Norfolk High School - Milestone Yearbook (Norfolk, NE)

 - Class of 1926

Page 1 of 132

 

Norfolk High School - Milestone Yearbook (Norfolk, NE) online yearbook collection, 1926 Edition, Cover
CoverPage 6, 1926 Edition, Norfolk High School - Milestone Yearbook (Norfolk, NE) online yearbook collectionPage 7, 1926 Edition, Norfolk High School - Milestone Yearbook (Norfolk, NE) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1926 Edition, Norfolk High School - Milestone Yearbook (Norfolk, NE) online yearbook collectionPage 11, 1926 Edition, Norfolk High School - Milestone Yearbook (Norfolk, NE) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1926 Edition, Norfolk High School - Milestone Yearbook (Norfolk, NE) online yearbook collectionPage 15, 1926 Edition, Norfolk High School - Milestone Yearbook (Norfolk, NE) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1926 Edition, Norfolk High School - Milestone Yearbook (Norfolk, NE) online yearbook collectionPage 9, 1926 Edition, Norfolk High School - Milestone Yearbook (Norfolk, NE) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1926 Edition, Norfolk High School - Milestone Yearbook (Norfolk, NE) online yearbook collectionPage 13, 1926 Edition, Norfolk High School - Milestone Yearbook (Norfolk, NE) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1926 Edition, Norfolk High School - Milestone Yearbook (Norfolk, NE) online yearbook collectionPage 17, 1926 Edition, Norfolk High School - Milestone Yearbook (Norfolk, NE) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 132 of the 1926 volume:

f7Znfp7fmzJJ Qfyka X ff ff MYLQV ff - f Hif. X Ifzflf M l 7 ! 1' 4 lb! 'M EC 'mx Q vUi'LIS1-:ED if HNNUQLXQU7 1 12 fv+evEn1i'74JAT' 1 of m. Nvhfouf fmcn fzuoor. Q l.?2...rEi'1 1' f u 0 M db!! .mg 0 J AIXKX 7 A ,. ' 4 1 XXQ-Xfgf t - Q ' 'K-'K' 5 T - : 1 Ki ,- N ia 5 AM W i -i Q, i if lv IJ Q 1 if F 3 Q 1 5 J ' ' 7 L "fe 4 A i -gf, Q -7 Ll: J " Q C ' ah af, c.,4f5 THE MILESTONE Qin.: 'Y-'flti 1926 uf? Isl NORFOLK HIGH SCHOOL Ln' TH E MILESTONE 'lx.9 Cxxl. i926 J"7' 'D me mm 0 the dass. of 1926 zvhzdz hub mmf fazthfullxf czfzff szzncehssfufbf uphcld the Ideals o Ncnrloffe Hzgfz School and 19 hoo! sy ft t ro v1rs Lsrrlmc czzzciczchzevenmrzts thzs Nfzfekstone Ib clcdzpafcd 7 -5- --:iff - 1 1-Q0 + If N1 f T ' J ,4 I - zvfzzcfn has mzzgfzt ffm zzndvr cfassnlcvz fri sc K' mir' fl' Ujf Q 'a J ' ' ' J YI 8 Ln' THE MILESTONE TJ PKI. 1996 J"b T11111 11111111 N P 111 . 1 11 1 N 11111 1 11111 I1 1 111111 N 1111 111 1 1.1 N 11 11111 xc 11111 11111 IC 111 11 1111 11111 N 1111 11 1 11 14 1 1 1 1 x 1111 11111 l111N 11111111 1111111 111111111111- 111111 111 11111 111111 11111 111 t1L 1111111 111111111 Htl 1111 111 111111 111u 111113111 11111116 11N 11 111111 .11111 111: 111111 11111 1111113 111.1111 11 11111111 X1 1118 + --12144 - L - E111 + 1: " 111 1-11i1i11g' 1111: 11111111111 111' 1111- M111-5111111 11111 stuff 11215 s11"'111 111 1'11111'11s1'111 1"111111'111I1' 1l111s11 c1'1111s 111 111 N11'1'1111i .'1'1 1 11111 111211 1112l1i1' 11 21 111111 1111151 1" 1 1111 11111 111' -' :1 1-1111. T1 1111: 1 '.' 1 1, 'z 1' "1'1s, 1' 1'z1c ' A' 111111 311111 1 s 1' 1111' 561111111 11211' 1' .127-1926 '11'1Df1'- 11'111'1111 111 11111 111151 111 11111' 1 '1i11'. A 1 ,, .',l. J. . 4, .2 ' 11 1' 1' 1 V1 'z ' j 1 1 ' ' 11 B111- IW 1 , 1 1 , 1 i 1 KFVQFKJQYS 2251 RKHKRBFKWK 225 HR 22 'GABL11 UF Gem IENTS lAXdII11H1SJET'E1t1OD Classes Student ACt1v1t1es Ath1et1es Student L1fe Fil2RQ27Rl25L,R?RQF?ifl7gf5fH?'XJ2FS,Fl3llQY1xl7F -Q ZZYSLTXELTTSKBSZCXKYSLFBSZKHKZZUEAH Fill T351 lm sW,,Q,,gq THE M TONE 35,4 q,,4f THE MILESTONE 6,4 HICH SCHOOL ALDITORIL NI l10l FIRST FLOOR CORRIIDOR K if W' "Plw"":'i - 1926 - I L' i 4 Y 'A fA6mm1stvat1on gffi THE MILESTONE :WEN Y, A iY Y K' ' 'f ' ' "G"'W' - 1926 - ig,1g,ADMINISTR TIO H I SINIOX Supt of Schools J I HXASIL Ireqldent H AZFL D XXX SON Secret mrs C J HIBBON I I O J I XSFVS Al lx MRS H Ix DLMMON I IOI PH FRANK P14 RRH I 13 l , v . . 1. , - .,v.,. .,. . , .'A. 4.., . A.. . -L,k aj , , v - . . A44 . . 4 4 . Y i V . .. .. . .4 1 .. ., THE MILESTONE 'MQ - 1926 - 5dhl'NtlOYl1 Pllnmpal Kelste Asst PIIYICIDQI Koch Inbllsh Shelmm F'llf.,1lSh Pangle Engllsh NICBUIHQX Debate Thom 15 Coich ISIIJIIYIIH SCIQIICG' Hmlmef- flXlC5 Xox Q XIanu1l'l11mmg 14 Hyde-, Home EQ.: Hohlman, Englishg Durlund, Home EC.: l1l'N3lHyC'E', Home Ec 'Lf -- --ffffff ff- fir- ff-in 1 dugg T1-1E MILESTONE 1 1 1 GAWISJ - 1926 - 1U"5 T? 173 11 I 11 ld! IHK11 114111 -t111x 11 N 111 1 1 1 1, 11111 N 11 1 Fil X111 1111 IL x 1 Il 1111101 I 1 H1ll'li'12l!'lll, N l'l'l12l1 'l"' i1i11g1 121-11, ll'.' ry. H: ' rg, His Sh ' -tr, 1'11111111111'1-iali Z1 k, lilbllllll -111-1111: 1'1'1z 111-1', . " h -t' ' l1'z111111'1', M1-'I1. lI1': 11'i11g1 K1 i-"ht, l.:1ti11: XX':1l11's, I"1'1-111-h 111111 Slmnishg Il111Ig1-, All Sa -rs, BI11,'11' S111 '1'.: SI 'I'141-11, I'hy.'. 'I'1':1i11i11g1 1111 Ii 1-cht, I'l1ys. 'I'1:1i11i11!1 S-I ', 1 ' f-----7 V- -- -- - -- V- -- -- Sl Qff T'-QE MILESTONE 1., 9iL', 1990 f..l"-5 L 1 1 f nu 0 'I' x :'.: '11 ' , jf 2 1 Nl ' -- 1 1 - 1 1 .. - 11 1- 1 '., 1 , 1 Q H11-1 K' 1.1- ,1 1 1 1, 141, X1 .1 w Q-I-X, X Ii S 11' V1 N' 1 1 1 ,-1 1 X '1 X .1. 51 1 . , 1 -1 11 .11 111 -1 Il-1 1-'1 '. 11 . 1 1 . 1, 1f 1 1 X ' 5 ,, I 1 F11' 1" RN--I F4 '14- . 'w 11, -' 1Q'l1' 511.111 1 1' 11 "-N NN111 1 '11 wh: X111 .Xifmvww 5.11111 X 11 1i'1i11I.'lI1Z11 1 N il 11, ,X1,11S1111l1 1 1 1,11 1.1 S11 I1 lx I 12-:'1..1111 Xx ,rf 1 11 l,'11i XX 1' 1 1 ,'11!1- ffl 1: 1 11 X' 11 X111 ,- ere Ao ,e u1+Q,4gi THE MILESTONE 1 C'llg,1 . 1925 . yf'5 1 U 1 1 1 Img ll 111 xv I 'llll Aaflonal Honor Soclefj Ot ull ll0YlOlN that a Qtullent can l6C61V6 IH N H S electlon to Hono1 SOC16tX lx tl1e hurhe-t for It xx N1mbOllC not of one dCl1l6X ement but ol the .xttulnment of t1ue churac ter, hugh stholarxhlp, outxtandmg letulerxhlp .mtl I'9C01Ill1Z9ll NQIXICG llLlY'lllg' the fOUl 16115 IH hlgh Nc1ool The N4.1t10Ildl HOIIOI S0k,lQtX g1.111te1l 4 ch 11te1 to lNo1iolk Hugh School 111 June, l Smce that txme fo1t1 one memberx h111e been elected to meml1erxl11p lt IN tl1e pu1poxe of thexe me111her to e11cou1 me and f.0Nt6l t1111 lef11le1Nh1p and the nleulx of NQIXICQ 1Ll6CtlOIl lx 111 ule 111 the xpung of the X6 ll l11 the f1c11lt1 Onl1 thoxe lJLl0Il1IlllL1 to tl1e upper fourth of the se-mor claw 1n Ncholuxhlp a1e ellglble I.1Nt 1e.11 tlllI'tQ9ll Nemon 111111 choxen .ax 11o1tl11 111en1l1crN to tlllN OIQIJIIIZJUOII 1 1111113111 N1111N held the kllNtlllCtlOIl of l1a11ng h1Ql1 hol 11Nl11p 01 1973 111tl1 an uulgive o 'Nfl 111 cent 111 h Revmx L on- 1 lll 1llU we onm 111 1 .1 U1 pe1 een 1191 we I17l lim-l' 1' W: l'h2ll'll Ill, l!:11'1'itt, 'l'l1:1l11', 11111-l, l,.'1111s, 'f 'li. l4'1'o11l '111': llHllll1'l', N' 1s, l'1-11-1',w 11, l'2ll'lil'l'. llwrtt. N11 ill IVll'llll'l'I l'lllS, I-la ' '.1-ll. T . . Q1 . 1 5- A S .Zi .4 1 1 5 1 .S ' I L t. if - v' I W ' l 4 . ' . .' - . . v 4 v - . 5 ' . , t . , 1. . 1 K . Q . 1 Q 5 1 'S ' b . A.,- - . . ' ,. ' .V ., A. . K. - . . , -. . . ' . ' . " ' A" S ' ' . .' 'A SC Q ' ' 1 L: .' . . , , .. f'....11' , 't g z :tk 4:9 l 'tl'.1 ' tl"Z,. L 1 8 X ll ITIXI l 1 1 X l11 11 1 1 1 1 N 1 x 1461 THE MILESTONE 'NJ 1926 WW C1055 0 1920 1 H1111 1 1 11 ,, 1 11 1 11 X Y 1 1 Ill: 11 11 It Il 1 1 N111111 1 1 'NVII11 Il ll 11 1 1 ,. 11 XX 1 ll 1 I 1 x 11 1 Ill 111 1 llfilll '1 x 11 1 I 1 UH' U111111 1 l 1 1 1 1 X ,U IIN1 I1 N1 11111 H01 U 1111 1 1 Nlllllll 1 X 1 1 1 1 1 1 11111 1 N I 1 -Y Y +Cxxi31, V - i1'1f -1 - f fi- .1 f .1 l,1-111111 ,1l1l111:111 N1 'l'11lli I1:11ly Nwws. .Xlllll1l' .I11l111,'1111-- 11 -. 121ll11-1'1 ,1111l1-1-S1111--X11'l1-M1111 Ii. lt, lZl:1111'l11- K1-'11 XXE11111- N111'111:1I S1'l11111l. 1-'11-111111-11 111.1111 111115, 11.1111 I1izl1-1' V Il"' .X111's 1l11w,1 S1z11-- 1'1-ll1-gvj. I1111-11-111-11 l1:111111s -l.i111'1l11, .'1- 1 l-211-1-1111 l"111.:'----N11'1'11lk l'1111l11'y C11. Xl:111l111 l1:1111v1f.X11 's. l111'11. lilllry' King- Il11111-. 1111114 l::111111 111.111 , H 'llliill lil:11'i1l1-1'--ll11111'. II111-111-11 IZ1-fz--XX'lz1l1-11's l21'111'1-1'1'. XX'lli1111 Kl 141111 -s, 111.11151 1111-li -ll--11111. 111111 11111 Kr: -1111-1'-N11l11'. L' 1. 1'..1-1, 1:11111. 11111111711 11111, Mil1i1'1-11 H11111111i1'11fXX':1-'11A .'1 ' :l. 1'1.,1-,,1,1.. 1:.,1,1g1',1,..111.11111 1'111if4 I111' 11111-:1 111111L51-11l1111'11111-1' -- .'1" llc N: Kfllll' 1l1 li--11 .I, 1', l'1-1111111 1'11, -Bl I li 111111111 1111111111-11 111. 1111111 111111-1, l:"!l"l' U "N 'll' "1" 1 l11I111 ll1'11l111-fX111f11lli .'l1111 1'11. Ml'lUHl"l Mlhlhlml M2 Tlwl' l:4lll1l 1'l1:11l11111 N-P11 l'11i. 'Xl'l'l M"'1Sk"-'l'H4l"'l" -"' lmlllk VI' MINI JINIHH-111 Iwwnl l1':111 XI:111sli1'f--M11 sk1- U11 1'11,k l11111+1'111-11 1'l111':1u11, Ill. ll"l'l1 N21l'I"'Sf'l'1lf"fl"l1i41"11l11- ,IJ Vmxlyh Vllildlul IH- N1-il11-Al.1s111 'l'11:11'l1'11p. 1 mm 'mm' 15777115 Vit, 1I1h',H1,,I.' l-I1141-111- Xli 'l1:11-ls1111--.l:11'k Mills H1'1-l11--.'11'11. 11,1 ',!H.,,,H,,,!,, VIHIV M1 ll'l Xl-ll1'111'1-1'1'-1'l-111-11:11 .111 Inf .utah MIUNIX lllll Tlmnhilm- 111'1i1-111' 11-1---Xl:11'111'-rl, If11111ll11 lh-'111 Y111'l11lli l211,'i111sf 4'1'll1-141. l'3'l1'l15lU'l'5" Hump' lmh Dinh 4,3k .,Y H4-mu XXYllll2iI7i Sims -l'.111fl1's. l11111:1l1l l'1-1..s1l1111111 N"l11, l'11i. l'Hll"'k Hlll"lll'll'U'Y ' "' IIUVIH It I,m1H,:. JWXS SHUT' V111-il Izl111Q--Still1'11ll1-pw,I'11ks1'ill1',M,. l 1111l11:1 11111ll11 l-111111111111 1'1'1-:1111v1'1' 1'111 I-'l1""'l"" 1,m'li"l"'H' ml' ,Umm lmlizqr 11I.Uu.l4,l1 H3114 Xl:11yz11111 l'-1-kfIS1'1111'111-ll ll:1ll. 1.:111111111l l'111'-11 1 'S 1I:11 S1:1111 1'11ll1':1-1. Ulml Il"l'V5U"4 " 11111111 1111111111 N11111111.-11.1111 lI1ll '1'.-1, 1u1. ""1'1l'l l"'ll:"'k N"'l'- VU" 11111:1 .Xl:11'1- 111111111111 XXE11111- X11111:1l, l"""' l""l lllls "ll"""' I 11-l1:111l 12l:1111v 11x'1:11'1l ll1111-1. S111 111-1-1' lK:11'11111111i --H1111111. l11'li 111-1:11 Y. Xl. V. .X, 1'11ll1g1'. 4'l111':1p 1. l'll"ll" l1"!HN" 'I-H1112 11,51 ,Y Hmlsmu HIM-S SU lIl111111l11- I-111 ,--'g1'11ll1-:1- ill ll:1sli11gs. 1111111 11111-11.-1-'1'.1.11'11111g, l'f1l"1'fl ill' U"- IAHIW5 Hmm' Hmm mifwllm- I-2111111 S111 'I'S'7I'lll7ll1f Al:11'l'11. ,HH MHZ, 11,111 Sit. gvluiml' Lin ,1l, lu- l.1lli:111 jlll'. A. li. 41z11ll11is11fl'11'11. lllllll C111 Ill-Sill 'ali1111 ..XllllX'. l21-:1l1'i1-11. I llllllm ""l'l'l1",'l11',',''N' 4 ll:11'11l1l 'l'z111111-l1ill-ll1111111. 11111-1' ll1-1111111?- l-1-ll I1-I1-11l1111111111, wilmu 1l.h2l11Al,MV4swml ISHN! 4.UllVu..A' llmllulll llwllmlll If Nvlll' llm' I'l1.11l1-r 'I'1111'X lJ1-f Xl -l111f. l111':1, l11'111 ll1-111-1 -11.11111 N111111:1l. 1.3mm 1-,.,.1U,,,,A ,Sv 1,,x.l,A l1111'1+1-11 ll1111111l11-1 ll11111"s .I1-11'1-l1'1 QI11111. I1111-s-1' X-illl Ki 'kr-l'1-11l11111l, 111'11pg111. XX-fl1-1 ll11l- .Xl1111':111l11-1, ll11xQ1ll X"111 Killv XI11!1i-fl. 1I:1 1111- ,I11l111Q11111 l'lll, N1-l11' 1 H -I Y 11- -Wn,f-- Wm fi. AT Glasses eff: THE MILESTONE frm.: 'NIL 1926 cur'-'I CLASS S SENIIOR OFFICERS Larl Schefold Xllce Rasmuseen I llll lm xml xv 111 l n In ut il l xl xl Nl I B k Robert Hand I an a er ,,, ,X 1 1 en K X lxnm I I Xlhlztlc 1 1 nxx I ul Senior Class Hlstory It xxas a rather lTlSlgI11flClI'lt and sh gloup xyho back ln Septembe1 ol 19N fnst enter ed upon thelr hlgh Qchool careels -Xlthough they seemed straxs the flrst day, they soon became accustomed to the tldlly routme and some of thelr shynees V3.I'llNll8ll They fumly resolyed to make somethmg xxolth xxhlle of themselyes and In a sholt tlme p1o'1.eeded to Qhoyy then worthy uppel classmates they could, by electlng the folloxxmg oftlcers Ben Ilaxenpolt, plesldent Betty H1nson,x1ce president, Melba Johnson, treaeurer, and Flo d Sedel, iecletaxx At the begmnlng ot the second semestel Frar 1s Coxle xxas choeen to f1ll the vacancy left by Ben Dayenpolt xxho by thx: time had become a Sophomore The tolloxymg xear the came back mole poppy and l1V9llQ1 than ever and elected as thelr leadels Floyd Seder, pleeldent Bob Hand, X109 presxdent, Loretta Fredeuck ecle an Allce Raemuseen, treasu1er Then claes colore yyele green and gold, the former tor guoxxth the litter fo1 xxolth The mam eyent of the year xxae a combmed hlke and p1 IHC it Bl k Brldge As adx ancement IS practlcal, In the coul se ot t1me,thex became Junlole It IQ hele that the. proved themselxes xxolthx of then tltle under the competent leadelshlp ot Charlotte oyxard pres1dent, Floxd Sedel, xlce presldent, Bettv Hmson, se retalx Call Schefold treasuxel, aselsted bx Mr Benyafmln and Mlss Cottrell They showed excellent sportaman hlp ln taking the defeat of the H1116 and Hound Race The class plav "Pen1od xx h1 h xxas put HCIOSS 1n a l'6I'l13.1kdlJl6 fm hlon and last but not leait, the Jun1o1 Sen1o1 Banquet, xxhl-ch ever1one enjoy ed, xwele the most lmpoltant events of the year Just aa the earth constantlx 1exolxes around the sun, so tlme rolled bx and these JLlI1101s advanced to the top mast lound of the school day ladde1 'lhey came back e.1ge1 to make a success of thelr last vea1 and to be xxolth of thelr Lllgfllflell txtle SSHIOI They were capably led bx Call Schefold preeldent, Bob Hand, uce preeldent, Mllan Bakel, secretary and Ahce Rasmuseen, treaeurer, xv1th Mr Benyamm andM1ss Koch spon aors Many good tlmes xxele enJo1ed th1s laet year the Hare and Hound Race, xxhleh they won only by a Unall margin and the Jumol Semor MIXGT, where manx good look Ing Hoboea were found, ale onlv a fexy evente of that verv eventful yeal Thelr loyalty xxas not conflned to then' oxyn claws, but much Qchool Qplrlt yxaa plevalent 1n all actlvltlea l21 - - - 1 Y -1' ...sf ',..., 1, W, , , K o Q o 0 Q Q ,W W ., ,. er. ., . 4 1 I , , ' , . 1 1, ' 1 S ,f 5 ' 'I Q? . I IV f 1 ' ., ag . 1 11 Is 1- g fr Q , . 1 1 . L, I S A Ava ll-luis' Wuxi'-e: Glue Vlulx mill: 1111-u Vlulw T11 ns. No nl Tr. :md l'oll1-gc l'l1-lf. 4'ol11's1-: Vlnss 'l' ' -usur- wlm: Sli 'l Vhsuus 157--ll: IImn.nr11- Vinh 4-lip Ill- vi' tl!-ll: imap X1-au '24 Hug tile-v Vlxl HJ: SA - N 1:-22-ln: I'r1-s11I1fm Ill-N 155--lr: li ns. Mgr. l'1-n- i 1 I'l.ax'. md 12:13 Ulnss 'I'11-ans. till: Vlalss l'l'1-si1lvm llli Ill-xx' .i ll 2.7 12-3144+ : .nl 1- '1- In-Qu-11 ua: N vlulm 1261--lb: lm - '-1-lass llnskn-flmll slr: lm -r-class 'l'rzu'k Hlfll: I-'mwllunll Mil: Ihasldrlmll 12-it-41: 1'.n11l:n lx l:.nsl1e'rlmll Hug All N1-nh liusr Hmm! I!-Cir: llusx- n1-ss Mgr. S1-1'1 ' l'lass Play, ' A--.ul1-min' t'ou:s1-: I-'ru mll lil-vlr: llus '1-tlmll 111-Ill 2 A1-zulelnic t'1.u:s1-: I-'oollmll ll-2-ZZ-li: lI,nsl:1-rlmll 11- 'l'1awk tflslb: lim-rfn-lass llnst-hull 1111: Inter-class IJ: 'l'1u1'I1 11133 Ulm- Vlulm 12-IL'-lr 3 0r'lx1-sua lil--H: Musk:-tlmll UL-ll: Int lr-1-lnss 'l'r1u'k KH-471 lil - 'lub Ibmumm- Vluh 41:--U: 1'h1'1-r 1.1-mir: 441: P1-him I-lr: ILEVZI-119: . l'.' -l Flu ms 14 1 I'1m-shim-nxt lla: . -'- .Il. Floss l'lLu' till: ll-rn Ling 23 12-.L flrg l'l.xss Hi. Mil-stwvlw Ill: Hx ' lhllg L17 tlll Ill-Y 112-lj. Urt 11-r ll!-Ji--lp: S1-1 rr Vlzxss l'1zu. 1 1 Q 1 1 1 1 ' 1. ' l 1 1 '1 vv 1 1 ' ' Q ' K 1 ' 1 - ., 1. . .1 , .1..., . - ' ' , , , Y 4 Al 1 . 7? ' , , , , ' ' . Y . ' A . ' X . 71 ' 1 q 1 ' 1 1- 1 1 1 v ' 1' N 54: 1 v 1 1 51' 3 W, . ,1 Q. .1' . C A1 1 I u is 1 L 1 1 . .I A ' ' ' A. L. B. . 331. 1 .1 1 ' , 1 1 . 1 1 ' ' A . A I . ' -' 1 1 111 1 . , 1 4 1 . ' ' . 1 1 . R1 . 'S N' ' . Q . ' - ' ' , S - . . y 2 . 1 1 I , 1 ' 1 1 1 1. A ' ' . ',C ' 2 ac ' . v ' . - I . - A V . - y 1 . S . .. , in 'K . ' '. ' L.: I . , L, 1 Q- ,1 5 - 1 K L. ' 1 . Z S ' A1 , B .- 1 1 - fs uv ' v v 1 ' 1 1 v I 1 ,. . 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 I L 1 1 - 5 1 ' v 1 K . U u'1 v w uv ' . . . . U . "H ' L ' " 7 ' 1 Q 1 1 . tv ., . , s . 1 A . . 1 ' 1 1 ' ' ' 1 ' -1 - y . I . , . . . . , . l K S . 1 Y ' . vw . L V I y H V Y in 1 . ' . i- . .Av 1 i - . v 1 y 1 , 1 - I TH E MILESTON E grgp 'W 1926 LIVT l22l 1926 P01 SE 1011 Mllman Barman G1-ne-ral ffllll 1 1 Orc 1e t1 1 I 1 Y 12 01 Int1r class BaQ11etbal1 41 Kheer Leader 141 How Lmg Earl Adamson Acadenm 1ou1s1 Inter class Iiaiketball 141 Inter class 1.111 1 41 KION Lountn Track 111111 11111111 11 era Barnard 111111.r.111l111 111111:-1 R1 e 11 9 .5 41 Commerclal 111 Edna Bennett X1111111l Tfdllllllll 111u1s1 Marlon Broadstone 111111111 11 oothall 1 .111 .11 1 41 Imu clxsx Tfiltlw 1 s ll all 1 11 21 Offuor 11111 1 lllll 11.11 nf M111.11i11 WIIXE 1h111us 11 111.11re1 1 1 1 11 I1r.1111a 10 1 111 l1111111i 111131119 1 M.111.11.1-1 of Klll0NI0llP 141 btage Klan 11: 1 ben1111 1l.1x5 I l.11 Dons Braasch N 11111111 T1.11n111g Coune flll Reserves 11 " 3 41 ll A 11 ex 1 ass I 1sl1t1al l11l1r class Baieball 11111111110 lute-1 1-lasx Xollm lhll Illllf class P1u1cl111all I1 1.1111lr1 111l111 fl11l1r11.1111111I 1 SC'll0l 1 ISS l I 11 H1llard Bartholomew 1111111 lllll 1 ourwe Herman Bahr limrl l11qv111g Koulsc V 1 , e - - 1 Y- 1 1 ,sq I-F - --1 : , E i 1 , 13'-41: 'l - -1 152' : ' 1 : ' '25 141. T-- -1 11:11 TI'1l'l1 1r:- : '- - ' ' N 141: R1-' ' 151233 F11 1 1121. SI ' ' ' " ' "fl Girl 'N 1'1'1-Q -.." - 1 l 1'111 -at 141, A1-1 - A- 1' urw: N 1'l11l- 12-15-41: F 1 -2-3-41: All St' 1 T' 'lilo 141: 'l'1':11'li 15" 3 1 J -' 151-41 : T1-11111 M11n111:1-1- 15:-41 7 N. I-I. N. Track 1'l1a11111s 1131: l11r -1'-vlnw lh1.'k-b- 15:-411 H'-Y - I ' 121: lin. -5. B 1'-' 5 1 '. d ' ' 141: Al'. M: ' ' ll' N1-ll'-S 141: ' t' Y b 1412 iv. f". -.'. -.5 A K l A .'1 ' - 12' ' ' -. 1 3" - -J f..- - 3 Glee 1'l1l 12211 T. N. T. Club 1351: Latin Club 141: G. . A. 12-II-41: l I i'a.'1'l l: ' - 1 -li -' ' - ' - 1 1:1 1'lul: L 1' ' 'las TH E MILESTON E 1926 Jr' SE IORS 2 Ted Brueggeman Q-'lltlll Ml ral Irwln Buck lm s Mildred Burdlck nnmu mln l lllllltlkldl K Jnt1 t 01110 1' nn1mnn1s lluly lll Edith Canote llmwlxkuplm. immune Frances Coyle ul nm, 0 .1 1 ln lmll mc 91 nluw ut I lm llll. Patrlua Larlm x1l1m11 1 mum 11 111 U el Mvllex mm1l1x.1 1 1 George Dohner 1 l1l1lul1 mum 1 11 um wx Intel Lk ll1e l 1 Clarence Bauermelster liuol l uplnu Lmuse 1926 be l23l 4 i 1 l N G ": l' 11812: 'l' 'k lll. th-lwlwal ' xrxv. St- 'z '1- 4'mlw1-: C11 -"'- 'r -s 13-431 ll 11- '1 ' . A1-1 1- " 1' lllNCI 1'l-se Pres. Hb: Glu- Vlub 1:1-Z!-U: Fu 1 - 12-ZH: 'l"- -k 1111: lli-Y 1213 lut liais- kctlmll U11 Intereclass Track 43--ll: Junior 1'l:u+s Play: l'el'z HD: H ' If 1 '25 12:-ll, . . .. ,' . Acz - " ' "-3 G. A. A. Hi: C11 Cmtwt lf!-ll: lnr-'-vlufs l'l1 -llull lflbi ln! '-c-labs ' null Ill. A-1 - 4' 1' lli-Y ll-I!-Zlbg 01"l Ntrn 12-Il-43: .l1u' ' 4'lu,'.' Play: '-vlzlss Tm-' llljg 2- 'lul 1-ll. THE MILESTONE 'Exp 1926 lvfb l24l 1926 YJ' SE 10111 Clifford Ebsen lm 41 U s ytlmll 4 .nn 1111 1 Hou ll- 4 4-nie: 1101 11.41 Genes leve L olburn 4 '1 N 4 l ox 11 1 I l ll C lll I4 1 11111 C Iarence Duck 1 .. Dorothw l'1nn blll Roland Fraser I I UT dX 1 -4. 11111 Msg Loretta Frlederlch 1111111 11 1 4141 ec I in 1 ex D Bd-mhd 4 141 l olox Tourll illIt'IlI li huhall 4 haul 41 un 111 11 5 1 1.1 Robert Faverty an ml ll mx Margaret Eckles X .MI111111 111 11 141111 7 'Y -- 4 ..', - "4... 4..w? , jq A4-114':11iv U111114-1 Ill!"-vlnxs 'l'1z14'k till: l11l"-1-lam Ha.lv - ill: Ili-Y 4-ll: lil' z'- 4'lul 4-ll: ' Lil ' '23 4415 lilm- 4'lul1 411: Yxm'-l'ra-41:14.-111 441: 4'l1'4-1' l.: ' 4443 SH' ' 4'lzi4N ",'. 1' ' .M-111h-1111 4'11111-.vc 4ii1'l lh-A-1115 4l'2-I2-xlli 1:21.11 P11111 ll-2-Z1--ll: Vim-u I 1--. nf 42, 4'. 441: Mr' 'I11-1-15 il N11111 4lP: 4ll1'- ill 11 lllur 3141111 42li Gln-0 l'l11l1 V1111- 'vr 4221: P1-luila 441: lk-1 ol 4311: llfillill' 4'l11l1 4415 IA-LII' YQ-111 '24 4-IJ! I-'1'-111-I1 4'1uI1 441: Sn-1' ' Ulurs l'l.1y. 1:1111-1111 F4111 -. v Q- X4 1111 'l'1ai11111p: 4'11111'.v: Uh-v 4'Iul1 ll 2141: T. N. T. l'lI1l: qilli 1.111111 4'l11l1 441: H111111' E1-. 4'111l1 4-IJ, F41 vthull 4-SI1 N 4'lul1 441: Juli Vlaxw l'1',' lI'l: H1-Y Vinh 4111-fl--Ui Gln- l'llll1 42--Ili lD1'a111z1tiz- 4'Iul1 4472 S11 - 4' '35 Play. N1 1 'l'1'a1111i11x: mul 4' ll-1:0 l'1vp. 43111141-3 Girl Rv- -" 'N 4l--ll1S'. G. R. Ili: 45. A. A. 42413 nl Yu-al' '24 4413 N l'luI1 lflll l'la1sx S '. K2 : 'll 4'l1':1lli 11s 431i ' ' 1 av- - " - pi 11s 4232 l'x 'llzll 4'l1a1111i111: 4-ll: Bavl ll 441: Tlavlx 441: 4511-e 4'lul1 42-til. 1 414111-1-111 4' 11M-3 F1 lzll 111-52-41: 0111111111 4-ll: N 4'l11l1 452--lr: Glu- 4'l11l1 4-ll: ll ' Lim: '25 4-li. 11" - '- 4' lrsvg l'u11111'1'vi11l ' 4-sh, SE 1012 Llovd Lederer lf! 1 UHTSU Betty Hlnson 1.1! zlllll Cullum n THE MILESTONE 1926 unlus n lr umm S Ht n 1 1 lm 1 let mn x Robert Gadhols uulhnll l una I V xml Aw N uf .xml on bmw Ulflktl Richard Gadbols um 4 ldv ull mul s mlamxton lumest l " 1 r N N Den xn llk t no lil re an 1-l .Alu :lm s .H mul rm Lllllan Gettman .0 .ululm lmu m mum Ill un ttyxllllull ld 1 est u urn to! w Ruben Kreuger A uhunl tnuxw Peretta Gamble benlrdl 17011159 Helen Heckendort X nm xl Trumng tml 1 1 mv. lwnml 1926 lzsl I We-ff-fe-mi - - lfaawefe ee e ee e We e i A fi i lie! "ul ' .' . K A" l' " ' ': Gln-v Fluh L2-Il--ll: Girl R-.-"-.' 131--Ii: Pulliam: lmup Yvul 'I-l lil--ll: lbran ativ l'lxl HI: Mil- - .'l1" 4211 U1-lnwtm 1413 Viw' l'l'm'-ill' llli Sw" ury ling Sm- w Flu-5 l'lny. F 1 ll'3-IZ-41: Glu- Vlulm lil!-lj: lr: atic' 1'lulm iii--ll: l'l'1'.'. ot llrzumulm' Chl 4-ll: .llu' ' 1'l'.: l'luX K-H: ll 'l' at ,' l-ll: lli-Y 115-52--U: " uf Ili-Y HJ: N Vlub l4J:Sc1' ' " " Play. Fuotlz 11-2-I1--lip Ulm' Vluh ui!-432 Wi -- nf llist. Ile' -. 1 ' 3 Zh: -nl llace' in .'. fvlvr, 'lar . l'ul -4 Hy: lll-Y 121-13--lip Sta l'- ' Sm' I li llrum' " Uluh lil--D3 .lu1' ' Plus: I'l','1 Sol' ' 1'lu-S Xe" - '- ' 's-1 Girl R" 'N ll-2-3--il: Lat' l'll 1-U: ' 'xml l-Hg Am l- 1' ,' llvt UH. rl - " ' '. .'1' 1 a' ' 'x neg Girl lb-e'1u'Q: llu ' Z' nx- ivs l'luhg G. A. A, TH E MILESTONE 1926 l26l 1926 bd SE IORS Reba Hlll Tom LeRay A A Normal Trammn' fours! 1 a llxzln Wahoo! ll 23 T u Ilonu 1- mnnnuw tluv HI ful Reserves Charles McGrane rmlkelmng touxso T .uk I2 41 laptaln 4-U Dra e Rllans Ilakflu Rehn Wan Klee! Xl orld thamplon f' mlln relax n lil Q .ns lac mu u 0 lr llmI.nm Trask am lflmld 'Sec I rancls Kelly 0 mneu ml tom e lun 0 ' 31 S ate nn 1 nr ' Eva Jacobs A: .uh nm l nurse 'Slu han 1 Ans High Sil100l St I aul inn ' nc re ll IIILN ll Ellli. ll l Maurme Kmg 41 or es 1 C lee 4 lub LL l l no l Drama lc s 1 la Bull ll u xx Iimlull Walter Prless lnual aura .ark -ln Baslletlm H1 1 J Hou Img 9 H 41 Sl and Trvax Qtelmglapluc tonne Irene Heckman Nmnml lralnlng and Lolllge luparxtorx loursc G , .., - - 3... , I A" " ' IVK ' -' ' I .N- 'l'. Club WI: ' 1' "' ' I 2 5" -' 1-ll. li Q'-' ' ': r--' .- : " ' I k Hul L' ,' - 3 lc-all lrt-'- t' lk --t 1535 Cl'- HIL! lm- -N' 4. " -" l .l -I. I . l' 1 ' 'N 3 llibtriut l'om'l ' I st 4L- 1 I l'um'l 1' te-tg Jml Haus l lay. -- 1 '. ' : A r - 2- A 5- ' - I ' 7- ' M' . ll-:rig T. N. T. Vlul: l1.lg Fre 'lx Club, I' si- :lvl 1-ll: lm -t'- SL-i '- Cl I K-ll. G1-u - 'nl 4' xx-so: Girl Refers S 12-5'-43: I ' A 115-55--ll: Sr. 47l"l1 wtlu 1243!-415 l'ul ' d 132 3 -L Vlulr 141: Gi1l.' N Vluh HI: Int -1'-0 ' ss z 'vtllall ll- Zr: lt-'-vlan l.-z ll-21. G- 1' 4' Q-1 Tr- -' 13- 5 .' ll 13--ll: '-Y I! : ' .' '27 I- 1 -C. ' HP. e.4f1 THE MnL.ESTONE P56 1926 SE 101115 Mane Plere nm xl Tx J: .A x ' lrlturx mn rn 1 unit nu N n lu llr v K sl nt v U I un 1 ly lx nm George Bathke liuulxl wp ng 101 Isabel Dlcklnson umal 1111 our 1 L I Xen.: mul Selma Uecker linkuh el se nl ar Ill ll 1 Yllll uh u li l Wlable Lmn lllklllll UllINl I I llll Mlldred Lulow Frank Marshall m Cul Clara Mashek lxnnl TPIIIIIIL, mn xr Ill 1 ll 1926 by I27l + .qi xo- + f . . 1 Nw' a 'nillin 'ml Full-ge ln-lu 1 j 4' 1 "2 Glw l Vlulu 12-Ill: I.:-up Yu-nl' '24 1412 llr: :iv Uluh ND: Girl Rn -'vm-' ll-2-Ii--U2 G. A. A. ll-Z1-IL--ll: Int-r-1-lam. l'l!rl ull ll-Zaflullz lui 1'-'lusx linsi- lull 421-UZ 1' lo' Tm ' annum 122-41: N. t'lxI 141: 'l'rzu" lil-lb: Sm-I' ' Flaws Play. 'c- i ' ll'sk'. N1 ' ' "'z'ning 1' sv: Girl lbs-xvcs ll Z .' l"l Iligln Svl lill. Home lim-nrxmuive l'mu--ez G. A. A. 12-Z!-45: Inn-1'-1-lass :."' ull 12-Ill: lntf'-r'l:lsQ lin: lall li!-331 Int- Avlun Vu 'hlmll 12:11 Int-'An-lueh Yulley Hull LIU: lh - He, Cll , Svc. and 'l"':., 141: N. 'lulx 1 . Ar-4 1 V K' t'u1'roll High Sm-l-:ul ll-Lil: Wzjz- lligh Svluml Lily. Girl Ih-Nm-l'w,' ll-211 lllwl. :mil Sum- Avail-unix' Vulntrxl Kill: 'l'. N, 'l', Vlul 1221: Latin Uluh l'lcN. Hb, llvnfrall ' lrsvs. Nu- 1 ai ' ' K' nn -: lllcv Fluh lll: T. N. 'l', l'luh 17:13 ilu e Ulxl 1-H. TH E MILESTONE , + 1926 3:3 l2Bl 1926 bf EOR Mabel 'lluller 1l1111.1 1 11 Loretta 'llarotz Harry 'lilller Elena 'llufflw llllllf Pllll lflorence 'llanvllle 111111111 1 u Gertrude N elson 1111111 11 1111 N11111 1 1 1111 1l11ll1 1 11111 1 -1.1115 1lu W llllam Machmuller lll 1111 t Ella Nlllhgan 11111 11111111 1 1 111 V1 .fi , 111 . 1 E Sl- '11 l111' 1' 111.12 .X1'111l1-111i1- 111111-1-: liI1-1- 1'I11l1 l-ll! ll11111w I-j.-, 1411111 141 45111111111 1'1-11111-3 11111111-1111 141, A 1 M ll:-1-11 ll1gl1 1l'!I1 A1'111l1-111i1' 1'11111w2 ll: - 1'l1111 141, Sr' 'z 1l1l1- 1'11111'-11: H111 lK1's'11 I2-IZ-41. V NW : 'l'1:A11111g 1'1 -113 Iili. ll 1:1 S'lr1l Kll N11 ' lllgl Srl I I2-3-411 Gi'l Hu' 13-41 T N. T. Vllllv HH: Glu' ' b 141. .. . A G1-1 A111 ' lrsn N1' 111 'l'1:1111i111: ' 11. q,,4fW THE MILESTONE ,U Y V P16 1926 3,99 SE 1011 Robert Rosebrougn 111 111 X11 1 1111 1 1111 Ruth Rauch 11' llll Iuclle Reeweo Dorothy Reuss NH11111: 1 411 1 111 Llllui Ruehter 11111 lf 1111111 1 N 1l11l1 1111 1 1 .1 111 'le 1 Lllllan Ruehter 1 1 ll.u an Hum 1 11 I- loyd beder ll 41lllN1 I w - 1 mln-. B11 1 Intel 11.111 lu-ll11ll 1111 ' .1 W 1. l1111111l I' rances Robmqon 11l111111 11 1 1 1 111 1 111 D1 41114111 NH xx ' s 1 Intex 1 ll .1 1 41 1926 T291 frnn? f H 4 W.. K H+ ...S 1,4 Q- A1-al-111iv 1' uso: I1'11-1'-vlnw 1211441-111111 12-ZZ1: .l'l-- 1 '11 - 1lA2fIl1: 'l'1':11'Ii 1211: l111-1'-1-lz14- 'I'1:11-ll 121: l'1-111'111l 1221: ll ' I.:11: '27 1l1: Glu- 1'l11l1 121, S1-'sox' l'l:v,. I'la1x'. 1 . ,. ' - A1-:1l1'- 1'1-11151-: 11'1-.- 1'I11l1 121: 1111111111-1-1-1'l 1'111l1-at 1Il1: 12. A A. 1l11 III111111 l-Iv111111111:vs 1'l11I1 111 A I x I L A1'111l1-111i1' 1'v111'-1-: 1ii1l ll1-x1-1x1-- 1lf2fZ2fl1: H1'11:1- I-Iv. 1'll1l1 111. 1'1111l'1' 1' 11-51-1 1ii1'l ll11,1"'4 1lf211 1'o'111111-rvlul 1'1111I1-114 12-Z1-U. ll: 1 11' 11i'i1'11111'v-213. A. A. 12-II-ll: ' 141: 'l'l':11'k lil-411 l3'1.l-Ihull 12-411 Y1'll1"1' I!.1ll 12?-11: ll:-f l'1-II1-ll 12-211: ll- 11- lic. 1'l11l1 l ' -. 11, llu11'1- li1':11111111i1-4 1'o11:'a1-2 15, A, A. 124i--11: H111111- P11-, 1'l.1l1 111: N l'l1ll1 135-412 Mal, Ilan' l"wTi1.u1 1311: "" 'li 13L1: lh1.l1-1In1ll 12-It-41: :.'l'-:lull 12-41: V111-1 lull Iii-41. 1 1 Av11l'111i1' 1' ll:-livtlmll 12-Il-412 1'lu,- S-1: 111: Yivl-l'1'1-'. 1fl11lll-Y 12-311: l111 -1'--z.. 1 l-1-111.111 1l-21: . line' 1 124321: ll ' ..i11g '25 1224411 l'1'1-1. 111: 1'l11'1-1' I.1-.1111-1' 141: N 1'l11l1 141-41: SI-gv .lulmg-1' 1, , 1 1 4 . A1-1 - " 1'111's..1: 121111. l1-l'1t- 'l'1-11111 141i 'A 1'l1 173-41: 12. A. A. 1lf2-I7-41: l.:11i11 1'l11I1 111: .I 11 11' 1'lz1'r Flux' 1511: X 1'l11I1: lurer-rl,1 l.11.-elull ll-2-211: "-vlaesf 1511-lilillull 1l-Ill lI'.'f1'I:1-s Mull-Y HAH il- 3 19111 lim'-1-111-1 1l-21. THE MILESTONE QR.: 'fc"':n.5 1926 0'5" I30l 1926 F01 SE 10115 2 Irene Sporn 111111111 T1.11111111 11111111 111 1111 11 .11 r 11111111111 IL 1 ll 1 1 1 1e X11 H1 S11 111 1 J T1111et M 11151591 bu 111 l111Qs Reuben Qteff 1-111111 1111 Carrle btamm 1111 N111s1111 1 Ida 'Slae btefan 1 1111111121111 1 111 1-1111.111 11111 1111 0 1 en1111 1 11111 11 11 1 ll Lyle VS eatherholt 1 1111 1111 111 1 1 1 1111 1 1 111 Adrlenne Ten Brmk 111111111 11 1 5 11 11 1440111111011 1 1 11111111 11 1' 1 11 Iola blpe 11111111111111111, 11111141 e 11 11111111 I lorence Schroeder 11 1 1111 x1 11sl1111b N1 11111 11 1114 1114111 1 IJ1111 1 INN 1 N ' ' ' ' ' 11111 R-:-1111- 11-2-3'-11: "ri- 111-1. 11. R. 141: 111-'1 Y1-11 '24 141: I" '111 13'-11: .lr. 1'1111,x P1115 131: 1'l1 1'111l1 121: 1' - 'YC S1'1' I-1: 1 1- '-ui "..'1'lay. . L en 11 1 ' lrw. 111111: 11- 1111111113 " .' 1 111111 11-231. 1111111-1111 1'1111111': 1'111 ll1's1-1'11'- 11-2-2541: ' " '11 12-32'-11: S 141: I.: X' 1 '24 11"-11: ' 1 1311 M11-41 - Sialt 13-415 '1-- ,'l1I. 51-1 -: " 1'11 N02 112112111--111'-1111-1 N1-Ili-S11 141: I1 Ling '27 1'11f11111l11 141: 11111-1-clash 11113111-1111111 141: 1111 1-1-111-4 'I'1111'1i 141: S1-11 ' P11111 1'111y 1-H. A" 1- i- 1,'1ll'4t51 11'11-' Atl1-t'- 1g: ' 2-Il-41: 11111 11115-1-11-4 11-2-3-41: N 1'l1111 121--11: Fr-:'1 '11 141: 151111 1. 11111-1' 141: tile 1'11111 1242--lj: T1-11-k 121--11: 11111-1-11115 llnxket Hall 11-2-Zi--11. li ' ' ' "-1 Gill R-11114 12-3-415 - E11 1'11111 1-11. 111-111-11l1' ' 11:13 11 ' 1121111 1T'1 I 11-21: l'il H1-111 152-41: 01"1-I'- S-1111-1 141: 1'1 z1Iic '111l1 141: S1-1:i11r 1'11.-Q Play. auf? THE MILESTONE gg-N-, FWQJ 1926 11"-5 SE 10111 Arnold NVmter xmral on sr 1- wx II: xx ng 'Irvs hkum Charlotte Howard A1 uh nm ol sn 1 mlm lm unnlnlm Esther Pruess 1 emral L mire: Geneva Schultz mo l-sulnnxxt Luclle Cherrmgton uhm - uh 1 m Leola I enker ll I I Ll lnverett Hogan ulemlt :lu Joe Thorhurn ul: 1926 W l31l ,, ...,f I I G- 1 1' r.w1 Follxll 112--U3 Glu- Vluh lflll u' Lil '25 141: Int-'- l.,.' lw'fl.lI 4-U. zz - " 4' ll',' 2 Kllll lim-wins ll-I7--lit Vim- I'u-N. ll, ll. I-Hg Glu- Vlulv 12-3531 tlu-In--tru 1243!-413 Gilt Ur- vln-xtra lil-lb: Imam Yvur '24 I-ll: Flaws I'n-sill:-nr tilpg ll " '-N Vluh. w Ho 1- 1'-N xml:-e. Av: - is' Vmlxwg ll1I'l lhxuwv lll: Av: -mil' Por!-Nt HJ. Su- .gr-aulniv Vmllw: Gl-- mluh lib: Umnnm-u-ml Von- H-xt llfrli-ll: ll-:mu I-Iv, Vlulv 1-11. 1 An-1 '- U se. Ava -mw Vuulbe. THE NIILESTONE f'Ys,.9 'Mn 1926 WW' SQIZIOI Class Wzll Tha t11ne IN fa t 1lldXXlllj., neu xxhen ue the I'llGl1llJGlN of thls l1ttle band the Se111o1 Clw- ue doomed to be 411V111ttg,1atul 1nd -cattered Uelllbel In member to tl1e foul XNlllilN Fate bx eoxne c1uel txxlxt has exxept u from the good Vhlp N H S and Qtlanded u on th' de ext 1 le capt1xeV of the lJ2I.1lJ1l0L1S canmbzl hlef called Glad LHUOII Belng Celtdlll of out 1n1med1ate dl'1Illl1ll3tl01'1 and xuth no po lble eicape 111 Q1g,ht we dec H1 It necc an to 111 xke OUI last 11111 and textament xx l1llQ uc an et1ll Nound Ill bodx ind 1n 01.11 llgllt nnnds Om bx one the membere of ou1 l1ttl1 band mll Ntep f0INXdlll ind 11 zke tl1e11 la t bequa ts to the lox ed ones xx ho are stlll ttt o11 the shlp N H S Ou1 b1axe and able leadel Call Schefold who hax lJ0lI'lB hnnself o noblx tl1l0l12l1 It 1ll 11011 teps fOlXX3ld and takeq l1a1ge of tl1e CQIGIUOIHQ Illdklllg, lllN bequest fn t To Pexxee Und who h IN all the cal n1a1k of IJGIIU-L a g,1e1t football pl 11e1 he leaxu hw 1thltt1c ab1l1tx tog.,etl1e1 xxxth the are of Mane AllC9IidNI11UNN8Il oul honest treasurel bequeath l1e1 fou1 13611011 xuth M1 Bu1k llilllt to the othel 3I'llbltl0US I101Ill3l tlalner Mllan Bake1 guxes h1 utnex loute to Nhlham C1 me a11d l11 elf xta1t1ng Qenn of the Nolthuest studentx max get to Qchool on t11ne Bob Hand takex lllS golden XOICC 111th h11n and xx 1llQ l11 place 111 tl1e VN hlte Rock t1l0 to Joe Stoxxe The leadeu haxmg made thelr laxt xtatements tand 1 ldc 111 order that the rest 111 IX haxe thelr tu1n If nl Adamson ou! uolthx crow LOLllltlX runner xxllls lllx 1b1l1tx to 1L1Il anx Nxhele 111 16'CO1tl t1n1e to Jack Maxlald Hellnan Bah: Qtrugqlee forward xuth hw lawt L1fe Sax Sl The Flaxol Laete and St'1t6S h1V ClGN1I'6 to lease hm peroxlde halr to Robert -'ktklns Chfford Ebsen lopei out of the ihadoxu and CTIGS aloud I leaxe ITN cheer leader 'V XOILQ to xomeone who needi It none than I do a DIX hlghest a1nb1t1on was to be teacher IH a deaf and du nb Qchool Mllman Baunan ou1 Other Wwe Man , lease-. hls xut and clexelnees to Francls 'VI IBS Vela Barnald bequeathes hel golden lockx and xxlnnlng., naw to C 111 VVe1shapel Mauon Broadetone leaxes deal old N H S to get along a v1ell aa lt can xuthout nm M1ld1ed BLlllllCk xull her ablllts to take a flrxt place IH the comme1c1al contest to eome aspumg comme: 1al student ko that N H S max keep on Wllllllllg' Iaulelx Geneuexe Colburn leaxes fust, hel XOICG to the mum department, her d1anat1c '1b1l1tx to Mms Ixoch to be ueed 1n ploduclng the next plax Q, and laVt he1 Ford, to ans one who 11 ants the Job of pla mg Jltnex tl!'1Y9l Flancee Coxle leaxes h1 loxelx han and Sllllllllg' countenance to M1 Sahletrom We hope he 111ll appleclate thu Geolge Dohnel gues l11S clarlnet and h1 place 1n the o1chest1a to Stanlex Donne1 o that the orcheetra can go to Llncoln next xear l32l ,, , ,, - 1.30. , , ,, . ' . 1 ' ' S " "v r. 5 ' ' ' V ' ' , t ' ' UA., 1 V 1 K. A ,, .. , l L. .. Q . .V , V . s lg s ' 'S , ' " : ' 1 ' . ' ' t c ' ' ' ' ' . A ' ISS - v 2 1 V 'V 1' , A. V ' Vx Vx U- ' :V ' -Y Z ' . V' ,. ' IV' , V L, V ' 3 . V' -V V -. V . V V. - . . V, . - ' , V k A, .V ' A: S. .V . g . z, 'S p ' S, ' r : s 'sz V H V , V is 4 n- Q is 1 1 ,Va 2 . LAI- 1, 4 V?l. 2 2 ' - ' ' ' 1' ' " fc ' " . ' . I. SA. y I -V ,V , C . -v S V . .' S V' .8 . - 1 ' - . ' ' s. .1 I ' ., S .S .V Q ,. . 'Z , 1 S -,Q Q. V, , .- balloon t11'ed four-wheel braked b1cvcle, YVltl'l the an11Ie basket, in order that some v V . U Uv, " Y . ,' Q s, ' as' 1 ' ' : Ii . . A. , . V . -V . L.:-. , V' A. L ' ' 1. . . .V V . . V V V' ' ' - V . H V . 77 V 4 If fl ' -. .'. D A . ' V VV ' if V V , YV ' V V U ' 77 V N 'V -' V V 'V , . . . .. . 1 1 .. . V A. . . L, V' ' ,V V. VL. VYV .' 'LV ' I 'Y L . ' . ... .l A' 'VK Y 7 l 'l- -- A v - v 3 v V ' V , ' ' V A V. . '- ' Q u l v A1 ': ' Z 'S ' V L- . .V V S 4 L V-I ' A- v . +Q,4fx T1-1 E MILESTON 71119, GWR, 19215 6011101 Clase 1111! Conlzn 11911 41 01011101 111 111 1 tl V1 1 ll 1 ll 1 I 01111 sl U11 7111 111 1 1111 I1 K1 1 1 N 111tt 1 1111 C 11 1 1111 111tt 1-10 111 0 11111 11111 1 111 111 114. 0 Je 11111 1- 1 ILIN 11 1111 s 11 1 01 ll X 111 E 119 11 11111 e xlllf 1 ll 111 1c111111 t 0 Leo N 1111 1 111 11111 s 1 11111 11 1 P1111111s '1111111111 L111011 1e111e t111t 11111- 1110111110 111111 110111 111111011 G101e t0 N 1111 M 111s11e 1111111C1ne1 IX p11e 1 1.111 IG11111 111e h1 11111 IIC sf1111 11 1 1 111 L 111 1 it It Allen 11111 1 11e IX she 110es11t 11t 111111111 to 1e11e ls 1 0 11110111 1111- s 11ar1ts it 11111 e11 1t11 Plies 11111 111 1131111 1u11 t111 11ls111 t11 110 J Schu 81111111 111011 1 119 so 1u11111 the1 think 1 usf 1 11 11e11'1te 130110113 1:11011 J Ll.1Cl1l l1ee11s 11111 he1 1101111 es 111 t A IL 1111 Cl 1 11e tl p11W SICS next 112111 1111111 Rue s 11 119 1111 t11e1111t11 t11 111111011 J11011 111 she 511111111 tl 1 her h11n1p1011 hxp 111111 he1 Pr111111s Il01Jll1N01l con1111e 1191 .1b111t1 to keep up 10 BXIJLIIIIICIH '111e111 111 t11 xest of the class to Jack Enn1 1He11 nee11 the encour 1gement 1 I101111t Il0N91J10Llf,11'l IN 11051121011 dw 11 s111111 squint to E11111 B0111t 0 th It 110 1 have .1 better place to ente1ta1n Bethea F1111e11ce Sc11r0e11er 11111 11e1 1u11s to Helen NICKIIIHIJII as cu11s 1re 1.1the1 .1 n111elt1 11o11a11a 1. F10111 Seder gnex his 411111111 to 111111 nooker to BfI9lI'ltt Domstholpe Irene Spo1n gnes, 111th 1nt11est he1 z111111t1 to be chcmvnan ot t11o or th1ee LOTYI mittees dt once 11111 do .111 of them 11e11, to someone 11110 has ne1er 112111 that p1e.1s1ng e11per1ence 11111 Mae Stefan our 11tt1e 1 11 of sunshme 1n a hunt of gene1os1t1 pr0c1.11111s that she 11111 que 111 thing she s got to AHXOIIQ 11110 can make use of it l331 1- 1-5.5 E -1- if V--++-4 W . . 1 I 1 f , . -- 11'111j.'11 1"isc111-1"s .1011 111 the 111'i11ti11g 11111111 g111's to N51 1x1C1"Ll1'1LlI111. G ' 'NI '1. 1-1111111111 1'wl'Z1St'l' z1k1's Ll 1'1'111' 11'i11 ti1'1'Pl'111Q' 111' 11is 1101 1 11z1i1' 1 Miss Pz11111'11'. 131 1't lI1L'l11.i711 11 Miss 1ll1111.L'1l', t11' 11-11s111'11 is 1111 1l111z11111's. 1.111'ett11 Fl'l'l1t"'1C1is 11'i11s 11e1' l1it'1i11Z111l0, Fritz. to A1-11:1'11t Witt, 11s she 11'1111't 1:11 1111, 1 g' it z11't111' ."11- Q11 1 11t11s. 1 "1' 111111 1'11 C'11111:11is 16'll1'lt their 1itt111 1511111 111111 31111111 t0 the sch 1 '1 gg'1111 1 '111 - t:111 - 1'111'1- 111' 11112111 1'11ks, es11111'i11111' .Iz11'111. 1 1 j' 1-1i1 s 111111115 s11 t1111t s11111 f 11111 11t11e1' girls 01111 1'111'e ll C z 1ce. EVN- ga 1e111'es Il his t "jc11 1' ' 1 '1'1-. D 1 'JLll'C1'Ll1 5 '1'1tt. C11111'10tt11 11111'z11'11 - 1'1-11, she I' xt -111'11s - 1 1 .'1 "s g'1z11 ' it. I 161:11 .1z1c:111s leaves putt 111' 111-1' -:1'e11its t0 Juck D12lY1Lllt1 111 110pes t1111t 11e'11 g'l'Ll41L1Ll1C 1-11111111 151230. I'1l'l.,C1r 1'e11jf 111 't 1 1 ' 1's 11111 as 111111 111111 at the 1'z1cit'ic Hotel 101' fear he 111111. 11ee11 it. M1 1" ,Q leaves 1e1' 1 1siti I1 as 1 ' punis t Qkal 'ski' ' 1 11: tl ut 11e .LA'1!L z11'1':k1. J "s 1 '- " 1' 1 " . -1 ' " Lfj,"'1 1 21s M1 '1 1 1s'1.' s 1' 11111. Ch' 'es I c 'L 1 AVL ' 's 1' ' t '1 lc 1- t M '. B'11, " case Mr. "e11 111z11' lel ' z . M' '1 'iv szjs x 5 ' 1111 1' 1 1 ' 1i.' hz 11' t 1 -' 1 'z 51' .'11e v L1 ' 'S '- W111- "Qs " s1'f1 '1't't01 ' 1 ,' . 1z1.f.f r 111' Q 1 A' .' 21 11:13 3 s ls' 1 . ' '. ' ' 1 1 '-.' 'I s ' K' g'1'z111 .' ' 1111j,'sics 11 1'ch'1 P-'Q' in L51 zkes D0'tA'I ss JL'S -' jr z" 1' S-1t.' 's ' 1 :lv 1: ' ' .s ' 'A '. " -1 ,s ' 51" s1 1 12 - s W1 1 '- 7 1 1 1 ps P. L 1 ' 1' Q ' '-h'.' x '.' " "" ,s 1 '1 1 4 1' S , . - A1 A V' . -v 1 N-Z -4 4 4 v iv .1 K' v' v B. 'S 4 . ' uv 4 Ly 1 v ' I: 1 ' . K . ',k. .' ' ,.,., . ".. .'..A ' 1 . 1.- . . T- ' -2 i. L. A. ' 1' -i. F' -1 , ' L1 w v' ' r 1 -v ' . 1 7 , , - 1 . 1 ' . L 1 , 1 . D , . 417 E 1L:STCN: TMJ ' 1C1Po J'Fb 511111111 1111 ll 1011111111111 1 I 1X 101 1 1 Gr .1 I.: 0 K Ti '11 ... '. 'P ,F xl, Y 'F L- Q gr 4. w - fw '-1 1 - 1',f..l1l-, A11 11-11111 11111 111"l11i.11111' 'I'11111'1111111 1.1111 1.1-11111 1v1'L'1i" 1'I111'1111' '11111N111' 11 111 11 1 111 ,'i11X 111 '111'r1 11111- 111 :11':111 111' 111. 2,111 11111: Sf1L,.1fj1 '1'1111k11,11111 111 11111111 1111 11 1111'11.'1 11111111111 fs 1111' z11'u1111:11111 111 c'1z1fff1N 1.1111 111111 11115111111 :11 :1 11111 1111111 1111111 11 "1 1.11 111 11'11'. 1.:1N1. 11111 11111 11'Ilr1. 1,3111 111111111-1'x1111 11f11- 11.11 111111111 11111 11 11111 I11 111 1 1111111 1111111111111111111111y. 11111111111-.-11 1,411 2111 111- 11111 11111 111-F1'111111211x1l1I11 '11f1 T111 -1 '1111'z11111''111-111111111111.11X,'--'11:111-1 - 1"11111111I1111111 1111111114 111111 1 21111 1111' 11'11.".1'1r. '1'11 1111- 51111111 :1 11021115 "1Q111111 1.1.1'1i-4. v1w111'.1 1"1'1X111111'11--11111111X131 :11 11 1 51111 1 111111 '111 11.1 1 111 111111 1 1111' 111111 1111! 1'11 111151. .X111 111" 11 111' L11 1111 11.11 z1114'1i.i11L1' 11 -111111. 111:11i.1:1'E1., 11111 11111 11111111 '1111 ."11l111'X'1'! A11-11. 1.4111N1'11'1 1.1 51111111 VYZ1- 1 1"'1 1'1X1'1"Y1'SS1'11 1111 '1"11'1'-f11., 1 11 5 ff. .44 2' , , 4-'-f ., .L 1 f'2.f,f' 'MT 21.117 .,, , 1 , L46 THE MILESTONE Gtr.: Y - 1926 - 'VTVTZ "TW 'TW' JL NIIOR OFFICERS kenneth Lovert Presldent Helen NlcGrane Treasurer Gerald Allen X106 Presldent Marcus Klu,., Secretarv ,lunzol Class History A balmy dax ln Septembex, 1923 saxx the mflux ot' a mob ot Fleshmen 1nto Norfolk Hlgll School F01 lbout a xxeek, thex xx mdeled ftnnlesslx alound the school burstlng tllumphantly xn upon the uppel cla smen, onlx to flnd to then oxxn chfigrln .md dls gust that the had hosen the xxlonfr room Vhth unusual celeutx hoxxexel thls cl'1ss of peppx Flosh soon becmme xc us tcfmed to the chool Thex ilLllCklX held 1 meetlng 'md elected '1 class Olf1C81Q Wtltel Blennan plesldent, Sxlxm NI'1n ke xxce p1es1clent kenneth Covelt ecletaly and tleasuler COIll11ll' to the custom of tleshles thex hose Blue md Whlte fol class colors -Xt the beginning ot the econd semester M tue Schnam became presldent Plank Baker, NICE ple ldent, and lloxothx Velges secxetux 1nd tleasurel The Ll1ss of 1921 held xerx texx qOCl1l exent durlng the1r hfe 1 f1Qsl1I'Yl6l'l, but plomlsed them selxes many for the tutule The fust thlng the Sophomore dld IH the fall ot Z4 xxfts to elect nexx offlcers Thex xxele Robe1t 'loung ple ltlellt Dolothx Velges X109 plesldent and 'Nlalcus Klug lo t tune, thex held 1 plcnxc at the 'mst of the emestel 1nd a paltx IH the gxm to xx nd the end I As '1 peppx tll 1ound Ollfflt the ophomoles exceeded fzrx classes th'1t preceded t mem Thls Sophomole cla xxas xesclxed mto the Jumor C11 IH beptembel of th1s yeal At the tlrst meetlng., m the ffdl '1 JLIHIOIQ the elected Kenneth Covert p1es1dent, Gel tld Allen X106 pnesldent Vlaxcus lxlus. secletary and Helen McGr.ane, treasurer N11 kelstel and Mlss Shelman xxele named a sponsors Tlns class IS an 1de xl one to leplesent the student bodx ln genelal The Junlols hive engfiged IH manx oclal athlet and folenslc act1x1t1e As most Junlors do thex lost to the Senlols 1n a xx ell conte ted H ue and Hound Ch xse The Jumol Senlol Ban quet xx as a great success The class staged the plax ' Sex enteen ' The Junlols ue dCtlX9 ln all ph xses ot student llfe 'md next xefu as sen1o1s N H .S should have .1 plogles 1xe gloup to le'1d the aCt1V1t1C I35l , , - . A - 1 A -nl 7' ' n gl- 4 . . . .v 1 .D ' , 51 v A: 1 X: . f . ' z ' 'L ' 1 r. V' - . , Q . 1 .- A. . , L . L., ' S 1: -c Q " ,, . f' 1 . .' . 1 1 1 ' 1 1 U 1 1 1 7' 1 1 1 ,n , l , , . c .. U . , . 1 4 C .- s . Q' 5' z V . .s 1, 2 ' . 7 ....ciLS,. 5 .75 1 1 ., . . 1 u ', . ' .H 1 ,Q . . ' . 1 1 . . 1 Q. . . - , L - . . I .. , , ' s : s , z ' ' Q Y 9 1 11 1 v. 1 1' 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 - ' 1 1 1 s AJ . , . L . 1 . . 1., ' 7- Y Y ' v If v 1 ' ' ' I -s s - 1 ' 1 . C a , C s . 1 - ' 1 1 ' 1 1 ' ' ' Yi 1 1 1 ' 1 . , 5 ' , 1 1 .,. .. 1 . 1 , ,., U. S 3 . G. . Z., . I , A. 3 L, . L. , secretary: and treasurer. Mlss Russel and Mr. Bell acted as sponsors. To make up for S Q z ' 5 fi ' 'Q - .2 . l s 44 177 1 1 " , 1 71 1 1 1 1 1 A , 4 - , 5 1 . 1. nl . . ,, 4 ' 1 SS 1 : 1 B 1 ' A' 2 SS ' ' 1 'A1 1 , 1. " .' ' 1' ' K ,.s ' x, y , ' ' ' 1. 1' - 1 .' . . 1 ' ,. 1 1 11 . f . 1 . V - , . . , , , A , . , , . - '. . ' ' ' " ' z s . . S. 'L K- is 1 I 2 1 1 K1 A1 A sv ' 1 1 ' 1A 1 L, . .js ' , ic ' I . . I ' .U , U' J ' 1 s z ' as . '- - - 1 1 .11 , 4 , 1 ".z" "' z.: ' 1 5 u'.' rr "3 . . '. . ' ' ' ss f ' 1 ' ' ' s. 4.415 THE MILESTONE Qjtu,.o+ f""'-J - 1926 - JL un k Umume I36l m 1 lu ln v ll lhnla 141.111-1 rkln Ihlmz umml I 111.1 x ' -mmm 1 YL' fs' A . Iillnumf. , - I Ark' N, I' I I'e: . 1 ', " '. 'lx lin -' - wr Iiznxmn. Iilmmimz. Ii.-hu,1-:' livruvr. IV ' 'l Z1 -nl nv, l-r - ' , Hu 'I' II bm THE MILESTONE pu, VNU - 1926 - 3-V5 JD N I- lumng Dum thorr-e rhmmu I A xrnlx 1 e .rn 4 buh llmmml lln1mll llnn s l37l 'J' Kknlllww. ' A f. S lm 1' lin-an w lluun. l1"klvx, Vlmmllu' HI '-. H'k-rt F' '-, Gill, GI' M 1' Grim. Ulm-N v vm, al ", -km bqfx THE MILESTONE , .,,. Enid, 4""5l..J - 1926 - J"'v JL mx R111 Humlrluex l38l Hn-klnxnn ll xrl I lenxen lwancwlu X Huehner un-on I Hum Q xultlumlx hu 1 lxx.un1mn ues 1 ' ual ' g' " , , a' N an .lol . I. -lm -1' A. King. .Im-0, Hull V: ' ' . ' Ill ' " " . lil 'l, Kell L40 THE MILESTONE ffqyo, f " ' " K 'PGS-E - 19 ze - ufv JL 1 .nun 511 1 X111 I1 Inu e 1 .mx 11 1 111Nmtt11x 11 81.1111111111 11110111111 N1 11111 la1N1 11e1 11 l.11x1L11u Nlagur Xlullur 1 11111 N1 1111111.11 e l39l f l.uY'll1-. Mal 1 1111 ' 11.-rx, .-114- M ,k, 'l" ""n,1- ' 11 N - .l-l- -' 31. 5 tl. Nan l.el'1'1-1' . '. X-l, . .Ng -'-l 4,43 THE MILESTONE P11-2 - 1926 - uf? nga:-an Soott Xhnur Xouug, hrpu Xhhu Wachter btsthn Tatu Sa -Q Surfnld xxldlillltlkal Turk Il Nkngm Tun btxdlxgg 41 Tiogler, Slfranl, S. Wright i wwf, THE MILESTONE VWRJ - 19 26 - LI"0 new JUNIOR? 1- l42l Vlcfory ln Defeaf Defeat may se1ve as xx ell as V1CtO1X To shake the soul and let the Ulors out When the ffleat oak IS stlalnlnfr 1n the vs 1nd The bouvfhs dr1nk ln new beauty and the tlunk Sends down a deepel 100t on the wlndwald side Onlx the soul that knows the nnghty grlef Can know the Inlghty lapture Sorlows come To stletch out spaces 1n the healt fo1 Joy -ov ,fri 11:1 4 l K Wand. Butterfield, Rm-gn-. Vllfxou . . 1' . - . ' . V I o .' ' 1 Y . ' . . . V. O b 1 za 1 1 v. D l Y X . . . l 1 1 ' 1 v ' v Q-.fro T'-1E MILESTONE "ls,9 CWI., 1926 ,VW SOI HONIORI- Q Sophomore Class Hlsforx In the fall of 1994 a loup of lJ0lSt6lOUb Fleshmen enteled Hlfh School thlnlxm thex xxele IOXKII up to be 0'o1n0 to N H N Iloxxexel 1fte1 thex h 1d xx xndeled uound the h xll 41 fexx dxxs thex he ln to 16lll76 that thex had no need to he elev lted amono the sedate S9Il101b -Xt then fust class rneet1n0 Haux 9f1lte1 xx IS chosen plesldent Jack chose is then colols lose md 01 IX The second semestel Paul Chfulton succeeded Jxck Maxlald as VICQ plesldent -Xs SODIIOIUOIQS thls cl rss chose Stemlex DOIIIIQI Dl6Nldt'Ilt Paul Ock elmm x1ce plesldent and Ixf1th1xn btltt secletalx 1nd t1Q3,NLll61 Thex held 1 DICHIC last fill and 1 p utx dullllf' the VS1Ilt9l The SDOIINOIN fue Nhss lxmght Nhss CIQJJIIEI and Nh Illlkllflldt SOPHOMORES I 43 l - if - f ff 4 4-,ini ' - - 16:0 + . , . V . ' hd , g- 1 . u 'w v W Y 1 .cr 2 ' I' z 'z ' 2' 2 s' ' aj' ,' ga 'z . Q ' 2 - C5 A . v . -if 1 ws . 111, , s :Av ks 1 vi K v w- : 1 Maylurd, x'1ce presldentg and Stanley Donner, S6C1'Gt211'X and t1'8ZlSLll'61'. They 2, . .,. 2 Quite . . . . .. : 2 ' j ' : ' . . Q Q" ':, 'Q Q ' Q- Q ' 3 - - -.2y.,' 3. . y... .XZ ..Q 2 S E , 2 1 . D. . .' K. K. . A ' ' ' - , . . . . 1 . . , A .. , . . r . Qnf THE MILESTONE "ls..9 'Wu 1926 Jr?" FRh.SH'NIl NI Freshman Clase History There mme through the portal of de xr old N H S one f.11r mormng. September 6th 1 horde of aeplrmt a pxrant of xdrxou and glor1ouQ ehade of green They became whit lk now the large t he t and mo t 3.Yl1lllt10l.l ela ln fur chool e lfre hmen t thelr ell N IUGCUIH, xxhlch xxx helrl 6dllX IH the xexr thex electell thi glee n Jem l'x eu ilk ua xoteel pre nlent Jame Nlmp on nee pre ulcnt, intl Gerxlmllne Schellx ecretux and trea'-uler exnlencee of good Ju4Ig.,ment all Thex choee for thelr color tho e age old xmbolx of worth green and xxhlte The month of December au them gathered at a tremenclouelx Su-ecee ful cla pxrtx Peppx and 21Dlb1tlOUQ the Fxe hman claw ha et out to do great thlngx and Xull Thex are poneorecl bx MN Sheete Mr McBurnex and Wir Hexhoe Rax F1eQh1e' FRESHMEN I 44 I , Hai - - -1- X I . -' tx A ' ' x . ., . .. . 1 . ' . f s z . . . ' f, I , z 5 2 sg s s " s . 7 S . ' ' , 'z Q ' r, S,' S s"ss 1's ,"Th 1 . S x 73. A ' af: -' f " 'as ja, j X A f"- eet ol then' green to otfxce. 2 as 'z " s ' -s 3 ' s . s , ' s 1 ' 1 1 ' K' ., S 2 . V . . sv . L V' K. ,. ' ,. , . Q . 5, s - st .' , . ' S ' f .' ' 5 " .s ss 2 ' ' ., ' S -, s ' ri ' " . y s s , tr ., . t l . , . Stuflent AGflU1flQ8 Lai THE MILESTONE 'Bmw 1926 J"2' N 1. ru 4 4 L 1u e L .MU v . xu,'5 . as :- 1, 51 x xl . X N11 1 11 I l Ill 1 X X NIH I X X 1 IA7' Q ' .. ,,,, ,Y , +G.,xll - - 1: + :Ie","j,4-, . ff.. -"gI,'.:i'ff'lf '- + -. -, ,. . , . Q ,,, -1. Y ,jf-.f.1,.,-.g-,-. - .- ,. -, ,- Q 3. , , , X' 1- .1 ""'-' 2 , - ' e fc . , ".,.. rf TN, ..,.-u '3 Q 1" I,--'15, .u . f u . nf 1'. 1' ' 1 1 . , ' A 1-1' f'-- "'.:w. , ,. ., ... ,- .. - :',ni.'-,u'l.:7..,.jA,'- K: 'M - .. '-.Q-'-1 1 -, . fx 'x f .fbjf '.:gff1m.'3g , ,yy 3 . 5. 4 .,- L-, - - W .4 "H if 3 f -ly: J G. ik. z -15113 . f ,,,.,,.,.,,.." .,v.1' 1- Hin.-4,gtj1L,. ...F ...i..,, V f..-,.r,-.,, pm... -.,,g.' '...I 'g',". - ,X-". 1 p- -' ..-. - .' ."-' '. "' '-'-'.' ' U 1ff'f..f :C -- :.' -1: X ff -h ,,:,5... , . M, 3. -HU. L '. .1 Q ,- -.1.,1v,-x-?.',,J- 'f K ,Jgyj Q... ,. -',,u:.g.-,..,- , '.-.",-, ' ".-. ' VX ' - -, .- ,' -. :.',., , .ff -.' 5 -,. ,D-f' 'Y H' J . ww. .Q.g,--mu: J.-.i ' - 1- 's - u' I 'v I . ' '.--. .. -1 1-l 31 -3 1 . qi .-Q Al, vi- -,f',- .-1 ' . 1- -'V 3.21. K hh., 5. . A ...l Kg-,hi :,,'.'- . ,',,'.g.-4--,,. f ': I '- - " . 'J , , 5 .3 LQ.v1'..iQQ'.'1,'.L 1 1 Z',Q-""-,f .""'1". 'f,'L.'x.-.'.' ' V ,,,- ' : , .3 gmt: , 3. 1 f X ,,, .' 1 ., 'IZ' I 51. K, I 1 1 .. " vi V. 'fy - 5- . ,:v:',', - XTX ,.- , . .- fl .J 9 '. . A wi fi-x 1-' 4' I ' V ,. -.lux .1 .- . -ff: 1 ':'.-. " ff. -KE' E' "",:".-v' ff V v v, .',". - .4 " 1' '--- fjl'. :lf : x ,,- . ' - . A 1 .- "-.,.fv: f' 1"'g .--':1i:,'1 -, wr .14 3 ' 1" .". ' - I ' '-""-'z -' . fsj., -' 1 ' .':.,-I .: .- ':",f.. .A Qt Q' ,',.'-3,-'-.-.'z1'51 A v. -, ng . ., 4 A ,'. 5- 4- 'J 1-3 v.'.T V". . , ' 1 . f ' . 1 . 7 ggfi 1. f 1- ' . A W ,. ' ' , M View Q' I 11111:11'1'111 11-11u:11.' X r ,V I N, XII 1 1 111 mm.. 1141.1 lu ,AMN ,H ,-,Wt .IXI 111 1. 11111 .1 1. X 1 111-.xnxx Nl.11.1L11 1111-1111-N M. 1.141-1 , Q. , A111111-1 1:1c1'11N 1 U IIIX 11.1 V. hII.l- xx N, I.-,, ,M 11.11 11. Nl .nl t IIIHI1 ,VY H1111-1 NVILHIQIUIIYIQ HXl.lfN MILXY IZ, lil-lll li rf? .VII-" lilhhl lbw! Xrl1l-'11 H1111 MXIIHIXY S'l'l'1"l' .. . ., , IIlfl,lQY X KIT RHI! N 1111- II-i'1 M!h5 ' "JAX ll1L.111f1':1:.N If-I'-1 S1-nwl T'-JE MILESTONE 'neo 21-'Q 926 J"T' STUDENT ACTIVITIES THE PUBI IC XTIONS WTP No Ill So No H1 So S10IllfX1Ilf N01fOlk H10l1 School ls publ1sl1cd LVSIX t11o 11eeks IJX '1 st1ff chosen 111 thc f3Cl.lltX The p1pe1 ls complltd Olltkldtl ot school l1ou1 lS tl1e11 lb no 815601111 JOLIIHATIQIN dtp11t111t11t 111 the school T119 st 1ff thls XL ll UIICTGI tl1e SIJOIISOI h1p ot Nl1s ldlmencc Sl1t1n1a11 l1 1s COODGI 1tcd 111 e1t11 11 IX to 111 tl1e student bod1 1nd 1ll NO1f0lkf1IlS men IS flll'UlC19.ll1 19S1JOIl'i1lJlQ 101 the emstence of th1 DLIIJIICIUOII The IJUlJllC'lt1OI1 l1 lN IN lts IJUIIJO 1 to fllltlltl school Nlllllt and to l up students to11 nspcople 1nd othc1 h10h schools IHTOIPIGO and 1nte1ested Ill N H Q and to 011e tl1e st 1ff 1Oll1I1dl1StlC a11d LDLISIHQSS tl 11111111 Z The fllllestone The annual of Nozfolk H1gh School IS publlshed b1 the student bod1 leplesentatlves of 11 h1ch ale chosen by facult1 vote 111 the sp11ng of the 1ear Th1ough the annu ll a t1ue Sunlnlaly of the 1 e111 s events ale 1eco1ded fO1 the annals of N H S It helps the students D1 ese1 ve 111 tl1e11 men1o11es the Jovs and sorrows of hwh school days Thls 1ea1 the staff has stllved falthfully to ploduce an annual VVh1Cll 111ll be lepl esentatlve of the school 1 eal The 11 o1k has been sponsol ed bx Nhss Flolence She1n1an and has la1gely been made posslble th1ough the coope1at1on of the busmess men of ou1 Cltk l4al ,,,, Mila! ' V ' - 111.. v 7' Q O ' 1 4 J if Q k Y , , AL ' ' " 77 ,' . ' .' V bb , ' , ' 97 ' V ', A J , , . 1 ' 'n 1 5 K 5 C, 1 1 1 I ' ' 1 1' 1 1' ' 1 '. 1 2 ' ' 1 ' 'sz '1' 1' '-' "1 11' 1 ' 1 . 1 " '12 ' ' 5 ' ' 1 4 ' 1 1' 1 21 'z 1 ' 11" '1 ' 1' 1 ja 1 1 ' ' a true idea of tl1e high scl1ool l1appenings. Tl1e support of tl1e business . .C . .V L. , , A e A .2 . i 'f' z.'z,"g ' se ' 1':, ' Q11 L is . A 1 2 A ' 'ca' T ' ' - 1 I I . 1'. . ,g 1 1 f ' ' 1 'z g. A 1 ' ' ' lv Iv, u 1 1 Q I v Y 1 wyv v u Q 1 , V 1 . . a 4 rw' ' y -, 1 K 1 -' ' 7 - 4 ' ,' . . ' y . 'I - . 1 7 1 .K I u 1 1 l 1 345, THE Mn.EsToNE cxxll-J - 1926 - 8175 Mlx N am XX Il I I X51 I1I"l"I'I-IIRFII'1I,Il IA I.I-I XVI-I.X'I'IlI'1lIIIHI.'l' ICAIII. SN'IIXVI-IR'I'FI-I1QI-II! .XX-I, I-Lullv-wx I-I4Ixw1-i11fl'lm-f . , .I 'gvl' IZICII NII'I.I.I'IIl l'I,,XIl,X 5II'I.I.I'IIi III-II.I'IX BIAIAI lux-Im-v Rlamng-fx 'I'xgwNl llluzuuimrwn- IDI' 1' Ii.VI'III.IiICY Iil'I,I' . . l,XIIIC'I' .'4'HI"II-QI.Ib S1 '- :Il If--' lux- ' ixrwr J lv, I-lllnfn IHIIIIXIC I4'!.I-I, INII . ,'.' C -I . . .' IUISIC .I. SIIIII' l :I .VIII-'rzv 1-Iilmq Sgwln-wx t'1rv1ll.U1-rx. Bl. 1.15-: NI XII4 N nu ,J I L1 1+ L XI XIINN NIII IINI XX N KN x I I 1 49 Q40 THE MILESTONE fNs..9 'Pali 1926 lzfv' BOXS GLEE CLUB 1 1 lx. 11 1 The Glee Clubs Undel the capable SUDQIVISIOH of Mlss Infz Mae Sandels, the lltelest .md abllltx along muslcal lmes has 1ap1dly 1nc1 eased V1 1th p1act1cally ht tle 01 no expeuenced lTl21t9113l Mlss Sandels has developed two very fme Glee clubs that do c1ed1t to 0u1 school Just befole the hollday season the glee clubs p1 esented a ve1 v pleasmg and 11 ell attended Yuletlde cantata FIOITI tlllle to tlllle thex 11 e1e called 1 lf I5Ol W -.-,.-., .72 -Yi A .,,K,,: lg... , , Y 1 1 , f l . i k . K N U , A . - ,I 1 ' ., ,,i,, .Q L "' l 'K ' , Tug: Rum: Ilz1l1:1111, lilugr. S1-In-111111, Ulvyle, Hhs-11, Y1:1111p:, Huml, liulwl, 1'l 114111, 4'm'l11'a11. Min-11:11-N111. Sw-111141 R-111: 1'l1a1m11--1', lim-lu-1, 1111-1,1--v, lic-Inn-, 111-islmlvl, Smlnh-1. M111q11a111l1. Ih111gl1v11y, l'1..l1. Ill-111111-an-3.'. Fun Ibm: M11 l111'1l, S1-mt, W1-' 'I1t. Yum, li1'm11ls11v111-, Miss S11 411-1'-, llulnm-1', Uuwlt, I-'rzsvlq l'1'ie-se. I I . . . ' .W A , . l 1 - - v . . . ' . . 1 F. Q . . - n 1. 1' . u v r ' 7 c ' 1 . 1 l 7 I 1 I t 1. 7 X . 1 . . v v G 7? , xx W-- 1 is-1 L - I 1 1 V' I ' .fra T-'E MILEPTONE Alu., 19257 3739 GUILD GLEE CLUB '!R!"" you x nl n IX n 1 ul xm lm x X I l Blulm llumllxlc li xkulr 1 M x n on to appea1 at convocatlon The student bodv always 1ece1ved these numbels wlth appleclatlon Duung the second semester, the glee clubs plesented the Operetta Peplta The leadlng 1oles vs e1e well poltlaved by 1nd1v1dual lllQIIlb61S NVh1l6 the glee clubs added much to the effectlveness and 3.tIT1OSpll91Q mth well halmonlzed choluses The cllmax of the yeal s wolk was reached when both glee clubs and 1nd1v1dual sololsts 16D19S9Ht9d lxolfolk Hlgh School 1n the annual State Muslc contest held 11 Llncoln on -Xpul 30 V5 SM m:LL..n I51 e A Q ,si n jg... ,g get get 1 ' 7 . U Y , V 4 5 . 3 ' f i . . X fy, . Q . xx Q ' . W, Lv .,.. I N V Q . X! 'A 'I'-'iv llov: Gibson. Annu-:ull-. lla "Boll, Mason. Ma sho. Poole, Sim-ll-r, Rive. Aw M:-llnxlw, I'-I-rs, llo 'Q-y, Slitt. Tlnlrnl Row: XYomls, lh-mlrlvk, King, I.vrle1'e1', Hull, Finn, Muslzvk. Hzlluy. llillsou, Srlxlulll, I-'isvlu-x', Klmhq-ll. Su-ond Row: I" g, lla' vll, YYi's1vll. IR-lry, Rel-Liu, Nlvlxol-on, Russell, Puesler, Vgvner, , n ww , linker, Gunderson. First Row: M1'li'lmon, lh':u'liv,1. lliu-, Us-llulxlx, Mawr. Ilulmn. S.n,4I:x's, ltowoldt, Nelson, '-rm-s, llixo . Illltvlu-ll. ' - 1 Y 7 ' . ' nf ' . I . . . at . ,Y l u v u I 9 v v . D . u . I . ' Y. 1 - ' - ' .Y I. fs . . . . I ' Y I .U . F . .1 . '. 1 A . A?-. K ' , ,A M . , ln! 'cis ,w Jxkfi' 1 L-W gin Hn ir , H W , f Y ,, , , ,, - lklf ,,, ,wwf 7 ,7 +L,4fq,: THE MILESTONE - 1926 - l9"b"' Y W' Y' 7 Y' 'Y' Peplta Penro an mn kee-pe1 FIBHCIN C011e Fellpa lllx claughte1 1x.1th11n Stltt cdllll an outl.111 111113.11 B.1ke1 Peplta .1 NIQXIC in 1111111 GQIIPXIQNQ Q 011111111 HGIIIX Hep1101tl1 -XIHGIILAII I11l1lllll1ll16 Ihlllfhlt Xoung 1111 Hep11o1th 111 1 91 Beth H111 on 1 on the 1 1 t 11013611 Hand Ro111ero t11e NI11LI,Q,2lQ1 12161121111 Q ott The scene of the Qt01X 11 111 a XICXICZUI 1111.126 1111e1e Pedm and 1118 clllglltel Iwllp 1, .ue n1.1n1s11ng .1 V611 111111101111 11111 Rec.1use of 16 klndness O1 then l.111dl01d C.11los, t11e1 .ue enabled to 18t.1lH then 1101.11 .md to eke out .1 111e1111o0d C.1110s, 11 ho IS .1 co X1 o1ke1 111th Ro111e10, 11.1s fallen 111 1o1e 111th Pep1ta .1 11e1to1 1n the 1111.1ge X1 hen the touuet 1191111 Hep11o1t11, Qees Fe11p1, he dec1des th lt hls pz11t1 co11s1st1ng of h1s S1btQl, J.1ne, .md 1.11et, X1 11SOH, 11111 stz11 .1t Ped1o s 11111 XX 118011 .111 L1HfO1t1lIldtt l0WQl, f.Il1S ln 111s 1tte111pt to 11111 J.111e s .1fftct1on and 111011631 C.11l0s dild Pedm, 1116 11111111162 c1e11Ne 21 scheme .111d 11.11e J.1ne 111duLted and held f01 lansom 111 110111610 S Ca1e 1tC111e10 tl1en sp11lQ the scheme 111 falllng 111 lowe 111th 111N c.1pt11e -Xltllflllgll Hep1101tl1 11.111 110tl1111v f01 h1s s1ste1 s 1.1nsom, 11615 obllged to 11.11 Ped1o KX ell fm 11151 d.111ghte1 S h.1nd The 1110111 C.11 os 111118 t.1s1l1 the 11.1111 of Pep1t.1 the 1111- e he lt l52l Stvr. 1'--11.- IQ:114 S--v1 XI-. Sh'-1'111.1:1, Al X- 5.11.1 - X1111114, l111,.111, 12.1111-1 1'111l+11111 11111111 66 ' 77 1 ' ' . . v ---f--A------- ---- - ----A--- '---- ' . , .' '---Y------A -----v -- ------ -----A-- ' 1,1 r . . Sy , .------irrri--!iiiiiii-iikxlrr-ixiiiiu . . ', ' A .' Z L - ,,,, if-- ,.,.,,,Y -v- ..,, -- ' ' ' . . . A . ., i . YYivi-Ai-xAi-- . J: 1 ' ' . s est ',,,--- ,,,, ,,,,-,,,,,,-,-, W-, f 111s . '1 le ,, .... ,,- ,,,, -,1,,,,,,,,.,,--,,,-,,,-- ' ' 3 L. ,----KYgYY-----ii-xii-W--Kxiiiii . UQ d' ' ', 1 i ' ' 1' if ' ' ' - ' . ' 1' tl . v 1 n . I 4 v r u 1 v , u . 1 . l ' u x A 1 Y . ' v ' . . 1 ' , - 1 . . -' 1 ,S . v v. . C fa. h . v. t V , I sn 1 , . . , I , . . K E S R S . lv, S V. , 1 r 'A vb 1 '. 1 Y 1 I 7 v ' v. N 1 ' ' ' X . 1 - 1 . -Y 1 v . . ' S ' 'S 2 1' . VA. , , ' . 1 -.I . - S . - 1 ,. - ' v' 1 1- 1 . f 1 . 1 . ' 1 1 1 L 1 . . ' 1 . 1 , , 1 . , ' . , ' ' , ' . , . . 1 N 1 N . e. - . Q . I., . . . -. w . - ' 1 A v - - 1 . 1 5 - 17 v K r v . I b 1 Y t . , . - 1 V' -- . -' 1 . a ' 1 v' . - 1 .1 . A . Q . ., .g 1 1. 1.41 THE MILESTONE 1-xy., :NJ 1926 um' Senzor Orchestra Leo J Qchula has Quccessfulh conducted t11e 110111 of the 5911101 Ol chestm of No11o1k 11121111 School .1g.1111 th1s xecu l11c1e.111110 1n Ylllmbbl 11nt1l thlg 16111 the 01chest1f1 boasts of fo1t1 I11QI'f11Jt1S It 1118 been often c.111ed upon to fu1111sh 11111110 on V2.1lOllS occablons b1 the luncheon clubs XX0111e111 Cl11b, X M C -X Y X1 C A Pfuent Fenchels Assoc111t1on, I 11110 511111011 XXJ-XC .11111 101 dl114lt6lll the.1t11c.11s DlQSCIltLC1 Clllllflf t111 11211 f1e sp1111g C0l1C6lt held 413111 SlXtSQI1t11 11115 .11 .1111111f11 111.111 Its success 111.1de 1t 1Joss1b11 1111 the o1chest11 to e11te1 the X81J1 1s11.1 St te 111 h School A1llSlC C0nt1st lt 11l1lCO1Il, 'N1eb1.1sl11 Phe H16lll1J0lN 01 t11e OlC116St1 1 .ue R8Cl01t 1 lton BIUN11 E11111111 1111 ll 1 B 11111111t 1111111 1 B.11111uft D011 1111 C11 1r1t0n P1111 Do11ne1, St 1111111 D01111e1, 11110111 17319111 I 61 171111111151 J1111es F1e1111ckson 11.111 el Go011e11 D01 0t111 H111 011 13ett1 H011 1111, C11 ulotte llLs L 1n111 10tL 1 1 1 1111 1 11111111 H1111 1ILl11QI1, 01111 N 1 ls F1 1I1C1s Pt 1k 1311111111 X 1 1112 P12111 1:,1111 1111 1111 blg Nt11 1 111 Je1on1e S1h1111 qLll01l1ll 110101101 S e 1111, 11111110111 S111 1101, D11e 19111 T1ue1 ROb9lI Thlgltl 'NI111 X oung, T1101111 N 1ts11h, Jem VVl11l 1111 Altlllll funlol 01 clzestra The 11111101 11101168111 1, composed 01 th11tee11 n11111b11s, QIVQS .1s 1. p16Dfl1clt01X 101 ent1.1nce 1nto udwancecl 01c11e5t1a1 110111 -Xe soon .1s CJHCIQS OCCLII 111 the 111f1e1 ent sectlone of Sen1o1 01chest1a 01 as soon us the 11.111101 men1be1s sh011 11121111661 .1d111ncen1ent they :ue D1Oll1OtQd 1nt0 ben1o1 O1chest1 1 Hl1dll119I11Zd1X elements of o1c11est1.1l 13111111111 .ue taught u1111e1 the 111 St1llCt10I1 of Leo Schula The fo1lo111n0 btudents .ne en1o11e1l IH 111111101 01C116St1fl 13111111 L01e11e DlXtfJY1, L.f1111e11ce Dennx, I 1311015 Jacob , Maman JOIQGH on Clllk HQ1111l1LkNf111 Heuuee SC111111, -X11111111 s 1 lcson, NN 111811 Nlanthe L1 t1 1 'NI111 111 xI'1XI1l1t1 'NI 11111111 Reuben X if !Q W 111111111 NI 11'g 11et lex, Gerald hom IH 110118111 l53l , W W ,, , , , ...ni - - 1:41, Y Y , W , V Y . 4 v v uv ' 1 n I o K A 1, . - 1 -1 - ' ' " 1 -1 ' 1 ' 1 v 1 1 - 1 ' - ' 1 - 1 K 1 . Q . . b ' ' v 1 - 1 1 -, 1 . v , .. ' . 1 1 ' 1 I 1 1 ., . . 1 1 ' ' 1' 1 1 1' v A 1 1 1 t 1. ' 7 ' ' . - ' 1 ,J 1 1 1 'r ' L. 4 y 'o A Q, u o fn A --, if - - A KK nc ' . I, ' , 1 1 ll, 1' ,, . , . M A n . A 1 . x Q A ' n 1 w 1. u Y I, 1 -4 Y 1 1 11' 1. 1 1 1. c . 1., 1 :1 51 1 . 1. 1 1 1 . 2. V 11 ' n 1 1. 4 1 u , . . 1 . ' ', 'I 's , U' 'Vs ",.' -11 1 . -. . v. 1 ' . . U4 1 . , , 1 . . .-el 111, 7 1 . ' - .s -1 1 . 'r v 1: 1 W -- bn 11 M1.-.11.111 ls.. 2011, ,. - 011 . . 1 .11 7 3 f 7' 1 1 1 1 r 1 u 1 1 ' . 0 , . 11.1 , 1.-11 1 1 - 1 , 4 1 ' '1 , 1 1,11 , Nel .t 1 1 z , 1 . ', . ., 1, . . - ' 1 w -v 1 - . 1 . . 1 . ., . - ..' 1,. . .. ,' . ,. . ., e . U., 1 . 3 , . . 5 "1 1 1 1 4 1 ' v 1 . ' ' j, 'nth 1 -, 1 1 ', ts ' . 1 3 .1 V ., ' '. 1 1 1 , 1 . 111111, . 1 1 N. . . . . . A. V A , .. ..-,Y .V 2 S, . 1 1 . . . I ' . . ik. .2 S ' ' . , , .lv S I . ,J 1 K1 .1 1 - 1 1 ' ' x 1 1 I 1 s 1 n u 1 n I I 1 4 1 . 1 . . . . K. .2- ' . -v . ' . . -. . Y' - . - 1 . ' - v L x 4 .' . fs , 1 . 1 1 ' ' . - 1 1. 1 6 . 1 . . . , S . . . ' , ' ,. . , . , . , , . . zu' "' 1121: 1" 1' ',1z z' 1 'Q 1 a w v t ' , . , 15 3 K , . Q . QQ . . . 1 . . . 1 , , 1 .I 1 1 , ' . , 'z ' ya s, ,MA 1 . -,. Ln? THEMILESTONE .?rs..9 . 1920 - lanky De ba Ie Team -Xftel a lapse of thxee yeals wolk 1n d8l521lI110' has been 1e1 ew ed III IN H S D batmg the p1opos1t1o11, P1 esldent s Cabmet should Le g1ven locals captuled the d1st11ct tltle 'md bate Toulnament at L1ncoln N01 folk Norfolk Norfolk Norfolk Norfolk Norfolk Negatne Negatlxe Negatwe Afflrmatlxe Aff1rmat1xe Afflrmatne Resolved That the Membels of tl1e 1 R1ght to tl1e F1001 of Congless , the the 11ght to compete 1n the State De Hartmgton Bus ou Battle Creek Hartmgton P1lgfer Meadow Groxe ST -XTE TOURNAMENT l54I H111-li lion: .I-v Swxz.-, l2.11'11 llv11l1.l1s, Mr. M1-l1v1111f-y 11'1:g11-I11, V11 I W1--l1u11-I. F1'o11v Row: lla1I11l1 1J1'1111. l"111111-e- R I, . :. X111 111 l'i1"111'v: F11-4l Furl' ' , 1 , . v 1 V . ' '1 . - Ya v ' . , . C, . Q . ' . . H ' . . . V . . , Y . x . 2' . ' ' ,, 1 '. . C 1. . ' - THE SCHEDULE: A ' 1 ' ' ...--.......-. 1 ' ' ................ AA.. 2 - vu - v ------i-------3 V -kt Y -----------d-----------0 I U- ,.,..,,, ---2 , ,, .-.- ...,.. - -----1 1 ' ' .... -,-----3 ..,..., e.......... - -0 . . . ---vig-it--3 . ---A---------A----------O . . . v -Q-v-LAW---3 V V ----------Af----0 ns - A . ggi' THEIVIILESTONE final 'NU 1926 lure' ...,.... Tm Ron D C.-adbol Fraser l ure Haley Smlxxwenftger Stl!! Nlawlard Howlew Ieters 'Mem nd R w lfb Ln R hm on Blulm nn nl s I l bllllllllg IJ Iflemlng lllnsr bex xml Row Stefan I mg tollnun llhnskm ilpmn Rum C uihow Slcluaxn llxoul'-none lmert Sllufold l'1rt Ross W eathelllult Hand XX atsun 5 lmveder Dllllltflllf Sllilftll 'Klaus Noulwlg Not in luture T rrx Iasessalk Nlalm 1 1-lemlng Dramatlc Club OFFICERS Presldent Robert Gadb0lS V1x.e Presldent Robert Hand Secretary Ida Mae Stefan Treasurer Marie Schram Sponsor Beatrlce Koch The Dramatlc Club IS an organlzatlon of students who are mterested 1n amateur dramatlc work At the club meetmgs, whlch are held twlce a month, a program COIlSlSt1I1g of short plays, leadlngs 01 speeches In glven Membershlp ln the club IS open to students who successfully pass the try outs and who can qual1fy under the polnt system whlch controls all ac t1V1t1eS lssl i, Aevix g- 1,9 THE MILESTONE 1 ,Awieeg e K Yeh? - 1926 - Ian' gy 11 ,lunlol Claw P1111 NFXPNT1 I X 1111114111 Q111 111uN I1axt11 h1 been 16111111111 1n 11111411-ntful 111'e 1111t11 the lpp91.lIdYIC9 of' 1 r 11 1 ll c. e 11 1111 4 1rNt N1g1 11111 1 19 1111 FSNU N Il 11r1 1111 DOQIIX 11111 1111115 11 1111u e 11N fa 61 o et 4 QTQNN NUI f111 111-11 F41 III' t111N V11111e uNeN 111N fat11e1 N KIFENS Nu1t unt11 11 11tt1e SlNtEI, Jane, f1n11 It out 4n11 te11Q t e11 mother V111111-3 N t11111b1eN begm He has 1ONt 111N KITQKN Quit, a r11al, Geolge C0Op6I, 11110 11a hm 111111 CIT, 1ppear to CO!11p11C3t9 mattere In 11eNperat111n Wl111e p.111nN Nome 111' h1N 01111 c111t11eN 1n11 111N NX 1tc11 11ut 1111 t111 nec-11N t1'1IGQ 111111a1N 1n1l N11t1 centN 111 or11e1 to l1u1 4 Nec1111111141111 CIQYN u1 11 1-4rn t11 1111oun , 1 ge 4 1111 coun mg N mg 1-N It N11 cent 1 t110LlNdII1 NI9dlIXX1'1l1Q the 11.1te 111 L1114N 11ep41tu11 1n11 1'11e11111 p41t1 appr114cheN 1111111 bec11111eN 11 lY'100t1X 11111 Nec11t11et114t111N p41ent 119 111uc11 11111r1e11 unt11 Jane, 11a11ng 1oun11 out 111 111out 111m, te11 111911 111ot11er MrN Baxter 1ea11L1ng 111111 keen11 XNIHIE 1 Nllff01lHg', ar 1angeN t1'11II,Q'Q No t111t 1111116 111a 11ear 1111 14t11e1 N e1en1ng CIOt118Q to the pa1t1 W11Il8 1N 1'1te IH a1r111ng at the p41t1 4n11f1n11N that LOIA p111gra1111 19 t111e11 an11 t114t 9116 11oeNnt eem to cue fol h1111 Aftel 11e1 11ep11tu1e, 1111116 1 a1111e1 but 111 61 1o11ng 1114n, f1QCl119Q that he 11111 go to 011116-ge an11 10rg1t I1111 CAQT OF CH-XI -XCT1 KS 1 N 1 N1N 1111N1 T 1 x 1 111111 1 111111 H Illlllr 1 1 1111 a1111 Il1e111111,, AX 1 1- 11 1111 11111111 X11g,1N 1 Q. N f 1N 1 I111111N1h01 ll 1 1 1 1 1 1111 1111 X X 61 11111 11 111 114 H1 1111-N111 11 1 1 1 1 11 ll 111 N11 411 11 1 I1 XI3116 L111h11 A11X6ItIN11Ig Nlanager Eall Nc1111e1tfeger Tlcket NId1Id,Q'8l Helen RICE Std,S.Z'9 '1I4n:1ge1 1111-111tt Stan berr1 I'111p11t1 '1Ian4g11 F1011 CdlllC0 D11e1tor 9dtlIC9 Ix11c'1 I 56 ' 11.1111 121-11' 1.11141 II1I,11111. 1141, l'1-111', 111111, 11-1'11 S1-1-11, 111111111 S1I1111-1111g11, S'1Y.1'1, S11.11s::1- 1-'11-11' 111-11. N'.111N1-1:11 1111N11:11N1111, I-'111111114 S1-1-1.1I11, 111 1. 'I'1-111, l11111.N1I111111-, 111g1N, . 1 'ni F .. - Y - ' 5 5 '11 " " .g 'z .' -' 5 1' as A ' ' 1 ' ' ' z ' " t11e 'lSlt1I1g'4LlI'1, L 11 Putt. It 1511 '1s f' "1 '1 't f' .' y lt" ' 1 W11 ' 1 1 .' It: 111 1s ' t J' A 'jz tj t 1'C 1'.' thx' t gf ' 1 .' t ' 1. . '1 1,111 Q, I 1' .' S df 11' 1' ' IS 1' 1' ' ' S I ' 1 11 ' ' 2 2 S . 1 . ' U ' ' ' Q' X ' .' 1 ,. .1 S A. . L L. 4. -Y L. . .1 . 5. - . 1-.1-41. T - 111 111--15-.1 1 .-11 -1.-1 11 1. A 1 - ' . ' . ik. . . ,, i 1 . -1 . . -- 1 A-' ' 1 A- 5 -, l L. ., . . L. . . S 2 . . . . 2 ' 4 ' v- r N v 4 I ' 1 r 7 . 1 ' . " 1 I 1 1 I 4 A . 5 1 1 . 1 S 2 . . ' I A . . 2 . . , Z 5 . - S . -. . . I ' " ' 1 1 1. . . , , 4. 1. 1 . 1. . 1 . Mr. l!:1x11-1', I1ll' I'z1l111-1'- ,,.... . .,,,...,,.. - ..,. ..,, .,,..,,. 1 C i'11:11'1I .'1'11lI .I11111- l2:1xt1-1', 111- 1i1111- ,'4,'1Q'1L .,.., -- ,,.4...v....,,...,Y.., 111 - f'I'1'Y AI N, I1!l.'11'l'. 1111 h1-1' ....,,.4.... - ...........,,... Wilh -11 ' - :111-1' xXv11118.I11 SyI1':11111S 1Iz1xt1-1', th1- S1111 ,,,...., ....... ..,... ...A 5 1 1 11'1'11s KIM: .I111 '- XY:1tH1111. 011' of 4'Th- 4' 1 111" ..,.,..,. - .,.....,.v J -s " BI' j ':11'1'111-1'. 1111' 111' "'I'1 - C' 1'd" ,.,...., .,.....,....,. If 31, ' -' ' - ' ' 1.11111 P1'1111, 111' 1'isiti11g "i1'I ..,..,........., WW--- ..., M:11'g111'1-1 C1-11 11-111 111-11 -sis, 1h1- N1-31-11 h:111111' 1111111 Yt,, ...,. ,...,,.. .... IX 1 1 -'1'i11 '1 ' .11 1- I!1111i11, 1 I1 - 1f "'1'h- 1" 1'1l" Yt,,.,..,,,.., ....,.., - -1-1111 -1 St1':111,:'11 M13 1':11'11111-1'. ..111j's 1'2l1111'l'--.. ,.Y.,.,.,,,,Y Y,,4 ...,,1,.., 1 i - 1111-111 1'111'1'l'I 1l1-111'14-- 1'1'1111111-1'. .I111 i1-'s 1' 11si11 ,v,..,,,,,,...,,, .....,. 1 'Il1111-1- 121- 111-1' I'I1110'1 1311111-. 11 -11' girl-- ..Y..,...,... ,- ....,.,., --1i1-111-1'i1-1'1- 4Si4 if XV1 111: 112IlkS. 111- 11' "Tl - l' ',111'11",4 .,., -, .....v,.. ......, K 1 ' .' -11111 BI' I31'1 111, 1111- 111' "TI11- l,"111'd" ,.,.,,. -Y ..,........ ,... - -1 " - J' A v 1 'L-' . A --Ai--iiAv-xi-------!E---i-A , C - . . A . .-Yi---i-i-f---AY'--iiA-7-iv---i--A .,' L' -v - 1 - - A r 3 vv--ifi--xf---A------A-H---giEY---i- 1 I, .v' '- . Y--KAYi-Aiv---W--i---Ai---------E'-in-g--YB . 1' ' THE C-KST 1,461 THE MILESTONE Ffh.: '4 """' "1'P4K!wi - 1926 - 1l9"'-""'f"' 4 ' N T W M 1 I Senior Clams Play THE GOOSE HANGS IIICH The Gooxe Hfing Hxgh 1 an opt1m1xt1c comed of 121111111 loxiltx 1111 dffQCtl0Il poltrax a famllx 1n XNhlCh the parent are lndulgent md the chllmlren vllful Lwentudllx cucumxtancee anxe x1h1ch cau e the flther to cue up h1 po mon and the fdHNlX face pox ertx When the chllfhen beco-me .Smale of the Nltudtlilll thex ll e to the oc 1 lon and PIOXG then real XX0lth In the end thele 1x complete UINIGI tllllllllg' xx1th happlmw and loxe 11 pxeme IH the home Ii0lb9lt Gddbo1 Rlchdlfl Gaclbol Rohncl Fra er Robe1t Hand Chfforrl Lbsen I X16 VK edtherholt R0llQ1t Ro QIJIOLIQTT Aclxertl mg M mager Tlcket NI wager Stage Man lger Propertx Mfmagel Ducctor Bcttx H1n on Flmence QCTITOQCIQI 'VI 1116 P1919 Genexlexe Colbuln Allce Rainme en Done Bmdech C111 bchefolml Irene Sporn NIIIIOD Bloamlktone Floxd Sedex Beatrlce Koch l57l '1'1,.1.1 1:1-11 xxnun..-111.-11, 111.11111-111111. 14:1m1. 11. 4a1.111.,.1S. St-4111111 H-1111 ll1.1.1e1-11. S1-411-11. llmrnullex--11. l'u-11-, Mu- lin.-lx, V1-IMQ1111. Sch m-411-x, II111-111. F.1'et Hou: Ii. llmlhmf, S4-xlvr, Ibm-m1'n11g!1, ll.1m!, Swlwtwld. lflzm-1'. . . 1 1 1 41 w 1 w an x 4 A A I H 5 . Ks ""'s ' 5' ' jz j Z1 ' in NVh1Ch the younger QQIIPYHIIOH IS brought face to face wlth the older. The earller scenes A . l. ' ' -. ' . ' . S ' .,. 1 . . ' .' -D JY . A., S K ' s z 1' ' s s ' j ' 5 '- In ' ' . , - . S' . ' , -v Us 'Sis' . v '. . - . l . 4 ,S Z ' .' . ' ,'.'. , - 5 - . U 1 ' " 'S ' ' s . s 1 z " ' ' ' ' S , ' ' . is . S . ' Ig' 2 ' r ---------Y Y YYAY---,-- 2 ' ' 1 1 ' ....,.,.,, - ,.,....ff.e,.,,.. V 1 1 v' 1 1 1 4 . . Y ..,,..,,,....f..,.,,,. . . . Map THE MILESTONE 51,90 GNQQJ 1926 LU"7 ack Ron .lm I arson N .nllmg llimlumlm H lhamlt Ru mft Nia.: 1 man linux n 'lllullml 'llelm her low s 1 ld Run Ni x ight lioolmut ll llun llc Ili nrotz umln .num nmlng lh lulnrer Maurer hmm nr s urlton Best 'Sialm Hale-. Tenn hfdllllrlell Hunmhru ruhn Ronnson I-tru Rrvmldt 1- I Latzn Club First semester offlcers Second semester offlcers Mane Bruhn, presldent Mlldred Lulow, presldent Helen Harrison, vice president Elmer Behmer, NICE presldent B111 Butterfleld, secretarv B111 Butterfleld, secretary Hazel Lederer, treasurer Earl Bohne, treasurer Mlss Blanche Knlght Sponsor The Latm Club orgamzed, now, promlses to be one of the most promment clubs ln Hlgh School It has accompllshed much 1n furthermg mterest m Latm among students and has glven to them a more practlcal outlook on the value of thlq language of the omans One of the most known features of the organlzatlon was a banquet held ln Roman style durmg the last semester The club has been glven the name of Delphl and has for lts motto 'Crescat Sclent1a", "May Knowledge Increase ISBI e and , Hai. 1 e be e IS ' ': 1'1" -, 1 .' , " ' , ".'. " . , . "s. All - , " , . - . - , ' '1e.. TH' 'Z . iss l'n' . ' , . 1511 . R' '1", M . ll. Fl ' g. 1" '- lk, U. FI - ' , I-'ll . .' - - . Second Row: Yerlzes, Svlnxrr. Harrison. Slippirk, likrlme. lintte11'in-ld, liehnler. Lulow, lhlm-klvy, King, I-'islne-r, Swltzvr. Fi -s Ror: l'1' . -'. . . ' .. ' ' ' , M. li , 1' , '- "N, 1 " . 'is 1. Q 1 1 K ' f . R K . - .6 . I . . . ' as 'rv ' , 1 . . Y H H ' ' THE MILESTONE fines mi 1926 uf? Home Economzcs Club Presldent Lllhas Ruehter Secretary treasurer Selma Ue ker ThlS year several new clubs have been orgamzed 1n Hxgh School One of these IS the Home Economlcs Club The members are guls who have had at least one semester of home economlcs work Toys were made and repalred and then glven as Chustmas glfts to the poor chlldren IH Norfolk At Easter booklets were made and efws dl ess ed to be sent to the HOSp1ta1 for Crlppled Chlldren at Llncoln Not only have they had work meetlnvs but also some pa1t1es In WhlCh orlglnal ldeas were carrled out The sponsors are Mxss Hyde Mlss Durland and Mlss McNamee rss 1 4 T W or . u 1 jg... .,-e e Vice PresififiiffffffffffiIffffff1fffBerny' Hartwell u I Q n . SC ' - 1 u 1 1 . b , . ' . I , . , M, THE MILESTONE qs4Ys,.9m YL ' ' - 1926 - JPG' Glrl Reserzes Presldent Vxce Presldent Secretan Tleasulel Program Chalrman Servlce Chalrman Publlcltx Soclal Chalrman Nlembershlp Challm all Sponsors M1ss Pangle a Tl The Qenlol G11l Resel ves have had a VQIX successful yeal pomt of VIEW Irene Sporn Charlotte Hovxazd Marle Bruhn Wllhelmme Haley Helen Malm Vera Barnard Mane Schram Ida Mae Stefan Hazel Lede1er cl MISS Gutknecht f1 om even x Dullng the Chustmas season thex gave a pageant entltled Llght Claus pa1tx The11 annual Dad Daughtel banquet 1nd a panty fo1 the Freshmen ale also llsted among the11 numelous '1ct1v1t1es Meetlngs wele held even Wednesday nlght ln the Y VK C A looms The sponsols are Mlss Pangle and RIIQS Gutknecht I60l Ring Chairman--iiCSC::i::i::i:::::ElQabeth Maurer Bearers" and they entertained the poor kiddies of Norfolk at a Santa 1 . 1 Y 1 W., ,..,,Mg THE MILESTONE qgygvw . Y ,fl H-. Y find 1 1926 - yfw 1 1 1 11 1 11 111 1111 1 11 11 17111 Leap Year .. OFI' 11 ILP P111111l011t Mane 5011121111 XICG P1e1111e11t He1e11 NIJ.1I11 N1c10t.111 t1e.1 11111 'NI.111..111-t 111111161 81111111111 M11 51161111111 11- 1 .11 74 1 11 1 1 1 111 111111 11111 11 H 1111 1111 10 1 1 1111111141111 11111 11111 e11t11u11.11111 .11101111 11111 1t1111e11t 111 0111111 11 5,1111 111011 01611 the .111nu.1 X11 G11 P.11t1 11119112 1110 1111111161 1 t 111,211 10111101 g1111 11e1Q e11t'11t.1111P1 N . 11 1e111 1 Llllt 1119 161111 1111 en Cl lll c11111 01.1 1011 .1111 Q.11111 1 11N Ol 0 11111.1t11111 11 11 111, N1 11 1 11 N0 11 11111111 11.1 111 1 1 1 1 1. 1 1111 L111l11 111 1 1111111111111 11 111 191111411 .1111 19 1111115111 11 .1111 Nc11.1111, 11N 111 1411121111111 11.11 Nucce 1 L1 1 17.111 111 111 11-11 1111 111 e .111 1.11 19911 It 1 11111110 91 l51l 11.11-11 P11111 ll. I-'I1'111111:, IL111111111111, Slitf. P1111-1'1, ll-111.1111-. 1-'11-11111-1'111, ll. R1-1' 111111111 Sv--111111 l!111': H11111-1. V11-1--. 51.111112 514-11. SI1- 11.111, 1l1111.1111. BL11111, Y1-1:1-1, 1'1111111:1.. 1-'111111 It 'Q 11'.I1111u. 1' 11-1 11. 111111-111. Sv! .1111, II.111-1 S11-1111, W. '1111-1: I1. liwv f . '91 ' Y' 'LS .TIA 1.11111 Ye' ' 'L '1 t1 1 5:1 '11' 161 'ga '211' f N. . S., 11'11 1 '1 11 's to Tl Ps. , 1 ,.' , A, L. 5 . , ,l 11A - ,Isa , ,-mv, . . . 1 ,1411g1115.-1 11.'1 1'1t1' - 1Z1t.".'r1yt1'.' -- I T11 ,,'i1'11' tr' '1'c1 Q 'ell-k ' , "ls illtl' 111361 11" t1 e 1,111 Y1' ' '2f1. ' 1' tl QI .' '.'1'1 1' Mft S1 N ' ' 1 tl 11' 1".'1 '1 131' 1' 1 " 11 -1- '1' .- 1.-1 115 - 1 1111 '-1 -1 1 'l11'.'1 1---1115.-1 -1 1- at 1. Lf THE MILESTONE Ny.: Fil. 1926 .VW Conzlnelfml Conlvsls 11 10 1111 C111111111101.11 C11111101 111 1 1111 11 111111111 '11111 101 1 1 .1 111711 111110 11 3110110 11 11 11 11110 N111111111 A 111111 1 1 , 1 1 1 1 , 1111 011111.111 1.111111 11110 1111 1 1111.11110 011111111 11.10 1011 1101 10111001111111 111 1111 1111111111110 11111111 1 111 1111111 111101111t1110 1001.1 L101101 X 01.1 11111111161 11.1110111111101 N111101 T1111 111111110 1111111 11100 S1 1111 N1.1x10111, 66116116110110S1x111"-011 C11.11111111111 8111111 1.11111 1111011 1111 1011 11.110.1101 E1 0 10111 11 111100 X111110 5101 1.1111 1111 11 111 111, 1 1.11 1 11 111, 1 1111 1 110 11111 1112111 11.11011 C1 1101101 11.1u11111110c11, V1 .11111.1 SU11111011 1j911111.lI1S1111J 1'111111.1 11111 01.1 110110111 111.l1"d1LtV1 111111 111 1111 Q1 1 1111 11111110 111111 lf 11110 11110 0111 11111 1111 110 1.1110 .1 11 101 1X1111'01k 111111 1111 fllNt 111100 111.1010 111 c11.11111111111 111101111111111 1111 11101 000111111 .11111 111111111 111 11111100 1111111111100 1110 11101 fl11f1 81111111 111 111.11111111111 0110.1t11.11111 1110 111111111 111 1101100 01101111 11111, 11011 101 11101 11111 1111111 111.111 111 0111111110 000111111 111111111 .11111 111111 111.110 111 11111111.1n011111 11111001110 N01 folk SC01Gf1 41 111111110, 1101 I1G.119St 1011111111101 1101110 -111111111 111111 '99 11011110 1111 011101 t011110 10001111110 0110 111 1111 11101 1110 111.1000 11011 XL11U11 1111111 111111 1111101I1tS P10101 111111111 111111 91 1 1101111 .11111 1 211111 C10111 11111 130111191 11011 1111 111111 111.100 111111 9 111111110 1 1011 19 1111111010 111 1110 111011101 L11111101 IL 111111111 10 011101 1110 S 111 01111110101.11 C1111t00t 111 111 111111 11 Q1111111111110, N 111.1011.1, 0113111 10 f 11 1101111111 IS 1311111111 111 10 001111 1110 1111111018 111 11118 H181 .11111 11 IS 0111001011 that 110 11111 11111 11110 10.11 .10 111 11111 1101 lL,21 1 .1111 - 1 1.3.1 -.1 '1'1 111111'-' , 1' '- , Vx' 'Q .4 11 1 ', , ' , 1' 1 '2.'i2, .1'1'1'11 27, .L '. T111-1 1' 1' '11 '21 11 1 11110 101 1' ', . 11 ' , N0- 1'0'1 , 1'i01'00 1211111 C10 111, P011101' 12191, N ' ' 1 ' '. W: A' 2 1 S1. i '1 I 1 N ' ' 31 ' ' 1 I' 1 ' " gs 11 0: C15 - 2 H, ' . , ', . ' ,, 1 ,,,. , .. ' 5 , . ,- . r-1 1 - 4- v A A 1 - . . . ' Q., , 1 I J' , C., fa - . L, .1 ' 7' L. Y' A 1 . ' Aw ,- 1' , M1 ' 1' '11' ', . ' 'g ' -k1 0, J '111' P1 1' .'1 '1- 1'z , P' t '01 C' '1' L'11"1 G 111 Ti 1612 1' '1101 3 S 11' .,', 31' ' '. '11 , ' '.i , 1 ' 1 1' 1' " 1 ." "5 .' I , " ' 1'1 'z 0111 ' ' V011-1 01 11 .' 1 ' 1111 1 1' '1 ' lj 1' ' 1: 11111 1 " ' - 12 '. " J . . K. . ' .' . ' 1 ' .L. " , . S .V . , A' , 'b. y ' . T1 " ' " ' 11 '1 ' 'U' 1 ' 111' Cf . '. K. K 1 1 2 ' 5. A 0 -. L. -. A .' :1 , '. cnt? THE MILESTONE G'h..o 'V'4"' U ' 7' - 1926 - ' ' " ggi? DOROTHY RELSS Typewrltlng Champion ln the Dlxtl t COY'lll'I1C1Cl3l Contest held ln Nolfolk 'VI trch 24 102m Dolothx Reux vt on tlrst place IH the Chfmlplon Txpexx rltlng Claw xxlth a, Npeed rlte of A xxoldg per llllflllte Tllli xvw the hlghest speed rate evel made ln the I,lStl'lCt Conte tx Dolothw BI1tQ1G4l the Champlon Cl1SS at the State Contest and xxon f1lSt place Wltll a Rpeed late of S0 molds per mlnute xxhl h uae the hlgheat late EVBI nlade IH the State Contest The lntel State T, pexxrltlng., Contest xx as held ln Omaha, on Mav 30 Dolothy took ilrst place ln the Am lteur Cl ws, xxrltlng 83 words per mlnute for wlltlng' 60 wolds per YY1lI'lLlt6 on new mattel for lo mlnutes XN1tl'lOllt CITOI, Qhe has alao von all the axxardx gnen bx the L C Smlth Typexxllter Company xxhlch lncluded the Gold Pen for xxrltlnb S0 words pel mlnute xllth no more than f1V8 erlora she has xxon the 50 NXOlll 3.NV1l4l g,lven by the UH1lPlXNO0d Tx pewlltel Co , whlch ls a Rub and Pearl pln Dolothx wlll agaln enter the Inter State Conteat thla year and we expect hel to agaln mn flrat place l63l W Y , . . . ' 'r 'lc ' ' q ' ' , . 2 , QF, ' Q ss ' ' : . ' C ' W' ' ' ' " : 1 'U ' ' Q O . '. 'c , ' I' ,' .' ' ' ' S 1 bv v 1 ' ESL. K, V . -.1 1 '- l .1 1. v Q t. A ' v nc v K c L U 4 . -- .V v ' ' 1, K. H if ' I f A ' ' - Others honors won by Dorothy are: Remington Portable won in December, 1924, A v - L, Y' 1 v A . ' V .' V 1 ' ' , ' ' 0. Q V A. . ' .' ' . A 3 S . A. . v . . .C , ,.' - 1 . Y .V V .' . s v ' 'S F . aff THE MILESTONE ftnxpx, Cxxl.. 1926 D01 lfIllIfIf0l1 folzlvsl 111111111 11 11111111 1 11 11C 1111 1 1 11 11C c1 N I 111 16 OL11 011 LN 1111111 10 11 1 111 X L 1111 1 11 1 . 1 11111 1111 Ne11C 1 N11 1 1 1 1 1 1 X -X O11 L1 1 1111111 N 1 1 Q111e 1 1 X1 1x 1111 111 1 1 N 11 1l111111J11l11trJl1 N I 1 11 11 4 1 1 N 111101 111 111 I 011 1 GX 6111101 1I114lL1N 1111 11111111 1C ' L11 I 1 s11111x 1 N 1 11111 N 11111lNL 1111111x N 4 Z' 16 ,, , ,,,,,W+ 051: - - ' 1 ' ' V1 iii A111 9 11 111 1 1' 111' s11f111 ts - 1 '11.' C11111IJ'11i1g' 111 11 1 '11-1-11121 1171'j' 0111111151 was 111s.' 1111111 111'11x'11111s years 11111 111211111 1111 11'111'k was 111 V1 111'1,11'21g'11. 111 11 1, 1-1 C 11.1, .11' tl 11111101111 111' 111111 '11 -1'1' '11111 111-11 1 211'1-11 27, 1'1111111'1 112111111115 111-1Cef1 f11's1 111 o1'11111"c11 '11 1 1 x 1 111111 "'1'111 1911111 11111111 12111.11 111111121111 112lf11J111f 1121111 1'11's1 111 1111111121110 111111 H011 11111 X '11'1": .'xf1U11l' 1l1'11,1s1111c14 g'-we 11111 11l111lO1'0ll,' 1'11z111111g' 11 11' '1 111 211111 1'21 1 1'11's1 111 11c1' .'UC1.14J1ll 111111 . St 1111 2' "11' 11 .'11'.'1 '1 11x 1 'I i S. 111 11111 1'lJll1' :C111111 011111-S1 N 1'f 114 1121s -111'-11111111 11111111 111' 11111 1"1'q 2 1.4 -' '21 "C21. 31 1 'Q 1 Q: 111" '1' . 111112 111111511 's 1111 11111: 1 1 11111 1121111 U11 '111 '.'11111y 1'11111'11.'111111111 N. 11. S. ' 1 1 1 1:17. Athletles JLL 2 W I :N L f , 'Lf . , 'S WF A N git-,-,....y2b , THE: M:l55?TQNE ATHLETIC l'll0X XS Fo Coxch Thc H1 Loex the c echt of bkllldlllf., up the tlongest lthletlc checlule Nollolk has uel known and ot clexeloplng, t8lll1N th It h lu m :le wen Clfitllt lble Show m both Ntate ind n ztlon 11 contexts He hm bc en ablx lx lxtell thu xe ll bx Gordon bx hls falthful and effxclert wen ce 1 phx lclan f01 dthletlc te lms W H S applecntes the e men 'md tho Lnlce thex hue lendeleml 111 pl xcmg X101 tolk on the map IH the lthletlc XX0llll Ill lllx Im l67l I 0 I C I O l l l l'UA1'lI IAIYAI, l'. ' .L U ' z c as, 1' J r ' ' ' -' ,s ' 1' Q z ' s A' V' .AV ,V . V . ' V ' ,. 2 -. 1 QV, H V ..V V 'Z h- -- ings ' .' ' 1 1 ' 2 J ' .' 1 z j zxsf' -' L ' ,' Heyhoe in football and Leo Faunce in basketball. Dr. Ellis has won ll place in N. H. S. A' ' "' L :Af S as ' " ' z -. ..'.' "2 5' s . "2" ' ' z"l '- 1 ' 2 ' V V . , . V ,, -4 'VJ . ' 4 i '. -I N, ,-1 lfuxlzm-, Gm-:lon Ih-glmoc Qggff THE MILESTONE q-..,,,, FKXJ 1926 x.l"5 FIRST TEAM HI I lr Flrsz' Team Norfolk football ea on of 192.1 uae one of the mo-t succe sful rn xears At the end of the Neaeon urth a record of rx um one tre and one defeat the team had faced some of the Qtrongeet teamx rn Nebra ka Fourteen rren made letter of uh lr srx graduate and erght return for the 1926 schedule The uork of Broad tone -Xll State guard Qelectron and Capt Faxertx Ntamped the lrne ai one of the trongext and heaxreet rn the Ntate uhrle Houng and Wrnter uere the moat con rstent ground garner rn the backfreld Captarn ele t Ixlug plaxed a wonderful game at the Maroon and Whrte from the trme thex took the freld untrl the la t ulrrstle ounded The Reserz as The Second team this ear although not hawrng a brrllrant record ax to the number of gamex won and loxt performed the 'nore lmportant erxrce of helprng to burld a urnnrng frrwt team The reserxes COIltlllJl1t6tl much to the development of a strong team that represented the school The membere of the Qecond team are to be hrglrlx cc nmended for therr farthfulne 5 and frne sprrrt of lowaltw shown rn onrrng out nrght after nrght to take the bumpx and hard knocka necessarx rn opposrng heaxrer ard more experrenced plaxerx, and urth no rncentrxe of glory to lead them on The se- ond team was compoeed largelx of green and rnexperrenced plaxers most of xxhom were plawrng therr frrst xear of hrgh chool football Nrne members of laet rear S undefeated team had paved on to the ranke of regulars The contrrbutron of the Reeerrea Should not be oxerlooked rn the rewrexx of a xsrnnmg football eaxon 'L- OND Tl' AM ' u but Rn S XXI lt lin lflrrm, lllllll 11 lm ltrn ISI: l6BI - Y W Y Y W Y K, -Y ...fi - - 19... Y Y Y Y Y Y K1 . ,,.,,,a-fwwwwai., Twp Row: Dr. I-lllre. Vuzrvll 'l'lmrnu,. Allen. Iilirlull. lb. tladlr lie, ll-rr'rw,4'li-, lh-lmn-V, Fnlrznw. I-Il-rr-wr, Mtzxx Sw-ornl Ron: Iilug, Wi 1' '. Youngs. First Ro ': St-url. Iiwzuletom-, li. Gnnllnux. Frarwr. llunml, 1'.n'r'ivo, I-'.rwx'rx, SI.rrxl1--u'ry. V 'S S ' S . T ' .' .' .' SQ' ' -' ' T. 1' , , ' ' I v S .' ' S, , ' , ' . I Q' . . S S ' . C 'S ' 1'C S I ' v S , A T 1 1 1 - K ' I, 1 V 4 . 1 v : iv, if ' I S ' :' ' . T , I' ' ' ' .' S L. . . S . - .S r A. lv . . , . . half. The united efforts of eleven men working toward the same goal spelled victory for Q 1 ,' ' C , 5 S ' ' ' ' . if . - v J! .' w . 1 L L ' D. U: ' . I ' SS ' 5. tv nv, If v C 1 l S 1. . v . , , S Y S . i A A A A t- - Af U .1 K Q: I ' n Y L S v . 1 v' v v' ' S S 1 'W' 'fy' ., . 4 4 2a I Toy. llow: l'o:u'll lfznllru-v, .Inlr1mrn. lin-nvlu-1'. Mm-llnnnll. R. Wliuln. Ili:-lc. Sw-rrul Ibm: Kunz. Su mln-r'rx, ID, t'u1'rlc-o, lfilfux-vx. Mau. ' 'N 41 'Q C, ' 'igr , s- wr, ' l- n' f, 0 S ln' rl-, in u. lr r 1 lr, 11 rn- '. 1-XPP TOR I XXI RTX NIARIUIN BI 0-XID FONII c.4fU THE MILESTONE CNKKJ 1926 Capt Bob Faverty -X xx orthy leader of the Maroon and XA hlte and ad mued by everv man on the squad Bob captalned the t am thloufrh one of the most successful seasons ln h1sto1v and was always 'mt the front leadl lg ten othe1 flghtlng demons Hls ste :dy 'md unt111n0f efforts w1ll lon0 be lemembeled by the followers of the team stamplnv hun as one of Norfolk s best captfuns Captaln Elect Joe Klug Chosen as the 1926 leade1 b hlS team mates -Xdmlred by play CIS and fans fo1 h1s uncon querable Splllt dogved deter lll1I13.t1OI1 and clean sportsman shlp -X hard plugofel flom the openlnof VVhlStl6 to the last and was lesponslble fO1 many ga1ns thlou h the hne and around ends Joe w1ll be a wondelful c pt IH next yea1 1 XPT LIPLT JOY KI LG Marlon Broadstone B1 oadv play ed the most br1ll1ant season of hls C31991 and was flttmffly selected fo1 the All State team as h1s reward Broady could not be denled a pos1t1on possesslng the most speed and power ever seen on the local fleld Every N H S foe w1l1 long remembel Broady and he w1ll be heard of 303111 wlthout doubt 9 E691 HX XRNUI ll NX INTFI' I7Ol g,4fK THE MILESTONE "ls,.9 G-sxlj 1926 N493 Bob Hand Could be depended on to stop eve1vth1n0 that came th1ouffh centel and made mlny tackles on each slde Alwaxs plan ed a cool offenslve Game KX on h1s N bx hald fl ht1n0 Roland F1 asel Conflonted wlth the eno1 mous task of select1n0 plaxs that would Wolk 1n a pmch lo w ell as eisy sleddlnff He Cd1V6d 1 name fo1 hlmself Had Oood ChOlC9 of plus and dld Qome A1 nold W1HtG1 The flffhtlnffest plaxel that Nlolfolk fans have watched 1n mmx moons Could make valds thlouoh the smallest hole and was a Stonewall on defense Good as an 1nte1fe1e1 and '1 de xdlx tlCkl6l Hls place w1ll be hfud to flll Bolo Gr3dbO1S Lots of welght and used It to an advantaffe too Hls oppon ent d1dnt know whlch of the twlns lt was but most of them thouvht It was both bl XXI I' R KSI BOI C XDPOIS Sf f f f f - + -will A - 1:10 4- f fr 7 ff f iii hm . ' - . v C D . 2 , cl ' ca ra v , -0, -, , L 6 D' . . , . cg L, v . at ' z ,,. ' ' C I . 5' aj . e flne 1'QtLll'I11D2' of k1CkS. lun: A ND Rf- L X, , SK ' ' 77 , , CJ C 1 A i 1 Y I 2 x' . Y N' ' . CQ. 5 ' 1 1 w C 2 j z '. H. 1 ' C ' 1 I o J - N " . , Y Y . O Y ' ,jl 'jai ,EL if FLNIILR I FHVIER L,1fH THE MILESTONE Pad: 1926 Dlck Gadbols Just as heavy as Bob and he tleated them all allke Had h'ud luck at the f11St of the season but It took mole than a broken collar bone to keep hlm away from football Bob Young Undoubtedly the most b11l llant and most conslstent lound a1ne1 on the team He was a deadly ter1o1 fo1 evely oppon ent and a malked man ln evel y frame but couldnt be stopped Has Iemarkable ablllty a a passel klcker IGCGIVGI and ball W1lt6lS fol All State Cant be denled a place next V931 lf he keeps t1ue to th1s Veal s folm Elmel Behme1 A new man ln the halness but ploved to be a sale ua1d1an of the flank pos1t1on Should plav even better next yeal X Dlck Scott The surprlse of the season Stlon defenslvely and a gles SIVQ offenslvely Determlnatlon can do wonders W1ll be a valu able man affam next yeal DICK SCOTT l71l ,f 4- ...Jil - - ' I I . i ' 6 v :ss . 1 . g. g ' ' . ! c . . ' ' s ., 1 s . , i F mvx GAm:o1s toter. Mentloned by many sports Bm' X Ol M .' . . - 1 I . .1 u, u L I will ' 0' ' 0' ' . 5 . nb - O . D' BOB HORHOC kk Ml' RRITT ST -XXSHFRRX A, THE MILESTONE U - 1926 - Bob Horrocks -X Good f1eld Ueneral mth lots of speed and dete1 mlnatlon to buln An excellent man 1n the lnterfer ence and should be a valuable man agam next yeal F1 ed Ca1 1 ICO Plenty of fwht and usually xx hlpped h1S opponent complete lv H15 vsorst habit was teaung a blg hole 1n the llne fo1 a blg a1n No telhn vshat he mav do next year IRI D FARRICO MCF1 1tt Stansberry Won h1s spuls xx h1le on the second team a year a o A valuable man both offenslvely and defenswely Sel dom falled to tu1n plays Back agaln next year I72l LJ' THE MILESTONE f"ts,..9 095, 1926 LJ"7 Fusf feam Fooz'ballSol1eclule South SIOUX Cltx 0 Stfmton 0 1 11 1 1e111011t 1 N01101k X01 10111 N01 10111 N01f011x 1 Columbus 0 N South Om 111 1 9 71 Wlxt P01111 11 Iltl tc 1 111 11 0s 11 L11 1 L Pot 11 Oppomntx 0 N011011i 1 111 L1 1 10116 I1 N 114 1110 'J I f1tt1e C1Q91x 1 Q11 Q 1 on ll 'NQ11111111 GION e 1 Q1 101-XL Oppoueutb PS 111 111 111 111 111 Fe 1 Fe 1 Feb FL 1 Fe 1 11 O1 Team Foofball S1 lzeflulf N01f0111 11 flldul 18 X0l1011x F 1111118011 19 Nolfolk 0 Nuxm III C 1018 11 Noltolk 0 1 1ttle Cleek 1 N01101k 1 Fusz' loam Ba5l1etballScl1eclule Nolfolk X011011i X01 folk X011011x NO11011x X0110lk XO11011 'N01101k XO11011 'X01101k N01f011 N011011x 1N6XX111lI1 C1016 Ne 1411 11 ut Pomt L I11 P1 ICQ 1 1t111OI1t Columbus he 111161 Om 1111 Fech 1 e1t11ce X1 151161 01111111 Cblltl 11 Opponents 1119 Second Team Basl1etballScl1eclule N01 folk X011011x N01fO11x N011011 N0110lk Nolfolk 1 1 f 1 '1tt1e Cleek P1 f tl Tllden Qt mton T11de11 Qt mton 2 X1O1fO11x N01fO11 F NI01f01k N01fO11x 7 'I N01f011 N01 10111 V01fO11x XIO1f011x oat 1 ,, 1,11 F A 1.3.1 ,, 11 ,Woo 1-- . U , I CA X 1' Q 1 .ll. " 5' J .,11, ,,1.,, , ..11.1,,. 1 ' ' 1-1 .' . A ,1 , 1,,1 1' " ' L' .1 2 z.. ,1,,, 11' ' Q 1 Ne1'g' 11 2 2 1' " ' L' 1: ' Z1 , 2,1 " I1 F-1 S , ., .' ' ' 1 ' 'ng' 111 2 A .,..' ' ' L1 Wit '. L at 1. 'l'i -1 1. l'e1'C1 ta 7541. ' 1 : 1 .' Z1 . 1' " T1. .-XV 1 'age per 51211110-C1111 1 tx P5 Nc " lk 1. 11 I. T 1 P ' , f V P 11 'H ' " 1. 11.,.1 22 mf ' " " 1 2 ll77ll,Vel ' i 6 Tildr 0 ..,1 1 ,1 1' " ' 1 11 . ,11, ,. ., ' ' 6 A- ,Z ,, f- 'ViVYYVV,-iiAVYVii A' .' , Av,,2 1 iiYiiiiiiiii--iiiYA .' -7 Pi1g1'U 11,,1 1,,ee ..l1,, 1,l1,,1 2 1 Y " ' 32 'X'-2, llrrll VllVV7l1V,ll1, 1 ' '6 ,. : 1 71,3 A, ,. 3. . ls ,V 1 b J1 . 8.-.' " 17,,, .V1, le,1,1e ..1,V1 Y 1 ' 2 1' '1 8 Ja . 9.-1' " Z6..2 ,1l1,11,, 2 .ll1.llV.l1VV1eV,.. ..,,l - 'lg' 2 Jz . 15.-1' ' 7 ,11,, .Y.,,11,,111,,11..., 1V1l.1,l ' 1 S ' 5 Ja . " ' 8 2 ,11, 22 ,111 11,,1 ' '. 2 1 11' Ja . 29.--Y " ' 15 .,,11,,,,,, ,,....,,,,,,,,, ,,..,., ,,,, ' ' ' ' 19 1. " 171, ,,11,,1 1 1.1.. ,.1,, 1,1,e1,11,,, . ' 19 11. 6.f.' " Q 1-1,12 , 2 11,,, , .1,. , ' -2 ' j 19 . 12.-1' " 3 ,111.eV111e,,ee,.. . 1...11,,11,1 2 . ' . 21 11. 19.-MQ " Q 18 1,,1 ,, , 11,1 ,,,11 , 1,,1 ,,,11 I z " 27 lb. 25.-1' 10 ,1,, ..., , ,1.,,,,,,,,,,, 1,1,, .11,, ' ' 1 ' ' 12 -Ia '. 6.-.' ' i 5 11,,e1,1ee ,11..1, ,111,,1 2 2 1 '2 21 T HAL11' " ', 1113 1 Q, 1' ' J 111,1111,11,,,, 11,111, 1 ,,.1,11,,11,,1 3 C ' 1' 15 1' " ' 2122 1111. 2 ..1ee111111 2 1..1111111eee eteee 2 22 'lgy' 6 lv I V AVYY--'YYYYYAY,.YA----'v-YYY--,-Y----vYYYYYAAYYVAY- W . .' " .Q ,1 ,,11 2 .e.., 2 11111, ,,....,11111, 2 1 2 11 " ' 1 1,,,.1, 11,...1.,,11,,,2,.,...2,,11.,,1.. ......22,1 ' 6 1' ? ,,1111111111..1,..1111,1111,..,.....,212..122211 1 z 3 1731 THE MILESTONE 1 ww - 1926 - ww Babhefball Squad he 111 t 1 1 me 1e11 Q 1 1 11 1 111111111111 tem uc GN 11 1e.1 1111 IQ 111 t t11o game 1111e 111111 111 1 1:11111 111112111 111711 the t1 1 C 11p tlk911 1fte1 1 111111 Conte t 111t11 V11 t P11111t 111 11111 11 t11e 11110011 .11111 V1111tQ 1111111 L1 the J01 0011111 not 11 t -X1t1111u1111 t111 191111 11111 It 111 11111 f11111'11t 110111, lt c11u1 110 1111111 the 1t1111e 111 91 ez 11 111 11 1e1111111111Q gg 1111e 1111 1111t 111 t111 11t10r1 11111111111 ' 11 ll 1311 t11c t Illt ut 1 1 1111 1 11 1 Q1 111111 11111111 1 1ec111111 191111 1 1 10 111 111 te.1111 .1 1101 11111 to put 111e1f 16 XXIHHIDQ punch 111 but t11o game 01 the11 1c11e11u1e T11e1 11e1e 11111111c1pp111 1110 b 10 1110 t111e1 men 111111 11e1e 111fte11 to the 12111111 of the 19011111 1741 '1'1L1 111-11' X11 1".111111'1', 12.1111 1'1.11., 111111, 15111 X111-1111.111 Xl" '1'1-1!1'.- S1-1-11.11 111111. '1'1111-1, 111111111111 SM111111--111 S1--'L 111111 11111111111 17-' 1-' 111111 1111 1V11I1'11'.1-1511, 1 11121- 811.-11111. N1'111-1 111-,1'1111 1,111111 . . At t 111' the .'e11.'011 t11 ' 1' '1 1'e1'y t'Ol11 p1'0.'pects '11' 2 " ' j 1 1 111111 a1'c:sf1:'1 . T1 "1 ' ' 1 ' jg '. 11'11 52 1 1 '1 z' 1' 11 ' '13 11' ' 5 '- e11 then' sup111'1r11'1t1'. Bt as.. ' - '11 "1 'sta g " ' 11 t 1"z t11' z ju S11 sz 1 1 O11 '1 ' 1 25, l.l211,t110 1'z1g 111 tl 1 k 1 '1 t11 Xvliylll' t11 11111:-,' i11 11111 1111 " t 111111111- 1111 , 11 "Hz11'l L11-k" 21112 1111111111-11 1110111 111111 they 11'e1'1- put 1111 111 il 1 111- 4111111 , " . , . T111 z 11:11-11 1 th' 5: 1 t first ' 1: '1111 ' 1'- 1 1 ' t1 K' " 1 'L 1 as jf 1' 5 '1 ' " S' ' 5 ' 5 1 L-XPT C-XRL SCHLFOLD GI XRD FLOYD QFDI R, FORYVARD Q40 THE MILESTONE Pts.: WU? 1926 an Capt Carl Schefold Guard Schef proved hlmself a very capable leadel ln the season Just closed possessed lemarkable ab1l1ty 'mt coveung the floo1 the greatest Uuald Norfolk fans have eve1 watched a keen eye fo1 the basket and a good clean spolt Schef as Good as they make them and will be heard from ln Un1ve1 Sltl Capt Elect Bob Young Guard Selected to lead the 1927 hoopstexs because of h1s brllhant playlnof and all around ab1l1ty as a play 91 Bleaks up plays w1th utmost ease and cove1s an acle of floo1 when the ball comes 1nto danffelous te1r1to1y Bob Wlll be a 0'ood leadel and h1s team should f1n1sh up toward the top of an othel heavy schedule S Floyd Qeden Forw-11 d CXPT LLILCT BOL. XOI ING L I XRD Played h1s last season fo1 N H S 'md was hwh polnt man on the team ll hat he lacked ln slze he made up f01 in speed. His left-handed hook shots lanked t1ue many times. lv51-- THE MILESTONE gigs 1926 Ll"V Jess Beaton Forward D1dn t even know he could play basketball when the season began but by hard work developed 1nto a valuable floor man Has tvso mo1e seasons to play JI s 1111 Alov FORVS ARD Forwald BOB STAIN SBPARRY, CENTER Mel rltt Donlsthol pe A splendld floo1 man an a very good defen sxve player Has played every pos1t1on on the team and w1ll develop ln to a good man next year NILRRITT .DOINIQTHOR1 F' FORXX ARD Bob Stansberry Center Covers the floor l1ke a veteran Has been known to make baskets and should be at top form before another season closes I76l CER XLD XI LI N Cl ARD Q40 TH E MILESTONE PWS 1926 Duck Scott Centex Used h1S hewht to wood advanta e at the center posltlon and has fx falr eye for the basket New at the Ofame but he has the l'll.:11kS of a Good bflsketeel Joe Klug Guard Intloduced hlmself to abl uptly ln the m1ddle of the season and oon showed exceptlonal abll lty as a standln Ofuald NX 1ll be a valuable man next veal Ixllf' ilk C elald Allen Guald Rathel small 101 a uald but he seldom falled to det the ball off the bank Played a hald game and won the admlratxon of the spectatols fox h1S Uameness W 1ll be back next yeal E771 ,, ,, , 4, mgi - - , NY, ,,,,4l., . L 2- 'I . ' ou , . . D 4? C' C C - C Cr 1 I cw cc ,vs C . l IDIUK SL'0'l'T, CICNTICR 'thg first Squad father S . C 1 g ca i ' 7' , JOE ' A ' 1. l'1 HD Y I I , ... 1 'Q I 0' u . D Z Q 1 . ' 1 Cl 1: ' , , C, .5 . l r .- . J Cf, zv, THE MILESTONE "e'mf:5l: - 1926 - ilmLU""+ 'A' ' K l axu.hl 1 Relay Team To this quartet of fleet footed 1UCllVlKlll3lN must be glx en the honoi of cauxmg the Maroon and Whlte into fields mole foreign and fax distant than ex er before and alxx ays returning xxlth glorx heaped upon then heads lfixe timee they Qet forth into distant lands to match then speed against the best that mould be gathered from the realm of C01'Tll1USk6l dcm and ale lenouned the xletora A xxorld Q Interscholastlc Record and beautiful lace agimst the best in Nebraska at Nebraska Q oxxn Memorial Stadium and the lattei cioxxn xx on bx xlrtue of their tilumph in the three quarter mile relax at the National Intel scholastic Meet held in Chicago This foursome figured among, the xxmnels at the Drake Relaxs Dakota Relays and the Noifolk Inxltatlon Track and Field Meet in addition to the Nebraska Home Course Relax s, State Meet and Nation 11 lnteiecholastlc Meet Noifolk High Qehool 1nd the citizens of Norfolk as xx ell ae all Neblaeka xx1ll long sing PIZUCGS to theee bo s l78l Sl' ' m- ', Ms-liruxn-, Unarln 'l'lxnmus, llmxistlml-114-, lmx--npm'r. 'F L . ' ' ' S L. ' v Q nnsv' . v. V A . I K ' 1. V ' . A Y K . . .' 9' I 7" l I .' " ' U 1 . 77 . . v' v 7 v ' the National Relay Championship was their rewardg the former garnered after a . ' 1 s .' ' s - ' '. ' ' ' ' tr z ' ' Q 4 . ' - . ' , " Moi THE MILESTONE 1g3.,,+Maeeelec T 'A K Y' 'Y 'G"J"" - 1 9 26 - WW 5: I- xx xxv Ll n un xx. Ill n x X 1 The Track Squad Nlolfolk Stanton contest, the w0lf0lklUV1t3tl0H Tra k meet the Waxne D1QtT1Ct meet and the State meet The Nolfolkan ovexxxhelmed Stanton, xxmnmg A to 40 makmg, Z0 tnst places Om -Xnnuxl Inx 1tat1on meet xxax 1 huve uccess xxhlch 1n1t1 xted oul nexx track Fuxt place xxae taken emlx bx Nlorfolk xxlth 401 pont Fxemont our nealest compet1to1 havmg -10 In golng., to the VN ax ne meet oul team at omphshed xomethmg xx orth notlce With out the fb 1 tance ot our ACl1Ck lelax team thex brought home the bacon, xx mnmg by a flactlon of '1 polnt oxel Rmdolph At the State confllct the Maloon and Whlte placed but txx 1ce Bake1 recelvlng 'second ln the Jaxelm The Relay team comlng thlough xx1th a nexx xxoxld record ln the S50 relax I79l Mark Iloxv: Vout, 1'nrrivo, Iilu , 'l'honms. I'urke1'. Dick. H mem-. Suvolld RL Z King. limzulstoxn-, liuliv, 0'llnx1'n1un, Hal xl, A111 Non, Firxt Ihr 'Z Sli uluter. Alln- , 514-13111114-, llmxi-tlln1'px', llu x'll1mlY, 'uux:. During- the 1925 track season the team as a whole participated in four meets. The . ' - ' I' 1 ' - 'C " , ' .' . v . . v ' v' ' . " 7 ' 1 ' " 1 . 4 1 4 r 4 , ' . . . . A Z v .. B. Z 5. S , 2 . . ' ' 'Z' ' ' . Z." L' ' . " 7 ,Q ' 1 S. ' , ' ' J ' A " lc D' ' Q ' 'S 'Q' .' ' ' ' . ' - C A-S'5 ' . 4 .2 Y7 . V lv - 1 A V 4 a C ' f . 2 ' t . u . v. , 1 i . . K , . 5 V W , L t . KXITKIN Ll N DXYI XPORT l8Ol gf THE MILESTONE mx, Nw 1926 Jfb Capt Don Donlstholpe Don xx as a ve1x able pllot and had the adm1n1st1'1t1on of all the squ 1d He has equalled the stlte l9C0ld ln the Celltllll dlsh Ind xx IS a 1nembe1 of the xx o1ld 1ec old 1GllW team He IS mxklng ood at N6b13ok3 Lnl Capt Elect Chal les McG1 ane Chules has ploved hlmself xxo1thx of IGCQIVIHU the captam shlp f01 1996 and holdlnv the COI1f1d8IlC6 of the te un He IS 1 fllelllllel of the Xl olld l6COld 880 texm Ben Davenport Second onlx to Don ln speed and thele onlx a slwht d1ffe1 ence -X IHQITHJQI of the PGC01d Relax te un Wayne Slaughtel -knothel spoke 1n the xxheel that won the Nat1onal Relax Champlonshlp and set a xxolld s 1eco1d 1n the 880 1el1x Small but fast he IS shoxxmf hls alnl 1tx 'lt Columbu H1 h 1 -V Y . Y, ,gi w h 1.10. , 7 . ei l'c . i 5 a . - Q z ' ' 2. 24 .2 . , . . - ' ' aj . 2 Q' H ' H ' '. 2 ' ' ' K . D. t. . 6. . . , K. G . H 6. . z . J speedy and uses h1s head. Also ', W A A' , . ' 1 3 . I UN lNPNlS'I'llIll'l li I , L z . l 'Y .O . -- . - ' u ' Q 2 . . . v i f ' ' ' ' aj. S I . , . I, Ll. L, - lv C S g i VII RRITT ST XNQBFRRX CBR XLD ALI EN THE MILESTONE 1926 Mei ritt Stansberry Beans pulled a hufre sul p11S6 at NVayne when he thlew the dlscus out of the lot for 111 feet This set '1 new d1St11Ct iecoid L t s hope lt stands till beans bleaks it fnffaln Reuben Steffen A mid et in size but oh' how those leffs go Able was on the eros -countly team which took second in the state He did Geiald Allen Jerry won his letter in the 440 and 880 Hls enduiance was ieat and his speed far flom small He was well liked by ev ery ti ack fan and h1s teammates 'is well Earl Adamson Followmfr in the footsteps of his bw brothel Earl has shown that he IS the fastest cross country man in the state He trains faithfully and reaps the benefits RPLT I X STI E FFXI I XRI XD XNISOX E811 as H , n C - ' .C . l . L . '. - - ie ' ' - ' K6 1 . rv , - ' cc, . p . g . . h u, ' 99 . O ' - S . his bit getting his letter. U g' . ' - C . W u n . E . O . -3 THE MILESTONE H, 1 GN-ll' - 1926 - LU"7 Bob Young Proved himself more than 21 broad- jumper. lle won the 220 and placed in the 100 at the Wayne district meet. An able hurdltr. Tool' -1 trip of 20 feet in the bioad lump -X 111 uound ithlete Lambert D1 edla Dood 1d s speci xltx vs IS the pole vxult Hurdles himtslf with use md showed lox lltx foi N ll S Clarence Dick An able niiler. His prowness is well known and he could do big things in "26" if he would. F1 ank Bakei -X most xeis 1t1le athlete He mif ht hive been czlled the Ixmf of Hai pooneis in Eskimo land but in lNe bi iskfa he xx IS second in the st ite in the 11111111 11 ms moved to nun fields llt is dom his stuff in Huion S ll X01 ull. 1111111111011 1110! 5101 11, SHIFI 7 lluidles Om Hllli 1 un an 1 97 Dish l in U lou lluif Illlf 111111 I un C utti mile l el IX llalf milf, 1 eldx Xled ex l Ll u Pole X iult 111 h Jump Liold Jump Shot Put Discus J iuhn 7 I82 A x c ' . A n z 1 1 2 . S , J 1 ' z ' . 'gg . 1 2 J 2 K4 Y' Cr nr , H ' ,' ' T - " 1 H" ' 'z Q '1 s 1 - 1: . 1 'ac s ' 1 1 ' 'z . 2 1: ' A: " fa if . 2' 1' 'J :, RPG 1 it f - - , 1 ef I 1 I I L" Q-J f E ,J -5 i L 'E N . 2- L. 4: JH H Z L .2 g S I Q ' ,Lg 1 E E : W Gi, fl- : '- " Z 51 V T' H 3 C., 1 V 1-' 125 E 3 55 PF E 5 2 2 1 5' 5 1 .. , - - , .. 2 , ,- , 1 ' fr 2 LJ :A z Z :: m 9 e 1 S S 120 yd. High ' 3 o,ro,o 3 3 5 100 yd. Dash. to 2 8 1 1- ' 1 I ,. 3 7 1 -1-10 yd. llashn , ,,,, ,, ,,,,,, 5 I3 1 2 21.0 yd. lash, ,, 1 5 220511. as als 1 ,D 5 33 1 220511. 1 ' 'lles ,, 5 5 3 2 1 - A I 2 23 5 1 211z'1'-Wilzj , 2 Z3 5 '- W it 2 5 3 A 1 j nil aj ,.ooooo oooooooop.,oo 2 LQ 1 '2 ..oo.ooo, o.ooooooopoooo 5 1 2 5 IQ g oo,.p 1 7 6 1 1 1" z ropooooooooooo,ooo,ooo 3 1 .J ' ,,,,o,,,, ...o,,e,,,,,,r 4 1 5 . J 2 oo.ep oo.,,,oo.o,.,pp.o .,oo 1 3 3 2 5 2 H or o.oooooooooooppo,., .,oo 1 2 u 5 31 40 471112 22 11 11 7 51,43 .. ,, , I, 7 7 YZ f , , , Y, Y, , , 7 Y Y , , 71, T1-11: 1v111.EsToNE e, 44 Csilix - 1926 - ure The Pc 11,08 Team 0 Puxet 1 1 111111111 1 1c111l111cto1 NN 11t11 Ste , 1111 11 lx 1:10111 the ll9,QlI111111' 111te1111u1 to be '1 Pow-ltx ltt11Ct10l1 11141 41 1116111 of .1lfo11111g, Ne1x 111111 1t11lcteN 411 UIJIJUIYLIIIIIX to dl pldx t11e11 1111 1tx 16 J11111o1 lllgll Cl100l to compo L tl1t te 1111 11 ll e ef ll ol Nx1tl1 at111et1c ablllt tl1e1efo1e, t11e team 1l'1l11191lld.tGlX 11Lce1111e popul ll The 011211111 l111e up 1011121111 111tact 11111 t11e Ca111J91 ot te 11 xxolk 1.11111 1I1d1X1L1L1ll 1b111tX 111 plueml xt tl11N Nt 11:9 ot 11exe1op111e11t 111111cat1 t111t t11e Pexxee t61l11 1 41ONtlY'lQf1 to 111001116 xelx p10111111e11t 111 t11e tate xx1t11111 t11e next two xc 11N It t11t tc 1111 1 111 1111t1111Q4l that 111uc11 10112101 I'11e axe1 1g,e xxe1gl1t of the team t111x XC411 1 11111etx txxo poumlx -Xlthough the team 11a lot QNGIA1 55111165 to team that g'l6ltl outxxe1g11e11 t11e Pe xxee , t11e 19C0lll of 11111111111 dll but one ot t11e 1611 llI'1K1fl of gg 1me 11x OXGI xx11e1111111g Q-..o1eQ 1 one 0 e proud of 'Ihr NIOLIX Qltx X oxx DGJII ment tux 11ef11te1l t11e e nee 011 the n1 111 SIOUX C1tx CUU1t hx t11e clo e co1e of 16 11 183 1 1 1 12.1-I1 I11111- XX, S'-11--11, 1-YS1-1-1, 311111111 Il111121'1111l n'1111'n14l11111. I1-.111 I-'111111 11111: l.r11.:-1 IZINI' xl11y,,L,,,,1y., 1'.-111, 1 .1':.,.:1e 1!'I'1, 11141 11137, 4:1 11.1 1":1. 111111. , . T11 1 ' 1 12 s 1 1 tea:-111 was 1111221111201 111 151223 115' phys' 1 ' 'X - '1 1' I 1'Ine11 1 1 'ag ' ,' J 1 1 .' ja 'L z ' 1 s " '1'f ' 1 1 1 ' j s 'z'1 UI1llSuZl1lf.' -clever little plziyers z1ve1'ug'i11g' sixty-two poumls 111 weig'11t were selected from tl? ' s rw 1 1 . Wlzt tl -s boys luck 1 '1 SIZI' they 'fset , B., ,. . . A, , . 1 .. .- K .S. 6 X . 5 . RQ vt 4 . 2 S1..'.2 :iz ' -s 1 '. 1 's 1 1 Q --v v ' 1 - ' I- w .v 11 1b. " xl 'S :L 1 4 ,U r , ,E V . ' . 'U . , . 'S ' t.- . t.. - ' s S S ' " z g s ' 1 ' ' ' - , S . . V' ' ,. 1 ' . Q 2' ,. .2 lv Y . Y ' L--, . 5 's t b '. ' 1 .' T' I' A' "' B lx" I2 't "All-s 1 '."' -1 P - ' f S 1 5 " K' ' L' s, s ' '- -. ee THFM::ssfeNElm+ e BOX S APP -XRATUS CLAQQ 6'Gym Nate Ou1 second annual demonst1at1on of the depzutment of ph5 slcal edu catlon s wo1k was ve1y successful f1om the standpolnt of attendance as vs ell as f1o1n the standpolnt of plesentatlon Thls event has become one of the most popula1 exh1b1t1ons of school vsolk Almost a thousand people xx e1e m attendance Foul hundled and flfty bovs and 0'11ls of the Jun1o1 and SQHIOI hwh schools took palt 1n the IJIIOQIHIH H The Roosevelt school dlum colps pleased the audlence w1th a s 1o1t dll the coulse of the school veal Most of them llttle appleclated hovs com p1 ehenslve the COU198 of studx 111 phx 1C"ll educ itlOIl leallx IS unt1l thex had lB4I Y ! ' 35' . L 0.1 N . . I . U .D T . .- Very few patrons of the schools visit the physical education classes in . K' J -K .v ' 'vs' K Z ' - . uv ' ' uv THE MILESTONE f"lx.9 A' 'QJG - 1926 - FIRLS Cl -XSS INI FRLIL HAND E Yll1.IxCISES OlJS61 ved the xx ollx as lt xx.1s D1 esented ln thls pllbllC dem0nbt1.1t10n Thus Gx m Nlte SQIVQS the DLIIIJOSQ of educatlno the pubhc to flppleclate m fullx the xx 01k of thu 1mpo1tc1nt phase of educatlon Lueflx the p1og1.xm mcluded the folloxxmg Phe Gland Mfuch, xvh1ch 1Dl6S6Ilt6d 4n0 boxs and vuls umtolmlx dlessed IH gymnlmum lll1lfO1II1S, md .xeethetlc dances, hx the gulb, xx .md dull tumblmg, H1d.lCl1lIl0 cmd gym lmetlcs cmd gamex .md contests bx the Uuls UIOUD ho11zont.ml bfu W0lk tumblmg pxlalllld blllldlllff 611161 games and contests bx the boys Nluslc fol the occcmon xxae humshed bx the Sen101 Hlgh School O1 Cl16St13. undel the dll ctlon of L 0 Schula Iss! ik K, -A ' Y? L, , S , : ' b. ' , . ' Y . . ' 1 ' 1 4 , ' . J .' , . . .. ' ' .' .. ' .. . - ' V ' L . . . . . . . , EXGFCISGS on the flylng' rmgs. slde-horse, parallel bars, mats and ropes, t0lk 2 i. l . .J ,, .Gy . h., ., - .. T.. .. 'U S: -Y bmsgo.. . . .. .Y A ' . . k' wr . ' . ' tv ' . ' . .- ' ' ' 'e ' ' fe ' . ,, , , W +5411 THEMILESTONE , , W ,, , , ff'4l.,' - 1926 - yfv Basllefball Toulnamenf Thu xezu 5 Mass lmlsketb xll Loulnament Qpouxoud hx the D paltmenf of Phx w1Cfll EdLlCdtlJ1, was 21 decldcd Quccese me IIUHOIS '97 Nxhosn tmnn xxele 1l1Ct1C1HX tha vme man 1 Sophomme CIIHINIJIOIIS C1 last will dgalll non the cup xxhlch lt xx on 321111 next X eau xull bL theus to keap The Npoltxnmnxhlp 10 Jhx , XKIIICII xx N won hut x mu In the I leshx mu 1 hts xmx vscm In u umm Hmm xxewht cam 'XoC11LlC1Nms neu Offllfld In the dLC1NlK,Il as thele Xmx XXOIld61JILll xpmtxm 111811113 dlsplluci bx all teams contendmo 'lhelc vue lut txxo teanls pntued ll thv tm11n.1ment XXIIICII xml 111 then gmnus Then xxele the 5tI1lOl hmm xxewlmtx .11 d Lhe JUIN01 llght XXCI-21115 In pmt tOLllI1dlNGI11 gdmu the JLIIIIOIN xx em defeatmd lax thy F xcullx and thi Facultx xnxx dnfeated In thi 38111015 LI ANS sl ANIJINQ Hmm lLOI1tl L pl mcg Jummx ks U Pm pl lC0 XLHIOIN u PIQNIIIGN QJQJ In fm C1058 T1 acl. flleei -XCCOICIIHU to an .umufd cuxtom the mtu claw tl 1ck ment xmas held . nd was H1019 than cl buccegb St iltlllo on .1 dax xx 111011 chllled the umm 1Jd1I1C1PdIltS to the bone, the JUIllO1s befvau .1 steadx mcg toxmld V1ClO1X 1111 Nt1I1dlIl" oi tlu tmms mu .ls foloxxs Jun1o1 s SODIIOITIOIQQ m 58111015 , F1 eihmen Jog Ixlug pulled down lI1d1X1dLldl 11011015 xuth 11M pomts Cmuco second xx 1th 11, Houocks md b10.1dQtOI19 thud mth 101 1 pomts each T110 FIQSITIUCH 11011 the cup fol lalgebt 0l1tlN xx 1th 20 tmckqteu 'BSI ,fi :fl 4 . . "- v -'N . N- V . - - . - . . M 1 . z 1 L , ., . 1 A 9 ' . V--' . 1 If 1 -f 1 ' J w , . . V 'Il . S f. JJ 1' 3 ' ' 31 Q -' f X LS Llle A - R - . . . . . , VA . . ..1 Y - . . .' A ' .S A - - 1 . v I v - -. - . . 1 - . . , , . . X ,, l'g' 5 "J ' j tl 1 J ' ' A' 'Q t' . .' " ' 3 ' 'B X. , A'.'X .- . .,,, . .' . .4 . - ' 'y .-,-' 7 - 4 - ' - N - -1- y - ,4 w X -,- '1 -- 1 v ' - Q . 1 .1 1 4 A I '. -. L. K., . . , WX ' . ,. vw , ', L. . 3 L ' . ' V. - . .. JL. ' .S - - , ' . . v A 2 . . , . - -. 1 , ' . - , ' ' -w 4. A A s A A A I 1 1 1' -- W ' ,uf 1- gum 15 1 i- , ,. ,, ,,,,. 5 1 ,Z "' g 1 Q -.' ' ,,,,,,,, , W 3 23 THU - . .. - V . J-H-J .hd 1Jl.cs Nm1Jl1'f Y 2 A1 IM., ' ' ' Q A , , , 2 "ZW" 4 1 - 4 ' A . '- 5- V . . 1 K- ' x -, 1 S: -2 Y , v. K- .1 . . ' . , v . ' ' - 1 v . . ' ' . . X C ca . . - K ' -. -4 . - . v -. A -1 v ' - - 'Y 4 1 . ' . ' 1 1 'n 1 4 1 vw v J , c I., A 1 , , . l , . ' .7,,......,..,,,.,..,,,,,,,,,,..A,,..,, .,.A.,. . ,. A A7,7,.,,,,,, 5-1 K ' . ,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,.,,,...,,,A,,,,,,,,,,,,,,,,, 4: 'jg N ' ..,,, v V v , ,,, .,,,,.,, . .., ,,,, ,,,,, ,,,, I 3 7 I2 - 0 . .,,7.,,7....,,,..,...7.....,.,...................7........., 03 ' 1 I .. . . m . 5 ' . .' f ' . . ,L . 1 1 - 1 1 - 1 :lv Q' 5, L' I:- ,Wi THE M:l55?TONE Eagan, Glrls ' Ath letlc Assocza tion OFFICERS Helen McG1ane Presldent B111 Haley Vlce Presldent Mabel Mullel Secretary Treasurer Genev1eve Ho kmson Concesswns Manager Untll 1924 g1rls athlet1cs W619 almost unknown 1n N H S It 11 as then that the G A A was ordanlzed The11 purpose IS to 1nte1est the g'1rls 1n physlcal act1v1t1es When a gul has earned 100 pomts she IS p11v1leged to become a member of the assoc1at1on and mav wea1 the G A A emblem the shleld The next hono1 IS the N p1n 500 IS the requlred number of polnts for a p1n Except1ons are Class of 26 250 pomts and Class of 27 313 polnts The members all strlve to ea1n 800 pomts fo1 a lettel Exceptlons for thls Class of 26 400 po1nts Class of 27 500 polnts The h1ghest honor 1S the chevron Every addltlonal 400 pomts after a let ter IS earned ent1t1es a 0'l1l to a chevlon B9S1d6S th1s the 111s must pass 1n certam phys1cal exammatlons Among th1s years sports have been Punchball volleyball basketball baseball tennls and track Thus far 26 glrls have recelved letters and have orgamzed an N Club SIX glrls have 18Ce1V9d chevlons There are S1Xty membels 1n the G A A l871 0 C I 0 . ---------------------- ,- L s ' . - ..... --------- ' . . . , . i . Y . 1 . u is ,, 1 .' 1 u . , . . . . , , , . P . ' . g , . . . . . , K . . , . .. . , , , . N . . . . h - . . . i ' . Q . ou. ' n u , 1 D . C . , I ' 7 I ! , . ' ' ' I6 1! Q n u , Q I D 1 ' . . I88l Stu6ent LlfQ g.L..,L 1 'W 1 fr 1 LL ..,J 'Q-1 L C' Q w -.-,-...J aff THE MILESTONE C"ls,:,x GTQKJ 1926 LIV7 SEPTEMBER My books 'ue stacked so nlcely And mx lunch 19 packed so neat F1om mx uppe1 bedloom wlndoxx I he 11 the tl lmp of manx feet Im thlnkln of books all musty Back on the shelves at school l ooks most too he 1vx fol one to l1ft I ooks fllled xx 1th spellm 1lll9S You see It s the fnst dflx of school A QUYIIIYIQI s passed once mole It s lxx ful h-nd to Oo yet sorta n1ce to knoxx The fellas ll be xx futm at the schoolhouse dool Books 111 evelx co1ne1 Gee hoxx Id llke to pl IX I dont see xx hx the tewchels 1 1ve us lessons mx xx ax In eve1x loom 1nd hfzllxx 1y vounostels block the xx ax So manx F1esh1es I n e1e saw 1n all my bo1n dax Refelence books and maps sulelx do confme us Lon0 lessons M1 Bell xou sulelx love to SSIOII us -Ks xve flled 1HtO the -XLldlt011llITl bOlH9tl'llH0" Oleeted us anew Txvas the nexxlx pfunted flool dull 01ax as to hue Nh Thomas made '1 speech State It Xvlth hlm lt s nettlnf to be a h1b1t It seems 111 one he us todav Is XI ho s the chee1 leade1s '1nyxxay'7 Faculty had nt p1cn1c Boy what fun' Wlsh xxe d been 1nv1ted O1 at least 4 ot 1 bun Gonnl be It Qouth Soo? Yel bo and xxe d1d lt tool Hay 11de f01 the Glee club and lots of eats beslde Gee I xxlsh I xx e1e 1 membe1 Just to Oet 1 1ldQ UCTOBER NVelcome Octobel xx1th Vou1 CIISDY days When l1ttle leaves dance IS the Nolth lx 1nd pl lxs You IQ fl Jollv old felloxx wxth halvest 1211119 hele -Xnd Halloxx een fun xxhlch comes each xea1 We love Vou Octobel fO1 your Jov and pam F01 xou send the blood poundlnff tl'l10Ll0'l1 eve1x veln I m bettln on the JlUllO1S Sklnnax To vxm the Hale and Hound today' Freshmen had a meetmff qulte Lllllllly I plesume F1om all the nolse that 1ssued f1OH1 that loom Speaklno of fu st meetmos noxx t1S the G A A That elected Off1C91S and beffan the11 wo1k todflx Pahl Rxhl Rah' Nolfolk won the frame And Stanton found that ou1 team was anythmo but tame , ,., .api :l.g.,.. ,K 1, 1 , 1 ,W I 'N 1 v ' C 1' A 1 7 1 1 ' , 1 1 1. 1 1 C tt 1 x ' - v , c 1 1 K- , , C J . Y , ' J ' c Q J ' 1' ' 9 1 J 1 . . , . ww 1 1 ' 1 1 :A , 17 1-1 1 1 1. I 4 v- 1 Q v . . 1. c c D , c 1 . ' ' 1 . C 1 ' . , . 1 . 1 ' . 1 n C 7 . 1 1 ' 1 ww s v - f t c ' Cf 1 1 1 2 t ci . .1 . . .. . , . Y . f C f 1 A a "- c f ' " , ' ' af. 1 K c 1 .Y u 1 v 1 y , . 1 a -v - - . . n ' ' 5 ' ' 1' 1 ' -1 1 A 4 v o cs 7 1 1 ' 1 .1 1 1 C 9 o 1 - 1 '. 1 . c . . . , . . . ,. 1 1 C, l., c . 1 . -1 1 n C C -.Y U ' 9 , v v v u C u c ' 1: . ' 4 . 1 ' v 7 ' I v y 1 1 c 1 C, c . 2 2 1 . , w . ' ' C y 1 v v- 1 I 1 vi v u I . 1 4 I. , c t, c . n v' 1 v' ' 1 1 7' 1 1 c 1 ct 1 7 1 ' v ' 1 ' 1 C 1 f . , ' 1 1 1 c L 1 l Q I 1 1 v a - ' 1 , . . v 1 Q o 1 - y ' 9 , ' 1 ' Y ' ' c y 1 U I . v I Q cv 1 . y I . V . l . Q V , . I C as 1 o 9 Q ' ' ' , 1 1 1 Y c or ch . L . 2 . c . O I , . . C ca l91l c.,vfW THE MILESTONE 05.9 GNKJ 1926 Ll"5 Qulte '1 sl1ame the vx IX they tl eat the l1ves Of those 1l11tl'1t6d lnto the Hoxx Lmfr 20 KK ell of all 1Zl1lI1gS I neve1 heald the l1ke Those most un1ulx Sophomoles a1e 001nU on a l11ke Oh have xou hea1d the news" You couldnt Ouess at all Facultx beat tl1e 9ophom01 es 111 1 Game of baseball D1a111at1c Club had 1 meetmv qulte solemn and SIHCGIQ F01 tl1ex had the electlon of Off1C91S fo1 tl1e commo xefu Just anotl1e1 1n1t1at1on D1 ll11'lt1C Club thlq t1111e Those xxl1o a1e nexx 111911113615 thmlx thex 16 111 tl1e11 p11n1e H1 Y 01xe a plax dld xou QVQ1 suffe1 mole F1om f1tful 13111513 of lf1u0hte1 'ut xxl1 It tl1ex had 111 sto1e 7 1111619 s XOUI pep and f1f ht a11d XOLU Splllt N H Q ' F01 F1e111ont h1d tl1e ff1e1te1 SCOIQ xxhlle xxe had the ess Hoxx I'11'1I1X Fs dld xou get 1ndp1ax 111 xx manx -X F01 tod 1x IS one that H1 my dlead and few eve1 p1a1se Wl1 xt malces tl1e students full of 0100111 md xx 1tl10ut a115 zest Oh' t1s onlx that th1s n10111 xxe had a su1p11se spellmo tes I xxonde1 xxhat tl1ex ll haxe to eatl I heald p01k loast The pep 1allx xx ms the best LVGI bonfnt IN bu1ned Pep of IN Il S 11eve1 xxas h1ghe1 N H S Th1ee Ye1 Bo s Txxlce xxe clossed the l1ne W on H0111e Comlng Game xx1th Columbus Come on team xou 19 do1n fme' N 0 VEMBER 11 l92l Welcome Novembe1 xx1th VOU1 cold and snovx And all xou1 bluste15 vx1nds that blovx The H1 Y had '1 pa1 tx 1n the Y M C A Rooms l'he1e xx e1e speeches a movle and xx ltches on b10oms flllll 111' T9'1CllG1 s Conve11t1on' The1e ll be no school Glad xxe xxon t have to obev anx old rule Vx elcome Te 1cl1e1s xxe1e olad that you 18 he1e And su1elx hope xou Come aff un next xea1 5 ly Fellas can It 1eally be tl ue Th It xxe be1t South H11 h su to txxol 51313111661 xnlxles he1e of llte sulely seem the 1ule Zeldan1ae and Lo1etta RICE a1e 011 the l1st he1e at scl10ol I 'Itl1Q1 bon ba11quet xxas all 1 success -Xnd tl1ose xx ho attended xx1ll sulelx vote Yes N11 S 1hlst1om lecounted h1s wa1 expe11ences at convo cat1on todax Thex xxe1e Vely 1nte1est1nU and carlled us back to xeaus passed awflv ' ' ' ' W 0 -'-Qui - - 31:4-U -1- f - 12. . c 7287 ' I c ' G , V, 13. ' , - 1 ' 14 v . '. , f C D, . 1 ' 9 . -' o C tv x ra ' 2 C" . 15. ' ' 2 ' G, ' ' ' . A. 1 , . D. ' c '. 20. " ' ' ' . 'z . ' 1 ' 1 v 1 V 11 ' Y v, n . I v '- CY., I., ' -Y . . . . i . . K C A . I . 2 -. 2.1. ' 'K' A' ' - 'g j ' "' . 1.1.1 . I . 2 6 . Z . . , . . . 26. ' C j '.' ' j ' z " jf 1 ' ' j - 's'? v zkv . 1 2 u v 1 1 . 27. z D 2 " ' , . ' V . ' Y I V 1 .. . V ' v O t. 28. "The Dad-Daughter Banquet! Have you got a toast '?" as , , , ,1 7 min , , . , I 77 . . 29. . . .2 . A .i ' .A an 'n , -L Y V w , , ' , 30. . . . ' z ' - " ' ' ' Y ' 7. ' T Y ,i . , . 1 ' 1 7' . y v q 1 7 v' . v 2. ' .' c ' T 7 . . . . . ' v v u . 4 Y' ' , . 4. "2 . c J I . ' Y c v ' , Y 7 5. V' Z . Y V 7 . cj. Y . . , . Q, N. C2 . g, .I 6. 'Z 1 . , 1 ' w 1 A 2 ' z S g , ' ' '. 9. S ' ' z ' ' z ' ' ' ' ' 10. C '- ' , 1' ' - 2 1 , A y' , , , 4. 11 . 1 '. 2 ' ' l ' " , - Y v 1 it - Q . 1- v D Dv c N ' ct . gff THE MILESTONE C"l5,9 GNU 1926 effv Oh have 10u seen the V1Slt01 of N H S '7 D11111 ald bllnes 1n DGISOH no H1019 O1 less XX estlP0lnt tled 111th Nolfolk bY the scole thlee to t I1 ee Next tlme the1e s any 6Xt1 1 polnts the1 bel0n0 to 11s Belxeve me Tl1 It the NIll6,St0IIQ St lff l1lS be01ln IS pl 1ln POI Flade D1CtLl1QS 111th you IS 1 CIX th It s he'11d I0 un Lltln Cl11b h1s 010 lIllZ6d the1 Stllld f0I lll th1ts 110111111 Doesnt It sound lnte1estln0 -1nd n11ke 1011 dle 1111 ot th It land 7 lil Ilusk told IIS 11h It kll1d of shoes 11e should XXL ll C l1lS IOI 0o0dl1ess s1kes dOII t b111 1 hlgll healed p 111 N H S XY f111l01s be'1t the II'11tln0tol1 tG'lf1I ln f1 ff11 01e'1te1 SCO16 th 1n I evel dld dle 1111 Phe 01lls 11e lI'1V1I10 tl1el1 t0ll1IIc1l'1I6IIt of p11nel1b1ll SQHIOIS 11e 100111121 11 IH the lest have no ch'1nce It 1ll -Xll of a Sudden Pe001 Inl S1116 00ln0 11en t 10117 Had c0nvocat1on f1s usual th1S 11101nln0 Spent the tlme ln communlty sln0ln0 -X yeal s xolled bv Th 1nks01v1n0 s he1e 10 1ln Dont eat too much 000se and IIYIHUS 1111 1116118 men DECEMBER Home Economlcs Club Ol0dH1Z9d ne11 plan I see Xl 0nde1 11h'1t they 19 0onna do 1nd 11 ho the l11e111bels Re0lst1f1tlon h1s be lun a0aln It s te11lble lt ls When 1011 have to stand IH hne so l0n0 1nd then l1ot 0et '1 thll10 1011 11lsh D1d 1011 notlce M1 llI0lIIIS be1111ln0 Slllllbl Ohl 1es He has a son hl honle to bless UD Do Clllldlell eve1 011t0lo11 the S'1ntf1 Cl"tLlS st 1067 Id 111d0e not hom Mlss Gutknecht s p11t1 f01 le'1de1s 0 'IOG H1111'1h V1C'ltl0II s hele a0'1ln Mell1 Chustm IS dont Qlt 111th 1ll 10111 nl10ht 1lld ITIHIII Do 10111 Chllstnlas sh0ppln0 61111 IS f1 slo0 111 o11t of dlte I2o1 the to11n IS packed 111th shoppels dO1H0 tl1e11 b111 ln0 '1te JANUARY Best 11lshes fol the 1ea1 that s just be011n NI1y 1011 hflve Joy 3 School tom011011 ' Id bette1 st11d1 toda1 It s s111e h'11d to 0et busy Ill say I93l W - - - - --- f+ - - 1134... Q 7 , 12- , 3 ' ' ' . . .. v v . II, , ' , I , C - . 13. W, . . Y. ' lv -X -A ' ' . 1 Y ,, ' , . - . 2 L ,, . . 1 , I7. 2 1 ' -. Q 2 2: .4 2' 1 , ur , x ' , ,' sy ' I , , I v 1 , , x C K C x C 2,,'2 . l8. 1 ' 2: '52 ' , j S 2 ' 2 2 'S 2 2 1 , . S I 1 . tj., C 2 K1 - 2 . C C 1 19. '. ' : ' 2 ' J: ' '12 ' L.: ' . C: ,SS N2 1 -Y 2 . - , , Z .- . ' . . 'c ' 'I " 4 c ' I c ','22'cg'21"' 2 ' '2 . 'Y .,g"'2' 2'CgI " " ' 2 . 2 ' 25 ' , ' 1 2 2 2 . . . v . . ' . . 7 v 24. 'Z 59, ". ' . C, b, 2 L '. As to whose the leadln' ladv have VOLI heard who? 1 9 A 25 ' 2 ' ' ' ' . ., Q . . E I C5 5. v n s , fy vc ' v, s n ' ' 26. . Y' ' L, 2 C, 9 . .bz C. , A S., L, ' .- n . . c .1 . C. Z . 111 be. 10. 51 '2 ' 2: gg ,Q ' ' , ' W' 1 c L-,' 2 c. I D, W, . . I 14. " L' ' '. " 20" 12 ' 5 ' ' '- - ."-'. 4 S . . , . ' V ' Ili- r ,Sc cy' 0 If r h. H . fo K C 1 C 25 . 9 H 1 . , I , . AK .Cl Y C 6 7, , 56 t. I Y I 1 Q . l W I 2 , 2 c t l., c 24. .2 . .' . S ' as C . v. ' C . az ' 2 ' 1 , ' . 2' .1 ' 1 ' . V- ' D 1 C, lc . Sf. 1 . v - 7 ' 1 1. ' l C, 1' 2 W' c '. .. 1 1 , , . Y . 1 . 1 L , L . 1 c D , ', Qdfw THE MILESTONE rn, GTK.:-5 1926 Ll"3 Oh sax have xou 1ef1ste1ed xet'7 XX ouldntt It be f1ne lf QVQIX class xou wanted xou could ve D1an1at1c Club IS ffomg to have a meetlng tonlvht If we have to Act Ill su1e fret stave flwht Sopho111o1 es held a meetmg 1n 304 at 3 30 Pu111o1s l1ave cncled bout that thev 19 planmnv a p utx Convocation was devoted to a pep 13113 Co111e on fellows let thls Oflme be out tallx N01 folk w111s f1OH1 Nchgh Cage1s l1eadl1ne saxs HUIIRX let s keep It up alxxaxs The Pexxee team had '1 frame th611 V611 f11st too But xx e1e defeated bx the ca0fe1s f1o111 SIOUX Txxo new planos fo1 thc 1ud1to11u111 hullx Thls ouvhta be tl1e best of muslc x eus xcsu ee Seventeen name of tl1e class pl IV X011 Jun1o1s bLl16lX ouoht to ca11x off the dax We often speak of the coml depfutment but do xxe 18'1llN undelstand That N101 folk 1 lnks a111o11U the b1st schools lll ou1 land 'P Flfteen Itahs N H S come IIIXQ N01 folk xxo11 f1o111 XX est Polnt 7 to J P191 ce lost to ou1 Pexx ees 16 3 Thex ll so111ed IX be ou1 st us xou ll see lef1esh111e11ts too but I suppose 1ts somethlnv thex have alxxaxs 1oo bad felloxxs th It xou lost the a111c XY 1tl1 LI1lVQ1SltX Pllce but xou fouf ht xxlthout sh 1111e Jun1o1 Colle c plans f0l No1folk ue made Co111e on students let s see that ou1 shale of xxo1k lS pald FEBRUARY 22 l94l No1folk h lb 1 dlsabled w 111101 1 11111 We hope hell be back soon all neat and p11n1 Opeletta s 00111 to be f ood I xx a0e1 The Pep1t1 cast h 13 gone down on the ledf 61 Cl ss plax clst has been Ch0S6Il Most anx n1te xou can see tl1e111 pos1n -Xbmham Llncoln s buthday was C9l9b1dtQd aplentx Talks and sonvs lasted t1ll almost 9 20 l 'mst I'11d IN s 11111 was won bx 'l ecl1 but It seemed as lf sco1e xve couldn t l111lx6 Oh what ls 0"01H0' on ton101ht'? I almost fO1 ot To o to D1dl11'1tlC Club md 1111 lad I d1d IlOt Too bad No1folk but xou fouf l1t flne lJ63,t1lC9 won tl1e 0'1111e but pelhaps well VNIU nut t1n1e No1folk 11e0at1ve debate team lost 2 1 To tl1e Haltlnffton aff11111at1ve xx ho won " 74" " 'Y 'W Q " 'g-- f + 1--hui - - 11:4-H 4- ---- -- if - --+- 4. , .fy -1 ' ' tr . . , . . . , . , , . C t. 5. N . . . Y ' . . . . v , sc, on 1 , ' '- I 5 b C C ' 6. ' ' ' - L 1 ' . 7 Y - 7 , ' b 2 , My. 8. ' ' - 1 ' , be 9 U . V' . J ' , , rp ' 7 - A 1 . . . , 1 ' , 7 ' L 7 I w 1 C C y ' 4 -ly ' . , ' ' c K' Z, ' ' l '. 12. 1 1 . ' 2 2 ' , J gee Q bw . Q j z 1, HQ' . 13. " 1 ", gy 7 ' . w - v . . . , . 1 C3 . . ' 14 ' , I ,. ' ' C . c H, . 1 ' 'z - C, 1. 1 .1 ' ' . 15. ' 3 , . . . z ' 1 -Y ' ' A ' , T, 16. ' . . . . -- v, 4 v b 1 4 uv v , 1 l 1 . 1 c X, x 1 . 21. Dramatic Club n1eeting'-heard they l1ad txx'o plays n W , ' 7, , ' . v I K7 9 K as . , . . ' ' j 1 , j g ' z . 26' ' . g, . . 2 . . 1 w , x l ' V 3. -' ' aw 'J' 'g' . , , C . 5 , 7 ' r .. - . ' ' ' o o 1: z . 1. A ' ,lj '. 9. ag' j z ' 3 I v . 7 . , 12. A .C ' 9 ' , . 1. A. C C L.,-T : . 15. 1- ' " sf: ga 1, " ' K' ' I ', ' , 7 , V C 1 v Y .N cs l o .13 - A lg g. 1. C 2 7 . , 19. ' , j g u U .1 ,' , .C . . . Y v ,A- . D ,J . Q,4f7 THE MILESTONE CQISCD CQKJ 1926 k.l"7 SIJ11110' has come from '111 appearances F01 X011 see poets d11 e111nfr 1n moodlsh t1ances The aff11m'1t1ve te 1m beat H211t1nffton thlee to nf111ght T11 as a Good debate and ve1v close fouvht INo1folk IS dlopped 1.10111 the tou1n'1ment at V1 HX ne because 1ve lost the 11 1sne1 mme T11as 11 nd luck It s p fun MARCH APRIL Nhs 11101115011 spoke on bl1I1d'1X Lehlnd the Ia1s It makes 3011 stop and thmk of ot11e1s 11nde1 stupes III stfus In1t1 1t1on of the Freshmen G P Thls c1111o s Q91 v1ce 1vo1k 12 1ef1ch1n0 fa1 1No1 folk 1ff11mat1ve 111ns 1nothe1 debate Ove1 the B'1tt1e Cleek who met f1 2 1 fate 1No11 1 011 know H011 to be II'1ppV F01 D1 H 1m11ton told us ln '1 talk sholt 1nd snapp1 PIOHGQI s Papoose Jun1o1 Hwh Ope1ettf1 tomoht T11 lb 1n Ind11n p111 and many 11e1e tllffhtened U1 Ollt1101'lt I1tt1e Robmson CIUSOQ plctule sho11 '10 1111 Eve11lood1 welcome the 1dm1ss1on Ib ten Flfteen P4111 s fO1 0111 debate team Rah Thls IS 0111 thlld v1ct011 XX e 11on OVG1 P111 91 II1111111 GXITI Nlte annu 11 Phys1cf11 t1'11I11H0' dQ1110I1St12it1OI'l N011 s the 1211119 11hen men fue men F01 todf11 meh 11ho ealend one NVQIQ OIVQH an N NIe1do11 Cnove debite Ou1 team YVOH 11 11n T11as a m10fht1 Good fuvument 11 I kno11 f1nyth1n1 111o11t em J11n1o1 QGHIOI DIIXGI Gee d1d11t you have tun' X1 hx 11hen It NK IS o1e1 I 111shed It had on11 13901111 NOI101k s Loc 11 D6C1d111ltO1N 11111 1011 f o 111th me' I 111 163115 qulte ZUIXIOLIS to kn011 11 ho the 111nne1s 11 be Com 1 contest f01 th1 d1st11ct f1t -11111011 XX e took the 0'1Q1t6St num1oe1 of polnts D111 1o11 o to see the Jun1o1 C1158 p1clX It not yo11 sule 111155861 '1 lot f01 xt su1e 111 Seventeen I W Ib keen Qplmf v1c1t1on' Im 011d1t s he1e but t11e1e11 be plenty ot lessons to do I 1e11 X1 elcome me11v Ap111 111th 1ou1 Pleasule showels P01 no11 11e know that bpunff IS hele 111th 111 11e1 t1eas111e flo11e1s Ho1v many tlmes dld you vo to chulch yeste1df1y It seems the 061191 '11 slogan F1ve dld I hefu someone s'1y " 1951 nf- 2 K- ,f,f 24+ ...qi - - lg..- 1. 24. " C, 2 2 - 1. Q ' 25. ' 2 2 ' ' C, , ' 2 , Y 1 1 o ' V an ' 26. V . ' 2 - , . 1 7 -2 1 " . . 2 2 . . 2 ' 1 C 1 cl . C 11 C n 1. i -.. .-' , u 1 C: J ' , I .S-H ' : ' ' '1 ' ' 2 d 1 c Q , 2. . .2 . ' , 1. . , I ' u ' v ' e s 1 1 c t., . 9. I ' 2 " ' 1' 2 ' 2 ' c' ' , c ' . Y , , , ss , f xr 11. t 2 , - '. 2 2 ' ' ' 2 ' sc ' .1 as ' , ' , ' . 12. Y . I C, -2. Z, 22 . 2 2 ZL2 2 . .D i .5 I 16. " .1 ' " ' ' ' 2142 u v v l . Q -1 1 ' M , C . l Lt ,N ' ' c , ' . ' . ' . ' . 2 r , 2 . ' ,. . ..c - - Cs y ' 18 U V . ,, 6 . D . . 1 . 1 v C C C 5 Those boys on app211'21tus must feel EL lot of e1at1on. 19. U " ' ' 2' , , x , , , ,- as '91 c c O 1: . 23. 1 2 ' ' ' 2 . -' 2g,'2' 7 2, J ' 2 C . . ' ' 2 C ' Y D w C Cv ! C' Z 1 25' . --K . 1 . .Q , . , . ,D j ' '2 ' ', 'Q j lg . 26. 1' 'I " 2 ' 2 'j, " U' gg " , I Y . . v V 1. . , 27. ' -1' ' " 2 1 ' 2 d , . 5 C n 130. I' -V 3 ' ' "1' 1" ' , . 1 1 C , - 1 1 , 2 1 . 31. 1 " g 2 2 ' . ' 52 " ' T 1 7 ' 1 1 ' 1 - y C - 1. ,', ..w .' 2' 2 . H . H - X u v v v v W 1. l u Y. C ' D c Ei, L l . ' ' c A? G C . , C C vn 6 7 'I Mfll l96I 7 Mfq THE MILESTONE TN PRL 1925 ,,l"'b Illtel class tlack meet, JUIIIOIS alt alletd' Come on the lest of xou that s enough to be sald Iulllols xxoll the tlaclx meet come on let s Olxe a I Good' mx IIICIIN classmates thls 18 Olll Stdl dax UIOtlIX I QI IIOII ol Iladdon Ilall sllt t 1 C t slloxx I I llked lt f1IIG Xou IIIIHSELI a lot lf xou dldn t IO XX hx such S0111 faces, oh xou 56111015 I Just because ex QIXXIIIQIQ xou look xou see the colols of the JUIIIOIB Dld xou llotlce the SQHIOIQ colols lll the tl ee If thele INII t 1 flflht It ll be bex ond me 1 The Dl lkt lelaxs COINS oll lelax stals Lets smash last xeal s l6CO1fl and shoxx them xx ho xxe ale Evelxbodx out fOl the OICIIQNUH COIICQII s gonna be good and It ll do xou no lul ax Muslc COIICG1t It I lncoln xx e 19 Gonna ma xt oul H1111 lx 9 1 llttlt xxoll Nlax Festlval In VKIIICII dance 1119 xo1l I -Xnd oh, the Nlax Queen do xou klloxx xx Ilo State tl ack meet xx as xesteldax Ilaxfe xou lleald the nexxv? I xxondel xxho xxon Im S1116 xxe dld not lose Glade school fleld meet Just to please Ilttle sl. I dale not have 2llIOtlI91 appollltment fOl tllls meet I cannot IIIISS Xoltheast IXeblaskl fleld llleet do xou lemembel last x eal 7 Come on do XOLII best VSIIIIIOIIII 1 feal Jlll1l01 5011101 Banquet alell t xou tlllllled 7 Im so exclted mx IIQIVQS lust can t be stllled Doll t xou love Ilaccalauleltt SLIVICGSI Im NLIIQ tlI1S xxlll be the xelx best lt It no one llllsses 3011101 CI lss pl IX to be glx CII tolllgllt I6 Goose Ilanfls IIl,h I hope It s dont dlllf l COIIIIIIQIICQIIIQIH UIII6 IS hele agaln Ile SUIG and dont be late F01 xxouldl t It bt telllble lf xou xxouldllt vet XOUI celtlflcate P Check III XOLII boolls fO1 tls the last dax of school Im glad but dont xou feel SO1td queel leavln IJGIIIIICI CNGIX lutglox II tool? . -. ee e. aes-.. - - 11... ,ae - . e- 6. '- ' 'Q " 1 ' ' 'J - -1 . , , v , , 1. ' 7 . 'Y v M 1 Y v ji, V. 7 I H. ,, 8. "D ' I' ' ' ' ' ", xx'z1.' ' l 1 ut 1 . A . 'U I , .ss 1 . v . , I 12. ' ' ' f , ' '. ' ' '? ' i .i , ' . ' . , v ' I Pu 9 1 ' 2:3-L, N .2 A . . -1 ' - . . .1 1 . -L 3 '1 1 1 . 1 - 1 -'1 - - 1 - - ' ' ltr , I V , l ' r , all ,tv- Illl-Mljl. I ' a Q - ' " 5' ' 'I' ' Ilo LI great dezll bettel' than last yez1l', tllilllgll it means z 1 ' K. f 1 v 1 V - 'I . . L , . . 7 , , ' I 11. ' ' . ' Q ' ' ' Q: 1 . . , ' 1 L '1 ' 14. .' " I "1 a ' , j ' 1 "S ' I I - - - 1' . . .v L bs C e 91 . gl , . . I I I , Y .. , I I 1 ' ' y - a ' 1 I . ' 'I 23 ' ' t 'I' ' ' ' .1 A If ' .". 1 , I. ' 1 .' y , , , ' ' ' , ' 1. 1 25. .' ' ' " l "' INF! A, , bl, 9. H, ' is 1 4 . tl 27. ' ' '.f ' ' , ' .' ' - ' , 1 17 ' A , 1' ' Y , , 7 , 1 1 26. ' ' ' ' ' ' Q -e - ' 7 , I V Y Y i , I I. . ' 9 ' if THE MILESTONE du db db an qn :vu dw dwqw dp dn qw GW YY QP Wwflfx WW 0170 WY UP QPUY WY' APPRECIATION H011 to the xdx 9lt1bQlHQHJES of the N01 folk bubmewe men xx hose LOODG1 atlflll nab m ide thls Mlleetone f1HH1N,1dHX posqble We msh to thank them fox then help and u10e you to patlohme them dw qv db dw dvqb qw dp qw db- dw on QF WWW? WW WP Ld? fi? NPN? dv fibfife' .L ..-1 ' 5-'ll - 1926 f .U"-5 1x41- 11.-4. H 1.4r M1-X11 K 1 lfjilthx' f H1-4 A 1 .Y 1 4 1, 1- H 1 4fIH1",r E 1,.Qk vI,nNg1v 'Qk,'1k,'.K'1J'y-L11! w '4buJ,Q,J1 ,QLJ1 '4g- F432 ,rxl 7 v ' y XX e VV1bh to call the reader 5 atten- ' 2 f ' " Q ' '- . f 1. SL 1 v 3 1 .K 1 s 1 r . 1 . w H 'fr Y c 1 ,, J ii. 7. I I LL, s . D A 1 I .Y CJ '1xfh1'fl1 fh1'rH1 f'1'fh1 I1 f41 Lx' 41lrh1!-I FNLH nn-1 'gn' 'Suv' J.-.Ll Ax' J 41.1 J'Qt. 1 Q17 qu, NJ YL 1 .1 ll Q13 'H' L- hype Q! f fy o Ou: MonyF1zends The Students of Norfolk Hlglz It hls been mom than 1 ple1su1e to haw been It XOU1 991 VICQ thls xeu md the exu 1HC16'1i1Il numbel of students, that hue made th1Q then ShODplIlg 5t01Q hae lndeed been 11t1fx1n to us XX e take th1 0p1J01tUl1ltX to th lnk xou 111 T01 XOUI past patlond e and tlugt th lt lb the xens 0 on vou mln us 11nd 1811113118 the St016 x ou hke to tlade ID Nd Ol over elglzteen years Vorfoll. s Leadzng Store Vgfmw 'pf f - Xa-1 V- -.Q x ,I fl f ' e V, X ,- ""'l'l'1 1 fl V tj ,ff , o 5 V N y I , J' x 4 wt 2 , 439.11 . lf :hx S ,Q ,X an lt. in W9 .3 ' X f Q v ' L t 5 33,5 I uf X f Xl ' f ustfgg , teh M I t I ,h I ,. , f n h oy, ,ff 44 AU J, E N t , ' 1A 1 ' f 1 'X' ' 'wx J - X FJ X X, 4 g 1, 5 f z " N '. 2 as ' , ' x 2 -, .K . .-W2 ,,. ' . cn ' g. . G - . Z v 3 Q12 bi Av. g- . ' 's ' ' J 2 j 2 I n -v s 1 1 4 g ii . K 2 Q w 1 .v 2 - I T. Q vztvlw " v' '. YL. I . O Some new ones fo1 M1 Ixe1ste1 P1opos1t1on I Glven Cornblead 'Ind heaven To prove Colnbread IS bette1 than heaven P1001 C15 Cornblead IS bette1 than nothln 625 Nothlng IS bette1 than heaven Thelefole Colnblead IS bette1 than heaven CSubs t5 P1opos1t1on II Glven A newspaper and a poodle Og To p1ove A newspapel IS a poodle OU' Proof Q15 A new spapel IS an lnk llned plane 425 An Incllned plane IS a slope up C35 A slow pup IS a poodle dog Therefore A newspaper IS a poodle dof' CSubst1tut1on5 Llttle Joan idream11y5 Dont you wlsh you was a b1rd Jlmmy and could fly way up 1n the sky? Jlm Lscornfully5 No Id rather be an elephant and squlrt water through my nose Ploposltlon III Glven -X bee hlve and a rotton po t'1to To plove A bee h1ve IS a 1otten potato P100f 115A bee h1ve IS fl bee holder C25 A beholde1 IS a spec t"lt01 435 A sp cked t'lt61 IS 1 rotten potato The1efo1e -X bee h1ve IS a 1otten potato CSubs t5 You must make you1 own way 1f IMISS Gutknecht D1d you notlce the chlnchllla coat on the woman Slt t1n0' ln front of us at church thls mormngf llfl1SS Sanders Er no A1ra1d I was dozlng most of the tune M1ss G Um' A lot of good the SGFVICQ d1d you Small boy looklng at elephant Mother a1nt that a hell of a blg an1mal7 Mother bon how manv tunes have I told you not to say AIN T9 v 1 u 7 ' in D ' ' ' . : 4 ' - I ' c' . 1 . Q Q . 1 1 n . . 1 . C Q . Z. . - . . ' . , - - -1 Q . C ' ' 0' !7 6. . , ' ' , , an ,Y7 ' :A - . .77 . 6 . . . Z . . ' . an 9 -1 C .H ' 2 ! ' , , .7 1 d . . , , - d ' you really want to have lt. ,. . , , . ' H' -- . . ' H . . ' !7 . K6 ' !! ' C ' . . . 1 . ca n U ' '77 66 !! ' 1 ' I' , ax 13 ' - ' ' sr ' ' , 66 ' I as n C ' ' ' 77 ' ' , , ld 7 , , , 3 Y ' YY KC fl ' 1 ' . ' 9 ' , an 7 ' '-H . , . ' . U " -- ' - ' 7 1 77 7 il . . GQf6AECf'RQ:f?Qy?S?Qf.'F:XQy?L1'? f'xCL7ffnb15-'XbfCFRS?Nkf?NQf?RLf?G ?eb67A'-5?-96:15 0 yA uf! Three TI'llJS Each Way Dally 10111 Patlon lge Extla Busses f0l 50llClt9d -- Special Paltles cmxnommnmz ,pf HEBUQUIFI N rfolk N b LD -I 'I 99 4 LL 5 C5 S n 5' cb V5 E11 1D E 'U 'U cb 11 SL W E 8 :S '-I :E fb 2 Q 4QN:fJFiN:9AOx:9fQXJ D I IUHNSUN 0 H BAIDWIN T f9x5ADQADe5fie5gOeD'4"Dx-f'Qs-I Qvfx-f'4DxJQv-fiKJ'Qe5fiNJQsJ'4Q-1f,'QC9 'lou vc 1ll heud about the 111111 xxho xx1 so fast tl1 It he tulned out the I1f ht ot IH bed Hlld xxas sound lsleep befole the 1oon1 xxas dnl XX ell hoxx about this one? Shck Stlcl of O1lx Culch lb so f1st th1t he c1n knock on h1s f1ont doo1 1un uound tll1Ol17ll the back doo1 to let ll1IllS8lf1ll 1u11 d1OllI'ld to the fl0Ilt doo1 xust IH tlme to Sllllltl and shake hands xxlth h1H96lf and H lppx Nexx Xe 11 and th It he xx1Il vet lots of e ws 1o1 Elstu Don L xmpbell XX h1t ls cold boll cd h 1111.7 -Xlxm l11enz1en Oh Just h1m bo1led ln cold xx ate1 bob Cute1 Sax M1 q3l1lStlOIll have xou l1ea1d of the nexx xxax to make hall Oloxx 011 a bald head 7 SlhlSf10lll No hoxxl bob Cal te1 Soak the head IH salt vxate1 t1ll the hm fret d1x xxhen It comes out to get f1 d11nl1 01 1b It and t1e It 1n a knot GD T CD T 'D T il T Ll Q' cl ff' ll CF Ll T T 79 T 73 T Ll T 35 T 79 Q' QD ff 77 T W CD Qy62NQyGRS62'-S?-Qyfh'-QyGA RT S Cl111...G S1..v1cE HTIIQ Clean lt Right Cleaners J L M0lt0H Managel COVLIIIOI -Xl blllltll of Nexx 310111 0116 dlx lppeued befole the lssem bled C0llX1CtS It S111 S1111 to 111 1ke 1 speech F014 ett1n lllS c1l1dl6IlC9 he bex IH 111 the usu 11 1111111161 lfelloxx c1t1ze11s -X Illullllul of l3.Ll0ht6l sou11ded th1ou0h the 1oom The GOVQIIIOI became fussed Felloxx COI1XlCtb l1e ch mffed Loude1 lauvh L1 Oh xou knoxx xxhat I n1e1n l1e btdIllI'll619d I mc 1n lm Glad to him o11t llltO the lll D 1u lltll The lJ16dCllQ1 1ust phoned 1nd sud l1e xx IN commf to call thls aftel noon DlOtlN:'1 C11 xclous xxe must m xke a food 1lll1J18SS10ll GIVQ babx the hx n111 book to plax xxlth Nlls Gabb lm velx caleful Ial xxaxs send mx Cll1ld19I1 out of the house b6fO1Q I qua11el xxlth mx hus band Mls Blabb The l1ttle de IIS thex look so healthx flom spendmv thell tllYl6 111 the open an IHONI' 737 WI' DI' LIN FR QQQXJFBQQAQNJFEQQ 5 " ' D 0 Q 0 0 " G 0 6 . Y Y 5 M A' EFS 0 1 ' 1 D ., " 1?-N'S?'5 A. -1. 4 1 ' 'P r m 4 " H 0 v Q v l v 4 ,,-, ' 0 ,, Ku ' 9 ' i 'Q ,i' l ' L77 ' . H U' 11: ' H H ' 1 , 1... A. . ' 1, " ' , . fx- 'IN' 'IQ E 1 3 Q U1 1. .1 'A ' U , . 1 , jf m . A 11 F5 -- Q 1, - v 12 1- fl 1-1 , 53 . Q D 9 ." . ' fa V-V: , - ' ' ff . Q Cb K " .. --- N , . ' A , 9 Q was .. - . -. . 1 fb U n '. .- ' " 2 ' D ' K7 0 .n ' : : - c .3 '. . W . " 1 -2 ,, Q 1 oz . fx- -' 4 w ' . Q 9 5 ' 1 .' .4 . A- O . U11 - G QL Cin." f rl E . he ,. E Q f- ,:-. 4 ..:.,-, - . 1 H ., 9 ' U7 I . ' . . 1. ' SI ' '4 " G 6, . I ' . ' 4 l.: ' VA v Qsxx 4 5 1 '..1 , an H - A 1x ,9 wx - 1, ' U: . - 1 - " ' "' 'Y ' -.. . . 0 I . ' - ,I - rx t - H, 0 KL ' N I 5 f' Q I V .1 - 1 M Q C51 U L Q 160: 1 ' 1 - 1 L gd 1. , 1 9 J I ' f 1-r r. U o 2 S7 4 re " K I: 'U A S 1 O 1 'o 7-1 A ' 'ff -4 U - 5 cb . - . "' U3 '. fr if 5 U . 1 .1 ' ' .'l - O ' r . N Q T., 'g J tk - I 'f 5 ' 1 ' " '. ' 1 Sl li ., ' Q , 11. 1-J 3 I ' U 1 . 0 - " 5 Q ' ' ,. CL ' r .1 '4 ' V ' K' 01 ' ' V ' 4 J A " - 1 ' 11: 0 1 M A- -- ' . ' 1 t - , HA. a 0 4 2 " rl N . 2 ' 'A . n aw X, , ,, - I .4 i N U. 'rj J -1 1 1, 1, n . ', N o ' A- . A f, 1, Q 9 , . ' ' 'I .5 0 UQ . 1 Q -- . , 1 ... . - UQ 1 .. fa n u " ' n-I D Q cb 1 ' . Q ,,, I as . U .I ., . 1, ZL 111 Q 4' , 3: fd I I f ' ,Uv 14 O 5 1, 1- .,,, A ' ' PA .I . U L , V . 1 1 . ,, - . Q A U. - . ' STU, ' ' A- - 1 S' , . 1 , .4 t , J N 4 . - U N ge. ' 4 N U' i 1 4 ,, , . 1 fb D E U. ' GJ Q 1' G 1' G 0 H U n " D .wx I I 1 Q1 Q31 4 . 4 1, 'U I Z as H 1 0 1, O 11 G Q 0 11 i Q 1 Q 1 Q 11 Q 1 Q 1 F 1 ff 1 S Q 1 Q 1 Q 1 Q Q1 Q 1 Q 1 ff C1 GJ alter Duda Wholes 1le Auto supphes Ihlrd 'md Norfolk be I hone 140 Q-'PCDN-:9'4DJ'QJiDs-ffix-"':DXJ'qD lhe lettest d8tOlll 111 hlStO1X -XINQIICZIII lV1ltO1S flx uound the xxo1Id X llVlIl I Mx f1the1 X1 IS 'L 1111 10 ld e11 1nee1 Muon C Yeflh' Yo11 look l1ke h1s fn st xueck' 119119 SDOID Sax XX'11tQl how d1d thlS han fret ln mx honex 9 XX a1te1 Dunno It must h'1ve co111e f1o111 the comb T T Q L1 Q' '9 ff C17 Q3 7 G' L9 T LD Qu L1 L1 ff' Q1 T U T KD T K9 Q 'W T 'D Q CD Qf6'2NQ:,'Gz'-Qf62eQ:f?XQf?NGf?1Qy?RQf6:Nbf?nQf6:1Q:,f?' xx 01th h IVIDC O 1:5 robs-:D'Qw9'Qe5'fie54D fi 13 Q 1 Q 1 Q 11 Q 1 Q Q1 Q 11 Cosa Baer Benecke Co Il llllx x 1 lowe Crlp lootwmar for 'Xlen I oots u er I-ootwe ll tor XVomen XI1 N1111o11 XX eu -1nvot XOUI box hood IHIIJIJEIOIIS 1e'1l17ed7 M1 Q1hlet1o111 Yes when 111 111othe1 used to cut my h 111 I mshed I xx IS tllld helded 11135 P'1n1le XX hflt 18 the d11f61 ence between 1 bt0lC md cx mc' Elme1 Scott -X btO1C IS 1 bO1d whfat 1311110 the bftbles 'md '1 cx HIC IS 1 p11ce xxhele you wfteh the d1Sh GJ w:9'Qe9fi You know lt s the rlght thmg when you buy lt here XX hen wou hux clotheb O1 anythmo else IH Olll stole Xou ilu us fet SO1'll6thlI1f lmesldes wh nt xou pLl1Ch lsed You Ofet ft comto1t1ble and sf1t1 fym 1sQu1f111ce th tt the stxle lb co11ect th It the qullltx IS ffenume that the p1tte1 ns and colole ue 1n pe1fect tzete 1nd th tt the vftlue ID 1elat1on to the p11CQ IS sound md tlllStXXO1thX Fhflts somethln ':De5'4'Q7w3":O1JQwJfisJ'aDs:9':is:9'4ix9'Q X1 C9m9fie5"QNe:9gD9fix:9Qs1J'JQ9fix5 s:9QJfix9fie5'Qe0fi6fis9FDe:OQ 5? JFDSQJ 9 K, fn 1. ' - G' . ,, Q3 Q 1 1 , . ,. . . , db G 14111 ll 1,111 1 .-1 , .Q 1 it - , , in ' e ,. 1 . - , 1 n 1 1 A 1 0 ' ' - f f - 1 X ' CE .ll.l. Il.ll.!.S UI' l,ll'l: 1, Q fp I ' I ' " . 1 QQ Q ,. . 1 A, . Y I 1 . , :, Q, :Z Y , wi I . 1, F 2 C9 ref 1, 9 r D r 9 .Nj 1,19 1,29 K' 1 9 w 9 1,2 : " r D Q ' Qzza Gu V' - - . 1 - ' l 1 1 v u I . 4 V . ' v u v X 2 c 1 . K 1 A . .V . t Fc U L , " " 4 -4: I v 4 I 4 . . 1 h . ly, - r c s c 1 . c 4 . v . s N 1 Q if ' ' . K2 . , 1 , u u v 5 . 1 '- v., C L . ' 1 . -4 v . Q. . . ' . . . 77 112 ,.. L 2 . . 1 . - at . - z . . Z x zu 1 - . H . ' ' , .. c . ' v . , ' ., , . 77 1 1' ' H ' Q '- R . c O . c . v 1 - A Y - . sr g c b . . 1 . H v - ' . v ' . . U s ' ' ' . 1 , c , . - c Y . .' . Y Y ,, V '. Q . , - C W K . c DS c c c L ,' ' .. 11 ' . . , . 1 ' , a 1 C I C C , 17 7? . GS . . A., 1 . ,.. I C ., YK. ,M A. . . . 4 I Q Y .o.. 1 1 ., Q . . Q . Q ., 1 , ,. . v . 0 f 0 4 0 0 o X Q , n 1 '7 1 .Q , .X J X 0 I 1' , .1 W Z' 'r 0 1 B ' v v . - ' - v ' X X X . . - tr ' ' ! N . . t, C ,Z A. , g K, A. K, ,S 1 V . , . . - .. X 1 1 c .V c . C, c 1 C 2 . S , g. 2 . .1 2 , X. Dv . 5 I 1 1 1 . v I I Q r C C . i o 1 l ' 2 . ., 2 . . , 2 , , 2 jx 1 1 Q c c 1 D K. 2 . L. . . J. f C as . g. X . , . 2 gg. . N I U Q X ,Q Q 'F Q . ,, C0 0 A 5 . 1: 1: o n 1: cr D o o 4: n o G 5 N , ., . 1.,.. , . . . . D .1 . GQfGAQ1GRQiGRQyGRQ1GRQyGRGvYASA Dr E D McVaney G2eQa?eQf?'-GGRQyGb'-Qf?Q::f O Cl Q il Q cb Q JI Q fb Q .I Q 9 Q JJ il Q .l Q .I Q .D Q fl Q fb Q Q5 Q 2 DEYTIQT Roomi 1 2 Schellv Bld Ihone 321 Cololed M IITIIHX I YKlI1llS to see Nhetah Cumnnm Off1C9 G11l M1 Cummlns IS en Qrdoed Cololed Mammy Xl ell I dont xxant to maux IIN honey Speaklng of unluckx men we knew a man vsho fell out of an elffhteen St01X bulldlno 1nto a uheelbouovs vxlthout 1nJu1s and then fell out of the xxheelbauoxx and bloke l'lIS neck S?G62-S? 62'-S?SG:RQ7s Q fl Q Ll Q il Q Ll Q Ll Q Im Q fl Q NJfQw:9fQvJfif1-DFQNQDQSJQ Scoflelcl Sz Wetzel JLWELRY fl C mf 110 Q lNorfolk Nebraska xxhlt ue xx mt explalned the emplos ment lll3Ild091 lb a well be hdved t1l,ISlLXX 01 thx man of h1 h lll01 al CllH1dCt6l Do xou thlnk xou can flll the b1l1'7 Yes Quh leplled the cololed ap phcant no questlon bout It suh N09 Wo lndeed suh VX hv It was on account of mx Good behavlol dot I done Got let out of de penltentlax last xx eek GJ Q uv Q uv Q ww Q uv Q uv Q Q Q Q Q Ll Q fl Q uv Q Q Q uv Q Ll Q uv Q uv Q E 'D EE To H gm QI QS 5 Q E E E MIS9 PALLIXI' H-XRTNILRS SOLL IFFORT IS To gne to her puplle the dl x mt.1g,es of the stdndencl she emplow These Standards haxe non xxolhl xx 1dC approxal Summel Telm Beginning May 19 Instructlon xxlll be f,1X6ll 1n the folloxxlng Qubjects Plano VOICQ X1OllIl Theorx Pnroll by Appomtment Phone 8181 GJ Q Q ll Q QE 95 Cfxm 95 QE' 2:2 fl? QE, ll? QQ la QQ QQ 25 QD... M: QQ 92' Q2 ll Q Q Q Q Qf6'2'Qy?NEf?Qf6'z'QyGA AT YOUR SERVICE H1gh Class Po1t1a1ts I Q! EEMAN S STUDIO 639329456 O1 0416 Norfolk -he Phone 13aW Over the Antler Sensei' . ' . H ,, 0 ., 0 . ' ' mf , 4 ag P Q, f- 0 H 0 -' ,, 0 ,, 0 I, Q I , -. Q QQ-f ' I , 1' ,, ' Cr, ,' 2 b i I ,, 7: V: Q .3 u -:I gn- 0 . Q 4 'A f 8 " . .. vit -- " . . . 1 ,., . 2 ' L Q ' A U I 4 1 .:'.: 0 Q Q , 5 D .Q 0 , -- - I 9 , we , Q Q 1- VA 7' .1 I Q : O , r G J V . , ' rl ', 6 I U- 1 . Q Q. Q , 0 - n .ia 0 2 A ., .. Q . , Y. i Q J Q 2 I G I .' , Z Q A , 5 3 ' H1 I .f , Q.. f . " ' , , 4 'Q I Q v ,, H V' i Q U' "ff : "" Q . CT G af ' 0 JN. A cv Ga ' . 5 ' , Q' Q , 5'2" . ' G Y- ., Q. ' , ' n . , U' . Q 'N : cb , I , . ,4 .mv H . . Q " 1 ' an 4 W Q, I Q. Nh ,. ' r , , - A T 5 . K ., i tm, . . ., S I ,. :Q .Q 1 1 4 ln an .4 ' Q A owwfnkaym. " . " I H . 'T .- . , -' ,, H 0 Q , -I U Q 6 -1 f' GQf?E4 ?SG2fE Foe fibxlf, 'QQ QffixJ'Q1J'aD 1 Q 1 Q 1 Q fb Q .1 Q 1 Q 1 Q, 1 GRC: ?NQf?QfGRG?-bf? Gmy OHN V HENHA DS Fhex xxe1e passlng the Nolfolk H1 h 011 tl1e xxax to the p1o111 xx IS the llet p1on1 he xxould eve1 at tend fO1 he had been ejected f1o111 school the xx eek befole Nf1tu1allx he Sl'llldd91Qd at the shfldoxxs of the da1k bu1ld1n Qhe felt none of hls qualms To he1 tl1e l1u1ld1n seemed 1on1ant1c Be 1ut1ful that blllldlllo 1en t It P SVIV11 Sald Yes kenneth 1epl1ed lufflx I ot -1 klCk out of It once Q 1 Q 13 Q' 35 Q' 'il Q 1 Q 'D Q ll Q 1 Q 'l Q 1 Q Ll Q all Q Ll G2NS?1Gf621G'G21bf Q 57 Q 1 Q' 57 Q 1 Q 1 Q 1 Q 55 Q C1 Q' 'WD Q KD Q 1 Q 1 Q 1 Q Chl Q 13 Q ?1Q7f021QyGi1QfG'31bfh-Gy 4 The BA DBOX E X C L L 5 I V I L But Not Lxpen 1xe X YOUR PATRONAGE APPRECIATED Phone 91 Nolfolk Neb1 f X TYLE starts wzth the rzght hat We Invlte a P01 t1OH of You1 Busmess CHICAGO LUMBER CO O T JOHNSON Mgr Lu1ld1n0 Mateual Pfunts Glass 1nd Coal 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q GD Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q s9QJfi1zD'QQfi1:DfiQf3 CD VAN DIEST TIPE -VND l -XDIO QTOPE 220 Norfolk xtk Phone 87h 9fQ1:0f3x:9fie0Fiw:9Q1:9'4i1-:'JAD1:9f:D Them xx ae 1 xoun felloxx n lllltd ll ull XX ho tell 111 the spl 1n 111 tl1e f1ll Txvould have been a s1d thlng Had he dled 1n the spun but he dldn t he d1ed 1n the f1ll Fwo I11shmen one lccomp 1n1ed hx hle xxlfe met on the e.t1eet Sald Pat to Nllke Let 111e DIQSQ-Ellt mx xx1fe No thank xe 1epl1ed Nllke O ot one of me oxxn Q 1 QD 1 Q 9Qw9QeDf?16fiefDfief9fQe9 QJQQDQJQQQJQQ 66:1 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q Q C9 1 . Q 1 Q 1 , 14 . . . . .1 , 1 O . 1 , 1 1 1 1 11 1 , 1 . 1 , , 17 B . . H , Q, Q X , Q, Y 6 d , . Q . 1 9 , ', 1 . ' 'r' 1.4 K n W , .1 . 1 f - , , X - n I ' a . 9 1 D Q u Q U . 0 Q G . H 1 ? . 5 Q B . Q 1 6 . H .1 0 , 1 . V ' . . 1 , , v . 1 . . x ' C il 5 X 1 1 1 v y I Y - I 1 I. 1 . 4 g A . It . g . C , 1- . 1 - 1 - - ' . C L C ' . l . . i 0' 1:11 1 Y v - v 7 ' 7 ' ' - , C -Y , C u . C C , . g. re 1- - V 1 .' Z 2 ' 1 . ' ' . . ' 1 - g . . . N Y. u I . . . . . 1 ' at Z I , O 1 f 73 , . . v 1 U h ' , C7 ' K 1 u . ' 11 y C i , . u 11 ' . ' . . Y ca Lu , , 11 , ' ' an ' 1 g . 1 1 C . 1 4 1 1 0. 11 0, , 11 4., c , . 4., . XV' 0 , f . , X . . 1 , H 1 " 'A Q 1 1 ' v Q " 1 "XX Q c Q U f ,7 1 1 tl Q 1 Q X Q Q , 1 Q, Qv-1 tipfil , 1 f - -1 , QQ 'f . U i- V .1 1 X 1 5 Cb .11-Q W2 'FJ D Agv E 1 Q Q.l.5g1S5 ,421 " a 6 0 u u e a 1 5 o 2 3 0 3 1 u 9 . 1 1 ., 1 . 1 1 1, ., . .1 1 1 1 Q c Q 5 9 U . . 0 ., a 1 0 6 , . v 9 a Q A , T o u 5 . Q cr 1 C 1 C 4 0 . D . gb 1 ' . "0 G Q o o Q 0 0 u Q 0 u G 0 3 e avi Q 1: u U u n 1 w u Q u G o 'J Q:fG: Q7c?KQ:f?NQ1?'-Q:f62 b1?KQ:ff': Qi? Q: EG bf? Qi? Qf? Q: F Eff' :f?'2Q:4?':E1 EEE QQ Q Q Q vu Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQ Q QQ Q Q Q 52 Q QQ Q 'Q Q Q Q v2 51? :DN10 -:9QX:9ADX:Cf'4DX:9f4Dx-fD":D QQ 522 TO THE CLASS CDF C0lIglHflllHfl0llS 211161 DOW that you have passed thls Mlle stone 111 you1 JOUIHQV It IS ou1 91 nest W1Sh that xou achleve oth 61 tuumphs as Vltal as youl gl ad uatlon has been to you I 1 3 nd oodb 1'l111l1IlL1N 18 :dx to neu IIOUOIIS DRY GOODS C0 QQ Sf W WQ SW 160 S Dr Orvllle D Ellls Q Q osteopathu- Physman Strictly Fzrst Class C9QQ'CDNJFONJQJf3e9'Qs9Fi9fi O 'Q 'Q QxJ":Ds9'4ixJfi fixdgb 9 Q .f Q K. 7 .Q if A-4 C fl ' :X if Q 5 1 A . . S - . U S . . . y . D K X I A . . 7 . - r K . ll 5 0. ' n a F Q 'M A Q L, ' z j- - ' 2 '- '. , A 0 G WV u 1' 1 rx L C0 Q J Office Phone 1600 , Res. Phone ' 1 I KS 9 Q3 Q J K5 . . G J T R Q Q . . L12 Q 9 Q Q, Q 042. forfo k Ave. Norfo , Nebr. U wk Kncns Wh rm Tenckeks' LBYKOEQ Q, X- i.v9Rl'x1fEevlS wiki -1 ?:+5?b1bf?1Q:f67b1Q:f?-S?h-bf I' 1 T 1 Q' 1 ff 1 Q' 1 T 1 T 1 In Tl11s btO1L xxlshes all G1f1du ates of the Class of 1926 1 P1 os DQIOLIS 111dH1ppx Flltlllt' LADIES OUTFITTING STORE I H BPOVX N Txxo xounv men xxe1e h1v1n0 a heated alvument 0ve1 a Dl0bl6111 xx l11Cl'l needed '1 Oleat deal of mental c1lcul1t10n I tell xou Sdld Lxle that xou ale ent11elx xxlongl l ut I am not' leplled blll D1dn t I 00 to school stupld ' 1l most 10a1ed Lxle Kes xx IS the calm leplx an 9 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 if Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 S QfG':1Q:f?1Qf?'1Q:1G:1Ef621Q:fG:N ?S6'5NQ:f?'-Qf6'3'-Q:fG'2'-Qz,-'3:1Q:' FOI Quallty Gas and O1l FX MANSKE 8z SON ird St and Madison Axe GS?S?S?NG6AQy?S?Qf6:i5 Clothes Hosp1tal Custom Tdll0l s Dlx Cleanlng Steam Cleamng., Pre s 11115 Repaulng and D emg llt 1 1 ll 1 1 1 1 Xll 1 ll ll l ll l ll I l Qall Us Up I H Cullms Phone 1000 lNorfolk lNebr Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 if QyG:'1Ef?Gf?'-:JfQ'-CL' Q93 EJ AD'J':Q'e9"':D Qydg-563:15 Qy?'1G?-C':f?1QyGh1Ef6'Z1Qy?' GJ W C Roland 8: Co fiN:5'Qe5Fi6fikDfi9fiJ Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 SJ 1 Q 1 Q 1 I Gene1 al Nlelchandlse 232 Nlmfolk Axe Qualltx and SSIWICQ Gualanteed V5 e DEIIW ex Phone 38 One nwht xxhen Daxld XNa1f1eld xx as plaxmo at belasco s nexx tl1eat1e one of the audlence ex1dentlx flom the count1x xx IS 01e1tlx 1nte1ested He tLl1I1Qd to hls C0l11pdI1lOI1 and sald D0 all of them lCt01S l1xe l1e1e O1 xxas thex b10u0l1t on spec11l fo1 tl11s p 1x 7 I guess thex 1ll l1xe l1e1e sud the lxexx Yo1ke1 plettx Cldlll xx ell fo1 home talent QVLQQQEOQQAQQ T 'Y T CD7 T Ll Q L17 In 'll In el '41 :117 S CraWf01 d Studlo N O1lLl1621St Neb1 ask 1 s Lead1n0 phot001aphe1 s 117 So 4 Norfolk Behr 010 QQQQQHJQQQQ Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 IQ Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 EQ l tt wlth F SGD' F01 1ll occaslons Norfolk Floral C0 Phone 102 409 Nladlson Axe 1 . . .. .. . . . .. . . . , O U . . . , A O U H n n n U :f:4 . A H .. G Q H . U . 0 - c . "' 1 - , . , C I. Z I I .' ,T 0 a - N . V . . 0 . ' 4 .4 .. , m N U Q U ' C3 1- . ' . " T - 1 .. ' 1- EQ' Q . ' -1 .. . .. :Q F . 1 U, B A- " . ' f fdh' U 1 1 Q - U 1 ,, . - 0 , e U, Q 1 1... .1 ,I . 77 u- . . ' 1 :Q ' . Q '. ' ' . -Q: . A ' gg 5 Q v " U I if .. 1-r , 1' - O, ' ,.,. S1 H, 0 E A .. . , ., f, 1 0 V "2 0 A H S, . I , 4' EE . Q Q..' " 0 ' . ' .. - . , : , ' 3 ' ' ' . P-4 H Q I , ps, 1 , . , 1- - . 1 . 9 4 SE 1' 0 . f . .. 4 4 9 n n :E 21 - li ' ' U A ..... . 'Q . 1 1 : w ' Q M -1 .4 E .. . .-J, A. ' A. 0 ,gk G . D rf'-4 '. D Q 1 , Q .. S - 'L rl . ' 5 T N '- Q . U " U O 1. n . Q. N , - . ,, 1 1. D fb 0 I I 0 2.12. 1 1 0 O 0 D 0 a .1 H 1. Q 0 0 Q 'I . Q , 0 0 2 0 5 n O ' A D Q B 1 Q Q Q EX 5 U . .. , 1 . 1. 14, A 1 . r K: 1 ,5 " . ' Q Q. - . 'Z I -3 . ' , W. 'E - ' . .. . , .I . i ,A - . . " Q- . '1 ' 1 . U 'N , 0 . ' 44 '1 U. ' ' Q 3-1 , ' - . " "' " Q ,E-I . .. ' .. .. ' Q1 .- ' fa A .- - 7 N . , U U. g A 51. . 1 V 1 , " w -1 . rp rx- A- U . , ' . U. ,J ' .1 M U 1-Q3 'a y I 1 rg- 2:1 V 0 .. ' . 1 11 - 1. .N ' " rl -1 3 H " .. 1 , ' "' I- '. X. ' 1-: . ' " Q, f- o 0 , ' rx- W. . ' " : . fx ' " 1 " . ' 1 1 . ' g : '. ' . . ' C1 QD ' . ' 1. . , - . . . . 0 :Qi P A u 9 0 a N . . .0 o 0 , I ' - .. .. ' .. " . " .. H369 Q " .. " .. ' . ' , 'Q ggi. 2' ' 'no 1 Q 1 Q Q 1 .- . , .. .. .. . .. .. Qf?NQf6:RQ:f?-8165-QyGASGA Qy?SQf?XbfG: 636393 ff D Q D to D Q 1 Q D Q LD Q D Q KARL STEFAN Wholesale Retall MAGAZINES NEWSPAPERS Spmtlng., New H1 ulquutex Ihone Z1 Sdl8Sfl1ll1 IIow would Nou llke 1 XX omfm s Home Compfnnlonl Old Maud I hlve been duno fo1 one come llf ht 1n The Wdltel was taklno tl1e o1de1 of 1 D1 etts 011l who w IS -wcomp 1n1ed lw fl fl01ld Inlddle af ed man -Xnd how about the lobstel 9 the w l1t61 1nqu11ed Oh he can o1de1 whateve1 l1e llkes GJ T D Q D In D T D In D T D If D T D If D ff D fi D It D ff D T D QD D I ?NbG::XGf?SQy6':SQ:f?eQ7f UICK fa The Standard of Comparlson wvlth the Famous Walve ln He 1d Self Lubuc ltmg Moton Standfud and M1ste1 Sues 19 Models to Select f10fll Let 310111 Cho1ce be 1 LLIICIK A W BREYER T D T D T D I' D T D T D fi D T GJ T D ff' D T D If D T D T D T D It C9 QQQJQJQQQQQ QQ A H FELGER I fxl 7 fx 0119 So 4th St Norfolk Nehr Qf?Q:fl7'NQy?Ef?X'L'O7b'Qrx?'Q:, 77xQ:f Q Hospltfll NLIISQ Xou wlsh to see the youno n11n 1n1u1ed 1n the moto1 1cc1dent You a1e the ladw he was w1tl1'7 Gwendohne Yes I thouoht t would be onlx flu to one lum the Fommx w he11 xou Jumped OVCI th It fence xou show ed XOUI 101l1ty I told ma to sew tl1at button on mx pants '43s:9fQQfix9QvDfie9 No1folk Buick Auto lo Phone 3 G ff' D Q' D T D I' D T D Q' D ff D T D T D T D Q' D Q' D T D If D Q' D T QD D DUDLEY I C?-G?'-GfG:Sbf?'K ?eS LAUNDRY COMPANY 1 The Careful Laundry PHONE 76 116 IN THIRD QQQQQQEQQ GQJFEJQQJQJFQQFQJ 4ie9QeDfie3QX:9F9DQ3eDfQ1-M-9":OJfix9Q9 Q Q n Q u u a n u 0 n 5 z' 5 n U g PN' 1 ' - . f N 7. 0 . B . U , A . . y : A , n " ' " ' .. ' . A Q r . ' ' ' . 5 A " Q ., , n N D 0 rx Q 0 ' , n ' " ' - . '- U.. E, J ,, ' O . U - v 2 2 N1 G f. U " ' -4 A " 0 . . .1 ED, Q rx- Q D' -' G T? ' ' ': ' -A Q :Dx " N Q 7w . ' I 0 . . A. ' 0 1 0 . A G .el Y Q Q ,. FK n .. ' U M " ,, U . . t . J 7 D '. ,, ' 0 "' ' -1 0 ' A 1 . - 'Q . 1 ' - U ,. . 1 f. - ' Q ' H ' . rl. U . vf U - ' - Q Q .. I I . L . 9 Q 1. , V . - A C U H Q Q Q 4 4 Q Q ' 51 0 Q Q , U 0 0 A U ,Q M, 0 6 M x' ' U Q H ' -1. . .. ' , ' 1 : N : M 1 1 u 4 A u W U2 ' U 0 rx D" ' ' v ' I , u .. U ., , Q KD ,. . A - Q " 0 U A A D V , Q , S U , x.f . Y 1 . Q i Q -1 H 1 ' ' H1 A' 4 . . Q rx ' ', Q ' a 1-P, n- K. T lx " 0 1 PH: 1 no ' 2 "' 'c . f ' - U Q 1 ,-1. . 0, I 0 Q v - 5 N : ' fs xg ' UO . . , .. 0 1 1 ., Q " . 1 ' ' . ' , ,, I v. , 2 . Q . ' ' "5 , ' . -.. ' V 0 . H O , 4 , , N1 r.: ' . 4 , H H : U fx J. " ' . . ' U .. - . B B 4 u 4 ' 5, n 7 O 4 1 1. v ' ' 1 1 " ' Q 9 X1 P rx- 1 . U " U . 'U , 'X Q Ll D . Q . D . 1 y 9 I Q 5 Q U Q 1 ,-. A Q Q Q 0 Q Q 0 n E, G . Q ., , . Q Q Q E 0 Q n 5 0 Q U Q Q Q 0 0 - . - ' " ' 9 Qgfilffdbf fplyfeh ?AQ17f?AQf?Q:f?:tQyf'XEf6:NGffNEfJ1Qf6"xQyf1Q:ff-NQfO Qjffstbfff QyfNSfG:bNQ:f? VV Y r- 7 E E 7' J' f 'D 'C' 5" O 5 fb 35 ,139 '4QkJ'4Dx:9'4iNJ"4D'J The Mal Drug Stole 5 9 G' u Q CI u 6 w ff 1 If v GD f' u F Q 1 T 5 Q W ff it Q L9 Q G9 'Q '4Dw:'DfixJfis:9'CNDx:9Q9'QXf9"':Dx::9"ixJQxJ'4Qx:9'QNJ'Q J Q6:Nbf6:k'bf6:NQyfb' xe:9fix:J'f'DxJ'4ixe:0Fi Qc cv U : :U U 52 in EFI I xstus xx IS ploudlx Nllllltlll 1 nexx su It xx hen 1 flltlld fnsked Iloxx nx x ds mx t lxe n xv hlxe that 7 I ot thlet xhnts hlxe tlns out of 1 x 1d llst n Phe fl1lTlQ1 h1d been btlndln Ill IIOIII, of the clothm stOlQ fo1 about 1 slle stepped out 1nd spoke to um VK hat t1lllQ1x It 'I sald the f 1111161 The CIQ1Ix looked at Ins xx atch and leplled F1xe f1xe I lv XX ell end the fallllel Ill stlck 0 uound a l1ttle IOHUQI Im xx a1t1n fO1 them pants 1nd he pomted to 1 pan of t1ouse1s bea11n0 the S11 n G1x en axx IX fzt J 90 'WV' Eall Q Cto Nlcbulnexl Hoxx dld xou become such fx xxondelful Old to P L H BUCKENDORF G McInu1 nex I beo in bx addlessln GBX elopes I hone 1121 Residence lhone 1473 GDQ:fG7'iSfXSf1'l-ff'XQ16'2XE, f'tQy?E Q:-,fx Q, ?xQy?xQf?Ef?XEfG:XQf?tQf L QDQQWQ -ffix-,fDffDX-f'Q9fQx:9'Qe5'Qx-J'ffeDx-f'f'D6fEx:9"':DJgOe9'4Q':DfiX:9QC9 U I cnI EAI fx, M I I I K I L I ch, I .I CA., CAI U ,I KN GFI an I -1 I I O D I, I 7 T - . . I S I ,I ,,I,I ,I ,I ,,II,I ,I ,I ,I Q I Q I of hh L. K, IE., . . .I L. . ' 2.2 , . Q! sl 1 - , v I 2 ' I fs eff' ' ' - I It . ma j jeu' I' d i ta' fc ' 2 .'l11't ff U -I . vw I Is 0. . , K. ' . K. ' VA 'kj D on 1 h ' 'l t" jj a i I jam' as I2 1 I I t I ff ' 2 . . 2 , . 2 - Q. - D 1 .' A .S t. 0. . v K. - ln houl -X bli k xilnf fIIQ1k'iC6llt ' h 'I ing' 2 sz , Q be .F 0 I ' . fx at ,, , . . ,, N I 2 I ' D . ' , at ' Y - ' , yy :- ' ' I: ,-, AL ' 77 ,Z' x , I at l J ' Q . . 7 - . 1 I ' ' v . D 1 C, . I . ,, I I . I' I I . . I I .' . ' ,. . uc ' , . - , C D ' Cp 1 1 ru 3 xanga Q ' 7 ' 7 Z H ' I Q Q I ' .'5 H gi I' ' I SI I, 7 'va 1 , , I I 4 Q is Q L Qi! f I :Sir c g c I 1- I :ij :SJC c S o G o O D G c G e 0 D Q: GRE ?b"fREf?Qf?AQvf?h 9 L 9 L fb L 9 L JJ lx 9 Q .D L 9 J L. J L JJ L J Q J Q fb Q J G, .I G SHLLT METAL WORK FURNACE HEATING amp C A PALME 129 Q0 1th Xt Q Q Q Q Q Q 5 If Q Q Q Q Q Q Q Qyf?bf?N-Efffkboffdb 'FQQZ JPN wi A5 B - .Q-N'5Q 5233!- IJ' J 95 XX ltche D1 nnond Jexxthx Glft f0l Gla luate GIFTS FOR, PXLI OCC -XSIONS E N HEWER 81 CO .Iex1ele1 Glft That La t CPP Rl Telephone 920 Hehable Grocer O Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q' 3 Q' 3 Q Q:9iJfQf:9 QFD 19:0 Q-JG Mlss lxoch Nou Iohtlt 11 1516 d1d vou et th It chemn um' Tell 111e the tluth Pobelt I+ I do11 xx Int to tell the tllltll te lchu und I dont xvxnt to e Mlss Ixoch Don t sou due be 1111 pudent to me Tell nm It once xxhe1e x ou ot th xt chuun um Iobe1t F Lndel XOLII deek I+lo111n Ch1e1 1h needb p1OtCC tl0IIl I done ot 1 un1 nmous lette1 th1s 1110111111 xxlnch done nu N1 Q1 let 111 1h clnckene Qlone Ch1ef of Pol1ce Whx p1otect1on? FlOl1lI1 Dflts Ill I1 ht boss but how does I knoxx whose chlckens I to lelve llone I Jane s I'l.tl16l 1nd 1 lndf ltllel both Pepubhclns h 1d been 1v1n then unbused op1n1on of the demo c11t1c pfutx Oh de I1 Q1 hed httle Jmne when bedt1n1e cnne I dont dzue to o upetau I IDI f1t1 11d the1e mwht be 1 Democ1at unde1 the bed -J' 9 JFQQQJQJQQFBQQQ C ftox-fivC'4OfLQ6QQ-f'f'DXffQ Q Abefjfi .b Qu?-Qy?QS?Qy?b' Q The Norfolk Natlonal Bank Fzfty Years of Dependable Selvzce G39 Home of the Nolfolk Savmgs Bank J Jgbw-:9fie.JJQJQ6fi 3 0 0 0 B Q U B U G nfiei. O Q Q 0 . " , U 4 " 1 'I if-4553:-eQ"3Qr:D3'QDr,'JVQ:-Nifireiyi ",, 1 Q 1 ' U G 1 " 1 G U ' in , UQ Q 1 M L 4 A .1211 0 ' " lla . -,f ,O 'Q' V :Q - U ' J l Q SD L. . - A 1 S 'ggi 0. J D .. 9 Q P N. .rx , on 7 L, 0 62 1 Q . QX S 9 LAW N .I L . Q Sb , 4 X 2 6,71 . ,. l . Q in 1. A JL I Xgigl, xv S -1 r I . Q K2 1 L - 2+ - ' I . . I,,n L 9 I U 'Z HEL? i 'I Q Q ll? 6 i2SJ'24'Q:4J'7'f5?Q:1?4Q:e5'K"fQ:f1.'F4C70no'7'fQ:z57'4'E457'fEaf.rtfQ:4f'JifQ1?'fE1G 53 W D . "' .1 F UQ ' l ' : ' - H1 ' S5 . no o . bu, I N 4 n, ,A l J Nm mln' , Q1 lv Q Q . l Q9 UQ A f M, - AI, fl ' f. 1 Q .. - . " .. QD .. ' Q' -UQ Q Q " 5 Q A : N H A Q1: 1 AUC, : - if Z.: .. 1 1 , H N - N ' FD f ,,, ' UQ ' A-I: il M G1 . l r-- 5 1 .. , Q 5 Kg ,,. ,-: vim P ' N N - 1 UQ N Q A: .gf-I QQ o , n y . UQ l Q ' V N. UQ V S E5 Q Q - Mi' :UQ nf 'w E' ' ' ,fi I ' , 3 f-Z ' gg ku Q Q1 f- U Q G Q V . U Q 5 i . 1 -f - I UQ 1. US- I ' Ui- . I - I , U . b Q B Q U , 0 , u LQ-J QyG:NQy?NQf621QyG:'Qf?'1GCf3' vu S 1 1111 s1ste1 111 '111fu1 fll 11t llgt 11111112 I oland F 11011 11 as that? Xcll -X L11 1111ck sp1de1 1111 u 1 1111 11n1 I 0 1nd Th 1t 5 nothm 111. 1ad 61 se11111f DIHCIIIIIQ 11111 up t11e se 1111 of 1111 pants GQy6A5?Qv?S?Q1?S?Qf?G 6AS?Q7f?Qy?SGNQy?Qy?S6AQfG FOR PERFECT HEALTH EAT MeTlz0mps0n 5 Cottage Lea and Butter Crust Bread 11 1ked bv NORFOLK STEAM BAKERY NORFOLK GQyfNCsf?RQ:ff"Gf'1S?RQ7f6:AQyfb'EGP SFSCEPSFSFSFE? C9 ADQ':NDeD'Q9gOs0Qe5ik:9 Q71 GIOCLI to c1pp11ca11t fO1 1011 as '1 cuk IIf11e 1011 L1e1 done n Clelklhf 7 -Xpp IC lllt Xu S11 Iused to be 1 dl 1ft CIQIK GIOCEI X1 hat s t111t7 Appllcfmt I opened md shut t11e 11111d011S C9Q76AQ1?RQff'1QfG'NQ:fGP1S671GG'D Q:f?1Ef?RQ1.rAQf?-Qf,r'NEfG71Q7?Qyf1QyGJ Offlce Phone NZ RL ldCl1CC I11o11e Urn DR A E GADBOIS el 1 11 'I11c1 GLASSES FITTED S 0f1c111 8. V1 etvel 1,111 No1fo1k Nebl Gfix'j'QQ'4DQfQ'-fADx539ADe:L"f'D6 Q1-f'Q1-fADx:Cf:De5'4Qe:S'f:0x5'4DQgDC9 -X11 old couple f10IT1 the cou11t11 11 andel ed 1nto a 1110111101 p1ctu1e s11o11 1n to1111 -Xs the1 enteled 21 co11l1o1 p1ctu1e 11as bemv sI1o11n The old 1dd1 lald cl 19St1l1I'11I1f 11'1I1d on 11e1 1111sba11d S a1n1 B1 she sald lets 11ot 00 00 fal d01111 111 f1OI1t the dust those 1101865 'ue k1Ck111 up lb eo111eth1r1f f111fu1 N11 clothes 11 be 1u1ned C9 T 1 T 1 T 3 T 1 T 1 T 1 T U T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T U T 1 T 3 T G Q:-f?1Qf?-Qf6g1Ef5-A-G6'31Qf1ffb' NORFOLK NEBRASKA CQLfQQQ1Qfx'4DQAOe5Qs:9'4De5QxfDQQQJQQQQQQFEQJQRQQG PHE BUTTERFILLD CO. Land and Lwe Stock Jefm P 111619 t11e1e mam men IH tI1e pa1ade'? F1anc1s N1 Xeah Just gobs and Oo s Pat1o11 pI'l0D1I10 messaoe Hake the s1fr11atu1e J011n D111 Ope1ato1 Is the fl1St 1ette1 B as 111 B11l'7 Patlon No D111 as 1n p1ck1e QDQQQYDQQQQFDQQ .1 .1 1 1 Dcnen . 1 1 1 .1 .1 V .1 1 1 1 .1 .1 .1 1 1 .1 .1 .1 1 1 .1 .1 1 Q 1 Q V u o X I Q .1 1 . I 1 . 1 .1 1 ,11 ,-11 .1 .1 1 -Q ,Kg ,R1 f-111 ,Ru f Q ,-Q .1 " .1 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 1 1 .1 .1 1 ' . . as 1 , 1 1' . . . . . ' . ' 1 I'1 .. Xe., m . .d 4111 1, ' - l . C - -' 1 , . ' 1 77 1 . KS v 1 - 1 1 c Q, c 1 il . I1 . c K x I cl 5 J , , 11 , ,, , . vy I ' ,- vw n ' 1 I .. . ,., . ' . . H ' . . 1 ' . ., ' . . H ,V 1 1' . 1 I ' l. 1 g I . 1 1 1 . 1 . . f., . , . 2 , . . 1 H .. - . H C . C 1 J , 11 1 ,1 , ' , 9 , , ,, 11 ' 1, 1 1 yr L If . c 0, fi I . L c . er- 1 ' - ' 1 1 1 ' . U 1 ' 1 7 Cf 1, c . c . A If 1 V K ,,Y ,' , 77 V w D Q C 1 t Q T 1 g 1 A 1, T: 1 0 , O :TPC 0 B Q C 1 C 1 ' .1 0 .1kL Q . , , C9 cb u Q U l 0 6 xc Ly , zur, Ncse -1111 x1'l1t C11 11 1 1 CD Ia . H1,e I Q XXL u c K, C L : c 2 1: c C L c 1: e N c c Q :,x.! e u 4 c :XZ nx.! a 1: u e Q 1 - 1 . U Y 1 1 ' - K c .. I7 v ' . 7. . ' Q ' ,, C, . ' 1 1 1 1 11 1 ' . U 7 . ' 4 ' . - l , .1 1. .. , ' 1 1 ' 1 1 b V77 o - c1 ' , , , , . .2 C 1 Y 1 . ' . 1, . , as ' 1 -5 cp ' A an ' ar ' 1: J 1 ' 1 ' U u. , C 1 6 . . 1 ' 1 . . 1 . -. U ' 1 1 , . ' I . . , .Y W . Q . . H c ll . r ' yu u ' ' ' YY . 1 I , . . . 1 . 1 l . . A , , 1 - 1 .1 ,-. .1 . .1 ,K1 .1 . 1 1 .1 f11 .1 ,R1 .1 1 1 .1 .1 .1 .1 . . .1 1 1 1 11 .1 .1 1 0 n D ' ,I n U 1 1 .1 c c c C D L n n 1 O 9 .5 U 9 D a n D sg! : x 1 1' u n 9 B Q u c n I1 0 How to Handle a Woman Electrically When a woman 1S bored Exclter If she If she er If she If she When If she s e s e she S9 S9 SQ SC S6 S9 SC gets too exclted Controller Wont come when you want t Coaxer 1S w1ll1ng to come half way Meter IS w1ll1n0f to come all the Recelver f she gets there Osclllator vou was too fast to stop Dlspatcher IS an angel Transformer 1S a dev1l Converter trles to double cross you Detecter se se she she proves your fears are wrong ?NQ7c? 2 Ll T '9 T 2 '9 T 77 Q' 'll S G 'Y Q' 2 Y Q' l Ll Q' 'D FQ? fQ:s Compensator If your fears are rlght Arrester goes to p1eC6S Coherer goes up ln the alr Condenser IS hungry Feedel smgs poorly Tuner gets cold Heater gets too hot Coole1 IS a Nlce 0f1rl Shocker have one Just l1ke her Alternator IS too fat Reducer fumes and sputters Insulator becomes upset Reverser And when you get tlred of her Electrocutor we GRAHAM S ICE CREAM NORFOLK OMAHA Sherbets Ices Brlcks Fancy Moulds Esklmo PICS Chocolate of Class RICH PURE PLEASES PARTICULAR PEOPLE GVQx534b:J54QaJQk95QaJV5:Jfi6ADvJQaJ3Q:z9ik93Q:J5Q:JfQx9Qac9V50 ' If h l ' ...., 11111 ' If h ' ' h o ...,..,...............,..,.......... If h ' ..........,,.,.......... ' ' ' ' Ifeh ' ........,..l........ .. ' ' ' O N h -0 ---. -H ,P-- h ,--- in . Way H,nn--H-0vnubn--U--H-H--U ' I h ' ra ' yy 6' H--Nunn lf h ' ............ U IfnhU-InlmM--milllillllii ..,..... If h ' ' ......,...,,........ If h - If ' - ....,. If - .........,,. ....,,.,,,,,,.....,,,,..,,,,.,,,,,,,,, V . . ., . T B v ' tl SE' f l 3 , , . , in . . L S LD K, SC .5 - 'JZ SC' We1e x ou ex 61 17101308661 to? isk ed Nul Mc Once a t1avel1n0 man asked me to llldllx h1m OVGI the telephone but he had the XXIOHQ Hlllilbel sald 1I1Sb C1e'11ne1 lX91StG1 Did xou clll J1n1 F up thls mo1n1n0 P COldlQ Xes but he xx asn t doxxn lXSISt6l but xxhx dldnt xou clll h11n doxxn 7 Cold1e because he xx asn t up lxe1ste1 Then call hnn up 11oxx and cflll hnn doxxn f01 not heme doxx11 xxhen xou cllled up u Oe Xou ale cl1a10ed xx1 1 Sl100tll10 squ111els out of season Cl1ffO1d Ebson XOUI ITOIIOI l shot them 111 self defense Dom x uh st ut 110 f1 wht xx 1th me black 111 111 -Xh s been deCo1ated 111 de xx ll tube xouh xxu7 'Ou but 111 mah 0131111011 lt s t1n1e xou 1 ot ledec O1 1ted Lev Ha1txx ell fat Sund IX schoolj XX ho xx as le 1st ple 1sed at the 1etu1n of the P1od10al l Elton l'n9C1Oft The 1 It headed ca 1 Lell WI xxlie lb a flne l101OuS cook NI Hex hoe Rel101ous cook' lloxx s th 1t7 M1 bell She UIVGS n1e S1C11flC9S of blllllf offeunvs 'Washes to Nashes Stutv to qtllt7 lf the lzlllCkN dont net xou The Chulolets must Pate1 TOVQI lono dlQt3DCQl Hello John xxhx flldllt xou make l1ette1 1 xdes 7 John Cant hen xou Fathe1 I mx couldnt xou make hette1 ades'7 lcxnt hen xou fl he1 I su John do xou netd znx H1011 9 1 X es S11 send N10 l ltll91 OSTNQ: feb GZNQ: 'FRE FE CF QI,-'Kfwxs f T., J-XE J Effxk, fx FQ: fnQ:ffNb O orfolk Prmtlng Compan Q2 The Hollleo Ell8lyfflIlllg za S wi GOOD PRINTING John Zllllllloell P1op JL, Txmfolk -Xve GAG T 7? T 3? T 77 T 3 T 'D T 73 T U T T U P U C 3 T T 72 T T 3 T G?Q:'J'2NS.?"NQ-jf?-Qf?0:f HOTEL PERRY Peru Hotel Co Prop WHLN IN NORFOLK STOP AT HOTEL PERPX 'QXQTXQQDQQEGZ bf? Q: 'F Q: Q 1 T 11 Q 1 11 1 Q 1 T 1 Q 1 Q T 1 fc 1 ff 1 Q 1 Q 1 ff U fc 1 To Q P3ClflC of Bllllarcl Parlor 103 Norfolk Au .I E NIONTAGLE. Proprletor H . . , . . H . - D . , , . N . Y . I . 1 K . L, c A . Y - as ' , D ,, I , , J. ' 3 . c 'xc ss , - Q i . U . ar ca o ' . 1. . v . 5 ' ' H fd . H l ' A . c ' . 1 . . . ,, , lf . X . C .. . J . an . ,' ' ' . ' . M . . 1 x , 1e- Y . N H . v I . . Q. ,, . Q c . U , ' . . ' .f rs , , , cc ' .' Y ,,. 1 1. Q , D . ' , as 7 , N s , H v' - . ' 'V I . se, . C ' , , , . 1 , as ' N 1. .' ' .. H m . , v v . . . ,D , . c . '. n ' ' L . .' , rv . U O , ' , cs w , , 9 rv I . . , . ,. . - N , . H H . v , A y ' V . ' . . 1 K fr C 4-, J ' , r . . Y A . , yr - rs . 2 . 1 - J 7 . - - M . J d . , 44 Y , . . C' ' C' . . . ' . H . ' . ' . . . 7' X ' L . D . , ' D ' ' . . ' 1 v . , . ' . . H V . . v . . 1 . , , ,, - rr ' ' ' . 4- . ' . . . . .H o K I , 4 . . U w. - 9 v Y - H . v . . 1. . . 1 A , - c , ' - C rx 1 ,, , 1 I ' IT!" ' . - b . c , A - , ,H 55 1 ' . - - . .77 2 , 1 c l , c . H . . ' , . . ' H ' ' ' 1 A ' - BI il K 1. Illgo 1 , Mz.1' v . ' . , ' ' - v ' , . . v x vs 1 A . A - 1 . - H H ' ,' . . '-- '. . H 'Y 1 U 4 A ff a 6 D 1 U 1 Q fa 1 'Tx-4 ,,c'14 "L1'P'Qgg L 4 U ,'x' 4 1 :Ju ff .,' wx TM ' ' W1 K, 1, J T lf Tl tl il T 1 - ' Tl Q X 1 f V I 'V . , N L A , Qi .1 , ,, J QQ i I 2535 H1 5 I ,, T 1, dx T, fl , QQ - -' - - :' 9 Y . f - cp - v - - . 6 l KJ 1? ,. 1, , ,x 1 Qi .. V 0 0 C Q' 3.1 1 - X' . A ., . G 1, 0 0 6 Q 2, is f . 7 , , , 7 1, 1 . . Q7 0 ' 5 u 1 Ll .. 0 5 3 L' - 1, A" .' fo Sh-:A ll-at'l Q 'B s, N 1 111 nf, 1 15141.-11-H If 11 -1 Y , Q l'l1olvv IZII Roonms xx'iYl1 llnrlx , . . . A 4 , X N - Q 3 Q Q .1 .1 . la, Q 0 9 0 Q ,-N, fx: Q ' . Q Q Q Q 9 ., U, , Q Q Q , Q .1 ,- CfDQ:f?S?S67RE1?Qy6AQf?AQyGAEfO:A QyCAQf6AQfGAQf?S?Qf?Qf?Qf9 EaQt-man Whltman s Q Kodakb Candles C RTER PHARMACY . . . 0 SEN U3 . O 0 . ed Y 0 f. N L , In A n O 5 . 5 . , 4-r 4 Q . . 5 -1 N A .. 0 1 G . 74 0 C 0 a D 0 Q . . 5" " Q 0 FD Q A I3 CD Q ' rr- rv- . FD 0 . " f " B U3 ' 9-7 O . -Q 5 " CD 71 ' .1 V: Q JFK :J Hotel Norfolk Bulldlng G Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QD Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q G bi6':'4Qy 62fQf6g4 Q7iG2fQv:6::'Q7c63f t?NQ7s?fS?S 540 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 0 MYERS MUSIC Sax Brothers STORE Fo' Clothlng Furnlshmgs and Shoes for the Entue F3m1lX EI ERl THIN F UUSIC IL Blshop Blk 103 North 4th Better Values for Less Money Q: F Qf6'z'E'6'3QQ:'Gb'b FXS? E Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q L1 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Qv:S'Qs:DFix9Fi9'Q1:9fQw:9g w5ixJfiwJfi+e:9fQs:9FiJ":Dx9iNJifJ Qbdfixiifdixef S , Craven Phone 5 4,1 'als 7-2 'oh Laundry en iff, Let us knoxx xxh It x ou xx ant xx ashed and xxe xx 111 call and Get It and 1etu1n It Lfixfi QQQQQQQ '4DeD'4Ds:9QQi xQf5:NQfGAQf?AS?SC7'1Sf'QE?RS0 X1 e a1e 51116 that t11e gmx n1atte1 ,uggggrggse 111 f1 pess1n11wt 5 head must be a da1k ,W enney 0 nsnnmnur srone -X 2,101,113 of f211I116.1S we1e tf1lk1ng at tl ll 0 t 1 d f tl 613121931 toe 5 me m one 0 lem A Busmess Tonlc That 11 on Dont xou tl11nk It 131115 to keep Succehs Q0llltlX ln 1111 L no, can s.1x that o xx as tl1e ansxx e1, but I n1 su1e lt p.1x s ' mx S011 J1n1 1111 1 1 Iloxx s that "' asked .1nothe1 man 1 1 VX ell xou see, I bought l11n1 tl1e foxxls I have to fl1lI11Nll tl1E'11 food I them l 1 1Ia11e D x ou love 111e'7 P H L 1 b G Nladlx 1 77 NI 118 X1 uld xou dle f01 mel 1 1 bob E1 no NI1ne1s an LlI1dXlI'1xQ x If 11 l111 S 1111 H 1-1 :Sf -'c gmizf 02: 52. O 1-1 55 fr? .11 me so :cz :LIS 15 U2 ,. if E 33 K1 FF e we e G, P-4 7,4 Q5 5? : 21, ... .. o 2 E fu .. F1-.E :Q rm Q7ff:QQfG'5QQy6::'-Q-.7f6:bQE'GNEf?-E C1 13 gl T 1 13 11 If Q1 13 11 I' C1 T Qyfxtfog-kf?NQ6:Nbf621e6A Q 11 1, 11 CQ .1 11 11 Q 11 1, 11 K 11 1 QQQQQQQQQQJ C-D Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q K 1 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q S P11 Iconom1cal T1anspo1tf1t1on Shop? Shop? Shop? Tx pew11te1 Shop-B1cx cle qhop Mus1cal Inst Shop Rad1o Shop -LH-T We 1epa1r locks and phonogldphs make keys, and repalr 1a111oN Ryal Mlller Chevrolet Satnfactlon s Sansa 5:1111-'s nn bERVICE 2112? gp ZZ? 118 120 1X Fourth St Norfolk Norfolk, Nebraska , ,I . 1 .1 . . ,N , 1 1 .1 1 A. 1 , 1 1 C ., . .1 ., .1 .1 . .1 ., D 1 1, T 0 It, D C' 1' , ' lin N7 df I' , . Xa X-' 'ir i 1 l ,1' ' -f . U ' , D 1 ,I :EA in, I D Y vi' A 2-. 'ar I -. ' ' Np,Q " o , ' D 0. g 1. 0 . . , , v . . 1 D C n 1, w. 1 I . z I . I . D . U V 2. 1 5 Q K Q E C 5 O K C E C Q :,- I D 1- K 1 0- Q C 0 a n fc t 0 in X1 ' .' '. 1. . Q ' . Y Q1 - ' -1 c 1, K J ll ' 7 wc. ' . xk . . f ,, - . 1 A .1 1 1 Y - CE - . 7 2 . K1 - . c " 1' . . ' 7 ' ' V 1 .1 . . 1, 6 , l t . 111 l':Y1'1'X1l1ll1H' ll2lS :1 111-1511111111151 :1 1- 'll ,X "XXI 111, I ' lt Q- i' - I d ,H fb 15 1111111 :1111l 1111s 111 111- 1-211-1-I'1lllx' lllllll'- .. 1 . , . . 11 1 , - ' . v . 1s111-11. 11' 11-1'1 :1l11111- 11 1-111111 11111 1ix'1-. ' . 1 . ' ' ". 1 'l'l11- 111-gi1111i11g 111' 1111- 5-1185 111' 1111- ' H J, , - , , , , J .I.1'. 1'1-11111-x'1'1-1111-11111 x'1 s 11 111'--1-111'i1111s , . A , . 'I H v K Y i Q . 11111-. 11 11:1ss1111 11111111111 11111115 111 11114115 1 - ' . U D 111' 11111-111'1:1i111i1s. lllll il xx': .- 11 x'1-1' 11-I'l 0 V -ll ' ' -l ' 1 JJ 1111-111-, D . 1, ' Acro' - - - 1 1' . . I lmuynthe cabs f10111 llllll and l1e eats Q3 H, g,m,,,SI ,M,,,,S,m.,,,1 We ,,,,m.- U . JJ 1-11 1111111 1111- 111:11111 1-f s1-1'x'i1-1- 11s 1111 1111- 51 1-1' "1 '1- 111 1111- l1lll5l1L', I1 s1-1x1-11 111-sl Q A ' Q U 0 ' 0 le 1-x' givin -' only xx'111'111x' g1Q1111s 1111- 1111- 11 30 ,f U1 ' 'H. C-D 11-11st 1111ssi1111- 111 1111-y. Q .' . 11 ' I Y ' . - K' , . , . - 21 . 0 l . Q., 111-11 11111111 1l11S 1111111- 11 1x'1-11111z1l,' O I ' H 'T l ' ' ' ' In ::1'1-xx' 111111 :1 1i'1-, 1111-' 115'-1-x1vz1111 '111,.:' - - A - CD . , , . , I , H . ll1lSlll1'SS. I'h1- sz 1- .'1-1'x'11-1- 41-xw-1'11x 11.' Q, 111-1-1'z1111111s 11-ciny :1s 1111-11. 1 1111- O N 1 r-r- " . 11 . - cb S111-1191111 111' 1111s s -11x'i1-1- l1:lS 111-1-11 11111, ' , ' , -, :1l11x' 1111-1'1-11s1-11. 0 1 - 1 . . , 1 Q, . . . .1 B 11 . -1 1 . . . - , A, fa 1 1 77 U " c . 9 1 Q ,R. Q n 1, L -11 1 11 Q Q 1 Q 11 ' U .1 1 .1 1 1 1, . G .1 1 .1 .1 ., N., . 3 ' 'Q . J ' . . . . ' ' D , . . . . . D . . E' "" I , , ,, f -1 -l WW Y v D . . . -1 ,N 1- . If C ' I - I " e ' -5 U , - , r., . ' 1-1 - 'v C c . Q . . . o 11 U 7 , 1 - 0. - Q N' 1, 1 1 1 -1 1 1 Sh 1 1 1. - 1 D U ' va 0 D u ' n c n o n u c Q 0 a e o n n B o c 1: ra o o o o D 0 G 0 U U 0 U ff Eff G? Qy?1Qyff'-Gaim' Phone 281 'U 2 '11 o o Q-1 3 QW QI QC. 1112 W3 '42 CD QZFGE 11 1-A vu I 5 1' 1-1 f ev- Three DCIIXCFIQS Duly QU -XLITX I reen Tradmp, St IITIDS Q7s?1Q7CF'-SG"2'S6:1QfG:"EfG'T1 C?1GfC?"E'fZ1Ef? EfG"'1G'G215fF'-Q7f?1Q:'? Ef?1Q:x? E? Its Worth Trymg' 19 e211l Olt 1 21 1fter clay 1n1l month dft91 month th lt count Rome 11 1 nt llllllt 1 1 1l21 Alg,eb11 C111 t be 111.1 te1ul 111 one lemon -X i01t1111e elrlom chop out of 111ng, 'ICCOUIII It Tl1e Lltmen N1t1onal Bank and add to It 11 lt 1eg11l11 Depo lt e1en 10Uf.,ll tl1e1 ue 1111 1ou 111ll ce1t'11nl get '1he'11l 11111 01 the 1Q,XXl11lS of th11lt XX0lth tr11ng., THE CITIZENS ATIO AL B K GQffRE?AS?Q1 ?RE.f'1Q7 JJAQ-.vffxbfc J J CLELAND Norfolk Nebr All Klnds of I11s111 ance C1ty and Fum P10pe1ty f01 Sale Ranch Iroperty tor Sale or l'xchan e Qy67AEf?b1Qf1?Abff-1Qf67'1Ef GAA? Q F11-J' fikiffix-ei 'f1'Qf'.FNQf?xn-Oy Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 ES Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q NJ'Qxf9Qw:9Qe:94Qx:9fQQf5 T 1 ff' 1 T 1 T 15 T 1 C 3 T 1 Cf PLATTE VALLEY COACH Ll E Two T1lpS D'11l1 between N01 folk and Lmcoln 'Ind T110 T11ps D'11l1 Between N01folk IH Columbus lOb XX -XISON Plop XX he1e ue 1011 Oolnf son' F0111 to the c11c11s 11the1 Whe1e d1d X011 et the mone1 l Mothe1 0'1ve me 1 q11 IILQI f01 tell 1110 he1 tl1 It I 5111 1011 klSQlIl 16 mald TISIQS hah 1 doll211 bon 00 b1ck 1nd tell he1 11h1t 111 lXXflll 1111 1011 '11e M1 Fhomie w1s te 1ch1nf some N H 5 bow, h011 to pl11 i0otb1l1 He 1011s Re111e111be1 fell011e 1f XOLI cant klCk the ball luck f1 fel1o11 on the 0the1 slde N011 lets ct b11s1 XX hele s the b1ll V Oh shucks exclumed F1ed C I1 11c0 Neve1 1111nd the h'1ll Lets sta1t tl1e 0"'lI1'l6l Flthel fflHd1I10 hls cl 1110hte1 1n 111118 of 1011nf 111111, XX h It s tl11s' Younff XI1n S1 I 11 IS Juet C11 1v1ng he1 ove1 to '111 61 V chan I4 1the1 bee that 10u dont C1115 thf1t Joke too 1211 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 S QQJQJQNJQJQJQ Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 if Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 S IIIVILC Us to Your Next Blow Out Go0d1 e'11 T11 es Gabuel Snubbels B 1lloon X ulcan1z1n0 J W TANNEHILL V 1, 1, 1, 1, 1 e 1, ,CB 1, 1,' 1, 1, Q 1 1.1 ao . , . LI v 1' ' V 7 , 1 0 11 1 1 ' 1. 1 V H . 1 G D , c 1 1' 3, 1, fl . 1 . 1 .I Vx C t, 1 , , . 2 d U , 1 up , - K' 1 ' . - 1 1 1 ' f1 1 . H , ' 1 , z J 9 1 1 1 , . Q G 1, 5 1 C 1 KR., D ., n,x4 D . be Q, Q 1 D 1, :Kg Q 1 E,-1, obo SEQ QQ ' 2 as ' , 2 , x , ' S .lu 11, , 5 1.x 14 ' U, ' ,Q ,H 3 'I z, 1 4 - 1 Q 1 H . ' 1 0. , , - H 1, C7 1 ' 1 LD ' Cc 4 c . I 1 It's tl ,ff 1- eff -, 111- 1, H ' 2 '2 ' J 12' 'fl 1 Z ', 2 1 N 'I , U I I w . ' K 1 up f 1 1 1-1 C , , , QP 2 ' ' z 2 2 ' 2 ' L' ,, 'as ' 11 1 '1'. ,1 C , wr . c T c c 5 . ' . , . 1 . E 1- 1 1 v ' 4 " A 5 5 " . A . c c 1 1 the clear sky, but if you have 21 9Xpl2llHeCl the 1'1llQS aild Qlflded HS fol- G sz " fs 2 2 T' " s 'SI 'L ', 1, I' 1. ' . . ' Q3 ' ' Y' 1 , 1 1 , 2 .' h . I ,. 1 . S' Sv . 19 1 1. 1 YK, g, A suv' 1 1, 1 , 1 , t - n tl f A' 2 ' s all, U' Q 1 1 , 2 w . L ' ,, L C 1 en, ff , S Tw, AY 2 . 12 1- ' 1 1 -. 1 1 1' ' . 1' 4 1 ' 7 X, J N 1 1 . . Itk , , ' , , 1 . ,' 1 1 77 1, . '- Dc . 1, ex C D L C D f . . , , . . . ff 1 . 1 ' . -11 ju c 1 A ll, c . c 1 . ' 1 2 ' "fr '2 ' ' 2 '- C5 ' 7 . ' . .. ' .vw ' 1 u ' 1 2 A. . hp 1. .. H 1 1 1 Z . . , 0 1 c . ' W ' -,Y :I 0 D 1, U 1, D 1, C Ft 11 D 1, A ugx 1, U 1, U 1 Q 1, 9 1 B 1, B 11 6 1, 1 2 , 0 0 Q O Q D K , 0 1 , 1 . c D 1 1 ty c ' ' ' 0 . O . I. I U A v I , . . Q D 2 . . . . 0 . , O 1, I O . 1 - M' I . g. D - 1 . G u 1, 5 11 G 9 ufxe D 1, 0 11 11 ooo 1, D 1- 0 11 U , 0 1- g 1 B 11 G 1 Jo Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q Gy? Q-.:'G:'Qy6g1Qf?'-E461-Qf?' JFEQDQ J'4DX:9fiXfD'9iN:9Q 1? 1 ff 1 F L1 Q 1 Q 1 GJ 1 Q 1 1 11 1 Q 1 Q 1 W 11 Q 1 ff 1 Q 1 If F11 ST CL -XSS CS, JW , X1dtC11111Hlx61 1nd D1an1ond Sette1 Completc 11110 of Qlla 11o11Qls xx xtcho 1exxel1x atc CP 1111 1r1oN CIFTS A B LAHAM xf L1 14 All VA1 L1 S -UN Nolfolk Au Phone MN oe asked the I11gg1l10 mfe as 1101110 Tlllllklllf 3130111211197 the bed 111116 11ou1 app101c11ed omoette Ol 11 IN I 111101 10 6VLlXt111110 shut up fo1 tl1e mght' P udon 1111 111 1t depends o, xou vloxxled J09 9VL11111111" 1159 11 -X COl111t1X DUSO11 nas LL1lOU17111' the dece lSLd 111 a xe1x Qloquent t1sl1 -X11 tlde1lx 111111 of L1lt11COI1X1Xll1 1011 l11l11ts Lut x11tl11l lQ1111Qd 1nd book One of tht 111011111818 t11Qd to 1 Qt 1 1ust1ce111 1 COl1l'lt1X toxxn quested to 1L111 1111 N811Ld 1111111 com X618 C11l10tC1 111th hem dllllllx 111111011 01 1111 SGHICGH and d1b01dQ1lX S11 xpped the n1ag1s -X11 110111 P11111 9IflC111d19d 1111 tlqte Hyve ye dm thmu to on why 11101111161 but f1o111 the wax xe1 l1eQ sentenct should 1ot be p1o11ou11ced 1 11111111 1 100 lb 11011 N91 dldnt 1411011 Hfms mhummltx to man make ou1 deu lJ1Ot1161 Ven well O1 else countless thous 1nds 111ou1n bevan W1 301 the 1110112 0011359 the p11sone1 1n a fl1 ht of Ol3tOlX 1 am not go dgbased as P09 S0 D10 Is t111s the VS6dt11C-31 11111621119 Hovs fl1f.j3tQ s BXIOII so l1Il,Q,13.t6fLl1 as 11101116 51101191 101112.11117 heats so lntempelatc as bulns so D0111 1S1x 1119 If YOU 119911 0119, t11111d as Tennyson 0 Vlllgdl as 11119 0119 Ql1al1espea1e, so Th lt 11 do thatll do mteuupted Hou was tl1e La1l1e1s Ball 11st tl1e l'I1Zlg'1St1 1te, N1H8tX daxs and, 11131117 Off1C61 take down that 11st of names VK ell I stax ed untll a fellow com he 111ent1oned and 1ound em up I mltted he1p1c1de, and then I declded th nk then 1e as had as he IS the palty 11 as gettmff too dand1uff G 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 1 Q 1 Q 1 Q .1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 QyfN5G:'Qa?'1Ef6z1QfGNQrfGA 3632936 62XS?15?1Ef 1JViQfQs:9QQQQViN1-DAD A F Ba h G W Ballah Ballah Land Company Electrlc Co Estabhshed 1688 Novs located ln Room 7 ln new nc Blshop Block Norfolk We 11111 b pleased to wrlte your F1re and Torna Qlo Insurance 1n Con1pan1es that PAH PAT J A SHEPHEPD Prop WITHOUT QUIBBLING We vull make vou a stra1ght loan on your cltw propelty 01 res1dence ln Norfolk Now 1g a good tlme to RE FINANCE Office Phone 987 Res Phone 1513 107 B Fourth Phone 295 GADQ5fi::.6F5636Vzbei54i'-,JJFDe5fi:99fix95Qe'D5cD3QxJ'FQQ"4DQ34iQ5DC9 1 ,N ,K 1.1,, Q ,,,,,,, ,N 0 U 1,1DD1,1 W ,,,,1n,, W Q7 u. - 1 . . X, v . 1 Q5 . D V v f Q , 1 ' ,, 'Q S, 1' lll1l'1 1051116111 101 W c I' ' V N N 9 Q I n- I . 1 I, O QQ11l1'll1Q11.s .Slzlfl IQ lx 'f W O O , 11' ' ,1, - 1 1- , 1 121 L. Q V er. 0 1 if-0 gf- 4,-4 Dfw 1,-V11 131 ch, ,Kg F. th: he ,Q HJ H, C L, 2 . .' U. .' . R Z 41 ' ' . -.av 1 - ' ' ' 1 , HIS H ' : " 1, 'z Q z 5111 5? J . v ' . , . ' . ' 'V . . AH' A 5 1 . c , 11" I I , wx , 1' ,C . 4 - . 1 :- u x , , ' , A ' ,sr . , , , 1 5 , I O ., , .. . X . 1. 1 " A ?'v ' F av ' - L 'as - 1 1 'A' 2 'z - ' 'z . Q Q, x v 2 A2 - 1 E - 4 A . .S - -' A JJ? 2 1sl1, was hauled before the bar oi 42111111358 of the corpse, but was 1'e- . -' 2 ' - -' 'A 2 S 2 1 ' - A4 7 7 , 2 ,Pix v' X' 1 , , 1 ' ' , L. . v' L.. ' ' tt :I 1 , sw ,Y In 1 ', . . . ..vH, A, Q .:- A 5 , C L 3 , . V Y ' -sy 4 ' 1 7 - . -. v v - ' 7 . 1 L 1 . I , V 1 1 Ui C , . 2 . 7 I 3 . 2 . . . 1 , . . . . I H A , J . . , , , , in . C . y D l I sa I , - ff ' v 1 1 . v L y ' ' . 2, v . . 1 . Z - - . ' 'IVY , ' 1 . ' ' 3 as v I Y v K , K. .. , . . u . 1 U ' ' ' . Q ., . . Q " 1 5 f ' . Y . rv X - as , 1 y ya '. ,, H 1 V. 7. . .J . C 1 1 . , C . H H . Y v . sy C ul A 1 . ' . . ' . ff I , ' , - 7 ' . i 7!, ' 77. 1 Y v ' , 37 . C, - V S Q Q I Q 0 U Q 9 Q Q Q ox! Q Q .1 ,, . U . . lla . . . C Q , X 0 . '. , . " e 1 -1 ., ' . . H 2 . . . u , . 0 C li. , 0 Q I. I Q ' K l. - u 0 0 " v 1 n - a u 9 , I Q Q D . H H Q ns u f: q 0 G n n o 0 Q 5 9 ,y 9 g a 1: e 5 .J Q 9 o Q.-aG: Q:f?1S?'-Qy?1Q46'2NQff In Selectmo Yo1u Qhoes fo1 -Xll qe1sons of the Yen lll lll1 X e a1w1 CITTN 1 complete tock of hoes for all occ'1 lon md we 11e alwax 1eadx to se1xe xou Our Motto Q XIIIY IHI-Y IRILI' NORFOLK SHOE CO Quallty Seruee I rue C ibsfi ':D9ftOe53Q'QN:5'QN:9fQs9FD Q Ix11ss So xou felt LlI1C'IDI'1X whlle comtmfr th It llttle Vk1dOW " lnoss You bet' She kept the ashes ot he1 l1te lflLlSbll'1d 111 ht on the p1ano IXIISE, Oh that 1snt so te111ble Iuoss Nlavbe not but I dldnt l1ke the looks of the extl 1 u1n They t1lk about the new woman fowettlnfr that the1e s nothmff new unde1 the sun -X fl 1ppe1 sfud to he1 octo0en1111n 01andfathe1 one day G1'1ndpa what d1d xou sax to g1andma when you p1oposed'? Go awax U1 owled the old Gentle man 1nd let me wo1k mx 13d1O ln peace No but tell me what d1d wou sw " Go '1w'1x' Cant xou see Im t13 mv to fret Woonsoeket'? I wont fro awfn t1ll xou tell me what xou Sald so the1e' The old 111111 hes1tf1ted Then he couffhed and answe1ed I sald yes' .I Q .I Q .I Q I Q .I Q I Q .I Q .I Qy6'3'eG?eEy6'3'Ef6:Nb?X5?'- Percolated Coffee Home Nlade Pies Tl1e1e IS Just One Hamburger Castle 101 S0 mth St Bm Em bx the Qack Ihone 897 ?Q16'2NQy?'5 Q29 'QQ 4019 .I Q I Q I Q I Q I Q .I Q .I Q I fiXJfie:9fTm:9 6AQv?1Sf:NS .1 Q I Q JI Q I Q I Q Q Q I Q I I Q I Q I Q I Q I Q I Q .I Q I -qDfQx9fi6'Q9fie9fie9FD , 0 O 0 n -1 c , .1 1 1 1 1 . U 1 .1 .1 11 .1 1 D 4 N 0, . .1 ' 1 .1 1 11 1 't O -U A' r f ' s ' Q a A A 91 4 ps P- A ' 0- 0 .1 U . , U 1 1 1 I 1 1 F .1 u 14 I' I 1 4 - 1 .1 .1 fx 1 M . I : ,,' N ' A ' ,A ' 1 ,1 . 7 I .1 U ,, A. A . 1 A U 1 ' ' X1 V 4 ru Ou ' ' .4 1.1 0 .. - .. E, 1 , 1 0 V I 'N N a r . ' h -1 1-I '. V 0 . 1 , 1 1 . , U 1 , W -1 N , 1 H . . s -1- -, A .U , " ,Q - ' 11- P1- , v H' V v '11' n 0 1 0 11 . Y , 1 4 U I . 71 2 I ' U - 1. A- ' ' ' ' x 01 n V n ' , 9 1 lt. Q .1 1 . A4 Q A ,A 1 .1 0 .. I 4 Q V1 A ' ' . 9 4 ' 1 1 ' A 11 P ' t .1 1 1-1 .1 ' I ' ' 1 ., - 1 1 1 .. . . Q T N . A , . ' ' " A ' - L1 - V " I sq P ' 1 1 . Y , , , N 1 X , , rx- " 1 1 4 Y 11, ' ' ' ,, Y, ' f . 1 f 7 1 I . 1. . V 1 1 11. .1 ' H . v N ,, 1 , 1 - . 1 1 ' U 1 1 H 'I' 1 ' -1 4 ' 1. ' l ' '- f 4 ' .1 1 1 , 0 1 . . 0,5 1 1 U ' .1 U ' , . ' ,I . 4 , , A- 1. - w ' Q I .1 e '1 ' ' 1 1. I M L 1 1 1 N. . , . 1 0 , - V .4 , : .1 1 v I 4 -4 1 Ula o n . n a o nl UIQ u c 1 0 0 o D' 0 c 0 'l 0 n 0 C 1 5 , U 1 0 U 5 o .1 1 1 1 ' I UQ U .- 1 ' , . ,,. .1 : 1 ' -. M : : 2 : : : . f 9 0 N r , ' A Z I Q 0 0 7 4 4 1 ' 11 1 ' " ' ' . 4 ' 1 O 4 0 ' N4 ' 1 1 0 - 1 - . 1 H. A- ' U v ', ' I-P, v 'I' UQ 11 1 1 ' 5. 1 A. 1 1 1 . g. 4 ts Ig, L - ' . 'N A ' . ' Q C ' " mi. ' D", ' 1 1 ' 1 , . , ro . ' ' Q .. . ,1 . .1 1 - . 1 1 .1 U ' N 1. . 5. V 1 r . 1 p-4 ' '- .. 0 - - . 1 1 , t Q . 1 . L ., I . 1 . - ' '1 1 Dr. . . - 1 ' . i : 1 gl 3 . A: A 1 1 . .. q : N 1 F , ., 1 1 ' . -. - ff- ' ' 0 0 . 'A , H , 0 0 'N' U " U2 v 1. i 1 , A ' U CD ' A v . .1 .. Qi I . . 5-D 1 1-- 1 . . . 1 . ... UQ 4 0 n ' 1 D I X9 cr 1 ,U 1 F' , .1 1 0 a v ' la u I u P 0 4 N. :Q v a ' "I 1 .. U1 0 .1 .U N -I A- 0 - 9 . 1 0, 1-,W ' " - r--1 ' ' 1 .1 1 .1 1 1 - M , 1 .1 1 1 .1 .. X 11 0 1 1 I .' .. 'I 1 1 .1 .1 .1 11 QUICKSERVE GROCETERIA Phone 838 -XCIOSb hom the Y M C -X We Nhll Xpprcuate Your l ltronage en The fathe1 of the household h1d 1 old he 1ded umb1 ella whlch he pllZ6d vely h1 hlx One 1 11nV IHOIIIIIN the Lllllblelll. tLllIl6d up IHISSIII XI ell d1d you take my umb1ell17 he asked of h1s son No f1the1 D1d you IIIEIIV7 Just then the y0un0fe1 b1other c1me IH I know w he1e It IS I thmk SlSt6l s beau took It VK hv Tommy' sud SlSt61 e d1d not NI ell -1ll I know Sald Tommy l1st nwht as he w as leavmff I heard hlm say to SlSt81 1n the hall Im Oo mg to steal one tomfrht Youth 1n 1tS nalve manner often st11kes some SUIDIISIHOIIX punffent humo1 ous He1e IS a c1se IH pomt -X llttle 1 111 1sked he1 f'1the1 Dad dy p1o 1nd con mean OppOS1t9S don t thex 'V Plghtl he lephed She sald That must be why they spe 1k of PROOIQSS and CON0'ress I Q I Q I Q I Q I Q I Q .1 Q I 9396333536333 I Q .I Q I Q I Q .I Q .I Q I Q :I I Q .I Q I Q .I Q .I Q .I Q .I Q I FUR ACE Sheet Metal Pumps MIIIS E. A. Selffert Qy6::'-bfG::'-Qa62-QffNQy62SQy? Q 'I Q ll Q Cl Q 1 Q 1 Q '1 Q LD Q ALEX WICHM TIRE SHOP 1 ff 1 tSH'l 11 Q II 206 lNortolk Axe 'lelephone 162 Agam mx o1de1s have been d1s obeyed sald the mastel 1n 1 ce1ta1n school ste1nly VX ho IS the IDIS c1eant'? The1e xx as sllence Thls mattel must be settled once md fo1 all the maste1 xxent on III the same ICX manne 1nd lf none xx1ll tell, evelx box 1n the cl1ss xx1ll be pumshed The boxs thelefole xxele cmed but not one xxould dlSClO96 the cul puts nlme untll suddenlx 1s the list box xms about to IQCQIXL lIlN Flxlng 1 keen look on the 11d the IIl3StG1 sa1d Noxx 1f xou xx1ll tell me xx ho IS leallx gulltx I xx1ll not pun 1sh Vou A 11ght, su, I dld It c1me I6 hesltfltmg 1eplx qzmbo qlx, Snoxxball, xshx d thex call dat toxxn up 1n lXI1ClIlg'3.I'1 l attle Cleek 9" Snoxnball Dunno less 1tS cause dex Stalt so manx b1eakf 1st feuds up a1 fi'eQ'4ix:DfiQ FRGFEGAE GJ Q 57 Q 1 Q' 1 Q 1 Q '1 Q '1 Q 'D S Q K1 Q 1 Q' 33 Q il Q CD Q CD Q 1? Q G9 6fiNe:DfQe9QwD54ix:9AD -JFE Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 Q 1 S Always ln Stock The Best Coal Salt and Pu11na Feeds Sclullmg Coal Co lN0 mth sr Norfolk 'Nehr Phone 3: When Noah sa1led the xnell knoxxn b ue, He had h1s t1OLIbl9,5 same as xou F01 dax s and dax s he dlove the -Uk Lefo1e he found a place to pa1k Judg P11sone1, the IUIX fmds xou Oulltx P11sone1 Thats 1ll11ght Judoe I knoxx NOUIL too lntelllgent to be mfluenced bx xx h It thev sax J 0 Ale xou t1X1IIg to s oxx contempt fo1 the coult ceal It Fnst Cl111IIIIQX Sxxeep Shall I go doxxn f11st" becond ClI1lNII8X Su eep Qoot xoumelf 1 IllllJl6l2,lI Is M1 s Jones xt home Mald SOIIX sn but Mlss Jones IS 1n neghvee at plesent Dublelgh Thats too bad xxhen ull she be back?" GJQy6:Ab6AQy67RQf6:Ne?QyG2sQyG"NeG:b-bfGRb?QyCAQf?AQy?Q:f?AQ7fRQfG AGENTS WANTED IN EVERY Town Q THAT BoY OF YoURs Proud healthy lad Sule he IS gomq to have chances xou uexel dleamed of Xou lntend to glW6 hlm a good start 1n llfe All r1ght but hoxx 'V When the tune comes ou max be dead but xou can put axx ax a small sum each year and at your death thex xx1ll pax over to hlm an amount xou max decide xxhether lt be 311 000 or S90 000 Tllls ls the one cextaln xxa to be sure that xou1 bov gets the start you planned to glve hlm Fathels there IS a great deal back of the Elkhorn Llfe plan let us tell xou about It Dlop us a cald We xwll send part1culars r1ght axx ax THE ELKHOPN LIFE 8. ACCIDFNT INSUP -XNCE COMPANY CD J B MAYLARD Secretarx, Norfolk Nebr Lb Ask about the Accident and Health olausa In our Dohcy It s the best In the Insurance world C9 tb G':De5fie5Q6ADsJfis9Q9Qe9i w9Qs9AD+:9fiQFi6fQe5fiJ'4DQfQGJ 0 Q V ' I s 1 , r N . I 0 0 Q 1 l'o' lu' Ur 111' xv. . In' ' 3 'lax II 1' ' D U ' lofv '0rk, " ' ' B ' H B U ' 5 H D H 0 v Q un if s U 5 3 Q a D G 9 0 Q Q s I U A U , - 7 ' N . . - H , A . 7 . . ", ' ' ' 2 ' ' l , BK V ' ' f Y 5 ' ' ' 'I N' . I Y Y I 4 v 4 v 1 sv ' , . . 4 1 1 v. 1 , , , , H na ' , ' ' , , I H , , ' -e. H .' . ' . v ' . I K n x 1 - x H . Av . JY, H2 . -V - mga' .' , , , - I , ,- .K .. H 1 . .' ' - I i C xl' 1 . 1 , C, . ' , 77 1 Y 7 ,J I ' . .'-, ' ', a , A ' .' '2 . -f."'. I I . K - -. ps 2 . W qv, an l udge: nA . A. .tl . sh , . . , , 1 2 . A' 1 ' 'A - ' ' -' -. if I . . v' . Dl1HlSl'lI'lI4:'IIt, the cane was wlthheld. PHSOHGI- 50, I dm 'CIFIDQ to COU- - - ' as .' ' 2 ' 2 , 1 - 1 . . H V . 7 v. v . . ' v Q .' v ' V. ' U ' , , , as , . . H ' ' , ' ,w H ' l I " t ll ' " ' ' ", 2 tl I l 1 .' ' I "1 . . , , H 6, . . t L . sz 3 '13 1 ' - ' ' 0 lXl'. ' ' I " .7 3 2 I ' v . . ' . .PH s c ' 4 3 , 1 ' . H - . v Y' . ' Q , a l - , , an Ts ' v 1 ' ' . ' . . YY v - I v x 4 - f I 'CD' ff Y ' . . 5 ' ' 7 d ,n. X, ' gb . . ,f L . I . a I - . 1 Q . - v' . A Y , ' It . Q -v .vi , 4 ' , A-I , . ' ' A , v 4 v 6 ' L ' J w. U Q . . , j , . QyGb'QfGbtQaG2eQy6'5K5K?XQy6'5' D M D Q D Q D Q D Q D Q .D Q D D M D Q D Q D Q ,D Q D Q D Q D E, BULLI lhone I0 Norfolk 'Nebl Hoxx old ue xou l Ive mst tulned txxcntx thlee O Isee thutx xxo Txxo C0l016Cl f entlemen xxelc tlllx 1IIf lbout 3IltOlIIObll6b oxxncd hx the11 lespectlve emplox GIS -In then he bouvht thlx nexx coop Hou don t clll dem coops de IS p1 onounced coop pax -X coop s xxhat xou put chlckens 1n Yes sah dat s xx hfit he does xxlth d1S one C9 Q iv Q D S Q D Q u Q uv Q uv Q DD ll uv S G an Q D Q in Q Q Q D S S?b-Qf?G6:AQyf:'KQa?b:GA-Ef?'-QyGh'GGA-QfG2'-S62'-Qy? TR Q ALITY HAT S QUR WATCHWORD Xou xx1ll fzlxx lxs Oet the Lest the mzuket hls to 0ff91 at no h1ghe1 1311063 xx hen xou tl 'ide at D Q QD Q D Q D Q D Q D Q D Q D D Q D Q D Q D Q QD Q D Q D Q D 'QD 16:9 :D 'QQ f5'Qx:9fQx:9'4Q . Q, Q, Q Q Q Q Q Q, Q Q Q, , , , O Q Q Q . , , Q 1 Q U Q, U 4 Q fy Q, Q . - 6' H Q 1 , , , 0 . 4 W , 3 . 6 0 . Q 5 - u , . . V 0 N V I, A 4 Y ' K v Q Q- . ' , .Q 4 v " la 'l I ' 3 . ' ' ' ' 1 fA ' A : 0 Q V I. T . . w Q . 6 ,N H U 0 - A. n fx. A A , 5. o Q Q " U - . I " N0 Q -.1 A n I - L, 4 ' 4 A-Q ' i fx n n 0 n c-? . n hi 7 A Z , , . W fx. Q, ' . '- . ' U' : V ' Q f Q Q 5 n ' ' -L. r Q Q , . -N Q. N , L4 If A . N D H 9- 5 4 0 4 5. ' ' ,M 0 Q fx ' , If Q Q ' 3 Q . 4 , U " 4 Q., N 3 H .. 0 Q Q 1 - Q U ' rv h-In Q r ax I. ' f '. . . ll 0 , V A nl iq ol '. Ufqbifiiftoxl 10541 'E1?'E4fH Q Q . ' A 7' 'IQ '1 5' ,V pg. "I 0 . Q Q Q 4 ,, 1 71 I 0 A gg , Q-rf Q 0 H - S' G Q H , . . rn Q Q . Q -3 . Q ,, . . . , . . , . . , . . - 7 Q - - 2 Q, A , A . 1 ,Q O Q, xg - , U v Q 4 3 , F V Q fx' a Q. 1 FU ' ' A A c '- I . Q Q ... 7 ,,. Q. , ' Q. I ' 1-P V P3 w B .Q ' '--' ,, Q. . , 4 Y 4' v -4 A la A 0 "' 4 Q. U U 0 . N Q Q . ,, Q, Q A , Y A , . Q, . - v 3 . . . . A U .. l D of Q . H- , I QQ. - 4 . U, H , G . f J J An U . 0 Q. Q. Q f , Q ,,. . Q A. Q. 0 0 Q Q 0 Q Q, 5 Q Q. Q. " , ', 0 Q Q Q, Q ,, , Q Q . Q Q Q Q Q. Q. Q, Q . 'Q . . : Q Q a f Q R S FI LEY Coal, Gram and Ice Co Coal Gl'lll1 Seeds Ice I hom 216 lommx I'1 lu IX Sund 1X school t6dClI91 sdxs lf Im Q ood Ill o to heax en Tommx XX ell xou szud lf I xxas food Id go to the C11 cus noxx I xx int to knoxx xx ho s telhnff the tluth Qud the moth as he snlffed It the CHIIIDIIOI Im souv Im he1e xxhe1e I lmphol Some thlnvs that I e'1t Taste pleasant and svx eet But campho1 I don t Uwe a d unphol f:'.9Fi-:9"4D9'QxJQxJfi9"4Dw.'Dfi9":Ds:9Fi.9Qx:9fiN:9'4E QD Q QD QL QD I, QD Q QD QL .D Q QD Q QD Q QD QL QD Q QD Q QD Q QD Q QD L ,D Q QD 9 1 G 1 L SGb'Qf?:'Q1G2'-Q:f6'3NEf?eE?' apps. "c'1-'mms 1-1 59" H,-J ZSISQQQEEQSD QQ mst: -ff C 73 c'5sw5:+OH: 93:6 SL U3 .-D.-15 OPAC-2 QCCDSDUQ g:35'f HOF'-A ,pm Offgrf'-' '-'V ro -ar ccfbt-JJ' 3SU9Q3f'5Em ,.. O"" F3 1-1 C'Dmf'D,Jf O Eowfavggggjgigg gwgggqgsmrg ..-5'Q 2 Q...- 'U5gQ'E-ml-M51-+3 H-545' E"':5v5.'5"... U'-5 "'er1-v-fl3"DQ HQ! 2 iw m Emwgpmdemghrrm ,J fb rr P-'93 -'30::mt'DF'.-mfg mmf-E f5mUt'Df'5CD ,..'C5 '-fn 1-+G 4-r 4131- 5055100 QSQFNDEEE- ff 55' 53520503 Q02-9 IIT 1-+1 'Qe,fEefEf:DQ'Q6'4ixfDfiJ SAFE MILK l'he One Pe1fect Food DAI RY and CREANERY 101 xl3dl'w0lI he Phone 717 OfisJfQe5FDs:f"Q6'Q9'CO9fiv:5gDa by h1'l.0"1I"l, Falls drlnkmff It all 1n Sc1ent1sts sax omons a1e the sec1et of Hood health but how do you keep em secret? -Xlosent m1nded mus1c 11 pwfessor Hou many cfurots 111 a peck? 61 e1 81 I mean how manv heats 1n '1 measu1e" -X bleakfast show 61 1S one of those lff'1l1S whe1e they selve U1 apeflult Love they s'1y IS l1ke '1 photovfl -1ph1c ne0at1ve lt must be developed ln the dalk -X chf1pe1on IS an old ma1d who was sweet enouffh to eat ln l1e1 days but none of he1 su1to1s xx e1e hunglx EV ely hald bo1led effff has '1 yellow hea1t 0 QQQQJQQQ ?NS?sQf?'eQ:f 1 1 1 1, 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 11 Q 1 1, 1 1 1 1. 1 1, 1 1, 1 1 1 1, 2 :DAD Q 63203 JQQQQ atson ARCHITECT l lrlsh Blllldlllf., lhone 110mW See that l1ttle shump standm ove1 the1e by the doo1 P sald the ef f1c1encx expe1t lecentlw h11ed bv the buslness man 1ffe1 I 1ust Uwe llllll mn awful b1wl1n1f out fo1 loaflng 011 the 1ob Ye Gods' exclalmed the busmess mm 1061 th xt s the boss The man who IS taklno statlstlcs f01 the new clty dlrectoly appl oaches a move1 s home 1n the subu1b the doo1Way stands a stout detel mmed looklnff lads Madam he savs my C'lll IS of f1c1al I 1m complllnv stat1st1cs on the 1nh'1b1t'1nts 1n thls p11't of oul Clty May I ask uh xt you1 I1 mme lb Duffy IIODO113 Duffy -Xnd WOUI husband s name? Natul ally It s the same as me on n Duffy I mean h1s full name VK ell when he s full he thmks lt s Jack Dempsey but when I lax me hands on hlln It s st1ll Duffy GQ:7'?S?S6:NQyf'XQy?RE?QfO7RQ:f5AQf?Qf?Qy?XQ7?AQyG2eQ7?AG5ASC9 S U 0 Z fe E A U o 2 Z UP Z U 2 E +A H1 0 :cd e E an cu o 2 e O YJ GA cu IP cm 7 CI Pc: e C1 oo ra E r W m U cn o DP '11 e rf no e I rv Q cn 2 QFD Jgb QTHE NEBRASKA STATE BANK of NORFOLK 9 THE GROWING BANK Czlfie fixifm-e:5'4D6ADe5Q9f:De5fQ s:9':OQ':Ds9'Q -' . A ' 4 ,, . ' U ' A C ., . . 1 t U A I UQ 1 ,. , 1 1 - ' ' . .A ' ' ' '. -I "1 Q - . . - Q . A- , 0 2 d , ' A ' 0 W Q s. . .. . "' ' K G 1 . rs ' . A . 1 1 0 D " ' Q A A : , 'A' I' e , ' . B 6 . U. P 1. 4 - 1' 9 N' ' . 0 . . 'I " O " V3 ' f 0 U. 4 0 . . N U 1-1 a A ' 1 " 1 A 1 1 U . - -, - , 0 U Y A I I A- . A . I . 1 I M . I 1 " e Q 1 - K . 4 1 M , U . 1 . . A , X 1. ' . : ' .1 v " A rx U A ' " ' A 1 . ' a A '1 o C D A U 1 I ' 4 AA ' 9 " , ' 4 , , . M ' ' ' -, , . . . , 1 ' . n K, . . 1 - ' . Q a yi ' AA T I . C U 0 I I ' IU 1 -- 1 UQ 1 , 0, ' n G 0 n n cn G A kc 1. .1 Q .7 Q UQ 1 y , 1- f. G A . . - 0 H Q Q , . , - - Q - , A- . , . 1 -- , A - .. f f U J 0 'I r 1 .' . ' . C . J I A N - ,, 2 , . 0 'Q , I q . ' ,, 1 I V1 ' . H ' ' , . ' 'I A - " Q ' ' - U r ' Cb . 1 , A . i .N . 2 0 a 9 n H 1 Q H f A . " - . 4 , U ,, , C G ,, A l . 4 ,,. . ,,. , 1 1 , Q - 3 .0 . Sb J .1 ,' ' 1 ' -' I 0 X: ' 0 Q . - 7 . , " . . e - . , ' 5 J ,,. ' . - . - , 5 ' A v. rf , ' ' . I ' v ' 62 ,, . A 1 1 A U ' . f , .3 .A , I 0 K1 1 , . ' - l A , ,, - , . U i Q . 1 , 1 . CL A I A- , 3 . . Q 0 ' A A U ' 0 .. U ' M - 13 I ' H , . - ,Q Q ' ,Z ' ' . e "I 0 , Q . . I , Q 4 I . a l 0 . U . . . 1 - nb 4 ' LV ' r ' . . Q " 1- ' 'I' . A Q " ' M ' 5 ' 1 G, Q , 1 Q Q Q 5 Q ' D -4 . I I 1+ 1 I 71 I H 3 Q U 9 Old Gentleman flgI10121Ht of nat1on ahty of h1s ne10hbo1J A deplolable s10n of the t1111es IS the xx ay the Eno l1sh lan01ua0e IS be1n0 polluted bx the c1l111111n0 1n1oads of Ame11c1n slung Do you not a011ee'7 His Ne10hbo1 Xou su1e slobbe1ed 1 lllbflll s11 Elect11c1 111 f1on1 top of lllllldlllf f1o111 xx hlch foul xx l19S d-1n0led b1ll catch hold of txxo of those xx11e 1 -Xll 110 Elect11c11n Peel 21HXtl11Il0 7 I1 Elect11c1an XX ell dont touch 18 otl1e1 txxo thele s 2 010 xolts 1n them 51212111061 I 1ep1esent a SOC16tX f01 the supp1ess1on of Dl0f2lIlltN l xx ant to take D1 of'1n1tx e11t11elx out of YOUI llfe and Jones Hex 111otl1e1 ' Hem s 1 111 111 xx l1o xx-1nts to bux ou1 C11 ' The PlQSlJXtL1l1Il n11111ste1 l11d been summoned to the beds1de of the -Xs l1e xx ent up the xx 'ilk he met tha lltt c d1u0th11 111d s lld to h11 l 1 x 11d th 1t xou1 111oth11 ltlllt 76 Ld Ill 111 llel lllness 111111 IlllIl1StLl out of toxx I1 N 1IlbXI6lLdtllL chlld ll s home but xxe thouvht It 1111 l1t Je son11th111 cont1 1ous clild xxe d1d11t xx lllt to nxpose l11n1 to lt Qhe I xxondu xxl1o mxented that Sl11J61St1tl0Il 1bout F11dHV b61Il0 III unluclxx df1x H Ol1 some D001 f1sh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1?Qf?'S?'-E'?NQ:fGb'-Q:-fig-E' Dr W E Crane DENTIQT X RAX User Elkhorn Pharmacy Teeth Ext1act1ng a Spec1altv QQQQQQQ? Q: ?1E 52 Q: Well S11 asked the 111us1c1an what do xou tl1111k of 111V con1pos1 t1ons7 VI hat do I tlllllk of tl1em'? Slld the cr1t1c Xl ell tl1ex vx1ll be plax ed xx hen Gounod Beethoven and NX 4101161 ue fo10otten Reallx P Yes but not be1o1e F1an s lxellx De n1.1n 1n 1oo111 seben h-1 done h 1n0 h1sself Hotel Cle1k Han0ed h1111self D1d xou cut llllll doxxn' Flancls Ixellx No sah' He ll It de'1d vet' Fnst bum ax Dqld oxx Ja hu1t x Q1 and P Second bum I xx ent 111to a C1011 stole to Oet .1 C10 ll md some ClLllTlSX 0oof stepped o11 It Fnst C"1lfe1 Sl 11 xxe plax othel 1OUIld 011 IILXI Nlondax 7 S co11d Colfu e I xx 1s to 11111111ed on Nlond IX but l c1n put lt 1 s 1 125 pound xx 1ldc It ltmllktd .Jones llu1 sn-1pped Slllltll Tllflt s Illltlllll I lxnoxx 1 felloxx xx l1o 111 1111ed 1 121 1JOl1Ild o 18 XX hat Clllbed the f111 P F11ct1o11 F11ct1on 7 Kes El S91 000 DOIICX lublllllg 10 unst 1 S20 000 stock QQ-JQQQQQQQQQ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 The Pool, Slzouers, Gym and Relldlllg Room xx 111 shol ten xou1 1dle houls YMCA V . . .1 .1 1. 1 U V Q U - 1 1 1 . D M 1 -'4 'v ry 0 ,.. . H: . '73 r "' ' ' . ' - 0 f : 1-: H - 0 fl .... 0' 0 - H 1 I 1, - 1 Q-I , 1.1 uv . 1 , KD . " v 4 V1 L' '-J 'I V1 1-3 .-I ' - 0 1 " 1 U O 7: O 1 1 ' I ' '-' '-' - . f .. .. - :Q4 H . u . ., N .. E: . - A N 0 1, ' .1 V A N . m .. I UA -, A xr, - .. .. UA U ' A ', 7-1 FD 7, P' , Z . - 1 Z . 9 G w . 3 i - . . 'U . ' . , 1 1 H ., Q A. ,,. . , .' ' 4 - 4 fl 11 3 -, U. 0 , ,, 3.. 14 , ,,. .. O V - 2 U . U ,. .i 9. O - . . . .- . , . .1 , . . L-1 o A- ' "' -T1 4 I IU' - . U ' 1 1- 1- - -- , ' - 5' . . .. 1 . 'UQ ' :3 ' ' - 10 ' 0 1 r- 1. - . '. ' 1 I I . . 1 f 1 A- . ' - '. - . . X . U, ' r, . X, I " ' r ' I ' "' -' . - ' ' o , A P . . . -1 1 U 14 7 'I H rx O , . .i 1 ' - I U' ' u I 1 A A ' D D , 3 ' . u ' . 1 , f- . ' 0 it .4 . , - - . QD , . . ' ,, I . 0 m in I . Q ' U. ' , ' ' . ,, ' 1- 1- ' -4 N .- ' ' o-4 - 4 V f' N U' ' D . L, . 71 T . ,D ' A , . . H .- , ,,, . . , U . G, . ' 'J - " U5 . ' 1 O ' -1 . 1 ' , 4 . : - , 1 . v A- -1 ' ' I H U A- Q-2: E E 1 ,. H. 'f ' . J r-' . 1 1- f-' , , W 0,1 . UI. ' Llc n n u ,I QE, 1 . ., ' 1 1 U 1 'Z 19 X7 Q ,, N N IN CJ ' U1 ' 1 A- v. L Q U, : -h . . - ' N' I 2 I I ' , ' HY ' rx ' - . ' , . ' N1 .I , ,' '-' : Z fc - ' - . . ' ' . 1 . .. . . - - U 0 .- .. I , J. -1 ' ' . Q - 4 4 ' ' V 1 1 ,1 1: - -Q .1 . f , . 1 D 0 rx- , , ' .- ' ' :I .. . ' 0, , v 1 ' - I 5 U. ' ' " ' ,V m '- If .4 o-Q Q' v . ' 1 .. K, ,,. ,J . f , , - 1 ,- -4 V 1. ., ' , Q -Q 3 , rg .- P 1 1 1. - 1 -. N, 2, , , A '-1 FD - .. ', :V ' l M, , Q 7, r ' :w 4 5... ' Q "1 - -1. Q- P .I .. ' - ' - M' O - 0 .. --1 Q5 , - f'j 1 " N' 4 , 30' ., .. .04 , 4 -- ,I - H :J . " 4 I 1 fl 3 , ,' . Q, .- , ,, ,1 4 v ' Q 1 Q 1 'J 1 -J 11- 1 J, . 1, y 4, rw- 4 ' P g . 11 rx- C -A rx N . t 0 2' D - - ,.. : . , , Q ' - ' " 4 . I V W . ' '47, . ' - . - - V, 1 r . 3 - 1 ,, , . . I ' f" ' Q ' C Q 1 . 2 ' 1- 1 a Tx U Q ' 0' 0 . SI' 11- . 4 4 . . 1- - 0' - ' : . 1 ,, ' I C- 1 I 'f . l Q "' 2: -, .' : . ,. . 7: ,,. . . ' ' '. ' UC f.. U . U- - . ,g , ,- , ' -.1 1 r1- a Q 11 .1 ,Q 1 ' - 1- 1- li 5 P 1 - . The1e s a heap o consolatlon In the handclasp of a frlend It can yupe out desolatlon And hung healtches to an end It can soothe a t1oubled Splllt Llke no maglc mn the land He wen you are pretty nea1 It XX hen a ffood f11end ff11ps you1 hand' The1e s a heap o sat1sfact1on In a f11endly sh0ulde1 pat It s a slmple l1ttle actxon But a ITl10"l1ty one at that' VX hen 111m f1nffe1s ff11p xoul should Makes you Stronge1 braver bolde1 An mole f1t to run the race' When you 19 full o worry p1zen -Xn the world 1S loolun d1 ear The1e s a heap o 6I191'g1Z1H In a httle plll o cheer' Vlhen some l1ttle frets dlstress you They put nectar 1n vour cup Llttle phrases llke God bless you' An that other one Cheer up' Ethel Would you put yourself out for me Roy? Roy Why of course dearest Ethel Well please do 1tS after twelve and I am very tlred Flrst Flea VS he1e wlll you send httle Ge1ald when he UIOVKS up? Second Flea Oh I suppose he xx 1ll go to the doffs llke h1s fathe1 Hou f1ne It IS at mffht to sax I have not vuonofed a soul today I have not by a xx o1d O1 deed In any breast sowed an 61 s seed O1 caused a fellow bemof pa1n N01 IS the1e on my c1est a stam That shame has left In honor s wax W1th head erect I ve l1ved th1s day AnX1ous Old Ladv ion 11ve1 steam boat omv up O1 down? Su1ly Deckhand Well she s a leakv old tub ma am so I wouldnt wonder 1f she was Uomof down Then adam her b 11ers a1n t none too good n she m10fht U0 up GIVC a sentence wlth the word In closure You re a knockout 1n a bathmg su1t mclosure not so good Paul Are you gomff to the falr? Art What fa1r" Paul The pape1 says fa1r here today and tomorrow , 7 7 ' ' , C6 Y , ,' ' . ' . , . 7 77 7 C ' ' v' ' . U v ! ' 7 .' . . ' ' .77 1 Q , 5 0 Z v a .YI .1 , Y . - .. V , Y v 7 y . l G -I . O . O . . . V ' K , 0' " , 7 9 ' ' . 6 . , . b Y ' ' ' n ' I v 1 l Q n y , - ,-. , .7 - Y , - . 7 ' I 9 ' , ' !! ' fr' . D' . , .' 7 . ' ' o 0 . ' er, - - - v 1 7 ' . V' hell YOU S01f 0 Heed 2 '01'aC9, erjz "I say, my good man, IS the 1 . . 1 0, - , 77 . 7 , 7 O 6 . A - . , , cc I 7 ' 7 7 - Y ' 1 7 7 , , . Af 7 , 7 , , . - Y , 7 7 ' ' 7 - ,. ? , D ' , , 4: 7 7 1 ' 7 7 ' 77 I . . Y D D ' 1, 9 ' ' 66 ' ' xc v 77 ,, ' 9 li 71 H ,' . . , . . . . A ,, , . , cc 77 , as ' ' 77 . . 1, . ., cc 77 , cc ' 77 . , , . . . , CK , ' Y , ll , ' . , , . ' 7? 7? . . We know a nlan so stlnoy that he talks thlough hls nose to save weal ln0f out hls false teeth You can wan del ln the Unlted States but y ou must go to Italy to Rome I may be down but Im not out conflded the shllt to the undelweal Vle know a glll who s so dumb she thlnks a base ball fan IS a coollno deV1C9 If only some one would now lnvent a fl1Ql6SS cook No Phyllls the SVSIIIIITIIIIO' team doesn t hold lts meet ln the pool loom An optlmlst IS a pelson who buys a Fold and then Jolns an auto moblle club To sock hlm ln the eye IS the best way to make a Venetlan bllnd VK ell we notlce the Mexlcan V0tQ1S ale now engaged ln castlng thell bullets f01 a new plesldent No one has evel denled that a plllow IS a knapsack If 1 vlll leads you llke a book she s D1 obably put on the shelf Hush llttle l'llll1Cl9l9SS don t vou C15 you ll be acqultted by and by Thele are two polltlcal pal tles ln thls coun tly not because there are two S1d6S to every questlon but because thele ale two Sld9S to GVGIQ OfflC9 out down feellng closs closslngs cau tlously cccsee see see Amway the closs wold puzzle has helped us f01'T9t the banana song Idey fleadlnv a lepolt of football gameb I see whele youl son lost twenty yalds Able Vot" So careless Vell mebbe lt vas only glngham Agent Have you llfe 1nsulance" Ml Kablbble Yes Agent Have you flle IHSHIHHCQ7 Ml Ixablbble Sule I got It Agent Have you cyclone lnsul ance? Ml Kablbble How do you make a cy clone? bleathes thele a man wlth soul so dead Who nevel to hlmself hath sald When the 2l2l1lTl clock says Get out o bed vw 9 fa There V919 no pllzes offeled fO1 fllllnff the last llne but oul 0fflC6 boy suggested What a head' VX hat a head' She Jones left hls umblella hele last nlght He He would leave hls head lf lt w ele not tled on She I Guess he IS absent llllllded I heald hlm say he was golng to Sw ltzelland fO1 hls lungs Xlhele ya f10Il'l9 l you don t sfly lxnow Belt DIOWH lno Naw Sfunny know Johnny Bllllngsq Naw Blll Jacobs? Nawmr Well may be you llve ln Chl but lt s a clncll y aln t been alound much Sald the sweet young thlng as she 91119104661 flom the card 100lTl on the 211111 of a dlug stole cowboy Oh mothel I Just captured the bobby And sald the mother looklng up wlth oodles of mothellv admlratlon ID hel ey es Bless you my chlldren you' -X woman entertalnlng two othel women for luncheon at a New Yolk hotel summoned a messenger to buy thlee seats fol a matlnee The mes Sengel w ho was green obeyed orders llterally He presently retul ned wlth three alsle seats on the pelpendlcular lnstead of the horlzontal The hostess seatlnof helself ln the 1631 of hel guests was possessed wlth the ldea that she mlvfht pQ1Sl13.d6 hel neal est male nelghbor to exchange hls seat wlth one of hel frlends ln front She bent hel head sldew ISS and ln an lnfrlatlatlng whlsper sald cuse ITIS are you alone? Thele was no answel The stlang 61 contlnued to Stale stlalvfht ahead Thlnklnof he lnlght be sllofhtly deaf the ladv lalsed hel VOICG sllghtly at the same tlme Oentlv Jofwlng hls el bow -X16 you alone? Fl om under COV91 of a D1 ogram the answ 61 came ln a husky guarded undeltone Fly aw ay blrdle The w hole fam lly s hele Wlt me' Y ' - y . H ' 1 1 C71 ' 1 ' , .- ' an . ' ' 1 , . H , ' ' ' C, . . 1 ' . ' 7 1 1 ' 71 Y a ' 1 H v - ' , sl ' N ' t . , . C, c ' . 1 H ' ' , - - , . 1 O C 1 1 . 1 1 1 1 , , - 1, 7 . Q C . C . - b, - . - H V1 i Y i H r ' ' f' - as ' sr . . . ' Ch - U 1 V H a Y , , , , 7 9 , 0 c 1 ' 7 1 Q ,, . - . G ' ' 7' 1 1 u 7 lx ty 1 - as 1 . 7 7 - - yy n 1 1 Y ' K4 7 Y ,I ' C v ' I4 ' 1 sy . , v . . H H - 1 . . . . 1 1 1 ' ' as - - - 7 Y . G . . 1 -y 1 . 1 . 9 l - , - , i 1 4 u K . as ' . 1 I V . 1 C , I W 7 w , 1 - ' 1 2 . . 1 1 , - c, 9 1 1 1 ' - - - v - Y , 1: . 1 1 ' 7 - ca . . . . . . , Y " - 1 ' 1 ,av 1 v 1 v 7 , ' 1 y A' ' 7 ' . ' 7-1 ' 7 1 . . ' ' ' 1- ' ' 1 7 cl V ' . . . . , , . , slde and lnslde. To HVO1d that run- . - Y . 1 , come hele and let me k1SS both of , - 7 .ll ,i - - - 1 . . 7 S ' A A 1 Y 1 - , . 1 4 v ' I ' 7 I 5 C Q 1 1 e 1 1 ' - . H 1 1 1 . - ' 1 v Y 1 , 1 1 YY l 9 7 . . . . . H i. . . . . , 1 - , ' an I 9 l 1 1 ' E : ll Y , .YY ' R N 1 9 1 ' . H H ' ' 1 1 . . . . 4, , sc y ' , ' , as - 1 ' ' , u , ' H ' ' . . , C . , as , 1 ' . ' - . o - 1 ' 1 3 n . . . . . . u . . , . - l H ,, , . Ex '. I ' ' " , . 7 ,H 1 y 1 v - fi ' Q 4 . C, . , , 1 1 - . . . . C D 7 I , 4 . Q . . l . 1 7 L - ca , co , KK yy 9 n sc , ya . 1 . . . . ,,,. . I . l . . Y . " ' ' ' 7 1 1' 1 1 1 , ' Y v 4 u . 1 T y 1 1 . el a - u Y u , y ' ' , - ' . 9 - n - s , - y sr GD bf? Qvffdbf? QyG':NCsx?'-Qrxfk 1 1 1 1 J 1 1 1 .1 1 1 1 J 1 3 J 1 1 1 1 1 J 1 CD 1 1 1 CD Q4 J C-9 Q fi,wQ 40143113 fix Q Norfolk Brldge 8: Constructlon Co Inslst on Labeled Coal 111111 C 1 x COAL lhone 113 Ofhce North 7th St D XOLI IVQ NOLII 1Je1111x to IL Sundax school Iobeltl Nl ed the fond Hl0tl16l N0 1111 I lost It VNl11t Ioxt lIl0tll6l one' Th1t Yea but lf I keeo lt 111 Ill XXIII l l en1 b1cl 'lh1t lilfl s luck Clllt 11st fo1exe1 John and hls xx1te I saxx xou 111 l1o111 100 1nd xou xx e1e lool 1n0 It 1ll the xounl flllb I xxf1 look1n0 fO1 xo11 mx den You xxouldnt expect lllt to look 1o1 vou f1111onU the old f1u111ps I O MLE xxl1 It ICTC I llNVlxb feel xxhen UIC I used to lave of LN Q ex Sb 4 LC 1 1 ave countless x11 he 4 KT 2 and LINP I xx as 1 keen c0mpet1to1 But eacl1 now 5 1 non NTT 4 U XL them all UC Q L K L Q L 3 Q fb Q, 9 2 CI L 3 L 3 L CI I, QD C9 w5"4Dxe5'2Dwe5fiw9fENJfi X-:Df:D Aolfolh Comer 1 afolx 0 Vluozc HF LLN CRAXI 'N Dll0Ct0l Fil v 5. 'E G1 lllfl 'l lu 1t1e Bldg. hc llf 121 X lnshop tells thlx sto1x concun 1n0 the most popul ll use H1 1de ot tl1e 1 me s 1xs Ihe 19llf 10118 lxnoxxled e ot too Ill llll 1dultb It semblex I 1111 1t111d tl1e 1Gl1lOllQ ltnoxxledf e ot llttle Exe 90 V011 1tte11f1 Sund IX School -,. C.-2 1-3 H? 'S 2 CP 5:- P4 "FTD Eff' :lf 51- 4,-1 ,s ce. 1-3 Z J I FY' P"' .-J P: :- rf f o : 4 F' leolll 11ly 7 tl1e Illllllwthl sud to httle Eve Oh xes S11 -Xnd XOLI l1110xx XOLII I lble Ol xes Q11 Could xou pe1h1ps tell 111e Qome th1111 th It IQ III It 7 I could tell you ex e1xth1n0 th It 19 ln It Indeed' -Xnd the I'IllIllSl19l Sllllled Do tell 111e then qNte1 s be 111 5 photo IS 1n It sald llttle Eve p1o111ptlx and M1Q 1ec1pe 1o1 VlIllSlllIl C19 1111 IS 1t ln and 1 lock of mx h 111 c11t off xxhen I xx IS 1 b1hx IS IH lt 1nd the tlcket fo1 P1 s xx 1tch IQ lll lt The e11lx bud h IS to sl11ke up the fumace G9QyG7RQf?QyG3RQ7'?S?Qf?AEffAQ:ffAS?Qf67RQf?RQyC?RSGALf?QffAQ-.v'G :JQQQQQQQQQ9 Thls company acts as EXecuto1, T1 ustee, GLl2tICl13l1, etc , L9 by Appolntment, U11de1 State Supe1V1s1o11 The DURLAND TRUST COMPANY INS! 1 BONDS ISIIII :JFEJQJQJFDQQ Q Q 0 0 Q 4 G Q U 1: G Q N A. H, ' , 1 L? Q 4 G 1 Z qi 5 9 9 Q G 1 9 CD - , , , :L 1- .1 - . , ,, 4 - f . , , Q t N 'N 1 . ' v G , ,, 1 IV, 1 N A 1-- . . 4 U A , . Q., 11 . . 4 , A- A f - 3 ' 'I' ' KJ . U 11- 1 U1 ' ,,. : - f- , , - . . Q V 1 a ' o 4 1 4 E 1 3 , 7-3 1 , O 3 ' - F- Q 1 X- ' I 1: . - , , A ,,. ,, 11 ,A I . , C N3 0 ' ' , U' '1' ' I - ' , , ' 7: 1, 2 , 1, N 1, 1, 1. e 1 i , Q 1 K I A-. u 1 ' 0 4 1 t , .1 N r1 - v 1 . O . 0 x 1 1 ' A rv ' ' 5' 1 1. . . ' Q Q 5 4 ' 1 F 4 , 1 . . f , 4 Q ' 41 , A - 1 U z E D Q , V 7 Y 1 H . . , . ,A 0 1 '. ' lx- I 1 A 1 f ., - ' 'J.1 ' ' 1 i 1 - ' -1 0 J , . we ,, an o xl 1 ' ' V r -' ' Q 4 , ' 'N' . . ' . Q Q , A . A Q Q 9 1 rf. 4 , , V O " ' 7 V 1 I 1 , ,,, ' 1 A- 4 1 1+ L . 1 11 rx- fl . A- ""' W . J 5 y - - ' .1 .1 .f ' 1 G 11 A 11 Q - U 'ghrlfffiy-4D'PQ1:f9?1Q:e'o'nEe'f1Qj , J V T no 0 1 ' 1 - 7 ' - 1 'A 1 ""' ' , I ...f . 1 G1 - - . , ' : : . : ' : 2 : : U. : "'U. 1, 1 lx " n rx- y 1 , r 1- . .xl D Q UF l A fx- 1 . ,, , 1 . 1 . .1 'N , 1 v .2 "' ' Q . 1 R , 1 , 0 Q r ' - ' . -1 A Q I , A 5 L . J H ' 1' 11- 1 1 4 1 1 ' U., UQ 1-1 1. 4 1 . 95 . .' ffm ' 'f - 'mi 'A 'Z ' 'F 7 ,: , " u ' '4 VA 1. Q ' ' ' A. A G' ' 1 'I 1 ' ' ' ' - I ' 2:1 A - - I 5 -N, f' ' - 3 . 1 ' A- . . 4 V ,, 1 -5 1 . . . - . - I . . . . H- , - - . 'N' 3111 ' 1 4 ll 1 1 f . . . : I M ' . - 1 .I 1 1 ' ' . . 1 I A' . 4 , . ' '1 is lv A Sl-I L " " .- - - ' - -1 . -- . 1 1 1- 2-'h - . 1 A - , A Us 1 .. . -- A ' 15: F . . - ,, ' - , . - . I -1 1 .:.:. . -1 ' l ' 1 V I ' , X I : . " . L 1 . . , 4 A . : 1 : i , .f V J 1 , rx- 2 K hd , L 11 - ' v 7 V 5 , fx- . e . . 4 ' , 1 A '. , . . , 1 , , W y . H 1 A, , ' ' v-2 ,A . 1 .1 , 1 11 . M M U -N1 U - - -, rx- 1 X Y ' " U 14 - . C1 , . - , , If Q . r I J ' ' f I I . . . Q ' A A. 'IQ ' 7-1 , 1' 4 u 1 1 n X X9 4 B 9 ' , 0 G 0 G 0 0 0 ui Q - A D 0 . . . . 1 fi - 1 : . 1 1 . ' V '1 1 1 . . I ., 'I 1 1, " QL-ffb'I5?N5Gb'QfG:b-5?EGN Walte1 H Mmer IJENTIQT 0126 Norfolk Au nue CJQQJ Gee! fisifiwfi FQQJFEQEQI-ffi -Xunt -Xnd xx e1e xou 11 ve1x good l1 e fnl at cl1u1cl1 tlns 11101111110 S 1ll1e 7 S11 I9 Oh xes 1u11tx -X m111 of feled me 1 bl pl1te full of 111onex 1nd I sud no think xo11 o1lxe1 tu boss don tue b1ck xxh1t he sud Ill be qu1tt1n0 soon F01 em 111 XX hit dld he sax I ICL GGOIK 1 VX hx d1d xou tell lllk xou xx1nt to Eu1ope evux month? Xou nex 61 c1ossed the ocean Jol1nnv X011 Hl1bLllIdG1StOOd me I send I xx ent OVQI the -Xtlantlc Nlonth Duck FOI goodness sake IIen1x xx h It h 1ve xou Hot those txxo shoes of b1e1d tled on xou fO1 7 Hen1x Im 0o1n0 to the E00 ax els Ball dlsvulsed dS '1 CIl1CIx6H sand xx1ch FDQ ibn!! Q9G:IQf?- Qi? I 1 I I I 1 I 11 I 1 I 1 I 11 I I 11 I 1 I 11 I 1 I 11 I 1 I 11 I 9393636363253 I Q I 1 I 1. I 1 I 11 I L I 1 I 327 No1tolk Axe Phone .I MERCHAN TS CAFE I H McNeelv Ee' fzb OPEN D-U1 AND NICH'l Norfolk 'Nebraska lluhb1e I lllit hcfnd the ncxx Ulll Sll ffml 111 I6 1 c Im I6 s c11ckoo II ne Qhc m1x be 1 cuclxoo but she s no cook Mu C1 1x fclloxx -he X011 sule xou c lLl0lIt tins flNll I Gax felloxx Of coulse It smells xe1x stlonv one I should s1x It xx Is J 1ke xx lb 1 xx OIIIIIGSS f1nd IHIDIOXI dent felloxx One d1x lu sud to the ff1oce1 I ott1 have 11 sack o tloul I1n all out 111 mx f11m1lx 1s sta1w1n -X 11ffht J1ke sud the 010061 If xou need 11 sick of flou1 and have no 1nonex to bux It xxlth xxell have to OIVG xou 1 S'lCk but see e1e J l e the1e s '1 cncug COITIIIIO to toxxn 1n 1 fexx daxs Ind 11' I UIV6 x ou a s1ck of flou1 a1e vou bll1Q you xx on t sell It and take XOU1 fam1ly to the c11 cus? Oh no s 11d Jf1ke I Oot the C11 cu monex s1ved up 1l1e1dx 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I I 11 I I Q-:O Kruetzfeldt Brothers Hardware The Wmchestel Sto1e FQQFEQ Deale1 1n SIHICO Ranves Glehe Radlo SpO1t1Il0' Goods FISIIIHCV Tackle Woodloxx Electuc XX ashels Fme Fools and Shelf IIa1dxxa1e Phone 443 424 NORFOLK -XVE lNo1folk I CL I C1 I 61 I CL I CL I CL I KL I cf, I CL I 6. I CL I G1 I I1 I 61 I I1 I C9 0, 3 ,1 1 1 1 1 1 xc,-1 1 11 .1 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11x61 .1 1 1 1 .1 N, .1 " x1 1 , , Y. v r .1 ' 1. . . 1 1 ,, 1 0 D 51 1- : ke D 0 K. 1 0 1 D E -11 U D 1 ' w ' A 4 A I 1 ex D , ' ' I '1 I ' ' . 1 1, Q A A U 'N 1 C 1 I 1 K 1 G 1 C 1 C 1,15 235' 1,,' 1 ,I , Q , ,yn C O E ,' Q Q A A . H 1 .J . . - I ' ,, U ' , J. , A v g I' . I ' ' . ' . ' - k I' 1 1 . 1 . 1 1 1' ' 1 ' ' , 1 yi UI A - 5, 1 IC, g tl kt I 11. Sl 1 21 12 - .,, ,, A . , ' ' . H - , - 1 "G , n I , .1-11. ,, ,. ,. 1 1 - .1 1 I - A 2 2 -1, L, JY .rr . 1, ' 4 , , 1 n K bel , f K c -1 1. 1 , 1. H . , . . . A. C . 4 L xx' "If 1 '1 1 2 ' " " . 1 .. , 1 1 6 1 1 . ' . kk . K v vp is 1 ,y 2 ' ' Z E , ' ' ' ' - rw ' H H , . 1 . 1 .H ,V , ,N . as - KA 1 Q' 1 -4. v I ' v . . Q -1 - . su 1. 1 It NN o1ke1 . 'Ile gave 1ne 21 xx eek s no- mfu 5 Pullfd me Ovelbvdld - t' x77 E 12 . 2 . . 1 K 1 1 - U , , '. it' ' C2 ' J ' A ' ' 6 7 hr I CI y ' ' ' 13: ,v D i , U - H . .2 K- y . K . . . ' 1 ll ' 2 ' 'z " ' . as 7 '1 1. C' 7 7 C' ' l K Q is ' I " ' . ' . K c -. 1 . A A - Y v . Y. v , vu 1 . a lx , .' I , I h . o . f C - s 1 ai ' ' 1 " ' ' ' , u , , , , , . 7 . , . fb U - ' e - 1 1 2 L I, 1 C, I .c ' 2 2 1' 5' S ' 1' 1' ' ' ' ' ' I , . ' v ,-n . ' ' . . C ' 1 . Y 1 1 -- , ,, as 1 . ' . . -L 1 . 77 L 1 - co . - ,J 1 ' , 'b Ib ' , , 44 17 I ' it . ' .- cu C ' 1 a f f v Q V. v V A g 1 A vy, . B A c 1 c. -' . 1 1 f-1 ,K1 ,K1 1 11 D1 ,K11 f-1 ,R1 1 .1 he -I 1 1 1 1, 11 1 1 1 1 1 1 11 I 1 .1 11 is 1 J cc ' T , sr I Q u G I ' LD 7 1 E ,A . I ' . A . . . I Y Q ., f an 1 y D J an f -1 I .- 1 . 1 1 . . , . I Z2 ' ' ff I I I C G Ln 1 r. a u U U c c n rf o Q 0 G 0 7 1 11, ....., 1 .1 1 1 1 1 1 . . ,M..N.,......-nn 3 3 3 Q: E ETRQ: E Q:-f Q, E1 Q:'D BH BK KK 351301 KZQHBQXXH 353155111561 11555 53553155 His 2291 2133 222122293 1251251 22211411 2221. HK X621 awww QIALH1 SERVICE PRICE 11 1111111 1111110 111 111 ll send 10111 P11111111 U1f111s 10 THANK XUL' PHE HLSE PLBLISHING CO Norfolk Nebraska e 1 cb Hbiikiikiihihiibiiikiiiktfiiibiiki 1520522313525 S RKRWRFCQZKXXQZERHQZKQZXQZXFXQZEQZP53221 1, J ox 31 ff T ff U3 ff QD C9 QSWQ4 ?f 621 1 1 ffwqkjfigfffeox 1? M?fef?f1UfGQf1?Q if Q1 T, fi K QP Q1 , , C5 Q 'gg QQ gg Q: gg 1 f 'gf " '1 ff 'gf '45 F3 gf 51 K ga X A R. U ,, fy fi fl ,ffl fl fi fx f F CR Q F 1,1 T, ,E 9' K L15 T Lx Q N Q ' f? 7 13 111' Q1 ' f M 'X ' 1 f 1 I7 'N ' 1 5 15 - k - 41,1 ' j ' 10 kf HFC D ' ' , I' Z ICC 1' Cy 'N 1 , 11 . . G in I i, A. 7 1 . Q. , , .Aj Us Q2 s' K, 15 T is ' '15 E 1 QE J , v K , X I V , Q if Q , 1' T 5 CE Q 2 Q1 .xxx XX x Q wks KAW -81' --f-" 5 4 ' 1, I kd.. Z . 1 K, f 1 ' -f' ,f'!. x wld, WYQ-f1+4Q ' ' 1. . K , Y Jf, X I 7011? Illlm 'X' Z' 'Y in K l4DJt1,4A, X xi, R Jff 4 XA -nf Q-' !'7z Jax -Xb X 5 ff ,f N f ? ' N xxx .xl ' w N ' xx.: I T W I N N K l 1. , J y L X X X N ,f , , X v r If S 14 ci f x f A f Qi Q . X X V Q N x 4' X4 , X A , .- ,ix X 5 x X" f ' 4 H-I X C xx , 4 1 fd ' J ? 'Y ff 1 ,fl 1 ff! lx hx AE' ie X' L , x ...- . X , 1 H A 'B xx IA 5 - Q X, ,T X x ,f ' 1' V if X X 4 . , D, N V1 3 Q x f -1 xx 'X X Y, 1 EN V -or' f ix N x K K Q N fi , - N . x - 'v A N f ' ix X- l N ,' Ah T I Y . K v Wx A 4 lx W ' X ff QR -'W , ' -1 I b X -,.Q -ix' -A , 1 Z- 'LAN A ' .2 If . ' C! n "" :E , - ,' 'L J 'fx' , X5 F K T '- . xx f f . ' 1 V X 1 D 1 x I Nf' .fx xxx . t- , J , uf. - ,,.f '. ' 1 , .f x 'X ' - ' 1 . 5 O ,fu ' 1 - X It 1 X1 1 , A , ff-,X , ' I 'O i V Y h Q ,n J V I I anal., ' fn :L f 1' . X V A I X., A Q , , . , ' ' ij A f x -- - I I .4-, 'N fx X1 XV . I' ff ' ' ,f-43 S ' F VV X N A 1:-'R C X. : cs: ' - ' ,N X E 1- ,J X bf 'N X5 1 ' ' N r In ' ' - V Q NSN Q - 'J fx X V1 yu w ' .x L ff - Q I J- ff . 3 - x ' Es. D Mx M 5 x ff M K Q XJ x, -N , 4 Ax t , -D ,f X, XJ f "L Y' x 2 4 'fx V , N M " .4 X MJ wix I' . X N REI Y'--f X - , x X ' Af, x f JN ff i Sw J X AAN 1 ' A -' 3 f X f Q J L TD S n


Suggestions in the Norfolk High School - Milestone Yearbook (Norfolk, NE) collection:

Norfolk High School - Milestone Yearbook (Norfolk, NE) online yearbook collection, 1922 Edition, Page 1

1922

Norfolk High School - Milestone Yearbook (Norfolk, NE) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

Norfolk High School - Milestone Yearbook (Norfolk, NE) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

Norfolk High School - Milestone Yearbook (Norfolk, NE) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Norfolk High School - Milestone Yearbook (Norfolk, NE) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Norfolk High School - Milestone Yearbook (Norfolk, NE) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.