New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH)

 - Class of 1929

Page 1 of 142

 

New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collection, 1929 Edition, Cover
CoverPage 6, 1929 Edition, New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collectionPage 7, 1929 Edition, New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1929 Edition, New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collectionPage 11, 1929 Edition, New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1929 Edition, New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collectionPage 15, 1929 Edition, New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1929 Edition, New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collectionPage 9, 1929 Edition, New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1929 Edition, New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collectionPage 13, 1929 Edition, New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1929 Edition, New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collectionPage 17, 1929 Edition, New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 142 of the 1929 volume:

, Y 9 ,-4 4- X-fx NW I Wim! yum gm xg, I J ,, . ll -fffff Q" Y Vtxxj X fx N v X5 N Q L L X x X, x 3 le. ' f I -4 112 I I gff , . ix ,,-5 ff Q "-? i Wi: ,34,,,y "' -- fi Q 1 1 , fi-.Li , ' Lili-f 'fflf' 4 uufuurh To IJICIUIB md tell of you For you are the stuff hfe s m'1de To tell of the greater New Lefc mgton and to ghmpse at Almfi Matex s paet These are the purposes of thls L9X1I1gtOI'l1'1Il C'VXCY'5CY5fI5CY'D'Y5CY5CY5C'Y5CY5fY'7c'Y'n'Y5'Y5C'Y5 I I XINI IUNI KN 6Y56Y"Q'Y5'YxCYUY5fY5fYN'Y5C'Y5r'Y'5fYNfY5'Y'7C'Y5 XPPRECIATION Bemuwn of hls unllmltecl xulflcex fol the plomotlon of school 1Lt1x1t1 mel hu un1fo1m Slg'lL1fw no The Sunxou offer to NI1 Nlmqm 1 lppl eu ztlon IJ1 DIC -VIIUN 1 kncmlu gmgnt IDIJILLI mon to om who h IS XXllllIN.5lX mul Vllll o LIN dm lo 1 u IIN ID High Qnhoo L cledlcate thls xolume of the Iefunff tomm to Mus XIIII im Pon ell l'ne As an za' ' ll l ol' our I .,,'2 ' j . Zh. .' 'K-V lab 'f " us and l' 1' .' 'ing our ' u' je: ' ' I' l, xvi the Senior Class of 1929, respectfully .2 A V l l ,L k.1 'Lv ' ' 52 ..' '. S 1 . ' A. . 1 l ' '. .es 1 ' ' .'zz"j'. '-'A 1 ' " . '. . 1: ou' z ' "2 ' . 3 3 3 E 3 3 3 3 3 3 3 2 3 E 3 3 3 3 3 3 3 3 S 3 3 3 3 ILDING BU OOL SCH HIGH XINGTON LE W NE THE '- Six 'YxfYC'YVYICTI'YBCY5dT'FfIC'YI6r'X1'5ffb6Y5CYDIIXINIHINIXN f '5 I c' 3 YCYVH fl f K GI Illll uf Q,LTlIIllII':: I I -X931 S UM ANIXAIIKI s II Illklw A LNNI J I1 IIN Nun I , E A , ,I ,I Q ,KAN I .' Q" f . f fAVII'5fl fX7I1T'r3'5 I 'ZA A'fl'U1"' 5' , .............................. 1 I I I I I I I I I ' I I ' x x ' I I ' I I I I I I ' I I I M W. 1, I I AIHI.I',lIf 5 I I I : -2 N H YI : I I I ' ' ' I . 501 ZIN . I I I , I 5 E I A I, '.I-' I : : I AI V 'I 1" .'IfNfl I I I I I I I 5------ ....................... -4 CYR'JfYx0'U'Y5ffY'D'YXCYX"YN'Y'uf'Y5c'Y 6Y c'Y5 v il C'f'f Km X, if sl ,fx ff X x X R X 5 Y ffk I Cr PCAINCY fx ! C'1A'x'f5c'YN'1 NTWCY' W' Haw Tp Dm D 1 x X 1 fl K .5 ' lfuf' l,liXlXl1"DNIAN L' fr" JV f rf V7 U ' 'X W f If If ' fl! MQ Y My fp J X 1 ry ff' J ' X' J' i n qu JWV1 ,X JA XR! lgwxxlly , I 1' A 1' ' xv' -X XV! J Lx 4, g ' ff Xkt Li' Lg in X 0 Q X V ii Y f X 4 ' 1,53 X X L L X Riff? X I, if iii X if, K f l f , .tif K' f Li y f 12 5 X 1 ' ' Qi - , 52 L---d -L f 5 1 YL CDU5U5CYVY5fY'5CT5CT5fY5C'Y54'Y'1f'Y"C'Y'1fYWY5 I FXINK 'IONIAN QYbCY56Yb6Y5C'Y5iY5CYb6Y5dY5fY5fYHc'YH6YbfYNCY'5 ARTHUR SNK ARTZ A B Obeilm Collnge Hu pusistent efforts in m unt un mg thu highest st md irds in the snhool has made him a splendid ex THONIAb XX NIORGAN B S in Ed Ohio Unixersity 1921 His loyalty ud klndlv Lonslderx tion and friendlx .idxlce has won the friendship md ulmiratlon of both studentx and faculty 'Nine J ., L ' ' Y 1 I I 3 ' 1 ' Q .' z z u ' ample for his faculty and his pupils. N , ' ' v':',z- . L, . y 2 Z . . .l nl I 7. 1375 ,X -uv M Q.,- FFP 1 fffx 0'1" 'f I1XlNl IUNIXN 'P P 1'D'YxCYVYXfYNfN'Y5C'YNr"'fN'Y31'Y'1Y5 11111111111 1111111111111 N 1111411 111 IQULI I 11 11110 fl 5 1 1 10 41" IN 1 1 N 1 1 11 111 N l111l111 1t11 K K 1 112' N 1 1 1 1 IX lx 1 11gl1x1 1 111 1111 .111111 F1 1111 11111111 1 11111111111 f I1 I' N 1 Xlfll ll 11 lllt 1IU'1L 1111 1111111 X ' ,""1x11lfF1'V'l""l'5"1'x" ' ' 1' ' 1"1'x."5 1'1" 1' , 1' 1 f' ,Ch 11 , ,1 I ,F 1 fp I1 1 K' . . .- 1 1. - .-X1'111l11' A. .'XV211'1X 1'f1' mics. 1 1. C' 1' "'1I111Y 1111141111 '1'1.lYll21' XY. .X1411'!'2i11 1'11' Y111l'S 1111.11 1'111'1111-115 .X1i1'i:1111 V 111-11 .'11i -11111-, 1' 1 gy 111.11152111- .X1:1111-1 1'111l111' 1'11'llI1l'11, 11'.'t111'y 1111111521111 .A11l'l'111. N11-11111:s f'1111111111'1'i:11, 1'11y.'i11z11 1511. 111111152111- 315' '1111 1"11w11-1' 111f1111'5', A111111 's lii11111':1 11- f'11i111.N'4 11211'1it'1' -11 1 2 "s 11111115711 f'11:11'111s W 'N1l'1l11 1.:1ti11, 1C 11411 1111111 1 '1i1:1-"x11'. .'x11111' .I111111i11s 1'f11p'1is11, 1'l1l11i1- S111-:1ki11g 1111111 Si:1l1- IC. 1.. 1'1'1'l'.X' 1'11yf-1119. 31211111-111:1ti1's X':11r1:11:1.-111. 11111. 31:1-11111 W111111111-1 G11 lj.fl'2 1 1 11'.'111'y 4111111 I'11i1'111A4115' 131-111111 111'11l'-V IC '11, A 't 1111111 1'11i1.1'1'f11j. A11 1'1 11111' ?11I1gI , 31' al ' 'Q' 1112! 11.11 S!:1'1- N11111411 f':1f111-1'1111- u'11111'1' - 'I' 1 "Q H111-1 F211- 111:111,1's 11111111 11ist11'y, IC 111:11 11111-1r':.11- SI: 1l11'1' 112111 .XIIQ1 11-' '-111-. .-Xg'1"' 11 'f 111,111 1'1 1X1'1'f1., 111111-1 1.1,1v.'1- , 1, , , , , Q 111,111 l'1 12111--1111 11111-11111 V1111 V111111 -'1'iz11 11t'1'11'1- '1'1':111111L' 61 af , ? 1 i L. V Q X 5 . . . ' ' . W V 5 ff 1 - 1 Wyftfl Xqfgi' 5. H V, i ' 'EL 7, l fy , Q 4 ' ,- ' ' lj Argggvl K k v z W ,- -' '. ' 1 . ,A - . f is - .W -. zz- - . 'su' Q, 471 ., I 'X!Y ff- f 151 X W W rx 1 PFY I r"fNffF NTI i -s L Y Ml f 1 N h P 1 P l X 1 ravi?" 1-V fr lhlrtu Il S. ,"'VfRfr 'Ui frV1"Wfw"1'Uv'14PM- lAlQXIX1Q'I'liNl.XN fvlrfr '1'Av'y'v . VXPWX , y . ' f QXl2ll'.illl'i1' llzuifl,-11111 Ifrlih-1'-111-4'him-I' IZvr'1l::m Iilwmzx .Xffifmlll lfdilwr' ll:1l1i:'l.lf-vllxilw Hflxiflfk .Xl2lIlHL'A"I' Willizgm IZ:mflf+Ipi. As!! U11-illtvx Mgr. IN-znrl .Xgwyvlf-lrmzl .Xlldwliv Iffliim' M:1l',x' .NIm'Hk1+j5 X41 'X-XIX' lfrlilul' .lzlvlx Hir1:111Q'l1 ,Iwkv Ifflilm' Ifflflll' Ilirlaimm-1' .XllX't'l'TiXi!1! Mgr: lizlllrll BI: nw- Amt, .X1lW'l'Ti.'ill4 Mgr. U1 1 :1IrI ID' :hmm AVI ist I"l'illlt't'S Ifie-nm-It Vlzlss llislnrizum IC113:-mx 3I111'r':1,x' Vlzws Iwrpllwt K2l7lllQ'l'Il King f1l2lSS Pm-I xIil'iZL'll V1-Hkffll Vlzmfx .Mi 'isvl' '1f"'f',-n 5:vffLi'g1mw gfiflflji.. xx ,m.E1,l2 "'Y 'V" 1 ,..A .v.. 1 .','Y Q x 1111.10 uf Lhlll 1111111 1 N Xl K 11111111111 1 1 1 1'l'l'1"1' """" 1 '1'1"' "1,1,X1'N1,111fx-1XX' 1 51 . . -Z .. ' K, 1X1I'.11.1'1. 1C1':111.+, 1'1'11.X11111111 .111',1X, 1' 111111 1 .N11'.f'..-X.1i1111i11s1111. xv11'K' 1,1'l'w. .1111 11, 1' 1 1 X11'.W.11.1ii11111:111 N1121' 11 11111111 11 11 11 'A111'11:111-1' 111x'1- 1111111 1141 1'i.iz1-11 1'111' 111s 1'111111111.11i11 111111 1111 11111 11 for '1 21821 12111111111 111111 1111501111511 1111-11111111' 111. 1111 1:11f111l 111 1 11111 1111111 M 0 lazaea eniurs Qi fa f ? iw ,X f V5 U 1 ,X Af X, CFWYXOB FFPWYHCYBCYYY c'Y5:'Y'16YVY5Pf5fYN I l XIX! IUNI XX CY'CYxCY5'YKC'YVY5CY56YX6Y56Y5CYV'f'1c'T5 YHCYX if AL ff ss-4' Pg! ,,f"' 1 Q li Wxvx - S x fx! Sm K N: M ,fx f'NN ,fs-N,-J ' ix! BRKNNOW lN1'Rlll lenerfnl l 1 Q b Claw Presldent 3 n XRI Hl R 'NESNI ON Professional 1 h ills-Q Qmcrci ITN S X lu I rm sldent 1 M.XR.IORll MlN.Xl'I' Pom ma I'l'i'll l'l'1ss Slcrctwry 1 lhskdhall 2-3- . C , - FRANK C081 f mm ml 'il'L'lSllI'lI' 3-- .,Y Q. Thx Kelley Kid Eighteen T11 A L A ff f-N4 N x xxx - .... -.SRX ,WH-fi ,XV IK ' KJ C'YxO'Lf'Y' I CY'N'Y5Q'Y5a'Y5c'YHc'YN'Y'7c'Y'zc"Y5"Y'HC'Y3 I I' XIX! IUNI KN CY5CY5CYD'YxC'YVY56Y'nfYkfY5c'Y5e'YVY56Y56Y'1fY'5 if J R, 3 x K I' I 1- . R Q-. f 'A' ., x - . . X . . . K I NX X. I, .- ' X x, i - H -- .- .!"!rmX fy af fax-f X-J , .ov PR XN1 PS BI NNEI I I rofessmnal Orchestra I 2 3 Smit Nluxu lnntut I IIN I enernl I nurse uthlll skctlnll I S ali SYLVIA BAK ER l'nmmerci'1l Foursa C 'AR KIRK. 'I I rufossiun: ' otIJ:1II I.- Staff . a h. fuh 1.-I Lihrary Fommittee Ninvtovn SF if L 1 Ji. fy YL M I S, '. 1 hx 3 ' ,V - ., . KR . . .Ns -x f -X xx-X -NX Yin., kMfI' ,J 6YbfYbCYbfYN'YD'Y5CYbCYbCYDfYbCY5c'Y56Y5fY5Ofb I I XINI IONI XX QYhQ5QYjQ'1:jCIjfY5QbQ'YjQ'fbfY'7C'Y5fY17C'Y'jC'Y'5CY5 -X TTTT AL A-. -x Yr ' I X X ylxr T It xX -1 mf-Qryuf 'N X -Kfvvim 'Af L fy fx 2 Z1 f K.-RQ If N, ,,.vL,f Bl R'l H X BRONX N I rotessmn al h t lub 7 Basketball 2 'I 4 St iff Orchestra 2 DON -KI ll llOD5ON t tnoral B lsketh ull Pootb lll X t b l IJOROI HX CRL NI tomme-rcx nl 'EWS 101 Ji.. f-N 5 -A. Q f A 5 ucmc I, LO ux1.15x J X General Orchestra I I Football 3 4 Tw ents 4 f ff Q'Y50'5CY5fY5CYIfYbCY'DCYEn'TbCY'5a'Y5fY56YbCY5iYD LICX I NIQTI JN I A N CY5dY5CTDf'f'5CT5fY3CTbCf5fYbC'Y5C'YDCY5CDCY5Ub fX ii k ,am .J HN Q x X xi Six Mfv X NI XRIURII Il U IIISUN Irnies mnll Si III I nsluilnll 7 nhm tr 1 h NII I II Nlx Irofu mnll Iluh I I'fNlIll1 h Urchextrx I 7 'NI S C ommerull lhe Iullu d N I IIL,IINI1 S ull I Rueptlon I 0flll'l1IItli h Ixclles Iwzntx one ls A 166 .,.f Z'- S! J A, , Y 2' ll fX I I S L91 K! bis Z Xxx! ff, .K fx! A , h . 5 I X y - x I A P- A N i fy -- -x K xx I ff 1 1 ' .- I al J," fy I .,, X' A ' K 1' ,L IN. ff" 'I f xv, - x 1 I, f XR ' f . " "'m'x I :rl M ' " N fx , Sid e I ! 1' 1 X b I 4 A . VV, Q I IJ ' III' ." gf-,ffl-x ff ' XJ If' :fy-' " N X. NX xx S I 9 ' I A X i A 'Q 7 F I lf : V : W - I Q ..... If A f' 22 ' v ' 'I V . :1 F 4 " A A - ' 1 , ,Q . . I.: 1 it I . V L . i , , A U A ., ... ., - ' M A ,j A M , - 1 ' A - . - - , 4 5 '. ' 5 r: N . f. A 5 Q ' ,1- S In 3' , N if 7 If 1- N ' E I ' 'f 75 - . N 1 'ff on L, ' A 'T' "' ,-Q 95 .', .. - 3,5 ' I -E . I A 7 In J' W ' Z I- .A ' 4 I. ,-. I - tl , N I I xy? ' V4 ,-""M' 1- " XX xx 1 .Y X ' .. ' -I X xx " 'r' A - , . V :I j I " 'I -N , X ,NK X I I fx! l, If A, lr, V -mn A . , : - 1 ' ' --K , rf .X ll, 1 - X 'N " f , .5 B X. xx fl, QI," 1? ' A ,, f lv' I 'gap .X XR -.N f :ffl I A If ! if . A f , If , M h dh ' N rf fx. f. X j f ,f 1 N , ff 1 X, , ' Q ff lx Q h , fl, V ,Z ..,A . ....,. , ."' AYIUI XALZ ,NE XX IEP . . H M 2 wh I Nec YECY5fYT1'YDfY5CT5CT5C'YDc'Y5n'YbC'Y5c'Y5TfY5 I, IC X I N I I 'IT IN I A N CY5U5dYbfY5CYbfY56Y56Y5c'YEc'Y51'Y5t'Y5c'Y5c'Y5CY "7S'i. ,HK lin! ll. fx IRI NIIII I 0IIll1IlI'l.l 1l 1 I S 1H Rueptlon IUIIIIIIIIIIK Ihe Iulles Ixld I NI 'III R I U I rolusmn 1I Sl :II Rue-pt1u11 fllIl1I11IIIlL I lhr lrx IUIIIIHIIIEK ISI IXN 'vb C' AL ...J 'X 1 X A-. NX XS? LM, AMXV rv Q ee I uh Ispsx Rmer Ihe Ixellew Kld Receptlun I UIHIIIIIICC RUBI R I NIUSI' R D ISI J XS Nf' IIFUIQSSIOIILII X I ww enlx two I ' N 111 ' . ' ,vm -r , . 4 ax A ' X A Glo - 'luh XXX 'Y Q11 " Y ,., ' I ' xl X! ,X A.'I I X -I Y. I. I 'x ,X X xx ' A I X X f' I 3 A I'Zl'G C , ' li ' X 1 1 , ,. ' ' ' 11 1 , f' I ' u , . I . , I I I ' I 1' A ' -If' f ff N I' 1 ! I,0l' .' -1 .ues - .2 1 Comnlercial ' I R, 4. K X X V A A. I K fl I , I H I 1 1.1 1 2-.5-Il 1 1 1 3 I . . . .. ' U 1. 1 -' X , X . . , - :XX Alqibx I gig? I ff ff If JA, 'I " 1 L' I Nj . J x'A1"1""4'-I ' JI! if CYbU'CYx6Y'G3'Y5UNCYD6YxGDCYbCYXCYb'T5CD I PXINI TUNI XX 6Y5CY'DCIbCY5CYbCYbI6D6YDfYfDCYbCY3C'Y5CYbCYb Rl lummeru ul lnurse lx Just x N IN lunnm ru nl S IH all spsx I 1 . . l'!lI'E NIH Q linglish .' . 'u L-I .h . 1. library l'nmmi ex 'A " I .C H01 .' i'on1nwrci'1l :mv lic. I' Bunquc-t f4Ull1I'l1itti'l' Twenty-three tbbi AL ,fam A 'Ill A --. A B K,55X -X xxx , ff"-5 I 'ZFX All -. 4' ' I X. fi X Xfaf' fmff in ff' fffnxxx, Z., fx-JV S XR X Ixll INN! lummeru II me I I PIIHIISII 'I unex I P I I sketbill 7 3 I I lv-s Iresldint I Z RI"I'II I. NK Cun1n1c-rciwl ' ee K' lh Z- Vypsy Rnvmr' Lihrwry IYOIIIIIIIIIQQ l,. '. ANVIIIC N ,..' I'umnwrciz1I 'l'we-nty-Your F9 "7iS. JDK 5 fx , 7 I , ,X I Nvfv jf KM fxwxxj I ,EX I N firm rx I .x x m660U:mmmm6nmmmmmfvUX 1 4 fi ' bf 1, 1 I . 'Q' ' Y Iln - Cc. 'luh AY 'Y if X . , 4 AMOS SNIDIC I A 1 Y I , Ar .IcI, Q -Z.-I ' ia 5 ' 1 L.-2 - f I I A I A ' - ---:s b Glu-I'lul1 I-2-JI f I f I f ,f j , 1 I , I I f I 1 I f f' I I , I L I I I I , I A IX 4 x X I lvl Il Il XX f I Q ' I I 1 " - ' A . I I 1 I I I I I X I In I I I X X X xx 4 4 X ISI III I s Lf X CYbCY5CIb'YDCY5'DUbUbdT5CY5C'Yb6Y5CYbC'Y5CD I PXIN1 IONI KN CY5CYbdDU5iIb'YbUbCY5CDCY56YbCT5CYbc'Y56Yb 'iifi AL All A V 5 .El -5 5 ' Rl lHlxlN1 feneral Nll Pl l IPR enerll iourse Urchcstrx 1 lx XTHI PEN RINI lenerdl St iff lee Klub fwpsx Rower ll Il Ll XXI R XNDOLPH Professional Staff Nlath K luh 7 'lwenty fue fT iii 411 A R-1 f'N 1 5 gl X XX o . x jif ff ' o ' V 'l N ' 1 A A 1 ' l . ,. A ff"l' .xfrf A :,' I " ' .b ' A , 8 ' hV-' , -. ' 1 A . 2 -r 5 x , -r l l-v 5 wr l l X, X , A N SA, ' 1, I' 2 BAl'Gll 3 X X N ll , ' . X :lv - 1 ll l o ' ' A 1 1 ' gh, V r 4 S A, I 1 ' ! Q G ' 3 Y 4 I 1 l l I I l L Q l l 5 a f N l I .lfh ' fd 'H FPCYVYLCID f5CI3'IDCYkO'5ffY1fYXCYVY5OQ I I XIX! IUNI XX c'Y5CY5Ub'Y5CYb'Y5CXbfYxC'Y'fY5fY5OAC'YbC'Y5CP "'7i'i. .IDX A fi -- -A 5 6 lOl ISI' IxIFNI R nmmzrull Office I IRI ED I Ol NI lenera Poothlll 4 Ihsketlnll I I C DUROIIII Q11 IxQ Kommercml ee 1 ub PDIIH SI XFFURIJ ommmruxl I Isketlnll I I lee lluh I 1 I xx entw but Ak '11 TT ASL .4011 li.. -- 5. D' X ,J 3 if -r V , -r g . U E A' lx A V I I V I I 'I ' I - 1 I I ' T N. I.. 'lub I I f ' L 5 X GI 'I 1-2-4 . I Il ! ,I f 5 i 4 I . 1 I ll 1 Q 2 2 I Q I x UK .1 Q . 1, x ,Z Q I X6 iz," 2 I- ' U ' -I , ,J X - N. I.. 'lul X K' CYbCY5C'Y'DiY5CD1'Y5QYbCY5fY5CY5r'Y5fY5C'Y5fY'1fY5 LEXINCQTONIAN CY5UDCY5G5CYbfY5CY5C'Y56YbC'YbC'Y'zc'Y'1c'Ybr'Y5CY5 Z-'S tii' Ali Al fN X Xvkx X X QT X Nxfh NDI X XX I IICJNX C ummerm I ll l'lu lee C lu 1 CCIRX ICINSPI Cencrxl Baskcthxll 4 Clue C h Home l'c Club C I R XNC PS KINC C ommermml Rc-Leptlon C ummlttec lfwfi, IIJXX um nm fx' ALJ Z'-vw!! .C-'f fav! via ,am ll -- -A N fx C0l'IllT1Cl'Clll f I w entx sex en 5 -r , -,E 1 CV -I 'Y 1: ' I :z W .'Y ffl -X xx . V I , K f x A 5 X Q C 4 ' C , QC , ' J V f C A Q - 'lu l I I N. 1..A :lub b 4 C f 51 3 - I, Q C u I vlfif f Ilwff 2 A h . , . I E K ,C X HX iERXx.5,.T?1s.,xX W Q N N... -','f . 41 ' I . .'a fl! 6Y5CYYY5'YLfYk'Y5C'Y5CYkC'YN'Y5CY5r'YN'Y'DfY5CYD I XIX! IUN d'YlCY'a"YVYxC'YUY"nG'Y56Y5n'YN"Y'5C'Y5c"Y5c'YbCY"14'YX .f""-X if 1 L .EK x D- J S V X' 'Daz Nj ,XV Ad ff? l I H f Xl I SI I Rl P 'N 1 ommc rull oihlll Q lu I IDII VIIIS KOIIIIIIQ I'LllI u l Ihe Iullew Ixld I' Xl I, SIOII E 4.1-n0r.1I Iwmtlmll I I Tw entx eight 'EWS .4111 A 5 X Skfwf' if XXI rjmu 2 x 1 fx I 1 1 I, Q i"'.'I.KN , , I , ,I , , , , fif I I I I Q "I I . . I . A ,ij 9Kq,:,:,,4! f 5 . . If' 7 ' I5 A .' " 1,03 F0 1 3-I 'Y N. I.. ' b 1 'Y ff I ff A 5 f . I 7 I A A I i g 1: xl, 4: ' ,fox f A I I PM ' P V Glu 'luh I-I 4- I , I f .4 f f I , I ' 2 I I f I K I , I X I NX 1 "XX CYXCAIWCYB PKYX PT fU1'Rf1n"P'1 F0 YVTX IIXIX1 IUNI KN "YXCY5Cx1'x'1'XCYVT'ffVY11'YVYWYk fNf'TX fx' U11-f-11 1111111 111111 11 1 111' 1 111 1 1 N 1' 1 1 N 1 1' 1 N 1211 1 1 X 111111111X N1 N PI 11111 N1 N 1 1 N 1115 1r f 1 11111, 1 ,M x I 1111 N 1111 1 1' 111 111X LI 1 V, Qu 5' N jf 11111111 nme 1 pf f'11 1117 M, 1,5 ,,1,1f,.f,-11 1 - Q , 1, 1 '11111' 111-1111. 111111- 1'111W11 211111 1111- 112l.Y 1121.1 1' 1 W1 '1111111'11I111I14Y :1-1111111 1121X'5 111'11 11111111. 1Y'.1'1'111'1'211111l1l'1l111'21X'l'. 11111 1111 2111 1' 111' '1'11111'1-111'1-11111111s11111-1111 211111 XY1' 111151 1. . '1'11-1'1-R S111' 1115s 111 1.111511 '11111 111111111.' 111 1'ig111+ 151111 XX'1'1111,'S 111211 111'11 x1'11i1i11g 11.111 11: 111 1" 11. 1111 11'lX'1'1L1'11 11111 s111 '11 111- N. 11. 11. S. W1-' '11 1111111111 11111 Q211111' 211111 l11111t'1J111'111'S1. S111 1 ' 1' 1 111111- 11111-111'1111 11.1 111- W1 1 111c LII 1, f11'1i11il'11111'1-1'i11 21I1I1L'11l'1'1'1'11 11111.'111111. .11111 11111112.1111111'5l'1117f11l1114114 f11'1' 21 11111' 111111? 111111. W11'11 111w114x'.' 1l1'1l1'1J11111l1'1111' 111111111 111111 li 1111. S11 111'1'1'.S 111 1111 111' .X'U11. 111'11'11111's 111111 1'1'i1-1111f. 11.K.'1J111j'1111 1-2l1'1'XX'1'1121S11111' 1'1'1111XX'.'1111J 11 1.'. X1'11'1'11 111-g1111111i11g' 1111 f.'l111 1415111111 1.151111 1,1111 g51111111, '1'11 111,111 1-111' 1111- 1'111111's 111111 11111' SQ'1111111.S 1'11i1' 112 11111. A11' l1"11 111- 111'1- 11 -11111111 W1-'11 1-111111- 1l21l'1' 11111-2 1 111K'11. '1111 1'1-1'ix'1- U111'.'1'1l11111 spirit. 211111 1:11-1-1 lx' '1g11i11. -1111111 111 V111 . 1, 1.-' 1-.5 1-'fyfkf 11,1fr1"1 1 .ff-414 Srmur Glass idrstniu OFPIFERS I iesident B1 annon I4 x e11tt I ice P1 esident Aithui Nlewlon Qeclet ll X Mai ioi 16 Ivlllldllgll T1 easui ei F1ank Cost Class Colors Purple ind ll hite Motto Do Right and Feai lNo One Flowei Violet leihaps, in even a xeiy few yeais when we look back oy ei oui high school days we shall iemembei not English Latin, O1 His toiy not exen the games O1 any of our adventure ex en some small humdi um events But since the VSOIII hlstoly seems to ie qune 1 somewh it moie foimal chronicle, ac co1 ding to custom we make 1 iecoid ot oui high school caieei Just 'is for over half '1 century other boys and girls haxe been assembling for the first time in N. I . H. Q. to be labeled Freshmen so did we in our turn enter the halls. Pride in our class we may have but we c mnot hon- estly claim a beginning more auspicious than those of our predecessors. We found our- selves in a new w orld of schedules, room numbers and many strange faces. It was not long however until we were able to make some order out of chaos. less often did we make Freshman blunders and names and personalities became attached to faces. To complete our organization the following officers were elected: President Dan Jenkins' Vice President, Brannon Everitt' Secretary, Rose Donahoeg Treasurer, Leroy Townsend. Proud upper cilassmen might brag of qual- ity not quantity but this Freshman class of eighty tue was detei mined to show them that it possessed both attl ibutes Nl e plompt ly launched into social actiyities with a Htl lowe en paity given at the school house ind enteiprises we made oui presence felt Sex eifil membeis contributed to ithlctics and music and as a whole the class acquitted it self w ell in a scholastic vsax Thus the xeai passed X 'ication nearing its close it was with pride and eagerness that we anticipated the fol- lowing year when we should enter the new school building. lf r the first f v cl-iys though our newly-acquired Sophomore pride suffered as we experienced again our early trials we knew little more than the Fresh- men where to find ourselves. With the rest of the classes, we soon became adjusted and as before gave our enthusiastic support to all school enterprises. We do not find a record of m-my social events during this year. Perhaps we found more scholastic endeavors necessary having encountered Ciesar and Geometry those subjects to m-my were 1 thorn in the flesh. This year our fortunes were guided by Joseph Page as President' Dan Jenkins Vice Presidentg Leroy Townsend Secretaryg and Brannon Everitt, Treasurer. Thirty CY5fYXCT5'YxC'Y"'Y5CYbC'Y5CY5fY5c'Y5cYhc'Y55'Y"1C'Y5 LEX I NHT! INIA N l"X'5CY5SUbfY'7fYDf'Y'1C'Yxc"Y"1fYhc'Y5C'Y5"Y' CYVYICY As Q 91 0 I A . , I-I 1 L Il.As' A V V H V -I 3-,-' 7' , , ,' Q 4 1 A 3 v K . 2 -my VVYVV H V 1 -.' -' ,I ' . ,I , ' 1 2 " ' L ,f T ' 4 I - ' , v . v r ' ' v- " v v. if 1 K I v 1 . ' lv K-Y . ' sky Ax- I - -' ,lvl 'A . - - 7, , v , S 1 I Q 7 I 1 ' v I s Ls I .1 3 2 "achievements," but exciting escapades, gay counted very successful. ln other school f - 1 A Lv kv I . S. 4 'S L' . . A1 . ' v- .' . J A, v - U ' . . 9' V 1 . . a . . e' if , ' . - I L L L L ' I L L I 'Q 2 I. 2 4 1 1 1 '- - L91 1.1 . v .iss I . ' ' - . ' I L- v I 2 . . . ' . K- ' v ' L- . I L. ' I vi Lv. L- 1 tvy- - I y 4 L I C I L 1 L Y A J X L L J A L . l L L . X 1 4 L J A H I M c I A . 1 I I . 'o ex . , K A X J ' 7 l 2 1 ' X I LI I Y I , 3 1 L L I V L L L J AL 1 7 7 I A L I L J L L L I L L L L I U . L' I Y r 0 I I ' 7 I , , ' I c 2 I ! 1 I L A v .xx A 1 . L 7 I V W 66 J 1 I I. c . , V 7, I I 4 CY5ffY'CY5'Y5Cf5'Y5dYb6Y"C'Y5C'Y51'Y31'Y51'Y'1CY'1iYN I I XIX! FUN1 XX 1'Y5C'YxC'YbfYx1'Y"'Y5C'Y5C'YxC'YkC'Y5CY51'Yx114'Y'11'Y'5C'Yk 1 1 11 11111 1111 1 111111. NX 11111 111 1 111111 11111 1 IN 1111111 N 1 1111 11 1111111 11 11111 1 1 N 1 111n 1 N 1111 1 1 I 1 11111 111 11111111 f 111 1 11111 1 1 1 N 1111111111111 11111 111 N X 111111 111 N N 11 111 11111x1111111111g 11111111 111111x 111 N111 em11111 1111 11111111 11111 11111e 1111 61111111111 1'111111111l1 11111 111111 111111 111 1111 111111115 111111e 1111 tlddltloncll 11111101 Se11101 1111011111111 111111 D1111112 50111011 ,1111 111 F16N11fHd11 111111 at 3 1,.. 111 111131111 1 1111 111 IX 111111 11111 111111 11111 f 111 11 1 KN 111111111111 1 111 112' 111111 11x111111x111111111s 11111 1 1 11 11111 111 W 1 1 11 KN 1 1 1 1111111111 Nl 1111 11 1 1111 11 1 1 11 11 1111wweR 1 f 1111N1 11w 11 11 11 111111 lNXY11l1T11 11'1 11 111011 111 111 11 1111 1 111 111 1 Aves IXQQI1 1111 1110111111 111 111111 11111110 11111 fl 111110 11111 111 1111 1111 lclx 1111111 0111 H11111 51110018 11'11CN 11s 111 01 L1 111011111 lccllltx FR XNCES 111 NNETT 2 'lh1r11 one A1 11191 11111' 1111111111-1' 111111i11is11111 11111 1'111z1i11- 1111' 2 1 " '-1 'z j 1 ' king, 111 '111'i11' 11 111111 '1I1f1 1 111' " 7111 11111 11'1'1' 11 1 1'11'111 111111'.' 1'1-1'1' s11111'1. 1 1 11111 1 11111' C2l1'1Y 112111118 11111 11111111 11' ' 1111-1' l'1L'1"1 , ' ' 111s1 .'C'11' s1'11 "1'211'. 1'1Il1.' us . '11'.'. W1 '1 11111 11'1.' 1 11 1 111.-Q .'111'1'1-.'.41'111 1111111 111111 02l1'1Y 1111 '111 ' j 1' ' 111151111111 '11111 11'i1111 1I10X'1'l'j' I1 NVQ 1'1'z11iz1: 111'11 11111' 1111.11 .'1'1111111 111.0 is 11'11j 111 11111111 11111'.'1111'1-s 11'111'1111' 111' 11. " 1111- 111' " '13 '11 1. T1 1 '1- .'.' 1' 'I12 11: s '1 1s1-11 11' we 111111111111 11111' 111'1"1'111'.': 1' '-F111-11 . 1-11':111- 11e1' 1'111111's 111111 11'1: 11111s1 S111111 311111 11111 111 11111- 11111 1I1'1+1'i11: V111 1'1'?S.1' 1, .11 -1' 1 ' ' 13111: 2' SCC W ary' AVHNW Nflwlfmz rlvwusllnlr' 11 N k 1 111111 111:11 1 1111111 121111111 S11f11'1 111 1'lx111'K','fx111' 1'1s . 1111' 11111'1'1rs1 111 .'1'1111111 1 ' ' " '1111'. img .l. l,-, 1- '29 and all mm if hm gmt, We 111 1- 11111' 11111111'il1111i1111 10 1111 111512: 111. ,ml I H V -ts Spirit and mu li. .1 -,1 Nm, .'1'1 '1'11.i,' 11-111' 11'z1.' 111111 011 M' 11111 - t - I , 1,1 l lb PM muyx. - tl, 'I ' n' 'E' ' ' ' 101' .'t'12'101 '1111' ', A 1-' ' " J H ' 1 ' 1. 'k. .': L1.l12 1,. .01 " ' P' '1' ' ' .' ' th - .1 1' 3 1.'.' . 11 CY5CY5U5iYDCTbfY5CY'5CfD6YDt'Y5c"Y5C'Y5Q"Y'bc'Y56Yb LEXINGTONIAN UDCY5G3U5CDCY'bCDC'Y56Y56Y3C'Y'7fY5x'Y5fY3fY5 Qllaas :Prop arg Thls IS Statlon N L H S broadcastlng dllett thlu the coultesy of the local hlgh school faculty Oul next number wlll be a uhlstllng solo by Marlorle Davldson gor geously dttll ed ln a led and gold llon tamer s sult Ma1 10116 IS now the actlng drum major of the PQIIV County Boys Band Thls num bel we wlll Omlt thru sympathy for our lls teners M1 Meellan Plesldent of The Free Thlnk ers Instltute fol Manlacs wlll glve a short dddl6SS on Is the NVo1ld Round or Flat and VS hy Does Ito Thls vs as the announcement that came thlu the loud speakel at mx ladlo statlon ln the Rockx Mountalns As I hadnt heard f1 om any of my old schoolmates I lmmedlate ly communlcated Wlth M1 Meenan and asked lf he wouldn t please broadcast what he knew of OU1 old classmates thru the statlon of our frlend Professor Arthur Newlon Here IS the message he sent me Deal Pete As I am presldent of an lnsane asylum md truel a gl eat deal I have been able to keep ln touch wlth many of our old numbel of fl lends Paul Stowe IS an lnmate he thlnks he IS Wllllam the Conqueror and dGll1l'htS lll cxtchlng fl16S and cuttlng thelr heads off Jack Mlnaugh has completely lost hls rea sonlng polnel He lmaglnes he IS ln Yale studxlng It IN clalmed he developed thls stage of lHSdll1tW whlle ln hlgh school Poor J lck I am aflald he IS a hopeless case I shall lelate to sou a tl lp I took a few davs ago th1u Washlngton F11 st I V1Slt6d the Capltol and saw the P1 esldent and who dld I meet but Salah KlldOW She was elected Plesldent on the platfolm that powder was made fo1 guns and should be used ln guns onls Salah vsas XGIV dellghted to see me and told me she would take me thru the C1tV We ll ent down to hel tar and found Kathleen Klng slttlng ln the chauffeur s seat Rlght then and thele I told Sarah I would rather take a street car I met two old frlends Sam Putelbaugh and Bob Moser Sam was the motorman and dellghted ln playlng vxlth the lexers ln front It IS sald that he IS the best drlxer a street car could have Bob Moser was slttlng between two blg husky men I went up to shake hands Wlth Bob and found hlm handcuffed to them He sald he had been caught and convlcted of break lng lnto Potter s house Durlng our rlde on the street car Sarah told me that she had appolnted Sylvla Baker Gertrude Iee and Blanche Mllls to cablnet posltlons She also Sald that Dorothy Svcks had cleaned up the U S Treasury las a Janl tressl Bob Ferguson has become a success ful tanner taklng hls father s place He now tans to the tune of ten chlldren G0ld16 Wllson IS an ambassador to Bollvla She had learned so much about the dutles of ambassadors ln Fowlers government class everyone knew she would be appolnted to that posltlon I next deslred to VlS1t the zoologlcal gar dens to compare my inmates to the present person I saw was Agnes Tague she was col lectlng tlckets Edgal Blfklmel was selllng pop corn balls Wlth a prlve alrplane ln each package A pompous gentleman was stand lng on a lal ge platform telllng lnnocent by standers to step lnslde and see the greatest freaks IH the world for the small prlce of ten cents Thls gentleman I savl at a glance was Gerald Young He had made enough money cleanlng street llghts to start a slde show On the platform wlth hlm were Lou lse Klener and Emma Anthony LOUISE had attalned the helght of ten feet and Emma had shrunk to the small SIZE of three feet As I was passlng among the cages I saw the best act of all F1 ances Ben nett made her pet mlce stand up on thelr hlnd legs throw thelr talls ox er thelr shoulders and march up and down the cage After seelng all thlngs of lnterest ln the garden I d6C1ded to VlS1t the bulldlng of ln ventlon A fur llned dlnner bucket has been lnvented by Paul Spurgeon Thls was to Thlrty two I I . I r I 7 . 4 I K1 1 1 1 - . ' L ' , I 7 'V I 'V . . 1 ' ' K A - ' 4 ' . ' 7 ' K ' - n . ' ' L' Y . I 1. 1. . W . I l . H u, . v. L K . n ' - 4 Q . 7 . - . . , H . .. . - a ' 1 L1 K' It L , A I 7 L G I W Y it V 4 ' . 7 Y 1 Y, . . K . 's sw Y kr, I u s A L - , K' 4 VY 4 LA 1 L L' . , .a . , I .V 1 nl. 1' , 1 . . - . I I . A ' Y . , . . . . . . H . . , Y Y L K ' Y til!! Y' 1 l . . . 1 1 I v 1. . 2 2 , . . , K - l ' I ' K- v 1 KV v 1 4 ' ' H . schoolmates. Hele ln my asylum I have a day Hnlmals- AS I Gnteled the gate the f1I'St ' L, 'C as ' ', H . - . ' - M Av .1 'V K1 ' .2 . ' ' Lv 1 I ' ' ' ' A . ' .J . ' . . . , L L - 5 . . . . kv I ' YI ' Y l I . K1 L1 Q I g tp 0 . 1 . 1 1 4 1 c , t .I . , . 1 I O 4 7 ' l 5 1 I AI. . Y 0 ' , 7 , n L N . 1 ' 1 . , D L , L - -7. K Ol VI L' Y '. . n , ' ' L 7 ' . . , . . . . Y. . . , . ' ' ' ' . . , . l O5U5U5G5CI5CT5CY'5C'Y5CY5UbfYbfY'1C'Yb6T5CY3 I F X I W F T0 N IA N CIbUbCIbCY'G15'T5CY56'Y'UC'Y'76Yb6Y5dY1c'Y5c'Y5fYb keep food waim fo1 a p6ll0d of twenty four hours Edith Stafford has iust completed a reduc mg machine for fat people It consisted of a tlead wheel on which a p ison could walk ten Ol fifteen miles without haylng the trou ble of walking back a truly wonderful de XICQ Louise James after flfty years seclu sion in the Andes Nlountalns had brought forth an automatlc tooth blush cleaner I am sony Pete but some of my patl nts iequne my immedlate attention so I must sign off Good luck A few months latei I picked up a statlon operated by William Randolph in Los An asking about our classmates and the follow ing was his reply Our friend Frank Cost is now selling corn cures for soldieis with wooden legs He has several members from the 1un1or class of twenty nine w orklng for him Ralph Mace IS editor of a ylllage paper in a town named foi his wife s people Nader Xl e Peail Appleman is head of a notlon store whose sign reads Firecrackers and Per fume for Use in School Buildlngs Only Bertha Brown true to my prediction basketball coach in the state 1nst1tut1on for crippled girls Dan Jenkins receiyed the Noble Prize for ul the greatest contrlbutlon to medlcal science ln 1940 Aftei vears of resealch Dm pei fected an anti toxin for fits III dogs Ruth Link has become a Jockey at our old home race track It is 1 umored that she took up this occupation to ieduce This howey er is not yerlfied Coakley IS oxei in Arabia teaching the shelks how to make loye Coakley h d course in loxe making at the Xoung Institu tlon fox the Deaf and Dumb Mary Mcllyoy IS tlayellng with a show She does a Juggling act She was iugglmg three persons D Dodson B Iuyeritt and A Smde Mary learned this daredex 1l1sh trick Perry countv roads Maryorle Minaugh and Rose D have taken to diymg for pearls in the Catallne Islands Mar1or1e is now in a hospital She IS iecovei mg from being squeeved by the ten alms of an octopus which she got fresh with Paul Dusenbeiiy IS a lawx er ln Pigeon Roost he has taken up a case to prove that Edward Hoy s ancestors were not zpes Cora Klnsel Irene Hankmson Doiothy Crum and Kathleen Hoops could not be lo cated so I haxe come to the conclusion that thev are married This IS the collection of facts which I gathered from the air and herewith present to you EUGEIN E MURRAY Thirty three A 44' A I Av LY 1 s s a LV ' L . - n v u 7 C 1 n I n 1 . v . , .1 - , S' ' X, ' L' V uv .K V ' . . . . 1 ' 1 - ' . 7 Aw ' - 1 11 v ' y 'Q 1 ' - f v , , . , ' A 1: 1 . 1 v 2 1 K. . . A . K L , ' K .y ' . .' . . geles. I at once sent William a message while riding in flivers and oil trucks over 1 v- ' 1 ' ,- ' ' . L1 ' L . L1 ' . ' V A , 'i ' 1, as - 1 K 1 1 v L . 1' . ' U K K , '1 1 . 1 1 f 1 ' , I I s c I . 7 1 1' 1 U ' 1 - 1 - . . ., . , . - 1 ' ' ' 1 77 s 1 y . . . 1' . V . V . - , if B V x "4 u 'N 'K 'N -4 y fx f-4 fx -1 fx x R -x J 1 x 3 9 -1 .. ------------ Q. -Q -- -------- .Q Y- A Q,L11lIl1IL1Il'lllIP1Il lmmm ommompmem ml xx l . fl 111 xwm IL 0 un temlu fu f mum 01 gotten 1 tu Cllltfl 151111111121 km Q VS11h xxhlqh the VHJlllllQNN Nlltkllljl whootx new nut .mm Thue SlLKll1Ilf.'fN Imd new pzmitul m thul xouth tvfuhu llllNlJdllllUl0Il xxhoxe hmclx hmm no my an 1 . xx at N lhx pulut Ul gum . 1 I' x fhxrtx tour -VC WY fYU VY5 " 5 ' A X L ' "Hx lllfXlNfQ'l'1IlNllXN 'flqfnlnfrklirlflfirqrlilrlrhrrxfl ff I I fr 9 N , Q y 1 may 5 4 5 if , '1 zjwt lu I'1"1g'z 1 hlorn' gtin X I' lift-. XVI ' 2 '1' Xrmng lr:-es arc' vrmmlocl with fl 15 IN F ' 4 'S le " ' ' ' 'fl 3.4 sf, ' L.. lv. Q V . .. ' A ' ,'. v Q .l . By " .' ' ' z J ' '1 -1 sk Glullll. no ', th' in their live: " j 'uh Shall 1 ' and riywn in '1ccu1'rl'111cc with ' hy vill. W 2 SEN V QQ7p ifumnr 5 fx 'U4L V A If "' I I t U ff T K o N 1 j .v 1 'f V i CYECYUHYUYXO 'Y5CYDff 61'R'W'5Pr1 YXCY5 'VY X X IUX Yxfi ffY"'fY'fY'a'Y'5l'Y54'YNC'Y5c"Y'5c'Y5C'YVYVY"C'Y" 'S YS This Q1 X-X x, . V KM A5 J.,- ,-f"-.E-'t. I1u1dn11t Robelt Page X up I llS1dLl1t I lx 1 XIcDona1d bun Lt ux N1 cl Um luffh L xx . Plfllllx Hoffm in C 11 fOO1N Elm md Gold Claw Nlotto DL Num Hou e Rlght Thun Go Xhmd Clxw Plouu bxxeet Pea rlhnrty 51x A , 'Y 5 x, L' P' X 7 I,Ii.'Ij1i" .'l.XN 5 5 H5 M x ' - f f M 1 if T Xxx ' 1' ' ', Q 1 'Q 4' 4 ,"' 5, A A' - . ' ,Aff ' 4 - , I .p 'g : , lk . .L 9 En My I V AV 4 , N .BLR - W . mr, v- , 5 .- --N X ,Tl .- , X-, , 'x"Uf-W" , V .., Y 1 j N ,SL !- ,tele --V. "5p-Q-a- . .. -fx,-.. -kfxq W " 4' Mm f. ,A .M M R A ,, W -K sv . 'I y.,,' , . . , .,,, , ,, Y "W x.,,' , .1 -2 A . X1 X 4 1 X 4 Q ' Y 1 ' 1 1 R , ,,,,, ,,,,, , , A - A c I., T1'jg A"'l'L!1' i i iiiiiiiiii i iii iiiii 1" ' -' 2 ' . . N Q 1 aw, l .- X 1 ' . 1 . . . , ' . ' ' . ' ., - . - .7 X 1 , , w I A Xl rf 2 ' '1 '- ' ' ' , 1 x -41 QTY? 'Q' ..- ,Z . K I . ' " - f, ' i f. x i X, If ' K .. It 'x s I ' ' A 'N I 4 1 . . X ' X f .1 .. xx-,A ' f , I I , ' . ' X D v A ,aff ., m 4 , A k ,. Q6 , ,. , ,,-- fi xc f ' ' F , X 9- K, V, I '-A 'QNX V . vig, ,. , Q ' ' I. X , H ,W " K I ' AH 1 X, 4 41 ' nl s g R 1 ,U ri if w "Q X f A A '. ' 1 - I x v Q 6 M x ' ' , Q , .Q 'f A . I. f ' . - ,. 1 S kenneth Aln illl Iestei Andei son llfux Ashbaugh Della Bfulex Ruth Black Joe Buckles K ite Bimgndnei Han Blown Nlixine Buiiill Vincent Cost Rich 11 d Fox ludd Clanlel C nl Daxld Floxd Dodson Idg 11 Duplei Ifiul DUSGTIDQIIX Rzlph Engle Alfled I Xeiitt I ugene GOOCIID llelcn Hfimiitk Do1othV H inkinson I1 ink Hoffm in Bob Holden Geoigia Holden Ned Holden Vngil Houk Plbelt Hull WI ugfu et Hummel Dorothy King IXI1ld1ed lxinsel I Ienoie lxoehlei Iulxn Ixoehlel ll un I ind imood Meredith I ind imood I ster NIM ' i , I lv'1 lXIcDon'1ld 7, Ode 'Wick ,. Ned Minwugh , 7, I -Xllen Wlorrisey ',o,, IK iIl'1rd INoce .I . oo.oooo .7 , Nl irgutrite Oxley Ioseph I'1gL .. ,,,, 77 Bob I gt ,,,, ,,,, I illi in Pettit Yo,.o,o.,o.oo hobert Robinson, , I-l inche Yinderson txmce bpe-iks loo, oooo , Cliudine Steele I 7 I Ideal Qweeny ,,.., I 7 Iosephine 'I igut I I I 'irl Txis y .,... Naomi Underxi ood, 77 Doris VI ltkins 77 7 77 Robert YI ellel 'o,, I ttoige Wielwnd 7 Iusther 'Xl ilson Ruth VVilson o,ooo,,ooo George Rogers I ,I,o 77 I umur Qllass lxnll Xnd did xou realli um 1lIlOIll6l one N ipoleon s si dl vias in 1491 lm Junttlon bound Thu Xe lust got ipitk on me NIX Johnnex B1 erik down Just inothei du xmsted If xou ll bus the gis Ned s mv man F11 st to be consideied ls I ost I du id to get this euust Qkip figun" No nex Q1 II hue ue mx brushes Just o I dont see Dad Oh these gnls' C in t let sou in tonight gnl Ilele I im bioken healttd W ell Hoox ei s oui Piesident now Don t light it xet Oh these Lltx xi us N putv is it the 1 I l L uiv exti 1 heels I must stay in the Mith Club Net is suth 1 woiiy I Louldnt help it Let s go gang Oh sh oot Here s youi beethnut W isn t LOHSLIOUS when I took it Whu e s Dolls' W hue s thele 1 sou ue d inte I im If welyn I et me topy th it I et s skip I 7 Y,,,ll I At Inst I can d ince. I Good Hefu ens!! 77. Oh I sh-wx ! ,. I 7 Oh dont bother me. 7, 7 I Who s 'lbsent tod ij . 7 I Im Nichol s hero now. . . oo,o,, ' Bl-inkety-blank! I I oll, 77 Only -1 B-plus 7, I' irdon me. 7 Xou hue to mind me. 7, Oh! Isn t he good looking. I I looo, Xou cant flunk me. 7 7, 7 77 Ixe been kissed now. 7, . 77 Oh! the Cicerio. let s w ilk home. 7 I c in t I must study. Oh this kiddo. let s go to Somerset. Nou Birdie. VI here s Dorthy 3 I Now Bessie. Oh! C,-'-'-i-n -e- -j. I was up until nine thirty. "I failed in Shorthand today." "Oh, Janet!" Thirty-eight fY5fY'2iYDfYDC'Y'7f'Y5CY5CY5C'Y5CY5t'Y5c'Y'5CY5c'Y5CY5 IIICX I NIITI IN IIX N CDCf9g'1i'YDfY5f I 5C'Y"c'Y5i'Y5C'Y56Y5C'Y55Y51Y1 KYB f . fy C I n 1 R y I I1 5' . v 1 4 v 'I r 1 . 1 ,,,,, 7 7, : I 1 1 11 is Y: Iv vf 1 v 1 . 5 Q' J L A 7 7 77 A I L7 L 1 man . I v . , ss ' I ' . " ' . if 1 . ' . . ', " I N . .. ...... .. . .... x-I K I Y 1 . I . V V V UA v v" I I - - V' 1 v 'A ' 1 1 1 Y V1 1 I, 1 , 7 7 7 7--77 1 K Cl x . C V. 1 1 ' 1 'L ' I v 1 1 I' 1 1 ..,. I l 1 I . I 1 v -I ' I I v " I t' , , . ,,,, I I U ' . 1121! II' U ' .L. . nw' ,IA 'KI " KI " ' - ' I -5 I ' I . I " ' I I 7 7 777 7 'IZ I I I 5. ' . I I 7 -4 ' I I ' I 1 - " K I 4 kj C 1 1 I Q . . -- r , . 2 . . . , ,-1" 1 ' I , -1 7 '- 12 ' I 7 7 7 7 77 77 7 I' E I . Y 1 'I 1 l 1 1 ,I fx .4 -1 K 1 YA I YY VIVA VY'A I1 Y, v . . ' 'lxl 'I 1 1 ,,YY,, VYVVV 7 U 11 - , Ii. 1. L. .., -K I, 2 I - I., 'H I I ff I 1 1' I 1 I I' I V 1 ,,,,,, 77 7 7 V,V- 7 , I I , , 1 1 , '- I 1 ' ' 7 11 1 41 i V V V - t . ' ' 4 I .' V . 1.1" 'A .... ..... .. 7, I I" , 'r,- - . .I . . . '. I 1 " le ..... 77 77 II5 2 7 .2 21. -1 1 . Y 'gi 11 1 1 11 1 I' 7 1 I 7 7 7 7 1 I I 1 I. gy 11 1 'L v V f 1 It '. C 1 . 7 7 I I 1 ,I . 5 I 'KI LI Q Z 1 II ,ln , 3' .4 ' 1 ' 11 YI 1, 11 I ..., ,,,, I 77 77 7 ,.,,,,,, 77 I . ' , ' A , 11 I I ,I,,,,,,,,,,, ,,,, ,,,,,, , ,AAVVVY 7 7 7 7 - ,Y L ' 1 1 , I 1 , , h 11 J 7 ,7,, ,,,,,,,, 77 7x77 ,YYYVAVY 777777,YY777' A 1 1 1 1 V is 1 1 , 5 Y 1' v i . I' I 1 I ,,,,,, 77 7 7 7 7 ,,,,,, Y,,, ,,,,YY 7 7 7 11 I I . I , ' ' -I 5 I 'I Q' I ' Il ' ,X r- L71 v J, vt, ,iz A, 2 , Z ,X-.111 1 7 1 . ,I 1 17 44 A X ,,,, 7 7 777, ,,,,Y ,. 1 A I I . ' . ' , .4 11 !1 5.7 i A . 7. . .. . . ,,,, 7777 A A I 2 . , ,, , ' 1 .I 1, 7 ' yr 1 Q 4 1 . . 777777 1 I I . X I K 1 I A ,I J K I L C Y Y I I, 'I I fzllll 1 7 41 A 3 . Y 11 A 1 1 , I 1 I 1 yu IK 1 I , ' , I . I1 ' I I zx ' A A I 1 1 1- I I I y 1 I I. 1 J C 1 5 1, I 2 1 J I 1 I y as 11 f 3 I 'I Z y .I Y 1- 21 A 2 I . L5 9 11 1 K A 1 In Y 4 1 xp' I 1 I II 1 11 D1 x 11 A I 7 II 1 1 as 11 l K K Y W it 7 71 I2 1 1 It I 2 46 7 'I I l K JJ I Q v A I A I2 x I, v 7 ,I 1 .I I II '11 2 C I I I I A x , AS V YV f 1 v H y 1 I 11 I 'Z I A A 11 A I. v , 11 I 1 .I 1 11 1 I ' 1 I I I ll X 1 I I, II I I . 1'TbCY51'Y5'Y"1'YVY5fY51'Y'71'Y5C'Y'11'Y11f'Y5C'YbfY5CY5 I I XIN1 IONI KN 6Y3CT5CIbCYbCY'5'Y56Y51'T5C'Y51'Y5C'Y5C'Y5C'Y'DC'Y'1CYJ 1 P U 0 1 O Ol 0 0 O O 1 1 11 0 1 1 O J 0 O I J 11111111 ,A1lJ1I2Ihlt 1111 111111 111111s 11 N11 111 1 1 s Fl 1 s 1 11 1 1111 1111111 11111111 1112 s1l11 JK 11 111 111111111 s 11 G0O111I1 111111 1111 shows 1101s 1011 111111111 113111311 of 111111 1I1t611lHQIlC6 111 11111111 1112 1 11111 11111 e 1111 g1I1s 11e11 111112 11110 1.111 ef1s11v1111s1 1 1111 1111 111111011 1 11111111 111 11 1111 111111 111111111115 11 1 mg s 11 1 1 1 llfls 1111 ' 1 1111 1111 11111111 s111 5111118 11111 111 D111 11s11 1 1 111 11111 1 1111 11111111 111: 11.1111 O11 1112 111 11111 111 1 11761111111 1 111111141111 111111115 s111o111 1xf1111s 111131 111.1111 11 1111111 E1 1ells 1111111 111111 long 11111 111111e J11111o1s 111l1111g lhlrly nme 1' . 1 . 1 D A is 1' 11' AI1' ' 1 ' 1 .' s -1 gas: I3 is 1'111' 131111, 1111." 1' 1 111' 11111' '1z1ss, 1' is 1'1 1' 1'1'z1111 -1', :1 11111: 12l11j".' 11111. IJ is 1' 1' 1,21 'i1l, 11111'111's seen i1 is 1111, Ii is 1' 1' eff ' , " ' " ' .' 1'z11', F is 1'1 1' I1'11j , 11' 1 1 " .'1z ', G is 1' 1' ' ' .' 19 1 1, H is 1 ' ' ,z ' , '. Iisfr' ' " .Iisf1'.1o.zj1"'."11, Kisf1"z , ' -1 '1 1, I.is1'1'1.' 1: ,z z ':' "emu M is 1'111' McC'z11111 s11 11'1'111'e1'111 211111 11111, N is 1'111' 11' - ' z 111. 0 is 1'111' 11111--11' y1111 z11'11, 1' ' 111 11, I' is 1'11' 111'z1y111', I'1'i11,'1 z 111 '111i1, Q is 1'11' 111".'.e.'- ' uw. R is 1' 1'H1'112 ' 1 1 1 2' , 11111, S is 1' 1' .'1 '-11-.'1 .' 1 as 1+ 2 ', 'I' is 1'11' 'I'z 'ig'--111'i 11 111' 11111' '2l1'1, l' is 1'11' '1j, ' ' ' " ' ', Y is 1' 1' vict ' 1 1 '1 11' tlI'I1, XV is 111' 'z ,z " " j z '. X isf 1' 3- N' ' 'J sz 11 ', Y is 1' 1' ,' - , ', is for 3 ' -' ' 1 . UEUBCDUBJDTUDUDCDHBKDUBCDUBCD I I4 XIV! 'I OWI KN CTbCY5iYb'TbCDCTbCY5CY5CY5C'Y'74'YbCY3C'YbfY5fYb 21 Srhulas-tu' 4 IEIIJIQ A great trrbe deseryes worthy hrstorrans so that rts mrghty deeds may not go unre corded All the wlllrngness all the sympa thy all loyalty necessary for such a labor of lore we hare And rf we seem oy er ardent bear vsrth us and trme wrll Justrfy our estr matron ANGI O SAXON PERIOD In the fall of 1926 an energetrc trrbe bub blrng ox er wrth courage and spontanerty made the long and trresome Journey out Mrll Street poured down rnto the lrttle valley torled up the aclyornrrrg h1ll and made readv for the srege of the mrghty fortress N I H S Therr corrfrdent assault was repelled attack met counter rttack grants and ogres wrth deadly text books rn therr hands beset them upon every srde and slaughter was drre scathrng wrt poured oy er them bearrng them down for a trme but resolutely they rallred 'md resumed the fray frghtrng on and on un trl the enemy caprtulated The trrbe performed but few herorc deeds durrng thrs per rod rs most of then tlme was taken up rn rn thrs newly less ses eral entered rnto strength and fear lessness that places of hrgh honor were gry en them rn the trrbe makrng a place for themselyes conquered terrrtory Neverthe of the gallant young vsarrrors the yarrous combats vyrth such NORMAN FRENCH PERIOD The dawn of thrs new perrod saw the trrbe decreased rn number but greatly rncreased rn sprrrt learnrng and knowledge At thrs outset a strong well organrzed goyernment was framed thereby rnsurrng a measure of success for rn unron rs strength As trme of thc Class uf Uhtrtg went on to thrn natrye culture was added by proxy the stamp of Roman cryrlrzatron It was a long hard struggle agarnst heaxy odds but Caesar at last was conquered and the fa mous brrdge of Chapter Seventeen became the property of the trrbe forex er Galrleo w1th hrs angles and lrnes was assrmrlated rn to the trrbe and hrs rnfluence was far reach rng Garly the many troubadours gave forth thelr lays and great were the cheers when ever the sweet clear notes of therr vorces and rnstruments were heard Nor drd the braye ones fall and prodrgrous was the feats of arms performed by them rn combat rnd tournament RENAISSANCE Wrth a background of proven worth of natrve quickness and of receptlve mrnds on to the full crest of the Renarssance Wrde varrety of rnterest rngenurty love of ady en ture rn a twmklrng carrled them over rnto the greatest age of all Knowledge and wrs dom whrch before seen dark now became re vealed rndrvrduals drawn together by lrke rn terests formed the famous H1 Y Club the ladres wrth a bold stroke for emancrpatron allred themselves rn the Lrterary Club The knrghts although takrng on courtlrness and polrsh as frttrng strll retarned therr early vrgor and courage and kept the honor of the trrbe hrgh aboye that of the other trrbes And now our hrstory rs ended for the pres ent and to other hands must go the pleasant task of wrrtrng at a later date the further glorres and conquests of the Tr rbe of Thrrty at N L H S ESTER MCCANN EI VA MCDONALD Forty Y N 4 4. A l L I A x F' 1 v 4 , P , - ff 1 1 1 l 1 V N 7 ' 1. . l y I ' " v ' s L' kr K - vy 1 1 I ' ' 1 1 - 1 1 ' 1 1 1 ' ! 9 ' 1. . . - 7 7 v ' v - 1 ' v Y. . . . . .- . 7 u . y ' 9 . .L J ' ' 1 1 ' ,, , - . . I 1 . I . , 1 A, y - 1 " 1 ' v ' ' , ' 1' . l l I v v . . . ' 1 1' ' a 11 I V l .I 1 1. . 4. ' C ' 1 1 ' ' 1 1 1 1 . . n . 1 1 1 , I I A 1 1 1 I n Il N 1 -1 , 1 1 ' r y - 1 ' ' 1 1 1 1 L K 1 v 1 y 1. 1 fl - K Q L K L ' 1 1 1 1, . . I 'V' W , . . .. , . .. . . . A ver rtable bar age of sarcasm, lrony, and small wonder that the trrbe moved glorrously ' ff I , . ' 1 1 D ' . . , K. V, . . , . . Y 7 - C ' l - 1 r ' ' , 1 4 1' 1 . .- 1 . ' ' ' ' - . , . 1 L1 1 ZK1 L1 K 1 K1 1 L U ' 1 1 ' - ' . 1 , 1. . , 1 . Y V i . V - Kr, K' y 1 1 1 7 1 y y 1' 1 - . 1 . f " , . L, . , . , .1 1 -1 1 fn 11 1 1 I - V' H Y ' I . , . 7 ' .1 1 .1 1 1 1 1 1 ' kv I 1' 1 ' l ' 7 1 N . 0 7 . ' ' ' 9 1 ' ' ' r v I ' . . . . 1 4 1 1 7' V 1 1 1 y ' 1 ' . . 1 1 1 1 1 . ff . ' 1 1 yy ' n 1 J CYN6YNiYD'Y"CIb"Y3C'IbCY3C'Y5C'Y5c'Y'5CY5CDCY5CY5 IPXINI FONI KN UbCY'DCY5'YkCP'Y5CIbCY5t'YbCY56Yb6Y5C'TDC'Y5CYb 4 - fqzf 33331 DLD uphumumi f L N X1 ,I Y fl!" f J ,1 I f 'N' M3 ' X fx 7 X X I! 1 XX X 7 f' X A X , K W X3 fx, A ' x 2 KM!! I 0 . 'KV M cf' lk Q-gs, Y 1 ,..f xg Nw 3 ww U3 uv1L1Cln.1h1 'Lf X N 1 1 lfurly-Inu CT'CY5CYb'YN'Y"'Y'7C'Ybd'Y'Ad'Y'56Y5d'Y5CY'wC'Y5'YHCY'r IFXIVGTONIAV iDCT5CY5C'Y'6Y5'f5CY"C'Y'n'Y5C'Y5CT5C'YbC'Ybc'Y5CY5 Wim Mary Appleman Paullne Ashb xugh Frances Amerme Henry C1 um Julla Campbell Mlldreth Clouse Allen Conn Helen Cow an Bob Cochran Margaret Dodson Bob Dlamond Dennls Ex eland Melvln Evans Dorls Fltzer Edgar Forquer Guy Ferguson Margaret Funk Marie Garey Laurence Garhnge Mae Groff Ruth Ha7lett Janet HODklHS I' Elleen Hughes Dorls Hoffman Frank Hayden Nlarcella Kalklosch Wllldred Kmg F1 ank Klng Adah Klldow Lucllle Llndemood W 1ll1am McClellan Irene Mcllv oy Y eronlca McGreex y Rlchard Mal shall Charles Mlck Thomas Murphy Elolse McDonald Laurence McColl1ste Helen Nader Robelt Owens Wllma Pace Cola Paskell Ach un N :der Forty three I' Fontelle Pettlt Chfu les P9tl'Lll7l Ralph P1 lest Clarke Randolph Robelt Rambo Vlfglnla Roberts Ralph Sands F105 d Shubert Franklln Sherrlck John Stafford Loulse Stlckel Gladx s Stowe John Sweeney Russell Talsey Bert Thacker Jeannle Totten Rlchard Tucker Wllber Wllder Harrlet Wilson Ernest Wllson Nlaly xVllllcll'l"lS Pull M Wlleon Y . ' N 'K ' X 1 44 A A - s J 1 rfyft f -1 . 3 7 , ' ,Q X p 'A L, .l -f i I , . 4 1 ' ' 15 .1 8 , I. 7,5 .X L I . C 1 X '- . A , ,M 'C , . Mr' ,. it K I XX - . R' 1-'Qi' T y A 5-af ' ff? E1 .. . P 4 y ' r - g V IV7,.+-.-ZQ' i'2Qi21'f"T1: -zur: . M ---- .W , , ,.,. . A ' c l ll 1 4 y - . 1 -1 f ' ' 1 L' c . 4 . AV . K. V 1 f . ' L' p 1 K u I 3 L L. v ' , ,. . L, ' ' 7 7 ' V r Y . v R n Y 1 . 9 1 1 I 1 I 1 1 I . 1 5 5 L A n 1 ' v .' .' A ' . ' I D A ' l 1 ' 3 f , ' 1 , Y' ' ' r I K' . . ' I I 0 B 1 D 1 . . A' ' f 0 . .I I 4 A A n S 'z ' 2 z . ' ' C'YbfY5CYD'Y56YVY5CYbfY'1c'Y'1c'Y'16Y5PP6Y5CYh6Y1 I ITXINK IUNI XX C'Y"JCTU6Y5fI'CYVYbCYbfY c'Yb6Y56Yb6Y56Yb6Y5C'f' Supl1u111nu Mass ,i'lI'5lL11U Vllhen we lflllllfl the ll 1nx IN SODlIOl'IlO1Qx su ents IOLII xolunteued to the 1 1ll T01 help Of thls nulnlnu xuent5 SlllX1XLil ind two wexe l1te1 L tlled upon to t 1ke the pl ues of t ose who xo g1lllIl1lX gue then llxu to sam then 1111 The AIIUX w 11 cl1x1dLd lllt0 111118 dlxlslons The 0fIlCGIS 111 Ll'lc1lgL of these leglments we1e llLSlfll nt Robe1t Owens Vue IILSI mo11d TICINIIIEI Paul VV1lNOI1 'Io them the ones who Lllttfl d th11 g1e1t battle 1 wemu 1oast was held at the home of two of ou1 IUQIIIlJQl 1 the to 1 t1u1t gncn bx ITldIlCl9l Owenx IO1 football two 1exponded one belng the Lomm 1nde1 hnnselt Aftel thu squad had been Ltlled out t was found th It H1016 help w1s needed A othu call w IN xent out 101 11d and to thu eall the ught l6IT11lII1l'lj.f C0lT1D1l'118S16S1JOl'ld6Cl ont afte1 tht othu Comptnx Iltlfllljel two Ola 1est1 1 N monded th Xe l'llfY'I1lJtlN comp 1111 lIllINlJQl thus me lu1 w1tl1 tou1 ot Olll membeu tomp numbu lfllll -Xlfountx fJlLl'lLNlll w tue ot ou1 membeu Qompanx Nlx Buket b1ll wlth l0Lll I'II6I'IllltlN compxnx l1UmlJ6l 1exen Nlzth Club wlth th1ee membem tomp 1111 ught lllll 11 lane with ffllll mem bus 1nd the lut but not le1st tomptm n1ne Coons JUIIIOI Bind w1th two ot ou1 mtmbus In the mxddle of the contlltt one gill mt membe1 stuted hu uusade fOl pe1ce Speeches we1e III tde 111 m1nx t1t1es 1nd she was decol 1ted wlth m 1nx medals Thu malked the tllllllllg' 1301111 of the stluggle and the t1eat5 IO1 pe ite w IS OfI1L1illX slgned Max the lllflth IIIIICILLII htllldltll ind tw entx nlne md the S0lCll6lN fl1NLlIcl1g'6fl The hlstorlcal name of th1s t1eatV w1ll be k11own thlough CCIIILIIIQS as the I'1eatV of the I 1st Dav of School Spung Nlneteen Hund1ed and Twentx mne JLI IA CAIXIPBFII ICVVIIIII IPT T Fortw iour 1 1 1 I 1 , ,, 5 1 'Y . 1 y I 0 A y X 1a v . ' 1 v 1 l n 1 -1- 4 1 ' 1 1 1 1 1. f 1: , 2.1 ., 1 -., .I I 12.111, ,.,1, -1- , 1 U., ,E . , . C ly . . . , ,155 . any z "2 1 1 ' ' ' ' js 23 1- h I1, 1 I. 2 2 V, 2 1, , . 1,k. 2 , 1 . VA.: . 2 .1 . ' ' ' '- ' ' 1 ' ' ' . 1 . 1 , 1 . 181 . 1 1 A, 1, 1 1 - v, ' , I ,' , ' , . I ,. .L ' ' ' 1 ' 1 .: 1.,l1 3 Y . ., X13 . x.,L1- J Us un. T. 4 s w .1 w u In dent, 112111161 XI 1leon, Seuetzuy, ROb6lt Dla- , i , 3 . il, . .1 2 ' L. t 1 1 ' ' 1 3 2 1 1 L12 1 3 A. .1 L11 x 1 12 1 . ' . , 1 1 A ,F1 1 A - 13 'V1 1 E A' 1 . 1 1 1 2 ' 2 -1 1' ' L1 2 L1 ,z " L' ' ' J 2 1 1- .' 'z " 1 j ' 'Q 1 1 , 11 I 1 1 ' ' ' L1 1 t I - 1 1 . 1 ' 1 2 .1 12 L1 "'.'z -1 K1' At 1 cull 1' s 'e j Com- A . 1 ' ' 1, -1 2 1 1- 1, ' ' 1 , ' ' , , 2 K1 1x1 '11 1 17 ' iw ..g . v fl V ' ' r u 1 Q- v 4 v Lkr 1 ' .' .' z a 1 'Q , 1 1 - I l 1 1 1' 2 ' :S . n- 1? -' ', ' '1 N ' 31 .1 1. 1 1 ' 1 ,' . '1 ' ' ' I- . K- 1 C C A L' 1 1 J' 1 , ' ' . . ' 1 1 1 v 1 C s n X 1 . . , ,. 2 1 . . .. . 1 1 1 ' " " . ' . 1 ,' 1 1 1 7 ' l . z, 111.5 W1 I1 ol ou1 ' , u 1 . 1. 1 TI llllllll ilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBHBIII 1251151-c15ffb:Y:f1'sf1fwc1fecvsf1'Urufffr: 1,1-1xlN4a'l'ux11xx cYrc1r',fY1:1ncYtfYvY1fYvY1cY-rwq 1 FPHYNCY fx '45 Xp x, gi!-"' SL g it B .f-us, ,If -xx' 'NX,s.,,1. ,I ,v-.J I1Ls1cle111 up ILNIIL 1 Smut 11x Ll 1 Xlllw Rodgus ll xld 111 11111111 111 1 I lux 1:4 QOIIJI wx O01 11 lllxx 1 1 N N10 1 Ll 1111 1 flux ouu thu X 1 1- urtx en ' . 'ia D 1 1 V QQ N? M h A L A 1 0 . V 1 1.1 1 .' S -X A '- l.JA.' I i H Y VA ' hi, xx. Y"1I"1."l21t ,, Do: I""" 1' .Www ,, , ,,Y,,, ,Mz1'lz is 'ick T1' 12 s 11'c1' 1, , , All' - Il ' ' 7l'll V12 C' 1 'sfL'1' ?SI'1 za A 'l ite Cla :es . tto-"Ain at Ll if V12 ' Coal" ' 2 Fl' 'f'-Lily of 1 'z lley LEXINGTONIAN mmmfvmmmmmmmmmwsm llll1dI1'1lJld.TT1 mf111eabrf1m dondldallen helenallen 1'obertacke1 w ay neansel haroldault 11 llllamdult mam cathermeallen wllllambennett 1ohnbr1ngardne1 and1 ew b1 ovs n X1I'g'lI112:1Cl'l21DD6lE3.l genex acohen 1lf1 9ClC0lbl.1l fl lrenec rum 1 uthdodkon 1osephdo1ses m wthaelswluk emmaeuman golcheflovs ers 1 ll g1n1agra3 catl1er1negr1ff1th clydeforaker Llarencegdble 6llL3b6tllgUlI1Hl9l Ldlllehankln on 7elmf1harper bernardhummel charleshopklns carlholden cathe11ne1oh11son thomamohnson 10llI1eldOHJOI'19S nora1uQt1ce vvalterkmg ethelkelly ethelklldovx charleskoblentf Ll11a1'1nel1nk kf1th1 1 nlucas Lmmdmccorcl fredmndonfxlcl pdulmmon flog dmcclmtonk err1est1nem1ller cl0n.f1ldm.11 shall 1ud1 eypfvcton t1 .ankllnpletchu lomsepettlt Lha1 lottemcgl eex 1 Lha1lespf1Le Forty se1 en wllil aww Y'Il1lQSl odgu S Jdmesrow w and 1r0se e1'11estsf1nds x 11 gmlaseese lamesse1be1t ldI'll9SSl"llll'l'13Xl paulsm1tl1 w1ll1am m1th frankspuu eon Lh11st111C1 t1Qkdo1 I1 nellx xxx ecn 1 1t.1svs eenq 1obe1 tte 1l LX elx nteal mf11 wtrfzu nmclullnex 61 11011 hLler1westenb11y, Ll ll l1Il9WllCl6.l 1 Obel tx11ll1f1111s lLlLlll9VN1lSOYl QQOI gum olfe 1 uthxx olte Lugenew ell 1 1uan1ta.d1llo1u u ' f..-.11 'fgfflgl A ' 'f C 1- 1. ' ' S ' A. . , -L. ' " 2 .- donaldbirkimer geraldkeener flOYdS0F1'0ll ' ' . . 'f '-5 ' Y ' 7 Y v . 1 1 . ,- ' . . u a 1 K ly L - . . Lt, . K. . ,. L I L' 'A' A' 4 ' Q . lx ' -1 . Z .' 'l ' V ' - ' - A ' 5' 1 2 - 1' 1 ' " ' ' 'I if I L - . A .' V' L, ' ' -1 ' . , - - '. . A n'1'5c'Y5r'Y5fY5CY5cYhC1'5Q'Y,c'Y,1'1'5x'Y5c'YYY"zc'Y36Y'f lAIQXlXt"I'HNl.XX CY5CY5CY3 YN'YVY5c'Y5t'Y5c'YN'fbc'W c'T5e'Y5c'YVY5 ,illlculllllclll Qld-55 H1-51111111 On the tcnth of qLDltllll'JCl' 1978. eighty- fivo boy s ind girls werc onrollc d 'is Fl'6,Sl'lHlLl1 in lwew I cxington Iligh School. Wm, wcrc the ' gl1 mf 110 sc 1oo 11 " 's two o' t ' 1 h id .4 laugh Oll us was whcn wc sang thc High School Song i11 Llripel tw hicl1 w-is C1 fizzlcb. We elcctcd AS class officers of our worthy group Milcs Rogers prcsidcnt' D011 dd Bir- kimcr xicc prcsidciit' lNIarth'1 If lswick secrc- ' 'ind Alfrcd C 0llJOl'll trc isurer. VW, haw but two Fl'GSllYYlQll clubs Mathc- lllclllfs C lub. which is thc honor given to the bcst Algcbra studcnts md the Home Iwo- non1ics Club which t'urnishe.' thc cooks that 'ire needed in our High School "e of our I'Illl1llli,l'S on the football te' 1 two o11 thc 'skotbwll ' 1 ' c - ri wution to 1 h otics. -1 our c'1ss a Q s nusic tl 'ity 's .' ' I' ' tl ' 1, .mbmrs in " .' " ' ' ' 1 ,c ' 11. .' 'or socia 'zctivitics wc 1, tvo wiencr roasts whcrc 'ill wl1o 'lttenfcr had -1 good time. In 'zll wc fecl th'1t thc upper cl 1ssn1en must turn a r xther respectful cyc to the Frcshmen of 1028. We ire now looking forward to the time, whcn wc becomc Sophomorcs -and will ' ve, our ch'1 'Q 'lt the Ifreshmcn of nc K ' ' c1HAR1 1 s 114111141119 11011 13R1xGAR11xER P orts eight 1 x s I q I I ! I I x '57 7 Q . . , . 1 . 1' 14 1 7 y 'ff 1 1 1 1 1 L F11 1 1 1 1.1111 1 2 1 1 C 1 1 11nd 1 bn 1 team is om o11 1 J, 1 , , , 1 l zt l Thft l. lso L ha I . 2 abil 1 shown bx oui l1c11 klgekx I ndlth fl 1111115 KL!! El W1 ll lglfi 11111 1 . thc o1mhc1st1.1 .und two 111 the 1 1 fl Q ' 1 Q QW Ulf 11' 119-1111 A11 1. 1 111-ld I , ' ' x 1 ' 1 1 1 1 l'l K . K 1 K . , I 1. 1 1 . 1 1 1 y I , JA H 7 2 C l J I 1 X 'P 1 , ' 1 1. 1 , 1 . I. ' , 1 2 . 1 1 1 1111 1, 1 1 ' . 12. . 1 X X X I kd J c 3 ' 1 1 ' .1 ' '1 X L' l1.1 1 .nc 1 1 ' 1 1 1 t A ' ' A X ' I 1, wal n x q f A Y Y 1 V y J ll L 1 5 S A K Y I I A 7 AY Av fY5fY5i'Y5fYVY"'YVY5fY5fY'5fY"1fY" LEXINGTON I A N Wllllam Anderson Paul Anders lma Ansel Ambrose Ault Bonnle J Balley F01 reet Balley T1 Carl Bowere Robert Calklns R lph Chappelear Wayne Chappelear F1 ed Cooksey Helen Colller Loulse Cooperrlder Wayne Dorsey Harold Emrlck Mlldred Eetle Jack Fltzer Arthur Frew Gene Gordon Charles Green Donald Green Hazel H3HklHSOH Juanlta Hanklnbon Carl Helwlg Charlotte Hltchcock Edmond Hltchcock Vlargal et Hoy Julla Huffman Edna Johnson Fern Kasler Eselyn Klng Ralph Kmg Ioume McCreedx Qldney MCCOlllSt9F Ruth Moore Ex elyn Mlck Forty nlne Margaret Rambo Helen Rld9IlOLlI' Euradw ce Romlne Ralph Savage N121 garet Selby Alta Shaw Noel Spltzer Donald Sherrlck Qamuel Snodgrase Ceorge Turner Gtobert Valentlne Nnna Gall Vance 'Jon land Vernon FIHIILSS WllSOH Vs llma Wlnefordner C lx sta Wolfe Marv Wolfe Vfanda VVolfe U 4 . - C . , ff' A A 4 X K , xxx rl 2. - , , , ' ., .,., gl . . L' l it in ' ' Nial Berry Bob Hill Ethel Shepperd - .I . i. K i A . . y . M Y K . l . v ,U ,. I . A J x t Lught Clnahl QL1512 'l'I15'ru1U U11 Nptunbu thy 1111111 I1lIlQtLLIl hlllldlld xxculx mul N mc 1 IN lthx xewu Immu 11- .iw 0 I'h11 x thlop wt fOllh upon thu mea of Frluuxtlcm to N fun 1 up m 1 0 hmm L g m vol um 1 to the tllp In N U Donnell Wllw Nlnholx Mus D1111 x .md M1 Xf1nAtta to kefucll im the hlddfjll cmd un known 15.11 LN of thu New XX Olld mg new ww mmm up of 1 x wx gnmn .mc untucrl wungn lx uux mlthm fl SUQLOSN XX L fn 1 xtoppul lt Lllglflhd fI'l1gllSh, and NUICILCI the I'I1XNtbl1CS or the lfmd A tel unkmgf me mux 1 .1 Jou 1 we una m 1 mul In om Ullw D1 ul X vse 41111 not L I nghxnd .md .ulcd out mto tha bm 0 nog: xphx nhuv up vue ost tm mam c lu mu Noon iuunc om mx M 113 ww .ummm mmer x 1, mm sn lNlLklll,Ss 1.1 suluuwsj but wg soon leumx 1 mcm om NISOIIQL c IBJLAIINV 1 1 bc mol ll IL su.: 11111 uno 111 thu Colm rl ll N QNNID V81 1 Ll of Nlxtx wt out on Septembel the tenth ulnetew hunched and txxcmx elght upon thy Sed ot Iclun.1t1on I'h1 Mme the teachels L hllttllllg' tu boat fue N lv D1 my 'X lv ODo1mc-ll XI1 XfmAtt1 .md N11 PGIIY Once mow vse xtoppecl It I ngl md to lefun ITIOIC ibout lts mwteues F1 om here the Shlll dLDd1tLd IH the Gulf of Allthmetlc xx hele we IGAIHQCI about mam COUISGS We fzlxo UIIHCKI mto the Rdpldx of Hlstoly but new mx od flom fl N61 wus xuuk bx the IRES ot thn llghthouxe OI1 X fmAtt1D The new mto gmupx RLDOIKN Norm umm th lt we had found thy place 01 edu golng We had been to M.muf1l T1 .umng md Homg Iuconomlcs The wumex mis d.mge1ous but we VVCIL Noon fm xkenod bx the plndxfult teelmgs that ne xx em not lcft Alone xltogethel We had found iucndx xxlth the othel shlps nhlch VSQ16 110111 Claw ot Txxentx nme to Th1ltV foul X11 the musxufms umted and we new 16IJlCSOl1tLd bx th1E,8 DCINOIIS 111 the Oxches ld L .ug lLdNlIlj.f thi glfulw to entex L IIQICI xhlpx NIM Xu hui good xuccesw IXIIXNINIICK Fifty O O OWN 6YUY5CYVYVYW'YHfWWfYWY1fYNOW l,IiXlN1i'l'UNl,XN on' v v fv 0 'V ' .1 y 1 Q . " F' x 1 - :mrl t ' j-S - '- . an very sturdy 4 I t'L.'1- nf X 'U ' V U' ..'- l 3 VU' .' 1 Um ffl I W . - .l. . ,. , 1, . . . LILY . .,, Aish, fc- '11 1111' tl A W -11 1' ' -1 in Q. T1 1 " ' V ' , ' " vos: '- .' c-hzu'tc,1'crl ' 1' ' " Q Alisa I . '. . ' ,Q ,. 'i ' , ' Tl A ,, . ., L. , lj - , A .i . K.. .vi . . K. .' vi. ..,. t- . Lvl, - 1 ' .1 12 X . Th? ' z xgl ' -' A '- ' 2 - f' U green were determined to attain the greatest liilldefl UPON 2111 UI1kIl0W11 Sl101'e, we were spilt 'A '-5 L- , 2 D . I . xi ix . K .I 1. Y tl ', Ll 'all-I t't, ' ':'V- R ' .' ' ' ". . H t'c1' - j 4 . ' 'jj ' ' . We -' ' '2 f .' ' 1' 3' ' IM 4: I 1 . X ,xv f , , , I. ,E .Z h C1 i ..2 Y lv v A., ., vi. 1 L. ' . , L, I . K. . i -Q K- if 7- . 12 I 1 K, ' 1 . .. yn - . . , . . , xv- - v - Tlve t"1 '-.' -H 1- ' 1 by tl" .'1'l . , Y hw . A,- .' 52 A ' .' ' 'x .' I '-' f- t... on-li lg flex' 'QIEZIIP' 1511121 ' , H511 "I O'-I zu '- ' 1 ,' 1 ' - H1 - 'f P ' 1 " 2.' 'thi 15' 121111. 11 - ' . H 1 'Q .' -- Th ll this Yvzxr tho szuux sl ' "tl 21 "ow C ' C , H , , . CDCY5OOfT5fYbfYbfY5fYHfYHfYHfYbfY5fYbfYvCY' LEYINGTONIAN crmmmmmmmmmmmmmm J H Adams Melvln Ansel Francls Band Rosanna Bond John Borlng John Brannon Elmer Buckl v G orge Buxg Bob Campbell Dale Chappelear Rlchald Chrlstw Arthul Chute Cllfford Denny Helen Dorsey Freda Eddy Ada Emrlek Robext Emrlnk Wllllam Eetle Mona Evans Jame Fowler Dale Glllebple Dorothy G1llesp1e Mary Loulse Gross Francis Hardy Hazel Harper Katharlne Hernsteln Marv Irene Hlller Edgar Hockmberry Sue Hocklnberrv Ruth Hughes Ada Mae James Vernon Johnson Harley Jones Letha Klldow Geraldlne Klnsel Mal Koontz IN1 11 Koont7 Gall Kuhn Faye Mltchell Marx Monroe Bernlce Morgan G orge Morris, hfty one Dorls Nlader Edgu' Newlon Elmabeth Ann Newlon Kathrx n Oxley Ralph Pettlt Charles Pletcher Jack Rose Grace Saunders Pauline Saum Sara Seese Harold Spangler Edna Tabor Kathleen T 1g,ue Verna Thompson Robert Tuckel Gilbert Underwood Clem Wade Charles Whltlock Juanita Vhnefordner Dax 1d Vhlllams Joseph Yohn l l l l C C . , , A .,- -. r..,..., at .. .......,v-r. .. . . c l' ' .' .' L ' ' 5 L' r 'K1 1 1 4 2 I .4 1.1 .ri . L' 7 D L Q - Joseph Ratcllff - Q ' ' V U K, . A . ' c .' J ' ' ' 2 l' .X Al c Q ' .' ' 1 GRY r p 1 ' l 1 "4 ' Q s . . v b . U . v 1 , ' Y' . t 1 S . Y. ,. . . u . Q ,Q , ,. C1551 ff5'Yk1'YXY'1CT51'1xf1'L1N1'Y 1'11'1H1 lIXlX1l11NlX'N INK! 1 1 CYXYq'11'Y'51n1 CT5CY51'YVYV'1'3'YlC'YL 311111111111 U11 1h1 QL15-1 i'11-1111111 N 15J11N 11111111 1 111 gr 1111 1 1 N 1 1111111511 1 111 111 11 1 'I 111111111 1 1 f1 1 111111 X 111 1 1 XXL 11111111 n111 1 1111111111 11111 1111 11111 1 111N1 1 11Nl11jL11N 1 J1NNlI1f 1 IL 11 1 1 1 11 11111 1111111s11111 fu111'1 1' 1111 11 ' 51111 L11 1 1 ll 51111111111 IN 11111 11 T1 1 111 N 111 f N 1111 111111 11 1111 111151111 11 111111 1111111 11 11111 1111111 IJ NS N N 1 111 11 11111 111111111111 111111 SLU 1 1L1.II11111111.I 111 1111 1 11 1 111 11111 5111111 111111 S 111 111111111 1111011 V1 1 A 1111 RINI' OKI FY 11 111111s 111 111 '11 C H I IRT UWIJ1 RV1 OOD 1 1 1 111 111111 11111 1011 1111111 1111 11 ORCI MORRIS F1ft1 twq X 'E 1 1 15 11 ,ff 'fm' 1"'V1' 'I' ' ' 1', 1551755 13' Af ,1 1 . 1 ' v -1 . X ' nn y u 4 C ,Q A -Q 11 1 X ..- U11 1111- 11-11111 111' S1'I11l'1Nl11l1'1' 111 1111- 11,-211' 111- 51-1 1' ' -1 111' 1111 11111' j11111'111-1' 21111 1111 1 -1-11 111111111'1-11 :11111 1VV1!111X-11L111 1111- .'11i1'i1 1'11 ' -1 - 1' '11 1 1' 11115. '11- -2 - 111' 111 J11111111' 11i5,1 S'1 111'1'i1'1-11 S1111-11' 211 1111'11' .'1-1 '-1'i11:11 11-.'1s 111 5111- 11' '- ' 1 1:1110 111-S1 1 ' 1 21 11111' l 11 1111111 111' 11 " 1'-nix 11111' 2 ".'111s. 1' ' " 1'111'1.V1'O1'111111L'21 12 5 10113 1111- C'111s11i1e '11111 111111111' 111111 110011 1'111111i115, .'11-1111111 1111' 111111 11111111 111111011 1 "1 ' 'A - U10 :HX 5-1111,-S 1111111 1115, 11,1111 01' 1116 1,1101 1C1,1.11111-,- 11.11111 s 110s111111'. O111' 11111-1111-1o1'1z111 1s.11n111'1111110- , 1 s11-. 11111 S111111- 1111111 s1z ' -11 11 111011' Way 111111 '11 11111 11111 1:1110 111115, 111 111--1'11n10 z11'1111z111111-11 1-H11-1. f 1 1 hQl.l' yn, Q 1 ' - 'LH 11111 11 ' 11011' s11111 :11111 11s 1111111s :11111 T111?1'111l.Il- -111,11 511111 ,1,1-15hm11gi1- 1,1 the Om, we haw, Z1 11'1 :11'0 1011111111 11s 111 1,1113 11211111 111 111.1 1151,-11 ' 111 1' 2 1 -11-1 1 'me' M 1, I I W1- - 111111 1110 110111 1' ' ' 11111 1 111 111- 11111.13 X13,'11011g11, 11111 z11-111- Um. um. 112 N, ,- , - , ,- A- - 1j ESS- 111z1110 1'z1s 1 - 111 -' 11111 1' 11 11111 11011 ' 1 1: '- 1 ' 511. ' " C I ' 1 1 '1'11' '1- 11111-1' 21 -11' 11: .'.'011g -' z11'1'i1'1-11 111 1 . 3 'I -. C ' . 11111111- 11:11'211'11 - ' 1 ', 1- gg- ii 141 1 CI5U5CYb6DCYDfTbdY56Y5C'Y5n'Y5c'Y5c'Y5C'Y5C'Y5fY11 l,ICXING'l'0Nl.KN CYDCY5U5fY5CYDfY5CY5C'Y'16Y5CY5c'YxJr'Y"x'Y54'Y5CY5 Zx U D Jlhgfjlifi F F x N N L f ff!! I fl f f 5 , , xx f - pix JP? Q Dm N ii H KW X x X N3 ifuoi iiall Q? S- 5 ff: X YQ f 49" A X xl 'I 5 1 .Q 1-I L+ X Q lx QM X N QIQ W X X .x wf X RX V R X SN XX X 5-NW 1 X S' . dbU5CI5IIiY5dbCfbCDCYbCY5C'T5C'YbC'Y'7CY5 I I YINI 'I UNI SN fY'CY"OID'Yx6Y'D'Y'5CYfJC'Y5CYb6YbC'Y'zc'Y'5n'Y5c'Y'wc'Y5 -- 1 .,, -I5 ll i1 1, i Q.: 1: i unu 'Z 1 1 i --QL-ive ..l.....1.... l Sin Sl vu- can Qbelilf' ,..x....4 Intran- 1 1 ln nina-vu foxch Muon FOWIQI Top Row Jflmes Sklllman Pxul Stowe Floyd Dodson Vllgll Houck Geolge Wellfmd Peul Applem lll Pul Qpulgeon Second Rovs Chules Petluffl fluence Coxklex Don 1ld BIIIKIYUQI Alfred Colboln Mlles Rogus Robvt Owen INVIIII lm Bennett Thlrd Rovl Ink IIIIHILILIII Gfuled Young Idgfu R1lIx1mCl Donald Dodson GQOIQG Rogers Allen 110111895 Ntd xI1IldLlf2,'Il Flfty fue Q Y . 1 1 - 4 2. . 1 . 1 . 1 1 x f K ,,, , ,, -'M-19. - 0 . ... .. ""' 3. A ' 'aiu ' ' Y' .-. . ---f--- -1., , A .,., , ' fx nm... 'V .. - QQ .. v U . I ,,...J V ' ll ' vu, ' Q.. ,..-V " A I- 2 - ' ,, . ....Q.... .- 1 U - ,,,,,. I Et I4 9..- wi- A ' .. ,. g 5 an 4" --WJ .-.. .,. ' - , uno' - """""' I '- IL i . . .- - 5 if o-an - ,.,.. i A - lm.. au. - H-1 - - ISM Ivin- ..:....,J. - i . 1 E D 5 , W, ug ' f' XX ' R1 I r I v 1 v 1 A L . L . ' 1 ' I Y 7 1 . I l a . c . , c A , , , , , 4 ' , - - f , 1 . ,- c , c c , 1 . I A, X . v I 1 4 v 1 r r . I 4 1 1 4 v 1 I v I 1 . 1 . . . , , 1 6 , , 4. , , ' , '.' ' '.', H' ' H, 2 ' . ' v - f . A ' I . Q . ' 4 f' 4 ' . r c 4 c , c V , 4 1 , I' . 1 1 Q 1' v v , ' . , . , . , . . COACH MYRON FOWLLR 'lhe success of the 1928 team bears eloquent testimony of the ab1l1ty of Coach Fowler to turn out a winning mzchlne His slogan on the gridiron throughout the entire season was that football IS a gentlemans game and should be conducted according, to the rules of this type of manhood The thought uppermost ln mind of coach and players was to play hard and clean letting that man Win who D1 oved himself the best CAPTAIN DONALD DODSON Don was the able leader of the eleven this year Don showed conclusively through his brilliant playing and natural leadership that he was the man for the 10b of captaincy His passing was accurate and his tackling deadly while his coolness and 1udg ment at crucial moments assuies us that his position as center will be hai d to fill GEORGE ROGERS lCaptain-electj-George s performance through- out the season not only won him a letter but also the captaincy of the 1928 aggregation. He could be counted on to stop his share of plays be- hind the line and his tackling on defense vsas of the same quality as his intel ference on offense. Fifty-six CY'CY'CY5'Y'5CY'9fY5CY'DC'Y'wc'YbdY5fY5c'Y'wr'Y5c'YbC'Y5 LEXINGTONIAN Gbg5CDmmU5mU5fDfY5fY5fY5fY5fY5m Q -1 1 c . gi , . gr . k ' , . . ' , 1 w 1 y .-141 PFARL APPLEMAN One of the most dashing and hardest fight lng tackles ln the county IS the praise that can be sung of Pearl Pearl IS a large man with unusual speed and strength and IS alvs ays ln the thlck of the scrimmage He IS lost to the squad thls wear through graduation PAUL STOWE Perry was a rellable man at end and could be de pended upon to break up hls share of the opponents plays His speed enabled hlm to get down under punts and to recelve and carry a pass when called upon He wlll be a gleat loss to the New Lexington squad and hls posltlon wlll be hard to flll AI IEN MORRISEY In MOFF1 eV s fllst year as a letter man he fllled the posltlon of guard wlth superior ablllty Morrlsey has won rec ognltlon as a lineman thls year and with another Vedl ahead of hlm he should develop into one of the county s best guards VIRGIL HOUCK-Houckie a large sturdy man started the season at fullback but finished the season at halfback. He is to be given credit for his hard and speeding plunges and his ability to kick. He will be with us again next year. Fifty -seven Uinaoommmmmmmmmmmm LEXINGTONIAN oomoommmmmmmmmmmm gi n . 7 nl C . l C I . A A nw L' A 1 i .S I ,A . 'nl . n , . , v 1 FLOYD DODSON One of the most xersatlle ends in the county His offense and defense Was of the superioi quality when a long pass was ball play er He will be with us again next year EDGAR BIRKIMER At half he played a supeuor game both on the defense and offense throughout the entire season He had a pleasing way of making runs at Just the rlght moment At end Berkle was a consistent plaver his speed enabled him to outclass his opponent He will leave us this year GEORGE WEILAND I'h1s is Tubbys first year on the gridiron His weight and strength made him a powerful man at the guard position and his hard consistent playing throughout the season Won him recognl tion as a xery valuable lineman PAUL SPURGEON-As a guard Spud could always be depended upon to hold up his part of the line when he was on the field. Spud is an all around lineman' he could play center guard or tackle With the same superior ability. Spud ww ill leave us this year by graduation. Fifty-eight CIb6YbGfbUbCY5fT5CT5CY5x'Y56'Y56Y5fY5c'Y"1C'Y3C'Y5 LEXINGTONIAN CY5UbCY3QY5CX5CY3CDdY'JCY56'YbC'Y'5fY56YbfY5CY' needed Floyd was there. He has repeatedly shown his ability as a foot- C - y . K . . l . , . . , . . . 3 7 ' 7 JACK MINAUGH A Wizard in the open field and on off tackle smashes Jack was a consistent ground gamer Fast on his feet and a sure tackler he will be a hard man to replace Jacks motto get the man with the ball was held up as a watchword for the entire team ALFRED COLBORN Alf although light in weight was fast and 1 hard man to stop in a broken field Alf earned a reputation 'lt the New Lexington High Qchool as being the hardest man to stop Alf has thi ee more years with us GARLED YOUNG Youngle is a man of plunging quality He came out for practice as an inexperienced man but much is to be said for him throughout the county for his mighty line plunges when a fevs yards were needed Youngie will leave us this year by graduation NED MINAUGH-A possessor of a great deal of knowledge or foot- ball technique Minaugh directed the New Lexington offense at the quar- terback berth. In addition to calling signals Ned handled' his share of the passing department. Ned has another year of football ahead of him. Fifty-nine CY5U5CYbCI5CYbfT5CYb6Y'5CY3CY'56Y5CY5fY"x"Y5C'Y5 LE X I N GTON I A N CX3CYbCY5U5C'DfYbCY5C'T5n'Y5CY56'Y'n'YWYYY5f'Y'a V I A ' U 9 L S K . . , , . i U , C . A . . . - . C I K my nl . L N I U5UDU5fYbCDfY5CTbCT5CY5f'Y5fY5l'Y'H'Y5f'Y'11'Y'1 LEXINGTONIAN C'Y5U5IQ1'5CY5fY'DCY5C'Y'JCYDCY5c'Y'7fY3C'Y5C'Y"QY5 1928 lfuuthall Season From the initial kick-off in the Corning game until the final blowing of the referee's whistle the New Lexington squad showed great skill in handling the ball. On only one occasion was New Lexington forced to kick because of failure to make first downs This was the fi1 st year fo1 the boys playing in the backfield The strong fast team of xeterans from New Straltsx 1lle was a third opponent of the season Velgll Houck and J ick Min iugh weie the outstanding ball Ldlll6Y'S of the game while Ned Mlnaugh s positions as qu ll tel back was well taken care of With the cxceptlon of 1 few passes at the beginning oi tyhe game the squad iesoi ted to stiaight foo a The fourth uctoiy came when the fast moving Twin Citi football squad was defe it d This game proved one of the hdlil st games of the season Nearly all the forma tions were used to throw McConnelsv1lle off guard Mlnaugh and Bukimer were the outstanding offensive players of the game New Lexington lads 1ou1 ney ed to G1 anville to contest in a haid fought game ind share in the dedication of the Harman Burke play ing field Although it was a defeat foi New l exmgton lads thex haxe to be given L1Qd1t for then fightlng spnit ag unst 1 team that gieatly outclassed them Muuay Cltx was the next to meet defeat at the hands of New Lexington. Scoring seemed uncertain until the last of the game when Rodgers recovered a Murray City fum- ble which later was developed into a touch- down. Young, at fullback did exceptional work in this game. Crooksvllle was the one great game of the season New Lexington 1ose to memorable heights ln the estimation of followers of th team bv holding Crooksvllle to a scoreless tie The battle was fierce and the fight and spirit of the crowd as a whole was unparalleled Easing the tension of the preuous games New Lexington easily defeated Glouster in the eighth game of the season The scoring of this game was evenls distributed among the ball carriers Coach Fowler sent his gridders against the Bremen eleven for their last game of th season Twice during the course of play New Lexington scored two touchdowns but both times the ball was brought back and the team penalized The dogged fight put up against the Bremen team was regarded as a VlCt0I'l by the New Lexington supporters From the subs of the 1928 squad James Skillman William Bennett Charles Petruz71 Robert Owens Donald Birklmer and Miles Rodgels many promising men were uncov ered The subs student body and faculty must all be mentioned for taking an active part in adv ertising the merits and spirits of the New Lexington High School SEASON S RESULTS Oc Oc Oc Oc Oc Noi Noi Noi Nox New New New New New New New New New Lexington Lexington Lexington Lexington Lexington l exlngton I exington l exlngton Lexington Corning Junction City New Straitsx 1lle McConnelsv1lle Gianville Muiiav Llty Crooksxille Gloustei B1 emen Sixty . w Q I V . . A . A . 4 1 . . . . . S , L 7 , -Y ' H . . S V. H S . . A . . . . L1 K1 ' 1 . I I 2 4 ' 2 Y V K1 I Y I ki . 5 I ' AI 0 1. 1 . , Y. Y. 1 l - 1 , v vi . x 4 v r u ' L Y x L L x 1 ' ' 6 u' ' I ' - - v L- . .1 l ' . f i . . I . 2 s Y 1 lx' L' 1 . . r . ' ' ' Y Y .' ' .U w .. . 1 . 1 . . ., ' 47. A . H . . . c - x 'll -- 7, 1 . 1 V A . . . . . ' ' ' fm cy 'Y C 'X 2 V- w ' I ' s w V e . . ' ' ' 198 A - ' w 1 w , - s ' ' ' N V l u u 0 D I I ' 1 . 1 ' . . . ' D Y N 1 v A J .. . . - N 1 . . . . I Q . I Y 1 . K I 1 H 1 Y l 1 I 1 l 2 Av l -5 I K . ' ' . ' . 1 - 1 I Ds ' H l 1 v I . l I Av 4 4 1 V S7 I . l 7 J . 1 K1 y 1 Y . 0 0 0 aku, 1 '- . .1 . . ff .1. C 2. K' 2 Q , - 3, Z U ' -v 4 W 1 ' Y r . , , 0 1 - V V1 L1 4 ' ' . s t. 5- ' .....,...................,........ 285 ' ....,.......,..,.....,....,,.................... 0 t. 9- ' .....................,........... .133 ' ' .............,.......................... 12 t. 12- f ' ......,,........ .................. 3 23 " ...............,.................. 0 t. 19-1 D .......f............. ........,.-- 1 . --------,----.-Y,-4Y,---.-.....-..-... 0 t. 26- ' ,,,.....,...........,...........,. 03 ' ' ..,........................................... 19 ', 2- ' , ' .......,,.,...............,...., 63 1 " , " ..,...........,..,,...........,,.,. . ...,.. 0 '. 9- ' 1 ' ...,.,.,,,.....,,,,,....,,...... 03 -' " .................... .............,........ . . 0 Y, 16-X ' , ' ..,.. .r,.,,,.. ,,............ 7 1 5 S ' ....................,....,.,.. ,,,,. ..i,....,.., 0 '. ...A -A ' i VV... vgr. . .. .Y.... -- 01 ' --f---f'--------"------------f -,---,,Y......... . . X leaf X Baalaef Ball X ,. 'V ,f If M A X..,..f V Lf? ff! 4fffO xxx f J f f X S Qi Don U f'Y5fY5fY5fY5fT5fY"fY5fY5fY5fY5f2'YY5fY5fY5CY5 l.lcxlxu'l'oNl.lN mcrsfofrzcommmmmmw-mmm Floyd Dodson Vergll Houck Pearl Appleman fcaptalnl Garled Young Amos Snlde Donald Dodeoll Ccaptalnl Alfled Colborn Ned MlH8Ugh C0 ich FOYVIQI N BASKIQTBAI I SCORES Z9 Nel onxllle 'Nloxlh ll 1 Thornxllle Nlox lh 111 uh U1 nu. lookwxllle ulLIl10l d Thol HX llle Iunetlon Clty ullfm nee .llenfol d lOOkSX llle Hemlock Slxtw two Thel e Hel e Here Thel e Here Th61L Here Thel L Here Here Thel e Hel e Hel e Hel e N. L. H. S. .,,,,,,,, ,Y,,,v.,..v........,....,. 1 8 " . e...,.,,..e. 1.39 ' N. L. H. S. . .. ., 1 ,,.,.,,,.,,,,,,,,,.,,, 20 .N 2 az ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, 14 R N. L. H. S. ..... 1- ..... ,....,........ 1 9 " ,,,,.,..,,.,,,., ,, , .,,,,11 N. L. H. S. ..,. ., ,, ,.,,.,. N08 . xz zz .... . 1 .109 ' N. L. H. S. ........,........................... 26 S 1 ' H . ....... ....,................ . 23 N. L. H. S. .,.., ,. .,,, ,,,,,,,,,,,,,,, 1 3 S' 5 " , ,, .,...,,,,. .1114 'X N. L. H. S. . .......... ...... ....... ...... 3 4 S omerset ....... ......,....... . L 11.14 N. L. H. S. .................. ............... , 20 S 1 ' ' ........ ................ .... . 2 1 'J N. L. H. S. .......... ....,.,......,.,,,,.,,,,, 2 0 ' " , . ....,,,............ M13 N. L. H. S. ...............,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,, 33 ' ' " l ,,,,,...,...,..., 20 N. L. H. S. .... , .,..., ........,...,. ,,,, , 1 9 .' ' ' 1 ............ .. 1.1.16 ' N. L. H. S. ,. .......,.. .,... ,,,,,,.,,,,,, , 1 5 " ' ,,,, ....,. ..,.. . . .29 ' N. I.. H. S. ,. ,. ., ,, ,,,,,, ,,,,,, , ,27 ff' J " .,,,,,,, 18 ' . L. H. S. ...,.,.. .........,.,,,, .,.,, 3 7 I ,.,..... .. 1 .... 1.1.16 '. CDU5CY5CY5C'Yb'Y5c'Y5CY1c'Y'5C'Y'5fY5fY5c'Y5n'Y'zCY5 I I XIX! 'IUNI KN n'YXCY'C'Y"Y'c'Yh'Y"zc'Y5CY'n'Y'c'Y'5'N 'Y'56Y5'YlfY'1 XIX RON POW I I R Ponlel ls hc 1s known to lII suppoltcns of IN I H Q h1s m 1dc 111 enxl 1ble 1eput1 on I0l hlmselt ln thc thlcc xcus th1t hc h1s been IH New Icxlngton Thc ettoxts of his cueiul 1nd tI'l01Ollg'I'1 Illtflllflg v1e1c not IH W un IS xx 1s CIISDI 11 cd KILIIIH f the se 1son PEARI APPLEM KN IGUIILIJ Pcall LEIIIILCI hls sh ue oi the lesponslbll ltw IS c1pt11n ulth the sklll ot 1 le1de1 A adept ut bledklng up plus 1nd offense 1d mnce Tlme '1nd tlme dgun xx hcn the de fence seemed to he Il1Ill'1g he would lecox QI the b1ll and 1 1lly the te 1m to leneued effmts DONAI D DODQOW fGu11dJ Don and Pe 111 sh11e the honol of c lptdlll cy ot the New I exmgton tue Don 1s 1 cool hedc ed pl 11 cl tf1m1l111 ulth 111 thc f nc pomts of the g1me Thls 1nd thc confldencc that was mutu 1l bctucen IIIUISLII 1nd h1s tc 1mm 1tes account tol hls 1 Lss 18 1c p 1 11n ANIOS SNIIJIL IGLI udj -Xm0s ls 1 xetel 1n ot the b1sket coult 1nd xx IS lnstxumentdl dt xunnmg guard both 1n ddx mcmg the b1ll 111th conslstencx 1nd ln b1e1k1ng up enemx s to1m1t1ons He xx 1s 11 hud flghtel 1 good tlool man 1nd 61 kcen basket shootel. Sixty-three Al FRI D COLBORN tF'o1yy udl NED MINAUGH 1F01 vs an dj fY5fY5CY5'Y'6Yb'Y56Y5fYHfYtNH0f5CYv6Y5WvCY5 IILXINC IUXI Vx Wevmwwmmmmmmmmmm AW' Fl O3 D DODSON 1Cente1J Floy d was seldom out1urnped and hls helght was an adx antage 1n ey Q13 was H1s eye was keen and QQX613l tlmes dllllllg' the season he pulled New Lexlngton out of a hole by a much needed basket Fans yn elcome the news that he Wlll be Wlth us one mole yeal VIRGIL HOUCK fC6Ht91, Houckle vsas one of the steady playels on the squad th1s yeal He play ed a good game at centel Ol fO1W21ld He was a dependable playel and when a basket was needed he was the1e Alt was D1 ob xbly thc most LOI1SlSt9I1t bas ket shootel on thc sq lad He 18 fast on h1s feet 1nd has tn uncanny 1b1l1tv to locate the loop fl om almo t my mglc of the court Alf mll long be lemembel ed by thc many guaxds he met dullng, thc season He 18 sho1t and llght but thlS handlcap IS mme than offset by h1s speed and flght Hls clex Q1 f00tVNOl k and h1s keen eye haxe been a constant menace to hls opponents The news that he vslll be mth us another yean IS good ncvss to only one coach SlXt, four Bertha Brown NIdl'2"116t Hummel Cola Klneel Edlth Stafford Vlargorle DdXlClNOH fcdptfunj M uguerlte Oxley Harrlet Wllqon Janet Hop kms NI 1110119 lxlllliillgh M3119 Galex Coach N1chols BASKPJIBAII SCORES 29 New Straitsville SS S .,,ooo, Nelsonville Moxahala oo,voo,.o,,w .or.ooroo,,oo,o J 0 Moxahala .....,ooY,oo..,,o. ,o...r.o,oo Shawnee oYo.oY..,o.....,..o..o.roooooo,o C1'OOkSV1ll9 ..,o.,Yorro,, ov,oo,o.....ro Somerset e,,ee,.w..e, S S. ..e,.e Glenford S ....ree S eeeeee eeeeee S S w Junction City Shawnee ......r...ee.re eee.reeee,,,,wr. Glenford ,,e,.eee...,.e..r ...ee.eeee,e.. Cl'OOkSVlll9 ,.....e,.r.eee S, e,....,. SS Central SSS. SSSS Moxahala SS..,....S...SSS,SS S........S Sixty-five Sayre S SS SSSSSSS. SS SS S SS There There Here There Here There Here There Here Here There Here Here Here Tourn CYhfY'k6Y5'Y"fTVY5n'YbC'Y"fY5CY5CT56YVY56Y5CY5 I LXIN1 TUNIAN fYECY5f'Y5fYTL'Y5fY5CY56'Y5CY5C'Y5fY5CY5CY'7fW CYS l l T -Y! . . 'Q' 1 Y 1 Y A L L CY'CYxCT5'PCY5'Y56Ybc'Y"C'Y'5CY5n'Y5C'Y5CY5'YhfYb II XIN 'IONI XX CY'K6YtC'Y5'Y'f'YVY5CY'5fY"C'YN'Y'5x'Y'7c'Y5CY'nn'Y5CY5 MISS NICHOI S CCoachJ Muth c1ed1t goes to Mxss Nlchols fol he1 knztk of plcklng the ught glrl for the ught plate andth1t1s what she had to do thls max tol thele vsere .1 good mam pOSltlOHS to bulld up 'NIARJORIE DAVIDSON fGlldl dj Vlt xdmned M nge our captaln f0l hu 011111111 m as vsell as her ablhty to guald At the tn st of the season vshen some of the te lm were feeling prettv blue about '1 couple oi defeats Malges pep was just the thxng Wln 01 lose vue will be good spol ts wx as the cap s 0111618 Wlth Marge as guald the tp DOSIIIQ' f01VKa1d had hard VN01k to scole BILRTHA BROWN 1F01 u dl dj Although Buddle haa played dlfferent posl tlons she has est xbllshed a reputatlon as one of the county s best f0lWdldS It IS as fol vsa1d that she vnll be 1emembe1 ed from th1s season She showed consldelable abllltx ln shootlng Buddlt waa fast on the flO01 and alway s fought untll the flnal vxhlstle NTARJORHL MIN AUGH 1F01 xx an dj Mxnaugh as forward fxlled an lmpm tant pos1t1on on the team. It was through Ma1 ge that our high scores were made posaible Hel pass xx ork was outstanding and when Marge got a chance at a foul Shot we were Sure of '1 gain in SCOIQ. Sixty-six U5CY'5fT5'YxfY"Y'71'Yx1f'Y'fYVY5fY5fY"fY5'Y"fY" IFXINI TOWIAN CYxQ'Y5dYb'T'C'YYY'5CY5fYVT56Y5fYbCT5t'Y5c'YHdY5 HARRIET W ILSON fRunnlng Centelb xxllSOIl was oul slde center and slde klck of the entlre team When Halllet had the ball we WSIS sure lt would go to the fOlVSdl ds as hel opponent vs 15 seldom ln the way W ll on s abllltx as lllnlplllg xx ls llso ln idx an tlge Our slde centel has l bllght tuture wlth two more tears It New Lexlngton Hlgh School EDITH STAFFORD fGlldlClJ Edlth vs as our st ll gu ud Anl one asso Clated Wlth the team wlll lemembel Qtatfold as an ewel falthful membel Hel ablllty of regalnlng the ball at l L1ltlLil tlme was unlque MARGARET HUMMEI fQenterJ Hummel as llllflplllg centel was one of the most dependable play GIS on the team Hel sklllful passlng and flhtlng Spll lt helped us wln many games Hummel must be com mended for her loyalty to hel team and coach We are glad to say she wlll be mth ue next season DOROTHH PAXTON Dolothy Paxton star pla er of the class of twentl elght has lttended exelx game of the season Lealously 105 al to the olcl clovscl she has shown her lntelest bx lttendlng pl flctlce and her enthuslasm has been an lnspllatlon to the glrls to malntaln the tradltlonal stan clald ot the team HOlNORABI If NIFBTIONI Hal 19 GAIX Janet Hopklns f0ll K1HS9l Nlalguel lte Olclex and Ruth Havlett NIARGARE T HL NINIFI SIX!! sex en CYDCYWYVY 1'YVY5dY51'Y"1'T51'Y111'Y51"1"11'Y'1'Y' GTN 1 I XIN1 IUNI KN CT'CY51'Yb'Y"C'Y'5'Y'5CY5C'Y56Y'71'Y'11'Y"1fY51'Yb1'Y51'Yh Xlfll 11 1-x1111111111 1111.111 511111111 ,-51111121 N 1 '1 S 1411115 1-111119 N 1 111 11 21110111111 1111- 0111111111 0h10 and TRIPLI7 TI' V11 R-X11 'IHI-' S111 ROfIx1'T xx1 10x1 11 xx x11x X1 11 xx1 :.11he1 1h1-11 a 11f11111x ba 1 xx1 0x1 10x1 11 xx x 1111 0 91 'X T12 0111 0x-x11 111 11 1111h s1h001 h0111e 1 ILIQNOLXLI x 1 11 I0 CHORUS W Q 1e 1 .111 10 1 e111 11 1 1 1 11 ow 'N L H 2111s 110xs 11141 5:1111 of SUIIIIX 0 10xx 111112111815 81111111 0111 111.11 iI1l111l,Q'1'l IIIIQ' 0u1 1h1 clx H AKIN 11 0 Qh0u1 th1 1 111 1 1111 xx'1x 111111111 1 'x f1 IN 111111h11x,qg 1111 0 0 11011111 4111111 511115 I 11.111 11111 11 1111 11'10xs 1 f11-111 11 111111 11x11111111 1 ' 12111 11 1111111 111111 11111 '111 1111xv th1x x11 1 1, 111 X1 1 xx 1 11 1111 111 10xN CI 1 11 1111 hu 1.011111 11 11 111 L1 T KX I1 1101111111: 11111 1 xx 111 X111 XK1111111'1lX xt 111 111 11111 11 11111 h1s 1,01 10 A Il 111111 11 111 1 t11u1111111xx11 101 111 ll 0111 Nexx I111 11111 xx 111 II 0u1 It 1111 lx 011 the 11111 LII 11 111111 It xx11h 111 0111 1111 ,11111 xx 11111 0u1 11 1111 IS 1111 1h1 111111 TILII xx1 11 xx11111ss 1 xx0n1111fu1 f1U11 1111 11111 111 1111.111 that 1111111 1h1 xou 0h10 01110 T11111 R4111 T1 1111 Rah R111 Rah T11111 I' XAII FIC H'1 1 1e 1-ee x 1h P1111 ee ee GCG x h F1,1zht Flght F1,1r111 Flght F1gh1 Ncxx Iex N1-x1 Lex Xexx Lex IOCONIOTINI- Rah Rah Rah Rah X111 11911 N1xx L1x1 R 111 11 1xx0 1111108 x1111 x s xx 1118101 111 111111 1711110112111 ww Qu 1310111 1111111111 NLXX Lex HIT PNI HIGH H11 e111 111,frh 1111 0111 10xx 113 T1.-1111 11e1e xxe 1-:0 DIX IDFD '1I'LL 'N 'N IN W H H H II S S Q Q X1xxI1x Ne-xx lex 'Nexx Lex' XFV1 IPX RAI1 I1If'HT XI' IV I1 X N1 xx Lex ah 10.1 Team 11-'1 Te1m 'N1xx LGX R311 I'1gh1' Fight' Fight Rah Rah N1xx Lex T11111 09111 4111111 1w111h1ul 11111 11111 hc-f11te11 11-1 us 111111 0111 1111 0111 H1 h ILNLIL h11 1111111f1-1111 ll X 1111 111101s 111111111x X xx111 8111111 1111 h11 11111 11 Ll 1111118 xx1 1.11111x 11 10101s s111 11111111 111 f111N 11141111111 1111 s 11111 so xx111 11011018 sh 1115 11 111 O16 C 1h1 11l11x 11111111111 I1 1 N 1X h1 11xx 1x1 1 11111 1111 h11, 1s x h11 101018 111111 cl 111 s 0 01h11th111 111111111 1111 1111 1111111 1 1111 1111 IL 11 110xs 1111 fltltlht I1 1 g111x1111 QNXL1 wt 11111111 1 101 1111 xx 111 LI x x11111 111011118 ous 11 1 10 UN 11111N 11 11 1 0111 H 11 1x11x111.111N x0111 Il '111111 s 1111 11111e 10 LIICXL OI Qlgh A1111 111 Ikls xou IIIOUCI 111 k110xx th 11 1h1x 111- f10111 1 1 1 11 x0u f011x1 0111111111 N I 11 S 111 1x11 0111181110111 10u1 1 pulsumg' N1 IX 11111111111 11 0u1 4111101 1001 11111 u1111111 xxe xx111 booet f01 h11 OUR OID HIGH SCHOOI Slxtx elght 1 . I 11 1 1 . , Aff A'Q" ,'A,' , 1 1 . ' 1 , -H Q -1 , . 1. -1, -1, fx N ' , I 1 -. ' 1 . . 1, " 7' ' - . 1 ., 1 ' 1 . C' ' ' 7' 14- ' 'Q , ' '1 1 . ' "I A1111 '- '-. yes 10x'1- ' 'e11. -1 ' , ' ' 15.1.-v .Nz . ,, ,Z . ., . A, nd' ,Z Y 1 w ..2 . A . v A. F0' '- 1 yes. we '- ' '1-11. 2 . . -L 1- 1'Ix'1-1'y11011.' 1-01 1 s - .'. L. II. S. - ff '11 ' 1 . , ,z. -,, , j, ' , 1 - 1 - q A111 xx'1- s11z111 111-x'1-1' f01'g'1-1 N. L. 11. S. El" Ol' 1 00 .'2 ' ' '. W1 - ' - ' " - 1 113' ' 21111. -- ' - ja ' . 3 1' '11 I J 'V ,' ' ' 1 'I .' :11'1- 11 b , .'. . . S. A ? .1 -if W-.-.11 "HN-L-H-S . ': Q - W- ' '- 11 - z " .- 3 111 ' , v' . 1 Y ' 1 1 A--I--L ,L ' W'-11'-11-Ijsz fu 1' ', ,AH 1 N, L, 1 , S, A 1 x'1-1'.' :111 ', if 5'-1 'h ' 1 1' R1-' j Z1 1 .' - 'z , I. II. S. ' V I , 1'1.a,- . -. 1 -. th. 1 -7 Q V V .- u 1 ,. . N. 14. S. , I . Q, 1',.. -v' ' 7 R 1 W1- z11'1- 1 ' 1 - ,'- 1. 1- 5 1 - ' ' 1 uxr-I-ffvrlx, -Ii-Xiu 1 ' 5 ,. 1 . , Y 1 1 'U ig 1 . 1 .1 ' no A Q , -K . Q w'.- 1 .1 1 111. ' V W0 -11.-. .-11 . h.-, S1101-1' 1111-111 111111 New 111-x is 111-re. -' ,wi ." ' ' 1.' 113'- S1-111--1' -':1'111.r 10 ' -'1 ' " 10. Wi11 :1 111ig'h1y 1'h1-1-1', 1'z1h. ' 1 rah! gif' 11" " -' " "li .' if-ll: 11' . - 1 ' 1 .' -- -3 fall, -' ' u '-2 "1 N1- ' -' 11-1 that 11-11111 111-1 1h1- 12111. G12 2 " f. Hail! 1111111 1111- rg111g'g 3 hQ1'1-, F10 1 A 'NJ il C'1l01'I' 101' 11111' 2 W0 2111 1 ' 1 11 '1-'11 111-211 11211 --4-- -1 . -' " - Q 1- zu 111- , , 1 - -1-'1 " 11-1:11, 111---1 -11-1-1-. ,'?.1,. . . -11,1 011' 11 z' f - '111 ' 1' A ' ' ' ' VI U H 'lx 1 ' ' Mal' -' ' 1'-11. 1 1111 v. .15 5' .1 01' . v Y T11 - ' 11 -' 1 'z 1 -h 11111' 113 " xx1- -- -1 'S -1'-1111 I Q I '.' - 1 1 Il .. . .1 .11 l '11111 lu, .111 t 11.111 0 , .- , i, , L ., ,105 8 V 1? E U 1 ' ' v ' N Th- -'-'sz11'11-1-1- ' -' '110 - -' ' ' ' x'i11 . 1 ' - ' -1 'S '- 1, Joy J 2111 1-x' -1' 1'Zl1,V V T11- xx'1-' z " ' " 1 ' 121112 1.1-1 .1 1 :1 1'1' 11' " 1 IGH," h , . - .1 . '. 1 11 . . . . .. - 1-1,111-y 1 - '-' " z ' - ' ',1 , 1,1-1 1-very ' 'VUL . " - ' 'T 1 -'S 1 ' ' 1-' '- -, , 1 .. v - v Z ,tv 2 . , ,'A- 1 v 1 - 1 . . . -S 1 -if , N. L. 11. S.- . z.' " ' ' ' 1 W -'1 stu 111 3' ,' " "lk ' -' ' 0111 ' ' ' - 'N A X , . ,, , . CY5QT'C'YsD'Yq'l'Y5'Y5C'Y'7C'YN'Y5C'Y'5t'Y5Q'Y5f'Y5'Y'5C'Y5 IIXIN1 'UNI KX C'Y"CYkC'Y'J fxC'YVY5C'Y"C'Y'C'YxC'Y5c'Y5c'YxC'YDl'Y5C'Y5 ax -v"""" 'l K f x 2w""'::H"' f p dn N 1 , VX, fxgx if-'W-nf f' 1 X' tgamzaitunz 1. V v V , . ,, 1 N ' S ' 4 4, A I A 1 A 1 I x J jx 1 1 I ' V , X! ,,f'f f' ,VV X, Y-. V '52 Y, 1 1, Ld f J X .ff ,ff . f "7 f f , . f ,4 Qf X f , ' V' i K f n X 'K , I ff ,K f , V f fun I V ,, I K , ' ,f f . u "' 7 ' ,VM ff, nw 1 , , f -, an I 4 gf, f: -i fl, A HJ? 71' 1 I Y xx ' " I ,,.-5 f . ' Y 1, ' f l .. - 1: " mf' "' f---f 1 73122 iff 1? . ' , g fliglffi f' f' A' 91 i 5 f'4"",.l' ,AX A Y 'L J1gk i -- ff' ik ,112 V A fix Y 'fl' "gf ' . QS ,f-f ' .K -Y 'KW 'I , " " f K- - it ,K 2 1,, ,,,-, - W f f- -i X' f HA A j ' ,U 1x ,K 7, -, -LQ-'dw ,, ---. " wk- V ' Af W ' --f 'g V 5 ' X - jf f"L f" W, - 3 ,Dm- 1 Y i 13' g ,Qfx,g, , , w X f ' Y IT5CYlf1'EfYf CYZfX5CDCYTfDC'Y5C'1'5fT'fYbTCY5 LEX I SGT! IN I A N C'Y'5CYT6Ybf'f5C'Y'5fY51"Y'51'Y'fY3c'Yx1r'Y5fY56'Y5fYHC'Y5 4'l.'lz1f BIlIcIlIL'5 Q,lul1 The Wen I exlngton Hlgh qchool IIUYIOI II X Xlxthemxtu-1 Club xx u Olgllllliifl Decembe1 the tuentleth IIIIIBUBCII hundred 1nd tvwentx ine undu the NLIIJLIXINIOII ot Whse Glldvs I uku 'l he 1equ11eme11t fm I'l'lE,ITllJE:'INl"1lll IS 1nd Geonutxy The um of the 0lglIl1lrlt10Il h lx been to Nllflllll zte and IIISIJIIL 1nte1est IH NI ithf n1 1t1u lN well as encoul lge scholou xh11 We llfllllk we cm honestlx su th It the Club hu been both 1nte1est1ng md 1n 13111110 Sew enty The membeu thls xefu ue Rlch 11d Cow F1 :nk Hoffm 1n R0be1t Owens Robut I' lg Ned NI1n :ugh Idell Qweenev NIelx111 I1 IHS M41gue1 lte Oxley Joe B11Lkle F1111 Xoung 1nd I uuenne Q ullnger The Off1ae1s 116, IIQNILIGHI NIfugue1 1te Ovclex Yue PIBSIIICIH Rlchfu d Cox Sen et uw Ned Mlndugh T1 ERNLIIBI Lfuuence Gful1nge1 1 ' ' ' . I if ll V v Y. - 1 ug 1 V aw . 1 v Q 4 I I . A 4 0 1 1 1 1 1 c - 1 1 I c 1 . c 1 A 2 , 2 ,ZS . 2 ,4 J. I. .2 2 Y . ,I L., ,. 2 3 ' ' ' v 1 V' W v. 1 ' . z 1 j- 1 2 , 1 U, 1 41 . . " - ' ,- , tv ,. v'l,' ' A '..A. 2 V A. 1 , . .' A vv .' 1 45' ,. ' T . . 1 . ' . 1 v v ' ' V v - , N . ' 1: 1 . 1 1 1 1 1 1: 1: . an zxverzlge of I-I-plus lOl' above! 1n Algebra H z ' 2 2' ' 'z ' A 'I'-'2"5 as 1' z z .' '1 ' 1' J. .- I . .- . . . -1 1 1 I . 1 2. 2 1 1 as ' 'z "- ,.4 ' Y. .. M , s 1. ' 1 Q j z ' , ' " 1 i U . 2 .- ,. VJ- . I LEXINGTONIAN gl1Hz1tl1e11mi1r5 Qluh The Fneshm ln Mfxthematlcs Club vsas or Smlth Irene Crum John I ldon Jones Ethel f.,'lHl76Cl December the twelfth nlneteen hun Klldow Mlles ROQGIS and Mlss Bxrker ched 'md twenty sexen fox all students QMath Teacherl haxlng a grade of B plus for abovej ln Alge h I bra The alm of the club IS to create more IH May We always hare HS mm lun 'lm P1 te1est and bettel scholarshlp ln mathematlcs The follovung students wx ere ellglble and are presldent Ethel Klldovt member Nlartha Elsmck Zelma Harper Ethel Kent Wayne Ansel Veromta MCGI-ee V109 Preeldem John 1310011 IOHQS xx Chustene Stlckdorn Lucllle Wllson I1ll11n Abl 1m Robelt Acker Wm Bennett Jack hmgudnex V11g1n1a Chappelear Paul Treasurel Veronlm McGreex5 S901 etarx Lllllan Abram Seventy one l ' lf 1 c c D 'l' Y -' ' N I , J , 4: ,.', Tr , -- - ' , - ', s f z I 7. T 1 - 1 I l - P - , - - A ' .' ' .' ' C . fl . '. . , . - - - , much success in solvmg our problems. K .L -. v ' ' s - V viii, . 1 L' l V , ' 'T ' - 1 ' . Y T -' . 1 . ' 1 ' ' v 1 . - v - L J 4 , , - 1 1 - CYlCY'DCYDfl'5CYDfY56YDCYbCY5C'Y5r'YbCY56Y3fY'5CY5 LEX l N GTONIA N fbrrls CEIPB Qlluh Fnst Row Vllglnla Glay MHIIOFIQ Daxldson Nlugfuet Hummel Bu th1B1oxxn Mlrx Mcllxox Dolothy qxcks Ioulse qtukel Flolxe McDonald qecond Roxx Fmmfz Anthony C011 Pwkell Dons Hoffmm Ndoml Undelxxood Goldle Xlr1lSOH Iwllth Qtllfold lVlllIOl1E lllllllllgh Rose Don lhue Thnd Roxx IOUISQ Jxmes Ruth Imk C 1ll1e H nnkmxon Manx -M bdugh Mus Ioxxe L1ll1f1n Pettlt Mfnguellte Oxclex Vl1g1H1l Qeue Ruth Dodson The Guls Glee Club of Nexx Iexmgton ln the m mx xedrx of lts exletence has been 1d mn lblx flllfllllflg lts purpose of lnstllllng fl t1ue fxpplecldtlon of hlghel mllSlLdl xdlues as xx ell IS Lllltlx dtlng the XOILQ of each membex and then ab1l1ty to smg, IS 1 gxoup A 111 ge poxtlon of the suuesb ol the club dul Ing the xefn IS duentlx due to the capable mdnnel IH xxhuh It has been conducted bx Mus Ethel I owe Sex enty tvxo l ... , X x I, Q. - 'V ' ' . 1' ' V' V ,f - . - ,V- . . , , 1 , 4 If ' ,, V . V f. V . V. V 'V '. '. 2 , Z ' ' , , 4. ., A . X L , 4 . , . . 1 vu It -1 1 1-1 1 1 D 1 . 1 1 , V 4 4. , . c , ' V ' Y- 1 1 l 1 " 0 1 1- 1. I 1 ' , . , 1 A c V A 4 I A c , V . r . '. V. 'V . V ' '. ' . ' V . .V .h- . A 1 1 1, A , fc 1' 1 , I A L I f 11 v . -4 . ' 4 1 Q' Y tv - .I j' , .1 A , , . , 1 L . , 'V V' ' ' '- ' ' V' V 1 . . Y 4 A L rl. 2 . c I v v 4 v . v .1 1 1 4 1 . i v an Iv h a 1. c V L . 1 . 4 - . . -12 v I ii . . L1 K1 . Av l . 1 v 4 1 .lv .1 4 7 11 1 1 ' ' 1 5 1 1.4 . . 'I 1-pf V1 v 4 1 v ', ' I , , , v .11 . . . . t .. V I v 1 ' vp . ' .I 1 1 1, , . . . ,- , CY5U5CY55Y5CYDC'Y5'fY3CY5fY5l'Y'7fY'1fYlK'Y5 'YNU3 LEX I Nl I TON I AV CIbU5Q3CDfD'Y'5CY56Y56Y5dY5dYbC'Yb6YbC'Y5fY5 Srhunl 0311 Instm Flrst Row Wavne Ch zppelear Edmund Hltchcock George Bulg Nml Koontz hdgal Newlon Robelt Acker Clarence Coakley Cdll Davld Allan Conn Wllllam McClell1n Dmlel Jenkins Mary Hlllel Vcrnn Thompson Samuel Putelbaugh Prank Hlyden MISS Iow Bertha Second Row Margorle Davldson Marguerite Oxley Dale Kuhn Clx de Foraker Adrlan Nader VlTglHld Seese Ruth Hazletf Katherlne Hernstlen Juanita Wmefordner K ztherme Oxley NdOml Underwood Manels that can be wrought IH the vnay of muslc endeax Ol by an orchestra cannot be appreclated unless one has heard thlg year s organlzatlon If we would have a flne school we must not sllght any phase of development and muslc IS an lmportant phase of llfe Thls year s orchestra numbels thlrty one Sew enty three - . S l . . l l , f I P s x u r ' r I .' : c, 2 , ' ' , ' , lc r 1 u 1 g 1 I 1 Y c 1 I . 4, . . , ., J . ' .I , , ' 2 . 2 -X ' U " P ' I O 1 wig 1 .11 ' 1 K . , . ' , t . , .. J e, Brown, Charles Whltlock, Noel SDltZ9l', James Fowler. . y 1 Q , I A n , nl, A. Y . ., 2 A ,y . , U 4 Y W nl . 7 . Q . , M . ' U 1 - . . C'YxCYXCYbiRCI5'Y5CYDCY3C'Y5O'5t'1"Dt'Y56YD:SP,C1"J l.I'IXlNG'l'0NIAN CI'5U51vCfD0'.D:'Y'DCY5C'DCYbCY5C'Y'F F 9 FW X 4' Q,l1I1 An honorary N L IS g1Y8I1lYl football and plavel must pass 1n three subyects and ln as e a or basketball the play 61 must pl IX slxteen 1111211 standard set by the Coach The Standard tele to lecelxe a lettel The followlng 16 of the New Lexlngton Hlgh School IS that a celxed letters Pearl Appleman Donald Dodson Amos Snlde Gerald Young Perry Stowe Jack Mmaugh Edgar Blrklmer Paul Spurgeon Margorle Davldson Margorle Mlnaugh Bertha Brown Cora Klnsel Allen MOFFISQQ George Wleland George Rogers Floxd Dodson Ned Mmaugh Alfred Colborn Vergll Houck Malgalet Hummel H uuet Wllson Janet Hopklns Marle Garex Marguerlte Oxley Football Football Football Football Football Football Football Football Football Football Football Football Football Football All Counts All Countw All Countx All Countx Babketball Basketball Basketball Baaketball Basketball Basketball Basketball Basketball Basketball Basketball Basketball Basketball Basketball Basketball Basketball Basketball AMOS SNIDE Seyenty fgul' gk ,4. l l b k tb ll f thljsei Qho have reached the football ht muat play eight l1ll'1lll6lS I Edith Staff015ii'QQQfffQQllQflflffffffffffffff FffffBaQketba11 'vw CYDCYSCYVYX C'Y5'Y5CY"JC'Y'5c'T5c'Y'ac"Y'mc"YN'Y5c"f"1 97" lTXlNl IONIXN fY5mHblYk6YxtY5N5PpfY5fY5 X X Q Wi N K UV! O mztefp CY56Y5C'Y5C'Y'5CY5 5 ff - WV Q .f X W 1 X L N. fx X 5 X e, x X v f 'W' XX Q " If fff' Y: I A N xx X 1' ,HI , 1, '1 'QI wx xx ' 1 1 ,ff , :I 'll 1 XM X X X , , I K xv x x N X If f' df' jf' I gl 1, Af, , X XX Y! ' X, I A I!!! AMI! f Q X xx N ,IN f X K , , xv M If' If' I 1 'ff X X XY M! fy l 51 , 'llfl :fb ,NSW V , 'X if 1 ff! ff j' fl'-,ll w xxx , , ff L A ,, f, lj! ' , !Y?..,, ,ax jf ,M J 'y 1 w+ f 1 'Mf,! I' I' -,yi f f V 1 V Y ' 4 ' 'I Vi? . , I klj ' , ' U D n. 'Y5QY'l'YVYxffYVY'vC'Y5C'YNd'Y5C'Y5C'YVYN'Y'Dr'Y5CY5 l FXINI IUNI XX CI5CY5CD'TLC'Y5"Y56Y56Y56Y56Yb6T5C'Y5CDC'Y5CT5 HI alll 0:11111 The H1 T1 18 m 0lgdY1l7'1t1OI1 whose puupose home of the faculty leddel The club 15 gov club lx 21 membel of the N xtlon 11 H1 X Ol N11 gWd1tl N11 Fowlel and Mr VanAtta ganlmtlon Dan Jenkms 18 plesldent of the organlzatlon Nleetmg 'ue helcl PXQIX two weeks it the NIR WESTCOTT Sewenty six " ' A fi? ' A v 4 f anal! L ' -B i F ' .4 IS the bllllfllllg of cha1'z1cter. The High School erned by an E1dVlS01'y commlttee composed of gg I GfDU5fI5U!GDfY5CT5C'Y5C'Y56Y5fY5fY5c'Y56Y3C'Y'1 LHXINGTUNIAN all? lfricrzxru Qluh The Llterfux Club xx is f0lI'I'1E,ll ealls thls yeal Its pu1 pose IS to eneouldge the school 1nte1 est ln l1te1atu1e musle and fut At the book renews are gn en Qomposels studled and the club book lead Th1s IS the Club s fll st xefu and at plesent It IS composed of dll 1un1or glrls but the a1m of the club 18 to hdxe both JLIIIIOI md SQHIOI IllLIT1b9lS The membexs at Dl6S6llt ue Insthel NIL Cemn Ruth Black N3.0Il'l1LIlCl61VSOOfl Helen Hzmuck Cdtherlne Blmgaldnex wlIl1g,'dl6t Hummel and Georgla Holden Nlaxgalet Hummel was elected plesldent and Esthel NIcCdnn secletarv and tledsulel Nllss Pottel 18 the 3.ClXlSOl and to he1 the guls ovse the success of thelr club Sex entw ses en - - , .. u T' -f ' . 'vw ' vin. - , .Uv 'Lf . 'ks 1 v , ' -I 1 I ' Y 1 1 1 1 ' l -ll' . u kq . . ' . , S. l ' I 1 . .ts . v . K1 ' V2 . i: 'sv Q A .- meetings, which are held every two weeks, Z 1-. . -' A ,- . . X . . 9 7 CTbCY'5CY5'YxCY5'Y5C'Y56Y5CY56Y5c'Y56'Y'5fY51'Y5C'Y'7 I I' XIX! TONI KN t'Y"Q'Y5C'Y5'Y'1'Y5'Y'7C'Y51'Yx1C'YYY5fWf'6fYtCY56Y'1dY'1 4' 'cahes ilfrum SEPTEMBER School begins Exeubodx happx Band klds 11101201 ed to N9XN31k to plax fO1 Kmams banquet As usual F1esh1es couldnt fmd them selx es Ilttle bummlng tllp Bertha Brown Mau Mcllxox Ma11o11e Daudson lwdl 10116 Mxnaugh spent the dax smmmlng at NIOXIQ Puk The MWIIOIIGS VNGIG compelled to eat thelr Sllppl-31 off the mantel afte1 fallmg f1om a wmg FOVSl6l lGdlIlS hovs dumb the SGHIOIS a1e All gool 81115818 t1x out f01 Glee Club Many F1QSl1HlQI1 dlsappolnted P9113 Countx Fan Blggel and Bet te than e1e1 Exeryone 11des the me11x go 1ound SQYIIOIS elect class 0ff1ee1s OCTOBER l unch 100111 opens Pmma A iLL1dt,lltlX ansue1s a quest1o1 co11ectlw 111 h1sto1x C hapel Iheshmen make l1a1 mom F11 st football game he1 e we plaved Q01IllIlg' Vt ho vs on ' Nl e of LOUI se Fl1St month closes Manx a1e the healts that a1e achlng The g1ade ca1ds came out Agam ue um m football thls tlme f1om Junctlon Clty Facultx ente1ta1ned 111 Domest1c SCIGIICG 1oom New St1a1tsx1lle game IN I H S agam x1cto11ous M1 Moose asna1ds half holldax SGHIOIS happx ADl91lLE1Il H1sto1x om1t ted Staff meeting Cont1 acts awa1ded fO1 annual to F1011 els and NOltll91ll Co 5-trmunrs BIZIFQ Nlelodlous Gllls Glee Club make f11st appealance 111 chapel INON EMBFR SBHIOIS get 13100118 See themselx es othels see them Blg su1 prlse Jack comes to school on tlme Facultx comes to school all dressed up XX onder vshy ' P1ctu1es taken Huntmg sea on opens Many absent f10m school Muslc Club glxes free COllC6lt to school ch1ld1 en B1g walkoxe1 f01 New Lexmgton Glou ste1 game Rose Donahue H1 rn es on tlme Thanksgumg party at Mcllvoy s B1 en1en game Sad endlng for Sen1o1 football plax 918 Nla11o11e DdXldSOH agree fOl once Ex Q1 xone p1ep11es to eat a blg U11 ey tllllflel t0Hl011OVS DECENIBFR Jun1o1s elect class OfflC9lS and haxe plc tu1es taken Cast pxcked fO1 Pubhc Speaklng plaxs M1 11 estcott took a sllde down the bank Classes excused uhlle he went home to change hls tlousers Basketball team plcked Maryol 19 Dax ldson elected captam GlllS fl1St basketball game at New St1a1tsx1lle We vsm Guls show 0 dellw conduct Blg commotlon Mr Moose gets the End of th11d month SGHIOIQ get ex cxted H1sto1y grades out XIIQS Jenkms d6LO1 ates F1 ank Cost xx 1th flOVS81S Whlle he takes hle afternoon nap Sew ents elght X f - . If ,' Q 1' 1 1' , 1 . . 1 1 -- . - , . , D , ,- , ff ' 1' ' 19-1 ' .' ' ' ' X h . . . ' 'lu 1'. ' ' ' ' ,, -v. - l . , . Y Y . , . . 1 i , , as , , ' 91 I 9 ' - . ' ' 1'. 1' ' 1 as K- y S. '1' 1 . A ' , , ' , SK 79 ' ' - 1- - , .- ' , , 13- l . . . . 1 1 y 1 v y 1' 1' , v' , , .- . - ov - L , ' A . , a . D 1 'l ' .Y ' D l ' -Y 1 1 1'1' . ' 2 ' . c ', ' 1' 7 ' ' r ri ' ' K' I - , . , . . , H YY ' . 1 'H ' K . V S 1. .. . 16- ' ' ' ' ' 1' ' " . - - , i L, , .. . M . 1 , I , , 21- ' " Q ' . 1 . . , , 4, , u , . - 1-" 1 -, 1 1 -' 22- . 'Y' '.. . . l . Pumpkin Show in action, 28-Are we surprised? Dan Jenkins and , . .lv . 1. K, ' wa .k J' 4 ' C. . . ' A 1 1 ' .S 1 7-1 1 v 1 l l 'l ' ' . . 7 1 'D ' , . .S l 411 A. ' . '. ' t,-.A ' 1 1 I 1 4 - y, l s T 'uw v I v . v 1 a , K L1 1 J . . . . . 7-Q ., L1 . y . Y ' ' " f ', 5 1- 1 , 10- ' ' . . f S S flu. 12- " . ' -. 1- CY56Y'7CY5'YxfT5'Y5fY5C'YVY5fYxlfY'fY5fY5CfhfY5 IFXINI TONI-KN CYBCYUEYD f"CY5'YVY5CY5C'Y5C'Y56YNfYN6Y'5'Y"6Y5 Brsketball 3, lme rt INQISOHXIIIG Nuff salc Foxxler st rlts to sneeze Foxx lel sneefcs h llclel Foxxlcl his the tlu ee c IX hlstolx rss Bzlkel IO ts 1 nexx dlfrnm PC1118 come from ox stels but diamonds lsu rllx come fl om 11001 tlshcs Footbrll SQLIICI enteltalnecl bx Klvxanls Club At ltst the txxentx flrst IS here Tvxo long, xx eeks ot lest JANU -XRX Ex ery one back at chool Home Ec gI1IS enteltaln N11 Foxvlel for breakfast Basketball team roulnex to Home An other detert Cllr ence Goble conles to school on time todlx No ch tpel Tom lrru t h lxe ILIII out ot nexx rules xlnls lll drx Such ls l e' More ex rms xxrll thcx nexer end ' Students Ietlle Cllll tlllllg to IXOICI a nerxous bI91kCl0WI'l lttel these last txxo drxs Partx rt Ptskell s I dg, ll xxas present NI tnx time outs xxelc c tlled JLIIIIOIS IQCEIXL cltss lexxellx More mollex I Ol k tzkes a big drop Dot Sxcks falls KlOYEll Telchels Illstlllltti No school Stlft meeting IIIIQIING txplng lil ll estcott sports l llexx Nlllt Staff meetlng more XYUIk Ruth Black elopes but she retulrls 'N I pl1xsC'cnford FILBRLARH Groundhog, rxx hrs shadoxx SQHIOIS decrde to stop stIlClX1I1g' fGox J xx hlle Nll Foxxlcl c ltches up Sex enty nlne Nexx I exlngton xxlns from Junctlon Cltx Sh rxxnee game A good fight enloxed by all Senlors organlaed club 1Mothers Clubl Basketball Toulnrment Busx dax Basketball flnals Senrols haxe half day otf to take snap sho s to -Xnnu rl Many plctules taken NIARCH Junlors holiday Helmerlrng s nevx alllx rl Xe Ed1tOl s hard xxork has gone to her head Todax rn French class she ex pressed a desire to trax el xxrth two dogs a monkex and a strange man Juniors gettlng accustomed to eight perrocls Starting tonrght Janet HO15klDS stays at home ex elx night for an entire xxeek Public qpeaklng plays Blg., success Ifleshmen h ld class ch lpel Big Mystery' Trled to rob the school bank' Holloxxlng success ' bophomole Ch rpel Annual goes to prlntels Junlors shoxx then talent IH Chapel Seniors haxe Chlpel Get unanlmous xote for haxlng the best APRII All Fools Dax Ex GIXODQ comes cllessed UI P1dIS9 the Lord Easter has been here Klxx lnls Nllnstr el High School INILISIL department enter talns us ID Ch lpel Spring Is here Bchool attendance de clelslng I bellexe Nllss Nichols had hel hlll cut Senlols are stlll studxrng Shorthand 1929 Annual 1111K es Blg sale NIAY Senior plax Baccalaureate sermon Commencement exercrses Last dax of school MARY 'NICILVOY c , . l A , ,I .' Q .' , .' 5' t - 2." ' f2 2 ' .' " . " 8- ' l " s ' 7 ' l." . . K 9- 2 ' 2 . f , -Mr. ' 2' EU 1 ' . Fl' l2K' in 22- .' ' 2 , I. " su' WH" -M 2 ' ' ' :' D l' .' 2 ' 2 end. 9 . K V , K -. ,,,,. -, . -3- -' ' ' -' - KK, K K, A , , .K KK l . 2 . . ' ' . E Ku 2 it 1 . tv D y .W K I . . i ' 'I ' 1 ' KK. , J- K. K. ,. I v 1 . . r ' K- x K' K 31 . ' 'K. 2 . ..' -2 K 7 Kit 1 - JK' K , K K. ac A A .U K' I ' Ili' ll 2 ' v 1 v I A r S a K Kiki r 1. V '. KY u Q V my ' n v 4 1 nv ' 1 v l' . Li. 1 c l .1 K I . . - , . ,E K 8- . ,- K . K. K. , 2 . v ' - . ' . v J' , . . , A . A, x - . ' 4 ' 2 C n I 2,'. 8- '- c f ' I ' 'f .' -- r 2 -. s 2 ' ' , . ,Ku 11- ',. . 1 .- . K,. Public speaking plays postpolred again. ' -E '2 J 2 2K'. I ' .' li . L . , 16- ' .' A K n L c . 1 -V K- -2 - K+- 2 29-I " , 2 . s I v 1 v u 4 Y. 1 c K . . ' ' ' ' ' 2 if C T2 ' " .' . 1 ' , . '- , .2 ' , . . ,K . 3, '- l- ,' ' ' 3 X ' Q n AWK K ,K K ,,e KK V 4-5-- '2 si . 1 c - . L K I l ,. . . V D- , . K, . , . . K 1. . . -' . ' ' . . ' 1 ' ' ' C A L . A I . L C 8- ' K' 'll K ' ' ' ' - ,K K. K. ,K KK K K K KK Y KK K KK K KK K K K KK . K gi ' 2 K 'K,K. ' . K. . . 2' . . K 1K ' x x rv -l v - K 1 . ,K K ' K Y . v - . A 1 An KKK n I I 1 gl 1 1 I Lv. A . , , K ' r S2 ' 'K' K' 'K 8'- l ' ".' .'. 1 D X A n. v lv .Z p K1 ti' l A ' X 1 4 111111 411111111111rL1 Sum IXN X ill c X VX x X r X l N 1 ,N 11 1 Jlllfl 1 111 11f111N x l 1 12251 1 l x Plllfl 1 f lt N f Xll f11XN11N N V 1 X N l l N x x K N l x x X N X 111 Xlix Xllllltl tl11x llt X llghtx Cf 1 1 IH 1 ff '1f1 '1"15'1U1"5'n76r't 1Al1,XlX1,'l'11X11fg C'lfEf'1f5rI,5Alxlrlq'II fi 1'1 :l 1 L' : Xlll tl1111'11 l?X'l'l' El 11111's1111 XX'llfl 1li1l 11111 lil'11 1l11111l t:11't:1. 211111 lllllh. 111111 1"1t11g Xlltl 1'z1l11-fl x1itl1 tl111 l'1'11.1t111g' 11x'111' 1-11 1l1-1-11, 4Xl11l llllflXllIlIf5 :1111l 1'11111li111l s 111-111 '.' XXz1.' ll111l'1' 1'X'111' 21 111'1's1111 XX'll1l t1'it11l 111 limi U11 1 211111: l1l'f?'lfl. '1111l l1:1l'111l l111z l1.' XXitl1111t 11'ir'l1i11'f tl1:11 1 111' I1XXllf'l l1ttl1f laws XV1 '111 1 wl111 1'1111l1l l111t11s1' tl111s11 Il 1' .' ll1K'l't'W21S lll'X't'l' il 111111 XX'llH 1-.'1111l1l llttl lil111t11li11 llll .'llllil'l'fl ::t11z1l1r: 211111 l111tt1'1'-s1'11t1-l1 1111-. XX 1tl1 z1111'11'111s 1:1-1'1'111l i11 21 t'11111l z1-l:1-11z11't1- .X111l ll lll-i.lllf4 ill 11ll1'l'XX'l1lll'11l'l'.X'1'. Xlll 1'111'11 with its t':111t:1s1i1'z1l fvllilllflllllll 121:-1111. A1111 1. Q .' 2-lz1-s1'1':1111l1l11 111113 .1l 1"11111111l 11'1'1'-l1'11. z111:l 11i1'l1?'1-11. 'lllll 1'1'l1.:l11-11 1 1t .X111l 1111tz1t111-.4 fix 11l 11l1l z1111l tix111l 111-xv. X lillllkl 11111 1111 with :1 11111:1l :1111l 1l1-:1.'111't. .X1'1111 111' 1'111l1 1-111-11:1 111' 11-21. XX1 1l11liglt 21111 girl i11 tl111 11l1l 111' 111-xx' '11'111'l1l. Iiitl -1' 11111'tl1, 111' i11 s1111tl1 111' S1-21. lll1'l'l'l11'X'1'1' was 21 l:11ly wl111li1l1111t lllil' Sil 3, ' :1111l 11'z1i.'ls g11111'1,,11t11'-1'1'1-1112 X11l silk .'li11'lS. 111' .'l1i1'ts witli ll11- lz11l111'111l llllt 1X111l 411111111 11'i111111111l 1111 i11 11'l1it11 tz1111'. llll' 1l:1i11ti1Nt l111tt1111 llflll'S tl1z1t 111'1-1' XX'l'l'l' 111:11l11 'l'l11- 1'i1111:+t l1'1'1-111-l1 :1111l 1'1-ll1-1l s1-: msg X11 l'i2111l1'1'-1l:1X' 1l1'1-xS :1111l :1 QQIXYII l'111' llll'11Hl'llX' Will l111'1- :1111l witli l111z11ls tl111t will p'l1111111. Xll lllt'S1' jlilf' lll'l'FFl" :1111l wzzists z1111l tl111 lil'1'. .-X111l 11x'111'y .'111:1ll :11'l11'l11 111 w11:11' - 111z11l11 I15' tl11r ll11:l1 SK'll41l1l I11111111.'ti1' ll'1'ls II5' tl111.'l11lltl1:1t 1:1 :11'tt'11ll5' 1':11'11. X111l :1ls11 tl111,'1- 11111l1li115gs. :1111l 11i11s. :1111l t:11'ts. fX111l llll' I1l1'2llS :1111l tl11elil111 l11-t'111'1- .1111l. Xll' 111:11l11 l1y tl111.'1- lz1s:+i11.'. l111tl1 111'1-tty' :1111l ltl'lQl1l 'j . " 1 '1.'l1illl'11lly l111l. 6Y5'YhCY3CY'6YDfY5CYbCT5fTbCY'5c'Y5dT5d'Y5fY'aCYb I FXINI TONIAN CY5iY5dYbdT'CYb'Y5CY5dY"1iYbC'Y56Y56Y56Y5fY5d'Y5 ll'iIf1IcI1II5 ,1'Fl.'ll'lllL1ZIll 4f31mq11et New lcxmgton Hzgh 'School can yustly lay clalm to belng the le 1d1ng school ln Football IH Peuy County As due leyyard fol the ex cellent spo1tsm1nsh1p shoyyn thls yeal the cntnc squ ifl yy lN cnte1 t uncd yylth 1 b 1nquet by thc local lxlyy 1n1s Club Thls yyas held at the P ll k Hotel Among thc speclal fe 1tu1es of the day yyele sey exal speakels from Marletta College It Marletta Ohlo Each gaye yerv lnterest mg talks on football tactlcs Mr Frank L Hayes Athletlc D11ector of Nlarletta College spoke on sportsmanshlp Thls lncluded the yalue of the leselyes and the Department of Athletlcs of Marletta College Othez speakers plesent yyexe M1 tarl Seyenye Faculty Manager and N11 George Blavler Alumn1Secret'11y M1 Morgan 1nd Coach Foyylel 1lso addlessed a feyy lem ll ks to the boy s Aftel the b1nquet a moylng plctule ot the Wluletta team 1n actlon was glyen to the members of the squad The KIWRHIS Club members a1e actlye sup porters of the team and haye been present at every conteet yvlth plenty of y1go1 and ylm c1at1on of the succese of the local squad and we wxsh to extend to them our hearty thanks luxuur Sfmuur 3Kercpt1n11 The annual banquet and dance was glven for the Senlors on May 1 1929 Thxs oppor tunlty knocks but once and no wxse Q UIOFQ falls to answer the summons Here s thanks to you Junlors Chapels zmh 31-asemhlres Accordlng to custom th1s year yye lnvlted to paltlclpate 1n ou1 chapels and aseemblles the m1n1ste1s ot the Xcl1l0LlS churches 1n toyyn In th1s yy 1y l9llgl0US educatlon be came 1 pant of o11r regular educatlon We tholoughly enloyed these chapels and yylsh to expless to them our appreclatlon Thc second scmestel yye alyyays glye the classes 1 chance to dlsplay thelr oyyn talent IU class chapels Each class thls year gaye exceptionally cley er and entertalnlng pro grams 'lhls alyyays adds to the school Splrlt Outslde of classes yye can alyyays flnd a feyy yyhom yve can depend upon to do then' blt for our yyelfare Among these 1re Wir Morgan chalrman Nllss Loyye mUSlCdl dl rector Ned Holden Curly Page and Nlarg Hummel cheer leadexs and the faculty We yylsh to thank them togethel yylth othels yyho helped SENIORS Eighty one K 1 1 A A1 A I 1 y , "1 . 9' N . I . 1. 1 1. 1 11, e L' 1 A -' ' K . .1 h' K1 - . . K. A1 . K. 1 . , .D 1. ' ' l ' J' 2 l K- 1 ' 1 1 v L1 1 1, A 1. . 1 , 1 1 1 1 c , 1 1 1 1 1 K1 1 L1 E .1 ' A1 1 'K1 1 1 1' 1 1 1 1 2 K1 1 1 k1l1 , 1 . 2 1 K1 2 "2 .' 1 'z .' 2 ' 2' 1 " 2 2 jf. 1 1, 11 " 1. ' 1 ' ' 1 11 1 1 , - 1 1 1 ' 1 ' 2 . ' I 2 1' 1 ' 1 ' 1 1 ' 1 . , K1 1'1 2 1 .1 ' v . 1 1 ' 1 ' 1 1 1 1 1 ' 1 ' ' 1 1 1 1 1 ' 1 1 c , 1 N 1 ' 1 1 1 ' l 1 1 . V 1 ., 1 1 , 1 . .' s 1' ' s . s - They have IH thls way expressed thelr appre- 1 a 1 4 Y l . w 1 nw ll 1 L 1 1 1 1 ' 1 I 1 , ' - l . 1 1 v . 1 - . t , . . - - s ce . ' 1 r 1 1 1 ,N W 1' 9 'l' , . 1 'f . 1 Y Y . . ' Y . . 1 . 1 ' 1 v , , ' ' ' ' ' K' ' sl K' 1 1 n n 1 n 1 1 ,' ',' ' " '. A' ' K' . 1' 1 1 1 1 1 1 1 11 1 ' 1 ' l 1 vm v w I . 1 nf . v v 4 . 1 1 Cv 1 ' 1 .. . . , .. ' ' , 3 2 , . C ' - 1 1 , , 1 ' 1 W 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 4 , , 4 - n 1 ' 1 1 1 ' ' ' . V , , 1 1 1 . 1 , .' ' , 4 , ' 11 Y ' Y nf ' 1 1 1 1 , 1 1 1 1 11 y 1 ' . v- V . 1' 11 1 1 Us L1 2 1 1 . '-1 1 v1 ' 1 , . l,I'IXlNI1'I'UNlAN Ein 'lgllllhll An old mm eomg, 1 lone hlehxxay C tme at the ex Qlilllg' eold md ,max Fo 1 eh msm deep ind x 1st md xxlde The old m IH elossed ln the txxlllght dim The sullen stleam had no te ll fol hlm but he tulned xxhen s ete on the othel slde And bullt a b1 ldge to sp in the tlde Old man Sdld a fellow pllgllm neu You are wxstlng your strength Wlth bulldlng hele X ou1 1ou1nex w1ll end vxxth the endmg, d ny X ou nex er agam w1ll pass this vxay X ou xe elossed the ehasm deep and xxlde Why bulld thls bl 1d5,e at exe Iltldfll The bu1le1e1 llfted h1s old gray head Good flleflll 1n the path I xe eome h sale Thele follovxeth after me tod L5 A xouth xxhose feet must p xss th1s xxax Thls ehasm that has been IS naught to me To that falr youth max a pltfall be He too must e1oss 1n the tvxlllght dlm Good frlend Im bulldmg, thle b1 ldge fO1 h1m 1lur.1hu11.1l Gllllhelllfk .mh llnrrlmlvut xxhel e al e ldX1llf., gl eat stress on the xalue of g,u1d mee on the eholee of a xoeatlon Alxvly Ill the x ingbu nd of D1Oj,19SS Supellntendent Sxxdl tx xx IS m tde ehanman of the commlttee on VCJL?lt10l12ll Guld mee and Placement ln the loe xl Km ims Club fo1 our sehool The ehlet dutx of th1s eommlttee 18 to glxe ll'lNtlllCt101l explanitlon and lnspnatlon ln the ehosen xoeat1on of the members of the Senlol Class bx pelsonal couneel and obsel x lt1OI1 of those hlghly efflclent ID a glxen llne Thus an oppo1tun1tx unlque If the mn als ot IN I H S eame to the QPHIOIS of 1999 The membe1s oi the elass fllled out ques other xaluable mformatlon Theqe f1Ll9Stl0Yl nxnes xxere plaeed 1n the hands of Poun el lore xx ho meet the students at frequent lnter xals The KIXNAHIS Club IS flnanclng, as xx ell as superx1s1ng thls gu1dance and placement The deepest gzatltude of the Semms 18 helebx publlelx CXD16QS6d to the VIXNHHIS Club fox thls splendld ex ldenee of then 1n st n Commlttee ARTHUR SWARTZ Ch nn fm G A HAUSMAN WII LIAM ESTI T' HARRY CHEADLE VDGAR SHFERAN Eighty two 1 far ' 1 V 1- ,. , , 2 f ' f z 'f f' , 'E 1 r 3 1 ' 1 P 7--1 1 V 'D 2 ' Ee' 2 2. 2 ' '. 1 2 .1 l1k13 ' 1 1' ',- ' ' 1 1 1 1 . 1 Q 1 ' 1 1 1 1 , W' ' 1 Y A A12 'J 1 x' K" 1 A 1 Q' 1 1 a I ll 1 ly va . 4 - 1. 1 1 1 ' 1 1 U Y 1 J 281 . .1 11 1 9 7 u l 1 r l A Y. 1 y ' f I 7 1, 1 1 ' ' 1 A1 1 ' 1 11 1 . . , 7 v 71 11 11 3 A 1 1 13 1 Y. 1 .. . , . Q. r ' I V , . z,, ' T 4 . .1 if A - H .' ' 1. ' 1 Y' 1 ' 1 1 ' 1 6 -' 1. H 1 1 . 2 1 .11 1 1 L1 3 , L1 Z L13 'L1 1. V 1, -kv 1 1 lv 1 1 L1 ZA1 I J, 1 1 , r 7 1 - ' 1 Y 1 In 11 . v. ' ' 1 1 1 ' " 9 ' ,- f1 1 1 " , . I 0 .' 0 - -, f 1 -. 2 5 1 1 .. . 11 1 . ' '- 1 ' ' '1 ' V lndueatol s .end leadels of youth ex er y- tlonnanes g1v1ng then eholce of vocaelon and 1 1, 1 1, 1 1' ,1 1,1 I1 k1,1 11 , Y' ' . 1, el '- . I . . l' ' ' l 1 ' Q - , 2 . , . . . 1 .1 2 ,Q 2 - ' - 1 -- 1 1 1 7 ul ll 1' l'2f2' ' -1 -,..1 '1111 1.1 1 1.'1 1 11 ',' ', ' x H ,, 1 1 1 K A Y A A , . , . . A1 1. 1 ' 1 1 1 , 1 . 1: 1 e 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . . . 1 1 , '. ' 1' . '1 ' - I l 7 ' I ' 7 1 A 1 , , ,- , , 1 - , - - ercu 1 us. A , 1 1 , 1 4 . L11 1 11 ' I ' : Y - 1 1 11 v 11 1 1 4 u 1 1 e . 1 1 A - Y . Vg. S . V .. . .17 ,pa.h 1 1 , A f - . , . r c 1 . 4. . 1 be . J ,-J -. . , , A1L1 ' 1 1 k1A1 ' El- AA A :islam CYDCYbC'Yb'YbCTb'Y5fYb6Y5t'Y5t'Y'U6Y5C'Y5t'Tb6Y5CY5 I I XINI 'I UNI KN KYYYBCYVYI fYVY5fY5fYVY'5C'Y54'Y5C'Y'Pf'Y5K"Y"'1'Yx I 1.2 As the Teathels Kllow Ls As We Know Oulselx QQ VI here Found I mml Anthonx I Q lll -Xppleman SXIXIA Baker Fl ances Bennett ldgll Bllklmel Beltha Blown C IIILIILG Loaklex Plfillk Post Dol othx Cl um M ll 10119 Daxldson Don lld Dodson Rose Don lhoe Pl 11111011 I Velltt IILIIL HAIIKIHSOII Kathleen Hoops I oulse James IJ lllltl Jenklns I OLIISL Klenel Salah lxlldow PIAIILGS Klng Kathleen Klng C01 1 KIHSCI CLIUUCIG I et Ruth Illlli Rllph Mace 'NI llll ltt Meenan I lallthc Mllls I uk llllll lugh WI ll lol IL lvhlldllgll Robelt IWONQI I ugtnt IVIUII ix Alllllll NCNNIOII SIYIIIILI Petelllau h Amos Qlllde I lul Spulgeon I dlth St 1ffOICl llolothx bucks Agnes 'I lgue Goldle Wllson Gelald 1 oung NI ill Mtllx ox I CII X Stowe Inmmle Pel k Bake Pansex Bll kle Buddx Bud Costx Dotle Vlarge Don Rosle StOglG Q Kate Lou Dan Lou Sal 16 Kate C0119 Gel tle Sllm Maple Mlckey Blanche Jack Mlnnes 0 J Pete Al Sam Amle Spud Edlth Do Dutth Re Wlllle Boots Plckle Elghtw four On the stleets Nloxahala 4H Club Llbl III Newlon s Galag Bus Statlon ll Blown Stl eer Tlmes Retoldtl Buleau On the farm In Tom s Offlce II lth Fowler WI est Vllglrlla At the fllllng St3t1OIl Broadwaw At the dance In the Ford BUICK Garage In the Supt s Offlte Wlth Alt Studvlng Latln Maple Helghts Swart7 s Offlce lllth LOUISE At the Nader NIAIINIOH Dl x Cleanlng Shop At Home Am whele Swlmmlng In the Ford Nlullay Valxe Co Studxlng, Bolclng Pl attlclng Basketball TIALX s Pool Room lxllll Glace S In a C 11 In 1 Pontlat Laundlw Hls 'llothel Doesllt Know Confettlonely Cox le s Restaurant 1 1 1 1 11 l 1. C 2 I Q eeeeee ' ' ..le ...Vw, 1 1 YYV, -' ' -' 2, 132 - A - I U I - v,w, llvll 1 1 11 , ' 11 3. Sf eeeeeeee.. 1 eeee eeeele 1 ,.v.YYYYYYYYY,.,.lV...eeee I .....-ff Y.fY 1 1 4. -. -1.1 -V VVYV,- H U - L- V-I K V-V,, -5 -Uv A H 5, Q pg- '- ' 1- ,IIII 11 1, 1 '- ' lllll l,,, 1 11 I' ' -' Q 6. ,. . . 1 YVVYA-.. YVYYY Y H Y,,. .1 AVVV VYVVV VAP,-VV x - ' 1 Y T. li 'J ' ' ' ,l,,,,,,,, 11 11 1 .eeeeeeeee ,,V, 11 1 '. ' ' ' 1 11 8. , .' eeeeee.,..e eeee 1 eeeeeee 1 1 11 1 ' -' ' ' 1' ' 9. ' j ,' ,,veeeeeeee.....l...e.e. ' ll.., ,,,,,.. esee,..eA. ' 1 1 11 10. 22 " " .' e,,,,,,,,,,,.. l eeee.eee...V.YY......,Y. ,' l 11 ll. 2 . eeeeee ee,,e ,,,ue,. v,,,..,,e .,.veee .V.YVY,,V I l -.-f 1 1 1 1 12. " 3 1 g H, A .v,,,, ,,,,,,-, , " .11 ,,,A,, ' .' I' I ' III, ,-Q 4: -' 1 ,ee,eeeeel 1 l,,e 11 ' eeee 1 ,eeee 1 ..eeee ' ' s ' ., , . ' L1 iifiifi,,,i-Yii iiri ri.---VYYYY A U r - 'f U' Y V 15. - L s l,l.e ,,.,ee eeeee.., ' ....Y,Y..,Vv,., ,.....eeee ' ,Y.YV,f frfrr 1 1 16. l s 1 ,veeeeeeele.,.ee..,...,, ....11111111....11 11.11111. 111111.1..11 1 1 1 17. 2 '1 ' J .... 1 ................ ........11111...1.....1.111 ' 1111111 1 1 18, , '51 ' ' ,...,,,, ,,,,,,,, ,.,,. 1 ................. ........ 1 V - ' " 1.1, S- " " ........ 1 .......,..,.., " ...1.........1111.11111111 ' ' 11111111111111111 1 20, '-- - 1- ' eeeeeeee IIIIA ,,,,,Y.. K i ngie ..... ..,,...,.,.....,. B Ionumental Park ..,... 21. ' ' ,.... .... ......... ....11111.....11111 1.111 . ' ' 1111111111 1 1 1 j .2 ' I, -xrlnlvvrrrr V,.iAVVV,l,A..' . ' ----YYVVVVYVAV YVVVAYYVA ' 3 YYYYYYV--A--- U 23, 31- - , 1 ,,,,. 11 ...... -' ,,,..,,,......,......,.. ' " 11 2.1, l ,' ..........., ,,,,. ,.,,,,. 1 1 ' .... 11 ...... ......,.. ' ' .... 1 25. 2 ' ' 1 1 ..11 1 11.1 1 " 111111 111111111 1 ' ' 26' A2 - IIII ,-AAq ,,,,,q-, ' - f .,,, ..... ...,,., - t f ' ' 11 1 27. el' ' 1 ' .'111. 1.1 1111 11111. 1 11111 11 11 28. 12' 2 1111. 1111 11111.. ' 11111111 1 11111 11 .' ' ' 11 29. l 2 " ' ' 1 11 1111 1 ' 1.11 11 " ' 1 11 JIU. J' .' ' 11111 1 .111 .....11., I 31 1..1111 1111 1 1 Ill. C fe 1 l 1 11 111 ' ' ' 1 1 212, - 1 v 1111 1111 -t 1111 11111111 1111 1 ' f 3:51 S1 1 '- g 11.1 1111 1111 1 1 1 1 11111. 1' ..1111 111111 1 1 334. x 1 ' 11 11 ' .1111 11111 11111111111 ' ' ' ' 235. '2 S ' 1 1 1111 1111111 1 1 1111 11111 ' ' 236, C ' , 2 ' 111111 111111111 ' 11 11,1 111.11 1 'l " ' . 338. f '2 ..1. 1 ..1. ' 11 11 1111 1 2 " ' -- 11 39. H 1 . . ..111 1 d 11111. .11..11 1 111.111111 ' 11 11 1 40. 1 -- ' 1111,,11 1111 1 11111, ' ' 1111 1111 1111 1 1 1 l ' 1' ' ' 41. l 2 ' ' ,' 1111 1 1111 1.11 - '1 1 11 1111 1 'l ' A- ' l 1 Yviivrv P vvvvvviiiivr W ' My ".-YiY- W I W' 'L' g 1 C'Y5CYkQIb1YLCYD'Y'DCY5CYDC'I5CY'UCY'bCT56Yb6Y'DC'Y5 I I XIX! IONI KN CYDGUUXQIBCTDWECDCYXHEIWWHKWFOFONU 11111111111 III 1 1 IX 11 ll 1 11111xlIlg. N11111111, 11 H111N11111g 01111 N II IJ111e 11211161 F111111g Iokex 11111 C 1s D11ex 1101111 Xl 11 111111101111 11111151 1161113116111 1 0011111g SXXQ 1 10 I C1 LIIIHIIIILQ' S1111111111f IJ11111N 1 N 1 Stl 11111111011 C 111 10111 1111 S 1 gn ' I N None H111111111111, NU 1161IJ1I1g N1 11111 10111110 ll l J 11111111111 N111 111111 S1f161D1.1I11N S1e1111111g 0111 St11111111111g I10t111e1111g111ge X1 11611 111 131111 101 1111011111115 I me 111 C011e11111g 16116111 111511111 g 1 1 111 1 51111011 1' 1 11111 P11111 L11 F 1'11Q1'iPI11 11111 1 11111 Ope1 1 N111 1111011 R111111e1 C1e1110111 P111 II 1011115 1101111011 F11 me1 1 1111e Bathmg B6dL111 Ba1he101 A 1V118 01111141 C1 1w01111e Texte1 Re11011e111 Foe 13111111 11 110 KI'1011s Rlllllllflg Dog 11011111 11 '1'1p1x1 11611111115 ,e N Ie 1111e1 161 x 1 Ot111e g111 hello Ne11s11111e1 11111101 A m 111 INUISP I' mm 1 5111t1111111 Hlgh D11 61 Runnmg 110m g1101 10 A111101 C 116111181 I' 1111111 XOL111 be 1111 111 1xe11 N101lL 11101 Stenog1 1p11e1 -X111 111 111111153 -X 100k 1 1111118181 -X 11011 111 S011 Not kn011r1 l11.,h11 fue 1 , 0, 0 J 1 f 1" ' S' ' j 1-'111 1'1.'1011 M, 1,i1'i11 i1 1 1-11.112 S1 ' I F11' 1 '1'z '11 11's , ' 11' 1 " O 2 'z " fl' ,1 ,Q " V 'z Q I 73 f . ,,,C1'z 'z , 11 IIis11'zjs , , , , ,I 2 'z V I , 5 S J: 1:21 11 ,. , , . . ' ' Y f , H , , , T Va 1: ,, , ,, 1 ' , , ,, , , , S 'Xxx 1 V V Y V-A 2 1 fi. 1' ' V - 1 M ' A ' , gy I I I1 I IIIII Ivqeee , I H ' f 5 I ee 1 111 Xvil 'w' 'z fes ,, , , , ,,,, ,, ,, ,, ,,,,,. ,, ,, 1 ' , ,, , , , 11 1 I 11111 11111 N ,,,,,, " ..1. ,. , , , 12 1- S911 Y Y Y VKY' Y . . , 'U ' L- - H 111 'z ' .' , ,,A,, , ,,,, ,, , ,, I-1 .1 1111 I , 2' 1 1 11' 1, , ., 15 1 ' .' '111 I I ,. ' ,1 1 I6 'z ' ,,,, , ,, V' , , , ,N , 12-4 .' ,, 2 ' ' f 11111: I9 z ,11"z ' ' I 1 , , 211 1121111 I 1, .1'1'ea11'1 1V'1'11 I 21 1,z111g111e1' I 11 I . , Iiusketbull Star . I 22 11's 1 .f1'1'et I , I I "" " , , ,, 223 . " " K' I , , ,I .1 ., ,, ,A H " girl , 211 1 ' 1 T 11'.'z "1!. .. .. .1 I 1111 1.... . ' z 1' ' ' I 11 25 C'i1'1."."? ,. , , , , 1 I 2 , , ,, 2 28 1' , , ,, ,,,, , ,, , ' I , , H 27 ' 1 ,, , , , ,, I z . Q I , 28 11.11. 1.1 11111-1 I , .1 , , ' " 'e ee 1 W 211 ' . 2 2 , . , , , ' 1.' kes , Z'11 " 11' ,, ,1,,, . "2 ' . . ,, , 311 V11 'z P011' H , , ,, , , , 1 , , F32 'z I , ,, fa' 1' , iii? , 1, H ,,,, , , Y W ,, '1 ' .' 1 I I . 311 ' .' , ........ 1 2' ' I I ,. H 335 .' ' I I I 1.1.111111 1' 'z ' 3313 1' ' I I 1111 1. 1' ' f , IST 1. -2 2 2 , Q . f A I u 332.5 z I .... . .. ., 1... ,,..B'11 1.1 I 1 I 2151 " - 1 ' Y Y VKYY Y ,,Y, J ' - M Y ,111 ' '1 fn' , , , H, ' .' ,, ,, ,, -11 Z . A ' v - v iiii A H - I I iA' v V AL, Q., V- .4 PCTLCPUPCP OCFCYXFWFDEYXWNCYEPPW I I XIX! ION! XX CTkCY'DCYb1Y5CT5'Y'DCYb6Y'CD6Y56Y3CY5C'YbCY5C'Y5 D uTh 2 fi DUMBBELLS H UN INKQ means? SEHUDL DAYS .JU ART Allf ADA PALS ROTHER5 N BIRDS , , B Swse emus FUN? REEZY fqf' P3 I SCHOOL DRCHESTRA W noi :Les 51-Hex KATE ua GANQ ELA55 UF 14: ' .gf g X, I if I ' . rl ' , , AA'A 2 1 1 A.. tm 5 N w, ,. '4 V- I 1 'I A A DR ll T" q E i A AN L55 N5 A GF 2 . W P , ,, , , me 1 , vi 11 ' TO A vrfwwf-' so ' 1 LLS A 1 M t Qi 5 fi 9 o A ,V JA- E k A I I.: IL . X 1 ' T MES A ' ry 1, 5 If 6 I D . N E' Sz r. 4 ' Til 1 'M ir,,,"ff ' ' Ll ' h . fx lux 1 3 ,E X '27 CT5CY5CYDCY3CD'Y5CY'5y'Y5fY5C'T5y'Y5fY54"Y5'Y'1fY5 I I XIX! FUNI KN G3CY'CD'Y'Ub'Y5CY'36YR'Y5fY'5dYH6YW16Y'5dY5CY5 Don Dodson M 1r1or re do you loye mc" Nlrss Jones Who rs th rt fellow yyrth thc M211 rorre I es Don II ould you be wlllrng to lrye on nr 1ncome'7 M rrrorre Ies rf you get 'mother onc for yourself Therc ure two mrce trghtrng III my room Room Clerk How much ue you pxyrng for your room' Mrss Qott One dollar Clerk XI hfrt do you expect for 1 doll rr 1 bull frghtl Berthr B I yyoncler yyhrt mrkes the I ednrng Towcr ot P1s1 lean? I 1r1or1e D kn y I wot I Teacher We ll beglll the French Rey olu tron tomorrow -Xll come prep ned Ts f1cher I told y ou yesterday Id grve you one d y to h ind ln thrt theme Jack Mlnqugh Yefrh but I thought I could prck any old day I ourse K Suppose 'Ill of the members of Lorrgress were yyomen ' NIr Fowler 'I hat yy ould be 21 case of Nlrs Repr esent itron Nlr Wrnter Ny hat do we mean yy hen yye s y th rt the yyhole ot rnythrng rs grerter ur y o rts p rr s Vyllmi Pfrcc One of my runt s dough ru s Bob Pfrge Xou know I lrke NI rth yy hen rt rsnt oyer my re 1d Ntu Nlrn zugh Ye 1h th rt s the wfry I fcel rhout 1 1geons Irht long h ur 7 II1 s Jenkrns Hc s 1 fellow from Yfrlf Nl Iones Oh lye often he Ilil of t ose I 1lc loc ks Mfuthw E Scc thrt yyom1n gorng there' ucreyl' Xerh yy y' Vrrth e soc lmlrs ct rr i et IN rrulroul cross StreetC'1r Conductor X ur tue m l frme or 1 I rskell Oh you lug te rsc ru lf ycr ythrng comes to hrm yy ho o dc rs lr rsh Fr 'mces Rennctt II h rt 1 surprrse to scc e c Murr ly Im lrut cyery trme I oorr oycr I thrnk I yyrll George yy IX herr rs thc hrrdest trmc to get 1 brby to sleep' yrrgll H Oh yyhen shes frbout elgh teen Thev Beit Us to It The school gets the benefrt The students get the f rme The prrnter gets the money but the stdft they get the bl ime Science Frank Qpurgeon Does the moon Qffect the trde P NI1ry Allcn 'No only thc IlIll.lE.Il A lrttlc moon noyy md thcn m urres olt the he st ot men Br Fowler Cru hrstoryl II ho yy ts ob c IL lee' Pr ink C0st IIe w IN 1 Confedcr rtc but he wore 1 unron surt SQ! Q11 s 1 fi' 2 cf 2 2 2 .4122 ' 2' V V ,H Af.. 2.41 'V 2 V V' , I I I ' KV? . . ' ' 66 Y V? K ' ' 22 5 2 . 2 1 . c ,. .H ' V 'V V, .iss., ,.':" ," ' 2' hs, . b H ' K 'Q A I Sly: 12 -.' 2' : U 7 .22 ' Lv C 1 J 1 v -1 ,' I K l c ' c ' ' U xx 2 I 2 . . 211 -X -12 V 2 -- ' , V"' U 'X 1 v v .I .2 . . V ,, . t .2 z , t . - ' 2 2 U ' 2 V V '21 2 , 2 , , 2 rx. 21. Sh sr lr ,hh h 21--211122212 I 4 2 55 v 2 2 v v. - . 1 Q1 I Q 2v 11. 'I , . 2 , 2,2 rrxef . 2 2 2 2. rng. V 2 1 'H ' : " ' ." . 1 . - . .. -1 f . ' . 2 ,2 . o 2 , 211- VV 2 2 U 7 C v 2 -2 2 22 t . - -rv 1 2. 1 2 . H V ' 2 V 1' 2 . C 2 2. . ,y 2. -, 5.4 . 4 , as , , , , , , ."' ' rl ' I'lf'.' -ff 2 A. . . ,Z ,, 2 2' .' . H ' V 2 - NI. . .. It I ey' rl tzrke -, - 5 2 32' 2 2 A- - V 17 ' 2 I 'l l 2 2 v 2 .,, SOYHG- you rn il dress surt. lJ1d you rent rt? J ,1 .. . H 1 V .V ' .2 I te 2y'. 1, 1 y ..Vt Vi-li 111 ' r 2. 'I 3 I ,, u v v ' , V ' T . V! ili- - A C Q ' 2, '.: Hr' 1 2' .' ' 1 T111 4 r ' 1 KI' c c K 2 . "2 ' 2 H V V '2 ' A yr . :U tv r L2 2 ' t2 H -- 1 - - 1 Y ' rr Y I . I I, ' C4 C 6 2 2 2 ' - H ' ' c c 2 c , 2 I I ' YY, L V41 A' L' 2 'w n it v 1 1 1 , 4 I, 2. . 1 2 2 2 c , T u v1 Y u v 'II v 2 I V 'V2 I ' ' I ' I '. I .H 2' A .A ' 1 2 2 ' 2 2 2 ' ,I A I u '1' ' 'U' n L A .srl 2 'Z as v , , , ' K D . U l C l say' 2 ' ' 2 V' ' ' 2 ' ' 'H 2 ' ' 2 2 29" th: .rn ' t . 2 t.. ,, , 22 V , - - ' I A 1 I 4 1 N 2 A , K 2 v- . 25 , 1, 2 2 22' 2 " 2 ' f 2 c -1, K g L - 2 1 V 2 . ?. v, Yv : t.. - 2 U ' 2 ' V ' 1 - 2 A2 I. .,.' 'V.V.ff' MVR 'v r v ' Yl A H - 2 L 2 12 ' - rrt . , . ' 1' ' - H 2 '2 2 '2 ' 2 2 U V 2 . ' , . A 2 2 c , I 2 'ct A 2 A 2 2. 2 , I2 ', 2 -' 2 " V . ' ' V' 1 . 'V' L 2. 2 2' . fg yn. V Cl C1 YCY Y3Cf'n'Y'1CY5CTYY56YN'f5n'Y3C'Yx IIXINI IUNIXN CYUXCF ft fCfn'fN'f5Cf5c'f ang ong 7 BERTHA D + ANNE J CLAJYSJ + Bess PUTTER MYRDN Vlamurv P KATHERINE W AL Hsamhms ffHAn.LsE W ti TDMN MARIUNB CLAJYsB STANLEY V 'D 'lfb bf Lf 1 1 , ,D f,f'sDf7kDxA M GFI? -4 K 5 , C1 ' g , ,1 fcj H ,ff IN A 0 1 F Q 'QQ qw Q ? , 8 ' x ff' ,Y 4, A , 2 Z 5 affgv.-' f E ! ,." ' A. I .Rx E . ff " ' .' H X f 1 I ' K u L ' i lW 3' QQ m V 3 if 5 i' If 52 ' Hx t ' ,V , 4 1 v X4 ' I , U iY'DQY'1CYD'YbCD'T5f'Y5C'Y5C'Ybc'Y5C'Y5c'Y5c'Ybr'Y"wCT5 IPXINK IUNI XN CY5iY5CY7'T5C'Y5'Y5C'Y'bfY5c'Y5t'Y5fY5PfHf'Y5HY'fY' F1151 meet X11 SXXd1tl XX 1th h1s cheelx xxlnnlng sm11e H1s Good mo1n1ng stud ents His kept us gomg qulte 1xx h11e lhen xxe hdxe Tom X1 1th h1s P1e1se cle 11 the h111s Xml he k11oxxs xxe obex h1m F 1ch 111116, he c 111s loxxlel As ou1 dl.lt1'1Ol puts It Has xe1y 11ttle to say But he comes VXlth h1s lessons P1epf11ed xxell exe1x dax And the11 the1e s Xllss Poxx ell So C1d1l'ltV 1nd sxx eet W hen It comes to good looks She s got them dll beat Xncl t11e1e s Xllss Ba1ke1 -X H611 modest 2111 lt s been ILIFHOIEJ1 1.lOLll1tl Peppe1 thlllks she s 1 p POI -Xllll 1nd St 111 Ou1 111 11se 1s llLlllB h1gh We c 1n sq only th1s Fh1t Thex s1t1stx No X111l1HS OI tl l1t01s Fo1 OLII school xx111 ldx F01 Hc1me11111gs lXO1lC1LlDO1S 11111 keep them 1xx IX 11188 Potte1 xxe C411 Bess Noxx xx hat do you th1nk ot that? Che bec1me qulte 1ngrx XX hen someone stole he1 cat Nloosc 111 st ltlllt Is 161111 lllllte sm 111 -Xnd t1'l1IlgS fue clone 18 1n Dox 81 O1 thex fuent done at all tour 4 etnultu XI1ss Nlchols xxe knoxx Sus nothmg 1bsu1d FOI xx hen she does Its ln othe1 xxo1c1s The1e s also xllss Iones H1 ho 111 pe1 son ls sm 11 but xx he11 It LOIT1cs to poxxdu Qhe 11cks 11one It 111 If Noxx let n1e see 111 Pe11x1em'11ks We look IOUUC1 md sux XVe re 111 Phx s1cs shfuks Once X11 Westcott Un h1s t1ouse1s se 11 co1stcd He fuose xe1x qu1ck1x Xnd shouted It s to 1sted XI1ss 11111161 xx1th 1151 cookmg H 18 xxon Us each 11111 111 She knoxxs xxe 111 11ke he1 -X nexx one xllss C ott FOI con1me1c111 cl 1ss c 1mc And bx the 1111118 she gnc Io1 huselt she "'l1IlLf1 tlme Nllss O Donnell Oh XX1tv1 1lL1 xx nsomf sm11es lllt1VX 1xs f mme 11om Lncle Iohn s f0LlI11lX 111th knoxxlcdge 101 111x d 1x Anothe1 Nllss Ioxxe Well knoxxn IH Ashxllle toxxn 1111s ye11 ln Nexx lex Stlll smgs 111s IQHOXXII T1s1e11lx 1 tl ue st atement Xhout XI1ss D1 u1x s 1ge She doesr 1 llke ou1 puns We gf xe '1om the ch 1pe1 t 11, lx-XTH1 1' FN RING Flghtx nlne x s 1 4. A I 1 I 1 x s ' F' O 1 9 I V v 1 r 1 .14 v.: v ' v Y n l A 1 L 1 AT A 11 4 1 X Y- .1 , uv v. I 1 . 1 V1 I 1 1 1 . L , 1 , c 1 c 1 , ', 11 N , ' , ,YV . 1 1 1 L , 1 ' . s -"- . . . s 14 11 1. . 1 , . .. " 1 . 1 41 vw 1 '1 . 1 '11 1 Y' '. U . 1 , . 1 . 1 " ' ' -1 '1 1 1 c. c c 1. 1 . 1 c 1 l 1, . 1 ' 1 1 ' . ,A. 1 ,. 1: ' 1 'z 1 1 z ' .' 1 z . 1 1 1 54 1 I 1 Q 1 l yy KA ' 1 '. 1 s 1 X 1 , . 1 1 1 .1 1 U 7 f 11'.1 1 1 1 .HY y . a 1 I F 1 1 1 4 11 A 1 1 7 ' 1 1 1 1 1 1 1 . 1 '. 1 9' . , 46 Y' I i !!' ' ' ' 1 " . 1' 1 1 ' I 1 K1 A A151 1 1 A kvk x r , 1 .1 1 1 v 1 1 1 1 I 1 1 , 1 , 11 1 1 c . ,1 1 1 1 1 " V I I ' 1 ' 1 1 1 ' ' H .V ' 1 1 '. . UW '1 " 1 . 1 P 1 .. , , , 1 eml, en boups on, xxe he.11 181 c1111. x 1 1 F o 1 ' .11 ' A K K I 4 v l " f 1 . .2 L, A. ' 1 . ..2 .Z ,' 'z sz ' ' j 1 " 2 .' .' z 'e 7 55 v 1 '1'v,, 44 1 111 ' 1 1 ' 1 ' 1 2 L .2 . N. . 1 D. 2 . '11 ' I 1' 1' 1 ' 1 1 1. ' .1 1 1- T - A C n I 1 11 1 . . 1 . 1. 1 1 1 A L 1 f - 1 1, -- - , 1 1' ', 11 V , 1 Y' 1 , ,vv . 1 ' ' 1 ' '. C 1 - 1 1 c 1 1. . 1 '1 v C 1 11 ' c cl . . A 111' A V '11 v v .1 44 11 yy v . 1 vi v v v r V K h '71 .1 1 1 ' v v r 1 1 C A A . . .1 ' 1 1 ' ' 1' r '. . 1 n, C K t H 1 1 . 1 ' . 1 1 .1 1 ' '1 1 1 1 . 1 A, . . - C C 1 C '11 1 1 1'1 . 'P . 1 1 1 11 U 1 r X, . 'J ' 4 'l 1- A - 1 c ' 1 ' 1 . 1 1 L K 1 1 1 1 I . " ,A 1 1 N 1 rU. I 1 T A A A 44 A fi L. Gerald Y UN Dndsnu 2LRvaR.le D, Fran :s K Bvnm n E Ja c K Coaklxf EAGHB Danl' usek Pear L H Ruth Cora K BLQWCM D Tfh-IS KathaLe n Syl 13 1YJoraeM V' rances B f-1 qrj' P1 . Emma Fl. M 1 x- J QW' " ,r , H J' Rmlh K. P Qui. S BYE flthiLee'n H f ,fi . ,g 3 ' 'Z I . t - L.. Q Q Y' 5 , 5 I-1 I u S . K. -0 . ii, J 4,1 - , 4' W LWQJ. C s ' M, A , Q K. Y' - V f ' I ' .g . , M -A -.L + ei ' f - F W K . ' H ' . K QAM' Y 0 - L , A . ,J fY5fY5CT5CT'1'Y5'Y'1fY5C'Y5fY5fYVY'K'W'54YVYVY5 IFXINI TONI VN CTbCYbm'Y5C'Yb'Y5CYbGYN'Yb1'Y'7c'Y5fY5CYb1'Y5C'Y3 QLTFILIII TIIILLILTIU X I III R S Q 11111 ent I t 111 Applem U1 X me I71tNl1tIlt IJ 111 I1 IIIKIIIS SLILtllX fluence CO1 U It INLIIQI Don 11d Dodson FOX HUNTERS P1eK1dent X lte PIQSICIEIH Set1et1111 T1 e INLII 61 It ne It 111i TILINIIILI SxIII XX 1IIa1d Noce Bob XXeIIe1 F1ed XItDonaId Gel 11d KIEDGI 111 ku e Dodson Rlth llll Cox met IIOIJIUIIN XIOONI ICHT GANG P1es1rIent Edg,f11 B11k1me1 X lee P1e IfI6Ut H 111 let XX llwon New etfn 1 Kite Hoops T1e1wu1e1 A1t Newlon KOXIXION DISTLRBI' RS I1t11rent Alt F1e11 me I1e It Lnt Joe I1g1e Setxtt lIX Iflowl SOIIII T1e1 u1t1 R1IpI1 S11 lgh II-I S DIEI AXI D GANG I 1es1d1nt Cluente C 1I1Ie X ue I1es1cl1nt X lncent font Sec1et111 Don XI 11 sh 1Il 'I1e11111e1 111Ie1 I HONOR ARE STL DENTS P1 GSICIQIU Dot S1 tks X lce PIQNICIGIH Ruth Llnk Sec1et11x Sam Pute1b1ugh T1e1su1e1 Fmnk Cost Sf RLI3 XX OXII NI II6NliIQ.IIt I 1te Iut A Vue I 1ex1cl1 nt XI111o111 M1n111gh Sem et ll 1 Be1tI11 BIOXXII I'1e11111e1 XI11Jo11e D IUD C HEXX ERS I 1es1dent X me I1es1dent Seuet 11X T1e11w111e1 IJIGNIK ent X lte I1e llILIlt Sen et ll 1 T Ll Llltl Nlmty one If mm 1 Anthony R 1I11h XI ICQ E1 nest Sands Ge1t1ude Iee AVX F ATFR3 'N 1om1 L Tubby XX If 1t Ex IDN 1uI1ne A f - ,..'.'1 .I 1 1 1 - , , , -1 - , , 1, - be uf A. -.,1. 1. .ION 'I 'LHB I .. ' 'I . 1' I"1."l1 'Az' . 2 "fe , ' I1 '1."I+ ,, 2 .2 "a "."1 " '1 .'e"1z'j ' 'zklg' 1' I , 1z'.'z 'I"'z.' , 2 s " as 'I' , , ,V ' X 'age A 1 I. 1 , 1 1 A 4 . A L n 1 1' Y' 1 Y 1 1' 1, , " ' , , , ' . ' " 2 ,, 11,.,1 1,,, 1 1' ' 2 -12,1 1 . H V V V ' 12 A 1 - 2.1 1' - V H V V V -I U V V YUM 1. A1 .'I'I ' 'CRS 1' I I ' . C1 I"es'I nt Hz A I' 1 . ,, is . 'z1.' Vice Presi I Int IXI2lI'1,.f. Hummel "1 ' ' M" f , . 2 "2 ' 2 SQ..-,ary zz. 1. 1 1 - 112.1 1,1 V.V, Ji 5 V " .1 ' 1 Zh. .x. M HUA 21' 1' . 1 1 1 1 1 1 1 A A A I 4 L ,. , L - A V H H H r- - " ' - I' H ,,,,,,,,,,,,,, I 1 A ' "1 1 1' ' . 14' 7' 1 Y., 1. 1' 1 f 4 1 5 ,, ,, ,,,,, C . - ,,,,, , ..,,.. , c A c T .1 f 11 V V C .1 A 1-, 2 -v 4 A -- v ,1 1 bv 112-1 1 1 i i A 1 L7 1 1 . K- 1 1 i b - H Y - - A ' , , 1' 1' ' I 1' HE. ' ,. 1 . D.,.1"i, v A 1 1 1 1 V v v - A'2 ' I' 'yt 1- gl. , 1 121 1- S' 1 T -' ', K' 1. 1,2 .L1 V V A ' .1 K' -1' L' ,,1,21.1 I R2 12 A1 'las 2 1'z'z 1 was . I'z ' ' .- IA A '- Q nk S:TTuve PQETT Tam gm F' Law NC-R Huw? STUGGIE. UU R. Cnu KS -I 'Ln F d Banff? RE UH My CHAmpnlJN5 FLC-,H WATERS ww K T aAvELfNf, 7 A E T REE UESSE Cams THRU BAb I AN THE Kids xffla :fu fi EFLS SNUWEJ 'N Sums Backs 5 'WV Us WQIIIIHI UP IN THE AHL ARNER-S Bmds EYE View ,CRE5,y,E5 LUNGWG IU5CYbfYNfT5'Y"wC'Y'16Y3fY5a'Y56Y3fY'J6Y5C'Y5CT5 I I' XINK 'I Fun X XIINN Jenkins hon hlll I lewd thlx NQILLUOHJ A nw Ienkms Open XOlll mouth mc throw XOUINLH lIlT.O lt Ant Nc ulor' Thut cl xx N hath Qeptembel All thg :ext I L mt lemembex The L xlend ll h mgx upon the XVI VN hx bothu mc xxlth thu at 111 St m V fLh1IH2,'lHg 1 tue! Conowmgo Pusu bx 'NN hx f0l0VS1IlgO Stan It s the lnggest d lm I know of R xlph M Well I m gomg to get mother hom s sleep foaklew Not gomg home Y ci ph No to Pngllsh Class xx Q I un LN NX h lt kmcl ot uns has eng ne ' Xu 15 I I dont know xlte XX hx QHQIIILLIN ot LOUINL Bee M Tom toldx s om sexenth wed dmg E1HDlXQ1NdlW h mflnt we bgttel k1ll 1 ch1nken" Tom W hx pum h 1 chlcken fox what happened sex en xe us ago It s fl WOI1d91fl,lllh1Ilgf0I women The popul 11 pelm ment xwue Now It s up to some stnugglmg lI1X entol To get out a perm ment sh ue NQXQI deb ite ulth 1 mule when xou fue standmg behmd him He IS too stlong on the lebuttll Hale XOICG ox 91 the une Guess who It Nlalg H Hake .4 H0139 llke a klw Old Lady I lttle box Ill gne xou 4 qufu tel lf youll go on in 911411161 -ht Flew Im soux mad 1m but exelx houl lost flom studx costs me f0llltE6I1 dol lan and thutx sex en cents UNI KN CY5dY56T5fY3fYU'Y5CYQ5CY3CYbC'Y3CY5CY5CYbC'Y5CY5 -Xmox Smrle hexltatul when th tguhu L allecl on hlm to ILLIU, Thy tn uhm who xxlshul to um pllllllx ot Ju flng sud to hlm mo who xsouc IL puson who lJlLf.l,INN to know uexxthmg, Amos f1mm8flllfQlX, XX hx 1 tg mn hu t course Su 1111 lhe n xme o X om 1 lthbl mc mother pleue Bob XX eller P41131 incl HWAITII xlltklff NI Men ot mx txpe ue not lun nmg loose Sam lx Of LOL11 sg not thlts Whlt the pollce dep utment IS 101 'Qu Stone Wh it s thls I lbou you ' uthib si earl -X Is WOUI 5,5111 dum J ldrlk fmt mb' x Q 1 N dumb she thmks thdt XX oolxx O1 th s belongx to the Blg Ten Floxd D 'Q 1x uh lt s the 1d8l0t gettmg up at 3 30 ' Don D I vs mt to wen mx own clothes todas Bmnnonl IIN thmkmg ot tzkmg 1 bzth Flames B XX ell xou got mln m thought fOl ome XX hen IN01h vulul the xmtux blue He had hrs troubles mme ax xou F01 fO1tX dns he dmxe the Ark Befoze he found 1 plane to pfnk X11 Hopkmx A I passed thi 1511101 11001 lfut exenlng I sux mx dxughtu slttlng on XOLII lap Hfue you dm explm mon' Tag D Xe N11 I got hem b6f0l6 IH! of the otheu Nxnety three 1 g . I . ,. x . '- U '.. ' . . . . - . . ' ' 1' . v . . - 2 .. . .. . ., 5 . 1 . . . . . X 0 -. ' . . ,,, . . .' .' 1' . 'Z '3' '. I.. . . H, I .. v .. , 8 c , ,. . ,, v . . , . -, . . v v .., ' ' ' " K ' ' L . . " H' ' , 16 . v . V Ili , .. . A 5. ll XOL 'ull an ' '1 1 l.' , ' . ' . .H '. . .. . 1' " 1-7 . . 2 .. 5 2, ' . 1 1, , - . , .v .. . , . 1 . .l V U M , Y ' .4 1 . ' K ' . 1 ?' . '.c 'x X ,O 'z 2' 2 .' zll, . iq." ' v Q v- 'v4 1 v, V x 2 . . . l.- i- . ' -. ',.U" . ' v . '. -. M1.. 1 .. . tl . S . l 1 4 1 7' ' 1 Y . 1 ' . '- .U" v' V , cn . L C n f K n 1 u . ,,,. Y. H ' v - , ,' -1" ' . ff . . . . . H lkl ' A - l A u T K C Cn w J ,ac v' '- V I , vs K . n n C s in l 1 K5 ' v v 1 v A L .. V V Z J - I ,,n v ' 1 , ' 1 sv c .. , c L . 1,1 1 " K ' 1 ' 14 7- AA . ww ' 1 .1 v 1 c .. .J 1 . c 1 ,. H 7 ' ,H . . . ,, f . . . . . . . . 1 C A . 1.1 .uv - -. ..,.v . . . ,, . . ' ' ' , . 14 ' '. ', h . . .f If l . 2 . . 12.11 1 t yn 44 vu A5 Y 4 f' - 4 uv 1 1 4 v tv, I.t1 . f.. L - . . .ln . ' AY? L . . . , 1 , Ulvl I I' vs B1 1 .. t. . le. d., D. 54 ' V" , ,. Y - . .. . ,. , .. . .,, , If . u " ., . . Il , , ,u , , , , I-V' . .. .N . 1 . ' . . H - 'h, . ', . F' Du . W,,hhx 5 .0 . v , 1 U V f. v'. 1 . v v .1 .' ' v ' .' .1 .. , K N . . - , U . . , . . t , 1 c i ,a ,y .U 1 1 V . '. ' ' -' .ff v Y 1. . . . . ,. j .. ..,, . . z . K .w c . .U 1 - v . -.. H I . . L c A . 1 ll v - y , . v v , 4 .. 2 1. L . ' v9! '41 1 ' . 1 v , , l . . . . .. ,,. c c , ' , l nv. . . . . iv nv. , ,. - ' ., . ' z.. 2 z . . . H 1 V Z Y c . 4. . - .45 ' . . 1 . .. ., f 2 X. . . 7' C I A ' ' r -1' y 1 'l A" 1 1 1 1 w ' 2 C n I V ' A ' sz -za 1' . A . , ' . . : H . ' - 1 - - , - ' iv" L' Q ' 1 4 4 1 Q' C n , , UA l ' ' ' u - , - . ,' ..w . . . . . ,ZHJ -uv . , -, . . .. .5 .. le.. - , ,, .. . .. . , . ,. . . . , ,, , , ' s. K 1 ' Y , . , Y , , , ' "' . . .. HV , .., , , , ,, L . t . 1 1 . A . . 1, 1 , L 1 1 1 1 v . 1 - Q nth Y 1 1.1: Q ' w v . . L .. - ' .. B, , f 1 2 , vw -1 v v v 1 w,' nu,' ,. S Tqw 8, Ta ws Mana sf- ?-ri LAppER5 Uhd Swssf DESCENJING G0 as has uI'H'lERT1r1E. Sf sas gg Q ' ff X "a-'ja f xi F S , A Q' lvfx ! il I I ' 'V' vw M1 sz: ' k ,4 Z .g M ' 1 Q HI P E Q x CIbU5CTb'T5CD'T5CYDC'Y"C'Yb6YbCY'7C'Y5d'Y'5t'Y'5CY5 I I' XINI IONI KN CDCT5CTbfT5C'YD'Y5CTbC'Y5C'Y56Y'JC'Y5c'Y5dTbC'Y5CY5 Edlth S M1 Foyylel siys he would not many the nxcest gnl llymg Huy Mc II h it a cheek' As lf Id haye hlm Bob P Im off that glll She msulted m Joe P Hoyy I Bob She isked me If I dmced Joe W hat s 1nsult1ng about th tt ' Bob I yyas d tntlng yylth her yyhen ehe tsked me Tom Molgan Imlss the old LLISIJICIOI' slnee lt s gone M1s Niolgan You mlssed It befole that s why It e gone Helen H Cin you CIIIXE wlth one arm Ga1 led, Y fextltedlyj Yes Helen Then plek up my gloye Ec One fllrt ttlon m tkes two tequalnted Two augu unted m tkes one k1se One klss makes sey e1al mole Sey QI 11 klsses m tke tn eng zgement One engagement m tkes two fools Two fools make one malrlxge landlady Isn t thls 1 good ehleken NI1ss P llkel It may h tye been molally but physle ally It s twletk M1 PLIIX lexplunxng 1 ploblem ln phy sltsl Now let me see students you watch the bo url yy h11e Igoth1ough1t Dldnt you see me down I s1yy you tw1ce I neyel notlce people ln J xek llmaugh town yesteld ty ' NIHIX NIeIly oy th it COHCIIUOII NI1 lmdamood NIEIQCIIIII what haye you been dolng all day ' Menedlth NLIIIIIH M1 Ilndamood Hally what haye you been domg ' Hauy H9IIJlHg"II9l6fIltI1 Ralph E I thmk Ill walt t1ll Fhustmas and then htng up my stoc kings Eugene G By that tlme you won t need to they ll stand alone Fat Bennett Say who s the tellow who wlote th1s book Mlss Jones He s Dewey Fat Dewey heck he s all wet Dan J Whele ale all the angly falmere you told me about I B1 innon E ll h it 'tngly farmers I Dan Duln t you tell me to come oy 91 and see the uoes eountzymen' tlon he lust pl my ed ' IOLIISQ S Th tt yy ts Sllk Stoeklngs Cal I thought so It d1d h yye 1 lot of luns ln It Kate Iueas tm Selenee tllssj How long eould I l1ye wlthout ble-1.11187 Mlss Pow ell Th at lem uns to be seen Ioulse I The photogl tphers ney er do me yustlee Ruth I You dont want 1ust1ee you yy mt mexey She yyas dlstlnetly a folexgnel She asked fox taleum powden Mennen s'7 Isked the elelk Iyo ylmmen s IX ant lt seentedq Iyo ty bettel take It yylth me 'Nlnety flye s g , 1 4 4, I I A I' A s ' 1 U 1 I 1 .. ,. . . ' , at , ' . 1 I . . . I 1 V I 4 I 4 . I , c . . 1 ' . ' . ' .' H ' ,I H M I 1, ' , as N ' v vs , 1 1 1 U ' 1 1 ' I ' ' A 1 8 I 2 ' I I I ' I' , ' , U ,, , , , 1 , ' n - 1 1 , 1 , - In 1. 1. U ' 1 ' 7' 1 , is y I ' , ' 1 7! e. , I. an 1 4 1 54 Q v yg . . Q' 1 X1 I I 1 I 1 c 1 I I 1 1 I ' 1" I U , K ,' . Q I K l A ,, c I I 1 1 I L C 1 I AK v r l 7 v , I H 11 K1 2 I 1 1 1 ' Y, V' 'I N LI' 2" ' L ' . H , 1 1 Y. ' 1 I Q ' 1 1 ' 1 I I U KIA. I K1 v' . ' ,, k.- , - vi. In J . iv 1. H ,Q Y v ,, . , . . H ' , . ' ' ' ' ' ' ' ' I I I I I I ' - . U 1 I ' 1 I 1 " r '1 1 ' 7-1 7' ' , I I I I . n KA 1 1 1 g f 1 v f 1 .: " .z f ' 'r ' ' "" , -H I 1 I l A I' 1 : U xsill ' H . I, 1 I - V ' '- n , ' c 1. 1. c N I . . , , I. 11 I - 1 . 'V' I t . I 1 1 V Q , K6 'Y . ,l , , One smlle makes one fI1I'I2lIIOI1, Call D.. W hat yy as the name of the selec- . . . , . ' Y 1 H 2 2 I' ' 2 ' ' , '. I 2. - . . , Q A I U I H V K ,. D - vs n ' I 1 . M 1 ' - ' 1: l 1 1 1 1 I 1 ' ' D I ,, 1 c I I I c c c , ' - . I 2 X, . L., ' I- I X ' . H'-" . ' ,' I , I I 1 I U 1 l A ' I L KI A 1 I ' 1 ,' -I ' 1"' 1. 1 1 v n C4 1 1 4 . 1 1 I, J, , ,: as A' v -A, 2 I ' . ?vs I I . c 1 I I . ' 1 1 4 1 we 5' v 1 , V . I I Jr . ' - 2 ' U , f 11' .1 1 ' '- I 11 I " -1-Q V I c L I c I . 1 n 44 1, 1 1 -- I I ... I I L . 1 .L ,, l n it 7 I 1, ' 1 ' I u v 1 11 v 1 A ' , Q ' V "' I ' 7 . e l -I z I Q- ,, H , ,I 1' I 1 - U ' 1 1 I 1 , ., , 1 1. ' I . . ' , . ' H C 1 1 I ' . H ' ' f. 1 sc 1 yy I 1 1 . 1 , 1' 1, 1 1 ,' U sz Y ,' 9 , as 1 ' K. ' 'K , - , I . 1 1 , . 1 . H 1 . ' I ' tc v ' , . vs 1 I ' ' 'V cc v , , , , ' ,' vs 5 ' , c U I Cave MEN MIULME s Fkeshla MARG Hskens Ice Bfncs Bum P EES U '16 vs ACA l N NAYBELLE V Cmnt MJF 0045 Uudre Y auTH S kutt if I ' Nu i LA A N! X , mfx ' ffm n Q fa ? Q UH 1 r ' E , ' g ' , 1 'V Sp' 9 h Q . S UA . M414 ' f Y' 1 1 B Nik Q , XT M , X ik ' Q 6YbCY"fY5"YxdTD'T5fY'bCT'76T5c'Y5c"Y5c'Y3l'Y5fY'zCY'5 I I' XIX! 'IONI KN fY'NCY"CYb'Y'CTVY56Y56Y'fY'C'Y56Y'5CY'5C'Y56Y'LCYh Tune Iollng Cup Pass the pow del puff alound XIOI pass a NISIQI bl We all dab fl om the s lme old puff In deal old New Icx Hlgh Youl nose and mlne lllll nelel shlne Whlle thls fdll puff IS nlgh H019 s hellth th It looks Llkc plctulc books Hele s all ln New Lev Hlgh De lrest llttle lldv IOUI skllts ale sholtltled Xnd lf you fall to ll ltch XOUI step Well all be Il'1OlI.lflQfI Teacher What IS the shape e wolld'7 Smart One Nel er was YVO1 se Some llttle gll ls don t pow del Nelther do thel Ilalnt Ale they populll lllth the men You know darn well thel un t Dld you flnd what lou llele seeklng In our llttle lokes so gal We hope lou dld and also That you ll smlle agaln some day Nllss Jones Glle the most lmpol tant date ln hlstoly DOFIS Fltzer 1913 Mlss J ll hl llhat lmpoltant date hap pened ln that 2911.7 Dorls F I was born Dol IS ll Dol othl good ones He takes l good DICILIIG K Xeah he took tlle of ml Tom Has XOLII babl lcllned to walk yet" Hel mellng HQRXLHS no She ls s learnlng to CIIIXQ a c ll H lle lou GX QI seen Hol se s neck ' Teachel s pet ' Thel do Oh T llcum COne tol the I ldlesl Bl VIIIII IIII R Glllm ill She s lust the neatest sweetest glll She llw lls keeps me Ill 1 ll hlll She hfls l shlngle bob 1 blbl st lle And blg blue el es l llondelful pll Th lt tlllnkle llke thc stals IIJOXC And oh' Sweet coollc IIOXX shc c o About ten thous lnd tlmes l lleell I must c lless hel dlmpled cheek Hel IOSQIJUKI IIDS lnd shlnl nose It keeps me busy too Iol d knolls A c she IN lealous well Ill s She keeps me neal hcl nlght 1nd fldl I must confess she pll s ml keep I lll e whele men would fe 11 to peep Im some lllse guy Im hell to sal What s that" How do I get that w Ill tell lou slnce you thlnk It bluff I am mv sweetle s pow del puff Hele comes the SIOI l of the absent mlnded plofessol llho before letlllng stloked the dog s tall and chalned hls wlte to the back dool Reeolutlons for Hlgh School Glrls To cut out datlng CXGIN nlght To Study at least once a week' To cut out H1 gulng lllth teachels Cut out thlowlng papel wads' ll ash e lrs and neck often' ll eal woolens consclentlousll To buy lour ow'n chewlng gum Posltllely not to llsten to dlltl Jokes Do X1 u h le to work long IIOUIS Bo No Iwed onll thelegulatlon length slxty TTIIIILIICS c lcl D uffhter s Corner She ll onll a CICIIIISI s d lughtcl but sh ll ld 1 lot of pull' She w IS OI ll l l IIlLk6.LIJLl s daughtel but she made all the ITIIIILIIQN count She w IN onll 1 b lkel s dlughtel but she could spot lll thc dough ln town She w ls only a hlgh school plof s d l.llg'I'lI9l but bol she w lsnt lnsent mlnded She ll IS onll a IIIFIIGI s rl lughtel but she celtllnll klell he oath Nlnetl sel en , c I I , ,, I' Q ' I' , I' , , I I ,I . , , 66 ,' S3 I Q . 1 , 1 1 11 v 1 , 1 ' ' 1 4 I 1 -- 41 I 1 1 11 1 1,1 1 v V vu -I I I II I I A . i V K l I . . . . v lg Q .1 ' 1 1 v ' 1 .1 f ' A ' 131' . K 1 ' 1 I ,1 x I . , uf vu 1 . 5 v .1 n K . K fp I ., I C , 1 V ' ' 1 1 1 l 1 I 7 1 1 u A cI c I , If c L I c . V V . ' - 1 1 . . . . ,. K ' I . , -1 1 1 I V I I ' 1 Z 1 , L. .SE 1 ' 1 l ' 1 I 1 'I I 1 I - 1 5 - 1 . I ' 1 I 3. ' I ' EIN XC. I I I , 1, I. I, l 1 - - . 1 . - nf 1 ' A I2 I 2 ' . A. .2 . . . ' 1 . 1 ' 1 . I ' 1 1 I I I 1 l A "' I 1 , I K. L. J . 1 I r D . . . , ' v .. . . nlI I, I- , Iay. K K A I I C 11 l 1 I Y ' ' 1 . 1 1 I . 1 . I ' z l 'I -' , . . , I ' 1 1 . 1 . . -1- 2 1 7 1 y"1 y I 2. 1. 1 . ff r I '1 1 . f h ' ' l ' 1 - - - 0 I , 11 1 I at 1-1 v - 1, I . cy . D , v . Y . . . H 1 yy 1 .1 V L ' ' Y V D .1 1 I 1 g . A 1 1 1 1 1 Y 4 1 - Y ' , ,' - ' I I - A 1 1 4 .1 1 1 . . . 1' 0 -' l l ' K ' I1 . 1 - .1 vi. I 1 v Y 1 . , A K . f ' 1 ' . 1 Y 7 I kv . A 5 1 1 7 1 1 - - I, I . I I U . . Y v Y . , V , ' . 1 ' W . V 9 ' 1 1 , 1 , ' .- . , 2. J I I P' V 1 . 1 - W. U - v . - v D. I c I . 1 - A - - ' 6 ' . . 1 . 1 ' ' 1 vv - -' Q '11 I 1 I I I U . A w 7 , l ,' '1 ' I . H H ' . - l I . . 8 ,' ' , , 1 . Y 1 1 1 1 . 54 V , 1 . 1 . I - ' ' ' L ' ' ' I Y K ' YY .I C 1 T"' ', , as H , as I .. I . U bg, l I :I I I , . .4 ' Y . , ' . . ' .' I 1 - , , L l c , I I ' I71 .'1 ' . H . I '. . " 'I ' I. A us 1 K 1 . , . U ' . " , , -- 1, " 7 1 79 Il. ' ' ,V ' u , I --1 .I . - 1 , '1 'I . ,1 1 H x ' .,:1 K I I 1 , I I, I 4' a 1 v 1 1 v 1 vl I . I N , '2 2 2 . , ax N - x x 1 - I, I :I I t I 1 ' I , I - 1 f- 1 I1 z ju.-l I1 - ' .- - . 1- ' 1 nl Q,, vg 1 V 1 '1 1,1 I 1 1 C 1 LI 1- W K I 1 1 I -1,1 I 51 2 I 1 . 1 ' Y ' I 1 v4 1 1. ' 1, 1 In , 1 1 , ' L Km A I C 1 l' I' - ' v 1 1. 1 ' .l 1 ' 4 K - l V 1 in . K n ' 1 c I -'1 ' , --, 1 1 , ', 1 J. , . . n . 1 :I l 1 I c , I , ' . 1 I 3 I 1 ' 1. . 1 , - I D . . I . A 7-K I CYhCY'C'Yb'Y"CT"'Y56Y56YN'Y'6Y5fY5f'YhC'Ybr'Y5CY5 ll XlNl Alt Neyylon The folks across the stleet 'nust be away They haye no llghts Bob NIOSQI No then daughter IS haylng 1 pfu ty The truth hults some folks to tell It F1 ank H And what dld you dlscoyel about you1 fdIIIllj t1ee'7 Jud C I found that It was the nut beal mg ya11ety Babe E How do y ou know It was a stork and not an angel that brought your l1ttle nephew '7 Judd C Well I heard Al kltklllg about Ehe blll and I guess thele am t no angels got 1 s OMLE w hat XTC I used to laye of LN s I s, 4 KT 2 and LNR I yyas a keen competltol But each now s a non NTT 4 U XL them all U C Daddy What do you think of your new mama EISIG, lttle Elsle Well Daddy lf you took he1 fox new I thmk you got cheated Parent How fax ale vou ln Econom1cs'7 Rllph P11est In the last stages of Con sumptlon Ey e1y thlng comes to h1m who walts ln the mlddle of the Stlflet-8SpEC1dlly the ambu lance Release When next Im seen 1n thls falr town Ill dllye a l1ttle cal I ll laugh w hen blg pollceman f1own To see no s1ly 81 stal The thought of thxs my chexlshed plan Has made me ye1y gay No mole fo1 thls auto ban I gladuate today ' 'I Bmety ONI KN CYhCY'CY5'YXCYh'Y5CY5CT5C'Y5C'Y5C'Y36Y54'YVYh6Yx In a out of wav co1ne1 of a Boston gl aye yard stands a broyyn boald showlng the marks of age and neglect It bears the IH scuptmn Sacled to the memolv of Eben Hary ey y ho denalted th1s hfe suddenly and unexpectedly by a cow klckmg hlm on the 15th of September 1853 Well done thou good and falthi ll sexyant Do Engllshmen unde1 stand Amellcan slang" Some of them do Why 'P My daughtel 1s to be IIId1ll9d ln London and the earl has t tbled me to come HCIOSS Allow me to plesent my WlfQ to you N no no I ye got one alleady Wasted Effort Mrs P Run upstan s and say your pray ers noyv Samuel I don t thlnk It w1ll do any good ma Our preachel s out of town vou know Nutty J T S How do they get peanut butter" E Weller Slmple slmple Feed the Lows peynuts 1 t course What IS a grapefrult ' It IS '1 lemon that has been g1y en a thance and took ady antage of It Garled Y What do you say to a l1ttle klss Mlss Nlchola I ye ney 61 spoke to one Nllss Nlchols Eul name the parts of a typewuter La1l T I d l1ke ye1y much to tell you but I thlnk lt ll do you mole good 1f you look It up yourself Modern Version Nlary had a l1ttle lamb Cly en by a Iuend to keep It folloy ed hen 81 ound untll It d1ed from loss of sleep elght , 1 I. A I Q Q I II Q -' s as A' ' . Q Q U Q Q Q Q - - 1 1 ' f ' ' - 4 . I II I ,, ' Q v v v ' Q I, v V 4 ' , I ., ' . t ' I . V K K ' Q QQ H 'Q Q 'Q Q' Q yy - ,Q I I I , I A ' ' ' ' Q 55' Q Q Q, Q Q 'V 1 K 'I L K n L I v Q Q. ,.. .Q Q K A v ,, Y Y 1 ' ' I If Q Q Q Q ' , Q y I I . . . ri Q Q, g I I I I Y . . . H , , ' , 'L , . " , v u ' Q QQ Q' Q v Q Q Q . 9' I K - ' l 1 as I . H Q Q - .- I . Q v.. I U Y H n Q Q", I I -I . N sa I - Q 'Q I QQ' ' K 7 Q' Y ' 1 , 99 L I . .: " ' ' f' I I' av I I. H . Q Q ' " II ' ' ' ' ,Q ' as 1 , Q Q " ' .Q . ' v Q ' ' ' , II I 'll' " - I . Q U Q 'Q ' . .. I If ' HDI ee W en . - - Ialw 's f l 'h UIC ' H , 1 1, Q if ' ' ' ' I I I - 1 QVQ 7' , . I , V . Q LQ .- , -1- I ... , II 79 I , ax ' ' , Q . ,. H , , . . , I . I . w I Q' n ,, Q Q "7 c , A . . I . , I . TA. . . H Y . V Q ,. I . , t , -li , , ' sr , I .' . , I . - ' Q ' 1 I I c I . . . H Q . . ' ' 77 ' I , . . L I . I Q' Q Q ff Q I L n A ' 2, ,, ' as I . Q U v QQ Q ' " Q, ' . . H, , n II. , , , ' ' QQ U 'Q v Q Q 7, v 1 v 1 v Q . LIL n K Q t I I ' K' ' r - .N l U it I 4 I II, I . c , I v vm. ,T 3 , , Ia 1 ' , , , -- I r . . , A . . , . . . Y , as , I I ' 7 V ,' K ' I Q. v - A ' r y ' ' Q Q Q I K 1. 7 1 N 1 I I . If Y l .1 n.w A ' A, K I ' Q y 'Q' Q . Q Q ,J V . I t . Q . ' y' ' ' T Q Q V ' , Q . . P P fx PKYMW ff- Off OPP P fVYX IIXIXK mxlxx fYbdY5CTN PCYXWQHYBFPO P000 06060 o OJ T Should Old XUjll.llI'lldI1LQ lie Forgot" N r Nriu EL'XilIL1fLT1I Higlg Srlguul l3sl111u11i 3- .. U cw AM! N X N KN N r f o K dT:CYF6Ybff' LIQX I N ffl! jN I A N BSIIIIIIIII N 1111 1 mm um 1 IU 0 1 N 11 11 u 1 110 X 101 'Xin hl f I -XSS OP .880 841111111 Ch xppnlnfu XSS UI 1 Hattu Hfvlmc Ilciiumclolf VK dNh1I1f1'tO1l 'N lx If 1 Ilufix Fox Columhux Q 110 VK 1111 im I IMINKIHJLIX Columlvux C hm N I ll -Kun N101 m Colum I 10 C I ANS OP 862 N Alxcdx 1 mc I mc lk ll l 10 IN IS 11111 ullml I1 Arldlkc dun imc huh n u 1 1 dau nu K I ASS OI' Shi uthx C Fw mln fll1Lllll1itl L S41 1h ML Mahon chu and ll as XXIIQOII ccuixu Sun IJ ix lx Iolmxon S I 111 B ulu K h apps 1 I ASS OI' 1884 1 Dumomi Rl uldop Logm 0 10 I OUINL S iundcu C lulu C olumbux L h1O Mux 'Nugcnt Codx AlltlL,O XXI I I ASN OF 1885 Ildx OXKIINX 1 Vhwodxx nd fhlcagro My 311111111 'Nlcnlh 111 Shcx Culumhux C 10 1 1 11111 -Xlclc Bcmu flO0kNXl 1 M1 1 1 0 nom c xlu Zim Ulla 10 1 lutu xKOOdlLl1f 1x1LllDhX Tun H llltf' Ind 1 lx num -Mmm -Xlqmuh '1hOlIlXl1lC 0h10 mx Hull C mu on fllL1N lull C0 Juxn Colum u C 10 lll nth 'I c 'llox I IO 14 ox nge Q N 9 Cu :gnu In illl 1 Hmmm m B1 xdu CIASSOI1 A N Nlmmc 1 lmcl Column N Ohm mc ls llllll Xcldlxo I olumm Ohio :Init ur u x 1 no um N ioolu ll ASS OF IFN! x ul L I Mmm lhattmooggx Tum C I -XSS OF 1890 12,111.9 if mom Hemu y foluml 0110 N1 Iglm El fcllllg 1 Rosa human Mcfncux N1 Haunt Nlohlu BlllxllNLl fl -XSS OI' 801 N ls Ixathlcen Dcsmoml Balwcll Columbus 0h10 N rs B91 thq SI11lth VS at on C mm 1110 0h10 ALlL,LlNtd Cauxooci S0lHllSLf Ohlo N dura Nils Curie Ixcllcx Stmchnomb CIASS OI 'Z L 1 x I ISUVWIH m I olumbus O N A lc Stol-. x C Ulu Column s O 10 Ch xppg KIAKS OP 9' WI: -'knmttn 'Nhfwoui IILINOII folumbus 0h10 I' XX nd Columbus C IO D1 NI H Ixochlu PIUKIJUIL A CIASS OF 1804 NIM Bcsslc fomlu Fun 1Wl11LISbl1lL, Ohlo Hu Lulume Puguxon lxclso Annu Mmtulu A1110111 I I ASS OF 180m Cecilia 1uxShlllO C olumbuq Ohm NI Bcllc X atm Dunn Columbus 01110 fhulu 'Nlcfon 15,11 Honolulu H I I R NIO!1t20lNllX folumbus 0h10 H uxex IIXIY1 Plexsmtxllle Ohxo 501 lta Rmeh ut Ixlshlu 1 Huusgl R1Lh11dS Kexslel f 11111 Shpew m Chidxxuk John F xNGlllI1d CI-XSS 0F 1801, 1 Nunn In hlu 'lhmnton Cnlumbux Ohio Iuu NlQShdm Wlmmtgxmnux Columbus 01110 XSS Ol' '1 t N 111 due IS Nloolr. K I ASS OI' 1808 funn Wolff Columbus K 1 noun son 0 um Jus Ohm 0 tl dcuasci tu Cllggx Short Iunctlon flu C 10 Jnmu Hullxllkl Clooksxlllp 0h10 NI1 I Lti Ixmg 1U0lltf0lfl Nhhel IWCCIII -Xmu QU0S!'lldL1 Une H und red C !'I,AS.' OF ISTT ' ,. . R01 -' IC. K1-ll-y. 1' 1 bus, 5h' . Mrs. Mzvfz I ls 1 l-'lg ' uus, I' . .I s -ph N '. 131151111114-1'y. I' lm ln s. JIA . ,I 's. Ivy 3 f ' Galigihlx Z' uzvillv, Jhio. J. Nvzixo, Dc-1' 't. , '- fam. ' H ' -' ' ' J U H. . W y If QA., ' - VL., f 1881 111 if ,' f X - A M 'Sl ' ', is ' - ' Uk- ' . lj. Q- J. F. .ICIl?tg'l'f', -Hzslerl. M121 A 11: , . 'gz , ' bus. Jh' . ' U J 13.3- , . , . 1 N. I, 1 '. ' 2 . ' him. " " Mrs. C" l'l"' I 'cl-' "1 ' 1', ' lux, h' . Mrs. '- 1 Mzlckin VVQVIQ l, ,z 'z.'t", Th' . ti- C- Y 1 4031'- 1'.'. Mat' z C' ' mn. -'12 .' - l. 'V z 'fi I". MCG 11151-1-, .'-l. T ,, ' 18.3, MQ- 2 2. cll -, -' -' Q ', mio. "' 7' P'- 2'hzc'l-.1 .,iX":K.'l-I.. ', . M1's.,' f z . r . - V I - Mrs. C 2 z' ' z 10312 1 V ' 1 2 'fb "F 'U - Mrs. Ella 1: 'z 'k, "2 , h' . ' ,, .F Mrs. , H: 9-11 ' .1, D ' . Y D V V I Mrs. z .' H . '11 ' x 'Y - - :v . - A I Mrs- Ida Hitchvock pillow' Mrs. kathcrgnv Rc-talllc m1lIlQl111ll0l', C1IlCiIU'l2itl, Ohio. Mrs. Q: ' 'z'. . Zlvzv H.'. if-'Z ' " M 's. VV'll'z . A - " "ll-, XI , N L , ' 's. Lyla f' ll ' Crux' lj, 2 ls" f, Oh' . ' M' ' .1 X ' ' ' I ' lux. A ', ' . ' . lx ,.., Z W . J. f . Ms. 'atlf' 1. . :'. ' "' -, ', Mrs. Al 2 'z 11' . lfwzxc-cl. ' ,, . ' Mil- 'll -. ' lu S. wh' 1 l M N 1 A Ella lv 'P'I01'S, " Jh' , M 'N L' -' ' S' X' ' - -W - . In-. R. 1,A 12'-hm-fu, 1, f A f-1 ml. MH- 1 1 -- ' ' 1 f . Mrs. .':xI':1h Vonpel' 1'-vu. Mz1"'z 'fl '1ll0y. pit 1 13,- Mrs, L2 'z ' 1 'z lack. A l Mrs. I.z1ul'z1 Rinehzu' .Iz 1'12.'Cd. - U 4- 58, J. S. . Mr.-. 1 ' '- Am.-ki, limi , ' nl., ' , ' - Mrs, Bl: 'l 1 Vol! ' .5 n. ' lux ' H1 I-H-it ' v - - m - HH, . Thi' 'dj-. W W" fu" H ' Am. cu- If1-1-g-u.- C1111-k, 1' 1 1 ' . Mrs. 1410101140 M1 1. .ou ,A , , , , , lx.zl.xx-, flux. My-S. Nm v :ff S 1,1 -' " wh' . Mr.: L0 'se Mason Iiise-n1oh1', dm' -used. C-I J K' 1' A l F. ,. ' ', '- z fa, X . , 2.1 ' dDU5C'YD'Y5CYb"Y'5CIbCY'5CY5C'Y51'Y31"Y'1CYb1'Y'1CY'1 I 1' XINC TONIAN CYDCY"C'f5'Y'd'YD'TbCY51'YYY51'Y'7C'Y51'Y'5fY56Y'1CY5 11 ASS OF 1899 A1111 Com 11 1ACl1CX Z1111s11l11 O 10 1X11s A1111 B21111x 11111s1l Colu1111111s Ohm 11111 1X1C1C1Cl 1e11h111 Columhu O 10 C11 111 111111111111 Co1un1b11s Oh1o C1 ASS OF '11111 1XI1s G1111111 11 1n1n101111 S11111h ClCXCl111Cl Oh1o XX 11 vX1lI'l1Lllll 1l11111s111 111111 TCJl1XC1 R1111lx11l1 Chlo Rox B211111 Col1111111us C111l0 X1 1111111 Stu1111 0111111 Cx1Cl1 Bu111ll 1a111hu1 1 'N 1 Su1 XX 1111 Sh111 111 CI ASS OF 11101 L11111n C l11x111S Colu111bus Oh1o X 1l2.,l11ld 1X1l110l C h 11t11n0oga 1'1n11 lX1ls X1d1ga111 F1111 F01s5th1 ROSCDIONC1 N Samuel C110ss1111 C11we111111 CJ1"llO 'XI 11111: Bu11e1l S1dt1l1 XX 1 h 1 1' XX olte Columbus Oh1o 1X11s FlO16I1CC XXe11111d Pxge C1-ASS OF 1902 1 011111 X1ohl11 Tu11111 Columbus Ohm 'X ls U111 S11111111 XX11l1 Columbus C1l1l0 X'11s 111111 XX111,ht 111111111 Columbus O11111 A1111 'X 11111 Co1u1111111s C1110 XX 1111 1111 'I'1g111 C11l11mbus Ohm 111s 11u1,h111x 11 h1s111 XX 1111 1111 X1ul1111 Columbus Ohm 111s B X 1w CO1lll1111LIS O 111 1 X XX11s1111 C111111 11 1'111Sh111111 s M 111 C0111 1Xl111 111 111, 1111 101l11XX 11ug111 F1 1111 1os1 Cl XSS OF 1101 11111s 111111 1111111 C111u111111s Ohm s A111 S111 1 11 sel 111 11s s X111x 11C C11s111 C1ooksx1111 111 1X h 1 S1111u1l .A XX 1111 Columbus Ohm 111111111 C111 11111u1s11l XX h11l11 XIo1111.11m11x 11111011 Ohm 11111. Ch 11111111 1 r1l'llC1iC1 Columbus C X ls 5 1111he I 1111 1us111 1 1111101111 1XCl1CX 11111 F1111111 S1hof11l1l Columbus X11 X 1u h 1 1x11hl1111 lx1sh111 N1 XX1CJl1 1111 11C X1111 1C 11ll1J1Cl 111111 1 ASS O1' ' XX1 1 S11 IXXI1 1h111111x Ill X1ol1t Th11111 X1ox1h1l1 Ohm X11s 'N1l111- XI11112111 1C,1Z,'g'C Colllllllllls 01111 X11s 11111 P11111111t 'Nug1111 C1 ASS OF 1001 AIX ClXXC!s S11 1 X11111111 1J1ug'h11tx NdShXll1C 'I11111 011111 1' IS Co 111 S'111fo11l 111 1111 01111114 Oh 0 111'I111x Cl11111111l C 0 I 1111 TILLIC C 1 ASS OF 19061 s C 11 F0011-1 S111-111 C1 11111 Rl1JlClS X 1 X11 1o111se P111eh111 1111111110111 1,111 1 C111l0 X1 X1111e XX111111 S011 15111111211 Oh1o 111 J1m1s 11111111 L1111sx1111 Oh1o 11111111 S11e11111 Columbus Oh1o 10h11 1 C OC1l11I1 X10110l11., 1h1l1 Pa C1-XSS OF 13101 X11-. 1111111 11111111 Sh11117 Columbus Oh1o C 11h111111 Pu1x1s C 1111s1011 T1111s X11s 1C11l 1Nllll1l'l1 11o11111s Co1un111us CJ11l0 XI1s X11111 C0011e1 C011 C olumbus Oh111 XI1s X1l1e 1x1e11111 111111 C 1nt0n C,hlO T11111 C M1lJ11ug 11 11111011 XI11h X11s F1 IIICCS 13211111 Stump A11111 1Joughe1tx X111v C 1111111111,h2111 C1 ASS OF 1908 XI1s XI 111 C111111w D SINOIIC1 Columbus Oh1o 1XI1s M 11V 11011111-1s Ju111 Canton Oh1o NC1S011 R011 11s Cl11111111l CJ111O D1 C11111 BL111Ll1 1JlXtO11 10 JTDCIC KC11CX 111101 ll 1s 1111111 110us111 C 1 1 1111 Columbus C 1Jw11h1 XXol11 111 11h1 S 1111 s 11 1 A SIIXC 'N 11 F11xx111 XX1 1 s 111 S 1 111 B 111 XXC1 1 1IAss11P " T11s1 111111111111 1u11111o11 C111 C 0 S 11 X111 1'h1111 1Xf1o111h1lo1 C 10 XI1 Xldx SDLIICCI S1111111111s C1111111112111 CJ1'1lO 101111 1111111 A111011 11111 XI1s R11s1 S11111111 XX 1ls1111 1JlLlf.,11CI C111el11111 C 10 1 1h11 XX 1s1 LC 111111 1111 XC11 1111111 1 11 1S 14111111 111XC1l'111l C 10 s Jl 1111 X uss 11111 5lCI'7lC1 ClCXC1d.11Cl C 10 X1 1111111 R11111111u1 SCXCIX XI111 Oh1o 1111 X 1 CI s1o CY S1111111l C 11111111111 L S XX1111111111 1111 1 C IO 1 1ss11F ' 11 h1 11 X 1111 1 C hl111 S11111 C 111u11111us C h111 lx 1 XX1l on Columbus Oh1o s u11 111 .A1 1ms CO1Lll111 1 C 10 11 D C ll 1 Colum C 111 1111 11111111 C 111111 11 IJ 111s1111 1.11111 1s Cl C C1 C 13 X111111L1f,. 11111 1C11111 1111 1 C s 1-111m P111. s Sh 1 JILL l1XX1l1 Ch 1, 1 C '111 One Hundred One 1 1 ,I.'.'i 1 1, 1 1 .. .1. .'2 ' 'z C' ' ' g, i. , H ' , , , Fl" "Zl".', '-'-2 . Jhi. Mrs. 1 - - 1 z -, h , 1: 1 1 .- ' ' ' " ' 111-.1 'O-1 - -- .' iw 1 ' .11-11 1 N., 1' 2' ' ', "'12, '. 1.1. 1. A1-5.13 ' '-',- 1' .Sv -1 'V '- M .X L' , 'i . kj ...Z A .Y Q' 2 2 '. '11 ., - 3, . 2 ,. , ., 'Z , l AA 12- ....,:jl. 'A 1vzS,. - .ix 1 . r. L Ot's I, ' ', . :, '. Y f1 1' ' . 'I ', .' 111 -' '. - -jf 1"1se1l. A ..f. . 1 . " ' ' C'hz '1 A. 1 ,C' .' Jhio ' 1- ' I Q I . " t ' . C'211'111t111 E. C' 11' '2 , ' 1hi11, 1.1. 11 ,. .. I1 2 N. Y. I,M"V I, ,Mfg- A 't ' 2' A ' . 11' . ' B1-' 2 I. '11'X'. '18, 3 ' :Mtn '- h ' M1-f 1:1111 11111 . 111-11 A j11-1'. 11111, y H g X . 1 Ph 1111- 1311- 11 .'ki111111' K' 11.'f,.. .l, '11.n.1Q A 1 C ' lXI1's. C'111111ie 2ll'1 -- '-'12 1111. '2 1 .' 1, U '.. ' 1.10.1 ' .12 0'-:2 2 1' -' . " " Jhi . .'11'1212" 2', .22',11'1-. Mrs. Fr: 1"2 '-2 "", ' 1 ' . . 's.1 ' ' ,' 1 .' ".'. " " ' '. ' . Mr: .1"- 1' '-l- '111.' , 11' 15011. 1' 1 '. " 1-y A - 'gl' A M1'.'.g 2 XX'2 '1 7 ."'l', " .' " -. Oh' . A 1- 1 Q " -1 1 X121 C1a1'1-y,v C' i1'21g'11, Ill. ' 11. 1 1. 1- 1-ty, ' .1 1 l 111' I , A' 1 '1 " ' - D 1,2lXX'I'C'1l 1X2 't' , XVi 11' 1121" , Flu. . " " if . . F11 -- 1:1111-1-. PH j 2 ' '2132 l 111--. 111 '11 .f , 1 ' , 111' . R- '- 2 ' "vi 31110 1X1l'.'. 111 '21 1.2 .1 .'.'11-1'. 112 ' l"11Z A 21.1. ph'1' -.-Y ' V 11-1' Mrs. 1 - A' -' -" " , ' 19111-'Ti XA' Y21 " A '1'A- A' I Mrs, 1Cl"'11 .Ii112 11' '21g'1-. Q1 . 'Z . U' ' MVS' ri " " ' -- 1,2111 ' 11- C' -'-121111, Jh' . Mrs My' 1 I ' 11-11211111 . '1'lS. Mrs. C1113 -' ' -'1'1- '. 1 1' 1.1111 C' .. ' 1.104 Mrs. B-'t 2 '1l1SC'l .11'1,2 1'h1i11, C'hi1':11:1. 111. , ' 1 1' V , 1 S, J I . Mrs. Isvl ' s 1 1' 'z ' , ' - A .2 " 5 Y - -. - I ' , E ' '- A -'l 2 2- ' - V Mr.: A12l1'X' Cf "2 12 ' lux, Jh' . ' - ' - "' '- 2 '- .1oh '12 'k -, ' . bus, 711 . - 1' Q " A ' - H2l"'.' 1'211'k, - ' ll, lhio. 111 1' . Z1 , 1' 12 .'t - ', Jhi . ' A A 5 IJ1'. '. . 1 ' 12111. l .A11"2 XI' ' 2 f -. C'1'111ksvil11-, 11110. M.: Fl " .' 'l11, N1z11,5211'21, N. Y. M1'.'. I 21 1 1'e1',', .' 1-1"2111. 2 1' j, Z' " 1, " . C101 'fl Hoc ' 'A , ' i1'21 '11, 111. " 1, R111-, ' ffeyvlllo, K2 . Bu'1 '. "1111. CY"1'YlCY5'Y'CY'D'Y5CY'bCY5CT5CY'JC'Y5C'YYY5f'Y5C'Y"1 I I' XINC I UNI KN CYtCY5C'Yb'Y"6Yb'T56Y'D6Y3c'Y56Y7C'Y'51'Y5C'Y5dY'1c'Y"1 Fl2lllC S Flowels loscph I Mccnan P Alox lus Smlth CIASS OI' 1911 Mau VK Qlllllll Columbus Oh1o Flances C11eeley COl111l1bllS Ohlo Ralph W Pvle deceased D1 Guthlle Bullell deceased Rox M T1out Cleveland Ohlo Thomas H Bell Colulnbus O I0 011131 Daugherty Mullens W Nlls Ha7el Wolfe Dlllow St Petelsbulg Fa Mls Cecella Iones Mastelson Floxd Xalgel Rov Chappelcal Vmcent Tague Mcll G lJl'lClClWOOCl W shlngton CLASS OF 1912 Mls lllXl3lJdl11S011 Randolph LEDCHSCEI Oh1o Nma M Stelnblook Aklon Oh1o Mls Ifolcst Dugan Columbus Ohlo lllllldlll P Cullan Columbus Oh1o D1 Iestel Klshlcr HOINQI R Stem VVash1ngton D C1 lllls KdthlXD Allcn Campbell A Paullne Balbce Flossle M Danlels Mls Fdlla Nddtl S6215 Mls Anna Pleest Dodson 'VI1s Malxdelle I mb Butlel Flancls M Qulnn Columbus Ohlo Ulban S McGonagle C LASS OF 1913 -V115 Hclen B Iewls Nagle Toledo Ohio Mls Beltha Mae Beckett Wolfe Moxahala Ohlo MIS Al11Cl1C.V K1nsclWalde1 SOlllC,lSC:'t Oh1o l'I1lCl L Spencel lcceased FULCUIA C1 Qulnn Columbus Ohlo Mls Alvcda Wallace Prom g0l'1lC?1SQt Oh1o I Mac Leach Zanesxllle Oh1o Ch unccy O R1Cl0ll0l.ll State College Pa Glcnll S Ialk B2ilf.1l110l6 Md D1 C ll St10Sll1d61 Columbus Ohlo Joe M Bladdock POIC Cllnton Ohlo l'1lC,ttl6F6N16 Challes M Fldel deceased Fdwald J Gleelev JI Columbus Ohlo Paul R VVolfe Columbus Oh1o Mabel Rlnehalt Coldon Texas Mls Fthel Sycks Hd1l110U NQWBIR Ohlo Mls llllrlllll Loxe CUIIQ Somelset Oh10 Glace Tlout Lewls Vlallen P Donnelly P L Van Atta CL0lg6l Blown C LASS OF 1914 Mls XINIAII flltthett Henly Moxahala G1 ce Camelon Colulnbus Oh1o D1 Gelaldlne Coultllght N118 Glace Hammond Hawks Columbus Olllll Mls Flanccs D9dl1SCOVd1.1lt Columbus Oh1o Mls Eifle Svcks Palks 'loung toxxn Oh1o MIS Llta Wellel Bunn, lthel London Ohlo Luke M Flowels deceased Gcolge Newlnan Galy Ind Beachman Henmlelson St Louls Nlo PQICQ L XOQHCI Columbus Oh1o Raymond Lellel -Xklon Oh1o Chlls F Dax IC Halold 1' keenan Crlumllus Oh1o Cleon O l'9lgll cn -Xklcn Ohlo lohn R Ansel R XX Cullcll D1 I- B lslllldllli GAIN nd WI ullce Johnson Call J QXX3Clxl'ldl11l1lCl Maullce lxl1Q3tCl31t HOIIICI J l'O1C1LI9l I n Beach Callf Ralph F Plalsted John B Xhse F1 11111 'NI glljdtl Chilles A Bucl ex D1 Albe1tK1shle1 James Stlnchcomb NICKLCSPOIC Paul H Scals Clalcncel Chute Wlls Yema Pollng Thal p Mabel Donnellv Mls 'Nlabcl D nlcls Blown clcccased M s Fllcn E RJ c lQW1S S311 01311161 'llls Nlllclled Ccnaw 13 Thompson 'llCCCJI'lllQlSXlllQ Mls Ruth XXII h Donnellx CI ASS OI 915 Ruth XOBIQQI Columbus Ohlo MIS Julla Bladdock Butts Shlnnstown ll V Mrs Salah Pottel Ixelson St Paul Mlnn Mls I.a.11a QPPHCCI Lex Plttsbulgh Pa MIS Hattle Koehlcl Fealtx Call F Wagner Calllbrlclge Oh1o John J lLClDl1StC,ll Columbus Ohlo Dan1elM Jenklns L ncastel Ohlo l1V1ll1a1l1 A Donnelly Dayton Ohlo Challes Randolph Colulnbus Oh1o Mrs Fsthel B Nevx 1113.11 Ia Rue Ashvllle Ohlo MIS Lyda Chutc K6IldllCh Columbus Ohlo MIS Ruth Sklnnel Bakel Cathcllne VN ellel Challes L COIL Columbus Ohl0 D1 Robelt Bennett V11ll1amChappelea1 Daxton Oh1o Halold C Poxxcll Columbus Oh1o Lowell L I41ench Plttsbulgh Pa FIHBISOT1 C XX ag.,ne1 CI ASS OF 19111 Zella Moellel Aklon Oh1o Nlls Della kennedy Ixaysel C nton Oh1o Mls Lucllle Hammond Danlson St Petelsbulg Fla Cathelmc Stem New YO1k Mls Loleen Flxxlcls Schustel Mls Ruby Thalp Dalest Athens Oh1o Gladxs BAIRQI xllb Malguellte Golclon Blady Spllngfleld 'llass Cultls LcFevle Whlte Cottage Oh1o Raymond Qulnn Columbus Oh1o Clalence VS Xalgel Aklon Oh1o Challes Belly Columbus Oh1o Otto M Helwlg, deceased HONNdlCl Henly Wlls Maly Rose Plalsted Flclclls 'lIcGon gle lX3Sl'lIIlgt0I1 D C Nelna Rapp Xlthul NIcTag,ue Mls R Phyllls Van Atta Dally HOIIIQI J Sllllett llrllS Reba Rlcketts Dlllel One Hundred Tw o 1 K 1 N 44. 1 I 4 1 4 1 x .A x ' L. '1'. ' 1: ,A . fu A . 9 141 4. A Aj . 1 l'Y 4 ll Y 11, 1 rg' v V' ' v 7 v- -1 ' , .1 1 1 . S, 1 , . ' 1'. v.3 1 1 s " , ' , 1 . 1 tt ' ' ' 1 1. --1 ' . s, ,1 . , 1 1 -v I ' , ' 1 . 1 1 . A n ' Y ' 9 ' v 1 1 1 'n ' 3 ' Y I 'Y ' 1 v. . , I ' A , A I V. 1. . 1, t, . 1 1 -1 , A 2 ' ',l , A . 1 1 y ' ' . 11 ' " ' ". . ' ' 1 ' 1 1 A. 1 . , 1 , . , . . Q V 1. , . .q AC g .Y 1 I , , . a. l 1 1. 1 , . , l. -H - - '1. i ' I 1 W u ' xr I 1 1 1 1 z' 1' 1. 'il 1 . ' 1 1 , 1 1 1- .1 - . 1 1 Pa. . , ci. ,D. C. w 1 1 .1 1 ': 1, 1 ' 1 ll' ' ' , ', 1 .. 1. 1 a ',. 1 1 11.1. ., ' ' -' 1 1 ' 1':. 1 1 . isx 1 ls. 1 111 I I 1 - R 14 w u .. 1 . , ' ' . - 1 11 - 11. J. , 1, . A A . A 1 -1 1 L. , A . . 1 , O J. 1 1' ' .5 1 . . '.',, 1 1 1 . 1 , 1 , . . L if. ' ly J . N 1 1 . 4 , ' I ' . 11 Y 1 1 R ' 1. v. 3- u 1 ' , 4 'Y .- v . . a 1. 1, , . . '1. ' s I s 1 V ' . 1 , 1 , . 1 ' . . 4 1 K 1 M, 1 , . - 1 1 - - I 1- 1. . M 1 I ' 4. , 4 . T , . ' Tl10ll13S J. Bennett. ' ' ' . 1 , , . . 1 1, .1 1 , . 'W '1 K ' w I I 1 ' 1 5 ' l ' 1 , 1, . 1 .. . 1 1 , , . ,, 1, , J , , , "' ' l 1 v 1 v'1f Y v ' 1' A 1 1 - 1. 1 , 1 1, . " '1l 'J ' l' 11 ' 1 1 1 " A ' 7 ! ' 1. I 1 . 11 , L . , 2' ', J 'V ' N. , 1, 1 , ' V' 1 '1 1' ' I 1 3 . 0 1 1 ' , , , , 1 1. ' , 1 , . , 1 , J A I Y Y' ' Y 1 u v ' 1' ' V 5 ' f s . 1 ' ' .1 -1 ' -1 , . .1 ' . ' 4' ' . 1 1 ' ,.. , 1, . ' 1 1 J 1 - . 1. . - . " 1 . 1 - ' . , , 1 1 7 1 . ' w v. , . .4 Q V y I y ' J - 4 r 1 1 ' 1 7 ' ,"1 J 1 1' . 1 1 1 1 . 1 , . J ' ' . ' ., 1, 1, 1 'y A ' y . ' l as . 7 v 7 s 1 r ' - 1 1 - 1 1. 1 , .1 , . ' -I - ' -s .' 1 ' 1 1 1 I 1 - 1. 1 , . , 1. ' 1 - 1 - 1 1 ' 1, ,- ' V , 1.. 4. 1 , , 1 1 ,V , , " A V "V ' -s - v'.f . 1 " ' Y 7 ' -. 1 A Q 1- . 1 '. .1 1 ' v 1- 1 . 1 , , , n. . 1 vi 1 ' xx 1 , . 1 A K . ' , ' 1 1. . K. A , 1 , . 7 Y ' x - . 7 '1 1 . 1 ' i , . , ,l . , .1 1, . .1 7'1'. '-' . 1 1 1 ' J' - .. . , . 1 1 1 - 1. 1 . , , . , , . 1 1. .1 1 . ' . ' ' 1' 1 1 4. ' s ' - 1 1. 1, , 1, . - A 0, s - . . 1 - 1 . 1 1. -I 1 1 Y. 1, . " . 1 1 5 1 - A A I ' 1. . 1. , , , 1. . a 1 , 1 1, ' . 1 . , , . 1. . 1 CIbG5iDCDCY5CY5CI'DCT5CYbCY56Y5KY5CYD6Y5CT5 I E X I N I TON I A N CY'bU56DC1'b6Y5CY5dYbCY5C'YbCY'51'Y5t'Y5c'Yb6Y'5fY5 Harry C019 Nils Fdnr Denny Ansel Flsrc C0lflf.1 Robert Danrson Paul Rockwell Kenncth Plarsted Annapolls Nayal Hosprtal Robert Hoops CLASS OF 1914 Mrs Hattrc De ucrs Tharp frooksxlllc Ohro Mrs Irlances POIQUQI HOC0lllb Columbus Ohro forynne Crossan Zanesvrlle Ohro Isther -Mary Cluellnd Ohro Ruth XVILLIUS Ifavc XVolfe Ixent Ohro Mrs I llll r Braddock Curtrs Fostolra Ohro 'Vlrs Annrs B1 rck Ferguson Akron Ohro Mrs Helen Pemberton Fnnrs Honolulu H I I WI Rrckctts Ilurelvrlle Ohro Clarence lxochcr Moxahala Ohro Stanlcy Holcomb Granvrlle Ohro Warren Wolfe Newark Ohro Thomas Lrttle Columbus Ohro Paul Doughty Moxahala Ohro Louella Manspeaker Wlrs Gladys Skrnner Mrnshull Vlrs Jean Conaway Mathews Fdn'rHlll1s Moxahala Ohro Gretchen Plalstcd Athens Ohro 'Vins Margaret Wrlrams Goodm Sadrc Whrtlock Margaret lohnson Mrddleton Ohro Fugene Hammond Cleveland Ohro Ralph Bowcrs Rosevrlle Ohro T J Holdcn Phrlrp Wellcr Toronto Ohro Ralph Paxton I N Polrng., Vernon Moore Cleveland Ohro Sheldon Klnsel Jack iauger Bllnllrlghanl Ala CLASS OF 1918 Mrs Clara McGaryey Yarger Clsco Texas Mrs lH1ldI8KlStlI1LhCOIl1b Smrth YVestervrlle Ohro Jeannette Wrlson Athens Ohro Icel Huffman Columbus Ohro Vera LeFevel YVhrte Cottage Ohro 'Hrs Lvlls McPeek Bateman Columbus Ohro Mrs Ruby Te 1 Hratt Mrs Lrnre Barker Geer New Strartsyrlle Ohro Harold Saunders Newark Ohro Earl Dobbyn deceased Prancrs Stewart Moxahala Ohro Arthur Hawk Columbus Ohro Russell Rrchards Sharon Pa Harold French deceased Herbcrt Ley Prttsbulgh Pa 'Vlrs Cladvs Ieach Fv ms Zancsyrllc Ohro Noel S Serbelt Ralph Haydcn Nlrldled Wheatcraft 'Vlls Ruth Rose Tracy 'Vlrs Uorathea Nerrman Hovrclth Laura Padcr Mrs Grace Vlrhrtlock Saffell hcywalk Ohro N118 Sarah 1 ugcl Ralrck Akron Ohro llyde Vtolfc Belnardsxrllc N I Ray Wolfe Leo Humphrey Cram ford Darlcy Henry Wagner Columbus Ohro Walter Conaway Nils 'lrlrnnre Rrcketts 'Wrlson CLASS OF 1910 Iucllle MacDonald Baltrnlore Md 'VIls Llco xvllgllt Ienkrns Lancaster Ohro Nlrs Ulrllra B9lfI6S Detrort Mrch Nlrs Lenora Rogers 'VIcCla1d Columbus Ohro Fthel Gordon Mrs Helen Blown Coffman Pontiac Wlrch Arlette Sands Moxahala Ohro Flcanor Moeller Akron Ohro Glcn XkdlIlNtl'l NIcConnelsxrllc Ohro 'VIac Ixaufman Gordon Belfrey Rogcls Crty Nlrch Joseph Pdmlstmn Phll2lIlBlPl'll8 I DOIIS Saffell Ilola Munyon Schlaegel Phrlo Ohro VIls Alrcc Stansbuly Lerghty Vlrs Mary Donahue McTeag.,ue Wrlda Moore 'Nrs 'Nrs Drs NIS llfls llrllll 'Vlarjolre Mmtuln Bowman Cambrcr M lgalet VN erland Hlllrs Rosella Koehler Adrarn Crooksvrlle Ohro Paullne XVIISOII Mason Anna Runk Adams Columbus Ohro an Powell Dana Pletcher' Arthur Kendrrck Columbus Ohro Dewey Henry Moxahala Samuel Carey iolumbus Ohro Wllllam Howerth Mrs Mrnnrc Rrcketts Wllson LLASS OF 1920 Rcbert If Danrson St Petcrsburg, Fla MJIIOH k1'lgglI1S Columbus Ohro Helen Young folumbus Ohro Phyllrs MacDonald Paterson N J Helen Blowers Lancaster Ohro Izola Holcomb Moxahala Ohro 'Vlrs Irene Allen Terry Columbus Ohro Kellta Storts Mrs Mary Thornton Taylor Columbus Ohro Danrel James Lhlcago Ill Nlrs Lors Kennedy Gowan Saltrllo Ohro Nlrs Mary Forquer Flder Vlaly Ivarln Columbus Ohro Antcrnette Kessler Columbus Ohro Mrs Catherrne 'VIcGonagle Krester Valrer Ill Mrs Mrldred Rrcketts Qurnn Nlls Mlldred Barley Kelly Calrfornla Nev Kennedy Zanesvrlle Ohro Allen Rose Columbus Ohro N118 Nora Gurnselel Hammers Harold lxader 'VIrs Fdlth Ashbaugh Hubble Nlrs Ruth Yarger Burley 'lrlrs lxelle Donnclly Conaway Mrs Lrllran Paxton Rrchards Hugh Krnsel Nlabel Potter Cyrrl Hammond Pomeroy Ohro Belnadrne Flanagan Cecrl Allen Zaneswllle Ohro Harold Dlllow Paullne Hynus NIBIL., ret Longstreth Fvelyn Rrnehart Mrs Lourse Koontz Tcal Fdgal XX Skrnner Irmmet Parks Nelle McDonald Helmkee Onc Hundred Three .. ,, A I f 1 ' ' ' ,' . .D . ,. 4 1 1 1 ' . . 1 --A - - ' As X J V x'u B ' 1 L A 1 Q , , 1 . A . 1 , -, ' ' 1 -4 I s' ' ' . I ,, 1 . 1, 1 , . -. 1 .'. ,y .1 - . 1 1. 7' A , 1 ' 1 1. x 1 A. r ' - r '. . , ' ' .1 1. , V1 ' . . . ' - '.'. ' v ve ' L sn An I 1 . 'Y ' 1 ' I rf 7- 1' 1 v L, sy Y ' 11. . '1112 , ' 1 ' - , , s 4 , I v I ' ' rr :I ' v c ',1 1 , . , I A . . A .1 I Y . 1 ' . .. ' v -'. .1 2 -2, . . ' ' - -'y ' l ,ly I- 1 r A ' ,, 1 , ., . . , .v . . , ,, -, ,,, - . .. - : 1 . 1, , a. 1 .. . 1 . . . - i ., '. 1 s . . . l. ' 4' - - r , . , 1 1 - r r ' . ., 1. , . . . r Y ' . . . f . H y w., - - 1 .. . 1 A y r - ' 7 7 I ra u' wh . u ' w .1 ' 1 . ' 111.1 , I ' 9 7 ' -4 f- - 7' ' '- , r , , - 1I.. a .. Y 7 ' -. . ' . ' , . I.. . , . 1 1, , I. ' ..1 ., . 1 . .. 1 , . . - . ' 1 ' ' . 1 v ' . J.. 1 A .Sl .,-.- B1 l A ly r -r ' ' x ' .. " 1 ' ' ' I s . .,.. . , , . , , , . .. Clarre Malls, Lolumbus, Ohro. H . .1 . -A 4 . Y , W X ' .. 1 . 1, , , . , 1 , . x 1 , 9 r - ' '. , .,. . . ,. . , , . ' T 1 i 1, , . , . , , ., . Y 7 ' ' , v W ' 1 r v ' - . . s . 7 - 'u . Y L Y .' v - . . ' A , . 1 , ., . - .. , ,, . .Y v - . ' w - " '. . '. ' .' . 1 7' - f' 1 ' ' ' y - ' 1 - 1".. . , , . , ,. . L . , , . . 1 . 1 ' , ' '. . ' 9 I -1 f . A , , . . ' ' ' . . ' .' ' . - - . . r y - ' - ' .A ' . ', , . .. ,1 1 , . 1 , ' , , . . ' v ' Q - .. , . 1 nl . 1 , . Y ' 1 J sl 1 J- .1 v v ' , ' 7 s L. ,L 4 y Q 4 'sl ' ' , . . ' I v ' I 'Y ' Q ff sy , . 1 f. 4 , , . . 1 ' ' . . x. ' . . W , ' v 1 v V 7 ' 1 n A sn J 1 ' 4 rp 4 4 1 1'v. l -Q ' ' . 1 1. .. 1 14 ., . ', . 1. ' 1' 1. '. r I' ' - L . 1 . y , . 1 .. 1 . . , , , , . L , sv '1 I ' ' - 4 v . -r ' ' -- AH - 'zz rr- 1 -',- .. ' -,., . . 1 .. D 1 , . 1 1. . . H Y Y A ' 1' ' A V v ' , , . ,1... 1 , - v ' .v '. , vu A rl' 1 1 'lf 1 s 1' 11 ' , , . I. - ' ' , -, - 1 . . c'YbCYN'Y5'Y'fYb'Y5CY3Q'YYY5CY5fYBC'Y5CY5fY5c'Y5 I l XIX! IONI XX CY'CY'c'Y5'Y'c'YVY5c'Y5C'Y'1c'T5s'Y5c'Y5t'Y5c'Y'5c'Y56Y5 lnluln O m u lmu mqnh Alhn n 1 lllXLlsl x fululll mu N in Stolb l X A un lllllli XX 2 L1 fl-XSS Ol 'W 2 UL 1 912 uu Hllnlxlcs XX nun C Cnlhext fOlfl0l 21 lil uhn C llnlnn Doughtv lulu Noun C Olullllllli Ohm lldlulcl Klmb21ll Bloduvn I mu Wloxdhall Ohio luguu Stgpluns Nuvuk Ohm Mlldlul Stuun. Nnwmlx Ohm lun I llllKXlllL A1122 Srhugcl fAlllN.lXlllL Ohm lun NOIIIN Kulumhus C mm 1 mth lnux 1 Omm 18 Alllllll xxllghl s lrcns xhllllll11's Bcnn lim nm x U mln 1 xx null Ruth lllufxtu All IIICIS N 1 1 l iw Althul Mal lull Clulvs Rml vull Nlfllul R021 xull lx nmth lc al fllllllllllllx Ohm S du 'Nhklllll A n xx 2 1 nu t nl lu Ll R2 hm lax Stulmv lltlllk l Stllll Mnml Nlau lllnllnn xlml 1 nu Columbus O m n ild l I nlum n Ohm l omut l lhmnpsum lin lloxulth I hx xbcth l l21n xg an Ralph X 1nMt1 X11 Ru fall Bgnnntt Mahal Nl nllonxlnl flex 121 fllllltllglflt l-XSS Ol K 2 l N2 2 l all Bnnmtt 21 llolunnh Nluxlhxlz O m filllNXlllL C m lx 1lXIlll1llLl l xuns M zlhuu lolumlmus Ohm Tha mi Hnlcmnh Wlnx 1 K wh C 1 Ant Wim. 1 ll Ohm hu ll nur 211 mtahnn S1 2 Ohm 1 B 15.3. B x 1 Ohm uu Allin flll lsthu Klllg, Stinlm X 1nAtl1 5.2112 llx f 2 R Ulu Will M ug, 1111 H num U Altlllll NlLl!NlLl V611 1111121 M26 2111214.12 fhxnldnll Ohm One llund lllllt l lux nut l 2 2 lthel X 115.21 Nm 1 Ll Ill Ill lhompw n llulmu lxnnb all I 2 ul l'XLlNl!lLlx l xelxn X xugu Ruth BIOVKN iulumhuQ Ohlo ieltlucln ll21ul2n fnlumhun Ohm X enus P ittu wn Robut Guex folumbus Ohm Ruth Spexk l IU ex lllllttll C11 U Nlmx Xldlu 111nlm21lx21 Pltt l3Ll1gh 21 Bunlne lim Llxxwcll Pauhnn Ranclclph fl XQS 011112 1 must Allgn C lOOlxSNlll1 hm OUINL llulgntt kOlllllSt'l Ohm Agnus XXILLJN iolumhux Ohm ll s lana lnmxn Vkcllu Fast lultnn nn O IO N A1122 S lx 'NI Ill C OlllSH1 Helmn Slllilfltlll 2 1 ell Iwlumhux O N Alum S 2 lllilbllx Culumhus L m ulcli lin INell2 Sllulgtilll Dnlux 112 Ohm l IIJOIIL fmvxlmcl llLl2n St xltu Annx Donihun Mu BLSS1Ll ups SldtLll Shzmnu Ohm Wills Min T211 lxhngs Columbus Ohm N115 Nlclrlx l' unwunth Cdtnhel Columbus I m Sue '12 11 XQIUHILI llovum 1 K mn lxne xllle C m lcnnncg 1 Xxlllldlll -Xllflluw Hrs lullx cjlllllklll Pletqhel flltfirlil Ancel 'Xun ll utmll XX 15,1161 lohn Bowne flunlaml Ohm N115 Multle lohnson Cannon Lolxx 1n 1 ook on Ivelxn lonex Ohm Stxtc lllllN6'1S1lX Colu1nbuQ Chulu lkuu Ohm Qtiu UIIIXGINIU iolumbus Mu VK dhncta lxenmclx Coxvm Adnesxllle 0hlO Paul C itchnl folumhux Ohm ls mln ll21 Wlcllon ilcl lluhut lxmllex gnu M2C10n1g,l2 ihn :go Nlutun l'XilllltllX fillQNNlll8 Ohm guna nxt ml lhnbu Akron K m 2 lx tl lmtlxnc 121 l vclyn Ranrlolph lloul Kmhlu I un hash Nt uhng, Nlfuloxx fhmnu l is 2 l Xl llmlu Mellon xhl fu 1g,2 Sihllllllll lolulnlmus Ohm lhulgs Sllllth leo Rnlchlev INUN uk I h 0 -Xuhlbzlcl Vhlwn l ASN Ol 1 fletus Appleman Cclumbus Ohm red Four O O , 2 2 2 f 2 , 2 , 2 f'l21l't'l1K'0 VOIIHXYIIY. ' hus, h' . Gladys .l nes lla , .1151 1 , Ohi St2t0 ll "1'."t,', ' l F, O .12 C ' lic' C .' 'i21k. Mrs. lidit 1 'm st llnvis. R41 -1 1' -1 Hy, Leo l'1 'ml. 'l 1 '2 '1' 1' .' DOI, Mrs. l'0l'2i llillis f'lifl'ul'rl. H11 4 " :1 . lf '1 '1ll1'. " 2 . J ,Q . ' , .' , .. 1' 1.2.1 -' X. . , . ' MVS. l"1'2i1n'Q,1 Y2 1111' .'11sc. I ' ' 1 1 . ' I'. - L l 1' 1' 1,', li , Thin. ' J 2 1 . h " - ' 1 1, 1' '2 ' j, ' . Iv' ax 1 1 lfuy. Zzxnesvillv, Jihfm. Mrs. .' 2 "2 l 1 1 1' , . li -Z2 11 9' 'f Hi. 2 "I, l Q. l . 2 ' 'A' V' ". 1 1 ' ' . Will! 1' ' ' S '1' .PH 'I -2x 19,2 " 22. . 1' 1 C 11 1,'1 1.',.'1'.", '. ' '1 ' 2 . C'211'l V lc, ',2 " 1, Ohio. ' A , S ' 5 fl lCli',21h 1 C'1'oss2m, ',2 1 'ill 1, l ' . l, 1 2 '1 ., f 1 . 'l'. ll. l'l'im121, 1lc11'212,'212l. . 1' " 1'1" s, ' J, ' . , ' "'1'. l1'.'. C12 " ' " f',' " hi 2 h'- M1'.'. '1 1 " '2 .' 1 vtt. Mrs. . '11 .lilllt .' llilliaml. l 1' 1' ' . l i 2 ' .If . l"1'2 'ash l'llsi1 C' n' 21 ', ' him. 1,112 ,2.'liL1ll. Mrs. 2 Cpilzw' if l .', ' Th' . ' ' 1 C ' 1 1. lin 1 2 C' '2 wr. 12,1 '1 '1'1, 12'2'1, '. l' 1 Vl2" '21 1 . ' ,', ' 1 1 2 1 '. Mrs. Ghz .' 1 ' " 'C llc . . 2 2 1. Leroy T2i,LfL1L', li21rll'i21lrl, Ohio. lrenc Stevens. . lid '2n'2l M 'C2 . 'Sf' 'lil' '11' ' ", 1' ' 'H - IC h1 . wc. l 2 12 " 11, ' f, ' 1 Mrs. lll1'h1 IS ' gr '2.'k21ll. . 2 1 2 '2 ' S ' ' l' ' 1 , l -2 lhl - . '1 1 2 . l'Ilv2 xllllliilllf , '.2 s " , Eh' . llli 'l'1'2 11.', ' .', h' . l" '1 '1 F4 y. llo 2 "val, ' lus, ' . " " . '1 QI1' sl. '2 1' '. 2 0' '1' , ' 'U ' , . 1 . C",2 1 if . '1'2: '21' '. ' 72 , 2. - '1'1' , '. Syl "2 sc. -X . t' 1 -' " . , A hr Q , .jv -. , ' j 2 , A 1 '- " -V 1 1 1 1' ,- I l 2 ' ' "1, 7 ' , 2 W1 Q, U' . ,. , U. .C Y . 3, , ' K' ,. 2' 1922 2 l2 1 1, ' ' . .'2 1 1 . ' 2 . lNl1'.'. l.u1i lv llnnif Jn l.0l'l 1v211'. 1- ' 1 3 'Z' ' ' ' - A1' 1' 21' 1, ' '12 1 , lll. Ni'l 1 ,. .'2 22, h'. U . f,'A y '- llvulyn f'l'OSSZlll. '22 " 1, DhA . Vi,-,f 'Z 1'li'A- if 5 . k 2. A 2- , ph' U all ' '- x A Vlycl- 'in z, ' 1 2 l, O' . ,2 2 1 , .', , Q , , 2 , 1l 2 ' . , .'21h21l2, lhio. -' 1' - Rall 5'2 , l 1212 121, ' . , l ' '- K- , Vat 1'i1 1 llcll11. Q 2 -' ,-1 - - V. Os '2 ' K1 1 2 ,Hz yx'1, ' . ' 2, 11,212,1- Vi '21 l'2 1' 1', lu.'21l 21121, ' . 'Z 1 1 , lil' -1 .1 , llllivmsity nf "g'Ull, Q.,-.-l Q- ". , ' .3 ' , 1,2 li 2 .1 ,, Ji. l'lu1'1 1 gnus, h -- ' 2 " 5 , Hell: 2 . 2 1' 1'2 '- Williumsnn VVmm2l.', Ca , him. K, M Si- 1- H24 2 ' ' A Z ' '5. ' '2 '5 . . 1,'u , '. C'YbCT5C'YbC'Y'1CYb'Y":C'Y5e'Y'1CY5C"Y5c'YBr'Y5I'Y'r'YNC'Y'7 I EXIN G'l ONI KN CYbUDCf5'Y"CTD'T5C'Ib6Y3C'Y5CY5e'Y5e'Y5e"Y'5fY5CY'1 Creta Berg., Indrana Unryersrty Pnrd Berg Layyrenee Chappelear Thomas Catehpole Rose Brown Pdll Conayyay Wrllrarrr Clarke Nlrs C'oldre Derrnrs Hubble Ruth Bulloek Dayton Ohro N l Cooper I'drth Guerrn Dolores Doughty Morcahala Ohro INerl Dranrond Norrrs Plsyyrele frrre syrlle hro John C Ferguson Jr Ohro btate Urrrversrty Iuerlle Hrekman Hsre Hankrnson INeyyarlI Ohro Parl Hoyxerth C uy I-Irllrs Fdear Lrttlefreld Ohro btate Unrx Colurrrbus Ohro Mabel Hummel Sehofreld Columbus Ohro Marguerrte Gordon Lester Iovye Allen Koonts Alrne Harrrson Ifmnrett MeFlyyee Akron Ohro Henry MeDonald deceased Flrzabeth MeC ollrster Mrs Elrza Jones Strovyn C larenee MeGaryey Wrllr m 0 Hare Imogene MaeDonald Iorena Stalter Robert NIeGreeyey I ranees Randolph C reentreld Ohro Ida Iee Nloore Cleyelarrd Ohro Mrehael Noon Rrehard MeC on rele C olurrrbus Ohro Paulrne Robrnson C arl btalter C rlre Stanberry Xelnra Stolberg, Kenneth Stevens deeeased Arthur Ranlsrn Gladys W'llson Arthur W agner I'dyy rd Talbot Iohn Wagner Oh o State Lnryersrty Nladolyn Underyyood Randolph Wrlson Nlary Jane Young Rebeeea Xauger Ifdward Young Sarrruel Wrekersharrr Prttsburgh Pa CI -XSS OI' 1523 George hlmer Kelley Paul Murphy Columbus Ohro 'IIabel Corrrbs Pleanor Selby Cho Wesleyan Delaware Ohro 'llary Irene Bennett Ifranklln D vrdsa rr Ohro State Unry Colurrrbus O Margaret Brrekles Charles Donnelly lrndley l'erg,ley Lanesyrlle Ohro Cathemne Courtrreht Ohro Lnryer rty -Xthen O I oy C reene I' ranees Cooper Columbus Ohro N1 Ruth Deayers W atsorr Bohn Hrekm rn Dorothy Freneh Nlaurree Hull Ohro State Lrrryersrty Columbu O W alter Hrllrs Irene Householder Irvrn Iee Nlary Hummel Colurrrbu Ohro Nlrs I abel Iadxyrn Stexens Paul Nlaee Rose Krener Fdgar NIeI'lxxee -Xkrorr Ohro 'VIrs Wrldr NIeDonrld I'ar1el1 P ul Pobrnson Kathryn NleCollrster C'olumbus Ohro Wlary F MeC rrrn Nletzerr Jurretron Crty Ohro Dayrd Nash Mrs Nlarre NIeNulty Srrrder rry Rerehley If rr C r Isabelle Nlellorr rld C ladys Ivrder I'horrr rs Roelnyell Akron Ohro Vrvr rn Prtterson Lrrresyrlle Ohro Isabelle Iolmg, Nlree Wayelene Srnderson H nsey 'Nur Str rrtsyrlle Ohro Ilomrnre Saunders Nlrrrarrr Selby Pearl Sherrrek Catherrrre Stmeheomb Unryersrty of Prttsbureh Iaul Sherloek Arleen YVeleh Columbus Ohro Nlrs Irene Weller Syy rnsorr Fthel Wolfe Prancri bmrth Glenford Ohro C I ASS OF 10911 Dorrs -Xllen St 'Nlrrys Columbus Ohro Hrlda -Xllen St 'Vlrry Colurrrbus Ohro Ruth -Xnthony Columbus Ohro Phrlrp Bl uk Hrs Ifthel Broun Iarrnrrrg Maude Burrel Nettle Crurrr Pttle Crurrr Iohn C ourtrrght Thorla C rrrnon Ifthel De rvers Fdna Dennrs C larr Iwerrtt Ohro State Lnryersrty Inez Fyerrtt Columbus Ohro leo Iforquer Ohro State Lnrversrty Beatrree Grlley NIa1y Creene C rprtol Lnryersrty Columbus Ohro Flmabeth Hummel Caprtol Urrry Columbus Ohro Flrzabeth Hrll -Xnrre Holden deeea ed Phrlrp Hrekrrran Nlurrrl Hunrnrel Harry Kelly Cordra Koblentl Francrs Krener Iaurenee Krener Jav MeWIahon 'lulsfr Oklahoma Nlartha Nlrels Dm Nlellxoy Columbus hro na C NIeC leorrard Nle'Nulty Catherrne Mellxoy Carnet NleNIrhorr Tulsa Oklahorrra W alen NIrcIlI Iuey NIe'Nulty Cletus Nash Donald O H rre erlle Iropper Colrrml O o X ee Propper Crlumbu C ro eodore Iropyer Colum :us O ro C r ree Iasl-Iell Nlabel Rurdolrh Ohro Wesley rrr De an rre C ro Pueerrr S rttell C rrl Shubert One Hundred Frye s A 4 4 A 4 in K' X 1 ' ", ' . I . 4 ' 1 I lv I 'I l , , I D 1, s. . v -' I 1 1 1 v ,Ir 7. l'. '11 ' - 1 - I' -II fr ' 1- - 1 t, 1 " . . I '..',, ' -, I I. 1 I 4 I . I 1 ' . 21 I I' . . . 1 ' -1 I' '- 1' ' ', , , . I I , I I, .. . 7 . 1 .'. I - .' ' ' Zz I . I I. 1 I ' 'I 1 '.1 - ' ' 1' lv. rvlf I , I .. , , , ' .I .', .' 1 ' ' ,. 'I 3' , I , I I.I I . 1 I . ' , Han' I ' Irs A geles, zlrf. I 11" I1 -'I- '1 - . A 'I l I 1 I I I II , I: '.' HO . I - 1 - w 1 ' ' ' 'I I. ' I. ' 4 ' ' I I I I C Q ,' A ', , ' I. .I ., ., '.' , ' I ' 1... ' ' '1 I I.. '1 I..' ' I, , Y ' , , c c . I , e I , . .. t. I I 1 ,-Az., W ' ' v I1 11 1 1 v 1 I 11. av' A 1 ' ' Ia ' . :I , x , I ' I 4 I '. ,-.- ' I', ' '1 'v ' . ' ' '- 'I - I , ., I, . I L If , A ', ' ' . ' I' 1 1 ' 1 'v ' ' V .' . I '. f K 1 ' . - - , 3. ' . ,, "Il 1 Y ' 'fi ' 1 ' 1 1 I 1 I 1 1 . - I s I z. I I . , . . - 1 I 1 A Y , . I. . 4 1 I 1 " 9 Y ' f11 ' 1 1 I 1 1 1 I1 L . I I III 'Y V W ' 4 ' I LL 144 " 'f ' .. ci . , ..rV. r . ' " ' , I ,I . I c I, I ., . V . . ., . - , I . I ,I .I 4 b, ,, . ' L ' ' A' I. A 1 -r ' In I 4 1 I1 " ' 'I 'I' . In Y , I I Y - , . 1 ' 1. N 1 - 1 ' 1 r xl I ,1 1 1 ' A I 4 . I I , , . . A '. .I Y . I .. I I 1 , I, . w . Y ' 1 ,' , I ' . , . '.. '. . ' 'r' 1 ' N " -1 Ir C L 1 C ' ', 1, ' I 1 .. I , I I I. , , K ,- ','.',,' ' v, I . 1 1 ' - I' ' -'I' I' . 1 n -1 - ' ' 1 . ' 'I I ' II' 1 ' r ', I , I . A. , - 1 . r ' N- v .1 'I, '. ' ' 'Y ..' 1 ' . ' I , I I ' h. A .. I v 1 I - ,y ' -1 . ' v 11 'I I Il ' I '1 t I . 1. 4 1 -1 v - .11 . ' . . 4 I . I , I, . 11 Y 1 I ' 1 1 11' 4 Y 1 A ' ' " ' I. , 11vv I . , I , . - , ,. I ,- .. I .I I 1 1 1 7 I I r ' 1 -1 1 1 1 ' . ' .1 . ',. F 1 1 ' I ' I 1 v1 1 111 I 4 ' II: I I , Ir -. t , 1 1, . An .I ann. A 4- .J I A 1 I A ,l' 1 , . I . , . V, , . ' aI II , I ., I I, , I 'I N. . . , I. A V1 A A 1,1 I v I. v V1 Iv' A Iv 1' v I " , '. ', . I I I D. '1 I' ' I .',. ' ' ', 1 ' I . '.. , 5 ,I s, , .I I . . . I'1'1- . ' z'-. '11 . . I 1 ' I ' 1' J. . ' . ' -. , 1, ., . lIu f '. Jus, hr. I -' ' J . I lr- ' --, I s, Jh . '. . ., J. ,. ' . ' . 1. Thl , , I ., h, . , .,. r... m.,., 1 Y! I , A I - N, . - I I. I Il, Jh. ' ' ' rI I '-"I ff5CY5CTD'Y"CY5'Y5C'Y5I'Y5l'YN'Y5f'Y5'YVY5l'Y5fY5 I I XINI IONI XX 6YVYxfYD'Y'CYb'Y5C'1"1C'Y11'Y'11fY'11'Y5fY'r'Y5'Y"fY'1 ll 11 1111111111 Xlltl 111 1 111 011111111111 I.l1l1111 St11111 1111 S1111th 1111 tt C 111 Xlolet 511111111 NIIIX AI111 811111111 C I111 8111111111 I l1111l Shelllilx H1 YIIX Teal Thomfxx T1 111 I l1111l 'Ih1111111so11 A111l1111 T11ll111 XX ISIIL 1111111 Illmt VK el1h IUILIIIIIJUS Ch111 -XSS OI' 141 f l IIICK A11 111111 lVI11g111t Xn1l11x 1 311 1 111 llINlls J11ugl1s Blf11l1 Ohm St1t1 U111111N1t1 l11lu111l1u Bu oughs N1stX 51 ll I1 IJ111g,l1t Ia1ll AI111111 Ohm IJIIZIII Bl11l1 lhm S1 1t1 U11111111t1 1 olu111 1111 S Iltl Ie B111 XII Ruth ISQL111111 Columbus OI1111 ll 1 C .1l1h 11 l11thl1111 611111111 IS Oh111 U111111x1t1 -Xth111x Ohm O I1 1 -Xth111s I 111 111111 IJ.f1111lN1111 O 111 Sl1t1 1111 IUIUIIIIBLIS I 111 R11l1e1t I 1tf11 S1 111f1111l I 11111l111 K 11lu111l1uS Ohm Ol11e1 Hf11fl11 Is1l11ll1 H111 IIIILSL H1ll11 Alxlllll Ohm fh11IlS H111l111 BIIIIILYI Ohm Iohn K1ls11 Ohm INIIIIIIQIII U111111s1t1 H 1111l1l I1 1uf111.111 f1l1111 KGIIIILIIW N111 Ix11ehl11 flllk' 11ll1 Ohm I 1111 Ix1111l11ll M1Id111l L 11111111 1 ll lllllll Illlll 1111 U111 C11111g,1 'NI1lJ1111 1l1l 1151 1111 1 I VK 111111 M1Il1111 Iiuth Mf111sp11l11 'NI1111 lou 'N111111f111 l11lv11 lN11h11lx 111l P C11111g,,1 I lskell I1 11l IRCIJIIISOII I 1 11l Iitll Ohm U111111 111 51th111Q Ohm II1111l1l P111l1111ll I11l111 xcllllltlll Nl111Ll1l S1 1111411 111 111111 Xth O 111 111111111 N1111th Ill 1 O 111 1 I11 1 111111 u OILIIIIIJLI C 1111 111111 5111-Xtt1 Ohm L111111 111 -Xlhlll I IO '1 111111 XX .f1tl1111 11 u111l1u I 1111 e X 1111 V111 I11 eph XXLI .1111 Il1111111e NX1lf1 I3111111 N 1 Ill -X 1 1 R11 XIILII I 1 llllx BQ11111-t I 1ul Plf1111l -XI111111 Ihm lI111l IIGIIIII Nl 1111111111 D111111 VI1111111 Fls1111l1 111111 I11 h I1tf11 1111 l'l1111 N111 111 1 1 Il lJ1la11 1111 O XXIIIIIIII H llllxlll Il C11l1l11 H.f1111s 111 1 Ill Il1l111 111 IO II4111l H111111th I11b1ll1 Huston Ixthcl Ixlmball Ohm I,1111e1 1t1 -Xth111N Oh10 Ch11l1s Kmg. I ldu1l111e Ix11o11tx I ouls I111l1 Allce N11INult1 XII 1111a 'NI111111 B1th1 111 Hosplt 11 Z111es11lle 1-311111111 NI1lJ11111l1l NI11e1l1tl1 Bu f1 Zf1r11x11 1 NI 1g.u111t1 N1 h NIC111 III111 Pa Ixkll Q11lu111l1ux Ohm 1 Olf111 T111111111 C11lu111l1u O1111 IJ111oth1 I 111t1111 N 1 1 1111 I 1xt1111 I1 se-ph Ro1lg1e-1 Ohm S1119 I IIIX f'11lu111l1uN Ohm I'ldlIL S 1u111 ll 1 1 1 IIIL 59II7X 111 1 I11 111 IJ1l1111111 111 IIQIKII Nl111l111l1 OII111 Ildllllllg' folumbu Ohm I1-stu SU IXXII QIIIILC 'I11111111g, ILJIUIIIIJIJS Ohm l11u1 S1h11111l11 h11 IL 1111e1 NI 111l1th C1l1g.1 1 I11 Il lI1l1l11 A111111 Oh111 I11x111h1111 1111111111 IX 1 One Hundred Slx 1, 1 1 1 11, 1, 1 1 -11 RIF'-1l S '1'-:.X'l' -f"'spII:11., ' l.'.O. 1- , I. I' .' ' . Hz 'Ac 21. lh' . .'z - .'-2 ' . . I " .' I.lIIlZlIl SDIIZQY. Oh L' '1's11y. .- 1111s. h . ' 1 1' 'J I71 "S Teil, Il' X335 lfilll. " Q .' Pu' Tag: 11, C' s. Il' . 1 ' . -I: V' . 1. ' I 'S' . ' S. II1 . '1 I1-l "z ' ' s. f' l s, Il . 1' K' ' . I'Il'Il st Yz11'1l. . 'f ' 1 . Au I S1111. 'z Q - ' 1. , s 1 l-1 . 'I ' ' ' . ' I . Mrs. " 'A - '1 1 l'l,.-XSS OI1' 1.128 FIA. ' .2' . I R11l 2 1 ll 'll. I1111t1111. OI111. . . .z'1'z'1 . V' t 11 1- ,." ,l'. I1'1l I -1' P, I11l1z li I. '1':1ty. 2-I 1 I . .., A-2 5 - .I 5' U. A 2 ,Y , , G1'z11'1- l'I' -' X 11' 1'11 21 l111'1-1's1ty. " ', A V- -' - -- .' . I Y . ' w ' ' I 1 , 1 - U H II1 1' I-clgley. I1 1 ' , C, .' 1 1 j, ' I O. 1 It -A . -O .11 1 1 ' 1' Y. u '12 1,5 ' -el-S, v . Y 1' i 1 -'1 - I':lIN'4 G111'1lo11. Oh YY 1sl1yz1 , " '2 ' . .IHO- ilz 'z ' ' 11111. " '2 1 -' S0 I E 1 1 I ' 1 vi J' I 1 1 --. -1, A 1 5' I L ' X , . .' . Ruth IIHVIS, C'11lu111l1us, Ohm. guy I-lm-den, I'2ll'I Iluflyz I1111 AI1111'1'1sty, . A 1 lh . . Iqarl Hazlctt, Uh' 11'.,11,5-1 ' 12 -2 -1. Oh' U J: 'U ' -' . h .' 2 1 U ' 5, Jh . -1- l ' I VU". I .12 1 1 I- . ? ' 1 ' S, ' - 1' " , ' ' " Q, 1 1 F, ' . 'f' I-' I '1 " 1 - . 1 1' '. 2 1 1.1 atv 1 ry V-1 1 , : . ' . A . ' N.. ri' 2 '- Th Z., -' s, '1l.. '1:'ll'. V 2, ' I Lz1"' "' '-'zs. . N -'..z S' 1, . A..-,Q 1 3, . If ' E 1 l'Iz11'I I'1tt1111, , ' 'z' ' P, ' S. ,I . 'A 2 ' ' '- ' ' 'z ' . IC1l1 L1 II1 , 1 's 41'1-rsity. l1'1 1 1? A- - I A ' ' 1 1 - w V ' ' 'I 1 1 - . If 1' S, . 1 ,. '., . Mwrs. IVIz "'z 'J M 'Gz11'1'1fy Vils1111. 1' -f - .S ji 1.-S. 2 ' ' G1-'zll' 1 Q, Oh' VVS -ja , A2 " ", Oh' . Alf" VWFI- Vat 1'i1 1 SWA- '. 1 1' 'A ' '1 IH". Zz1111s1'ill11, O. 11 .,.AJE'., b h .. A. . 112 . ' .1 ' Y I . A , .' ' XJ' ' ' 1, - 1".h1Q .' ' ' 1 . J ' 1 CB- Ma I-1's11111. sl XBIISHPD an m! Xl' XRS OP Bl SIXI SS SPIN Il I' 1 lulhmg .xml Poolsu .u W1 n 5 I+ lll lllblllllfns and Hats WARD 81 SON --------..---1 ooo oaoooooooooooooq-Q ---QQ Q-Q Q.. p-------.. 5 F11 J' FJ 1 li K' c I 91 :Z- 1"-1 1.4 -1-7 F" '1 E: xr ,,- -x ,F-' ,rf 'af 3-ga 'Q :: F' : u-I o 9' F' J' I L M METZGER Illblll .mu XII IXIINIS I llll-I IIY VND Sl RP IX BONDS PRINI PSS IHP ATI' R Bl II Dlxlf IHONI' 728 THE PERRY COUNTY BANK Viv IKXIIIUIUII Uhlo RP SOI RI I' S 'il 100 U00 00 XXII NIURI' LitttittttttsltttitsCittatiixid CQSLQZQLZCQQQ9tCt323i3C12313t:23 O U - rw g M 1 w 1-- EU. -g . . 1 lb L S 0 0 o . 0 0 ----- Q 0 . T 0 Y Y . , . Y, Y . o . ,f . . . A. Y Q L 1 1 , 0 O 3 of 1 s 1 . 1 ' is s A g Y . f Y 9 1 o 0 . A k 1 x w n Y 1 . A 1-' o . Y . . 2 K 41 W I Y V V 1 V if Y ' A A I . L 1 : Y - . A 0 1,-.,,-, 0 3 . 11.1.1 0 3 , 4 Y . Y . Y Y. Y Y Y Y - Q . A. L J. 1 Y 4 . I U 1 7 N Y v w ' Q , v 1 . - 1 . 1 A 4, . I . . . A 1 -4 1 O 0 0 3 ---------------------f--.--..--.---4 -------------------------------o -----..----- ..-------------..--..-------------------------------------.. 1 'YW QW 1 v Y Y I Y 41 , 1 1 1 v 1 ' Y 1 v L A J A A K A A 4 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y , 4 A ,,. X C I 1 1 ' A L A F- A 1 v v w 1 v y Y 1 A 4. -, .Y . . x . . A --..---------------------------------------------------------------- o Q----------Q----Q------- ----- O I , COMPLIMENTS I I I -TO- I I THE SENIORS OF '29 I I -ll I STAR RESTAURANT BROV5 NI STREFT L... W A CLARKE 1A1LoR Makel of Clothes llothc-Q for Xoung., Men .md Men Who Vhsh to look Young lla SOUTH HIFH STREET E Q 1 I I O I I O I 0 I I I 04 r------------------------ --------, l'OMI'l,IMENTS - OF - W V SI H A KING Coal Dealers N EW l ILXINIGTOIN OHIO W ,I PAXTOIN 81 SON LLEANINI PRESSINC HAT LI IIANING AND RI' BI Ol KING NILNI IILXINC TON OHIO I I II T :I 3 2 c o 0 o I' I ' II 0 0 u .. I I II I O II ' O 0 I 0 0 I O U I O u O Q II I Q H I 0 u I II I 0 Q 0 2 0 0 I II I I II II II II II II II 0 I II :I I II 0 U 0 II II : -L II II I I II I II I Y 7 X 7 T 2 I II - I . A I I I I I II ' 1 I II 'I II I II O II II 0 II II 0 II II --------..------..---------..- p..-----------..----------..-----0 f-----Q.9.o-Q-..----.-.QQQQQQQQQQQQQ1 VQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ00-00-000 0 II II U II I I II I u o II II I T 0 II 0 II O 0 . I II g g I II II I II II 0 1 II I II II I II II II U I 0 II II I II II II O II II ll II II II II II II 0 C U I 0 u Q II II 0 Q Q II II I ,I II II II 1 0 II I U II u II II II N S II II L, 1 II II n I I 0 O O II ' II 0 0 I 0 II II II ' II I Y , II II 0 ' - r II 0 0 V 7 0 I V X Y u - 0 I U . A U 0 A 1 A 0 0 0 0 I 0 , , , II II I 1 I . I n ---- 0 u I II 0 0 II 0 0 0 2 3 P L1 V I L 1 1 3 . A 1 v I 14 v A v Q A ' II II II U II 0 I I ' :::-:::-::-::::::-:,---------..--. 1x::::-::----:::,:-,,:,--:: :axe ,- O l O O O 0 0 O 0 0 0 0 O qgqoqqoooqz oo-Q yr--------------------00.00-000000-0-9000 Q..Q-----------------..-----..- MONUMENT SQUARE CON FECTIONERY AND NOVI LTIES NIONI' I' R HATENI PHP ll XLL WHPRP PRIFNDS MPE1 PHONE 231-W 'WP W IEXINGTON OHIO MRS O L LUCAS ,ll SOI TH 'II XIX QTRFET PHONE H6 Op! 0 :te N1 slon Poraker lar Q.- --Q--------..,--..Q-..------------------------Q.----.L b-------------- --------------------------- ,----------4 VQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ-Q- QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQ-1 p---------------Q--------------QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ1 QQQQQQQQQQQ T. W. BENNETT TAILOR Xlwxyq in the lead 'md l'p to the Nlinute With THE NIFTY STUFF MARKET LIVI4 S I OLK NEW IEXINGTON OHIO .Il 'XLTION LITE OHIO I O 'Y 'Y 1 C I L 4 Ak 2 4 1 1 0 . I 1 1 . 3 O I C C z r 1 I 4 ' . 1 ' A 4 I 4 A 1 n ' A 0 Y z 1' 0 I I I 0 as 1 3 1.-- , Q . 1 O g 1 1 1 Y 1 ' 77 . A A A - A g O p.-------------- ----------..-------4 -.....-..--------..------..--.. --..--..--------..---------..-... --..---..--..---------------... 1 , 1 1 LOMI LIMEINTS 7 .L .... of ..- ' 1 1 1 1 4 J K 4 L K L I O I 9 I.. 1 wr X N J X . 1 1 1 3 ' L 4 A' 5 L A 1 . . . A ' ' v v r v v . 1 , I . 1 . 1 Y v . , 1 1 1 1 1 1 3 . Iv - 1' 276 ,. . . ::::::-::----::::-:::::::::::::::: cc:::::::--::::::::-::::::::::: --,-..------------.. p000000000000000000000 000 00000000000000000000000 000001 V00000000000000000000000000 00000000 00000000 00 0000 00001 00000000000000000000000000000000 KUHN SHOE REBUILDING SHOP THE LATEST METHODS USED ALSO BEST MATERIALS We I' IX Them Rlfilltj Under Cllleye Lash Shoe Store PHONE 78 W CLE ANINI1 PRFSSINIJ AND RFPAIRINI All VV00l Cloth GORDON TAII ORING COMPANY SZ! 50 to S39 50 LHAS L WILSON Ill St HOOI AVENUF INEVI IIQXINC TON OHIO PHONE 90 VS 00 A-0000000-00-0000000000000000-000-000-0000-0--000000004 L0000000-0000000000000000-0-0 000000-00000 - 0----00--0-4 ,---000000000000-000000000000-0000000-000000000000000 y0000000000000000000000000000-00000000000000000000000, 00000000000000000 00000 0000000000 KODAKS FLASHLIGHTS MAJESTIC RADIOS JOHN WEILAND Jeweler and Uplometrlst OUR SPELIAI TY' LOMPORIABI E VISION At the Sign of the Lluster P0 INEVS I EXINGTOB OHIO Established 1902 I OMPI IWIENTS OF GR AND AND PRINLESS QI Al ITY PHOTOPI AYS L I CROSS 'IIC R 000000000 0000000000004 000 000000000000000000000000000 l 00 00 0000000000000 0000 00000000000000000 0000 L0000000000 T l as Y 1' ' ' . . w K A s gt 1 1 r 1 1 1 as J K ' 3 1 I . ' W 1 I le 1 1 ' Y T 1 1 4 I , . -..----------......-...........--- ..-...-------..----..----..------.l ----------------------------..---- ..-------------..--..----------- 1 N 1 1 1 1 A A A L .. 9 JL - ' ' Y J I - L X1 1 - 1 Suite Made to Your Meabure Prom T ! 1 . , T E I . A J A , . . . . . 1 1 A 50 I 0 K f .. , , , 1 A A A4 L, Y Y , J J 1 7 ' ' ' I I 1 I , ' 7 - 1 ' 1 1 I 1 . I. I I . . I . ::::::::: .... ::::,,,:,::,:::::--- :,,:::-::--:,::::::::::::,,::::..:, IONIPI INII- 'NTS OI' THE PALACE OF QW LETS lin Ilbdlll, Soft Ihmk I4 me Callfllu, H SEAMAN 81 CO NEW LCXlll0'I0ll, 0 FI ousmm SHOES norms H ws THE TOGGERY VI HERP THF NIP N New L1 XIIIUIOII, Ohm EAC I E SHIRTS RUCBX sur xmas DAVII-L DRUF C0 HONIL OF NY KI I' XXIII Y REMIIIJIES I XIII 'HS Ill ugh, Sldllllllhl v Sunil: IPS W XI I I APER AWD PAINTS I HONE 114 NEW I EXINGTON BFST W ISHFS TO THF bENIOR LI -XSS OI' '79 DR I B WRIJOUI KI DR ,I I M1Il0UI KL ----------------------- -------..-------------------..-- 1 1 1 1 1 4 . 4. I 1 ' 4 1 1 1 1 1 1 1 1 -7- w A 4' A A' - A . J LJ " "'XTIXl 'TYYX U g . Ili 1 1 I . 1 1 I I I ' 1 x B Q ' l W 1 0 1 1 I 1 U k 1 Q U K . . , 1 1 : A A A . . . . A O , 1 I 1 C- ' ' ' ' ' 1 --..------------------- ---..----------..--------------- ----------------------- -------..-------------------..- 1 1 1 1 1 I I I : K 1 Y 1 1 JL L JL 1 '1 1 1 1 1 1 1 9 X A. n I -4. y 1 1 J 1 1 1 J 5 X F 0 Ao Q - 1 I. J 1 A A Y 1 an I . I o o In I - I C x '1 1 1 1 1 -1 n 1 I 5 1: n., : : : : : -: : :----:: : :---- --..-------..-,--..,..,..--..- III YOU WANT Perm ment Satisfaction and Rea onable Prices Call on ,I A BIRKIMER 81 SONS Dealers ln IURINI I URI' AND RIIGS I NIDI4 R1 AKERS VIIBUI ANLE SFRVICE NPVI IIXINGTON OHIO DEPOSIT XOUR MONEX VI ITH THE NEW LEXINGTON SAVINC S 81 LO AN , on Deposits Compliments of DR R ,I BENNETT Dental Sul Ueon X Ray Phone Z 14 R N LWLON FOR AKER COMPANY I,lSII'lbllIOI'S DODI E BROTHERS MOTOR CARS AND TRULKS SEE THE NEW VICTORX SIX ALC ESSORIES CAS OII STORACF I I I I I I I I g g , , , , x KI I A , I I I I I I I , . . I I 2 A . A. . . . E E I ' 'Q I I I I I z I I I . I I ' . . I I ' I I I I 1: I I I I . ' . - I H - I 0 I II L 41 ' YY I ' 1 S I II , , , , I II ,II 4 K s :I I I I .ii-. x . I II I, 1 I II I II z I II I 1 I 1 V I 0 'ff ' A A A 'Aa Q . ,J J s . . Q K I II I II I I Q n ...-..-------..----------::--:::::4 L::::::--::-:::,:::::::::,::--::--- ---------------------------: : 5 I 2 -1 ,: :-: t-- : :--: : ,-----..-------..---., I I I I I I I I I I I N1 o I . w I 2 I ' I ' I I I I I I 4 . I I o o o ,L . I I In 0 I I I I Il 2 ., . , . . I K I I I I - - 1: z ' I , I, C . . il I ' A ' 7 I I . f I I . I I I I na I 2 2 5, v 7 99 I I ' I I I I I I I - I 2 f n I I I - II I 9 1 2 I I I , A, K I 4 I I I I I I II I I I :::::-::--Q:T:--::::Q---:1::::-::4 L:f::::::::-:::::::::::::,--::::::: ,- I lr lb O 0 L U R TEED R1 Or Reads 1 ash VS hen Needed N h nex t Ing 1 ter sour lmlomx Nlldlwnd xllltllll llfe lnsurunce Inllcx null un x thus K Ohm tom nm tor 4 m nnp'4 :nu can no but 1 Ixttlr c tract Start right and get 1 puluy xx en um C 1 x nu of PHI penmt 1 nn get I e nsurmce xnu mn he one of the four w ho 1 ln not SI' REA! ESTATE AWD GENFRAI INISURXNLE We Bus .md Rell the I' lrth and Ineure Pxorsthlm., on It Offlce Upposlte lerrs iountw Hank QOMPI INIENTS H RRY W SHWC M D 0 Q -0 00 ----------00--0------0-------------------0----1 0 -- 0-00 - -----0----- - 00000-000- -0 --- --::-::-::::::::--::-:: ......... .. ......... .4 ,--.. ............. .. ....... .. ......... .. ....... -.. 'I tl X z 0 tu I O . I. ... .W , ,- :' 2 3 z r 1 " ,, 1+ 0 0 1 , , . 1. : s o - - 2 'Q H A t " 2 3 ' rt " 2 0 -- '. ' -' A . 0 2 r . ' 4 h . U I ' o o .. K ' 5' ,, 2 " I o 0 , -, . Q T' "'7 'f ' o :I g g A' '. I 'Q'-.:, 1 '..- 6 z gl . Q u. rl P rl ,.. Zh -M ,A F . tt . R z S , - U . -w o ll P- r - " z : ' 2 we ' ' - ' tv -4 t. A .- -. A . ' H ' ' g g " .. : , , ' 1 E , o o ' ,, P ': " .Q I H 0 I - 0 O ' V f 4 E A Q. ' A S 0 0 I l , 4 '. ..' ' 9 " 9 ' ' 4 'E ' -' ' 0 4, rw . 3 4 A: 1 .-. . , i . A g 2 .. , , ,, ' ' .I .. o II 2 3 ' P 2.152 5 -f E U X4 0 . . -5 . I I 0 0 0 S 0 0 0 4 000----0-0-0-0--0---00---------------,------L 50000--0::-0:::1 1 : -000 Q : 1 0::-00: :Q-0: 1 : ::-::--,: 3-21-4 V 'T T o x I O O o a 9 s - S s 2 0 4 o 0 J 0 O 4 3 ' 2 3 2 0 O 0 ' . A' O 0 X 1 0 O U ', Q 2 3 3 A 3 x A I z : R. ' f 'A : V , K rl ' 2 ' Q 2 2 U T' '- . I . p-ra ' 0 . ' C O 9 O f O O 0 U ' . I 4 o o , .., , o z ' 0 4 K - 0 2 2 ' ' 2 ' X' z : -f l " : 3 fe o O ' a 0 0 0 - U 0 0 ' 0 0 L 0 0 O 0 0 3 3 3 3 ' 0 c 0 BPST WISHILS POR THI' SP NIOR ll ASS OI' Z9 PARK HOTEI NEW I PXINI TOIN OHIO HARRX LHP ADI F Prop f ompllmcnts H If MHNSHULL NI Il ----- --- ----- --- - --- THI1, ARNOLD DAIRY MII K BI TTER CREAM AND COTTAGE LHEESE Bert on the Market 'lt All Tlmes Delivered at Your Home Every Prlday --4 Phe Arnold Farm Dalry SOM ERSET OHIO L M RIDENOUR Sz SON Express thelr appreclatlon for the hherxl patronage accorded them ln school loooks and school upplles During this vear A BIGGER LINF NEXT YEAR DRY FOODS GROCERIES The UU Hall IS Next to Us N EV! LEXINGTON OHIO -4 A----------------------------------------- --------4 q--f----- ---------------- -- ---- - COMPLIMENTS Dr ly S LOIIIIIIUIII D1 Geraldine Coultllffllt DENTAI sumnoxs NEVV I EXINGTONI OHIO L-- COMPI IMENTS OF JOHNSON 8 SHERLOF I Barbel Shop lla V2 IN ORTH MAIN STREET First Class HQIFCIIIIIIIU HAIR BOBBING A SPELIAI TY -------- -------4 L-------------- - ------------------------ -------4 11. -------- -----..---------------- 11 0 S 1 11 I II ' -, , I ' U I I u 1: r 4 A- 0 z 4. I 1 1 I: I 1 I 4 A - . I I I ' ' . 11 ' "' 9 I P I 1: 'Q I - A ' ' 1 so J ' J I 1 E 1 ' 11 . 3 I ' 11 . I , - I fl - 2 2 ' - A A 11 , ' Q g 1- " 4 , I I 1 11 ' A ' I 3 2 I I' rn I E I I I . I 1: A 1 1 w 11 ' , I 2 . 0 ', I 11 z I 0 II T ---------- -A - A ...... - - - - -- 3333 17---------------Q:----: :-1 : :---: C--2 3 1----: :-- : 3 : 3 : : : 1 : :-1 2 :--QQ-:--------------------------------------- 11 I 11 0 IK 1 ' I' I I 0. 11 " I I ' I I I 4 4 Q . I A a I ' I I 1 A - 1 1 . ' 1: ' I 11 I ' , 11 11 11 . 11 I I 1 , 11 . V I I P ' ' 41 ' ' 1 I I 1 ' . 11 o 11 z J ll 11 11 K I J 2 I 11 - . 11 ' 11 I " 'A . 11 11 ' 11 1 I I , I 11 I I . ' , 11 ' I 11 I I . fl I 11 o Q I . I 11 11 : - 11 11 1 1' 1 1 1 " I ll 11 fx, 11 I I 1I I I y-...----..-----------..-----Q-.-.--..---..-----------1 yy------ ---QQ ----------------------------------------.1 -Q G A HAUSMAW ARI, HITI' CTURAI SHEET METAI VVORK n nu 4 5 and Sky llvhls Stal ff lIlll0'Q I' ul nam es NFVV IEXINCTON OHIO PHONE 93 W R .I SOROH AN S SHOE SHOP THF HOME OI' FINE SHOE REPAIRINC THE RP ST OI' 'IIATERIAI S ISEIJ PROMPT Slf RVN E PIRST CI ASS SHININC PARI OR I 'NDER CLI I EN S STORE -----..-------------- Q----..--- -1 -----------------------------..------Q-.. -..----.. L- -4 L-----------..------------------------------------- V ----..---------------..--- ------------..-------------I, yp00-00-0000QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ---Q---....- Q Q- C Q Q.- B L LYONS T11 es and I Inna VI lll I lpn, Ruvs .md LIOIIIIIIU' Noweltub PHONE 105 NPW IEXINGTON OHIO Vi ? AUTHORIZED SFRVICE C C DILLOW 81 SOW Bun k Automolnles F EN ER AI REPAIRINF ACCESSORIES Firm stone Tires PHONE 43 Mm IEXIAGTON omo .Q .4 g.-----------..--..-----------..---------------..--..4 U I I ,I g I WI II I I 9 II L A II 4 O I I A A I , 1 I I ' A 0 I 4 . I I X ' ' . II C A I I Z ' I I 7. ' ' I ' - I I I I I L ' A . I I I 1 J V ' A 4 II ' ' 1 I I ' ' u L4 I A P , I I I , 4 , I ' , I I I 1 I - K , ' , , I I 1 ,, . ' ' I 4 ' . I I - '. ' ' 0 ' V A ,, I I ' - , , 2 v 1 L A 4 I I I e A L I , I . 'A I I ' ' , I 41 4 - I I I , I , , - 'X I I r . 4 ' O .., I I fy I - , I I II J I' I I I I A h 0 I I I ' I I ' ' I I I I I I I il I I " I I II I I I I I N. I . I I -- :: - . - I , -A . , Il Q I P . ' I I I I I ' I ' I I I v ' I I ' N' A ' I I ' J N I I , A ' I I o I II In , - , V! I I , ., I I 4 , I!.1,,- I I I I, . ' I 'f z E X ' z II , 'L I' , Q In -I "' ' I o . . P' I TJ: I I EE ' - -I z 2 I ' 1 'I U ' ' 0 In , I I 1 ' I 0 , I I A I II 4 0 I. I I - q I I1 H I I I I I 'I , I F ' I I It ' I I ! I I I I II --..-------:::::::--::-::----::-----:: ........ .. .... 4 L OMPI IMI' NTS .I O LULLEN 8zCO NP W I EXINGTON OHIO brealesl Store for the Famllv COMP! IWIENTS OI' T M POTTER Alton ney at Law NPW IFYINFTON OHIO TELEPHONES OFI ICE 453 RESIDENIC E 262 COYLE S RFSTAURANT AIN D l ONP ECTIONFRY 4 E LOYIE Prop Home Made Ples Good Eate ww STRIXE T0 PI EAQE 204 S MAIN ST NPII IPXIINGTON OHIO Compliments E POWELL New Lexmgton Oluo -0 ---- Q Qooo Qooooo Q 0- ----- ---' Q QQ--X r----- ........ ------------------ ' 2 4 4 , . , 2 4 . , A 1 L z g A 1 X2 L1 E Q 2 . 4 2 -- or 1 4 3 2 2 Q 0 44 2 I4 O ' ' 1 z I o 9 l o S 8 44 42 I 44 3 -4 2 24 , 24 2 4 . . , 2 I2 A A A :2 3 4 44 44 44 Q 42 44 2 Q 2: 4 1 A I . , 44 44 42 '1 44 44 ' 5 42 2 42 4 44 0 42 44 Z - 4 4 42 , 42 4 ' 2 44 ' - I I 44 44 4 4 42 2 44 42 JJ " ::-::-::--:::::::::::-:::::1::::: g::::::-:::-::::::::-,::::::::: --:::--::--:::::::::::: .... e::::::., F::,:,-,::::::::::::::::-:::::: 42 42 24 ll I4 I4 O 0 42 O 'I 0 2 2 9 0 O I4 44 44 ll ll 44 44 44 l 1 44 44 44 42 2 0 2- 4 I 4 4 A 2 2 1 1 I O 3 A 44 44 44 J. 0 I - - 2 2 . . A , . . tl 0 O 42 4: 44 4 ' 42 0 24 42 S U .ii 42 T1 0 42 m 44 44 42 I4 42 0 42 42 4 1 ' 7 ' 42 44 A L 1 ke . o . 44 4: ll 4 , F ,Q ' I4 42 ' ' I. I . g . 4 1 4 I 7 1 x . I I , , 42 ll ll 42 44 ll 44 2 0 O 2 ::4:::av::Q0:::::::::::::::QQQQ-9o::A L::::::::::o:::::::::::::::::::- QQ-.. s 5 2 S 2 E 2 l 1 s s 2 s 3 z s s O Q--- -------.,---------------Q. .0 Q--- QQQQQQQQQQQQQ TD 2 2 cv :U E CD CD Q: ll tl 2 Il c'oMm,mENTs g coMm,1Mi-:NTS or OF r 0 I BESS SHEERAN -SON- R. A. STRAWN 81 News Stand DEAI ERs IN lf ANCY GROCF RIF S NEW IEYINGTON 519 W EST BROWN STREET OHIO NEW I EXIINGTON O A Good Store lll a Good Town We Call Your Attention to Our Splendid Lme of Drv hoods, Furnishings, Llotlunv' Shoes D1 apex ILS, Floor Covu ings critltnl .md ewerv purse The home of Walk Ower Shoes Sweet Orr Trousers Drew Shoes Row xl Worcester Lorsets liutteruk Patterns Holeproof Hose L idet Hose .md E W Shirts and Collars 'lhe Right Thing at the Right 'llme 'lt the Right Place C W MORRIS CO 129121 WORTH MAIN STRPPT 'NEW IFXIINFTON OHJO I o o Q --T R -- " o I 2 K o tl Q , tl A n 0 o ll T W W 2 J J. 0 0 ll ll o tl tl w v 1 0 , A A , tl ll U V V U A A q 0 tl tl ll ll tl tl oooooooqeooooooooooooqoeooooaoo boooooooooeooooooaoooooooooooocae O I O 1 O O X1 I O O 1 s 1 s 3 0 w ,I 1 C All have been selected with the greatest care, aiming to please the most 1 w v T v rl p 1 I y 1 I A I ' . , n . , 5 4 K I , I 1 Y Y 1 ' 1 , . . . ,. . Q I O O . O 6 6 Y 1 1 1 Y Y V V . ' 1 I I 4 1 4 I A 4 14 I 4 , Q::-::--::::::ex23:,--::--::Qe---:-c::-:::::--::-::---::---:::G::2 ,oo QQQQQQQQQQQQ---------o----QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ1 I L PLUMBING AND HEATING ELECTRIC WORK BEST WISHFS 'IO THE SENIOR Ll ASS OI' 29 C D KILDOW NO JOB T00 SMAI I -INO JOB TOO IARGE GAS FITTING PHONI' 42 TIIIQ reason the ton IOISL won the lace WIIII the Ildre was Imcause he plllffvfed alunv steadily THE SYSTEWIATIC SAVER ALWAYS WINS IIFES RACF AGAIINST THE SI ASMODIC SAVER CITIZENS NA'1 ION AL BANK T .L 3 Y N N 1 W Y lik! W ,I To u 1 N A, 3 -. Lqoooooooooooooo oooo ::oo:: :: 000::000::0 0 0000000000000000000 0000 . 33333333333333333333333333 3 333333333333 B 3 33 3333 3333333333333 I I C I . 1 u a g , . , .. . 4 A O n . 6 W 1 I K ' PF' ' 1" . 5 Q while the hare ran hs' fits and starts I 5 0 I U g A A v Avkw 1 91 A A 2 0 I T ' 1 i 4 I I 0 0 ll ll ll O N 2 I 4 I 1 1 1 Q A A 4 q I 1 II I"-Z LI 2: 333333 32233333331 333333333333 33 33::::::::::3:333 5... I I Imm Z 1 I I 15011.11 Loan Suvu I Eh? Llamtnl Quan QIUIIIILIEIIIII Iuen ul In ard B01 dul I0 thc St Ita. of Ohm I I I AL RA'Il+ IOANS I'ITRNI'lI RI1 I IXNOS I II I'ROl XS XI TOS I ARM PQI IPMINI IIVI' STOIK WEST BROWN ST OI I OSITI IOITRT HOITSI' VFW IPXINI TOY OHIO I ONIPI IIII1 NTS ROBIRRT SAUNIJFRS SHORT ORDERS I I 'NI H I I IX RFS'l AURAN I' POI IxI'T ISII I IARIJS NBII IIXINI ION OHIO --------..-- --....-----------..---..------..-------- A I OWIPI IMENTS OF WEILAND S MEAT MARKFT PHOYF N0 N ALWAYs QU ALI1 Y MI ATS 'I Ill SOI T If IV I I' XIYI TOIN OHIO H NI XIX y..------..---------------------------------- --------------------------.. I I I I I I s 'D I ' Q I I 1 1 I D x I 1 4 K 5 U ' 5 x I I I 0 9 I I I I I I I I ' 1 - 1 1 1 1 x L ' 1 1 ' I 1 P, . 1 1 . 1 L I I 1 1 1 1 1 1 I I . J A 7 J J L I I I ...- on .- I I ' I V ' Y 1 V 1 1 'V 1 v 1 F 1 1 1 171 I A 11 I - I 1 1: I 1 1 ' I , 1 1 I 11 g . . , . A A L I 5 1 I 1 1 3 , 1 Q1 1 1 1 A A 0 L J 1 A A I 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1. 1 I . , I I I I p-----------------------------..--------------------------------..------ r-------..------------------------- 91.11- ---- .... --------------------- ll I ll I II I ll I I gg 1 .1 . I , , 0 . 1 1 1- . I , 1 1 I II 1 I 1 - or - , 9 0 I I I I I I I I I I 4 1 ' 71 1 J . . I II I J II ,J I I ll I I I I I II I II 1 ' 1 1 I Il I I I '1 Il I A I I A 1 1 1 1: 1 . I 1 na I 1 I I wr I 1 I N I .L 1 I I I 1 7 1 1 I 4, 7 1 TV ' II ,1 Ap 1 . I 4' 0 ...- I I I x I I 1 , 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1, 1 I I , , , , , . , I . 1 1 1. . I 1 I ' I I I 1 I I I I I I -..-------....--------....---... ,::-::-::----::---::-----::--::-., YQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.-.-QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ---QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ--..----..---------------. Memories Uf Youth and School Days Are Brought Back in Pictures TO THE CLASS OF 1929 l hawo enjoved won lxlllf' Wltll vou ln helpmv nl ilu: thus lnnu ll fl but 1 1 as F Q FLUWP RS Flowers Stueho I on tl alle Plus Pen b0lldIltV Nc W L4 Xlll0't0Il tjlllll ' N1 C I I I I I 7 j 1 ' 'I ' T . F' . C O 4 ' 4 4 4 w 5 5 1 4 L C L I 0 1 ' 1 1 0 L 0 J O I U .I . 1 'Y i'w I . ' L 4 l Y O .l I t 3-9933 Q :::::3::2: 3::3:: :S 33 333333333333 33333333 I I I I I I I ....------------------------------..-------.. yooo-.. QQQQQQQQQQQQQQ1 00-0-0 QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ---QQ Q... oo poo COMPLIMENTS OF C E CANNON OWNER OF RED AND WHITE STORE QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ...QQ II dum V In on erlee, and Ill I hoods HIGHEST QUAI ITY AND LOWEST PRICES EAST BROADWAY PHONE 106 BROWN THEATRIC AI COMPANY ZANESVII I E OHIO Operating I IBERTY QUIMBY WI EI I ER IMPERIA GRAND THF ATRES If 'II Rnnslmttom President Caldwell Brown Gen NII.,r I -------- --..--------..-..--------------....---..---.4 b----o.------------------------....-----....---------- 00-0-00..---aQoo-o-o--------....,oq RICHEYIS MILLINFRY AND FIFT SI-lol Dlinty Unusunl Cift:-I or XII Ocvxsions SMART UP-TO-THF -MINUTE HATS IOI AN OHIO NEW IEXIWCTON OHIO dll SHOES QUAI ITY MERCHANDISE AT RI' ASONIABI F PRIC ES ELLIS DEPT STORE MONI NIIINT SQI ARF 'NIINW IIIXINITON OHIO Il II II Il II II I I II I I II I I I' I I II I I II I I I -I I' I I -' II " I Q I I . ' II ' I. O I I ' I ' I 5 I I 1 I I . , .. I I A , II . -:I I I - o II ,I ,-, I I 4 II ' I I I 4 II 5' I I ' . II A hu I I I ' ' I F I I ' . II ' I I ' w I I I II A U2 I I II I I . I: - A C, I I II , ' .. , A I I I 4 . I 1 I I ' I " . I I I ' ' I I -I I -T ' I I II I I II I I II I I 4 L ---.. ............... .. ....... .. .................. ::,, ,::--::-:::-::-:1-:::: ......... ..--..--.... II I I II I I I1 I I II I I II r X I I 4 'X I ' I I I ' II ' ' . ' "' I . , rm . I I II 4 ' 4 I I I K A II I, f ' C I I ' , ' I I ' - , A . I I I ' I r- I gg . I I - pq I I , A . II I I I A . -' I " ' I Q' E I I .. II ' , ' I I I I I ' I-I I I A -A ' II - ' . I Z I I ' ' 1 " I I I I I I+ I Q I I II A ' . I I -n II H II . '- I I II I I I' I I II I I II I I II I I BQQQQQQQQQQQQQQ::-Q--::-::o---::::::---o::: ::::::--::4 L: ------.......------..-..------2:::::--::: LOMPI IMILNTS SANITARY DAIRY COMPANY THF OIDEST DAIRY FIRM INT PERRY COUNTY Visit Our New Modern Plant 228 BROADW AY LOMPI IMENTS OF TRACY RILLIARD ROOM Clmlrettes and Fan-:Iv G H TRACY Prop NPV IPXINGTON OHIO MAIN STREET 3 booo Q.--Qgooo--Q-QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 00000090.00Q------------------..-------..--------..-1 COIIIPIIIHCIIIG LDOAR AND HOWARD I HUTF BFST WISHFQ TO THE LI ASS OF 1929 PHI SIGMA CHI PRATERNITY Q oo--------------------------4 1-0-9-0- Q--- ...Q -II QQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQ ---------------.. 0-0-0, y..------------..----..------...-------------------..4 --.. ........ .. ..... --..-.. ...... .... .......: :-, ,xx .,..:::,: .... : xxx: ..... 3: ........ .. ....... ..-, 2 2 2 . 2 2 2 2 . ,O - 2 I 4 K 2 2 Q fl. E I I 2 2 2 2 . 2. 2 2 , , 2 . - 2 2 . 2 2 A - 2 2 A 2 2 gl ' 2 2 , . " 2 2 2 . 2 2 . 2 I A 2 O xr O 2 2 2 2 - 2 -12 2 2 2 2 I 2 2 I ' I 2 2 A 2 2 1 2 ' 2 2 ' , 2 2 2 A 2 2 , 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2 2 ' 2 2 , 2 . 2 2 . 2 ' 2 i 2 2 .... .. ..... .......... ............... - ........ 2 2 A 2 2 I 2 ' I 2 3 3 3 2 2 2 A 3 2 2 2 8 J L 2 3 2 22 f 2 2 2 2: J 2 2 2 22 2 2 ' J 2 12 I I Q I 2 43? 2 2 2 -- ' 2 22 .' - 2 2 2 22 g 2 0 I O 22 22 2 x 2 22 22 0 2 22 2 O 12 K : I r z 2 ' 2 5 2 2 22 2 I 2 22 22 O I 22 22 2 x I2 2 .2 .2 2 2 22 22 2 2 0 0 0 O 0 2 y---QQQ.---QQ-------------------... 1 QQQQQQQQQ 0-0-0- I,----..---------------..-------.. -------- ------------ ---Q -------- -------q--------o----oooQ..- I ompllmc nts of WHITE MOTOR CO CHP VROLET SALP S AND SP RVII I+ Hllifll Wlllte, Ow IIC! Lleuenu Fcaltv Manaflfel lllebc-:rs 'I HE STORE Ol QUALITY VALUE 'S ARIETY NIXIN STRFPT NEXI IO LOIRI' HOl Sl' IXNPSXIIII' OHIO NEWS Th It IS relldble nccurmte and authentic 'ilu nb will be found ln the THE I un Counlv Tribune ln THE Ne w Lexmvlon H1 I alll HONIL owwn lhue nuwspnpers boost for New lex L... lngton md Perrx Counts exerw du of the velr 0 o I oo-.. QQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ b---..---- ..,.---------4 QQQQQQQQQ ---------------------Q. ----.. 1 l . Y A , 1 , A O 1 1 W 1 1 'W W N1 w 1 1 K Jk k 1 J J . ' O z- E O1 J u U l ll I c s , i , D , -------------------------------..-, T-------..--------..---------...--- 3 . z E 3 . a 4 3 2 0 0 Q Q 1. . , c 1 : : 1 vzhv. 7 0 9 columns of E L' F 5 E z z - -, z z 1 - -- f N 9 0 . . 2 2 Q Q 1 d : g 1 7 ' , W 0 Y , : : T l - E o g 1' O 9 X V 1 z . A A A Y 1 Y . . . I A I A A . . V 1 vm 1. . ' f v v w I I . ,. . . Q o . , V , V , , a l 1 1 , , , , , . 3 z , 4: . A A 4 1, 0 O 2. -' Z . 0 0 ' 3 3 . 3 S ...------..------------------- -..-----......------....--.....! ....--..---------..---- -----..-- QQQQQQQQQ --------..--..------------------- --------- Aho----....------..- I I I umplmu nts of D L GILBERT w ltll HIf,RI+I .IONLS LUMPANX INDI IlNAPOLIb INDI ANA WYNOYUVOV .2 1 an n. oovoooo Q. ---QQ 0,4 -oo QQQQQQQQQQQQ ..-Ocoee Q I I I I I I I 1 - v . J I L I I E - 1 g . . I I , - ... I I 'T 'N T 1 X1 , : +- ' I I 0 Y 1 I I I - 2 I I , I I I I I I I I I I I 2 I I I I I I I 9 I 'JAH 5 .5 . 'quq' 5 mv I I I I I 1 I I l z Q ' I - I- o J.. -1 ' L. E 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I T e Courier Co. Zanesville Ohio Sprzntzng zn 652511 Sgranclves Zigi? School fqnnuals College fpublzcatzons Mar Sgooks, Gtr Southeastern Ohio s Leddinq Printers S1 Binders 0 0 5 D 0 0 I Qvv'v':vvivvvvvvvflkvvvvQ'T'T3vvvTC9-Qnvvivlviilvvvvvvv'JTT'lv'Q"vvvQvvv 0 1 n . - :::oo::::::::::::::o:: ::::::::::o::oo:::::::::::::o:::::v:e e cover for thls annual was created by The DAVID J MGLLOY CO 2857 N Western A enue Chicago Illmoxs --------------1--- 0 O 0 . V v suv Mullnv Mud: Cnsxr bann :hu vida vm-ui on lk! bacilli ------------------- 099.3 ullilb IIIIIHIIIIIIIIIIM Hllilwwlllll 'WIN 'Ullllmllllllllllll i WH!! ' 40 2' " Cv D. 415 x ' P X ix , w I Q. 655463 A WQSQ 565' t . 1 V 1 t qu In ln. ma untnnu mm Yiiiigllllll www .W ' 'W M.'l'I!If'W ., ' I Q.. A 5 The End. f5mh1g1'z1plg :X.1iTL7L11'Zl l3X1IflTgl'lll.III PI 1 Til. II AlIfL1L1l'Ll+1lf lAlItLT21I'CIlJlI V V-'-'-:.-- J., .5 3 z... -- J ' 11 ff'-V-3-yV:V,2:,-.V-, , V .- , .. i..,'7'-f:-:.fV. fy. -'V1...-,A :: V- in ,. gf:-'..'VV.'V.,4: iv. ,,-:z.gV3...'-::6-.V- m.f:-1.-21-',-'zV-,-.,-EV,-1-3 . ., '. V F H - g,,-3542.-,,-1. -:rg ,rxlq -NL.,-. , - - ,,,-4.35,--. -I - VL,,,iJ.,g,4dgf-'-..,..1.,-.,,V,:i.:-4-5,.Lg..-4-:- -V--,c Vr-I --:.- - 1 .-1 -. .--.1- - -.-.2'::.4f.:5pfJ2 --..j,-45,4-.-V..,-.1qg,.n?-.V . -Vg - .-. -,A H- -. - '. V.--V..:VVsfL.VVV-w . V. , - V , V.: --.V V- VV---V-VV-:-'-'1-212-5-xrfa. . - ' -9.-s f-P ? - ga., - E gr 1, :..-fu-.V'2 -" - ',- -if "'V. V -- -zz .1 -"'r--' 2.-' 'Eli T -'- ' 'L-4" V - '- .-- H' V '1..5- - ' - -lj - 5.- ,"- ...r-rf '-fs: -'-'- 'Q-f t-1-fi " ' F ' '-K "ZS-'J:i.' -5-we-V?-1-1.,WEN2'-'Vzff-V-Vw'-xii? ei'Vi7l'f2Yffflf:2f: . ' S- :5.s,,'i-:e ... -' 9 fbi - ,si . rr as - ...B Q, " T 5 '3w,?V'1:vZgzV-'- , V ff-"f--W- , 'if f , ,---f.g1f:-1,1 -22 2. .51-.f'-"1-nzveff:-'iii-si.:-s.:ffzsxf -g.zgii3fLVu'-:-.1-221VV:?f.?fi-5 -2-V-"Lf-if V 22-::q.Q:I1f-E!-'fingf?.if"' ,f 3'.-F51 - ' f:L-QM: 15.4 ' ' ,-' , -1 -3' -4 1 'fini . - , 2.1 fiilifrxliifiiigff?i31'ix.g5'f,S?,g,,iV 1... - 5 F - V-iVVVVfia-f,V- f s- - . 55 -V-V.V ,-LV.'V,f.-f-,f,.- -L-V:.f.V. .L-.,. .rn-. V.. na .1 '-V-f51:.V..f:e'-,.g5gy4l-2:1:van-1-1'-.-1-.1PiV,,V,1z, .V "gr,.3-131423-7 -527"fk'.-'f-rx.-K gf.-,ai 4 -T: a-ttf?,.y-- -- Jcglflbiqff--av--I.-, .- .,, E-5-,.. Jw.-' f 2:-1:f'-+SfVVV.-24-x'.m3H V ' ff..-' ' '5'efff'a--ii-fl whfbfcrg :Vw-1-':'f 2:1 -f-5s?iEV.i2z-1-.-a-'f9" gfY"fVf-- -if-V--'Q--:Vr-'-i-2-2 VV-2V?2'1'Vfx-2 'ff 115 V. .--V... --.- As.,--.,. ,Ma ,... .,..vV,., .VU ,..-...,.?. .. ...sv ..,..Z"'..-.... .4.... V...-,. .i ' '-:ffrr f:'-.'E:'L-EVE' V-.VM:.z.-TiV3:' 31Vi'.1:--..-ffg525r:if,?- .2-43:2-xi-FE :iffiaiiiri-q4ff'g??:.-2-,-K?-iff.-25,5225-i:?23-7:5sf57'f:-2rggfii-e'i..g3"3:-T-2 Q53-1215.1--1.:-:ggi-if-::'Qf.44,-,Q-.:f:f.e? 5:15 -T21Vj1'?-vffil., .px-'Q " 4-gLfiig5T51Q,Qi:.'f.f-I .-5 -Sf?-,'Fg,:5S' 431-:iii-. 5353-,:51'1lgV?252712gi:f93??E'45?5 'V-F iffsgfz-E',vA7ygtiaif-ess.-?,2fE17?E:'I?''Q-,p5'T'S71-'ft25.f?j:fji:f:?f'-fBS9?--5-'?ff3Q 1 fix-ff: ' . -'zf'V2u.T-i'V5I-V,.cV5:-1'--5-'fl-V-.H-mV-:ft-iff-4-Fur-5ffVf:..:,1--f. Q,!:-.,-:g:.V-...uni V .:-12J9-.z-'f.:-'?53::p-is-.:g3'3-g"9-Ttfkr-+'F'w-g+5'ff,.'?1:.fo--T'3h,fxi,-.QQ.s-2:J"!-f'-T-5--42-an-M PP-- V 5 ' A-V V- :x1..gV1 ir, V- 5,lqfVf-.-.F-',:-'--V--1'-,QV .V-A-In .4--Vsfiflzx--.gs-9. N.. f -.:-V--QWVW-V.,-V -V V-fr ,-15-2-ff ? -f".. .-QQ ' . ..-' f? .V5.:' a - f - ' af 'Q -42: -V" ug: V713 V---'f-'i-tt.. .,.-.fr V. V.:--11.-. 2 ' aiu"- .V-Va ,.-Cv .-'QV if-f --'z'--1 -rfb :V .. "". . --fr' -- 'S V- - '- ":, F '3 . '- -f--.,1:f1"' ffl---. --Vx 1- ,gm .V t-.V--4-S-1-'E'VfHf-:VVV:' --ff?'aGf.,:ng-.frm-P. -P.-Vt--Ellill-''aff-4-.. :ix-LV-V-vfP3-18911'rffsgg:.i1Yfff3-9,ff5?Q-:2f'5'ijr,-'S'z55??CfL1-'-,'i:3j3?f:-':'fffi-73?'1--"Phil-:PV?f.-f.-5-B2-' - 51234 -C-2-:fff:V,s7P::Qi4:gTTg:-333 .:1f??23?4:f2:gg.V2LVf-32-414?-iggsf-pf::QLf..f.-3.fgV1:,+gg-,'. 1.95-:V-.ijgr-'kwa-ggB3V,'?. gfg2.Q,f-fgggiy-5555.13-I',5gg:Vf15-15-2-P2-w?LZ:22'iiV?"-13322135 'i ...:.:,,.-1-V-mf..-335.-V3.-L.:-3-.S-rv:-P-1--.'-"'a.4-1V--5,,.g--af-wp-Vr-::ga-m.m- z-QL'fVe.V1::.- S' ..r+Si2-wr-5-,5gf.5,'i.6F'5f'fzrfQm-iw5-3.f,-5-1-..-an-.f-13'-:-f.-D4- 1:1352-f-:5'5-:--:-.r-cg?-2-.Aw ' .1 r PW -V-f.-V- ...V -: us.: -'-'-4-.hf.-V':1-fwf'-..1w-r 1115- '??'11'L-rf' ,r-'?YffSS'f '-'-Vf7'Vf1- Vfrffa' 4+ V'.:1-V-:J-P . -'f - 2-., ' V"V 5- ft- . :fx 1.-..1"'-G-4-1. ' i F fir-VI EH' ' - iff' 1 " r 4.Vi-VV:.Vf-1--1-1-Jwiz-,-231.5V5S':+f-:ff-Q-if-'-gxrfaf 5:-V TE 11 rf- V-.JHQVQ-.:..-.V-V.., ' W-' wa,-1-'fG1g:1g-pf'V1.--V'-..fV..::s1V.g'-gs- -,QV-.-,.g,.. :----,--.vw . .,V2'f?'-'V-,,..,.-1.1-aa-.'VV -f:.f:-V-an 1...-1: V.,-gy--.mcg A if '7.,'?15'1V 1.V-1-ff'--VVw.'3JV-'--r-92.tfzfsf- Vf- -m:?.ff.-1-aVfP-SY--3 f?sr--f-1--Yfifz.-Vw--fr-.:7?pP-'f1'l:m1k12z-f.J jf?-'5----ift-1'-V "-?,'3'2,Z'F"?ffH-f:?1:.V,-157-1-'FV VV- .153 .xerfJ'k7.-..-VV 1--Q3'-.-1Vue.--fm-fe:5214--V.- -V Vw?" V wg, -1152-: -lf:-Sfrrff 'fx-1 x'f-A-'L --:,w.--Vf-'--r--1-..-:w:VV:-.-1-ffm-4.ff.f.:s-5' -bifiggi' , 7 Jani? ..,1-ji-Vgff-"ziggy-3.1-'.f'-I--:cv .' -174,5--f',:-1-.-:-..sf:,,yfw.!:'. 1- V--H -rf V- ' QQ.-,-5. 1-' 41551.21 -.ft-"-fifipi-Z3?'i?v1EV. V'-'-4255-4-.r '?'j.-'E .-vQf."5q:..ff-J?-fi .12-Frm 1.9,-'-vV 1... 5.22-",f ,-4-Q - 'G ' .1 wily? '--Veg -9--VE' all-' 'ra' VV- -'-ff-1. rfvj' V-f-.V .1 - -24-12:5-wut .2 fy. -f-'19 -,vf--fI+,f'-V:'-f'-f:-:-1-'--uwV-fr+iaa-Gif-.fha---1-za51+-ef--w1:41-:V f 2-:f:.L-.asv .rw . -P-S-.355 ---fr.-if " ,ff -iv w- ..-'V-'. ---:iVf:if'-Jxw -11- - 11- f'-.-.:.2:?:g'f7..-20 -vR.,15Ag,'Q-me-1 -.-.f.--.-1' '-U3 '-1-'-L?-4.-5.--JLV-. fxsgv- -Q--"?-SK-Q'!g-VfV-V24 saw-is f'f-3577-'-f?--fha--fdkfeliifJ:1---Yiwu-V-Nf'v 'ATNEE' - Pie' TJ' E-1-i1:1l.?1'i.E-T-'sfwi-1-gil?"'- f'F.'i-A-i'fffLl2. - FL-1-:af-I.42r?:--'Vfi9"t.:i1'::'x5w?.f2f-25-'1k-f?..- .51-:fnc5.E:r-f2.?L-2155.-Ev? ?LyE'?fLT-5-5--Afr3rf'35E-5Qf'4:s5?3'-fi -- ..:1-VV -S E Q-5-154-5'55'7Z fyi- ,7,'f.e':ci5--5 s3?:1f-'5--vi.-Bair--I A-fiibkn - Q 55.112:'?::1ffV:mE-:5,.:-1-3-3-Avg 'fr' 5, ' fg,.,,g,,,,.g:-if-9' -ai-S". ,igzfgpsxjrcfii ,f-'waz' 1' EV - -Y,f1-gev2?-Sg..-g,i-em--:L-.-ffz-Q.-1-ri-V1-.Qs-,'as-V-:f-if22ifgfV-sgifnfigv-f-:-+L'f' -'VJ'-'Sf---'f'H-:,1-fi-bif'-as-2-'.f':-gl:-I-' .4-f' -' 1 . a-V V 'sf-,ai '-J --..B::'gL-if-V -4, -if-:iq--Vf,r.-,-V'w1--:..,,fQE-J --f' Q 3,--fi-V.,.::,,qg.A,.-.Vx,.-,cgi-fd:.f3.. -gf- V- . - - -folic - - ,em--,VV ,.:,.,- -i,y..fy,v,u 5.1, :AV 55 V 1:-1'-.fs.:-'aaa'-L-e ".-.,..a-'SPIE' 5-2.-1-354'H::a?V:.s.,1-.A3?::R.pf1s-f-Q.:-fr-'?,.f.'1-'Eff-'i-:9L:f4w:1.:3-g-if ' V--1 ig::.fiaqv-351,13-21.i.i'Vzeiipra-3:-L 1-QSM -risesi.'Vffsvzf23sg?rf,-.giidfak'ff-zzwgi .. 551241V-1P:wf4-ffaf?-'aiL4,-iff-2 12:1-5: -'-2-+s1.f-..'-gf---V gui..--1.32.3-V '- S- Y V- - ' 1-"L 'wfffi-5'1'S5'1i-eff!-26?-1if--:WVfab-.rflkbfiifvsfkb-'Tai-L-fix fr-'12 eg.-2.-1 5:3 -. -...Jyf ,rm -if-31-.f 1,:.f:-.51.91133-'-.-:af-.V:.VgV-3 : :,g4ga4-..::a:s--,:f5ff-g1-,p.-.- -gf: ' A ,-. , -- :-.-git,-. fa-521'-'-yffg -' ,3:-V5-wg-4-v-:ai3-'Eg-.--:4.em,.1,g:.-Erie-1-"Z"2S'- NY'-'F' 5'-2 2a.V'r.,j ,-1-15390-.' f'7f'-FI-:.--6452.-1-. Q85-5--f"f::g2k wfh-'-.w-'Ku ".'32-bi-5,2-:5V..-.. '.-.1-ag-.-,91fVP:"':'fAgia.:- ' EDT ' V?-i-3-W-r1i'1V ' Qpfr.:-1325:-2g'f' 4-au:-Eva-,.'i' L:-1?-rr:.a-h::2'V,,2,1s:''f'21QgX-'fzf-'L r T xmas-ff--,faV.gi-.7-gif-f,'..ag4,,59-gg V4-' y - 3:e,.4ig55f-4-',:gaVV-,-:.a.v:.-aff V-,-w..g,-:JV-5-rfaspupaz sa-.z:.:'.g:::H:'-fa.-QQ-. :S-Q-1-.:fV-VVi.s4t-mg: -Y -5-V4-'g.:'fe:i5Tf-gig:-2 . -f - Q 'V f' :der -:Vs-" A-1-5. mfffiffg- -f:-mpiizg-V'V': , "-',-fag-VJ:-.-1Qpge5gVf..:V1gz.g,gr V rf -is-' ' ' ?-5-..?V?11143-ri-ZS: is-V-V1 4225-'J-wQaL.i.-1-5-L F-'V -' : --w . ' '-' "'- wif' . .2-55-T.-.123-24-2--3-2-5 if-'E 4+ pcafvra-ggegggfi-'gF.:'4.i, V- ,gg:55f,5,gw51???5fgg.?,:L.gea-niS31f3' -' '-f-'M-cfs-V--QV.:-2-' 1,.-9 . .- Var- -V ' ,, V- - - W 'f""5fS' ..f sw75LVf,-'f+----ZH." ? fs .J - .g.:.f.,.:'- Vu:-VV 95-y1z.,. V' -eu. Am-f':-1-Y-E?-5'..i"1f--f .1 - '-AV- ' V--:,.-. ' ' F-' V"-- i 5-55393-' '-.-,1f--5:-f--- M551 -A 'J-:--,.-V 9-1 -z-753: fav.-gg-if--. .33:,y-:i'a":'??F:,f?f3'E-,,f,v2:-.5-f-fL.QZ11. 4,.JQi2.4L..--.-3 I-f?fV,--.- ,,. 1. r-V- ',,..r'f-f-- -,,.--529:-1 -- 2--pf 5154- V ,, .-:-f . :4-.1 -JgV -fu .,..-1 '-155015361 .' ..' ' P?-' 2-fn. -.- .-: ,eq-, .V1 Y 1 3 1- ,V ,541 ',-,A-,u-je-V-.. .--j,..-QI Ag.-,..V..Qz-I-V,Q:-g.-V-X.. - .-. - 14, hh.,-: -.-. V i - V F.. - A -.. .. - --Lv V Rf- N----1,-L ..-.593 . ,if ...xp .R f fr -" f 3.4 nf' ,--::'4:1r- ,f,-f,w-V-H' . .,V ' "f '-.5F'.:+':-'- -V-: .2-.3--'f' .Y-1,3 ' ' 7-.f'V':f ..-If V: -"'iA.2"".a-qi -. 1- :V - - -LQ-5.-ff rf-" ' - . .-V. T' ' -" "' 4: . -. --- 2..- - :V VV.-..--:-fV. -'-Hifi-fV-n-'1rF.xg21 VF - V1-:VVV-VVVV.-. -:VffV1-VsV e,-'zu--. V -- V M. . J ..,.,,..,,. ..- V. -A --1-, V V V. -af -. .ff - --!"f"'1 - ,r ,g:.-L - ,.,f-f--f,-.., -V -.H V.. My 4 .. 1V V .-f . V ,rr--V1VV.f. -3.1 .- . VV...--V-. V-ff'-V w- ,V , . .. . 3 -' - - -r..4.. ,..V . . 1- V nf?-J -'SV-V-:U 1 -'f , . i. -V' ,L V :Jen L, :'-Q..-:V 1-. 'J :gin , ..1-r- .. , -7. :..1-:gf f.- - ear- -.., l - 1 -9 'V fr - V- . V- f " - 1 V- . 1 . - . - . ,,- X- .1 2251- V - .,,gw1 V.-. sacgivf Vx, V- ...Q , 'V E --nz- , -:-23-'z+.VV .V -49 ".,-wV'f.i.5'f1VqV:1.:k4 1 .11 . L. A ., ,-- - V -U s- --- .,-""-J.-21-f-V.,-5 fx " V V - V .-2,5g"25gg,.:xL53,g':.V'-231.3-N -f.:,.--5311-5355:-ru-4,-',-.3'g,-- -- .vg,4Vc-g.-f3- .Vg , Vg.. --f::,.V-:-if 1. f .,V,9i-+25-ku V g..,g., -,.:V-4V ,,., ..-- -. - -,V-we-g,,, -V.. ---H-n-sfV.,ez:'-5565?-P'-lg-'a--2553:-4.g:m:.:f.e.V1.4.5 -.zsqg-42-2 37: 4,-14:3-if-21'-V-" -5.-' , LWB- - .--' -we ,- -- f 1-fs--.--1 ,L5'eff:'Iff.,--11. 3954. , V .-.wg-pfi''-i-'i?,g.-'--,f,"g3-v-'j"- ygga- .:-:1f4,3'2?L2g,5.g9Q:5g,,f:l:,.Q,l,.1r5 ..g.f:f,. ..qVgz-5,-23-.iff ..-i,.g,W .,-,I-C-4--S-M 5-i,..q,g," P. '-174'-L. . A "l-3-Q-H -"-Sxwrxlgv -1317, , ,Q V . :gif ip:-1,45 nga" I? Jxki- -4. .::h-ff-:'- M5-I 35553.53-:V -,gg-:-4.1-V: v-veg-51.90 --Gggg.--0 . 1, . , V 1.-gif?-11 ji., "1 ... V -' -39? :V .fs 'gf' ' swf -J""' ,V f xl .gy-50: ,,nM',-- -5. ,-V , Q-V i -. If - -I ' 3 if ' -' .- -,A -Y:v V . . , V Y, .,.,V. I I 4, ' ' - '- . ' T' 0- """-I "I3'-L"'- "-"' .. ft Vf1?9f-----RV., '.. - .:3.,...-4 11-E? 2 ga 514- -V 4-f.V - -.-- r.. :-' T45 '9 f' . . r L----. N +V ., -V f- - 2. , ..- -A , I, -1,,-L:-ff ,,. - , gr . N, .V - , . f 31 ggrs -- " -.feng-i 55,7-xml-",,f?,4f ,415-:rgfw 1-iffy 'A' ig.35.gf.-mi -- -,,-:y5g,,w'Fg -ffm-H ,.-QE1.-'N - , . f ' "ff . fi? ,...:: g r--4 - 1. - . f. arg.-fig. -Ei ' - 'fr . - V wif.,-:j 3.7 ,, V. .L-V 1, WA... ,.g- 1 '., ., V.V - - ' - A , - ,-1. .- -. -rg.-..-i,,:- --.-- . -1,125 ,,..,J-1 . .-L-91-psvfg .- 115- w, -. f,-V V 1' :gg-ni VV- 5.-2---'J,9.'?w5':' 3142234423-V-' .- .Vf5fV,,-V ' V. .. . ,,y,f.. ---' " v4'Qn2""' .ggi '7":?:i'55fT3 ,. V2.'F'fi5,-J? Gaz? . -'-' ' J V --qw..-, ,-.--A-:girl-'VF-'5'SS-F'. .4 , V vi -F-12: 9- f .-:--fu! 'V-M V-ffm - -'-1.-:V .'-1.--V - --V - "..-'V: -- - V fm- -V 1-..:- - -- -5 -4 V:-ff-s .L 3 VV.- 75.-gg-,-25? ' . , .N - j , 4-H, A.: 3,-3 ,,,- I. , .. .EM-V, -', -4, V fry-f 5?-.f . .-V.. ,, S -,if-,I , 4, . ,V .I -1---',,, -. H.. P V - ' , 1. .,- ,, - - V ' ,j " -' 1 k :gil , ,V-J' --S4 15' --wiv-vw -1' 9.-'WI-K V. FV' .f-.-.V -- r -Q-'FE '-- -V. -V-V--. V- .-.ef " Kf'17e-..- V .rg-5. .51-VI.:, . -C . ij -.-,.VV-.j1:VV.1:z '7"'L2-.1-5-.1-24135, 1' , X 1,3-'1'.-. .,QI""'-. , Si?-W' ' ' 1-"' V' ,' 5- -W "" ' '-1 - ' - wr- .. I V .iz-13 'fu ,,-?2'Y'3:,1 " 5:- .42 -- L - - . . fr.-f -. faq- 1771--Va" . 245- -VV-Y CV 1' - .-.V - -.V '-..-.V V V- - V ff: :V-:VV2.. V .V 1- ' -' , i g-- QQ 'Aff' -3 4-'1"'7fiQ2-'-'f'fff -V5Z:'f-V?" T17f??35?-"'f'f:, 1 f',-?"'rQi.g'Tl?iL.- ' . . f-ff1??5'.-'-'-- 'i',..:'--'dc V' 12?-rv ' """f - ,-:N-.-qv?-.. ?W?A'5?+-Til- ' -' Vif-19?+..,"'L ' .fi ni- ' W ,sgggy - FV QZ'-Hg,C':2pc H-Y?-1"'MkVSq'2' ,E'4aZ,fQf.,?'.f-QLQCF',555 -,f rf,,,j'.f.1-g:':' .- 'gl giivjjj 4-"5c..y ' - ,,, .,J,'f" 'fit'-31' -,, I, :Q -'-- 55:53 --3-.Vf,.a-54..f'S.-.,..53?,.-.gifV A 7.-ff if .'-3-f 1.7-4. iii. V.,c-'3'1:?fC- iigz-ge 1.11r-V-V----f---'-rf-H"-1 ' .,i,f.i1ae:"-4-pw--. . - V ... L -P' 1 ' . -A-,j',-:fP," 'f-V:-' 'f' wi-' gg M -3'i'2?:?B.fggf?-,g11293.-244,-.Qr:g.ggii5'fiQ--'E V - - ., - 5,3 ?3'5..- af,33r,.., ' XA, - --Wg, ,- .--45-51: ft 'T-. '2,'5'3' 5, -9: ' . 'iiawfl-'.gk,1ff --V"-:Eff-.'frl1E:fle1f"55?E-.1F'f5f?'i-'59-7 jf!?ff'A-'Ei'-'J-ii-SGLW? - ' ' V, . f'--V -f -V JF " ii'Z'ie" ' '1,'?1'?'-' fl: V-Lv -V V-'IZ-"af 'Aff sf- ,. .. ' "' ' - '-W -' V- .51 .r v -5gvV,2yf3-71,,h7i5f3j2- VL.. -9,471-VV .-:,-':V.p,v:2+yg.-'--P!.?-JV-V.,-:a?g . J -.:21'g5viQ:l- .,V 1 -V ,,,5,.4-L'VfQf9iZil JSE?-. - -FV .. gig' V .."vS- gm...-E-5.Sff'5f!'i" ' 1 -5?-if ' 5-V2-'S g-26321,-12g,..75,.V-:.V'--:GSI-,ff-.5 ffiywg-. .mit 'a..f Qiwy'-'-. V :' 5324 , ,V-:fzi V V .si-" ' A 'V-1.iy im- ' H" - . 13 5" z . . JT: ,QV , . ' ., '- 'K-5-,Tir , eilb xfff 'r'-1''ie-I.-.f:q::1f:z-TwV.-rf-:QV--QQ?4: 521922 1.-.-35.1,-.f " -1- . A - - 1 -..-af A . ,. 2 5 - ..- , - , - 5 -V39 V.. :- ,vifmzg-,-Q ', - .- '--.ss V 5- -ge . - V ""' 5 . . ,.f'Qz-'CV' ' . .'5Z::h1V- " ga"---"4 'fl' ' g -- S. -1"-F, MV- V .- 5'-" " -"' VV -'-' -W.. ' . , '7..:.-if " " . ' Li 3, . '-'ng-f ,E - Jig' jx. " "grV'-3-wriiffaf-3g55j'G'1-"F?-Q12 --Q' V - - - V--- --V -V..9ff"-::-f--'-'?5il'V- V 1 - .-' J- - 'wif-'L--f"5f'1'a 1-I 1 ,- Inf KY -Ji, ra nge' , at 4 C' Q I -Q J IW n ,., .. - -- nf.. ,V, .4 '., '-V- ' .5 Vg gg., if. :H ', . g, 'J' f' f" 'ff' '., .5- or z?',,. ' '-VV:-' .V :' ' :--ff' --V - 1- , - -1."--.V . -J 5-'-1 -- e d V , Q.. :.2.V35-,figgfsa-1,V5 ,. V . 5, .. QV-gg.. . F, Q V we ,152 , V., Y - V . -V1 --' . .' ' 4-ff 'f-, .. - f " ' u- .' ,f.1'. i-'G V-Ziff' . -- V 'Q' w5":fffS - fi gif- '4' 'sf " . - . ' . V g, ge - ,-1 ' , -f' - '-V. .' '1 "ff:-FF f1'a--- 2-:3:q4?1S"'-"if -f' -Y' . .4-7.2.1. ' 4 -A--'TAJ3 - Q2 X f,.,.V. . - .E"f-.L3,4'N'T 1 QE-JSF-J 1,-5.542 V - . 4945- 'V,.-53V.1J51?z,:u3sa,.Q,:3Ea4S1fQ-3- fi2fV?551SF,'- -'gms . V , 5,-ser: - fa " ...V- .jf-1 - . 2' -.fl - - ' T' V 41:1 "" ' .V -2'-'4'.E1'f"V .-1 --. 514- id: V ' " V" 1- -' Sf"-'Q '-'T - '.'V' -T' "A-' air AT. "-iw' A, ' -- "" , V " 'E' "'?4"-fi' :' ' -155' "' .43.f-IQ.-gi-fs? 5g:5W'b'i,-4-i-.f3.-:-35::4- '49-agp:---1 -4 -4 A.-'- ' I -' J' Vw' 'aw ,575-f -Ez-V -V ,-2 fn.. fl, -. . ,,,,,-V z ' V:-X-' ---'1f,:V.f-It-.zg,eg-tyfgfff' V':265!,59xg ff, .-V-fig-e.'rff-v,.v--'?'V...:4g,'s -, E-Q. FQITALV e- . ' .' - -- -- E'7"- .-- ' "fig -5- E4 R' -4-if-Q?-22-if 51- 9553- f --rr-1G""?ira'Pfi:ch-V..-..M -V-.ff-QWQJQQQW1 -Y V--fm'-53' V -ig' V:-'-'V --Q...-5 . -2:5-V-:V --mf,-:,rQifsa:A-if. ' .. gg- ' -Q -V -'QE--Q1- -V V 1-' .Vs if --1 -2?i'5fff:"- f -.Vi - .af a f V .VV - 4 'fad ,.-ff. -sf.-424 N .. V V - VV ,is-14:-. 4'1" sf:--2 .gg 345151.--e ..V,,Q.. , -s-."' ,-Q-nw-V -7 ' f',--53,1-5-'31'1fQV-A ' Jif- , ' -- ' - .- -V2-'if?' -. .1 " ' A ' .1-:rags ,K ,qD4,P4KE.y,..V:,?tBg,f . 5, . , V - I . V. . af -K, ia, , ' : ., .sa V- f fb V " V V- -'fx'-1, V - V 1 VJ' - V-'-V. - . -- - V 5'-' --- V 5 1968- -'-2f2fEfi5G19'5-:-JE:-fV J Til. "" .. ' 4. " "f s - 5 .-Q:-:'-Q--.. ' fn-5 ' V2 -...- ' .- V' ' -fa- 'V .-L. . SV?-V .V -1-14. Vi- Maw- V,,g--51--r'b ,-95:1 ,sch .- ,520--r via V . -3--5 .3-453' Qqqgg- g-fy , - ..-.., -'11, - f- 'I " - '- . V.-- - ' .. V f Vg - er ' .. V--4 VV . 2 '31, : J -VV-gm-V '-2'VV5??2f-.i5ifI1f?ff' 5432- nail? -5. liliirggf -if . V -f - -Q 5f"f1z'f-?iFj3 +?. f,.Q'i1'-F5 ' is -gf ' fiixfkkfmiif 'f-i-1.3:-iff-VW' VHKMLH A 4? ff., --can-'i?VV--Mfj-L?" AV. '.. ..w B34-fs? . . :V ,V-eff -4:1 Vi-- fir- ' - QS .1 -39335. VJ Vglv? . 1g,l.!5f?,?-?,'G,5f'4?,-Q':5,.3.5.-"f'Qi"31f-Q1Lg,T-'iw,gf-5 Qjgar. gl' 'gfd ' 5 '- fs . - j-53 ,,,,-we 43' JL -- F29 . T?" ',-di QV-up -p, "1 g?1fVA'?.,s6-gg-4:2:ia'2,-:il'f"'H-fi' ' V 1- . ' . ' L V ., -245i VV.. 'E Vg'-Z., V--'f--5 V --'fggfgf-Vffuf-.-:?g.ff-.gig f-e'?:--2.--'Q .527-C V .V V- V - - 22. -J V .V f a -V V. V- . V. --.r-.v-'V '- ' .' ' .-. , ' f' 2,:.c1f'-Q-,V f -' .1 .V . .,- -1.-S' . - - H' -H' 'V aff-'Q ' V" ' ' .59' .... , --1 - f. ' ' .-If . .. V - -49 ' 1 Q - V ,-:V V'1- V .V f-sl--'1 3 '- -,V V- " "' "" f 'YV-fV "' -V:,.' " f- .- -2-1.--.r+Vz..-Sf., ..VV1z-- ,V -1 -V.. - V ff' ,-V V. . -FV . -JZ, +'-..- Mm , ..V,.V- V ,- . -1 . V.. . -2 " ff- - V . . -'Vf .E - ..V.f ..--:.V .tt A - V .-E . . A f- V' jggffgig., F V V v a. - V 55 5.53251 Tsnggx pf- ft, . 932,244 , .,,-5-!....1f,gV.gn,,,m7 -.--V K ' -' .-, .al "M ' ' -:'.-1 -5- P . '. ' J- ,,'5:i-Q-- ,--, -. T f. Q V .V-.1?q'5 -- g,.vQ l- ' - -V -'1-. , ' I ,,,,.,,:-.jz---':- - , ,Q- EW V 9, 5 V-f--' .:, 1, L, 6.4. n', - , ff, - -V-'--- VV... 'J' -,. .3 ' -' . i ff -V'-., J' 'fy . ' , ' V- ' 4. VM- 1-2, ., Ve.: V, ' V g? . ., . B 5 ....,5,,.g.f:" b y - , . TM J I ,-4- ., rf z 9 '-1+ V' - - -- .2.-f,,V- '- - --a -r' ig- Vxxif - .ar - 1' V-' " '- :A ' ' " ' 4- ,- ' "'--1. ' ' 1'-V-We' ,V .- , ggi 5'5 .V-VQ.- T'V.3i'rQr' -'ff ' V32-r'7""'T'5 - Q V .:5f"-M'l' W-f ' ' V -.9-'if' -. " 5"-4 " -.- .T I ' . . - 555-V. " -'fif w a i ' " . . ' 57"",,, Eff- .-V ' ' - k'q,f-g'5,'7'j wir?-' j'5-Qfff r , ,, :V - V EJ' '-' , fi r- ' -5:3111 - t - f s., g . .r .jf ,-V . .11 " Af V .Lif'?S.?:. V3 "h 1-Af' . ,V ' V " TJ,- :gwi-Q --Q, f V. V- - fi V--ss!-5,591-V- -. -V2fVV : .-V-V- .bf .V -v VV-'V .. Vg .3 lx-Lf-.v fi. ' . P' gsmfg, -. V 5 '. f,.. '1 -- , 1:71 , .fy ---'-if I' . -51. V--grMV,.:V' f. -fig, ,-.fgk-1:55, f -:f?'.,- -,-55: f , - - Vw W .sw-P? 'V s :sa nk-..V 1-5.25 . f ,---1. ,- ,. gf. ,- , ,gr 3. r'-V LA , V -V- V. -IQ, ., A Vf 43, , ..' 7: .,.-ini". " f 'ft--,Les ,sc-,-V -3.. , .2 . ,. K 2- 5? 1' ' "ig 4' -'af-Q' gin. ' KV- --.5-. , ,af " if ri' 'V-Qi 4 " W Us 'QQ- f ' g V-aw if - 5? -as J ' Q ' - jg 5 1- 'vi J -'X 45? 'Q ka J 5 .5 v 4' -fig .. , ' ,V if X, . .,,V ':- . gf " -!i..',.- r V ,Qing Q' Ae Vs 55' ,S wg .Xdflgl if if I K4 'da'-4?sf"':?--'iii-' 53" ""'QrQ-fu? Y' V .V ' '--VEVVV 'V 1 'z.-sf-SM' . - . V -"S . 1. V. .. . .4 , .,, V -. -. ..- r . ,V , ,- - - -1- - - :. -' .r ..f-' Vu: - ,r " V - '. . --5 ' ag 4 .i 5,1 , , 1 x 2-2--"e1 "V'g' V. ' f .f lf" 1:71, F' ' K. ., V -4. .hh " - 1- ' -f ' - Q41 ' , ,S A -',- ,.,V-'ff - -g 'f ,r?' L- ,' J - SFNV b VF- ffd, L-ff.-, .1 if ,MY , .. E .rf-F '- lb - ? .4'35i5g2,Lir , Qg' ,5'?Qf',jfwjf7',-,z agp' iii' ' a Z JZ Q'J?'v:"' . ad I t , X , bw- . - , .- , K , ',", - '-1, , . ."5.,"'xf- ,Lf-1 'ng 'f'-if5"4G': x ' V , V -,H -5.0.1-u 'Q -V . -F . , . A , - . A - W V - .3-l ,E-ff' ' --iq?-'V.-V'-.V. -V -1 2 -if--'Vg ,., ' QM-f5f'fS?' ' -- f fbi +1-I'- V V QV., , V -. ...M - . , . ,. - .V --. V. . Vi- V .-.- -2- ' "1-L. if-A ,fiif-"'SS,-f-sexism ?.3ivf:.V, rr -Ge, ' .-. nr ." .V --'Ffh 1 ' -ff 'G' -iw.. V-7-13-'W'-glib iw V -V155 I Qi - f V 5,- . VV -. 'V V V ' 41. 6-.-. - ,V-' if :VV V,f'359'f- , -fqf:-..,-"FX ..V V V -V-I , ' . LV -" V 4' ff' vi .--iff' -V, - Q-in f f - .255 "mf -VV J- ' , fe- - , i t ' Q 1?-'..g -X V: 5' .. A'- 1533-EQP' . "' fV'Vi234?5iiQ?53-,?,gV5Vj- 33' " '1 's ih - '-FEIS:-. :y' V.-5,411-2'5' ,ig--:-:Jef ,V35?-'f--'-'fri?Jfff.V..-bra 'E -it 1 .1-V,,,,Lq'f J.-4 -f'f'li?i5vg...,,i,VV-si-L ,455-1'-5' ,Q-3'-ff, Vi' ' ' A' -wi-1' - '-'- '- . V - -- ' - -,sf -'f 'za." 14,f fp:EQYf ' '-f?ffs5"?3'i':,:.-- . wif:-ip?-,gh-:ik53:i9xr?-1'i+f:f fag- , mi lf VJ- ' -':' .11 -rw' -gl. .V-e-54-"'v---f'-:' -f. wi'-' . " - -f-au. :-V -53?-11-H -VV- -V41 -1- P V -1- av' V-'Q If----?'V"1't-fffi-Q'-3'-.iff-far:'11 ' ' "J-'ZVSS ff .- W ---4 1. 4- -.-i-2:15 46- 1 ' - - ' VL H. '5-f-iz.--?i -,V-1. -ag-. ff T V - if..- N V ,. , 5- -g..VV:.V- V--,. V-,., , . V.- ,....- ,.f - . , ' -- : - ,.. . -- - .... - , g-..- - . . -.:-, 3- . 1- f- ,-,V-1. . 2:,.1.-:VV xii-...rf f-as-P.--,... P ' ' V ' V- x Vi,-. , .531-'-ff--'.Jig . 5? 255143: ,Vw ' Twig ppt - WY5: .5 ' V ' -- ff- .f'- ,--1 3' 5+- -F - -'- .'-,f. , -:S 1' ----if F ' -2 V .QV Y .ff-' "-5V:Vi: .:V,.'V" " "X1':V'.. -1.15 ..V.. . V-5211-'-W'


Suggestions in the New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) collection:

New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 1

1921

New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 1

1937

New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

New Lexington High School - Lexingtonian Yearbook (New Lexington, OH) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.