New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH)

 - Class of 1937

Page 1 of 58

 

New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collection, 1937 Edition, Cover
CoverPage 6, 1937 Edition, New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collectionPage 7, 1937 Edition, New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1937 Edition, New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collectionPage 11, 1937 Edition, New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1937 Edition, New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collectionPage 15, 1937 Edition, New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1937 Edition, New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collectionPage 9, 1937 Edition, New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1937 Edition, New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collectionPage 13, 1937 Edition, New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1937 Edition, New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collectionPage 17, 1937 Edition, New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 58 of the 1937 volume:

FIM, Ulu 'I L EX I , X3 EA 7 4' 'T' 'T . ,, 1 EX LIBRIS 'S' .Birks Robert O Donnell Edltor John Welch Asst Edltor Robert Flouse BUSINESS Mana er Crvstal I arnmel Ass t Busmess M r Erma MCKIDHQQ ACt1V1t16S Arthur Dlamond ACt1Xlt1eS James Mlller Spolts Sanford Potter Humol Kathleen Prlce Hlstorlan LEXINGTQNIAN Puhhshed By the 1931 Semor Cl ws New Lexin ton Ohlo New Lexington High School V AY , . FQREWORD l v T L L 1 IIE All? H "ix HIV 5 1195 HL- 11,1 tl :3w:1xw:wE'mw'1r'21,N'1lgv1r'Thur ,mm wt Iwi!!! .-vlwwl. 111 th' Xvulk lu uma plvzxfaxm iwimwwfwlnx xvlll iw u: iir iI7I',"f'r. XXX' xilwwvljv llwin' I x li' I1'f!l'Q'1lI1'1X'lV".'. 'ww ffmlj. 111 IM 'l X ,Mi W1 jnfv' +-f' X 1.1.12 TA!'f1'H41X HI lll Xfllwwl 'Auf' lgtv Jwxr. wmlu ' K 1 1 '- ' w- 1' 1 'X 11 X. DEDICATIO We wlsh to de hcate thls oul an 111ml to Mr Fo1xle1 for the gzeat help ind cooper'1t1011 he has Omen us to NI1s I stherK1mhall Thatcher ou1 clas sm fm the f11st thxge xnus 4 of thu most pitlent u.t most Lnufmtlc YISOYS I I 11 I cr bumuse NLNX Iucmf ton ll 111p1nc1f1 mn n us IS 1 5111101 Annlml ue1 h1d 11111 to Mus 0 LI 11111 suxue H1 h bchc 111 md also fm thc h lp sh: L1 ZKIXISOI XVlth th-1 our MRS THA FCHLR M155 BARKER 1 1 1 V 1 . L . 7 1, " X . ' , . ' 3 ,j ' :Z advi: ' ' ' 'J -'z me I K' I D' A " X 1 'g 1 F . ad z class ' ' ' z 3 . 1 L'-:eg 1-C Q fhvl' at Ni' 'Q w- :1',z '1 2 'e"f.t' ' ' 1 e 3 - h's give as 1111' ', ' .'.'. A' X I - If 1 1 5 1 1 1 h 1, I , , , , , . C0 TE N 11111 IQIUK .xxillllilll 111114311 QUIA 1XlP1l1111 .'xQ'Tix-illl ADMINISTRATIQN BOARD QF EDUCATION if XXV. lrxlywl- '.. . I,"xIltKI1 XY, lf. ll-1 'V Y' '-I 'su i 1 11: If. XX. .I 11 -f .1. H. llqfuil. 1. -5. W. Iiimivzlll B P BLAII' M1 dlatt lenened hm B Ped llc ree at Llebamm Lmnenlty Ill lvl: A t Lev ree xl wlllllll um ml e m WPS and took g,lldL1'lt9 vw L c.,ll1LlflH3ll UDIVCISIIQ and lllm U!1lV9ISlf.:, IELCIVIIH., hw M A def nee nm the lxttex IH Qjlll supexmtendent Lune tu us ru lib tmm tne Mdmhestel S null 'md smce he has been hene he hah wmkod vuth tlreless etlml Lo make New Lexmgton Hlgh bghool lne ut the most modem m thu pfut of the sfie H IS mt ny Suze ln L s but IS vxmmm the hl hesl ne bpect and admuatmn from not OHM the bghool students hul ewely me who knowb hum All who know hmm l8L0g.,llllC tune L amgtex h1 h 1de'1ls ald v1e'1L xhlhty tm le'1de1sh1p WIYRON H FOWLER Principal MYROIN H POVNLER Q K ll U1 md ' l' :xx en 4 une ts New lexmg,ton hl 1 S1 huul hlf nlx leulmmended 'md hflb Ilved up tl ex JE'Ll"lllllllN Ill exelx If-spent In ll! b he wl'ul9d luntm ns 1+ y lm lvenmuen ' ' he xx uw mme fulll leulgnlled Dx the llllltbllllllle 1 PIIUL Nl1lXNllhN1llNllll the multitude nl llutslde de N 041 5 0 4 mu: ue IN u wttentmn Llll um ldelx l U c-me ui ' Both te c im studen 5 hue undullx umpemted uv llhe ln mm cexs Ill nun nmun e un ctmsmllds xuuth md bellexe-. the Iundqmenlxl t ll huitlm IS t e Nl L lts mum e rie hub Lndellxken the mumel ls 'uk f ul ynut UIIWWIC tu he 91 mwnhmwd md wmmfmhoud V P BLKTT Supt l his . 3. 14 1 fl 'Q u lf leg ' .L?, ' "1 .. ' rl-Q ,1 3- " .' ' ' ,' , jvz I5 ' ,X I fl- 1 - ' 1935. ' A . Eff ' ' ' - klwL'x 5, ?11t.Pe'1 ol' ced'gi1l hi , ' " 'P g - - fh 1' ', ' 1 S, l ,Q 4 - - . , B. Ed. i e IJL6 Mr '1 'l ' -z 1 ' ' . ' "lil F' ' ' , . 4 ' w as cnach ut tuutimll and lmaslaethnll, and was ln- st' ' ' in lwft z l G' ' L. lu H1-ll In -' -ipnl. ' l mzmcls on the Principal of high :ch lx, rr pr' -jul, gs ' h'.' f ll . 1 I ' h '2- lif n l the stud ' IN. l,. H. S. :vh- vls z l 5 IS : ' - ' 2 j -1 .- de- ' SI gn le.1l '.'h'1 rf 'y " -'yuh H Vh':Q,in el "1 'f 1 the uplifting .lf h st .- lea ul, ' 2'1 -1' , 2- tm: t.:' of g 'ding V' h '. 'l ti ' . . . r , 1 l l I i l 1 l l l L l l l ll Z FACULTY 1 1 1 1 1 N 1 T 11.11115 lim,-1, if, X 1 l'.1i11vz11111' .111.'111-' :.111X U- Lf ll111'11:'X l'Iw11f li. S 1' l',1i1lv:111111 l'.1x1N11 g. P1111. .1 l.2.'1'1 , l.1111r1 F1'1,1NI fl, ff 1' l',nl11',1111' l' 11'- 1 1'1'1:1I 811111 1-1 X.11 .X1 .1 .X. ll. Xx,1111c1 IQINVVIX .XI-11 121111111 AX. ll. l'.1.,11x11 111-11 41. S. ,XI1-K'11uQ15 15, fn Iiiu-1111111 C1 :..I. 811191. I71'.111k 5121111 fx, li. txf1ll11x'ly, lI111111:1 ICI S114 111- Tf l'.1l1x:1111 l11111111'1 IZ- rl 11111 ARI. S, l'11j,x11-x U11 . 4111:-1151 If lf l.:. '11 I IF, F, 1, 1'.11a1n':11111 1111z1.v21f:1I.X1'lN ,llX.111f2: IV11- '.'. IX, ll, in Llwflf X1 . ri: 111 N f11'1'1, X14"',1' J 1' ll. 11-1 1' 1111111111- 1 l'1..11 HfI11,1, ILA xx ,gc 111111 131 v- .. 1311111 '1- 111. 1' H1-'Im I1 .1 j, 4 1 1.11.11..1, If 'NL I-X-11 ll-111 1' 'I-X KI 111' 13 '.', .1' X 12, 1l"1,11l-1?'X rf In " 12111. 1'1 XN...'1'1 W, .AX ,Xizfin-1 ,'1N I1 1' , .X '1 A il I 1111. P' IS 4. 1, 3 11.21 1P1'f'11S . l.",'1X IL ,"x. W' QDILTY mx 1 s tis fu put NUI '1DlJl9Cldtl0Il of itultv mto words nl xxmth 1ll the ll'1t9l6Qt helm mc no molds could express our mm! m t lu lm 5 mole thu thu 'mllmxlnw VQISQ RFGRF F If we could but tmxel lnck Juqt 11 little wax- Alonl the duitx path of X6S'E8IClEiVS We mx ht tmcl helpt xl thm s x rllcl not co bo umm Idle dns which we xumld lne 'mev fhe 5001018 fl l - - 1 l ., ' gf' Q i It is an cr 'mms uk ' C ' 7 ' the fz',' "."".l"wl'z yzl consideratlon they have appmwtmnecl equally to us, we think ' ' : " us ' zz K , .K . K V ' X . ' v NVQ' A I - ' ' ' . E . A .L . lu N A V ' Y. . ' ,A v ' v V 4 W , c 1 , L . J Q V I -- SCHCDQL NGS 1 c Wax I In I I x N K N t Vt 4 I I. Xllltlll xx III N SIA ' LI' .KIND CIII I R Simtel up :tml vltc-Qt. lhvop Iwtrl :tttcl lftt.L lm' wld Not Ijttl' tttflsty wt- tztlxt' tht- U1':t11Qv t ll Iilatl-Ig ztittvt- tlw mst, Utt' lwys .1I'U lighting. Attl they .tw lat Ltml tft wilt the tt tx 'f 'e Qttt the tenth. xxe'x'e gut tlp tcm I'-fr this is lflcl Nev Imxi Ilztj tllepa-:ttj SCIIHUI. SONK l'lN't'u'. il Itiuh svlw-tl ttt ftvlltlts tt llhl I tml Aiicl we I wc. yes NWO it 'QlI. I'Qtet'5 50:11 uc Lflth - thvrv. .t ipt x at tal l'I'tI wo Iwe, yes we lt-YQ it ' I'It'Xl'tjlt4til4X tttitlsr lfr r-Q0 I.. II 'ltr ttttt Hwtt mlvttt Iligh Svh ltlv l h 1 e .X .cl ue- Itf,'Xi'l xlwtll l't'r:vt N. I It N X' ' lf-tt'x'0t'xx0:ttz1y tttztm. l'If 'IU-' We :tts the lvl-yr. ttl X. I.. Ii. We :we thi- QII'Is. ht' X. I., Ht N Wv :tw tht- lwyf :mtl 4l1'I4.1I' tt ttt l llht Wet:tt't'1Itt-lwj.N:tz,4l g1tfwl'fttttttt Ill tllt Lfcztt' :tml huh. tt g ftt thv 'tx N. I.. Il. S. Iiohcly :.lI tw fhttttt the rztll. Ii. I IL N Lfeatt the twat. pzlyt-.tts the tmx N. I,. II S. NY- :1tc::.:tft-ltittg tt't ill I SENIURS -vwnw--1-A Adelqlde I1'1'1111e1 hu e11e C111kle IL111111 WILK11 11e1 11es1d 111 111e P1CQluS1It Sec I1e1s REMINDER S AQ a shlp must haw 11 111111, Q11 '1 Chas must haw 11lI1Lt1s The .ss should 11111111 1 t1 '1111 e11e1111 5111111 hx these l111111le III anflllmg e 1.1111111x LNL 5 and husmesi 21111115 ot IIIJS 1ea1 0111 ofT1Ce1S 11116 al11a1s been X631 21 success 111 11111 11s 1 211 91 he Q11c1tsw111 III ll 1111 de1tS1k111Hs THI DENIOPS II SH s thls 11111111 'K mtv e11e1I the 0111111111111 111 . Tl0I'l C'11Qtal Iz11111.e1 1.1le1l1Lt1111'111 M'1del111e rl1ie1 bz1l11t:1t1111a11 The class 'XIQQIICIS h1.a1t1 11111 f11atuIat1o11Q .A ,'.fg"'g 1' K ' "D 'V' -QA' Q CI'l,'.' Q 1,11 'Watt the 'me . I 1 1 1 A' Q ' 1 1 ' h . ' g th " " Q t'?III.' keenly interested 111 111z1k111,1' the th j 3 I 1 1 '1 1111- C 'I 'N 1.' qw A 'v 1 A: ' fl'OS.' to We rec ' - ' ,' 1111' '111'1- .,'.L. J .' , 4 .V nv V Y. ' , fc ' '1 , 1 " ROBIRT X CIOLSI Pllbf bee Llub 4 we Lexm tum Stxll JOHN R YYPLCII Pmf Ples Glee Club 4 yr Openettl I ex St 1fI KATIII FILN H IR C Lf mmencml Gee Club lui Opelettfl lev Qtlll SXNIORD IOIIFR P1 f ee C, ub 4 5 S X lex Stfvl Openettz 7 IRVIX K VILKIYINPX Puff IS len lxefzs UN ,ec Llub 4 511. I Operettfz S yxb lex all ROBPRI' R ODOINNELI Pmf e Club P Olchestm 5 ws Opelettfl P ws lex S 'nfl YSI XI X I XRIVIFR llllll If 'I 1 ee LIJ EX SL XRTIILR IDIXWIONIJ benem Jlee Club I VIS es I ex IAVIILS MILLFR nes e Club l B lev bt I melettl X15 QF THE C :. I. 'fi .f-ff P C? .1. .f . . ' Q 'lr . Cn Q"I4I 'I " E' urs G 'I yrr. I'lA Cl I 2 yrs. .' Q 'un .' 2 ' F. B. Zi yzx. H. B. 4 jrs! I, '. ."afI' ' zlg yrs. A v , . ' Ii yrs. L A I ' A I A 4 ' 'Q'- F. HA 3 yrs, H' B' 5 qui' 'L 1" - 5" Operelul 1 yrs. . 2 2 yrs' ' H" b " Pl' 1, , .Starr . . .' z ' A . Sl . A 411' , , 135 - , ' Pluf. P' '. 2 yrs. ' 1 "Q Gle L. yrs, GI In ' , -' NT5' 'l I b' 1 '- '. 2 K' I". B. Cl yrs. . B. 4 yrs ' 1 2 yrs. ' I L . , .. 'af' '. . . z ' . fl. ' 01 - 1 3 N . L . H . S . CD CD r-I xl '11 C Q-D IXX B WILSON mmlelull leneml III I I 'N BORIINC Lwlrmmenmml ss P y XII Rl IN WWOLI I lNIlI RG L 1 muel Ll ll II AININILTTIL H' TCI-IISOB Commerclal Glee Club '3 4 ROBILRT MCCABE C0lllI116I'CI2.l. P ui' Glee Club l 3 34 O 1 l Ll ss Presldent S4 XLONLO NX Xl II RS Cenex 11 Glee Club 4 XX N A SKILENI S Genelal A Pluf blee Llulx ' 4 '1 s Pl Jeleltl FACES HOMELY U 4 LI-4 .. Cl . . Y I 4A .2 , . . . 9 'f ' J. C H. S. I-2-23 Yi 1 , ' faq CIW: in 3 S. . A. I-1-35 ADI-ZLAIDE LYBARGER FRANK POLING 1' '. ' -L-I - . ' ' Z.- I C . .' ' .C ' 2 ' p '. Z-3. C I-'ax' IE Cl.s.' :xy Ii. l". li. 5 I '1 1 ' 21 ' ' I- OI ' z J-:S CD FACES LHEERY I LGF NE C-ONKLE Lmmn Glee Club IIJIIH l'0II'I1N Ieneml Opexetm III LI N R W OLI'E ,mm blee L uh Upelett 1 ' J LANIT K CRL M l Comm VI II I RI IJ GOSSM KN mmm B B I LGI' INF SNIDER beneml L1 ee C ub l 4 pe1e1t'1 I NILD STAFFORD umm If C IIRIS I INA IIL ILIIISON benex '11 I I'I ANN X TR KCY Lumm N1 - , ' -, C . '. B. zz-4 mee Club 1-2-3-4 C' ' ' ' I v - . 2-:s i V Q Y 'K C. . ' '1 .1 '1 1 -g- ' ' ' 2 L O ' 1 2-I KLNINFTH MOORE CQFIIIIIIEI clal tball l Basketballl 7 3 NIARJORIE TROUT Cc 111111610121 IEAIN DIAMOND f.f0H1Il16IClZll Glee Club I Opeletta 'P 3 Cl ss Pla5 3 CHARLES VS OLFE Openetla 'P Class Play .S Bqgketb in 1 1 JOHN 0 DONNI' I L Cl ss V Pies Cenex al I OUISL DORSEY blee Club 4 Cwmmercml H une Inc Llllm IOSEPH ML GOIN XGLE Cftlllllllelilil rotbvxll I Bfwskelbfxll l AINN X ML RRAY Glee Llub l Openettfx I ROP-FRI JOHNSON Crvmmelc 1 11 MUCH SOUGHT AFTER E : l-' Fun ,2, 3, 4 , Z, 3, 4 Fu 4 , 2, 3, -1 , -, , 4 ' ..-' 4: 1 , 2, 3. 4 L Glee Club 1, 3, 3, 4 General F-Ball l, 2, 1-' Commercial f ' - l 1: 5 , L, 3 ' a . ' .2 ' . S. ll. S. 1 1 Q '. ' A l l l CID LEAVE BEHIND CH FUN AND LAUGHTER BI XINLHE IERGUSON DONASLD MLCLIIN lOClx ROBLRT DI' NNY Lwmmel c ml ROBI4 Rl DENNIS Lunmlel c ml XLBLRT SNYDER fxenerll ll llJ'l l COIIHHCI ual P1ofesQ1on'1l I3 Jklb hll Nl R I s A KI TER DODSOV Cmnmex I lal blee Club 1 Bfxsketbdll 54 Lumluelual I I0 HARBAUCII COIlllllelLl"il Bflslxetlrlll l NIFLDA PENROD Genelal C1 ee Llub l -. -A 4 4 . 1 l .1 4 .. Af , fl' I - IQ ' A' - A LG . ,L- J I 1: ,Q ' ., 1 A ED 'T' " A ' 'Q . ' CD 'L ' V - - ' E' . ' - I. - AJ - n 5 Q l ., ,I. ... W ' L6 ' A l A K A'A A 1 A :Q 4 ,X 5 1 , .- C' ' A 1 .J ,.. ,. ,.. , , rl: .' -' U . LL . . IL 4- M XL RINE PEIN ROD Lununex Ll ll Glee Club MADELINE ELDER P1 nteaslfmil LLCILLE FLLIS LUIIIIIICILVII Home LL Club GERALD HILLER Lnmm 16.131 B CHARLES SCHAPI If R Commex C131 l DGAR EVANS n NlXXl1Nh HEDGILS QQ1 Glee Club 4 Openetta 2 X IOLILT GORDON L1 nmelual H1 me hc Llub Bl TIY I ILRGUSON P1 wiessxmml ec uh AND DISTANT fC I ' A "'z V Q ' e ' -'. A I P1".1'c.. T-mal F. . 4 ' , ' E G0 ora? 2 i ". F. B. 1-2 ill Cl l-2-Il D l I-L1 H P4 Z . , FUTURE BE KIND RXLPH XLIPZN WII DX XXIIIPR ILIJGXR STFILLE Cumm Comm H XRRY Pl RGLSON Hlillle kg ull IR KNIX SLI' bL mllyl LL L only B blxellnll I mmm nc kellmxll l U-:uu1':ul , , , 'Q '-.Cl 'fff General MARJORIE RANDOLPH Cumm. F4 :ll 4 Hi" 'lulr I-i F l all I-12-4 21' ' 2 -l-CS-I Cv . Bu 1 2-Z3--1 Bus ' 2 I, I 3 1 AUTOGRAPHS ATHLETICS FQGTBALL New New New New New New New New exam 1- 1 I ewlngtun Lexmf lun I exmg,ton Lexmf ton I exmf 1,011 Lexmgjon Lexmgeton Sl MM N ld Ol xUUl'l1Xllbl-A501 Bremen Columbus Ae 11191115 L L dw ell lVlc L0llll6lSVlllt. New C0l1C0ld fl 'mu le Gloustez Cluoksx llle COACH P K RPILHLEY mule lmum ey une to 1 eu xmgtun leeommendecl 1 111 1 1 I 15 pmxed hx nth s lm e h s coached Ixexx lexm ton to 'ulx wcces ful llhletlc seabon md hw dex eluped fm llllldllllllal sxstem of athletlu. xxnume scope entltled ex most exely 1 upn to pa1 llfllatllfbll 111 UIIIL lu l E V l W l l l l L gl I . Y V li ' - --'-, vAI'r ,, ,,,,, ,,...,U ' 'Z ' ,, , ' rt- t M -lrp VAAVYV I T li f , A 'v' A ,, ,,.,,, .ll 'l ' , A U Y V YVYVV VVYYVVYYYY , U ' , , N . Y.....,Y... J 'ge 7 ,V,,,,,,,A, ,,,, 6 l". .'l . ,,., ,, l ' ,Y ,--- e K, I, V ,,,lll . lm - ,,,,,,, ,eY, , ee ,Y ' f ,,,, I3 ' " Q , 1 5 1 r 1 l . z . 2 l ' Cz-. 'f-lljvz N , ' Le A highIy ' ' f 1 fr: m . Cine, and us f Is Wm - in this, his li"t y ar. He ' as ' - ' ' , ' Q fl f.i'- 3 -- sb. Q ' ' R rx V I 'Y ., . - ff ' ' .. J - . 5 , X "'f ' ' 5 - ' rm. Mont, now left to Tl ht Unch Keithley l'erg,usc.n Pfilll g, Mcbona 1g,le Welth Muller beese Pottel eund uw kefmlty H Wnhht Bennett Dnvl 1-I QI ufumu Saunders bhlplev Stafhud l Wrl ht Pletther Petruul Vlolle 'md MLLa1nbr1dg.,e Relthley Pelgjuson Polmg 'VIcLmnag,le Welch lr be-ese Potter rhller St'1fl'01d Hfubau h Wolfe realty NlCC3-IIllJ1lCl e P etche1 Petluzzl R Wnght Davls Saunders ,,.. .,ww.., .,,, Shipley . ..,..,.....V....fVV,f - ...A,-- -,---A------ VV,,,---' V V V V V VV J, Wright .,,, W ,..,V . -.... . .V ..f. V V V V V VV V Bennett .. ...,,. . .,....,... ....-,-,....ffY-,,,f"f,AA.V- -,-,-V-'f' ----4' --'-f' - V V V - V Barbee .,,.,,..,,, Loach lackle Lruald malt .Baci rlalt Bad Lnd lackle buaru lackle rlackle Quaztel Back Pull Bath land Lxuaxd Lenten Quaxtex Back lackle Half Back Full Back Half Back .. .Half Back Guard Lenter BA KETBALL X11 'N Sl'NINl,Xl1YHi"lYX.QI1 X I 1X PX fX1'1,1 I.,-11 11111 ' .. .. ,U U 'A I1 " " ill ., .. X., " " H. .. , Y J 1111- 11 l'fl,,7'-' .1,111l111 l1.1.1- .1 111115 x. 11Mf'1.1 w:1x11p 1 mi 11 11111 I711' '111' ' N1-14111 ' , , Nw NI' Plum-A J. - '-1114 ' 1.1.11 1 11-'111,.: '1-w 11-'11"1i11p 11' ' AX' 'X QL 111 :1'11N1111 1-, XV? -.P 111' X1-15 '11 I1 'IIIIQ Ri,SI.R I li XXI IM., i 1 - '1.,1, -1.1.1 , ' .1w111 If X'1'-i'-. il .' XX 11 ' -11 Ii X' , L 1 11 1 1 Mana Cl M11e1 ben umm Sense Weigh MLL111111 le lixgkum Remhley l,11u.h Putter Pletnhel Hearms, l'e1lLy Lmvna 11111 IN 111 61 NI1llL1 le W elyh NILLJUII 1 le Potlel PleLLhe1 Hefum Pealtx Dams I I XYI RS 1OlVK nc. bufnd Centex Lruarc' Lxuaxd 1'OlVL3ld Lfuaud Lente1 Lvuald 1' 01 yn Bl d I.ef L11 l'.QhlI l"1'1n11 vw: Wfgh , g 'g 'l' 'J ' 'Q ' . -' 'S 1 ' 3 . ' ' ag: . 1--- 'z " ', 'vs 'J ' 'Q '1 4' "9 P l' Q, Iu ag '. , 1. . -1 , . A - ,, V V V .' . ,Q .1 " 1-gum ll ,,,,, , , , . ' 1 Seese , , ,,,, . V.,V . V . ' " . " Q .,,, . . . V - 1 1 ' 1 I , ' ' . i ,, , , .,,V . - SENIOR ATHLILTILS k 5 1 s ll e m 1 1 e e I S J Ll N gr s 1 s Ja LJUI s eoun b1s e Jl qu llx udei Fe1guson in his f1 e l 1 b1 on defei se and offense H s loss to the l etbal team xxill be xet h xx 'zs a c1ns1s'ent hcadx play Cl Sanfoid Po tei guaid 111 football and fnxx aid 111 basketball 1p11 ed to t Nexx Lex H gh Jo M Gonagle has a quitted himself xx ell on th f.,lldllOIl and b1sketb1ll eouit for tl1e pist foui x ais His puntmg abilitx in fmotball 1nd his smoothness ll basket ball was iecogniz d bx eveixone Chailes Wolfe a sma hng tackle and an agiess xe b1sketball g nd xxill be lost to Nexx L xington via giaduation John Wel h playing from a halfback position x11 as ie ogniaed as IH ex ellent blocker In basketball he vxas a capable floo1 man and a ciack shot Jim Miller could be depended upon to open a hole in the line xxhenex e1 yaid age was needed in football and was an excellent basketball shot Gerald Hiller developed into a dependable tackle n his fnst ye ll 1t tootb1ll Ned Stafford in his seeond year at football xxas one of the h nelest men on the team to take out Kenneth IVIOOIL vt lb 1LLOgll17Gd as a xeiy 1ccu1 1te basketb1ll shot bx 1ll tl e members of the team In football he vxas one of the best of taekles Flank Poling xeteran guard on the football team xx as one of tl1e toug1est men on the squad and could be depended upon to get his man Leo Harbaugh alxxaxs cool unde1 fire vxas one of the haidest iunning b1 ks and one of the best pass snatcheis on the football squad Albext Snyder played hard at his position on the football squad 1nd xx unusuallx hard man to block and 1 good defensixe man 'SIITHICAL BIG blX TLAWI Although not naxing a h g1lx su cessful season Nexx Lex ngton enjox ed a f ne iepresentat on on the Nlxthical Big Six Team Haiix Laude1 Fe1guson a11d J1111 'N GI xxeie placed at ta kle and end 1espe tix elx Ol h fi t tea 1 Joe 'Nic on 1gle II 11 baek Sanfoid Pottei 1t guaid T Feat at end ILIJIL en Nlexx Iex on the econd team A, . . Fran ' 'ecsc. playing Center cn the baikctba t1a end tz1e1l'l- on 1311 football lean, payed a consistent steady game in both xperts. He- was an nupually 71011 :hit on the bagketl 'll 'c 'I and xx'a,' chosen for the All-1 ty zfk 1tlzll s ad. Ha"y La' 1' ' ' i'st y1z11' at football proved to Je 2 1lxx'e11'k 1 ' 1 i" ., 1 :ask1 z l 1e " 1 L1 se1'1'e1 blow for e 'e ' 1 y ' t '. ' ' ' ' .lIle'if he team a true fighting spirit. Small but mighty. "Sanny" will be keenly missed by e C f 'c ' 'Q .e11" " '. 1: 11 1 ' 1 e ' ' ' ' .1 A c e 2 3 1 1 - 1 1' 1 '-'Q r ,- 1 I ' ' . ' s i ' '1 ua' " Y Y 3 Y' 1 ' . ' . C W ' 'c 'z 1- I 1 I I Y 'A' Y' ' - '1 1 ' i 4' 111'z ' 1. 4 In if C K C " ' V i x 2 ' x' 1 1 ,, .. ,- 1 '1 Q ' 11' z 'e 1 12 .1 je 11 ' ' . V - 1 1 " cl inf " I . - Y VY . ' h Y Y xl. . ' LC . 't ' " Q A e 1 z 'as an NY v K s 1' Y 1 C ' Y - - 1 "' ilyec H - .-" xi i Jill' "1 1 C ." C" 1 t.e i's tell. 1. G - 2 e lelf". ' ' V1 ".e1nd J. , 1ly' 1 '1 '15 ted I I ' 12' 5 . ACTIVITIES 1' THF S1 kll From left to rrght Art Dmmond Crystal li rrncr qlllllX Potter Johnny Welch Bob ODonnell hate P1 ce Bob Cl ru L Adrlxde lx barger Jrm Mrller BOYS AND GIRI S GI IT CLUB The boys and grrls glee club under th cl rectron of 'Vlr s Stoxx mrnstrel and an operetta lst Tenor James Mrller Robert ODonnell Robert Clou L 2nd Tenor John Welch Alonzo Waltera Walter Drdmn James Bmlfx VNll'11Cl Hoops Brlly Spurgeon Arthur Dramond Prul Taffue Bass Eugene Brrkrmer Junror Benedunr Frank Prlrnt, Ralph Dane Arthur Seeie Brlly Hennesb 3 John ODmmll Ja lx Hutchrnwn Ink Pcnmtt Sanford Potter Kenny Potter Rrlph NTQC rrnhr cl L s A . S 'r X 1 . 1 L ' ' t ' Q ' r 1. 5 Sr- .Qi 1 Av- Y Y 4 l T ' ' ' , X' 2 i' 1 r has participated in several programs this year and has pwserried fr ' ' . ' . 1' sr. - . , N, - ' ,V 7: : . , ' . ' A . z ',, . V ' . A . 'L ' 4 I U. 1 4 4 ' ' .,' oe: ': -.zz-' r- '. . ,. V 1 Z . 'Z .3 U-X SONG BIRDS GIRLS GI EE CLLB Isl S PIHNO Adelude Lybax er I-mm Mclfmnex Helen Wolte Jeannelte l'1L1lLhls0l Nlulmle Allen N1'1Il"ll'1NIlLlllPl M11 uexlte McKinney Kose Many Metz e El anor Is Hou Anna I e lvllll r Bernadlne Dlller Jane Sheeran Mary C, Vomey Paulme Smlth Joan Nlastersan Margaret Ansel 'Vlary Lott H11 l Ogg El en Pollng Leona Grlmm Nellle Hardy Rosalle Kuhn Rullu Coll er Dorotny Bartlmus 2nd Soprano Wnlfe Rudi Chappelear Edlll Tort n Exelyn Allen Jean Dlamond Ann 'VIUIVIQ Exclvn Smo lx Ros 'Vlary B nnett Wanda Dorsey Almatu PZIIIIQO zxltfl Doro hx Camp Vlrglnra 'VI Lam Ellzabeth Cannon Bertha Ann Good n Vlaryorl Trout Clare Sears Be' y Lucas Josle Hammond Ruth Polmg N 111 ll L Eum Kathle n P1 """' H ewan w , v , 2' I' 'Q , l' . -C' ', - ' ',. ' 'Q' x. l 2 " , . "L z Q, 1 'pg " ' ', .' ' r. Q. 'EU ,e ".e. . A ' . . ' ' f f, V ' ' - - -, . . .A - . . 4 - . A . L . zxe . i e A . L ' . ' , , '- . . 1, 1 , ' Maxine Hedges. Marie Birkimer. Marjorie Randolph. Mary Evans. Betty 1 1. ' . Q1 9 . ' , . ' . t M' . . ' ' ' l 2 ' . " . 1.. , f ' . 1 .i 1 L , ' , .T. . e 'ice H 'll 9 ' . v ' , K . AI i , ff' BAND Ea h y al the numbel of stud nts mter s d n ns rumental mustc 5 ems to mcxeas Through 'Vlr Busy these s udents ale gn en an op portunlty to re e xe 1USlL1CtO"lS tax play ng then fax mt mstrum nt xxhtch m1ght othexw se haxe be n 1mposs ble Manx m mbers of th band are s lected from th1s group Although our H1gh School ha had a band for several y ars th pres nt unt has enjoved great r popular1t5 than any orgamzatron of Chapel programs and ts musr has made many o her fun ttons mor enjoyable The band p rsonnel ts Clarm t Donald Sp aks J T Fealty Gladys Palme Jun or Vlasterson Ralph Huobl Comets Elmer Joe S lafford Lester Essmgton Rob rt Guy Wxlllam Randolph Wllham Bu kley Cl1nton H1ll1s Roland Solt Trombones James Balley Ralph Davvs Marjorle Randolph Rodney Damson Robert Hammers Lee Gr1ff1th Alto Theron McGee Bass Rodney Hearing Drums Harold Saffel Bass Drum Eugene Palmer C e ' 3 ' ef ' e'1e i i 1' ' Q e A ' oe. . . ' 1 ' ' ' - 1 ci' "V 1. " 'i 'z"e" e. ' 2 ' t ' 1 f e ' Mi . , M' e e S . ' s e . e e i ' te ' ' ' ' previous years. The band has added greatly to the interest displayed in 3 'Un f- 1 4 n A - 0 l . V t - e '.: ' e s-- e -. . . '. . s r. i ' l ' , ' ez ' -- ' A H. . 1. ,,' 4 D ' ' W ' ' 5' 7 7 N v ' 7 c , ' ' 1 T - ' . ' ' 3 - 1 - ' 1 N- O' 1 , . 'W S V A 1 X l . 'Ui' 'I' Q3 ORCHESTRA The orchestla under the d1re t1on of M1ss Stowe has been a xuy helpful and vyorthvuh11e pa1t of ou1 school durmg the pa L years Ruth Chappeleax DIHHO Don Speaks clarmet J T Fealty claunct Rodney HCSIIH bass Rf1lphlJ'1v1S t1on1bone Jnnes lfulex lllllllbtylle Jack Bennett y1ol1n Hazel Ogg X101 n Barbara Gary n x1ol1n B111 'Vlc b ODonnell trumpt Elmer Joe Scrafford trumpet Robert Guy t1um pet Lestel Ess ngton tlumpet Eugene Palmer d1ums Hamld Bflfftll dxums MINSTREL Th1s y ar for the fnst t1me the glee clubs plesentul 1 nnnsttcl It was a huge success The cast espec1ally the end men 1 ceutd as mu or mo1e amusement than the aud1ence In our GEOIgl3 Jub1lee uexe s en the 1nte1locu1o1 J T Fmlty the handsome end men Harold Foyxlet Sanny Pottex Ralph D'1x1s Bob Clous Johnny Welch and Bob ODonnell spec1al mus cal numbe1s solos by J anette Hutchmson Dotothy Camp John Welch Bob Clou e and a duet by Halold Fowler and Bob O Donnell dances by Xnn Dix 15 Ju'1n1t'1 Hou e1th B1lly Spurgeon and Betty Wolfe 4 1 - - ,. eq 1 '1 f lf?" - 57' 1 1 . " ' . V 18 4 In 1. : 1 3 7 x' V 1 - , ' v . ' SA V, v:- v .' g, v: I 1 ' , . Z Q f. Ji' -,' . Z ."': ."i: Namee. violin: Jack Hutchinson. alto: Theron McGee. trumpet: Bo ' 3 - f . x . , W - 1 ' ' . ' 1 1 , ' .1 ' -. 1, 1 . ' g M. 1 ' ' , 'e 1' 't Q11 v C V . -- . ' ' " . . -8 ' . 4 .l ' . ,L ..- : C f ' I Q '. 1 -e. ' . ' 1 - ' 11 S ' ' e A , ' ' . 1. s 1 U c Y ' . B ' c ' . Monday Tuexday Fr day F11day V1 edneaday F11day F11day Tuebday 11111150135 F11day Nlonday Tu bday Wedneaday Nlonday Wednesday Tuebday Tuesday 'Vlonday Tuewday Thursday F1 1day Monday Tuebday Fr1day Tuesday F11day Sunday Tburaday THE XEXR S EX ENTS October 26 t Octobe1 2 October 30 N111 111bQ1 N1xe1r1b 1 N1xer11be1 N01 embe1 Noxember Noycmber Noxrmber D C ITIDEI D ccmbrr D Lunbu January 4 January 20 January 26 February 16 Feb1uary Feb1u111y 23 M11Cl1 'VIa1cl1 lVIa1Cl1 Mar 11 Aprll 2 Ap111l 27 'VIay 1 'Vlay 'Vlay Sunday N61 emb 1 1 FdLlC'lllOl1 Vmek T O T A un fH111d1 Is Fuuy 11 EI 111111 11 wtlr Day CD N111 si 11 11011 1ll1nx Festxil E1t 1t1111111e11t C1ll111b Festlxal E1te1t11n111ent P T A Thank C111 ng fHOl1d8yl 1 1U Festual E11te1 11111L11t t1 'X 1511 1d 1 111111 S l1c1ul tlusu S 110111 uaumes, End of lst S rneitu P T A .Tumor Play WaJ1111g1on B11tl1day CHolday1 T 'VIlITStILl Show Gr11d Fr1d11y CHol1day1 EISIEI Monday tHol1day1 P T A Operetta P T A S 11101 Play Ba calaumate C1111n1L11Cen1Lnt F1 day May 2 116 1l Glo :- SCIENCE CI l B e SUL11 L Club 11 15 c11 1 w u en 11111 L ntcr nd bey and tl1L u u1l 1111111 11 1111 1 ID 11111p1L 1 k 1 g 0 t1e 2ub1eLt T11 un an Q11 tr xx S '11 1en1 :tu and ta U1 n1bL1 111 tl1o L l 1 1s D1 '11 f s 1 1 x C'115 to L111116 T1e Dan Mn VE gg1n5 S111f11d Jack BL 5 n1 ul XR Eug nr B1k1n1e1 P1eb dent R11 1' Q 1Je1 C nu c1etary t1ea u A a 1' C ntnn C115 N Jun Ol B nr 1tr1 11 1111111 II H1111 X HLTT U ll 1ctt Jo Il Putr1111u , ,, . . , . . L1 1 -0 e1 C' '-11" : V1 1 T P. . A. 1 .1 2 S .... -Atl1 S l ty'1 1' 1 '11 11 G C:1ll11,1 1:5 12 -E11t111z1 ent "1 , 1 1 1 e1 11 A111 if '111 i: C 111 11 '13 Ci ': ,'l':-fl8'c' 1 .1 V, v 120 t'. fniyg-c' 1 1 1 1 24 . . . 1 1 1 1 26 . 'Sh' 11 ' 1 1' N1 1 1 27 Cf ll' ' 1 - 1112 E1 1 .' . M1 :1 11 111 14 Hir:l1. l 11 11111112111 e1 1 1 1 22 G11 11 S?l1r:1l P1 5121111 1- L v C . , ,Q K C 1 1 S xt. T 7 . 1 . 1 22 11 ' ' '1 M1 i S 1 1 C 1 1 . P. . A. , L 1 18 1 ' 1 1 1 1' 1 1 26 1 ' C 1 ' 1 . 1 1 29 11 1 . ' ' ' 1 ' 1 1 1 C 30 , . . 1' v A I, 4 E A' 1 v 1 1 A1 23 C ' 1 1 . 1 1 . 'I 27 'z 1 1 11 1 1 1 8 Sr' Ii se' . . 1 Tl1 1' 1 C1 . 1211 'glillilktil tr1 give the :I d1 t T131 1 1 est exte S 11. . 1 5 L 1 1 111 1 b11:1z1d 2 d C 1111111511111 1 nw- lede f l . 1. l 1 Cl ' gs eq 1'1ally1 int td 111 Pl1v1.'1:-5 11d Cl 1 21 11 12 me 1111151111 fri 1 C asses. Tlrs the 11111 ye. - of the :lulfs evistelwe, but its 111111u?z11'ity' :l111 11d arm' 111 the l l11t of embers fxln 'sz Ke 1 1' ' 1. 1 11 1 1 al 1- t i'1:' . Vice P11e.ident: Rll 11 I se. Se 11 1 ts rx-11: 1 d E '1 ' 7. li 'x 1. Jllllll Welch. Ja111r1.1 Miller. 2 1 21 1ClL1TY1 z 1 1 P1 t :lX1'llLl' ID111!11Y1l1Cl, Cztxit Fd :ls 11. lr eh' 11 ina, -1-. 51111 -1'zgl1. FEATURES CLASS 'VAX11' 1 11 H1 111 1111 Rf1b11 C 1111111 LU 11 11111 J11 11111 1 I1 11 11x111 N1 fl 1111 L1 N1 11 1 X711 F1122 Llgll 111 BU' I,.,ll 1 B11111 1111111111 11llI'X 11111111 X 1 G11sx111'111 W11f1111 111111151 H111g,1s 'X11x111 111 G11111 HL11111 111, 111 Je111e1te 11 111x1l11 R111111 11111 D1 s I1 x J X1 1 1 1111 1 1 111 111 'X 011111 11 J11 1 111 'V11K111111x E11111 'V11111111 Ke11111'11 11111111 A1111 O D111111111 121113911 O 11111111 J1111 I11 1 1111 '11 1 I11 111 1111111 11 111 F11 P 111 g'11fJ1d 111: K1 1 CL 1111111111111 N13 1 1 F 1:1111 -X V1 1f111 X X111 11 NICKN XX R 1 H x A11f1Y G1111 CIL111111111 1 11 1 111 Q 1111111 1 E111111 L 171 F11Q11 P 1 ll 111 F11 1V1lX1L B111 O1C1 HLN1 1 H 1 1111 D 1111 F 111 11 B115 1 111 T 111 C1 111 K11111x A11 1 R111111x D1111 N 1 x N11 dx F71 Q11 11x K 111 X1 111 HOBBX 1x111 P 11111111 x 1 f V111 11 S1111 X rw 1x111 S1 1 I I 1. 21 1 J 111 111g 1111 C1f11111g G11111 ,Lf 11,111 1C1 1 11111211 g 1X1 ,, 1' Q111g111g L111x1111x Q111111 F1x111g1 T11111 1111 Txp111g C 11111 1U 1 16 Ha11w 5 S111111111ff X 1111111111 S1111 111N17 ,L 1111 1111115 H 1 111 111, R1 1 B1 112 S11 cet C111111111g J11111111111g 111111se111-1111111 'I'1111t111g 11113 H11111 111111111115 D1111111 F 11 g C'I11LL1111L2 X111111v 3111111112 fl 11 ,, 1111 12111111 P1111111 e 1 1 41X ' 11 W . . . 1, .' ' .'.1.11i ' .'X11'11. 112111111 .........,.....,............ Q1 .,.,.,..,..,........, N1i'1" 45.1 B1 '1112. -1- .....,.................. 1111 '1-11 ...........,..., '11 11 C11 511. . 1"1 .,..............,....,.. . j ,.,..,..,........... 1.v1.'1A111L, 1111' 1-XC11:111111y '1 ' 1. 121,12 e ......,...,........... - 1 ..,.......,,,....... 0111311 '111' C1' . 11111111 ,.,.....,...,.........,. 3 '- .....,....... '1 1 CIE D 1 is. H1111-1'1 ,...,.,.,,............ 1111 .,,..........,..,..,,.., S:'11111g C11'fiL'f'1'11'S 131111151 1111111-1'1 ..,.............,,..,. P11111 .....,..,.......,...,. 1,11 '111f1 N11- D1f11111111:1. J1-:111 ...,...,....,........... T111 ,...,....... ...,...,..' 1 111111411 S1111'Q11s D11 11 1111. .1X1'I?1111' ...,,,............ S111111 .,.................. '1 -1 .1l'1'1l11Q D1 15: . X v111l'1' ..,................. W11 11- ......,...,..... P1-1 11111 D1's1:y, L iss ......................,, F1' -1" 11s ,......,...,.. S:1ssi11U Miss P1111111S 12111 . 21 11111111 .....,..,....,...... .11 21 .1y ...,...,., 1.11111 1111111-S EHS. L11C11111 .,.......,........,...., L1 .........,.......,.,.... S' Q' E '1 s. , '111' ,,..................,..... '1 ..,......,....,...., 1111' res 1'11'1'S1. A .y ........,........... , 1'..'11 .....,,,.,,...... .'111" f F12 'Q 5111. 1 '11c ........,....... '- ..,....,........... -X 11111 S M1511 ctrxd F13 I . 1 ' j .................... 111 '1 -z ,...,......... 1Cz11.11g Z1 1 211 G1 ' . '1111-1 ,................,...... V1 .........,.......,,..... 11: "1111 111.115 . , ' '1 ................ 1": .....,.,..,,..,..,.., ' ' ' ' J H11 " 1 A 1 . L1111 .............,......., LQ1- ....,............,.. - 1 1' . 131 1 .............,....... 13 1 ......,..... -1- 1 ,, H11 1"11 .....,...,,,..,,......,. 1' ..................., .. M" H11t1111i11s1111. C111'1S11f13 ........ YKJUIIQ H111C11 .... SD1111I11I1Q ' i 5: . 1 ............ .....,.. 1'1 i1L iz 1? I J 1 5 . 1 1' ...,.........,...... 11 ,..........,.,.... .1 ' , K11 112: .,....,....,........,.,, 1 ......... ....., , .'1 ' g 311. E '1 L11 'v1111'1'. CI'-31211 .,.............,.,.,' fl .....,.....,.,...,,. DQs1111'11111Q Class 1,Y12i1',21'1'. .1 111111111 ...........,.. L1'd111 ......,...,....... C1 Q 1111, D fVl1'Cz 1. R11b111'1 ,.,....,..........., 1 ,..................,.. S11 ' U S111111s fX'11'C 111 11. D 1 .....,.....,........ 111: ...,.............,.. 11111 g 11' ' Lg. 1. -11 .........,..,... J 1 ..........,......,...,.. T11111 1' Q '11111y 111111911 JL111 ........,..................... '11 .,.....,.....,...... 1' ' . . . 11 ..........,......... ' j ........,....,..., 1 ' V 'D 1 1, 1 1 .................... ...................... . " P11 '11 1. K1 1'i. 1 ................,.... 1Z1'.' ..................., 11' E11 311-1..1z ..,...,...,.,.,.......,.. ...............,., 3 P 1'. Q. 111k .....,,..,,,,.,......,.. 1 .,,...........,....,..... f '-1' Q 111 .11 1' ..,................. . 11 K' .............,.,.. 1V1"111U P1"'. 11111111 ,...,..,.,.,..,....... aiio ,,,.........,.,...., 1:11. 1' 11i11.:1g .1 j 11 .' E. . 1'j11z'ie .,.......,,,.. N11 fic ................,. " AYQXXQ H 11 N11s11 Sc -51. rank ...................,........ . 1-1" 15' .....,,.,.,,.. Visi ing C1'1113k9x'if11- S11 1 15. . 11. E1 ......................,, A112111 11:11 ....,.,. C1111y1:1u S1115 S112 C11z11'111.' .............,...... C111lK'1i ...., ,,.....,. S 11f1'111.L S11-' 111 A11 -1'1 ....................., .QX11 ........,.. ...,. . ...1J1':1','.'f 11 DIRECTQRY I 1 '. v - " p Gu,f5g who? 901. ii 772' Vi Afhame f W fh 4.5 5fu.d,ou.5 5 SMN gh' fhalu usu.aJ 5 Eddie. M, Wo ma. NIAVIE Snxd 1 Eug ne b affo cl N d T L n Ed h Tra 5 L e Anna Trout lVIarJor1e Weller 'VI da Wlleon J B Wolfe Cl131l8S VVolf Halen J: or Wollenbexg 'VIe1l n S e E ax Waltexs Alonzo ef 56lYl0V5 CLASS DIRECTGRY NICKNAME Elm r P nky Ed e Lee Magg Medy Emstem Charlle Hellx Muir Lonrle HOBBY Teasmg th Young Ones Farmmg Irmtalmg Garbo Helpmg N Preston Brmgmg up Rodn y Cookmg Tea hmg Fournlel Im1tat1ng Fovsler Dancmg Imltatmg Joe Louls Svmpmg H2So4 Rushmg Tot l aflda . , ai . 0 fl 1 y X 9. l f . 10 1' I - . 03 .7 ll ' lm .' 11 .1......Q...fff..fQ.. l l............, ....f.. ' f Welsll. AJohn ...... I..fQ..fff.ffffQfQ..rohmile".....1..f...1GO1fmg 19 12. ag' 5 ...,,....... .ff....Qf...Ed .... .fffQ.f.ff.f f ' QOIIUIILILL1 .N . X NPV 5 I N if fx . '- if 4' W. K ' ' 7' 'A , 11f S THB BEST CUMES 'I 1 AST I I I X L 4 P 1 , k I" TJ 5-A' . . In ,M ,I 'Iixs .1.r ,I I H Il'IJ+:I1II . I ...I II 1 IIII' IIXX .I II. qw." I1 ff I 'IIIVI 5 "': '3 ' 5' Ii' MII" "'A' If 13 -A l"' IJI:+"'IXf1,II ,' '.1.' 115.2 IIIQIQI ff I' "9 S- 'Z If .111 ' .- g jg 1 4 lxaii I 'I II " Q , L' Is nz. if "IDI z 11: 6 i:i.z IX I' If , L1III'l'fI M ,Q ,. X ' ' '.'."I1I1f1I--UIQ :IQQILQQI I '.'.'.It1 'A' A 'I H t"L'l'1lL I -xii." II IJ, ZITI Xi "WI NIzIIIzI!1' If1':II1II, S -I ,X i "XY'1.L'IE Inu-'."' II In ' Iwi Mm L' IIIIIMI II' Il ,,, Q M, --Xx'bI15,,U-Wx., ,M XIV. XI.'L'In:1:y, "WE LITE Ilm WMM I-:H .,,v Nahi-V II..::pI:I 1ExeI1:I.-IqII1'5w1:t' 'II-'HI I'111IpiI5fy, "I'EI QIII In-Zim' II uri ICIIQI :IQ Stmim If "I':..11E VII I21LI1: I'1I Q 1: X"I1 :I sr1I:fQE sz1I1I:'y If if"IILiI11fII'IIY'Ii Yllf'-U IIIfI:11'i ',', ' " .Xlxzif WIIII1II1III1:Qi "I Iwi-II :Um 'S f,'fl111g Vx! 'I if 'LIIQIXT' jvwu 1-11 5 rr 1' ki I-II ixxv 1171 from In 1 :I Ii If 'E U-I 1"1 'T' iglii mg." I'g'yvQ,,I jg, jj "Y.:y.y,jy,:gK5 XIJ, IIIMTII "III4I :XI " w.'m't'LI I ' x4.1. Iv- I ' - -r. 'mi' cf.:Q'I 5 -x-f- If 1H.2i.rQ Inv I'4,I""' x1ff'I'Z." ' nf If:II1L,LU X141 "IM, fx f III I' ILQII XIV 'I' N 'Hill' 5'-wx 'I , rx I- " :IHII-.II II ' I1.11Q.1' :YU XIV, I" :E "II1f.' II. f:1f?z I IT. zz, II Q "I '.1. XII j. 1 , ..,' 1' wg. 1 KH' I. II. X .. I ' Y A IMD, LQ Irma. .'X',!. RI .:j:1.'I. "X ,X l. il Ure fx.-:I'.- ,'.: i I II If IJIII' f K 'I If "XIV Si Si Lxii-I. I IJPSI .X tml 'k4, I' pw' I-3' 1 '.'.:I" N' .fn fl' '.', 'I ia: I.1fI 'I if 'Iy NAME Art Dlamond Betty P61 1.15011 J B Wllson Edlth Totton Ch lrleb Wolfe Helen Wolfe Vlaxlne Hedgea Vladehnc Elder Jlm Nllllgr Kate PFICC 'VIutt Wollenburg Bob Clouse Vmlet Gordon Chr stlna Hutchmson L H S RELORDS FEATURE Runnmg Chew mg Gum Bluffmg Talkmg Telllng, Jokes Growmg Holdlng mouth open S udylng R umancmg 'Vltmory Work Flghtmg Slngmg Mtlkmg 'Vloney changmg 4 n FRI 1 MINE :um 'frfssls ALIUNUL Bhdxtu emu!! RECORD Beat Tardy Bell 5 stlcks at once passlng Enghsh IV talked three per1ods vuth out even slowlng up told more than Mr M Cleary SIX foot even in Stocklng, eet beatmg Raymond Jonti studymg more than Lui tal Larxmer Jean Dlamond Class H1story whxpped Rodney Rarxck Solo ln 'Vlmstrel m1lked SIX cows 1n half hour cash1er m Cafeterla 4' ,f Frankie .M Dork 'ro 'I' uJ.nu Th! VIS!!! TluTs Qioo QS ff 'fs HH .Small N .... N 2 X' 1 .....,............. n 'I l' -------4------- '- C- i X X ...,.,................ I """""""""""' V V ' A , f . h I 3, Q ' . u- Q . , , Y ,,A,r -V ,l ,-N4 1 ' Ax jl ws 1 n . ' . T.. Vx' lu- ,fi -SL -,..- XIII fx S' XDR N fl' il? .X I " 1 .X 4 1 - ' 1 .X im! i ' TwV.I."-X 4: 13 Q , h- J' 1f":., R 'X EI - ' N ly, " f, X' AX Xl-1 QVT II Lit' ,I X II V 2 T, xl 14 .1 A " ICE I'1'.'l:fX 'X f, X .Xf law lm 4- 4: -'trim' Ii .I fp 'HX .!kEiLXYU.',i , k I K- .X I.1x.:-.:M YI. wg lrlx' . I, H, S. 12.1-V I. X' H5 Xizxfi , "1 i.'3ic:1"I331lJ f, X' ,X t.: X ,YA . rrr, .w NX -2 ,N N 'x f . . xx Lk- lil! I ' ,, Y-v , '1' ,' ' ' ' ' A ZLIV1' HT "fy ' 'X f' ' ml: wfn I ' ,X , 1 XX . ,C if X Y' , 1 .J .3 1 fb J' A ,J ll " , 131: -X 1 ,T 1. I I fl u 11 13" 'VV' ' 1 J ' : -'MN ' , ...fi -'., " "xl wr: " W.: f-. X' Hg: CLASS FUTURE AS SEE SANNJY POTTER 1x 111 JX1 BY W 1 W .. -1:1 1 111111. 1 1 '- . .1 1"z1j.11.11 U1111 1' 1' 1 1 11-f 1" .1 - 2 .1 14 '1 3 31 1 '.1'1.11111i11'1--11111111'.Q11'11. .XZ" .1111 - '. X IM ' 11- 1 .31 ',-. '.1, 1 -111-1 1'.'111 11.11j4'I'Z1!1'1 1111.1 if' 1 1 11' 1.1 . .11 - 1.111 1' 1 1.:1 1:1 11' 5111 '1 11111111 511111 1. 1 ":A - f' .. 11 11511 1 -1 111 IV 1 11 . 1f1.1'1.1:gs':'.1'141-'f11'.4 1. IJ 1 ffl' Q1 114 '.,. LL 1'11i11- '.1.' 1111: 11I"1. i.1f1114 11. lff .. '1 111 C'.'.X'..1 1..1 11 l'1 .A .. 1SS11'Il.13' 111 1.11 '1': A1111 1-.1, ir. 1'111 1 1. 11 . ' U ID .1 .1 4 1" 1," .91 1' -EJ1l.'1f'1414 1.1 1111 E-1j.111'l ZA. 11s':1.1i1'1- - x 131 1,11-1 ,1-,,- . 11111111-' 1 11 ll 1111-11 S1T1.1 4 11111111. -1-" '14 11. 1:i1N5,1"1'1:.4"1'1"1 1. I 1. 15 Q' 1 W1' 11- 3 .- f12'1i1I'L1 5' 1, ..1:11 .11 11.1 11111' . 11' H1641 11 11111111111 .1s '1 11-4.1111 111.1-1'.1N11111111111 S1111 1111 1 10111111-1, 11111 11 ..4 1. . 114. S. 1.'1.111' 1.-1' .1511-if 1: N14 1.1131 1111111 f 11,' 4 21.11 .11 1:1'1111111'111.'11z11'. :'e-Q1.t14 1J'11'A 1 If 4'11"1'-...11 111, 111. 11:11 11,11 -1-..1 1 111' 1111111-:G 1111.111 111111111-11111 'J 1'1I'Q. Yi f' 4 .X 1 ' . t ' - 111.13 1'f11."S DN11'1" 1 I If . ki" 9 YJ .11 1 .1 13 '1 x1.'1:'1Q 1..XTE l","11X T11 ' 4. .7.1..." 1? N 1 -. 4 " 1-1'1t'j.11.1'1 .1.' ,1,' 1 '41111Q11' .4 Q11 .1. 11 1 '21 . 11 1 3 4 ' 1 11 111141 3 '.1. rl' .1..1 111 '.4' .1 XY 1- 1 1 ' .11 1 - 11Ll 1.1114 '-1 1 11: -4 T1111' 1" ' .1.111111' . .1 YI .I 1 1 Q 4 ' ' l'111,11.1.1j11 15' . .111 .. 1 .4 1 1 1 -4 '1 11:-11 YQ T1 1.11 1' 11' -1.1.5 ' X x ':.f1'. '.1'.11:. 11. ..1 1111 . .- , .. k'1. .14 1:1-11 .. Ll 11'::.-1 . fl 1' .1 ' 4 11 12: 111 i 1 S...1.'L.i -111 .1.:1:., 1: ' X1 ' 4 1' 'Q 12 '1' . EQ 1.1 1' H11-.14 ..1 ' .. :1 X11 :gg 15 1 1-1 11:11 .1' vi'-1 ' X 'L S 'I1'1 , 111 1' '11 " 1 ' 11 j 1 1 1' 111.4 . S11 1.11 S' .11 11 1' 1. 172' .'.1 -. S 1 " - '. 1- ' ' 1.1.'11'.1 1' ' 11-t:4 1111 f'...t'i1.' .J -1 ' 15' 111 . 1119 ' E1 1' '- ' 54 .1111 1 .1',.' 1 4 1f.1f1 .t. 11 .3111 J S Q1 . '1 .. 1 4 11 'M 1 in -' '..1- D4 N1-.1.x. 5 If '1 1" 11" 4 ' .. 111 '11' "... 1 114 '- 1' :11.1:1'.' 15 .1Xt.ii X... '.'..' . 11 .. 4' 9 1 1.4.1 11-:if.11. I1 11 11K'.f:..1'1.F 1.74 i I I NUNNII 111 Nl 1 mu U K, 141 41- 1.f1:....., 1' 'I .1 II .i .1 . I IJ A1'2'.:f 14 IW-1','1iLjIU 1 Ei 1',.g1 1.4 if. X- .. 1 X .A J1111 13 '.'1:1 --1 .. 1 11 X111- 1111 1-Li 1' 91 1 ' i - If i .X H111 114. 11. 1 .X .I I1 ', 11 1111141 1'.'1 1' . 1 '1 ' 1.1 .1 011. 11 li . 4: 4 .111 L11 JJ 5 wg .. .115 A 1111 I IV . 5'..II .ig1..5 up "II El 1't11U'1lf,1. I-'.XI'l'I.'l'Y 'AQ If -Q WI: . Lllll"l'll'lHl'x1 sus N xl .. If fl-11. UU? 4.,'1111T.1'111 xg.. 1 ll 1 1 XI-Xl -1. II If 41' 1I3..g1f. li-111 31f :1 1 1 . 1:11ff sa - 11. 2' in L"? s Q1 J f,:. ,311 21 his 3 ' 15 . .. . if 11.1-12 1 R.. ' K.. ,'f:1lg4'V 13111- .1 Y Q f.. 1 ukf 1 Q R K' fl' U V. F1111 '. - f. ' 1 1 4 TH 'l'Hlx ST UGIQS 1 j. 2'3-X 1 :Jffxfi U W 1. X XY. ,reg fx ' I l'-11- fl. 52 IP. 4 1 1 " fl. f 'A .F 1.1 ..: NYU - 1 I X I TI NA '11 1- .1"1T'.r - 1 THE FIRST FOLR XEARS AS SERV BX KATE PRIQP -. 1 ,A Y v , x ' 4 X N N ' ' 'N " w 4 K k ,L L 4 4 , , I Y, , Q . I X-,. l , ' fl S' 5 ' ff if S ly i , 5 . 5 t , 1 , , .Y fx ffff? ,Slfff 'IHSQ fkxfff .. - ' 1 , , ' 'A 1 rv , , :J f ' fl 1 'V' YQ -' . Q f' 1' 1 A A 1 b .1 Q Ei f w I W ,F A . 'I' I3 : ' . V' - , Y 3 t . 1, , ,, j -- , , M 1 . A ' ' ' N : -X , t , . Q IOKPS AIXD XXII YI Foxxls1 Whe1e xxas Sher1 dan xxhen l1e took l11s famous txxentx mlle IldE7 'VIelda Penrod On a ho1 se Charles Wolfe fWh1le xx orkmg II Daxles Drugh Yes 'VI1ss you ll f1n that most l'1d1es l1ke 11s l1pst1ek Anna Skeens You couldnt tell me the klnd men 1 e could xouq 'NI1ss Phelps fIn EI'lgl1Sl1 IV? Kenneth glxe me a sentence us mg the vxotds Income Tax Kenneth lVIoore I haxe a dog 1nd lIlS Il 1me IS Tax I opened the doot md mcome Tax Betty Futguson A ponx 1n L1t1n lx worth tvxo tn tl1e pas tute Bob ODonnell I nexer saxx su I1 dreamy eyes Kate Prtce You nex er staved tl11s late before Robelt Denny Father Ixe a not1on to settle down and go 1n fo1 ra1s1ng ClllCK6liS oxxls tl1e1r hours sult you bettel Bob .I o h n s o Would you marry a fool for h1s car" LOUIQG Dorsev Oh' Bob th1s ls so sudden 'VII Foxxler Maurlne can vou tell n1e vxhy Thomas Jeffexson xx1ote the Declarat1on of Inde pendence" 'Vlaurme P e n ro d Cause he couldnt afford a stenographer I guess Hang Ferguson Pa you re member you prom1sed to gtxe me Sa lf I passed 1n school th1s yearq Well P'1 xou amt gonna haxe the expense Barber Halr cut'l Bob McCabe No just change the o l Father Isnt lt vxonderful hoxx hte ch1cks get out oft1e11 shells .I Hutchtnson What gets me IS hoxx they get 1n One of the best thmgs to haxc up xout sleexe I9 a funnx bone entlst Y U1 tee l1 ll J d sl11pe you should l1'1xe '1 budge 5 t 111 at on e Helen Wolfe What xv1uld It cost" DEIIIIDY Oh about S10 Helen COULDIN T xou put 1n tust a eulx ert noxx Jme s IL place xxhexe '1 d best an g., IN mo t S1e called her l1u band The on because he seldum worked Vlany a marr1ed couple IS l1ke Tl f ISSS p b tongue There are three g1e 1t menaees to safe dtlxlng to lax H1c Hlke llid Hug Ro ney R I lo ked the ar up before xxe left and noxx con found 1t Ixe lost the k x IVIHIJOI e Trout Well nexer m1nd dear Its a flne mght xxe n 11de home 111 the tum e seat 'VI1ss Barker Take thnteen the d1fference'7 Ed Exans Thats xxhat I say xxl1o car s anxxxaxq 1ss Phelps J B gxe me example of the d muble negcmxe W1 son I dont lxn xx none B e g ga r Cto Fe1gu ont W1ll you g1VB me a d1me fo1 a cup of coffee Harry Lauder L ls se tl coffee f1rst James M1lle1 I thtexx k1ss '1t 1 f.,lIl yeste1dax o Clouse 111 cd s e x James Nltllet S e 1 d I xx as the laz est boy sl1e ex El ax 'VI1ss Phelps tln Enghsh IVJ Speaktng of mood 1ust xx 1at mood lb th1s class n at the pre sent t1me" Joe lVIcGonagle Sleepx mood 'Vlr Blatt You s1x Xfllll xx1 e xe1w ll Is lt dclllghlf " 1 IVIHIY O s e onx CIPIIIQCIOUS xxhe11 he s xxtll . r. ' 1': " 1- ' , 1 '- D1 'Q' 1 " o ' txl. are 1 la ' ' 1 1 ' 51 X' C X: ' K ' I 1 'I I '1 j- ' 1 " Z" Ju. ' c 1." . v' . , In - v ' ',, . nd F' vs C . A . . . . ' d , . ' s ' tl 1 1 1 : " I' L' ' ' 1' " ' . . Y, 1 K uv" . 11 ': " '- Ht 1 i' tl 1 1 ' We ahA 1. 1 1 ' l'k are tree te 3 d f 1' u bl e .1 "' 1 .2 ' l 1 s " - ' A lv . 1 ' " I V Y ' , ' ' I . : 'A f a tear o ho' arted y a 2 1 1 1 1 1 . x ' Z I Y-N x x 'x 1 '12 1 H: 1 ' ' 1 " N' ' , 1 " " I rg: ' . ' 1, z ' 'Q' ' ' ' ' a . ' d ' .2 " c '1 c w CA v , ' .V - N in H . - ' .A . x - Z V 1' 1 : " . ca 1' 1 1 ' ' bl 1 , . W .. X . . N , ,, , A H X .Q . . L . ' Father: "Better try r a i s i n g from twenty-seven and xx'hat is nz . f : H '- ' 'z ' ' ." ' e f f Q . 1V: " . . 'S My : " . .. i'1 1 an ': ' 1 1 1 C ' I '. ' : " ' . , J. B. 'l' : " ' ' o ' 1 v 1 I." v. - ' - - l- S 't ' ' I . 1. A qv ' , : " e 'T ' e 16 ' ' ' . e f' ' W' : 1 ' ' ' ' ' B b 2 "Wiz li ,l1 " . C. V' ' ' ' say?" . - ' 'Z " h sei Q, I 4. - '11 ,, , A A . . ScX."' i In A l 1: A 1 I S. .' :O .1 - 44 ' ' v v 's ' H- 7 ' 1- . I . .., . ' tl ' . l " , ' .1 x X, .. xl , sv I 1 Z 1. 5 A A Z 1. xv. b, . ' ' ' is ' 1 . ' ' 1',1us." ' '1 M1 I .: " h. no. .Th lt' ' ', 11'1'. '- ,. . 1' ' 1 s.1's ll! '- N I H I lN4I1AXYi'Ili Xvvf. "', .?,'jTf' II Y 'iw' f 11 , ,mi ' - "4' ' r, Trl Ii'IVfIAI'QXIf'1fl4 ' HN'l'!'IIi I 4 mf zj.l1+U u N . N 'I' , N 'C FN' C11111111 1111 1111 C11111111 11111111 Q11111111 111l111N L1111111111111 111x 11111111111 1 C11111p11111L11tx L11111p11111L111x C 1111p111111111x Q11111p11111s111w L111111111111111 0111111111111 1111 C111111 111L111x C 1mp11111L111 C11mp11111L111s C11mp11111L111x C1111p11111L111s Q11mp11111L111K L1111p11111e1111 Q1111p11111c11ts C11111p11111L111s C11mp11111L111s C1mp1111L111s Lomp11111e111s C,c1mp11111e1111 C11111p1 11161111 Co111p1111e111s C0r11p11me111w C11mp11111e111s C11mp11mL11ts Cr1111p11111L1112 L11111191 11111111 L 1111111 111L11Ix L11111p11111c111s L11111111 111LI11S L11111p1 111L111s C11r11p11111e111s C 1111p11111e111s C11111p11111e111s L1111111 111n11w 111 1 11f 11f 111 11f U 11f 111' 1 1' 11f f 11 111' of 11f D1 1111 13111 udhc 1 111 J111111N1111 111' 11 H 11 K s D S T111111111 C 111111111111 S1L1IUD SCIXILL S1 1111111 1111111 17111111111 S 111 1 VK 11d 8. S1111 L11 S 511111111 1 1 101 111111111 C111 'a1L1f111 A S 11111gb C11 T11L S a111f111 11111111 Sales C11 T11L N111 f1111u1 BL 1u11 S111111111 UI1dL1XXKJClC1 S11x111 S111111111 JK 91 1711111 V111 1 111 VV 11111 A S4111 lu 18, VV111lL 511118 'I11c Fc111s C11ff11 S111111111 r111L Vogun B1 ILIIX S11111111 1 N Clouse SI11C1L1 D111y C C 131111111 8. S1111 WLMQ111 Auto AsN1C 111: S11111 111111 1111 F T1 1 L 'NI 'Vletigm W1g O11 8. B1111x 1111 SLIGLI S11111111 1111 K 1 'X1cGre xv Rex111111111 Pcopleb N111111111 1311111 N1 xx 1 x 1f O1 1 P1u1111e S1111111 C111111tx RLc111c1L Nad WMM C1111 11f C11L111s QNIQ11 111.11111 1S 1 11x L 'Visa l11A11I1I1 111 PQIIX 111C 1111111 11618. V111 1 1 111 1CG11111g.,11 K B111 SLL11 1 C11'lI1ES1 W11s1111 GL11e HXIJLIS O111O P01111 C11111p'111x J 11111 V1 L11 111c1 11115151 ci O1 11111111 Q11 1111 cms 1C F 1 N1 11 '11f 1 l P11 p ' 1 1 .1 111' 2 R11 V1 .1. 1 111111 ' 1 1 5 111 J 11 1 U. M'G1 111:11- ' i 1 .' ' 5 D' gs ' ' 1 .' 1f 131' flf1XVliy 11 " W11:111 S1il1'l'. 1.. 11, Si1'z11x'11. Mgr. C: ' 1.-111: U1-1'1111.' cpz11'111111111 .'1111'11 'r 1 ' 1 ,'111B11"1 1' ' 1 '11 U11 '1 T ' 1 J 11f T112 iC11e1"s G1':1:1111'y ' 'i 1 's ' 'L ' 1 . ' ' 3 Q 11f P11 Q' . "1Dll1llL't' 11' S111-1-ts." 'f Ii 1 .'111'D:C ' . ' 51 11 1 ' 1 s 1 1. :L ' fa " ' I ' 1 .1 11f 1 51 ' . ' . ' . ' ' 1 :11f 1, zj -1 -1 1 Yi ' 15111 "' ' ' - 5 fC11 ' ' 2' 1 M ' .. .1. . K1111f " ,' '1 ' 5 Ht' 111 " ' 1 .' ' , l11'1lXX'1 .'110111 F: ' X B-. ' 1 X- -1 ' , , L A C11111p11111c111s 111' E. L. Page S111111 S1111'c ' 1 .' 11 ' , ' 11 1"-1 1 1 1 3 11 . . ' ' 1 . ' ' J 11f 1' 1' ,'.' 1 1. L 1. 1Ci5'I'. 11 ' 1 5 of , . . 1 1 1' ' 1 Q 1111111111 " 1 . 'E A -W. J. S 1' S111 ' 5 11 - 9 'K Q12 '1 ' i of 1 A . ' I 2 '-1 Q ' Ji'.'11 ,111111 111' ' 1 11f . ' , ' . ' j 11 1 11' ' 1 5 11f 1 1 I 111 ' 3 ' 1 1 5 11f T111 1 1 ' .. 111 ..111'111gs 111111 1.111111 C1. ': 1 1 1011.1 . . 11112 1 '1C5' ' ' 1 5 111' T 1 11'-1 r1'1'1t'2l1i'1' ' i 1 Q 11f Cz ' L11 1 1 ' Y.11' S1111- ' 1 1 Q 1' B' IX z 1' 1 1 1-'1 s -'1'1111 1111111111 C1. A X S V C h .1 J. I 11 1 ' Q 11f 1 -1 3 ' , X. A ' , 1. ' L -1 ' Ii. 1 'fa 1 11 -'-151 H1 . sch '1 1pt'.f of 511111111 Q11 1 11111 111Q'1 11135 1111 k .1 1 1111:y :11'11 1111111.


Suggestions in the New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) collection:

New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 1

1921

New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.