Norman High School - Trail Yearbook (Norman, OK)

 - Class of 1917

Page 1 of 140

 

Norman High School - Trail Yearbook (Norman, OK) online yearbook collection, 1917 Edition, Cover
CoverPage 6, 1917 Edition, Norman High School - Trail Yearbook (Norman, OK) online yearbook collectionPage 7, 1917 Edition, Norman High School - Trail Yearbook (Norman, OK) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1917 Edition, Norman High School - Trail Yearbook (Norman, OK) online yearbook collectionPage 11, 1917 Edition, Norman High School - Trail Yearbook (Norman, OK) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1917 Edition, Norman High School - Trail Yearbook (Norman, OK) online yearbook collectionPage 15, 1917 Edition, Norman High School - Trail Yearbook (Norman, OK) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1917 Edition, Norman High School - Trail Yearbook (Norman, OK) online yearbook collectionPage 9, 1917 Edition, Norman High School - Trail Yearbook (Norman, OK) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1917 Edition, Norman High School - Trail Yearbook (Norman, OK) online yearbook collectionPage 13, 1917 Edition, Norman High School - Trail Yearbook (Norman, OK) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1917 Edition, Norman High School - Trail Yearbook (Norman, OK) online yearbook collectionPage 17, 1917 Edition, Norman High School - Trail Yearbook (Norman, OK) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 140 of the 1917 volume:

fr -vm W ,W YQ ,fifw f QVEHUQ' 'M stef ,yi Ll1l.L'1f Lii..1f.,..i+ .fy ve ,gy -fx ". ixf mx A , fxxw ,F .A -1- 'i' ffify fx S. If V X r, .W ,f fy 1 f + 1 X x W f' X b Elf- . XX, K ...MA 523 Ii G' . 'am 'X--f-vf w W T 121A 1 "H'f..33H-3532 v- 'Mil mv" 3-.A-. .' -f ""' V , , .5-Q HM , . my 4 X f XII N ll lpmx :mx .XA11fwf'lHlumfuni uf' K llx' .Nl fwufx li I " - ., iriwfi I ?w H A 1 nw AQ . idrekmwf cw L fm? gg f ,AI 'Mal 91 7 J ,V ,4 ' ' ' M FJ' Q, .H , " -I Wxhpd QV I 112, K V V 'Y "'H,'."' wliqf"':a.!r.f7 Q5 " ,W 5, 'AchlQ:f4 QJQA A k nw GSE 0 T' 12 .A I IQ3"+l1g17 , 5 , x . : , .- , ,. vx.. .. I ' ' A--U ' if, Hwy, my .'.75,v- 1' . Q - ' ' -fm?" W ' 'ian 'Pi 1.3 , V .1-1 Ll Lf.-' " W frr- " 4 Yr'-'W H- ,V 'Ji I 32- , f,-,- K , g Q41 'fjflt g,?f.fff'L'f' ' -gf - , f V ,L ,-IAN.- X ,, . - b ' 1 ,,n'. ,,.,dv, A h .1 ff: A, ' fc x4 ,4LgAM2'i11+ f -L 5, , V i1i5j 1"'x 1 - ALE Vlncmfgf Mr 1 FL, Mmm: QENNH1' NY R r' R V 4 N in 4.1 'lNDUl"'1QV RJ NB: E f' N Rhtif RAN, Q is 9555 wax :APA .. , ,v.1., -. V-, .Av .+-as , -, liz 1-N R ssEJ.wwm.uf ER MDENN 13 s ff 3 ' X I I X I X ,I ns 1 X 1 X I X N---' ' H I X I w' x W I - . r N .--:.:-i --f ' ' f 1'-si ' Q If I X xx 4 Q I ' K I l l X X ll I Q xx I fix xt' ' ,". '1 .-"-'-5---4--'Ni 4 I '.-I-:, ,113- . A, '.r-.',fsTC, r-' 4, u I Q U ff' Tl ' " . 'vw' , w ' .X Q .XYQ VY. f' 3 L4---------' x il s.--:-Li--J P.. .A f' F' .t-:N 5- ,-!-z'1 ' A , , 0 : tl 1 ,N C ', it . 1'- 'N I , -X 1 NX I X . I X X 1' X 1 X I X 1 , x I I ' ' X , X , 1 a f . , 1 ' I : ,' t X ' . l I 3 ' 1 1 ' X I ' , x K I I x ' lx A x 1 IX K I x 4 fr-:-,,4.:a X . Ds ,Mr t ff' - P1 wwnaw ' Q. 4 4 "5" "' "LW n x. - ,S 0 . V LA." ,viii 'LJ mr, . H '-1 - ,'7' I 2,1 fff 2 -- - -:--J E I '-'----:,. . f' xx . Spiga- D 5 , ' S - 1 A-7' ' v-- ff xx I X . ' X x I . I f X ' ' 1 X . f Q x I , N I fx' x l y A A I I l 1 f 1- w Q . V Q ' ' " Q Q 1 I x ' I x ' K ' ' X 4 - I LX 4 X :N 1, 'wx I In xx ll -AN -- , .1ik-,,--1' IF., 'f V7 -hz- - , 4 T ,,, t g,'wrfw.:.x wwmu ' G' rs 5, , if-gfqe -1: - . QL! ' ' " ' Q-: M241 1'-fi 1:--- ': 4, --, f"j?'f i": 'ff' W f:'dfQ P, Af," A FRY , ff,i 'ff,Tlg4"?i WMA'-f'AAA vlgtisgvfr-L,,, iii 7 ,4 W M Y fx , K 4 A f T + ci 12 AT Ig"1. 19 17 m i ith. -J ill., . . :L-A. -or A A xd.. ,. L, f - .- , ,,""' -..Lfggl -.. M dj 51 fa ,115 x I 1 I L V, K "R AA kd: ki L Hx -4' '- 4 5 P VY A . 51191 7 f , ' '. .T k . . 1x,?7w"?M?342f-ff L' T171 qw' :ff ' ' MA. ,:-:g- A4 , ,,,,, ,Q-4' 44- - .,, .. 7 T7' g, ..-xx .1 .f Y? 1' iff-1 s v-F I I fx A , , !, ,' Q f 'N f Y , N. ' -- ' X xv f k.1.Qf , n xg,-gg. R-1 ,,, , 1 fx ,..--v,...A4f---- ,fx 4, , L, Vx 4 X f , , 11 - ,. x- wx, - . . 5 'V 5,-w D 5 A XWAJ 4 - i Q X '- Ky-ff -f ' 1, 'YH ' X. I .--M , A . J I - IV' . i 1 I A ' A .N . 4 -- -.- 4,--- Y -- Ji i ' V . I . MIN V , . ' f f, ' ' u NXQJ 2 1' " Q L..,V - -5 , W, Fiii' W" 'T' " ' - 553'-Y. 1' 1'-1 A Vglifj-ii in, , , .N-glwgpfil 'l " 2- ff'w1:., 'i' ' " " f ' in ,fi gg Y 2,55 'Y ' ' 'PX -. A 'j 2,'.l'T'4- i A YY W n Ylstjifyxt J lfffg' i 3 Sf: Y V Y iw ,1,4 V -, -WW L, wif- Yjfix-,Id xr ,W ,L V V 545, ,i Y . C' 141-' IZAI 1.131917 +5 " ' ,'11,'i' ,:'.A4 P9 A 'K'f1'-'i 4 Y' xv. i1 I , w, ' . gm J 713 bm.-75' h ny.: VV: ,surl- EEi25uc?-TI7IFLA45QIfLjQgzSyz77H gn, . y A-1L.vf!" . f!f"'1WQ'5,l.1""":Y,I.lf4.ff.Q:j" ' N 1 ',...-.4f:2l'f':.L-- ,W A 'VAL l fi-. WB Sffvsus N PH Y5nC5 T?li'?Fil's E , . H , y h MRS 6 Goo 5 CERMAN MQ6-awk? E l - ,. V, Q Y ' ' 0 A . , o 1 Y ' A 7 Q '41 , , 71,4 5 . 'ik ?3?'1 .Q QA . f - ' " " . 1 V, P, 1 ' ' M ' -'Ni L 1 ' il 2-lk-J. T f '!V'1i5'i if -g2: , M Ii ? iv? f 'IT RJ ' 'W .f GX X 1" 'WF' 'f':".H' ' . '. . , - I .Q 1. N ,- A- Us-df-' .+-- Y- 'nw' i H ,- -,' ,..- ', ' - "' " N Q' fu ' w '-Sag. A-mu M . , I ' - -APT ' TV --Af'-'5-A ,-14.1. . ". ,,,,, ,- , , ,H ,,., M g, gg. ..,,'.1'g.L1',Qill1 - , '- 2,2 R. sf . , 5 . - X '. 1 fs " nf -' V, Y?A'i xx , . 1. f , , I 1 6, ' vp ' A ' ,"'fg , 5 - 4519! .X-1 , - J . gf 4. 2. ' ' -4 ,v MQW., 1... 6 8 1? ' 1 . - fs. . , .J .,. . 'exif' ff, CC NSILLER EVA CLWTUN M ATM L!VC1Ln5Vi AW gal.: DAVIZON H fQLL-Qfxls M STI Encfzimcr: ATHLil dug W' I I Q fx , I .jf qsffdg. V Q f K. W 5 . It by ,027 ' , ggi 45 7 A fa ,Y 7 I f , H Q I V k fmf C, 75 , g ' , , A " ' ' ' . .5 . A' Q ? ii T , W' 7 T5-B-w., - 7 W 5 f --iff?41Q'Q7 'laf'-1 1 11 'ffm - i I fx Q 3 Q 1 1 LE! Wiffzfe 'IT IZJAI IJ2191? rf' Y' hlgiiwmsm 49' 9 MUSHAMAR MUSIC 7 ff W5 ED BLACK'- FNGUSH Q ! , l XA V ' 'W' 4 , 'h ' "W W" 7 ' "" ' F' ' .LA . ' 5" 1. 1 55 . . M,-.U 4 V R six' ' A 'Y it ,jvffw ,,v:,3w-A."sr A iff!!--,:m , df- 1. , I - Q 4 . L-W . , --, .,, -. . - , Li"'1'..." L1 'nr'-',ff+:.' 7 . -it J '4"4i'A? .1 V- ' 5 ' gr: A' +f--- "'94M-A-AQELQA-'53, ,. 3 5 . . ' -"3 . C 3 if I wif. ' if m , f V G , 42 A 55 v ' I s Q ,h ' g is Fri ., NE 11,14 ' . , 1 -X , ' ' V f - gif 1: N xr V V :J v .1 V . X.. . , Lf Qt, L . A A 1:42, 21,51 l . d , ' . 1 1 Q, - , .. 'gin fl N Q f ui. ug 5 .4 i ,tv 5246 V- - ' gs? gf . 1 E Q. 23:6 if .rf fi 3 ' ' 1" Q ff i 2 sf' Wash :K 1' 1 '4 . fl ui' ' -'- ex . Y s 1 , 1' Y 9 6 Q K .xx ': 1' K A Q f af it . X .X . ' ,V - , 6 :hw h. ' L l Q- Qu ' 'T ' ' f-,r , T'-1 ' 'W' f 4 ' .L Q. ,ii 41' .5 . 'I 3'-51 1 mf, .N f -- .- WW 'YW' 1 V - V -4. -lf! -A .4 3 AN , Q.-tim' x 3 "' .'-K-, 1 V-Qi. L. ,l. .f. . A 1 VYVV W .A S N Q , ' -' if .L , - ',. - - IX- I. , 0 . -lf: ':'.,a'.-1 : 'YY' -,' , 3wtfvx1Q'W'.,a.,,- -,' ,. .. -- Lf ,- "' f' 'EN A f - Ng' ,..g gm ' gy fx., --+V. -A-Af M. -, V g ' -' -r . c""'f " ,-,. ' ET JY, 1 ,A AZ.. tg .ug i - W i 4,-Mrlu, A-,Ln MAN VA H g+ V VV , i ,K 5 '11, Q fs T,Na'z::sQ VW NI ?HA13mG ,q RT fd 'ir WW ll 8 I - A , - .c 5.x f g- L JK H ' . fx A ' ' . 1 XL: fo, sl' N - 'v V ,KW ffoof, ' ' ? 6 1' L ' E., EY A - f f if P- ,,, ,gg . A' if . A X s' in ' ' M - L m A ., 'E-CARIDEQTFF ' MRs.R ,B.CLw10 - '- b ' . , A Eilil- QfQ,?fgR'1i'1 LifgQg i ,5 fiL, iii- by 1- , , iv? 51, ggfiilfrgk I l ty, , 31 lv- - -, Y :Y V If H "'.'3b.g.,U Jf:' 7,, Q1 ,V Yinlgr iZ,, z V' "M-"KW ' 'M -' ' -A-. Y . . W, Q fr RAI 91 w' -'W ,:,A,, W. ,P ,Hr Y. Jr- - . 1: ,iq x-,.g7.1:,A -1. 11. ,. . ' 'l. cd. if -,,.-. V rv-v V.:v:W.. W TJ., -.. . ,. , 3 2 NMR , X -nw-Val , 1 I 2 N ' 5 1 , , lf rw 1 XXI 127, , j X I' J , x P IN ? V 6 ' gff"ff'. ' K "" ' W '12 E Q 1. '?Qz5f3ilL'f7Y 1' L-- 1 W If if iN G RA 11 -, - , .Q 1 x. 4 - -.- '0 fm i.-'J Lf? ,-, A ,nh ,..j ., . ,.,-- . - O Oyi mg WM ERR DRUETTJPR ui- 1 r CLC l XYMILL L jlf' if rw i E 7441? 4 lgfrpf U I X MI M -L N 'Cn EQ 'L, m .XA-i9 RuT:15'4fw5L: '!. XM Rm lm Xu :K XX k link: QU:-X' KVQVH AIM! ffvfx I' ' .x NIL XII "m.1rwlhn1utX. Nwiu l.r1umM,z N i.l.l Ilmhiklx ilklxklxix fj'1XfL'Hf 'ML IL1kx1!IX XKIIMV9 XUWHVX 1 A "N ,md Nu-mfs 'rw' Vflli T A , - r-1'fQ'l?-QQH4 V Eivlihu qw -1, ,,,, 1,4174 W4 231. - 1,147 M M51 ,'jv:-f,,j-Y , 1 K ' fgi-. -4113 .J Ziffzle TILAAI ' 191 "' .A f www n ..n4.!A44...4..a. I x ' x N 4 LHR 1 N H X X X Nk x y w 1 L n Xt x KK 1 L1 k X 1 x xx ua k .xxx X 1 v M N X ,A w x lk w KN Vx Vkx 1 X x v x v A 1 K pr xx AA 4 wx x k I 1 I x x vu x lun ur X w l x X v X L IIMHX X " Lx x wlnu I 1 Ll x x Q 'XXII Q 1 K ul 11 1 L 1 ox XX g Y Yikgzai - Y Y . , ' A ,gf :GY - 'R mf 2' ' , '.. .- o Q. L." -:4.L',' 5 V- ' "fl 1 ",, ,-', 4 "" . , ,W 7, A -,H-MLg' A '-' .' Kg V 0 . 1 'W f"" " ,. l ,HN nf. L,i,',1,',-.1 Mg...-.-, .f,. - 5 XX " xl I"'7X' " viva -x 'UW ' ' --'Z 1 !M'g,mr.1:.w, 1:1-I mm Vw ,. O U 1 ' x .. , ,wrM.Im'-1' A 1, li k.'w.1.- I 1 ' Il1w11'glwiM '.-1 vu LUN, IM, 'yy,px- 11' 1' mmg QT- 1l.1J'n .1 Ml'-V ., H um 31 .':,1v'.1 MJ 'wrv"m- H "' CMM Af' If'1:11wNw'1,.'w El Q1 liwxlj, ff, - Jm. ,l.1rLQ 'xx.- 'M' y "ww xv X, fix j' N,',w11 XI,mJ1'1'1 Wi in-Ewrx1:: .Mn ,xl vw mi ww.: 7-1 'ity A Nl: INYJJ r 4.5: --'mum 'Mu X FI- " X V .LY',':'1'l XXX '.xf,:'n VHILJ .i'Q1:'1XT N! fax,-fu .ri wx: QAM Hgh! .r f xx :L .ff .' I "': AIX" wilmr Lllixxpx Hx?" pg: ' -' f lm Im :1Zxx1l,1M J imp .xx ww in xwk YM ...UQ -vmx rw. rw wx 'ru ','l-,171 m.w'.1v1J 'vw Wm" rv mu' plm-X Hr lm 'v Im. mlb HI Im -2.1: IEW-ughlm' HH ,UL NIUX Mmm' Xgmrt 1r2'Em Hur Yxm'YkiN ::z121w,iEYwfm MN ww' NM: dmv XXI M Lidxx '-QIVII r'.u1mr1g Mlm Xu PM gm H U Nf'Wf'f1-'H 'H if VT- T"XT 7MfVTl7U21 N LLHIKJ auf Hu dmv fight 1I1 1 'x uxzww-.pi IM Umm Vu' I TX -MW 'w iw 'M xwlv K Il. Lhm mf Ir1m4Mmll xx ZNl.1Lu,iMu1IYNQHIHIEM xl.,-z' mm rm-1 km! am -mu .mw'w, lui X r1L."X5M 1' lm .lxlmimg guwl wx lu'L,1'Mi "xx lwxiwzfmlw lm' YM. -.fl fx! UMM wi YU 'mfgv .H M4 ,rm Hu I1'mH umm I Um Am lin 'tm1'i'x'- mu' xllw- xxwx tha kxmek wmiwi :XI H XJLM !r1XM!lmNufwZ1 -1 A,nX.1l':,1!IL,1,,r1,f mr1x,1,7WJa'fxAIxfL.x!R1HGNg 11x1lw3wfvw4 -ml ,wan I'Nx1..g:MmI IPM xxhwh miudxlm Xm vim!-,lfwX'1u1T 'mv iw T.i.1:'.JAL1!'1m:'vw met mx k.1r'nJ 1 Z' :NvurwIX3H1:i,ffi"x1-Ihr:klmw--:m.1 Z!-QIK, Nw' JQJ x 'ml I-L Mm 2:9 H111 r1,mt11w'1w:1I1m al,1Mr:fw'k TN .ii TIL: . .wx 1.1 Xml H 1: fl. WJ Xxx LH ,ri ww' kfilxi' I..:x 'MIM lim PI.-N" 1' Hz' 'mg IPM 5' X1 Llf1kXHTX!1'!1'X'l. I XI,1:':'-Lxiw .M ,1Q.H!1'Fi.xix In '- :?wH1.Lw1:,11A 'M .mpkinxuxd 1' ,f lm: r'u.1::w ?Mx..,.m 11' 'N :'X:"1lw' wi l'.1:w1:- uv ' 1':.1JN:Y"x, an U41-X 2Xl,1',xJ'3Wuu M Nm wx :w'vlM'x ml rin H. QR XD wwl '-.,.,1k1 ,: ,Mil ,, .1Q1l'VYA-X r1fx'.g':M 5M.1x.UZ'.:if1kU R... 'lfiM"T1.",:.:X niu!'.1In Iiu PM:-v ANNE wrx 111i!1Xl,lX XI1I'luxl,1!T.lfL1IxI ilu lL1"i"'Ix1'TW lmkl mm xv ,1 NL'Ix1'IIfNIKX Ivu :N-wz1lXHxkr.L,rwxmrluwreur m.:-rx :Eu d1.mw1', ww? :N um Q1'.a!EI"'LlI Claw XXX num lin 1!XIaY'v.l.1XI"xxl HJ Xl Y wi war' :LV1'vwr1I,1I1u '.x.1X,1 11111 I1'UN'XXH mx rn Www :mu XM' mxrwlmlni .A www! rw'.vg.1'.m Hz. .fqxm Xkilyh rw'-1I'x"U.mM hex Luv ' iprmnl-.krq XXL,1lX.,mx1,1L1tr-i.1klumwx l lmx XXQU- '-.xl dw xnxx X1vXL1yLxN1Li!l+7,1I H hm mmm lwuvrw an R XI.1N1NluJ 'x.1I.1ru In --dm1l.1r'Xrww I ,X rmuilwx lv wax 'XL U11 x1V111Xw,l HU mlm' ulmxw XMIM ilu nwmmrx Nl thru X1 w1L1lm,1!'Nw' llugiw 5LHvf1l1m .xx .1 lmxrx mm Pm ,ww SVIINI' u.zr'xutl11P1vgL1l'1'-Nwv' 'IHL1-mg ll 41!llNHQl'-1NlXU1 -vm' L1-Llrw XX k xHI17nXXUi1K Xu L. 11111 hull' but lwwlx HIM WQJK Um 1 url 'vm xl.lxxx1!TJ Hx u.'wr'J Xxx 'nm 415Aff.l'T Llmx u11rvw1vwd1v1 ugh: 'xunm'1w1lmr'X wi x M Xu 'mx xull grxndxzlm ximqw xull lm ilu Mwgw: QI'.laiLI1lI'H'Q L'1.1XX m Q LH' N I--111 hvt-wx in Iwwlt .nll xxx imm L:g,1w JR ' 'll LiL1XX1x,lf'!'..X U Vu' H? :mx rmr1I.1LvNA1l'inrxvvx Wk .AX11k'l.IXX"Y'1lN1llll1hSklY'4'iJ!J'7NI Inu .rTmJuI- TmlltQ,1::'IM:xm.1Vlmm.n1.w.1m!ws.1kIw1'x Xlhxxhlyx p'.ANJVN-'IIN.:!Z..!11xxi Wx X1K,3!wf1.:XL .1imwlml!M.1"X.11lvl xx nnlklklrw thu wx1Vgl.1X xx H lu ,fx xull up uwmiui Ihlx m.u'.1X l.lNI Wk xX1'IlvN,nf fix lmm-wx :xt wir JAM hlmn F141 J .A 1 Zh Q-1't',L:',x U? UL1I'lL4A'TT 11' I IM IRM N'-f5Mv!!1HYx'N Ilffw .w It :in xex"uzIfi.1' 'wI"iI1M El: QU N1 3JLimi'xgIkwr HEX .111 N. ' xxhyh xx Jw mn Ill'!1i W hh! hw Llmwx-1xl4X Emu an WWI Mm r'uzwxLx1Iw-rm' Xlwxl .xx LIITXHX 11--1 I mm Ihmx git .xx ,ul l1!k!a'Q"'1,f"x 'Vxxl U' I'1 -Qvxw 1.1 1'.1Hfr1,11 X?.m.i41"J FN xlvll XL1:Nr1':m XX HM Nxww KMA w!Y,:llXI'ww1rlv!Lwzwlx-111l?mX1M.uwI lfr. fum U1 -LH' 'h xx H1 Hwf x Yv,1m"'.w',m.Ix: MJJ. Wx M.1xurwxx p.ww.l flxu 'ww nxxrx- Ml -url llxgi Fdw-ml l11u.r1flvx-lu.1x 'Xiu N xu lmu Huw HPI 'rmxhhizv 'rr idx Nm, H1 flu-1l.1:JX::X lIYIX'.lTV.wNLJ wi kfvx 'WMI km 1 rwxx x nxxlw 1x1r'rrlLul,mI Jurwrium XJ 11' J Z-Tfic 'I'?AXII., 16217 W3-' 433, -'FL-. M f f 'H J V V :Iv - 1 t V 4 L. SX .: Nl HX 1' x . -, 1 ' v: 'f , I , X ., Nag ,M 1..x. . ' VW.. " x:.' 'Jw-' A -P. ' R sw g' -V -.X-I. 4. 5. . . , xx rv A , , 3 ,. 151 -. W K- V, . , . V ll -sm .N .wh -'nf 1 W . 1 .A , 1- . V KM M , N . , - K 5 , f Y, k,.- mr'- I 5 , , ' , ,A,, , 4 K 1 A ' - ' ', I .: L wwf: 14: 154 X".ENlM-.Il 144' f ' .fr 1, f 1 'Q' ' 'Af I I' " wV.f , ' ' '.w'xA .x lxf 'I ,'. ' "Xt ,1 -- ' ,M A ' 1, X 'X , gy , .4 I ,1 I .a c l 1 N , I ' p ,H ' ' 'inn . f ' f' . 'ww J., x u ' Vf1'2 'X,N1'A .' 'VM kkii B' Ny' lv-nu '- -, f.,1.1,w N1 N Mi ' vw -, ' m , ' "a,f'fg1K-,,,fej-fa-J 1 f 'QQ f - Q7'Lff"l'ij'.Q'fA, L 9 -f'f1'f"1'fA ' -'fig ,Y f , ' ,'.L.f,!4,4." GTFZ C T114-A.I W 2917 wk, M vi'-Jfzfil '1 . J X ' "1 4 1" ' rim 1 , " Q' M A l , ,, A- ' ......r,:-,, . , ,A D 1 , I ': A HH a -' :ur Nl' m I ' 1 ' ' J' : ' ,..f1Ni'.ljQwx A 5 gy 1 Q. NWN iii YW Y .2 ' I H XX 1 V. WH W? WX M. xx I I4 " ' ny "wi MN " ' ix. 4,. , K Y . 1"' . 9 11W " . ' 1' , X - xi 'WX XX X U HX N 'Cx L X Y. -I. I' '.' 1 1 ' .,'1'4 1' " X1 2 E v,',"f'-HY' , A . 1 'J-Fifa'.'f',g!'Elxrrf-fCL?z'?Vl7'f ' ff i , 5 ,L-,IL P1 img tqqilixzki -up -- , , . '.'.F5i4.:f fi cl .TIQALI ,-x- 1QJ'7 W -, 1 wyfv .5 '2' ,. - " V , ' "X ' Q L " EE' ' .lx L .-ri-1 " . ' A ' ' E u I I A 1 1 N ffl . :X ' ' N!'W41E1'lQ-- !'1 . 1' . . , , X1 . , Y A N 4 N V N I W - sb '- .1 1 - 1 11 - 1 X'1fT5R N Vx 4 N - 11 .11 A M , I, .' '11 ' 'W ' 1. MJ , . , , 11W,. JK! - . LA 'xg ' . 11 1,111 1 1 I ' EQ' .V VI '1 . 21 5- ' 11 A1 141 fl! Hi .,: 1 K ' X ' 1 71' .111 1- WI l1,,:1N11' -1 1 1 1 .X 1 - ,. 11.111111 IIVFNHI QIQXIII lk N 1 X F V1 '.1 11 '1.111.:1,. 21 . 1 Q1 1 1 5 . 11 1 1 '1 . , K 1:..'gEi X '..1111' il,1 111 1 ' -,i '13 1 '31 111111-1 I2 3, I ' .i.1f111x ly1"x 3 ,'11-tw:1gI1 K 1 U ,Uv P1 J X? 1" ' ' ' V 4 x'f5'P4il'1NI11:,f1:lX 411K Y' ' ' U' , ' 'VIN' V 1f VP I ' 1 1,111--'11:1 '11 11.11 1, 11: x1.1. 11 Q- F U - 711' 'fm ' :'x1:1k11I 2.111 1 '52 -Y1. !,' fllllls' I 1111 1' I H1 11 A ,E 1: a?1' .' Li l ul," .i I ,1 "'11v--11Ik. 1, g 1, Md all k A-"Wil 14 1111, 'iw' W 'Y ' " I ' 1 wtfiffg-ii' "a,'7271iffZi?,-V13 3 '11, 3-,'L'f41la.7q..,J.llg 11,5-f 'f-v-fig, 1 izfzgfmfi 1 1 ' ,, J'-QL- -!f2" ,, , W 1 GTE G' 'I' Ilfx ' 'f',g 1Q1'7 wk' ' ,Q : , ,if A -,. .. , ,A . rw V- , -5, ,A , ,. , JL . 553 iw , 1.4 . ,wkq 'vu -J AR XS? fi C T331 Lf 1917 ag i 5.37334 bu X I ' I , J ' ' "war - X -X av :gmc ig-lf J wx. I.. A P1-'ln -VA . LG- ni , I A H' 4 X -- X 1 - fl, -Li'-12? " X X ,X NXXX X XX HE xxx: X4 - X .. . XX Cx 'i ' TVX' - 4 , X J XAX X-X X , X X X jg X- X X X 'lf MX ,-L X X X Xx4X 4' X X ' ' , ' ' ,X 1, , , . X, , , ,X XX, .X sf! X . , , , , . X . ' A .. XXV, XXA X, , ,. XX' , ,, ,. Q. l14'f4I lf HX WY fx ,NX X X X ,- X, X lr' " XX1' u XX."XX f ful " ' " X " ' X. XJ N Xrr' li M 'XxI."' ' '. XX.. XI" W 3 A 'XXX IXX XXXXX. X Xu X+X-Xw A XXQAXX XVXXQXQX X -X I, ,V , .,x. W , X X .xx X 7 'Xml' " ' 'XX xX'l"V XX X39 '- " " X' 'XX'XXXg X V '- .1- I+ .' .. ' X .' Q ' 'X 1 X X I XX' 'X' ', ' A :xii I '- X' X .X- 'XX1x'4 X L " :'f XA' ' XX 'XX' XIUXXH fRfX'.",lXX X' " lWXXX::'X.fXX. 4 .NV X1 'NX 4 ' 1, ,,X X X X XXXXX is l.1.itXX X Xu- llX::X. ix N X' XXX' VX - XXX..r X1 , lx X IJ XX '. ' X' XXT XXXX1 " X' ,Xt XX':X ' X ' '.' . :X L' X r - ' XX 'X ' ' XX 143 H1i'1Xl'XNi li ' X 'X -M., ', X ,X ,X I-X ,XX 5, X X, K. ,',X Ak in k Xl, XX 'fa . if " ' ' X, " .' X XXX KKXHIX X X 'XXXXX .MH IW "XXX Zu ,XX X XXX XXIX AXXIHXX Z . ., MVR K, ,AX Xl if W -- X V, , 'f .-A EQ, i! " 3 ,--.j','1f-:f'1"'T '.aff'j'2fJl9,E'3f1- X' E W 'X , , -X,,g1.,fL,,-'.gt g.X41,4,', 5,-:K X , 1: 3.17, .4 ,ht .411 1. .-, ,, 7 ' fix----!7-' QZ526 Q 'T IQJAXI L7 IC 1 J '7 ,ky Juan: 4 'gwmsmx ' .o n4.r Wffw lv An NA Q A I4 I , x 1 f.l,,:fi,4 lla- ,A L, Z If J 1 i F ,131 X A '-.H Q 'X - '- -.vw n 0 , , . ' '- .. V, w, , f .51 in J -7- -4, -' , .JV- V 'N .. , M ' K i-dL,L,f,.,,' .-en., f.,',.,-,,,, ., .V 1 L , ,MA A YY U AT, Y. -. Q... 1 .Q A , , , mg-,L .. EH H-WHNH' 1' . X 11' : J 1 N " 1 ' h ' 'I .I 'A ' ' . ,I Y K I ' ' U' , ' .,.Xn.1 1" f -- ' 1 1 -JV ' PNMEVWA NX ' ' ' . Lx, 1 Y! XXI! ' 1, ' . f.,- -' ' lu- A - V I - Y NWN PYiW4' 1 . i' X R' ' 2' I 1 1, V ' , ' ' I X' , - I F' ,m I M' , ' 1, Y 1'f.Xf,f. fa ,f tpv -A wA 'gf ' ,' fy ,rl '7 . 5- Jr" x "L Rv "' 1 m Q A , X: - , A , N , lr l P Xl11lP4l!i7.N " 1' X X-i , 4 w X Yi 'xl RI l lv x 3 - x rw H, A H: - , .1 wh " ' "1 ' K , . ,- rx ' A Mx. -- ' t. IQ K rm 1 1, ' ' g x '.' ' -' ' ' - g ' xi H ' " ' f.f"rw'- W x Q, Y 3 - - 1, .X-fLffi.i'f'f7 'fa 1 ,Ypffg-Y Y Q 11 V ' rf:'.'1 'uw 1,'r-ggi, 1 -- - L+, -W --I Nw..-., - 1 . . hw' V -1 l,, i: yu-K - f ,i :L .,V '65 C 'T RAI L, 1917 3iiW1K1s'v Q.: WYWLQ- I I+ 'fz1.l'1., 6' I, FYYALQML I 'ln - ' f' ,. V ' ,ff .j,.. , . ' - ', 4: 5 X , ak . tm.: gay. U , K F i-:fl I .1V.xv.A,if'-Q lzlhllit. 'Tix--i lkxdk- I , , ,, c WMWA, 'nr ntl f " ' -gil . A, W Y ' 5 YC W N441 w Lg V 1' v ,, .N . I. 1 X V,Vw VxV.p VwN!Q sv -A N 1 ' K. , xy ,NV ' wr ' V V VV h Q. ' ' sm-2 4' . in ,Q- IJ: I V X r V X l v Y s ,V . V, . V . ' ' 1. mf' X .. . KV ' R ' 8 , ,N V 1 ' . S , , , 'D' , . , I Q , , , . , , 4 M N, W 1i.Hr!rl's,iX .V -- yi X ,VY Y xx . jg V ,N V-' 'V 5 V V VV ' , . x' 5 ., . . tx V , 1, V . A K, , , 1- X ' . f , , I Y . ., Lx K , MV V . I. , . V V , Q QQ-T'Vl.:Wbi.lb4. V . IVV VV n 1VV.r H Rx 4 h I V Fur, VV V' , 1 V , N , Q , . ,1 , , ., .. - , x , Q." , ,Ml -IV-xxx, ' '-VV' ,.',1Lix U ,, , A :V V- V - VV J TT Emu ,I-.-V1 f -i -f V-V--V - A iv.-f-six- H, Y, it V ff? ii - Zggi fi: , L, 'Al fl- f . 'gtg-.,g.4 V' fi--'is -W - -.-v - - fm., - L. J -:Ve - ---------- 7 'l, , "'f'I.3:,, H V Wff' T W ,, ' 4, A + i -M I1 Q J' w. , -i . in A -if - in " . ,g z,,',fv ' t Augrgz..- 71.1. ' V f af-ju "l I 4-'ff' ' ' , .Q v in ag 1 if 54 ivmfghi A H-111' UH I ' ' A W ii X95 , ' 7 ' , , , ' A . , , , ,f , pf ,, . , , . , . . . , 5 1' ' ' 3 E E X i 4 ' w , ' r' X - ' , . , 1 N. , , , 1 4 , ,, in ' I -X: ' ' 'wx ' -. .- N . 1 A . , . I V 'r kg xx ' i 3Xm :iid , . K K , , L i F5451 ' ' ' ' ' " ' Q A VS, V f fm wfy Q' , ' 1 w Al '. ' w I 5 J F V EA Q . H f N , , , -. , jg . . ,Q Af, u ' X 'N "' X 'jfs 'fy X" x f 'r - '. " W' r- .r A ,- 7 ' . .. , , x, . k 5 5 s . Iv ,' , Q' . 2' L Q x PY! XX IIIIINNI Vu .X K xx 'ff u " ' ' .wfr M , H: ' 'v 1 ,,'h1.:1kf..x mum! . A ,, , X , , . .. 5 if :S 39 . S ik IMZW T' T 'A L H' U ' f, 7 " H " 9 '2ffQ'4,x.'i"5' a , I.'fl:?iET if Y 7 ff 2 ' Llgjij' W ' Mffmwl J ,wi :EY-mf? ' -L Lf-. Kfkgmw f W . ,pAx-x -Air :i, f M W, , ,,- ge. THR 'W 1' I ' 7- y 'v 1' wus f wwf f-'W' .,' -Uv e.-u , -f - - . W.. , , ,K F .. ,. Q -..L ,,, A .. K , -36.1 Q- Wt' J' I 3 1. .fm I, ,fw,"d ' 'X . V'I FRN IMI VI 'X f -' ,t if "V V xxx xx- fn ' ' ' 3, gllv' I W I, N. , . . . ,J . ' Q . ,A - Ai Q4 K 5 Q X X. A, - p Ar , L AL. 1. A, , . A . . ly . . ' 1 . gg ., A. . . A. A if X . x , , .f' Q' x ig . . , , A N X . A ,A x 4 a 'X ' . A1 v X - V . ' 1 1 v - V H f . 'Q ' if A-.NK Wi N? V51 1 Y 14 " W H T VUENI :AJ 4 I ' .1 if Q W , , .A A. . A , A. 1. A. A ' ., I IJ Iv 1 A-yi XM 'AM ' j ji H A. A W r. :V Q . w - L .1 ,, V - I - A -. .. A M. Am ' :ZHA1 NNW: Q ,-13 , .t- .pi g.,'M.1y'37k.,p . lm' '1 -.f rw' f ' 'X .1 FEMMJ wr xklzxfww ' ly' Q,my -, .17 :l'r:' Lf' 'V mu- 'Mil I 5-7 i.-f Q , 5 f7T7j1 " I 'F 1 V 5 A A ' f. Z4,,4'ff-32' N' ' "' " i---if-WYYWV- , , ,, N ' 'iff -4 xx?-a , . ,' ""'f' V"-'fy 1117- i' ' J 'QT' ,,,,,-,, wif'-9-3.4441.,.,, .4 Y, ,LW , Y Q fi C IQJAXI rssggq- t:f'f-?ff3'A lv . A 2 'fr ,, . .V '- 'iff' ., , ,- -.W 1 v ,. v . 44' . :Y ,T viq 1 -' - f.- '-Qwjf, 'l 3 ii! af: LW- ' ' ff" L' ' ' 'i 1 r"" 'HEL' Q-XLQ:-- , Yi W ,W Ei,f,,Lif,,fM I, gn, f. , , IEP 1917 fic? TILA-AI "g" -4 jQ17 Q' - f, , 'iff qJ,f,,,si,,, I ' ,, -4 ' . ' A. I ,.,,,.n'. ,., "-..Lf,....,. Y 2144 3' 1. u X E n ' llfxfxf YV Xi f w ,1 , , - X. , N X. x ... ., , G . 1 - Nh y -A' X 4' X X I ' - 9. ' x. X' wxi. mi X' fy N .. 1 .. . . ax , , 1 3 3 , 'g N14 X gg N' . ' , .,,, X , an l Y , I W - 1' . 1-' ' . ' f - , x ..,, ' , A 54' 135 " ll '-XY P2 ' X: 1 XX 'x- :M ' ,L 4- 1, , ' ff f H35 w f , V , Fl .lxrwu N1 . 1 , 1 ?-' rw 'x n ' .' Q1 51' " A ' 'i N- ' '- 1 kwmf ' ' - , 11 , ' if "1 J ' ' x 4, ,, 'A Q , , 4.1 A 1.l'I'i I UW A N -L 1 ly 4.7 ' J ' ' 1 - . ' ' ' H ,f , 3 ,VJ ., - -. " x. r' X ' ' 1 V Y .ts 'A ' 4 ,HJ ,1w1'. if 11' 41+ Www' YM ' f " F 11' W'.",X1m1 '- I if , IW .' 9,1 ll U- Em' ' ,1-mk14.f mv .:m' V V V - , ., H rm ' r ' V' ' ' ' .'f,:.'j'...'.' f ' 5 2 1 1 .fxiffyfg 4.aV'1f2f:ff+1: S' l -Y 'rr ,Vg 57 Y , ,.,' jrnlu- 4.37, W 1 I g4, 4l ,. Vw 71.9 1.-if-.Mkt ggftfx :,,,,ji.'1 U 11 'f'-V 7 -7 -.gi ,LQ - U ,g1'g"-T-'S-, - 12", l VY Y H- 77,77 V f,H Q 'irq Zxfi C4 iifR2 " f"1fi:1g if927 'J' P K nv ' ., M: . , ' ,, . 'r , ,Q 1 'I I 9. .U ! 'K xr A "fn ' ff ' . , , M... H-, -.qA-r.. -. , 2 n 1 , Fm '53 , 41" U..- ,, . in C9 :V ,J B ,qu :N- ,fag Q17 W, , Q.-7 Qc II' U P fi, - , 1 . . ,F , .-- N . is fl A .4 I ,,.., A - k 143 ' 1- W . .Ng .K iw l 4 - W F y v f L ' 4 . ' 4. l 1 -I V7 X H - , ,1 ' . , w nl W x X 7 i ' ,'.-,:fTHQ, 'f ,qgLffi,-'1f'f'7 'law-1,,.v,n-f., ,, , , Q - ,z"1a.1vif:,.-pit J,,WQ,'.',jfriQg-'f ,l 14 L L ' ' ,-:l,,, 4fJff' 'V TF RAI f ug ggi? ij-1.33194-"' 'A ' nu '-A vfl-ylz , ,T i XA! MLM 13. I , 7 A 'X A " -- ,J v . " -5' , , v. -fi ,,. -I V . 'F' h -'M ,- . fn i-?"fx.m- "-11, ,..x ,.,,, ,, . . 'vw wus IQ Iwi 'Q , , I ,I , fx , i ,, " I I ' ' I .. I 3 II ' . ' H I ' I - -' I' I ' II IMI: Lx Y .Y I IJ? ,xi ' , . .V , , . I'2I4f II Ii, X1 ' 1, I ' .:' . Q 'I :I ' ,- ' " , I r I , I ui x . I I 'IQ KI! '-.XII I I In. N IQ, I '. '.4 ,.w.I XMIQ' 'X IQ' ' " I I ' N" III . 'I . x ' . 'K Vx: XX' ' xl ' , Xl I I ' 3 yr 1f1'.'mI 'M I-, I "A .I I IX . x I I 'I III ' I IX WI I I I I In N XX L X B" - I '- N' ' II,:1m5Z,", ' In II. ,- m ,:1 :AQ ' F " - .1 I I' ' , ' I 'I . ,,,l, , , 1 If , ff? ,afT'Qj-, ' - " kg 'Y , , H ' ' ,,,-,1gfw4'w."lZ' -laiifx-mi--4, fp. W ii H Y f, W ,QL4 - -1.-1, ' vfii' P?" .'-ll A I .lf:,, , , 4 Y--f ff, WZ' vi-"-W - '4Q?l ' , -I H-v W Y I+ , CJ' 'IW ILAIQ ' Qjffl Q! ,.: .,f..,. J k 'xiii , -TEL .MLA 1... i JBL p rf! I ,l h G , --.. mmm IN .. Q f I X, it .56 fl. i 'K . X ' ,, 11 ' A . .f V Q i A U I xX W 1 I - w alfij I fiwp T - QW? SY ,. IN . 45. Q ff. N-, 5 5: ,L U K L Q, U X , ., N C . X1 R I 1 X kill K I 1' W N Irx. M i Qx wth M , 4 um 4 , r V V mf K Y 4 t Wm it ' ' L' f '4 " 9 ', 'n - .xx 4 K ,. V Z ' Q ' , ' ' i ,, ? 4- - -,1-cw'--if I3 ww E W -f -- - Vi f f f',,ir rm? " "1" -- H- '-f Y ,gfgf K23'f2i C' rf' 12,1-AT. IQJ7 , -..4, f . . . Wy, rf' fi . .. 5, '4"lr-41 I" :A 'ff be 1:1 Ziff C- T IQAXIQ 1917 nf . V , , , -A " -f' fu-4--1 1 H . . -A X .V 41 .K .-13.-.1 fs-' V .. , 'X ,. ,, - , --KA '- . ' .HQ , . . fm-hz.. , . . x... -.f .M - , RAI IJ ,5-1917 tk J'-1' f ' '1-53.--' -av" kzimhnf W A A . Y ir.-- W-.. . . 4..n4.I....- 4,.fx. . W ,, A, ,- -.,.. , ..,.,,,-,,,,, ,.4,,g,, JIJKNW RQ QW! W 1, v ku Xf - 1- " , x.. I I I , fx . I 1 H ' 1 g 1 9 j 1 5 9 , 4 i i 15 bvigizggggglImmQ,ia314Et?Q if - Ql-Y. gf - 7 .'V-:Aga-- f-Q l L ,Y j T K "" A , . , v 'x' X'r ii ,L- Ld I 917' V. L lt, r- , . I. ,:wx.- :A AKN V V 1. . "3 ,5 'i ,S Q N 1 ' ' . .. H M Q' ,gg r ' .- LMQQ W, p is 1 EVN lj. xv 3 M A v mes EPRBJ E ARL BRRTHOLOMEW FLQRENCEMOWET G IE Q ffgigw R RANT Keenan TIT ' 1 'Q at J ' J , fY , w a S w. . kv x , x Q , ,. b . Q v A 3, 'U A , ' A If , ' , 51. tu l.1:w: f wmpurx X. QUE!-"X W'.1H,gL 41I'1x1 XXYNZL' .1 V-'Ur 1" ul Q' lL.1 Rum' V "' I cwgnxi NI I I Um Xzm Um I aft' klurwud Iqrw,-'s XNKXL' l,.11L -+ 1i i? i f f 17 :gg " j' ATfiJ1"f ' ' ?WT'i- T T M ' F1 11 ei ,154-'Q ,P 3f,f':ZQif,, Us-Wg f- K 2 9 . Afffff, 'f' J ri . ,,,.4.,,,, ,W YT H J, -. .. 0511 0 BMT r1AI I.,'f1rJ1'7 I . I. 5 W.-, 4 ' 47 ,. 41.1. fr.. , su mx AC 'MWA L-1 2'-41 A ,. 'Fig Liu' ' V Lf?-, , -lL-.s:" -J E -.' Q2!'a,.',-f.-'-.. L .5341 ,110 . 3 Q - is ffl-.ly Tcfffe in :QQZQI7 HM" .-- bag. .bn 1"..L-A f G . F , Q I m, 'xv ' ' ' x' .-1 . ..' . . ' ' J J . . . air., . 1 inf ,fn .ggi ig Q-. Mr M- hu L 4 V A M rg, -, 1- l , -' ffl ',,.-L f VW , , , V ,n,A A NAVY vrvl U .-VAV ALHJAMU FQ' 'l F'iff'iswf'f ,,,,. A . "1 ..,x+g,feTf iifafff 4' g Q f' 4, Lf, ,ffw u- , ' f -. -V ' kiQQ?aAK: Y y xt, F ., x 5 'U 4',S:4':f . 4 A ' 'ff f'1-if 'xxwQW'.?5- i ww' .5 J H ' ,' QW wj f 2 ffm ,. :iv ,, 'WJW0W'W""'v5V 9 WW!f!!!!I!WW . ,f Je: if u : X 'gk w iw. V , jfxafg M 3 F' ,, k .g , : 1 14 - ff' . Y Keeuenk , , ' Bfmm v 3' Ls, 4 ,,-i WWW WWIWW 4 Ln N ER 7' Gm:-an D-2 5 Cer 3 5 'K 3 x ii VALOV V' NNWWNNX N NXXNXXY 4 , filfifiiwfw IU ff IVY' x f-Xmemsvzrw , I A is Q95 , i l K5 , gf NTh?x.p i 0 ANG' LEW V: Q SE " - , UE V uw Y ' . er ' high A K A -Q., . 1 f A .ft v 2 W sf, . xv ii C X " r ' 5 19 B Q A V X I x V' , K . A , z b C X L A I . Q J ' ,- A - H :QL xx 42 I, 4 'Sig Jo--r . H LH- SMITH 2 ,S kv me i 'Y l?r,,..1lgiJ1!fj12' Ii il V ' ' ,Oi EER YV Y ' if .- iA: 1 -Y f3'i"i,+,i rf ' AL ifgxgxg' W 75 --L L- 'L - ---- -L "?li'-,I- W YYY ZW L: if N A if-di' " 5' ima H: vw, if fy' .QRNKNNNYAQNHLNN COTRELL HAY ,LN a -fb 0 U 0 01 .stu 2.51 ,x I H X01 sg ll ' 4 X i 'xk' ' -' - ' fi -. L" .AV "4 'z ., til' , L -ir . , ,Ab 1.- pgg 375, ' 4' I' A U -. 'N vt Q? 3 12' s Q J 'Kc ' " ov M " Y if . A- ww ' v I 4 ' ff 1 . -' 3 'a 5 '11 V' , ' gh. f' - , ' , ' I A , ' Y , X in A ' '. 1 v . , ' g. 4 1 ' '. 1 4'- ,7 , Q .A naw? , M -V .ill f , ' ,W thnx ,- - zL ' K A . t ' . f -. . L ' if 5, EY 5 V ,R Y - , mf I L 2 g L I I vii E . iv . R , ,Rf . 53:1 l . K I Y -1 ' n x A .- ' ' 3 3 Jn- : . - as ff- -Mi M' . M-A J fcifi Q T RAI Q17 W4 , ' ,3.L,5QWm-im, I - ,. A- ..wXx' -"Lg '-' ...WA "' ,.ngvJ:-.. .. . ' . 1 no if ,lp , Lv, , 8 A .. 'ffs'i- 'A e , E fA g 1 qinmmxwuaQi," wxxxmmmxwe' K Y- . qu, Q Sf?-fx ggi . WE 'Haiti .sm x VONWEL L ' 5 A F ,Q 5 D is LQQAOQJEAR 1 . 1 x 5 RUMYNU '-10vvHwU HAS ELL mcnew Osaon J QNSCN ,ax ks? Y Ltai Pomx Ev 17' fqoov-AAU FOX Smonfx SAODLEP l WQN H DRQWN M GVWYE JONES J I3 141417 4 Egfr! I I 1 , nkhrmqe 1 Kg if F I 'Y - , , 1 S Q 'sf ff 'z ' Q. " A if 554 K U, Y VL if ku I ,1 5 F' A ' Q -A fa Q Q ' ' 7' ii" ie . ' gn iw I 4.5 2 if 'T . - . 1 , , Wi,i"E,4 N N at Hi 2 , N I -A if Eg . s , ' , ,U ff , if Y i, Y ,' , 'i U fig? 'ii23?i"i i?f-- 5'R'5'-."5?'f"4 L f?.:7'i?1 ' ' w Q .i wi: ad, -H A, ,. Ln 21:1 63'fzQ 0 T R AT 1.2.1917 L, U Zin., . 1, 1 'f'Ig f-5f'-f'7i...- 'V' - -. 'Y . ,N g A .., A j,Lq',,.'. .1-4 1,1 , -A . -- -V . ,M f . . . l H 1 5 -."A .,..,.'.,,,,,r N I ' JP? 'xii I 'Wh ,.X,f , A. -a-.l.g4-,,4- I x V rj I ' " , ' fi,!'n',-Q,-,f.?,-'iP.ilk-fx .,.-vp? 'gf' J wg all-.Q V, U,--1 . A ,X-an nat:1fW'w:.--'If .5 AFM ..-.. - "2 Q, , 4-m.r- 4. .QA w-A J , W M-NYM!!! ' ""' ""' 1 '-fm-.,:N' w ' ll V?-Bffi Cf 12 , L51 Qi ..- ,V wr sy A -- , f , , V 12 ' , aff , j zz.. , .. 1 ,A A ,L W-.. ..m,u..- 1 .. - , ,,-. ...MM XE.-. JS 4 , 'Z X-'Y- 1,19 fgl Ailll -H-5 5i,,-,-,Q 4111 Il, I Q jn - 4' vf ff. vi 4' yzj i Y if- -- , yfpw , w :XV ' A iff? Q9 ff 1 , ' 5 V ' -L Y' hiktgvi ., 0 T 12A I1 , 1 . N W " -..': -J.: .. - it ".-. Q,-0' 'U V I, -.', ..- A," Z' VY -- W V - --37-LY Y A- . 4.n4.r,..L. 1 .L fi' V -Q.. Rum Hams MER LSW. ox UNT K I no 45 - - 1 x E - 5 - f w , 3 k A C Q l:. . - I cn 1 FI If ' fy 'HU ,dmv 'acl X . Lf 11 J H W.."L an Nl . ' EL-1' 1-nzlwj f f.'w!' X Y MT .W we Y "3 XM N' Will XI.1mm.1' XI,1mm,f flvlhilw' HU-Mm Ilwwwr- X .1z141w111 L11--11' Um" I3 'fY1Ii!11f Lap' '-f ,:, f ir " ' 1,,:'.ivLL,. ix , L 1 V.- '-4A I3 V, ,. i 'K Y ,iff 9:1 2 i 3'fi c' A'I"'l,2.,,A1.I Lf-1917 I, G, . V 5 ,, , . 41 ' fI?Qh'T'b ,..fL.+,i:f- ' ' ' -. 141--3. ...-- 1 a x LJ I .Efe'3Q3-, Q , AI 1 U W KN. ff.,-l'.:.sq,ff j 5 , .Mui-'g,'A 07 T., l' ' ' 1 V' I Y LN: 1 . - , aj ' 'Q ii 'Z ' ,v 'W F -, , fr- -J '7 M.1f3?xi' X Q I - i ENV., -- ,M -'-f 1. lax 'ff "f"':N - ' ' rm " 1 'A J Mr Mp-, 44, . ' - ' .,:' .Sw of I I 3 I ' :Qui "'lD Us I Y '.- ' Z p-I 33- .Av Til, ll .fig-ui ...D mjhgkf , I I Q, 1 i' 11, 9, L .wx-rv m'Yf',"' mf-1 , fl ,- h .. v, ,. A.. 917 'Wi 9? .- , "" - , , ' " az'-a -f 1 1:5 L da. ' ' 'ff' p x -w + M- warg , , .. .,..:- ' -..gg ,A .- ,L rf- - SCIDHIYEUCIEHIIHGLTCEBS ir' FF L if mi Mum' AWP' lp.. W fx is vfC5'K""9' Bfmcv wlffvf 134 P. 1,411 I - ' as hx! , E66 VI1 IQJAXI E'1z917H :aw L li-N3 DR'-Kiwvf L 'Eggs-vxgw sq.: MSU' 150 W0 -143.54 44 s Bmw. Q' 5,341 'ru 4 is? 3 s'.l .Q kg O N Iglqg Q Ng ,119 V If? ' gaqlx lgnrlf Q . nfl -, , ' '-Www-+ "N . AMAA' Q ,L5 in hd Q.s:g, ff A f V ' " ' Q' ' ' fy 4 ' ' -I '- 7 :FCS S 4 - .aff , L .' ', lg, 1:.':Q,p1,gg":,. .Q W... ...N - . Y P " ' - M""v,.,,,,..x......,., ' "" A ., M 'gig ' . ., knax 'rr 'cl ". V X. fr ' Q J' ,gf A3 ,gg- ' 9. is N Q54 Q X .11 Q . v Q4 ' . f E I 4 S' , f . Q 7 'Af' r, - ' J N V ' f - 4 'QL ' 'fi if' . . , ' N ' H-, ,nl 3' ,t 7. ,HQQILA 4 F , 5, . - K , ref- va: - ' ' 1 ' Aid' ' V' 'I W'-75 Kfffi cf T' I2AI 16217 'fr ' 'f1..f?f.:1f. 4 " H-g M .. 5 'Ram 3' ,. 9171! .MF A b . , , . " ., xg, 'X 'N-V Qg-4, A ,U mr' 4. ' I A' " wf' 'a'W' 5 irzffmmi-C.mfM.:waQfQawAfr ffm'-1 149 f :J A, .' L ' ' . Hg: ' 1 ' -...g,:24, ..,-A, -f A' ' - - -w-N w,,,:,H',, T" Q J RAIL 1917 W' I-N L - v. 4..f .' 1 , Gy" , Q A Q, Q , 'X WF:-sv.: '5,e'1'b?'fff2ff:'f - 41 I if L - ' f -ff ' -.ugr.J:.1, , A, A- ' " " ' 1 . -' - f- ..J-,L. 2',1m.'f!c,,,L Y I I r ,Q la 9. YA A fl J L 15' X' 1' E 1 ' H f f ,', W 4 SM P7 Eff' if ffj ,M ,g U NL., 'NN f x , -C A' , ' 'K 'F W J fo s V4 r ,Ti , , ff 2' ,Cn X-T.-X' ff Q! 12 ,ff-.41 Y--X YJ! ' ""' S!! Y AT X 'RA Q 54 E XM? x - gf N ' , y. , 4 '11, , 2 , , 3 ,f XJ, c Xlxiggx 4 ' F , 7- ' ,,.f-.iv , ' . H 1 ' 'K . 1 'W --- 17 ,, .' - . 'Sin , ,1,-l'jL"ig'-V.1f-,MZ "'-F-'-gL.':Q P- f C9 T ILAI 1' '- . QL" -- .- .,..'... - ' -"K , 4 MW, YA V, W ,,A, ' gin -,,,, ,,,. ..g4-r..v... -.A- . , ,.... ..1.. ga L uv 1 X Xml X NIL I kxlcmc WX W TU px X LH ILSTIN IQNW 1 3 1 31141 P . ,Eff f Ml! pl '.x.,-,M ---- -' 1-Xv.r3r-"' 5 fur" Nluzru 'XX lxn , X-1:Mng.1n.!lxmm, Xml Llml NX L' lhmx hms Qpfnfx l5Mxu.1m.i.1lxpr' I-lun Cf XX! 'C1r'm.1mIu'rmxm .Nxfwmf QU' H I N lil. WTA Inn" XXl,1I1r1y" XXI 'ru XlJL1jjlbINL1I11 VH nw' llllflgifl 1-XI-I ,fX' AI 'Milf thc xxany If pull ll llcrkck thc may IH Null ll l'1'uhm' 'I' al un" I " I INQIWM' izw i 'A- ' f T 5l1f5ifLi.4 "5i"?,f'-5751 'Q 33 nuff 0 T IzAI 1917 ' -Y -if - np, .-,.5. .- -' . -- 4 4: 1 ,g'LN'.f1-' sf Q' ' A N -- . , ,, -....f.: , . . nv' IU ,W - E Q Gi A 1 f'w.e- ff Q . , ', ,. rx V . - ,I , . V. , ,, 5 - V, , -' - .H 1. gm. .q.,,., 4 ,fx 1 Q 115, w. 4.13 L, a.,..l I ,qv :Nan N I A . 3. , U , .. ' I 1 ' - 'LA' ' ' - H ,,,A. ,l -gm W W Y, Y 7,7 ,7.A..... .4 .Al ,..nA.t..A4... 4.14- , A.. ,, ,WA-,JM WR V fvlhki 1'p'yq1vsj"3' 1 -xirw,,4,ln:m-.. A I H -1 J' fbdf .zflf pfff J ph lm Nm Dm' W mm l',m.m IM, . , XT- "." N,-1 ' -N . 'fzl Nun 1 WMV X1 " '. Xl' W- XX N- my I .V IH" XX' 'M lwwp !f'f1f3,'. hurl" liwwwf IM Hwm H1- X f 4 vw L' X' 1' lv! 95.1 ' 1: '.,, .X ff-1 XJ,-w X wx x.,v..:w XMI , XM5wvm.- 14 ww X V- I - '4"""iIlL'l,, 'g, T 7 'T ' 7-JT'-'X if . i ' Y V-1, n ,ln V W Efi, ?' 1 rf' Y 3??f3'QlIfl" Iaiffi' ?'?,'f?E V ' Y ' V- Q nj, 12 jrlgjv, 'i:rjj.,.,AAllJ AVZIAQ 1'gffif'f.11 A, -- -- --'- fl, f-- :L -- - 7: -'13 , 1- ' 1 7- - - lv, Y' if ,, ii,:'f: . W -W Jravfr Z -27.- 'W ,J,, , . Dv. f,',-- 'Q-441. , -W, i , --, ,ni-L'.xf.ff4 f V R- X LV,,1':g,3:T, swath., -raid...-,i A. l V, R f . - 1 fp.,-,.w:1'.:.. - , Q--'-fl: Y - - - M Lx X I, WGN nf' :lax-x, 15':', 1 fldrgllyizfm + -ff Kxgu A. N M ful' lim, Ull.1xu N1 xx ml X ,ml www X1 vwwwi l.ng.1'1w .N..wf1.1 ff Puvx kiim- I3 X,ml,x'r'1 R.1x Nh! rw v lf f.1.'f'. R www K :JIM fizwm Ix:.x.r.'x 1 wmv" lvui' 'A -,, x'1yX,.,, 5 .. A XXVKQLL. , ,1,,.vX,,., . 59 N ,K ' Q Ax 1' fn XXA XX Xl. .www N' "ww ' if f fi iii? i fW '22-iii fi ?' "', 1 '?H'Y.1'-- E' f 7 1 4 il-fffi' -,i1,LL:2p,, 21 - ff , 1x"A, Q - W in ,L i A A ,V:,,"'? 'ww ' J 1 ,.,,..,. . A . Q 5, , V . N ' st :zk-.v.j.1faf- V ' i , V X -mga., I-filet! . Qv. Jw .Q I F V A. ,-Q -W i . -f ' 1 ' -..gfifn .44 in MW V f A5A A- ?VMfL-Mgt-Aj r AX 5 R -hs 1 JH! 3 5 ll 'fx V-if ' LL ,S f'w!1'X',, ixw N..".'- ,.:v X " lk.:-,m .N.wwl1K'-. "- 1 K vw-' -. liz'-N Xml .' XX v 'ww HAM !ff:.fx'.w i'-.'41X 5x'- I4., N' 'v '- - 1 i, 1, ff'X?-:wwf N ,A,.., Fil W -QF.. L V. ,Ji ' x . S V , n . Q + - f. I. " . -I . QM - 7, . 1 -, h u s -1 f.'lvfK'.w N"w'5v llwx.1'.1 XXM".x-U Nzwgmz Hum Xml flux 14. HW If , xx M xx .f fm-x.w W1 l'lamg' sm -7 img, 17,---.fr?i-,,.,. -,,.,,, ,,,,l:1,,:f' f:' Q N . W . -f nf 'I H' ' in----fw '1 , -+A -fu-ggi-1' -, .W "V 7? T T " I i J, Qgggziilifi, WWW? Ti, Y N +, 4' W Vjllggs A ff' 47,7-ji 1 Y J IT ' ' W ' . i ff! fi. Q P HT Wi Y' "" 'A' "" f 'mij' ff f f ---f IQ N- W 271gJ ff A -Av, 1 y.. . hr '53 1 , . N A f fi-45-', ska- 1- : A wp. 'W-,-, ,-q',' ,I v ,J 4 "-" iff-f""l A--Y--, f-.Q 'A-Elie?-114--'I-r' r"9q5fv ,q-, I 1 N x. I x 1 K y LLH' l'x R X N UA L W x A ' X L n T Q' M wwf if fr 1 555575 Q Rn QQ? 'K' - . P! A" ' -. :V ' nu' ' ' P- , "H , 1-' ' . , ,- L, ,L K, V A .lf 1-3-I fy ,L M t f V ' M ' "Ag' - - V .4m-rA--,- ,A 3, V V l"-" Iv' 41 5, J J lx , 5 K g 3 iffxw af! N JA A lx il , g X A A M XX i Q fry 35, 1 ,1' X J NA . :lg'.Qi'l if z xml Vveu x xx .. MQW! VJ X FV' "" , A, v 'j ., Q m X XX QQ! flff' IKE 25216 'II 12131 1:""fKlz91 WK' LA, ,ghqvf 1 H 'N 'M P 1111 J-A 2 ,.1t.I111.mx S-1 M1 1- n4.a-4+ 4.4 rII1'I1I1111 IIlP11II11L11IIIII1I1g II 111111111 JY, I 111 I 1 1 LL L 1 11 X x X fa 1' L 1 LI I L X11LIL 1 1xX LL11 L L LN L II1 ,111 IL 95 I1-I IN xxIX XXL 1 X f f X 1 11 tml-5' 11111 1xL xxL 1 1111IL NLILLLNN II1 I11ILrLXI I 1II1 L X X L XL 111111 dLI11ILrX IXL 1xx11 IL L 111L I LNL x X 1111 1 I'1X1LILILr1I 1Lx IH Llll L11X L HLNIL 11'I 111I L L LI L 1LIL xx11X Ir x X1I111LI 1 L WL LN 1 LIr11L XL X 1 Ink 1wkI LI IN L IN lk II1 LILN L lk k L 1 xx IN xLrx 11 LIU IIL I11 111 LIIILILr1 rr 1 IXI 11 I11 L Lx11LrILI1LLI11I11I IL 1L 1xxLL IL 1 111 1 L L 1I1LI xx X I11XIrL1I11L11I1I 111 111111 II1 1 11L11 I11111x I11111r11xLI11LI1 X I L LILI11 ILIVITLF xx 1 I11 ILL II 111X I 1 lt LLXL 111 I L L1111'rLXX MII 1111 L L Ll IN II11 11XX WL 111' Ll 'X 111LI11 LIX L 11 1ILXX11I 11 LL 1111 IT LNLXILLNIL LLL II L N If III1 71 L L I I1 1 LIr11L LI x 1X INNLIII LxL1X111 xx 1 11111 I1 11 1 X LLI1 xxI1 1 L11 F1 x I 1 Xr11xL L 1 Ll xX 111LI I1 I 11r11111I L 1 I L L III LLII LI 111ILXxxLIL11LILILIIrLL X I 111 II 111 XX IN 111 1- X 11 X IL1 N111 1111111 LN LIL L IILLI L LX I11 I1 111L L 111 X I1 L11I111 11LI1LL I1L SLYIIIDFN IIWLI N111 1111111IL xxLrL L1111 LXI In X L In L1ILL11XLILIL1X I 11L X111 111111111ILX xx1111 IIIL LL11xx 11 1I L 5111111 I11LIxx11rIIxxILL 11L 1 IL LLIW I IW IILILLI I1x 17111 rd 11 LILL1 111r1 IH IN L1111111L I1r x L LII NILIITI INHLI L LLIII1+'X 11 L xL XL 1 K Ifwk L L11 LILL 1xL X1 xxI1 1 F I I1L I11L111I1LI I LIIIX x II1L 111L LrX 11IxL LLYI L1L LL x 1 I N N I L x ILI1 IP L L IIII I11 11I11frLXX 111LI L1111LIL1LIL VI L 1111111 1 1 I I11L xx IIL wx I K X 11L 11Lr1LIII I11 LxI LILII1 1 L L L , LILLLXNILI L.11LLr I' 1 If 1 II Il' I Yi Y-4' -Q 'ni -'YI mI7'fA3f"41-4- LD 4, A, ' JL' gr' I Z, I L Q- ' M- is - l 1 'WAN IIQI' 151-71 Q-'. "" -QI - A I M" , -1-L+'-15"-, K. - ' ' QL H L M " , LV., -wg-'ifu I,I1 ' AI,I .,.1 . .315 , h 6 0 Z, T 1 Ili ,7L'1111II -, CxIL11111I' 1011 k'Y1I'k' L'LI ll 11111 L' 111111 I11L' I1L'xI xL'11I' I11I,I1I L'L' 1111 L' L'I1 ,r 'II "111LI 11L'II 'I' ' 'Ix, L1I1LI I111I I1111I'L' 1111 11 ' I11' 1111 'r' I 'LI ' 11I ' X11L'z1I1- I 1, IIIW ' .11 'I 11Ix 11x 1111X I1L'L'I1 II1IIx I'L'11II:1'LI, I11, I1L'xL'. Ir1I11c11I I11rx 1I ur ' " XCI1 1 1. ' " 11ad1 " 1 LI ' ' I1 II1IX xL'z1I' I11' cI1IX .1 xxL'II11X I11' "1 ' 1 ' I'Ii " X111 g"11I I11I'11I 1 I 11' ' 11.1 L' I'L'L'L'IxL'1.I IITL' I11x.1I L11I II 11I 1111 ' 1111. LI 131 'z1r ' 'II1 Nl I1' 11z1I'I 11I II1L'1IILI I11 'I1111"X .111 I11L11'LII1'LL'I11I', 'XII' II1I'I1L'I' 1' I " 'XI ' L1 I I1 I 'LI XI I1 'Xugg' II111 111 XII' I, I',1I IL'I'x ILQL' XIIII IN-III 1L1L'I xx11X gIxL'11 1 I I' X 'iIx"1 2111. Q l'11I111 11'II 1II1LI 1I1 11I." .1LIL' QILI I" X 'X 'IZIIIXL' I11 Lg1111LI IL'11.1II11g1 'I'I1'CILI'1 1 ' I 1 I 1 'I 111111111 XL1L'I11 ' I1111111.1XXII' 'III 11'I'I11IL'.LIII II1 VIL, QLI xxILI' ' ' ' " X I' 'ILI. 1 ' 1I'1I 'Ig"1I1 IIIIx 1111171 11'g11III:L'1' 11I1LI I'.1LI 111 il '1 'gg111 1 ' 'Il1'1 11" II xx11XXI1"I ' '111 2I',1 XI1I'1I"I111'C1,' '11 11"II1 II 11 11I'I' X41 -11" 11I I11' LILI , I11 :N1 " Lr1111r"I1I T1 I 111' 'I " "11I'r'LI 11x XIII 1IL11'11L'I'z1X LI 'L"111I' 1111 IIII 11r1.,.1I1IZ1 111 I 1111 111 ' r 'X g 1111111 11I XII II' 'Ii IIIL' I'1LIL1'Xl1111 xi 1 1L'LI 11x XII' SI' '1 1. I11. 11111 Lf L' In 11" '. I Il I 11 N111 FI I1I11L'. I'111X1 'LI I'1'I1Ik I In 111z111x xxI1 . I I c CII I1 L -X I11 11L':11111c CN L'r1 11L'IIL'I' L1r1LI r I'1IN Iuill I'1I'LlI III' 'L' 111 I11".X1 L'1' ' "IIx .1IIL'1' I11L' IIIIIKI IITIQIN 1111ILI1IxX . LI I I11L'X1' I111I 11I1Ix xx.1X LIIIXX X11II'II ZILIL' 11111I1IIL'XI I1III II1LlCI1I'L'1II I.1IL11I . LIL'- xLI1L'I II1I11L'III'I LIL'I.IL'X11I 111C L'I' I11L' .1 I1 1" 'I '. ' I11' A I"I" 11 L' 4 I II1'1Ill1 11' I11XI 1I11L' 5. .xv 1 1h, ' '1 ' ' I I ' 2 I IPI II1 ' I .IIX II111r1'1I' 11' 'I 'X -I11Ic I7 II1L' XL'I'IL'X,! 1 " ' '1 1L'111'f-1'X.1 'I1'- II1l1'1 X11 ' 'I11L' il I lid "I 1 LI ' 'IL'LI 111 111"zX '1 N2 11IIx 'II1' I11" ,, I I11'cIL111I111X 'ur I I 1111 ' 11L'L'I ILIII IPI- 1111 'I'C1l 1 I II1' 11I'11LgI'.1I11X I" LI "'I I11 ' 111 I11L' I'L'1LIII 11I L'.1I'I1L'XI L'II1FI 11111 I11I1 I1x 4 1' ' "X I1 L'I L'X 'I . I1111.1I'lI.1111L'11I11rx 11rz1LIIL'L' ' 'I11- I1- 1 'I11' 11-1 'III'II1 11141111 1'2lI'I IH I11L' 1I'11LL'1:LII11g 11I I11L' C1114 gr 'XX. x11 ' I1 111 LI 'IL'I z1IIL'I' II1L' X1 1 .I CQ 9 ' 1 ' ' 'd I , :1 IIIX ' 1 1L'r X II I1 JLlI'I11J1L'II'12l ' IIA' 11LI'1 I x1L' 1111xL' d1111L' I11z1x 11r11xL' I11 I1L 1I ' 111 ' ' ' 11' XCQII'-N ' z11d I11 ll xxL'L'xIL'11LI11L1r I1L' I xxI I1L' I11I' 11 IIILIXIIRSIIIIIIXSIII IHIIBXIIXI III' X' N, 1 V. r Q v ' "" ' Y ,,-, . K, 4 v . -, . ' 'H . f . x.""' ' .. J ,ug o N A e - i 4 .f. .. fx' 11 'H .wasp L.,,,,W,:iLi,...,YnY H f -.....,, . ..n..', .AL LJL, , . , -, -if , .f..,' ,,,,Q , 1 , ,. xx' Xxx gf 3 LL. hm V -4 Mu ', Il" 'x 'L " , X- ' p . ' ' , , , -' . , A, 'v V Uni ' . X ' .' , , X' ' ' . . 'HQ xx W W ,V I x l V I -4 , K, N , -, , K , ,' f gx ,--A 3 .Nbgr-5 .X,n1Lw',r t!x1:vwX!w'x I,-wxlxm,lIs:X1xxw, x.:-H XTnzfNmI'2-Hllvx flw-1-1HI'ww X Y",-'mf' I ww IM, ww ,xnxx M1151-'1 fYN!1N5'l! VN, ukzfx Ax 1 I? ww H14 ' Xin IN ' 'x f NIH RX N XV, XX Vx, H " - ' ' ff, 41 ,, 'r , 1,1 gm Q, , L,-f if if ,,, If vl! 13 Y' i Af- , iff 7 ff - --Q ref 2' -E, il in--? i i' "M H11 " Hy- n?f - - - 1 , E , if 4, . ,al mtl! . 4 v 1?3ff,,,, 4, ,, , , - ,, 1, I., Y-,QL , A SD X J, ,,tj,4,Y,, , ,,,,, K ,W , ,Z ,A .., 11 ' ' WY 11 f ' Mr-1 1. 'fwiiil 1 -' 1' -1 , Q '1 Zinc? Ed-AI Lf Mining' L-14:14 ,,-,' V 1' x W". fir 'E'1"f"""'.'1l.f'V --'J -4' A ' 't"' ,, A 4 3, A 1 ., 1 - f. ,? :i., in M 1. '1 " - .. " ', in Q..Agr.i:A' -, " Y- CONRADMOUNT 1 AR1 1311115 rr OHN M NTGOVIEPY 1 L "YT fL 1 1 N '1 WL. VV CAI-'IJ 1'1ER,3Em 1'1mL Gm' 151w1111.11m 2 If wflf I Q if ll V1"5 ff 4111111 111 Q E 11 .. ,, 3 , - Y 111XT1.1"ifi1:X 111I1.:11x1XX'.:11'.x 11.' l',f,11m1"'..1 it .:11,11 11, "www 1.1"1111'i, "1 111.1111'1111'1x111X11I t11 1"1l11 13lX1I1k'1 1111 X1.111 111111111'111+11X11111 X ' i ' 1111 1111111111 ,111 11.9 L11'1k.1!YfI'!'11'1'X1X 5111111 11111. 1g11111111g1iZ ,'iT't1 111 11X 111- '1 ff JUN K N1 1 111111 xxl111'11.11'1 r'n"'1M7' 11i 1111 111114111-rim: 111111 .1111--11 1511m:11111g 1 1,1g.. . if gf , X I. 'I NL VEW ,T 'A ',', c Q of 'ff Lryfff 1.1 Qui 11 331,13 'T qgcdl- ggflb 1 Q 1111.9 1 . 9 . 4 ,V :I 9 . . P . , 'D , Q - fx 1V11110N1H1e111w 1111x' 11' ffm- 1.111 -1'-111111 '111W11.11II 1111N111x.11111!1111x 111:111111-Z1.11111.1X,11N1111x 11111.11 1 11 -ri ..11-1'-11: 111. 1,11 1'1::111r '15 '1 ,11111111 .1111 1111111 112' '1l, 1' Yl"f i-'in' Q -' ,fy , ,-iiig.fT'g?- Wg- Yi--7 --V -- - fe? 'Q 1' ' " nfwfgl--2' Q , ' ' ' ' "3 A ""' 1 . ""3f:'-v L , E1 -+++-A+---717, 44.54, fir? -.11-: , -J 1 . 1 11 ,if-11,1 1 1 J I Ai ' " ' 3,35 1, -. , LZ5?15,CJ,VI5ISL445QI:LJN,ZSyZ77 X-.Ani :KM 1 . 3. lk- .r 'fxn' . A .,., .1 . . I' , ' ' -A AA -, ..n4.r. .AA 4 .- ' - """"" INTER-CLASS DEBATINGTEAMS W Q SENIOR f5M0NTGOMERX PARKHURST Hyns ' JuNfoR DAWS JAMISON BARTHLoMEw SOPHOMORE R-SMITH PHILLIPS NEWMTH FRESHMAN DUFF SELLERS CAPSHAWf I E ik I I E F ,' 1 - li-3 HE .7 f - -v. s ' if A v w 4 A , 0' T ark, .a51.,x'.'w..f-- ' - ' L V ' srx' T 351,41 -fx., .,.v1't', fit, 1' -'Y '7' 4' , V, ,- 1-ev'-' , , M.. -.,4gy.1, - . ., -- in - -ww L. V. ,...,- , U ,' XL I ! I vf1J1..h. 11 ax " .... ,.,, ,,,wIpm,-'til fn- IQN I N IX xl N L r L1 L N I LILIL L X L L 4' N Lx NL WILXL L LLILLL I L L L. 1 H ' ILNXNLINW L LHIL mv 1LL N 1 1 L K L NM L L HTLLIIH LLIL f Wk L N lfl LTALNII U L XL L X J l L' mt LI LLI cL'l1L'nQL' xxx x rr 1 L, N N L . X N .L .N 2L'rlrL1dL' SlLlL'I1L'I' In' "X ' 1 ' 'Q ' .L 'L 'r' ' " N ' '. NL' L ' " - '- . -L' L' 1 ' . : - x i mmm. ' IWXS' .wL'-i " ' -' . ' L'I1x ' d L- " ' X 'lt ' L, :I ' ,X X Q . ' ' J " L' ff 7'k 'N 'L ' 1,1 is l J wk " 'Y 41 mLi1'L-Li mnml' rv W , ' 21 Lx: 'Q ' VL' X ,L , H 5 r ,iff ,f if 113 r""':: ,.:-n. , f-,qw .g - 1 f. - ' A- 1 32-P421 .. ,ff , , , , .1 5 :- Lliffzfe Lf 119171 ...A-v 1 ., ., . Y- ,. .. L. 1 .. 1 .Y I X , 1 ,i 1 N... -1.4 P 11 W am 1. V 1 ""' 'M' 'A' ""' -'?1W:m'-1i'.f iwpwf 1- 1 1' 1 -a4.r-'15 44 "' ' "' .131 1 1 1 1 1 1... g x1QD11111I11d111n 11111, 11111111 111 1 1 1 1 XK1 1 1 1111 1L1L 'N k 1 L X 1 1111 1 lf' 111 11111 11 111 1 1 1 1 11 W 1 1 1 I7 1 1 X 1 11 1 1 1111 1 1 1 11 N 1 N N 11XXI11X1L'N 1 11 1 1 1111 1 1 1 1 U1 1.11 NN L IN 1111 1 1 1 111 L NX 1 11.1 1 1X1.111 1 11x 11 N 1 N 1 1 11 1 I W 1 R 1 1115K x 1 ax-:--r E Em Q1.llWA11'1 in 1 ' , A Ti I I' 'W 'f 11 U 1 1 1 'LPQJH 51 1 1111 1 11111 1111111 .11 111 X1 1'1XN1 111 11111L'1 XX111X.1xX 11.1x :11 11111 1111 111-11' XY11111' .1 1111Ix 1111111111111 1111111111111x11'111.1111-11 1'11111.11511111N 13111'11.1111 N1-' .111 1 x, 111111111 1g1'11111'11:11111x x1'.11' xx.1N 11111 111111111111 x 1111' xx'11.11.' 11- X.1x 111111X 11' xx 1111111 111.111 .111 11111.11 111' 1 1 1 11 XX1l111W111,71I1.1XX11lC1111,g111L 1 '1 1'1- 111111 11111' 11111 111 111' 111111111 .1111 1111111 1'1-1111-11111 1111 111 1. '11'N 111'x 1111 L1 111 11111' 1111- 1111111 1-11111 X.1!11'1'.111'111:111111.1111 11.1111 11111111.'1x1111112131111111 1 111-1 11111' 1111x xx11111111'1-1111 11111 X11' 'll 11111 xx111'11 1111'x 11111111111 l111'1'1g11 1-1111 1111 11 1'X111'u1.111x 111111-xx11'111x xx 11111 ll XX.1N 1111111111 11111w.11'x 111.11 1111'x 1.11111 1111'11' ' 1 '1 1w 151 xx 11 '1' 1 111 1'1'11l1T1'11 1111' .11111 11111 111 ,111'111.1111 1111 111 12115111 xx 111c11 1'x1 11-11 111 11111' 19111-111 1111111 I111'111.111111 1-1'g.1111i111g .1 111-111 51111111 1121111 xx.1N .11111 111" 1 11 '1'1'1 1 111.1 X111':11'1X111g x111- 111111'1'1' 1'1'X111111X1' XX.1N 11111111111 X 1311.11 111.11 111 11111111111 xx.1x .11 11I'1I 11111-w.11'x 1-1 111111111 1WL1I X41 '111 111111 111x11'X11x 11.111111 111 'rx L'.11T1'11'11W1'I1'11 1 1.11 ' .11W1I11L'1I11.111111111 H1111 11111' 111 1 1W1'1111.l11l 11x1111111.1I1 111 1111 15.11111 x111111111 111-11111 XX.11 1.11'1g1'1x 111 11'111111'111.11 111 1'11l1111Q1'L11A1Q1X11 111111L'1111I111111 111 11I 1111' x1X111111 11. 111. L1 1111x 1111111111 x1111'1'11 x1-111111.11'11x 1111' 111111111 xx1'1'1' X111'1'1x xx11'11 1111- 1111111 .1111 xx11111' .1 1.11111 r111111111'1'xx111 f11'.11111.111' 11 xx111 111 11111111111 ,1 111x1 x1.11', xx1'11 1111 11, .111 1'111.11'-3111111111 1111 .111111111111111111111111 .11111'111'.11111111 11111 +f2fQil51K1"".g3'11 1 fff11 , "1f if '4-52.1111 913 :41 1 1 11 11 1 M1111 41:11 1.3 1 '1 11'11i11Q1 ff 1 -4 Fi ff T RAI Lj"i l 191f fm' Y '55-f.a1mff32v',' g A . . VN --- A-.4V-Y- "' -.u.'JL:. 4 .s ' L. rv 'X 1 m , , , -A uf 6 Q, 'Q Q. . 24: W ,f 1 ,P r 'V 'ff . , H,.,wH , ,E fi, 47- fi" 7 Y. 3 " .1'7'5.""'1- I , , 7-A? Llgjfjif, , X .J-A, 4 cr ,iz ,,,, 1, ,mg ,wiv W .'.., . I 1 . - - V- -- - 1 ix 5396 0 'T RAI IVAWf2f"1Qf-1915 5+ E253 13 lf V V Y -. f,X1 V1 L, H 1 ' if C306 C- T RA T XFQNI7' w. ,V Y'-lg. 4- , X. I fn , iin3ffrwf3g ' sb- w ' U1 V... .1 gtk? F Kjzi fl ' !1.'5'.lv , : VA" Vkiwfs- V Y nfl-"fLjfi! OILS'-""""i -Af ju 571 J TRQLID 1917 4aMG,,!j5E7Ciy 71 17 7 r UIC J ffFf0fKS J ' U Climax 55.33 FL A many U mower fbwn 0 gjwh W1 been -W-dfte gh? 0711 'MQ T ' Avf7XdVJe Wfff CJ f7d7' .3 vm Crrrzfms gan.. L, Tpffrym W r "f 3""'CJ v1fnc'.s Sfacu Gm' n7rw0 hvbf'-CL4+'W TOVOYW 'JLPVW tfhtffawrwgln franc'-var X! Dlulb 3 8 7, 4 Zed mea 1 .Lf 1 14,7 MA, 9 A C' , 'I' 3,31 L.wQ'jf1l9,Z '7 q'5"1.J5, kewl M 4 Qi: KP. , N . W 1 .- v ,, - -I " . -'f-, .:..,., 1 V 5"?fLvW.,jf .MAJ N, Nan , , In . .. .v, v , -I ,, ,. ., 4 - ' -..Annan f 'vw'- , , ,,, , ,A-., :W Y H YW . .,.-..-Y ...-Y.,.....4:...1 X 4 N WX gn- 4,4 u lily 1 rx Xl XIX ff I 1 r Z-'?f3Le'ffI1 R1 A I 1 ,, ,, A K - 1- Vim 1 1:1 W ff- .- ,,g,....A.. 1 1. 1 .11f,, 1 -f ,...- 11.1 -'N if-1111+ 1 11 A 1, . . ,V,, , . 1 qt-fr. .vi gn-Q .1 Sym.. 1g,gu3:' ahh! 5,0-M., M, , , an . -7 1 "-.q-:?1"'.f Y 1- 4 --i-hifi fi 1 1.1 wma' it XII 1111115 111'11111111S11I11 51.1111111111 1111111 1111111111111 ,. 1 X L RL 1 1 1-'lb 'Q I X 1111111111 II 111111 mx , , f'4 w 1 y 11111 11 1 11 N 1 11 1 1 vi -? 11 I1 1xx 1 1 11 111111 111 11111111 ll 11 1 1 N 1 WL11 11111 11 11 11 IDL 11111 111 Sklkmkk L 1 1111111 1 11111 1 11 111 111 11 x1 11' 1 1 X 1111 111 111' LN 111 1r11 1x 1 11111 11 1 1111I11r1111111111 hx1 1 111xx 1111 1 N11 11h 1 X11 11 1 1 X N 'WN K. 1 K kk 111 x 11 1 xx 1 . 1 ' 4 x - .1 n fi V 'ik ' L 4, 5 A.: 1 ,, 1' , 1 ' ' ' 1 4 1 1 Ig r ' 1 AA 1 , P 1 11 A 1 . 1' 1 ,1 Q D11 NII1 S1 Il N11 13111x111x11x1 11' 1 1' 1 1 11-,111q"11, ff: wfgn, UBT11 111 1 ,My 1 1 L , HJ 1 .'.,,' 11: 11111'1111N1' 111 1111 :1111111111 111g11 11111111 11 111' 1 111 1g1x '1111 N111 11111 111.11 11'1'j1.11'.1111111 1111' 1111' 1.11111111 1111111 111 uh11X1'11 I1111' 111 g11111-111' 1111111 111' 111111, 11 1 " 1. ww 11 11 5, cl . .' L, 11' 1 1 , 1 ' RINNLIVJIWCL' 111 111 1'1111'.111c1' 111111 1111' 1'111N1111'w K1 '11 x1111 21 1I'i1ClICi11 " " xx1 111g 11111 l'11g1-111 111' 11.1x ' 1 . 11'x 1111 111 1TL'1P1HLf 11 'Null 111 IN11'l'1 '1 ' 11111' X12lHU2l1 1-1111 1 L11 117 LN '. " 1'15'1z' -111 11 N1' 211 1111111 31:111111l 1'h1'w 11111 11q1.11'11111'111N .111 xx11l1 1111111111111 111 c1111111.11A1x1111 x111h 111.11 111 17T.111X 121I',L'I' 1.u.1 1111: 1.111 - 1 1-1 1111111 111 11" 111 1 ' 1 ,,h'1 N11 11: XL11 111'.1111:111 1 " 'X 111 1'111'1111111'1,'1 111 Xk1111L1XXl1I'1i 1.111' h H - ' h' 1 .11111 1 '!j,lI'1X xxh11'1111'1'1' 1 111 111L ' 111 .1 111.111'1'1.11 1.11111' 111 11 11 xx 11, h.1 ' 1L111x 11'1111111N11'1111'11 111111 .1111111x .111111g c1'1'1.1111 I1111' hx 1111' xx.111111g 111 N.1x111'x 1111111 1I1I11Ihk'Ll1fL'I1111l11N 1'1.lL'11 111 111111' 111-111111111 '1111 11:11 11 1.11'g1' 1'111'111111:1'111 .111 11 1111 111' 1111' 111111111111 111 X111 1 .11'111'1111'1' .1 1 X11X115.11111111111'1'N1M'L'11x1'1x 11111 111' '1'x1'1111g111X1 111'1':1i111 1111'-111 1111 1111':1' 11111 .r , 1 , A Y 'la -V - 'L?li1ell-11 1 Ewl- 'lT W ! x M '-" li15 311":1..'?5f I . 7,4 ,, , T3 7 I' -' - -'fn-:lm "xN - -:,1v-1.,.4-,L 1 122519 173 - 5 .,.,' ' - Lv- , A 5 1 V V . v N- -K A ,AL .,,R.y,:,:,,g... ' - 4, . , , X 3 1 N XT. R 4. 'W ,Q ,.,1---'-w1..xE1 "4 ,I , Il ' - WE- -A 1 A I K 7.5-aa.sTi"s+.-A.,-.1 .ff -7" ' 1 K 1 ' """ A 4- -4.4 ' - f , Q .nn-. -N ,.,:, ,...,, ,Y ,N -snnmj ' M - ' " . ,.,,..,,,.,UM,hQv,'Q fLlRT Leg wfvo ra w N 041 2 A cay Muoelv ROKEN DOLL W K:NDA cow ws x 4 ID MH' Q 41 ' 'L X. f, fix '25 C - H :taps U . 0' ' A' S V, If . 1 If l :H 5 5 mff, . 2 f f W X ,iii ' A I L -N I QQ .,-4 Gyn 0 'T IZAAT 1917 1 ' '- ' . 44 - . ky , up . K- ,,,:, , -. ,, .. g . A - N7 A -1 :.:4fzfff1-f 14, ' K - A 1 -- 'N . , ,A -.-4.r,., , , ., z", 'ia VL J Q. -Af' P 6 C1 nv ', ' 3 N .. . -N' a-'J ' 'U' 'Q .' .- . A'H , . v 1. 1 fs. F 'L N Q saw , -L- .nvf NL, 5-L11 4 , Q2 A V V552 m 4+fM.,.1 Ng . Ngggi. f L.. -,,.Zs.,Qfig,SiQ- , Jl f 1 s-uw-l? '5'gflllilffa-'f.':'-11 ' : .g,,,u4.'..' ' a Q' fI1 RA . ai.: .f ' K I 92? .X , 5 , . mfg 1. V V '- H" - : -f'..--' ',,'.- ""' -' - '!?1'13?624f'l w .- 1' 1. -w A - ' . i Y Y V ,rdf ,f, imvnir N .. .4 'Y 5 v:.!4Lr.Q14.VlL.a. Q' ,,,, , ,. ,. ,- , , X IA'- X L W 1 In if I W Q xiiw Kmdrux WE q I xx 1 lx, X . V " - i N' If rf ,X h - ' A lg 5 rn -s Y Y --YW' ,LW YW' "'Jlx5,I, W WY,--V J ff. 0 T RAI Lga'- 1Q 17 " ':. 3,-, :ff Q-1-' f.,L..- -:",. ' V 'X . ,. A -..Au , . 4 p,-?2'3Q . A KYH CD ,T 19,17 . . . 1.4 .. , 4' . ' -5-7 fs ff.-..4 'I , -- ' V A 'f fl . . " n 5 -..L ', cf 'I' 1'l4AT 1917 Mk .. - V- 1 , il: ' Q. .UJLHV M.. q 1 UN .. I ff ' -Lf., v . . A V , , .nf , . ., , ' -. mfg..- . X 13511122-f47 fI1 1T -. X X A mg' . U ',, ',. sm- X iff? . , ,H L V...,. 77 4M ......,.,, ,..n.m.. .,-,ALM , , M., y Wx'i1Y"'Wfi'2f7 l " if 4?Y"'Yi.fA f' "" iff' 'W 'L 'rzl T H i ?fffvEf5i:S1L!Fifi? f wff? fj i5' f iQ S ZTFI C' 4'T' 12,AkI L,'-1917 . -.1..-, , . 1 H"- ",. . ,- g if :la 5- -z-. g V Y Y 3,-251.1 T N1lL'g,f:-ff' X ' Jw, - ,QL , .g,.Au4.',- Nl G3'fi c' 'T' Il,-AI 1917 .,- 1 ', . 4.x Q ' - .1. ,J A,,4,, -. , . ' . Q ., f ,L.b'..py,.. 4, A. A ,A A U1 f,-,Q , H- 1? I3 an X , 1 ,-u-.' , Nl ,L FD WT TIAT 1691 , ., , ' f ' "' ' Q.-.'..v ' .. -- ' - " 4: 1-Tzfxfk-f 7' , A ' - 4 ' " n'- . x ' ,nu 1. ', . . I Q f 1i ,1 s x aw ., X' . l I. ,-.'- I -I v A i .. I Ir, K f Zee j'fjENU'l 'Q-' ZH QQ: fn Elliilifdi r 15' 3 9 W Q' , Ze xv" ff . f' f"7' ff A C ,Q L A f K U , l"v 'YA TK! .-- W i . . N-w-T 1 fff ru A f i Q1 ' I P , . M 9 ..,Q,,A, ,, f , , vi ..N. ,. -' ,. -"' - . W, 41 X F 9 -rfv .. 0 :. . X .. - , X 5 4 ' '32 fW 5fg..:A,n A f +L k -AM ' 'M 'r ' ., ,Y i . -2 ' ' ' -..Avi-1 , . -LL, T V YW4TiimY Y Vi V K W AV YA4-F -gA- LLMJ! I 1 3 aw Sh 3 2 f f Z' P CLC 7 N z 4 'v--1af1s,-1.:-- . I xi ,, "f , ' 1.2, Jf"ff3r1':w:af,11 , g L- -, . -4221 +V, , , " ff A, 55?z5LC?7f f:.,., W' fi I r. ki. , ttf. .M ., Q, I 917 ' ' Db' 1- 1-,Q MQHQEQQ?1fQfu'PiL4L 4J x -wx H 'j f' N. was NFY4 Mkiyxl 4WllwXX N, ,HU-, , lx , 7 X , '4' 4 ' " U M X Mm: fx, mx' ' 'X' fi Q X." N' A . , .f 4 . -. X ,,, . I , - , K , , 'A ' , , - f. .' J' V ..' 'K wmv l'-QM: X Umm my wx Hx R 7 X wil' wx l' Q !1.' x .QmJ", -1 J v ' ' .' I,.cOI.X-. fix -T ... X Ymx' xg. , " ' 'gy' rr J I ,u iw :, TEX f Q PIX .x 1 l , ' ' '. u u ,v Www x:vmJ'w M' ,1fwl'1x Ixvm 1133 IM 9 Ex , aw' T ,T ,, if x' Q-, J Y Y N--gixgjfff 'la'f1,,,34u,. 'Y 5 W Pg 1 e,5ZZ'A3lzTl'Q6!L Jlij5gf.ff'J'gl1ifiq 7 , -331.45-T , " ,W W f J .,, IL C9 'I' I2,,AI 917 L-MA if' mv '11 1 v 1- .1 1 1 uv- X ., if 1.1 T 4,-,.,-,., ig 11111111 XIEISUI! 11.111 11111111. 1'1ll1'11.I11' 111' 11 11.111-1111 1111111111 1111 '.1X11X1 111.111 111 11111 111111 111111111 Xx.I1 11111111 11.1111 Xu1111111 11.1111 II1 1111' 31.111 111 111114111111 1 111' 11111-11'N1 1x111'1'11'111'1 111 .111x 1111111111111 1- 111 IUXX X X11 11XL 1111111 I 1 1 111 1 I1 1 111111 1 1111 L K I111kI XI X I1 '111 1 X 1 1 WI k 1134 1l1'1L1 UL 1 1 IL x 1 1 ill L L L 1 'IX x1 .w 1- MW W? 4 f,.,LlJ , SN XX111 XIX11 R15 '15111 Q . 111' l31g11l11l 13111 11 1 ' 1N1111 11' .1 111.1x1'1' 111.11 1.1111X .1 1:1 11111111 111'1N.11'111N1-11111 1.1c11l11'. 1 .1 N ll" -1. " 111111111111 111111 1111' 115.1111211111111 111' 1'.11' 111-1.11111-111 1111111 11'1'111'W11'1 111111 H 'P' S' Q 111111.X111 1i1f11N1 R 11111-1 lc 1111.1 C111 11.11 Aj' 111' 11 21 x1'1'X.11111' 111.1 1'1' 111' xx.1X ll IL V 11111 1.119 .1 11.1111 1111111 21111 .1 Lx 111 ' 111-11111111 1111' 111.11 1'11111'.111'11 111 111L,111111. 11 111 1111.11 1111111111 1.111 x1.11' 11W.'1111111.11111. 1 '11, 111r 1f1L' xx.1N 1:1111 1111 .1111 1 1111' 1111 1111' 111' N'.1x111 1111111114111 111' 1 E fz- QQ. ,111 13' 1 TQQQ 1 vf? fg:f+if' W A1 1, , iglg i VA nV ffm fi, ,fu A 5.3 W ii ,AJ 11111111 1 C55fi c, JIT IZA "5L.jx191'7 WW"-:L-. Q, Q a.-'I ." v -."f ,. ' .!"". W1 f . 'f:wffa.'af:v+ V Hd, .- , 1 -1 - '- .I Q 1 ...U E .wr x . ., , , 4.7, ,n . ,,.. ,.. , Y ...-.4.r.j:.4., 1. ,. , , ,, .,.,. 'Xl X- X XTH I I I4 Pl, fu! l,fm.' llvx ax lv mx! xml lm lim umm XTNMV tx.!t1 nxullkm Immun 1' :mxx-x :uni K1 and H1Mr'M'rn'r1u Hmm! k u NM iv x I x IM 5 ff Q?xfi1i!iffWf?f'? J Rfb bv C NRI IXKI 'ihmg Umzflur-fun f4 lhx wx lux I1I'xI uv.1:'-rm ilm uw Mm M I mwxplhxmxnlfIwM'.u1 xv Huw? IVA! gammz .!'Q1Y'ml1YVXAI' .1r1.i,L-gl'--Xlmwrw Imhl ru: ' S , , -551, MIX. XR .lx XL .K A Xhnlmm Rzjrl 1.11.14 I ln xnxx Ax Lluldlx I.xLlxlL'V.r11L1Iuv'l'wr'I1-hxx Www Nix mn rwurlxwrwlg I-wwxmxi pznxxvx Ihnx lx-LMxIlI'x!XL.1!' -!!ii'fl'A '-- -- - ' fr, g-?- f--fr x , fw, -1 ffm' ..1' X' 'I ,- ' 7- --ffigfx-W fl, ,YY1 , A 4.,V,, yn, Q Ji YY, wr WY , in , , ' 4' 7'3"-i X ---W Li--nf: L: -,H J nvi'fi'.,"'. s.,. A ,Y . . 'Y .Q-1: " ' W y Q J-' V1 ,1 " ff' ' f ?,x,fS.f,:wL"71iiiT?'G-XRT7 :wh-.4.: 'f' V- -4 . M: I 1 "--qui?-4- -gl. -- ' ' -V lj D1 XXILY I-UNH R Dluh l'r1x Vl'x'.1'. l,J4.1f,: fvff "MMA Ill XXJXJIXUKI Qn'1mIi.IgI-- 1u1gll'l.1Xx. 'V .min lwlm Qmyv .mmf uwitvlklmi 'Wmx Vwr Luv A-- Ill xwllhi lxulx. U N 1 H. K L I T qs 'X '- I 'IP -ig-11:24 JU, DWY5 .f 'NP ul WRMI NILIBXXHI. RM! lixmllu. lm'Xffu1. I4 llzx wvxrnl um' -'rn IM m,11.1J .uni vim.-J Hull Iv 'LX :H liumx' X ,NM mx lik bm Nm. un-N1 .mu zwllnu ilk Xlinrrxd nn mmm -3.11 uw rhw -mwvu xr Y V Qs ' IlNll,l2 XXXIIN I I ,fl 'gf Xff- fu' f.:,A.. Q I V , llw lN1I'I nf th Imp' mv rw Xll'smfgm.1xx.1U " ' ' ,fluxvhsLI'111lxL:u'r1l1Ih1 umm X Pz1m'.m M Null dwg T V il, i-V QJWYQQLW 1? 4, "iw" ' :Y ' 1, ,, V ' '7'A"' EJ- Q ' 7.5 f '9'57 iW ff , ' ,Jam J - :fggv ,ifQ ii, LW4- , ff , ' fGg-fx:ll-f Q34 ' ,lf if-:i,,f, , 7 , . 515- , , V . Q . :XA - . I L . ' Vi. I " ':"i-L'.'w .'-- - 4, -,5 fi! , , 4 -.' . .,.-5 ', , A-.1 ' ' " 1 M . 'H' X. -Q., NMA, My , , L ., ' .LLM ,...7" : X , V , --.f. :L 4 IXXII X MRI N x 1 lx lik L AHL KXX M H XXX A, Q x X L NN' 4 a ms 1- QQQQQLIQFQXEX VB? 'il ll HPI !LIA,4f'L luv. LX Um .11v1.1mgihL PNLX' i.:L.XfL ri lr, IQLIL IILK xx.xX H1 LxLr'. vlw. I1 1 .L1xx.LxX muh LIX QLLLL1 Lg.1Lx1X ILLNM iX.1X1I'wH'1 hL11N'x 1x1.Lr1 .1 1 :fl.LxL'Li lin 1g.L'v:L Hu X X Pw X lhilki .uni l.1XL u.1r cm IML IL.Lrr' PIL xx U PM ,L iw,L1Ll mlfw ML !Lg'l.LL IIUHIU XX XI lxl R XLLLJLLE. X-VLH 4.1111 3.!L...'Lx, Xirww, :'...xL: -ww LLL -i L I . l .11 ':NL:'LL'xI,mg iLL:xx,L1Li 1-..XXLX 'L.'. Z In :VLH XLHWLLI ZMMLLLLEL Fi- ' fm in In If X X 3' X HL .' L Rl HI Rl ilk X RU 'IWXLX I'L1iLgL fL"X.jLL1f.:' ULX LX l5L.XLx X I:1'XI xL.L:'LLr1IhL LL.Lr:i NJ ' -vu L-I Lin' MXL Mmm rm X-wm.Lr1 h.LX L LV MALI lln .X.. LgLLLfL1:xim..:1 'ML LlLtLmXL .fm 1 XVTEE MX ' LLLL-gin ILL LNVLXLHZX .L 'LLL':L.NiL Xiwrw LMLNZL. ' HLX LLLWLLLLLLLI l'wV+L1E1L: T.. liell .ml XLLNZL llwmxx lmwm A-:X---fL,' ,Y ,,,,-.x,., -M,L, g4i3-AYYWY, X- 1 W, WY, l i,,,Ad.,,,,A-,,, ,v ,Q 'VJ' 'N '. 77, ,Y , , ,N TTffg i 3QL'iYiYYii "RM 5 . ,Xie 'iii' ' L23 I ff 'iff' A, 1,5 L ' xr -.VN-W. W- W1 -ef' i4 G3 'f2x Q' 'T' fl,-AAI 1.2 Ifjlj f gif?-Em . A 'vfiil r s K Y' r W1 ri tw ,' wr , . LJ:.iJ ff! Av V ji., .V .- fl..-L ' RJAI I.91f19,zf714 .,3:.r.z.,f,- - ' af in L. v 'A .. 1 V if2:L' 4,4-,,,'A,, ., 4, J- V - --., ,gf-1,,H . 'H GY , , . Q i'i'a A 1 5 W-'-ii M C536 C 'I' RM I-f 1917 Q13 351131165-.2 1, 4444.1 ..4.. '1"'l ro X :W 1 Lal, 1 1 N 1 XXXL N 1 1 1 LL1 1 11 1 IM 1 1 1 I A ,A K w 1 L Wk T I-X fi.. I ,1 1 'A' iff... XA A 11 , 119114155 UL. I K4 f X 1: I ,- I 111111 .2 A 2 . 1 1 A - 1 111111 1 A A 1 . ' 1111111 1 Q 1. 1 1 1 12 15" 1 1 1 1 1 A A1 1 1 1 W A I. 1 , 1 Q. 1 11 F1 - 1 7 1 1 A N 11 V 4 L 5 T 1 954 1 1 - 1 1' 3 - . A r 1 1 11 w : 1, "9 1 11 11 1? f H A ' if 11 ' - 1 .. A L 1 1M 11 H - AA 111 1 111 1! 1 I ' 4 1 -1 1 1 11 .A A Z .' A 1 S 1 1 " A f-A . 1 1 11 -11 11 AA 1 v A 11 I 1 1 A 11 4 ' Q T 1 - 1 W 1 13 " i : 1 V ,1 1 1 1 . J, : AA 1 11 jA A 4 A Hy' 5 Z A 1 1 1 A I A A- 1 A: 1 1 1 - A 1- 1 1 : 1 5 Af I J, , . . , K : ' f 7 , L' I . is IEE I 3' Q if A 1 7A 'Aj L ,- 'Av 1 , Q .. g A R 1 4, 'Q A 31 L 1 V . 1 ygfg-1 ,. M mf . A 1 , .1 1 11 11 f g 2 Av L..3 'X ' 1: . 7- ,Q 413 A1 Zlb f P in , .A 1. 1 , 1L.Jll1 AA " 'F rf A A4 ' 1 A A1 11 A' L- 1 -- 5 TA. PA 2 AA - . , ?AA 1 As. 'A 'A , 4 Z 1, 1 - A - AA . . 5 ,A AA 1 1 A' ,- Q . . . , 11'r- 111 ' AA AA: 11. .. A L1 -- f 1 - - 1 1. A A A 'A . -A J 1 f Af 1 A 11 A11 -1 11 1 v - f-,1 ,A , X ... , A' A - A: , A' A- 1 ' g 1 1 A 3 , . 5 . 1 -AA-1Af 1 1 11' 1 " , A' 5 A' A 1, .1 Af- 1 2. A :A 1 -1 A . A A ' f A 1' . A A' AA A f A : A .. 11 'f' ' 11' 4 JA: 4 -3 C.. M 1- A -A Y 1 . 4 -3 1 1A 1 jA ' AA -- - f'A Z X X 7 L ji 1. 'A 1. 1A .5 x ' Q -' I an ,A L ... A -A A 4 3 ' A A 1 A A . AA 1, 4 A A 7 - XA , ., 4-y 1 1, .1 1 1114, 1A ' 1 4. 7 f .A A ' Q 3 Z , 7- A A f 1 f .,, . ,j 1' A1 1. 1 ' gm. 13 H. f -1 C 3 1 5 L M T W : J Q . Q 1 AA . 3 7 3 f AA Ap -, 412- 1.4 11 , '1 jf 1 F -' Q A' A , A L 1' i 1 - . A 5 7 ' 1. Z L. A 'A AA 1 W- .LIPLI , T - 1 i' A ' --A X Q - T 7 A : - . 2 A 4 .A A 'ig F A A' - -. f .- AA A J f L 'A M K FA - A- f , 1 ,1 1 A , 1 -F . A AA XM. jj i 7 - in , ,AHWAX ,f.Ak -f.1w,.: 1.1 1- 1 7 1 L Q A' A f ij, -.A r -. i L , 7 L A i . - .. 3 7 , ll W .. - A' 'A f ,,1 I F Q 3 Q L Q 1 :. 1 Q 5' QA ji A 3: Q f .5 A Y' j lj' I E . :A ' A 1 A 1 A 24 1 1' QQ- 1 M :ff--. P 1 4 f A' A , - . ,W , ,, 5, J i L A, 3- AA 1 A I AA . At ,f . . i 3 3 . A 1' . A' 4 A' f I X Q A A .. AA f 1. -. ' A P J f I " . 11 1. AA " T 2. '. A . -A 3 A A A A 1 1 1 1 1 A 1 i1 if A A- - T.. A A 7 k 1 T .. A 9 'A f QQ. " 1 1 7 A ' A , . A A ' f '31 A A 1. -1 1. A A A - 1 -A -A A - .A ' 1 H. i.. T.. , A ' . 41 W - AA . Af .1 A :. AA 3 -AA .5 A A 1A , A . A 1 - , 3 4 Q 5. 75 K A 3 , A' A Q' 1A - 1 5 A - 7A '. '. 3 ' 1 1 '1 ,41-,A"'5, 4 1 'M Y , Q 7 f : ' A Q . AA 1 A J f : -A 7- 5 1 ' 9 1 ' 1 5. Z 4 2 f- L 1 f f L 1 1- T T Z 9 ' Q A " T f 4 A' AA A A 1 J L f A T 3 L 1 7 - r A 4 7 1 A 3 A' .I j 1- -1 " - : A , 2 Q A 'A ' - - ,A - . f M M A A A 1 . X ' ,, A - , g -4 v I f :. - A , Z ... H Y A 1 4 1 F- . A A - 1 Q. A ' - - I. ' H A H : - A- - M -1. - 1' A A 3 A' A . AA ' 1 1 f 1 ,A 1 1. A .. 1 -1 . A A v 1 AA 1 -. 5 , Af A ,. A 1 A 3 ff . A AA l 2 A 7 i AA AP - - Li I 7 f N A1 .A 1 5- E L A 1 , A 1. i 4 3 AA I f T 4 A A f 4 A T Q ' A . Q 1 -' 1 ,--A-, ,. A: : I. 5- Lg AA 1 .. A " 3, 1, , ... 3 , A .. . , A 1 - - - AA i .A 'A 1: 5 AT A L Q A 5 A. 1 + 1 ,A . . A ' A A 3 ' T 'A A ,AA l 1 2 - A A A A , . 7' 1 1 A 1 1 . -. 1 -- g fy 1. T R A I ,We , n - " ' lv' Wlgalfwsfi'-f. ,-"ff f.. . r ..... ' ,..4.r.'zf. 1 .n " .. 1-y 'A 1 . '.1 ri: :z,, , if' - ."- ,y,, V 1,1 5 ,Q N.4f 411.5 3 X5 1 3 K2-JYx4,f7N fy, T Lf' I I V' N .. ,M 1. li:-?L.,:"f - V . . f Q ' . T . - Ni ,V I Vx x xv is V :VYMXF ' it z4fe Q,1u EB? 1+ ' is .- -. J IV fiwsrf' .u 5 . E..,gQ-'I r 91,1-vfX4,fv4,V:. JF. 3 X 1 Y.,- f W 4 fX r 'A' 1 2 T -. A gf'" ii"'A" "s "AMif - 1 E igi, g 1 g 4 gi4,f- g,,-g4g ?S Q3 XXX X1 w 1 1 l 6525 gi 4:45 V I l I I l i , T i 5 7F XA? N 1' ? l , u A l L , 5 lp N - kxkmgg, Qi1Q.f,,,g,,f-Qf'xX q Y ' VVQ wish In Iillllllx mlm SIllKiLfIlIS of Nurmzin High Svlmul hai' ilu-ir lihi-i-.il piilmiizigc ahiriiig rhis yuzii' limi yuirs pgisl. lx'mf1'11M1 'f' VVL' LIIXYAYS viiiy 11 uiiiiplctc lim- of me tatmnery 00 S 0 F1Ct1OH C O01 Boo S C171 chool Supp ISS an 16:5 and Athlet C OOS NORXI XX OKI XHOXI X IIINEH Xlost for Xuur Nlonex F. S . B k f ' ' S lu k J S 1' C d' i G d 9 BOOK STORE THEAIVI SC II Moomau 8. McMakm The lament Mortgage Company FIRST IVIORTGACES PETTEE Oklahoma Ury OIxIa lfu Nlllll :fr fm fm! mr III! ll I I I 1 In I, X lou Illlfl Ulf HI 1 lwunfwf Spmffnq fmnflx fzfllmzqfn IflflhflllffflfllfllllIII! rlce of E ectr1c urrent ecIuce XX Oklahoma Gas 8. Electric Co j I T N E Y Students Headquarters UI' 'III IIQ SIIIIJIQNI e , qliklikik'J?,HJI8qllx1lIIIIIIIIJ Ae ' X ..f'r " 4' X1":I INV! H LIIIIH 'fb '1. IIIX' QI.eIfEI'. fm-,w-X TM- I " .MII eI"X1'iI"II Inv. .I.1XI XI 1' III-I'I'XX. III- XTYIM- I"1'x'I.Il"Il' Xt.:,1Itl1,,fX,,g' QQYAXII. Ive' .I ..II5'jI fi .Il ' ffluf r'g'xf", 'I Wm-' Il.. ' . .1 ll f M .I I ' III' .1-.ER-'w'-II.I..' "1 I ' IIA' f I I I I XJ: Q' .II IIJQ-, Il ..'I.. 'g XIIIQI-IXX Iflw NIIIIIIX X Irv: IILCJ H P I ' I ' I ' III I-QIw1I'IpI1y xxIII lp 'I ',,I I e,: '1eI'I4'I If"I-,, l'I'LIIl' ll 2: II 4111 I,:m1p I IIMLIVX fm IVIIIIILI I"IZII Iv'-12 I5 I'II.XII4': I'I4I".'I Ix x.x:1 'Humax milmil-X ' . X1IIl1l1r11I'II-gmvr'I IIHIIII 'I' ' 'INN 'UM' IA WIN XXQlkIIIIIL' XI.I 'fm' I5 TIVIIIICN ' I" Je ' ' -' IIIHIIIII-X 111 fl' 'IIN' .NfIr"1'l'rI1'1' N, ml, Xlmemm, Xlwlm. fllffllll fry' I Irzpx 4 gwluk -N If .S IIw41II11: I':uI ,I IIIIIIIN HIM N! . '41 "IIN K'l1r'Iir1: Ixwm 2 In-n'Iv K 1 'I ,' . , . ' ' f v 4 Q Y u IWAIlnn11un1 -n.,mI.Iy ru4Im'c4I In 50s. LH A U . 1 III IlI,IIXII I4'IIIIlII'xI?I'II4IN I erm , lun Young Men Enterlng Busmess Model Clothlng C0 NIul111'1111 8. 11111115 '111 'lnllllll 111111 41111111111 44111 4111 0:11 17 111111111 111111 111111 11111111 1 111111s1 11 II 11111 1111 LIS 111 1 IX 11111 11 11111 III 1 11 11 1111 1 H I 1r1111 111 Ill 11 1 111 IITNICY B slcst Plzlcc 111 T11 1 HI f . 11111 111111 111:11 :H '11 11'111111X. 41111 '1- '1',1X1'1'f' 11111113 11111-11'X. 1111- 111111 1111151-1 mu- fm 111119213 :1 1'411111'g11111' 11111111-19111. IJ11-11 11211111111 1 1 X- '111 1111 X1-11 1111511-111111r.1Q53 1. -4 Q12 .1 111 mf Q 11 . . ,W 'RX 'ff , , 1 . . ,Y 7 Y A 'V J 11111 x1l'1X'11lllX C 1 ' xl' ' - -f' .1 - li X4'flxIfXX "111 11149111 If 11111 11111- 11111115111 Ll 1' ' 1111' 1111 ' 1111 ' ' 1-j 3 'lf ' 11 111-1' S111 ' lzj 11111 11111 111111 ll 11111' 1111111 1111 '11 1'1111 11111 11111 11'- 1 . I,1't 11s 111'111'1111' Xlllll' tl 111' 41111 S11 'I ll "1111111111' '1c1'." Sc' . ,. xlllll ' l,. C. , 111sz11' T11 1 Will 1l11i11 U N NYY l gh cluool Students ot arg a avs ut om tstrors qt our stud In luoktng our tlttst ptgts xou xull stt INIIU stmplta otottrxxork xxhlth Out HSI strxttt ns our YUITHIILL for L ttt tutttrt VVhtn m med of gout portrtlts up L tn mtkt thtm to pltl L X OU verytlung 1n P otos 0 ak F1n1s mg c oo 1ctures a Spec1a ty mt Us 1 fri 11 md vc 1 Sttmtltd Customer Orenbaun s Stlldlil Q Fist X Norm tn, OLI thom 1 IHS 1 ,QA MX -X ' 27.3 A Y 1 ' lw v c V' 1 . to. X we think spcztlx wt-H for its quztlity. 1 . ' ,O . ' .. ' 1 Z. N V1 N2 L ' A X ILS! 0 O h K d 0 I hi S lu 1 P' ' 1 C" " 1 ' .1 z l L 2 'X xt , ' - N ' X x tk Q - X! 20391 ,Q ' A Iain Y , . I Y I I t 1 1 1 XXZW K 11111111 lbldll 1 hwd l s s1111 11s s X KL 111 I1 111 1 111 1111 Lk 111 1 1 11 11 1 111 II 811111 11S111111111111 us 1 1 111 11111 1 Osterhaus Sons MEYER e myt e StL1dlO MEYER ici MORRIS 1f1,RN11T11RE 1,111 Otogr-ap UNDERTAKINC N1 st "QUALITY FIRST" w C TRICCS. 111111.11610 .' Sanc1w1c11es Fwe Cents 1111 ' s 1 1 ' f l R I C f k 0 1-X 5 ' 111 1115 1611 ' x1'11.' 1111 . 1121111 111- ' 1' 1 1111' c1l'1I'11' 111 1511-11. I3 1111- 11 ' 111 11115 1111111 111' -1 11s. A 1 wc 1111' I'lQ11I 1111 11111 1 11 1111 c1'c1'y 11111 1111 '111'1's 111111111 11111 '1 I1 111: .1 Q 11111110-111-1111'.1s111'c g111111g IIlL1lAX 111111111ty 111111 1g ' " 'ss 111 111' 1 11' 111.1 1 L1 , RC11 11111 115, 111111 'rs 111111 cI1L'Llll1'!'S 1 11 M 111.'X1T" The 1' ark 111 pos1t1ve Di 1nct1on on Your 1 W 1 T 1 1 Ph 1 hs 1 . J IO AN TE CO. I"QI'II'WI5N7' SERVICIC -QIJALITI' Prlntlng, Llthographlng, Steel D1e Embossing, Blank Book Manufacturlng College Catalogues and Annuals, Diplomas, Class Rolls Programs and Invltatlons HIGHEST QL ALITY WEDDING AND SOCIAL STATIONERY n Int o Lr IL nm unu um ut Il In IUIIITIX lt! L 3 Ll dit Lmlwu td md IIILIITIIHIILQI C r 1 t mmrx for Irxttrnltlu elub L L S uxemr DIITLL t mtmt 1 14 md Iimqutt Xltnu m It ithur and ullx produud In lxlllt I d I t wrx IFII 'IH In OUI' ITIO LI'I"l IL, I 100 ENGRAVED CARDS AND PLATE Sl 50 Qunre Box of Stanonerv and Envelopes Stamped wth am Nanonal Fraternm due 7m UNION BANK NOTE CO IRANKLIIN D CRABBS Pre tdem TENTH AND CENTRAL STREETS KANSAS CITY MISSOURI THIS HUOII IS A SAMPLI: OF OLR WORK . . . . . . . ,AH ia- -' . X x , Y V . v Ii Q1 'LI C pp' plz L' X v "n ' S. ln' z ll N amd LTQIIIIFILL Cards. I Program s Inr musicals rec' zls, 'tc . tc' ' ' sv 1 I ' ,tv- xe xp.. I' X' Sta ' ' L 2 ' ' s, 'tt . u ' I I " IDU-gr'.1m 1 4 ' . ' s 1 ' ' s ', N " X ' 1 2 N2 S ' 2 O , . . . , n 1 . , . O 5 . ' . , s' , , r I 1 t . PIIOXI 33 OX Norman Mlllmg 8. Gram Co NIVHSI XIOIDHS Il I EXXIJ IDR IIXIS IVl1ss B Dudley 0 N Gfne Cottage Hotel F urnzture Bought Sold and I mhanged Pram Arc R1 ht THE NEW ANU SECOND HAND STORE I Row Blldoxxdtcl X lon ff! fill!!! The Hcrrl lx REfr1LEraror Th Alaska Rdrlggraror L C larlx lux Oxl Su mm m ln Stow ThE Alaslxal E C mam I-reupr NOLAN 81 MARTIN S Shoes IQTC' X I Bfsfamz' Nfl!! 1' llodcls XIX 'NURNI-XX Olxl-'IHONIA JITNEY Lunch Room :: "NuffCed" Y - ' 4 1 Q ' ' 4 . . .. . . ,E I I x ,, . , ,, . , ,,, ' SI R 1 1 I I ltbb cn .I I1 ' T ' N ALI, Wight.: . Qt.. Q 5 A K N- ' l"1'.vL P1 f'1'lI,s' 11 I II fI,c'x'IIw-.4 ll' - . I. 'Ill 1 'pu If I I ' if l'1' 1'14'l"' II ',,'EQX 'L . I. .- , , D A . .lIz'!fI1lI'.' .lI1'll1'r11'r" U'p1'. . . '. gf" 1' QWWIN N 1 ICI, off'-L1 If N1 .LIILFIN ',A, Q ntxx, lx V A, ,,j,, I, I Yr. R' ,Emu :L r:..- l"z4-'.F4 W W , A E . 3 o IIIYIIIYIITQC. I, emi mul Raul lwlzuc ' XHIQRIXX IMI XIIIWIK I "1 1 'fr K es NT 'IN X,lIE ISIN EL - ' T I f' 5llllNlflEl Nl l1Ll.1lE..IlgLE. :UK XX I XI X1 IX 51E3ll: il' N 'C' . 'kyl C N ' 'f i Buy wl ' jou gc the Thi , '. A 'cl , wc V Thy Flo ' 'c liluc Flu c C 'I 13 A 1 Us A' ,C I5 In - ILRS , Self l?xclL1S1xcSl1oc Storm mf UI' U KOITICFS A l'1rtufOurC lplf ll Thy asset from xxhnh xou must cxpcu xnur prnht lb xour Luxtomcrs 1 hung mn Lum msg mguh ant should guard lns u1sm1nuNn1tLrut mth as mum Lau IN pnwlhh must lxnnu rlus Lustonnr rculus xxnh Lagh puuha full xalug musr llnmx than uh Lustmner Lux Lourtuwus tremngnt muxt Su that thex get thL goods Lallhd for must lxnoxx thu xour Lstabllshmunt would nur allmn 1 nn nprwentanon to Lffur a salp must lxnrm that xour Lrnplouex an polm Vllllllk and mam to wrm and muet know that xour PTICL lN rlghr I-or flftecn mars tlns mare hax madp nn Lfforr to luxe up to rhue FCQLIIFCUICIIIS ham sold onlx dupcnddhlg mgmllandxn rnumllandln that xxlll appml In xour burnr IUJLIULVII rngrnhandlac that wll sell xuu md u tomorrow nut xwek nut mar ln fut xx lung as our doom an nppn Tl1ew.n1Ltl1udQ and the c pouuw ham non lor ux thy largur busmnus ln our hm ln thu Lounrx and hax lnld thu huslmx fur thu pax! hftepn warn XXL mll apprcuan xour PIYFOUHLL along, thug llne mll qw lm ou llm nf mutual mm 'Norrnan s Grvafeef Sion' VN han lil bn in lm ol A IL EWIILX RPST and Rr,CRmT10x ll ' I mba Mnmverslly LD a r llnAIL'Rli l'ICIL'RI'S FACH DAX JITNEY 'Most Anything Five Cents lil. N w K ,X . , . , . c AC 4 Th'N . , . I, 1 X 1 t , . ' B- . K- Q . X .I , . ,il ,.k.. , 5- 2 .1 m V, , I . .Y k- .1 k- V V '- . k- . . ' .x -' ' , , v x . -. 'I A6 I' A A 4 I 1 1 1 wr --1 1 'Y L' V' 2.1. V' "-'.y- . l ' K- . ,.. Qi' ' .' . . . F- . 5 mx - , ' - -1 .. '- ' -' 1, ff' 1 and -' Ay nun - - Am. Y Q W 1 K 7 , ' ' ,. . ' K Y N 1 v 1 4 1 A . . Q 1 v Ax A .L 4. 7, 0 0 I ll xml ffl l,ff.Ju1 C l reen rult rog tand VY CICARS TOBACCO J CANDIES PROPRIETOR L 5 .S .I f GRM ING Kfl ' PM .qw l 3wEsroQANnAve OKLAHOMA mv W '45 foussf SCHOOL ANNUAIJ' -V snomvens E526- HAN IRTY JCHOOL ANNUALJ5 5PF?iN6 I9 ff L G HUC1C1HS HOTEL OL I1 Old L Ni I 4 il -M "' 3 32 il Jaan J, 3 as JH? 313 sam n gg in iw, :diff-f 450 Flreproo Ooms M F FISHER fd SON um mg and eatmg TWO CAI-F5 bENIblBLF PRICEb llll - ii: '44 55215 Y -- MEF'-1 r 3 6 E 55 F:-an ff' 54 122555559 K : .':!Hl::."i5'1'Es QQ :pf ff. is ef' Kp OA 1 ' V MA - O CO. -9 A W -I - - Q ' N . . ' N-. I-'faq X f I, x Zfgif- A 'ill-If Xf"Av -A-,lg .- ff. ' ' .X an K' 1 -W will 9 Y '- I I ".- 2,5 ' ' I 'uf xy, X ' . 1' L NVQ I A .. If N fl s V , M mga. 4 ' I D I WE MAD? THF ENGQAVINGS ,FOR5-1OQE', mf w LQ, N , W I 0 , E 6 1 . 5 , 'la KYFFIH ' ahofna 5' - k'5r Y H N , .xx A , V Eff' 1' I4 J X 3: P. 1 ' .il hi . X -,"-44"'fgi I ,, v ' tgfitcfii la :Sf gf--.273 43254-'kiaf 1 3 1 2222-ii5ff.ee" 333 1 1-x.' sa X-igfviagq ..i 59" .ff ' " J 'i miaqi-Qm!!!!4 33 -91 13211535 ' ' 9' Qniqiq, 3 ' If 1- iiiiiiil l' ..--i"iif- ' W, L R 6:33. gg,-bla. -4 ,L Z .Z . TZ Q O 1-3? b 5 'f l 'I In I+ ITINLI' s X ltlcm 11 Bmk II QL I Ihg Xlmtur H mln ITL Co P Ill affixing uszfuffzf fmmrl lisff flss lfmflzfcue sims HE PIC Ix ARD CONIPHXXX Re 11 I4 st lte md I u ms I Nlmw T Nux or Suuud Hind bl mrtm C Ol db Hlsclull SUDPIILS Lum bupn Rlt u md 'XININIIIIIIIUII mum I IX X Q N , 7 1 ' 1 1 J ' x 1 I C - A , . 1 1 1 V 1 'I 3 I 1 c 1 c c 1 11 I Y - 3 X ia f' ' 1 ' 2 ' Ig h I 'xxx .A ' . , l Q . , IH fl IM 'past pullry is crm' Qllllf' -" I gmt ' ' for the fu HIT. ' I' ' -' " X1,14x1m,ll1X5 x. X1r1i'.fXX.IIIxI x. 7 1 5 ir I J . 1. A , ,J I1 IIf:f.. If IIv:4QIfl:t"ftf J I N Y Y I " ,J A A A ' mc ' gg I Q I LQ I 2 II . 'f 2 Af 2 2 1 2 .I Vi I. ' . Imclx and I I 5 gllcs f A I W I uv .' N. . , J 1.1. --1 II- Nl IN 111 XVI15' YVe Advertise in the "Trail" First Because we believe in supporting Norman High School en terprises. Second Because the qualitx' of our work hacks our advertising When xou think of Barber Shops thinlt of The Cit Birber Shop ? F9 ffwf UZMMWQ ff' C9712 sv I, f in 'E 5' ff dis s 5 2- wig sf N CUT FLOWERS Pot and Negetable Plants in Season FUNERAL I-LOWPRS A SPI CIAITY solicit your patronage and invite xou to iisit us at ani time ICJ RI IFSS KINI C TOVIIRN I fl INFXCI LI I D PAC II ITII S I-OR NIANUPACTIIRINC AND AN FI I'ICII'NT ORC ANIIIATIONI ENABLE US TO E'VII HASIII QUALITY SERVICE VALUE cuss PINS commfncwm mvimions cuss nmss ENGRAVED smionsnv li gl Mm -U S le.. I Xi 1 cr. FQN N 22 R, l.. 3rd Addition l9l3 2nd Addition l908 On mal Plant 1896 lst Addition l9Oa -Ith Addinon 1916 A PICTURE STORY OF 20 YEARS OF SUCCESS STILL GROWING IT WILL BE WORTH YOUR WHILE TO INVESTIGATE BEFORE PLACING YOUR ORDERS Ulf i I I BASTIAN BROS CO 21113:-msrian BI gf Rochester N Y II' ' 7 , 1, x S, . ' N J 4 C se I I4 X U III I I I IQ I' I 's'I7fi'lYi-' lI1.,:Ii .Vsll-.481 iw, KIIIQXIIS IIIIIXLILII , A .E S S ' Y' :E Y MTZYYYY H Y Y - Ex Wifi ET Ava Y ,J x Y Y - 3 5 5 V 'AN F x : 5 L , f , V 'ri H ' " ' Y ' - :W I S R , E i . V , , - , - - I - - I . . Z , 4 A H S. II.IAIiI.Ii COMPANY THAT UWIIIS IIS SIIC E I0 NIA .' I ELYS f .-IYI lx'I:I'l'l.Yf1 I fl1'.VI L.'.',2.f 42. 2' ' I .f' I I I '.. I . . I ' '. i ., is ::.:...:::g,:.4Q..I"' Il" ..' .Af ,T I ,, I ' 'Rig-.,,:':'a. if Ef fflz,-3.4, I N - A - . ,, " -1 ilggu 5. ,E U' ": ve" 51? :si 2: I... E Yiii ,, L I ' . ' dh 7 l:::::::gg.: ' Ei EE EI' IN? 'mil EE 5: . R: A 'SAL' xr, ff' B 5 "Wi f:f:::,. ""' 'if E,-, .. ' 'S " 9 9 . ,Y .. .,,, ...U mg, Ei mg K 9 " J 'N Q. 55 W1 Q.-.. ' mg' lla. ' 9 ' . f . ,4. I E mm 'YE' '- 'sr FP! li5 Y ,-is J ,. I -r-ft its Em l , t v Siiiv ,f , V 'fn I -I A, " ' 4,5-3 I '1 SKI i 'f iii' and lfilfnizzf it on Rn Il tif I . I .--1-xv sc Y I lu Soomr Barber Shop SIIISIILIIUII C IIIVIIIICLLI II Whlskcrs Rffundcd R I RISIIIQYCY I roprutor If you um looking., for xx ell mule furmture look no longer but stop It .I XCRSON S IIXXIA RNIII RI O IW I RX I ASI P md POC KIM I BOOK I VI JACKSON 'She FIRST NATIQNAL BANK C.1p1t.1l SJUJIINI Surplus 7ll,lNlIl Yormzm, Oklahoma l l f 1 1 1 1 J XXK'lll'l'1llXX1l:xS 'lwrv xxllvu ll VIIIIIVS lfvllvlplllij Mui X. ll. 5. llllrwzxllvluthvgm1Your:11:.141uIu'lo1'Ilu'l11Il11'n'. IM' Wllril ilu-p41::'o:lf1:-'ol mf-rj. Ntullvui lu X. ll. S. xl . 2 I I 1 1 ' 7 II J .I I I . X. D .X O ll x h , ' 1 A 7 ' 2 ' ,f N v7 w I , .I 2 A L A I VVII .- I Q l'I,' I I I 'I 'I l'II I . . A 4 A Al J 4 l,'U-ff l'..?I Z' Q XXII ' KI.1lNET:1"-- QIJIXVX A Y l . l I L Al' 4.. Vfff 1 I 1-,,..a i' ' 2 -- '4 LIIILISLIY, Prcsidum li. R. Chastain, Suu. and Tr orman Oil i C ompmv N umm Ok IN 11 lass Pms s 4 KL UH Rl I XIR Wi K ILtlLlSLI CR Complm I I I N 1 1 . 4 ' 1 , 'lil n Ll 3 o Y N N K K K Plus: amd l'r'1m'r11ity Rings, Nluinls, L'In'. lfim' lligmmmi XI mnting N111 1' In lm' 5 T- ' DR -Q11.l ww ,f fi 5' '1 XM, ' N X F l ' l ' Y I V 4 1 . ! 1 A111 fmf,11.'.wrffzg Jnrcufmiv IBM, XXL'-I Nu -' .1 . 'f if ..lEw"Hlf4 Lqllf- QTXHQ f:,. UNI DRUG AND CONFECTIONERY The Entire Stock IS Llilll I LMS LXL I1 IOIILIX Xrtc rlntud to xx 1 ho Nunn lllx s Chouml ltes R. SPAN CN LER Ili' I AN ' xl .I X1 I ' If 'V'4 fK J . . N14-1' c to mzllw you hm ggry and I,un 'I tu rn-I1 - " rhy- Ym gm. H . 1 btzlr and lmlrt .- 1 'les gua 1 -- 1111 you: mc. Y ,, . E N A 2 u . , ' 1 . Y I 1 orman tc,am Laun ry I 111' 1111111 1 S I I S ARTIII R XX II I IANIS Dr H C GumIr1LI1 IS J Xu H UDV LII C GRIIXXIAX SI ITS arcy Lom ar LUMBER AND B U I L D I N G MATERIALS N S J . . J. .1 IDIiN'I' Q'1'1u' UI Il1ox11i'11RX " ' u ' f11cl.' 111 111 '.'111I.s" A kI11nagcAr4A A I I, Q gli ISI Gray pI111nc Tl XX 1, 1 ' ,, M- , C A , IJ CI Bc' P111'f1'1'11Ic11'.' Youngfcfco. '1 1 11111141 1111111 j, 1II.lYk' 111.I:1'1I. 1: . 1. 11. f . .' N Y N K K ll' The Barkel Lum ber C ompmv Ex ervthmg Ill Blllldlllff XI ltnrl 11 NURNIXN OKI XIIOXIX G NDSAX P DAISN LINIDSAX BUCKS STUDENTS SUPPLIES DRUC S 1 PVNINAWTS EVERYTHING FOR STUDENTS BARBOL R,S 4 , N 1 1 V U U Q U I J Ol 1 h A C L H. .LT' 1 f 1 V j.N.BURNS.N--P-rd' . " .' .'.5w--ig 7 - 1 N 1 w S - 1 J ann A . l T BERRY'S IRX X1 XX XIRUXPR BLSIPR BRGXXX S Clue XX XRXPR CURSPTS LLSSH SlIllxtL7 T 12199 R C BERRY 1911 SOONER La le coNrEcT1oNERY In CAT1' R T Tl-Ih BEST TRAIJI' S 65 ents urnls lngs lx Cold Drmks and Lunches HW' 1 ff Xlj1ST1oontC8, B OkhdL15 R U C K E R S ll! Exclusl ' Sth' c anal pattcr 5 in D Goods lfilln' 811008 ful' yan 1L'Il Ifim' Slmvs for NIL-rl lfinc flmcs for I 'I iron Y V N N v 1 N AL A A J K A K :md otlmcr 111' ' VIL? ' ' "1 mg with the zllvow hugh QVLIKTL' mc , .- K C O d' ' G ' 4 C I I VV ' Q O Have you - - fn our prices? .+, . It not. ssc them. All 'mais of ' W , uv .wil Q, Y 1 .. , The deancst and most f N sanitary fountam YU-ll Hx' 111 thc cxty ' ' r ' Nort :nie of Mum. Props. FRED REED rescr1pt1on rugg1st t t a N s V ap lson on g ap s O h c 1 11 uf flea war of flu ffflw 1111 IX m 111 my xx 511111 f Xtt rn xx 1 us mln 1 II N Q f 1 5 L just LYIL xml 01185 C tOI'1 CI OTHINC FOR MEN W r OL lm L Olxl lm JASPER SIPES COMPANY c oo and hurc FURNITURE I S 5 Ulf' f Oklf-lhOl'Tla Llfy OLlHh13H1d O C BANKS 1very us an Baggage 1, t Pluone 481 V U ' 1 'f 21 1 I . I 1 A A . . , WI ' ' C 'L 1 l' ' Tmlc Af1C1QSan.1L ndg .m llXllllO'm C V' C01 ' :mal 1111114 "r tl1c Nc' '1' g 1- 1- 'liclx Glaq X all P F xxx' l111x'c 1 lull l vrc. - . ' c Ed' ph U r 11 ill ' .'IO'lx lLlI'LL', S11 ywll will lu- surc tc1f1111l 1 110 'uit Vlctrolas ancl Records hcl., that will ' S ,Al xtl5r "s111t",' . J -H 1 Co. Pl - I3 118 'cs Blaln Yt7I'T!'l3T1 ' ' UYTIII 'la 01113 '1ty. 'Zi UYTIH 5 11 1 C 11 L . B cl clwuo uppllcs Opera Clualrs Heating- and Ventilating calls answered promptly. nlay or n11l1 "Evcr'tl11 for l1c School.. lpn Grand Camrdl HUIQI IDI NIO I EPIC S IIII IS Iur I+Imxers USLIIAHYICC X XIQI3 XXIEI Vx ew S1de Cnr s rl X N S X Xmkrxom S KITCHEX H I3 Xldem umlu cmd Opt1L1.m X I X X IIIIII IEI IIN INIIIII 'XI 'III i Xrli N f I Q f ' C X 1 . I. ,, lH .i! XLx ., I,'III"I4I'e'-'mv uIIII1HIi.I'zIw. IIIXI, I N X IIQIXII I "I IIv':,I- ,gp pm Iruwum XI : Qfn rf-HKIIX X KK Y-X: Nw X .'.',L 'x Qx v I' - I M, wx I w b ' 4l'1I IN I 1 ' ' ' A A ' 5,71 N' Q 1 Y' 7, , . . K . X XX wrt .II. . 4 iw ','-1I.Z..1f UII f'1'X Y M1 LIIII IIA. :ML 'YN 'xxx' N: K ITQLX: .l. .. I, I. , .X . EYIQI XIII I'II X I XIII X X161 . II.Nx.AvI......' I xixx .VX XI IIQXI XX UIxI XI If- 'XI X I Iwi XI I rt XII' 'Wm II.-f. IIUX I XI XIQXI N- III' X.4'1 I,L,I'If 'IA, 'XII ..fI ,I . . A' N' " I xavx 4 .I. .t 'II I Il gm A ' I IIII I- I IXIIISIXI ,IIXXIIIQH NIUIQI IX UIQ IXX Umm IMX Img X gui ILI DODS SI IOIQ I IOSPIIXI- QNX Xx IX' I X iff XXIII II-lIXIXIIII1Iu.Ir xxx -II I ,low - I . I I I IM I .IIINI XIX x It, Mc wx' ,I ,II I3 I IXI3 puns G71 e Ld IJIQX dtor The Smoker I X IIU QI II RX I I L Ix XX IL Y . Q X Ai 'f R. I. - , Sm R IIIXI. XXIMIIQ XIX ID 55 'I I2.C3.,I 14 lI,XXl.I.IIIl I , I-HI'II4IXX XIIKXIX XII' Im, Q fIIIxI1XIIIl 1I . X cm XX' III Xcul Im XX mrx' , Xkw ., !M . :Q ,., A 1 XI - . I-I If XII IW ww I XI I I ,L 141' XX, Clmg 'Nu I ' A IX I XII I III 'II 'I I'1IluI3:1Iwf 1 If- fa 77 fx Dress Up S17 in S40 8 I alfppfcfczorfmwcwvlf aurfra .w OA' L AHOMA C 07' 0 I' In 21 H State Bank General Bankzng JOHN W BARBUUR President E K HIMES Cashier Jack Bonwrs 0121111111113 Cleanzng and Presszng HONI W 'Norm IH Ukl IIIUIU Flowers ran tn I CR INHOUSIA ITL sure to p L we In smut Ulf UTIL ll IL The Levy Greenhouse f in Uur fflntlzrs and l"f'4'l Hrffvf. W " . 1 x sf I r A I - If ff ' . in ' zu-216 mm smff 1, . If tl I ' ,KYY Shi' 2 lerg- 1 5 1,1- 21 '. .II"l'.i.1'L"'f' 5.' k"',a.1L'. 'T ' ,' Se?HfxT.?xxf7 h - - Q TQ? fK.'T'fTf1 fflff P A ' Q gui A x is Q Y ' I 1 2 , 1 gl PE. X 1: MQ f., -X .' Ei 'ii I',f rIhe EUQCUWC SIMM Shop EIIIX' "1 II1X'Ix:I" I'X' x I .,,II',twwI,1 IX XX sg'r.' . . , I IM' C.Icx'cIz1mI CIOLIITIX Ifmc1'p1'isc I'LII"x.Iw..'I".'I.x' I U IIIX I'w. ,Iv , ,N xw ,. .. . , .II:,. S ID Xlowuf LXX III I I II I P XR I HIlIxRLXI BRhXD I L X ulcciit CL XX Qlr I IIIL I Im, Bmlxm Dc II II IlcILIxLf Stow 6716 mmtcmlw I umlmr C cumpfmx I I I I X I I I I I I . . I gm ILL1,uvc,1f, S Cil I , . LGR X' z pI SQQIINII I Ifmd ITLIIIIII Luv If 'I' x 1jf k IIN XIXIX VIIIIXI HI, I I I I IIIII XII 3Lf'I"'2 Y f. Y- Y . ,J I 3 Ru II1sm2myCIixy Imgms III II XI jx. I'Q2iI'IN IAIEIHSI Imu 'e 1 'Q XI1IImIm'I" IMI' 'Vx' XI IIQXI IX IIIXI II II IIII . yxL I N 1 X 1 I I I I ' ' I I E I . , I ,, .I XI I 'z , " I X , .:II If3IXXeXIII14l A I ' ,Qi 111mm pm www I 'X'," '7, 'I XffI,ILNI.'x' 1 I I I I"'l"1ti,III"- ILI R XI lyflnld s Dru Story I5 High SLI1ooI BOSS DL I uxc: I5.1rI5er Shop Xlrs I 11116 Smlth 'XIII I INER QXI XX msIu CIIHLI Stolafm C omp mx R utppokx oi X m IMI XICKXRS C ROC ERE I Ford PIC Ix XRD BROS I oox at H our SLII S S I I3 XRBI R SI IOP II If 'I1I'II'II 1 'J '- ll I A A J A 1 X ,. .,. ,, . , OI'lUNItI ISI , K II"Iw-.frtx.:3'.,Iff' u .- ' 1 v I ,A N .gwgugrf I,T'lI!5'T.1"'X l',I.f'p1fI II'11l1'If flffrf ,.,, v D. 1 ,fffI'4ff'4f1l,'ffnlfJffffj IMIII" AXIIII ' Io ' El- 'II I Im.I4IxxI.,u rr A I Io: . I, , I Y' I ' . In 1 . , I IIII- IM- I.11xw Ii4I:AIwv:'X uw pI'vp41f'IwIIfIII1I A J I IXII IXIIMIX 'II Iv:I!'Iw-I' xx I" I-III' j.III1, , IIII 5. I'I'fIl'IfIlS ,XX IfYI If x 1 .I ' K X I XIII . IIIxI,X .I'T'II1.I'.IInI.1. I II Il X I IIIXX I' XNKN klrov . X. I ' 3 , I I .1 X u'r1wxoL1xx.1ml QI to C I "7 3 I I I-K 'yx Iv , II, 'fx I N yr I ' my ..ZI I'I-II ,J ,IU1.1,II'L1XI' N N I mv wwtufmx 'If J ' C , X- ' Ig 'gg X I N 1 P' x, K I IIXXIXX IIIxI XIII MX IM I:wu'X.fII.1" XXIINII QI NNI f 'X X219 W X XIIXXI IEXII I, I EEINI XI IIIXIIII-,II I X XI I I SMIIQIIA EM, I3,1XXM,IU M: NI I'I'I II5 XXI IQIIIXIIQF X1-Iu.'w.v ww wvroxwx -' 1 Ili ? ii rf 63.4 ri -J Xf- TWW v f lzww Rfk wi 'WMM Wm ffq HE END j MH xv. V' - 'KX X fu 1 X Y X gy, X . f rx f I w km W .X Xlffxll K fly I X X ,I X I xx. XXX! X ff , ,f W7rv'Pff . Y 5X Xxxfy - xx ! f , In 1 ,X K YY-2571 'AW w ff V1-ff -, X X ' ,,-- ff i f JUDO ' . 'Wx Q M ,x V ""i4-W-.px is W" " - - -13 C23 f- rf L , i J


Suggestions in the Norman High School - Trail Yearbook (Norman, OK) collection:

Norman High School - Trail Yearbook (Norman, OK) online yearbook collection, 1914 Edition, Page 1

1914

Norman High School - Trail Yearbook (Norman, OK) online yearbook collection, 1915 Edition, Page 1

1915

Norman High School - Trail Yearbook (Norman, OK) online yearbook collection, 1918 Edition, Page 1

1918

Norman High School - Trail Yearbook (Norman, OK) online yearbook collection, 1919 Edition, Page 1

1919

Norman High School - Trail Yearbook (Norman, OK) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 1

1920

Norman High School - Trail Yearbook (Norman, OK) online yearbook collection, 1922 Edition, Page 1

1922

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.