New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH)

 - Class of 1956

Page 1 of 140

 

New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collection, 1956 Edition, Cover
CoverPage 6, 1956 Edition, New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collectionPage 7, 1956 Edition, New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1956 Edition, New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collectionPage 11, 1956 Edition, New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1956 Edition, New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collectionPage 15, 1956 Edition, New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1956 Edition, New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collectionPage 9, 1956 Edition, New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1956 Edition, New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collectionPage 13, 1956 Edition, New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1956 Edition, New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collectionPage 17, 1956 Edition, New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 140 of the 1956 volume:

" "NM Y.- - -V-4 ----.., - V ...,.,.-aii ,V V Y vi YW' V 'ii W Mmm -N. I V I s 1 " ' 'X ' ., XA Q w m W ff W q NX? VJ ? yi XZ, ' O ! wi' TN if I 461245 A fl gm JO ,ly A L fa MM ,Z f Sb 4 iL!1c0ZnyfVLM!!! U71 Nr C Ja L Lzxvguf NFL fu WN yfjgg 0 fi-'uf' 7 VV ,JJ Ng- C7-6'lfI'11.:-1'L.... gfy 711 QA ji rf MQW X ma W K 941W J XA' I L Nfqirfjn QA 531 3 F ZW KVW gfyfffffsfg, 2 Ni x 5' XV ,wif 4 'If ' ' It N J ff 0' 1 1 Iv if if L. .X 1 NLU 37 VU JI 5 V A XX- ffm -Q 1 0 V lf U' 1 Ape' i AL 4 - 1363 x ff! X pp BMJ! bkfpl - IL 'X ,-. A :MJ ' I . 1 if Qu 3 1 ul Mf I cf F KXQq . A 'J LJ XA X V lr X L ,A I -, lf? 'jf ' JJ!! v V, C X IA r " M!! f XJ wx' 19, . Q 6 X 7 Y jfg 6 , X E '73 r J jjjj I 47 ,M " 6 'J' ' WM? C' U V' fx. 40 N O ,MAL , W P1 f1 0 7 f 1 'J ,f-Rkffn MA Qjffhl 1' up KQV ybvf jf f Ji, ' f h QQ FV gf" 1, ' -' '4 f fm' . ' W X YJXCJJV NZ Efy N FX A . nf' ki-1 , W JN R 1 X ' My CV kw Q NA OL 2 A ' A W XJ F ,,f fn- P . Q0 ' w WLM L15 V JE ,N ,- . Nw X 'X NQQM' -J h E , - xx? si lx ki I.V.f K5 xqg-J Q 1 ,gvtfxnlxy x if . oft A SSX Q' , X K 45 M 5 E? X ff Q K P Aw X Qu N' KF PF X Q I V ' vi S ' 1:7 , gf Q , N V QE Sf'-'lx 'Xqbx may Q1 .3 1-'L 17 W "q QF fi .. --.-1, - - W -11 - -1-i-ii - . -U 1 i . b- M ' el AV Y Q W h Pzebliylaeef by ' i jt, Q V- V Fifi The D64Dbj6l72 Siezf New Pbzleze!eQ2l9zez Hzgla School LX K " New Pbzladeilybza, 01110 J X6 W krfuf t'4Lf:"Tl'f??v.:f'-w wr Q, ",JVV.2 , 'xi F' 1"3"f44. 'vc " f Jia .r J 5 Volzzme XLIII J ,FJ I Jr f 1 t I 40' :J bl f1e"',.V,4,., rf!!! vrfy-'V' f' ' ., 4 . 1735- 3' r "ic-we yy. F 'N' If uffla .1-1 aff.,-f fa-Luv Qc.. r-...-1 f V!VV1""' 1 -.J"y-ir"J A4 Fl,-:VAVV .v'4 Q 2,1 fnrrgln 1 ! ,l' A 1 ' pf J-kr? 7 J 1' f 'vs VS 1-Ally fvwginl .Jr J.. XI- I .AVE f ' V . 1 ,' V .J Q 1 ' 1 V V ' ' gg'-:.y,4f V ,P f . , ' V, V 1 VV V . . . . , ,', , V ., VV, ' VV- . V , V-,1 JV ' ,' N. I I '1 'V I. 'XDA 'AY A V VV .. . ,f ' 1 , .' -'VN f' V: .H f 'I ",..! K, 1 .Lv V, V V., Vf- V V - V,: X V .4 1 , 1' , . ...w A ' . . f - j'.J . . ' I . ' . , VV V. V p I. . . ,f Q. , " ., A - f , 1 ' :EVN X V, V V. ,y VVV, V VF' VV V 4,5 xxx V1 47 1 . V V Vr- . V.VV V V1 . . .J .ff , f , f- ,. , .. .- V -. .X . , , . . , , . .' wry- . f ay, '.-.. ,' -.4 , .' ' eV.. ' . J' .. .1 ' .ff ,.' 5- . . . .. ., . . .1 " - - f ,,- A .5- r. . V' , ,' 1 . .1 I 4' '. . f ,., V- ' - . , .4 . ' . 4 s .:a',. ,J .f-J, -.. 'MVT' 'I . ff . I 1 I , rf x A l V .. Y I JV V .4 ,. . . .v . 1 .A . I ,- . v , . ...f ,- w- 4 -. , . .1 4 , V,.VV,fV,s-...f.. ,Q ...V ,--, ,. 5. . J- , V. , ,. , V , . . 1 . . ,. V .V . . VV... V. .VVV'V, ,,. ,,, 1V VV V V. V- Vrf- V,,, ,Vu . -' 4 . ' - . ." . ' ,' ' ' ' gtg. Ha' NVHVJ? V1,,,,Q" ' V, VH' ,' - V VVHVJ- V V:,f V V. V. " .-'A :Y .. if .1 I It ', ' -' V' fn. I., h " v , ,,VV.,V,V VFVVVV. .,,. VV . VV,Vv I Var VV,- . VV . ,- 'MJ J V - J ,If ,511 .' -' V' .l - - - : . . L- Vkruif ' V I..-gs ,f , P' I 3 V. " .f f ' .: '. J. -if If ,.,.-V,,V 1 ,,. . .- , V -.V V VVV , WV. V .V V , V 4 V ,.'VV,. ."l',V , . 'L P V. L . , . . iw' '- A S" . r'.'f. ' .1 ,- Q. , .. -, 'V '- f I , 5 . .- - - r 4 .K'f- V . VV r, 4 ,-IV. V... V V V ig.. 'fffl 1 JA. '- V -..",V -',',,' ' " , .1 .. ,ffwfa , H .. -. .2 L' ,i e f .i .fu-1 .5 ',. , -- J' ,A 1 V r-'V ,v 5 V L.. .4 V,-,V'5?,.-'f V"Q.. Q jf !V Vg.f'A1 V V' V-.'V.' If "fV,v-ff I .V AL -V.V,f'VV.-' Vi ' ' N vf,g f' 'J j' 1 fri '- MI' r .i' ,-. .4 4' .' . '. -. .- ' 1 -4" ., . . f A .',' -"' VV .VV V ,VV.,V.V V,.VVVVVVVV,, -w , , ' .. -' 49" , ,J V.. V ,ff . V 4 ,y- . .- .. V .- V- rV.Yv:f'VV Ave' - .r . , , 4-' ,J .V :4 V.. 1 .'V...' LgV.f , .1 - l' - -4' iff- -' . - -f- ,' J ."' f. ' ' rf' :.",,.' .',' ,' -' . VL., 'I D'k!1':lv'L's UV- f .,. ., ' 7 rf I-'V .5 A' xl f" ' .' .if 1 " ' ., 'v JJ: ,if , -.M , ' ' ,' f .' .-1 1 . , 4 . QIVJ. V18 . A' Jf i F -Fir.: V,-" . ,,' f - f ,. V,f'V. 44' ,. I . V V.. VV VVVV 'WM T I V, -. ,, r .l- V , VVVQ ar L, V, V'-.f,,:V H. 'HlfV.f.j 5.. 1. ,p ' ,JV ' - VJ 4'.. N ' ' ' N- 4, e,-' 1 ' ,- , , , V ..., 3 -1 I f 1 A.: , I, .. .I . V , VV .Q Q. .I . ,ru V.,V ,V V , -1 V, VY .1 5 'V V. IVV.- . I V 7, -, f rf Q . 1. V- VV , I.r . J- 1-,, .gg-. 1 ff .xV,: Ve- ,.,g,, , 4, .Lf ,4 wig,-- .1-", " ,f , 1- 2' 5 .W J ,J,.',-V,."Q-.: , VV, Vg., ,V X--VV, VV A VV V VV,VV1VVV.-v,.Vr V ., . '...gVVn' P.,gV:-4 f ,v ."VVy V 1- . ' ll! ' ' "' H' 1. " , , - '.r X. 'V-..-J, .. V. -- ' ,..,..vf'1 V4 . .lf ' . -, ,w . . ' .- V,J"f,' J V' .f Jil' V ' VV VA.. Vw f - fs .' 4 ,,"' ', . I' 1- '.u' ,lu irfj ,' ' ,""'. ,- I Q . - 4 - : f ,, II' 1- -- .","'.j.' ,I "' 13' 1 .1 ,' JY V V V !.V,J,,uVV VV,.V,g V, . .11-' f . ,.'f1j'2-.- '. - r . .,. . r . . V .. V . . V, 'I " I -, M "r1?'.J".l"i" ',.1"f'.1' . " VV'-VV .,V VV V V,,,V VVV..VVV VV. VV..., . Q. VV .A ,I , 1 I , f , , ,-- yr. ,r Nr .ff.",1' ,ff-JH.. ,, V U3. VVV, ,. V. ,. V. VVV V, V ncfln -:VV-gf" V.A:Vy.':Vl!VVVVr V,!VV iff, . ,,1V. V V.V 1-.1 .A 4 --4, . - 1 -r' 2. v 1... .-..f, -1 ta! ...5 ,.'vu !' - ',-- f I .- .-' 'l"'.- ' .' .5 "' - --K' x- ' .'- e. A -.....--,u.. ' ...4.-. - ,..a--..- --...... . ...au-........ -- . ' . - I 0 1' fi Xllll Hill ll Q 311111 lllf lll P17 c s s , t slums on thc illXlSlOIl piqcs calm 0 1 iff n t lf lootstc lrouqm tu 1 m mom If 1 I Skllilill L I S N X R051 ll AIKIIXS 1 X11 r IN C! 2 2 vg:-nga? M C fflexi I 4 pr 4 Q -2 I 7 5 ' 7 I l my .Xsf Ol ' rl 'slbrlll 'Q 1 l l ' zg.,vsu11- llmll thc-ir tr'c'z1.'111'c'J ol' cluys gfmw lmy, lct lu' 5 '. 1 .K " nc' :hui l Air ' 5 ips tl Il l X halls ul 4- Q'---tlmc lmlls ol' Nc-w l'l1ilz l-lplliu lligl . 'NVQ' si11'c'rc'ly lmpc- llllll lmvsc' llll'lIllJl'lt'N will Mlm 5lI'UIlj'lf' llllllllgll mln- ywir. us you walk mln vu ilu' mzxrl ul- liika if 'ff'-' - ililf DEDICATIO NVQ the 1976 Uelphlln b lff dcdlmte thl book to MISS EDITH MILAR 0 tuentx fue XCITN founder 'md 1 Xl 1 of stu ent md CXDCIILIILK u ullblc IH rim lLtlNl 19 Ind projects lu s working, UIINCITI lllx for the lmprmcment of the Lhool , f 'z 'itz , "2 's ' f r ' jz 5 ' - . zd"sc' 5 d government in our school. Shc has made her leadership : "2'2.? 'nz-'z""t's: l 3, :Q 'ajs ' " f 5 us D' ' ' '- ' S' . 3 N63 Lhules Vvllbflll XIIQIIICI Andreas Zn zmnrnam L H ARI ES XVILQOV mal 'XIILH XEL AN DREAS m t ll 0 1- ugue VK L the fuultx md tudcnt udx cxpre our dec new xmp thX 4 Table 0 Ummm XIJXIIXISIR-XI It 'N BOARD OI EIJDLX I ION XIJNIINIb I RX I ION II XLHILRS XIFXIHILNIXIILS SOLIAL SIUDIINS IVXNCIUM FS HILAIIIH .X SLIIXLI: NI-XXLXI -XRIS FIXI- X LSIQPLI XRIK LUNINIFRLIXI I ILI RH X QIISIUIJI LI MXSSI S SEXIOIQ ILXIORS IARILSHNIIX hIC HIH YFXR SIXLXIH XI R ALTIX I I IES I HE ARIS XILSIL IJRAXIA HI I HJOII3-XI L I3 -XbIxLI I3 XI I SPRINC SPURIS OL XIxI R LURNI lm 1 Rl xx um P1 I rip In Umm Hu 6 0 I 7w D I I I' I 'I II' .,...,.,..,..., , .W.. I O A L, I .A ,. VA. -------------- S A A A. .,I A ,I b. -M-'Y-i------i----- O 'III I I II .....................--.... 10 I I H 'I I M .................. -- I0 I' ' I Q" II' .,,,.,,I,.......... ll II I' I 'I I II' ............I.......... 12 .A ,I ,Y x, . :AI . I ----wi---------- 14 I I I' 'I I I ....,. ............... I 5 ffif' 7Q"7,I .............. IO ' I I I ' I I ....,,IIII..,,,II...I, IO OF" "I I' Q' ' ANS ..........., I7 'II I,-,,,.., I--II ,,.,III,I....... - IS II I' I' ...,..,,,-..,,.-............. 20 5 TI' I' ,-,-,,,.,,,,,,-,,,Y,,-,,,I.,. 36 SOPHOBIORES ......................I. -I-I ' 'I' I II' ....,,,.,.I.............,. 32 I 2 ,. , UL iww--MY----u-nm------- Q8 III I W I "IA ...................... 62 I I I M S ............ - ............... 66 ,. ,., ----------------------------- 0+ I II' ' ,,,,, ,I ,,I-,II-,,,I,,,-,,,-,,-, 96 I I I ..-.,I,,-I.- ,I .....,.,,,,...... IIN I-YI' IIC' 'ICS ..I,..,, II I,III,I,...,..... 103 I M I I ...-...............I...... 110 I I I V I I I I .....II......I.-........ 118 A. A. I K. -----iiix---u---N--- lu- , I 'I ' I' 'I 'II .,...,,,I,.,...I..... 1-0 L'm'c1' IJ:-fign hy Xlzlry :Im 'gglc' Di :gc ,hotugz hy 5' "I1s'I ADMINIS TRATIQN Q Q M Xian! am gcwml cy cghlczzwfz xl RM XIOXD L RILE l IC ldent LHXRLES C II GEN ll NI PRAZIER X me Pre ldent Llerk lre'1surer I DVVIN XIAURI' R J B RUDY Superintendent of Schools B S ln EdllCZ1tl0f1, '1 he College of VX OOSYCI 'XI A Ohm State Lnnerblty 8 IUHN I1I'OUlN IAIINE . . 1 -gif N ,M f Q V . . - ' zjiv, S 7 f J-K' ' f- V ,fW3'.7G'J- 'Sify 'Qffefl S' L f - C r ' v N :.i'-' K. 4 - A - , 4 K5 . f- . 1, , 9 E. , F19 i, wg .V I ' S ., . KS N , , v . , 1 J , - - - vu 1 N , . . ' - S ' K L 1 7 W, l : ' ' . l ,z S T' ' ' . A . , - ZW Xian? Mewzkz, yfafmzkzfkhmbfz . . 13.3 LIANI A IIBHEL DEQ f blI:,I'l'ILN PHFILIDI1 fx 1 tmt lrmu '11 XX mm Ll Q010 0 ldumt Bl Lo ege HU t L mu X XI S IxcntSt1tc Lmxerlts Lmxcx ltx 111 Llllklllllifl alum Aldon Lmu' X Supcrlntcmlult Ufflw lr1m1p1l O me O re Pezfomzef Tnelmi E Bu bs 'Ur Ruth Peopleb L xml Sue Ixm ch Q11 lrl0ttC XIIITFCIIC 9 , XX , m. 4 iv xx 1 X Io il I A .:. , S. U , " " 1 A 55.52 3 ' "p. If . . . . . . A. Bu " -- b-'g X 1' gg B. 5. III L 'K mn, xss 11 f UI' S :llc '1 ' "sit" A 7- S It ' .' J . V, . 4. H . "'5 v' ' , VKX AI' A' "1 ,I1 1T'm' UIfIflCIC vlcxsoxxril, -. X V.-Sl.. L, 1. I A ,S , ' " z 's ff' 9642 Xian! am feaclefls TICS HUCH M HOVVEY LESIER B S ln EGllC3tlOH College SUNDHEIXHZR of Wooster li 5 ln lLduC'1t1on I EO BEN IANIIX A lm VN est X lI'glHl'1 Un t Hem l M In hdumtlon Ixent btate Unxverslty ants AQ xsmnt Football Cmch Unnlgirslty gf Plttsbmgh 0111121352521 Ellgzlfrslty lf IAIe:dtlE2'k1eEEZLl Soils: Gggrlggtx Busmess Tralnmg I rlgonometry Algebra I 'NI tthem L2,lIfIf,fEdEfqlti,LER C HOLMES SMITH ROY L LADRACH Kem btate Umteruty A B Nluskmgum College li A Umverblty of Akron 11,161 Louege M A Ohm State NI ln hducatlon Algebrq UHlVCfSltj Kent State Unlverslty Nlqthcmfmcs Nlathematlcs Busmess Law Attendqnce beoutmg Club Busmess Math IRANQIB NUSSBAUM JOHN NV ZION Antxoch College B A VVoo5ter College B S m Edumtxon Iuathematlcx Hu kmgum College Ameucan Huston NI'ltllCITlatlC9 Noon Hour ACIlXltlCb Health Illodel Alrplane Club Drfunatnt Club Advxser Aduber . 1 I .f -H . ..1' 'Q V . M B , . V ,Qt v , V 1 - ' J . 4 1 K L . . ' . N y A 1 4 s 7 C r- ' ' - - , N 1 -, . K Q ' 1 ' . -. , . . 4 , . 1 7 Q . . . . . , 1 . Q- l 5 A 1 I . ' 7 1 1 1 . .'- , X X .5 . 1 4 1 ' , v L l 1 I -Q K I W , ,' ,, ' ' . , 1 x r - -- Y 5.5 5 Z 1 ' 4 f . . ' H +4 Y Q . 1 Q 1 Q ,wr 1 l w - . C' . . 1 , . . w . 1 ' , ' X' . ., . -, 1 , X . . - . . ., x . , ' . 1 4 c if . s . . 1 1 1 F T , . v Y T - L 4 . A . 5 , 4 . ., . . it , C ' -- , . . S Y ' Q ' A I ' K - . 7. . i X, f. ' 6' A 10 ' PUSSELL A BENDER gveflyafze . . I EILIA E CULBY A B Wooster Lollege B A Aghhnd College B S In Education Ohlo State University Kent State Lmverslty Geography A NI Ohxo State Assembhfb UH1VCfSltV CIVILS World HISTOTQ H1 Y Debate HOMER H KEPPLER Clubs LDITH NIILAR VVooster College Kent State Umversnty Ohlo State Unxverslty Akron Umversxty 1, RALPH W GAR I RELL B S 1n fducatlon Kent State Unlverslty M of Education UH1VCfSlty of Plttsburgh World Hlstory unxor Class Advlser HELEN REDDINC TON B S ln Edueatxon Cedarvxlle College IVI m Education B S U1 EdUC21f10U Amerlean History Kent State Umverslty 01710 State UmV9f'1f5 r Dlv Student Lounul Ohxo State UDIVCTSIYY HlSt0fy Advher Umverslty of Wyommg r Dlv Audio VlSU'1l HISIOTY Dlreetor Nlathematlcs N oon Hour ACtlV1tlCS vy-,Y Superusor Q Sr Dlv Student COUUCII ll CARL XVILLIANIS A B NI A 0 UIIIVCYSIIX Hxrmrd University AIHCTICHH HISIOTS Adviser Honor Club Advxser OS ID 'YV HJLS I SH I. I . 4 K I I. . I . 4 . ,-4 ' n l . J . 4 P L4 C., . X A A 4 i . x All . I ' , 3 . 4. ,,' ra ' I . A i I I. . . A i u 1 . A ., A , , .. ' w . nf J ,, ' .uw J A' L-4 . W l . Of ' . . , . - :-' , , " Ill: I X n 1 n ' . N ' r-1 - ' ' 4 v W v lv L., 5 IXIRS UARC LILRIIE BI LARROLI 3 Ln ltx lltl hurg,h 1 uholog cc -Xdxl 1' IxI4'XNIg1H I IAXKJ S NI BlldXXlI'l VV1 n Lollege NIU Ed Unner ltx of xIlQhlf,'1I'l Ohm Stwte Unner 1ts English Drum mu Lluh Aduser bophomore Llm Aduser 9214 ffm qw! mzfzffle MARY JAXL HODDER MARY JANE KORM' In NI0llIltl,IllUI1 Colle e A B Lollefbe of Xvooster kent Stwte Umxer ltx Engbh h MRB RUTH PAIxIx B S m Edumtlon Ohm bmte Lmx ersxtx Enghsh 12 RI of Itdumtxon ment St'1te Umxersltx Engheh be-mor LMS Adu cr URS HAZEL NI RENNELS B S m EdllLflflOI'1 lxent Stflte Ul1lXCTSltS C COQFIPIN Enghsh . . . Sfhfvfw A ff l wa-1 i rj vw V A h K ' N T ' ' ' n ' - 7 1T V, y. A I X . X v . X Y CQ ' 1 .A. N., x ' W D ly 1 W . s Q A. I.. ' lvers D' of L 1 S , W -, ,'- V Y -5 1 7 S K . L ' 1 - N, f L Lnghsh , I , 1 - ' . .- . , ,S H I Y . 4,,:7A.i ,Ka LM Us 5 YV-,VUIIS 1 "se H , 1 V 1 if 1 v 1 1 v 1 , 7 1 S. A I ,, A . , . . . X v ,. . . . A A SB. R. . ., 1 ' - zllzvr' . . . , Y r . i 4 f l ' fl V . x . H , . . w , ' T. 1 2 j ' , LI, A . , . A , 2 2 ': .I x llrfu. gh! Zim 16177 WILLIANI RIEKLR A B 'W A Weitern Reserve Umversxtw Engllsh Delphlan Advxsex B'1nd Nlanager Chess Club Advlser PALLINL sfUx1A14ER L A B Ohm YVesleS fin UHIVCISIU NI A Lolumh11Un1xer1tx Enghsh Lentml Nevsi Aduser Qulker Hxghhght Honor Lluh Aduer LLN EJOMERVILLE B 5 m EdUL'ltlOl'l Ohio bnlverslty Enghsh Dmmatlcs Director of Plfiw Aseemblx Progmms XIRS FRANCES HELEN L XX ILSfJN TAYLQR A B Ohm Lmvermtw Ohm Smte U DIVCTNIU B 5 1n EdllL.'1UOIl Ohxo Lum Stwte UUIVCfSltY S nmsh Enghsh L Honor Lluh Adwser Enghsh r DH bpamsh Llub Adxler 13 . . 7 ' ' 'iiY.: x . N , - .1 . . . , if 4 Y ,,-, ,,, 1. ' 'A . ' 1 ' 1 . . - v r 1 wi - -9 1 ' -v - . ., . -1 , , , , ' ' .' , . . - v ' , . '- . . '- - . 4 ., 2 5 - S h 5 ' ,R PECL ' ' ' v ,Z 'c f ' Q A . . l 1 - . . 1 , . 1 . 4 T 5 f O 'IS on 1 K ' v 7 , Y Y ' x . ' A L . L 4 . ., ' Q in . - . Q. 1 X . . . 1 . 1 . . 4 , - . . 1 4 . -, 1 -S ' ,'. 7.x . , , . 1 J . Y. .1 5 SCIE CE U Ui ma, ai fdmfz. . EDSON PARIS RODMAIN RALSTON B 3 IH Educfttron B b ln Educatlon BOXfXl1I1g Creen Unnerslts Ohlo UH1VCfSltW Ohlo Stlte Ufl1VCfSltX A Columbm Umvermts He 11th Brologs lhx s1c1l Bducatlon Assnstdnt Cofrch bHlRI EX VVAGW ER B A lxIl1SlxlI1f,,UI1l College Health Phwlcwl Eduwtlon Cnrls Athletlc ASNllLlltlOI1 Pu Forestry Club bemor Class Advlser 'XIARY MOFPV1 T B b ln Eduumon Kent Stite University Health Physxcal Education ture Nurses Club Advlser Adviser jumcr Class Adxlser Noon Hour Actlvxtles Adv1ser r and Sr Dlv SYL HARRION B b Heidelberg College Duke Umvemts Meteorology Club Adviser C XVILLIAM KIDD XVestern Reserve UHIVCISIU B S 1n Educatlon Rlasnchueette lI'l9t1fUlC C'1p1tal Unrveralty Of Technolfiill Ohio Stlte Umversltx lll IH EtlllL'ltl0I1 He hh Kent Smte Umverertx Phwlml Education C l S enera clence Asslstrmt Football Coach Hitglgggtllzaqeggrch Awmnf Basketball Coach H He'1d Tennls Coach Golf Coach 14 IEILA HELNIICR B NV1ttenberg College Cheml trx Phx sits lhu1c'1l buence Honor Club Adviser Science Cltb Advmer bl Div Audlo Vmual Director L hnrnmn X lSU'll Educatlon Committee ROCER BISHUP B S III lzducatlon Wlttenberg College Health Physlcal Educfitlon Asmtant Coach C N Y 1 ' I Y T I w f A 4 A 1 - - 1 y ' ' v A. ., f J x ' L Y 5 3 . w . . y . . . Y , ' N , ' 2 . j Xl. ., 1 . v 7 -, - - . . , i - N ,X . 'N-4 1 w i W ' N 'x w . . . LL C I I I. . ' B ' 1 vu 4 2 5 . ' A ' N ' ,I . . 1 , , . . i . 1 ' l . . 4 , . , 5 C v f " Y 7 . ., . , 'K 1 'c 'N 1 . I w- J -i U - Hobbv Club Advxser - .t l 1 ' N y .i ' . ' X 7 f . 1 . Y : ' I A - 7-'w wt ' . . , Q i . U. T . . 1 7' J: Cxel C L I Ak" V . , . . .7 Z 5' 1 '. q -I y ' , . . . , C L , v4' ' I v 1 . ' c 'Q 1 I 1 . ' .. . . , 'y C ' Ji: . w . 1 ' ' Wie! law we him ? Obb HOY IH Ldumtnon Ixent btite Umxer ltx Oh1o btute Lmwerslts Ohlo YVC lCX'1Il Umwer ltx Indu trml Art 'XIIRIAM POLLC JLK A B lNIusk1ngum Lollege Home Economlcb I 'md II Hobby Club N CULKENIHEIMER PEARSON PUCH lm 5 m AgflLUlIUfC 5 XI A Ohm ite Ohno St'1te UUIVCTSITX Umversm Induetrlal Arte Kent St'1te Umvemtx Rel'1ted Technologzw ordmxtor of Vocatloml Educatlon Adult Edumtlon I HEODORE I'AIl Kent btite Umvemtv NORNIA IEAN RAI 5 1 ON A Nluskmgum College Ohlo Sf"ltC Unlvermty Home Etonomlts I II Vovltxoml lNIach1ne Shop and III Fuultx Equlpment lbianager Y ocatlonal Club Adw user I HONIAQ SONIERY II LE B 5 Ohm UHlVCfSltS Ind ustrx ll Arts Xlechumval Drfm mg Not Pxctured XIRS BARBARA XX RIC HI XIAKEE B 5 lil Home Eumomnts Ohm Lmwerblts YV1ttenberg College Umm: am of LHIIIOYHIR Home ECOHUIDICQ I II and III Second Semester ' v 'x U: PU W I , G , W " " I .4 A . . .A . , ' -1 1 . .,,' A - I ' ul , , 1 . ','J,. -Y I,,, A , 7 ' '. I I I . ., . V n A F4 v Y . . , I C -M , w O vu . , , I . 4 . . N, A 4. nw' P J . 1 . . , . M F 4 A . x r '. 'I . 'U7 " " P11 . 1 ' HJ , . , yt Q " .I eq no ' . . Cn 1 N . N - UI ' . , W A' ., rv . . I . , .. .- W I J A - V , 1 F' V V ' I - . 44 . -4 . - Q I ' , P f R . i f x A . . W I . W . '4 ' v .4 .' . J - 4 . ' J A 1 ' k i , , . 4 4 1 P ' ' - ' . . -4 f 4 SL W hiya! kv fffzzfzl . MARX A HORCER WHY A HOWAI ILR B S m EdllL'lIl0l1 A lflllf Llhf'ifl'm 'XIuL11g,,l1m Lollege Iumor Orthestm FI WIND US bemor Orehestm Lhmcntfm X oc'1l IIKIILIIVIIX btrmg, bong, I'lute CLORCE POLLE HRS P 9 OLMSIEAD PAULV BLISS m P S hr L A B UHIYCYSIIY of EDVVARD F A B Hlmm College Lmxerltx of CJIHLIHIIIU Kentucks STRAZISAR I E md NI C,lI'lLlI1I'lltl Lonsermtors of B S ln L S Umsersxtx B S m Educqtum 'Northu estern UIIINCYSIYX NIUQIC of Illmwb Bovslmg Creen St'1te Qolumbll Umxergm BIILIXXIII VVxll1ee Lollege Lrhrfmfm Umvergm A Lqppellq Lhmr Ixent Smte Lmxersltw Drum Fdugmon 'md Bmd umor Orthe trr md Bmd fr-lmmg Senior Omhestm A t ll! xI'llLI1lI1g,, Bind ERCIAL CO ll Bud md C1011 Q 1 re Stnou Int IX UIC LEOL A L XVILLIAMS AXE REISER IJILIBILRT e PHILLIPB B A Ohm ummm B S m Edumon B U1 lI1UEdllC1fl0H Umxerbm Ufflte 'I runmg School 510 nnerxm CJIIIU State Umxemts Ohm Sure Umvemu '1l95maHbh1P Sh th d I Shorthand II Bubmesb Lau Fr lin I 'lxpmg II Fx 111 I Ip g P g Enghgh Bookkeepmgl Bookkeeping H Future Teachers ot Amerxca Commercial Club Advlsef NI lgZ17lI'lC Drne Audxtor Adviser Lent,-11 Neug TX plsts Sophomore Clas Ads lser Advlser 16 rfu, ,.,.., .. 1. I . ' , Y I I ' egg , V - . . , ,.,,, Y C I .I ,, . . L. 'c , I SSS! 1 1 A ,fi r I 1 x S I , . I : C 4, I Y i K K 1 ." fs C Y . xx ' X Yr!-4 h I 1 A , . I. - B. b. . . Im, . ., ' : ' w . 1 W. 1 Q . , , S , . 2 ,. ' 'Y 1. e 1 X - 1 i. . . 13.3. .2 .' . IXI., ' Q ' - ' ' ' 'g Q - . . - 1 , I ': ' : j A A ' W . U ' 1 . ' ', ', ', z ' - z .' . . V 1 x . 7 1 v Q 1 5 . Q - . L K I Y - 1 ', . . ' , I . ' . ' ., c 1 . - , . - I - - L sl 5 . I . a I - , . rss. . f . , . 4 N hwzl II sz 1' p. ., ,., , . I ral t' I s. I s V I 1 , , i I . I I, . , , A , , G . . w . . , ,, 'Q ', 'I - Q D . 1 r . ' .. , .7 . I w . I . I . 1' 1- - 1 1 K , . , ' ' x A w - w . . z , ' ' . . - r , .- . I . 5 , Qle Qkbefls am! 5052244555 IRLXNK B PLERSI H-VOID BARIHOIUW sllKI'll1'l'l'I'ldf'I1t of Blllldlllg, 'XIICl1d11LC Ill! C rounu Uffxur UANF NIAIUR LHARLES IxNE,UBLLHI X LX ILR IFPI LUNt0dllI1 Lustodmn Lu tudxm HARRX NUbbBhXLNI I SLHNPII Lu Uldllll Lu tudlln 17 . ., .v ,M , ,, , ' 4, , ' Af. 1 1 fp' ' ' ' fs . :V 1 l Y 'S YAA 5 , M. , ., NIA MLM. H121 J 2 : . s 1 Y A K ' .' N A 7, lf. Q ' fi TER s z s 2 !ef'J SSES Qwfzfy yall gefllbfls . . john Kmdex 'Ierrx Nlcblelland lN'1nu VV1 e liars Helblmg SFX IOR CLASS OFI' ICERS 1 lCSldCI1t Vue lrc xdent becretmx 1 rewburu Adu ers ohn Klnder Terrs 7WcClell'1nd Wars Helblmg Banu VV1se Mxss Ixorni hir Rilston COMMIT FFF LHAIRVIEIN Lime Dax Q,0fI'1Il1CI'lCCIl'lCHt IHVIY UOH N Rlenu Progmm Publlcltw bemor Banque Decor tmg lable Nlotto I' lou er Colors btrn e to VV1 20 Lxnne Lab Tom NlUl'l'l'1D ar aret Lawrence Doxle 'Klum Rosella Hox Due Barr udw Frckes Ed Lnmbaugh Grace Nluntz Dave Patrlck Nlars Rxggle Ed Yoslck oxce H mllton John INIcLlam n and Wm You VV1ll Carnatlon Lavender and xvhlfff , r 1. :' ---------------------------------- J ' -' J is. h-it-'-3---111111111----it 'Y A I " --.---1-1-11-------11-'w--1--1--l--1 1 I Y ' : ............... .......... ' ' ' ., f . . - M , w n , 1 A 1.4 L j .............................-..... j , rv' f - - ---------------- I g , y U, A, - Invitations ...................... .... ....... A l ice Yaggi, Jim llassarelli -,..,,,,-,..-11,-,.,.-----------.-11-1---..--- . ivy C V . L . ........... ...-................. J 1 ' , ' . ----------uM-------------n-u--- , ' ' , t ................... .-,---- U' , , . J Y I , - W - ---------------------------------- , 4 9 ,U .V ,. . - . ,, 1 .... .. ....- -. ---- - JERRY ARBUC ASI t gne 111111 1 1r1 A tronoms hug, beho1'1rsh1p Iet 10 ll buenu: Club 12 Iumor 'unboree ll A t111t1 Comm1ttce 17 DONNA I OUISE ASHBAUGH J ekx ls what 1 1 tl Loves to skwte Another future housexufe nd 10 11 Cf0L1I1Lll ll 17 7 C A A 10 Act1v1t1 Co1nm1ttee 17 DORO'l HX X ERNA ADL'I Dot ls mee to know Wen C'1p1ble A qu1et nwture 11111 Commerc1'11 Club 1 L1brar1 Qtuff 10 Aet1v1t1 COITIITIIIICC 17 1V'1nts to de len urs Does h1s verx best Bl'lClx demm trouser Yocanoml Club 11 17 Chess Club 17 Aetluts Commlttee 12 DAVID C ENE BAIR Deserung of pr'11 e Great trombomst Ben1gn pers0n'111t1 B'1nd9 10 11 17 Orehestm 10 1 11 17 D1 B nd 10 11 17 umor Jfzmboree 11 Actlvlty CADIIIITIIYICC 17 CAROLYNI JEAN BALL C111 her Bube ourn1l1L1ng, lnterests her be1ut1fu1 fefxtures Councll 11 12 Alldlt0flLlm Usher Y Teens 10 11 Centr'11 News Twplst 12 un1or 'unhoree 11 ALUYIIX Comnllttee 12 9242 flee wi 21 CLARA BARBARA BANIFILL C n plu t11e X10 IH Better known 'as 1311171 Book mterest 11er L11str1 I0 1 F T 11 17 X Ieens 10 11.111101 m horee ll Aetnxts Commlttee 17 BEI IY KAIHRYN BEABER BLIIIQDH pe rson 111ty lxmd of quiet B1be 1 11h'1t he I9 ca ed Commerc1'1lCl11b 11 17 ACt1YltS C,0Il1Il1lttCC ll 17 LORENI NEIL BEAL Love those lessons 1 nhout 1.,1r1s iorn to be l'I1lSLl'llCV0l1 A Cxppellu Choxr 11 17 Sp'1n1sh Club 11 un1or 1mboree 11 Aetnm Commxttee 17 JAINEI KAY BEANIS Klllll to everyone Beeonnng, style Y Comn1erC1'11 Club ll 17 C A A 10 11 12 Aetnltx Commlt tee 17 CAROI JUINE BECRER Conlented 111th 11fe ust lookmg for Due Busmes IHlI1dCd Honor Club 10 C,0llI'lCll 10 11 I7 Y leens 10 11 17 Commer Lll Club 12 Centml News Iypm 12 Aet1v1t1 Comnuttce 17 DAX ID H BEI FZEL Due 1 11 h1t he IS cwlled I-Ielps. other Bet men '1re qu1et XOL'1tl0l1'll Club 11 17 ACIIXIU Commlttee 12 . . . , N V- T' W 1 1 , l C A Jus -. ' I g' . il z'- 1' 1' . , Y , u vv A S ' 1' 1. 4 "- ' 4 I S S , 7 ' ' 3. ' 3 C- Or'1 zvm, 1, 123 .. . A. Y . . 1 M y H. , 5. 5 .Ja - : ' ' ' 3 ' ' - -. - I . I uf' ' . sle 's ':11ed. - 'f ' 5 1 ' '. 3 'I . z 's ' . s '. ll . Ba , 5 1 " 3 '. T. ' I '. 1 , -g j A. 1-3 1. . . 5 j . -. 1A L' 4 1 . , Y , . " '. N lts 1 " . I 1' 1 . . 1 ' s. ' I S' 1: . 1 ' , -Q . 'S 2 . N . , . 1 2: 3 9 J Jf : . . . . . . . t . 5 ' H' -. . ' ' j ... VVILLIAIVI D. BABB Jolly type. . : s" 1. . r Y ' s ' f ' 7 . ' ' . s. F. T. A. 125 -Teens 10, 11, 123 . . . v - - 3 . , -3 1. . 1 y -- . . w . . Q W V . . I , v A 3 1 Y- - -, U . 1 Y . I - - , I A '1 u 1 : " . 's . ' - - , , 5 1 N A ' 1 yr -'x - 4 7 , , 11,12gH-Y 10, , -3 .nee . -'1 , .' , , "7 ' Y 7 -' 3 1 - -1-1 ' 9:1 1 3 1 . 11 ': ' . . r 1 I ri 1 1 l 1 I 1 -- ' 5 g ' 1' -. E 1 LT 1 li I! . . . J 2 f ' 5 : . . f 1 ' X - . . .. - , - . X . ' 's ' . 5 . . 1 l ' x 4 10, 11, 125 F. T. A. 10, 11, 125 ' 5' . ' f , Q 4 IT . 1 I Q ' . .J J. 1 .-. A 7 ' .' . I i i if . ,IUDITH RAE BELL udx 'ILLCDIS respons1b1I1t1 Run on t11e qu1et s1de B135 I-flll for everyone Y Ieens10 11 17 11n1or am boree 11 Att1w1ts C,omm1ttee 11 DEAN BILHSEL Dates them '1I1 Im s11fu1 no QIICCI A Cflppella C,ho1r 10 Seholarshlp Csts 11 SYIBC Lrevs 10 11 Suente Llub I1 17 .Iumor am norec 11 ACt1w1tx LOIIIIIIIIICC 11 I7 Porestrx Llub 11 17 Ir 10 Ien111s 10 11 12 Lhess ub Alldlll Y1 ual ll DUININ H BILHSEL Dupllcltc of Dean Hopes to betomc '1 Inner Blg, p'1otogr'1p11er Honor Llub 10 ll I7 Scholar NIIIP Iests 10 11 17 Stage Lrew Suente ub IJLIPIIIIH btatt 12 UIIIOI' m boree 11 Act1v1t1 Q-OIIIIIIIIICC 12 Forestry C-Iub 11 17 Ienms 10 1 I7 Q-hess Qlub 12 Au IO V1s111l 17 CJEORC L HOVVARD BIDINC ER IR C omg to tollege too H1ker tt helrt I uteh ls for Us B'111dI0 11 17 H1Y 10 SCICDCC Llub 11 Lolor Guard 10 11n1or unboree 11 Att1v1tx QOIIIIUIIICC rum IYIIJOI' 11 'I rack 10 11 17 Sprmg, C,'1rn1vaI LIC LI11 7 ,IOHY I' BLALKSON Iust LIII 111m ack Ir1endI1 to everyone B111fuI txpc SIYIIHQII Llub 17 Aetnm Com llllftee 17 LAYVRENLE .I BREEHL Loxer of sports Iu t 'mother LIl'1II1pl0I1 Boosted footb 111 sp1r1t H1 Y 10 Chess Llub I2 Football 1111 10 I Basket a Ileun 10 un1or Iamboree I1 Iruk 17 Att1v1t1 Lomm1ttee 12 Wie! Xie ,IJZWM ffafzfs' 22 sm LY Jfwrz BRUC NICE to 1111011 ox to her frlends Bushel of un A LIIDCII1 Lfhllll' 10 Sptmsh L uh ll bthollrshlp Iests 0 e s 1 Attlvltx Lomnuttec 12 Iuture Nur es u I0 LIN D A LEE BULKOH R L1ke'1bIe I'1ss L1 s to do Ies ons Blond but not c111111b 111 r Llub 10 II 7 SIUIIIIISI ub 11 btho1'1rsh1p ICTs 1 C-om ru I Llub Att1x1 1 L,7ll1I'UltfCC 17 SCIIIUI' btl1ol11 111D Lst 17 RONALD A BURREY IR e'1 1 t A11t1t1p1tcs busmes toI1cg,e Iiutth 1 h1s I1lLIxI'l'1I'l'lC A L1ppeII1 L11o1r 10 11 umor unboree 11 Attlxltx Lommmee 17 ROBERT L BU I LER R1g,11t n1 e fellow I1kc the females Bob I1ke to draw ls et1 III Ie1111 10 umor n Ioru ll Attlxltx Lommlttte IARBARA SUE LARNEb I5r1111111111g, owcr 111th energs bports are he1 II1tCI'Csts Lolleg-e 1s her future Y Ieens A A I7 Iutule 1 urs s Q-Iuh ll 17 Attnltx Lom1111ttee IAN E I DARLEIN E LLIINP u t 11 h'1t IN I7CI'llI'ld her QIIICUICSS D1st1p11nar1 'lttxtude Luttmg tapers 1111 '11 Y Il cens 11 17 L,01TlII1CI'LllI Llub ll 17 Att1x1ts Lomnuttee I2 I I I I II IJ I I 1 I If Y I ' 1 , S S f . Q" K. H. J ' J - 1 Izu 1 I I 3 : :I.',I.b ' , I1 3I' I: 3F. 12. I II. A. 10, 11, 123 YI-'II e11:10,1I, 123G. A. A. I1, 23 I I 3 5 1I ss C1 b , 11, 12. Ia? t -I I - 'kcs ss .I I 1 . J X . v U I 5 5 3 2' ' , 5 Ho 1 I , ,,1-3 1Iz I:1 ' ' .3 -3 U ,I - C-I 3 ' 1:I 0, I 3 "' I , 11, 123 F. III. A. 11, 123 I - -3 I : U' I , -3 I I ack nie 'Ia I 11, 123 ' I 'Itj 3 ., , 3 'SLI If -31 I I' :'sI 123 -'51 ,12. I-3 -. 1 1 1 1 1 1 , . 1 . I3 1ds 1 Io. : ' 1 z " . 5 -I -IS ' ' - r I 1 4 . I Is II' 4 . 1 . I1 1 I I 3 , 123 1 1 -fs ' 1 1 1 s , - f - h , , - - LIHIIIICII III? Stage Lrew IIQ ' ' ' Y D A", K . 1 - 10, 113 -' - Cl 11, 123 J, ,J- 1 . ' I: I1 3 .I I .Ia - "' 9 3 A : -I I 1 -'I -I I 1 1 I, -3 3 d - I Z ... 'I 1 1 SI 'f wg v. 3 . . ,I A 1 I I ' f . I s 1 '. I I ' Ii::k 1: I I 1 3 I ,Ian - U . D . - 1 , -- W' v 1 -'J ' v I J 1 :J . : 3 3 j 11, 123 D :I , 123 1 1 y 1 Q I I' I ' K ' , 3 -I: Y K , R A I13 I ss b 11.. ' ' , . .' ,.- X 'u ' ' Y .I 1 ' I .I .I. . 1, I J 7 .I . 'I I j . F. 'II. A. 10, 11, 123 I-II 5 10, 15 ,' 1 11311. . . -,3 7 ' W fe: .' 3 -9 I ' -I ' 1 -9 ' ' 3 I -. 12. . 3 1 S 1 ' 1 I . I , , I I . . . " ,I S ' 1 : I 11? IIe1 , 11, 23 b ll ' 3 ' '-5' 1 ' -3 ' 1' . , -3 ' ' j . IEKRY LLE CO1 I E1 1111111 X Ll 11 ll Yo er Lolleet Buns At 1x1t1 Lomnnttee 1 XVILLIANI C COLLINS xVllllUg to w rk Cmt wfut for th fXrmX Called B111 for short Lhe Club 17 A tm 1 Comrrnt lc 7 1xYY EYEIYN CRIIES 1x1t1e 1 he1 nl lcname cellent prospeetwe be'1ut1c1an Cant res1st sports A Cappella Cho1r10 11 12 F 17 Y Tee 11 17 un1or 1m11oree 11 Future 'Nurses Club 11 17 Aetlxltx L,0Il1lI1ltICC 17 CUINNIIE KAY CROINEBAUGH Cute 11tt1e glfl Ixeen on seeret'1r111 work Luttlng up 'l1XX'1XS Band 10 A QIPDCII1 Chmr 10 L 17 n1 Usher 10 ll 0 7 YTe s 7 UHIOI vnhoree 11 Future Nurses Club 11 17 Sprmg Car 111111 11 12 ALIIVIU Commxttee LXR FI-IUR LUNNINGHAVI A 1 golf Chess promoter too Honor Club 11 Scho1arsh1p Tests 1 Smence C u plll 111 Staff 10 11 12 c 11111 LADIIIIYIIUCC 1 Folestrw um 17 C 1 1 17 C Llu 17 IERRLI sIAYE DAYVSON Takes an 1nterest 1n danclng ust 'mother brim Ch11d Dotes on her trumpet 1-1onorL1ub 10 ll 17 Band 11 17 Orehe tm 10 A Cappella L mr 10 Spanrsh Club 11 1 olarshlp 1 sts , , , 1 , , 17, Y Teen , , Central News Staff 10, 11, 12, Dante Band 12, jumor amboree 11, Aetlwtx CJOITIITIIIICC 11, 12, lluture Nlurses Club 11, 17 W0 can na! ky L...... 23 1xUrl H JOYCE DOLC HERIY Ro er 13 F1111 fust 11 ten to th lf v1o11n smg Doe to most of u nd 10 1 17 Orehestra 1 17 A f '1ppe11'1 Lholr 10 1 17 SPFLIIINI Club 11 17 Se o1'1r let 10 Countll 0 11 17 un1or jimhoree 1 ure Nur es Club ll 1 t1v1ts QJJIIIIIIIICC 1 SALLY JEAN DUYIYIERWIUTH Slls our 1,11 lut '1 'ulor over Dlnung IDDCWIN to her A C'1ppe111Cho1r 10 11 I7 Y en A A 17 un10r Ilrnboxee ll Aetlvltx Commlttee 17 LEE DUN 'NI L1111: 1111e person Ijlltlflll to eversone Attn xts Comm1ttce 17 AIX IN LPIL LLHP1 BLRRY ,LUIS to he '1 draftsmln Llke to eolleet retords Lverxone hkes h1m Y o '1t1on11 Club 11 17 Stadium U her 11 Aetlwltx LIJIHIIIIIIEC 17 If RED L EDIE Full of l1fe Cute fellow Fd1tor ot Central New 'llll h Club 11 1 Y 10 tnee Llulw CCKIYI 11 News 1 10 11 12 Att1x1t1 0111 tee 11 XIARIORIIE, KATHRY N EHRHART Ylult and port 1nterest er Known ls M1r1e Expctt to betome '1 nur e 3.1 0, 1,17,Ore es a , , A Cappella Ch0lf 10, 11, 17, F 0,l1,12,Y'Teens , , 17,C A A 12, un1or amboree 11 Future Nurses Club 11, 1 , Aetnm Comm1ttee 17 . . V Q i 1 4 V 'TI ., . V4 ... , .,.. , . v w X ,M 11 D' v:15's. . I J 1,1-t's 'zll i1 " Y d ." - H: 51 . - 3 ' I ' . . i S I A 7 . - lvzz V :A V' US 2 .7 . U L ' I my Ba , 1 , gg ' : 1 10, I 1' 7 1 . -1 J. 1 ' ' , 1, I -J ' 4 'JI ' , -9 'h 1 - .,., , .:..,. Ship , , S : , 5. 1 S F. ,ri 15 A. , -:J ' 1 llg 1 fl F11 1' ' , 23 Ac- . . I . 2. lt 1 -::c".'r' ' '- F1571 - ,C lm A z Y' 1 Y. . ' J ' " ' 're S 11, 12311. f f 15,'11, Z S ' C .4 . . ' Mg J I .2 - - I ' I' E11 : ' ' 1 . '. ' H. '11 11. 10, 11, gg 2' HQ l0,,ll, l2gG. A. A. 10, , -QJ ' 1'1 11 C 7 -I " 7 , 11,129 lounc11I10,11, -Q Audi: N J ,' A' 1' ' ' 11 I tzrriu 3 - , , 12, F. T. 1 , A. 1 , 11, I-, '- en' 10, 11, N ' ' ' 5 fx' ,J 5 - . -- 1201 1 1 , Su 'Q x.v,'Y 1' --' , I HI A 7 7 lvxl LI X rt is 2 1 pro. 10, 11, 2, " '1 IJ 11,125 - .f Del 'z 1 1 , 1 9 A ' - - sl A Y wg C1 1' -, 211110, ff -5 Bess . bpi 1, 4 Fi' ibcfj b "' Staff , , g C - H - r mit , 12. J 1 , X I 7 1 , , 25 10, . . s s ' 3 h . . -5 ' s '. 3 ' ' If . gf' . 'h' gl. ' , 25 xvs ' . s. Sch ' 5 ' ' 'ex 5 10 ll 12' F. 1"1n1l 1 - 'h :tr 11 12' '1.A. 1011 -' - s1011' ' ..' . ' ' T. A. 1 , ' - ' 10 11 - ., Q . ,' J F. J. I l J 9 NIARILYN LEE ELLVVOOD X111 become 1 secretary Loxes fun 1nd exe1tement 17111e ls 11e moat Bqnd 10 11 A Cappelli Cho1r 17 TCCl1S10 11 12 un1or amboree ll Att1x1t1 C,0l11l'l'1lItCC uure N rses u 10 11 Sprmg, C'lTIllV'l1 11 DOROTHY EILEEN EN SLEY Dot loxes to slmte Espet1'1111 1nt rested 1n men Extepuomllx peppy cena 10 11 A f Actlvltx Comnuttee XEX A ELIZABE'1 H FARBIZO Never 1n1th1ng 1'1ck1ng, Exeepuonallx br1ght F1111 of fun Honor Club 10 B nd 10 ll 17 bcho1'1rsh1p lesta 10 11 17 De bate Squ'1d 17 Counul 17 F 10 Y Ieen 1 C A A 17 1un1or m boree 11 Act1w1ts Comm1ttee 12 Future Wurses Club 11 12 CAROLE JEAININ E FETE Comp'1n1onab1e ts pc jerrs mterests her 11111 means fun for '111 Bn 10 11 17 Drum 'Xlajor ell 17 Counu 7 Udl torlum Lsher 10 11 1 T 0 1 Aetn 1t1 Comm1ttee Sprlng C'1rn1111 10 ll 1 JUDITH DEAN E F1C1xEb uds 1 xers sm'1rt D1ne1ng ls '1n 1nterest Iwuors re'1d1ng Honor Club 10 ll 17 Band 10 11 12 A C1ppe111 Cho1r 10 Spamsh C11b 11 C1'1s5 CDfflCCI' 10 Scholurshlp Teets 10 11 17 Debate Squad 17 F T A 10 Y eene 11 Centra News Staff 11 12, lumor am boree 11 , Aet1v1t1 Comm1ttee 17 LUIS AN N FISHER Lllceable persona11tV Aluass w1111ng to help Fond of seumg A Cappella Cholr 10, Stad1um Usher 11, Y Teens 11, 17, Com merc1a1 Club 17,G A A ll, 12, Aetluts Comm1ttee 17 WQ lap 1544! if is iaijzness from 1 XIARLENE ANN 1'1bHER 'Xllld Ind 1ttrr1Ct1we s1n1e sttrts 11er '11 1u11 of um fmd XILOI' Honor Club 10 11 17 be olar 1 st 12 Y Feens 10 11 17 c,0ll1Il1C1Ll'llCll1b 11 un1o1 1mboree 1 Aetn 1t1 Co1nm1t et 11 17 luture Nurses U1 ll IAX1Eb IREDERICK 6 ARABRAND1 1 1 x1e11 1 loncl ot hotrods C 111115, 11110 the ser11 e Xttlutx Club 17 lorestrs Club IOH N VVILLIANI GARRETT t 5 e tm u W ls mfldt for sport 1, 1 111g 1 A xppellm Cho1r 11 1-11Y 0 tb'111 10 e 1 17 umor flmboree 11 Attxwltx CKIIIIIIIIYYCQ 17 Chcs Club 17 DLLORES IOXA GEIB D those emu 111111118 llltilt te.1 111 Stone Cree C 1gg,,1er lt helrt CUIHlT1CI'Ll'11C1lll511 12 Aet111t1 Clllllllllttftf 17 DIAN E RAE CJIBBS Dc. ne to beeome '1 secretarx R1te IH person111t1 C ood t1p1st Honor Club 10 SCho11rsh1p Tests 10 Y leens 10 11 Co1nmere1'11 Club 17 Delphmn btwff 17 Cen t1'11 News 'lsplbt 17 Sprmg Car 111111 10 Aetlwlts Comnuttee 12 ROBER1 LEE GILMORE Rates reeogmtlon as a sport L11e11 :1et1ons aluaxs Gone gux vcs s1ree' 13111141 10, Suenee Club 12, Foot 12111 '1 eam 10, 11, 12, Basketball '1 eam 10, jumor Jamboree 11, 1r.1LL 10, 11, 17, Aet1v1t1 Com IIIHICC 17 . . . . . L Av F A Dil xl 7 E A ff 1 1 ' 2 2 . " . .' . .' . A 5 '1 5 1 3 dy. L I 1. ' . A 47 " 1 1. r ' ' 1 ' C 1 1 1 -'1 1 h ' 101 11 A' 10, 111 H Y' A ,VCC 5 10, 11, -7 ' S , , :J .J Q , , -5 ' ' g 5 .. , '. -V 123 .. x I J 'Y Ft 1u::C1b , 5 ' 'g- ,wif 4,155 I ' 7: '- - V, C1 1 , 12. A Rr '-et , ' , . ' Y I 5 I . A: ..,, E, . 3 A, , . I ' 1- j U I - E -.-- 1 , , .1111 's ' -1'1:ed. Y-T ' , QU. . X. 10, 113 3 ' f ' 3 "e . ' '- I E- t AL N . '. 'Y 1 -4: I S vw . 1 Y ' 1 12. A jg MM- Lv v l -' ' C I rs - plus " 1111111 " 1 s. J fl Y , -Q XII 4 ' Q 19. ' , - ' " 5 - , , H5 - hoes for '1r1s IU 1 ray. I 1 -I: v I Q ' I-13 I K I W - 3 1- Y E : DA- 111,129 - 510,111 111111 . ,12,Ba.111 111111 1o,11, 2, 1. . ..,1- U Ja - -:J -It 5 - ,'. 3 , U, 5 . by . . 2 -5 , , W . 1 Q , . ' 1 T t " . - F 4 w A f 1 .. .' S K I 1. igv S i LV-Y ' ' 'I 5' a d 1 1 -'1 1 ' w. 5 lx' 1 Q - ' YY 2 ' l ett , -5 '1 1-5 A - V ' - ' ' lt 1 1 F' - ' . 7 ' 1 7 V ,v A. 1 , 11, 125 Y-Ieens 10, 11, , -. 7. Q V . . 17' , -, I .., 2 . '. , , 2. 1 1 1 1 Al ' ' 5 1 I ' 's ' ' 5 . . -- ' . . - . -s s ' . : '. . ' 3 . Q. , V , , A , - Y ' s . 1 5 . K . . ' 5 . . 5 . W .Q ' Q I ' . . 1 1 -1 1 - . .S ,Tl 3 N CS- 7 , j - s , y I 1 ' -N . - S 1 1 -1 1 A ' 1-1 . . I C .Hg - f . 1 '. 1 ' ' -3 - 'Y ' ' ' V . . '. . s, . 115 -1 . 10, 3 1 ' , ' I . ' 1 Y: 1 D . I J ' Q f 1 s 2 BARBARA AN NE GLASS B lb to most of Us Alu Us dflvlllf, her lord hood mture spxrlcles m her ewes Y Feens 11 12 Commercml Club fj A A 11 17 Actlv Commlttee 12 JOY Ch ELIYABE FH HANIIL I ON lst ull her Ham Enterlng, Ohio btate probablx Has mans m IIN frnends onor Cub 10 11 17 an 0 11 O1ehestr'110 ACappella Cho1r10 11 12 Class Offlcer 10 Sehol1rsh1pTsts 10 11 12 F 'I A101112 YTeens 0 11 12 umor amboree 11 Ac txxltx C,0II1H11ttCC 17 Pep Band 10 11 Sprung, Cirmval 10 11 NVAYDA HARDINC 1Vl'llI'lXllIld of fun 1'I'1I'IT10Il10US ulth others band 10 11 A Cappella Cholr 10 Spanish Club 11 Scholarshlp sts 0 YTeens 10 11 Junior amboree 1 Aetlvltw Commlttee 12 IJTIVCS hx utr 1 lot Hes ilu Us dame drefnmlng A Cappellt Cholr 10 11 12 F A 12 Suence Club 11 football le'1m 10 17 Track 10 11 Chess Club 12 ACIIVIIY Com mlttee 12 MARY FLILABEIH HELBLINC Bhnl es well Expects to go to eollege H1ppy sunm nature Honor Club 10 12 Band 1 11 Class Uffleer 11 17 Scholar slnp Tests 10 11 17 Council 17 10 YT ens unlor amboree ll Future Nur e lub 17 le B dl xttnlts c.fOl'UII1ltfCC 11 12 LARRY LFBLIE HELLER Les lowes sports Leader of men md xx omen Hopes to go lnto medxcme F T A 17 Sclence Club 10 11 Football Team 10 11 umor amboree 11 Athlet1c Nlanager Fr ek 11 C10 Chess Club 17 Actnltx Commnt te 17 lads' M6104 as wi L... 25 DONALD HILLER Dons usutllv called Tmy Hopes to be 1 peace offleer Atm ltx Committee 12 RONIALD CLARK HIL'I OW Reserved nlture Can t help llkmg htm Hcft ed for the Navs too AClV1tX Committee 17 RUSELIA DEANNE HOY 110818 l1ltes to smg Utrm Quaker girl H1 mterest ln musluxl future Honor Club 10 11 Band 10 11 17 Orehestra 10 A Cappellet Chou' 10 11 12 Drum llajor 1 1 Seholarshlp Tests 10 1 Fen 10 11 12 umor amboree 11 Actrvltw Commtttee 17 Pep ROBLRI LEE HUI5 F lvltcs hugh wlth Class mates Leads ln football Hobbs gnls' Basketball Feam 10 Football an 10 11 1 buenee u 12 ACIIVIU Commlttee 12 Chess Club 12 DONNA NIAE HUPP Does 1 lot of sevung 'Xlerrs dlsoosltlon Hcles to be '1 seeretars C,0lI1IT1C1Cl'1l Cl -X uvlty Cem mttee 17 CARL DAVID HURST C 1 t help loolcmg lmplsh Does he lllce to studs 7 H1 eompany 15 most pleasant umor mboree 11 Actlvnty Commxttee 11 12 . T L X ' , , H . , 5 1 - H zz' . .. . . . 1 . 1 'Z "I 1 'T 7 F . -1 I 1 ' .7 . l . sz ". - - ,-, I y 3 5 .C . , . . ll, 125 . . . , -5 :ty ' F F .11 7 L 71 . 1 KK DV 511' 1 ' . . Y . , I 1 1 s . l . z 5 ' JR. H 'l , , -5 B d 5 V 2 - F . 1 1 1 . , 5 " : . 5 1 ' . v I 1 7: 1,1 1 -', , 5 ' . : e , , 5 1 V V, . . 5 M . . . 5 , 5 - 1 , ' 1 .I ' 1 7 ' 1 9 , , , , 12. ' 5 ' . i 1 l' g " . " ' . l 1 .s ' 0 ' . ' i v' i l I Y 3 I L -1 V 1 C - 1 F ' . ' -Y . 1 L . 1 n 1 . ,A , Q if - M 1 v cite , 25 , le 1 5 F. T. A.'10, 11, 12: 11, 125 F. T. A. 10, 11, 25 Y- I-. 7. . I sl . 'T C 5 'v' v i lj ' .1' f - - : J -1 DAVID HAR'1' Band 10, 115 Spring Carnival 10, . . 11, 12. , . .7 4 'c 'Q 4 c 1 ,, ,, , f 'I Z w ' , , 3 . j . . 'Ia' . AI sw- s , 5 5 I 1 f- 5 ', 1 ' f v A-1 1 7 I ' 5 5 - f If '- - .5 ' 5 , . . 1 if . F, ,5 v Fed 5 , 25 N ' Cl b , . . 5 . s 5 . ', I N. J 1 . cg : ' . ' . .7 7 7 7 . v - V , 1 1 ' 1 , . I . 1 1 1 7 1 I 0, 5: . " . -3 . Y . , T5 l , LV 'Y .sr i -' ' 1 1 H? 0 -5 zz 5 . ' . '. F. T. A. ' - e : 1 11' . . ' . . -I - J ' I , 1' 1 1 ' . ' ub 125 - e c . , 1 ' ,, , ' I s s C -5 7 p an 0, 115 ' " , . . , . A ' ' . QQ, Y I . .. ' X - - - -z ' ' , 1 ' - - 1 r .T , 1 ' V. If 9 A -. . . 7. ' 5 10,123 ft- 10, 5 '1f105 3, H 1 :K s is . V- -, 1 - - 3 .L 1 I Ja 3 C -. 1 .Lf , - PAUL JERONIE JOHNS 1111 superior football Joins in tlie fun olung, spirit Football 16111111 12 At letic 11I'lIl'lf.,CI' 11 Actnitx Committee it 1 12 Chess u EDWARD I' JOHN SON Ever joking Footb 111 stir Ust cill him Gummie l'ootb'1llrle'1m 10 11 12 c l1x1t1 Committee I7 Track 11 JOHN KINIDER ust call him Qumcx Kid for college A Cappella Choir 10 11 Class O 1cer 11 12 Council 10 11 bcience Club 12 Chess Club 12 Delplimn Staff 10 11 12 Foot ball Te'1m 10 11 12 Basketball Team 10 unior Jamboree 11 Actiwits Committee 12 PA'I RICIA MARIE KING Pat 11'1nts to be '1 nurse Mrs. in the class. Kind 'ind considerate. n 10 11 12' A Cflppe 1 oi1' ll bp'1nisl1 Club 10 1 ' bcbolursliip l1ests 10' C. A. A. 10' unior 'lmboree ll ' Activity Committee llj Future Nurses uv 11 . SHARON ANN KLEIN Seems to be '1 lor of fun. Aspires to be '1 secretary. Keep: up on reading. Sc 1o1'1rship lests 10' F. T. A. 12' Y-T is 0 11' unior 'imboree 11' Activity Committee 12' Future Nurses Club. GARY KORNISH Going to college or service. Keen on reading and science. Science Club 125 Activity Com- mittee 12. 'XILXRY IOL KROCKFR 11111 L ltther 1 1 L telexision lxeep uerxone l1'1pp1 111111111111 ui zmmtiuil Club 1 A 1 12 Alttixitx Commi ee 7 RL I H XNN Ish! IFR Ring, on lier flllgtl A futuie Americin uift Ixeen on the DI mo 111111 Club 10 ll 17 New 1 12 C,0I111'1'lCI'Cl11 Club 11 17 Y en C1b1net 11 A Committce 12 Future Nuisc uv ll IYNNL YXONINE IAB liked bs eweisone It eem Youthful 111 ber 11 Us I 1ter1te mind of her oun 111111 Club 10 Y leens IO 11 17 Commertlll Club ll I Central lNeus Ispist 12 u111or imboree ll Actix ltx Committee 17 ROC ER CJEURI E LAND Rites l1ig,l1 in PCl'SOI1'l11y. I oil ge into the 'irmed force.: l ikc: pl1otog,,rf1pl1y. 211tr'1lNtw.' 1-'fr 1.9 Activi - Committet 1-. 1 IJARI ENE IAVVRIIN I I ie: 1'-ll '1 rcnool wt rk. lem: tow'1rd co e. mor Club 10 1 Q' Sc io 'ir- 1 s 5 5 ' Activity 1om- 5 tee ..' 1uturc Nu1':e: JANICE KAY LAVVRENCE Jan can really skate. Knows ber future. Likes to type. F. 'l1. A. 115 Y-'l1eens 11 5 Com- mercial Club 125 G. A. A. 10, ll, 125 Activity Committee 12. jvaafffy yan Qnzaas. . . 1 1 'S I 1 . - 5 1? 1 . . 'x . . . ' L ", V 3 h - ixlil ' Cisl -' 10, 11, 125 5 , ,1 3 1 ' C1 1 2511. ,.A. 125 'l1r: 'lc 1 , -5 1 Cl b X IU. '. -31 ' ' -' tt 1-. 12. . X 1 1' . 1 ' 1 1 . . ' 1, E .1 11 1 fs ' "'s. J 5 -2 ' " ' ," H1 ' 1 , , -5 .1'1 lur- . I . t v y -5 A - ship 'lests 11.5 Y:'l1ee1s 10, 11, Y . . -u x KA -5 'z . , -5 - 12.' 1 1 ' ' . le s 12 , 125 G. . A. 105 Junior Jamboree 115 Activity 5 -5 1 X .U ' Cl l , 12. 11 L J- - U ' V11 l1A'A1f " 111' J , 5 1 jg g I ff' , -5 1 1 , 3 1' 2 ' - ' 5 5 -3 bp: s , 115 - I . I 5 - A I . . K v -1 v 71. vw -9 T H 'ty qs 1 1 ' 9 J -'v' I - , - g --'1 z J 5 5 .lx U .If 9 ' ' 3 1 N 11 '. ' . : . 3 1 Q- lv 1 1 I y ll 1 1 5 2 1' 1 s 13:1 d 5 , , . ll. 1 .N ,A 11 1 . 1 1 1 . , Q1 ' , ' ' 1 C1 . 1 s 1111 t 2, 1 ti J1 J ' ' ' 7 ' 2 ' 1 . Cl l , I2 Av A A Ar A l1Al 1 4 L14 1 . IJ: s xt ll s 1 1 . .'. s . lleg N H1 1 . 1, 17, t I 1. 1 , '1 , -1111 le Is 10. ll , 1 C, ll, , eel 1 , , J MII 17, 1' ' s s Club J, , 1 11, 12 1 '1 1 X111-1""'m 5 NIARFARET DORO I HY LAVVRENCE XI IQJICCIC gnggle Deslres to go to college llfe of the p'1rtx be o'1rshrp Ie ts 10 Y Ieens ACCIYICY Committee 17 JOANINE VIRGIWIA LEC C ETT lenm where 1s Newscomerstovsn Nerx good nurse m'1ter1'1l 1 lked by 111 who Lnovx her n 10 Ieens 17 C A A 10 umor hmboree ll Aclvxtx Commlttee ll 1 uture 'Nurses Club 11 1 RUDY DEN 'N IS LEHNIANIN Re1son1b1y quiet mture Doesn t like 2,1118 Likely to become 1 prlrter Actlvlts Commlttee 17 ICJHN ERNEST LEMASTFRS ust LIVE me urls Llttle on the ornerx axde Bwnd 10 A C1ppell1 Cholr 10 11 17 Sptmsh Club 17 Councll 10 btige Crews ll 17 Football Iefun 10 Athletlc lXI'1n'1ger 10 Xctlvltx Committee 12 C EORFE EDYVARD LIMBAUGH C omg 1nto r'1d1o or rl V Eff1c1ent ln H1 Y Llkelx to succeed Bmd 10 11 17 Urchestrw A C'1ppell1 Chorr 10 H1Y 12 Sclence C u Chemlstry Lab Assltfmt lore trx Club 11 17 Fr k Actlvltw Committee 17 PAISY LOU NIcCAM'NION Peppx IH the mornmg Llkes her tvpeu rlter lllostlv p1e'1s'1nt c1estr'110 11 F T A 12 C0mlDCfC11lC1Ub 11 12 Ac tum Commnttee 12 Qfzfleweih yay 27 ICJHN H MCCLAIN locund persomlltw Hen peckcd 'NI 111 of north It lutx Committee 12 5 UE CAROLI N E NLCLEARY Sunm 'llnays Clmrlle ns her m'1n 1bIlC1llg3I'l U ls her future Ilonor Club 10 11 12 A 'lp pellx Cholr 10 bcholfushlp Tests 10 ll 17 Counc1110 YTeens 10 11 17 Centr'11 Nlewxs tiff 10 11 17 umor -Iimboree 11 Actlv rtx Commlttee 1 1 12 Future Nurses Club 11 12 Y 'Ieens Cwbmet ll 12 DHARON JANE NIcCL1 LLAND bllerrx lb 1 wonderful friend Jerrw VVho3 Nlmdful of others 17 Y Ie 1 17 Commercml Club 11 I7 ACCIVIU Committee 12 FEI' RY NICCLELLAND Ieam m ue they c'1n t do vuthout lllo c cften c'11led VVhltes A Cwpellt Cholr 10 C1'1s:, Offl 12 Cou cr 1 71 Ie'1m 10 1 Blsket '1 Iefun 10 C1o1f 10 umor 'lm loree ll Actnm Commxttec 12 BARBARA ANY MLCLIN I ICK Imusmess college lb her future A merrs laes IS she Nlodests pass well A Clppelh Cholr 10 11 1 F 1 A 1 17 Y Feens 10 om meruil Club 11 Central lNeus I plt 1 Actnm Commlttee 17 Future Nurses Club 12 RICHARD ALLEY INICCOY Rich llke 'lccountmg A re'11 well gut to know Wlwm mterest glrls 11nd 10 11 I2 Science Club 12 umm lxmboree 11 Actxvxty Committee 12 M 1 I f ' . 1 I 1 1'7- A if " 7.1 . ' -1 - L, , - ,Q ' .-: ' . -h l. :' "S: 9 H a 10, ll, 125 Cy. A. A. 10, 11, 12, - - . T . I 1 ' lvl L 1' 1 ' f. QQ ' . ' : . . -5 Y 'Q , V P ' I . .5 . '-- ' , 1 C ' - Y' ' 7 .R 1 1 . I 1 9 1 L4 ' ' F E l I F .C I s Q 4 '15 ' ' ' . Z , 1 1. , . Bud ,11,l2gY-" :10,ll, ' ' 'Q 1 ' ' . ' N . - , , -, 1 L 'Q bc ...Q 1. . . ,J -1 - 1 . 5 'i I I 25 '1 - f If ,T If I , 2. 4 ' T Qi 1 8 1 1 ' v x ' . x , . . . , . ,. .AT Y ill V T A il ,Y ', ,'.: , ' G .I ' 1 .A . X 1 l F. .- - , - - F. T. A. 10, ll, -5 '-" ens 10, .1 A-1. N ' Y f 1 --I 'K , -I , X- A. Expects to join the Navy. v N' v ' ',, . V,, ' -V F . E 1 I a F I- . I V X . 1. 1 , 1. ' . . . , , . 'Z -. - . - -1 cer, 0,11, 3 ' n'111g1'Jot- Y "'Y ' "' rw .'K 1 , .' lzll . , 25 iQ'b11l 1 v -'J .- w - - 2 " ff 1 Q' Q' :J . J' ' I Y. .Y . . ' i , . 3 . . E 1 I J LIL 5- TM 1 ' I 1 1 1 I 1 . . s x- Q Y -i , I- - ' , X, S 'V P , I . y , , ig . 103 Q ,i , ,N , 7' . z ' 3 - 10, 'r ' , ' .' C' ' 1 N ' - ' - 11, : 1 1b11,12: , I ' - "- s 12: ,. .' 7 :. ,' . , , . , . . . , ' 5 j ' , ..g ac 105 1. 1 'Y Y i Q -, .' ' , ' ' -. -4, . . . . . 'l 1 ' , . ,. , .. . 1 . I , ' ' S 1 Y. ' 1 1 I . .1 . '-L . Url: . , 3 . . .11, 3. , , 5 ' I mg 1 -- f 9 ' f .1 . .2 1 ' ROBERT JEROME NIALLERNIEE lvtnkrng high ln popularity ocular ty pe XIINCTIICVOUS personality Class Officer 10 Football Team 10 11 12 umor amboree 11 lrack 11 12 Spring Carnival ll 12 Council 10 Activity Com mittee 12 CHARLES EDVVARD MARRS Corky can t behaye Easy to like Nlade for the lN'1vy 1oc'1t1on'1lClub 11 17 Activity Committee 12 RONlN Y E MASON Really popular guy' Expert on football 'Wan of wit Football Team 10 11 17 A ivity Committee 12 X 1C'I OR JAMES LOUIS M ASSARELLI Very vyell liked. Just cant behave. Loves to talk. Nlajors in women. Football Feam 10 11 12' Basket- b le1m10 11 12'Track 0 11 12' Chess Club 12' Activit Committee 17. CAROL L. MAURFR Curious '15 can be. Likes the mme John. lllade up this stuff. Honor Club 10 11 12' Orchestra 10' Scholarship Tests 10 11 12' Y-Teens 10 11 12' Commercial u 12'G. A. A. 10 11' - phian Staff 10 11, 125 Central News Typist 125 Activity Com- mittee 11, 125 Y-Teen Cabinet FLOYD VVILLARD BIAURER Full of mischief. 1Vi1lie is his alias name. lllust 1nen study? Vocational Club 11, 125 Junior Jamboree 11 5 Activity Committee 12. BARBA A AlNlN MEARS B ms o the c cers X we Sn riends she 'ippel o r Cheerleader S olarshrp lests 10 t s r 0 1 Y lee 12 unior amboree 11 Activity Committee 12 Spring Clrmyal ROINALD RAY MEESE Right friendly fellovy Runs tftcr girls yyomen females Must 1 behaye sometimes Vocational Club 11 12 Forestry Club 10 11 17 Activity Com mittee 12 VIRGINIA CAROL MEX ER Versatile minded Called Ginny usually Mighty nice to look at Honor Club 10 ll 12 Scholar shi Tests 10 11 12 De ae uad 10 11 12 F 12 YTeens101l12 C A A 12 Library Staff 10 unior amboree 11 Activity Committee 11 12 Future Nurses Club 11 ROBERT G. MILNER Red headed. Going, into the Air Force. Wlotor scooter kid. Activity Committee 12. EIHEL C RACE MU1N1'Z Expects to teach 1C1I1dCfL,'lI'tCI'l. Cift of gab. Wlannerly' person. Stadium Usher 10 11 12' F. rl. . 2' - eens .,' unior amboree 11 ' Activity Committee 12. JERRY LEE MURPHY Jazz lover. Leads a merry life. hlethodical worker. Band 10, 11 5 Orchestra 105 Coun- cil 125 Science Club 125 Dance Band 125 Junior Jamboree 115 Golf 105 Activity Committee 125 Hi-Y 10, 11, 12. 1' 1 L' h '. " ' ' ' '. 1' : . , tgajy. 1 ' . . K 5 . 1 . , . It , 1.1 . .1 . 3 ' Au lu :he 1,1 , 12512 ,- , 5 , . '1. . ,11,125 - ns10,11, ' 5 5 .' - 1 is I ,I U 9 ' 1 3 . -Q 2 'Q 10, 11. 1 VY W v V 1 :Y J' . -. - .2 ', ' , 5. - 1 li : .' : ' 5? 1 1 1 t 1 '. - . w I K 5 . s -. ' ' ' ' 5 -' Q ' Y 1 V 1 D i' ' 'X 1 K - K J -I, ' . l 1 H, 'Y - , . X 1 I 7 W L W' . r V " -'. A ' . I i J r 1 i 'J 4 ' f Y. - . p .Q , , Q bf A ' ' Sq , , 5 .1.A.l0,ll, 1 9 y -'i C' '. S 9 1 J' ' ' r f ' . 3 -J 1 9 .1 . J 9 Y x 1- 1 S K 3 ' A 1' 12. Y w . Y 4 L I V' , ' v 1 9 1 all . , , , 1 , Y 1 MY y 4 H e N I ,,. 2 , ,, 15 4 6 C rl ' ' J 4 ' J 1 1 1 ! I i 1 I ' J 1 v ' N' ' ' ' A 1 , YT 10, 11, 17, Y Y 7 Y Cl b , , ,Del J, J' ' . . , ll 17 KENNY D MURPHY Ixlng, of I-lot Rocldfr IJFIXC 1 L cu Uurph 1 the mo t Xomtlonil Llub ll 17 Aetlvltx Lomnmttce I IJOYLE E XIUI II Doe 11 ell on IIIN trumpet Lxpeets to enter eollegbe XIIZIIU mae gm to know Iemd I0 11 I7 Counul IO Qelence Llub ll 12 un1or '1111 bm ree II Aetlutx Lommmee 2 XERNUN XV XIUI II Y ers lttruted to firmmg, W Ill ung quletness XIULII much fm B nd I0 ll I2 IlI'llOl' Jamboree II Aetlwltx Qommlttee 17 JALK sI1If'ER ust '1 t1p1L1I box WILC to knou XOL'lIl0l'l'll Llub 11 12 Jumor 1mboree II Aetwlts Comm1ttee I0 AWN NEIC HIEY ut ln judgment Alu 'us uxllmg, to help Nothmg I21ek1ng bpimsh Club I0 II LOXIIIUCYCIHI Llub 17 Aetnlts Lommlttee Y INLI',N'I D NIPPLE Vers mterested ID g1rIs Dirn tho e p'1rI11ng Ilghts New it Ph1I1 Hlgh Lounul I7 Suenee Club I Att1v1ts QAJITIITIIIICC I7 422 al A4011 yan 6247 29 IOXI N IUNIAN I 1ke 111 mtere t ln L r NlII1l7lC II lClI'l'llI1f, nc Oreh tr IO A 1 LIIUII' I I 17 beholwrs t I0 ll SLICHLC C, ub 0 I7 Foothill I7e 1m IO Aetwltx L1 ITIITIIIIEC I7 BI' X I- RLX IEAW OR I ENSIL zu I Ise Is IIIII 2 1 II YYltlI o I1 1 Ofen 11111 cd H leens II 1T'tre1'1I Llub I7 G A A 10 11 I7 Aetlxltx Lon1m1ttee 17 RONAI IJ IRA USIER R111 III ttent IIII 11,111 lfl e ITllI1Ll Un the be 1111 1111 Us ll 17 Ire 17 A L'1ppeII1 Lhmr 10 11 12 lenee Llub II I bprmg 'mee BIIICI 10 I ur 1 bolee Il ICIIUI I'l I7 Att1x1ts LAJIIIDIIICC I7 NANLY LAROL OXVFN 'Not neg,I1g,ent 111 her tudles L pwble 'md tourteous Ihr 1Lt1x1t1e edltor Hom r Llub 10 A Lf1ppeIl1 Lholr LIIOI 1rsh1p Ie t 1 '1 11m Lshcr 10 I7 I nhl III t1 f XLt1x1tx LUIIIIIIIIICC I7 DAX IIJ -XI LEN PA I RILIs Ilrzftlng, 1ttr1et hlm Alu IX ulth L'1roI Populir Xkltll 111'1m 1 1 111 cr I'ootb1II e m 0 1111 Aetlwltw LUITIIIIKTCC I7 IAXIEb E PRILE 1m hobbs g,u1t'1rs' Expeet to be '1 teIegr'1ph operitor I Iew ID persomhtx Aetnm LOIIIIIIIIYCC 17 . . . 2 2 . , 2 1 2- 2 2 f' it ill 'EI V 1 I ' 1 ' 7 '52 1 5 1 5 'H S. "s 2 'h Al ' Ai 2 ' f. 1 5 5' I321 I 105 ' cs 21 g Cap- ' -2 ' 2 ' , -5 -' rvllz 10, , -Q - 2 phip ' ' 2, less , 5 " ' 'I I ,11, -C 2 2 g ' -1 ' I'I Yln, "1"' Qv -N PV i'ss'2'g. - I A ' ' lib-s ve " t es. A. If i 7 . 7 . J . Y .x , Y 1 129. K I I' N. .,,. F. T. A. llg I-77 ' A 5 Com- gc , , .., ,14, A it . . 7 7 2 s 2 . I V , . , H, V M, ,: ,I U 1 . v w "I ' 2I . 1 -I 21" 2 '14 ' . ' '2 2 2 . 1 ' ,' '2 2 ' I 1321 d 0, Il, -3 I 'hestra ll, A I 3 l ' -'li 1 f 1 1 I . . ',.' , 1 7. 1 ' 21 , , gil 5: ' 1 -1 Y 5 2 ' ' H. LIIYIIIVZII ll, 12g Pep Band ll, Igg D2 1 2 , I, 125111- nu Jim ' 5 s ., II, -3 ,' 7 1 ' ... Iv .I I I 7 'Ml . ,221 1 2 I A, Y., . S -l f f .' 'Z '21 2 2 ' L I '- 1 2" 's ' . r ,c- C w h H ? .- I . QA ,C 2 s . Jf 1 ' 1035- '2 "Svo,11 125 I7 ' l -- bt2d1 IJ 3 '. .A. II, IZ: UCI- '2 Szf IO, II, I23 2 . , , . I ,. 2, h 1 L . I 4 4 4 L J 5 ' ' , 2 ' 12 Vs ' . ft.-5 9 2 , 'zjs " '2 . ' I 'g I x 3 " ' St2d'u Ush Ilg ' 2 ' -5 ' ' 1 I2. I If I 3 Ie: s II: ' r Y 1' ' 1 Y 2 I s 2 f' 'f :. I 'S ,'-f F 3- II ' 2 '2. ' . -' 'S 1 ,K 1 - J ' 2 ' . , . . 2 I s ff . 2 -. s -1: , s . 2, 'l . 1- i' ' V N ' . - 2 w . -- JANE MARIE PRICE Justifiably mischievous. lN'Iarine lover. Postman's pet promoter. Band 10, 11, 125 Council 115 Y- Teens 10, 115 Pep Band 125 G. A. A. 125 Junior Jamboree 115 Activity Committee 125 Future Nurses Club 11, 12. RHEBA JEAN RAINSBERGER Reserved and quiet. Just enjoys typing. Real fond of the piano. A Cappella Choir 105 F. T. A. 11, 125 Y-Teens 10, 11, 125 Com- mercial Club 11, 125 Central News Typist 125 Junior Jamboree 115 Activity Committee 12. FRED GEHRET REA Friendly Fred is our boy. Genuine friend. Radio enthusiast Scholarship 'Iests 10 11 12 Sci ence Club 11 12 Chess Club 12 De phlan Staff 10 11 12 Ac t1v1ty Committee 12 Forestry Cu 11 12 A1NlN RENNER Always call on Tom Really promising nurse to be Band 10 11 Orchestra 10 A Cappella Choir 10 11 12 Schol arship Tests 10 11 Debate Squad 10 Council 11 12 F T A 0 12 A A 10 11 12 unior amboree 11 Activity Committee 12 Future lNurses Club 10 11 12 DAN ID ALLAN REYNOLDS Does his best Accents on sports Rackey is the name Basketball Team 10 11 12 Ath letic lllanager 10 11 Activltv Committee 12 Chess Club 12 NIARY LOU REYIN OLDS lXIodest one Likes to travel Reyels yyith giggling A Cappella Choir 10 F T A een Com mittee 12 Z6QWflzL'z14 cf yan Mn UZ........, .aww 437 is 'Siu RICHARD A. RIDENOUR Rates in personality. Another college bound boy. Real leen on working. Spanish Club 10, 115 Activity Committee 125 Forestry Club 12. MARY AN NE RIGGLE llerry as the day is long. A class beauty. Rates a medal for art. Orchestra 10, 11, 125 A Cappella Choir 105 Scholarship Tests 10, 115 Council 115 F. T. A.11,125 Y-Teens 10, 11, 125 Delphian Staff 10, ll, 125 Activity Com- mittee 12. SHIRLEY ANN RIGGS Secretarial ability. Always thinking of 'himf' Riggs but not for long n 10 11 2 C unior amboree 11 Activity Committee SAN DRA RIPLEY Shy around boys? Radiant beauty hand 10 11 A Cappella Choir 10 Scholarship Tests 10 F T A 12 YTeens 1 0 2 Junior Jamboree Ac 1v1ty Committee 12 lruture Nurses Club 12 BLACE AN N ROBB Busy as a bee A sincere friend to have Rods around in her Ford A Cappela Cholr 10 Y Teens 12 Commercial Club 12 G A 10 11 Activity Committee 12 CHERYL LYN N ROSENIBERRY Carefree at all times Leads the band' Real cool tap dancer Drum lkiajorette 11 12 F rl 0 12 YTeens 2 Commercial Club 12 unior 12 Spring Carnival 10 11 12 2' fi i 2'-' 1 1 Q i- Ba d , ,1 5F. T. A. 10, 11, 1. -5 . : 12, 1.A.A.10,11,125J ' 1 .C , , 5 - A J! x 5 , , . ' j ' ' 5 ' X . 12. '1 1. , . 'H I T T ' 2' - 2 ir ', ' 9 ' ' .y 4 - 1o,i1'1, 2',ti.Af 5, 1 A,1,11,1,5'. 11, 125 Y-Teens 10, 11, 5 G. 1-1: t y 5 ' ' 7 l 1 glli .nl . Q 7 I 3 f - ' . 2 ' ' 5 - 11, ' ' ' I 2 'A ' 5 . A. rx . .V N , : 1 - -I ' 3 Y I V' -,'. . A A v L N I .h , . E ,..... zgl if , l I "'-.. 2 M .1 9 1 2 ' 1 ' 2- ' Q . 5. . 5 Vvly I , ,. 1 121'1--' ' A. 1 ,11, 5 - 10,11, 1 ly 12 g Y-'I' S 10, ll 5 1 - 1 - ,,.,. 4... 1., i ulzu an I H Q s - 3 J . mmial Club 12 i Activity Com' gi fi Jamboree ll? Activity Committee -- , if . ., -tzi P ' ' 1 1 ' 30 NIARC AREI AN N SCHI Alf LY XIII 1L'1llx IFILIIIICLI XI1111 L lled le 1 Seldom silent nc I0 I7 OrLI1estr1 1111 1 u L 0 1r I11p lests I0 I I7 C A A I0 umor 'lmboree II Iuture Nuises Club II Spring, C1rn1v1l IO HOXVARIJ SCHIDE H1 interest 111 r1d1o bilent spe Stuium U I1er II I7 I'orestr1 Club II 17 ALt1v1t1 Committee XI'1tr1mon11l future o ul jollx full of f I1 Silent It tunes nc I0 I I CommerL1'1 Club I7 ALt1v1t1 CIIIIIIIIIIICC 17 CRESTON IVARD SCHOEI LES JR. L:'II',' 'md girl: interest l1im. VVe ll c'1ll I1i111 Dymmite. Some boy: juxt dont grow . Activity Committee I2. BONNIE IEE SCHVVARTZ Becoming 1 nur:e. L'lLlgl'l.' 'Ind l'Illf.,lIS 'md laughs. Short ir1 s 'ltllI'C. '1ppell'1 Cloir IO' F. . . A. A. 12' Activity Com111ittee -' Iquture Yuriex Club II -. ROBERT EDXVARD SCIARINII Really il swell guy. Expert on cars. Shop boy at heart. Vocational Club Il, I2g Activity Committee I2. DAN ID IVILLIANI SI' -XBROI JK IJo11 II tht other tL 1111 V L I LIII I11111 e Sport Ioxer 1ppLll1 CI1o1r IU loot 1 111011 I7 B1sILetb1ll Ie m I0 AthlLt1L Al 111 ILCI' II ALt111t1 1m1111ttee I7 ITILIX I0 II SHIRI IE SIIAFI ER Slxlflllg, CIIYIIIISII t S 1l1lL tor LLret1r11l 11o1IL Y e IF II JIIIIIICFLI ll Q lub I7 A1 I0 II I7 ALt1x1t1 Commi tce CH ARLES I SVI I H Irunmg, 111 forestrs intended AIUIIOPJIIIC o11 bue II 0 L L II 1 SL CIILC Club ll I7 IJUILC 3 1d umor imboree IC'IlIl trw 1 A 111t1 Committee ll I I s rx Club II I7 IUIIIIN ELIZABEI H PAULINE SXIIILEY Expect: to be '1 l7C'IIltICI'lII. o ite 'it 'Ill tin1es. She : mlled I ibby. Co111merei'1l Club I2' Activity Committee I2. 701' XY Y SOYARS "'1n1' ZC'lI0llS 'inc zLst u. -'1ttr'1etive 111i::. Silentf never! A C'1ppell'1 Choir IO' Spinish Club II ' Debwte Squ'1d 10' Coun- ' ' en: I2' -Iunior 'lm- b ree II' Activity Committee II l ring., C'11'niv'1l II. IAIRICIA ANN S'I'lI"Fl,ER :ps volleylmll we . A cute kid. Sewing and s1vin1ming interest 1er. A Cappella Choir IO, II 3 Spanish Illx gli". . , ,125 - Teens IU, Ilg Commercial Club I2g junior ,Inmhoree II 3 Activity Committee 12. fnllaie yea 110114 rf us ha. . I M fi' ' ' ' A f. ji D 'ww A QW - QV-'l 1' - HAL sf 11111 ,11, -, -.-110, K ,', . , Il, 125 sp: '51 Cl 11 11, 125 - , H? 'Jill S'hl:s' g".'I'.A.II, tfu ...i . I .iT Y .Ir Ct . H: , . 2 H ', Y Ig. 1 . , . lluitz - ' iz 'z ' I' tj . lf. 'l'. A. IO, Ilg '-'II ens J, 3 A. , 1. vi , . , Q1 -'1 3 -, G. ., A. Y-,i I. s v 'dh . .tj IZ. 12. ' ' RIARY JANE SCHNEIDER Chemistry is for I1i111. .I , i If, I ll . V 1 A I S I ' Q' 5 ' B21 Ll I , ilgOr'h-s-1 IO, ll, , f, - ,- 1 L"i ' ' , -3 z -1111 'Id' J - 'I I 10. ll, 12:1 ' .11 ll: " ' "' CI, 's D' "I,z1b" ASSISIZIIII IZ, 'Z et' j ' ' A- , 2: "or- L -fi est j ' , -5 ' '- 10. 1 x . Y s x P1 , , I I I I s s ' If up L. I 4. 0 A 31 o , , 2 .L . . I L he L. . . ,. I 1 I I 'X A , ss ff ' L11 11? 1" .Ai 101, Il,,l7, 1 A C. . '1 , '1' A 3 Ie . 10, 11, , J. 10, 11, 11, 1 '1'ee11. 10, 11, G K, I 1, ,. ' , , I I7, 'M x f I7, I'uture Xlurses Club II, I7, 4 . s s ' , I7 I bp f '. . I Plu ll 1 I LII Il I A I0 ll Y RONALD EUGEN E STOKEY Rough on the opponents Fnglneermg ftttratts hlm Sports keep hum gomg Brtnd 10 Yocltlonwl Llub ll 12 lootblll Ie1m10 ll I2 c IU Il I7 Attlwltx Lommlttee I2 SUSAIN bl RAl'IUNI Sweet Sue just sou' otrught A ln exerxthm Honor Llub 10 11 Band 0 Orthestrt 10 A Llppella Lholr 12 Llwss Offlter mollrshxp lests I0 1 unul 10 ll Y lee 1011 17 Len News lxplst 12 Jumor J'1mboree Attlvxtx Lf0lTl1UlIfCC 12 DPIIHQ Llrmvil I0 11 17 IHILODORE R SVVEENEY lftlk about drlversl R'1ther ford of the femwles Sold on hot rods A Cnppella L,l10lI' 10 Actwlty LAJIHIDIITCC 17 Yoeltlonal Llub LUR FIS SVVEGHEINIER Lnll hlm Lurt bln llttle box' Mtlvlts Q01'l'1II1lttCC 12 LOREEW KAY SVVINDERMAN Lute qu1et mlss lxnoun 'ind l1Led bx mam blmple and svs eet A 11 12 YTee s 10 ll Aet1v1t Lommlttee 17 nl ONIMY SVVIN DERNIAIN Tlp top personallts bold on ears n 10 ll Stage Lrevs ll umor amboree Il Actlvlty Lommltt c I2 jzalfy you 455510175 32 ROBERI SVVISSHELNI Relmhle it all tune bllente ls golden YlQ'1tlOIlllQlUl3 ll I7 Attlwltx c,0lHII1ltl'CC I NANLY IAYI OR Neither too qulet nor too loud llmld little glll hmm' bI'1CllllIU USlICl ll Aetnltx Lom mlttee .IOSILPH IRAINLIS IHOMASOIN otose pe1son'1l1tx l'I'lCI'ldlX ur About hun lopper ls hl pet mme Atnntx R,OIHIHlttCC I7 A111 N VVAI IER IHONIPSON X xx IX t llled Butth W mts to LO to eollege llttful ulth Llfl ippellt L,lI0lI' I0 I4 l 7 buente Llub 17 lootu un 17 r'1ek ll 17 Llub I7 Attlvltx L,OlI1IlIlftCC I2 SHIRLEY ANN IOLOI ll btholustlt lbllltl Alu 'us smlllng Iops IH personxhtx LOIDIIICTCIZI Llub '7 fi A A 10 17 Actxxltx L,0ll1l'l'llIICC 17 DORA X ONE IA TONIBLIN Dutlful to others I onle to her frlends Talkatlxe at times Stadlum Usher 11 I7 Lommer eml Llub I1 Llbrars Stqff I0 12 Future 'Nurses Club ll 19 ACIINIU c,0II'lIl1lItCC I7 . 1 I I 1 T 1 fi 1 I I ' I . E I . z ' s. , ' ' . ' . ' : Y . 'f ' v -'J . 1 , 1 1 y 1 -- - ,. . ' 2 . , , g'Irak ,. , . Y v -I ' ' ,' ' . . - W. ,. . , , K 6 in vw Y 'V gl. Ay A' w . ,Q fl , 5 I Q . - . . - I . ' : z 5 z . . Y.- . . nf . 10, ll, 3 ' ll, N X Y - ri 1 ' ' ' b'l 2: 5: , I, 123 1 J ' 3 ' ',' - Co -' , g F. 'l'. A. 10, ll, 12. rt Y ' 12g '- ns , , -Q tral I' U' 3 3 . 1 1.11. Q 1 ' z . , , ... . , . V . , ,, , I L' u - - H I I , jz 1 . it . I L' M 's ' 2 . t .. Y i o . 1 . lwtlvt . V . -4. - '. , 3 , ' ..g 'z ll, 12. ,.ir' X' ' J , , fl 'z-'s 'z '. L I: 3 I r 1. .1 . U1 ',, , .Z i '. Y. S. , . -l A Cz z ' ' 5 '. A. Y' I ' . 1-5 ' ' -5 5 lzll Te: -3 T .' , -5 Chess -, I . . A , f A I I ' , ' ' , I' .. "2 1. " 1 - 1 I - V : I . L 1 .1 I7.'l'. . , g - n. lO,ll, 1 ' l 1-S 1- - - lw2g G.. A. A. , 5 y , -, , -- . X, ,, T Q I I ll . I ' ' ' l . , .. . , is . - w N. . - . v Ba d 1 I , Y : ' ? 1. L Y J .I 1 3 L ' t v -5 L . , -' SERENA JEAN! YANSICKLE Smiles idd to her ch'1rm ox to her LllS5Il1'1tCS Y ILYOTIOUS rn umm tlungs Y Teens 10 ll 17 Commerclal u ll G A A 10 umor l'xrnboree ll Future Nurses Club ll 17 Actlvm Commltteel CLARENCE ROBERI VIERHELI FR Cftrpenter 'lt hcfrrt lvnre IS thc du he studles YlI'll IS his grin Actlvlty Commlttee IERRY VVALlxER lnmd ts pe YVh1L 'lt hot lods Y 0C'Itl0Il ll Clt l' 1 Attnltv Commlttee 19 BARBARA JDNIE VVALIERS buoy 'mt qu llltlCS lokxng COIlIlI'llllllS YV1nn1ng Cl1'lfl'I'l 10 ll YTeenes ll 12 Commertrll Club 12 lllI'll0I' fnmboree ll Aetrvm Committee 17 bprlng, C'1rn1val NANICY KAY NVAL l ONI NICC to know Knous all 'lbout drwwlng YV'1nts to be 1 eommerufll '1rt1st ACtlYlU Comnuttee 12 LARI Y ALBERT YVASSEYI Lxlteuble l'1d Arr Force future YVe call lum Possum Stfldlum Usher 11 Football IICTIH ll Aetlvlts Commlttee 12 lforestry Club 10 ll mwidy ance 474127 ROSE MARIE WATKINb Ruth m t lent Ylerry pLrson'1l1ty YVe1lthx ln vusdom Honor Club 10 ll 12 Scholar lup Tests 10 ll I7 Counerl 10 Y eens I0 C1 A A D phrln bt'1ff 10 ll 12 A uvlts Committee I2 JOH NI NVELLINCJ u t too 111lSClllCVOUS for words lV1nts to be 1 f'1rmer H1Y 10 jumor amboree ll Actlvltx Commlttee 12 THOMAS DEAN WLLLINIC' Iqkes an mterest ln cars Devrllsh look ln his eyes YVound up 'rlways Y ocatlonal Club ll 12 H1 Y 10 Seholarslup Tests 10 umor 'lmboree ll ACtlVlty Commlttee LUCENIE BLAINE VVENGER Eftlclent school president B'1sltctball pro YVlttw at all tlmes B'1nd 10 Or hestra 10 H1 Y 10 C uncll I0 l 1 Basketball T am 10 ll 17 umor 'lm boree ll Actlvlty Committee 12 T uk 10 ll 12 LLOY D EVAN WEYMOUT H lxfe ls mermt to be enjoyed Ever smllmg YV1ll1ng, to help A C1ppcll'1 Choir 10 Actlvltv Committee I2 WAN CY CAROL WIDDOES N. 'ztur lllw I'l'll5ClllCVOUS C ute YVlnn1ng xv ays A Cappelh Cholr 10 ll Spimsh Cu ll 12 Y Teens 10 ll 12 GA A1011 12 umor m 'uoree ll Actlvnty Committee 12 Future Nurses Club ll 12 KAI HRX 'NI ANNE VVILLIAINIS Ixeep esersone I11ppy Alwxaxs llughmg VN ell l1ked bs 1II Honor Llub I0 A Lappella Chou 10 ll bchoI1rsl11p IeQtQ 10 F F A A I0 umor amboree ll Aetnltx L,0II1lTllttCC 17 Iuture Nurses Llub ll 12 Sta 1um U her 10 ADILLIA IOYLE VVILLS Alu 11s knou I1 1 Deed t 1 111err1 VV111ts to he 1 seeret1ry Honor Llub 10 A LappeIl1C,ho1r 10 ll 17 be.hol1rs111p Tests 10 17 Y 'Ieen u111or l1mb0rec Il Aetwm Lon11111ttee 17 ETHEL AN 'NE VVINTERS H nor C lub 10 ll 12 Band 9 IO ll I2 Scholarsh1p Tests 10 re eitm 10 ll I ens I0 Il u111or ammoree lJ'lI'lLC B 11d 17 ALt1v1t C,om1111ttec ll 17 Iuture Nurses Llub ll I2 Act1v1t1 Lomxmttce ll I7 bprmg, l,1rn1vaI ll Pep n 10 ll NANCY AIN N WISE Nurse to be Attr1 tue to the oomph dcglee VVonderful frlend A L1p1eII1 Cholr II 17 LI'1ss Offner 12 YTeens I0 ll 12 A IO ll 19 un10r m bone Il Future INurQes Llub ll 17 ALt1v1t1 Lommlttee I2 May yan Ma' ffahhffzess NOT PIC'I URED JAMES H BULKOHR ust 1m to most of us Hardls exer seen B15 mterest 1n cars XIOCHIIOIYII Club ll ACt1VltV Lommlttee 12 BOBBY NACCI Boss 11111 be boys' N0thll1f, but the A1r 1'01CC Mtn lt, Lommmee 12 34 'XIARILX NI AWN VVOLF Wllghtx Iut Sl'l1'lII xl 1 Lnou I1 1 NVolf1e W 1nt to be 1 lxp1st H lcen I0 Iumor 'zmboree A1t111t1 Lum 111ttee I2 ALILE IANL YAC CI Alu us 1 SIUIIC for everxone 1u11tx Ildx Young 1t helrt LKDIIIIIICILIII Llub Il 1 A t111t1 c.,Ul'I1ll1lttCC I EIJXVARIJ JANIES Y OSILK Iixger to ple1 e ut 1 Iud '1t 1e1rt Young, 111d frol1c OIIIC I oot11II Ic1m 12 Iumor 1111 ree I 11. I7 L, ss Lluh I7 qprlng L1r111v'1I ll A t111t1 LQJIHIUIYICC I2 NIAR1I1A ANN 7ADRA I o tI1 NI1r 11 A XLYX 1111rt g1rI sri 1l p11so111 111 b1hol1r Iup 'I e ts ll LKJIIIIIICILIII Llub I7 ALtlYItX Lomnnttee 17 Wa! WIMIIZUZZ mme ml fm ill S139 1 s x :lt IX c 1 II c t N11 -Xxmlc L pc -Xrtulc n Puffc Q1 ll PICNIL L Xltlkln I1 mm horn N Mule II 1 Num X ru r 1 H L f cu N lg lil LUtL 1 lflk Q g f Ml NIH! -Xltlpln nu Q m X K' Itx Il Ll Mm L L L cuex llplf Xlrlyle Il N 1 L N N xlflkl ll cm 1 IIN for 1 I Luo tu cm Y N lllf 14111 ll lpplllll 1 JI l IX! I L C 1 -Mtn: 1 Ntuax ul 1 fllll tc f Um 1 KCN 1lttX UILILI xlflklt If mlm 1 Nhkluu Xml I N 1 IQ ll l tx I . IX ,, S Xlflkl L J 1 -Xlml ll r TK u N fl umm 1t1L L I 1 In f rm 1Il I a nu I1 X k 4 tx,1r1 lu 1 nxfm n w I 4 V IN III KXCL 1 HN ll SI XIOR QI '31 X I I 71' .fl:1'- U", thx' grzullnrltfrgg clal-W uf Y1iHK'Tl'L'l1 illlINiI'L'li :ml fifty--ix, iN'1lllC2II'll tu mu' Yi Al' lawn-fiui11r'i1-Xgill T111-pivzmxgmlt-xpcria-rm-suc llJlX'i' lmmi in nur sc-llim' yvrir. XY- glzully' Ink lll nm' fI't'1lSlII'l'li lt'lIWUI'il's ultll lux. YY' llL'I'ClWj will thc' nllu "rg: - 2 I- 'XY' lvzlvc' to the tc'zu'l1c1's. Xzlcc' :lt lust. A ' A' 1 II ffff 'lin sruuc- worthy jllllit ', I 5 nc N71 gm' lc-:wus I 's Ixncy. .- - III Rhrfgl R2liIhlWl'I'Q1'I' lczlws IICI' pet' ' iw U1 'lifllli '11 Sli. g ' ' - IV- Ch: 'Iva Smith lam-5 hii fwzxring lwiglmt to AIl'Y'I'j ffm. 4 1' 'lu Y Pslllff A-Xue ligglc' ll'2lYt'S lvl' tall. Nami ITUIIIITX U1 1.11110 In Arr' 'lr YI Rusic' Huy luzlws hm' lilllllll plxlvv :xt thc lwzul of tin- llzzlrclliug bzlml to zmmtl " ' ' lfrlx' lNIlj1lI'i'Ul'. AX' 4'l- Yll in- XIcL'lc':11'y lvzlvcs IICI' ix1tf'llig,a'm'L' to RHI "tu . 'plly . ' VIII frm 'I' 1 131-kcr, 'lin Ydlin, lcziws his z1bil'j to get into 1iS'l ivf. . ' "ll Ik f-'liill clltirc' SCIHUI' 'lass lf: ' I flu' hulls uf X. P. H. S. in am 'Jz1r, . ' " X 'lim Stow PI 'llipg -Iulu I,'KI2lSI'K'l'S will hi: zrlwility to get along vitll gials. .- "'v Xl NYJ-r l31"'l1l lvzwx lf ' url all zllwility to Sill ' per. .XV "lr XII Khin rl'Ili1lI' girls lvalw il l ng QYT. g ui' junim' 'my-ff' ls i's: ' tml. ,-Urivlv ,XIII Smnrplifillgly Vllflllfll, Xliss HClIIliL'k'9 uh1'1115it'i'y clzlswr-5 lvzlvc- thc- ulml wllcml Emilliug in vm- g'c'cc-. .XI'f'.'lt' XIX' Umul- llutri ll'IlXi'5 his lzmd IHU'Il'wb to -luhx Cllzly. . "'l- XY 'lb tlu- jmxnim' rlzxss. we l'z1x'c the 3 lu' lmlli. 'tl I but l'-suz11'1'cd, gui -'H'-stxuk iiks, :mal vzp1"-'Utd 'z 'I : - XYI L12l"l lIZllII'4'I' lc'z1x'c'sA "I Joh: . ' ':, . Q "'lc XVI Row Wvzlikixly lvslvcx hm' pusiliem :ls Ifmlirur-I11-Cllivi of tmlc J'lpI 'nn ru Kliffhll Prywi. .XV 'mln XYI I fun' l'riu- li'f1NK'4 hm' 'npisl. grin tw HIIQHIN' UI'IIl'I'f c'uou'fl1 to wczu' it. .AXl'rirlr- XIX kqlbllllil' LwI'lPlN'lWZlllQ,fIl lvzlws hcl' illfvsxllllf cllzlitvr tu Lillllll flillll. x ' "c XX liiuu- Kwlwlw lc-:lws nluxt of the wtlvr' llI'fX'i'I'i in :1 puff 4f lust. A "xc XXI X114 Hcllmlirmgg IVIIKCS llc' frfr Hirwfs to -Icrry AI I 5 Il. .-X' "l- XXI l3ll'lvz1r':z llvxux Iczucx I -' chic .U Ifllvn Burn. :Y "lc XX' ff. 1'-flyn Bull lvxlwx l'XVI'fyl1l1' Wzgpx. ,XV llc' XXI ' S11-'iv Srrzxlrwm :uni SIIIEVUII If 'k'l'Il11I1ll Imvlxx' IlIl'f!' ww' g zxlwilA Q' tu -I My 'rr ' - :md :Xu il IM' 144111-mr. A-Xl' icln- XXX' Xlfww Hmszllvlli lm':x'.n'i3 what xmmxt' do pm mum? WV' P1l'x':'lH :lm mint mlm' l'wU'l'IHl'll 2ltlX4fi'IS, His KQV 4 :mmf XIV. Rlllrlllll, 115 - -'ut:::'N uf :if mill, :mal affix :mr Nl'.ll ru mini will, this I9-!llI'fl"'l1Yl1 mlziy uf XIIIVCII, in tllv yvzu' of HI 1' uni, Xim'ra'c'r1 Humlrul :xml Vi 5-Qix. TI f f f. W ' ..-XSS jeff Alai yea fmzbls. . I re xdent X ue Pre ldent I re'1surer Xdx lser Icrrx ohnxon Sxdney Cub Lmd'1 Stihl Lane Levus JUNIOR OFFICERS crrs ohnson Sldney Gelb Lmda Stahl A1153 Rloffltt Rlr Gartrell 36 l I I '-si 7 S' -- .................. ...-...-- ----- J , - S. -----------------n----d-------- . Y . Secretary ............ .... .......-............ L a ne Lewis .. ts -----------u---------------------- . Am .'s. S ------------------------ ' . ' , . Larry jones Jerry Hinson Bill Harding Fred Heter Shirley Davis Carol Ringler Xlilfillll :Xdelman Carolyn Pritz Jon XVWIICFQ Larl Loo I rcd Xdder on fum Korns Rluh Edu 'ards B'ub1r1 Rlontgomers J If IXIurphX Drux SIRI ohn Huber x lor er L lrol Sdm 1rtL Inel Fontfuvi lom Baker C1curg,c' Zuelle 'N mu Lou mlller Shir cs lone cf? liz yea! ye! fa came . . -mga M3 3 Mara .IUNIORS w L K N4 ' 5 9 f . s 1 1 - K '- .K K. A .2 K I K I Y V A 4 ,, K X K 1 - K ti T W J 4 5 ' . . -V if f Q Q - ' . S ' 'M-., f 'A Puts" gl " Q wx ,Z . w V2 I ,E ,4 C K 5' Q2 A 5. x Q4 f , . L w 1 , -K , K - - M v W: W 5'-gg Larol Hung 4 WN, M J , M - A .1 w - A K If Q . ..,..,. , . . V K WA he X ' 1 5 1 -11 Y , ., ,Q , I . if , J W k was -Q . A in 37 yan Wk nm' yarns Lgifllbl bf. . JUNIORS 111 1llL 111111 1 111 11111 L 1111111 11111111 1 1 1 1 X Il 111 1 'S 1 . 1 1 1 1 1 I i , .1 B 1 'L . vf di 1 W , X. 2 1 1 ' 1 FXIIT1 -' 5:1 111111 171-11311 '1111111 ,l. , . k Kc' I' 111 1' Jlll A121121 7511411111111 11 '1 ' 'VV 1 131' ' 1211'1i I11111' : 111 1 C11-111'g31' 1"111'11sw111't111SOPHOMORL5 A F - .' A 1 3 1113,-L-iii QWH 111111 2' 'hm' St: 1 11' z 1'r1s A1 1 111111111 513111. .'1111l 2 1 1:1111 111111 -I '11 11151 ' 11 ' I' 11.11 1111 S111 1111 111115 4.111 .. I nm. S11 '11 'z " then 1.21110 1,-'11'1s V Q 13z1'1r11':1 .711 'C11 j N A ' 'A R17 , 21111 11' 5 1 2 1 B11 11111 1 11 11111 11 L11111 c I3 X11 1111111 11111111111 11 LX H1 N 1 W1 W 11111 B111 51111161 38 111111 R1t11 1 1 1 I1 1 Wllt 111111 LP11111 1911116 L1 1111 1 11111111 M4141 441 wie! we ve hae Lou DIN! rc Ill Iilpm xlti XIIII Hx X1 X UI I and ll 11 Sxcnm Cum N mu Sucxn uk W1 on met Iicxbcr 1xxumI Iii u IITIH LII I n S1 w C I lllIXK1 Us-mu rr 5 5 Iilltcr Ilcl mn lm xfrrr 30 :V i JUNIORS . , WW IIIII pcr ' 'Ibm I Il Z g 'M L- SZIINIVZI CI' -en Y An : Im' 1 port . ROI -' z . '5 I -' Ifilvcrl . I'IIcr , Limln 1 nge-I f Ca 'z Iilum-li 'kllmlsr XV' Q I, ulc- I V' I VI V 5,1 I Izlt 9' ,. 3 I -lim Stutz I .Im-k milf-,V I I' 4 ,Y -I: A 1 ' Kly' ' 's xii U1 ' D' ' 1: nc-5' gc gl M' V! MS I- Yvrn- fray KI: 2 I ru I UI I' A Ilzuim ' :rch Ilzlr I -' I"'t'I ,If'I'l' I vcm .IUNIORS .lim lV:1ll:1ee Linda Lewis Fred K1llfCI1lU2lllQll Ronnie Klztrtin Ruse Parrish Betty Wvzilton 'lit-ity llerrynrm Rielizird Leggett Sue Ann Lenhart llmizlld Steen jhlm Luyster lftldie Smith Dick Huff llivliziel Denning Shirley De Stefani blumlg Abel Alulizmn Bloom -10 -lim Renner Sxlvizi llunpinga Cxirul Stcplizm Clifford lierentx limb liezm Jerry Lirgg Bill llzulley lim Hm Iuree Riggs -lltnirizl lbllllll Steve Phillips Zan fzmlcwee was gm? a 117. . 1741! evmyafze lafffzffz ll X1 1 111 1 IJ 1111111 13111 tx LXLX 1 L1111 1111 R1 S 111 1 1 11116 111111 X11r111 WW 1 T1 MMM ll1Cs 1111 t if 1111111 -Xt lf 11t1r111 I1 Q' if A W 13111 r11 R11 1111 R11111111111 1 1 1 N111 R111111 H 11b1uL11 lllff Hupp S 11111 tl 1r111r1111 t 11111 -P nw mls 111111 1x111111'r V1 111611 HlI1C111xf1f 111111 Mott X11111 Lrfcr .IUNIORS -il 1'1-1'1'1' K1111"111111 1fst111A1' V:1t1'1's 1l'I'l'j A1ll11I s1111 ,:11'r,' 11111111 ,f S:111Y' 11211115 xt X: ' 1 ' .t v' I N11 11.11 1,111'1-1111 1 ti 5 1,1 'gglr . .'1'1:'1'11' "N ' , 191 z '111'r ' S ff, 1. ,fx i ' 'K in Q 5 -.., C11:' 5 C712 "ct 12 A 3 1 QHHV. S211 1'z I 'fsley 1 ' ww' , 1'- -- 21 MM-' , ,W-lb. 11111 1 f +1 ' .1 my ? 1' 1 1 ,J 1 1 1-Ki ' Ni ' V sz '- 1 13z1'1z11': .' ith Wx? fi , , . , 1 T 1 .11 ' A 51 31 1: z.lz.1 'M .Ally . 1111 A I, , 5 ' 'Yi 1 ,, .,, 1 3 ,1fv 7.1 .' 5 1 Q fax! me mm ffffkzy 54142 we ga .IUNIORS R11 H14 KL I 1111l1 VX 1tl1cr 110011 mlm N11 ll L lml Q111111ln NI lI'llXIl H 1Ll1tcl Ellen Born nm C1 en Budmlx fetc- S lllx H1111 U11 I 111111 Leul 1 C ,au A wgmk l111 Dunn 1 liz 1 111 N lil lxunn xxlllllm ry Im IIX rox tlllll Sprmg Um Allmrm I'LlLllC Bermlt 11111 1vQ1f1f-1 Xufm U1 A h 49 1 ,tene Gopp ,gf H Q 5. l l x C21 ll. gx W' 1 ' U l A 1 132 19' 1 1 Y Jil l Tl! lor l.c'gIg'tf 'vi' D' l l':111l 't 'l1c- bmi uv!-igils .2 j 'S Rilllllli' Xlz111gu11 Y I . K f 2 "S 5l11 lj' lh' .'1c'11111 ga I ' ,Ill fb ,llilll Emp' Cl 1- lfzmuts I . , Q I 42 V. .1 S Hut n 'X incl' Hzvj P 'an .l -N ' , . .I 1 . 11 1 - Y . 2 s ' E 17 15111 11111101 111111' SIlj'11C'I' Ou' - i 1111 1 1111 1 1 111 cr DI S11 U11 IN L111r 1 111111 X 111 1 ll 1r1t XXII S1111 111111 1 11111 1 X11111111 111 Illl 11c11110tt 1111 11111111111 X 17111111 1 tl 'xllll 1 1 1 Ilk L1 llll 1 QW? fha! fa my weiafvfze. W wgv, -11 'wgsx .IUNIORS 1 lllT.l mm NL'1SIlI1 11 r A111111 H'11l1d ' Q .1lll1. 'll- ' '5,,g 131 11111 Q' 1111' M .Q tI'I'y Nnnut 1 11'ry 111154 f 1'11y11'5 str' '1 -"1 11z"11 Vg. ' ' lfe , x v Qs. W1 1 .1R1'l':x -1 .111 '1111' 111111111 1':1t1y l1:11A:'11:111 131 1 . Ii '31 -11111 1321115 11 -1l'I'I'j 1' 1 -1111' 11111111 1 ' , ""' Nw . ' '4 W M M 11111. ' ' 5 ' rt11 1 v ,ATQQS 'M Panty ' t1 , X YM 1 IQXV-'12l 131111 ' S ' F i ,j A1:1111" 1"1s11c'1' I 1,4n11is1' . Ki 111 1 1f11m11' i"'k A 1"1'1'11 "1 -1111111 , 3 We cgaiffamcwe 54155. . . udx XVhccler Phll Hoffman rlllll Bnchscl Bull Ress I rc-Qndewt x me Pre ldent 'I reuuler Xdvlsere SOPHOMORE OFFILERS B111 Re Phll Hoffmfln 11m Bmheel Rllss Reimer Nlr Ling, 44 Y I ,' I 9 . V v . -S v D S 1 I 1 J .' . ..................... . ................ ' ss ,..i - S. ----------------------n----N- . I Secretary ..........................-....... Judy VVhecler : ': , ....................... --- '. , . . Y 26425 me cf Xie Jes! . . Donm 'Nuke on H'1rIene Stcxcn on C1 mrs I egg tt kenneth immn B uulu lxm n x lrx X einnette Bertoum Ann Herron Ednfl Enold Xu 'Harsh m I1r'1nt7 Ixmn Huff I Honne Url c -1 SOPHOMORES Bob Qnlcm H1 L nulx n IJ xutr lI'I'l"lI1 Huutm N 41 L S1 ir ct 1 NI ny -Xnn XI1 lx1lDCI1 Sulx Snnrh Rolwut I llwcl mnc- Cnun He xthumlx N Firth: Cn-her S u Ill Ixllghnnm In fl - X K A V. 'K ' ' 5 A f Q p . ' t., fd o , A ' I' ,, i - -' .. A--. ,N W W A--Q,,,.4,gZ5f:. . . . J - - - , 1' ' , ff- 1" - ' ' "s ,z' N'bblf Jzulct XXIHIHIUN fsllif an la ' - ' 's lXYA'l2l l'vlSlll'I' BU1 Aim.- AI1 .' X HHIWV G1 'nn flaw KI: Qjllf' lic-zl . - 's' J ,. . . . ., - . Ll V' A . I. 1 ' z': ' x z 3 may wma jus! Zak 1111111 I1111 11 1111 11111615 R1111crt L rter R111 R1t111o11r IX Burr x Lllll 1 1 111 XX 1 IJIXL SL11Ill cr 1 1 lf H111 H lfdlllgs L 11 1 X1 11 ll 1 H1111 er 1 1 U 1111 1111 R1111 1111 1-111111111111 H111 L1rp111ter 1x111111d H 1rr1Q 111. 1'11x R1111111 1111111 1111 1111111 1 11 13 111111 X lL1xl Q11c 111111 lxc-11111-t11 1 1 I1 1111 1 ll 1 1x1 lll 111111101 111111 13111101 1x11 1 1111ett SOPHOM ORES -111 Q 1 4' 11' Cu' Sz ' Clary 1,111t X111 icr 111-1:-1 1:1111 A111 'z1t1'1'5 2 '- sd 1111 V: S1111 11 1: K'1s :1 11!l1-' ' H1 I':Yl'11'I1 V:1t1'1's 13111 1111115 Nil '1"1'11 ,11111y 1.111111:111g11 'A'z': A: '. -1111 s' 1 'fry 11111111 Pc ' gt I5 '1' 31' gn 13111 '--11 ' 1,1111 c11l'l1ll S'1'1'ZI'fZ .1111 1 1-1112111 X11 '1 K11z'1'1'11 Miki- Burlwce Phil l'l0fffI'1'1I'l Cunnic- Huff l'll Bialinber im lligler Ruth Ann Guy Delbert Eicliel Pwtjy llclvzin Hirrict Rfulcliffc Yun lV'1tkini Runnin' lldic llolw X layer nclx' Holvlrt lxwtherine Siininerf , LN lrnwii ll' 'Q . 'C"-' . 'ii'g,'11" loin 47 SOPHOMORES N'1ncy Overton -lmnne Bfirker U'1lc-ne Ripley Rumly llctz er R'-'monc' 9i lcr A 'i'yNii'1n' V' 'ml Wli fic Hnliassel ezfmy ks! Q 5 I. ,W M . X79 X, A 4 . 5 1 11111 ig, l Q 4 I 'li' 5 I . , .U ,mil , iffy. 1 S1 ff L J f , ' l . llul ' nn I l I' I Lli. lu Xl.1 ku liulmni limn Xl. '. ct ' pu 1 ' 1 llX 1 L gh Q- 1 N lm . .in ' Xl ill. Q1 'ld le fasfs mm fldf ffm! SOPHOMORES -M Umxul Q xx n I ddlc Qlllllell Kuth Kun Rennel u 1rct lmukx Robb S elb mg, m hx Du c u 4 Llll L lrluu Hater Lxrlx Xlller lilll Alcxlmlcr :xx Wu X umm lic-nj mmm udx Sxftcll lull IJLxIlLhlC1 Dm C ll xc R05-er B1 ettl SDEIILC hdxe IIN Rolll 1 1 N Q Nlll XI x lblfl Xl ulcncf Dc U1 Nllfer Hollx Ro enberrx L11 xrlenc 'Hxx 'xldo Bxll Re 9, I u - z " J 'e X12 'gg 1 Geib 7... . fue .l' f S Du' t D' 'li 1-j 'f l'0nnx' 1' xhl .Inc ' lan' K , I.2l 7 od J V J D, Q2 '. . I X 1 an " 2 v - 1 5 3 ' bll '- , Y :ss ' x I slr. 4 . Czrl I"':1mc . I-l " . 11" Hn' 2 1 . I'llCr Q 7 R11 ' - ' Isis:-r V ,I if .1 1 1 vig! . S . ' ss ZlQ!1zf1Wlzz1fe fa say. . - s A P if 3' Q Q .-: ' wwf. L 1 IL 1 Rcrtx W 1r11cr U 11111 Hut S 1 111111 1 1 1511 11111 5IlI c X 1 B111 Stmku Iv1rc11 Wall 1111 C H1111 Lmrl 51111111 'mu Bug, 49 Lh Lrle H11111er11I-J1ou e 111111 XX L Rm 1161 l11ml1l111 .MT SOPHOMORES 1111 II QKKI 1111111 Xllra 11 131111 C X11 K A A,., HQQIH. J A " S.. x- V ,, J VV 1 3 1 21, k' ' 1 ,ffm Yi-k l"'k-s - -' 'z C ls ' l' I,:11'1'y .'c1 z1rs B11 I' B:11'tlI1I1nY Iglll 1'l1Ct' P11111 Lil WTF I-Zill 111-11111-1 31111111 ' 111111 .li - A' ith Iii '- A '-lu-ll .lim Xlzlxxxvll gh: -ling tml' Xlik' X '11lr1111 l,1111l:1 XIA1111 - 5 112 1 '-lflcgy i' ' N ,vi S 1 fr Filylx 1 'lson J, INV 'W llik- 'si-k Juv :'f:11' azz we fffey me scffaafsimf SOPHOMORES 10 udw Brink Harbin llllller 'XI nx xn Renner Nlxke A hbqugh L irle Sell Lh lrles I' mnce Don Frm ler K'1rl Cnoerlng, B05 Rennenker llm Binh el liner Url lcv llrerle Robert Kron Ihle Vogel Lxrol Nc-drow Nedrl Perrls Edsel Dnllon Frrtl 'I rrmmer Donn 1 Zelgler Homme NI'1rl1h'un NI lrlene Strunhen Don YV1ngclcr I' ugene Zurgher K 1 l I ll I' L lrol Roger L xml L'mxer Une Ausmu NI ary Phillip lim Hom in Bet x Beltlel 'N mu Ax re Rumour Lrlllx ' . . . .. 1 11 ' . .. " s 1 1 l . , 'hz sl . 1 1 5 1 . . I Y r . " 1 Q,.. . I '5 1,2 ', A , l 1. Y , 1 A , 1 1 i S 1 2 ' . A I. 'K rr: L ' l 1 .r. l . 4 Y v N Jud: Pzlre '1 Y s . 2 C ,, .' Q s 11" ' s 1 fx " 's . 1 .,...-..--....7-.. 47ff'1zfzzMxlaz1fzzzl,4zz22 ihgc meimf Zmion Adelude Usher Dons 'Net DC'lY1l11 Polln Helen btehman 011 RIICIIOUI Edd1e Wwe Lormne PIIIIICI 111 Renner IUN IOR LOUNLII OFI' ILERS I re 1dent 1m Renne1 XICC Pre ndent on RltCH0llf A 1 tfmt X ue I ruulent Xuelude I 1 I1e1 Helen bteI'm1n beeretirs Lormne Palmer Asmtant qeuemrs DC'1r1n1 Polka Treaburer Eddlc Wlse AQs1st'1r1t Tre lsurer Dons Neff al . 4.i .Q 7 .i 7 , 1 . , , 1 1, 4 1 1, 1 X 1 ' 1 J I T w v Y, , . I Q 1 1 J L J ,' - 5 --u-------------------------------- J . ,. . . I s .... -,- .,.-., -,-,, ,,,-.,.... --- J .sms. X x---- .... 1 1 "5 , 1 4 . v Y , . 4 ----. ......., ---,-----,-,,,,.. - -- f' I 1 " 1 ' ------ ....... - ..... .... .. - c 1 . 1 if -------------..--------..-..--- - FRESHMEN Ray lieavers -Indy NVright Connie Smith Gary lfucklcr Karen Beal Bnrlmrzn Swimlcr Xxyllylll' Ritcnour Larry Kohler Connie XVHSSCHI Adelaide Fisher lflezinur Xlnntgnincry lane Phillips lfddic Short xIflI'VlllI'lK' Roush lin-nnis K Iziglcy Virgil Bctcllc' Stcwzirt Xlvers .lndi Wlerwthrmmcmlc lizirhzirzi llvcniplf' liuh lllllllfd All-ff Edie Patty Swindermzln Richard Vfzisiclewslii Nellie Xvood ,lll1ClIH2l Jones Darlene Hidey 52 Aloe L.lllI1I1lI1gllZlIll -lohn fzirpentcr .lim Kenner Alndy llznrls lfrvml Xixun lfddic NVisc lfmmzi Sinnnc-rs llizinm' Klzittlwn' Ray Johns Uziw Crmic-haiig liluyd Riclizlrds Qie Qiesvfmafz fkss. . Dumld Amlck 'Xlfzrs Ann Rhode Karen SfClI1b8.Uf,,h Allcc Dmher Dons 'Neff Idu I'IlIfIlI'l house Denms Huks Lhirles hichlurru Ixus hn Brrggs uds Alevinder Inmoths Hurst ohn Grisselh Patrncn hloore udw Thomas Paul Rawment Dan Hupp Grace Hlcks Hne Qh'1ffer Lh1rles De bteffmn Bob King D-nn Snhnelder I r'mk 11'1bl'lIlO SIHTICX Renneker Lxrol rl nlkx Dillcne H'1rr1son Ixonme bhCIllf NI'lI'j0I'lC Bugkohr Lwrrs Klrlh Qhurle Lh de B111 one Beclu I udser 6566065 567716 66156 '33 FRESHMEN Q p . . . I . . . . 1' s I T . R ' k .f AY . '51 S K' . . ' aj , .s ' 'Y Q j U' .1 J Q A K' .. hlarvis Blclieth , ' W ', s . l J K T 1 7 41 .L 1. . C 'ss , . . Llc 1 ' " C 7 . D ' . s J s rv ,1 sv 921 Hey 11446 . . FRESHMEN B111 11111111611 Lhfl t111c B1g,1er Ll tm f11ee11 Bo11111e E pen L111ed Anne BQIL11 111 165.19 b1111t11 L1r11 Roger xe 11 IIC 1 met 50111 Lor11111e P11111er N1Lk1 Brltt 1111 1111111111 we Edu rd 51111111 Ixorn 1411111111 NIOTFI 136111111 101111 F11e11 H111 t He1e11 btehmem H11xex Nluntz N mu NICN11tt Bettx X11m11xer XITII1 F'1rb1z0 111111 1I'1rt111 Bob H111 on J-1 Robert Nlmton 51111111 Bud 1111 I 1111 H1111 1rd 5e111de 1 1111 171111811 llI'l 11111716 c1111 eX1ex1m1er Kiren 1x1 er L 111 L0L11r'111 Due Xlllllllll Ivue B011 ers PM Smder - , 1 . 3 '1 1: 1 ' - -5 , -, . 's Cu' , s I S N. . 'z Q' ' ' s s' ' f U f A , , , , . 2 - I J - 2 . 1 H, - - I' 1 1 ' 1. 1 Q: ' Nanette N11ss11r111n1 it ,-, Y S :il A L C 'l K V-S Da' I1 zss:'11' Af , Y 1 ' , 2' - z L 1 n 7 51 'Il s '- ,' . , Q xr I. 5 L'1rrs Bulu kxathleen lunkm S in Lht :LL lat Alexmdel 'Nlarlm I tu rents Bon Bet er Barbara Hem Betts PCICTSQIICIITI Iiarbara Puer t Betts Elthel Patrlua C ordon 'Uargaret lxmslex Charlene Edu If Lonmc Ixmbex Betty VVI1ll'lllls Sallx W mxpc lr Rlth xlflfflllld Shlrlcx Bmtnott Ruth Ann 'Nedxccl Ixarcn Lab Elame Xvflght Sam Reber Iudw VVCII Annette lonl Eu ene Brechl Ierrs 'NItLnnncll Lmrrx 'lulllttx hathx Hummel Ele1n0r I lttm m Su an I eely Don Dlllon QW: many zz way E1 OJ FRESHMEN . . V7 I . ' s w N h . usa tsl 1" I ,, . ' . , . , . ' .1 ' 'J . -lr . . z -z s ' s ' Ax . 1 ,I-1 Y 1 I 06 v . lr A Y S ' ' 'z ds . . ,. Q u V . .1 S 4 Doris Rlartin . V ' Y. - xl . w L l v ' L '41 ' . 2 D 'X ' L ' ' I A A I x 7 1 . . .Y K- . . v 1 ' I ' 0 I I, '.', ,I U 4 ' 0 . Y P1 , 3' , . . Si P , Y K .. y, FRESHMEN Hoh Nepsa Karen Quillen George Shaw Lynn XYalter Judy Smith Caroline l'enrotl Russell llurphy Toni Hurst Charlotte lYall:er Gladys Phillips 115 ron Slater Susan Angel Gene llletlley Ruth Cory Bonnie KIeXVilli:u Nancy Young ' Carol Stanshery' Barham Smith Linda Schwartz Lawrence Klenges Bill Laclrach 56 Chester Uapoz lva Fisher llarhara 'llolhert Larry Grahzuu Dianne Klatthen lfnima Simniers Eddie XVise Paul Bailey' iloy ce llclinight Rohert Stroup Fern Vogle Qley Mzkmf Xie miaafx 5000! . . I A-- e l Dunn: H lrmkmt Im Pr n el hone Sulhfxrt Deinm Ixramer Bob Albert bhella Nluze huk Xhrs Ann Pelghtlm Iohnm Phllllps Lhlrles Lhmew Ion Rltenour NI'lY Lamb XI1rs Lowell Cxlrol BIcLonnel1 errw Zurgher Lhflrles Fam Lett Kcnm Edie N mcs btemple P'1ttY Rogbere r 1 -Ilm Slmtfer L1rol 'Nelghls S'1llx Pugh Buddx VVarner Sun S106 Ierrx Rldmwn Shnrles Iedrlck u x Sill ohn Cr :mer Sallx Cllduell lm Exchel J: waz!! MIM!!! by 17 FRESHMEN g . z z . ' . - i c 2 'N w V. . . ,. . Y G C 2 J ' 2 ' A C v V . N fs U' ' Sllfldlil Holyfield C Y I . Yu gini. Paisley . . T . V 1 X v C . min' I 2 J 2 . Z . EIGHTH YEAR We Sig!!! Wal flew 11111 1111 41111 1111 1111 Q1111 1111 UH UU Q1111 R1111 1111 11111 11111 Wien 1215 XM! HI 1 I 1 LII1 1111111811 Robert 1113111 1 1 1 11115 C, Il 1 e I1111111111 111 1 Ill 1 Illll I1 11 1 I1 111 1111 1311 11 1 1118 IIIH 111 L 11 I1 1 1 11 X1 1111 N ll 1111 1111111 Stew C1 11111 11111 111111 L11r11 1 UNI 71 111 Lt Il 11 KI 111 1111 IJewe111 r I II1 1 1 1 1x11111e 1 X 1- 1 cr X1 R 1 111111 IL 1 m1 C1111 1 111111 1 141111611 51111111111 1110 HQIILX XIIILX 15111 CI -11111 I ll1I1 111 1 1 5111f1 L'1rr1 L1'1t11erm111 X111 1 I1 XI1 1 1 111 1 111111 I11m1111 111111111 Ix111 1 S1113 KI R P VXI '1111 1111111 I 1 1 1 1 Nl 131111111 XIFIIIC I111ne 131111161 R11 1111 116 1 I1 r 11 111 11 1 111 It XIII 111111 xIl1111Il111 P16111 'XICX'lI1l1CT '11 1 111111 1 111 1 1 k11111 S 11 11 F111 11 1 SIKVIX XR 1 lff l 1 1 Ix I eg, 111 1 1 K1 111 I 1111 1'1tt91's1111 111 1 1 1 1 1 111111 19 R171 . 111 1 ' 5 1g!1'11211'2l I'11'z1111'1, 1,11111:1 Lv11111'. I3:11'111 1,11111:111g11, 'Q' 2 , R ' 1 1312111 111111 .I1'1'1'1 1'i1S111'I', 511-11 'I11'1'1, I4l11'I'1 .Iz 11111, 'Q '11 N zj, C11 R111 1 ' .1 1'1111i11 KWIIY, 111111111 1Y111'1111:111, IJIIEHIIC' KI1111-1, L'11r1si111c C1'11s1111, 'f 111'1' 171 1g111'1'11, I,!llI1'l'1 C11'111:11'1, C1 11 'z I, "'I1Z K ' I I,211'I'1' IQ2lI11", XI111- 81111111 1Q111"I't 1111111-, !I'1'1'Ty 1I11s1 'I.'11, AI: 's NI 111. Yi-119 S11 '11s1:111- R ' 1 1311111 S111'P11L'1'11, C11 '1' 511' 115 1, XI2lF1i fl 1111, I . 1 5 , ' ' S .- 1W1'l '. 13:1 -' 1Q11ss1'11, S11:' 'z ' 111115 RID , - 1 1 ' 5 I'1I1 1-1 R111'. 1111111 S11'1111:111, IJ: IK1 15-"1 Il: Y'1 "C , 1' 1.1. I':1'Ik'1iSHIl, 11511411111 1g!l111'1. 171: 1lL'1'S XIlI'I'1I1. V- 11 .I txg , IJz1".1 1-111 1 R ' -1 I,I111121 S11Ai11C'1, LVIIII11 11111'k11:11't, K:11' xYII'11i'1'rp1111I1, Susan Y: 'e, 'z ' 111 XVQI . 51151111 KI11'111'11, ' 11 'x.11L'1' R1111' .1 - .11-111' IXI:111111', 111111121 172111-13 111111 :X11z11ns. Susan I1u11s11n, lIc1r111ie IVICZITS, A11- 1 f: ' 11", L 31' R 'I -1Y"1'z111 Y:111c1-, .1::1111's S11C211', R1c11:11'11 ,1'1- -1-1, . v' . 1 , 1911 KI:t11i:1f. L12II'll11' HQ11111. 51111117 . '13-'e R ' 1 1V'11':1 1'i1SC111'l'. C1:111111' S111 11'1', 'I'1111111:1s C11 1 11, ' ' " 1 , ' 1611 1Yz1'111-1, XI1'11i11 S11-11111111, 11111' 1' ' 11'1s 1 1 I - I ' 5 KI: '111'11'z111, S1111 511114, 1' 2 1 H '. 1-' " , "111 Ifr 5. KI11cc I,1ll1Zl, 13:1 151111 , 1f11 s C11 11 '11 '4 H11 1,1111 1-111111, A1111111:11i1- . ",1-1, " . '11 , 1 . 1 . ,Kg I1-1' ' g. R111 1Q:111111111111, 191' 1 31111 R ' 11 R111: ' XIKJIIIIQCI1. 1111111111-1-11 151-11111-1' XI:11'111.1 1-111 11' , ,1'11 n1'.', .'1 ' X11-W 113 111 111-1 11' 1' -1, 11111 1f1':111s 1 ' Z .11111 .11111-. 1f111'11 111-:11111-1', 111111111 K11'11x, C:11'1111'11 L'11:1, '111' 1 'g1'It, ,I lj C1l'1'1'I1, KZlI'l'I1 1,I1'1I1'1' 1 ' 1 R1111' 'IQ2l1'1l111, 12111111 1i1'111'11111', 111211 111' 111211. 3 1. I , B 1 'I'i1- '1'1q, L111111 11:111'11111'1i. I,1'1111 . I' EIGHTH YEAR 10 Zesmvex am ajilzuse Roll Roll lm X1 XY Roll UN UV UH OH UU Rlm Roll -l Run Roll ls Ab cnt an Jie magazines fffey self R NI 71" lt tll ll l l KT r llc llx XL li ll e ml tcl H1 llll Q16 rl 1411 1 lIL Sn r N ITll llll l lll llll lx lxll cn 1 N Il L lllll llllltl url 1 lc l B lfltll clllplll l ll Xllllcl Lllfll llmfl 1 IJXII fllll lllLl1 Rillllld Lu lllllm lxll r r l :vcr lvlllll ROOXI 701 lllll l l IITI Bl lklxXYl llllli ln L l ll tm l XI l Ll 10111 It l Jett IIUII lim lc Xlilll Alex llll cr lrl l CI lllllfllljlltf SlI1dI"i ell I1 llr Ofll x ll xll llsllr 117 lr om lllll Llllk lllll 1 l f N Hx l 16 ll L l l tl X L01 RUUXI 708 l lllh 5cllLl llllfl llfm lll ltl ll Il ljlflflil 'X xerx C gn l I D llll I ull c-r 11 Il I Iiflllllli x UI lll erm Xllko rlll xt l ll lllll ltr lllxlll l lx ul Stflll r l lrll l lcl klllll Kllll IT l l lfl I1 1 l l ll on lxcllllltll c l mx lllr crt S N ll ll bl flf . - - ' 5 Bit' 17 S tt ll.. Xilfs L'rf-, To ry Ki1l'l'i1li'I'. fl: Q .lllil-th, ' UI l. - as X, llc :llll lirll '-l- Nil 'Y lA'1lLIt'l', Sllli ln Wvclllvy, Ku' lfgll-l', Xl: "lzl .1 yclc , . 'ur z Ylsst R ' 3 Sill l': Svrtt. lllzl IXIIH Klzlc--, Qlillllll Nlyurs, 5:1 l'2l xllly, l,ll'f V clzlll, Qlllilfll ttl' Ll-lu, Cllzlllys . Ir- gw l'l ' 2 ilvrrl' Cl , Kc' -l lfclwll' '33 Clifflrll wvfllllljl, I,lll"ll U'fl'l', 1 ' St- Aliullllll' l.ZlXYl'i'IlCC, Beverly' l'lCAI'lJZl ' l Ted l-' . ' Ri'lz Sl: ' 'fly -loc lil' V , l-Xrl ' I , 2 l llills, 'lil F' ':'scl, 'llcr 5' Stlllle, ill ' t If l ' g R ' 5- -'ll AlZlCliSllll, llzlll Nixon, lJ2lYC Sk'lIXX'2ll'l'i, frilly llll lclsoll, ' N 1 ' ' f-ll. l" D' '-tll-l R ' -l Sllilj lici A-l, ljbfflly' Kzlylor, X01 Rvjl lllllls, Al:llli'- 'l'l l ls, Sill l':l Gm - gm-, K1ll'l'I1 Sxlrlllcrs, Sllz ' lflwrt, Silllllfil 'l 'l', L 1 iz l' R ' 3' 111 Q' slut' Pilfjli, Sally Jo AI2llll2lS, ,lo H Tllll, ' s, Q: . R - ner, Sur- :Xllll lQL'lClil'l', lylilllil Kirtlev, fxllll KIQNUIL R ' ZW lrc c lick-'. xlrlzlll K1 slcrr' Sll ll, lJ2l"l S rl-. Pll'll'l liz Qllf. 'll l ' -S, Ri-Il l-lr sun R ' l fflyllilllu lllllntvllcl, IJZII KlllS'll'j', Rugcl' fu' vzrtf, slzlll s H ff, 'Il'I'I'j' Cllillllll-, Mil-+ llvzllx ', Guru' l lL'll ' 5 Y--NV'll'z f- Sz lz li z 2 ,,lllLl.l -I ll s, 1 ' - AI-' 5, Pg Y' Sllll, Xrlfgllllil Slum-, 1 "l 7 'l ' -Sh: 'fl 'll'CXX', xI1ll'l2lLx0ftUIl, RIIIU' Ll-C XVlll-l'll-l, livvc-l'ly IJUllf1l11S, " K21Y'l ', Szll lvl Elliott, I. ll' . " ClKI'1lI1 ' 3 lgZll1'Zl lllllllggc, blllllt' LlillItS, llillll' lill5S!'ll, ulllllh Xl: 'lcll , l': luizl XV: " S, Czlwl llzlilcy, 'Ill' Q plc' ' 2 Llll l l'oll4:l, Rllfll llilfllllgj. Xl: 'l Il l'1lNlIK'I', flzlry Klzglvy. l':llXV2ll'll 'l"t '. lii'l: ' Nlllwllllf Xxvilylll' . r tl " Ru ' l WY ll liUN't'I', lllfllilfll I':lXYZlI'llS, Ricl: l lilcllel-l, Ru all lgZll'l1lSll, 'I gcllv Av , '- ' Rlllvlv. l'i'l1llt'tll AlilllI't'I', RlL'll1lll l.: "Pr . s - 'cflli ' 's lilllllrl, Alll' Lilllll, .luv tlClll2 l-l We Lgevefzfl Wm fee SEVENTH YEAR Ar' I9 AQQO 9 is 6: bv.. , ' vs 3 woo: v- "" .iw 4 N V ,oo , 7 , 1 ,N ,- 4 K A, . 141.7 .b- V A I f f 4 2 B ' A X , , , 2 A K . r -. if . A 1 .,- ,, 5 . ,. , i ' n - Q U l " jzsd I.. V. Q .- L. F ? . I 4 it . - .,, Q - , 3 A 1111 1111 11111 R1111 R1111 R1111 11111 4 1111 1111 R1111 I -X1 LI R1111 R1111 1111 R1111 1311 X11 1111 Mya! Xie gig!!! :Mme TNI 1 111 LI It 1 11 Ix11111 1 IIYII X111 W 1 11111 1111111 111111111111 1 CI 1 1 5111111111 1 111 11111- 1511111 ll C 117 11111 11 1111 Rldtlllll 1 1311111 I1 111111111111 I1 1111 lk 1 11 1 1111 IXIILIILI 111 111 1 11 JI1l 1 1 1 11111 1111 lllllll 1 1 II111111111111 11111 R111 I11 1 Ill 11 111 IIII 11111 1111 1 1111 I LI LX RUONI 30" 111111 Ix 1 1 11 11111 R11 C11 111 11111 111111 11111111 11111 1 lx 1 1 X111111 IQKITC Ll 11111, 1 11111 Q111111I1 F1151 1 XI1111 I111111 Ix11I11111I11 1 XIIIILI Ll 111 111111 Il 1 11 1111111 1 1111111111 11111 1 111 II11 1111 1 1 It 111 111 1111 1 111 111111 11111 S 1111 R11111111 NI1 LI1111 1 1 1 I111 ll e XX IJ 111111 1111 I1I11l-.111II I 1 I1 111111 C1111111- 11111 NI 11111 11 ILI XILIXIIII 11 fl 11 1 II Ill ll HI 1 11111 1 1 I1 11111 1 1 111111 X lt R 111 11-11 NI111111 1111 ICI 1111 II lx 13111 IX 11111111 C 111111 H1111 R011-1 1161 If 1 1111111 IIXX 1 1111 1111 I1 I' 11111 1 1 1 R11- 11 13011111 131111111 63 R131 1 .'1'I-1 R ' 9 'Hil Yi-'I -II-1, If'1'1-I111 YIC'I'II?IICl', LIZIFI I1'11'111. XA1111' U211'is, V2 '- KIA 2 , . 2 1121111 I,llQI1. 1.11111 val 1 R ' -1 flI2 . "2 , N2111'1' .-X111 '1, I1'11-' Ijlltif' I,"1111s. I'2 '1c121 IJ1'1f, 17 1"1I1I1-, AI - R 111 I ' .1 Reb "2 ' 111 A, IfI1zz1I11-111 C11I1s1111. C12111' I,I'I1'l', Illl ILI ll I5'II-' Y1- ' ' , 'II111 Y: I1-rs, XH11' fi 11121 ' 2 yI11I11 " 'A ' A1 2 , I':111I11- I"'1'I, U1 2111 111' 'z111, I,IlllI SVI 111, -s I31'2 R1 '- I,11I111gL, .IIICI-' ' 4 12 111-1' ' I R11 -' 7 .11 , CI1111- R1'Iz '1Is. 'II1-111. S11'21I1I11, -IIIII Riggs. 1 1' . - 11111, Ri' 2111 X111 '5I1:1II, -I' I-1' ' 5- 'PQI "1 -I21c's111, EIIIIIIL' 11111-. HZ1f!'X' H2lX'L'I', LI211' I I 11-II. 11 ' XI 21- ' 1, - 1 ' . ' I 2 I ' .I11211 'z1'sc , 1111111' 1 I1, - :': "HI: ' ' 1-', I B17 '- , R 31 S11- 1 ' SIlIII'Zl 1171111111-1'. KI: B1-2 L'I1"s1i11- I"121111',, hlr' -1111- Isflb ' '- -, 1 -1 121 NI'l1Q1'S, 3111.11 ' 'II1ps R ' 2 C112 ' 's Kl1.SIl'1', Q'I1's -1' 11' ra, XVQI -' IJ:1'1s, 5111- AVI' 11. I, '-ll 1111: ' " :XJ ' P21111 'Ii , 11.1211 Ili! 'I11'1' .I1'1'1'1' L':11g111-I, 1111111111 151511, 5111111 'I 1:1111 s vz11s1111. 1 v' H1116 1 15-11N R1111--. I z '- , ,I1111I LI1'1111'1-II. CRI! R111I. 'I V 1 A an R111 A XII ' 5 I'II'1'LI I s, 'I11'1'1'1' II1111's :111 I' IJ1111:1, H1111 II:1111-1, If11gg1-111- KX'IISllIl, R'-I - 21111 A ' '2 . I'iI'IlllIi I'Illl'l'S1 ' -1 Sill I 1 I -211111-1, S11f:111 L'111:11s. C1111 1YI11'1'I.'1', .IIIKI1 II: 1111111, C1 1,11 Iflllllllllil, I1IIllI2l IJ1- 1i11g, 111110 If1'i1'I1x 111 R ' .1 HL1111121 S11 Ii211'I1111'21 C1111I1f, K'21r11I 51111112 XI.1"- X'1' 11', 'I' 111 X115 , Vi1l'- ill ' 2 K21 . 2 QI11111 CI 1'111s, Sill 1':1 C S11"'21 XI:1It1-11-1', '111' ' 11111, 1 '1- - I1 I1-, . bf 'S R ' I 11111 X 311116 KI: 111-1-1, Ke -I SIz1"1-1, 5111111 Ri'I I'l11'- A11- m:1 , ir: "s X1s51z111111, ilu- ' I1- aff a marley SEVENTH YEAR 64 Y: Y .A fu K 9 , . 3 in I., -'V' V ' - - 1 1' ' - v ZS! v W. V 8 i 1-5' J idx-1' , , g. -J Rom Roo Ron ou Rou 1 C UH Ron Ron ou lou 1 ou on ou f Xl 1 3 ffm Xie magazine have ROONI 313 R111 l I-llllpill Sun xIkL,lllSllIld kenneth Pmerx lull Sprlng Donald lelxc mlm Look on Ietf L,I'1I cr ohn Rennud Bonme Noble lexlm lxmelx K11 Km e1 ludx Nltbrearx oxce Dun L1nd'1 lledler SllClll Howl C IX Ld: Neldl S111h1rt Clorm Xxerheller Betts Agar Evclsn Sharp Nunu Roh1 Rah 111 l 111 renee Hu XX ltllllllgfllll Bxllx Xleee Bohhx XIeLo1 B11l1111 H'1ll1rd Davld Peo plz Dclore RIPUOTY l ll C lx Ll1ffo1d Her ehell 10111 lulor bherrle Nlartnn ohn WV111 lcr R11 ljllltilllllll Lhxrle Y 111 Slelcle Ron dd Hlnnl Rllph Libus Geor e Henld ROOM 3 bmder Umlm Nhxucll Bewerlx bmw rs C1 rx Im X 111 B111 'xllll letern 111 N 1111 lllllllll lulrmlx Blll Lrou om 1 RUIIIIIL P11 lxu Htilgllllfl lxu Xllller lxlren Uonte Hem NIIILX Rowe Loren Kalt Kenneth Lwrrx Desseeker Home I'I'CSllW'lICI' R'1lpl1 VV'1lte1 Thomae Bour Terrw Ce1h lo11 YV1l 1 xmmx Dlndo Lh1rle Rexmond Peter Provfm Dfuld Low Nllke Halchuck ohnm Nxpple XX falter lxlthird Roger Lorpman RUOINI 315 Lhudt Gumm lohn Ahhwugh Dlelc VVood ohn sHlSSllCllI1 Floyd Burrxer Ptet DLXVIII Robert Cyetchew D116 'Nepl Rohcrt Rem Pxttx 'Nhthm xIlXlI1C Nlaeon Shnrley Keatlew H1r1ld X111 Stexe Breehl llU'lLll Yo 111k Lherxl K1 er lxlren Brltlt Ruth x1'1I'Illl Delores Kutqher Lherxl lienlur lxlrnn C r'1L1lk Sllllltlll lil lcr Nluprct Sehneldfr l 111101111 Lolwxn Chrnstle 'IHTCS 'lLlxlf' 1r1 H Llflll VV1 ut Don W lflllf ohn Xltlntoh 'lerrx Hunurnlxhou e Ronme Hmeb Iuern xIKlI'ClU1kl leddx Hml. W endell Shlffer 60 . . :E 1 1 1 1 1 R '1 1111 1 ", 1'1 1 ' '1 Q2 , ' - ,1 ", '1 ' , .lx ' 's ,, ' 'un ,J 1' '-lf ' 1' , 1'1 "S j, 1" "s,',. "1 " 1":, ' 1 , 1' '1 1 's ' 311- Qzje ' ', 1' 1 1' " 1 , 2 '1 , I' , j , 1' l, - ff"1 11 ' ' lQ'2.l '1 'Y , S, 11'111, ' - fs, ' -s 1 1 'l"o1 las," ' s' ," ,' '1 ',J 'kg 1 -' 1 , ' 1 s '1 1"' 1-Xls-1t-- 1 1 1, 1 1 J, gg D' R '5 ,I1" 'uo1 ' 11 1IilI'V" 11.", ' "1'- . Y 9 , . . 1 slz ', w' 1' 'thc J, il v' 1 11rd Row -l 1-X1111 Leffc-tt, Carol Grzlcik, Sallx' Wlest, Gwvn Brown, Karen Brown, Sharon 1-l-1 , . 'l h uso: , '- I"hel ' .3 - 1 11 , 'zu' 1 ' . '1 1 s, rl: , , ' 2- 1 " " , 1 1 J 1 , 1 1 's, 1 , 1' 3',"1 'sorml' " ' R 'lr'--'1 s .' , 1, '.,1' ,J rvlv' , ' vu . Q , 1 I ,3i1 H .1 M S 1 v .' 'J , .y V 1 'Q '-P-1 1l's1, - 1, 1 j1f1 '1s,11' 1 , ' f j, 1 4 1 1-', 1 ' R '1 f,1 ' -' 'S , '1 "', 1 1 ', 5 ' , U. I 1 ' I . Q C R 'Z-ff: 'r 'g-,11'11- 1" ' , 11 " 'f ' ", Ja 5, lilylilf, XI: D' Alo urris, li ill: " R1'lf 'z -,AI 1- 5,' U' 5, ' ", 11' 1 1 , ' I' 1 ' 1 .1 ACTIV ITIE Zia? yea!! les came. . . Semmf 212252072 Student Comm! Kovs i Rovs I Nlarlene bei cr lNcv'1 Farbmo Ras Brock errs ohnson Eugene NVenger Lee BICIIC Viment Nipple Nel on Hour Zoe Ann bomrs Carole Fete Ldrelyn Ball Patty Demuth Linda Wlthcrbpooli Sandra Green Carol Beckei Patrici Nlurplls P'ltbY McK'un Linda L1n'1rd lwars Helblmg Parts Mwrshall Terri Nloreland S'1llx Hud on Larole llhtlime linda Voshall Bonnie Biogne udx VVheelcr Lonnie Cronebaugh Ann Ren ner Nedra Ferrm 68 C I O Q C ' ,. . . x . , Q , f, Y Q Q ! 1 A 5 1 ,' 'v . 3 x 1 Y Row 2-Mr. Williams, Sidney Geib, Sarah Kilchenman, Ellen Born, Carol Sanders, . . . . . . W A , , ' ', zz l j, . C. , . . 1 , 'V . ' - -' . : , j 4 , . j s . X . '.,, Q v i D 7 J ,V v w l v ' , . 515 Wal las qafze Senzmf zmzon Szmienf omni! Efteh xx ec-L the eounell dlNLllSSCS the pmhlen s xxhleh h axe xrrsen durmg the PTCVIOUS xx eek, suggests SOIUUOIIS to these problems, ehooses the olutron xxhleh It thln s vxxll het fxt the need ot the sthool md then trlts to fxlllllllllfz 1 methoel of exeeutmg these solutlons I us proeess IH e hle Lfl0I'l'l for the erxtrre student DC dx ls xxell 1 for the eounu other students th1t thex must obex the lxxxs set up for thelr heneflt md proteetlon bx thelr ehosen offleers Ihe tounul 18 1n ehmge ot the 1I'I"lI1"7CI1'6I'tS connte' d xx 1th the HOITIIIVIIIOII, elee tlon, md eroxxmng ot the homecomlng queen 1hlwSC'1Y the tounul hld the mm xl eountll drnee md lltcr on had '1 record hop errx ohnson Fugene XVenger ballx Hudson Carole lIZ1thlZlS 69 ,7 . . l l I f U 1' ' ' ' " 5 ' 2' ' " 1 ' 1 ' f ' : . . . t . ' . . . - 1 - , Q ' . ', ' ' R. V' s ' x s R , 1 , ' 1 ' 1 ' . ' ' ' xl 1 '1 ' .1 ' . ' , f ' z U' if ' .s ' "1 members. lt teaches the members the laws of self government, and it teaches the A ' " ' 1 1 ,, . " '.' '- ' Q " H' 1 ' " 1 1 IZ ' " 1 ' 1' 1 f 1 . . ,M I ' I : 2 1 Y i . . N gllf sdflazfzl mmzafzw 47901 Ron Row Ron Row Ron ZHCIZO7' DZWZJZOYZ SlLZl6l,67Zf CUZZUCZZ 5 Dori Neff Helen qtehman David Fuerst ICIIX Carpenter Jon Ritenour Lirol lilltes Dennis Hicks Adelaide Fisher 1m Renner Lane V5 right -l-xbuvln An el ine Phillip Llltrlene Ranlall slum Harris Sandx Boz man billy Jo lllttluas one Davis Salls Laldvsell Deanna Polka Fllen Hurst Sandra Rmkler Carolyn Bailes Sue llliller Ellen Beamei lllarjorie Buekohr Katie enltins Corinne Palmer Patti Schneider Nancs Bender Judi Green Christine G1l7SOI1 Carol VVllerles Patsy Yosick Sally VVest Steve Breelll rlom VVilson laude Snider Steve Selbrook Ronnie Collins Ieddy Svialdo, im Hency OFFICERS l resident ..k......................... ....... i m Renner Vice-l resident ......... .- ....... - ........ .... 4 m Ritenour Assistant Vice-l residents ....... Adelaide Fisher, Helen Stehman Corinne Palmer Secretary - .......... - ...... - ..-....... ---- Assistant Secretary .......... ..H.. - .......... D eanna. Polka Treasurer ....... .......... ..... ............. E d d ie Wise Doris Neff Assistant Treasurer - .... - ..............-..... -- Adviser -- ................................... Miss lllilar 70 OZIIIQM an 1112201 211251012 Sfzzflezzf Cozmczl 1111'1 1111 1111 Il t ll 1s tx 111 1 111' 1 111111 1llY'I'lfll1lTl11I1 N NN IIN I INC! Lllllllkl F N 111! 111 1 111 N ll s 1 N1 I1 1 1 s1 1 111 XIIICN 111111, 7 NK N s s 11 s flll 11 1111111 s 1 1111111111111 Illllll Xl 0 NI'1Ill1lIl1,, Llllllllllf 1111 111 1mm1tt11s 111 ll s1111 1111 11 11 1 1 ll 1 16 11x stm 1 111111 NIXIIIQN 11111 1611 IL 11111 fll 103 CINN ll111t'IIl CII X 116 10111111 fllN XCII' Vlft' NL1lU01 pI'll1KfU 111 1lt11N1l11 1.11 LN If s s 1111 1111 N 1 It N 11111111 111 ll1lLf 5111, 1'11 11t111 N X f N 1 N N N lI1NKlIlIlU U I N1111 1 N 1' 1 N N 1 NTIIIIUN DUI l 1 111111111 111111 1111 1 1 1 4 ll 1s 111s111 0311 1111111 Il H11 ll N 11111 1 11s11 11111 -X x111111 X 7 -1 lk Nx11ss11 111 '111 T11 I J L1 IN 1 11s1 I H 1 1 1 IT! O-111 11,1 N11r11111 111-hst 1 H1Nt11 -XrmNt11111f 1411111111 U1-1s1 P11111-111 Rc-1 1111111s 11 11-11 H1111 I1 11 ss I1 li PIII ll' NN X 1 1 1 I1 1 1 11 1r11 11l11L1NXX 11111 I3 ll 111111-11111 1 11 1 L 1111111111 f 1 11 111 Q-117 141 1?-1-1 Q-15 9411 041 1143 11,111 UN 1 N 11,7 QW 1 1014 f I, ff- , 1 ' C1 152 1: '1 s 11 the C111 11111 'l'11': 11-111' it is Q1-11-111'11ti11g its 1- tv'-T11 : '- YC'I'?2lI'f'. C1 1,1 1 ' s 111.111 111 X113 K111:11', 1111 11" 211111 .111x'f-' 111 1111- ' 'I1 1111 ing 11115 1-11t111- -'1 1. 111116 C111111cil was 11rgz1111z- 111 11,1311 21s 2111 1-X111-111111-111 111 .111111-111 11111'ti1'11121111111 111 1111- 2111: '11' 111 111- 5 -1 1111. 11 1. 111111' TC.'1N1I1. 171' 1111' 1111- 1-111116 1 '1' A 'r21111 111 1111- 1111111111 1111'1si1111 111: 1111- 111111 --1 1111. '1111l' 111:f1L'K'1'f 211111 1111-11' 21sri.t2 1tJ 1111- 1-le1'11-11 111 1-1-1111-s1-111 1111- 1-11111'1- s 11-111 1 1111. C1 "1111'5 211111 :1111'1'1121t1- 1'1 lll11'1111I'S 1111- 1-11111-11 111 1'1-1111-sc-111 1111- -' 1115. 1111- U'11I'1i 111 1111- 1111111111 is 1':1r1'11-11 1111 111111111311 Il 1 -' f 5 2 A ' ' ' 11-1-s KY1I.' 11111111 111-1-1111' 1'1-11111'1s 111 1111- 111 ,11'11. C1 ' :-' '1' '11s 11-:xr W1-re: As. - 1111, 2lf1l1' cl1111s, 111111-11 ll . s1'11112 s11i1, s2l s 1, 5: 119, s-1 1 5: " 2 111". XXII Lf 1-11'11 3 1-111 11" 1 ' "1 1'5 : " - , 111-1 -' C1f.',' 51' , ' urt t1-1-11-z1,1- 111111111-1115, 51111 1 :1'k., 'Q1'-1-YJ, s1'1-" l s s, 521-tj 1. 1:""t11-5. l"f1111lX'1IlL 2111- 5111111- 1-1 1111- 2111111111-5 111 1111- 15111111111 1111' 1111' 11-z11': 5111 5 " 1, f 2 11411111-1l1JllI' 111t1'21111111A::1 111111-1111111 211111 11215111-1111111 s1-111-s 1111' 1111111 131118 111111 girls, s11111-1'- 1151 111: s1'111111-5:11'i111gs 111'11,1-21111, Cl 111-1111111 111111 t:11111121t11111 llf .'Zl1L'f t'1x fi 15, 1112111111111 111 111111 1111111111-1, s11111-1'1'1si'111 111 11111111-r111,111 1-11-1"'11111s, 211111 112 ' 11 11-1' 111 111' ,,':111s. 111"z111s- 111: 1111- 1111-1111-111111 111111111-rsz11'1 111 1111- C111111 '11, 111- .11'1- 111-111c21t111,1 11 's 11:1111- 111 its 111,11 1 1 -nts. D111 1' C5-111-1' .,,, 1.v......1.. 1 -. .' ' 5 Q' ................ 1 - . 1 ,. ,. . .. I W 11,1 -1 1'11'I'lf .,1....,........ - -1-1.11 1 A N - -.-----2--- ---- I ' - ., ------hu-U ------ 11.132 -1 . ......,,.... U--- I 1-1.11-1 11- 1,1,.....11,1,.. 1113.1 31 - g : --..--.Aw--....- I ' 1.1-1-111.1111 11111111 ....,.1, ....1,., 1 13 '51 ' -U"-1' ------------------ 1 1 V V - 5 , 1 , ., ' "' 1 11 Ai----fgii------- 1 11 Qtd 1- ..f1l.1lIl11l ,..... .1,.- - -- 1 1 , ,, .111 1 :1111 ,.., ,1,,, ,,1,, , - -- 1111 11 1' s111-1' ----, ,,.,.,,,,..1, 11311 . 1 ,1 .1 K ,Q I l1,- 1,1-1 X1z11121s .,,,,,. 1-,.,,1- A 11, l Xl .111 -l.lI .,,..,.,.., 1,,, 1 , .V -11111 -g--w--E--i-g-Ywvi- 1 -O I-1-' 1-1 17' v.- f.. - XIQ'-1""' R 'W""""" ""' I '1' V 111111 1111z1s - ...,,,,.. .... - - 17 I 11 11111111 KI111111 ,,,,,,,,,,- ,,1,, l 11.111 11111111 17 011, h--A-f-gf-i---gAi-- 1 'H 11111- V1 'ivk M ....-.... ......... I W1 2- - 1 W ,1-- 4-Y-g-wN-- 1 11111 1f1l 11z11'1'1s ,.,- .,,-,,-- w--- H l 1 1 11' -' ,-,- -Y--,--- -----. f XV- 'llllf 111 1-1111g1':1t111z1t1- 111' '11 " 111- Zlgllll 1111' 1111- 11111- 111111 111:11 it 1:s 1 111-. 71 QM! 6412114 cfafzys . . : ' ' -'--..:r: 'Q Q , , A . . ,... , . .. ,. -. V HSN? ,,,,... , , ., 2 A '54 W a x ? W 975' X if 413, AQ'- S 9 92 , f 4 Z X 7 Nil Q I ' .4 2 Rose xV1tklHQ Editor 1n Lhlef Cflrol Blaurer Llterary Edltor Dlane G1bbS Typlst Sallx Hudson Asslstint Actn ltles Edltor D6417bZd7Z Staff ATIIIUI Lunnmghwm Llreulatlon lXIan'1ger John lxlnder Sports Ed1tor 'Xlartha Prysl fXs515t'1nt Edltor Rovllle Renchmwn Axslstmt Ixtemrx Editor Adx wer Fred Rm Buslnebs 'Xlanager Donn Bxnhsel Photogmphx Edltor Daxe Klrk Ass1st'1nt Clrculatlon 'Manager B111 Looper Amstint bports Edltor Hr Rleker Nfmu Owen Autn mex Editor 'Nlfirx Ann Rlggle Art Edltor xxhlfd Holdsvsorth Asslstant Buimess Rlanager L lrol HllIUCflLkhOUQC LXsslst1I1t Art Edlfill' E R'-, ti Q5 Q . il 'K , I . . V , . - x . 1 . 1 . A . , . , . ,. . . V . .. . - - , f I , .. L . Y . , y. . . , . 1 ' Y 1 v 1 ' ' 4 ' A S' ' 1 1 f,. . , ' fn c 5 5 ' ' . ', ' ' ' '- fff , .. . z 1 . ' Q 4 1 ,' fl f , A ff f 4 Zia! gdb? .yafze ly. SOPHONIORII APPREX I ILES ovx 7 Klrl roerlng 1 crm Sxx 1r1f, S1111 Y It 111s llll XVIINOII cxx I emnette Bllllllllll met N 1 llms X ncx o B11 f ehbhzfzn Staff t ls the Joh of thc Dclg l11 111 St1ff t 1cmp1e md ccl1t Ulll chool xe1r51o lfich ed1tor ha h1s oxx11 dcputment for xx hlch he Is 1cspo11s1hlc l-lc must be sure t 1t 1ll ls xxorlc IS co up etc ILKLII 1te mc IITINTLL on t1111c l11111 111 eu cd1tor h'1s in INNINI 111t Cllltlll' t l the gill of t c cntlrc st1tf tl promotc coopc11t1o11 111cl tc uuxxorlc 111 or er to m'1ke 1 bettcr book c 1cl1 xc 1r n t e hook the st1ff t11cs to 1 tl r1fc x 1eco1d thc lllgllllgllfs of thc school xe'1r o t it 1n l'1ter xc 1rs tllilil fs c 111 rc 1xc t1e11 school cl 1xs 111 h xppx mc111or1es lhe sophomore stlfr mcmhcrs 11c xhosc Il It thc likhllllllllf, ot tl1c scconcl semester on the b'1SlN of 1h1l1tx Incl Ullll1,LfI1lNN to xxor l1c1r oph Illtlll xcu thelr m'1rx dunes irc to count t1x sflIT1Ds md to 1 s1st mx othcr stltt memhcr xx ho needs t e1r help ln the1r Jumox xc lf th x xx1ll come INNINYIIII cchtors md xx hen semors, thex xxxll be full flcclgcd cdnor md t1e 1e1ds ot flltll' -leplrtmcm sch Nlember of th 'N 1t11m1l b ho lNflL l ress 'XsSOLl'ltl0Il ssxlx' 73 1 I 1. ns ' -, 1 ll " 0 , ' 1 , X' 3-c., T' 1, . g A 4 A L R 'Lf z 1' 'j, Cl! Q ': f, Xl: lc' 3, 1. R1 ' " xl ', sl: V'll'z .lu ll :'g,z1r . l'f ' ' '1'z cl: s:': ll: 's' rzlzli. hz 1 h'j ' ' '1 l ', z " 'z ,,: l f' 'Jl 'l ' '. 'llo 21111 ' ' this, Nh ' 13. 2."'.i ' . l's fzl 1 -' 1 'z ",' d . 1 ' 'z' . I h 5: z17'1:,'l' ' " ' ' 'f J s h. ' . :s 'z -l"- l " ' 1 .' ' 1 2 " l' ' k. ln l -' s o '- ' ' pri- h' . " ' e' " he' -' J: , ' 3 ' I 1' " -'f"' sz l lzf z "s, hx' 1 9 1 1 e fa' . 1s21 lz: " ' 1 '- Q Q 22:-S ss I Qle ewes we sian! 191 . . Cenfm! New Sm Row 2 bindra Green 1161 UtL SlllI'ICX D'lVlS IIT! Henrlott Ellen Born udi VVheeler Robert Coleman Ro er Llle INI15 obum'1l.er Row 1 ohn Blmn udx Fxcke Te-rre1Dfmson Fred Edie Sue NICCICIYY Richard Leggett Kenm Cotterman FDIT ORS IN CHIEF Terrel Davison Fred Edie Sue lNIcClearw PEATLRF EDITORS Ellen Born lm Henriott CLUB EDITOR Shlrles Davie SPORT S EDI FOR Rxtlurd I eggett ART EDITOR Kenneth Cottermm REPORT ERS Robert Coleman Rog,e1 Llle anet Utf Judy VVheeler BUSINESS 'NIAIXACTER john Rlmn CIRCULATION INIANAGER udx Fiekes ASSISTANT b'1ndr'1 Green IX PISTB Carolyn Ball Cfnrol Wlaurei Susxn Stmtton Rbeba Rzumberger Lsnne Lib Barb'1r'1 NIcClmt1ck IRODUCTIOIN IVIANACERS ............... Roger L'1nd Carol Becker Diane Gibbs ADVISER ......................... bliss Piuline Shumaker 74 pee feee The Cenfeez! New Steel? e Lentrll Ntxlx '51 lft 1 III th nr ot rl e puhllt ltlllfl at our sthool nexxsplper II-IE, LrN I RAL NLXVS whrch ls prmted tr1xx'c Ixlx In lddltlon to thc n xx piper the stlff preprres. the QLAIxI' R I-IIC HLIC H I S tolumn xxhlth lppefxrs m II-IE DAILY IINIILS ex h xxeek A member of the Lolun bm bchohstt Press -Xssm VltlOI'l the piper hw xxon numerous 1xx wrds ln unu'1I competlucn 'Ihe p'1per his done 1 fmt job IH fulfrllmg 1ts purpm e to IHIOIIH the student hodx of the 'utlxxtles md funttlon of tht sthool md to nuke for '1 more h'lI'lHOIll0lls sthool llfe through mu ufu understfmdmg of tudents md tuultx Ihe stuff enjoxed 1 jomt PILHIL. xx 1th the Delphrm stfxff um the sprmg Centra! New Typzfziv Roxx 7 Dune C lhh Luol XI1urer Rflj,,CTI1HLI NI1 XVIIIIIIUS C'1rolxn Bill iflrol Bethel R xx l Birblm xILL,IlllI'llIx Su 16 SIYIIUJII Lxnne Iflh Rhtbz Rilnsberger AdYlCI Ur IV1lI11ms Ihc xx ork of the Lentril Nexxs Txplsts Lonsrsts of tx pmg dummx LODICB from the rough drift coplcs g,,rxen them hx the QCIITVII X xx reporters Cllttlflk stenuls 'ind mlmeogriphmg rlhe girls are chosen for thelr Jdcptmss, neatness, and IILLIIYZILS Ill txpmg Although constnntlx harassed hx dewdlmes, thex xxexc aIxx11xs good sports .md had the paper readx for dlNlTlI3lItl0Il on tune 75 1 1 1 ,I.h , 1 1 . . . . . . . 1 A ' 1 1 1 5 1 KC . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 .-. -1 1 ,, . . . . . 4 , .111 - 1. . 1, . 1 -. . . . , . . s fs, Z S 521 , . 1 1 1 ' 1 I 1 . . ,. , 1 ,s .1 1 1 1 4 1 1 fL . s 1 , dh H U W. . Q V 1 1 .1 1 11 11.4L1 , 1 1s 1' 1 '1 1' G 1 7 . 1 1 ' " 3 ll5.Q ' 5 ' 1 ' ' 1' 2 ' S ' 1' I 2 1 If 1 1 1' . , . . .. 1 1 . 1 , 1 1 1 ,L 1 1.1 5 1 1 1 . fi ' 1 ' ' ' 1 1' 1 1' . . 1. ,,,. ,. , 1 . . ' 1 .,. i . I . . --3 1 1 5, 1 1 1 , Y 1. , 1 5. 1 1, 1 1 , . 1 s . - 1 . , . o A 1 1 1 1 .1 s 1 1 , 1 , 1 1 1 f 'S ' --- .... ---------- 1 S. 1 ' rx - W v vs 1 Is 1 1 -.s . 1 I is 1 1 ' NI' 1 1 1 1 1 1 1 1 . . , . . . 1 1 7 f 1 1 C J 1, 7 1 1, 1 7 c . , . . . . . . - . , , .- 1. .. , We tgefzws Wk cefzfmz . Ron lou Ron Roll Roll Roll Ron 1 Honor lab Donn Blellsel Eddle Llmlrlugh Fred Rm, Cll1TlCS Smlth Terlel DIXNSOII NIITX Hel bllng, ohn Blum Dflxe Klflx Roger llle Lee lllerle K'1rl Cloerlng Ethel xVlI1fCfN xlfglllll AICNCI' hll Vvlllllms N lrx Anll Iilggli' SlllIlKX Dlxls Llndi Lexus lllirlen lllh r Rl-tll KllLlCl Ruth Uollglltltl bue xILQ,lClfX, Reheeel lxI'1I'XlI1 Llrcl Qullllhl l'llel Born lll lxoxell hurl XIIIX 'llulrell fnwen Heltheoek udl l"lLlxCs udx KUIIIN bue Helbllng 'lnet Xwllllllll XlLlxl Lhe loelx lllldl llutltollr l ene I IX lenee lxlren VVLII Ixu xx7llll'llHN emnette Bertollnl 'lnet bt! Rllllom Lllllx Llllil'1 Angel old'l l llm r Bonnle Blogm Llnd1 Yo hflll bflndll Green Rose xVltltlns X IHLX Uuell Y lee PI'CSlll9l'lt Lthel U IIIICTH glLI'?t1YX lrelsurer llllrs llelbllng, Adllsers llll HClllllLk 'Ulm Shum'llcer 'Ur V llll'll'1'1N ll L u l eolnpo o o 'lm tflltl eewenth, or tuel th ,f1r'lde NTIIOLHI h XIIIL tlso lnl ll I or better lhere lre three tlpes of memberx ln the Honor Clull the llfe munner the ILIIXC member lI1Cl the lx oellte lnemll l A tudent beeomeb 1 llfe member when he hl llrlde qu lllhlllfl grlde for flxe or -lx senlestelx lo heeonle 'ln 'lctlwe member 1 student mllit be on the l'l0I'l0l roll lt lmxt three xelllesters In llder to llU'lllfX fol 'ul 2lSSOCl'ltC membershlp, a student l1'lllNf he on the honor roll If le'1st one SCIIICNYCI' A pln fllrnlxhed bl he Blllfd of Educatlon, 19 gllen e'1ch Student '1tt1lnlng, Llfe 'Uemllershlp ln the sprlnff l plrtx ll lS glwen hx the College Club for 'lll letlve 1nd llfe lllCH1l5CTN of the Honor Llub 76 N . .- . I A s U -mf UJ 1 Q ,. ' r , ., . , 7- . U. U U U .U U U4 U - 2 U A Z U, , l 6 . , , , , 1 f , ., . U , . 1 J .Wfrl-U 'f ,L 'U .'., . ., . . 'e he, . ' -' U U, . .U . . , . z U, - l ,UI . - -,- v l 1 -v - 1 - 1 x N U, . .U l , . ' iixj . 'l J , -a v .If I 5v I C 5 v ' f l D:l'l' .1 l" ' U7 ,UU .. U .. ,U 1U.U . -g . S, KU . WJ. ,Ul. ., . . U, . . , l, - . - Y. Q . X - ., . ---Ult . . 2, - -, . Inc , . 2 ' , . z .,.: U I .' i we lresldent -- .... ----- ...... -- ......... .... - rlerrel Dawson ull C --A is -1.. -------- Q --.- -... ---- ,. K ' Y . ....... ...... - - ....... - .... ------- ss ' , '.- 7' ' . if .. . ,l . . . " '. . '. . - l . 1 - ' - ' nv' - ,,' . ' . . Ile lhe ze f.U l, l t . . 1 .. Y As.. lc, . is ' . . U' : 5 .: - g 2' ' ,z z:s 'z ex S - ' ' . I ' as . z U' 1 s . . ,. . .. . . . . . . . . .. ' 5 I 1 ' . U' ' 4 . S S I 1 . - .l z .. , . . , 3 U't 2 . f . . , z f . : . . - -1- -v - x N ' 4 . Nz z U .. U . z 1 3 - myaememfel A413 ymfl. . l Q - ..-n. Rou 7 C,1rolM1urer Nhrx Am' P1216 Blrs Lxrroll Sue wXIcCle1rv Lmda Rn el Ron 1 Roselm Hox Ruth Kugl r Q mul QlllXHbN Presldent X lee Prexxdent Seeret m Adx ner Y TEENS OFI4 ILER5 Ruth Kugler Sue lNIcClearx Lfuol Qll1IHbY Ur Clrroll Ihe Y leens 1s '1 XEOI'ldVKldf' or 'll1ll mon md ls lfflllrlf d with thc Y YV C, A The Y Teens 15 ln olgmlzqtlon of women 1nd glrls for the purpose of I'C'1llLlI1g ldC'1l5 of persoml and socml hung rn the Chrrstmn ffuth 'Ihe Y Teena c'1b1net ls composed of the offxeers p1 lfll ts 'ind the 'idwlser In '1dd1t1on to the momhls meetm x the org,'nn111t1o'1 h'1d 1 mndlellght lnductlon service '1 p'1rts for neu members 'md tvle 'lnnuwl Qhfl tmflb P'1ge1nt 77 v X . I N T -i . . , ' j . X g , .. Q , . . 1, 1 g v - I 7 P xr . v K 1 ., v f v " . ' A ' . Z .' ---.----- - --..- - --.-----.---..-.. 1 D' Treasurer ........ .... .... ........ , - ........ C a rol lluurer --- ............. - ...............-.. . s. z - I 74 z Y 1 f . 4 - ' T . : ' :, 1 5 5, . . ' . . " ' j ' g: f. ' . . . . ' ' ' 3 " ,. . ' A ',. f . . ' 's .' az. Mia' ia!! 121 fled! lealk. . . Row Row Rom Row Row Y Teens 5 Patty Demuth lllrn Larroll Lmda qtlhl Llnda Levus Roberta 'Wurphx -l-Lherxl R0 enberrs Kas Wllll3lU9 Lols Ann Frsher Kas Beans Lane Leum 2 1 Mexer Carole NV1ddocs be1en'1 Van blckle Barlnra 'Wears Carole Fete Carol Beeker Ruth Kugler Larol lxf1'lUlCl Bubwm C lm Anna Lee Rapport Robelm Hox Connie C,roneb1ugh hlfblfl W1lters C'1rol HUI11CTllxh0U9C 79 , . . . ' Q j , ,. , 1 2 , ' ':, r j , 5 A .9 ,Y 'Y ' ' Y ,V 'Y ' ' 3-'Sally Dummermuth, Janet Cline, Blaee Robb, Sharon lllclllelland, Ginny v . . K , l 1. I N ,i 4 1 ., 1 , 1 1 1 1, , ' r 3 . v w f 1 4 1 ' W f 1- 1 ' r I i 1 , 1 1 1 I 1 1, , 1 1 , V yr 1 r 1 'nr 1 , 1 1 1 1 1, 1 x. 1 We ffldfililfkb' mas! 42:21. Ron Row Row Ron Row Y Team 5 MZTJOYIF Ehrhart Wlarlene Flsher Blace Robb Eileen lVI1ller Martha Pfybl Lorenc bouts lll Rosenberry XITIILS Urfer Slndm Ripley Nancy Wlse -l- owe Rlgge jomnc Le gett Phwllls Lhflt New Flrbxm Donm Nlxn mth Nanu Axers Dorothx 'Vlnskxmen NIIHLN o Burglr N mu Krug., udy Brltk Diary Phllllps Carol Sanders uds VVhee1er Ann Herron Doroths Dmdo met Ut! Janet WllllaIT!b lN1ncs Overton Edith Pennington Lmdfl Abbuhl Evelsn Wfrlterb Kfxren VVelI P1tsx Torgler Becky Robb Sue Helblmg. Ieannette Bertohm Lmda Lll'l'lI'd H'1rlene Stevenson Ednu Enold L1nd'1 Voslmll Pitts 'XI'1rsh'1ll Bonme Brogne Larol brsdcr L IYUIXD Dautermqn Ioxd'1 Pllmer 79 - ' yt s 7 v Y. , . . Y , , , ., . . , ., J 1, t . I , . . , i 7' . I U V .5 w .iw v I .I L . - 1 ., 1 D , 5 . . v, r 4 1 , , 4 . V . . , , . j it ., D . . ,r . I J z '. , ri 1' 1, J -, r f f 31' - J v V ' J. ', tv , ! v , v ' 41 . . Y . . 4 ix 1 .Y V r 7 '2- . , j . 1 . Q, . 3" , ' I' , Y, 5 K 3 I C 1 r w 7 , 4 ii' , 12 V' 1 1 ,U . 4 I 471eyW1emem5ef1 ffm M155 . . R1111 R1111 R1111 R1111 1111 GAA 1111111 11111 S1 11 1 C1 1 1111 1 111111111 111111 N 1 tl X611 1 1 W 11,1101 11111 5111111111 111 1111 1 11111111 111 ll Nl 11 N 11111 111 11111 111111191 -Xnn Re111111 X11111 111 I1 W 11 111 11111 1011 ll 1101110 1111 IJ S 11111 11101 Lu 51111110 S111 1 0111111110 136111311111 Rut11f1u1 111111111 1511111111 111111111 1101111111111 11111 1 1 11110 I11111-111 L1111l 5111111 11 1111 ll 1 111 H1 Fdnw E1111 111111110 Stfllk 1011 I 111 '1 111111 P11111 111111111gb11111 111111 T11111111 ll 1111- 111 11 111 811111111 fl 1111111 51111101 OPFILILRS 80 A1111 R1111111 P 11 NI11111111 K 11 L1 lICx 111111 1 111111 11 N 1 11 11,1101 0 0 0 '5 U11 u17i1,.':111:1Ri114',f'1" H-z1"',11z1: V 1":1111if11, Kllf C'it1',, 1115. 'FY ' 4 15111 '- 'z KI: A XIE11' , M1 1?1'111ps R11 IJ 1111111-, .I D' Y N 1 -, fz 13 Lf ' .1 1101-' 'z AI ', X: Q .111 B:11'g:1r, Ka 1V011s, XIV S114 11' 0111121-.-I2 Y ', ' ' ' Q :111-' . 2 JZ , ' 'I N A K ,Z . Q ' 111- 1' fXI'I'l1sC, -1: ii ,z " 10. 'z ' 1' .'1' R ' 1--31 ada 1,1111 H: '11 1 1111, . . 111, . 1 ' ' 1 Klzx ,l"1J1 'f ' Z5,.12ICP" 1,l'l'S'1'I1f .................. -- ' -' 11- 1,l'1'S.1'Hf .....1........... 1 1 V' 11. V ----------n-------- ,. .Ml is . ..................... -I's. 71 f 1751 ackbzbks 1225 . GAA UU If Alf I IIIL IIII I ILL I K L U IU U II fl 11 I IIKI I II ILX INK R1111 1 1111 11111 Ah If I 1111 11 II N N Il 111 1 1 N II 11111 IX 1 LI1r1Nt1 R1111 III 1-1 Rlggx IJ1111111 XIIIIIIILII It 11r pI11 111 1 III N 1111 III f 11 I311 1111 Q1111 1 1 R1111I1 IILI 1 1111 11 1 111 1 1 1 f ll Q1 1 I H111 N C1 1111 r II 111111 1 1 lk 1 1111 '111 1 1 1 ,fl 11 1 t111 1 I1 1 1 1' 111111 U0 Y 1 tl'111IIl ILIIY 1 1 N N 111rt1 I III 1111 t 11I1-N the IIILIIIILILIII 1t111t111 1 ll 1 NQIVIKIII XII 1 N111111m1111f 11111 1 NLIII 1' 111111 1 111 Xl 1 1 III R ' 3 LIz1'1I X1'I"111', X1'1I'z1 I'1K'I'I'IS, AI: 't S 'tI, AIZIIIAW I'IISIlL'I'. xI1AfI' XI'R I1i1'. Cu' I Sch- 'z .I:1111' C111 sI1:111', SQIII-' IDIIITII "IIIlItI. KI: '.IIlI'If' I':III'IILII'I, Nur- XYAJ- ' 'I I3:1'I1:11'11 GIf1fs, XI:11'1 I,1111 Ii1'11cI11-13 KI:11'Ii1 5t1'111I1:111gI1, I'1'A,,1 'I'11I1I. U1 II XVI1'I'IIl'IIl'I'. I,11111f1' JXIIII K11' ', IJ111'tI11' L'I1z1111'1', 1Iz11"z11'1't XXYIIIIZ, I.11iN .XIII I'I1r1I11'1' R ' .I B111 ' 'z1It1111. S1.I111'1 fI1'1I1, L'z11'11I Hum1'1'11.'I.I11111.'v. I.11r1'111' C,'11111.', 'I'11'1'1' KI1-:'1'1'111:111. I,'11I:1 LQ Ku-' II'z111:, XXII II1"' 1, I'I-'IIS w D' ' 2 -fSI"I Y' ' 1 1 ' " , P1 KI ", C11 I9 NI2t"11.', C: ' I Ii'1I1-, 1-If: Xcd1'e1I, SIIG H1'II1Ii1111, I,i111I:1 AI1I1uhI, Joyce Riggs I ' I---I5c'k-' ' ,-I: 1' I11-z1I1-1', I'c1 U' I'11hI, I,i1I: Y 'I1:1II, I311111f1- I31' ILIIC, I3111111:1 Z1-iglcr. SI1"I 'I'11I11tti. C1111 I I111'.' .XI KI s. "1 - 'IQI111 Gi'Is' .-XtI1I'1i' :Xfr111'1111'11111 is f111'11111I 111 11' III 111' 1111 I s1111'rQ111:111sI1i11 :.111I f:111' IIZIQ. fxll-' "1'I 111 tI11' t1'11tI1, 1-I11 '-1111, 111' "IftI r:11I1-s 11'I11 Illli :111 'I1f1'1'i':Y III 11z1rt1ui11z1ti11,, III s' 's :1111I :1tI1I1' is cIigiI1I1- 111 j 1111. T11 rf 1' 1' ' 'S 111 YI111 'IIIII 1-:11'I1 IIIt'IT1I76I' IIIIISI c111111I1't1- EI ft:1t1'1I 1111111I11'rs 11f I1111111' z '1'i11:t11111 ' 1 fl 1r. BCS' 5 ' 1 1C.', 111- cI11I1 I1:I 1 i'zg,I ' ' .' 11111-11, 1 5 " ' 5 12"-'. : J 111 I: ZIIILI 1111111114 11111-1 1-i '11-5. yfwl al Xie fllhgs . . Ron Row Rovs Row Row fl ,Q Commemazl Club Rheba Ramsberger Barbara YValters Barblra Glass Lynne Lab Roberta lWcBee Nlarcii Lcen Delmres Gelb Donna Hupp Patsy Nlcbammon lllary Lou Krocker Betty Beaber Elwabeth bnntley Marilyn Dearuorff Shirley lolottl Larol 'Nlaurer Carol Becker lllartha Zadra Alice Yagi Reb CLI Nlaryin Pat Stiff ler Sidney Gelb Donna Shull Kay Beans Sharon lNIcClell.1nd Diane Gibbs Judy Korns Esther VValters Joann lNeighley' linda Lewis Beyerly Ortense lllargaret VVolf Cheryl Rosenberry lllrs. Williams Blace Robb Lois Ann Fi:her janet Cline OFFICERS President .......................... Lynne Lab Y ice President ............... Sharon lVIcLlelland Secretary ............ - .......... Barbara Glass Treasurer ................... Rheba Rainsberger Adviser ......................... lVIrs. Williams The highlight of the Commercial Club year is their banquet at which they usually have a court reporter as their guest. The court reporters job requires the utmost of speed and skill in shorthand. During the year they had interesting meeting: at which th y heard talks by sex eral of our high school graduates who have since entered the business world. At some of their meetings they also had demonstrations of the various business machines. 82 Wa! flag' used! kv 441. Svzeme lub Row 5 L'lffy He1le1 Charles Sm1fh Drew Stels Xllen Thompson Row 4-D1ve Hart bob Gl1mOIL Cmrv Kormsh ylllll KllldCI' Row erry Newton B111 H'1rd1ng P1111 Nlorelfind Bob Huff Art Lunnlngham ohn Bllnn Row ohn Dunn Doyle Mllttl Dlve IS1rk Fred lLd1e erry Arbogast Henrxott Jl1'11 Stutz Row D1ek McCoy Tom lN1um'1n Donn B1chsel Fred Refi Dean B1ehsel EXECUTIVE CONINIITTEE Fred Rea LTTFY Helle1 Jay Bllnn Dosle lWutt1 1111 Henrlott The Sc1enee Club members 11m to 111ere1se the1r kn Jw ledge of the sc1ent1f1e world 1n YV11IC1'l they lne to be better prep'1red to serve the1r school and commurnts 1n wfus wh1eh requ1re sc1ent1f1c knowledge to spread the knowledge cf the need for se1ent1f1e 1nformat1on and to work w1th fellow members IH solvmg problems of general lnterest The Sclence Club IS '1 verx helpful or '1n1z'1t1on 111 the school for It 1s 111 L11lI'gC of all '1UdlO vlsual equ1p111ent m the school 'md shows 111 moues ln the bemor DIVISION 83 s V '- 4 V -1 -- 1 Y 11 j ' , . W , .1 L . ' 1 1 1 ' . - 1 . 1 ' Y 1 1 ' 1 4 A ' 1 1 Y 1 2-J Q 3 1 ', z " , , 1 ' , J ' , 11111 1 ll l 1 T f 1 T 1 'Q 1 L, I . Adviser .... ....... ......... lk I iss Helmick - 2. . is . K Y I . . . v ' ' I 1 ' 1 I 1 .' I 'f 5 Y . 1 . . . . . . l YV gg . 6 . . N y . .R . i 2 I - 5 A K .F YF 1 V - Y 1 s 17127 Wxlememdm Milfs . . Row Row Rovs Row Ron Future Nzmef Club D Nancs Brug lhrs Helbllng Barbara Smrth Sue NIrCle1rs Birbara 'Hon gomers Neva Farbmo Lone 'Xnn Krdd llflargery Ehrh'11t rlerrel Dfmson lNanu XVISC blndra RIDTCY 4-Rlarlene lu her o'1nne Leggett lllartha lrssl Pat Kms, 5hlI'lLS Divx lvu Lrltes hllen 2 1 Born Ann Rennel L1I0lQUlIHbS Darlene Laurence bonu C ll'll3I"1l1Clf Sue Lunes V1fglUl1 Nlewer Ethel YW1nters Ruth Dougherty Peggs bchlaflx DOI0tllN Hwsk Liul lxmgler lat Blurphx Clldss Riggs Lmda St'1hl L1ur'1 Owens Tvuli Butt Patss Iorglel Sharon Klem Betts VValton Larolsn Prrtz Larol HUHlCIlClxIl0USC Rosalle Re1chm1n Ianet Belbcr Rose Parllsh Voneta Tombhn LODIIIC Lloneb ugh Barbara Nlcblmuck K'1y VV1ll1ams Carol Wlddoes Marranm Adelman Iom Thomas Schwaru OFFICERS lresldent Ethel XVIIIICT X ree Presldent Banca NVISC Qecretfzry lllarlene lixsher Ireasurer Nancy Brug Aduser Nlrss Rioffltt The Future Nurse Club gnes am grrl vsho IS thmkmg of becommg '1 nurse practxwl experience Thls experlence IS achleved through dlspensarv du tx vxhrch each gul performs at least one perlod '1 meek Thex are statloned at centralized locatrons ln the halls 'md give mmor first ud to any student xx ho needs lt At thelr monthls meetings the glrls had doctors and nurses to talk wx 1th them md tell them about therr future careers 84 Y -'L 7 1 f ,Y . y ' v 1 T 5 .Iv ' L t ,, ,Tv ' , L s r , . ' , L , T : , z f vs v J ' y 'V 3 "Ts 1 ' .fy T . J., T' .Sv ,Rv T l -Ty T I , A . V U N . ,I A , ,, I , , 1 ,', , 1 1. 1 1 , 4 ., L 4 X l' ' 3-' 3, ', if . -', ' 4' : ' , l. 'J V , ,. ' ', ra AS, 1 , 1 1 ' ., '-' 1 L, .Y Y D , Y , Y ' y ' . . . , . . . , Q Q , , , ' za 7 ' Z ' ' - 1 4 -v ! s -1 Terry llfloreland, Barbara Packer, Jan et Hupp, Carole Mathlas, Jane Prlce, Bonme I. ' ' , s ---- -----------------. . . -----.... - 5 . ------ ---------------- - T Y , Lf c ----.------.-. .--. - --. .... .-.-... 4 l., , . 7 Ya. i 1 ' n 4 H T B S . V L 'Y . Y . . . V . l 1 N 1 . Q . . . . . , . .7 'y,, V . .I I I . C A 1' ,, , . . . ' : azz zum! d7l!iQy. ow -1 n 1111 U 1'1tr1111 D1111? X ll 1 R011 3 B111 L1rpe11te1 E11 1111111111 '11 f1111e11e Ixmp, 111111111111 BCSOIZI Don'1l11 Steen R011 1 Ro111n I-11ux1 D111 1x1r11 R11 Ben11er,111111 Stutl 11111 H'1111erm'1n OFFICERS 1re-ldent E111111: LlIIl171llgH 16 1rew11 11 Due 1,'lII'lC1x Sc-1ret1r1 D'11e K1r1c YL 1s11r1r Ro11n1e Oster L 1111 1111 11111 1111111111 111 Ur licnder ll'lICL1 111t11 1110 H XI L A e H11 1 X111111111 11rg11111'1t111n 111d 1111111 thmgx tar tle 1lCIfLI'lT1CI1I 111 the 111111111 e 11111 111 I1lls 11r'1111f1t11111 11 s11m1ne11 up III 1ts 11111111 111 erexte n1'11nm1n 11111 extend t11r1111Lh11ut the 11111116 11111 1.11111n111111t1 llg1l flIl111IL1 ot Q1111Nt11n C111r'11.ter The H11 11111111 111111 t111 131111-r H1 Y xp11nN01111 111 111111111 5111111 B111 D11111? ex enured 1 fl111t 111 1111 L11r1stm1x 17111116 YICS 1111 1 r1f1cs11111cnt 11111111 1t t e as et11'111 Qunu, 11111 1111 t e t 1 1 f1t 11r 11111 son 1111111 t 811 R ' ----I1111 C' 1-', 1111' 71 '7', 1" 1 I tt' ' f- 1 ', , 1 3, . '1 ,. A . j ' S 2 , - Y A I ' QI- ' ya V 4 I 1 , 1 i' v . , 1 ' , . 1 ,, I 1 1 , i. . . 1 YE 1 1c1 ........ .... ................. 1 ' . ' ' 1' ' 1 ' ---. ....,...-........................ 1 ' ' '1' '15 r .--..w.............,-..-... ,--.,, ' 5 1112 1 ' .,... ,................., ....e, 1 W -- - - A' 1 ' -' Se1'g1'1111i 111 .'xI'lTli .,..w........ ,, ,.....-..,, A,,- D11vc Bair .X11 "Q 11' ,.... .-............... , ........,.,1. . . - Aff'1'. " '. . . '. ., t11 '- ', 1 .'1 ' '1111' 1 ' , " 1 I' . - -1 w 1 1 A. 1- 1 1 . 1 , . Th 1' ' gl ' 5 . ' ' J 1 "' 1 ' 1 , ,' '1' . 1 Q 1 1 . ' ' ' 1'j' S1 1's ' ' '1 1 i 11 I M '-',1 " - " '-,J :" T1 1 ' ' 1 1'. lhg' ' 1 1 ' I lj Z'2 5 1 D' '1 1 S1 1 11 b 511 . k 1 1 111 1' in 11 ye111' hey 111 11 1 1 1 - 1 5 1 ue . 9221 pw 19?21es'. . Spamzflr Club Row? Tom fucker 1m B1gler Bud Pete ohn G11 en ohn Lemfl tem Karl Goermg Drev Stels Ron 2 lllr lfulor Eduard Brlck Peggy Schlaflx Te rel Duuon Balham M1ller R'1111c11'1 Lrllls Nelson B0l1l lNI1Le Axhbaugah Rovs l Lllldi An el Cuol Roger Luole VV1dd mc Xlfzrx Nlurrcll Rclweem lNI1rv1n Lhmlcne Svsaldo OFFICERS re 1dent Telrel Dwwson Y 1ce Pres1dent Rebecca Nlarvm lrefwurer Pegg Schlaflx Advlser Rlrs T ylol The purpoe of the Sp'1n1Gl1 Clnb li to cre'1te 1nte1eSt 1n the lmguage fmd cmtomi ot the bpamsh apeakm people lNIembersh1p IS open to all tudents takmg flrst or aecond year Spdmbh The1r act1v1t1es thls sc 1 1nclud d a Chrmtrm pa1t5 'md 1 Sprmg, F1csta Ar the1r buQ1neQQ mectmge thew enjoxed mov1eQ lmlogue reporte plaw Qlldes an 1n of Spambh Song md 1 spe'1ker who hud traveled 1n South Amenw 86 O , ' . . 4 .U I ' , J 7 ' 9 .I FJ 7 J tb Ll ,1 Y 5 - 1 S' it , , , A, 3, 3 . C y . , K I w . . .7 - , . . . -, , 1 5 Y v . - V1 . . - 1' V xv " 4 2 , 2 , 5, I 7 '5, A 4 I 4 ' , ' 1 f . W - v ' 1 I ' . 1 I S .... -------- ......... ------------ . 1. ,. . I 1--- ----- ----- ----f---------1 C A Secretary ------- .... -- ....... -- .... ------ Ruth Dougherty A ---------'---------------------- ,, . , ': -.-- .... ---- ...... ----.-------------- ' - g . 1 A 5 : J D'-zu F3 . ' f . . Y : . . ., ' 1 j j ., 1 s, ., j., . , - g g 1 5,2 z : . ' . 9211 has flag' ian, 122 jay Roxx 1 xx Roxx oxx Roxx Must 1rx ALIXISCIS owzizwml ab N11 Put Ed Ben dt Bob SLVITIIII Chxrles UML Bob 5XXlSSllClI11 led Sxxxenex Dlx: lelrell 'Ur Cyuelxenhelmfr Iloxd lllxuru Unk Huff Iue Uelp lerrx YV1lker Kennx Nlxlrphx lon W ellmg, I1m 13111110111 Ronme 'Klee e B111 btokex uk Neuter nn VV1ll'1ee Pled L,I'0DClYlUg,ll D 111 VVr1ght bred Anderson bt nlex Hfxrrl Rix Brml B111 Babb Ronnx NITIIIH 'Norm Ash Due l3Clt7Cl bhelbx xK7'1llxCI' ohn VN 1el1nd Fred Hcter Jax Ixcpp Dlnnx l1t1h Ronnx Stoke UFFILILRS lilll lxbb IL 14 ent led Sxxeenex c 1 u uk lNClf.,CI N11 Cxuekenhmmer D11 P2111 Amon the Xue t1o1 'll Llub x1r1ou 1et1x1t1e XKCIL the selhng of soft drmk 1t the bw Letbxll gfune Qexeml d'1neew 1nd the emnuxl Fnher Son Bfznquet Ihe member h1p of tln elub 18 xmnpo ed of box xxlm 'ne mterebted ID xxorkmg xx 1th mulnnerx The nex le lfll neLh'1n1e 11 dr1xx1n,g, md blue pr1nt re'1d1ng, 'ls xx ell 1 the pr'1et1U1l xx01L1nL of muhmerx 87 ' 1 - 1. . .. x . . .1 - w -, -, 1 , 1 , 1 , 1 '1 . 1 s, 11 , ' 1, 1 , 1, 3. Q N N,, ' , 1 v, 1 1 ,- . . R. .4 ,. . , 1. .1 , . . , , . . ' Y I Y Y. 7 , K Y , A ,V A , . . , , ., . 7. 43 . W . . V W , .Y . 1 W 1. . I' A 3 , U, -1 A V , L 1 c , 4 7 , ez j R ' L- 5 , 11 1 s, ':, 1 , j 1 1' , .Y 33 l 5 1' ' . , 1 7- , f, 1--f z'- , , , 1 ,J 1 , , I 1 , Z v I' - ,1 ll"sl --.. ...... ...... .... - . ----. .-....- ..-.. I 2 X111- lleenlenr ............... ,,,, .......... Dean Xvflght 1 1 N --- ............................... I lr-as rer ....... ........... .....-... - ..... - - 11" ' f' . 1 . 1. 1 s --1 -1-------- -.--1 .--. 1 L , Y u , in. . ,K w . N . N 1 . Q . 51 11 11 5 1 5 1 ' 5 ' " ' -' 's 1 15' z 1 5,1 ' 1 1 N1',1 1 1 1" - 1 . s s ' 5 ' s js ' ' 1' ' ' ' 11 ' 1 1 '1 'z 1 ' f: - 1 I ' 1s 1' '1 ' " is 472291 Wmzzemfm 10155. . Ron Row Ron Row Barbqm Bannll, Patts Demuth, Barbara Smlth Shlrlex Davls, Larrs Heller lN11ncy IJOHI11lllCI' Dorthy C,l1lllCX Lhersl Rosenberrx, xxfllldl Hudmg New Firbuo, Ku Lutes Ann Renner N'1ru Brug Donn'1 Ashbwugh Allen 'lhompson 'lllrgerx Ehxhart P1tsx NIeL1mmon, lllxss Relser, Mfzry Ann Rxggle Llndl btlhl b'1llx Hudson L'1I'0lQl1lIUl7X Lindt VV1therspoon Joxee Allm1n, lllwrllwn Elluood Ellen BOIH, LOUISE Ann Kxdd Lund Lexus lxu Hmm Adella VV1ll Lmdl Buekohr Rtbettm NI nun b11ndr'1 Rlp ley 'met Kr1mer,Jo'1n Allmm Ruth Doughutx leglgx behlxtl Shuon Ixlexn B'1llJ'll'l 'Heirs P'1ts Nltrshill L1 ole lVI1th1as L'1ne Lexus 'met Beaber b'1ndr1 Puslew NIULIL Lotn Nmnx Urfer Pit btlffler, xfllglllll BICNCI, hue C lrnes Dulene Bemttx, Robtxtt Nlelfee, Blrblm lxILLlll1flLlx Luolsn l11t1 bmdm Green bid nex herb Llrol l-lumerulthouse, Judx Korns lom lhom Ken Xvlllllllls 'Xqnu flvgen bonu cjlflbllllxlf Lmdi Angel CJr'1ee lxIL1I1t7 Roselle Hos, Lonme Lronebwugh c.1'lI'OlXI1 B111 Sl1l!'lCX R1fg,s B'1TDlI'l Puker Tern 'llorelfind Bonme bLllH'1IIL Loreen SVSll1dCllHlI1 Nltrx Lou Rexnold Imet Hupp OFFICERS 1 1es1dent Qlrolgn Ball N lee l re ldent Rosella Hox Seeretrarx Semdra Green lre sur 1 Judy Ixorns Aduser llllss RC19CT lht luture Tmch rs of Ameuca IS composed of umors und benlo s xx ho 1re thmkmg of enter mg the teuhlng prmfesslon The membere g'l1H ex perleme bs substltutlng 'it exther gmde school or hlgh sehool u hen the te uher nxll be ibsent for 1 len hours or a dax Eteh sCll10I' member had 1 ehmee to observe '1 Cl1ss ln 86581011 It m5 grwde sehool of her cholee rlllfilllfll 1'l1UX1Ls md spmkel , the members lewrn ed the TCQUIYCITIEIIIS to beeome 1 tmther md '1 httle about the dltfer nt brmches of teachmg rl he eluo hld 1 reeeptmn for the mothers of the members later 1n the year 88 I Ti I I 5 I 1. I . . I . I T I " L , Y , ,V Y 1 ' 1 ' 1 1 J' 1 - 1 71 . 1 - ' J 11 '1 1 , I 1 I , I 1 I 1 1 1 , 1 1 1 1 1I w . sv s i - 1 1 - ' 1', , 1 1 I , 1 1 1 , 1 , 1 1 I , 1 5" 1 ' 1 1 11 1 1 I . . 1 I .... . ' -It 1 1 , 1 ' 1 , 1 I', 1 , I " 1 1 ' I ' I .I 1 . I - I.I , I , I ' . . I . ' , 1 , 11 1, 1I 1 1, s, 1 1, I ,, I 2 . I I , ' 3--J1 ' 1 K 1 ' 1 , -' 9 I' " fy, 1' ' ' , 1 ' 1 '1 1 15, 1t'1f1:1 , 1r 1 1, 1 -':, J1 ' , '1 1 1': ', . , ' - s 1 ..I . . I I ,, , ' 1 1 "1 ' . 1 , 1 2 , ' .1 : . x r 1 1 W l .sr W1 - 1 X-. V w l' ' 2111 1" 1 I' ' 1 1 1 1 1 , 1 I '., 1 '1 , - I 1, . .I .I I I I I 1 1 . 1 1 I 1 I . .I I , 1 , 1 1 I 1, Zim, 1 1 1, 1 1 x ' ' , 1 ' - s I - w I I ' ' 1 1 1 1 , 1 , 1 1 I Row lff'lXIZlI'lZ'lI1 Adclmun, Rhebn Rainsberger, Joyce Hamilton, Susie Stratton, Anna Lee Rapport, 3 1. j ' 1 , '1 I' 1 , 1 I' er, 1 1 '1 1 ' , -Y 1 , ' ' ' '1,11I' I' S,I2 D. 1 . J, 1 1 ...... .- ............................ 1 ", 3 S' ----------------I-I-I------------ I1 ' . 1 1 --- --....--..-----...- - -...-. -..-..- 1 ' 1 - I 'I I r 111 1: ................................... ' 1 ' ' 1 . ' 1 1' ' I' 1 5 ' ' 1 ' , 1 5 ' ' 1 ' " 1 ' 1 ' ' '1' 1' ' 1 1 '1 ' ' 1 15" 1' 1 1 f 1 ' '- ' g 1 5 'S 1' 1 ' ' ' 1 '1 ' 1 1 1 e 1 1 . 1 1 . . 9911 611156 he . JXP Foafemfy lub OW Drew btelx Huv1rdSelnde 'Xlxrwood Be our hlr R'llNIOIl Dem BICI sel Dlek Rldenour Lharles Smlth Row I Edwwrd Llllibillgh 'lx Kopp Anthony F'1b1ano Donn Bxehsel Fred R01 B111 IIlI'd1I1g OFFILFRS xesldent Donn Blehsel Y :ce Prewlent Fred Rea hetretwrv Treasurer Hou 'lrd Sehlde Adv user Mr Rilston A genume lntereQt rn folestrs 'lnd m the methods of flg,lltll1g, It 'are the requxre ments for beeommg 1 member of the Forestry Club lhe club IN formed to CID le1rn how trees care for them 'md hwrvest the trees lhls sew the school 'lcquxred '1 thurtx thouvmd trees null be renewed from the to frght fue 1nd C7 le'1rn how to p1'1nt 'rs 1 crop two 'ure sehool forewt In the sprmg one xtwte 'md the loxestrx Llub mll hue the Joh of plqntlng, 1nd Lmng, for the trees fu '1 long rmr projeet 89 , Y. s . sv, - A, f . I Q. 441 ' -' -v 1 , L ' 5 ,,, . 4 4 , 4 ' .i . , . y 4 Y J'- 9 ,V ' ' - v fn Z Is 4 4 'w A 13. ' ', , 7. . xv ' 4 1' --..---..------....----,--,.-- '4 N . ' ---------..-------..----..---..-------- . 4 f . . , . . . 4 . 7 7 4 - . w - . 1 , 4 - 4 , I 5 ' . ' ' . 3 -D . ' . Q, 4 4 4' Q 4.'2 . ' 4 .1 4 4 " ' 4 ' I' I . f . . - . . 4 , , . . , 1 1 4 4 X . - I -. .4 . . 4 4 . 4 4 72 'Z 7 4' 4.x 4 KL? QC N . 92211 ifzawkbe gamer! . . IIBRARY 5 I APF 1111 1111111 1 Illl 1 ' 1 'IIN 1111 1 1 111 ll 1 1 1 11111 1 1 1111111 f111,l 1 'X 11t 1 XI1R1111c N r O11111t1-11 111 l 11111 1 111 1 11110 111111 11111 I1 1 1111111 1 1111 1 1 131111111 IL 111111 l IX 1 Lhrhtv 1t 11 1 X1111 1 1111111, 1111 1111111 111' L xxx x s N xx s Y Nl L 11111111 Xlllf., 11111111 1111 lll1flllI1CN, 111 1em 11 Xls 111161 1 1 11 1 ll 1 N 1 r 1 me Qr111N11111 61 1111 811111 1 Q 211 W 1 ' I ' 'Win I 1. 1 U LHESS Ll L I3 R111 1 611 11 11tf ll 1111111111 D'11e P'1tr11 'X 1 e 11111111 Xlr R11 1' 11111 1 1r1111111 B111L1111p1r 131111 Leggett P ll 1111 111 11111 Yutf 111111 111 11 1 I 11111 11 11-011 lllllllllgf 11111 1,6111 13111111 1 1111 N 111116 1 11111 L0111111 11111 313 111 11111 C11rr1tt 116 Re111o1d L1 11111 L11 Il C1111 LL 13111111 '11 1IT1 H 111111111111 1 1111 rex 'IXC 611111 CL 1111 V1 1111111 lllx 11111 1 111111111111 Lhew L11111 his not had n1 111111111 t 1011 111 C1 111 111ect1n,1Q '1t 11 11111 1111111111-rx 111111 t111 111111111111 11 116 III 11 111110 tl11N 1e1r11111,g tl111111g11 111111115 t111 guna 90 R '2-f Kliss H ,", A11111' S 't1. lz1ts1'lI'K.' , Cz ' 11 S11 'z 't ,, '1ill1' fu 'Q1111', '1111'-'111 111111, 17 :Z"'1", -I"'1' . ' 1',1Is. 5 :1 R1, ' Y '11 '1' 1111111. All 1 ,J 1 A11 1:11, C1 '1 11111-1-, Nil 19 '1-11111, 1 N"k , '1-'11's ' ' N1 1'i' 111'1'1: 1 ': '1' ' 1, , 1: V 2 "1 . 1 '1111' 1i111':11'1' 2l.'I1.'I11llTfy 1111111-5 c1,11:ist 111 c111'cki11g PZ1..'L'.', 1'1't111'11i11L 111151-1 t11 .K"l1 11 112111 -1 1 shcl " 1 'Q : 1 :1,z 5 111111 1111115 11 rl A1 1' '111 1 -111 1 :111111111 t111' 1i111':11'1'. 1,l'l'.'., 'l'11','1z1 Butt: Y. 1' ci., -1: 1 1 1 'Q S '. - 'l'1'1':1s.. Cn' 1- 'z 1'tz U FM W D-wiwkrgfmiwwvqqv' V A 1 1,2 3 1--1 W . , , Ck 3 51 , 1 - 1A,", aww ,fir - I if-if 1 .Nz . ' ', 'ff 31,0 'E' f X 5 11.37 A1 Sf., 'M 71. f 11 1 1" 1 Ki ll U i -x 6 Y: Q N J 1 LQ' 711 Lai! v 1 , I VAHA 1 ,i 1 ' 11 ' lx :E 1 1' 1'-1' C11 S':'.,K:1C' ,,, 1' . "k, 1I'k . . '1111' I '11-11'11Hz ' , ' V' '. ' , 111KI "ls 11, 5' Q1 1 . ' 2 511 R 11'. 'D :1 S , Art C ' '11 . 2 " sm 1,:11'r1' H '111'1', . 11.111 ll'. 1 '1 P11 " 'z 1 ,Dz' D' s, P11 1 -11 s. Kliku 11:1 1 , "1'f- ' 15' , 1' z " 1 I'1'1':., 13111 C per: Y. P D. 1 R -' 11113 S '. - T1'ez1s.,x1' 72 5 'lv - -lj L2 ' ' L TT111 V' 11' 1111 z 11'f'd : ' '. 1 1" " Q 'z ' ' 's f-1s5:d1'1-1" f 1 'Q ' ' - z . ax! flings A427 fa! lg aff Debate Squad Roxy 2 udy Flakes Crlenn bu '1rt7 K'1rlGoer1n D'lVld Schnuder New Fwrbxzo Roxy l Lmdw Abbuhl Mr Bender Glnny Nleyer Ihc question deb lted tlu ye1r vsai Reqolved th It oyernment NllbSldlCS should be grxnted lLLOfLllI'lf, to need to lngbh ehool f.,I"1dll ttcs mlm qu'1l1fy for 'zdultlonll trammg In the latter part ot February the Debwte Qqufxd debfitcd thlg questlon fOl the Rotary Club 'md l'1ter Ill the year plrtlclpated m a sehool fwsembly l Smdzzmz Uflam Row 2 Hoymrd Sclude olm Sprung lerrv Smxth Ur Howes Domld bteen IIU xxv7'lll'lLC Hlrvey Uuntf B111 H'1rd1ng Roxy l Nl'1ncy Severn Rme Pwrrlsh Grice lVIuntL B tty Fr'mtL Betty QIf'lbNClll Dorn Grxbble The st'1d1um ubhers uQhe1ed 'lt 111 home footlrrll games thle yc'1r and dld 1 fme job These Qtudents re'1lly desexve pr'ube tor the l1'I1DOI'tlllt job they do 91 . I 4 E .Q X , - . . . v Yi . ' Y f Y ' 1 1 - Q . . ri ' ' - v ll u . v 4 4' ' . 4 4 1 5 4 4 , . 4 Q . 4 4 4 Z Z" 7 ' Y4 2 S, ' 4 ' 4 Z 1' 4 4 4 4 4 I ' ' 4 4 ' Z C' 44 . .43 4 . . . 1 , ' 1 wJ v . . n - - .r ' r J 4 4 ', 2 j l '., 4 v 7 4 l- f q 4 r v 1 -- D il 4 , 4 4 . , 4 , - 4 , 4 . , 4 ' 4 4 4 r V 4' 4 ' 4 4 . ' 1 - ." A ' I . 1 4 . 4 4 4 4 . Way iiememfefl ffm ch!! Azzcfzforzzmz Urban R u 7 Edrm Bnoll 'N11111 13'1rg,'11 Sails Hudson L1nd'1 Lexus Bf1rh'1r'1 brmth 11 ex IJLXIN 11d1 M111 hl Bedq Row 111 '1 0111 Ron 1 Rlllllll Ad11111'111 Lxrolsn B111 Lnnme cfI'Il1'lCl3lllflh Llrole Pete B 11hf11'1 AICTYS, hldry Lou Krodxer The f1ud1tor1um ushc1s 111 nhosen from the sophomor , Jumox, 'md semor clwssei Fhey usher It 1111111 pl'11s p1og,11111s 1nd pCI'f0lIU'lIlLLb IU the snhool To show hls flppreu 1t10n of lhelr helpfulness to the school 'XI1 Ihshel usualh t'1kes the Semor memhus to '1 dlI1UCI' lt the end of the xeir Fhex ushered for th1 pl IX Iune lJr1du'1te VVhf11 '1 L1fe the Sprmg Lar IllV'll, the B1e111111re11e selwues, Hill Lommeneement Stage few Although th1 stfugc LICVS lb small, lt ls lI1dlNDSl'l9'Ibl? lhe1r jc 11 ICQIIIYCQ qlllCk thmkmg 'md 11111111 1111011 rlhes f1re 1n clmrge of th stlgu curteuns 111 the 11Udlt0I'll1ITl, the llghflllf of the llldlfllflum, 'mu the props llld se s 1 ceded for 'IIN school per fUIlI1lI1LCN 'men IH the 1ud1tor1um Ihe Iellous d1d 1 fme job and dc cue 1 lot of cred1t for thelr work Stiqe Crew Joe Frfmtz, D1cl1 Huff Q9 Y A I I V N77 1 . . 1 1 V, .1 1 . 1. 1: -f 1 1,11 1111. 1 1, 1 .1111 1 Sh'l' 13, 1.11-11 , ll,Ld1Xs1'1l , X 1 Y , . 1 . V 1 1 . A ""' 1 1 1 , 1 - 1, 1 , 1 , 1 11 ,t 5. ,,, 1, 1 1 1' 51" 1 : e '1 : 112. 1 : z 1 1':, A"1 3,1 '1 - . - v- .s w-1. I I Q - 1 4'- 11 ' 1 1. 1 ,1 1 1 1 ' 1 5 1 1 '1. , -1 . . Y I I-41 , xy 11 L vu 1 1 1. N 1 1 , 1 1 , - '1 1 1. 1 1 .1 . V 1 .1 .Jak .. .1 I : .1 -I fs 1 1 1 , 1 . 1 ' 1 .. i 1 1 I1 '1 2 v I 1 ' 1 . . 1.1 , 1 V X., 1 1 sl .ls I I s - 'z':D' z . 1 1 ' . 1k ': , 1 ' ' We hue. me 2' yea? Cbeerleezeierf Row Zf-Judy YVheeler, Patsy Torgler Row le'-Lane Lewis, Sue Helbling Barbara Nlears amor Cheerleaders Row 3 K'1ren Lflb xx 7 Betks Tudter Ellen Hurst Row 1 I.JC'1I1I'l'l Polkw Cormne Pxlmer me Phllhps It ls the Job of the LllCC1lC lders to keep up the morlle of both the te im 'md the student bodv Thex led the Lhcers it 111 husk tl 111 md footbwll gqmes 'md wndutted the pep r'1ll1e5 m the sehool lhes themselxe desexxe 1 eheer fox the fme loh thex did fhlS sefxr 93 ve L I R . UW ,.-, .7 1 0 .. H , 1 7' 1 f 1, z ,Jr : f " Z ' I I 1 - , j ' :az .vena . . 4. ' C 4 i v THE ARTS Um fmziw gan! . . UU UU INK 1111 XX UU 1111 5611201 mm' ITT 11111 011111 1 1111 11111 NIL 111 I1 1 1111 11 ll 1 111 I3 ll 1 1 1111 1 1 1111 1 ll ll Stlllg l L 1111 NIHLLIL 111 11161111 11 1 1 1,, 1 III1 I111 1 lwllt 1111 1 1111 Jlll 1 L 11111111 l 111111 1111 1 111 -X1111 R111111 r L C 1 L l 1561 IIT! HX U 911 26425 swef fffzs Wm Row Senzow mc! 7 Rutli lluiiglieiry, Pliyllis Llliristy, Dfiiwmtliy' lliiwk, Stew- Pliillips, .lun Riteiiulir. lliek Xlrfm, Xlike Xxllllfllll. l':llfl'I1l' Kipp Row fm limb Snitz, 'llnn SXYlHlll'I'INilI1. Yermui Xlutri. llemiis XYUIN-. xlrmet liezilwer, Row Rum Ron Row Silfilll lxileliemiiziii 5 IJ mmm Aslilwzzugli. l'za1i'icizi Nlurpliy, Shirley Riggs, l':1t King, -lucly lfiekes. Sfilllllci2lI'1llWI'2lllllf. liemiie Klzirlilizini umly Kwriif. Sully Hiiclfim. Curl lfizime. Doris Neff, llulene Ripley. H0115 Ruserilweiii ' 3 B1 Sclilnflv, New lfzirliim Z lizirlmi-ii Nlllllfgl-Ilit'l'f. tluzmne lizirker. :Xniierte Puzxi. Allll' l'1I'2lI1CC Row l lim Snitz, lJ:1x'e llziir. ling'-1' l,ile. lfrliel XYirirers, Hr. Pulee 97 zrlwzirzi Pzxclcei. Putty llemuth, Shirley Uxivis, I.iiiii1il.i-wis, Peggy Um IYZIIIIM gem! fav MAJORE1 PES I elt to uglir Esther YV lteis Qxirol S'1riders Carole Fet Qu1kc1 Girl Ro elle HQX Ku VV1lll'1I'HN Dorothx Dmdo Cherxl Roienbcrri We 'Ire surels proud of cur IU"lj0I'CttPS fine tuirlmf Ind f'1nCX strutting, lhesc' d lmes DRUNI MAJORS Drum lW'1jor He'1d Drum RIT-101' errs ohnson Ge-or e Bidinger Our fine mile biton tuirler led the hfmd through :tx 111m NpCLt'itllllI'N uith gre'1t c-we ind LOUI'dll1'1tl0I'l llnex too should be ipplfiud d for thur fine high stepping. ind tmu Nrruttmg 98 . , . . , V J ' f : 3 Z1 ':, . ' . :, Q, . ' S zu' ' '. 5, ,' ' , j , " , . : h v . ,, ' g , . U' 3 Y. I girls contributed much to the half-time shows with their high stepping and smart z ' X, L . K I D J ' J - 2 i ' ' ' z '. " . '::..': " . III '- xr, ,S z. 5 ' Y: f 1 z I . 22522025 2 214222. Ron Ron Ron Ron Ron Ron zmzmf mm' Slndx Iievmcz Cru Erlukson b'1llx bprxng Llmnor RIOI1t,:,0ll'lC!'X Lrtrol lllku Lonnu Slllth Sure oe ltrrx Cyelb Ivxe Suhriber Km Vhther pom xI'1I'llNI1 xIOI9l'lIld S'll1dX Bofmun une Rcth Benin Rldenour hmt QlllmbX Cyn Lone IXCHIN Shux Bexerls Lrrm han Ronnx hlthcl rleddx H'ml'. Due Peopl xI'lI'llSl'l Hernmn LAJIIIIIC IXIITSCX SUVIII Nlltahell Blrhv Doldge B1 brrl X lrtuc bxndri Cutthe Suxm Louts Yue Nllller Xltks Grfnff um Nlukhin B rt button Ix nm Nletf 1 X lfbll Bc-tthe ttf Lfllllfl lc rrx btullcr ohn IXllk.hCI1ITl Ill -Xrlene Henu 'N mu Bender lcrtx Crrlbblc Ann Blu n B lreth btempfls I 1 lllp B 1rL1r Sonm W er Ronm I edrxtk D'mnx Edle 'I om Y 'Anders Prmus Nussbxunm Ilm NI1rQh VV1rd Boxer oe Rucker Xhrk Sturm xllkf? xIlfthCXNN Duld Lox Sim NILc.,IllNllf'ld nn bheir Ixvnm Nlonte Km: Blocm nm Henu Ihlx mlented group of box md Qlrlx xull surelx one d xx mwkc our Semor B'1nd run better th ln lt ls r xx 99 I . 6871: D, it t' -L W .Q S .1 -7 . . Y 7 K U hw' wi V lil' . ,A -'. E. H S. Sl '5--'V V' ", 't W' . , 7' 5 . 't , . j '. . ,J 1 , ,J ' ' wrt' ',' - ,- k l vy v 1-v I -S v ' 4- U' , ' U' . ", . ' es, . . . , X ' "3-',f.'. A " , z .n .'1, trxz U ,': 1 "', Q 5: ' J, L . , ' ' Q' . ' 3 Bob VV:1rnCr, Susie Hudson. Kay Leggett, Cynthia Lorenz, Sandra KIIIY, ln' . z " :i , za , 'C j . zgeg " fy' - , 'Z - 1 2 v,1l v. - v J r- i I V A 'iv' A-I tv ' ,Q ' , 1 , 2 N1 ' : Y: , . " 'alk , -v 4 .xv, I bv . , Q 'C L- 'l-f'. ,.' ..., . " ,r.' , 1 ' 1 W ' ' 7 . L z ':, 1 ' J, . . ' 2 Sz , 1 . , -' . , . r , J ' ' , 1 js . 3 " 5 1-' . f ' . - '- ' 1 ' .o '. 1 1 1 Um cf4ms'sweefmz1s12' . . hm - - 3 M Row Rovx R011 Row R011 A Cappella Cfmzaf '1Ck Bulu ohn Lemfxsters ohn BlI'l7C lun B1glL1 ern ohnson rlom N1um111 ROIIIIIC Burkes L1rr1 Helle1 Ronme Oster 'Xe1l l3e'1l L1f1S lllurphs Due Hart B1rh'1r'1 lllontgomerx I30l'll1'1ljlld'l NI'lI'j0IlC Ehrhirt lyu Lr1tes line Iew1s lNil1LS XVISL LCUINC Ann Kldd I:.1leen M1llcr Illlill xxyllllel poon Ruth Doug,l1e1lx L1role lX11tl111s xllfflll. lrs 1 Lurml OUll11l3X Donnfx Nlllllllmll lxdfflll VV1lls hir Bllss B'1rh'1r'1 lll1Ll111t1Lk u1et Belher Roselm H01 Ku VV1ll1'u11s uds 'VI1l1nsk1 lXI'1r11n Adelm'1n Ann Renner Tom 'Ihom'1s S1111 DUlHI11CfmUtll, Cl5HHIC Lronebiugh Barh'1r'1 lNedved Llndv. Angel Doroths Hunk rlerry 'Hur 11nd losce H1Hlllt0I1 Ihe A Lappelli Cholr under the d1rect1on of 'Ur Bhss 111s qu1te act1ve th1s xear Thex started the X831 bs smgxng for Upen House Thex 91115 for the hlks xICIl10I'l'll SCYVICC the Lhr1st1n'1s Pqgeant and Sp1r1u1l Emph'1s1s lVeek he Cho1r Workshop held ar 'X1'1ss1llon 11 1s 1 hlgllllgllt of the 1e'1r The cholr 'also p1rt1c1p'1ted ID the 'lnnu 11 Pnrons Lonpert A Good I'r1d'11 se nee 'md 111 Eqster Sunnse serv1ce should 11 o he 1red1ted to the1r '1et1x1111s In lCldltl0l1 to '1ll he speerll exents the eholr gue both umor 'md Senlor IDIVINIOII 'lNNCll'lhll?N lhe 1 'lr 111s rounded out 111th IYIIULIPIIIUII 1n the B1ce1I'1ure1te SCIXILC 100 I ' J' Z lv: .ll L: -X1 2 31 . , V1 .ll J 'X 1 ' ' ' , Y . , . 1 ' . 7 ' f 1 .1 ' , 1 ' 1 A f 1 ., , , 1. 1 ' 1, 1 . I. 4 , V , . i ' 4' I 1 1 1 , 1 1, 1 1 1 , 1 1, 11 4 ',', 2 1' 1", : Y 3 " ' ' . ' -Q 7 Y . 1' , 1 1 . , ', 1 1 11, 1 ' , s' . V . . .I . i 1 1 1 -cw, 1.1 I I, 1 1 , 1 1 ...Y . .., 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 ', 1' 1 ., .I ,' 1 S ", 1 1 1 1 , . 1 - s T 1- 1 , . 1, .. 1 , . 1 . 1 7 , " 1 , ' - C1 ,t " 1 fs 1 . . . . . . . 1 , ' A . 1, .1 1 . . , Y ' , ' ' ' ' I I . ' .1 7 ' . . . . -. . . . , 1 . . , . '., , . :. 5 . 1 . , 1 11. , '1f 1 ' 1 , 1 - - - , -1 . . 1 1 1 1 1 1 . ' 1 ' 1 T' ' 1 1 '1 .1 - l s 4 - - I 1 w .v't'A- , ' ' . . 1 1 5 1 . 1 1 t 1 ul s 1 A I 1 l H . 'v.s. 1. . 'i . 1 V 1, 71 1 L 1 1.1 'C1 '1,' ' 1 ' ' I Z"1 1 1 I " ' . ZW! file dll . . . Ross Row Ram Ron mezmf Chow Jim H'1lderm'1n L'IITX SOVITS Karl Coermg Bob Lxberwtore Kenneth Lab Bob Barbee Larrx hlmer Lee Hlerle jun Vlsblnder Alm xNZ1ltCI'S Gary Hootman Rollin Hxut llm B1 lel Mlke Barbee Marllyn Mlllc Dons Grrbhlf' Carol Nedruw lllarlene Beal 'Nlfmcw Jo B'1rg'1r L1nd'1 I-xbbuhl 'Klan Ann lVI1sk1men Ann Herron Nlarlene Gel 1 Shlrlex DeStef1m lllflrtha Gelser Faxe Davidson R1 monfl Lfllll hue Helhlmg: Doloths Umdo lxuth Ann C ux SIUHHCYN Lucl Smdcr Bonme Brogne II ln 'Wxltcrs udy Hobart C rolxn lD'lllt9lITllI1 VV'1nd1 VVclflex oadl Palmer Edith lenmngton udx Sfsffcll lrlfl Dewlghael L1Vonne Cyrxhble lhe 'ILUVIUCS of thc umor Lholr n rlllelcd tho e of the A Cflppella Lhorr xx 1th 1 ten exgeptlons lh1 chon ulll make up the majorxtw of next scar A L nppella Lholr l U 'S-' . . , . ' j , l hi, ' . , . . . . . , i v " v ,' 7 y v , I 7 1 X9 I .v SY . g .Y Y ' -l-- ' ' r, 2 ' , Y r , , , . if c 4 , c K ' , A a ' I 1 , ' 3-l . 'sc ', ' ' . ' "1 . ' '. . ' . " S .- . 7 Y . Y 1 .Vx N' rv ,Y x ' . Row I-Alllr. Bliss, Bonnie Bartholmx, Carol Sanders, Donna Nickeson, Kathryn " J, I '- U - , ' , 've y 1 : ' lf J ' . , za v' . ' 1 , . . j, J 1 . , I ' ' , J U' . , M. . ' . , . ' . ' ' A J . Ka : s . . , ' 1' ' ' :. "'s 'A " . ' 'z 101 girl Xie 027674267245 hkyerf . . Row Ron Ron Row - Semor Owheylm llhrlene Cleicr NIITJOIIC Ehrhqrt Drew SICI l'1ul Xlorelrmd Dare Bur Steie Phillips l'1x Blmn Roger Lrlc Ronnie Oster B'1rb1r1 liinfill Nlirx Ann Riggle liner XVilli1ms leap Sehliflx D1lene Riplu leinnn B rker Birlviri 'llont mnieix Sonii C uribmndt Bob Stun Don xx7ll1LClCI' lll'1rth'1 Geisei N nu Mars Ethel Winter buih lxilahenniin Lirole Sinders Ruth Dougherty Kg VV1ll1 .ms lindl Angel Dennis VVolfe Bennie ll'lrkh'1m Jinet H :pp C'1Tillj'I1 IJ'lUIEI'lll'lI1 VV111- du VVelfley l'1X'onne Cirihhle .udy lliliniky .lucly Brick lllike lV1lt0n is ye'1rs Senior Orchcxrrw Weis directed by Mr. lxliq: with thc '1ssist'1nce o lllrs. Hovfitter. l'heir music XV'lS enjoyed 'it nearly 'ill senior division wssemlilies. Ihey were on the prog,r'un or Onan House. l'he orcluxtrw 'ilso provided music for the evening performwnce of the Dr'un'1tics Clif: ll'.' th Senior Ll'1:.' ll'1y '1 d Lommencement. 102 57165 014 50 di!! Row ow Row Row Row Row amor 1"Cb65lL7'6Z Fred Nixon Bill ones Annette Pour Adelude Pusher Llame xhlflgllt Bonnie bribble Llira Blxler ohn Cramer erry Wletzrer Sally Spring, Kay Witherspoon Rebecci Riggle, Carol Cornell, lxaren Stemple, Carolyn Bailey, Elizabeth Dougherty --- on Ritenour Bill Ladrach, lllarilyn Herman, lVIa1'ta Farbizo Sally Pugh, Corinne Palmer, Karen Lab, Ellen Hurst, Laura Gephart, Karen Sanders fKay Kinsey, Connie Kinsey Cynthia Lorenz, Susan lNIitchell, Vicky Graff, Gay Lowe, Nannette Nussbaum, Helen Stehman, Doris Neff Sam McCausland, Philip Olmstead, Arlene Hency, Ann Blinn, Nancy em er, 'l'erry Cribble, Philip argar, Tom Yanders, '1 lx' 'y, Danny Edie Francis Nussbaum, Ronny Ledriek, . ohn Kil-ghenman, -oe Rieker, Lowell Swartz, laul Swartz, Mike Matthews, Kenny hlonte, Jeff Cramer This group's main activity was the playing for the unior Division assemblies. They will be some of the future members of the Senior Orchestra. 103 Wm alle!! Jana? Maya! . . aww mm' Stzndmg Glrx XIUIPIIS lm Hos E111 Vhntcr Due alr Lhnles Smlth rlmrcl Duhon boned Stun Phlulp oe Lnllix Iclnne BIYLCI B1rb1r'1 'Wont R mm U er 'lhe imc qu'1l1t5 of the Semor D'1nce B'md Q IHLINIC could be heard Qt m'1m Lhwl ut1x1t1eQ thl wmr Tllex plucd for the X Ieens D'1me Homewmxng Dance and 'ln 'ls mblx fhex 'llso gaxe an 'memblx for Brexxitvr H1 h Smhool Students cnjosed dflncmg to the dwmc band 5 mu IC e'1ch LIOI'ld"lX noon nour 104 'z ' fffxl 'U' i ' j, j, 'L ff M s, . ' B ', ' 1 ' 5 Q ' , X ' 1 1 '. fffw- "s,J 5.',,v z", ...q - gmm-ry, Rim Linzlrd, 131118116 Ripley. Karen Lcmley, 0 'E st , .. . Y . , 1. . . . , . 1 ', ' 'K ' , 1 .559 ' ji: 4' U' x , 'g ' . 5 ' v' . ' Y ' V . " : S . .j . Many fzmes MWQ qmzf. . Pqb Bama' R xx U 'lru Ro 'Xlxrxxood Benin llm os uc ur 6 inter ul Dm Lm rd Ron 1 Tfmet Hupp VV'1xne Rltenour Stexe Phxll1pQ ur Pep Bmd woubed the nlll to um 1t the pep r'1l1s before cub g, m Ihcx wdded np to the prmpeedmh ulth 1 xerxe 'md xoumc thxt behed thelr smfnll numberb 105 u ' 3 I,:n1'ry H hurt, L. ss, . D' ' 5 H j, U: '- Ba' , Iirh 1 VV' S, Ter" 1 'son Row 2' Hz-.rlmrzl :xI1lI'lf'0IlWCTY, Ronnie Ustc-r, udv llilinskv Rita 5- . , . , . a :i v if 1 ',' l r v . A - 1 I Q u Y- v' yy v 2' T3 6. H '. 4' '-fs " . ' '. ' 1 : ' ' 5 . '. 426111642 hkys wma Zillflfkdf THE CLASS OF 1955 111 11N611tN What A LW III II 1 II111111 N 511111111 Il R S1 1Q1 1 1 LXSI 5 ll 1111 XI 1NN S Il 1 1 N1 N1111 '1 111N 1 INN I 1NN 1fg1N11111 Il 111N1111 N11 I e11I111t1 HG1111 -XI1I11111 1 II II1 ll 1NN W I111 11 11111 B151 1 'XI1 AIKIIAILII 1 PIQJIINIIII I III LI -XSS -XIII ISI 1N 1NN 11111 1 R BULL I ION Sl -XI S1110 LICXI I 111111'rt16N L11Nt11m1N 1 1 IIIIIIIK 11 IUUII s I1111111t1 N 1 111111111 lk N 1 1 t1111 11 IIII N 1 I HIT t11 L K I II IQNICII HH IIINXK 111,,1 1 IIIN I 1111 11111111 W111g111 1111 D111N X1 Il W1II I11111111 I 1 fl Ruth IJ111111I1e1t1 S 11111 XIII S11 11 R1111111 UNI11 I'1I1Il1 IllIII'lUQII 111 II 11111 II 1-1, 5LII 1 1 ll XIIII RKIIIIII II XIII! I tI11'I IV111te1N IJ11I1 R11Ie1111u1 RI11'I11 RIIIINbeIgeI Il 1IN11111 11 III IeXI1N1e1N Ix11 Lr1tCN XI IIN R1 1,I CIII I IIISIL 11 111 XIIIII 1 1 111 RIIIINIIKI '11 1111111111111 tI11 1I1t1'N 11 1I11 1 N 111 t 1 111 IIIN CX'IlTI 11 II 1I1 IQ 111 1 N 1 111111 1nd 1IeN11e1'1teI1 111111 11111 tI11 11111N11111 1 or N 11 1 11111 1 1111.1 I 1,11I1111 I 1-n11 N 11161111 11 I111 1I11111Nt 11ctN IIIIII 111111 11'1I If 1uI1I11 N1-1 1111 tl 11I111N IIIQIUIIIIIL II1NN 1 1' NN 1I1 1N1111 1 111 1 1' N1111 1NN1Nf III 11111111 71 11I111 N11 II 1 IICIIN 1111 I'ICII'I N 11111 1111 111 t II 111111 1 1 11 t1e I1111 1 111111111 tI11111gI1 III 1 Il 11111 III ll 1 1 III 1 1,1t IIITOUQI IIN Il Il 11 Il N1111 111111111 IIIII 11N 1 1 1 1 111111 1 Il 111 111 II1 N1I11111I I11111I 111Nt111me N I1 111 111111111111 I 111 111111 1 N 1- 11t111 N N I II11,1- 11 ll 1N 1 111111 1 1 111111 11I111I tI1111uf 1 111111 11111 IL 1NN1Nt111t 11r1n1111'1I 1041 4 7 ll ' 49 .X L'111111'1I1 I11 CIiff1111I CI11I1Is itI1 KIQ -I, 19511 IDI11-1'l111' NI 's. ' I :1: 1' -' 'III1' .11 I' . :111:1111-1' Sill I1':1 111I1'1' .I :A ' XI: 1 :1111'1' fI1'111'g1' IIi1I 1' -1 BI '11. ' QI-1 .-........ MM ,,-.. -,--,- ......,,. , .1,....,,,.. CII1 D' . XI: .......H ,.,--., ...,..1.......w,,,, , ,,..,.f, If" ' " KI1's. I :t ' T111 1,,... I -, , ,,.-.-,,,1.. .- ...,,,W,,.. .. ..... 'II "" I I -ION HT: I,i.c1- ...... - ...1 , ,,,.,1,,,1,......1,..1.,.......... : I1'I'2 I' S IIIII .....v........ ......,1,,,,,... , .V- .W,.. , ,....-..-.. AIIF' KI ','.' If, I'f ...... , ............,,.......-.k,,---- NY Q Bliss I I 5 ...,,. W--. --.. ........,....-AAfYA----- Nil' ' I I2 NI"IfI B11 'I1: ':1 P1-:11s1111 - ..., W Y,,,YYY,..,M......,.. 1 -------- 1111' 1 '1111 CI1'1'1i1- - - ....,.1,, W, 11,.,.... - ...Yv.. Hff.. A . ...f1,,,, Pl' "W -I' I1 flj X113 -5 H111 ------- , --V --------------,,,-,,1-,,,v,,... .... I "111 R011 I ,,l,. ----iii if iiii i-Rsg--M-------- - W -w-iifiiMA --- A. 1 1- 1' 1 111- 'ff-111 1- ..,11 I ,H A.............,,,1.. N ......... ,Il'l' Q . 'phy . s. 1 .1 .-.,.1... . .............H..... ,.--,- ......--- 'Z . I N11 F 'A 5 ....,.,,. .........W,,H,.... .. ..H..... --- " ' ' .I:'-' .............. ,-.-- ................ -.,- ..v... : 1' .' ' ' KI '.1,' K N XI '. : J P c 1 ., 1 A, L., .A FI.. 11 1 I " ' Y---,.----- , YYgY---------------, , ,,.,,,1, -I I , I If .' 1. ' . -----ii-i---- - ---H--------iWii--AYAi-AiiYi-AYW 2- " 5 ' 5 -k-I -------,--,, - -V ,,1....,,..,,,,..,,, .. ,,.,,,,,,, . 1 'g 1 c X Ig lg -,1111 YY,,H-.---,,,, , ,A,,,,,,,,,, 1,..,, , 1 . - - - .1,,, SCI' ' 2 I2 'IQIC I ........,.-.., W- ................. ......,,. C":'- . 1: P' h'21I1f ......-.,,,. .,,. - ....,.......,... , . . ............. .I:1111- I,1i1'1' I' 1 -15 w,,,M,A,,,,,w 1,1 .......-...,. ixKI1'IIll IYIIIN, I'I1'I : :' ' '15 ' 'I'I1- 11 ' " :I cI1:11': 'Il'I'e :1111 II1'1111' :XI1I1'icI1, 11'I111 juxt Cillut ' "'. ' - : 5 111 Iis 'Y', 11'I1 t1'I1'N t11 s1'II :e1111I' g I11' 1111'nf III 1111101 111 1':.1N1' 111' II: 11' :1I1C I1's ' I th' I:1111'11, :11.1I 11'I111 1 I':1 'z ti1111 "I1111'- vs" : . '1-'s I ' 5. i12- ti11 , 111 -' 111 I 1 I IIIII 1111: I3:11I1:11':1 IJC'2II'.'UlI 11'I111 is 1111111 111sIj. I1: -' : 5 '. U' 1111I1: I' " ' S " ff I1 f11'.'1 I 1111111 I: '-3 CI1' 'f' I" ' ', I fp I ' : : 5 ' ' -: 1 g : ' ':I -1 ' ' ' ' f . P'k , Kliii I1 If , :1111I KI'ss XVI '-I1'1: XI . N lp , : .'.' t I "1:I ' J :'1,I 5 t 1 II- 2 11111 1111-11 i11 H 11111tI 1:1 11I111 insists I1: I D' 1,11 111 IJ1i1' , 1 ls :1I1-111 is If ' 1I 1 "ng, H13 s 1 ' f- I If I11': I rl 1 I11'1I1 I1-:11'11i1111 I11- is s111111 s111I 111 :1I1.' I, :1111I 1I1is is 11I1:1t ' ' I' s ' 1 i11 s1'1':11 z111I 1111'1' 111:1I'11N ir I1111I-. :1s I1 ,,I1 I1' I:1I s I' I - : ' J nti, Ill rl 1 C1 s -' 1 ' 111 1I11f 1I1N11':11'1.-1I 11111si1' 11-:1cI11-1 11'I111, 11'i1I1 tI11- I11-I11 ll' : 1 QIII' 1I1't" fi1111II1' 1Ii.'c111'1'1s 1I1:1t TI11' IIINtI4IIIIIl'III'.' I1:111- I11-1'11 11:111'111'1I 11' 'f I11113 'I1 t1'i 111 tI11'1111' tI11- I1I:11111- IJII II 'IIl'I'. H11 '- II1'111' 's 11 '11I I' 'sh s " 1,I1 1I11- s-'1 1 I - " I -I11 11f tI11- 1. .". : A ' " . , 'wflaf 4 " am! 'Wild Aldl2': me Gmdzmie On 'muqry 31 1956 une cJI"ldl1'lIC '1 three ut tomedy xvls presented bw the benlor Dr'1m'1t1Ls L11 s under the dlrectlon of Urs lhomas bomervnlle A the plu opens, we fund thxt the senlors m our storx h we just gr'1du1ted 'md 'are 'ill I'l'l'llClIlg pl ms for ullc-ge Bob G'1rdner who hrs been the bug m1n 'xround the hlgh school 'ms great pl ns for hrs college educltlon too Irlowexer on grid uatlon mght hrs vudo wed mother tells htm that she cm not send htm to college In order to s'1ve hrs prxde he asks hrs girl frxend Agn s to marrs hun usmg thls as an outlet tor not g01ng to college All of Bob fY1CI'ldS 'ue quite astomshed espeelallx Irene who 1 qultc fond of Bob As fall dr ms ne'1r our plu comes to lts clxmav 'md lt end bs seeing Bob and Irene startrnr off together for college and sears of happmess w1th thexr trrends The pl'1s provlded both lwughs nd sighs and sent th 'ludrence ws 'xx satisfied ulth 'ln excellent evemngs entert1unment lhe fine Clst 18 'ts follows r C Il nu Ethel XVIHICYS Bob Cnrdntr lerrx lllwllernee Dotty Crxrdnet Roselm HOX Agnes bereni Van Stckle ane oyce H'1m1lton Elxot ohn lellflsters Irene bue Carnes Lulrl Ruth lxugler bl'1dx Loreen Svs mderm'1n Ethlsne b'1ndr'1 Rxplex Louth 'Ye-ue ,Ink Garrett Hubert George Brdmger lWIrs AILN'lll1'1I"l Uwrgfrret Lusrence Hqrry Ed Lrmbaugh ASblSf3Ilt Director Ku Lrntes Publlcltx llclcets Progmm Nlfarx Rrggle 'ine Price 'Hake up P'1t Kung, Costumes Neva Farblzo Propertles Crue Uuntf lllarge Ehrhqrt Prompters Sandra Rlplex Loreen Sumderman 107 ,J 45 N ,, 4 s u v v 1 1 r Ja 1 ' 1 , , , J 1 1 , 1 '1 , 1. , , . . , . . 1. 1 . 1 1 1s:, ' . .. . s 1' : ' : .' 5 I' 1 : 1 1 1 1 ' r - 1, v 1. tl A ,l 1 1 1 . 1 . 1 , 1. 1 1 : , 11: 1 a . 'z , . ' ' , fz - l . -1 Q. 1' I s sy s . s , 1 1 , 1 1 . i X . . . ni Y . . .1 .1 1 , , -., Y , 1 1 - . , . . . . V-. o C 1 ' ' , .V a ' 5 ' - 'Z 1 , 1" 1 ,1 1 ' 1 ' I . . 1 a , 1 . . ,B , .. 1 1 ' 1 1 1 11 . .e. 1 '1 ' . ' ' . , . 1 . 71 A 1- D- s y I 1. 1 1, . 1 . BI s. 1: d ' ---- .... ---------------------- . ' 1 v C A ----- ----- - --1- ----- -- ------ 5 I N . 1 1 v 1 ----. ......................... -- 1 , N A . - : ------.------- ---- Q-.v ---- ---------- G J -----,--.---------------..--..--------.... J " c , . Lhuck -,--- ,.... ---------------- ...... - .... john Kmder ,,--,- ,,,. ..,..- - ---------- ........ -- J 1 1 13 I 1 s Q ---- ------ - 7 I I - .... -..------------..-..-------------.. 1 h 1 ,- 1 'is ---....-- ...... --- .... --- ...... -- 1 , . ' -..----..---..-.. ...-.. -----.. .... ------ c 4 v' Y' 1 7 13- 1 . I Cr, I -------------------Q ---- ----- I V 1 Q. '1 1 1 1 -..--..--..-..------..------ 1 1 1 1 1 4 ' 1 .... -. ........... .................... i. . 7 1 . - 1 . . . ,.. . . - .- . ..... ,, .,.. , ,. 1 77,11 1 ' ---.. .... ------------------------,,---- 1 7 . i , 1 .----- ...---- ---..---- 1 l ',, 1 N . , v. 1 .............. -- v, Mzyfkzy ke! ETICS Um ,eafvfalyames . my Q X 6 ,- ,..,. I , , 'v:v-, -s: jQQi,f:l .s.. Top, Left to Right: lioh Hufff-"Fluffy . . . co-captain . . . senior defensive linehacker, aggressive jarring taekler. -Ierry Klallernee -Luke . . . senior center . . . injured, hut his enthusiasm helped the team. ,lack Garrett 'Smiley . . . senior halfhaek . . . very hard runner . . . quick and shifty. Ron llason 'Bus . . . senior halfhaek, his great runs and his hard tackling helped the team. Edward johnson Guminy . . . senior tackle . . . quiet hut a hard, jarring football player. Ron Stokey '-ff -fStoeke . . . senior lmlfbaek . . . very tough on hoth offense and defense. Yertieal, Top to Bottom: Terry lICClCll1lIlll"'xXvllitCj' . . . senior fullback . . .proved to he tough on defense. Dave Hartfllave . . . senior end . . . first year out but proved to he very useful. Allen Thompsonf-f'Butch . . . senior guard . . . first year out . . . his :ihility proved tops. Bottom, Left to Right: jim YVatson Pot . . . sophomore quarterback . . . very quick with his thinking . . . always coo XYard Holdsworth llingus . . . junior end . . . plays hoth offense and defense. hard tackler. Gary Raiff - Gary . . . junior guard . . . hard taekler and good on downtield hloeking. Fred Cronehaugh -Stinky . . . junior tackle . . . always there when we needed him. Randy Xletzger Randy . . sophomore halfhaek . . . very swift and tricky runner. 110 47213 yea!! wma ffallkugffd Top, Left to Right: Paul -Iohnsf-I. P .... senior fullback . . . little potatoes are hard to peel. John Kinderf--Quincy . . . senior guard, small hut mighty . . . worked to improve the team. jim hlassarelli-f--Rloose . . . senior tackle . . . Second Team A. P., l'lonorahle Xlention I.N.S.-U. P. Larry Breehl- --XVort . . . senior center . . . First Team Jaycee . . . First 'lieam A. l' .... Second Team U. l' .... Alternate South All- Stars. Dave Seabrook Dave . . . senior halfhaek . . . really the workhorse . . . gained needed yards. lioh Gilmore Horse . . . co-captain . . . senior guard . . . verv rugged on hoth offense and defense Vertical, 'llop to Bottom: lid Yosiclc - Yonder . . . senior end . . . first year out . . . very tough on defense. liill Stokev - XVillie . . . junior end . . . likes to make it tough . . . hard charger. Spence Edieff Suver . . . sophomore halfhaek . . . verv tough on defense. liottom, Left to Right: Bill Carpenterf--Bill . . . sophomore fullback . . . expect hig things of him next vear. -lim Grihblefefirihhle . . . sophomore end . . . pro ving himself to he a very rugged player. jack Bailey-'Beetle . . . junior guard . . . his tackles hroke up manv a play. Bill Cooper-wCoop . . . junior end . . . rugged on hoth offense and defense, except great future. John Gray' -John . . . junior end . . . quiet vvavs . . . good pass receiver. jim Rolli xlim . . . sophomore quarterback . . . works like a veteran, handles the hall xvell. jon XValters-f Bubbles . . . junior tackle . . . well liked hy teammates, lil 4741! many many ' . . Ron Ron Ron Ron Football Squad Pied Anderson 'Iom Beckel liek Fox lerxx 'Nxumln l1ul Lahmers Vue lVI'1rl1 Due Ausn us Laugh Benjimn B111 btokex Bull Looper Huex fopp Dive Hfnr Bull Lirpenter lin Rolln lumnr Holdeworth Q0'1Ch Kxdd Ed Ymlclx ack f 'lrrett Allen lhomp on L'1rrs Breehl Ed Johnson Llrx lxI'1llCI'l1f'L Bob G1lI110lC jlm lVI1ss'1rell1 L'1rrx VVood Lqrrx Smare Spence Edle Zeke H'1rr15 Jun Grxbhle Flenn Shw 1X1 XP IN: XD YP yn Xl NP XP HS HS H H H H H HS HS Silem Loshocton East Llverpool Wo0ste1 AQhl1nd Toledo Nlfacomber Bellalre Xounptoxsn Chanel Llexelind Heights Doxer 112 . -PM -I. A. ' ' ,y NK . X, L i y vc ' . s , ,: ' 5 1 : 'ffflz' ':a', ' ' "Y, ' ' , -'l , . .K y 5 .X ., 5 . X ' ' 2-S . ' , ,' ', 3. , M S , J '. ', ' ', ' 13. - 1-4 K V, , K I- ' I- A, 4 ' y , I Iv I 1 v. '. . .-33 ................... .- ............ . - ll. . . .fig ........................,.... -' 3 '.1.H.S.- 7 .... -...,.--..,,------,-- 4 S' - . Q1 . .S.-12 ........-..........,----.-.,,, - l . . .S.- 2 ........,,.....-----,----,,-,- K , ' N.P. .S.-13 ..........,.....,-,-.- 1 . A .l . .Sf 6 .....-.-..,....-.,,-,-,------ - ' l '.l . .S.-47 ......-.,.--,,-,.--- ' rg ' ' H' . . .-21 .........,.,,,..--,-,- S ' , 'f 5 f. . .'.-20 .........--...,,,-,-------- ---h - sssss was seas!! Rc Jxx' -l- Row .lf- Row Row l 00lLb6l!! Sqszszs! fDwight VVheeler, Joe Frantz, Sam VVatkins, Jack Bailey, Rich Leggett,, Coach Park Gary Raitt, John VValters, Fred Cronebach, .lohn Gray, Larry Heller, Coach Bishop Dave Seabrook, Ron llason, Bob Huff, John Kinder, Ron Stokey, Terry llcclelf land, Coach Harmon fRandy hletzger, Jim YVatson, Dan Fitch, Bill Bidinger, Ray Sigler Even though the record of this year's team was not so impressive as a few years ago, every boy on this team will never forget the spirit of sportsmanship he enjoyed with his fellow players. This team worked hard and played hard, trying tc: do their best. These boys worked through victory and defeat together. COAC H ES VVilliam KiddfCoach Kidd led the Quakers through another hard year of football. In spite of the outcome of the season, we learned many thingsithrough defeat. He has many great plans for the coming football year. Leo BenjamintCoach Benjamin produced another great basketball team this year. Coach Leo's teams have not only been great in basketball but also in sportsmanship. A former Quaker athlete, he has again proven himself. Roger Bishop-Coach Bishop, in his first year of coaeliing, produced a well-balanced basket- ball squad. In football Roger helped the team greatly with his knowledge of athletics. 113 Um ,hafrfzzlqzzmes 114 GAME e11 111111 b'1lem 0 1116 Phlls stirted out the News 111 111 gre1t 5t11e 111 thl1Il1plI1g the Lr'1pp1 bu oute 'we-1 b11em Q11 1Ler1 33 O It 11 1 '1 1er1 hot mght but t111t dld not stop the deter11111ed P11111 Qu111Lr1 N611 111111 Lux outon U lhe Qu1ke11 kept tl1e1r 111n111ng streflk 111.1 unseored on 111 1rk gomg 111 e eqtmg t1e Red 111118 111 tu more of D30 Inc SUbL1Nt1tlltCS em tr1 uted to 11111 ot the SLUYIIIQ 111 116 last qu uter 111 gcttmg tv1 e11t1 111 pomtx e11 1 11111 E111 1 11Lrpoo 71 ne 111111111111 SITCI V118 xtoppnu 11 t11e po11 LI1111 fourth rmkcd Eflst L11er poo Potteu It 11'1s '1 gre1t los fo1 the Quucnrx beuuse lt dcter111111ed 111g11 rrmkmg md 1eLogn111on 111 the stlte N611 P11111 I7 Vvooster 6 The 11111s NX ere defeited '1g'1ll1 111 the 11111 out fur XVKJIJSILI cJCl1CI'l1S 1111 11011 c11d 111 ll bext but eo111d not ocfmt the 111g111p1r1tLd C1e11er1ls 'Ne11 P11111 A 1 11111 76 After 1os11g t11o 111 1 1011 the P1111 11ere 1011 Qpmted 'md mould not 1ee11 to Click '1gainst the big Arrows, who were led by the big fu11b1ck 'Um llessner. RI V' XX 1111111 11 I 1 1 1 1 11111111 1 11 1 1 111 111 1111 1 1 1 LU l 1 I 1 11111 5 11 16 1 5 111 1111 Il 5 1111 111111111 11 111- 11111 L111111111111 11111111 1 1 61 t 111111 111 XX N 1 1 ' 1 1 11111 1 11111 U 111 lf LII l ' X11 xi 1Nl 1 T111 1 UC 1 XC ' N IN CX 11 LXR KIVIN 1 -1111 1 5 1 111111111 111 1 11 Il 111111151 5 IU' llll xx 11 1111 Q N I 5 I K 11 5 V tk me ihyezf wel X515 yea! 111 Q Y R 1 Il- Y J J L N1- ' P11i111, 1.1 11111-1111 X11' 1-' 10 111- 121-1111-'5 W1-11 111-11-1111-11 115 t11- Cr: 1 J -1 111 21 111-.111-1111-1 1'1-11 XY- 11211 11111 .' 132111 1111-11115 11111 111111 lllllllj "1 '1-5 111 Nk'Ul'C', 1111 1'l2lI11111'1 111111i1- 1111- 111111-. N- ' 15111111. I1 1gl'111l1I'1' 1.1 WH11 1111-11 1-11111 111-11-111 111 il '11w. 111' Q111 11'1-z'1- 111-111't 1H'l11i1'I1 W111-11 t111-1' 111,11 111 131-1111111-. 1.1-O. '11 1- Q11111-rs 11111 I1 1-11111100 11111-1111 1111- 115 '- ' 1111- 1111-J 1 11-11 511111'1. U111' ' 11111 C111 ' -:1 1111-11 " - 1 - ' -'--111-11 11 111 '111 111111 1'111'1-11 1111' Z1 Il ' 1 111. X1- ' P1111:1. -13 Xv1Zll11Q.1lJXYl1 LV111111-1 11 111- 171l11s11Z1Il11j 1-1111111 111- 1" 1111, 51111- 115' 111-11-11111111 Zl W1-1111 Y111111g5t11w11 C111 -11111, -19-11. It 111111 -1 111111 f111' 21 XY11'1' 1111- Yf11111,5t11x' 11 l'L'l1 f'1'.' 1111'1 :111 sz gut 111111111-1' 111-f111'1- ' 1111, 11ut 1'- 1f11.111- 111 1111- 111111 .111111-11 1111 111- 1111 it -'1-111' 11111. X1- ' P11111. JI LY1'1'11111l1 11 -1,1 t. .211 XV- 5 1- -11 1111 1111- 11111111111, Jt1'1-111 115 1- -1 fl CI- '-1111111 111-13111. 111 il 1111111- Qr. '111- P11115 5111111-11 111- - 3-11'1-J 152. . 7111135 111111 111111'1- 1111- 111111 f11'1-. N1- ' 131111. 211 131 .14 "XY-11. 11 1111311 1111-111 1-115111 11-1111 T11 1111 111" 1111 1111-11' 1111111 11111. 211111 llll' 11111 1111-11115 11111111- it p11F51111l' 1111 1111- '111111- 1111111-s T11 111-111 11,1 111 1111- 1111, t1':1111t11111111 "But 1- 1111' 1111- lint." KW, , Jef? gm am :Zum naw. . Refewfe Squad Ron 3 Dave XI1 'lrclh lustm Green nn Erchel Dennis Hlcks Frank P1b1'1no Iom Bhrtm bob Albert errs Redman Rrchard llloreland Ronm Stine ack Phllllp Ron Loaeh Harmon oe L1 nmngham Harold 'VIJITIS Donald Hupp Larrx 7alker or- Edvs arde P lul Barley oe FrenLel Larrs 'llcbonnel Maple Gene Sn 1h'1rt Coach Park Row 1 Garx Fockler Bob Kmg, Robert Mllton Daze Lronebaugh lm Lockran DCIIDIS IW gles Howard Schrde 1m Renncr D'1v1d Nluman Lawrence lwen ea NI P H S Cambrndge O NT P H S Dover 6 IN P H S Dover 0 lN P H S Lambrxdge Aggun thx xelr Loacl Harmon and Coach Pnrk proved their abllltx 'Il1ClI' coach mg vull prove very helpful IU the teama of tomorrow Sxl Harmon Loach H rmon has completed mans successful xears 15 head coach of the umm Re erve football and baaketnall te11nQ Ihls rear he tutored the boys m 'mc then undefeated football Qeason Hrs basketball term albo turned up xuth '1 xerv fme record Edbon Park Coach Park lb the 'lsslstant coach of the lumor Reserves Ind has Lharge of the 7th and Sth grade teams ae well He re the backbone of the feeder ax tem for th oncoming vlrslts llh ' .4 . 1 .sS. 2 ', . 5' . l , " 5, . I I y f. . x -5 , , , ' s r .I .Y v ' v . 1 . . . , s '2ff'. . ,J 'x' , . Lt".', . , . , . W x J ' W '1 2 - .lx .I V 1 fl v Jim 1 V ' 1 v 4 i l l P I P 1 Y ' ,V y rv y 'K vJ y g . 1 . . . . - ............................... N V 1' . . . . . l-l - ................................. - N.P.H.S. I8 -- ................................ VVooster 6 T. . . . 25 ................................ --- T. . . .24 ....... - ........... - ........... - ' ' 6 . . N . .. , . Y. sj: wx " ' 1 . '. - . V. 7 . K K v. w v' 1 L ' Zi Q " .' ' I -' 4 Q , ' ' 4 ' - . 5 . ,. . J s . .. . .. J j . ' '. 4 I ' 1 . f . if I 4 2 ' . L . , . w - - . ' 1 f 1 ' q 1 -P 5 I fl f ' V e ' '. , bmzflauszfzg :ffm W1 lint lllr Steffen lVIr Honey Faculty Mmmgm 'Hugh of the ueces of cut 'lthetle oneratlon depends on the efforts of these men The bklllful 'md effluent ur rk of Nlr Steffen IH ehedule flnanees 'md generil uperxlslon XII' Put ln t rc of equipment 'Incl 'Ur l-louex ln minlgxng home gxmes mnnot he X lluecl to: hlghlx Smdefzi Mmmgm I OCYI HAI L NIANAC ERS HASKE I BALI XIANAGERS Ron 7 Rltlmrd Lehgbett Ur Zlon Ilom B ker ohn Gllsen rlom Beelcer Ron 1 Ru Slgler Lurx fe er Rollin Hxust L'1rrx bomrs 'No one know ju t how much these fellou nuke 1 f un suetessful fhe e hm deserxe 1 lot of eredlt . jf . . f ' 1 f I- .. . , L ' s ' :S 2 '. ,L s 3 : . . l .xl vi A . ,qw Q I . . . . . H ., ., . . 5 . , . . . n , 1 A . . 4 1 f. 5, '. 'z . Q Y 4, , , , . , ,. , , , 1 A 1 J A 4 4 A . . , . . '-- '. fff- ,. . , ef: J U., ' , . . , ' - 2 ' I z' ' l ll ' : . ' 'K : . Y , , Y . . Y . - 1 - V- 1 4 1 - w- -- , , -- f 5 s . 5 1 '. e. , .. . s -r .1 V l w 1 ie Mem was fax! ffm! if was 5Ni""3"'f li.. 111911 FARRETT 1111 NIASSARELII JINI ROLLI 13111 CQOPER IINI W H11 sox 17' ff ---1 EUC ENE XVENGER DAX E REX XOLDS RILH LLGC ETT STEX E PHILI IPB COALH BFN IANIINI JOHN PRAY 118 EDDIF BRILR F"-1 1 'M 4 Mf V- ' -W "' :...q'm 'W ,W ' 'Mg , H., M --M-V 5 ' .-- 4,,-,W-,1 .,,,,..-.- 1 3 W- W A X 1 U 1 ' 1 1 1' 1 1 1 .fi 1 X ! N xx Z!" f I X ,.A... W Y 1 ' Q 1 1 -.,..1. 1':: -5' -1'--1 A':" ,blz 2 , 1 1 1 1 1 SR XV X 5 ' Q , 1 1 x X ff Q xx ff 'K' U 1 , ,.., X Y .,." 1.52, , K - - 9 f1'2 Iiz' ' V' K 1 1 1 1 1 1 41 if W F l ' ' lk --,...,, , tv ' V' 4 E Y Y V . A X ' Ma'-'v-AH M X f M -N ., K A mmm, ,,., . Q 4. Q Q-1 V -Tv gl Nl "-'--... ., y - ,.g '4 1 v O Q 4 1 ik Y A - ri Y 2 4 A Zi W -V Y VV . 1 W , JL' A 'Y ' YA v - - 1' ' . ' 4' ' 3 .1 4 I i 41 T- . A - v I A , 1 ' 1 1 f 1712 While' ff! say Bmkefba!! Leim 112611 l1N1 11 11 lNNlI 1111 1 1 1111 1 11 N N 14117 Lt 1 l 1 1 X U 11 I N 11111 X Xi N N l J LH 51111111 1 1 N 1 111111 1 IIN 1 1lN1l 1 1 N 1 1111NN N X11 X N I 11 Q N 1 N 1 1X5 I1 14 N X11 l N N 1 113 V 0 I ' f' K 1 51111. 111 J 111 . . . N11 111111-1111111113 N111111111111111' Q.f1I'l1'11 . . . 1111111 211111 111111-1 .11 1111 111111'N . . . 1111. 11111111 211112111 11111111 1111 111111 11'111'11 11111 111'1'1l1'11 111111. 11111 L'1111111'1' . . . L11 . , -111111111 1'1'1111'1' . . . l'X"11'I1f 1111 1'1'1111111111'11g .. . 1111111 111'1Xt'I :1111 1:111111N 11'111'1'111g 1111' 111-111'1'1111'111 111 1111- 111111 1'11111. .11111 1111111 . . . 1111111 1111111113 N111111111111111' . . . 1I1'11'111111'11 ll 111'11'1'-111 511111 111111 1'11N 1lllI'11 111 v1 1: -111 X11 fl '1'111 . . . 1111 1N- , . . 1'1' ' . . . 111' 1'111111'11 N11'z111111 115 1111' 11'111' Y'Il1 11 Ig . . . 1'111'111'11 111 .1'1'11111 11'111'1' 111' N' ' 1'111111. A1ZlL'1i f1:11'1'1'11 . . . 1' ' Q . . . N1'11'111' . , . 1'1'111 1:1f.1 111111 N11111 . . . J111' A '1c1 2lk'1111Il 11111 1111111'11 X1'1'11 11'111'11 :1'11. 1':llQl'Ill' 1Y1'11g11'1' . . . 111111! 1J1I1jj , . . N1'111111' . . . 111111111111111- 111011111111 .1111-1311111 . . . 3111111 1111111'1' 111' 1I.,1"1 . . . 1111" 111' 41-13 1111' il S1111 111' 11'1'1' N1'1111111 '..1' . 111111' R1'1l11l1l1N . . . 1,1 '11 . . . N1-111111, J1111111111 111111 1l2lI1111L'I' . . . l11l!1l 1111 1 1111 11111'11N1' 1:1111 11l'1V'I11' . . . 1'1'1'1 11111111 llllfl 1111111 111 gll21l'11, R111 1.1'g,'I . . . -111111111 21121111 . . . 11111 11111 1'1' 11111 11111111 111114111 11111 111' ' 11'1'1 1111111- 111 1111 111-11 11'111'. 511' " 1111111111 . . . 111111111 11111111 . . .111111'1'1'11 II111f1'1114 1111' N1'11N1111 111111 :111 1I1A1llI'1 . . . 1' 1 '51 QI'1'llI' 111'11gN 111 111111 111 r11k' fllIllI'1'. k11111Il 111111 . . . 111gg1-11 111111111' 1'1'1111'1 . . . 11111111 11111111 1111 Il 11111111 ,11111 11111'11 1'11111'11 1l1?1l!1. 1f111111' 1111111 . . . 111N1 11111111 g'l1Il1'l1 . . . 111: 11 11111 111111 ll 1111 111 111111-1111:11111. 1 eff me ff-fem zz iam! 17 k.llHI7llCIf1C lo 'N xx Ih1I1 H We tqrted ou tht sexxon I'lQI1t hx dc eit mg '1 t1II 1nd xtrwpxx Lunhrldge te'1m It xx lx t1e1r tourth 1, ue H1116 tux xx ls 1 r hrxt o11e Qwnton South fl X xx Ih1I1 05 IC QUlIxxIN 11x the poxxuful W1 ut 1 IICX xx 111 1 L lnton Sox1t1 xxent o11 to 11 r1tLd etond 111 111 st te LIIIILII x1IIe -If N xx Ih1I1 50 Both te unx xxue :If hut the xmxller Q11 1k ms hid 111010 tI1 xn the l1,1e1s 'md xxon hx '1 x1111ll m1rg1n of tI1ree pomts 'Nexx eomtrbtoxx n vb Nexx I h1I1 85 The froyuls d1dn t h1xe enough povx er to de cet the 1h1I A hI111d 78 IN xx Phxll 71 ffxmc, hut thnx tould 11ot oxelpoxxer the I115 Arroxxx S 1Iem 60 Nexx Ph1I'1 bl lhe 8116111 QUIRCTN xx IC r'1ted h1gh but xxe1e defe'1teI hx the xemppx 'Xexx 'h1l1 Qulkers Doxer 10 'Nexx Ih1I1 IW I he Iorn ldou Ixcpt o11 xx11111111g fIOIH 'Nexx 1 1 1 fxllll punt ldx 111t I 1111 xx1tI1 1he t ct Suux X 1IItx 0 N xx Ih1I1 07 lh I ll s xxut upset lt the h mds of b m x 1 ex 1 YCIIII 1h1t grexx xtronger I9 t e NC1N0U plogrewed E1 t Lxxerpool bb 'Nexx Ph1I'1 43 The Potterx dcfe ted the Phxlx for YIICII' hfth SCtb'1LIC ot the season 5 , . '1 " ' fe ' ' '. '- I-s. t ' U' If.- ' 1 1 1 " 1 '1 ' ' 1 . '15 I ' I jan " 'I I J '1. Ju . . -- - , . V- 1 . 1 . e ' ' . , Tl 1 "ld'1 s :II I v' '1 te I. I1 Q I ' I - 1 1 s ' ' I - 5 Z1 . I"'s" ' fe' "1. 1 5 1 ' 5 1 1 - ' ,, , , . 1 1 1 . 1 ' , , .S i ,. , 2 v v f .1 ' 's. 1 s 1 U 'e ' 'z f The Phils put up Z1 very hard, scrappy hz . ,', - 1 - - 'Y LI 'Sw W Y ' I ,Z A ' L ' ' Q. 1" q '2' . ' , ' ' 1 1 ' 1 -' - ' I 1. f V ,. . Y D . -- I'hiI11. this x' -11' with 1 ' ' 1' 1 '1 11g,c- 111 their 1 " 'l ' -11-k. Q1 ID' '1 0 fe ' ' '1 'I e Jl'1: 'fe . 1 1 5 A '1 dj Y1 ll -', 1 1 ' 1 ' 5 1. h 1 if ' f. , , ' , I I Y ' ' cf A 1 ' 5 11 . 'Q ' 3 1 ' ' .' 5 5 . L0 9971 lie may fiey 061 ilzy VVooster 75 New Phila VVC mme l iclc to beit the Generile ln 14 points Dennison 39 New Phila The Phils defined the ueftlc Denm on 1u1d 'is thex had nine time in nine xezr Lwnton bouth 90 Yew Ph1l'1 rlhe powerful South tomwine w is tor tou h for the shorter Phils to defut Dovei 57 New Ph1l1 VVe f1n1llx w an 1 une firm the lolnuloes who evpeeted tc belt u Lhrlehswille 66 New Phila VVe xet l new Lhool eorlng retord 1 th P15618 were defeited l u fox the etond time thi xefn on Lnrollton 76 New Phila to dete1t the lV'1rr1ors 'Neweomerbtown 37 New Phila lhe lrcj in how ed 1. little more fl hr thu time but could not t th ieppx l ls Akron Cnrfield 63 New Phllfi le ikrm n u mlum xx 1 t all f th lit le hut trlppx Qui er LASFERN DISIRILI SILLFIONIAL IOURNAMFXI A1 NIEXV LONLORD Lo hoeton 71 New Phila After the fighting Qufnlter had tome from behind to tie the xtore Loshoeton following their 6 ft X in Lenter rlulor rfmllied to t lie the guue in 'ui oxertune period 121 1 va . 1 , j ' :. 'Q ' il ' ' . ': ' . , ' . 's st z . i 1' . i ' s ' ' ' ja s. wr 7 1 L v I c . ' l '13 1 g . 5 -1 . ' ' , x Y ' ' 1 . D' 'm z gz s ' ' 2 5, ' . ' 'J 4 s. ' ' . K- ,' - A 7 v ' 5 z 's' s' 'X ' .5 e ' "Y ' . my 5 ' - s ' ' 's Q is . , T v . . A very exciting game in which the Quakers did not have enough C I C l Cn , . , i F.: S S W I . .g .S . i bca e r I' 'hi , . , v . z . L . 'ln 1' x 'z A ' 'L S or tg or s ' X 5 ' 1 .' Ili' S. , ., , N, . ., , ... V 4 L , . , , Y, X , . 4 1 Y . . K x , V . S . , , , ., . , ., , . ' zz " fz ' . ' ' ' . Um afnfm mms faa a eyewfe Squad Ron 7 B11lBree11l 1,1111 Sovir B111 Rem N L X11 1 B111 Lupcnter 111 B1 ler Louh Blqhop Rovs l Rollm H111 t Zelu HWITI Dennn XVo1fe 1DOI1'l1d V1 IIIQCICI 1'11t7 fum mer joe Lollar PH9 PHS H H H H H H H H H H H C11l1bf1dQC Linton South UhflL11SXll1C New Lomel stem Il AQhl md Swlem D01 C1 E1 t LlWCf17OlJl VVooster Denmbon L'111ton South Dover D11r1c115x111e Cfirrollton New Lornerstou n D116 to fme te1muo1k md a dc-1re to vs 111 New 111111 11111 be 'ISQUTCC1 of ood bdsketlvlll te'1111w IH thc future 111th the help of the C bow VVS vush the e 1101 luck 111 Lommg 5011 122 ' --f ' , : j. ' S., Ui' L' z1's1, ' iz ' N. . .1. 62 .................... ,- .......... . ' N. . . . 36 .................... .. ...... - 'I 1 N.P.H.S. -11 -1 ,..-.............. .- .......... " Q 1' N.P. .S. 45 .......................... ' " ' N.P. .S. -1--l - ................... .. ............ , z N.P. .S. -19 .................M . ............... . X.P. .S, 50 .................. ,- ............... 7 1 A N.P.H.S. -19 --. ........................... Sandy Valley NP. .S. 25 ---,- -..................,,... zs " NP. .S. -1-1 - ..........,........-.......... ,,. N.P. .S. 69 ................................ 'A N.P.H.S. 56 ......................-...... l. NP. .S. -1-1 .................... - ............ -- NP. .S. 44 .....................,........ ' ' - N.P. .S. 38 ,.....,...........,,-.,....,,,. '. X.P. .S. 62 ................... .--,, ..,.. 1' '- 5 ' ' . ' ' 2 s' 1' , .1 ' J '. " .:. fee: fe meefffy jeezeef. . . Roxx 7 R xx l emzoe Referee Sqeeeze! Lfmreme 'Hen e u tm Sxxlhart oc Lunmnghwm f 1rx Pmklel nn Elghel Ruhud Nlmelxnd Prxnk PHS PHQ PHS PHS H H H H Frecn Yxrgll Betnhc Iom xlnlftlll Creme L'1rrx VV'11ker Louh Hqrmon Duc N11 'lrclll Ucnm Hxck H111 Bonnell I'lhllI10 or PTKHICI Lorln Andrews Dover YVoobter Denm on Edmund ones Lorm Andrexx Dover Sfmdx Y lllex Ucnnx c n Smdx X 1 ex The-we box dld 1 fmc Jul thx xeflr under the xx rr lxrul exe of LIYILII Harmon If thex Lontmue to lmproxe rhur plwx thex xxlll form 1 trong, x nr 1tx tum III future YCHIS 123 'git' i lf gsyjs. I y -.r. 5 , ,. AK .y , .' , J f - , C , 1 D, L , ' , , I 0' f 1 I' ' ' ', " , .' 1 .ss. ', 'S " s, ' , " z ' r ' 1 , 'z 'Q 'z , J ' P f . N. . . . 43 ........................... ' -I-5 N. . 38 .....,.................,........ -- 34 N. . 56 .................-- ,, ,M,,,.--,---, - 50 N. . . . 53 ---., ............., ,- .-........... '5 I3 N.P.H.S. 70 ........ -, .,,.....,-,.,.....- J 5 62 N.P. .S. 89 -. ....,..,.,........ ,, ....,.,.,. P--- Dellroy 33 NP. .S. 61 ...........,,..-.-. , ,,,---- ' 'S 53 N.P.H.S. 58 ,......,,.-.,---.,,- ----. --,-,,,,- ' 5 5 N.l'. .S. 52 , ......,.,.,-,,-.,,-, H ---,-,, Q, " Q U' 48 N.l'. .S. 01 .......,.-........ A, ...-,-,----, '51 26 N.P.H.S. 62 , ...,.,,.-,.,-,,-- mb, -----., Q1 D' 'gll 1- 56 , s . v s ' . 'z ,Q ' s . ' . ' . 92727 fffe 6'lIZltQflf5'dQ! effeel fiery: . . . Seventh emez' Ezghib mefe Teezm Row 3 Rovs 7 Ron l N Couh Pirlx lSenm 'Klutz er lens lalsher Bob St'1nford Dfuxd Reich man Cnrs D udson C111 Hwupert Rrclurd Ernest Tom luck on Lonrad Haupert Bob Emne Llvlrles CIIIHHW eff Teel rlelxx Grlbble Rlchard Edwarde Lovsell Swartz Slew Breehl fum Yfmderx lN1lcs Walker R1ch1rd l1rul11 Stue Seabrook hm Hemx Eddie FltLll Jeff Lrumer IIH lllgp ru Lugbnl Lllfford Heul kel IHS lHS PHS PHS PHS PHS PHS PHS PHS PHS I Dow er VVooster orm Andrew Q Longfellow Longfellow VVooQter Lorm Andrew 5 Dow er Dm er lhxb se'1rs group of bow xx as l.LdlI'l 1 large one lheee plmere ulll m future rs be plum x lllex deserse prfuse for the fme job thex did . '.--,.' . ', S D' . -pg ,. "5 , '. , ." "- , . U' a' 5 , .' . , . 3, L. s ' I-1 71 'Y W I 'P I.. Y ,I . Y 1 -.,Y l , ' Y L v ' -Z! .V V , , I S, .. V in . C ,.L .., Y yi. iv, . .N, ,L J' 'jf:, Je U' 'z 'Y e, P' 'S N. 7. 32 .................................. ' N. '. 55 ................... .. ............. ' 3 N. . .Q. 34- ........................... L ' 1 N. . 32 .............. ..... .... ........... D o v 'er N. . 50 -- ....... ......... - ......... - - ' N. . -PO ................... . .......... - ' N. . -ll ..................,......... ,--- . N. . 38 ....-............ --.--,- ..,., ' - '- N. . . , 17 ................. ,....,....-- ----- ' . 3-l ............ ...... . - ,,,-.---- ----, , V M" '.': '. '::f" . Y . " , 'g -' yea 5, zj' gg 'zn'Qity. " Q 5 ' ' ' D' ' , 124 Quik dwg anlquzk buff 193-1 TRACK SQUAD Row 7 B111 Bell lcn Stokex oh11 Grax Dlek P1 11er uhn G11 en on VV11ter NIH Ball lll'llS1'1'1ffCI' Huex Gopp Ron 1I'1rt1n Ed Yo1ck B111 Stokes R sw 1 Zeke HQTTIS Due Seibrook Paul ohm I1111 111 b'llC1ll errs Uallernee Bob G11more Eugene NVenger Ed ohn on Allen Ihumpson L1st sefxr New Ph111 mme up XY 1th '1 pon erful tr'1e1t qufnd Ihese box hue to hold xerx h1g,h 1de11s to keep thexr bod1es 1n the best of phx 1e 11 eom11t1on VVe eonemtulite te 1111 xlxo for 1t xpo1tsm'111sh1p We uhh the tetm 111 the future the best 0 ue 193-1 GOLF TLANI Dfmm lhteh Due K1rk 13111 ohnson ohn Packer Art Qunnm him 13.111111 Lvm Fr1tL '1 1111111 er C olf nemgc, une mf the llte t 1et1x1t1e to he lllfl vdueed 111111 the Lhool hu '1 l'r1g,11t future ho1t end IH both lme We 111 11 the up nd 0111111 tt llllw ut TEN NIS List rear proxed tt he Q l5I'lf,l1t C1 on for the mat rettnt ldkllflllll to our sport depurt ment Lmeh Hftrmon eertwmlx proved hm 11e1l1tx ulth thee box VVe would 111ce to congratulflte them on the1r swell Joh E1 tern D1wtr1et 11 ls held 'tt Belmont H1115 Lountrx Lluh 1n St C,l'11rsx1lle f,11l0 VVC pl'1ced f1fth P H S 1NI'1sQ11lon P H S VV00bter P H S Sugqnrcreek P H S '2 VVooster 1 P H S Uamllon 12a - . , '..-' ', in '51 tif, '- ,NI 'g ,J . 5,1 .J . ' ' I ' .Y 1 L 1 v 5 1 ,Y 0' 7 . . 5, .' t , J 5,5 . tsn' ,J "1 , " ' 1 J ' ' . "s"z ' U . ' Y . Q this 1.25, Y "3 as 2 5 fl'k. - F A C ,Y4.', K, :YJ I y 1 .gby fu, 2.15. i , . I h . . . . . . 1, ff 1 zur" s 'r " ' s' ,.s.,f . '1'wu matches were played at Klzlssillon this year. However, the team came out on the s ' ' gl S. 7' 'E -21 -3 ' g 'z 5 1 'k. .' j ' 1 1 'Y s.s " .5 " J . - . P c ' 4 ' 4. il v .1 I ,I I I' N S IS. ' . C Y n .s " . " ' ' S ' '. , '. C u N. . . . 4 ..... .,.............. ' '. .' 13 N. . . . 2 ...... ....--.......... ' 15 N. . . . 8 ..... ..... -......... 1 . 9 N. . . . Z! -- .,... ,..,.. .... , - : 14- 5 N. . l .... .,,.. ,-,,,- - . ..... 1 16 QUAKER CQRNERS 1515 mwme Zia! H1 Quakers lin thd lx, Ueeorition tions md xxere xxe X ILIUUII md Spllllg VVel1, there xxe xxere once rigeun, stfirtinr the greqt institution cllled school rlht dlte September 6 plute, 'Xtxx Phil1de1ph11 High Sehool, on the corner of Fourth Street and Rfix -Xx enue, time, in 50 We h1d 1199 students enrolled xxith 167 of them being seniors Students nd te'1ehe1s iltended sehool 173 nfnxs in the v5 ind 76 term Sthool xx is ismisecl fixt '1xs for Aimistlte Dix, llmrilxsgixiiib VN ishingtons lx, md '1 terith ls mecling Alliltllllll x ILI hrippx xxere the mnull Lountx lur Lhristmls X it mon 1199 btuclents' ln the p ist xmis It N J H S it hxs been the custom for the boss Amd girls to t'11se turns plixmg xollex b1ll ind b1s1tetbf1l1 .t noon hour fhese ac tlYltlCS ire direeted in the unioi Division bx llliss Edith NIl1'1I' ind in Senior Division hx 'Ur Rox Lidrfleh Euh gime lists fifteen minutes 1116 te'1ms 'ire mule up of members from eweh homeroom who 'ire interest d At the end of the se lson L11'1I1lPl0I1s1l1p gmmes 'ue p1'1x ed Oie f th umm PXtIlLl1I'T'lLU1'll 'letivlties including both d1VlSl0lN ls the nom hour iotlx 'in io mee sessions 1I'0XlC1lll21 tht musie is none other thin our 'N 1 S dime b 1 e Doris Neff 1x1ren I mlex, Llfl lemme 'ind Barb lxflontgomerx on sixophone Anthonx lwbmno Lhnrles bmitn, md lx Blinn give out xx ith the trumpets, Klx Vvlllllllls md Lormne Pilmer t11ce turns on the pmno lhe kids 'md the bfmd reallv move out keep it up' Qetober xx is '1 bw month for the students at lN P H S A nexx fad uound school this xe'1r xx 'ls the buxing of Qu ilcer laidges lhe senior glass old them rind to et into the sxxing of tnngs exeixone bought one Also in Oetober xxere the 'lnnuil homeeorrnng mfxgwme diixe 'md eouneil eleetions populfir xote tht students of 'N tio L to e ut 1 thu Homteoinmg Queen, Nusm Str ltton Her uoxxnin f nx Stuuent Lounul Piesi cent Luggem Wtng 1 11lf'1l1lg11lTLcl 1 lllost suteessful Hr-mctomm uen thou li ur xxere clcfelted bx t IXLIWK Uxlllf ecul x nite in ti r ftrmfzl zttne xxert th Queens eourt Blr '1r'1 XICVIT, 1 seri Beelt Robb '1 sophomore, 'ind lleekx luelcei 'tml Ellen Hurst both freshmen 'XsslsIl!1g Eugene Yvenger xx ere Ann Peterm'1n 'mo 1 x VVest ieting ls piges A dinee in t err honor L1lIU'lXCd 1 xxonderful exemng for these fixe irls to xxhieh tht entire student bodx xx 1s inxited Left to Right Ellen Hurst, Bxrbfirq 'Heirs Qusin Strltton, Beelxx lutlxer Hctlxx Robb 128 . . . - 1 , . ' ' ' 1 2' 3 2 ' ,, 2 ' 5 ' ' '2 5 . 1 L 2. , ' , 5 2 ' 1 7 ' ' 2 '2 ' ' 1 V v . ' 5.7 v . 2' 1 .. . 2 s -s - 11 - ' vs . y- I ' ,-V W1 vr 2 2 2 , . 2 , . 1 2. df' d2.':, . ' " ' ' 1 ", 72: ' " 2.' '2' Da" 2 2 2'e':' " . 1 1" 21 '2'2- 5 Q: " ' 2 ' 2 : h' '2 , 5 2: ur sf ' 1 -. yr if I K K y I 4 'K C 1 ' r , Q vi ,Q I Y I ' , . ,. ' . , . , .' 2 2 1 2 1 . 1 . . ., 22 v , 2 Y . 1 , . 2 Y ' 1 '2 2 A 1 ' . ' 2 2' V2 ' ' N 2:2 2 : 2 ' 2 ' ie. '2 ,' 2 52' I o C 2' -."2-' i' 2' 2""." ' -1 ' ' " 2 ' 11 dz ' ' " i ' 2 1'. 7. H. 11. 2 '- unc. 'l'h band consists of Steve Phillips on drumsg Dave Bair and jim Hoy on tromboneg Rita Linurd, 1 ', '2 ue Q' '2 1 2 2 -' . U' '2 '2 , . . .L, . . . . . , . 2 5 2 ' " 2" 2 5 2 , 2 2 S .K q I 1 . : C C i , I xo 2. 2 H . 2 . . . . 2 1 . . , 2 2: 2 - '2 " g ' ' .1 S 2 Lf ' : " 1' g -. S ' ' ' 2 2 ' ' , 2 ' K' BY 2 ' , - p : P. H. S. 1 51 - '1 f' 1" 2s "r ' ' Q C2 ' ti A 1 . L - M . ' E215 L"--1 sol. Lo 1" p 1 211' i' ' lei z 2 2 " ' ' e 'Q ' : 2 b2 2 4 1 2 5 2 J for: ,, g -, ' I' M ' ' 2 J, 3' . 1' :if ' - A - - , , ' S.1l-' Y 5 , 2 ' 2: 2. 2 ' ' h ' .' 2 2 2 L '2 1 :2 2 "" ' 1 sf 3 .s rv, M lane Weidner! . . . 1 Onte 1g'11n th1s we 11 we showed a gre'1t enthusmsm for Qellmg m'1g,1L1nes lh1s 1 one w '11 ID Wl'llLll our school m'1de monex for 1ts lctlvltx p1ogr'1m Vlflth 'fhe proteede 1 spilt 11 ht 1 telumon Get 'md weathm Cql1lpll1CI1l were pu1ch'1sed Phe follow mg pr17es were w ndcd An Oscar for tht homerooms and students humg the hrghest totf1l swles e1ch du, 1 utsh DFIZC tot'1l1ng seven per tent of the tot'1l sxles of eleh homcrot 111 frfe mox IC t1tkets for euh suhst11pt1on brought 1n dlnnc rs for 111 S30 111 men .nd for hon erooms douhlmg then quot1 wh1tl1 w'1s 38700 Qlllllffltlllltllllls to the students ln Hhs 11Ioff1ts homeroom for tl1e1r suetess 1n selllng, double tllffll' quott lWr F1shel took 1Nl1ss Nlofhts l1ome1oom ind 111 tl1ose w ho sold 530 or more out to dmner '1t Pwdulas 1n NI1ss1llon NVatth sour w 'ust llnes, k1ds' lhe bemor D11 1s1on 'student Lount11 ofheers were ele tcd bs the students of the ent1re senlo dlVlNlOI1 111 honor gwes 'ln 0fflC r the opportumtx to learn the pr1nc1ples of self goxernment 'md to obteun the ab111ts mf leadershlp hugene 1Venger, the Student Counul Pres1dent, led ou1 1X P H fu aet1v1t1es Wltll the NIIUC 1tt1o11 ntl CX'ltl'lllSl'1Sl1l wh1th nude 111m popul'1r on the h'1sketh'1ll md Llflll Xlltlllls l1c1su1er lhe otflters hive untlcrtilxen mms projetts md h1ve been suttesslul Ill lk.LOIIlPlISl'lll1g tl1e1r des1red go 11 l11e offlters w1sh to th :nk the fltultx 11111 student l'od1 for the1r tooper1t1on Illd fo1 Hlllslllg 55 1nd 56 '1 most suetessful 1e'1r D1d you exer p'11 much heed to our h1gh school mir nng b'1nd? Th1s group of fellow class1n1tes puts forth mueh t1me 'md effort 1n order to glwe us 1 rousmg half t1me show 'lt our footbftll games Manx t1mes these pup1ls go unnotlced when thex should he ggettmg our ppl1use The next t1me we see our bind 1n actlon lets gwe 1t 1n e1r smlshmg theer 517611411122 or tl1e lllllll, there 1s 1 tertun llttle lldx known ls our u ker C 111 tl11t deserves our przuse bhe not onls represents our tef1m num, tht Qu 111ers hut 'also devot s moth t1ne '1nd entry to the bettc rn.cr1t of s hool sp1r1t XVhen we see her lets remember wh'1t sn st 11d for sportsm'1nsh1p sch Jol sp1r1t, '1nd fur pl IX 'Nowt1.1l'e1 prox ed to he 1 lot of fun 'wound the ol u'1ker uunpus is on 'Noxemler 19 t11e long fawwlted f07tD'lll gnme w1th Dover w ws s11ted Belt re the f1ttu1l fvime, let s t'1.ce 1 look at the lqhur den nlght '1tt1x1t1es, 'ls somethlng new w ls 1dded th1s 1e'1r' 's Y , ' . ', . ' , ' ' , Y' 5' 4, 4 - -Y 1 k " z . L i -1 ' 'X ' g 1 9' A 7 -K' s 1 1 Y ' ' Y . ' z .W . ' . 5 ' 11 '1 ' ' : " 5 " - 3 , 1 1 1 5 1 .1 : 1 1 11: 1 5 - 1 5: 5 1 1 - 1 5 2 ' ' : 1 - 11 5 - 5 z 1 sz 's 1 - 1, 5 " 1 ' " '15 L . - l R' ' f 's 1 1 'ss 1 ' 1- - 1 , . ' ' , ,s l 1 1 ss. 1 v v -- 1 s I K A C-s n 1 s - 1 1 . ,. . . A , . 1 e U 1 5 1' 1 . 1 1:1 A ' 5 1 e j S I - ' 1 1 ' 1 I . tloor. He was Zl9SlSfCll bv errv ohnson Wwe Presulent bulls' Hudson becretarv, ,, , Y 7 , 7 .1 1 1 1 1 15, "1: ' . ' 5 1 1 1 ' 1 Q ' 5 1 s I s v l w 1 . 1 - f rc V 1 ' X 1 i I 1 - ,- 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 Q . : 1 1:1 Y 1 . 5 - 5 ' 1 1 . 5. j : : 3 . . . . , j 5 n 1 1 3 . 1 ' . 1 , ' 1 1 15 ' . 1 W 1 5 1 ' 1 1 Q, ' ' 15 1 1 '- I 1 ' 5, 1 5 . e5 - 1 1 ' fu s s l . v X ls f 11. . . . 1 , -l 0 s fs s s s - ' 1 s - I l 1 v 1 e , 1. 5 . 1 1 1 . , . 1 1 1 1, . 1 , , , v , 1 1 . . ' ' ' . 1 - , s 1 vys 1 V ' ' 1 1 . 1 1 1 51 1 ,1 1 s 1. My sawed' :fling levi In the prexlous xeus, to make the Phlllx Uoxer g1me an CXILIUHQ event, xxe just h td 1 sn Ike mlmte 1nd a bon fire, but thus xe1r vxe h1d 1 Phnllx Be1t Doxer plrade plus the mnual actnxltxes XIIHX mcelx decorated flonts xxere the lllgllllghts ot the P1l'1dC The floats vxere presented to the publlc bx lndlvldual club of our oxfxn school lhe high school band led thus spect1cul1r, colorful exent Pr17es vxere axx1rded to the best flo1ts Although xxe vxere defeated 34 70 th crx ln the ll'llls or Prettx Pusses IN P H S xxas Vfell get em nevtxe1r J1mboree 'Noxember 7-I xx 1s the annual Sxx eater Hop whlch proved to be a lot of fun 'lo Ll1I1l'lX the footb1ll sea on, R1-nnx lvlason, a senlor halfhack, xx 1s voted 111 uaker December rs 1lx'1xs m exentful month an d Decemoer JJ xxas no exceptlon Tne Y Ieens xx ere qxute actxxe this month as they had 1 dance 1nd also vxere m chtrac of the Lhr1stm'1s P'l216'lIll entltled Crlfts e gals ln the C A A rel x splurg d 1nd 1te 1 spaghettl fllIlI'lC1 at Bassettl s To complete the Lhr1stm1s se1son the students of both dlVl lons enjoxed 1 dance held at the Elks ballroom, sponsoled bx the Semor DIXISIIJH Lounul the Lhrlstmas Ball 1 emu formal dance, vxas verx successful To start the Nevx Ye1r nght Wir Rleker and Mr Somtrvllle 'xdded a new club to our long lust of flne 01g'lll1L tlons The chess club- conslsts of sophomores, jumors 'md semors md ls exclu IX elx for boxs fhe club meets mce 1 vxeek Ihex xlso h xxe compelltlon lUltLllLN 'lillllflg the members Also m lmuxrx xx ls the mnual Dramatlc Llass pl1x Tlhs xe1rs pl 1x wls en tltltd une f1r1du1te, 1 comedx drama 'Ihe plax xx 1s directed bx Nlrs Htlen bomerxllle, xx ho ls 1lx Ks gtxe 1n excellent production I'he pl 1x xx 1s presented to the junior ll1Cl stmor dlxlslons 1nd 1lso to the public in ln exenmg perform mee In the uond month of the 'Nexx Year, Pebruarx, the umor Llxss presented lt 1nnu1l umor amboree All of the partxclpants ln the shoxx md lsu the tommlttee members vxorked hard to make xt one of the 0l1tNI'lllC.lll'lg fe1tures of the xe1r Thanks are due to 'xllss 'xloffl and Ur Cnrtrell, umor Class advlsers, for xxlthout them the success of the Jamboree vxould have been lmposslble The theme of thus xe11r s nmboree vxas lloon over New Phlllx The txx entx one acts corszsted of smgmg dancing, 11nd comedx routmes lhe shovx vxas emceed hx John Gllgen, vxho made the shoxx qulte mter estmg, nd 1 good time xx as had bx all Some sax that this years lmboxec xx1s the best xer Congratulatxons unlors errx CRock SL Roll ohnson amboxee 130 1 1 1 1 YY 1 ' ' 1' 'z 1 '- ' f A 1 .' ' ' 1 I 1 1' I ' I ' ' '1 1 1 1 " ' - 1. ' e I 1 K K ,, . .. 1 . . , . 1 . ' 1 1 1 1 1 1. 1 1 v 2 - ' r K' 1 '1 . Q 1' ' I ' . . . 1 1 . ' A ' 1 . ' -R 1 T l I Y 1 1 ' ' '1 I 1 I. - ' ' 1 -1. , ' e ' 1 1' , 1, 1 T V 11 v 1 I a , u 1 1 A V 1-1 ' TIT I v I , ' 1 1' 1 Q s V' ' ' 1 ', - , -Q 1, '. 1 1. 1 1 1 7, 7" , , ' ' 1 1 .1 1 1. 1 1 . 1. . . . . - L k y 1 I K 5. , 1 5 A . 1 -1 , , - 1. w- nr h - I , 1 1, 1 1 . I J. . . 1 1 ,, . ' ' . 1 " . V' 's , . 1 1 1 1 1 1 1 1 . 11 1 11 1' 1' ': S ' 1 1 1' S ' .' 1 ' 7 1 . , 1 5 - 1 ' K XY v he 1 1 1 1 1 '1 ,L . . ' 1 1' ' 1 'fa . , ' I 1 f 1' . . . ,- 1. 1 1 1,1 1 s ' j1. ' . 1 1 . 1 1 2 ' .' ' , . ,. 1 1 1 . - . 1 1 r -1 1 1 ' V s ' s y 1 -1 1 11 1 1 '. 1 Y 1 1 1 11 ' . ,, s 11 1 . , n 1 1 1 . 1 . 11 1 1. . . . , , 11 1 1.1 1, 1 1 . . 1 11 1 2 1" 1' 1 1 1 Z ' 1 ' . 1 1 ' ' 1. 11 1 , , J ' :Q 1 1 ' J . - 1' ' 1 1 1.1 1- I 6 Q V 1 1 A . .A , 1 , 5 . Q. 1 1 ' 1 . 1 J 1 1 1 1 x it , ' ' ii 1 1. I ' ff I ' . 3 . , . . . . . V . , ' a 1 ' ' . ' ' . 1 1 1 - - ,1, 5 1 11 1 . , J 1 We gem' Ames we Kid!!! flood ol' N. P. ll. S. offers two courses to the girls i11 Home Econo111ics1 The p11rpose of Home l'lC0lliillllCS is to teach the girls how' to have a happy life a111l to promote good fellowship aniong friends. l11 l1otl1 areas the fllllkl2lI31L'Ill2llS are taught, so fllllt the student has a good back- ground of hash: lIlf0l'Ill21ll0ll XYlllL'll sl1e can apply and use i11 more technical cooking a111l sewing problems. N e second course 1' '1 1 ow' ll of Home Econnnics l It imludes mo1c '1 1 1111ed methods Loo em UXCI boss th1s1 1re the future l10ITlCIl1 1l1ers of eX111er111 ou 11111 11e11r tell wl111 ls 'omg to lppfll next 1 r 11 lbtl o e r11 1r1 the ,1 s gr111111 fellow 11111 were 1ff to 1l11. lwlrp IJIHLC Our 1,11 It 1on1e1l11n Drimdtits Ll1ss lt 11111 seem lblf Clfll hut good ol N P H S t1rted suffering from Sprmv exer '1s e1rl1 '1s X 1111 lh1 1e'1r the C A A held 1 eowered d1h dinner, 1 Nllflllg' the glrls 11t 111 Xl1r1h ll w as tl1e d'1te of 1 11111111 hop sponsored hx the Senior Lountil I' Il w 1s l ll Spinning tl1e reeords w'1s Bill Arthur, 11f 1111r xerx ow ll ruord hor 111 tht 1lHI1t'NkFl se1t11 Il 11f ,ll 1 Did we roe '1 ro l 1t1 1111 1t 1x1e1t111o11s 1 1 1l1111el t IIT! Herro1 s r ent t11 1r111f 1 1 nw s 1 suettss 111d the p11111 responded with 1lll'lllIsllSlTl 11 w ls 11111 1t1 fl 1111 espetll 1 or t1e e1111rs U11 N111 -l the SCIIIUI '1ss ll 1nt t L1fe w '1s presented hx tht Se111ors under the d1re1t1 ll o Ir 1 en So1111r11lle le ire 11pp1 to 11 1111111 e t11t t1e p 11 w'1s 1 gr sueeess n N 11 71 l1 tl1 Se111or Ll'1 D11 llll 1h1 u111orSen1or Prom we1e held On Sund 11, N111 77 l31111l1111e1te sersites XXLFL llCld for the semors 111 the 'lUdlfOI'lUIll flll Xlondu evening llfu 78 tl1e Se111or Bmquet w 1s held FlI1'lllX the end of our hugh sthool l1fe time o11 rluesdu 1111111111 N111 79 VW donned our ups 1nd gow 11s md p1oudl1 ree111ed ou1 d1plo1111s We ll nexer forget it I h 1 . .1 1 f 1ll - p 1 1 1 . ' 5 ' 1 ds k Q ' ', pi, z , 1 " 1' 1' ".. Y 'z " ' 1 5 ' hz 'l'l1's yea n the "l f Fb :j jfzl: :ll":: - 'z l ' wi' :'. f ' 1 j 1 I1 'l .i ' l 's 1. . . 1 2 ' ' 's ' .Il- " ' ' fi: l -'s. 1 z ' Q '. 1' 1 i z ' 5 3 1' l ' ' 'll '15 l1a1 by a 1 X ' ' ' ' 5 ' 'h' ' f' s i' fl1' ' llllj. ' ' 'lc'.n' ll. VV' l -: -31 ' 1' 5 Apr'l 7 finally came and 're .1 ' 1 o 1': music at tl1e illlllllill Spring l'lOI'lNZll. During the w'u1'k of the l6th we displayed o11 tal i11 l - S1 ' 51 Ca1'1i1':1l. 'llhf Car ' 'al '.v:1: 1 5 1 l l' lla' '19 1 bl I 'ill of f , 1' 1 'zllv' f l Sf ': 1 1" 1' ' ' Cl. Plan' ' i led "lVha1 Il ' " '15 J -' , - 1' ' ' ' .fl f 1 s. Hel 1' ' " . X 7 1 lz U z ll Q lz l lil' '15 2 eat 5 " 55. O 1I:j -f, .o f ' l 1ss zj z 1 ' ' .I ' -1' ' ' ' W X ' 1 1 ' 1 A Y 1 E' Y ' - .1 , I 5 1, j, 1 ' . . ! 131 ALAIZOZZ Zan! 012262215 X H X LHXXI LOXIXIII K L l l KIIIQ T1 X X K XX XXI? HU 1 XX lxllx X 'XXX X IDIXI uc 132 'Q , V ly 2 I fi I'IIIf XICX' IJ II,gXIJIil,l'HI,- ' g A BIIIQ UI" I' . . flL'If XXIIIUSQ QL'Il'l'HI1S fII121I1'I2lI 1lSNI4f2lIIL'l' ulilluinzm' IIN- m-'II ffl' :1mIx'c'1'ti.' 'utr 'IIIIIQ QIXXKICR C'I.I'I5 'l'IIIC SICXIOIQ K' ,QXSS llu- :1Ii111ir1ist1'zxtim1. tlw fxlculty, :md tin- NIIIIIUIII fm' TIIUII' umpwxlli m .lIILI Ilc'Ip. Phu 1-c'r1g11':1x'il1g Ivy I'IIli NfDI"I'IIIfRX If, 'Il' 4 'ING g .' IfI,IiLf'I'RtJ'I'X'I'IC LY 7. fu mr, fllliu 'l'HIfS'I'R1Jl'KX'S'l'L'IJlU NI- lylwilzuic-Iphin. Himin I'IIIf 'I1l'LI ' il l'RIX'l'IXCi CID. II . I' I X:-W III1iI:1cIcIpI1i:1, XIIIIU 'I'IIIC XIl'ICIII,ICR I-XR'I' KIDXIICR g NIJ ISIN I' I CH. LII' 'I:1mI, XJIIIU if if ff ff' T' ' v' - A ' ' Q.-W 'Y ,"2' ' ' f yu- - ' v" ' X . . - 'A . r vv T'A'::.g.5ewg,Y,x-1 :' 'fr' . .wf ,. -11'-:J-" 1 c'-3 -'N - - 'K " . - P-. . ,,5zw'.:1'JY7 '2T'?EEIf7'f'i'i"""'x2i1"7ff5" ' ' ' ',-- 'E' .. V V Q k Q U I I" nyfllivwv :V uf L ww Y ,qfpti ,L-'LL 'jf x, Nxfb A L Q 'UL 70 f Q CK , I . X LU ,4,QL'l ' UM' ,L 2, LL W , by K, ,Y KKQN Six "CL, R X Vx xv Lf, , K C 7-Q C 15, W Q if GK to T Ur-cg-'Aff -X C I 'K fr 4 4 ,PAUL 'S Q 'I . MF! 'X C if Cf, if A x F Af' . N M fx, AXP." 7 fl 2' C- f X5 CV Kw Q N , . 'fflffj -J Wye' 1 L ,UQ ,lfktg , W!!! LDL 0,17 if P449 1 ' 6 V ' gf-X4 Af, ,Vw -J, f-'Lf LL LQ fu QW wffm, QC-PM la T941 ,MLC X if jiwwq 71 M, Us fgflpfk. ff,7f!ffZ,ZL11,L EJLKD-uid WT va ubmlygqlulmbqu A M ,Qkcmzvwffff JI .J Am 0311" . U -jx 1 Ei! ' 1. . 34. ' , .54 iii if ':i. ' ffl I fi , .: .iN ,, 'I iff' ,J ,x J V1 vu -V. VJ I , w 52 1' fd ! E, A an V11 4 if-V WMM M--F 4 ' '51 J fn? , , NN iw 5. LAI: 77 Ublfy '39 . 31? , an , JC , , if ' ' il: 'Mr , 7 , 4-' 'AJ 1' ' , if J' A, ' ' ' A 1 -- 0 ' Aix? 5 x ' ' EH I 1 'XX' ani? .N - A-gi! Q fu Elf ,, lx' if 'L I ,fl J , fx 35 . W S .fly X VM - v ' f if ' ' ' .JJ ' ' 72 if ,MK W W if y , . 'V pb vu V , T ' ' is by G , Q f H , Q, 'U Cf- r WL 515 5, X .3 Q. V . - ! A V f if? ,... - ' RJ W ' ' 4 A-' - ' X - ' -' 1- .- .-1- 7 -, - ,,.- - - ' - J I V - 'fffj f ,'. ,ffl fffi wl 2 LM ,,A7 M ? P 1 V1 f,:- : p1:1i3'.gf i1 3Q " 414 sas is Q wa 'ff


Suggestions in the New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) collection:

New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.