New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH)

 - Class of 1944

Page 1 of 114

 

New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collection, 1944 Edition, Cover
CoverPage 6, 1944 Edition, New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collectionPage 7, 1944 Edition, New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1944 Edition, New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collectionPage 11, 1944 Edition, New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1944 Edition, New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collectionPage 15, 1944 Edition, New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1944 Edition, New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collectionPage 9, 1944 Edition, New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1944 Edition, New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collectionPage 13, 1944 Edition, New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1944 Edition, New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collectionPage 17, 1944 Edition, New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 114 of the 1944 volume:

THE 1944 DELPHIAN T11 6 f1'.s'l1 ffl, by THE SENIOR CLAQS NEW PHILADELPHIA HIGH SCHOOL NEVN I HII ADELPHIA OHIO I I X lf J M, ' 1 f D J 1 I F IMA' 19111111 !fff.IIf.ffly,YI .II11111 ' ' . zlllz' flfffl' ' 'ff 11111' X L N LI 1 DL1l 111111 51111 x If I1 1 1 11111111 I1L 111111 1111 1111111111 xx 1111 111 N11 L51 11111 111111 111g 11111 11g111s lgll sf 11 11LL I1 1 11 111 1111 11111111s 1111 1 1 1 11111 111 111111 N1111 1L 1111 1111 N1 111 111111 1 WL if 1111111111111 111 1111s PCI-1K1L1 111' 1111111111 l111L1 11+ 17111 11141 A 1 X .1 1 11111: 11111111 is 11 1I1g1l 1111'111111'11111111 "1 A111 1' ' 1 1' ' ' iY11- 11 1'iA Q11 L Q .UK .1 lt LQ111 11111 c11c1111cs. 11 15, 111c1'c1'111'c, XK'1f11 gm: IVA1' 1111 wc L1Cl11fl1fC 111s 1111 1i 'S 1' 5 1 1 -LlCll1I1' 111 1111' s'1 1 XY1117111 'A 1 111 "'1'1s 111 1111 111 1 ' 'Llllf' 1111 1'1 -111 1111 1" 11 's 1 -111 ,J++ ,fffii ii bali iwkffiit f gifygt 4 +1 iii i f I 4 : 5. 1 7- Q1 K ? -:H 5 ' 4 I ,E-5 E J 2- T Z 1 1 fv If 1? ' L L mill! I L XX NI' QM fflfff . I I A .W ,mul 7 nhl lull!! f""'f 4 4 ru" Y ...m i lllll! W 1m"' t Z H Z X H JU .. F-A X :- M W ii f-X 111111111111 I X L W 3111111 1 1.1L L5 XX1L11 1111 xx 111 1 LI UUx 3 x 1 311111 1 11111111 1111 LN I1 XLIW IXXLX s I IIHL Ulll PUIP1 C T113 'L1l' 111 11111 11s11111g 1111 D111 11 , wc11111'c t1'1 '11 111 111- f111L1' t1 ' f111I1iTS '1 1'1 11111 wo 1 21111 to '-11111 11-1 11 111 L1 fbw 1'C1lI'S 11111 1 1' 14111 1111'1111g1 111111' D111 1 '1 111111 1I'Lj1l1W1C 111 1111 11 1 v' -111' 111-1 1111 111111' L1l111S 1 1111' H1151 , " 1 '111,1111151111111 way, 111111 ll tg' 111 ' ' wc. Q XNUMINVSNWNUN HIAN N I Q DELPHI N R IH llllllll UU IR ctnrx t lrmu w C 9 J A L. ,' L. ,pil li 5 Ill Ifcl., XY Ntvr Collcgl' XI X OhiuSrz1tc-l'nix'm-rsity Iflmafzx C' max Ft'CT'1 .' To ht' L' "pill D E L P I-I I A N arse:::se:i:ee:1:se:1:se:3:eareeiitsareezree:ise:iss:::se:i:ee:::ee:::se:7:eei:feetizeeztfsegizsezifafseptseiifeeiiir mqCl100f l'?0L1l'Cl r to r fur r ug 1n lIl r l en Xlr Rutter Xlr XXI um L7 ILUPS XX X PLLH-XNAX lut IJ ILlx me um! X IR Xl L srl. lr? urnr ,,J,4::yx:g5gf, + onznlllfvvs lm Rl: :lx IRXII lhl L IIIX IRUHR 10 I.:-f right XI . l"r:1'," , IXI . B 'h. 1 ,fXI . Luk s. . . ' . . . "ll'z 5 ' ff" ' '. '. 1 ' ' . .' - - - l'rvs'l'n -I. . . ' 'ENS - - - X'i'- l'rc's'i'. XX'. . I. 5 1 '.lIfR - - - 'l- '-" :ms - cc' ' I':dllC2lfiUl1 lfinzmcr Buildings :md Urol -I. IJ. l. ' ' axs XX'. R. "Tl-QR G. H. XX'l .l.', X15 XX'. R. Rl'I"I'liR XX'. XI. 9 A A nk J. U. L -.NS l'l1y,i1-ul H luczitiun il. ll. XXYI.. vs XX'. NI. f ' A, G- ,IZ LPHI I HILIRSI xml unc CHN S NIIIIINYNICIIY of lim 1 . fum N Ii.-XRRH Nl"Q4l3,-Xl'XI I3 L. HfJl,I.lXCi4XX'6DPTH Lilhfkidilllls HIA Q.. :NMR HX rm 1 .L Ulcllhltjl 4 I I n I I L I l ' 1 llll XXIK 'V D E L P N Eff?ii'?iff3Ek Fi F5 f?i,f?i,'?E P2135 '52 'sa PE Ga, 'se' 'se Pi 'Qi 'sa 'se.'ee1'2a 'sal 'se' 'eel Pa, Z., l' L ,L ' 'S L 5 753.7 A Xe ' l'If If. l7Ifl,' if EX HNF , Klill I7l,1 J xliXL.If l'Zf.XlTl'fIl Pl. l'3..XXU1m-Aklll X li., Or -,,ln.in Ll,Il:'fn- M ll xx. K. HM. IQWHi,ut.,.Nmt1El.HI,ml l Xl X Q-H?lIllllWi'l l lliXt'IN:.', Ll V,". 'W V4 U ,LJ Hvlfn lmixl. ll M1 13. x UW" fm' L1'm"'m f?"1'H'f"1 fl I' I3'T!l'Nh I" 1111-1 Ill: Illzmx' fh'm11m'II'N l'.Xl'lAlNlf SH 'X .Xlilfll l,I'.RNlL.I4. . N l I l,l.AX Rl"l'I,liIJi'lf .Xl 1gA.fj1i,,XX't.NlO1m X 'B' Hi lm L4 H ,,, .....1'z unc X fnlftl XYL'sIl'yZlIl L IILXUINIU ANTVVH Rl lm L-IliX1'I'NifX NI. X.. L'llilllHl in l'niw1'xifx Ljy'-,K-I-Nm I ,fm :mtl Ifnglixll Ill lfrmlixlx ll Azul HiFtwry ll 551: FY! :uni lfnglixlm ll? - 1- - DELPI-IIAN Scnzaf bfuc uw l S L XR if xSI I BI XI X 1 IxcnrN me If I, X IXIL umnnm lm KIUI 1 I ll IXII lla I IX I X IN XX XRX lXll Sp I 54138 II. I, I II.I. IiI'.'.' f ,I, .X 7IfIl Ii. S. In ICII., , Iinmi .'X, Ii., XX'nnstc'r L'oIIc'gm' I niv-rsityg XI. ,X,, Ulai-I Ii. 9. in Ifd.. 7 .'t'r' Sm - 'nivi-rxiq lwzmixvlwiryq XI. .-X., HIIIU ' '-N, II' '-N, 1 I Ftzm- I'nix'c'rsIty Su" I :gy IIiNtm'X III, L'oznlm'1'ci:1I Lam :nn I rkmci IIU 'X Q' L XIII. If. XX'II.I, q KIS QXQIIII. TIIIXI. IX., HI-:ll QA' A'l.:R '-'st UI '4 IQ :ltr-nI'l1IxI-xiiry .-X. II., xIlliIfIl1QlIIll OIIII-gc II:u'x':1rII lfn' cr-itx M' Sn'-YIIWOWIIIII lik .. ll n '-'slty I mu IIistm'y :mal .' c'c"I1 L P H I A N ElffiilIf?EIff5EI'fEEf.f?iC'EEZEEE?If?SEEK'597552ff?E1.fEEIIf?Efff5E1'EEEiffEillfiilff?51'fSiIffEEIffE5Qif3EQff5Elff5El TP14lll11'1'11fNqc'1'1'111'1's LICIIA HICLNIICK IiL'CiHNI.IH1WI-13 X li.. XYi111'11111'rg L'11ll1'g1' 13. 51, xxlblliffl' L11ll1'g,1 Ll11'111i511'y 111111 l'l11-do M' 'lf I34!-- L'11Wf5'U "f l'1t1sl111r11l1 NI:11l11'111z11i1's 111111 .1X1'r1111:1111ics 114 x N 1 XX" 141114 1 1 X111111111 1 1 111 N lt 14 1 1 I 1 7 1X L'lf.' AIYICR li lf. 111111 H. .-X.. l'11i11'1N111 111 L'11l111':l1i11 -- , 1- 'V'I'I'f Lx11H1Ag1' . 4. ,. ., . . , , 11, A-x.. 1'1111111111 ..1 M4 1' ' 51"U'H l'111Nl1111'g11 H, S.. 171111111-111 Lx11Il1'g1 H11Ni11 -W .- 1" I ' '1' 1111 1311111 S11 ' L'11111'1'Ni11 .Xlg1'111':1 I 311111131 111111 .'1'111111' 51"-1111 ff- ,7 551551ff?SIZE51IEEIfiilEilf?5ffE51ff3i1'f3EIff65I'fiilffiEIff?E'IEElfff-ifESQIESIiEiQff551Qf?i1ff?EIff5-EQff3iI'f?EIff?EIff5-Elf? D E L P I-I I A N C Crur1rr1f'm'1'41f Sfmlivs IXIIXX IJ I , C A . :UXDELII IJIfI.IiEIlT C. I'I'III,I.I!'S , , . , , Ii. 5. in Ifnl., Uhin II. 5.. LIIIYCTSITI' ut L',m,CrSiu, w 5II'I'wS"tf' , IiunkIcc'c'ping II, Iiusinvss -. . .- I . . . . , 'Hug LUIIW" L"'I'3' "I Uwznrmnzzxtnulx. 5ZlIf'5Il11llIsIlll3, l 1 P - 5 Q , . . , . . I USM ,UUHEI I I :mal lvpmff I I mr lll1l JXX kRXxIR N S Ixenr S It Lmxnr ltx 111 t I :mf-r I I D I F md IJOUIxIsCC'1lI1 K 1 1 Lxmmnm Lmwr ltx A Ixcnt Srm Lmxcr :tx II :cpm xv lnlflrmx x X QISQ IAIHIIIQ1 ll, BI! ' 1 ' " :md II XICRII-1.-f . . I." I Offl II. in Ifd., V frrr- UI 'I S :mtv I I' Sr, K :umm .'Xctu:1I Iiluilmfws KIUIIKTVL' Ijftf Q' 51' AIFIFFX IINPIIIII I 1 J " 1' gi I II. 5. in Ifml.. miss '1II'gI-3 xl. I. '- fab J' I':lJI4I'i"'g1IIQ'-li-IIIIQ 1, Iilwim-44 Org: "1 ' 1 I":1cuIt- 1 IIIIL-tic Xlnnazggcr Q- ,iv LPHI Vmafzmzu XIOI a lm TL 41 I N I l XRNUX P C I 7II P XX mm fx nt Hr ltc Ht L mar ltx llx , x Ui LUINH N r 16 s A N EQff3iff?Eff5Elf?ii'fE-iff?E,fiE1'EZ.fEE1ff?Eff5Eff,3EQ,f3iQf?iQ'f?iif?E1'f?iQf?EQ'f?if'f?EQ'fSiff3iff3if'f3E1'f3iff?EQff35If3EQff f Till' ' ' f - r ' ' , . P 7 ,"1lfo L'IM,xRiX GIA N ICN H. +.1m.i Thin SIZIIQ I I , ll1lXt'I'NlTX X- BH Um" l H1H" N1H H mv lfunngnic .X Xl., Hlliu ftzm' l'nixc-rwiry lmllnxtrixll .-X 'tx 'ICJ .' .' L'1I H.-X ,f . xlif, 4lfI,Q li S. in .-Xgr., Ol' Stats li. S. in Ifnl., 'Q' .vz Lvn' 'rsity 'I' ' s'- Ind 5tri'1I Art: Hin ' IC' Hit ELPHIAN Npvc mf NSIll7jPlf IOIQ QH Mg IAH XI B XRI ln Nlu X B We turn Lo 6 e Xlusm th 1 mxcr in of QIULIIIILII N 4 tlliln tu dug H1011 X m.1l Xluau LUIILLL rm 1 Illrutor ut In trumultx W'zmf XIIIL mu HUPRXI xux Hmmm ul II xx BOXXIJIILH ll w Blkct IINIU S muh 1 I L 1 Q Palm mon I Ihr url n Y- 17 i 552.653EI:f5i1If?51ff?Eff?51ff5E11f551153EElfqfiifffiiff.?:f5:ff5Efff5EIff5'f.5i1ff55ffEE:IE525ilffislfffrffiiffiilzfi D -X ' I ' ' 5 - Qs 'l .Ai ' eff, 4 x K A ' INCL' ,, . . 1 ' 'OX B.S.' , sicfil. ., 's' 'llg incinnuti Cu11sCrv.ntory of uv L-MA-IX H yllllx' XI. A.. Culumlwizx L'r1ix'erfi:y . ' A A ' H1-ul :md l'hys'c:1l U " 1' " ' i li. P. S. KI., Y-5 'N 'A If -g ' Ca -gk' 'I' -ch V V W . ' ' ' ' ' s ' 1 I W' mg' . ms" , Q '. -x. ls., f -H 'fll-gv . ' I" 1 mtl all :md is '- hall A. B., Wvvst If ' ' I' ftzltc 2 ' 1 Hvzlltl :md ,hysiull 'I H110 , ': ,' 2 -Il ',,f x. .gf Q I 2: li" ,f ax' Mr 25... .V ,LZ ,. v,' 'K I U. ,f . 5 2 A .. ,FW , 'XM i,,9'AJ,: .ggi U ig? W + -,aw W,-.ff Q ' I f . no M-. ' .sw 9 in L -.-- 'A -. ,QA 3-ri-ga-'--fl, ' Lf ' .'fT?5Mff" , ' 1.-cows! .,., ,W in I 's v"""'V w 35' 9 s J , 4 3 ' I l 3 2 3 1 5 an .,.,- SM. , in . 3. v 1 V, JI ,Hx 4. f,',k Gan 'L 4 ' 1 N' I. N 4 l S ., 4,- ll s K' 'Av A .1 9 nt! 9 no Q -villa-a ' 4 is t ,5i.,f-,gp 3 -Eff: . ' W, 548-.M fa v-'dial'-SJ fvT--wal? .- gf. . .15 HES W D E L P H I A N e:3:se:::se::.ee:::ee:isarse:Zfseizisa:ree:ree:Zfeezifsezifeetzfsezfieezzie::::ee:::sa:se:::se:::e::::eezeezzzsazf I 4 L7 ,zcvrs AXIJRI' VI LHI' sl OLIx llftllllfllf IOXI URR ne lremluzt HX lik Cmupm Rwmum uthx X 'Xu I XI-XRN I-XXI' HAIR Xt'lftfllll lumurn SN HI-I XIILIx NIR N I1 f COIIIIIIIHPI' C lzazrnwn me I p X tllfl x I men md XX 1 I 70 I5 mquet I r Im lt mmm Rc u 1 3, L mnlnlttu Lummltf 4 L mmmttu L uxnxmnm 'IM111 irr ,XmlrvwVl1n'sI1wk Xlzary rlxmc- Ilzlir ' ff" . .' Q ' ' if , ' ' .......... " ,. A ----------------- V.. , , XIIQ' I.. ' ', . . X'II.I.I.-XKIS, .' lfivfzs C 7 . f XI: IS 'hzmzln .,...........,.........,........ 2 ' ' " Xml Iiurkc- ......,.... ...................... I Jvcurzlting L'un1mittrv '- "- -5 : .-.-........-....,..,.....w-.-. 'rngzun ' 'v- KIz':.Icf--I' ............................. 'z' ' '-' I':2lI'I I,1lllIll5 ....,....,,..Y.,,....,.......... I'Iz1y 'z Inf I ' 'I' 1 l"lfm'rr G: 'I'ni:1 .Hot 1, I4IIN'I'IlI5 cr ' ' " :tcm l,'olor'.x Kell, fr ' : 'hit - ff.. -QT -, Q DELPI-II N I x L II I I ll l III I K I X1 I If 1m1rf11I11L 1 9 I X INXI 'X JN IIIIIII 111111 lr! P1111 m 1 tI1c ITLIII 111 Il 11111111 1 I XXII I' S-XII I1 l1111fr111l1 Im 1t 1111, 1 111111 It 111 1111111111 L 1111 1111 III HI In 111 1pI11 I 1 ILKI IPX IJXXI 1111 I I I RX 1111 H II "W G'-I 1 2 5-. III Illf It III 111111111 1 N 1 111 111 XXXN f f Run III 141 111x 111111111111 1' V I 1 1111 1 I11111,1 11 t c-1111111 ll 1 1 1 1 1 111 1111111 111 r 1111 111111111 tc 1 1 IIN I N X XX X llllllll 1 111 11 1 'wi' N , x 1 x III , 1111111111111. 1 F711 '?ifff?Eff?5iIf3ifIf5i:ff5iff?Efff5i:ff3iIff55ff5Efff55135:IEEIIEQIfiii:FilfffijffiiiffiiiffiEEE:If5i:ff55iIfiiff?5:IEE:ff55iIf?5iif5ifff5i:If5Biff A IXKI KI. .-XI,I.BI.fXX 111111-1-11I A I "I'1'1.1- 1111-1'it. IiI:1' :1 rixcr. ' - ' tI1' 1Ic1'1'1'1' it I1 'EIIL' Io N IIIIIFL' ' IlI21Iil'N.H - mf .I - I L'CIIfXI'f XX'.XI.I..1XL'Ii .XNIJIfif11N . , ', C11 llllt'I'4l11'!, ' N 1 'I 111-wx' 11'4111I1I1' t1'111I1I1- 't'II 1 - t1':1.1I'Ic t1'1111I1Icf nic." ' I ,I ' IIILI 1f11'i:1I .Xrtw CIHI1 If: I t'11111111':1Ix II. I NN XI.'Xli'I'IIA I-III,IiIiN .-XNGIQI. . 1 " 'XI IIl'ZlI'IIb 11111 IiI4' 21 1411, I V I IIIII I1:1N 11111111 I111' 011-11 j111." W 01:1-1'1'1t:1 IU: Ilisrrivt N'I111I:11'NI1ip Iwt in If11gIiNI1 II. IITI1 i11 1Iiwt1'ict : I I. I 7. IIS. II: 3 4? ' L'I111'11x III, II: II1:11111'L'I11I1 III. ,V .IJ NI If v. . YI f .1 7 1 -1 " Q - n 111 is - 1 ' 'tcct - - 5 U . of I1is 1' I1 ' XI,-XII IIN . ISIXIR C 1 lllll 11111! Industrial Arts Club 13- 'CI U I 'sf :11111 g111111I- 1iII Y v i i 1 N I IIIZIIC' I:1I1111' Iig1I1t." IU- - 2 XIX I- 1 4 1 ' I' B5 I III' Il' IZ: GIIII IICWIIIIUS III' II' UN1 I1' f 'S I I 1sNiI1Ic' to Il wiIIi1I3: I ':1rr." Il: H1111 A L'I11I1 III, II, Il: L' -'.'i11I 'll .N ll 12: B: 1 111 ll . Sl: IMI QI I II3 I7c"1I ':111 rypixt Il: Claw 111 Cl 1 ll. , 'H ic. S 13" I IlZC1..'X. JX. 12. . D I v IJpXI.I'l IIXIR-f1'r1 "'111l In R A 'I D B'ixl'l' fn! HH, "I If fI'I1'IIlIS I11' I1:1s 11111, 'Sigh 1111 1111 10. I:1cIi1's. fig1I1 1111 IIIllI'l', OI 1111-N lm, I11' llllj ?" 1111-11 x1'c1'1' 1I1-cc-111-lx 1-win" C1 III' fill2ll'LI Il: L'Iz1w 11I:11 II. X H 1 I,IiIi I5.'X'I'IfS C11 Ill '1-11111 'III' 111111I1w11 ix Il CZIIIKIIK' 111 IIII N'l'II'.'I I J I 1 XX'II.I,I.-UI IiI'f.'XI5I'fR C11 ...i 11 1 - 1 1? '1 1111 Is I1:111p1 tI1:1r 1I111'f '57 . I1 ' 1 IIIIIIIK 11111151-11 1 I M' I'11 I1:1II IZ. x A ,ff 111.1 K VXI" ' HI: . 'Q I. .' ' " 'I ' ' Y- I1 "KI 1 '11I 111 1111' 1 " 'I 111 is." IJeI1:11' IU. II, IIQG 1 CI I Il, Il: U I.:1t111 LIIUI I I. Il: 'III 11111 Clz swim II , I,1-:gg - Il, Il: II Cl I IO, II, Ill P1 L' 't 'c' Il 1 L'I:xs IIIIF' II. 5 -. ,A - Q- L A 64, - 11111 5 4:11, 111111 151, 11-1111 H E 1 "NI, t1111g111' 11'1rI1' 1111' Iips I '-ign. I71-r 11'I111 f'lIIiS 111111'I1 t:1IIis in 1'z1i11." I fIirI Rr' rwf III, ll Il: I111I11it1'i'1I .'X1'l' LII 1 IIC 1""' CI1I1 II. DELPHIAN 495 XXII VII 1 XIUR ISRKJNXX ll X XXI l K X is 11 1111x 91 R1 1 I3 H1 R flllllllltlll 1 m1I1d 1I 1 11111111 1111111 Fl I Q 1 111 H 1 Il lkll L 1 1 X AI BLRIXI' 111111111111 11111 1111 111 11 1 p Ll QI 1 CIXL l5IIIK III1 L K t NNI LAPI 11 Illllltf 11 11111115.11 1111 1111 111111 1 6117111 1111111 111 11 I5 1 111-111111111 111 1111111 1 1 Q "H" 'mr' 'I' 111s 1 111111 N 1 111111... QTII1 III 1111 1111 5 L T1 IIIKI 11111111111 V1 ARI? IMI RN lllllt C1111 1 1111151 IX 4 111 I 1 111111 111111 11111 ,I H XRIJL N' 1 1 I 1 1 1111 1 1 111 I'III lx I1 I IA XI11.1r11111I1 11111111 1111 11111 1111 1111111111 111111 II I I G , XNIJRPXX LIIINIHLK IIIIIIIKIVIIII I11- X1111 I 11.111 11.111111I 1111 111.111 I 111111 1.11 1111 1111111 IIIKIIINTIIII Xrtx LIIIIW I7 I11111I11ll I' . - LI.1-1111111111111 I I - I .iff X P771 II 1 II Tv? ' 1 IiIf.'. 'f' III If. IKRUXYN C11 11111-11111 "I"1'1.1111I11'1'11,1111111I1iI11':11I1111I1' 1111-111 1111 11111. 111' 111111 I111'1I1." 5 1 F .l1111f1 II1 1 x N IK "I -111111 111"1'1' 111' 111111' III III! 1111 I1 111 "1 ' 'I'iII I 1111-11111 III1 NIIIIIN 11111111151 it." ff 1.111111 CI11I1 JIII .I11111111' CI:1wi1'z1I 1.1-11g111 L Q I II, Il. -'1 V XIAI IfI.If1XI1I'f'I'II lil' I .' . A 1 ffffi-1 I -- 1 . , ' - ff' 111 ' ' tI1llIIuI11N N1'11'111'I1 ' IVCXN, V 1 1111 1111 '1'. 111111 111-11111111-11'1I11cII111g I:1" C11 1'1w 1113 II1111111' LIIIIIW 11: I.:11111 C1111 . . 1 111111 .I11111111' CI:1ssi1'z1I I.l'2Ig1Ill' Il, ll: K1 II - A ' Iles" 's IU, II, 12311. R. Cal' -1 111 II: Ii: I IH, II, 125 111"II'S1l'2l IU, II I 1- , Il: .AM-1'111I1I1 C11111111i111'1' Il. 'I'I1IfI,- IA UC I C1 I HSI1' s ' ' :111 111' s 1 I 'S ' 1 1 I." 1'irl R S'l'Xl'S IO: C11 ' s IU, 12: C1111- 11- ' "aI IIIII II 3 I111I11s1ri:1I A115 CIIIIT If flf. , 7 ' "' Zifhcxis us I 11111. -- NCAA -, 1 i .A I CU , ini I ls ' ' 2 -' 2 . H , , , , I U 111.1 1 111, ll, 1:1 11 - 111111 111, 4'1" " 1 WI1- ' "1 I- ll,l2:IJ-I1l': 511111 II: '- 1 N-'N . . , . II, l2:Hi-Y 11.13.11 . 111.11 II, UV - W C" 'NH' 13: 1: 111 13. "I'11i1l1. I1k1 Ii1gl11, 1111111111 wer 111' NIIIIII' 1 ' I.lIg1.U HU Y, "I .I U11 1 '111111 C1111 R1's1'1'1 1-1 111, II: ' 11111'1"1z1I CIIIIIH HQ. 2 1- i, 211-ny, K,-...mm II : I11I14s11-1:11 Arts LIIIIIW Il. 11'I1' 1I'1 ' ' -'I11111'w." I111I s11'i:1I Arts CI11I1 IZ. RIC f I-'X-II FR C"""1""""l 'MIIII1' :1pp:11'1'I 1111 pr11cI:11111Q 1111' IZIIIIH I11I -1I'I:1I .'xl'Is QIIIII1 If. 5' - 1 6 - 1 . x 1 - 1 YB DIQXXI 'IS AI. CIIIfRC YNY .111111 '11111' V "II:11 n 1111- 1111111 111111 112111111 I11' :I1 , Iii-1 1:1 111- .1.11'1..11 Il. 13. 5 I3 ill 1 XI:XI ' 'I'.L'lII1JN 1'11 71 DELPI-II N Ill I I I ITX INC' INNCT ll IIN N I 1 1 III 11 II u tr L IIN I D 3 llll 1 1 IJ X llllll rm 1 ll ll 11111 ru ltlllll 11111 ILK Llllfl 1I us 1 1 IX ru I T llllll X p 1 1 1 c111I1 1 L111111111 tu QIURX LNI 1111111111 1 1111111 11 111 11, 1 1 L Tl 1 r I 1 1111 1 1 llllllltl XI LRIIIS f IIIIIIHVIII dl p cd Illfl te lf xc e 1 11 111 ll XI-lnlll l7I'N5l'C.Ixl'R ltllfllll 111t 1 1 QI llu 11 lurlc 11I61 1111 1111111 1111111111111 Ltllllllll 11 1 1 lllllll It I 1 1 1 11111 1 1 Tflgllf 11111 lllll l11,,I1t our 1Irc-1m ltlfll ll Tl Kr L II 1 -X N IRIS f mmzn Il 1 r1e111I 1 IL mnt Lllflff r c wulwtful u IX , I Ill men ruf' the nudle to the II t tllec 1 1 I ln nn If Ihr' nor cl 11 .1s made for 11111 .md tru IL ' Efffiifffifff55:ff?5:ff3-EllfifffiiffiE1If?ifEilffiilffiillfiizffiEffiifffiffffillf?Elfffilfffiff?Elffiilffiilffiifffiilff?5:ff55lff55:lf55fff55fff35:ff59fff5 A ClIfRAI.IJ R. CI..-XRK 'lui .1-1111 .I '11 'fr ' I ' A I 1 "XY1,' U 1lll1l I ll: ' " wt: IN11' 1111 Ilfilll will I 1-11-1' fI'l'I.u ,,.,,, lmlustrlall Arts Cl I lf. S 3, -lL'A.' 'lux 1'111,1,.-111 I,'f,111f11'1-.ml 1 , L. A 'UX11 I Ill -mile lilac s1111sI1I11c' 1I:11'r, I I11r 11111111 :1 s 11Icssl11-:111t." V Incl s i:1l :Xrts 'I I 2. I 1 , 1 Rl Ill -IRI l3L'R'I'l X CHI If .lffnlw '1 V ,AMI "I'l111' l'Xl'II tI1f111gl1 X1lIlllllISllt'll. llc A I I 'I c'11:l1l 11131111 still." Class plan II: I111 ':1111111':1ls I I 1 I.:1ti1 V L'l11I1 :1111I KIIIIIIKJI' L'I:1ssIc:1l I,c':1g11'1' II, Il. 6: F. 'Y 1? I ,nn 2 V J v 1 , i , I .l:XY.' I ' ' ' In --'xl ll II,I,I.fXKI L. L.-XX 111' I .I-1,1 M-X H I . " - s sl z r "l'11'l'st111'I'1jl, he p111's111-1l the 1 '-t -1111' -luinllg with Z1 lmdy li ure." 'll Ill' lml' Girl I'1s rvcs ll: Class lla" ll: I I s- DDXI I, In-XY Q , .h trial Arts Club I2. "I 11111 s:1risIIc1l I sw. Klill llllljjll, A A ' I ' ' Q 11 - :md Slug", "IL ' I1-1111 s-'Inns' Ii:1slcc'tI111ll lI:111:1'1cr IU: l- ': N- ,I-'Ike me M Y and I ng .1 Ili, llgL'I:ss1I Ilg LII11: s IU, ll, H A' .' I '. .y lf! Hi-Y IU, ll' 122111-r111:111L'l1I Ii. Ll. O 4' A I ll:'l'll' .Llll.5 lttnll' 111 IJ1-I1I': stun ll, 121 Q1-111111-11 131f.IrlRj,m,.' ,, ' I2::Xss- I- ' 'r -- IZ. "' 'A I 5 " xliu ' I .I Iilylli A . 1, Al. IiI'f'I"I'Y IH,'IJI,lfY C11 "'i1l HA 1: ,- 2 Fha! ,I im ' N ,C gm "'I'I1:1t I11-r fllll' f1rm may stzml and sl' '. 'I'11 l1z11111t, tu stz1rtI'. :1111I 1 'illlilljfl lil: li' l ' ' lllllsl A ' 1 I S' 'Ihr 's Ill, ll, ll: Cll I ll'S'l'Y1'S jg Ll s ll, I2:I111I st :1I : ts l I -lf. Sp: Asll Lllulv IZ: X-ll' " s IZ. N' ' R111 ICI 'I :J 'A-11 in V , .. "I,-r f' sI1i1's z 'C' s ' ' 111 1 I I A ': . ' I ' :I ' 1 I HYI. ,IS QIIC.-XX IfNGl.IfR Co 'inf M' f! ' s 'JI' as ' H polv, V ' 01' :ls the Sl 1 11 Iialf' ' ' 11, Clerrnzm Lllulw ll. , ' , 61.-XII, l'lAI'l " 1-1 E- 23 -2 D LPI-II N l I X Ill Il I n 71 1 me IIII I I xI1 X mm ll 4 X I l III I It H 005 yn- I II I xx I llllllflt Int lttc ntlun r 4 ln mn lm II und I 1 I luru 1 Lmnnuu lIIlIILll XIDIII no um E A ezlfearea:iisepiiseiifseiiieeijfeeiifesiifeexifsei'feet2fse1::se:3fse:21se:Tiseiifafeeiiiesiifsegiieeiizseiiiseiifsejifeeifisaiiieeiifseiifeepiieazijseigfse HAI ' IDI-II-I I"ISI'IIIID Co wniul V ".-X pIc-:Ising cm t'n:xnfm' IN zu 5iIc'nt wnnne-nal: I n." 4 I'IrI Rm'-c':'xc'N III: CIIHVIIN IUC II.II. II- L ' S, II : KIUIIIIIII NI-wx typixr Il. IIAII , I-'ISIII-IR III va! "Il11:gi1mriwn ix tIu- ruling P4 "V I ur Inx I5I'ilIII.U II: I III. II, Il: Iizln 1- IIZIIIII II. Il: 'VI IIunm IA L'InIv Il. ff- . ESX' 595' "TI XIII' 'I. 'I:X l"lSIII-IR Cn ff' ml 3 If "IIrIgI1t :lx tIlc Nun Iwr c-ycs rlm- gxwvxs wrriliv. - ,gg .'XnI IIIQI- IIN' sun, rlw. sInn ' nn :III :IiIu'.H W I 15- Iii:-I Ilvwrxx-5 IIIQ II. I J. II. S. I I 5 I mIu-- ' ' tl'i:lI :Xru I'InIw If. ,E kr, -I,-XX 'I I"IJXYI.IfR C,'41n'ml NI,-XI' I IIqXRXIfR jf, 'Mini ,wwf IN iaw. L A h . ,, .nu1Ipupu1.11mwuxu. . "SUI smiI-5 Ivy Im z Ia' Invss In"I." II: III, II. If: I,l"III'5II'il III, ll, I 7 IIi'I Iicsa-'xc-5 IU, II, 12: CI s III, Il, C151-I RI---ru-I IU, II, Il: ' fm' I.ZIQIIIll"'-ZIQIIIIIH II3.'- 'Ili-s Il CI I II:II.A.:X. Il. I':Xl'I, IJ. IIIIIIIS I:l'lll'l'lll xI.'XNII'fS IfRICIJICRIL'K Ifuzm-al "A Ia' :Ind gcntl- In-nrt llc I1zuI, "Nm 2 vu Ilimsa-If can Iw his 1: :II-I." In cmnfurt fr-in-mIs : I ' Int':1n ':lIf ll: Ili-Y II, ll: IIN IIII 'I I 7 SAP: il I FF A Q 1, .Q I.uI, ll, I-. "In y1ntI and Iwznlty wisdmn Is but I'ZlI'f'.' -IIIHAXA ' I' 'IRI I L HI4' 'III' II' I CII ' s III, ll: II ur Cl I IU, II, Il: ULICIUII svnsc in: ' 'groc- I,:ltin CI I and juni r Clussiczxl .-:gnc IIrcI1c-strzl III. ll, Il: CI s III, I' ll, I22II.II. 15.5. II: II' I Res' 'fl Ilirl Rcsvrxvs III, 'I, IZ: II. . Izlinvt III, II, I2:II.R.L':I 'wt Il, Il: ' - II, Il: IIunmn' LIIHIH III, Il, IZ: fpzx' iz Stuff II, Il: II. A. .-X. Il: II. II. LII I If: yks' II, C 'ttvc' Il. CI s I2: X'1I'Ih"r Il: Candy St: Il. -I . '.I'H IIARX ILX I1RIIIIII.I'. ' Q If Iv " , f Q ' t "Hi, IIN I-In INI'XL'I'I'III'II1IIIII In IIIN ' 1'tI1 I'l1nrI1.1II ll. Il: IIIIIIINIVIIII .'Xrt5 I'InIa I I QI III'fI lRIII'f IIRIIIII Gun' 'uf I I, It .5 " ,-XnI 'wrc 'M' S, I III- lnvt :1 NII'IIIIQI'I'. tlrvrc In- II-fr :1 IIII'IIlI.H Q55 I IIunm' I'InIw III: Iizr I III. II: IIm'nn ff? 5? I'I1lw II. 13, f' ' bl.-XI' ' III'X'I'IIIfII ffffnml "I ZIIIIII III-I - in' tImr XYHIIIVII :irc IIIIIIINII, f X y IIIHI Illll Iv 'vin In In rnzltfll Q- u'n.M II: III: IDI-I 111- .'qnzuI II IfI21rrpI11j .W II' Ch '1, Il: Ne-lI'IIi'u, Il: IMI .f K t1'i:1I .XVI 'I II If. md 1 mm I r Ilfl I llll Im r nn n xX I IX lrruuun Il XXI lltllll UIII IJII UW Illll III IIIIIUIIIIIIUII III uv 0 I Il mru IT crxe R L 11 nun IhIpIa N lil III ll I IIU HX IIIIIIIII Illfll I 3 II IU! IIIII usl In ll lim! I III XXII I LL nuI III I Ix n I tI1 n lIIlI 1 4 N , UIIN 5111 II N I I tl Nllw f w 1 3'1" VT DELPHI N :mr III I 1 N xx 'pn nc Qu lI un 1 XI fm: l ll l KX llklllnl It hun f mm U1 h no Lll ARI PN HARRIS IIIIIII tfmf Ir! L rc huttur fl l I t yy lt uv lkl lllllllll LU DI L U Ullll y L JIIHINTLII 3 ll X X ll X X f UIIIIIHVIIII y n cull far hc fl v I K ln!! It y 1 n yy hu clepe xn y or tru un 1 Ulllllllffll tllpt l lllfl lfll ll l 451, 'C7' ,fl l3lf'lA'l1Y ll:Xl-'l'ER ll' 'nl "Ula happy hingzf ara- yn nth. xlml luvc. 11ml 5lll1NllllN'.U l,I'Clll'NTT11 IU: .11 51 ln ' : 'ret ll 2 Lhxymxlycrcizll Cluh ll: liz l IU Q, V, fllrl Rc-'rvcx lll, ll, lf: fl. xxx. . HU. Iili HARRIS lf" "nl "Um vmiity Nhn ll zlvxlyx hc' 1 " li hy .1 d'1sh 1 ' yr r." GV' 2 flu f fll. lf: If rlmll f-12. ".-X11 hrnvst man. ch v- wll rw tht' chin. hr zllllotl H'lfllllllI, :xml il u.zrm lwzu' " him." lHllllsYI'l1il .-Xrrw Ll l lf, ,l.XN 'f Rlf'l'll llll,l.IiR Ifff Hllllw yirtuc uf hor livvly lm ks lfwc-ff thc' 1 'ffm 5 5 f,I"llt'STI'1i lll, ll. 1.23 'c - ":l Clul ll 1 Cm-ntrzxl News ty! 'st ll. Xlf: IAYFOA'-f I ""l ulililllf- is its my' ' ' sc -1 'lnggf' Uirl Re-S--y 5 12. VKX .'l'lfR H. HU'l'Hl'fXl If f-ul "Tix l -yllmfv luyy' is rvzlsr 2 ' ml upl that lay' ne fm thc' he-sr ' ' '-mls lin-' 'ztlng C ' -' ll: Ilia Sghfl :arxhip lc.-r in ,'XlIH'I'lL'1ll1 History, wr mm 'rn ll: lml strlzll ,Krtx Lllllli I7 fl, 4 l A- - DELPHIAN -XR FNI IXIUYIII, f 111111011111 'xlld 11111 11111111 t 111111111 11111 111161111 111 1111 11111 111 1 1d IXPRIS LL L,II I L I ARKIN 1111111011 111616 1 1 1111111 III 1 1111-111 IC t 111 Cl 1111' 11111111 11111 111 Re er 1' 17 111111 1 1 1 11111 1 1 1 1111 1 L 1111 St 111 I 1111111 frm 1 1 111 1111 I 1m 1111c,1p1.11n1111111 1 IIYVIIUUI 11 1111111 tr1 ll Ix-XI 11111 N XI XI X 1811 ml 11111 1 CI X11 11111111 I1 1 Illl 111111 111 1 1111111111 ll L 11111111 1 Ill L 111111 N111I1 11 111 111111 1111 11 N N11 1 1 LII 1 1 Y lll 111 1x XI XNKJX 1111111 1 1 11-11 - 1111 I1 - .1111 111111111 ' 11- 6111.111 3 111 .1 H1111 .1 FIN L 111 . 1 ' Ill ll I l l 11 Nil I IL 1111 11111111 ll QTNK Ikl 'N 11111 tllllllllt 1111 111111111 11111 1 1 R L ll 111 1 L 11111 11111 1111 X 111 Il MXNUR llt 1 1111111 1- II LNLTXQ 11111 t1111 -X11 11 RILHARIJ III I IXDSAX 11111011111 I1tt 1- 111111 111 e 111111 11111 I re 1 1 t ll 1111 t II 1 51 Ill 1 1111 1? 1 H111111r 111111111 IIN 1111111 1 1111 111111111 -X 11111111 L111111111' ll NORX XI I I Il 111111 1 11111 11111-r 11111 I1 111111, 1 1111111 111 11 111111 11'1ett1 NN 1 1 1 L1'11tr1 11 11 1 1 1 26", 1 JT' If'I'I1IfI. NI.'XIf KI'fRI ICR C11 111 'r'i11l , I ".-X NI-It 111113111 111'11'1 111111141 11:11'11 1111111-.U ' ,f ' 1,17 f'11'IR1'-'1'11-5 '1l1, 11, 12. I 6 1.1115 13. filxsz-11' 1,':,,,,1,,.1..',,1 2' , L V " .... 3 XIII I11'1' 1111" if 5 "'t 11111 111111 1111f11'1'11111s : '1' '1-.N "-1:1 II,,II:LII1Z'I15 11l,II,123f111'I Iii'-' 'S Il, 12: 12:11 ' I1:111.I 12. 3 ' .-1xy111' .I-11' ' "1-X st11 11111. 1111111-111111' l111ss'1S 1111-3 . L11 " 1 111 1111 :11111 gg: ' -. ' V111 R12 '1311'a 111, II. 12:11. . ':11111-1 .l,123L'11--'11-:111-1' IU, 11,121 '11 's ' IU, 11, 12:12. R. L211 5 11. I23 L'1:11x I' :11 l13 Sp: X11 LfI1.11 12: .'1-11 '111111- 3 ' I2. A L H-2 f -U 3- Ii1,E- .I .I. I.IC1H'I'IfI.I. G11 'ral H Q . , "He : ' ' 111:11 , so 111111 111 1111," F . 22 1' 2 If., ,LI C1"1 "s I, 2-1111. 5. 1'.- 1: 511 ' :11111 go: as she IS 1:111.' I 1 S -I A , S CLI 1,212.1 I S I is 1"s ' : Q1 :11 "A ' 4 sf s 'z 111'11 XVI. ' ' ' say!" Is 115101 111- 1- "Jes 1811.1- C"1 s 1 s 10, 11, -JCI s 111,111 F:1'111. 1 1 :Tet-f--103111211111 10, 11, 12: 1,1111 CIu1 :11111 jul' C1:ss'1':1 I.e:1g11c 1911111 1111111 111, 11, 125 C11111 10, Il, 12::O1"'tt:fffI1: ': 11 .Ill If- 12. 11,I23f"': LXII 1I,I2:.f1' .11111- 111'--L' ' ' 122 . ss' ' ' N131 , 1,111f11111,1x f 1 .1-1, t.. 13. me ' "I.:1111 t111' 1111lff1'l' n IGI!-' 4, b . LUKENZ A 1. 1,1 -. I I 1 .1 S ll 5 ' 1"'.lll Arts Cl h "f111- 11':1s 1'1'1" f:1i1i: " 1111, H ll 11: 1 '11' :11 11111, 161 " ':s 1 u11. L'1 s IU, Il 3 O1 : I1 : L'1:1:: 1,1111 11: V11 Res-11'1's IU, II, 121 ' 'I N1' 's 111 'S 121 5p:111sI L'I1111 12. .-I1' 1: '- "111" siI1'-' ' i1'1' Is 1111' 11111 11111s11' 111 il s 1-'1i11I." . .I111i11r tl: I '- IU, U1 -1-11:1 IU, 11: , L'I:1ss PIII' ' III" Il: 211'-1'z 1' l11,II,l2: L'111' s 10.11.125 11.11. . a 123 l'II1'11N 121 ' . R1--"'1's IU, II, 12311. R. L':l' -I 12: Sp: 'S L11111 12. C1I,1'f.' XIAR.' .1XI,I, Ll'f'lll'l'lIl 3 , 2 . . I.ik- 11112111 1111-1:11 Ill NIIII' g,fl'1llll1'1.u I11t':111 111:11 11:1NI11- I1:111 ll 3 1111 wr1'1:11 .-1.111 I Ll 1 12. K ,I-'XLN Y . J 1. . I L10 l'41'i If , I I "1 T1 t1 A' 1111 I1 lI1l'1'1If. 1111 1-'t 11 I1 - L 11--1 f 111, 11- If. 111111 121 1 1 I I rr1'1A . '1 1 2' 11'-1 12. 5- A1 5 V . DELPI-IIAN N XIII 1111111111111 Q uw II tx Lum IIJ L QPR lr114111 en c t no I I IIIIII C 1 1 Inur u w I3 mt uc IIITIIIIIITLK I CINF XIHXLRIR ffmm nl IXIIIN X I flllfflll R I H 'X I I I 'llllfllllll lun I but yy1k N c thmt betr 1 noble mx d I mm I R md rms tru IU hmmm H1 State NRI C ORC I Hd It X r llllllfff en em e Cm-rm f ulefml 115 7 nnor ll th IT mer umcltr 0 nl tr Rc I l ftIWlII mmtwlt I f llllllll rl 7 Ntlgx r ""' ' "IMI RN NltINI NI 1,,,,,,,,1. th xx c lllt tm x mt l I1 If url Rc 6 t 'T ml I S f111f1 nt Ill n Il b bt me IX tml truu tif 1 r 4 I it L mm nur LI tl rm m I I I ftlltlfl Q 4 p.mtmg tum tmlul .ttcr um not 5.1 I . H 5 C 111111111 rf 1. 'She doeth Ilttle Llmlrtesxex uhub mmt I .xc lllllllbflf' or deolxe :If cxcrx ex , Lvmtnerud u , uxtrml -Xttx Ll b I7, Lentral exu NI I' fuller: ' 1t th mt stu x vw that I luxe fun mu 'I I3.1xItetb.tII XI.1n.1g1er III, II , I m.1tlon.1I . - Llub III Band IU, Il,StI1m1I Patrol I I f27I IN If , . I 'IIIAS C11 "W I 1, I I A I I.iI.c mum- u u gg j prev. ttll :tml tlxlrla :md str:1ight.II 4525 ' 'ttf Irmlustriztl :Xrtf II I Il. I ' 'I lux' MA '1 3 1 1- 1 - I 'I' ' Kc sem- :xml 'mmnun sense-, ' ' mtl rum fur s 1156.0 ' Cltfras - III: H1 C1 I Il: 2 1 't I 2- 3 I - IL' 11.1, . ' 1 :I f-1 I' I I.t't cxery mzm miml his mm' msinc C Q II I I Q' . Q 6 . . 4 1. Q 2II.I. .IA'-rl" II-'X I I A A 'Z 'Z 1 If' - ' 1' I' "Bc: - is hc :I 'li-In . .. '11, . . g , 'n 1- dutl - :II11 Ii: PfIOgO'Is II .Ir . ,. ,. i. ., tur Im :Iss 4 I s bl IU: ' an ROI ' 'Ii' I ' ' I ' IA II' LII I .l, I-g II Club ll, I2. ,, I. .. I z n z ry ': ' er I thc' gl . A - 1 -- 4- V- -- Iizsk' 1 IOQF I: ll IO, IIgHI'Y - NIA 1. , HI, , ,. . , ..,'I:,R fl-Alai, ll' ld: K. ll C ew ll S II-s rm- smil-N 11 D' 'hen . v ., . . - .- the Itcztrt pulls 0 'Iran IIA A ' OI I ' II Ii: I IU, Il, IZ: Cz IU' Stu: I ll, ll: 'WIIIRI1 -1 lu-:nrt Iilrt' :I I': hvr. II 's ru-w Il: Ilvlphizm ypist 12361. ll soul full 1I Irth.II X, A-X, 12. CII I R's-rvcs IU, Il, I2: I,: in Ilub z I .Illl I I ztssiczll I.r:1g1uc Il 1 lc 1 Curb Ulf K II,ILI.I - I1 "nl II. IZ. XIII: slt Ilcl mer In ut ' -rrp ? XVI- all this toil 1 bIt'?'I fi' I Q' mt' , x111.1,1:R 1- 1 ' V , , I -'XIII ' I I - I ' 'II II Il1Y'lIll.' It fy - W I" l'I Il. I I I IIA XIYERII I ' '1 'I K ' 631 ' it I I f CIIR: 'J-fI0' I. -"IClh' fll- I f ' Incl 5 I' . ' u - -' ' N A 12. 1 . 'vw . IYII,I,I.'XXI KENQ I'I'H XE 'If f I' ' 4 f 'Nr ' I lute 5 dh' I But ' ' I re DELP1-IIAN 1 lfk 11111111 1 'XX-X XIXXI N 1 L11 1 11t1 Q1 X1L1J1 -X 1 1 1 11 1 11 L 11111 1 11 1111 IIII1 1111 1101111111 L11111111 X 1 11111 R 1 L 11111 Ill Il 1 it-.f 5' fky 11 1 111 S 1 1 t 11111 111111 11Il1IT1C1Lll1 L11113 L11 ll I 1 YUT11 mlm 1 Q1 1 551151, XI 1 11111111 1 1, rl 11 11 111 r111111 111r 16 51 1111111 IIII1 1 L 1111111111 111111111111 H fm M M or -X 1111n11r1111 1,1111 I11lI1C tmc' ll 111 1111 U T me 1111 1111 1 et 1 1 11111 117 L 111111 K , U KTXK' 11 I 1111K 1 R 1111111 AH 111L D-X1 5 X 11111111 m mu L011 L H1111 11111211 111' 111111111 11119 1111111611 L 1 11 t111111 1lg1 1 mmf In C r 1 111111 t I Ur md, gtmd , 1 11r111111 L11 11111 1 11tr11 X111 S1 fer ' lllll 71 111111 1 If 1 1 ll X 1 1 1 1 111 1 81111111 1 N 1II111'1 L 1 1 111 11 L 1 1 'X N 111 1 1 1 111 N . 1 ' 1 111 1111111N1'111111'I11g 1111111 11111 111111 111111 N111xt111Nt 1' 11.-1'1'111c1,1 x1Q11'1-21.1, ,1.- 1 '- L ".-X 1110111111 wt 111111 Ii1111- 111111111 1 l'111.U L'l1111'11f 111. 11, 123 1J-' '1 'gg ' 11 t'1- 11:1111 - 'ttz1 11: 1.211111L111111111111.11l- 5 1111I1' LQ1115-1LN111 110112110 11: 111 1111111111 L'11111- 0 ? ' " ll: 1'i1'1 R1'w1'1'1t'5 12. S - . 1211. V1 V, 1' f V' 111' Cf11111111'1'1'111l "S11' 15 g'1I1' S110 11 51111 11111 t11c1'1'l 111H:11i1-f 111 11cr 1'11'," iw? . .', 5 X 11111 s '1t11 .-X111 L'11111 11:11. ,-X. .-X. --12. A A 1 1 ,tm 1 1,11 , , NI.-XI V 11 1 .. f,'f11111111'1'1'111l I, ' 'L' "S11- 'S 1ri111. she 15 1-111. 511- is 1311111521111 :11111 5 '1'1't." f '11 ' -1 113 L'1111l1'l'C1111 L11111 11 3 11511 I' Q! R1-: '1111 111, 11. 12: Liv '11 News Qt: 11 . 5 1' 13' 1 1 5 111.1 '13 1.1JL1F1'. 'Q . NL1 Lv' , 1. f - , C11 1111111 "A D'1S1Y1' 111z1111. 11l'Yl111' :11111 1 112 XI 'XI , Fl.. XL, . . , V -,I ,.t.il1 0111111111 st1'zx11fz1s 1 ' 11111." ' A ' ' ' A x A ' ' I ' Q --'1 ' , 10: '14 r 5 111. lj: "111" 11z11r is t11i'1i " 2 V'1l '111'1. 11111 st .211 Arts L.1lI13 12: L'1' t':1 Nun 71111211 C-USTl'i". I 1 ' 1 3111.1 11111 ill. . , . . 1113 1J11L1111'.R f. ' ' ' 4' 4' 'H In l .' 5 1 1 "A T1lI1'5 fri- 15111 are 16 ' 1111- 5 ' 5 'D 5 1 V - H 111-S as 1cs11f 's ' rt11." 1111" 'C flfmlcf V 1 51111-1115 'mc' Q., ' 131 1 -111, 113 Bzsk 11:11 -f 111, 11: 1,1 1111 H" Ll 1 105 I 5 'QU' .127 cn' L'l11 :11111 .1ll111 1' L'1:1:s1c:11 1.1':1g111' 11, 125 Res- '4 111, 11. 12:11. R. L:11111't 11, H'-1' ull. ll 12: 1-z1ti11 L111l11 111111 A1u11i:1r L'111fs11':11 1,1-:1g111' 11, 1221311111111 1111111 11.12. T113 OR .l' I'1:'1' SARA' 4 ' IA ' "1'lfRk'UA' A 1 ,lf ,,- "His 11111115 XV1'1'l'C2lS1'111 111111' 1 1111. .. . . , g . . 1 V 1'11,1' 11ZlTf11' sports 111 ' twts 1311111.11 . I 1. - -1 'L H ,1111s1s-111111 111, 11, 1:1 111," H-'if,.hf3"' bk t' ' ' " 'ld' 11'-1' 111. 11, 12, 111111 111, 11. L': 1.1: 11, 12: 1111111 1s11 L'1ll1'1 121 131' A 2 lb 1'-'31 4 thiuynlj' L10 z 's ftzfff 12. if , i 9' F Ii.-NRI, 1f. 1 1-XL'1,L'S C11 11' "1111 ' "L'1:1'1'1'1'1 111111 Npirit. 1-11111 ' 111111 1':1S1'. 111t'1 111 1'1"1S111. 111' 111111t1' 111 g111':1N1'." , I 131111111 S1'11111z11x11i11 11-xt 111 11111111g"11i11g 1 .M Q 111311111 L111l11 111.1 1141.1 1.11L'111C l'1-I.1X1'L'11 11'1'111'r11l , "11111N1- 1111'1'1'1 12lllQ11 1111 11l'1 :111 1111' 11111 l11'-- 11 111" '11t." Q - f I L'11 .1'11 111: L' 1 .'r'i'11L'1:11 11: 1 1 1- 7 Q 111:11 Art, L'1111 ll. ,X 'l'111iRX1, XI.-X1f 1'1f.-X '1'f If 11111 1' '111 V I 3 1 "111 - 1'11', 111'1t 11"111'1' 11111. 11.11 11'111- ELPI-II R I I -NRI PI' Rh 11111111 1 he 1 IIIl 111111 1 1 11 Il 1 1 51 11 1 III 1111 161111 5' Nt 63 111N '!" Q -X 1 11111111 1 1 1 1 I1 I1 1 1 L 11111 1111 II Tl KX dim I D 1 1111111 T1 Y flf 1 1 1 11 ll 1 1111I 1 1 1 1 X-XRD POI 7 Ix 111111 1111 11 11 I111 YII 1 ll ill! tllll RC I 1 111111111 11 11Ix 11 1,111 1 III XX 1111111 1 ll 1 111 I1 t 1 K ' 'C 1111 11111 Im 1111111 ll 1 1 41 L l ll I C PIII IN L 1111111 1111 L IIIIH PVTII 1 1 1 1 L 111 Il 1 1 11111 1 N I I 11n Turn 1 IIN 111111116 I 1111 11111 11n1111111 1 1 IN 111 11111 lllll 1 611 U 1 1 5Il"T 1 111 1 r 111 1 xx 111 1111 ll 11111 11 T' I IYK ll 111111111 1 I1 1 11m 111 I71 p I XXPLKXR 111 1 It 11,1 111 1 L 1 1 1 1 1111111 L lllll 1111 1 Y 1291 fiilffiiff?5:Ifiiiff?ifIf5511f5E:ff3ilffiiffiilff?5lffi'51ff3E:ff5iff?'ilffiilffifffiiffiiiffiilffiiffilffiilfffilffiff?51ff5'51ff?5:ff55lff5ilff552ff5Eff? D A N l1III,IiI-Q ' I f. 1 Q 'INS I I CU "1' 'I51 311111 I1111'1 11 I Izdiesfu I Ii: I III: L'I 5 IU: L'IzQs III. II H11 111 L'I11I1 IU. II. IZ: Iii, 1i't .1 'I1 I:11 4 Q -I1i1 'I'1'1r ' I3 kkf 1' 1. QIII III Ilixtrit ' , IIII1 111 .1 1111- II 2 IJ I1I1I1 1.11111 II, I I A 6 I CI. R.-IJ1'IpI1i:111 pI111 If? XIII . PIIRR ' Co '11111 2 "SI1"N 1'x1'r 10:1 I5 wI1c-11 111 I1-111:1111I, SI11-1 :1I 11111 s111t 111 :1 1' 511121 IfllIlI.I' CI11I IiQ'N1'I'XQ'N IH: 'I1 ' 1 IU, ll. II L'11 111-11'1:1I LII11I1 II: L'1' t :I X-xx 11,1 4:: Ist Il. I f " 111i1,1cx I'IlII,I.Il 5 1 -1111 1 B 1 ' "XI :I'1t, 1'I11'1'1111I. fllII 111 gI1-1-, I ' I XY- WIFI1 II 111' g111Is Ii"1- I11'1 '1 II IW." 5 Ii: III, ll, ll: CII I R-11-'11-1 111,12 I IN '. .IA L' ' 1.11-'l.1'1.' "'I'I11- I1ez11r 1 A Ilflf, 'IIIIQ' 1111131111 111 '1rI1." I11I ft1'I:1I :Urs LIIIIIY I2. SL'Ii IiI.I.IiN RAY 111' 1' 1 UFO II" XI I RIYCII If '1 1--jul "XX" I :1 1111111 s11 I1111' :md Il face Q11 s '1'1't. I A I I U A 1 pI1'z15:111t 11111- 51111 1'111 II 1111 111-1 f' ffl 'ff' fn?ff5I'f'1l'f MI' 1121-1 111-11-1-1.-1 111, ll, 121 1111111 111. Il 1' U"'f""11lI ffm- 131 t,I'K'IIl'5II-II ll, I2 11. 11. 11. 11 I5If'I"IIY RAII DRI ,1' 1- '1' 51V NI' CIUIV I2- "A -1 U t 11' ',z1 11':11I1 vit." D151 I ,X R111-I A I-,I ,af CIIVI Rl'5'l'Xf'S -IU, ll, Il: II111 1 IIIII7 ,I M I m ,, III I I I 7' LI1' t"I Y- 'L IU Il I1' :X 1:1 '1' XVITII gI: I11'v 111 'I'spI'Q"l4I. N1 I':2iNfl'I'l f1I1i11 1I111 1'11:1II1ti1' fX11':1rI 1f'.'lJ.IEt'!IhI-girl IIIlI'.Ill Il U-.ilk--II .I I II: I7i1t1I1't SUI 1I:11'1I1Ip 'Ilwtx ISII 111 I1Iw " ' " ' 'N NIH ' In 11111. IIKll1lI'1lI7If'. 1111- -III 111 If11gI1NI1 II: " L'I1vpl:11 ll: IJ1-1:11-f1111111I IU, ll, IJ: 13.2131115112 RI.:I.j5NIA,xN 11' ,ml X11 :I I'111'1'11N11' I,1':1g111' II, Il: Sp: NI1 HLIIIIIII, 1'11 1I, :111I 1 1Il1--11111. NH Fly Q lub I" I11- will 4lIC"'KI In I11' '1 II." CIIQURGPI RICIII 1 .1 V1.1-1 A H M5111 " s sit: I I' IQ. Q' S 1 " 11 I just wit." - . I"11 11I 11II IZ. I ,, 4' I.-XXI .-X. RIQISKR .l' 111 '1' I 11111 I11- 111 WI111111 1111 I1z1x'1- I11': I 111 111cI1." 2' LII1 ' 1 IU: Iizsk I11II IU: L'I:1ss H11 ' ll: 11111 -11 111111-11111 II: H'-1' A 1."'x k III, II, I23l1' 1 L'I11I1 II. If: -I I1i1111 If - I . .' 214- If. XYIIA :X RIf.'.' I I I .11'1111111111' 1 A , "II111 fingers sI1:11 ' I ' 111111 key-, 'P Q 1' is 'III1111 1I:1111'1- 111 I' 'Ir :I ng." - ' , 1 I f1IrI R1'S'I'Xt'5 IU, ll, 12361. R. IIIl1l'llS E1 11. 131 11. 11, LEIY111-1 11, 12:01--I1-11111 ' ' II, Ilg II 'LIIIIIW IU, II, Il: 'I1 'f A '. IU, II, 1215111 RI CI11I1 IZ. I .fjlfg LPHI Ill ll Ill I 1 L I U RfHgNlJX 1 C 1111 I I Ill llllllt It XXIN Rl N 1' XLX Il l111l1111l1 C I1 1 1 1111 N N 1 1,111 Tl 1 111111 ll 1 111 1 lOt1 111 1 lll 1 1 1 1 1 111 S Ill 5 11 11 111111111 1 1 N x IIII1 1 1 IX ll 1 1 Il 111 1 Llub 1 1 il Q R1 S11 1 1 11111 fill 1 I N 11 N 111 1 N , A-X1 , 1 lllll ' ' 1 A' " : -1' ' 1 II- A ' 1 2 IA ' " ' . I ,Q - -1'1"' ' 2 N. . . 5 '- N 'Az 4 'N 1 .-. iI1I'lI1lll NLT ll lgl1llfXXl1l 10lll Q I? I ll ll H11 l e e D1 11111 111l1r 11111 ll 111 111 1 1111 1 S tl klfll III 1 1 IH 1 111111 I I l ill 1111 11111 11111 Q11111111l 1 H1111 111 N 1 P CU' 5' Y? F- 111 -43 DELPI-II N I ll I 1 I 1 It 1111 Nt I 1 1111 N 11111 llll III II 1 1 1 IJ1lpl11111 N N 1111 I1 LI 1 N -XII XXX NWI XNII 111111111 II I11 1 1111111 II 111111 Ulll I I l 1111 lllllt 1 It Il IUIII tlltll 1 111 -X11 1 11111111 1 r R 1111- I L,1JITlXTlCI'Lll ll 1 111-r F1 1-r -X 1 1 L111111111rt11 1 r 1 111 RI XRI 5 Ill 111 Qt IIII 1 1 111 1 1 L IIN ? I. 2 5 1 f"V 1. Q II T1 III Ill, llll 1 I1 111 I Ill Illt IIH III KX lllll CTX! 111111 ISI N III I I N IXIICII 11 r IT 1-1 1 I I lll Il 1 l A fm, -I LII1ILH 111111121111 1313 1t1I1 t LII 1111 11 1 11 1m1111 r11 1I LIIII5 111 ll K ll XQPIII Ilk III XII I I I lun ru I I I I II I I x 1 1. Efff55:ff?5:ff?if'f5i:ff?i1If?E1:f5E1ff?i::f55:35ff?iff?51If5E:ff5Efffifffiizff3Efff3iffFEIffi52551ff55Iff?51ff?51ff3Eff?iffffilf:ifff551ff3ifff55fff55:ff5 A 'IIIIIfI,XI,X XIARII-Q S'I'IiX'I-INS .l1'111l'-111. "5I11- I141N 11111 I- I2111gI1i11g Il 1111- i1111- 111111 ra II4111gg 1111 art." CIIVI R1--1-1'11-X Ill. II: II:111I III. I I, Il: II1"I --t1':1 III, II. ll: flaw IIIIII Il: G ' 6 II: I .I III.. ll 3 5111- '1z1I L'I1111'11x II I KII1111- ' ' IIN II, Il: S112 FI1 QIIIIII Il. 1 I ' I'IIYI.I,Is QII-IAN."I'1IRL'Ii Alf " '1' QQQ XY- Q "H1-2 ' 1llIlI IIZIIIQI tI121t 1111111 111g-I11-r." QIQII X ' " X QQ C'1rI R-N-111-5 IU. II. Ill ' '2 .qtuif I I ' II. I:C.IIII 's 'III IJQII.,-X.,-X. Il. f.-XR. .- f .' 'I Y , 1' If '1- MKII I '2l'Is1iI'C '-1I1z 1 ' ' 111-ts." sa: CI1 'Q III, ll. Il: I'1'I Rl'f'YK1'r III, II. ll: 511: lI1 QIIIIII Il. ' Lf Q !l 0 'C' Q1 IYILXI,-I 'I'IIL'RKI.-XX C11 1'r'i11l I-IYI-II,YN SXYIII.-IRI .lf 1- 1 "An 111 -11-I11-211't1-1I 11121i1I1-11, II'lIl' :1111I 1 111-.H "I,if1- 11:11 :1I11':1Qs 1111-21 1 t11 I11- 1-11j Q1-1I." CI 'S III. II. If. O1 - - 2 III3II11'IR1--1-1'1'1-5 1I 3 11.0. II. Q Q Q Q Q I QQ Q Q S ll 3 L'I1111'11X III, II. l22Sp'11INIl L'I11I1 PAI Llxll' HIL! II II I" "'l I2 Il11Ill4II'I2lI 2-Xrtw fI11I1 Il. "'I'I1- j111 11f 11111tI1 1llI1I I11-21ItI1 I11-r 1-11-1 1II-- plz- .KIQ CII,fIRIXIf QIAXI-I SIYISSIIIfI,XI I 1I -:1s1- nf I11-zlrt I11-r 1-1'1-11 I1111I1 ' UI." CU 'WI-'f' VI I 1-s-" 5 -f III, II, 23 ' -',l "Is xI1e t 1111- tI12111 pz1111t111g 1'2111 - p1'1-SN?" CI I ll 3 LII - I 2d III. II, 123, ss1-111- III I III. II: II11'I RPN' "S III. Il- IIQ' I " -- I23 C1-11 21I News :1111I II'I- , , , ,,, Q pI1I2 1111151 IZ: L'I21Si 11I211 II 3 G. ,-X. .-II. BILL IA I 'I' 'I H", Il: II. I I. II. S. II. "A 1'211'1' 1'11111I1i11:1r11111 11f 11'1N1I11111 :1111I 't. Q Q, Q Q QQ QQQQ I II21I1 11'1Q1I1a111 ZIIIII I121If vit." xl-'I '-' 1 "I 'Q H LA In 1"' """" -'I II21 I III, I I 3 L4I21sx PIIII' I I 2 Int 'ZIIH 11':1I 'I-X 1'I1 --r 5II1lI'. II 11111111111 VIII, II:1+I41'tI121II ll 3 II. R.-IJ-IpIi:111 pI211 Ili :X I II'I'l1lIS 2111- 51111111111 1-11-11 11211." F1-11i111' QIZIIIII 11'1-1- Il. CIirI R1-N1-1'11-Q III: IIIIIISTYITII :ITIS 'I I Il. 6- IfI.I..-X I,I'fNlIR.-X I.'I.RIL'II 1111 11'r'i1.' ' "Y:-11 1111I1-1 21111I N- 12111-2 ' I ' 1 ll I4111111' I11-r, sI11-'Q juxr 31 1-nr." II' IRS-11-1 III. XI If 1 w SAR. ' .' ' 1:1 +11 '1 ,J " ' I . , 3 , 517, J "5I1- 2I' 1I. sI11- SIIIII 1I. my I11'211't SI11' 11'1'I'1II I it SI1- ' 21111 ' IIII s 11I. I 11'ist 112 'I 1111" C1 "'2 ' III3L'I rw III.II,I23 ' 6 6 I3IfI'CI.fIfl'-. iIIQI...fl'I11 :III 'H I if S.-XX 'I I'II'fR , lr if f . ,X ".-I11I 113I1-11 ll I211I1's 111 tI11- 12111-, I Q Y1 ll IQ111111' :1II 1tI11-1' tI 'nys 5111- pI:1 A ' IX. I3:1'I:1-11121II III: f1l'I'I1'III QIIIIIH II: III-Y DELPHIAN i H X I llllllllllll if W QIN ll F I K ml Q lm IRI H 4 Q NUI Ill 5 ll-XXI ll 1 ll If Ill! ll l lllt IULI 1 Ill t p 1 XINI X 111111111 llltf bl K 1 L 1 Qurnnwrux u w l II lll Ull 'N phxllnm R L IU ll IIN Ctllll 1 Illllllll I N H1 II 5 ll 1. fl ll hmm fl lc kll N I S 11111 mt tum tu rm fm I lk 1 L XXII QNX I N Ill!! 1 x xml n L 111111 1111 Rl l HHH llll ll I I H11 ll H XRIJ!XHLHIlx ll 1 1 Ifl x 11 1 mml lll lllt l tx X IIN l 1 L N DIUITKILII I UN X J X- Iv' I I L QieeljfeeiffeeliieelZeeifeei fseffeeiiieei feeliiseifsel'feejifse1'feej'f2e3'fsej'f9eQ'jee1ifseiif2eL'f2e2'f2i1'ZeiZ'i2eZii5eZI12e2ifs D E L P H I A N Cfjfuss of 14774 . . C janzvm Slug J 1 1 Htl X 1 I K ll X I w r I LIN nfl: own I 1 I ux ll x ut Ill an 1 I ' I l I 4 C x zsfo j I Q l H l HI 1 N x l 1 I l K 3 l x 3 I1 J I Q NK!! L IH N UIHHU w mm I 7 C ' 1 N N411 N c 1 'f 1 mn Lmtu N ,, 1 I 1 II um 1 m 1 4 nxt It 1 N4 N 0 14 rrl L I 1 1 1 I V 1 3 5 RIKHAXRI HRH 'f QS .lwfh 1 I"R.VX, 'K VIN Xlf'I1'l'l Ifffmm mlm' NY' gmru. zlltlluugll lu- haul luulm xit. ".-X 11 auf- Il mzm fm' ll. that." Hr- ugh WU N113 uf min: irl., lfmwri All Klzumgvr ll, ll, Hi-N l.3Itlt'IH1lH1 Club ll. Klf. '.' f' -fi H " fl DN l" fr-1,-I I XRI. lfI,I.XY1Jf JIJ. IR, If uf" if . . . , . ' In "WIA N:xn1:m,:1-I nf XKIQ :lm If X I fr I lmw lwzlrd nivfvllmlc-ll. XVI ll zm- yllllfi. .rfv Nlliki ix xw1r1m'xt IIHt'14iQ'li.H 13: ml lf. Kf-XRI. RlL'll'l'IfR ".'Xmi flu' llN'HIllI'f ut flu- Ntmng num l.ingvrwl lung :lrnfmg tin- Pl'Dl1ll'.U Iimtlwzull IH, ll. ll: lntrzlmlxrzml lizukvr- lmll ll 3 HLY, IJgiivrn1:mL'lm1lw ll. Q Q Q if K 4 X 5 ' L'IIA-Xl"l'IfR TNF l"1'c'Nlh11:1r1 X-l'1lI' l'J+U-I"-H .XX uc- mm-r'ml mu' fI'l'NlllHIlH yciu' in thu- hlunim' High Srlmul, xw I1l1fllI'llllf haul Il fwl- ing ut xmnpe-r'im'iry twuzlrmlx the- IWIllli'I'-Cl!lSNIIH'll XY- Nhzlll zxlwzxyf I'Q'IIlt'IHI7l'I' nur -Iunim' High Sl-Inml club tmm tin- II1i'I1lbI'it'N wx- haw of :mr TIACNIHIIZIII yvzlr. 'Hn' Sflltivllf L' unuil, l,Q-'ulvxw' Cl nlw, :xml IlUIllt'l'1NllIl 2lL'fiX'iTil'N kc-I II :my uf me lm y 3 mhz-rx uf ll xufrkn-ul 'Ill tlu- xxvlqfflllillll SMH ur an 11-pm'tcr5 fur th' "Q11:k4-r." 'Hu' prvxc-rmtrxtimm uf "'l'l1m- Xlikzulrf' iHL'lllkll'Ll mum wt mn' clzxvn Zlfvx .'xI1lI,llfL'lPl!I'Nl', HHH mwe-r' furgvt rlmw lumix-ltmlr' :lutix Arinw luxxlvtlzlll, X4lHQ'XlT1lll,II11 pinging. The-n k'IlIUl' rlu- Jay ue' lmml lfmkml tm'u:1x'ml ru fm 1' :L lung timv. nu' Uliixx nlzly. XY- xpr-nt Il wry crm-inyzxlwlv Qlzxy :lt Tu ' ral l':1rk, -kzlring, playing hull. :md pic- ni 'k' gg. Hur frm-xl1r11:1r1 yvzu' vzmw to 11 clfw uirlm ilu' UIllIlINl'I1x'Q'11N'I1f vxf-rriw whivlx pl' '41 HN Tu YIM' I'IlI1k uf Nr1phUIIluI'l'N. 1 ffl.-XIYIAFR 'IWYO Engl fm- H uzu' IW-H-l"4- Um'Nuplw11mrm'5c':11' frmmi 115 lmrin SLINWK' lmilnli11gfill'ml NYiYIlNH'2.Hg1' fum". Wwe. an lrrt that Nuphisriuzxtcsl fwling: but zlftm' 1154 ut fin' munrhs uf xuhwwl. We- IWCFZUI tu fvvl :1 lirrlf- mwrv ut hurnv in the Semi n' High Frhnnl, U1 A g rlwix yn-nr. the ' 4 'l ..I1lTf'N mlccl:n'n'1i uzlr. :xml tlu' Y4r'ninr Hiwh Nrzlrtchi 'ight an tu hack up nur wunrry by Qcllingj XY: 1' Stumpx 1 Id Ii ix. Lxiil-SYhQ'l1iCS ka-pt IIN in gmni physical cw if rn. NL, uf :mr rin - wzu xpmt on lc-Q mf. but flu- Girl Rvwrw and Hi-Y urgzlr1izz1ti4m iillwi in um' -pam' time-. Th 1lI'L'll!'-II'll. bzu 1. :mil Ulu :N gnu- the lUllNik'llHy tzzlmwrcd mwx 21 'I :unw- rn J irw. .XX1urwpfmmmn'xrzlrczmmm' rn :1 vlww, u 1- IWVQIUI rw re-ziliyc wlmr ll ww 1111- ful wlwul ue- lmxv. ' I ELP N 1 1 11 v rx 4 I 1 clss Iljlll 1 ' 1 I N 1 111 1111 vu T1 111 1 141.11 1 K 1 R1 1 111 1 11111111 1 111 111 1 1 14 H I A N awe, 1:Ne,f:-efsa,'2a,isa, 'sa,T:Ne,ise1fee 'sa Fifi-if'?i Pave '22 'ea .sa sa 'sig 'se 'sais I-4591 1'11X1"I'1'Q1i 111111117 I,111111 111' 1"+-'? '41 11.1 1,.1111: .11g,,'111fT' 1. 31.1'r11'1 15 .1N U1 N114 11' ,r 11i:11'1: N111x'1'NN7 1l1pN1.'1' 1:1 1 .'N1'N 1.1111 117T1"1-I '- 3'1'f1'1' 11111N:11111gz11N11'11'1L' I '1111 5,1111 11111 11,1 1,.', N"1"'1.111!"1'1 1'-111pf.':,1N.'11-11.11 Ii.N.11111'1111X'11f1111 L111111N.111':1'111'11.1'1111 111'111'11f"-1' 111111. 411.'11r.NN N "'N' 1 11? 7-11 '11 1.1111 11'1N '11 11'11N1'11',11'11:11-7 H7111 , 1.17' 'Z 111-11 112' I N 1N1111'11'N11111'i'1I11N1"1"1.l1'1l'1"N11I'f ,11.1111 TA 11:1NN Q 1111 ,111 .711 1' 1.'.1N..N1,1'.'1'NN 111111'1T11111'.11111'. '1A111N111g1111'1' 1111NN11111-111' 1.N?111'11'1"'Y111111'1111.:N'11-11 '111' N1111111rN ,1' 111 1.1111 .111 1.11'11'-N1'11111 11'-111. 'I'111N111'.1"1 1t1: 1 '1 11" 1 11117 1.1'1' ' . N1. k'1I.Xl,'I11fR 141114 51111111 11'q.r 1"11-1"-11 111 N111111'111111'1 11111 31111.11 :'1'1111111'11 11N 11111-111-1111'11 N1-111111N. 11.1111 1111 '1111 11111::1'N. :A1'N111111- N1111I111'N.111'11111':11N.:11111A1111N1I1:1t Q41 111111 111111111111 111- :111NN1'11 '11l' 1:11'1N111 N1'11'1:11 11 11111 11-111111 1'1:1NN111:11'N. I1N111'111N 111:11 I'111'11' 5:1111 111111 I1 11111111 11111 11111111 11111 1111' 1111-111, 11111 71:1 11111111111 11z1N11111- 111 1111' g1'1':111'N1 111.1'11:11111111-:1'N 1-1,1-1 11.1 1111 111 .1 N1-111111 1'1:1NN. '1'111'111:1111N111'1:11 1111'111N1111111-11-.11'11'1'1'1-11.1 N11111111'1f:1111'1'. 111111111 N1'11111" 1111111 inf 11111.71 1 , I. 111' 111'11' 111111 g111'N1N111N11'111111 1111N1N. .11111 1I.1' N1'111111' 11111111111-'. '511111111 11111111111 111 1'1:1NX IVIQIX. 111111111 141 111' :1 111:11 N111'1'1'NN. IIILI' N1'111111'N N1111111'1111 115111-11 111 1111' 1'11111.111'11' 111'11 111 1111. K'1.1NN 1711 11:1N Ll LQVULKI 11,11 111 111111. X111 N114111-11, 11:11111'11'11, .111l1 11:11 1 1111111 111111', Il'2111!1I1Q 111411 I111N 11 111111 .11' 11111 1.1N1 g1"-111g1'7111'1'. 111 1111-NN111' 1111111111'111' 1111111 1'x1'1'1'11-N 11111111111 14111 1'111N1' '1111 1111 11111 I11'11'1 N11111111'11 111 '111' F1-111111' 111311 N'111111I. Q 9 Q i t , QI C, II , 1 1 1 1 1 .'X1111111g11 111111: :1 11111111111 1111111 1N11'1 1111 111111 N1'1.1-11111-11-NN. I 111111 .1 111111111 11111111 51111111 V1 1Ni 111 tf:11.' 111 N111111 11:11 N111111' 1111'1'N. N11 111111111111 T11 11111 111 1'111'1'1'1N 111111 111g11'1'N 1 111'11'1 1111111g11T 11111111 1111 'I1111'1 N11511111-111111111I11'1111'1'111f1'11N11111111111111-11. l.1111N1111-11Nl 11111111-11111111111111111.g11 1111' 11'111N111 11111 N11111111 1111' 111 L'1'1111'z11 111111. I1'111.11lN111'111.1111 11? 1111'11111N111111111g111.'.11- 111-N 411111 :1:11111111111N 111 1111 1f:1NN111.1.1'N 111:11 .1N-111111 1111' 7":.' 'f11'1 11 -11- v.11'z111'1- 111 11111111 fI11'1Z 111I11'l'N 111 111111 11111111 111 T11l1111Z'I1111. ,I1gN1 ,1N'11111g11 I 111-11 511-1-r111g 1111111311 .,11 1111-111114 f:1 .. 111111 'U-1. .1f1'.f :'1-1 1- 1111 -111'N. '1'111"1'1N 'Nq1:111. X1-11-1. II:Xll1Q .11'.,1111'1I '1111 1111 11' 1111 1' 111-' 1131 N'f 1-11 11, N11 ,N 111111 11111111N' V.-11111111 1111-N111111' 111 1"1' I 1"111 N'.111'N. 11'i l1.1N'1111- 11111 I:11N'1-':' 111 -1'111 '111 1111511' " .1 11111"N'.1'11 '111f1111, 111 11-I:11111'1. 1'.11-.1:1f1111'111l1 '111- 1'-,'-111-'1N 11"1' 1' .11 11 , V1 1141, N'1' " 117, IQ1-11'11-1 V111 ' N 1" 1, N' 111111. 1, :ri L1 1'1f111N , 1 .1 , 11'1 11.i Xl 1.2-1 1-5,29 1 11-1 1.111 1. - w 11 . X'i1'v DELPHIAN 1r1I11 III' rN 1 p1 1 1 II11 HcI111111ptcr X 1 II N 11111 II 1tN111 I 11I1 1 III LII 1 N 1 1 I1111N 1 1 1 I I I11-111 i1I11r 1 N111NNI11-Im 1 N IIILI IJfII1e SIIDIWII L1 .1N1111 .1111 1rN I1I ICN .1111 INIIIFI I 11I1.I1 LHTI1 QII 1111 Ix1rI11 11 NN N .111 1 11 1111111 N1 1111111111 HIS N 1111 It 111 111rl1111'1' NN 111-11N 1111I N111r1I1 1 N 1111 1r111g1r 1I1 III IIII N I 1 C 1111 m III L1111-N 111111 11 t111'rN I1 111r1N 1 lfll 11111 11 11 11N l11U HNII ll 1- 1 r II IIIIIN I IIIUIIN NIITUIKIII Il IIIN I1 kIllII I I K I 1 I I '1 111 111111 ll Ir111 ITIIII kNlIIX 1rN1 1 11 1 XI 1 N I11 IJ 11 11 ICIUIWQI' IJII1 111I11 II II 1 Fl ,, 11111 1 11r1N1 1111 1- II 1 1r 1 I1m1-N If 1111 XIITNII 11' 1 r VIII N r11'N r1NN 111111 N ff IV 1111 1N1 r 1-1111111 1 1111 I 11111 Y C I UI ll' N N H L I NIT ITITI PYUUI IIII 111rN1 I1 IIIIIN 111 1111111 XIII 1 1 1 111111 3 C I1 111 III1 X I I ITI N N N I1 ll III N I 1 N 11 N 1 11 111 IWU11 IJ 1 if U11 III 'QIIL N N IIII I II! IIIIHIQI 1 III ,111 N 11r1 tl' I 'I II L I 1 N 51 I l 1lII'Nf N II I I 1 I N IIL IN I1 II III1 ' IIIIICN TIIIIIIL 1111 II 111 ,gr.111 It 1 N III N11111 1 I11 IIIIIIIII 111111 1 11 R11p11r1 N ,L II tI11 11111I1I1- 11 QQIIIYII Fur1111 11-1r1r1g 1111 1I11 RI N 5I1 111 1111111 Tl IT III N r R1111N1-11-1 f1111tNtCp I11 111 1 Ill 11 1 r 1 1 11111 r 1 II 1 11111 II It 1111 I71 11I111111' 1551 111111 1111 11111 rw XI: 1 .X P1-I 1I11- II 1 11' JIIISIII 'I11 IJ' - I I' 11- . Kc - 1 1 :1111I .IIIII II11-1I1-1I1'I1 1111- TIIIIIIIIIQ :1g111111N1 1-:11'I1 111I11-r IIIIA 111111111 111 X1-11 I'1IIz -l1I'1. 'I'I1- IIIl'Y'. If11-I111 XIQ11 :1 111-II-I111111111 11111-1:1t111' 111 Il IIr1111I11I111 I11-211111 izI1111. Ili 'I11 ,' I 111 11f '1111r-1-, I11- IN II II lIl'4I I1:1111I :1111I 11r1'I11-Nt1:1 I1-:11I1-1 I11-'111I 1-11-ry 1'1-11I11g 1111-r N1:11I111 .-X-- V- I-IV. I I I I11- .I 'N 1I11- 111-I1:111- 1-C11-11111 111 'I' 1-'N 1-r, I 1-1 . I 1 B " z ' .I ,' ' 1. XI' ' I XI: .I ' II'Nf -Y 111- II111I .Iz11'I1c :1111I I1I'II Q11-11' 1 1:1 "SI . V1 IN ' I FT ' L 'Ita " - ' :X N ' II11 '11 I-1' 11-II1 r 11f "Y .-XI1 1I11- " -111 Il pr IIIIIIf'III N1-11' Nvllfk IIIII 'II:111- II :1 1111111111 111111111 111:1I4I11g 1'1111111f11g111 N111--'I - 1111 II1- r,,1- R--. Il 1. I111':1I cz I'I1 - I f 1, 1-1 , St-' 5: .I " C11-IIlI'YIIl'I' 11f il I111':1I IiIII1If'I',L11 -11. IV II, 1I11-11. IYIIIII IN -1- 1: '11I1 N 1 - 1 I' I1111. I11- I IIZIIK' R11I1 1:1 . , P- :11 -I I , II11 IQIIIN. III'A I- 1: II. , 1111- 11-11-' IIIIIK' "ang,-I I 1 - 1" 1111 1I11- N1:1fI IN 1111111- 111I11-1' 1I1:111 11111 1111 LI1':111111- 'I ' 'I11-. XI: 1 NI I I 11-N. 1111 , - 11'1- :III IJIIL' 1' I11-r 11111111 I11-f11r1- NI11- g1r:11I11:111-1I I'lL'k I1 '-I-I1. . :111rI '1- 11--11-r1I:11. 1I:11 -1 rv, 1111 ' 11111I 1111- '1-1: RII - - 1 1 "IJ I IJ1 1 ?I'I -'N 111 'IVII - AN '1 ' -'11 I 111 111' 11 1I11- "I7:1'I1 K: I1 -' . 1 5 Kat' 'N 1 N111 1 I-41 fll ,ir -, ' .'III,,IIg, 111 :1I '- t'f- ID . .I:11111-N CI1 ' A'N "I.I1tI1- I'I11k PIIIN II 5111- Curr- I f '- .' I1II1g.u 'III1 -1 tI11-1'1- 11':1N II ne-r II: VI I11-'N :1 1111111111 r111II11 111111 1111'1-1 111 1I11- "H1 111 LII: " 4 'z . 'C1 -. .1- .1 ' -1 .IQ IIIII' LVTII' . II11- 111111I1-111 11'11II 111 1I11- I:11'. IIC ' 111'- 1'111I N 11- 1'111'111-r 11f II11II111 11I :1111I In '. 11I1'I11g 11111 11'ItI1 II11- 1':1II uf 1I11- "1'III." I111 '-11'-11'I XI: A XI1'I11111 I1. N111'I1'11' 11111N1 1'1-1'1-111 IIIAI1Il'. I1:1N ,III i I11-1'111111- 1I11- 11'If1- 11f 1I11- L' it-I 51: -N 111I11I-11-1' 111 Ir: III. 11-f, 11-111 Il I. NrIII1'1111'1-1'111-1I 11'ItI1 1I11- "NI11I'AN"11f 1I11- 1I:1B. II1- r-'-11!I5 U I11 III.. 1I11- f1111111'1-1' :1111I II111- N NI I-I' I1 Ag- 'I1'. .Ill 1 11N III '-I1-If, I11-'N :I11'11g I' :1111I N111- III. If I11111 1' IN 1I1I 1I1111- :1 11I111I1- I11-11 111 II'lII. I11-II - ID- I4I11N :11'1- 11I1 1I11g,':111I11-1' 1111' 1I11- I111I1-1'111III XI111I1-I' IQ 1-I11-11-I1-N. III-1 III 1I11- j11l1 11-:1II1 :1111 -:1IN 111 IIIII. XY-II? 'Ll .- IIIIIIYK' 1-1- R1tIi- IY:1I.1-r' 1' 11111-N III 1I11- IIILI '-cv 1 'lg.,1'.4 H11 1'I1z1 ' 1 -1 '- 1 " ' '-N tI -:1I1'1-r1I1-1111'111111Cz 1:11. UTIIP f 1 II- -1 U ' ICD..- II-1" II IIII-I1 11-5. 111- tI111I II1-111 rI1I11 41 - ' I 1' V 1 . 1-. 'I 1 ' - 'I:111f 11f IY11rI1I XXIZIT II. .I -'N l II " g 'g1I ' .I N. J ' I 'N II I XI' NIJ - :1 111-II-I1111 1111 JIIIYII If III NI111r1 N111 I1-N, II 111' II1'I11g1 :1 CIIIICI III? I11 II11- I1IIIN11f II11' II XI:I111-. IIINI:1-N 1 "IP "NMI Iff-1 I I1N 'Nz ': :1,,cN." .I11 I I. I, ' . .1 LP1-II -X 1111 517111 9 XILL 111111121111 111111 1111111 '111 3 raw 11115 C1 1111111 at N11 1 1411111151 1116 1111d1 6-W111111111 so 11111 1 11111 11111111 11111 1111 1Lss1111s f11r1111 s1r'111 1 11" 8 Is111111111111g1x11111111 11 ng 1111r 1111 1111 -X11111s1111 11 111 11111 1f11111r111Q111 1111 1111 s 1111111 1111 1 us 11111111111 1111111111 11 X1llII 1 s1s1 IL L 1 1 I1S1L1k1X SIL 111110 1 1 N 111 1 1 1 A N lf ff LQ fjl xfi, Pi, f?EI'f?iffEEi'fEE1f?if'f?E' 'Ffh ,321 T35 351155:'f?fQ'f?fi1'?fi'f?if'f?iQ1f?i:1f?fi'f3i Q Q Q 15. 1111 ' 2 Azz 11- ...1 -B "1j...4-Nzfh f.6 1r1". .... 1 '."" ?...9 13- 1 h 1-' ' ' . ' Uni' . . . 1111115 1111' 1'1?...1111rXH: A ' 1J...12 1 Cf:111'1 11111 ' '1 Jer? . . . 13 1 'cr 11 :,'...1411-X11z1111c?...151. 11111 .ICH . . . 161111115 1 '11f1' . .. 17 -1'1,T2l 11 . . . 18 V Q 'z 1' .' 'L .... 191w111'1111. . .2111-1011 XKL'11.11'CL1111ll'111l11111l1X1'1l1lll11'1'1l1...21 c1'I1- 11'z11 . '1-11's 131111 1'z1Q1s1 . . . 221 11111 1'1 ng.. .. ,gi W' 4 2. 15, 3 !1 I 'H H.. . hi. AA, ,Q .fx wiiifffw' ' 72 T 6' , ' ' , .fu A V - " ,aww 4 L. .hm' "",f, .1 .J , ,V 1 -M I -iff, ,A 1, A n, . ..-1 X Q 1,6 , ,-I K ,V an , ,AV .A ,, 7 . n LH'-A Q . 3 ' If 1, hh' - ':,, X ff.L j,' ,MV it u . 6 ,fu I W A ,' at t ' 'fl "ww u- N1 , . . 1. - ' M , , . 'x ii-8 g Ahjfgjfiifi 3' ' 1 L W , 5 X. Y A 105.4 5 7 gg 'K A: 3? f ' rib FY' g"A4gf!L.7QQ2'?1: A ., ' ,fm 3 Q . gvhwl ix-.e. A f ,ff , Q J s ' I U 7 --+..iA --.. "'9"""'4lqqm , 9 , 'J 1 tml' 1 fig' ,A N HW W1 5zff .. I8 9' ,B SLI ' Q " 1 3 Ks Q 5. DELPHIAN 5670155 of 4045 1 1c-rl 1x N 111 1 Q7 lcers R HIRI S111 rfmlmf lXXX :RX 1 1 11111 ss XRNISIRUXK xxn 1 1381 I I 1 R11 Il:1ir R: h 111111111 .Y4IT'iCkl1lIllit'f IJ111 1 f'l1':11T ' ff" ' 0 i"l.l ............,v.A.................. l'4'." Ru wmxn S'1'1z1n'101,1141.1: ......A............., l'i1-1' l'wxi1I1'f:f IM C' l'I-' ...................,.... St"l'fIlV,1'-,li!' 311' 'r .' 'L .' XIR. Pl LJH .................. ,IIIT-.Vl"'.N' QQ w D-D LPHI 5671155 of 10415 V111 l H R111 1111 I 1 II 1 11 1 1 X 1111 1111 ll 1 111 IK 1 1111 111 L 111 1 1111-1 I1 111 L1 1 1 I1 1 1 111 1 1 11 111 111 59 1' 1 1"1':111'1's :X111"11g11. X'1I'Lj1l11Jl ."11t11'1'. 1':1t1'1'1:1 .x11l'Il. K1z11'1111'111' .-1111111111 .1:1111'- JXVII 1111. 1111 '1-111 .' 1' f R1 I R111 " 11:41. X'1I'L,I1I112l 111111. A11'1'1'1 111':111'1', XY'1'1'1 151111, X1:11'1f11 111'z11f. 1111 ll 111-11111. R1111' .1 13111111111 131111, 1.'11x13ig11'1, A1111:1111-111' 111111. 1':fITlfl B111111, X1:111g1' 1511111 . 111: 1'- 111111N1'111'1. 1 4 DI11111' LY11111-11r1'1. 1Q4V13lA1At Lil!-F1f't'F. L11':111111' Q-111 V. .11111 K'll1Q', X1:1'f. N1 1 '11g11'1111. K ' : 1.11111 C1 1111. Li11:1111-X Li11111'11:111g11. 11111: 1711111 1,1115 'A '111'111. X41 111 1111'11111' 1:11 I1I'11 1511 111111 111111 c11llI'1ll L11 11' 1111. LPI-ll CCQKLISS of 7045 R R 1U IU l U 4 Ill KIT I K Y l X 1 l Y I w 1 I Xlnry Ifllxl IJit'fl'HlWIlL'I1l'I'. Ifllwlul Ile- llfll, .-Xllw-' ID11l'im-, XI x l,111 Ummm-5, Nnlrzx ID IIN. X'i!'gjil111l Ilrwnggivil. I I Hvlvn l7ur1':1r1. hlnm- lfrlwrr, Czmll liiuhf-1, hlngmm- Ifllxuml. lm I1 lf11ml1'c'N, Kliclxj ffrmgvl. Rum .5 xlilffhil lfixlwl. Hvttx 1'-iNlH'I'. Fmmlvy l"iNl1m'1'. l.:m1'r'm'v I'1iY!!7 Xxvillltill lfixlmm-1'. ll-lll'Y'l'XIl liznllvm-ri. Run 4 Rivlzlrwl Hvilw, fm fQvm'g4-, Klilmlrw-ml fiI1l!il'1, -Iulm Chmmix. Il H 1 KQHUIIH. Ilflllllfl fhillf, Klux 1 'l'r'4'X:x limit. Dick fimx, R111 Gu-Q fm. Nut in Pl1'TlII'l' .Ivan Ilmilvx. Ifllnru CHINUI1 :xml I,4II12ll1i Clrqlff. . , .N f .,.. fm- ,,..- ,mx f. .- f. .N -, .N W.- f...N A... f. .N VM- f,,.X -,.- ,MN 1, ,N -, .- f, .- ,. .1 f, .- f, ,N -, ,N 7, ,rz ,::,,.::,,,: D E LPHI Cfyfdss of 7045 1111 1111 X1 R1 11 X vt lffllkl lllll l I Q ll 1 l 1' I XX!! 1 V1 11 11111 or 11111 11 11111111 1r 1111 1x111 1111 lx 11111 er 1 IC 1111 1 1 11 1111 1x11 1 11111 R1111 111111 1 11111 1 IX ll 1111 111 -11 R ' 1 Lili ' " 11: 11, 5111111 H:11s1111, .1l1l1' Hal'-, R1111-rr H:1'r15, tll'l'1'X 112lSS1l1, Cn 1 11111111115 ' rt11. 11 ' 2 R1111- 1111111:111, X 111111 1.1'1' H11 11:11 11111111, yllIl1111Y 115141-Q, IJ 11- T115 -I -N, -1011111 ' : '1- . R1111' ,1 xlllfjjllfff K:1ppc'11-r. Lqlhflllmif' K:11'111r, X1:11'i1' K1-111 K:1r111'1'i11c- 1111111-1. -1:11 V 11 2 ', f,INCI' Mwr. Iqfl ' -1 XY:-' 1 Kie . XY'11i:1111 KITAN '1'11"1:1 111150111 H11 ':' ' 111. is '11 . 1 ' Z R 1 -' 1.:1111'. 17:1 111 1.1':111111:, 1:l1LIl'l1l' 1.1g11tc-1. 1111111 1,11 ' 1111-r. Dm'- 111- 1,1 1111. .11 111 1"t1r1- 1'1llQl'l1t' K11'v1v 111111 111111 1,1'11111:111, LPI-II CCIIVLISS 0 10415 I NX l lll I 1 I I I I III ll II I IX Ihm I l I II W U I 41 Rn ' I Zola Xlzlrixwlli, Klzlrggiz' KIZIINII. I': lim- XI: rrin, IJKIIIIZI NIZISHII, XIII Ivy NIZNIIII, IJLIII- XIcL'IcIIg1mI. Run I Gsm- Hclmix, XIIIII Inu llcfullmxglll. Ixzx Xlullxzxim-, XI: XI'K"'IIl2lI1. R:-uw xI'iIlIW1IsL4', RnI'n'l't XII' zlpzm-. Rum .I QIZIII xII'I'CI'I'. Iflifzllwtll Milli-r, Ilan NIINIQIIIWI1, Fllirlvy XIIIIIIII Iinnnim- Xlurrix. Ch: flu- NI 1 cr. Run 4 -IuIi:mm' KIj.c'1'. Alwlm Ilrlgunlu, ' A I,III'Iil'I. Iimitlm I,JlI'NUIIN. I L II:1x'wr1, IfIIm'n I,.IHN4lIII. Rum ' -In 11 'N I,:1t1'ivI4 LIINI RMI! I':lr1icIc. Nur in pirtm' Sill uc-I Xviivrt. I7-'mm Nc run, III-Icn IT1'I:lI1I1I, :xml XII Iyzlgjv. .1,, ...,, ,..,, ,..,, ,..,, ,.,,, ...,, 1..,, ,..., -.,,, ...,, XM, -W 1.-,, ,..,, ,..,, 1..,, ,.,,, ,-V, 1-V., ,..,, ,.1,, ..1,, ...,, ...,, ,..,, 1.0, -.,, D E LPHI Cfgfass of 1045 XUXK UU R111 RUXX X 11' 1 1111 111,11 1 1 ITN 11 1 1 111 rr R01 1 r1rf1t11 1 N1h111pI111l1 H1111 Nhner t1 I111 Nlnrvr X 111 11 1 1 1 1 NY111111 1101111 Nrlhlcr Pl 5tllXKllI 1111 111111 ll 1111t11r1 1r11 N1111111 1 1 1 L111 N111 11 1 -13 I' I lf1i11':11'1l l':1tr1'1w1111.U1-11131 P11111-1'N1111. f,4l'iH' P11111-1'N1111, U1'll11'1't l,1'I'7':., R111 l Plntv, I'f1l11:11'1l l'1 ff :tp R I Ifl1':11111' lll'il1QlK', Karl , Rziff. Ilnrix Rzxws. XI:11'1 Rid: xii, Has' 111- 'gg 1: U In R111 lw. R1111' 3 B1-try 1.1111 R11+e11h1-1'ry. D1':111 R111111111-H. lJ1111:1l1l R11tl1'1lg1'. A11111- 1 ' 4 BNA ,1 .V1-' t N, . I. I,1.11 Fh1'1A1'1-14, T11 S1110 '. Pztsy .1 - lc. '5 Fr if' '- 711111 " Sta -1: 1. . 1 ill " ' NI: A'11'i1' ."l :1'l11-1. R11l11-rt 51-111-rt. KIM' 5r111111'l1l. Zlilai '--'l.'1-k-. LPHI A N :,,,::,,,::,,,::, ,::, ,::,,,::,..::,,,::, ,::..::, .::, ::.,.::,,::,..N :mx :, ,N :M 2, .N 2. .- 1. .- 2. .N 2, .. 1. .x 1. .N f, .N Cfjfasxi of 'IO 45 IU 4U xm Nflltklll m n N rm Nrrl um K I Q lllsl Rv ' l Ru' mul .' llk'I'. :Sm .t" mlm. Nick .K "1 I . NIIlI'il' 5Yll L I':IlLfl'IH' Suvlwy. XIz1r'g1:1r't SXYil1.li'T. R1 I I'vI'il'AiIl SHA i'rm:ux, lhmlrluy Tlwfmmx. XI11r'gvx'y llqhllllhlx, ffm mn: Ilxilrxm. K'm':1AI11m- Vl11'lIl'. Run .5 Nurllm .Ii'fll1 ,l'l1I'IH'X. I'ZliHIl l'1r'ic51. .IVPZIH XX'quHi11:t1rrL U4-HM-rt W ll tum. NIQIVX XX-llII1l'Y'. Kmx -If Rulw-It Xxv'1'l'l'. Xln:'Viwr'iv XVNI, :XM xyK'RlYl1I'iVk, AIUIIHHI' XY' KH:-11 XYU H1-z. Kun Z ,If-mx XYi1m':x. .Xmn XY nr. l.t'4AHiLi Zixnrln-lxnzm. Nlwirlm fn lu Nur in pifrllrv 'INIIIIE 5T'iII1E7Wi. Nwrzun xlvzm 'l'lw11':1N, -luv-pH Xvrvlxxwfrx uni l'1TllT1x't'X XY:1Hw:. I I l I1 I X -14 DELPHIAN Tl Tfuzf T1 Tlllllcj N IHLL N 1111 11111 1 1 111L11' I1 11 1 I 1'1 'L11ll 1 1 1111 1 1111-N 111111 11 1 11ff11lf1r 1 111 L R 11 111111 1 ll 1,11 1 1 11 l111111f1 11 RS 1 I 1 1 11111711 1 1111 11 1 11 I ll 1 1 T1 X l1l I 11 N N 1111 N111 11 11111 xx 111 Nl L 1x1 1 I0 ll 1 RS I 111111 1 1 X lr ss 1x111111 1x111 N11 t' ,, 1 I 1 11 1 1 1,1 IX 1 1 1 W N N X 1 1 1 11 1111 1 1 g X1 Tl 1 1X L 1 Q 1111111 11111111 11111111 HX1 I1 X XXX1 xx1 KN 11x1 11x RX 1 1 111111 Lk 11 1 1 1 1 1 K 1 11 11 5 u 1 ' ll 11' A 4 S Il' 1 .1L'N11 111 L'1.1-X. F 111.,-XY 'U11111' 1'11g11T1111 1,1111l'XH 151-111'11111'1 Q-1 ,. . .:Xl.,I. AI. '1 NA, 11111 '1 .1 111 111111 V1 ..............,..,.,.. X1z1ry X1 Q '11g,1c-1-,11 L11 SIN 111.11 1. 11 rf 1117 1-111111' . 1-I ,,.,,,,,.,,,,,..,1g..,,.,. 111115 V 11111111 1'111.X11pR, 111111 1-111111 151-1-f1 'llf ff ' NH1' M.................,..A,. C111 . , -Y -' 1111 1'l1.1,1.RS, 201111 1.1 1 ' ' ,1111 ,,..,.Y,,.....,,.,,..,.,..... A1111 14111' X1 . 1,1'I"111.1, 11,1 1.1 no! 1.11 11'f1.1.111',1 111- .11 1. ,,,,,,,A1,,,,,,,,Y,. A11111 -- 1,11TI'11'11 11 111 . 19111111 1.f11f1.1r 111 ' 11.111 ..g-,A, .1..,.,.,.,,.,........ X11 '111' xI2l1'X11 XI ,. 1.1'1'1'1,1., 111111 IC 111111 111' 1 11- 1111 .-11111 ff.f,.,,.., f,--111:111111- 1f1111'11111 ,XY PIY1-'1"11., 14-1111 11111111 lilf 1' 1.1 111111111 1Vll1,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,1Q111 1,11xs1111111-1' X141-111X1,1.,17,j1, 11111 ,-, ,. . ,- - ,, ,7 A , , , , 11111111111 1111111111 L'l'K1xflU, 111114, 1 .,,. ,.- ,-,,- KVM, ,,,1,,. f,.., 1,1111 .r1-11f-- 111.NR11'l'1'1-,,r1ll 1'llI1lll1llf71',1,1 from 1111 I 1111 ,, ,W ,,,, ,,,, ,,,,,,, 51111-1 X11r1'111-11 X1 , 1,1-,1-,1,, :ffm 1,1 !r1'lf11'r'1,1 11 111' ,,,,,,,,,, W, A, ,A, ,, ,,,-R111 -11 L':1x1'111-1-1' 1J1" ' 11XR1'1.1J1lI,1-,, 11111111 ,'1lll1'll11lllj 111 ll f1' .111 ll,,-, ,,,.,,.,,-,, 1Q11'1:11'11 111:11 N1 . 1'1.XR1'1-.171-1,1.1-., 141111 11111111 Uifljx 11 1111 1" I1 ,,,,,,,,,,,,,, Z111: .11 1111-111 X11, 1'111:111..1, 11-1111 1,1 111111111-1 .... H, ..A, !-- ..w........,,... '111 'W M N1-'. '1'111-I ' DRY 111 -111111111' C1z1sN 1'1111s1- "'1'111- 1511111111111 1..f1f1L'4H 111 1111-Q1-111 IIN ite 111':1111:1t11' 111 1,1L'CI 1111' 11118 11-111. 11 15 2111211111-1 fr m 13111111 '14f1'1l11' 11111l 111 1-1 41 T118 SJ1111- 11111-. 111111' 1,1tt11-N I11'i' ll 1:1111111 111111 1111111111111 111 1111111 111111 111111 1111- 10111111-1111111-111 t1 1-X1 1'1-N. 1111-111s1-111-X. 1'111C11 1111-111111-1 111 1111- 121111111 11111115 111 1111' 111 111 111111 11111, 1-W1-pt K111t111-1' 1,11r11-, 11111 11 111-111 111151 1111111 111 111-1-11 1111- 111-:11'1-. 19.111111 1.11110 f11'111h :111 111N K1Il11f111T1'I'.N 111011111 :11'1- 1111111g 11111111111111s. c1fl1lK1X 1r11-s 111 111- 1111- 1411111 111 11111131111-1' 111- 1111111111 111' XVJIIIFN. 11111 1111x 1'1111f11x1-X t'X!'1'11 11111. '1'111'1111gg11 1111'1-1- 21L'1'N 1111- 11111111-t1-111111-1'1-11 1,1111f'X x1111:1111111- 111t'11' 11:11 111111111411 111111-1'1-111-1-X 111 111-111111111 111111 1'11111'1111111x N111121t11111N 11111111111 1-11-11 111111111113 11 11' 11111113 1111-1 1l1"'. NY1 - T111' 11:1rr11- 1-111:11 111111-1', 1111-1 111411111-1' 111:11 1'11l'j 111111- 1t'Il1'1N'l1 111 1111111-1'N1:11111 1-:11'11 111111-1' 111111 111'1- 1'1-11115 :1 l1111fl'11 1:111111. :1111 N111 1,11111- 11111-1111-1-1 111:11 1111- 1111111g 1U11,N :11-1-11't :111 35111115 111 1111- 1111111 11111-1' :111. S1f CJR CIM-X55 1'1,.-X1 "S11'111' ,1.111'flllQ11U X13 5 '1'111-1 I-X51 -1f111X C111'1.1111f1' ,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,- ,, ,,,,., ,, ,,,. , .,,.,..,... IJ: 1- 13111111 1311. 19111-.x lv: ,,...,.,s,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,, 111- - " --1 1':1.1.1,N 1141111111 f--, --f,,-Y -, ,, ,-. -,. A-. M, f,.. , ,,.. , ,,,1,ZllI11I11' 1111-1fr1 1'j1,l.1.N 1111111 ,,,,,,, , ,,,, ,,,,, ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, -,,., 1xz111 'E1 X1:11'N11 KA' 11.1-1-N 191 11 '1X , , , ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,, ,,,, 51111111 1.1111 1,:1ff1'1's1111 1Y11.1,11 A-X1x1.11' ,,,,,,,, , ,, , A 1 , H, 1 71171-1111-1-1 1'1-1111111 K1 '.'111 XY11 N1-,311-111111111 NX' X1,,,,, , ,,,,, WM,-7,,, ,W 191111 X111111E.11 - X11 1' 11'X 01,1111 ,U 1A,,,,7,,,,,, ,,,, ,,,,,,7,,,, ,W ,,,,,,, ,,.-X111 11k X11 fl, X111 ,,,, W , --,,,,, , ,, Wm, ,,,, , , , 1 11111'1111- SXY1NN1H'1I11 111111' 11111 111111 1111'111111-Nt111- 1111111111113 l'X11i1Nf 111111 X vI11Tl'1'N. 1311 - 1311111-1, N1:1ft1111 :X11g1-1, A1211 c11111111l'1'. R1111-'r X111111111-. '111111 111111151111 1-111111-111-111'z1111.1 11 1111- x111:'1 111 1111- -111r1t 111 I1 11111111111 111111 1'l'1llTI1l'l1 11 111-111 :1 111111' 111 1111111g 11111-1-X :11'1111-11- 1111- 111151111111-NN 111 11111111 N111' 111111 1'11l'11 111w111'11-11 11111 1l'111'N 111-1 11'1-. 1111 1111- 1-x1- 111 111-1' 111-111111111 111L111 N11l' 11-11 11111111 111 '1 1111111-1 1111-11111 1111- 1111- 1111111 N111' x1:1N111111z1r1'1. 111111' +11111 11':1N 111'1-11 111 11 :'1-A11-'11-11 N11111V1, 111111 1111-1' 1111- 1131-4 :1 Q1'Q'21f 111111.-11 11:11 111111-11 111-1111-1-11 1111- YXY11 1J11111111'N, 111111' -111-1'1z11'111z1r 1111111111-1' 111 11'1111'11 1111- 1111 1111 1111 111 1111- P7'4'Nt'111 QL'11l'1'21'11111 :11'1- 1l1111C'11 111111 111111 1111-11 11?1111111'XN 11 :1 1111'111111Ll 11111 3111111111 1'11111:1x 111 1111- N1'1'1t'N 111 11111111-1111 11111111 1111-1-1-111 11. 1 ' -1' ' 1 DELPHIAN C6ifL1SS of 'IO Q I I Ill Q7 uvrs I I ILIX r IIIII IIHRI I 1 ffl r NS 4 ll I 46 , RMI-In X1-XIII!-II Rn?-.vI Sivulmnx XX"HI.IIII QI'-14451 ' ff" ' XVI ,I,IxxI QI "SXl.I, ,,,-,,, .,,,,,,,,,,. .,,.,,-. l"m'l" RIIIII-'IH' SINIQIIII s U- ,-, , .,v.,,,,g,,....., lin l'rIa-i1lInt Rf -. 'A xlikxl l.I.IN HA ,..v ..,,.., , , .,,.. Nr'l'al1 -'l'rfn.I11ff' XII: IHINIII I I. un XIII. S'Irl1-HHPX ,,,,,.......... .lflrhff-.I f' I fiiffiiffiilf?iff55I'fEi1If?il'f5E1'f?ilf?5I'f?EfEE1'fEiQ'fSiIEiT551Ei'TEE'f5iQff5Ejff5EQ'fEil'fSEffiilfi D E LPHI CCKLISS of 'lffilb 111 11 1 1111 I k lf! 1 TY WI X1 YL? JU 11 I1 1 11 1 1 1 1 X11111 em B11 1111 1 B 111 'IT 111 111 TY 1 1 L11 lk M1 lL Xngfl 4 I KVI .XII-5, XlIiI'vi1lI'ii' .X11g1'l. l.11iN .X11g11x. Xlzriz- .1X1'1-1111. l"1':1111'1-- A-X111 'I , Uvllw-11 131111. ' IJ111111l11 B21I'HiNl1. l"1zr1'1'- l'l:11'111J1. 1111111 B: N. .'X111l11111 li:1rt:1111. Bll'4lI1 Hull '11 Bc' -111 H11111, 1 AI0111 l31'1'11:11'd. X111-1:1 lgiXf'I1lllITA. .X1111:1 H11111f:111t, X'i'1'2l 8111111-111111, 1:11111 Hn," . Y:111C1 H11 '11. 4 IDE! ' Bl'Cf'i'T. Klilfjflfii' B111 '. Rf1i:111r1:1 B11'k11111'. NI:1'1 l311'k11?11. 171 21 AI 2 ck 1 . Izllf' 11' fl , BP Q IS, ' N, IQUIXC' f,111t'1. Dfmrnilly kif'T'flI1f', -f11N1'1J1 'I 'slr 'k. 111 111' 111' :X:111'x H11-0111, x'1"QiI1i!l H1 'l1f'1'. C11-11136 f:1l1:1l1:111, 1711111121 LPI-Il A N i'Nil'"13"'Ll"'1ix"il"1,i'"LI''iJ"'il"'1l"'1l"'1L'"1lK"Ll'"1l"'12''ii'"Li"'Li"'iL"'1L"'1i 6674155 0 1040 X JU T5 4 1 II I I IP I H l nu Dum: tml WN X I K I -1 II I Iizl I1l!'Il C411-. IJ:urm'I L' qw. Ih"m LII ltr-, XI'ImI'm'aI LV IJl11 wrmutlm. Klum I -' 1tI1. Run I IIUIIV Ifaluzlrslx. I'f1Iw1't I'1lINY2lTAIN, XI: Vx I'i111l'INHH, XI HX Irum X1 ginizl I'IXKI'Zll1Ii. Ibm S I,n1'y I-In-I-1-rr. ,IrvIlI1 I':1gIm'x, I"r:mI4 I"iwI1i4s, .Iunv I1I1u In lIIl I'IlII1I'l'T. RIM 4 -Iwlm ISHIIIINX. Klum fI:.r':IIw:1r1cIr, I3+wx'f'rI1x IIIIIIIVYA. IIIIUIINQ fymmr IPM ill Ihpp. Run 2 l3iIl4h.ui:1-mul .XrIvvn lI:e'gmx. XII? in pxutrzw I"r':mI4 IMXIN. Yifgilmizx Ifr1fII4I. IfIif:1IwtI1 Ifxrzr I N1 1 If rm Ifx:'Iw' I"mr1ug KIHIIIX ilrxgvx, Ami 5I'iw'I:'x Ilr'uIvIw, f- wff ---M .--f, .--f, WM ,..,, ...,, ,.1,, W, ,..., -Vu -..M ,..,, ,UM M., cf, WM -.,,, X-,,, ,.,,, ...,, ,.,,, ,.-,, -..,, NW, ,.,,, -..,, XM, ,1-f, :,:.r7,.,::,,s':,:::.,::...::,,.::.:.::,,::,.:'z..::,,,::,,,::,.::.'::,g::. ::..::. .::,,.::,'::, sv. ::,..::, sz :'z,::,:: D E LPHI CCIVCISS of 794 0 UH UU IIN Rmx X :I I I 1111ll K1 1 1 l1rt 1111 111 1 111111 bl I I 111 ku: 111 111 1 lt x 1 llfllll 1 1 X r 'XXIII 1111111111 fmtul' Flxfllli Wil lllt IT 1 Il NL HH 42 R ' l D4 1 1 ll:1i111'w, Ill-1 H:1lI,Iil1-in llllllllillls, liol ll:11'11w. l,:111'1l H11- stim-, l,1'111:1r1l l 2 s 1119. R ' 2 Luis ll1lY5l'lI1l', IJ H: ', 1111111 ll1'fl'llll. l.lry1l lllbllljtlllli, X1 ' 1.1 -Izwlw 1, xvlllkllll llrwksz 11. Run' .3 L'l111rlcN -I11111-Q. H1'l1-11 K1lllf'1'lj, l:il1'c'11 Rail. R11l11'1't Rail, l'l1yll1x K.1l- tcnlz ljlll. L'l1:11'l1'N 'H1:111. R ' -l Phil lx' 31. .l2lCll 'lin' Krfvl ', N1r111:1 K - il., Alaclc lnwif, Rl1111l1 Light. , 1:15 . ,' 'z 'l. ' Q Alun' l,i11tx Illlll L1l12lI'lC'S I, ' l ' . .Y '1 1" " R111--1 Hi1I'l5lI1, M1 He' 111. R111 Hll'1l -'k. 1 l Regina l.ilw1'1':1r111'1'. ff- 1 -3 LPHI A N if'f?El1f5Ef'f5Ei'f?Ef'f5Ef'f5Ef f3EQ'f5Ef'f5EI'f5Ef P5'f?EI'fSiI'E51523233ff5E1ffSEIffSEfff5EEE'ESI2f?EI5f?E15f3EI2fE5f5f?i CC?fclSS of T046 K X1 I II 1X x x mn 1 X Q 1 if K ll l IH I gm Rmx I Ili-k Xlwhulxn. Klzxry Xlzusglmzm, Ihfrxrnhi Xlzum-V, Ifmlitlm .I:11rvr, .lm zum' Nlxmx. I'1HQ,ft'Ill' xlllffili. N1 'mn Hzmrtin. Run I l'1X2lHQl'liIIl' Ni: , .Immun Xlcfzrrx, Hr' Q-rlx Xlufwy, Sllklil' KIA? -Imam NIVKHQQIII, xxhllillll! .IwU'y. Run 3 Lilligm XI:-nrwln, Dirk Xlillvr. Hzirlwzutl Klfflmvy. IP-wwthy Xlfmw. IIA XI: ' Xlwmv. ,'4lx'Kll1i'liI1t' Xlwrimzln. Hmm 4 Rwlw-11 Hwrwiwrm, 'l'lw1u::x Nl rplmx, L'l1:u'l11rrm' Xlmxn-V. Yann- 1 Klurrxlx, NH11141 Xlww, Pm! Xvigm. Rf-xx : RIVI1 Xwlzxm. WMI Il l".1111.N, Iiwrmlmi Ijl'llI'xLll, Allltiifll l'e':11fT1. ,Im l'l1iHipN, Nlznrgc-Vx l'r'fw. Nur frm pin'!1Hl' Kw3wr'I Xlrxliilm-11 Whlliqxm l'm':lr'vl1, Rurlw lyvlw. LPI-ll C601 55 0 104 6 I XX UH iuxx 4 xx R xx Y l l 1 llx N341 4 lt I1 xxx 1 Ku 1 II 1 MIT l lTU1Ilf mr xxx ntl umm N1 xx 1 N 1 N ml N lim Num N vpm 1 xx N xxn 1 xx ll N x n c Tl N N N1 51 Rm I U"ll':xu Q ikvxll. .lim Rilll rt. Xxzxllzxw K--xl. xlzuxm' Rriwxy lin :xim- RUA UHN. l'1l'1'4l "Lx1'fTx R I Il qw Rwclx, Six'lc-x RM, RHI -' Kurs-lx:1x'lxr, Lvlxslrlc-N Suzlzlxxxlxxilxw. .Il'2ll1I1l' Sulxixxxllx-r. Hxxxxxmi Sk'hIN'iKlf'I'. I S KI: A: '- Sul 'ixl1'r. Uzxlv Sul 'J' . ilu: - flu ', XI:rx .1lH'I""'. 'l'l1c-Imax Sh nr. Allllll' fi ucrx. R1 4 -Illfk.1iI11t'I'IIl2iI1, Rulwrr Sirxghexm, RuNv5l1v1lQll. XYill': .' irlx, I,il1i-1rx .44 ' JH. .. Q IDU!! ft? ' N, Wnllizllxx Stl- 'Q 't. XHTIIIZI ..XXl'IlIH, Iirmurlxx SHiI1A1'I'- mzl . Rulvrr SHiI1K'lllll'f. XI21jl'l Sxxiwlxf-1111. Xxx in pix' 111' Lxlv Rugvrx, H:u'rvIc1 flmxx, Nl:1r'jfx1'im' fmirlcx, Alulxn fxirri.-. :ml KQIAIICK' Fxrm'ilxc'1'. ELPHI .wp Q- Mu, ,mf A N :,Z.::,,:-:,.,-:,.::,:::2::..::,.::,..:zzsz..::,:.::hx:,H:17'nts-,i,::,f.r1t::?.::1.-:,i.r1t.rzts'v,f::,.::,7: QC f fuss of 7940 KHX X l tx xlllt lltll Q X Q If ll 1 Unk Row I xxvillilllll 'l'Ill7i'I'I12lC. !l:u-wld Ilihilllllh, C'-I - 'l'l1wnu:1f, Hmft 'IQ " livtw 'lixg:u'nl, RTI: 'i Y: ' tim: R I Ilfmzlld Vining. A-Xlic' X v1lfk?I1N. XXFJIIT xr' XXQZIYNHH. 'lqwl XYe'r1g1c'r. XY:m 1 XX'-Nr, lfvrwmicm' XYiHi:uw. Run .3 AlJlL'Qlll'liHl' XYillizuuX. Alsum-X XVillN, Rulwrt XYfI!Tl'I'N. Q1llZ1IAl4'Ill' Uh RHIWVI Xvmeml, Rm 4 Hzlrgzm-r XYWQIH. Xxwllifllll Yngui. Slxfrlvy Yuuuu. l.4-rm Nvilll Pzmlim- NMI, lmvu N-2lI'I1l'll, .Inlm Zirrtl. Xlilx' Ymiuk, Nut in IWiVTliI'Q' Unllizxm Yzxlvrmrirn' :um lfqiu ml XxvJlTAIH2lx'k. f- ,P l 1 1 gv Q DELPHIAN f 'S 111671 fclss l X r 5 1 x lk 1 A U I X ll x 4 K X 1 L 4 1 4 I 33 1 Xt 4 X x ,K f'5'fQ-.-Y ip- f . ff' ' 5 wwf, Y . P 1 . l' ' CC AQ- ll lf! 'X f x x XX' , ilu- Xllqiw in l"ll,1ir Ne-xi l'l1il:iili'lplii:i Si-mimi lligli 5.-Iwil. :ix ure-il uf iiig rw! wiili in Nplvmlfil liz-galil' lim :mlm iii iwiiipli-ri, iifi-xi-swirl fit wir mi-mil l2lt'llllIl'N 'xllill fix Ili:-3 zur". zmgiir' :if ilu- Tm! rlizmr mi: X-'liiiul lin- ix rriiiiiwf igipiilli rw :i vlww, Quill lwllmiiiig rlii' riixrifiii wif mir' iii'r-ilr'ui'wiiw, ilw Illlllxll .uwl ilrwlxirn-, :mil piilvlixli tllix, lim' l:ixT will :mil Ti'Nl2lIIli'I1l, lw-xrimiiig fiiii' rlivi'ixl'+l l71lWK'NXllbIlN iipwiii rlif- livin uliiim ur' lizixvf nle't'IlM'1l klQ'Xl'I'XlllQI lu lflxiri llzimizilix xii' lie-qiiuitli -llillll ll2lT'NliIN"N .iwiiiiiialziti-.l kniiiilf-4111-. illll Hill lfcl llgiriix xx 1- xxizl livin lliil lwiiilil :mil Hliilrlili liimiiiiiigl xrivrigfli. 'lim :uni vllllllfll' girl, wlii- lim ills' wvisil lmvl4giwil1iiil. ue- ilimzm' Xqwil Fri 'levi'- Akiilw-mlvlww lgiiiglm ip ,lin Alarm- limrr-. iii' If-li-.v llt'l'lIlJlI1 llvigiiiziiil mirlwzxiiiig zulwiliri. 'lin lwllii fiiiiiili iw lm iinwirli Xml l lI'lif'lN rfixxwirig NlIlTllIl'. . . l , 'IM ziiiirmm' mlm c:xi1't lu-vp Iii fvvt will. Xi 1' will Ilia' llzimw' lgllllll lc':ulc'i'xliip uifli Iiink l,iIlllN1lX.N uiiiipliiirrirxg iii' zu wcfiriil clli irc, Sill X'i'fz'V1 yvri Tin' trzixi-l. XXX' xiill Xxrlllllil Ki-rii1e'vlx4ii"x ill-xrffifri uri rlif- 'izuiii Iii lifziriiie- XX'illi1miN. . l . lil :mi girl ii:-viliixg imlx mm- vie- xii' gin- lizim Xluixlll liziii' ilw. XXH' lv-1 lll'J1Ill liill 'Iliri-X iiilwx :mil Ilvllwir llc-iliiiixl wi-iw rw lim l':iri'iul4, il l l . lim' iivmlx ilu-iii. 'llii :iiix iiziiiifx lwix xisiiitirig ll 4' X',XX'lf" un- imw :iliiiig " X ilxii Kilim-Nluivlfx lm 4. 'limi :ill ul ilu' liw N1-pliixtiritrwl iumiiii givlx ui- will .Xiiii l'iiiL1ligii:v gwiiliw., 1nTUxllI'l'l. 'lf Srrui l'liNlli'I"lil1l "llii'll"fii'il1 iw gixv -lim llviwil :mil Hlllilx'llU liiiviliilim- unix uiirli xi uiuvri ,mil flu-iii lqilw iiilmxf lui llgixi' l.f'qulil1g1".i-will :wt milx Alzivk fiiIl1!llc'if:il1iliTx iii ilzixf- will-ly li xr zilw slllll XX':ilif1,iliili!i til Him-1'xv rlii' "xivm:'i Xin-1-il," 'lim :rm iiiiiifii iii' wpliiiiiiim- xxirli ll liwivl limit, xii- lvzlii- li-L Xlzlvilxl-:1l1ili'x ru Liil Xliv llvlmivlx ziml gm-r :msn xxiili ir. 'liii flu- :wr in rlvi' xrmli-:in uv lwqiii-will :ix lil-irliiiinx mir' l'llllllXllXQN iii flin- iiiiiilwlil xml li-ill, ilu- mllzipxilwli- rliwiix iii flu- lwziml miiimi xiiili rliwir lifizliwl it Llllll1,iIlII'XX iirlix .lin qxiliiwrx pliix rli' :wt nl ilu- in-:iii tziviilrx. :mil lzixr llllf ii it li-ur will Igiliiul :iliii:i Wisirwi, Klvnrrzil lligiif XXK- ilii lim-rrlwi iliwigiizit-' Hui' xi irtliy. :iilxiwix Xliv llvliniulx :mil Xli. Xxillllillllx. :ix mix:-uinriiix ii! rliix ilficiiiiwrir, rw xxliinli X ' ziflix frm' N--gil wr gi-girirmlv fin rliix ilzii fllgfflilllllllllll.lll1'YXX1'IlYX'llfl'll-lIlX iii KI?lX,l1lIlK'l't'C'IllllII1tll't'KlZllll Tiii'ry-fun". ilqlllf SFX ll ll' k'l.qXF.i XXHfiim'wwi lu lin-iiiiix Kmlx :mil Alvzimim' liiiirlir' . i '!".,v:u x'!4f,:'ZM.,":4:. QlZS'E.J!'.,' buts!" 901.332 "12b'!Z23'4N3Z.:'L'4 NPL QSM "lk 9141 f'I4L5IZ3Y4r1ZA'2'..' "5Z:'l'4.SF:. 2-w aim aim 4.5 fmx n-w win vm nlw wlxiwns 4.5 w.w was nnx rms nm nhx mN2.Nh-B wus was alw ans arm was 4.5 raw Qirf Qeserve . . Qbefphian ,Sfaff Wfay llxllxun T'11e Nlxrgxrlt SClll1t'ld r Fxxlxn Stlftler Ikllnrl lerlxm Xllrjorn Qchunmcher Hum Rxxaer l'll!1L5 Pltflclx lullmne Nlxer lxexth Mans loanne lhllxuns Rlclx 1rd 4 rxx Robert Xlnr rrson Rohm rt Nlcl lom I' 17168 LASI UI- LHARALIERS NIRS QIOVI-R Exelxn btxffler jouxxx QLD! FR Delbert Perkxxx 'NIR QIUY FR B111 Tate bun ERvxIx amex Patrxelc SLsAx BLARE Nlarjorxe bchumaehe BLTSX ERNIX ulvxnne Xlxer XIaRTHx VbllL-XRD oanne XV1ll1amx ful-'FILLR SININIONS Robert Lfuebeer Hum QLIXN Iwmex Reuse. I LLWBI I 1 L Lu Xlargaret behnexd r PRFSTOX Hu Hhs Robert Nlefxlone OIBXII 1 xx1RS Robert 'llorrrxon Rnhxrd hmx lxexth Ab! l xer Slnee l'xc hx l'lorenLe Rxerxon and Qolm Llements Illxfx pl me ln the other vt ohnnx Llox er editor m ehlef of the lengum the sehool nexx spflper He 'md hh frxend Spud are xcrx dxsguxted lf be-mg toned to hxxe Su ln Bl xke IN thur awocxxte u ltor Wx ire strlxlng to purnllxe x three eo or urxer or tle lrlxtmxs lssllt' of rle enguln t re Ill 1. to e enoug 1 to p xx n t Xl IIICFN xre mm vu uxted xx hen both box- eome dr xx n xxxth the xnmxlex lhe responsxbxlxtx of edxtmg the mngum thus fl R to usxn xx xo x mum xx appm ot ox ext mum toxxn m xge to seeure the three eolor eoxlr und tr p xx for xt ll hen the p xper eomex out hoxx ex er grext Lxuument lrlses hee um oi Nunn N prlntmg x mom xrtlelex togethu um x fxlxelx xnnounexng the Il1lI'I'llLl of Uxrthx Ulllurd md lflllklpll enrx umn of the hugh Nehool luexhmlle lee 1 Nouthern belle exuxu grext eommotxon curing the pl xx -Xt lut excrxt nngg IN -trughtemd out xml l'llllU1N onee more ire run mug xmoothlx 554 l 'A'1 1,.1'1' 'e, , " '-"s,.1' V., . ,D. F u D rr UC' UE' . . A lv y V- N4 v-i----l-A-----,---,-xt'-Q11--1 b R, . .. . ....,..................... .. 1 , - L '..' . ' ...... .....,.... ....... . ' ' l r : , -A- ---------------N----------I I- J 'C A , , J . . D N- ki . A ,v - -.-,-,-,------,.,--,--- if: 1. . . A.A. ----------------------------- K 5, 'S ,. 1 4 Q 1'.4' 'N' D ......--......-..-..... 4 Q N .. . . . ........................ , Fo " , .. P.. '5 . - , "1 R .D'. " , rx 1',l ,' N ' . ' -' -' ' ' H 3 ' . . 1 1 1 " D' 5 5 1 ' ' ' 1 ' . F1 1' If ' 1 -l' . 'l'l D' 1 J 'l1.- 1 -' l ' ' f I CI if l "P ' hu 11 ll1lWl' sll fh1ds 2'f1'l. . 1 X2 ' "- 1 I -I 1 I - I "l" ' N J 1ll5 S Al ,hD' 'l 5 '1 ' gg ' lj"s1 r l ' . Zlll- 1 s 1 1D' '. ' 1 ' Q , s 'l 1s if DA1 " 1 'zv' ,1 1 1 3' "1 H D' Q ' ' . 1 - x , 1 J , '1 J 1 ' ' l ' ' . 1.1 'V - 1 ' S ' 1 - LPHI I I I lfllll all Ix kk I I I II I I X 'I N3 I THI IJUIIT IJXXINI-5 THIQ PAST 2 CC c' ' I ' ' FI'II"I'IfKIIiIQIQ I11.I3 'IF QIIIIV, MJIII xx I' :Irv II. II I IIIIIII If-I' xxII:Ir IIIII' IIIIIIIIN IIII III' , IIIV :IIIAVIIIIIIII xxf- xxvn- :III wt Irw' I I :.YTe'I,II 'IIf- :'rIr1'I:II xxfxmrx xpu-Ix IIIIs xxllx III- IIfgIY IIIII IVJIIII xx -III 'II mxxxx IN 'III II:I::IN Nwrzrxg IIIII IIINT rIII.x-IIII-Ixxrm. ' I III II IgIIrx FIAlxIII'. IIIIINI' .XIIIIx III IVIII' IIII- Ixvxr IIIIII vI:I-N III IIIQ' xxIxIIIIA IIQIVII xx'I .1fI I. IIII- IIUIIIN Kll'I1' IIIIIIIII-II. NI-I III-I' IIQJIIII III -wx 'IIII xIVIIIII"x'N IIgIItII1g 1114-rx. IDLIII JIIIIIQ I IIIIf III-fIxII5:I11x xx vm III x:III- rIIIIzIx: NI IIIIIx'T gm zIIxxIIIIN, rI1x'x'II In- IIIII III NI'Ix. I Umm IIIWIIN trwm TIIII tIAnrII xx-:Ir up L IIIII' rII :IITIIIII IIII- II. IQ. R11 :III-I 11. ' Xu IIIII xx' .III IIt'2II XIQIIKIWIII rIIII:Ix. XYI I-I1 -I .II IQQIIIIX Im-NI-IxrI'II tII:II IJII IIIIIX IIIJlIf N IIII' IIIIMIIIIII' YI-IIIIII QIIIX NIIIII- XIIII II'Ip IMI I' Ilwixfrx IIIII-L XII. I -xzmrx Iw NrxII' III II.IIxxf- ,I xxIIIII'. NIJ 'IfXIIII'fIQ Irxe- -IIIIIIIIXN xx -:II -wrx Im IIII- x':II1IpxIx JIVVII III IIIIXK' III'-II ILIIIN put UII IJIIIIIIIIF wiwrx. XII .XII XY XC, xxIrIx II-I'rIIirII1gI':I'xx, K mv III rI'fI IIIII 4I:IN xxII:II IIII-x IIIIIIII IIII, IIIIII:-tI".II IIN III IMIN xrxixm' IIIXII xr:IxI' I I Lv! IIIIX IIT IIIVIIII TIII IIIVII xIIIxI'. I Ifx 'IIII:IIIlxgI'.IIIg1 II.Ix IIII- xIIII NIIIIIII' IIIIQIV. XIIII III.: IIIIIIWIII TVZIIII pI1IY::IxI'xI In IIIIQIIT. IJIQIIIQKIISI-QR I.x"I Nirxxe- I-mf' xI,I'I' g,IxI' IIN .I I:IIggII IIII' III'I', Q'Xl'II Ivx fi. Ii. JIIIII III-IIIIIIJIII FHIII. II Ivrrxvxx :III pIIwIAII'r'II IIIN rxvxx NxIxI:III IYIIII In -xx' IIIIIIMI: IIIII IIII-II-I-.I IIII' I'I'IIxxII. x X IxI:xx1III'r IIII' IIIIIIvI':'N IIIII I'f'II'IxI:I7Iq II gl' I' 'Il' TI--VIVIII YI'.IllI :I --III-IA' 'Ilvx IW. x III-I.I wx' III IIHI, x1II2.tIfIII NXIIYN I'.II'IX. IIILI :wr III'I' III vw IN wI'Ix. I II Ix'Iir'If IIIIIIIIIIQJ II If'2lIII gxII-XIX IIT IIIxII.I. XVIII XII:-x xxvrr' .I QIIIIII IVQIIII, I'I':IIIx, it - --I L 1-I X 1 1 X11 L 111 1 51 P 1 A N 2.221'eejP27921'ee"'2aj'eaiisaif2a.iea,fea"sai'2a''2aQ'feai-'9e1 -1.1 1.1141 ' X1 1.1.1 1'f11'1 :t1'11111'11-1 111111111 '1'N ."1 11 't X 11, N1 N" 111114 1-11:1 X. - NN. 1.1 ' Wf,. .. .LIN Nj Rf'1'.1111,' X11 111111-, 11111 11'1f111'g1' X1 ' 11 1111111441 111121-1 Q1 11.111'1.1-11111111 1111 '1'11'1'f ,xl ' l-111"1.1XI1- 1,11111 '11-111 1x . .11"1 1,11 "r- XX11111. 111J1X- 1.111 1111' '1'X'. , 1"11'11'.111111 V1 111111111111 1"Z11'g IP w'-k I 'T11 11.1'111 1x11..11'1f11'1 1111111 11111 1'1 I-1fI1lQ1'.XRN 1 X' 1111' -1l'1'1l11N11I111I1 11111'111 41111-111111 X111 11 11111111111 111:11 111111 11111111'11'.11111w 11 11' L'.1'111111 114111111111 Q111111' 1' 1'11f1.1 111.111 11 11111111 1? 111- 1.111 1111111-111111g 1:1111 .X111'1111111N11:1111111111 111111111 1111. IS 1111113111 11111 CQ, Il. 11111111 11:11 31111111 x11'11N11'1'.31N 11l11'11 XX111111f11'1114-1'111111. Q4 "'1'111- 1"1Q11T111Q 1.11111'N."111 111111112 111: U 1x.1111'11111111 111 11:11'1'111x.11111 11111111111- 11.111 '11 .1 11111111 111 191-1111111111 111' 111111 11141 111:11 1'q1111111'111:1' 111 1111' 11111111g11111'111 111 g1'I11111X '!11'11 11111 1111 x1'11111J11N11111, X1111. 11111. 111111 11111 11:11 21 H1 '1 14 X11'f11' .'111N 11111111 X 131l'N1 X11 '1.111 11111111 111111 11111 1111'111w1. Q1 '11111 11. 11.1 1'1111'11.1111 1111'1' 17:111x111111g 11111111111-111f1'111'N111111'111N.J11111.Z111.11.g .31 11.11111111'T .11111 111.1111 1111 1111' N 11111 1-'1 111.1-11 111 11.1111 .1Q.11.111'1Q Xl'1il1. 1-1-I '1-111'1.11111111x 111 1111' X1111'1111111111x111111 1711: 11:1 1..X11-1 11-'11111x x1'1111111g !11:111 ' 1'11: 71111-1 11111-11' 11.11X N1111-111 11111 111111 11 XX,1l1f 1111. .1 1'1'. 11111 .11 1.111 1111 X111111Q. '1 51'111l1'X 11.111 11111111.11 A1z111111111111' 11111 1'114111J1111.111.1v11.:11. X111 X 1'1 XZ111111Q 111-1113 "'1 N111111 41: 1111 1.11:1:11-1 1111111x1'u1-'1 11111. 1. Ill 11l,1M,. 11,.AJzM. .V XX N 1'.' X11 1111111 '1. 1' 111' ' X1 X-1' 131111 11. X' .111 1"11:111"11:.1'.111Q ' 4 I1 1. ' H 1--3 'U5 111.V' X 1111 11' -X1 '11"1 . I , .x , . . ,. 4x.A1yI.,, 11 X:11'1'111111.111 11. 11. " .:. 11p 41.11 L1-21111 x1'11.1'1' N1.'1'11'1'.1"11 1-11X .I 11 11. LPHI Flu' Hmul x x I X 3x U IZIIII XIIITIIII IQIIII I III: II XI-I II"I4 XI.II'II. IIICI-I. ,II-.II'Iv XIVK. -II:'I'j. II.w'II, vI.IIIII II.II I1 III! I II XI"'II', XI.Ir4.II'I' I11'IIII'. XI.I'I II"'mIxII:A NII1"IIII IN.IItI"x XI,Ir-I XII I':':wI', IWIIII-'I'I 'IIIII".I: NI. I4 I IQI II ' IJ.-II II. I'. IQIHII I" IQI III. I Ijw' .I I I.. -II:-I-III. IIIII II I'II1IIIN. IJ.II'IN IMI I IIII II IIIIIN. ,IIIIII I'-IIIII', FIIIVIII, II ""'N III. X'I':IIII: IIIIIIIIII IQ III II I' IIIII.-I . Ixwf I ' II . I VI Ixgr III, IIIVX I'I'IIx . NI NI I NI I X"4I' I f' -I' f' I I- 1 II Iv I I ' X IQ -. 1 IPII' I "'II' .'I'I. ' III1'II..I I' III I. VI I'I Ii " I' IIIxI,"' 'IIII' III Ix I IYII4 IIIII 'PIII 'I I1I'I NILI 'Ix I IIIIIIII 'III'.III" Ii I, l Ivy, '.I -' -N I I 'P '- I I' XII'II'g4 I' I II N XH4 -. I I I I ' X' IIN. ' II. I'I'- IIII' .' I-II' 'I II IIII IQ-III' II' II' - I X I' I EI. N 'SI ILI N 'U I NIII"'XI" I I IIII Iyxxx II XII' I'-' III' I . I ww- 'I I 'I '- 'III I I' III'I"I ?.' I I. ' I If' ' III I YI -Q III I C -'III II I IM I I IQ 'I XI Il II, Iv.. I: x. ., I I, 'LI .N .. I, x- , k , . . 1 X .,I,I, ' , III,,,, I I I .. , , I ' 4 -. 'II .V ., :II I - II Q., II. .-- 'x 'II X 'II-"'I 'I.I 'I' ' ' I 'I 'IIN IiIII ." I.- - -- I II .4 .I If .,II,, . . ,I II.. I-. XI. ' .x . . g. ,I I., . I' If I ' '- - II ' ' ' " X X wI. ' " f , I :wig V15:L:,i:.L::i:.:Z:xyL3' , K 1 x -Z Nw, ew, gy, ew, ,f vy, ,K-1, -sea qgy .M , e g , QV, wf, gy, -gy, fnw nw .w f--w fnw f .a .w nnx nm- ,.. win win wks WRX raw wnx ff.. Aw www aux A nn A win num W.: rfhestr cz Row Row Ron Not I Sue Raw, Dorothx Ibomu Nlzrx Ann Lrmbaeb l0'll1I1C NIeL'1rtx, C quelme Vlrlllams, errx Hn en Leomi Zrmmermm 'mme Hlller Shrrlex Wlmbell Bobbs hdxmrd Xlfnrx Fmerson 'Vim bexer Helen Kiderlx Iemne lrmbe Nhrgxret Sebnelder Keltb Able miSfCXCl1x l rex xfrrllf leume lxlppcler l,0I11lCl Rutledge I,'lXld l Cllll"lU -l flls ITS ummm em Pon cr Plxm HlI1I1lllN Ielrx Wm er- Q lrl Nleruer rn pleture Don XI ulrer me Rem-r Ol I mtl Wrlmr Rermednr 2 59'3 4 4 ' l w ' --' H' 1 D' ' ',. 1 A "1 v' Ja- ' "' :J D' , '1 ' 1. ' 211. " ' , Q ' " . ' ' , i' ' '1 s, . . -' 4 5 , .'. 1 1 ' , ', s. Row 3 -Robert Slllglllllli Harold ,l'llUfI1ZlS, Richard Soulsby, Robert Nlorrison, Thel- zf ' '1'14,-1 '1 -, 1 , ,1'., ' Klr. Jr M1 A' B 'lz 1 ,.I1 ' 'l', I " 1 1 - V' t D E 1. P H 1 A N EIff?SIZE-EIIEEIIILEIIEEIIEEIfE5Iff5EIIF-32256113225EZFEIEEIEFEIEE922552515EEE-EIIEEEEEEEEIZISEIEC?EIEISEIZE PC1111 LL fuzcfe 1 and 1111111 1x111111 X 1 I1 1 X111 1 111 ll IX GTIX V1 111 C11 1111 1 1 1111 1111 Ixmx 1 f 06101711111 1 111111 KN ll 1 111 1111 11 1 1, 111 N 1 f 1 It 1 T 1,1111 1111 11 NIL 1 1 1 N L1 1 1 1 1 K 1 IH111 N 1 1 ,.,, 11 1 1111111 11 ll 1 1 111 1 1 11 11 1111 Il 161, C11 'z - - ', .111:11111f: X '111'211S, XI:1r111'1. . 1111, R1'11i 1 L.1l1fZ.'. .1 1' r R111 -A F1-11'111'r, R1c11:11'11 V1-111, R11'11:11'11 F11111s111'. 151111 1"1J111-r. : 1 1, N 51-1. ff , X, , C11 II . V V K '1,1ll' "X11 1-' 2l11'5H :11'1- 111 1.1- x1z1111-11-111-rs M1l1'11- 111-1-1 1l1'1lI'1l11l 111 1111- 5111 11-s 11111 1111- 1111- 111:1- t1'11 is 1311-11 1.1lll1QZlf, 1111- 1i1l1' ' 1111- 1111-111111' .:1x. 111-11 :11111 is .11 3111 -11111 XV1111 -11Yl' t11:1t's 1111 1111- 111-11111 1111' 1111 F1111 1 -11--1115, 111 111-1 111 111- 1 111-, 1 -- 1111 :111 1111-11' 111':11't11'111g1 11111s1111- 111 NLx111lll1. '111I1' 1111111111-1 11:11 11111 K1111111. 111111 111z1111111g1 N11'1-- Illll,"' 1111 1115 11'111111:1111- 1111' 1111- L'1:1-1 111111111 11: 1111. 1111- 1'1lyI1llll .1-1'111111. 111111111111-11 111 x1JlI'1 1gll'1 :111:111. -'l'1'l'f XY1111-11, 11111 .141 xY11112lll1s, 111-1-1 N 1111- 111-111 1111' 1111- 1'l'l1'11ll1 1111111111-1 N1-1'111111. 1141111111 R11-1 C1-11 111111 1':2H'1 1911111-r: 111. 1111- 1 ' 11111151 i1lXl'. L'11'11cw K2l11l11', 111'11'1'1- XI 1111, :1111 111111 1.11111N:11 : :11111 1111 11111--1 N111 '1111111111s1s, 15111 S-il -'t 111111 1711-11 S1 111f111. 1111- 1:1Ns11- 1,4115 Ki 11- 11111-5 1111- : '1 11111. 111 111-:11' 1111-111 11 111 1-111-1-1' 11-111. ff, 1 -11 , -..M Q., WI, ...M WM .-U, -..M M., ,..,, mf, ,..,, SW ...M .1-1, 11.11,Wi-..,::1,::..,,5.251321-ZQ., .1-1, .1-1, cy, A ,MN f,..N f,..N nm nm ,..X f,..N f,,.N .ms f, DELPI-IIAN '71epl11'fl11'1'0 s Ixrm I V111 Gmrf Pdn'1 I ITICII I'lI1lLC hXrn11I1I Ruth XV'1IterN Ie1n11e Ix1pp1-I1 I311111111- H1111-1 I111N Bigler 11116 Lwrientcl Ruth I11111111IIe1' 1111 1 KIIXK 11119 N11uepI1f11I1 111111 Ix111Nf'I1, 11r11tI11 iex 11r1 N 1111 Idie -X1111 U 1-11tI1r11L XX 111111 R1-11111-11111 41111 JI C 111rg1 N 111 r111 1 1 1 1111 1t N ' HHH l N U11 N 1 trt x IIN 111 N r1111 ,, ll N11 N11 111 111t111e C' 1 1 11 llk 1 lf crrx NYCXFHN IXCIYII 'XITIF IP Illlfl R11I111d II1tl Robert SFI f'1t 'H-Kawai? ,L.2"af:x: l N X I,IlIllll L X TMYN ' 1 1 t01I 111111 111 FPLIIIIII' 1 111r11x 1 lvh KX Il 1 11 1 lf lb N NL 1111 NLIU Il In QYXILKN H1 lk LIIITIIIHII X I Nl the PHIL! 11 11' N111111r HIg,Il N1I11111 lNCITI 1 1111 1 xxcelx er1111 O G 6 1 ' ' ---1.1 1' Q v' 1" ' ' " 1-' . 2. . 'J it x 4.. . R ' 2 NIS QI: ', A .VI , ' ' 7 " IJ -' -I111 L' 1 'I'r111-, .I1gi- ' " 1 I ' 3 Z11 I' ', fz 1 L'I "I, 111111116 I':II1'4111I. A Kirk, NI11111- P1 rick, .'111'111:1 I.1-11 H11111'1'r, If11g,c'11i6 'I'iIt1111, -I11:-, - XViIIi11111s, KZlIIlI'y'I1 XI11'5I1. R ' -I I.11ir1I H11r.'ti11e. Rfb- I,11111', I"r1'1I Ilickvttf, IJ1111 II11rt, AI111'I1 I': '.'UIl, IJ11I1' IJ111 , LIIIIIFIPI C 1 'I1Zlll"Il, X1111111111 AI: 'ki 11. f1 ' 1" ' Patsy St111pI'. Nz1Ir1 U tts. KI: 'I Ci11r111-r, IJQII1-t I" D1-1111 7' . S,-It ,' ' 1 '12, fr if-1-11 , -dv 'I'I1- 11111111' i: 111-1' I111t 11111 thc t1p1- 111 11"1 ".1ti1111. 'I'I1- 111-11I - 3 uf this g,r111111 1111- s'I-1' f I ' 1 'I 5 'I1.': 'I'I1 I11111' pcrf r111c'I f r '1 i llf f'I1 I 111- . ' I1I'-Q 1 d Q' ' ti ' ' 1it,'. O1 tQt11111Ii11g Zlllllbllgl tI11's1' '1s ' 1 11111 I r II ' 'Y I 19' I1I.' 1 I tI1c singing rI1f'y 1Ii1I 11t II11- 511i1'ir1111I P1111- phzsis v ' s - 1-3 D E L P H I A N e::2e::ze::,1e:::ee:z.eezfeeit.eezziieiieezgee:3.ea:z.1e::eezissszerefeezzsezsfeezeziezsielzszezaf-asfiezselisfezszse gzirsf qlfriocl Cglzorus Ron Ron ou lou Ron ou UN rf S'1r'1 C1r'1l'f Blrblri Uohnes Wlajel Su1whel111 Sh1rl61 Young rlheluu Hunher 'uquel111c- Kmsclx 11 ne Lntrx mme Arnold lit 1 Stempln VN 111111 Rennedvlr Ruth l oumlller XKDTIIWW lem 51161111 S1r1 Llrnh 'N1'1r1 Cmlrner VK lllI1'1 lhurman Ruth lter or1111 IXl1CI1lll 1l mn Sopuxsln N111 lrcr Sgl111f-11 er o C' Slough Xo1m1 lxerr Xlarx De Negker lomne Plluond l'r1c-dvi SX!lI1dCI'll1ll1 411111 X116 Suhucp huh Ixdni LlflLll ll1crc"1 C1'1lle11e11 NI1dg,e BllLllCI' Bonme XIOYII Iune L'1rpente1 'X N Sh 111 'Normx l me Hoosex 12111116 lxlppelcr Uonnm NI non 'XI1ld1ul 1 11161 JIIN c TIDLIIT In o 11 r 11111-s 'xldfll No Q 1 1 urnu um lx owut 1 nn 1 Q lc l111l Ill Xlwlm lllll Ill 1 C llll KX 7 T 1671 'lff.. ' . 1, 1 221 . ' Q ,." D' Y , 1 : '2'-.W . 2.l'f',1'22 7",..'N: ," .N , YVzl s, X 1 ' ','. ljl'. Q . rg: f 'l , R s R'3 , " I z,. z.. i' '- 1 VN. ",-:1 ', ', "Q, l '4 zu 7: ', 1.2: " flu' ', U1 D-A ' , l'f'1 ll B 1 l, lf: ' : 1 'lge, .' r111:1 11:11 ' 5 Butte ixlllli' l"isl1c1', .lK'2lI1l1l' l"1'it1l1v, l'lX't'ljl1 Swilmrr. Zozl George, Com 'l'1' ', Lois 'i11s1'y. R ' 11 R l " l,:111c, slam' l':1t1'1ck, l.o1'is l,:11'ki11, llvtty lJll llvy. .-Xli-- l':1l111c1', llglw NI 'L' -la 1. lion xl1Hll'l'l'. -R ' 7 K1-'I .' 'N lit' E R ln, ylilfli I flll'l',-l1lCk l,Ill'NllI1. l,l'2lll St' CHN. llvl- l cr l,l'l'l'j. N1 '11 Plk'flll'l' l.:1i1'1l ll:11'Nt1111' :mal R111 llo1'11, ff- -9 W" Q15QEIQEIIISEICEEIX251T15-EICSEIIC1-EIff5iIff5EffE52352552SEEKSllffi-52225223Eff?il21592EfSiIff55Iff5EIZ,EEIZf5 D E L P H I A N 511111111 mlmcl 61101111 11 UN 11111 11111 R1111 R1111 111 X111 1 Xr1'111 1511111111 li 11111111 -Xn111 131111111111 11 1111 1r1 L11111' N111 1 IX 111 r 1 1 n X 1 1 111111 51111111 1'r 1 111 CI 111 XIII 1111 11111 1111 11 111 5101111 N lr 1 ll 1111 1 111 111111 1 r 1 Tl 11 K1 11 1 r N 1111 D111 inn W e111 111 1 111 'N11m'1 161 1 131 lfll 11 111 H lf 11111 -X1 1ne 11111111 711 1 XI1r1111111 13111111111 11n1' 11111 1' 11111111 W1 1 1 1 W1 1 L111r 11111 NI1111r1r 1 11111 1 N1111-11 xXl1ITll 11111111 S11 51111 PX 11111 XI1r It P1110 Xnn 11 R111111 1 1 111111111 1 111 1111 1111111111 111, J 1 111111111 1 1 1 11111 UK rt N11111r1 17111 H rt 11111111 LIC 111 111111111 111 1111 1 F1116 fl 111 S 1 IJ11111 11111111 1111111 xfllll 1 111' Ill 1 E 6 I - , . v C C v 1111'l .zf': 1, "' 1 1 '11, 1 zz ' ,.'-1:B"- 1'11 1 , xv1l'g1l112l I':l111l1, 'l'11"1:1 K is1-11, .'1rm:1 Martin, .I-1 ' ' ll . -111:11 H1'rr1111,1,111s 111". R ' 2 XI: -' ll C gel , Xlury 1, S111'rr1'ts, 151-1-' 1. 1 .11 ' s, .11 j11"" XI: s , 1i111111i- 1511111-1, xvill sszx BI .I11:11 XICLY1 1 , H111 - R s'1, S: .1 F115 1' , . .1 1 1 S, , Y 11 "k, 1' ' .1 1I'ss S111 ', .' . XI-' s.S11i1jC' 11. LE zs' 1, . 1- 1 1 -1:1116 R1-iser, 131111111 Ed11'z1r11s, .1:1111- Boyce, t111z111111- S11:111'. 15111111 1'z1rs1111:, .11 . 1 ' ' '. j A1 s. I ' -11 1.11111 C1 s, 1f11g11'11i '14i111111, Virginia IJ1'1lg11C1l. .1 1 ' "11'z111s, XV:1111:1 '-s.':1'. ".'z , "1 ",f::111."'1s-'. 111111 Q . : 111, Marg" f Kirk. ' 5 131-1 1"' s, 11111 1'1'z1rc11,R111z1111 1,11lI',, N ' 1 -111115 1, .1- " - 1 , P1111 K1 1, 1 111' IJHIIII, L'11:1r11-s C1 '11 111, CI 111115 -1 -s. ' 6 R111- - . 1 :1 , 1' 'rs 111-1'r. X ' " ' 151:11 Us 11:1 's1, C:1111e ' YV 'g1'lf. 1111-1 :1 .'11' '1'11s, 2 ' . R"1: f sly. .1 ..1I'.. .- 3-3 D E L P H I A N aree::.se::.e::Zfeazfesaeei325111ez21121152Kiel:fee:2eezgsezefezsfeseeezsesseezzslzseetrsezsfs Sfafin Cgfub and 'junior Cf7f11s51'1'af ieaque I 111 Q1111 11 11 11 11 11111 I 1 Ilx 9I111Ier Q1r1 r 1 1 1 r 11 x 1 F1111 11111 Ix11e117I1 11 1 1111 ll 111 11 1 ll LCN 1 1 rm 11 X us Ii11IIe1 C 1 N if lf 111 4 1 ' 1 r111 111 11 1 1 1 11 ir11x1111 1 HIRNIXN IRXNLIS IIN Xllss R1 Sl 1 1 INR H1111 xux l11T11x Xxx -X111 XIXIR R ,ICPVQ ft 11111211 I111' 17811116111 lzunun ll r, 311110 Jnufr f I ll' I NI! Kill ll lN 1 1 H1 H ITIL! I It l1Illl MI 1lIIItlTlfl III lllfl fl SUN ' NINIIH NK l Ll N 11 lt H1 LHS IH IINKYIIIV 1 X N ll 1 I 1 l 11 xx g x pllf 1 I N N KIKYNJ 111111 1 x 11' 1 1 111 111I 1 1 x t 11 164, Q1 ' --Phjl .' . .1 I 131111, ,I11IA:11111' NI-'fg MiI1lrc1I lII:1z111r, I3 fit D5-X A111 I I ' 2-'I :1 ' XYIIIIQ 11s, ,I111 XY: II'1gt1111, I7r:111' S .XI1IriIg-, If :1 I1 111I. I 1 ' 3-If11g111i1' Tilt 111, Klart' I'311CI1:111:111, ,I:1111- I':1 ink. IJ111'1a I,: kin. l'1 ' -I--'I11I 21111113 DII111 I:11ri'k. II1' :111 H1-rg :111, I' ' 5fII11I11A 111-. 4I:11'Is St1111e111:111. S1:11I '1 I7isI11'r, If.I UI1Iig1r, -I 1111 r I 'III P111' .1,1s Q1 33 ........... - ......-........... I' .t r , ' : 1 ' 7- -' E1'1:1aN115 ' ' . Q ..........,................... 1 nf 1' . J . . . 11111143 ......................... Sl'1"'fll .I1.1xx1-3. 'a ..............,..,,........ 1' Y l"'f1' A "1'l.1'111:15 .,...-.,... ....,.....,.,,,....,,N . -ll:",1'- 4?1-1E'Fiff:f'f3vf-J-- if 'I'I1- I.z1ti11 L'I11I1 if am 111'gz111i1:1ti1111 1111111 f'1i 11f wtul- Is uf II11- :11I1':111c-I 1I I.:1ti11. :Xt tI1- 11 tI1Iy -'ti 1115 II- 'II -'f 1: 'I'-ll - ' ' ' ' 1, I N11":1I 1114111311111 11I1i1'I1 1'1111f1'r11 II11- xt111I1 111 I.:1II11. U111' f II ' ' t' 'ft' gg ' tI11' -'1':1r wax tI1:1t 11111- :lt 11'I1I1'I1 fI11' 111-11' 1111'111I11-r, w1'r1' f11r111:1IIy 111It1:1t1'1I '1t1 'l'I1- .Iuni 1' L'I:1..i1':1I I.1-:1 Ill' if Il 1'I1:1pt1-1' 111 tI11- 11'11i1111:1I 111'g1z111if:1ti1111 11AI111:1- is t 1 I11rrI11'1' tI11' Nt111I1 :1111I 11111-r1'.t 111 tI11' cIf1f51's. :XII 111 '11 I1- 3 1f II11' I,:1ti11 LI11I1 111 :1Is11 1 ' I"rx 111 tI11. I.1':,,111'. IJll'II Q1 tI11' UI1111 I.:1ti11 IY1'1'Ii tI11' I111':1I I1-1111111 t:1i1 ' z1II I.:1ti11 xt111I1'11tx: tI1- 41155111 1111 'IXII R11:11Ix I,1-:11I 11 R II1t'.H ff- -9 M., -..M ...,, ...,, ,.,,, ...,, ...,, QW ...M -..M -..M ,W .., W W .. .. . . .., .., eeiifeezzfeezse D E L P H I A N '7f2.T7.7.T?fh:3,..T71-37.,.?7f..1'7...T7,..C'?,..T?.,.37,.,:'ZIf'f.I',Z.T'1C.T7,..?7,..?7,Z.?71 T7fZS"1IwT?.- ernzcnz 5651119 NX XIIXK l X Irs 11 X N ll X xx x YH Ill 1 TI l Il'X ll k I ILT! fi HH! t SECOND SEMESTER MEM BERQ lm Lo L Q' mmf H 111111 KI BL R Inux H xRsT1x1 Xxxu NIXIR IJIXNIS Rnm isl 1 ITHII' N lv Cl? ICPFC Duruthx Robb I' x r'l1 II Nnhlc r lr 111111 1111111 Nn1r!11r1 nmznu 1 1 1 16 1111111 wurpme of tha :umm llW 1 to 11111111111 tu mterut 11 ltx mem er I1 Lonxer 11131111 in r1111n I 19 Farm 111 l111gu1,1e u1ll plu 1 .lrfve pfnrt 111 cur hex 11 1 on 1 111 prexcnt d'11 wlemc but xl 41 111 pwt 11 1r pc me IN t1e LIINIUIU 0 t 6 uh t1 111 1 11111111 1 1 txpu xllx Germ 111 Ll1r1Nr1111N p'1rt1 11 11Lh 111 l'11ll11hlI'N p1rt1L1p1tz 111 C mmm 'UINN .111 N1111f111,1 555 Rr ' I----H1-fmrgr 4Lr11I1l1, ,Irrhn H: ilim-, .lim Vherc 11-3 Iytllllif K1 l,'. .I1111 I' -i cr. Hu 1:111 Hum' 111:111, l4:1rl Richrvr. Ilsnlv llll 1. Ui 'ls I imlsny. 1' ' J Hu 11:1 XIQX1--ly. Nl: - 1'ih4111, fizaxwy S1-11-11 Iliulx llrigp, Xrnl H rkc, 'IU1111 11.-r, X'-rnwy l114lo1'111iH. Xlxrv Klclnln-I1. Xliw 171111111 Xu ill 1" 1 -'l'l1ylli4 Ifnglmr. ,li111 l"1'a-111-1'i1-lx, Km- II1 XX'i1111 rx 111111 H0111 -r Harris, ,111 ' 1- 1111 1 fig ,- BIZITIIIZI lfislu-l IEIIKCHC I,igl1tc-l Howard Schneider E.: 1 '- 1 : Ifllc'11 P: sf 1111 1' j .' ' fy . Nu. . ' 1412 ........E......,.................. ' rp' 'fr K 1' .- , ,' i ..........,........,A.. .,.. f Ein' 'nf 5-...p - , -.------i--A------------------'-- 7'A' A, -,- KI1. J :li :mx ....Y.............................. AI I1-111 ' Tl 1' 1 : 'fi-' z Cl l 's IA ' 1" f b 5.1 ' 'S' ' E- . . "I 1- z 1 1' " : z l' 2, . ' 1 11 lb" J ' 2 S ' J - '. 'z 111-1 f 11 Cl .1111 .Ilya 5 1 1 ' 1.1 . E, :lt 'V' : ' 1 'A 1' 1 L: 1' lj' ,,' 1. fi- 1 -3 xv" ""' "'Vg"'il"M QF' uf" "1Z.'VZQllcax'Z.:'l':.:'fZ:"':SlZSlZ 9!':.2lZ.S3ZS5Z3l'LS!Z:K1': 7137179 nlw 4:5215 aim n.m n-N aux niw 4.m 'nw aux nib nnw aux ann num 4Iw 44w www nl pcuzz'5h 660112 u I une uqucttc slfl xttuwm Darn Wflgu XIIFJOTIL Fdxe XXIIITII ex nuklr IIuII1x Smal. Ruth I on m1I cr mx uw I ILL Sue ix emnc I mtg IC PIIIUTI IUYCIII Bonmc Bulu Sirll 'Hue-hex Ix1tI1rxnXI1rNI1 Bnttx Iuppmt Run Irma Im Huuur Xl xn Sulmrt Iulmx Stcunx Xnn Ixxrk L xthermm V right L7 ICP! s R11 nuns NTUR lx I :xxx RIXXI Xllss NN Inks F, fig 181' ltS1lllll' ruzzlfut 47 If lfl L 0 NNI I all IN ullniuxu Ip Ntuig N 1 l IKII U TI! III 'll l X IK I U IUIIIII If LUIN lk it lII C III XIII! N I 1 N Q I If u urtx pun nur Lhrht lf rhe Iwmc nt -Xnn xrk f 667 Ru ' Ji' ' ', Q: 1 P: , 1 I: . 1 ' " - ', 7' R 'Z -lI':.'I""s,f 'Rzhptlz ""I, I z , ' 1' ' . , . . 7, , . , . ,Z . 'S Nc 1 ,- ",E"I f"I' ,'I'- " ', ' ff' " Iim"rY ,xv ' nu' .......,........................ I'-'.-' ' . ll C- --un---------------Q-----1',-1. p . IY1. , -xnxx ,.-,..,,.................... Sc"'l'fl'I' 'I'lHil.N1.x S'rlax'1-:Ns .......................,...,. Trm.v1m'r . ' ,,-,,.,...,-,-.,.-.-,.........,,.... .lf1f'K ' .5-,-as -- 1 ,,...5. "lil C0r'uI Ifganm I," thc ufIi":I mum' nf IIN' SDZIIIIFII Club, ', ' I . 'I I wh I :Irv tx king rl an-cuml year f I ' I: L age. 'I'h- IIIQTIIIIHS, x 'I "I zm- IuImI :In .1l" I1't'i'tir'IyA fy: i,I1. Ihr prin'il:1I .uciul :affair uf the ya-zu was II aI-I'g1I f I 1: n f' - 'z 1 - 1 ' . If '. Q- -L - Q N--, X--, .-11, ---V Nw, M., ..., uv, My, M., M., ..., X.. 1 ..., 2.251122sfeezse2:Qfsezzfeettfeazafeezefe D E L P H I A N 01101 565116 xnxx frul I 1117111111 1111 1 11 11111 11 nr 1 s N 1 N1 41-1 NI1111 1 xx 11s I I Ill Y' I X X llllll I XIII X I t ll 4 1 xnxx HIL III 1 Nl 1x N 1x x 1 1 XHXK fl Ill! I I Il T' fll 1 1 r 1 1 1X1 IIILX X 1 11 lx L urs xl rl I Nlll XXIISIXIR 1 1111 xxx1 XXIILIX Nttftfllfl ssl x x11 1 IIX 17 0 lumr L I1 x ll ' L N III lxll' Nlllf 1 N 1111 I 111 sum' t1r lre 1 rlNNl 101 lx 1xx11111te 111111111rx xx Il e IINC xx 111 I11xc re 111111 N111 1 vrules tor three cxnextc-rx I1eu1111e '11t1xe IY'9lDI'CIN Stucxntx xxI1r1 I11x1 met the Tl 1111111-111e11tx ire xlrlNNlI'l9d 1 lltc 111e111I1e1x KI Il t11 mem erx N 11 1111 1 lf the I1111q1ct gn I1 1 Lullc-1,0 Llllll A' 1 D x 1 I' ' I Xlill - ' ' ..I11I1:11m1- Nlyer. Ix11 NlcIIx':1I11n', NI:1rg11rx'l KJII -I1'r. lfllvn llllfirifblll. Klux'- j1 r'- SCI1 1 'I -, ,lzmicv K111-nzli, .I1C11111-Ii111- K111'eIx. I.f1i, lI1rI'111-. lx .' gl. I'11x J IJ1'II1x-rt l'1-rkins, vlr1:111111- XX'iIIi.1111s. If11g1'11i1' 'I'1I1111, IJ111 JI I2r:1I't, NI:11'i11ri1' I' im". IIII1'111 S111 -ll 'I4i. x'I1:11'I1-111- Yulf. I'11x 3 II1'r1111111 II1-rgg1111111, XN'iI111:1 RQ "Ix111'. IJ1-1111+ I' I". Ixi1'I.1rrl I1111Ix:1x, l'll'J1l1't'S .XIII-Ill. Il111'1II1x Ix11II1, l'iIIFICI2l SIVIIIIEIK. I' I ,Is-1111119 If A -I11, ,IMI II1 r.1'111-. Nl1r- .I:1111" I!:111', -Iillll R1-1:1-r, ,I:1111 I1--1-1-. .I1111' SIIII II I' F S11 1 H1'11I'1. I'I1xII1s SI' I". IxI1 Illll IIQII1, XXHI11111 I':1 Ins. Y1- :1 I!1111xxcI1i41. I-'1 lL'l'5 .XMI- 1'i1lu1'. ,I11I:11 Zinn. IfIxi11 Il:11111:1I11. Ixhxx' 11--Xiixs I71'Ir111, l'I1:1rI.'f XI -xc. If:11'I I7i4I11'1', l'1JIl'I I'111I11s. X1A:1I lZ11rIx1-, NI:1'lI1:1 Nlx' 1I.. X: S11 rr, I711r11II15 'I'I111111:1N. 511111: I11I111 l'11I1-, ,I:11111s I'1111'1cIx. N-- III 111' 1r1' II:1x11I NI:1111'rr. I11'11x Ix.1l-1-f11'l. Ix11I1-1'1 NI111:111.:1'-, .X1111:1 X'x'x:1111 X-1r111:1 '11111f'i, f . Q 1' . Nil. , I' lakh ...... ,, ................. ......... I '111-'lf11f 1. QQ If 1111 .......,.v............,..... 11-11 111151-11: jo.-.'1'a ', .us ............................. ' - XII: f111.'1'11x, KIISQ lllil. 1 'K, Ma. XVII, , .1 NIS ........ .l1l1-'111 1.1 'l'I1 I 1 llll is 1111 11rg11111iz11tif111 for tI11' ft111I1'111s xx'I111 i1111I it xx'r11'tI1 x'I1iI1' to 117- t11i g,1111I r1'c111'1I.' ' rl 7 J' lies. 'l'I1rs1' xx'I111 I111x'c' 11c1111ir1'cI 11t Ie11:t txxn :XF llllll txx'11 IIE or tI1r1'c XS 1 I xx'11 IIE for 1, s'1 'l'.'."I' I1:.:' "1 - I':: 'I'I rlfg 'I 1' t1A fl: 'I ,,Z' f 5 .'.' f D' 1' ' 1 1 l' f ' I" " l111'I ycz' I - I1 I of tI1I.' Club 1 11 ' l'I't2llllL'l 1 1 1 "On x' II1' 1 A 7 i o UQ 5, NW' NNI f N 'f NUM Nz" Nw NW' NW' -"Z Nr: W: N-zz. Nvz.:'zs:v NIV Nw: wa Nze. N':z::z::zs:z N-:f rs 1: 1 1 4' 'zz.::.z:-:...':,.:1..N ms ' f . ' 'X X mm f, 0 f X B mb , f I ff The Run Rem XUXX Run XUMK Ram I crnon IIILICTUIIII overt Harrlx D116 Dunn Imew Rel er 'Ur Hmmm r Rnghtcr cm rr num 1 N t LI, R d 0 m Luk ugem Nurhex L mn mr I ltfpltru Rum I hr n :mu Lherumnx ' II rfcr Ntmlu I' nc: U3 r I yum Rnar II I'du IH vm uwcrr HITIIN nu curly CI 1 I 1 um I RILIIIL H1 gp I IDL I mall Hxlx S XI BL L7 ICPPS ru 11 1 Flkllilllf Ft F1111 1 IIIIIII Ifl afar-4 :If-395-,LK 4 Q x N 1 II TU l N It IIILIIIIIII N LUIIIII III l I N NN N 1 pr I1 N N N l I N III 4 6 ' I Y .X . i '2 RI ' z ,jx I 'S ,. . I' ' 3 Lxll I " - , 'IU U , R"I:rI KY-iI1, -Izuncq I':1 ri", nIz1n I'I:1tz. ' -I -I I ' ', If - .I A, -Iinc' lla: , L: 'cncc 1 1 "Ii, "I:1rI ' -I: ' ' I' " :f fm L' 7 , fz 'i:I '. R Iv t KI'C'I -, 1I'tIf'1", L ': I UI1Ii,-:'. ' O R I - z .Im I"r-I' "Ii, N :I Iiurkx V'II': Quickszll, "I: 'I 'i fs. f 1 f I . IM .la 'xx ................ .................. I 'wi nn' lu 1 " C. .- 'RL ......,.Y,............... l'i-If I' Xu.- 'uma .......... , .,A.,................,. S ' f if Iin IIIILIGIER ................................., T-f .' rm XIR. Hun lax' ........ ---N ,,,,.v...........,.,,... .-lflf-'x '- 'l'I1- Ncu' I'I1iIzuIm-Ipluizl III-I WAN m'g:u1i1m'mI in IIN' yvnr uf I'Il.?. It Im. lm-n :ln :ul tix ' cIuIw mm' Ninua' rI1:lr .IIIl'. IIN purg s- ix to crvaltv. maintain, :mal rxrvml IligIl NtzlmI:1raIw uf Clmriytizm CIIZIIAZ 'tm rlm f tha' .I-Inml :md the ' 1 miry. 'I'I1- clul P1lI'IIL'Ip2lIl'N in 1Ii,cu,Iim1N ZIIIII Ima-:xr -pc:lIu'rs on l'fI-k w I Ic'mN. 'I'Iw mcn1IwrN, :IN rhvy Ilzuc dum- in pn-xnm u-:uig -ull p'ugl':u11, at the fnuthzlll gl: HN Iam f:1II. T- S-3 lx' ZSIZIQZQ'f'.i"'1L'f'i:NIZ.i"'Z.i'filuil'"il"'1l"?.L''Zl"'2LK'ZlH'1.Z" ::'Ft:''t2'Z.:x52.:'1':.:"'22"1 45h nn- wus fha 'nw 'nn fum was nn 01p nh- was W.. 111. n15 n..x 4... win www 1. N nib ANN n.-X wus mix- aux 7,13 fthe girf Qeserlfe Ceabinef R xx l L rllene lxulor N1rlf111"t Iulxmm 'Xlwr xxllml Rennegkxr lxxthxxn N xrxh Rm 7 nn lxlrk enum lmmhe Fu xn STIHIKI' xllxx X Ik Ix u 2 me I ltrldx md XI xrs BULhlI1U1 O ICPPS Suu C1Rx1F NIIXX 5TIFIl QORXIIXP Ixxslok IIXNNI FR1TLHr Ixnumx NI msn Xxx Ixmk Nlxm lhuixx xx IINX 811111. lxxr PYIRILR ILLIXXXIL NIXLR fl x1111'11' I1 12 r1'e11lP11t I FFIIYIIFKT V1 r1'f11r1 511114 Ivrnlrr D1 lllllllfll I llllllfj 1 111111111 llllll Clllflllt' lrmngu 1 v 1 :rm Iflllllylt H111 lllt 111ft I flllllll e IIIIYII 111: lruznglf XIRS BRLXTON IxIRlx ffNIIltIlf 11 U o111e11s flllll XIISQ XX rua 111.1v11 169 5 11 ' 'oz , .': 1 "2 . 'z ' . D' . W z "2 , 'z .Ia : . 1 '- A " ', AI: - ' , 1'-lj Q " - , . V"ks. 'o'.. -I: J: .11 'z 1. , . ff' 4- ....................... ....... - ..-P , f.1sR ............... - ........... I' I' Q XV11.x1.x RENNISCK.-XR -----. ......................... l'i1111i1f , ,, ' , . 1, Iiviff ff ER ................... Tp. fl T' .' H' ' A ,, A- ' - ,,-,,, ---,, 1 1 1 ,j ' 11 151 rf, ,fn ""' 'U ' Qi' uf' "TZ2J4Ll"'1S5Z.l"ZiPQ.l"Z:ff.L" L:"'Gl'l'f.3lZ:'1'L.Z'5Z.Sl?.iK1Zi1?.SIZZKI12112125215 ?.,T7,,,T',.S'7,.:7A.w 0.5 ff., nt. his fum 41. ffl. nip fnn wth wus aus nth nth nIw 4.5 ff-m fnw u ons nah f f v ' I I ramafzc rzcuzqfe Ram Rem Rum Run Ram einm SQIIIIILIICI' Ruth I UXKIIIIIICI' Y lfgllll I'nold BITIWITI 'Xlulmex Ruth W alta rx Iune 'Hxmmers I lI'I'lLIl Yemple Betts H xlter NI ITQITCI Ixwpneler I'1 into -Xldr dg Ilumthx I nom ls 1 I 1 KIIHQIJH 'Xurnn Xlserx Xer1BunxttIuu IC 1 Bnenuur I unlxne luottx xllltlll Iwshe Lhulottc Xlmx rer mme 'um me Bute Lllt I xerx XIIIKIICQI C11 uler NI: VI arner Phxlll Shuler XIITIUTIC Xllrh Phxlll Stortlt Betts Xnnf' Flxher mme IXUUIIII XITTJUTIC bthmnulmer Dorn I ukxn rm em 1 umm urrx 'X lrx Nltlnrm rm Ixlrk Ilurxx De '3A"llICIlI NUTITII Ice Hooxtr Nur Wlkl e mmi INUH md Btwrlx 'NIL ex Nkl C7 It PP? Xxx Ixnux mf! 1 I 1 N114 11 Nllss XX KRNIR 1 1 II I I Il Ill N I nkfl In I I Xt Q 1 Ir ar c ll I1 I ll rc N urls um I X tux tl IX D I 'l-H--I. , ,"' ,H "rx: ,z::. 'z 3: .I . 'Z D' 1 ., 2 1 7.1 . I'z I ". Jon Yzd' x.. 'S'-XJI: " ,':' "I .',.:"z I, 'z' . ' ,ju- zr fI1 ',.Iz 'z.I ' ' IV.. . '-Iff-'ss I: , Y"sf ."sf . ,ja " . ' ' 2' . .:" . ' : -'I'z1t"':1 All 1. .IIIZUIIIE Ifllwuzri. B V KI . I: " - ' III, A . .' in 1.1 lr IJ 1 XIII : " .' - 'C I ff" AI ' . -----wY-AA-H-A-----hA----------iM-A--L, l.. Rl "H xY,XI."IiRS ....,.t,.,..,..,.,....,...t, --- .H "'lr'1' . I. .If .......,..,......................h ,'lIl7".v1'4 XVuxll-.x's CUVNCII. ---n-,7--Klrf. XV. Y. IIllL'Il1ll11lI1, Mrs. lfrgmk Xlrln wh. XII'-. II. .-X. Lllvmzm. NI-N. Paul Hm'r 4' am. 'I'Ili- yrzu' the Iirzunxxtic 'I-VIJIIIKIK' Ix:uI 1Iiwl1N.inm 1 n 1 ' 'ng :mal tI1x' lIN'L'Il1lHI'Ill 'I ind thu- "ru-5. 'l'Iu- girls prcw'ntcnI tum playa: twr tlw I'Ifl!IIi'I'S' party Ilvy gn ' "'I'Il' fIirI fr um Hm- xilf' and ,mn tlw Klurlm-'J party tlwy gm- "WI1r :Xrc UR- C' ming tu xYl'1ll'?.' 'I'I 'I we ' :II-U rcjpurmxilwlc fur wx'c'r:1I IISSCIIIIWIX png 1111. rl ' IIIIIIUY IIN' ICZIY. ft IV' Ixl-t rm'ctil1g nf IIN' Ivan' rlu-5 vnj wmI :1 hook 1" 'icun F' 70 'f -EIEf5iIE.:llE,5iIEEEIIEEIZEEIf?EIZ.59I5?5fff1iI251215:IEISEIEF522ffiffiiffiilffi-EISCSE222:IEEE1E.5?5f?EIff5E'Ef?5f?fE- D E L P H 1 A N g6LlllC1l'Cl'Clff rzjria ng fe R1111 11161 Hanson X1111 Hmson DCDT1JfhX S11111der1n1n Be1er11 151-1111 R1111111 112,111 11'1r1ne Nldxnlgght N11r11v1 Xlartm 131111111 Lupe R1111 H6111 Bwrx '5A1lLC W 11111ns X mewn XI11rr11 Lon H 111111111 1 11- 1111 S 1111 111111 IXIIINC 1 XI 11,111-1 S111nc11'er 1J11r111111 1111111-r R1111 11r1111111111111 1111- 1 1-111 1 1 ll IN R111 N11 I1 1 1 1111111111 1 lfflkll X611 R1111 lll11Lf1l 1111111 611110 1x1pp111r IgKt11 R111111111 X1111 11ncr1111 111 1 111 11111 S111 KX mx N11111 SCYKI' R1111 111 11-r 11111 XI1L1r11 1111- R61 er '1111' 1lITlx1x Xllflfll 1x111-1111 N111 11111 X111 111111116 xllfll 5101111 171111111 B1'111x F1111-1 Ixcrper 1'l1'11111r 1 111111111 XIITX 111111111 XIITX Xlkll L7 lcl'ls Xl 11111 11111 Xllss XI1111 lfzz 1 1111111 x Q L111 X111 ll 1 r 1 1 L 1 1 ,11111 1111 11 111 11r1 1 111 1r111N 111 11111-1111 1 TUFCIQI1 11111111111-N 11111 111: 1,111 p1:111 111111 11me 1111111111 111111, fur 111111111 11- 11' 1111 1 FY 511 01111117 T13 1111 11' 11111 lf 111111r 11111111 H11x1l 1 f7l ' lr-1-.11 : , .V . ' J I -' " 1 , ' -' 1 , 1 f , .1 . . ' , . 1 . . . 1 1 ' . ' 2 D' g' " 7: " 5, I . 1 ."1 1 1 .'11 , ' ' "1 lag . 1 111 1' '. , U' '. . ' 3 IJ D' ,1 ,LI 1 1111111 ', .I -1111111- 1'i1'11'11c, J11111' PI '11'p:, 11 .' 111 . 1.111111 .1 11"', '1 "'1 .Y '611. '-1 1'I1",1' ."..121 '1 1 s,il1b'1- Iii '1 fl' lf R1 .'1 f '-. ' 9 KIT: NIV' , .1 1 . "1 U, -11 's . AI. '1 .' 1 ' '.1', .11 1 lf 31- . .' 1I1.' . 1 , 1 '. , ' ,I1 ff ..1A' X11 '1 ,.2.'.w"1Zl. ' ff" " .111 i ,. " ICR ................................... L' w' Y.1N11ss.-1 3I1'R11.11' ........ -1 ..................... Sf'l'Fl'fllIA1' . , . 'i ...,................................ 1 l"'.11'1 Y A ' ' . ...... Klrs. 51. 11. R dy, Klrs. .111111 XV. 1f1'11:15. BI Q. R. 1711511111 Xlrs. R. XI. K111'111r, 1'111 Nlrs. YZIT1 XV111- 11110 . 111 1 '1 111 111111-5 1111' 1111 1" 111 ,lqY'12ll1gj1' 1111:k1's Il study 111 1 - ' 1 ' 5 A 1' "1 11111 A ' ' 1 V55 151 " 2""1"s' 'j'1'S.1f. 1111 - 112151 11111 191113 their crca11'e 111111111 11418 11 1-1 1 1 1 21i'l 1 sc 21 11 ks fur 11 -'s 1 lfl-- - 1- 1 :1 Il 't11. 0 -3 -" 'S 'vb "Y" 45" xv? "lu Q34 XYZ ' 1 1 XKUSSYG 'UZZYZ "SV x"'iS14.2S12BIZSQZSIZSIZl'1'LZ'l2.l'lZ5l?.Z'1Zix! 1521512 2fF?If2..T7fI7.:n1w 21m 7111 Tnw aux 712. an Us aim 41h fum fl-xx 015 nlw wus 1 .. aww 'nw f -w n .N nw nn rl harm and Cellffllfe I ricuzqfe R X1 R1111 R 111 Run Run une Lr1teN leonm Z1mmer111'1v1 l'11tl1 l 11N1111N XI ljel S111NNl11l111 Ltlllflll NXIIIIUHN llettx I1111 Sl1erretN KlllI'lCHP Wolf 1r1e Herron Sue R 1 XIIFX 111e fur S11rle1 Umhcll 'NI1NN Rute 1 lx 111 l1 Bettx l1rl1er ll11l11 lx1lte11l11u1,l1 e111 lwvsler XX 1l1111 NK lllfl lune L1r mr XI111 Shcrer XI IX l3u1.111 1r1 1 1l11r 11111 Y r11f1t 1r1 111 1lt1rN Kflur Su1N l1elm XI ITN C11r111r U1 r1N Bn 11 I1 tN lf 1 1 111 fl lrue Er nd l'll111 1 XI1r X111 111 p11t11re X lfglllll B1ll 'X 'IICN Br1el1l Helen U11111111 Reg1111 I 1111 rtore gnet NI11N11er Nhlf LX 711r1l1fr Rllfl llfTlLl1 O zwrs X 1111 li11111x x uf NN R11 1 111 11X11NNL lX 1 Yflt 1 11 1 X 1 ll N lll ll U ll 1 111'1l11 111 111,,1 N Nl Tl ' I N 1 lll I5 1 NIH!! 1- '7 1 X7 1 11' -j1.' " J '. ' '1 . 1' f - ,' . - '2 KI: ' , 1' 11-', . 1 -' l1' . fl' -' . ' ' ' , . l dge, bl IL-' "1 rc . 113 -',Z'.,Y".S'I 1Y'..l1 '51 '1- per ' , - 11' 1' ' , . 11" 'lr 11111. '-lf KI: -' lflla lJlf3fCl1lZl' ' , Ll2lfllC. ' Xl ',,l , Xl: .1 NV1. ' l ine ' Sf I,e11l1 Cmnt KI: 1' Lllll XIcC11ll111gl, Hel- l'l1illips, C111 ' ' , 11111 B11 . I 1 l'11Ns111i. 1' . lj , l ': ' ff" ' .I. ' " . 115 ---, Y.,..,...............w .,,.,Y I ,r fur .ll-1.1 N F1111 1.1111 ........,,.,e.................... Srrrrrfzry H133 "1,11111:11 .........,,-.,,........... ....... . fl l1".1 ' XY -. 'll .'1'll. w--XIrN. V1-1 ,g- VVilli11111N, XlrN. lf. ll. 'l'ilt11:1. Xl'N. Lvl!! 'l1-N l"1'1t1'l11-, Nl 'N. Curl xnlllllll. 'l'l1iN 11-111, with N11 Zlllj N111-11k-AN l111N1 111 1111r 11' rk. II11- L'l1:11'111 illlll Cult r' 'l'ri- ? Ll' 1' fffl 'Y Y" LUN' 11111Nr 111 itN -1111 1'111'A11111N. lt llll, D1lI'IlL'lll1lI'lj Nt1'eN:-1l the 1'11lt11 1l Ni1l1- 111 1l11- -irlN. 11111l tl11' 111 1g1'11111N l1:11'1' 1'1111Ni ted nf 1l111N 1 1l lflbll 1l5N- '11N.' N. Q- " -. -"1 - V' - 1' -'ff W" -"2 -'12, -'V' "1Z:"Z:"':N"':N"2.:'!?.:K'Z: 'Q W' -'!4::1:'4:.:".' -1:'::::.:': :.-:::':'1 " ' "'::.,::.::: z:2:.- 'ms 1.52.9 4. 1.2.1 11. 21.1 mb f,:.x nz.-'::2., mx nib .11 nm f,.. .M .. HS ip5-t0- eens riarzqfe Row Ron Ron Ron X JI frames B'1r111sh Anna Bomfint, Dons W ugex uquclme Kmsels XI if! c Pdle XI'l!"l0l'lC Inu: Roxe blowfh Doroths Blflllwh omne Nlxus XIf1r1 Ann llmlvuh 'Nor1111S11e'1m X1 gllll'l l'x1b1nl1 'Nmu Broun XI1s BCll3CT 111 01110111 1rjor1e Xnffel lu' rnold N 1 fl oth 1 Ilvum lr1ed1Sx1111c1er1111n -Xnn S1l111epb11l1 lloroths Robb Ll Stoglwr I N lxlmcx Tgllllll ur lore X 711 c11h11l11r IJon111f1r1lt klfllfill lxumw l'11l111 Stl er 111 Ulklllfl 111 1111 Ylxf X IFLZIHVI l,Tl'Ikl ICFPS X 1RjURIl lRlLl ulrlrlrn X ss B111 11 lfzm Woxux Q QOLXQH X r- Snmon lumm Hr R XI Srxfflu r 1 1 ll UIILI r IFNI r R11wcllLo e llpx to eenx lrung e 11N 11111ed to he p lts Il1lll1lTClN Nolxc the prohlcmx ot tu teen1ge glrl -Xmong rhc 1 1r1o11x Nulwyut dlNLllNNCll hue been hc 1ltl1 1ppe1r'1m 'md profevmnx Ro11nd t1hlL dlNLll vom were held on Lorrut Ltlqmttc for xoung, pl mple rod 11 muv rm ll? thc 1111porr1mc of ffoo ITIIHIICI' t l1o111e 1 p l1 IL 11 l lt NL 1oo C73 ' l -' ' 5 . , '1 7. J. ' ' - 1 qi : . ' A K . . , .i V I . F I '2ff Y' 1 .1:,-.j, I "Y- ' 3 Lilliz XI 1 , H1 ' ' . ,, , -Ian' A , ..1l1 ID l'11 Hc- ' 4 Ce"l .' " , ,oif " J Yi ' '1 Burl - , Elnorn , nz, . l11ry l Wf- ' 1' ', 1 Y 1 'z I' H ' 1" .' .' 'ffl . .'1 ' 1" ' P1 l' ' Ui, " ". 1g,"l. H1'1a1.1'N S'l'11f1-'l.1iR ................................ l,m1l1fr , 5 1 'Q ---- ,Q ---,---------------------- S'-1 .- . Ili: 1 li .....................,....,........ .A I-"mf '. ' .-----.IJ. W J s. .. '. XI s. .loln NIL' ll fl. Bl s. Y. R. XI: Jl, KI s. ' urre. Th J- -'l' l l1:1' l ' : '- -: ' l- 1 1 5 ' - -- -' 1 , ' I' f -1 zj .l", -' 1 ' ',, d 1 s Il .ir ll l",:11 1 fl l. O- -3 11.1 -1. 11. 11.1. M. - 11-u .1.,, ...M ,nu -uf Rub -H, Q-, .1-1, Xvp xvp N1-1, X1-Q Q-V Q-1, X-1, .1-, Q., N--, -1- , 1--1, .:. ,:. Vi, .....-..., ..-..., --.-..,--...,--,,--.--.--...-.--.--.--...-.--.-,.-,.-,1- 71.5 Tub 'Znx rua nh 1. 1.. f1.1 1,1 fum fum fn. 111 fn, 4-xx 1111 aux fun num fum fun fun 11.5 f1..w f1..x fnw Qflxlll 5 ic - .74 rfs ia ll cj fe 1111 1 1111111 11111 R1111 1 114411 L11111t1111 111111111 1' W 11111111 9 TX INNIII VN 111111 RC111111 lf 1111 1 1 1 111 f ll 1 1111 1x11 1111 1 1 111 1111 on 1 c1111 11n 1111 III 1111 15111 11 1 1 111 1 111 X111 Ill 111111111 B1tr1 R111 11111 L7 IL Pr? X 1 111111 Il IH 111111 L x 1 11. 111 1 I IN 11 1 Fl 111 1 1111 I1 1111 1 113111 1 1 1 1 1 1 1111 N1111 7 1 R '1 1111.2 '. 'I H11 - ' . , -111' "1 "'1 S,-1T"111.'f', " 1 'ka R ' .1 S2lI'2l f'1z111, Kxllll xXvl'llf1lI'1Ck. 51111111 .111'1-:1S1'1', H1111-11 K:1111'111', 1,1111 1211-1. C1 'zl' ' 'z"1111. R '-1 Miss 811113 KI: 1 N'z C 1,11 , Kath D' XI: J1. Xl: '.'1 V -1- A11::11111- 1Vi11i:1111s, I':Kl11l'!11f' '1'1111111, '1' ' ': 1 aff. .' ' " - ' 1' 1 1 . 1 ff" .l1'1.1.1N.'1a.l1'1a11 ............ ...... ............... I . f If If1'1:1-:x11. 'l'11.'1'11x ......................,....A.. Sw-ff '11 Nllss 511.111 ................,....,.............. .I!!T'iHf' XY ifs '111 .'111, .-.... KI N. -12111 -. P: ick. Hisf 1':l1ll2l 1'.'1I'!lI1. Xl N. -1111111 N11 1' 11. :11111 1111. Sill 11-1 1V:111', f 1 '111ll' X111s11'-.1X1'tw '11 ': 11171 1TllI'1 N- 1111 1111' fL'lll' 11:11 111 gin' 1111- 1' 1l'T5 ll lIllf'l 11111 1' - 11111111'l1-11g- uf 1111- 111-111 uf music 111111 uf LIFT5. 111' t1i:111g11- 1'111111111't1'1 11111111 1l1T'IAt'-11112 111' 11,1 1 s 1111111'1 1111' 11111' 11':1111'1111111 nf Xliss .111 . F' 4-.7 , Q., .vu My, 1 . ni.. WIA 6.5 f '7 Ll" 1I"1i'lZi"L:'l'22" LZ"'1 ""1:"ZlN3?.L"Zl"Z xv" :"'f.:'1'1A"Z:"'::'5'::'l13'5'i X19 'Y' nn aux min :nw 415 ...s ...w nl., 712W win win niw nip 71,5 nl. aux ni, wks aux n..N 12. 2.5 Z.: V zzclusfriccf 34719 61117 x11xx iuxx Q11xx i11xx i11xx 1 IC 1r11 71111111 x 1 r 1x IC 1s1r 11, X1 1 1r ll 1 1 1xx ll 11 1 1 111111 1 e r11 111 A 11:-1r r rs 15 1 en N 1rs11 ffl xx 1 111.-s111.11 4 1 r Y 1 1 rC1r X 111 ll 1 X 1111 I 1 tsl 1 1 1 N X lr X11 Sx 1 1 1L1l1!'k 1 1 1 1xx Tl 1x LVN s 1r1n11 Lf 1 I N l 1 KXY 1 Cl 1111 11 lf11'11kT'1 11 111111111 F1111 11 1 ILPPS Ixu1 XI xs11x lr1f1111w11 X fue 111211119111 1 rx XIx11Q11x .Sm re11111 R 1111x111 1 R ld :cf 11 1 ll xx 111 111111111111 -11 1111 1111161111 11111111 1 1x1 lll 11pp11rt11111tx t11 xx1 111 t11e1r 11111611 119111 lx 1 x11L1tl1111 or lx11L.ltl1111 111 t lf t16 Nt1I1L11tN mlf, It C11 11x soul I t1x1t1e1 .111111ng1 t11e1r 11xx I1 gr1111p111p It 1111 been 111 xerx 1112111 1-erx11e t11 our NL 11111 the Llub 'md our 1111111trx lhe 11111112111 mmpleted t11lN xe1r ire 1 1111111xxN txxelxc Hhrarx 1111161 for our nexx 1111211 1c1111111 Ilhrarx txx elxe xx TIIIHQ 1111161 .11111 rxxcntx four Lomfort traxs for 1'1et111f'1 C1cner'11 H11sp1t11 'lt L.1111br111ge lhe 111611111611 111 the dub 111nd111ted the s1111111 sLT'lP drxxe xx 111111 xx 11- 1 grelt help to L11L1C S1111 1 xx lr effort -Xt L11r11t111'11 tune 1116 111111 c11j11xe11 1 p'1rtx xx1t11 '111 CXL11lll1lC of gltt 111111.11111 11111 refres11111e11t1 175 7 I x C6 1' ' 1-AR' hi .1 -4. 1'1l1X'IlY'1 XY11 1I11lC1i. XY: -'1 , 1f11xx'11r111 lJe11111t11. I2 '11-nc : 11- 4.1 . XY'11'11111 111 ill. 111111111 f1fIl11. .1 1111 141121 s. ,111c14 1J11x1s. Rnx' 12 -. 1 ' 27.111 11 '11111', ,1l1l1A r 1c111's. 11111115 171.111-1. 4' gc R1-111. 111111111 1111 ,'11l1k'. Y1JlIl1 .Xl11111111. V1 .11 .'1I11. 1 ' .1-.Xnl 1 ' ' 5 1' . -11151111 S1111111111. 171111- N1cf11'1I:11111, 1.11xx'1'1-11c1- 171Iz1111ric1g. Ric1111r11 1411-1- 111- . X'i11111111 1i1'.1111-r. Klr. 1'llj111. 1111111111 R11111-11g1.-, l':1r1 111111i11Qsxx'1r111. l,1ilT1 511' ' - ,1IlL'1-. .11:1 , 1 ' -17.11lI11L'S .Xx1111, A101111 S1 11111. 116111111 L1IlI'1!. X:-11 1.111Ql11i11. 1f11g1-111- Yusick. 171-:111 . 111 z11, 1111- X411-11111-Ili. 1 ' 3--Xlr. 1111111-r. .1:11111's xY1111Z, ln1lIlT1l'S 111rriN. 7111111-1 XY 11111111111 X1111i11S. 11111111 1'1-11r1'11. 1'iK1X'JlTl1 1'1111111'11. 1411- I1 r11. Rnxx' I1 -1'it1XXZll'l1 1'1111gr11Iz. ,l:11'11 1111111111-r. ,l11x111- 11121-s. 111-Itx' 11:1111r, 1ixr1111 111111. .Xr1c'111' Krupp. 1'1Xt'1- f x'111rt. X1 111 14' ""1111'1l11il 15111'11'r. K'1111r11's 11ll1'15'11l'l'. 111 Il 1 1', - 1J11ri.' L1 1 - I' . ,1111111I.1 l,All11llf. 111115 1,ll111k'j, Xxl1111J'11 11lII1CIlll. X'irui11i11 lfi.'111-1'. 1'11L'lllllIf 11g11t1'11. 1ix1-lyn xlfly. 1111111 N1x'11's, 131111111 X Illl. .X11 1 1,51 ICQ. 13111111 1Q1'1'1:1. k'1e1e11li11Q St: ' '- '. X'-11 SI A . V1-H111 S1 ' 11. 5.111 1'1r11:11, 1111-11 11'1l'1x1l'l'. Off- 1 I. ' ' A .1 S I' -- --------- - J Q I 51015 '1121,x11i'1"11 ...................... - ..,.. " J- Q cxl,Q.' . ,1 , .-1.1. - ........-....... ,.,,,,,,,,,,, ' 1 -- XI . 1, 'i .xxl XI . P11111 .........,.....,,,,, ,,.- 111 11.1 'l'1's-1 11 '1 5 11 5 1 J ',1 12 '11 '1r1c' ' -1: 222 "1' 1' 111 1 5 1- 5 '11 i "111c- r N A 'Q ' V'1 1 ZS A 1 ' ' D' Z f I ' i 1 J..-1 1' ' . ri 5 In ' ' " 1': . 1 1f ' ' . ' 2 1 ' 'I 1 "1 HS, 2' J , 1 O- -9 - fn DELPHIAN :'1Zx'f" uv N'3'1N"Z.S!Z.:'1'L:'7L:"'L.S-::"'::xI1.S1Z.:'f'::'1Lili51531151:.:'I'2:'ZL1S5Z:'l?.:YZ:'!L:'I' ,mx 'z7F':,,,'7,.1. :,1.- ,M ,HW fm. fm. 1.11 ,M ,.. f... ,,.. ,M ,N 41.1 f,.. fm ,mx fm .5 nm 0.11 nm n.. ssembfy 1 0111111 ifiee 11331 Rllu 11111 X11-ur N111 111111 11 1 11 111 N11 1r 111111 IXIIIN 1111111 Ir111111 LIIUILN Lr1111111111g1 19 tt 1 N 111-11 N KX N L 11111-11111 XX r111111 R011 1 1 L 1 1 1 1 1 1 1 1 tr1111 C1111rg1 111111 X 1 111 111 Ilfl 111 11 1111 IJ111 N111-11111 1 Nl 1 N 1111 KN I1 If 11111 1 1 N IIQNK11 N 1 1 N1 NN lII 1 - 1 11111 N 1111 1 11111 uc 1 LI 11N 1 1 1 1I'lNlIlIl 11 1111 1 x 1111111 1 1 111 11111 111 11111 N N 1 11 I I LI1 I N 11 Nflllll 1 T111 1 I I J 1 I ' I LII11 . , 1 XV: ' 3 , X:11t:1 IJ 115, li--15 Q 111- , ' ' ": ' 'J1-11' L1-1 -:1. ' 2 I,:1uI11 'I'11I11 1, IJ11r111I1y R11-111, KI:1rtI1:1 A1111-1. I,111: K' . ':111 .I1-V1-1' ' 3 j1111 '11-, IJ:11- IJ11111, -Il'll'j XVi1111-ry, Ri'11:1rd I4II11If1lj'. I,:1x1'1'1-111-1- 1511. 11:1 I- - I': -'.'1111. .'11 ' 1"t - XI: W' I111c11:111:111. IJ 111111 C11-2111. : 1 : . 11-11. KJ 111- 111111111 - 11 1111- :M-1-1111111 C111111111111-0 ii 111 p1:111 .1N.1- 11'-5 11:1 11 - S I'11TS w'I1 1-11-1111 :11111 111 1 Tt'fC'lII 1111- 11111-111 111 1 - . 'I 1111. 1111- JXNNUIIIIUI1 C111111111 t1-1- ix 111:1111- 1111 111 1111- 1'1-p1'1- -111:1t1x'1- 1111111 1-:11'11 11111111-11111111 11:1 1Il'I' 1111- 11-:1111-1511111 111 Hi. NY: '11-r. I511111' N111-1:11 :111-11111111-N 11111 PI'1lI1'NNI1lI1J!I 1-1111-1'1:11111-rs 111-1'1- N'T1'1I Ill 1111- ,1 1-111 1.11 111i'- '-1111. 'I'11- - 111111 mf-111 li-q 1'1-1-- -1:1111 R211 11'-1 :ti II 111 "XI: 'I -11 1111 .-X11-,: -' X1111-111 'III'1ll, I'II'1l' 1111- KI:1,111'1:111. :'1111 I-2lli1r1E 4.111111 .-X11' IJ- 1 11, : ' il 1111. 11 1111- 11111 11-111' 1111' 1111- ,Mn-1111 11 L' lI1.1lI,I1'l'. 111111 1111- - 11 113111111 11 1111- . 1'11N 111':11-1 111:11 1111-ir YYIIYIQ is :1111 1'-'1:11-11. F -w 3 i' 1 'f EIZ.?5,EE?i.?EIf?EYEEEC?SIE-EfIfE5I5f15If.5EII.5222SSE-EIEFSIZEEIIEEIZISEIIEEEC?EIEkl'?.?:I5'5:I?.5:fZF:5.552515 D E L P I-I I A N Qbelvafe 1 quad' Imcttx I u SIxc'rrc'ts Xlirx NlI11LOI1gICt0I1 Bcttx Rxppurt XI'1rth'1 Angel IIllII11l1IgCTgI1'lll'l Ur Luxdtr mm xn puturc 1 mu xrfmxx IN c 1 Rxppurt Uxllxmx C xm 1 LI nlc-nc Wulf Www me xuhjett for dehxte thnx xexr xx ls un xc Il xr the Lmte Stxtex Nhuu 1 mm muu entered unlx thru tuurnumntx th xear -XII nt them xxere lt LUIUJH n tu hnxl Ilxstrmt Inurntmcnt ut the Stxte Speuh Icxguc on I'c-hruxrx 10 exx ll xdeIphx1 IIINI nu-su omg to Ln um ll hx Io-xnu the I1 t debate to L xntun L Ix n ex hx 1 7 I deuxxon Linton xxent to LUIIIXUIHIN md xxon seumd plue m tw '-tfxte Nhrlettw xxun the LIxxmp1onsh1p Iinc Bone Bcttx Ripport Hcrmfm Berg m'ux 1nd IIN Rxpport rcpresented N P H N II1 the Dx-trut Iourniment ?77-1 ' t ' ,rn ' ' . ' ' 1 ' ' ' 1 . 1 1 1 X t ' " ' --Ian' Br Y' L' '1 PI JI I, -Im 1 , W .1 2 .'kSZII, '12 ' ' ' '. TI 5 ' ' ' 1 .'1 '15 l'-d:'l"1 ' ' ' d 1' 1 I 5 II jf in recunstituting the IAWIHLIC uf Nations." Due tu the 1IiIIicuIties of trzxvelling. tht' fxzl -' " 1' 5 ie-'1... ' ' 1 '1 . I I- '1 " 'I 1 ' " .'1 f f' 11 ' ' 1" N ' I'I 'I1 '1 I' I g ' ' I h s V' , 1s 1 '1 XI'- 'i If U' . -- . '1 ' I J 1 ' 5 ' 1' ' I ,I :U qfh xv" Q32 Af? "!Z3l4:.i52.:'!Z.5'ZSIZE'ZSEZ:VZ:''tilt532.:'1"...'l'f.3!Z2lZ.S!'i2Q2.I12.i 1' 2137 fgim 22:35 4.5 nlw fain nlw Wim aim 41-w aim aim nav naw nun ana 4-N nfs naw 4.5 ans f 4 andy xgfand Qirfs Lolleen Wllllams, Sarah P'uterson S'1r'x Graff Nlargaret 'llc-xwner 'Not m Plkfllff' Dorn Lar ln Ki Q u 4 14 1 um 0 tm suurru of nmu 1 L ur our 4 an n mc blur N L lu-cn or tlus su r umtrllum lf rum mm dfurt ulthout nu. 1 1 N N . m K Ll m rm lx-,Q 9783 'l'l1' C: mly Stu: l 's ' f l 3 ' ' 11' f IJ-l1l':1 . 'l'l - 'lx 'l f '1 k ' ' - the' ' - 1 l s " - "1rl. :xI2ll'Q12ll'l't Xlvissm-r and Colleen xxvllllllllli wnrluul lrzlrl tllif yn-zu' to kr-cp ll.' supplied with '15 u-lu nz :xml Cillllly as wc wzmtc-al 1 lwuy. iiifi-EK5-EEEI5?5259225:5555?5535225-:Iffi-11322143251:IfE?Z55IIf5iIIf5E5.15225-Eiiff-Eitivlifi522.555?-EEE D E L P H IA N Sclzoof ffibrary Siaff 11111111 hop1nNk1 I11 'XILII1 une Plleen Ixul Xfmu Sexer Helen Ixlderlx VV1l1111 1te xlfglllll B11th1 X N lim1d1ttl I'l1f1hcth 'XI1llLr SIIITIKX Umhell Sh1r ONN 1t111 nt ure on I 11N 11 Someth111gne11 h1 been xdded Uetoher I0-I-3 n11rkedthe11pen1n 11 our 11g,l1w1on 1 r1r1 it me 11 mme 1111 nr pfu 1 t1e keumte of the wruee 1e11dered to t11.11lt1 md Ntudentx ur 1 r1r1 t1 IN umrnmxtt 0 eexen Nenmr 11,1 111 11 1 1 111 teer uorkerx spend cnt or more tree permdx mth d IX 111 the hhmfx pertor1111ng wnple tuk under the s11per11s111n ot the llhmrnn SID e all Ntudent must eduuzte themxelxe there lx no spot better 'ldwpted to eltedl1t'1t1o11 thin the l1hr'1r1 E79-3 YVh' , " "1 ' e', "'1. ff: - . ' - , f' . " ,f 'lc-1' R .1.1. X1 ' 1:'t I. 111111-. 3:11 . Ii Q! 4 ". ig In I- ?! E f ' ' rs z 3 ' . 1, z ' 'g f IU fl Il'h:,-. Anztiti z iff l.."s I ' 'z' j: : U l'hz fszft 5 ' 1.-'I f-lt 5 ' l"'I pls, 'h1, zs 'l1111- DELPI-IIAN XV? X"'f xui Wt:"L.S3::"'::"L1:"'Lr'LI':.:"2.2"1:"'L5QZ:'J2.5f2.:'IZ511:01 4.0 'mx f,.. 7,..- fun nm f,..X nm mx mn 4.5 nip ,Mx nm fm- flux nib nm f,.. WIN fraf fic Pafrof 0 umk 1 u 1 L lf Q um 4 ll llflilllll 1 Q II '- I N NK It IH N I ut mm Q mn Sao' .I m- Ch-:l xyilliilfl Tal m'1:1'k, D: rfll C ' HI. S'lIll GI "ox -A ...,...,- ,.,..., , ,.' 191-xx' Qtudw 5 1'v:1li7v tha- lmpurtzult jc'l'x'iu' tllzlt tlwf' buy: gin- tn nur , 'I ml. Ru' ur .himz lwy dir-' traffic :md ha-lp stulwmtw tu crnxx the hu-5 Ntu-'tx lmrh :lt mum :md in the cw - ing. n- Y -5 5253555iliiilffiiffiliffil13521352Zf?iifi-SIZE-Elffiifffiilff?:Iff?-2515555-512.15IEEff?5212515352IS6IEEEIEf?EIff5EIIEEIECSEIEIS D E L P H I A N iDEfj7lll'l1ll and Cgerzfraffnezvs ypisfs Rem nee 1 er ml mson crmi le Rc ss r ll Llruh il Ll l llc nu -Xiidrei W ill run R in if ri ir,, e ei sner t 1 line r it in mt rc tr 1 ur- in niileim, the lhlphim pus ihle for the Stiff depends upon them l tic ur X ax or 'C ntf'r 1 ml lI'1I there would he no lJClPllllFl le uurl. ot the Lcntril New txpists r rt the p in tipi t lhu mu t t1hul'1te tie n iterill 'ind Lllt the temil C Fsxk Ilfll 481 ' lf' lfllzi Ulrich, Alai" H'll , N' 1 H' 5 , Th- 1 XIII? 'z1se. z'2ff5:i:l i" yzzjg, D' 'zl . 1 ' 3 lflr 1 z IAIFCHZ, ll: 'fur t NI . Pziuline 'liolu ti, llzity -1 limi . X1 ' 1" ii ' Y- :i .lane l'-rrp. "fi E5 law f gl-E i The sacrifice :xml 1-Hurts uf the typists' time and ehcort :iid greatly ' 1" f - ' A: . .i z N - 3 ii get l - ' pr' real" f tl. pri . . Wnth t their :ihle :iss's. ne 'lil ' ' ' " z f 's U J is similzi tuthzlt f Del' hi: -' 's s. ri s . . l 1: iz . ' s 'i . Th-irs is not Il spectziculzir joh, hut it is ':l. Q- '7 - 'Q D E L P H I A N ezsfea2ee::fee:f.ee:ssaeQezifeezafeei:eeKee:s:se:zee:as2:z:eeeeezezaesasssee:sfsezefszeezecssseezseezs: erzfrwlf Knews Sfaff xx nr m N 4 fx v ll 4 s l Yrl -s Shum ll xnxx r n ru I x H N b x N N 11X N s H11 lflzlfn 1 kc t clxn St ' 3 mix lrzlm Robert H ir N Ilnb lflztm ru P11 eu Iffflllllll lwllfm uuex ,xtrlux lr! lflltnn Xlnldmd Lruxton md H uold llmm lx Rf min Duruthx Robb uhm Lula md imex Rippurt liu 'lllu llanmfu tm ex P1 Jxmfanl Robcrt 5ll1QI1lllN lnrulalmn 'llumzffu Iylillllx Ru lk Hman! me Sou rnflmrmn llnmzzfns :rx :duo QICITICIIIIIH Stnlnulx ufmt llll Hmmm lu- 1 mx un. u U Q Q Hrmx lm 1 1 W 111 r 1 r 1-N 5hHlNl 4 1 ntrll Nun f N mu tmr um x Il 1 1 ' u Ill lflltk XXKK N N lf? I1 1- s I1 x XIYIQN rmr u mm INN L ll ' 1 K Lan r 'J Rn ' X--Rol -I S' ghzmf, Nlilircrl fr xun, Surah 1.0 Pznttxrynxl, XYil1n:a XYl1ile, lflla ' 'ch Mig' f : wr, I' I--'Hun ld IIQIIHIHJIS. jun- li ycv. lim 5' I':mp1 vrl. ,l:m111efi':11rick. lin-l5x1S1iHh-r. IJ: Ytllllj Ruhlm Pm 3 Ihnni: Rxl-. ,lmms Rznplmrl. R111 'l'l Il:1rri.'. Nun! Ilurlu-, .Iuhn thlc, SI: I-5 Ifislu-V. 'f ' xv- ........ -Neal Hur", lic-ru Rumor , :md Ifx ' ' .' il3f,:'r . H , U xflftl ' .........,,................... zrl' f 'f ' ' ......... - ...........,.... S11 il Lou 1 t "on I f' ' ............................. -I: .lz "" 'fl ' 'xv ......... " ,-I ' 1: 5 . . x. . A " - .1......... .............. ZH 1 l D' slwr -----H--it---------'----F------t' 2 M-, cf, ....-....,1...,...,....-,........... jx I jfs I" " . ....... NI1 l-'E-', i l.il:1l1 Hycri. XYilm:1 xxvlliff, Ifllzl Ulrich, :md llury Nicola Tl- Q ,sM,-N' 1 ' I ,hlzmlx H'll--, Yvrzx Pcrry. Iflnuru I, -'11, .-Xli-- Pal ncy, Iflln L'Iri'h. Silfilll L'lri'h, Tm- z Pm-zz:-my 1 1 .-Xuir-5 Y: l mm. .l1l:".w' .,,.,,1..............,1......,... -Xlf .' :k-1' 'l'h- Cc 1 ilillla tu Liu' u :1 mlnplctl' :uni :u'cu1':m' pictuw ut lifv in X. I' H. S. Tho Muff II1l'l'fh cwry 41:15 :md pulwli I 1 :ul vditiun me-ry I cc "'kQ. lr :llw km-px rl - public inf: rmcd :nlmut tlu- -clmwll :xcrivirim-N by pulwlixhing, :1 ml mn in flu Dr 'lu ' 'I mmm' 4-wry run --LN. In nucurdaumcc with in cusnun in pu I ya-aut, flu' Sr: N 1 Ng U wrval il numlwr uf wrrtlmi :lcti I u gl I ' .l'1ll'. In 'I i-f um' was x':1iFing1 1114+110 tu buy za main fnuntzlf. for th- fityl Yun ll Q' rvr. T- sz -P -?5f?5IK?E2i5:25F5EEEIff?E235-5221561525215EffeiiifE255-EIESEEEEECSEIEF-ESI?522EEZf?iZf55I5fS:IEf5EIffE5IEE9IEfE D E L P H l A N lDvfpl11'a1z egfaff In wx e D1 cz ur 1 T4 r ll 1 xm xx NIU I m un ure 1 1 l'l1IfUf'IlI I lmf lille Dum lfuxznrxx lllllllldli xx 1 Shu lmmrx lvlziu llellurt Perle N Plmroqruplz lwlzlor Phxlll Stormlx 1 Irlltor uuu Remr N nl! lfllfor rotlxx l xomnx lxxzxmnt lrlllor umm llx Ixxzxfrmt lglllllllix llrzmmef OlI1l1l W rlll un lxufmnt I nrrnrx lwlztor liner H HINUII lvxzxtnnl Plzofnqnzfwlz fzlzlor lNOTITll fyene lhom lxxlxlant lr! lwlztnr Llxremc H mn: fxxlxtfllli Nfwrtv l'1l1lfr L lirlu Xlexcr lbllxfllllf I IN 1111111011 llfumqlr xx 1 cr I lrton N Bel cr Xlr W1 xxx lzuultx lrlzmfrx Anxtlme nur 1 deadlmr dlte ux llFllI1ll'llflll oh-erxnr xxoulml he hexxlldered hx xxhelt goex on IH IN 1 ers room n the lk o rhe room u xxex xexerll xndlxl u'1 xtxrmg out the xxlndoxx xx utmg tor z hrxlnxtorm to hloxx tlxexr xx 1x e xeex sa P tix xmmpx exerx xx here lhex xre the Stall pet pecxe He nexer hnd- monex suit tered flround the Uelphxm he '1 h'1rd enough tlme hndmg lf 'mx xx here Someone la 'xlxx 'xxx d1 hlng ln md out of the room Slghs ol relxet hll the ur xx hen the hell rlngx vxxed hx the bell' Fhe edltor 'INNILIIIN xx rnte upx to exerxbodx und nexrlx h'1 heirt t'ulure untnl thex Lorne m 'Ihex usuillx 'IPPCWI' txx o mlnutex hefore the dummx le 1x ex for the prlnterm bhop I'he hlggext d'1x of the xexr 1 the d'1x the Delpluan eomu out Ihen the xx hole Start, expeemllx thx editor llp into lunux 8-838 l q, . 'I I , I -lozmne Xxilllzuus, Xu' nn Hrue 'l'luuuns. Kli-as llulwr, l'l1xIlis Ftorulx, llrll rl l'r.-rlxinf. llnl um. Lllilfvll ' llzmuu. hlzuu' l': iclx. vlzuurs Rxkl-r. Plxyllis Sl'll'llt'I'. lin vlhx' 'l'hmn:ls. S11 zl llrulli, -lulxm - Xl-' r. Clxfrrlvs . yer. No ' I-'I -- vlJll1K'l llzlns-nn, jane l'1trl'k ..................... ......... , Q ' A' - 1' 1 I .,.,,........................ ' .'.' , Q ' l'l4ll's .V ler .......,,.................... Q " .- f ' f - 'ing .................,W...... b f ' ,W ls 5 1- ......................,,.e,..... 11-1 5 ' .ls ............................... Cp 1: ' Sara Graff ..................M........ Clifflllllfiflll .llmlnyrr Do we "1 if .e..............,..,...... 1 r-.- 1: ' -lull ' . jer ...........-....... .' .-.' gg . K J: - "1 S .................... . .1r- 1 .' 1- 5' .1 1 f ................... A - 5 ' . v 1 w ' l as ................... ,' .'.' . f ' ' 1 " 1 1 ..................... .1 1' . f ' l 'I1 . ................. A 1 ' 1 h ' Xli ,e.' lf1lc' . Xlls B1 .KI '.'.' 1h' , . . "ll'1 u 5, ..,.. --- 5 ' B lik . l hi 'lc f ' l - J J ' 1 ' ' "d .ls Q1 ' " '. 'z" ' 1 1' 5 ' ' H 5 5 5 les 155. 5 ' j' . H -'1 1'1 " -' ' ' : - 1 : .Z I S I I I . . . . 1 D- Q . L. . . 15' ' 1 A .f' 5 ' "' 1' ' ' 3-- 11 . , . I , . - S Y v- -.Z I i- is 2 .K. . U' - ' . 1 'W -K K D- I K v - ,Q - D- 2 , 5, - ri Q h , .' I K., . -V1 .S 1" . x if . , . b . .. J 4' - ' ,s's' 1"1. LlPHlI AN l l -Xd1mr1m1l115 MILF P at X L 5 4 lflssmg out Ugfpnsp Stlmps -l OLlfdlllX luturn 5 C1ruL5mnL Ima mlm 6 l llxul oft guqrc ' L LlIl34JIlDl1LI' '4 Hara s xxlurn xxx studx grm tu it mms Rum lam mum lulpe, Ill SLFID drum our dworstqu 7 X RFQI Qlrls ul 434 I1 llSII'll mn lllu Urn f sg LU lll s JH S5 Ht f U 1 annul I 4 PlllE df HlllE -, ' "l x?...2-- f Vhat tim' i' it? .... 3. A x ' Q: 5 5 '... A' 'z ' x H Q . l .... 7 "Szv.' 1 tlmc 'Q ' ll ' ...1 - X "" ...9 -A-X, ' lz " N... llkf '- .' A i 'l ' ' Q " '... ll-lxmlx wluafs fm :'...l-H'zAz :'l?'l... l3 A--Smnctlimg fishy '... llfljlly'-ClTC21Illll1Ql ...l5-WI Cl Q 'zl,'il1s...l6A '-lm j'l'1g in tlmc Q 'rap . . . l7ARom- :mal bl l'ctq . . . IX Cl1 elm -kQ.Q. furmics in study' lmllf' . . . l'9 v XYlz lulg L-yrs XUll'XL' hut . . . 2ll Klan tu mam '?"l r11lk...2l Al 'l lmzls ll11cl1. H-...RTE -..l.. 3 t- ., X 3 lb Q Q 1 Q1 ,H 4.7"' ., ,-"I , an JN . 'V K i . y V QA 8 J J , ' lu I J' ' 9 4 ' , - 4 4 ka, A . -uv' ,VL Y' 5. -f , A I2 E Q , X ' I X 3- .-on , A ,l4:. 'L . . U I 'D s 1 2? 7, A , 3 i' ' xii , 'AMI KW Vgiu i 'Af '--Q .i .mc hugs,-n I, I 21, 1 I YJ:-if av --V 'XG .' ., ? - 4' 'tl 'AT Agn .. ,rx jf X I gui 1 41' Q ' 0. - . 1 V A ff Orff:-6 i, 700 ,tm '. Nl 7 r ' F. ' 1 , 1 ba 1, , 'E' n ,.. 4 5. n M. . .. T 4, 4 . f. . , , . f - , ' . DELPHIAN s,1:::""2',""' 'I hls xx as Cuaeh Klddl hrst xezxr as Hs slsmnt umeh xxlth the xarsltx He xx Ps mmerned mzunlx xxlth the hne. and he xermlnlx dexeluped an .lggresslxe hard klhllgllll turxxtlrd xx.1ll B111 xx as liked .md lespexted hx the entxre tc-.lm OclClll'S n u sux xedrs experxeme us mmm zu Nux lhllldelphlx Ur Hocrnemm his spurred the Qufllxers on tu one xntwx lfter mother Hls emphisls un Uqllllllll' rules 'md h mrs of praetlee has rexx ardul lls xxxtx 1 m lllllf md sueee-s u sC'lslI1 P8813 QE" ""' 'X' ' xv: 932.322, Q52 '2'.,' XUZ. QY'..:"VixI'L:'!E.S'?.' ....l..l..:.!.'2'4:'l':22':iY2. "!'121::'5f.:"Z, ' 71.-T2:f'1..:7,.,w7Lx wfh 2.9 'Z-xx fnxx ins 'Jw wus aim f,L 7 nw hx aux EAN nfs wah aim Tnw fha nl-w .iw Il ' A s I 8 A Q I . . . . I . . , . . , . , . . . . . , . . 1, . . I . I . . . . , , . .f l . .A inf DELPI-ll N f mzaqers li LN UK TICCITXHI' '11 f lnlil' LIT? U CQIIDIUCDT HIL EKU f an lun umm 1 U pun tn NIR Hmux li-Xwhl' IBM I Ihf- qvlrtx of the Nquad .lXCTZlg,Hlg me ter-t tuo dui a great deal nt work for the-lr Nxzc lrmk Cnnnettl Xe NJI1 Xlur lm I'1tr1L I-XLLI IH XIXX-XC R I mc-x lu nc 1 Hlllllglf uhm the Lmted 5IlYf' ned Ur t Hen 1 IIN u xx 'mb m pe-rrormlng, the H1 IUCYUKIN dum-N rm tux po mon Ihxx IN .ln mglurxmn- wh .md thcxe bvu pa Rlllph 5,hcrU Mlm XX flight T892 med xt xull If hn Gmu'x Ire! Rukc-ras D E L P H I A N ezzfeezzfeezifsezzfeezssaeeez:seizeatfeaseeziieezifaxe::iefesezeesseezefsseaxeseseieeezsfsezezeezszezzfs- 1111 111 1 1 III R11 I1 1 1 IILNI II 1 1111 1 11111 11 Tl 1m11 11 1111 ' 1 1 IT IXI 11 S 1 R1111 1 ll 1111111 II N 1 11111111 111 11 fl 11 1 1111111 1 1 11 1 IL 111 1111 LI11x 111 R1111 11 1 1 CII LII 11111 1 1 1 1I1f 1111 R1111 1 11 1 1111 1 1 Ill 1 X 1 KI X KNOX UI ' N 1t1111I11 If IBRIIX I X1 IX I -X 11I111 t 1 1. 11 NN 1111 1 1 11 1 1 IF 111111111 111111 N11t1111I111 -I JI XXINIJNI 111111 ll1IX ,. 1 UH l1 1 1 KII 1 1 ll 1 111111 111 XIIII' 11I11 1 1 1 111 1 1 1 X1 I I I 1 1 1 1 1111 1 1 1 1 41 K 1 Q0 R ' I -I111- KIriI1I1I1-, CI:11'1'111'11 H:11111:1, I,1'IC R11g,"s, XI:11'1'i11 I31':1n:, 'z' .'IITf'I'. 'I'111 Orr, XX'iIi1111 K1'-5113 lgfih XIQXIIII111. St:111I1-1 l:I.sIIK'I', Ii11I1 II:1111.1. R ' I XXNIIA: X':1I1'11ti111'. I':1I '11 I XX':1 1 'I11, R I: I II:1tZ, I':111I NIiII'1, II1' 11g,'1' R1-'1, XX'iIIi:1111 B1'ilIT1'I', Ra- I1 111I 1'1ricI111111k1-1, IQICIIZIIAII C'1'iI1. ' .I NWI If 1'I111-, II 1' II. 'rIJ, -I:1'I1 St ' 1 , If1I '11 I I,:11t1'1's1111, l.I1'I -I11I1 5 . IJTYII ft' '1'11w. D111 CI'111':111. .I11I111 I":jI1'1'. :X IA- ' I '.I 'I1. ' 4 If1I ':11'1I St1':14il:11', I':111I I,I1111pN, I,1'1111 X.1'I'lIt'II, IgllI'I'4ll1 IIK'2IIWl'I', -I1111i II' Ruf- ' :1'I . -lim RL111 't, Ri'I1:11I X':1I1'1 IIIIC, .I::" I 'IIIt'. : .luck I"11'11. L':1'It1111 I,11,g. IIIII IV: 'I1, 'I' 1111 XI11-11111, Ifu -11' X':Ir"1. CHI 111 IJ:11. Slf. .' 1' 'q I I-I3 klcbl 1' in - C.-XX If IS ,- YZ' PHI ,. . III Q12 '--1 111- 11I3f Ill II1i111,g start 111 tI11' 111 1-11i11 1 QZIITIC I tI11' f1'z1s1111 11'ItI1 II:111'i:': - II'll- ingg II11' I11I1'I11f11II1-ig,I1t1-I111- 1:111Is 111 thc 1-111'11I11g s1'1'1111Is f tI1- LIIII . I31 ' I 111' I1:11'I11 111 x1'111'1- 1I111'1' 1z1IIi1'N. I111t II:11111:1l t11'11 1111111-1'xi1111w 11111111 111:11gi11 III 111'11111. ALI . .. 2 I f. .' .' f I II - l'IIlI..-1,311 S11-- V Q11:1I11-rx QZIIII I'l'X1'IIL,fl' llXl'I' R:1II1'11111I1'1s. I1igI1Ii"I1r1'I I11 III11-1z111I v 'ing '11-1111 11I1-11 R11g1-11 N11:1ggx :11'1i:1I. CI1'iII1I1- 11111111 11I1- XI-XIIII1-11 II111'I111 II 1 N' 1 1. XQIJ '1-'N NI1111 1'I:1w Iwf 111' I111'41I 1:1111 111 11111 I' III1' :111111-:11':1111'1- III tI11' 11':11'. IV1 1I1'1' I NIiX"11XIIf4S"1 XYNT II11111- IIIIIIMX. 'II R1-1I 51111 IIIg11'Ig 1'111111I1-t1'I1 111 1111111 N111I1I1111'11 'I'111,I:111N. Ric' '1' 1I:1NI11'N 1I111't1-II11' 1:11'1IN 1111I 11111'1'1'1'11t1'1I pau- 111 x1'111'1'. II111'1111'111:111 llNl'N 1'1'g11I:11'N 1111I1 11111 l1l'IAIl1IIN. I I1'T11I11'1' S If.X5'I' I,IX'liRl'1J11l.1' II- 1111- I'l I I I,,-X. I' SII I1I1111'11 Q111 I41-11 I'l'IvII1l' 111 I11111 111 QILIIII I' IIl'I-'. II:11'1I 1'I1:11gI11: Q1111I11'1' Ii111- 11-111-I1 I711Y1'1'N t11111'I11I111111 111:11'1'I11'- III -I1q11I1111 111 HIII' 11111 g11:1I 111111, I,lIIXXl'ILjIll'1I IIIII lI'II 11111-t1111gI1I. I'I11I:11 11-1'1111I NYIII 1,11111:11'11'1I I11 1I1't1':11. ff W DELPI-IIAN Uatoher IH WOOSIRRU -Xxxfu IHILLX J hplixhmg, oxer '1 min Sl'llxCd held the Phllx 'md the Woo-ter Czenerils h'1ttle to nothing nothing tie lhe Red 1nd Blwek xre held eonxtwntlx in their oxxn terrlto x hx gre'1t Hooxter punting Octoher -XKRQX IXPXNIQRP 0 Home PHILA lb Fighting Qtvxlxers roll ox er -Xkron Litx Qhimpx for third xletorx Loulls xhoxx mirked unproxement in ull depirtlnentx ot plix Home lXI1lCNl1C'I' QUlhCf tulxle -n'1tehrN L'1rdin'1l tumhle md Nprmtx ixtx xirdx to NU re Qetohcr 50 BPIIAIRI' 1 -Xxxu PHII KS X utlx under rited Big, Rem Lixe loe ilx xtift hittle on run N011 ed held Bellaire elexen xeores in e'1rlx minutex of gime hut Qu LerQ retill ite xxith sifetx lite in hrnt quirter Xox eniher 6 UHRILHSX ll II 0 -Xx ix PH I X 'fl H 1rd hitting, Qu lke rx nu h undef: ited liger he fore 1 ip lutx eroxx d l oxx erful Phlllx line xmothers opponentx x umted lttlelt l'le1t footei ll'lld3l' h melts se unper off tultle U1 lT0ll!1llC'l1llNfUI' long, gun B nga p l1Q0'lCI1 lxe in ini qu lrterx u N to store X ox emher l x BARBPRIUN I3 Home PHIIA 6 Loud N dre un of 1 ndeft lted xenon Nhittered nx B irherton poxxerhou e Xhgxu Ntltlt to straight foothwll to innex touehdoxxn in eeond qu lrter Bloelted punt glxes Bir herton seeond Nix points Lnd1unted Phil eome hitk to more l'1te ln fined qu'1rter Xoxemler 7F DOY ER 0 Xxx ix PHII 'X 70 ulkers 1211111 Lountx Lh unpx xx he n lornldou I'LllIlllHlNll title lfter flilll xe'lr reign luxe thouund exerted tins Nev. lgllflllllg ILUUH xx un Rlkllfif xtreilu 10 x'1rd U1 1ter'1ls to H lrris to wort in tie hnl seeonc N o hrxt quirter lorn ldoex ire hexxl ered hx Quilterx l7llI1lllI1j, xpud xiuou tlekllng ind determined xxill for TCXCDBK emx midget Qu dtex Qlllld Pllxw 1 IlI'lfllLflI1NlXi gl THF FIRST TEA N1 Line Joe Grlhhle. htanlex FlNllCI', XIZITXIII Beam Boh XILXIIHCII, Clarence Hanna, Xvllllillll Kniexnei, Lxle Rogerx Hatltheld W 1lh.1ni X 1llC'l1fll1C, lic-lw H.1r11x, loin Qtr, Lml Rlehter 2- 9113 ' 35555325555531E5Ii53lf59f5f55Fifi.:-EIff::2f,1:2i.r?f :'::if5::f5:fF5ff.5?i :9ff.::f,?Ji.5-:ff5215-5 215555- 7 x" 1 ' A ,K , I A . I Q 1J' 1 ' 1 .'-311' ' , ' J i 1 11 .' K Y : . ' 22 1 . ' ' 1. i . Q 1 ' ' ' ' 1 1 J ' " ' J " ' , 1' 1" , J 1 ' ff 3 . 1 I I- 1 'F-' -1 ml YES v' . -1 'f 1" '1 1 ii-flrf ' . ' " . J ' 1 D' ' J 1 , 11' . 1 '1 " fi -' 1 ' i , 1 4 . Eightx'-x'11rd touchdown drive in fourth period nets Red and Black margin of victor". ' f ' , ,f 1 vin' I ..' 1-"1 -'1 - '." " ' J '1 1 ' '- 1Q1' J'1 i-1" 1 d 1 J f 1' S. 1' f 1l 1xss'1, li' s' ' ' 1' 1l 1 J fi 'lx -. ' Y 1 '1 'J 1 ! '1 J1' J 1 'I' 1 ' S. - 1 J ' 1 1 Q ' ' ' 5 ' 1 . " " J 1 - - v -. Y 1 'zv' A - Q 1 fi 1' i I' ' 1 5 ' ' H 1 -' ' 1 ' '-,' 1 ' . 1" IZ '1 J J - I" ' 1" 'l' " ' 5 1 ' j. S 1 d li 1 J 1 ' ' l ' zl J ' lg f ' J 1 . ' i 1 J 1 "ld- '4 K' . . rs My S ZH. V: . v. . , W- B 1 ' 1 1' . h'ill'1 '- - 'f 1me. ,..s f, Q.. f. was ms was rms was ,as was was fm- was f,..s fm- fm- rms f,..s nw was f...s nas was fn. XVILLIAM KNIESXICR ------ TarHe "Goose," one of our hest liked gridders, was really a defensive tower of strength. Ht- continually hroke through the enemy line to spill the opponent hlocks for great losses. LYLE ROGERS -------- Em! "Rug" was only a sophomore this year, hut he did a great job with our small hut mighty squad. Vlve look forward to his power in our line next year. STANLEY FISHER - - ----- 'l'm'A-.'f- "Stan" was one of our quiet hoys who did his job well. He continually hroke through the opponents' line to demoralize enemy hacks. lluch is expected of "Stan" next year. BOB XICXIILLEX ----- - Cellfwr - 1 "1lick" held another of the unheralded positions on the squad. He was our reliah e fenter, and without his steady work at this position our offense would have slowed to a standstill. XVILLIABI VAI.EN'IlIXE - - - - - llalflfnm? "Bill" was our fleet-footed wing hack, and his excessiye speed was of great value rf: our reverse attack. His jarring tackles stopped many an enemy advance. ICIDXV.-XRD XVARMACK - - llalfbni-Z' "Eddie" began the season as a regular. hut, due to an old knee injury, was forced to the sideline during lnidseason. XVheneyer he was in there, he always gave his very hest. RICH.-XRD GICIB - - li.-ffl "Rich." although this was his first year on the gridiron, did a remarkahle joh at his end position. He is slated for a first string position next year. L-4 ... -,...- qi' .. ., .. : ,.,.f, .urs N ' ,gb . . 'f,..f- sm w e 23"-"'l2' 'ie vast. Q """" 11 . ilw...... . ' 'Gi' ' " -... .. H- z-L' -+. ,, ,L .- Q ' i 'ii' ll 1... 1l'f'22'lZ2'1'12'f ii" 1l"'1i"'1l'f'1.i'fZ.l"'ii" 12" 1l"'1l"'1:" 12" ilf 1l'f'1l"'1l"'1 Q!" N n..w no nu- fha fun fun n..s fun fum fun mln flux aww fun rpg :nw mlm naw flux 1,15 7,..T DELPHIAN ' Memoriam I Rm NI XRLH 1 -H- uxll luxe m our memors former S 95 -3 Cul. 'H'I'liR . . ' , lf? rl sum loved and respect-:rl by all his fellow students, and he D E L P H I A N seteexsez:feezffsz.eseeexfiezsiee:::eseee:3fee:e::e:sze:iesesateeeeseeeassistsezssezifsezsee:s.se:s:se:5:s L Varsify C15fzc'1'f211ff xgc7IlLYC 111 I 1111 1 1 11 kllfl 11111 Cl III 1- 1 1 ,, I1111 Orr 11111 1111 11 irm 111 UXX lIX N L K IN Il II 1111111111 11 1 1 11111 1x1111N1111 Q ll' x Ucl 1011 1 1111111111111 ll 1111 1 1 IX 1 111111112111 11111 1 1 L11111 NN 111 111 ll 1rN N1 11111111111 lfll 1 1111 fllfl 111 R11 1 1 CN ' 1 4 1 11111112 11111 IIIIPIUXIIIILIII UKCY IMI! 1111111115 Kl1UI'lUlI1kC' IIN l 1 U ' K NIXQ X HI 111 N L01 N L1 IN!! s x L 11111 111 1 1 ,, 1 11 1 1 XLII 1 111 1 1111111 11111111111 11 111 1 11111 1111111 1 1 IIIIIX 1. 1 N l I 111111 11 X IT L III! X 1 I1 11 l gl 11, 11 1 N 1 T 1 96 R1 ' 111111 1 I'I211'., 15111 Harrf, R112 1 fi '1, N 2I I3 '11, I':111'21r11 0111111-r 1 , 2 '2 2 Ll". R 'Z X12 "111 151121115 R211 St1'i'k11121I11'r, L'l211'c-11'1- Iiillillll, 5121111111 I' ".' I -1', .I411fI S11 - 1 , 'i1Ii2111 Y21I1'11ti111-. XVIII ' Tl I11' " Q :1"'s ' '111 I5111' 'z r -H-.111 U1 ' ' I1' scaly X'II1 il I 111' C121 .',' "Ii" 111111 IC' . Q 21I1' J fI1111' 1 ' If-lg' 211111. Vs f II' ' ' 1r1'. 1,2111 '1'1's II Z2 I1 '.'1"l11 H1111' IJ1'1'1Is 6-1- SI1 " 1 -1 ' ' " 1 " I' ' 1' ' " 11" 2 '.1,I.1jl1'N111w 1,1-211 111' fK'I1f." 211111111 1 1111111c11t.' ' 11't. I'I1iIs 1312111 IJ'111':1 1 Five 12-Sl I.111'z1Is 1'1'111111'1- 11111 11I1jt11cI1' 1111 XVII! 111 C111111t1 titI1'. R111 211111 I5I21'I1 112111 1'211'I1 I1'211I 211111 1'11:1st 111 1111111 " 11'1'. 12111 '1-'R L':111111'11 1511111111 SfI'2lI"II1 X411 If I'I1' 1111 X '1" 1111151 X11 Q-1-QS I'I11I1 1111111111 1111 111111'I1 1111111-1' 1111 11111111-' 11 -1111. '1'I'f1A111I1N 51111 ' 1'IlT1 111 N1'r:11 11111 11':11I 1'l1III't' ' tht. II1 ' gt 11. XY. XIII., 11:11111w I.111':1If Ifirxt I71-11-:11 .17-.14 ".I111 I111'1'I11'I 'N t1'z1111 N111 111 12111 I111-15 1111 " g N111-11" 11111 II11'1I1111g 1111" 111111 11 tl '1, I.111':1IN I1:11111i1':111111'11 111 Inv 111 1llllI' N'2lTIl'I'N 1111 11111If. I'I11Ix 1411 1 U 1-1' L':111t 111 I.1 1' I11 1.1-111 Q11:1I111'1'-11111111111111111 11111111 11-11:1-1111111111111 111111111 111'f1'z11 111 111 1111 I,111' 1111 I.11111N. LQIIII 1111 111211'1'1'11 I11 111111x11:1II1 121111311 111111. 12112 '1'1N 'I' 11 xx-111N1l'I' f11'111-1':1I- .1-1-I7 I.111':1IN 1-1I11I11t 11111111-N1 fHI'III 111 11-:11' 111 2111111-11113 11111 111'1111'1. I,1NtI1'N- 1111 f1':1t111'1-1 I11 111:11'1'111'21t1' NI111111i11,1 111 1111111 1'21111x. 7- -QI I IAN IIIT -IN I I I .III f! II I Il II A N I W Ik 1 I XII I II I I I4 I I I I I IIII I III I I N IX YI 1 Ix I III ILLINNI IU I N-IN N N I W I IIN I Hx N X I x I X I I L I IX x If I lk III III I I I I 9 EQ f?5::.?i1'f?i14f?5l f?iI:f5iI:.?5fIf?i:If3E:.6352vf?5l'f3E::f?5Z4f?iI Ei'fi'f5i:ff?5::f?5:'f?5lIf5iI'f?5I4f5f: f35:'f3iI4f3 D E L P H QI 211' N HIM! IJIIxI'r' LIIIIINIIIIN If-Q4 III :I I'IIuIII'tI' rI'XI'rN:II III IIIYVIII QIIIIIU-:R pw? Im fI1I'Ir mv pI'r'fIIrm:I' '- III 'III' yur. I.III'4II Im- :III xxx TIIII 'IKII :K rw. :III II NIIIIIN. xxIIIII- If .V Imp wII:'I- :III1 Iv :It xxfII. KI:ImNiiIIIII Iiiuvrw IIIIIN' QII:I"I-rw +V-IN IJII1II'i'fNlIIK1II'I' NIIIIIIII II:IIIII Img tram for II:I1z"Irwg 'Iqigvrx 'III IIN IIIIIIIIY-' Im .:r. I,III .IX IIIIIIII Ivff IIIIIII, II'ZIII I'rItir'I- QIIIIYIKI. NIAMIIIIIII I'IuI-IIIIIINII IJIII N IQIIKIIQVIN :I-.IN KH III XIJNXIIIIIII IIN- IIIXIIIIIIN 'IIII mI1I'I pImI':' III? IIIITIIX. IQI'II JIIIII IIIAQIQ IUITTII' QQIIVI- II :Ig:III1v IIxII:'xxI1I'I11IIrIg IIIIIIX. Ifrwirtg Q QIIQIIIN IfIIgI'If IW Ifnxf I,I'xt'IAIW'l'II +4-,IS QIIJIIIQIWN IIN' IIIIVII NTVIIIQIIT III rIIIIgII I'IItIIII' I'I II1I'IIIl'. I,III'gIIf IXIIII fm Iixr VMI III fx II NIIIIII IIT xII'rII1'x. QII:II4I'rN 'I-up II2II'III'N',IIII' I"IxI- I"-III I.III':IIx Il'IlII'II III xII'rII:'y IIZIIII Ivy III'II':ItI1Ig IZIIIQK II:I:x1I'NxIIII' IIII-, I2II.lIxt'Y IIII':I II xI Ixxx NIIIIIVIXIIIQ NIIIIIIQIII In I-IQIIIII IIIIIIII III xI':INIIII. I2lIJlIxI'IF IIIIQI' IVIIIIVIINIIIII' IIQIWN lg-QI' II:I11IIII':IIpI'II III IIIIIIIIIII-wtf NIIHIII LIUIIII. IIII:IIx IIIIII' :I IIIIIIUIII rim' IIIIIIIIIIQ rIII'I:' HIIIIIIIIIIIIII VIKJIIN, IQII:II4I-IN II':III IIII'III,gIIII11r I'II11tI-xr. IIIII NCIIVI' Wm :III :IIN I'IIIxI'. QI:I'I-IK IJIIIIII Ig2II'IIl'NXIII!' :IIYII QI :I"Iw IIIIVII fIII'II' IVIIIII IIQIIIVI II xI'zI IIII III I IIIIIIIIIIIIQ I5:Ir'lII'xxIIII' IIIII Ippm'-. IIQIIIII- um fI':ItIII'I'II III IIIQII XIIIVIIIL5 III IIIIYII IIIIII Wh. IQIIII 'I-Vx IJIIX II l'l'ImxII11 IQIHIIN .IB-l" QI :I'I'IN IIxI'1'I'IImI- tIII'I'I'-II':II ,Iinx Ivy IIIIINIIIIIQ IPIIII-I' KFIIIINIIIIN ruin' In NI AIII1. IMI-:IIN I-'iv HIII1II'I'HII'- NIIIIIX, Im! -IIII y:II'I4 III1I,IIgI1 IIIIRIIII' III IIIIII IIIIIIIIIIIII'-. IQIIJIIKVIN IfIIgII X1'X"7IIIt'INTI xx I1 'IAIIIIIIII ,I-II I,III'zIIN I'IInI'I1 Iirt CIIIIIIYI I'II:ImpiI'nyIIip in IIII-I-I' II-:IIN Ivy I'IIgging 1Ig1I1tir.y ,IxI'IlVI2I!Ix IDNIIIII-IIN IAZIIII in IIIIJII pI'1'IIIII I-IIIIII-N u1rI III IIIII pwmr- III x1I'tIIry. I,III':IIN SIIIII IIIQIIII 'I1IIIItIIII KvI1:IIII'x I,:IvI'Iw ,VI-.III QIIIIIQIWN NIIIII' Iw1'IIIi:Im xiI'rII1'x IIxI'V YIIIIIIQQIIIIIII IIXV. RMI :IIIII III:II'I4 NI Ix I'I:Iw III XIIIIIIII IIJIII. :IMI-I' IITIIIIIIQ IIIIIIIIQ IIINI IXXII pI'rIIIII-. IQIIJIIKI-rx IQI':II'I1 IIIIVII-I'rI-III III 'I'IIppII' I IIIII'Il"IIl'II KHIIIIIIII 'I'f1III4I'I1 91-If QIHIQI-IX XI-I,yI- IUI-gm-If III I-I III If-gn' In IIIIxxr1IIIg IIIIQIIII L':Il1rIIrI ,I1IIIII'QI'II. I,III'.Ix I'I'ilII I'IIrI1'I' IIINI' IIJIII, IWIIT pI:Ix in-pin-II INIII III IIIIIII IIII2II'Il'I' III IWIII- III-ILIIIIN III Iqrmx. IIIQII-pImI'I'I'II QIIQIIQIWN IIIQINI I'III'II'IINxIIII- IIS-.II I.III'gII xI'III'irIg IIILIUIIIIII' IIIIVIIN IIIIIIIIN III :IIII up IIIQIIINT NQIIVI' 'If NIHIIIIII. IlI'I LIIIII IIIIIK NIIIIIIII II-nm t:II4I- Inf-1' In IIr1:II III-IIIIII III 'IXIJIYI' IUI1I'II'l'II I1I'II'I4I'I'x In IIIVI-I' mIr1IIrI-N. QIIQIIQIIIN IIQIII Ip IJIWIIIINIIII -If If IIII' ICIQIIIII NI'zIIgIII IiI'IIII'x I'I'I JIII4I III:II'I4 IIIIIIITI-I IIIIIIIII -IxIIII'1ItII XILIIPYX In IIIIIII L-IJIIIIU. XIITII IIIIIIIIIIIIWNIXI' xxfu IIII-1' Il:IIII'II:IIII'IN. I.III'.II ff III' Iimirx IIIIIIIINIIIIIII III Nix III'rIIII1 IIIII'IQI'Ix. 'I'III-Q 'III JI'IQN.XXIIfN'I' IQIIII IIN IIIIQI' L'ZIIIIIII'I1IQl' 437411 In 'IAIIVIIIIIIQ Ihr II- I,III':IIx :I-:IIII NI-mi-IIIIQIIN In I-IIQIIIQ IIIIQII LIQIIIIIWIIIQI- IMI xmiw. fQ1IzII4I-rw NILIXQ' III III' I ':zIrI- VIIVIIIX I:IIIy In IIIMII 'XIII III'I'IHIIN. I.III':IIx 'I-III! I II:'iI'IINxIIII- IIIQIIVN II-III III SIWIII-IIIIQIIN QILQIIQI-IX :Ig:IIII N1I:II'I' ITIIII II'4III :IIIII IZQII' IIIII IIIIIIIIIII-III? Inv IN'I'IIIlI IIIIII. IQI-I .IIIII IIIIIII NrIII IIIIIIII IIII IIIr'm. Q-IWIII 'nm IIIIIIQIIN SHIV QIIIIIQIWX III-:Q I"4INt-III'I'4"'iI1g IIIIIIIIIIN Nnzm IIIIIIIQI-If tm IZIIIIL' wimmirxg NrII':II4 in IJIQ"II't I:IIIIIX. Ifwxf. . 1 s , vxx II Q I'IIrItI'Nt 1I':IrI1:'I-II Ivy NIIIINQIIIIIIIIII 111:II'IvII1zII1xIIIg III IIIIIII TUJIIUN. IQIIIIIQIWX l'IIII IIigIIII XIIYINNIIII XI-:IN-In IIIIII IIIQIIII-I-II x'II'tIIr'II'X IIIIII IIIIII IIII' vrIuII'IIX. C.. ' -P vygi 9 w51'.:,:h,1-1,11 . , BA S1ICE,TiPIfLL I94'-I f'N X XI ISL IxI nl 1t1I1 r 1 1 1It r 1 1 te1 fllf 11x x 1 1 xx tI1 I11t1r111t1111 xuS11x11 t1 IUXIK Hx lllllr I1 1x 11 1 11111111 11 IC 11-1111 t IIN xe1r xc ll Cl tm 111 1t11111 xx 1 111 tf111t 11111 IlIllIHIl pI1x1r 1111 the quintet 1111I Im INCFILZC of elexen p11111t1 per glme 11 1 1 pr111t 11f I11 11 1 ixe 111 1' xx 11 1 1111111 1111 the hr-t te1111 MKII I1111111 IITILIII 11 1 11I RIL II XRIJMI II3 orun' 111 11111tI11'r j1111111r 1I1 1n ex1c'IIe11t j11I1 it IIIN 1111xx 1rd p11N1t11111 H11 I11rx te111p1-1 xt X1 IXQIXWIIINPXIXN 0l1rrr II Uuli IHII' CC IIIINKXCIIIKII UXKI' II IN Kell' T U I lt? YI 1 1 N N N Ilfl t11 s ROBIARI IIARRIN lllllllll 111 Nl Y IN slit s 1 Y s Tift II 11111 1 1 1 95 1.1 .'If: , 'R ' C ------- Cv rr "Str' ' 1111 t' 11" C1-11t1'r, xx'11s 11u1' I1':11Ii11g1 sc111'1-r this x1-11r. :1111I Iii: 1 it111I1' 111Ix'1111t11g1' 1111' 11p1:,111'11t: 1111111111 I i ll lllh' 1'.t1'1 gJ111Ii. II1- '11s 11111111-1I 1111 1' ' 1 ' 1:1I X1' 1' " 'i " :XII-1 PI1i11 '11111. ' ' 1 JI ' --------- l' 1 Al 'II111 '1.' 11 1' f tl 1 I ,' 1 1111d x' TI d1's"x' I 131 s' ' . H1' '15 1 'Ill- 111111I- 1 ' 's i-.i01Si' :I'IiIx'. II '1. 'I I i 1 1 -' ' ' 1 - s IZ . ' . I 'f ----' - - - I" 1 .ul "R"I ' ' . 'd1 " ' 1 A '1 ' . V .' ' xx'11s resp1111siI1I1' for his 1'x1'1'II1-nt rc-I11111111I xx'11rk. VV1' UXDGCI to I1e11r 21 I11t 11I11111t Ri1'I1 Ill' -"11r. ----- v - I'I"1'lf -IZICIQ, II -i1 1i111'. fI1 "I 1 It I ' 1 ' t '- I's I1.-r 1 E 1I1 . II1- x'11s1 I111I shut A1111 tI11' '1'11t1'1', 11111I Iii: Ieft I111111I1'1I I11x-i11. x'1're I1 I gtup. X "II I," Il -IIIIIIUI' rI1i, x '11r, sI111xx'e1I p'1'11t1 uf class i11 his 1Ief1-11fix'1- 11I11x'i11g. II1' x'1J r1-- f111111g'II- 1111' Illllllj I'I1iI11 r:1IIi1x': ZllIlI 1x'I1'11 II11- gluing, 1111. t1111gI1. I11' 1'1111I1I I11- 1"i.-I 1 1 . XV- sIIIlII N1-1' 11111r1' 11f "II1I1's" 11I1iIiti's 111'xt x1'111'. Q- ' -9 1. XI HRX IN 131 ANN Guffrl 111 1 1 Rl xx TL ll 111 111 1 1 111111 111 111 1 1111111 11111111116 N LI XRLNLP HXNNX on an 11111 11111 1 111111 11111- 1111 1-11 11111 1 1111 11111 TTCQUCHI 1 1 11111- 1111111111 1111 51 1 1 1 11 1N 11 1 1 111 111111111 1.611171 PINK XRD KK ARXIXLK fum' 111 x 1N 1 1- 161 111 1 111 Cl 1 H1 111nN1111t1x 111161111116 111em1 11NN1N 1 1111111-11 1111111 111111 1 1Nx 11N LI 1 1 LIIXINC' 11111 1n 1111' L 11111111 1111111111 f'1111f 1 111111111 111 NPCLII1 1111-11111111 -XNIIX IISI fcnirr 111 N 11N 11 11111 N xl 111 1 111 111 x 10 N 1111111 1111 11 11r11m1N 1111 11111 111 1 X 1' 'N 1 lf1l'z111r1l N 11111 11 llllf 11111N1 11111 1N11'111 N111r N H1 11-1111 1111pr11x1'1111'111 Qlllltd 1111 Tflll ' 1 1111111 111xx 1r1N 111' 1111 11 111 1 N 11 ,. 1 N 11111111 x11N 1 11111111 1111111111111 1 ... Q-gf? .1 11 as i' 14 111-1 N 11':1N 11111- 111 1111' m11N1 :1g1rcNN1x1- 1111N 1111 t111' -111111. 111' 'z1N :1 '1': 1111- uNlI11H 1x'11' 1 ' going 1111 11111111 111111 xxz1N cNp1'c11111x 11111111 III N '1 1' g 1 ' 11 ' 111 . 'M 'Z A ---,,.- ls -V ,l H21 z N '1z1". 111 -11: 1 "1 N1 N. 2 A 1' 'I 1 1 I 1:N11c'1N in 'ri1i'z11 m 1111'11 . HiN gridir I1 1-1111-111-11 -1- 1:11111 111 111111111 i1 --1 '- ' P ll111N. H1' iN :1 j1111111r 111111 11:1N 11111111101 yl'1lf 111 1:11-111 111:11 :1111-1111 111 111111. I '. ', . 1 ' ' ------- C' f. "1f111"" x':J 11 1:15 s 11" 111 1- N11z11. ' ' IZ D' ' " 11 ' -' 11. '. :1111 ' ' 11511-N. HE 1143 ' 11' 1: " L. J S'l'.' .' ,C ' 9 .1 1P:R ------- I' 1 "St: " 1x':1.' 1111 111111' st 1' 11111 Eli :1 result, 11id11't 561' m11'1 :1'1i ll 11115 year. B11 x1'11 ' ' x'z1s 111 1111'11', 1 i1 "1 , ': 'I1' ' ' 1 1r1'. 1V11,1,I1-XXI Y: 1, 11 " 'INK -'---- " ' "11111" x1':1j ' f 5 ' J ' 1'rJ. 'N N I " ' ' 1' ' 11' :1 N111 ' 1, p IS. ' 'z 15 1 ' 1 1 1 - N':1s1111, 111111 111' pl: -'1111' 111 111' 131511111 111111- 11: ' 4: 5 's ' 7:1 A' ' ' 1: 1111-. P 1 fl , , 1 - . - , 1 ' 'Ts ' 1 - C , '1 1 Xa f 0 1 - f 1 ,, 3 AL I 1Yl 1 '. I. -- 1 1 ' .' ., D E L P H I A N 5:5f55ff5::55:"' vez-'s :"':x'f'::":I' 'UUx21"iv:'f':.:KS:SJ1E1-.Sl:.S1L:K24211: 'S ff esvrvv 4f45le4'fl241ff xScfllclC m n 4 mr R mm l at Bob Hum UH l I I1 llll 1 HX ll XIUU In km lknr xXl'clS0ll KFC OIC Jnm 1 XKXXLHIINI t xx I1 l 1X ll ll 4 X JN IIUIH 1111 Tlx X 1 1 law X Rn ' I Bill Xrilggfi, -luck Si g-r zu, ul: 1 'iz 1, ' ls. R ' 2 Xxnll-Ill K '-sm-r, 1,1-on Yzuncll, Balm Harris, H4 ': 'cl Sclmlu-idx! R1 St"" : -lwck ZXIZIQHII. x . Q I 4 . I Xvus 1Jl'I'4l.' .U .,.,................. Hufixzu' ..,4.........,,,,. ll .,.,,..,..,.......... I 1' Yu: ,A...A4...,.., W- -ll ,,.,,v..,.......-.... A - ' -xl, ' ..,,,A,, ,Y, J", ,.,,4,,. .----... ...... N. .luvph A,........ -,,,,- lb, ,.4,,4,,... ,---., .,.. Nlii :llv ,,.,,,,.. ,4,,,,,,, Q3 ,,4.,.. ,, ,............ Hmm' v4-,,,,,, A ,.,,, ,Y,, 41 .... .--.- .,4..4....... Hz-5110 , ,A,,..4..A,.,,h 17- -, ....4... ..,.,.. l 'llriullnillv ,,.4,,,,,, WV I-+...-,--, -.,,--..,-, .,4. Umor ,,.,,,-, 4-,W-H--,, ff,f,.,--,A ,..,.M...,. Nlflkzllv ....,,., ,,- ,,,, M 174 4 -. - .. .,...... . .... X4-1, k'llIl1t'I'SN n , ,, -,A , , 4, M , - 1474--. .......... ,. ...4. kill 'lu km ,-,,,-,,4,,4,,- 33 A..f.... -,,--.--- ,.... L'h 'lnillc ,,.4A4AY, Y,-M 111 ...4,,,,.4,....,..,.. IJl'IIiN1H1 .4,,,,,4 A-,, ,,,, F' N '52 N--, xx- - X-.,, Nw, .--1 ug, .-U, ...M Q., X-.M M, Q- , Nw, 1--1, ,--1, uv, .vp uw. .vu Nw, ww, uv, Qu, DELPI-IIAN lzeerfeaclers l'111l1ne Iolom XI'1r1 Dexxedxer lx1thr1n NI'1rsh 'md A1111 Ix1rL F35 1 L 1ccr or our 1 aerleldnr 1l11r 111 ments Ihe 11111111 111111 hue cc N wr 1c-r' 1 IIQX we 1 Nenmu ue N11 1cr1111111 m NN 11111 next 1 S12 E 101-3 1 Let? gin' 1 big 'I H f 'h' 1 ' S. 'l'l11'5' wcre 1111 the job :1t all of the games. and added pep 111111 cz the ' ' i s 1 j ' 1 ' 1 I llf fa tl r fears. Aa 1 V' . :Il 5 ' ' fl 1 ll '- 1' ' i ,'.' tl - ' jc-ar. LPHI KJ l XXLIFX spnultorb 7 Vllms mt Nl f xlctorx L 4 Vlllllll dafumsnl m w Rcldx for lu 1 1 lxputlng some flung R uc Q ll ITINIIIQ' up XX lun s tlu wa locate rs qu strutra rs l7 lI1Itl'LSllIlQ' lvungh ust lxfurc tlu lwltrll lung slum mn llfLI'l1O0I1 l7tQlI1S 1 P 1 1 S ll up s 9 lgOI'lll2Z,' I 1 X A N . ,, . ..,, X.,. h,..,:TSal:5Ek5:?a,E, -"1 "1 ' 'JL the lz I? ..., 5 l laving, a " ' I' f'ast . . . - l 2 1 ' ' .... 5'-lllllll lull . . . 6 'z zxicn...'-if - ' b ...Ply car 'lwl . . . 9 'L ' Q ...lIlY' 1l'll?...ll !l ':.Cl 3 1:.....-- '?...l3-A xl: 1' I 'z -... l4v!":a" cl... l5 ?l'l ' 1' ' 1 ' Q . . . 16 l'ct it. lllll ...lf Qtcp' ,kicl '... ll ' t, im' it? 2 .. , .,,,. - Y 59? . 5 v J , . , 1 , s, 'Y' XM , . xl , W L , 15 'YN 4 I .df , y 'f-, I W -W W A 1 wi im. . 'iii 4 4 5 'iff ' . 4 ' 1, 2. lt X1 1 1 'zu ef b Q if v 1 , Q x 6 V. '3 . .....-,,.--- - g .,m,.k ,VX . ,, Z a MA' ,.-,Q ..b ,, f -v,fw11e,,.,7, , . .f ,. R AA bn -' fa:r,.,'. f, . fx 3 kk f , M fw, ,Q W...Ww.,., I X 4 I, . ,, A If 7 lm g M, . N J 14".:n'C.L 92 ff A f5q,,g'gx,Y 'I gs". 'S .1 M- M-0 cf K .. , . K , . A , mf' 1 ff If X Htl 'xiii l. W, l , fgg I pl, , 4 .I 6555-!259595? ax, fa 5 f-+3 f J , V ., Y X Ag 2 . ," Q, .


Suggestions in the New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) collection:

New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

New Philadelphia High School - Delphian Yearbook (New Philadelphia, OH) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.