Newfield Central School - Memoria Yearbook (Newfield, NY)

 - Class of 1951

Page 1 of 68

 

Newfield Central School - Memoria Yearbook (Newfield, NY) online yearbook collection, 1951 Edition, Cover
CoverPage 6, 1951 Edition, Newfield Central School - Memoria Yearbook (Newfield, NY) online yearbook collectionPage 7, 1951 Edition, Newfield Central School - Memoria Yearbook (Newfield, NY) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1951 Edition, Newfield Central School - Memoria Yearbook (Newfield, NY) online yearbook collectionPage 11, 1951 Edition, Newfield Central School - Memoria Yearbook (Newfield, NY) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1951 Edition, Newfield Central School - Memoria Yearbook (Newfield, NY) online yearbook collectionPage 15, 1951 Edition, Newfield Central School - Memoria Yearbook (Newfield, NY) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1951 Edition, Newfield Central School - Memoria Yearbook (Newfield, NY) online yearbook collectionPage 9, 1951 Edition, Newfield Central School - Memoria Yearbook (Newfield, NY) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1951 Edition, Newfield Central School - Memoria Yearbook (Newfield, NY) online yearbook collectionPage 13, 1951 Edition, Newfield Central School - Memoria Yearbook (Newfield, NY) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1951 Edition, Newfield Central School - Memoria Yearbook (Newfield, NY) online yearbook collectionPage 17, 1951 Edition, Newfield Central School - Memoria Yearbook (Newfield, NY) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 68 of the 1951 volume:

Q E03 NNW Rm f QN N WW Hx Q KE H mm QCBXNSONWC X FROM WITHIN SO YOU RE A HIGH SCHOOL GRADUATE' llst llhlt IIK tIll dlstlllltlxe Lhfll lltcllstlls of the I'llgIl slIlooI gl laIll ltep VVIl It lcspollslbll ltles docs he I1 lll to rhl Lltlfens of the ullllltll 0 gnc hllll QIIIIL lf ll hlgll lt plcscllt PIILKS LONYN 111019 tIl lll S5 ooo pal gl ltIlI lteb 3' XVII lr Il IS Ile Iellned bl lI0llIg, Xl Il lf 2 lll Ill do l ICSII t of l 1 IIIIIII rl hc Llc ltcst lI lllglll t If exlsts III fIlc xx Ol :I t0d'lx ls not the QI lllgll of 'lll ltolllll ltr lyk but IICPQIOIII th lt ulsr III hllulflll IUIININ rlo meet thls 2lttlLI. uc IIIIINY be foltlhed bl l gl0UllCI ol lc-Ilglolls CXPCIICIICC tIllt lxlII Llllble Us to YYII'I'INtriIIKI the blllage ot PIODIQIAIIKII to VI lgh we IIC' belllg lllsldlollsll NIIbIlCtCC Stlellgth of Lhfll latcl IS the most IIIIDOIYIIII Lhalactellstln thlt the gl ldllate should possess As glfldll ITCN lou ICDICSCIIY the IIIIISIHECI DIUQIIILI of olll KOIIIIIIOII NLIIOOI You 2 IIIX thc L lcsponslbllltlqs '1 In ul IIIIICI lll XlI'IIkI'l X011 dl Lhalgqe the-sc lespollslbllltles lllII dlrllllllne ethel 01 t Olll lull 0 llte cflll 1 CIIKILIIC I f l -If '2 :'- ' "f 'z 2 . 2 '- wh 2 " ' Ilis l'lIlIC2lfIOII Czlll 1 '2 ion " '2 2 . 2 if 2 ' -' ' 1 ZIINI ' 2 '2 2 2152 'J I 'Ils I-2' ' 51? 1 ' f"2 2 -' h2 5' ' ' 'I ' 2 2 2 "2 2" S I R E N G I I I the dallgel' from the attack Oll the idx-2lIs of 2 " " 5 ' 'I D' 2 back- : " 5 ' l 2 " ' ' 2 ' 2 ' ' 2 '2 ' ' 5 ' ' 2 axqi . I 2 I. V' .S- wh ' ' llo ' " I' f H ' I lllg E21 B O A R , D or E D U C A T I O N f ,fi Sag". Alrlis G. Nlazourek, liilm Laine, Gabriel Meckenherg, Mrs. Dorothea L1mh N11 L laurle Knapp, Thzuldeus Blnymln, Hurry Kerr Firx! Rau-: Mrs. Van Riper, Mrs. Freiclell, Miss McCann, Miss Howe, Mr. Czrssavant. Miss 'I hatcher Mr Robin on lprincipall, Nliss Price, Nlrs. Arquit, Mrs. Miller S!'t'0!Id Row: Mrs. Smith, Miss Blovsky, Mrs. Kent, Miss Savercool, Mrs. Novak, hiiss Laughlin 'Nlr Beith N ls Fendrick, Mrs. Bush, Miss Estey, Nlrs, Brown. Ir Yxe Burk Rrmc: Coach cillllllfll, Mr. Bauwens, Mr. Henry, Nir. Suchmnn, Mr. Nuvick, IN Fiiiilkiirfs si. . H . fi, i E 5 A s 3 i 2 5 5 2 5 Q M 3 2 ' 1 4 15 z L 5 E ' e F A . C U L T Y E31 - H M ,ra Q' :K f Q 4 . "xM L- 'fx ...,... , V- N ,,,f gd 1 is ,wg 4' M 4 ' Y 5' 5 Yu finer? LiT?......-I " gli, U, W S f ' af H+ y, ,QW W fm X255 W s 3' . 4 . if K ci 4 9 P ' ' ' " A JW . 1 if Q 7' I. ' - ,, X QI' , , at I X C Q j Mi -il kv 'S J . '1','iff jtlns.. .rv , I .53 . 3 DEDICATION To 'lllss Thatcher xx hose CI1COUllgCIl1Cllt has been an IIISPIIZIIIOII 'md an lllllI'HIll2ltl0ll' Deal Class of 1951 VVe hare spent many houns together durlng the past four rears So manv memoues of these hours come bank to me that I must eonstantlx lemmd myself l am Il0t the class h1stor1an and rm ptnpose 15 not to 1eL1ll but to send xou greetlngs and good nlshes For four xeals we haue shned the plefrstnes and pxob xerture of learmng Some won the others all tned You know the famlllar llttle poem, 11 1th the l1nes It s not so much If Xou Wlll or lose As lf s hon dld xou pl IX the game You hare plased lt well and 11 hen I shall hen ot a11y suecess or 101 LOIIllllg to xou and ot 10111 athlexements, shall be most h ippx , xour sehool lIl0st proud lx xxerr lsr TH KTLHFR E51 s Q S 1 'Y . ' ei I Ks 'si - , ' ' .X " ' 'Z .1 V D .4 . ' .V , -- - K V, x. 2 . KL. . S I . - lems of school, and have embarkecl together on the high ad- ' 1 ' ' . ' g N . " . U V. . " . ,' . N . ' l- Y ' v , , . 7' : . ,-- . ' 'V . ' ', Y 2 ' v. . K , ' . L. I Alfa' E61 SENIOR I OIS BI Llx B111.11 I 11111 11111 1' 11111111111 1x11f1l 11'111f1f11l1011 C'LS'I IBIRHART Gm Ufllllly 11111 br 1110111111 out 0 no1h1111 O N IISU11111r1I111111t 1111111 110.1111 41110 11111111 1111 11r11x1 an 11u111f1oux RLTH LLXSSAVANT F1115-1 -I 1101.11 a11o1.vf my lung 10171 01 a 110151 HI- I LX SHLI FI 7 l1J11x1111 111 glllllfzll 1111 pl y1l1111111 r1111111111. C IORC I DOQN 11017111 Lord -1.11111 fouls f1I1Il 11111111115 lr KEITH XVII I IVXNIS Cllfjj 111115 -1 11111 you 11111 IDOXNHX II AX AVI RY IJ J C1111 IJ 13111111-1 CLASS IOAX HI Sl OI' D11 .1011 llllf knufz fflllf I 11111 Il 111111111117 Wlllll 11111111 I 1111111 Opllll RICHARD LI ASSI X ljllk Tl1u1111l1 .vo1111f1,J111t fllldy I 1111111111111 Illllll' 'I HONI AS NIL! LIRI Tummy 1,f1pea11111rf.v 11r1 111 1 1 I1 111g QATHLRIXI HORTOX lx ate 'I blrd 111 lfu' 11111111 IJ furnlh 1110 111 Ifll bush BIVI1 RLY I AVVRI NLE II 1011 Illf on11' 11111l yllllll 11111 mr a1fL.11y1 IRI IDI RIL I AIIIII f II' S1rk1ng 1111 111.11111 1111111 I5 1.11111 ll1!IkIJ 111111 11111'm11z111111I1I NIARY I OLISI AIJAXIS Whfilzlf A1111 .say morf1l11111 I5 11111111115 IOSI PH SUN IJQL IST .511n.fl11111 P1 1111141 and bp 1111111 you 111113 in 1 Inman IIT.. "Vile 7 8 X LH :mmm I ltllll Wmlzlzl If 'L 0 til 101114 ul all 1 fc UI flllllg LII! XORXI AN I-IOI I' NI AX IN mm T114 lung 41 aj I 1111 I I I RUBI RI HUVVI I I 1 Slum IIIF Ihr' -1 aj In yn funn X IRI IXI -X ROQ mrj GHIIIII Ill 111 ll Lug r nmkr LLXROI I 'I ULIxI R Turk -Ibufmf nm H flu fum! IIIU1. 111 J ,I Il' LHAIIIC C Skzp L ,w 'r 1 'fl' I SOXYA CORNISH "S111111y" '1' If mr! fL'i1'Qc.v, ' I r 1' ry , Il ' .fl in 'o . Class H1s1ory 11111111111 51 Nlllll llll f 1111 lJII,L 1 NN 1 111 0111 1111 111 111100 01111 N IX IN 1 111 11 11116 111 0111 1111 NL 100 Xl II If N61111111l L61111 11 YVI111 111.111 116 1611111111161 111 tht' H0011 16.111 116 l1:116 1116111 11116 H1g11 Oll 1116111011 1 11011 11111 be N11 Rtlbllhflll 1CIl1llI1g 1n111111 lgCIIlCHY .11111 g11111 11116 l11101l1111g 11111 1 1611 b11111 1111161101 llN l11111g 111001 1111 11111111 IN 11111, IS 111 Cl 111og16111110f 1111 11 101 1 6 ANI 11166 16.111 .1111 a11 flklllg .111 .111116 111161111 Ill 11111 611111.111011 11111 rl1flXlflCN 0111 1111161 16.11111-11 1161111111 11111.1bl6 111111111 1116 1111011 1611g6 111 11111 11111111611 .1r111111 Ill 0111 112,111 101 1 111116 111 1116 1101111 .11111 1111 101 01 1101l1111g 1011611161 T01 0111 QlrlNN 111111111111 111 6111111 1116 36111011 111611111 .1 111161 01 Ulll 111 11 .111 b1 1110111111111: 1116 1011161 1 1 ll Tl 11601156 130111 .1111 1111 1 .111111 10111511 111 11111 011 111 1 1 '111 11 1111 111 111 'IOIDIIIY 11 111 1 1811181111 1 111 c,1f0lDC'l 1111111111 11011g11bl1111 1110111 111111 111111111 1611 1.11 01.111161111 1661611 11111.11111111gl1 111 10111 111 1 C1 1 lll .1111111011161 11 1161 11111 11111 S1111h11111011 H1 0116111 13.11116 11 IN llllklll 11 .111 6 11116111 10161111g 1h11 1 llllllllf 11101161 1111 1 6 1 .15 111 1n 611101 11116 111016 501116111112 11111 11.11 .11161 1 Olll lllfl 11111g 1111.111 IN 16.11 00 .111 116 1111111 111111 ll 111111111 11116 16.1161 11011111 1.111 1:1 6 111 1111 1111116 Olll 11.1 1 111111111111 h11111611 .1b0111 11611161111 61611111111g 110111 1001 11161 1111111 10 8017110111019 811111 111 191 D R6 ' -' 1116 liilllli Q11-1-1 g1':1111' SCllO1l1 11'111'1'6 0111' il' 41111 1111 ' lllg, 1: " 11116111-11 111' 1121111 1'1-c1'.':6.' 01 1116 -1 '11 1' l'11':-' lh ."?.12lIv' 16:1 'J--11111 11 1115 166111611 111611 il Slit' " ' :J :'1 l . , 1, ' . . , . U . . 1: 1' 'Klls:'1'11: '113 ' '11 1' 1110 1' 1" ' AS . ..h . A' ' K- ' .,2. V. . x I . 1.110- All '1'11i11gs," 11111111111 1'611i1'l6 101' 1111' 111161111 01 A106 Sllll1lQlllSf. N:1111'1' l11'0g61'. Ralph 121111, H61611 S11 lz, ' ' ',' 111-"'l-' 1.' "'lL'C. A111 " sl ' 11111111 1111011 1111' .'1101'1: 11z1111111':1151 , Illillly 01 IIS 112111 211161 11' 11111 H1Illlf"H D' ' ' ' 1, 11' :111 :J 1611. " 511113111111 1 lzu'--1 " :Il ' ' 1' VV 2'1'.1, ."'l1 -l'1:-11. ' '. 1 1' -' ":'111 YJ '1"1" ' 114.',"'1 -' " :"z1. Cs 1: 1"'1 b1si11 Q , ' . .,S.. , ,.x. X- , ' -' g - ' '- - - . . - ix. L' . 1' I1 LQ Lin .L ' ' fh A p Y, , 1 1 , 1 " . -A ,f -,, t , I l r W ,. f , Y.. , 11 .Q 'Q' , A 0 I Y N 1 NN 1 lI1XX 111 N 1 ,I N tl gl N NNN 1 NN 2 1 X N 1 N 1 1 It ll 1 1 QU l N I1 N 11 IC 111 11111 1 NN111 11 1 1 N1 11 1 11 1L 111-N 11111 N11 N Illt 11 Y 115 N1 1 1111111111 11111 Q1 C1 L11 Y 1 llllk 110 0 N IDL ll1lI1 lk Ht N11 f111N 1031 I1 1 1 N 111xN 1 gl N 1 l 1 ll 'VI Q l 1 l Nl 111 177 T N 1 K N UI 111 N tN 1 11 41 1 If 1111111 111 lN ll 1111 111111 111111111 11 N fl 111 Q1 1 1 11 gc 1 1111 1 gf 1- N 1 1 ll 1 N11111 1 N 1 N N U11 1 .5 ll 111 1 ll 11 1llIl1lN N 2 1 1x11 111 1115111115 151 N11111 VlCC1xS 111 fll 5 111 111 1x2 I1 1 1 N IL 1 IX ' -11111 1 1 1 .N N 111 16 ll 1 1 1 111 111 llI1111gt111Nf1 1 5 1 1 0 1- 1111111- 11111111115 It 1111111 wi 1 118 t N 1 q1111111111n 1111111 S111k1Np1-1116 u 1 1 1 1 1 , 011111 1111 ll 1 1111 1 11 N 1 NN 1101 1711 ' j1111i111' 51-111' 111'1111g,111 wi111 it Il .ill -1-1 '.'.' 1111 X7111i'I1f1lll' 1J'l11L'K'. O1 1'11111's1-. 1111 11:1111'1- 1-:111 111- 11 '1111- 11111 111-1'111':11i1111s, :11111 11111's w21s 1111 1-x1'1-l11i1111. fi'-1 - 1111111-1' .'11'1-211111-1's '11111 1111 1'1-11 h1-:11'1.' 111-1-k1-11 1-5'1-1'5' ' 11'- 111-1' 111 1111- 5111. 1,1-1'h:1p,'11 '.'.' ,'1'c1'1 '.'.' 1111 15111 1wi1'1-:ls 111111'11 fllll w'1s 11111' j11111111' 11:15. U.llIl1K' 1,lI11I 1111- Lillf' 111i11." 111- ll.'lI'l1 211111111111 111 pl"lIl1iS :11111 1AllI1 1111-x':1i11-11 111 '-h1-: 's'11s :11111 by 1111- 1'1s1 w1-1-k w1- 111111 11111' h:11'1'i1-11 11i1'1-1'1111', Ric T111111, 1111 1111- x'1-1'g1- 111 ' 11111.-1-. U1 'j1111i111' 11115: h:111 111155' 111-111 I1 111 "shi 1 1111 1 - 1' 1111. 131 -k Q'11I .'.' - . wh 1 '1111- his 1115 N11 :k'11 I 1115- 1111' 111,11 11 - 1'1 5111 11 - 1p11:'11,1 1111 1 11 - 1111111 -1 5' 111'1-:1- 111-1 :1 ' 1111-111 1111" 111- 111111 w1'1-cke 11is --11 1wic1- 11111'i11,1 1111- 5l'1lI'. I-35' A1 - 1 b'5'.'-' -1 1' g1JA'k 1 5' '31 1 -- 111115 1-w1-' 111'1s11-1' 1111111-1's. 111:15'i11g 1-111111111-111' 111 1111- 1'1'1s: 1111 picnic 11:15 111 'l'11l1g11111111flkxk 1"2111s. 111-11 1111- 1 1-sp1-1'i:1115' C11-111' 1- 17111'11, 11111111-11 111-1i:1111'1- 111 1111- i1'5' w:111-1'.' 211111 sw:1111 11111i1 1111-i1' 11111111-s w1-1'1- '1s 11111' '1s 1111- XYJlTl'1', 211111 1111-11 111-1111-1-111-11 111 1-111 IIIIT11 1111-5' 1-fl111l111,t w:11k. XV115, 1111-5 w1-1'1- 1-1-1-11 11111 11 ' ,, 1111- 111 1-11j115 :1 11111111 Q1ll1lf2lXY 211 1JUIlll1l.1l'1llI .-X51-1'5, s1121k1-11 111 1111- skin 115 1111- 131111115 s111'215' 1111 :1 j:111111 111-1'11ss 1111- 11k '. 111- 51-111' 11111s1 1ik1-15 111 111- lAl'I11L'I111X'l'l'l1 1111111 '111 111 high s1'h11111 is 11111' s1-11i111' j'1'Z1l'. Th - :11'1'i '21 111 11111' " 1515, 111111194111 11111' ici, 11111' s1-11i111' 1111522111 1'1-1'1- 1'1-111i1111e1's 111 the 11511111-1' sp111: 111 1111- 5'L'21l'. O ' 1111 '- s1-1'i1111: 11111111611 3 11 1:1 '11 Sfll115' :11'1-. 11 w1-x'1-', 111 1 ' 11- . ,I 1.1 tzk- :1 1 k 1 - 1-1' 1 11: wh 1 :11 ffl 11 111 11 c 111- fan 1111111-:1111111 111 1111- 11111-1'1-st wr- h'15'1- 1z1ke11 i11 11111' ' 1'k. ,1'11'l'1' is 1111111111 lik 11 t1'i11 111 1111121111-11 El 111-1'.'1111's i1111-111-1-11 :Xsk21115'11111111'1115s. Al 1111 gh 111- 111-- 111 C1113 1':1JL'l'112ll'l1f. C1-111'gc 17111'11, 111-111'5 1,1-511. 1'11h -' 13 llffjj 'z 1. Ch 'k N111 1-' 211111 T1 :J 111-- f111i1'1- 111 1111111- 111-w 111111: 111111 C:111:111:1 was 11111 11111 11-A i1i111'111-, 1111-5' XX'0lI1l1l1'f h215'1- 1121111-11 1111- - 1- " -1101- 11114: D 1' ff. A 1- ' 51 ' ' A s 115' 1 11 1' 211 - -1 1 s 'Il 111' ,'p1'i11g 2111 1111- 1-G1'211111:11i1111 13: . 11161 u1iC'l1 1-111-1' 121511 111 111 1' p'1S1 I2 5'e:11's 111 .'1'h11111. cylll' which s5'11111111iz1-s 1111- w111'k w1- hz15'1- 1111-1 11 11'i1- 11s w1- hz1x'1- 1112116 '1n1 thc fllll w1-11: '- 12 1 1 " 5 '1111:. OI,,'1-s.111c'1- 's Il ' - 'V '-1112' ' Q1 '11 :1 1 : 1 ' A' 1' 1 " '1 i'h w1- 1-111- 111111-1'1-11 in 11111' sc11i111' 5'1-211'i"'1il1- 1-x'i1 111:11 1111-11 1111 1151-s :1111-1' 1111-111' 1111- ,, 1 is 1111' ' 1-'11-11 wi11 -i' 11 111-f." XIII, 1111111110511 wi111 1111- Sl'Il1Ul' 1.1121 ,'.' 111' 11151. IIITIIII ki I t' OIC I IC L I T kII1I'I ITIII 7 out I IIN Ifll YIC' IIOIIIINC' U III CXLITIIIH ICIfOIlII1IIILt'I UIQOITL II I I' IOIIQ II' UI L INSCN NN UIIIIICIIIN KET UI C IOIIC' K KIII IIII 5 III' II h1t he Ixeirh XVIIIIIIII I3 II I Intl-1m YIII 11' 1 I .11 e' n 1111 11111 x1I11tc1 I N 7 1 IK X IIIIIQI 1 I I LU IK I N s U I I' I fl hc I 7 l I UIN KL If IX ION! li N NYIIIII N I UNI! N IIIL OIIN I 041 Up ho DIUXQ f If If X QQIN f' dk IUII IIIUIIII N LIC' I A IIIOIIILII III N 1 I Oli OII N N :IN UI X III I' 'OX III V IUX If LU Ulll QI JIIIII Ill I 'K IRIX NN 'IX XKIII KIND fIXIIIg IIIIf I'I1N1esoIt111111e1,C1c01,qeIJo111,xt11 IIIgII1 is IO 1 .is t It TOLIQ gm uit 1b111 hL11t L 1th11111e Hmtmi the giddy IIIdIKIC'II ZILIIII XOIIII III ITOHIIIAII, 11 poet C01 1II things IIILI Unk l,I.1ssen 1I1g111he1I pieu The LIIIIHIIIS nose' Andthe11s11.1Iq11ext1011s pour 110111 11 CIOLIbfI'LlI Last H011 was it H D111 ue me thiough D X011 th111Ic thex Iiked ity! The IC3NSLITIIIg 1111511 ei Good show IS III the ZIUQIICIILC s IDDIHLIHC Yewsu The Plax 5 the Thmg' IIII f 0 I U . C'1' '1II.IIf' I1'1s,s"'II1'1,f I'11I.'1 II 1' I1 I" ' - --:II I I A 'I1 11.1'i,, 1 5 D' bl I . Th- ' 't1' s 12 ' I C11 t 1 V ' ' '1 S? II 1i1 I izr ' I1 I CCIIII 1I'1C . A 1I I"1'e1I I,1 h. J ,v ' ' 11e1I I111i' 11111I Ii11e.' of 1114-, pI'1yi11g rl 1 -'c "Vi -I-Shy Iemf A fl ' 1111111 11 tx uf .'11111'kIi111, rc-1111 Tee- hm 0111-' t ' I1e1'oi11e, Ii1,11ifie I, IC'IIIlII'C' I. " II -'k, 1 'I h-'IJ 5 bIc.' the II " --ft' 'k I1 3e1111i1I, KI '11 Hcsl , W ' "S h1 ' 11115 Cin I1111 I..'I to he CIIIIIISX. Th ' 'I' ti! Th-- 's' ' fl I11II, 11111I with I1e11x'y :tc-11, T111111111' KIcG11i1'e, 11I'11'i1111 the II'2lfl' f2IfIIl'l', IIIZIIQPS 1111 IIIIDI'CSSIX't' 011111 IICl'. II1-I " 1' eye: they II11.'I1-st'1 f ' 1111 1' 'e 'ngf Ruthie LIZISSZIVZIIIT, he sl v- ox'i11,,, s v-t11Ik- i11 ' I "I " 1I"g U1 1 .ICZIII A 1 1 '11 "Iliff I".'-It"g lie I12lXVI't'IIL'l', IE IQ" bril- I'1 1.'I .' ' ' " " '7 ' .' "IC ' hf' ' I".' I-" Vh " h1 ' '1 'g if ' , ' "' g."1 " ' 1 '1 'JIJQ1 " , ' 'I I .. '., ' Hgh .v,.-uf-' , co ' ?" " 0 H' ' j ' ' . ' ' ' ' ', " T 5 '," ' ' ' ' 'J 1 .' . ,gl 11 Yvi ' 11 .. , V . 1 IHS MQ S A 4 W Q WWW? Tx? KL 3C l'1l.1t Rom. j LTNSZIN mt J Freem'1n VI Ma10urel1 j Ka11er 31 1N11C1u1re L Wnner S Tucker S D111111c1' bnmsev Mr1 bII'llll'l 51101111 Rom B Shultz B P11e110orde P Crance R Sl'1tf1r L Mazourek D llonnan D 131011111 D cllC1xllE1 R 3CkSOll, B Butler E Mlller .lunlor Class l11'1111111t lk 11111 111' 1 11-11111-1t 111111111 '1 11' 111111'1 S rl 111l11'1 S1111't111 1711111111 e 1t11t1'1l 1111' t111'1e'11 111th 1 S111 H1111' S111 01 1 111011 1111 11111161 1111166 to fl 1 P111 lI1 t11 1111111111 V1' Lllllfllllllll 11111 11111111'1 11111111111 11111 111 1 11' 111 1111 1111111 111t flllllllllngs lll 1511111 1111t1 t 1111 th 111 Dlll 11 1 1t1t11te1 1 1 111t1111 1 1 ll 1111t11' 1111 ll 11 lN 11, 11t 11111 1 llll 1111111 t11' 1111111 1 1t11'111T 11111 1 1 l'l11111'11'1 t 1 111111t1111t1t1111l111g 1'11'nt111 1111 111 1 ll 111 thi 1111 lllll 11 1 1 NN 111 1 1 1115 11111 111t11 1 1110111111111 tl11 tlll tlll 1 111 t11 1 111111 111 11111111 L1 f1 11 lHlCll1g t1111 1111 C111 1 1111111 12 ll CLII 111116111111 Sflll 111t 01111111 11111111 1111 0111 11111 111t 11 11 1' 11111 111 1 Ilf 11111 1 111 1'111't1 1 Rep111111t1t1111 11616 A IN 1111 11111 131111 1311 11+ 1 XT: Q. lx' -'zN,A. . ,.. '. ', . ,.. 'N' , . " ,L ' ,Q. z..'1 ,j. ,., , .... .. ,. ,. ,,,., .. Ol"1"1ClfRS D' ' ...........,. R. -12 'kb V" - L '. ......... Ll. C' " 5 VV 52' ' -'2' " 211' ."1'1'."' '21l'l 'Sz 15: 1 211' 2" 1' 2 " H1 ' ' ' ' 2" l1.':l1'gb 11' "h " ' :11111 1' ' '211111 111' 111111111 11ict111'1' 1' .'Jll1'. Ill A " 1" 511115 ' 1 "A H214-C' 111 Hits" SI111' 1111' tl ' MM' 5 '1 Sh Tl '1 '25 21 b'fl' 2 EHR. sl "1 1 ::'l1'l' ' 5 A "l211. ' ' ', 11' j fl ' ' ' '-I1 111' Ye: ' '25 ' '1"' ,Q fllll' '1111' 'A 1,q1. '1111' c1'1'1t 111 11111' 'ing '13 '12 gg' 2 s ' " ' ' 111' HNH 111 the '1'11t1'1': 11 1' " .2 A V 'l'lg,"' 1 ' ' bl' . Tl1"2s: "f l:1b'2-"' l'.' 1' C " ' '2 .-1: C2.','2'Z '23 l"-ll"':- 111 2 hllillt' 151' '1'Ill2 , S ' ' 211-'. V ' 2 ' ' ' S' ll1' 13251: '1' 2 ' U' tl1'1'. 1 S O P H O M O R E S F R E S H 'runl Rau: N. Cahill, -I. Dell, N. XVa1ts0n, C. Schwartz, B. XXviHi1lfl15Ull, -I. llcvnre, K. Mciiuirc, 5. Hayes, P. S ' wumi fu 1111.1 Rau: C. Brewer, Ii. Kunz, j. Pzlkkala, 'If james, P. Sealy, F. Druder, B. Schulte. -I. VVnrrns, Mifs Howe limi' Rfmvi J. Tumpkina, Ii. 1NIcKinney. Nlikulc-V, I.. Benivki, A. Duane, R. Powcrw, B. Hzllatc-nd, R. Svhlick, H 5XNIll'fXYtIlKi. Ross, R. Haye- runl Roar: B. x1Zllk0Y5kj', If. Payne. li. Brewer, 51. Hwlmcx, U. He-lisa-val, li. Blomquixt, -I. Cximerun, V, VVutro Payne. li. .'xlldI'E'NKS, M. cxllllltflill 1l1.I.l!r Roms: li. :Xvn-ry, C. QQIIHIUII, ll. Ruluinvm Nl. Sh0C'IIl2lkt'l'. K. Krnpp 'I' C'h'1h're 'X 'N1illip.:'1n H Hind i Yuple, Mr. Henry-Advisor r11l'Rfm.L':R. Hillick, T. Lamb, -I. Novak, G. Trrwillegur, li. Ileslup. ll. llualle, if Rulwinmn, ll. Bench. I. Lauri gh! strum, If. Kni E151 W il! N E1gh'rh Grade 111 Ram. C H xex 1 1 CI N1 Fuller Niuourek 1 P1klv1la I' BIYIICOUQZCI' Chaff e Es T1 1 Ho 1 ter B Dalx -I Snxdel 1un1Rr1fzN Nir Fnls fmdetl 7 r Nutto D Dorn L Drake N1 SIl1lIh N Bam w n u 1 0 1 Be1r1 adxxserl 1 Ruiz, Nl I' kkala I7 nrx r II IIN ron 011 X Brewer B IX nc-rx Hu Seventh Grade uni Q 1 cron ur nail e rw1 e er 1 cnrx ,1 1 um 0 IBIILL' I Sed II 'X lxlemm il F SOI 1 an 0 1 1 IS 1 1urn mlt IX e rm rung 0 Nlouell 'Hr 'Nou It orrl lunmel 1 .111 SC Ll IL . Z nrx 1 lllll See I16 Slxth Grade on! C 1 1 1 r s Sc-.111 Hur 1111 111 Ili ermar er 1111 ann run 1 er M1111 on ll 1 X wk I' VS 1 Bark :une R h114111 er 111 tron nur ars 1 llllll C Lllllgtih lx Se1mr111 Xlr 5LlLl1IIl III Flfth and Slxth Grade g 11 Q-11 OSI 1 r xc 1 N Fllghf C 111 N1 er -I Plk limb kl 1 1111s or1 Ixlppo .1 I7 ll 111 CII R Nth! 1 'N er wrg II C uupcr 7 I R P1kk.1l1 C 'Nlurphx 'Nilss Sax eru Jlllf X 1: Ill 1 H1 llfl Fr : 5. Rms, li. Bum 11, j. CE rniah, N. Ilnll, Ci. NLIITIZIII, C. Hamiltm, C. Marshall, R. Clinlc, Ii. Q ' 1on, -I. 1 1111111 '15, C'I:1ym11, II. Va l ' k, ll. Putt 5 , Ii. V , XV. 'I'e "ll'g , P. R l' 5 , ll. I. ckwmd, Ii. Vext- hrr ', Q. 'zltnn ' ij. P -' , .jo 5 ,1X. Nlill ,CL Ar N g, IJ. Hu l: , IJ. M .h:ll, D. Bell, L. Sz lc-rx. '. Fro11I:L. Ierwille er, I.. NUVLIIQ, II. Lasher, P1 V'111'Xll ,NI-I.Sl1 nz ke , I. fo' rr. ll. Knag ik, Nl, 1-X. 1IL1tN1111, C. St I-7 , LK11 Nl. 1 I'll , . :'k:1la :NI1'. C'c1n'i1, l7,Pg1kkz1la,I..Blu1111 '51, D10 IR5, IJ. " l', . CIIISSCII, P. R"l '1 , ..' 'mn1, il. 1l 'lk- enl , . ' ,l.ICve1'l1:11', . 1 1, '. 1 1 ' .',' Q ' 'ml 1-Hr' : '. Vann, ll. 'I' etcr, I.. .-Xll "gl 1, X. :sl-11115 nfrh Grade out an e e 011 .une N 1 C N 1 R rw N n g 11 x m tmn Q liflgglbll wr B Ho nv X N 1r Ixnxu Fourth Grade lrnzzr Ili. R u rm 1 url 1 e 11 1 Pune 1 H1111 1 1 mer Orme ac nel 0 mer 1 ex R B uu R K xmcr LW Thlrd and Fourfh Grade ron! Holme ll0lU'Ch B nold S resxer mpola me Se non bm Se x 'N heart X Ruhmen 'Nieckenherg A XY etherhee X Doane Misa Laughlm Makn L VS itro R Nghlnck D Xx1lIl3l'l'15 -Ilfxfnf R Hax k Thlrd Grade Iran! Hue: B V5 arm B ack on C W he-eler XRIIIIIIINOII D Cuff DHICX K Henrx P Reed Y L Ixmnex B Ihomax X IJCPIQIFO Burk B Dem on B Nhzourek E. Pakkala H Niakela L We rhrook R Nhller C ZICII K Hunter F LHNI .1 I 19 w F' ij. s, A. N1:'. ', .Ar , Q. B ' ,j. K'l ', A. R , , D. Q :lr , A. 'I 'th, S. Q el-', Hul- Ifllfkl M. Burgerson, -I. Yzlplc, R. Benn, R. Schultz, D. Cutter, F. Meils, D. Beach, j. Stark, P. Robinson, E. Laine, L . 2 . 'li' " :B. ', . ' ", .j 'a ,.. ' ,j. , , . 3 ,B. 'l", . -', . ,V.M'- I Second Grade I'rontRo1u M C1mphell L Hul e S Vlarshall D Malu N Tudx I Arms J Ix0mPlxlI1 Shaw C Bloxsln P VV'zlogo J blwler K Denuon Poelvoorde Nl Xlbanese Mrx Van Rxper BafkRofu I bravely Nl Brewer K Vlvhlwurn P Chwpmen N hear Vr1n4Xllen S Cornxmh C Mazourek Blovskv 1 Elawald VS Patam VS Pakkala L Norms -llurnl C Benion j Xlbrlght D Mila Second Grade F1rJtRou Hamilton B Peet 5 Zlen 'VI Payne C Thomas M Ross S VK arm C Billdllll B Donahue M Don nelly P Kr'1mer 5 Thomax D Shorea B11fkRofz. O Sperger R rl8I'XXllllgEl' I1 Hxlllck acl. on D Iomplunb E Polak lk Groxer D Vlnllxams R Hamllton -I Mace C bmnth L 'Vhller Mrs Bush First Grade Iron! Ron. M L1ckner R Cooper R Coodwm j Mltltel on 5 VValton C Locltvmotl J Lackner j Patlnl 'I ual C Hulae Nha Price B tk Ron R luurl A j'1ckson L Lott VV Iuhey Nl bmxth L Reed F Duxer R Huntex Q N ln Lllf R B D Cutter H beimon Huznt D Hunter R VN rxght P bmlth H20 -1 . . ,. s,... : ,. ',.. ,. :,. 's,j. ,. "j, . . ,. .. , . 5 ,j. ,l . ..'r f , . r. - v '.-I . ' 2 - . . ,.. ,. t, , ..t ,.. , . A ,,. ,l. ,. . " '. Y Y ' ' '. .', . , . ., . , f.. . , .,., ,. . .. ,. ,. ,.. ,. t., . .., . ,. ,. , . , . 1 ,. I, . ' .. ,. ,. ,j.j a, . ,. ,.. , . .,. ,. ,1. ,.. , Q. I . ,. ,., ',. "s,. ,1. " ,. ,. .:,j. .VZ 1 .N . , - , - Il .. ,.,.,,,,,. J.. ,1. ,. ',. ,,.. ,.ell . , ., , . . , . 1' - - . .. ,. ,. Flrst Grade Ilan! Ro-1. S Murphv Lammer K Potter Mazourell j bkala M james A Bean E Swartuood P C eorgxa I Nledma A W etherbee X ennex limlz Row.. R Calhoun Dell R Vkatrow k Foote C beamon H Mednn Lackner M VK esthrook V Arms D Rappalese F Xlhanese B Berggren K Mala Mrs Lene Broun Jlfsfnt j Barfoot N Norton L Ch.: e F McFall Mornlng Kindergarten 10111 Roz.. C Potter C hull 0 r 1 ac bon tar Cl Fu er Rnhlnen 5 Fairchild D Beck Sermon R Coodxun lx Plnkerton lf Roi. Nlr 'Muller C lar ha R Inm uns K X4 n D bmnt C lornxsh P Baldml NI he-rr L rm p1l.1 D blazxer j LDIPIIIIIII D bpencer 'llljflll L Roe P Ferrare Afternoon Kindergarten lun! Roz. 5 'lobes lx Brute C lohs D Shan -X Nht on B Stark Nlakl .I Stra ght N Hzulllx S lee Cl Ll e H Nix ark RIIL. L Fralnck R Homer X Nlnmurel. Cahlll XY Brewer Nl lompknn R blmlillllge D 5IIllIl1 lx Pinkerton S Lutter 'lfljtllf L Pollack Eaton V1 l i " .- MJ. ' , . ,j. ', ." , . ', . , . ' ' , .1 ' ' '-: . ,j. , . ,, . , I. N, . ., j. ' , . ', . ' J F' 1. , 'a ' , S. 'l' hey, L. F alick, G. Z'en, P. .I k' , B. S li, Bl. NI 'ls, G. ll , L. .. . .1 . . v 4 lvl- :I v V I ,.l ,n . ' Brie . s. . ' , 3. N ' 5 ll, ." pk' 3, ..f lar 5, . ' 'h, 3. ' , . ' ', . . ' , . L: - H. C 5 . S. elsiva, C. . 'ller If ' . ' ', . ,.' . . 12 ', , ' , '. ' , . . ' ' " S, . N: 'l , . Q ' , V. . 1 : . ', j. Personnel CAFETERIA Mrs. Ford, Eva Lawrence, Erma Payne a 'ff"K. s x K 2 JANITORS Ralph X'HHRiPEF Harvey XVilliams BUS DRIVERS H. Emery, B. Bluvfky, B. Holulw, j. Glzlzier, BI. Todd, Tudi, P. Cudlin E221 ACTIVITIES Sports 11 1f,1s11 V 11s1t1 te 1111 ol11 ed Cxemge 11111o1 to1 41h pl 11e Ill th1 L 1ll1lSlOll ot the Ill L11111111 Iflglll rl hc-11 s1111ess p11t the111 Ill th1 pl 11ofls 'I l1e1 pl 11ed I 111s1ng II V Ill Ltten 111d lost Th1s p11t the te IIN lll second pl 11e 111 our le 1gue The T11 LOLIIIU Yolle1b'1ll games 11 e1e held at New held 1h1s XCII The bo1s lost the fiist game to C,'lIlCl0I but made up tor lf b1 111n111ng the next game Thek pla1ed Cnoton lll the pla1oHs and lost 1l1ereb1 6llIl11Il'1Ullg 1hemsel1 es rl he1 11me out th11d Ill the T11 COLIIIU League The b1seb1ll te 1111 h1d a poo1 seaso11 b1 losmg six 111d 1111111111g 0I1l1 TOUI The1 lost some of the games though bY 1lose NCOICS The 19311 football team e11ded Z1 successful season b1 losmg onl1 to GIOYOII Ill 1ts lust game The 161111 11as led bY D Clwsen t11llba1l1 B Howell haltblck R l3111gg1'1t h'1ltba1k D XVIYNOII end L Xl1l111le1 end U IlQlkNOIl 1e11te1 1 11111o1 Y llNlfN l31sl1etb1ll te 1111 ended the se 18011 111th IIIIIC 11111s lllll h11 losses rl e11 hne llkfllil p111 1l11111 lll 81101111 pl 11e ol the L 1llNlSl0l1 in the rl Yl LO111111 l 1 1g111 11 Y 11s111 uh 11 IS 11111e 1 llNlIl 1 Xl ll 11e o 1 1 1111 1 lllll lll lgllllli' At tl1e be-g11111111v 11 Xl s s 1111 111 111st1 1 1111 llll e lo top tl1e 1e11 oft 11e p 111 to h111 tht 1l11b p111111 lt ln 11 1 Student Council Fl he Student LOLlllLll h ls bee11 bus1l1 re1111t111g 1h1 Lonstitution rl he 1l0LLlIIlCllf 11 as 1ompletel1 lt'XlSC'Kl and 1 111hed b1 the h1 fh s1hool The Pl 11111'1ll1 1111 IIIIIUOLIN 1ote sho11e1l the 'lppl0Nfll ot the stu 1 ents lC'NLIlfN 11e1e as tollo11s C.,lSsd1 ant PlCSlClPl1I, C, S11 1114 Vice P1es1de11t, I ieemin SELICIIIX B Brewer F1 161811161 FFA ll X1 ll 1 2 II 11 e1s III 11111 111-1 ll r 1 1111110 1 1 XL ll NN 1s to 1l11t 11 1 s It 1l1 1111 s s CII 1 111 1 111 l 1es11le111 Bob IULTNOOIK LL 111111 11 1 111s 1 lll lllL gg 1 1 1111 Cl 1 it 1 U11 N C S Grade Cholr 11 ot 1l1e 11e111st 111111111 1110118 11 1 t 1 Ill 1 1 1111 1o11s1s1111v ot 111 e1111 t11o 1111 s 1e glflllp ings t11o p llf IININIL 11111 ls1l11t'1It'1l b1 1 11lt'1 1e11h11s t1om Irh111 Lollqee 1111de1 the bupei XISIOII ot 1 1111111 111 ll 1 1ppe11 1111e 111 lf the Ql1l1sII11ls Lo11111t 11 hen they p11s1nte1 1 1111 s1111esst11 1n1 1111 111111111 1110211111 11re11e1 1 111 et 1ss H es11111l1 The g11111p hopes to gun 1h1 1b1l111 to 1omp11e Ill All bt1te Lontest ls 111 l lt'II1fllIilX ho11 V11 I . O Tl - x' 'z U' 1 , sr' 'T ' xl ' ' ' ' 1' ' ' '. ' ' T"- ' j , S., Y Y, . 1 . .i 1 "p. '. 'z g. ".'.."'p. 15, gi. Th' .I ' ' '1 3 :S z 2 5 :J " ' " J: "' th " 5 TI- f:'.",'Cl as .'2l'11l1.SY'2A 'sll-1 lj: zzz' 5.1 ' ',,, of rl -far 11'e Dlll'Cl11lSC'1l and illSf2lllCIl El score clock. l'l2lCll Senior ll11'IllbCI' 11'z1.' ?lXV2l'l'l l 1 ' 5 JII12ll'j' sw-z "1 ll1te1'." js' M ' lz 1" -' ff'-ll. l This year the elections were 1'e1'1' lively and the candidates all put up a good Hght! The elec1io11 5 " .JA fzbl. , 'T. ' 'z ', W' 'J' 7' :."' :jg . Tl is ff '11'ehz1'e 8 1e1 b ' 'chal '. U1 ' fi S 1 '1' 'tv' f h-5-1 ' '15 1 1' 1h'e1'f of rl 1 1 111 They are ai follows: Pl't','i1l 1, I,11l1ii11 ll: '.1 111'-l-13 V"- " , ' ' ' 'lei S"- I'Cf2ll'1', R 1' Sl: 1113 '1iI'L'2lSlIl'l'l', lJi'lC lil ':l1,'g S- 1' -l, Fuzzy Milli 1111: :111l R-1 't", Paul Crzince. TI11 new II1t'll1l'X'l'S ot the ClW2lDI'1'l' 11'1'1'1' initi: el ' 11l1e1' 14. th 1 ' 'fz A Q: N. C. S. 's h- g'z 1- 'h ' 1, ' ' ' "cv: Tl ' s' '-1' ,"z 1' z'z ' -1, ' ' '- 'Kl's.X.A '. Thf fs: ra ' 'zsz ' if T ' ' lz ":i'l: l '-'l-"""l ' 'z ,l' ' lbjlwl lxllff .blf " i 2' ' 1 ', 'z T .'zJz'f 1 :fC W , ws , ff W "sf Y ' 5 g F ,-5,A -V ,A 'H . ' Ill ,i:'2 A ' w 2? Z ,, h Q 5 8 .,Vv gvu 4 Xu Q f ' I 4 2 W 333 H fm, an M I FV .2 Q 4 W4 'Sf Vgfw if , . 3' v R 7? .ly gg M N ,f V 3 21 1 if :ff ff, .a 4, .1-ml Q ' ' X ,JT 'K 1' ,YW W Q' , 'l,,, 4 ii- M 3 Nw , 'vw 4 1 4 4 A I M. ' 7747 - ' .flfy n 'f --.,.-Q: ,,, Y, 1 CLUBS STUDENT COUNCIL .S'watftf: R. Holuh, Pzlkkzlla, Shultz, R. KIZISFHVZIIII, Secretary: G. Dorn, Presidentq j. Cassa- vnnt, Vice-Presirlentg J. XXVIIITOS, NI. Holmes, Nlrs. Iiezu'I1,.XcIvisur Smlztiiflgli Mr. CZISSLIVIIIII, .-Xdvisurg I. Landstrmn, R. jackson, R. Vargo MEMORIA Mr. Bauwens, .MIvIsor, R. Clussen, Business Nlallager' I.. Beck, Sales Mzmugerg G. IiIserI1:1rcIt, Sports Iiditrlrg R. Czlssalvzlln, Iiditur-in-CInIc-fg I. Ileslup, Art Iiditurg I7. Avery, Literzlrv Eriitorg Mrs. Smith, Advisor u VARSITY CLUB fbfllllff S. Dassnnce, j. Czxssavant, IJ. Avery, Heslup, H. Shultz, R. CLISSIIYIIIIII, j. Freeman, I.. Beck .llitltllwt Cfmclm Cancro. R. Vurgu, ii. Iflmerhzxrcit, B, IIuweII, li. Dorn, D. Dfmnzm, R. Classen, P. Cranes, K. XViIIi:1ms, Ii. Iieslop, .X. NIiIIigzm lim-k: R. JIICIQSUII, R. Schlivk, R. Slatur, 'I'. NICQIIIITC, I". I.:lmIm, R. Burg- grzlrf, Ii. NICKinncy, bl. Mikulcc. C, Robinson , .4. SES W? 'x S 'V Q 4 I ,W F a as vi lx I as 1 iii ,, 1 1 2 , , 17 A Nw' iw? if ik w if QF' Q5 5- J-C A ., x' Q i if f br? , ,V iw Q ,gl my -f if G ii? E 3 4 5 ' L I vf V i i , . : W 3 na, X i '-N x. V V " 5 f 32- 1- 'St 1 X4 3' my Q -:QQ JS' Z , new ' a?"4' Z 1 4 ATE? rr rfggiw-,-..:: -- ,,,. : ,-,Emi jigs F 5,4 , ,fe-51 ' de 1 " ',k.Q4VM..wf'5"QN r,f.-we f 43 ..- ,vm QM? .X swf 2: A if-f QA ,Z ,f S: I Q ,, N ,H N I V Lf: U O.: se ' ? f 4: I. U I I , 1 f 2. .STC 'gy . if V. JUNIOR CHORUS Franl: E. Seamon, D. Knapik, P. Van Allen, D. Marshall, j. Smith, M. Eaton. H. H. Haynes, G. Inman I.. Novak Iiafk: R. Korhel, N. Payne. I. jackson N. Allen, X. Armstrong, R. Kip pnla, H. Yanlierrnark, D. Bell j. Cahill, C. Nlurphy, L. Tel' willegar, G. Kunz, Pakkala CUB SCOUTS Frnnl: B. Payne, R. Bean, F. I.afXasa I.. YVatr0s, R. Dennison, D. XVil liztmw, H. Dell fllitliilwi D. Beacln, R. VanKurkin, 'I Starks, H. Cooper, F. Miles, IC Laine, II. Makela, G. Zein, I' Robinson. Ifzlfki D. Pakkala, VanZiIe, C. Herr- gren, F. Kippola, D. Cutter, I. Seely, C. Snyder BROWNIES Firxl Ro-ic: I'. XVal0ga, C. Bluvsky, K. Den- nison, B. Peet, -I. Puelvonrrle, I. Hulse, j. Tornpkins, M. Alban- e-e, S. Zein Sfmnd Rofzzi S. Seely, Ilolmex, G. Kunl. Meckenberg, R. Schlick, V. Bal- ilini, Nl. Campbell llark Rout L. Dell, j. Xzlple, R. Goff, C. YVheeler, NI. Burgersen, D. Golf, S. XXYZITIS, P. Kramer 9 rg' Among the greatest achievements of the N. C. S. Band during the past year was the acquisition of new uniforms and receiving a I rating in State Contest at Syracuse University. This year, we have had another very active program. In September we played for the Tompkins County Teachers' As- sociation Annual Conference. l,ater in the fall, we marched for the Red Feather Community Chest Drive, and played at Cole Brothers School Circus. In November, seven band members represented us in an All-State Sectional program at Auburn. At Christmas we gave a concert, and in February we played on the 'lYouth Behind the Eight-Ball" program, broadcast over VVI-ICU. Ithaca. In the spring we played at the Sophomore class play, prepared for State Contest, conducted a concert, took part in a parade and program Nlemorial Day. The band, which is directed by Klrs. Nora Arquit, hopes to con- tinue its fine record. E301 .S'1'atfd : B. lVIz1lkovsky, H. Goff, I.. Sedalt S. Dassance, S. Kippola, j. Free- man, j. Dell, D. j. Avery, j. Cassavunt, Shutlz, Pak- kala, V. VVatros, C. Horton, J YVatrus, E. Emery, VV. Butler, I. Mazuurek, j. Grimsey, -I. Nor- ris, R. Novak, M. Holmes Stznzilingz H. Shultz, R. Cassavant, E. Iles- lup, R. Schlick, K. Knapp, 'I' Lamb, G. Heliseva, F. Kippola F. Lamb, R. Vargo, P. Crance D. Donnan, Mrs. Arquit, Di- rrrfur GIRLS' INTRAMURALS Fronl: B. Malkovsky, M. Mazourek, M Holmes, G. Ross, C. Horton, H Shultz, R. Cassavant, P. Seely A. lN1CGuire rlliddlf: M. Cameron, B. Brewer, E Kunz, T. james, j. Heslop, B Schulte, A. Payne, E. Payne Mrs. Fridell Bark: S. Hayes, K. McGuire, E. Bloom- quist, B. VVilliamson, F. Drader G. Heliseva, j. Cameron, V XXIZIIFOS, E. Andrews 51 Class Wlll VVe the be111o1 Llmx ot 1951 be-111g ot 1el21t1vcl1 umound Illllld and b0llX, do he1eb1 bequeath to 0111 lllLlSfll0ll's and moxt 11o1th1 LOIUl3ClCN the Lldss of 52 the follo11111g tleisuled 21ppu1te112111ees ot OLII New held 1e211N 1t Clllll Ho1to11 butoux upo11 Id Nl1lle1 IX lllk ms 1111 Ollll '-11 of hu DIFQIOUN l1e1g t H11 1ll om must IIUI be 11111 gt'I'lll0llsl s 1 1 UL lNNK"llS mon oons Ill 11h1L1 hc ICXLILII 1 h1111ls ox 61 to B111 Shultz 111 1011186 1 11111 11 o mute Nh111c le11e1 the Nlllplllx to Sl1llllX Tue Cl oe Sllllllqllhf Jack ot all jolxex 211111 11111te1 ot 11o11e gl1dl1 dlsposes ot h1s l1LlIll0llCNN jokes Allen Tettu the1 IC Hll10LlI l lean Beach le211es xbatth of l1ghtl1 used fleckle to l1ttle Alllllk Nlthuue l'1ed I llllb le'11 ex h11 uoppcd top knot to Unk lLlCN0l1 011111 l HKICIIQL 1 tc111pe1 111 1111 gettmv 1111 1 1 V10llx0llf t11t t1e1t 1 not 1111111 ett T01 OIIN llllll But 1o11 1 c 1 te 11l11 11 lxe1th xVlllldI1lN oool1 lxelthl lc 1111 21 fe11 of h1s 1o1112111t1L 11 211s to Hlll VV1ll1 Bllflfl Atte1 all lf 1 uuel 11 o1ld 111Cl lxelth 111ll need most of them lll the A11111 Donna le2111 A1er1 lea1ex he1 11121g11 Ll2lllllCI to Roger blatox Toot a loo' Ruth C,21ss112111t 1egrettull1 le211ew her 1211111 and bLllClOLlxS to Laddxe X1A7OLllClC Hob I-lo11ell warren h1s ehmm 11 he1e t1eSh111e11 1re Qo11te111ed to 'Ill 11 ho are 111te1ested Are 1o11 l1xte11111g l21ul 11111154 Dorn pl lux tl11t l11lo ot l1IN th It 1 bun I'llSI'lllg on t e shell Ill the 1 1p1 ls hmds ot Unk V ugo CJ111n1e Row plueks th1 dlmples lIOI1l he1 Lheelu md g111ge1l1 llCDOSlfN them 011 the laughmg ldLC' ot 111 eet b21ll1 IJASSIHLC 'No1111a11 l-l0ff1112111 le211es h1s RDDICLIAUOII ol 1ed h211r to 01 L6 Q111111se1 Larole TueLe1 bequeathx he1 date book to XIAIX XIdl0LllClC She 11011 t be needmg lt 21111 111016 Ph1ll1p Chaffee le'11ew tl11t XOILC of h1s to Dull Blouln bend us, Dull 111th some of that lm N11 Own Glalllllal Helen Shultz le211e1 llel mud to o111 Lawn mt ols enlt tle 1e1e tocl 11 gone to111o11o11 glll X65 1c1 1 1 1t1 to ost t lugs to me I111111111 SOIIX 1 Lo1111sh le 1111 hu tele1111o11 Net to IOAUIIC lx 11111 lo2111 Hexlop le IX es he1 sh1 smxle to M111 lee-te1 HCIIIX Pesu lea1es h1s 11 olflng 11 hlstle to Don Q,llklCl1Cl 'I 0111 Nlchune lCglCIlllllX 111lls h1s Llrlll. to Doug 13011112111 E321 f 0 . ' , .'l - , V - djs- ' - R Q- x Y V' . Q- Y '- L 1' - J- - D - 1 - A . 1 .' . , ' P 5 k C2 hi" 1 ' Q . ' ' ' 'h - 2 l D' - " A " I ' h- A'-'2 , ' : ---- -- "lf: 21 bird! lt's 21 Dl?lll9lH Nc, 't's i'k Cla: 1 t 5-feet, to yr - ' "l 1 ' tlh' M2 , Al: 'h l s f -' fss, 2 ' 3 3 ' 5 Q " 'lc '. 5' " 1' 'S' H'-I A' s ' "-'j". 1' ,2 21' ' -' "'kl2': . li ,2 " - 'lzsbx' 1 ',.S 'lz "' lz l "': 'l lA "l, YV' ' '. V' 're 11'elco111- to tl1 - 1'e11121ins, L11-is! Gus l':bC'l'll?llAilI g1'21ciousl1' g1'2111ts Bob l,0ClYOUl'flC pe1'1111ssio11 to adopt his suave approach to the ' . s 2 " ' ' 2 ' 5 ' .4 U L 3 . . . . 2 2 , . 7 - " '7' 2 2 ' 'Sl 2 " V h 5 ' '2 :bf 2 Q ' if - Y - - - 2 - 1 . 1 - v ' ' ' v - . ' N v K 1 v ' w l 4- . w V .N r ' Y - U N r v. K li V Y v l 1, 1 N y L L B "-l l ' - " ' "-le21":l"2b'l"' lv h' 5 -li 7'-1 2 . lvl! iw lx K . ia, , 3 fa Ml . X Q fx, , . Mm K tg rvhy? if A +- Q X J 'H-uf s 5 V .,. , rn JE: u M ,fr if 'iffy' il GREETINGS TO THE GRADUATES NEWFIELD CENTRAL SCHOOL BOTH NEW AND OLD VV A MUNSEY ELMIRA ROAD PHONE 2006 ITHACA N Y gear Wwiee EBERHARDT S GAS STATION Seniors Haven I I of I I O 7 9 3+ CONVENIENT DRUG STORES The HIII Drug Store The Northsrde Pharmacy The Corners Branch ITHACA OFFICE EQUIPMENT TYP Add gMch IY W 422 Eddy St ITHACA 9462 AL FONTANA SHOE REPAIR SHOP SHOES ron MEN 407 Eddy Street Ithaca th L A U G H L I N S CORNER SERVICE CENTER 1 ESSO as 1 D 1 47201 WYLLIE DRY CLEANERS 4 Houn SERVICE Our sincere apprecaatlon Mrs Rose Smlth for her guldance on the 1951 Memorla SECURITY GARDENS BAN1'1El.13 IENNINGS com: 11511 THE GIRLS STORE ODESSA. NEW Yonx Comphments of MAZOUREK BROS Farm Implements 616 West Buffalo Street Ithaca N Y Phone 2575 O 1 ewriters Calculators O in a ines ' ' Remington Shaver Service Y "Whi e ou uit" . , . . N. Y. Phone I o'1 - - o New ield iq - Complete Line ot Moccasins " " "N" " ' Keds Rubber Footwear Y k Z W ,Y WWW W W UYYYW H V Y 1 Compliments ot On e Hill H . . . to O Congrats to Class oi '51 Bu our Seeds at . lll- ailroad Ave. Compliments ot I , . . L 'I Congrafulafions 77Znnn6ng Scwln Zan IOO MAIN NEWFIELD Q Sundcues BEST WISHES FR M SUNNY GABLES DAIRY MILK CREAM ,SAI BEST WISHES TO THE SENIORS CUDLIN S MEAT MARKET Choice Meats and Poultry Mom Street NEWFIELD N Y Sheet Metal Work of All Kinds R 'f APPLIANCE CO Frigidaire Apphances 1 1 M 1 R C A and Zenith Rodlos G Youngstown Kltchens Wheaton s Sheet Metal Shop 417 418 West Seneca Street 909 w smfe sneer Dlcnl 2419 "mcg N Y l J ll II I , . . Eaves Troughs-Drain Pipes G 1 ' d S' -D ' B d Mt ' l H d: St'l sa 1-cpp d ... . G I ' d S el If '1 Sh e Q1 work. ' ' I. t q do it O I I - , . . 37 Compliments of .I B Lang Eng 81. Garage Co Inc Sales and Service Studebaker Cars and Trucks International Farm Implements Phone Ithaca 2777 'II7 'I35 East Green Street G L F RETAIL SERVICE STATION Compliments of ITHACA N Y P E T E R S C U A sHoE REBUILDEH 40 A NATIONAL ARMY STORE D 132035 BEST WISHES rom T20 W State Street CAYUGA OIL COMPANY ITHACA N Y I I O I O Q , I O Compliments of S "We Call d Deliver" 5 . ' . Ith N. Y. f W . I I , . . I I 38 CONGRATULATIONS To the Class of 57 ARCTIC ICE CREAM 140 West State Street Ithaca N CHARJAN S Shopping Plaza Gltts and Cards for AII Occasions BARTHOLS S SERVICE STATION Maple Ave and Dryden Road Ithaca N Y Mobllgas and OII Lubrlcatlon Tlres Batteries A E VAN ATTA Chevrolet Sales and Service Spencer N Y Owego N Y Congratulatnons to the Clats of 51 McGuire s Gardens Elmira Road Ithaca N Y Best Wishes for Your Success' ERIE J MILLER DeSoto Plymouth 209 2I5 S Cayuga St Phone 2521 Ithaca N Y 31 , .Y T , . ' I I , I Cornerof , . . I I - I I C U - I , . . . . , . . , . . , . I ft ITHACA MOTORS, CO. ITHACA, NEW YORK 401 East State Street PACKARD INTERNATIONAL CARS TRUCKS INTERNATIONAL SCHOOL BUSES BestWlsl1esFrom CONGRATULATIONS' LOU NSBERY FLOWERS Your Florist In Ithaca ALLEN L 409 College Avenue In College Town Phone 3327 ITHACA FLOOR COVERLNG AII Kinds of Insurance 2063 ITHACA N Y ALLEN INSURANCE s UNDERS BARBER B BEAUTY SHOP A AGENCY l20S A D I 4 4 Dual 47511 Newtleld N IT PAYS TO LOOK WELL 40 O II II ! 406 E. State Street 1 Phone . . . 0 L l . uroru Street ia - 146 - ' lr I I 1 Congratulations to the C L A S S O F ' 5 1 VIC'S CONGRATULATIONS DAR'-LUNCH to Sundaes Sodas the CLASS of Lunches Fish Fry Texas Hots 195 632 West Buffalo Street Phone 3 1042 AMES WELDING 81 SUPPLY CO Oxygen Therapy Scott Alr Pac 618 West Buffalo Street Phone 9972 Day 41590 Night ITHACA NEW YORK Electrlc and Acetylene LINDE AIR PRODUCTS Metalllzmg and Machine Work Oxy Acet Weldmg Equipment Resurfaclng All Metals by Lmcoln Arc Welders Metal Spray Method Lmcoln Welding Supplles I4 1 O O Contract Welding Distributors of 1 I J C PENNEY THE HOME OF VALUE Ithaca N Y C J RUMSEY 81 CO HARDWARE 206 East State Street Ithaca N Y CONGRATULATIONS 0 ITHACA GEAR WRIGHTS SPORT CENTER Ithaca s Shoppmg Plaza q RQ Ithaca N Y S th d Kay Wnght Co ph ents of ALTMAN S LADIES READY TO WEAR 106 West Stat Street Ithac N Y B F GOODRICH MOTHER ZERO Dlvxs on oi G L F Frozen foods are pound for pound the year around Frozen foods are cheaper TIRES TUBES AND BATTERIES 225 SOUTIW Fulton STYGST Pho 9 3432 w sn te sa ITINJC0 N Y ITHACA N Y I I O O O I X I CO I - I o 0 I , . . 5 , . . I , V Frm ' ' i . . . I better foods and , . I Elmir ad I - - I mi un ' m 'm I I ' I e Q, . . 0 I n 102 . Q reet 1 - - I E421 Compliments of HART S PHARMACY 402 West State Street Ithaca N Y Phone 8794 Best Wlshes to the 1951 Graduating Class Conger s Rotary Service Elmlra Road and Meadow Street Ithaca N Y Comphments of TRAINOR S L U N C H ROOM 'II8M East Green Street Ithaca N Y Compliments of TH COLLEGE SPA Ithaca N Y This bank IS ln a posltlon to serve the en ture needs of the community We lnvlte your account Tompkins County Trust Co Ithaca N Y Syt o o p 43 I f , . . W . O I - ' , . . I I O E . , . . O Member ofth Fd IR Member ttheFd IDp 'tl C t' I I ROBINSON and CARPENTER Over Fffty Years of Dependable Servvce BUILDING MATERIAL LUMBER 8m COAL ITHACA NEW YORK Phones 2337 2338 ODESSA MILLS W SI I SI ITHACA N Y C H A R J A N S SHOPPING PLAZA G I d A WHITE NURSERIES Office of Mecklenburg Store of The Plaza A COMPLETE GARDEN OUTFIT SHEPHERDS BIKE SHOP Wh IG IhTq 6781 44 ll ' ' ll I I 140 . cz e ree! . . . I I if s and Car s for ll Occasion I Q I I I 1 I I Bicycles cmd ee oods Sales cmd Service 115 N ' Ith - I , Y Y , W MTW, , J D STINCTIVE GIF S Dlamonds Jewelry Watches Glassware Clocks Alummum Wares Lelong Perfumes R A HEGGIE 81 BROS CO Jewelers Pho 2277 E st 1 N GENATT S Tot To Teen Shop 142 E N Y SERVICE GARAGE E N Y COMPLETE MUSICAL SERVICE HICKEY S MUSIC STORE 330 East State Street Ithaca N Y FO X FURNITURE REPAIR Refinishing Remodeling Upholstery SHOPPING PLAZA STORE R D 4 Danby Road ITHACA N Y Phone 31504 Compliments of ITHACA CO OP G L F SERVICE Inc Feed Store Department an Farm Store Department SOUTH FULTON STREET ITHACA, NEW YORK -ID I T ne 136 . ae St. Ithaca. .Y. 0 f Compliments ot I H YI ast State Street Ithaca. . . 417 ast State Street IRear Dean'sJ , . . Ithaca. . . Used Automobiles Repair Work 1 O I O I I d O O . . , , . . I 'I Wekame to "WHERE OUR KITCHEN IS AS CLEAN AS OUR DINING ROOM" 'AMILE FROM ITHACA ON ELMIRA ROAD Prlvate Partles and Receptions Accommodated Phone 3400 WES AND LES BEST WISHES FOR FUTURE SUCCESS Ithaca N Y T461 O O Phone 2819 I002 West State Street TARRY SHOPPE 436 W State St p I Formals and Lodge Wedding Outfits Suits and Coats Skirts and Blouses Slacks and Sweaters Uniforms LARGEST STOCK FOR YOUR SELECTION BEST WISHES TO THE CLASS OF 51 PETRILLOSE CLEANERS and LAUNDRY Ithaca Shopping Plaza Elmlra Road CLEANING and LAUNDRY 24 HOUR SERVICE MONARCH RESTAURANT BEST WISHES FOR FUTURE SUCCESS 206 South Cayuga Street Phone 9141 Compliments of THE CO OP FOOD STORE The Store that IS Customer Owned and Controlled 609 619 W Cllnton Street ITHACA N Y IU s airs! O at its BEST 1471 CAYUGA LUMBER COMPANY BUILDING MATERIALS G E APPLIANCES 801 West State Street Ithaca 3736 FINNEY MOTORS, Inc. 210 South Cayuga Street Ithaca, N. Y. I PHONE 7088 CacIlIIac Oldsmoblle G M C Trucks and Busses Compllmetnts of H C T MOTOR CO YOUR HUDSON DEALER Ithaca N Y GOOD LUCK SENIORS STATES COAL YARD Place Calls Early Odessa N Y Fuel OII Kerosene BYRON BEAUTY SALON Open Evemngs Ithaca 9044 142 E State St DON STREETER TEXACO SERVICE 529 W Seneca Street ITHACA N Y PAUL S NEWSSTAND S C Y 9 Ithaca N Y is O 9 . . Beny Compliments of 303 . a u a St. 'J D F H AD HEADS SERVICE STATION DISTRIBUTOR Bob Johnston Prop AMOCO GASGOIL AMOCO GAS 8m OIL KEROSENE L TIRES BATTERIES Funerc1I SERVICE Ambulance R D HORTON 33M 60 Seconds from Sfofe M O R R I S THE HOME COMPLETE Phone 2197 Ithoccu N Y FURNITURE AND LUMBER Good Luck Odessa N Y To The Juniors Iwl E I of I ' ' o 0 F U E o I L O ' O Albony ond Seneccn Sfs. ITHACA, N. Y, Phone 2551 ' Phone - Odessa, N. Y O Compliments of E. T. FOULK CALSO SERVICE Horseheads 547 CENTURY O COMPANY H U L L HEATING 81 PLUMBING COMPANY Plumbing -4- Heating Gas and Oil Burners Pumps Appliances 910 West State Street Ithaca N Y Dual 2316 Compliments of KOTMELS MEAT MARKET Odessa N Y TED BARNETT S SUNOCO SERVICE 523W Stl St ITHACA N Y 2876 BARNES E S S O SERVICENTER D173 W D LYME Mobul and Goodyear Tires W d Ch PRESTONE FREEZONE ITHACA N Y II2 E Green Street Phone 9409 EVERGREEN FLORIST W DD NG AND FUN HAL ARRANGEMENTS Y MESSENGERS STORE 1 N 0 , . . ' 1 -' Y 519- . a e re t 1 - - . . . Ph O O ce ains and Cross Chains Opp. Pi -E'mira Roar'-Ithaca. N. Y. ' D . ' 85 - Compliments of I F I .I Spencer, N. . Newiie d, . Y. L 501 J G CONGRATULATIONS fo the Sl CLASS OF 1951 Ifhaca s Buick Dealer Since T913 T Modern servlce Department P R I H A R D Body and Pam? Shop Home of DODGE AND PLYMOUTH DEALER Beffer Valued Used Cars Ithaca N Y FIRST NATIONAL BANK OF ITHACA N Y Complefe Banking Service P T5 I I , . . Q I I ll ll ' .. , . . , O C M b ithF'd lDp"lI C t' ll The Farmers 8: Merchants Bank Compliments of Soencer N Y R O Y S We Sollczt Your Account BARBER SHOP MEMBER OF FEDERAL RE ERVE SYSTEM 114 East Green Street MEMBER or Ithaca N Y Accounts Insured up to S70 OOO Comolaments of BREWER 8m BROWN CO, Inc Plumbing Heatmg Sheet Metal Work Roofing 306 West Lincoln Street Telephone 2946 American Standard Fixtures Case VIIYSOUS China Flxtures Rexoll Oul Burners Brlggs Beauty Ware lanltrol Gas Burners Roberts Gordon Gas Burners Concerslon and Forced Arr Gas Onl Coal Fired Heating Systems l52J r l r l W I , . . r ll ' ' ll 0 . S ' FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION , . . . . . I I The Best ln Drug Store Goods FAHEY PHARMACY E 1 BARRETT P D QUALITY SERVICE PRICE The Best In Drug Store Service I54 East State Street Ithaca N Y Glazler s Red and White IGoc g SI1olS H O L LA N D 525 West Seneca Street TO ALL GRADUATES GOOD LUCK Ithaca N Y ZION S ITHACA S HOUSE FINE FURNITURE DRY CLEANING me JA N S S E N S HOME BAKERY I I ll 0 Il ll 0 0 Il O , . . . , . Complete Line o r eries, Meat and P Gasoline-Dru s- c o upplie L Newfield 47598 West Danby N Y O , . . I 0 Ior Ithaca I Ithaca Plaza III1 N Y 53 Congratulations and Best Washes To the Class of I95I Congratulatrons from KIRKUP AND R TH HIL PHILLIPS O SC DS Ithaca New York Your Chrysler Plymouth Dealer x I I . . I . I c y , I I 0 ' .. - N ' c . , A c I . I ' , ' N . N I I I I T Ithaca N Y Leading Department Store of the Flnger Lakes Region SPENCER CO OP Incorporated Spencer and Trumansburg Store Owned and Controlled by the Members Trade Rebates Paid to All Customers on Amount of Purchases General Merchandise Feed Coal Lumber Llme Fertlllzer Etc Harvester Co Farm Machinery Mulkers Coolers and Trucks Spencer Co operative Soclety Feeds Phone Spencer 39 Trumansburg I55 Newfleld 47277 ISU Success in the Future DORN S STORE ELMER T HURST Phone 2050 Bottled Gas Ranges Refrigerators Water Heaters IO9 East Clanton Street Ithaca N Y COLLEGE CHEVROLET CO Inc CHEVROLET PASSENGER CARS V2 TO 2 TON TRUCKS NEW AND USED CAR SHOWROOM Wlllow Ave Ithaca N SERVICE DEPARTMENT 201 203 E Tompkins Street Ithaca N Lvl O f ' 1 "Where You Always Get Good Service" 7I'I ' . , . Y. - . ' , . Y. COMPLIMENTS OF .IOE'S RESTAURANT 602 West Buffalo Street Ithaca New York ANDY SOYRING Automotive Electric Service IO8 East Clinton Street Ithaca N Y Compliments of the SPENCER G L F Feed Seed Fertlllzer and Farm Supplies CONTINUED IN 52 ANNUAL HILLS .IEWELERS If Pays To See the Specnallst Hhucc N Y psf O . I I . O REST OF THIS AD I I 11 zz' OF ITHACA PRINTERS A FINE c0M BINATIQN I - I 312 EAST SENECA STREET ITHACA N Y PHONE ITHACA 2282 FOR A PRIZE WINNING ANNIIAL I I , . . lll If N NCORPORATED IO T. ITHAC .. AUTOGRAPHS


Suggestions in the Newfield Central School - Memoria Yearbook (Newfield, NY) collection:

Newfield Central School - Memoria Yearbook (Newfield, NY) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Newfield Central School - Memoria Yearbook (Newfield, NY) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Newfield Central School - Memoria Yearbook (Newfield, NY) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Newfield Central School - Memoria Yearbook (Newfield, NY) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

Newfield Central School - Memoria Yearbook (Newfield, NY) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 38

1951, pg 38

Newfield Central School - Memoria Yearbook (Newfield, NY) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 13

1951, pg 13

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.