New Holland High School - Leoninus Yearbook (New Holland, PA)

 - Class of 1939

Page 1 of 50

 

New Holland High School - Leoninus Yearbook (New Holland, PA) online yearbook collection, 1939 Edition, Cover
CoverPage 6, 1939 Edition, New Holland High School - Leoninus Yearbook (New Holland, PA) online yearbook collectionPage 7, 1939 Edition, New Holland High School - Leoninus Yearbook (New Holland, PA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1939 Edition, New Holland High School - Leoninus Yearbook (New Holland, PA) online yearbook collectionPage 11, 1939 Edition, New Holland High School - Leoninus Yearbook (New Holland, PA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1939 Edition, New Holland High School - Leoninus Yearbook (New Holland, PA) online yearbook collectionPage 15, 1939 Edition, New Holland High School - Leoninus Yearbook (New Holland, PA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1939 Edition, New Holland High School - Leoninus Yearbook (New Holland, PA) online yearbook collectionPage 9, 1939 Edition, New Holland High School - Leoninus Yearbook (New Holland, PA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1939 Edition, New Holland High School - Leoninus Yearbook (New Holland, PA) online yearbook collectionPage 13, 1939 Edition, New Holland High School - Leoninus Yearbook (New Holland, PA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1939 Edition, New Holland High School - Leoninus Yearbook (New Holland, PA) online yearbook collectionPage 17, 1939 Edition, New Holland High School - Leoninus Yearbook (New Holland, PA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 50 of the 1939 volume:

P1 ' l furrmorh The Timber Lies Before Us, Lei Us Build .01 I 1' X ' '7"" ""' "" """ ' ' ' 'M' 'M' """I' 'M' I I I Drnlrarlunx 1 I I I .'1:.11':. "11N 11-111 11 111111111 111' 511111111111 111111111 111 ' '111 11111-11' '111-11 111211 111111111 11L11.:.1r111f1-1 11111 111 1111- 111 11111111.1111 1111-11 11111-111-111111 1111111111-11:'1-.11 -111-1-1110111 I 1111-1-1: 11111111-11-1 111. 111 g'1z111u:1111x, 1111. 111- 1'1-111:01 ' 111111 1111111111111 11-.11'1111N1111111111-1111111111.11111-11115 1111111 l .1-N111111:11.1:1111 1111111111111g11111111111-1'1111111111f11t 11111111-1111 1111! 111 11111111 111111-1' 111111 '11:1' 11111 111.1111 11X 11111111 I 11111--1'111, I XXV. '1111 S111111 1'l.11X 11:' 111-111. 1:1111 1111- .11111111f ' '1111112 '1 1111111-M 1111 111111111 111'1z1'1111111111- 111 N11. 1'11z11'11-- ll 1"11'11-11g 1711 1l1N 111'1111'111 u11'11:111111- 11111':1': ' 11.1 111Q11N11111111 1111- 1I1111z1N11111'11111111-1'1111111:11l1'1x111' I '111 1111 1111111 1111:11X, :11111 11-1111111g 11X 1111-111:11 11111 ' S1111111111111 .11111 .l11111111' j11-11:m 511111 1111-112111111 111 11' 11111-1 1111111111111111111-1111111111 .11-:111 11 11 1111I111111L'1.1- ' .1111111l'11.1111N1-11'111'1X111111 11111111111111111111-M1-111121. I I 11 1I'j, 1.1 111 11111111- 11- 111-111-1 1111111-1 1111111-1111 111:11 W1 ' ' 11 111 1111- -X111 1' 111 1.111',11111- '111111 ' I . 1 ..,..,,, ......... ..... 1 1 1 Pl I X Tlllahle of Qinntrnts Foreword ,... . Dedication ...,,.,,.......... . Board of Directors ...... ,.,. Year lirmk Staff ,.... .. Faculty .,.,..,........,,...... School Calendar ............ Title Page for Seniors ...,........,..,, Persrmul Sketches of Seniors ,... ,..,........., Senior Play .,...,.,,,, ,,,.,..,...,...... ..... Seniors in Action ......... Class History ........ Class W ill ............,......... Open House Scenes ........... Autographs .,,,......,,................ ..................... . .. Title Page for ljllKl0l'ClHSSl110l'l ........ ........ Flasses .............................,........,...................... ....,,,...... Title Page for Activities Boys' Varsity ............................ Basketball ..............,..,........................... Bzweball, Cheerleaders, Tennis .......... ............... . .. lianil, Orchestra, Patrol .......,........,.............,,....,,,..................... High School Chorua Girls' Fhwrtig. Buys' Chorus Tmvn Clock News, Quill ami Scroll .......,.,,................... Town flock News ...,...,.,...........................,,........... ...,.... Aiivertisemeiits .....,... ff Palm- 'Fliree 6 10- 22 26- 30- 41- 1 -1 4 5 7 8 29 20 21 23 24 25 27 28 29 312 33 34 35 36 37 354 39 40 48 Pb I The Board' of Direciors i71fiQ3E SVIIHHI. llllilff IHIJS Kill. nl. l'l.XllI.1'. XX IZnl.li'I. l'liI'QSllllCX'l' Nlli,1'll.'Xlil.lCS S. ZXX.Xl.I,Y, Xlflf I'lil'ISlllICX'l' XIII. .IHHX H. NIXIIIIX. S!'Il'IIl',l.XllN NIH lIl'.XlJ I. l'l'.NXlN1.l'.lx. lhl-,NNI lklzlk XIII. ,I Nl.X1 1Zll'l'I SXIXTH 1,4 Hfora' QI' Appreciafion 4,111 :l.nI.'x:lvI-!'11- IZv:n.i X1'l'1:l1u-am H --s A ' w lxwx-1 un qu Ibn ww:-115.1101 4 H :WW-..-34 lwu I'L1lf5 llrnlmxzi-nl. Tha- Inv:-z.I fm-mil wx :uni Iflrw M1711 IM-rl. mu 4l1.n',:x-11 mlm Nrlnml fy-fum 5111115 luuihling U hill!! lu xx l:n':v. n1wfm1:1 :uXl'Iu114m muh xv-I!-Ilynlrwwl ,:nXlz11v14wX :xml vm-1-IIA-111 vquipms-nt. Wi!! .ln Jul 1-1' lhw mfxx 4-11111.-X, WrEnr11:iu!l'11lIy zzntywiluwwi. :u.l IBM- Ubin- urn-X X mx'--l'L1lly llhlilllilllhtl, uw Km-vl llml mzmy 11-1lxw!wxI'w1 I'm!llu-111 fixlw I'1'vluuw U-111 vi1tllH1H1'rI, II xx 1-V th-'xy 1-'xzmi xxx: :m4Iwvm'xl11mIy .--:ni-' -- wk Mill.-znlx-'vw 'lml uw :nu 1 :rmix :run l'.1'. PY I Year Book Siaf Ediforial Staff EDITOR-IN-CHIEF - ----- CHARLES RICKARD ASSOCIATE EDITOR - - - RICHARD KURTZ Fealures PHOTOGRAPHY LUTHER GEHMAN MARTHA HAVERSTICK ART CLAIR ROLLMAN ESTHER RESER Special Arlicles EXTRA CURRICULAR-JOHN IVENTZ SENIORSfDOROTHY YOST CLASSES-ROY BRUBAKER SPORTS-GERTRIYDE SXVOPE BUSINESS MANAGER - ADVERTISING MANAGER BARTON MARTIN HAROLD PLANK CIRCULATION MANAGER MILDRED WEAVER HELEN ROYER MISS VIRGINIA HOFFMAN Business Siaf ROBERT NELMS RO BERT VVITMER ADVISORS I I - - RICHARD WRIGHT - - CHARLES IIESS CHARLES GOOD GERALD HARSII - - - JAY WEBER CHARLES IRONS JOSEPH KLRTZ MR. J. HARVEY SIIUE asf. . I+ .I ,Ibm ,. C QU '1 I U PI The Faculfy XIII. .l. IIAIIYICY SIII'I-I Sl 1'1-,mlslxu I'mNrIl-xl. MISS III'II,I'IN IVICNNINII SIXTH Ilmmi MRS. ANNA l7II,l.I4IR I'IIF'l'II IIIIAIIH MISS NIMH' IIAIQSH If lil IITII GR.-XIII-I SS lx.-XTIIIQYN WANNICII 'IIIIIRIF 1IRAm'i MII. S'l'I+IWAIl'I' Ii.-XIl'l'IltlI I+ NI.X'I'III-TXIK'I'II'S - .'YI'IIIII'I'II MILS IIINIA II. IlI'I'ZI.I1III IIIIXII-I IC1'nxux1lI's MISS X'lUI.I'I'I"I'.-X R, IIII-IIIXI Unrxlx-:lu'lxl. Ilr:l'.x1c'l'x1r:x'l XIISS III III XI. I"IlI'fYlllCIIl II .-X lu' I':wv S The Faculty MISS VIRGINIA HOFFMAN HIGH SCIIUOL PRINCIPAL - SOCIAL SCIENCE 1 P, I I I X I MR. WILLIAM D. BURLEY MUSIC MISS ANN EDWARDS FRENCH, LATIN MISS MARGARET DUNLAP SECOND GRADE MISS MARIA K. BENDER FIRST GRADE MR. JOHN C. RATHFON NIANUAL TRAINING - PHYSICAL EIIUCATIHN MISS FRIEDA KNEPPER ENGLISH, PHYSICAL EIIUCATIUN MR. CHARLES FURLONG SCIENCE Paste Seven ,f A 16 Scpln-11111111 U1'111bu1- 11 1111111111-1' 2 N111 1-111111- N11x'111111111 T "N ,. 1. N1111-11111111' 1,1'L'l'll111l'1 11.1-1-111111-1 .lz11111111'v 2 .12Ull1L1Ij' '1 1"11111'11z11'1' 1"1-111'11z11'y 31111111 11 11211111 N 21 31111111 111- N1211'L'11 ET 31111111 lm 312l1'L'11 21 N1:11'1411 231 1-1:11111 Iii A111'11 I . '1111'11 T .X11111 I1 .X111'111Z. ,X111'1 ll ..,. 111111122 .X111'112N Maxx' 3 School Calendar U1 11-11111g' 111' S111 1111 '1'1-1 111 11141 1 , .......,,......, ..., ,....... 1 ' '111'111 S1111x1 'I'1-:11-111-11' 1IlNl1lLl .. A111111'11'z111 1'I11111'z1111111 W1-1 '1'111' S1-111111 P1111 ,1'11Zll11i-1LL'1Y1Il 1111'1s111111N 1111111 S1-1-V111 1 111'1 S 111111 111111111-1111111 111 S1'1111111 gX1.1l'1' 1'111'1sl,111:1s Yz11'z1l.11 11 1,:1111'11N11'1 1311111 Xl 11132121111- 111l11'N1 '1'z11k 111' 111' 91'11111w41'1' II1 .'X4s11111111x I y 1'11z111111i1111111111121111111111 111l..111 ,, ........ ...., . .. .,.. ........... , .. ,Xl'1'lX'2l1 111 81111111 1'lIIIlll11 I'1111-1111111 vs. 131-1'1is l'1111111y l'11z11111111111f11111 12111111 1 I 1111111111115111111111111I'11v.-XpN111'1z1111111l'11111111111 X111 1111111111 . ... .111111111'N111111 111111111111 ,, N111 su' 1'1l'S11Y2l1 111 N1'11w1111 1'I'2lII1i11l1 l11Qli11ll11 ANN 11111 111111111- 1gl'11t'1l1 1111-11 111 1 1ss1111 111 1211111111111 511 111111 1"111'1111511't 11111--1 111 1 11111 1..1111.1w.11 111111111 1'11111'111111x ANS111- 11111111 1'1111111 112151-111111 S11:1s1 111 11111'11 111111111311-1-11112211 N1-xx 111111111111 11121 1 111 111111 111--111:11 9111" Q A - 1 , 11.11 .11 1,1lXr1l'X1111NxI111'11'21111i1l111111111111 11111-11 111 1111 XII 1x11111111111 I .,,,,........, ......, ...., . I 911-111 11:11 31:11 11 , .... ,, .. ...... N1-11i111' l"111'1fw111I Aww-1111111 11:11 If'-211 S11111111 1i111:14:11i111111 '1'1111 111 N1-11 Y11111 W111'I11'- 131111 S1111 Sw , ,, .... .... ...,,,., . . . 11z11'1'z1111111'1-:1l1- S1-1-1111 N1:1y 251 . ,,,,... .. IC1111 111' S1'1111111 '1'1-1'11 X 51111211 1 111111111 111-1-1111-111 1'Ix1-1'1'1X1- 1'.1-1 1211111 w l X ' M fs 916 Seniors lll'1l.l-IX lZ1lYl-Ill ll1111'1 511111 ?lll1l Xfllli' ill 111:11 11211111-Y Y1111 11111111 h1-1' . . . 1!1211E 11111 1-1111111111-111 111 "Il11ll1." 'l'l111N11 1-my 1-h1-1-hs 11-ll 111 5111- 1111, ll-llll 111 1111- 1-111111111. 1111 Al2iI'1'll CW, 151211 111 l111 1-1:11-1 ll N:11111-11111- 111-1-111 up 1111l1 "ll1111 .111111"' 11111 C2111 1-X111-1-1 111 s1-1- 21 l1l-111111--1121111-11, lblllt'-1'j1'1l gg-11'l N111ili111g 111-1' "l'll'1'll1'lll' Q111il1- 21' 1-11. ll1-1- l11-ig-l11 ILS 1'1., ll: 111w,l 211111 l'I1'l' W1-lg'h1 1111! ll1N.l 1111151 ll1llll h1-1 111 11-ll11114 11-111111'1-21111ly. 1111-S111-1-1-1-121i11ly 11-111-ln ill 11111111-11111v 211111 l12wla1-1111111 11-211111-X. lE21sl11-1l1:1ll" N11, Il11ll1'Y 11111 llklllllj' I'111' 1h211. A1111 111- Alllwl 1-2111'l 11-v h1-1' 1:1l11111,g I111: N11-115 111' high -llllllllil Slll' has 111-1-11 lillilllgl ll111111- l'lk'1lll1lIllll'N 211111 1QI1-1- 1'l11l1 1111- 1h1'1-11 111' 111111' 11-111-1 1111111 ll' 11111 1-1-1111-111' ll1'l' 1111- 51-111111 lllilj. 11111 1-1-1-12111111 l'l'lll1'llllJ1'l' 'M-X1'1ll21 'l'1-1111111-.' 1h11 111-1-li-1'1'2111111gg, s11111111i11g l111s1l1111l1'. 'l'h211 11211 ll11ll1' 11" 1-1111's1- 1111 Zlll 211-1 211111 21 11-111111 11111-, 111113 lh1llyR h11l1l11', Xlll 11-llw 11s, if 151111111 111 1'2111111 li:1111-f111l11. 211111 ll4'lllU 21 1111-111111-1 111' 1111- 1-ll 14l11l1. K1-1-11 1h11x1- "1-ll'X.' ll1 111 ' ll1lY W1-1.111511lllll'lSAKl1Il1 ll111', 21 l-l'1l"l1l 111 1-v1-1y11111-, l1111- 111- girl, s1-111111' 111 l'I'l'fll- Illillll l!111'11 1111 El l'2ll'lll. l'l0lll'lllll'y ZH. lfllll, lll' 1'211111- 1'1'11111 Lh1 llllll' llall S1-h1111l 111 N1-11' ll11ll21111l lll his lll'l'Nl'1lll1l1l 1-1-211 Ah. 211111 111-ll 1l11 111- 1-1-1111-111111-rl Xvllvll W1- 21ll w1-1'1- :lurk wlth 1111111- 11111311 11111-sti1111f, w1'1l sh11111 1111- ulltlllllyu 111 s11-1111-15111 11i1h llh. zxllll how 111- 1-1-Ii1-V1-11 llN 1111-1111 111' 111111-5. l11 1111111- 1-l21ss1-S, 1h1-1-11 111-1'11 st11-111-1's-1114-11111-41111111. llllll' 11-211-h1-1-1 w1111l1l 111111111-111111 s1111l1-1115 h1-1'1- 211111 1h1-1-1-. 211111 111121lIy illlgllll 1111 K111, 111111-l1 111 11111- 1-1-li1-1'. l"111- 111' 1-11111-xv h1- 11111-11' 1h1- 21111111-1 , 2111111 1h1- 11111-11111111-11 111111111 111111111-v 1111 1'111'1l11-1'. .-KI1. 1h1- 1111 32111-1 l lll' m 21 1111-111111-1' -1I' 1111- 11-211 l11111l1 N1:11l', 111'111'111g lllIllN4'l" 11:1-1'11l lll 11111111111-1'21l1lv 11':11'x. l'lll'Sl, 1121111121ll1', h1- llilllllb '11 , 11 zsf-' ' 1 IL,lllll1'Illr Ill 11h1-11 1h1-y'11- 11111-3 S1-1-11111lly. 111- 11211 11111v11l111l llllliillf- .2'iV1-11 llx s2111111l1-5 111' hir S1-11S1-111' llllllllll' wh1-11 111- 11111xf 111-1-111-11 11. 'l'l12111Iw ll1'2lll-. ll111'l W1- 1-1111111111 1l11 11'i1l111111 11111 111 1' 1.12.1112 1.1 l ll,l,l1, 11111l'l1,ll A 11-1l-w211'1-112111-1-11 g1'll'l. lllllllw "1'1111111-1"" 'l'h' 11l h1 hz11l 1h211 l1111g-1-111-11 llilll' 111'1-1 s1111-1- 11l's1 g,1'l'2lll1'. 15111-11 1111 F1-111-11 211'j. 211. H121 - 5111- l1111-11 sh1-'11 S111-1111 21ll 1w1-l1'1- 11-211-1 g-1111111 111 1111 111111-1 S1-h1111l lblll N1-11' ll11ll21111l. 11111111-1' 111-1'1-1- 1lI1l 11-11-111-11 lilflj' l1l11- s1'11-111-1-s :1111l 5111-i1, S11 fh1- 11-1l llllll1,f!'llX 1111 11111- 111-11 1-111111111-1111211 1'11111'f1-. 'l'l11-1y111-11-1-111-11 211'1- h1111111'1-11 111' 111-r 1l1-11115 111124-IH. 21111l 1111 111-11 1-2111 1111-1-11 111'1-1 eh111'1h:1111l 11111111 LIN 11' 11 11 zu XYlll"'1'1l 1, 1111111-1' 1-2111 111211 11211111-1111111 121 4111111111 1111-111 111' 111 -1l lll1'llj.1ll 5111-E 11111 1111 1h1- v211'1111', SI11- 11111 l111l11-v1-1 111 l11-Eng U Nl'-'11 1-11-11 11' N111-1I1111-111 11:11-111-111211v 111 llll'Ill 111 -1 14-11--11 1-x l4'1ll. A111-11114 111 1' 211'1I1'1111-N, ll1'I' v1111-1- 1-2111 1111 h1-211'1l 111 1:l1-1- 1-11111 211111 11111-11-11215, .X1111 Ll- 1111- "111111l11-1-" 111 1111- S1-111111 11l:11-, 5111- 1-1-1'121111l1 llilfl h111 112111115 1'11lll S111-'s lbL'1'Il il 1121111'11l111:111, l'l'l'4ll 1112111 1'11'1- 1111-11111-111. Nl'1'lt'l2ll'A 111' h111111- 1-1111111. 21 l1111111- 1-1-11111111111-1 5111111-111 211111 11111- 111' 1111- 11111111 1'111 'l'1111'11 F1111-lg X1-11154 1'1111111-1'if11'1 111111-11111111 211111111 11111l1i1i1111s . . , 11's 1,11-1w1-1-11 21 111111111 11-1-1-1-1211'1' 111 21 1l1'1-xx 111-SILJI11-1'. 'l'h1- g,fII'ls thi11l1 lll1' l21111-1- if 21 13111111 1111-21 1h1-11 fh1- 1-1111121 111-511:11 1h1-11 111-1-swf, ll1-1 h11hl11' 1-11ll1-1-11113 1111- 11111511 ll1111'1 l1-1 21111- 111' 1l11-111 11111- 11111. 11111111-l'l 121111 11-11 .se -s e EVELYN PAULINE DUNLAP When we hear "Eve," we see a blue-eyed, blond-haired lass running around the basketball floor or swinging a base- ball bat! On October 5, 1921, when Evey was born, she insisted on coming to New Holland for her ABC's, but she attended Up- per Leacock instead. Determined, however, she came to us in her senior year, to be "Vangie," the hired girl, in our senior play, to be one of our home economics students. Her uniform in the senior play looked natural enough, you see. for Eve holds a job as waitress at a local restaurant. Shu-'s now trying to learn how tircarry six plates on one arm, and four glasses in the other hand! She's our forward flash on the varsity-characterized by her enormous dribbles. Don't forget to teach those same dribbles to your physical education pupils-to-be. Eve! Then they'll "get places" in the gaine too! MARGARET REBECCA FARRER "Bccky" . . . Oops, pardon it, a typographical error- "Pcpg" is one of the smaller members of the class for should we say "smallest?"l Qn January 30, 1920, Blue Ball noticed an added noise, and sure enough, it was little Margaret. Wishing: to try that voice in new surroundings, she came to New Holland. We certainly monopolized it at basketball games. With the samc voice she directed students the right way on patrol for four years, she sang in Glee Club the same number, and in three operettas. And don't forget the senior play. Ilow could she have scolded her little sister "Lois" if she didn't have that voice! Pee and her well-known "miracle shots" helped the girls varsity this year. A freshman class officer, a senior candy committee member were Fai-rei-'s extra-curriculars, She's an eflicient, neat ohice worker-she can even read her eu-11 shorthand! ILARD ROY GEHMAN He is the boy with the unusual name, possessing unusual quietness. lioin February T, 15121, on a farm not far from New Holland, llard decided it wasn't such a bad place- for he's still living there. He has taken Glee Club and Shop in thc past year. As to sports, he thinks, and well he may, that he gets enough exercise swinging a hay fork, or plowing, or milking cows. That's developing an art all your own. They say "participate in sports, and be taught sportsman- ship." Yes, that docs help, but we can take lessons from llard, and learn by example! He has also taught us to plan and think out our problems. rather than giving: up so soon. We like the cooperation he shows. And we are sure hi-'ll be cooperated with, too. lVe'd like to addgin ease some students who do not brine' their lunches to school don't already know, llard is an elli- cient candy seller. More of his power, more power for us! iv , 4 Paxre Eleven B1 I.l"l'lll'Ill lll'IllNl.XN Altlmrvugh hv mx-lzmlly nlwvxlft uv! lilu- it. "Hull" I Ihv "lmlv5"ut'll1v vlzxsx. l'm-ul".' llislmirllnluy -llllllllllj ll' IEIQI, Why Ilmwwllll hu- zwl lilu- Ihn- hal1x"f" ll mud ln' hlx -vlxvrllll-. mul Ihv hw! lmmwl' xmll nh-zu. lint hm- L'1ll'l'I1'S "wx IINSN Im: yvux lm-lx Niall, fln-lmlmg tm-xml. claw :xml lmun Vwvlu Hlliu--rs, hywu-Llzx :xml rvllllvl' play. llux mm lr wan' um sur. illglmlly. zu wsu hix uppm-mlm! ll lHllfll'l'4'1l hmm xh lL'ZiI'IIl!lLj' tw-lmlx. hut hv vzunv -'ut IH-I 11 1h hix avlllxll 5-nu' lxlwtl-:ull ln hix ll'lrLll'l', ln- vzxn hx' fuuml 111 :I gum' ht' .nhl lr'u11sm'N :A I4-xx llmlx zu hw g'l'l'2lbj' hzimlf, llllli1'l'1llg1' ullh zllllnlxmlmxlw-X rn hix I'nIln-11 limi lfurl uzxrzxgw- Ilmht Nlwvlx 3--llvwll. limi 1h lllill l'.lllIwl1llHllIIIL1llwlbliyul ymlw. l'll.fXl2I.l'1SWll.l.l.-XMKSUUII , llxnlwr,wp-alll-f111:x11.m1cl I-lznh-I-U1 lhn- will--I l-law, 1x llll- vlnVlx-halrvrl-mlcl-ryml lzul. "lil--will-" xxux horn vlllllllkllj' 231, 1922. Ill- always lllls :ul :xl.wwv'1' If' vw-lj. lun-Nlwh lzxxliul wulxlmll- thx- l'luwwm11b vx wut Ihw llmv hx- haul lfH'li--IZHVI lt' l'l1:n'li1- my 4111 :L Ill'lHll" I-14:11. zmfl kiml wi' llt'Q'll'l'lN In px'--lxqxlw :m5'll1ix1u'. luv slznmls uh, in gmx :xml Vw wuhl QZYVLXH1v!'.lIIHllwH thv -pl-l, 4ll4'liIlI1' lv hi- frllv hi' muy qllwtlnxx mn .-null Nwuywl. .Xh 'ul Ilxvrwhlx'pl1l4'4'l1l'14 wr'im1x.:nl lm-:Isl 1lk'l5Ill1ll wsu X wh Ihv hixxlln-llvzxll thmy llm- flrihlwh-x Qlmxlv, piunvng, Illll .mlrzull 'Ir hlhl lhl- hull ul:I:l hs- Nlflllx hw muh. lwux yrzllx ul lmgwlwllulll, lm- ht lvylhlf, .lpl-M1111-., lil.-U 4 hlh, -m-ln-vrzx. 1-MN play, 'lhxxn Vhwll Nvxw. lmxuhw- muh num. :xml -wlxlw' vluv xhw hymwmlvlzl lmu- lu-pl him ph-my lmxj., lll M lwl-mg pm :nw :xluuyx huxyl I.l"lI Xl ll l-'l'lJl"Yl1' ll Xllqll XM wrmzhlx h:nx'w gl YilIll'l'N 1vl,llll'lll1ll2l4'm's 1h Huw X-luv -1 lu- mwghl :xx 'ull ,hhx lhmh':.:lwwh, Orlulu-1 T. li'Z'l. Iv I. 1: .la X4-xx xx- Q-111. lu ,I mul- rxluml xxhj. hlx 1 'ul 1x41 lun-ll--tml: .nhl hal-1-lm!! .un-lw, llzx I4-ul 3v:x1'X Ht' lmxlll-llmll :xml flux: ri' hqxwlhlll m,l.v wi 1:x'lw1 wlwwllx Wx' rilllll ww- hwxx Nh. 'R-:uh null Q-' 11X-llwihf I':u'1!l1.xllQn-:lx wwf: ull ll zmyhn--1-, lil-u:lX,llxx:1y uhm- um- Ill NlZll'l w-wxug. lla- wuhl lvhl--lx -livll. mul-r-ilu luxxfvl Nhwlx -yuifx Illillilllg lhl-hx lhfuxfif n,ll1fL1-1 :lx l.'lh'I:+kIlvl1' lll- Xllmxwl thu- wlllvlx lh-' ul-':ll. nm Ml' nuwml X1wlXm:xhxl1lg1." lh lllx tum' yy-:mx hf'1n'm-ll, ul- 4-:nn wx' xxhul hix mwxmximi M my .mm l-lvlll 1-zzlvim llv n-:nm ll-ml ull thu flavlu-N lwlI,,11'l1 lhwlvll--zrmwxx.-:ulHl"l1vyl:xl'lm-vll Nlullh Ilix rwlvqx h- hw hh hlvzl Ml' xl uw--1. xml lwxtilxg' hmlx lh-411 h.- .mlx :'f lg, ll io, 7. .cc c cc e Bl.-Xll'l'llA JANE llAVl-IRSTICK "Hottie" is greatly discouraged sometimes. in that her birthday is December 23, 1921--only two days before Christ- mas! And that date makes her the youngest girl in the class, too! ller prize possession is "Junior"-her' Kodak. As one of the yearbook photoi.5raphe1's, "Juny" was never left hungry for a film. Hottie claims she's going to "pass outu this summer, due to "lack of activities," Herr-'s what shes been doing: Un the second honor roll consecutively for two years, president of Quill and Scroll: a member oi' the Girls' Varsity Basketball team for two years and Honorary Captain in her senior year: patrol. four yearsg senior play: runner- up for championship two years in tennis, edit.rr-in-chief of Town Clock News. "Mottie" is the poet of our class . . . and rhiel' tomboyf Hobbies? Her "shop" . . , a "retreat" she calls it, where she hammers and saws to her heart's contentg and she loves to speak and write French. Ambition? To learn more! Mottie knows-"it's the only kind of an ambition to have!" CHARLES HESS Our 92-pound "Hessy"-one would never realize that he is seventeen, but it's true. Herc's proof'-he was born on April 19, 1921. This "Better Buy a Buick" man was born in New Holland, living on a farm for six years. llis extra- curricular interests lean toward the business side. In the senior play activity, Hessy was in full swim: as property manager. There would be xi demand for potatoes, baked beans, or curtains, or even a stepladder-and Charlie corralled 'em for us as soon as we mentioned our wishes. Ur his ex- cellent chauffeur ability. He picks out a Buick, and is all set to drive the boys land girls! varsity basketballers to away-from-home games. Glee Club, year book staff, and class treasurer in our junior and senior years has added to his business abilities. Although we can't imagine Hessy loaded down with a heavy Winchester rifle fthe gun would be bigger than he isl 01' him staggering: home with an immense string of hsh, Charles insists hunting' and Fishing are his hobbies. Our slogan, Hessy, is "Seeing is believing!" CHARLES N. IRONS Horn January 24. 1922, Charlie is a friend of sports, In winter time, he retrieves, from mothballs or somewhere, his gracefulness, and goes ice-skating. He bought new skates this past winter, the kind with saws in the tips of the blades. These enable the skater to dig his toes into the ice to gain speed, etc. We understand, they worked perfectly for "Sid." They dug into the ice so efficiently, he couldn't lift his feet. 1After he picked himself up, he tried more rhythm . . . or somethin'!J But basketball calls the loudest to that muscular form of his. In this sport, he had a special knack of attracting the speeding ball to his glasses' guard. N0 casualties, how- ever. He's mastered a beautiful smash for his tennis serve, and uses it on the tennis team. He is circulation manager of Town Clock News. "Sid" tells us he likes "anything but hot mush!" Herels hoping you never have to eat any if thatls the way you feel! - Paste Thirteen - lwt1lllS liX.Xl'SZ 'l'hiN hziiil xwiltiiig girl vziihv tt: tix I'itvm Wwl Vliwtvl' tlttliiig wut X-'iiifli jwzn. Wt- it-:ini Nhv wxtx gui zivtivt- fttitlm-lit lllt'lt.1!i.lXlI1Q Ixw yt-:iw .it luzixlwtliull ztlitl xwullt-ylmzill. in zuitli- titm tw twiim- 'it-an til Ziniiix lit-l'iviw high wlitmi. wht' :ttts-iltlt-tl tlitmh :it livin-i' l'itvxitlviiw, llt'l'lllllIIlUXYl1. Wt--t lhuslivii. lligii Mawr. l'zwIi. mill iii 3llk'lllLl'2lll. This :iii-viiigg' zihnut hm tliwt-tl ht-l' VXIIH xwiit, :mtl -ht' vztii ht' fmiiitl :lt iimtll. lzutii- luhg. Nltuiiig zixxzxg, tm: ht-1 "l.' uhh--' t'.mst:uitiii" tn- whit-- vtlivt xlllntvrl. Sh- hzix in-vii wnnptillvtl tit mztlw Nztrritiw- in with-i' tit ut- ttml Nm lltllhmfl lligh. lht' Illlllll thing wt- rt- lllltllilllig' ul Nht- haw tw gt-I up Nt- vurly in thv iiitwiiiiig to wiiit-, You tt,sii1t't- xht- Iivt-4 tiii ll Igiriii :xt N2ll'VtII1,Sl'll' must tlrivt' ht-i iV'II rut' wvt rt llttwllllll. Yzxwil, hiv htiiiil Wit lui-I luvliy . . . lllll fhi- waiitf :ui t-tlticutiuii. IHtll'lllIl2.l' slot-p ui' llHIlL'l Ibm ix lun-N in waiitlt-r 'rtiimtl tht- l'1ii'm laxiitl, htiiitiiig' wiltl in-rx zuirl twwllwtiiig: lwtlitwtlit-5. Ui Nht- pix-t'vi'Q lvkllllltg' tw ultl zu littlv iiiivrv tt' "limit living." ,lt1SlCl'll lil'll'l'Z lit-tt--i' lmtixxii iv "Jul-" .ti 'ilflltljlll this 'wxlwuiw wlit-.L X-lu th1ii't xxziiil him" lzttl xxxts lmiii Sviitviiilwi' T. lilil. Wht l'l'X't'1 pvzxw anti tllllvl .iw suiirtimit-tl, .ltw isift iirvw- tiit. Thu- liittwlmiig til' thi- vlufs. lui 1iax'tit'1putvs in gli-v ulilb. ' it clit-situ, :mtl hziml. llc plays tht' trunipvt t-xuvllviitly hvk 1 pxwiiil ul' that lit-ni, tim, lik hlf prim- Iitlxivixltilll .fXt-wiwliiigg ln .I-it-1 uppt-ax1'aiim-. tailwztyx nit-at, nit-vixtit iimwl' .tilt lvl' plan-tw mit- xxtiultl think ht' lx tht- "lmoltxx'tviii1i' i iw. lliit iw! -ill Jin- plztyf insulin-tliull twzxs tni thi- vzirwityl whiill. at litth- !i'l1Il1S.1l!1tl wzts ai ixwiiilmt-it tit' tht- fimrtf titili I-vi' mtv xt-ar. ,hw wa, H11 lhv t'i1t'L1latit-ii wmmittvt- ht' IA-tiiiiiiiif. :if wvll x in mt-inlnvi' ul tht' hiisiiit-ff 4-ml ul thc' Svliioi' play. Svltltrm St'1'IUUS. 2llXk1lXN1l hut til' fun. ,law is tht- film-1' lin- ing' tit t-xt-it llllllx :tiitl gmiiiiiy vlwtltl itiwitiiitl wlititll. 'l'lizxiilv litdpx, .ltwf lllt ll.Xlilb St'tl'l"l' lil'li'I'X 4 Hui vlztw iitiiiwiiiziii thzttk Ihck. Why'Y Wt-1l,5.,u it-tt Ht xxztx zx llilllltlllllilll tn., 5t'gil'4. ax lil'lll4'IHH1l mtv, mill viii t iptzuii thir yvzir. Quite' :iii zlclx'zx1it'v1m-lit! l'lwi'y :lay , , . uh if lwlliiilig vviiiv yrsttiigixtwi' :tcitws tht- slim-t. lilwllt-t'l1iii,1 him tmm all rlztiigvi, llirit tim HtlX'2lllt't' with ax hzislwlliztll zmtl lmsttlizill, tml. llt playa-tl mn-. :mtl tht-ii wi: tlivx'ul'sit5',:ii1fl livlpvti tht- .I-Yvw ' 'lf fl2U'll'1l. lll lllff Jllllltbl' yt-ax. llick turm-tl rlvlmtt-l', whtlt thu yvzn' ht' win thi- pmiiipu-i' for our sm-Him' play. lln is -rm-il :iii tht- t'4llltll'12ll stall ul tht- yvill' limili, tml, limi: July 35. Itlil Dick has livt-cl in Nt-W llullztntl :xii hix lift-. Sttitljiiiig' ix at htuhhy with him. just as sl1trl'tr-,Slillllp ttwllt'L'lII1g'2lllll uirplziiit- nitvtlt-tiiip. llicli is lift:-Ii tlititigght til' us ln-iiipgqtiin-l.lzt1l wlwxi hm- gvh Xtartt-tl, hv ix wturst- than ull tht- htmyf put togtftlu-l', and haw xiiti iititicvtl huw tiI'tt-ii ht- ii mi thut lmiitwx' will llnwt'vm-r, tht- 1t'lvtri-it-ivvliiwx:mil IlllllilllYx'lll'll2litlIhlll2lXL'llllll1l2'll5t'lltrUl l lift- will aiiiw-lx' vziirx' him nn iii his t'iitui'v vt-uiw l':n-.- I tturtif. n 1 YAY .ne e , 1 BARTON MARTIN Born in Goodville, on .luly 14, 12321, "Hart" made up his mind that he might as well come to New Holland High. too. He did. and what a problem he was to the teachers! What? Oh. they continually kept calling: him "Martin Rarton' or "Martin Martin" or something. After innumerable eorreca tions on Barts part, they finally learned. This lad has the queerest hobby. He just loves to navi- trate a tractor, Luckily, he can meet his wish. since he lives on a farm. But there are other "implements,!' too, that ha- ean drive. The little Ford milk-can truck. for gi rough ex- ample ivery roughl. A more smooth one-the liuiek! He certainly drives it. He sings in Glee Club, and one can often see llart showing the educational films to the classes. One habit of his-'he talks quite fast when hi-'s excited, as fast as he drives the lluiek! ESTIIER ARLENE MASER Ah, "Moser," the New Year's baby! She disturbed the quietness of a certain New Holland farm on January Il, 1921. And her voice still plays an important part in her activi- ties. What would our boys' basketball team do without Moser's cheering' them from the stands? And what would glee club Qthree years! have done without her? llonlt forget the two years in operetta, either. Towards the end of the year, Moser and varsity basket- ball got along just fine together--she played guard position. We admire her truthfulness, too. One game, someone knocked the ball out of bounds. The referee was sliprhtly puzzled. she didn't know exactly which girl knocked it out. Moser aided her, breaking' the silence with: "I did it!" And so New Holland lost the ball. Moser's blush is as conspicuous as her yell! The Usaleswoman talent" crops out every now and then in Moser, especially at basketball frames with the senior candy boxes. No wonder we sold a lot of candy! HARRY MATTIS "Mike," that bashful, quiet boy, still lives in Churehtown, his birthplace of September 18, 1921. In spite of his height, Harry's really growing upwhek 17 now. In his "dear ole school days," Mike participated in the Christmas and Easter pageants. As recreation, he loved thc baseball games the 'tlittle red schoolhouse" had organized. His blue eyes match his soft, muflicd voice-and, because of that quiet voice, we can't understand why he can't shoot the deer when he shadows them. It certainly isn't due to noise! Fishing, trapping and hunting are Mike's hobbies-we don't doubt they always will be, too, until he catches a fish! But he is used to teasing by this time, and he let's everyone get away with it-showing us the good sport that he is! , Page Fifteen P1 1 1l11ll1'I1l'1' X1-11.315 W1- 111-111-11 "1I1111'C' 111-11111 1111151 111-. "Y111'11-11' 11 1111- 11111-1- 11' 111'1-." 1'111 11111- 11111-1 111111115 11' 111- 11'll1 111'11'1- 111 s1'l111111 11111111 Y111,-'11111'1ll1-1 lil 11 1111111lQ. 112l1'li2l1'11, 1'l111'l1, 111' 1111 11111' 111' 1115 1'1i1lIl'1'N 11-11 1-Q11 11111-lvl W1- 1111111-, 1111111-1'1-1, 111111 1l11-1'1- 11-111 111-11-1' 111- qggf 111 111111 11'111'11 11'l11'11 1111111l1'11'1-111111-1111111 '1'111-1 11112111 111- N1-1111111111-11. 111111 11 1-111111 1-1111111111-1'1x1-11 115' lllx 11'111'1'. 111111111l11111. 111111111 112111.81111111-11111111111111111411 111-! 111-11-1111111111 1'111'111-11111 111111- '11 2111- 1111 11111111-1 111 1-1'1-11-111111g' 1111' 1'11111'-1-. 11111 21lXK'2lj'S 111. -15111 11111-ll 111- 1-.111 11-1111 1"1'1-111-11 111111 1111- 11-1111 1-11'1111 111- 111111- 1-111' -11-11. 111111 1511.1 1'1-11 11111 111 1-111'11111'11i11111'111' 111-11 11111w1'11-11, 11111 -111 1'1111-1- 111111111 1111 11111' 11 111' 1-1-111111111 111-1111-11 114 11111 111 11115111-1111111 :111111-1. 111' 1s 11111- 111' 11111X1- 111115 111111 1-x1-11-lw 1111 4z11i11u'. "1'I1'1-11 11'11111-11111-N111 1b2l1'1IL'1l11l1l' 111 Nl14'I'1X, 111-11111- 11111 - 1 111113 1'1,111'l-'tlllll11X'1C111.Y WI11-11, 1111 111411111-1' 25. 11121, 11 lI1'1-1-1111111111 1'11111111' 11111 5111---1-11 111111 11 111-11 lillllj' 11111, 1111 11111- 1'111111l 11111'1- 2111-5x1-11 111117 C1111' 114111111 111- 5111111 1111 l'Yl'l'1ll'111 111151-111111 111llXL'1', 11111' 111111' 111111111 1111111111-:1111 111- 111 El 111w 11111111111 111111. 111- 11111-s11'1 111115 1,111N111'111111l .1llN1 111 111- 1'.111 11111 1111 111111 1-111-1151 111111 1111Q1-111111 111- 11--11 11 11-111-1' 1111111113 1111- 55111111-. 111 l11N X1-11111111 11-111'111'111g'11 s1'l111111, 1'1111'111'11 XYZIN 1-111 11111111 1'-.1111 111-1 1111-,111l1111, '1'11iN 11-111'. 111-'X 111 1111- -1-111111' 111:11 1g111'1'lLIl1, 1'1111"f l1111111- 1- Il 1'.11'111. 11Q 111-'Q 1111111-11 111 .1111111'111g 11N 11 . , . 1111111 .1 1l.11l1111-1-11 1111111 111 1111- 11111' 1111111. .-X1111 1-11-1111111 111111111 111'1-111! 1111111- 111-'1'1- 111111 1111g1Q'11- 11111411 1111-1'1-. 111111 111111- 111111 11111111 111' 11111 .111 111-1-.111Q1- 111' V1111. 11111 111-111 1115 11 111'1111'111-1-1-111 11111: 111111: 1111111-1', 11111111-1 1111 1'111 1111111111 1-l111111- 111111111111 1311-111'111. 1Illl.l2l11li1'. 11111111: 111111151 111211lN1'11111- 101111.1111111111I111,111'11,XX11 W11111 111111111111 111111111 1111 "l'1:1111111-.H 1111-1 11-11,11.1 1111111 11--111 11'1Il1 1111 11131-11111 111-111111-111 111' 1-111-1111X111, 111. 111111111111- 11111111 111 Q-1 I1X11111g 111111 111111 111 31-111111 1-1111-111 11111' 111- 111-1'1-1 1'1111-111-1:1111 111', f111111-11111' 111124111 111- 11-11111g 111111 111111 1111-1' 1111 "-1:11l1111u4' 2111 111 :1 11111111-1111111 y111111- .Xll 111 1.11111-11 11-111 1111: 111-! 11 11115111-1111111 11111111121-1. 1111 111 11111111 1'-111 -111111-111. :11111 1111 111111111 1111' N11'11,u'u'11-I if 11s11i11g'. 1-XX 11 1'1 NK 1-11111 1-111111-11l111's. 111- 1111: 111111-11 1S11-1- 1'111l1 211111 S-11111. 1111111-111111' 111. 15131. 111-11i1111'1 1'1-1111f1- 111- 111111111 111- 11 H111 111111 1kZ11l11'1" 111 M11111, 11111 111- L1L'1l12lll1 11'11N 11111- 1:11111 .1 1'1-111' 11111 11111- 111111 111 11111 11-111111 111111. 1'l11111111-F 1111111111-1121 .1I' 111111111-'N 1'l1:1111-111 11111'11N. :11111 1111111-1-.11111111N111 lx 1111'1-1'-1-111111123 1-I1'1-11111111111111111111111'111-1113 11 1'111'1-N11-1 X1111I'X 11 1'11111111'11. .X1111 111-'11 141-1-11 11-111'1111111', 11111! 121111 N111--.111 in ESTHER BFJATRICE RESl'Ilt A New Holland baby of September 17. 1921, we can re- member Reser from first grade, She was even a wizard then. We used to be given words called big: "fifth grade wordsf' Well. Reser expressed herself in "eighth grade words I" And ever since we can remember, she has been drawing: ladies, and dresses, and hats, and shoes! Even a few land- scapes or just intricate designs. From those first grade simple lines, she has developed a real artistic talent. She stunned the teachers in the process, though Rest-r would draw while discussion was going Ong so, as if all wrapp.d up in the fur cape she was drawing, the teaeher's voiri- woulfi spring to her ears, t'Esther Reser?" And to their stunned surprise, she'd recite the answer as quick as a llashgshe couldn't be caught! So Reser has taken art every year, and we hope sht-'ll get to use it as a commercial artist. A studious girl, an honor roll name, a girl who isn't afraid to express her own opinions . . . that's "Esther Beatrice Ri-ser." CHARLES RICKARD Since the senior play, when he was father and policeman, Rickard has been "Poppa" to his associates. The truth is, he's one of the youngest boys in the class. This "six foot two brain trust" is the capable and worrying editor-in-chief of the yearbook. and president of the home room. "Charlie" joined us at New Holland in our Junior year and since then has been continually carrying a heavy schedule, mostly sciences and mathematics. Even so he doesn't let his schedule get him down, he's the "perfect report card" type. Charlie was born near Cairo, Nebraska, May -1, 1922-so, most naturally believes in the saying, "Go West, young' man, go West." He "goes home" instead-with two armfuls of books. tHe should have a traileizl He plays a1'ound photography and ping pong, and is handy with a rifle. Here's hoping: you hit what you're aiming for, Charles. CLAIR ROLLMAN A natural-born artist iborn, by the way, June 10, 1921p, Clair's ability was made very useful in our year book. The front page is one of his creations, he worked on the ar- rangement of pictures, and at anything with the slightest phase of art connected with it. He has feed greedily on art here at New Hollandg he didn't get enough at Western School, he claims. Clair's thick, wavy hair, and handsomely-shaped nose, certainly make him look like the artist that he is. Whenever he hands in a homework paper, or an examination, he never fails to print in a very fancy way, the name of the subject and his name. Two years of that fast-moving game of tennis has occu- pied Clair. Only it isn't fast-moving anymore if it is up to him. He is the best player we've seen that can go so slowly over the court, and still win. What does he enjoy doing most? Playing the banjo! Pane Seventeen li.X'l'llI,l-IIQX S'l'Al'l-'I"lCli lin-1. ik lwluzny 113. Wil, ww lmww II14-5 muxi lluw lxIl'lXXll xxl1.1I gl tual- lmxlwllxzxl, Qll1lI'tl 5l2lL1ll4'1 wuulfl lu- lu ln-I wul-rl jwzalf lll-r l.,lw'l:xll Zllvlllll, l1mx'vv1'1', lx wum-wlmzll limlllwl, -m LlIllllllN Slu- .ww Nllzllm-w :x lllilv. play- lm-111115 mm uml ilu-ll. Wlu-11 flu xxzxx ll llltlv Int, xw llwL1ul1t wln- llllll g'l'l'ill pwwlnl-lx ffl' lwmu za nl'-vl 111 Wlu-11-lm-Ill'lwl-1h-lliw:le-wlopv ul Ll wx--M 1111ul.1l,.-al.-lx-,Jul gum- 11 ll1'I'1IXXl1 l1l':u11l ul' plllf. lllla Mill- xxlliu- Iuxllx 1'1w:m lhlm- I'-vuml vlmm-ulznlv wzli'vI'Srl XXX- rlwlfl lxlwxx xxlu-Iln-1 ilu- llllllw l'l-mwrml -vu' 1101 HH- llzlvv -1:1 elwlulvlxl, Nun, xw'x'v llwlmlvll flu' wulllnl nmliv u murr .':qu1xlwl-- N-l'r'vI:nl,x. AXlIl1 vuyh flu- mu-xx:-N llllll- crwllt, Smut? lm Is -mv ul' ilu- Inu lyplslx IM' 'l'fm'n Vlwla Xvws, :mul IF f:1ill1l'ully xlzlvznu' ilwllj' muln-1 Ilw lrlllwlm-xl ul' llu- wlnlm-1'n'i:1. wl11l'w SI11- lun lu-1-xl su ilu-l-lx-11115 ul'upx-I1-ll:xS.ulfw Ill patrol Im' Ilnw yvznx. lll-14-K lwlnrxu than Sllllllllilllll ul' XULIIN ll'1lll'L'I'llll'N "Sur- rn XX. HAHA Hl'II!'I'lll'lll'I SWUVI-I NX llh lu-1' lm1g4,g,gl1mling fu-pw, ln-r llllllflliil lwlgrlll, and lim lu-pl-mluwll waht llm-, wx- I7lK'lllI't' "Swupvy." Slum- much IHIAUI-t'I'F "'I'xu4l3'." Nl . . . Txucly lub p1ll'!iL'ip.xl1'1l in ups-lwllan. gh-v rlulss, lllilllk' l'4'UIhlIl1I4'S ulzxww, ami rzxmly L-mnxnilu-vs. .-Xlllmllglm shv can play I'm'xxal-nl, :uni smlc tho nil-L-st show with ilu- 14-mt vtfurl lu- 4-vu-I saw, Nlu- pw-I1-l's lu-ing' ilu- lixm--lu-vpvl' fm' ilu- girls' vauxily. Wv lllw tlu- U-1'ym'1p:1l1zxl p1wwul'lJ ul' Swupl-'N . . . "Win-rr Ilu-rx-R Il Sxmlw, ilu-rck a l'lHl'I'l'I'l" vlllllilj' haf lN'l'I1 Luz nlllvil-nl um-lu-1 lll ilu- utllcm- marlxrv L'ULlI'5L', Iypllljl. ditlmmg llwiug' Llllyllllllgf Qluk asliwl lu dw. llvx' stuclu-5 lulw' lim-I1 lmill 2ll'ULlIl4l Iln- vuxnlnm-I'1'iul wvllrsv. fm' that is llvr vlmsvu pmlwsxuxl, II:-1 lylllllg' llllllllj' p1'm'ml vvxy uwful III lllm- pwpzx1':1i1u11 ul' IA-1-11111115 main-1'1ul l'u1'llu-p1'il1tz-lx WHI1 lu-1' .mn brawl nl' pg-1g-gglw, qxml hm- .mn quu-1 mm x. flu-'ll 2llXXZljN luv lln- NZIINK' 'I'!'111l5. S'l'ANl.l'1Y'I'l'1'li A lug xxlww 1,u'm':xll5 xx':lx'y ham wvulll11'l luv vmwlm: nmlv. ix lm-xy wlnm- UlNt"4l'ilL'lxs urullllfl lu' xlllpzlwxwl. gm lfllgg- llxlm lzul Il1:1l'Q luvll. Ym-N Nu. hum llkuxt llnllll-pwl. l'l!lj.1l2lIl4l :xml I1-4 nan nut Xlwl lwllm ln- vzum- l11'l't'.lI'j1IIQ In tzmw lmxwl-N, wx' Nup- pw--v . , . U1 ilu' ll-lsfl-N lilllllllg' lmnf ifl: gm" -Ml ', 5,1 - 1 zs'-1, --mx ll rlulul lznlu- llw lung In :lisa-un-I' lux lmrmsl111v:n-pluyillg' xlllll I1 ll lm lm In xlllx lux ' llllll ml lil lullrnll llxl lx gllml llmlgiug ullrluml lln- lwzlskrllvull Ilmrl' yawn lwuk wln-iw ln WA- 21 ww-11ml zxgw. :xml nlml lmn all ilu' uppvlm- n-ml ull llu- Ilmn: ll1s lmlmlry. Im-. wzw lvzum-rl as Nunn as lu- :nl'1'ix'c4l. 'l'urlx rlrzmw -lxip mr-llxlx Ill vlas-vw. :xml luullmls Ihvm nulwimlv ui' wiwul. Sum-v lu-1 ll':1x'vl1-A lnzu-Ii :xml ll-rlll Nunn mlm-nl' ull! l'l11g'lz1ml, ln 14114-xxx llu- llllllllklr :xml ymrtlmll-5 :Ami ullrlmlx ul' shilw -iufl lllxn- hw lmmw tlu- num-Q UI' his llltllllll-llllfilll. Ilul. ln- xxx-n'l MU' UI' ill' l'x+'1'll ll-I' :my whip. wx- knuwl lllL'l1lL'Ill.4 ally ln- lf lllw lu-'fl lung rliflznm- I'llIH!4'I' In 1-111' truvlx tm-um, l':rw l-Iwlull-vu ea M1I.Dlil'IlJ DOKOTIIY W EA V El! A Churehtown lass, born January 17, 1921, l'Mit" is ab- solutely the quietest girl we have ever seen llwlthel' l'lCal'dlJ. Maybe it's because she is the A-1 lady type liar from a "tom-b:vy"J very feminine, and extremely shy. Hut those excellent ehziracteristics don'1 eramp her cheers at the basketball games. Not on your life! And, although she isn't on the varsity basketball squad, she can play. Mit learned 'thow to be a housekeeper" in one year of Home Economies, Two years, with a brush in her hand, she took art, while for all four years she sane' in music groups, As hobbies, Mit prefers reading, hui she .inioys hiking. too. She loves the Churchtown 'thikahlm-" valleys-there she can try out her camera. Every noon we see Mit hard at w ark selling' candy. just as she did at our Farmers Day stand. Sha-'s a hard worker and deserves all she works for, JAY WEBER The name "Weber" brings a tall, husky lad into our vision. Then, from the corner of our eye, we can see that basketball haircut of his. We believe he has less trouble combing his hair than any other boy in the class! "Web" has participated in every sport and in glee club from four to five years. An asset to our varsity basketball, he uses his brain and brawn land eomt'ortahle haircutll to good results. Web's baseball ability is next in line, then woodworking, track, and tennis. He spent his summers in doing' outside jobs to develop his muscles. Ht-'s a swell high- jumper-and you should see him in the shot put! He takes the shot between his finger and thumb and plays marbles with it! At our farm show ice cream stand, Jay's voice was heard above all the others, helping in our work of raising' money for our educational tour. Maybe he acquired some of his tire from his birthday month-July 29, 1921. JOHN ROOP WENTZ When not in a French book, wondering why he can't learn the subjunctive mood lmaybe his birthday date, March 23, 1921, was just opposed to Frenchj he is bent over a drum. The one difference-he likes one and not the other. He just loves HJ to speak in French-he can't see himself, how his tongue manages to get untangled again from those French pronunciations. Have courage, John, you still have English. His one year of gflee club, and band, and three years of orchestra, rather tip us off to the fact that he's musical rather than inclined toward sports. The part of the "soda- clez-k" in the senior play, wasn't hard for John-he's an ex- perienced "soda-jerker" from 'way back. The Leoninus starl' captured a little more of his spare time. We've always won- dered something'-can John get excited? , Page Nineteen lltllllilfl' ,INIIN Wl'l'BlICll lll vaw jwll Villll l1't'llpfIlIZt' that llzlllli-. lt IS tht- Nllllll' ax ltlxzf' 'l'altt- a ltmli at his st-llll-l' hatl his Ililllll' ix 1H'llllt'tl I vlt- 'll h lll l u t'2iIl wt- lll-llllltl that llltwllrl llllll' Slll2llll'l'UIi tlvt-l lllx tulw-lll-alll. Wt-'vw llftt-ll wlvlltls-l't-tl llllttlll that lllL'lill2llll0. lll- rlul-Q gallllll kll'tlllllll tht- llzlflu-tlxall tltvlll' ul' hast-hall livlil. llut lll- lrll t t-will-tly tllzzy. lll lat-t. thzlt Qllvw,lllllg1'stl'ltli-uf lll- ' tulltlzltllt-tx llu- 'Allin-li." Flllll' yt-urs ul' llIlbl'lJ2lll lllltl tllrm- tml' 2l4lxt'llb2lll, uw- tlllfl ltlxx ct-llti-l't-tl Zllltlllltl thi-sv tm- Qpurts iut llt'1lml4'Nlll1lX lt-llllif :mtl wt- lu-al' lu- was Clllllllll ll plug' pivllg. 4- lllllll Nl2llk'll lll. lll!! at Alult-ll tlltlu llYlllQ lll X:ll'x'tlll'l lll- llilllll'2lllj' Xkllxllll a uIll2kl'lHlll iilltl L1'l'1lyl'I'N Lllllll hla lllill' lllall j1'1ll, lllll lll'N vi-l'tz1llllx' lllllrlt- ull lui' llwt tllllm-. llll'llAlilt Wllltilll Will ll ul- Nil lllllt llilllltt :llltl that tit-ly lliltllilay tlall-. ,lull tl lll I it llllllil Itlltllx txutlx xxlllt ut thilllt ut' t' t t'i ' .' 'z '- ' ll'S. as- l-ltxltlt-lll. lll'I'llZlllS. Zllltl lllS Ellbllllj' lu t-:lily llut llZ1l'll1llllt'lll2ll'y pl'l,i-t-lllllw lll lIll't'llIllJ,'S, lllr Illllllll' tu t-all lllltl l'11lltlllk'l lll-l-tw .llx 1-ll-tllt--Xptllful-tlln--lll--lllt-lll ulass llll'l'lIlllIs lltili lltv M' 4 Lll2lI21l'lll'INllt' -ll' thi- xt-llit-l' l-law 1tll't'ltllllL1'tIll llillllt' t-:ll'll.-. ill- xltzltlllllx. ill' lll-llllalltxl tllg slvllli- llligrht Lhlllli til'st lll' ltix llllxltl-tllglll l-gllll2llllk'X, lm-lik ltlt-gl ut' ll1lSlil'lllZlll 1-lllplluslzt-Q llillllllll' lull-X, zllltl lu- t't'l'l2lllllj' lillllwf huw lu lu-l-l lhl- ' 5 lll , Ulhl-N will wi- lllltl at a trzlcli lm-4-l, Ulm-:1l'illl: tht- hal' at l tt . .I lllt-lu--1 lll tht- lll--'ll llllllll lll-Q tht- llll-'lll-Qt lll--'ll lullllll-l --. - A f-. ll lllt' Xt-ll-l.ll, Still 4'llll'l'N l'2lll llll'llll4L'llll1l ai :l hav-hall play- l'. ll- t-xtx xlt-ulll: illlll lll ll llltft-l't-llt lluht lllllll 4llUl'iN. tlltl t'illl Nw lll- llltlllt' till llullill' lwlllx t"lll sw- llilll lll --'lvl -1 - tlulu. ul' :lf llllsllli-xr llllllllljjvl' ill' tht- wi-llilll' play. lltlt tlll irlf wt- llilll :lx .1 lllat-li-ll.xil't-rl, llllu--1-yt-ll. lllllft-lllzll'-tigrlllx-ll lll-:ll'tlu-ut" l'Ylll lllllllllll lv- lu-vt-l' llutit-l-Q tllt-lll. '- ' ' vvf ' lltllltlllll XUSI .-X llillll lull fill' ht-l' til swallow is tht- 'iljt1l'lblllj','I Sli- llll1t'h pls-ft-lf "lMttlt-" lll' "YtlStit-," in wt-'ll llll-asv ht-l'. Ytusllt-. 1 r l1t'l'll lll llltltz, ,-Xprll El. l!P2l, ls Ullt' ut' thc- must avtivt- LQ'll'lN lll lhl- t-lan lll-l' lltllllly, Nlmrts. iw t'2lSj' til llll1ll'l'Sl2lllll. Sill lll-ljli-tl lll tht- tt-llllix ltilll'lllll1ll'lllS thl'1-t- yi-arsg shi-'S a varsity llaxlu-tllllli jjll2ll'll. illltl flu- call Swim ln-alltifully. Shi- is als'- ullt- ut tht- slx t'llZll'll'l' lIlL'lllllt'l'S ill Quill Zllltl Svlwwll. Zlllll wax -lll-lt-tl Ntlt'l'k'l2ll'X ul' that -l0lll'll1lllSllt' lIl'Ll'lllllXkl.ll4lll. Shi- ix a lllt-llllwl' ul' tht- glut- club, patrol allcl tht- yt-:ll lluult ftall. illltl lf lll2lll2lg.l'k'l ul tht- callcly ctllllllllttut- lll tht- Svllf llll tlasf. alltl :lfslxtallt vllitill- ut' 'lllwll Vltlck Nl-ws. ll-sllv u zu ill llu- L'.lNl ut' tht- ft-lliul' play, tlllL'l'l'll1l5 illlli llllllli- t-vllllwlllics vlasst-r. Shi- wul'l4f tht-l' llillllt' Ull tht- hulllll lull lll-lux ill ' lu lllx ul IXUIIL llllli ilu lx l 'lll lltll l':ll w 'l'u-v ihllt' '.""'-' 'E xi 'Z-Wil" . llx Y 56, 1 , 1 l l ' f X l The Senior Class Play QWWB THE CAST John Sherman-the father ........ ..................................,, Ethel Sherman-the mother .....,..... Bernice Sherman-a daughter ..... Charles Rickard Grace Cooper Margaret Farrer ..- ....,.......,.... Charles Good Martha Haverstick Luther Gehman Harold Plank Dorothy Yost John Wentz Evelyn Dunlap Helen Boyer Ray Sherman-a son ....,..................... ... Lois Sherman-a daughter ,..... .. Herbert Hayes-a cousin ............. Grandpa Sherman ..................,................. Lynne Dryden-a girl friend .........,,...,,,,....... ........ Vincent Berger-a boy friend .............,............................., Evangeline "Vangie" Ross-the hired girl .,.............................. Arilla 'Temple-a nosey neighbor ..............................,,.............,....,.,.,,......... Prompter - Richard Kurtz Dircctress S Miss Ann Edwards Herbert Hayes, the rich cousin of the Shermans appears at the Sherman homo dressed ag 3 tramp. He is given work by Vangie, the hired girl, and Mrs. She1'man. When he fails to arrive as their cousin, he is suspected of robbing a payroll in Mr, Sherman's precinct. The interests of the family is now focused on this event. However, Lynne, Bernice, Ray, and Vincent Berger are more concerned with the mystery of the tramp. Arilla Temple, the neighborhood gossip, delights in the ex- citement, while Grandpa Sherman would rather sleep. The robbery is solved when Lois borroyvs hm- brothcr's camera, and accidentally takes a picture of the guilty party. The curtain falls on the group as Herbert consents to finance a garage for the Shermans, while the rest rejoice over the happy ending. Z. -f ,H--q,,,, 1 -- Pam- Twenty-one 7 - Y --- --- 7 --- V ' 1 PI 1 Senior Inieresis L4 ,4 I 1.1. 1.1 ,, M Senior Inierests "' - Parte Twenty-th ree 1, T -, i 9 , ,gf -H Autobiography of the Class of ,39 YQTB As fri-shmcn, our group timidly wandcrcd in and out, to and from our classcs, tinding our way through thc grcat muititudi- of uppcrclassmcn in thi' full of 19215. Our class was composcd of tiftyom- ini-nilicrs, and was diridcd into two scctions, supcrvisod by Miss Caldwell and Mr. Dissinfcr. Rohvrt Young, a in-w stndi-nt, was clvctcd ircsidcnt, with Mar- . ls l garct Farrcr as trcasnrcr and Dottic Yost, sccrctary. A dog'g'ic roast at 0vc1'ly's Grove was thc solo function. wc hikcd to and from thc Ltrovv, with thc two class advisors as chaps-roncs. With our numbcr dwindling' to thirty-scvvn wt- coutinucd our climb thc ncxt fall as Sopho- morcs. Thc class leader was Robert Young, with M r. Furlong as faculty advisor. Skating: partics and a doggic roast wt-ro thc social cvcnts during thc ycar. A stcp highcr and wc rt-achcd our next to last ycar. Our .lunior class was incrcascd by two and di-croased by thc samc HUIlliH'l'. Mr. Furlong is as our class advisor. The bcgzinning of cooperation was visiblc during: this ycar. A stand was conducivd during' thc Farm Show and toward thc lattcr part of thc ycar, we arramrcd thc Junior-Scnior Hanquct. This was a hig' rcsponsibility, tacklvd and downcd with succcss. As a farowcll to otll' .Junior yi-ar. wi- gatlicrcd for a picnic in l,ong"s Park. Although it rain- vd soon afti-r we got thcrc, thc cats wi-i'u good ami the cars dry. On rcturning for our last ycar wo found somc familiar faccs missing: Thi-sc includcd Ruth Saudcr, Donald Spanglcr, and Marprarct Uli'ich. To till in two of thi-sc placcs, Doris Knausz from Wcst Cl1t'!4tl'l', and Evclyn Dunlap from Lt-ola cntcrm-il our midst. Wc had our stands at thc Farm Show again this ycai and profitcd through thcir existcncc. On Uctobcr LIT, thc class i-njoycil a Hallowcl-n party at Vlitfoid 0vcrly's barn. Gamcs, cats, di-corations, and music wcnt with thc cvcning's fun and mcrry-nialiingg. Nl0V0lI1b0l' ITth, wc prcsvntcd to a packs-d auditorium our play, "Don't Look Now." ln thi- middlc of the tcrm, we sponsored thc Catholic High School vs. Now Holland High School basketball grams- for our thi1'd class function and mcans of add- ing' mont-y to our trcasury for our s-ducational tour. Thi- procccds cami- up and ovcr thc lmflgvt vsti- lnatc that was calculatcd for thc function. Aftcr Christmas wc scloctcd our motto, class colors. pi-nnants. hats. and cmblcms. Our motto is: "Tin Timhvr Lics Iiefof-1' lk, lm! Vs liuililf' Thc class colors arc bluc and gray. Thi- pi-nnanns, caps. and cmlmlcms wcrc dcsigncd in tht-sc two colors. Tho Junior-Si-nior Hanquct was lu-ld March IT, with onrsclvcs as thc Juniors' gui-sts, With Dr. Noss as spcakcr, cats, dancing, tatwlt- tcnnis, badminton. l'him-sc chcclu-rs. und shuthc board, wi- 1-njoyvd and alipiw-ciatcd thc Juniors' ctforts in making thc affair a succcss. It was customary hcrctoforc to go to Wasliington on thc Scnior Educational Tour, but this ycai wc votcd to go to thc Ncw York World's Fair on May ISI and LEU. As wc pickcd our invitations and had our individual picturcs talicn for thc yn-ar book, wc fclt our last high school ya-ar sinking' fast. Wi- saw oursclvcs taking' that trip to Now York, taking- our finals, and tlicn 1,fraduatim,: May 29. YW: as a class, hopc our iiniwcssions haw- hu-n good. Vfo have 4-prod as haw- otlu-I-5 gum- bcforc us, a human charactcristir, Our good ooiuIS, Wa- hopc, in thc opinions ot' rcadcrs and fricnds haw- ovcrsliadowcd thosc faults. Y :, , Pact- 'l'wvnix -Your 4 l - HA i .L- Y'f, in I X ,. Class Will The last will and testament of the Class of 1939, New Holland High School, made in the Year of our Lord, one thousand nine hundred and thirty-nine: In the name of the higher powers: We, the Class of 1939, of New Holland High School, of the age of twelve years, and being of sound and disposing mind and memory, do hereby make, publish and declare this our last will and testament, in manner following, that is to say: ARTICLE I-To the Class of 1940, we hereby bestow our sport, merriment, scholastic standing, laughs, and coordination. With the unanimous agreement of the present senior class, we leave you our physics experiments, trigonometry angles, French irregular verbs, and English exams. ARTICLE II-To the underclassmen, we hereby give and devise our leadership, originality, and teacher-student cooperation. To the on-coming seventh grade, we bestow our twelve years' experience in the handling of our subjects. ARTICLE III-To the following, we leave these personal characteristics: Helen Boyer's feminine giggle to Richard Ziemer. Roy Brubaker's scholastic average to "First come, first serve. Grace Cooper's abundance of hair to John Storb. Evelyn Dunlap's basketball shots to Dorothy Stone. Margaret Farr-cr's daydreams to S. Allen Shirk. Ilard Gehman's quietness to Tom Groff. Luther Gehman's geometry knowledge to Paul Hawk. Charles Good's "gift of gab" to La Verne Whitmer. Gerald Harsh's pitching arm to Robert Kessler. Martha Haverstick's leadership and originality to P. Allen Shirk. Charles Hess' practice as treasurer to Violet Sheaffer. Charles Irons' muscular form to Leroy Martin. Doris Knausz's reserved manner to Lois Martin. Joseph Kurtz's faltering speech to James Bachman. Richard Kurtz's patrol belt to "a tactful and worthy lieutenant." Barton Martin's "perpetual motion tongue" to Crissie Burkholder. Esther Maser's shorthand dictionary to Paul Maeredes. Harry Mattis' "treed" fishing tackle to Mr. Barthold. Robert Nelms' car-driving ability to George Witwer. Clifford Overly's height to Alta Russell. Harold Plank'5 managing ability to Charles Martin. Esther Reser's library interests to Raymond Sauder. Charles Rickard's studiousness to Louis Hoober. Clair Rollman's artistic ability to William Martin. Gertrude Swope's happy-go-lucky manner to Charles Martin. Kathleen Stauffer's typing speed to Daniel Overly. Stanley Tuck's wavy hair to Evers Whitmore. Mildred Weaver's mild tone of voice to Jeanne Bergey. Jay Weber's batting average to Skip Stauffer. John Wentz's knowledge of French to Doris Schippers. Robert Witmer's optimism to Velma Bowman. Richard Wright's tenor voice to Louis Bensinger. Dorothy Yost's literary ability to Bill Hall. In Witness Whereof-we have hereunto subscribed our name and set our seal this day of May, in the year of our Lord, one thousand nine hundred and thirty-nine. THE CLASS OF 1939 7, Page Twenty-five i ls x , Open House Scenes ' Vnyv 'Ikxu'nl5-xxx I woo owogx- mp. ARTS f I N Y ln ,, Open House Scenes HOUSE- 92' LAT! SAW-mo ARTS SKELETQN-SCIENCE DES!GN'H ARRow HEADS'SCIE L OME comiccw EC N05 -1 . SCIENCE tons omgfm Houses-Any : Pam- 'l'w4-my-mL'x's'l1 f 7 ,,1,: - mg-1 N VLH' f ff-My fu 4 P. I an ,Al - fAlIqy1'fw AJ ,Al we Unclerclassmen Efevenlh Grade CRoom ID . , . .Xnlxwx - - Me. 1 hzxrln-N lx. I'ul'l4w11: Q- kimsw-.1--gn-umrnb-rv Efevenih Grade fRoom 65 4'U,1IIll.X'Iz'lJ w1.Ans.w Ul1'I"lr'l'.'l.'S lx'vw.m1a H1 - - - Iflulalx lizm' fhixwwu' Cl'vY2H'j - 1 Y . IM-ity lizluvlx Huw I"1'i4'd:x Km-ppm' In-zxxxlu-1 In-ln' Nluxsvlumzxrm -f l'.n-1 'lhirlw , 61 --e ee l Tenili Grade fRoom 5D Feiss offzvezfs President ----- George Storl: Vice President ---- Glenn Wright Class Advisor- Secretary - Dorothy Mcntzcr Min Ann Edwards Treasurer - John Storb Ninth Grade fRooms3 ana' 185 cuss of'r1c'H1es , P1'9SidcnlZ ---- Kzlthriiic Stmiv Fluss A4lViSorsf- Vice President - lico Grant Mr. William D. llurlmx Secretary - Hola-ii Rcnningcr Miss Viwlvtta li. Dim Treasurer Rolla-1't Gillillan Y, 1-MQ 'l'hi.-fy-one : - -l- PJ -Ak I Eighth Grade QRoom 173 VI. lsx nl-'lflr'Iz'I.'S lrwirlm-nl -Y-V XX ulmm Kurw. Wav .-Mlvlwm' X uw- I'rwuh-nl V - ll.-wmv Imfiw.: NIV. ,lulm lf Nzxlhl' n 'i'I'l'i2ll'j - lim-mu-th Hull I1'n-zuxlxm-f - 'l'1w:un1l1-I Seventh Grade fRoom 191 w1,.1.w UI-'lflr +5115 l'w514lvy11 K , - lmnzxld Smilh Vlzxw .-Mivifux' U, l1,'L.,i,1l.m , IH-gggy Wvlmgw' Hhs Ruth I"1w-ylu-r 'L'l't'l1ll'5'-Tl'I'll5lll't'! Pviux lVXvu- ggi, lun Ihzvix-m, , -1 , 9 ' gr r 3 1 -re Exircz Curricular U Boys Varsiiy 1 CQAQ4 9 MANAGER PLANK cAv'1' WFIFNT Mwst: ,, CAP'T new cn sou N X - s. IIA I ' x , N fun 1 K W' X wean. I 'ruex J" 'I S VR Q S I 6 Y K W X . 1 X Hamsu , .woo o. xvrrr 'FOB-I GABLE Na-xx II1-llnmik INISX-lfiiilv hzlxlu-llmll Lvznn, wlmnpvwqi -rl' nimk SkIliUI'S and two jLlI1iUl'N. nu-1 wnlh quiu- L1Illl4LIIl1 4114-11-sf. 'l'lu- fquznri xu-nt nu Ihmuglm m-In-vvll 11-ugllv guxxu-N LlIl4fl'f'4'1lll'Il, lm-ul1xi11g' clmlnpinlxs :I N-vlmrl J. wt l,um'zxsIvr' C vunly. .-XIIL-I' thv x'wiux'5 Nur I.1z1lZ, k'lHl!lllJ1KlIl4 ul Sl'L'lIUl1a 1 :xml 12, tha lvzxm lmvughi ln Nm-W Hwllzxml ilu' l.zxm'zxNIm L'-vulzty Vlxznlmxpimmwllip ll'opl1y. .-Xlllxmvllgll lhvy ws-ro :lv I-'sits-ml Ill thvil' m-xt flvp. ilu-3' www- lhv llrwl Nvw Ill-llzxmi lc-um In lm-vl lhv lim-rkx fvlllllltj' l'hzunpim1s. 1'1'a-dit fm Klux 41-zlswrh N1ln'wNN lx cllvidui Zllllvlllif Ilwil' L'0ll11M'I4'llI 1-+v:u'h. MV. S14-warg! J l!an'l.hul1i. thu playa-lx mul, uf Q-f1111wn-A tho SIIIVIVIIIQ nm! cilizvns ul' ilu- tmvn, N11pym1'ti11g th--m all tha -mn.-4. ,VIH-M1113 111.-m my lu vivlyny, lhv :tw-:xt--sl Xvxx Ilwllzxml hiv vvvx haul. , Atl: 1 Y Pug- 'I'hir!v-I'-nur 4' --' -li- GIRLS' VARSITY BASKETBALL TEAM Miss Frivda Kneppcl' Coach JUNIOR HIGH BASKETBALL TEAM Mr. John C. Rathfon Coach - f- Y-if 1u.f1.-'r'hmy.faI.- L -r IIOYS' JUNIOR VARSITY BASKETBALL TEAM Mr. Stewart J. Barthold Coach VH B A N D William D. Hurlvy Dill-Ctol' P A T H O L Nllss Vilggixlia Hoifman Sl.lIlL'l'YiSUl' OI CHESTRK iam D. Iiurlc Dir:-atm' irly- mx Pl I Town Clock News Siof KRW? 946 Quill and Scroll C'f'?"vFB l':w1 I luru Y. wht E gg l Sul- MmuQ9x9 -. STRIKES . , II ul i rn mars rum: THATA0 NT II II, I ' E Jl vous mn U F 1 I' jg g -inimu u1l.m'xT' 1'..v.IIxm..rV. .. . II II I Q Saaounsaamamqmwww V .. V. .V V . 3 l ll I I--'II II IQII x.VV lx, x.. 1-1 xxpw nVVl.l xN1V11rV 11-Vxwui.,xl-:wuVu,1,,xxlV ra. .V,.,.-VV1.. 1... . V- Y V --W ' nd .Scroll Members Inslallea' TVCVNV Rates 2114 uola Reachea' As Conlesl UI , cl St d. 0585 I -'ll in ass an mg , . ,W Initiation Staged 'Fmt' """""r Vmmpm, .,,mwi,,,m Seniors Score Hit VV.I .VVVI.V.V.IN... VV V... ...VV .lf - I ,A . , - .1,,, .. ,1,, V., ...VV.V.. .V....VV For New Members I br I u.... r......1.....v..4....Vx In Energetic may Ir... ...V.VVVVV.. .V.V.VV....... , , V V., .VV. ,,,.. .,,, I I I .V . .VVVV of Quill and Scroll V . V. V.V..V VV V. VVVVV of Typical Fammes .IVV.V. V. VVVVV... ..VV..V. 1. ...V . II H N U ,V ,, V .1 V .VV-.VVV. VV...V A M, dd., .Q 4"'H""'M" "ll M- 'T Tll.iV.fl...ff..i.'f.f.'....T LJ Y V V V V VV VV VV ..i'.flV....iin......f2i.... Ij.HoOber Assigned VV. V VV .V ...V .VVV4 , , ,V V V .VVV V.. V.. Edimrshi V t, .V V VV V, V V PDHUCS 5 1 V VV .t Il. Q. l 5 A 4. ..:,, ,. V LV Fo, 19,940 Tm ,U ,, Vl'f"i..V'fV'1'I.l' Hu I I , MMIII School Band Makes""' nf' I mdugwd Mmm V- -V ' ' - in -- ....VVV ...V - Bow After Summer Varsity Boys Wm .V1 in... sam.: 1-..i..4...1 Juniors Entertain G Varsity Sweeps lClass of Ten Weeks llih League Game .f" ,,f","'.',I'XfjQ ,TIjj'f"NfjQ at Ann'-'al Banquet Honey Brook Team fl,',ll1a"I,,'f',,,fffIl'L,f.1'1""""'V X YH Vl V'-Nfl lVlT'l-V-'H '.liZf'.'?ff.'l ....,......V,., D' M" ':""""""' 0..rmmr...r.n..VnI1..m1 ..' .. D - - 'V V ' "' ' "' ll' ""' " ' "mi """""' 'f""W" l"""e 0... V-..V.... ..r .-Q....VV.... .V I VV. " . V VQf.i'f'V 'T'1'1". ' ' " ' New Plaque M352 V. ,..V...V 'M H ll X V V' 'VV V 'For Service Award V V . -V . ""' "' " ' " , ., . V., NV- H V i.......rl..r.s..1lu.-...V.-.1 V V V V. . IlV 1 ll N W" if ' ' ' , v,VV.VV I ', .aa Shield fuller Xlulll . V -... . VV g I4 , V VV .. VVV VV. A V - The Sludenl 5 Pen Crealcs 4' V - " -A .spring Pulls Tennis - ' li" " ' :nS ' V, V ., ' . , V .rn-'s divu- ' V l7mV?Ff'fV'fF"' ll? 51.f1fjLT."u" 1U"'0fS Sponsoring School Band GW r' V-..V x... rm... mV...-...V ..,,.,.t V., ,.,,,,,,,,, 1-,,,,, l Arizona Wildcat' Concert 011 WG-AL :. U II I I .hm ..,,,,,,,I RMIM lrrV....1.Vawu sw..-.V..-.1 r.. LTI' Y, , IQI ' ' 'If .,,, flu., ,hmm ,ww mn. 1....V...... u..Vi. 1... ...VV V. ...V.V,, . ,H .. V 0 ,, .495 'W V... V VV V. ...V V,V,, I VVV -V V V VV .V ---H' ,."n" - -V V VVVVVV. V V .VV .VV , VV. V .V V.V VV V.V ,. , 'Annual Music Fiesta ""i""W "' "M" l M :ONES Sltunted rsii f I nil!!-Two kvnrwnlrliwf V X. nvemence -..5' V RV .-.V Il.S.l'l 1 irol,?EHEk5iAprll 14 NB. The ::V1..V:..1 Rf....VA.lai ...n H -ll lla Vl'l:,1li:I1'duln Kish- lixll nm 'UI1 U gfgfwm A T Crlticll mari. I... u...n ' V- L V: ,I ,WMM Ima JI mmm, V. .....V..... ..... , VVVV. V4 . , 7 5 . I, I I I - I ......,..V..- rm... r.V.V....... ' vi Eye I "IJ" '1 f"I ' ' 'I I II V Tl., .LV A QTVML5 lfIL"Q,ffLIL:'f"""" """""" VV '.V.. Q"V' L""' '.. V V V' V... VV V V.VV. V . 'fI'V5VVf yi I-5'wI::gI-:QI V V VV ..V.. V V V V .V.,.... .V V..V. - 'W f '- ' N t. ....... :V V V- " ' 'fQifUf,.'f" mi Baseball Creates M 1' 1 VV VV.V. .V. ...VV HV VV IV ""' S I T"-County League Vf.'Vl',."'.... .Vi T..1'l'fIV'New York Vlsned "" ' " X " ' -2 -Junior C nge gnc S -lu:-'H FT-" I'f'::II'I"e' Assembl St tl d y T C.N. Members Team Leaves Goal Stardardued 'ng .... res nfl V-' H+' ' y ar e I. lk, , M- I II 4'.......V.mf.V .VrsV...1r..n. N HV -VVV4 Pwr by VV . VVI l........1 Q.. n.............1ea Hsfrnnge ,Hard to surpass """"""' "' M' """' 1 ' l' um. .'.nV..V.........i mn ' . VV . V. . V. 'V- ' VV ' --'- V- W" VVI V V ...VV II I I I I .VV .,,,V,. VV ........ .V .I..::I..- I Nvyx A ,V . ... ,,, ,,,, ,, , VV ..., VV V V... .VV ...V V - . IVV -VV. -- . .V V. . V ..'... ......... g ', '... . ,V nf. 1-V rn.. VVV V .Ve VV VVVV 1 1.V.V... u.VV ...VV V .VVVV .V.V.- Vi...-V.f..m.. ' I , , V. . V... ,, V . V. V. .V V. V.V VV.. .V.V ..V....V.... . K ,,,, . .VVVV V. VV.. V.V.. .V VV. .V .. . - , V X , ., , .V.V...V VVV .VV.VV..-'.VV V V, V, '.i,',f,. Neffsville Will Be ' "" ' M' " VV V . ,V,V,VV ',VVV.V .'V,f' nfl., :ml 1 rr V -vm. 1 ' l V .V , V. V1 gn.. nr' . 1.-4. New Board Scores ,.VV..... f.. ...V V. 'V'V. VlV,VV.f .,'lV.. SCCHS of Festival ISQHE Fest Features DI V i VB V it Easy Home Victory In ' hated For Local Schools Big CHYOI SCYVICC l lgmlary anque um... 'rV.... l..a...n.a ft lspiy .1 28 Hi... x:I....f....iI.n:, nu Deg 21 and 22 llVllCl Artful Motifs ,. .. - V . uv.. mlV..l..i,...m......1 mm. .Night gf pn ...V . rr Q.. .. V. MIIIIIII III HIIIIIII mn 1 ,,,I,.,,: ,I:,,,IM,I,..vI XV.. VV.VV.V.V VV... sV.V.VV'. .V s,m.lr..f-1......a..ua AVVVVV... .V -V. ..V....V ..VV,.-..V DM., ,3,,,,,, y.,,,,,,,,, -I -fu if Im-if -s .V..VVV .,VV...,V.VV. ......fV.-.1 V..V by I1--'rs lien-flmfllf' M:-'V ""L:"r WI' 'V ff V, , I, , , .. I VVV .VV . V. ., V..V I LIL. i1J.,Vf, ::1'1'.iJQZi113 .2313 VZ: :'.:V",.."V.gl':fVEQI'titre rcs.. :f.V.il:15'.7.:1:l':"V13"?-V1:'l'S' ' ' V. .V ,W . --. V. .VVV .- .V " V 31VV' 'M .Vitaq'.1'..p:H::1.':1'.?.1i'Lg:K::'n .2 h V fl I II 'HI'-j'I'Qf I' Illfhlf :I VV. ...VV .VV.. .VVV . ...,. MII,-I WI .II IIIII IIIIIIIII IIN ,U M, V. ,, ,,.,V,,,.,,,.,,, V .. V V V, V . VV V- VV V- ,VV. .VV. .V... 54, ,,,,,,m ,, ,M .VVV V.VV.V. .V....V V .. V. ..VV.... ..VV..... .V.V V..V.. .V.VVV..V V.. .VVV ....V.. .VVV N H H S E V WI Wm, M, I mmm I V, , Game Aids Budget VV -V fm-H :V-Af M-0 '--' .... nters I VV.....V. VV, . VV.V V. VV VVV ---V :':::I:I::i.iI:.V. :u.:n...4 V..V..,-. MEF M. lFloat In Parade Fupils EnterIIAIIr1IrI1ual iorenslc lllleet ' - M' 5- VV. V. .. ...V ... V - V V.. V . . . V -....... ri nm. u. rn .mapa .....p.... VI I IMI HIM III H III .f',,W:,V.' ' "' 'A E 'Hn 3'y:'.lQ'd"f"g:':,Q'l',i,,'1"f,",f Mn. rp V... sow 1-zum.. or......V, R...1..... -...i na... V....V..V.-VV. ....V..-.VVV4 .V VV.. ..V. AV.. VV... .V.V. .... Vu. mf gm..-..u 1.V.. V...-..V,...V.- V... .-V...-...l V.. V..V,.V...V .Va-VV... M..--.VV-V... .... V.V....V. VV V..V ...VV.V, . .VV ..VV,.... .... .V..VV..V-V M M M 1 VV.. VV V. .-.....,... ..V...V ,.V. ...V V. I :Ja rx.. V V ...V. uw VV... .Vf .V .-.VV.V.. V1.VV.. VV Vin- In my Wm ...W SPM D, mu, ....V.V. V...VV..... .Vi . .a-VV... .V.......V. nV..i.V.l nV,V .VV.VV.V VV... V .V . . ., 'fV7..V.Ll.Yff .'Vl'.'.f 'il 'lf .:f':li.f.'.V'iIf""""Vf"ffVV,ffTQ "H"""7"'1l'a'jjjH 2.Lflllifi.I'Y1I:.' ".'fLV.'fV..l.f', "lQ,'J"'f:f,'nflQ wt, ,M LV.1"'.fui,43Y:'.':'i',:::'::.3 12:.'xL:::,:?.'15t.i1f''Ttizz' -f3J'55'5?'lV- iV- ':::Mt.'iU"' +VVV53'5-VVV VV - .. .VV. . V.. VV. .V.i.'.V.V.V.V.VVV, .V.mVV...5 g"H"y'gg"""'f."1f"'f,"",Q',,'j TSI .IFS '......J 21... .V. P113 "' -,QV W, imgjg"gjj vulru-I und look VI ,lm D M-hon' K K I 'Prince and Jellu Ovuwtr um Nu ,M PNN l ,-. Page Thirty -nine E , I X.. Hliill S1'!l1MHl.I'lIUlil'F XX1Ul:m1 ll lim 4-5 l'v1'vr! w 1l!lIl.S'lI!lllll'S XYHIIIHII li. lim'- lP1x'-al vr 5 IIUYS' l'HIlllI'S XYHFIIIYI1 ll. Ilurlvx' ll:1'q-rim' Vlrw infix MUSSELMAN BROS. COAL - LUMBER - FEED BUILIJING IHATERIAIIS NIJW HULLANII -:- PENNSYLVANIA Compliments of JAMES S. BAIR 8: SONS IIHFORATORS New HIILLANII :- PI:NNsYLvANI,x l.YSI'lCE IN SURE l.YSI'IfA.Vf'H HENRY M. MARTIN I-lnfonmblle' und Properfy I11slU'rInr'1' Plwnv: New Holland, 804-R-2 BLU: BALL, PA. 18138 1931? CLIFFORD B. TOVVNSLEY GENERAL CONTRACTOR LIIMIIEII IWIILL Wunn New HIILLANII -:- PI-:NNsYLvANIA CLINTON ROLLMAN PLASTERING ANI? STITCUING Phone: Lvola, 340-R-21 Nnzw HOLLAND, R. D. 1, PA. W. B. GIRVIN FLORIST IIEOLA -:- PENNSYLVANIA "Say If With Flowers" Compliments of FRANK IX 8: SONS, INC. NEW HOIIIAND -- PENNSYLVANIA STOP AT . . . THE OLD OAKEN BUCKET Home of Ihr' Famozfs Hflnrlnrrywx ESSO GASOLINE One-half mile east of Blue Ball, Pa. Raymond WL-avm-I', Prop, Complilm-IIts ul' THE NEW HOLLAND MACHINE CO. H. M. STAUFFER 8: SONS JEIJDO-HIGIILANII CHAI. "The Arisf Irr' rn! nj' .-ll!lllI'fH'Iff'N LEULA Rmvxs YVITIKIER -7- - Y Pam- l'urIy-on f'IlllIlllIIIlL'I1lS ul' GOUDVILLE DUCO SHOP l"E.X'IIElf ,-INIJ IIOIII' IVUIVII' AUTO Iirzl-'INNIINIQ ll a'f::' yr fl l1'if ffff zu. l'mp. Iiol1llVIl,l,l-2 1- I'HNNsYlA',xNl,x YOUR LANCU SICRYIVI-I STORE H . E . H A R S H IQRUCERIES - FRUIT - VEGI-2'I'AliI.hIS IGI-ZNERAI. XIERFIIANIIISH ANI! HARIWVARI: Phonv: Lvula 319 HAR!-:v1l.IIl-1 -:V Pb:NNsYl,v,xN1,x STAUFFERS GARAGE EXPERT AUTOMOIRILE REPAIRING Avro Tux- Wonx IQVIIF GAS Gonnvxnuz, PA. Phono: 12210-R-21, Terrc Ilxll lux. l10I11IIlII1I1'IIIS ul' TIIIC FARMERS NATIONAL HANK AND 'l'Rl7S'l' I'0MI'ANY OI" NEW IIUIIAXI3 I' 1'ff 1l'f'I'ff' I'ROIlUI"I'S IJist1'ib11tm's of School Supplies and Iflquipmm-nl IRA P. ROMRERGER Ulwstllut Sl.. at Eighth II.-xRRIsm'luz I'r1NNss'1,v,xNI.-I Plmxln-: New Holland 949 MEYER ZAUSNER .Ilan1lf11r'l14f'e'r l:4'L1'L'IIIf4l'1'8ll'lf'hUl'S1' - Pimim-nto - Rvlish Colxllmillzxtimm l'rvam Chvesv Vottagv Cha-csv and thx- Bs-st uf Button' Yum rhuivr' ul' murrlmnzlisf' ulfrzlinllblz' ul Ihr' Frn'fw-y C. E. SENSENIG IQICNICIQAI. MICIIFIIANINISPI limes ,mn Puumm' I!1.m: ILu,1. P1-:NNsv1.v,xNI.-x I'l,ASS OF 1939 . . . You lmzw' 1'm'm'rl Ihr t'lIHfIfIl'7ll'!' null f'4's1n'z'f of flu Vlllllllllllllffl Ulmfrgflr your svluml ulrzys. .Huy yffmr r'f4f1n'w m'Vim1.e llvrrmrff ffm! 4'mIff1l1'1l1'4' um! 1'1'Slf1'rf In fnlloll' Jim' ilrmflyll lifv. 'l' lI IC W H I ll II 'l' IZ A Ii IC H Y num! lfurlylx l Complimcnts of BLUE BALL NATIONAL BANK Iil.Ux-1 BALL --' PENNSYLVANIA .JOHN N. SAUDER AUTO CO. CHEVROLET OLDSMOBILE SAM-:s ANU Szznvlcu NEW HOLLAND, PA. MAN:-mlm, PA. UNION EMBLEM CO. PALM YRA, PENNSYLVANIA CLASS PENNANTS RINGS, PINS, COLLEGE JEWELRY AND INVITATIONS Dial 6415 lRopruscntcd by Paul H. Nissleyj Compliments of HART'S INN Thv llume of flze I"r1nwux Rout Even' BROWNSTOWN, PA. STYER SL EVANS REAL ESTATE AND INSURANCE NEW HoLL.ANn, PA. RENNINGEIVS GROCERY 436 West Main St. NEW HULLAND -1- PENNSYLVANIA Open Evenings Phone: 754-R BASEBALL AND TENNIS SUPPLIES Gulf EQUIPMENT HA'l'HlN4i SUITS All Kinds of Srhrml EIIIIIIIIHCJLL N U E H L I N G ' S 847-849 Pm-nn St. READING, P 'J A. LAY- . , L W, W 1. I mu- I4 nrly-three Y , f'4lllllDliIIN'llIS nl' KI"II.IAHI,I'I DAIRY UI.l'l-I H.Xl.l. - I'r:xNsYl.v.xNI.x A1 I'hnm-: N4-xx H rlluml SUR-H-1,1 SIIIKKIPYS FIU ICNIDLY NICIGIIIIHIUIQIUID STURI 211 Hl'ilNI!ll'I' Aw-. 1,'l.'!M'lu'lHlL'S .1llz'.1 Ts l"f'w lh'ln'f'fyf I'lmm1 lvl.,-lx-fl Mtn' lIux.l.,xNn. I'x Wlu-n you want Qfmlify frm! Svf'r'n'r' in DW Vloullimg. l'x'x-ssing :md Tailoring Svc THIJ THE K'I.I'l.-XNICR 125 li. Main St, Xrgw I1u1,1,.-wiv. IH. Xvill Fall fm' ami IN'liV1'l' Upull 111210 11. nl. In if lm. m. 'l'L'l. GQ?-i-R-' A. Il, if Glililflf' I'.llr.ll Iz'Q!'lI'.1lIfI.X'1' .1.X'l1 SI'I'l'l.I1'.'s Nl-in H1vl,l.,xNl- - l'14:xxsx1.v.xN1x 'I'KlM3lI'IR'S 1mb11ux1:'1'A11-Nl' S'I'Ulil'I "' I,I.X'1l1.h'l'.1I SI'lz'r'l.ll,IS1'S NEW Ilw1.1..xxx+ -- I'1-ixxsxlvxxxx EAST EARL GARAGE S. ll. Hvhlllilll, Prop. 'Tn Rl'1l'.-XIIIINIQ l,IIII.l'l1 limmrs lfI.xs'1' EAH1., I'l-:NNsY1,v,xNl,x GROIVVS IIARIJWARIC South Ruilrnzul Aw-mio QQICSI-IIIAI, II,'uum'Alu-I Ilursri Flvuxlsulxua l'II.Ha'Tul1',xI. Al'l'I.l,xNm'r:s Nl-:W IIm.1,,xN1v I'r:NNswI.x'..xNx,x l'umplimvl1ls ui' YOUNGS "5 AND 10" HX E341 Blain Stn-s-l N1-iw IIw1.1,,xN1v l'P3NNss'1.v,xN1.x IJ, S. SICNSICNIG Flflfllll,-llltlz' .LYI1 l'Ill1,r'0 Iirzxmx Ihmr: I,.xl'N1nn' Xuw Ilw1,1,.xNu -- l'r:xxsx'1.v.xN1x l'Iwm-: HH A. H. SICNSICNIG .Y3lUl"l'Il IIUIIUIC Swim und N1'f'1'iw l'hwm' HTS Ni-:xv ll4n.l.,xNl1 - I'l-:xNsx'1.mN1x Ihw., Iuru-I uw Compliments of SALDER BROS. SA LES - PONTIAC - SERVICE 325-3327 Wvst Main Street NEW HnLL,xNn -:- PENNSYLVANIA Phono: 716-R-Z3 FURNITURE R U fa s PAUL F. ESBENSHADE 101-1033 S. Railroad Avo. NEIV I'IOI,I.ANlD -:- PENNSYLVANIA Phone: FLNI-:I:.xI. Store 6223 SI-invlvr: RL-s. 752 THE CIIT-RATE STORE SODA FOIINTAIN Sew fm fl ffn' ing u'rn'm zvmflzvr Crxniplvtv Lino of Shcaifcr Sc-ts NI-LW Hul.I.ANIm -- PENNSYLVANIA NEW IIOLLAND GARMENT FACTORY A, M. ZIl1llHi'l'lU2I.ll Przlxvuss Sl.II's Phono 825 MAGAZINES IEROCKB NEWS AGENCY NEW HOLLAND, PA. PAUL M. HOLLINGER GROCERIES llooImvII.I.I1 -:- PENNSYLVANIA M. Swim H. K. STnms T. M. STORES SONS MARBLE AND GRANITE WORKS NEW HIILLANII, PA. WHITAKER 81 CO. GENERAL MERCIIANIIISE NARVON, PENNsYLV,xNLx NEW' HOLLAND CLARION lEstabIisII0d in 1ST33p R. E. XVIIIIIHOVO. PI'Oll"Il'IllI' QUALITY COMMERVIA1. PRINTING NEW' HOLLANII --- PENNsYI.VANI,x PEOPLE'S RESTAURANT We Cflffi' to flu' Comnmnify SODA FOUNTAIN 144 VVest Main Street NEW HOLLAND -:- PENNSYLVANIA B. Z. MELLINGER SALES f FORD - SERVICI-1 NEW H1lI.I.ANI1. PA. : Pa gm- Illwty-Gvc V I lI.lI'I'IIINIQ Y SIIUICS - IVVIINIHIIIXGS If. I f I A, G, UI2l'fKIIUI,ZICR GlJIIIIYIl,l.IC VlII,:yHULl,:'l' MI"l'I',-XI. f'ASl'AI.'l'Y VO. S.II,Iz'S .IXII SHIKI II'l',' W1-I 11fA S. lllwriw. SWII'7III5 'I'r:1u:I-3 IIIII, Pr:NNsx1.vANlA -HITU-V"l7l1-I", "Xu-W""'1-Yf"'A' M """' ' 313'H'5:' UINIIIII l.l.x -, ' I'r::xNsYI,v.xN1x IQAIII, s.,xl'1mI':I: I' ""' "I 1"'1'11 'N "I . , , . , . IQIQ.-XIX V17 IVICICII I mul, W M' N HMIMAN lI.III'llI'I',IlI'lu' Xriw IIu1.1.xN1f, I'I-ZNNM 1 I mm IiwmmII,l,l-. -1- I'r3xNsY1.xxNl.x VIIIIIIIIIIIIIIII- III' I 7 XI-XH,I.IY lil 'III NSI INN I1ICI"I'. STI IRIS l1'4.vl1'nyl1m1.w "TM I,',II1HSr.III" IIANILICS :XXII IIICFIIllII'1RA'I'lIIIh SINGER SEWING NIAVIIINIHS l'I'NI5""'IN111l'I NIIIIHIIN NIxY1'u: XYXSIIIHRS NEW HU'-I'-WI' 'I' I'I'3NN5Y'-'W'-I I'I1.Im- :Quit-II-2 Xrzw II11I.1.xxlI. CUI,I.I'IIlI'1 .-XXII SVIIHIII. .IICWI1II,l-.N S T U N P3 II S T Iv D I U ANNHI x1'r:m:N'1's Vuurs ICI'IIIcx'rx, IH. I'm"'MW 'I'III'I RHI-IIIINS C'U3II'ANY Ql'.Il,l7'I' l'UlI'7'lf.IlY'N fYl'Tlfl':'4"'f"f M X55- U. lf. fluff .Yrlr Hwlluml. I 1 s'lXxl'1fIfr1H's imma s'l'uI1IfZ wr: xw:1.Im1Ig ww wsu' Iu Xu- I-III' In-W Inu-Q UI 1nv1'vI1:n1nIlw S ' 'I S ,I I Y "H H' I' HH If H Um- IILx11IIl'I-:I l'I'I'L'l'IIl. SIyI4-.I 'I' II If It IC X A I. I, S 'I' II II If y,,,, ,, ff,, 7',,,,,,' I1um.s Iinlmxlxs 1 ' II.-XHRIS IIIUIS, IIIuI"I'. SHIKI Xliw IIHII xxlf I'I4:NNsx1I xxlx NEW IIrvl.I.xxII, I'x, I -4 Inalx. R I BEST WISHES TO THE CLASS OF '39 WARREN W. WEAVER JEIVELER '1'm-:ATEE BLm:. NEW HULLANU, PA. Phono: Terrv Hill 241-R-I3 SPRECHER'S ESSO STATION One half' mile srvuth of Howmansvillc on Route T3 LIGHT LUNCH SERVED CANDY ICE CREAM JACOB B. ZIMMERMAN ELECTRICAL, PLUMBING AND HEATING CONTRACTOR HARDWARE BLUE HALL -1- PENNSYLVANIA Phone: 805--R-21. Now Holland Exchange E. S. RENNINGER HARmv,xm: 201 East Main Struct NEW HIYIIANIJ -2- PI-INNSYLVANIA A A R O N R . H E S S " Ii I' I C If " SALES AND SERVICE Phono: G51-R-3 NEW IIULLANU -1- P1-:NNsY1.vANm Frwfiham 48-1358 PAUL L. NELMS LANCASTER COUNTY BEST EGGS .Ycrr York Offirv 9025! .lommnc Avenue NEW HuLL,xNn, PA. NL-ar Burnside Ave. Phone: 832-R-12 l'111'1' I"nurl Today Kcwps "Ilur"' A'll.'lly Phono: 629-R-ll S . E . I R O N S GROCEIQIES, GAS AND OIL 40-I East Main Street NEVV IIm.I,,xNn -:- PENNSYLVANIA Complimcnts of ENTERPRISE TELEPHONE COMPANY NlCVVIIOI.I.AND -:- PENNSYLVANIA TWIN PINE FARMS IRVIN N. RURKHOLDER S Higllvsf I'r1'f'ex I'n1'rIfur Ilvzlnvry Egg FARM!-JESVILLE. PA. S . H . G O O D Dvaler in LUMBER AND BUILDING MATERIA GENERAL M1l.I.vvnRK Truck Body Building' a Specialty COAL HINKLETUWN, PENNSYLVANIA Phone: 5301-R-21, New Holland EX. IIS 13 Pzrze l"urty-sf-v n NEW IIOLLANIJ MILLING FO. P. I'.m1p11xm-n1- wi' 1'OIllll1lIllL'I1lS .nt S. M. WICNGICR K SONS I-'l,UI1'lSTN VO.-XI. - l"l'Il'1I1 - OK.-XIX 1,1-ixmrlx -:- IW:NNsY1v,xNl,x ,W IIm.l.,xN1v, I'.x. H1rlumNvl1,1.1-1, I',x. E "Say I! UNH 1"l+f11'1'f fXNi'AS'l'I'IK ISVSINICSS l'Ol,l.ICGlC f'..n1plnmLmQ 01' 'S X"""' QW" S""" ' NEW 11cm1,1,AN1m BRASS N11'14Yflf'frrl rlllll ,l4'1'mfffff11y f'1mr'4x ff, Wrllv IN I"x'n-my Vzxtznlwqllw Nw H"I-l'-Vf"- V5- AMOS R, GOOD r..-mlm.-mx .m l'l,rLwl:1xf: .win 11lf.x7'l,x'f: l'I'KlI'S- ANI' 1111. llvuxrgus NEW I1OI,I,.-XNIP Nl-:wIlul,1,vxN1v -:- Iwtxxnxvxxlx VLANING MILL i'OMl'ANY r','ff,,.- 4'.,,,,,,,,,,,, 11,1.,1.N,- Q'xtN!"u-'14-In tQ1l.xs:nm---li l m11pl1111n'm- HI II li. WICAYICIQ Hifi!!-IN FOOIJ SI'IliX'Il'lC l.'I-,'.ll, l','S'I'.H'lx' .xwf fxxz I.'.lX'r'Iu' I"'f"m'5 """" """X"'l' Nl-in Il+v11xN1v :- V1-'xwsxlx xxlx MM HM XV" Vx' l',',f,,,,,',, l:,.,,f.f l-'.,,..I.x I.lllu-hw.11v1tw NIICNNO 5l.PXll'l'lX 4x.,,,5,x,.1,.-,HX limml:14 H Tun-zs 'l'Vxu'w uxs xvxv Ou. y.Xyl'j'Y I-'NIH X1.jWllUI.lXNIl,I'X. S'I'O4'IiINll KYJMV.-XNY ' ' XNIX uv 'Z 'x'- .. V11 H- TTI I, "1 N--xx Il--llumi X1-'xv Ilw1,1.xN1- -:- l'1,xrxfxl,.x I'.4-1. V..ru1-1-'hr


Suggestions in the New Holland High School - Leoninus Yearbook (New Holland, PA) collection:

New Holland High School - Leoninus Yearbook (New Holland, PA) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

New Holland High School - Leoninus Yearbook (New Holland, PA) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

New Holland High School - Leoninus Yearbook (New Holland, PA) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

New Holland High School - Leoninus Yearbook (New Holland, PA) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

New Holland High School - Leoninus Yearbook (New Holland, PA) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

New Holland High School - Leoninus Yearbook (New Holland, PA) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.