New London High School - Whaler Yearbook (New London, CT)

 - Class of 1930

Page 1 of 168

 

New London High School - Whaler Yearbook (New London, CT) online yearbook collection, 1930 Edition, Cover
CoverPage 6, 1930 Edition, New London High School - Whaler Yearbook (New London, CT) online yearbook collectionPage 7, 1930 Edition, New London High School - Whaler Yearbook (New London, CT) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1930 Edition, New London High School - Whaler Yearbook (New London, CT) online yearbook collectionPage 11, 1930 Edition, New London High School - Whaler Yearbook (New London, CT) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1930 Edition, New London High School - Whaler Yearbook (New London, CT) online yearbook collectionPage 15, 1930 Edition, New London High School - Whaler Yearbook (New London, CT) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1930 Edition, New London High School - Whaler Yearbook (New London, CT) online yearbook collectionPage 9, 1930 Edition, New London High School - Whaler Yearbook (New London, CT) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1930 Edition, New London High School - Whaler Yearbook (New London, CT) online yearbook collectionPage 13, 1930 Edition, New London High School - Whaler Yearbook (New London, CT) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1930 Edition, New London High School - Whaler Yearbook (New London, CT) online yearbook collectionPage 17, 1930 Edition, New London High School - Whaler Yearbook (New London, CT) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 168 of the 1930 volume:

Wafgfw -YW wks My Xxx as fmbtzff ,T,.,.- - , A-. - L ,Y - ,. -Jtjv. A V " ,'f Afx WZ' Q20 ff M f w+.,Qg-3?' ff? 2 Y X V -f M9 on sans.: uyuqaago if ...incessant yolk!!! f F'h:'v.5:'6 f F - 0 2' ll " gg f"' 4, - - - v'5" ' -4'b",'f'?.'4'-"" - - z- - , ,a.--- 1 fir' - -sfxsv - f' e fl?-129123532ziaifiiafrfa522:27 .1243 -xr? " M' . , J-2'gI'2ii?QJ+?Ig1: . . - ,- - - 1 - -,v,vr'r , ,' ' 5, A-.. . ,'.-'- I51-z4.f'5:-fb?:1'v17i:'l'e5:Qe:,f:::fF:vrc3-3135-F7 f 0:12:41 ::':'.0:e',f'-'.":':41-Affaq, "-' ."'.' .: '-vv.'.' ,--c' .' 4" 1 ,v-'AVL'f',9.?.9.'l'vf9,".v.0 Pg- Ailnfvfqvfoi ggsai-4' , .Q ,Off-A, "33'.v74v. -I-fs9.O':-' 4' 4gQ.Zo.0.'4 -Q'c.o.qv9 Q'g'9'-5 v,q'.O' 35" -, 45'-' ' ' -.v any ',vggv,gv gggygf 491' -,.-.:o'y,1o: an v.v:v,no G4'4'4'e Z .zmv 5' v129i.'.-'4'e'e'o:.1.v'.r,,, ,v,.g99,v,g-5'-3402" , ,v.'l'.'4'6X3::AeA7::' f ' ' -" . Ei,.a5"':"'??eoi5f9,oqf' 'Lit'.Yn' 'oi0A'O1fL'4'4'-'4'f"'9'4fG,o:i.' , ,. X W- -'Xiffvfov.'o.o.o'v'4'5'f-gin'-"""':'.ahn39- 'ans-.v1.v.o5.-ivy! b.v,t4,,l.iq.v.'A'A 1.95.9 - .vnfgisy . f v.v,-,- Q-vp. - - ,vtygv-q,J, ,,. - .',.,,.,, t , 5.', 4' 3o'O10Ib 0.0. , . . b . A - - - ".'o:v,.v.'g 3 - - '.' 4-- -. a r , - - - J ' . ,, . N ,g .1 M.-..q.fie. .11 .::4m,g,: ' w v--ff '-wt: e'-'gbmvvv-Q-Rx -.-.-Af, 4' o iv, 0.1.1 '.j -Linz' Z.. , sA1:::.'.g.-'f - --.1 , Q, - IE' an Kb 'gg' A - :' - : 1, JZ. ' . I -, : : an ' I.".'- . lf.-.-.-,' 1 I 3 1 f , - Jff' - ' ' 1 ' . ' .2-:.,.-Zi' '- .or "4'?"4'g9o 7, ' , ' 1 A. Y .- I I v .,:.,.',.. ,N I 'Q - 1 i . ,J If .di Q., ,1 :N 5 .- ,f V , ., , -,,-, . f ,X f v 5 f v I' x - - iQ .-:fig-zgggl? ' rs '--- '-' '- 'Q'-'far-"tif " , r-frawg IQ 6 -:"f"Z"! ,Q - X., -Q 2 o f 5 . . ,. 1 ' 'I KJ O E"-Q, . - Q j fff f,,,.fl- ,n -g .S , ,. I, 'I .-S " 5 L: ".fQ"J- 105431 . If Hu -TZ- P "Q K if X '1?5a? v" " ' . -5 fif'- ' is., 2 ' H! -ff K if 11' g "1 X ' " -2- - Q - -.- " -- '-'- X" "'f- . ,,. ' zz- 1' .'-'ii-',2:Li. ' lf 0 ?Eg:fJ1f5L"i' - 1-r wif-lf f ff ...---'-L-.-:P-:. '-- -'- -Q . , 1 shv 0 - v 9 , , , vv v-- 'vt' , u.. 3 , vp s Q v ,d'.v O 4-.35 - L., 'Q-,i:"'C-.er- ' . IEIHT Q " 1-dl-gg:-: .P..-9.1.-::: -N "GT-,sf - Q.. ..-f.-ff -Jem f- 9 V , - f . - ' -ws-fm Hz: ' 1.-41424 I ,. S ' , ,ff ca-sq ts.-, -:1-frI':2'I-Gif' . 333.223 ,., ' I 2' -l, X . Z' Q ' , E f K :E 5 X NQZQ? X - +A v l 1 .-' H' A lufn, 1 ! fi C -:,. .1 ,-, M. .y.,:. .- .:::n Q r N 9 5 L ,- 1 Q I 1 ,-S ' T 1 - K7 an KGB X s X 7' x K , 4 X ' L j J , fs-Qt. f , ,. ,gl- A,-sp ,,.- qi f' , ,- ,f,.f,L' I ' 1' 1 ' ' 0 -Q . ' X K EL., 0. 1,..?:?a33:'iyp.0 ' ug Q- 0 Ive' X Q 1 N y U K .Ol.t.. :A ji 5, if ' IW., 3'!ly5 5 0 ly n X NJ C J ,JN 'o 5 Wm l The Q7 NVQ Ilnaxlleno N MW fy' I-950 tu Q . L ' - llvunlhnllnsllneall by ttllne J SIENIGJR CLASS if f mmnnwney sclmwn IPM' Bays J QQ Sis! -595 A j 1 ' gas Boi sQ0ssI-.A ii 6s jg' nga... AY A Y -bl! 1! P-if ' W ' ' C I l an ' 3 'X f 'H ' 9 ylq lx Q X ,gooqgv !Z"xq,g si" x 'f "AN f f' 2 1 'W Q My X N27 'nivgj in-r XQQJQJ X AXJQ-if X -Qt P wb- X J X New llmmallownn, Commun X 5 21.5 QQ. V' 'N X j -5-K -fl.. X 3 X:JfQ34'fJ2N X " ., - 7 - . v'0'4 . y TQ -Og'.u.064 .. 1, -.vQ'h- - .4. . 4 g 1 1 x ':fneo?dZ7:9g'-W 'W '. S Q 319.3 v'-' '-'4' G' '., ,7.i'0'-95'-'93 11173 - ' 3 f -F tgvfaff 1 E 1 f 'F' if L'-'4,2,'g-1 -,-7 -2vf2""'?SX" Q , 3 1v1f5jI"4'g0W?.av 45035: '4.5?5' gg' U ,- 7 -7 gg, f f 1 ,- g ,f f Q ,f"! , lx, I ,ff ix "' R li xi is Q vb, f ffkfl 3 1 Z9-iffgf X 2-ft' 4,-gd E7-47 A' X-"ZL -l.L'V '55 A 'jxf-'frfx' H Zlyf L Q f gi tx i QZY 4Q 1- , fi 49" xjp, ff' X .sn X A LV Q AX R ' ,sk S AQK mi-L5 Q 333,-J 32.2" Q Lf? - 'N x f ,ff CPC ff' ,f I Q , " x y . 2 4 L X .n v X.-....... V 0 g i d -1+ " 'F gzip f"" N. 1" . Y --x X Nix N XX 0 ii I ' ' ' - , Qi ' N - I, :i,,,.. , A X 11-'7 i f I ' 1 -5 k 1 Q , I I ,-, - Y 1 :. t I, ., ,f QQ f I-11 Tai A -'58 - -21 1 V -:: f' 'jj , Q25 - " ' - 5 5 Q 7 1 "-' '47 Y 1 - - Y ' S - ' 1 5 V N I .K l Y , N , i'- ir 1 1 S Q vq A' L xhimfigr - hm' . I - Y , Aizii-v ,A 125 1113 ' 3 -0 x Q f if S2132 -:Q C ' . f ' Ei' Q 1 if X if Y f ..-9 , ,574 4 ,. - ' fi-4? 1 at - 4 -:ff-f f ""f1f 1 :if-5' ' ' .L J ' 4 -2 '-H- 'Q -- A JZ! 1 Lf f 1.-j. " ' 'r-4 ,-1 --ff ' , . f .AZ-ff f ..:-fjlrx ff?f" Q f KJ N if L 1 ', Q J I - +f"L-' gf--:, ' -- gg X, -5 - J if ff . ihniahaa Q 7 fvf, 2 ,.,1 :::a2E:a1..1s -- . 1 K n 1" -ga .--S - fi it Q Z x L aQ1x'.?!-,m-iiQi I' . AJ . ' , N' f 4 X -'G'-2426-zu ' . W--' w ' 1 5 x,'s' 'f 'X-" ' Q C VA Y :Y - S wg AQ lii Y , - 'DGJXX' M ., Q V 4 LLNQAWQQX .Bi 'X-f 1 'ni P X mf VX if f'2f' W l f f,,.. 2 -fd X if B Mx -K R355 ,J rr Mk ffk ff f xwr Nkgiiiryr K 5' Z 2 'N 54457 X, Affls ,J Jrvysi Z UV 'vjxf jk X. 4 JY K1 A .QB X X X 55? f .. TQ-if Q ' f I sl I.. 0 X X - z , 7 " 5 x., I gf I In Qi 'S ,.f- .ff X. ...g rp 2 gf- N M M 4 f 'p v M ' .J M V ir , A Q5 I 23,-' ff 3 X li gi ' 2"" .- lil 4 w 4! :' ' - -' "N , ,I W ,,... 4 f' , ff f K V ,L " , A li fa Y ,V h , 'gig' f - N K N '. Em ::'L. Y 1' v 1? EE.-. , , , -f ,- V 1 ' , :xv u - F':i- - 1 in Y ! ,-v U F Q '+ 5 if 'GQ - ff- , :fl : my W, --x -: 'f f ,f ,, - ' ', ," ,- Ai- , tl ' X -X-K. 'l.'7 'A J 1 P Q1 " ' f 7. ", 7 "' 3 gf 4', -, f --, -X. , In Y 4 ' - f X N .k--V-,bk ,J J J Nlvli A! i f-,... QB ff, 3 x 6 ,f iff? -izfiif , AN N Sf b 5 -:--. X' 'Q "5" Efifi xr--N 'XA --'. K X., ,,i' ,' -'fi- fE , - N - X -' A -,.. - - -if A?ij ,- W ' Q X fr 4 X Y 5- - A 5 X3 f -X-1:4 f 5 i T ,1- . -Ng fb- L ' -f yi' L ' 2.-4, IIN. X- VL 'X :--iii -LA ' 3 Nf..v ' ' K K Xi N -f' ' if-xii-XJ - A ...W Q' X 1 --XL' X"X-f f ij: g: - 57144 , 'Q ll"'lul'H:'iu -A -1-9 R .9 g g:l 'U :::ll.- Q 3NfS . ,X Z :.:M.k L E 1 X . Xix. f .5513-734:35 J 9 X., f " .,,,,- I ,4: 4':,l 3 A -. ' ' "" 5" ' J 4 S ' 41 f 0 A N - il 9 , f V f, 'CHEM J ' s SP lf M cm 'ur , Q IQX S -R ,WM 5 X V1 El xx E w v L '?!?7.-fl!! 9 'SJ KM BQ f f f 3 fiflvzgf x 'X, ,f XA-7 Z,?,-7,-y ARK if .J-'9 fly- 22, 2' zxxg-77, 4 if-A f V M Ks JF! X153 i J A g ,fi X J J W an in X W fkxm X V 3 , . ' ' if n ' f U ' 9 , , 'N Tw I 4 Q, 1 , w 1, b g xx 6 f i T1 5 .-L " F -ff-1' A , .E 1 I""fw. X . -ix , E 5 v , f Wt: H' ' 1 A ,, Qi-i X Ti . , 4' , 5? K ' R 1 fi xx , ,. ,fb - - Q ,W .1 . X N: . XS f , ,Q Ai x - f. 'z .1 , I . .. . , ' 4 " ' - Y I- , ,.. N. -'Qs f 7' fin ' X NVJN X ',, M ' " !' vi-i S-S-?,,.?-A .,,w- I xfj-: Slgffpxl. - 4 - ' --- f-x 'X 4- if ' -'-' L1 'si' 'L 'M x ' -54 x ,X fx -QRQNX 7 511' '-'A' - Ui' - 5 Q S K 5 - Q ,F Y N - X., -.. U , . a A ' t Y 11, - - ,rs L x ff Q 5 lv 'l ' 1. f , V A ix f - M XA va, - J' 4 ' W --54 3 i - , - f K L.fN,, ' ,cv I K 'gif Vif,-ltL,-'g,li,Q.kAtx 5 '--,f- 0 x 'ff f f , if - '-1' -:if XQ -z w ' f -- Y X- : f -5 ' Y f X, 2- 47-'L 4 ' .1 , Wd' 6 fix 'Il' ' "i, I N., , - HW? -- - -L :L .Q I ! v X-sf " ' I ' ' v'L f" A N fi-+2 f f , j -54 :-P 'il' - -22,4 I?" Q Vi' M V Q 4 fl- " Y 4 -L , 5, cg '..7' "fx I V Zi- f - X' -ff 7 4 " -Z-. ifgl-ff I Q.,-W -ff -ff x 'iX-,- -f xi? ' J fx' f -. i . . X ffs7 X Li? X ' 1 S+, .,-Q., 1 cg 1 rl xf S-' N--4, Q , - - --x f xg?-'N X SZ' x J- .si . X - - , ., , M g if-Z-if Q e --.-lgggggiig Inn.-.I X - 4 Qs-1 222553-,geff X X , L X k '9k1.o . hr" ' - ' - X x-f f 4 'Qui-disiai , .AJ , - X A- , ki 1 K glq. s A .Tl . , Q X- - - ' 'T ,N - X ' .' -' K Q ,', - X ' x - ' X2 ff' ' - 4 - Y Y ng-Y, -.I Q rl: QM Y J . h f gw fjgiilify L .Ia fm 491' 7 Af ' YR ?:5:,f C PZ? IZ f-Z1 K js fi Z ? Mx -. XXX ITF f' f Nb Nxb Q x X fx x X I IJ J ? 3 Q 'Vw ffv A X -'RS if S i?J11?,-1-Qx..x,xQ K i Q27 'il-fig H 'X 5 - 1 wg X ? Q ',,f MW Six qiifiij 4, FCM N y f 5 v f D f S A Q li, fl xii: i la , f"' ,L , Z, ,. ',.--'E ,m 4 M, j .a 'ng x w, f-4? , 4 "" . ff 5 W ' ' X i s ' A J 5 l, , ff, g X, f ff'--f X , .- m- -- Xi u - x'x x mm g,'A ' u 1' v ' Q ig-ET. , fum, -- ff ' Q9 f cf 4 ii fg- if-1 V - i N... 2-3-f fx' 1,4 , J- 4, .1 1' -.ws 2139 jfixffiy -,T-' , E 1 1 f-fi X Q" - QL ' -1' A u - 7+ 'f A "fir,- XX W Jw -1 ff 4' ,,,Af . ,4 lb X N NS gases-X ' - fry- Sd-fx-Ev X PSP- N -N-- - ' ' .Q .X , qv., 5' --'N bl " ,N X ' A A 'N - iQ X xX I Q-A E' K , 7- I QQ -.x 'A N .N N 5 C3 -4- l :, , N.,-gi.. -T3 -f v 1 - fi M,-N 2-lib-N SX1 ,.. -, , ? I f , N q "Si Y is fx V, N-.kg ,S - g . 4 J xl X I f fr ht' g - N 7 if5'iE:: in X' , 'if "ll "N . 4' fgffgffiigft: .4 5X"5 X Y' XQX -X ' -.., :gn -- 0 Q X M , "'wiiiL:5?ifih J X ' A fu 'X' K IF: 2220: P X-1 A .f X ,., Ifdetifw f -. . ND ,..,- L' f Q- Z- pf Q- ' mr' , , -1- 4. C Y-K Z W W , 'J - F I I I J Q Z Wil! 72v5lAJ 1xf B A UF, Wax Y D ' I 'S .i A X Xfglfl Uv ,ff flfl J X I X wf?ffvf?Qf K .218-f,,' f' g2, ff-l-iQ 7 Z gi? A-I. 5177 JZ- afg ff iifjiif -ff k f E227 Q 'VQQQ mis 21 f X K? X Jil Q Q fisxb gym mi 32qc' ' , Y , CQ 's N N I 4, Q, '- L ' l 'll F l""-. 51 x I ' iii . ix 5 X S X1 I - -i x i l'7 - ', f'I' ' N - N -X ? 5-:fx X .? If f 4 ' K --gg 'fi - I. i - ' 1 lk f 1 -E 5 X1 - .-31 7 I--...V' f i ' -' i- x , - '-, Q' - .-- fl,f! k N I 5 A if l 5 -A -T X 7 in A644-L, 1 I f, . kg, xf Ef- H? "'f'YL, N ' " 1wf.N4,,,-'A A Qfqff , , 52 '-,:,t!T.I!,LYiQ g fi I LN xA'XxAm..4SgHY -gif. I- -J' lx I' 1 Nl - ie gl if.,-3 :Zi -X - .f 5,-f - f -,gxi ,f,f f if Z 4 gif W fl' J -it ::. . ':,, , ..,, ' N43 fi? - 1 ' 'yr' 'ff'-f f "'-f " ' ff, , ."""" -, A 3 'A -,- 4, V-:J Q., - Q Q f 4 --- Y --z -:-7- LA, -fs ,, 2" 1--fx kr J, , 'SK-51'-":' ',t - s,..f gi- 3717 Y ls' ,K -Nfl X-' v -ff 9 f -1 N- s.f-- xl,.,---- ' R, Q J' X ,f- J 4, ' - Z if- 'S .Z' E! Z X 7-Q-ff Q Ah pnsll iiEgi::1!5a 0 ' ' A -'W' 1525311 tfigfffp' " ,pvgf 0 . -1 I. ' - ' ' "ai . A F- - . c Q , ,. ' ' '- -' 'LD' ' -Q . 0 I C uf 4 W 325 9? :X 32 F3 L5 '4 Pi l't Q9 4'f H if? .Nt 9? 'I' 6 TN' 55 U ill M H Si 4 5 JAN. wir Y! I'1 W P! Q W W Nt ,Nt JN. T1 141. J Mt 'ht' JK nr N1 nr M Mr M0 .NL 390' JN. JN. 'Ulf .NL 'ON' ,Nt 'Ml !4i. .Nt 151. TN' .Nl .Nt Mt Nt lt! .Nt Rflf I'L 'TEv:3:vz3:vg3:v5F:vz3:vzC:vz3:vz3,:vx3:vx3:vg3: Tl I I1 I J -5 0 W HA L I3 R gSg.:3:vg3:VLC:vit.xC:vi5b:vz2gvzS:vx3:viPzvzfq fu A. .U .M .U My .44 .U N, W. .V .U . ' Q - ' ' Y .Av .H vAa .V .V .A ,Ad .M .Ad Y, .M .4 'I I 45 ,vu ft :ik 0 Eli M f 'u in 3 115 fi if ,f f 56 f' 1' P! f ' '26 X' , 1 Mr 4 5' J V. M :Im Q9 If 4 v .151 '13 In 0 1.4 0 JQL M 45 Ju 3 'v 311 191 . if IQ 0 Ihr, 415. 4? bu nr 2 f J T 1, f in .Hx 'hi .Nm 'Ml 'Ml .Nt 'Ml 'nf 'Ml Til .ill 'nl ,NL 'nf J'l T11 JH. Qin Zinsplratlun Just flrrnss the wav The srbuul hnusc m Hem Ziunhun where ,Qathan Zbalr the patriot taugbt1nl77-1177s 'Ill JN. nf ,Nt 'iff !5t 'nf .NL 'hi ,Nt vv lfl ey? Vg 94 VA 4115! Ygv' A4 V U AU A13 WAY VA VAC? 5 V VA? WAV VA i 5LV VA Af Ai V414 'vg HAH V49 AV' VLH' Q13 AU' VA' QLV VL" ,V jf v ir vAznV tpv vpvmznve risen' 'va fv,,4v,t,vA9,-v t,v,t,.v xpv tpv v tpv.,-V., pv., ,-vgz,.v.s,.v,3,.v.,t,.v, ,.v,3,v, ,vi pvqt,-v,t,.v,t,vq AVXQ, Pi' Z4 4+ is 141 4? if 1.2 at 'l FZ N 'l' 0 J QQ ifc- ff 9' 3,5 0 96 ' Q- ' in eo 36 -f a.-Q if 0 .41 Q It J1 0 Pi wr 40 0 SK 0 ' 0 if 1.5 .91 4-u 0 0 54 0 49 17 1,5 ee if li 'Qui 14 qv fi ff 0 4a 17 47 0 ' :fa 55 , - ' , , fr 0 , sa If O 42 0 K TT or 0 4? Ili 4, .K H . if 433: .5 .5--- .. .- .-Z .- .. -. -: .Z .-. .1 .zgggdz .. .:.. .. .. -: .- -. -- .- . '-.-.. -. My 'Q rzasitviex-142:92cizhismszczszziaizitic-15:25:92:21 T HE 1930 WHALER Q2:it?t2:24r2:Z42t'::2:ze22ic:csrzcicieieieisicitzcizzca , t, X 1 , pig E 'F - X 1 :,. 1 .r N Jia 'Q Af DEDICATIO 0 Ernest William Falconer rn apprecratron of nm yeare of loyal dLVOTlOI1 falthful S rvrce and sincere effort toward the general advancement of Bulke ley Students the Claes of 1930 respectfully declrcates thrf vol ume qiff ! . . . . . Q x. . 1 . . 4 Q . ! V '7 ' 1 7 , V , 7 I . ... I U l A l l K GL,As2nc Page lwz 9 o' ff 1 pw Y A 5' S E 'N A QLYJV -f'+'J'fQA-Tlx' M f eg-,fic - - Lp, J .J-f'7fTL.?y X ia 4: if .' 4- ,, :L Q-:ji Q ': fl-V fi , - ' ' 0 J J 0 H J 5 v' rzcsrzciszcizzcsezciszczszciazciezziczcizzticzci5:92:21 T H E I 9 50 W HA L E R rzciiciczcisicsrizgticszcsgtsaa: .2 .2 ,- .X 1, 3 ' .., - I X I I 1 I I f' ' M E are ' w Q. UN 1 J age eleven di Cf!-N01 Mx Kr LN-lin J7, rim- fr - - 5 3 E - i l 2 ,Ui S - - QE i f W 5' 5 , am 555 "Qjf g fi' '.A ' LfMxUff.'fH ,1A,A . ., leaszz wi P 5 xx' wx, f , f+ fr 2 ' : T f ?i-1'8" M T - X -.QQ-f Y' f- K. Vx- 4,1 4,4 1 R f 7 4 X - fb- -XX xif N: 15 Qfl- fu- r.:mam1.4-:ek-.2 .san-.t-:ante-.Q .4 THE 1930 WHA-' FR t.-4.4: 2 Ms.-Q 4.9.-.3-at as 1 4 WI 1" J: v Y v v My Klux pl x IP' 'W f"YN."Us D1 Zin Qlpprertatton To illtlr Silrthur Zia Swhurts me respert fully extenh our greettngs ano gooo tmshes for hts unequallrh ano unsurpasseo efforts ano arhuehements as treasurer of the 3Bulk elep Qlthlettr jftelo Iinrorporateo ano mem her of the Zliulhrlep i8oaro of Trustees a man tnhose Interest tn Zgulkrlev hops has neher tnaneo ano whose efftrtent ftnanrtng of affarrs has hone mush tomato tnrreasmg ano tmprohtng athletics at Bulkelep School liars harp pleaslng personalttp ano oemorrat tr sptrtt has at all tunes been a sourre of encouragement to Bulkelep stuoents ano athlete! Vi I H ,xg nl Y le 1 41' 4,759 1. v' 5 . n.. L. -I .mm...,,. '.,,,.u-um. I ' , :":tx ' lug ,fl I... limos' VA' Y qggll.-K .Ainslie I tie'-'il-.'..uIl.,.""'I X ik'-. ..f2' ,' - ' 'n T-La. ,G " in ' " -a 1 4. V .5 . ' - ' g.: f.' I "--l.. -.95 .,m,,,.' k , - t -Eff' Dvd I-n f'if"1:'g.' W I """, 1 ...T-lf'-'? J'- ....-.,,.h55:gxs'Lw nu Q Q ppv' J: ',,an.., '-lt.--... Til, " f . -,S .l?'. . "if," ""'--fffwiulnlr !llllI?5f55""' Page twelve oLffQQ t' ffl CQQS-4 rjf5ffQZ3 -X Sivgfeggiib - 1 -5422 Q! gp '22 'Y' V i' -Q- -QL 2 ' C" 'I' W ix! 9g!"3Lv'f:X-I vzgvv a va tlfxli' vzjv vw 24.514 4:43 353.235, 4:9 gba Exe ,'xd,.,M', 64" QA AY, ,A ,e., ,A A. A, ln., 4-Y AY. e. 4-,,. A, A, FY ' " ' pw ,IyX Sy' Q, 13.4, Sv' Q, X ug-.2151 ' "--...l gl J..--"' ' lfiif.-Llu-.Nm r" X f 'N ' -' z X '. 'uf' In l"I,"1 A .f.:!F..nr X I gsm. '3"- neva' 'Ill .ll .'. iii' f 9 I' 4 '35 qt, 55- hu., IP-J.--2 ,.nl ,, wigs, H1111 .ilu-.2 -.....m: N. y" h. .""' 1 .' ' W 'ul' 'git "'-ul 3, lm, ln . ,-----III' mf':'?E' -153 P 535-. . -' '- . az? '3:. 5 S' """"llll'-'lw1-- fijeflnrtllll 'lun I lglfug. --N I . K . whklvjr.. N --:if I.: ' .vs 3,1 -.,qu':g.. , I - - I lp . 'lop 1- 1, a . ..,, , .N -rt... J..-'-' '---.... " ,B .-ll "' -tl Winn! wg..-1 , If H 'tutes' . 'W' ' , , ti:-, -..:,-1395 ' -'- H3- 5 E S ... - .- : 5 : E 5 . . S E E 5 V - ' E 1 1 2 i : Z E- E . E 2 -I S S 3 :I Z l 1 S 2 ' 2 T." I-' : S Q -I ,, 1 1 1 E E ' ' : 2 2 Q : E - - ,- S S g S S . ' L1 E E ' E E E ' ' : 1 1 T S 2 f 2 : : , . , . 3 1 E S : : E ' 5 l 1 I I I 1 E E E S - 3 E E . t 'g E E , , . E E E I 2 E E 5 E : I I I V E - - ., E E E E E E E E E 3 2 E E - E E 1 .2 2 Z 2 - -- 1 nwggfal I,Lg:v:?U O 2 t' -AI W ngvfq if al ' fqnllll ull-20: ' 1 n I 5, 0 In ll' lp D ft'fQt4f Y4f 241' 2Af jA:' tg: i J s d s , Q-v4 ,-usev-,tpvqsf-vet.vsapvgtpclalclcjcizztitzcgEtitgtif E I tilftilf iv' BA-' 'A' Sv' SA-Vw.-I ua 'ua 9 .a 5 ,g 5 ,, , "A -Y-3-'23?63?f-fivitiv'-isvz4P:va3:va4:?z9:3z?:Cz3, 4 'Hug ' fH",,,-m: ' ,A Lf Q - I - .Q L ,ha ' O Af O FQ r ,ff-'X' :- Q - L . , , ' '-n . 4- . , A A RE i5,:'ui,,..,n-' "N-.,,m-H WMQ3' " -fd: .. -' c, , VV Q . " "' '-5 ' 1 Ie --me?" , 1. 4" ' , . .- s I f : df' H - 2 ' . I. ,. W .Lx XX 5 V, 5 2 is ' 5? Q. 4 Q! ' dmv :za gg .QQ 99 If ...e gg Magis X,-if X! ff X, Paqe thutecn 95 1 4-L NA- CQ 11 ff fx f N 5 1 Q' 'fig f ZX, F if J 4 Q ' sf X ' . I ' X f -if C W 7 H ' 3,52 +5 Ji' :'1 fd' 1 ff Q . ui? If., 3 2 'a-I. .I l , lg 5 -rg . 5 5 J 5' R m 1' 5 L. 5 Eg g-gf: lg V r 5 ' V, 1 4' E V 1 me Qi f I -V5 5 w V i ' K3 , 3251, X "ly f' 3 5 1, X x i., 5-S2 - 3, T '2 W- 1 ,335 '.- ,ugjgi-. giz- l vv."i k-.M " Q A -Q l .. '- - fl-4 ' - I mn. php' I J, - ' .54 1- :rjgwf f- :ft-Q1-jfilfjqtry 1.-J ' .f X, " Q, A -'rl .5 f V4 L 4 "K H1 X 1 -57--i il i ' .AQ - - ': ,gy M L ' Fx Q --- ,ez-,X , X rg-JA X fc., ' X. , - - 1 4 - QM - - -f if fi fx 1 111 , QV, X129 3393333532311vi1'X5,"PZ51'1ECIiZ2'ZtIy1"'1EGa1Z-A THE 1930 WHALER EfQ15i'S'i?Z2i3PHf?S'if?3'ffECF'1?ECZ4H41EC?PH1'H41Z-i?Z 1X1 X k Afqqqs X M1-f Qg,2' p-0"' 1-1 Jfnretnorh 1 L1 1 1 1 11111 111 111111116 111 1111 '1 11 11111 11111111 e111111111111'11 111 11111111111 111 1116 lllC1lX1f1l1E11 11111111 1 N 11111 1 resume 11 llllf L1 Q1 11 ll 1111 1 S 11111 1111111 11111111 1 11111 111 1 11 111 1111 U X 11111111 1111w 111111111 the x11111e11t 1111111 11111111 111111111N1111sex 111 11111 11111 X11111 X1l1LI Z e ff! ff f X Page fou- teen 9 , 1-if-5 Qiiwf: Q6 46 021, .J al c6 Kx1fQh2f X if ff 'N if .I 1f NiNi"1 'ff-'firffl 1N'1"f ' "1' 1' " '4' '1 ' ' ' IP, Q ' ll N -.1 1' 'I A 1 . Aux 11 1 1 ' G19 Q H X "Tifw1 X V A ' U--un-'Ho' A --:T p 1 A kk A 11511. q,'.ikh1-"' .L1..1L'l- 1 1 X - XX' -. 1111- x1.t1l1.S 111 1110 1'111k -11-1 , ' 1" " 111: 1' ' - A ll 1111 "1 11111 11111" x X11 ' . . . . f f' 'X 1. Z1 1'cc111'11 ' 1 lcrs. Z, 1" i . . . , , . 4' F X ,5 111 11111 SC111111' 1'1z ' 1 2 5 1 ff X. I X ff, Y li- 11 , -1 -' .- 1 -1' '1' 1 - 1--f Af -- : H X 118 16 1 lI111llN IL lXl 11s 11 11111 Q 5 'I 1 1 N111-' 11113 ' 1111e Se1'1'1- as il s11111'1'1' 111' 111s1111'z11i1111 111 the SN-xxjx ' D Qi 012155 - , 111111111 we 1111136 will 111' 111 1- XKQX N 111: - 111' 11' -11' 1'1s. 11 is11111' ' 1111- 1' K 1 X ost 11'is11 111:11 this ' 1111112111 ll X'111 111 . f' A 1 X - - ' 1 f- '?"f "" 56-" --X' A f L6Q9S:Q+ Jaffa W, wbale Qtaff av -at K 'B Cm -f rx 9 '57 4 U ' V51 7 X ,Sag Aiage, M i Io 9 Io 30 os., ' ' , vsufdh by K?AWfl!lsfTfKI.2, , Q V PHII IP B PASQL XL' 1 anultx Arlxmm WIII PON F-XBPICANT IOSI PH QMITHLINIF Edltwr ln Chxef Buslnes Uanagu ROBFRT BOX LF J -XC'k ELIONT -Xthletxc Edltor kdweltlxlnq Manager CIORGI' R-XLQCH OLRTI -XNID BPOWN Blogxaphnll Iffhtm C011 spundm SLLIFJBIS -XLANI NIBBS IRID G-XIIPIX 1 Iltenarx Pdltol Phutographlq lzdltor CHARI ES JOI D-XX IOHNT CHI-XIIFRINI luke Lclltm -Xxt Idltox -Xssxstants August Luck John Saundels Hdlrx 'Nlxels Dalton Max nard Vhllxam Soltz CP C L -2 X Am -f -4 ,.. If , J 'J 4' 5 QCL ' 5' - " X , -f -A f 1 A ' s. 1' K mg L X X 1. - xv ' , ,'L, 1 A' vp T , ll K, . Q54 Tv L L R ' -' ' ' 'N V L'-1 L ON Q gf ' 1? 'L 10 i , .. Y sill' V' is Q, U he L 'lf 'N C U lo! 1 3 Jr X D fx I , NW' J , L, I " I 'J 'NW ,Tb 1 l Y .1' ' s frat, ., , 0. y 'L ' f 'W' ' ,ci + ' I ' ' If , , 5 S J A ef? f fFl'ff. ' - Fi f f ' L QL L L' 17 kf'f f Q1 Ll -A l- 4 ,l L g 'W nys W rr THE 1930 E1 WHALER L uf Q4 P A Xa N'-,,,.-f S, 'Y QUIIIIHISYYHIIUU Bulkelep Baath of Qllrustees 5 P K mx N1 aug Xllhllf H Shultx SLLlCtlTX X 1111 111 Uehhu '1 rm-uru Xih I XID SIDNEY H NIINER Pr sldent Ziiulkelzp Zllumm Qssuuatlon nn Dunul th 11:3 11 If L N X111 umrl ulu L ll Ll lu N Lutnx mx 'Nlpi lllfi, sc t Scum mx ultolcl C re,ur DON -XI D CH XPPELL P1 esxdent Page sz tccn 9 r'N fa: Q ffogyw ,, X Q asi-fM,g+fQ X XSS SQ2 'ff -f f h? ,J .',5- P '95-. ,DfQ',2 Qfwf. 6, VI 1404 K -1: A B -----319 .A .4, I 1 in Y - wk f I 1 Jo fray - ' Ca 3 ' A 3 1 f - - he ' 3 1 7 5 K 4 gf.. wr. 'E -K1-4, .v'- "a'f ?Z?"z':' 3 z K .. fr '- M 1 ,1- icxi 7 .. . . ssl' K' X .1111 H. .l nel' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, IH' 'r 1-ut Ifrncsl lf. IH ffcrs L'l1:u'lc-s Ii, XT: llcl' lic-m'g'c ll. llilthgfiltl' A' , A A' ' l', l.CR1mj' Hill' X' ml ,....,, Ifx-ni'i'iL'iu llI'L'SAl'l1l ,,,, ,. .,,, , ,,,, ,,,,..... 1 I 4 z 16 lfirst Yicc-l'1'cs' l-111 , ,,,, Ur. Uti: 'If . 'lar Sc' Yicc-I'r 1'l1t .,,.,, .,,,, l 'qfilllk S. ,Ins -ph 'l'ruz1s rex' ,,,, , . , .Y,,,, CrVgl1tm1 bl. ' " 'lin 1 ,,, ,, ,.,,,,,,, llc L. . 'Q ' ', EJ1. . Ass' . f 2 ,,,,....,,...... Br: ' ' lf. 1 ff 3' r Q ,D D 1 ' i A ' - Q., ' THE 1930 wHAL1-:R 9 f7 Z kstao X- 1-vii SCHOOL ENTRANCE Page 1 1 4 nfeen w C6-qwa ,ff " Q 'S Q Q ' V-Q: rv- I, "xy Ml J ' K 1, cf, if 4 H QQ SS- "-13 e'n , H . 55. ' -- lj xfs fr, 4 xam 1- N ' - I f' -Lfhg . ' X 6159 Y' yi , ge E E ga, 5 ..,,.. I ,Q 5' :nv f gin Q 751, , V M QM F- A ff? 2 We-.N "ff ' Q V .. :..g,.'. .vv- - - 'Wi Q 3' N , QQ- 1 L k ,fr 4 X- ls -i-2 rl . , 52 ,- Q , X- f ,Q ' f,,,..1 1 -.54 X3 -- fi: i " " N , Q' rec QQ ' L" " THE 1930 EJ WHALER L' -'cg K -' QQ., I JQISIUIP uf Eulkelzp brbnol Eolh tn the Qllxcerpts from QBII1 Returns from 1909 Catalogue U U 11111 t r t1Lt 111 lg I 1 I 1 NQ11111 s 1 lb 1 1 tx Nt ,. ,E A1 I7 5' I N Ol I ll CJ N f h bid' 1l1 fu 11 1 1 ll 1 'IIIL tlflglllll 1111l11wn1tn 'FSH' x s N U' N KY s 1 s X t IL s 111111 IL 1 ll 1 1 OOO 1n1I I1 111 IL 1 1 ff 1 1 1t11111 f 111 exte 1 '1 t tl I111111 Q s s L C1 111 uttfcns 1 New I 11n1I11n w I111 se1uruI the Lhdrter tor the school 111 IPNHO under the cor 1111111 s 1 1 iustte 111 Ill e ex 11 ere essrs 1t1111 I1e 1 111 1 1 II N Slim lc-r ins I t11 1 iustus ttmr grx ed the sthoo unti cle ltI'I the htth 'XIr N'1t 1111 1 111 Ls gnu III 1X t ei 1 st Il t t t hu xc s 111 ing t 11 sa 111 1 L 1r U f 16 iustets n1'11Ie NOIIIL r11c1L1 ,Ls 1 1 11 11111 76111611 111 t 1 KUIITNL 111 instruc 111 1t11 1 1ss11111 1 t 1 11111111 ttc L mr c-r11 IL Llll 1111'1tl11 L 1 lllsli s IIN IIIILIIC 111111 11r11x11c 1 NLX Ills Lis rustc N X I111111 II U 1 It ll 1t111ns 1s tl1L Corin 11111 It lt PJIIUII 11t thc LI1 lllgk 11t thc 1l111rtc-r imreasixig thu IIUXIIIJLI ot Q L LII III 11Ic the IIVIIIIIIAII 1f the II11'1rrI ot I'1I11L 1t111n '1t 0 1 CI ru s During the IIIOIIIII 11 Inna IQOC1 Cir 11'1r Icttus 11111 ll 1 IL Lf t11 gg '11 l'l L Q11 n1x1t1 ig 6111 to 111t1 1 1 1 1111 S11 cnt 1111 tl h1s men I"1fIlllILlI It C1 t nu 'us '1 11 111 ll It 'Ir t 1 111r111r 1 111 is 111 ss esu tee 111 1 11 11 nc-1 II nu 1' 11 ls r1t1fie1 e ut instus Inna lflth 9 1 IIIII II 11 1 s tlll '1111 QI 1 s lllf 1fc11Lr11s1 x tt thx IDIIIQIIIICTS of CIIL 111 1111 lt Q lptml Chu- s 1 1 u 1 1 1 II 1n1I t11 I1-111111 s s 1 III 1 t nt 1 Y ll 1 It f thc 11t 11 1I 1 111 t11 1111 nrinq Q'I"lI c- I 11t Iiulkclu Q1 Prim rlqhfrrn :Sai Cf? ax f, I N KSN 29353 Xff-SDJ '?Z?QX X 9 . g H95 VI WH 'ff fl I ,fi I.: -1 1 Q. A Ll' - f' 1 'X1 2 , J' A4 "'A . 1 I ' Q0 3 ' ,- f I IQ. I,IitJN.XRII II. III'I.IiIiI.I2Y, wI1 1Ii1-1I in ISJM, lc-ft hy 1 5 Q will 11 l'lIII1I 11f1I ll 325000. '11 I - '11 11Ii1 ll' 1 '1'1-- ."l I Q M, .Sth .432 fb. t'11r thc I111y.' IDI New I,11111I11n, t11 hc I'n wn 11s "I'11Ik -I ."I11111I," P ei, 6' 35 ? K" witl tl11- 111'11x'isf1111 tI111t thc llllltl .'h ill I - k-lt i11x'1-:tc-I until Il N" fx- o IIIII' I111'g 1' 11111 11nt sh1111II hc 11'1'l1hIC. ' - ' ' 1 - ' - t I111: IICCII IllL'l'L'Zl.'K'fI hy 51-x'cr11I 1011611111: hilt: 11n1I I1-g111'ic.', 'izz IT1' 1111 tl - cst11tc11t' Mr. .XIII Utis,Sl0.0001f' tl - -st1t- 11' Blix IIl'III'y I'. II1x'1-11. 255. 3 1 "11 tl - II1111. 4101 1',,c I". Tinker. ul1w111'1Is 1t' SIIOOO 111- thc C1111- stru' ' IIINI l'llI'lIISl1IIIg 11t' 1 .' nsiv- 1cIcIiti11n 11 11- 'I Ing. 'I'hf 111'ig'in11I 'I'r11,'tc-1-.' IIQIIIICCI in the will of Mr. Bulk -I I' '- " 5 '11 1 '1 - .'t,'I-. 5 - s ' I' Ik I ' : M X1 I1 ' I'I XVI- Ii11n C. L'1'11111p, 'IIJIIII I'. L'. Kluthcr. Henry I'. II11x'cn, 11 1I f 1 ' V k' O' s-' I 'I -1 , " .1 II1-I'I 1'-xi -I ' I91'-I. 11't '11 t1'1.' 1.-csl '11 11' hir y- ' '- 1'-arf. ID " l I - DI 11I I O-I-IQO5, tl 'I" 5 1 5 - ' I"1I CI12IIIf"',' i1 th- c111'11111'11ti II 11113 t 1 'I i11 I1- ' ' ' .' tion .XM I"1 'PII w11s 111111Ic t11 the feneral 1-Xsseiiihly Ill its VIZIIIIIZIFB' s -,'." . l9Of', f111' 1111tI1111'ity 1 1 - I I - 'I' t ftl 1 ' '1 1 ' n. 'I'h- ZIIIICIICIIIICIII was tlllly 1111tl1111'iz1-1l I15' thc I.CglSIZlllII'C and was 111I11pt1-1I N11x'cn1I1cr l7th. IUOF, hy x'11t- 111' thc 'I' .' 'I'I 1 1 I ff t " I -s fn' II I111111'1I 11f ."'CII instn-111I 11t' tim- 'I" pt- ',', It 11Is1111r11vi1Ics th11t unc 11t' thc 111I1Iiti111111I 'I' .' -L-.' Sllllll hc thc- l'II1llI'III1lII 11f thc II1111r1I 11f I':KIllC2I.IItlIl 11I the City 11f few . I 111. ox-11tl'ici11. 11111I tI111t thc- 11thc1' sI111II I11- IIUIIIIIIZITCKI hy thc Zlllllll 1' 11f thc sch 11I IIIIII 1-It-1'tc1I 11111Ic1's111-I --g I1 ' .' if - 1r11ti11n 111115' 1 I lt. 'I'I-1I1l' ' -'1.f- ' " " - -' 'the 1-111'11111'11t11rs t11 sw- 1 - 1' 1" ' 1 1 ' 1. '1 ' 1 ll '1- 11 IIICIIIIH ' 111 the II1111r1I 11f 'I' stu ','. ' R f u -, . ' - '1'I1 - "'- 1 II' -ss -I tht- '1'1 I11t-s. cn'I sing x'11ting slips. ' " '1 tl1 ' - t'111' 11s ZIIUIIIIIUS 111' I'11IkeIe-' S'h I, ll re." I- 1111' X1-w I,1 IIIII. wh 1,'I - g' 1 1 - 1 I 1s "- ye1 11s 1 n11111i11--t'111'fi'1 I 1 Q 'us- tcc 11f h- ' 1 1t' 11. 'I'h': ca '11 .'.- r .' I I ' th- n 1nin11ti II 11f Mr. Sifl . XII -' llf the 1'I11ss llf ISH1, 11n1I this n11n1in11ti11n '1.' 1 ' I hy 1'11t ' thc- 'I" .' D - , I Of. NI1- '1 sh nll I11- IIIIIKIC 111' ll l1IClIIlJl'IZlI tl111t I111: I11-1-n pI111'1-1l the f111'1 - 1' tha- sch1111I I11' th- 1-Ft'111't.' 1 I 5' ' 1' - 1 .' the 1-X111 '1 lic-' lit' III. 'I'I1- I11'11nze t11I1lct is ll 1111-n1111'i11I t11 V1 1' ' 1 Ie: I'nIk -I 1 'I 11 serve-1I i11 thc- I'ex'11Iuti1111 11n1I the XY1 '111 INI2. 1 1. r1I IIIIIIZIIII Iitilkc-Icy. t'1111n1I1-1' 11f thc- .'cI11111l, father 111111 51111. 1111 I it is 15 t'ng, th: this l'K't'Ul'tI 11f thc- 1111tri1 tisni 11f flllc 11n1I 1'i1'i1' gc-111-' JSIIB' 11 - her sltfl I I11-111111--111 I ' - I ' 4 I 1 1it wal s ' '- . 'h011l. sf 'Is -- J Q1 1 A 'L fy . 1-if ' ,111 ff .111 ,Q -ii .Q 11-1:3 1 -fif' 1 1 ,J J 'il-'if X 3533-1'5Q M K ff? fi Y' N Q 1 1 QCSY 'Q f XC KXQ If S s'o I l LJ' 7 , Uliahle ut Qiuntmts jfarultp ' ivemnrs f Qllasses Qtbletlcs Qrtlhltles Slnkes Qhhertisements P. I s 6381 f"' ww-...' -l ss J f C5 N,- - f P !:5X'Bi-'S 93 fem '- w 55 ,Cf 1 Q 1. K3 Y J s s 1 T 1 i sisss s Q , p s w ff. .- '-4' .s M f YU . X f X .Q 9,8 ll,,1lidu1cU0Uly' ' 6, .Qu pg X 'i f ,S K '54 - is A 5 J ' Q , ,Q Q 7' 1 s"'k 'fi Q' 1 J s ' 2' gx' 16 5 3 ky ' ' 9 , , , s S I 0 K ' V' X! o 3 5 2 Tsslwdv 1 'K if ex 'v klf Zio 4 , THE. 19:30 EJ WHALER ilanmerk Tkinbertnnuh Q B Rl Q xXfHS1'l1llgtUl1 '111c1 Lftersm1 Lollebe A1 X11e Lmxersxtx N1 X C11111111 11121 Lmxer 1tx Pxte1151on Courses Pr111c1pa1 Sexxukley Pe11ns51x'1111a H1gh 5611001 Superxuor 0fFllg1lN11 Pall R11 er 'Hass H1gh qchool Sub Master W e11es1ex Nlasx Hlgh Sthuol Head of P11 11511 Department and XICC Pf1l1C1lJZ11 ot IWAQZIIC H1gh Sehool PM an X Head of I'11g11sh Depart ment Clasxlcal 111g1'1 Stlwol Xuxton Haw 1 c11tor S1r Roger De Coxerlw Papers pub11sl1ec1 by A111er1tan Book 01111111111 NI'11.a111ay Q I 1fe of Johnson 'md Selutums from 011118011 +-. xx r1t111g,s p11b11s11ul 111 Charles N1CfI'I11 Com panv 1 115,11 11 1 eatlet lJll1J1lS11LK1 bx Xwwo11at1m1 ot 1 Il 11 11 'lvlehers of New eraex x1CIl11JiI' of State L1m11111ttee of Lu1111ut1L11t to prep 1re Pnghsh Louraee for seco11c1'1r1 sclmuls 'Xlcmber of Ivzppa. SIQIT11 1 ratn1'111tx 11L1c1111asttr ut Pulkelex smce 1921 Page twenty It ry, 6 5- - - -2273 . AH. ' hiv VI HVJ 'X ' 1 Q fx J ki , Qn X3 ll 1 V5 5,0 1 Z ' U ' . in I 10 H 6 45' u J 2, '- -v-, .f-L D 0' L YL 30 W fc' QXXKQ 'Zi' J .gf 7.1 . , . ., . . . ' , ' . 1 J ' r '. .' , - . 1 J . 0' , . . J., L . -', 1 .. ., ' 5 1 , ,. , ', . ' 1 , , . ' I . .T , ' , - 1.11, .e , Q -- , r . .. ' , . ' ' 0, '. 7' - v , A ., ., , . A , ... , . Us , . . X , . - , c 1 Y . X , . 1 ' , . ff. '. , t ' ' -V' '. '. , ' f ,. . ,' ' 1 ,, . , 1 1 , - 1 . , . . H . 1 Q .Q v . . ,M Q A Y - A . - 1 . . . . ., , 1 , . 'L 'I V15 , 1 ' " -- 2 " ' ' C gg 'S ' -L ' 1' J f . I 1 . - ' - ' -- - I 1 - i 1 11 .i K C Y -1 S. A I c . 7 c 4 1 1. V Al -K ' ,D ' ' .1 , W ix e - 'N , Y 9 xff - J. M f i Y ,K , , 3 -, , '19 : Y Y - xi v 417 'Q' 17 . ' Z," 'X X 1, -ix - T ,, A ,.f -4 fx-1 R is 4-3 rxa- Vx 4- .totlv , -T-' ' fs .2 .e Q ww.: .ws we 43414 THE 1930 WHALER .fs .ws e Q .wwe r : .fs 4 Q ACUL ff X ff'-ii X,, , fflj., 'fi-,I lx-gf. Z ii. :ii 2 9 f g Q X -q? ,f925 52 vig-IQ, 13" Y! XA! 245 ZA! XA' ZPHFI' 'il' ilfb? Pi- P' Z". in vb' uv vu uv uv uv uv un uv -Av .v uv uv P PY ev .eva 1-vs f sf. ,ev 1, en nv ey e., ea 2-.. SY' is 323.56 Pg' if. ia F11 FY? FY'.Fv' FV? F22 A fi' 1? J- Y ,, .T ? ,L- ,,.,. ,Q - -.. - "-T ?" f1- Y Y 1 ...Q ...i Y , 7 Y - - , , ...? l fl , - Y ' 11. f Y X ..,. F Y , ,. X , .-. , V i , . ' ff- ' - Y - L + , f ' - ,Q ff Y i i 4- , .-.. E 1 , ,,.-.L T f Z -,-,,- Q Q i , .ff ' il .-- 4 R ,lil 2,1 ..-- - f-1-H fi X in Q W 'J ' 60 ,fl 9 ,,,-- ,,,....-- ,, Z-.Q X X 1-5 s,-... ...,--. ,fi- , ..f- -f-. . . , ,ii ,f- ,f'f- ,fi rz 1- A1 C6 f 5 K if ' Im ' X 7 -f x , - K ' f X AZ , 1 ff X Q 4 - fo E Y f ff " 'V If ' '- , 5 X I 9 - ,f Y f i . A W . f f - f- ' ,, vb , - A , f K, , x,.,,.f "f-g - V ff- ,,i - 4 'Q 11 f ' 'Yi' xg X 1, 13 K ' 4 ,fi 5' :L '-' Q' 3911 -F if Q4 THE 1930 E1 WHALER Llarence E Norrxs AB AM 1 A 1' 1900 X N1 11111116 1xo1k 1t 1 mxerntx ot Berlm 1901 3 5 I Is. IN af-,,,,.f 0 H? 1'1c1111t1 xxorlx 11 11 ITX '1rc1 L 111X erntx 1908 9 11115111 '1t 1 roxxn Lmxerntx lrench and ber 111111 1900 1 1-1I1XC1'1OI'll Lollege 11211 ertord if 1 1 1909 12 1111 1116 5 rewarch xx ork Bobtou 1913 5l11lIl1O11N Lollege Po tcm took IT1Ct110f1N kfllll e 111 to111111er11'1l suluects taubht at Had clouhelcl X 1 H1511 School 1913 1-1 Lmx er tx CXtCI1Ql0I1 courQeQ Lollege tratermtx 11 S1 11111 kappa Honorarx souetx 11 lem kappa -Xt Bulktlu mme 191-1-tom 111erc1al 5ub1ectQ Howard T Plerce AB l10VSClO1I'l Collage HX B 1918 X ue 1r111c1pa1 'Xlame Le11t1 11 lnstxtutc 19125 71 Supclxuo ot Munn 111 111111111 schoolb Plttsiielcl 11211111 Xt 13111111101 mme 1971 Nl1t11e111'1t1cQ Ernest W Falconer A B o 1111 111K erntx 1911 111N1I'llC1U1 litrlxelex 1 rep uitorx Sthool 191-1 11 Xmer 11111 1'xpu11t1o11'1rx lorte 1911 lnxtructor Lt 131111610 1 reparatorx Sghool 1919 20 11111611111 ot 1'IJlJlIl lllgh Nthool 1'pp111g N ll 1970 21 Nlember of 51511121 Xlpha Pllilltll Xt Bulkclex mme 1921 Nlat11e111at1cs Pugf f1L'l'1lfy tu 0 9 K XX sf? J jgfff Q35 ,LIN 1416511 , P11 vp 11914 ' I gn' x 4 ,, lu , .gs ., -- ,-:xr x . .43 ,f .1 'W "' ' ' Ny K s . 5 ,4..1"A h 1, J . , . ., . . 511 , , 1 1 . . . w - 4 ff 111'ow11 L11l'C1'S11j', , . 1., , .- .1 ., 1902: ul ' Q 1 B gn l 1 , , , , I 4' . V .' . . . Q 1-- Z Q . . , , , , . . ' ' . .' . . 1 H 6 Q 4 1 , 1 v L. 1 . i . v , 71- . R u, .Q 'vi g 0' 1 , ' f L- ' 1 - ' I, 5?f-Fw' I-I ,fa-6 .- 1-2 '11 - 1 - . . 1: cg -1 rx ' - ' 5 ' 1 ' - 3,5 NV Jo R090 'Z .. - 1 S' S' ' . ' . 1 3 : 1 , 1 's , ,i ' 's ' ' S ' .51 U - ' 1 v lr 9 ' - - v 1 - - 9 - - h -. 1 . 1 ' P1 ' .Hg ' . ' -' .' " l'1' J Y fm 1 v -' w 1 J L , . , ' . , . . Y . . WNV N 8' ..x-,. x. . . , .1 ' i . i ,- A . l '- A 1 . , ..f . 1 - . .L rj 'Y 19. N A-4 iQ C f . 5. 5 X . , . . F 15 st L' 1' ', .X.l'1., 'Q 5 ' fa , - . - A ' -' zu -' . ' , - 5 .' - . , . . - ., Z , , ,,. J Y 7, xx ' - 1 " 1 ' . g ' . ' , . , - . 1 .. - - . - fuff .- I ,' 1. 9 pix THE 1930 Q WHALER QQ, 'A RJ .ao X' s,,,..,--f Ph1l1p B Pasquale AB MS '1 ts 11 egfe 4 11X er n xx 11 ll t lX'lflli1 NC1111111 WIN flllllllllllil 1 111xcr N111111111r 511111111 1977 1r'11111'1te X lNtlll1 1 1111111,,x 111111 1 L111x1r 1 xx 1111 1s1 ns r111 11r 1 5111111 1111166 111111111111 11111 N111111 11,151 1x1r x 11111 llft '77 1 xusitx 11 New l1l.IIL1JNl11I'C 1l11n11r'1rx 1r'1te1 x P111 C 11111111 Xt 1111111e1ex 11116 197 1 1111111111 N Flood E Reed ex 111 1111116 111 111te111at11111'11 1xe1'1t11111s H1111 111 5klL11LC ljtlllfllllfillt XX11e111r Sklllllll 19 Z0 H111l1111ster XX11ee1e1 S11111111 U 11111 KX 1 1 1 LL ll IN W1l11am R Canty BS 1111111111 x 1 ,Q 3 1' 1 1 C 1 e1t111 S1 N01 1 fl U 9 111111 11111111 1111 111111 Nt 1 11 1 7-1 11111 1 t 1111 1 ex N111111 11lLC 17 1111111116111 11 -Xr1th111et1C Page luenfy Ihre: Q 'N f 7 if X -N 'IN Q5 X? f-44, X A, 49 11? 5 1 I rp' libkfx VI QV? pgcffx lk 1-I .aa . - X' .- 1-ni 'i L' Q Qs, Q, JI' "'S'1, Q' 2 - xaxx 5,01 I u : F4 K., d .tl . - 1 . -, . . v A ' . so : 1 Q ' I 11.1-q 1 ll A , .x.H., 11215 L1 '1 sitx' 111 ul " Q ' ha Ne ' z1111l1s11ire, NIS., 1023: 1larx':11'11 1' ixcr- 1 9 .4 si 1' '. A .1 . fi A I v I' Siij' 1 cg., 1 - E' -fi, lu- .' - , -... 1. . .- ssfz 11 Q ' ' AL if-FC" Q c1g,' 511' ff-'. lf' 1 11l1'S Zlllfl 11ist11rx', ' "' sif, A " N- L - 111- Nc ' 11: 1.'1ir1-. 1921-ZZ. 1 I1 'I 11' ' .1 'Q s, lf' 1 .i "'l 1111. " sity 111 Xcx' 11. 1 sl ' ', ll...-Zf, .Xs- sistzmt 1i1lit11r 111 S111'i:11 Scicnce Syllalms. l'11i- 1111-', ' iz . Mu. . ' " s' 1 -S 1I1st11ry, C' ici. X':1111:11':1is11 l'11ix'1-1'si1x'g 11z1r1'z11'11 l'11ix'c1'si1y1 ' 111-111 '21 s ' ' ' ' . ' . ' 17- ,i -1 if , ' - '.120l 27. .Xt l k -1 si 101' 1127-S111-11", lf g1'.'11. Mil - 1'11111f1- , 1.s., 1111 .1111 11- " Dir 1 ', Fax' '1111111, .' 1111111 r . Blass., 11- 20: 4Xtl - " 13' -' 1 St. l.1111is ' 1111rx' Day SCI , f . 1. 11115, N1 ., 1120-.. , Fr: -'1it5'. L11' 1'si. .X 1' k -1 " .' 'l l s' 1 1J-4f'f 'W ny,W THE. 1930 E1 WHALER S I fs. X'xp,,..,-' v RJ dp Ray T Reed ' L11 8117 111 LL 18 1 Roy B Mlller AB 11r11L11 1 111111x1t1 8 11111 lf w 19 1111111111ss11111111 8cL11111 1 11111111 1111 , 1 111 XN11lt1LX 11 1 1971 1 1 11 1 ' ' 118 Pagr 111 17111110111 Anthony J Hamernlk AB 11 15116 L111x CI ltx ' 192 Ir111 1:1 1 1,111 111 11 8C1111111 1970 21 111str111t11r of 11 , 1 LN at lxu xt11111 X1 ll 11111 Ia 192 1 1 1 KN 81116 ' 1 1111111 '1111 111111 Theodore Clare A B Ph D 111161 s1t1 ot 1J1llSNL1s 11 e1 111111 189-1 18981 llll ht lt H'1rx:1r11L111xe1x1t1 1899 1116 11'1111 111 111 t1t11t1 X131 111111 120 71116 11111111 811111111 18111 111111 1908 Rutgcr LIIIXCI 111 X111 B11111n11c11 1970 lhe Ixexx lore 1 111111 orest H111s 1111 w 1 1' 1 L111x1r11t1 811111111 1 11t111111re N11rx1'11111 1971 Xt I 1111 12161 SIIILC 1928 1re11c11 197 I1111r C211 if 9.1 Mfbia, ,die 1 v 1 LJ' 9 -va 41' 1' 1 'U qglmbf-nf44h1 K .J ' 3 8 if - 95- " ' A 1--A-2-:PI Z J mx I .9 .JA Q H 1 ,Vx , id by 76 saw . 1'- t . N : I Q Q 1' 1.1 T '- .x.1,., 01 " 1-11 111 ' A, -b Ii fr' 'g I , V., - Q Q ' 1.21 - jf. , A n "' """f- ' 5111: gt ' ' 1 .1 'z 11 -', 7 ., . 2-Z'. :X w 1??':"' 3 o 'OD - 1311111 fl 1 1 1127-1" 'r ' 1 1 31' 1111. 1,11--V3 1'1'11x'i11c111'c L'11111'g1-, 11273 111'1111'11 ' ivor- Jitj. 11-3. .Xt 1311114 '1 S111' 1 1JZ1'4llist 11'y, 1C11glis11, 1.z1ti11. 4 2 Y . . -, . ., . . . L ' 'Q " J' A f 1 g , 1, - 1, 11 1 g 1 1 ' f ' ' 1' 3" . - 1111 s' f v ' ", 9 03 ' 1' ' - ing." , ' .Hg Vs f " '- st-1 , 11' ' 1. ,q I,71Z11f1- 123: T111 , 1 1 5 - Q- f . C ' ' ' .X.11., -1 7 y 111 Lf. A' Qlf- 3 ' ' f ' 1 .' ' ' 2 . '17llllj"1'1 1i11g1is11 ' ' ' 1 1 1' 111 , N. Y., 111111 XYz1t1'1'11111. X. Y., -Y-22. 1X1 1111111 -1 si111U 112 J-1C ff1is11. 1 V 9 - 7' ilf - - -s X I I ' 0- ig 7 ,fy W Xxbx f 2. Lf-T1-5 ' 5 M44 7 f,: fr f- I -1 ww Ku KN' 39 -QW, THE 1930 Q WHALER 1 ,imp W1111am F O Brlen BS 111111111111 51111 1 11 1' 19 '1 1 Q 1111, X 1 r Ll 11111 1l11Q' N11111111 5lJ1lI1Q'1lC111 CJ11111 X 111: 5l11l1ll1L1' S11111111, 1929 'I 1111111 C11'1c11 Nt11111111ft1111 1111111 511111111 Nt1111 'B an' 1 Qt1111 111 1171 7f l1111'xe 11 11116 ,J 17' 11111 1 16116 1 Nklll 1 1111 111 1111 e Eugene B Lawrence AB 11 tw L11 1qe 1843 1111557111 It 11.161115 lff 1 111 16116, 1111111111 1J 111111111 N NZ1111 11111111111 1 11111111 1:1 S1 111111 Nl11LL 1907 Q11Cl1lINITX I 1115111 Arthur F Hertell A M S T B 1111111111 211111111 111111 L1 1111 11111111111 11 J1JCI'11l1 INJO 11111111 111 eve 111'1g11 111e11111g1111 N1111111'1r1 S 'I 1 15111 111111 NIl111C11t I l1lX 1rN111 111 11111 11.511 I 11111 11111 1 111111111111 11111 f U .J g,r11111t1 1111111111 X 111 L11111r11t1 A NI 11 1, 11171 N 11 xc er 111161111 1901 1 1111 1 1 1 l1.1f.N 01, lf 7 1 1111111 11116 '7 1 11 1 1111 X01 X91 N011 13911 1110 1 20-1 1 rote 1111 111 'X11111er11 1 111 L Walter M Cole llwhlllg' X111 C1111 X11rt11'11111t1111 11111111111 11 11 111111 1r 11111111 1l1N111l1 1 1111erN111 1 XICHSIOI1 11111r 1- llg X11rth'111111t1111 C11111mer1111 X111 1"I1Q1'11l11 X 11 1 1111 51111111 11 I 1 111 111 111111 11111 1 1 LX ll U77 L111111111r11a1 Nl11Jl6L1 Page t11111I1l 11111 CfQ01f f QQ-eiW,f?fS1-N Q1912, J ggi vff, Xigl-46.19 . M9511 21.2 -1 VI 1 V g .48 K J I In if ga, .-- " 7.. X" 1 -1 1-Sv Q' - 2 'yxx if vs ,4 11 U , 2 11, ..1. fz -1111-g . 11.s.. 255 1111- U , t i 11-111 1' 1' - X 'I11'1C -.-X11-1 ' 2 '1' t .' ' . .h, -1 1 Q . I. . . I - . X . i 1 I 6,11 I 1.1, ---.-an .". Q 1 ,' I f ' . ' . . ' "Q.gf-21+ ,-'Q - , 'f' 1 .. w w - F- 11' JCM' '11, . A 11l1,, 1 ..f--11 At 51' ' 11" S' ' 111119 11-1, P1 1 211111 1' 1'21 .' " '11'e. 11 '2111 1'11: ' ' 2 1 1i1's. T fp ' 11 -1 , AB., '1' 3 1 A 1 7 11,511 S11 111, K' X. 11. 1' 'f 1411 1 1'111':i1': 1.1Xs1' -'21 ' '11 1' kxl 1. -- ' .y 1 1885: 1111211111 1.11111'Q'6, .-X.11., 188113 gr:11111z1tc stu- 1- '11 ' , U1 3 2 1 '11,o,1X.Bl.. K 11' -1: C1 " . '. '.1 .. 11'f:"21'-3 , fx 1 11' 1 1'r11'11.'.' ' 111' 1.2 ' , 12 " ' A 11111, '- 1' -10jI'Y'111 - '2 1 ' 1 .1-051. .- ., 1 J ' s: ' . .1 - J! 4111, 1'1'11i11s Ii: t . '2 1 f-111 1'1'1fcss111' 111' 1:1'1'l1L'11 If "111rc .t 1'2 11111- 77 lug- Q11-..1. .Xt 1111 '- Qi ' 11-5- 1"1'1'111'1 , .2 1111. C Q' .1 '. 11 -'1,v 2 1 ' "- 1'iu1 1' 11-gag XY ' 1:1 1 13 .' ' tn L' ' ' .2' -' ' s S. 11121 A"11t 211 1':1t'11 2 1: He. 1 11' 1'1.111111Qr1'i111 1 '11111- 1110 , ' 2 , 111155. .Xl 1'111k'1 Q 1c1- 1 -- ,1 K, Q ,N 'Ls ' ' N - 1 x 17 -- f gif. sg -S. T --1 f - Q- i 1 ,I J 1--2 'B 9.1. I1 xA R' Ja, THE 1930 WHALER -MX " X X'-da-f -3 " N Frank Hamlen A B M A 1 L ' 11wl1 ' 1 'N lill IX 1 L Nl 11 111 ' 1 111111 1 1 1 11 1 Henry P Shay AB 111 1 11 Q 11 1 ' 161 1 1 1 U7 Z5 1 Klll L UU U Q ll S ' 1 111 Ilkl Thomas R Cook AB 1 1 ll 1 1 11111 1 47771 11111 J 1 L -. KK' fxfff f,f X 63.22 X., K2 ,N- Y- lx X .1 I 21 ? .ulzf fx 0 TI' ' A--- - ' 13' .wx : fa M 41 9, 11 I " 1 3 V 4, , . ., , --wiv, H1111-s Ulllgc, .X.l1. I My sity, MDX., l9Z.', ,Xt ' R I'1Ilf"liSI1. lvlliX'1'l'S1lX ol! M11'l1ig':111, .X.Il. lfirft I." t1'11- :1111 ill lf S. .Xr11 101'-W: l,1'i1lL'iIlZlI '11111- lllillffthll .llllli 1' High S1'l11111I. 1'11111'111111gt1 , Hass, lllf. NI1- I 1' 111' Sigma D1-11:1 liz11111:1 1'1':11111'1 ity. 1Xt llulk -1111 si111' l7Z3fflIist111'1'. 1 .Xml -'s C ll-gc. AXI 1111 ,Xml 's Hiffh 5111111 X111I111 1 XI1 I 223 211141 t:111gI1t the S Hiffh 541 I. l31'1st11l.Q l!2.'fI-at4 , 7"1ch. 1411II11' 14111111151-, .X.l5., 1022: Sul - lii1'1-1't111- uf ,X ll-tics, .Xsl I: TI1 I1 S111 .XsI1l:111fl, NI1-.. IL---.', l"1':t" itx 1 1 C111 ,Xl11l1:1, .X1 l1111kcl1-1' sine- 1,223 l Il Wix - 'w f' ., ' ,ff" , ,Q-Qf.fNf61afQ1sS , - fm J B 4 5 ':C:,3:3z?:3i'9E3i3ICi3ZCi?ZCi3Z323ICi'8'12Z333ZtZC2152182324 7- :P-ff" s .- .- X ff 4-I ,f 7 rx-ox X ESQ 0 xg. ,V ,NY W W-In i- .,- n 'vu un . ' mi. 6256- X '47 ,- 95-3 f QQ.. 927-6-r N wfifitauf 1--f ,.-'i,ix..f, 1,25 1.1 A F231 ,nl , -' 3 "N.f.j,n Q, 'Q 0 for if fvvron--'Qu 1 I 3 1 'va4'jvX1Qg,1 gnrlpv. - , ,,,rl,rl4 1 - 1.74 -.-4'n ,igufa 1- fx 4 ' 5 , - 9 A .-Gigi:-' G! ' 'v , wed, AA: H J- 9 yonx' 'v .-"4 154 ' . gnupg 0 4 1 f ' 74:1 3 'fav 44 :L n MQW? E .,,.. ' '2- 4.34-N W o K , ww- "9-?,x -, vm: . , 4 4 x'uN ' 0 f AN! 9 . 'llll S x xx 39:1 1 4 ' SX fm -xx z A -V-'fx-f ,:e:', X nag, s "' - '-sgt, r . . ,1- Xg ...ey X N5 Q. ' Q - -ta x"X Jffp. ,,. ,,.f .42 ,":l 1 ,. tl n. iv' 'W .nhl .- ,f ,: 5, Q I . g-J:-., guy. . .5 Q ns QI29: u 'Au s"s n , as '23 vi 1 N Q 6 I nn ,I 4 4 0 . - fiisitl ' 525- -. -gue- I l uh., -u .n n :Q 4 A put, K5 -.-.un I 15: " -5-JSQQJM' .in H: f . hfzl . Nl ,JP . -n " IH X :gS'::' 22" Bmw '-'lu ,rf 1 ww . W fx ,L i-'JH I 3 I 1 - 5-5 .,'y 5a ,Q ,v 2 L Q Q S O Q X 6 '.2"o ' if - N-S'go'5i es v ' 90's l ' t 4' Q33 " 5 Q , Q - , fff i , 0 Q .Q O 4 Q gs i,ie 9,3 - + 5 955. 4.0 -.3 Q' 3 -..stfziia-Q' ..-qv W'V'SIf SE ICR 9 , f f N Q' U 'ff' 'UIQ' lu' ff'J'f'ffff" . . .. N 'L ,g 'gif .1.,,.:. lg, 'iig- .1-2'l?f:E5E.F 5 f,-G .423-'xiii--.3-ff-:l--' - :Q A ' " 'Elf' ' 3 - 12",-.. ' - . .ff 1"A 4., -5.- 'irx f f .En v. I W2 ,gzip Af,-,, ' -- r x f- , ---e,?,'.f'Q 1' ,Nfl - ,-, 11 - ' : ga, 1 ,g:f:f'.s" -,.'f---'-- Ax P. .--A 'ug Q, '-'-' f, 3? E fPj'lf-1 , - A' - ' 1 - 'T ' Q 2-H-B Q3 ' fi:-fi ' 'JH - ', '- 1 -'Z E'-3 , mfg' ' '7-f :Q-:-" , I ' I HF" 7331- 1 Q , , - -f-:- - - .. Zac- V 15.4.2294 -. -. f-1 " -:--::-- ' 'f. - . '- ' f ' . 'Essmfa F'-sf, Q f' 5' - ' , --. Y . 1 . aefgi- ,-' nh ' - , 0 ,J L ',' 1- v.. , X .fm . -35:5-.':1:'q-:-1 -' 1 'I f .' G, ,f , .' .3 :::::: 1:2119-'Y -my .D , f I ll' ,. J ,V f --, :J :::':,::: J -'14-. f - Z -I yx , ' f ,.u-- '-'. -1 ,Q 1, ,. Z Ilmml pq. -vsfvi F.-1:30 Lrg:-QE. Ji F .41 : : ' ,L ,..- -a..'. :::555 I., '-1:57 3 ' J :ax N' 1' '.j.j.- Q 1: :::-:..' - -r 4- , V.. S5 NX 2 ,T 5 V-NS.,-f1.f'.-y UWE -.,- Q , .pp- Lf K . jf- '-11S'.:'x.gfj.gZ-.gf S 67' M N 'nj' -A . .wx . ---::g,., , .' . 4, f. ., -7 , -f-Q - 4. ,- ., . , -f A o, - , YQ. f- .', X - Q , K, ,. U - -, 11 .- x ,- - , , - ?.gG, .. . -u..4,, ,,::::.:-l: I pd: 11- s- . 4- , -ng.:-: . " ' ff P , '-:iq .2 -'-" 412:-1--" - ' "-' -" -', 4 ti , Y ..-.-l4i:1:--' " .5 EIS. ' '5 ' 1-ff ..-.--..QQA-1 -, -' Lm:v.m::a?-Eiqxrf '-a ': V., Q:':::r-"fri-' fF":- V - 1 :: 2" ' gg 5 Qu' K :.-157.2 P." - '-as-1'-'11 ln 5 - , :: .- 1 -5: 45.499 1 55 . 1' : EN: ' ni 1-- g::-4-1 1" v P ' ' 5: .. .. -':E. :-5121: J 71: - N 5 ' ::: 1 ,':Sf"3'v5:,,z ' f - T53 - , f "'::.r:: sl -::!:.',"- .J SN S M " 2-.1-:-.:-L . fees- - -A, - j. "" . -,. - '-4' :E ji E 2 - 4 Ps'-E-.-5:-5 -V .555 . - ' ' - . " - ' '-' 0 A S ' - 1 ' I' I ' 9 'z is:--H s 'Si' E - X ' 1 : .si 'ilu' :-23" ---' X W V w ' " 22'--,'. X.. Mi.: H .yi f , - 1 :g- ' -1 ,1 I EE.. l '- , f 53.1. I 1:-L. :5 1:21, 'I x . X . 59' 'w Ffa' Vggeze----2?l::.3-ig! .E - ':1',' x 5 - :, ...:5Q" .xv-iiiea.: 1, 2 N , 'f' ',.X2aT Q a1Q7 ' Q , ' ' Q 1. ' x 1 --, , - '-2-. .-- Y 'Q ' X -5 - - 'fgz . . 0 I - . 4, THE 1930 WHALER 1:22cis:izicizizificizi:zz2:i4:::frz:is2:i4:::f:G2f:is I R 1? '11 X x, LJ! .ip THE 1930 WHALER X1 1',,, lass BISIUYP is an Cllieflllg Ll11w l111LlL 111 the tdll 111 l92L1 xxe xx ere nexther "' more nor lem than the 11N1111l t11111d 111111 1111sL111l11st1L11teLl boule xxho xenture on the xtormx LL-111 L11 lngh sLl11111l l1tL It Llld not take IIN long, t11 l1L1L1111L aLquz1111tLd xx1tl1 the tlcidltlOl15 and LHS toms 111' Lulkelex NLl1L111l Nlllfll NL11111 11lZLlll1LNfLLl 1tsLlt 111 our Law Jx 1L '1 1 1Lz1r:111Le L11 sexual 111 Llllf 111L111l1L1N Ill the held 111 1tl1lLt1L XX e 111111111 uLLl to xxork hard 111 L111r st11d1Ls and our c1111tr1l111t1L111 to the -Xnnual Io P11urr1 xx h1ch although It d11l 1111t xx111 tl1e context ICXL 1lLLl talent xx lnch xx zu xery pr11m1s111ff GL1rLlL111 Sheplcr led 11N tl1r11110l1 the 1TldlCN of our 1reNl1111a11 NCZII and I1LJl7lX acqultted l1llI1NLll 111 l11N p11x1t11111 1e11 the next xL:11 L11111L xxL l111d xhed our 11.g'lx Lllltlxllllo' L 11tl1eN and CXI1Clg'LLl as tull ilulged N1111l111111111LN X e 1Llt l111 t1L l11111111 and JI'lLlC IIC sLl11111l xxe1e l1L t xLstLd 111 11111 L 11w 11nd dLtL1111111Ld t11 Lle1111111Ntr11te xx1t1 L15 xxL xxL111 the I11t I 11111 L 1 xx 1 xx ell xepresente the lntL1Ll.1ss rl r11LlL XlLLt 1111d xx l11lL xxL Lllllll t xx111 xxL l111111qht 1L1rtl1 llldttfldl xx 1cl1 l1tL1 L l1T1CCl our NLl11111l L11l111s tL1 x1Lt111 x 1111 L1lltL1l t11xx ll trz1LlLN L1se1l1 e'1rx xx11s 11111 lJI'LNlLl6I1T 111111 Xlhhcllfl IZIX L11llLLtLL tl1L ill1LN 111r L111r L 'ms Klllflllg lts NL1pl1L1111L1re xe111 IL start 111 L111r 11111111 XLZII anne 11111vLx xx11N LlLLtLd prenc en lllf tl 1L1t L1 t N6LlLt rx L r '11tL1 xxL 11 Lllll L 1 Ls xxL11t lllfth to l1q1t 1 1 111 1r 11r L 11w l1L JLV IL 11t11111 1 1 1 L lllzl 11 N116 Lv 1 tlltll e I r11 ' L 1L 1r 111 Sl L tl L L1L X N xx 1 1 xx lx 1w111L1 x L rut 111 Xl N 11 t 1 111r 111 111 11x IILNIL L L 1 l111lLl111q TL 11N 11 L N 1, 1 1 N r 1t 11ld l511llLL L Tl '1t the Lr11w 11111 L 111 xx L'1x111Q NL 1111 11111 111 L11 LffL, NL1111L 11k lllll 1 1111 X XLxL1 af xxL 11 1 L ll ll 1 PX L 1 men xx. 111t l1x 1111r Lx11er1L11LLs xxL l111l x 111 X lxLx1111 1xx xxL Ntep 1 1dL Il 1 x lr 1 Lt 1 11 ffl I ll ugh! I 1 ka is 'Qx in Q. I of 1193 ,, ff1wgv,f 'C-'QL -5 X 50 I !ff 9Lq gk? kk g 1 S 42,1 2 ,Z .VAL 1 Q, 4 ' vs . 111! lk ff V I ff 14 ye 1 QQ, 'I 13- ----35131 hx f I, f K D, , g ' ,p . f all ol by -"X - " 1 1 .. 1' 1 - in Z K - 3 ' 1 - uf -1. g 4 . K ,i 1 A f ' " ' 1 ' ' ' 15:-, 1,11- : J ' .' " 3 ' I ' ' ' 11:5 li' tl 1 L A W l B' 'A 4 A 1 Ab' . Q . I x . 'S' v ' . - Y .fi 23. .1 T 5' x ' '. ,l l .4 XVI J ' 1' - '- ' 5 A 'A 5 -' "' ,B 'l ' -1 Q ' - 1 I Y '- 1'1 I- - 1' 111 Llc 1 ls, 'f ' ' '11 The S1-11l111111111'e 'lx ss ': s ' ' .5 d in 'h' 1 1' 1: " ' - '- ' ' J J 1 L11 -' ' l"1 " Li' U' ' -1 fl 1 ' At tl 1 Q ' ul ' ' ', ul M " : - 1' ' fl t z l ll 'l 1' Y g , Q Z1 'l'l1- yea st1 ' -l '-ll.:1111l Illilllf' f ' 'l'1sfs- lllill '1 ' 'I l f111' l'11lkelex' 1111 the g" l' 1111. CJ 'l' -ll -l i11 tl 1 fL11'111' ' 11' the 111-xx' l1z111d 'lllLl '1ided Mr. l'iL-1'L'- ' kc ' 3 L' 11f it. Anl ' 1 tl1 junior ' Ill. 'l'l1- H1121 1111111 1: t 5 1-1111 event 111 l L1 yL'z11'! XY' xx' 1' - xx'cll .'111111111'tL'Ll :111d 1l1L- .'11L'L'e.'.' Lf the Zlll'lll' 'z 5 ' 1 l. lt x':1s tl1- l rx l'l'1'11111." ' I' 'z1r.'. .Xt l' s , Llll ' Se1i yC'1ll'. vllll Xl 'I l I' is 1 ' 11111, ll - 's ' A tl 1 rei A 1' 1l1' elaxs d111'i11 1' 11111' ll11'1l '111d 11111:1 111111111'ta11t x'L':1 1 f -lcy. NY -' 1 1 ' z lx 1 '. l. 11 " K 5 'l 1l, s 1 1 '1' - ll hh 1 5 1fL'11' xvr ' ', 1 11 the f11t111'L- xx'Lf'll 11f1L-11 think 111 11111' sL'l1 l-1l:1x'.'. .' ' 151111 will '- l1e s l1a1111x', S11 L"11'L-f1'L'L-. XY' l JI ' tl1'1t tl1L- l1 x' '1' 'l1 1011 'Zll 111' f' 1' W 1 '1 ' "1 11 ' " N1 ' '1 5 ' zs' 1 Z1 Ll :ll11x' 111 11'11pl1 1 111 1'e'11l the future f1 ' us. l'L1x ' 11' ' 1111- 13 - - fx' 4 g' i x -L f ff. - - - xxx A ,3 THE 1930 Q WHALER 8' wi QM!! X- is A Glass Rrupbecv In 45 Frfteen years haye wrought therr change on the old Vthalrng Crty and on the grads of Bulkeley 30 As yye walked down State Street new burldrngs presented themselyes and new names appeared rn th yy rndows The old crty sure was modern now Eyen rn the arr yye saw a large "' -3' Fl 4 5,40 arrplane of the Beebe 8z Buycton -Xrrcraft Corp, soarrng past W'rlkr'rg ,J further down we gazed at the palatral N bbs Hotel Nearby was the frfty story Rrfkrnd Burldrng the thrrd floor of whrch was complet ly taker' by OConnell 8. 'Vlurphy Attorneys at Law 0 In a show wmdow we saw a heautrful ney car whrch proyed to be the new Gaudet hrght made by the Gaudet Manufacturrng Company of New London Orr crossrng Marn Street we saw Lewrs Keyes go by rn a brg car wrth a chauffeu learned that he had fallen herr to a fortune 'mc' was lrymg rn hrgh style We wanted to le on good terms yyrth the polrce department and had lu ly ther an old schooln ate Jlmmy Morrrssey was head of the detectrve bureau From N w London we yrsrted Groton and met Buonano, the undertaker and Maekenzre the archrtect We net Church too lut he clrdnt readrly recognrze us When we told hrm who we yyere he apologrzed for attemptrng to s ll us the Groton Nlonument Back to New London agarn and down to Ocean Beach we went The place had now deyelop d rnto a large amusement park We found that a person couldnt spend any money unless he went to the Elron Sz Dean C0 That company owned practrcally everythmg rn the place and what they drdnt own they had an attachment on There we met Commander Gagnon of the Coast Guard and as w as r common srght rn 1930 he was accompanred by a most attractrye young laclv On returnrng from the beach, we came up Bank Street On both srdes appeared the names of our old classmates We saw the large newspaper offrce contarnrng the press for Boyle s Gazette The Day s only rryal The mam feature of thrs new papcr was Jordans cartoons Nearby was the Strazza Fmance Corp and Sammataros Tonsorlal Parlor We stopped for a short trme rn Cafe Latham and had drnner Wkhen we came up past Krnney s Turkrsh Baths and atterrrpted to cross the street Ed Nlerlan, dr rvrng a tayr nearly ran oyer us We went rnto Maynards Bowlrng -Xlleys where we were told that Smrthlrne owned a large clrcus and Grglrottr the strong man was one of hrs mam features Near the Garrepy Bond Co we sayy a larae srgn board announcrng., that kid Feld man would frght that nrght to defend the paperwerght trtle Farther up Bank Street we passed a large factory rn whrch they made Crerghton Banjos Next door was Melody Hall whlch was managed by CLlYlD1I'l'7h2ll'l1 Harry Brrenhaums Harmony Boys comprrsed the orchestra Stlll farther up we saw the spacrous offrces of the famed Doctors Falrrrcant and Calmon Werners Follres of 1019 were playrng at Roches Paramount Th tre and outsrde we notrced our old frrend John Chrapperrnr w ho w as parntrng srgns We also saw a comedy starrrng Herbert Vogt rn The Return of Prccolo Pete Later on we learned that August Luck had become the world s champron typrst So rt was that the end of a perfect day thoroughly conyrnced us of the success of our old, schoolmates Howey cr we yy ere not much surprrsed for yye well kneyv that the graduates of Bullyeley 30 would foreyer Crrry On Page twenty mne Q9 f , rf r xS 4cJ SQ fi 4 0 tara, I i . iii' rc' .vel V1 eb? ,jf yi J , JU ' -I . 12- ' --..:1,' , - ' I, , --Q s- . ,ip 43 f c. 5 ,, 4 rr ry 4 . - rf 3' - '. . to " . l f x ' : z my ' at Urs . H . - v 1 i 1 4 ' ' - f - - ' 9 " ' . gr. N, 'E -aa, F. . , , , - - . , , N, wee- " ,L X . - ' ' 1' ss' 3: CIE . ' , . '- . ' . . . '. ,,g:.hrP3' . . V- V ' fi . , , A . . V- v . . . . . v . V 0 , . , V r V. . , v , , . V . V . , t r 5, ,- - . L v 1' . 1 V ' .Vw y ' 1 I I 1 " y u. ,' , V s ' ' S V V' .V ' ' V' Y. We r ' . C K 'K L . . ,v . V . . V' ' . ..- ,-,. . e, for we shook hands with the Chief-of-Police, who was none other than Ken Barrows, 1 . ' " ' ' ' . V Q V -' ' V - e . , , . . 1 y X . , . V qv . V ' , V V . ' . ' C, . , - A . v ' . , 1 v 1 v v . V . 0 ' . , v I 1 ' ' r , 1 .1 ' 7 v sv . . ' ' V . ' - 2 I I - y . . . v , J. ' wh ' I' 1 f I ' 1 1 H , h 1 v -1 . ,' ,W . l 1 - v, - H Q G . .. . 1 7 A- - r . - . 1- A AV, y K I ' . . ., Q , .1 , . Y . V Y Z A 4. r ,. - - , 1 v ' v ' T , ' , , ' 1 , . Y . P' ' ' . ' Y B t 1. .1 A1 1 I 1 . I . ' ' ' .. 7 ' , ' - 'za ' , v ' - ' U '. 7' v v v 7 ' ' v , 1 .V l- -- ' . .,., V V . 'B Q V , . . . N . . at , . rs 'VT is-A 61. 1 5 THE. 1930 WHALER 'T-Q" .n,. DQ Im- 4' If " 166311 CV ' W -1 af 1 1 1 sf X..- . 1- - IK if 1: H 11" . I 10 n ' w 1 11, 1 11, Qj 1 1 1 ,A It 1-In cg' ki? 30 'Ntc 1 1111 11111 ment S11111l' 1 11 1111 1 1 1 111111 N X 11111111 1J1CS1I1C11t e 11111 111 f ' 1 1 11 1 1111 1111 11LNL1J111 111111111 1 111 th1 cl'1 11111111 118 111 116- 11111 111113 111 116 111f1Nt 1111111 11 st111le11t1 111 L 515111111 C1111 11111111 11 gg Q1 111g 1111 11111ff t at11e 11111 1111116 11116 X4 ll 11111 1 11 11r1 11 1 11 1193 11111111 L11 I'11CI11176TN 111 the 11111111 1111 111 1111111110 11111 111111K 1111111 11111 1 11 1 '1 mg 1e'11 111111 luc 1111 1 S1111 Page fhutzj f- VAX 'wfggffqq CQQQPQ-1532 XNX dm 'yfi ff Q Q Xg J S -Ji--2 1 1 f '1 2 1 Th 11 11 'al 11 'I .1 ' ' 111 th ' 1 .'.' ' 1130. llis 11cxt1irit.' as 111912 1011 1111111 ' e 2 '. 1111 ZIIC1' 1 .sr 1:5 :I 1' 'I 5 1 122' 5 'th- ,' ' I ,'.'. C1111 ' 1 :1 1' 11 6111211 smile 11'ith ll 111 xzs' 1 1 1 11s 1161'- sonality i111f1j'1l1l h:11'1- 1111-11110 11'l111111 we have L'114ISC11 111 111- 11111' 1CLl11CI'. XY1111111 th ' 2 " .'1 ,vl 1 Y '1111'111C1 1 - J f1l1-c1zps11' .O D' ' 'ith 11. 1. - 'K . .-1. -A-, .,5 .. ,.... ,-1 1.111159 1 u' 1 '. lq 1 k "111, ".'1 1." A1 f 1 K K. Q f Y - X' - fs. 591,43 Q - A -T ,-Ti A7 EL: 'lr ' fi' TJ 'Ti fl A -v 'WW , f -ff 4+ THE 1930 Q WHALER Xa ,,,,,.,.f 'A H XRUI D I-IDLL XRSI' N XL LT Arse C0h1l119lCl'll Course Rlfle Club Rox al Ty pevllltlng' -Xvs a1d Harold IS one of the smallest stul nts ln the C0l11l1lQlCl3l dlvxslon He as tlLl10t m class but alxx us has an abundant supplx of dry humor -X wold tc the WISE IS suffxclent lxl4 NNETH WII LIS B KRROVS S xen Lommercxal Course Football 3 4 Captaln Football 4 Class Base ball 2 3 Letter Club 4 Typlng -Xwards Rowal and Remmgton Here we hase one of the most popular students ln the school He has shown hls abllltx on the football fleld bx nlpplng some long passes Hls frequent XlSltS to Hartford are a mysterx to us XI I EN I Xl LUP IEEBE Tu General Course Nalslty Baseball and Football 3 4 Class Baseball 1 2 Letter Club 4 Tex IS one of our avlatlon enthuslasts Texs fax Orlte p3St1mB IS to to tak a nun up to Hartfold to the Avlatxon Fleld and go fox a short spln ln the alr More power to au' mmded Tex H XRRX LOLIS BLI GRADF Harry Classical Course Class Baseball 3 Pot Pourrx Z Harm the good Tlatlllell llttle chap who radlates good cheer and good fellowship xxher xer he goes certamlx knows hls Engllsh Harrx can dash off Engllsh themes Q9 Page fhuty om A Q rs. ya 'a "' -5"f"' F7 f wi fa CLA Cgefr-C '-W ,fe K Af 4?a7 XD , X xi Q 1'y7.f?f ' f 256 1 'J' vs ew ,jf xi 4 f I ., xi jg Q,-- V, ' r 1,9 S ' gl -1 . gs- --V--.f , . ,A Ea I up Q" V H 'ii' 49, Q' ff' .Q L so - 1 1 l f V A . 1 A I .A Y .. .. Y 1 X . Q, I B Q . 1 N U 1 . . . l 'E . . . K' , .Q 5 - f -' . A-. KH. .Q 'nfs - ' ff ' ,- iff . L A Y . MJ' T ...Jo log. Q. ... . . 2 W ' N H 42939 . . ,. . l . 4 ll , , , . . . . ,g ' Ifl' , l ' "l' " , 9 ' h 4 . - Y S. 9 - .' ' I it x 'Q Z A 1 1 Ii 1 I . - r . - . . 1 I ' s 1 7 ' F an , ' , ' ' ' n ,pn tx . ' -' " S . . . A X I ' 1 ' - ' as .HI V .W '- v Y . 1 .. ,H I OL 4 A ug ' I . --,, - . ' - '. .- - ' ' e ' , Ku Rl? .ip THE 1930 E1 WHALER "'ftt,,,,, S Qxi Q "Y Page thu ty two HARRY BIRENBAUWI Browny Classlcal Course Class Baseball 2 Pot Pourrl 1 3 Orchestra 4 Dramatlc Club Harry came mto prommence at Bulkeley by h1s abllltx at tlcklmg the IYOTIGS Harry lf the occa s1on warrants wlll plav thc greatest Cl3SS1CS or the latest Jazz with equal ment Gemus knows no bounds ROBERT LEO BOYLF Oscar Commercxal Course Baseball 2 Class Baseball 1 Sports Erlltor Blology Club Rlfle Club Typewrltmg Awards Correspondent 4 Athletlc Edltor Whaler' 4 Oscar became our school reporter ln h1s Senlor wear after servmg on the staff of thc Hartfor Courant You can always see hlm on the ldelmes mdustrlouslx wrxtlng' '-il COURTLAND FRANCIS BROWN JR Browme Commerclal Course Correspondlng Secretary Whaler Staff PTIZQS Sophomore Bookkeeplng Jumor Stenog raphy Remlngton Tx p1n Hats off to the bralns of the commerclal class Brownle came mto hls own by hls excellent work ln the classroom Browme IS one of the boys who reallx dld get an education durmff hrs stax at Bulkeley To a large degree Brown la lesponslble for the success of The Whaler MANUEL ANDREW BUONANO Manny Classlcal Course Class Treasurer 3 Baseball 1 2 lfootball S Pot Pourrl 2 Oh Manny What an egg' Thls llttle fellow has more pep per molecular weight than the equxv alent of T N T Hls sparkling w1t and unllmlted wltallty has added much to makmg our four year stay at Bulkeley happy f B -S cC?:gfQ2c me 5926-'Q 'fa 'f fv 12 Vs gi' sf N. u . ---Y PKG Q l 'ex If O - r f, S Q, .- S ' Y 2 ' x.. -.11 .". V 5 . ici' . ' ' ' 1 W Q X i' -I, u - , H V , . . v. '. H . if 1 il 9' , . . . . . 4 ' . . 1 n Y . 4 1 y 1 3 Remington 13 Royal 1: Pot Pourri 1, 29 Sport 5 A u y I ll l, ' ' ' V ' 3 L1 I . S. . ' C6 ' 95 1 . 1, Q 'S 5 . . 7 1 .U J 3'- U . ,, . . Y . . ' ' 64 ' H ' V . . . . I - P '. l . , - - , Y W O il YY u Q 1 K o . s 9 1 1 9 It Y? I6 Yl ' ' f ' : . I g v' . . . . . - Y , , B as g - . f' C3 K f f -K if r THE 1930 Q WHALI-:R s - fe uf IN Ile-I 'F Ku c Xl: 4, XS! f .fe ALBERT BRICKI I' Y BL RROW S Buttercup Commelclal Lourse Rlfle Club 4 Hou dld thex ewel ,Que thls lafl the name of Buttelcup '7 He resembles a buttemtup m no way except m hls Fngllsh poems -Xlbert excels handllm. a rlfle and vse can back up oul statement xx 1th some of hls talgets WILLIANI ElCl"NI- Bl TSON Butts Sclentlflc Course Cross Country Team 1 Track Team Z 'I Basketball 4 Butts IS one of the sllent membels of the Semor Class Thls same tralt of hls holds true on the made mam close frlends duung h1s foul xears at Bulkeley I- DNS ARD BRI WS'l I4 R BL YTON Brew Buck Classlcal Course Rlfle Team 3 4 Bucks ambltlons al m tle field of auatxon Onlv last fall he sulprlsecl all of us by lbulldlllg' '1 pxactlcal glldel whlth by the wax mll flx Wlth thls earlx sta1t Buck surelx ought to make hlm self heard ln a few vears CXLY IN C-XLWIUN a Classlcal Course Latm Pllze 2 3 Gelman P1126 2 Presldent Radlo Club 4 Cal have you got th home xsorkq Fox foul xeals Cal has been a maxtxx for those of us who spent the mght befole at the dance 01 at the movles If Cal ns as rellable outslde of school as he IS ln It hls part ln the game of lxfe xnll be won 9 K Cgfixk .rf f-SL 4602 4-J' A Kb if Qi J xo g X -5 ,,',,g.- 'W' VI 'gi' si lc ,RX ' !l G5 INIXIN Q Q7 J, 5 K., V 5 4 I " X' ' A. '. J Q f an - , I I f W. -- -e if 4 . Xe- '-12 -"" . . . -fs Q -G - v I, - . . Q Q K . 2 ' u , H , , ' , . I .' . ' .' . 4. . . . . x 1 . m ' ,. ' , V . v I ' ' I Y r ss uv- C ' ' ' y 1 S ll 37 ' ' Q ' track where he says little and does much. Butts has w r 3 v ' N ' ' 4. ,s- 0 ,vs , . . . , . . . 1 y . M .,,,K .. 1 Q. I 5 L . . . . C ' . . if lv , D l : l- ' - I ' A' 5 . A' SAK' li! -' , 5 . .' 1 : .' cz vv , 0 , , , , 7 s " ' . . u H . . , V. ' Ax H - ' f A , v l 1 ' I' w B A FQKQ6 . ,.- - - 7 5 L -.' fl- ,Si L ' 'T' i W --2 ' -Q -A QR. x-f 3, " WL THE 19:30 E1 wHAL1-:R Page thu ty fxozn x QQQ!! SQNAQ WILLIAM NE XL CAMPBELI B1 Bus Classlcal Course ul 5 Class Baseball 3 Bus came mto our fold from the Brlght Llghts "'- -'L of New York 1n h1S Jumor year Llttle IS known about hls past but he has proxen hlmself a true frlend and hard worker durmg the short tlme he has been wlth us CASIMIR B CHABASINSKI Chabby Classical Course Chabby halls from the wide open spaces Ches terfleld to be exact Caslmlr and hls Ford of un known vlntage are a famlhar slght at Bulkeley I the classroom Chabbvs 11111611 nature has made hlm popula1 wlth students and teachers allke CEORGE PHILIP CHFNIEY JR Doc Classlcal Course Varsltw Tennls 2 Class Baseball 1 2 3 Class Football 1 2 3 Band 'S Doc IS typlcally colleglate wlth a mllhon dollar smlle that makes hlm popular wlth hls class mates and more so with the weaker sex Good luck George and may you always be the good fellow that we remember you to be FRANK CHIAPPERINI Chlp Classlcal Course Varsltx Football 2 3 4 Track 1 Rlfle Club Chlp IS no exceptlon to that l1ttle bxt of ph11oso phy You cant keep a good man down Frank was one of the malHStaVS of the Bulkeley lme thls season and h1s powerful defenslve work brought many plaudlts both from the bleachers and from hls fellow students ff N ' fa-S25 5 1172-51 -av c af ', vs HW . ,gl l I In ie f NX . - ' 5, ' ,ll Nfmr-, ' - V ' ' 'f . 'f2'- ' ""X-5-11" S fl' I N I 1.0 Q., M Q - M g 5 .- f ..- 4,. J , , v ,NP . .t so - Q A' X 2 A' I A as 'll,n as ,ss Y I : Q c f H - - - 1 4 I ' , ,gtk 'E U-13 t'- u rx - ac ' - rv :VII -1- K' -I Q fp- -T., . . . . . Q-L E 46 0 ole, . -,mvb X he - - , - H1-5-f Y l ll S7 ll Y, ' ' u I 1 a , - , . l o s u - '. II ll 9 YY ' 1 yo ' n K if 13 I 41 , . ' 5 ' : , , 5 9 1 1' KK Y, ' ' KK 1 97 ' ' ' n n Y . . Arn , , . 1 v Y if ' 77 ' J , , 3 9 ' . H . ,, . v . . . . - , ll 7 ,I , s D 1 - ' . 'wild' M4 'v I 'c xllffdo THE 1930 Q WHALER Ps? 'V-""' + x Q JOHN CHI Xl Pl' RINI Little Chip General Co.use Naisitv Football J 1 Class Football 1 Class Track 1 Art Edltor of The Whaler 4 Assistant Art I:,d1to1 3 Drawing PIIZSS Radio Club on the football squad has always been quite a busy fellow around he school Johns weakness lies Vlflltlng themes but when it comes to drawing he is a contemporalx of Maxfield Parrish STANLFY RAY CHURCH Stan Classical Course Class Football 1 Class Baseball 2 Stan is a mighty fine fellow He IS quiet and reserved but is always willing to help the school in any way he pos 1bly can Judging from the many early dismlssals granted him he must be an exceed lngly quick thlnker when the occasion arises .IONEI H GILORGE CI I- KRY oe Classlcal Course Class President 2 Cross Country 4 Cla s Baseball Z Radio Club Pot Pourri 2 3 If you ever happen to meet Joe some mornin when on vou wa5 to school you can be quite suic you re late Joe seems to take things easv even d6mE11tS but hes always there at the finish We all like Joe ALLAlN FRAHANI CREIGHTOW Classical Course Cross Country 2 Band 3 4 BanJo Club 1 2 3 Pot Pourri 2 3 Al though exceedingly quiet in the class loom can easily make himself heard with his banJo No matter what Allan takes up it can be easily said that he will make a success at it and that he will alvsays make others like him 9 Page thzrty fwe rw f de- FQ Qs D X -fl.: 4 CQ? 6 'ff- ' h. I F J gi" x K J I I V Q if , Sf - ll 'l - 'fr' -- -2-27 x, , qi-lx U9 x.. s ' M up - as pf-- - .. rw sp I , x ., 1 f ,, 1 . f ' f 3 up . . A ,O 1 Q ' . U, A X f 2 ' Q 58, ea -as , . . Q9 1 :' if--5 ' ' 3 ' 3 - L ,E,j,,J0 "Little Chip," who shared honors with his brother I , Q . ' t ' . ' . ln , ,. , 1 bl U , .. 3 . U ,, . . . . Q , , ' 1 1 1 ' A It ull n . 2 Y 5 S ' 9 5 -, 1 - 1 ' g, - L 11 y ' L y ' '4 , . . 'J .' 1 - , - . ' 4 A v I A A KSAIVI . 3 , 9 ' , , i 1 ' C AK H ' ' ' , - u - Q 1 ' , , ! 'kc 'vol nad IK bh- kff Jo 'ref Raya ANDREW MORELAND CUNNINCHAM 'Wort Q Classical Course Orchestra 3 4 Band 3 4 Declamation Con test 1 Pot Pourri 1 2 'A at D 4 The organization of Bulkeley s band was Mort s opportunity Starting from the bottom and work mg up Mort has made himself almost mdispensa ble to the successful operation of the Orange and Black Band Good luck is Mort s ' right hand man Cl JOSEPH GILBERT DARROW oe Commercial Course Football 4 Joe is one of the boys who halls from that well known region of cows chickens and apples namely Waterford Joe IS a firm bellever in the old say ing Silence is Golden His quiet and courteous nature makes him well liked by all HAROLD DEANI Bub Classical Course Varsity Football 3 4 Class Baseball "' 3 Bub is one of our jolliest Seniors. Harold is a hard worker and all he has accomplished has been achieved by dint of hard work and conscientious labor. Bub sure filled a big gap in the Bulkeley line' and played his best at Hartford. Why . JOSEPH JAMFS DELMORE 'Doc Commercial Course Varsity Baseball 3 4' Class Baseball 1. 2' Royal Typing Awardg Pot Pourri lg Letter Clubg Basketball 4. Here we have the famous exponent of sleep. "Doc' says sleeping is the best thing in the world besides baseball and a parlor sofa with-! His agreea- ble personality makes him a favorite among our number. ,Q fs, ,Wx H fa J 202- K-it afc.Ci-'O 'Q' fix fe Sage ea-Q..f ' aff ? x is f ,vb...l S - ...E-,ctV.if .2 A xl Tm: 1930 Q WHALER I 'QI V 41" x 'Q' - -s ,Q 'f - fgv ' ---, 5 NX I .0 V an 'p 6' b A I I v 1 a 4 y 1 I I I A nA vs , a A . .34 -M. fb - - . if ' 4 Q ' " , .' ' it-E' ' ' y n rn ' . H ' ,, . . . Z I - 4: ry ' l II E HJ 19 V sa sy- ' - Q , ' s s v ' az ra ' ' ' , 4 it . , q yy I I , I .Q fi if l A s 9 i 4-'Q - an ar u n y'7 1 n J v s 9 3 THE 1930 Q WHALER IQ JD fw- w" Xe pf gf X JOHN JOSFPH DCNUIA John , Commerclal Course 3 Tspmg Puzes Roxal I 2 Remmgton 1 Smlth 1 H E John D IS surely xxell known to the Commer 'r I clals He has been the helpm hand to the com mercxals who were out the nlght b fore It IQ well known fact that Sholthand holds no fears for Ichn S139 LOUIS RICHARD DONIAHUF Mickey Commelclal Course Varslty Trackl 2 3 Varsxty Baseball 2 3 4 Valslty Football 4 Letter Club Basketball 4 Mlckexs favorlte saxmg IS what pageq Nexertheless hls athletlc ablhtx makes up for thls fault He was one of the fevs Freshmen to earn hxs letter Mlckeys led halr and football ..,.,, 3bIl1tX dlstlngulsh hlm as our Red Cagle JACK EDWARD ELION Jacques Classlcal Course Varslty Football 2 3 -I Class Baseball 1 Dramatlc Club Letter Club BlOl0gy Club Asslstant -Xdve1t1s1ng Manager The Whaler 3 Manager 4 Declamatlon Contest 3 In the Next Room Jack IS colleglate m exery respect w1th declded socxal mcllnatlons Jack IS lesponslble for much of the success of The Whaler of 1930 Hls work on the Bulkelex lme was lndlspcnsable MII TON MFLW IN FABRIC KNT 'I 1 t Fab Cl3SS1L3l Course Class Baseball 3 Asslstant Llterarx EJ1t0l 3 Eclltor 1n Chlef 4 Orchestla and Band French Prlze 2 Pot Pouru 2 Declamatlon Contest Seml Fmal 1 2 Fmal 3 Quccess wlll be the goal that Mllt xull leach qulcklx and brllllantly as nas clearlx shown 1n hls hlgh scholastic standlng and hls achlexements a Edltor 1n Chlef of The Whaler Fabs above lec ord speaks for a buss helpful and noble care r at Bulkeley Page thu ty seven 9 we if 4 we fe ,ei Ceo ,012 4 3 so ewsffifb. an 1 age j ' X. , I nv, 'Af l IH, 4 - ' if Dk, I I' V -gi. y K 5 - 4 6..- M J . v -' I X '. W 5 .- I 'f v v .. .. I 5 Z U , I I , . . D. ul . , . 1- 9- ' . .-M -rs u -A fi -'l,,r " 3- Ms-A ' - ,L or ' u lu ' , . - - - 1 i"30 x' . U . U ,, d 'YSL' ' f ' ' e . '. a - ' c L ' n ' ,nv . l 1 9 5 ' 1 1 I ' Q ' 3 5 - u ' ,s H ' ,' ' 44 V . 'Y 4 N Q v V ' I v , . -. ' as ' vu , ' Y . . v . . I . . B ' it I! 'I , , 4: h s . 3 I U I 3 A . . . 5 , . ' . 46 !l , ! Y H ,, . . . V . . .. . ' . . H ,, . . . I . I . . 1 . ' ' ' I Y ss n It vw I - I : ' ' lv f' Q 5 . - - 3 - C . 3 4 . -S . 1 3 y ' 1 I - ' 44 - rv ,' , .. . ' .I . . ' Q V S ' -' - ' u 1,11 , - . U., , . 9 I 'W ,YD-L ,F Ku KJ 30 THE 1930 Q WHALER l A hffxtdrady IN v '1 Page thu ty e1ght Nl XRTINI FELDMAlN Nlarty Classlcal Course Class Baseball 1 2 3 Radlo Club Pot Pourrl Malty has been notxceable ID school 3Ct1Vlt19S by hls absence He has spent four wears at Bulke ley taken up Wlth h1s work Tet he IS a good fellow wlthal and we are glad to have been ZSSOCI ated wlth hlm at Bulkelex EDW ARD ALBERT G XGNON Eddle Classlcal Course Class Football 2 Rlfle Club Radlo Club Aboxe thls students puzzled brow appears a per manent blush Hovxexer sts the klnd the ladles llke to run th lr flngers through and Eddie IS qult doclle He IS good natured too Talk w1th hlm a b1t and he vull laugh at xou or wlth you before you part FRED RAYMOND GARIEPX Sergeant General Couls R fle Team Manager Class Basel Asslstant Advertlsmg Manager The Whaler 3 Photographlc Edltor 4 Basketball 4 Pot Pourrl 4 Varslty Mmstrel 4 What ho' What IS thls we se strollmg down the axenueq Is It General Pershlng or a West Pomt cadet? No my frxend the mllltarylooklng youth ls none other than Qersgeant Gauepy the class authorlty on army llfe Fled has won for hlmself mam close frlends durlng hls stay vuth us GFORGE ALEXANDER GAUDET Qklpper Classlcal Course Dramatlc and Rad1O Clubs Qeml Flnal Decla matlon Contest 2 Pot Pourrl 2 In the Next Room Sklpper and hls truck have become famous at Bulkelew ln hls four year stav wlth us Whlle m school George IS numbered among our quiet boys a tralt that has made hlm exceedmglx popular among hls classmates I 1- F7 S3 di fn -EL If N QxQ ix ' 'Q-gigs? 1' lil -' A eq,- ' Zin V! 'MJ A " 'I .vel , f C N- Ly ' -3. ., . '4:- ' ---Q-f S . it .gf ---f y ' 1 5 v I Q ,ky sf ' Q - v V ly, fl X 0' so Q I f N ' ' U A ' at so 5 3 , y . . , A t 4 4 A , . an ASA , Qi Q 1 s S ' ' 't- Q Ls. 35 '12 - 7 -ri . . . . . 1" ' x Q .-K 3,5 as , av s.-'- so img . if ' . 5 - web' v . . , . ,, . ,, . l if TT ff , . 4 v Y lv fl ' 19 , 9 . Q . . . ' 1 - V v . , . . . . , ' Q' ' u ' vu - . 9 . . . i , A . C ' KK 99 ' ' e i - 5 ' .ball 33 . . A ' E rl - : 3 3 . 1 . .i 8 . 1 y 'Y . , . . I . ', ilk 7, .,.' 1 Ci ' 9! A A . . . : 5 .- . - ' . ' . N V 9 Y ' H KC ' ,Y ' s . ' . y "!'5Yw Jiff QI QR. Jgo THE 1930 WHALER ""'R,,,, ibm up LULIS GIGLIUTTI Gig Classlcal Course Baseball 2 I 4 Cla s Ba eball 1 Glg has proxen l'lll'11S9lf an able baseball player these last thlee xeaxs We smcerelx bellexe that Louls hasnt an enemy ln the world nor has he an ounce of meanness m hls whole make up I4 R XNlxI IW PIERCF HUDDLI lfrank General Cours Cross Country 4 Band 3 4 B1Ol0gy Club Pot Pourrl 1 2 Declamat1on Seml Flnals For foul years Fxanklm has been trsmg to con vlnce the mstructors that thele are much bettel and quxcker ways of teachlng theu subjects but to no ayall Nevertheless It would be hard to fmd a youth Wlth a greatel lnterest ln anxthmg SCI n tlflC W ILLLS PAL KPR IRS ING Caesar Classlcal Course Rxfle Club Rlfle Team One of the many thlngs whlch wlll help us remem ber Wells IS hls abllltx on the llfle range In class Wells IS the type of student who thmks much and says llttle t1ll he gets started Thls max explam hls method of absolblng knowledge ln class CHARI ES CR U ES JORDAN Charhe Classical Course Class Baseball 2 -Xsslstant Art Echtor of The Whaler 3 Joke Fdltor -1 Jun1o1 Prom Com mlttee Rddl0 Club All s well that ends well seems to be the outlook that Charlle L kes on llfe He manages to com bme a strong sense of humol vslth a genlal dlspo sltlon whlch has made hlm one of our most popular classmates Lharlle can always flnd some way to make a sltuatlon humorous Vale r '-FY 'ZW Page thu ty nme ,L 0 F' ,fa fgeyfiafae any-aa -J AQ-6 3 .n fl f vi-1' ? 4? I ,V 1' as K J ' V. 1- X' Q - ' 1. lf XX .- - " :.. " : -4- "-Y ----' X p . 1 . ,V x 3 J? M- ' .,f, .xxx Q A by A .. f, .- 4 ,. 'M 01 Y 5 'A X -A . to an I v' ' f v sa ' 'Y s : U 1 g . E u in Q , S . qu -iqfig . . , - '. , - I L ' "' X , 1 f . I ' . Q - D ' O . L l . ' 3. . 5 y Q ' - . , -. ' -' b - lv . . ' . , Y i , . l . A . v . S .Q - v 1 L. A , I v A v ., ,. K A - - ,-t: W . . . will 21355 - A ,fp ,lj S ', . . . . v '. 1 35, i A 5 a ff 5 V . , . K . . .: ., 5 . i - . V 7 ,Tx K " A L , .ei ,Q 4 W f O v u - sv , . , 1 1 1 . W I C A. . . . , 5 A , 3 . . 1 3 ' - 5 sl n 1 , vv ' y ' xx - in a V K, ' - . ' Y. . . - ia I in . . . ' 'V , , LK " ' 71 ' V f , T " N - 5. f A - -1 , X , f, Q m. ,L-Y Y 8 - x A I -- 1 -Q - I X K , A' I X.. 4 -AR - s 5 l,e ,If f il L: - Y B - 'X Q - Y ' ' Y nz? vu' 1 's THE 1930 E3 WHALER 'KAI A l fs. "'fXt,,,,, a fb Q Qi., R4 39 Page forty VIORRIS KAI MANOW ITI ha Classlcal Course Radl0 C ab Class Iootball A -J ga,-5. 4, Kal 15 a qulet unassumlng and bashful chap Hes a plugger and keeps rlght at xt after the rest of us have glven up Thls stlck to lt tralt IS what wlll make people hear hlm although he makes very httle nolse otherwlse I H XRI FS M XY 'WARD KI' BBF Ixebb Classical Course Manaqel of Track 4 Assxstant Mana er 'S Rxfle Club 3 4 Radlo Club Kebbe 14 one of those boys who bell ves that sllence IS golden But let us remlnd you of certam quotatmns from the sages such as still water runs deep Although Kcbbe never partlclpates m any heated debates he has opmlons of hxs own RH HARD LEWIQ KFYES Lewis Classlcal Course Rlchard does not haxe much to say ln any of h1s classes but It IS hard to flnd out wh ther he IS the same outside or not smce he has a pecullax way ot vanlshlngf from our ight 1mmed1at ly aftel classes USNHJIXD I LEWFLI YNI KINNFY OZZIP General Couls Presldent Radlo Club 4 Class Track 2 Ozzle halls from away ower m Nlystlc and per haps this explams hls lack of partlclpatlon 1n school 3CtlVltl6S He combmes an exceedlnglx lewel h ad mth an apphcatlon to studles that makes hlm well llked and respected by the faculty and students I ' ff :ffl 'l ' qf?g?' . bil' f y 1, Vw. ' . VI -sw 'gl' xik J I J W ., N 3 . 37 - " A' 3: 1 'A M - jill' 'D 5' 5 .4 ,N s X . A I ' 3 f V I. gf! I I ,, 9.9. 4 - ' . u .qi . 4:, - L ' 3 . :Q " ,1, Q gtk ........5, r 1. V -A , .. . x i: Q gm, -- H ' ' , ' , . L ,-slzvlo , . . l 4' A A' I 'A X 4 H 7 HH . ' I g . . I g 1 Q , , g . li 77 'i 'Q . ' ,I Y ' M". A av 'xx U ' ' - W X' L, I . 4 In 1 - v 1 ' 1 il ' UV . . I D V M n L' ' . . M . . . . , . . , Q V s ' e ' 1 T as ' as , . J J . l A . . . 3 5 , D Ki ' 77 ' v ' ' - V V. . . . I . VN KL xv Jo C THE 1930 Q WHALER "Q45,,.,1 S-Qixi Q '1 JOHN ROBINQON IATH-UI Johnny SLl9htlf1C Course Cross Country Manager 3 4 Junror Prom Commlttee 3 Rrfle Club Presldent Po Pourrr 2 Our cross country team owes much of rts success to John s careful management of rts buslne s affarrs H1 clas room trarts hare nrade hrm xer popular wrth both hrs clas mates and the Faculty Jol nny s tr arts should serxe hrm vuell rn the future LERUY BLAKE IATHAWI R05 larry Classlcal Course Varsrty Baseball 3 Track 1 2 3 Class Base ball 1 2 Radro Club Secretary Roy rs some lad -'ts you can see from hls record he rs qurte athletlc He seems rather quret but you onlx see hm: as he really rs when you know hun Heres luck to you Roy' RH H XRD BROWIN LAWREINCE Duck Classlcal Lourse Class B seball 2 3 4 Radlo Club Dlck IS another one of those quret students He IS well known and well lrked by all fellow students Dlck has had to work hard for all that he has recerwed and hrs classmates know that he IS all rrght Good luck to xou Drck' XLGLbT HENRY LUCK Augre Commerclal Course Varsrtx Football 4 Class Football 1 Z Class Baseballl 3 4 Bookkeepmg PFIZES 2 3 Ste nography Prlze 3 Typlng Prrzes 3 Royals Lndervsoods 3 S1 rths Z Kemmatons 1 Gle Pot Pourrr 2 Swrmmmg 4 Varsrty Club Treas Augie ls decorated wrth almost exery kmd of p1n grven for typmg proficrency Hrs athletrc tastes pomt toward swrmmmg and football Augle rs Zome shrek when he dons a llfeguards sult at the each Page for ty one 'rc f?1N f' 'N 'Qi-.iff '-J7 X 3 X f F4590 3 cn- Z, HV rf K Mi .- f.f9l7g.v '-fel . ' 'fem Q1 'gf J, fi' K -W , ' - 1" N ff - 'f:- " ----517 w. . SIX, I Q7 Ml' s v ,p any X Q Q' fl' , 'e wwf V "HM " 1 'o " . if cf - f ff ' S 1 , xv f I . 3 . f- -' ' U A A L A . AA . . A A V Q A .4 L - , 5 ' - - - 3 gf, -cg 'f- . . . , I .-1 , -i, u 1.1, ...J -1-3, . u 3 ,xg t Q Q tif-4 - , - so ,C 4 ' V' . . K e' y -'-,Q lou , 3 ik syn' ' - 3 v . ' ' v-. B. ' ' I 'S S-. . ' . - ' - I . V 1 U I Q . I vs K . Y ' - '. ' n ,ov sa J' ' . , . , . Q Q . 5 1 r 3 ' v ' Z - . ' A x . , . ' , ' ' i , I N , V. . , . . , V .. .I H I . ' ff, , , 9 ' - u nc - sr ' , ' 'l . ' ' 5' , l . , ' T" ' as ' -s ' ' : 5 . . lf 5 ' ' v 3. . : , 3 ' ' . Q f -4 ,, 'gg 5 5 .N , . u ' u ' ' , - ' v ,' ' . u ' ul ' . V . ', . Q Zyfifff ki fig- 1 C ' 1 as wc , wafeakf XX 3, -1: 1323 -- - of ee f- - H -f -ww 1 if X Fw 'RJ dp I a ,Fi-,,.,, HERBERT JOHN DOUGLAS MACKENYIE Mack Classical Course Radio Club Class Baseball 4 der He and that old bus of his are one of the sights of the school and sometimes Mack when you came 1n a little late vue find it hard to believe that the old bus failed you JOSEPH MALLEN oe Joe IS a very quiet unobtrusive fellow and al ways minds his own business Hence he never gets into trouble and by virtue of his attentlveness in class must haue learned a great deal ln his four years stay at Bulkeley DALTON TINGLEY MAYNARD Johnny Commercial Course Class Baseball 2 Assistant Correspondm Secretary of The Whaler Pot Pourri 1 2 Typewrltmg Prizes Royal 1 2 .3 Remington 1 2 Smith 1 2 Underwood 1 2 Gregg 1 Although he is the smallest member of the class he is by no means the quietest. Johnny has al- ready put some gray hairs in the heads of the champion typists of the world. JAMES HENRY MORRISSEY Jimmie Commercial Course Class President 3- Secretary-Treasurer 4' Track 1 2 3 4' Football 2 3 4' Baseball 3' Chairman Junior Prom Committee 3' Pot Pour- ri lg Varsity Club President. "Jimmie" can always be found tripping the light fantastic to the tunes of Shepard and Swanson's at Plant Hall. He has made quite a hit with the fair sex, and also the followers of the pigskin at Mercer Field. GQ- - . - ,fn fi-'Z f S -I KQia'?3?2f ifi 57 ' ,5Qi:5.1A 'AA I'HE. 1930 WHALER 561 ms, a ji Xf.: VV A ,mg ,IQ 1 53' ,kk 46 ' A .. -, . ' 5 . T -li-' ' "Mack" is one of the boys from "Way OVGI' YOU' -' ' Y! ' . ' ' ' AL V! . . 1 . ! Y . s 4 , ' if er g E: :i :: 2 .if-Thi' 'QA' ...I .. nl 79 ' ' ' - - . ,. , s ' ' s , , , 9 K ' ,- , 4: g I 9 , , 9 1 S i S v S - li U Y Q' I 7 ! 1 Y Y 7 w 7 ! I I -ND llqd' THB 1930 Q WHALER ' 1 fx "'fX9,H,, fx N Q Km, K4 .ig -'Y JOHN STFPHIIN MURPHY Spud Commerclal Course Class Secreta1y 3 Class Presldent 4 Varslty Baseball 2 3 4 Class Baseball 1 Junlor Prom Comnuttee PFIZBS Typlng 1 Royal 1 Rem Thus wlll lntroduce our class Presulent John 1SpudD Murphy We can readlly say that Spud IS one of the most popular students IH the entlre school body He has made many fuends at Bulke e H KRRY ARCHIBALD MYERS 'Nhke Commerclal Course Rlfle Club 4 Typmg Prlzes Underwood Smlth Royal and Remlngton Mlke IS long physlcally and so IS he 1n othel characterxstlcs He wlll for lnstance go a long way to help a frlend Hls vlews on the weaker sex never agree wlth ours but h1s home town accounts for that EDWARD PXTRICK INEILAN Wed Classlcal Course Class Baseball 1 2 3 Class Track 2 Pot Pourrl 2 Radlo Club Ned IS lsually wlllmg to hear a new Joke Bu then he always StI1k6S back wlth a better one Ned has never been known to frown whlch quallty has made hlm well llked by all What s the latest Nec JOHN EDD ARD INEII AN Duke Classical Course Varslty Football 4 Blology Club Dukes quietness has kept hlm out of many a tlght hole John s favorlte saymg IS Silence IS gol clen where speech lS sllver Duke has to work hand for all he gets Keep It up Duke K-no Page for ty th1ce -' -1 "' ZZ" ,..f ..fQL'f: va'-7 , 2359 w .V . , N v ' -- ,jlv x K I 1 I I 3775 J: , - " 1,9 N ' -Q 1 - ff- ----1-.rv .- y. , Dlx f Q7 x.. M 54- 7 ,D g 5 r 4 xl, . 0, - s A 5' -, l, - r X . . , f I - . f A. L A M A Us U g, : y f I - U . Qt I, j . . - H . V - 9, 1 4 . ' . 5 If , . 5 .Q Q- 3- u , , 1, l , . 2 656- ,, jx N3 ' A 9 3 3 5 - c f I, A O JVC-,E l mgton. LF-,,,,3 - Z. ,, l y. 66 ' V' I l .. 3 . 1 . L , ! 7 ' ,, . ,, . . . . ' . . . , . ' Y ' I ! T QA " 4 I A - I , , , s s Q . nl lf ' ' ' ' ' t t '- - 4, v n . ' , - 1, ax lqn AY ' Y J CA 'Y . Q . 1 ll ! DY ' ' . , . . . H . . - ' ' 77 41 U , . - v ' ll ! ! . , . W TH1: 1930 E1 WHALER .Ps- Ku Xt'-df, Q ALAN McLEOD NIBBS Classlcal Course Varslty Track 2 3 4 Cross Country 2 3 4 Cross Country Capta1n4 Class Baseball3 Class ,, Track 3 4 Asslstant L1terary Edxtor The r- 11 Z,- K"-'O Jumor Englxsh Prlze 3 Hlstory Prlze R1fle Team 4 Al has been a fine asset to the school by hls brllllant work on the cross country team Wlth his ab1l1ty ln that branch of athletmcs he comblnes rare scholastlc tralts WAI TER FRANCIS O CONNELL 'Shckey Commerclal Course Blology Club Radio Club Basketball 4 Class Baseball 4 Pot Pourrl 3 Mlckeys deslre to get to the bottom of thlngs has led hlm on many a merry chase Hls oft re peated questlon Why" m classes has many tlm6S resulted ln the clearmg up of dlfflcult problems Hls unfalllng good humor has made hlm popular wlth all w1th whom he has come ln contact LANSING CROWELL PUTNAM Put Lanse Classical Course Lanse belongs to our roster of quiet boys We ave been glven to belleve that hls quletness IS due o the fact that he IS busy absorbmg knowledge Keep up the good work Lanse and you w1ll be sure to succeed GEORGE HERMAN RAUSCH Rosclus Classlcal Course Track 2 Bmgraphlcal Edltor The Whaler 4 Orchestra Band Debatmg Club Dramatlc Club Radlo Club Declamatlon Fmals 1 2 em1F1nals 3 Pot Pourrn 1 2 3 Bulbul 9' port and School Correspondent 3 Rosclus has been qulte a personage throughout these past four years Hls class room tralts need no descrlptlon Combme a fine dlsposltlon a strong character and a keen sense of humor and you have Rosclus ' Page for ty fam X we GQ qi Sq 4 I Br ,f X- ffx KE? aff, 5 51ffs1gb5 J, 225452 ff' so 43755.-W J" 'frzlf' 41" xis I In I-. if , Q51 ' ' ., f--E ' N- lxlfv 97 I Ex : l 2 ' xv .- 1 .K I . T, A . v I I ,f 'L .. l If I to : I' l E ' i ? ' U ' Q ' G K ' , , : , , 9 Q, -. -sq Q'-. A 1 . - 5 . - 5 ,5?" ut vi 'R ' ! 1 1,1 Q J ,QE Whaler 35 Iuiterary Editor 45 Dramatic. Clubg " 5-ao , ! KC YY ' ' 9 ' . 9 9 Q . if ' Y 7, ' ' ' as in ' . '- - CI ,Y ' . v h . . . . . t ' ' . if YI ' I 5 at 5 G , 7. ll S 'Z ' 9 , ' , , 9 " Y S ' . , ' sz ' n ' D . . I Z ' . . . , 4 ll ' .Y , 'PT fy' i? -'E' if X Xu -7c Xiflg THE 1930 Q wHAL1-:R PW 'V-""' + x b BERlN XRD D XX ID RIFKIND Bernie Commerclal Course -Xsslstant Busmess Manager The Whaler 3 Debatmg Club Pot Pourrl 2 Through our assoclatlon vnth Bernl we have learned that there are mam substantlve Il113lltI6S for whlch we admlre hlm He lg a cheerful gner a decldedly worth whlle compamon and a refreshmg thlnker Tls rumored that he cut hls teeth on a dlctlonary JAMES THUMAE, ROCHE lm Classlcal Course Class Baseball 2, 3 Jlm has a way of leaxlng thmgs untll the last mmute and then fmlshmg them more completelg than the rest of the fellows can do 1n the whole glven perlod What IS your formula for concen tratmg ten hours work lnto one Jlm '7 IS -XDORF ROGOV IN Izzy Classlcal Course Class Track 3 Class Baseball 3 Get up as early 1n the mornln, as you wlsh and you Wlll alwass see Izzy rlght on tne Job manag mg hls newspaper buslness He IS certalnlv a worker and a plu ger and always greets you wlth a smlle Izzx IS as well llked both by students and faculty as anx one could WlSh to be EY ERETT CH XRLILS RU SSP LL Rusty Commerclal Course Class Baseball 2 3 Typevwrltmg PIIZCS Royal 1 Remlngton 1 Smlth 1 We can alwaxs fmd hverett trx mg to help some borlv else Hls 8bllltl9S are not llmlted and many of the Commerclals wlll readlly testlfy to thlS fact One thlng we deslre to know IS hxs means of gettmg 1 30 excuses v- 1 5- Puge folty fwe QL X 460 -1' Zag' gl 75-ig. are A Q 9 WJ x..' I f A 4 , ' '- L, 3, -, , 4, V ,.,, W- , x 5 Nix I .n efl x ' ,Vx 6, T sc ll - " K: I gt, --lf., Tlx- A ' g ' . l ga- Y ,- I -5 A - - .- .. -en N' ,ggigtse V 1 n . . ' -K . V y A 'Y I HJ' 11 K ll ' ,Y K v' ' ' I . . . . 7 . ' . I . ' u ' 11 l , 1 ' 5' f, ix, K,- . n IJ' Q Q A ' . V .4 ,H ' ru - - I ' l 1 u ,H - - l , ' A , 1 5' 7 I ' V 'L' I it 19 , v Q n , , 3 n Y. . .X , - 1 ,- - Q' 'Q 9 , Q iq Q C 1 A I 2 I All C Ti- :- W A A- .4,: 4 - V Z Q'3ww , .F uf '5 QQ 'Ls 'Y X44 dp THE 1930 Q WHALI-:R A I rs. IN wr, X N., Page forty szx R MICHAEL SAMNIATARO Sam Classlcal Course Cross Countrx 4 Radlo Club Bulbul Pot Pourr1 1 2 Sam Nothmg has been known to 1emove that dlmpled smlle from Sams physlognomy He IS one of those fellows who flrmlx beheyes that a sense of humor IS the sugar that takes the bltter ness out of 11fe JOHN FRANCIS SAUNDERS Puss COITllll91x,13l Course Class Baseball 1 2 Typmg Prlzes Royal 1 Remmgton 1 Smlth 1 Sornetlmes we fmd It hard to dlstlngulsh between Rudy Vallee and Pussy Saunder Hls mlanclng IS enued by all John saws he rccelved h1s tramlng from the falr ex Stlll hls scholastlc standlng IS hx h FREDERICK SEIFERT Fred Class1cal Course Dramatlc Club Fred IS the kmd of fellow who doesnt say a great deal but means everythlng he says H accomphshes anythmg he s ts out to do He IS alxxavs good natured and frequently qulte Wltty Durmg hls stay at Bulkeley Fred has aCC1111l'6d many true frlends GORDON SHEPLER Shep Classlcal Cours Track 2 3 4 Class Track 2 Band 4 Cross Country 4 Radl0 Club Shep embodles two envlabne qualltles fellow shlp and helpfulness Naturallx qulet as he IS one IS surpmsed on further acquamtance to dlscover the amount of fun and golllty whlch he carrles beneath hls sober mlen Gordon and hls Cornet haxe been xaluable assets to the band durlng hls stav at Bulkeley Q N GQ- f fr ,,fc'5 f ff " 3 4603 11-1' e4,, fy X was 49 3 Z 1 P .1 6 Q , Q1 -W I Q ,-: - n- L' M if . 2:1 --, ,-337, X, 1- X X ' Ya - 4 Z.. K l V v lp ft' I c I 1- I 1 " " U ' C I 1 - - - , , Q4 6 , V , . ,,, Q 0 .ul ' fb 1 T . 7 y 9 ,Q .f K' . - '-fa, A 1- A - , . 61, M',lf-24- - ,. CIE? L as 11 ' ' ll - '--53 2 - H Happy-go-lucky IS the best way to descrlbe Ly-gy ' I ' KK 9 77 , ' X ' A 1 GL 77 A , : ' ' 1 s , g . H I1 , ' ' ' L B. - ' F . 1' Q ,l 4 1 l ' 'g - V ' ll 7, H ' ' 7 ' 7 I . ' e 'H - - H Y! ' I . 9 Y . li' 59 ' e , , 9. s s . S - as n ' ' 1 ' ' - -r . 1 . o ll , qu , f N6 ki, I KJ J9 3 Tw I 'S THE 1930 WHALI-:R Nga-p,,, 'Y GEORGE SINIONOWITY Classlcal Course Pot Pourrl 2 Radlo Club Dramatlc Club Cy halls from that part of the countrx bexond Chesterfleld called Salem In hls qulet way he stands hlgh ln the esteem of all who know hlm as one who glves much to hls Alma Mater RICHARD RUBILRT SMITH B00ts Smllty CldSS1C3l Coulse Manager of Baseball 4 Asslstant Manager of Baseball 3 Class Baseball 3 Pot Pourrl 2 4 Rad10 Club Boots with hls sunny personalltx and clean wlll has made hlmself one of the most popular of our class Manx of us w1ll retam most pleasant m6UlOTl9i of our assoclatlon mth hxm Smitty has the dlStll1CtlOYl of bemg one of the youngest of our classmates .l0bEI'H SMITHLINE Joe Smltty Classlcal Coul se Busmess Manager The W'haler 4 Asslstant Busmess Manager 3 Baseball Manager 4 Asslstant B seball Manager 3 Blologx Club Radlo Club Dr mat1C Club Pot Pourrl 1 2 3 Smxtty came mto the lmxellght vuth hlS ablllty as a busmess manager Whenexer any actlwlty ln the school neeos a good buslness manager, they call or Smltty Hls llne of talk helps hlm greatly rn thls work ARNOLD SOODALTILR rn Classlcal Course Football 4 Rlfle Club Arnold entered the protectmg portals of Bulke ley m hls Junlor year after havmg emlgrated from our nelghborlng state Massachusetts Very llttle IS known of hls past present or future but we have found h1m to be a good compamon and a hald worker Faso Page fm ty seven .fiffg A '25 is -.'A r - "' 9 2 I n ,J ra ffpm ffe Q 'S Gif: Ag, f V1 HW , 'fx I , I a I' X ' I Q ' A' qv. X ' 1 Dlx, I A? g M r 54 px 6 1, 6 F. ' X K - paw 2 .' f v ,, - ,, ' 5 1 Z , f an A f H' af Q '. ' Q-'-i x up 'gin-. "-13, -mb' 44 I n ' , v 9 'MI tif,-1.5 Q -KT. -X so g ' . . . - - 1 N- 1 -..Jo xfhy . . 1 g - ' V N ,yig 'V , I 1 as , sv sa ' ny - ' I . 3 n . A ' n I' n ' a . 7 U Y ! ' cc yr ' ' , ' , - . f . - - v , Q . , . ' - . . V. . U . ,, , ' ll .ff il ' 99 . ' . . S . u r 3 .C 3 I in a . 5 .'v 5 5 3 I 1 v - U . v,, . . . Q. . . . l A H . H . . i ." ' ' A K . , .W - A Q5f??Q? ' - 'fffj' K 3 ' gi.: ' X Q Q ., - - V Ag lg, h . . . . . :rely . t Q D . .D l , - g . 4 Y 9 9 1 v F' - il , - , ' f -- . - N A 5 C s. f ---- " A V - YY-, " ft, ' ,gif I T , -lj gif Q. .7-T, '7 B Q4-Y 47 f,.a- -4 ' -5 N fc xffslao THE 1930 Q WHALER -MK NW! X- iff: Q I Qt Page fo: ty ezyht PE'l ER GIRARD SFRAIZA Pete General Coulse Track 3 Class Baseball 2 3 Class Football 1 Bl0lOgy Club Pot Pourrl Radlo Club Pete IS the sklpper of one of the most morose a mystery to us how Pete ever gets It staltefl ln less than an hour Our prophecy IS that Pete wlll soon have hlS name ln the Hall of Fame wlth that of Barnev Oldfleld JAMES LAWRENLE STRICKLAND btrlck Commerclal Course Football Manager 4 Track Manager 2 3 4 Asslstant Football Manager 2 3 Class Base ball 3 4 Track Team 1 4 Typewrltlng Awards Underwood Royal Smlth and Remlngton Let us lntroduce ' Stllck the buslest Senlor ln the school If It lsn t track lt s football Neverthe less he takes all thlngs smoothlx and malntalns a hlgh standard ln all hls classes HLRBERT VOCT Herby Classlcal Course Class Secretarv 3 Orchestra 1 2 4 Band 3 4 Dramatlc Club 3 4 Pot Pourrl 1 2 3 Basketball 4 Track 4 Bulbul In the Next Room Herby ls small but llke the handle of a coffee pot he IS Tlght there Herby IS one of our best muslclans and can plax both the plano and alto horn Wlth euual sklll There s nothlng trlwlal about oul Herby No slree' WALTER VUG I' Walt Classlcal Course Class Baseball 3 Junlor Prom Commltte 3 Pot Pourrl 1 Basketball 4 Walt IS among those to whom we owe thanks for a good tlme at the Junlor Prom last year Hls qlllet humor gets all of us and we tlllnk of hlm as a good frlencl to have not only ln school but ouslde of school 9 43- Z PQ.. f Q 4 Na rffkpih f .If fi ,Ar'f6JP0b 42? 4 f 7 QSi?if??7?ZQQ JA sQ?'? 49 ivffs. mari. ,vig 4 'f-ag. '61 -W X fl as af 1 4 Q. 3 tt X- L, 2, I .4 y V V I ,+V X - so - l : I ' F f - .. , ., ., N 1 1 U f V ' 1 ' ' if . 4,1 C Q ' l l Q 2. 'N ' I 5, , Q, x.. -1-5, .l'n K 3 9 - snfsai- 3 ' fl ,. Q q ' lx n ' - - Cs 'A'--3 1 - . . . . , ' H,f5.f"' K Iooklng petrol annlhllators ln the school. Its all H Y! ' - ' , ' 1: 71 , - 3 ,, , . ,,. A . Z , 7 '-7 3 ' 2 . f' , : 5 U 1 7 9 7 ' . , '. ,, . . . 7 . . , . , . 1 . Y . . , , . l 1 il .99 Y ' Q 5 5 !- 3 it 1 3 7 l v 1 3 . , at n, H , ' . 7 Y ! 4 n u u ', ' r ' ' . H J? ' v s Y ' . 1 r o - , 1 .v. 1 , KI 19 '- N I Sl Q! ' D 5 ' ' S 9 9 . an sv ' A , , I , vv ! 'W 'WDW ' THE 1930 I3 WHALER M -.Q In Ku N ,-ff" lt lm 9 cv- gg' rg , Y R4 Jo 'J Il U ID W I 'N P R W eme Norwich Cl lsslcal LOUISE Club Radm Club VS hnnuel vou su a lxthe xoun, chap Lomr. sxxmg mg down the LOIlld01 cr mto a class 100111 wlth hu face all llt up xx 1+h an etfusne mule that s Vl eme -X box who has nexel be n known to Lhanve his coldlal glectlngr JOHN IW l- RF1 l WN UODBI RX B4-nm Commelual Couue Class Baseball Z 3 4 Cxoss Countly 3 4 Typewlltmg Awards Remmvton R0 al and Lnderwood Bennx the das hLllH0llSt Ines ln Nlxstlg but IS u uallv the fnst to let us hear a ncxx poke t must b tha n15,ht llfe m 'llxstlc that has thls mflu eme on John He can l'l0NNQN91 be sellous and fr leal haul VlOlk9l xx henexex he fmlls lt necessalx I 'lllllll P61 'lllf I J Puqq ml fu :um W9 f wf! 1, 465 W I f f-if K i Qissff GDL! ff 4? ,pf .Q 1-955 A A xl' fait' 3 ', vu wr ,fi fs J r 'U li? XA, - - Q Ll -I . 1-:f-' ---Y-:af .. , , h, Q --4 'fa J. - MW '2 l .f .N . 1, , 4. X , l , "lin-l1lw1':1mlu sun-1 l IlL'l'lI m'czlsm." Q' .. n B , E Ullimirlium fzluti qui cl-cp' duct." , .- 6, 4. 5' . QA, .Q :h .NX ' . -- Q 1.1, -43, . u- s'j"'L" 13 gf. - -s C g ' X , - -- o lu, . . wc" 3 ,2.'f. ' N '. Ileclzlmation Contest SL-mi-finals 2: Biology , g . 7 A x ' ' I X1 . ' ll' ' J ' 'I , - ,- - -, . - 1 .. V - Q, . ., , . n 7 v L - v Q - Q , N. ',. , . - ' r-my ' . h .y .Y 5 ., Q ., , 3 v .. , A . -: E y 5. , ss www , ., XS Us y ' - .T ' A K., ' , .3 s ' ' 2 ' 1 - ' f . I Q 9 1 "' ' ' 1' ' " ' T " Q - I . r , ' v -1, ' V v' A. C "lfx frlctis llt ll Q-X clictis . 'N li.'A "'llzmti quzmlum 11:1 cus sis." A.f.tZf1?Zvi?Zvi4F2vn?l-E81i?ZvZ6Z+EfZ2i?Ivi?Zf3Zf22fA THE '930 WHA'-'IR 31333.S12?Z3iSZ'15EIt'.535Y356?.QZvEfi?fZflvZ?Z+-.6 5574 rg wb U-Q. n""""" hhvua ""'r0u: Palo fmowefx xx 'Y 331 -45 fs... 1 WGOL' vw X-ditwllouti SSRDY 853' .a.,,, 'S'- 5:55 I 4 Cm. Sfhsqg 'Inna 'faazau lnyz Ilffy XX G, 'L J Cf-f9 g -'xv' N, QQ Q !5-f? xf TQfC-E25 S :Ara-'.A .A .1 .1m4'.- .A .4 .' .ru 'f ' 'f'.". gg' 4- VQ?T-'Q T ' 7 ' . '1 - A- ,. -X S f,. , , , Q' 3 ., W 1 .Hia ,J f A r. ' V" 'N-. . ' h A , . t '- H fi , W .H ,U , 7' " ' 5 . as , ,,gv-AQ. A L 3 .ui-J. .FY I, N f ' '," I i . ' K Iflvrvr A"r-MK v 33 z A L " J 'g L- lk . A 4 , ' Bn T 'lflll I ' ' ' N 'Y .J , ,. ,.. f 3 'K .i ' Quia k -- . M. - -. " f J , Q, , ' Q A, . V' if Q ' , k w Y "1 wx, 5 ff . LQ! 'W ' A , Q 2 4 , 7 .f 1 L . ' A 4' -A Ht - A fp 1 H Anrn 3 , N M f S W fi , fl at , ' ' '4 , - r L Q R' W N .k.. ,, ?, .,,., . A AZ . fb , W , "Z'j'7 1- 41 ,,,. - QT f' 1 ' 5. J V. W 5 Wxlja ii, I ei, -law, , l Y .. 2 1 37 ' 5 D .,, l V, QM? " ffwxsha N 1-' ' . 3 ..a , ' Ev'-W ,, X N 1 3 Q Ez A ' W - S-sl ' lf ' Q .fs ' ' 4,7 ' f ' A 1 Yrs X " 'X , L KK ., N ' 8 ,ff ' 4 -- Y 'Z , A '. ' 1 Ik.. k ,N A . Q in 'r i ' q, N W., ' ' V . , r .. . 'ZCZ9ZCi3E2i8ZCi3E3i8ZCZ2Z212122335012ZSZCKZCZQZGZZCE1 T H E l 9 3 0 W H A L E R 133131312231328CQECEQECZSEQZSISZCISZCISZ332323193 33, ga L 1 hm u, in' fl .,- I 1' 9139 nga 712 fmflwfff fm an fwff 1,- R N fn, 7,7 , nrlfnn 7 -1 , nv 5 x I f .-., 1 :Q ol .. 1 I 5' .4 4 4 fu 92' N-N L A - KA.. :ILSX-iyxz J-5'-, 5 .1 ,iff f X .r fin N.f xlji x! Q 4 3' Q ' 1 I ' h'l .,., ' 1 7 Y i f - i K K vffi 'v0,",qvxa, ,r', of nvvra lp' N1 f 1 4' nf' .awp vu- . org ',',r',gol 9:00 ,Q ,QM ,rv 4 ,.vnv, 4' 've 100' .'v',4 ' 0' von' v. rf". A P v a" ' Qia4'v5'1'1' . 1 5'l'l.h , .1 ...1 , U Y , A ' 11,1 An' Q up .o.f,0,v,.5nS n 1 v- f 0 4 , Q, 1, 7 14'0s.oJ9f ' Q n 11' 1 wr , f f Q 1 1' A ' 'sf 04' ., Iv , o g. Q I ,n,n 0 , Oo f 1 ,,, v 133, t Y I 'AW Que- '3",' 1,00 ,vnu vp , -.uv-'m . uv ulalll 14, ."' . 4 1 5,54 . Y x 102451: 6. u, , p FQ.: z I' I 1- 21'-u x...-f Z , y A Q Q in as s- - - ' asf.-5 eg" , ':- "3 - , 5. 1 3 3 1, -- 2.3 - S 3 ,.. 0.2.2. 'xg It .., 1 QQ., is. X- .'.3t - - -'03-, - 'Q 5 Q- - ,- -,. ' x XXTX Sofff JU IOR Xu gr' 3, Q' - Xl 6 C We + , X C' CL- ffn Jf A 'F Ili! Qkkxwjkkxg Cf X .ga I ,fi .R-, f Y..- - .. -- ..- Q--. --. Y. g.. --.-.V .-V .. -. -.V-. -7- 'ff' L' -, ig, '1 il- - f.,mm:--3 ' .47 H, H- szgeaqgzazgf E f, V , fl.-M' ,i f 0 D , , , ff VE 2 - ,, ,, V ,X ,.- E1 ' - ' f 1. fb ,L -435' ,i3':1.',-'wx-, ,- -- L A h 1. S K . , ,,., ,., I Q ,.- , I if H - V' ,BV - F ' 'g X ffffct O ., V A, 22 - , , - 'lil i , 61 sv G: 1 ' -v -1- S i-'fir 7155: 7 A A K ' ir I 1 "": I-'Q'::'l"f'f:fAl'::'1't' ' 1 - -' :f:.s-'-11.1" - 4 ' ' E I H 5 ,A:fff.-"Aff3-if-11:17 ' 5, ' , T :Y-'-: f- I I Q ,f,-.:g.:4:'2r.-iigrf' ' 0 ,, l " rff.-1:f.1'a1i4f.-i:.af f 1 5 "1?il!E-:':2:? ' 5 4752 P:-Zyif-'Mi' Q x . N " ' 1 N ' , ' ' ' w " ff .-1:-.'.--:rf-L-L-ff . 3 '- X X -5 1.1-..:'f'-j:1'.1'.'1 U ' 2 2' ' 5 55-1i'11f'iLff15 'f ff F1-. .. vw' 3 ,' W S A ,1 1 LEE' 322515. ff ,-5',.'7 'Q ' ', . -'57, 'Q-' Y if ' ..h .QA f 1. . '.Q-ffm" fr- X A kk , A-13 xux - Q, 1- 4,l"::.",j"J 9 ,- nf' J! X-XXA , f ug 'Q',l'.9,1A,"'-. Af,-.w Q- -,ae .1 , --wx?-.'.,l. 'f' .. J' my F, . ' '-1.-w1t.2L- 4 4. w , Q, .1 I 1,50 . ,P 3 1-V L ' 1.4 'V 'fs' ', 4' . x -, , f N 'I-,A X fir". If 'UA , 1, IA 1 gl , , ,. . , Q .i : L i.f'4f1' Q f 7 , T'-.,,..l U-z Q , ! - !f dj, ri, ' , N q'.,. '4 "M N Q ? , , -4-fag: ,ff . -X , f sg, E 1 44.- if if K Y -'L - - s f ., ' 3 ,. 2 ' - - Ti Q si., i "- 'A 'v :if 11, ' 1- 1 Q.. p-,f,. - ' 'lfz , 'A ' '-32 M." . . .- - fri-'I V, 'LK , x -X , W1 fc XQVJQ 'MD ,, dv ff THE 1930 E1 wHA1.1-:R -f Q11 1, 3umur lass Zblstnrp 1 ' 1 Qlll 1 KX N I4 . 1 1l1f 1 lllx .-,Y 1 111 1 1 "" Nl L Ll N 1 X I 1 Cdl 111 N nw xlll' N Ll I xxkx IL 1 ff ll1N xskf N x N N Q N 11 I x 1 l 1111 1 ' N U X 1121 1 1 1 1 1 N N 1 ll 1 1 ,ll 11111 , 1 Illl 1111 N 1111 1 151 Q 11, , N N N Uv 1 1 N L' I1 VLC 1 N N 1 N 11 LII l I 111114 X ll X ll 1 1 NN , 1 Q 1 'X llf l IN Ill! 161 K N 1 1 N X llll. l N lllklll 1 ll 1 X 1' 111 lN 111 Q l 4 x 1 DN N Lg 11 1 1 N xx xx 1 X 1 I 1 N N x N I N x I1fg1 fztfy two Rf!! 1 r av 5:-f 1 6 m +1 fCL. ff!-'MLK A X ,ICGO 45, Z ff: YN? if X :QI ff! f ,955-' . 1 111 ll' Q1 if 1 , 1 fl .Q I I Q' ' - xy 6, 5 5159, X1 4 Q' ' 1' ' U ' l11 S1'111'111l11'1', l727, 1111' 1l1'c'z1111 111 ' 1-ring' l'11lk1-lj .'1'l111l X ' , 4 IIS 1l11- claus 111' 31,1-111111-11'11c'1111l 11111'g11:1l XY'lS rc: .'.K'fl. 'l'i11111-1 311- gl, "'-fi, wc 01111-1'1-fl, 1111l1' 111 fccl 1'1111111lc1cl1 111 l1 111111 111 :1 ' -ck 111' 1 111. XX' ' 1 55' ti ,730 1'1-.11-C1111 1l11' 111111' L'lZlS.'lllL'l1 'lllll 111 llllll g'l'L'Zll 11-licf 1l11"' 1li1l11'1 QPCN i11114:111- 115 215 wc' l1'11l 17' 'c1l. IJ1 1l 11115. wc w1-1'1- :1 1Az11l1c1' l11111cl -,',' llllll! g gf:11l1-'111g Zlllfl 1l11- 11 l11'1' 1'l:1.. 2 , 111 11 S01-1111-fl 111 11s. 11111' 'cl 11. l11 ll XYIQ' lllL'l' w1-1'1- 1'i,,l11. l1c1': .11 wc' 1111 .'.' -l Il l.l'XY l.Ill'l'. :1f11'1' 1l111 lll'.'1 1-x:1111111:11i1111. IS111 llllfl' 1l1c1 XYUVL' 111 1-1. 111- 1-111111-1l llll' 1'ig1'l11 111l11' lll0llIlW0l'.' lll g'11111l s1:1111lf114' 111 ll11llq1-la-1' .'1'l11111l, ,Xs1l - 111111- 1111 1'11111l1:1ll Cllllll' 1ll'1 11111l, Illllllf' 111 11. 1111-1l11111 l-lll' 1lt1- 11':1111, :111 I 111111111- g11111l 111:111'1'1:1l l-l'HlIl 11l111'l1 Il f1'l1-11111111 C1111l1l l11-111:11l1- llL'Xl f1'1ll'. X11 A l1:1sc'l1:1ll llll'llK'fl Ill . wc Iblll 111 :1 11-11111 l.1Il' 1110 11111-1'-Glas. N'ZlIllk'S, l1111 w1- w1'1'1- 11111 0.'11111'- 11-1111-1l 1-1111 l. lI1111'1-1'1'1', :11111111g' llll '15, bl11l11 115' lJ11'i111- l11-1':11111- Il 1111-111l11'1' 111' lllk' i'1'.1 f11'111g' I11 111151111 111' l1i.' lllll' 111 1'l1i11g'. U1 '111g'1 lll' lll'Fl XVIII' wc lisl 11115-' 1fl11'1l 1llIl'Sl'lX'l'S lll 1l111 1l1'z1111:111c llllk' lw XY- lrllf' rL'L'1II4l prim- lll 1l11- .XII :ll l'111 l'11111'1'i :1111l 1l11i11g wa-ll 111 1l11' lJ1'1'l:1111:1111111 1' 1121. XYl - wc l11-1':11111- S1111l111111111Acs wc fc-ll lllill wc XL'1't' 1111 llll 111 ':1l 111111 111' 1l11- Fklllll1ll. 'l'l11- l'lI'l'SlIlllL'Il sc-1-1111-fl 111 wz1111 111 11111l411 11s lim-11 11111' 11lz11'1' l111wA L-1' -11 l11-1':111s1' 111 lxvfl 111'N"111izc1l 1'11111l1z1ll g'1111c. we lll'll 1l1Q 11111 :1111l l11,1 llll' wc' 111l. l11 111'1l111' 111 ll1'lliC 1111 f111'tl1z1tl1l11w 111 Jlll' 111'1-,'1ij'1'. 1l1c Ilt'XX'lf' f111' 11'1l l1:111fl l1IlllL'I' 1l1c lc:11lc1'sl1i11 111' Mr. llic 11 XY'l.' 11:1-rl '13 Il g'1'1111111l 1111 11111' cw :111 ' 1111 111 1l1s1i1g'1isl1 'l 'cs. Ne: 'ln' :1ll1l1c lllL'lNlM'l'S 111 1l11- l1:1111l l11'l1111g' 111 1l11- 51 1 l1 1111 111- 1'l:1 .',' 'lllfl wc 2111- 111'11111l 111 1l cm. l'll1l '1' llli' 1li1'1-6111111 111 Nlr, 4'1111k, w1- 111Ac11:11'c1l llblll' 11116-'1C1 plays wl111'l1 wcrc 111'0.'c111c1l 111 lllk' ,X l'- 1111'111111 l11'1'111'1- fl 11lc:.'c1l 1 l' wc, 'l'l1f Hlllj' 1l1i11j3' llllll 111z11'1'1'1l 11111' w1'l11111l fCIlI"1X'1lS 1l11- 1lc:1ll1 111' lDllX'lfl l.1-ilu wl111 XYZL' lllll' 111 Ill' l1c:1 :1111l lllfkl l11-l11'c-l claw 1105. .Xf.ll111i11's,:1 11-w 111' ll, l1ccz11111' ' l L'l's 111' 1l11- 1: 'sity 1'11111l1:1ll 11-:1111 :111l lllilllj 111-111' lllk'lIlllL'l'w Ill. Illk' 1'1'11v-1'11111111'1 11-:1111. lli9l11 1w,i1l1111kf:. tl Ill 'I1 1l11- 111'x1 11-511' 1111115 will l11- :1111 lllg' 1l1c lmcsl. lllll 1111l1' l11-1':111,'1- 1l11"' will l11- .'11111111,1-1l 111' Xl'li'l'1lllN l1111 1111 :11'1'1111111 111' llll' l:11j1f1- llvl.-'lltllsll' 111' .llllll 11's 1111 lllc' X1'll'l'1lll liQ1. XY- l1:11'1' .'llL'L'l',,fllllj' 1111. 51-l 1l11- lllil 1-xz1111111z11i1111f lbll 1 111' xI11111111' f'l'1ll' 111111 1111- I1111kA11g f111'11':1111l 111 Il an-2151111 Ill. Klflllllllllt' :1111l :11l1l1-111' 112 lllllllll. l11111l llc-W wc- fl1:1ll l1:11'1- 111 w111'l4 l1z11'1l 111 1l11 1l1ff.l1111 111- :11'1- willi111". xlilllj 111' ll, will-1111111 1l11- lJ1':1111:1111' 1'l11l1 :1111l llll' 111-11 5111111 l1:1.l41-1l1:1ll, 'l'l11' f111111111111g' 11-:1111 11111-1'Nz111111l11'1'111-l1l l.41l4ll.' 111 111 11111' l1:1111l 111, :111l w1- Ilul' gm-- i11j" 111 1l11 all 1l1:11 111' Cilll 111 111'1l1-1' 111 llllllik' 1l11' 1'l:1N 11111'1l11 Ill. 1l11- llllIlll'I'Z1l5 "3l". , , .. - ji iv C ff 2112 4. 1 - 1 Ch I , 11' 1 if 5 L, sg ff - 12.1 i , ,fl If if ,fx:iz.::si2221::s1:::i:::Z:::::::1::::::e::iz. THF 1930 WHALER :wazisicisxisicicwsleztzcieicfizlcisw " H nr N1 nr .Nt nr 141. nm nf nm W nm JH. H n MI. Tlf 151 lil' .Nt Inf J'1 114' .N1 194' l'1 Inf JN. 'nf .941 Q41 TN' JN. I51. 'nf 151 l'1 JN. 'ul' JN. nr JN. MU. Nt 'Ml' 141 JN. J JN. I'l KN' H1 l'l. 'A !'1 'uf D41 KN' IN. lgf I'1 'HN' l'l ,u l'1 KN' ,U1 lyf ,N1 u 1'1 334' JH. .01 l'1 nt Ht. ML ,Nl l'1 Q9 v 'Opt' 'Sql Wi , ' 'Q If 1 J f"+ uwzasatffta 5P5r45F5PN 931 1 OF SS J 'Inf 114' 'H4' J'1 'DN' 'Inf 'inf 31 1 1 1 'hi' .91 in 'nf 'ON' ly! 'nf .9'1 'nf 'M' Ttf J51 'Inf 7If ug 1,1 L 'M all J91 Tal 4 v4vt94-4 5 J vq-if if 0? J? ay Y y y ay aff df wmv? Fdypvtip xy v ff .4 -v aty4a A., 9 ,w Q 3' " Y' 3' M 0VA1'rVAtf-Vs !'strV!,teVQ PVQ 061 aa 075 AVA ed AVA Ave 4-Vs fa QV' Va 41701 PVA :Wg 97:1 975665 PVQ1 PVAQVA AV'gVz3zVs fvqtzvsgv ,Ai nl if .-Z. -. -. .- -- -- ... ..A. i , . -.. ...' . - . -- Q CP 4+ 5+ if X ag: 45 49 . -1 ig gg My 2 . 47 P1221 1 55 , 'HQ' .4 gn ' A 7 5+ 5? '-1' iw 1 ' -of -, 0 - . 1 If 1+ ' D. , 1:1 4+ - - Q 4? 5364 4-+ - ' 4b 4 47 0 4+ 45 x 4 4+ 0 1 0 45 45 ++ 1 4+ gy . 1 , 45 4+ 1 ill ' 1 3 45 l 1 Qt 4+ 1 W QP 1 ,v 3,5 1 1 56 3 '- 0 . -M 0 49 24 1 , 1 - :W 47 4 gg e+ 1 " 4+ 4? 1 45 '. -1 ' .ah SE 1 . 3?- ff Lf Q, A 1 '43 sz ' 1 . -' 45 fl . - ' 'O ez 55 1..5"f "e 1 ge S, 2 1 V ' Q za N Q. 1 5:1 - 4 in 4+ 1 1 QQ 14 ,fs , ' gg 'Q 1 N 15 , -QP oo . 1 1 if 1- 1. sn 0 f- 49 47 1 P 0 1 A . 52 47 fi - ' ' 1,5 45 . 47 4+ 1 4+ 0 1-Q 0 49 45 ' lg 4+ 3' ' , if A l in A I Q- 'P . 25 'A ' - ' ' ' Rr " fl? if 47 4+ 40 ns, ag, ,.+.-..-...:'- .+:f.+..4:'f".4:.e..A..1.A3-.A! .. f'Irr-',+:'f:f..e.A....A3.,.A2! 1 'Out 1, THE 1930 E3 WHALER W -on -cn iffy,-f, - QEIHSS of 1931 lil 111 1111 430 1 ll X 1 1 111 ,1 1 1111 '111 N HQ N N 1x11 N X 11 N NX 11 111 11lNX 11 C1 s 1f L 1111 C1 N 1-'Tl 1 1I'l 'S X124 11111 N1111 XX 11 11111 1 1ttc'11 111 1111101 1111 111 C111 1 1 Xl 1111111 11101111 X11 11111 111111111 'X1'l1 111 1 1111111 1 1 1 gn 1 111 1111111 L 11 N 1111111 11111111 1 11t1 111 1111 1 '111 1 11111 1 1111 1 1 1 XX 111'1ce 11111 X11 11 11111 1311111111 T1'11 1 1 1 1 1X1Q1'xXX 1 1 11, X11 1 IX 111 1 11 K1 If f 1 111 1111 11111 N 1111111111 X1111 N 111111111 11 1111111111 1111 l11111 1111 Cl 1 11 11 1111 111111111 X11 1111 IN 1111 1111 1111 11 111111 1t1111111 C1 1 1 111 7'- 4 119 7.1 ll H1 In S C,4QNo1 K5iQ'i??2f'fS1 Q EASE 12 Zilw' ,355 it 'I-1: y n - 1, M 7 Z? Nile' ----3231 1 . I. , QL, 1 in Q' I , " ,KX sfo' sow F ft ' f 1 1 'A 1! f V . , , 1 - 9' , Pros 11111 ,,,,, , .,,.,,. ,,,, . , ,,,1,,,.,, ..., X X 111111 1. ' 1" 'ull B .1 -A --1-,L 1. X111--1 115 1'111 . ,,,, , , ,,,, ....,,,,,.,, , , ,,,,, 1 . .1111111 ,,-.-- ,739 fi ' 51' ' ' ' Zll'X'-'111'1'ZlS 11' 1' , ,H ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, , , 1111XXAZl1'f1 1:L'1'11 V 1iz11'111'1', 1'11'Il111i XX'. 1"1'1-1'1111z11111, 11' "111 1s1':11'1 1'.ffi11, .': 112111 11:11'1'1:l5'- X'111i:1111 171'1-11111:111, f1NCZl1' 1':. 1,5 1111 'VI 1111 11l'1' 11Zl1'1'X', R111 1'1'1 1111111 1l1:111:11'1111111s, 1: 15 111'1'111'11, 1A11Il1'1l'S 11411 "1 1i:111111, 1311111 1111 '111 1l1'111'111'. .' z 101' 1111' 1, ,j11i11t1-1 N. 11c1ff':1111', Max 11111, 1:11111-s "1'. R '1' "ll, XX'i111:1111 1. 11111-1st1111, -1111111 XX'111111 1111I1'11. ", Xut 1. 1111 ' 111-111'g11 1'1Il1'1 111'111111:111, 5101111 1.:111'1'0111'1- . " A , 1 ' 1 . .1111 " A 111'l1XX'1, c411'11S .11 107 V11-' As, . " 1. 1 8111. 1' . . 11115 XI. C':111z111z111, 1C j'011e .X. 1' 51 b , . '1' N01 ' A , 1"'1 :11'11 1'. b 1.11Zl11Zl,'111.'1i1, CZ 1111' 11, 1.ZllI111, Rz11'111111111 AX, S111'111':1, '1'1'1111' .111s1-1111 1'1111i11.', 111111-i:1111i11 -I. 1.C'i11'X', 1'11'I11C1S 'I' :lx S1111 1121111111111 11151-1111 X4111115'11, lint' 11 '11'X' 1. -1 '1s, 1Q11.1' " XX7:11'1'1111 N11:1 l'11, .111- X11111,11:1111111l', 1,Zll11 'l'111'11, 1.'lt11', A1111 If 1111 N11 -11111, bl 11115 '1'. 1'1'1'.'1'1'11, 1.111111'1' 17. 1.1111'11z111s111', 1s:111111'11 1. N11 ' s, 1'11'L'f1l'1'1L'1i 17. 1'1'tiss, -1111 1' 3 1'1 '111 XI: 's111'11, 1'1f1XX'1ll'l1 11. N11 J , 111111111 . '1 ' 1J1l111g41"1. -1111112 1111g1'1' N1:15F:111, 11211111 .'1 1111 Nfk, 7111111111115 171':1111'iQ 1J!l1'C11. S1Z1111C'X' '1111-1111111'G X101 ' ' , 11C111'X -111s11111 S111 , 13111111 1D:11'i11s1111, C'11z11'11-s G. N11 5, X1111' 1 511111 5111. , 110l1l'X' 111111 1J:11't1111, .X1'11 ' 1.f'1'11' X61. ,'1 i '?1r1 S1111 , 1Q:111111 1' 111-1' 13141111-1:11111, Xi1'11111z1s 17, X1'ks', Y: 1 1.. S111 111'111'g'1' 1':1111 17L'..Zl1l11N, ' 111k N1 '1 1111, .Y - 1'c11 L1 1111 XX' A 111111101 X11111-1' 11111 1111, -1111111 711111 C1'I1"- , . "1 1014 XX'i'11-1', 111-1'11:11'11 1J1111111':111. .1?11111'N fl1'+11'ff1- 11111.1l'1-, X1:1x11'1-11 11:11'11111 XX"11'z1111f, 1.1-f1i1- XX', 1'1l'1'l1. 11111111111 l'1'i11111, -1111111 Fr: ncis XxYl111.1'. 111-nj: 1111 l'11,1' fii' Af-H' 111' X-1 V if ' ' f g'-, N W - .1 N 1 gg fif'11 R-'J Q- 1 -ff? 1 QQ 1 . f N' 1-3 2 3:3 4'C'4b'C'3'A3v3"3v23 3v.3vzJr3v'1 THE i930 WHALER F'C'2v'3'33'C'3v3'C'3 3-'3'3'3 ?'C'3v'3'C'-sfv'4 40 G C.. I 3 I 2 2 , Z A ff? arf- Q O I sv' 0, my X Ill ff I R f X 0 , X 1 X x X 5 X Z Nlx? Z Q X X b ws QS ww SOPHUMORES 6 Cf'2X0 f-ip K, gggiyfggi X Ngwgjqib ,ZPQQJ , -'Qi W 1 t 1:5 u 5 f XX ,W , as yo -, N ' ' 1 A K yi I N ll V r I nf J .l ' KS 5 O O O O l 45 Hxnxnnulllmuum 'ni W 1 K , . O . L 1 f I , .. ..-.. . ,Q x 1 V 4 - W afkhy. . 5 -nw 'H W 13 I 4 I I f ll? - 1 ' HIL . Y in-E M 1 " ""' -1---a W ' Xl J ' 4 'l:2 r,.q..,..'3.,.' , Q . r W ff J 5 K N A, . -. :ni 'V I full, L: 0 ' g':'1::.i- A - Tw jf ..,, ,n ,, j x R. 555:45 - 15 5: ' 5422.5 gsaif, . .UMQV ::::: I Wit .m'5i2-- "W" X s - :::: ZI::sa,,,, H "-' 3- ur: 3 , ly esaaaz M - 4-,-ar' X if aiififiiif iz' aE:'iiiEE'1iE:- EEL .. - J .f 1 """'l?'S'xE""" R-N' - " Y' .X-1.. Q Na H 6 X 5 w 6 ' 104' S X . lx ve N X AX P' X '--- '11 'N A H - 13' E 'O .mmf w ' milf A N sh xx- V " XQMNNW .. ,A ,. 1 X ,: x MI X X : , y, A ,V l'Qr.. P-:A My 1 SMX U .9 , x ' Mig V 5 a.: 1 X x ' 1 6 x J - + 1.2 J J fr Y 1: Q: li NJ The 21 .1-Q THE 1930 Q WHALI-:R f -f lay, R, Qnpbnmure lass Zlanstntv 3"-'L .23-Q c ' ' ' I ,., 'Pao 1 u x Q u Nl 4 N 1 Nu: L if il . Q N Q 1 N .wt um eiitci lu L L im . N ou m N img x iii: , N 1 N x g lxx N 1111 uc wt out lllllllLflld L X 4 N , x N 4 N 1 N : N lu L Ill x i 1 Q x u ff 1 minimis a N N 1 ml LN Q f un . . rc I1 xt ., imc L1 L . mv ug ru 1:1 ec mem tnrtecn tu uutluno t 1 f L c ua x e but ue xx O ll' XX N Olll IICX O5 C flll XXC ut 311 fl JAX if l N K llll N N47 Ill. N N N N , N 1 g NN xclmill x . miiimw N llll L lulimcl ti i . rg. U lg N HC 1 Q l l u IN Qllilllff X L Hull NCX C11 0110 lll N Llxlll lll 5 Jr 1 N v N 1 N Lk N N 1 l x V N K l x 1 1 1 N N 1 C. l ll ll l N I Nt 1 1 If xx N If NN thc xx Inge hjtu .su Cie' H' f X.. :X C: dig: Q?-?f4f"RX Xvlfffii 1 A 'Q 'I L-1 WI Q ., 'N 'fl' x 0" 1. . 3 5" Q -15, -A f i' '----31? s ' ,fi Q W 'J' J : X, of V ft j X il' ' Qu E X Q fl U - 3 i -1- if + le -- ,E f14z . - .- .'.,:U - . ,N 2P1'2Lg HI tm' ul tlu' lug flzljw ui 1111 lixcf mhutcrl Scptciulwi lll, l --, WIN: X wli' vc- lirst :xtlviiflcrl :1 lu, li sclii nl. .Ns 5 mil :ls uc :1i'i'1x'crl, xx" 0,t:l1li.'l 'l :l 1' 'Q rfl. 'l'li "Q wcrc unc liimrlrcrl 'uicl ci. lily uf uf. ilu' lziijcs l'lI'l'.'lllllZlll L'l'l .'.' ir -' l lk llcy. lu spit- uf mu' iic-xviivss. wc su fa-lt ut liomc tlu-rc' 'mrl i'epulx'0rl tu flu rl ext. :Xs tl Vero su 'my nf us. we rlcuiflcrl lliwt wc slmulrl win :eveml cciiteftx lmctwccii thc 'lzyxv : l ' i"t'l-'. 'l'li- liiit cl'l.'li wa: lu-twccil nur fimtlizill lC'llll mul tli:1t :if ilu' .hplin- lIllhl'1'i. l'lllll'l' tlu- rliiwvtimi ul Nlii livcfl, our lC'llIl 1n':u'tiC0rl fm' :L xiwclq ur in :lucl slum gut iiltu llllll-SC'lfllll ' rm. Thx Suplun irvs Jimi licnrfl ui' lui' ilu, xwrl: :uicl they przicticcrl fl rin,, the :l't" 5 lsu. .-Xs :L rcfull, th' gn - w: 5 :i tic. XY' gut flu ' tu i'e'll lm l work aftcr that zmcl, xvlicii ilu- cx' jf: 1 ': ui - 'llc by 'r l'f "1 l l l ' ' ' ' tg. l was :1 g'1":1t gzun A :mil ilu' Suplimiiuris ll yerl x' ll, 2 'OIL 'l'lu' l'ut l' u'i ':1.' ' it ljectiv- '1 l ' p 1 ' 1l"' tlizlt c'x'vi'y- mic cujiiycrl. 'l'lu1rc wcre mily two cl1:1i'ac'te1's in it, but it was su gmul that we L-zlriicrl sccmicl 1l'u'c. XY- wc-re i'cpi'c'.'c'11tml in ilu- lDC'lZl1llIlllHlI K' 1051, :ily ,luit wc- mliclift place iii ilu- li 'll.'. Ycry fcu' of llf fzlilcml iii uui' L'XZlllllIl2l' limi: Qu that ilu- L-ml of tlic your fuuucl up lJI'ZlCllL'1lllj' iit:u'l. lu iulci'-'l:l. .' lm? : vc Wim tliircl plwcc, tlic Supl winning: liiit :uicl tlic .lui ' rs clus- s ' lem. AX! tlic start uf mu' Suplic iuurc f'L"ll' we ci" 'uiizcrl :lu tllci' fmntlizlll :um :mil piwlcticvfl :iw li:u'rl :lf wc lmrl the Year l if irc. XY' Ulllf' plzlycrl um' grimy' liut tl1:l ' Ji. X7 ' 3 ' t 'tl'1g. A: J zl' :ill ilu' fm I lm- mi i'c--l"1'c.'lmicii gzuucw, tlu-re way quite :1 crmvfl wut tn wzltcli ilu' guiuc :url ilu-V' fnriiufrl :1 Cliccriiig s-'limi Iwi' the liitt limi- :lu iiilc-1'-cl:1ff crow Clllllllff' iiiw.-1 u':1.' lclcl. ln lll-2 :wil :il IllZl.k'lllQ'. it sl'CllIl'fl quite lil'c :lu llll0l'-L'l2lSS nu-L-1 lCCIllIfl' :1 Sc-iiim' Ilii- iwli -il llrsl. :L ,limi rl' Jn-cmirl, :1 S iplimiimc iliirfl, 'ull :l l'll'L'Slllll1lll hulk lmirlli plzlvc. llmu-x'ci', uv uwm uilli quite Zl jmml QC irc. XX' - l Ulu- In gn in ll '4 ugfli muh 'l will life :lt l'ulkclcy. XYllllllllAlllJ1I .:.' ilalc. login, if new ','.' 1ll'f',lPlll. lllflf'lllQ' Il ull-:ui gzuiu- all - ny, I ' ,'f. K Sl - QV X M K K-rivf i - - 5 I A X 5 -Qs, g-: - u. L -i - 1 ,Ycl+ ,f-4 -: - rs- J'!. JN. 3 J J JN. ,Nt JH. .7 I J J J 'J 7 J 3 .Nt .7 .D ! 3 J J 3 1 JN. 1 givin:-S W .11-4 L 95 lj! 1. rm 33 QQ l. 56 if 53 -l I FU CD OJ O I P I' FU W 'W nm 55 xg: W nf 55 1 u -Yi xg, 1-Q: iii , NK, ,El A 32 OF 19 SS 1 Nl Ing' Xp! .Q f Inf Til J Q. TN' J'!, 'Nl' .791 'PH' .Q C 4' 1 Ji. JN. nr Ml 'MI JN J'!. TN' 1. TN' 'nf nr ,om 'DN' .Nt JH. f f .9 Tl' 'Q f' wif.vxv.3Zv.33v.2ivXf3?3f.3?3f.3?k4I'52Xit.Ciiiflvzfivxiliv vz?'1v:fIZ?Iv3Iv3Zv:3I'3:3fI'2fIvztTv?,3ivZ?Z3f3ZC.fZvE3,TC3.f21fv'4fs J 1 in If 55 W 1 f 45 Q 1:2 '54 G ' W m f 1:5 w 8 t 'ill 32 I W ' . I 35 Q, 1 Q ., - 55 , 3 f iw Q - , , , N Y ' ,'-'2 ? A R 10? A 3 1? . f , nf 532 ' 4 Q 5 ' ' f 325 f ' V sf E V an V I ia a.-Q it fx-4 e ?E W Q it ' , ,3,f Q - . 13 ' ' 6' A 4-1 ie 45 :Q x :Q fi t l J Q. I ' - ' J I fig 'fx L H I ' 1 . 17 3 M -' 1 . , 1 ' 3 4' Q A 1 J , h V 1.25 ' ' 5' ' 'N , 5:5 ' ' J Y. -, f 1 4.5: ,. p it 5 1 , J 1 it , X 3 as , 5 ' as A , , Ar J C Q A 5 Q ' 2, K V QI Q . ui V y :Ni f. 3' Q5 f 75, Q. ' . .9 C 1 .-. W, ' . 4? 3 45 av W M' N XM 45, it ' 345 J 1 Y V i :lg I ag' 'Af Ag: fy A '43 ""a "a I Q: ,A Yfvlig-vj?1:A-v,,Av .' ,ff fri,-vb iv." Y'4',',",.':v,a4 '4:iiv" ga tg W V 'l ? w xl -W ,, M..- -'il.f'R-Ta ,fi 1"-4 AW n Mlmmmmm 31' Q1 1 'Mr I 1 imdnwiig - ,ww ,U Mm L I I l ' 7 fi' 4' 'ri R "WA '77 ""' 'T l I-' ' , ROBERT CARROLL MATHER X L J l L J I , 1 1 I R Hurll fM'1H1-wr 15, l"l! Ilia-fl vlul- ZS, l'P2'f l Thif lm-1m11'iz1l if p1'cfc11u'rl Ivy his Cl lllvzlfh-N :lull Null-wlf 4 I 1111111-s :nt Hulk Xlc-51 i f I i E .u,-,.,J Q J! if W R ' : X, Ky R Q? Mg F F352 Q R - , ,R Www-, v, R R ,,,..A R RR M if M Mmmm 'll 'E' I! J Ulll ll! l I I ll IU J U JU f Ill Ill n 1 l 1 .al 1 2. ff . P, ' -3 1- S' -, l "lIvwz1fz1lm5' ..1fXpril lnzuuyg ' XYl l :ul xml lriwl lhv xw rl lg wh . while the sun lflzmlc-cl lvl lllvlrll the eastern Xky was l nc. Time wwulcl hzlvc lJI'Hllg'lll him in hcl' puticnt ways- S1 his Dx' uug lllilllly Sl' kcfrtll llI'lJSllCl'4rllS lays, 'lb ' ll wr -If auth: rily :mel praise." lj ilT CJ U lllljl .- Wi ,ll ll ll ll if: ,Q 4 -.QA 8' -'IK QR, 1 C Q7 K' THE. 1930 E1 WHALER X,,,, HU I 1 mit: Ill mu x lx nm 1 x Xmu H LI 1 X N N lcmx x H1 lv Nl N an Q 1 ll L uh Ix1L ll KNKP l lx nm 1 l JJ X 11 Page szxty EQXQX Clllass nf 1932 N- xn I Q cxvml X 1 1 1 Hcmx mu Xn 1111 QIQUNHII lt: ,ux ll 7 ll L I un L H111 eu Fl heoclme X 9 5, nr mxcu Xlthul XX 1 INCI Tfnmx cum un 1 lhLx 111 uk Il 1 X X Qlxc xtlu H11 N LX K 11K X Xml L ., ll IIJIK xxu mm mlm I S L S1111 9 I ""' I1 4' CIN X flux 1 ll Xnthrmx 17 1 ll X um N L1 I XKIKX un xx x mm Nm 111 X an lk f nm S1111 4 PNL N u moxxltf um nah ll 1th mum Nan 1 vcnx Qul , Un u 11 X IX lll U mum ll IQLILI nu 1 ll Hu 1 S mx ll 1 xu 1 XX K llli llifl mal e L f N i ,gl I wb' 5 . 799' 'NJ .115 X Algfws Qflw fy sf 'Q 4 ,111 X, if ----L , , , , 2 U A A gf' : ' Q. ' e l B l'Il'5lfIK'Ill ,,,,, , , ,.XIl1'L'f1 i.:1q1w11 " In Xiu'-l'l'micla-111 ' -'-,, l'11'i'f1 :r51'k I". fl 'li 5. I Si' 'Ti-, Sn "'. 2lI'X' ,,,, , , , l,t'1'iL'l"S ll21Iifli'IlS x firif -" Jfqfif ,. ' . - N lu-:ls wer , , , ,, .,,,, , , ,.llDil'ilh li "ll,'1Clll Xguizxr, AXlx':1w lJ fl'.,lnfc1+l1 "ter KJIUIEUII. . I1 l'- ' 1. Xil - w, -I Vus AX. lil '. ' s. Y'll':m if, I,0I"H1L'. ,' u' vl. ,X V-vs, 'Q -tl l'. Ifzlulk, f - l'hilI'1s, Clyde 11 Xzznrs, iicmlqq- . l'c'xx' Ferl . I ': . m I, I'1'iolo, I. bl 'S HIlI'li0'I', R4-' C'm'm-ll FQ J , XXVI 11' T. l':1'A 1, hlulcx .Nllmrt l1:l1'k", llzmicl lf I"c'1'f" 311 . I un zllcl U, Rami- ljll, Kulmcrt lf. HZll'l'j', lfflwzlwi l'iL'1'l'iQI', Uzmicl XY. I' V l-', -Iuscph Hilllllllf' Iizlylis, ilu! ll 5, flilgllllll, .Xlflucl J. I" zfkug .Xml 15' llcfvurluin. IFITIIIIQ ll. flurrlml, Milhm Nlilflill Rivl, li' c-st lion-lac, llorzlce .lCIgCL'l' Iluliftirzls, 'f"'l's IH 'l 2. lyillll Vllllillj' liclfwzlcle. IIZLITB' .X. . s . X ' R1 gm " 11-l IH-1'11,'tci11. QIHSCIJII I.. llzlmm fl. flcwl' YC vl. K1 Q -, I'lQ!l1HI1fl 1.6mm Hillgfllflill, l'11'Z1lM'iS I, 'I l .f A ' "Hmm Sill 'i, Xtil If. live-Imzm, I X N. Kzlf' ', 1 NY. Sal ' " '., bl 1 HIIIICV, Alillllli' VI 'Vp Kvl :11, 'IHSCIIIT V. SCI " '. lfrzmk Iiux 1 11, XYil1flm' ll. Ki -' ml, L'h:u'lvs -I: 11105 Sh: ':1f, hlnculm 'lilll'H!llil'C Iillzcuxki, lfrlmunrl IC, l,cviluI'l', Nl1bI'1'iS Sm' . l.:1wrL'm'v l'. liuz' ski. llc-1111' -lulm l.rm'L'ry. Cin' wwf- Yi 'S S ilu: -1 I il: mn-s f'ZlI'X' fr, Rid :ml bl: 11 -s l.j'llCl1. 711110111118 Ii, S1 -lulm Lirigu Vim" . Llrayrl XY. Bl: ' ', V7 nk St 'z , ileurjfv 'cn Vlzmrk. L'l:11'v11vc II. Klzvsclale, A Hen S. St. CIM Z1iI1,'lZl1l1C,'xl. VIZIVIQC, XYZIICIH 'Vu xlc Klzwszul, , Ii xl 2 ll XY. Full' 'z , .Xlfrll XY. L'lc:u'y, blulm Sylwstvl' M: I " 1311111 XY. Th ' llzms I". kkvllinw, XY: ll -r bl lf '1 h Al:-', Hamilton Xl. 'I' bbs. Vzml liurlmm cAIll'kCf', -I: mos ifrlxx':11'fl XI 'fiZll'I'5', Xlichzu-I DI. XYI " f41IlI'0llL't' li. f.lPI'liSS,'llIl1Il U. NICfi1li1'L', .XII lwx' 'If XYIA 3 Z1-lulfm XY. klvstn-lin, lfrcfl XYiIs1m .I' luir -. Xl4n'jf:u1 li. XYI ' 'hlz mn-5 IQ. lirzghlizm. Vhilip llvxu-1' xIk'l.ZlllQ,'hIil1, IIQIIUIIIZIS j. XX'i11:1k1n', ficl lJ:u'iflMm, 'C -I! Xlillc-11 lfrncsl Xxvilliillll XYilc sky, ,XIVIIIHHII lJ'lfli:1, .X11 Crt l.cw XIHITHI, Xlfrecl Fr: lcis XYuml 'vrtl . f.2lI'l Cl. Ik-lnmfwc, l7rzmciQ Iylllll Mu' 1-3 Xxviuiillll l'. XYUMI wlrth, Ri'lz 'I N Ilcrry, IQ1lL'1't llnycf Nc "1 I, ,I XY, XY . 'lwscpl1 Xlzwtin U0 'img -11111 N. U'C'f1111m', T'zflXYZll'Cl If. fc A . .fwf ph I,lII'll5iYil'I'I, l'c-lm-r -I. KVHQ-11, 'l'l1wn1:1S fiwfffft , - if s Ai! 'IL 2 fir! ' X .5 - fini" i' A"""fx I sflfes scitiasiciszciszcizzciszcisiczeciezczzecizzcixzcizzca THI2 1930 WHAUIR asia?:iesis3:iss:is22iczcicz:fsE:izEas2:is2:-1220-152:-Z2 ji , I4 5 Nr IN "' 15,1511 s 1, L -fn,-fm ' Fi E,--451'Q' 0 f g H I Q' J G2 'vgiffgyywy w 2 'v v- wffmr? , 'Y 635- N 'Q I-3 :CSX x..L,.-35-x "' 25 C' ,cr-f!":w' ,jihaipq FRESHMEN as - X C Pjgplk CQ vii ff-x ' ,X do fffff 2: 5 . Aifiziia.- "".i:':: !', i- Nizutfga-1 . ,f A .ts ,:-U ' if u .I 1 A I' ,,c'3',..?1-ix fi'-Vg 5' fpff-463' xi 'gave Nix 1 4' - I y N Q' ,Q-'Q ' L, I4 my g.,..,-5' " diff:-r , sub 6 1 l , N 5 jir i, XG , X 'V Q5 f N M I Y 1'a'1. -17' V' ' K I' -rs 1034 X -5 -' . I S X- ' :Q fi.- - -2- 1-','Eij-- Utd' 4'-5' i l4'511fff"7" , Ll 2: 15' i5-1, -Q V we 'CA 1 - . , f " " ff-- ,X L?-Q.. x 6w,f .Q Wff B-X K X -JQQ , ,J f fx, L, X Q9 -'5:f ff 'Y Y " sf- 9- Tai i4i2' ' 'XJQ4' SLI, THE 1930 Q WHALI-:R -f Q4 ki? do XIX,-,,.-f" : Jfresbman lass ilamstnrp K N 4 Q If nt lllkl N X 1 lN XX Ut IAXL Cf l C'llQt I 1 N 4 1 XXL L llfl IIIZIIIX Nlffllx 112011 tli If EN 1 ll N N lk JCXIUHN L ZINNCN C LUG L 1lt'X Ill ll 'Hli KKK 11 JK lil L C1161 and bcttcl tm our IEIXIIIU 10111 mxu ox 1 1 N X .us 1 mmf 4 .1 N N wr ul IIN . l IW 4111 NL. 4 Nc You 1 N L . r mum an lt llll rullxn LX mmf N N wr l llll DUI dll lx KU I 1 X N LL lf lllfl NH xx ll Q to 10111 nu 1 .um mgL11117L1t1on I' xomc lfilvlll ul Lf 1 iv iuu them xx 10 lr' a Q unuq mn Jex .un um cw uc wa 16.11 um lltlllt tllhlll llLXlI NCAI HUXXCXCI 1lld.l1N Ol 11N Hill U11 U1 IIL LION kllllll ll N Li UUIN1 X Q Xl X I ILN 4 4 N . N Q 0. . U twat tle x Ulu 1,,u .1 1.1 mn 1 . nux m N 4 NL 4 CNlllQll lt LNG! L IINI IUQC lllf' L f JI t lxll Lthcr uc hum munh talent HI nu mu ua .111 If Q my r cl XX gn lL 4 , an . .Q 1 N J ux x ll lttcn :N XN r IX umm ' lilly nth X N 1 lllll li XXX X 1 I 1 N 4 L PKK ld I J U1 N ' lllg lllfll XXL 'IIC Ill QNNLIlUl MII 4 QX 1111 4 4 U .xx xc LN our rn Page mrty two Q 54 B -0-s -og og. -0. 9 1 f 4 NL Yffgffp C , ,ff fi x GQ ww pff Qviff ff XNEA 'L f xo 2- S +f"' lf 65' .l if 8 f a W1 WJ ,-- ,- E' f N A X "V ef , J, 54? . . M 'H If : l Y, f f - ' Q f -- - vf .gb XX ' lmu' 11-:u'llccl ilu- cull ul nur lllfl llnlll :mel wc- :Irv 1' 'zuly rm! 5' P- "ia, to sl nut un the nn-xx' lmtlm whicll is cullccl "l igl 5 'l mal?" 'l'l1iy if Il Q' 'Ty ol' ' wcll X'0I'll t1"1il :mal wcll kumvn to all uf thc upper clzsymcn 'hu V' hz 'e t" 'ill l 'ts l I' lx. Sc f'u'. ny we lmw hikccl wluug, '- l'1x'c fuu h' fb 5 1 l x s'l .' vi' ' xvhiflm Zl.ftC.'1 In the time .pirit uf tl 1 11' " 5 'l .'.' XX' l' ' l-ft 7'l45LUH,1 l '- l ll ' tl t the trail lr ilu' ' A -' ' ' ' l " S -' --'Xl 'e' 't. Xt Ulll' ll1'.'t llull'clcy ' .'.' cmlwly, tlc U11 1 -'l's.n'.' Z1 1 lilllil' Q as xxv 1n:u'vlwrl in 'mcl wcrc :ssguccl tu 1 ' .' "1ts. XY- 3 um ' ml out tlvlt uf. L-mf lxli 's :irc 'lll llllllllflilllt part uf sclmul lifc :111 l, ' "lf tally, ill: wc lmrl ln Illi' urizv quite Il fc-xx' nf the l' '-l .' gf. The lmzmrl lll'CFl1lk'.' :lt 5 mv uf the m wc' 1 'I' t its' xl lies: su m'm,' uf llf rl"iclcrltl'1titxx'u llc ' 1'll1 'l'lf .A ' 5 'l ' ' . Fu 5 A ': .4 ' utlv , nut m'my uf our cl'1 ,'.' went nut fm' ' tlxull. lmut Qi 'l fl'. 1'-l'K tlV'l ft' lrloltl -.',' 'fgl lll "fm ul' zl x ' 7 'lt tf'lh"5s-' tj' team and ram our two zmrl three miles clzxily fm' the grcatcl' part nl thc sczlsfm. ln thc llltCl'-ClZliS mcct wl1icl1 was hclcl. wc lwczlt thc SClllUI'.', wllich mzuic us ful quita- llftbllfl of fl 'cs. XX' 2 x"1'c l1IllllCli" in tlw Suplw lllHI'C'l'l".'llf lllilll fuutl1'lll gum' zmcl the tlnzll score was qcvcn lu nutlming' in their fzu'm'. l':X'Cl'j'Ul1C suicl tlmt it was 21 juml guna 'mal thc .sclnml turucfl wut in I' ru- ll .' x ' . AX lit rl' ' '19 ' "ll rx t mt frmn thc lJ!"llIlZltlC Clulm fm' - ' cm- lmcry 'mel 3-x'e1"1l Fr qll A z tw l l thx in -'t' ,Z XXV lm 1' ' mx' wh' ' '- :'- ' ' ' tl t ""'h4llllf't liul ut, 'll' tlf l'1t l,Ull1'l'l cmues 'llmmg' we lu 1 Q to have 'm 'mf rec-'llmlc SllI'lJl'l.'6 cn hzmrl fm' cx"'V'n11c vlf 2 ' fls. lfm' the l'L.'t low wa'cl'.' wc lmvc lmuvn lsmking fu1'xx':1rrl lzmfl nut in lmg 1I,' 4-xp-':t'n11 1-itlu-rl lu the Qu:.rt4'1'ly lixzmminz ' ns. 'l'lu-5' wcrc sun A ing' no " fm' up zmrl wc wan' I"LIllL'I' ll'Ill'llll zl it tl 'm. .Xu-' 'nv' uc stu licl ull wv mulrl :mrl whcn thc time' czlllu-, we fuunrl tlvlt they XVL'l'l'l1.l 511 lrul after zlll. X4 ' tl 't we 'Gully "l cl lg' tu the :Cluml we crm C1JIl.ll1l1L' lmxvzml, fcel' ' "1 ' 1 ','.' - 'al 1' 't lf liulkcl 'n l tlmt wlvll wc flu is fm' llcr Sflllfl ' 5 x ' xll 1. ' Vu. X il f , - ?,-ff KN A 5. figf h 2 X Z Q-L 3, 1 ,f -: --., - - +,, ' ' '. " '-4 s,.vtu.vtsu vntwxvwuv uvtu-P1946 uv v-nth 'I H E I 9 W H sts,-v we s a uv v v s v 9 v spv sy up fa t ? .Q , 32 it 'DO JC 'lo 533 32 E 2' . 9 m 3 A sk. 21, . 30 3,52 9 IQ' v xg, ap, VW if-"2 gli: A255- Rf 1933 CLASS OF 9-'E if nf 0. Pi? .951 W :4'r JV!! 4' 'L 'nl JN? Q .NL 4' .Mt 4' MC JU. .NL 'lil' .Nt C .HL +- 114. c uf. 'I f iw 4' 4' JN. JC' 6' 554' 4' 'lf J .NL JN. 'MC .NL 'lil' ML fait 4' C' 'l 'lf .Nt 'nd' Ili. nl' JN. QOQVA-3 94-vtvbvtugatsnfsg-vasgesyg-y4vtfAvt9,aiy v 94-wtypvtiy atfypvev 4vy4a?4a?Aay ay vena vbafpwsy vyy? v?,.?A.t9Av6xA6?6' 25:5 is 'FN' 'IM' 'B C' 'ttf 'Mr 'ht' .NC JNL 942, 75? 'ln' 'iff 'U 5' tr 9 C 4' 'ON' 'hf 'MT 4' 'hr ' Z' 'MI' ll' l' QC 'c f 4' 'lvl' .HL 'nr .Nl 'Ml' A AVA AVA AVA AVA AVA AVA AVA AVA AVA AVA PVS AVAQAVA AVA AVA AVA AV VA AVA PVS AVA AVA AVA 975,975 AVA AVA AVA AVA AVA AVA AVA AVA AVA A ft A A . A N ' 6 if " Q,-r ' 4' V 1 V --1 . - . 1 , 'Q P' AW: EW ' ' gi' Q0 'L 9 5-'Q . D 1 4,4 14:31 4,7 J 1. 6 A ' Sag, . Bari , , hs- f 1452 ' 5:3 ,ww x. X 336' 'Av' A A gf!! 1. . my ,sg 405 3529 1 ' ' 2 v, "'X , . 545, t , 4 , V 'Q . gag' ' .EL 1 ' ' we ' A Si? ' 3 , iii-i Mfr 129. 96 iw ' f' 35 iff? f, 30? 1 ' v. k V, . , 49' , 'Y-A: 171 ' '1 ggi? ,Q W 35 3 94? A if ., I ' A ii E " f fe E XAL 'e 3 ff ' ' V' A , 'ive A 1 42' 3? in 2' S15 .. W A . WWAWAWM MHMH-MM-n-MAm,--,MA-WMMH,wNAW,,wA .V.A , Vg 'fffftff' " fr," " f' " iff' f',",'f',,fTff!-'gfTfffff 'f'f" " " '- "' -' "' ' " " - "V THE 1930 Q WHAL1-:R -.Q ' I W' 11111111 111 1933 X lx 1 s 9- I-I ,ey I' 93' 111 I xvfsf.-19 1 111 1 1 Q 1 ll 1 1 D111 1 1 1 1 111 LI 1 I1111e1 1 11s1 JI 1 161 111l1l11 X11 I111 1 11s 1 D11 Cl 1 1 1 II 11l 1 11-11 XIII 111111 11l I1 1 1 1., 1111 1 1 1 111 X11 1 Ll I1111111 ll LSL IDNQIII Ill L 11111 1 II1 111 1 111 1 1I1 11 1 Ill 1111 11 1 1 1 ,,1 KI 1 111111 lX XIIIII IIN ID 1 V111 1 1 1 1 1111111 1 1111111111 1 II111 111111f, 1 1111I1l111 llllls III 11 11111 111 11 IILII ll 11 1 1111111111 111 X s111 Ixuss 111 NI1 1111 111 1111 1 III Ill 111 IX Russ 1111111111 11 11311 1 1 s ll III 1 s1 III s ll 111 Ix 11111 1 s 1 111 N 1 1111111 11 III l11l1 1 11111 1 1 Illllllllk N 1 11111111 1 1111 1l1I 1 111 ll 1111l1 I lllll 5lLlLll I11 511'11l1111 Ll 1 IX ll Ll1I11111 I111 Jl N 1 QI 1 11 111 1 IIC 1 XI 1 11 ll XIINNL N Il II 1 111 X 1111 X11 1 1 1 1 N 1 111 1 N Lf QI 1l11111 11 II 1 1 ll 1 1 1 X 51111 1 1 S1111 11111 1 s111111 1 1 1 1 H11 XILX'1llf 1 flllL1 111111 1111 X11111 ll XI1 Ill I111 1 111111111 ff 4 if 1Q3fyfgfF1 QXEIQ J ffgf ,115 , I 1 t 1191 . 1 in x In f I 1 1 qua 46, IZ' Q" C1 'X' 0' 1: I It 1 ---- 1 1 .1 U 1 l'1'1'si1I1'111, - I'Il'l'1l '1'1-I' Us 1 Q X'11'1--I'1'1'.'11l1-111 , , IQ11l11'1'1 .XlI:111:11'l1 xx, 'E -1-an Ivb . , . , A ' A y -. A N fglkkh - '-ff' Qi 'S 51- 'I.lIf- I 11-:1s1111'1 , , ,, I11-111.111l I111I1111 J -x-,Q ,X1l'l :111, X1 1'111:111 II11111lQ1', XVill:11'1l I'1111l'i11, I11-1'11:11-1l .Xt'1-1, N1 '1i111111' IIQ1 1l -l, I : icl Q11:1i1 t:11111', I111:1l1I IXII: :1'l , IQ11l11'1'1 lI1'111l 'l, ,: " 1011 IQ:1Il'-1'11', -I 5 '1l Ilill ', XYill1:1111 II' ' , 'l A I':1k ply, I : 'III l'IIClA'k', XX':l1'1' I1 1 -l't , l ,' lic' , I,1'11 :11'1l I'11'11 i1 ffl: 1, IQ1 I1 -1'1 I11111 'III1 -'i, 5:1l':111'C l'i'1, Y- '1l1 Iij rj-, I1'1'111 ,I11ll:11'1111', -I l S. I111 ski, ,I11s'11l1 IIIII -1 1I :1l, I1L'l1lI Ku -, R111 '1 I'11,""f. Q'l111'I1's I'I111:1l1, XY1lIi:1111 K1---1, I'II'L'fl I111 'I -1, II:11'11l1l Ii1'1'1'11111'1, 'l11l111 IQ1' , l': "ck I111l '1'i1'l1. -I11s '11l1 1':I1lcs, 12:111'yf1 Ki -'s111:11I, 1':11'l I'1':- -' 1, II:11'1-1' C'l:11'k, ID: '111 I' : ','l11', IQ:11'11 1 Ilfl S:1l:1gl1, , ' 'I ull CI1 lli11s, XY'lli:1111 K1 ss, lI111'1'1s Sal " II1'11:111 C1 gl . XYilli:1111 I.:11'c,', 1 '1l1l Sal " ', I,111is Q' 'I . -I: I.:11l1:1 , IQ l11'1'1 5:11 IQ lc1'1 Cf Il 1 ,bl I111 I.:11111 1, lIfUl'g'l' SCI : , Y1ll1:1111 C'1'1'.' Wll, ' .'.' 1-ll I.1f . 'It SCI ': ' IJ:11i11l Qlllflh , l"1': cis I.1 I", .',' 1-ll Sol' : , IJ: 'i1l ll11Ul7l'l', I,1'1111:11'1l I,11s:11':11111, Al:11111's SQ1111, XY:1l11'1' I1:1l1:1ll, IQ1.'e- I.lll1'l :111.'l11', II:11'11I1l SI1: -, I"1': 1'1s IJ1':1111-. IIllI'Il1II I.1' 111, XY1lli:1111 Siqlx bl: 11-5 IJ11 1 11'l1, '1' '1l1 NI: s.':11l. X11'l11l:1s SI1-'yfI1s, . III1- IJ11 -1 ', Cl1:11'I1-s XI1'1':11'1l11', -I l 511' , Nl 11'g':111 IJ -' -, ,I 1l111 Xl1'I.1111g'I1l111, l.111111:11'1l 511' ' 2 ' IJ1'1s1'11ll, 'I 1l111 Xl:11'lD : , hl:1111-s S1 I Klvuill I'f1'kl:' , NI:11'1111 NI:11', I : 'lt1111 f f A I"flWi11'1If. 1' ' 'Il NI:11'i:1111, I'1-111' S11ll":1, I 'I Ifi11l '11, KI1 'ris KI:1xs1111, fil:s 511111, I'l'2lIli I":111 '1, KI1 1'1'1s XII -1', Iflg':11' S1'l':1, ICI '111 Ifitzg'-':1I1l. I' ., 'll X:1l1:1s, Ifl1:1: 'I'11ll s, -I I111 If 1x, XX'illi:1111 Nu 11, lI1'11l'Q'1' 'I'111'111-1', . Il -- i1:1f1' .I1 I111 N:1sl1, 11111'1l1111 'I'111'111r1', 11' '111111 11:11'l:1111I, I1:1l11l1 X1f'l:111, AI:11111w If, 'I'1'1l:1, IXIIIIKPII 411-1'sI11111'11x, ,'1'l111'1' X1-"S, .I 1l111 111511. I"1' - I -'11'l1 1I1111I:1, bI11I111 f1'I11'i1-11, If 111I XY: s1111. lil 11'1' U11111111, IQ:11'1111111l IJ1'1l':1li111, IQ:1"1 Il 111l XY1I1'11.', I :1I1l 1l1':1l1:1111, XX'iIli:1111 c,'KllIlIlIIIl-, If1':111'is XX'11i1"si:1l1, f : Icy I21'1Il'i1I1, 'III11-111l111'1' 11'111':11l1', I'1I '1 XY 1l,'1f 'A 1f1, ,I JS'l1II II:1111, I'l1':111'1s KVX -ill, '1-11 11111112 . 'J1 IC' II:111s1-11, II:11'1'1' 11ls1-11, ': ' 1 101: XX'11111l, Ii1l11':11'1l IIz111s1-11. IIL'lll'j' II:11'111cl1-1: If" 1-1111 XllI'I 'sl11. H "1 IIc1'1z,. left I'c1'1'i1111, 7 '1 11k zlj, dll. -I' . V 9 f 7 . 1 I-'N ,fel S110 1 I 1',- J- :Q 'T ,if -1 lf:-' 1: 0--1 qazsA3sA3v.a vw s -w 's v uAv 's4v's4a qv s a sAv suv :.- If SY-s.,s::f.:s.:gf.::.f4:f4:ym4g.e.sm2 E F930 WHALER 2-'2-' 1-f F' PY eva A"4,f-yigeY33P'B5,e35Geisn!53e!'43n!3e'fA3.-'2te"A3 R.X ni.-1 gf 15212 4,,.fI" I-" k 1-.' pw. ,f ,- ,4 5 ' I mf Z' ff ci Q -'Q ff ff.-5 ,.. 'Pm' 1-117 ,f ,ff gif if .. MW- fQ f Z .11 'W' fm' I K '- Z , w gif Q59 Q'Q'1KWv4 J 5 ff' X 7 Z-. 1 ,Z xg, f Q '71 f QE,f?3a'11H'X ff , fzn f Nga E f f Z af' f 'Z fl il L ff jf ffijg, ff f K' ATHLETHCS X , W W A Lf' C if fx' Q' X ck Aff, K S1662-92 Aww . Q . aff .- V ' ' E1 7-4' .ki u . Q 'Qi .-.gi A---Qfxq-I' V .A X7 ftx' v I, . . Y I V V va V 1 V X -. v . 1 ' i - - - --.- , -k - X ' 1 , s r " - - A a 1' - . :ij', v 7: - kr - 4' 1, , 0,7-4, M !.,?- 4, f gg! 'di f ' " - ' --xx X ,- '42 - - S - , -, 1 , Z. an r V 'K 1 , 1, , 3 ' V 4 -32.2-. , I xr ' I -' -.. -' .' 2 ' L r ' 1 K, I A f f. - Y Q I' 4' 'Y W7 f , . ,, , , ,X X A h K . ,f 4, V , 1 ,fp , fy! ff ' , 4 4' K , .' , ff 4' 1 -- f fr ,ffxfki It ,. Z 'G , "' A K f fiylf -cz-L-' f 3 ' w , ' " 4 ,. .. I 'E 'vjf v ' --- f f'x.,, I' "V'7 ff .2.. - 4 4 '-., - ,A , 1 Q, 19" ,' f J ".' f , X, L 1 I ' V ,L xr.-2, g i Y?-, J' . ' ,V V ' ,',X1f '+ Y-4' ' 7 1' g 1 5 I ,ff-,xv -L 1-fl 'gk ff, 'J ,-1, 5 V - I ' ' "fr rn '. ,gin 1 Qc ff f f ,- : K VK ' ' , "U Y 'Za - 7,-Lf 7 im' lt' r' 'X Y ' If ' .71 if fr ? . " JI' KL . 'J 47 :L ' A 4 ' 1 if , . off- ,, K M f 1 4 , ,Af X lube? f ' Z 44 , L 1, X - X rf fvbd v ,fi K, W ,4 f , ff - f g Q KV I , . K-ff 4 V . 4 ,lf Lif i'iy ,, P' f f f! 5' I ,bo Il- KL f' ' f ' 9. -, .f .f K. N Q fg A Clk, 1 x f Y A- , - ,' f L pf if 1 , -H f ,f -x, ' ' ' -2 ' mx -'L -1,1 ,sf ,' A-if' ' fff f CXX 9 .3: '53 A- fx A l' '-"W V 0.6 2.5 Q? ?-"4 Q'-.Ka GN' ? :DMs dx 'J 0. 'ua LX 'Q x 'J RFI :Ab c. cya eww no gi no Ka GN CL no uw CXO owe CXO H QAM qs ci 1 ewb chu eww 'Q 'J ku fa no Tr CX? fx' X9 'A U. 'o SG cya ko no 'Z Dfj 2f'f9SA9'1 o wG o v o a va vacvadva va va MJ va V , A A .0 M G-A iw 0 v :ff '94 3 ,gg Q-6 'P M96 W5 -I I H1 5 w Q I P F H1 D ' 6 Q M56 'se 22 SEQ .h-6 3 ,S ' L, ELD I F ERCER M 5- N? vp fu 50.999 o gmgo 90 C PD K., ov 1: GN ow 'NX'-5 QM o, Xa 0, X9 Q C CX'-1 me Ku f-X O 'U -'J 13 0. ko CM? 953 o ki SNK'-7 Q G7 GN r, Wx? no 'D r qt: ' J P1 MQWO QF 90 01 0x90-x 0 1 0 9 09 99 0 4130 L 5 v' an an cv., G16 Crosman cvocwcf, cfoavzicm cviaxfvszw cw cf., cdycf., ewan, C6636 cn, cm awed, .fc .-EN -325' J .F ' 'V' EE -. fi Qu- .. r ,Q ' ' 221,-, , I f 4 Q' QQ ' ui I , aka Y ' YI 2 : iw ff f Q f--1 . 2'-? ' 'Z - 'fn' Un 9 .. ' G 41 1 is? ig .A gg +184 Q' if I Q ,- k as if . '55-'5 l 6 gi in ' .Q iq g as A Q? 57 Q6 5-31 ' 'Q eb? Q9 ' Cx gi : "2 9 I EYE iff Q . ,: 92? ' 5 lui 2? . ?i ,Q if , ,, i H . wg f ' - 5 " 5 2 ' A 1 cg. - Q? Fw I C QQ ' c, . ' .le , , 5 n L 2 f "N Z L .1 We li f'i2ifAQ2i -f--ie 1-in YF-wfe, '79-Al' fi: fav: H -:sr ff- T2 4 A rx A Qi N 'x '? s. ,, RA '---X.",Z -T r 1 , -0. Y Y V N' 43.32 -I ... , - ,f ..1'f " THE 1930 WHALER F Q "1 Clif . RJ .ao EN X? " ' x 1 J' ft R , U, , Q A 5' .v,,., x:-"- 0 MR FREDERIC W MERCER 'lme Page sz ty sewn We fN 'KK-,Q iffy fl 12222 ff , 5 4. , yjgriuv l"l.Cl's gn, lmuywul l.JlI'l'j'illg' the Imll fur thc kick-UH' 111' thc Hl1uiQlL'f'-Kihillllllilll TL-ch fmvtlmll fl. - . ,V ix, K' V , ' ' 5 A 12. 5' , - I , V V A 1 lf, M V gif! J. jg Y V- - Q L 'B - L 2,-sl r jfp' " iii, X 5, -:gg if' R' R -' .QQ 1- R ' 24: :H :A-"xvl:1:':H'x1'l:1'l:4' :H e H I 9 Q. -A, M A- Q, f-rf f-.MM M mf A 3? .ya .-vf .-,mf .Vai-+3:vz .rf 9 if Q2 on 91 JC l J C JN. J .NC .Nt O J5l. 'ICI H Capt Cupello ot Teph ICLCIXLS the lull trom Nlr Heuer P I am glad to see Bullxglex 'md Ql11p1nan '1 cull ILSUIIIC athletm relauonw 1 'll' 'A 3 'I 4' J JN. N. XC 'Ll' Capt Barron 'md Capt Lupellu 5" lhc ,gl'1cl1'1tmx Lxnlnngm QI'LCtlllgS .NL 'if' JL Page .szxty elght -:ms .-mm? Mr .-were .4 T E 30 WHALER 'lt' Af 3b Alf 'lt' 'nf 'nr 'Ml' 44' 'Mr gpg' r 'Mr 'JN' 'il' ft H 555. me I' 4' 'ha' 'Ml' 'aw 'nr 'nf nr r 'hi' ?A1F?Av?f ay XV 1123 it9A9y64i9iyAvy Adixygiyvl HMV' AVF! V v' Ai 50 A9 J ,V A0 ,Q vq ei 105 AY? 403. eigigagfxvf Rvzgvg :WZ e'a avste A A 5 0' Va 1-YA PVGXQ 4-VAQKVZ 4-VsgV3,gY1ttV7,tt'5g'Ag"g"3:VA?1V'X G Q. A '45 is .. Q' if "W fw f if flag ' fN,? . . .5 w r A - ,SL ws M 5 Ye. ew if w ag be 3 . my if is ags 1.-.2 . f gg W 1 f :fig A-QE, 'aff 54 vi 24,9912 3:3 95 .gy f - . - . .. . ' - ma , S5 A- . A . ' ' . . . . ' ' fl " ag ' C . . .. A ,, use 15? va live. W if iq, eq 96, M Q . ff C :lvl 1? 9-r 51,2 526 Q25 . L as il . G ie L - . 5 Q . , . C vi . 5 C nf? I- - - 6 , f' Q.. .5 uv .ef .Av 2+".1".1 .A .1 '..,l .gg g1,...1. .1 .4 .2 .1 J 4 I 2. 1.1 jg Q THE 1930 Q WHALELR wfxgr! X ,jxm 'Bn 'f bv COACH WILLIAM F O BRIEN Paje fzf 'IIIIIC W Cfqxq X X N flux Zf X 4Q?Q-:iz -Jil? F5127 fl. I 'gy' i ' VI Q94 :fl 'lf 445' 1 s J 4 N Q? Neg- A M :nay x,- 2 QQ no -Q.: E Z M . vb .ty -- f 9' E ' . Q I U Q -R 'Q . 4. r. -f-Q., 6 -3,1 A-A " 7 'L ' W ' T I .. JCJL' L FLY! 1 f fix E ii fi Q W 1 fi V " .,?,,f . ,g I I 4, 1 ' . .1 7 r sift A - 'X f K K- K U K ?x f fx I, QM' f f. -L5 -ff 3 'K' , ,:Gf ,ri 1 . i - f , ,, ,, fv -.ff xv: ,,: , -4? xg.-W W, Y W9 ff THE. 1930 WHALER A . Ps. f l i xstxp-,,..ff Jfunthall 1929 1111 1 N 1 I 11 N '11 N 1 1 11 439 1 11111 111 IK 11111 1 111 11111 1111 11 IQ N 1 1 1111 1 N -11 111 mg 111 1111 111'r111tN 1111 1111 111111111q Ne21NO11 1 N N 11l1N 111 11 INIILLLNN ll Captaln BHIYOVLS 111111111111N 1 IJll1l'XL1fx Ill 9 0 Page 1111611111 wi N1111 11111 111111 11 LX 1 11111 N1 N11 ff N I1 N1 1 1 l QC 16 l N 111 N 11111 1 1 11- 1 r1111N 1111111111 C111 11 e 1111111Q 1111 11111 113111511111 1 llll 1 11 C1 111-1111111 11 111 111 1111tN 1 1111121 11 1 1 N 5 1 1 1 1 11 11111 '11111Q 1 110111 1 1 U1 111 111 1 11 1111 'IIC Ntfflllg' 1 11 11N1- 1 1 111 L11 1 1 gf t 1- If N 111 16 111 11- 11111113 111111113111 If 1-11111 111 1111 111 N N 11 111N1 111 1111111111 111 1x N N 11111 1111111gft1111 X 11 161 111- 11 1 1 Tl 11111 11 1111 11N11 1 16 1 I N 1 1 N N11 11111 NN1N 1111 11 1 1 111 1 5111111 N 1 N 1 N 1 11 N 11 l CII N 7' r fn 'xi l ff ,Ea Q :g6,-,fi xx 1,-vkgivy xo is -3 22" 13. I VI 2 ' . I9 1 -1 'ff yi. 1 , ' 11 . -95, -2 'Q-'wig' xx - Q 1, YY Q1 -1 17" E' w , - - 1 6 111 A - 111115 11f 11. 11'c1'1- 1-11j111'i11g111c sen 511115 111 1'Z1'. N -2 'hes --- X ...it fd. 111- '11111 1111 51111. 1 11:15 1111111i11g 1111111 111'z1c1i1'1- 111 X11-1'1'1-1' 1716111 11-1' 1 --f Q 4,35 Jcg Ar! 1111-1'211c1f1 eye 11f 111:11-11 11111111111 F. U'111'i1-11, 1' 1 2 . '1-11 1'1-1' 55959 R 11 x1'C1ll.' of 1,1111-1619" 211111- T111: lift'-.'C'll.' I1 11':1s 11011111011 111 1111-1-11 11111111- Ltlllll, K1-11111-111 11I1l'l'l11'.' 11'z1s 1111- 16211101 111 1111.4 11211111 211111 1111' 1 ' I1 -'1N f 1-2 5 .'.- f 1N1-21: 111 11111 1111. 111111'-1 111' -1 t11C11' I1 Zl5Z1111.1. N11-11 i111- , 11111- 11f 1111- 5 1'1111g1-st N1-1111111N 111 1111- Nt:1t1-. '1'11- 1111114 :11111 111ZlL'11 111111 f11111' ' fC1'Z11.' :tart 1111- ga - 11111: 1111- rest ve' Z1 1':1N1 1111111111-1' 111 1'211' rec ' 6 1: "" 111 110 111-1'1-11111111 111' ' . 111 CV1' '11-11. T11 U' 1,2 1' -51 " --.11-z 11 111111'-1 t1 ' ,. - -1 t N1'111'1- 1-211'11' 111 1111- 1111-. X11-1'i111-11 N1'111'1-11 1111-ir t11111'11111111'11 1111 :1 111111 111:11 11'1- :111-. .1111 1 11-'1-21 1-11, 11 111 0. 1111' 11-2111 1121: 1111-'1111' 1111111111-111 :1f11-1' s111'11 I1 N1!lI'l :111 1 N11 1'l'1'J 111 P 11111-11-1' ' 11-rs. 1'1."' R 1111- " 1s 11- O1'z111h- 2 11 1112 '1' 1111 1 Q 11111 1 .' 1'1'g1 ' N- ' 1121 '- 1-11 1111111111 11 1115 1J1ly.' ' 1111 111 El N1'1 '-11-NN 111-. '1'1 '1 " ' 111 - 11- - N- ' 111111-11 1i111- 1111 1111- 11011-11:0 IL' 1' -11 as 1111 1111- 111'- f- 5 -. 1111111 -1 5-1 -1 1- '2 s 11 -11f1111- 11113-'11 1-xt in 1-1-ar: as 11-21111 :1111-r1e21111 111 1111s c211i111'1- 11:11 111 111- 2"C11, S1 ' 1 . '1-N 1'- plar' 1 S111 111- .1'J111 1111- - 1'-'11 I'Zlt111'I' 1 1'."1ss '1 1 re, 11'- 11.'t 13 110. 11 1'Zl.' 1111111 11111 may C2111 :1 ".' Illn- 112113 1-. 1 11:13-.' 1 lJIlf'.'C,' t11cr1-. 11:NN1-N 1'1'l'f,' '1 1-1'1-. "." S1111 it XVIII Zl 1'1111s1 11l1f' 111'1.'Zll :ls 1111.' N1111-1111 11-21111 1111.' 1111- 11111- 111:11 ' - 1, 1'1,g11-I1 fJ'111'i1-11 1111111111-1-11 111 S1 l11l'1g't 111 1111- 11-111' 111-1111-1-. 11'11f 1111-1' 11'1-1'1- 1111- 1':ZI.'1CI'I1 1'1111111-1111-111 C11 ' 11- 11-1-1 111:11 1111- 111i1'211-le 1112111 11'i11 111- z11111- 113 1111111112111 111-1'1- 111 ' -- ' 1 3 . , 1 X V N fk :rf X - K X 4 1 f- J, wasas2:as2:azz:zzzczzzciszc-xzscaszasszczezasz THE 1930 WHALER zzz:-zszczszciezczszeszzczszczczmszicaezczeza W vv Ei .QP If 1-I W 1 P 3? I 4' W if 151. 4? Hi fi 0 TM' 15? Q TI JN. M W U TM' ici M 4 P Mt M f-R M fc! M5 4 P 151. M 14 44 N 3 f H: I 4' ,051 ,751 314' 151. 251, 'nf JH. 114' J5L 156 ,951 259. .HL 151 IN. 151 'nf nt iff D51 114' 151 'nf P51 'Cyl' 151, FN' !5l 114' 151 'lu' J5L TN' 151. KN' 151 1 JN. ur 151 151 J5t. 151 .Nt 151 l51. 159. A I57. ff it ' P 455 'Jr Q Nf Jn' 30: In , - Q .nz fl? 5 0 bl fi: + no r---1 5,-f Ng M Q, i . W Ei TEAM FOOTBALL 59:2tittitbizs-itcittattiscttztcxcccsczczcszzczccc:22:19:54:-Zttizcistcztiitcxcizcv tv O I V :+ 'Q H' 5 1 5 . .. 'S ::"' I ft .F- :F 'Q 1. :f viz ,. rf I 'r :f S. X I. 1 :RJ rx a Z' 2+ , I ,swim?5QWt?.tHtHtmttt:t?tc:s:tit:QMS:tctt52:t:2?H2Et32tt2fECtttE5iEt452Et in 'N ,izb J 1 M 4'r 151 Qi If 4 r W Ti Jw -M 1 r ,gc In 49 Ju il 0 Eli 40 1 126 'M 'Inf !5t 'MO' 'Inf 'hi .Nt 'Mi 'Inf 051, 'UN' 'Mr TN' .351 'IH' 'Ml .Nt 'nr Mn. nr 114' .951 TN' .551 174' .951 'tot' .751 'nf 'MO' .951 ' Tn' ,NL ,At '1"'3""t' 'fft 53" Yffffff 'fri' S' 'S' t-'ftV""? 'fvt' "3" 'Y 'S' QW? y 3' 5 5 3' fy fy.-ayv f 17" V Y a n - 4 A A A A A n A n A AVA an A A n A f-VA A A ,-vi pw, ,wg nv. 9 uvg ,.v., ,.v, ,A ,.v., ,Q ,WA ,VA ,yq ,vs F75 ,WA 97. ,va p,5 nv. :VZQP 1117? AI I THB 1930 E1 WHALER 1 4' 6 hwfxg ,VN RJ do X' x,,,,-ff 1 Y 111 1 111111 1111 111 mg 1111 1 LX 1111111111 1111 111 111511 1 1111 11 1 X111 1 1111 11116 1 1 111 111 11111 111111161 11 11111 1 111 1 ll 11 ll ?111f '1111 111 1111111111111111f1l16 1111211 E 111 111111111111111111 1 16116 1161161 1 11111 111111111 11116 111 1111116 LX 11111111111 1111111 1111N XL ll 11161 1121111111 1111 111111 1111 1 1116111 1111 " fn U ff' 1161111111 L1111111111111111111 11111 11:11 111111111111 X1111 lLflll1 116 0111 our 166111 X111 1111111 It 11 as 11116 1111 11111111111 11 111 1111111 111111g 1111 5511116 1,3131 11111 1111111111 1'111g111 '1 IJHSN tor 1 111 1 ll 111 11 1 1111 1 110 SL 118 111111 1 11111 11 1111 11111 11'lN N 11 11 111 1 1'111 11111 '1 511QQLNN1l11 LX 11 111 1 f 1 lN 1 1 1 1111 11 111 16111111 NX 6 111611 111111111 116 tr 111 111 1111116 1116 1161111 111'11111g 11111111' 1116 1111116 of 11'1r1f11111 P1l1J1l1 1111111 X11 11 616 11616211611 2011111 1111 11 '1r1f11r11 1611111 1016111 61 111 111111 1111 11111 tl '1111 111 11'11 61116 g'11116 CXL11Dt XUQ1111 1 11111 C131 the NX av 1l1C11 11'11 1116 111111 111'111 111 111:11 61 CTX 1111111116 111' 61611 9.111161 1111110111 1 1111111 11 111111111 111111r111 1111111 Ollfs 11 611 11111 11111111 111111 It IQ 111111 Q '1111 1111 1 1113 1 15 X11 1116111111 6 11611 11111111 11 111 1111111 1 1 11 1 111 1111111111'1fr11111 , 111 111111 N1 11111111 1111110 1 11611 1111111 1 12 1115 13111116 61 I'1lg1 S1'2'C7lf1j two 9 f 66. Rfiigjsm fx 11 11162,-'aff ff-5 1 NT xffiil -1 4379 X, 4-1 Nix QQ, 1.2. 1111551 I H I 'I 4 I I ! fi 1 ' " gf X1 ,A ' S, 41 1 1 ff 'A' Q - 111--11 1'--- rl:-1 1-'11' 4 P 11-1 -1 -1 " 1111' My ,-" -1 1' 1- - v Q 1 f 3 ,- - 1 J 111 SC1ll'fZ1. 11 '1 11 ' I 11 1 -116. XX 1 1 1. 11 1 1 1 1 - ' E ' B 111. XY11"1"1-z 11- '. 1 '- "1,"1, '- '111' . - 1 - 1 4 1 - :Q ' 1. -1- . Q lr' "Q: 11' Q Q- Q 11.1 -1 P- -1' 1 1 , '1wf.'- 11 H 11- 11,1 1 - -16 '- - ,Q ' 1,1 , I 1 1. 5 H 1,5310 XY' . . 4 111' ' 6 ' . ' 11 ' ' ' " 1 ' z z"1z 2 1 ." 2" . .715 1:11-111 1111111 "K116k1-1"' 1511111111111-, .'X1'1 1Jz1y11111 111611611 1116 g'11:11 :11111 11111116161 11'11: 111161111 7 O. 11111 11 21118 111 2111. T11 'z1.' 11' T 3 -1'111 1: 1 '1 11 111: g '1111'. 11 '1111-11 ' 1 l1'.1i ' '1 . 51 z 1 .' ' ' '.'11'z1 111111 211 1 1111 gsillll' 11'z J 111'61' 7 111 7. B11 1'1"s "6 11.1. 'A' 1 11 ' 1,1111 . 1 " ' 1' ' ' 1' ', 11: ,111 . 11'. S. 1:14 1' M. H 'ku 1. 1 XY ' '1 1 -11' 1 -1' ' 116 .'CU..'l111. T1 1 'Vg 1 ' 1' ' 1 " 111' 51:11 1 " 1 1111' 1' 1-1'1-11 1,411 1'6 ' fr. 61 ' 1. ' 1 1' 15' P! 1.1 0 T! 3? If W w cr !'1. 5-e, n 1-I 45 gn' nf fi 514 QP .951 S M Si 1 fe! 8 45 G 'On' .941 'Ml' !'t Ttf 151. TIT Mt Tu' !'t ll Hx J'l. Mt Mt l'1. Nt Tal' Nt llf .Ht 'Ulf J'!. J". 141 141. Q I41. I'1. Tar JN. 'IN' JN. TM' JU, I'1. Tu' .751 'Mt J'l TIS' 151 'Hr ,951 Tif J'l 'Uri JU. ,Nt 'nf Mt Mr Ill 'nf Nt 'nf JU. J". Mx Ht .Hx 311 141 n J'Q will 143' 141 ZA! ZA! 24" 'LAI' ill' 143 91 P14 Z E I NN H A L E R Z' '141"'?:' 243' 241' 'A' -'A' ""A" 'A' 'AY' 'A' 'Q ' ..--..,...... .-. 'D if asnvatevssnvstevazeV331-'Isp'-Qsevezf-VQSAVA'L SSAYAQPVAE-V4tnVA:,nVA1'nV03AV4'nV1s- vf ,fv4teY4fq, 1'v Q I 1 W 1 . f Y! J ' v. 6 11 1-R ' :Am 'W ' 5 1 1 4 1 A ,- N I .'. ll Tif gg fa. 'Inf .Nm 'FN' JU. 'hf ,NL 'lil JK 'lil ML 311 ,NL ,Qu JK 'inf w JK 'ht' JN. 'iff JN. 0-C 'DH' J5!. 111 FOOTBALL SQ 314' 1 'Fil ik TQ! J.1 'Inf .Nt 'lol' JUG. 'Mo' .9'l 'KN' JU. Til .791 Tri ,Nt Ty! JN. 'ipf 'IM' .9 J'Y. MF Tgf J 1. 'nf .P5l W WAV S51 S veg' Yagi Wvgvaygd 9 we uf 9 if J 94' 946,946 950 Sgv SA :AJ ,540 Sy? vy if uf J 9:49 950 'cgi iyfygi 9 J 'Q Jygd V40 H56 'P1At.vi,z,.v,t5, ,.v.z,.v,t,.v, ,vqspvq ,dzpvq ,-vZt,.v z,v rv t.v.z,v t,v4 v,t,.v,z,-v, avi, pv., ,-vq pvqt,.v5t,.v.,3,.v.z,.v.. av,t,-vqt,-vq ,v.t,v.t,.v. p 'Maasai:ciccazxsczcacztwtczcccccsczcttitcsgsss:azcizszzcittititczca:s2s:is:a4rQi424:,::::::z:z: 's I I . I 0 5 I I I A 2- ' W WM' vi 5, 5 ' . t, s Q I .2 ,...., ,.-, 8 ,2 -Mi v A M. .IW .. -If : - . ' I ,: K Q . l Q : 4 . M , 2+ :Y rr , , I. 4 .: I 9, M I P . v I UAD I . , ., , , ,. . . Q . ,- ., ... , f , . . rcexwmszcsz-:z5titECt2t:c:zzz:ececM4522c:zcsismtitswf:cct2EQE?f1?'.iTCE4fcEt2z:t:z:t?fC2?2 THE 19:30 I3 wHA1..1-:R I' if xe PNA Xa 1'-,,,., X Q N QR, IPIQII 11111 I1111 11I11xx11 Ill 111 N111 111 1111111 '1 Ll I 1 11111 Ix111 1xx1 1 XX1It N 1r 1 ug 11 1Nt11 N111 11NN1x1 LTIIIIN 1 I ILIQIIIP 11111 x Q. X11 t111I 11x LI tI11 g11'1I IIIIL 1111 1111111 If 11xx11 1111 11N Ll 111111I IILII 11I11I11xx11N 1111 t 11 1111 N x .... n ,,,. J r11I1I U1 lll 11111 '11I1 1 1xe1 1 g11'1t 311111 CXLII t1111Q1 lt I ' 'N dp xx11N 1110 III 1 It 1' '1 x 1N c xx 1x 111t x111 tI111uqI1 xx1 xx 111 U1 111II11I1x 1 1N '1 x1 x 11 111 11-11111 I11111 11N N 1 1 1 N e xx 111 1 ICTIII xx IN 1 N 11 1 1 I xx'1 11 N'1x 11 11N N '1 f 111 e N'111 Il 1111 III 111 llllllllllg t1r1111gI1 tI11t N1r11I1I11I 'I e1I1 I1111 ILLI1 t11'e1te1111I 111 N11111 I1111 It x N uNt t1111 1t1- e N 1111111 1111 N 1x I VI I' xxr11te llI IILI I1111 111 t11111 that the QUIIIIC I11-txx 12111 I111II11'Icx IIIKI Q I1 111111 111 ICCII xx '1N tl I111 '1 Ot111J 6 IX I1x 11111Nt 1111 'IIE' N ITXXIQII I 111 X1 11I1111x Cl IIL t1 exx 1111 t 1 IX IDIIIIXQ 1t'XI1 16' CI tl I11 I 11N111 x 111N 1 xx '111111 IIIIIILII tI11t IL N f1111 1 x IC 1 111xx11 1 Q11 Page seventy four DMV , ix ., :Mg ,,"5.1 119-27? N VI QV. 1'-1 1 f .ff 1- -- - ' - " NV. go, N1' '- I 1 'I ' ' I - 1 I1 I 1 11" Y'II'. ' 'I' '-II J' 111' It I I111I '1 L'11IIi11.' I1111I I 11kc11 I11'11 Q I1 1I 1 IXIZIIICII 1' Ii111- I111' .' '- Q' I I ,- E 1 B '." '- I 1' Xi'k 11 1 1 tl " ' il pass 111 I'11t II11I1-1'ti1'11s x'I111 -I l A "1 'V '1 'lI1'. M1 'I '.'t1'N' '- I-" 0 .1, -. -1-5, ,"'- t111 ' ' Q xx' cl 1 ' " I'll!I' III. 70 IIIIKI 2411 x'1ll'1I5' 1'cN11c1'11 '1-Ix. -QQ, "I J, .121 I ' I'I21 A V-1 . 1. -f IIIIIIIII ,115 1 1 -. 1. - H 1 1 K1 ' "" 5:10 ' J hsk . PCI 'I'ccI . "x'1-1 " that x'1.' it. XY II 'I -' 1 ? Ii 'A K 'A 11111 I1-111Ii11g the Icngue every 1111c k111'xx' tI111t tI111s1' Tigers xx'1111I1I f1gI1t I111' 1Ic11r , I I I' '- .XII I I'I11xx'I CJ111' Ii11e 1'i1111c1I I111I 1 N x '1 11cx'c1' N11 x' I e111 I I ' 7 Ilvq? Yes, .'11r'x' 111 sax' xx'c I1111I 11I1111tx' 111' 1I11-111, tI1i'k 1111I f11.'t. 'I'I1 'I I' 1 xx' 'II, just IIS tI11'x' NI1 11II Ie, tI111t's xx'I111t '11II t 11111I XY11It C' Ili 3, I111 xx'11.' Inst 11I.x'i111 I1 tI111II. H 31' I I ' 1' "e1I x 'ax 5 I1 . III' 11II QI I-11 M1 '1 I:,1XI'.1 5. ' I ' ' 1' 1kN ' ' 1 1 1 ' - ' ' -' 1 I 1 1 " '15 1 . :I ti . ' U' I IT. F .'1 " ' 5 "1. A '1 - " Il - JN ' I.1 I1111 111I1" I ' I1'x'1 . '1'1'1?1' IT' I . It xx'11N lltlt 111 1111'I1 I1111 .' :II-' 1'111 f1'11111 N111'xx'i1'I11 N1 . It '11s Il '11 ' 1 11111 1 t11 5011 Il gl I QZIIIIK' fm' IIII-'-SI xIi'IS. N ' " 'I t t vi s ' s s a 'L -2 s .1 s ' s -1 I , C13:CitiSit?328:22823265232Cntgiztiiitpiititibgtitgizi T H E I 9 3 0 W H A L E R ECit?C23ECitE3it?C235Cit?2282323Eiitiiitititititiiitiiifk vw' 0440, K INQHESQ Sv, KLLEY ' HQLD EM BUY- QTHAH' PASSD 'K THE. BIG AT 'KICK' 4 H+ 3 4' A . 1 zxclf Prre suenfy Hu Qs:-fff Lf? X QVX:-QQ-fClf2H 4 D , , , ' -' ' ' 'Y ' 'uv ' r: lf" , Q. ,Tu . A 2 .. ' 0 1 . 'O' . w. ' t . n A ,Q ' ' Q- - YA 1 6- S My , f , L , 1 H' in ' A .air 3 'V H l . I 1 ' f 'Q . -1 .5 f. 'X " ' A . ., , i ' V J ' ,m. , . 'V .' .Q Q A 3 ' if 5, ' . - Q " -we. ' f k , ' rs 3 f N4 .S 1-5 4 ,-L Q ,,' V Syl 1 1 -. A. ,I . A if +V L 1 S' A. Q ,I I A gi 'a ' P H? 4 Q 5 IL I -X Yx, V 1' Q A , ' if Y A 'ff 5' g A , 1 1' X k A his . ' . A . x ' 4, A R J' If ig , X ' 2 - 1 K A l ,,. 'ff' 27 N 1 , an x . 1 in f' , -'F' lm y Q . , - Y fm- f A . w . , . , A 4 X M' m , A ' , M, ' I 5 . ' ': 'Q' 0 9 ' 1, ' ,Q ' ' 4' H A 1 ' , ' s- 1 I A v I ig' .' ' ' , ' ' ' ' V . ' xv if N 4' - 4' I . 1 ' 3 f wif ,sg M ,-, , ,A-P ' - ' V 2 : L, HQ W' I , in 5 3 , , 'iv 4 L- H R A. : ! ' ., . K' ,Nfl f' as ' -'ffg ,j ? A fi . r n T t 'L ' 'Q X' 'I : ' 1 , 'GH ' 342,34 ,yu , , .1 T W 'i I W b pf ,fi , . -qw x , 14? V. an lg I: Y 1- 2., 5 , 0 x- Ea . ' 'K ' A ' ' . V .nr . " 1 i if V W ln: VLA by- Al " r XJ 5 V L .' L 'r Liiiigj :J .' f 'f -v" " ,X , I ,f f f ' 5. - N A Hy., N ,. ,H ff A - C f ,S ' " ' - ' - V 1 f ,,:- L" 'lk , A 1 AY? 3 Ai L 'Tx - -vffvffr -4f"1.Z"'f'f +35 -' THE 1930 WHALER 4 - tap, eu .P A w f V X their break early in the third quarter on '1 hloeked kick 'md followed ii N ' lp " i 'tt 'idm wn 'L 'ln extra po' . liulkeley fought Jack , arc anc tireatened to sem re at eas iye times, l lost track of ti 1. N. U - ,M M- 'ien the whixtle mew we iz 2 ' 'z ' 5 5 ' ' a tot ' - ,,f -' , , ,- ' f p- ' 7' ' 'iq'- -' , Q6 ,,,, . R. l ggi' 1 A il wifi 'iffy J ,. 4,1 me I A9 S. Mx : g 'x 6' 'Q My X K 02 t nl' .. 1' J . . 1 C , I wo :- U , I it 1 wltl . oucl 1 . nd . 1 1 mt ' ' l . U uk y, H h l l l i l t f l en .Ap Q Q " wi t ll 1 U1 limi tm, y uds to gf, toi ith 5' gr ., U , . . I 1, I7 a G down. Form your own opinion. 'A .r ' YS-1' 22-so , 4 'lo pick out the outstanding star, or stars would he inipossilmle. How- eyer, we may lioast that our Captain was placed on the lnterscholastic Team of XYestern Rhode Island and liastern Connecticut. and XYalt Collins was placed on the seeond team. l'at Haleltiras had honorable mention. And we have no stars! All those who were connected with this year's footlmall could not help hut note the good spirit that prevailed at Mercer lfield throughout the season. Those who were not the regulars this year may he the llarrowses and Nlorrisses, l.ucks, Deans, lilions. of next year. XYho knows? ln conclusion it was the most promising and sueeessful season that liulkeley has had in three years. lYith a new system of coaching well under way, next year, Hul- keley rooters ought to be able to enjoy the pleasures of a most successful tootlnll season QL Page Qezentzy sz v yg,f'3 X -, sling! , , W 1 , l ' A i , - . ,-. ,N M- , ,V . A., .,l .Vx 1 f" . 'V f- . u esffi . f F 'NL Q - 4 ff N A es i Li!! 'i 47 ff x-ia X- 9 ii? ,LY B ill li - ,Ji 4 xxir ,f "i...i ... ... ... ' 1' ' -' . ....... rigs,:zap:It,cis:cis::artistcieiciszciezcizzcisz291:11 Tllh I-H0 WHALH1 xiii?3233322292321FECitiiitiiitliiiiiiliitl3231222233 ,uj-, B xR,,... Q, W . I js R Sm-1A'r-, ASEB X' f-AL Xffikw cQSiJQQ.Ql 22 A222 XI , If X X 0 bf , , ,, XULX X ffl Aly xs f . 1 r V ,iff . , v U gwk V y 1 KKLX'-Hlx' ' H x-,,-,X ' ,N :N we ' 7, 5- 4- f AH 'L "'f..x A "5 V- " ,Lff 3-A K-jf' N.,-k ' N - ' " - ' -X-f ' w"4 i "'f X g -4 ' f f- Qjfyf -:xfzfb , --: - il ff "',g ' Y THE 1930 WHALER x YQ A igasehall 1 "' 3"' a A Lf - .N . Jap 51.111 LI111111114111 ll 1 1 Q 1 rf 1 N 1 I I N 11uI L 1 t1 111111411141 111111 ,mg 116111111 xx 11N Q en 1 911111 11 1 1 1 Il xx .1N 11 L. L gms 1111 16 12111111 mag 1 11111 1.11 1x.1N 11 U 11 1 11cIc1' thu ITCIIIIPIICIIDIIN 12141 mi Ill c111g ll 1 'L V1 1111 I 11111 1 111 11 YL ut- 11 111 DX L 1f 1 N 1 Nl N 1111 . Qglcg ltl ll uwui 1 211 Us Nf 1111 111 nu 1 ll 1 11 1111 L11 1 LI 1 1 ff IIIQ' IIIUSL u tm Nf ll If ll U 1 L 1 1 ' 11 1 L p1 1 ll I 1 LI W 1 lt c 'Ill e ex JZIINIIICII 1111 1 111 utu III ll 1111 Img hx Xlurphx H1116 Jeep XIXQI ll AIU IXLIU than 1111111 1111 thn Nxt .11 mf 0 1 1X 111. 1 new xx as 111 1z1tt111ff z111cI the Imx wma N IUXXN 11111 III IIC 1 1 IILIIIII IL .1114 1111 111 aut 1re1111:111 .Le 11.1N 1111 e IIN ce ll ax 1 I111II1L L w1'1II 1 LX 61 a11cI mrmul qmtc 1I'Iut1xc In 111 c 111, me N 111 snumcl 11111111f 1111 1Itc1 IL IC II t 1 1111 1 ,ll L I if f N I' N. .1cI1I N lk LI IL 1111 INC x Q x X J L, rmkx 11orI1ecItI11N ff.1111g 1 Q '1 xntcl lll Q lkkll 1 III Ill XQ1 1 XXLI 111111 1t1c111x 1 16111 Ik Q1111e 1111 L . 1 I1c1 11111 aluug 111tI1 txxu cI41111 CN L thL11 LIIILICCI tI1'1t 11651111111 101111 111 XX e 11111 t 11 .uc 111 1 II eil tm c El C 6 e mg 1 Iet N L I t QT II I1 1110111 me 1 CIN 11 ex cr 1 gd 11114 111 ut 1 1 IN 1111 ll L 611111064 141 11 6 to , 1 t Q Q N I Q 1 411 N111 N off. e-tu 1 1 ll 4 ax 1 1 N 1g.1w11r111cI ' 1 111 1 L N I mx N 1111 rl up 1 Q1NQ 3 1111 1 x 11 ood 1 Page sc 'L67IfI1 ezghf mgff-Q22 I If ff fi: , W 91 xl Wil' 14 4" . 41: 7- I' -----5.19 1, ' it 'KI 1 I :X ' 1:9 I I ,I I. f D . 5 f 3 I - 3, 4 -Q Q1 'I'i- N " I'.x'1I11 tI11111. I1 thc I'11IkcIcy I1'1.'cI1'1II 11-11111 111 IWZI 1I11I 11111 XVIII sf E ,jfs .QQ thc f ' I ' z ' sl '1 11' thc I11tc1'-ScI111I:1s1ic I1I:1K '1111 1I1I 1111I111I11I1's I1-9" uf lhc tcz1111 h'11'c the c1111.'11Iz1ti1111, tI1'1t ZIIICI' z1II f'1ifI :111rI cI11111I hcy ,'L'l 'I 1111- 111111'c 1'1111 tI1'111 IQ11' I1ts. klil 'I "I" K" I" '11 II -1elCa1t" f1Ic11'11-11:1 t II'1rI tI1- 'l"gfI'.I tI ID' 11cI. C 'I H I I'. SI " .I c' II II up 1 tw SIICLI I 5 f'1-IQ 'II' 1 . IIII I II '1' 2 gf: g' f I- c1'1' 5 'I I" th I CI I If the ,'C'lfl 11 I1:1cI clevclrmpcci 11111- Z1 :111f1111I1 1'Iqi11g' 'll 'z '11 . .Xs .' .I 1 I 'NI QI . I I ' II 1 t fm' thc L'ZlI'IX' Spring' 1' 1'Ii- t 111 Xlurgz II'll'Ii. .Xft I' txw wccks of sf11'ti11h 11111 lJIZlX'Cl'S Zll1fI c1111rIi1i11'1-- ' A J II I I I I 1 I sta 't II 1111101100 111 IXICVCQI' I".cIIrI. 'I'I1 I hrst g"1111cI XX"lS wflh IMILI11 IQIHI1' xx'I111 111'm'1IfI 11111 str ng' I111' thc IJ IX f I11 thc IIII' uf 'tII'11g. XX'z It I' I.i11rIc1' 11111 thc I1:1II z1C1'41 ,4,' I11 such :1 fr sI1i1111 tha tI1I I Ik I -I I .' I-' I II I' II In ' hits. 1I11'cc I11' XIQI C: 1111I11III. 1 I I Un fc ',I', II I"'I'I. I1 II'I 110. B111 'I I I I '15 Il' 'tf 'I IIISI1 '111rI '1jI'z1i11 thc 111:1i11 'I'1I'- ' I .6 .' 'III I'III'S.11 I'11'I3uL' ' VI ' It' f'C1 In . I':1tII'I,f1"': 1cI If' II1t':z ' 'III5' Im: II . llzbf ' 1 'I ' I I I "I I' I I I' fI' I I I'I:11'tI111'rI Imyy " 1111 1I1c.'II ' ' 3 2- I' 'II' Ivi g' .X1' IU: 111111, SC 'I II'11'tf111'rI II, I1 IIi'IiIX' II. XXI? tI1lI11 'I1l'lI'llCyCCI 111 St1111i11K '11111 '111fI 11I:1X'LIfI SIIIIIIIIYII II II1gI'I1 111 thc cil' I 1'z1IIcrI U11'cI11': II" 'IKI. .Xft I' tI I S111 I'I I1:1rI 1'IcI:11'1I1I :111cI 1I1'c1'yu111I win I111 I fm' suplvcl' the ,'Co1'c1's II.'l1I'CtI the .'c111'LI, I111IIacIIc,' IS, Slc11111.I'I1111 5. I'ct .' I ' 5' I IIIQI . ' I I'z , Isl II" ' I '2l4I ' 'Iz lI11I1' I I' ' 'I'I1I I ' of tI I A 2 "s M II QIWIIIIJIDCII WI111 IilI1lCI'CfI Z1 1111' ' " ' I I XVI I I I' . I ' 1111I'1'I1'.'II'III11t' Iuuk, ' '11 whil I s if 11' 11' r try' tr L' 511111 'IIIIIIA' 11 at I thc 111n'I1 ' . Th 1'11y.I root f XX' It IV' -'tl I"II :I 1 rs if it 11'e1'1I z fftic II I I. XX'I , I',,' I f' ll h W11 '111cI eval I1lll1t'I1 WI I11.'1 I1I gzunc wc- stiII I1'1cI 11' ."'I11,', Sc I XX' .' I'I F, I3 Ik II 4. fjll El IIIIC XI'1y fI'lX' we ju111'11cX'LIrI tu XX'LI,t IIz11't1'411'cI 11111I 11111Iq 11x'1I1' thn- KI1 ' I'1'LIp.:1 new s1II1m1I 1111 the I111IIuIIcIy s'I II11IcI, II11IIs IIQIXI 111111 tI11I g':1111I III thc III'fI i1111i11g, with Iyilylibll IBIICIIIIIQ' :111fI thc 11-11111 hitting' IIS I1I. QI1 I 'I X'Ull thc game with I: IIII g'1':1CcI. 51' 'I I'11Ik1II1Iy 7. IVIIIQS- 9 . N , Y , A A 5. C I- Lf - I 'jiAT- 1 JL: I 'Q ,f ,1 --' .f 1. .4 w v 1 v 1. .f 1 Azxg 3 Q : Q c' 'Q' ':" 'A' fl' '4' 'A' C X 'Av 144, -4-f uv 'Aa 1,1 .Aa .Av .Av w4u 4,1 1 " 5 " 5 " " " " ' " "' "H "H f' 4 -. .va 1-va Avo, 4v4 pn, ,nf ,-v., ,.v. ,vq ,.v., E-va 0 YN' M hr :lm 114' ,Nl 'Mr N1 JH. 114' J'l 114 .ffl 114 !'L 314' :Ut 114' ,Nt 714' Ht 'Nl' 1951 TH' l'l 'Mr ,NL 114 114' !'!. 514' Jfi. .Nt JN. 1 J51. 114' Mt 1 J51. 714' .NL 'uf JH. Ht D46 nr IVR 314K J51. 514' 114' 714' JH. 114' !'t nf IUL 114' ,Nt 114' JU. 'Mr JN. 114' 951. inf ,Nt 'Inf Nt TN' JU. 'DH' i'l Ht' A 1 M4 Ml Pl! lqf P'1 iff Dlt 'HO' JN. 714' .NL 110 IU. 0 "f 1-v L L BA SE BA 4 1 1 4 1 4 J 1 f 1 f 1 f 1 f 1 1 4 1 f 1 1 4 1 1 1 l 1 F 4 9 4 4 1 J QV f 1 1 1 f 1 f 1 f 1 f 1 I 1 f Q9 F 1 f 'C f 1 f 1 f Q9 1 9 1 1 ' E Q9 f Q. Laisutnats4atw4-vt14a2s4vsnvt'vAv1QA-f messy uv uv na .pn gnu nets,vts,4atx,,e,,.at5,.t.,,1t9, ,A,yA,t,A,yA, vm, ,A,t,A,. H, nr 194' 'iff TN' 194' T04 114' JU. 114' J.l 714 .Nt 114' .Nt 'Ulf 'IN' .Nl 'Hof JN. T14 .Nt 'nf T14 1. 'IN' JH. 'IM' JH. 114 J'l 114' JN. 'HN' JN. 'ho' .Nt 'M4' .Nt 'hr 'nr 1,4 K. T14 .Nl 'lyf Ju 'lvl nr 1,1 'Ml !'1. T14 .Nt T14 T14 JU. 114' Tgl J'l 'nf .Nt 'hi' Jul 'Ml J'1 'nl .Nt 'Ml Jil 1,1 114 1 1,c 1,1 114' J't 314 Jll T14 Q51 'MO' Nw. 'W fn -- -- -. -4- 13-gb 9-4- .3-,413 THI: lJ30 WH, LER 111- 4- -.r- 4- -3- -9- -1- -3- 4- 4. .1 .44 45 , 0 is 45 , 0 52 41 41, 52 W 0 55 45 ff ffr- -- ---V Y P Y W, 0+ 1 I I w 1: F . N ' 45 45 ' ' - A N ff 41 1 -1 1 9 - .1 , . ,, 15 1 '09 . . 0 45 ' 1 - "" K if ' a IV 40 , Q r A 1 , 0 HKU , ? 41 ' 1 3 2: "' 4, 0 ' 1? . . Q 0 K 3-1 xy 41 45 , f 3 0 ' L U ' 47 ' 'Q 5 I 0 4' QL w Y , 414 4 45 .,zg. 1, 98- A 40 6' , 15 fe' f 0 115 5 fi by 4, 4.2 1 ' J T' 1 41 1' 1 ' 1' - 41 15 W 41 Qi: 4" r 2 il! "1 n CQ E 1,5 1 iii, f I-1 M 'W ' 411 45 X . ,Sgr 4'1 AI, 10. Q, 41 , W aff 3 1 X A 'V x x 41 r I - W . x 0 , 6,15 0 M , at 3 1 -rl Rx 3 41 -' -L 4 47 5 9 X- XX Y 0 . . 41 , , M 3 jg - 1 5 -' as 0 , 3 1 41 45 w Q' ' - , 0 0 V , 45 QP ' x 0 0 XX, I 17 47 T f , -1 3 0 4: ' 0 3 x 45 41 5 ' 0 " 4 ' X 35 2 45 'Y 41 Q ff ff .4 4 1 + V P ma if 41 3 " 45 Y A V ! 4 if 0' ' I, 0 If K 7 , M Y . '45 W' " "' " " " " " 'Z ""'3" "3':f"f:: ':3Z::' '- " '- -- -- -- --4-- -- -- -- --3-- -- -- uk 6' ww THE 1930 Q3 WHALER 45 if wx!! g ff, 14 xx A A r V 1 11N L1 1 INN 111 1111 ff I1 1111111 1111111111 g 1 XL 1 N 1 11 1 1111 1 LQN 1 1111 1 4 1 1w lL ,A "' NL 11 N 1 1 1 1 l1l1 11 xx-fa, 1111 xx .11 111.11 111 HX 1 111 1 xx 111 L N 11 11 L11 . 111 Q L11 1111 1D1111'XC LX .1111 111111111 11 11 1111 1111 11x .1111 111111.11 C1 111 mga cr11x 1 1 1111 1NNLl117C'1 11 xx .111 1 111 1.11111 111 Q 111 N 111 xx1111 1 111111111 1111 11 xx. s 4- nv 1 111 0. 1 1 1 1 111 111111 L 111110 x1 KN Lf 1 U1 U11 1 L1 x U 11 111., If I 1 LX 1 1 111 N 111111 11111111151 11 1 N 111111 11 ll 1Q' 1 1111 111111 . 1 111 11xa N X111xx1 11111111 1 111 1 11 1111' 11111 1311111111x 1111111111 1 S 11.1 111111 11 N N 11 1- 51111 N11r111x x1.1s 111 ll 111 111111 111 N 1 1 11111x 111 xx :1111 up xx1111 11.11 11.1111 1111 11 LX N..- 1 P11511 Clgllfll warg,-i1I1':,, "wil flo- Y' f 1 'nv Jbiv GQ- f L fr Q5 Qg 9JK ,f3 . , if 5 Gob If 114.-1 'V Q S 5-icq? lg 123- - W11. 1 111 1: 1 , . QW 1 141' fx JU- 'fh- ki 5 1 41: , 1' Amr L4 13 x-. Wx 'Q Q3 Tj: S , '11 4 4 '1'11- Tig-'Q 11151 1111- 111-x1 .AZL111C 111 XYz11'1'1-11 11:1'11' ff ' 11 '1,,1 11'1. xv -P' - 1 . . . . , . . 0 ' 3 1 If 1111- 1 ' g1111' XX z11'1'1-11 11:11'11111f xx'z1s 11111 15111111 111I'1111'1111j's :1111 1 ' 1 B 1 1x'1: 1' -1'1- 1111'1'j' 111111- sz11'1-11 11'l1111 :1 511111 1111. Sc rc XYZ11'1'L'11 11z1'11' 5111, - , V 1,1111-1 -1 1. .Af 5 . . , . Q , ,, xx .gl -wi 21. 1'11111- 11111yl'f1 il xx-111g'111 f':11111- 111111 :1 11-:1111 11' 1111 31:31 -1111 91" gh, u F- ' A-11s. '1'11': xx':1s 1-:1.'x' 11C1i1l1g' :11111 xx'1- xx'1111 1-1 11 -1. 1111: 1111' 11'1-1- 1"'A ,ATTSQ C7 ' 11f'1 - ' -1 -11-':11'111'11111- 1311111-11-x' 1J1Z1f'1'1'.SZl 1.'1 ':11'1-111-Q. 111s 4'5" 1-21.11 A'1S1l111A '11Cl111.'1l'j' -: 111012 '1'11- C'l1 - 1110 11ll1A' :1xx':1111-11 game xx'1111 1'11z111111z111 '1' --1 . " - ' ' -1 111 '- 1 1l11111111J11Z 1g11," 1.'-'-'1-1 1-1-K 'x'11 111.1 1'1z.'.'- 11,11 " -1 1-if' - 165. .X 1 'z 2 ' ' "1,'. '1'11- '111-1-11 1021111 p1:1y111g' Il 'z 3-'x 5"l111C :11111 11'l1'111Q' F1111 115' 1' 111 51 11 ' -1 1111 il 1'111111'111'1z1111- . gin. 111111' -1 1111111-11 :1 1111111' ,':1111c '11111 11 111111 ' 1 1111- S1' '- 1111z11'11. '1'11'11 10, 11111111-11-x' 3. Ox' -' 1-111111111-1111 11l.'1. 1111- 111-x1 ,,'1l111C 1111' 11111111-11-x', xx'111-11 :1 1111111-11 111 11111.11 xx'1 '1i. jf 1141s 11' 511111111X-11111 1111111 11 11115 1111' X11-1'1'1-1' 1511-111 :11111 111-11-:111-11 115 -1 111 2. 1111111 -1 x1"1s :1111-:111 1111 1111111 1111- 11111111 111I11llQ 11111 xx'1-r1- 111-11 111' 111- 1 1 ' 1' S ' t 11 . XX' - 111.1 1111' g':11111- 111 1111 1011111 1111111111 '11 1 ll 1' '1-t 111. 11111 - -2 1111 Z1 1111xx'11 5111110 xx'c 111111-11 1111' 1 C11-111 " ' 15, ,' ' '.1'11. 111 ' - 11111 111 111- Z1 g111111 g':.1111- Il- -1' 111- 111's1 ' 11 ' 11' 2 'X ' -. - 1- 1 .'1:x'-"1 1' 1 .'c111'1- 11111 1110 111111111 was 1:11-1"115'. ,A1 1 -1 1-' 11 '1 1 - -z ' 1111.' g':11111- :11111 xx'z1.' 1':11'1'1e11 1111 1111- 1'1-111, ,' ' '- " 11 1 -' 1' 1 '. Sc '- 111111' -1 2. X111'xx'11'11 5. ...L v K ei' . ' ' x fx? - or . ' A ,A , Q I 4 5 1 3 .1 A YL' 1 s 1 - ' qv' , . . A 5: -1, 4 u 91- I' 1 A A A " 1 -',, +1 1. 'HDV 'fix XRJI 39 THE 1930 Q1 WHALER ' I "x ff 1 'F 11111111111 11 lN 1111' 111x1 111t1111 111 11111111 111111 1111.1-111' 111 111 11111 1 ll 11 1111 1 1 111 111 1 1 7 11111 1111 1 lllll It IL 11111 111 1 11r1111h 1 11r11 1 1 Xt 11 11111 1ll111'Xl1L1 torqot 111 11111 111r 1X111l11 a11o11t1111e111111 11111 111 t 1111 12 to0 at 1a1t 11111 111111 the 111 111111 irom 1111x1111r1 6 t11 3 111 Nf1l1l11 11 11 tre1t111 to a good 1111111er 11111 a 11111111 111111 11 '11 11111 111 11 1116 cJI"1I'lg'L 11111 1511111 11111111 th61r 1111111 1, 11111 1111 116111111111 1311 111111 r11g61111rt QCll1I'l1 Xlt1111111,h th11 11111 1111 1511116 1111 11gL1N 1 11 L1 1 11 1111 g1111e More Br111ge11ort 1 15111111161 3 The r1t111'11 11111116 111111 L11 1111111111 '1 6111 11ro1111e11 111 111111 11111111 that 6111111 III C1 111 good 111llga1116 116 11111 1111111 1112111161 t11 11r6a11 1111 1111 11111 11111 5511111 1111t 116 11111111 11111611 the 111111111 or 111111161 er 11111 1111 1t 1116 1111r1 1115 3 to 0 111 f11or of 16111 but 111 1111116 t11 get them t1111 1111 11e 11111111 11 11t6r11 '1 1'1t11r11 01211111 11 1111111 1411111 11111 1111111111 t111111 111 re11 11111 lgl11lXL1f1 1111111111 17 t11 1 11r next o11111111e11t 11 '11 NI1fr11N Hlgh ot X611 111111 1t 11 '11 1 211111 111 game 61 en though 116 11111 1011 Xrt 15111011 116111 t116 X611 111r116r1 to 1 h1t1 11 h116 116 c1111e1t611 6 1h11 11 '11 1111 1111gra11 to 11116 to XIUYI15 1116111 as th61 11 ere one 111 the 1161t hlgh 111111111 1611111 111 the Q1t1 of X111 1or11 Oh 161 the score X113 2 to 1 l 11.4 Page ezghty 0111 ll1lL , i D 9 f fr 'N QQ -QL 491 , 4ic5f ' Q 5- X Aol 1 H1 , .Wifi '!L','1-' A bsgf Wi 1 "' lv QI "1 191 1 Q -71' .. aa- 1, ' 11 '111 ' if 1 11? ' V1 5 ,, 1. ,1 Y, '11 . 1 4, 11" 1 'zp 1 ' 1 11 ' '-1 - 'vz " t11: '- N :- E , I -. 1.111 rcs 1t t1 '1 -'s 'ZIIII I 11111 1 '11 1 11 to - 11'1'. , 3 Q, 'l'1 - -1 -11 A --1 - "tl N It N 11-1. . 11 '1 - 'gg -.13 1 'an ' " ' V 1 ht r'i ' ' - f 11111? 1' ' . . : W The next frame was 11'1t11 1111x1111r1' at R11x1111r1'. '1116 Tlffers 1111116 z11'1'oss 25 . . Pa . , 'U ,. ' 1, . . 1 '11 , . , . . , , " 1 -1 ' .1 z 1: 1 . "1 " B '1 ' 2. .1 -' Q - .1 . ' 11z"11z 111111 Y S-' x Y xv' 'V Q x ra i K A l Wx' i. 1 I glxz I 1 O .' ' '..'- ' ' ' 1 11.'1 . - ' . ' . 1 . ' "' Y ' , . ' - ' 1 .. . -- I 1 1 1 -1 5510, 1f THE 1930 Q1 WHAL1-:R Xa ,F-,,,.f 11N111 11 N 1 11 11 1 N ll 1111 1 klfqo 1 N 111 1 I 1 x I 1111 1 1 1 TQ N 1. 1 11111111 111 N1 1 N116 Lldll N 1 N 1 X 1 11 N N 11111 l11LLN 11111 N XL 11111111115 N 11 1 K1 N N 1111 N N NN 1 1 1 gag N 1 1 1 11 1111 11 N ' 'K if 111 91 A S+ 11.- T' N QQ cN 111tN 1 111111111 N VIN 111116 1 LQLNNI N 1 lxllf 1 N 1 1g N 11 N N JL N N N N111 1 1 L 11111 N 111. 111 111 1 N 111 N1111111 ll 1 1111 KY ,1 X192 I'uy1 111111111 lu 11 .1 af 524 xi. X If Go 'off XX SQ AQ, H15-1 -1 . 1403551-1 f . , VI 111147 'fi' 1' ,, L, . -Qs- - 1' --Wag, N, QSM .Q "V if J 11 J I1 10 . 1 H L. U. . I , I , , Qo j' 2. 1 1111- 11-11111 141111k' 111 .N11lIElQ1l1'1f1 111 111115 11111 1fl111 1 , 111c. - - 8 ' B 112l11IlQ' 1111- 11111'1111111,1- 111 11-1111 111111 1:x111-1'1c111'1- 11101 11'1111111'c11 IIN 1.11 ' 1 V 4 Z1 111111' 11.N111Z, Q 1 ... --va, Qu- 111111' -1 11111N111-1 1111 1111-11' N1f11y1111 111 11111111- 111111 X1-111111121111 111 . 9,1 521- " M by -1 1Y11. '11 111- 1'111111- 11111 1111 11111. 51' - 11ll'1il'1l'5' fl, X1111111111111 3. NN 15.90 .1ll.'1 Il 111'L'1' 111111 1111- 1.ll1ll1'L' :11111 .1'1- 1111111 11111111-11-1' 111111' '11 1-01. XY- f1ll ll It 11111111 111 111- 111'111l111'1N, 1111 111- 11171111111 111111 1.1-11111 1111- 1111111111-1' 111 11'11V 1111' 11-'1111 111-11-111111-11 111111 11 51111111111 X1'11l'1'1111.1' 11gj1'1-j1'z1111111, 1111111-1' 111'? 11'11' A -11- 111- N111 511' ,' 111N1 N111'111g'. 111111 11151 1111- 1.IlC1 111111 111- 11111- 51' 1111 11:1 N 11411111 1111.' l111111. Il .11ffl'551-111 1c11111 1N 1111-1'111111c. 1J111.l11Q1.1l11J1-C, 11111 11112 111113 111. 111111111 1J.111'1L'1l. 11111 1111N 511111111 111 111.' 11111 11L'1'1.1' 1 t 119 iq 1111 111111' 111 1l1'1'1111111 1111 111-gV1l111Z:l111111 11'1111'11 11111 111- 11'1ll't115' 111. 1 ' jf 111c 1111111111-1 lll111.1JIAl1I. 11111' 111'11N111-1'1N 1111- 111'1g111 1-ill' Il 1111751 N111'1'1-NN1111 N1-11N1111. L4H1lC11 f1'11I'11'Il, .'111'- 111' 111111 1111-1' 1111- 1'1'111N 11l'1'L' 111 11111111-101 11N 1 '111 1'11111'11 111' 1111111-111'N 1111N 1'1-11,1-11 11111' 111111111111 N171- 111111 .111'11 yuccc .',' 11111 11: 111111 111114 11114 AQN1 1'11'111N 11115 12111 1'1'1'1 1111g' Il 11111' 111111-111 51111--1 '11111 ,51 1111- 1111111-1'N 111111 N111111-111 1711111. 111- 1111-11 111-:fl-Z1111f1'f1 Il 1111'N111 111111. 111' 1 11512 1111- 1-11411,11 121114 11211 '1-, 11 1.1-111-1' L411111. 1311N141-1111111 X1"l.' 111011 N111111111e1'1111 U' 111: N111111 1111111 111 S11l1ll1'C, 11111 111111111 111111 111111'1111g'11 111 1118 - 1 15 1.5 1 1 1 S11 ' ' -,',' 11' 111K III'l11j' lll111L'1'1Z1'- 1gN. LvIl11l'I' 1111- N11-1'111'11N11111 111. 11111111 U'111'11'11 111111 111. 11111111111111s 1x1I11ZK 1'1' . 111-111111 S1111l11 111111 .1111-1111 SII11I1111Il1', Z1 1'1-11 N1111N1'111'1111'1 N1N11c111111- 11115 1 -1-11 1'111111111-11-11. 1111: N1'1lL'f1l111' 1'z111N 1-111' gvZ1111l'5 111 X111N.111'1111J1-11N, R1111111- 1.'1'111 '1111 .11111 -11' '111. 1111111111111111,111-1111111111-1'11111g111111-, 111111 11111'f1'11-111111' " "11s 1121111 111111 N114 '1C11. 11' 1 1111- 1-C5111.14k'C111111 111. 111'11 11111 1311114111-1' N1111'11 1111.1 11'11111 11111 11: '- 1111- 1111. ' -1 N 11111111 111421.11 1111111-11-1 N111 1-1 N 111111 11111111111. 1116, . 5359212033i832rZ2EQE?3'Z03rZOE9i2EQI3QZ5E5i'9E THE 1930 WHA'-ER 33i?EQi2?354f3'ZiE3r3EQ'Zi3'Z9E?'Z?W.23'?E?S JN. 'Iii' J'1. J JN. .Nt .Nt JH. 'MC JN. 114' JN. If J 1. 'MC' JH. 'I J 'DN' JN, .NL 'Off JN. .I'i. 'nf JU. JN. 1 J .Nt nc J J T ! 'MC' J 'ill' 'nf J'1 'UN' 100. 'iff 1 'A 'Lgf 'lil' JN. .P 'Off 'nf 251:14-v-1 w1.fv.M1f.1 F Jifjwd 'V ,4 ly 1.4, 'W 04-ff'f7'f ff F Liww LA?2,2,f.4 f Mawfgfffwfiw -'S K. MW A,gAA47 E'-lwu-fa 'lofi ,W ,1 LW A X5 Na Y 'X Q-'QV"W '32 ,Q4i"ZLQa"lJ,Q',f W? Iagr ezglty H1140 'Ml Y. nr nr r ihf r 'hf T01 JN. 'Kgf .Nt 4' gn. TH' 'iff 'MT .Nt 'Inf 4' 1.1 'I 4' 4' 154' 'if f 'lf 'lf 4' 'BN' 4' 'X f 1.4- 1,1 'nf 'IN' I A' r 5' 104' it 1 'Ml' 'bl' qi?-avsaaevaaaaaaavaasaaaa-va-vvaaaaaavvvtsov 'Q gift:V734-:agesg:ecocstzatrigVs1g2g'5,t:'?2::qg:hg:e8a:sg' :s8:'sg:at::stIVax's:e sgtstcqgigitvstzittitcs :saga of 'N 'Q' S4 Mrs 11:5 av: f'-1 45 Sv lv 5.2 W t be 1 .5 ,nf-AQ, 3' GAB ,Q Aja, MU!! ggi sf X51 W 1 I I di ,lf f f -Qt? - fx. ' l U' W , AVI! 2 , 1 f W , A S., 4+ N' ob 5' 0, 4. Pb Q S If , . 21' oi V' E x Q N 0 Qbi Six N. XC P N .qv 4+ Sw 1 12 w N S M 4r Q' OJ ini A. .4319 my rv fr: -Q9 ' If V' N 4" 'R f Dm " N 2 " "5 JM 1 ' W N 55 :fi 'QQOW-A' - + ' x K ws 1 Ngfi Q 3 X 'Z y ft za Q bv gg Q Ni 1vr ' ' 5 X X ' 7 K V, 9 ' 4'b: , 'L Y. Qs? 2 'H Q ily' 'XX gg 'Y ' ' X 3- S " Q M FQ Q Q ,gg K H X 'p 3 Q3 ig 52 V9 Q 5 -'IQ wr , m ' '43 S8505 S31 3 1 1' X '- ' , 0 'TE F : 'QS R 'Wi SN N m 5 3 if XY' M V QI' ,T 4' Qu. -1 x 4:5 lg, f 5, M ee . 5 Q .0 ,., ff gl fl - 1 X? 'S' if V 3 1 + i W Wilg Q '55 N2 ' 2' W 3 ,A 5 W Q , 1. ik E X 2 at F5 4r Q F X I A 1 3 If sf, is 3 ..,. 0 ,V 1 I., I ,5 5 J if 'A V f ,bfi 54 4, ' El L ' , - A , 'ut 41 : I I- - A :l I .4 f L A x 5 1 ii 'I Q , - I Q -gb li? , ig 2 il Q if :Sz no M: W iii W '04 tb: ar I, .A .f .. .- .-. A A.. Af .4 .. ,. .. -- 25. .f. .fA.. .574-. .3. .- -..Aug .elf .A .. -..gf 1 '11-fl .ig .5' .Tw THB 1930 Q WHALER H415 xr! P 'X '1- X , x 1115111111 Snzasnn 1929 1 1 1 1 1 , 1 1, N 11NN 11.111 .1111 1111161 11.1111 N11111 11N N1a11 111 111111 N611111aN111 11.1111 111111 .11N Q1 1 611111 . .lll 11 2111 1111 l11N111111 'I 'N 1 5.1111 111 KL 'I 1111111111111 1 . 1 N 1 11111 11111 11116 S 11111 1 1111 N Jllll 1 S1 ""' Q11111 Z1 N111 11111q11 1 1 N 1 11 1 N . 111 111 11.1111 '11111 11 111111 1111 115,111 11111111 11111 1111 111611 11z1N N1111 1111111111 IL O1 111151 :11111 11121111 111111 11111.11111 11111 .111111111 11121 N 1111 111111 111111 1 N 11 1N 11111 111111 1111111 15111 IL 1111 1 NLLIIIQ' 11 61 N11 11 N 1 11 1 N 1 N 11 1111111111 1 TXQTLX 11 7 :1111 IX 1 1 4 111111 11111 1 N11 1 11111 1111 11111 111N S bl 1 1111 11N111 11N .1 11.11 111.1N1111 111 1 2111 ll 1 IN 11 1111 11 1111111N 111 11:11 71 1111 11161 Qllllx 111 111 ll 11 LN 1121111 N111 111 11 Z1 111111 11 111161 111 111 6 N11 1 111 111 11 111 llll fl 616111 1lll11N 111 1111 1 1116111 1 N 6111 IIQNN 1 11 QNtl1 1 1111 N11 .1 11111111 11 1111111 11N N .1111 .1111 Lll1111LLt1 111116111 111161611 1116 1 1511111 C11111111111111 1111 X 6 6111 11111111 1N a1111 111111 1111 111118 1111 11111 1111N111f1 1111 S11111111gg11111 Q11.llJlllZ1.11 11111 11111 131111121111 C5111 1121111 1N 1 1 11 HQ 1 1 111 Captfun Wetmore I L hm . 1 1. 1 1 14 N 11111111 JLQN 11111 IL Hll 1 11 1 Z1 ll 11 N1 111 .1N 1 .11 11 61 11111 1111 111 1111 . . N 111 IX 11 I1 1 1' Inge 11gl1f11 fom Q- ,1 22 1 WL C5511 ff Q Qsrjfzxy IL N ,ffm fy Ag Ckiiff ff' QNX- 1-Q9 121 'f S x 9 ,tl x ,gl fy. ' V! 1194 141' 1' 'lr . U T 5 G : 4 V, " Q Q- A gg N QQIX I 5,4 rf: ,D 1' zk. K 'D P4 dv,- ., 101' I 1 : ff 1 ' : : ix 'ua ,.,,, vf' 4az.'1- "J" ""' ' , N-7 -1 XQN- 1 , . - - - f T'-5 ic' ' 111' 1'11111-1 -1' 11-11111 111 1929 11:1N 0111115 611 z 5116: 161' 11 -5111-6 111 J116- 'J-'STL' . 1. , , . 1. 1 , ' L. . ' ' A .-V. '. ., 1 V ' 16' :11'1. T11- 1 ' , 611z1611611 111' 1:1"ll11i 11' 1 -11 11 111-1' 1116 ' Cl g 11-.1161':1 111 111 141111121111 F11 ' ' 13111111, 111' . 'A ' ".11- 166 11'11 111 111'11 11161 111' Pkll 1111'1-6 5611 1111 1'1-- '1N 1 ,'1a11- ' -' 111. 1'111k- 11'1111 111611 11151 1111111 111661 z1f 1' N .'1 D11- inl' 111' 51 1' 11 1 'K ' 1. T11 - N61 1'1- 11:15 fN 1 50, 17" 111 11111 N'111'1-.' 1111 11111 1116'111 N11 11611 ' " " . -'611 'AVI , -I K ,1 N - 1 1 N11 1 - . N 1 - . lk- 1111 - " ' - , X ' "611. T1 is '15 A ,' - ' - 11'6 1 g'lltZ K '-.111"11 1 11 Q 11 21.111 .' 1'1ZS,'X0'- J 11'f-1. 8.1111 1111- 51-11'6 1'1'Zl1111j' 31111111-11 1 11' N '1ty. ' 1'111'- 3 --.1 1 N11'1'1 11 11 1-3. XY- 1 - j111 '1 -"611 111 S1111111 1111l1C11C,'1" 11111 116- 11 1'-z1- 11 " 16 .'1111 31. -1 -'1z.' '1 1 1 - ' Z1 16 z'1'116',' '1 - ' ' ' '11 111 - 'K 4' 5' ' 1 - 15 11' -1-t' - 5: ' ' 111 1 11'6 1 ' 11 - - U' N I'111. T11 J1'x 'zN z 11661 1111'-- '11 ' 1'11 ' ' .11-N ' ' '13 - 166 1 - .'.- 111111 1116 1111161111 N1-1116 11':1N 1'11111611-1' 51, N1Zl11- -1-5 -' 48. 1'11111- 111: 111111111 111110 111 j ll1'l1Cj' 111 "'-'-111 1l1Y. 1 ' 11101 1' 111 111111410 151' 1 ' 1 ' -' 'Cl11. 1' 1' - ,' , Cz: -' ' 2 1 Y N1- ' 1' - 31 -- 1 1 ' '.'1- 1"1, 5 1 . , N16 1'Zl11 ZINYIIB' wi 11 116 N6 ' F 4121111 01161 ' -1211 ' 1'11:111111i1111N1 111, N1-111'i11g 1-11 1111i111N 111 11111 111:11 1ll1'. 1,1111-1:11 1116 20111. .X111111:11 111111116 1N1'11111 811110 111111-g6 1111'i1:11i1111 T"161' 111111 151011 N1661. 11111116161 11111 36161211 ' 1' "111:11 111' - ' 1 N611' -11 716 11 '1tN. T11- -:111 j11111'1161'1-11 111 1111- Y 16 1 1- -Q -1 1' :116 K1 -61 211 X611 11' 'L'11. T1 111 V' ' 1 11'i11,1 1 '1116 '1 111"1i,'611' 11 -' N 1 1"11,S'. J ,' - . 9 1 KA , K W ' 5 5 .. 5, X' 654' Y - 7 .f it nh 4 1' Yi W1 -,. ! 'I , If 'Adtva'1,'1.-rxvgdthgv' vAats,vtv,.f 'Av 'Au v,.f - E I 9 3 0 xx! H A L I, ,Av ,Ad EA, SA' bA', 'Av .AY 'AY ,Av 'Ad' 'Aa 'L il: H Nr f-5 3 fd W Yi W T5 W T If fu! H 4'v 1 lt 0 D f 3 VY if 236 PI W 1 .r lvl 0 1 fr .,r-W" N-1 105. J'1. .Nt ,NL W 'nl' I-K JN. it :X Nt !'L T' b'!. 1 JN. 'Ml' 101. 342 J'1. Tl! Nt. ...-4 .Nt 'tif iii nn'-HQ !'l Nt 1 :ft 'in' IU. 'IN' .Nl Tgf l'! 1 .Nt Til' 141. inf JU. 'bn' !'L I :ft NL IH. 711' ,Nt JH. ML tif N1 K 751 0 ,Ut 314' 141 4351 3144 51' F6356 f'1 f'13f'2'Fv23F'13S zisvzisvzizvxi:vz3:vx2:v:3:v:3:vx3:vzS:vyP9131 M 4 r J' 1 0 'nf JJ 0 1? Ju. M ,1'P .ou M 4'v .ou go 4'f J4 1. -M ii 43 Jw! 3 . 'r .341 12 4,3 J 1 M 147 .9 I M 141 M if! -0 If Mx G -4'r W P! W l'! Jw. 8 4'r W P! J. V. Jw 4.5 N PI .951 'nr J!! .171 'IN' .151 'Nr J'1. TN' J't '91 'IN' JV! 'hd' .Nt 'lvl .NL 'Ml JH. 'Ml JN. 'nf JU. 'hi .NL nr ,991 'PQI JV, 'iff JN. 'Ml J.i 194' .701 'lil .Nt Ky! J'l !51. .391 'Ml 'Ml 'YH' .NL ill .741 M4 Nt .v L 'Il .Nm nr .Nm Tai JH, QOvAv Av Avbvvvv vu Saw Q '.6!'i1,Z,. :..s,..z.:.z.:.e,,.e,,. zczz,:.:,:.:.::et:'zZ::ct:'z:::z::'cis:'etfstcrziciztcxtcietcietczzt,iexztxztctztzreicifzciztcjct M 4, P! ' 0 fc 3 as 5 x X ' 15 fi ft 4r 0 if 0 0 g, 43 14 ' 4' K x N If . 11 2 4+ 3 ll g"3" L ", " ff 53", " ': ", '1 " 'z " ':'k 'z -1 -' --I '- -- -- -- -'- -'- - -- -- -. .. Nga: Xiiufjo ffyw T111-: 19:30 GJ WHALER 1 vh- "Qt,,,, in Q VY was Qiuuntrp Qleam 1111111 11111 111a1s 111 1 111 111 the L111ss 1111111111 t1a111 111 1929 1111 111111 11111s1s111 111 111111 1111e 11ter1111 1 1111 11111 X111l1 1111111 111111111111 H1111le11 XXZIN 11111111111te1l 111111 Z1 11111111111 t1s11 111 t11e 111111111116 1111 111 1 team t111t 111111111 11111115 1 1re1l11 :111e sl1111 101 111 er the 11111 11111 1111CN 111 11112111111 1111111l1:11111s '111L 11rst 111e1t 1111 tl1e N111LC1ll11 NX 1s 111111 111111 Ht1111111gt1111 131116181111 11111 111111111 1111-11111 11111111 Is 1111111111 11 111N 1 s11111 Xl 11111111 Z S1ll111l1Q'111I1 4 L lN1Q 111 X1 LL 1 11111111114 U11 llll' 1011 N 1 1 11 11r 1 xt 1111 L11 111s 1 11116111 se111111 111 111111111111 1 s11 ran 1111 11111 meet 11:1s 11111 It X11 11111 11151111111 1111 l1'1.1X6N 111 the 11 1511111 111 1e1e1 111111112111 Q11111 1 It 11 1111161 11111111 r1111111r 111 1111: XX este 161111, 11l1lN11111 1rst 1111s1111 1111 1111s 111 11111111 11 11l1lN11L11 111111111 :1111 1111 1 161111 tr'11el111l t11 X1111111l1 111 11111 111111114 1 111: 111 1 1111g 1 1111111 1111 1- 1111111 11 1 11111111 111111e 111111 11 l1 1r11l11111g, NL1ll11f1111 1 1111 1 11s 1 1 111151111111 1 s 11 11111 1 11 1 111 1 11 11111111 e1 -11 1111111111111 16111171 111111111 11 11111 St1111111f1t1111 if 11 ' rw Page vzghty 11.1 9 x 45 "7'353 Ali' A 'fi' 411,12 I ' ' -A -5111 11 Z .1 xl ' QT111 .1 'W '11 Q- A 'X go, 11 fl , R :X r-' 1 is 11'111'1l11' 111 ' .IC '.s s-1 1 -' " 5' , -gm ma, jfs- - 1. , - I '- , ,I . ,I - I. 1, , Q S J: --- , N, xlxci 'z . . . 1" s. ' 2 ' ' . ' ' 1 ' Q ' " " we 15" .-ff '1 2 ' 1' . ' '- 1 Q '.'i1b ' ' s 2 2 5 ' . ' '- ' ll 1 - 1' 1' 1'- l 111'.'11 ' 1 t 1' 1:11. 'l'l1- 5 ' 'I 1': s ' ' -lcy 'Z, .' ' 1 3 . 11' 1 1 1: 11 ' 111-.' 1111'1'1 111 1'l1z111111:111 'I' "1 , ' ' ,I 11 V 1 rxe. Al- 11111111111 1116 score 11'z1s 22 111 37. 11111 111e11 111' 1'z11'l1 1111111 1111isl1e1l closely 1101111111 1fz1'l 11 ' . L11 1' Al: N11: 'z ' .' 1 l. ' 1' 1 1: .1 I ll' ,' ' K: '. .211 . li . A ', " Hz - ' ' .1 111' . ' A 1' Q . C l . 1 X' lp ' ' 11 ' - " ' 1 1' ' 1 , cull' . 1 ' - .' ' ' ' gl 1 1"lls 11- Nl 1 1 :111 1,Zl1'1i. 111- 1,1111 -1 1 'll 1 1 111111-1's wer , tl 1 11: 121111-s 111 the 211101111111 11111 1'11t ' - 1 " 11 - 111111111 safely t111'k1'11 1 Ylly. 1111- A 1 " 1' J " ' 1 11 H 111 Suilielcl, 1111- 11-11111 1'1'11t 111 1 ' H't1'1'11' 111' 111e 1l11C1'-S'1 11 51" '-1. 'l'l1- 111111113 1l1'e11' 1111 111 1111: 1 ll Y.1g 1'11e1': 1Y1s- e'1".., '11,'f," 2 H' LN F,z .' 'b' 115. 1 1 121212'11CIS!2111323132213i9i2I1'FZfI2IC1?.?0!?H"F?t?3E4 T H E l 9 3 0 W H A L E R ,C.212I9Z92SZ3i?'CifFIt'1flf2tl.IQZ2Z'PZVQLKCXZCFSISZS da. Pun? Urrxa nv 'swfuinvnu-v'DJh!-'A as iyfg r! NJA. ,f H-4 A 491 Q5-I' 'ACG ,m iekjihgk ww 30? 'K' 0 Y 'Gait cg 0 65.5 0 - 'fqiqh fig We .I QQ J Q0 ff 9 1 "" 55' r one Hifi' 1 on S ' 7 as A .Mig .Qu 0, A 5, gg' GKQBS' H. 4.3, C i '04 m"vG-59 9 r 0 y"69' 0 Qvf lc, gyo x-gf! aa AWN' 9534! Q NGA-1 fp zf:'9 1, 2 ' AV .C ' 'V v-VV ggi fi- 'LZ 5 :- tv f 'IK FAN W fi X, AZ V ff fi, ,wi I 'WH n'l E 'gg WW was! 'J.:'n'lT..1r-h' PIXB I xv L UQ V .Q L my 5 X, fy X14 ! J' '44 nxx 5 JL Ia? x 1' g 6' 4. wk ?v'f,i,i.-s v a x UW 934 1 My Q V455 'V'-N 161' 'Q 1' 'I' ,V HEAR PMT H- "M 1-N 5 uv " A 'Nm ' cn-3f7 OJAWP6 WL CfQwg7'X f' fa xo X 3 ,1..,,-...,.1.. - '..'A LL " ar-. .K . 'F' .' f .4.'.., V, - - V - - ,. ,, -, .V'-1'::j:V.:!' --1-, , ,, Vs! .. Eli' A. "2 iff-"'f- l'V'..---'-JIFF5:ffQty" 1 -F1 .:'.-V5 .155-' ':I".:'1T"E' fig' f:'li'H,2 " EFT .- .V V-V" 1- ' ' . A-.:,:-za -. ,Vx .rV-.Vg:- g-gpg: ' I --: ' -' 1 ' ' 1.34,--.1 -,-0 .: V-4: T,-fx. .-gn . - 4-Zz.,-.2 if if , ' ' f ', Q -Q Z, ,Q-,Ll-Qi: Q-1 Q-5 . :QV ',.L,'g,'-' fig., 'E-Q ' '.'1 '. '. '-'- V.-',:j'? if'-T12 K 2 .?.fQjV"f.fl.fi2iV-'15 33.1215-T5?, 2-'.:f1'5flgiV'VL' PEL-.Iii if 25'-:iii -2k'5f:i'si2 I-Qf 15 ' --:ii-355. .15-5-f Ef1.g QV dgjgvrgigitg 1,gj,i':'if ,-'jqgfgzfrgg fj....-,Eg .VV-17524 5 jgjg, : -5 . .- ,--i F31-.il 5j::g,:f isfigy- .:- . l, 1 -- A .. . ' ' N " 99.1-. ' W -V i ' " .. 'V 55-. .411 . ., 5 .f-fg,.. ',- 5' . 1 'v.,l:i. -,V 'gf li-ix-1:Q:.VE5 513415--'5,ff.'V,.-" P11 .' LLL-I f "'1'::, 'V"- J --Q'-QMQL5. .V .V .:.'. , ,:.qg1s:,-.:ff::--.-- 1 , , .. , . , ,1 V , '-Qfiy., - - , - - 'g ", 1... V , 2,-6 , Q-.1-g::..: ' '- ,, 4. b N ,-I., ,gr y.-rggjg - ..., .-, . , ,., -. -- cw ,, '.-V-'gif 15 Z ':-1 if.f .-5 '-f ' ' , " " ' ' ' 3' 5- .f 'Q . . . ,. V N. .. 1 V I 1 Q s -Q, 42 v. 9.6,-M.. 7 ,A ,A 0 I. 9, L., ,Z ,l -A , ,V .-:sf ,4 I 1 -' -.Vu . . f 5 '. f. 49' - '-. ' K ,Q n1gfViNj.- .Ig - ' Q11 "- ' aff- .- '..- ', ,L z g'.::bQ.zg.' if QQ j .1 1,--K :Z . " , fx1Lq:.- ,' -1' , f. 11. 1 --.sg-J.-gg 352'-2 X7 25 ' " .Q 121. ,- V .Q 1.-i . , gr at ' 413.0 L -V 5j:,1.' ' I F 4 I, , lfx ,. F ,E P3 , ."' 13. 'f' ','.:,".: 11 E33 55 C-S l ' ' V v -' "' 11.2 Vr, .. '-, if f r A :Mu . X- . I 1 f . A I 11 ' f . .-.cs-. ,- .- v- , 2' , . - -L, Q11 I . 5. ,V 4 V 'V gi , L... - 1 -3-V 17- ' , .V 4 , y13--,v.-- - 1, A - , -Q 1- :G r? ' 'P' '93 . .' , ,L A ff-' i -fx 'Q . 'L ai 1 '- 5 . . -" F , '. ' . ' ,' V J f ' eq-' sz " .V A iff ff- ff. Vw - -A 'V Y' Ex Q' ,V V V --:,V ef :s 7- V f . 32 V. W ., N . ,V . , ,. Q - ri ' :gi ,E il? 5E 15 E5 -. ' 9 9 :.1f7 ' ig fi, .,:' Lk 1 1- -. ar :F wqfbbgp 1152. 2 ,gn zz ' ' '- 1 H .55 . 5 E.. I I Q U., 51 . -, gi EE V, 3: ' 'IV' 10 - " - - V , , sr J v- V x , G? I 2' Em f" , was 5. . Qi I -ff as , K a H? x.-5 1 55 f- 11- JW. ,Q Q A 1- VV. , I ' f., AWG 1, 5 jfa f A 9, A . i A ,S N. h N v 121 I wi.. -. x- , , . . - V - f. , . -.. T'31'j . Hd' 141 -' ' JW 7' ' ff -V ' Z N X 1 . " It . . .. -. . , .Q , 5 . . . X ,, ., ,ig ,, .'g:l..'VN,:- ,537 . ls: Xx ,X A J-J -gb? -4' ni V R .4 Q , are - , 23 55.1, g1,L:g.2f.'.5,.yV 15 y , " ' H ,-N5 Q fl? I t A - 43' I "o V 4.2.13 V , '-sE,.4.i- -.1 le 1' , 5 it , , -x X. . -' , VV ' , f f- ,F , ls?""' V- 5' 1- V Vi mv, - 1, f 1 Q ' .. Xj-i X QL:-Q. '-V 2 'Ji' Cnzn ' 2 LT zff . NX V -V eV .' ' : X : '5 " ' ' Y 4 A V '-7- V' ' .. mf V, N-.' Vr'V-1 fix.: f B lx E' 4'N , "f'V'V1,fYf V, v X fi, B 'l V 3 , , ,V ,. ' - V ' ' - 5 A . .' g V - -.1 , , V V' f " 5:11 5:2 qv X ' A A I T2 tl Lf AQ. F '14 ' 'i ' . ffF'!': f . . .VJ . . - . . , lf? 4Qw:,' :f ' 5 ' 1:51 . ff :f 52 figs A :fave :J .- .. .... . - - , ' , . . .,., ..- - - ' -1 "5 ' 15. 1.'- F18 :.:-'- ffl 6. f'ff':z2air2f 'f ' '13 ' x has-f ' v ,Q avfe,.ff:.m ,Q 5, . -'-z-' V,:.-.i"2l35 v -5- bi . K, gag?.-i17jg,-':?-1'-Vi V551-,'f 1' Q ' I :gb 1.242 -me gf.-'U Y 1-: i1'iT:f'1'i1,'- "' STM1i.'i.':"-'5r".'A'.5 'Bylaw-C'.-l if' 3" if '- ef:1-aQff:,w.f.'.1.i1WWJ: 1-7' '1'?f-+2 554' , ' . K P ' 1, -21,3 . ' - ' - . ' Hal'-.. " - . L x 1-5 ' ' . ' ' - sv"-H -,--, -, V V - 1-. -. VA . ,arf 1 - . V -4-1-VV 259- , A ' gi..-f . -. , - tj.: . - , ,Lisp - V ,' V ' - --313: gat . n V ,Z-gn , -' . , jr - . V1 1 :?,.1,V,- ' 5 " V S ,1'Q'.5g-I, 'VZ F- 'V . 9' 'Q' V, fgzg - I, f V, . V- ,'vL'lL-" ,V , - +5-gg. I . V V jg'!p29'1: l-'C:.:2 . . f . ' .1151-4. -. - V - V' -11 --:if AEZLVNQQ- -- gf: x , - . g.,.,.V.'-fi "1 ' ftf x-11-2 A ' ' Hr". Y v V' -ix 'fm.c.ew 'Eff ..-':- 1' 'V 93' -i3'-2'ii 'f"'.- QE -Y 'f'11'z5't.:.."f'7fV-:A2-rm '- fir?-1' . .'Hivi?f?-t17'f"?'3 y,:"--f ' . A .,, . . Q 'L :f-:- - ' V. ' 7 , V2,w'u1,m:e -"' - . w m a If 1 - . 1 f I yy 1 J .H , .- -.y,g,5p he-I.-Q' ,553 .1-y. I 4. :gt V -.-.Qi ' 1 P A .Q ::z:f..ZJ ' .. 'QF- 2'."f if"V'-A. ., X. 1-1 .,f.7" 'l'v:.b'-H x,-' " -u .. FRA. ' 1. fEQ?1fEa?' z"'l ' ' ' H , .. 4.1f.V- . - ..-:.::e-.-.---V.L -.11..--:-1--.-V--,. . ,Q ..,,-.f -U.,-V-,,:..,, ,- ..l.,3..,.--ci, , g,,,.gV-n..,. ...,.,--v.,., n., 3-, ..1.1'.'-11:-'fm:'---'1-'1-:'K-e"- V : -.Z 'L V1 - -'p'-:QZLA--'D'--.ez-F-1575.-1 - '1 ltgsg 2-.1j...Z.T1.-:,, g.1.'-flr21f."2fI :- -' I-z' -. rw-1,-1.3 ff7.'."fSvf'-'r-'s.js,.--.. ' -2',f'.fP'.:'." --'--..--.... :-.1--- .-'-.-.--r.---'.--- A f 5 ' -- 1: rr:--, 3 1- ., 4- . ' -'f'-.-..- :i1f,.p,-Ffgfffyf,::,' 2-"-X395-ii-17: FX- 31"--111 -1- -.'.'1' .- .- 13. 1'5fi,i-1.-f,2.-.Qi-.if-'g',fAhflf- Tg-'.5T.:1f.,,f-1i-.jLf-L-1-7.411 3: - I-:-I 3 1:5 if 5:4bE'fVi--'f-l- Eff" -1 2 f If' 'F-5135-E3'?.'-L? 7'1"-1--1,15-:'gEl'f Pflr: . V- - . V k ,, '--,,.' .. --4'. ,, . . --'-'.'., .3.::-Sur '-'-" 'Q' - 141:-"-,'.' -If' .--'.i .'- "- if-7'-.': -':f "--'3L:f'J'V'.-f .5-':Zf:-f.." - -'--'J 'Lf-'frV1"1'f-J.':.',"!r- ff '::. r.-:-2:,'I- --E.'l.'.-':.: L"-1 1-I 'I' '? - if-' 7 ' G L .Uni A ' ""'f' -'JS'-:"' I-'-T 1 'L",'1--if-I-.77"f'v'.':Z':'f'1"f- X " -3 11 T1 1?3"V13'f1f'iJ.".Ez5-iZ71G'1.'-Q-QL-2'-. f'Zf53V3' .iz"'E:f::'.Q1.'f,".QL' Qvf--'-'-2', 1 ' -4751 -1.-T1-.'-7. -fx -v :'V1 , Y i f- S . , A- , r T - QR YY. - ,, -ix' Y -V-'f Q 1- '- '?Ti fi ,,f:1: 4. 'JA " -0 111? THE. 1930 Q WHALER -A 1 as 'xF,.--"' 581111111111 Qnnual eflamatlnn unrest I 4:- 'Um 9 Cm. -0. I an- -1 4 N 1 N A039 Ls N1 11111 IQ' 1 s 1 11 111s s 1 11111 f 1 1 1111111 111111 11111 st 111 N7 1 ll sl 171 1 1 111 1111 1 Illll IL 1 11 11 1 Ill 1111 1 11111 Ns 1 1 1 111 111111 11111111 N1 1 1 LX s 1111 11111 Q 1111111111 Q f 1 l1 IN 1 Ll lll l 1 1111 11 11 17 xx 'us 111111111 1 1tll1l1 1 1 1 111 8111111 7111 x11s1111 s 11 11111111 1717111111 l s 1s1111 l ss 111 11 11111111 ll X1ff1 1 7 N 11 1 ss s 1 1 111 Xllll 1 1 1111 s 171111 l N 17 7 1 111 Qls 11111- 1 111 11 lllllkx X f 1s1 1 N 1111111 Ill fllllflf lllfllf I I 'L f31 rf' 119 2-f If Sffi 5 xx -5 Ag Ag '- 159: ' 174 ,14',g- I 1 5 . ,. 1 1 is 5 "Xt: ' --1-2.19 72 1 1? 'X Y , 1, 1' . ,Q '1 l ,jo 2 ' W. ' 3 f I -?. U' - 9' 9 . . .. 1 mf U . gb 171 1111- lllglll 111 11111111 111'1-111111-1' 1111, 1111- 111111 11111111111 1l1-1'lz1111:1- 9?-A' .51 fn '+A' Lit' - 1l'1Il L'l7lll1'Sl 11:15 111-111 lll 1111- 11111111 lfllllll 171' 1111- .'L'l1l717l, 1111c 111 1111- 1'1-:1- 1'1" 'T7311 'Mg' ' 1111' 1,71' "ll11l11K' :11111 ,' 'l I Xl 111." 'l'l1- 11'lIllll'l' 111 1111: 11111111-st is 'yt 1111- l'l'I1Ill :1 111-111 171 L'l."ll1 s111-111' 111'11 llllyf 1'I'111ll 021111 'l:1ss, 1 "111 111-111 11l111s1-11 111' Zl s1-1'i1-.' 11' 1-1' ' fl ' 1' cc s fl calc at 111- 1' 1111s. lle has 1111- 111111111 :11111 1lis1111111i1111 111' l1:11'i11g his 11:11111- i11s1'1'1l11-1l 1711 ll 111-1111111111 ."l1'c1' l111'111g'1'111111'l111'l11s 111-111:11 11111111-11-1' Sfll 11.111111 11171711 11'l111'l1:1'- - gr: '-l1l11- 11:111111s 111'1'11l'lll1'1' 1" 1-rs. lic1'111'1- 1111- Sl 'Zlli'1l5' L'17l1'51, 1l1c1'1- 11':1s :111 11111-1'-si g l-1 11'- - '1le11, "l"l1llC .',' 'l'11 l.11'1-." gi1'c1 111' 1.11-1111-1121111 bl. 1711111111 Sl1z11'111:111, 1'- ' 11'11 l-' ,-Xl. 1, 110 1311111 -1 XY. Nl. l.111'1-111-:11111 1-1111-1'1:1i111-11 111111 Il '- ' - i1'1- Q1-11-1'1f1111s. l11-1'111'1- Illfllly 111' 1111- 111A11111i11c111 1111-11 171 1110 1111' as j111lg1-s 111111 21 1Zll'1"1x 5 l'- ' -. 1111' 1-1,111 111'z11111's 1'1-1111611-1 1ll1'll' s1-11-11' ll 5 111 1111- lll1 s1 ' 1111- 11-1-1111111111-111: 111-11 'l'1l1' 11211113 111 1111- 111-:11111-5 111 1111- l7I'Cl1'l' 111 11'l1i1'l1 111-1' Sl lc- :11111 11-11' s1-l1-' 11111s :11'1- :ls 11111 11's: ,l11s1111l1 31111111-ll, 11:1 .',' 171- '29, '1111- ,1111-k l':ll11ll, 1'l. ,',' 111' '30, ' -- '11-iz ' 171' 1l:111'z111." Hull 1711" l':1l1 ,' "1 , 1'lz1ss 111 '31, "1 1.1-11 1' 5 1,'lz1ss 171 '29, L'1 "XY '1 ' XY41.'171l." lf1l11':11'1l 111, 'slc1', 1"z1. J 171 '32, 171 :1111 f7'l11'11-11, 1'l:1ss 111' '31, "Tl '1 "l'l11- l'1llIll'1'l' llill Ill-flt'll1ll." S1 -' .'-, '1 X111 111 l-':1l11'1 11111, 1'l:1 111' '30, ,l'1lll1 l7111'l1-, 1'l:1.'s 171 '52, "'l'l1- ",1l1':1l1z1111 l,i111'11l11." Sk-'-1111 lll . '11 11" '1'l1- 111-111s11111 111' 111- lgcs g'z11'1- 11111 11l:11'1- 111 :1111 f7'l11'l1'll 111111 :111 111111 11':111l1- 711-11111111 117 1.1-11 li11s1111'sk1' 11'l111 11'1111 JQ1' 1111 112111-. 'l'l1-j '- 2 l.. Rl. 11: 1111: .111 1'111-1' Klux l1llf'1'l' 1111 ' 111111111111 1'111'l1:1-" l71'. 'l'1ll1lll7lS ,'11l1: l'1'111, 111-1':11'1l 11-1 3 111 17", 1'l:11'1-111'1-12, l11'1111l1s .111 11'111-1' l". l.. X'1'11l'l"1' 9. 17. l1llll1'I' l,l'lIf. l:l'Zll11i lf. Nl'1l'l'l5 17111111111 1111111111-ll l'l!lI'l1' XY. ,'1: 1'f, ' 1 THE 1930 Q WHALER A bh- Nffxxgxyfx A I w Sr The 1930 iBut iBnurr1 ' n If LHULII14 N e - x ll xl x 1 bl i""' ,X,,-do lx 1 mm N IL CIXCH a .1 we am :mum U Q 1 qc ll emu 1 pm IHS Q erx IIN um lx ll I1 L rl I N V IIN mv tu U 1 umm rn m. , LI N1 un N x mul xx I1 . . N - 1 ll v N s 2 ,st U x N N N XXQH 4 N N U x and lL N X M , flu 'uxrluuu muah ummulx nxt hung tha umm max nec xugllu mc '1 Xbkd xxhuh xxax . out 1 HQ1 e v N w 1 Q1 Q X L11 u tc 111 N 1 1 UIQL x wlf ., mv . . X .N 1 1 t X fl 1 u mg ntmx U Till . 111011011 N X . ll IL x X tl out mu lllg 1 Ll mm .mrlt LX LIHHQ' c L UNIIIQ' an tu ex emuq xx 1s the Bulkelu Ncrunxclarx md tu . N .1111 mux IL mu em mum xmk tl hm ltmu xxlll g1tc 1611 un N . Il tu LL 1 1 L ne thi I u 1m lll M IIN xx1 1 L 1 my L N U gg L . Q 111 hx 1 m ma Q N mul . L 1 1 - umm cu N . N N H1 x .mx up m1 I 11 mud Lnum ut the llltlllllfllll U L N , Q C N 1 IIIILIN H lx 1 nm x lm 11:11 g X 1 N IU mm L 1 Lfllll 4 N I N T U 5 N x ' J 1 4 N Nxt rl N NL Q Q M L 1 4 N U if N LX LI 1 nm ll L 1 my 11N V1 1r111x lu INUNIQ an xx LL11 It u 4 X N M ll un lll N wr N if I 1 N lfllktl Pam fzqhfu mm HQ- fm rf ,- Qiffhfi-f fx iwb 1' Agiqf I1 gf I rib' , 'W , 'tx V! Is' . 'gf s J 1. ln X 4: ,, Q- N-A A X mx J '39 Q' 5 - ,kk 674 I Ja ,CAN K -n xo 4 I , X If y Z ,- I . W . A 5 ' B 1 'Qi fjll thc twu lll.l1IS. XX ccl11c:cl'1y 'md '11111 111.3 ut 1"-I ' 'lI'y ,F Q' 'T if tw- '- 'mcl twclllf'-tirft, th xc 'e th zumual Hull' els" l'1t IN u'1'i f " -1 715 072' wig ln-lrlz 'lqt tl - f " t ppl'L5 11 " ftlv lzlj 'z lrli- L' ' ' att' lA ff. T11 A nun' numb 5 tl u' '. ' were the If: pl M RC- Yu- :md ilu- I' llkclcy SCl'CI1'lllCI',' with their 11115. C111 thc 1",'t 'Nht l - S ll v - lliy 'IX Must" f: I IZll1,H wil: pro- fcl - 'i I lim- lac-1'IAm'111'111ccs by t'l1'u'lc.' lirmvn, Dmmulfl O'l3ricn, zmcl llzm. Dal lg" -11. The stury was ulmut il 5111051112111 wlm is cm nccitcrl :xml luclicwz' hc lm: the lwft plzm fm' sclliuj pw els. Thiy IbZlI'liL'lllZ1I' .'2llC.'INIlll if ' 'king fm' :L Il'1lCllJl' Cilllllbillly, 'mcl Irie: hig new mctlwfl of selling un Z1 f11I'lllL'I', Yllw int- s tu buy ll tri 'tmi lli: lmrcl ZITICIIIIPIS :11111 1111211 .'l1L'CL','.' 'Mlm' -l the " 1 --I "1l,'."Tl'-P1 1. l'z."'l," '111 z " 'I man, th tm Wu :cm uuclrel, wl U '.t'l1c.' z cgr s -ul' g his pigs. Ve ' 1 l'uu:'l 'ltlilljf as thc milli 11'li1'C. -lwcl' Iiliuu '15 the lwwyur 'mrl Her- lmcr 'ug zs tl ' -A ru, pm ' xl tl V ' rules tu lm-1'fcctim1 'md :I I ,Q thi' 11121-' xvls El lm-lnclr: 1111, thc-H va: SllT!fiL'i0IlI cmucrly tu lmvllcc I tts of lz 'l t -' ' ' hen. 'l'l1c-11 calm- the XY. Xl. I. Fusllimm Revue, thc must culm'ful act of 1110 Thx 'l 'tof 1- ' ' 1-ir p'1l,', in whivh limx'z11'rl Fern '1 hhl' 5 Sl -1 ' 'L l ' , ' "cd lc 150 cm ' ally " I lil1l.'l X1' by tl " cl - ' -1' uxc uf SIVIIDIJ5' " fkcs. Un I -s-'mul might 'zu A Trwl : plzxymmtitlm-rl"Xl1 b ylmfmf' "tl th- unly tm, ch: 1': 'L-11' llc ff K Stud 'xml 'lihlblllzli bl. XI1'I,Zlll4l1l' U'.X'.llQ' very lim- lm-rI'm' z ws. Th- stun-5' is almmlt Il IAL'X'0IlllL' +1t't'icc-r wlm is gcu- tcl '- lulwkillcmllmy''llllulllltilillccl'1121111611 I.1kc fu-spy-'11g'. I'u11lmr-'-1u4- ut'i'i'-' talks l1im.'clf out uf it 11111 later Lukc ilncly that thi: TCYCIIIIC umrcx' x":tl- ,s 1' A',' ' Th' I'iZl.'hilDll Revue 'll :lin lvlawierl the iluclicllvc with mu' uf lJi4lll'S vu- tc'l:' 5'iYil ff: s 1111" - 166. Thx Scnim' play, uSZl.' It Hnth f11,':111w." full 'L-fl, Th- play, l'IlIiT'L'l:.' tTi. ' Il, xx'1. ll cm llliflll rcvuc Ufillg slwgzlxls :ls its lzxjis. 'l':Ll'i11g Il lmplllzu' slmgzn, thc ylblllll clrlclvrl il situzxtiml tu Quit it. bl Q -ll -lmlcf 1151011 us :1 wi: T-'l'Zlk'kiIlt zum llllCL'l' :mel muster uf cn'1'c1111mif3s. Th- l'ulkclcy SCI'CI1'1fl6l',' :mel their 1111s :xl aiu clufcrl thc "'1ing'4 perl ' z wc. Th' l'11lkclcyXY,lI. I. "l Htn fl 'fl il 1'-t ll -1 'tx Th ' Su1rl1m11m'c flzlsf, cwncllcrl lay 'I'hu111z1y IQ. Cm pk, 1'ccL'ix'crl u- 2 im- uu: vnu- uf thc fuur jllllhkf, llmcu-by XK'ill11illh thx' silver tmlllmy fm' lu- lcit pr nl ' Mu, 9 -- f X ' f 1 N was Y X N-if ff- -f - ' X A , - -' 5 ,ig - , "' 'i , L -Tx T f ,ga f ,I-f -' sxi. awww , 1 'M -fx 10x 04 vm X, XM, ' as X' 1 31111112 ext um his N 11111 yggv 11 N 1111111111 ll . 1111 1 . N . X 11 1111 11 . 1 111 11 11 1-111 e 1 1 N . 1112: JN X 2111 1111 11 1 N 141 X 1 '111N 1 IIIN1 1 1 1 11 N 1 ' N N 1 1111 111N N1 1 1 N N 111 11111 X I 1111111 X111 ll 1 N I HHN 'I 1 1 1 .11 - N 1x . 111 UL C N11 lx k11I'I 1 N 1 . N N 1 1111 1111111111 llll N L 1 ir 11' 1 1 1 'Q "s1, ' -' . '. ' - 's - 1 - -' Q ' 1 1 lgg' 1 ' A ' 4' " " 1' ' '1111111' ' 1 ' 1' ' 4' '1111 S1l1'J1'1S'S ' " 14 ' 1 's ' - ' ' J '1 " 1 .e t"1111 T116 131115 '1111' ' n' , ' 2 JG 511, ' . N Q '21 ' 1' ' ' 5 5 - 1 " ' 1 ss -7 '11.'. ' 1- '1A11c11z11'1 .S s 101, ' s ' ' " " ' ' ' ' ,'N"11'1L S .' "'111 V' vs '1 I"l116'S1lI ". '11-11 - " '-' 1 ' 1 " fS ' ' - ' ' 1ll,,' ' Q ' K' 5- ' 11s . ,1 I ,ly ,.'. .,., ,, 1, , I D, ,'. 1 , . ,. ' 1',lCl . 11 V 1 1 -- -h I I I A - I 4 111 l -1 , - xr vw' , .-A- 1 X 'I Q ' " ' ' ' 11 Sl1L'1'l'SS. 'L' '-" . 1 . . AL' ' ' " ' "' ' 'lk' I 1 gf 111110111 ix K K , WL fwL F 15-:M 1.ff,C5 f 1' iff M1 -Q11 Qwgifi-.2 fx ,if-99411 '1-4jiffQfi:Q 1 .f.11f1,, THE. 1930 WHALER 1 F11 avi ..., A 'ln P, 9 W.- 1. - ' 1 -1 . -:- " ---- :.-H. 1, J so h-"Z 11 .1 'Vg' fx gf bw F4111 E '-, U io E 1 N' I A Ti 1 ' ' .F 1. . 0 - "-E., H111 1111' NQX1 1'1111111," 11 1111'L'1'-'l1'1 1111'.'11'1'1' 1111-111111'z1111:1, 1 11111 f ifi' tg oi, 111' 1111- 13111111-1111' :11111 XY. 31. 1. 171'z1111:11i1' ,'11C1f'1y' 111 15111111-I1-1' 1 1.t1l1-' g ' 0 1111 1111 1111' Il1Q'111 111- .X1lI'11 1111-11111'111, 11':1y g'1'1'1'11-11 XY1111 Il " ' 1 11s 11111111111 111' 11111 11111111-1111 111 11Zl1'1'Il1S '11111 1'1'11'll11S 11'1111'11 11111111 1111' 112111 111 11111111- " '1'111111'11' 11':1: 11111' 111'11 51-1-1111-11 111 11x:11'111' :1111 1111- 11111-111s llf 16 -111- 1111 111 111c C1151 '11111 111011 1' 'k '15 L11 111. 111- s11 11' 1'c1111-11' '1.1.111111f1 :1 11111116 111111111-1 111:11 is 111 1111 ID' ' 14 1, 11'11 11:15 11 s11111111-11 111111.. X011' Y111'11 1 11111. X4Ill111IlC1.' 511 1111" QS -11 ' :11111'- 11111' 11 ' 1':111i111'1 111 121111I'1'1'1' :11111 1.111'11:1, 11'111'11 11 :11'1'11'11s, 11111 111' 111111s11'1 111111' 1111 - 111 .'1'1' :1 1112111 111111 is XX'!l111l1g 1111' :111 11111111111111111' 111 5111-:111 11111111. 1:11.- 11111' 1111, 1111' 1':111i111'1 1111111-11 111111 1111- f1l'ZlXX'1I1Q' 1'111 111 111 11'1111'11 1111- 1111111 is 111111' i11g'111.1-1-11111. X11 ' 111111111 XYI1l111Il1' g' 111111 1111- 11111111, 111' 111111s 1111- 1111111 111-1111 1111111 fl 1111' 1'i111 111- Z1 1N11.'lJ11 111:11 11:1.' 11111-11 :111111i111x11'1'1'11 1 41 i'11 1111' 11111:111s II1- :1 s11:11'11 111111111-11 i11s11'111111'111. .X 11-1' 1l11l11'S 1:111'1' 171111x .X1'l1l!ll1f1, 11111 1'1'111'1-f11111s 1111' 1'11111'1'1'11 " '1 'C11 1111' 111111111-1 11:15 1 111g111 1'111111'f 111 XvZ1I111l1L'.S 111111111 111 cx111z1i11 1 'qt.k1' 111 1111 s1i11111-111. SZl1'1l1Q' 111' XvZl1l11111' 11215 1'1-1'1-11111 :111 11115-'111111 111511-111 ' the 111111' 111-1111' 13111111- 11111011 1161111 11111, 111 llf 111 11111ic11 1111'1-s1ig:1111111 " '1Cf1 1111 111' 1115116011 1' 11111111' '11111 1115 1111'11 1'11111'c1'1111151' 1111' 11c:1.11 111- A ' 11'11 111:111, 11111 1111111 1'z111 111- 11-1 ' 1111. .11 1111. 111111- ll xYlP1111l'1.1-111 1f11j11w11 f11'1l'k'11X'L' 111' 1111' 11:11111' 111. 1411131101 Vi,- N11. E 11111' 111 :11'1'11'1' 111 .X111111'i1':1 1111 1111' 11':11'11 111- :1 1'l1I11l111Q' 11111'1- 11111111111 1111- 1'11:11'11. 1j1111I'1'111' 11l'1':f11'S 111 1':111 4111 11115 1111141101 1,1144 '111 111 1I1X'L'511Q'Z11l' 1111' 1.1 1 .11111 N11 1111111111 11.1 111111 111 1111 1.11111 1111 1111111111 111.11111-1 1"1 11 11111111 111 111111112111 1111' 111.111111g 11111111 X111 1.111 111111 e1111111Q . 1 1 1 1111111111 1.111111 111.11 111 11.1 1111111 111 11111w11q.111 111 Q11 1f1N ' .111 11111111 1111111111 11115 11 Lll11N 111 1'1 111 XI1I1.lll11 11111 L11ll1111f11 111N 1111' 111.111 111 1 111111 11111111111 N111111 1111111' 11111 N 11111111 1 1 11'1s 111 1 111 .1 111111l1.111e1 11111111 lx 1111. 1'f1 111 .1 1111111.1111 111 1111111.11 1110 1.11 111 . . 1 1111 X11 1111 111.11111 1N 1P11l11Lf1 1111 1.lllQ 111.111 11111, 111 11111 1' .1 N111111Q 111111 111 111 1111 1111 111. LIN 11111 11.1111111 111 1Q.11111111111 111111, 11111111111 111 11111 . 1111, 11111 N11Lll1 111.1111 11111111 111 II1N1l1lL11llQ' 11111 1ll.ll11.l11k.l11X 1111 011111 1.1 .111 11111111111111111g 1111' 1111111 111 XX Xl 1 111 111N'1.l111.lX1111111X1l1I1111L1 tx '1 1 2. na' M P3 114 QP if I-K Q9 If f-K S 4 5 nv. Q0 If 4 v Itl. 9? 45 nm 33 4 n yu 32 . 15 U W Tl In 151 151 .751 IH. 'lil' if! 'MC' P51 'Ulf P'1, I'L J'!. H Hx IU. Nl. 1 Nl. '91, hi' Mt 144' JN. JN. r JN. 151. !'1. 1 I't WIT I'!. J'l. 'nf ,Nt 'nf' .NL nf ,Ut 'nf .Nm nr ,Nt 'nf ,Nl TN' JH. 114' 100. .Nl 'Ml' ,NL 'nf .Nt 'Ulf 191. 'uf l'l. I'l. I'1. .041 !'1 IU. 141 atuA.- v5.1 .Aa uA.fxsAa vAa s,-1 54.2 v4a vA-1 vp: w E I W H A L :f tg: 24: ZA: '14-1 :Aa w-A-I v,a vA.- ala vA.g wAa ff v - I u 1 CAST OF IN THE NEXT ROOM -...M --Q 4-A.: BAJ VLH S J YA? VA? 'vA0 5 J 9 if 9 VAVQV 9 5 J 549 VLH VA9 WAV? 'AV QVYAV? Y? '7 fy "yi 9 J U 9 Vvgvlfgvf H i 9 J 9413 VA" 9 431-'Ate-Vet:-VA e6tnVA,eV4tAVA3pvAtevAtnVs! N807AQAVAQ-V4teV0,tr'AsnVs3f-V534713,-Vetevlf tnVAt46 Elf 8 4'n Ju Q9 if 4 r .vu Q9 'f In 0 TI .f.!. OO nr 45 49.1 3+ ll 15 J'l go If 4 n m ni -0 33 lil . . I-4 'lil 1 'nf 1.1 ,pil J'1. J't f 1. 'lil' 'IN' 'C 'llf J.!. J'!. 'M' lil 1.4 Ju nv 114. .Nt 'nl JV! 'nf TN' Q. 'nf JN. 314' J'l Wg! JU. 114' J'1 1,1 J.k hf !'l 'nf TN' !'1. ,ou 1,4 !9!. J'l 'uf J'l. 'nf -f 1 tai ,-usput,-v.'.v4tav-tpvqtf-'A f-vltfvq pvitpvstpv ,put v tw Fwfva f-vs av-, av-5 evatevs f-V2 Iv-.tphtnvetpn pvqtnvxz.-v4t,v4tf-v-3426, 3-'S 1 '13 Q in 45 QP ' W M mf "v Sn 1? 3,5 0 1 0 1? QV 0 0 If I4 0 Z 4g , H - W.. ' -v , " JG. 0 ' 0 0 I 3,5 PQ 17 212, 14 0 :IE , g ' 45 4+ Q .0 4r i x T' 3 rf if ' I 3 0 4r lc jf . 4b is 0 4V f' fa' 40 . 0 1b , 4' 4r 3 0 ., ,. 4r 3 4. " Y 47 4? 4. 4+ W 45 qw 0 , 0 T E-'E 0 1 It 45 ,Q 0 49 4r 1 M - as fi? 47 0 it 17 49 . . 1: 4g..:..:..'......A..4..1 -J J. .3 -'.:..:"i'.3.- .. .1.'.1.'!K'r 5.6. A .". ..'.-. .A. .'. ...- , 5' ww I -ff 111 1!G.7T RJ? 39 THE. 1930 E1 WHALER Z!! nfle uh . 1 11:11 '1 111x1 L111 11'1x 11rg.1111f111 xx 1 . i111l I1 111xx '1 L111111L l11C'11ffNQ11 111 1 1x .1x 1 x11111111 11. E I' ,A 1151 1 C1 1 L 1 Q 113 xx 1x 11111111 " 17 4' 211161111 .11111 11111111 1.11111 ax 1 1 1 LX 1 1x 1 11x 11 21111 NL 1 4 1 11 1111111 11111 x1111.1 11111 x L 1 t . xx . 111 1111 1111111 5111111111111 1 111x11 1 . xxxc- 111 1 xx lx 111. x 161'11x l1111 IL 1x11 11'1111g11111111 11116111111 N11 1.1 11 1 111111111 11:11 111 1x11x 1111111.11 6111111111 ll 1111 1 1111 1 Il 1 . 1 lf 111111 xx 111 11111111 11161 6 11 ll g 1 Ill . 111111 1111 x L1 1 111 . 11111111 x x 1 11 X 1111111111 11111111 Ill N x x x x 1 1 111x .11111 111111111111 121 L11 K 11111 11 11x 11 1 1 1 U 11 11111 IIN 11111111 11 6.1xt 111111111 11121111 x xx1 1 x111111 11 111 L11 111-f 11,1 1 11111 .1gQ,11Q.1111111x 111 116 xtilll .11111 1111 11111111 111 11.510111 EIL 11111 I 11x1 1 l'1r111 111111 111 111 11 .Nav 1193 ,. 'L i f yu -- xr! 1 QQ 9139. - .11 11119 1,56 -' 145- wx 0,1 U - -U 4 M, X .11 - 1 " 1 '75 1. " + K 611' I : M - -. 1' .. 1 , 1 ' co :H I 111 1111- 121111-1' 11'11'1 111 1:x1 ' . - ' -1 1 Y' '11C11 1 tm Q-2 215. gix- 1111'--1 . '1' --1 '1' 11' 111-1 1 ."1.l11. -mia 61 -?' ' -'f ,111 ' 1 111L'C11ll1" 111' 1x1'1 111 X 1-1 x1:11'tc11. 1111- R1111- L1 1 '2 Q ' '1111' A 1 12' ' 'ff' Joi- - Q11 ' - ' s 1' - 'tx -' : z 1-11 111 -1 1 'Zl111. '1'11',' 11111 116 421' 111 111 v' .' '11111-1'1-11 1111'1 l1f11 1111 1111- 1'11i11-11 511111-x 1111111-1' 1111- 11-:1111-1'x11111 111- 11 - Nut' . 1" - .-Xs: "'14 . 111 .111111111gA 1111,' 1Xxx111'i:11i1111 1111- 111116 '11111 Q.- z1111- 11 1'11111111-11- x1'i111 1111-111111-rx 111. its 11xx'11 1'1'1 .'.' 111 Zlllf' 11'11't - - try. N111 51111111 xx'z1x 111:1111- 1'IlCl111f' z111x'ix111' :11111 1'11:11-11. .1111l1l 1.1111111111 was 6161-11-11 l1I'C.'.1' " 1 11' -11s 1'. 11'Y1I1g'ZlS x'i1'1--1 ' 1'111. X115 ' 11 1' '1-1' 'Z Q '1111- :61-' . 1 1Jz1x'i11 1161-116 1' -1 5 1'1-1'. A". K- - s 11-3 11't11--11 - 111' -1"- 1"' :111 I -.X '1 rx' 1111 111- ' -111111' 1'i111- '21 1g1-. " -'- 1 1 - 1'111 s 1'6g 1: '11 111'1111K 111 :11'1 ll 1 '11111 1-x'1-1'x'11111- 1' 'l1,'1 .N11-' 1 'A'1'l1ll :1111 11' 111':11'1i1'1- :1 11-:1111 xx'z1.' 31-111 1111 113 31111111-1 xx'11. . 1 . ' - 11 ' 1 xx'1 115' Z1 1'111s1- 111:11'g'i11 xx'1111'11 xvzlx :1 j-'111111 511111. '1'11i. x'1-111' 1111- 1Qi111- 1.11111 1111. 1111-1 1111111 1111- C'11:1.'t C'11z11'11 S111 ' 1116 X111 - ' 11: 1 s '1 1111 11111- 1111111 '11111 gave 1111-111 1111-1111' 111 ' 1111-1111 11, 1 5- 1I15' 111: x'1-rx' 1-111x- l11Zl'5'1l1. '1'1 -t-2 11: x '1 -1 1-11 1 ' 3 1 1- 1161 '11 3 - 11-1-.1'h1'5f1 x-1 1 5 -' '1 x1'111g' '-' ' 1 '1111 ll- ' I '1'. JH HB4 di -PHv9A dsasab bv' M have Jsasa 8 1 t G rc' 'sa :zxP:zzt'ktPv5c 5tP 4, :61P7ztFv'11 T H E I 9 E R 'izf' QPAKQPVEQ GE' 'SAAH PA5 Pc: PA5 F 6 A FLG FLG fs. I -.JN HKS ,-J F fi '7 nr WL L SL 9' 1 l7g.'c ,jfgf LVL W I , Zh MA-..lLA.,,. ...JU N 3 x., Xf 'Xfx 51 2 ,-X4 X 7 3 Nfxj MUSIC Ne- .... Rf-'N gc, CQEN'-,IQNLW "N C 2- 53.5 X f f xi ,mo ff4.,f XX: ffgff X A3121 -fa 'S 225222 2:-f-:fi - F -Af zcf fzf -6 -f ' WH sc: f:i.1.- gc-1 -cf -,-zf,fz- ,-:r-.-Q-c-we-.-1:-,-1 ,Q . n f ., L, - X rw MP 1 If ik . V J fl "A-f'f"'1-lf: 4- ' ml ,ff J,-X T 71-i,1j1i,JJ YXX Chi. YL ki V: ix I Y a ,Nl V an Q Au-kf1LjJf,NVf,. K A74 ', 1-'ifj-A U sf .H I ' 'el A l f1 4iY:'z , 326 X ' , W J' ' i A+' . , F ,mf Q. , Ngo f'L1m7 1 If J W? Q' Q f F wi 01 WW W J J , ,J f 1. , ' - :J X. - - CJ K , ,Jt'x.,P L, r :Q A! W - I, fs' N gfxj Q Q 5 7 'Q MX ff H17 'WT I Ji ' f i r T Q 2 T r V x ' , - ' x x4 " 6 ' 3 ' f f 141 ,JN V I L' l , .il A r O I, can ,A V! W 0 T7 5' Q U fy , 5 ,I 1 f, I K W, ,V X I , I Q ' ' Hu, I ,fl 5,11 'V . f X , .- ' W - A-CIW N. , W ilk j , ,,.. K N 1 U 9 1 V , X K "- 1 .N , J lx, ' 1 2 w X w Y W ll W .h X, , fr, ' 1 , x 'wx '-'fi 11 Lf . "'5x'Ww Y K f ,x1V'i'xw?jXgfv , n ' Wf33+'-'i.,,D1x Q 'L"'4, N iw I Hgfxx , ILM' V , J-.'w ' Hx Kl'!IwQ V , CA F F uv :Q Q N f, K ,f YL. L 'Q W1 J39 73' THE 1930 WHALER 1.1, N.. 381111121213 31 Q9r1:be5tra 1929 30 an- I-I 5 A 11 111 1 11 N 1111 N QL 7 1 , 1111., I., 111 N 1 11 l1N 1 111 1x 1 . . N 1111 1111113 1111 1111 1111 Nlll11l11L1 111111111 . N e 1 N111 Z1 1 1111111111 1 1 1 1.11 11.1 111 1 .1 1 lk N l11N N 11111 11111 N N N 11 N 1 N .1 1 N 1 1 M1 111 11 N 11111 111 N 11 1 2111111 1 1. 1 1.N Q11111 NLX1 111111111 1111-111111:rN 11 111 1 .11 N '11 1 NN N 1 ll 1 1 . . 111N111 11 111N111 1111 1111111 11 N 11 11 111171 N X N N 112,111 111. 1111111111 N11111NN 11111Q11 .1 1 111111 N N 111l1N 1 QS 1 N U' N . N N 11 211111 1111111011115 11111 111 L4 11111 51111 - 16 Ll 1111 1f11 N 11111t1r 111111.111N11111111N N11111NN111 11N 111 111111 11111 121 1111 1111111 1 11 L -1 111 1 LN 1 N ll 1 111111 .1111 11 1Nl11 N 1111 1 1 11 ll .5 1 . 1 N ff 111 N1111-1 1 1 N 11111 '11 t111N 1e'11 111111 1 11 N 1111 1 1111 . . S 11 111 11 ,S P11g1 Illilffy 11111 f fc' Wg- "5, C ,7 ki 1'-if-ff,.2f,-12-fffilbf. fl f f ' .,-. pf 1 ,114 1 12 "3 1 - 'X 3 5 24.111 . ' Q-1 1 ' 1 .' if - - E 1 -E 3: . . 1. 1 , 41 ' gf, NN. 'E -.fi QW- .ATL F ,, .,,. I1 ,P Q QL -1 T1 1 1' 111-1--'-f 11. N1. 1. U1'1'111-.'11'21, 1111 i11N11111111111 211 11 11' -11-1' 2531530 .'i11'- 10-1, 11Z1.' 1111111- 11111111 111 1111-Qc 1:1N1 111111- f'1'1l1'S 11111'211'11 11" 5-'1111-' its 1'1:s11-- i1'1- N1-1111111N 111111 1111- I11l1.'1CZl1 1Y11'111. 111-1 -1 '.'211N 11211'1- 111-1-11 11-111 111" '- Il 11'1-1- ' 11l11'111g1111' 1'11111'C N1-1111111 1'1-'11' '11111 211 1011.11 11111'1- 2 1' - -11 1' ' 11 11- 1 - 1 .' -' 1 N. 1'11'C1'1 f'C'll' 11 11212 111-1-11 1111- 111'11'i1 gc 111. 1111- 111'1-111-N1'21 111 111:11 1111' 1111- 1'211'- i1111.' ' 11 1' 11N 111 1111- Ci. ,X. 11. :11111 1116 13. 11. 11. 1'1-1' -11111111 111 1110 ' -1 11-111 C1 11 -gf 1 '1' g '1' NN, -2 -11 5111111-. 21: 11'C11 115 11121111' 11t11cr 11'111'1111' 1'2 111 211111 211111111 N1-11' 1. 11111. 111 - -1'1-1' 1111- 111'1'21.'i1111 11215 211'i.'1- , 1111- 111'1'111-.'11':1 121: g1'1 111- 1'1-11111-1'1-11 its N1-1'1'11'1-N Z1111111.1 1111- 11111N1 f:11'111-:11111- 1111111111-111 211111 :111 111211s- 411- 1111- N111111-111N 111' 1111- 111-111111- 111 X1-11' 1.1111111111 :11 11121111 111. 1111- c111"N I111,' '1 1 P1't:111t 5111-1111 1 '1' l1.'. 1111 111- 1'- 1 411- 1111111-11-1' 1j'l1l11, 111- 111'1-111-N11'21 1'1: -11 . '-'- V211 211111' ' 2 , '1'-1 1" -1 1111K 111. 1- 111111 .',' 11111- 1111'111e111'.'111l111- 111 1 1111' Z1 1 1 s'111'c 111111 e'11'11 '11111 L'1'1'1'j' ' J '1111c111 ' -1 11-11. 1111 ' ' 1511119 X111 1'11-1'1'1-. 1111' - '1111' 111. 11111.'11':11 1-11111-21111111 211 11 11' -11-1' 301 , 1111' his 1-1'1-1' 111111-21.-11115 1-11'111'1N 11111'211'11 11121111115 1111: 11111511-211 1'11'2 1121- 111 '111 - 5 '- .-1111 A ' '11 1121: 111-1-11 111-111 1-211-11 11-2111 it 15 1011 111' 1111- .-1'211 1'I'1t1'.' 111 X1-11' 1.1111111111 111211 1111- 1Y11'1i 111. 1111-.'1- 11111115 11111.'ic1'111.' 1121.1 1 -1-11 ste 1' Y' ' ' " ff 1 1 ' '111 - 1 1'1-1111i111111, 11121111111' 11 -1 1' -1'1 N' '1-11 1111: " -, 51- 51: " -.'.' '111 'gz ",21' 1 S - 11-1. '1'11- 1'11111'1-rt. 110111 1111 1111- 111g-'111 111 N1Zll'1'11 1-11-1'1-11111, 1-111 1111- 112111111 111- 1111? 1' 111 -1 XY. 111. 1. 811111111 1111' 111'1'111-Nt1'21 111-1-111-1' 111111 1111- 111.'1lll'1' 111- 11 111 -11-1' 51-1 ' 1 11 '1111 '21 111.'111l'1' 111- N1-11' 1,1 11111. '1'11'11 2111111-11 21111'z11'111111N 1'1'1'1' 111- '-2111 '1l1f 111 1'mL'1l1'l11111l XI. 1f111X, 111111-11 11111'11'7111' .i11,,c1', 211111 1 - 5.1111 11 the 1 '. KI. 1. G1c1- 111111, 1-11111111151-11 111- 111i1'11'-11111 ' '-cs. S11 f. ' v' . ' 11 - --11-N'-:1 11:15 111-1-11 1l'1'IlL'111'1115I :11'11c11111' 111'ic1- 2 '-1-11 21111 111111111 '11'1- 111'1-11211'i11g 1111' 111c11' '1111111211 1-1:1111-1'1 111 110 fr11'L'l1 N111111- 'mc 111 1 'S11'.11f". . - -If . f' 1 Q K' ' N ' ,5- Q '- -L-1 Q N f "1 A K .N Q31 1 ,114 2 -Qi' 333353233235332533533Ci3ECi3ECi93CiCECiC3Ci3E TH E I 930 i 1'f H fr 1'f Mt M LK M 1.5 M eh M fi Q fu! 0 Eff M 1 v um S? 1'f uv. N ffm M iv? M III N 1'r M1 Q0 fr 1 v nm Q0 L: 1 r 141. 0 nr 1 r Ju M1 Q9 if M nv. Q9 if T-T M nm nr um an ,l nr pu nr ,ll , L nf Lu uc D'K nt nm uc um VN' N1 UN' r'l iff IU, Xpf Ill nf J'l 'nf !41 'ON' Ill iff :lt nt Mt nu I'l x,1 x r VN' ,u ru H1 lol !'l Xyf Ill Nr :lt 'Ulf I'! uf Nt TN' r'l fvnvvpfw4vvAvv,.f.-fsa.vsvsav"4 " V' H A L I3 R xfkvzi:vw'k:.:3:vzS:.z2:Cz4:3a2:Q:3:?zigCw'F:Q:-gg D 3 Io: 52 -Tr: Sv 'Y in W w H7 nr 45 Ju 0 L , . L x 4' I Ttf bt fa 1'f P51 gc if 1 D !ll 0 nr 1 r J'1 19 1'f .vu H J'l W Sw L 1 I I :In rf W bf: .Nt 49 I ORCHESTRA if Ju an iff J'L m ,r 1,4 nu ,At in Jll lol 'lpl BULKELEY Qwczczcsccczczcmxackeictceczcscczcczzscscc:msec:acces-iccccmcccec G I A I. 9 D Lx Vg ,L fn A .L .L .L .L : O I '? :L L !:? , L T Q 0 V O? I I , . -3 1 4 v Z. l Q A O I I 133' .. Q? L I '. : 0 I .gl-gc:53652:txt:ttzzcticiwtmtk-tttticcichttmtt-:QSCti-wcttcti-cette!-ccczaracsiczmzzczcz ip! TQ! 1,4 JH 1,1 1,1 nr Ty! 'Mr 'Ml Isl .Nl lg! I 1,1 TQ! Jil Tal J'l 'DN' 'MO' 'ON' Til !'l 'uf 4-f rufzvg-ft Mtn-zu-f uf Qu' vpf gn-1 vp. 'qv spa s.ats4v v-Aa Q4 Avi 'qv v4v w.-f 544 v4a uv nv 94-31.4.1 A f-41 nf Lf s,f nv H. v pv. .-v- pv- .-vA ,vg .v v4 ,vq bv. ,vm Av. ,-vy Avg pv, uv: ,v v. .-vq ,-VA .-v,t,.v.' ,vAc,.v, ,v. ,v,1,v.0,. . ,-v.e,.v,1,.v,t,y,t,y,t,,vi A 17510111 1 -F -A 1 x 1f,,, THB 1930 Q WHALER The 3311132122 38111111 L 1 L 1 N ri L' 6 1111 . 211111 ,1 1.11111 1 RJ do GQ- f 1111 111611 1121.X1I1g 111111 11111 11111111 111 1111 1111 last 1 1:11 1111 1111111 11r.11111611 1111111611111 t1111111g1111111 1116 11111111 I11111l111N 11111161 1111 f111LQ11f11l 1111 s11111r11111111 111 N11 111116, 211111 111th 1111 .11111211 111 111r111g 211111 111111111 H 1121561511 162111111 tlk 111111 1121s 16211111 t11 111'11 It '111 1111 111g 61.111161 11 11111 O 116 ,ll 1 LX 1.1111 111.111 .1 1111 111111111 11 16.11 1112: a 1 111 . 111 ll ll 111111111116 1111.11 1 11 1 11 111Nl .11 111118 1.1111111116 111111.11 111111111 1. 1 111 11111 1 ill ' N 11 1 1 '11 7 LX 116 111111111 11.11111 111 111 111111111111 Ill 111 111 111111 11111111511 11121111111 I1 111111 .11111 11111111 111 XX N11-11'1 1 111111 ILN 11111 11111 111 111111111 111 11 1211111 11 11111 611t61t.1111111 It 1111111 111111111 111111 1 1.11131 11111111161 111 N61LLt1Ul1S, 1111 111111111 1111111 111 1111 11 1 1111 111111161 111 1111 11111 11111111 O11 1161111111211 1111 1111 11.11111 1111111161611 111 N111111 1111616 1t 1162111111 1111 11111111.11 11211 1110611111111 711111121111 11111111 Nl1LL1l11l1S 111:11 111511611111 11 1111111 1111 111 1 111111 llll 1111 LN 11111 111 11111 11147 111 lll 1 111111 1111 1 N lllll 6 1111116111113 11 11 1 1111111 IL 11111 .1 1111 11211 lt 1111 11211t11111Q 611 1111 LIIIN 1 Lf 111 1.1111 111 11111NL 111111 Qra1111z1161 1111111 111 1111111111111 11111, 1111t.1111111 1111 111 121111 11.11 1111.11q111 1111111111-1211 1 111 1111 111111111111 111 .1 11111 Qf2l1'1Q'C 111 11111 1111 1111 11.11111 116211101 .1 1111g lllL 11 1.1rs 111 gl 1.11.111 11 1111111 11111141 IL 1111111111 111 11111 11 111111 L1 1 1 1 1111111 1 1 Q Q 1 . 111111 x li 1 1 1 X1 L1 1 1 .1111 1111 . 1111111 1 11111611 1111 1 Y .1111 1 1111 11 1 f1 1 1 111111111 11111 1111116111 r P16111 111 1 1 1 1.11 111.11 111 LX 111. 111 11.11 1 111 1111111 tr111 Page 1111112111 sm' '11 xx 'Ln Irs. , 1 "" of f f'Qi'cC' Qi-'gfygff .4660 If 64 ff '11111 ,fig . 4 91 11113 8,31 1 J 1- Q " QA -Y " ---1-39 " X" gf, 1 ff N' Y -1 13 6, 1, , . X' ," 1' ' 1 : E 12 f ' - - . 4 65- gb, -.145 ."'- 'l'11- 1511111 -11-1' 11!ll111, 2111 111'1r'111iz211i1111 111111' 111111 11111' j'CZ1l",' 1-x- ijfh' was 1115 ' ' 111-1'i -1 1l'lS 116611 Il 11111111 121111611- 1 11 f"1'l 1111 1111111 1111- 1'1' ' '215 553530 - 2' ,. V. , '.,. ' I 1 b. 1 .'L.' ' A -- "f" " 1 ' Q ' 1 11'- J .1 : 5 , 11 O 1 "1 2 , 1 11 111-1 1 ' 1 '1- ' 1' -Q1 " g1.'1 ,' 1' K Q1 t'11' 2'211 ' 2"1-1-111,'11::'11111-21-'pl' '.C'- 1 "11'.' ' 'ity. .Ns Il 13 't 111 11111111-11-1"s ll1l,'Q1'X'2111CC 111' X2111 11211 l11l1.'1C 156611. KLV' f 111 112"lZ,1 B ' ' '11 " Z"1'1 1-h1- ' " 2' S11 ' -'- '.K1.1. ,'1 ,".12s.'- 11'-5 -1' ' '11- 1 , '1" -- 2 s' Q " 2 'Q' ' "1 'b' - ' -1-s 3' 11 ' - ll- U' ' 1.'." . 1 J "1 -' ,'t1- 11211111. S11 61111111si21s1i1' 11111 1111- 1111-1111161's 111' 1116 11211111 111-C111116, 111211 it 11'21s 211'- ': 1 '-1 111I'1.11x 111'z11'1i1'1- 1-11-11' 1121111 1 '1 1' 1-, 11 1." 1-5 - ' ' ',,111s 11" 15 111- "" 21' -' SL'1111ll1. 'I'111,' 611111111111-11 1111 111 1116 1-1111 111 561111111 111 .1 1. T11 '- ' 4' 1s1'1111111 11111 -11111 111 - 12 1 112 ' rk N 's 1- .'1'11-11-11"-3 ' ' 1' 1, 5 ' - .' '1" " - 2 1 1 -1 1 ": - ' 'l - 1 1 11.1 XVI - -'h " '. ' - ' 1'1 A 1' - 1' " Q ' ' 1' " 11 -.'1- 1' g' tl ' 51 11 - 1 1.',' . 1'16'- it 161' 1' '- l11l1'1 21111112111s- 1'1'11111 1111- 21111- .'11'i '111111 s -- 21 11's. 'l'11- 11211111 21111 1-211'1-11 111 2111 1111- 1111 111111111111 1211111-A 111'11'1-11 211 11- this 12111. 1111'111i11g' 1'111' 1111- 1'11'.1 111111' Lf '1'. 1111' Q'112l11l11Ill1 '1'L'L'11 211111 1116 X. 1111' X 1'- 11'i '1 151' -6 . '2 1 -1111: T11 - 11' 121: 11111011 111 ll 1'1'1111'11611 11162111'1- 111 N ' " -1 '1 -' ' 1 ' -:1-1111-11 11 111111' 1 '1 "1 'z1,' t11111'11111,1 11' 61111 1'611 111' 1111- z ' - "2 "- 2 ' '6. M . ' " -. H' 1 1: 1-1'1'11'1s, 1 ' : ' 11- 1' 11401 1' -'1111 ' ' 'ing 2 21111 9 2. 2 -2 - 1 1 - 1. ' ' E-if Eff 1 iid 2 lil 6" 2 ff' 'Qi'- -vsasgv 4-vsvsasasasdbpf 4-I 408 -'tSAv'S4435-'vAv'v0'vv"3AV9AVY2V'I", f.vg3,.v.Hv'3,.v' ..v'3,.v3,.v3,..gC,v'.,3,.v:,3,.v'f,3,- 1 J?-va .-v'3-vii-v3.-v'3-425-vkt-it ig: .. A3.A':'.A .AQ 2 't '. ' f ' ..b -..A . .f.'5'l" .. .. , . , - , X, EN .Nm 114' ,Hx 714' .Nt 'Nr JN. .Nt JN. JN. WOT J'l W .Nt Mt x 'Mr J't 1 JN. JN. '5 JN. JN. fm 3 JN. .Nt 'UN' .Nt .Nt an ca 'hr JU. 'M 'Mr JN. .HL 'D 'bf J 3 3 'B 'B 'll' J'1. .NL JN. .Nt .4-dim, 5.1 ku-4 ,K .Q- AND Sw 'KN' 'DN' 'Ml' 'hr 'hd' 'Mr 'IN' .Nt 114' 'MT 'Ml' 'MQ' 'B ff 'Ml' 'MC' C 'nr 4' 'Fri' 'KN' 'iff 'Ml' JN, f 'IN' .NL r 'IN' 'IN' .Nt 'nf JU. 'Dvf 'ht' 'Mr 'Mr J'!. 'MT 4' 4' C 4' 'Mr 'Nl' 'IN' 'hf J'!. fvr 129214312316CifivifltiitiiiflvifiviilviiJfliititiivitiiifiv CitiCiiiiiiivitliifiiifiiifltZ0'iCZSZCi?Z21fIC3ZCT,fXC13ZC3IC122215, ,,Q':3ww z'5: THE 1930 Q WHALER I fx a- A hr wtf! 1 Qlilass btatnstlcs K4 Jo NIJ t I opul'u N 1 t I 111 mnt Nlokt Xlotle I 1 ldrdx N1 1 t IJCIIILTII I e t Bext 0171111011 oi HIIIISCII Be t Blutter Best Dancem Beet Iookmg., Be t X'ltl.llCCI L 'xluslemll '1 I o'1iu C reatut I ll Cl Xll Mound NI'm Nlo t CIICCIIIII Il'1l Ieut 'XPIJICCIHICCI Xerxleet Lueklest XX lttleet I axle t XOISIC t Vx oret C rmd c 'Xlo t tor I lggext Drig xxlth I 'uultx eds It 'Nl D1d NIo t tor Bulkelcx Host AIIIIJIIIOLI John Mulphx L'1INll1 CXIIIIIOII AIUITIS IX'lIIllOIIUXXltl oseph Clearx XX alter O Connell mnee Morrlseex George Chenex Robert Boxle lames Morrrssex John Murphv llzuold Dean Nlolelind Cl1lIlllIlgI'12l.III I dxx ard Gagnon C eorge Rausch it qi- I manuel Puonano C0urtI'1nd Broxxn I4 manuel Buonano Harold Dean James Roche Edxxard Gagnon George Rauseh Flanklm Huddle jack Ehon Xugust Luck ohn INCIIHII james qtrlckland NIIIIIOII Fabr1e'1nt I' I' I' I' I' I' I' I' I' I' I' I' I' I' I' I' I' I' FAMOUS SAYINGS OF THE FACULTY Xorrls Flret FCIIIOFIZIII I reue 'I h1t s el help Falcomr Come on' I rmk lt up' Pabquule X xxold I the xx1 e is SL1f'flClCI1t Flood Reed NX hx Raw Reed I n H111 xou a break Hamermk C et oudt' Cantx Pape doxxn xou lnrds' Laxxreme That xxlll ansxx er Clare Xoxx then Noxx I etb see Hertell One hour 'md sex en piges Cole I knoxx ol In mstince xx en Cook C et out 'md bux 1 book' Hamlen I recommend that xou 9m'1ll Don t xou ex Cr open xour book Shu I eat xxe torget O Brlen Dumber than mx Iootball Team 'Nlrller Prck up the e paper ' Lnderxx ood Thrc IN a xx ondertul opportumt to GIVE Page nmety eight c""" I Xia,- WQ J QJQNK A Clgiigff-fi' X ?SC3i5 "f wfr N Qs Qf2y Us sfiilf' 149251 VI A93 45, ,K V if I :LS YA N --I E-9 3 R J SZ- r r E 2 Vx 5 .- ," ,V X1 -.51 - . x ' .. I ' ' . cs I 1' ,,,,rr,,,,,, . .... ..,,,..,,, ,,.,...,.., . ..,, V ' D' xo Z U 1 A If 5 I" I'. , ,,,...,,,.,,. ...... . , ...,,,,, ...4..Y.. . ., ....,...... Z. ,tv ' 1 I ' , .- Q, , rexoxxoroooeeee eeerrortretteeterrrettttetrettroeertee . ,Q .Q -M 2, Mtn 3 tee.e ,eete,.,eeee.. C C ttgt..I........,...,.t.,.........t.......... J .f 3 Q53 5' 'T G". ' I rs -'S .,,,..,,..r........,..VV,V,.V.,.....-.f ..-...V...V..... I ' " " C Qt 05. I 5 g I ' A . ,,,,,,,, ,.,,,,,,,..,,,,...,........,,,..,., J 1 . ' . ' ' 'I O raxgfl ,f-1 ' ',CrCe',','r'e .'e'e'.'.'e'e " .'e'e'e'.'.'. e','e f' ,'.'.'. A' ,'.', e','.', 'fffQ 'e',' f"7?I"' ' C'l.ss . L ...,...tt,,.,Y..,,,..,.I,Y......Y....,.......,V.....V..,V f .... 2 ' 1 ' "1 k ' .t,.,,, , ,,.,.I.,,.YY,.,,..,.t,.......V..,..........,,,.wV. 2 f - 's ' " Q. ' ,,,....,.,,,,,,....V.Y,....,v................. 2 J It f"S'fffIfffffffffffffffffffffffffffffffQ llill S ' P36V'. ',', 'r'.'.',', I ',Cr'e',' .'.'.'e'e 'e',C .'.'e'e'. f,ffQ 'e'. 'GCGC .',',C.'.'. ffQQfQHnIHn .V.' - ' 3' ff : . " -I ' ' ,,,, ,, ,,,r,Y,Y,.,,,rr,,,,,,..,.I,,,.,. ,- 5 J " ost ...t,YY.,...,t...t,,..,..t,.,,,,......,,.......,................ .I 'I ' M . I' ' - ' . . ' ' . M. T . . Mr. ' ' A - ' 1 . I f. ' ' . l ll , ' . -.. ' ' tc "5 ' ' . M . ' - ' QI . t' . -11 g' " g u' . S11 5- ' - ,5' ' ll . l ' - " I ' . I3 . ' -.I ', , ,Y '. . " . KI . - . 5 ' . Q. M . ' '- ' ' ' ' 2 ' 5 . 'h - ll . ' '- I . V' . '. ll . - -' -- M . ., . - ' 1' " 1' '? Rl . Q' ."- , ' ' ' ? KI . ' ' - H' 7 . M . . ' - ' ' S s. M . ' ' , - '. ' y . 13'3'Zf-53.-va? -3 a??'3'551ff?'5833'I?WF'13if.v'4 T H E ' 9 3 9 W H A L E R 63' 3 va? vitevit-v'3svEQ:63E:'3 v73:v'3 v'f51v3LA 00000000QIl0000o000o00 0 0000000l0000apg 04999944 apa:o040010q. I 0 O I O O O 0 O 8 0 O I O I I O I I O 0 O O D I 0 O O O 3 l 3 O I .0000 0 0 O 00 0010000000011 llldlllllllllc 0000004 04 0100110141 0 010 000000011 III, gl 'X'-,.. x 5ik P . vl W-Z, 42 'N Wi 'Vw K 'lc Qfl DC QC Q' 0000 O IOQQQCQQCQ. .I OCCOf0QO0 05000 CO OC ocacl' IOOQDQQDIJ 010000110111 Q UNISEX Q0 fs A 3 l 3 ff 3 0 ' v 04: nano' I cQs":?'f ,li , fgd-22.2 X, if X 1 'X A ' -fuv uv SAV' "4" "' Z ' ' ' ' -" 'A 'F fi' J. 'A' !4"'i4"A" Q3 'J' "?"!"'34' 2 'J' v' ,IJ 41"-'V Iv' I ,H I ' Q' L pff, 'Ha F., ev FH A, . ., 1, Fx ., .,..nV, x. 1 Q ff C if Q C Q QQ' 12 -C 110. 1 ' ' " f- 4,5 ,, , ,, W " 'ffl . f- - ' -- lf" ji '54, ig, ' if in K , , Y, il W "'-4 -if 2,4110 0- 01' Q-- 0 1 'I RT' , S20 if pr ' ' L W if " --'T ' Rl 'QQ7'Q,2 'T 'V i f 'f-f-f ia Tlf f " Y, ,HQW V I -----f ff ,lili : 3733 E- '37 i' -- - 0 f ' - ' ,----2 f ixj' ' "" '1 -V'fY " if-2, Q 1' T-, "' fr l Q7 -3 1:1 - 1 "Lil E '41 1251? Tfiif' " ' - -f 'T 1 ' W Z ' -' xi A - in T , 1 mx L W , 2 't.., ,f,g-- Y Y J',, ,Af Y ff ,ig -!,,,,f 7 - if l. Yi V Y' ' --AJg.Z 'Zl JY,,f-'f i fri Z - f- Jr! fx, ,,, ,- Y 1- ff 1: , , ,,f- , , ,i X nov jgfii- li - i5f x s 'EE ,Y ,li v x f i Z 1 -f tfuag f, - " ", - mf- va 2 J . -H -Q, :!:..C.Q - lf. f ' i i 'W f-ii X V rk 3fw N 5 - f Xa 'N N , X D X J K j Q. . . 0000000 Q 000: V 9 .Q . , - 'O ' """"""' """" l".oQ:oo:4Qeocoooooooalocoooalaop op.. - 'W A s.. X. 9- .- 43 3 Rf fx ,o ., . 1 5 5 ,f l 4 - Q -4 , :- ,Q gf:- 'iq 0 ' "'.' g -' ' 5,2 2:1009coocvo4:srqnqg2,,l' 'VW MP" gf 14 g 'A THE 1930 Q WHALER 'om 'Dx Om. -0. 45 i ,xeX""""', s 11, QQ x N 11 K N K lk XXL! X N SHCI 1 X A 1 1 1 1 N 1 1 .,,. A x 1x 111 1.11 .11 1 Klfdo .P mg 1111 1 VII x111 ex 1 111 1 111111 111 1111101111111 ,Il 11 1.1 IL 1111 1111 'I' 111 1 1 111 1 1 I 1 1 1. 1 11 1 . Il 11 1 Q N llllff ll 1 Q11 -111 Q 'I' QP i 1 1 1111 1111111111 St11111 11 ere 11 111 1111 111111 Il 1111, 111 N 11 1111 Il 11111 1 S 11 111 X 1111:11c1 XL 1 TIL 111ez1x111 111 11111 1111 N111 N 11 1 N 111 ll K1 1 I xuw ct'14ll1111Q111K HIST I1110' N Q 'I' 111 1611 1 llll 111111 1 6L1x 1121 111111111 1 11121 '1 llQ'1lt L 111111 nqx llllkxix 1111 xuu 111 lf 1 e 11 ILN 1 1 'I' -I- l1l1PlX lX 1111111 11. 1 1 1111111 11 N 11111 1111 ll N 11 ff 11111 JI 11x 1 1 Q 1 111111 Lx N 1 qu I1 N 'I' N 'I' 1 uct 1 1 11l11L1xNll1f1 Xl ,N 11 K N 1 1111 1111N1 , L1lL1xKIlN '1 161 1 Cl 111 N ll 1 lllx 11111156 'I' H 1111NNf .1 11Ll 111 11 1 1 ll 'P 8111111111 1 l1x.w 11 NLLI 1111111x1J. N x -I' 111111 N L I X L 1111 1 1 1 1 1 S 11111111 1 N 1 1 1I1kJ LIUI I1I. 1111111 11 N N11 ' 1 UIX XX SIX Inq: lllll l111111I111I XNC2, wi, f-5L ff 1,46 J 5:-' -N .. f.. ' WI 'WJ . 141' 1 an T' ,fi G: , M in 5,9 h x, 1 ff 1 - fx 6' 1 -, V11XYH 1ci11411'1'g':11'1c11 1u:11'111'1's 11'c1'1- 1'i11i11g 11111111' 11.11111 SC1111111 1111 Il 10 I ' 1' ' 7 K 5111--1 1111' 111111 :111 11'i.'I1 11111111111 5:11 1101111111 11-111. '1'11- 111'.'1 1-1 '111'1' V 1 J E I B :151' -1 1111- 111111'1' 11l1X' 11111111 1'11i1111'1111 5111- 111111 11l1L'2ll11Ilg' 111 s1'1111111J. ' 1 4 '1111L' 111111-1' :111.' '-'1111 ZX 111111 111111 I1l'lllj' 11:1x'1- .'1111? 1 111110 111 H1111 1111' 5 .1, 1.1, 'E --:fa QW IP 11'1'. 'l'11'11 111' 111511 xv1P111'l11 1111111111 1111' 11':11'111-1' 1111 1111' 511111111111 'lIlf1 g,,1' Ii' ,L fc . 'L' ' 1.1-1. "111 ' 11' '1 111 1l'C1Zll1t1 11111 yllll 1'111111- fr 1111 0" iff 'I' 'I' VQ 11 fB1,'h"1 Q 11k . '1111-5, ,I 1, C1 1 j'k111 ' Y' ' 111? llzljf ll fr-'l'l ' fs 11 X 14' 1 1 s 11412 4,1 -1- 'I' ,.1. . 'S 1. X -'1'111--S191 11111 1c111111' 1' -' 11l'y " I C1111 111'11 s1111'c 1111' 1'1'1- Hive? ,N 17 21 111 '111-f -X1, 111? N , 11. NL"1'l -Y11 'rc 1111111111 ll 1'c1 5 - Q1 N. Y11 'rc 1111111111 11 Q 111 . 4 'I' 'I' D gf , 1-1 ' .X 111'111 11:1111c11 XX111111 L11111 z '111 ' 1.1 1' 'z ig ' '- .11-' '-Ha" 1' 511 s11'-- 1'11j11yi11g 1111' 1-l'6.'11 11111 '1 ' CX1 ' 'ss' 511711 '11 l1l'?? Il 1'111111g' 111111111-1' XYK' 1 111, XY 1 X111 11151 11---1'1-1'f1'1't1y, .'11'. 1llI'lI1'f1 11151111111 '1111l .'111111' ll' -11 111 Kl:,'11z11'11"-'l'l1-11 :111 1 1l1C1i, 11 XY 1 111. IlllC1 1111-11 t11cy 1111111 111111011 tl 1111'1s 1111' 11111-. l'1l1111L'l'. 'I' 4' 'I' 4. up 1' f,'f"fXY1l'l f 'lll1? 01' 11 V 11101, 511-1 V - XXX' -XYQ have " Q: 11-Aw. 11z111i 1111 I glfl 1' I' ' " ' 1. ' C1111 " 111913 1-1 7 k '11 5 1"' gt-I 1414 -'1'11lt'5 :111 .' 1 0141 1' 1' Q' -5-XC ' " 11111 1 yfllll' 1 f 1'- - 1'm 1,11 my 1-C1111-1, 11-11,- 1' 111i1' w11'11 11'1x'1- 11111 111 cut? + + 'I' 'I' I , M11 11ZlIll1l'll+Lv5' 1110 w111'11 "111- Nl '1-'---5:5 11' ' . 1 1 "l141 , .1,"' . .. , ., . . .1111 Ill .1 5 111. 1111, 11:111 11.1011 111111 1111- gox' -' 11111. 1,-1,1 lmmnf f11- 111.11 dim-1 11110 UH In wnfcjh Xb' 1 f 1,061 Qrzlfs11111111c1's,11'x':11 '1111 '1111 wc' 511 1115, I 5111 Il 11111 sz 1 ng ' 4, ' '1111 1"'A"t img' 1 Jil-1111111-f1'1Il111l'l', I'1'c il 1111111111 111 'I' 'I' ,1'111- 1111 ' 111111 1:11 111 1111' " '," 111' 112lL1"-11'11J! 1101111 1111 111 '1 1 19.11 '+I ctt ' 1l'j' 115. '111 -1' 11' "11ffi'1111:111 'F very 11111011 1111' 11111 11" 7 Wfflllfl 51111 .1 11017 1111, 11111 1'11z111, XN'1'11 gn 1'11111111 1111- 4' 4' U11 ,V WHY- X1 1' ".'. 'yr 313 11111 1 111111-1'1'11 ' + 4. 1111 11114111 1111-1:11111 11111 g1:11'1- 11111 21 1111: Q H 1 H X1'1z11kl11:11s :111 wfhl. .X11 1111- ' 5 'AS' '111 1'1111"'-+11 111 1111-. are 13111114 111 111-rc. 1111 11171 6:11011 11 1 51'-'s 11 1 -111-k 4. 4. Zlllf' 'c. M11 f11111l1--XX'c'1'- '11111111 111 ,11111-. IJ -1 111" .XII1 1111' 111'111' 111-y? thc R -'91 111. 'l'c1'1'111' 111 1'1"IlCL'. ,111 -'sf -111--1111. c steers 111 1111 Ili - XY1 1 is 1111.1 ff 1, '1'c1'1'111'. 1'1r11' 11 's'1 21014, 2 v' ' If ' K, 01. fx 1 -' , ,1 -i A K X -X 5, QQ f 'f"'- 1- Q A 'i-1f tl 5X Q.-'ao 'af THE 1930 Q WHALER uf my!! ,jx A 11 1r,1 r K U I L IIQ I ll II X KIIIIINNID I 11' X X Ur x Nr 1 4,11 1 XINQIIQWII I In L gf nth pc lklllllf 111 umtnm I x r Immc '1 u fl nm I4 N xx Ol Mgmt 'I' c fu ng X xwurw xu I1 1 IIC uc UHIIIU' I xc It 'S ml II IL x IINLI x 1 ll 1 LII Iumltc No IIN n I '1 vmwlm tu Iuqqx Iucle Vx Iwmck SQIVICI II'uI 1 XX on fle ful I11 c 'I' 5'1IlIl1I'1t'1I'O Nu umm mtlmr mv Lxu x when It 'ming to 1 IL eilx CN Illllltllil c m 1 C Ixnmx CHX Il llf QC IO! IIIII N -I' xl OCX NOUI' Nnncl un x 1 exer 1 c 11 c ix nk In CI n 1 m uf 'I' I Q un mx IIIIIIX 1 III 6 vm ch N uf lrmm L LU N 'I' Q L fix s Q f IP IL 71 'I' N 1 ll mxt Il It 9- g' I1 Z 1 111 I yi? Il I1 -I' x 4 l CT N S Ill f sullll N I N IIII N NU C '1 Nlnlmnm 1 llgl I 1 L Gjgw KX ix AX Wh we y 14 fa UIIINNCX 11 x 1 lg I xen 1 mg 1 nexer In c HIIIQIN N 1 In 1011 H mt I1 lb I1'1r 'I' P 1 gn Il IIII., II un It XUIII0' 'I' I Xtull nlltxnll I N1lII J U f urunt NU 1+ I xx I I I tn t 111 t IL I Page une hznzrlmd um I I fh N I 1 Qqggix Q fwh Qgwffyfj f xgggfc.-9,51 .,,iff fy ln X ..f x Q f L- Engl f . ' VII' v ' ' 9' vs . 'ag' x 4 ,I , .ll I ,- Y, , s,,' 5 mx, .fl lr- Ilr. fAIIlI'L'-IIIIICI' Ifliml I1zuI SIICZIIQCI nut uf class! I'm ,I 'ug In 'N'-sf' C I X. J giv- that Imy tw clcmerits fn 1' I'1ax'i 1 w'tIw t 1,' 1 f' 11. JU tr N I. I fJ.L.1IIIICII xxvIII. ImI.' tvn? I ,I I six I-UI"Ill.'1 Im! I ing 111' mI. Q' I ' -l E , -I- -l- ' 1 ' XII: I': SlllIZlIk'+IIII I "". HIS- If, XL-'I:1r1+Yu I1:1x'cu'l 1 'A I 'ug I - Qi prry clusfm 'I'I1c girls H' I - -ikI1- in yuurl ':1rI. sy , 4 1'5" - IU' "I'IlI"5'11l'Yl'I'1 ' I WI! UI- ll. Xvilzm-I Imvn- tm.. N f-1"z"' , Q' ' H . III '5' fI?1:'f'I :lt x ANI IC. XLYI: -XYQII thvu 3' all had 1 ' jo IL'1ll'lICfI in umlq. Slll . xxx-:1x'c, :md sn In-I -1- kill lym- 11. 4. 4. 4 If ' IVUIII Wm' UI I" Im '- U ' I 'I'Iu'rc-'s :1 our that I I'nmx' glilc' IF 'K I , xx'cII, XI . H I+ wwf. I IIE :1 VIIIIIIII- fmml our I cfm tcII A I' 'Im U' ' .Z 'fu ui- I .Ar I-9 Ifm' il Iczlpw :mcI Imumlf Imxc :ll 1111111 lu-nnmmx .H pu-pam XX-' I mum. ml I V. dv. .I I'11t IIFZIIII' IIZIIIIIUII :tiII xlz' If it! UTI l.lIi'II-- XYI1.tz '- ",,' ' 1 'O I. ,H X I ' Im' ' cm? I 'I' 'I' 'I' :XI11 II: Ic- 'zpexi H Y 4, 4. 4. 1 XI IUIIUF-'XX hut makes the amps 41, I'z1 FIV-IIT1 'Q 5' ru hc: 'fl XI 1 I1 ff lluml - .5 lg ' " j ng? h . 'll'.f:IIUH Ill 'I 1'I III-I' Val I -ANI, wh.r is it? 111111. IH .' ' -'I'I1z1l1ks for I - I t I -' " " ,A . . z I - ""'N X' 4- ,:. Jl7,, ,1 , ll . 'I' 'I' W5 . . . . , - ' ' . Y ,vw km -J: ttI-' ' I ms 5 1 5 N7 XIX 1.1. , ,K L'I . '-'--Y Q, Nr I S211 1 1 ' -XXVII, In ' Ines I1 K ' ' 'f kb ff' ' H V' f II 2 II il.-I I1 + I I I 'AO' KI Q-XVI .t are jou 'un- lst XX-D M' I. 1-nd.-AD 5, -, III! 'I ur. Im' Ihtwlrl yuu Iwzrk- ' ll" ' 4' hurl. tukc zm' Izlrcl .' - H . U55 ' , I ' , dwg, ' 5:11 -'sf-N ei. Iut 5' ll I Y 2111 W. M. I. c '-nfl.-xml, 1. Qt km' 'WI"'1 IW 'NIH' S ' I kill?- xvc' ' - was nut sex' 1 ights 'llU- -'I' 'I' 'IN' I.:1lI1:1n1-sw ymu' Irrltllcr is :lt -I' 'I' UIIIQ-I A -, XYI zt's In- flu' If I ere? I'eIK rz I-fIYI -' is thv ' ' Iere I' 'I "1 5 fw- vv ll 'X' 'I' Il 5- --IIQQQIIIVIQ it - mu ' ' 1 I'u.' -I Ilczu' yum were in j:1iI, IIISWDIIICIIICII ' xv.. I' C , -1- 4- I'ut: ---Yq, ,gut 30 lays un ac- Klr. L'mnk3I want that tI10m1- in " . Iwr'm'c S'I1r-ml 'I Iiuf ill Un acc um U' Imt? IJ:Iy1m1fXX'I1-11 Ines fchu I clnse IIIIIMI1-7-Un zu'cm111t uf nm Icing .Im - .. st? zzlfl- lul'll1l Ins 'r hz I - mp, 549111 1 -F 'K Q' XQ RJ 39 Xa ,F-,,,.f THE 1930 13 WHALER Q 6 1111 11111111 Z1 11111 g111111 t11111 11111111 11111 1gt 116 f out 11 11616 t111 11 z1t61 N1 IN 111111 'I' 161161 IJ 11 r 811111111 1111111, 1111 r61111rl11 XL 1 1 1111 1 111161 'I' 1 Glrl 1 111 g,11111g to 11 6 1111 1'1Xlllg 63.13 t 11116 lt to 116 6111 11 11111 angel 'I' 6a1h11 111111 11 11 large 1s S1an1 111 11 12.111111 11111121 IS '1 1.1r,g6 IS tl16 1Q'1C11Cl 'I' 'I' 'I' S1111 1X11'1t t11111 11 62151651 111 111611 1 11111 1 11 1 1111 6 7 1 10 to 11 11111 g,1t It 'I' D6111 111111 IXCCIJN t116 11101111 1111111 f111111g 1111 guc It 1111191 be 1 116211111 'I' Bu1111a11o It C1111 111 1116 truth that she 11 6ar1 NL'1.TCC1X 1111 11otl16 Chur111 X11 1ts the tr11th the 11111611 truth 'I' Go 161 111OllC11l11NI N1l11LC 1111 1111pr1116111611t 811110 1111 161r B11116 X11 yer 1111111 811111611 1117 11611 t 16r 'I' OHICCI 111111 1121111611 1111t1 Not 1 I1 E111 111 thls 1111111011 11111 116 ,31161 11116rt1 t111s 11161110011 111111111 G 6 1116 11116rt1 1116 1116 111-ath OlC11CCl 111111 11111 tl11t 9tr11111a111l P1tr11'l1 11Cl11'X 'I' 11n11611 1 1 ,,11t 111111 f 111 1 111 111 11111111161 111111111 1 lll 11 1 NN 111111111 11 11 1 111 g116 116r 1111 Page one 111111111611 two X IGM RR f 1,1 nu HS QQ 1' 5I1l1C1X1l1ll11'1X 11611 130116 1111er6 11111 ,1111111 111111 that 1116 6xt111ffu111'1 111116 rl 11 116 tl16 1r 5111111 H1111 601116 1111116 111t t11116 1 52111 her S 6 11 11 111 1111t 1 left 1161 1rr1o11111g on t116 11111 'I' B11111 11161 1,2116 1111 ro1:11 1111t 111 1111111 1lut6 11 1111.111 111111 11111111 t111 1r16111 1111t thc 111621111111 11 1111t '1 11111611 11 6 111111 1 1 C11111111 116 1121111 t 111t 01110 'I' .5 O11 N1 1 111 6 t116 11.11116 111t11 111u 11t1l1 H1 111 G1r1 15011 t 116 11111 11111 X6 alrc-1111 had lt 'I' Nlr 1111111611 XV11'1t1 1 GFCCIHII 11111 N1111111 1t 1111 O11 111o11t S73 111111 11111111 116 1111111 t116 r11taur 111 'I' N161 CIN 13o61t1161111111 t'1116 '1tt6r 1111t1t116r Nlr1 01105 N11111ar11 X61 111116111 V11C1O01x 111 1111tt16 111111 110111 111111 3.1111 the 11tt11 1larl111g, tr161l to 1'r66p 11111111 the CC11"LI' 1t6111 'I' N116 X1111 LISCC1 to 1111 1116 11166t 111 1rt111111r6 11 1 NX 6r6 1111rr1611 N011 ll 111111 1 111 1116 1111111 gf 111 lt 11111111 1111 111111111 r11 'I' 1 Lot 1 11111111 136111 1161111 1 tho11ght 1011 11 ere juQt round 1h11111d1r611 "A may 1-1. 3 7' T' bf ,J ' rf QQQLX :XNFQCQZE 'fig' 9 3 ' 135137 J?-. H Q V f .. I A 4 Q ,ji 1 . 1 VA. A 1 11 Ix tv ,- gl . 1 l- 1111g - g--vga? ECE U mx I 1' , . , ' . A Q 5 - 5 1' '1 6' X1 -111 're 10111112101 Q , .1 , Mx J Y x v W K ix A K 10 4 1 ,ll 'A IJ , 1 . L.. Viv Y: : , - cr. 11' Q, " 1 1 U ' B -1- -1- 1' if 1 - ' A C1 gf 1 11. 5 ., 1 5.4, A Q OE . I 1 1- 11. .1111 X111 11 911 W11-11 1 I .I+ 4. . J Ed XY. 51. . - ' "' 'ik -'I . r ' . ,- . . C1 ' '-1 .11 1 .ij f r V' ir f ,- ' '. ', 1 - . . 5 . 11 1 6 ' I 'I' 'I' C1 .1 1 ' .1 ' 1 T ' .sw " .. .. f - - Q ag ' Pul ' -M61 1 .. ' ', fs ' 3 "7 Q Y ,. h - Q 11.- ' . 1' 'T H 'I' 'I' Q. . . D - 1- ' 1- ' 1 ' 'j - M1-, 1111- Q1--1 1l111'1 11 111. 111' 1 - v 5 Sf f 2 5 1: 1 5 11.-111 1-1511 112- 1111 .I v , 1 T. ' . 11: -'-1 cs. ' . ' I -1- -1- 11'z 5 . 5 '1 ' 1 i ' 2 ' 11 1'1- hat? Eli -61 ss ' 5 tl 6 'I' 'I' Gag 11 -1 ai' 1 11' last -I' -I' 1 1 " 1' 1 I ' ' A - 1 1 Q . + ,P 1. ?. I 1- '-I .' 'T 1 .' Q1 :z'- , z -' a 11 v 1 dv + 'I' I .. . + -1. . ' h.V -:Z I 1 -Y I V L n 'T M ' 1 ,An 1 'z ,. .? 1 5 ' 5' ' I ' 1 A C , in Y Ty l X ' I . Strtw 1 - 'i1' ' " or ' U . ' l,- 7 1 A ' 1 - . .5 f ' '- ' :X . 7 Q v -1- -1- .O Q' - 1' 1 ff 1111 -31 1 1116 5-4, 1 ' -Z I -1 1'n ' 1,1r13 31 21 '. 1 1fQ-g' Z i. r, V. 1 ,. t 1. J1r11z -11,111 1111-5 she 1111 'i111 -1. -I- it? 1ili1111- f . 1. Oyf ' -1 11 11,1 '1111111 1 11,1 1 - 1 I ,', ,' ' 9 - X f - ' - N L f :Q Y , is ff THE 1930 Q WHALER 'X if N'-"gi, Cngnon Do xou knoxx loe the butcher box XVell he just dropped Slxtx Ieet I'1xx rence 5lXtX teet D1d It k1ll h1m lngnon No thex xxert lJlgS leet xoc1e X tool and lux IIIOIICX are xoon partec Gagnon XX ho got xourx 'I' LllI1I1lIlgll'1IH Ito o11e ot our speakersj Hoxx d1d x ou become auch 1 xx onderful orator? Speaker I btgan bx ldrebb111Pf enx elopes 'I' IJIIOIVIIIO XX hx doex NIUQSOIIHI xx ear clocked hose Churth I dor1t knoxx Buonano Became hes the man of the hour 'I' Clllllllllghilfll XX hen xou xx ere 'zbroad d1d xou see the Dardanelles b.1bbQ X es xxe had dmner xx1th tl1e111 XII' 'l'I'lIlllLl1 Ixlnnex xxhx doxou spell b'1nk xxlth 1 large B lxlnnex C'1uQe n1x tather sud a bank xx 'ls no good un ew lt had Ll large C'lIJlt'Il 'I' 'I' I 'IXX renee XX l1'1t xx ould a c'1nna b'1 be xx ho 1te h1s mother s QISICI P renl1'111n1 I ll b th'1t xx hatj laxxrente X11 aunt eater course 'I' 'Xlurphx XX uter there lx '1 flx Ill mx 1ce creun Boxle Int l11111 treefe 'lnd teach lllll 21 lewon The httle ra Ll xx 'xx 111 the soup l'1 t nxght 'I' Dea11 That man '1t tl1e next table hae '1 lot of XICCN artford C1 rl XX hat 1 h a l3'1Cl man or '1 t'1rpenter 'I' Xlr Paxqntle I can see good III most LX f.I'Xtl1lI1g IJZITICIJX '1n xa Que good 111 the dark K I A. I -1- -1' X beggar xx1tl1 on leg xx e11t up to Ixnmtx houxe to beg alme Km nex came to the door xx l1en he rap nec I lnxe lost mx leg s'11d the beef grmr XX ell xx hx come l1L1Cl1l1IltlIlg tor a1d lxmnex as l1e Qlammed the door pf Greene Hee been s1tt1ng there all d'1x domff nothlng but xxastmg t1n1e Huddlt Hoxx do xou knoxx Greene Becauxe I x e been mttmf' here xx 3.tCl1lI1g INI11 'I' OCOIIHCII Iete go out to the p lrk and ee the lI1lIIl'llN 111 tl1e loo Ixoche X111 let s get '1 bottle ot IIIOUIISIIIIIL a11d wee un r1fl1t 1ere 111 the room 'I' Patron I hax e11 t come to 1115 ham 111 thu SZIIIKIXXICII xet r xe lrx 'lllfltllffl b1te Patron fatttr 'mother Illlllltllllllj Nope 11ot xet r X at Darn 1t' X on must l1'1xe gone r1gl1t paet It l1 uffe Page one hundred three r' eL ?,Qe -xi Lb Zig! I 2-' 1,9 V ,rx 45,011 f . ' .' L' I 12' 'fi- Vl 'Wi 345' 1 I ,K lv if - el .1 T 'I ' 'h . , ' , I ,A ' . :fl qu, . X wr- ' - . . - ----5-:F x - h, 1, K' " '. . . , . . "1 x - 54' 'N o .. ' -, .' ' Y ' 7 'o - 4 1 Mx 5 . , ' 7 v . , - sv lf' . '.. . -1 . ' ' , a : , 8 1' 1 -.- ' . 5 .- . 1. - - 'off-,. + 'l' -1- -1- Q gg ' ' . - ' , -' e V +1-13" 7 ' 7 ' ' ,' ' " 5 K ' - f ' Q X . 7' az "' g I 'L ' fl ss W 1 V X H N ' - 'I' 'I' I ' ' I 5 J C L ' . - , ' ' + ' ' I x - 1 , V 1t,' s " ., . 'I' 'I' 2 . ' 5 Q 1 Q f? y 'I' 'I' 'I' o , . ' I X - " ' ' ' ' ft-it' 4 , Q I 'cs 11-3 1 41. I 1 I 4 ' 1 ' K, 1' y 6 .l ' 1 'r .' '. ' A Iii . - ' ite o11 . , 'g ' .' ' '7 I ' . i .LI I I B . ' ' -.' , OI ' . . . + 1' + . 5' fu 5 ' I - 2 ' . s 1 ' . J ' '. . .Y i ' I I' " C 7 1? ' - I- 1 x I l' . ' .rzl Q. 'K 't H . I S LS . . ' . , g l I 'I' 'I' ' - - 1 -' ' -1- -1- H 'i - ' 6- Q i ' I' - ' I 14. A ul. U M s. "Bl: g' . ' ' ' . . . 5 1. - . .' 1 - I ' . 1, I ' Y' , - ' Xl s. 'XI' I . ' J 9- -,- f" - f ' ,, x N -Qs. -. -'- rf.- hr - Y' g -A , f 0 ..:L' M , -X 57 3, ,K X .-fx 5 E Ei! 7 .42 gl! X ia iz: 4 ' oh- ,, - -"V uswfiig- J -DE' THE BULKELEY WHAI,ER-1930 THE MOHICAN HOTEL at NEW LONDON, CONN 310 Rooms Wlth Bath RESTAURANT CAFETERIA ROOF CARDEIN BAI I ROOMS Lnsurpasaed Ifor Lom entlone and Soual -xfT21ll'S All The X631 Round fomimt and bfnuc Frank B Walker Mgr I Y J J Y 1 N Y ' .' , ' r 7 A 'N 1 'N 1 0 I I ' Y I .i fl , I Special Rate To Permanent Guests THE BULKEL COMPLIMENTS OF The 0110111211 Alllly and Navy Store Full 11ne of Army and Navy Goods 119 Mam St NEW LONDON CONN EY WHALER 1930 COMPLIMENTS OF D1 E Rheuben DCIIISOII Chlropractlc Nerve Speclallst COMPLIMENTS OF T IC N10ll0lb 81 H31115 Co The Quahty Drug House Hlgh Grade Candles Toilet Artlcles Etc 119 State St BLYAS MA MSIGN Our Prnccs 8 Promptness Wnll Amaze You! 54 GOLDEN STREET NEW LONDON CONN We Make All Kmds Of S I G N S At Reasonable Prmces Q S 1 5 E L I COMPLIMENTS OF 1 "V w 5 E I' , A 'N ' ' 5 E Eye! L, N ' ' S . - - as- THE BULKELEY WHALER-1930 . un1-nnnlnunfmmmly1.1.1.1,.1.m.11.m1. 11.m1.umu1mmInmmf-1111nmmlrmm 1 COMPLIMENTS OF C R KINNEY C0 INC 53 Bank Street NEW LONDON CONN G1 lflll lte 111 P1 uc W1 ll K111116w Shoc- The Famlly Shoe Store COMPLIMENTS or B 1111111 Bala 1 s RADIO If It s am good we hawe lt -I' 'I' -I- 6 8 Truman Street NEW LONDON CONN Rad1ophor1e 1562 f Y C O U, . A- l N . 'z z 1 -z -2 I.. . ' Y 1 S ,. .C M K A, gg 'P 'I' 'I' Putnam Tire Shop 'I' 'I' 'l' THIL BUI KPLPY WHAI ER 1930 COSNIOS NFWS STAND CP ormerlv Lonstantme QD Cor State and Bank Sts NEW LOINDON CONN Bunn THE UI IX Eh NX UUDW UR I H CU BUII DERS NEW 1 ONDON CONN COMPI IMFNTS OF THF A 81 WI S1ORF frfll pllllll nuff 311 Bank Street m-nm1mmmnu:- 1 1 N Y . J J J J L- v ......m............I.-..-m.,.......,..,...........,.......,. ........ UH-.................N......1...lm-..--.--............,..... 1' - T 1 , J .L , .J I L .L 1 1 ' 9 N . T. - , , ..H..HH1H..1IH...11.1I...-.......,.,...,......................,..,.,.... .l' V 1 I Ai A- A A ....H1..-..H.y.m.................,.,.............1...........,.,.........y.-...U............1...I..HH........................... 7 1 7 I f' ' e J ' , ' , A 1 4 , . .. . .........1..H.............................................,.1.,....... ..........................,........,.............,...................H...-....-..y.......y.................. J .. W f J J. J N Q '1 s a 3 ts ' sl s P THI' BUI KI'I ILX XX H XI I' R 1930 KU'-V U Y ortheastern :Ig I11VC1'SltV I The School of Englneermg u10p1r1l1011 mth IIIf.,II1III'IIl ns 1Tnr'- 1111 nu IIIFIIIIIIU II IIIIIIL, to the I uhmlm s chgrc-0 n ilu Iollmung., IIFIIIIIIIS ui IIILIHLIF 1n I IXII I NI INFI R Nl XIII XI PNI INIII IIPI IRII XL I-XI INI FI NI ll SIRI XI I NI INI I IC X III XNII XI INI INI PII NI The School of Busmess Admlmstratlo 1 ll 1111 II II cr 1 II19 um sn IL ldlnf, to the degree of lamlulm of Iiunnu XIIIIIIIIINIFQIIIIIII XI I Ill N I INI an IIN XNIE or 111 XlI'IlI H XNDISIXI 1 I1 UDOIHIIIXI II1n of tflllllllj, uuhlu thc SIUdIllI I0 UHIU 1 QUIK yy h x 0 1111 IOIl II I 1 pnrt of hh othmr SIIIIIUI upennu Studentx ICIIIIIIIIII Ill uthu Scptcmhnr ur Imuux mu unnplmln Ihm NLIIIIIISIII war Infon tha IUIIOWIIIL Slptinuhcr Por cnt 1101, 01 further 1nI11rn11t11m wrlte to Northeastern L nn ers1t5 X ION I SI III XI PNH XII Illrutor of Xdmlswlu N I oston XI lS'xrlIhllN9ItH Comphments of IL 11111 I11- 11 Yell cIL,I Estabhshed 1905 I II x IMXWIES P SLIIIX XX .uk A 'w1111t1 Qualltx Xleate, Ioultlw, Game Freeh Xegetables One Fmend Tells Another Telephones 3336 3331 111 Bank Street T W Y ' V' W 1 J A J J X A I T 1 ' . .. ...,......, .... ......,,..........................................................,.,..........,.............,......... .. TPEJKEXIL T a n ' -fs .-151 " I .I-A--..1. 11 .1 11 1 11 ,, 31,3 " ' 'Z-vm "'. ' "fn," In - - I 1 ' -' I r' .. ' L: Q Iirl 0 - J ' '- .'-2 ' ' ' ' ms III!-IllJI'I'iI1IIl2I with I ISA -ss I"1 N. -1 ' Y Ii ' ' ' l 011- s Iiv- year 1'oIIep:'z ' r.'-s , ' -' r I -IA. ' . ,-' U, ,1' , 3. , . . SI: A . . ".C.'I.'.iI.'Q N 'fini v' I'HIi. '. , If I .'iiEINII ' ' ' 'I Ifif-I.iI.'I .1 2 " INI I , ifi 'I ING ' .IIi' H, C.'I."II'I.'I . I ' 'fi Thi ,P C-W ,Q z-- ,. ,Z ,.. , . lin. th- 'it prac-lice and 11111141-s it DIPISIIYII' Ior h1m t earn hls t 11: z 2 ' - -.' vi. .' sz ' X ' -' -'.' ' - .2 aj' ab" " it.. 2-.'.'-1 I 1 I ' " fL'I 1 I. , I 2 47 . , . . 2 . 4 . : T Y . . 1 1 1 ' Y L , .III." Q .. ." 1. IL' I- ' ' " I nx I . 4 vw. u 1 . 1 , . . 4.. . , E E til 1 N a I , 3 : 4 Q r -f E 5 A 'M TI 5 i : : , . E E 'I' 'Z' 'I' M1 ' 1' .Il C- -- ,-- 1 5 E 5 5 . ' , 1 . . J . V 'I' 'I' 'X' Q Q ' I3 ' ' 5 , .. , . 1 'I Im, E 5 1 1 v 7 ' E E A A . A A A 4 E E , THE BULKELEY WHALER-1930 T HE PROTON LUMRFR C O GROTON CONN East End of Thames RIVCI Brldge Compl me ts of JOHN J coUcH Mg CHAMPION SHOF REPAIR Bullders Hardware Palnt Class Seeds Farmmg Tools and Household Utenslls 169 Thames Street 32 Bank Street GROTON CONN New London Conn Phone 9649 I J J 0 HARDWARE Co. i H THE BULKLLFX WHALER 1930 THE LITTLE BIG bTORF Ch0lC8 CFOCEFIQS Candv Clgarettes ICE CREAM AND SODA Phone 9883 91 Thames Street COMPLIMENTS OF DAVIS THE DRUCGIS F The Rexall Store 205 Thames St GROTON CONN Groton Conrxectlcut COMPLIMENTS OF Y XI C A CAFETERIX Next to the Mohlcan Sales and Servlce Dlal 6365 WYNI XN S ON THE FH UIES Rdd10 A L WYMAN 175 Thames St GROTON CONN Y 7 I J l .......................... ....,................ .,.... ,..,.,,..,............... ,......................... ........ ... ..,........ ...... 'N C. ' . J . . 1. I 9 .9 9 Y .... ........ .,..,.. ...... .,.,.................... . ............... . ........... .................1....................,,. ........ . ................ .... 1 5 r QE ' 5 g . L . . . E 5 L 5 1 - 25 ............ ................ . .........., ..... ............... 7 5 f , f u - - L 3 . f . . ., , . . ....... ,t........,... ..... .,... . ... ....... .........,..................,.... THE BUIKEIFY WHALER 1930 THE PEQUUF LAUNDRY INC Launderers Slnce 1816 The Pequot Motto IQ QUAI ITY SERVICE Telephone 6217 N London Connect cut M midst -wPW"' Lompllments of X MEMBER OF PHE LLAbb OF 1898 bXVARD BROS INC Hut billlttlltl xml Nlalx I othm Mm- Fllflll-lllllgh Hat- and bhoe- 134 State Street New London, Connectxcut 1 7 . J J J ""' Q ................................................................................................................................. ' ' V N Ao . . , L . 1 ' ew , 1 ................................................ ........... .... .................... ...... . 1 an ' 7 F . X 4, . L? . ' ' , . " .- - v -,- . . ., . - 4 efkfik Masai.: -f .-.iu""' x - .- . - -. . ,Y . y .- - ,-- - -' "1 - .- 5 - - ...us M ., . . ' 5, -.,. , L.--,W , , V .f .f:f.f'..,e..,..-... 1 -4- - ' A I ...7 X , My - A 5 -.-.A'!??iF 4 ............... . ... .. ...... .. . ... 1 . X , X ' V N w fu ,F ............,..................................................... .......... ..... . . .. H ' ' T .V N J . L Ao W I I W1 I ' A 1 1 ' 4 , ' ' 5' . c . c K. . 4 A . A F 1' ' I W , . 1, , ................................ ...... . . ..... ........................... .......... ..... THI' BlIlxI'II'X NSHXIPR 1930 LONIPI IMP N F801 lh Slll 1 Us Sami UUILLI Nl PHENUS Y V ' W 1 ' ' W A A A J A J A 1 A l u ' T . , I 1 ' ' I 9 ,XR'l'll ' Il. 'PTS K M' ,P '1 4' Y 'W T 3 ' 'f T W - 1 ,J .. . - sk THE BULKELEX WHALER 1930 MI IDERN Nl lllllll G111Im11 ELEC TRI! C U Electmcal Contractors Authorl ed Dealers for RADIOLA MAJESTIC FEDERAL ATWATER Dlstrlbutor KENT RADIOS THE FENER AL TIRE Thor El6Ctf1C Washer and Ironer Comblned 413 Bank St Phone 3116 380 384 Bank St Comphments of G F RLXDW XY M1114 D11le1 Phone B oad Street E Comphments of PHE UXYMUNIJ XLILXATXDER llNIBI1,H IU 1 Y , T 1 I . . ...H.....mn...1.................,....N......,...,.,....,.3 1.1.H..-............H.....1.nmH.......................,... . ' 5 5 ' 1 , I : 4 - 1 n 1 1 - A E E - C f N N 'w Q , ,A ,, 1 A . Q E Q Q . . : : ' Z E 5 A , . 5 5 of , E E E E I 4 ' Q .1 Q. .j. -I1.1-11mmm1.--111-ln.-.ml-1...f - .......1.... 1.-I-In-1-ml. , 7 I tx ................1......................... ,..................H...........1..................,........... w - E 5 4 f L E 1 o Q 4 4 : E r 0:0 . E E . f 5 E U , - : 3 - C 2 : E E w T E I J ' r X. E Q - 1 , Q E 1 JA , , THE BUI KEI EY WHALER R930 L0MPL1MLNTb OF A NIENIBEH or THIL LLAbb Ulf 1004 THE BULKELEY WHALER-1930 THE IVIARINERS SAVINGS BANK A MUTUAL SAVINGS BANK State St eet Ne t to P st Off ce New London Con 24 HOUR SERVICE E L SCHOLFIELD J D AVERY INC ARCHITECT Nabh Pabbellgel Cdlb 318 Me B ld 3 W 11 a NEW LONDON CONN Pho e 5384 THF BULRPLPX WHAIPR 1930 THE IILNIPHRES CURXELI C0 WHOLESALE GROCERS Sparyard Street NEW LONDON CONN Ill trlhutor of Xutocmt T012 'md foffce lone gllll0Y'l'ltlX0 llour Sunkl t Cillllld lrult 'md XOLOIIIIH Xrthur 'md Honrs ll N N lldor mum lflllt '1 XQLQIIIIH 0 ull kind of groceru rt lll 1 x hole 111 lrm COMPLIMENTS OF LARROIL YUCIS BAKERY O U AI I I1 X am I XUNDRX I' XS FRY SHOP Phone 2 1418 95 Truman Street Moore Court NEW LONDON CONN COMPLIMENTS OF THUNIPSUN C HEX I1UI El' f U Passenger Cars and Truckb SAI ES SERX ICE ' 1 1 ' 7 1 s J J J A A J W ' .,.....................,.... .......................,......,....,.,,.,.,..,...... .,, .............,...... ... ......,...,........... ....... 7 L ' 11 f PL , ' A - J A , Q , . . . , , .. . s s . . .S . - . . s . . ' . . "S . 1 5 ' s . ' f z fs, . . D' H411 +ses, IR-I .Iilk, Y: f Cz I 'l " ' s . nd V f-2 -s. .Us 2 'A s f ' '-s keg ' z v sz 1 f' . 'W E E 1 Nf 1' 1 1 J 5 Q 7 A , L , r ' Q J , 5 E I L : E , 7 5 1' 1 L J ' ' Q ' L E E Q , - fi W Y f W ' j f N Y . K1 A 1 J J I . Vw LL A J 'W V1 W lHIm BULKILLLY WHALER-1930 COMPLIMENTS OF E COMPLIMENTS OF R NIIICHPI Telephone 4966 36 Water Street NEW LONDON CONN ENIIL SEIFER1 S B XKERY It W.1l1c n rclv Incorporated 1905 11+ Z1 Lnlon Street XIV IOXIJON NNN Electrlcal Engmeers an Contractors It ul ot Plettrul Nhrlng., md Repairing, u ent I 1 ID Qhide Book uns 'Ind K1 plume ot all It nd run S K. H Stfunps tn h s h lun lst COMPLIMENTS OF JUIFS R NIAY and A IS X TH '1 VXI 1111 :: :: :: I I El4'1'l1'i1'al Co. .if I , .v .', S . . . X , 3 E ' J Jn Q . A d All 'il s ' I ' "ll ' E f' vi ,l. Nl if f . NIAY rs 1- .' uv .' :ft-.1 wn live-r,' ms ' -mn THI' BUIKLIP1 WHAIPR 1930 COMPLIMENTS OF PHE If H 8. A H CHXPPEI CONIPAWX QOH UN D I UWIBI' R 0lllllW B10 Ill LLOTHIERS 86 State Street CCronm Bulldlngj NEW LONDON CONN Featurmg leopold Vloree Lo an Ixeller Heumann Thompson LLOTHES PHE I NION B ANR all FRI ST CU Of New London Connectlcut Incorporated 1792 Alwave at vour Flnancml Serum Exervhodw VS elcomc 61 State Street NEW LONDON CONN cxD1LLxf S IXSXIIF A C SW -XX CO NEW LONDON CONNECTICUT 126 Mam Street 2 Chff Street Norw1ch W Y Y ' ' W o J 1 1 1 4 1 J l D 1 .......... . .... .. ............,..........,.....r.,.,.,,..... .. ....,.....,....,,.,,.,..... ....,.,....... ...,.,,,...,.......,.......,..........., ,,.,.,..... . .. r 1 'N - u A . Q 4 ,, J N N v 1 Y 1 , A A 4 A A J , . .. . .. .............,.....,...........,.......,..............,.,...,..,.,.,......,,. ....... E f 1 f u - Q - r 3 3 . I L hon J E : . : I Y Y T Y ' E n : : 3 Q r X N w ' ' ' E E 'L A . . - 5 Q . Q E T. .4 fe , 1 E E A . . f . 3 5 A A E E . . . d : 5 4 v 1 : 3 K , 5 2 , - ' E : ' V f H x Y E E I E . - . .. .. .. . .'. . .....1........,..-V.,..................................,..,. . .....,...............,....1,,...............,,.... ...... ................,...,..,...1,,......... ,. ,. .. . 'N N w ' ' Af ' A Af L 1 4 J 11' 1' 4 I O K, . .L , Q , . . .. .. .. ........................... .. ............,............ .1 , . THE BULKELEY WHAI ER 1930 IZZY S FOI LEC IATE SESXNIE Caters to all Bulkeley Boys I If HT I UNLHES HOT DOTS COI D DRINKS Popcorn and Beach Noveltles Open A11 Year Round On all occaslons Compliments of HY twlth NIUIIIS Nlqllow FISHER S FLOWERS U1 mfied Lredlt Ieweler State Street 111 Bank Street New London Connectlcut NEW LONDON CONN CUNIPLIWIENFS 01+ THE OUTI UT Clllfllllllf 101 U1 ll md Yflllllff Hen 27 BANK STREET NEW LONDON CONN J L . . .. . Y, w ,, A ,J T , px , ,L w 1 1 1 . I 4 ' p,-' In 1 4 p ................ ........................................... . ........................................... ....- ji 3 .11 sn- . . . -.1 1 L..,, V V , .1 .,, . ,Um ' S Y- 'FQ ., Sgr.-.om ,v-.,, "- I ..rsc,..,,.., S S ...... ..... ...... ... . . - -...................................... . . E E . S 1 : E 0 ' ' 7 J Q : 1 A C J w 7 E E , N 5 L Q Q 5 5 . . 1 : U' E 5 5 5 . - 2 E . .....................................-.............. .....................................,............................................................ ' . f N 1 1 J ' J 1 , 1 , 1 , . C l , , x Z 1 F , , . . .........................................................-....... .. ..................................................................... THF BUI KFI E1 W HAI FR 1930 COMPLIMENTS OF 1 X I Fl I1 BROS HABERIJ-XSHERS HXTTERQ Manufacturers of X oun g Hen s Sport Troueere 132 Mam St ee New London Connect cut COMPLIMENTS OF C H1 Hun I PAYNE S IxEFl F Smce 1858 'I' CIFX C XI Archltects and Englneers E ek el Spuz Fxerx thln Here for Bove THF Q A GOLDSNIITH CU The Bee Hue 131 143 State Street New London Connecucut N U v r 1 Q. ' 1 . ' 1 . ' r t , i -1- -1- -1- . The A1'lSt01'l'2ll of Vxllllll'2ll'HC C1211 1 7 V ff J F J 5 ' 5 'I' 'l' If 7 Klee 1 CU. J Y D' . g h . J L,,0 V Q A Y, 1 I THE BULKELEY WHALER-1930 4. ... . ... -1. HUM H H H I -... .. ......I-... 1. ...... ... H mm... GET TT AT FEIIMAN STARR BROS INC F L XRIK DRUGGISTS FLORISTS Crocker House Block State Street 186 State Street NEW LONDON CONN NEW LONDON CONN INSUR NNCE ALL KINDS kutomohlle Xuldmnt Hexlth lift Boller llrc Imblltw RI -XI PSIAFI' Bought S ld Rented S11 ney Il Nlllltl S1 Son REALTORS 'Nl'1ms'1rlng, lunldmg, 931 Shiv Strut XFX! I ONDON SHOES FIXED H012 FIY ++'!' 11 Mam Street New London Connectlcut - ,.................... .,.. .1 .. . ,. ... , . .... . ... . ,..,.,.,..... .,,. .. . T . J 1 , L Sz K Y k 0, S E T . E 1 E E J 1 n Q IIIIIIIIIIVIIII Klllllllllllll E E I I lhllvllkrllllllbllll r fy fiii , I I ...H.........................,......-My LH.......................,............ E E w ' 'w f 3 : 4 , E E px V K A A. R . Q ... x' In .l. .1 E E at , :4"' ' 3 S 4 . 1 .. , -fn - 5 Q X f ' w. . l I' I : L s , E E N E Q at Q Q - ' , ' , E 5 ..- . 4 . . 2 THI' BUIKPIPX WHAIPR 1930 THE OFFICIAI PHOTOFRAPHY FOR THIS BOOK W AS DONE BY IISIHIO STUDII FROM A SNIAPSHOT TO A PANOR AMA 4 11" G0 Flu V1 IV Bc l C 1 uh of EIIOTOUII V SAY BULKELEY BOYS PIIOIOEII lph Taken Du Ol Nwhl STL DIO OPEN EX ENINFS Ma n Street Ne t to Day Offlce Phone 4015 1 1 1 Y 7 1 A J J J J 1 J 4 J J l' n ' A J 'I A I 7 YV W Y Y A L 4 A A 4 A !',', 'W -42, " U N Wy! ,X ' ' f"":af'5' NW W - -s QTY? 'I "Hill" J .1 , . c F c c ' , . rv Y y 1 , Y T - L I i X " THE BUI KELEY WHALFR 1930 COMPLIMENTS OF COMPLIMENTS OF 'I' D E WHITUN SULLIVAN PRINTING CO MACHINE Co 1, M SHEPARD SWANSON 'P+ Cunt tlu Bulkdev Box COMPLIMENTS OF 'I' MAX BUYER A JT 5332: 4' 'I' -1- -1- -1- + + ' asonicS t , -1. RQ - lr i -1- -1- -1- 'xx x A'i THF BLIKELEH WHAILR 1930 PL FNU1 ELRBITLRE U1 Estabhshed 1889 Ernest E Rogers Pres1dent CBu1ke1ey 18893 W1111am D Harms Treasurer CBu1keley 18930 BANK STREET NEW LONDON CONNECTICUT 1HE Do Your Bookshoppmg D1 P JUHNb0X1 At The Bookshop We Have Books of A11 the Publ1shers 'I' Wholesale Confectloners THB BQOKQHQP NC 207 Bank Street MCf1d13H and Church Streets NEW LONDON C1rculat1ng Llbrary CONNECTICUT phone 3302 EDXY IN REENEX LONIP XNY Book and Dtll1Ul1L1N 15 Mam Street NEW IONDON CONNECTICLT T W 1 V ' ' W 1 J 1 4 A ' ..,..,.... ...... ... .....,.......,.,,..,............,..,.... . ....,.,......,...,. ..... ..,.....,....,..........,......,..,.. , .. TF ' w ' Y T 1 , , 1 , 1 A , 1 V A . - . - . 300 ' . f 1 E Q as , ' 99 J W , 5 ' - . 1 5 2 CO 5 5 4 . E E ' E 5 1 H Q Q I Jo 1 5 .... ,........ ........, .....,..,. ........ . .... ......,,. . ...........,.. .... ..,,. ... ............. . . 7 W Y ff T N s , 1 . 1 W I fS f - 2 , . v . v 1 Y Y Y Y V X' A J A A 9 4 A Y ....... ..... . ........ ...., .,.... ... ....... .....,,... . H... ................. THE BULKEI EY WHAI FR 1930 COMPLIMENTS OF COMPLIMENTS OF Mr GINLEY BROS Davld J xllllldllS INC Real Estate Insurance Real Estate Insurance Manwarmg Bulldmg Plant Bmldmg 231 State Street State Street COMPLIMENTS OF K APLAN'S LUGG AGE SHOP Louls Kaplan Prop 99 Bank St New London Conn H R DOUGLAS 81 SON Bulldlng Contractors BARROWS BUILDING 263 State Street New London Cormectlcut w 1 J 4 A T . ........mu.-..,...................,,........-1.......i. ..H.........,............................................ - - w 5 E . 3 : E 1 ' if 7 ,, 0, : I . a, E : ' ::1 rr! '::' E Q -l ...H.......,.............................L. L................,...........,.......... .......... E w 1 E . . - w E 5 . 3 . . , - E v . 5 2 , THI4 Blllxlflli WHXIPR 1950 IIXNU I RENNILIH SXNITXRH PI I NIBPR an HP XTINI PNC INPILR Z1 Ho ard St et N London Co COMPLIMENTS OF 1 HIIJSP 1 COMPLIMENTS OF KOH XKS SIIUOIILIW Knits A 14 hu ND 115 State br cet Phone 8490 umm BLLIXELEX' TARNEYQ TOGCFRX 130 Bank St eet Canal at Hxgh NILW LONDON CONN WESTERLY R I Y V ' W W ' Y 1 u 1 A A 4 4 . 4 A '- . D ,.,,.,..,.W..,....4, ,.,,.,,.,.,....,,....., ,,.,. , ,,.,.,.,. ,,,.. . ..,.,.,,, .,,,...... ,.,.,..,.,.,,..,.W, ,..,.. ,..,..,,.HV.,N,..,........,.....,,.. 1 J ' ' ' ' n ' , o , W , v Y v 1 A, . A - 4 - J ' d 1 ' 1 w ' 1 ' 1 1 J- A I AA I A J W YC CW , F111 IW v 1 w w ' w E E 1 1 1 O I Z 1 Au A LX, J A 1 E E 1 E Q I A E E 3 E 'W w ' 5 3 7 4 1 - ,. . 1 3 L J. . x . , . . , 5 f , I . E : , 5 E fl : 1 ,,.,,,.4.. ..,.. .,.,,.1....1H..K.n.,,.,,,...w.W....,........4.,.,..1. ,.,.. ......,..,......, ,,.,,.4.,..,,,,,,,.,.,.,,:L, ,,,...,,,. wr w 1 ' v - - A . f , . 'ITN' Ol T 7' , Q Y 7- .,. . - lx ,a r - - . v - . . .,..1........,.H.......V...........,........v.,V.,.m.....m..,......, .,,. , ...,. .,.. ,.,. .. ,.....,.., .,,..... ,.,..H,.......,.,...,...,...........,..., THE BULKELEY WHALER-1930 COMPLIMENTS OF 5 Xfllttll Puuu COMPLIMENTS OF 11 he New London Clty Niltlllllicll Bank New London Connectxcut COMPLIMENTS OF Wlll B Wateundu Authorlzed Ford Dealer Mam Street NEW LONDON CONN COMPLIMENTS OF PEQUUT no AL C0 Phone 2 2261 140 HOWARD STREET .....H................................,........................: ...............,........H.............W.H...............,......... E E V I I l Y 5 Q . . 1 . - 5 E , Q 1 , , E E 'fi Q f : : ' 1.. ..,....... , 75 ............................,......L. .................,.......,........... o 0 3 E Q E N ' ' . : E : 5 - ' , . 5 E THE BUI KEI E1 V5 HALER 1930 C asatfba Locl e FORT HILL GROTON CONN ajlgji? gg if HOSPITALITX I all 5, ff I. E5 Coonroon II J SHABNF Ya Knox Hats Bates Elght Shoes Statloners 8z Bookseller 162 State Street E D STEELE Ill Headquarters for Stem Bloch Clothes SHEAFFER PFNS all CREETINC CARDS WEB and BOYS Outfitters For JANIE L. EDGAR XGENCY Real Estate and Insurance Offlce Phone 1497 Manwarmg Bulldmg House Phone 5545 231 State Street NEW LONDON, CONNECTICUT ' 7 Y J J I "1' 1, W 1 . I . 1 Z yi - Q - - X271 1 ' 'l ,,,,f.f--f- 'S H ' ' -5:3 x 1 ' , - - .' , 314.1 u 4 +55 sf fs: 1 f 1 f f C . fi---T+'47"f' " AH mia. all I ' ' .355 , 'gl f Elliik i, 2 f 55 A T. -15 ,. .sf . Azwsq' E d il D" , v f,"' . !F'-Xxx V 1 T ,Ik ', 21:5 'L 'ff lg ' ,I , - uf' h A ue- Mlnjn M vw: .'L-l:y,..,5g,is:g5.?iphlfg.N'i ' ll 5 XA 5 '-- f. 'ilk-,','f:fia,'-. - - ' U ' 53 ELLA f "T f'f":zi'jg 5I'4"fl'f5f5E5.:- I I .jw5f5:':Qf '1- L-AJ' '-136 5:1 ,Ellie T?"T'1-.-::G'1'v'3"v1'3t' '-TT, 'I 'Lexi N w E Q CO. 5 , ' s 5 5 - - -1 B' J Y ' 1 : : ' 1 1 5 5 A .....W......................,.......................,...f E................,.........,........................... . .................,....................................................,.,....,................................,................. . 'FHL Bbl KPI EY WHALILR 1930 TME Sr lNFIL4N Mark Cross Gloves Hats Furs Furmshmgs Ladles Sport Hats Umbrellas Ralncoats and Sweaters Stetson Hats Dobbs Hats Rldmg Breeches Corner State and Green Streets NEW LONDON CONN COMPLIMENTS OF lg, B PAT1ERbUX mu- u N IQIIIH 407 Broad Street Class Of 08 IN ew London, Lonn Whallng Bank Blllldlflg NEW LONDON CONN Phone f603 COMPLIMENTS OF NEW IONIJOY GRAIN IONIPXNX Slmon Sulman Prop W T 1 T t 4 J A i Q V 1 T 4 Y , , L a ,J ,I L . I. l ' ' v qv 1 Q S -S C 1 , 4 ..... . ........,. ,, ..,..........,.,.,..,.. .....,,...,,.....,,..,...............,.,........,......... . Q E sw r 1 W ' 5 g . . 4 . E E ' NI L l 'I' .-In E E I ' E E ' T 1 " ' , v ' 4 ' Y ' A J , ,O 1' t A A THL BLI REI EX WH-HPR 1930 Pdllllllllt b IAC g I' 53' E . I ik ' " 2 . 5 - ' J P . "5 Il, rv 2 , ' X312 5 : 4 : nf- : . ' E 11 '. : . . I. ,I ,1 - J.. . 7 '- r-all f ' : ' 1'-, 2'E 5 . 2 f'I,y , 3 23 3 ff"-w 2 2 4 A -1 ,T . 5 .- - -. - Iff,IIIf2 I - 2 2 ' .3 - K 'ff 4:2 BN . 2 2 rl - 'fm H12 2 I . " r . ' ' E 2 I A W E lwbgf , I, . . : 2 - J : ' . E : . A- E lil 15 E d 5 4 v A I ,- I - I Z 2 2 . , I"M::f - 2 ' 2 2 'F . 2 . J 2 '- 21535 2 2 2 ' 2 E 1 2 'I 2 ' Lf 2 2 I i I 2 I . 2. 2 ia? Ii I 2 2, : - I4 : ,I, 1 , E I 3 5 .. E I III- , E Q 5 I , , E N V : I , : f J I E 1 J E 5 yi' MW 5 J E 2 . 2 2 ' -i et ' , E I ' ' 2 H Z 4 5 3 4: ' -5 3 : E Q I2 Q I ' 'W Q ,I, 5 J 2 ' , 2 2 ' jf 'E 2 N I ' 2 1 5 ' 2 P A 2 "EJ, I f' , I 2 ' 1, ' H' 7 2 I '1 2 2 VIE gg. 2 ' ' 2 I , 2 2 I 1Q'ff,,.. , 2 I .' 2 1 . ' 2 "Q?'ff 2 ' 2 . 2 ' 2 , 2 I 2 2 H ' 2 f . I E E ,irq I ' E L I E E ' - A 3 2 :Wm .1 2 ' ,' 2, 22 - ' : I. : 1 M I : : kJ - . 4 4 7 J : Jfpljfff' E ' f . : 2 2 'I . 2 Eff 2 - W 2 2 N , 2 2 - 2 I , 2 I 2 2 ' 2 . ' P E , 41.1, , ' 2 , ' X1 5 I Eff. I I ' 5 - : I I IL 3 .I I E . . I 5:1 . A Vlieylgh ' Q , All if , E 4 - wgly:--fr . 2 2 ,Q ,wing-I. 5 , 2 -r - 5 ' Ffqpl -E I T222 3 I ,.:2 : 244' : . ,' ' - ,Inu I E -6, Home Cooked Food lln lhlllqlw Cdlbltlld All profits go to Bulkeley Athletle Assoclatlon IE H? az,,,S,,,Nx,, 3b LOMI LIMENTS IHIL N XIILHNAL B XNlx Ulf LOU l1EhLl1, zso STATE STREET NEW IONDON LONNIFLTICUT COMPLIMENTS OF LROLKER HOUSE BARBER QHOP lhg large I md mo t up to date establmhmont ln New london lrs thm Pdmond lroceee lermanent which gnc-Q sou the natural xx in Expert MBUICUYISY Chxldren s Haxr Cuttlng A Specialty Telephone 9897 IUHN U INU lro QI N l I .-. -In H-I-4 .4 mm..- THE BULKELEY WHALER-1930 A. IRLANDI MEATS AND GROCERIES OF SUPREME QUALITY Phone 2-1288 80 Ocean Avenue NEW LONDON CONNECTICUT THE THAMES TOWBOAT COMPANY Rubs ly Du Dork- and Simpy mlb '1OYS11lg and T1dllHlJ01t3t1lJl1 NEW LONDON CONN Lawrence A Chappell Pres Frank H Chappell Treas 97:9 The Q F Kl1111fc,1 Lo f L J 18 Truman Street PLYAOUTH CHRYSLER NEW LONDON CONN MOTOR VEHICLES wr nw Ifl I srm ICI . . . Q. ., . ff . . . -- c L . c c J w . . - f .1 Y . 1 '1 , . . , . . , . ... ..,.............,........... ..................... 'K 212 X VZQZQ -H-2ggf4Z - ,-. yr 7,5 3723- Toy Y T55 lx '1 u N 09 542 Q., fi , . 7 mr? ' R J u .. ' ff I "lb ' ' U ff ll 'J' lf,--1.5! ff W '. V ' 77727777 Y . .- A , . . . , . , THF BUI KFI EX WHAI ER 1930 COMPLIMENTS OF THF CAPITOL CXNDX KITC HEN 87 Broad Street COMPLIMENTS OF NEW IUNDOB NEWS CU INC Charles Glassenberg Prop Newspapers and Perlodlcals Flrew orlvs lobbere Bank Street New London Conn NEW LONDON CONN Nc xx London ANSIIIIIQ and tama- Successors to B F Balley 8: Son E E THOMAS Mgr Salle Awmngs and Tents Truck Cos ere 13 15 D1v1s1on Street New London Connectlcut Telephone 9277 YY NI 1 UN REI RFW CO INC Plumblng and Heatlng Lontractors General lobblng Phone 9568 28 Methodlst Street NEW LONDON CONN N 1 7 7 A J 4 J J A 1 Q .....,............,...,..,................................................,....................................... N ' Y N , T J A. , JJ' - ,A , . nn...........................,.....,....,.........,..,.. .............. ......... ..... E 5 1 ' . v - i Y 2 ' : E 0 N - 1, A , : 1 Y - . f -f '- 5 5 A 1 T rw r XT N E 5 L A .q L lo Q Q N E E f ' 1 I LIIIIIIMIIIX E E ' 1 - : : 5 Q . . , . L. I : . . Q Q C E E I I ' ' E 5 -1 9 a I I Y , I I - 2 : . V V E 2 '- . . 5 5 . - 2 E ' T T 7' T i L T . . A J. A 0 Q Ao ' ' 1 A w . . , . THE BULKELEY WHALER-1930 .H -1I-I...mmmumm-In-mm.mul...-I..--1.1HHHL :nun-4...mmulInIn-.mlmmmmmmmm-'ummm' . COMPLIMENTS OF NIALOOF S If E FRE XM C0 Allu I bluuflan Real Fqtate and Imurance Wholesale and Retall 85 State Street 370 Bank St NEW LONDON CONN RUFKWELL 8 CO JOHN F WIURR XX IN Sz SON IADIES and NIISSES J I lumln 1 Wearing Apparel 253 State St 142 Mam St - w . Q E n x 1 ' f : E 1 f Jn , : E - 9 ,Q 5 E - , , . M 5 N W - Q E 4 A . A a J. . . 2 E 2 E . : E , . I 'U - : Il llllllllllllllllllIIllIllIlllIlllllllllvhllllllllllllllllllllllllll v. Y 'X 7,1 K funk x ........... .....................,...............Hn f.....................,...y......................... .... ........,.,........... ' 'N 2 5 X 4 I 7 7 5 : A 4 ,4 4 .. 5 2 ' - C. 5 9 9 E 5 J A E : 5 : X . , 5 5 F . E 5 A : 1 IIllAllllllllllllllllllllllillllll ll 3 : Ull'Ul"'iUUl llllllilllll THI4 Blll KI' I EX W HAI I4 R 1930 New london H ls Its Uothee Cleaned At SHALEIII CLIE, XNIDQ1 K DXEING CONIP ANA MAIN STREET 2 6 MONTAUK AVENUE Telephone 9825 Telephone 331 IIIE SAVINIS I3 XNlx NEW LONDON A DIC SFRONC PRIENIDIX B XNlx 63 Ma n Street New London Conn R4 Ollllf Ou 1 S71 000 000 Bulld Lp Your Account W 1th Lb and Hawe a Share ln Our PFOSDQFIIY Telephone 3289 I F DENISON DISTRIBUTORS For: KEX STONE X ARNISH Co WALL PAPERS AND PAINTERS' SUPPLIES PAINTING AND DECORATING 19 HOWARD STREET NEW LONDON, CONN 1 1 W ' Y 1 . J 1 A J A A 4 J 1' I ........ ...........,.,..,........-ml-.M...-..-..,....,.............,.,,.4..,.............,..,...,......,...........................,..,,......... V w w A x A if e . ' . N r r 1 ' ' w .L Q A T T I T ' 1 I .. .. ...,............ ....H........l..... . .. . ........... ............. ....H.-...W.......................,.1 - . - .. .. ...........y...............Im.............v.....,....1.-..,...........,,,......l,................... ............. ... r 1 W Y' w N ' ' be . - In , . , T N T I v , ' , 3 I W WV 4 , T 77 , I L 7 A 1 , - 0 1 I Y 1 ' ' u I - ' x ' P F v,,...o . . . Y . v. Y, , ' ' L . Y . .......n..l..... .....-I-y........,. .n.m.....y......,........,.H. .......... .... .. .... ... ... . .IH...............H...,....,.........,...,. ... ...,.... . ....... . .. .... ....... H., ...., Q Q 0 - .. 7 v y v n I, A . . ne , , THE BULKELEY WHALER-1930 COMPLIMENTS OF ACISTEARNS INC INSURANCE AND BONDS Plant Bulldlng COMPLIMENTS OF PERRY Sz STONE INC COMPLIMENTS OF IEWEI If RS Plant Bulldmg NEW LONDON CONN P J CARON Auto Radlator Fender Fas Tank and Body RFPAIRIINC' Telephone 7786 Rear 167 Howard S . . . . 1 1 g g ' ... .L 9 0 L . . ....................................,........,...,................ 1. .nn....W...H................1......V...............................L. L................................ . w f J 4 5 Q E CL ASS OF l90 E Q A , V llllllhllllhlrlllfllnllIIllllllllllllllIlllllllllllllllllll I 'E : - I ........... ........... ........,...................................,..... I I , 9 9 I T J I 4- .. .....................,................ .. ...... ....l.................................. THE Bl' LK ELE Y WHALER-1930 BUDDY 8 COS'I'El,IgU. Im-. .1Ewm.E1zs AND OPTICIANS 52 STATE STREET NEW LONDON, CONN. Let the New London jewelers F'gure on Your Class Pms and Rmgs THF Bl I lxhl EW CIUBHOLSE Was Bullt by FRANCIS Al LAW ACH CONTRACTOR Phone 6533 WATER STREET NEW LONDON CONNECTICUT LSTIWI XTLS Cl ADI Y 1 IVPN Sc-ruce W 1th A Smlle CXPITUI CLE XNERS S DYFRS Off ce and Works 46 Bank Street We Call and Del ver Phone 9045 . 1 Y 1 ' : ' " 1 1 7 N T N J .' J .J 7. 4 J I X1 - V . l L J , T is W Y L 32 , N 1 I x 1 v n . - L I J- 1 I JL .... .. .. . .. ..,... ..... . ........w.1.....,.......... .......... .. . . . ....,......,..,.,.T......,H.....W...H,..,.4...1..........,..........T.,,.T.. . . , . v. 4 . v . n, A n ' " 'N ,A 1 A ' A no J T, i . ..............L......,..,.........,..........,..,. ...... ...,,.,...,,.............. ., . .1..........,. .. .......,........ .......,..-.. THE BULKELEY WHALER-1930 1 H my-.11Inmmum..-.1--...Ill................-.W-.... gml.,,.,.....-...mlH....1----mmm....H...fl-mm-I-.,..........U COMPLIMENTS OF COMPLIMENTS OF N R DE BIASI P BALI XSI Proprletor of Proprletor of Rudolph Q Beautv Parlor Apollo Landv Qhop 12 Merldlan St 144 Mam St Telephone 2 1110 NEW LONDON CONN Don t Fmget Haus - C XNNON dllf Interwoven Socks XIARSTERS Imperlal Shxrto Young s Hats Lemarcravats Home of Qualltv 'VIeatQ Lompare' Tel 9497 HARRYQ VIANQ QHOP 771 Bank Sr 84 BANK ST NEW LONDON CONN Z 2 7 , , , Q 5 a ., J"' 9 Q Q 1 L . 5 2 - ' . K - 5 . - ullullllllIIIlllnllllllllllnlrlllllllllll : h lllullluvllulllnll 1 H. 7 . . . . 'W S E ' , T 1 ' - 5 5 7 - A V Z I 2 5 . 1 E 7 1 . . f 2 L O K , 5 . 5 E . I I L n I Z ' W E Z s I Z 9 l 5 E k A K, K Z E ' . : E , . THE BUI KEI EY WHAI LR 1930 NX NU THE VARIED USES OF WELDING dy 83 8 3 Wh t 01 r ex d 1 wo id stel p The King Welding L0 U Shaw Nt New lun on ionn Lompllments NETOCO Nvus Ellglalul TlI6'2ltlfN fllltldtlllg 6,0111 Netoco Netoco IN etoco C -XPITOI CROWN I YCEUM flu Hmm of the Nus Slum Woilll Walter T Vlurphy Dist 'Vlgr COMPLIMENTS OF B XRCL XY TILE AND MARBLE CU. Plant Bldg NEW LONDON, CONN 1 1 4 J A A J W' Y .. ............... ,............,...,...,....,....,.,.. ...... .......... ............... ...,...............,.............,........ ............ . .. ,. X 4,1 , XA xx , , S S 5 It is harl possible to enumerate. 5 We weld anything from an engine to any part of I1 vy m chinery. a ny 1 l. ,K farm machinery. and utomotive p tx ,ff a ever y lr p obl n is we hav. reme y f r it. Aiy rk requi ' th. joini g f 'ron ai e a d r a'i f brok pa ts ill be done by - pert at . . , . -. ...,..,...........................y..................,........,..... ...... ,......,.......,............,.......................,............... .,......,..... ...U ..,....t.H,.........,........... ........ .. ......... .............. ....,.... .......... . , . of J , - N L 1 v 4 . , . , ., . , ,, , ,. , . Rf K, , Y L L '- 4 ' X J 1 F ' ' W x L x ' ' 1 E , L . P Q 4 9 o L i n THE BULKEI EY WHALER 1930 COMPIIMENTS OF HUUbON ESSFX C0 NEW LONDON CONN COMPLIMENTS OF I 111yJ Fancy Fruits and Vegetables HGH lllfltl wld ICE CREAM CICARS AND TOBACCO Class of 1905 691 693 697 Bank St 154 St t St t a e ree New London Connectlcut NEW LONDON CONN Telephone 6066 LOMPIIMENTS OF GE SRY DM I9 AND KEEFF 1 J .- ......................... ...... . ..,.. . .... . .........,...... ,...,........,..... ..... ............,H.....-........,.......... '1 ,I J ' N f N N , , 1 ' L J, 4. . , . .................................................................................... .H.............,....,...... .... ,............ ........ ........., ....... .f........,., .......... ............H.....H...........H....................... Q S , . 7 J 'J , . . 5 E - , . o E : f x ' - Y 5 E C A 7 : E ..... E E I W 1 4 , T ' , L A J THL BUI Ixl' I B X W H Xl LR 1930 COMPLIMENTS OF LNIULD WXIS1 SIORIL Home of Good X alues 114118 Bank Street NEW LONDONI ABBN BR 1 time HARDW Km to FHF ARF STORF Fme Plctures AftlStlC C 1 1 f Omp ete me O P1cture Framing Reach Vkrlght A lhtson Artlsts Materlals Athletlc Supplleb Greeting Cards Gmfts No eltles 74 78 BANK ST 211 Bank St Phone 713' CRYSTAL BARBER SHOP Ex erv Vlodern Sanltary Deuce Installed UL If lx SERX It E 83 State Street NEW LONDON CONN T 7 W 1 ' Y 1 g , 1 4 A A 4 4 - I .. .... ........, ...... ... ,..................... . ...,..................,....................,..,.....................,.. .. .... . ' ' VT 1 ' N 1 NV 1 '1 Y ' 1 .. w 2 2 r 1 W e W Q E V r W ' I 1 ' E .1 - J .O J a E : . I ' 1, ' . 1 - 5 1 : E -4 v - Q . . E E . - 1 Z . E 2 - V ,..... ........... ... .... .....,.. .................... . ....... . ...,...,............,........... . .........,..... ... ................... ... . . . v Y Y . . ' " 'W 7' N ' ' N I 4 4 L , . ..........., ....... . ..................,.........,... . ......... . THE BULKELE Y WHALER--1930 COMPLIMENTS OF 111 115512 HIL INN Complete the Umncr qatlsfw thg Xppctlte lwlxlbblln 5 PIE? 1 ll tous tml lllflllllllll xx fm 1 Pldfhl E55 BUY LING XLI LES 86 GOLDEN ST NEW LONDON CONN ' 5 X Q ' I 'N VH 4 6 N1 A-1, 'Nl ' 4 K Soll z All SO 'ng 1 ' :ya 'z s BO Al ' ' llvzllll at 41 5 D J RNA' rv AY N J X wk' THF BVI KFI FY WH XLFR--1930 COMPLIMENTS or IUIS UN J N1 11 CFormerly Nlchols 81 Ro ersj 11111 .1 1 1111 111 11111 30 Golden Street Phone 445V NEW LONDON CONN COMPLIMENTS OF lt W 111111111 - SI111 1 ll 1 236 State Street NEW LONDON CONN 111 1 1 - Nlotor Cars and Trucks HUHIUYS C U1 11 L 684 Bank St Phone 1512 COMPLIMENTS OF IJI1 NIAX HEIJZ DLNTIST 100 State Street New London Conn Woolworth Buxldmg Phone 3133 NIC! C1111-X' I1 '. . Q , g A WI -w I- C f 1-i -rs IJ l3'11.g. rlwl x E E A 1 - , f. 1 + 1 ll E In '. 2 S wl j 1 1 E I. 7 Ladies' Dresses and Coats J 1 ' V D' r THE BULKLIPY WHALER 1930 COMPLIMENTS OF NIUDILL LAUNDRY hh OW WHITE QUALITY F I Fabrlcant Mgr 46 50 Jefferson Ave Telephone 9532 COMPLIMENTS OF COMPLIMENTS OF G ARDE THE ATRE C R STOLL COMPLIMENTS OF A GRAHAM LREIGHTON Xrchltect 140 State St New London Conn 1 1 44 L- Q -.---mmm-...........V....--...H.................-......H-...H................U...H...-mm........m.m-.I ' '1 ' f 1 Y . . , . .............-.....m..... H... - ... . ..... 1.....H......-HII...,-m.m.m-.......m 1,.........-y..m.....-..1.m-.-H I -umm... N E Q i E E Q u ..,.......--I...H...-........U...--...I-...H-...... X1 'W N1 , . , , . , . . I . v U,,H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,., .....V...,..........m.....-ml umm . THF BI I IxI'II'X WHXI PR 1930 COMPLIMENTS OI' IUXXN IIIII I3XI1I3I4I1 bHUI Beat Han Lut ln New london A5k any Bulkeley boy who has had one Mamano Prop 796 Bank ST Ill lmoml COMPLIMENTS OF L E RIBNILX HI ISI UN X IH lxI I Gll 190 State St XIX stu R M Rowland Jessxe D Rowlani Fne and Lasualtw In ul um 56 State St 1 Y ' Y 'Y ' ' Y u 1 'A 4,4 : AA L .- VW "X ' , W , W , , 4. , A 4 ,f IJ , , v '. I ' v v A J joe ' . . ' . . I Z S ig f f 2 w ' . . I EQ 2 wrw ' 55 rg fl 55 w ,' ' rw v Y ,YY.v, 3 : 4X Eg 1,15 I .IIII -- . EE . I :Q J. X. lj J J J A . F I ISIN I I VU ' '1 . . . V S 'Z 'f THE BUI KELLY TNFW IUNDUN NIUHEGAN DAIRIES INC Frade A Mllk Phone 9027 73 jeffe so A WHALER 1930 Expert Qhoe Repalrmg GOODYE AR SHOE REP AIR LU 194 Ba k St We Speclallze ln Walt obs COMPLIMENTS OF U FBAIESKCO Edw J Pek s Mgr e Dlamonds Watches len elry Class Rlngs COMPLIMENTS OF FOWN HILI PH XIUIAI Y 790 B nk St co MontaukA e 1 1 l 4 it I I J 7 ' ' J J E - , Q 5 ' - Q L J' Q 5 J E E W 'Y ee e-f s 5 E L I Q r n ve. .I ,xxx 5 1 P., .1 ! 9 " l .Q 7 . .. .1 . E . . r in , . f 38 Gr en St. 5 E J E jg ' N' 5 j ' .L A l Z : 5 g a . r. v 'IHE BULKEI EY WHAI ER-1930 JEL FITL SCENIC SHORE LINE BUS ROUTE HTPEFF X Idea tot Itan- gp P 1J01t3l10ll to and L ,A hom Athlftlt Event- Charter a DeLuxe Shore Way Twln Coach for effortless restful transporta t1on The team rldes m comfort the rooters all together a happy school spxrxted group off to lend lncentlve to the athletes Telephone 5803 SPECIAL THE SHURE WAY CHARTER The New Haven .:ShoI-e lme Railway C0 R ATES The Groton a Stonmgton Tractlon l kd-1 A M 3 We tk,-.ll cf .., ,. xl, Peterson E Cunfcrtuuners :mb Caterers COMPLIMENTS Catermg to Banquets Dances and other f Parties IUBAL LU CU b F PETERSON INF 127 Statt St 30: State St Xl NX IONDON IUNN 1 1 1 1 A A J 9 uhm 'L..Li.'mn.n..x.mn.nnn.iN.nmi.'iC'n.mnm.n.K'kx.n.n.n.nxa.n.mn.m.s.m,.n.m.m.nnnnt.,n.t..t.c.n.lx..mn . mvwsvm 1 1 r 1 . .4 - -. . A - I ' ' ' ' K X Ya - 3 . It . , i It gli . f 'lv 'x,-,gr V- 1. ' fx' I Y, . I 1 I . Nfl . N If tx ' ' ' , V f A, , ,, 1 u to --J - A e . l 1. l I.: ' af' ' - ' a PPM.. Ptwggamm. N-adtt.x'vv an ' ' u - O Fen - - A M W. fo. A . , r V f Flamefs New omjon Gown N Q Essex F A rl- Q, e 1 O ,UC W Lyme 1 - We , S N 3 in l X Nu' HEL' fe - , , 7.515-:3Sf'tlf', 004 71 f Ely' ,ey V"1i2ff2,, , g, Ax fpf .wffffl 'Tw""A 'QW' "M 'W' ,Q--ldilr K 1193- 'V-Vi 'V F ' 7' 'K 7- f ff! we-lf 4 ,K 'H i' -'6',Ee:aY E ,, ,fffk-:J .f ' " ' K ff L ........................ ..... ............. ..... ......... ............... ......... ..... ....... E : 5 S , 154 o M2 E E 5 5 'ff ,'l1mj "',mf QS : 5 5 5 4322. " -.pgs 5 2 t Eli ill "1 E : g mc. 5 - 5 : : E ' ' E E E : mr num : I 1 Z bel' I I I I ' ' 1 I I 1 ' , 2 E E 5 , E 5 Y -- Y , 2 E v S E A f' E 5 . 2 5 N ' T 5 S 5 1 ' 2 ' Q r 1 w 'N ' 1 E E A 4 . E W N l 5 E A 1- E 5 : . . . . . , . . . I 1 : THIL BUI KPLLX WVHALP R--1930 SFLLFCK GAS Si OII CO '13 lay Street 420 Bank Strut L A N 1+ IE L D 9 5 NEW 1oNnoN 1sUb1NLbb LOILLGI1, TRAINS YOU FOR UND Il ALI' S YOU IN BUbINLbb XLDEINMAIN S. SHEPXFIN M LUUNTANTS NEW HAVILN NEW LONDON N N N 7 N . A I J ................M.............N...HI.....H......ul.........mu...1-.........................I1mmI--N....................... ANI L A J A 4. J l "' 4 ' ' 1 x ' 9 U L K N................................NH...,...............N.....,-..,..,.... N........ ...,. ...N,.... ,..... .N....N.....NU................................ , mm.....mn............................HNN............................HH.............mn.....Nun....M...mu......,.................... N1 Y 71 O1 L . J 'N i' H N N N N N N N ' iT N 1 L J Y J N , N N A 14 J N ' 'N N N ...N.N.,....N.........1........................N.-..N..N....N.......................N............................, . , j T N r ,Y 7 . . A N , N N N N . f ,. 4 n . .. . . . ... ,. . ..mrN....N..N.....................,.... . THE BUIKFIFX WHAI ER mo THE SHORT IHNE Norwlch to Hartford NOFW1Ch to Sprmgfield New London to Hartford New London to Sprmgiield Hartford to Stafford Sprmgs DeLuXe Coaches 14 or Hlre For Speclal Partles Connections Wlth Steamer Nelseco For Block Island Durmg Iulv and August Steamer may also be chartered for Spec1a1 Part1es durmg une and Sept and for Moonh ht Sa11S from june lst to October lst N L Tel 6073 St Sprmgs 247 Hartford 5 5276 Sprmgiield 5 5741 Norwlch 650 fhe Q Olllltdl tuut Motol Tlilll-IJ01f2lt10l1 Co N .xsbks Wherever you are going, take THE SHORT LINE cream colored coaches with the red hood. 7 h J J J J A 1 'T n I S T J , . . . . . . . . V ' n . . J .or . - 0 r N - , - , 1 1 . . fy . A , , x, 0 THE BUI KPI EY W HAI ER 1930 AILEY TAUB etter ervlce Awnmg NEW LONDON CONN FT LAUDERDALE FLA RF M XN BROS The Store of Quahty FIIIIW Dly Good Inu 147 149 State Street NEW LONDON CONN COMPLIMENTS OF B NI BALINF FURRIFR NEW LONDON CONN IHE I W SFIJCKLXND CU . TAILOR T"1"','i Slmtm llul 241 State St NEW LONDON CONN 1 N N Y X J J A 1 "" Q K . if VA 1 I , . .. . ..,...........,...,.,.....,.....,,............................,.., 1 w N E E J If st s E g E T W v . X ky QQ . . . , A L J 2 7 P 5 ' -L J and J -nh Q 33 Main Street , . 2 , . .... .......,......................,. , ,..,........ . ....,.,......,......,....,...,4.....,...,.,.......,..................,........... . , . V 1 Y I' Dif ', E1 I, N1 Al I A ' A , 0 Hz s s ,qw I I Il' sl ln fs H' 1 s z- ' :- , . . 1 ' w THE BULKELEY WHALER-1930 .H I-I. .41..H......y........1...--.IH...1W...-.H...my-......-....Q.1....-1.--1.-...........nl...--1-1,..-....................,... V..--I -1-- SPICER ICE and COAL CO In ll ll llltllllllllllll Telephone 9034 FROTON CONN RADIOS C A Radlola Balkelt Lxghtmg Contractors Elect lcal Appllances Maytag Washer Thom 1. J Eilahm If , " . . NEW' LONDON Xljut' St 16 E. . " LINE 1 L1 JTHES FINE FELLOW 5 PE HLIN Q 111 Huntington St eet NEW LONDON CONN. , .. I '. flntl 'z 'ite' ' s Y 7 ILE - II I DOD -V I 1 r , . 1 1 , . j . w 1 T I H ., L Q I A M, Majestic - Crosley R. . . . - . FOR . . FI lYire for l's-- 7' T NVQ-'ll YYirv for You 2 is K' as . 2 ' 1 E E in Nlaln it ' r Telephone 7 I9lr ws IC .' ore Nl.un St . TH E BULKELEY WI-IALER-1930 .. 1. .H .Im-H-vmnmm-. .........' H.uwIwInlm...-......'.......Hn---1.-..y.......-.H InI.1--mm--1-m........1 ...H COMPLIMENTS OF ,XLLING RUBBER COMP XNY NEW LONDON NORWICH WESTERLY CONIPI IMENTQ OF CLUB BEVERAGE CQ NI' VS l ONDON AND NORWIK H L 4 K 1 7 , T , Y ' 1 A L 4 A f THF BUIKLLEY WHAI FR 1930 C E BEACH Nldllllllll Roo-ew-lt 11111 fllllwlllilllllt 123 125 Howard St NEW LONDON CONN COMPLIMENTS OF E E D1str1butor of Grocers Spec1a1t1es H0555 IDEM FAVORITE BRAND B XRBILR SHOP Urled Beef and Peanut Butter 38 Waller Court 58 State St NEW LONDON CONN COMPLIMENTS OF IUIPHERE DUO CU Authorwed Duco Statlon Nlodern R9HIllShlI1g' for Autos 19 Reed Street New London Con Phone 6721 1 y . 1 4 . 4 J 1' ..............., .... .... ......................,... .,.,....,.,.....,.. ...,,. ...,.......,.,.... .,.. . ..... .... .... .... ..... .,...................... X1 a o , . 1 - f f - - f - -- , . Q K, K. V n, . . E E e Q , 1 A ,- S E v - - N wg w 2 E I E T Y - N L W 'J : 3 . 1 1 1 ' 5 5 . , , , sr E E . 2 5 1 - 1 ..... ., ..,...,,, ,,.,..-. 1 ,......,,,.,.,, .,....,, ,....,............ . .... ....... .. ..... I X 1 ' ' 'N 'N JI l 1 A A o . . 4 A - . . . - . , 11. .1..1.1....1.,......,.......... , . ,. .................,... ..... ...,,.......... H.11-1...........,............. .......,. THE BULKEIPY WHALER 1930 COWIPLIMENTS OF CONTI BROS ICF QREUI md CXNDIES 753 BANK STREET JACK S PI ACE Ocean Beach Conn Frankforts Hamburg Pattles Hot Toasted Cheese Sandwiches Love at first blte NEW LONDON CONN CXPITOI Habf ldd'-1161 x 120 State St Authorlty on Mens Fashions Featurxng Stetson Hats Torjan Lravats Vlanhattan Shlrtc HEWDEL FURNITURE FO Makers of Happy Homes We SOIICII Your Valuable Business Nc ss lomlon - S Phone 2 1748 219 Bank St New London Conn w 1 A J - . . . .. ... H .... ........, , . . . . . 1 Y A Q 'N w w . ' w , f N 4 A J A , . C A r n, , . 9 A , J, J 5 E A 4, Y A f , . . S. . A : : u , ' - I 5 U, Q . , . . Q 5 9 E E . 5 , at 1 E E . 5 5 . a 3 : E E - 1 E : w A 1 N I E A sa L . .................,..... .... ...... ..... .,-.V ..,. .. ...,.. ... .... H... ....... .,...................,.......,....... . .. 1 L A A , . T- 1 ' R -1' II I' ' W - 4 Q 1 Q 5 L A . f lil I 6 lll Illlllll' r IUH ' 'v , . ........ ,.........,..,....... . .. ............ H...y................,..,.,..,......M...-........n.. .......... THE BULKELEY XVHALER-1930 -. . H ..-.U.my--ml-Hml-ln-.mmfmm..................H...H..-...H......-...mu--I-I..I--I.-H.......................my COMPLIMENTS OF JAMES F. AHERN Class of 1890 Wfllhle Wfrll D16--ed Hen belut Then Cloths More 0 ess See Our Wmdows Alu ays a Style Show H RLEY 47 BANK STREET NEW LONDON CONN Fenders Made and Repalred Radlator Work Runmng Boards Weldmg of All Kmds Frames Straxghtened XUFO N1E'1 XL BODX CU H1gh Class Auto Body Repalrm l X Stasmo Iroprletor Telephone 7 194m 19 HOBRON STREET NEW LONDON CONN . .............. ................,.......,-......, .......... ........... ............... ..,......,..,.. w . " Ll ' 1 ' " N ' I x 1 . Lk. .L ,ve Q K. . T v . .............. . ..,.....4.....,.... .....,.,..,....,...,.... ....................... r 1 ' w A '- A A 0 . - . . O B . ......,......,................................................ .......,......,.,,.,......,.......,.............................. H411 J SP A' " ' G V -'ai fur 9 V HF 1,7 H3359 JI lll a Ull 11211 ' flgff' M 0 -'x"11'? I a n 11e1r Agaun 655.213 are Amer1ca s largest school annual des1gners and engravers because We render satzs actzon on more than 400 books each year Intelhgent co operat1on, h1ghest quallty workmansh1p and on t1me del1ver1es created our reputat1on for dependab111ty JAHN 8: OLLIER ENGRAVING CO 'P g pb k E W W h gf B c T l ph MONRCE Q71-W W fp QW 'ss ,r 'QW QQ?fo?0Lf 4 05 5? 1 XR-.il o II O , ' . - boto ra ers, Artists andMa ers of Fine Printin Plates for Black or Colors. 817 . as in on oulevard - hicago e e one 7080 lf-5' X IO ' lf' N dont ub-Ilan I fx e o s e y f NB aft or engraving J-11 L 7 , . , f S ' X WLT. C1 Q 5 lp ir., ii fx Q iris Mi' Ani-'RP .. .. Q72 QA QM ZEN? l Q, col 'Ni ' ' ' - V L 41 J ilk.: 'J -- if N v K WW TV! VHVW ' ' v wv,,::v:,21if X fy 'N , '- V -M ..- .. . ..L.11um.1.ilHI.InLiHHHUYF1 f- ., ff fu 1 X 5 I 1' ' , 139, L .'.f'E y . N xg rl WW A ' , Q2 if J . T IVY' . ', ' We 1. N' 1' A'f Zi -L-M M-A 'S-x ISIYI Nl Wzfjj 12,1 If 'af 'Wm' QW Q C? W 4' ff f XX X ff 5 VMM X X X f 6 J . x 41" i 1 Q59 .-ef-"" ' 6" ,J JI' V. ' ' - vp Q -1 W X 4,,' ff 'i s if X KN f u ' , X3 f ff L X60 . My f , , X M 1 ff xx J! Isl X xw. Xvx f mf, i f X X X XXXXAXXVX, 'K , f 1 A N NX f Q f f f X f Q l V X N X if XX, I Af f 'X ll Ex? X xxx iw I K X, X X A- X Q eg , Q T ffl Z! .,-,ff , -.wx-41.1 -1. .-1,-.---.,,s',,, , . Qgh 'r gg- ..J..., my-,.'g.v,. ,. ,I ., - 1. 5:-Q Y, fgj y h U M ., -b y r ff- ,., ,A . -- . . ,pil .i -,WU...,g:....,,.,',,i.,,.,3.,f'5-F!:m,,x 5TJ,7:,.:?+4A,.,l:KA 1, . .lZ3,..Q3.,:.,.55:.ii, 3, F I,,,,4,, if, pf v9.,,,5t,:,.,,:,Z,,L,w..AA11,- Y, A. , H, r , 4. ..-,M ,, ,. K, A , ,- . Y V. .,.,.,,-.. .-.-,. . , , , ,. . W. , -A 1 - -., - L- ,. " ak. ,r . vi, .I ,dv-,. Y . -ig. r,,,'-my.: 5.,,f--K .X ,K - j --,5f.J,Y xi' - fl ? 4 4' Q bn. ,, Ffffa H311 1-Q1 '1 L' LF . 'ij . 445: ay f 1 girl if-' E pf A V T , fx- kg' ' if fi? gf ' wt, if - -v- 1'-fx -11 SL 1-,- c Jaw ms 'rf 1.5. -, 5: 335 'Y .29k"?P'Vl7 'W FA'QX,,g"Y' 'tt'-'.5yLr'l7""'Ip pg? E 1u.'z ,A w RQ '5-Pi' . 'g :Q . 2 sn. , Q1-WE! L- "gr, -LES- lffxf it '::.-'sq ' 'R 4.-'31- ,.-,: -5 g if. - F, lg, ' ir . 4 Y ,. 'igie . eg:- , t ' ei'- 5'-'ng 1, 5 .-I' eff xg' , "fp, U f bf ,G Jr-- -lf F ' ' PM Lf: 'FT' W .rv-1 "'1f:il1f:.,,i'-"sf, Jiriza- A-"ff: ww wvvfwf.-ffzff. 15. rf r-vflf an--gf. . :1 ' . ' wiv. , , rl 1 'Z-11:6 kiwi, ,gg 145' ' . " ' 'ff ' . ,-


Suggestions in the New London High School - Whaler Yearbook (New London, CT) collection:

New London High School - Whaler Yearbook (New London, CT) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 1

1928

New London High School - Whaler Yearbook (New London, CT) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

New London High School - Whaler Yearbook (New London, CT) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

New London High School - Whaler Yearbook (New London, CT) online yearbook collection, 1932 Edition, Page 1

1932

New London High School - Whaler Yearbook (New London, CT) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 1

1935

New London High School - Whaler Yearbook (New London, CT) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.