I1I I11 fing II 1 III II 1 D 1 '-111 ,,,vY-Yw,Y,,,Y,---,7 W"I'I111. I"'I1II1-. I,I111" H11 'rgaret XY ss11I1- ,,-1,,,,Y,YA,YY,Y,YY "l3I1 "-111-1I ,tlllilll II' 1111" f Ida Cl 161' -..,,1,,-.1, A, ,,AAYA-v,, K Ijl If? .Q '1 , ' ,,1,,,,Y,-vY-V,--,, YYAWQ'-XI11' I,11x1-fI11sI Drvz III?-. iv.: 1. .' 1' ......,,,,,,Y,,-- ,,-,x A j'I'll 'II11I11' XXII IIIJIIUII 1111 111110 if' .v,,,,.,,,H ,zzrrrz -,V- I 7 Y w"I' Hz I . , PIIISH XIz1'I111'i1- I11-11s1111 .,-,,AA, , ,rzzww M W"Ni1 I 1 11111I ,' -CII' jk ,I2lII'F :X I-1' ,,.,Y ,W , ,,,, W V "I'I111111I il X1-11 XXIZII 'I11 1111 I11 'I' 1111" I'1I'I'I K111I1 ,. ,,,,, WM , , ,Y,YY V w"II11111i1151 II1111111I II111 NI1111 1I11i11" :ff I I1'g1111i11 II'1'ig1I1I ,N 1,,Y, YY,Y, Y, Y, -"Nu 'I' I 'I'Ill'Il,, 11112111 II --.YF ,..., H , ,U ,,V, ,"I'111 I7a1IIi11g 111 I11 11- XX iII1 1111- 1111-" if IIz1'1'1'IIz1 Yi11I1'r ,.,,,,,, , ,,,-- -YYYY V ,"I1'isI1 If11-1 51111 Q'111iIi11g" I11' 1 11 ..,,, ,, ,,,,,YV,Y1,, Y ,"'I'I1' xIilll 'PII I'II1i1131 H11 -1 H H111 L1111is1- 'Ii lllll .,,-. ,,,.,,,v,,,A, Y j'XI1 Q I,1 llu iii .. 1111 , . V- -gf' 'T' '-,f. . 1 111111 11- 11. 111111 11,111,111 ff 'fi itmt AMl.:.74H ve, -4-we-ali.. The Senior Class Prophecy """""ss-45 June 6 1911 Dear Normandy We haye just returned to St Lours from an extended tour 0 our trrp we encountered many of our students of the Senior Class of 1934 As we trayeled westward we decrded to stop a day or so rn Hollywood We went throuffh a few of the moyre lots where they yyere castrnv 'r prcture starrrnff 'Harlan Tsehudy as the successor of ,lean Harlow Her harrdresser was Grace Brandt yyho was an expert corffeur There we also encountered lester Luekmg as a rnoy re star haymf the reputatrorr of bernff the best dressed man rn Hollywood We stopped rt 'r bookstore and found bladys Nreman as the owner lpon rnqurrmg about some books we le rrned that Florence Berkley was a successful play rrpht Vt hrle bathmf' rt Hollywood beach we met 'Vlar' aret Henson who w rs acqulrrng her yearly suntan ust about th rt trrne we saw Roberta Wernse arrrye from a cross country brcyclc rrcle Durrnff our yrsrt we stayed at a cute lrttle hotel owned by Eyelyn fowffrll From Hollywood we went to Lo Angeles Here we found Jeanette Muller as owner of rn eycclusrye dancrng school YVe attended the Olympic 4 ames where Wu cfrnra Eyerrnan was a fancy roller skater, Homer grmpson was a stunt dryer ,lane Pere ryal set a new world s record for the women s hugh jump lryrn Klatt w 'rs a star hr h hurcller and Marffaret Hardy was featured rn the womens football frames From los Anffeles we went to Oklahoma Here we encountcred Fred Lauten 1 asolme and drscoyered Vernon Wernert and Clarence Henson as partrrershrp owners We dccrcled to fly to Chrcago, and enroute werc piloted by Helen Boneau and Avnes Hallyaye noted ayratrrxes ln Chrcago we went to the ball Uame 'md saw Fr rnk Creenstreet as the star outfielder for the Cubs Un the team was ,loe B rtterc er Doufflas Haines and Fred Andrae Here also we found Eldred Mrller as a chemrstry professor and Vlaryorle Benson as a teacher of advanced arrthmetrc Lrllran Hubert w as an Ame rrc an hrstory teacher and Alma Schleler was the publrc speakrnf' teacher who taut ht the yalue of educatron The prrnc rpal of thrs school w as Herman Heuser From fhlcavo we wended our way eastward to Phrladelphra Here yye learned th rt une Mcf uarff md Vlarfraret Wessale were well known Grrl gc out leaders We found Lourse lehrnann as a social welfare nurse rn one of the larffc t ho prtrls wlth lmofene Helm as the head of the nurses Workrnff wrth her was Elmer Spencer a krlled surfeon W hrle here we decrded to yrsrt one of the larffe coal rnrnes We were surprrsed to flnd Donald Sutton as presrdent The ylce presrdent yy rs W alter Richardson As we wrshed to rent a new machrne to drrve rn yrewmv the crty of Phrladelphrr we went rnto a large automobile factory Srnce we desrred to fro throufrh the factory we asked to see the president To our utter amazement we saw that rt was our old classmate Kenneth Donzelot He asked a salesman to how us the mrchmes rnd who should rt be but Edwrn H rwklns from fhrladelphra we went eastward to Xew York One of the far t places we yr rted was Vladrson Square Carden Here we saw ,Ioe Barveon md Henry Prenup r rpplm rt out for the world lr ht heayywervht champronshrp For an eye nm' s en tert rmment we went to the Lrttle Theater off Tunes Square lrenc Sc hw anclt had the lerc playrnff wrth Herman Vlalone -X the play w rs bemff broadcat yye notlcecl Emmett Taylor was the radro announcer The orchestr r wa drrected by Brll breen whrle Xlary Ward and Nam Br hop played Between act Edna lxey ani ballad anc Nancy me Smith wa the blue mffer The dramatic crrtrc of the play wa .lean Yackman The foll rwrnvf day we yr rted the office of the Dally Tunes W rllr Bowman wr the edrter Xryran Dell eese was a yournalrst whrle Grace Scott and Nlary Lour e Ty mm were ty prsts lda Nlae Cloyer and Nlrldred Huck Leland Npots wood and Roland Srll were reporter for the paper Ylrvlnla Wrrvht had the edrtorral colrrrnn whrch seemed to be yery popular yy 1th the busrness men of New Xork Dorothy Weatherford also had the column called N11 Lonely Hearts ln the afternoon we went to an eycelusrye dre hop where Eumce lanvlejohn fCOI1IlHll9fl on Page One Hundred Forty tyyop Page Om Hundred Tlrrrly nr .e 1. 'J .rr-e " 'z,:1Lfy , If ' f ,' I' 11 . ..,c - . 2.35, ul 11, , 'J "I ' ' '77 4 1 I ' . , . 'f v'7'. ' -':.f.'? jffs. 1' 57.02 f ,.,,,.f-,r .f 555- ef : -M " " 1--Lv 'iz- .- 13,17 1 -N' ' 1' 15. 1, "te" .1.j:tl.-.f.'f.c1,,3,!5-ff '1.:1iJ,r"-i. .5113 "- fl, A 'L f .- 'fz fi - lst c- 11 1 , f cg 1 ' ' 'ff Q1. . 1 1 , 3 C A I 1 1 ' 'p' Q. '- ' ' , '. Il ' ' U f ., . Ht . - - - -1- - . . .r . . .1 11 . v 1 v 1' 4 .. 11 1 . 1 Q . 11 12:1 . ' 'jf , -' ' g '- -. '. K -. '- ' gg '. A . . ' . 1 . .JJ - t . ' g , , - 1 - 1 . . ., r ,. , , A . -1 n . ll: r ' -z ' , 1' .5 - ' f . ' , D if 1 1 ' ' ' t L: 5 ' 'rx - 1' 1' ,Q . FT lx . ' . . sp . 1 , v , . s V V v v v .ij ,, D , , . L, . yy ' ' ' ' s , ' , - ,' . . 2 . ' - .' . ' - ' . , - 7' -, , ,. - . 1 L. D C 'V L v 9 '11, n q x 4 f n, n, V A . V 1 1 1 - V . 1 ' 1 1 f . ec 'U , . f , - ' 1 '- P , , F , , C .. sehlaffer as a mllllonalre dealrn 1 rn orl. At a fillrnff statron we sto 1 ed to buy' some F 1 P . , . , .. . , . . . 1 . Q P . 1 - , . X , - . f , 7' 1 ' . V W, ' , 1 fe 1. Q '. . . ' . ' ' ' . C . - ' ' 2 4 c . ' " z 1: . C, L I 1-1 n ' f , r . f Q -'V ' r r - '. -2 '. . ' 'gt V- ' .rv '-c 'C ' '. ' 5 , ' . ' . ' ' ' ' Q , - . c J . ' . D z 1 C - ' ' - ' c ' , .. Q A 5 - ' ' , 1 ' 'O-s s 'e - " 7 ,' v' . -. - 4 ' . . rr r 1 . -. L. r . . s' 3 'lg . . ' : ' L, - r. , . s x Q ' x. K- - . - . . ' '- ' ' ' , ' C v 1' t c. ' ' ' , ' r ' ' 5 P L. ' 1' ' - 5 : . ' ' fc ' " 5 ' ':. . ,. ' , . : Q Q ' s ' - - z ' ' Q a ' - ' " c . , , . .1 1 1 1 1 1. 1 Y 1 1 1 1 11 's - " Q r ' c . ' . ' - ' ' 1, : ua 'il' ,' 'SKI' "Hs " ':' . - 1 1 . F. ' i I ' '1 ' 1 ' 1 1 - j . e, . s cl 1", " . g . .s 'ag 'F ' Hs. ' " 1 ' - ' ' - . , ' : 'z ' s ' ' ' ' " . "ac 1 '1.1 .' 's 1 . ' "s ' '1'ss- L1 ts lf Ja c "s ,ss rf. '- - -- - t1 "5 - , " . c ' L, ' ' ' s ' " ' ' ' " 's ' 'es 'y. ' : " ' ' Q. " 'Q' , ' 1' 'S 1' ' 1' I- -. Q ' A ' S -- . 2 t ' '- f F v .1 1. ' 1 , 1 4.1 -SS 1 1 191 ' ' , 5" ss s ' '- ' ' F 1 ' U . . ,1 . 354-mr 2u.H,1iwhm:-ns-oiikpfzlxadl Jix'4U'.a.N ul-hui! miuwaweeim... .f,.m..a. fm., -gpovwr 1 n Hun ir J I nlv 1 ll Snapshots ,lust boys Bits 0' Blarney Spnnislz zlons C0011 uill Pan Anzerzcanlsm Tzrezl ntlzleles The ueens Court bpanzsll and l're11cl1 mazds ,lil v l Q , Y v . 1 nl - -s FA w .C iv W Y , 1 9 J i f"1 - . -' u 'Y X - ,, ' ,r . , . ., ,fr s...,4 "-Q14 v- 1' f .1-Jw : ,sw Jw" -, -nl .4 J-.-fr., . ,, , Q ,- .- mf. .', .. f- In ' ff" 'T-J.: . , ,ef Pfgf' U f' I ff .1 , - - J... -, 7' ' Hn, h If Snapshots Wnvmg ray lnhfrc sh fl .spectators En route Hal um over 011 the ll G3 Hmm! Leaving llm ulfl lmmc Tllv lail vrul All tlzerv 4 F.-4, , 4,- ' 14,34 . .1 - ,.5,:,,, . , . . ff" A ' ,. ,.,', 3.5. it . V34 D .M an-A: , fn . .- 4.-- ,.f 'kj 715 ,.-:- ,r -,3,g. i- .Zn Hy, -'--'I 1-its xv' ,-,4 ri 1-4Y Ax :ln ".--1117 r Qi . ,l . I fy." W., 5 . ii -Q - a ' , , ' lf . FV x., - - Jn b' , Q I si , Gi 15' ' . . V' -. . I 1 .ah Q. .C , ,L , 2. ,X g of. ,l f. ' , if X .' in 1 The Senior Class Prophecy tt 0IlIlllllQll txorn P1f1,e One Hundred Thntx 1111161 was OXQIHI In hey shop Uorothx 5Nlll0H June Roberta and Dorothx Stoltze were modela XM learned latex that Lanffclon Barron ssaa the broker for Rox Muller who flealt mth -tomlw ln XX all Qtleet Jack llohrelter had the reputatlon of helng a great Qtfxtlatlc 1 in l'l0lll hen me ufnt to 1 llc h thf 49111161 to hnffland At the what we lu lton xx ll xx IQ return: Y nn a fu lt HNPHKI cxpoalt We a Q0 an R1 he lt Wnnth ss ho xx 1 tllll lll ln ln- pin ate sac ht XG me boarded the Qteamer ue notnecl thlt ack rl lllex Mae the 1 lptarn Un hoard sxaa Jane lee Burgesa who uaa on her max to F1 anu to teath ltldll1fll1llllQ lll a hell known college Max Helde p11en1 who was profeaeol of phx Q16 at Yale Ind xXllll3lll Qthnelder who owned an auto 1913111 Qhop XY hen ue arrlxed ln Fnfflancl ue learned that Helen Bmsn ssaa the prealdent of 1 woman S colleffe ln tln- colle e NIT!! Flllaheth Nllxel tauffht Frenrh Hoae Marx ll0l:l-llllll llllf ht Latln llthel Oelvel l'1llfl"ll Ellall h and Eather Nlartm wsaa the fldlltlllf teuhel One lftmrnoon at in nltornolnle lace we Gam Charles Hardx aa 1110 of he Jn 11111 ta 10:1 ua 1 ll ht lifldfjlll and 1 policeman IllQhC Ihe p0lltf'll1 in xv '12 ljnnmtt xvllilill ln ln 'lllld uc xscnt to the IPIIIIIQ l0l1lIlZllll9llt luh Nl ss n hy XX1llnun lxl Mllrhccl Tuflxer 'lnrl Helen Crater tlerl for the women - 1h llIllJlOIlQl1lIJ 1 1 so su nnes Alldt INUII aa the profeaslonal o Llalllplflll after Mdllhlltg. 1 ltblllllllltflll ue Mlklltfl Qolnethlnff to eat an Qtopped rn 1 randx Qtore The man lgtl of the Qtore and the larffe candx factory mai Joe Dukes Floln England ue uint to Flame At an art muac-um 'Vlartha Plosky was art cllrec tor with xflI'0'lIl13 Platte and Ruth Peterson ai aaarklanta Here Ex allne Bangert and her Qrater Llllran BGHQIPII opel ated '1 ltF'll1lX Qhop permanent waxes a speclaltx One of then HQQIQIEIIIIQ ss 12 Beth Wllll1IllQ ln an eulusne drew shop Marle Loesch M12 the Q9lUlPl of Qtxlea lll the Name Shop Nlae Ballu xxaa 1 moder of Ghoea Ruth XXIQ 1101 xt IQ the owner of 1 qualnt llttle noxeltx and antlque Qhop Arllne Blacet From llance me went to l ellnany YVe cleclded to go to the S3 mphony Concert lierne Hamllton and Doroths Brom n were the 1313111915 sshlle Melburn Schlemat and Roems Eberenz were the uolnnata Xve heard that a frlend ws as 1n the hospltal and nent to Qee hnn On the wax to the hoaprtal we Qtopped at a florlat shop to buy Rome flouela The Horst xx 1s Theresa Elme1en7 It o happened that S E Taylor sxaa the Qpet 13llQt attendlnff nn frlend ln Cermanx we Gam Robert Klrchner who nab a physlci profeasol and Raxlnond Aachen who owned a fhaln of fillmg statlons Flom CPIITIWHQ ssc sunt to Stklllllllillld to the Alp There me sau Ewelyn lJZlllCX who was the tllllllliltlll 110 kite: and Qkl jumper You we ale hatk Ill St Loul Thom 'ne a good manx of our old Gtudents stlll here Hue we gee Geolffe Bafrot who IQ IUlll1lY'l0' for qllldlijl from the Qtate of Nlrwourr ffeolffe Daft IQ 1 Judffe of the Munn lpal Court Erma l lnders IS a repre Gentatne of a Gnhool of lan llarenfe Marlena and Melun S1 hmlclt are prosperous lawsyeri Of COUIQC you know that Fd Haefler and George Letko are Loachei of boys athletlca Elmer Kuhlmann haa taken Mr Qxuers place on the faculty and Lucllle Farlex IS noss the dl9l1ll0l1 of the eafetel 13 at Normandx W rlbur W rrght IS a wealthy Hpeculator Robert Korh 1 the ounen of an 3lllOlllOl1llP faftorx Marcella Winter IS a Qltnllllfll ap ltl tl a ln f llU9lIl?SC man xllllllll PCCIEIS 12 1 Star reporter of the oat lllapfltmh incl l ull lex IC '1 IHUQIJPIOUQ contractor XX 1ll11nn 7aehner and Vera Hop n nc 1 t t nt o x UQI U Nlalthr Snr fkt plaw the rello at e Odeon 'lhf ltcl Vlelha IXIPPIJH IQ the lc aclel of a dana lll' thorus at the Fox Lewis Yelai 12 tht nlanaffer of thf aelxertlf-lm' clepalttnent or FalnouQBal1 and Walter HUIIPI IN lgleat architect Do xou l'lIll9lllllPl the Sava f ueen rf 349 This xear he 1 tht Vflled Prophet ueen while tu 1 ff the Nlaldfa of Honor are Ellen Ober mann and Lhallotte XIIIN ard We just thought xou d lrke to knots what ha happened to all our old frlend It eema thcx hate all been Quaeeaaful Xoura tlulx X5 f,plhi,,,QUUw. A Couple 0 0111 Crazls M N31 ah'-11,....4u1,-af ui1u.u1-nr s...11.m1. az.-.ne.ca1fe:2fa"u4...1-L VBA. fab., I 1 - -, K ,. 1 ' . U.. ' 1 1UUU 1 U U .U .U UU 1 U .. U U U1 U U 1 1. 1 U C, 1 1 U, . " '- '1 ': '1' 1 ' 121' . , ' f ' met 9 tl11 llo' lt '1 1 ' i rg: fra 1 Z1 "1 1 "l 1' ion. ' l1 s ' 1 -' f ' ' '15 " 'S' g' " '1 ' . :11 ' 1 , .U U '. 2 UI . 'U U 1. U .U .' U , . U U U - -1 U - 1 U- 1 1 ., U. . 1 1 :U ' -A ' - ' ' - U . 11 1 1 , 1 1 I 1 ' 1 . 1 . - ' J F Y L v U - v M M 1 1 11 ' . 2 Z1 ' 1 ,I C 'S . 1 f 1 ' 1 "'g 1' '. 1" 1 1 ', ' , U' 1 1U t vl1't'1'11n.. 'lil U" "S1S'i1 1"' 1 1 " 1 '1 dup. ' 1 '11 2 - . 25.1 ' " 1 , '1 ' 1 w 1" 'LS 'o ' " '1 ' ein. ' " " ' 1 - 1 ' " 1 ' ' 1 ' 1 ' . llew' 1l15 '- sun ,la 3 1 11 , g lf 'l ' . 1 , '- - ' I 1 golf ' 1 ' - 1 , ' F , d 1 1 '1 U' .1 ' . 1 1 1 1 1 C ' U' ' ' V U V V ' 1 ' . ' c 1 1 Y v ' - " C' ' , 1 ' "1 1 11 1 1. ' ' 1.1 ' . l Q L 1 U' - ' ' ' ' Uv. 11'1 1 '11 U' v' '1 1. . ' 1' ' 11 ' '11 ,. -- ' 1U 5 21' 11 '111 1 1. NUS UU UUU U U U . . U UU U . U U . was a French interpreter for the government officials. 7' ' ' I ' f. ' , ' ' . UU U . .U UU U . U . . v n ' n -K Y 1 5 ' Y L .- Y 1 ' '1. '11' .i ' ,. s . 1 ' W M - ' M ' 1- .Y ' ' l - v Y ' U' ' ' , ' 1 ' S 1 ' 1 1 '. 1 ' ' ' ' ' .W . ' 1 ' U' ' 1 ' ,. 1 1 - ' - ' , . . 1 n l 1 li L I n z-1 C B . I C A K u . K 1 11 '. 'P 1 1 C ' - . , - 1 ', ' 1' ', , ' 1 11 1 ' J ' 1 1 , . . 1 1 1 U 9 1. 1 , 1 1 ' l-'fr' '51 :1 ',1" '1'111" 1 P1- 1 1 . 1 1 . U . 1 . . , , . Ina 1 '1 l0if'l1lllg he los 1 ' f ll .l in,1. 1" ' 1 1' 1 - - th ' '1 1 1 Q '1 2' f - - " lg - 1 , " X 2 Z. - 1 " D " f ' 1- - ' . '. , . . 1 ' 1 1 , 1 " A U 1 - U W ,1 1 . 1 U 1 . U U 1 ,1 Q 1 . . U S 'S 1 2 1 Q . . , '1 1 , 1 ' 1 - . Y . U C U 1 . U U U U 5 U U SU S 1 ' ' 1 1 '1 11 . 's:f.14'f2'Z?'.-"l-'ff I' - . -' 1 ' au ' fr... 11" 7f..,':'.,-.UG 4, :SLT QUU1. I "'-- -V' ' M Page llnf' Hundred Fffflvl 1 .,.1, Qur Advertisers i I N , 1 .X lllk lzll lla. as es f' Mkhmw ,n 41 if 'Hu'-f' 'T7SIY""R' K -nv . ILL-,5T5i552:2i2.:E -f'2:17-5:45 'T I 112-2-:fff.'AzLrf1-fi.: frif: --.-,,-'L--.,.-r4,,4 .f" L-.,'7r1j,, , -Q-Liv,Lf2"LE-Ali,-7-7----:fl':'Lgff H'-'7I:'l-Z3'l:l-..' :TI 7-I,'7',':v--423 , 1 - I 2 1 3 1' ,' T 1 : f ,.. S I ,' f f 5 L : ! 3 L 3 1' ... ' L Q i 'F fi: L: I:T'1g T--L:4'j- L--f -:,': !,-- -,-fiiikff 7:-:QQ-4:'T'l:'A", l' A 7 l - 1 ' I T' : T L 7' ' 1 1 :K - Z. 3 ' 7 f - ' -TH-- -T:L'1: - '--43-1 f Z, 1: I L -: 3 - L- 3 VI , - ... A j Y 1 3 1 - - I ,f --i"-1Hff7r'. .. 4-.LI -1' T I " A ' : Z 7- 5' 'g 4 , .f 5 - if I I 1 1 - 3 A ' 1 - 1 - - - - : Z - f " ' T Z - Y M 1 H Z. I 1 - : L - I A - I .. - N , A - , - - - ., Q - 1' ! - A L - .. - 7- - 1 1 'n 1 'U -D : - 3 :V 1 -' i z , 1 , - 7- 1- - - - Q -- 1 12 ,A ' -: f x - - T 1 . L gg ge , 3 4 T. : vi I? - - 1 - f 1 .2 T 2 6 '52 lf A ' 3 5 i - I 5 .3 .rw -D 5? ,, .3 Q 2: 'z 4 1 J.. .iq -fi -3 Y4, I 3 P I-1 1 'I '11 A 'g ACE j 23, 1, ' w fe .1 ..T 7 '37 1' .1 flrlf 1 ," ,- ' X ", . -. 'Q-1579 :- hQ'4'4-1859" ., Af... . fx' W-1'-"f f-vwsl' ,'-"fr -L - ' ' -wk-u...ov AC, ,,, 5.3 .,,, H ,N ,mif-'L ,- -- rv fF':' ff?55?7'T32f1'V- F1u-'- 1rf3hffH"f"-:'f1A'x-- N ,Ai ' . , ,. ,. Mi, N Talk to your friends who have altvrlded our good scllool. 111011 YUL' will V, enroll in Sanford Brown Business College 1942 EASTON AVENLE ST LOI IQ NIO S orcl I zcsnc hclly 1' On the Other Side of the Fence Down South Ill Noyemlyer yyhen the lnoyyn hlckoly nuts lu lll tr fall md tlc moon shlnes llflclll one may see dalkles Slfillllllr home late Ill thc QNCIIIIIQ. wxth bunny sacks across thelr shoulders and red bflndanna handkerchlefs lhout then ncck As soon as the last much lellshed Neg! o flult watermelon IQ pluckcd from the ymc the darkles turn to the brown nuts down near the creek One 1s first attracted by their plamtlff hum umm oh Lawd' I couldnt heah no body e pray oh lawd' as they saunter up the lane toward home But for some unknown reason the darkles always ayold any unnecessary strolls lyy that graye yard after dark I can sympathlre yy 1th them and l thmk you could also lf by chance you happened along that whlte walk that runs be lde the graye yard w 1th llS plcket fence and whlte tombstones loommg up wlth mockmg ghostly sllenee lIl the welrd llght of a flglflg moon ,lust as you get almost half way down the plcket llned walk a screech owl screams bloody murder Your heart rlses to your mouth md feelmg as though you are scared out of ten years Growth you suddenly find yourself down that chalk whlte walk Such was the case of Paul Brown on a paltlcular CXCIHII Ill XOXClHlJCl Hu yu t as he reached the crltlcal spot that bemg half the dlstance of the pxcket fence lnstead of the blood curdlmg screech of the owl came yolces from the other Slde of the plcket fence Too terrrfled to run Paul stood frozen to the spot hls knees keep mb perfect rhythm yylth hls teeth and hls rlbht hand fiercely Lllllllllllb h1 gunny sac lQOIlllIlUQll on Page One Hundled Forty lllIlPj Join the Mothers Club 'l"l"l"l"l"l"l"l' 'l"l"l"l"l"l' yh, amUwpumWm AE.-:aaxyueevicfs-..f.-r....a. mm... XV. S. Sitllf , ll4.l'l.. I' ' '." I 'Ili Mlll t ' L22 1 ' Q ' , ' , ' , ' ' ' ' .' 'gf c 1 1 l ! x . N .cr 1 I V b ' Q . K Q . U 4 ' . E i V . Y Y. 1' ' c ' ' ,' ., Q ' ' .3 1 " f' ' ' , . ' . ' f J- T A ' . e 1' ' . v . V . ' M S. " - .V v. . . . . . I . , M 1. L. I - vw f , tl V V -, W- l v , l 3- 1 l V . - ,Y -f gg Y 1 ,W s v .O ' ' e ' c ' , ' I ' ' I g l 1 V ' '. I . S M h I . . L y . .M I . V i . . D . . , L L , .M - . 04 . Y w. . .N .DT I v b vi . U .S v - 'k. 'iff?'l'2f1f'l'?:ff'l'2f:f'l'flf1'l':fF'l':ff1'l'1lf1'l'5lff'l':lf1'l'iff'l'5llf'l'?lf1'l'iflf'l'1fF'l'if1'l'iF'l'ilff'l'fff1'l'FIF'l'2ff1'l'2lf1'l'2lff'I'1lf1'l'iff'l'1fff'l'if3'l' y 5 . , '5lf1'l'1lf1 if: ill: ffl: iff: ill: 7:11 if: 3:f1+1l:f'l'?ll5'l'3:l1'l'5ll5'l'fllf+2flf+?:if'l'5fl5'l'5lff'l'ilf:'l'iflf ifff ffl: ffl: if if 123+ , .y- ' J Page Um' Hundrvd forty-four 2 4-sqggre-'nj 915 ,mf-v-raq-v,nr.s'.rr,l-an-u271':'r1s""'H'H5"""R"'r """""'.91"f NIHII flfl flllflf fznrlezs Plaster sruez P e PLRN ACF' OILS E D HOULLE C 0 A L 1602 Faston Ay ell ue Mllberry 6300 Wlllberry 6301 Negro Muslc fCOI1l1I1l19Kl from Page Fltty fivej It IS the rhythm of neffro musle that has been most generally lmltated Syncopfl ll0H has taken a strong hold upon the musle of today Ragtlme IS especlally used by composers of popular muslc It got a runnlng start dllflllg the World s Falr ln Chlcago HI 199-L swept the Amerleas and Europe and today the lnterest has not dlmlnlshed Rafftlme offered a unlque rhythm and Qurlous grouplnvs of words and IllClOdlCS to a publle that had bet ome tlred of slng sonfr sentlmental songs lrylng Jones Sld Perrln the Johnson brothers, alld Ernest Hovan are a few of the negro song wrlters of the day Some famous nefrro IIIUSILIHIIS are Mrs Florence Cole Talbert, who sang Alda H1 the lNew York Hlppodrome, Roland Hayes, well known composer who rearranged many splrltuals and who IQ the foremost negro slnger alld one of the leadlnv ICIIOFS lll Alllerlra wflllliilll C Handy frolll Wlemphl Tennessee, known as the Father of Blues He wrote the Nlemphls Blues , one of the first blues eyer wrlttell He later wlote our own St LOUIS Blues Jazz deyeloped hortly after the ll orld War The orlfflll of the present yall Craze ls lIll.6I'CSl.lI1U Wlore IIIICS clalm llS blrthplaee than clalmed Homer dead New Orleans San Frantlsco Memphls Chleavo, and many others 'lll assert that the honor ls thelr own Someone has sald that jazz expresses the jerk and rattle of the Amerlt all rlty lts restless bustle and IIIOIIOII, the hurry alld dln of Amerlm Ill llfe It IS undoubtedly hy tellcal ln character yet there IQ N0IHCllllIl0' lll thl llyc llness and lvrlsk 'food rheer th'lt appml to almost eyeryone By Helen Qcllerller 60011 Loolts and Fuellent ualzty III Shoes or the loung llan and Woman at Popular Prices Smart Shoes, lnc 6102 Easton -Xyenue Plgf Our' llumlf rl f 'rn mf .. ' 1 3 .1 , . ., - Il' ff- I '. 5 .,. , -..1. " 1 ' W- ff-:Lani ,-,r5..:..5,,fL.., ,:3-.l1,,,4P,-,-u,,1 .'1 . I' rel. 1 1. " '. ' ' ip 1 - v v f , . . . 5 Y I O ' ' I 0. , , ' l . , , L ' .B l -' . Q 0 5 ' D ' . 1 ' . .L , 5, . ,, . . . . ' . , . . . 1 , - ' ' s , - r: ' ' , z: . D l , 7 7 D , . I. 1 N . ,, -. D n ' v i Y X. , U , " 2 ' ,. ' l S, ' I , 4' 'l ' y - ' . Q - 7 . ' ' r f , s I . C , . . , C.. . , . A ' , . ' L ' , ., A ' C ' . . . . Y V, . . N. ' ' 'X . N , ' 1' '2 , y is . , 4 s . , D s -- W 3 F ' 4 ' 2. s ' 1' . Q 0 E 56 ' . . ' 1 WM B ITTNER, Inc Architects and Engineers CONFHNENTAL LIFE BLILDING St Louis Mzssoun Ex, ,h,gg.,,:shtf....1aLi2zCu...ht!.er.:. Fawn- 911 dm.a.131:Bfe25fu-dp. 5 u--:Litas 71 1 5 0 0 0 0 kv E + A 2 Pi, 5 :ii 3 2 'T E ' ' e ' 7 - ' ch- E ' ' 2 Q.. 5 ' 9 ' . 1: L, E 1? E ?V'r- ' E fl 5 i 11 5 , . , , x 1' tlp f " e e e e e Ev -4 , ZF -1 4 - X: . . -- , '-.i . +2-Ng. . A ,. is i., ,I I A -L.m.'4.hr snuff -- ..:- 1 3 ' ' ,--Q I:-aa.. Jw!-1 'f-A .' ., . . --'I -,wi - .':,.f.- 1--.'-'f '?'. 5.511 -1 .if if-1-'. " ""f'i-f' ' " ' ""i5l,ES'f': 's ' f,3 :r ',,,. ,.1- v ' . . -v 'acl :ii 547'- -- ' JV: '... -, . F' . . , , , ' A . -W mg.. nn.. Il 1 11 r ,- J 2 4:12.73 v r.rv .il x "Me-K ..x..x,.-.zawu -1- 'v x- -Tyyz3,44 rrv"vq,g-1M4,:1 Qu ff W- -w vpg-pg , yyypu-cas-1vwP4"13 Westlake s Pharmacy . rx ' N Ill The Seventh Grade LOWE 8a CAMPBELL Athletlc Goods Co I ! nfz. 'QBW53 r- n 11 Lllehnfzf xi .f , "" "'5f'?'.5 ,f ff, ip' ,-.,:.,.. ...x C-1 ftfpdqv Hx A:.A:,Vi .-x,H:'.'iit fxa Ei 1, K Q1 , ?' -fl, . EY. xf ' 3. E? G4 ,J 5- xxll l'lm'1f-'llll lfmlxl. Xxx' xxmxnlx lllll llxxrfxmxxwxl Xxv., XX:-llxlxxxx '54- xxx'xx1x-,mx 1177 xcxw xxx ,xxxx x mxrn xii' gif l'l'w.xr'l'fpl1'rrll ,.lH'l' 'r f,.xl.x If x.. I"1'+-x- :xml I,l'4YlI1I3f lH'liYf'l'f' Sx-x'xix-f- 'if . gf lx'xm11li11xxxxxl 1'x'rxx1x I'zx:x' Fifxxx fx..,x:x- xzxxxxxxxx x x:.W xxx1.. xx .. N1-1- x..-x x.xxx.x, x xi .,w.- xxxx., xx..x,., Nxxxxxw, xx.x:xx- x xxxx -.,,: xx xxxx xxxxxxx. x:,.. xx xx-xxgxx lvx-x-xxxxx Nx-x'x13- lxx ' Xxx-xx xxxx Nx.,xx.xxx- xxxxxxxxxxx 'x xx x:xx,xx xx xxxx x x,., Nxxlx-. xxxxxxxx xxxxxfxx lixlxxx xxxx-xx-x-xx xxxxxxx sxxxxxx. xxxgxxxxx xx -4 -xxxx x xx.. xx. xx,x..xx xxx .x Fx .xxhkxxxxx-v, Xlxxxxxzx XX xx-xx. Xl.,-x XXxx-xxx I ..x Nxxxxxxxxxxxxx, x .xxx .xxxx xxx-.xx. xx, xx xxx-xxxx x 'I .xxxx xxxx.. Xx , x,, 1, ,, xxxxxf, xx.x xxxxxxx xx-.xxxx xx,xx.. lx x- xxxxx.,x xx ,, xxxxxxx lxxxxuxxx xx -xxxx- xx-x xxxuxxx x.xxxxxxx, xxxxgxxxx xx--.xxxx x xxxxxxx, xx xxxx.xxx.- xxxxxxx xx xxxxx-x x. -x fxx.,x. xx , 'Ixx xxx.xxx llxxxxxx' Wwx I xxxx- - fxxxxxx x!xx , Il1yx'x'x4xx.l'xxR xx.xxx xxx f.,, x , I xxxx xxx:-xx xxx, I xxx- ' Xxx:-x fxx' fxxf, xxx In--, Xx xxxxx xx Wx'--' 'xXx ' !,xxx xx,,. lx.xkx1. xlx-xx xx xx . Xlxl' 1, ,x., xx lx .xxx x xxxx .xxxx xx x- xxxx fxxxxx xx x, lxxg X xx'x r XX xxxxxx XX . l O 'JI w l'lNIf F'l'Hlflf'lk x,Hx-Nlxxxxl 3f"1l x , I, , SAMELSON'S RESTAURANT L STEAK? -XND CHOIN 6205 l XSIOX XVF Upcn all mglxt Aunt Luz lf0Illl!lll9tl hom Page One Hunchecl Twentxj safetx tc rlor Sllll ken 'ct the prospect of landmg mto the arms of a searching party or mto the lm of a str mffe beast Hrs fc ars Merc mst mtlx erascd In the unmmstaka J e sc reech of 1 terrified nevress He broufht hl boat to shore and waded lnto the blackberrx thlcket to offer hls HSSISIEIIILC lhey lllQtdIlllS recognwed eaeh other as former IlClUlllJ0I'Q and wlth tears of lellef flcmmg unheeded down her cheeks she led hun to her shelter and proxlded hun ulth a hoe Cake, sweet potatoes and late I'O3Ql1I1g ears that had been baked 1n the ashes of her camp fire She had a pxece of salt pork eookmg m a pot of beans She had not mtended to share thlS vslth hlm ln the begmmng but before h1S hunger was appeased, she had fallen vlolently 1n loxe ruth hlm 'md slt vsatchlng hum consume the food she had Jealously guarded for herself 15 w IS 1 Sam t e most IOIIFSI Upll ht and lox al serxant ms 1 ran father exel hxd lall thm and extremelx IIPIXOLIS mth qulck moxements tremen cu strc nfl anc 'lffl ltx e was llllllllllff lll hls efforts to p ease -Xunt L17 took llllll H110 her home and her heart It was not long before he aequlred an axe and had a substantlal log cabin built to shelter them from the coming ulnter Her PIUQ were readx to butcher and llfe seemed rosx when one morning thex were urpll'-ed t see 1 h1g.h lJl0NIl mulatto commg across the clearlng wrth lf0llllIlll9tl on l"1g.,e One Huncllccl I-lttxj INOIIIIIIIIIHIHS o Central Hardware Company 'l"l"l"l"!"l' 'i"l"l"l'+'I"l"l' 5. H, 31:5 ...audi anumarx -1' MM-ffm mg. .,w-.:1r.r2z'wz,..- G ...A ua. L' I if-.K IW! I l 1 "UH" '. N H 0 ' u- hc, is .- H- , 'c -11 NA A l . U L' 'ff' .' 5' f. S L ' . W . .D tl ll . '. . . V. l l l Thi ffcqc-la' . he A, 1 -'g . , f 5 5 fi. dw,-gh 1.91"-.h,, 1 t lc, t Y. 1 , Ib- Y Al 'Y ' D f 1 K . ' P ' s..Y v . I 4' ' ' s ' o 5 z Y ' ' ' ' ' tt ' ' 1 " ,V I , ', ' X ,,,WwM1,n', iff1'l'2ff1'l'2ff1'l'1fI1'l'2If1'l'2Iff'l'1II1'I'2II1'I'fIf1'I'1IF'l'fII1+2If1'I'2fff'I'2fff'l'2Iff'l'2IIf'l'ifI1'l'fIH02I1'I'1II1'l'ifff'l'1ff1'l'2fI1'l'i?'l'2f?'l'12ff'l'if1'l' , ' ' . f 2 iI1'l'2IIf iff 123 Sf? If? 22? III1'l'iIf'l'1If1'l'11f1'I'if1'I'1II1'l'fIff'l'iI1'l'1ff1'l'1fIf'I'2fI1'l'2ffi iff If? II? ff? ff? If? if? if1'l' my I I , U' -., .-.t ,4 xr 'f.i7.,ut35:?'1i s.:.1.. I-'c:-,,.x-1'--fn' Imp- om- 1lm,,1,...1 fum---I 1, Un ' , 1 , ' '11 M. .. -. ' ', of , 1 ., ,,.,,V,1 li ,tb ,Q v5 . if hy , .1 . x 1'-g...-apyfq-1-r ,., .,1' f', ': V: . , :-,,w.,,sg.,51,"'11-:,..- TU., I. My ,.. , .A 1, . ' I 5--'I '---ffngncrfw-Q-fgqga1vnrr.1ef1':zgar Q:.'2Vf5u'g!'YC ' 1, 1 I ---.51-.y. ...L-3,2 -. .:' " '- W' 1 IIIOIIE' 1111111.11111 14111 11 1 Raley s Service Statlon I XIIII Ks XXIII 1111 Illlll IIIIIHII 51111111 1300 11r1I 11I 11 11 11 N11r1111111 U NLET 1jE2Q5LE,E,s?s? vlcs SHOE REPAIR IVIOST COMPLETE PIU5 C HOUSE IN 5 LOUIS 01 111111 S 1111 511111 111111111 MI SIC AL IXVIIII NIEXTS wH EI XII NIC 1 NX III XI IIRIIJII- 1 IOS PIX S II On the Other Slde of the Fence III6 111111 II11 1 1 1 .1k1 1 1 1 1 ll 1 f"Il It 1 N 1 1 1 11 IS II 111 I Pl 1111 X1 1 1 1 11Ie1I Illll l I11 11 1 1111 1 II EVERYTHING FOR BUI DING IRXI 1 I FX 1111 mm 1121 III Illll N 1' .mfg L I' X 3, 11 I ' , I' "'-- 11' T l'1'11n1l N1"IAIl'I' I I -ll Q 0 o '31 L1 SINII If .' 1-1 JII5 552 '. Nat 1 I3'i gr II z11I 1 I 2 1I" tg 5 E: , 7 I ' T ll .'1"f"1'. .II " .I If H . If ,I 620- , f 'I' I .1 , il IIUAIJ , 1 , A , I AID ' A ' NU' l'i111' I,111r11. ,Il . 1f'11111i1111111I f1'11111 Paw- 01111 IIIII I'11I F111'1y-1'11111'1 If' 1 QLIYIXQ' FLIITI 1'a11111' Z1 1I1'1-11 1011-11. "Y11' Iz1Ii1- 1Iis 1111'. z1I1'II Iukv 1Ia1l 11111 Y1' t' 1 d's 1111: z1I1'II take 11111 1111r" a1111I sn it 111111111111-1I until I'Xl'l"IIIIIlg1 s1-1- 11-1I I1 I111 tak . RIIIII II '11 II11- 1I1'1'1 11111-1' .-11i1l. "Yo Ink- 1Iis 1111- 11I1.II Iz1Ix1- 111 ' 'I1a ' 2 'f 11:1 11cIcI ' 1 -. I11- Illllil Im '- IIIIII. lI1r1111gI1 1I11 I1-111'1-IA' ,-I s11ft 11i1-1-. 1sI1'1'I I,2lllI 1I1-1-' S 1 tI11- I, 111I's u11sw1-1'1'1I. "Y1-a1I1. lllllll. 1I1'1'11 I11- is 1'it1- 1I1-1'1- 1111 II11- lb I1I1-1' si1I1' 1I1- Iv II1- lllll 1 llII'5 t1 1.-I "Yu 1'il1'.-' sa1i1I II11- 1I1'1'11 111111-. "us gn 911-l I1i111.n lf'11111i1111111I llll l'11:1- 01111 II11111I1'1-1l I"il'1y-1'11111'1 , X-XI I : , I'IIIIJlLI-I ,XT GOUIJI-'I-I .LOW '11 11 lf" 11111111 1111, 1 W B Madden L Henmger The Only Excluswe Pam! Store Ill Wellston Wellston Paint 8: Glass Company Intorporated Pamts for Everythlng 1484 IIODIAMONT AVE MUlberry 3324 MUlberrv .3115 tt .Nl XFIIE It M- ,Gee H9 W-fy ,Q ey BURIAL TOMB A Sarcophagus of Cast Stone Egypt have proven the contents o a grave can be protected Berg Vault Co l620 Lucas and Hunt Road 'St Louzs Aunt Luz lCont1nued from Page One Hundred Forty elghtj graceful steps Uncle Sam was mstantly struck wlth her beauty He and Aunt Luz recognlzed her to be the type of slave who worked ln the house usually as maid or nurse to the whlte chlldren whlle they were just field nlggers Aunt Luz awoke one mornmg a week later to find Uncle Sam and Delsey the mulatto gone but one day m wlnter wlth snow plled hugh ln the tlmber and bruno wmds VIIIISIIITIC through the cracks ln the cabln Uncle Bam trept pemtently CCont1nued on Page One Hundred Fxfty twoj Open Day and Night NNE LAWN GARAGE gl FROWS GREENI-IOUSES SERVICE STATION Tozung and General Repazrlng Flouers or all Occasions 6310 NATLRAL BRIDGE RD EN ergreen 9438 1. ' . ' '-"' 'I nf' xl45uKlf'a!lx5:xU'a.5um.A,.r9m-.J- I 'W 1 . ' 'I ' I ' a5:.:a::-,-l-54r.erM112.4..5-A1:Ia..f:.,., , 1 , Qt. ' I fy A ' of Page Une Hundred Flllv 3, 4 z 'I " , 1822 'NATLRAL BRIDGE ROAD 1 5 2 ve ' - . 'J ' 2 5 ' -1-f-1-ff?-f'ff ' - . ' g 2 5 'Y' . ' I ' L ' 5 5 E - DTI, 'L-1' 'N-ffl -5- ?:"' 'Q' fit 2 ' if-Mx I 2 5 + ' 5 5 . I grit I --:.,:-L: gl E 72 V .....53Q--- I'--IQEW ' : : .'- -'-' '--,-,,..3,,f--.-'M ":' 51:3-,, -:-sf 3 ? ef- -- 1 ' ' ,.-,. ,- 2 ,, . .. n . 5 .gr-m-A - tm: I L. ' I -Hwy, Q 5 A The underground stone tombs of l E V' I 5 E 3 11' ,Hi 1' ll I I" ' 1 tw lm 'L' ,1'llllllllllfllllllhlli gmllwtl Wlllllllllllwll 1"'l""W'W lWIl"l'lllll'l' "" I "M" WWI ll I u n - 55 ,Y V ' , ' , Gi ,W . V , Y . . . . . ,, . ,, , . K6 9, ' ' if 37 v U , 9 . . U V. V . . U . . ,, . ,, I . W , - , A Y fn Q I U O if 5 ? ' Ii E i 7 ' C -V 2 F r Q 5 2 I" e E ji" '. . . 5 2 ' f 'A 7 5 E : 1 5 5 71 A' 7 . A ..' 5 5 - 1 ' ' i 4 2 I . 1 , 4 We E A I -t . " v ?' 4.ua1i..,gs..- '11 'P'-"S ""r-wza.-A-..1:fv'v1spwf1 r-1 'V qv: FWF! :D"'11+"4' f,,'f'.g41' K .1-wmv IS 11 1 11 1111 Il 111 lllllllll 11 1 If 111 511111 11111111111111111s 111 xlllllllllllll 1111411 S11111111 1111111111111 1111111111 ll 1 1 111 1111 Ilfflllll 1 1111 S11 '11 11111114 1 111111111111 11111111511 11111 1111 f11llII1lI IIS llllt 11 1111 11111s11111111111, 1111.511 Sf 11111 11111111111s 1111 flfllllfl gllllllllg 11s1 1111111 III 11s 11115811111 111 ISXUIIII 11111s1111111s111 1 1sx111111l11111 1111111 sl 1111111 11111111 11111111v llll 1115111 111111111 11 1111s1J fktllllfx 111111 I1 111 11111 1111111111 lllll 111 1111g111 111111 ll1Il'1 1111111 111111 1lNNIX1IlIIl1 Ill 1111111112 111 111111111 1111512 151111 odel Prmtmg 81 Stationery Co 1 X 1 7 1 1' 11, 11,1111 1111. "X:Q.,f'1. , . 51 1114, ' 1-'g:vi5,, it ,. .iwf1f1 V, QQ Y v I J A M A 4 ,.' UQ! I A E 31 .1 11 1111 11 'III ' 11 '11 .ww 1' ' .ll 1.1 Il 1 ' ."1 11 1,l'lll' 19.1.1-.'i 1. 11.1 11 ll'llS 11lll'l.Il12' flllzf -x'1'111' 111111 11111 1Il'U ,,-1.1 ,j 4. 'W ..'S ,' ,'- " - 1. lv: 1 1. 43" .. q. 7 g j 111 l.lI 1111' ll'.-.' " I 1x '- 1"11s.w 'A ' 1l'!' 1111-1 1111 ' ' 1' ' V' -1 ' '1 11 1 U 11,111.11:: 11111111xx111x'1' xlix1'13 x1111,-11, 1.l"i4l 1 I Hi-Way Service Station e f A. Frank. I'1'uprietm' ' 9 Rell Crown Cas-lsrrVis-eP0larine Oils gi 9 6801 sr. CHARLES ROAD EVergreen 9953 li Aunt Luz lfontlnued from lfxge One Hundred lfxftxj back knocked tllllldly at the door and sank lIlt0 the depths of a rush bottom ehalr He let the magnlhcence of the scene seep mto hrs soul the comfortable bed dressed ln snowy sheets the fragrant wood fire and last but not least the barrel of plckled pork standing ln the corner He yowed then and there that Lune w as hrs wlfe and never would he depart Throughout the f0ll0Mlllg years he and she cleared hundreds of ac res of land whlch IS now dnlded lnto a number of productive farms They reared a famlly of five children one of whom IS a preacher IH Bloomington llllnols They neser reallzed that the war had set them free and they were always m fear of bemg taken back to the plantatlon After thelr chlldren had gone to school wlth other negro chlldren they were astounded to find that negroes had a marrlage ceremony the same as whlte folks o wlth thelr chlldren troopmg behmd them they went to the county seat and were marrxed although they had jumped os er a broom suck together when they first met Thls latter ceremony constltuted a weddmg ln slaxery days At thls p0llll they lilllll a log cabin on the farm of my grandfather who had 'Ust been marrled They llved there untll thelr home was swept away by a flood The lllIIl3X of thelr lllfllllllg llVCS Lame when the I'l6lghlJOI'lIli., farmers awe them ten acres of land and bullt them a frame tottage 111 whlch to spend their old age When they dled they were burled ln a peaceful tountry cemetery among thelr whlte frlends VICTOR DRUG COMPANY ut Rate Drug Stores 61 I6 EASTON AN ENLE W ellstun 01671117111 P"f'u..., 9u,3,q3aL.......4a'...d'u uarfsw fm.. 1'.7v1!rhf1l'.L-. ...J ax. W' By Pzrgznra Wollt I' Vergreen 64m F C HOMEYER PIANO CO Tunzng and Repazrmg, a 5116610113 6032 Easton Ayenue Hellston 9 Inns N n - 1 ' . mc , 1' I. I I I . . I I . I I . I . . I . v. v L7 n L 3 I I . I I I . I . . I . .II v I v , v y I I. I . I v . I L I . I S I. . I . . I . I v - ' ' v ' v 1 7 J Q .I . . II I . y I U I I I 1 , . Q I , I I ' . ' ' ' yf . I. . . I . Y U I 4 Q 1 1 no . . I . , , . ,II i . . - - i A l r i . . 2 C 7 . 2569 wooosox ROAD L ' ' Q ' ' .'t. , 11' 6,-fe . ,I gn . 1-r ge ',4 'in "" e1:"':'3'--"'n'-1-'-"'-:I"e' V. g ,-.1 fig ,-" ' 54.55. ' ly .a. sA.nin1--A- 7 -' '5-ao.l"f"1 :.3'- '.. ' ,uf--V" lwge Um' llundnfri f.11e.mf IIIIIIIEW, - 'I U mag!! w41L..a.,, Nm "'1N1F'6-J- WWW! lx if XIXIJI VAN MILLER STUDIOS 4114 HIIXI NIHIII Sl IHIIN NIH l'lmlngr.1ph- lm lun ul mlnr nf the' lvmtngrrlplzfrx lunfzfllmlz ffl 1111111 1 I H I I "X-q-Wwwg -.. U I ?.3?5721S,Tf'-"J -. 1 I -S'A:z:' 4' --f-weif-.wfmifffim'1'?'w:vg:ffv.f w:zfvfQ . 'Z' i "fe K Y I ,mai A 'rSlIQ7'ig:i'f wx 1 THF: l'ItI'lAl RES UF THF fQH,XUl XTFIF Xl'I'Ii'XRINCL IN 'mls :sl li 53' . . . 1 K-XX iligg xx H , A . Q, m 5.1, in '01 J if I f ff, ff' , 41 II111111'-011111111 lll.YlI.fll1I'l1II 1 , , , 1 DEPT STORE 61214 EASTON AXE. W1 C1111 llllll R11l11111 fllglf' YITIIIIIIIL 5f!lI1lIJS ',--.LAY JIM REMLEY SIX BIG STORES 1 Plllllllfllfll 11111111 On the Other Sade of the Fence 1411 Il 5,14 01111 Ih1u1l1e1I Pm P old Ill de D1 lul CIINICIIII dv p1111pI1 th :uf lt u 0 S111 MI Im PII an a au Ieaxmff an IIIIIIICIISC dust ITPIIIIICI sped 1I mn the uhne ss 1111 md 1nt11 a ane two I1ttI1i' 11917141 11 x ne ll lxx Ill 111 tn PI elltl S 1 an 1G1f1pc1I nut 11 1 1111111111 I1 1111111 1111 ou 1111 11l1111xs 111 1111111 IIIIII 11111 ,IL 111111111111xlx 1111111 08 YF -XRS OF CONN! IENTIOI S SFRX ICF g, IWPIIXTIIIXI SI! PUR I' JI'I SSIUX XI XII Sli 1419 Pine Street grim. grain...-...w..4ia1..xu.r.f J Md: 11:f.-m.'H1miGZ11b-- -S !'u-:L un, -wpvvrvh 7' 1.11 1 N ulll 11 1 i tx , f ' f .S 9 ., ., ', YV 1 I ,1 'X 'f 1 . ' -4 1 ' .0 Aw X IIIOIIIIIIII I'1'0I Pa -' 'X ' 'II'-IIIIIPI "D L ' 1 A . 1 ' ' ' ' ' , 1 gl Pa I. TI1 .' All as 'wk CISILI. f, ' .Q .1 .1 ' I . ' ' F' I FIS. cal "1 'I' g II1I'0If.I I - pir-Ii f 'f in qc-1 11-I1 of .-1, M" R' ' 15' ' 111-1' If A , , ,, ,.. 2 1 1 - ar- i E 2 E 44- " '- - ' H- A ' -- ' E 4. ., , . A , ,, . I , 4 , 9? 2 Q 17' 5 QQ :': ' Q: Mix' zu, ' ' me E 1 - 11111 , ANI: s1'1111o1, , 'IAN 1' - .V i f'11111'111111'111 711' 11x F5 - . .1I. L Ar. LIP. 1 5 1' 3- -35 I I xi: f 1 I -ff -13 ug-5 "",-'-- ' '1 ' '-rr, 9.40 -1, ..:,... :F-1 "1 '. ,JI V T , , Q ., , 1 ,Q U, .5331 -Z: k 1, -, 1 - E f '7'--eg 1- f .W f ' 111,11 1111 111111111111 l'1f1,,1.,1,1 ' 'f I., Y',7'.1..,, 1 -'14 ' 2112 JOHN ALBERTS lunch Cu ee lee frearn and C0111 Drzn E P ECKERT Ls 0 all llznds A QOUD PLACE 10 FXI S e 5111 rushes to thanl '-'vs-. 1-M 5' '-vqvgaivcrkw xy ,-J!-vw-,M 5rJnm-fr7z'a-3n'- -gg-1z1"'f 'Wm-4 s s Kansas 1 and 104 Nture 71 tu bl U0 Eture hlux l'dSllJl1 Axe 0104 lwnston Awe even one H110 7 he ag, I nanczal asszst through lhezr moperatzon labor am ccess ance helped In nm llhfrt s Fnna fem: Shoes for Women X011 med no 1011291 he 4 thx! expen-.HQ toot he thzs the 1934 Saga a su I'Il1t Walfh mul Ienelrx Repazrlnl. E A HORSTMEYER JEXXEI ER and OPTICIAN NMS Faston -kunue 2 og Xen Store 'VI herrx 410, EASTON AVFNIP THE EMPORIUM WM EAN TON M EXI F H6 0 lucd s hlte footwear -txle- muderatelx Nee u- for the newest and smartet ss rlced N199 and N2 90 -mes '3 to 9 and 5.-X-X to C P on N 1 Pl, Un Hufllf I fzrlv Vu X . ., .UI V mqxf' ,L ' '1 "'5f7.J-. so- 1.,ieZ'j.g.Q.j?-:,,.',vtl-'v:?,Qh,:5!:-., v V 4 . . I K 'Z H ' 4 . . 1 e--r A, gf. ,,,.-,-3,,K,'f LJ'...I!?, xg: - ,. -, ' ,A -. ,J,v . . , g . s , Y s 0 . . ". , . ' -w' . 'X ' , ,. .. , I . Af u v 1 . ' 'f - v K A' l' 5 , A s A . 6675 EZISIUII Avenue- ' ' 9 6 ' ' l v . ' ,, , . , . 1 , V, p f - s -s - 1 . A 4 toll z , you have an . . ., v J A L ?.?C , : . 'H - mi, s . Y , . . . Fl j LL! 4 I 4 K A J. A ll I -1 sz If i 5,4 ,f1 '. K , , if Autographs W f ' f L X H , v T s I ' 1 .I 1 ff""""-L yr-IJ!! G6t!'riiz'u:i 1 1--d U1-1 ,mm WW 1 av ,F 5 S T:, Xl: 'fa 7' , E23 53:71 lu Q. .ng X -ga l ,Q E 15: ' ' .- Q Q 'ff x .. -, .,,. :-1 , U' -Q .c.. 'j ff 9,...:....,.......1,L.-:f.:1,.J .n.-A-J-Y' -- A - WJ - .. .. , 1 . .L A' 414,15 , - 24 - 1-2 ,- if-.' , .W lu- f , H, 'Nz rm' :S ,J ,.. Q1 -f " 1, -...,, 1 ".4' A I 1 1. 'Hr 4. 'Hr aww ' .L 1 L1 ' ' " ' V V .L 1- - -' . ' ' -L


Suggestions in the Normandy High School - Saga Yearbook (Normandy, MO) collection:

Normandy High School - Saga Yearbook (Normandy, MO) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

Normandy High School - Saga Yearbook (Normandy, MO) online yearbook collection, 1932 Edition, Page 1

1932

Normandy High School - Saga Yearbook (Normandy, MO) online yearbook collection, 1933 Edition, Page 1

1933

Normandy High School - Saga Yearbook (Normandy, MO) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 1

1935

Normandy High School - Saga Yearbook (Normandy, MO) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

Normandy High School - Saga Yearbook (Normandy, MO) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 1

1937

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.