New Milford High School - Yearbook (New Milford, CT)

 - Class of 1942

Page 1 of 66

 

New Milford High School - Yearbook (New Milford, CT) online yearbook collection, 1942 Edition, Cover
CoverPage 6, 1942 Edition, New Milford High School - Yearbook (New Milford, CT) online yearbook collectionPage 7, 1942 Edition, New Milford High School - Yearbook (New Milford, CT) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1942 Edition, New Milford High School - Yearbook (New Milford, CT) online yearbook collectionPage 11, 1942 Edition, New Milford High School - Yearbook (New Milford, CT) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1942 Edition, New Milford High School - Yearbook (New Milford, CT) online yearbook collectionPage 15, 1942 Edition, New Milford High School - Yearbook (New Milford, CT) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1942 Edition, New Milford High School - Yearbook (New Milford, CT) online yearbook collectionPage 9, 1942 Edition, New Milford High School - Yearbook (New Milford, CT) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1942 Edition, New Milford High School - Yearbook (New Milford, CT) online yearbook collectionPage 13, 1942 Edition, New Milford High School - Yearbook (New Milford, CT) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1942 Edition, New Milford High School - Yearbook (New Milford, CT) online yearbook collectionPage 17, 1942 Edition, New Milford High School - Yearbook (New Milford, CT) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 66 of the 1942 volume:

fx At11en111m 011111 of C1t1zen511zp C 1 1 111 1111 1 1 I I I 1 ' 1 IX 11 11111111111 1111111 I 1 11 ' L 1 1 1 "11'1 '1111 111'z'1'1' 111'1'I1l 111'x111'111'1' 111 1111.11 1111' 111 11111x 11-x' U11k-X1 1:11 111 11161511111'.v1j1' 111' 1'11f1'111'1111'11 111'1' 1'z'1'1' l17l'.N'K11j 11111' .f11.11'1'1'1'1111 1'1111:1'11111'.f 111 1111' 1'11111:.f. 111 'U' jx 11 1' 111 ' 1111'111.v 111111 x111'1'1'11 1111'1111.v 1111' 11115 111-1' 11 1111 x' 1111v 11111111111'1111'1'. 111711111'1'-z'1-1'1'111111 111111' 1111' 1'1'1,v'.v 1T1f1'.1 1111111111 11111' 111xv1 111 1111111' 11 1111 1'1xvj11'1'1 111111 1'1':'1'1'1'111'1' 1-H 111 1311 111111':'1' 11.9 'fn'1111 111'1' f11'f111l' 111 111111111 111' N111 1111' 1 111 I . 111 11111 .v11'1:'1' 1111111'11.v1'111 11,1' 111 f1111.C1lxyL'11 1111 11111111 .x'1'11.v1' 11-1.1'1-111' 1111,X'. "'1'11 .13 111 1111 f1'11,xzc, 111' T111 11'1111.v111'1 1111.1 1'1'1'xx', 11111 111115. 1111 111:13 11111 111'1'111'1'1', 111'111'1j, 11111 111111'1' 1y'l1l111f1.-11111 11 i1'11.1' 11'1111x11111'111'11 111 Hx." YEAR BUCK 19 7 NEW MILFORD HIGH SCHDQL 4- W 1L S? z TI! X 3 g o 'jf Q "' + J Q O X - 'f-A x , l n A fl il f X A-, V EQ W F! u X ' U K, NN um N .- Nw A V 2 - X A 1 D If i -Q ' i K !, I IL Cl us of 1949 clulzmus rim um nm to rum Q mn mms of ZX u M1 cnc mm wma cmuo ah imma MILS of Ammmz T12 1 4 2 " 'Y' v IPI' 1 3 1 G' 'c' 'lf 'l High Sgfwul, wfw are fir this time SCTl'f7lkQ ' MA' 'IFW1' c f'flS' 'L m,'f14fr:f - 'Ziyi' H6 '1 1 A:-, ,in 1, , - f .g,:.,'1L'f .M ve -rm ',.'- Aj. 1-,5.4 " '. '-n -:Y 1- v...., 1 1.. . .-.N I r A .J-BA -4 MA .f .J fr r X F X ff 'f' F' " '. ,..-- . , X X. "x,,1 1 Q32 'X A64- ,- - AYP' 5 ska' ...lk A I.. 4,54 Wk fs I wx ll I1 I I I I In II III!! If I I I X4 I 1 N III Ill J I I NIIII 1111 'xl I I N I I Illlllfli I Illfllf II 1 JI 1: I II f lt!! II I IIEMSLIIHIJI.S1.XE-I- .Ifmx l'1'u'rm-mfg. Nfflx '1 wI,f :ffm NI mx, l"nzxm :N NI llwl-Q, N mm Ilxlxfwlr I. II1 N1f.,wf f1'7w1' If: WI' Iliff I f'fff11w, ffl ,Ifzwfr II5-,I',l"1, I ff ,I:l'ff'w f1Ifw XY, C'.1'1:,x1r,,,l.,'-Nf,I,'ff1m II. Uv, XI.l11I.l. I:11I x 'MII ,I1.'v, .1Iffw'1nl1I1'f1I lim . HI Il. lf. l'l.x-14. I'Ifjf.vfm. VII, HI Airy. fffw' mf .Unfffl mf! lf. IE. li4'1:r:1:'1s. I1lnw'r17 In-A ww. Iliff! ,fwfr ll. li. XY11,1z,x'.1-nv, JIJJKH ff,f.w'Im lxx'l'1ll1lclYl, f'Xx'I'I,I, llrml.'f.-I,-I,',f1f5f, .IHHU ,- Nfffffffnzlfflv' I'.'1fffw'5x,f'f li-N wxlzx lfxms, I'1'ff1'H. lwffn xxmr ms R11 Ilfll, Ifwifwl ,Nl lllvlf ru, UH 111 IIfxI-Wy, l,!"II7I1f'lIX uf IJ' mfff'1'111'4ff If1,n.xNu1z IAI'Yllw'l'lH1Nl, .Irg ,Xl'wf',f,'n wf1I Ilmy, UI, 51131 r'1'I:11' ffl .Ir' In 'III ffrflrlm VIQIIV If XI! IIXYIN. Nwzww' nf ff' ,If,H5w' IGJIIIIIK 1.1-.1 ,x Umw, f'ff,vz,'1f rf mf .N'f.I'jw'M is-iwmcla L I'r:1:lcx. IG fffv, I'If1iIff1f.f, llff 'ff .11 Ilxszmvl' Iirur.1,1,11. .Ninn NI. Iffwff MII nSv'l,lyI IIIIIIIU' 'V FI xxx' YX'1m1m,x1m, I-mfm, I"fMl1fn ,I Hllim HAM. I'l'f'MYilIlIJII .lnvfl nf mv! 117 'III llivfwff Ur: fI1' VI'1fIIwfI ' 'I llixf I'll cX'l'IH.IlINI, l,1,1,1N. If f.w I wwf I ,II !I,f,,, flu' f'I1,'x,x ,1 IIN IIIWI 1 I f I V-YI' :X IIXXI1',Ir'f4If'x , ,HMI N' lff rfffff .N 'f1III11y1. f"'lllXzf1.x Ii 111, fvnffwwz ' ANIx1:1,rl,1cl'l'13 l'r:'1'1-www, Kfr'1f1',-A I mm' x' fnfgf I I f14I'Il1lY1'I IVHIIVII II' I Ilfwllffff Class History l S 1 , KI -on ot ff fu l u 1 . littll lld1L X l ul N, All 1 HL L l 4 ll 1 1 int llltall 501111 lll' bl lll tX1JLl1kl t Ntllllt L u HRX ld I-J Hdl lx Nxt x ful XPC LN1 LL llll N X 4 l Il Il Xl uppml 1 l ll wt luolxttl J NI XII X NN N ,N IX ill si u 5 llllllll 1 Il i ll S lll x llllll 1llL X N lllll l ll 1 ll r Ullxll l will t hu I xl l lutul wil tll lu lllulul Nlllrlll Hull l 11 lll I l l NIIX X N H 1 1 X . I ultlf' lllltl 1 Ll ull H111 llk x 1 t lou fl Suu -- 1 alll dtcuh wt ut l lllfll Illdlle awax ll L tlflfllllllll l 1 - X 11' 1 xHXll X i Xl X .15 IX llllllll tlu Nflllllfllllli JI 1- 4 ll lll llsllll X u lll 1 1 XXL ll 4 1 lllltll J 1 ' 4 XXllllXXl x w 1 X 'llUXlUl l Q x x N J t X l ll L ,. H lll t 1 L XXQI l llll hx Luk Ntld J 1 f ll 1 1 till 4111 'HOXIOI IN l XIII 1 ll Xl it N x l llll to f 1 c 4 N 011 H111 1 lb li x N P C11 Xl lw 1 N 1 lll ty U lll 1 IX 1 my lllllll Xia f l 1 N 1 l l 1 dllt-cttd bw l lll Xll ul 1 llllt 1040 Ll l lll r lllll X ll ,fl 1 tl Xl ll tlllc kllll talllpll 1- 1 t it X u - lil l xt u dll l rllll ll N .1 ll Ull XXllll llfllllll callllalvlllllf- it tll ra ll - XXltI1 u O 011' Clllfi llixt ily ix QlX'1'll lll lllll'tlllllK'0 lllllwl-lu-5 to Xllll to tc-ll XUII f J 11- ' 1110 Url l illu-s XX'll.'lI wt- llllvm- haul illlll rillll' of tlur llvlpt-5 whit-ll ll'lX'C " "'l"ULl. x U --lu .',' lllil'1l'.X'XX'1 lll ht- ilu- hi-I--lll lll' 1-lll-ll ul llx. what high Nl'lllI4Jl hu, flu - ful' llm th- l.l'll'llflF. thi- wwllg, llu- Illll llllll lli'l1'lLll'lll'. lllll HliXl4PllNl.X' it if llll1llJS4llllC lll' us 111 giu- IL 1-la-Q lli-twig lllu- thi- IUI' it wi llil llilll-l liul' l'1ll'll llu-llllu-l' lll' tlu- villas Llul hu thu rlllll tlltzll ul' llll fllll' l-Xiu-l'lm-lll-1-5. To t-all-ll Ill' llf. th--v fllll- Xkilli- ll '- -' I J -- llll rf ' littlt- 1llll'l'I't'lll. lvlll Zlx 21 vlilx- wc llilX'l5 haul 1-l:l'ta1ill 4-lllllllu -"-u--5. lf - flf thc: -vt-lltf Nllll I nut LIN ll4'2llllllll'N ill 21 'X'r14IM'l'. ll' wt- wt-lc til llllllli uf lllll' ' lll' '- ill tt-l'lllf lll' lll'ilflllllL'-. il lllltjlll gy- ffllllvllllllg ll 'tr this: Cll.-X.Q.' Ji" llll l-'lil-INIIXII-IX l-1N'l'lili NlCXX' llllll-'lllill llltlll .'l'll ll. L, .1 ' f ASS IX " i llI."l'UllY lll' 'l'lll-I .t'll IUL. Ull' llllllllM'l' elulllit lu-lll ll- :lt :lll. Wt- we-lv -till zlw'lQwllul. QL'l'l'L'll l'll'l'rll u- 'ith Vlllrwlllllll i'l'fJXX'1llllg1 ill lllll' lulllu- Ilvlllll llltlls tl -uv wha '- '- like. l-'lll-if I, ,X'l"l'l-lXlJ I-'IILNI' .X,Ul-IXll5llY. l,l-I.XllN lll" 'llll-I ft'llUUl UNE lilllli. .-XS l'll'l'rlllIll'll wt- llllllllil lli'IllKl ul' tlu- 2lNrl'IlIlllX XX'llll'll XXRIN lu-lll fill tlu- lilst tlzh' ' J -l lol. rllllllft' ul' llw wlul 4-ull:-nl Xll. Xlillizllllwll'-4 l'llUlll "l1HlIll'.u XX'l'I'l' llllilll'-ll'llu-rl lllltil tlu- ' ' lll'- lii I til tlu- lll'il llilf lll' hI'll4l'Pl haul lIl'l'Il gi 't-ll hy Xll. l'm-ltll llll'. .Xl-ll'l' .ill - ll-X' ' llttff. wu lill-ll ill, twill: Hlll' lll:u-i-- :l1l:l lll'2ll'4l lhlll' llu- lilwl llllll' zlllllllt tlu- P1'll4JlIl'h lllll' ' l-. Q high 1ll'l'm-lil-l'pllt ll' all Pll-I' hilt llH'lI wi- lu-vllllu- ll'll-K' ilgillll ill llu- lll1'Illl1lIl ul' ilu- 1-1 th-ss l'l'gll' hi' ills. Ul"l-'lK'l-IHS l-'UIZ 'l'lll-I YI-I.Xli l-Illl-Il"l'l-lll. .X 1-hiss llll'l'llllQ1 XXZIN 1-lllll-ll s-zlllx ill ilu- Xl-lll' I-l 1-lm-l-1 'llll' 1'lll-4 Ullll'l'l'4. XX- :lll pill-tl illll lll: l'llllllll l'1lUIlI llllll 1ll'4u'i'l'll4'4l with ilu- illtm-llti-ilu tl' ilu- Illl'l'llllQ. lilu-ll lu-lsllll l l'-l 1l1'Hl1Illl tlu- lwullll tu Nm- will wsu lll1'I'1'. .-Xh hllll l'Ulllll lu- Sl'l'll llllll tlu- nth-l' l' 'uh Flillltllllgl ill tlu- llIll'li l-ww llilllh-ll hi lllflxl' vlul Ntllllll lll llwlllt. l'lll :lllllul llu- 1- -' ' ll ' illhl lilli' Vt-ly an-l'iflllHlX hut llI'X'l'l'llll'll'NN. wi- Fllllrl' -lui-li Nll'2llllI. licll A- .Q - ' lille illlll .luztl lllulil tn Izllu- 1'2ll'1' ill' tlu- 4'l2lSN l l'z"s. -' l .l.X.' l'l,lXb. MIl'l,Xl, Sl MVIS, Slflfll. 011' l'lI'l'-lllllvll wi-izll XX11N flll' ill lu- wt-ll l't'IllL'llllll'IL'Ll. lslll' kl whill- it l'-ls l clit it wr lu- ilu- lll-1 Hllt' til lu- l'l'llll'lllllt'I'l'll. Y P11 Nl'l'. wills Xlllx ilu- lust mu- uf tlu- s-as l t-al - vll 'll tlu- llllillx lll tlu- lll-igllll-:ll'llful4l wilt- illxt ill llll'll' Ill'lllll'. l"l1lw-l'- '-llc H' 115 3011 5 --' -ll In llxk' tlu- lu-iglllullw' llfl '-rs tbl' lll-ull' iwllls. 'lll ix all s - ' ' -' 'ith th- -- f ' lll llllll- Xiu-itll- il fl'llI'. Tl llx. wa- lt"ll'IlL'1l Uill'lb ul 1-1-.lu-vt IJI'llIl0l'l.' "g,'llts. l"l'li-,Q A Cf. l'llX'l'll.XllY lll lil'5'l'UKl. lIOl,lJ IUXX' lJlXY HY lllllllillf I 'OTlf. ll' ll' 9 l1l'l'll ll 1-llxllllll ill Xt-w Xlillkllwl lliglh lll ll2lX'l' il limi' IJ:-' " g' - rc yt-' ', Illlwl su tlu- Nllllullllsllw-N will lllrl I'-ll',,c-1 tlu-X' arc- -till llll In-l'-4-lllflf u-ll. il' is J 'lll' tzllit-4 lllauw- ill Nlzly llllll c-w-l'l'vllll- ix 1-lllllllc-lll-rl to XXl'1ll' il l IXY. lll'4'l.I'l'2lllly ill his lla' '. XX" l"l'c-ullllu-ll haul Ill Hll'lP will wt' llu- i-llutlllllzllw' lllll' lll' 2lll'21ll'N :llul ll2lX'4' 21 l'uw llily as '-ll s tlu- SllIlll1llllIIl'l'4. ll XYXIN llfll l4ilull.l' l'l'l'1'lX'l'll hy lll1'lllll'l' vlllswx. XX'-. :ls l"l'i-il - hull llllivll l4PU llllu-ll llllllll fllllw-ll.'c-F. l-'lll'INllKll-IN l'I-Illl-Illl!.X'l'l-I ll.XN'l' ILXX' Ulf' Sl'llUHll HY .X lll'Xll' .XT ,' ,C 'JOD lllXl'l-I. llll ' vilul thall llallx' livw- lll rrlll' llll'lllUl'll'N. .X lilljlt' lllllllllvl' luvzllwll-cl tlu- t1'll-lc vhic-h tfullq IIS til tlu- lilli4'. .X '1jI'l'Ill lllllllj' Villlll' llllllll' with llklllllllll wllIllllll'll4. 'l'lu- gllflml lllllk-N lll. llu- llzly uw-l'-llzlllllwl-ll tlu' Ilillllx tlulllggll. Elllll lllll' Nllll'1'I'lllQ4 XX1'lll lllllultu-1-ll. lllflll Sill V. I-I 'll.XN .'l'.XlI'l'N Yl-IiXll XX'l'l'l1 -l.Xl'li S'l'll.Xl ll AS l'lll-Ifll l'IX'l'. 'l'h - llllll' hlul lulw Vfllllt' XX'llL'll wc- t-wlllltl hull' cl- wll lllulll tlu- luwly l"l'l-sll 1011. Zllll --'iw I1 tlu gh tu l'L'llI1ll'liS :lll-lll Ulll' tQl'4'l'llllk'NN. XY- '-'i- Nlllllwlllilltt-N! lc-ml nga' .' V' -' .' '-lll, lllll' lJl'U4llll'lll. llllll lllll' lulx'iwl'. Nlifx l'l2ll'lN, llll' S1 ph 11111" Xl'llI' mu ll 4lll'l'l'Nfi l -. S01 A l-if -Ili QU lllliXNllX'l'lt' L'l.L'l5 lNl" , "UPN, We X"I'k' lulw vligihh- lm' llll'Illllt'l'SllllJ ill thu llllllllkllll' Xllllll, Zlllll tlum- vkl' g jlill haul to gl llll'Hllt!ll il lllli lll' illilizlliflll. 'l'h- KQll'l4 gvlillgg til llll'll' 'llll'SK'S witll halts l L'tU'l'f'll1g lllllI'l'll2lh. Zlllll tlu- I ly, with ilu-ir tl-llllxl-lx l-will-ll tml tlu-il' l'lu-1-s zllltl lihlclllf ill tll huily lu-t-l1:lu- llll'IlllH'I'N lll' thi- Vlllll XX'lllk'll if llil'm-l-ts-ll hy Nli-S . 1-' 'i1l. All ll' tlu- play- lvllt 'lll lu' tlu- llldllllllllk' Xflllll llftt-l' this haul Slllllt' uf Ulll' 1llL'lllllOl'i ill llll'll' rants. ".Xlll-ull Sli:-I4 l'll'Hlll lllllillllilll i'l'u-li." " ll- Nl lbw til Vflllmlllt-l'." "l't-P' V' My lit-z ' .V alll "XX'l l' 'l'lu- l'hillu-N li1lIlQ...XX'l'l'l'lll1INl'j1lX'l'll. Sli- lrll ll, lllll'l'll, lll'll4ll ' ., IlglL'S. l'lll'lwlll. llllI'llll.!. Nlll ll- llllll Htl-wil twill: 112111 ill ill-,t-. Hilhi-l'1 Zllll SlllllX2lll.X "'l'lu- Xliluulf-." lllll "'lilu- l'itzllm-s ol' l's-ll'.21llm-1-if " ' - V' M '. llll . haul Nllllll' lll' ll- lll ilu- 4-lullllx. illlll ll uw ill ilu- Illillll 1-:bl-. lilIlllY l .XNIN lXlI'l',X'l'l1lX HI-' XIII. l'l-I'l"l'llIllXl'l, N-l lll N4ll'lZllN ill't' lIlll4'll lllilu-. I-111 this fllll' wt-'ll l'l'llll'llllll'l'. llilllvk illlital llrll ol' thc xl-luull IlI'llll'llHll XX'l'lll un-l' llig' with tlu- Q l-llts. Tlllllll '1'l'IliNl 1'.XXll'.Xll9X Ill-1l,ll IN .ll'XllllI ,ANN I-Illl-Itf"lllN. lilhllll 1-luul-illgg Xli-x 5lllllX'2llI Milf. XV l-'l-1 lllllll as Lllll' lulvisul-, lllll' -.lllll ' K1-l ' wt lllll-' with 21 hllllg. l'l'l'l2llII llu-lllhl-ls ull' lllll' claus vlll'l'il-ll Ull ll- l"l t-' - -i,,ll. Th- llkl iulllll llI't'Nl1lt'lIll2ll l-ll-1-tillll win lllll'I'X'ily ut thi- till - lllilb, illlll this tit-tl l- .--1 ull :lll'- ' 's will tlulu- ul' tlu- 1-1 try. Yu wc-t-, -llu-lc Sll'2lllli haul lu-1-ll t-lt-r-lt-rl lwitfi- 'lltl LII' IJ '- z ' l - I 'F ' C' for il'tl li-l'lll. 'l'lu- rival 1'2llIlll2llQlli'I'i llilll an their - lulimlzlit-. -lllll C'zll'.-fill, illlll 'l- tl ' a Xlll a- llc-fl ll' t l ll ilu. 11 ll w il lbllll wal- llltla L 101 l S N N NU'll llll x all lLll llt ll ll l ll x ll I l , ,l 511151 N Ill lllllfl wall Ulllf w u ll . alalllv wu Ill 1 lllu w I., .1 -' lf al l l l ll' l L llala 1 1 UNH '- U Illl ll Nlll l l l ar 4,44 4 1 U u ll a l la all Ill Ill 4 X ul u x ll Ill l Xl l 5 wa x l ll Av, llllll l K x l ll L S H S 1 4 l x l lfllb Nl X ll Xl ll u, l Jlllw lllll llllwl lf l lf rl xx l Ill l l all l lll N llx al lllll 19-ll llil NllN1l X Jlll WN N X fl lxl XI Nllllfll aut ll - L lll ll N011 l Ill, 41 l IN llul 5 ll lll wltlll afllll' al ll -l l 1 ll lllll w a Ll Wllll ll dlllw tl 1 5 Xl ull wll JL aah l allxl Nllll all lllffll sn u IOR NUKLXI ll l N N U.ll a N X 4 -flalll l X lllff l-qll ulw ll wa-l lul tllal l l 1 l fl lx IL -. U1 aa tll lllwlal- aa ul ll l wa ll-llll II ll ll 1 X llll ll wa w x ll lu l cluu 1 alll ldl wa la lll f x t w a a l J - llt xx I IOIN Xl IINI lX NI Nx l X l lllk 4 ll Ullx L hi ll l lLllI l Ll jlllwkl lllallll ll lu, Ntllllfj alll ual ulll u wlul plana ll ff l 5 l ld 4 llll llll lli ll l llll alla ll dllllll ullll lwllll la lalp Xlkillldlllfll. llllfl l.,3.lld.l ll llllx fl 1 - L Pd Ill X dlli ll IL a lllll lllg, 415011, Llllll 5 Lllllpplllx lallill Blllkc llllpllk and D -Xlllla S IOP Pl UNI I l S X818 Nl L llall LU IU lflll N lllfl Jlf x llllf' Nl p lll 10 Ll rl l ll alll lelll 1 l l lllllai l ls tllal l l N I X ' Il l IX ,, ul al l ' ll al al lwl lllall lll l u l ll lll N 1 ltl 1 4 ll lil u lllll XS llll fl lgfgw um we IH l llll lla x ll a N x I nlll T IU l a Std ll Stllal 1 lllu a ll at l -lx llll 1 ll lllf' U P I P If U 1 p ll llllll l ll lll L lldll l lt df Il 4 l ll XT' Hflfllx l I N N KN Nl XI! N ll Al I fl l lull 1 H1 ll ll lf 4 ltll lllc l ll llllxlllff alll lu 11 l IU 0 l a l fl Q y ull ll ll 5 1 4 lla afli'I'fl NQTOINII flNlT0ll 1 1 " " xx t IP ' r -. wc wall alll ' LX 1 lxl llnlp alll ffllulanfc- lu l Zlllll Nil Pl ltlllom TrlFLNl x Ollxll N iill l 'l - a-alllc llu- l'-'lllt dill'-' .'Jlll llat f - X liull. lllbll welll ulltl tllll: ilu- lil'rl -' -'-t-ll. -IIN 1 l'l'U51 A .'l'l,'l'l-INC. lil'lll.XYlUll Ol" l5AI,l.4lOX,' .XIJIDS .XX l'Xl-IXl'l-Il"l'lClJ Sal - llf ll? w'ill llQYl'l' lure-1 Slug' fl, 15141. Wl - ll - llll'llll Il- ll' -llllli l' l'l'lllll villl lill lrlx'a-lyk llraclu-.ll'-, it ul ' --F ll lslullal all Ill0lIlUl'-Y lilhl' a lllllllllvl' 'li us. Call rl ' U '- t wl' E 'l 'Il tlu: stri g fall' la-lullxillzg llu- llalll x ' 5 1 lla-al. ll wlllllalll'l w ll'k. llal lt:-l' l llll ' llllH'll yllll lllf"'fl'1l -L il. 'l'lu: lllllll'!'l'N alll n2lllll'l'Cll lll'4lllll4l, jK'l'l'lllKLf all Ulll' l-Il'lll't- lrlll will W llal llallll lll-. l-'lllallly Ply lJIl'llllj1. xlllll llill lM'l'll l'a-Qllalllxilllv llll' 1lllll'l,, up tlu- rllfllgv l lllwlllgllt lllllll llu- s q- lll:l'. ll.xl'l'lllll'll il. lllxl-alll allul ull, 2lIl4l ll'N1'4l ilu- llalllflllllx l ' a Ill' l lly IIC. 'l'lll'I Clll-INllS'l'llY CLASS l'lilCNl'1X'l'S AN 4llilll1N.Xll l'l.,-XY. lla- 'llllIL'l' lulw Nlillll ll .' ill NYU lLll'l4l'll tllmllgll ilu- ll.ll1llt'lll'lf willl ll llllllk'l'll. llllllill' ille Di Z,1'lll'r'f lllx lllllg' wllill- llt'lll'1l rlll1'li ftlaliggllt llll ale lu- lll'lll all'-l' lllalkillg llll llu- falva- alt' l-all-ll lu-l'N+lll ala lu- IbilX't'll. Wl - awkl-ll wllall lu- NY'lN M'Q1l'l'lllIlgj fall. lu- l'a-Illia-ll: "l all l illljj ful' llll llUlll'Nl 2111... Alil A' ll: llu- 'Ill ll'lllN wa-lv Nll1lK'l'l'll XYlll'l1 ilu- l'lll'l2llIlS wa-rv Illlll' lul lulla-ll lklllls wax fll l filling ill il llaltll lllll ill ill- lllillllla- llf tlu- nlilglf l-'al llix fa-4-t Ililllgjllllg llva-l' tluc l-llga-. 'lllix wal: tal lll-lllllllNll'alta- ,xl'1'llllllL'lll'r' 4llNl'4lYl?l'y uf tlu- l alihplua-l-llu-lll all' 'lla-lx Ill N uillllllla-ll l'l'1llll tlu- lllll Zlllll l'alll l'l'UlIl llu- alalf- F lillg "lilll'-l'zlI lil'-ku! l'v- fvllllll it!" lu-IN lllll l'fll'g1-L llilly .xllilllli illlll lli: illll 'l','lIIlU.llUll lf l'l'i1-slly an lla- l-alllllly SlHYIll lay illlll waltl-lla-al tw l lllll't' alia- alt lllllIl'IAl'lll l'lll'N ill twal l'lllIl4 uf Alla. .ll'X " Ill-Illl' 'Hb XIAKI-I 'l'lll-I ll.X.'-1ll.Xl.l, Sl-IASUN UNE Ulf 'l'lll-I MUST l'I.'l' "ING ' lX 'CAI-IS. , 1' l'tisf. l'll II' .' I l'lill'l'0ll lll'lIll'll tal Illlllil' tlu- Jlllliall' fl-uaalll all' ll2lrl'llilll 4 s allul- X ill,. Ull- Pllllll' tll-t 'as Ill-I tal lla-gil all lligll wals lllsl lly ll Pl'Ul't' f E 4-2. All lltlu-' ga u-4 of lll- sl-al-alll wa-l'u 0llllK'l' wa all' lflt Q' 110 ' . " iQ . I 'i.X. .Q--.'l'l.'lJl '-I. ll'l'll'lS. l'- ' 'F ut l .' ! Cl sn a-1-uliull--ya-4, .llll C lx' llul do ' RL gl lul jrll. XVI" 111! l llil ' as l'l'a-fl- t ga' I X fllwlll-' :aial tlal lllllf, J l 'Ili a-ll--l-l illlll " Ylly All- Q s xYl'l'-l,l'U.'l1ll'llt. xlil 'E Da "lx ll. sl-l-l'l-lallyg .la - l:lll'li0, tl'-- :ills-l', llllll Nliss fN1l-l'- XYll "-lll'. wl- sl-till-ll llllwll tal lllll' lafl ' ' 'C ."l ull. N SIGN .' ' J l -'-I,-k'l'l'l'l-IN "Tlll'Tll U11 LUX,'I-IQl'l-IXCI-l,"' l'li 1' ',-XXI. Mr. l'l-ttillallu- tllll ll' wa- l-4llllalll't ll2lYl' al N4I1'lill lllllvs' wa- IPl2lllllQ'll slllll- all-lillitv pro- l n' . 'l'll- wlllllllittca- gall Ill wllll' klllll lll'l'2 ,ull LL "'l'l'lltll all' Calllx 4-llc-aw" Fl '. l l'a-al'- llll llll' XYIllll pall'til-ipaltv lllll wll -ll a- lll ',llllllS wl--- alike-ll tal wllllllll-l-l', tlu- ' stub- ll"2lllll' 4-lwllwla-ll witll - tl .tia- Ntlll-lllf wl Wl1lll'l tal Illill4'll tlu-i' "tx ,,a'lst ill sa- llf ll l'l'A'll4l. 'l'lu- llllt-tall lillg IlllI'll1'lIl2lIll HIL' Sully lJ'.-Xllllal. XYl - Sallly I' ill-ll tal 1 Zlllr '-l' lli4 llll1'Nll4Ill l'lPl'l'l'1'lly. lu- XVH' llilllllfll Zlll 2ll'lllflll all' val le-ll! l- tlu-N. lt X'll4 lull 1 lllil lu- lilll'XY liltlu alllallll llu- SlllJjl'l'l XYlll'Il lu- Illll ll. IlllIlllIl'l' all llla-lll l- -la 'l.lAll. if l, fllll-' at il'a-ll. lu- wal- lulw ll2lllfll'll slllll- l'Hllll'1', pllwala-l' Zllll llstick. lll- wau -llllu- sir: 'llbll llc gat tllfllllgll witll llilllsl-lf. SEX ll' , '-I .' l-'I TIS.-XLL. li.X,'l'l-I'l'li.Xl,ll, AND 5, SI-IH.aXI.ll. ' Su'--' ws- ll-ul ll lllllllllf-l' -lf K'lllNNlll2llt'4 wll t l' Il-ll't ill "l'i llw wllllli. l-' 'lll 1- l XY di- - - t' 'ft lL'ilIIl llalskl-tllalll ill l - .Q I lll '- '. .Xll g ull -ls ' N'-l , alll tl - nlflhl la.'k-ll- ll t-2 ' -l l'l: l'l'l 1-l ik, X ll-, Law, Bc ' . 'll If , nth- l Tl - is XYll trl lk ll2ll'I ill ll2l4i'll2lll, llurk-ll-ll, t'a -l' - l lil lllalll il'lllll-al: 'l' C, 1 .1-.y 1 , '-.v 5, .., Y .,,y i - A -A I fl-IX l. lf lf' iA'lfl'l'li,' ' .'lIl.' I-W1-ILL. XY- Zlll full-l altt 'a -t' at fllll' ,Tv ' l' l 'llIl. .X wifl' ,- '-ll was llu-4-ll ' tl c-a-llt-' :lf llu- llalll illlkl zlllylllu- wll Y'2llll1'fl tal. tllsu-ll il fa-w l' ill- illlll lllQ wl-ll Zlllll wislu-al tl . 'l'll'+ lJI'fllglll ill a few aulall 'l llrlla to increase allll' '-'S1l'y. "l-IVIGI' .'lNl'I-I l-IVE" l'lll-ISI-IN'l'1-Ill HY SIQXIOIZS To A a. lafll-I .Xl'lJll-INKII-I. Aft -' I'l'kllllllA2' Vlll'l lllw lllikx. wc- tillallly lla,-l-illl-al to f-'iw "l-lvl-l' Nil -- l-In-." EL l'Hllll'tly ill l llll'ff al-ts. als allll' Sl-llilll' lluy. Wil l'ly lJlll'llIllL1' 'llll Ul'l'l'y lialll 'Ill ill tlu- -a l'lg l ' l-4. tl - plaly XYt'Ill :lvl-l' ill 4LIl'2lllll -lylv witll il Plll'lil'4l llllllw. 'l'la- fllllllf 't' Ig l-all ill- a-lllll-ll: li2lll"lll1' Xla-lla lglll. lla-rlla-lt l4lll'llN-. -lll-- lillllu-. lif'l'lIll'l' 'l'llyl1ll'. llilllllilll li: - j l ' . " is F" 'VV' . Pr ',- Cl II F. Nal N lll-, .fallA' YA a. lzl N . -lt ll-ill' -, lil'1Jl'fIQ' X1-lwll. l'llNSl'll 1,l'llIll Hllll .Xllla-rl lslll'l'll. l lla-f-iw llarl rfllll' llillg ill alll willl fllll' lla.: W1 - l'a-lu-all'-illg, Il 21 Nhlllllily ',,ht. tlu- will-lls lIK'r,,2lll tal lllw ye-Q. il lla -k lll. 'l'llif flC'lllj'l'll llll' l'a-lu-al'-al, lllll alft -l' alllfllt fif- lel- ' lltl-5 ill llu- fl2ll'lilll'N4. Ilu- llll-ilu--N of ilu- 1-va-llillg wau llll -1- lllv 'l- I'I's lll'1l. YY' XVII -' wla tlu- - -tl '- illlil 2l4'lI'f'NNl" alll tel 0f'f'llfYj' llll-il' Illlll4l4 rlllI'lllQ tlu- lllaa-la llll , YH. a ' 'll-Il'.XllA'l'IflN.' IXVULYI-I ll. QY .' Jllf. Tlk yl-- ' wa- llal 21 litlla- clill'-'l-lll iala-ll Hllllllt lllall-cillg lllll' Ya-al' I' k. l'-l'll ls I Sllill Qay. Nliw Olill llaal Zlll 'la-a. W- llilll al f'l2lN- llu-4-lillg illlll a-ll-4-tl-rl Pill I-Ill' l'-' - 'lief, Aft-' ff " 4. '-l' flu- liet 'lf illJ4Illl' lllill'l'll llfl-Qillilitil-Q. tlu- X't'l'f' laut 1131110 sa-a-l -rl l ljlf tlla- -l if' . Will 1ll1l.l"l'i1y' vllll- fa l' llllllN'lll' ljl'llf'lllllk. ilu- lltie-X of I-Irlitlll'-ill- 'llic-f ve-l-0 lllI'I - :lvl-l' tfl llK'l'. Hllfl flll'll -l' fllilllllljl wa' loft up lrl llc' witll ilu- -lifl rlf tlu- - I'llCl'!4. LAI' Q ' All -Ill. LAR 2 .1-NVE. XY- lu-lll llll' l11l',,l' llllllllu-l' tlll'1lll,,llllllt llu- ffllll' ya-all-5. allul all 'all'- llall I larL,-at -laqq as '- '- t -l llg,. XV- XYlill ffl '.'Ill"-N allll' npplw-1-illlillll frll' tlu- l1.'ll - ltr ' l flflllll' 'lK'lll"4 . '. f ' '. l S f L Sm 1 771 I I I I x Ill U N 1 K x x H 1 SifXlf1lQL'!.,XS,' Wl7I"litf',IQ5 j'1-LAq.1g-M1 j , rx, L4,A'if?'7YN- Yu- - lHvfim :.1 XX'n1,1,1,m r fw mls .'v"v1z1V5' Ylrxls IJxx'1wwx, I'1'v:1x111'v1' ,I Ixlflwl Iivicmi Ylvmlg I,Il,l.l,Xf1 .Xmlmp "Hy flyh xwffff ml' f,11u1.'.s lflf' 1'.'f11'f. 1111" XXMYITVI' Spwris Vllzlu. l-2: lJl'f1Yl1filit' 41115.23 I: I51':1111:xtim'f'F11lw l'l:1'x 1' sm zni1IfA-. fi 1: l"re-nm-lu cxlxllh 2 JS: .XS vlll lwly l,l'IW1ll'ilII1. Z Il' 1: lM'lu:111w.fSfl1 U '- lvrxiimg Vlulu. Ii: H:-Him' I'rmn fqrillllllif I'-1-. I: Sv im' Play f'mnmiH.l. 11 ll11'iN!m:xx Play f'4lH!IIIE111'l'. 1: film flulv. 11 C'l1:1r11ia'l4w1' Ftufix. I-, NX' r4l,mxA1 .Xxvxuf Nl"1'Ei ,Xl,m 1s11!.wN fw.sf'f1'4'i.' mf, F111 .Imax M111 fx 41 Aff. "Inq, iffy M'1,1f,l,5,x ,-fp if lrfflfgl WH I,VI1YI1'1fiL' C lub. 2-:Sz CHU- Vllpls. I ' N11 l'll1 Ummm-il. Ii: Smm-1' I'wm Ji 1: Sm my I'T:a5 fAUlIHIli7tt'l'. 11: 111 fwllllnfilven 1: flaw X.iI'l' l'1wNi1Iful. 1: Vmnmitlll-, I. 'xnliwlj' PI:1j',Ii-'11 llluxs Swizal. Ii. X I N I ms H' I ' 111111111 11111 11117 s 1 111111111 M11 m 1 1 11101 10111 01111111 11 S111 111 1 1111111111111 1 1111 C 111111111 11 111111 11 1111 11111 1 111111111111 L I 1C 11 C1111111s Lld C OIININUU 11 1s Cl111s1111 s 11111 s N1 Il 11 '11 1111111111111 11111 1 1 mum 11 P11111 C 111111 1 1 1 DX X ll 1 1 S 1111111 I 1 llllfllil Ill 1111 C U1 1 Cl 11 1 11111 1111 51111111 111111 111111111111 1 118 11115 111111111111 I x 1 1-11111111 1 1111 1111 1111111 , , 1,11 11 11111 1111 1 ll 1111111 1 Ill 111 C111111111 111 11111 1 U, 1' 1 11 11111 ll 11 1 51111111 111111111 xx xx 111 1 111111 nnpy IX 11111 Il 1 1,1 11111 1111111 11117111 11111 1 1 11115 N 111111111s up 111 S C111 111 Ill ll Cll C 1111 1 s11111 1 C11. C 111111111 Cl 1111 1 11111 C 1 11118 1 111 Cl C C IN I ll Cl IIC 11s11111s 11111s 11 xllll 1 C 111115 .111-'li -'Xl11J'3N l1lQ'1"l'Y 131 ,flil 911' 1 .' 1111'-71'11'1f 1'1'k'1 111 .v111'1'1'.x.x", --Ln I 1. .1 .If Uf ".',H1'.U l,.D"i. C I cllubf 24?-1+ " Hf .lu ' ' P' C' '11'1. 251 .' 'izll 111?,1.1 1. ,,-.1-L. Cl1:111111-111111' 51:11. 111: 1- - 2. 11-ri-Y. 44. 611, Club. 1- PM V: . ull' 24:51. St' 1 1 Ihml 2-Ii-1-1 " "'111-S111' 1" ',z111-1-Q' Ii:"M'I1- Lg 1,l'2iIIlf1lC' Clllllb Play .ln 1 .L .,. 1"am,., 'lubh 2-3. J , xt' fr: "f"1P'-4111 U A H' N11 -' Sport' Clll1l3, 2-ii: i 1' P11-' Ilay C -11: 5111 ' P1111 C 1111- yum - A, 41, 111111 -115 Ill f 11111-1-. 2-Ii: C911-' I Cl11l1. Ji--1-g XVi111.-1' Sports C'l11l1. 2-25: 1 1'1'111'l1 Club. 2-Ii. 1211311111 1111.1 wx '11'1,l.X l1111'1'111i11 "I.1'1 111111 1111'1' 1111' -111.1 11111' "11'1'11 11llI1'lI .1-111111' C111-' " 1,11 111111 111' llllf '1'1'I"1f 1IT"II.n 0111 ' " 1111 ,vl11'1'1'11" S11-': C'11111111i111'11. l-2-IS: "N1il1:11l11" C11C'C' C.1l1ll, l-2-I1-11: 1J1'z1111:11i1- 111117. C11 'l15. 2: "Pi1':111-s 111' P1'11z:111-11" 2--ii-11: lJ1'z1111:11i1- C.'l11l1 Play C'11111111i111111. C11 l'llS. 233 S0111 1' Play 0151. Pl-: C1l-1- 1-g 511' ' Play C' lmitlcc. 1113 .'1 ' ' C1lll1. l-2-3-11: 51111 171-11. 11. P' C ' 2-. -115 C11" 1 :l Play C'1 ' 11-. ,lf1llN l3N1f"11N .1l'1,1.X 131'1'111s Tl" "H C 1-1111111 11 l " H11 ".1.s' 1111141 111'1'.s' ll 1111'l'1'.lf 111'111'1 IS .' 1" 1 4 -V, U H ' I! l3:1sl11-1111111 xl1l11i11,f1'1'. 11-: .l1111i111' 1ll'Ull1 cl:H""l':' cllub' 31 011'-' ill P- '13 C'1 I'C11'C', Ii: l3:1sli1'111:1ll l1C'll'111 Cl11'ix1111:1s Play C'l1111'11s. 1: lJ1':1111:11i1' yum fum., 4,3 51,611 ' '1 gl Cl11l1 Pl:1y C'11111111i11111-. Pl-1 51' ' 1' 1,1111 'I',.i,,Y. WL: 01.1. ylub. 1,2,3,1,: 5 1 4' lllllluwf '12 111'11. I-5 H1,1l'2l1C'S 111' 1,1'llZ! 1111-" C' 'ua :ig X11 1-' S1Jl1'1S C'l11l1. 2-ii: .7 ' ' Play Cl '11111'. PI. 11.1.1111 1.'1-'N ..IIN ,, 1 "J In 1111.,s7i'111' "Ill 1 1.' 11 111 TL'11S'1'7'l H . Q T., .lllll ' P1'11111 C'1111111i11111'. Zi: 11111111 '1l1. Q ,l' I ml, ' 1 0' Ti. ,, ,I 1-2-Jig 11:i.'1i' 1111. 34-1: '11 lis. Ii: C, 't ' is 1'- X' ' ,mul 1111x111-1111111 11C'1lC'111 C41111 11111-1-. 1: lJ1':1- 1 Sl' .-'jp ' f 5 . A mhllun' . 1 , I , - . . , ' lf!-Ii-11: 5C1'11 111: lfil-I1-1: 111:1111' 111111 11:11 C:1S1. 11. 51' 11' 11:11 IA, ll, X Ofrmu ui li I , V Pt , 1 Cust. 11 S11 1- 1 C41111111-il 11111-1-1'. 11: '. 'A ' H .Im ' K ' ' m mm Tm . k . . . . , V . 1111111'1-. Ii: 51 P11l1l11'v .l1111L51'. ZS -11: 11:1 C1 11111111'1'. l. 11-:11' 111111 C11111 X t 1,1 I K, . 1- HI mm Il.. UL: xvmtbl. Slums Klulj. :LZ .XY is ll ll 111 111111111sa1111111. . .. Jllll. Sl'Ill11lf' Play. IS: 'l'1'i-Y. 1511: S11-'111 " C11111111i111-1'. 1-2-fig C1111 Cllllll. 24511 Play Usb' R11p1'1-s1-111:1i1'11. l-2 ii: 111:11 :1'- Cllllll, 2-If--115 C11'A' 1' Play C11 ' Q. .1-g "Pi1':111-s 111' "111z:1111-1-." Ii: . 'iz1l1,' f11',ZZ. -594' 1 JANE ff'- GERRY SE! fr JUMN 7 BEM! it BEITY nam LMJE CORNY IJ 1 1 l1111x Lxlzbox llll 11111 111101 1111 111 11115 ll 1111111lly 11 111111116 UCCCUCWNC ass l11s11l111t Ll 188 me H111111l C111111111tl11 lllll101 l111t S al 0 l 111111 C111111111tl11 S 51111111 l 111111 1 Lllllflf Of Ill 11 1 1 ll 1s 111111111111 ll IC 17 1n1111 111111111 Cl 51111111 1111 S 1 Ill C 11 11 III 1 ll 1 W Ill 11 1111 VX 111 1 mls 8511111 N F U11 rlllS C 111l 111111111 11 C 111111111 1 lxx X 111 111111111 1 ff If I 1 U 1 IX 1 111 11 11111 U lmnjf 5 s1 1111111 11111 N 'll ' 1111 11 C11 111111111 1 111 1 11 llt It M 1 551 1 1 11 111 C 1 Cl' 11 11111s S1118 '111 H111 19 U l C U 1 1 S Il l 111111 1 I1 111' XSSCIII 1 1 1 1 H 0 U, 1 as 1 1 C 111111111 11 'K 11111 Spmts Cl11l1 C 117 11 Xl l1XIN fl fff' 1 1 1111 111 Il 11111111110 1 C11 11111 I 1111l Clllllllltllt 11 C 111s1 1111111 111111111 11 1 CL 11,11 111 1,,mm11U 11 H 11111 1 11111111111 s J s Il 1 1 11111 111111111 11 1111 Cl ll 11 .1 1 II C111 N 11111ls IX s I Q YC! s1 111l1l1 1111111 IC H U U51 Ill 1,mm1111, ml , C 111111111ti11 H1111111 111111111111 1 1 1 ' 01111111 1 11 1 ss 1 1 11111 llll 1 N Ill 11 .X1,1f111-3 Pl'lCll Y Q "1 ' J ".I .s-il' 11111- 1 "' ' 111 Illl " ' ' 'I I f A D '- ' U C'l1,-.1 1 . IS-111: V' - 1' ' ' ft. I-2-Ii-11: 1 ' ' P1-11511 - . 2g l5:1fli1'll1. l. 1-2-11: 1" ot- " ' ' -1, I : .'e ' ' " C'11111- l1z1ll. lf!-ii-'Lg 'l'1'z11:k. 2--fg " ' illc itlwv. 1-3 lJ1':111ati- C,'l1l l'l115' C': 1. C'l ' '- Ii-111: lJl'!lIl!t" C'l1l Pre- 11f: S' ' - Play' C' 'H'-. 11-1 .'- ' ' si1l- . -11: lJ1'11111:1li1' Clllll 'l'1'1-11s111'1'1'. Jig Play Cast. -11: 1311111-tlmll M:111:1g1-1'. -Lg St:g1- Bl: :1g1'1' for lJ1':1111:1l11' V-'lub lla:-l1:1ll. lg Cil-- C'll1l1, 11: C': 11'1':1 l'l:1b'. 11-1 li 1l1l'lll- 13-551 l" C'l11l1. 2-Ii: S1'i- -1- C'l11l1. l: " 111' Sp C'l11l1. ii: -X--' lly P11121 - 511 ' 'l11l1, 2g l"ly-'l'yi11g C'llll3. 13. L!-Ii: S11-'1 C' 'tt-'. 1-2: l1iSS N11-111 1' '111--. 1. .Wi H1"11f 12151111131-3 Cll.Xl'I'l'lS "Ill Q ' "' 'I ffffff 'El' HU" ."l" C. 'HCCJ ".N'1'I'1'l' 1111 I11' 11111' l1111'.v, 11111' yn ill Dlx' llkr' 1 Iff. JI 1'1' 1111," 111' 1' 1. H. .11 ll:1.'l11:ll1:1ll, lf!-Zi-l: ll:1s1-l1:1ll. 1-1 HH4..1ml1' 371: -11 ' . 11mm 1' - ll: 1111111 M: :1g'1'1'. 2: l"1111il1:1ll. l: 51- 'UU' 3: SU,-11 1' -HT. 1,2732 "ml C' "'1ltl"- 1'2'3'l'3 'lm ' ll' P1111 511111 ' ll:1v C'JlSl. -11: l",l"..X. C'l11l1. l-21 C'11111111ill1'1'. Ii: C'l11ss 'l'1'1':1s111'1-1'. 2-Ii-1-g A .ml 1. nm' im.. 2: Glu. '1111' 23 St"','lill'f' ll11ll1. C'llll1. 2g l"1'1'111'l1 C'll1lJ. 'fyigl' ufu C tat. 3: fu Cut, Iiwg 111-1 st" Cl l Play lJ11'1--t111'. Jig Jmlging C011 .SL 35 Q.. im. 1. Qu - 511111 Play Cast. 1115 1 lll' P'1- mitt... 44: Ant CI 1- 4,- gran. 2g Cfl rs N'g'lt ' 'lily 'Lg ' C N'1 " 1' '. ' , fig lJ1:l111ii11g' 'l l. 3. lQ1"1'11 C111 ..311N XI. 1121,1x1: C1112 Qlilf HQ111' 11111-1-1111.s' 111'1' r1"l' 111' "Til, H, ' ff- jx nf, 1""1'1""' . . '. I. I . t ' Y h1'l C 1-2g Cil'-1 'l11l1. HK F R C' 'U"- 12 C'lf1 1-2-Ii--11: S1-1' ' J'lIl1 C' ' 11. C'l1 l . 1-Ii-1114 1 ' li- '- C'l11l . lg A51 1l l-' l'1'11g'. C' 'tt1-. 35 S1-11' ' l'l:1y C' 11111 'tl-1. 1-. ,l.XNllfS C.x1'11 ll,l, KAN J' ' INC 'I' :rf 'fix Il 111111 111111 1'11rlI .'I11v1j'."' "111 1111 11i1'l111'.s1.' l'c'1'11'1"' Ax, l. l11.0g.l.mn- 3: -1 ' I. l1.,m H1151-lzll. 'I-1 .Xlll C'lllll. Lg . - C' ' Ji: Dr: 11111' C'llll Play my l'l"'Pi'1"U'l ' ' 13 ' ' Cf ' Ii-lg lJ1':111:1ti1- C'llIl1 Plat' llflf' C film 'I'- C':1sl. -11: C'l11111Ii1-l1'1-1' Ht: ll. 2-21-11: ll1':1- 111:1ti1- C'll1l1. 2-Ii-1: Cil-- C'l11l1. I-245-lg C'l1 C'll1ll, 221 1-'lb' Tying C'llIlT. 23 .llll' ' Ur: 11111' C'llll. Ig V' 11' Sports C'lllll. 2-3. 7' 1 flb IOL' 12? JOHN CHAPF fvurmf A , MADGE Qf ani Q' -- 3513 5, - -V x - lv 1' 2.41: 4 1 , 29,1 'f lf! I -1 I, V U M fi Juv RAF G5 FL I 1- 1 1 1111111111 1 1 1111 1111111 17 1 FS 1 r 1 111111111111s 9111111111 1 5111111 C11111n s111111lx 1 1 1 1 13111111111 111111 lt C1111 11111 C111111111 1 1,611 C 1 51 11 S 1 111111 111111 111111111 KC 111 1 1 111 F1 x 11111011-1 1 111 1111111111 '1111 1 111 1111 r 1111 C 11111 ll tl N 11 1111111 1 I mf 1, 11 111 11111111 Ill ll 1 ll 71118 1 1111 ' W1 H11 1 ss 111 1111 1111111 1 s 1 1 1 H11 1 Ck 11 1111, l 111111 C 111111111 1 1 , 5 ll 11 1 H S1IIIlllX , 11111111 1 X x 1 mmm N mm 1111111 1111 1111 f1lIll11Il 111 111111 ss1111l1lx r1111 1 C 111 itll 11111 1 1 Ol X Ulll Ill XX Is ' 'N 1 1 ll 111 fl .1 U11 1111111111111 1111 ll 110751 S iss S 1 51111111 C 111111111 1111 11 1111 I'1 11 11111 1 ll 1 1 ll 1111111111111 9 1 1,1011 clllllllll 1 1111111 111 1 111111r11111 1 s 1 1 1 9 1 111111 S1 111 1 1 1111 1 111111111 l rom C01111111 11 lllhl x 1 111111111 1 X 111111 511111 s 11111, C 1115 Ill IS , 111-ZYI-i111,1' C1111 11411211 X1ll,l1lQl':ll l1Ifl1liN "S11 111111-, 11111 .S'1I1',A' 111.1-11." "Thr 1111 I .- uf 41111111 'r l. 1 11,1 "'S11 '.- 1 1'111'111'r fn 1l11' .x1.:r.' V c" Class f- '-1 242 : .' -'1 ' 111- Ass- 5' '1' 115-3111. 11-g 'l'1'i-Y. 111: 11-11. 1-245: Tl" Y. 2-Ii-1: '1 :t'- 1111111 '- C'l11l1. IS: Cllr- Clllll. 3--112 '1 . 2-fi--1-: .1111' ' 11111111 4 A11f'1', S111 - 111111. 1: YVi11i -1' 1' 1 rt: Cvllll. 511 51- ' - 1" Cf '11--. 1: lj - Ii: Slxlllbl' l'l11y C'i111111itt1-1- -11. 111- . 2-3: C'l1:111ti1-11's-1' 511111. 1: '?C'll1- 15' St- , .11 ll-1 llzrqz' - Cl - 1Hl'Qll M1 1 -, Ii: S1-11' ' Play ' - 1111 ' '. -1-. ll111111:11311'1' C1'11'11qs R1 il-lli'l' IMN121-iii " 1 'N I1'11r11 111' .1 1 11, 1.v tc' '111 A'-N111 I " TF1 1, 1 10 J-' 7011-1111 ff' .. T" " Llllll C11 1111---. 21 -- 11111- IS11,-I11-1l1111l. :1-.1.g 151s-11111. :1'1'2 .' -1- will--, If--1-Q A111 Club Off'-f' -P: S111- im-111ayQ'a5t..1.g 1- ' 'li-13,3--113 1111- Play C71111111itt1-1- -1-3 .'11-'1 C111 - Ask- t' Plays 145. ' ", lf!-55'-11. 8.11, ,Y l1',- ANA l':l,lf.XN11R l1111'1"1'1111 ".1.s-L' 1111- .v11111111111111f 1111.1-'11', H7'I'1l71l1I11111.1f 1111111 111'111-1' 111171111 l,l'11Ill C4 '111-1-. Ii-111: .1 ' - Play 1 '. . 'U C':1s1. -1-1 l"1111ll1:1ll, Ii--11. "V, 2-:ig 1" - 'l Tl 1. 2,35 fil1-1- Cllllll. 11-1 C'l1:111li1-11-1-1' 511111. -Lg l": ' lty 51- Ql'!lllt'l'. l-1 'l'1'i-Y. -113 51-111 ' l'l:1.' CT 1 'Hu-. -11. Xl. 'Q l1,XX'lI1S1N ,1l1,X.' 13111111 A'S11"1-1 11.11 111111111 -1', 111' 1 I' 112-.1-, ". 'I 1" I I' ' '.'-J' .I.1-11 ll f11I'11r .s-111-111 111i1'11'11.s' 511411 't1111.:'." Ch fl-rCav.UM.I.. Z A' 1 't, S11-'1 C' IllII1lt1L'1'. I-2-Zi-I: 111-1 111i1- 11-C. 1-2-Ji: 'l' '-Y. 2-34-1-1 1 ll. ' ,'1Il C'l11l1. 2A:1'1-I 5111 171-11 l'1'1-911-111. Lg C' ' Jig .,lL'llOl' ' 1 ' '111-'. "l'11':111-5 111' '- 31 11-1-." Ii: 'l'1-1-Y. 13 ll: Fa- ltj St- g 111 -lf: C111 1111- 1111.111-1111111 M:11:g1-r. 1: Class S1-1-1'1-- 1-11--1' 11111111 -11: 11115: - C1:1111p:11g11 tary. -1-: .M - lly l'l:1yx. 1-: C11 -1- Cllllll. Il: :g1-1', Jig S1-11i11r Play C'1111111i111-1-. -11. 1.2-:1-111. ' - ' '1111, :sg S1-1' ' l,l'11lIl C'11111111ill1-1-. -11: 1511.111 111111 151-111-111 C' '111--. -11: VA -' 1' 'if C7 2: C'l1:111ti1:l1-1-1' S1:11l'. -Lg 'l -Tt- 1: Play ClllUI'llS -11. , N BE V 5 fr' L A f 7 Q11 4 1 ' H598 - N MIL hrs.: X QE IE . ' S' 1:1-v MAY E L E NOP JOANIVE Sl X1 1111 1111111 11111111 II If 1111 of 11111 11 U U I 1 I1 11111 1 111 1111 1111111111 s nm 811111K ll 111111111 111111 11 1 111111111111 1 11 If ll 11111 1111 Ol K1 1 U 1111 1 11111 1 111111111 11 1X 1111111111111 111 1 111111 N 1 1 1 II 1111111 111111 11 S 1 11 5 ll I 11 1 511114 1 111 1111 1 H11 11 N I 1 I1 I 11011 1 llll S1 11 111 S1111 1 X 111111 1 111111 S 1 11 1 111 1111 U 11 11 11 s11111111 111 1111111111 S 1Ql'S.'fl.1, 1111111 11. 111.1'x 1':1Z1lS H 7 ' 1' '1' 11 TUIII' 1:1 111lf.' U1':.l'L'1I.N'1' 111.11 I -'IU I i " U S11":1l C' 1111111111-11. 1-Iig "N1i1c:1111." 2: .XII11 f'1Il11 1111"-1'. 1: 241- -11' 1'l:11' t'1'i1'f11l'H Ui' l'1'lUflll'f'- 31 P10111 cl ' ' 1-1-. 111g ,'1- ' 1- 1'I:1-1' t1J1N1. 13 1111111-1-. 1: As." lll' 1'1'11g'1':1111. l: 111:1- H11-':11 C4 'tt1'1'. 2. 111:1111' cx11111. 2: C111-v c11l11l. 1-2-if-1. 1l11g1,1.gN l11'11,1 111111111111'1f1111'14s11N 11'1111 1 1111.11 1 - - 1-111111 Jil!" "YV ' :1'11'll ix 11111 11111 '1 7111111 11-VU 111 1 IC- 1 11111s 011111. 1: SU'-111 S11-1:11 C'11111111i1t1111. 1: 1111- 111111. C 11111. 2-It: S1111 11-11 111111-1'1'. 21 1 11' 3414-1 514'lf'1liIlQ Clllb- 1'- 1 1'111111111i1's 1J..X.11. :1w:11'11. 2: c11l'1' c'1l111. ' Ji: .1I111' ' 1'1'11111 1111111111111-1-. Ii: C':111f 111' C' 11", -1: 111111111 f'11111111i111'11. I: N1-111111' 1'1:.' C ' 1: 11' 11' C1111-1 11111111-. 11. M. 'L 11i'1111l'l11X 51111111 1'4,X1'1'1fl'1' 11111111 'Ifl' 1'11s'111111.' 11'f'11' '111' 4" "Al ,,,,,,1 1'1,11,--,- 1,-,-" TVVY- ff-11 D1'f'll'H11l' 4.11111 fl 111' 111111-11:1l1. If-Ii-11: 1121 111-1111111. Ii-11 1111111-11. JS: 1'1ll11111'111. Ii: .11111i111' 111111 1-'m,11,:,1l. 1.1 51:31. M:m,,2-,.,- f 1- Q1-11- N1-1 '111' 1I1'11111 C11111 111-11. Ii-11: 1' 1"l 5,,,- 111,111.11 cl11ll111111L'1'. 1-2-51: 1111x111-1111111 111-111-111 i 1111111111111-1'. 1: f111'l' 011111. 2-Ji-1: .Xx- s1111111-1' Play. Ii-1: 1'1:11' 11:11 111'I11'1" s1111:1111'1'. 51: C1111-1'11-:1111'1'. Sl 1: A'1'11' 1111s 111' 1'11 ',:111'1'." 511 1J1':1111:11i1' 111111. ' Ii-I1 3'l'J11' 1'111111 1111111111111-11. 1: .'1- - 1111' 1'l:1y f'11111111i111'1'. 11: J11111111- l11':1111:1 111- 111111. 1. 111 ' I11'111,1x1p 1I11QNlI 12111,1f111:1QQ141 "Y'l111 1111.1'i1'1'1' 111 Il 111111111'11',v 41f111l'1u "TfI' 41111 I fllf' ,, 1l,!j 51 'AII1 C'11111111i111'1'. 1 21211113 1,1'111ll AVN' I 'HHH NIM, WIN U! 'f'MI',' 1111111111111-11, Ii-1-g 1211111111111 N11 1il41t'1'. 2: 51 "111 cv0l1l1ll1ltl'l'. 2 ii-1: .X-,w 11' 11'!1l'1i :x11111i1g'L1I'. 1-23 1'1:1ss 1111 l'1'1 l,V"2'1'f1ll1- 55"l'1 51' 1 ' VV1111 cl Nil' 1111 '1l1. Ji: 1,1'1TH1I11'111 51111111111 11111.11-11. 111-. 11 51-111111' 1'l:11' f'l11111111111'l'. 1-: .'111- I 1'1'1'si111-111 C1111 '1':1 111111. Zig l11':1111:1- 11111. 11: C11 11- 111111. 1-I1 111 111 111- 4.11111 1'111y C':1x1, 15 S11 '11- P11111 S11 1'1x 111111. Jig 11-141 011111. 11. 1 1s1. 1-: :1si'11:11. 2: As - -' 1'1'11- 1:1111. 1: C'111'1st11111 111111 Cust. 1: "1'1- 1140's ' J' '11 'S if :aggr- Oi DIPIZ K L YNIV HELfN DUTH' X. 'T WX ,K i X, ,I Y E MAR G hr' P07 2. JIGGER IPENIE x 1 I 111 L 1 1 1111II1111s 111' 11 1 11111 111111 11111 11111111 M1 111l1lx fl 611111111111 f ll 11 1 11111 1 HHH' Ulllllll lk NNI Ill U S Y 1Il1I K Q I 1101 Ulllllll KL 1 llllll 1171 111111 I1 111111111 f I7 ll UN II Utllll HIHIIII lllISlIl1 I Y 11 llll SSCIH H X K Il 111111 11 1 C 41 O l L 1111111111111 1 l 1112.11 1 11 1 s 1 11111l 1' sec fl 111 Illllfjllllql 1111 , lu ,I 1 1 111 ' 1 1 lxmx 1 IIN 1111111 111 ll Nlllll I ll ll 111111 11si11 1111 1111 1111 'ul 111111 ll 11 1 llll lllll 111 C 111111111 KK 11111 l11 111 Wvll.l,IS 4211111135 ll1i1.1-ZN1x l I1'1,'1'11r: "1I"I j1'1 1 T'II'fu '1111'-" .', 1111.s'cf' 1' 11.', I '1111' .lllll ' l'1'11111 ' 11111-11. Ii: 511111111 A' l'1'11g':1111. 24:51 ' " S l,1'11111 C'1111111i 1fc.'11g 511111 1' l'l:1y f':11'. llliij' cllll1I'llS. 1: S11 ' 1' l'1'11111 clilll' I: S11 ' l'l:1y K' 'H -1. 1: .X ' - 1111111-1-. lg S111-i:1l C' 1111111111111 I: li:1.k11t- l1l,' l'1'11g'1':1111. -L. l1:1ll l31'111'fil C'1 11itt1-1-. 1: C'l11'111'l 11114 1-1'. 11: K'l1:111li1'l11111' Stall. 1: 'l'1'i-Y. 134 Iivl-1 ll1':1111:1ii1' C'l11l1. Ji-11: Kiln- clllll1 2-ii-I-3 l'lJll'lllly S11-1111g1':111I1111'. 111: l"1'11 11'l1 illulv. 2: H1-1' ' l'l:1j' C' 'tl1'1'. -11 '1'1-151' 111111-1-1-, :1. I 11-ix 1515 121111ss1-3x1:111'111j11 l'4IQ.XNL'liS ,ll-1,11-Qld HlvIIl1'.K'.X' .IfUlL fr1111"' l11'1' 71' '11, "J 1 l' 1 " 1-' ' I ,I'f1'I1l1,' ll" P1111 ' 'y 011 1 lwll. It 11 'HWZ 11 .- as plat, ll1':1111:1li1- C'l11l1. 2,23-'lg l,:1li11 ,XII 1' fl 'llS. I-1 .X 1 llb' l'1'11g1':1111 C' 7111- 1c'z1 Club. 1-2 Su ' ' Play C'11111111ilt11-. mill". I-21 Glx' llllll. l-2-I5--11. 1-g SOIll 1' l'1' Ill C'1111111iH1' -. 3-1: 5111'1:1l ' ' 1-21 'll'i1'11t11s 111' P1-11A:1111'17' i,'l1111'11u, Ji. K212N11'1v15 ll1x1,1,11114 IM ,1111 .lllllA.SlVF1 l'r: . -'l'l'l'Il from VV11l1111gl1111 High "I'II 11111 .vl111:c Nlllf f11'111't for "11l.' ffl S-I . .111 U F1111 11f1f1'11fl1' lfi1111111-.11 1111' l1111k.1 1111 5. 91,1 1',,mmi11.-,A Ifjiz 1111... plug- 1- . . ' "H I-1 'l'1-11111. 2: 511- -lning fvllllb. lg Sul, 11.5. .13 51.1. fjlub. 1- fNl:Il1 tllllll. I-25 flllI'l l 1:1Q llzxy C'l1111'l1s. 111. S1 '.XI"l' ll.Xl,I'lNli l'1Xl'1,1NIi V -'TFY "111 1.1 ff' I '1111l'l "I.1f1' ix 1'1'11lj lifi 1.1 1'111'1111.vff', fluss S11"1'l:11'1'. 1: As, 1 llx' l'1'111' C7:11111-1':1 flllllb. 21 G1111- fllllll. 142-If--lg 1':1111. 2-Ci: flask: Night f'11111111iit1-1-. I-5 II - ll1-111111111i1's C'l11l1. l: C'l1" um NI:g1'.i111- C':1111l1:1ig11 ll: lIi11'4'l'. 1: llllly flllUl'llS- '11- l1':11'li. I-12-I5--lg 1711 lull. 1: 511'1' Play Cust. I: D111 :1ti1- C'l11l1 l'l:1y 1, . 11-1 Sf- ' ' l'1'111 C'111111111ll1-1-. fl-1 Cl1:11 i1'l1'1'1' Sl: ll. I-2-Iifl-2 lJI'i :1li1' . 2-ii-115 5111'zl ,' 'it-1. 1-2: lm' ' l'HIl C' 11111illc1:, Ji. CHAR BUD ANN jk ls.. 'YZ"'V 1 ev K GL 0 HA RRY NAR Y WARNE R 'ii 7 ibn 'dug 'ii X111 1 1 IxRxx1l 1 URLN IXUHRN I' W ml In Lau If fu lm X xml H urqef HIL past 1 HI 11101 1 mm UIHIHI Cc N 111 yn 1 ll umm 1 ,Ox Un ' W Q mm 1 n 1 sm sum X Nl m 1 x , Q11 COIHIIH M Q I 1 X XLIX 1111 l L 1 nz 1 xflmus ll il tu 1 ummx tk 5 mm an um 1111 Olllllll x 1 C I lb Room KHIIHHI Ll Msn rn N xu an lll tl Spm S NX Ollllllltthl an t R nf 1 Olllllll KK llllll XI Xl mfr Hllllf nz 11111 1 1 ulzrm 1 I 1 nr z S m r m um sm s m III 1 1 Ill 1 x N r s Q u N mm 1 ,, S mm s K 1 1 111 1 ng Q Illlli Xl frzuf Il ' H" UI' llfllll I I CII Ulllllll N K Ill 4 Nfl Illl run 1114 r 1 hmm 1 X J S 4 51 ull mm CUIIIIIII QQ S mm 1 fu Cu IlllllH.Lt 10 rm Ulllllllttkt 5 111 I' Prm KUIIIIIII Q L 1 m I'lStIIllS1,l x C t 1 ml tl lJrun'1 IL Club KOIIIIIII KL L 1 i L YY lIlfL,I' Spur s Drzmm b J I Jun r Drxmxllc Ll1b, 1 CII. :.J"T2 ' .. in 1 ,- nflff f-S' 11 -' HK!" "I,r r 1' 'I H f l' fIlI'C,' "1 '. :s-1-z Dr: ff- Klub. 2-Ii-lv: f . ' f " M:g:azimA CE mpaign. -1-1 51' ' ' PIM' .lmiur l" C' 'tt -. Ci: fofzl KF 111 iitvv. 11: Pwm C' iliw. 31 f'fm1Iniflrv. '111 Yun' lim l' f' lllniitmx c4ll!llIiil'lt't'l' Stuff. 'Lg I-'ac-ulty Si '1 gran 1: 51.1. plub. 3,l,g 5, ' . pjav Q' ,, , lJIl'l'.'l'1 Di:-mls," flub. 1: . S ' H.' ,mu xl.. 1- t Play. Iii So-'zl ' 'tt--. l-Zdig l"rvm'l1 Vlub. Jig YYi11l-' Spwrts Vlulm. 2-3. 121.u1'1.x I.l'liY Ilxlclex' MU 1 'Nu "I"11' , 'ljlll 1111"0 Il 771t'I'l"Ij !l'lll'fU "Hr ' HIM' life fun riff' Hof: C'mnmit 1: l71':un:xlic'f'Il1lw. .lminr l'1'um C' 'tt". Ji: fn- ' ' 2-Ii-14: Glu Cl l. 2-3: I"r- 'ln Vlulm. Prom 1' 'ttm-mu -L: Fly 'lfirgg Tm . Z3-Ii-L: ' 'tt-'. 2455-141. . r - 2: .R-' '1-- Club. lg XY' tA- Q -t, 1' C ' Eg "Mik:ulux' fl! 'llS. C'l11lw.2. 2g "Pita vs of I ' ',il1L't'..' Ii: l71':ml:xti4' Vlub Play C' 'tt-'. 1-: Sv ' ' Play c'lllllIllith'K'. 14: Tri-Y, -1-. NI. :mx l,.X'l'HIQHl' XI. ex' .Xmcl-1 KI.xNc:1il.S "I I ' 1101 I. I Il in 'f 'ily Tvlff 'flml' ' ix flu' S1111 uf .x'1c"wx.v" HH, H' .I LU l'1'1-simlmll l"1'4-Ilc'hl'l11lv. ll: I,l'l',iIll'lll Glu- flulv. IA!-Z5-I-: Iitll ll nil- Ili -us iUIl Club. 143 lJI'5lIII2l.til' flulw. 2- 11'-. 1: llrzunzatic- Club Play f'LHllIIliltl'l'. Ci-l: NV' tm-1' Sports Vlulu. 246: Vllillti' Jig lJl'JIIll21tiL' Club. Ii-1415111-i:1l fltbllllllif' 4-lm-1' Stuif. I-3 St'llilll' Pflllll C'1v11111liih'v. in-1-. JS: .Xsv Ili' c1UIllIllittt't'. Ii: ful I.: l,1'IlIl1?ltil' fllulm Play' f':ul. 1: .XH- Ilvb Club. Sig l5u'k'tl:1lI. Zi-lx: .IA ' ' wxnlwl-x' l'l'Ogl'JlIll. Z!-25-1-: Ibn-lmting Vlub. Play flllllIIliHt'l'. Lg l'1'4m1C'm111niih'n'. 1: 353 IM um l'oI11111iilm-. Ii: fe' ' ' Play lin 'km-tlmll livnvfit f'mmnitt -v. I: Nhgf c'UIIlllliH1't'. 'Lg IM-l atm. UIQ: So-4:1 C' :mA uzi ' c'flIllIl2liQ.L'll xIZlIlJlj.L'l'I'. I. rnittw. 2-SS: Stud 'nt c'0llIll'il. IS: . in' IJr:1n1:1iic' Club. 1. l1l'QY ,Ivyxy XY. :NICK BIASUN '.l Ill1'I'l"ff fwrlrf Ulu! .IM 111 t'l'4'u "I -Yll'f'Tf' INN! HU' U S17 'lrl f' 'Hmz I-2455-11 .ll1YliHl' I 'r I :dm :NWN My NNI?- 'xml .'-niur Prom Cfmmnittm-. Ji'-1: Cllr 'XM "Y I l"Z"'1 ff"fQ,'1'-"f I" ' I lf' C'll1l1. 2-:Hz ID Q 1 '- c'lln,. 2-:f 1-1 -1 ' l"1'm1m'l1 flulv. 2-Jig Hmmm f1UIIlllli1tt'l'. Ii: f'llZlllUt'Il't'l' 512111 2-Zi-Lg I rx C' un- l'ri- ' flllb. 2-3541 lluskvtlmll. 1: I':1 - mitt -11. 2-35: .Xs -mbly Play, Zvi!-l-1 Hill' krtlz H- 'fit f 'H - '. 14: fm' ' ' lull-11 . 1-2: lJ1':1r11:1ticC,'l11b Play Vast. 25 Pl' ,' ' I ' 'l'- I'1'n-wimlm-rlt l"1'Q-m'l1 f'l11lv,!ig.ll111' 1' l' III! C ' :ig fc' 'o n ' 'ttcc. 1: I'r-sinlvnt. Latin .xIIl'I'-C1111 Clul. -l-g Ch ', :J av' 'as QSQ-niur Play K' nn- 'tt'A. '1-3 1 ff" ' .' 'ttr', 41: I"I"IlL'll Club, 1.-3-- 2 H ' .1 f-' Vinh. 25 'tic Clu , 13-'-- g io z z - l . KAY KA THPYN JA NNIE Fl CHIZZY 'Gi 5 WEDE ' ex. JANE BERT I 111 I 1 x I IIN H Il S4 SIN III 11l1'1 x1 lf! I II K I L Il Il 1 1 X 111 I I11I I I Iix'1'111i111f41i XI1i1111x1'1',11 Q'111x1'1,1-is RIVNQI1 "l"1',111'..1'f1.V1'1111. "I l'L'tI.X 1111! 11l1':1:V11,1 fl :cfm 1 " II 'I 'ml 'I 'IMI' H-I IIIIIHIHI Im I' I'1'1N11I111I 1:11111-V11 fIllI'. I: II111 S-11-i:1l fI11111111iIl111-. I 2 IS I1 IJ1':1111:1111' l'11111111iIl11. I: .Xw.1'111I1Iy I'I:1y. 2: S1 i'I11I1, jf-II I: 'I'1w:1N111-1-1- II1-.-1111:1I11- IIIIII. 1111- I'I:1y f'111111111lI1-1-. Ig .XVI :1111I I-l'!lIII I1 .I11111111' :1111I S1-111111 I'1'11111 IIHIIIIIIII f'I1.I1. lg I,I'x1lIl l'111111111II1'1-, IL. Ivr. II-I-1 II:1sIx1'II1:1II. U Zi I2 III':1111f1I11' fIIl1I1 I'I115'C':1Nt.!-11511 1111- I'I:1'x CIII I. I-2 -Ks ' I: I NI:111:1q1-1' XI11g':1ni111- c'lIll IHIIQII. I-1 'I'1'ifY. 214 I: 'I'1'i Y Yiw- I'1'1w11I1-111. I,11IS XIIfl1l,Ik'11'l"l' f',1j1,1q1',1.j X1f1H'1jg "Un 11". 1f1'1'111111'1'. 2r1'111'f1 11111 ff" 'I1f'j,,f h.,,,.,.,,' 1 ju ',1" SIVIIII IIIIIIIIIIIIIIW- If fi I3 IIVIIIIIIII" 51-11I111' I'I:1x flrur. IZ 5111i111' I'I:1x CIIIIIII 3 :I I3 VIII I IIIIIII- U51 I3 XIII i'11111111Il11-. I: 51.-I:1I C'11111111iIi11, 2 II1-I1 I'1'w11I111I. ILL 51- 1111- I,I'4lIll M1111 AXH1.,1'l,1Q,- 1, IlIIIIl'4'. I-1 .Xw1'111I1I-1' I'1'11f4'1':1111. I: f:I1'1 6'I11I1. 21 C'I11'iNI111:1w I'I:1-x' f'I1111'11x. I. Ii.x'1'111:x'..' I.I1f11:1Q AI 1,51 X15-,E 14,5 "l1711I1I 11-V ,s!1 11 11111f f1f'111'l A 11'11"' "I 1,1111 1,'f11:If1 mf' ffw 1',111111'11'.s' 151 'I'1'1-Y 51--1'1'1:11'Ax'. Ii: I":11-11IIy SI11111 I"I "II'II. IIIIIIIIII- I? -Xww111I1I-x' II1-11551-.-1111 l'11111 AXM1-111I'IY I'I.-1v.2fl:",NI1Ig.-11E11"C Il111' 111III1-1I. 2: 51' 1111' I'I:1'x' 1I11111111III11'. I1 11, gg l"1-,IH-I, QIIHIL gl '1'l-j,j"j',-,,Sm- I'II'I' IIIIIII- 55 I3 '1'1'iY-241 I- 11. IS: 'I'1'E Y I'1-1-xi1I1'111. I-1 Cifw 1'I11I1 E1 I":11'11II-1' SI -1111gg1':1pI11'1'. I-. I-1551-71' fXIIfffIQI'i ' IZ1i1:p'111 X11!:l.2i 111'l'lfl1 fix H11 11,11-11 fx f1111f,I' "I l'1ff'rlm111l ffiw' In Iflfvf. Ifflf f,1'fI'f'V 111.1 i'I11I1. 1 Q41 11 AW1111111 "' I' If I':lIll. 2531 Ill'.'1II1:xII1' IIIILI1, fi II f4111I:1I 5'11'I:lI II11I1ll11IIIr'1'. I'21 .INvIllI1I-X' C11111111iiI1-1-. 3: Iiing f11111111i1i1 1-. I: I'f::j.'. I-I: II1':1111:11I1' KIIZLII. Z II I1 N'11E111' I'I:1-x'f'111111111'i1'1-. 1. "XI1I1:11I11." Z: CII:-v KIIIIII. Ii: "I'11':1l1w 111' II- 11x:1111'1 351 i'I11'iwI111:u I'I:1y NA N THE L ISSIE HHEN -QQ eat MANDY 16545 4: B06'fif 1 WB! Q--v CLATL Xxx Xin' N XX Il I UI cl nl ll 1 m HIIIIIIH mu N l Il 1 ull 14 0 nn In mm 1 x num is L 1 lim 1111 s an I llll nz 1111 Hman s num 11111 clmrzty ln1L111rls all 11 N umm 111 Xssunmx Chust 1 s ' 1 N mu, qua! 'aus 1,1112 fl mu ezzflzmzaams lll ns ll J xx 1 11' lumm un xtlg Club Uri 1 1 u 1 ' u ommx u FI fhu r, lumur Prom C Ulllllll u N14 L ll C1 Q L u S mor P10111 ctllllllllttth 1 Q In illtlLlLtl 4 I 4 N 1 C orus Husmess xldll 1 nr 1 r r illldtll Club llu, lwdtu 0 111 mu U rua X nms n mr or s m 1 IJQ is X4 rx huuht Illllllllttlt z Q IX Q P QL U cm mmm u num mv lllllltttt 1 x flhf f it 1 sfzcl of rlynfm Q S cml Commlttzc l P lnritgs of 11 nl nu c C ll0I'l1S XIII-.3110 orus L u 1 u 1 lhb C lub 1- 1 I 1 1 4 v. 1 tlffllllfll KI VIII! Ronin 1 om sm mblx lltl N Il I nn T v n Xl us x IUKYI 1 II! ll Q 1 1 lnonn mlh I X X 1 ml nrzlunc 11x H111 H111 f Hum 11 Ronin C umm: Xssm m x x n C lllllllll Imr mnrnxttu e M ll XX ION I Uzflmuf zzndzu lmsfe mul C 0 nmlttu I ml ill lidsnball 5 L Irom cfllllllllttii i SQA '-' A' lJ,5 .XXLX.WLX llxvrwiu "1','iI!'r I ffllff ll 'IEYIVI rn' I Nlllkt' rf' 'LUV' T-'W' mr' 'imll' ,jx SVN! will Su -': f10lIlIIlilt1'1'. I-23 lJr:u11:xliv l I Hx f flulu. 2-Ii--ll: 51-1 'ur :xml .lmiur Pram 5U"1ll U lliHl'f'. lvllg I CR ' 1-vs. 25-143 Se- ' r Play ful. 1: "'iH"l'- V33 Ax' ' .' l'lHf'- l'2':i'l' llrzmmiim' l'l11lw Plrlj' Cnsl. Jil 1"1'c-114-11 H1lNIU'H'?1ll- 33 JW' V NWI -'V im' ,Wm q'1ul,. 273: 51.1. q'1u1,- 1,33 UQ g.,- Vmnxlxlittw. It-lvg lixnllvxn. Zig lDr:nn:xti4 Sp ' cilllll. Jig lim nn c'0IIlllliHk'l'. If-Srl-1 film, may cv' lm itt"l'- 'I'- llrwuxmlif' fllllb K' 1 littvv, lug Ihr :lm's. 14: Aws- ll-' C' littvv. 2: H:.'kfllmll. Ii-1-3 'l'ri-'Y. 2-Ii-1-: "lIili:1lu" 1' 'um 2: 'AI'ir:atus ui' IH- ',:nu-." rig l3:1.k4-t- hull Ht'llL'fif C' ll 'tlvcx '11 'FIIHLAIA fJIlBHQN VH,LA l,INIf..XN "lViih II " 'lu ', I 'l'l'JlIlSft'l'l'm'll from I5 llvick High H D S4-I . 19111 Jllllilll' I,l'21lllIltil' flll, I: " HT!" .'!""H" "Ii I IJ fl"1fIf' '1"f'l VY cw l.lg cnvv Vlub,1-ZJVL: A,f- ly' f H U 1-2--Lg 1"I'CIlL'll Club, 25 ,' ".' ual I lay Sul- -lm Club. 1-g Glu- Vlulm, ,l-. Cflmrus, -113 Sl'C'l'Ct1ll'f' Sub-lh-lx Vlulm. ,lg 1"!li'llHj' Stl'llOr.fl'?llJll1'I'. -L. l 1l,. xNcl1lQ I'1:l'c11.'11Q Isw:1'11.1.11: UPI' ".Yull' ' ' " " .4 rc Vw :viii I H41-V KU ' "1 -' ", lf' ' U ' ' ' Cilb- Klub. 142-:s-14: ' 't lJ..'X.li. C'il".' xl'1 A 'uulg l'1d'lur-- tw. I: l71':xr11:1lic'f'l11b. 2-If-I-g .f ll-' iXl'Lfllil'f of Ulu Yu Hook, -Lg . ' ' PI' LEFHIII 1 'UNH 33 501' Play Dr: z '- ' . lg l'1xnl1lc111,Jig emu- Q' ' 1-3 I7'l'U l'- tim' Club. ZZ-Ii--Lg 'l'r'-Y Club, Ii-1-1 Dra- mzft Cllb Ilzt' C' fi". Ii--1.5 'I' '- Y 0'-1 V1-g. ' f 'uf-, 33 Sc Cl b, :lg 'l-' ffl b, Z!-Sig A C ' . ", 2 ' f" SPV, Ii-'Lg Cainer' Club. 1-Zg "-Iikz' do" 'll J, :lg ,'.' , ' zgl 'u 111 -w ' 9141-411 f Pc za ' 'IO J, iig liaslxfllmzxll, 3-Alg 'fc 3: VW tr Sp t' Vlul, 2-35 Sul- 'lm Club. I-3 I5:.'l"tl:ll '- A' C ' Iivl-1 Play Day Ii"IJ1'tf','ll' tz1t"f. 1-Jig lilltlll l'mmnitl-'. 1-23 5 - -"I C' fl". l-Z-35--1-3 S- ' I' Play C' I A --, L. H1-1.1-if 'nlicll CI.. y licfcn "I,i1fl', bl so is L." -' 1' . lil", " " f , 1" S0 j ' 'l'55Z H T1 Su-': 'I ' --, -23 171 tm: , 14 '- zz f J, 31 " " L: q5,,5 J ' I ' .,::-,1,. Ch 2g GIAC CI l, lr!-Ji-fl-g S l' 8 TAN TUNNY ffl' HELZTN 3: v..' f' 1 gm BUNNY DOT FPA IVNIE E VFL VN fins: A f X 11 XX x I 1 Il f 1 1 I 1 I 11 I 1 1 N 1 x N I 11 ll!lIl1f 1 xx S1 1-fm1'1 . 111'1lI 11111-lf! 11 1i 111.111.1111 "11'1111 111,11,1111'1 11 1111-15111,,.11'11f' '1'1'f111-111 1'1'111 1'1'11:11 '1'.-511111111 111g11 .111,l1111g1111"' 511111111. '1':1111111111. x171NN.. 11111 11':11. 1111111111111 1' S1111111' 1'1'11111 A-11'f"'1' "'1"'1 1' '111 1"'1" "1",'1" 11111111 11111111111111. 1: 1':11111-1':1 11111. 2 I1 12 111'1'l'v 1l1111'11 1'11111.ff1I 1'111111:111. 2: 1111111 S1-1,1111-l'f.-11 0.11,-. 13 C111-j.1111.-1, 11111 M11 1,111.17 3 512 N1F11' 11111114 1'.1q1.11,j1311. 1':112. 1: .XH11111111 P11111 1: V1.1'1x 1 R' 1111' 1,111.1 1"1'11'1111"V- 1- 1'11.11. Z: 1711711411 111111. 1: 5111111111 1111111.1211111 1'11111, I. 'l'111,111.. 511 1111. 11111-1111111 '1'1QN1'x:1 HH, mf, ,,,' 111.1 51 ,,,,,,1',1 1,1,1j,,,11 ,1 ",I 1111111111111 1'1'111n1l1.1 Il 511111, 1'111'1'1111l llw 1111111 11111 1111111.11111 ll 1111.11111.1" 11111111 111 41111111 '41-1111? 1'1:1'1. ig .11.111111' :11111 511111111 -1"1"1'1111."' 11f'11iL'1'f1i11- 111 151111111 1111 1'111111 11111111111f11, Ii 11 S1111f..1 1'111111111' f111f"'1- 13 11151 111111- 11 11111 1 111 111.2321111:-111111111-111111.32 111111111 351 12111-111111.1'111111'11.1w1'11.1.1:51111 1111 1,1-'1.1'. Ii 11 111'11:1111111. 1: MN1111.-111111 1111 1 111111111211-, 23 1'111'1N1111:1N 1'111 111,11-H.. gl "IQ,-,,1,., ,,1 11,.I1,1:11,,,. 111111111 11 11111111 1',,111ll11I1,1' 1'1x111111 11112 1 2. 1'1'1'll1fl. 5'14lf1'1iNr 1"gf1r:1'1s ,141111N11'f11N ul'1T'1'1'!111111' 1111"1'v11 11111111 1f1111111.1-" ",'1f.1111 11.11-If 11,111 111f1f1111i1f1.' 11111 111111. 1 2 52: 5111111f' 1'1.-11 111:11 5111-5:11 5111111111111-. 1-2 5111: 11111 11111111-. 1: 1111111 1' H11111- 111111. I IL: 111111. 1-251 11 511111111-111111 .1111i11- 1'111111 1111'1s1111:1w 1'1:1j. 1111-1111. 1, 111111:1111111. S1 21 111':1111:1111' 11111 1 5111 111' 1'1:1-1' 1111111111111 1'. 11 11:11 fi 1. 111i1,11'-J .'1 41 111,11 ,111Q1C1L1'f1I 'A I1 1ll11'1, 11111 1'1'l111v1w' H1111 11' IlI'1' 111,11 1111'1'1'11111. 1251 1:11111111-1f1-11111111111-N 11111 111111. 125111 171'.'1111:1111 11111 141111. 111111111151 11'1N1'11111. Ii. ZI215111111!' 1'11:1 103111111111-11. 1. FRAN PAT PED SHUI? TY TRUDY E O LEO 6- 5 4 A fi N x XX 101101 II fl ffvnllrrrf ss 1 SCml1lX l lu 1 111111 111111111 J 1 1 S UTIIS 111411 HI 1 J 1 nf 111 x 11 1 1 1 lDml1 11411 1 1 cc sem 1 1 f 1 ll 11111111111- xx lx 1 so I fm In sr'l10r1I 10 111 111111111 11111 1 FC C l1l1 41 l Comrmttu ' 1 cc l X I 111110 lung lurrz 111111111 tml c0ITHI'lllll1 0 lll r lxx IJIJIIIIXX IIS I XII I 11 111 l 11111111 r sn 111 Sutml Dug 11 1111111 llllll II 11 1 111 S 111111 1 1 111 I 1XX N. I II IHIIIXIIIIIII 1 1 1 ll S Ill 111111111 11111 om x1 JIXJ 111 ll mfs 1111 111111 1111111 cnrmze 1 N cl nmmlttu lr1X 1 111 11 rom 1 AQ 111111 llmml 6 Il 1 1, tllllllllltk ll l lu COIIIITII 111 11 111111 lf H111 mr 1 11 11 11 1 1111r asf 1 Nll 1 f1 l 1 1 L C Iul l'.li.XNk'ICS 'l'1'51'11-1 'lux 111-11c'1'1:1'111-3 XX' lllkl -13141 'I'r1f', ,' 11 ' ' is 11r1:"1'1"' "Hr, ' .wr 1.' 1111110 I0 ln' .'1ll"ll' As,-, 1' '1-', 1-I-3 Pr C' 'l- S11-'nl 1' nxniltw. 123 fn 1 . 2- lf'f'. 1: Sm-inl f11111111illc'1-. 2: Glu- flllll. li: liuslu-ll1:1ll. 2-if-I-1 ll'l'IlIllS. Ji-1-g 'l' i- ' Ii--1-1 Sul-l7'l l'l11l1. 1-: f'l1l'l'llllilN Y lllllll. Ii-I-1 .Ks ' l1l1' Play, 13: l71':1- l'l:1y C'l1 . 1-1 51' ' ' Play CR unit- llllillt' C'l11l1 l'l:1y. As' : "wt 1' -: -1, 1-: l11':1111:1ti4- l-lllll llluj' C' lllllfti 51 lluslu-1l1:1ll l11'11m'1il CR 11111-1: I1-1-1 llliif' llay lll'lll'1T51'lllJlllYl', 1-2-Ii: Se' - 1 l' lllny Shgv Nl: :1g1'l'. -1-1 .'1' ' l'l:1.1' C'111111111ttw-, I-1 lil-1' lilllll, ii-1-1 lJr:1111:1ti1- Club. Ii-1-. -IVNIQ XXYAXL1 EN 1,' fl'll XXY11klL'IlfCll 'flil "Sl1' I fm' N11 'fn ax 111171 1' mf, A'-l lflljlhl -Vlfll-'f'-1' HH' " HJ., HH'""'f"'H'f"'f""-1" 1211111-1':1 l'l11l1. 1-2-1-2 l'lI'1'lIK'll cllllll. H04-inl fbymnjifq-1-, 1-33 H1-.-1-4-1,41-1 I-2: film- f'l11l1. l: .llllllllI' ll1':1111:1l11' Sul- ' C'l11l1, 2g Jm' ' IH-1m Cml l'l11l1. lg 'l'-unix. 2-Ii-1-1 .Xule C'l11l1. I-1 1111111 , 33 jsp- llt- lf,-Og,-,wh gg GI -,- .l1111i111' l,'IlH C'r1111111i1lr'1'. Ii: .'41":l Clll. 2-If--Lg l":u'ully Ste gwll 1 . L. C' llfww 143451 SVI' ' PMB' C - IIllll1'1'. -I-. IIPA X13-I-.3115 IJ111' 1'1'11Y Wm '1 1-ix 21111 ,- 1 ,- I ,gg "Iii I 1' 'r 4 -1 'Inu Il' l Tuffl, ,'m1"!1l 1 1-2-fl-l-I ll l' Y C'1 , '1 h 311.5 Q',,mf-ya Club, gg? S . flul. 22451-1: .lm ' II' :mml S1-nim ' l' Q11 ' ' 24553 51--Him llny gym. fltllllll itt--5. if-1: IL C' 'ttrc, Ii: mm- V, .L c1lL'ff f'l11l1. 2-1-1 l"r1- 1-ll Clll 2-Ii: lJ1':1m:1tic' cllllll. Z-Ii-1-: llrznxnziiicr c:llll1 1' ' gv. Ji-1-: S1-1'111' 'sf ' '1- lw-. 1-. -l.X5lliS XYILI. . Ms l.l'117 Yfwxu " ' ' ' .' 1 " "J .fI'lll1'N!!1l' fl-lf, 1z'11, lljllu 90-'. ' ' 1: llrnrxmtiv Cvlllll. S11-':1l 1' 111111111111-. 1-2-Jig .llllll r :ml ' K--1-1 .Xut Cl l. -1-. S1-1' llI'1lIIl f'l1lIlIlllll1't"-E, 3--1-Q ll: 11111. 1-3 'kul 2: Glvc Club, 3-12 3r:111:1i- ' 1. 2. JUNIOR CLASS 1111111 S I1 5111111 1111111111 11:11-1111 111115111 xdIllli11dIl1.1 S1111t11r1 111111 511111 11 1811 111r1 11111 1J1111111111s111 1 111111111' 5111.11 X1111 1 1111 111111111111 111111 11 g11o11 11m1 11111 1 1 1 15 1 su111 s 151111 H1t111s 11r1111,s1ra 111 1 11 Il 1111111111111 111111111111 1 11111111 111111111 NI 1r11 5111.1 1 11111 S 11. 5 1 r11 1 1111 L1 11s1111 11 111 111118191111 NIUII11 5.11111 , 11 ll 11 1 X11l11llI 111 111-11 111.111 111, 11111 1 , 1 1 11111 11 111s 1 11111111111 11111111s 11111501 1 1r11 1r11 Q 1 1 1111111118 1 .1r11s11 11111 13111111111 N1 1rs1 11111 s s 1 I1 11111 1 1ss p1r1111p11111 111 sports 1111s 11ar 1re 1 1 ll 1 11 11 11 1 A 1 N1l1I'111 511111111 1311r11t11 11s11 1 s1111 1 111111 IL 111111111 111111111 1111111111 1111sG , 11111111 1 1 1 1 r 111 m1 X1 1 1111111 rt 1111111 1: 11111 111 ll 11111111 1111111-3 111111111113 111 1111 11ass SOPHOMORE CLASS S 1 1 1 1 11ss 11111s1s1s 111' s1111111 111111 11111111 1 S 11 15 111 11 I1 51111111 111111111s 1111r111- 11 11-1 S111 1111111 112111111 15111 1 1151 1r11 111171111 1111 ll It 1 T1 1 N1l111111111111 911111 s 1 1 s11111ss 11 1 1111 11111 1111111 111 s s11111111 sp11r1G IIS 18 1111 11 1 1 1111111r, 11111 1111 1 1111 1 Il 11111 S111u 1 11111 1 1 111813111 111 17-11111111 11 1 111n11s 1111115 s 11s 1111 11111 X 1 C11 1, Kr llll' 1 1s :11111 111a111s 5111111 11s11111 1 Il .1'11X1lI'1 1S1rr1 , 1 Ill 1111111 Arthur Carlson 1 11 11111111 11111'111 s 11111 1 1111 H11 1111 11111- 1 1- 111 1111l'11S 11111rS 11111 111111'1r11 1d!'l 1111111 1111 S 1111111 1111111111 111111-1011 11110 S1111 :11111 11dl'1J2iI'd 11111-511 51111.11 111 1111 51111111115 111111111 1111- 1.111 and D1'amat11 C1l11J -' " ' '111.' IJ ., -1, Y- -2 Q - Yi---"-"1-111 1- 1 -1 '1'--14 1-11' . '1' - ' 5 YY- 111-111 11111' . A .'1 1' '-111 1c1' F 1, 'Q D' - ' -. '11111' J111' - 111-11111 was May 17111. :1111 V13 1 .' 1 - " ' 111:.'-1. 11111151111 '1 ' - - 1 ' '-'-,,1'-1'--1, 1' f1'1i'1 1':1111 '1'1-111-1-rs. X1211' '- 1'i1-1's:111. 111-1: '1 11'--g .' . . zz 1 : zu ' 1, 1 "1 1" 1-11 S111 N1 11111. 1'1:111111- f11:1x11'1-11. 11: '11 M111-p111'. 1111111-1' . -' " . h' ' t' 1111." 111'1'l'y .1 -1111 S111-11. 1 1 ' 11.' Zzl 1 ' -' -1111- -9111. 1 'z -zlls, 1111! -, 11:1-1111'. " :J " - 1 ' , 1 51. .XII g 1111' 11111. :11111 11111' f'111 ' -1: 1 : ' g ' .' .' 1 I 1Vi11':111 111: '1i11. 111 -1 : 1-11 11'--gms 1. V1'i11- 1-11 1111- -ks. 1 '- fa - , 1.' Zal .11-:111 N1:1:1'l' 1. 1,111'1-:1i111- 11 - 11 -S1111 'V' - A ' 1' 'z .-.ell 1'1 -1 11:1-11. 11111- N11- - 'i11. 1':1111 Sy '-. 1'111g1-111- I," 11- 1. - ' llfy, .111s- 1111111 .: 111 1: - . :.' ' 11. YV1- :11-1- 112llDIJy tl, 11:11'1- P1-1-1-i1':11 Barnes, Louise 1111111-s, :11111 f11z1ry P1111-Q as new F33 Y I Y '1'11is y1-:11' 1111- .'111111111111-- ': x - - -- l'- ' - ' 1-11s. '11111' '1ll9' 0111"1'S :11'1- z.' 1 1 ws: ll . -- zu. . Vi---' 'f11'll1 - - " ' -' '1'1'1-:- '1-r -1 -1 - S1 ---- :11-1' .111 -- 11-r1-g 1,11 .1fil1l111.' 11511 1111- ,'1 '- 1' -'11 11:13 111-11 :11111 was z . 11111 s111-'11111' :11111 111111111-111111. N11 b' 1111- 1 -rs 111, 1111- S1111 1 -- 1I111s- 11111-111-1p:111-11 in 1111- J , 11 '. y1'111'. 1111l1'j' 11'1-1'1- : ' ' 1 ws: 11:1s111-111:111- 11i1'1S: 111-g'11: ' ' 1' 2 15 '1- . 111-113' 1 f- 1t-., 1':1111i111- 111'1111is. Ham-1 1'1 . 11111 7 ' , A1'-- .'1 ' -. z I1 '17 11:1'111-111:111- -f-- 111 .',- 1 Xv!1l'1'1'1l 1'11: 111iS. ' 1 11-s '1'1':11'1-rs. 1 11l1'l' ' -1'-ff. 1 11 1111' -1111. ' ' 1' "1-S. 11 1 1: 111111 1 111ll'115S, 1 ': 1 1 -11 "11 V -1-. 1 ' , V: -1-1-11 1'11:111l111is. 1': 111111. 1711 1 2 1'11:11-11-S '1'1':11'1-1' . 1 9: 111111. '1'rz-': .1 '1-11-1- 1z'. 'z -. "'z'-.,, '-. '-1'S1c. V' --'1-1 -rf: 1 '. - " 1 '- .11-1. ' - , , 11 HLSHMAN CLASS 5 1 1 1 1 111 1111 N 1111 'IS L11 1 111111111111 S HILL 0 1111 0 111 C11 1 1 111 N1s ll 11111 1 S 1 111 I 1 1151 11s ww JL NIOI1 HIGH SCHOOL 1 1111 111 1 1111 11 1 1 1N 111111 111111111 11 1 11151 ll Ill 1111111 ill 1 Il 18 1118 111111 11 1 11111111 11111111 11-1 51f1l11t 1111 11111r 511111 1 l 1 L1 11 1111111 15 X IX 111 111111111 ll 111s 1 lll 1110 111111111' 1110111 11 1111 present 11111 1 f 111 I1 'xg 1111s 1 1 '11111 co11s1qucnt11 111101111 11111111 N11 1 1 QV 1! W 111 .'1-1111-111111-r 111- 1-1111-1'1-11 111g'11 5-111111. Z1 1-111m 111' 1111- 1111111111-11 111111 l'1f.l'1lt. 1,111 lll1ll1'S 11'1-r1- 1111 1111' 111:11-111111:11'11 111 1111- 1'1111111 11'1111-11 111- 11'1-1'1- 111 111-. 17111' 1111- 111's1 111'11 111' 11l1'1'1' 11'1-1-11s 1v1- X1l'1'l' 1111111- 1'111I1.11S1'11 IIS 111 11'1111'11 1'1111111s 111- 11'1-'1- 111 go 111. 1 s11 . 11'1- 1.011 1i111- 11'11'l'!lIlN 111111 11'1-1'1- 11111111st 11s llll1l'1l 111 11111111 as 1111- .'1- '11's. 111 1J1'111111'1' 11'1- 111111 11111' 1i1's1 1-111.'s --ting 111111 1-11-1-11-11 111c 1' II 'ing' 11'--rs 1'1'1-si111-111 1'111'is111I1111-1' 71 's111 Yi-1-fI'1-1-11111-111 1,111 X- f -1, 1111 51- "1'1J11'y 1111111111 , '11111' 11-1-11s111'1-1' 1,i11i:111 I"1'1-111 11111 V1'1l4' Hl1'Ill11l'l'S 111. 1111- 1'1JlHS 111111 p11r111'i11:111-11 1ll ?111l1l'11L'N 11'1-1'1-: 1511'111-111:11-- C11-111'g1- '1'111111111s1111 111111 111111111 1'1Ill1l 115: '1'1':11-11 f'11:11'11-s 1,1'1I'1lII1 1711111111111 M111 C 11w1111. 11. .11111s111. 1-111. 1i1111111111s. 111111111111 1Jl,'1'1i. II. II111-511111. 111111 l"l'IlIl1i11Il1 110- 11 I1 11111-s11111. 1"1'1111111111 111111 V: '. 1111. ii 1 J 111 . 111 . -1 1'1-1-1111-111 1'111z:1111-111 1"'11'11 P1--.1111-111 c11l!1l' - f '11-11 11111-'P1-1-si!-111 111- ':11111111- 111 J 'Il 111-1-f1'1'1-si 1 -111 .-X111 1' -1 11-1-1,111-1-r 111-11 cvlll' 1-11 ,111'1'11lll'l'1' 111 "1 ' 11-11 "'1!1I'y 11111 -1'1 C411:1s1- S1-1-1'-111r1' S11-1 1 1'-1-1-is 1 I5 J ' M '1 1'1i' 11'. Yi -1--1'1'1-si111-111 .1111111 C'1'1:11 51- 1'1-1111'1' 1"1'1- -r1s '1'l'L'i lll'1'T V1-' v1.1l1'1'1' 1 '1 150 11111 ' Q 1-11r11111-1 ' . ' ',, 1 - ,5 1' 1. XY- 111111 11113 l'I1?i:Li1Z1Il1' 1-111111115 1 fjain .'k'I1'. 1 - I- 1 1' .- 1 " - 1-1 11' , l5'11Il1. DRA NA TIC CLUB SETFOR "WHY THE CHIMES RAN6 " SENIOR PLAY Qu 155 ,Q- DRAMATIC CLUB I r1111111t I11l111 C :1r11111 11 I Ft SIC 1 H 111I C 111111 511r1t1r1 Nlllflt I Ndmlgll I FC 111111 1' l1atl111'1111 NI11l1.1111 X1I1 1111r I111 NI1r11 Ifllllllllf' 11 I111 1 1 111 lt 1 1 11 111 ll 1f1m.f1t11 C 1 41111114 r111 IIC ll Il lt 111 NI111 Ixf1tl111 f11tl1 1 1 111 N 1 1 11 1 111 11 1111 1t 1 IC 1 17 Sl 1 11 1 1 11 111 ll 111fl1t ld 11r1111111I L1 , 1 11 1 . SI11 ma PS tllll 1 Ill II111 dl I11 1111I111 1111 Nl r 1 1 11 1 11 11 11 1 ll I'x1t IC F1111 NICCICIHII 1 ATX XII11 Q X II111 It 11 .1 I1 111 sg 1 1 ll I1 tl11 1111 I FS 111 Ft 11r1 1111 1 I ll 1t X I 1111111 1 Il 111 II 1 1 1 FX 11t11L 111 111111111111 COSIIIITI 11 1 Il 1 11111 111 11 11 1 ll 11 IX l1m11 11 r1st111 IS 11l ll 11 1 1 1111111 ll ll 1 ISIC 1I11111t111111t ,1111I tl11 1rt 1I1111rt1111 r11 " S1 1111 1 I111tl1 N 111 NI r11111 1111I NI111 Cf11tl1 SEN IOI1 PLAY 1' 11r 5lIlCL EIL, 1 tl1r1L d1t 11111111I1 11r11111t11l 1111 X11r1l l1tI1 11a1 suupssful in all TLSIJCCIS 1111 1r111 t1r 1t1 11111111 IS CIllL t11 NI111 'NI1r111n 11I111 1I1r11 1 IC 111.11 AIIII x11tr1111 I 11111n1lx1 Stwn XIf111.1111r 1 111111 CLlltllS .1r1111111I l11l111111 C 1 r 1 111 IS tr111115 t11 r1111 a 111111111 111 11d11Lr 111tl1 tl11 111111f111t11l 111113111111 11t 5l1SdIl l1l1l11 dIlCI IIIS r11111111111 111tl1 L1111 I11 1 L11 1 N1111tl11rn l11ll1 111411 1511111 C11r.1l1I1111 111111 1 1l1h 11l1111 11l111l1 111111 111 CXLI'1OIlt 111 t1'1111l1l1 1111 11l11 IIICIIIIILCI 111111 C I11111' 1 1 11 1 1 tr1111l1I1 01111111 I11 11 11111111f1111r 5111.111 and I1111l11ll1 11l11ll1 I11 11 1 1 11 1 1 I11111 11n1l1r l11r bl l111t l11111 t11 5llSdIl 111I ITXNIII 1111 ll 111' 1 I 1 IIFCSISII ll t11 11111111 Il 111 t11 tllll 11 I'r11111 CN111111 N11l1l1j SI1 1 SIISAIIS l11l111r 111111 11 111-11r11111 1n1 rs C 1111r f111111l1 111 dll 1 ltlll tl t1111I1 tl11 ICIOILSCCIII I11111 am 1 11I111 1111 I 111 11 1' C 11 nga 1 Illl l111.1 1111 1111111111 111 1 1111 111 11 tl1r111t1111 1 1111l1111111t l111t 1 .1rtl1.11 XI1ll'1r1l flx 1tl1111111 I111 1 . 1 A t1 1 1 1 -1t a falr 1 11111 C111nn CH1rI11 rt CIITIISSI 1 11 11 Ill tl11 1tat1- 11 10 1arn1 t11 lllllffl 1111111 111111 H111 IS IC r 1 IC l111.,l1 11l11111l f1111t1:1 III 11I111 IC1 11 1111111 1111 1 I'1f1tl11ll 11I.111r1 C1111r111 N1l11111 Stuart Halp nc 9all1 ID Inna H1111 Drum 1111I II111mf11 gtilllxl ' - " I - . ' .' Vi - -- ' I-nt ' - V -'-.-I'gl1 . 'I' 1- . - 'in At tl11- I11-,' '5 f tl11- 11-111' ' 't.'-1111- 111-11- 1111- I-'J 1'-1'1- i111t':t-1I '1t11 tl11- IJ" ' '- lltllb. U11' ' 'I 13 I 't'1 . llll I -1' tl11- 1li1'1-1-ti1111 ' 1 ', ' " --1111- C".' 2, t111 li 1 I: -- .'111'1-111l11-r T. 'l'l1- 1lHf'.HI,1'Lf CJ' My H1-:11't." tak- 1l: '- 't tl11- I111 - 1 ' 11'1-:1ltl11' NI1' . C'l1' -I11-st-1'. 11'l1 11- l:1t1- I111 l:111l I1'1I .1-11t t11 .X1111-P11-:1 for il 1i1--- I'1-g. :1 1111 '. 11111tl11-1'l1-11 I1'i1I1 girl. i11 11r1I1-r t11 1-1l111-11t1- l11-1- in tl - "h l'1-lv ,g . I'1-15 1-111111-1 111111'illi11"l1' t'1-1-I1 1'1-ry a11'l'11':1r1I :1111I 1111t t' Il'lC'C'1 .' - 'k .- :1 fri- i11 .I -rry. :1 1-i1-I1 111-igl1l1111-. l111t 1l111' -t11-1-:11'tl1 1111't 11f f1- 1' ' 11I J ' 'Cs l11-1- t11 stay :1111I tl11-1' fall Ill I 'I'l111 - 11:1 t'1-'11:1ti11,,g 11' -1'1- .Is 1i1-1- C' -1'r1'. II1b' IJ11'l'1g. 'z I 1 ' - . - gl , NI' D' 1 H1111 'I1-1. 5111111-t H:1l11i111-. C':11'l 5:11-IQ1. Ha1111:1l1 II1-11jz1111i11 :1n1I 1 I '1'l1. In tl - 1'1-511l:11' 1111-1-ti11f's of Illl' I31':1111:1ti1- C'l1 I . 1 '11'1':1111 1l: 1111-1l 1' - -m- 11- J '- - - - t-1. C71 - 1111t :1111li11g 1111-1-ting 11111 :1 talk I11' . Ir1. 'I " rg 1 alic- 1. 'l'l1- 1-111t111111- Qflllll 11f tl11- 1-l11l1 l1:11 I11'1'Il 1'1- -' : - "1 ' ' -' ,Q . 1- l:tQ1. st1 If 5 I- i5111. :1111I I11-l11i115 11'itl1 1'11I 111- i11 "XVI 1' tl11- CI1' - II:1115." a C'l1 " : ' :11' 15 t 1111 llll'11Il?,QIl tl11- 1-11111li11-1I 1-ll'11rt1 of tl11- Ilr' 't'- C71 I. tl11- 1111 - 1 ' - ' - 1 - : -nt. In :11111 --i:1ti1111 11f tl11-ir willing 1-11-11111-r:1ti1111 11'1- 11'iI t11 tl: I' -'OJ IJ J ' ' Ml- --I't '1 ',, -l- ' - , - : 'I ' '--t11I tl- C'-' I- V ',g:. 'l'I1- -- ' . 1' 'I111 1'l R '- -ws- 1 1 vl . v4 , I ' -. - 4 1 1 4 I 4 , 4 - 1 1 ' I 1 1 '. u '- -ll- .' - f -. D 5 1'- CV ' ' - I31ll-'114Sl1'- l1:11 -'11it1- ' -'J "- ' 'I'-.' .l11l 1' ' III11' IJ11'li1151-Hu 11 1-11111tz111tl.' 'll - ' .'-I 1' tl - L11 - - fl'-r11i1-- 'l'.11.'l 1'1fSl1- I1:1l all tl11- - - "1 ell, S11 'I " KJ , -1l I5 k-1--W I1-'x '- 'Il- ' - , 4 - '1ks. Betfj I " -' f - --.'1-" Q' ' '. - - ' 1 "5 ' 1 -. M '. 'l '- IH- : li- 11111--Slr I--1: .' - 1 -'-- I girl' ' 1111- 11 r 111 111 I11-1' I1111111- '111' 1 lI'IC'C'. M . 'I 1'1-r CIYIIIIS Cl 'ww-H1-l 11I111-nt-111i111l1-1l, t "I1lc. 11.31 511 CCI1- C'l1:11 1i11---f'l'l11- I111' -111. H12 -' - J Iir1- llll ' 1 r1-:1ll1' lik1-1 tl11- l1111'1 11111l g'rl1. BI' " . ': - X -ll111gI11---.X 11-l11111l t1-a1-I11-r tl1'1t 1"11t1 1 51-1- tI1:t tl1- girl ff- " 'l11111'. H- 1' Q ' - - ' ' 'l--'l'I1- 1' llIl,.,l'Sf 111'i111-i11:1I ' ' -' 'I I- , ,I :,,:' . Pr-' 1 gl C.Xlt'r-l Illl 1-l11i'I'l1- 1':111t:1i11 of tl - '1 I Il t1-11 ' tl1i11'- I11- " .' -I I,'. ., , - fx F. AH, I L' . . 11' 1' A. 'A ' 31.611 1 RACK L ll1dI'l1ZW 0 11 L S 311, IL Nllli H155 11111 1s 1 1 1 1 111 1 S115 1111711111 1 1 I 1 11111611 11111 211 111 ll 1 A1111 1 1 Ll 511111 1 1 Ill 1 11111 1 111 J 1 11111 1111 1 1 1 11 1 111 s 1111 1111111111111 It X1 111 1151 4 ll ll lil' L1 111 1 11011. 118111 11111 11 111115 s111 1 11 1 IL 111111s 1 ll 111111 1 AX s N 1111s 111111 11111rs1111111s111 11111 1111111101 111 CH 11 11111 1 1 R 11111 11111111 1 1111111111111-1 211111 '1I11rr1s '11111 111111 11101-1s 111111 Ll1K116l111 TRI Y 1 11 1 11 111r1111111111 1 N 111111 111 111111111111 1111111 l S I1 ll NS 0 4 1111 1 N11 Nl 1 l 11111 411111 11 11111111.,1111111 1111 XL 111 1111111 111111- 11' 11 rs N-11111 s11111 111 1 11 811111 SS IL 1 1 1- 111 1111 1111-1111 1 1111111111 111- 1111 1111111-rs fm 11115 11 S1114 111 I1 1 ll S111 1r1 1s11r1 r S11 r11 11'1 q1rl111 X111 11111' put XL 11111 N111 1111 111 1111111 '1I11111a11f111 111111 17111111 111-III S1-1111 1114111-111 Pl'll11lIll1x Urs C 111rff1- N-11111' 111111111111 f W Y 1 111- 15111 1.I'll1'1i 11-:1111. 1-11:11-111-11 111' 11112 11'i11i:1111s1111. 11:11 c11111i1111c11 111 :111':111-1- 1111- 11111 1- 'U' 1' 1111- 5111111 1-1'-. 17c.'1'1- 11- , :ll -. ' 111' 1111- 5111121117 it 1111s S111 ' i , 111-1-11 111 ,11111-, 1-11111111' :11111 11111-1 1111--1 1 ring 111- , -131111. V11 - ' g i1 1111- Sprints 11'1-1'1- C'11:11-11-1' 1111'i1Y1'l'S. 11111 1Jll5S1'11. 1"'- - ' -1111- :11111 11111 B1 '1' . 111 1111- 1111111- 11is1- -- 1'11llS. Wi11:11'11 111--ks. ':11 ". 15111 B11-1-11'11 1,:11'1'1' 1'1Z11'11'. :11111 511: '1 11111' - 111-111 1.17l'11l. 111 1111- 11111 111 1'1Jl'11' :11111 C' -1 H11-1 11' 1'- 1111- 11155 G11-' '. - 111's. 1': ' '-'1- ' g 111 1'-111 1-1'1-111s '1-r1- .1111 V: ' 111. 151-11 V: -11111-. X1'i11:11'11 YV--ks. fl: 1-D' '1'1-: '-1-s. 1"i1-1111-11 R111-1111 :11111 11111 N1i1l'111l. 0111.' 1 ' 1 1111- g-r111111. C: 1 - 1 111111111-. :11'1- S1-1' s11 111511 . 11111 1 1111- 11'1-11 1111' 111111'1- yL'?11'S. '1'1- 1'1-'-: K' . R-1'l'. 111 ft C . - 1, '- .1111- '- F11 -'- - 11 --1 :11 u'?l11'. :1 p 12:1 11 Il 1- -1 11'i111 cg' 211. .' - 1'-11. '11111' 11111-111 s1- 1' 1111- '1'1-1-Y is "111 1-1-1-:111-. 111:1i111:1i11. :11111 l'1'11'I 1 1 g 111- .1-1 111 1-111 ' 11ig11 s1:11111:11-115 11f 1'11l'1S112lIl - 111-1." .11 'l11l?ll1i 'ing 1111 - Mi' 11 111-1'. 1111' 11-1111 'ill'1' :111 -1, 1'. 111-11 -1 IIS 11 -111- 11'l'1 f1 ' ' was 11is11-1111111-11 111 111-1-111' 111111111108 ' j-' - .'-ar. 11'1- 11:111 il C111'is1111:1s p:11'11' :11111 11:111 21 g1':111-11:1g N1'1l. -1 11'1- :111 - .' "1-11. D1 " 5 1111- 111111' 11'1- 11:111 s1-1'1-1-111 Spl'2l1il'1'S 11-ll 118 111' 1111-11' 1 '1-15. M ffff: ' 1311x111 1111- girl: 1' 141111. VV- 112111 11 5111-1:11 f111' 1111- 51-11 111 May 22. Nlilllf' :1111-11111-11 :11111 it was :1 - - - .11 11 - 1-111 111 1111- 11-111' :1 11'i11 vas 11.11111-11 111' 1 - 11-rs. '1'11- fo " g 1 ' - " S - 1. 5'-ar: 1"-" - .: -1'-'1 Yi---"-.-'1-111 ':11-" -1 - 5 :Q. "TWV .. 4, v4 - , , .k I Z swf ,fx . V4 . vwlrwstwq .1134 A TRACK TR!-Y CLUB 11111 ...Irfan nd nfl! -si an LATIN AMERICAN CLUB ' II I' I L " I N, -A I QQ' 151. -9.1 it W - Q. fe- I 6 4 K gi? 3? Q V ' .W 1- ' ,514 3 .J I 1 0 E4 I 30 BOYS BASKETBALL mxulml Xian 141 1 Hum X i l 1 l PNXKXQI 2 N nm N nm Nun l XXI PU V1 A X mlm ll Il xt' 1 n l I 1 1 U wr X 1 lil SHN 1 P1 ISU X 1 mu ll I4 1 C 1 I X 1 1 Illllll INK ku X IX D X xx Ill 101 L Xuan Xuny Ilunu X lN 1 mm X IX GHJB BASKETBALL 1 Ht I v Q NUM! n I , l lt 11 NN 1 4 If A 1 U IL Q 1 1 4 1 ll 1 Ima XX X v 1 I 1 I 1. 1 li llzlll 1 UU Hlll l I N mmm M A111114 1 1 J ill r 1 mx lanufux 11llll8.IX lllllldlk lmbxuau ll L pu 111 N U r 1 IU lt ll dl 4 111 Nun I 'HHN S I SP 1 UU 1 I If N ll 1 u ll N llldll 141.1111 ll 1 1 un 1 1 1111 U I4 H1111 3 H Pl 1 1 Xen mmm IN llll um an U rf 1rllI thx 'XtXXIUX1Il 1 hm 1 Total Pumt Oppmu nt BtIlJdll1lI1 'I hump on Nfeddauvh IllChT1l1x XX udjn n ki fx Nll f 1 It X1 1 N1 1 X XI I X NI 11 NI 11 NI H U H XI H NI H V119 V119 Tm NQL XD falhrop an Noble Y imlall lx Q In Daw ul Nhnagf rs Han fm and 111118 P11 I mm Nthll1tZ nrden XX e mm' uh 7 J KWH Holm Mun M ax Hmm Home Holm Xuax Hmm Hmm M IX 9 than-I1 ll ' ' IH-use . agus Ml' ' -4 Ulll'1'1l, limb -rt ' Hvy 'Hu' lux-km-11,1111 1l'Lllll wr' lflll-UH! xz- 111-I wi ilu- 'illllt' high 1'al.liln-1' ue Fllllll' HI' th: 4ll1illlN fl' I'rrI'lllt'I' 5K'ilI'x il' lm-xl-llln-II lay Ihv XYUII :uni IH-I v-vlllnn. H1 ' "-' , it will llc IlIlll'1llIV1'l'l'I1 by all mlm sun ilu- Ivan: ill uvti-nl that llYPlll' ur' 1111- f1g1l11Ill!j xpi:-in ul- lz1vkillg.g llnl thx- NIl1I'll MI' 1l'lllllNUlli :xml wr-1,111-1z1tiw11 wah lllllflilllllillfl. .Inlm I"axl'1'm-Il nu- 4-lm-tw-I llnxlmung flillblkiill !mrm'v ilu- Iinul Qlilllll' with Xlurri-. l"zLl'rvIl ll-If wah tln' H1111 IW!-Iwillt mam vvll ilu- 11111111 with 14ll. '7ll1Ill1Y11lg .Im-" lil rkn-, "l'1- wx' x1.lI'I1Il2lll41 .lulm VHINIJII ur-11' mlm high in thv pmlll-Ilnzlkillg1-fwlunlll. wllih- 111-rh l'111'Ii-x ' ' 1 NIZXIXNEIVI 11Qlll'l' at QIIZIIAI alll GVHNHII l nr.. XY- uixln tw 111111111 XII. IH-uw Im' the- lim- W1 'ls 111' lmx Ilwllv 4IllI'11lg tlw tum M-:H Ilw In lnux In-vu uith us. Wm- ulw wixh tw xhzml' ilu- xtmlvnt bully whivh mu :I ls lu- iml lln- I4-1111. 'l'lu- Nl'1ll'11ll1k' :11111 iillzll NK'l7l'Q'4 un- as 'rllmvez Q1 "I1lll1'l' 14 X1' 1 Xl Zti N.Nl,H.N. -if .' xx:-' fr '-zulwl' lf' l,iln'l1Ii1-lvl -ll N.Xl.lI.N. I2 Illum- 1' "lIl1Il'l'1.fN Ilvllwl IT N.NI.lI.N. 14 lluma- I,l'l'l'lllIPl'I' 5 XXfm1ilrl1l'j' 30 N,N1.1l.N. I9 , nah' IM-vm-lxnln-1' li lhllulmry 'l41'aule- 25 N.Nl.H.N. 24 lllmu In-vm-xmnlwx' 10 XX:lNlnilxg1w11 17 NALII5. jx , yxgx' lJz'1'l'1ll1wI' Z3 N14-1-ig ZH N.Nl.ll.N. Z3 114 lm' .lullualry H XX4mlIvl1l'y LIU X.NI.H.N. I-1 I 11- -I2lIIllill'y IU l.ilv1l!iL-111 2"ti X.Nl.ll.N. gn , i' 'lilllllillj' 252 I11-thu-1 LIU X,M,1l,S, 31 , -4 -lllllllkllf' ISU fv lf N.Nl.ll.N. S57 e I'l-lwlury 4 Im lIlll'j' 'l.l'll4IL' V13 X.5l.H.N. lti .1 nam l"m-lwllury li Ilwux. Yul. I' -g. 313 X.Nl,lI.5. Z5 ll: mn: l"4-luwmry Iii W2-hlliglwll IZ X.M.H.N. 32 11 - IN-lrx'l1zl1'y 20 N14 'rim 25' N.NI.H.N. IIS 4 nav' 'lhizll l'f1iut- f,IPIJlYIIl'IlI4 ll! N,Nl.ll.S. 354 "1i1i Sglf ll Hu rkm- 142l1'rA1l k':l1'lw11 Vlmppuxi- 1'1lI'I1sx li ms l"llIl'l'l1 1"l'I'gLlrUI1 1 11-11-gg Nia 'rin 'ITIL' Illl' 'ln 'ers XM-1-ks 'N 3 ' J 1 .XI tha- Iirxt gum- ul' tlu- N4'1l-HI! tlu- gill-' Vvaulivtlnxll Il'1lIll flu: -11 ull Tlu' Npvwl mul Nkill 1ll'k'l'NN2ll'y lu win u 111-vi-iw x'im-11113 'x'-1 Nv '1. .x1.1'l' :L 1Il'I'1M1 uf il1'K'UllI'2lg1II:l lu--cs llw girl- 10111111 lww NiIll'1l lug JllIllIl11lQ ilIHJ21l'11 ll' "l'lxutu1zwmggn lfllrm-L'l1n1." v1'1ll'l't' 'us tlml 1Klifl1I'1Ilg' xx'1lH4HYlllj' guxm- ulwu Hlillllflu' l,l'llt'1l1l11i hvll thm- -ix-'ml ".X1I-Iaimh-" to - nun-1 puwllim nr "lun NV'PI'Q'l',u 'l':'ui11111g l'l11l's wx-11' 1'vluxL-fl lu all W tl -girls rpm-ini ill- l1tQ'1lK'1' in nga! 112111211121 Nplilx 2lI.1'1 1111-11' tluilliug wil nr 151-Il -1. :XII1 wlwu tha' 'llll luul Nv turn 1111 111+-ix' 1l'PIlll' flung th' lull! rung -111 will 1ll'1llk1 -uni Irvyill 1'1l1'l'I'N ut X li'-'15 J-li-Y. Hilllllilll Hvlljillll. wax high xml:-1' I'Ul' the :cab Il, lut ".l3n-llijyu 11211 51111146 vlfm- - Ill' pnliliun 1'I'H1l1 1'xl'2il1 VIQIIIYIIIIIXUII. 1Qil1l '11111' Blvll' lgll, alll NIIIVA' .' 1011. '1'l- g ' 'IN W01' llllllilllllly l, 1 thi' ya-ur, wiI1 1111- Yury 12151 I' tvfrk l"Jlll 1 4'l'1I'lL14' "P ch" W1 Ijvnski. Bluxlulu- "15't'1" 1,l'l'1 nik, and ,la r np. Sf - ul' ilu- Nllhxtiluu-+ un XY1lHIIl ilu- Iva 1 1:11111-+1 111-:wily f+ 1' -upp 'I il wrirxmunxga- :url 111 gganu-s wx- 1- Luvy Lziw, Xu 'E X blv. Hagel C . IP' 1' thy Zilllwki. L1 'I'il1Ili' 1211-111- M-ky, 1Sill'11i 'z H4 I'l1'll. lin-tty 1.1111 .VI llltz. and 11Q'g1ll2l XY:-im-r. 'l'lu- 11-X1 11-ibililivx wf lllklllllgillpl I11- 'lviilll wvrl- Nlnuwl My xlilY1N IJavi41-ml :11111 -llllial lnurlia l1,X5l'.i'1'1S.-XL1. L!-IF!'!,'!'N ,H 'A 1-1' 14 ' ' 221 X.. .1.S. 25 1 uh' N1 -- 111' 25 111-111111 IHS N..l.1i.N. 10 - llvw-11111-1' 5 XYH il 'y 55' NH .1 S. 30 . ' 5' lc-A-11111-1' 19 XYuNl1ing!mm -I2 N'..I.H.N. 17 . vat' 1Jl'l'1'lllJl'l' 123 Mwrrix IH N... S. 28 5 .lax My 2 Al n - 134 N... S. ZS 9 . ' T NY 1 I 'y KT N.. . S. 31 - .z 23 131- -1 15 X... 17 .f .Q ' 30 .7 ' ' 30 N.. . S. 43 ' A 1"m-hrmlry 13 XVzf ' gtm 33 N.. . S. 23 - 7' ' 20 Morris 31 X.. . 15 1 W Q ' 4 3f4 ms ' 5 L' ' . , .Y Hr P' " fa 1 'r' ' '.21ff" . 1 1 1-. ' ' - 1' 5 if at Q .gr- a ' 4 -JJV 5509? 2 A ,,-... P . Q n we Xi ERA Hi! UWA FOOFBALL N X1 XI1i11r1 ,I 1 1 11111 Sll 11 1 111 1 1'11i1 1 1 LQ D111 Tlllf' iH1lYl 1 15 11 15 IIIU Oil 1 1 1 1 N101 1 1 1111111 1 1 C 1111 , 1 11111111 I1 1111 Ititc-111 I 1 1 11 111 1 1 t11 1 I 11111111 111111 111 111111 Jllt 11111 th 1 15 BASEBALL 1 11 11- 11111 111111111 th 1 1 1111111111t1t11111 11-1 IIL 111 1 111 1 1 th1 1, tllflt Hi 1 11 1 1111 H lt 1 llll 11 t 11 llllt' 1 1 11 IS 15 lt 11i itls-1 N1 1 1 1 S1 11 1 1 11111 1 Il X1 111 1 1 11 1 1 1 1111 1 1 1111 1 1111 1 O 1 1 1 Ft 1 111 11rr1 1 11 1 1111 1 1 1 L11 1 r11h111 1 1111111t1 t1 1 '1 IS Ott' H10 UAH 11 1 10111111 1 1 is I 1' 1 1 1 1111111 H 1111 Q V Ill th1- fait 11t' 15010 1-h-11-111111111 t'1111th:1il 11111 1i1'1111111-1t t'1'11111 th1- .'1- ' 1 'f i Hij-'l S-h1111i s1'h1-1t11i1- 111111 ix111z111 t'1111thz1il ' J Q t.'t't t,-1i. 'i'hi' ci11111g,g'1- it1-1i ill t':11t1-1' t1-:1111. :1111t iligilt'I' 11-111'1-1: h1-111-1-, 11111r- t'Xl'itill-' -1: 11-1. iyll ' 5 th1- 11-1 11t' 111117. th1- h11111u t1-:1111 11'1111 z1111l lost tl l111th NI111-1-" -111i W1,l1' At . I.-11t i':1ll SIMS' t1-.-11 111-t111'i1-1 111'1-1- xXvltSilillQt0Il -11111 t11'1 11111-1 t11 1 -ri1. c,V'l' halt' 11t' tl11- 1-1-g11I:11-1 -11-1- Si- ' this 11-:11'. 'i'ilt'y 'll't5 R1--1t. 'z-,111 I":11-1-1-il, I5'.X1111:1. 13111111-. :1111t H1111 i111-. 'i'1-:11'1-rs. 111111-h. F- 4' . 1 1 ' t': :11'1- th1- 1'1-111:1i11i11g .i1111'1 1'1. :1111i 11111t1-1-1-i:1111111-11 1-11111p1'i11- th1- 1'1-111:1i111t1-r of th- fl 11 it I'-1-11. I-Iul Il, ifziri. C'. C':11' 1111. '1 IIS, 19" l'l' . ' tx . St-'-11' Il12lIl?l2'l'li th1- t1-:1111 this 11-: '1111. 'OJ IJ 1 't'h1- II1111111t111i1- 111111-1' I'-11ct1:1ll l,1--1tg111- di, '- i' yi'Z1l' 111-1-'11110 11f tr- 5 -1 ' at" -t' 11'. X1- -'tt1,-I-ss. - N-11' Mil' 'gh 51-h1111l 151111-hull 'l'1-11111 il'li tl1't'Il 1-xt1'1-1111-ly 111-ti1'1f c11-11 til1ll15i 11t 11t' th1- ,gun -1 '1r1- tltillg Iltilyvtl 11'ith Ill'!ll'ily 111-h1111l1. .Xt th1- 1111-11-111 ti1111-. th1: t1-11111 11111 11'1111 t11'11 Ct'l'lJIll f'1111t1-1'h111'y : i I,it1-hii1-l1tj '111l l111t th1'1-1- 11111 11 XY: t' ,'t1 111. 'l'h1: l.it1-hti1-ht 1'i1-t111-1' 11:11 :1 25-2 till'iiil'l' with C111-ti1s IJitK'ilillLf t11'11-hit hull. 'l'l11- g-111 - 11: ' '1111 with 11 "11l11--z1- play." lt1-- 111111 I,y111-h 1111i1t1-1t f'll' 'ith th- pit -I ing 1l111'i11g' th1- 11-11 111. 11'i'h- fi. C'l111111111i1 'llltt YV11111tl1-1' h:1111th-11 th1- 1-1 tl'il' ' rg. 'l'hi1 f'1A'lF'S i11ti1-hi 11:11 1-111111111-t1-ly 1- '. J11l I-"1111-ll, i-11t 11-:11-'14 1-11t1-h1-1', I11-111 1h111'11 Stl rt t111 whih- Ut 'Ill' 11':1 :it first. Hitt V111 at thi1'1t : t XV. C'l111111111i1 :1t 11-1-111111. IS. C'111-ti11. B111-111-1. 111111 It. f'1111111 1-111' -11-11 till' 1111tti1-ht. th1-1' 1111:111h1-r'11t' 1111-111111111 :11'1- 't'. it111'li1-. C':11'i 1111. I,itL'il'l i. Y1 111 .1 ii- -tt. "Kit" C':11'- 1111. i'iIIllIl Il . H111-111111. t"1-rg 111. Witt 111111 ti1'1- 11t' thi- 1: rj- S1111-111 g: :t'11g 111' -- ' St'1'lll 1':1th1p1' hz-ight for 111-xt 11-11191 -:1111. .Xt till' tim- thi iN 11'1'itt1-11 th1-t1-:1111 he ' f 1 r1- 5- 11-1----tw 1'ith it -Q -11, 1111- with I,it1-l1ti1-hi. 1111- with XY: -l1i1g-11111. i'1-t1- l"1':111l'li11 iN th1- 111:111:1g'1-1' 11t' th1- t1-:1111. whih- Miss li-1'1'i11 is 1t11i11g h1-r ' 1 ,'11111i 11'111'k IIS th1- 11i'ii1-i:1i . - 11-r. II1 st SKIIOIHI' Xo1s11st II1 st I r111I 111 C11t11Qt Host POIJIII 11' sI1 f 1111t st S st I o 1 5 IIISL I H11SI Host Host Host FI1ss It at Host HosI 1 31 st 31 st Nfoit Host Host Host II 1I11 S H III I I11't SIIIKIIIIIIS I 1 111111 P11p11I ll XI1tI1 G11'Is Po1111I ll VI IIII II111 s llltt IT IX o1'1t1 INI111 11 I 11o1'1t1 IIFLIIISITI IIIII Sport II'1sI1f11I D1 111f1111I s I 1 Q X1'Io1' XCIIPSS I1Qs11111st1c OIYIIIIIISIIC IIlISIIlCSSIlIxC X1 1 IIFIIIIIOKIBIIII I1 mt NI1111t1 Gi I 111111 1sI CLASS STATISTICS N '111 I1s HIIIIIIII IIPIIIIXKIII I I IlCI'l N IJ1111 1I111 II s 111 I Il II111 'N 'III I11. Han Ics 'N IIllfI'i N TOIIII I1I C 11 r IIII X11 11rx I111 XUIIIQ llf C '11 S111 111 IIFIIIIIS I:11I111- I' I1I1S XI aI1I111 Ilo1I1I P1111I1111I Ix111111 1 III XII11 IISOII 1 H ISIIII III C 1rs1111 II 1Ip1n1 I IIS 11 X OIIII N IIIKII I ITS III X III II XYIIII 5111111 I 1p11111s H 121111 C 1rQ11n C xrson 1 Ii11t1111 1' XIIIIIKII H1s1111 II111'I111 IIIII I111 IIAIIIOII IJ X11111 5IlllIIl C1rs1111 C IIS Il 1111 K oons N KONI! Ill 1 N 1I1I11 II N 1I1I111 I1 I111s n I111Il1l1 1 1111 111 111 1111 s IIIII 111 C 'IIISOII X1O1f1' IIIIIIOTI 1111 C11 S1111 CI11pp111s IJIIIIIII 1 H 111111 Bur 1 IJIITIIII f oons 1 1 II1Ip1111 C '1r1oII I I1'111p111s H'1Ip1111 STHIIII Hason X 111111 IPS III I I NIH III X 111 'NI Ixr 11111 r Host '1I IIINIII II111I 1 H1 1I1Ia11 I1 CIICIIIISI 1 II1111I1S X 1011 IIo1I1I XII1111 SosI'1I H IIIIFIIII XIIWIIIS C urtlss C'1rs1111 HZIIIIIIQ MI 1111s IoI1nso11 CHTIOII C'11'S1111 Ad 1ms R 11I VI 1II111111 Iw'11 rr II I1'111s'1' C11111 1: .'111' J K' 111: X -1' 1 I I: Q . : I':11'Ii111' ,: A' IJHX1 :1 II- 1I'w ' . - 1 i' g " ': J .Iv 1 1,Q'I1 " 1, 1 I .I. I . : ' - 'I':.'Io1' ' yi . ' 1 . I. I. ': ' '11 .I1- : gI1 kv II1- 'I I:111-1-r H1-I ' '1It ' g II1' 1IiS ' pr 1? "C-' C':'I.1111 ,I1 ' "o I -' II1: t AII1I1-111 II1-11-I: 1i11 I":11'1'1'II V A' - sk' IIIl'Iil' II1- All- I IIIIKI S1-11i 11' I'1'111'I111iIc ': '1 IZ- f: 1i11 IIII 'IQ1' -'II H1 I11111 II',- Il : II1' IIQ 1 ' ' f'I:1ss 1 ' H. IJ1 I:1 '1 : II' Iiy I. ' I.: 1Iy'.' I : ' g ' , C'I:1Si 'M , II. 1I. III! " I1 1 ' Y . 1' ' A ,I: g 1' . 1. '. '. -I I , . ,iIi11I5' t1 S "" 1I , Q ': . . I ',, - ' 3 Hmt Polite ID111I1I f':11's1111 G11IcmI111QI1i Adamq A . : . 1- lf' f C'I:1Qs I":1v1 " 1 Song' .I1 'gr '1 -Iit:iI III1 f ' VIIIII' Nig,II: , 1 1: 1 ' 1 A Sq- gy, ' pk XV : Of 'I'I11'- 'var K'I:1ss 7: ' ' 1 ' 2 : H: ' A' .: 11-S GI11 1 1 III1-r IIi11'g3'1'st II111' ,I - 1 ' I I ' U I-5 I - 1' ' I51- Iis Ijill' 1'II I,l'lIt'III'lIIi 4 1 ' , Q . 5 'IJ1 . - .' . 1 I 1 6 " II: gI1's 1 :f J- .' I3igg:t"1as " 'g H. : ' 1 I .1 " . 1 1 Q I 5 T '," .',' ' - Q' ' 1 I 'g . . ": II . ' ': 'ro 1 11 1 .' ' 1, II11 'I11-1' II'.X :1 .' , . c " ': ' I Q " . " ' I U I,:1 ' H ' 1 Compllments of THE FIRST NATIONAL BANK 1111101117 CC 1 L1111111111 166, LLLN 111 111111111111 Q1111 F PVIQTORY F PVICTORY I BUY 1111 1 1 1 11 K1 ,I BUY 1 1 1 1 ll 111 11111 223,22 L JACKSON 81 SONS Lumber and Blllldlflg M3t6Tl3lS 1111 tl 1 1 1 111 1111711111 11111111111 1 1 1111111111 S11 1115 1111111111 11 1 Xl 1 Q11 S C Xlfli' . , 'A ' , ' JAN. V1 f - 1 - 1 1 " L 1 S11"'.'S ' 111 1110 Brink 111. 1- ' 1111' L .111' 11' ' 171111 '1'111 11'1xv '1'z'1' ,S'1'.'1 '111 1111 ,ZE 111. 1:1112 ' N15 2:1112 J, Q DLFENSE A ' 1 . I DEFENSII 1'1'1111'111 111'f111.1'11 111.'111'111 " 1 'f1 ' 111111 154 C 111 1111 ."1 ' ' 11111'.1'1'1:'1'.1' 11 111' 1111' 11111-' 1'.1'1'111.11'i'1' 1,1111111'1' 171'1111'1'.v 111 N " ' 1 ' 111 ' 1111111111 - J 1' N1 -51111 f1'11'z'1'1 N111 ' :X111,1'111111l,L11Xff. 11.X.' 11'1Q ', 1 NN. '1'1-1. 1908-.1 13 '1'1-1. 1'1111111'p1'i:1- 141170 QOITIQIIIHQIIJES DeVoe Realty C0 Lomphmentb 'VIAR EL BEAUTY SALON Andy 8. Johnme Q BARBER SHOP I 2 Stlllff lc! Bruner S Bakery I BREAD ROLLS PIES and CAKES 1 In Z6 I 11110111 St IN W 'NI1Ifo1d Conn L M BEACH LO Estabhshed 18 11 NIBIXC III Xl BLIIDIN1 CONIMEP CIAL and HOD SFHOLD APPLI AIN CES OIL FLPINACES AII COINDITIONING JO Bud e St New Nhlfold Tel 111 Park Pharmacy, Ine I 1Lse111mt1u11 S1111 IXOOIII SHPIJIILS x c LI s I1 I 1111eheo11Ltte 4... 1 III K Ililllx N s x C0mp11meHtS P 661611 SL P l3l17 Alfred Golden FURNITURE UNDEP TAKING lx 11110 Ld Street New NI1Ito1 fl x 133 N ' Sl ' 1 of of 1 - I Y ' 1 1 K I .fl 151111 1.1.10 of li I 2 2 BANK 5'l'RlCI'1'l' -WIYUIII' Hr 1111' ,IAIVZUII ,tIA't'l'1 1 l1r'Z'1' 1- fc 1' .s'.s'1 .V f - lc- .2 S . A16 1 ' . Y . Y I1 I1 U O 4 O Q - g-r-' c 6 h ' 0 IIIXRILJWARIQ - 1.5111314211 cs. 11. No1a1,1:. 1'11,c:., 1zf,,. 111111,-,,mf1.1-1 I'I.U1 -' 1- "ING ' Q- 1 1 , . .1 , . ' A ' I'o I1 cp - 'UIIIIS ca G E as A I L ' I I" Y' ' fo: lla' 1' 2 ' .'t'. Nev Milford , I 'f ' I ' A A PI111111- 121 7 " gf 1 . -' '1 ' ' . 1 of 1 O Iz"z 1 I,IIO.'E ffkl The Imlwldual P01 halts Reproduced In Thi? Annual Are The Wm If of THE SIMPSCDN STUDIO Compliments of Robertson Bleachery 81 Dye Works fl Y X I31,1vr3. 'l'1i1,. 796 Nlixx' BIIIIUIQU, C, PDW I IILNIB J LFONIURPH1 IHONIXS R ll OODIX H0uS3t0HlC Valley Insurance Agency, Inc GENERAL INSURANCE REAL ESTATE Nl XX NIII IOl D CONIN Allen Bldg Tel 770 W L Richmond 8z Son ' GRAIN ' FEED FUEL and RANGE OIL 41 Phones 41 'md 30 NIIIVN XIII I ORD CONN Compllments Worthlngton Dairy Natural and Pasteurized Milli and Cream Guaranteed Fresh Eggs 0 VV D CONN 81 SON PHOAE 189 H H TAYLOR IN 81 SON ln GENERAL CON TRACTING COAL and LUMBER Building Materials of All Kinds RANGE and FUEL OIL EXV MILFORD KENT . Y I , v v , . . . , . . . - 1'rcs1'dcnt View-Pres. :E TTC!!-S'll7'Cl' ' I O ,. A I L. V . A- Secretary ' I G l 1 'Z - . , ,. , Y Y I L I . ' x , '. 7 1 1 I 1 A A 4 3 ' A 1 1 . 0 0 -of . . . . 7 C. O Compllments W T Grant Co 'XLXX XIII lCJIxD CONN HdFFlS0ll F Bassett D1ugg1st ll I IIIS IXIIIIOXS IDX I IJLILIOII Slbfll New Nllllolcl Conn P M Cassedy SPORTING GOODS STATIONERY PHONE 592 B JAMES BENNETT rxlmdx s flu 01 GENTLEMEN 81 LADIES SUITS TAILORED Iuxulo Suits mcl Shuts Im II11L S OO mrl upxx mls Z7 I 11111 St New Mllford Conn Z I M M E R S- Modern Beauty Parlor Sjwrzalzsf zu mcl Xll B1 lmhns ot LL ultx CLIIUIIL Tel U89 M 7 B Ink Stleet New M1IfOld Conn New Mllford Foundrv Sz Machlne Co Phone 82 Hur SFRLI1 xx XIII Booth s Store J WALLACE BPAH Prop I XNQX CROQI RII 5 zcl rrlhzr t t FARMALL Tractors and Farm Machmery XIII Ixl IXS and COOLPRS SILOS Pb RIN X PISISD BENJAMIN SLOWICK The Laxgest FAPNIALL Dealer ln Connectlcut Tel 691 New 'Nlllfold Conn O G . . of ,Sill "u.v.w' in .-lllwrl lyrzffx . O . ' 4i- Q 'Q csc' - PL' as Ml- 5,2- A - . , . I . 1 - , I- - 1 1 V 'ICl. 33 I - , . Q . . If-rm' 5 ' '1 ' 9 1 1 Y I 1 - - ' 1 - l A - 1 - I I . 5 - I 5 v 6' r -1 I 1 .,3. . . , . x, . W ' . 14 I . , . 7 9 V 'I f ' . A u , . 1 , in Q Q :AV A ' S ' 3 ' 1 4: 4: W A ,W K PERAMNI-,M' Wm lm, -mfl Mills 1 r A- 'g N lj A 712 ' Ylllll'1,!lfI'IHlllffI' Sf1Iir'iI1'1l E ' 1 . 4 . -Q11 ' r', Ill' I ' I1 'Z' Il'-X"' 2 I . ' 1 ' 'IR-l. 58 Iionni t S . New Milford 0 . ' A - . " 2 ' I L C -0- Y ji 1 .4 .4 'ig' ' fi" Nl-1 A .lfolur ' .y I ' . 5' .I I ' ' , . Compliments r Lharles N Lonvard COREY'S Electrlcal Store Electrical Contractlng Joseph Corey Prop Phone 219 J 11 Church St New Mllford Conn Olixce lel S38 llousc Iel 644 L W MARSH Surveyor 13, Bank St New Nlxlloul Conn S A F L S U P E 1'1res Retreaded l NEW MILFORD RETREAD TIRE SHOP Chester Golembeske Prop St1llP1we1 New Mrlford Tel 740 Satlsfactory Reasonable Cozlzfrllnzllzt Osborne, Lane 81 McG1ll X Nl lx 11110 ul Stlcct New Nllllflld I C E L R E A M Telephone 62 L H HIPP llxt Us x coxl 1 QTIONI M Fountaln 1 bank St INew Mllford Conn NEW MILFORD TRACTOR COMPANY Caterplllar and John Deere Tractors Farm Implements lcl 1045 New Wllllfllfl Conn O11 N Ill IIINIYR New Mrlfold US 7 Suuxx IUINNFRS I xuu Du O Selectlon of Sandwrches Cateung to Partles Weddings Banquets FULL LIQUOR PERMIT IWQTIIIO Capellaro Prop Of a s L I v, Q D '1 N I l -. . Y ' , 1 f-xxrw , V W rx I-lt-ll L . . l ., . V Q l l at I I G 1 . iv ', - Y . , i H ' . 4' I . ' , - . ' ' W .v .. 4 ' ... Of C N ' a 0 rjfrsfcvf 75:4 ty, HA-XRDNVAR1i uY1Uflfl,1XPILR, Luncheonette Connected with Soda. Pr lfm, lite. ' 0 J. 7 ' ,Z-.Z wut -xvl--. 0 . , . 1 : f , of ' r fl - 1 1 4 . . . A 4 6 9 9 9 ll ' . ' , . . rxx , uri V - ' l ' - - , . 5150111116 I oocls Statlonuy X ILIOIX I C, X lxlCl10 X lxeuntls NL, LN XXII l laannu and New sp Lpus lxod tlxs Developlng and Puntm D 0 L A N S Bank Stleet New Mllfold sl I1 ls L 101114 C llzclzzazfts FASHION CRAF1 Dlxl bbl 5 'Ind IOL NIJ XIIONC Xl Nll N IS XIILI I N och Pure Clear Sparkllng I C E Cubes -C- S BOYN TON FERRISS Tel 286 M W est St New Mllfold 4 The Worn Doorstep Glft Shop ll owl II zflz llospzfalztj XX hue l uencl Nleets l11Lnd Mam Stl eet New Mllfoxd Conn Compllments New Mllford Pamt Sz Wallpaper Co Tel 55 Qhureh Stlect New NI1l1o1d Comphments of Dr. James F. Carroll 1 B W SMITH ION lI XC, Salts and Sczuztt YI III XRD lill II RHS .-Qi Cor Brldge and East Streets one 710 New Nlllford Conn Compliments of Lillis Funeral Home NEW' NIILFORD, COYN ' " ff 2 5 2: " ' 1' 150: ".'11's 'lvl ' LX. 'z ' C' 'X' " ,,'- 4, v' :LIQ L i4 1 Nl-10" 2- 'Q ' -vt 2 W' 'N , Q11 41 v lr C4 14, C 4 v - ,y v 1 , 4 vrxs ' -' ' g ' 1.x L - IQ X. L 24-HOUR SERVICE Q 9 I 1 , li .l 'Y . . qt I , . 0 'U . . Q .. ,Y 717- Q - -.lu . 4 . 4 . Qi i' 1' 1 A I ' 1' l 1. 0 . L - ' I f' - ' . ' ' f . . , Q o o ?' A A s . . -" Q v mm' . ll. Q U 1. . ' 0 . I . r ' 1 1 , ,1.,l AvmvL"- I-,I 7, VXI. , . C 0lllf7I17ll67Lf.S Hart S 5 10 250 Store New Mllforol Conn HELEN ANN BEAUTY SALON All Luzcv of Beaulx Culfmfe 7 0 T O S Pexmanent VX avm 13 Mam St Tel 599 J New Mllford George Wells 85 Son CHIX -'- NEVV MILI ORD CONN Kramer Q 0 Czzljllf 1 jo: flzc lVlz0Ic Iczmzly 3 Bull Street Phone 463 Nl WIN lxlll IORD Coax FERRISS GARDENS Sz NURSERY C ORQACVS FLOR XI DFSICN S CI T FLOW FRS + Vl cllex ll A e New M lforcl Tel 712 Jos Golden 81 Sons DEPARTMENT 29 Bank Stl eet NEW MILFORD CONN Sllex Coffee Cabms Gasollne OAK DALE REST FOOD AT ITS BEST Poute 7 New Mllford Conn HOT SPECIAL FVERY DAY One Mll9 South of Brldge Phll Degen Plop Tel 981 Open All Year Round HOME COOKING W G Bal ton 85 on Department Store New M1lfO1d, Conn I ' 1 1 Of 9 1 I .V I In I I , n 7 . L ,, g , a . , ' , v - 9 l o o k 0 o JO0'.v" 7f 7' Q i 2 K2 z Q F'-I K. 4 1 , 3 ' v ' 4 - v 1 ' 4 ' , lx . I T for Q of Disfinefirm , , ,., J. 4 I'O'P'l'ED PLANTS of Originality of large variety f I 4 I 1 I grow t Own of Freshness. zgzg' groenl . . '.,'ie,v.- ,i . l . ' ' l o 0 ul . , . 1 A I V 9 I - ' Q 4 W D Worden GENERAL REPAIRS lel 891 Iuclse Stunt New Nlllfold C oalzflmzuzfs N ICHOL KS Candy Shop an Delicatessen Luncheonette WW MILFORD FONA' llfk lhjrfzsf bonds and Stczml s MARK OFF SHOE SFORE Enna J 6tt1Ck J a1 man Shoes Ihone 8.2.2 New Mllfolfl Conn Comphments New Mllford Laundr Comphments Eastern Lounge Co BsdsOu UpT Date fo b th Lad es and Ge tle e e do Clea ng Press ng Repa r g Dye ng NVe also e t all kmds f Lad es and Me s Fo mal Clothewl clud1 g G acluat o Caps and Goxns at reasonable pr ces MARCUS ROSATO 8z SON FIINE CUSTOWI TAILORS 22 Bank st Tel 1011 N Mlford Medllcott Dalry Chestnut! md New Nhltord Phone 483 I ash 1111 cd and Aczfzflczl Uzlk 10m FB and Blood' Tcsfed Herd 0 o Of I1 I 3-'f,,k'4,. A',.A' . - - V . fu!! r , I , Hfky ,Hx-, 7 K. i' P" 1 ff V ' ., I e i e 1' - 0- 'LIXIIIJRING IJEPARTM ENT . 1' 0 i n m r1,w ni , i , i in , i . r n ' o i ' n' of r n 'n r in V i . Y W W L . . ew i o o 1 1' V ' lvx Y I - , ,,c , A. '. of 3 Y W ...Q , 1 . ' jf, ' f w w ,fi ,,Q21WfzQ ..,,. in If .Wa ' , - ,.,. .. Q 3. 'ufv Xi, 5. . v f 4 . . K 1 V In A . -,va s I . I 'Q 'A . n ' an , . I I :Qf V N Homestead lnn New Mllfold Conn l hones 28 and 98 J Recommended m Duncan Hmes Famous Book Adxentures ln Good Eatmg F C Hoyt8zCo OIXS XC S 'Ol X Couch Bros Dodge Plymouth Internatlonal N1 xx l xrqox Coxx CHEVROLET l I L The Geo A LEWIS Co New Mllford Conn Phone 097 LEO Xl XOUNG Nlana 91 The Golden Flower Shop News 1 Illflfauszolzs 64 l 8lllOd.Cl Stleet New M1lfo1d Conn Phon 641 NI6llllJQl F l' ll A Adams 8: Hansen BUILDING MATERIALS llous nomo Xx LINIL Comphments of Tally-Ho G C BRISTOL Hudson Cars International Trucks 0 Pelhaps ue can't sell you one but we can C9lt2l.lIllX lepau them fol you Tel 328 66 R3.lllO3.d St C C I 33 'l..IiIQ.XIlXYl'Ql,I, lXx'1QN1'1Q v , - , , . 7 f . 1 , 1 4 Q 1 L 5 . Il'.x ' I 'evlllfll l'l..' NTS Beautiful Rooms Private Baths TCICIPINPIIC 205 . - ,Sal xv unc ,S'c1'z'z'c" I O C , . 1 , . vt'-Typ'-1 ' 'Y 7 ' . .. A 1 X 1- A , - - - . , , g 1511 "T fo - .1 " 5 ' .7 ' - . 1 N u , ' I 1 ' 0 0 W X MARTIN E PAUL MARTIN MARTI BRO IQOOII BLI 'XI NI a XI Nux NI1IIo1cI Lonn ILI 220 fllllfllllltllfk N FW MILFORD BIG Y Ll III I L 4 Compllments W -IITE SWAN UNIFORM LO LEAHYS CITIES SERVICE FUEL OIL Range Oll Gasollne NFVI MILFOI D Connectlcut Compllments GERL CH S I Transformers O Colls I Electronlc Controls e Merwm WIESOII Co Il I moms 1 umm INLIX to us fm IIII IR CI CJIHI S Imulu L we PLI XQI 'IHI M I THE FIINEST CLFANING IN TOWN Al DeStefano 1 1 Chulch St T91 918 Smlth Sz Bennett GENERAL MERCHANDISE S1111 vm of . . . C DIC , ' , ' if CRS I A 1 V K 1 I'I,I,,1 I SIRC, ncI IIIg.1 ' INC, ' 1 'l V ' . 1 rx L X ' .J . 7 is , Of 4 1 ' 1 V V - A' J I I I, Sl -'I' ff 'I'1Q- Tcl. f2o . I O I At Town Ihudge Tel. 888 ' Ye: ' after year our 'z ' 5 hive of... 'X 411 ,H Q sx " ig .L C ' lf. 7 ' A Ilxf :1'1:Y- NEW M11,1fo1: I A11 A F I 0 o fl. 4 . - .


Suggestions in the New Milford High School - Yearbook (New Milford, CT) collection:

New Milford High School - Yearbook (New Milford, CT) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

New Milford High School - Yearbook (New Milford, CT) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

New Milford High School - Yearbook (New Milford, CT) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

New Milford High School - Yearbook (New Milford, CT) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

New Milford High School - Yearbook (New Milford, CT) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

New Milford High School - Yearbook (New Milford, CT) online yearbook collection, 1976 Edition, Page 1

1976

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.