New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT)

 - Class of 1922

Page 1 of 152

 

New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collection, 1922 Edition, Cover
CoverPage 6, 1922 Edition, New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collectionPage 7, 1922 Edition, New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1922 Edition, New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collectionPage 11, 1922 Edition, New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1922 Edition, New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collectionPage 15, 1922 Edition, New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1922 Edition, New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collectionPage 9, 1922 Edition, New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1922 Edition, New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collectionPage 13, 1922 Edition, New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1922 Edition, New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collectionPage 17, 1922 Edition, New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 152 of the 1922 volume:

The Qeebihe 'S mm Qur sr T lnrlr X Xf-www IX 1 N N X21 RXXJ wi P"I1!IxXll!1Xwi 1211 XIXIHiQKf'wN1lI It! NINlHIQiI1m,IlN4ilIl41l , x ra. .Il IHIHIHI-Hillll I - lllllll f f f Y 1 X I X I X X 1 f ff xxx 1, xx 111 5 1:1 'E fff ! .l NXXANNW ll-'HI 351111111 uf uhI11at1un N I'Tl QUIIDI III Cblrf S1 M1 1 1 DUXIIJAX Q55u11ate QEh1tu15 1 1r 'NI 1111 1 13115111155 5+Ia11:1gr1 W XITI 11 Xkmmns KZISSISYEIIIY 38115111255 mdlldgfl M111 RS '-111 fulfill M115 X 1 '-l55ur1atr 'fllt QEDIIUI XL jfanultv EIUUISUI X111111 11 H Il1x1111 11 111 XIIIS J II I Il HII llllllwllllllIIHIIIUIIIIIIllllllllblll I H """" ' fin-If X 5 A W I A f fi, N9 5 ' ! l f K 1 fi' XJ xx xxxxx? -K f ff' f, 5515 5 ' f !'f,'1'f' 0 X 'll E ' f iiiffxf lll HI 'III HH llll MH IIII llllllllllllilllllllllIllllllllllllllllllllllllll lllll 7 I JIi.X.'Ii' Q I,1:1' , 1 91 471' 1- I':Y.-Xl,IJ ,b J mx F11 J X"lI.I, Ams C311 '1-1 R11'11'1'1-111 . A V 4 D GDT U 'D alf- 1922 juremurh 1922 N-Il QU- UUZDD -Il-I2 11111111111 6 1 NL 111 LL 61111 V1 11 r 51111111 1 , V1 111 11111 1 1111111111111 1CSlIL 111 511111 1 1111 1 p 6 115 111 111661 1116 1 IIL5 111151111111111f 1 IL 51111 ll 11111 111111111 111111 1115 LLSS NV1 511111 111111 5 1111161111111 1 16111 19 11111 -11161111 1111 11115 42511111111 115101 1L LIHI 1I11L0 0111 LIL lf 1111L11tllIC XXL 15 S I UULIH 0LlI'11LN 1 5 5 I 111111 1 1111 1 1 lt 11111 1151 111111111111 Il 6 51111111 111111 LXLI 11111111111 1165 1111 1 11115 1 1111 111111 1 1Il111LXIL1115I1 51111611 11111 L 11110 1 1 L 156 1111 11 11151111 11115 11 111 1111611 111 11115 111111111 111 11111111 111611 15515111116 19 1 11111111 11115 11111111 11111 6111111 5LL11 111111151611 5 1 11111 1 L11 NO L 131 L1 11111111 L111fl IL N111 111 11111 1 'Y-M, '11 E I1 151' an M E E 1151113 E 111 11 . 1 11 1 11 11,15 W E W, W 1, D111 M 'Qi 1, , , , 1911 1 111:97 W Q f Q' 1 1" ' "6 '111 1'C1L'1'111 112110 Ulll' 111111 -"i1I'S 11151 1111f1111 '- 56 -I11,11"1 1115 -1- ' ly. ff I 1 11 ' '1 '- 111111' YL'I1IllI'111KLf 1111111 11111111 '111'S1 A" 56611' 111 1116 1111 111 1116, 11111 111 1 ' ' 111111 1 5 "'611. '1111' 51116616 6111111 111 '1:21C' 1111-' 111 11111 116111111 11115 1 11111611 111131- c111'16 ' 1'h11-1111 1 1' '1 116- 1' . 1 2 2 11 'S li L 1 1. - 2 Sp". Yrgg' -1" 'z "1 '1f"1z " '. 915 " 111136 1111 1115 g16111 1 1 .11g111t41 '1'1i16 111111 1111114 15111111 111'61' 1116 1.L11lI' 11211131 1L'L11'.' 3116111 111 1115 561 ,11'6 1661 111111 111611111151 1JC1'L'1'1Jl'11L'111I1 1 11111 11 ' 26 ' .111 . 111 161115 111 L'O111L', 1111' 1 ', "" ' ' ' 1616 11111111116, 11111 116 511111116111 t11111'111,1SC111 .ll " .I11S' 661 1 3 1 111 1111 1111116 611155111 11122. '1'11'1111111'11111 1,111111L'l '1 ' 1' A 5 3' 1 ' 1 1145 111 111' 121011111 1U1'111L'11' 1111111 1155151111161-1 111 NI1. 111 ' 111 1111 1115 611161111 5111161'11S111111 111 311. 5111116 1111' 1115 "1111y 21C1V'd 12 1 1 1 1' '1 1' ' .1 "1 1111. 1fV'1 1 ' L-:-2 ' 1- z ' '. " ' ' -6111 1161' 1 "1 " 1 'i1 1211111171111 11111111 111v6 1161 3 11 111 1111' 1111' 1'11111'1111111111'111 1116 ' 11' '1111 11111 1. ' - ' '1I1?1I1111g1151'1llll11 --11111-. Zin Memoriam Tlflklulllaln Jfmnegan RIwwIJ L IX N 1 X D N LI XNN OI 1'4" f HPR KINIJIX I-'IfIfI.INII HJR tbl R IDI? I'.'XR'I'I'fIJ L'I,-XSSXIXIII Lf-XX H,XRIDI.Y ISE FXI' QI HIQRI-I. XX'I-1.-XRI-1IIfXI'I'X' I'iJ 'IIIIIX' IIIIXI' IIIQ I,II"If, 'I'IICJl'CIII QIIIIIZI. XYX4 4I'IIX'I' XXI VVS l'S. 'IYI 'XI.I,1IXX'l'i VCI I If XIIX 'IRI IHXI-f IIIXI XXIIII If III-' XX'-Xi IIN IIIIIS QIIII-' Ulf IIIIT IiRIf X I' IIIXIIIJI: IIIQ XXIII, 'NI1X ICR ISIC I4HRlQtJ'I"I'IfN IIX IHIC XIICXIISVRS III" III.' III-QI.lJX'IfIJ CI XSS. I4IIIf A-V W,,,,,, ,, ,., , ,, . ,, , ,M ,..Y ,,...,:-7. 1 - .V . ,.NVT,:.-.1.i,.?,--.f---, ,.' w' . .. H.. .' '.-- ' ' 'cv' vp- :- V r, U .. H F 4 .. nur, n. I , 1' ' ' . -', ' ,,uQ,,4 ujn, A504 11' U I ' ' ' - - 1 A E H H -mfs.:-sffgzff-.L' , , . .4 .. . ,,,-g,,.E,-'..k ..::4.x:,:,. . . .-..,v., .A , , , , E44 i 'JJ4 f rl E- ilaarrp wessels XVHOSF FAIIHFUI WORK AND UNIIIRINCI IN FI- RFSI' IN OUR BEHAI F H-XVE BEEN HIGHLY BENEFILI-XI IO U9 AND WHOSF SINCERITY AND ADX ICE H-XXP PRE P-XRFD LS FOR THF FUTURF WE HEREBX DPIJILATE THI- BFEHIX F OF1099 JZ' ,". 'A 5 551 . 1 LJJ I 1 ET 1 '- 'l 1 V 'Qi iff E' 37 l'.'l ff. Q-fl ' ' Y SH 25 iff' fl?-:T g'.t'1 LL.-z 11161 :Qij il: ,fl fail srl 'Qi E97 Ng Lx! M11 Era. ..,- 55:1 rv' TS? , IAQ 'I: .1 :hs 3 R 'I 13,421 :JIT mn iii? . - X '.'1 , ,, , , , . ., . .. jfg . . , x L , .. 5- .g v 1 1 v y r Q :QL t . Y 4 A L A 4 ' . ' f w f ' 1 , ' f rf . . . . J . A A A , - - , Y 1 , . , . flg A 4 Wx 1 4v 4 . I 1 1 1 Q Vi. up, 1. rrp. -2 ' ""." "k' ' " " ""' "" v' ' E' A ' ' - -,' . '. '. ':"rQW:'.'7X'.3QZ':":",CY."f'?INC 1375. v V '- l',Lf-.,. 1 ' ' J' , , ' " -- 11,-nz".-W.-v.gg.-qi. .'f.n'.- T I 5 1 jD'arultv -I I X I tlr Pd mlms uf for Mass uf 099 QL u i 1' ' ' ' 1 A, L v L s .-was 1.-.f. -1-.- r,-- Q , K .. it 1' ...-'QM Y , '21 55' f2,lJ.T, .. Pkg -' , - E ': ' ' Xin- .i,'f1'1'4 4 , , , 1 - ' , w W 3' ' 1' X , , -1., , W V 'V ,- 1 , , w ,. , 3191311015 III svr11ula15i11115 Q'vr11r1'1l 31313111115 fm 1fu111 Urns 511111 11 1130111111 5 N . . . . .K K . . A . J' Q. 'L 1 -X '11, 1. Qwy ,, W X! X 5' X X-11111-S' 3 X ,11 XY "111 N t . 11111, SENIORS f'N XJ C' ...J AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "A'A-A'A'A'A'K'AAA'A'AA'AA-AAA'-V .A-U,-,..,..9...g. one-nun-cn-an 1. FRANCIS JOSEPH GRIFFIN DIXIE T 11 1 1 To err IS human but Im not too darn human' ll 111 1 111111 xx N , l 1 1 O11 x 1 st 1r 100171 r11 11111 NO s no Il S111 ,001 Il 1111 c llll 1lCTN11l11CNN to 1 1 IN 0111 lJICS1llQIll 11111 10 be c11oNc11 01 1 X1l01C cl wx 0 grC1 XOIIIIL, 111011 1111 x01111Q 111 N S 1 11 x 111 101 new X1 1110 1 cp 011 0 ur x IX TQ s 1111 xx11111xcr x 0 1 11x H1 111.11 L11 111 Neue 11x l 1 ESTHER SARA DAVIS HONEY 11111 1111 ' Gosh' Its only 8 29 1 IJOXC quot 111011 xx 18 111 10 1 1 01101 11111 111 1X S 1111111' xx 11111 f , 11x 01 11 N 1 IIINOIIIC 1 1 Sx x 1 IX 0111 ILN 1 10 1 N 10 X011 H01111 Lk CIS HX Xlf IJ 11911 Xtkll IXC 1 WILLIAM FRANKLIN DAVIS RED X1 Red ha1r the symbol of Qtrength and w1s11om L1 111 N Lv ll 1 11.111 1 N oxxc 1 A1101 IO 1 sL1111111 101 1 xx 1110 -,111 11Lr 1 lNO11Q Cx1C N 1411 X HIL ll! IOOI UL lll k C C LK el HULDA BRINK xx 1111111 '111 I1 IS a rare treat mdeed to hear her play urc cnough 111111 011111 1 1611 0 0 IIIHCIIOIIS 11 Hu1d21 xxcrc IIOI 111110 10 1111110 the IXOTIC 11121 h 1 1111011 111 1111 1 1 0111' lIl11CIlLx xxc 1101 ure N11 xxl :C NILLCNNIU fu 101111 1611 1 Ill the IIIIITC 111 ll if 111111x ill!! lib! 'U' A """"'7"""""" - 5 3 ' 1 5 ' 1 5 1? E 1 E E 5 -- -- ed 2 F E 11 N11 1111121111. C1-1111. -11"1l 10- 901- 1 -E Q E .. - 1 E 9 3 E Yo ily 51-0 211 1111- 1'ig111 11111 1111010 of il 2 '110 E Q E 11213 f'21i11c1 1101111 z1.'11y 1101 1" 1Jj'.11l.' 5 C112 1211 E ' E xx'0 ', 211: by 1115 51 1'1s1 Zlllil 1, j-' 1 1 r 2 1 E 2 E f' ' 211. H- ' ' .' ' ,2 E E 0111 2 x' 1,1 II v' . 2 lr' 4, 21lC.' 5 E ij .'l1T,1.' 2 1 101', Sl1"','.' x'11 11211'c 10 S1011 ily 10 5 Q E 1'c 1 fyo X'21j', 15:10. H1' 1 '1' ' .'O11 E ' E lllllj' g 21111 xx'1121 "cr x'0c2111011 you 11121y 11Il1'A1ll1iC. E -E: Sc ' ' 1'1'c-1111111111 1'1esi11e111 111' 1.011111 X11 K V1 1 111: f " 1: E E 111 1.1-1101' A1t'1l'N l'11111 12113 it1x"1's C111 111: 1511111112111 12, 21, 'Ui 112142 : 5 E 11:11l 12. 11. ll. E 2 E I E 9 -E E c 5 5 5 .. ,, 5 1 E Sli '1-111.1411 . X12.' 211, 1.1114 E 1' E '1'l1- 21 ' 2 ' '2: 211 121111015 1111s x'c21' by E 2 "H -"' 2 ,HR 1" 132 'Mc 1 ' ' you got Ii E Q E 11lf"l 5 H lCj'f 111 ' x'i1'c-11r1w'i1l0111, Zl very x' 5 1'111- E 6 E 1lI1.'f, s1'1'111.' 10 1111001 111081 of 1101' 211101111011 10 1110 121111 E- 2 E 01 "1lixi1-," 11111 111'x'1'1'1111-less xx'1' xx'111 'tcss 1111-llllll it 15 -E f E :111 1111- 111051 11111-".'1i11g 112111 01 Oll' ' l1I1l1'j'. 111-51 E E 5 1l1L'1i D' 'A Q." 5 2 E 1'1"-1'l'YSN11lEI1I 1473 ltlzus Se '11 1313 Ci" 5 C111 145g Y. XY, E E1 A., .1. 1111 S111 1 11. -- 1 - l'1.u11c11 131. 5 5 E E E 1 E E a 3 Z I 3 - : : - I I . .. .. : C E Nc ' 11211-1-11, 1111111. -1JllIll!11'j' 23, 111412 E I 5 : "R1l xx'111 111- 1'1'1111'1111J1'-11 by 1lI.' 1'12."11211's 215 Z1 E 4 E E g1'C21 2 1'1 H1J 111' ' ss 211111 skill 111 211 I ts 1 I 5 if E 0111v' 5 -1 '1 ' 1111112 '1' . '-2 1 1311215 1 1 I C111 E Q E 01 1110 x1'1101c 3611001-121 11v' ' '1 1011, C' 1 1 '14 ' E 3 Q E '011 g "R'1," E 3 E Tr 2s111'c1' 141. E 5 'E 2 2 E -E Q Z E : ' E : 2 ? 1 E , . 1 , E 5 5 N1' ' I11'1121111, . X111-c11111e1' 25, 1. 1 :I 3 I Z .. - . H : , : - - : - A : 5 1 Af . ' 2 xx' 121111 1 lllilllj' 1 0111' E I 3 E . . I U L,.V .W :g 5: H11' 2s 2' 2 21"'xlJ2ll'I1l1211 2 "?,100g E ll E 111111 ' 1 S 51 1 '11 1 fl " 1 2 2'11C' E E 1 E 1 A E 3 - 5 Y. XY. .L A 11, I, ZS, -113 1121N11c111:-111 12, 3, 41: 1.1411111111 :ake1- E f 5 112111 12, 313 1121Ne11211I 11, If, ZS, 41: Su 11-1' Club: Yi' -I'1'eNi11e111 131: : I , I 5c""2"'111. E Q , E E 1' 7 -E E g,,, n,,,,.,,r,,,,,, ..,,: ,- 3 .11 . rvn- ' E 11-3.1 111' 'YYY ' YYYTYTTTITYYJI 11 1 . .1, 1 , l F,XWKXT LYIXYYTY' MARGARET ELLIOTT LEWIS P14 GGY ,1 11111 5.111 a flow clo1111en1e 51 1 11 1 1 1 1111111 11X 5 ll 5 5 1 1 X1 l 1 1 N 1 X 1 11 WALTER W WOODS DOC 1 1 K1 Beauty 15 115 own cx1use for bemg 11 IX IXN N X 111 XIII I l N 1 5 I N 1III1 I N 1 1I lX l O1 1 11111111 JEANETTE LIGHT 1 XX I Hen1e loathecl melan1l1oly Thxs world 15 full of happmesa X lN N 111 NN 11 ATN l N1 IO I 10 1 5 1 1 1 l 1N IC NK If L OOC AL 1 1 1 1 11 1 0111 L 101 11 Le 1 111 LII 111 1111 1 1 MAURICE A BEAUDOIN MUSH 11111 A 110111 had man I I iff 1.2. 1 N Y ' 'WA ,-.55 5, 4 . A .1 1. 1 A -.... . a1AI..J1o1.ala1n ,1.1.Yhj1-1vQ1g,.i,1',1,j Q' ,L L1 I U rr .1 .. ' ,fQ'....1l'fQ"I1' if' T7 1. 11'1w 14 - 15 . 1' 1',1 -5 11' 1111'-1 11, 4 ,1 . ' .- 1917 ' fl-I " I " " 'v 1'1.111111111'. l'-11111 XIJ11 IT. 111113 47,1 1? "W'5 1 ' 1111' L1 girl 1-:1111 . '11 ' of ' ." 'W' 1- . .. , . 1511 lv l.1111151 11111 11111 1121N1. 1111115 11:11. X1111 Illllj 111-11 1:51 L1 1 111 ' 511 111111'11 111-11 11111111 11111111 1Il 5111'11 21 51115111 1121111-1. E1 14- 11' 11111 X'2lIl1 111 111111 11111 2llIX11lllIg 4151 1'11g. N11-11 1 1 12' 11 11l'l' 11o11j 15 112lII1'l1Iy, N0 1 - 11153 11111 110 111 1-5 50 111 l1'1l 115 1M U1,l'Xl'1'X111111Q 111:11 11111 l'LI2l11X 1':111'1 11'11 III 1111211 N1I1'1"'1'1N. 15' 11. N11-'5 1112lIIIll1IQ 111 1:1111 111 1111'11'111'.. 11111-'5 1ll1'1' 111 1011 H3 ' 1? 1'1'u:1. i - 111-11511111111 .X1'5 1'11111 1Z113 r11'111'11 1.11111 11, 213 'l'111'111' 1"1111'c ef 151 11,l.I11g N1-11-1 1111111111 12. . ,ED R If:11111111p1--11. 11111. 11-1.111'1' Il, 111113 H . 1' ' 1 . .,, , - ,:1 XX :1111-1' 111l11N 1111111 11111' 11111' 111111, 1'121l1'l111'. H1- 5: 115, 111 111111111 15 511111. ing. 51 lg' g 1111117 111':111'1 111'1'IX'C.', 121 1' 1111' 1'111Q11N11 1111' 111:11 III2l11t'I'Q 11 IIl1l'1 111- 1111111111'1'1'1z11 1121XX'. 15: "E XX'1 211 .1117 51 1 1:11 1'1z1111111111 lf g1111g 10 1121111 il vw 1E 'Q 1121 llll -'1111 XX':11'11 "1J PVS 1 1 .EI 511111111 1'11'1c5 1111111 111: C1355 11:15l1e111:111 131: 131151111155 X1z111z1gc1' LE 1111 l'1:111'111:111 111' 1'1c11111' C11 'wc 141. : 2.1 .E , 'SL 1:1 1-1 1, 1i 15 1? , " Q' Y' I1111:1111. 111111. -11111 LIT, 111111 12 -1k'21lI1'11l' 1: ll 1.11112 "light" 111' 1110 1'1:1 01' 1117322 24' A 1? :111 1111'c111g11 1Il'I' 1111 ' 11" . 11 F1 111. H01 211111111 1111 LE, ' fl 111111115 211111111112 1121. 111'111- 111'1' 01111 111 111C 111-51 1111-11 :1111 1:,i 5 1111.1 111111111411 Qll'1N 111 11 P1 1111. N111 IN 21 1 ' '1o', :1 1 -A ' f1lllI1'l'1', 21 NIIIQCT, 21 111111 211111 111: 11117 .X III 11 QlI'1 1111' . - 1111- 1Ily1I 5'1 11. 11k'l'l'.S 111011 1111111111111-Y 1'T 1411155 N1A'1-1:11'1 111: X'1' -1'1'1'51111-111 11111 1"1'1111111111'1145 111"-1111111 11W L 1'11111111111c1- 1113 1411155 N111 K11111111111011 111g VI11111111' 1'111111 141111111111l1'1- lf 1 1Ii1g 1111-1' 111111 11113 N1-' '1111'1 51- 11 1'111111 .X1111111-111 13, 113 S1110- 1.-L E 1.111 1111 .X5-111111111 121111111 -11 I11-1-11111- 111, 1 11111 1-111, 1'.11.11. X--11-11111111 125. 1111124 1 :V .. 1 If '. XX2111 1111 1'12111111111- 11:15 :1 IIVXX' 5111-1111.. 111711 N12lII11 115 I -' 1 111111 111511111 1111 1lIN 111-:111 11' 111' :11'15 11z11111':11. 111'.N Q1'111lIil K 1IIN 1111-11:11:1111111 111 1111' 1111111 111111111 I',11u11511 1'1:155, 21I'l'II'1 f' H 11111, K1:1111'11'1'7 .' . 3- N1-11111 111115 1411111 111, l'1111111- 1'1.1111111111'1g 111-X l'11111 111,111 V.-1: Lfl.1f,11fA..14,lYilLlllI.ll5T5:J ,,.,, 11. AHA 'K'A'AA ' ZA 'A' lH'AA"'A'A'H'A'AA HAROLD EISENBERG 11 11 1' A perseverln student an asset to the class LL lONll Ol llll Llllll s s s 1 1 111 1 l ld lllo 1111 s 11 1 ll I 11111 HERBERT F HAUSMAN SLIM N KK I Modest to a fault ss s l s qu lllOl N L 1 L I 1, s s ll l1lS 'mln Lll Nl rx , llc lhdlllg llll CLlllLIN oi tic H C le 1 NEIXIUI ll 1 'llllll lil Mx Lulllllllllet L-U STANLEY DOMIJAN DOMIE 11 l N l' Those who heard hlm speak pro nollnced hlm a Daniel Webster SlLlllCX surclx IS 1 Dllllkl XVcbstcr Flllc lddrcs-.cs LllXClC'llLllll1l1 s 0111 lt stlloo were XNOl IX 0 llC JITINC fflxcll bx bolll tllt studtut bodx and IL lklllll t Oll 1 115 llC11l 1 1 s ltltcl gullttl IOI 1 llw JOllllllI'llX 11N f oo 1JOI'lNIlllI1Nlll 1 Ill ltlc llllll 1 It O11 td bx llle X 1111 I oust lol X011 Ntwllu tjlllllj., 1llLl1 L 111 ll FRANCES ADELINE WILLIAMS FRANKY 11l51t Llll N111 e ll9l'-1 Better late than never 10 l t ye 11s r r l PII f 111111 OXXII lt Ol utsstt r lll it 0 1 l t lt s :iran s lC is 011 lt 111 orlt NLllO0l ol 11111 lllc Xml lu 111- its r llllx ki l K R tllkl I J lll 1 1 N llll LL 'CI 11.11111 YT P 'r-wnrr' 'ff u U vos: as on oo: ' 1 :Z .' f W M LX-T " 'lla 'U " n us ' w uv " ' . . 1 1 L. . 1 1 1 lf, , .1 L,- iivzir .-L--,t in --H ,..,......., ,., . .. ,11- 11511 lg! J!-Elf l l 5 1.. ll.. .511 j V , WE'- wif . if Nc lllllillll. C--llll, Bllj 26. JUG J 551' f, 5 -Ei .. , - U Y 1 s .. :ll Q ' : ,, , ., HE, . . :I . . . ,-1 -, llzlrflld IS OllC or tllc g'l'1'zl1 5lM'1llil'l'S our rlllss is Will- ll-EU lil 1 , -l '. llis stcllzll' worlt ull tllc llt'lJ2llllI! lcz s "ug N5 . :E lli. lllircl llllil l2lSl yt-:lrs sllclwl-ll lllc .'L'll0Ol lli' rczll 1' ll'll1. fn llml 'you llllllil' goo l Il ll:1l'1:11'1l, ll2ll'Olll,1lllll2 dz lllL'I' I E i 12. C01 lllllt'lll1ll'j' credit to lllc L'l1l'S of 111732. HE! 15, ,Xlllllllil-ll l'lul1 13, 'UC ll-lzllillg 'l'n:llll 43, ll: l'l'CN4lU l uf l cllxll- IE El ing flull 1,133 Se -' filllll 113. :C ' E 'E 1 1 5: li 5 lg l: S 1: - li. Q 15 .. ,, gl, JE Nc ' Iirllllill, L'--llll, llc'-lllllel' ll, 1111! E I . E ' '15 5 E 'l'z1ll Illlll Il0.,L'5.'l'il of ll l0llllllll'r,' 2llIlOlllll of ict 'E E llu ', llcrb is lllc V1-ry cyscllcl of gool f'll JXY5llllJ. H- E ' 3 E llllf Zl llost or lrlclllls Zlllil llif k'llCL'l'llllllCSSA2 ld 'T . 'lity EE Q 5 as RL stud- t 1' ll our -' llllll zl long" way ll 1' lu ' tlle '5 5 , 5 silt" pl' ' ' 3 l K. ll. . S. lg , ' E A 111-1 ,la tel, 2, 3, 411 .' ' ' Cll 4415 clip- 1 Cust 1, 1 Q 5 ' ' E 1 I 12 i E IZ 5 - : 1: s : Si , " S .. ., .gl 5 f 5 Nc ' lritllill, 011111. Xlzl-' 8. .505 ,' E -' 1 : - S51 ' E . . . .. ... ,,. llc tl' " 'v llii f ' j'l'Ill'S 1 l '- 1 ' 'tl -' A E fl lf: ' tl' E3 fE fi' No l-'l zl 25: Jllzl' 'jz 1 'lllll LE ' E l':1 :','gl'gg ds ,'2."l 21. zlll' 54 QE lik' -'2lll. 'i Xl l l ,.. lf. E : 2 E lillz ' f 'fe-21111 H39 f2ll'l2llll R. 0. T. if 143: lfllill-1'-' - 'li-f gl, i Il1lz1l'1l :lf l'11lllic:l1illl1 141g l:illl1lllQl Sllczllscl' 1175 l'iZ6llCll illll! 1333 :ll 5 . :I li' i's lilll I-U. Il L - I El f L E :1 I E 5 1 gl I -1 : .. ., E , Q gl Ne' 1" illll, ifll. 1'-1"z1lll'! , E 3, 9 E 'l'l .lzs l ll l..i ullg. l'zlltc l l'zltt0l'f lllllllil l'lzl1llcl ii gy 5 E il'll ll l2lllgll, ' llllg' zlll cl ' tl 1 sczllcl Y 1 Q Ei 5 . E ltg it is "F: lil" Zlt llcr Izlvoritc l72lSllIIlC 1 being lzlll. E 5 A E Ho' Zllfll :ls llll zlrtljt is quite 21111: ' t, Zlllll il ', 'lg E Q g E to. ll -N- 'Y ' ' 1: 1. l'-lAr1s. licsl 5 I 1 5 'fl "lf: '1c." EE if . E Yi"-l'1'es'1l'll1 'lf gxfl Clllll 125: l'10-i1l'lll -if .XVI lilulm VH: E ' E ljI't'HL'lI flllli 443: Sui- 'I Cltl Hi: .Xrl lillillli' -lf Illt' llcellixe 1133 I i ' I lla-4 llzly li--lu iile-cg Sei ilu' Club ill: Se'lcl:l11 1-f 'l'1:l1llc fquflll ill. E 5 E E 5. . .1 - f A if E rrvvv leg, I wx 11. 1,111.21 1511 1lxYm LEON REX WOLSKI REX N ll A ro11n1l face a cheerful sm1le A man w1thou1 mal11e or gu1le J rl ll lll s1111cr1 111 XX 1111 11 C 1111s 1 4 ss IL 111 1311s or 1 111 llllIlll1K o 111101111 111111 rc 1rl1s seem to be 1111 11s 011 1 1 tlp of 1llS 10111111 10 are 11 110111111 of 111 fr1C1111s H1s 11011111 I9 0113011113 11111 set 11111 111' 1r1 sum 1r0111 1118 Q11lS1lC11 11111 1011111111 11 11 LN 1 11 111 10 Q S 1 s 111s s r 1 1 ll 11 J PAULINE WOLFE 11 111111111 111 Ll 1 Why tarry longer than needs be 1 1111111e, 110 do1111t 1111011 1111 11 she 11 1s 1110111 11111111 she 1101111011 10 10rs1111' 1110 C11 s 01 71 11111 1JCCOlllC 1 1110111161 She 1118 11r01C11 herself 10 be 111 1110110111 Ql1lO1lT' Illlvl' ll I JOHN ALFRED LINQUIST LINKIE 'Xen 111111111 Ctlllll 'X11ll1 6 05 never knew success could lurke along the dreary path called work 11110 1s 0111 0 ll 1 100 s 11-s 111110 He IS 0 0111 01 IL 1 11s c H0 ex 11s 0 0 0 Ol 1 11111 lllllSL11- 1 011 ll1 0 1011 1 lll IL 1 11 111 1 1 11111111 1,111 .1 e a ESTHER HILDUR KOPLOWITZ ESSY 11 1 111 1 1 11 X AN ' Beware I say beware of those eyes X 1111111 111 15 1111011111 Ol 1111111111111 110 1101011111011 s 111' ll 1111 llN a111ss1111, or Ollf NLITN 1111 Hart 1 s 1 N111 1 1 QX as 1 111111 C1 QC 100 e1c 9llCl 111 l ll! 1151 1:1 '14-ff. Y :I 13-1,-1:-qw V-1--N'-1: v-KV -f y V,-.H-1 - v ll'!i!I'1NLx.!rl.zl111111 'L I1 1 xx 1 1 New 1i111:1111. 1'-11111. .111 -1111101 T. 1905 A 11111111111 ' 1111 1 111-111 ' 111111 fl '21' 's 12: 41 1 - 01" 11 rc" 11 - 1":llf 11511, his 1'1z1,','111z111's 1112111 11: '11 111 111'. S 2 .5 f 2 11 ' ' 12' 1 1 ' H' ent. " V' - Illi '. . 2 1' ' f - 11lL' ff .2 'j' 's ' S. 1' '. ' 1' - .A 1, 2 ' 2 1 J ' ' ,L E 1 ' ,f 'z 11.- 111"5's101 1111 1 1 ei. A 111:' 111s1i11z11io11 is 1111k11011'11, 11111 our 13151. '-.'1l1',' Il 1' 11'111 11111. F01 '1 ' 111111 141. Nc E A' 1' , " llll. ' J 15 211. 151113 "1 ' ' ' ' 2 . 1. 2 1 . " ' :si "LZ: . 2 1 of 3373. .' if ' i 1 , ' 2 111111 11111 11111-11 girl. 110011 luck! Se ' V1 1 111. 1' V -' 1' , f . . -1 . 19 ..He I.. "1.i1" " 1 1' 11 1 s'1 1'i -1 it 2 tes. 2115 1 ' 11 1 IIIOS 11011111211 1101's lll 1 5 lass. ,f- 111-' 5 1 L1 t 11' '1' as 21 111'i1111'1' 111111 111:1k1r il 2 '11 for 1' . 140 1 '11 1 D' " . k'-." T. S, A. A. 12, 3, -U3 1911" Xl' 's C111 12, 3, -112 MT ' '1 1 141: 1S11s1-112111 12, 3, -115 1l's11 1b'11 111, 31. Ne ' 1" 1111, ' 1111, .1',' 3, 1140.1 11, .- 1 w. . - , . 4 I , ,' 14111 1 1:9 1'-1 I 5- f f X 1' ' - 101-1 ii 21 g1'1-211 011' 1.0 "1'1s11,' 1-11 lxssyf . zz M 'Y 1'11f- 1lll'l Es--' 1 1'g' 11 1 . 1 1 ta 1l1'l'. Yep, . 1 lS life! Sc '11' Glee fl 1 131. 11?1111f131111111 '11 1111' CATHRYN ALENA GULLONG Ln 1111l1e1 ' She has +.ye so Hxrty and brown 111 1 N N0 1 1 1111 1 1 10 1 11111 ll 511111111 1 1 111011 N DONALD FISKE TRACY MACK 11 11 Xllgll ' .J L1fe IS a jcst and all thlngb show I thot so once and now I know lt ll11, 5111111 IC ' 1110 t 11011111 1r 111111 11 the oo1l 10111 c 1 1111111111 Ill 1110111 cxcrxt 1 lIll ff 1 C 1 1 N 11N 1r11111 N 111111 l11N. LOIIIIL 11N 0 N 111111111 1111 11181 OI N li S 5 0 IL NL 1001 C N111 11111 111 1 1r11 5 11, 11N lllll N11111 11111 11 STANLEY H REGULA REGGIE 11 11 1 Dont thmk Im p1ous when Im only blllous 111 1 O 1 , 111111 111 1111111 N l11111N 1 1111 111 110 1N1 lllll 111111111 1 1 JN Ill N 111 e1111 N111111 ESTHER HENRIETTA MELANDER ESSY lltll ' Lau h wh X1 I laugh I S6811 no other fame 1 ll Q KKK 11111 C1 1111 1 llll 1111 llll 11111 N oo 111 1111 0111111 1 1 H1011 O 1111 1111 N 1 1 1 1 1 1111 1 N 1191 3 ' L 'Z - I. 1 -"NN".'X.'5 'N . 'w L X. Q5 I It ra-:."!,.1111!-l1.1I1Iz1l111111 1.11,1.1.llx1 K Ni111g1--11, K'--1111. 1 1 1 '21 1.111-l Y1'N, IX 11 1111111 1'1'a1N1111 111 11111111111 111:11 141111111111 '1111 11111111N lAI'OIll lx1111N111g111111 11:15 2lll'CIl1lf' k'2lIJlllI'L'il J 1110 OI 1l11N11 1111101111111 li1111N111g1111 -' 11l1N. 1:1111r,'11 IS :vg 011 fl ', :11111 is ZilII'2lj'S 111111111 1111' llll 11' 1 t. NN 1 :111 211111 N110 1 1 QS 10 1110 111z1.'N ol 3372. l11'11:1111, 11111. . ' N1 211, 1111' 1 Q 1"f" 111 o11EV7.I2's N ' 2 1 'l10 llili g III 10111 2 1 1 1 ' ,'l111g i111z1g' able. H 11211: all 1 5 1 lj 1 7 1 1 N1o1"1f, :11111 N Ilgf 211111 1111111'111111111'11 1 1 ' 112 T 1 1115 111111111115 :11111 good 112111111 1111 IS 01111 01 11111 1061111 11gl11.' 1' 11 1 .111 . H fill, "l-l11: '1 N 1 0wN," 1'1gz lnfg' l ' 111-N1i11:11io11g but wc 5ll1'1'1j' 110 1' 511 1 I 11155, Se '-' l'l11l1 1415 ,X11111 11.11 fllllll. X11 llllliilll, 011111. Mit' 8, 11111 1' 1 -Y . 011:11 111:11 N11'1:111Y 1311, 111:11 was RC'f'1ll2l, 1l1c mighty 1 1 1 1111. 11111 vl 1111 1l11l11'1 1-x111'11fs felt, 1111 l lc N bl1y llllf 1111 UVQQ XIII! 1 1 1 1111 If N111 Nay, ntilllf T111 1: T: 3 .'1' .-21114. l1'11111N111ll1-, 111111, 311-1 25, 1.1413 "1iNN1c" l1z1N 1110 most L'O1l11l!-O N N111il '1 . 11 -'cr N11 . 5111 IS 11 1110N1 2 1 0115 Qlfl, : l lj g 11 ' 1111'-' l1111g'. 111' 12 j 111-1:11N11 111 11111' llllll 't 1 1111- RIO 1 ll 1 511, N110 1.' 1110111-N1 :11111 11111111 1110111511 11111' -1'1N Illlflj' yl1'11llI XYllll u 101 11 121-N1 OI 111111 1110, hl'.4.'ll',ll 111 1111111 1141111111 214 ll 1111rN11. fi ' 'WYYYYE 11 fmmfmsma VICTORIA ELIZABETH CARLSON VIC 1 1 1 Whl1L theres 11fc theres hope 4 N l C 1111111 OH 4 114114 s 111091 O 1 ILNK 4011N11 ll wus 114-r11011x 11 11141 1114 x lk x 011441 xx EDWARD J LUCEY 11 41 1 I I am S1r Orade and when I opv. my hps let no dog bark N IRIN 10 1 4 N1l1r1 1401114 S 1 x11111c 4 1111 1 1144 L11. 4144144 0 0 ICI Q 1 N11-111 011111 0 s 111 X14 x101141c1 10x1 1x11x II I1 1 xxc mx JOOL1 11141 EVY x 1 110.1 A l41n4lly fa4e a ready sm11e - 11 x 11 4 100 xx1111 111 l l N 4 11144111 4 N140 1 W x 1140 4 4 111 54 1111 Q LOUIS RICHMAN DETECTIVE 1 1 00 Say not a word I want to talk' 1 41114 11 4 414111 X 111141 XXO1 4-1' 4 0114 1 114 g004 H IIS 11x N 114 0 141 1114001 KII0l1N 101151 11 11110104 0111 14 llq IL 1111 4 1 14 OI 4 141 114 1 4 1 1111421 1111 -g1LlL..YLlfIf,. 'ff"f1IIffII1I.1 .1IIf:I1ff4:.Y. 1 A ' 1-Q, A if , " - ' 1- 1 . ' f +1 x111.11.!.111-l1v1v.I1 1 1 1 1 1 1,1 ,' 1 .2 f 1 1 r 7 .1 Q A -12101 1-2 1' . H1 ll 11 ' .1 .. '1' 3 7 1 C, lg ,. , .X1l:111114- U1-4-1111, 115 ,,1,1.,' lf. 9113 ' "X'i"' is 11114114-14-41 xx'1111 11121111 4'011.'i11S, S0 x1'4- 14-:1r. XV -lg: 1 XYC 11 " S114- 41111 112lX'C so lllillly! S11- s - 15 . f '17 5 114-' 111110 XY111111 - ' 11. S1 - 11-' ', 011- 121 Q7 112111 41: 'inu O11 V'I'1119. 1 x' 1-' '11x'? 15- .ig- 'Sf 1:5- 13 ' 1 E si-E n1ED1v 4 , 151 N4- ' 111'11:1111, 011111, 11- 4111c' Ill, 904 . :, 1 21 -- - 4 . - ,. ' 1-141 is 0114- 01 1110.4 1 -'.'011s x1'1 1'k-s 141 .1' 'wc 251 A 1 15, 1 - n -. 114- 144-111 11i111J4-11 1111414-1' 4'0x'4-1' for 1 ' ' but -E9 - ' 1? 111' g 1114- 1:1s1 1xx'41 j'C'2lf." 114- 1l1lS S14-11 -1 31 1141ly 'E 1111 1114- S11 11'f-11. HC 1111s 414-x'4-10114-41 IVOIII EL .'11y and V213 - E, 112151 3' 1111 P 4111114- Il 1:14114-5' 2111. '- ' ' 1 ' 1511 ' IE' :11141 ' D' 114- 41141 11? ,E1 , L E 1'f41's 414-s1111z11i011 is 111114 0xx' , 11111 xx'11z114-x'4-' it is- ' 'Ei' ' ' E Sz ' "C -4"' 291 i :. ' ' ' 'Il 4 ' 1: 'E11 A E E11 ' 5. 51 , :J EVELYN HELEN MILLER 2 if 1- 1- 1'1111:111c111111z1. 1'4-1111. X11411114-14 ZX, 1 " 1211 1,51 " " '- -' ' 2-1 12 , ,, . . E" :. "1'.x1' 1111, 1g0114- 1111A011g11 114-1' 101 ' '4-urs: V1 1 ' ,- , 1- . I 4 ' . 2 '51 21 114111, :1 114111 :11141 :1 12 1411, S11-s 114-x4-1' 114-4-11 130-111121 10 ' E :1141 1l4'1' 1Al'11lXY fl 1- 13, 114-1' 1114-:1.i11g 411,'1 15-11411 15 Ll 1E E g1'4-:11 11,1 4-1, :11141 x'111 1101111l1'1' xx'111 111:111y 1114-11415 1 ' 11 -Q4-. :fl E . , 1 E' 1 : 1'-l'L'lIk'1l fi11l1J 111: Y. XY. A, .X, 111: 411-1: Cl 1 1373 .1'll ' 11111. lil' ' I 1-- 11: ,: ,.. 'TEE 11? 115' Eli ,, .. R111-1:1 X111 '4'11 211, 1' 7 . 5 - 151 -- - I 11.1 j -151 "R'1' x1':, 011- of Ollhl' - 21013. g 1 ' ' '14 , IE, 114- z11xx'z1yS '01114-X 1111' gl xx'1111 1 - 15 H4- Jays 1'? 15' '31 114111-' if 111410411 1J2lN1'1J2l11, 11111 xx'4- 11:1x'4- ZIII 1414-21 111:11 - 112112. H211 E' 11 1 '. ' A111 5-1 1 - z ' 11 K 1 -re, -EN 12 114- iw gc' 10 14 -4-11 :11 11,1115 414-s1i11:111011 111111114 "1-0'1' 1 ' 11311 Il 14-:11'." .'X1A1'lA 111:1t? 'E 54"-144 1'11111 111: SC1'11'C1l11 4113 11'1Zl11111J 1111111 13, 11: - E- 4'1:1-- 11:1-144-1111111 1-ll. ,. .3 ' Ilff'f'f71TfIf11'f'I I"1' 'I "Tiff" A , iwi ELITE-iifitit-Lf 'WYE'-T""" N-1 A . 7- H -1 7- 1 A A A A'A ATA A A A A"A'A'A"H'A'A1H'A'AIR A A A A A DAVID FRANK ROSENBERG DAVE xx Pllldlll L 1 1 101 1 1 H15 smxle 1115 password 11 cr 1 115 10 101'11'111i 11 IFN N cuu 1011 xx 0 10 111oxx Ill 1111 C1 101 1 N ron 1 1 1111 f1111 x 0 x111 IIC Pl 1 MARION RICHARDSON MARY ANN D I Ilke He males' Ill say I 0' rx XIIII 1 xx 1xN 11111x Oll 111 N11 XX116lI 1 C 110s to 111x111 1-001 11 1 c11110x1r1111 1 10 0111 x 1 x lL 11110 110 1xllOXX - 1 1o10N 111ox11Q S IC N lX 11111 xx1 111110x0 1101- 1101 11 Q Q IC SOlIlC1ll11CN1J1C1LTI'li11111111 10 SL1lOO1 IN 0 C0111 11 11110 ll IIN 1 11111121 x 21 XL 1 s XXINILN 11111 lxl IJ SIDNEY THEODORE CARLSON SID 1xx B 111111 L1 11 .1 I am not lazy but I hate to work TQ N 1110110r N l P0111 ll JLFNOI1 L xc 1 oxx H1 1o1.111x 1 1 1111111 xxc ll S x - 1x11110 N t1 l 1 N 1 111 x 1 I 9IIL1l C 11 111111 11 111 1 11 11:-111 I MYLISSA KYLE MA LIS I The more speed the better S 111 X11 3 X L11 I I 1. l l Q S 1111 1011 I X l tw 1 UKLLLI L IIL l 1611 - J ,-:Lg1L11 1 : zxzfxzxx-rrrx1.rrr1:x'rLx.I4g11'Lt1' g::x:"'1. . 1-Wm i i ge QA T71 .I11133 1. ' .I I ' . 1, ,. 1 1- -jjTif'1T,,1-, I :N 'n,J,,,,,,,., 1 .,... 11:1 151. 2' . :1' 1 :III 51 5 1511 .. ' E11 5 ':. H: .. 1511 3 t 1 g NS ' 1'4" , "1-111, 0001 ' 9, 905 E f LMI' -1 -. - -. .. , -1 : J E1 ,, . . . . . E' 'E' "bn 1 '12l1l11S 1'YC1'j'1111llQ li 1 3 1 111151 ' 1 , 541 , 1:1 is. O1 Q ii 1101 to 1 -51 '11y. XY. 1 1' ' 1:1 E11 1 1 "5 '1 "' S111-1 1 11? xx'z1y 111 01 S'11oo1, 2 1 zllj 1' - 1211 3 E cci " 1 1'1z1--A 1JIl'1.11K1,X. '1'ri11i1y 110x1 j'CZlI'. E11 I 112 3. 1 1 : 110111.11111 -11111. 5 f 1: ' 1 IE' E Z 1 151 IE1 1:11 ,:1 2 ' 151 1:1 3 1 ,Ei .. n ,. 151 I IE .1 0 . - '-, d '.. E ' : 3 ' ,::' "Ma -'-, ' is 11 "-101 -'- -1 1-f 01" ' 't E '51 OI : if gs-g 1 '1ll'. S11. -1 211-z 1z1Ss 5 Z g E IfO Zl x'0r,' 5001211110 111100. ,Mk 1'1 '1' 'f , ' 'i, E 1 51 S111 211 ' I' ' '. :1 Jzjs, 1 '1 ' ' , fz 1,0 1 , E .1f - . '1'1z Eg F15 yo z1'1:111 "M: 'D'-.-X1111"-xx'0 1i1'1- 11111111 i111 0111'- E 'E ' E 3-1 1'0f1 "fl for 1111- ' 1r0. E ' E 1"-'11 1'1 1 141. IE1 5 E 1 1 :Eli 5 5 E 1:1 : 1122 1 ,El 12 3 '51 1151 7 L 1:1 Ei f 11511 " " 1: 5 - .T-' N' ' 1" 2' , 111111. A11"1 28, 1011' 113' 5 ' 15,1 1. .. 12 9 Q 1:1 - 1: 1:1 . ':1 ' : 211 H0 -5 z 1 .'lI1211 11111 1 1 11 ' 1 1 F . H- 2111- E1 f1E11 111-:1rS x'0rx 111111-1, 11111 looks :11'1' 11111'0ix'i11g' 111 11115 Cain. You Q ' 511 1121" 101'l1 ' 111111 xx'111l10 11110xx'11i111i111111. 's 1 ' 'S 'E 1 . IEQ1 1: " g 111111 '-'11 say 111- L'1l!1 112111013 1lvCYCI'j'11'l1j"1 5i11'f 12- f L 211 0111-I 1'z11'0 is 111i ' xxxl 11z1x'1- you 1-x'1-1' 1101111111 11-1117 E, a H1- S- goi1 g 10 1101111 ,-X1'z1111'111y 1111x1 y1'z11',111111xx'0 xx'i.'11 lim 1211 E31 lurk X'12l1CX'CI' 110 1111111'1'1z1k1's z1111'r 11:11. 1Ei j 1 :gl IV1' ' .111 13. -113 S03 'f C111 441g S0 '111' C1l1b 45113 C1154 .EH 111.111 21. V51 1 11511 '31 IEW 1- 1 E11 1:11 1-- -'1 . - :1 1:1 9 ':1 E1 1: 15 , f 1211 , -- " 15 2151 1ii1c:111, 011111, '1ll1Y' IT, 1111713 ', 3 'El .. V. ' E1 1 . Ei - I , -1 Y U ,, , , Z 52,1 1111- 41 11 Cro '1 111 s1'11101 I4 111 l12ll1g'C'l' x'11- I, - 11515 M-'1 ss: -1s 111'1x'i11g' 111- 1-1111 "111 1.19 1'114 118 111:11 11L'I' 155 I ' 121, 111-i1' 11 lr 10 xx'0'k for ll 111110, 11111 1111111 "M: 1.14" I 1 VE! 1l1XX'2lj'S xx'zf EL 1111s111'1A, 111111 14 111111111 111 5 ' 1. 11 -Qt O' Q51 A I 1 '14, "M: 1.is." ff: ' 15 121 A, 1,5 1121 - ,, - .1 , , . - 1 E ,,,I1?:1.L..I,:,,,.--,W-: H , Jf-A , 1 0-1:93 I I -wg ' flffh' ,..,- ,in-km-iam, , 1 ,,-W,---,I,, ,,,,,0,,,,,,,, , 'Y-7?E'IYEEE1i?E2:??:E- . xrzzrffrrrrrrl' 157, 1- 1 ESTHER STILIN Sm1l1s KXK 1 X H I WILLIAM GODFREY RABER BILLY XX Eat 11r1n11 and hc m1rry lNL1X S1 Ill 11 x xx 1 1X Jxx X011 N11 11111 11 N011 10111 1 1 1 1111N MILDRED CATHERINE CHAMBERS MILLY 1 xx 1 11111 1 01 E111 em up Beat em up Beat em up Ea! em up ll 1 IL x 0 1011 1 11 ll 1 111 1 111111 x 1 N x 1 1 X x 11 001 Ol 1 N JOHN WILLARD ODIN LONG JOHN Gxve m the. moonl11.,h'1' C1111 me a song, do' Ho' and a bo1t11 0 xum' l x K C lk 1 X 1 1 -' 1- 14 7,1,:1'1!.11'.'u1. .,11,11Y1 f Y-1111 V111. S1'1111'111111'1 211, 151111 '1'111X 1'-.lI1'11 1111111111'X 111 111-N1'1'1111- 1'F1111'1'1 111N1111N111011 x1'1'x 111'1'111'1111-15, 511- 111 x'11yN 1x 511111111Q, 111' 112lN 1l1N1 111-1'11 11l11111y, 111' 11 Y111N1 Q4 Il! 10 N1l111l', 1111011 1111'11 10 11111. 1l11111111'11' l'11'11. 51-111111 l'11111: 111114 1.1'1f1111y L'11111. X1 1!111.1111,1'--1111 -111111' 17, 121115 11 xx11N x1-rx 11llI'11 10 111141 11111 11111011 11110111 xY111111llI, 11S 111' IF 11111 111111- QL 1111 1' " 1-11. 111' 1l1'f 11c1'111111' 111'111111 '111 11 11111 "Hi-Y" w1111111'1's, 111111 1 1 1 1111 ' 1111 C1111 1111 1 x'11x' 11115. "X: ' , 1' '111111 011' -' 1 ' 1'11f 111111? 11' xx'S11 1011 f111"1'fN 111 11115 as f.1711l'Q'l', 'l'1111'111' 121: 1:11111-11 l'11111 11. 21: 51111111111 fA1111J 12. 47. '- ' 11I',l211ll, 1'111111. J ' 12. 9 "l'if ll 111111 111111-110 1101 1-gpm, xx'1- xx'111'1' I111'l'Q'1j' 5111-1111- 1112 11110 t "M 113' 211111 21 C1-1111111 1'.x'1"'111x M111-' 15 111 111-1' 51-1111111 Hl'llX'l'll' xx111111 S110 15 llL'I'1'1ll'l1 xx'11y 1111 Il Ot 111 111110111111111- 11 1'111fXY21'1lll1p1 "12x"' 11'111' 11011 1 1 111,' 111-111,x1'11111111'111yN1111 1111111'1' 111. X'1I111, XX 1 1g1'1'1' "-1iIl,'," 111111 11 IN 11'1'1'I1J1j' 1111'111111g', 1'w1 '1'l2111j' xx'111111 1111- 1 11 Y. 11. 11. 5. lll11NNl'N111l 11. 1'. 11. 5. IL 1111, 1'K'.'1 11l1'1i to X1111x"' 111111-x'1-11 1.11111 1.11111 111 -1 ' e . '1 h "l.1111Q -1111111" 1111N, xx111 111 1'11111111' 1111'g1- 11111111, 111111 11111 11-1'1'111' 111 1111' 111-1111' Il'L'N11111k'lI. 111N Ill '1121L'l11! 11111115 111 111111' 11111-1'111111 21N 111' w11'11111-11 111111g 11' 1'111'1'11111'f 11'l'I'l11l'l1. 11111111 111 XL X1'1kj' g1'11111 1'.'l1'111. 111s 1'111'1'1'1111 11214 1111'1', 111111 1-11-1', NI1X1'l1 1111-111 1111111 il 11'111'1111 111-11111, .,.1 TTT JY" L...LL1Jll1vl1 I I A CLARA BLINN PEEWEE xx 1 1014 A rollin xtone athers no mos: 1 1 lll11Cl xx O ll K 0 ll l ll 1 511 N 1 MINNIE LOUISE ROWE MINNIE HA HA XX Thls young lasve xlow but sure W111 vx1n 1-.uutess 1f speed 1s secured s C li N 1 l XX01 xl! I l JI I N0 OOC 101' XX OIC 111 11x ll 1 11110 I111' xx 1 1 ' 111 WILFRFD LEWIS BELOIN XX lll L He strove WII11 the gods s1m111t IIQ 10111 XLIYQ Tl"lC1l1Il'l' the tmchers 111 IL 11tI11r 111 x 111 x 1 O lt 107111 1 L lk 1 I L 111 HELENA S STAHL NAVIA 111 S11 16 I A1111 lo' the wonder grew that one small head 1oul1l 1arrry all ahe knevx l L 1 111Ix I It 1 1 1 x I I f .. f' I . , '3'v,"'. :'L"12"x,',,' in -rf ",.' ,". "-.-"f-"---'- ' I FT'Tv" ' 1 ', if A vlz'11 .'.r11'1.1l1lxlx1A-1 ,A 1.1.1.3 !"1 fi F 1 C3 I V . .. ,. CQ Nt ' 1111t:1111, LM1111. 1l'11-Iver' 2, 1' 511' 1'11111111:1i11N 511175 511 tI1i11. XX" xx'1 ' 11x'. I'1'1'- I1:11w ilk wt111Ixi11g to I:1'11. XX - 1lL'1ll', lI:11':1, tI1:1t js 112' s11111- S111 1'll1, XX' 111, xx'1- 1I1111't l'2ll'0 1-UI' it 11111-41-Ix'1's, I t it's 1111 11iqI1t for tI11'111 tI1:1t IIIQ1' it. ,'1':11-1' l'I11I1. I fxv' I!11I:1111, i'1x1111. -I11111' 1. 1EI'I1 Y1m', KIi1111i1- is 11 Init ti111i11, 13111 xx'11o 1'z111 11151111111 tI1:1t 1 511- llllg1lI s1m11111 11:11 111- X1-xx' Il1'itz1111's I1-1 ling .'t11'f'zg11 ' 'I' 111-' 1111: IlL't'4 01 1 Az1to'y 21111 2l1f, g 1, ' '1l2lI I is 111 '1 t1"',ti11g' 1111111 to I1cz11' Mi Ill' 1'1" 1 'CII- 111'1111z11'1111 11001-1'1'1 orts 111 2:11.17 S1- .11 fq11l1J, N1-' II111:1111, l'111111, ,I 1' 291, 1!UIl1 "Hill" 5 1 If ' ' '12 . : ' , -. S the 1'0"'1't 1111-tI1o11s Ol tc: '1l11l!, XXI 1 ' 'A x'z1f Nu"-ssftxl 11111101 xx'1II 111- IOllllC1 0111 111'xt .'C2Il'. It 1:11:04 ll 1z11'i11g' lllilll to 11 tI1:1t "Il1II," 211111 I '1'11's I 1 Q 101 1111111 1110 tl - xx':1x' you t:11'I4I1111 :11'y11111 'IIIN xx'1tI tI11' 11-711111111 1111-11'1:1H 11:1-11111111111 13, Zi. 113 51- --1' L'I11I1 111. 1'1111:11I1-11-11111, 1,'ll. X1-x 11 1 IS, IIIIIG 11 -I -11:1 11:15 txxo QoulqiftxgN111-1-1111g1-1111111-111111114111 ZlllX'1l' -' 1-Is1-, ZlllK1N1lk' li 11Il' 111111111 1011 X1:11'z11I11'111 1111111-1' 111' II11' X1 'zti1111:11 111111 1Illl. XX - x 1111.1 111-111111 X111'1f1'i4111 111 NVQ' 11l'1K'Il2l i11 l'1111:1'1'w Nkllllk' 11l1X. II1-1-1-1 11111-1111 ,1' 111 1'I1lI11 I11'1f I'1.11"1 'I'1'.1111 III, II, ,kwa , i'--Q? .,.. .,.. ! . . X1 K DEBQYTTYEHYAVR MARGARET ANNA CORR MICKY 1 Il I SIII1 Waters Run DLC11 1 11111 1 ll 11411 1 1 1 Q 1 1111111s s111 1111 11 1111 N1 OT1l1 1 NN 1 OI 11115 X111 1 KLNN X111 YADVIGA MARION CHO FKOWSKI YADGE 1 1 A fr1en1l m needs a fncnd 1n11ee1l 11 N 1 N 11 L1 1111 1 1 1 1 1 1 11111 N 11111 L11 1 ll4 1 ll 1 ll ROBERT KENT COLLINGWOOD COLLY 11111 I 1.1111 I E 1 Every mch a man 111111 1 1 1 111 lll 1 H1 1111 D11 xx ll N 1 S11 I s s 1 1 1111111 11111111 1 1 111 N1 1 11 1111 NXXIII' 1 1 111 H11 XX N 1 1 ll 1111 1111 MARGARET MARY QUINLIVAN PEG 11 X 11 t 1 1910 GlV8 me the moonh ht gxve me thc man and leave the rest to me Q 110 111 11111 Q11111o11 01 1 o 022 1 1111 111011111111 1 CI 1115110 ll N 1111 111111 N111 111 111 10 1'11or 10011115 111: 1111111 r X1 11 1111 1111 111c i11111 ot 11 110 A 1111 1 1 mos 1111 Q11 1 1 1111 ., 1 lt 1 1 ll 1 111 TU1I1I?IU LIL!! ILL! 11.111 141 1.... 1 . .-1,.. lfll'Z11:12'1113T1'1l1I1""1'ffIf1ff1l111.'1 ,'.-'..'.,'1f,,1,f ,'.'1, .-1: - ,-, -,,-,,-,1 - 1 ' ' Q ' 1 ' ' f f 11Y.1.Z1-1l1.X1n1hl. aI.1.Y:X1'1.1.1f1, L .Lx 11 I J, J ,Q 1 151 'U 1, - 1' 1 ' . . 14,1 1 1, A' , 'V "1 1'1' A111211-11. 11--1111, I .X11111 4. 11111 "1I"1j." 11215 111-1-11 1111,1'1- 1112111 N111"',. 1111 1' - 51 - 115 i 51 1 -S. 511- IN 11111- 111 1111- 111111-1 Il11'Il1111'1'S 111 Oll' T1llfS, 13 E1 111111 11111111-s 111-W1-11 1111111111 111' 1111' 111'1111:1111 1'1-1'i1z ' I J - 12 E1 11121111-S 111 111111111 111121, H1-1' s1"-M 111 1111- 111! - ' E' 12 if 1l11'1'1lC1Y g11illxlllI11'L'11 111111 111. . 1-11 111 1111- 11111111 ' '- gor- 1-1 .,:1 1. - - Z1 , C: 51111, .51 , . P1 HE I L .1- 111 1111113 X. 11, A. .X.g 1.111-' 1.111-11111' l'11111. .gil 3 . 151 2 1 ii g 1 , QE ' E11 .-:,I 1 .1 vu 111111-1'1 1115, 141111111 X1z111'11 6, 1.105 1.1 . 31. 1. - - - - 153 ,. E11 1s 1111-1'1- :111111111- 11'11 11:15 111- 1-1' 1111-1 " ': 11 1-,. - '11 . - E- Q. 1111-1'1- 15, 111- 11111 1-' 1111 -1'1- 11l1'j' 11z111- 111-1-11 :111 1111-f1- 11-z11's. 51 ' 5 "1z111y1-" 1x 1111- 111 1711' 1'1-1111' go11 5 '11, 111111 J111: 1111s 151 ' ' i 11 1111 ll 1111-1111 111 1-1' 1110. 1:1 i .L:1 1121! , Aft 51-1'11' K-1ll1Q Y. XY, .X. .XJ G"1f' 1.11-11111' Cl 11. ':1 5 ' 1 I -:sy 1 1:1 12 A -121 U51 j A 12' 1511 , . 1 5- . " " , , Q :1 1'111N 1111, '1 . UC1111 1' 13, 1.40.1 1,-I 1 t .1 . .., L '- 1111s S111-111 1115 11-:11's 111 H111 1'1-11' 11l1.1'11,', 11 1115 'E' 11' 1111-1111s 1iI1011' 111' 11111 1Jl11i 11111-11 111- 11: 15 111. 'S - -11 F- 1 . . . 1 :V 112 12ll'l1Y 11:11 111-1-11 :1,.111'-1 1111111 11l,' QO111 J 11'1'111:111.'1111 :1111 1-1 1, . . - . . . . '-E1 1 1191 ll'l1'l1l11j' L'112lI'21LT11'l'. X11 2 '- IS 1'o1111111-11- ' 111 11111, 12-' 1:11 111111 1111 51111 11 J -1- 11111 111211 11. S11 - 5 ' Q 111- 111.1 - ' 1'-' 1. . ' . . :1 gi 111- 11111-11115 111 1-1111-1' 1Jz11'11111'111111 111 1111' 1'z111,1 1 'C -,1 11-A . . E1 11111111' 111- 11111 111- 21s Ill '1'1-551111 1111-10:15 111: 11': S1 -r1-. E1 ' 1125 1111-111-11 011111 111: 51- Jr ' 11 141. 'ff' . 111 511 E, :1. ': 51' 51 EH E .. .. 1511 ' -3 N1 111i1:1i11, 011111. ,1111 A 3 , LV' 51 2 " 2- - 1 E n '111lC'I' 11 1 1 - 1: . 2 ' ' 1 11111 111211 "P 1"' 5 Q 5 5' E' 1-' - . 511- 111111111-1111' -1 sc for N. 13. H. f. EW. f1E, 1 Ho'-'-',. -1-gg' 1' . ' ' 11- 5 ,159 '1 -'T 1' 111 ,"Xz11'11-11' 15 . '- 1 C," ' '11 1. EI - 1'1-gg' say: 111:11 1l1'I' 11111111' IS S1 1' 'atc I. 't E, ' 5 111- 1111-4111: 11 1 111011 111 X011 1'1-gf-1, 111 111: c1'1'1' ,1111 51 1'-2 1111 1 - '1:11'1-, i Q1 N 111.11111 1113 1. 111 .1. .1. 111. 12- 1 F - ..-, ,,,,, , .1 J., , . ...-..,.,---,1 ,....- -1--A.-..-. , .W 'U - 1 U 1 HYPLIY' "i 5 ',,g'i'T" , " 1, "ii '11' 1'1" -- irwwww' 'Wf:7'ff"""ff,. 1 J I I2 --1 1 11 I1Il.D11 l 2 AAA ' 'Kaos' 'Ah A"A'h"' mAAw1m'A11'A wifi YN 1 1 N TD GILBERT SULLIVAN GIL xx N 101111161 14 1'1Ha S1lence IS golden 11111 1 x N ll 1 1 1 oo L1 11N 1.1111 x 1 1 111 DOROTHY LILLIAN WEIGAND DOT xxx L11 1961 1 ' You must come 1n earller mghts I1 N N 1 111 1 11101 1X tx 1 111 1 1111 110 1 N XXIN 11 lll MICHAEL MYRON CHERPACK MICKEY L1ked by all 11111-xLX llobbx IN 10111111 1 to N1l1o 13111 r N 1 lL IN 0 01 our 11151 S1111 Lll1S fJlllC1, 1 111 1 1 Q 11111 g111 lor 1111 0111 school nu Llllll 1crc Some rem N1l1oo 18 1,01 Q 1ro1111N111 1t1c1c next XC'1I' N X 1C Cx 111 for E1 1llf 1111 CC1llC?11lOI'l 1111+111 1 C131 IC Tettex 11 111111 IRENE PELECHOWICZ RENIE X 1x 11101 Though vanquxshed she would argue st1ll 111 1 t 1 0 1llIlLI xx 111 1QLIllC N N t 1 1 J 1 111 11111 11111 1NO 1 rox 011101 NO111C 1111 f 111N IOIIN KN 1 1111 L JL F L L N N 11 111 1' , N1 0 1 N1111 1111 v'l L.,m1T1i-f-',.f.f.g1111,1 2, 'num A iT '1 - -. - -3 I - u w , "' " 1 " . 1' 2 A ' ' 3' T ,.'..,........11.11.,1A1l L, 'ff'M.i.M ,.,O.,....v.....-.-... .-W ,-.+-- I, .,,, ,. . . K 2-..-..-..--T-2-2422: -,V " 1: ., .,, 1. -4 , ,. - - ---f' 11 31 'T 1' VE E11 15121 e 51 .. was 15 .1 X1 1!1'z121i11, O-1111. .111 ' . 1 ' .. .... . 435 5 511- " rllI"1.' If 5lI11lX'2lllS 1111111- llllllllx, but 110 Cilll -gf 1? 111:1111- ll 11111 Npczxk 111 11lIl. H1- 1 111 ' 2111 by 11181 ltr' , "3 1Ol111IQ 111' 1u11'N 2 E , ji ,:1- 1 ': 1, - 1121 , HE gg ,, - 1.21 -E13 15' 1511 1 1? .. ,, E11 i E ,:1 ' 1:1 N" 1111121111. l'111111, U' 1 'f. 1,1113 1151 ' 2 7 xii? 17o1,' .'21y.' 1101 lobby is go' to 11-1' 'ics Szj, xii: JE: 1101, xx'11:11'N R:11"s7 1901 D' is Il 1l1ll1lX', 1l'l'I 11 ' g11'1 2 1 12 I '21 xx'1- 2111 1'1' 1101. 1'Ci'1 'il 's, 1301. E 3 ' Q S0 111- flub 111. 5 4 I2 ,15 1 5' 25 1 '5 E Q ' E E 9 2 E ii A 5 N1-xx Il1'i1z1111, ll-1111. 11lllU2ll'X' 31, 1904 3 E 11 ' .lv ? . D. 'VL , . lat, 01' fo 5 gl 2111 1ll.' 121111S,1 IIC J 1' N tl --1'- ,E -Q A E1 1111, 211111 1lC11f1l1, bc 121. gf' ' 1 J CQ E Q hc -2 - l , O, 1' 1 lf: 1-A '11, to get Il E 5 52 1 7 g 211 X -' 2 21: ".1 k f' lS ' E 9 - EY Q - ' . E 1 1 I1 1 E1 1 1 E1 1 "21NN 1i:NL 1:11 4121: 17111-1112111 C411 '1'1'2 k 12, -113 . ' 1: -2 2 M111 ' , 12 j f E1 E . 1- :1 E1 1 5 f: ' il 1. 1, 5 5 1'.:1N11-111 1111111111 .11 ' 12, . E 'U E .. - Y - ,, ' : Q Q' : XX'2 'l1Ig1 Don' get 111 2111 arg 111 '1 " 1 7" E 5 +N1l1".'f11l'C o X'1I11 R911 'L 1 -I 1 1, yo Zlj' 1102 i 211 15 5 1 '2 1 2-'. ,Q -It Ji Yr,-N110 C2111 IN' 10111. if 2 E XX ' 1101 f you baffle you 'o11-so 11ro11-N. 011' '11l1 1 1111 E 5 E 115 you 11111 you H1g'11 . 'bo 1 1'ZlC1ll'I'4, 2 5 ' E Glu' l'111b 1333 1f1'1'111'11 l'1ub 1471 --1' P11111 Ili: Y. XX'. .X. A. Eg - E 2. 2511 1J1::111:1111' l'11111 111, :', ' I -n I : 2 1 ' E E! ' , f- -f -- 1 -rv--110 ' J: r -rw-'U' E is WGW M r MW 415 '11-HX AGDA ALEXANDRA BALDWIN AGGY 1XX ll A plea In oocl naturerl girl N Nt 1 n mtmmcl cv U 41 tm- lllNllCfl. f N 1 x x Cl xtuclx lxo ,oml um 111 V WARD HARPER HARP xx lu x He slept and slepx and stlll slept l X JOXIII K X XX IX l 0 llllilltl xx LL 1 Ire ly HELEN FRESEN Plam and to the purpose 1 Xlthou X OILL N lkl ODI 111 OXXlll l I mal lk X x x 'Xux ELMER CHARLES GRAESSER YAPHANK The bane of all hrs mstructors mln N x u mm n kno fu mu u nn 1 JI N N 1 llllllll l 1 Xl to nu Nun Xl l'l ' ' '. " ,". ". '. ' E 'l X K-1 t. -- - V-- v- -- Q f- - -Q -. K- awww-N -.U-an-i +-H-'I-1'-Q' U . ,Y.' x.A' zxpfii-.'xz1,g!:l'l:i: -1Lslflzl:lglzlnt!1l:f11.l1, ,1 ,. 17 . '1 l I I x L' A N' llsntzml. 1'-'vm sl lll' lf. l1'U5 6 1 .lu,t llml lilllc i11lOl.QlllOIl Qlv, 'Vibes .Xggy-sllc ii :1 if 4 gool 1 " :mal pl -Lmg Qlfl. H " lk' g glggle . E . . , . A' oil ,zu'04 the mln-' :mel ln'ml1tvn.' up za llll 5 V' ur. 5 J l- 4' l 'la .Xggyx E 1 'i Gulf l.lIc1:u5 lllulr Ill: Y. NY. .X, ,Mi FC lf- flulu Ill, 5. L, vi fs? 'ji N if .. ,. gil N ?l Yo l'rix'aiu C'-.ml I "6 1"l'l T A l . . . A , - . V 5' I' ' ,: 1, loo lmcl, Xlircl. the-' clon'l lmvc El rest voom in the " N. Nl. V. X. ll l 1 g lmf sul: an vita-vt on jon, 'l, if ill ml Izllu' ll n' rruspr ll " k'0llI'Sl' in "Blu-pllmq :lt tlw rlullt NZ' llllltfn El flaw 'l'n-mlllul lllz Yu--,I'u-Ninll-111 1-f Slumixlm fluln Ill: ill-x lmy k'1m1rl11!ce Ill: l'rr?l'm 4-f Rzulm Lllll lll. l li' 'Ez Y 5 l :E .. 2 ,. 1.-41.1-fagiyi va1.n,!' HIM QE! EL :' Q -, Nm' llvlmm. l'-rum. -luly lT, li"'l Qc ', . 1 -- ' , X 3 ' - QL E f'f"'j A wg llc-lon if 0111 of our quiet Cl2lN4Ill2lIt'N. . gh llCl' uf 'iz' i wg lm x IS Jclclom llearcl exon-pl wllcn rn-u1llng,l " ll Q'- , 4 ,ll El If ing: llilll 'f :xml gl ' g xmil- ll2lYC cmlvznrcml lu-r to ui :ull 5 V , A TE 4 c l1 'l' x'llc1'cx'c1' you arc: wc ull lrlw Ron. As 4" :Z lg Qi llrimlll. fllvllll Hrtwllmm lli, lf"IJ 4. . ,, Q UXQ1 amle' llll, ln-cn Irjlng to Ll"c ' :all Ill' ul K edge zu" lzl l- m the mz 'l nfl! trzulc. Hu ezrm-Qt 2 1-llc 'If 101-C1-cl lmu to 1llCllllI'k' or lui mitru 'tory the ' on 1 of mzmy Illmus m tllc- Vzule. lt vw zu bore thy Q lvzxfllm-1', lmt II who el tllzll IIL'I'NC'Yf'l'2lllt'k' Im' ' KNCSN X2- 1 in lim. lollcum' nvxl j'l'Zll'. llznwlmll 112. ll: lvfulull lllg 'lf S. .X. A, YI, Il, ll: lmvlv Nlvz' A ' Vlull 13. ll: lllzu- llfn-llflmll III, ll, . ,vi ' :1::1:i1t11:'1rrr"'U1f' ' T111 AI' I ' ,, , QAM, 1, """ L ' V ffl 'W1Nrx'W' 11 'YYV ADELAIDE ORADONA LANZA ADE 111 111111 W11h deep aFfe111on an11 re1o1lec11on 1 111111 ll 1x1 111 1r1N PL 1 xx 1111 11101 1 1 IO 1 111 1 I CYNTHIA LOIS DEMING 1x1 13115111111 She may be alow 1n a Lrowrl Bur when you et her alone l l l I' ll Ol1N X OXL L 10 0 Olll ll L Tlk IXL L 111 0111 PL ll X JON LOIIILN 1 011 N0l1lQ1llllL 1 DUGALD 1x 1 1.,ll 1 I 1 .1 H15 sm1le his admlsslon ncket everywhere 1111 0 r11 N N 1111010 t 1 N 11xx 1x been 111rc1t111 t0xx1r11 1111 11011111211 lmc 01 xxorlx It NC1C1Ol1l xx211111crC11 110111 NL110O1 xxork hoxxcx 'er 11111 11 01111 111111 0 xx1 1 111 001 1111r1N 0 K x 1 111 1 MAY IVIIRIAM CASLOWITZ MAY xx X 11111111111 Try anythmg once l 11x 1 1 11 N 0 1 1 LX 0 N 1 ll X01 1111111 tr ll 10 Plll ll x lll x 1 x Olltl 110011 111L1x 10 x011 11 N0r11111 111 1x11 1 P11 J 51" .1 5.111- 16315111 " ' Y U Y 1111 ,. r ' ' I ' 2 . 41 - W '- "-f'- -' 'X-' "V Y 1 ' A ' ' ' ' '. I, .' '. ',,'. 1111'fr11-T.1,1'.1xI'l '7.:. :,.'1x1l1XxL:,l11.L-EVKAXJ - .11 1'1.L'i?i.1f,'.xf.1,-1 , 2' A 1 K N11'u'1-11. l'1-1111, . A' N1 211, 111111 VA.. - . . . .X11'12' is 11 1 Ollk QIF1 01 11111 5111110r 1'121Ns xx'110 1'2111 ' lj., 1111 ' '1' 2111 11011r Ol'2l11Oll 211111 1iC1'1l 1110 1'121Nf 11 1,1 1. .1 71 1 110 ' xx1N1-11 N110 KCN 1111 ' xx"11 xx'1N1 lll. 5111 IS IL ' X 111'211' girl 211111 xx 1' 2111 11141' 111'r. ' Sy 111- 1'I1111g S1-':'1f11'x uf Y1111111g XX'111111'11'N 1.111-1'211'x 4411111 13, 11, 2 31:1 3 , - y , .vi ' T , . .1.0,:,., .:i,.,12..1 VY X' 111'1121171. l'111111, " 11' 31. 111111 I 1 N U ' 1 ' ' , 1 , 1-, . U 9-1 1 ' 3 Y0'12 11111- 17011110 111'1111' 11111110. H1' 11.11111 I X'111l 1111' ' 1112111- N1'x 1112 '- 1111-111 2111 10 111'N112111' xx'111'11 N1111 '1 N1- ll1j' 'Q I 'Q 2 Q i'1, 2111 2 '1' '- 211111 1-1'-x'1'N, N11- 1l1lC1 111' 1 2111 Q2 3 H011 1110 0 1-' 1 D' 1 21 5 ' ', ' f 1111 11121. 1 Q s 5 1 3-251 f 1 if 'f V1 Jn JOHN DOUGLAS RANKIN ' N " A2151 .L ,436 N1- ll11121111, U1-1111. .Xlf N 3, EU' "Q I 1 1. - . , .11 5 G "D11g2 " is one of 11r 2 110 12111. H15 A ' 1216 Q 1 - 5 25 2'2'N' '2 ? ' 1 x'- ' 1 gr21111121tc '11 1 -tty 1 2 1". 1. 1 01' A 5' 111 '1' "1l1g21111." A E 1 T1 :QI 1' 51' '111 C1111 1111 111111111 1111111 111. Q ,Z 3' 5 'A 1 2 " il as 11' 1 12. N2 - '111 U H H 1 V 21. 1:1114 E T4 '1'11211'N j11N1 xx'11211 Max' 511111, XX1l'll 21N111-11 xx'11211 1lk'l' -Z .fd 11111 1 V' xx2 N. XX 1 211111111, x1iv', 111211 your .10u2111 is g 01- E 111-'l'L' 2111- 2 11ec12111 11. 10 11, lfr-11'N1'11'u-11' .' 1 J 11-11 E , 011' 2111 cxprcss 21111. H1'A"N 1 1' Ll yo C112lllQC .'Olll' 2 QL Nlogz 10-"'1r.' '1110N1 2 11.'111111: ' ' ' ' D' 5 ' 11 xxi .x, .x. 112111 141.-1 -1 1111111 1311 12 151111 1-11, E 1 .. 1 1 ,. . sf gjpg, ' LH, . . .....fx.ffbffzrfzVf:d:f:f.,.:.4. 111. 01? LL 1 1 1 1111111111 11 ESTHER ISABELLE MILLS 1 L L1 Let me laugh' 1011 11 N 1 N 11 1 N 11 0 C 1xx H INCII Hlgll Llllflllf 111 110r NL r 1 llN lllcl 1 Ill 111x 111311115 11111 H 1 1 111r x N 11115110 1 1 1 lN 0111 O1 L 11 Ill 1 011 1 MARION CECILY MCGUIRE MAC xx F Prlthee why So mute, lL 1 lllt 1 0 10rN0 1 lll NL 1 0111 0 x 1 N 111110 xx 1 L3 111111 111 110 X 1111111 N11011 x01 lL N 1 Ll CL lN x ll x 111 110 111 N 11 C OL 1, 1 11 IL 010 111 P1 111 LOIIIIJ KENNETH ELLSWORTH POHLMAN POLO Never wab there such palr f wmgs and such a head between em lx1111 0 1 110 LlOLll1l0IlllX 1J0xx1rN 111x1 110011 N110 1 llllllx Ill N11100 1N11cc121l1x 111 1110 111010111 1 21NN 1010N IO 111 1110 11100r11N 01 0111' XNOI1Ll 11111011 SL 1 IN llXNlll lll 111 1c11 dl 11 11011 1010 1x1N a 1,001 N 011 1 111 11111 110 11N111 1111 111 1 0 ll rcc1 111111 11r10dN 1 11 N01 xx 111 1 LLN 1 K l1CX X 1111 111, 1 11 1 1 N1111110 L 1111 lll OLGA MARY MARCHESI JAMES X1 1.11 1 1 He that loses h1N Npxrxt loses all l L N L ILN L Ill C N0l1 IIJXN L i NXLXLI' ll LXLY' N L I1 L lLLl l 1 l N L ' l1lL 1 S111 1 L X OU 11 X Olll 11111 1 N r FI 1 ..liIgf1lYl1llIl 11111-1 -Nllfflllfkl-If,q,wf .rrp -, 'y Q 9' ',7J, N ,. if-1 f4.1.1.aln1n.lA 1 r 1 in 1 Q 1 1 Q13 I Y YV ll--I 1 1 'rf '-1l'fTf11lf:lQQi.,f:Tf..- 5 .9 1f 11 gif T111-11111111111 111, 011111. fl-111101 111111 A X111 'i1N.5" 112N 1101 .1 111 fOl1l' x1-z11'N xx'1111 ll.', TE 1 1' N11 2111111 1l'0IIl 1110 UN' ' 2 ' " ' g 1 1 15 blllll "'2l,S1l'12. '111 2,'1' ' 11"111- 15. 1111 X'Zlj'f 1121x'111 '.11 IICL1 1111 1110 lllCIll1JCl'S 01 0111' 012 NN 21111 'E1 xx'11 21111 g12lLl N111 5 1 11. .X111 '1 11: S0 '-1' Lllllhl Y. XY, A. A.: l3:1N 1.11 'l'1:1111. . 115. - 1- - 1:1 5 1 1551 .. ,. N11 ' 151i1:1111, L'111111. I ,l211111111'y 1, 12l1l.1 . 14:1 A U I . . V - E11 'K12 1 IS Il N01'1 012 L1 11 1111 1 J Ililgl' f'1001A .. 11111 Ni110f S1111 11111N 2111 ll 11-'-12lT'TO1.' 111 11111 N 2 '11-11 ' E 11 '111111N 10 1111 '11'11g 1 1 11111. 1XNk X H '1, .' 1' ' 1011 V 15' 101' 11. "M2A"1 if lll 1111"1l 1 if 10 x'l21 N1111 x" . 1x1 . OE x'11211', 11111 11 11 131' X xx' R '110110 L.0111f1'11, 11 xx'111 110 . 1 1-11 - . . , . . . 2 ' 1 IIE M11 1l'3S L11 1 11 1 Q12 Zllly. 11:1 N1-xx' 1!1'11:1111, LU11111, August 2, 110111 11051 1121011 511' Sklfllfililj' 1ix'11, ' 'gllt f 1110 112111. 1151 " '11 1 ' 11 J 2 "1 J wr 2 -' 1151 1i11111N ' 1, 1. ' 7' 11" 11' 'I . 111-1 21x'01'N' 115 2 '1 ' ' ' 2 Q1101 - Q51 113 1'.'15. 132' 1' ' 12 1 l' -. llll 1 ,'L' " '27 Q' 1 -fx ' 15 .11 ', 110 121111111 No 11111011 ' 1'121NN 2 D os ' Q IE 1' 11 1 - 'I21' 1 1' XY- 2111 0110 111211 ,' 1 '111 11 1 1 v 15-1 N 11' 1 1. N 211 H21'x'211'1 it -'c1211'. 115 11Z- 11012 1 f L'11111 :1111 1118211 13, -113 l'1'0N11l011 11' ' 11 1-UZ 112.1 S11 '111' L'11111 111, . 1131. 1251 if? + E3 1 N011 l:I'll2l1ll, L'111111. . 1' N 21, 1504 E1 M ,, . , . . . E ,121111N 15 011' 01 0111' 1111 1:1 111110 'l2l5S 211 N, -' 2 li 1 1 S111 lllily 110 N111211, 110 '1'1, 11 1 xx'11o 11218 1 5 111121111 .11'11 1'21N11i Zlllll' ' 1' 121 Ol N 21N .11-1112111 1ll2lliC 111 I 2111.1 S0 1 1f11g11N11 N1211'11. . 1'1NN 10 -' 1 -' ' 110 - 1111-. ' - Sc1'111' L1111111 1"111111111 1411111. . 'LJ V H In F1 :ERI AAAA'AAAAAAAAA'A"AA"A'ZA'A"A'AAAAA SELIMA GORDON DAN 'New Britain Lnnn etembel 1 1'tlH A lower of school nn xtself Dan keeps all her thouehtx to herxelt but we know Q10 hkes ehool hw the number ot tnnex we ktxw out Nm tn Hts te ttternoou tt rtetxon 0 1.4111 Street S 1' Wcwout e Nnntl J RUTH GORDON STEVENS RUTHIE Rutletfurtl N 1 ugut 190 No jealous pang shall mar my pure affectxon looks xre otten decentnge ll ls ccrtunlx ne true ntx use or me coex loo mtter sn, b t wut now do xou know ot Room N We tll found Rutlne t fnthtul worker md ft worth wlnlt mend Good lutk S mor C 1 HERBERT GUSTAF ANDERSON SNOWBALL New 131113111 Conn u t 1 ' Snowball sxgnxfynng a whtte head the symbol of wlsdom bnowball quite tn unuxuftl piece ot nomenelwtuu a J led to ft xoung nmn xw tx, he lN tnotheu one ot our lrade School students whose tlnef pfutnne Neetnx to be OllCl'lIlf, m the htll Xlthouuh he lofttx now and then 5 A nrt worker when he 0 Ol ttttrn tr ttter he qruluftteS Llub MARY ADELINE WOODS IMMIE :tulle it ll1llX ' A good heart IS better than all the heads m the world nun 1 1 , mu. N 5 N n tc 1 r xt x N xt 1 n L new L hut mu tnt ex x x us No Llcl HX l'l . v run. x4u..u1:zJ:x::unt1'!1 " 'A' 'A'A " A A'A7S'A'A'A" ' 'AV A 14.144-. "U1.IIlIJ U 1 JJ. ll U' " " ' """"" 591 U ,,.,.4,. t....,.. A P E ' . 1:1 l E 1 l E1 :i 5 I Ei : 1 I .- -1 U i. Ep 2 ' .. . - -. I.. E 3 Z EL - j, 'fDz ," wlz ' h 2 2 tzr n -l' E f I-Eg - 'f Qhl. ' ' ' tll, E 3 fl-E1 Y. wi A. .xg fe mn. Q- 2 5 2' - J I 1' : t E I 2 : I 5 : -2 1 3 51 E 3 i 5 E 3 Q 'il 4- -. Z T 1: 1' AfQ:3..4 E, fE .. - . ,. E Q g E . . . ,. . . . . E 5 z E . 1 ' ". lf 2 ,' , 111 E Q. E Rutl I 51 f l 5 Lk '. l :lj u - 'lz E. 5 I-E U 'A u' ' ' I. il A A: 2 5 V Q 5 , , . , . . - . , . Y : 1 : fe ' 'lul. E E : 2 E 5 E E 5 A 5 5 .. ., 5. 2 2 2 ,' ' " ' , . Aug s 2 , 1.'05 45' S ' g E pll' ' Q ' . Ani' 'aj 2 ' ' -El' g E " Q J Q' ' J J I E'9 . . E 1 - ' , ' , Q , , . -. . , , :t v, j : U 4 ., . K I . :I , 3 : he 1' 2 1: l ' " ' g ts ng. l': f ztdt- E, - 3 E ' ' f ' - : . S : '1't-mia.. ' to.: 'li S, .x. .x. 21 3 E E1 It + 2 5 i' 1 LE ' Q El' .. ,, 5 1 gg l'1ai " , Unn. jan 1-' 16, 1.4115 E .X l'l:' 'llitel l'ut at leach of a gfirl for at' thzttf "lm f' hu: proved to llf that there are Some real let- E f T .E, l,llllllYllll 'S ly he lo"l-' dtipoi t 0 and fri'ndly mztn- E I Wig, bhf ls zt trtend ln XYllOlllL'YL'l' she --ts, 1 l E Q ,MEI th ,' :ull X'lNll her well in h-r stud V :tt . rmul. E Q , iii! I: : ,:f sew- ..f ,tn run, mg lzzttld-tmtli Y. wi A, .x,: 1:f.N,-mtl. EE 1 52511 .E ' : 5 f 'llitl E - . - . .. V. A f- BJ 11-01 L 111 1 VERNA1-I MAE WRIGHT VAG X I Stexn 11.1111-,11111 of 1111 Vo11e 0 E11u1.a11on 11111 0111 1 NNOI1 OI 10 1 1111 1111 111 s 111 1 110011 X 1111 1 111 11 ILLIAN ZIMMAN 11 11 1' Be merry lf you are WISE IX ll f 11 lxl NN 1,11 1111 I L K H11 ll N N ML ABRAHAM GWOSDOF ABE 11 11 '11 A man 1n dmplacement 110 .,11 11 0111 r 10 s 111-nt 011 0113111 11 0 11111 to 111- s11p1 111 Q 1 1111111 IIN 01111 J1INll1 s 1111 rc JOC1N 1 1 111 01s r 1111 0r1 r11111 1JlN1111 111011 L1 11 111 CATHERINE MERCEDAS CURTIN BABE 11 1111 L 1 XLll11lCl Oh' Thls learning what a 111mg xt 19 C IS N 1 Nk11O O f C lll 11111 ,'m1'.- '11, WINE Q1 Q 14"N1"1--"1-1' 'N 'N--N. "1 if '111 111.1. . YQZQ1- !.z1L,zl Xl1XX:1.1.X..,1l12,L,11,. 1'111s111141-111, 011111. 151-111115111 X, 111111 L10 2111511 ' 1IIl2lL1111l' X'l'I'll111l 111111 :111 1l111lA0IP2ll'l'11 11- . ' IL l21l'C1y 11:1ssi X 1-1'11:111 is 11111 01111 ll ll C1'1 1111 13111 is :11s0 0111- 01 11111' 11111s1 l111ll1l1I11' girls z 1 il 111111 11'0'1'-11 .-Xs R111 51211111 NIlj',, s111- is s0 111-111' 1:1111-, 11lL'1x, - 2111. ,111111111-11 1111115 51- 111- 5111113 X. XY, I,111-11111' 111111 13. Hg 1'1'1-1i- 111-111 111' X. XY. .X, A.: l'1::111111:111 1-1' l'1111-1111111--11:11 l'11111111i111-1- -11 Sw 111' 1-11111. Y L1 Nc 111'11:1111. 011111. A V Xl: '1'11 212. 504 XY1. sl10 11 '1 111112111 I11- 1Il1'I'I'j' XX1ll'll sI11- 1'l'-s :111 1111111s 111 s1101'1s :11111 111i1111s 111 s1'11110l 112.11115 :1s 1101 -'ng "so 11'111's1-." 5111- ls :1111':11's guy 1-x1'1'111 11111-11 s111- is g0111g 10 1111- 1- list. 111-' 111'll1'l171L' 01'1'11p:111011 1s 1: 'mg ll - 110111 1z1111z1s1i1'-211111 3111- IN 501111- 11111 '-11 SM111111111, 11 -sin S1-11 '111111-1 ll. 1. I4 CK' gf-7 is Ol - of ' biggv 1 H1- ' 1 101' 10 2 , b1 tl1c1'1- was so 111111'l1 1 l S - 1011 011 211 110 111111 1111- 11r.1 12lj'. H1- ls lf' ' 1 1-Sf 111 - 1111- -'s i1101 -' -ls-'s 10 11111111, 13111 for il. 111211 he - j K1 s. C' 11 1's 111- 21 class. 2 I 1'-1011 -1 P11111 133: 1101211112 K'l1111 121. -H: Sc- '111' 1411111 141. X1- 111112 , '11111. X11-- ' 1, 190.1 L'z11111-1'1111- is Zl 111111-t 1111-111111-r of Olll' 1'1:1ss, S11 ,0 11111-111g1-111 111:11 s111- 1101-s 1101 l1:11'1- 10 :111-1111 01 :111 11:11, 111-111: 1'lI11P1Oj'l'11 111 1111- 2l11l'I'110fl1l 111 1111- f111'1- JI' 111C 1,1lO1'1l1X B1lIIll2l1 l.111- l11s111':1111'1- V1 lllllly. S1-1 111 f'1111lI Y, NY, A. A. 1, xivifqyt 'T "Y"N'x "5"N lfiL.LL1xl'!11Yx.1...1l.'5:Rl l Lrlxl. lxlxlhllxlxlh KLLJE3 N HELEN LOUISE HANCOCK 11 1 O my loves l1l.e a red red rose x llllf 1 1 ll rx l1t 0 111 1 HOWARD EDWARD GILBERT GIL LU In1 forever dreamm dreams C NIO! l IOUI Ni HCL lllllON L X Olll' NIIKLQNB LILLIAN ETHEL WILLIAMS BILLY 11 P1111 ln The proverb sayeth that many a small one maketh a raxe N I l nk llll N 1lo Olll ll? l I' NOllllOll1 OI f HI llll 1 N U, J 111 EVERETT TOWNSEND FIEBER KK I Tnme w1th all 11s Lelerlty moves slowly for hlm whose sole employment to wanh 115 H1gh N tl 111 11111 Olll 1 llXIlllIl 1 111 1 ll llllfl 1 lll OIXXIL 1 1111 ln X 1 0 5111 lill Y . - ry- V1 1 . ' -g,'1"ZZ':1 , , . F v - ' - 'v V v'1:Q'j"'g,"',," "", , 'Q I . . rv" 1 ,v " ",.', '..'x.',.'e-'f4'Nv"'--N.- N fl ' . .1111 .l. . Y 1' x.l.1,Zalal-lnlnlflnlfl I 1 Y ll run, .. I p . Q Q 11. A f' V N0 ll11:L1111, fl-1111, Huy IU. lillrl' E 7 ll1'l1'11 1s llfll xvry well l111111'11 lly lll'l' 1'l21M111:111-A 111 .E . 1l11' Xlllkillllllllll l'l1gl1, llK'l' llllR'l'l'Nl lll'lll! 1'1'1111'l'1'1l 111111111 GE' i' :11'o .l :1 'l'111:111 l1l0111l 111 1l11- .X1':11l'11111' l1llllllll4. Allll QE X01 ' lllllll ' bc Zl llfly 1112 2 ' 1: 1 I'Il'l'lll'll K'l11l- 121: Se '11- lllllll. 'EL lgix 3 !lE1' 7 151 5 11:' .i 1151 1 4 ' 111 1 .. ,. 15 1 X' ll11l:1111, L11-1111, S1-11'1-111111-1 ll, l1"'l - 1. . . 2 Eg: 4 .. ., . . , :11 s "l11l 1, 21 real llillkl ' 'kiwi U1 1'011'f1- :111 l N 1,511 , sl1-cp 111 .'l1ool is 1'1wsz11'1' for il l11':1l1l11' Xlllllll l1111 11 11511 1 -'X 1l1' 1cz1cl1Qr, Clil, Null 1'1gl11 1110114111 l11-1'1'l 111 Elia I 53 .gl 1151 5 11511 5 E4 1 :I .21 5 Xe' ll1'11z1i11, ll-1111. l 'x'll Q1 lil. l1"'l .. J g li, E l.1llia111 refused to l0ll 11. 11'l1:11 lll'l' holmlmy if, l1111 1 1 llll ' 11 1111151 bc F12 llllg 111 1l111 llONl0ll .tore o1'11':11 131 V :111 11.1 11'z11111g to 5 1 - ' s Jll -l 4111? lnolx 31 211 hor l1l11. lug 111-1' llllllllllll' 1':111'1 ln- lllQll. 32 X S11z1111Nl1 l'l11l1 12. Ill: Y1"fl'1cx11l1'l1l Y111111u Xl--1111-111 l,11c:1111 I l'l11l 11,13 Se --1' t'l11l11 llgulxa-1l1:1ll Ill. I1Ek1 121 1 ,1-. 11:3 1:. 121 I 11: HEV.. E1 ll111:111, i'111:11, X--1c111lnc1' ll. l!"'l -NE . f . ' A . - - '21 1Q:1 "lf1"' if 0111- of our llL'.'l R. fl. 'lf C. 1'z1111:1111N. Hix :El 1 Slfl' yc1 lf-1111-111 Clliflllllllf' llllllll' l114 co 12 V' '- of 1l1 ,EQ lbwl. .AX V' 111 El Illllll2ll'j' l1111- 212104 'Atl "lf1"?' ' 2 z Hcf :O Q I0 X ' ' 'l 111111114115 11cx1 full. lt 112, sho l - X -41 l' 1111 "Ev" IZ1-N1 01' lll1'li. E5 'l'1':1ll11' S1111111l 113. fllg l"1'c111'l1 l'l11ln 131. E11 51 211 , .1511 , ,W-,,. L, ,,1,,,f"A ...11. .W 4.7.1.7 .-. Y .... 1 Y Y V we Y W Y H -' 11' unix .- - Till I X 1 1 1 1 1 f 4- 4. I XIX I II 1X1 Jl1I 1IHU'UXXLIIH'Il.U.uI 31.T3EY1'iW1'lX1i2'iT1wYfY' " MADLYN ADDIE PLUDE MADDY xx 1 1 111- who 121-1 maQter hm early hours N won 1n e battle 11x 1 11111 N ll N11 111 1 111111 111 x N1 X1 11 r , 1 1 1 11111 111 ALBERT FRED HITCHINER HITCHIE 11 xx 11 '11 B111 as for me gxve me a good mme 11111 N ll N 0 N110 xx1 N'1x 11110 N 1 1 110 1 11111 10 xx1 r 111 11 1 11 111111- N 1118 1 1 11 oxx 111 11 to brook S 1 1 CXLIX1 ll 111 gklllllg 1111 110xx11 1o1.11111r1o IIll1xlllL, 111c xxo1111 1110101111 1111 111 111 1 'N JAX 1 Xuuses EMILY SEDGWICK MOTT EMMY xx 11111 1 11x 1004 Modesty IS a candle to thy mer11 111 31111 1 21 10011 x 1 Q cox CT ll xx1 1 ll 1 x 111111 111111111 11 1111111 7111 N 11 N n 1 1111c- 1: 1 1 1 111 101151 1 KO N nrocu 1- ' N 111 111-r S1111 1- 111111111N 1111 N 0 1 X1 1 111111 1 1X N11111N1 N111 xx 1 1111 ELMER EUGENE HURLBURT 1xx N111111111111 A hard worker and a real fnend ll 11111 1011 Ill Ui J 1,111 ill 1 I lk 001 D1 Q1 11 11 Q1 l I 111 N 111 F ftrxz... . :u.--:1111111' ':':1:z111:t:"1 .- ,--,.-.-N,-wr,-,-,-, rf -9 , I 4 2- ,- -N N I-'.1.:.!.1.1.1.'1 1.1Z.1.1.1f.1.1.111'N1 -' 1 I1 YL W 1, - , , A. wi, . 4, Y, , 21 , :QE H 11 T 3 , L, 'I Qi , Zag I , ir W1 Y 1 .. ,. 1 l' . N1- 1!1z111111, 1111111. N11x1-111111-1' 17, 1.111 ha: 4' 111 1 of 1ife1"' 112111 V' is 111111 1111-1'1- xx'111-11 11 1' 11111-N 10 21 g 1 111111-, E Q . 1 - 211. 11121111-N 1Il1'1'1'j 11ll1'll1y N1'1111111 1 11'N, 211111 111-1' E3 11llly1l1l'I' IN 111-51111 2111 11x'1-1' 1-111' 111111. 1'1I'0lll O11l'1J21 'lllj , i, E1 x'1- .zy 111211 . 2111 1-"N 1:1x'111'111- 11:1N111111-N il 1- 11l11iIllg1 'EL . ,211 Q1Qj'11l1f',211111i "ug, Y 1 1112111121110 1'1x111: 1711-111'11 1'11111g 51- '111 l'11111. 13 1 1 E 151 - 1 , 1:1 3 1:11 V 21 . 'E- .1 1. 153. , - 1"2111'111 -1', Ni' ' Y1111q 1111 ' 211, 1. 74 7: . 113' " , , ' ' ." !E1- 2 11211 . , . E211 " sjfg' V H11' -, Olll' C121s,' 2'1l.1+- r J 11111 '- '2 ' Oll- IEE1 - I,1ffI2l1i1S 11 2 -1 011 11111- 11111-2 1 '11 '21c. 'I' - I11j' 'EV - - 513: ll 111g 132111 x'- 1'2111 N21y 15 111211 111' IS 2l1XX'1lj'S 12110. "H - Q it N 'E QL '-2.'011," .'21x'J H 1'l111-. 1-1 ' '2 ' IS ' ' ' ,'11'1-1-1? 5 r 1 E 111 g1-1111g 1111 ll good 1i111- 111- is A No, 1 211 11llQ, E11 - 5, gg 111 1 ' 4- - -' ' - 2 " 4- ' 1-be ,E ll , 21 1 . 2 1' 1:1 - 1 :, :EV - f E S1-1111-r 1'l1111- 112111111 1'lx1113 8112111141 5111113 5111111111111 Tc-211115 'l'1':1111c ,Eg-,'1 Lf Y:v S11 21Q X113"12 1P1'111 S111l1l1Q L'1:1N' 1 Q, E3 A ' if -12' 12, 1151 f 115 115g 1 HE! 1151 - 1151 .. ., ' Nc ' " 2111, 111111. -1 1.' 12, . 5:2 A 1 E1 .. - - I1 . :H E11 A Efj Q Do ' ' 1 ' 1J.' 1, ' , Yo '11 1'11k '21, ' 1'.11l1,' tc-r - 1 - - 2111 ,1 51 1 l,'Il11-- ot 111 1111- 151 1 15- 1 . 511 '2111 112111cc 211111 111r1 xx'1111 1116 best of lc Ei 1 EQ 21111 5-1 511- 1 1-5 1 1' 11' 2 11 .-YN 111 2111 5 111-S. E" f E 511 - 3 -1111-1' N1-xx' V1l'1:.ACj' 512111- 1' 111-411 '- 1 - 351 5 E N112 112 5 A .'-211111 .' - '111. :Q I E E1 if :' 1112111121111 1411111 1111 1"1'1-111'11 1-1111 13, -111 51- '11' l'11111 1113 Y, XY, if. M54 .x..x.111. 15- ' 3 15' Zi f ' : X51 f '51 Z1 Y E1 E N- ' Ii111:1111, 011111, - -- 25, 1111121 Ei V l .. 4 . 5,1 lil 141-1"N - 1."s 1" 11111. H1-'N 211xx'2,', 11211111 2 1 E11 1 E' 111C Q111I111, 1'11'11111g 211 1111- 11.1'1g111 si111- of 1111-. HT 1 1:1 Ej xx'1 'k 111 . '1 1111 yI'2111 211-1 111111 to Il 11iu111-r 1151111111511 L11- 15 112' 11-2 '1111g. ,11l1' 111-,1 01 1ll1'1i Ill L'O11CQl'. E1 - 5 . 'Ei' E 1 - .2 . . 2 2 ,C E: -..L?1l,,.,,,,,-.....,.,.-,,1,,E , 1: 7. 217' IY'hvnu V A-A'-VAT' V S in V XJ Tji1 1T'.+'IITi'f'f'i1QTl'fTlII.Lf.'Q if .,T,,iL,,':ffjT' --- XTMH , ,. ,1..-, M, , ,- , J' ,,.,, . ,. J 92 rEY'Y"W 'XJZYUFL ARTHUR NEWTON OSBORN ART XX lllkl E113 y101'y lo1ex a b1 braxc man ltll IO I JX l 1 l X ill 1 N ll Nollllllllll 11 N 1 1 RIP Olll 1 110111 ll 11111 011 lllk MARY AGNES O NEILL PEGGY 111 Her statute tall her bramb not small 1 1011 111r NCC 1 J01l1 ll I' IIIFOXN IIIOIC LU 1I'l 11N 1 HX 1 1 1 111 C l11l1 ROBERT EUGENE SCHROEDEL KING BOZO A model student 1n dn 1. 1 IO 0111 Ill Xxllll lb IIS 10 b1 1 N1110N1 ll 11111x 0 N1 1 llll L lllOlll 1x Ol 1 s 5 111 1 N 11 1 111 1 111 N 11111111 11111 lll 11 P' 1 WILLIAM EHLERS TURK e I0 work I dell ht ln p y 1011 l1 001 11 Ol 111 1 1 lllf 1 NIIIIIL 1111 ON 01 r 1 1111 Jtlll N 1 1 1111 ITIL l 111 1 rl1 lll 11lc l 00 N 10111 Oll l11 r 1 IL 1 1 llT1 111111101 Cl 11 l1l 11611511121 mmmf111' 9 f :'-'QAM' E "QI A vo 2 112'-dr 2 '- 5' :gf-10:00 5 'f2,..- rn T-1 , V2 07' 1: 4 F-IIVL in ,L .7T.,.- , -41' , , Ad. I mf - .: 5' 1 ,Awe :f - f 2 S "1 f - Y? - 34,1 ' -, LOHHQ Z' F : - 5 31 -T :4 5 1' : 3595 f' fm-STV. f ,'U" F 1-HEL! Q - - " 'UEJ1 F F' E"",' ' ' Qi f- H.-1 I' :' ' 1.1 I M13 f-' .., 4 ,' H, ' , .... 5-1 .. ...: '-' : '1::' 3- . "...:' v. : f : 1 5 5? V-- .2 :1': -xx' 1-1 F A -A : A1c:"'1 ' ' 2:f H vfzejvi : -IT ' ' " :-,, , -3 , 341:73 5 Q- .-1 1 V tj I .54 -5 N A A 1355-': ' 5+ ' " ' A OS:-7 . A - . .4 -- .. 1. '-': : -4 :Q -1 ' 1' 1' -+:i"'-""'-' I " O, ll' : 0 r.. "-CZ , -f :' C-' ., 7- me F. 1 : gg 5 :'2'f..4 i Z '2-P-- 1 :- 'O 'f- yqH 137' E- "0 5 E ' , 1 ,Q 7 3 "H Ig. : ' I K 2 -H2116-. ' v:Q-H in , 1- -A - 1 1 .5 , :Wx 'A ,Dc -f I -- 5-1 f gf L -E -5133 J -. 1: 4314.45.01 Tr-51-2 ,332 TEC V -- .. -1. : '- -1 7 Z :-4 ': 4 ,, T' ,. .. Q11 - . -J Q: ,M-.,: 3 1 JF" AI- - I :-.if 4 ZZ'-'Cy 1' ' 4 Li' --?..:'Efvf' 2 EE 39 f- 22,2 1 ' 'fi-43,2 I F. c ' ,, 'U T' : ' - -4 I -, . : :- - :' , ' -, 0 -'df A 1.11 - - A -- "1 - 1 f- ,H - Z 3 5 -1 Q PT - Q 4 C fro -Fi I --" --1 Q fHfg,::E: V vqldz A :ff :J--H , 2Q'L,.,",:.. H " ":.2"': 'j 512 H523 " ,:Q'5AT.-'lm ZA,-13:7 .. ' -:QS ifrifag -. 5 +,-:- .L 1: 1' F-Sf -, .1 ,155-231: ' r'1L3-f 1 E2 ,- if ,LQ 2- V4.3 ft-,, Z-,Q , A -jf ff ,:'tS'f L - "f2S:'O'1- , 4 5-14: Q 'IV' 5 1.-CAT E f 5 far: 1 F 5 -o "" ' 15- 2 51 -,-1 E r -I i'1.33E'1l 'Z A Oz" ' ' E 2 2:5 - '4 n 4.5213 '-'1,, - ... ::, .. .- - 31:31 - , 2 A 4 - 51 Y C 44 M ' 1 I I : 4: -- -I 1' 11" .1-' ., - 1 ' Tl? ' +2 '-' ' ' ' we :':,." 7 :fi 1 : L: : E -.F -4 : P 7? ZTES 2 F :QE 1: 5. F' 9 15, , ,'7 2 3 VT dfkfl E-, - 0,11 aw f1 r- ---M 4 A 1 - .A-A- ....-,4,-.,.., . ,l+'4T4'Z' " "' ,M 'f, ,, ,1..."ff"...l'-M, A.4-l-i--4 l- 41 I lllIlllllllllllllllllllllglllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillil1Illllllllllllllllllllllllllll1 1 C4 - 4 AT.,-Af-A v AMT q:fLgL 2L.LT l1"T,g'Ti, f ,l-i':.Tl IiLAlI11fT,,,', ,f ' L 4 I W 41 ' - 1 -- 1- - --I-1-14 -1--, .- - , . 1 .....,,.1.-. . .4 Qu.. us'-u.4.9..,. 1 .urn-..f . .u,- ....4,, ...1-J 1 .4 - 1 . -g:..- fv , , 5 1 1 l L! 1 1.1 Q QI 2 ' 11 IH- ' ' X I l 1 ll J l 1- 3 ,l l-- UI , 5 ZZ: 11 '1 l' 121 1 P1 If 11 ' A 11 f. 1 . 1: i 1 1. 11 1 ' 1 l 1 ' 11 1' !' l I' 1-Q NI 1' 5 -1 ,QQ f f.AQ,'R',ugQ', ',,,' QE 1 , , A 11 1.1-' l 111111111111QQg1g11111111111111l1A11U1111111 1111Q111U1111U11111.111111111i111111111111111l1111l11111111Q1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:11Q1 3,11 V44 A MY F- ' M A im' '-MT M A' ""' '4M""" 'TA TA" "' AA ' "4 T A ' ,ZZ MY . N 1 4 1111 ,X P 1.1 F r Q NFN1 rgv 'ff 11 Lxlznr VIOLA MARION SOWKA 111 1 IJe111111111 'Z 4 Fame lb the perfume of heron. deeds NOW N 1.111111 1r11 f 10 keep 1111 1 f N 118 19 11111 llQ1ll N 001 11Il1lQ fc Nl 111' NN 11111111 1011ss1 All 1 1111111 1 MERVIN WHITNEY MCCUTCHEON MAC 1 X 11 The 11ev11 lurks 1n hls eyes lL N A 01111 111 1 1 111 1111 N N 1101 C1N1ll1L 111 1111 1101111111 1 11 1111111011 C11111 111111111111011x Ill 11111111 11 llN 1 1 111111 1 11101111 10 111111 1011121 110 1 111111 ll LINNEA JOSEPHINE BENGSTON NEA 111 11 11 ' Laugh and the world laughi 111111 you Weep and you weep alone 111 1 N 11 1 110 1 011 12111111 11 11 1111 1' 111 111 N 1111 1.,l1' 111111 101111 111 111111 lN 11110011 111 K ISREAL MORTON LIPMAN LIP N111 H 1' A castle on the ground IS worth a m1111on n the a1r 1 D1 1 I S1101 911 Q ., 1 1 11111 1 r1111 111'11111'Q 111 001 11111 X1 1 IIIIN 111 71 110 1 P1 -- 1 -1- -1 1-1- 11 '1111T1',Qg1f1Z,'191'7'Ii"f'ff.if'N71 " 1. ..VI.. I N1' !l11il1I1, 1'111111, .. 1 ty 190 . 1f1'Q'-' ' s11'1'1111x 1115 1111111 -- -"ng, - 11'111 'X 1. 511- li 11111. 11111011 101' 1110.11 111 J, 2. 3 . zllv 11111111 111'r 111155, 110111 111 11'sN011.' 111111 111 g 1 ' V1- 11'1.'1 1 - :111 s111'1'1vJ 111 111c X 1" -'.'.'.Ol1, 1l1':1111' i' flubz 1"1'u11c11 1111111 A111111 'l11l, N -11' Yurk, .'. Y. F1-111'11:11'1' 24, .105 "M: "' 11:15 01111 111-1111 11'i111 115 111'0 1'cz11's, 11111 111' 1121s .11 ' 's 111111111 1111111111 111:11 s1101'1 11110. H11 1z1S 111111 111: D' 1ric1111.' 211111 112lf ' 1 15' '111 1 1 11'-'15 111 111 A1 ' ' 'A 5 A ' " 1 1 11: 1111 11114 110'z 1z1r1s. HQ '1 N 1 ' ' fc, ' 01 ' ' "M: 'V' S1'11if-1' 1411111 141: 1'-l'Cl11'1l 1411111 111: S1'1Cl1C0 Q411l1D 141. N- ' 1 'i111i11. fltrllll, X11 '1'11 213. 1.004 113 1111. ' 111111-111 111211 "Xu" 11012 ll.1 1:11 Il 1'1111111'1- 10 111'-1. 1,11'111g 11121111 121110 "2 5 '11l11' 11 1 "1 1 1' 1':111z11'i11' OI' 1109" 11':1s 11-11 ' .'111C1j', lL "'11111 111 g'ggfI11 11'1 1 1 fl'O 1.' 'z'. ' '011. Y. XY. IX. A.: Sc '111' 411111. 1511111111, 1'111111. X12-' 18, ,105 .. h. - ' i - -11 .X 13-11101-1 NN' -11 J 1111 Sz jf No. Hi. 111' 1:11 111111111 is 11111 cx1'1'1'i 1-11 011 Zlllj' 10: .. 1-1 s g' 4: 1 . 11151, 111-'11 1' 11114 1111 1'c1111-1111111011 118 21 g 1- 11g - '110 1 1'111g111 nga' it 1111' 1: '1111'. Hls 1111-1111 '1' 11'111 101' 11c. 1-011k'Lk'111'Y1 f'L'2l1', www J W K mxxmml X ww flffk f N JAMES F DOYLE JIMMY Q Ill eu IUIIE 18 1"U-1 He hath never tasted of lhe mentals bred ln a book urxoup knows mmm 0 t the most popu r . most nlucr dloxw H1 IL Q X 1011 AIINIIIIIQ is 11011114 look to 111111 tor lJllllLl1l1lI'b XXL IIODL jllllllllf. .ll xx lon xou hfne L xuux cate xou wont be lfxtc 1 .amount plaxm, xou thc bcwl ol luuk 111 XOIII lutuxc l1lNlCl'lllxll1gN 0 5 .um 1. lu wr: lllllllllf' S hob x L ICN: 1011 xou lean M 1001 llllIlllL nu xx N1 mumlme W I uv 4 n up nntlce LI n Cl run 1 lraihn Nquu NN X XCILINCN H 1 KUU Q, Ill lll Ill , 1 my L uy CLIFFORD S BACKGREN KIKIE xx Bxxtun mf Hugh Za 1'4P He who plays hookey 1S doomed ICYL um onlx ony Ndpo con, one XX lx IIIIQYOH L11 ony lxlklc lnulv rcn Hmm LAYLIILC, ul X I1 ol up sun 1 lx kllxll xx IL 1.45 x ilu qu.11 lu OI ,ood ic on s na L 1:0111 Xl Xu N xcgu .lr qmlmfn N llllllll ,, lllLlL IL ms Nx 1 NIOOL x 114. kno N mm L IJ n ul Us 1 e Il mmm B lllf 1 A np 1L xx IklNl1lCI 1 uuuu L ulu L illldlll DAVID MAHONEY xx X IX ' and then he snared a touuhdown Nou u L ., K1 um 1 51111 N NKIIOOI aulu .NN . L xx lun ru IL 011 Ntm tl N cfulntcd pl um lk 1 lxup 1 Nouk out N u -N 0 x 10 In 1 4 ll mil h I mm n ummm ue nx lu Q Q an u: xu LL vll lm lm: Q A MARY CULVER ru I x Come and :np xt as you go On the hgh! fantastlc toe .arx ls L rut x I1 loft Nlxlrtx 1 Nton xlll' N Jul x drcxwcs 21 XX UN ilu -0 IXXAXN J N 1.11 s N .xrx m Nanny nm., mmlr Ill 11 ll I Nculll 11 llLl A x ullllllll 4 U11 ..4A 4......f' WTZIKIIQA L4lu.Xli I rf. .,,... , rm.,-,T-:xv 11:11:11-IT.-'NJA ' ' Y I " 'v".'K" 'W' f 3 U 'ki R," y H' Vw V V xv ."x,'. . tx xl: r..x,:A1.g.i:l I,x,x x,, v .5.v':"!'I. i:tl.i'1,',tA!FY.i,x'y,j '17-Q , , . . ff-V M-Mwwp' Y N 'E IC' 1 '. ' '31 N .. ' .. -1 5 1:-an-L , N - xml-k , , . QL gx M 5 ' 1i'- D' K ' -'Q 'fl' "," 110 0' - g In ' ' ' 'md 5 ' ' '- tx 1 tl ' 'lz1ss. YI ' V' I 4 V ' 1 ' . ' - - - ' - v 1 ' , 1 U ' ' ,U , . M . . 111- -1 4 -' 2 lv 1' X, g - ' ' OI , A f Ilfj g Q1v1-- Q. , " E bv,--1 3- g W WI 5 ' '1 ,f -1 , "J 'X 11 2 1 - .P A - -'- wa. ii if Prcfirlcut uf S: Al ' flu ,Q " grev :ml Iifticie Cy C m- 5 ' 9 Bznlvlzll H373 Tr zxulcr uf Sli Sh Clulg " Q sl il 5 3' 13, U: flu lint' ICJ bg fllilflllilll 1-f S111 lem ' llcilg 'hi' : QQ. ll 1fClz1-x Ntghlj Sci' 1' 'I I. xi, Pg . Q' 4 ? ' :F ' 4 l ---4 . .. ' ., 55 - S Xe' "1v,l-1112. . LA' ", J,3 ' if .. A - .H EU A: 9 Z" Q "1 f , -. h. .J , Af, I A rl ' Ai, Y 2 d t ' ' V' ' 3 3ll.'1 U X " 'UL 111 '1' , Eg! 1 5 'l fj 1kxl"zll ' 'l't '5' 'fll '- lEi1 2,1 .'l'1, :md lllL'l'L'l-Of' is x'l'l'5' llzui I l" 1' I QEH ntl' 1 :nt 5011001 Ill ilu- lust Icxx' months is 1 13" EQ ig' but :L "2,'Ol1. A-XQI' M1 . I-'g - ' wi. Eg j If-:V 3, Y 3121- Sc ' ' 'lllg Le: I Sl' gx' QR'H Tea 115 Chi" 2 of 1 IICKQ :ig liiys 'l'rzH" Uffmrg -Illllilil' Cla.. THQ, ' 'g " ' " 'z ' '1 " . Elf X 123' -, 4 1'-I NEW '- IES :, ' Q.:: El 7 En E' 1 E' '-socKs" ELI ' ,gy Nr ' lirilain, funn. .lij 3, 1101 it f' 1 :F ..- K, k .Eg 5 'F' , . ,, , . . . . :' f :l I 'l'.'! An zltlllcl' ot 5"r'1t ' Ill. . Imp' lu gl K :1 , ' ,jo' 1 ' Ill k'l'l.'.'I'O0lllS, and '1 good Icllow un-' x' " '. IIEQQ ,5- llc sccu Xl thc 2ldlIliI'2lll0Il of his '-ll '-, l'1ts by llii 4552 - - gg, un l' 2-' on tl - QI'ldZll1dll1C cinch-rt':1ck. Y " 'gif 3 52 i - ' 'rf-. IJ . let .llcyhi gut :L ln-:ul II -ou 111 thc EQ l rzlcc r imc, ' QE? l'huirm:ul julxfn' l'1' un C-1 1 'meg Hzuket :ull K':m1:1:ni11 Q3, 43: 'Ei' limlmll H75 'I'1'urL 4433 Se ' ' Pnnl Cf 'ttecg Sc" li n tel' Q21 , ,Ei tary lnttll' Nl- 'N fl! 13. 113 f-llZli'l2Hl lflcshxllxul Rc'-1 'mug 1,213 :ji l'rw lem Sex' ' 'lul, tin 15' ' E' 'Il Q: 1 E15 ' EN ..!, - X lrnuirl, O-lm. jul-' 12, lim! IE? H E' -- ' V f E: . . . . ' , 'iq 2 El I M: ,' J 2 ' Ipr sore cyci 1I1 tllls temple or Burn- gg ' 'Eb mg. bl Q, slk f -If 1 H15 1 15: ggi A 3 on - g ,zl luiy-tl' .l' EN 5 lxhiliflllilll 1-f thi ,' ' r S f O' Xue: Sv: U-1' Club: Cf, xii- rur'nl t'mnn'i11ce uf ,' '-A C1113 'lm'-' flux Uni' lf 'tccg Zi ' I 5p:u1iNlx 'lnh. f EU , Eh ,W,fHl- Q-.g--, T L , ij . -- JJ Y XITIIIIIT'-1:,""l T111 1611 LAEYQZIYIY, i AAA"A' " A"'AA ""' 'A"A"'A'R"A1B'AA"AAAAA ELLEN ELIZABETH OGREN 1 Il Good humor IS always Lontagmus 11 11 1ll1 l 1 1 TNR l 1 5 1 U11 H1 TUDOR CLARK COOLEY UDERTAY 1 11 N 1111111e1 'il Udertay 1115 name And great 18 hls fame 1 l 5 111 N 5 5 14 N 1 ELMA ORSOLA NEGRI 1 1 I 1cn for a repose that ever lb the same 01151 1 l 5 1 1110 1 11 0 1111111110 J1 1 114111 IL 1 1 1011 5 1 11 1 RAYMOND K BARNES BARNEY 11 1'Ill4 Be ter late than never 1 1 1 0 5 110101 1' 1 10111 1r 1 1111 1 1 1 111 11 C11 1 1 11111 1110 NL 1 1 FISZLLQQLALXIIZlgiyfjffiii-IAYYYIYYIX ,.X1Vv Ti' L A.. - ' 11" 'XA 7' A 1 A h 1 .L 1 Y 'ggi . 1 '51 149 - 1 , , -. 11' r QE 1 EQ, E191 --EL" HE-' J X111 Il1112:111.1'11111, N111"1 111'1 15. 1114111 AI, JZ! U .A h . El 19 . 1 1 1 . . 11:1 K 11111 I111111fl1' 1'1'1'12l111l1' 15 1'11 1:1:111115 111 1 1:11111 IS , -2 , -N . . . . . 1125 151 1l1'1l1111l1. 511' 15 111' 111 1111,' c211'1'-11'1'1- y11'I5 11'l111 11'1 ii. E, 11'U11Illl'N 11111 1'1Q111 :111211 511' 11:15 Il 111'1'111i211' 111111111 111 125, E1 21llI11N111g 111-1' lkl1lN51111l1K'N 111111 l1Q'1'1-111111' r111111.' 111111' 111 11111 'lzql :1 g1'111, 211111 111111- 15 111'11'1' 21 1'1121111'c 111 ll 511111111 111111- 1111-11 - -1 f . '21 1 'I 1'111-11 15 'l1' 1111 Q- 1-1 . 2 . '111 - ' 'E . . , , . A I 3 5114111511 111111 11112 141012111 Klllll 1331 51' 111' Klllll. EU 1 1211 1511 151 '21 1 151' 1 E F 125. 12 'E' -I1 i 11:11 .1 .. : - A 14-1 1 lf" 2 ,if X U11121111, 1-1111, ,C11' '12, 1.11 1El1 2 f E ' 1 ie 1 2 , . ' ' . . XE? ' I 5 "l 11 '1'1Ll1 15 111111 111 O111' 111151 211111 -l1'5, 11111 11215 11111111-'11 12' :1 111 1112 j1111i111' 11-111' 211111 111111111 1101 111111 21111' 11111-. 1115 Ei , 1 2 111,1111'L'l1 2l1'11l, 11111121'11'1', 11111 11111 111-1111 111111 0111 111 11'211'k ff 1 ,i E, 1111-1115 1111, f1'211' 211111 111, ,11111111111g 21111-1 11,' Il 101 111 3111' 12 5 :H 1I1l'l'1N, P11111-nv 11l'X1 1'1'211', 'LEM 3 : - 1-:rg ' I Hg'-Il I 11:11 , I ii 1151 5 W 15 HEL.. E., ' 11111111, 1'1.1111. FC1l1'1211'Q' 23. 9114 E11 :11 -' Q '- E1 iii' . . 1,55 ' g:1Q K1 1-5, 1't'111'111y1, 211111 1'11'1' 111'211' 111 111'1' 1'12155111211'5, E1 1511 "lil" 1121: 1111111 1111011 l1c1' Hlgll 5' 01 121y5. 15111121 15 ox- ,EI1 XE, 11'1-1111-11' 101 1 1 2 1'1- "1 1111 '1 15 11111 211 2111 - , ,V 5 '- 1 ' 1 ' . -3 izg 511 '111'15111g 111 115. ,-X111 gh '1-.1' li 51113 :111 11215 '011 21 :WE - 3:' 1-111111 1112111 111 11111 111'211'15 01 2111 111111 1: IOXY 111-1'. 11: 'E' ,, , . 3-E' I :S 11:15111-1112111 1113 Y. XY. A. A. 11. IZ, 313: 1,11 ll1'L'1C l'r21111'2115 111. -'I E' I: EV E V51 1:' :11 1: . :I - 1 -1 . E11 1 E1 .. ., A Nr I1111Jl1l1, 14111111, MIHT11 311. - :f 1:! " 1 ." EEZ 13? IE 1121111111 15 011' of Olll' 1121551121115 11211 1' 1 10 1515 15 2l1'1'1'1l1Q' 121115 u1L2l111il'1'S 1 AS 11.2 111-1' 15 111- 11211111- 111211 "E 11215 11111111 211111111-11 10 111111 101' 1115. 2 11. I .XII -11'1'tr1c12111 21111 V51 fl? 2111 21111o11111l1111' 1111-111211111 l1l'1'L'4 1 11111K 10 F11 B111 111 X211 .1 11 :111-11'1' 1111111- -' ' OJ '. E13 1 ,121 . "7 ,-.117111 . . LT.,fL,,, ..,. 'i'qg..f',..'..,.. .... ' ...,,.. 2. .-22 ,JJ -'f'f--f-ff"-+-- f-f' ----:--l------ NLM. .,,., M ,,.,, ,..,, . ..,........ VZ, ......w-.,----N-W -lr XT ..-.v-..... -.I' 1111 AsaAAAAAAA11'A1swA11"A"AAA"A'AAAAn 'A' " " '-71 " " ' " ' " " " " HAROLD ODIN 111 ll 1 I he mornm I the evenm A nt 1'1e ot Ln 10111 1 111 1111 111 Ur 11 111 H1111 1 L N 1111 1 N 1 1 1 O 's 11111 1 ELIZABETH AGNES SMITH LIZZIE A cheerful maxden 11 1 1 11 11 1 N 1 1 11 111 1 Nllkl 1 11 ARVID GUSTAFSON GUSSIE 111 1 L He strove WIII1 the gods LTR 1 J llf 0111 0 XX N O 1 XX 01.11 L 11 1011 1 WILLIAM GWOSDOF BILL 1 XQIII Tho on no team an athlete of reat worth a h11.er 1 1 1111 1 1111 0 1111 1111 11 O1 1 1 11 J111 111 1' .J ,-,1- 4.- "TTI" I IX I Ll.I,4..9. 1 an '11 LT . ' lI'1IXYIiIT1 ' W . 1 . 1 ' WA' " 1, , E1 ggfi-, ,"11-5 ' E11 5 E1 :11 1 j 1: 1 E112 11 .X Y- 1I1'1f:1111, l"111111. ,1 1Y' ICI, 1i"'1 1, f 1121 1 "111 1 12 E11 -1'E1 fl at E' J ' :1 i' 'g f-." E J 7.151 H21' N1:11'111-11 1115 1111111111 k'12lS5 1111- 11:11 111' 1'1-11111 E 'Ei '-"ting 11'1 - 1-211-1 1011, 111- 11'21s 2111 -11 1111u 101 N1111'NN, E 3 - E 110 '- '-', 101' 111- 1JCg21Il 10 S1-11 s11211'11 1111l!S 10 1111- 111111-1111, E g E- H1-'s I11' 1'1-111 1-1111.1 011111111111-1' 211111 '1'1'1Ill1'l11 111111: 11'UII1 5 2 AEE 1111' 1111115 01 F0011 ill. .X 111Q1l' 1001' 11-11111 111111 -1-11111 E , Z-111x, 1J0111ij2111, 111111 11111-rs 1111 1l1,' 111- 1:111:1111-1' 1111' 11 .Ei J 1511 111 - 11l'1'4U11, 121 'f EE' 1:1 5 C 1:1 151 2 7 151 E 4 :H :1 1 - :! : 1 :1 -1 - --. E L Ei I ' 15 5 3 2151 "1.".z11-" is 21111115 011 1111- 110. H1-' l'1l'1l'1ll1 111111111 E Q :211111 101' 111-1' 1111- fT'11'lIl141l1I1i 5111- 11-51-1' '1-11. H1-' 11 1111- 5 3 . 12' Zl1'11j' 11111 :1111'21yQ 111- T1'IIll'Ill1DL'1'l'l1 111' 1lt'l' 1'1:1sx :111-4 11111 E1 I Q 15 11'1- 11'iQ11111g 111-1' , 1'-ws 111 :111,'11 11g s111- lI11l11'l'1Zl1iL'N. 15 . 2 :- .., 3 1 E E115 1 E 21 5 1: 2 I , 1: 151 : 1 112- 121 3 1151 1:1 1 1,21 -51: ' 1511 .. ,, 151 1 ,-11511 Y- ' 1!1'1121i11, C111111, 1-1c111'1111'1' T. 121111 4 3 -.. . 1 -1 .. - E1 1 F11 . . E 7 ' E1' H- - s :111111 - - I 0111' 11'z111c 51-11001 5111111-111s '110 ' 1:11 1121i 112111 1111- 1111-:1i11rc 211111 1llL'1i 1 111- 01211112111-11 '1111 ' 1211 ' I 151 1121ss. XY- Zlfl' 11'is11111u 10 1111-11 111 11112111-1'1-1' 11'lll1L' -' 15,5 2 151' Illllj' 1111111-1'1z11'1-, lx11sS11-. 151' 1 1 1511 E11 1 ' 31515 :'I 1 11-E11 511 - f 11:11 1511 E11 ,:1' - 1':1 121. 4 121 VE- ' ,, 151 . r 142.1 " :I ' - : N:11'1111i11, 111111111 X11 - 111-1 IT, 111112 h- I .. . D , - -, ,. -, 1 l :1 ' " ' :11 " ' 1:1 .. .1 .1 - - . 12-1 152 111111' 111- '1-101 1-11 11110 il !1'L'2l1 111111-1' '1111u11 111' 1:1 1 Q ,gj 111':11'111'1- III 1111111111: .10 211111 I-1' 7111 N1'1l 1 l'Xl'1'f' Ill l'Il1l1Q, 151 110 211111 l11!111. H1s 51 1'11 N 11 '1' Ill f1'111111 1-11111111-11 111111 10 Q1-1 1111- 11112 111- Q11'111'1- for-:1 11i11111111:1. 1,111 Ol, 152 1121 1ll'1i 211 CO111'Q1', "111111," 115' . E11 1 '- 21111 1 1111111 1 E' 1-:1 . 1: 1121 - ,. ,N , .. 11:11 ,- n---- KLEETT, f ..,.. lffvlflff- T7-T -fl-IYTIYQ vwf-Liv:-3, ........ ..-. - W .TIT11ff"'fT"fITIf, 'Q'Ti'f 'Tim ' ' ' -tu" "'-' ' ':"""' ' ' I ""'j' " - , . .Q'A'fI W" 1 15:71 1 1'1'1fZ'V 1X ISV IYXX WM LESTER CARL FIENEMANN LES Xllll A qulet worker IS the best worker 1 DOI H 5 1 1111 11011 IO N 0 0 NL I1 711 IIC, 111 1 N N N 1111111 1 1 1 111 FLORENCE ELIZABETH TORMAY HONEY JllllL I11 Happy am I I'1om 1are In1 free Why aren 1 they all Content llke me' 11I11r 111 1 111 N 11N Jll 11111 I111011 1 1111 NOIIIL N lk 011 Qll NL S 11111 111 1 N 1 lb 10111111 1 111111 11 lll VINCENT FRANCIS O DELL O TOOLE I Loved by hls clawmateg loved by his teauhere 1 J 1 I NO C I I L 1 J lkkl N I 1 1 111 ' 11 1 11 WILLARD B CLARY WILI RN I I gueNN lm BS good as I can 7 011 1 1 1 1011 1N I 1 1r1 N X1 L1 111 11111111 1111111 11 1I1111 Ol Q10 1 I 1111 1-011 111 1 ICIIIIN 1 ll 111 1 1 . N N 111 111111 IJD -.'l. Nu A' 'T' A ' 'V " ' 'Y ' 1"v1f1 1 31.14, . 1,-1'1.,, 1 Affli f I L-: !L.!11L1,,1 1 111 1 1laLglJA-E1.1, Y1111 II111:1i11, 1'--1111, X11 1 her 155. 111111 "l,1'N" iN 0111- our z11I1Ic1Qg z1111I QL 1'1'z1I Sl '1, 1' 112 IIZIN g1'1'a11 I llOl'. 1 r III' . 'I 101 ZIIILI 1-1'11r1'o111- :111- I!I'1'1'I2ll1x5 IIIN 11'1'I' 011 ll, II1N 1I11N1111z1111111 15 111111 1111, 1 11'I1 '1'1'X1'I' I11- g01'.' I11- 11'1II 111:1I11' good I11'1':111:1: Ill' Illlf 1I11' 10 'ring s111'11 111 Illlll. If11111I1z1II 131. 1':1111z1111 1413 I1111'11'I:1NN IIz1NI11'1I:1II 131: Inlter XI' 'N 1'I11I1g IIz1NI1c1I1:1II 1433 'I'1':11'I1 1-ll. N101 II111z1111,1'1-1111. 1 III. 115 II1111111 I1:1N 5I11'lIl I1111' I11111' j'1'2lI'S 111 HIQI1 ra ' 11-1I1', 1 NI11"J 0111- 01' Olll' I -.1 N1'I111Iz11'N. X1 :I '2-'N ' 11I1 -11 NI11"N z11'011111I, 1110, 111111-11 yllll I1cz1r I1111' 1'1-I2 lg Q - 11'11'I1 .'I1c U1JlllI1'1lU 1111 il 111 'IICII H ' .,I 1 51' '15 2 'zj '1I 1 11 111' LIOIIII I111o11', Iblll 1111 1Io I10111- :I11 IS 1 ' ' 211' ' 11 I'1'11111y 10II1-uv, XY:1NI1111Q1011, Il, L. 11'I11'1'1' sI11w '11IN 1 10 1+1111111I1'11' I11-1' 'I1111 1111. N111 II111z1111, 011111, ,X11'1I I, IWII XXI1o Il2lS I1111111 I11 il CIZISSFOOIII 11'i1l1 1J"I'0oIc 211111 I1z1S 11111 4l'l'll I11111 1-11gz1g1'1I Ill 1Ic1'1 1'11111'1-VNQ1111111 11'11I J Illl' 111 III1' 1z11111'1' N1-xi II1' IN 1101 110. lIl11'Ij' 1111110N1'1I 111II11'l111g 1'lIII1'1'. II1111'1 jtlll III 111I, "1I"I'111I1'," 111 '1'1'I1111I1' I111'N Il I1z1111IN1111111 111:111. 'XII 111gI11, ,I11N1 I11-1111 11 Ill :1111I N1"-NJ 111II I1:111- 111 N11-11 1111 '111' 111 I11-1-11 0111 111 jfilll' Ylly. S1-111-1' lllllllj S11:111INI1 1'I11I1 1351 Iff---1I1:1II 13. Ib: I.'11c1A NI- 'N 1'I11I1 13, 41g I'I1'lllI13 1'f1111111111'1': S1 111-111 Iixe-'1111111 1'11111'iI 1-ij: 1'I:1NN Ii11NI11'lI1z1II 151. N- Il1i111111, 011111, A .X11'1I bl, 111115 .. ..b. . . P, bt., KI '- :1I1111gI M011 zIo11g! IIc'1- ' I1'S "Rig I3iII" 1Iz11'1', I. .'11'11, g11'IN, 111 lllj' 1z1Ic ol woo- X' II: I ii :1 'fry Ill" -' llllg lllllll, N1 I N z1111I z1II 1I1z11-I1111 I11- I11' ' III - II111 Iz11I111Nf I11 11111 I11' I'2lCL'S llllSl 1- gl Il. :111 111 1'Iz1NN1-N. "I2iII'N' N1 11111 IS 'I 1 "1r,', N0 if YO 1':111'1 111:1I111 111 ' 1-1111z1011N I1z1I:1111'11, I1'1 11iII" 110 11. '1',1 11' Il11'Ii "IIiII," 501 - I111I1' Img' 11'1Il g'1'1 11111 111. 'II1.1iLl11' 1lj1Al11!I1.f.I11I1 1113 51' ' '-1'I11I1 111, .1-1 - I A-:ma-Afmais 1 Y 1AA"A'lAAVA"AA 13 BERNICE BRUEMMER BERNY N 11 1111121111 Clllll 1Nn1e111be1 10 1904 nt e w rk 11t11e p ay To keep us gomg and so good day ,ermee IN 1110re otten seen t11 111 l1e1rd 111d 1et me IQ seen 1er1 1tt1e She ls one ot our popu 1r en' s 1111 lllCI'l5C11 116111111011 131 111 and her presence lf llCQlI'CK1 at e1er1 11111111011 We Cert 111111 111511 her 3,0011 luck at 111121te1e1 s11e undert111es VALERIAN STANISLAUS MICHALOWSKI New 131113111 Conn January 30 1903 He reads books Hugo Xwleman 1119 lCCOIllD11911Cd 1 11or11 he can be proud t He graduwted e1en 21e1111st the 0ppos1t10n of the 1lldCOllb t1s1 Ill IQICT N111 N011 1111e the S'lIl1C good fortune ln other phtses or 10ur hfe 681360121111 111 1our college cueer LORETTA AGNES KING HOLLY 11 111113111 C ll 'P' 04 A fr1end to all 1 1 , 1 1 1111 re could 11e 1s11 of ll toc es 1 re11 S1 1t b1010Q1 11111 1101 1111.110 th lt 1011r XOC'1t10ll H0111 Semor Club EDWIN ROBERT GUSTAVSON 111 1111e Cu 11111311 5 1500 Tho small he thmks h1mse1f a man of stature The f211r QCXlO11I'lC1'l1ll1 It X1 1s 1 XX01'1l1lCQS tick to tr1 to 111n Fd s 1Ffeet1on he 911111311 110u1dnt 1111 no 1111tter 1011 hard tl1e1 tr1ed hd eeps us 11 fuessme 1 out lt IC 19 1,0111 to co 1tter gmt 11111011 ,est 111210 ' 01 8 ll1eIlC'lI1 gelll C ll I 139 I ..IC!'EL.T1TYI'II IIJIIU.. LH KST fYXfjf.i'f1J'YIY 1: 1111 1' ' 1- ' ' "l77-- - -....... - ' -9 --r 'r.'- ffm' ' " vsp iii, , 1 . . ,151 il 1 . ii 2 :i , 1: 51 r '15 X q:f- 1 I: . , . , " " , 51 1 1:1 al 1 e- " , 1 . ' ' , E11 - ' ' 1151! '-A 1'l 0 , a ' 1 5. 1 ' 3151 . ' 1 In E1 M-E, D 1' ' Q ' I Q -2 2 ,2 51 2 , 5 ' Q1 . . g 12 lf '15, - 5 , . 1 E, - - - 5 K 2 - E Q .511 5 :i 3 12 Q Et E 1 ' 2.51 E' 5. f 151 E1 3 251 gl , f 4 1211 E 1 ' EZ-1 , Q 2 1-1 rv t , 3 E 2,-E " - E 1 5 ' ' 2,4 2. . 121'-' 2' 2 E 35 Y E . 2 F1 i . 'Y . , S .' 'V . 'V Yr E A E 2 - 1 K X " 1 . : .L 2 E E Q 1 E E 5 1 1 5 it Q Q 5 .. 2 . : E5 9 T : 51 2 Q 'E .51 ' E' u nl E ' ' : Ne ' " 24 , 'm111. A1111 ..i., 19 E 2. E .1 - 11 :1 E E .1 . . ' . . 51 5 E Hollv' IS XYl1I11f" to 11'0'k 21nd XX'llllIlQ.!,' to 11:1y- 'l it 51' S 5 E 1110 ' ' 21 g"1 1211? 511 2 2 :lurk E E 1 ' 'f-' ' 2' 2 ' ' 2' " '?" E, E! ' A E f , 1 il E2 3 , 2 Il 5 1 is :ll , ' If 51 ' 51 .. Z, E -- 2 :1 E1 E Ei gl 1 1 15: .. I, 4 f1EDn F011 s" , 11111, jc -1- , ,Q' EI jifl 11 - - 1, -1 ,: 2 1-1 ' E' Z EI 2' -' 2 ' .2 2 . - . , E1 V 1155 .-.1 - " ,- 5,2 31151 - 2 , ., 1 2 2 :. , :, 1 ' l 1' ' . "1-"k 5 321g j2b if 51511 11-1111 ,f 11 f212'.15,' 41 'gf -IIE? 111-1' 011111 42, 3, 411 1. V-1 .1 1, g -1 1, f Q E11 1.: ' 2151 , L in 121 - . ,. ,, . . , . ,- I! ' ' A 1 V, 1: A--md E- II . 1 1 N , NX A63 ' 'AEA 'V H'l"HZ"A"HW'A"A' 'ANAA ..1....1. .llluj 1 .Ll 1111311-gy! LILLIAN YANKOWITZ YANKEE Ive re5olve11 10 look youn at forty 1 1111 C O C 11 O01 N 1 JP 11110 11 1 li 1 K1 l UJ WILLIAM A MEEHAN BILL 11 11 " ix Hes a good 5port for 1115. S172 511 111111 11 10 1 1 11115 1 101111 111 110111 11111 110111 111111111 111 1 1 1 111115111 1 1 10111 111 111 R1 1 AMALIE LOUISE TRAUT WALDO 111 1 1 ' MISTFCSS of herself tho Ch1na fall 1 11 1 111 1 1 01 1 11111 0111 5 11111 5 1 11111 1 1 1x11 IIIL 0111 1 Q N 1 1 1111 S 111111 cllll DONALD KING TUBBY IC 11 1 J He5 muslcal please note the 11a1r 011 1 111 11 IC 1111-1 51 1 0 1 Cl 1 1 11 5 U01 RilNs 1 111111 111 1411 ' 1111... 12,'II.1I.I11fT1111K"1..ff'1'I IX1I1':'.11 -A - 1 . 1. . 1 . -1 - - .. . ., ,E . ,. ,'N,'1, , -. , I I Y ., -J -1' . " " 5 ,I , 1' i' . 1- Q- ' 1 as 1 11 . 1 -1- 3, ' ,1 I , " " ,1 ,' 11.1-'11--1, 1111.11 115111 :Rl 111111 -' v 1.11112111411215 5111-111 111-1' 1-Olll' 11-1115 211 51111101 X2 '1111g Nj Q fi 111' 01 1111-5-211111 21 1 g1l2ll'11 3111- 15, for 0111- 11215 .1 111-1 1-1' 1-51211 1-11 1l1'1'. 111-11-'5 11fl11lQ 111211 1'1111'11 2 ' 1' -'3Ll'- ' 5 ' 4- 51-11 111 12111-1' 1111- 215 11111 1111011-Y Vg' .X55151:1111 51-'1-11111 51111111511 1411111 12, 213: l'1'i1'5 C11 1-UQ Q15 151 11115111-111.111 111. 151- - . 151 15- . 131' 1511 .. .. . 1?Ng X1 1i1112:111, L11111I. A111 Ill, 1.4f' :I 111 -- - E11 - ' 12-' , H 1131 , . Wg: "1Z1111' 11115 1111- 1'z111'111-1' O11 0111 11215 -12111 -2 '1 sc h 121 Q 1 ' " 111-1111-11 115 11'111 Illilllj' il 1111-. A11 1- '5 1115 E11 " , E 1'-1 11111-'5 g1'L'1l1 211 2111 of 1111-111, 11111. A ' - A g IEW ' ,121 111-11 11 -'1111 1111-1'1'111111- 1'1111' 1111111 - 1. ' 11'o1'1' as D' 1111 .31 - - ,Qi ' My XZ., H21 111112-. '21, ' E E Se 111' 1'1-1111 1'-11111111111-1-3 111156111111 141: 51- '111' 1'11111 143: '11- A .Z '11-:1111 1411. :1 : .211 - f '5 'EI 1- 5 : 1:11 - Q : 121 'J 1 E 1515. 5 51 - 2 E .51 1 Q 1: . . . . " " . :t Q 115, N- 1l1'1121111, 1111111 A111 5. 1.104 QE 1 5:1 'iX1:111 11215 11121419-1ll'l'-S1311 11011111211 111' 1lK'l' 0112111 llllg 'il 211111 ll'll'll111j' 1112 Ill'l'. 511- 5 CYL'1'j'1J 1."5 1111-1111, 2 - EH T EH 111 -1111' 111-51-11111-11g11'1. 01 151223. 11111 1111 .111- 2111111-2115 Y1'1'j' E11 1 1 E11 111111-1: 1111 5111- 211 1'11'l11 15 1-11 11-1- 11111111111 111-1, 211111 5111- 'E ' ' gf lr 1111111- 5111" 111 111- ZlI'01l1l11 i1 1111-11-'5 21111 "lc -111 I Z T 2 111. 'E 2 lg 511- 11111-11115 to 1'll11'I' X11-111-.11-1' L4011K'g1' 111 1111- 12111, 15' '31 211111 111- 1-011g1':111112111- X11-111-511-1' O11 g1'111Ilg 5111-112113110 gi1'1. E11 7 1'-16111111 11111111 Y. XY. .X. A.: l'i1-111'1- V11111 '111'1'1 fc ' ' A 1 C-11, 51 i if :11 1 3 E11 1 Q ,211 ' -I : 1: - Z -1, 1 1 1 3 EQ, ' E .. 1. E1 IE, II.1-111111, 1111-11. -1111 . 1111' - 1 2 -1- .. . 1 - 1, 2 I 'El' ' ' - ' ' : , 5 ':1 , . . W. ,. , . E . 5 ,Z-1 111-11 1 111- lIl1lS11'11l11. 11111.' IS 11111- 1 11 , 2103 15 Q 121 2ll'1lX1 111' 51111111 11:15 1-1' ' 12111, 111' 3111-111 1115 12151 j'02lI' IE 215 1-111 -1-11 11121511-1' 111 1111- 5011001 OI'1'11l'S1T2l, 211111 111- 1-1-1- EQ QIEQ 11111111 11111111 g 1. 5ll"','.' 11111 11z11'1- 111 511-11 1111-11' 111 151 L IE 111-1-11 11111 111 111111 1'211' 11.'.' "E 111111--11:11Q,I.. 1151- 111 1111: '41:11'1 1 511-111-1 A111 121. 1 1 ' 1 11 1 I 1 1 1 1 111 E 2 I 21 1 2 li: , 11: - " ' 1 . 1-, n 11- -.11?11 ..,.. ..-,,,,,M-A -.NW +1 11: Yi ig 4 VI Tv TMl"Wf"i""""j'4-'Qi XXI V U i W i-vw A'-YW ' - Af WN-'V rm A XXIILII .1H1fZY'WI5L Ei IYIVYYBLIYXXHX ' I 1 '1 N1 1'1 X N1 I1 YY 1 ELISE VICTORIA PAULOZ BOBBY 11 Down agam Up agam Out agam I XX IC' 111 IIN lclll' IIN 11011 PCN I LHLC' C L 111 l111o11 llll 50 0 1N1 llll he o11L ll 10 be f1l1l1 1' 111 1 C118 1r1 b 1 11 N11111N to OLLI 11 r 1 11 N lm 1lo 101 1r11l111 N 1011111 JOSEPH EPHRIAM SHURBERG JOE 11 ll111'1111 11111 111l1 7 1' Twmkle twmkle lxttle star How I wonder what you are X Nl! N011 XXCYQ loo Ill Ol' Ol UNI L0 0 111 511111 1' 1 1 111 0 111ll 1'1l1 f 1l 11111 1 II ION 1 1Qr1 1111 f X ll N 1rN 1111 11111101 0N1 11 1r1111 l1c1c11N Ill ll 1 IIN 1 1r10l 1 ISC llll 11101111 Oll,L to 1 Nt1r A 1 food 11l1w1 11e A r11 X AX 1o11r luck lt the NLl1OO o I-111111110 bc 1111Q11r111NNc1l NLICIILC Klub 143 111111 111 5111111 C 111 EILEEN GERTRUDE KELLY EILEENY Ixe111n1.t1111 C01111 I,CLCllllJ9I 1 0 Anybody here seen Kellg, N t1f1t N Qomc 1r1n111 IJCFNOII NCATC 1111 lor I11111 Cll' N 111 la"01 l 11rl1 ln NL 100 11110111 1 1 l11r 111r111111,, Nt Nl I1 IONQ IJ 1rI11N F1 N IOIJIIIL 1 011 1 1111N 11111 Illtllfl Ne1111 1 ll 1 EMIL W MUCKE MICKEY X Lo1e vuthout h1N, wmgs XklNll FIN 1' 1411- ' 1111 or ll ll 1lr111 our Tl 1 ll tl1111l1 1o11r l11c 1rN11 ll ll lll1 lIOll Tl 111 1 ll 00,11 l41l . f.7,I1::111I::1z wr 1::LL1:1Af,I' .W-H 1 1 ' . 9 2 " 1' ' ', . ,' "'5gx..-A-'V ,M . 1 1 2' 'Y'-1'-1'-11 r ' 1.1 r L 11 X,1qh1.K1an4.n 1 Q 111 1 1 1 rlfli. ,WAN Hn -hm, , ,,,, ,, ,,.-,-,,., -. 11,11-7 v ,Y,,,,,,,m11,1, . .- F no . . ...--.-.- .--O-... - W 'f1gk W ,M . ,. 1' Q es . -: ' :1 12 1 - 3' .. ., 111 5 5 1 I:L'1llll, 111111, A JU! I 141 WU5 ifl ' 1112 -1 Il "ll 11: 1f' -'111' 1 g1'l1 1 1111? 11v 3 1lo' ' ',1 5-' t Eli-1 ls .gl ' 'to Q Y g11 l1 '1 reg: lII1f" it. 1111-215-1, .' '1111' fi' 1 1 z1 goodly 111'l of llc tlmc. Sz-', l'.l1,'0, A 11' V' 1 l1k1' ' M" ' P It'f all rigllt-11'1-'1'v ' lc1111:1l. ig! V 5, 1 'X 'El 13" I : 112-if pig 1 E1 -1 11 1 E Ne' -' .' ,1', , 111-- ps, .11-3 gl! ' E 1111: 1,-011 D' I - 1' f '11 1 f 1-gig 1 gl 1111 t tl11 l.'l z11'1', H0 if ' l1'r'. VV1ll 111- 1' ll " lEiE 5 S11 lll l' Oll '1 the :1111 .'1l ', gn: 1 111 v'lll.', 12:11 5 M: 5,2 lj ' . -l i'1l 1 lj l' ' l'1'l1i11g lf' EP ' 2'- 'hz ' -'.'c1.' ',I ' D 5' 1, . Q2 , lt is ' 'cr1' 'frl 7 ' El . , -. ,,1 . -11 kv , . -I.-1 -- Vg l 1 15: L 'EV ' ' . , lf, 5 .31 .. - . . , ... 13? QE" ,- - 311611 gfllf.DQ,S A 11. I 1 1-1 .ill I E UI! f E E15 ' 5' :1 1 'E .. ,, Ili! J 5 ': '- 1: ' N' 1 , ' . ' '25, 5111- 1'E'lQ 15 .. .,,, 1:1 5 1 : , . 1: Yci, ll' . 'z '- 5 3 f ,' ' Q'l1N 'Elf I 4 I0 "1l0'.' tl1 l.z1ti11 thc lz1:'t Illlllllllx. Filccu is 1 al ' 1111 ff-fi! Ei fl: ' Jil 'l. :Xskz -' 1 Sh' N:1.'N 1l1:11 ' l1ol,l1j' 151 ' 1 E1 IS -' l ,l11.'- 1'lz11 1lo yOll 111111111 I-1'l-1111? 'l'l I ' 151' , - :gl 1 'xl Ho 1'.' l v' lz11'c Rl bright N :IA -' lE'T , IQ ' . 1: ,:, ' lf 1 - El .' '1' Cll 4-UZ Y.X1'.A.A. 117. El' lim :- 1-1 ' -: lZ'l 1, 14-E11 ' . E E, 'El Ei 1 E - II, ' ' : ,, ,, 11211 .- 5 Xen lI1'11:1111, 011111. Vlulh- 1.1. 111111 , ' IE' -1 , ,' ' .11 - - . .. I: 1 ' : V 5 3 C Ifl. l" AJ. 1111. 1 j'0llI' l11cf .Xll. 515' f : X0 I-2 ' 1' l1 'Zllll 11'1tl r1-l11'1 2111 1 ' ,' ky ,E : E fl: 7 10 111z111z1g1' lo 15121110 sz1f1'l1' 11'l1Q11 UM' 'lxL'y'5H ,E I 2 IF :' 111l. H11 -'N l 11112 10 'll 1lri1'1- :1 Pill' N , MEI I Ei L -LIL-A ww' LEM", In W H dl --. i:7 1 if-if-W 53-f-H '1,- ----M ----Alvg-N 'Tfxzxixlzi' It ' .Av--H 'fr 'llllulv' K --L- Y ,Ei.V..A r v 1 HJ XILLLITI L 1 1.11 'W VINCENT MATTHEW HAYES HAIY 1.11 1 Sm'1ll but ilwayx seen and heard 1 1 1 11 1 1 I 101 l MARGARPT VIOLET ODENWALDT PILGGY 111 X Pre ty as as pretty docs 1 L lll X K X l X 10 K 1 l 1 l 1 I N 111 K 11111 ANTHONY WILLARD NESTA MANAGEMENT -. .1 .. .. , , . , .. . .. .. 11 .2 ., .. T- -Y,.----vw Y 1' 1 4..f'1 ' -.1:111!zlx1'L7"l11xJ 1-11 IZ1".1111. 1111111 A .X11' - 13, 11101 X1111111 111lI' Q1-1111111 l1lllllllLIl'l' 111 1l11l11'1li'N 111111 :1 1'1'2l1 11111111111' 11111. 1111 111 V11 1111A 1111- 11'11111x 1IlNlPll'l'11 1111-111 1111' 1111' x11'1111'11N 1111-1 111'1111-11111. X 111111111211 1112111 11111 1IlN x1.1' 11111 x111:11'1 111 llll11'N. 1115 1'111'1'I111 1111111111g11 1'1'1111'11'11 N l11j' N1' 'l1l'l'11 1111' 111111 11111 111'111x'1'11 11'171'-11 1111111111111. 1 1 1 111-11, 1121751.- 4 7 111'1111'11, l'-11111, x12l, 111, llltll 11l'llIllI'1', 11111-1, 51-111111. Il 1 s 11-'1. '111ll'Xl' 1111j1'1'11'1'a 111111'1' 1112111 111-s1'1'1111- "1'1'gy5." 511' ls 1-11-1"'1 1155 Il'l -1111 lll11. 1111111 111! 1111 'lIlj', 111111 1111' 11115 1'1'21N1111 111' 1'1111s1 1 -1' 1111'- Nl'1Xl'N X1'l'j 1ll1'1xj 111 11111111: u1xl'yLZj'N Ili 1111' L'12lNNlll2lll'. 111111 1111'11, "1'1'uu5," .'1' '111 k'111113 5111111141 ' . N1-xx 1111111111, F111111, 111-1'1-1111191 Z. 11102 11111111111 11111' 111111112111 111111121g111', 111' 11053 111' 11 1 111111112111 lK'2llIl. 111-R 1111111'111211i 1111 111'1'1x'211 111 11111111 11111 11H'1xk'l'S 11:11 1'111-1'1x111'11 111' 1111- l11Ilj1'l'F. UK12ll2lQ1'lll1'lll. 1111 111' 1111111 XX1'11 111 111111, 111111 111:1111- 1 . 11'111'1'-1111 :11111 111 2111 l11l1l'llL' 1lI1'll. '1'1:11'111' ll1'111'1'1 1113 l'111w 1111N111'11111l1 121: .Xw1N111111 X11111: '- lZ:1N1-l11111 Hllg 1111111111 -1 If11111111111 4111 514111-1 l'11111, .. 4 ., X1- l!11'.1111, V1-1111. X1211 H, 111113 '11l'll!l1N? XX'-11, 1 N1111 111 .11y. n11L'llllj'n 1lllN 1S- 1I1lgilllN111'111lIlIlN1'1I lll 1l1Q1l N11111111 :lr Il Q1'k'2ll 11-11111N 1111111-1' 11111 'I1l1l1-11, .111 11111 111111- 111 N11-11 1111-1 111 111-1-11 1111 111111 111r "111-1111y" 11111111 N 1. XX '-l'k' 111111111: 1111' 11:11 111'x1 11111-11 11111 :1'1 111 1J111'11111111111, "11111 111." 1'11.111'-x 111111 1",1111'11'111'1 13-11111111111 11. 1513 51' --1 V11111 111 1"11'11111 l'11111 111. 1'111111 1L, 211, 1 14:21 After lhax they called h1m Mana emnnt 1 N lt 1 1 N 1 11N 11 11,11 1 HENRY ADELBERT CHRIST HENNY He 111111611 111111611 .31-111 11111 he 1m11e11 1 ll N 1 l I 11111 K I L 111 ROSS PHILIP MCCOURT MAL KKK lost ncn are bad ul I am an cxuptlon 1 1 um X P l 1 Q l x I HAZEL BERNADYN CLARK LLARKY an Laugh and the worlcl laughs vulh you Wenp and you weep alone ll S l l lll Q xx Sl N S lxt x I u Ill WILBUR EARLE HALE BOSS X V Smill ln stature largg an mmcl r I l x N OU ll N1 x IIX K DONALD CHARLES CAUFILLD CHUG H m1ll bm! mx ty 4 1 1 I l I Q ' . u",ftfx,', ".,".U' F. - . ' ' ' .,4-z. u 'V P llvlizun, lW11n, WHS IN- lim! nh K, I A b ' glllf "MQ,-1" Q ' Q 111 nmlv 21 xpuvlw, xnwl :lx ln' l XXllllxS llI1l!t'SllV2lllj nluwu lllk' zu-lr mt ll Xruuml lx luuu-sl mx 'rm lllv ilxxlmfl uIA1'll2lllx2lN 11 NlI'llxk'N lux 1llL'llllk'kllJI'DXX. "Klz1cR"wpc-ul1u11 .XlllL'l'lk'llIIllllllUll Xlllx Al lII2lNl1'l'Illl'k'1' .ml xxill lung lu- l'l'llIl'llIlM'l'l'Il :xml L'lll'l'lNlIl'll 111 ilu- lH'1ll'lN 411' tlm 1- l-Uflllllllll' Flllllllll In lmxv ln-zuwl xl, "Xlzu' lx il mul NL'h1ll, mul llix N1111115 xmulu Nllwlx am zltvnws-Npluxw ul ul-nl l'llt'k'l'. llmln- Vlnlug Fluuuv-lu Vlulng N-:suv lk'11lr. '- Iilllzlixl. lllnll. Fvlm' Im' lik lillll "fl: 'lg' ix mu' of llm v lrriulll mul Nmxn-x Qirlx mlm luulx on lllk' lrriglll Slllk' ot lllnx Bla- :xlxxnyx Nanxxx xxlml Sllt lllllllxF to li'2lCllk'l'S illlll sl ulvnlx allx ', :mrl llilx gl llillbll ul Silylllpi ilu- XX'1'UlIi1 llllllg :xl llln- Vlylll tum' juxl 11+ llll'IIlSll 1 l llllli' llllllllll' Im' lllv 'l2l, ., lim' IPl2lllN tm' lllv llllllfk' .uw xx-V5 lll1lk'lIlllll', lml xx wi l llk'l' ,'llk'L'l'Sw lll wllzllcvcl' llc lzl' 'X up. flaw llaj l'mm11i Ice 127: Qlflc-lllxmxl li-'n-mvuz l'Hvwxm1vu'v N':m1Nl1 l'll1lv llil: Ulu' flulrg Fu -Ir flulv. Y:-x lIx11:ul1,L'-wma, .Xuuxxf l". limi "l'w-fl lxllwr mlvliglll ln XXKl'lxlllL gllullg 1nzu'll.miv.ll I1 uw. Ha- lmm in lot zxlmul 11, l . llmfl xxu:.lwr1, ll ml IJk'I'lllll1N lzllcr you wlll rczlllx lu- "Huw" ,Vi my S1 " '4 lllll you xvull xurm-ly Slll"l'L'fl. Nc ll11I:m1,l'-lxm. lv,-AV IW: QL. lm, "S .. 1 'gh lil-rv wa' lulxv ilu' k'UllSl.Alll umllyuum-In f.1' ilu- mm-ml I, mg illlllllulllllll, Xlzl UllQll llxvy 11-N4-vuulvlul, I.. gl U1-411 l'X'll'lll, lllv lzmlmlx Xlll zmcllvlm-ll vnlxplc, ilu-5 NUI! NN-, llll!lIlX zlmmxg llln' Ql't.'lll Sl'lllUl'S. "K lm: U' l'l'l'SL'Xk'l'2llIl'l llk'l1Ii'4lllllll Ifllilllllll' with lllxlwlrrxm-1ln'lIwx llwllvgm' m-xl xl-:ni 451' xr-, -fn ,,:, IJIIJI 1111, WX' l X'-X XX-X RY ROSEMARY HAYES ROSE 111 I She ix pretty to walk w1tl1 An1l vutty to talk vuth Ancl plcasant too to think on I 1111 1 1111l WILLIAM CLARENCE FRESEN BAR XX IIN If rlreams only come true X x K N l X lIN XXII' L l ll Ill 4 11 111 etl1 a EVELYN PETERSON EVY 11 111 P Sxlence were better than empty 1hatter 1 1 KX 111 1011 1 1 1 1 r11 111l mor l 1 1 1 JEANETTE ELIZABETH WESTLAKE Her mus11 entran1eth the male sex o 11 JI 1 11111 or1 11- fl 1 lX r11 1 11111 ll 0111 1 111 0111 lk 1 I1 lIlL 111 1 111 1f"'?'.2'f'fq.""v'::'1i P" 1:"', 'rg r 'mg ' fl lL 1 1I!lA Y II.: ,lrxrl ':1Ixlg.E,,1I11 N1 l2111:111,, 111111, .IJHHI111 8, 111115 IQQN1-111:11'1' is 1111' 111 11111' little girlx. l.ittl1- lblll 11l1 Rl SI11' plztyw l11'1' 11:11't 1x1tl1 ll 'lllf'l'I'f' illllll' :1111l 1'l11'C1'5 1' ' . N1' ll1'i1z1i11, KA111111. -l lu' 25, 1901 "liar" is Il XL'l'j ll2tl'Kl 1'111'l'1-11 llv if :1l11111t tl11' lust 1111- 111 1'f11111' 111 s1'l11111l 411111 tl11- tiiit 111 l11:1x'1- itg lllll lll2l,5 ztll riglit I111' lic- llIll'l'lt'S llOIIll' t11 hi l , ' Olcsf vt, H3 lllglll'Sl z1111l 111 if 111 go to college z1111l l11'co1111- Il M11- 1'l1:11111'z1l l'.11g1111-er, z1111l wc wisli l11111 tl11- l1cSt of luck. 'lf S. .X. A. 12, 3, -U3 Tr. li l'l11l1 llll llnsk ull 1-ll: ll Ne- l1:1ll 111. Xt' ll11t11111, ti111111. Altl - I5, llitl l'ix'1'l-'11 if llll 111:1i1l with tl11' 911:11'l1li11g l11-111111 1.'1's wl , z1ltl gl silent, l1:1s lez11'111-tl the :11't of 11: king 111: 113 1' 1 s. R11 5 lil '- l11-1-11 :1l11111t 1l1z1t Sltv li ll fl1:11'k-in 511-1111g1': plly. N1-11 l!11lJ1111, l'111111, .X1111l lH, IWIT1 ,l1-:1111-tt1- 11'itl1 I11-1' liillll lla " -llo 11r1 '1-1l to l11' :1 grcztt ztwvt t11tl11' ltigli vl l 'l 212, Hr' 11l:,'111Q ill Q 2 lf 11:1ti1111 1r -l l1er 11'11r1l1 to tl 1 d ltt'11l. XX - 11 1 H 11iNl1 11111 Illt' l11fft 111 l1'l' v -1 'ltc. l A A7A"A A A A A A A' "A'A'AR'3 Am A AVAVA A'A'A"A PUNICE PEARL DOOLITTLE EUNIE N 11 11111 Ll 11 Hov. 1ery small the very wxse are 1 1011 1101111 111 1111111 10 1cr 111 11c D1 1-111111 1111111115 t Il 11111 1111 11 11 110 1 1011 11 1 S11 1 es lo11 re111 me gctx LO 111or1 11111 gOlIlL o 1 21 1111r c 1111011 516 111 It r INIIL N HUGO RAYMOND ANDERSON RAY A laborer meamng student 11 1 111 llN lOllI': o 11111 111 o 1 lr School 11111 H1L,11 School H15 c111r211t1r 11111 111tr11111l111 111 lflll 1 ark 21111 e 11111 1ro111111 101 I LC lllk 11111101111 HELEN -I HEATH HEL eu B11121111 1 I Hence dull melancholy I pray thee be gone' 1 Lll 11 1xtr1111cly 1116-11 l Il O C 1 1 1 s N 1 1 s Q LN 3111 0 111 111 1111 1 , 1 1 F1 Lll 111 o 011 JI 1 1011 1 llll 1 N 11111 Llub 41 HAROLD AUGUST BERGSTROM BERGIE X1 1 DflVlhg my Rolls Rough tl IO 1 11 ll N 111 cr ll 21111 111 1 ro11 Olll 1 o11 Ollgll 111111 X011 1 1o11rNc 1011 111 Cl XOLIY 111.1 11110 Ll 1 1 Cl o11r 1 N111 1 1111111 1 1 Il OI 10 1e111e C 11111 141 X111 1 11 lllil X 1411 fc ' " Zllll. 1-Hllll. U'11l11' 21. 151115 "lf111111-" 11 z111o1l111r "1.11110-11111-011-1111'1" 'l'l ' ' J 110' 11 1 jpt' 111 ". 1'-OlJC 1 ol : 21111 ply, b1 -110 ' ' :sk v' ,1s 1112 :oi .I- 1o 3 'X to 2 , 211111 gl surely J 5 3 011 rr s. "lin ' " is lf ' 3' 1 b- ' sc. 11 A ' l 'll l- 21 g CH 5 '1'csJ, "RQ,-" pp- 1 11- 1 - f .1 14 'A 11 ll 11111 1111.1 ., 2 g' - . ' 2 ' 1 ' 2 1 -ss A 112 ' g 111- 11 " -'si s of it l,'1 ' '-1' ' 111111 :1 1ri' - ' '2. X ' " " . C111111. -llll-' 8. 11113 H111 4' 1 ' " 21111 '1ll ffun. S11 1'-11 121i111v' SCZIIICFQ the .'1111l1c21111i 1'111rC1'Acr :llc 101'-l 11121118 1101 2111. S11 "ll 21110111 2 .'1llllf', no lllillllxl' 11111' 121 1. Hel' "ll, ll 11 1 , 11l11'1'1' 1111- 11'111'1l.' 111 :1 I .Il12l1 215 2 ric. fe '1' ' 1 ,. Nc' l11'11z1111. l'111111. .Xp-il 1. 111115 Qui 1 Rl 11111- l llg. Yo lllllfl 1111111 ClljO."l 11 "IZ -gm." Yo ' '2,'.' " 21 111 , '1 '1 v' 7 O' ' 5 H' 1'17 511' ' -' '2-' ' lljl 11111 Ill' 1'21y you steer l 1' rar 211111 you will 5 11-11 111 to 5 " 1.11 110 '1 1' met, M111-1'u11"'-02151 011 11111 l1iql1 51 IS. -Sc' ' ' : . 1 1. C111 141: I11:c1'c1z1-N ll21Nl11'!11:1l1 12, fl, 11: Se 1' Club 111: flaw 11:11 1'1,r.'l'k'leCX 121. BILSSII1. L HALPILRN MPII 11l1 lllt 1 I IC K 1 I:.VERETT MERTON SMITH SONNY llkt bhc loxcs me shp lovex ng not N11 N l l Q DN 1 1 L 1 Nmnx ill MARY ThRhSA OSULLIVAN MAY A 1 ' 1.-11101 las a bxtlex root but a wsut tang l N K ANNA PLIZABILTH NPLSON HANK X111 A Ntxamht m1n1l lhak gnxlu. not ill 1 t X N MIN X 1 s 111 . I K' "UI , .111 1 1 11.11.I11-1 144 1:1111 1x- rlix-wplu thou 1211: 111-vm-1' 114- wi1l1:111t a 1" nfl." lla-H11 Llk'lX :1l1111: 111 wl11111l lll'll4'l' lllllll ll l11l 1111110 l111':.11w, 115 X111111- NL11, r-l1v l1..X11'1 111 lPl'LLl1lI 111 ll.1Nl1 l11'1 1l111111l1-N xx1'lw1lly. 5I1ll 11111 1'.111'1 11-llg l11'1'l111Nl1111l 111111111 N1-v111N 111 111-vl14111g111:. 51.1111-l1 l'l11l1. .X1ll1'l1r Kllulug N-1111-1 l'l11l1. Su .1 lfnllx. N. X. lim:-111l1c1 Ill, lf"'l l"XL'1'k'll.X Lll'lllllN 1111111' 111 tl11- N111'l':1L'c 411 tl11- lizuliu tl11l1 1lIk'klI1l1,sX. :xml :1l XXlll'11 lu- 111z11l1- l11 l11'1ll1:1111 11111111111 1111 llls' :1111l1111'11111 Nlnuc. XX 1, llIN cl: 1lllllt'N. l1z1x1' 1'1'c1'11Il1 1llNCOXL'1'i'll llllll llc llllx Ll 111'f1111111m'C1l XXK'llli' ucv Im' l':111x1N. XX ' Ll01'1 l1l:1111' jon ", 111 Incl wv :11l11111'1' your CllO1t'0, lmml lurk to you, lC.11l11 ll11l1 1111 5' i111' l'lul1 111. , 1 1 l1111..111, K'-11111 11111111115 N, lfllvi ll N4l1IIl'lllIIl'N Xu-111N:1N 1l1 Ylllll 1l11- 11111xl 1111111 lIl1'IIIlll'I'N 111 1l11- 1'lL1Nk:11'1' 1111-11111-N xxl111 111111111 l1lU.l 111 lw1'11ll1111uN 11111111111- N11111111l1ly, lslll' jllxl Xllkxll X1-1'x11'1' 111- l1z1xv 111 1l11111lx -lxlllX,u 5l1- lx 111111I, 1'l11-1-1'111l, :1111l l11-l11111l 111 .1ll l111A 11111l1-11111ll111:w Nun- l'l11l1 , , . '- Il111:1111, 11-1111. S1-1114-111l11-1 IX, 111111 Xll ll:11l, 11111' lllll' :1Il111'Ic. Yr 'll Q1-1 clz11gv1'111s X1111:1, 11 -11111 kXl'l' l.llxk' lm Ill! I1-N1 ,. Nm- l'l'1lIlHfl, xx' :1ll L11111x 51111 4111 11111- 111 tl11A ln' 1 II'1t'I1llX ll 1111x1111 Cllll l1:1x1'. X. XX. .X. X -Q. ZZ. 113 l'.111t.1111 1-1' Ilzaxlw-1l1z1ll: ll:1X'-l1:1llg Ik1.11l I'1.1111g .4'111111 l'l11l1, 11 Ill ,.. .1 rLr.7 .. 1F1Tl'WX1'1'11'11 11' Tf ANNA WESKER WHISKERS l CLSIlllJkl lfmfl He ha! 1 too m1,11h 1n haste may stumble on a good roarl N 11N111 1110 NO 1 111 1 1 N 1X 111- 1 lll K 11 1 X 011111 0 U lll l GERALD STORRS FREEMAN GED 111 1 11 He puffed on the p1pe of fr1en1lsh1p Ancl a lr1en1l he was cvermore K x lk xlllNOll l D 0llNl1Ll'lll 5 N IL lx 1t 11-1 1-111A 11111 0111111 1 N 101 llllOlIlOlJllC r11 1 111 1 1 1-11 N ll 1111.1 111 N 111 ESTHER MATTSON A penny for your thoughts MATTIE 1t11 s10111ll1 - 1x1 1 11s r 11 110 1 111 1011 N 1 1 Ollll 1 111 1 111 1 1 11111111 ll 0 X 1 1 111 1111 N 1 611 1 K DAVID EDWARD SHERMAN He was the prule and dehght of 1115 teacherb N x N lx 11 11rN 111 l ll tll 111 DAVE ll 'IIXLLLXXI :-fII'I-IU! 141 I A 1 lgPig-:1-1f3....'.-Divx:111111 Y:-TA 1 'rv 71 - A '1'.'. 1 1.1 1 1 1 - 11' 1 , J, 1 V la flu lnlnlnlnn i a 1 uw-kfrsf i3i.g,tf'g.- . 1 gf fl? l A, Els A51 E' E1 .1 .. 5 f: '111 RUW111 l-- -'21, . v .. 1 .S Q I 5 V K ESE J I 'l'l1i is "XX'l'.'l 1111 , J w- 111-1'-'1-. SI1- ix if J E 111- '1-r lll Il lllll'l'j' 111111 still 3111- 2lY2lj'S w1-1- ' t0 get lll JFK' E 2' 4: 1111 - 1111111 w01111- 01' 1111- 1'1'f1 111 llS. 511- li Nlll'1' 111 N111'-' -1-11 E ,1 21 Ill 111-1' 5101- lllll .'lll'1' lllIlllll1'l'. .XII -A 111 lll' "1 111 Z: 1: Q E. 1'1-111-9 111- 1111-. E- 1 ,Eg "1 1 1 1.11. 11, 11.1 Se 11111.. E1 2 151 1 1 1- 2-1 -1 - 1:1l E 2 1 1:1 ,: D 1 1-'Z I: 1 -E' 15' 3 15 E 3 ' 1:1 .. .. 5 1 A 151' v- - 111.111 111-, N, 11 S1-1, 1,1111 gal 1:-111 5 1 " , ' 21 +51 -A - I 21 1 :' 111-1111111 1111- 111111-st llllxllllltxl' of lll' 111111'l1 111111-11 111 E E 'll 'l" ' 11111 l' 1' 1-' g 1111 .12-, 111-i:l1t, 1-111, 111- E ' ' E lr Rl 1111 511211 '1 11115. 11 1-J 1 1' g 40 1'1-11 ' -.1 "1 1-11" 2 - E. 11115 il g1'1-11t 1011 ' 1 '1-4. X-11 llllll 11 3111 E1 Q Q E 1111 ri11- to Mc1'i1l 21 .ll0l'l 111110 ago. QE 2 E Xl111l1. l'l1 141: ,'1' '111 l'111l1l1lJ. E E 1: E I 15 1 : i: . E E1 3 ' 1- -- 1: j l!:. 1451 2 151 .. .. 1151 Q 3121 K1- A '--11, 1'-11111. 1111 ll, 11115 '12 " j " 5 5 , 11511 Z : I-7 , , . . , . . - 5 ' 1:1 M11 -- l11gl11-st 1111111111011 lS to 111-1-01111 Rl XX'l'lli'l'. Uv- E11 I i 11211 111." 1 Y' X011 w1ll 1'o1111- 1111011 111-r 11'l11-11 Jl11: lC1lS1 -'1 1-C11 51 1121 ll 111111 llllll 111-1' 11 -c11ly 1150111011 lll 11 21 'llll 1111 1111- 1 1 01 E . - 11511 110' -xt s XY1- .'1111'11r'-ly 110110 111111 xl11- 1111 4 - E .. 51:21 1l11,' 11'1'1t1- Ullkl 111111-11 11'1ll llflllg 1 -' 011-11 - "-M. ' E1 1 2151 1-11 1 ".11tt E115 11151 51- '111' flllllll S11 S11 lllllll 1311: l.11c1'111'j1 .U--11-I1 111. E T, 1 E4 . 11:1 3 ' MEX? 21 1. .':, if -' 151 -1 - 1 'l:I' 211 , ag! -- -- E1 5 E 11:1 Y ' ll111:111, V111111. -11111. Ill, 1111-1 E111 1121 :11 - '!: . . . . "Il ' 1"" 1:1 1-1' ,1-1- ll lL'llOXY 111-111-r 1111-11 111' 11-111-111-rx 1111111 111111-' if E i E lt lllllNl 111- lllf 1111-1.1113 1 - '01111lityl ll111'1- myx 1111 ll 1111 E , - 1-E' 11 "'l':11l1111u." NY- llflllll 110111 lt, 101' 11'l1- 111- 11111-N11'1 E1 ' ' 121 111111 11111111115 111- tztllw 111 lllIllNl'll.. H1 '111r11 111111'1 111' 111111 115: , ' 1111-11 111- g1-H tl11-1'1-. ,fi ' E 11: ' 3 l"11-111'l1 1113 51- -11 l'l11l1 111 1751 , . 1 fit' ' "-l'-'-"""" ' H" gfifii, 5 . W MYY 1YL1iY'iT1YT1 I MILDRED SHIRLEY ZEVIN Talk l11,h1en1 1l11llne11 1 111 1 1 1 0 11111 11111 10 111 1 11111 111'I lX 1 1 1 ll 1 1 llll 11l1011 11 1011109 ALEX COPELAND COPIE 1 1 1 ' What sllence 111119 NN N N 1 1 101111 1 0111 l-1llOXX 11110 1110 Cl Olllll 1 1 111 D111 1 ll XXL 10 11011 is r111 QOIJIL 1 CQ ll 1 1 111 1 Xl1x 111111 1 111 1 1 1011111 1l101 1 Nl ll ,, 1 11111 11111 NN 111 L MARTHA CLARK MART 111 1 11 '10 lf' 1 11 llll r 1 X 11' 1 llk 1 r ll 1 NL 1 110 NdlllC tl llll 11r 111 011 OQIIIXL 1 ll ll 1 1 Ill 0 T1 10rr1 1 11 11 1 111 111111 11 11 Norm ll 11 1 X 1 L 11111 1 1111 l1 Klub H F111 0 lb 1111111 STEWART CLARK STEW Xellllll 1 1 He speakelh not 11 S N ll!! L 1 llllljil If ll ll 1 lt 14 . ',' liL,21l?l!IIlf'f.' "2fIIIfllT'Yi'1 1 'Q 1 . . .r ' - -Y , 1 - - '-fl,"--"1.'1v' ' ."1-"1,'1.'-'X ' ' 'Y' VT 1 - ' S ' ' " ' ' " . .Y.Z.l"lnl.1i1i.l.Yo11l.l4Nlvl1' -A -if - L 1 11 .L w W 4. ' J 1 .. ,. 1 , . 1 A 1? . 1 . M1 I . i i i', N1-11 Ii11l:1111. l'1-1111, ,l211111211y X, IWW ' X01, "Mill" i1 1111' flly girl. 511- :1l11'1111 I111-1 IICI' ' j, 11lll'1 111 lllillil' 1111- 1'l211. 1'llC'I'Illl. M1ll'- 1 5 2 'Ol' . , l'11 Z' .. XXVI 1111- will lll'X'1'l' 110 10111-. 01110 11 110 1121i ' 4 Xlil l'1'1l LOI' 11 1121l, l11-'2111.1- 1111- IS "tl ' ' I 1 - T 111 121lI1111g. 1 R IM:111121Ii1- 1'l11l1g 51- 111- fqllllb. H - I' i II21111 111111, 111111111-, 142111211111 Xlzrvli T, 1.404 i Xll 1'l21.'.'l', I1211-0 1l11-11' YO11111: l.00l1i111':1ri, 211111 10 11422 Z . Q if 1211 "1 XX'- 11 ' ' ' ' F21ir lill 1 is. Ill E 1 EE I-2101 XX'k' 1l 1l1z11 I11-1' 11211110 i1 lill011. Ol Y, 10 ' R0- 12 ' ' 1151 l--'21. l'11111111-11110 '-l k "1 -," "'lk, 1.5 ' K 1121 1l -gi1'l121111l1l11-g11'l1ll11-11111. L11--'111, .- -xg ' - l10r lg, ' 121 1111 01-1 Zl j11l1 211 ,X1l211111 l'.x11r-.1 0' 21 - lll if 5 1-J, 1'1' 151 . H XX'l,'l 10 1l11- -'1'-1 -. 5 fi 1 IE S0 '111' 'l11l1. gi 3 vj H21 1 liig .. .. i4-ii I MEN N- II111z1i11, 1'111111. -l 11 ' . . .llf 'iflx 1 '1-Eli "On with the dance." E XX'i l 21 r1-211ly 1 'lc 211111 1'l11-0 1' 11'0'1l for all "111 1" 115 - ' 1121. 1lz1 -011 I101' 1'21y.1l1 0 gl flool, 211 l .' -1110 f 15 Nlll lg i11 all I - 1 1111-1, XX' ll .' 1l1- 01'1-r 1"2 lllb. :V , IE 10 1111- lllllfl l11- llfl 11z1111r21ll1' l -11111. XX' ' - J ' il - -. ,- 1 1 1 1 1 . . 11311 1 H: 1.1 1 141111111 111 11111l1' .-Xrl, 101' QI11- 1'1-21lly 11 1'1-ry cl-'-12 1 ll1 11'1- 11i1I1 l11-1' 1111- l11-11 111 10k 2 .' 1211. 2 f 115 11 111 .1. 11. 11. 2, 211: .11-1 1'111 1111 1'1--.1-111111111 .1 '11111 E15 .' 1121 141: S1-1' A flllll 141: l"1'e11 -li flub 112, 31g S111 '1 ' 1 5 ' "ff1 :Qi ' 11.213 ll1'2111111l11' l'l1l 1113 H211 - 1'-1111111i11E'c 141. 121 A 'lg' ,E1 E 13 ' 15- 1 ii iii if E 'IV-11i11u11111, 111111. N11'1 -' 18, Dill ig-1 . E ,. , . i . 511 jg II11- only 111111- XYL' l11-211' 1111111 o11r 1'lz1,,'1112111', ,11-11'211'1, E1 11 11'I11-11 I11- 5-1-11 il "Il" 1111 1111 l'.11gli1l1 '- 01'1. 'l'll1'll 2111l E11 5 111111 1l11-11 l111-1 l11' 211121111-11 l'l'1llll l1i1 1l l " 1 "l lk- gl 5 l1i111-2 'l11'1'. 'ENN 51-:111+1' 1'l11l1. - 1 .1011 i .. . , .. . C, ,, .. NL-.. .... .L Y "I1ill:11111121lllI:l1Zf'I:lTf.l lL!1.Ill1i'lILfI'J "'if "V 'f1f"'fWZf'A-',V-fwillfYfriflrfff-j:f'l1T1::"V 'f'fQl-A"'il 11 J. fl Q 4 IL! , 'V17'1.'Y51E,3il'l 1 N 1111. , WOODFORD ROYCE WOOD Llll H1 He 1o1Ie1l agamst rhe effortx 01 11-e ra 11 masters 01111 Nk1lO 1 I O 11101 1 ll 1 111 01111 1011 Ill llll 001 1 T011 1 1 XX! U1 X1 1 L1 1 1 111 1 A 10 I MARGARET CONLI:.Y BLRT X 11 1 11 1 ' O er rough and mmooth she tnpe. along AlwayQ 111th merry and happy song ll IL 1 1 1 Ol 1 1 11 11 N 1 11 11 001 111111101 11111 1111 1 1111 1 Il llll 1 10 1, 111 1 N 1 110111 1 1 S11 C 1 111 1 1 IIN ss 1 N IO Ill 117 1111 .,10 LUCIAN LEWIS LIS LUCY 1 11 1 ' 'r' I pulzlles. penuls 1 1 1 N l X l l X 11 s It 1 1 R 1 111 1 N 111 ALLEN TRACY HAZLN L 931 NHC I 101 11 1111111 lt X 11011011 1 L l K L XX 111 l 1 lk 1 l4'l Llll. ' A - Q iLf.1..'i..11,:" 5 - - 4 7-17' Q AV v T' v -1 I F1 - 7 X V -Y 7' .f?.rxv1.4yY xv 'l ,L Lfzyiw 1 L .0--,fff, .--QQ L A fI"1E5'l ffffg, f lff'-'T C3151 , 514511 1 , 412' , 9151 ' .. .. ' 15,1 .f , 1 . . ' ' . .,-1- 1'-1 "Elf 111.11111J11'11, 1--1111. X-1 1 1 -1. LW- 1-1, " ' f- : ' . 1- 5 1511 ' ' "XX " 111111 11ll'0lly1l 1-Olll' 11-111K 111 111011 01 Y111I x 110111 ll L'1l'llll :1111 011 '11, 111l'l'1' 11:14 1101 ll si11g11: 5,25 1121- 111 11111111 111 11:15 1101 5L'l'l1 :1111 ll! 1'1 f 1 1 '111'r. gf, 170 ' X011 1111 "XX 1," 12111i 111111 1121-' 111 gl 1110: E1 ' :11'g111- 11111 111-01110 11110 111-11 111 1111' 'OHS 111111 V011 '11 - 111'111g'f1"ww 11112111510 ' 0111101-11lt'11ll'11l1lY1'1'j','1 1't .1514 . 111111 'fll - 1 'T ..1l ' 5 1! 1511 7 1:1l ' ' E12 1 11 .. . .. 111 ' 1 4 : ' 1 141' ' :l'll!11lI, Ll-1111. llc'-11111611 5. DHL. E1 ' l .. . A S ,- . .5 ' , - . . 'E' . . - . .. 12 ' 1' Ma 'gz11'1-1 11110111 bc 1110" 1l11lllg1j' -111111 "111gg1cs, 'E 3 1 ' 511' 15 11 1Jl1J1J1lllK 01111 '1111 5 1 1 E 1 1 1 . 11 t111'1'1- IS 1l1j'11 g you 111111 111" 0' 01 21 1111' 1 1 5 Q ' I1 1111' of 1111s1'l111-1, 111it 11511 11l:11'g:r1-I, 51113.11 -'ou lll- 15 5 111? Zlllllyly. XY111 11' c1'c1' IOI'g'L'1 1111Q11 gig 1001 ru- E L 110' 5 111 Kliif l'011'11'f' ' 0 7 H11 .1011 lxccp 11 1 151 1 Kl:11'g:11'1'1 1 1 ff' 11' lat. E1 5 ' E Q ' 131 l 1 ei Z .. 551 11 . 1 " 1: 3 1 X' l3111z1111, 101111, ,X11111 22. fl., 3 ' .1 , . ,- ,A-- :I Q 1 1111111111 Jlll' "l.11'yY" 1.111'1z111 4111 111:11 1115 11011111 14 1511 W1 4 11g11l111,'j1111'1-1- 111111'w 21 1111. K1.'f 11111111411-z111'1-1'y111'21'1.' E1 f 111 1111111 111115. H14 1'11i1'I 1'1'1'1'1-11111111 211 5L'1lOO1 1l21.' 1 'L'l1 'E' ' i 10 .111'11 111' 1101111- 1101110 0111 01' :1 1111111011' 111 00111 4, :1111 15x ' Q r110' 111 l'L'91JCC12l1J1C 111-11-s11'1z111 111:11 112111111-11 111, i:11 , g :1 j . 1"11'111'11 L'11111 111: 511 '111' 1411111 111. 1.211 ' A I ... - E,l V , , ,:, 1:1 , 5,1 , 1 l R . I1 1 -'Alf' El f 1 l'1w11.11111,1'1-1111. X 11:11-1' 1. ll"'1 151 'A - i Q 1 hing zhe N arm" I!-E1 J ., . . . 15' J ' ".X1 1 14 1.1 N1 1.' 11111 '1111 llllllxx. . - " 1 f 1,::' T . 11111 0111111! 111111111110 111' a1:11'N 1'1 -11111:x 01-1 51111 1111'-1'1w'1'117 155 ' Q I 1111 ' 1'11111:111111'f 1x11 11 ll11n.X1,u 111111 Xikllll' 11211 X011 llllj' E52 1 . 1 11111 ll 1111111-111111: 1I'l - 21110111 1111' 11111111 14 VE f 1 : 1 1 X1:1I11. l'11111 1113 51'f'111'c1'11111 Ill: I'1'1,'- 11.11.141 111. bil. 1 V ' , 1 15 1:, - 1 -"'-'-"t"-lgfrr' 'W' ,:gggg,,:,4:""'-'-'f'-1 1421: 'v 'N1 '- 1 XIII! I l:':lnX Xt 1 ROBINA DUNLOP BLAIR BEANN1F 111 ' x Ni l 1 Dlx H111 RUDOLPH I-IOLMBERG QWPDE KXX llX 11 1 A11 not peat nun the models of YIBIIOIIS7 N 11l 11 1 s Ox I O OI KATHERINE WHALEN KATE When B1lly 1lan1es v111h me Huly Gee lL 11 l lk ALFORD JULIUS VVILSON ONIONS X f1ll O I 1 I l Ili 1 1 1 1 ll XX l1o 11111 "" ' " V ,.1-1v,----1 1 vs '1"1-"111, 1 Y"11.'.' 1 --,,+1g' 1f!L111vlQ'rV1YXAX11',.11l1. ,t E N ll111:1111 l-1,11 Xl.111'l1 IT, l1U5 "A xlzy and 111o1lc1 little gi1l." Hlllillllllllxn 1'1'11111:1111111 Jlx ll ll2lllL'l'l' l1:1N l"11 1911'- r11:11l1111L: 11111l l1:1N u:11111'1l 1111' l11-1' 11111111l:1r111', ll1'1' l11'l11 111 llll' X11111l111111 1l11l1'x 1l1':1111:1111' 111'111l111'111111N wlll :1lxx:X'x ,, l11- :111111'1'1'1:111'1l l1y 1l11' 1'l11l1, ll111' IVI'1'N1'llk'l' 1l11'1'1' lIlXlll1' ' lv. lll1'llI :1 7-lllL1L1'NX, 1 1 111 1l11111'111g w1'l l 111'x1 X'1':11'. ' N' ll111':1i11. l'-11111 -I lr' III, llH'Zl ".'1x- 14' 1'lIlk'l'L'Il 1l11' 'l'1'111l1' S11l11111l 1l11'1-1- jk'2ll'N 1110. lll-l1'l' l1:11111.1 lPL'L'll 111'1'11:11'1'1l :11 lllL' X11 ll1'11:1111 41111111111111' g, 51-1 1111l. X11 lll2llll'1A XXll2ll llll'IlN llll Q11111l 111' l1:11l 11111 11111- lil 11111 1l14'11111':1Q1' llllll 1111' 11 15 l1lll!O,'Nll1ll' 1111' l11111 111 l ol' 14 l111'l111'11. ll1f llflillj' IS lIAX'lIl: 111 llllllil' llllIlSl'll :1 Nlill' ijt l1111'l1-1' 1 11 Nflllll' l11Q 1111111. XX '1l1 11'l11l1', 1N11'1 117 Ii 'lf S. .X. .X. 12. Il. ll: 'l'1':11l111 1'l11l1 1411 ll:1N1'l1i1ll Ill, fig, 1 - 11211 l:lI I1 N 1 lT117111:1.1'111111. Xlblwll'-'I' l5'. lf"'l ,E .. 4 . , ,- 1-1 'lil ' A 'lj , . . , , . 51: ll:11l 111 11111' l1111-1' 111 1l11- 1l:1111'1-. Xw, lx:11l 'l'lIlk' l1l111s l? 111 1l:1111'1--1111 S:11111'1l115' 111ul1171's111'111z1llX XXllf'll 1lz1111'111: 14 152 1'11111l11111'1l XXlllI l111fl11'1l1z1ll Ill 1l11f .X1'11114X'. XXl:11N 1l ' 2 lllg :1111':11'111111i lb, A 51111111 1'1.1l1: X, XX., .X. ,X. '13 1, R . 1 lZ11':1111, 1'-11111. N-11'c111l11'1' lf, lfH'l HX'll1'lL'X'NH f11-ll:1r 1'1'11'l1 1111 11111' l111Ql4111l1:1ll 11-11111 l11-l111-1l 1 llx 1 111' lllllllj' 1l11'111'11l111-1 111 lll' g'z1111 -4 1l11s 1111111 X 11-11' 1111115 21lIl'l' u1':11l11:11111 "L111Al1-X" llllL'llllN 111 l111' 111 1l11' ,Q XX l 1111 H1111111. lli1l S1 l1'111z li111111's1111 u1x'1- 11111 lllfll 11l1-117 K11 11 1111 Xfllll' !1'llIl 1l1A11-1'111111:1111111 :1l11111's 111 x111'l: Ill1'lll1'l' 1111'111'111z111111 :111l 10,1 Illllf' Q11 lllL'l'l' 11111 'IllIll'. l1111111NT ll:1l1'l..l1l1. -1 -1' Q Q 'X W'1i': 'XX 1 1' 11- WINIFRED HELEN RICE VJINNY X11 1 N91 too 11111111 oo1n1 plnnty 01 fun an11 a 0011 S1011 all GIOUH1 111 N 11 111 1111 K 11 l lk 1111111 011 1 1 1 1 111111 1 1 111111 1 111 LOUIS ROSOFF HOPOFF XX Tune 1'er 1p and p12y to our Alma Mater 1 7011 11 001 110 111 O1 11 O11 1 1111 ll l1lLN 11 1 IL 1 1 1 1 ESTHER MATHILDA GULLBERG ESSY LX 11:1 all know a IX 1 X IX 1 1 X 11 1 X 1 1 III HENRY FRANK KEMPF KEMPIF N11 an bowm on a1on 111 1 00 0 1 X 1 1 11 N1110o1 011 r1 1 10 1 1 1 11111 0111 11 x Ill 111 1 011 11 1111 1111 Y fv 11111 1 1, NN. fm' , ' . L -L J' P. X ".,'N.". ' X, ',"," fx", 1. . . , . ,. -2 - . .!..1,211: 1115111411-1v.:f,11I,l-1 'Rl .21-X1AE.l1-!:J ' Y--11M"'1"" . ,,,,.1.1.. .1111 ' 7.1 1 1 11:1.g1111. 1U'1'1, -11115 T. 11114 J: ' " . ' L, 1 wr. 1 . . 1 SL I3 ' ' 1." ,X TIIILXN UI' 111111111-11 1121114 1121111 111'1'1' 1'111111-N "XX" 1111'f" V ' . 1 - 11111N1'1 1111- X1111- 1111' 111111111-11 111-21111. "XX' 1111-E" 1 1111 11 112lI1E1ll!, :11111 W1- 111 111' 4111' 111' 111115 111-1's1-11 1'I'1'1111Il111X' 111 1111- 11121111 111:1yf 111 1111 '11 5111- 11215 111-1-11, "XX' j11s1 - ' 1 -X 111 5111X' 11111 111 N'11001, 21111 "XX 11" 4111' 111-11-1' 11-z11'11 1101 111 111-211' 111':111:1- 21111J1 l 1 1.11'11 411 1111- X1-xx' 1121 1-11 511 Ll- 1911111211111-N 11 11111' XX1b11, A 13 111 .1 1. -1, 2.21. 111 s1- 1.1 1'11111 111, 2 -1 1 1 , . f . Xe ' 1!111:1i11. 1'1111'1. ,1.1:s1111:y 1. 111115 1 21 I " 1 1 . .EX1 M1111 011 v1-1-1114 11 - 1 1-1 14' Q 1L'2l1'1lL'I'b 111 1111- ' Q V X 'L 1 111 111l11111l2. 111-' 1'11 111111 11 112111 ll II1111'11 1J1'111'1' ' 3' K 1'01 'w1- 01' N11 1 " 111 111'1'. 1'.1.1-1' 111'Zll' 1,J1114 111:11 11 - , ?- Y191411? .X I-111l1l'1' Z111111111x1f 5, 1111'11'N11'.1 12, IL 11g 1.1-5:11 .X111'111'.111-1 F1-11'1-1' 1'11111. I 1l111:1111, 151111, 1111111111 211. l!"'1 12'3 J -1 -1 113' E1 . . . . 3 1 XXI-' 1'1-:111 1111- 11 -1'411:1111'1'T XX1-', 11111 -1-11, 1111-11 Y1111 ' C2111 Q1-1 2111 1111- l'XXN 111'F1 11111111 1111111 1',S1111'I'f 511- 111 E' 4 tQ11 11111 -x'1-1'j.'111111g 1l'L 1 1111- 1'.111'11111-:111 11211K 111 1111- 12111'N1 2,1 gosxip. 111-N1 111 1111-11, 1'141111'1'. fi X'1111:115 XX'1111.1-11'- 1,111-1.125 l'11111 1321: F1-1111-1' L'11111, E ."'. 1l111:1111. 1'--1111. A 111-11-11.111-1' 111, 1l"'I ' fi "HC .- 1 " g 1 1' 1" -E .X I1 f11'1:111? XX'-11,1-1-x,:1111121 Q 11 I1 -, 1001 X111 Y Y 111-'S 2llll1'l1l1JL'1'O1 1111' 1'1-111111111-11 1-11Q11 . ' "1ll'4' if. . 12. 1115 11121-1111 11121119 11 XX'1l2l1. 11 11. XX1 N- 1217! 1111111 if 211'- Y Q 111 f1111 "1 1- 1 "11-11" 1.-1114' 11 1 - QQ yo lllll111' Q1 1, ZLIIXXXLLXI . fl .2 X V A1 1 W YV V Y f' ' ""' ' """"' ' i,--,..........1,1, ,, ,,1,,,,. , , 1, . . . , i""x"""A"'-' 'i""'?'?'-Q" H "' " ' .ig 1 .,-. 1ll1,:,l,A1.l1ll1VX111l1lI.... L - I 1. ,J +1 ,- EJ E12 xxglnlnwxlnl MX RUTH POTTER RUTHY 1 H318 I In KES ll 1001 Y 1 x EDWARD LEO BENTZ EJ 11 N 1 1 heN v1 se e a fellow for 1N sue 111 lll I 0 kk 1 1 11 Il1llIOll N 01111l 0 1101 1111 11 ll LI 1 N1 X 111 HAZEL ROGERS HAZ Amt love grand7 1 N 1l10 1 0 llll Ill 0 1 X O ll Ollk N111 IRVING DOUGLAS SPENCER SPENCE 11 'W n he v1 nt 1n and mo another pmk N11p away OU N 1 N NN N0 il 1 lL OIN N 111111 1 001 1l1 1 NX 1 lll 1 10111 lll 1 11111 l11Q101 N O X011 X 1 N N11 l1'l ml. 1. .. . - ' - ' ' ' ' 1' '..'.,' 1' ' V , ' '11 1, 7 -., , -E 1,-. in EA1f7...',. -1 71f'l.f1lfE.?l. x 1 J , rx,l..L 'Ex Y , .1 , ,. 1 1, ,, 3 ,"'l 1 'N 1,41 lj 11 ' . 1 N" , l'l:111111li1. KU-1111 Xl:111'l1 125, 1 f -1 "Sill ' rN '1 l p." 'lv A lqlllll .iN 141111-1 :1111l 11l1':1N:111I 111 l11-1' 011' X1'Jlj', l111t Nlll' ir 1'11-1111N :1 -11l1u 111' :1 Qllflll 111111-, z1111l iN 5lll1'l'l'K' :1111l l'l1'1l 4, l11' 11ll. XX 1: 2111 gl:11l NI11- l11-l1111gN 111 11111 1'lg1NN 111' ':2:3, Ei? 2 1 E' VII I 1,1 11:1, 11 - ,1,, 135. 'l"'1 I - 112' 1 E ' 15? . 1 " I" ., 5 11k N1' lZ111,1111. l-11111 II1-1'1-111l11-1' 2.1. l!1l1l -f ' 'ffl "llc', lags anl ', 'ix , 11, 5:1 Quiz 111- -' E ' "li1l" l1:1N 1-Ntz1l1l1sl11'1l lOl' l1i111S11l1A ll "1 llll 4011 IAOI' try- ix ,E lllg Zlllj lllllg 11'-. lls Nt1'll:11' 1101'l' 011 tl' " E 1123 ,l1 1 llllll I111 l11-l1l f1':11' 1' l1i11g, M1 ,' 111111-N it 'us 1 "EH l11N 111 'lx 11l111'l1 l11-l1l l1:11'l1 tl11- 0 1 111111-11IN Ill Il11' l2lNl I1'11' A -1 . . . . .1!. . ,E ,Elf llllllllll'N 111 11l:11', lx1"1 11 lll "l'.1l z1111l , 11'1'1'NN 11'1ll l1z111f "El 1 lrfl 111 N11-11 N1111111 111 :1-I 11111 01 ylllll' 1:11. E X'1r1'I'11-N11l1-111 l'l11-111'l1 l'l11l1g l.1'1l111' Xl' 'N flulmg I'1'111111' 1'l11l1g E 51 1'1..111.f111 .:1. 11. ? E15 E 1151 ,i 1 :-I f :by U : 1:'l 1 -, , i. 131, l'l:111111ll1'. 11-11", 01111-l11'1 JJ1, IUIII1 E1 'i:' up ' v Avv 1 MEVK h K 1, ' lEl5 ll:111- 1111 1111-1' 301111 l4l2lZl'l 11'z1lI1111g 10 N' 0l zl ll1'f '5 X11 1'1' l1z111' 11'1-. lt'N 110 1 I 0111' lJllSllI1'SS, l111t 11'lz1t iE QE 11'1ll X111'111z111 1l0 101' ll11' 11121 111' 1'1'z11'N LLII111' ll:1',-l iS l :Qi lf- 'T -A 1: , . - 'gg ,1- 111 ll11l1. 'EY - EI E 1 E, .1 .. 1- ':l N1' l!111111'1, Q'-11111 ,l11l1' 122. Lili! 5 1 "Th: 'Q ' li ' ' ." 5 .Xllll gll 0111' ,1'llO0l lllls 10.'N1-,',1'1l J 1111' :1'1-:1t I-Ill' 21- 1 152 Nllll 1'11.l"t ".'1 ' l1z1N l11' 1z11' N111'11z1NN1-1l ll111111 z1ll. 'E 'E l'1' -111' l, - 7 Ul !1l1z11'N 1-:1,j. Nl: k 1111 1'01'k is l1iS 2 3 l ll-Z 131-N11lCN :11tz llllg' lllN 1'1'1'111'1l, "Nw H" 1, l IC E, 1 EL l11N .1'l10 l 1' 'l' 1'1-1'1' 1'1-ll. l'1'ft ol lll1'li III college, Q i 1111111 11111. 1111 111111 111. S4 V ,Q V 'A LQJ "Tg:7:: , ., .::t11Z1Z.i!:.TZ:r1: '!:1:'i". :.:,," " , 'f1f'.ff.TL'.."I ll'Z""'i",," N. ,A 1 .-, U- AAAAAAAAAAAAAA"AZ"A'l'A'A'A'AAAAA SADYE VIOLA KOPLOWITZ SADALA 11 1 19 1 Ann lxke a sudden Qungcam Hu gl g,le spread ore the class 131511101 11111111111 1111111cro11s Q11c111r: 511110 dchghtb 12111111 1111118 011 1 lL 11rb 11 11011111 11110 Tl rcagu 1r N11crl01l1 HOl1ll1N 10 1l1N1o11r 11110 11111 1l10s1 11015 011 Xhsx 11111111-r 111111 11 N11 1110 110 LXCN 111 1 ll 1 r111 r ll r 1 11111 N1111111 L llll 11111 LEON JAMES HONISS LEE 1 1111111111 1' They beheved me quxet 1111 I spoke LS 101111 19 1 1111 1011 111 0111 Sllllt, 1 l LL 110111111 111111 111 NL 100 X115 11r 11111111 11 1111 118 P01111 1111 115 11 OITILN 1r1 110 more H11c 1 11017111 1011 111111311 111 111111rc 11 1 1 11111 S 111111 111111 VERA PRESCHER 11 11 ll 11 1 The world IS for h1m who has pauence 11 IN 11011 upphcd 111111 11111111111, so 110 11111111 1n1 1 r Q11 11s rsc 1r'111 1 101' 1 XIII 11 lllllb 111 1 1 1 be Ifl 11011 40116 11111 K WALTER EDWARD VANCE WALT e 111111 N1-1 e111l1e1 8 905 The noblest Roman of them all 111 Jll 11 1lLll1115 111C goo S 1 11 C L11 11or1N 111111 111 1111'11l1111g om He 11011 ,rc 11 pruxc 111 1111 lr11lc 8111001 b1S1 11 11111111 NVQ 1111011 tllhit he 11111 10111111111 ll1N N111cc5s ln 111 1109111011 of 1 1111111111 Nt eball 13 L9 11 Trea urcr -X 1161 Q11 1 111 i2Qwmm?:f??15m . ' , ' 1 1 1 1 1 21 -7' EV ,.1,.4.,.4.f---. ,- , fn- -1- .1 fl' 1 ill M..-3-, 7'-V' .. .. E1 . Nc ' 211121111, 1'-11111. .1111 11, 11114 .. K - 1, K 1 - E, 1 , Vg, E 2 ,' 5- - ' ' 5 5 25 1 -Y Q2 i- 'Af - E ' 111 11'-" 11 lx' 1'2 'l 1 '. ' 2 ' 2 M 12 5 A 5 1 g, 11'o ll ' .2 lyci 10 1' l l sc i 'l CII E 2 jo go 11 12'1i11g 10 ll ll scl E Y, XY, A. 11.3 l'-lCNl11111S1l Rc1'c11i1-11 1'-1111 '11'1- 1151: " 'l 5 Q H13 S11 '1' l'l11l1 1-11. -E 9 5 3 'E 3 2' 3 E 3 .1 .. E D 112151 llcrlin, 111111. " A 2 '1' 5, .105 E 1.0 l l -' ', 1l2111Ci11g and 1J21.'l1111l121lll il V' 110 E 11111 11 211 1111- Q2 j1.ll1Qf ' 2 ' 5 'l l 5 211111 '25 '- y 5 '1'ff1lIl. N0 ' 12 l': 11111 2 is 111 his E 3 . 121111 1 . f".' i "-1 E ' ' li'1' E . Clzsw 1221-' l'l1f:1'1'isuN 1-UQ Te K 1315 QC" " ' HJ. E - 5 Q E 3 NVE.. E Ne ' 1'-111 , C1-1111. ,1111-' 21, 111116 : Q .. -. - , - ,. : g . E 5 "Y " ' A " 2 ' ' ' ' 2 .'- 'El 11:1-', fo 51 ' bo: l1c Q lf 1 2 "lj 11111 ill of .- IEIVS 5 T '1 '. 111--' 1111, "Ve," next year ,1011 1'il1 ' 1l1c E , sz ' j ' . E S1-1' ' lll1lD. E Z : ! 5 3 E1 .. .. Ei 1 1'i211111'ill , C . .' -1 1 , 1 E I .. 1 In E . HVV21-"' is 21 quict 12111, l 1 1 - - ' 11s. Hc E 15 21 H111 cl21.'s 211111 2 11 ' lk' 2' ' ,' ' 110 E Q 11' ..q ' ff 2 if . -D 2 2:-1211 E 3 11111 ., 41: 1'i- .1-124110111 '1'11..11.. c111 1111 , T, s, 15. A... 14131: 'M' ',Cl11bl3,41, E j 2 5 : - --.-.22-1 fx- f- fm-H1 1-T.. , 5. PHY LLIS ANGLINL HART 1 A T111 1 11-1 to N11 I N I1 1 11 I I I MILBY MILTON HANCOCK MII LY RIN K ow NIEYL 1-. 1I1y xun IX PII 11 L III II K IX N II 11 1 1111 RUTH LEET GRAHAM RUT11111 1 1 COINHI H NKTINL IN Wlly IIUQOIUFIIOH UII l LX X IL 111 SAMUEL HAROLD LEVINE SAMMY II1, Hove vxnh the Gods d1n1I r1e'1 m CQLIQI mood of 1.,rLat endurance I x 1 OXX N N UII I IMI . -K x. . ,F ,N . .4 .Lx -l ,.M,,x,',x ' 41 'w111x.1I1l:lz.I:A:I.I.l,'11, Q "I'II ,'I.I,Y" X111- 1111.-H 1'111111, 111111 31, 1111171 "A- 'n actor co 'NXUI XKJIITOIII 1'1"I I'ne." A I'I13II1N 1A N11 IIIZIIIY IIIIIILN. NI11'l I1:11'1I 111 111'111' 11I11 III ,I N111'111'1N11x IIL'I' 1'Iz1w111:111-A I11 IPIITNIIIIQ I111'III 11N IIII 1'111I11'1'11 A1111 III 1I111 NI1'1'11 1xz1II'111g s1'1'111' 01 KIz11'I '1I1. 'I'I11t 1I1x1111- 52l'2lII I1111I I11'111-1' I111'1Ig 111 IIl'I' I:1111'1'IQ, 110 111 11. "I'I11," :1111I 1I1111'1 1c11'y1-1 111 gIX'1' IIN :1 VOIIIIPIIIIIl'III2lI'f' 51111 III 1I11- I1z1II-I11:11I1-1I '111. X II1i1:1111, 14111111 IM-'1'111I11-1' 21, IIVIII 'AO I 1. '.'1 1 ' g?" XIz1N, XI1II1y. x1I V' 1111111 51111 1I1-1:1A11111' IIIL' I111411'1s 111' IIIC L4IIIIk'I' fvx' KI1II15 5 1-N111 011 1I111 I311111111-A 111 51'IIg, Q111-11 IIS ll 1'1x11'N 101 1' 1'1N11I1-1I III Rl 1101 III R110 12114, I1111 XXIIII 1I11' 1'11111':1:11 111' il I'1'11j4111 I11' 51 1'Ic 11II 1I11' IIILI. 50 I1111:, KI1II., 111' xx'1.I1 51111 1I1C I11'N1 111 IlIL'Ii. I l'I11M IIJI1 I'f,c1'1'1Nc-A 1211: I,c:11I FI1uc'N IR I' 'lxca I1 S1-111111' 4'I11I11 I!:11111111-1 111111111111c1- Ill, 1 K1 1-111u11-11.1-11111. Il1"1'111I11'1 I, ISIIPZS a XI1I111114I1 "IQ111I111-I' 11 A'g1'11111L 1" 1I1N fk'llI', wI11' 11 ' :1I111111 111111111 g11'1111111I :1111I N1:11'1 1111-1 AQQ1111. I'I: .'111g "I'z11'- 1'I11'N1" I11-7 Ii111I1 w1II1-1111-1'1I11' L11I1'1'1'-511111I1 I IIlLIk'I'g12lIAI1'lI 'I'1'11111111Q NI 111I 1IlIL'I' :1':11I11:11111g. N. XY. A, .N I11 H11-11..1t1v l'I11I1 12113 S11 .11 1'111I1 111, R11-X111 .X11:11X1 201, ISIIIII "1411'I5" wav 111'x'1'1' I 11111111 111 N' 'I. 'III11 is I11' IIIIIIII 1I111'1'1'1-111'1- II'UIIl 1I11- 1'1'N1 111 11111' 111'-1 111-1'1111I 1'I:144. Y '1I IIl'Kl'I' g111'M 11, IHIII I11'F 11111- 111 1I111N1- I11'1II1:1111 111-1111I1' 11I11 I 1 11111 1I11 I-UIII' 51-:11'N 111 lIlI'l'l'I F1111111AI1 1'I11I1 1211: 51- 111. kI11I1. 'I A ATA A'A"A"A A A A"A"A A"A"AK"A"A"A'A7A'A A A A A ELEANOR MAY DESMARAIS CHUBBY 1.1 111cl 19 4 L1ttle but oh my N 111 I to 1 , Ol1lLlXXlNL 110 11 XX 110 11011ld11t c 111111 1 1 1 11 N H1111 1111 U 111 111 ll L RUTH CLARKE SIMONS RUTHIE 11 Ill X xc-111be1 19021 It would be rar eaN1er to count all the worlds slnps Than to maxe an attempt at those pmk make up sllps 01111 1 lllll 1 NO 1111 ll 1111 1 1 111111 S1111011N N N 1 o 0N1 1 1 1111 11or1 1111 ll IIL 1N1 11 111 11q1111111111 11 1110111 111 11011 1111r L 11 11 L ZHT1, 'NHL L1 1 IIl"II'f!l.. mmf' 1f' 11 r' sv -1:-2 - - .3-f -:': ' ' ': 1. 1'-' H -10: 5 5 H5-'. .' '55 5 - 35 2 .1 ... , Q, I '. F' H ,A 1 F1 I - .IV 4 ,Q "' .g '-' T' 11. -: '11 - - 'L 'T' ' '-1 ' E' 1' 'QQ 1 171 7: C: 7. 1: "' 'T '11 1 ,.. H J' : ,, "2 .. 1, E 1 Y, . . Q E. gi 1 Hg-1 U A -, -. I N, :.-l rl, - , Y ' 3 .Q 5 - E + 12. L . ' .. 3-'U 1 . F , - . ,, 1 :-- A f. -.. ,, : ,. . : :1 4, . A V '- 'Qs ' zf 1211 5: ' f fe ' f T - ,T -1. 3 . ' fN 11 ,,, 0 ... J - ,"" it - 1 .LE--1. '1:, f-I ,q Q Q 5 5' ..: ff ' .3 A: 2" Til? 5 -- "l':2,, 2 " :J -, F ' :' HAZ Q.- U5 F jg? 1 ,v.,-. F O :ESE I p 7- ,C .5 4 1. 2 W-: N S- 'Q 'Q ': 0 " 4 ,"':C' - E 3:15 .1 0 -1 1-.- L .. ,-,-.-- 1 .---1 , -1 - .. 2-"cf-'VI 3 .154 '- -7'--.1 : In I 4 --14 ,gm --:-O-,.. - --Q ' -4 02,1 'f'::,f iffvt f -T 2 L. :'T7" "-'ff' ' . 'T -7 - 1.2 I 1' ' "' 'CUZ' " 1- L . f' ' O 4 ' ',, ','-4 - ft C IN. -1 2 , ... .- - J 5-, f: : : ' 'f-4 ' 1: -Z : Irv- 1: ',.-- ' wg.-1. . ' - :r V 1 1-- - : -f:', - ..- ' 'ig' -1 .. fm 5 ,., - 75- ' .Q ,-3 4 .. 7, 0 ,-, .l Q' 'N QW, 0 ": f:.f: ' 740- 1 as 41- V - ... fN fu - , f: ,q 1 ' 7. -1 ,T , 5- Lf 1-' T' ....:"'-Q75 .5 .' F, 5 535 ' "5--7, -, o, ., -og , 1 ,Q gg: -. -:: - ..- , 2 : 0 1, - r : .0 .1 1 - 0 O -1. - -: - 'f v- - -1 "- 1. 1 ' 0 -1 - 1 . M -' -1 ,, ' C -. 1-1 1- -- " ...C ... --- - - 7: g 5- 2:4 -H-fe. A of-1 . fg17'.I . 'Q . - 14? 4,4 r - 1 . -M r - 2-I 2127- -- ' . O 'l. .2 ' Q ,., .Q ' -- ' ' 'T I ----'- 0 ..-- - ' '. 7-'t 11 . , :' - 1 " Z' : , .U . 11 gf 3 4 ,..'5 ' , 5 . 1 ' V A. ' ' , ' 2 -- -'f' ' ' . ' U' V 5- I2 .1 91 ' ij. - . M .,. -1- r: ft Ti .. 7? - 'I' 'j' .327 "Q - 'I ' A 15' , F H . ' 5 -Q 'T 7 ff', ' - , ,, 'O M -1 ,ll .. :. C , ..I. IL ' . Q .l .1 .I . 1 , ., . C, - 1: 1: . f- 1- ' ' , -- -1 "' "" H -i " - ... "' .1. 1 ' 'T' ... if "if 3 '1 :.'-32 ' f- 2 ... :rg C -1 - :- lf .1. '. 1 o 1 . : 1,1 -TS w 1 1 "1 , . A Q1 -- - 1 " 4 '-4 1 1 I H ll111111111111111111111Illllllllllllllllllglllll11111111111ll1111llllIllIll111111ll111IllIllll!l1llA1lllllllllllllllllllll111111111lllllllllllllllllllllllllllllll1l1ll11l111lIl1111111111lllll1111l1l1lElll11!11ilQ 1 H 131 1 --11, 1'-11 1- ..11.,..,11..11...n1-11.11 1- 1 1, 1 Q: . ,,.11. . 4 . .,111u:1111.1:--4.-1-an-.113-xnxx xlllmulh ---mu-U-.up--Aumll""U""'0"'U"S-'U'K--4.-1-.. --1, ..f 1 1..,.1,.. ,, X. 1 I if :L . 1 11 .L 1 X' 11 tr' 13 .w L , M 7 ' 7 1 E If . .. 5 P' , . 5 1 N 1, I . 1, , ' 1 1' , 2' rg 1 5 , N , L: 1 U' 1 ' 1 1 1' 1 '1 il ,, , 4, ,.,, ,,. ,,,.,, ,, ,,,,,,,,..,w . ., ,, . ,,,,.,,,,,,,,-,..,, ,,,,...,. , .,.. ,,,,..1, Q-...,1.. 1-1.1.1 1114-1111--111-.,-1 1.111 gy .f--, -1111 1.11--zw-1 1 r' ' '- 1' ' ' ' 1- 1 " 1' " A ' 1 " VINCENT PETER CENCI PETE N 11 11 ll 1 'NI Try and get I 1 C 1 x 1 Nl0ll 11 ,0 110 11110 1111 1 N one 0 11 lk 1 1' lllXLllIlO N 1 1 1 1011111111011 111 11rf1r1 111 CIlllllX 1 1 01110 N1c1111 110r11 011 o11r 1111 1 Q 11 1N OllC Ol f 1111 11 1 lll 011 110 10 LOIYI c 1111 1701110 111N11111 1 111 All Ill L IN X FLORENCE AMY NOWLAND FLOSSIE 11 ul 3 And all the room would qu1et be ut or er l1tt1e wh1 per 101 111 0 0111 1 1011111111 11 111111 11 0111111 1 lO 1 1 or N1 11111 111111 1 1111 1 11011111 0NN11 N lt 1 1 ll 11 1 N10 11101111 1 01 llk 111 1001 an 91 lhfvv T CHARITY JEWEL BUSH 11111111 cv1c1 Ju 1 101cs Dan ung an1l 5w1n'11'r11n2 1 X 2 1 I1 1 N ll N N1 1001 1111 IL ll 1 1011 111111 111 1 11111 1 111 1 11' 11 1 HARRY E WHATNALL SPEED 1 Iam 1h1 k11, 711 1 I1 1 11111 1 N 11111 11 1, 0 1 1 1111 1111 Q 11 11 H rr1 1111111 1o11rx1 0 111 Q IXOTIL N r11 S11111-N xo 1 11 11111111 11111 1 MARGARET JUDD BOARDMAN PEG 11110111111 Her poetry vms but a symbol of her Llcverneqs N I ll I X Ol l XX N l C BN ll 101 0011 N 011111 HARRY HORENSTEIN HORNE Hc 11111 1011110 am' vml 11 111 C HUXCC 1 1 111 1 11011 111-I , 'I' , -. ' 1 '111 1" " ..:1111 Q V V - - '1'.,l . . 1 l,. V- , , . ,., 3, A - - .. , . r A if ,.11.2.if1..11.1.!1- . 7,1 -' ll,!lL ,W ' 01 C1 1.1 2 1 1 1- 1 11-5 ' 1 1 ,' ' N111111:11.1'1y. 11. Y21, 51-1 - 1'1' 211. 151411 A . . . . . W 1- --J , S , F. 1- 1 . A, . K--1 ' 1 .11-1'1-1 just 10121-3 "13:111"1'111: 211111 .'1'i111 11111. Y1111 '2111 V 111112115 .'1-1- 111-1' 211 11z11'1-N 111 1-1111111 Ol' 0111 01' P1 . ff 1119 ' :111 111111 211'1'-ss. Q1 11- :1 g11111 - 111 1 '011. -l1- '-1 V 11 011111: 111 1'11111111111- 111-1' 11111511211 1111111 2l1'11'1' 11-21 1112 51-1 1. W7 X11, 11111 1011111 S11- is ll 11111111111, .,:, 'i - , 51- 1112 1411111 1493 .X11111111111 1'11111 143: U11-111-11111 4431 YI' - "chi- f,:' , l 1 111-111 -11 S1l111Cl11 1'1x-1'111111- 1'1111111'11 111, .-5 132- 1' 1: 1 11, ' 1-1 1.: 1 -'S , Ji 1 1--5' if 1 ' ' Q .. . .. ' 11 1 X 11 11a11:1111. l'111111, 1'-L'1lI'llJlIj' 23. 11101 QE' " - V21 5 - 1 I E1 11 1 b 11 111 '1 1l1'1111' 111- 1111111-Q 211 1111- 511' ' 110 ,011 12: A jj? .1 -- 7" 1111 11111M1-1-1111111111111111-1115-1-st 1' -0113 XY - gy ' 1111 11f'2ll' X011 rc 111-2111011 101' 2111 .-X1-2111c1111' of M f C -11 3' 2 1 51: Mg 1 S0 ', 21 -', co - ,' J-11 1 1 '1'1111g 111 ' -s 101' Ei: : 1 1,1 11'1-'1-1- .'11rc y011'11 111- Zl g -21 I " is 5 1110 121j'. .- I .1 g Q. I, , ,1111i11- 15111111-1112111 'l'1-21111: f11Ilxx lJ21y C11 '1cc: S11 E11 1111112 ifm I 011111--1121 11111 '1'1'c:1Ni11'1-1' 111' 51-11101 1'11111 1-11. E11 Q '-T1 -1 - . E11 1 1 '-L 1 1-I -3 - -. 31? Q 1 Eli ' 11g IE!! 1- V 11i .. ., , in 1 X111 11111:111!, 1'--1111. -' -1' 2, 111115 1 1 11- 11E 1- 1 112 -- . - 111-110111, 11111' 111-51 x11-1111g1':111111-1-1 X11 Al. Vs 111's1 21s- 13,1 Q 1111211111 X1:'g211'1-1 ix il S1l2lI'1i 211 0111-1- 1' '11, 111111 511115 ,511 ' 11 111, 111 111-1112 1141. 111- 11111-s11011 isi111 ' 11111111 1111-S 157 , - 1 -N 1111- 1111111 21 11:11 111-111'1-1-11 1111- 11111111 211111 R111 K1 1- " , ,z fx 5111111111 C'11111 11', 31. 15, Eli - A .. -,, X11 I7111:,'. 111111, 11111111 20, 11115 -E1 1 LI " - r1-- .:.'e." E1 i . iii? E 11 111-1' 5011 1111111 10 011121111 some 111101'111:111011 1'1-j-'z11'11- -1 . - . . . ,Z-1 5 ,IIQ1 11111-111 IIS, :1s11 11211'1'1'f H 1 ' '11 111211 111- 1'111-11' 21 Ur., .:1'1':11 111-211 111111111 111111 1111111-1'l 111 1llN 1111011.11 C'111Ns. 111- V511 -if 11111 111- 11 1111111-1'1111-11 214 111 1114 X'1J1'l 1711. 11111, 11111' 11 1 :EQ A 1I1'1I11' :111 1'f11N1lIl Q111111- 11:11' 311 ' ' C51 A -,iLi-g1Lg ,, " Q, ,fr.:.11.21111g11LLi1l1lxii:n:4.n"z:g1:11:1g,1:1.11,1 ' - A-gi .M 537,-W A ,YVV 'mv3:17YiAlVlJj5Lf4---5715-3 ---- FP" WFVXNX 'lfX'mF. HELEN CONSTANCE LONG SHORTY 111 N 1n111l1L1 l'0U Her vmce broke forth As A brook which trxpples Nll0lIX N L x s s 1, or ll 1 IC unor 1 su IL IIIILIHN so to Oflll 11 ll 1 fr1en1 1 suszgcsuon 0 1 rucrxc xour tukcts tor tl1c XICtI'OIbOl1llTl Opera Hous1 nou ORVILLE BERNARD IVES BERNIE ll 1111.1 ll 11 11 W1 Hes lnttle but hes w1se llcrme 15 one of our qu1ctcst students Xlu Us wen b11 rdrelv l1c1rd Dont xou numl Bcrmc dll great tllllllxCl'S are qulet and lt must be because ot xour .great thou httulncss that xou dont tlunk aloud Ior icar X011 cl dnsturlm others MARGARET SMITH PEGGY u I!111a1u 10119 gg 1lI1,I Ollt ls the office not tor my r Il lI1llN oh o s Cs not th 11 kmc ot f1 url but 1101 L, ofhu work lllfl t.f1k1111s l.I'OllINl IIOKILCN Slc ll1N I1l'HlL orcl 111 Q10 1rs11J 1111 sclloo 11t1x111cs 01 Rlllkll s lX ll' S S wrouucl sport 11111 soocl l.I'lCI1Cl Sllc 15 llIlClC'LlllQCl. lw to l1c'r 11 ur1 but uc xx1sl1 her 111k SHCI lull 4 N 111116 C 111 :ly 1ll ic ? 4 Suuor Club DUDLEY THOMAS BACON Lu 1 11 14 1 The happy man s wxthout a sh1rt ur NCL udlcx 111 1 1 LYOUCI N llklllel' l11 0 xsc 111 s 1 1cre s. 1 rmson L lIllXbC 1101 1 uc L 11 ust the su Ixccp xour chocrtu uns lll ,rc t' 111 N kll LII 1 L 111 lffl ---+ J ' , 'YW NYTYY' 1 X.1IIl'D.XL.l 4.1 4-Tx' W 3 ' v 1 E -QWQQ 'v 1 'v w M1 "1,'wf'yv'xy' v' 7' 1' X' 'Y Lllfzix z 1 -1,1 4,111 ,11- x - .L KL.Y.Y.l H141 In 11, 1 1 1 hkzlvluir 211 ,QM ,. "AH 'W .fQff'f.i.-..-fQi ' T51 -H f :' QZE1' V 2 1115511 . - gp .. .. lf! 'lk 'G ' 5 El N' llIll2illl. l'11u11. .-UI' - " Q". . 4 va G' ,E ' 71, A 'b T ".' ' gave 11: thc surpris- of our 1111-A1-111-n flu' 511 - ' jill ff f s il tl S1 ' . Club. Sh' ,'42,'S rl ' 1 lf to Nil' , K ff N 1-b tz ll,' :K Q t :llg 1 :E1 11 W - ' 'I 11 kv 51 ' 1 its , V IZ, lfzfl " : 52 E' El , .. ' 5 ,EE 2 T 5 'li 3 E2 Ke s' '11 , l'1111, Ap'l IU, .lfi wg, ? 1. 1 - 1 - gn WE! Q Ei : I , , If 1 ' '. ' . . , .2 .. ., l:l , .Eli t. 1, :Ei 151' U ' . f. li? ,ri -. G M ' ' ll? Q if 521 ' " E 'V IE eil 2 le ,El . ? QE ',: ' " T13 l:1f ? ' 'I LE Q lli 155 3 ' , 'EJ .. ,, 112 1 Eg! Ne ' " ' , C411111. - r 1 " 5-E' 2 1 ' E . "l'cf fs" pct lz -- I 1 ' , ' ' -1- ll? 3 f ll? ll -.'l1-'J 2 ' l ' ,f , IIA" lf 'f 3,, ME' 'X 1 ' 2 ' 'I 1' 2 Q1 If . 1 EL F21 3 511' gfl rm' s'l liflll l." ' :llc ,5,Q ' E 'lg Ill!-' wvll bc 1 oud, Zlllil :hc has proved l1cr.'1-lf an Zlll EE' .' ' ' ig' . 5 1 5' ' . .' ' - :J , E i 5 , -E' '11 -, ' 1 15 , I all Y. ui A. A. 11, 2. 3, 41: F1- 1 C :wg - ll 1:11 El, 2134 1131- 1 13, 41: Tr. k fp, 3, 14 ' 141. lazy f A Ely E1 ' ' A A ' El E. ' 5151 'E . ' 1651 E 5 11:1 . Q ' El 2 A 1 - - .151 I 4 '-D. T." E 'P ,lg N-' 111' 111111, 011111. Mgr' 4, .114 lg - A 11: .. -. - .1 QE Q it I-if 5 - D V -' "tl z yn l? fo, '-'l 21' E, Q fl :E-1 h' Y XXI. '.f lliillf 'l'l ', 2 H., F XY-ll, 27' l 'c' El ' V -'Ey 15, bu ' l1k 1 j 3' Q2 110. ' 1 -' ' l E- G "Eli up "ll 1"-11's gf -21 . :E '. EH I ' ':1L t 'nr flulr Ill: fil' 1 'IV Lllitl- T-11111. Clilrilllllll R: l'-1 f'l11l1g VE J ffl 111-X 111111 13, 41. IE ' : 2 li ' li - ,. 1, 1 , A ,. 5 ,,..l:,l.L,,,,,,..,,,,-,.,.,.., , , A24 I.-....,, Y........l-L. --A --- -...-...-'A-,,:g1g.41:,: .-Lgizp-, ,7.Q,,lLlg1fi' '11 -5'?ili1Al1T1"' W Vi-'El' ' Y' .-,,g:.:gL.-, 4. 13' N I LII IH DINI N I I L BAI1 I Y . ,,,. MARION HALL IH C1 RNISI CI SIR IVI XNQIQKI X I'I 'I III L "RU"IIIIf' III NI L II I I- I ,I XI' .I "III I': IVI- -I" 'MII IIuIn" 4- -I'1'.I 'I'zII:n' AAI. "IQII" 'I. gI'II IIIMII XIII.,iI I-I XI.,IrI"I. IIIIWI X-I X. 'IIII 'I"IIII..I' III' 'II x.I" IIJII IIIII M' II:II :IIMII Iilf. IIIIII- -IIQI II' III ' II I', IIIII. IIII' III IIIIII'I 'III .IIII IIXX III IIII IIII' II.: III :IIIII'I IIIIIX ,III IIIIIIIIIIIIII 'III' ,IIIIII IIIXIIIX 'IIIIIIII IIII I II.. II I NI-I I .I HAR J C XI I1 I' I," II II 'H I -.If :Ita I-,NI III XIIIIIII z.I.I. IIIzti." I.II4 I IIIIIIT IHIXIII III.1' XXI II IIIIIUL mf, II: II'I IIIIIIII . zII.II III.If IIIX IIIIIIII III I III III: , IIIII. IIIII- II IIIIIIIIII IIX III.III "III II" 'III' MII IIII-III . I' III, I"'w IIII IIIII 'II" l'II4 III- X":I' ISI'-'lu' IXII wwf I - I-- JL. 'I"II:,I I I: .I-III :IX-VIIIIII IIII II:Ix IIIII-.I III1 ' I I" "III I'III'I. IIII ff 'IIII.Il "I'I. I'f' -I-,I-' II 'INIIIIIIIIX III'tIII.II 'III IIIIIIN III IIII XI'LIIIIIII'I IZIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII IIIXIIIIIVI III.II II IX IIIIII IIII'f III'II III IIIII :IIII-I II'- LIIIIII .I+I"I "I'IL"' 'IIIII III:I,I If"III IIII III IIII IIIIIJII, ,II'II.':IIII III IIIIHI IIl'I' I1 ' 'II I I 'IIIII IIIII IIII II'I-XIIIIIIII .IIIII L'l1III IIIIIIIII' LIIIII IlIIII IIII IIIIII XIII IIINIY II'III' IIII ,Z II. IIH , IIIIII IC . f M L .M O 1-- X..I III II I.- II I "I,IIz:I :TM AIIL I,-IIIIII III'-ix xxI!:I 'IIIJJ ,, II , :IIII VII.. .zI.. ,IH-II ...VII II'Iv" IX :I IKIIIII' IIIIIIILIIIII' IILIIIIIQ .,II IxI'IIIIII IXIIIIIIIIIXI III IIIII. II-I.I" xxII"5I II- .III'I" 'II' IXIIIII.IIf. IIQIXIIIIIIU' I.IIII II.IxIII1I I, IlI.IIxI I'II .I I,I,II I III IIII' XIIIIIIII XXI ,III IIIIII IIVIIIIII III II.Ix- IIIII III IIII IE. ..IIIII-1XII7II- III II IIIIIHII I' I,I III -' 'IIII I I I X 1I,I1,IIII. 1.I1 I ' lI 'x 1 MURIEL ADELINL WAKLFILLD ADDIF 1-1111 Ll '1 n m nmun '11 N1 N 1 11N11111 111 N 1111.111 1 E1-111?5'f I 1 1 11 1 1 11-. 111 1 WILLIAM CHARLLS CONNLLLY BILI f a Nong at 11111 111 P1 1 CI 10 L U1 I 1 I K N 1 LILLIAN KOPLOWITZ L V if E ff. 111e 1uN rN 11 be B111 R111 X11 N N 1111 1 1 HERBERT ROBINSON ONNIF IBWC IT on un1111N1an111n n a 01 F1 1111111e N A 1 111 1 1 1-1 if 'E 'fm'-15: +1 1 4. Q2 Q 53,1111 ww N -1 1.5-1I-vw-.',X...R,x.!-A.,. 1-K. 1 1 -.-fx V f , , 1 ' ' ' 111. ,, , 1113- . . .-, 1. d,. - 71311 " ' I ' N1-1-, .I--'.111:, 171111 1111111111--1 11'. 19111 .y '-Sh - .15-1 .10 11 ' 11 -' g 11-111 11: ought, Ani 11-1' - 'N he 1-11-nt for want of L11 I." "1111i1-" 11LlN N1111111-11 11111111411 111'1' 1-1l111' 11-111'N 111 111:11 2 1-111111 111 ll 1111N1111-NN-11111- 111111 111111-1 llI1l1l111'1', l112l1111! 1111- f Z 1ll'x1 U17 111-1' 111111111'111111111-N 111 IIX 111'1'xl'1I 1111- 1111- N1111-111111 j 1 111 '11 N1l1'1N :11111g 111 1z11'1-1111. 511-1N Q11l" 111111-11 11111'N1-, ' 11111 1l1'1' L'2l11lI, 111g11l11l'11 111111 N11-11111 111'1L'1'll11Il1'11 11111111111- 1NN111'1- 111 111111 N111- 11111 1-11-1-1 111 111111 111111111111. 1 ' 1 ' 5 ,re I 1 : ' :gf , .13 X1-1: 1Z111.1111, 1111111 111z11- T. 111411 U . 12 ' "1uN. .' '1 31111 Vin "11111 IN 1-11-1'1'1111111'N 11 11113 111N 11111 1'1lllI111'1'1111'4N 2151 11111 11-11111'N11111 111 111111-1' 111-111111- 11llX1' :111111-11 1111A 111111 T , X1 11'14,'11l1N 1-1'1-1'1'11'111-1'1-. X11 111- 111 . Ill1'l'1N 111111 1'1111 X111 11- H 1N 11111 il Q0 1 N1111'1 111111 21 1'1-:11 :11111 11-11 1111 1x1- -11 11 1111, f- 5,2 1 .11 1 - - 1 1 111. 11111, 111111 N111'1'1-.N 11'111 1l2lX1' 111 N1k'11 1111'1j' 111 111--11 I1'11111 .- :if 111111111111g 111111 1'1111. 11l111'!l'111'X1 1'1-1111 V ' V' 11 ' . -11 -1 -14--. 1 11:-if-5.1 L 1? 1... .,, ,, . 1, Q T: 11' " II." . - - 1i11111111,1'1-1111, S1-1111-1:1111-1 Il, 1.11151 1 A L, .Q "If I 'o' 1'o.e .1' .1- xt . 5 111111111 iN11111-11111111'N11111111111-11-N. .'1 -11:1N 11111111- 1111- , f 1,2 vw' I 1111111-1'1'111NN1111-11 11111111-1' I111' 1111- 11:1N1 I11111' 11'2l1'N 111 1111- 7 1 1','11f. 1111N1-111111 111111 1111 111-1111111 :111111N 11 11111 1l1ll11l' llx 11111111 V 1-Q f f 1111N1111N 1111' 1111- 111111-1'N111 111 X1-1-11111111 211 11111 11111 1111A 5 f. . . . - ,- . 1 - 1 . 1111111 111- XXl'IlI'1I1! 11N 11-111-11N N1 1. 111-1'1-N 1111111115 1 1,15 1 11..1111111.1.1 .1111 11111 1:11: 1111111 111111 1:11 -1-1-4.111 1--.,111-V 1:1 11: r if 111311-111.111 11.!,11.11: 1211-1-111111-1.3.3, 11: X. XX'. A. .X. 11. Z, 31, 11: .Z 1 N1-ww 111111 1115 111115 .X11111-111' X1:1::11u1-' 1111 F1-11-1111 l'11111 111 gi - Z1 ' is Q -11 1 . 1 241 .. 1. .Q . ,. ,3 . , 11,11-11-11.1'111111. 1111111 1-11. 111115, F11 "Il - 1 1 -' 141113 11 ' -' r.." . - fi: "11N 11'111-, "1Jl11111',u 11111 11L1X 1- 111111'1- 1111111-1'N1111111111: 1111111 111 111 111111' 11-1111111-VN. XX - 1111111- 11111 :111111N 1ll1X'1' I1 Q111111 -f A 1111111-VN111 1lI1!, "11111111-,' N11 111111 1111 11111 111-1-111111 111 1-1.1'1- 2 -' 11111111111111111111ll1',L1II11I1fI11'1 I1 411111111111111-111111111111 5111111 V11111 111. 1'11N1111-11' .11 5'.1111-11 1k'1111, 1--11- 1'1-111 111, In " ' h"q . ...V .... l.1II1 f'k,-1l11'. I' -. .1 L -1 rx xi 'KW T 171 1 lx 111.1 MARY GERTRUDE HANRAHAN GERT N111 No 11512 1ry1ng over 5p11t m11k 1 11 11155 11111 5 5 5 1 1101 11 011111 IIINN ll 111 X1 1 111111 L0111 111 1 X01 111 1 XL 1 L11 1 1 11111 K ROSE MILDRED BERKOWITZ ROE 11 IX 1' Yes brother Sh1fter I can '5h1f1 gears 11 O 5 0 1111 001 1 O 1 0 1 1 11 5 IX 1 1 5 'X 5 1111111 N111 DWIGHT BARCLAY LATHAM RED 11 1 U Wa5 there ever a man w1th such a How of wu' 011111111111011 01 5 11 5 11111 1 11 011 1 1111111 1 1111-111 llll 1001 Nl 11 1 1 11 IX 1 111 111 1 p1o1111111o11 Q11 1 1 1 1151 50 111 rc S1111 1101111111 1 0 111101' 1 110111111 I ll 111111 11 ANNA LARSON ANN 11 11111 51111h 5111111 I L 1 1 5 1 1 W UNM-'V-N24 . I J my-2 ...W , .. .f4-M.M- -2 2- - -H-. .Q 2' W:-1v..M.v., Y 11 -11111112115 .!l111l111111,1Y1Iv1'1 1 "' '-"1 111. LLY 11 1 I 'L 'T Q rt. 1 ' - K 1 1111121111, 011111. X1211111 CSU. 11'U-1 ' "111-1'1" 15 il 1111211111 11111-1215111011011 111111 11i11g, 5 . l 511 115011 111 .-2111 11 11111 .'1lOll111 1151i 115, 1'1- 5 1111 5211, 4 4,11 1111- 1'011'z11'1', 5110 ls il very 111 11' 1 111--1 '1111 i 1115 01' 1'11--' 11111-55 211111 1 211111-. 11 -' 1 111' 111-- 1i , 110 '- 11, 2511 '1-1: 11' . , , . . QE! Y. XX. A. .X 3 .X1111111111 f1ll1JQ Sc 1- 11111, 15 ,,. 121 .Er .1 ,. 121 N1- ' 1l111:1111, l'111111. X1:.' 111, .Ill-1 ff "Rm-" 1'k'l'12l1111j' 1'2111 111'i1'1- ll 1-211, 11111 111-r 12 ' 1'i11- .j V IlIlN1111ll' 51-1-1113 111 111- 0111111-1'1-11 1111011 1121111 1'11. 1.1-1 115 111 Ej.' 1111 11 "1' 111211'5 Il 1 girl. XY- 11'011'1 11-11 ll 5 111. 511- 15 :1 111' g11111 11-1111113 1111' 11 FOIIILX 10 112 'lily Sl 115, g0111 1'1111-, 211111 111- lllxl' ,'111'l' 111211 5111- 11'111 lll2l1iL' L'01'lll2l1 - 112 . 1' il 5ll1'l'l'rF. 1 : .'1- -11 P11111 141. 1151 - 1: 1151, .. ,. N1-11 Il11121111, l'1-1111. X12-' 211, 103 113, .. 5. . X 1- ' 2 ' ' 1':11'i011.' 121101115 2 111 .'1lll11I'y 2 ' 111'1-11 211111111-5, g1-11-'21111' 11001111121-11 215 ZL 11r21111211i1'211 111-ro, 11111 A .121 111 '-111111112111-11'111101111 2152 S2 '1 ' 12 13 1.1011 113 "R-1" 1121, 111-111 X'C1'y .'111'c1-.Q1111 lll 1112-'111g 1111- 112111 01 WEE, 1-2 111! 1112 111 1111- 1JT21IIl2l1lL' l 1113.5 ' ' 5. "1 -1" 110 -5 1'1 5211- lIll1'11 21110111 1111 5 -11 5 5 ' --'ng E XY11- 111- 111-51g115 111 1r211'1-1 11'211' 0111 1 42 11121, XX'- A . x., 'I1121111' 74112111 111: SII1' 1'1x1-1'111111- l'1111111'11 1312 .X1111v1'1+11 :I l-11111 1514 11, Q. 1-1 ' E1 N" 11111.1111,1A-11111. X1:11' 12. IEIII1 Ei mst. I --. h -hu. K 1112111 1111- 111g 1111-21-21 1'1-11211' 1'1lt'r1? XX' -11, 111111' 2111 17' 1111- 11-111115 :11'1- 11111 111 11'111'11. il 112111411 11'1I'1- 111211 111' 1151-1111 li 21111111111 1111-11111151-. XX -11111111 ,11. 'T1 51--...V 1111111 1' XY. .1 .1. 5 T 117"1z1::'2':'11!1g::,J ',..I." 'lj' .. I ' LL -J' llll ,- ' 'NNY YA .mx 1 LLLL 1 T I-X ' MILDRED FRANCES MAY MILLY 111 1 N1 11111l1:-1 Oh' 11' to :lance all mght and sleep all day BOX l x N l X IX Ill L X l lll N ll X L I' l ll l l X L ll JOII l ll L lllLll Jlll. 1 l 111 111 1111 1111 10 11110 X11r1111l N1 lO 111 ALBERT J GRAESSER 11 l11 1 What I have been taught I have forgotten What know I have guessed XllLllllOll ll lL N 01111 10111 1 1 1 ot IL1 11 1 11r 1t11l Tl llLlC'I'llI, lllll 1 IX 1 N N II 1 N Nl xt N1111 1, ll 1 N 111 11 1 ELIZABETH VIVIAN TOWNSEND BETTY Ll LXX To wm her race whom all commend 1 N L X ll 1 1111 111 1 1 L L 1 1 L FOLKE BROSTROM BWEDE r arl a 1l read ancl sull e rem' N 111l 1 1 1111 1X 1 1 1 111 1111 1 1 11 L lf 1 11 NXXLLL 11111 IX l l 1 .JL ""'1' 1 L. nn ,Jill , ":!:::L11:111A:1-TIT. YY-W1'1 ' . , --11 , L- if-..-,,-..-.. Vx.-,. , . . 1- Y-1,'.,'.I.' l1al.Ialn alalrlai-.Ana 6 1Ill 1' r -1 M ' .' ---4- . ...,,f,j'T : , . . .. -. . .- Il P' ,rg - U1 1712 L 1 :XXX .. .. if E E ,- 1 N- ll111:111, L41-1111. .'-11 - 15, IWW u EV' I E Y1-X l I 5, llllll llllllL'l'lll! 1'isi1.111 111 lll'0XX'1l 21111 111'2111g1- ' iw 1111 l1-.5 :1 111-11011 1111111 "Xl'll-"' Xl:--. 'lllAll5 l'-l- lz11l,' gli' ' E llll'1'l1'5 fro class to L'lllN5, ll, 1 2 ll-' l 2gg111u l'.liz2l1-1l1 ilgl 1 g'1 XX'lll l11-r. "KlAll,"' 1lo1-s 1 fl421111g' 2 11l li ' 1 :gl X51 Q 111- 1'2111'1 SCL'lll 10 l1111l Olll 11'l11' sl11- 15 il lll21Il ll2I0l', 4 -'-f E1 I 311 l 1' g Mill'-l 1l1211 -' 11- 1' . 1 . 'l ol, 11 11. .1. .1.1 sv -.1 111111 111. 'EQ 1 jlgv E1 21 1 'lfl :' 1 3 ,Eg '- IE Nu ll1i121111, C111111. V 11- fl. limit :,' '1 'El .. , :l 'Q l:1 1 ' El. 1 - glgl . . . . . . . E ' 1531 . - Y BIT! glllL'1l 1111 111-2 -sic-rl 5 ll -'f l E" B511 llil 1- ll1lllJlACllllS! ".-Xl's" gr -211 lo1'- ' Sll2l'lS1 'lll'L' 2111l 'Ei 5 4 111l - lll - 11' '11-rs lL'2lX'1'b llS 11'o A 3-' 1 llhllli-'L'Ll. 3 His L'll'L'l'llll 1l1.'110.'1111111 ll2lS lll2lLlL' l111 21 Q11-211 lllllllj' 1El 1 1 12' l.'lL'llClS, 21111l 11'1- 11'i.l1 l1i111 1111- l11-w1 111 J 11-1-1-w 211 lll'2lll 2,1 i 1 111-J X'L'2ll'. E11 1 155 .'1- '11 1'l11l1: L'l:1N- Nwl 131111111111-1-1 l.1-211l fl u-'N lR1l1- 'I'1-111111. Q I El. 1 ' 531 Hg: '1 . 1lE3 1:1 1 ' lr11 1.. , :1:l lE'1 5 fpfil . , . -- - - A , -1211, 11511 XX lll1l'l, N - X111l1 111-111l1v1' .Ll, I1111.: 1:1 , ' HE, " " F1 E11 ' , 115i : . -E-1 "ll1-11" L'L'l'l2lllllj' 111211l1- llL'l'SL'll- ll 11'111'1l11 1'i1':1l 111' l ' L121l11"w 11'l11-11 .l11- l10l1l11-1l l11-1' llillf. XX'- I-L'2ll' 1l11- l10-'N XX'lll . lg, l11- L'1l 1-sl11-1l 111- strc :lv lllilll L'X'L'l'. l.il11- llL'l' lll'lx' if-'T ' JE.. . - -1 . - 112 lllL', "ll-11y" li 1'1l1' 21111l s11z1111'. E1 1 115 ":1 , 1 "E S11:1111Nl1 l4l11l11 S1-111111' L llllll Y. XX'. ,X. .X.: 511113 L'--111111111611 'LQ llE ' ll. 'EN 3 115 If - . M11 .. , -- ': IZ l::' :1 1: -- fl:' ,. E1 . 151 I 1 3 l4l1-11-l.1111l, lll1111 xuuvnlyw 131' 151111 "He e . n S h EV ' -E, . 15 1 Ei 1 ",1 - 17' lll-AN l11-l1l, 1llll'lllL 1l1- l:1N1 f.'L'ill', 1l1- High lf-' - X121 51-l 1l l'1'1'1Pl'll 1111- l1z 'llll 11-21l 111o1'- loolv 1l12111 lll- 11-N1 E1 ' E, 111A1l11- N1 l- f111111c:-1l11-r. lf 1l11-1'1- NllOlll1l l -111.1 1111111 E., . I E 1111111'111211i1111 42lX2lllZll1l1' IAUI' l1iNA:1'1-211 llllll1l 111 1l1'XOlll' l11- lll' lg-l' - 5 l1'll1lN 111 XX'l'll1' l 11l1N l11111N1-l1. X1 X11 l1z11l 1EV! E N11 l1:11l, XX l - .llK1l 11'1'i11- Il N111r1 lllllblll 1l11- ri1l1- 111 XI1-1-11l1-11 145.1 1 1'2- 11111- 11111-1'11111111' l11ll1-Lv 111-xl X'1'lll'. iff l E 1:1 . 1 '-Qlgu-iv..ni-Q,.mwl2-.l.fQQL ii-E' L. F 'Mi-lv Vida V il -EET-.-,.M.l::-tilliTLTLLZ-. iIEgT.1YZIIIZZ W' 11-.. rrzr 1 'rr HI' - Tiiifr' 111 vw ROSE GP RTRUDIL SADD POSB N '11111' wi-x 1rnx1n 1 1 1 X H 1 N 111 11 1 111 1 M N 1 X1N HAROLD B KENT ROSCOE 411 1 01 n 1 s 111nn11 HC 1 ll l XUN101 X011 1 N 111 DOROTHY HAZEL WHITE DOTTY 111 11a11 lx her 11o11n1n 015 11 1 1111 1 1 11 N 1 111 1 WALTER HUMPHRILYS HUMP 1111 Ax fo me all I know 15 that I 11nov1 not mm 1 1111 N 1 XX1N 1 I ,f ' "11111",-v 'N' 1 1 1 .., V Y .MN - . .1 ,zl . 1111141:1111l11xL.1111l.,l1.1,1, . . x11-. 11- .1 .111 A 11, 111111 .L-V 1 Q. 1,1 WV. "111111-. 111111-1" 11111111111 1111111-11111111'1111111111111111111, 111111-Ng 111- 1111 111111111 111111. X111 N11L' 1-1111 1111111'1-, 1111. 1,111 1111-11, 1115, 1111111111111 N111' 111- ll Q111 1 1111111'1-1" X1 11111- 1-1'1-1' 111-111 111 L1 1111111'1- 111111 X121,11'1 q1'11111-11 111' 1' N1-. X111 1'q1'L'11- 1111-, 111- 1111x111 111111 7111 1,111 1111111 1111 1-111-111 11111 11111 1111 L11 X1 '11:11, "111-1-1--1'1 1-15' 'L 1111 1- jllll 1111111' 111111 1111-11 111'1- 111' 111111 1111 111-1111-1-1111111111-1'1-, 111'N1 1111111-N 111 11111, 1'1,1-. 11111- 111311 1115 N11,1111x11 P11111 15213 ,X11 1'11111 1311 8.1111 11,111 111111-1 -11, - ll11'.::1, 1'111111. 151-11-11.111 IT, 111115 "T11- 1 xi of 110 ,O111-1110 ' " 1 ll." 111-1:11111,11-11111111111111-,1111-1111111-N1 1112111111 X. 11, 11. N 11111' 1111111 11111x1- 111111 111111'1 12111' 11111-1 111 22114 1111- 1111111 11111111 1111- .111 41111 111 1 ck, 111 1'11111w1-. 111- 1-1111 111- 11-1'1111w. 1 11111 1111113 111111 11111'1- 111 21 1111-111111-. X111111w 111111- 1111- 1111111- 1 111-11 111 11111,"I' , - 211111 -' '11 111- 21 111111111-11111 X111111- 1111-. .1- --1 111111. 11" 111111, 1l1'-1111-- LS, 111111 "Hur " '. " " f.-1 gl 111111 111111' 111111 111-1' 111s1111w1111111 11111141 N1-1-111 111 1111111111111- 111- 1111- 11111 11HI1111'I'I111 21ll1lU1'I1 111111' 1111111111 Q1 111-1111 11111 111' 1'I'1 11N 111111 111-1-11 1111111g111s, 211111, 111111-1111 111 21 1'l1'1'j' 111- 111N1111111, 1111- 11115 1111-x11'1-- -.1 11111- 11112121112 1111-. X 111 1111- 111 111-1' 1-11- N1L'11111l' 21 -111111 211111 111I1A11DXI11L 11:1111'1- 11 111 1111-11 "11111" 111 "X11w1." N111- 1 111111112 1"1-111111A111111I1 111111111-:111-.1-, K1-1111. X111- 11:-1' 25, 1111113 .. b I , 1. . , 1- gl.. XX - :111 1 111 U111111lI1u 211111 111- 1-1-111111111 11111 1111111- 11111111-1111111 111:11111:1-1'1 1111- 111-1 111- 1-11-1' 111111. XY- '11 111111 1111111 1111-11 111 X111'111 1-,11111-1' 111111-1-1111 11111-11 111- 111 I 1111111 111 111111- 1111 1111-1'11111111'111 1'11!111k'1'1AIl1!. 11,111.L1' 1' N 11:1-11-'11J111 '17-111-1 1111 '1. N. .X X, L, fl. 112 111.111--11:11 11. lljj lxk VIRGINIA HOPE TALLARL JINNY u tle work a lxttle p To keen ux l,,olng day by rlav xxx 0 ltt lllll xll x L lxx llxlxx lil xx LOIIllIll r x l l x 1 l I RAYMOND LOVELAND STODDARD RAY xx xuxxlx Hes a poet and doesnt know xt Hes a long fellow lll N Oli K Ni N XXlll LQLNI l lXll lxxto full IK xo xlxx ll xxx tclloxx N oc Ill MARY FLOOD xx I Innocenne Abroad IX 1 I xN xlll II N K Ill L I N XX Oll X l Ill llll llx lu I ARTHUR STEPHENSON FOWLER ART T 10 I l XXOI'xlll l rc xy xc tro x JI 0 KJ llr pxxrll x xxxc lOlllll l ull Ill lfl zittlxzxlxfaiilrrrll H I '1 'V If 'y v QA?" W yv ,rv v y'- rv K' 1 v' v 'Q v yn fr v I I a aL4Za.n A 1, 1 4 lu A ,A . + 1 n , 1 -f'l1'.T.':.f.liIf'ff.:Q1.,,.QQ,QQ if . ..,.,,..., ,, , , . lglf if 4: lr., x l : ' 'Qt RZXEA .. .. EN' lil ll l'-'lxxlxq'--lx. 1'-llxlx. Xlzxtrll lf. lllli5 'Ei' 'J lflx :l' Y ,s:, --A lit - -. ' lay, 'zu I xg - :l- XZ. K El v '52 . .. . , .. V . L . ,, .. l l-, "tl xxx to , lo "l lx-A Af -lllhf. XX X l llli 'Il i' lf! ', E' l' -N orzll rx-ull: mls: zlxxx' 'ZlX, flxc x lo llc wx-lf 5' , i El lx'x-llilzlxlxx "ill mx" fsxyx Nllx' lxzxx no lxolxlmy, lllll xxx- lllxlx .El 5 :El ll ls l'lIlI'lL1 fill llxx- lI'illl wvzll of xx l'll'lllllillll. lNll't lt? El f g lg. ll1lXk'XU1l l-xvx' lxl-lrml n.lllI1X"Nn nlnulci IJllxx'l lllhx ll. .EL 9 '-Ei -, 4 1 x:- lllzaxllxxllr- llb: l"-x-xxylx l'llllx ill, :l Q :I Ei 1 151 E" ' ' El :I - lzll : x 1 ' . ,El 2 5 - ':. E 5 2 1 lgl' 5 e ls Yu' lllllzllxl, L'-xllxx. Dc" u-x' Il, lflllil E ' I Sli x-xlllclxllx lxcllcxxu' lxx lllllllilllg' llcf 'X llc spczlkf E 5 EZ lax-'zxll 1 llc IlL'X'l'l' mx: xx-rx' lIlllCllQ lllll 'l 0 lxx lov, 'fs E . - E x ull-x'x'x' xx'xsc-crzxvle. HCR lJC'Q'llll to xllt lxis S2-'.l gs ' QE T l E x- 'x. Hu'-R l 1 xo cq zl l.OIlQ x '. .1 l. IEW : E sl- '..l- x'lxxl,, EV ' Q LE' . '5 l,E lzl 1 . ' l-:I ll: 2 I ll: HE' q ' lf .El xl: , - llzl li? 5 El .. . - .- : Q 1: Yu ' llflllllll, k'x.lllx. Hg Ullel- 23, 1903 2 ' Hill .. , iii, .Z 4 I FEV ,,. 5 ..l . . . FI?" .-3 "Rl:-' lx llx- Cllilllll IOII flxzllcx' OI Olll' clzxsx, llllb li EI- ' lulrllx' lll'k'2lllNx' Nlxc lxlci slll lllll xoillx, xx" l'xxk, Ell Q f . 'ix lll"2lll5K' Nlll' lllxx-N xxlxo ll xlxx- Slxlllli' 'lIlx, Lllllyl lllilh' lol El ' L 424' lll' so tIllIl'l llx ll lllllIL'Ill'N Ix'o llxx- lrollvx' l -. iif I lfi 'Ill . ' t ,lgl Sc xxx' flxlll. f ' ' 'EV ' : sl M5 lzlx 1 l:l2 Eg: L liil ig: A zlgll :il ' iill IH . ,lIli XX: -xlllxlx. l'-lxlzx. X-lxcllxlvl lf', li'l'l A , , , A r El : 1 I: Xl l llxx. lxx- fzlyf. lilxt lx x ' l' g or llllllx: 1-:,' g . QE' llilllllll, 'XXVI ".Xx'Il" lxzxrll xxork OXQI'k'2llIlL' llxc oll- .llE" tzrlw xxx lxxf xxzxx' fo llllll llc -2 'l cl tlxc goal llc - x'- gli ' I :E xc '-21 cllpl xxxzx. liL"l up X'0llI' 1 X 5- 'f 2 xcc ".X'I," 2 l '-E" ' x lf llo 1 lllll X'Oll'll f xc ' - - l. 'El ' ll: ,:l l 5 Sc xxx' l'lxllx lll . ' , ll-EL Y . -v- ' 7Mffi'.1"T-Q-'K' YEWAWVYAHA xlf' I IYIWNHYEXXXYWXNHR Ill I XX XTX '-v A .LL -1 f-1 X111 121 1I1f"l" ALJHHHBHHXYWX1 EVELYN ANDERSON ILVY 1 s for me g1ve lllL a 1,0011 11m N Q N 1 N l 110 N 'N N 1 IU K KO 1111 N lOlll 01 llg ll CON MAY HUBBARD LESTER 11 Ettlllllll' 1 Mus1c hath Lharms to soothe the weary soul AX X XX l N Fl Ili 11 111111ls IN 11N 111 lX s s fo ll N N IX 1 lC 0 1 11 111 111110111 r ll 11r11 1 11111 111 11 11 Klub 'l'1f1f11L 51111311 MORRIS FRUCHTMAN MAHOSQUA 11 Lil 1 He IS a collector of stamps 1 lil 70 ll N XX 1ss IUJIX N 1 111001 KILNN 111 1 0fl01111111,111111 lN1lNclQ IO 0 N Ll' CXJL1 O I1 N Ol l X 0X1 XOU ll 12111 ll RUTH LILLIAN HANFORD JEFF 11 1 Heave and awexgh my very famous mates llll l Jll 11111 ffl 11s ll 1l1 l1011 1 N N X 1111111r ., 111 1011 Ill 1 10 0111 1' C 1 1011 1 s 11 1 l lll 1 C I14 "wmv +11 Uk' " VNV- R- ." . ," Y, M ' , , 11 'Y -'Jill-Iililfl ' L lzixll J. xlx xv Ll .Ll l!11111111, V1-1111. Xlzxy LX, 111115 "Bu a. ' -' 1 1 ' e." Y1', lll1ll'l'll. ll' Il g00l llllll' is 10 l11' l1111l l'.1'1'l111 111ll l11' 1l1111'1' "11i1l1 l111ll. Oil... Vlllllll gh .l11- 11l11':11s 1 111' l11'1' l1'.s1111s, 111' 111'1 1'1' ,011 l11-1' l2ll'L' illlj' l1011l4s l llll'. XX - 11111 :1l11':11s l1'll 11'l111 is ' llllllg 1l0 ' 1l1c l1z1ll 11'l11-11 1111 l111z11' il 1'o111i1111011.' cl1:11t0r: 10r l'.1',1-l1'11 li Yl'l'y l lillilllf. XYIQI l v'Oll say l'.1'11l1'117 X1' ll1'11:1111. l'111111. ll " ' Zfl. 1104 Rlzj 1111111-z11's 110 .01111-1 10 l11' r:11l11-r 111111-1, lllll 'l l'll Nl11' 11l:11's 1l11' 111111111 111 Il ,'01'i11l 1.L2llllk'l'lllg 1l11' ' is ll0 '1-1l 1' 1' ' ' .. Xl: D' is :1l11'z,1 11'1ll111g 10 lllilj' 111 ll 1121111 'l1'll 1'z1ll111l 1111011 10 1l11 ll1'l' 112111. M15 tolls 113 1l1z1t .'l111 1' 1111'- I1' li1'1'1l by 1l11- N1-:1 ,11lc as Jl11- 11111 111:1l41' El 110r1'1-1'1 lx'I2ll'1'K'l XY: '1-. ill, 110, ll0l 111 l r 1111 lair. l' 11 '- 1 ' lc 11l '1'1- sl11' got 1l11- z't'cC. l 51: 'sl1 fl l: S111 U- ' 3 " " .' 4. X1 l1111z1111. 011111. A111 s 11, H1115 "Mal -s1111z1" is 0111- of 0111' 'l'1':11l1- S1'l1c,l I1ll1'l,' 'l10 ll2lN l1111'11 -l0l'lllll2lll' 1-11011gl1 to g1':11l11:111- 11'i1l1 ll11- fl: 3 01 ltltltl. H1s l l ln' 1s .klillllll 1'0ll1'1'11111g, lllll llc also 1l1'ligl1ts Ill 'z ' llllyf. ll1s :1lcr1 ' ll Q z11'1 2 ' J lOl' l1:1s z1l11lz11's lJ1'c11 2 ,'z1'.'1' '14 ll 1 llf. IEYE fl "1 1 Q01 11 lzckf l.015 ' l11'k 1'l10r "1' D' 1211 go. 1 'l'. S. A. .K. 113, 43: 'lh' l1-1'l1l 145. N1- ll111:1111, 011111, lP1'1'1-111l11'1 l1', lim! Nl: Y Hung! INT! llllllll XO, 11 '1'1- llOl l11'z11'i11L tllll 2111's 1 'l -511. "je11" Hz11110r1l is 1111'1'- D' 'l111g'. Null is Ollll 01' 1l111 j0ll1c.'1 girl: lll Olll' 111i1lN1, YI ' :1111'1l1111p' 11'1'111 11101, , 7' 21" l111 s111'1- llllll "-l1'1'f" 11'z1s 111 ll11- l 11 0 11. VV :ll kr ' 1lz11 1l11' llflflillill 'lore' sl11f Ilillli 10 ll'illll 11'1ll be 1:111'1l 10 1':111:11'i11'. llvst 01 l 'lg "bl 111' 1 l IIILI., 5 Li .val Vw glib i 11 I ELLA JOSEPHINE HULTGREN in ll X Few ann DFECIOUS are the words wh1ch the llps of xuiclom utter lll 1 klllll N L 2 e-N r 1111 1 NU LO 1 KENAZ C JOHNSTON CACEY 111 lllxtllllbkl I Early to bed early to nse Makes a man healthy wealthy and wnse IKCX N rx ., , x Ill lll0Illlll' C 1, 110 Cir um 110 one 11111 t1lNc xour 01 1101 Nhcf 111 11 Nt 1111 b Clll 111111 011 11N CN1 11111 1 LHC1 1 lflllfl, to be 1 11r11111111cr 1111 11111 1 Ill 1111, 1 1111111 MARGUERITE THERESA GATTING MARGIE 111 Ne 111111111 1 Shes oh whnstle oer the rest of 11 ll lx N111oo lIlllC her 111161 mx lllfkll 1r N 1 N 1111 ol 1 11114 N un our N 111 11,11 DANIEL JAMES MULLEN DAN mx 111 Lu I Gxve me the moonhght Gnve me the gnrl Ancl leave the rest to me 111 1 IOJ c lll lXl 1 0101 c crm 1 ll 1 1 1 011111 1 0111 lux Qlrx 201111111611 111111 xour 101111 10 2111 1' 11 4. 4....L n1lT1V:Y..1i-uiLpxxzlxzlriq --1 ' -- , 2' . -' "ff 'JN 1 ' 7'?9'5""Y' 1 - ,x r .7 F4171 1 :fl Lalyx , L 1. iff, ,Y --it-lM E- .fi-YN - 1 . ,.,,...4-,..,-. , , . - -L r I E K1 UTI . 'I ' Q. 1 SX 1. --1 N 1 ., 1 C- 2 1 4 "EL - -1115 1 ' :I N- ll111.1111. 1'-11111, ,I 1-- ,l 111111 , ,Eg . . . ,. . . '51 5 lQll:1 is 21 10211 Q' lla 211 Q- .XN 211111 1, N. ,111 IS 1211 5 13 211No l'llll1 l'l10llgl1 to 5lllll'C llCl' lil1OXX'lCilyL' XYl1ll llCI' 117: :il 15' , , 2 A 1, - :1 5 .-1 to 1 21111 1'1z1NN1112111-N. lll1'.' 2111 11'1N11 llL'l' g1'l'2l1 N "cNN 111 1:1 I Ei lll'I' lllI1l1'1'12llilll! 211 ' 111-gc. ,511 - 151 l"11'111'11 l'111l1 1113 11.1110 151, 11, 1, 15.1 - 451 51. 5 51. E11 3 1:' 12.1 I .:'1 . 1: E1 '2 E . E1 4 12' ' I1 T :1 1. H 3-E1 f 121: X-' 1l1'i121111, 011111. 1' 2. 15111 'Eg f 1. - -I Q 1:1 . 1 . 11: ' , 1151 . , E 3 'E "L'2 ' w21.' ve -' fond of 5101111151 llll c21r1j ' the 15 3 E ' g. XY 1 1 2 , '12 ' jf' ' 2 ' D' E Q E J 1. '12 ' -"' IJZLI' 1 2 '2-' lllO,' ot 1115 IC y 'llIl- E Q EE ' lf 11 fl' ' 1 2 p' 1,112 jf 2 . EI E H1' was hllillly I7l'CSCll1CCl w11l1 21 N01 of c1r11111N 211111 now 110 151 E ,- 5 is zkmg' g1'c211 '2 11'21y. 151 -E Sv '111' flubg S1 f '11 'ttee '22, Q 5 151 3 ' 15 15 9 115 151 53 515' IE' T15 1E I 11511 1: 2 11' .. ., E, A 1 151 X1' l!11121i11, 011111. ,'-11 1 -' 25. 1105 S , 1151 "Kl2 'g4ic'N" ll2ll'Cl wor' 111 1 2 1 I " 1 lg 1 , 2111 1C21l'll1'1'S 211141 N 1- ts. H1-2111 1JCT,'0ll2llllj' x121N 111' E, A ' 1-E. ,Ol 111c2111c'c1i011N of111' 211 Jex, H 10 5' tif? L 151 j11"'NN, Uxli 'f1 I' . 1121 1: ' -1 IE Y . 15 1511 A 1511 15 , : 1 ' .-TQ 1: A I I1 E 5 115: .. .. - 1 , 1: N- II11121111. 1'-1 1, .yur 1 R. 1111135 1E 3 "E1 -- - - :1 1 . 1:1 1- - - ' ' :1 5 1:1 . .. :i 5 y 11:11 ' "Z . . 1121 ,, . ,. . . , I : . 131' l711Hf'-2102 'N 1 1l11cN 21rc .12 cmq 211111 11l2,'11q iff L 121' 10 1' v'-pr-1' 211-' 11 1 12 1t.er. llllt 1SIl'1 1116-'C S 1 111113 15 Ib ' 1 2 .2 2 ,. , . -, -, II V ND, ?-1 I Q: 1-' 2 I 115 12? 1 Ml' MF P P A H EEN I 'WWW ""7N 11 v1RONICA MARY WEIR VI R 1 11 1l11c 1110 s 1 1 an YLL 11 1 N11 CNN JULIUS R sUEss PUT7 11 1 1 On 1111111 the 11r11l N L 3 1 31 NN N 1 N 11 1111111 1 1 1 1 1 xx 1 1 111 NN C1111 IIN 1111 rx 111 11111 N ll 111 11 N ll 1 11111 C 111 11 11 RITA BERARD ll 1001 jest and Joyful jo1l1ty Qulps an11 11an11s an11 wanton v111-cs Nodx an11 ha1111 and wreathed smules 1 1 1 111 11 111 WILLIAM FRL DERICK PREISSLL DUTCHY 1: lnew 111011. 111ar1 111x 1ea11111s but H6201 s11ovwe11 11 1 1 1111 1 1 1 1 1 7 1 111 ,, .. F. .. ,. .. - - ., . . -I ,V ' f'-Qx-L..x'... -.W-fm V ,. 1-1-1':1,-1:1 '11 111zlx1x1X11l1l111f1l11:. N111 11" :.. 11111 I .X11:11x' Ll. 151111 "F11' 11u1- 11ca1'1 ' " -ea Iixcr 1111'n. 1112111-, 11 f 11111 111-1111111-. 1lf1111I1'11'11l11!'1'l1 111111' llI1NN 1N11'1 11N N111 21N 1111- 11111111 1'l11A 111-1' 11111111 1V1'11'1111N 1':11111'11, :11111 1111111 21 1111-1115 -111111 :11111 I1'11'1111 N11l' 11. 111K'1'l'.S 111112111 N1l1l1K'111111Q 111 11g 11111-11 X1-1'111111':1 11 2l1'l1l1I111, 511- 11215 1-111111-11 1-HI' 1ll'1' 1111111-1111111 11'2l1k11I1l!, :11111 111' :111 1-X111-1'1 111'1' 111 11141111- Q 1 111 111-1' 1111111-1'11111111,, 111 X111'111z11. ,1- :1t 111111, NL' 11' . 11, 1111111. A F1111 12. 11114 "1'1:1z" 1. 1111- 111' 11111' l':11111'111' 111111211115 111 1111- 11. U. 'lf lf X111 1 11111' 1-111 J 11111111 111211 110 11115 111111111-11 111 111111- 110 ' '- 111- 111- -1111-4 111 111-0111110 il 1r'11'c1111g S2l.1l'4I1I2l11. 11 - su-'a 11111 111- 11111 lll1,, 1111- 111-111, :11111 we 2111 1'IlOXX 111:11 W1- .'11: l111,'f so g 111111 111 1 5 1 101111. G1 15,1 Q1 11 1' 01 1111,'-'1ll1 11 V1.2 111:11 111- 11'1'.' '1s. S1 :1111-11 1111111 1113 Sm' '1 1. 'l'1111 1u11111. 111111. 511- '111111-1 1. 1,-111 11 011' 111' 11lON1' 1111-11 11111 girlx 1111 1 11:14 111111-11 111-1' 1-1'11I' j1'i11'N 111' 111:11 511111111 111111 Illllllj' I1'11'11l15, 111111 1 1111 111-1' 11111' 111'l' k'1I1'k'1'1 Q111111- :11111 111111111 1111111111 1111, 111 1 1l1N1' 111:11 0111- 1I111l111'l'11111l111l1' N11111l', 11111 11111 R1121' T F X111 I1--1111, lk111111. .l:11111.111 31. 151115 . H Z , . ..k.' , . t 1 ' -" U111111'1lj'u 11 11111- 111' 11111' 111'1Q1l1l'N1 :11111 1111111 1111111 -N1 5111111111-. 11 11 ll :V1-Q11 x111'111'1N1' 11111-11 :111 "Y 1111'N 1 111,111-411-11111111 llif 11-111111 1'111'11. 111-1141-51-1'1'1's 1111-111, 11111, . 1110 X. 13, 11. S, 1111111111-,:11111 1111111 l011K'!1' 211111, 1111- 111 1111' 1111111 11111'111:l'111 111111-1111. 111-11 111 11111, "1 111'11. R 111'1.LA '131 111 11'Y?f?Z1"1IWTY ' 1 X1Y1,1T7Y1'.Y3 WINIFRED LUCIA SHI- A WINNY 11 I Beauty wlthout v1rtue 1s luke a rose vuthout ment 111111 1 1 111 1 0 1 N 1 111 1 110 t1lL11l1LN 11 ll 1 1 SL 10 1 ULLKNS 1111 1 I MAFALDA LUCY GEORGINI MU FF KCI! 1 111 111,111 1 1900 They trles to bluff xt but I m WISE xI1l1I 1 11 11 N 11 1'1t Q 0 KS 1 1r 10 11111 0 111111 110QC 1101 1111 N 1011111 11 ll 1 1 1 11r1 1 C1101 10011 1 1 111 0 N111 F111 11 NL1lOO1 111011 N 0 1 1 11 1 1111 EVERETT MAHLIN WILLIAMS N 11 1 1 1 5 A huge man w11h braxns 011 O01 11 1 N 1 111 ll N LC -, LYS L l N x 11 11111111 10 110 IC 11-11 11111 LO 1: JI 1 11101 1 113Q 0 1 Ill o 1 ELSIE LOUISE BENSON 1-1111111 Lu I 1,0 To transform me would thou laugh N C N l 111 111 5110 10 11111111 11011 01 11- 1 1 II X10 1111011 N ' 1 N N OI 0 OSI l S1111 11111 2 , f'. 132 ,' " n. ' 1 '...-,".:'.. r2':':': ' 2 1 ' 1' 1 I 1 11: .',x,11 124,11 1111111 1 . L.L..1' 2- - 1"1 'x-1 ,. A1 1v 1x ,I Ne ' :111111II. l.1Ill1I. .1iIl11l211'j' 129. 1l'0-I "XY 11 IL 111111-1 110111111 111111 111i11g', 11111 11 110 not 11111 s11- if 215 111111-1 215 5111- 1 011s, 511- 11215 1121111- 11121 -' 1111-11111 211111, 11'C 21r1- 21111 :12111 10 ,2111. - - 1'- '1 '1- s111- 11218 111-1-11 21 . '1 01. 11 - 2111 X1'lN11 1101' s -in in 11 1'1- 11-2115. " S01 --1 l'11111. 1 fi11g1111, l'11 1. . 1 1 22, ' .. . .- , - Y.. ". is 011- of 1922's 5111- t 11211' ll'1','. '12 ,11 110-5, we 1211'c 12111011 so 12 A 1 111. " ,, 'Q1 1111 31 " IIS 1211 "Mc 111g111 1 - mt." 1 ' ' 1 i. lll "Big 1!i11," 110 llCl'1l2ll1S 1011111 111-11 U' ll- 111, . 2-' ,, N0 2 ' '- ll s111'1-1-si 1 ,'011, 'HI It." -1 S1-2111111 1111111 12, 393 Se1'1' l'11111 141, I ..EV., Q!- fe ' ,1111:1i11, C1-1111. I-'1-111 1111-y 2, flll' N ig "1'f1" is Rl big 11-11 ' 211111 21 1 '-11011 1115 X1-11211' wo" 1 110111 11101112111 211111 11211-112111 g21i11-1 1-01' 111111 1113 El 1011- J 211111 21 "1'-11" 21s 21 111211111 111- 101'1-J 11'0r1' 211 1111- r1g111111111-211111 111211 211 1111- rimht '1111-. His 2 " D' ' 114 ,E 1 11 I 1 Q1-1 his - 1' 1011 l'1ZL'-Z 1'11 llc. 13 ,t f 1uc1' 1- 11-Q1-, "FV," g 11 ' - 1-"HW .xllf 1 21, 1. 1 fi ' I-11, i -, 31112 11 of St21t111'c 211111 111-11-r1111111-11 ' 2 ' 1 cs, 1-1" 1-. ' Il bchc' 111 1'2 sling 511 '11-S. ' - ' 5 l1lIf 1. 1101 110111 1211'k 01' fri1-111111111 215 .111- 15 IC f 1110 111 i 21g1'1-1-21111- girls 111 1111- S1-11101 L'121Ss. E, 111- 1111111 11 111 .1, .1. of' , . IL1 LY.. Y. 11g1:1:1:,, -.. . . , ,, ,, 2 2 2 - X LL. -v 1-1, VT,-.N 1 X11 f 1 111 ANNA DOROTHEA HORNKOHL BANANA H1 x-111ul1as a 111a11 won 1 vxant fox a hat 1 1 l l 1 01 1111 N 111 1x LLSTLR WILLIAM SCHA1 FLR JIGGS Not much IH sue 11111 xery vuxe 11111 11 1 x 11 1 x ll 111 111 11 11 1 1 N 111 11111 LH 11 MABEL DORIS BARRETT xx M1 r' 1xx Oh how ghe 1011111 dance 171 O N 11111 lil CHARLES WINSHIP RACKLIFFE Havvlshaw A 10111111 of fortune l xx 1 11 11111 11 1 111 K1 1 1 11 1'11 - - - 1 nv rv ru vw - f- ' . 1 , ,. , ,L ., -- 1 - 1'1f - .'r'X1 11- " "1'f1'.".".1"." ' ",'.'77,f' 1 '. 111'-1.'1'1I.11111.11Y1 -Il:1lr1z11,1,1,1111Y11-:- - 11'1'f 1':::,'1.1.1,1'1 I.. , . A1 V' K1 5 A 1 4 , X 11111:1111, 1'1-1111, '111111' ZH, 1111111 X11 111 xx'11 1l1'Xl'1' 111111 11111', xx'1- 111111111 sux, 11 11111 ' 5111111111 111111111-11 11151111 111. 511- 11 1111- 111 11111' 1111111 111-111-1111 7 111111- k'121XNI11l111'S X1 111111 111111 1 ' Ll 11'11'1111 xx'11111 111111 Y 11 15111 1111. fc -11' l'11111. 7 - I5 M I 177 ' 3 1 .. 'Z, f 1I11111111. 111111, 1511111111111 11. 111111 '1N111'1'1' 11111111 111- 11111 111111 1111111' 5111111-1'1'1'. ,XII 1111111'11 11 T111 1111 111'1111', 111111 il N '1. 111- 11214 11 - N1l11I11Q 11Q111 111 V1 11511 2l11l11'1l1'5,1LQ1'1'Ll1 l1L'1O1'1I11JllI'111llf.,111111211lllk'51lO1'11'X1'1A1 If 1 115' xx1 'l'l', 1x11'11 1111 S11111l1ly 111111 xx'111'1 1112 1'111'1 's11x, "-lmqx, w 11211 211111 11111111 111' 11I1' N111 111 11Q111 111 X11 1' 1'1111I1111l1111j' 1111111 5 :I 11 T. 1 E1 YE Z1 I-'11-11111111 112. 11: '1'1'111'14 13. 111 Sc1'111'1'l1111 1111 1"1e11c111'l11I1 111 E ,X11111111111 1'11111 12111 l'1'cN111Q111 111 ,X11111111111 l'1x111 111: .'1' -11 1'111111 it 1:1 1'--111 160 1111: I.1-111-1' M1 P 1'l 11 13, 41. 1: 11:3 t A 1 3,1 11-T' . -E 1 Ei I N1' I1'1111111, 1'111111. 1 '11'111111 15. 151111 1 ig 1 E1 ,, V Y 1 1 ff V2 X111 11 11 11111- 111 lll' g11'1f xx'11o 111xx'11xw 112lN 11 1'111-1'1'1'111 I: 'E 111N111111111111 111111 11 1'1'Zl11f' X1IlI11'. 1'11'1' 11211161111 111111111 1111 1- 15 x1-rx' 111111111111'111111111Q 111'1' l'111NN1Ill11L'N 211111 xx11N 211x12lf'N 1111 if 1? 11x 1111, 1'.1J1'1'l1111j'. 11 1 11111 111 51711 111 1X1111'1l1'X1'14 1111111 xf if 111111 11111 l111111'1'1211xl'. X111 -1. H 1:1 .I VT, Q: '12 1 .1 l 1 ' 'T 1 I , 1 - T 1 'j if 1' -1, " 1 ' lf N I1111.1111, 1'.11111, 111111111111 III. 11111 r1.1 1: .1 -- 1 E ir 'f Q "Hn 1N1l11xXu if 11111 111'1' 11110 O1 ' H1I1f'l"1111L'1x 2 f' 1 xx, N11-11-1111 L11111'11 111 111111, 11111 1111 1'1'1'1111111'111x 111111, 11 1 ff 1'111'1'x 1l1l11'1l xx 1'1:111. XX - 11111xx' 111111 111' xx'111 111- N11l'1'1's4Il11 E " 111 1114 11111111 1'11111'1 011, 31 ' ' h.: ' fffflf'f'1'f"'fI "k" I " " ' ly. , V,.,,-:ii . .V VT--iii-.T,i. V ,' H -1 A NAIA A'A'AAA'A'AAwA11'Am'A AWHVA A'AfAA T1E31iW1.V 11,1 1 R ELSA LINEA ERLANSOIN LXX ll X Nothm can expel her m15ch1ef 101111 111 1 1 1 11011111 1111 11111 lL 1 Xl 1 1 1 1 N111 BYRON HOGABOOM HOG XX ll New Britain H1gh 110th rlellght To have a pup1l apt and bnght O 1100111 N 1111 ll 111 1 N 1 ll 011 11111111111 111101110 lXlll 1 1 111011 ll 11 1115 11101111 110 lx L1 10 11011 0 ll ll IINLO 0111111111 1 LN0lllCl 011111 10 11 11111 ll1l KH Thy soft heart refund to GISCOVEY the faults that so many could hn1l C 10011 11111 111 Il 111 11 FX 1 IL lN 1 111 1 NN A llll1Dl1l N Ill 1 1110111 1 1 N0 111111 Ol 1 11111 1 1 N11111 1 ll 11 FRANCIS GEORGE SCHWEITZER FRANK QNX 1 A good scholar 111 11111112 1 1 0 011111 111 1 ll Xlll 11111 1 J lk 111 1 111 H1111 1 1 6512142111 111211: , x.i.-L11::, '.1"1 - un up -v un u . U 1 . 1' O ' N 'Q G 1 ' ' U Y' 1'-Y 1-V ' .11 -1 A.. 1,1 ,111 65.114 iw"-:WMV ,. . . , , ., .. lei, 15 151, E' . E . ,. , 1, 1 1 E1 - 51 : . 1:' 51 N- 13111:1111. Qhwllll, .1 1,' 39. 1903 I , -1:3 ' 1- -1 -1 1 1 12 X11 1 -:1r1 l'f1f:1 1111110111 111-r1z111gl13 S11-1 if 1'i111- 4 121 0111 - E' -s ,111-v1 111111111-11 girl 1 - 11z1111- 111 A -1 0111. E ': L51 '111 111-1' 11-z11'111-rs 5111- ix :111 Zlll1Illll1l'11 11111-11111111101 llll 1'11, E' 1 E 11l1-1- C'11111g 11111Q 1.lIL'1I1lj' K'111111 f1- '111 1'11111. 115 E! 1 1: -' L 5 1: EA 1 . 1: 51 1 1 -511 E' 5 i 15' 'E E 1 Ei .. .. 1 Q 15.1 X1- 'g 11, X, I, S1-1111-1111101 11. 111'-5 EW 7 'Ei '.. , .-- - rt? -1:5 "H :1 1 11yl'Oll.f v'1illZ1lllC 1'11z 'Q 'A1-fizw 1'1-11' E 111-11 111: 101111 1' ' - "1 2 -2 ry. K1 5 1-11 'lll- 2 1 5 E- 11':11s 10 Cl'C2l11'2ll -.'11 , 0 i 5 2 ' ' - 111112 1- -1 E f E 1111 -' 111' ' '1' "H X0 lllj' 15' 1111' S 11 g E Q E g1'1-211 111' 1111s1:11 - 5 111111, My 11r 11 is l1l1l1v' ll '111 E Q 2 E1 111- 'L Ollf. E' 2 E' .. . .. X11 . C11111 1113 111111: 11-.1111 Nu, 11' 143. ,Ei E ':11 E E 3 i E E' 9 E E ELEANOR FRANCES ROTHERFORTH ft N-' 1i1'i1z1i11. 011111. X1111'1'11 12, 1211122 ggi 5 1 EI " ii 2 1 5' S11 ' 1 ' ' 1111 1111- 1J12lj'S of 1111- fcaso , 2 11 1'- E1 Q 151 111'c 1'c V' 11'-11 z111':11'1- 01 1111- '52.'OIl. 110' 11rz1111z1 " 1':11'1-1-1' E1 E 5' 11'111 110 21 SllL"C.'.', II .llf1l 110 11K'l' 2 '1111. lf ,111- 1 1 El' 1. - 15 111111 1111- 111110111 ring 01' .X12lK1l1lll 111 111- 111211 of K1z11'111-111, 1 15-3 '1 - w111- 11'11s 1111- 1.2l11j', s11- 11112111 11:11'1- 111:111- ' lllk' E' ' 110 - 1 ' 114, 511- ' 111' Oll 1111- Slllgl' som- 1211, 51, " Z 5' ',1- 1111111 .1111,.1 1.11 L'111l1 1:11 liirl-' 1.1111-.11-1' 1'111 111. El' 5 Q-1 :A ' f I Z 1 I E1 6 51 :11 E' :,. -1 1 :il -- I : El' - 9' E' .. .. E11 Q 121 N- ' 1gl'1llllll, 111111, .X1111 10, 11"'1 E11 12 .. , ,, - 5 1.. - 2' - : E1 Fflll ' 11111 111-1ig111x 111 s1 17" 3' 1':llll'l'NOll.4 111--1 111111- ,2 f IE, S 1x1-- 11 lll "1"'z1111." 111' s1ri " Q 101 1-1'x1:1111 E1 3 3115.1 1115 111-1-1 l1lOllQ1lI X011 lllllf' 5011 - C1211 111111111 1111- 1':11111- 111- E1 5 Q 1211 1' 1. 1.011 11 1-111 E S512-11 sn- -1 1'11111 111, E1 ' - 1211 151 J ,Q U r1:li Iii 1 : 1-"-3 - 1:1 I 1:11 1? ' 1 - .--,- ,V r 'EV 5 5: -'fi' -' ' L - Y 1.---: ' II' 1311 1 xlxlx X141 GILORGE. EVILRBTT HERRE 21111111 1n 1 e cvu 0 voun hues JYUN ll J 1 J l KX 1x 11111 MILDRED ALLEN MULVIHILL MILLY 111 1 16111111 Her vo11e was genxle and low An excellent th1n1, 1n woman IO ll K llll 4111 L N Q 1llllX O0 llll NC IIOXX N li. LEROY SMITH SMITHY XXX L ulct but m11.,11ty 1 1 111 lll 11 0 ll 1 1 N ll11lX 1 111111111 11 lll 1100111 111 1 NlIll1lX N 1 WESLLY GOODRICH TUBBII: Spare 1111: food an11 sp011 the 1111111 11 1 ll 1 Ll' lll Xl 1 X011 O11 lll X 1.11 .X , . - . 4 'X - .V v,Xw.,".R-.X',."., v ' f1'1' A .' I.. 1- xkxkgvxllxfxl I111XL ,LQ ..EV.. X111 17111.111:. K1-1:11, X141 111115 --An 1 A 11 -, - f .1' "1Q1'C' 111111111 111 111111' 21 11111111 11111'111'l1'11 11l1' 1111 ,111' wx 111111 111111111 111111 1111111111111 111111 1 3111. 111s 111111 11'11'1i Lll 1111 111111 111111111 15 511l'L'1j' Il 1'1'1'1111 111 111111. XX 'N1'.'2lll lti 1111 111'f111111111111. H11111- 11111 11111 111' I101J111lll' 1111'1'1- 21j11, "111." 51-11111N11 111111 12. 251: l412h- 11111 1'111y 1213 011110-11':1 12. 3, 1,12 51111111- 011111 1113 Sc 1 l'l11l1 141. X' l11111111. L'--1111. 116' 1" I-1, IWII1 .X111 X1111'1'11 is llNll2l11j' 111101 1 1 1-, 511- if -101 j Oll 11111 S1101 101' 21 11 1 0, 211111 1' 11 1 51 1 11111 111' 11 f111'1'1'w. 1,011.1 l1152l111101ll1 115. "Milly" N 1111:.1111. 1-1'11. 11?-1111'1 3, 111115 11111111 111 X011 111-111' 5111 -1'1 Yo 112111 10: '511 1111"' lx 1l11'11lL1. ". ll .YN l'2111ll'I' t11l1'1 1 ' 1' 111'1111q111 1'1111N1111-1'111111' 11' 111111' ill 11l11k'l'1'll1 11llll'N ' Il 111N ll1k'lll1ll'1AN1l11I 1111 1111' lil 0115 n1Jll'1lOll2ll'j' 111111" 111'111'111'1111 111111 lIll1L'1l 1111111'. 111111'1 11111 lll'lll1 '1-'," 111111' x 11 N11l'1'L'N4. .1'111- l'11111: X1:1111. 1'11111. 41 111-11111, 1'-11111. ,1:11111.111' 1141. 111411 1'11 1Jk'1 jibll 111111'1 1111111 111 ll1', '11111 111113 11 2l1ll.1 111111111111 11 111i'y f111' 111 0lll'1b2ll'1i-j'2ll'11, FII" 111- 1'1111111S 11' 1111 111 1' , 1111l'll 211111 111111 111111', 111' 1111111 X11 '1' 11111111, "YY--rl" -b 'N 111 ' 1'.11:11411 11'111'111-r. 111111'1 -0113 1Z11w111111, NFA HA A"A'A A A'A'A?A'iQ A'A'H'AZYA'A'A'6'A A ETHEL MARGUERITE oRvIs Py quesllonlng, we become more lntelll ent oxx shl L c lls on L ,L I L ICTC do XOII x L L IIOIIQ EDWA RD SF'-IUPACK EDDY X And ln a volc.e so soft and sweet Agaln these words she would repeat Three Nl his lollgll I I x llls to xxln Ill s L lcrcfolc . s I slcLs llL LILlLllll loom 9 OX N IL 1 t JOSEPHINE MARY FAGAN xx Blllllll rllll Pre' In the a IC lcrcxcr there xx lx IIIINCIIICI ltool xOll L L enough NOII XXOUICI hncl I C x 0 lIL NXIIOIIXIIH A xx xs x orrlcd lIJOl Ilvl stu nq IJOIII o Joxs oxx LOINK L I s 0 x lt Nollllll NL l00I INN llJ LAWRENCE EDWIN JOHNSON LOLLY CH The Sultan and hls, harem N X ll l N J N NIHKPN NN C LII OIC OII N Ltlllx KIIIIIC' COIIIL R X N11 II IC OIII Ol lllll 1.1 fl ILITTXYYI XTIT 1 A X Q .1 4 5 ' Z:1L,x..,glz:1::l 1 , . ' ,ls---ll ... ..-- -- ' ,. .1-'T Y-.-'Y' .1 , .I . LL i?'I , , , .. I Eli 2 I QI MET.. Eli I'I:Lillx'iIIc. QIHIIII. I'-1'I'fU-V5 I'I- I5"'I 3 - I H ' J. X 'llll slloxx' 1' IIIIUNIIO 5 , III-N l ul' IK'll'IILi'NI E 9 XYI B' get IIlL'lll zlII? SIIII, x,'IsC ls IlL- x'Il x IIIIQN' : 1 - :I 5 L. IE-L 3 E J 5 3 E 7 -7- 3 EI I . .IL -E 2 -- " E 2 xc-f lsmmn, L'..,m. my lx. wi gl Q F- E 9 . ,, . . E 9 AIII " nc L'Izllllls to bc ll lzlsl I'lIIIllt'1', IlLA nv L-:' E 1 soc " I ' rave Iyclxvccll IIIIIIICII :llllI lllf Islsl IJLIII E 'I'I " "'I'Il'L'c Xlglllg' I'L'."I-5 I ' - ' on ' , E "Iid'," other IIZHIQ-Olll is If It L':lll't I1L- tl - IINIIUI' : 3 , - .If Z., : c.ll 1 I.d. E , I?-II E 9 il 5 , , "JO" , I' 5 Ne' ' : , CL . .xplll 313, limi- E 4 -- 'i . LL' 5 3 v . . . . .. E 'I VW ' i'zi 3 1 -1I -' dug Iulll E I -Q ' F fo." 'I'Il tx' z'- D' Jlls. E 3 NIO" 'I '21-'L' x' LTI 2 It ' 3 dlcs. 'lille qllevwsl lg, 2 llll A QI "I ' is tllzlt sllc IS very sllx' xx'itIl lIlL- X. Ii. II, E I S. I H ' ' 'T XXVI, bcit 0' IIICIQ I -Oll, "AIO," E 1 I' ' 1 , NI . il? L.---s L'1 l Llp. EN 5 1 il 5 N' IIIIIZIHI, QIUIIII. I-'L-Il-llyx If, 'Il' E Yes, I.zlxx'l'L'llL'c is :l llicc -'OIIIIQ lzll. 'I'Ilis l:LL'l sL-Lvllls I0 2ll'L'OllIll IOI' Ill.' ICIIIQ I0 i " fSIllI in lIlLf IQIIQIINII E 2 Clzlii. Ill CIIILIISC Ile IIIZICIC must Ilzlxv Iac- II willing E 5 nl " Illf lmrt IOI' Ile s -- ' ' -ul, Fx' -V Ili-zu' E Q "I,0II," . lg? X 0 " ' ILICIQ if you IIIIYUIIII. 'E 9 Fe 'Iuh. E I : f E Lf'fTvTV"' T1-' 111 1 L 'Y1'1X11A'l3L,1B111x111113.f1 Ll' 1 IILLIAN CLAIRI- PITT LI ELIC. ILN O11 11 1 1 L 1 1 1111 I 1 N111 hDWARD PATRICK DILLANEY PFEWEE A lrgak 1 lwhmmg on the unc er track 1 1 O 1 X I 1 111 LII AGNES ROGERS HITCHCOCK AGGY Ami 1h1n a plcadmf., VOICC would 1ay Thi. bell ha's run move do no! 11211 1 NIL 1 , 1 1 X L N1 RUTH NBLSON RUTHY vVo111. whllz you work 'ay v11111c play 1 1 111 1 1 I 1 1 1 1111311 ' 4 fi , 11 fm 1 Q rf.: . ,--1, 1. v 1 --...1 Y:-1:,..x:r. .Lz, ,1 "1l,L1 " I." X11'1 XH1-' 2.19 'f1,1l. 11-111 '- 10117 131-1 1' 111 1111- 111 1111111." "111" 111-11111 11111'1-.11111-1111111 11' 11 11111111 111 11111111 f1111111111111111 XX - 11I1ll1Q111 N111' XXQIN ll Illll1l11l111l', 11111 111 111111- 1111-11 1.11115 11111111111-11, 111'1' 1111111111-11 1111- 1'111111: 1111 11111111- 1111-111111111-11 1'111 11-1-1111 111 1111111111 1-11-1'1111111q -11 1111'111 11111-1-11' XX' -1 111 "1.11" 11111 11111- 111-1' 1'1111L'L1 1'111'1-11 111111 111111 1111' 1111- 111-11 1,11 1101. X, 11. ,X ,X, 11, jj. 2111 1'11-11111-111 111' X, XX. ,X, .X. 1113 111111111 11,1T' 11. 2.31. 111 1-1411111 12211 1711-111'11 111111: .'1- 11 111111 11, N Il11:11111. 1'111111. J 11131 11. 19111 " S' 1 O Q, ' " 1 11111 111-1"1113 XX -11. 1 111 11111211 1111 "1'1-1- X1'1U 11111111 1111 1111 11111111111-1111 1111 1111- 1'11l111'1' 11'1 1-11 111-11 1111-11' 111 111-111 1-11-11 111 1114111 111 111111. .X1 11111111111 111 1111- 11'111'11 11-11111 'A1'1-1-111-1-" 11-11 111 11-11111 111111 111'1111'1 211111 1'111111111-11-11 1111 1-1 lk1'111'111 11-1111111. 1311 1111- 1111110 111 1-11111-gc, "1'1-1-111-1-." 51- 111' 1111115 11:11-11 13, 11, 13111111111 1-11: L'lz111 N111 0111111111111 111-1111111-1 1'11-11111 1-11111 1-H3 1911-1111111111 111-UL-11111111 1'1111111311i1'1'1 1.1-1111 Nl -1:'1 1-11111 122. 11. 1- -, 111111. 1111111111 IT. 111111 .X:11c-1 1x 21 1'1-211 111:11111011 11111111' '1111f .41 - 11215 111-111 11N 111-1111111'11.'1-111' 1111-11' 1111' 1111- 1111.1 11'2ll'. 111:11 21 :1-111-1 11111 111-111'1 1111- 11111 111' 1111- 21111111 1111111 111I11' 111 1111'1'11 111111111-11112 1I'1'11lIll1'Il 111 1111-11' 1-11111111. 5ll'11 111-1-111 11111 1111111 41-1 11I1'V1' 1'111:11'111, UXQQXV' 1".11111- '7I11'1- 1111 1.111-11111 111111 1111 . -11111 1111111 1' X11, 11-1-.1111,1--m 114 11111, I1-' "1 you ' 111111 11 L1 11i11g1-111 11'111'111-V, 11111 11 11111 1l1'k'!1 111-11 111 111111 1111- 11 -1 111 121111, 1-1111-1-1:1111 11111-11 11 1'111111-1 111 1111' 111111 111111 111111-1' 1111111-111'11 1,111 11111-1111-1' 111 11'1 111 11" 111 111111 1111- 11 111111111 1111110 1'1-11-1'1'1-11. N1-1111 11111: N, NY .1 .X 1 11111111-111.1111 111111, 'IR-.1'1' -,, 11' FREIDA JOHANNA GRAMITT BOBBY XX She never flunked she never l1e1I I reckon she never knew how ,O J M 1 1' 1 1 IIKILI lX III 1 X 1 Q II! 1 PAUL BORG PETE Ay every mch a Kung X IIK. X K xl QU k IO ll N IIII I X llfl LOII Nl O I IQ 1 D111 III 001 ANNA LOUISE TIMBRELL NORA Ile-1 tongue was tlecl 1n the mxcldle and vwagged at both ends II C II l 1 X ll II LLIII K I L lIOPllIlklI U lxl ll S I1 II 11 TRUMAN CAMP TRUE 11111 1 spoke wxth a verbosny of a Web ster n1I with the fone of a Cae-.er 1 1 1 XX l I ll 0 II ' L 1 x IMI nu... 1111 U11-U1 T1 4 .A-.Alun LIL .II J 'X fd :ILIXL1 N' V A. Wy A-- ' - I ' , 9 , 5111'f"n .. .. .ggi E' 5 1 QE' ,I 51, l ' '53 ' If :I1 I ' 151 If ,E' , 1: " H ' '34, 'J 1 IE' N1 II111:1:11. K'-11111. NIIITUII 3- I7"'If ' , III ' - ' 1 129 121 "I' IIVA' ix OII' 111 O11 s111:11'1cf1 IIIIPIIF, Illll 1101 ll grind: not on XOIII' I1l'1'. 'l'I11-1' 1-'cn 5:11 IIIZLI sI1c I9 :1 jf ' IEX X10 "111 N-1" I XX'0IIlICI' II 111:11 li I'lIl'. I0 Iool' 111 EI Ill'l' 11111' wc 11II IIIIIIIx I11'1' I1:1xI1111I, IJIII, UI1 lI111I 111' Ii mv ig' If 3 I11'llc'1', ,EI - , 'EI Y. 111 .x, .x.1 s1r1111 111111: 1:1111-11...111 11.111-1.1111 '1v..1-Q.. 7 EI 1: 5 . 111 ,1:I1 3 ,Z ' 11-E - ' IE I5 , I I5 -E1 1 ' 121 U ., 'EM - 151. 'I 2 1I:k NL' II111:1111, XI111111. X+11a'111I11'1 IU, IIIIPI 'Y " - ' ' IIE? ' 5511 L1 . NIH I'2lllI if 21 111111-t Iivc II11 nl X'2lXS IIIZIIQ -A IIIL' In-st 2 ol' c1'c1',' Illllg-XVIII IIIC IC2l'IIL'I' 1x out 01 tI1c ' OIII, HL' IEI 1 gil, f - - .. vi 'I'- xf know to I111 ZL ft11:I1o11.' cI1z111 1 Ong Ills L'I2l5SIIlilIL'S I1-:II 1 'ggi I01I-'I. "Xz1 I- " 1-x1 wtf 10 go 1 1'oII1'uv III il vw I'-gl! T 1 352-H ym-z11w. He'-K I01, Ill' nkcs Q I. IEII z L 51212 I-33, 1 2' '1'1.1111,. 1'I11I1 1111 '11 f. ,1. ,x. 111, 'Eff 3 ' le! 12" ' 1 Z. ,:II J ' LI ,FI 1 111' .,:II - 1 ,.:I ,IIII ? 3i:' IE-5 ': 1 MEI' IEI S EEII Xen Il111z1:11, ll-1111. XI.I1L'I1 IU, IIIIIZ . . h. 1 A - , 512.1 . :EI , Q , Q IE i 151 .XII II ruyx IICI' I10I1I1y If 111111 I111: I11-1' own I111N1111wN :1 1I 131 . 1 11-QI l'Xl'l'XIIUlIX 1-IN1-X. XX - Imcllcvc 111-1'--1'w111'1'i:1IIy 1-X' '1jI MIX' fE' . Egg Q-le,-'el X11 11 X-1 N 10 II2lX'0 Ilil' 21 I2llIL'X for 1'c11'1'1q11 if-:HI ifi I I ' ' . I. 1'1I4, IMI'-s'11c-1-011-1I1111m'..X1"1111 OIII' w1wI1c.' EF. 1 If-gf IOI' SI I11'1gI11 111'11'C, AX11 21. HEI, 2 NE, 1. 111 .x. .x.1 NIU1 l'I11I1. IEW I :FI : . ff I I' Z1 E1 ' ' EM .2 I 51 .. .. .ZIV I :1 X 1141-111. LU11111. lieu,-111I1eg ol, 111111 ' E! HHE - I' r ' Ei 1 MEI . .2 1 - .- 1511 . 11:1 "'l"111-4' IIIRIIIX' 111- 1I1-I1:1i11: In-11111 tI1i4 Xl'kII', IIIII illnvw IE ' 111111-11t1'1I I11111 11'11111 1'11111p1'1111n IIIIIIIINI III1' Xa- ' II:111'11 .EI 512-'FI II'2lIll. II1:1I 1111A 11111uI1 I1cIx "I 'llt',' 111 IIIIQIII IIZIXK' cur- E? . S IE? 1A11'1I IIICIII lI11'1111:I1 XX'IIII Sl 1i1'1111'X', 11I1 Ii 11119 II1-Nt of EI ' IIICIQ 111 Xz1I1-. E I: : 1: Flaw Imy l'I.15 1111 IJeI:11111u i'I11I1 151, Img I1-l,.1111g 'l'fgm1 12113 I E .111-11111 l'I11I1 141. :1I 1 f 1,1 1 1 1:1 1, 1? - 1.1. - 12-. f '-'Fu " " "W: ' 13:5 U 52 H, , .M...-. f ? vi:-QW. giirfflllllllllyb' 'Aiirmggt:3:1::::1:'zg1:1-1:ZLl.1I! 1 1 1 1 11 11 , f1l11YSY'W1'11'Y1ElX IYfffA11Y2f'Y IX! YYY uxuw BENJAMIN SLADE BENNY X l A n1an of wo1l1 and a man ot play ll ' 1N I 3 X 1 N N 1 1 1x1111 x 1111 N N O l llllx 11111 K 1 CLARA LOUISE TRAUT CLAR xx K 11xe111l1f.1 1' Her Qpeech flowed from her tongue sweeter than honey 1 N N 1, 1111 1x llQl 1,001 N 10 111N 111 11111 lfllll N 1ONlll0ll N11 1 N 011 1r11 to xx l0 l1 1 101114 VITO ANTONIO VILARDI TONY 1 1 1 11 1904 Alwaya heard but seldom seen 0 1 .11 1 utter lxIl0 llk 1 NN 1t1N l011 H lN 1 l11r1lxxorl111 but hc l1l11N to o 21 101 01 t1ll11 11, H1 111t0111lN to IJKQOIIIC 21 Clucf 1lr2111N1111n onx 111 N 0 0 0 K0 c 1 x NL r 21 1 xx1N ll 0 1 CARL GUSTAVE HAMMER HAMMER BOY L11 1 1 V Early to bed and early to rlse Makes a man healthy wealthy and wxse C10 1 A 1 1r1N111,., 10111 lllllNl ll N 11211 111- rf-21N011 1x11 XOll N121x llOIllL lllLl Q Ill XOll 111111d Qdll N 011 n1 11N N 0 CN 1 0 lt 1 1 1 Llll 1 l-4l I 1' ' ' ' ""' : 1lIf'IIIIIfIlI" -X ' -..' I.: ,' .- .- 1' -1' .'..'1'f . J 1 1 - ' 2 ' 2 . " A " " ' I l l.1 full: uljlo anclfl lily? L 1 lrlrf 1 IJ X- 1t 1 Q Y "g:U'4k3, Y: x, 4- 1 . E l. 1 75 I E H" .. 1 E J 12111 111 1-1. 1111.1 111111 ll. 1:1115 E "ll1' 11x"' li 111111 111' 11111' l11'.'l-l1k1'1l I'1'll1111'Nl llt' 1l.'11 15 ll2l5 Il 111-1'111'1l 11f N1'l11l211'Nl1i1 01' x'l1i1'l1 l11- lllilj' 111-ll l11' EI lll'0l 1l, 21111l x1'l1i1'l1 llilw 1x'1111 I111' l1i111 1l11' 1'1-'111'1'l of I11. 'lass- 'E 111:11'N. H11 "lNt111-1111'1' HQ11' 21r1l 'l'1-1'l1 111 lllll 121ll,z l 151 x1'1' 1x'1.'l1 l1i111 ll1c lN'.'l 1 l11'k. , H211 N1-w -1 1111111 111.111, 1111111 N11' - '11111 121 152i .IA ' Ne' I11121111, l'111111. N ' -' 211, .503 ,L 1 .1 5 ' El i1 lllgi Hllf N11 x'111'y 1111-1-k Zlllll mild iN Nl1'. Y111 JI11' lm: 21 ll02ll'l of '0l1l,2 ll-' 1. ly l,'1 l'lilll2 fl1' 2 V tlly , 1121 1liJ1 .' ' JI ' 121: xx' lIl2lllj' El ' 'nd 'l 111 N C lS 1155 s12111111'l1 21111l loyal 1-vcr. XVc xx'1sl1 l1cr 20011 luck 21t Welles- lch, 11,14 l"1'1'11cl1 l'llll13 Y. XY. A. A. lg J ' F1511 .. .. . Oll l"11'gc, l'-1111. 1111 - Ill, . 121 .1 , I ... IIIQ' - itil Yil , th- l'l21i11x'ille l'1l, 'N l 1 ' xx'11 to lf' 'lz1.','N tfjf Ill? 2 21N "H 1' fi 2 ' "', 1l :, ' 2 '1 11 - 5 1' ' '.' 2. ,EI "T j"cx1"t, t 14 1 ' ll 141 111151 "lil '111l x'1' "ill f l111 thc- best t l11'k. 'I'. S. A, A. 12, 55, 471 'l'1'z11li11 Cl11l1 111: l3z1Nel121ll HI, 1:11 1,- 112, 115-1 ,.., 1121 Q: 2 1:. E1 .. .. " El Nx lS1'11z1111. l'11111. A1111 l. 1110.1 . .El N V 1 . ,, 15-1 1 . - 1:1 . . . . . , . . , Ex' R211 N ' flll', mt' -Qt 1' l llj, lSlll 11 Curl? I1 'E E. l,I I. 1, I ,1., -, 1.1. , 'gltva E Do ' v' ' '. lt'N 11111cl1 butter than flilylllg 1 EU gl l.0t5 1 lllL'li 111 XX orc Ttfr l' ly -1'l1. Q 111111.11'1111 1111 1111 11. ' 11 43, 21 1 Q1. 143. ..-4. . Y- ,ad -mv 1-I mll"4':'f1 ttf -fltyzx I A ,.,, -... LQ... 1 1, 0. ..,..- .-- A 2 Q31c'lUlIdfllJll Dlllgldlll Frm 1 umm I MllSlL I rncr Music If X Music Addrc ss KNK I fr U FIDIUII X St u Spmgglul limmr Rcussmnll 6 V 4 Q , xx", Ll 1 ,V Il, 4 x' llnyi--V I mn, I'wgqN,1yp' fl' r N 4 2. ,, '. lin-xHcum1F -'WN1 N1 wlnwur II11 '.'g1'VX N xwvlzulf' Xllw Iver-xl X 'W Nix M1gX:.11wH XI. Imxxlll IMA, X'wE'H MIN ,ll xx--NIM, XMX., .xr mf, Nllv Klxmmxxn Ixwxm XX l'm1w ,n xxx, ' U. 'I " N Xflwu- 5.111111 IE 1 lv,,, . ,X ., ,N Pr A' -n LI i fn of Kms-riuum I-lug and l ' ms ,, .UQ , I Q x I X .. . . . . . I.,--' . Class .Right D1 ugl am I 1 . . xv I -,. 1 , ,, I II 1 I Wi, IIQI' . Kit. X 'N '--' Xlxh X ff, ,- XI-1' . 'IIN , 11 ' . . I . I IX A+'r I- , .f I1 "'1I111' . IIIIIIA 1"IX- IX, ,1-, 1'-i II- I 4' .- I IIII' I I I .I-':1111'I'1 I.IQI1I I1':It1IX In I I,Ix1 I1'I,111x Ivvv X mu- 11 II' II I.1I':.I11 N:I11II111.1:i X111vI'11 I 1 I,1"I I3.I1'II I1I,x, I I II' I. II ,ilu-Is .'11II1' I '11 If Ixislg IIIILQI I II .I T'1 lil FIMIVN1' 1 1I'I' 1' I' X IQ1'11'1' .' ft 1'1'.,f ,I+1I1I1'1' 1511-N I II' I . 1 I -- IP I 11 '11 - . I -1 1 I1 , 1 1 , 1 1 AX' 1- 11is1,,1 X cs-wg 7 A gb,-45 1 QD 1 ss of W rumr ' n -f fl N s -4 1 1 "5 ,-, .A a IA A 1-A Q: .ws 351+ f- F - 1,6-,xljvg If Ddlflllff 11 ' , V. , ': HM! N '1 HI .1 ww 1 ' 1 - ' g-14. " -ww 1 V' . fl, :YM fb: wr N Www M ' -I w A 'img 1 ' N' f - xr .- N Y ' ' 1 1,1 ,N x A , , gl -X 'Q VL ' , Y, , ,,A Q F .15 il 4' Q' Q' 'mf uf I vrwl Tum DID Jimmie Qrhoul Davs I 11 -.'111wi2v ' 1? rm . v Y V 1 ,N KL . X. X4. X- 1 W w 1 1 -x ' 'x , , 4, xf 1 .4 'N I N 'mf 4' 'H 1 ki' A Q ass 3fJm5IU! v Q ' . f FT:g.xm,:. :IQ kglfsg ni. 1 "1 ' 1-' 11:1 ,A,2' 715 'X ' 'X 5. 7 VU" V... pl - -3-:xx !.." E i4 Q ass Wlll '1 r 'V 74+ fa ' il!! V-' - x., R 5 . 1 ,v Ak1L'Al I P LHAQIAI Tf Q,'1hU luul I ' wx :"- 1 bin, L 'L yi' ,w 1 A ' N. ' N w- 1 , . M N Qmuur ?Ba11quet Class uf 14722 fl-Irnu bursts of Zlpunm fDff1rl1l5 Lmunuttrr S1'fXl111l 1114111 5111111111 i1YN1X.X ll X1 X1.1m1ax 1'1XL'I1I11KLL. .llmv 12, 11122 L11 lil 111111 . .4i. N4!!. 1.1.1. ' 111.4 1 1' 1 11 1 ' Iuast 'I 111. ' A X 111411 N .,... . x1X1s141 '11Q+lV114 115111.11 1 1X 121 1' 111 1. . ,- X- fi- 1 1, ,. 1 Q1 1I 1' 1 1 11 Y , '1 1Q X 1 .1 . N -, ll w ' - 1 , 1 'ls 11 1 , U Q' -TLT' I EIIIIIUI Cilass x v w , 's Y' 'F' 1 F , J ki flauun GMD v 11 1' 1.1.1 P -'v,,?6 '14, .a lar' Wffvvcovxe OO 7 x. . X - S f 00 jfu st Ural Mass I i . . .fi , 1 p 1151 . uf just HUD vnu Mass 1: ' I W . Q N. N N , W' ,N I V N ' P, I ,X G .A f ff SOCIAL EVENTS I ' N ,M g , - , X , 5 ' X V' X 1 ff" Q f -ff, Q P p-. QH IW PR -:Mfg -nv ,V,, W l L L' 'Q' 'P 1 J M w ml' W ' Y , h W !'::l 2' lf- N: K , 2 'I' ' HT " NM, l"1egg lf' T9 mil X Xx su l,"f ,5n":' M0 Q f Q if M 1. 1 lx! ix .V-. X XXX XZ I Q ' X , V 4,1 Fx ww , g , I ,I'v1TT'7',3, 1-up f A , ,N , vi In VX, , I V I Z. 1-1 43 L59 ggi! 311111131 191 UIIIEIIHUB M, Jr V 4 4 'f":N " X ' , 'x'1f'.wq,wXl1Q v Y-X, . . , wig, 5u'114w1, MMVI UNH I" :lr 'f1HA'2'Ww NM 01111. 1: f 4 L LW - ., . . , , px Hu .Hglzl mviwmf 'w w:1v,,NXw1xwwX. 1IsH1li1. N Il- ' , W!! 5, Xiu l':xXwl1w:', lun' Ht: Mrxmw, Nm' '.:Vj. IMI:-H lx ,' , xx , , A , -, . , . nxwgm X Y Twl'. M1 im 1' X ,421 w,ZwEM'XXr'X 'LM' 'f.ll'11!WX.XlII'.J,1'I3M!X H' M 17 X-1"X.i.V.5.'iN.x V'wf'fl'., Lwf X711 ,Jwl XVTF. ' . '. "'aiK11i. v' XX JAXQ "X, YI:X f'N :":'1XM:1,'1fi 'lv XX NX. 'X-Y 'F yg., Li,.X,1---yfmx A -. , 3, QV, -,X ,H-,.,1 'A-'. U .wmv 'lm v XX f M Iwff' -X 7"'V'w"X 'HH mmm V. 'X '1' i,1.vuM4 V Vlfi Eff? :!'f'IQ V'V'WX?'7'1"" R Lux: ilu 1'-U 1-.XX KM '.,1Vl-x'1ri1rI11lV'.QlIV1 Xii Vii X'I'4'Vl1wl NVIWMII imtn'-v"f IM 1vj1'xNvIV Nw Vl,IANl'lfX i1Ilx'VI1,HI'1.1V f'm1nXr:',1 lA1:r'wXl1w1 wlw lwlwv Mx' 'U X X g.X gsj. :full w'x1U+M:v:N.Xil1N f':LXX 111411 Q -- 11. 'xiwqwlxv' wi 1 X.: M Hi '-,S-" iii, - 4 ie' ' ax, U .jfff-7' 'apxix iv - .H In ,,- WK N NX W Q Q Xxx X X NXQX wx x X xxxh XXM X x X x X XX X X Y 1 X XXfgXQ 1Xi A Aww If N 'ex Viv S X 41 QXM'-,Ning X ww Wx A-vf KA X 1 A' Q xg,-x ' XX! WK k Qsgixfi XX L X L X R XY X X'xx 'X-k Q A X ' 355 X X 55 12 X m x FX QFIIIUI' 131 um 61115124124 Bay 7 WU! 'V x 11-2115 1 1 ,, ,rf-Q1 1'5JLJL'Qfg'-1311 1 1 1 lx 1 J M x V 11 111 H 1657151111 1l'llL11 111gg1151'11111111111111111 54,5 111111 111111101111L111if11ilf', 11111111 " 11' 1'.11'11'1 ll, 1'11 1115 11'111'11 111 1111T1'j1T1X11s 1'111sjcs, I111' 1111114 1111811011 11111 11s 1111' 111'1Ag1111'f1411111 111'1'11'1'g1. 1111- s1'111111's 11 1'a11'i11g 1111 14, 1111111111111c11 11111 L'121SS1'l11l11S .11111 k'lJ1'1'1L1l11'S: 1111- 11111111115 XYL'AlI'111i2I,1LlYL'l1' 111-1 111111 111111iC11 11111111 1111' SL'H1I11'i 111111 s11'11'141-1111111 111111 S1llll1i 1111111 5111111111113 Llll 1JK1lxllS1l111111 11.1s11 111 1'1111ffc z111111111111'1-11 L1 1111111s11111111111111'cf111111111111111's11111c11111111 1111-11' 111111- 111111' 11111111 1111111111-11 111111111111 N1'111111's1111111' 1111' g1'1'1'11 S1LQ111111I1AL1l L11I'L' 11 1111'11'111111 1111- 111111111'1'1' 111 11x'1.11l111l1. '1.11f.' 11 lf 1111Q 11ll1A1p1ll 111 c'11111111 111 pw' f11"111.1111: 111 11:11 111lf'-1111111 11111 .1 1:1111 fiyx sf W' 4' .. ' N' F 1 '22, IX ,f 1 5 W CL m !,Y"f if N .s Q 'Y' -F V Q '23 V b '14 'Up Fw 1 Y X KZIIEIUFIIIII Qvtuhrnt Cxrrutmr Qlnunrll x x l I l X x Ei e Dnratuunal btuheut Cuunul X u 4 K K Drhatlllg Ciluh V .D h V V .S - l X..!lL,. X. , 'ky .. DU!! 7.4 Um! 'v.--"ty Wg' wu'l1'l,f 7 vu' us Klum l,1lll'4ll'X1Il Ilu Nuu-1' ' luv, 1l'l llX1l"2"'l.uW'X'r' 'lll "" ' l XX. 'lu' 1' ljl'l' "HHN lllf Xf'mx'ul -Xllal N ul Swfwlul Vul:.V. lllw' Vvxllll ful' lllw k'll'l'lllilI XXISN Jw lfllllvv N l'kICXNlilx llvlx-. l'fl.lu!.,-J Ihunlsfl l.lMll"l'X 'IXXll lil-1 l !'w,lu',.' l mx XX nuwx XllNllNl 4"ll1ll lulrll l'l:1-xlul llllllllll Nlf'-faux N .Hlluf XI Ilu- llI'Nl Humwlu Ilu xx frlx 'lm' lllx' -xl-:lr xxzw llwwwxwll. Xulmg tlu- lllflllfl-Q . muplwl um lxuulwg Ilu' lmllx IYVHIU lwwmlluq uw llflwll-1'1lxlN. llllllxlllQ tlu- mrfly 1 1 lx uwx lu lllillllrvl' :lx lmxvlwlv. llu- l-'lllllL'll mlw Illv ulmfl'l:1w'w ul lllizlllx llu uumlulw ul llu fuluml uw l lunlw up 11'! lullwm '-l lul' 'L' ul lvrwg 'llw nm' llr :l X':vw'Hr"'l mul, ul l'lQl1l, Xllliillk. lX'1rf'f.'l5,1f,N.,f'rl1l1X', , rv f f llli Slulwll llmlucil lx :vu Hlxlxllrlv lml Nlll! Izlmlzxl fm'cv xxl1u'l1 Vcgulzllw :mul l1l4Hl'I'IlIL'NIl1s uwlzxl unulilumx lu llu- N. ll, ll. F. lllwmg Ilu- mvlluwzulllv wgm -ll' H133 nuwlw llilx luvu :u'wm1l+lvxlu-fl :slung lll .lv-' 'lu' l., l-lm, r llplutulu tHxx.l:'H-- ilu Mttmlluzi ul wvxul lull l lllQll ifluuf N' lfl' llu Tlx ,ful N211 XIf"7"' luul. IXNll'N l llflll l. LMfff'1111l1. lf R-.1..l il.a ,Ml , g ' lull ,. All lK'A . mlm ... ilu l1ul.lgEl.ll lhwulixx lll:ll:l1"Iw'll "l Xl ll f Y- f"l1ll--'lu vlu:1:lw1X1fl'lu 'wJ-lll :mul 'lull ull 'lx ' 'lu , ll: 1 Ml 41, A 1. 'l Al ' vl lux llll 'a 1 mug :vl 'u lull' X l ' , l'.' , ' l' ..ll':,g ll1""ellf,,lllk v - lv 1-U..x'ugluf mm ,-ll ilu iflillll ullluxlx 1 ' X-1 fx l-l'Hlll 'I' Xl-luuu Xlvluf ll-'luwlvlpf "f" '. ffvlu' wluuvl :u"- "x will .1 .xlllumi alu ' l,.- . -Mug wi llu wrkim lu-llg, lx X ul lu lullu-l alum zz. lV'lllll'1' xl X llzl wxllwlrl lm'-lglllfn llll Wffllz HI vlnlvJ1Al'g Mlfl N'lllll4ll'l ll Ell .L YllllllLQ 'll'- ll Xlwll P llxl Xlll lil.. f", uf I1.,,JI lr Emir jfl?IlIII?ll5 ixrpmt uf rips D all 'll . . ,1. Am .LU-' 3 -uxr' H124 , , , x . , , . ' X ,Q ' .K . V . . ., L, zz, K , N. .,7 .-3 , ' W , W W: ww: um. lr XI.Ju'Vu 'V 'www U W 1 11 - li mu. J fl-www ix Qt MVZWE .1,'u' 1 , Ki W I x , . f . . ,s . x 1 'X - rlnw - SCIENCE CLUB 1 if 2,174 gj fi f . -f GRRU. P11Cr1 LH 33211011 uf the 511211112 Qlluh T11 ll 1 x 1 1 11 PUIN11 N 111 L 11111 111111111 111 K 1 1 1 1 X! 11 1 PI 1 1 X1 1L11lP1N 1 , 1. N 1 1 1 N11k11NX V K 1 . 1 K , ,M , !,',. 'Y 11 U,N 11N1 , 5 ' iq ' X- 1 11111 I 'Xt-Q E x-A I '. ' 4 " 1 '23 ' 1 11.1 11111 11111 1111-1'1- 11l1N I1 g1'11k'l'Il1 1111111-1111-111 11111: '111 1'111'111111g' Il S'1L'I11'1' 1.11111 1A1P1'1111' 1111111111- 111 111'11111111111g' I1 g'1'1-111111 11111X111'11QL' 111. 111111 11111-1'1-51 111 sc11-1111111 N111-1'C1N 111111 1 1 111. 111- 1'11111'J1-, 1111- ll11t'N111l11 1 '1s- 115 111 11111-1111-1' 111' 11111 ll , 1 111' 11111'111 1111111-. 11111 11 11:11 111-01111111 111 111. .11 111-'1 111'11 111111111 111111111 1 ' 1 1111-111111-VN. X1 1111- I1I'N1 1'1-Q111111' 1111-1-1111q 111- 111111111-111g 111111-111x 1111'1- 1111-1-11-111 l'1'1-,1-:'1!.-111, 1111111-2111 l'11111.1.11 I'.-11'-l'1-1-.1-11111-111. ,111 1,111 11 '.11X 511-11-!111',1', N1.11' 111'1-. 1' 5111111 S1 111' 111' 1111- 111111111111 111' 1111'j1'11I'11l!11 111- 1111111111111 Ilx 1-1111 1111: 1111 x1ll1111ll1'f 113, 1f1'111'1-11 111'1'1I11111'1' Q11 1 Z1 1111111 11111-1'11f1111g 111111 111111 1- 1 1.11 1 111111 111' 1111 11111111115-' H14 ll g':1N1111-111- -11g'11111. 1111 111-111'11411'Q. gf. X111 X11-11111 1111111 1111 011111 111 1111' 11111'1111 111111 11111111 1111111 11'11111111111- 111111- 1XI1N N1111111, 1111 X111'11J.1,.1111'1'1l111X1X1I1111111' X1-11 1111111111 11:11 1'1:1111. 1 1-111111111111-1-111111111-11 411111131111-111111111111 112111 1111- 1111111111'111'11111111g :1 1':11111111111'11 1"1111'N1'1111111, 111111N:11X11111111111:11111111111N1-111111111111-N1'11111-11111111-1'11111'111-1111- x'll11 11111111 111111'111IQ N11111l111111'1111'111111'1'N111115 1111111 1111- 1'1111-11-11111111111 1114! H111 1111Q111f1. X111 1111 X1-11. 111111 X112 11111111111111 111' 11111- 11111' 11111-1-'1-11 Q'l'Z11111l11 1-4 1I11'111'111111' 1111-1 111111- X111-111 111111 1111111 1111-1 11Ii'11' 11111111 111 11111111 1111- 011111 I1 X11111111111111:11 111 1111'-1111111I11'11111'.1111N 1'11111 11111 1Al1'11lX1 111 1111' 111111-N1-111 431- 11 k1'1'NN1111x -11-1111 111111 111111- 1111'1:"11 1111.11 111111111111 111 511 1111111, 11 VYXS1 --E 1, "1 'I11f-11 W-1, XM' - 1 11111111111-I 51111111.111-1-1-1',-111. 'I I I Il I I II 'I I I' 'I'qu!',1IIsI , I, II I IIIHIII llIl'a' 1 II' 31'IH"" u We 'III ' QM: v " a'I III'l 'I H II 1' II un Il I 'P-'Y I ,i,,..I,ugIIg I' 21' ,' ," 5 I 'gl' Il ix' I ' I I. 1 It I III' 4 I I I 'Ill ' I ll I I 'III' 'I II I I I Ivy' I II, HI! I' I 'I I' ' Ip 'I I I "-1""1" " L M I III! I H f IIIIII III III' X fvI'II 'ul Isp! I' ,l S , Il' M II, r I IIII 'I' l i i . :I . I II IQEI IIII 'I' ,I I 'f II' I : III " . I I ' URW lI' I I I 1 in IJUIIJII D1 Imam Uuh - V ' Q 1 'E 4 s l 1 Y 0 I' K ff EU 9 " 9 S D L QF n Wa? Z, ,Z 1. 'X - 2- ' K 0 X' 1"- .foxy X A ,.v'-N" 'RW Q 6 . 151 ' n an unsk- jfuuthall if or u NL v n ' H 1111 H L Q I n 1-SLfA.vj:JNiZ 1 1 n Nualw Ill 1 v x N Q l K X11 Ill ,Ill lx N x 1 ulx L L II ,N K um L X N4 41 L L Maxx K K Q X 1 I 1 N y L x X 4 I Q I X ML 1 n N 11111 mm Lk x , Ll L X X PX XXLUI LIU I 1111 r ' ll Q cull fm' Clllltlillilltx fm' ilu' Ilwrlmll UIVXUII uns xrnllmrh-ml ilu' 11:15 IIIAIUI' CN wl14I I'k'fl!1i'IlU4l fm' Ill' full lL'I'lI1. Tlmt l'Xk'Ili11g' xxlmun Xfllrml ww A' ' uw: 4x1 yung 111 -11 11-pmlwl IQM1' NIL!-1 'mx ARM TY.t'IlIf"fiXl' 1-11 Et' y ,gg xxvw' vqlmxpgwri xmnl Nvfll fm Ilmvu' -up Ima Xxilllllll H111 l'2l1'k: Xt Alll' ' -- W ' mfk llln' llltll xwr- fimlla-fl in lllm' 1m11l:m1vm:1lx uf thu 111111' Illl' :1 tux' lm Sill 'clay IllvIk'I'll4NJII, Svpu-111Iu-1' 34. 111' Itlllll jHl1l'llk'f'l'1I fmt In SI, xlIlI'iX'i Ifin-Id for :A yv1':1cIi,cj":11m- xxi.l1 llla' Xluumi. 'I ln- fvlvjn-cm ul' lhif gzllm- nm lu gin- 111- cmclmzm hlmzmrlwppm'1111x115 Irnlmvk mc1'1l1v 111:1ta-l'i:1l in ZiR'lillII. Vlklu- Xlmmxi mm lliw gillll' mul ilu' iwwyx :11111 lllv wmcll Vu'vix'L-rl :1 QVL111 mxmy llvlpx 1'Vw111 lllfx vllwnlllu-1'. Sv -'all lI11'Il haul Il chzmu- In Xllihh lllvll' xxxww. :xml Lln- nun xxllw Nlmx-.ul thx' 1 wt Nfl :xml IAL'I1l flmllmll xxvrc I'L'lI1iIIk't1 :nf lhv MINI wh-xn-11. In rl i. Qfllllk' lllv lwyx :mln I-Ullllll mu xxllru ilu-ir I-fll1I15 xwlx- :mul ilu-5' wt lu v- rk to I'L'lll' I 111 'Ill. Tlu- xxlwlu xx wk znflm' thu X111 Illi f"ZlI1l' xxzu uw-:I in HX'k'IAC11lNi1lQ' fzmlu :mrl drilling fm In-xx' 111:15 4, 'l'l1u IIIKI wl -111 '11 j':umA uf thv w-:worm xxxf plzcyvrl xxitll thc t'fu111uc11v1u XQI'iL'll1lllVIl1 Vwllvgv M-co11d luzxlll 4:1 fm mrrf. 4,ClH11k'I' I. In rhix gzmu- ilu- ltlllll N11 xx -11:1 1h-cimlwl i111p1'wx'v11u-111 nwvl' ilu- Xlwxxilmg mzulv Ill' IVIAVKHHIN "ly 'ltlu' xvzuus lrzmh-rl rm vu-1x lL'I'lllN until llu- lust fm-xx nmimm-N uf play xxlu-x1 lhv Kwl :mml Hulml Muzm In slum in Nll1P'I'ilIl'iIf. In ilu- izwt ulilmlv ut' plny, fl1'1I'N1u v:11'Viwl ilu' MAH HXVI' Ill' lim' I-1:1' It 1+mchrl1m11, '1111- :ww glllll' um play-1l.l1 NI:-1'14h-11 zmflilxv l'L'1JL'Hl llfwlri X':1N.1g:1r'1 Xik'UYI'il1lN. .X ml1'1v1f-lX1vl4 My XI2lll4llIL'j XX2lN thu :mly tally 'Ill vltlmux' Wh: lxllc tirxl I11lI11L'Q'll!NL' xxzni pizrym-fl4M'11wlw1'lf,:1g:li11N1 llfxlyvlw Ilijfll. 'ixlur Noun-ur'1l1iN glllll' um fu 141 Iv in IALLYKII' uf NL-xx llritzniu. Tln- Ifmchrlmxu mm mzulc Ivy KK-lux-V. Uclvvlfvr 33. xxx' 111111 :A mir pI:Q.111:1Iv ilu- ivxml :rf llrit 11 llmlm Sch wi. XX'- 11'4mm'L-11 lllum. .1EfP. 'Hu-!1 cfmlu Xllvillill. gn xx-V5 lfiq' zL1xI':1i1', Im-czmw nl' ilu' lltlwuill in! Uivtvrl M'1l1v1Nl:1 I yvnr. Hu' FllL'I1XXI1l'fL'IlIk'fl Xvmmiff. lm-lj. lfririzry, X4 -111111-1'4.1l1v sq1mclwI'1xxv111y llfvll IllZl4IL'!l1L'H'iIr1H N 'xx Y1f1'k:m+lfh-- 11-:xlwl lwlllmllbizf IlI'L'IVZll'IllHI'f Sullmvl JI-w. 'l'In- Mqs n'IljHji'll ilu- wig' IH ilu' Xlvlru- pwlix mul I'k'I1lI'I1L'Ll IH XL-xx lirilzmu mlrlvrlmmmm-fl In IlL'l,k'Iil IIIEVII-1lI'1l. S., H11 ilu- II -xl fr 11:15 xnfln-1'114m11. N4 -mlwr IJ,IlIL'l1rL':lI I-IHPYIPHH fimx zmml l'r:Wlrvxw1'xwfII1L- IQ:-fl :xml llwlnl rv'Aix'vrl1l111ul1 plx-:nxmmzw :Ll mln- L-xp-mv ul' ilu' :1111 rival, II:l1'tl'f+1w1 Ilijfh. 'l'l1vy ':111A mlm II tu Xmx llritzml L'UI1nl1L'lll that lhvy xnxx- Quill: In um. 11111 ilu- Q11 MY ' luck up H:1x'11'm'fl xxilh 11 fum-mvf1p-1mfr:n1'mQ1l1- in lllt' Hu: A . I A ' , i 4 1.'lr4n 1 14 RQ, 1 .ma Zihskethall '4.1.xxx.1L-Ly' 'FAX 11 11 X11 1 X 1 1F3, M111 '1.f111111,.1' F1.1X1111113 1141 .'.' 1 :111I '111 111111'1:..' 1111 1.1111,111 111 Q91 i11rf.1"1' ,17-11", 111 1111111'1 1'11..1'11-1 X1'.1'1,1 111 1111t1- 1"11-' 111 . A ! T1' 12' 111'1 1111":1. LSL ! 1 1111 '111' 441111. 111.51111 111 111,.t11'11111'-1 .-.1111 11411-1 111g11. nf 11111 X1w1A"'1Q11'A'111'1711-1'l"X, 111111 112111 1111 11"'1N1111ZLX11111111.12 :1'111g:11111-1 -'1 '1111 1114.1 XQ1' 11Q1.Z11"f1'T1 ,1q.1111:"1 j, 1111- 'tk' g:11111 11E.1T 11:11 1-1111 11:11 11111111 '1- 11. " 111311 N'1111111,X1'111'1 45 gf. 1111111 1111111211 N1-11" 1 1'11 '11?11 111 1111111111 1'1 11,1 111'11'111 LI 'I11 ,Qj1"11 1111111 1"Q1.. 1'."1 1111111 11'111'1'11 :111 1111 31111111- 1111 X111 1i111.11:1. 1111N 41.1111 1141111111 111 1111 11.1111 11111 11111111 ,1111X. 11111 1111111 1111111-1 11:11 1'1:1N11111 1,1l1' :111 111111-1111111 X1-:111111 11:1 1111 :',111111'1'111X111111 11171111 111111111 111 11.111 11111 11111111111'11111111111 1111111 1'1-1111111111 I.11l' 1-11g11111111 111 Ll11l1k'111'1'1111 -511. 1:11-11 111-1-11 11111'11 1111' 11:11111':11111-11111111- 1111111A, N111111' 1'1-g1'1:11' 111l1111' X1f1N1111XX111Q 111111 11111 11111-1111, 1111 1101 11:1111111':111111-11 11111 l'k'N1 111' 11ll' 11111111 111 :1 1'1111N1111-1':11111- 1-x11-111, , f f-7 wfff' 1k 1? fji--kj 3: ,f k1AtT'11f 13 1111 n i I w I f- -, Z 5:2 vf III f 1 'F Allin". .Af N Ax if I ' K j '. Yu , 5 'ff ' ,, . XX f.QLAh. ,?- I xl .A 1 Q P 1 Q inf' Lb.. 4 . T? -f ,K i ' A A,-1 V K' 'f 1 -, , QWX Mx xy , ' U ' xx WN' MCLHRK nz' Eff rfgiw' 'Q Hilti-A4 Yliasrhall . V-av-tkxs X . X , r X ,RY - - , f - - x , F57 E hm' w ,T-1 'X XJ X 4 . ,, ' 'I 'fill Qx ,f 'Q ' . i:21.....LW ., , ' - ' , -X X X . X . , K , . 4 X X X ' 'N r , , , 5- , . A ' y , , ' , . w I , I , X 1 l r i ZEPIIIIIS Uieamuf 32 Z5 lp 5 'gc 2-'fr I tc.-.133 1 V , 5 1 , ' ' o Lo Y Q .Q ,. dL E Q X . , ix H. . M , K X 1 , 1 K. .. 13151 '-X ' 11'411 1,11111-1"1111"1 ' 11' '11 11' ' 't '1 11 11111 'Eff 1 11'11X1111 11 1- 1' 111 1 11 4 1 1 fi.: vvr XJ . . HH .3 . XJ ky. ..., . ' A 1 1 1'1Z "11111 " 'xll 111 11 ' ' ' '11 1' '1 '21 1 "1 11' 111' X! ' , ,.! 1, jx V. 11 N, . . X. . .',,N.5 "1 1'1 ' '12 111 '11 " "1k.41' ' '11 'N . 1 ' ' 11 1 11'11. '1 4 ' 1f 1" 11'11' 1' ' 1 1 1,1v.1j .. ... .1 '-.k Q M. 11.. .. . ,L x-M -1- xx 'xql 1 1 - ' 1 5 " '11 1 ' 1.-1 " 1 1 Q' -: 'E 1' 1' ' . 1 Y .' NJA lx! . X. 1.. i .1 I .. ,N Y K . 1' ,11 1.11111 111 ' ' X' 1" L 1 .', XM .M V' x. ,. . x ,V M .1 1 .. N ., .X ' .13 1 W. .'1 ,Q .N X. 1' . ' ' ' 15. 1,1'11 ' 1 '1.11 X ue! GP aw, ik 5 1 'dfmriu mn qfmh 5 Q v ' A x 5 V Q F":r.x,v,-B1 I1 fr,-V t, 45: x x 3 V 72,3 ' ' , . "ggi,-11 Q ..,. H V 4 te' Y,-.i H. " N , . Iv ' Y - 'ryx L. , , . N 1 -. f M291 , Mass 3Di5IUll7 Cfxpmurnus m a Maxim svbnp .I H Q 5 , 4 Q V 4 Ihr 1flmpr1 Q nIr'sr1 mix L fum A 1 '. -'QNX nd A Ha 5 I I, Q A . I . .V WL ' Wi. ' Ufllr 4+luDr111 41111 DFSEI mon Ulm :wma 1 fur X 'f P I' QL il Bags j"lUIll Us D111 Of Maur Walton Q X X. . X Q W4 '.' It X , 1 5Dun'I qbmrr to thr Jfarultv A' , S Mluultmr If Ur Mlunbmful Www ll .1 fuwpin V lx' m 'fX x .'i- f ,,f.::..:h1.,:.f , Dm i'.7ill'llllI5 uf nm 1farultv fmrhuul T15 Lush limit II , . . .. - ,pw A- 'x fx' f.,-X-xy ' ' .v ,. ax - ah . XX' Vx .A 1, g -,I , li, N Q , , , . x As N . VI4 K Cwunus ll Qrm Zllllfllll 11311111 'Nrimul Q 5 N fs. - K U t V A 'Sp Z Z A IN


Suggestions in the New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) collection:

New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collection, 1917 Edition, Page 1

1917

New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 1

1920

New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 1

1921

New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 1

1923

New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collection, 1927 Edition, Page 1

1927

New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 1

1928

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.