New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT)

 - Class of 1921

Page 1 of 142

 

New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collection, 1921 Edition, Cover
CoverPage 6, 1921 Edition, New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collectionPage 7, 1921 Edition, New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1921 Edition, New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collectionPage 11, 1921 Edition, New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1921 Edition, New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collectionPage 15, 1921 Edition, New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1921 Edition, New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collectionPage 9, 1921 Edition, New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1921 Edition, New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collectionPage 13, 1921 Edition, New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1921 Edition, New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collectionPage 17, 1921 Edition, New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 142 of the 1921 volume:

THE BEEHIVF I XILXIXXI TNI 'XIX C V 1 JMU! ARIJ Q QI N F xrxx J III 1w1IllIllwHrlllllllnlullwxlrllrlwvnlllm fun, EHIWIWIWWINIIWHW UHHNEEHIIINfHHlH1lHIIiIHNHKIHWHHHHHHIINIWYIVHI'WlIilH,'N.HlUlHNNHIHIKIHIIININ1HIHHWllHlIlIlIIIIIlIH Yo .L'NIIE Ylll , '. H!WI1IIIIWHwWIllIIIMVIIIIIIYHVHIHEWINIYIIIH-HHIWHVINIIHMHIIN xmu4wH'1mw,.'r1l1l ,.xlwlwlrlI1I41:15NH11rl111H5m'r1lllrll4ml1l1u'umm1,'n1x.1m1HlumHHH.,'umaimmnmzlllllrlxzw T v.,1,,, ,, , ",.v,-, ,- Nl '.Il',l',N ffl NlJRlulJ lWl'.i -,Nh QIIIMIHHH HIIIIHWHIll!HHIIIIIHIHIIIIIH HIIIIIHHHIIIHNIIII IllNllIIFISHHIIIIIHIIHIIIIIH Hug 2 I - Q Q - NI - S 2 lsl!l.I.'lfX ,futfw Q,v.:f.m'ltx fffvv .'vl'm'r' 5 ,f l.vC 'I H14 I f1,'4Ul.'1 -Yf'f1m"'. 5 E HILIIIIHIIIIIVHIIMN'1IIlIIIHHHIHMNIHHIIHHIIIHIIIIIIIIIIIHHHIIIIIIII E E KIU1141 k'.,x1x1la1+r E E I.Im.i5mi1h E 2 Y,:n1rrxuw.Xz1-lim I,iilirNl':-1:-xv-11 E 2 R-Aiwrt HIIIWIII If-Ihrl l'xlr-r E Xjlkff 3 I 2 , A ,, M214 E4IIHIIIIIHYIIHIIIIIHHIVHIN tu... .... ,4,,,, , 11 IiHl1lHIHlIIHII1HNHHIHH? UI um- ,,., H11 x .. :Ulf rl 1:1 mmm IH rm HUA ill" l'L'Hl,IC.-X'l'IiJN CDF THF SPIN! JR ' ,ASS HF 'I'HIf l'l,'lil,Ik' HIGH fi' UNH, 'i ' HRIIQXIN.Q11NNlil'IlK'l'l ll-'F' :,7:"'ii'iL'-4-T1 ir '31-f r-A-171' llilitfw ,. 1- i: 1 if A1 3: 1 lull-llll-IllI-Illl-llll-HHIIIIIIIIllllllllllllIIHIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllIllia : ....--1.-1. - I ,,.-.x - -1- ' 1 3 2 ff f11,-xrs X Q gf? 1 2 I - fl' f f,'fCf N:Q bQ x .i' ! ! - E jf! f, f, 1 :Q :OCX F 3 5 1 f xxxxx I il!-Ill! f 'ffff f 44 XXNXNWXX m i 5 Z an-1 , , X X l ..-1: " ,fffff O' XS 0 X I : - ... , , , N X X H 2 5 i 2 ff,'f,jf, Qlxxixxx E : 5 2 ff, 0, 1, xN Q Xxx - I . ffl ,fgf vjfxvxx r: I :: , ' ff f " "1 .Jill-HI ll IIIIIIIIIIIIIIIlllllIIIIIIIIHHIIIIIIIHIIllllllllllllllillllllllllllllllllilllllllllllIl II Mouth uf iauhllratuun Qfhutm Rl x RI 1 Zlssustmlts Romkl Baum me xml XILULIRI H1 As X I x Zhiusmrss 1-klauagrm QISSISYRIIIS U 5 2-'lltftihltox lwuxm IN D-xx IS Qlsslstauts NIARY B1 AUI Ilfl lil jfarultp Qlhmsox mu m 4 lr P NIA if AII'l'L'Ilhl.l. Nl.s.1"Q"ff3 Tm. . 'ms XYll.l.l.XN1 llu'1'11lam-1nwu NVILI-'RlilJ Kr:1.1.lcR lim 1.11 .'Nll'l'll 4 fi. . i' ISA cu. l"UU'I'l-X NIH, il CQ. Wlamx 1921 jurzmurh 1921 1151 ff 51 1 Eg?-v1 1111 S151 1 511111 Lgik' f 1 1' 5 111111 111 111 1 1111 1111 1 1 1 15171 lfl C 111 Q 11 111 5111111 f 15 N 1 1 11151 KL X 5 5 N 11 5 1111 11111 1 11115 lfl 1 5 111 7 in-11 -1-1 1 --1- - 1111 ---o?1-- --11 L 1-11 --11-1-111-1.--1-11-----.1-. -1,1 i--.1.-1m--11-.- -111 -1.03.11-.1.11-.11-1...k.-U? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1-1-- "-- - -"' - '-11 ---+1-- -111 - f-1' - --1- ----- '111 - -111 - ---- - 1--- - 1--- - 11-- - 1'-- - -'11 - 1--' -11-1--1-1- ---1 - -1-- -1----1+ E! ,"f,.'N 11119 11111 111 1f11T, w111'11 wc, 1111' 111155 111 , L 13121,11111111-11f111'11111-1111111t111'41g111111111111111111 K' 3, ' J i 111' lf Q 1'1v1' A111' 111111'y1'111'5, 1111' 1121111 1' " 1'11 A' 'xi 111111, 111111 111151r111'11'11 111' '11111 51 1 '1'111111'5. N1 ' " 1121116 1'C11f11Cc1 1111r j11111'111'y'5 1'1111g W1' 1111v1' 1'1'111- izc 1 '1 '1'1'1 '111'11 fill' 11111' 11 111111 .'xI111f1121S 1'111111' 1111 1111 5 111. W" 1 111 Il 1'11'5 111' 11111' 111111111' 511111111 111118 1111511 111 11111111, 111' 1'.11111111 111111 1111111 11111' iX1Il1L1 N1:111'1' 11111111111 11'111'111g 5111111' 1111'111111'1111 111 11111' 1'1'111'5 111g1'1111'r 111 111' NC ' '1fkl1I1 111g1l51'1111111. '1'111'1'1'f111'1', 111 111'1'111'1111111'1' W1111 21 1111115-1'511111115111'11 L'lI.' ,w1'111'1'51'11111115 111511111 v111111111' 11f 1111' 1'1'1111'1', 11511 1'1'111i11111'1' 111 1111' 172111 111111 11111 L'111SS1121Q 111111 11111111 1101111111 51'1111111. XY' "'1 111 111111111 N111 5111 1' 111111 111c11111c1'5 111 111c 1111111114 111111 1l2lY1' 213121611 115 111 11111' 1' 1'k, 111 Nlisi W' '1 '51 "'1111',1511111'111111'11g111111111111' 1:UI'11L'I'l1111f11'.111Lf 1'11' ' Q 111 1111111111 115. XY' 1 11l1l117g1L'.1 101' 21111 111151111115 w11i1'11 111111 111111 111' ' 111111111 H1'1l11L'1'1111S 1111111-Q 1UI'1'Ul114 111'1'115111. lin HHEUIUYIHUI Zllta ffllxrr Cumlrs Efmues Claffrv Qfgkill Ilpnlnaxh George Zblhhmh Qntbnuv Z3 Uetranu n rr N 1 IK N X HI YN C llf' i N vcmtltulh CXPTKNSLI mugx uc x I rt uh sphnr 1 1 Clif! n xmr I V 'I' 'I' 'P "l"rir' xl :uh '!1'ir'ml4h'p11r'h, 'VI fm hgnth nut Ilhl ll flilllllff lhrrc' i- nw uniwnl -rr wt lwznrtx I.h.lI t1lx-hlmwt hrrr' gm n-nfl, ..l1Ill'I1'iNIlX wlhl :lhuxv VI 'r lvznliugg ix unknwun, .X hhlf vtelnilx ut hmm' lf-ulnwihlrIl1rg.-H41 -xhmr. .-X114H:1ith lNl'I14l!r15lllfrfXil1Q here- 'l'l':1l1-lrm-.1 Y4llIl1lYhIll'Vil'I' s wl rr." ln the-Sr 1iIlCS.4lllTlit't'W fcvhn vs for our ah-mrtmi chsslmmtvg L l 2 4' V' A AQ ' 1. Ah! vl ' rn-gr:-t that they hu c lg-tr ra I ' S - L' so slum. wc urs happy in the- th mught than uw knew luv lm x 'I il the-x' hvml. Q YI17 1117 Q17 X7 VJ YII7 f I V151 xl W ,A I' fl YL f Q R7 jllllnss jllllllhreh G Tlllklelh Qu Influential teacher a true fruenb ant: a nehertlrmg helper tue herehp hehlcate this exgbtb hulume of the Z8eeblhe 'W J WNZBH51W1E1WMEIWSJWUSW1SIZSWENZSZNANANZBHNWNIZSIZEJFZSZQZNIZRJWMP 'ZVWMMMWNZ 7 X :Xl J Dj' J C71 SZMASZEZMAMAMSASZSZSZISZSZIEZEZIISZISZSZ52152521512B'1ZlS"Z1lS1'Z15JlZ1lS11Z1ISflZ5llZlSl'ZlNZ1lS1fZlmISHgjl 'Q 1 X Y Y f ffl? 1715! 1924 ' 2,-5 ?f' 395,51 fm Fel :SU E? L fi S1 541' E114 C--fi gf! llfl l Eze! li 231 1 7 e 7 Eu . . 'N , . . . , 13 , , . Wi 1113 E551 V' 'C' 'iff . vu W2 qp 21 q 'C Y Cl IQ? wiv rv rifv , , C1 Q W 1' I V -N ,J 1 A 1 -" f 1 FA me A uv vw QV A jfantxltp IUUIS P SI ADF Principal Qlrahsmnc laugh Sarhnnl LI INTON F FARNHANI Headmaster Normal Preparators Group FDITH ADAMS Hxstors LHARI ES I CANIPBFII Phxslcs GEORGE M LASSIDY Dlrector Phxsrcal Fducatron and Hxgrene Captam HOI IIS C Ll ARK U S A 'Xllhtars Scrence and Tactics ISARAH B LODDINL1 Algebra Hrstors Science M Al NIA CRUWE Phxslcal Fducatlon and Hxglene Sergeant JOHN I Dhl ORENZF U S A lxIlllIHI'S Suence and Factlcs A il SADIF .I DUCJUID Iixolop CJeneralSC1ence FRANLFS NI FF Rl USUN FIlLllSl1 Af NFS XI FININFGAN latun ROBFRI R GOFF Director 'Uathematrcs AMY L f UII FORD VXIR5 l LIVICS Cgerrnan Hlstorx 'VIARIF 'X JUHVSION French 'VIABFI F JUIJQF French latin GFURCJIL B NIAFHEWS Dxrector hluslc IWILI IANI C1 NIOORHFAD Dlrector Phxslcal Fducatlon and HYQICIIC BFATRICF F NFAI Algebra beometrx ADRIFNWE 'Nl RABY French INORA K RECJAN Fnghsh RFBILLCJX SFGA French NIARJORIF H SECJUR Engllsh FDNA W SININIONS Erghsh Iatln INIARY NI SOUTHPR French Sergeant 'NIARIUV SIONF U S A 'Xlllltarx Scrence and TALYICS BFR1 HA K IAI I ON VXIRS l Spanish SARAJ WAI KFR Algebra C eonretrx Fnghsh Z' LFLFI IA WAI SH Algebra beometrx Fnghsh 'XIII DRED C WFI D Nlathematlcs H ARRY WFSSF I S Chemistry S U1 IAI EY WHI Fl FR Fnchsh LAROI IVF WHIIvIF 'XIURF LIVICS Hlstorx Fl FANOR B YATF S IJITCLYOI' I atm FANNIF F HUI 'VII S Llerl. A EZSZSZSZEWSZSMSZHZSZSZSZSZSZSMSZSWNZEZSZSWSZSMSZEMSMSHSHSZNHSZSZEZSZSS 8 sl Yll7Yll7Yll7Yll7 YNY ESZBAHAhAHZHZSWNW EZSZNZSZHWSZSZNWSZBABABASABAS62 Z5 Ez 2 as E 4 Z5 E5 2- S 22 Q ,S 1 . 1 1. 97'- QQ1 S EQ 2 W '1 1. . , ' ,.' ' E ' I ' - V M ' N R 1 -. I 111, U Z YE ' 1 ' ' ' H ' V' ET TQ 11 . 1 , . . .,A V' M Z N 1 w I . v y. 'E -E 4 4 1 l y "',L l E3 '- 1 ' I 4 Y EE SE 1 1 1 Y. V . I .. qi? -lin 1 . . v, L gl 25 'I . 1: I S 1 f' g -'E 1 1. '. S QE 3,1 . . . N A S S1 ' ' ' W2 Z ARTHUR S. HANCOCK, Director English Q L74 E 41. A y M R 1 .. , We W ' 1 . '..' 1 ' " I " ' 'Y' N E 1 4 1. 1 1, , -' E72 E - a JA TE 4 -.sl - E " U 75 w I . V . . fi Di 1 . I r c, A , 1 lag FQ . . Q 2, 25 ' 7 . . Q" r't, .:. .,. " ,tJ' 'W' Ei E 1" 1 .M 11 .' . . " ' 'Z' 1 N Y 1 .i rw Q n . 1 1, ,J A, 1 7. Lge VE s--- - Y 1 V 1 I., gg Q 1 111 A , , U, 1 Z Q 1 1 ' 1. I1 ,rf' ' 5 .. 'E x 'irq '1 I , Y. my X I. 1 1111 , 1 Z Z y 1 r Q- . ,.,' . V if R JA 4 44 4, , Y AQ Q 21: . I', ' ' 1" E if ' 2 3. 1. 2' ' ' ES 2 BT LW, 34 Vg X E Z-Ei' Hugh bchnol of Cunnnerre mlb iklrartlral flrts HXXII' S L XIOUIJX Hczulmaircr Lornxncru ml I dw INIJIIH A AIJMXXIS IIIILIISII fkXI3I' IH I3 LX SI' XIII RC Ienmmsmlp I'If7RI'NC,I' I1 XXISIJ IN IJTCNSINIIUII II s flflllltffll ion L ll ls: ILXN H Cl-XRIJXI-XIX nm kupmg IHIRINI' HMXXI S IIIJIJKXIAN IXIRs1 Sum FIPIIX OSI PIIIINI' LRLXXXI PX Srgnu riphx IXE I' IJAXIS Hlstar IXIXIHX IV DHXXVSUIN In 5 IN P Pr Hlstorx NIPRIIIJ C III um RA I UQI' ll mm IIHL Qurm DRI XV CII I Qu ns ID pmril Sunny I'I IL-XIII' IH S HL NUI' RIORIJ Lmmkln I ood Llmcmlitrx U14 tuna I RI H-X N IONIS Xrrthmctu Bfmkkqqnxn RC MXRI' I HX IIJIJY Steno ran RC -XRI' I IJ I N Ixpcwrl Ill 'NI XIUR LX rt IHI IQIINI' XI SPIIIISI Xl-X If c c mu mum mnxmrw un Imlus L HP LNXISI SII Lulnnnrcc ami Indus r -XRIUI IP SXIIIH Hmm LHRIS I INF I I HPXX ILR IjI'CSSIUdIxlI1 BI' R I H -X F XX -XIJIJI' I I 'XYITIIIULYIL Iioukkcepln I CIlII1dDSIIlp LIJRA I XX Fl LH Iiuukkcppln RA Ixpuxrl III DRI NL I' VV 'Nl IR Hlstm I' I H XVISI I rr I II IN XI Q RIJXV I k RIII' PUR IR Lcr 111 c lu J I'II,If,, III . I I.I If 'I I. I 2 :II I , If I I I. ,-. .I I'f.I. 1' Q I'II,S f R. ISFICKIQR. Ifngliih l'II,l,ICN If. I5IfRIII'IK DRS. :X I I I' :UNI I kk fe-1 ,ng III'II.I'IN ISIIXIICRIIJGIQ. Ifnglfl XIIR..I .I5 I . Ii k'--If KAN I .II , I. .I . 'Ez ' ,I-II III, I,II,.IAgz I' IDI. I I. I I L 3' f, . . I. . .I IQIVI1 HIfI.I,I UZLONG, Ilglish, A' H XVIII I I I. I ,I.IS, Ifnglfl XIY Q , TI 'I ,C DOD, KXIRSJ Ifrr 'I RLII I. IICICJDXXIIN, Sf'Il gzglmy ANI 'I I I I,I,II-XXII, Spzmislm II,II,-X F. HrXRXII'fY. I'i'g CI..-XRfX I,. HINCKIIIY, fX1itI1mc-tic. Iinokku-ping, IJCIIIIIZIIISIIIIH III'fRIIIRLIIJI'f XI. HI I PER, GL -2 .I " XI.-X 1, :I I I . I, ,I I, II gg lhy NIA 1, I' I . XICI,:XLGHI,I.I, 'I' ' It' If Al,I,'i I,. . U. N, :X KA' I 'I .I I . , I':XI,XIIfR, I'Ircl1cI1. .I 2 f-I ICXI. , I JIM-XXII, ,XritI1m,ri', Iiw kk'-1A g, C ' ' 2 I rrx IfI7I'IIII ,-X. IIiJR'III'IR IXIRSJ In king IfI,I' . 'IIIIH I3. IJIJXXIIIRS, IfngglisI1 xII'IS.I I C. IIRFIIIIII, I - ' z :ry CH. , 'IIII,I. 'I , ' ry' . ,. , . . A .i M U' , I ki XIII ,' xl. X'XfIII,CI IX, ' - 'III g I'II.I f, TI I1 'III , ary AIDS I I .I 'f ,IIIIIfR, A K,-XI I I.I'II'f.I . I I,I'IY, LII'r' XIY 'I ,I XI. III 'I . II k XVI Inir xx Ifur' g thc xvzlr. AN A 7 7 .41 Vi: R Z E Ulu the Cllilass of 1921 My ,691 PHIL course of our educational progress The Public ogg 13? High bchool of New Britain has become The Senior 3,9 kc High School and we have formulated in our annouce T65 L' ments the aim of the school The aim is not new While perhips vou have not been conscious of the fact it has guided the school lClIl1lUlSfI'?lflOIl throughout Vour four years I cannot do better upon this occasion than to call to vour attention what we have been trvmg to do for vou and whit we hope will characterize your lives IS vou go forth is graduates Qlibe Qlm of the Stbnnl The aim of the Senior High School is to furnish proper con ditlons supervision and instruction for the life experiences nor mal to Voung men and voung women between the ages of fifteen and eighteen This means preparation for higher institutions of learning, for vocations for home making, for avocations or leisure and for the duties of citizenship it me ms also due consideration for the students present well being and happiness rl hrough the means of courses, curricula, well ordered extra curricula actixities and-above all-the personal influence of the teachers the school seeks to develop in each student three domi- nant h-iracteristics 1. Unselfishness: an ever present regard for the welfare of the local state, national 'ind world communitiesg -. The abilitv to serve one s dav and generation whatever change may comeg ' 3. The willingness to 'lccept whatever responsibilities one may he fitted to carry. Genuinely yours, LOUIS P. SLADE. C21 We KG Z Z E5 LW. .Wi Z E' Li Z 761525252EIIZMEIWMSIIZMSW1512151IZWSZWWHSIZSMSZNZEMIHEZSZSIZSZSZSZSIZSWSZEZEIZS' 10 SZIISHZS21PMriniitifiirsfilISZ1ISMZSZ152152512Bl2528252325121525253542ISZISZJSZISZISZIEZSZISZIISZISQ 5 as Sl .wa TSI S ,J ET gl Q vm R 51 gig 'V . l . 4 - at '. ' ' . . 9514 Xl , JT, ' I l n K El ' , 2 Q 2 i i i ' . 2 Ml : U , I . 1 1 .S Z! , J Y . 2 , , . , Tv' " I HQ. 5 Za V S gg - S 5, 1 1 LQ 22' ' ' it 2 . x . y L I . 1 ' . , is . - 1 Q . 1 2 l x - 4 N , . ' . gi E ' . N' N - - E Si v ' 'E Q . lm 'M ' ' Fl 'SE 1 S fm c L Qi T'-7417 if EJ , 1 C c Lfd. Z1 EG N ' ' ' We Z , mf' LE 221 TQ E E Ei M E? 2 ae Zfpunurs ln Ezvrhularsijlp I N X XX DI x N I N X Ix X M X X Iili X wXX XXNI I I Ilmuws in srI1wl.11'sI1ip .arc .1xx11VcIccI tu thu I mlm IIIIIHILIIH1111.lX'L'I'LlALfL'UIVL'I!Lj:IIl'IIX'L' pc1'ccl1t,m'mu 1mI nic SllIJiL'k'If nm' of git Iulst SL'X'L'IlfX"SIX u'c1Iits x lIllC I".XI'I'II I'IIfI,IfX A- I 'IIQSIJN XXX X XIXRII-1 I5XKI9Ifk'Ii I'1J.'If HRK X.'l'IflX I'l'!'Il I.II.I.I.XX lf1JI'I'fX IJHRIS .XIlI'fI.IXIf I,:X'I'I.IIfR I"I,I7RIfX"If XI. i,I ,X Xl,liIfR'lK IND, XI IJ XII-til IIN IQIYII XIQIJ KX4 JXX I.I',S XIIJK IKPX HlfR'l'IIIX Ifl.l.liA f JY IfS'I'I'II'fR I. IIXI,IfK W.. M . ymgfmr-f:gg:jff5Df:jifj1f..Q3iCq,zzixifffifi?lj ,- - xg l , 4 . , ., . 1 V- i y g.y,:45-f,v571rgA'f,"':Hg-': 'V .DA -n,--2 -vzjxzsn' j1lq1..,r::rDv7'f: L .' 'NN ,Hill ,L ., .n.h..z A... 14 . H f' "'.""f 'm AL1.. .A 1, J., , 'Q .-, Jai V WH. ,, "' J 1-.. f . V illnlt 1 .X ,4 In , ,III I -f "' f'i':3'f," r -gum.--r , . : ' .41 X A " f X ffl .X ,..- 5 ff IV" .,, fy f , f fu A, I I 1 1 ., ilk -I' f x f 1, 1 1, 4 B'-Rgfgfiqisii . . LY' f .- fn . , 1 f I I.: A '11 1 "'x A X 'mm SENUGDL2 Hur I 1 :fl NL f gwqcw w .N I2 . f ' 1 I 'ln I .Q -1 ll vf A k f , ,V 4 A, .7 ' 1 f , ,' 2 J .V ' 4 5 ' TWH", " ll, I I I Y- . .: 'M' ,Ziy f "I V X 'I 1 ' V1 5 ' K -'J ' ff, -. fyj, . 1 'P 1 1 ' 1 ,V , V, ,.. rl , . .,', , f .h A I X y ,' A ' . -. M11 jif , X ." H ,X ' 'L ,H-M' .X H 1, I 5 -jf. Q V , xgvy: n L ' ' . V 4 P . , ,, ' ,4 'l"J',Aw'. "gl, MQ' . 1 V 'f I li I '- 1 V ' , .,, I 4 HI , ,I N XX . f ,il Q I! ,l.l,l, I V X U Q A e y ' 7 'f x fl f , 5' V IM ' Rx 'ffl 1 K 5, L2 ' xg X -..1 i X w, , ',i":i.',V.v ,v,, V: K-,L.-vkA4,1'.'j,' Pqrvfi. ,N Ilffflxif fl- i41f"q4-'I' FQ- 'fff:1'U7"'f gl QT! vi ,fQ?7 if1QfgfyAV'T'fg,7l?gjjLr.' WWW 'K M Y M W f -Z"f1yL.",T--ZH''f -- iFTfr--fffPNf-1',A-L.31333:A-113313-21f1i2L'51,gxsflfgifwiis 4:.s145:. 1-igS f1h 'M2rwlf5auf Q WWI? RID' Q YII7 WU sll7 W YH? Villa LS. 5 U XT1 :XT Vg Q1 Vfl K linhefc to Abetz Nathan Adolph Adamaxtns Walter I' dward Adelman IVIarcus Ahern Lllffllfkl lames Alllson Svdnex Anderson I' bba I oulse Anderson Fllen Fllzabeth Anderson Falth Helen Anderson Hlldur Jllillfh Appell I eonard Solomon Austln I aurence Cveorge B lcon Dorothx qtowe Bacon Robert Bradley Bardeck Anna XIATIC Bates 'XIlldred I' leanor Baser Xlaxonne b Beaulieu lllarx Elizabeth Ber Carl Alfred Berner Vlctor Chester Blrnbaum RKISIIIIIII I' velxn Bloomberg, Sadye I'l111beth Boardman Ruth XI mon Bonney Helen Gertrude Borg Ethel Sxlmon Bratton Gerald Anthony Brennan Helen Catherine Bronsteln Rose Brown C1raceDorotl1s Butler I sdla I' lmabeth Carlson I' arl Harold Carlson Edna XIHIIIKIH Carlson Harold Oscar Cashman Pearl XIRTIC Cassidy I eonard Peter Chapman I euls Wesles S Cherpalt Imseph Huh rel C otlner Xlollle I ull 1 5 K J l K l 2 3 L 2 J? L H 7 D iBiJntu5 Clark Howard Ilanlel Lllffilfll Curtts Dunbar C ofrancesco Helen Conlon Clrolsn Albertt Connollx Ruth Ada Croll Sarah Paullne Culver Rachel .ICIUIITIQI Cunnlngham John Anthony CZCfWlHSIxS Ruth Valentine Ij3VlS Fannie Janette Davis XIHFLIICTIIC Hale Ilelanex FfHI1ClSWlllI1II1 Ilxehl Rlchard Burton IJIXOH Helen BIAFIUII Doollttle Vlncent N1 Downes Hazel XIATIC Fclcert Olgl I1dman Ceellla I rnnel I' Lan Francis Joseph I' lchst :edt XI'1lVll1l I' lllott I enore hnstam XIlllII'6lI I' lmabeth Frb INI ldred Paulme Frlckson Cfrace I llllan Ifarrar Barblra Allce Feore .Iohn Rex nolds I' lsher Xlndred Cfeorgl rnna I'le1st her Agnes I"IC'lIl0I' I'IClSCl1t'I' I erox Charles I'le1sther I llllan INI'1s Fogelson Fsther Foxren Ruth I llllan Foote Isabell Uason Poster Uargaret Adellne I'I'llICI1 'Norm in I' ugene haffnex Aluce Bern adlne Clans Jeanette Sophu D 9 K I I 9 ,J I I A li? .3 J '7 'if LW D f SEEKS352325253525ZSWEEEZSWHERE3MS28283323HSZSZSZSZEZSZHZSZSESZEESESN EQZNZEAMAAAMZSZEZSZNZSZSZSZSZSZSZSZSZSZSZSZEZSZBABASZHZSZBABAMAEAAASEE U 5 Z1 W Q QB ' 2? Q52 EQ , . . 77 ' , 1 . ' . . 10' ig gif ", 3 . 1f1 " , ' ' . . 1 QQQ ga , . . . 117 3 ' , . . 32 353 331 , " 3 . . 37 ' , 2 1' 2. . 1-0 EQ Egf ' ,sg ,- . . . fl ' ,, . . . IJ7 Eg QQ , 3 I 3 ' . . Jr ' ,pf ' . . 107 ge Q! , 3 32, . S2 3 , ' . . 1'6 E? Ea . ' . . 23 - E , Q 200 gg , ' ' . , 50 ' ' . 54 E? . , . ss 1, ' . . 110 Eg ' , , ' 1 . 1.91 ' , , 3 ' . . 110 ge: 1 , . . 1.14 3 ' '. . 133 5? f , I . . BJ 3 Y A . . . 17 gg 23 .1 .1" . . 9 'f , - rf' . . 58 gg E5 ,. 3 3 I . . 91 ' , ' . . . 149 Eg TLT Battye, Gladys Sperl . . 75 Downes, Helen llflarie . . 103 5? , ,. g 3. . . 112 1, 3 . I ' . . 79 ig 25 ' , f ,Q 1' . 84 3 , 72 . . . 188 gf 0, 2 . . . 1177 3 1 , ' 1 1 . . 210 is 53 , ' ' - . . 113 iff , ' 3 . . 14 EE 2? ' 1 , 2' 3 ,W . 192 7 1 ,. . 'Q . . 15- gg w 1, :nf 3 88 3 ' , 3 . . . 30 36 52 ' , l'f. , 122 ' , .' iv. . 18 2? S2 5, 1 . 92 3 , Q ' . . G4 EE 55 1. 4 . 22 3' , 3 ." . . 114 22 5? . ' 3 . 139 ' , 1 ' . . 119 SQ 52 , '- ' . 98 , ,V . . 193 E2 25 ', . . . 00 ' ,. " ' 'f . 90 Eg Q , ' V' , l 7 ' ' 3 , 1 I , . 1041 FQ , ," zv' . . an ' ' 3, 3 , ' f . . . 33 E5 E3 'f , 3 . . 93 ' '- , ," ., . . lil Eg gg , . ' . . G8 3, . 3 . . . 39 Eg gg H , . . 171 I , ,"f , . 82 Eg gg ' , ' . ' . . 100 , 1' . . 3 Bi I' ' 1 ' . . 133 ' , L ' r ' . 82 ga ' , . 3' ,-5. . 125 " ,.' 1 1 f . . 109 E5 E ' ', 1 . " 2 . 1-7 " ,', A 2 ' . IL8 'lr ' , 1 ' .' ia! . . 181' " , .' 'z . . IL-1 E3 E2 E3 E5 C1 1 " c' Q1 'T v S F1 13 Es JV VJVQV S255SAMAHQEZSZSZMZEZHZ5654545 A M JVJV X1 YU .5 J 7 Glerymskl Vmcent W Goldberg- Sarah Mlldred Golds1n1th Henrx Benjamm Goodrnch Adallne I' rances Goopel QAINUCI cJI'l1lIZlI1SIxl Stephen Grzybowslu I adnslaw Qtanley Gutowskn I'l1zaheth Anna Hallberg, I' ls1e A Hart James Joseph I-Ielneclc Ros al Lhambers Heslltt Dorothy I oulse Hoffman I ucs I-Iedwlg Hollfelder Georg-e John Holsmger Katherlne Honlss Dons Aug-usta I-Iorentsem Beatrice Hornkohl Nltldred Ioulse HOFWIIZ Jartman Johnson Johnson Johnson Charlotte 'Harmon I 1ll1an Adalme Naonu I 1ll1an c-fIH'lSl'll1C Qvea X lctorla Jones 'XI1lton D Josephson Amt Larolmc Kallberg- Olga Ruth Qeverma Kallg-ren I lnnea Amanda Kallman Rose I'vel1n KHIIIIIISRX Mane Ada Keller Wllfred Richard Kenney Marguerlte Veronlea KIIIJKJIIYIIC Iierme e NI arte KIIIITX Rose Marx Klar Gertru1le Agnes Kolodnes Abe oseph IKoplow1tL Fva Ruth I acaxa Angela hlarle Lambert I' arle Matthew I arson Gretchen Lharlotte I arson Henry John I arson I nllnan SILTIKI 9 D I I 2 Po 1 '7 1 D 2 I I 1 5 L HTIITIPI' Dons Adelme eW1tt Hella 1ndg,ren Hlldur M mn Florence IU tnton Helen Phyllls ucas Paul I'merson ueey Xlabel IXI Mcble-an I'rank Joseph 'XIcLrann Dorothx France 'XIcG1bbon Albert Donald NIcGu1re Arthur IIIHOYIJY lNIcGu1re lXIargaret Iillzabeth lllclnernex John Joseph Nlag lNIorton Nlortomer 'Harlow George LIITIIS 'Ueehan I' dvs ard Joseph Nleehan John I'arrell Nllecllxovsskl W1ll1am Vaclaus llllller I-Iarr1etI'lla lllltchell hlargaret Sloane 'XIorrell NIATJOFIC Grace lllorton Rlchard Knowles 'llouat Florence I leanor Illsers Iihomas Fdward Nlaples Uargaret 'XIar1e Nell I aura Allce Nelson I'dna lX1ll1lred B Nelson Robert Lllfford Nledbala Stanlex Joseph Nordstrom Llarence I1lford Norton 'XI artha N1 u U linen John Robert Utlershaw Stanley Ixdall Osperg, I mma LXIIIICTIIJC Ostlund I lorence L,dI'OllllC Ostrosltl Georg-e I' dwar1l Ustrosl-.1 Ruth IXIATIOII Pac Jullus Stanlex Patrus Qtanlex Peplaw Robert onathan Perrx Genex1eveIJor1s 7 9 I 9 J D 5 7 I 9 2 I 9 E25ZSZSZSZSMSZEMSZSZ52525252NHSHSHSWSMSZEHEMHZSMSHSMSZSHSZNZSWSZSZEZ W .X E. L A J J f' S3 W sl sllv wil? W VJZMAEABAQQIZSZJSHISZ my li 'I WV W 21152111 M1561-UZBAMBAMABS LL 23 " 1 ', ' . . . 8 1. ' , ' ' . . 150 gg 751 ' 1, 1 ' , 21- 1- ' , . . . 94 INXS "fi gl ' ' , A1 ' ' . 115 If 1 , ' 1. . . 47 pg ' ' , ' ' . 111 If , 1 . . . 51 25 ' 1 ..1 . . . 175 If , 1' 1 1 40 Ei 23 ' ' -y.' . . 15' 1. , 2 1 1 71 Ei 23 - , 1 3 . ' . 1, 81 1. -1,. 1. . . . -14 gg ia ' ' " 142 1 ' '1 . . 25 ES E , , . 1 Ja TMR , ' ' 'O' 1 ' 1 ' s 18- XT Q i, J . . . . - 1- A v , ' LQ . . 157 .1 " , . . 131 5 EQ 1 I - -1 1' 1 f - 45 ga 23 ' , 1. ' . . 38 1 ' ', ' 1 " 178 E2 1 1 - 1 17 YS X1 , 1 I . . -v . ' " Z Y - 1 , . IL7 .1 , . . 61 Z., ' I , ' . . 19 .1 , ' 1 ' ' . . 2115 ggi' ia ' ' 1 , . 24 .1 . 3 11 . 14' E5 my 1 Q TQ ' ' . . 113 .1 1 , ' . . 21 gi S I , . , . 1 1 - 1 1-Q gf Al 1 . . 211 .1 - , . .. W ' ' 1 as 1 ' ' 'Z 1 . . 111' 5 gl . 1 ' .' ' . , -Ol' 1' , 5 1 . 11111 5 Q ' . . -, . . . 75 Q1 , . 172 . .. 1 . . 95 Q A . . , . . 1 f gc gy . , . . 1111 1 , . -01 Q , . 1' ' . . 1118 .1 , 1: . 28 Q , ' . . . . 18' 1 g , 1 ' - 179 5 5. h Q . 1 y I . TE 1 . 1-11 . 1 .1 1 . . 13- 1 1 1 Z E' ' . 'Q' J 1 . ' . 112 , . . . . 74 'LS 53 I - 1 ' - '08 E2 Q I y 1 ' . 1-9 1 1 N I. - ' -' I g 1 1 , 2 .1 . . 111 , , . . 11.1 1 , J 1, , 1, 1 , . 1 . , . 55 " ' ' H I A , ' , .. gl , I I . . 18.J , ' - 10 .111 ' '- 158 . 1. 15 . . '11 - -. 1 - 118 1 1 1 . . -11.1 gl ' 1 . . 44 1 1 ,. ' . 173 1,1 1 - 1 1 ' ' 'K V 1 y 1 4 K , sb L' gg , . . . -. , .Q N ' 1 QE EQ .1 1 . . 57 , 1 - ' 1 40 E2 jg ' - . . 211-1 ' 1 2 1 . 187 J , , , 1 ' -' . . . 1 EQ 1 , ' . . D5 ,Y D ,I . - -09 E gl . . , , . 1.19 . 1 . . 72 Z ia 2 'U ga Ez 14 '-1 VII7 YM? YIV YII7 YIV YII7 I7 I7 3117 ya Peterson Peterson Peterson Peterson Erlc Alfred I1ll1es Camllle Mlldred Loulse Walter Kenneth Pxnches Dorothy Ioulse Punches ohn I ewls Powell Aleathi Putterman acob Raphael Sy dney Nlltchell Rau XIHFIOH Frances Reducka Theodore Reilly Kathryn VIae Renehan ames Rlbxcoff Hllda Iorrame Rmgrose Mary Esther Robb WIHFIOII Qarollne Roseen Ebba CJCHCVICVC 9 7 18 9 D D Slkora Sleath qlysz I Qlfllfll Smith Smlfll Qmxth John Aloyslous Lllllan LOUISC adlslaus Bernard Harold Wllllam Lloyd Francls Marlon I oulse Raymond VVIIISICDW qprague Hubert Lh lrles Strom Olaf Hllmar Strong Katharlne Nlorgan Sulllvan James Y lncent Sutula C3SlIT16f I eon Svensk Henrletta Flla Qwanson Bertha I' llen Swanson I helma Fssle II arrant Wllllatn .Iohn Thompson Uargaret Irene Ty ler Esther I 7 Qb 1 Rotlrerford XV1ll1am Henry ,171 Li Z1 'xx Z1 lf Q Rydberg Esther LIHHC1 Russell Robert E 'Sandberg Hulda XIHTIC qcharmann Welter George Schey d FI'ClICI'lClx oseph Schupaclt Harry XI Schmitt Vlary Margaret Schnandt Herbert Henry Schwelt7er Wllllam Vlctor Segal Leon Sanmng Phyllls Catherme Sheehan Anna Bernadette 7 7 Unltelbach Elolse Kathryn Upson William Hart Vergason J Helen WASROWII7 Ida Weecl C-llfton Hiller WCIIISYCIH Anna Rebecca Wen! Andrew How 1rd Wessoleck Shelden Xlontgomery Weston Anna Flmaheth Whltman Henry U Wlnltle NIIYIFA Zucker Phmllp P 'Z R 49,419 I I I 5 9 325 I' I' W 7, If! 111 25253555255525255SHSWSWS?SEEKSWSWSZSHSWSESHEESHSHSMSZSMSHSZSWSHSESh Eggsdmm63636ASZNZNASASZSEEZNZHZS252SHEHSZEMSZSZSgggdgggggggggwggmmdggg 7 92 E3 . . . E2 lgq , . . -07 , . . 157 gg ,gg , ," ' . . 76 , " ' . . 83 gg ga: , . ' ' . 204 . 4 , , ' - . . 73 gg Kil , . 33 . ' , I ' ' . . 12 ggi ' , 5 - ' . 42 ' , 1 ' , . 193 IQQ 1 ,J , . . 39 ' , ' , ' . . 48 gg fgl , 1 . . . 144 . ' . ,Y ' . 41 gg Egg .J . . . F9 . 1 , ' 4 . 141 gg gag: ' , 5 . ' . 97 ' , ' f . . 13f gg ,rl I . . lf , I 1 . 3 gg gg ,' . . 1-3 ' , 1' . . 1.' gg 555 ' g, 1 g . . . 66 Q , ' , . . 213 gg 353 ,J . . . 19' . , ' , . . 10V gg Q51 " , ' . ' . . 80 . , 3 . . 31 gg 154 ' f ,1 V . . 1'4 Q ," . 1 . . 118 gg gQg ,11 ' ' ' . . 166 ' , ' 1 . . 147 gg QQY , ' ' . 78 ,. g' . 134 gg lg? . , " 4 . 4 .4 , - . . . 102 gg QQQ ,r , ' ' . . . 164 - , ' 1 . 148 gg gag , . . . 137 , "' . . 99 gg gg . , . ' . . LIP 4 , . . . 190 gg Q33 . , ' . 85 I ' - I . . . 15 gg ggi Q , , 'rfj . 16 , " . ' . . 1L1 gg lfgj Q f, I-1 . . . 29 5. ', -4 . 13? gg CU . . N L,- .gq . , . lv. ff . 164 f- 1 . . lfl gg gg1 ' , 1- . 181 ,.' , 5 101 gg gig '. , " ' . 163 , .1 . 43 gg 453 f , .... 109 ' , , , . . 1f3 gg gg? ' , , ' ' . 160 ' f, 1' ,I . . . 156 gg gay , . 34 f , " . . . . -11 gg t'-l :I Iffl, '57-I 5, ,al H2 bil 555 - 7 A 4 ,Eg fxill ' - 1 f1 lie! T Zi. gi .4 E5 ij A fb' 5 Eg bi Eg Q1 Q RYE SQ 'LIU QQ ES A E- 23 E5 -lb. L'- lr. J Yu' 1 3- I5 E155 IsIIsrIxIIs UNI LI Sfll QI ss I LIAss Ixrxxl II Is NIIDQI Nlusl I IIsI JI NIIIsII ensus 9 21 Bm s II I II ISI I I I It rt II III IT 4 ITI II IITIQ IIIII r' L III' Q I HL IT as I IH I FI I NII I IIVI , I M A ,, A. .,.A . X VI . ,Y,ll . IYNA ., 4:,,,7,5 N M , L .I V V . Y I , .... H IIIIII,s ' II, Q . . 4." It RSI II-rIIII- SIIZIIIQ XIIIIIII ,II Irs NI ,." ' SIXIIIII,,II4I.Y R I. - III'IIIIsrI'III RIII n-r' I Ihr In ' ,ASI I KINIJ Iflor- l1n'f' IIsIIIIIIII ,IIIIIIIS I':II' ' ,A .'.' :X'I4III,I"l'If IXIIIIYIIILI I-1II'IIsIaIAIII RIII - IH' I: ' XVI' "I'II4S'I' KI: gurwt KIIIUIII-II I:IIII 's SIIIIIIHIII ' .. .',' XI: MII IIII I,IIIxII SIIIIIII QL' "I' '," I' IJ 4. I.: ' I r RTI: II IJIAIII . I,f7I'L'I,.-XR . I: ','ZIFL'I Nl' I'IIc'II xI1lIII SIIIIIXLIII . YI4IlS.fI'I'll,I" :XII 1- II: "nm I, n'Im II:IrII .XIIII 'II . I INI, ISI'l IYII XI:I Im NI IIIIII I,IlIlI't'lIKkl' XXII II . . 'ISI II 'llt'IIl'Yt' I'I'I'I'I HI- 'I L- SI'IIII:IIIII NIIIST .AXX1IIl'l'lIIl's IfsIIIvr 'IAIII-r HIlXN'1ITII L'IzII'Ic . CII!-'IzILI-'I'I. IJIIHIIIII I3:1I'IIII Klum S 1IIII':III I .A ,'.' . U' II I.:IIIr:I NI-II R I 'A lim' III . BAN P 'l, IQISII- :III rg Kill' Ii CI ff IIII . III! Q I.lIsI- AI2'Q1IYt'I XIII' IIrIA XVAIIILIIII Rc IIIK' I .II I':N'l'II IASIII' ISIIIIIAII IHIIIIIA XV-II-LIIII RI I :A I II SID ' .III I.IIsII'l' I'1IHI't'll n'n' XII vxxx II I':IIII I.I1I':Is K' ,Iss IgI.I'I-'IfI'R Xlurgu 1'I' I I'IIsII-I ,IqIIIIIAs SIIIIII:III .lr XII IJIIYI XI'IIIrI'II I'iIsIII'I I'xI'4'II SQIIIIII K' .Ass III'I'IXIIs'l' Is:IIII'II If Ivxr II- I"r:IIII'Is If::III 1' ,.-'ISS I, I . I'IIIIIIs S 'IIIIIIIQ L':IsIIIII-I'SI1IIIIzI N11 4I.I,'KIII,I R In M Ir UIIHI II A-XIIIAIII ' ,. ,',' SI' II 'l' IfIIIIzI NI-IJIIII I"I':III0Is Ifgan XVI I , , '1'IiIz -IllIIl1f Illllf XLS- .-"FR KI: Q: Ircf .:IIe. I XIcIsI LI ss A If I Xlosl IIII XIosI sIxIss X ISI LN RI I I Isl I I I IssIxIIsI IsI RI Lmss tl mxx III xx IIII K5 I IINII I IIIIIA IIS Il II ,I I I rforr I I I II IrIIIIrI Is: IXIII I If N IT INIIQ I I S A'A A A A A A A A A A A A A A A A A A A"A'A A A A A -A-A-A-A-A'g'A'A'A'A'A'1q A"A"A"A'A'A" CURIIS DUNBAR CLIFFORD CURT -Xrllllgtoll N J Julw 'T 1903 He bears his facul les so meek ln has great office " Curt surclx H15 1 lxlse choice for President of thc QLIIIOI' Cllss tor ht h lS g,lllllLil lt through this NL lr xllth gre lt sllcct ss Xlll1Ollg,fl1 llt ls most flllltt lnodtst lllll 1111 lSSllII1ll1U' IL IS 1 gn lt llXOI'ltL 'llllflllg l1lS cl 158111 ltts C nrt lsllt lerx strong tor 810111111 but tllert s one xx l10l11 he thll1lxi IQ prtttx INCL Hls holmlnes lrt tootlnll lnd trick 'resident Hb lxlcs nll lon 4 ll! lfttex Hens lll Foothlll MARIE ADA KAMINSKY lxollll.,sl1llrl., f tlll1lllX eptt Before the gates of fashion daily bend my knee Since lllllt IS sllttttst when It comes SLlCltltlllX 1lrle must halt been delighted on the d ll she lll elected XKICL president ot the kvllllfll' Ll lss ller chttrtlll smlle IS so COI1tlglOllS th It XNl'1Ql'LXLI' Qlll IS f0llllll 111lSLl1ltf IS sure to reign l or tllls I'L'lQO1l she IS the dtll ht ot lllL whole bclllor Ll lss I6 l lent HJ s tllss Nl I 1 Ullllllllftlt' lille IxA'l HARINE MORFAW Q I'RONf KAY New Blltllll fonn NOXQIIHUOI U4 1003 To see her IS to love her " now th lt Ku H19 elected tlt prtttltst girl lll our cl lss ltr utr present Sl'IlllL lllfl Xkllllllllg xl us gllllll 1 host of fl'ltI1ilS for her lllll llrollght her lltr lltll dt served IlOlllll1lI'ltX As good llltlx lt XOI'll1ll lxll IWIPS h 11 mn u l f"lr Nl Plee 1 ll Ass Setltt UK ull 0lI1tIlS c lt x Night 1 ommlttee 441 WVILLIAM HENRY ROTHERI' ORTH BILL Imnburx Form lllll 1'1 1' He busles himself with tremendous trlfles ere llc lllII'0ClllCk our tlrtd lDllSll1LSS lll ln ll Rotllcrfortll During tht follr xt lrs spent llltll lls l lll .s llllllL l 1 own o me lllsllltss 111 mag r of tllls lSSlSt lllt lmllsllless I11ll1'lgLI' ot th lt H es he s 1 lJllSX 111111 so lJl1QX th lt he extn torgtts ll11p0I't'll1t lJllQl1lCSS 'lllllfllllt ments another trllt tor which he ls noted repnt H1011 is 'ln actor Clllt come up to his ext for lmllsl ness lnd nt hope th lt X1 hen he gets out ll1IOIl1L llorld his tflllllllg' hart ulll st lnd ln hlITl esldult l l s lll Tie lsuler HJ Xsslst mt Business 1 ln er xlllllhllill 1 lll slst mt IQUNIHQSN Xltllllsel Hot alll lll ll SIIIQSS llll PI l HllllTlI ll l I ll dllonuclv-D-lrouu 0 U ID IUVHUHIU 'l F' ........................................--... ....,,...,f'1"lll I . - ,.t.. on lllll llll.:..-...... null, : - ml al., U ,, . Q g 3 5, -l 1, if S 1 . ' . 1 3 .. f 5. 5 1 5 H ' 1' ' ' ' . l. E Q . , ' . - " ' Z . '. . E 5 Q , - ' 1: Y ' .' 1' X1 ' E L E N l A J 1 ' -1 1 ' ' 1 .' 1 E 2 E - ' - ' ' - . ' - J E ri 2 1 . 2 S 5 1 '.' 1 rl' fllllhi A lll' 'l 11 .- - . '. 5 5 ell 1 , 1 lrzm, l4,1Tl'2lL'k lay, lzsl, 449, : 9 Q : 5 LJ : 3 s E Q 9 1 1 : I gl ' ' 'J ' '. 1- ' 1 2 S ' 'llllll'l' IIT. 10113 E 2 E ll - : 9 Q l ' E Q Q K" 1 'Z 1 1. . .3 - . ' .-- V- , tv' E 5 S Nl' V .' ' ' - ' 11' . ' '2 S E Q 2 , 1' l, ' ' , . ,, ' E ' Q ' ' , ' . , l . 1 , 1 '. ' 'Q . 'l : 6 , 1 1 , , , : 3 5 E- .' . 5 xl, V- , 1 l 'g ' , E Q 9 1 lag g Vi ' -p 'Q-sit 1 Sllilllllll flllllll Vivit-sl 1'lulm: ' 1 ."p:lt E A 2 ' ' 3 Tr: ' : HJ. E - 2 2 3 E3 ' ' . l 1' 1 E Q ll H E 2. '1'," . 3 1' 'f '-, ,. E E E l. - D : 3 E No one needs to look at this picture Il second time to E k 1 " 1, -- 1- X ' ' 5 5 1 I - - '- - : - 1 ' '1 1 'l E 3 E - - '. - 1 - . . -1 . I 2 5 - - I A - - - : 5 Q ., , , , . , . Y . -- ', nfl : 3 5 s ' 1 . 1 A 4 , K 1 . : 3 Q 4" l' f fllll 1 Alllh' l'l l rem. cn, mg .' l.' . 'l hz E j E Qlu' .' "f 1 1411 Yo gr XY l IAllt'l'2ll'Y So " ltjg Vlnss E E ' " " ' E E 1 : Q E ll ll : 2 E ' , . 4 M1 -- ., .mn 5 Q al - ' - - In E X E ll- H ' I ' - 1 , " lll" E . ' , . , , .' . -- 5' 'l E 5 . 1 , , , - 5 E hw: 1 ' 't 1 h llu' t l l l 1 ' c or E 5 ., 1' ' l ' 1 l . "llill's" 5 Q Q 1 ' If 1 1 1 ' - f ."- 2 Q I ' . . ,' K. I -, ' . E Q llrrnv , 1 as-, I . ,E I. . I 1 1 Af: - E Q i as: ' . ' 'll HJ: 1 . 1 1 "' 111' ol E 5 5. Pnl ' '1 'IJ fill: Bu," M1 ZH ' HQ: Vlalss Nil-:lt 1' 'llev : 5 - 7 'Y Tr: -lt T'Jll1l fill, lll: Sill -4'nlllll:il 131. E Q Q Fi: elm nl 'I ll nll'T'lw Vll ."l'TI il!" "T'll"f' '5 "A'A"A'A'A'A KA A"A"A'K KA A'A'A A' 1lJlMD1llDlhDb1u Du-now uuuuo lu uunnlnuunnun D ID nnnnnuu lu!! unnnnlu nmalil DWIICIHIDI U nn AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ISABELL MASON FOOTE IZZY I onac onmg Md February 5 1903 And still they gazed and stlll the wonder grew at one small head could carry all she knew" One mlght eailly guess that Izzy came from 'Vlarw l.1nd for she 15 alxmxs so merrs Her mnocext snnles XXIII 1111111 a frlend lor her Qand some of them are te'1ch ersj Her dl'lIlJ1l10ll IS to alvx 'us have a grmd 11d glor IOIIS tune We notice that Grant Zl.lltOIT1OlJllC: hive a SIICCI ll 1ttr.1ct1on for her She uc wont sly IIIX more' Anmhion 1 lub I V1 A A Board of I UhllCdll0l'l Art Club House hold A11 1 lub 1 :sue 1 luh 1 lass TIPABUIQI 113 SYDNEY ALLISON SYD I 1ooI1 1 N I ebruary 1 1904 "He certalnly could talk' Oh my Ye "' I lCll6S .md gentlemen, thrlft IQ Behold the or ltor Xll1SOlI ae he surveys the norld from th Lxeeum st 15,1 If Sxd utr had lDl'dCflQLCl xxhlt he prexched durmff lhrltt VX eelx he d be .1 rlch III III non Sxd C111 tllk llrxght ms the Debdtlng Llub md others .111 xxell tnstltx lhe onlx place where hls lI'gLI1Tl6lItS were frult ltss xx ts Room 18, where he trled to persulde the 111 suceuds 15 xull next xe'1r 'lt Lolumlua he may persuade the trustnee to elect hun presulent Iltlllllllg 1 lub C IXI1 s 1 lub Ilench C lub Pxesldent Debat 1111. 1 lull 141 1 lass Xxght KOIIIIIIIIISC f RALE DOROTHY BROWN BROWNIE ll xv: May 24 1904 Bright cheerful and happy Ilurmg her cours1 It XQXN Brltun Hlgh Broxxnu h 1s shown mtrked tlnlxtx 111 tht XlllIJlIl0II Llulu fJIltSldC of 11 umng lur lJ'lI'lS her studxee nuer stuned to worry h1r md she 1111 tw took thtm lll 1n1 1tt1r ot flct 11 13, IPIIIUII 1 lulw 151 was u I A W II I IAM V GIERYMSKI BILL alexhulx llllll January 21 1904 Why worry Tomorrow may never com " I :ll IS xx ell known to us In hls 'Xloxe 0lI,t1'lL v1 1rn mg l11ll h IS lllllg lor three ycnrs he hls guuded the tount uns md let us go thlrstg tfttr the bell sounfhd HL ns gomg to thc UIIIXLYSIIN of XllClllgllI next 3e1r Do xou pl an to tlke 111 1d1 mced course lb 1 trufhc 111111 lger, 1h ....................-.................................. """""""""""' ' -E 51 E I E 5 : : E u n ' E gy 2 'E al 1 ' ' ,I . 5 , E 1 g E .. . - , : E' Q : Th - E Q E - 5' 1. ,ax I 1 ,- , E 5 53 E f '- w' ' ' ' 1 1 I 1 I E 5 I ' -' " : Q : f C V ' ' 1 - E E ' . ' . 1 ' ' ' il 2 EQ QE : 'zz ' ' 1. I ' '.z': 7' 1. 51 5 E E ' 1 '. '. . . . .1 ' ' : 1 E Q Q E A, . : . Z. .. t 5 Q Q E E Q 9 I-:' 5 2 S -E .. .. : U E 2 . : 5 E E 5' 'l,'11,.'. Y, b F , . : 5 5 -E . s. E Q g : .. , 1 , X ' - -rx E 9 3 E 1 1 ' , -, 1 1 Q ' 1 :Q Q: ,- ,. .":. E 5 I . 1 . 5, x'x . X c L 1 : 2 5 : '1 . . f. ' ' - ' 15 5 5 1 , 1 , If ' 1 1 1 5' ' I D 9 E- ' ' - ' 5 E E :L ' 1 1 z 1 - E E 5 1 structor that she had not ZISSIQZIICCI a ccrtam lesson. It he 5 E E : H -' . ' ' w. : Q 5 : , . , , - .- E Q E E 5 E 2 , . , I E E : ' ' 'Z 5 : I n rv X : Q E3 : 5 5 5 jg lltti -1 Ri' -, N, Y. 7 , ' E Q Z u ' 'vu E 22 - , - 1- ,-,-f E U E E '. .' 3 ' . .' . 5 Q 5 -3 if 5 ' 1 1 1' 1 1 . .1 g. 5 1: - I 1 lf. 5- 5 I V, xx 1. v 5 I, E 1 1 .1 z 1 1 z 1 1 - - 1 "z '. 5 5 ,my ' 1 1 , 141: Ci 1' 111 b1Y. V. . A. E EJ Q E E ff E , : E E 3 4 I . E E .. H E E E wr 1 1 1. 11 f , . 5 5 Q E 1' 7 e. E E Q I ' . . 1 1' : , ', , 1 .- . - : 3 5 E 1, . - 1 . .. 1 E ll E z cz 1 .1 3 'Q 1 1 1 .1 1 . 1 : Q 5 1 .1 . . . q . . I V V : j 5 E , ' " H 1 . . i . EE I' 1 z 'z 1 ' .11 : 5 Q 5 "l1ill"f " C I - : 2 : E ? 4 Q E 5 Cm., . .. , E -, - , , . A1A A A A A A A A A A A A A A A"A A A A A A A A A A 'A A'A"A"A'A"A"A A'A'AWA"A A"A A'A" ANNA MARIE BARDECK New Brztam Conn Febxufzrx '6 1903 A qulet consclence makes one serene A11n'1 19 o11e of our good ll ltllfffd glrls, who 19 11 Ways re'1dx 111th '1 kmd word llld '1 brxght suule T01 exerxoue Ihr hobby IS rc11du1g novels Nnxt XL 1r shc Ucpects to go to the Lollege of N111 Roehclh W X 1 1111s C CLARENCE TII FORD NORDSTROM Farmlngton 101111 Iulx 'W 1003 "Arise, shake ihe hayseed from off thee lNordstron1 hls been om ot our most qumt ll1LllllJLI'S but o11r 1tt11111o11 l11s f'1Sltll4.1l ltsnlt upon nun SLXLI'll IIIDCS IJCCIIISL of h1s brllllmt st1t1111111ts lll COlllll1LI'Cl 11 lm H1 enjoxs IllllSlC '1s um h HL noted bx h1s Lfllltllllltll drummmff ou the desks 1n Room go CIVIPS Club I-hgh School 1 lub MARTHA MAY NORTON N NX Blllllll fllllll June "' l The ground that she walks on he loves I ll be bound Sm 1ll Illlllllll good ll ltllftll nolsx not our lll1lJltlOllS 'mc well I ked 1h1t s Nl1rtl11 1 e ue lt to xou guess xx ho the he 19 111 the quot 1t1o11 Some lucky per son 19 gomg to h11xe Marthi for 1 secretarx 11tc1 she has taken '1 course 111 prcparmon for lt PIYICS 1 lub Iu111or Prom Commlttee 137 Amphlon Club 1U X XX -X X 113 1'J Graduatlon lJe1o11t1on 1on1m1ttee1'iJ HAROI D W SMITH New Bruam 1 onn Xugu-xt ll 1904 M n of few words are the best men " Smnth doesnt sax xerx much 1t am tlme non can h He chexxs tuo or three IJ21Ckl.gCS ot gum at our. tlme 'md there s no room for the xx ords to come out He h'1s Z1 back se1t lll Lommercml Lau fmd from th1s pomt ot x l.llIdg6 emscs 1111 the trouble 5lllllX'1l1 gets blamed for 1 IXICS 1 luh Bo 11d of PUbllC1ll0ll 1 umtaln Tmfhc 143 Nllll dl-,LF Basketball l O muanucawou ou o 11-a uumuuw-anus., .1 ununnntnunlun D 1' P r71vlD"'U' C I un...-..ns-.u-i-.-------------n-------uu----n.-- .. ......,.....-...- ............-.... ,'r,,..,.7',---v'7v'5' 'E M ... .-.nu E D E U S : 4: A 2 .. 5 5 E I E E E 1- Q S : 'Y , 9 :Q E5 u ' 'H E 5 'Q : 1 '. -1 ' I 2- E Q E 1 1 1' " 1 ' 1 1 3 ' E Q QE 5 , . . . 1' ., ' ,H Au, .1 If 1 5 E 5 Y. V. A. 1.1 v' ,1ub. 5 5 E Q E E 5 2 E : 5 Q : A E 15 Q E 1 1 .. 5 I ,, ' 1 10 -' E Q E : . . - f Q : v - 1- 1 1 I x z "' 1 3 1. . U 1 A 1 , Q , E 3 E : 1 - 1: - 5 g 5 . . ., . . - . - 1 : 1 fl - 1 5 1 1 : 2 : . . . . : Q : 2 '. ' ' "f f ff "' I" x -' , " ' E 3 E Z 5 ' S ' K . E A S : -- 1 . - p, 1 1: E E E . . E 5 : : 2 5 E 5 Q E 5 5 E E S E E E 3 i E : 9 2 : ' : 5 E : Je- . ' . ll -L, 9113 5 2 5 : 11 1 H :, Q Q : , . ' I. E 5 E I . 1 , , - 1 1 , '1 -1 : E 5 : 11'-1--1':11 1.VV"lll1' -' to Es E5 L V .. H-K 1 X Z- - "V x- E 5 E E . , ' . :.' 5 E : , " 1 1. -'1 ' ': 5 S 5 5 .1 -. . - . - . - . .1 E 2 E : ' - 'F - . " E5 E5 E Q E I E j E E :E Q Q E E Q Z A . - l I : : re 5 - 1' ' ' ', ' . 12 1 f . , I E E E 1' e . E E E ' ' , 1 . , Y . , ' v , , E 9 Q : . . - - 1. V 1 : E : Z e? - 2 1 ' A ' 5 E yi , 1 : Q Q I ' ' . A . .' . E5 55 ' ' .f 1 ', 1 .' ' : 51 5 : '1 ' 1 ' .' , . E 2 Q 5 ' ' 1' '1' ' '1 ' - ' - ' - E g 3 ' . ' E Q E E E Q E E E- 2 Q E E li A E E :' 1... .,.,..1,1.-Num., 1 : -un . ........ MA 11 "KA'A"A'A'A"A'A'A"A'A"A'A'A'A'A'i!"A" 1: u cz 14 1 111131111511 url U E 0111113111 AAAAAAAAAAAAAAAAKHAAAAAAAA GERTRU DE AGNES KLAR GERT X1 11 B1111111 f0IlII June 16 1903 Oh what a pal she IS V1hc11 11 comm to 1JlCklllg out the real sport of our LIISS XL 111e to S611 thats Gert Klar Yes ert c1r11111l1 hu l1e111 111 1c111e p'1rt of our cl'1ss SlllCC 111 cum her four XL 1rs ago BCSICICS we must also Sly that 1111 dancc N10lllLI h 11e hun complete 11 xthout her Gert c1rt.1111l1 IIIS 111 1dc lo'1ds o1 fr1e11ds 11h1l1 at Hlgll, and 1h1s 1e1r therc sums to hc one 111 part1c11l1r Io XXI'lOIll 1 XXL rcfcr 1 rt X we 111 o s.11 lStI'1d. he s l111l11 llLC1IllSC 111 lllN I1111 1r1ed hut fe11 l1a1e NXOII N J 113 141 T1'11l11 131 L111cs1'lub Ban llllkl fflllllllll e I' RANK IS J EGAW FRITZ X 11 H111 1111 COIIII May 5 1904 merry heart doeth good, like a medlcme 10 doesnt l111o11 I r1tz Iglll lic s one 0 1 most popul 1r TQIIOXXS 111 school 11he g1rls Ihlllk so, 21111 111 II1s hol1l11 IS da11c111g and ha1111g 1 good 11111e 111 Qtlltfll I l'll7 llllCllCIS to go to I ordh 1111 I.1w School 111x1 11 If md IllN host of fI'l6lldN 10111 Ill 111th us ll 1.1sh mg I11111 1h1 he-st 111 uck lu1'11o1 110111 1011111111191 121 1lXlLS Club French Flub HJ IDA W ASKOWITZ GINGER X 11 Brx 1111 10 1 What I thunk, I utter" It 1s true th 11 Ida seldom glXCS her tongue a rest She ch.1111rs 011 through s111d1 penods .md rec1t111o11s 11 1 record IDICC NIIL IS 111ll hked I11 both her teachers and 11llo11 st11fle111s l11c1use of her ple1sa11t d1spos111o11 He1 1111111 fruuds 111sh her thu hest of success 111 her colleve 1 nur 11 Nc111o111l1e College 'Ne11 Orle 111s FREUERIC lx JOSEPH SCHEYD UFERDIE 111 B111 1 o June 2:1 1910 And he was as bashful as bashful could be 1 1111e snug 11s 1 1 111 1.111r on 1 1ll V1l1111e11r l1e 11ll1s to '1 1111111l1cr ot 1l1e Ollllilslte su. s us rop 11s l1l11s1 IS hke 1l1c s111111q Sllll I 1rc.11 tells IIS tl111 h1s fr11or111 p1st11111 IS h11111111g 'lllll 1r1pp11g, llllf XXL l111o11 from e1cr1da1 Lxperlencc that hc dom s111 1 lft tor the fc-1111l1 spccn I rcd hkes to d3llCL 1 11h 1 1cllo11 rldc 1 l11c1cl1 md pl11 Idlddlx VN 111 s II1 IS l1llilCCldLlI '1IlOllt the future but 11e 1111011 1h11 IIIS l11o1111 ues cmd h1s h1l11 s11re w1ll help hum to he success llll 111 1111 1101 er he 1111der1'1kes O ..............-.................................... . . ' '- -1 ... ,.,-11111. 1,..,,u,,,1,. , ffm 3 . :, , E H 1 l d E . I E 11 U : s E 5 E : 11 11 12, VET . 13 . u 1 E 1 11 - .rr I 5 f' 133 5 , x . It . . 5 Q E , .. . Y 1 .. ,, : ,. 55 'z.'.,1"l:' ,, " ' '." ,G 5 ,, A E : 1 " :S 1 1 1 ' . . ' 3 U -E 5 z 1 1 '11 : . ,, ' . J: ' 2 ' 5' : . 1 1 ' . , 1. 1 ,' 1- " : ,. L1 I ' I l . U 'I 5 K F E - ' I' :S 1 - 1 S ' 1 : A Q E dm '1 --. ie F-.1ll ' h:'11 . '1 1. E 6 E LN.'Y'. :SRQMA 415, 12 . - 1 1 'K ' I ' 1 ef Z ' ' I Q 11 E E I? E E I 1 I . 1 3 Q E .1 .1 : Q 5 5! 3.-' , . 14 1 , E L g El "A ' . E ,Q E E! VVI - ' ' ' " I ' " if: I 1' f he E 5 1 55 3 z 1 ': 5 : 5 Q- 5 I L 5 XYl,' . .1 5 Q f Y 1 E N L 5 1 J 5 ' , 1 " - .1 QI A ' 1 I '. E i E. V I . 1. 4 1 ' 1 . 3 1' Y' .5 I 1 I 3 : L 1 Zy Student I1lx1'1'11ti1'1A l'0llllf'lI 1331 Cheer Leader 1411 High School : Q 7 E 1'I11l1. 5. fx E I .. , Y : 11 -1 E E .'1- ' 11 ' " lll. 15 : 5 3 .1 - l 5 l E E .1 1 ' ' 1 - . ,E-1 Q 54 I 1 ' 1: : 1' A , ' 'z ' 1 5 T E : 2 . , 1 , 'l v' ' E- f E1 ' , '-.'- . . . 1 2 2 D , . ' :N E El Z -' ' . ' f ' . . . 6 I E ' 'Z ' ' x 2 lY ' I N ' , LI ' I . . E ' E E' Vivivs l'IllI1 1-H: Y, XV. A. A. 5 , 2 gl E f E H Ig - 5 E X 1 ' " 11111. ' 1111. 16 ", " 1- 1. U E -1 11 5 - 5 111- 11 1' .'Z."l f .1 --1f-11111-" 1111- 'all-V11 Il 5 : E 11: . ' ' '1 2 . 1 1 'f E F 3 E IlI.' e" d 2lllKI I J I J ' 1 1 . . . E 9 ? E A' " - 5 2 1 ' ' 1 ai' - ' ' . E 5 Z ' , ,v ,. . 7 11 . 1 ' 1 K , - Q : 1 - , - ' .I - -1 - E T 3 : 13 .1 1 2 1 K 1 1' . 1 5 . E 5 5 1 1" : 1 'l. 1 1 ,' ' 1 aj ' V' " ki. E E E , 5 , L 1 . . , i 5. E 5 5 - 1 1 1 V ' - E I 3 5 ' ' ' 2 ' - '- E 5 E 1'ivi1-s I'IllIl. 2 Sl lflw H 11llUl'1l'Ulll 1111 111 1,1I IDI? TE .. , - , V ' 'l 2 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "AAAAAAA"AAAAAAAA"AAA" RICHARD BURTON DIEHI DICK New Blltrllfl Konn Januan 03 1904 A lad of mettle a good boy W hos th'1t commff on the double VVh1 Dxck D1ehl to be sure tikmg hls I'llOI'11ll1g CXCFCISC flllllllllg to school trxmg to be'lt the 8 I, be1l lhcks hobby IQ tmmplng lrounel 111 the woods 111el our best xushes go 111th hlm next xelr to the LIIIXCTSIIQ ot Nlnne lorestrx School IXILS1 MILDRED ELIZABETH ENSTAM lhdgw u Penn Xoxernber 14 1003 Stull waters run deep Nllldreel has been so qulet slnce she came to Hugh School that ue hment bee11 1ble to le 1rn xerx much tbout her Nlost ot her t1me 1s spent 1n stuelx Xhllx s hobbx IS Sklllllg but she wont h'1xe much UHIL to sleltr next xe II' when she lttenels Norm 1l School KA'l HERINE HOI SINCER hev1s111g.,ton 4 onn Nl mx 4 4 Speech IS sulver sllence ls golden Ixltherlne IS one ot those hustle bustle g.,1rls l seems exerv tlme we see her she I9 flung through the hllls on her xx 'tx to 1 cl rss It IS rumored th'1t lx1ther111e h1s 1 stench 'mel doesnt expect to le ul '1 Slllffli 1 e verx long Hou lbout It IX'lIhtl'll1Lp IXDIA EI IZABETH BLTLER LYD V iterbuu fonn XUXE'lllhCl 11 1000 There IS nothlng I1ke fun Slllll Pune' Here she comes th It exer cheerful 1 x Ixel Wh lt would some n1embers of o11r cl1sses be WlthOllt I xelm to help brxghten them up? Rnd th'1t she certunlx cfm do We xush N011 success 111 the future Lxd CIYIPS Plub l 9 Qu lowuuununluulln Ullunnnmnnu nvnunmn n-1011111 C ........................................... '7"""""?7"'vv7' 5 ... l .. .... . 5 g I 2 E 4 I E E .. 1. f : 5 1. : E . 17 Eg 11 y '11 E Q Q v v .. - gn , .. - -1 E 5 E ' . P' . . ' . -' . -'I 2 G . . 1 ' : g 2 , ,- , , . .. - - .. 3 - : 3 E . 1 1 . L , . 1 - : 6 E . 2 - f ., . ' l 5 E 3 . - xl 'WZ v Y V, , A Z , I ,S -. E 2 Z : Q - 1" " '1u11. 5 9 Q 2 9 Q E - 5 5 2 5 ' E 5 : , 5 : 5 Q : E ' 1 1 . 18 .' f , . : g 1. - .H 5 g . . . . -'E E 1 - 1 ... g 5 A V .f " . -1 v- - - 5 Q 5 , - ' , ' ' . , - ,uv 2 B E 1 . . . . I. 1 I . E I E .' 5 2 , I ' v . ' i 1 3 ': ' -E f 5 . I . . . . . . , . E 5 E 5 Q E E E 5 E . : Q E A I E 5 E, ' ' 1 111 - ' 1011 : 3 , . . . . . f, , . E 5 9 .1 - - ' - .H : 2 ff : 3 E 1 . 1 1 - ' - ss 1 ' y' s E 2 5 I ' ' . . -, ' ' f f , E 5 a 1 1, . .,.. . . . : 3 g 2. . . d"'. 15' .' 1 . J ,,'lt 52 E . , . - Q U H, . , 2 V K 1 ,p E 5 E : Q E .E 2 I Q1 E E A 1 E E 5 .1 -. : Q E ,Z , . t 21, A' . ,, Q' l E Q . E 3 .2 -1: f. 1 3 1 1' 1- , 2 5 s .. - - : E . wttj .' 1 ' , 1 - 5 E 5 Q . . . - . , ' ' . ' ' . , . .' E 51 g . f - . ' V 5 ' 5 ' . s' : 5 xx vc u ' I ' E S S . - : Q E . E E' E E Q 9 2 5 E E : .. . ,..., .- ., W, 1 15 'I "A'A'A'A'A'A'K'A A'A'A'A A'A A'A'A'A" A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A'A A A A A 1111.111 C71111O11nuL71111 Q1 D ca n 111:11 01111101 C. 110 11311110115 1 D1 F111 Fl 11D r111111D111l:1 JOHN FARRELL MEEI-IAN JACK New Brltam Conn August 12 1903 Many a side glance cast e at the female populatnon ' Although lack IQ a rather shy and modest xoung man he surely does loxe the ladles This ISIII lacks first appearance lll 1 class book He planned to graduate last gear and had hls plcture ln the book and ewerxthmg but 1011 knon about the best l11d plans of mxce and men' Nlay hls plans for gomg to college next year be more successful I etter 'lien s Club French Club Clvlcs Club Spamsh Club I l1ss Basketball 111 Q47 Nlanager of Tlack t3J ETHEL SYLMON BORG EDDIE New Blltdlfl Conn June 29 1903 Thou were not born as common women ar Icldle IS numbered among those connnonls called b'1bx xamps and she has put Ill some de11dl1 uorle ll0Ilg' that llll6 l lke I'Il'l.IlN others Ill the class, lmddlc IS mclxned to tax or the lerpslchorean art '1s ber hobbx beechu ood cl'11ms her next xear 'nt tlub 1 1 131 Setxetarx Mt f lub -tthletlc Assoclatlon IXILH lu1 B1s e- ld ' FAITH HEI EN ANDERSON New B11t'1111 tonn September 7 1904 he doeth llttle thlngs whlch most of us leave undone ln exerx cl1ss there 1re those xxho 1lthough then do not re 1l1x t1le1 ICIIXC p1rt 1re necessarx for the success of the cl ss I lltll IS one ot these IILCCSSIIICS Always ple lSlllt llltl soc1 1ble she III 1lees 1 xalu1ble fI'lCllCl 1111d e 111 mln 1xs hll 111 xxhenexer someone else fuls to do her I1lI'f 1 l s t DORIS AUGUSTA HONISS DOT B Illn 101111 Il 11111 13 f14 Offlcuous, Innocent slncer llot l1 uls from llerlm mel sbes not 1sl11meel to 11 nut It XI1111 s the xouthtnl su 1111 uho h1s Illllll we tnn to the Clllflll ot Dot s mnocent loole 'mel her b1g blue ues She told us her hobbles were d mcmg mel t ltlltllllg tootlnll 111d b1sleetb11ll gunes Of course there s 111 1ttr lCIlOll lll the latter xxlneh 1ll of us do not hnd U1 131 Irogress and llhcxency Com 1 t1et'J A 11111111 I ub 53 must Z2 .... .... ....... ............... . ................ ........ """""""""" 1 5- Q I 6 5 1 1 5 p Q 5 .. ,, : D ' I . . . . : : ,1 . ' , . 21 , l E U Q :Q 11 S E 11 E h ' . ' E 15, 5 E 1. 17 ' X , E I v ' x V - - ' 9 1. ' 1 11 : 2 E I V 1 .. . Y If 5 2 E 1' . . . V : Q g - Y I , Y, 1 - 5 5 I C - ' E 3 9 E ' ' ' ' 1' S ' . E E 1 I ' ' . ' 5 5 Q E-I E Q Q E 1 . '. 1 : 1 1' ' - : ' ' I " I 2 un 11 -1 1 1 1 ' -I E Q 9 : . , , . 1 . E F1 Q E E Q E I 5 if E : 2 .. 11 11 I L L. 3 , , .-: S 5 5 . ' - ' . . 22 , 'E E E : H e ' .- Q 5 : ' E Q if : .1 I - 11 - , , : 5 Q : ' - ' - - .1 . ,, : : 1 1 . . 1 -' L 1 E 5 Y E 1 1, . C' . 1 - - E Q Q1 : , . . ., T . - .. . 1 .' 1 . - .. - - 5 5 E 111, 121. 431, 1111 ef' 1' 11 U.-11 11- ll 111. 1:11, 141. E 5 C E .. 1 g : E Q Q : : F1 5 : : 3 5 : 1 E E : .' ' -' .' . ' , 23 1 , : Q E 115 ' ' A In 5 lg Q E , .. . . . , . . ., . , , , -, z E : I 1.. 1 . . 1 v - Q Q .. . QQ Q 1 E 5 2 : '1 u' 1 '5 1 ' 1 , 1 ' ..1 - . E : ' Ziff. :Z . lf . , ' ' ' . ' E 5 6 I ,. .. . -, . , . , , ' , -: I 5 Z 1 .1 1 . 1 , . 1 . 1 1 : :' S E .1 1 ,Z ' - 1 , .1 51 1 . 1 1 1' 1 2 11 E E . ' : : 1 . E 1' E 3 11ra1n 11 it-.' 4111 Vivies lllllj. Z ry : 5 1. 5 5 5 9 Q E E 5 5 E ' : ' - 11 11 : V' 5 E , : 1 s : e' . ' . 24 I1 '- , 1.11 : U C : 11 - - 11 : 1 : - 9- : U G :. .. .. . 4 1 A , 1 5 C, : 1 . ' 1 . 1. 1 1 '- EE, 15 cl . ."1 ' 1. 1' '- : Q 5 : 1 . 1. - ? 7 -' . 1 . 11 ' 1 ' 1 1 , 1 1 ' . . : Q 5 : v .. . . . 1 1 11- : E Q I , ' ' , . , .. , . . , ,f .. g 3 : 1 1 1. 1 .. . - T E I 1 . 1 ' ' 1 I 1 ' . ' : 5 5 : 1 1 1 1 . . : 5 5 Z I Y. W. A. A. htlb, L, 1 1 1: , - E 5 g E wut - L 3 . nll fl l 3 4' 1 -. 'lub. 11 K 3 1 1 .J , I 1 .. 1 .5 - E P E E ............ ........ .... . .... ...... 11.1. AAAAAAAAAAAAAA'AAA"AAA'A'AAAAA FRANK JOSEPH McCI EAN SCOTCHY Xexx Brltun Conn June 5 19011 m sure care' an nemy to Ilfe' otk dots nothmg m school IS flr 'ts xxc cm su lm fool .1xx lx hls mu lll Rooms 2I .mtl s xx crnclxs m L INICS irc tht CIIISL of much mtrrxmcnt mtl his llnhtx to gums Qorrtctlx thc msxxtrs to lll QLICQUOIIS his galnccl much fmu for hxm llc slxs hls hobbx S Rot mon xx hitcxtr th at moans C Axles. Club MII DRED IOUISE HORNKOHI CHUBBY lNexx Butun 4 omx 15 1 Lnfe's what you make it ' Stes xxc 'xll lgrce th xt Nlllclrcd IQ one h'1ppx go luckx 011-1 She his mxtr tilxcu 'ill actlxc part m 'mx of the school 'tffurs but xxt hc xr she h'1s her good txmes out ot school Wh lt hun xou to my Nllldrcd? QINILS Llub RUTH MARION! OSTROSRI BOB' Nexx B ltun I om Julx 6 1005 S e greets you kmdly one and all" Ruth xs mothtr om xx ho xlthough sht clots not tnkt lct xv. part lll mll school tunctxons l xclxs up 1 1 s 1lxx txs QIIILI xtt Llucrtul mal rv. ulx to m :kt trumls 1 If I ORENCE ELEANOR WIOUAT FLOZO Denxu' Colo XOXQIDIDGI "1 1008 All who joy would wm Must share It Happiness was born a twin ' X ou clout knoxx l lo 9 lust xx ztdl tht corlnclc nt xoom I JLIXKLLII Jcrlotls s xx'th 1 L fclloxx xxxth cllrlx hur n tx mormng low xcrx lzrxlll mt but her tmlntxou 'Ind knoxxlcclgt xx.me m tht zttcrnoon, she usutllx slaps through Cxxlcs Shu slxs har holalnx IS gomg., to lhe Pllicf. xx xth I'cgg,x but xxc suspect It s strollmg, to N0 74 xxlth Plp s x Stuf Q nt I 'cevutlxe I UUIIKI IIOLIPSS 11 I mx 1 Jllllllllti' fly 1 3 "A'A"A"A'A'A"A"A'A7A'A7!"A"A'A"A'A"A"' dlLmuu:,lnKJuuDwQD3Ui- a- UU 'IU ............. ............... ........................ """"""""" , E n, . .. llx.l . , 1 E 3 Y y S3 : l ' E 5 I E E u u : 3 N gl E '1',' . 25 , ' 2, "I' s e ' .' I 2 El y 'E 2 K f- , 1- 1 - ' . . . . Y, , ,. 2 5 1 Q E J . . , 1, 1 1. 1 . , E 5 : t ' '1 ' t' ' 5 ' 2. lll. " 'nsc 5 2 E ., . .f . . ... - u : I 1 5 I , , I , 2 E 3 : '. 1 " ' ' ' ' 1 5 " 5 1 . S 'E 2 1 E . ' ' . . . L- A Q .- 1. ' 1 f . f' ' Q! : 2 E 5 .. 2 . ,sr . g 1, 1 , Z . K. E 2 E -E -'-- 1 v : J 5 I , 1 . . E Q E E Q 9 5 E ' 5 E 5 E Q 5 A 1 A E Q E 1. U 5' U Q E ' ' . 26 M1'T, 004 E5 if u ' If E 3 5 Av: ' ., ' 1 1 x 1 . ' ' 1 "- - FE' : Q 5 Z, . Q 1 'x 1 ' ' 1 j E i 2 5 1 1 . W 1 : 5 Q 5 5 . ' 1 1 'f i' '1 ', 1 . E 5 E E .- ,- , . : 5 5 I ' ' E ' E E E E E E 5 5 E E 5- 3 Q I , E Q E - E E E H n E 5 E : .' ' l"2','I. 27 j , . Eg EE " h ' , . E 3 E E . I E 1 A 5 1 l - f ' I, 1 I J 1 1 '- 5 5 5 E Zllll 1'- 1 1 3 x1 1 'l1xs.'- E 5, 2 5 1 ',,'- ' -f .1 '1 n' gg E..-E Y. NV. A. A. fffll 1'iViL'S 'lull. E E E I '5 5 Z 'E Q E E E 5 ' 1 1 E Q E ' . 28 1' '- - - , . E Q Q 5 u ' . ' E E - ' 1 E 2 2 ' ' ' ' " 7 " . u .' '1 ' ' " Jr 'nr E E I' .2 l - 1 - Xcf, lh2lt'S "Flo" " thc E , Q E lttl' f ' ' 1 ' 1 . I lv ' "lf ' " is E Q E Y. 1 ' D . . ' ' . , .. ' : 9 15 E Y C L 1 K 1 E 2 1 . -. E9 Q: 1 . . 4 I . , , ., , - 5 ' 5 :- l d' ' f ' 1. - " I f' " 5 l 5 E i. , 'vi 5. - , A' I ,- .. - In ' E 1 E E 4 t'ix'ir'.' Pltll 1 I l- G. ' ' ' "lg " " :ld I'Ifl'- E 2 T E' cle 'fr ' 1 Y, XV. A. A. HJ, 123: Art 'lulx, E Q 1 E .E 5 4 A E 5 E Enix ,mx 1-l-rw'-xvri-Hvrww' wr 'FT Tw' H" ' E -5 .If ,- M" "AA'A'A'A'A'A'A'A'A'A'A A'A A' 'A' " 6111101110: ICs 10:1 D O 43 Dlwchlltounn 111 uqlngmu 0111011151113 1111111011181 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA HARRY M SCHUPACK Nc 11 B1 It 1111 Conn Noxember "1 1903 An eff1c1ent member of our class' H 1rrx cla1ms hls nxckn 11111 IS Z1llXtl'lll1g mcg hut 111 xc 111 1rd lots ot thmgs 11l1o11t hun Ilarrx s '1 good IIIIISILI 111 lllil OIIL of tht most LlllClkIIt lllLlIllJCI'i of tht tr11H1c form ll1sl1olmln IS 1tl1l1t1cs lllll school v1ork luckx IS tht Lol ltgc th 1t gcts ll1rr1 mxt NL 1r lllil It IG nudltss to sn th 1t 111 111llh1 sucuastul 111 kXtl'Nll'1lllgtl1ll hc llllillft 1l11s I511s1l11l1 Tr11l1 Olchef-tri I tttex Men 5 4 lub I IVIK'-I Q uh 1 lu T1 1tl1f I o 1 I ENORE ELLIOTT X1 11 l,llI 1111 form Ottoher 4 1903 much talk, a great sweet s1Ience " l1norc keeps 1ll her Secrets to hersclt bht 19 '1 l-I'lLllll to ewerxbodx but nohodx knows xerx much 'lbout h1r ltnom 1s gomg to work next xeflr lh1 most wg 1 111 do IS to H1511 har th1 l11st of good luck l lk S I BERTHA EI I EN SWANSON ' BERT S11 1 111 ll M n 2 1904 Patlence IS a vlrtue " 111rt possnssns one of tht greqtest XIFUILS lhlllltly plllkl'lLL lllfl along, 111th th It she behexes SllLllCL 19 U'0lllLll lrohablx sl1e1s rxght N011 Bertha tell us dld tht fllllli lbO"llCl tell X011 to go through Normal? 14 N HEI FW L OI' RANLESCO lslol 11 Illll Z0 '04 'Howe Cf' It be It SBSYYYS to H16 s only noble to be goo l,lSI'tQll'Ill11g tht glrls custom of C01lllJlIlg tl11 h11r up llttr then' SOlll'lOlll0lL x11r h1s passed Htltn stlll nlms htr l111r l1l11 1 lI'LSlll11 111 lllhOllg'l1 she IS very much 1 SCIIIOI' Sht IS om ot thu brlghtest 111 the cl1ss It IS rumored tl11t she IS 1 111111 h1ter but when 111 suv thos1 Ing, hl 1cl1 eus ot 111 rs 11 orkxng ox ertnne XXL utr: 111 LllllLIl to dlshellue 1t 14 ...................................... ................ """""""'V"'A' : 1 ... 1 .1.... 1.. .... .. E ' , EE E. ...E :: N. 4 E Q ' Q : 5 E 5 Q E 1 : 2 5 : . : G Q - l l- 5 A - 11, v. H 1 :: U 5 :: t 1 . , . -. . . .. 1 :: 11 - - 1 : il Cl - ' :: 5 :I . . . . . . : .1 Q : I 1' 1' 1' 1 ' 1' ' ' 'X ' : . Q : ' 4 - 1 1 1 1 ' V, Q. Y., I :1 : '1 1 1 . M 1 r . 1 : E Z 1 1 C 1" ' 1 1 B 1 - ' 1. E 3 lj E - - 2 ' J 2 -' -' r' 1: , 1 ' I -1 sz 1' -'E Q E Z x v 1 K- vnu' 1 v 1 Vw I 1 Z 'xi'- E5 E Q E5 '.'1 1 1 1 -'Q ' - xc 1 5 11 - ' 1 T 3 " '-. Il 3 : E 3 l"l't'llL'l'l ' lm: 'z ' ' 4' r -e. :: 9 E :: 5 9 E 1 5 il Q E E 5 E Z E 5 - 4 :: C E :I 1' 2 2 E -'1',: . 311 1 ,. I2 ? 5 :: , 11 - E E E : Not , . V E 5 IE 'L 1 v iv iv' rv v v -v I ' EE S Q E5 ' . 1' 'f . ' ' ..' 7' 1 . 'N ' S " , EE i Q EE 'J .' ',' ' ' '5 '. E E Y, XY. A, Ag T1'atl"5 1'iVi1'.' 'lub. :: T 2 3: IZ O 5 :: E 5 5 E r E 5 C I E Q E E E : 1 1 : 3 : 1 .1 E E .' -- - :11 if , :: E 5 :: H ' ' 13 L S :: ' : 5. 5 E "'31 " 1 11- 1 s Q 1' 11' 1 1 Y :: 5 . Q :: . I' I . - . ' . ' .E 9 gg 1 1 1 f ' 1 5 ', 1, ' :: 5 5 :: 1 1 - 1 ' ' .' - - ' :: - E :: 5 . I 1 1 . 1 , ., I 2 ' 1 7 1 - ' .. . E gg .1 1 V 1 1 . ,E . E 1'ivi1-s Club: Glu flllllll Vhorus 121, 137: Y. V. A. A, E E . . , 5: b, 5 gg 1 1. , E 1 E 1:1-'f .1' llll. :zz .1 f", 1.1 E I Q E '. . ' ' : LJ 3 - T1 d. .. 5 I -' 2 :: ' . . ' 1 ' 1' - ' , ' 5 li 5 : , g 1 . . 1 1 E v ir z'- V 1' '- "1 1. . -' ' E E co1 : 1 1' z 5 1 , 1 3 1 ' E 3 E ' 1 1' l . .i ' ' . ' U Af U ' 1 E 'E 1 z 5 1-1 'x ' - 1 1 .- . . . . . I r 2 5 -. 1- Z - 'lj -Q ' ' ' '- '- - ,. E 1 E - ' - 'f ' . E E I-'1-1-111-I1 Uluhg Glve Uluhg Y. XY. A. A. E ? 5 : - Z " ' Z : -'T E E E EE E11 11 .. 1 W1 . . .. 11 . .E EE .. . - . . .1 ...... ...... M Q NAAAAAAAAAAAAKHAAAAA"AAAA'AA WALTER BENNETH PETERSON PETE" New Brlt un Ponn NOXE'T'l'1lJPI' 3 1902 Why worry when you can be happy wlthou 1 "' WL lkte do 1o11 thlnk 101111 5,0 to school to 1.13 P 1' tg lS1xQ h1111s11f th lt Kl11LS1I101l unrx 1111 LS 1111 111 We 1 know hc 15 suck or mulu lt homg 1 rx oftnn IIL sus 1118 11obby IS outdoor sports ll1l1 wa know 11111 hu U'llDS 1111111 11s but 1101 the f11r syx 1111-. K ANNA BERNADETTE SHEEHAN New B111 1111 fonn 1tblU'1lN 9? 191' Happy am I from care l'm free Why ar-en t they all contented luke me? ' zxlllll c1r1s 1101 for the boxs S111 IS-11151 1 1111111 g.,o uc 11 Lflr 1lLr 11101111 OCCl1lJlt1Ol1 IS h 1111151 not llllg to NL Cl11QlSN 11cm 1 sL1s 110 111 0111 Sc 001 X cr '111 hats the best W11 to 1111 lxlllhlp I EROY CHARLES PI EISLHER 'BUB New B111 1111 tonn Ill 1 A man who seems of cheerful yester days and confldent of tomorrows Rub IS 111 hom st 111.111 111 tha 1J1'0lK1LSt snnsn ot thc word lhnrc IS not 21 person 111 the wholn cl 1ss who can 511 th1t ht w lS offended or mjured by 11 b 111 any w He re1111 Lnjoxs l1I'l11I'111tLC1 po11u111r1tx 'md the good w11 of '111 h1s c111ss1111tcs Xs 11 worker ha h1s tux Lqu111s '1nd we know t111t he w111 m1kL good It collngc -Xllllllllllll 1 lub 1191111111112 C lub K uns! lub lox 11 1l'l1611f"ll1N EMMA CATHERINE OSBERG HENNIE New Brlt un Conn August 4 1903 1'l'm glad lm ahve ' 11111111 has not taken part lll 1111.111 ot thc school IC 1x1t11s her hobbx h1s been dong t 1 stucx 1111 Xlthongh of the quut sort she VV1S 1 very IIQCLSSIIW Illfl mf our c11ss N11 h 111 1'lLl1'f1 so111Lth111g ot 1 ro111 l11CC ot L 11ow 1110111 It 1 1'1'lH1'1 911115 Club Spunsh flub D "A'A"A"A'A'A"A"A'A'A'A'h"A'A'A'A"A K' dlll4CllPUll1u..u-1 5 C 3 L C11 110 1DllUVWU . ............. ............. . . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' n : i I : 5 , A E 5 1. 1. E 1' - '1' , . 33 1' - , . E 5 H ' t 't.' 5 " r'11.' 1 .' ' ' ' ' ' Y I - E 1' '." " 11 1:1 ' 1 1 '1 " 11 31 E- l:,'. ' 111 ' ' 1 Q ' 1' 111 1 'c Y' 5 'Q . .1 1 . . . 1 1 .. 5 1 1 . 1 1 ., 1 1 1. : 5 11" 111111. 5 Q E 9 E Q : 3 5 2 5 3 1 2 3 . 34 ,L 2 Q u V 1 vb I' E g 1 1 f ' .1 1 1. 11'-f - 'E E 11','. 1. 1'1' '1 1' 1' 14 E do. 171 1 1131111 J 15,1 that .'h1 .' t 1 11 -:ith E 5 h . 1' 'ft 1 t ', 1 1 is11't it. E . , . 5 . 5 s 5 1 I-' D E 5 TE 3 w 1 : Q A A "' 72 A n E 1' 1 -'1' , 1 . 35 . lj fr. 11112 E 1. - : g , ' 5 E .. 1, - - - E 3 . 1 1. ' 1 1 51 1 : g 11' 1 1 -1 '11' 1' '11y. -3 Q 1 . 1 114 1 1 1 1: '1' 1 ' S E Q 1 '1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. E 5 1 ' ' 3 ' ' ' 1 " "-. ' 1 1 ff 1 1' 1 E Q E 3 -E 5 5 Q' I 5 E 5 , . . , : S 1 ' 1 , , 1 36 1 3 , E 5 ' ' ' : 2 1 . ' . : 9 3 1 7 5 I ' E 1 t ' 'SQ ' f' 1. 1 1 h1 1-"' 1 1. E 5 1 , '. 1 . 1 . , Y 1 1--. , . 3 E 1 1 , 1 1, 1 .11 - 1 : 5 1 1 1 '1 11 .' 1 '1 1 : 5 . - , : s 11111. '1 , 2 1 . 5 5 1-N.. 1 . w , 1. w 'Z E , 1 , ,. 1 . 1 . E 9 E : .. -. . ,,.,1:...,1,,r 2 2- "A'A"A"A'A"A"K'AA"A"A'AA"AA"AAA" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA AA Ulilloucmch 9:10110 O U Cmnmlll: U Ill ID nlDl1llDrll1U11lD1Il DIN GI IID IDIIIIIDIIIBI 1C CLIFI1 ORD JAMES AHERN N1 X1 B111 lIII 1 01111 Sulftembef' 94 1904 Happy am I, from care I'm free' Why aren't they all contented luke me r11r11 0 KL IIINL 01 IIS 111r IL I1 1 111 111 111ss to 1111 100011 fl s 1 11111 1011111' 111 l10l111I11.1111 1 11111 s o 111811011131 1111111 0 111 r01111111ff 1171111111 1111 1111111111159 111111 1 11101111 111 1111111 1 001115: 0 kl 1Q1 11111 111r 1111 111 1111 11 1 1 1111 s111c1ss 111 t111 1101111 111 112-11 s 1 1 1111-1 1 lub 141011011 1 lub 1101211 Am1 1 1 1 ss IVY' N1 11. 1 of B1sl1etb11l 1.51 1111111 11 111111121 er of 1t111ct1cs 143 DOROTHY I OLISB HESI ITT DOT 11 131111111 111 11 She as not a ghost but solld flesh and bone " s s I 1 311001 111111s IIIL 11 1111 11111112 111 so 11 ot 1 FL 11111 sport 11110r1 s111111 1 1 111 111 XI 1 111113 C ub JOHNI I EW IS PINCHES JOHNNY' X1 11111 1 OIIII ' Q011t9m11e1'14 10113 m sure cares are an enemy to hfe " 101111 18 11101 11r 11111 of 011r 10111115 11011111111 1 '1 11111 sort 01 C1111 11111 IS 1111111 111 111s 1111011 111ss1111 11111 t co It 1111 1 111- 1lt'Cl1IIL 1 S11110r 1111 1 111 I1 1111 str111g1 st1111 s 1111 1111111111: 111111-1' s1s III 1118 L s One 111 101111111 11r011g1 1118 111111111111 to C1111 11111 tr1111 to 17111 X11c111111111 1 1111 1111 101111 Hoof 1 1111 QS lklllg 11111 10 110 COIIIIL t1111gs IL IN 1 110 Ll 1011111' N 1111 1 111116 hi 1I1N 111111111111 1111 1 111rs 10r 1h1g11 sc01'1 1111111 11110 1 b HEI EN l'HYI I IS I IN'l ON 11 41 111 811110111111-1' 6 10113 Luke the settung sun doth her blush brlghten the Un1verse" 1111111 18 0111 01 our most lJOlJ1l1lI' 111111 11111 1118 111 1101111 ot 1IIl11llISI 111110111 11111 1 QIIII LS 111 11 111 111r t1o111111s 11lL1111111lg her school 110111 11111 1111 11111r 1111ss1s 1 good 111111 1111111 1111rc 18 OIIQ to 111- 11111 111 1101115 1111 101311111111 11111 1011011 111r through 111-1 1 11118 C' uh lb """""""""""' , E E .. 1. 1 .1 .. E . 1 5 5 Q E 1 ' -'E . 37 - -, : 7 E 3 H - . 1- : E E E u - qv' 1 E E' E : l . 5 C- 2 E 1':1 - -- "1 1111" IS 11111 k11o11'11 111111 11k1-11 111' :111 1 115. -E Q Q -E 11--1 .- '1 -'--'-11" 'll' gg 1: '-I ,, 1110- 5 ig Q E 111- 11:15 111-1'1-r 111-1-11 k11011'11 to .'tl1l1j', mr 1 - 111s 2 1 Q E 111-: :I , 1 - g 11s ' 1 f r W' J 1 - "f."' 1 . E Q1 Q E "1'1i1"" is 5 ' 't '111 -I - I'-1 2 1 '- ".'11 111 :11 E 5 Q E Let - ' 3 '111l1: " " ' 2 " , " 3 j , -r'- E 5 , E E 1-2 ns: .- S:".'1: 1 :1111 -'1- ' 11 ' , 2 ' g ' 1 - -1 ' g lf 2 I ' E 5 Q E E Q E . . : 5 C E 4 1 4 5 E 1. 1, E 2 E Ne- ' " z ' , ' llll. 38 F1-h1'11z11'y 15, 11 13 2 5 E -- ' ' . E 5 5 E .. . . . E S E E "Dot 1111.' 111-1-11 0111- 111 1111- g'1I'1.' 111:11 1111--11 0 l:11'c E E E 5 1 ' So - 1 111 st 1," K, 11 1101 5 'ith 5 E E "IJ 1'1-11511 - 1 .' - - 3 :1111 11- z 1 'nk 5 5 5 5 11115 IS 11'hz1t II1ZI1iL'S 111-1' so 111-5111111 111111 111-shy. 11111111 11110111 E 5 E' 11, "1D11t"f '1111 115 111111' h' D11 10 it. E 5 IE TE W 1' v' is nl ' E 5 E 5 E 5 Q E -1 1 E E E N1- ' "' 1111, 1" , 3.1 . . , . 5 1 E "1 1 ' - E Q E . 1 1- - -' t -' 5. 110 'S . 5 Q Q 5 '- .' :1 1: z 5 '- V' 3 '- '- ' 1 111-s. E 5 Q 5 111' 11' II - to 1111- tl z -1 ' . '1'1- E Q E 111- S :11't- 111 1" 1 'ng J 1 - ,i 15 2 1 I " t 1 5 - Q 5 111312 ' 'ivicx Class. 1.V' , lt E Q: - - . 1-:1-.'1- z - 11 5 5 5: 1-11,'-. .11-'z - :S - -1111- E 5 E 1'E1'i1-S 1'11111: "' S- 1 1 '1u . E 13 5 E 5 1 E E Q E 1 . 1 1 1 ' E E N1- ' I 'itz1i11. ' 1111. 411 1' - , . E 9 5 E " ' ' ' ' . -E Q 1 E . - '- . ' - . ' . . . . I 1 E E A '- ' -11115 Sh-. '1-J: 111 E 15 : 1 - ' 1 5 ' gg 9 1 1" E E5 E E .. ..... ................... ... ... . M. , . AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAA A RAYMOND WI wSLOW1 SVIITH N111 ll llll 111111 11 Why should I b cheerful and op 1 m1st1c when I can b a PCSSIFNISI7' R'11111o111l h1s 111111 11or11111g so hard 111 school 1h1t 111 r11 111s h1 just 11111111 11111 111111 to 111 cheertul 11 11r1 s1r1o11s 111111155 Ill lll 11111 h 1s 1111rs11111 h1s Hugh Soho 11111rs1 1 11111s 1 111 11r1111r111111 111r 1 co11rs1 lll 1111 ,Ill 1r111g 11 1 11111111 1 DOROTHY LOUISE PINCHES "DOT 111 B1111111 6111111 159061111391 1' "A gentle mad of good breed ng, By nature flrst ard 1hen by read ng 111 11111011211 sh1 r11111s 19 11111 111 1111 11155111 st 0 h r 111ss 111 s1ho11rsh111 IN 11111 ot o1r ql11L1LSt 11111 11111s1 1111111s1 g1r1s 1 IN 111 1 1' 1 Lf 11 1 t 1111111 s 11111 ANN X El L!.ABI"l H W ESTOY X NK I 1 11 lll 51'-'ll 1111111111 In s Ience man! th ng are wrought r111 s 10111 DL SQL 1 1111 111 ll IIN 1110 0 1 1 D 1,14 5 11 Q' ' f 3 1 -' 191 " " 1' 1. RCSB MXRT KIWIRY SMILER N1111' 111212 , '11 , TTBOPIITIDQI' 31. If 3 A plea-ant S'?'l'lE for eferyone na UFC free fr' TY1 Care. "S 1i11r is c1r '1i11y 11 rig1 111111111111 . 1 ' 1111 V' -1 1111 11' 11 S1 13111111 . .1 1' 11 " 12. ' 1 "s 1 1 '1' S111 jf11411,f . :1 1 1. 1111 " ' '1 '1 , f If 1l'll1L'l1IS? T1 1 f. 3 1'h11' L7 dnualonow Dl1uDI1D 11a I 01.1 auwuu c. U11111n-wnwvnmn 1r111--rm c-- 5111111111-1:v1'DI 11D I na .................................................. 'vvvvvvvvvvvvvvvvf . - 1. - . ' E s : . 1 A : W Q : i I 1'1 ' Br' 1' , If . 41 Apr' FI, 151 3 I E N g E " e l'- 1 'E Q N if E ' ' 3 . ' 1 E 2 i E -E: . 15 - ' .1 5? 22 1 5 1'1 1 1 . 01511 Eg WEE ., 1. L, , 1 L. 1 I Zh. 8. 1 K. 'A K' 1,1 E 3 E 1 1: ' 1,t1,', A 1 1 1 1 ' 1 1 -'tr1c111 E 2 5 1111' '1111 '. 1 M. I. 'l'. E 2 E : 1 5 I 1"1'11111111 Ulllll HJ: :XIII ' '111l1: 1'i1'i11s l'1ll1D. : 2 5 E : 9 Q -'I 5 S Q E E 5 Q 5 E 5 5 E n Q E : 2 5 : 11 E Q 5 E : - Q : NX- . 42 -15. .1114 : 5 : , , E 5 2 E 1 ', , , ,H E Q E E . . . . E 3 E: : "D ,'1 A 5 1 1 1511 1 1 1 : E E 11 1 , 1 1 1 1 J 5 5 ' 11: A 5111 J '111 1:11111 113' 1:11111 hcr 1111101111 s 11111 E 5 : 11-l11111'-s1111111111s, 1111c1111s11 ot hor 111111151111 111s1111si111111 111111 E al 5 E 11111' XY.111l1. 111155 1 111111 1111111rs ll 1 ' 1113. E 5 E 5 I"1'1-111111 4'l1111g Vivivs 1'l11113 4' 'llS. E E E E E 5 Q E : C E 5 1 5 1'1 1 ' L ' ' ' 1 5 2 2 E 3 I .1-1 :I'1iZl1ll. ' 1 . 4:1 ,i 1 - 5, 11113 -E 5 5 : '1 : . 1 7 Q .11 5 S 5 E 1 1 .. E 2 5 E "1111111 1 51 11 1 1 :111 1:1111 1 111111. .XIIIZ 111- : Q E E 11':11'r1 111 '111-.fa 11 11 S111 .s vcrv 111111 111111 11111 '1'f1 E 5 : 11111 I11'1 sh IN 111111 .1 111111 1111 'X11111111 s1r111.s 11' 2 E llX11N lul S3 E D Q . U E Q C V 4 1' D E .1 1 2 U a !'1 1111 1 1111 44 1 ' 1 F 11 , , 2 5 A o " 2 E 11 1 " '11 1 th lt 1 " 1 0 f11I' 1'os E E 1111' 11111 1111s 1111 111111 fo' 1 1 1111-. 111111 1 1 ' th 5 f 1 11 4111 1'11'1..r '1ll1L 11.1 11111 1111111 1112. '1 1s , 1 fo S Q 11 1 11 's1 D1 ' 11111 111111 111 11 1111 11' 11 1 11 11. .. Q 9 . K Q C 1 11, 11. s1111111x111111111111111 1'1'11111 T111111ss 3 U 1 1111l1111.'1 1 us , Q n 1 Illll IA N VI 1 "A"A"A"A'A"A"A"A A'VA"A'lA A"A A"A'K'A" A A1A A A A A A A A A A A A A A A'A A A A A A A A A 1lJuuu11111DuuC1 U D D u 1.1 cnmnc ID11t'111n1D1111l.1 lD1I1IU1111D111D D11uIID0IIlUl ARTHUR TIMOTHY McGUIRE ART 'X xx Iglllllll to 1 Minh 7 1903 Art 15 om of the h1ppx go luckx 111u11l1crs of tht cl 1ss xx ho spends more tune at Rogers tl1.111 .1t school but f 'xl1c d1d11t get honors 111 SIIICIILQ ht h1s mule is 111 lllx frunds I9 lllx telloxx 111 school 111 s1xs h1s holmlmx lS l1oxxl111g Ptrhaps that IS one, but he h1s 111otl1Lr th'1t of hung lllllifllllfld for book reports Ill lxoom 2I SIPLIIISII Llub 131 1 IXICS Club Hlgh Sthool C luh l'I ORENCE CAROLINE OSTI UND lNexx Brltfun Co11n Ja11u1ry 27 1003 F1ne character IS not always found In b1g people " I lortnct IS gomq to Norm 11 School mxt xmr Sha 11 IS no 11st lor lllx0llL xx l1o dot s11t stuclx 1ll tht 111111 llc 11x s h t thx much t11111 to ll l11L111sL she 1lxx1xs lxnoxxs IILI' ltssons so HILDUR MANGHILD LINDGREN xx lflll 1111 lo August 5 1003 'Braght as a new sllver dolla llllclur Illlgllt more littmglx be callul Qngglcs, for slu 18 so oxtrtloxxmg xx 1th good humor O11 top of 1ll thls slu lS xtrx s111'1rt 'she generally gets '1l1o11t the hlghcst lll 11k Ill L 1cl1 ot hu clisses Hllflllf has 111 1111 1 stmlx ot tht IDIISIHLSQ courst 'md xxc are Surg th1t shn xv1ll 1111kL 1 succtss of 1t x lu 1 MARION I OUISE SMITH SMITHY xx lint 111 Lo 1x1111ln1 '11 B merry If you are w1se " r1o11 1s ont ot our xtrx qlllll cl 1ss 111 ltts lnt IN 1 Olll of IL 1ss111t11 Ol as Sl L s1xs htr IIXOTIIL spor lS good tunes L 1 'Urn xx1t1 nr 111 111 llc 11111 tl1 lt sht xx1ll COl1IlllllL h1x111g har good txmts 111 xt x11r VllllNhflLlIJ I 05 Club X N 1 28 ....................-.................................. """'I""""" ' -E 55 lil E x ... S 3 - : E' Q E ' -E Q Q E 1. Y, ' Z L 2 : I E U Q Z Ho' 'n1. 45 1" . E U Q E -- -1 -. , . . , . 1 , .. E ,, . . - - . E -1 Q 3 , ,. , ' ' , ' '. . . 1 ... - 5 : 1 . . . . - E? i"11"" '.- -:sz 1. E E E ' ' . - 5 ' If 2 ' . . 3 E1 E1 '-I ,' . - . ' 1 : : 1 - EQ EE ' -" s 1. E Q E -E Q 5 E fi 5 Q E 5 Q Q E E 5 E E : 5 f - - : Q 5 : 1 1 5 5 Q E 'A V .' , . 46 1 . . E 5 1- ' - ' - 55 gi 1.1 15 1' 51 -' -. -1- 5 3 E, 5 holly' lf plz1x'111ff the lJl2lllO. but surely she Cilllv -'otc -E E ' 1 .sz V- 1 is . I vi vi- - 1 1.--- N- -- E 'R E xcrfcctlxz - E , , r -E ix 51 mm- lillllh 1-11. 5 Q 5 I 5 5 3 E E 5 E 5 El E 5 g E . .ET S E No ' " 1' , I llll, 47 ' , . I Q Q E ' ' ' r." E 5 E E ' ' ' - v - H" -" E5 EE 1 1 '. -' E 1 E -z ' 1 . ' '. 1 1' ' : 11 Q E 1 .L-L L-1 I V. I 1 Z . , ' in E V' Q E 1'i'imx1' 1 141, E P E E E Q E E E' E I E P 5 5 E 9 5 E E L1 E ' : U 5 I 11 vv E 1 2 E N1-' -'11' , '1111. 48 N1 -1 -- 27, 1.13 NE 'E " e ' . : Q 5 : . . . . E 2 : M11 S ' " r' 1 :::- 1 1 glgq - U Q : . . . . . E 5 i 2 - tl - :l 115. , 1- 1 z' t .- Ei E5 " VV'zll.5,-1 'll- ' tlz. '111- f-'E E: - -.r ' . , 'A .. : Q E E 1 1' . q wl I 'K Y Y . . 1 I n E 3 2 3 Sli ,' 3 ,1x'1 ' 2 . X . X. A. . : E 1 E 5 E P E 5 E- 611111 111 1 1111 1 1111 15 E A'AA A A A AA A A A AA A AA A A AA A AA A A A "A'A'A'A'A'A"A'A'A'A'A'KA'A A'A AA' EARI E MAITHEW IAMBERT ' CURLEY ' I ast Do11gl1s Nl1ss Se11te111l1e1 'fi 1001 "A mus1c1an of great no e ' -X sudden fondness for teachers IH 111 1eh1exe111e11t 01 Lurlex s Semor xe11' 1nd xxe hmr str'111ge tales 1l1o11t sl1d111g -Xsk 111111 he 11111 tell N011 more for he surclx knows more x us Urnhes 1 11k 1 l'1ss N1f:,ht f o111m1ttee GRETCHEN CHARI OTTE IARSON TOPEY lx llNlllf.,t0Il 10llll x ' As s lent as the moon ' l1r1tel1111 h1s not hun so 110151 IS h.1xL sonn ot thu others but just th1 s 1111e the C1185 xx ould not hc qllltt co111 plete xx lthO1lt hu' lt 1115 been her good nature 1110 111 11 ex er rc 1dx smlle th11 1115 caused some good tnncs lll ner xar1o11s 1.l1sses 11x1c-s C ub IfI ORENICE MARIE I ININ FLOSSIE' Tho I am young I scorn to flat On the wlngs of borrowed wl " 1ss1e s . 1 o s 11111 L11 1ll IS guntx llld hm rest 111 llXl1lg' 1 good lllllk 05816 IQ ge11er'1llx gemng ll he C111 out of 1 1 gr 1ph Ill some 0111 ot her books O1 course xxe must s IN th 1t she has 1 flllC cl1ee1j, d1s11os1t1o11 'md 11xx1xs his 1 5111116 for ex erx one C 11118 Club Imgress 11111 Ffllmencx EI LEW ELIZABETH ANDERSON 'Xexx Blll llll f0llll urnhcl 8 1' Modest and shy a a nun" I Ilan has spant tour xc 1rs studxmg Household Xrts One 1111gl1t thmk th It she xxnra somcthmg of 1 gfllld Ill shes 111' F0111 11111 S 1 hkns to stndx onen 111 1 xxh1lL but 01111 on L00klllQ' 'Xnxt xL.1r llhn IIIILINIS to QIJX 1t home NX hx ' Household his flub H7 doomonrhuw an uw nn 11-Q 1 onmxzzncmuuc. 113 uuvtnxnulgemvu D11 F111 Cl 15 D MDII D' I ............................................. .... """"""v'7'v 5 , . 1 .... E , E . .1 E . V- I : Q A A : Q : 1 1 -- 9 E 1: ,- . 4:1 1 'L , . A 5 2 E ' ' ' .' E S Q E A ". I ' 'z , z ' 1. . , . . E Q 2 E - - ' , I . , , , . 1-. 1- Q :: . . 1 - , , , : 3 5 : - .f -. 5 2 E E . . , ,, v. , . : E a 1' U1 '1c':s Cl ll " 3111: T11 1 3 1 1 f , . : 2 g : E -E E Q E E I D -E 1 . 5 3 E E ' : 2 5 : H " : u 9 : .. 3 E .. 1- 1- , ' , so J111g:1, 1,913 E Q Q E .1 7 3 E 5 Q E . I , -1 I ,. V - N E 2 g E 1 ' - . . I I ' - . 1 5 3 13 : ' - 12 1' - 2 If ., 5 1 f E 5 Q E , ' 1 .. .. : 1 2 : . 1,. . : Q S E " '1 . E 5 9 : 1 - s s - E 9 2 5 5 3 1 E : Q E 1 . : 5 3 : A 1 4 . E E : 11 1 : Q E E Z - E - New B1'it:1i11, U111111, 51 July ll, 15004 E B Q E 11 1 I - , E 5 Q .E Plc 11111111 11111112011 111 scho l ha: I -1 ,-I.x'. E 5 E XYI11 1 Q z-'z t- 2 'lx' z ' 1 E 2 E E .1 - ' n - ' ' I E E : Pl . . I' 1 21 s 1 . z 1z1r:1- : 3 5 5 Q .V , Y Lv , , . . .- 1, . E E E ' ' E Q E E 7. . . .. ,J - 5- E : E Q 5 5 E 5 E E E il C : 4 I I Q E : HE,-,, g 5 5 .' 1 ,v , 52 1111-1 -- , .1113 E Q E " s . E 5' Q : ,Z , y. , - ,,1 5. V. .' I K. E Q Q E A ' ' . f 1 I V. , 1 ', ' . -- - J : 9 Q E ' 1 . , 1 , 3 5 s : lt: 2 1 1. ,h- 5 ' 1' z : EE , - H .1 5- , . -EE QE . ' 'Z ' 5 I Q E ' : 9 3 E E 2 so I Q E 2-" Q 5 E s 29 "A'A'A'A'A'A'K'A'A'A'8'hA'AA'A'H7A'Y A AA AA AAAA A A AA A AA A A A A A AA A AA H1 J.:-4. F! C U WD' HENRY JOHN IARSON X1 xx But un I Ollll Fehrufus 00 IW4 Far from gay cities and the ways of men nrson IS rom thu countrx ll rlln mx Inc ' lu s 1 good tnllow dcspltc. th lt IAIC bnlongs to tha Sllllt c um IS c nun x lll s mn It muts Ill lxoom 21 thu thlrd lJLl'lOd Iii s 1 born flfllltl' 1 r1ff1t, Kpuuls hls tmu shootmg it hllcklnrds d tfllllllllo' mr skunks lla sus th lt he would uljox m arrlmd htm xuthout 1 mfc Xs ut he has no dcfimta ld: IS tor next xc xr but ha mu trx hls nux stxle ot m 1rr1Ld lltc Vll 1 n RUTH VAI ENTINE CIERWINSKY BUDDY nulllm lonn Deqember 11 1140" ' When I can't talk to others I talk to myself muh L1 ll N OIIL pomu lr girl 11110111 ur sc mol Llllllllf' llllg' Us mls! XL mor IH La 1 s gun IIIIIIX ntl urs tu 01 por unltx 01 know U lil Q IN 1 mc who I nm s lm 1 1 our 1 gg Ill tn lL Mrs f I Ill Nl IN xt ll I EONARD QOI OMON AI PEI I OPA A frncnd when he s needed a man among men I mm IS kuoxxn ummg us IS our modut hxltlnclx ll' mc lumen am e Qnum durmq thy xx 1r md lhkll c um luck to school Smcn Ins rnturu ha s dnstmgmshul hxmsnlt IS lll zthlctc bemg I1LLOI'lILd mth thy Xobln Urdu ot thu Whltc Sxxntu' or Us ltlmtlc nmuss ior Us IOJJX Qual Xuu' mmd tht l'Il00l1llf,,hI gun mf. thu glrl Hou lmut lt 'xr s f otlull 'Xe ri Bsen lugs HII DUR .IUDIIH ANDERSON HILL xx il u 4 M2131 1' Sllence as more eloquent than words ' ur 1 s llll L our u us fr In up xx xxluu shn xx 111 s Ju lcu f ns nr 4 lN sn 1 xx 1 fox s IS mt L Ll Q in 1 xr lrx Q L 1 In xr t smm of thu Ll wsu lllflllglll Hlldur 1 nu Int thru but xu ln sun thu xurn lIllSllkLll IX ICS 1 30 ......-- u . .-......... ......-.............-..nn-. """""""'7"' , A -. jul ' ww ' Mu ' J L: 1 - Q1 I ru Ll' llluuil A 3 . I E In i U E s 4 5 ug . 53 1 E U Q I U . . - - ' I . . . 5 'J ls 5 1,1 5 Q T f ,'- 'c , lj X k. Hut E ww xg E ,'h. 2 ', V xi- ' x I ' , , 1 if 1 K2 x 5 -' E I I if M C' ' ', "l.:1z,' M: 'S Club." z d ' 1' J ' E Q 5 ' ' , - ' V . z 1 ill bl ' E ,. 5 .1 - 9 ' ' 5 ' "2 " 1 ' ' 3 am 1 ' ,, 5 ., Q 5 " 1 X ' X ' 1 E if 'J 5 "Q, - 1' ' " ' 2 'J Q' rw Q ci fum. E Q Q E 5 6 5 K E 9 9 E f : iu : A 4 E 'J , E H ,- - Q : : ls 3 I 'I'l"'."' 1, ' . 54 ' , . ., E Q S :N , H ... V :w ' E X' E- "P l Q" is '-r 1 inlj ' 1 lz ' 1 , g l f E L Q Pl ' Du" tl 1:5 'Har hcl' ' k ' thu 5 5 mill" lug f' '- 1 I' 1- 5 l x r t 'V' ' ' :11,,' 5 ' Ei I Shx Illl :ull-round 1 tlllctv. 1 1 ' Q xt t hilt , E - ? gg she n ily In- unc of future " y " 'z 'l - if E ? '? EI- vivi.-S Club: S11 i,-1 Fluhi Y. W. A. .xg ls: nl' xlhll, E :in EI 5 9 E EI E 5 Ei : ? -1 y .- Q L, L-l 1 L 4 A 4 5 Q Q Z U L., E S E llolm' lion. Russian June 1, 18010 I fl E n - 1 y -vu E 1 E H0 was with thc .X. lf. lf. in If gl: 1. 5 ' 1, 1 I1 l- - Lrt Q E ' ' , ., 1 , I , 2 . - " , 5 1 E f 11- 1 ll-' 1- ,xv 11-1 llj, hc fs, 3 g 5' 11 lp? 'E ' E Fo z 133, 431, HJ: Lu,'k'll:ll 1-U3 as lzll 4435 " 'i E ' E 5 E E : : an n E ? E Nm- 'I -ituin,1' nn. 56 IN"l'Ill - , ,m3 E Q E H ' ' f 5 f 2 -E Ililcl lay, flu" g h-r f ,' -1 :lt Hihh. ccn of - , L - . . E 2 E :1 very qmct Il1llllI'C. but we all bcllv' that sho can hc E 5 E nmpf ' ' Q ' 'z tj to. llc ' zmlmuut it, Il'll rf 'I'l E 5 ye: Hil lur hz J xl Jwn IS 'hat 1 3, nl ":1.'s'.'t: " 'l "k E L 5 E Shc 'z Inc in thc I.'l 1 u' UMC: XY' lzlvc 'z cl hal E -E 17"-1 'Iu'b -E: 5,v..u1m .1,flz'v',,,,rg1-.,v1-7111.1-nfx.nw. .. ,W no- E NAAAAAAAAAA AAA'AAAAAA'A'AAAAA ABE JOSEPH KOLODNEY Nexx Brltam Conn Qentexnber 19 1004 Knowledge ls power Xbc IS o11e more of o11r r.1ther h'lI'll xx orkmg felloxxe Xt le.1st xxe suppose tl1 lt he lb l"lll'll Xlflflxlllg' 111 lSIllllCll lS he nexer t'1lees p1rt 111 lil! ot the sehool 1et1x1t1es He IS 1 COl1SCli,llflOllS student too and nexer lets 1 QHLSUOII 1,0 bx NVltl'lOllt I'lSlxlllg., .111 .msxxcr 110 1111tter xxhether It pert1111Q to the quest1on or IIOI From the xx IN he t'1lles 111 phxmcs xxe Should thmk he nuffht be 1ble to xxrlte 1 good fl1ClIlOll1l'N Our he 1rt1est co oper.1t1on 11 xou ex er trx Je HELEN MARION DIXON DIXIE 'xhddletoxxn Conn Febluarx 18 1904 The Sun s only r1val lI1xe xou ex er seen Dune xxhcn she xv 1s11t Qnnvxn f hughmg or ch1tt1n-Y Verx seldom hue xxe seen hen re 11 sernoub unless II xx IS lt 1 tune xxhcn sl1e xx IS Illlilllg on e 1 xx1s1 her suecess '1 co ege 111' lJ1x1e dont torget xour hobbx IS xxr1t111,, letters Ulllll ES'l HER FOGFI SON ESSIE 'I'c11111g1on Conn Septenxber 15 10411 "An oral theme she glves at ease lhe onlx fllllll xxe l11xe to find xx1th I stl1er1sth1t she SIlllllLS too much She IS Ttelllv xerx br1ll11nt .111d c1rr1eQ llllllle three or four I 1 o11 her report c 1rd lell us hoxx xou elo It Lsther flood lucle to xou 111 xxh.1texer xou undert 1ke 111 the tuture 1x11s 1 ROSE BRONSTEIN ROSIE Nexx lflll 1111 form Auguwt '13 1905 Hang sorrow Care wal knll a ca! Rose certamlx 19 1 9lIlllllOl1S glrl Lould X011 excr 1m lglllt her lllllllg Ill IIN subject Son1et1mes she h1s been too 9tl1CllOl1S to Slllt most ot us lloxx 1llJOllt lt Rose f Xslde from th1s one ldlllf she 1s 1 good sport 15 rx ollx llll .111 1gr 1 fr t X 31 "A'A"A"A'A'A'K'A'A'A'A'ZS KA A"A"A"A"' 1.,u-DluauuuE.U'- C 1IlI71l1Ull'1 V1 .........................................-...........-. -""""""""' ' I ,. 1 1 ul 11... xr., ..1 - .eg1..1.J1.1..L.1.L1u1111H E P E Q 5 : I -'2 5 9 E E 5 R E A ' , , . 51 . . . ., . 1 'E E it :- .1 .11 : F 5 :L - - E E' Q : 1' ' 'I 1 - ' ' b ' .. E 5 E ,.,.,l.,,L.t i I 1. Lib! :hui . E El , . .' I .. , , . 1 , . E 5 E :I , , , . . L., . I 1 1 1 1 : 5 5 E '- - : I! El : i ' . P' f .. ' 2 5 E I 2 '. 1: - ' ' ' : 5 5 E ' ' I Q E : V', . 2 S E : 5 3 .-E E 5 E 5 E E E 5 9 E .. ., 5 5 g 5 . ' V , , 58 1 - 3 , E 2 E 1. , - -1. 5 Q E :,, . 55 QE I 1 I , V v . , . , 5 ,,, : 3 5 E . 1 ,,r : z'- - 5 Q S5 'Z .' ' ', if 'Z .' Z I L ' f X 'Z S Z , -T: 3 E E ot '-11 13' xxx 111 -.-1 - ,Q - .1 ll- 1, 1 1, g - gg 5 .. .lyrlyu . . X ' V .. tr I E S 2 E l'ix'i1-S Uluhg I'I'Ul.fl'L'SS Zlllll l'1Ilie'ie11c'y 1' xiltvo. E E E : E1 : E Q E E Q 5 -E 5 E E ' 14 1 5 5 E 11 vu : 3 S E ,' . 511 .' , . E- S E 5 . ,, : 5 E - . - ,- C : ,. . , . E Q 5 1: 1 1' z '- :H ' - 5 1 , : 3 9 5 .1 . . - .- -- 5 1 ' : -, E ge 5 . AA K, 1 1 Z g . V- . E J E E 4 '. E Q g -3 L"" 'lub. E E Z 5 Q 5 E 5 I E 5 5 E E 5 E 6 E .1 H E E E ." ":',I . 60 f,,, EQ EE If 1 -1 - 2 2 5 z 1 z z ,' 3 ' F f - ' 5 if E Q 3 E ve- ,' j 2 1 ' :Af ce-1 ble- lCllll o 1111. E 2 S E L'i'i1-s Vlubg Y. XY, A. A. E j 9 E E 5111.111-111 11- 1. .111 11-1 nm- 1':11r'1-f11111C' E "A'A"A"A"A"A"K'AA"A"A"AA"AA"AA" " AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAA dlllllllllllllb-U DIA UN D Cl UIIACIIIIDIIIIG 10 1D11111UI111U1 D1l11EJlu1D111D Dnluugnllin 113 MORTON MORTOMER MAG MAGGIE xx 111111111 1 111111 Qe111en111er 9. 10113 know the world was made for bus1ness" X f11t11r1 'N1 1p1111o11' X11 11111 S1111 tl1011Q'11 11r0111x 1111xx1x1r 1 111r1g1'11111 must 111 VVIIIILII N 1gg11 IS OIIL of our 1or1111oQ.t or 1tors 11111 1111. 1101111 NOICC 11119 1111111 t11111s s11111111 thc 11ort11s 11111 tl1r11l1d th1 occupants of 1111111 PI 111 s1xs111s11111111x 1813118111088 111111 1111 1111xx 1111 x11 1111011 H Hls flltllfl 11111111 xx111 111 X111 111 xx1 h11111 111 Ll11 1111111 1118 1111111 111111- 1 1111., 131 141 lox 11 x111e1111nQ H1gh 511110 KIRK-Ill 143 l1x11sL,u 01 GA RUTH SEVERINA KAI I BERG SHRIMP xx 111111111 111 July 28 1004 She had a head to contrlve a tongue to per suade and a hand to execute any mlschlef' D111 xou cx1r See OIQ1 xx 11111 S111 xx 1511111113131 XX 11111 111111 IS '111xth111g 111 1h1 11111 111 1111sch111 xou xx 21.111 per for111111 get 0111 211111 S111 xx1l1 111111 xo11 1111111e1111t11x 0111 1lxx 111 got 'l1Ol1g 111 111t111111x 111 111 of her Sl11J1LC1N 181111.11111 III 1 o X11 xx 11111111 xx11x sh1 11111s 3211 Q0 111.1011 11111 xou 1111 us Iglf BEATRILE HORENS'l EIIN "BOS xx 11111 fo TIIIUHFQ 16 1904 Whether' WI h reason or wlth mstmct blest, now all enjoy that power which SUItS them best " 11s 11111 15 Bos 51111 lfglllllg' xx 1111 the c'er11 tor '1 P18810 h1r I11o1ogx Llass Ros 11 19 1 x1rx te11111g xx IX 01 11111112 111r 1TOl1171LQ to the c11rk She his 1lCLl1 x1rx 111111111l1' 11111112 111r 111311 School 111xs IIIC1 '111ho11gh S1IL N1 111111 0111111 18 10 x 11 S111 1810 1111 1111111 sh1 11 IX N 11111 xx1 111 xx1sl1 111r 1111 111st of 1lIC1x 111 xxl1 111x1r s 1 1111s III X 51311118111 MII DRED I AUI INE ERB KEWPIE ' xx 11111 111 M'1r1h 18 1904 "Kewp1e could dance and Kewpne could act Shed a sunshlny n ture and plenty of tact" 1 1 1xx 111 1 xx 1 1 1 s 1 11111 x s xx111r 111 1111 f11111xx-. xx ll 11 111 s111xxs 1x11'x 1111r1111 1x xx1111 s 11011111 M111 11 111 11't1s s 1111 11 V1 1111 xou 111111 11 11111 11111111 111 ITIISIN 111011111 1N111t1x1r 11111 xou 1111rs111 xx1 1x110XX xo11 xx1l1 111 succmeful 11111 1111111 xou come h1r1 xx11h .1 IIIIISIC 11 1o111111x COIUIYIIIX 11-1 us know 111 111x.11111 1,1x11s C ub 3 ..........................-........................ ... """"""""""'A' 1 -E 5 1 5 E 1 E E 5 E 11 11 5 5' 5 No' . 61 . -',. - : E E I 1 ' . 5 S' Q 5 " , . 55, QE .1 -.1 -. - A ,E Eg 1. li 1 5 '. ' 1. f'.1: - 5 5 5 5 . - , 1 . 1 1 1' 1 ' A 1 if 5 R 1. . 1 J' 3 5 k 13 5 5 5 5 ' " ' '. J - 1 - ' 1 1 - 111 E EJ E -1 . 1 -2 K rw 5 2 - 1 I : 5 E E 111-111 '1 ' Cluh 121. ' , : . ja 1 " 12 1: ' 1 1 ' 1 E S : H1'11 .' 'z 131, 1413 F1'e111'h 1'1u11 131, 3 " "1 'I b. : 9 Q E 5 Q 'E 5 E 5 5 E 1 A 1 E E E 1. 11 : 5 E : N11 ' " 1' . ' 1111. 62 , . E 5 E H . : Q 5 : y ' - - .1 E Q E E 1 , 2 I - ' ' , ' 1 ' 2 - - , 5 2 E 11,1 z 1 1: I' . S , ' E Q 2 5 xx' Q 1 11 15 -E EI Sl1:111is11 1'l11l1: 1'1x'i1's 1'1llll1 G11-u 1'l11l1. E 9 E 'E ! : Q 5 : E 2 . . . " 5 5 E N1- H .1111. Illlz' 6.1 . ' I . . . E' E E K 1 ' ' ' - E Q 2 E 2 ', " " ' 2 ' " . ' ' 1 I E i : . .. , ' . ' - -- . ,, . -- ' .. .-1 1 Z 2 2 : 11. , ' u .. . 1 . 1 1 V 1 V E 2 E . K 1 3 . 8 K 4 1 .1 .. 5 F E 1 1 1 ' ' K , I . I ' E 2 Q 5 IS 5 .11 1- 1 If x'11: 5 ' .' ' -1 : 1 -1 'cx E Q E 5 sch , ' - 1 ' 5 ' ' ' ' 1 - ' - :hc E fi E 1-111111 1'll1111 11 xv. A. 1 .3 S 1 '1l11J. E Q E E 5 Q 5 .. . : ff 5 I . . . , , : 5 g E Xe- ' ' Zllll. 11111, 64 1 1 , E ? E I ' ' . 5- 5 5 ' ' a . - 5- E XY '1 . HK- '1 ' X01 1111 111 gl 1111 110 ft: gc, 1111 .E 2 ' E- -' 7 lf 111:11's 1111' C1150 x'c 5111- ' ' 1' 1 1 1 'J '111 E 5 1 E 1 1: 1 - 51 1 ' ' -'z ' 1111. " '1' ' -' 5 1 Q g 1 -1 1 1 11-. 111111 5 11 1 1 , 11 E Q 5 E 1 2 f. ' . I 2 ' " I ' ' .' 1. ' 1 ' ' I E 3 : 1 . . , ,' - , E 1 : v- I . 1 K V 1 U 1 1 . E 2 1 Q 5 .' 1 ' 1 " . V' 5 ' ' 1 " '51 2 W YV 1 G E 1- 1- 1: V1 I E Q E E -V1 ,.- . . ..- nn , .2 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A "A"A"A"A"A"A"A"A"A A"A"A A"A"A"A"A A7 STANLEY JOSEPH NIEDBAI A STAN" New BFlt'llIl fOllIl Maw 31 1901 As rust eats 1ron so work eats me " 'Ill IS o11e of o11r best lll.SLlJ"lll pl.1xers 1 plaxed 011 thc t1'1111 th1s xe1r 11111 Xlr L 1ss1dx s'13s ht s '1 xx 'llI'lXXllll H1 IS gomq to colltgt 111xt xear 1111 111 xx1sh hllll good luck 1111111 uh 1x11sK KATHRYN MAE RIEI LY New Brlt un 4 01111 'NI1v 10 1004 'A good frlend IS a cho1ce thmg RTN IS turxhodx s lfltllll II11' most 11ot11e llllL ch 11'.1cter1st1c IS her sxxeet temptr I NL 1 11 1 gn It 111 1 of us 1lo thmlx she IS 1 I'l1'll'l h1t1r xxt knoxx there IS om xx ho111 sht doesnt h1t1 Is.1x IIIILINIS to go to NOFIII 1l School next xmr l 1X 11s l b JAMES JOSEPH HART JIMMY Slowly and surely he ambles 1no measureless contentment 11' look' 1 en 1 1 1 ttlloxx ox1r Illtfk Thats llmLS the best hocktx pluer 111 the school ll1 IS 'IU old fl'1CllLl of Nlr Nloodx s 11111 tht othce seems Just l1ke home 10 l1mes But for 1ll th1s ht IS '1 gool sport 11111 does 11 ondfers xx hen he IS lll the IIIOOQI .1mes IS L11 of our Fngllsh sharks H1 xerx seldom gets over tortx Exe He 111t111ds to e11te1' h11s1111ss W1 wonder xxh1t 1111 ot h11s1111ss X ull hut o g1t 111 1l1r11 clot 1 xou expeet to st 1rt l111s111ess 011 111111 l 11111s IVIQN f EDNA MATILDA CARI SON EDDIE ' New B11t11111 l 01111 Pete-111l1e1 1 '11 Modest almost to a fault " 1 IS 1 1111111s f 1' 1111 s 1lso stu s o NK 111111 hc IS xtrx Ollllgllll 1111 Ill 1lx1s 1 1111 1s11r1 or 111111 1 1 f1xors X succtss to xou Ill 111 uture Ill IX 1 U .SJ ,c,,o-3,,.,g, Q 5 Q unuunwnnuuuc D1 11113 11511115 mn '1 I .................................................. n E Q N A E E . ' 1 - 4 5 5, - H 5 5 E E 1' f , v . 65 .' . . i E E E " ' 1 - 5 53 Q E "St, " '. 1 Hr 5 E C .I' 5: "' 1 K 1 Y . . 11' J I 1 f. E 5 ' '. E ij E Frf - '1 11" 111111. -3 E3 5 : 5 Z E- E, E E 'E E E 5 E 5 5 : 1 I 2 3 E Z 3 C - 1' ' ' 2' , ' . 66 1 2, , . : Q Q E , . . 1 . -,, E ' Q : 2 ' 1 5 " '. C'-1 "1 -z my E 9 E 3 1-z-, '- ' - EQ 35 . . , , 1 . , .- r. - , , 1 , E Q 5 . 1 1 . . . . 1 : 1 : L' 11-A 1, ,l Q E E E 1' flu. E 9 5 E E E : E 3 E I : g 5 E S 5 : 5 E : E 3 C : E - 5 E 11 .1 E 3 E Amherst, Mass. 61' April IS, 11103 3 5 5 E 11 2 3 2 I . 'I 3 E : 1 .H E 3 2 : Sul. 1 '. Lst-! 5e'l1zt - ' '- -1? ES E ' ' Z sk-' 1 x sr- I-1 1 ' 1 V- - 1 E 2 gi E ' ' .'. . , " . 1 : . : F1 C E 1 1 . 1 1 1 1 1 1 : 5 5 ... ' 1 1 2 - 1 1 J 'E 3 E E ' . . . I 3 5 I z , ' 1 : ' ,, 1 . bl' : 5 - e : fl 5 E 4 B- V 1 - . -1 . , ' .- E Q ij : . . . , - , .. k l 5 o' 2'-t 'z zz 1 'k 1 ,E g: . , 1 .. ' 1 ' , . ,. : Q C E . 1 1 1 1 ,. . -1 .. : 3 5 : 1" 1' 11111. E Q E E 5 Q 5 E E E3 E 5 2 5 2 E E E C I f 1 .. 5 5 I 1. . 5 g g 5 . as 1- -2.1.13 E2 QE 1- E 9 Q E . . : I S : E111 :1 5 1 lrt gl l 1 l :hc 1 1' 5--111' t lw- '-ry E E l "Elf l 2"-'1 ' 'l'1r lttl-1' .'ll.' ' ' l-f ,lidg, E5 E E ' - 1: - C' 'i1':: 'I b E 5 2' E I 9 Q : E 1 1 1. 1 1 11111, 11-1'1111f"1-1711.15.1--11 1:1 5 13 'A A'A'A A A"A"A A A"A'A A A A'A A A' 81th:-DuChuuCl11 0-1 Du 0 -D B11 12311160-Q D 1lD11lfDwU Dll OIVCJ 'ID D11-IIOHIUI C ma AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA JACOB I UTTERMAN PUTTY 'X 11 10111 N 1 1 September 13 1004 Let thls be the 1nscr1pt1on on my tomb nderstood 173 V1rg1I then I dled' 1 1 111 111111 1111 It 801111118 so soft l111111s1 111- X1 IS 1or11 lll N111 X0l'lx 1111 h1 1115 1 c1r11111 11111111 1 KI s 112111111 so 11111 h1 1r111l l11r1 0 1l1s11111l 10 011r 1011 11111 111111 more or lc-se 111111 H1s ho111 IS 1lll1CllIg, 111 11111111 1111111 11110111 11ho CILISLS 111111 to QIIUUSL 11118 IS h1s 111111111 llllt Xl21I'X 1N1111l11rg TL 11111s 1111 1fr1111r 1111'1 01 1118 11111111011 lt school 11 111C1's 0 111-111 1011r 01111 co11c111s1o11s We s111cerel1 111sl1 h1111 s11cc1ss 11 1 111 111s 111111r1 school IJel1.f11111g, 111111 147 F1e111h 1 11111 1.57 145 CIVILB 1 lub Loyal XITI6! 11 1118 ANGEI 41 MARIE IACAVA ANGIE 1111 141111111 0 Decemlre-1 I 1013 I Valk whenever I have occas o nd somehmes when I have no occasnon llg., 1115 1101111 q111 1 111 111111-11 5111 1118 1111101 l11s111tl111l Clllflllg' her tour XL ITS '11111 110 1111011 sl11 111 X01 01111 111s 9111 131111 ICIIXC .1lo11g 55111111 1s11c llll1:'S 1111 sl11 111s 81101111 gr111 11r11l12111cc Ill 111 of 11' 11111118 1 11111111151 11111 s111111111111g ITL 111r l1o111111s 1111511 11111 fro 10 l1os1011 L1111 1rs111 11111 1e1r 101 11111111 PALL EMERSOW LUCAS LUKIE l1111p.1111ee11s11 X 1 '11 He was a man take hum for all IH a 1111 X111 4 1904 1l11r1 11 IS l1or11 1111011118 1101'l1l 111 11111111 11111011 111111111l1.111l1 s11 1110111 11121k111g 11s11f 111101111 11 11011111 s11111 11111 1h1s c11111l gr111 md 1311111111111 1111111 11 111111111 1111 111rso11 XXL 11011 1111011 IS I 11c'1s 1 1111 1111115111111 lll s1111l1111g 1s11c121 1 lr111c1 lll 1100111 Ib H s11s IL IS c0111111g 111c11 next 1e1r for 1 1 V16 110111 1111011 11l111111r II s tor 1h1 Xn111h1011 111111 or 5011110111 lll 1111 lllI1lOI' 11 1ss 11111 111' re gl 1d 1111 school 11111 111- 1111111r such 1'1r1-1111 SIIIILFXISIOII '1s 1118 110 111'111er 111111 1111 TL 1so1 111 IX I 'I DIIOII II I 1 EWEVIEWL DORIQ PERRY 11 41 1 If fame IS only to come after death I am 1n no hurry for It mg' 11f" J lg 1Ir1s1 s V11 11111111111 1rr1 S11 s 1111 110181051 glrl ll1 SLIIJU 1111 sl11 1s111 r1151111f 1 r1ck11 s11eQ thro11111g 1 1111 11111 111 Illt 1111 1011 she S 1 D191 111 1s1cr 111 130111 S111 1111115 111111 l1011111r 10 be '1 good Sport 211111 mal11Q 11crs1lf gon erall1 1JOplll3l' l1llNl'l 1 1 34 . ..................................................... . """""'1""""""' , in Q .. . .. . 1.5 E . 1 E 5 5 E 1 ' 1- 5 Q : - L1 - . . . . . 1K E E 1 3 : .1 " , , . -,, 1: 1 Q EQ 'I U - 9 - 5 5 1 E. W' 'J ' "V Q J : , . "1 E Q 1 Q -E '2.'1 ' ' ' "Q 1 2. 2 1: 1 ': ug' E Q E 01'1' 115 of 11111 N011' li l 2 5 il: ' 1 1 1 1 E E ,P E Ii... - 1-. 1' 1",.. -E Il" 1 'f. 1 ' ' 2 -2 -' 1 ' Q , 'E 5 Q E ' ' 1, - ,' 7' ' '- E 5 Q E' ' ,, 12 1 2 3 2 1 2 5 2 Q, E E :-E f 1 ' ,' ' . ' -' ' 2 5 C I 3 2 " -. ' 1 5 . : 2 2 : . ' ' ' ' ' E E 'E E ' ' " 'E 5 5 : 5 Q E 1- J E E 2 1' " E Q E N - ,1'm1. 711 - -25, .1 E 5 I U i n 5 5 g E A ' A E 5 Q E 'IX fic" 2: '11 2 1 1. ' 1 if 2-' 1 5 : g 5' '- 2 . . ' ZQ . - -1 2 ' ' ' If 1 - 5. 5 - '. ' ' . . . ' 5 Q Q E 1 5 1 2: 3 ' -1 2 111 E Q E, S 'z 1' 2 ,T " ' A 2 1 1 'U' 'V' EQ 551 ' 11, lf I : 5 E E 11 11. .1, A. E 2 : 1-' 'E E E I 5 E ' 1 E 2 E E 11 11 5 2 5 5 ' -1 - -. '. 71 RIIIY2-1, 1.14 : g Q : .. V . . ,,,. 1 -1 3 1 : 2 ' - ' 1 ' z ' ' ' . 15 5 E E . , '. ' ' , , . , , , ' - 1 : s : - - - f - f 2 S 2 : 1-. 1 1 1 - 2 1 - - -- 1 Y- 1' . ' : ? : I 1 U 1 ' 1 .1. V4 1 1 1. E ? 5 E J I' . 1:1 - 'll" 1 1 1. '. 0 1 1 E 5 J ' ' z ' Q F' 2 2 5. G. ' ' ' ' E 5 E 2 1 . ' ' , 4 ' ' , 1 ' 1 E E 21' 111-. E E 1"1'i1-S 1'l11I11 .111 1 1' 1'l 1 1111. 145: F1'e1111h 1111111 1-11. E E E 5 E 1 2 . 1 : E ' : l A L E 5 E Nm- ' I 'i1:1i11. 1'1lllll. T2 111-1-1111111-1' 16, 121113 : 1 1' E , . . ' . , . E Q Q 5 L . l'115,.. P1111 11:11. YY c 1 :111 1:3 10? E Q E 1111, '- 1' P1 el 1 , ' ' ."l 1. E Q E 111 1 5 ' 5 ' 2 ' ,, 2 2 - I ', 1' 2 11 1, E 51 2 1 ---' 5 2 1.-2: .f -' 1 E Q Q E1 ' 1. ,, ., . 1 v . - E 5 5 5 - : E ' E S112 '1111 1412 Civics Vluhi Y. XV. A. A. 131. .. 1 ... . T. ---. . AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "AAAAAA"li'AAA"A'hA'AA"AAA" LADISLAUS BERNARD SLYSZ LADZIE New Brltaln Lonn Xlvlll 10 03 What IS m a name"' Talk '15 xou l1ke about hemg Qllllt X qulet m nl C11 hold on to 1 lot mort knowledge fl'l'll'l 1 11015K one as LlClZlC can testlty lhere s '1 whole lot ot rt'1l senbt 'md judgment under hls shell of SllLllCl md me fmlx vc pact It xxlll soon brewlt folth CHILS L lub Interelvas lhslteth ill B1-chill LAURA ALICE NEI L Walden X X IX lo Her modest looks a cottage might adorn Sweet as the prlmrose peeps beneath the thorn Laura ellnaxs h1s been tull ot fun hut thls xeu' She seemed 1 little b1t Sul W hw P Ot course lts too had l'111r'1 hut X011 re g'0lllf" to the lnttlt Lrtek School or ICOIIOIUICS next se.1r xou know 1 l th1t xxlll htlp 1 1 11188 JAX lX XOIII' two XL IFS lI1OI'L nits 111 lon U1 1 1 GLADYS SPERL BATTYE New Blltillll Fonn nuux S I' "A very merry danclng Iaughmg Jestmg fllrtlng kmd unthlnknng gurl' Bexmrt' 11111 do not nuke her 111grx tor hl ulxs hu '1 hot temper Oh do not QIICSIIOII tlns gentle rt liltl' 1 mu Seem strmge hut lIDlDLdI'lIlt,LN xrt otttn lltCLlIlIlg N011 knou chool sht IN 1 Il lt rt 1l1 rt 1111 tor fun CINIKS 1 lub Tl ifhe, 41 I ILLIES CAMII LE PETERSON LILA Xen Brxtaxn fonn robe, ll 1 P 'SEPIOUS and sma But a Jolly spnrlt wlthal 1'1 h1S '1 most plc mug m llll1LI' md htr 1111111111-f snnle scrxu to br1gl1tu1 Ill! tht 1tmosph1rt nhtrutr shn gms She IS xerx Ollllglllg 11141 Ill 1k1s 1 plt.1snrL of clomff 1tt e fuors tl11t otha rs I1 111 ltit llllKlOllL X sutc' ss to her IS 1Qtu1ogr'1pher QIYICS 1 lub Progress md I rincxe-nm 111 ana--o an-0 alumna In nUuliDMIU UI P21110 ID UMIIVCIU U 35 -1A "7"v?"?7"v'7'v E 111-u -1 w 1-mu E P 1 I -, E 9 E ' I V 1. N 1. . E E E .' ' , T . 1.3 1 ' ,19 M : : 1- - - I : 'g E ' ' ' ' '1 .- ' 2 f ' 2 9 ' E ' 5 , , . . Q I E Q E 2 ' , '. . , .' , , , ., Y , , - E 1 E . t V K ,. .t . ,. i . E Q E , ,. . . , . E D i E 5 I 5 , E 9 2 E . , . - - , E 9 2 . 14 Y Mfg ,nm E 5 E - E Q E - . f 1' iz 'I ' ' V ' ' L L E 5 E . 1 ' ' -, 'f . 7 3 E E E ff 1- . :Q f ' ' l - : 3 : 2 . 7' ' , j ' '. :nc 1 ' - "o1 5 E HY. w.' X. A.: cf viubg .X11h' vu 1 131, mg .Iumr 5 S I'1'om. Refreshment Committee. E Q E E I I : C - 2 E 2 E 5 E ' . 5' Q E .' f - ', . 75 Ja Q-g:, .1114 E 5 Q 1 ' . ' . E 5 ' . . y . . . , . . l, : E Q '. nz -1 " fz :J EE Z.. K. L- Z v I ,. I 2 . ' , . Q r ' 5 3 S - M' '. ln s 5 - 1 '1 - spo :md is z mga E Q - E 3 : Q . E Q E , . I E Q Q .1 H 5 3 f ' E .' ' ' ' . ' . T6 Oc 'L, 9112. E 6 ' ' ll E ' - - - ' - : Q 5 . - 5 -- ' H - - .. -' . , . , .- ' : 1 K - Ll. .. , .. 1 . A E Q l'l - " ' ' All h : h ' 1' .i 1 i , 4 . . . .. E Q Q , .. 1 I .4 . . E Q E .52 5 E E Bun In -1111 1 1- 1 111 .111 1 ' 'HD "A'A"A'A'A'A'A'A'A'YA'A'ZA A"A A'A'WA" A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Uuuluuu no- D O- D 13 11 1311111111 L. ID 110111101115 1 n1111D1111F1 D D IIDIHUI NATHAN ADOI PH ABET7 PUTZ 1, 11 11,11 September 18 1000 Football doth charm th1s man, He llves to play lt, and he can A gymnast too, so you may see A qulte accompllshed fellow he " 111111 11o1s11t 1111011 11117 ' He 18 11111 of thc most 111111111 1r f1llo11s 111 school l 1112 911011011 119 the stuff 111 18 1111111 ot 1111 foot1111l 11111 track 1111119 hw 8111101 1 11' H1 c1211111s 11011111 IS 1 trxp 21ro111111 the 11 orl11 1111 115 motto IS 1111 21 ch11111 111c111se 111 111 1111 so 111 1 IX 11 z pl 1 to e11t1r colkge 111111111 good w1s1111-. 111 1118 cl1ss111'111Q go 111111 111111 11 1lXl1S11Ull 191191 Wien sf EBBA GENEVIEVE ROSEEN O r wakmg dreams are fatal " 1111 B111 1111 111 '11 lrch 29 1903 c1or11111f 111 1111 c1'1ss 11111 V118 11lOll,I11f to 110 1111111 c1121r1C11r1s11cs s111111 of XX111C1'l s111 11015 not 1111111 Q11111 to H1111111r 111 ITL 1orC111 to 10131111 thc 13'l17l1' 11 111111111 TILT r1111111111f s11 ls gomq to NI1111111'o11 1 1111111 111' mst 11s111 111 Club ll XIEI 'VIARIE DOWNEY HZELLIE 1 Apr1l21 1007 St1II waters run deep llt IS 11111 11 11111 81111118 111111 Qs T1 LL JN 1111181 111 111' 110l1g1IS 111 111rs1 1111 stl 111 C111 111 11111 11111 sl11 t1111111s 11111111 1111 g1'1111r part 11 IL 111111 X1 s 11 ' 1 lZL ' Xl HINQ 101 I 9 ll 7 HII UA LORRAIINE RIBILOI I' HIL IINNI 110101111 15 111114 A smnle and a happy face are worth a lot' h f 11' YL 111 s11111' 1 1111111111111 LN 1 1 s H l Sh1 1115 SllCCLSSf1l11N s11111111 her 11211 1111111101 school for four 11 1rQ H1r ho11111 19 outdoor sport the 11111st 111101 11111 11111 11111111 111111 r11 111 51,1 ....................................................... """"' """' ' 1 E Q Q E 1 1 A E Q E 1. 1, E Q E Q11 ' " Zl1ll.f10IIll. TT C , - - , E f, E ' 11 - - E 11 E ' E 5' 1 ie E - 5 5. 5 5 1 1 , 1 , M 'E E 11'2.' 1 - ' 11111 2 -2 ' -2 . A. ' ' E Q E 1' -2 . 1 " 5 his 1' .' 2 ' ' 1 1 E 'Q 5 lf' "T: " ' 2 " 12 . "'11 2 1 J 1 'f :f 59 Q E 12,'." " '11 " 211 s 1 1 2 1 3 ' .-'E Q Q -E ' 2 1. " ' . E 'Z 5 LE. 1111111 11111: T1'211'k: " " 1 . ', Tlub. 5 'E E E E Q E 5 5? TE 5 5 E E " u ' . E Q E HEBH E E N ' " 2 ' . ' 1111. '18 , 2 .., . E E A ' ' 3, 1 If 2 '25 1 hug E iv 55 I lv' . 1 1 1 1 .NJ 5 51 ,J -. -1, ' S213 -51.1 - ' hx 'I' E E E 111:1"1'l'211 2 D ' 'J ng? E 5 .E l'1V11'S1'1l111I Y. 112 .1. A. 1:11p . - ,. 111, E E 5 E' E E- Q E E E E E E 1 V4 A . 5 E uv E E 111-1-1111114i1'I1,V11111, T20 ' , . L : 5 .. - 5 L 5 1111.-1 - f .2 -.-1. '-1.1 g,'rls. S113 il E 11--15 5 'I' 1 1: -5-1f1 :'ll 11 1 Ef QE F11 ':t.'- 1 12' ftl' -E 1, E E ' '. 1111 ' 111111111 111c 11'1t1'r.' frm 1111'1111'. 112 '11 1110111 5 E 111- ' -1' 111111 5 Q 5 E l'i1'i1'S 11111111 1'. 11'. .1. .1.: 111-1 11111171 111 .--1 I1 .1 11. PI 1. E 5' E E P 1 5 E 11 5 E 5 F E 1 ' r ' E E E li .'."21 80 1' ., . E E .. - I 1 2 1 2 E .X 11215 11 C1111 . 21 -2 lr' 5 '1 . 2 " ' 1, jc- EE I 112 Q - '1 " ' E Q 1 E . ' I , - .- 1 1' E 5 : E! E1111 111 1 11 1111 ,111 .111 ,111 115 E AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LADISLAW STANLEY GRZYBOWSRI LADDIE ' Ixen BFIIHID Conn -Xprll 13 1903 ' March on he sand Compans forxx 1rd m'lrch' lqhe tollrth IJCl'lOCl IS 'llJOl.1lC the onll tlme ue he lr from I'l.CldlC lhe rest of the tllne he IS just one of those qulet h1rcl uorklllzf fellows who seems to sua up lll hls ellergx fOI one gr md LYlJlOSlOI1 1nd th lt IS I'I1llllll'W tflllllllg tlvles Llub Hlgh School fllLh6Nll'd. fl! f2J U3 IAZ7 in estm fdj T uk Telnl HJ Ilellih 4 lull 9 MARGARET ADELINE FOSTER PEGGY ' New Brltdlll C onll PPDIURFY 'O 1001 A jolly good sport IS she Xlthough Peggx doesnt su much llJOlt herstlt she IS COl1I1l'lll1llN pculllg COITllJllITlf.IlIi to OIIIQFS Her grewt weakness llld her l.l3SOI'lJll1glJlSSl0ll IS t'lncx il'lllC mg of all kl1IdS But lll SIBIIC of the tact that she works all dal and dances 'lll lllght she 18 xerx cheerful md pleisallt tlxles Club -5lTYIDhl0l1flUb Y W A A LII I IAN I OUISE SI EATH LIL New Brltalrl C OIIII lll Ever foremost ln the ranks of fun ' Probiblx most ot us feel the s'1me lvn Ill dt s 'lbout school 'md would be ghd enough to exchange l tlresome telctbook tor .l thrllllng mollng plcture -Xt mx rate Illll'1n h'ls dolle her sh ire of COIISCICIIUOLIS school ll ork bl graduatlng 1t lll e lrller nge th ln nlost of us r-sz 6 uh ' MARY ELIZABETH BEAUI IEU MARY Peeksklll N Y August 11 1009 Brlght cheerful and happy Nlarx alw us hld 1 Slllllll smlle llhlch could not In extlngulshed no mltter holx d1rk cmd gloomx the du was ThlS s lme ifllllt should llt .1 gre lt help to her when teachnlg 1 cl lss of llIll'lllX plllJllS NNl'llCl'l she expects to do lll the ne'1r future ts h l HJ Bo lrd of I uhllt IIIUII '31 "AAAAAA'AAAA"AAA'AAAAA" :nomo uno--umlcllwnuucl IGIMJUIUOIIU U 'Jrllf' 'J D DHD' I """"""""""'v"v' ' A E-.' g I N v ' I ll l . 5 2 E, ' , f . 81 . , : - S' I , . ,, ld 1 : 'l 1 - E Q Q : " 'f - 1 ' E Q E E . . 7' r ' 'z " .. " 5 5 '. ' Q .1 '- z . - ,' ' 2 E Q 2 5 2 ,. 2 3 ii' 1 . -E lj E Z I : vh .' '. ' 3 1'2" 2 I , 1413 Q", ' ' 1-1. E D 2 E : 5 i E 5 9 5 2 : E Q E E 2 E 5 2 5 E ll V E E E :.- , s : J , 1 , 82 ' - L, . A E Q E n ' In E 5 Z A -- , ,. v .. , . . .. - : S 3 E -V . ' ' .,z in 2 ill . . " . - 5 9 Q E . ' . : i I , , ' I , -. , , . I: 5 S E , 1 , , , 1 : l g .. ' ' : - G : 4 . : Q : "" s , :A ' ' g . '. . . E S E 5- S 5 Z 5 I E 5 9 E E 5 ' I 41 1 A E 5 E E u rv E g E Z .' ' ' ',7 . xx Ap" ev, liilll E 2 E E l. - . E S 2 : . ' E Q E E C 1' H 5. 'fr' "- le' 5 5 5 E . . A ' ' . .- A f 3 E Q E , . . .. - .-1 q : 5 5 viva . ll 5 Y. W. A. A. rn. fn. tal. Q 5 5 5 5 E 5 E 5 13 E - 5 5 5 5 5 5 E E A 5 5 5 ll H E 5, Q : I ' '. 84 , , , . - : S 5 : ' l. . -y 2' 5 . 1' ' . Z E E 9 E A I, .Zin 2 I L. -, K. , Y . E Q 5 E ' ' , z ' . . -' - :Q 5 5 Q 5 . .. , ., . -. - . 5 9 9 E Clvix' Ulu 14m:Al-rvlul 4:41, A 1 1 f '-2 ' flu. 5 Q Q 5 E' Emu 1 mn lm um. .ull .lllm l N6 E : MSN: "A"A"A"A"A'A'K'A'A'A"A'2s A'A A"A'Zx"A" A A A A A A AA A A A A A A'A A'A A A A A'A A A'A A mon tg F1 01110110 Cl Duluzynrnl WAI TER GFORGE SCHARMANN Nexx Blttam Conn December 15 1903 And yet the wonder grew that one small head could carry all he knew' Xpptqrrtncts 1rt 1lxx1xs r1thtr cltcuxm Vltrt 1 strmqtr to look It XX 1lttr for mst mct lu xxould sup post hm1 to ht 1 I rtshm 111 but ht ccrtunlx 18 1 Stmor III s ntt ot tht t ICI th ll In looks so sm 111 VN L wrt prou to cl lllll h1m IN out ol our hr ghtt st 11111 ht st hktd box s CHARI 0'l TE HORN! ITZ CHICK llutfmd 1 01111 I ebruarx 1 "SwelI1ng 1n anger or spar 1ng 1n gle " L lirlottt s holmhx IS 1 llttlt Int ot txtrxthtnff 'No 1 11 uh 1 L 1st su sxoxxs no llflll x Nha s 111111 mug to ho tlthtr to 111111111111 ox I musons Schoo ot Or1torx mst xt 1r Lhlck mtl Nl.11111t III mother out ot those. mstp tr 11111 touplts X X Spunsh L u RL TH III I IAN POIREN "KID Ll o ll IIQCLINIBCI 1 L3 Our deeds determme us as much w determlne our deeds Isu ls mothtr ont ol 1921 s slltnt p1rtmrs xxhllt othtrs pl1x lxuth xx orks hut sht 19 so constrx 1t1xe thqt xxt often do not rc ihzt mst hoxx much x 1l11c sht ts to h r tl1ss VX 1 kuoxx th It she. xx 111 ht IIIISSCCI 111 Room 917 he muse of hu' smxlt md IILIPIIIIIILSS Ii ruse-hold Xlt 1 lub HJ 143 QADYF EI IIABEIH Bl OOMBERG SAY ' txx Xml 'X X xxelnber 1' 10115 ' Fame love and fortune on thy footsteps Walt ' S11 xt 15 1 qtmt gnl but sht 11s111llx products tu goods LSIJLCI 111x Ill lxoom 106 Shy IS prqnrlng for thc 1rt comst at QOIIIIHIHI UIIIXLTSITN Ihr hohhx ts I'6'1CIll1,2' hut xxt rather doubt It S IX XX hx those trtps to Xtxx H ork so often f 1 1111111 ll 1 x K 39 .........-.....-.....................................-. """"""I'I"' E 1 1m1..1.u1 -11. .,1g..1.1Q11.wD..1-nw 1w1:11..::...-Lao 1 5 Q : A I n 3 I : 5 1 ,V : I A 1 1' 5 I ' ' 1' ' ' S5 : Q 1. .- - 1 - - A : ii 5 Z 11 I : f' rj E ' ' , E 11 E A It K 1: 1 . I V: I s . ,' v' g. '1 1 I E in Q E h- 1 1 . - I 'Z . i ' N- Z 1. 1 1 h- - :U C: ,l:,-I ,,:','.K',' E H' QE 'QI-' ' -'z 1 ' : 1. x tl 5 Q fl E z If A . 1 E Q1 E E E 3 9 E I Q E E E Q 5 E .E Q 5 E E Q xi I E Q Q E , ' ' E C E 11 11 E 9 it E 1- -, ' . an f - 3 7 E 5' :' ' ' kl' ' e. 5 gs 'lz ' 1' ',,.,'t1 E Q L E lv: l 'uw-:t 11:5 Sl - :I 1: zhtj. ,, 2 - E if Q E K ff ' ' 4 lz ' C .I 'I : 3 2 I . V ,. .", I , , : 2 e : 1 H . ' 1 . . . 1 1 E Q Q E ' 1 1 - ' E E Civics l'l11l1: lJ1'zt111:1ti1-sg Y. NY. 1 . 1 .: .' 1 'TI b. : E1 : 1 5 E 5 E E E E 1 E fl E E 5 5 E E ' . . , ' E 15 E Z vv E LA E H1-'alt-x', 4' 1 1, 87 we ' 7. fl' :. iv : ,, , -- A : - : 5 : as e ." 55 E: -A"1"'.: , 1' 2 : 3 E E I - f I -' : . 5 :. ' ' .' 5 1 .. 'z ' . : ' 3: E -1 ' s ,C ' 1 ' 1 v .2 LA , ' e 5 fl 3 : , - . . . : ' 5 E I I ff. I ' ' I .1 ' ' ' ff .. Q.. - E Q. 5 : - , - ' , . . ' , : rr : : 1 . . 1 : 5 : L S . ' ' I . . : E 3 2 lj : E 5 E : 1 J : : 1. ,E : Z ' ! : ... A - , '- E I' E E I 4 4 1 4 , I F E : H ' 2 f if Z , , , 1' 3 Q 1 : X-' 'i,.'.Y. X8 .1' 1...Z f Z U " Z 1 5 I 1 - 1 : E i : ' ' 7:19 5 .:l,'- J: ' ', H' le E 5 E C, 1 -2 U' ' ' L . ,I x ' 1 ' 47 X E 1: 5 E I "' ' I I 'X .' '. ' ' f 4 : e 5 - - .. -1 Y.. ' Y '- 4 - -5 Q E : ' ' ' ' , . 1 - . 1 ,' . ' . 1 1 ' g 1 E ' ' . . E 5 ' E E I7l'F'llt'Il Pluh: .tn 1 I ' Pl I 1 Litvx'z11'j 'Ix1h. E I'.11111n1111 1111131n11n.11.1 1 1, 1111 .111 11 E E ' ... 1 :- A.. ll AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAA ROBERT BRAD1 11 Y BACON Nexx Bflldlfl Conn Julx 14 10107 A cer-tam mnracle of wlsdom ' The above xxords are C6I't211l11X '11Jp1lC'11J1C to 11115 xoung m1n It he hwdnt to1d ue hls hobbx xxas 16151112 bomebodx 111 Room I8 xxe d thmk lt xx as StlldXlI1g V11'g11 Bob xx 111 alxx'1xS be thankful th'1t he xx as .1 member of the Xmph1on Club th1s xe'1r, for It xx ae ln one of the p1axs th'1t he lewrned biilllelhlllg' greatlx to h1s benefit Do: xx1l1 go to 1 xeter next xe1r the11 to 111rx.1r11 I1 ench 1 lub lib HJ Amnhlon 1 lub C43 ll lntlng., 1 lub 1 MILDRED GEORGIANNA FISHER MIL Bramtree Mass Jc1llL1'l1X 70 1904 'A smnle and nature that w1Il destroy all downheartedness N1111 has CLI'fZ11Il1V 156611 more th'1n SUCCCSSTLI1 111 11 her Qtudles lI1C1L1C1l11g Spzunsh She lb 0111 ot the qlllet members ot our class 'md m.1keQ her presence knoxxn bx her br 11l'111CN 111 reclt 11110118 We h 1xe 110 doubt tl11t N111 SD'1I1lSh I lub 137 Q49 MILDRED ELEANOR BATES BATSIE 1Nexx Blltdlll Conn N1'1lC11 18 1004 "She's small but mnghty It 15 CCI'IZ1ll1 that B.1ts1e Q dax dre'1mQ 'IFC pleasmt for she .11xx.1xs comes out of them xxe1r1ng the sxxeetest ol SI1111f.S lheee SfT'l11CQ 1nd her good ll ltllft hlxe 1118111111 her success lt school 'md here S 1'1Opl1lg thex 11 1JI'll1Sf her 19 good luck 111 xxhatexer she does next xe1r IVICS Club Y xx A A 119 KJ HELEN GERTRUDE BONN EY bOUt1'llllg.,1Ol'l Conn Julx 1' ' '5 A Iaughmg schoolglrl wnthout grnef or care Here IS one of thwt croxxd xx ho storme the Xe ldenne 1,1111dmg ne1r1x exerx mornmg lt 8 16 She hls con WIIICLC1 the clerk lt 1S better to COIHL 11te thln nexer Helen IS rlxxaxs cheerful and lt IS eertun thxt she cm 11ot count her 111011115 on her fingere XleSC1l11'J X 'W X 31 "A'A"A'A'A"A"K'A'A7A'AW'A"A A'A KAW' dunulouzuuusu u 1. ca cum u -luuuo O 11111:1nnD1111:y1mvu 1115111111111 13 D 1 UI' ' ' In--neunIunnnonqnnnunpnuunnnu nnqnnuqnnnnuu -11111111 "HV o E E 1 I : B 1 . : 1' f , , 89 5 . . F E -1 ' ' ' .' E 6 . . . 1- : 3 ' ' , i' 4 1 ' 1 -E 5 I' 1 . ' . ' ' ' ,' ' 1 E Z an 73 v' ,c iv , C , , E, 3 A I . . , B , E 2 . 1. ' ' ' ' 1' 5 . " ' 1 ' E 2 .' dnl ' , I ,. u E 2 'r J 2 , 1 ' 7 1 e 2 ' f ' 21- Ei 9 E Q E Q : 1 E 5 E E 11 u g: 5 . I 9 , , 90 ' 1 Q' I. , : . . . 5 Q in : ". ' " 1 ' 1 . 3 3 ' ' 21 E . ' , Q 1 . '. I , . , , E 5 , . . . , V :D 3 . . -' 1 1 1 1 'f z . : w111 be Z1 great success as 21 StC11Og'I'Zlll11CI'. E 5 E 3 E E E 5 li 5 .. ., 5 2 ' 1 -' 1' , 1 . 91 . . - , . E Z - I., 5 31 A - .. , 1. . 11 , V H 2 5 . . . 1 . . . .. .. 5 - - : TI e . , . e 1 1 . : 5 . 1 ' ' , Y' ' . I 5 C , l 1 A : 5 C- ' I . 1 S ,. . , ' : 3 L I 3 . . . - . , 2 . 131. 141. : 5 2 Q E E 5 5 E- , E , , ., A Z 2 f , 1 . 9- 3 .1, 1.10. : 5 11 ' ' ' ' H : Q , . - . . , : Q J ' t . 1 . ' ' Q ' i z - E -. V' ' H' z 2 . , - z ' - E 5 Y 1 . , 1 B . A . , Z- . 2 , ,1 . E E ' J 1 ' H . 5 - 2 z : - 1 E 5 1 . . ' 1' E Q 1 C1 ' H 1 '. ' , . A, : E I . E '11 - .1 11- 1 1111111111113 : ,J , "A'A'A'A A A"A"A A"A'A'A A A A"A A"A" O1 0031101113 u Duuirmnuu nun n11u11l1Dn11n 11 n11111:11u1C11111D111D111110111hl AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA EARI HAROI D CARLSON RED 11 B111 Ill 10 '1111 8 '102 One who says Ilttle but knows much 1711111152 1119 10111 XL Lrs l11r1 I 111 has not 1116111 11111 111 Ill 1111 of the school 1ct111111s He IS more of the q1111t 11111 Xlthongh 111 h1 11' th It 1111 C'1llSCd qlnte '1 commo 111111 lll 0111 111' 111s c11sscs one 11.11 H011 21110111 11 1 1rl? BFIIAIFVSIT1 BELL X1 flll 111 August 1004 I was the glrl for bewntchmq 'em " VV1 C111 1111 '11s tQ11 11110 15 Cllllllllg 1101111 1111 11111 1111011 111 111 ll' .1 COIIIHHIOUS CI111111' for 110 know 11111 111111 15 XQTX 1111111 of talkn1g V111111 l11r 111g soft 11r111111 11115 1111111111 111 1111011 th 11 S111 IS 1117 to s0111et11111g 11111 1f lt IS 111111 11 1111111 her te 1chf:rs 1111sh I u11 MARJORIE GRACE MORRILL M I DGE 'The oftener we see you The more we like you 1111111 1111s 111111 111111 11111111115 1101111 1111 c0r1'1110r 111111 1 1 1 s 11151 to 111 sure 1 111111 11 11:1 1111111111111 11111 111k '11111 1r 11111 S111 111111111X 111 13LCO111L 1 11r1111e QCCTCYITN 1111' Xl r X11 110111111' 11111 S111 1r11ss111 off 11111011115 1111 111 1 PX 110111 N011 11111 111 1111111 1111 more? EBBA IOUISE ANDERSON EBBIE' ' IN111 111 1 1 embfr 'W 10117 Modest almost to a fau " 1 11111 111111 1111111 111 herself 111081 111 111 111111 X11 1111011 111 1 1 1111 11c11 18 1 1 NIL 11 18 111111s 1.111111 111-111 10 '1 rs 1 111111111 111 1111 1111111111111 111111 1 111011 u 1 1 1 I 11 1 1u1 141 B uke-111 111 T1 1.111 1111 1 11111 111111111 1 111111111 1'1 11111 -10 """""""""" ' E . H E E A 1 E Q .E 1 . 1 I E Q E 11 11 IIE 6 5 21, N11 ' "z1' , 11111. 113 1 aj 2. l. . 15 Q3 5 gi .1 . V -1. EE ' . 11-1- : 5 5 E . , I . .. . 1 : Q : - 1 . 1 1: z . . . - I-' Q S : - - , - . , . , , - :, E Q 6 E , . I. V, . . E 5 5 E 1'i1'i11s l'11l11. :, E E E 5 2 2 5 5 S' E : Q E : 2 5 : E 2 . 5 , , : 5 Q : 4 A 4 A 4 3 5 5 : 1. 1. E Q E : E D Q E N11 '1 " :1i11, ' llll. E14 . 2, . E E E H ' ' ' . - E , - . 1 1- . . . E Q Q E " 'I ' ' Q z 1 ' 1 1 1 '. : 5 Q E , . . ' V , 1 ' 1 . - - : 2 s : - 1' 1 ' 1 - ' 1: Q Q : .' .. ,. , . . ,'. ' ,., ' ' '. 1 : 5 ! : , . . . , , - 2 c .. . .. c . . . , E E 5 E t 1 , 5 1 .. E 2 E S111 "1 121. 133: F11-111111 1111113 131. 141. Z 1 5 E Q E' E Q E E 5 E 1 5 Q Q E .. 1, E Q E E M1111s1111. Me. E15 I19C'9l11h?l' 3. 1902 5 9 9 5 ' ,, E Q E E . ' E Q Q 5 . 'L' :Q , I f ' ., . ' ' ' 5 Q Q E 111- :nr-111 Il 501111115 1111. 1: 111 1 1 - 5 . XV- E E E 11'11 " " X111 - 1 1 '11 . 11 in 1'1:1i11- E Q EE E ' -7 f ' 1 J 1 ' 2 '. . 2 D' EE QE .":1. 7 ' 1 5 1 ' ' 1 .fi-'I' E E 111". ' ,' 1 '11 ,' . E E 5 Q Q 5 E E3 Q 5 E 5 5 E E E , E Q E 1. 1 E.: g Q E 111".' 1, ' 1111. 511' 1111' 1 ..-, . L E 5' 1 E -' If. : E : E ,, . . . . . - E 5 E 11.111119 IS :1 5 ' 5 1' , 5 1 ' E E 5 ' -, '- ' 1 -' 11111" 11" 111-1' S11 '. 11'1 5 " '1'1-1'- E 5 f : IA '1111X'.H fl ' 'z Q 1 1 'z .1 1 1 E Q -E . ' ' - E Q 5 E ' ' E 5 5 E Y. VY. A. A. 111, 121. 13,1 AlIl1' f'l 1 131, I-111 1'1'i1's : i' , : 1'lu11gA1'11flu1 12.1. 131, 1451 'lee' ' 1 1 as , 1 -1 E P Q E 111.121, 1:11. 141: 1111- -11' 1' 111111. - - . E : . . ...5 E :1 : 4 .. .nun ' V Y UAV NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA SYDNEY MITCHELL RAPHAEI SID' XX aterhurx fonn Februarx 4 1'l0v A glo nous burst of wnnged words " He has el xerx poxxeriul brand ot argument 'lt hls command mel xxe 'ldxlse long and careful thought on the plrt of anyone xxlshmg a xvordy xx 'lr with hmm f IX les K lub Hlprh Sehool Orchestra WJ Debating I lub HEI EN CATHERINE BRENNAN RED Be Leon X X ' NI lrch 'Il 1002 H 'm happy as the Ilve long day ' Prom the he1ght of Nlount Beacon Helen saxx N I H Q Shllllllg' Ill the sun md so speedllx st1rted tor xt She refmcheel our noble IHSUUIUOII about the mleldle ot the l reshm 111 xe lr and at once became a recognlzeel lL1tIlOI'ltX on l'rench In her SCIIIOI' wear she surprlseel her I rench te lcher mlnx tunes bx utterlng xxlcrel phrases mel rules xxlueh were nexer knoxxn to exlst Her hobbv IS reaelmg NVh1t kmel ot books? Oh' the Berth: Lily txle I eourse llelen IS going to college nexct xear .mel xxe WINII her lll success xlf-se uh D nfltletluh l erarx f ub I' enehl I1 WILLIAM HART UPSON BUCK ' kensm1.,ton Ponn ' December I 1000 A little nonsense now and then I el shed by the wisest men " wvllll lm I9 one ot our superlatxxe telloxxs mel xxe 'ill hlIe hlm Ile cl ums to haxe but one hobbx but xxe thnlk he hls txxo Generlllx he gets to school earlx so he c lll xx lteh for the glrls We xxoneler xxho she IS Wh xt IS It IuclI Ioxeel :nel lost or nexer loxed It 'lllp Rue llso enjoxs lllIlONl1lg hls teacher ll'l I'lflII IV bx st'1nel mg on thm ICC 'Ind maklng XKISC cracks He mtenels to enter lufts College nexct xe'1r to studv meellcme XYIHIIIIOII 1 lub VID HJ F' ues Pluh SPLIIOD Ph iII'l11"iIl KU PEARL MARIE CASHMANI CASHIE He-rlm form x 6 1 What sweet dellghts a quiet llfe affords C lslne IS one of our quiet members .mel has 'lp plleel her tlme ehhgentlx to her books In the I zll Pelrl expects to enter lhe LOIIIICCUCIII Lolleffe It Nexx Ion don, xxhere xxe are sure that she xxlll succeed Inn h Pub 'A A'A'A'A'A'A"A A'A'A'A A'A A'A A A' .Q Q-low ununmmuux: Dmunumnxmnamouf nvnluln-In lrlmuw I , ............. .............................. ...... ---- " " 1 'I' vv v Y ' " ' ' ' ' ' ' ' ' :' ...IW .Il E - : E 5 : 2 - 1 E S E U I E 2 ,: ' - 1 9' '2. .r '- E E .I H - I 4 I 1 . : E E : r . . ' . E Q E - - H' Y . q 5 5 Q 5 1 . . -. A w E 5 E jv.L.g : I I L -Z f ' . E -E E if I : 2 I 3 : 3 E I E Q E E u n 'E 9 E E 2' ,I'. '. .PS I: ' . . .. E 2 QE I ' ,' : 5 'E I - 2 5 - - - , , - I : C : I , ,I .. 1. : 3 g : .-. , 1 , . . 5 g 2 5 . . . . . . : 5 Q : - . . . .: 5 : ' 3 1 J: ' . I z E Q 5 : 1, - - . 'I : , E Q 5 . '. . E 5 E 'I zi' . 1' ' ' ', .1 -. : : .K :I I Iv I 'I I 1- I. ' I E Q 3 E 1 . X J 2 1' sf f, o 5 5 5 E . ' ' ' ' E G E ' ' -- . : E 5 2'- Ci". Tl 1 ral. ', ', 1 ,it 'l :'r ' Thl, E 5 S E 5 Q E E E 5 E E E 5 E :A v E g E Z ' .' 1 , . .ssl ,- ::,. -E 2 S I. - E 3 E : s ri ' . E 2 5 E 'U ' I ' . HI 'I .I : F3 C 3 I I e . I I : 3 5 : - 2- , . ,, , .. - E 3 Q 5 'z ' ' 'f ' ' 5 ' 'z I . E E "l' "': . ' 2 '- " z . . " k" E 2 5 if I ,I , .. . - Eg ge x x ,. S . i A YK L , . . . E ij Q E E Q E E 5 5 E -E 5 5 E A .. I 2 -. : Q : u n : E : '- U 1 : . 100 .lulj 1, fmt: : 2 : I. - - H I E 'g E f-u I -I I ., . - E2 EE . " . ' , " E in 5 E I I . I . I .42 1 : 5 2 : .Y . - I " " ' ' ,,. 2 9 2 I " ' . o ' A ' ' 5 5 E E I I - C Ik- I L , : 5 5 : ' ' 'S 5 : 7"I' l . 2 5 E 2 E 9 E - Z A I Im I- ll In Il ' :mf E .. .... . . ..... .... I aa -ll ' "A'A"A'A'A'A"A"A'A"A'A'A'A"A A'A'A"A" Uuauouuoaannu E In nun u nmmurn G Dnmcnmol AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA'AAAAA bHEI DEN MONIIGOMERY WE:sSOLECh SH EL l vwux 1 huge ungannly frame " Xhrg lll lll lt0llllL 11 opgr mon purformul upon Sha! x uld 1. no smprxs to hw clxssn tu tx 0 ax llnu stonuglms xurn ahsgourul tm hc 11 is 1 mn m r u lx pops md gollagc ILKS dllflllg ony Sllllllllll' lt Inch m Xuk than un thru ordmlrx gourmmds could hun ch rul m 1 ILI us nnslx ns un x lll xga to hml ll h ms cluulopul m hum m umquL cult 1 L HIIIOCLIICC plufulmss u1dgu1tlu1us llc IS lSllkI'YIlI11l klttcn tu ns x lootlnll 141 lilgh Snhbo ESTHER I TYI ER 0 ni 8 1' What us worth doing at all as worth dolng well t Ilr lS stucns um ot tu Sllllllllif llghts 0 my l rulull COIIIIIOSIUOII corn Ltlx ' VN ork xxhllc X011 xxork plu Nuhool 01111 Jus IYILIIIIOII to lur SIIICIILN It suuud z lt in cnncqrmd lstlur ns as su c I1 CNLII xx Su uldnmlx bplluu ln x lk xou pl x youu irom t dlI'LCtlOIl ot I l IIIIXIHL Nnxt xg xr I xt ur pl lllN to go to XllI'0I'l Lollcgn xxhcrc un knoxx she xxlll gut 1012: xs xxcll as shn hls 1 11 ll HFI EN MARIE DOWNES DOWNSEY XX 1llmg,fuxd lonn P nah I 'Always wrltmg letters to '7 9 " lhlnn lN 0111 ot our QIIILILSI g,1r1s mm ut shn ilu us nuns to Lnjox hnrscli xxlurunr shy rs Sha IS uxthus us lu lt thn Iuskntbxll gums font of mum 15 onq IS umc uw o ous 011 lloxxnsu plc lsc ull us TL scent lNxt Li U WFS El EANOR Pl EISL HER xqy I1 4, n lltlllbll S am' Bang' She Is comnng th lt xu 1 L fgln IS 110188 ln su lah x T11 Lurm su s Lmmng N L IH mollur om ot our mth n Q xc mfr u ILN 1 c su mas Slxlllllgf X011 r xx ll - Q tu lflXL mst mul 1011 1111111 LCx S L ls 'omg to Normal School or Possg Cum Sghool next u lr Serum IH e u 1 im ' 47 . .................................................... .. """""""7"' I E F E : ' : 5 . U H. ' : Q 6 : J A 4 : 3 : n yn I Q ' I - : 9 : llivhmom um. 1,. I. 101 ,rn 1 sv, 904 I 1 E U 9 El "A ' I .1 E E . ' ' ' .' f . ' E fl E : II vo Im' 5 ' xc J 15:1 ll lf vo r -'cn .. Q Q : . . E5 : ' f :J ':- oc E ?'5 ll.'- 5: ' ' f 1 'I : U .. . . : 5 : . Xi' 1 1 ' '- 1 ' 1 5 z " '- - n r, : . -. . . . - . . -'E 5 : vnu X 1 If-t mc. btlll l .' 11 t ' 1:5 lm" :ln :ld- Y .. 33 Q : . . . . ' . . . E S: 'z iz" 3 :S ' 1 'Q -lk- E 5 3 E :ls :L ' ' . - Q - E 2 E het " Me Uluh: Vivian' Vluhi 7 2 1 "f C' c l : Q 2 : vluh, '53 5 Q E E c E E fx Q. : Hrislol.l' Illl. 102 Ju X . JU2 E U - ' - - ln 'Q Q Q Eg .Xt 10:15 as -1 :Q 5 lv: - - X, - -E Q El ' ' l ' 5 ' ,, Q f ll - Cl:1.'.': il ' ll 'f 'rztc 5 Q " ' ' ' x V' ' 'Q ai' vh'lx ,' aj," :md m 5 Q 5, -'12-'51 ' x 5 - zs 5 Q E sho were Z1 IHZUI-h1llCI'. but what llltllll those rumors which E 5 C E . , he , 12' . ,T .15-1 . E 5 E I sf A I ' . , - x x 1, - V sf f v' 4 x E E :l1t:.' '- - :SIL-'. E Q 5 1-'wm-h 1' m mm. 5 E E 5 13 E ' E 5 Q E . 1 w : g 9 .- H H : Q C 2 f ': 5 2 5 'z ' ' '.' . 113 M1 -' 7.15913 E H E I - ' . . E II E .llx I i -Y X x x x i . x ,. L X . .. x.' E51 E5 'z ' 1 2 'Hzxl 2 - E U E N I ll X ' ' ' I fr ' 5 tl x 2 : 5 Nix-ics Pluh: x. W. A. A.: Hz.-1'-rl-ll flu, 125. 131. 5 E E C 5 , . . , 1 , : : I ll AL A A K E 'f E MAG.. E il E .' - ' Hr' :1in,l' nu. Il! Se-1 1 -' 112, lim!! E f Q 5 -'I . . ' ." 'E 5 Nut 2 " ll'ZlI1 "Ag, ut fl ' ' 5 if E 5 Q 5 - ' xl ' ' . fh- z - - 1 I-11' E E fn ,, la I' zn l :I xl "J .' 'z A . If " x 'vc 'z ll to -2 E git--Ag" Qlkwv-.jf xt 1 11 Nxlz ,11- . E E g . A lv Z K1 :SI '-. S- X., iv.: I 5- Q E vm.-S Uluhp s ' ' Hz,-k nan 'rw 1 Y. W. A. A rn. -1 g 3 5 .sn ru, J A'A A A A A A A A A A A A A A A A'A A A'A'A A A A A "A'A'A'A'A'A'A'A A'A'A'K A'A A'A'A'A'v STANI EY PATRUS PAT New Br1ta11'1 f onn lo September " 11111 ' ass me not by for I am wondrous WIQP VX h'1t 'tn 111 ful 110195. Dont he sc'1red, 1ts Olllx Pit X es md 111th th'1t same old sm1le th'1t he used 111 lnghsh lxoom 20 lust recentlx P'1t h1s dexeloped 1 deep sense of humor md h1s w1ttx book reports 111 Room 21 hue conxulscd hls cl ISQITI ttes more th'1n once HEWRIFTTA ELIA SVENQK 11 fflll 1111 to 11 ' 1 'At sght of thee my gloomy soul cheer: un lltnr1ctt1 llll.LllClS to bt '1 CllttlCl 111 Shy stuns to hue tllxlll 1 fmcx to uerxthmff uh1ch l.13pllLS to houst hold 'xrts Next 1e1r when she IS an on at school she 1111 be nnsstd lax the 1ne111l1crs ot the Hlffh School espec11ll1 bx one of tht TIlC'IlllJLI'S of the ll11llOI' Class 1 X Household Arts SARAH PAULIWE QROLI SALLY ' t IS bet er to be out of the world than out of fashlon LC1ll11111lllX rtstltss llkt 1 hcrx c lt Strth noun 111 1l1c tht most lt trntd l7l'lNS1C1St doubt the 1tr1c1t1 ot th l111 COIICLYIIIIIQ co11str1.1t1o11 of energx Sha usts mort ot It exerx du th 111 1111 hum 111 heme co11ld possdmlx ra plqce 1nd 1xh1t IS stretngtr stlll she IS QFOXXIIIQ' t1t Per h1ps her nexer Lllfllllg r 1ll1 'lbout our c 1r furmshts htr 111th Ullllllllllll loner ues! 1h SVEA VIUI ORIA JOHNSON XYlllll11'lIlllL f0llll X 11111 As qulet as the llghtrng of a fly on a feather duster SXL1 cart l1lllN IS one qulet g1rl X0 r1ots or LOIIIIIIO t1ons C"lIl utr In lfl uned on her Her 1111111 thoufh 1s su x nug t IIXL men letter lt ut ll mr 1 111 more ot th1s txpt XX h'1t do xou thmk S L 1 f PIXIKC 611111 45 gguDuUlwaK.Dl- nm t'11m'7 '9 U' . ........ ................. ............ , I - v v v v v 1 v v ' ' v 1 v v v ' y 1 ' 1 1 """"v"""' V: A 1-.'..11.'1. 1.1A---1u11,..:.11-1.1.1..1a:. o ': ' I : Q , 1 1 E .. ,, E 1' ' ",' . ll' ' 1.7, fi 13 5 'P , 1 .." : E , . , . . : Q 1 . 1 ' . . , L: 5 r 1 l 1 1 1 . -- 1' , , 1 1 7- 2 , 1 K . u 1 I J 1 11 I 1 E 5 1 ' ' 1' 1 . 2 ' 1 . Li 5 : s I 2 5 E' E 5 I 1 '1 1 . 1. E Q Ne ' " 1' , ' 1111. 106 Am-' 13, 1.m:' E Q I 1 , 5 5 2" 2" 2 2 -' X' v' Z, ' 2 ."- '52 Y. V. A. , .1 .- . E Q E Q E 9 E 5 L J : 5 .1 1 2 New R1'it:1i11, 1'o1111. 107 .X111'i1 27, 19413 E i 11, - . : 2 ',. 5 Q 'J ' 2 V' ' 'I 'O , fi 1 ' ll 5 . .1 1 ' . , -- , v' '. 1. , E 3 1 , - 1 . 1 . . ,, 3 ' ' ' - 1 E Q l'i"1' '11 IhY,XV.1A11-X. 111. 123: S11z111ishl'l11h 423. 633. HJ, 5 I T1 E E Q : Q " ' 1 'v. ' . 1118 .11 -- 1::. 1:1113 E 3 .1 - - - : 5 -11 E Q 1 1 1 . . . . - : 5 . ' 1 . .. 3 1' 1 - 1 ' . ' 1 3 t 3 5 .tdux lt h l:'-l- I " '-hzlhzlzf-' E I ' '. Y 1 ' 4 '...1V'1: E g , ' ' E Q E ? E 5111 1-11 1 vw.111.17311-11-1'--11':1--711"1-111 'A A"A"A"A"A"A'A A KAI KA A'A'A' "' llJllDvllDh4DllulDuuDl D uc ll olmcmmtlullc O :mln nllnllnlollnln In DmlDlvlDllllUll Unultlllldll I0 no AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA IEON SEGAL Xl Xflllx X ' llllle 91 04 "As lazy as Sudlam' dog that leaned hls head against a wall to bark I 1011 18 th1lt clltc llttln fnlloxx lll I ng IN X llllo ll ls tbl lbllltx to su lbsolutllx llothlllg to tlkn llllt lll hour lll mlxlllg lt .md to CIIISQ hls llStkllLl'S to su th lt hc hls QINLII one of the grcltcst sptechu lll XLAYS H0 sus ll It hls hobby IS lhllflllllllg up SOlld rubber tlres bllt xv. thlllk thlt It 15 maklllg the holes for crllllers or gfllllllllg from to hls dL9tlll'ltl0I1 but xx orltl lr to 4 lr lcon ls lll1dLCld6d as lll xllsh hml lll the success lll the LILI IXN KHRISTIVE JOHNSON DITTO ITQLLIHDQI 10 1903 overspread Xlll ll 10 A face with gladness Soft smlles by human kindness bred ollto lIllCL lllllit Nl nbc than s 11 dncp Dltto IS UIOIIILI' one Her hobblu lrc toot llltto S lqllllr ll mu to lllfCh Hqlldlllg X0l1llg' ll l l l l lllll lllcllllll Il16llllllQ bllllllll It lll x ho ls llllllecldul lbollt llt xt XL lr 1 l 4 lub Ol Clllcs C ADAI INF I-RANCEb GOODRICH TUBBY ' ll J1llU'llX 4 1004 Thus let me Ilve unsunq unknown Illbbl 1118 0Ct.lllllLd qllltc 'l l'1l'gL IJIICL here 'lt lllool dllrlllg thl plst four wars Xlthougll shl 18 lll ollllr om oi our urs qllltt glrls she S 11013111 lr "lI110ll9,' hcl' llnlllls lllbbx ls upnclllll fond of thc lllolles 'llld ll lN spult lll l1lX l pk IS lllt lfI9Yl100l'l thcrc Qllc IS golng to XOYIIIII School mxt Nt ll' MAYONNE S BAYER TEDDY xl But ull o 1' heerful of yesterdays and confldent of tomorrows ll l.Cb lll IQO4 XIIIIIIIL dncldcd not to spulll too lllllc 1 lllllu lll hlrd xxork It IS hu' ll1IClltlOl1 to lttulll tlll XLR ll lull XOI'I1l'1l School of f1X!lllllSIlC9 'lllhfillglh lx lrf. sllrg she would lllllch rlthcr stu llcal' Hlrtford s l lllml ll 7 lenvh I uh 44 lillulllilllliillllilinllllllllllulilllllnllilllllllllh . """"""""""A' , 5 Q .1 1 1. . 1.1! E . H ' 3 Q 5 l El 9 Q 5 5 5 15 E 'l ' ti E 5 E is 11'-En : 5 Q : N11 - ' Y. llm . - 1 19 E Q E S E 13 E - - - - f , , . : E 3 : 4, h. . 1 1 1 1 .A D A. in : 3 2 ' ' 1 ' . . 1 ' 1 : 3 : - 1 5 1 . , 1 - 1 1 5 Q E 5 ' ' ' 1 ' A ' 5 1 - If E 2 5 E A ' '- 1 x 3 A I2 11 5 9 g 5 -. . -. ' . - - ,. A , : 5 Q : ' . . . . . : E s : 1 S ' ' : 5 5 : . . . . . : 2 3 : 01 '1 . - , 1 . S A 1 E Q Q 7' .1 ' 1 .1 ' 1 ... : 5 : . 1 . .1 . 3 Q Q : E Q Q E E E E E E 5 Q E 1 1 ' 1 E E Q E n lv E Q Q E 1' - 'lil' zlill. ' llll. 110 'H 1' . E 5 Q E " 1 :'.. E 5 2 ' ' ." E 5 Q E .. . ' ' f . . ' ' , ' ' ': E 2 : o- ' l1l'lk'l.lll1lll. 11' x 1 .. Q 9 ., . . . : , 5 : - ' 1 1 ' . ' ' . -- ' " 2 1 1 : D Q :N 1 V - 1 1 1 . . .1 I E 5 5 EF N- 1 I ,111 . 1 1 , E E E : bull zlllcl basketbzlll QZIIUCS. E Q E E Y. XY. A. A. 4111 Allh: ' L 2 .' " 1 'lub. : E 2 : : E E : 5 Q E E S E E 1 f- : S E : ' 1 ' E lg 2 E 11 1 2 Q Q E l:t'l'llll.f' llll, lll 1 1 1' . . E.: E E E u l -' 'va E Q E s' ' f If 1 1 f 3 X - E Q Q E X - ' " ' " ' ' 1 1 1 E Q E if 5 - 1 Q 1 -1 fi 1 n 1 ' E Q E E .' 1 .1 "1 . 5 Q 5 li xv. .l. A. E Q Q E E 9 5 E E E Q E 1 : 2 E : n . E Q 5 .. 1. : Q ' : . , . : 5 Q : Nl- ' ' 1 , K' llll. lll! l7t'l'l'lllbt'l' 28. .NH E 2 l : 11 1 .1 E E' Q E 1. .- 1 -- - 1 - . 1 1- 5 5 S : . .' ' . . . ' , ' : e E 2 - 1 v . Q x 1 - ll f 1 : E 5 E . ., ' l ' , . - ., . , : 5 3 : 1 . 1 1 , 1 1, 1 L 1 : E l Q : A 1 - - - 1 1 1 . : 5 : - . . 1 . 1' 1 . E Q 2 I f'ivir'.'f'lllb1 All ll' Fl h CD: F 'I 1 Y. NV, A. A. -E Q . g 5 E Q 9 E : ' 1 . 1 1. ' "-I :l :1 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAA "AA'A'AA'A'A'AA'AA'AA'AA'A I ILTOR CHESTER BERNER II'lltf0llI 1111111 1 Ju1 11 902 A lnon among Iadles IS a most dreadful thlng V11 lug t11 111tro1l11c1 VIC l11r1111' 11ho holds th1 r1p11t 1111111 of l11111g th1 most 11ol1t1 1111111 111 school H12 11 1l1r1s1 11l1 1s1 111r1o11 1111 It IS so111111h1t 1111 IILCLSSIYX XXllLll 11s11l lll 1 footl11ll gllllt 110111111 VIC fomg to 1 t 0 11 1 111s 1 s 1 IL 1r 11 s1111111111 Q 11ll1 let s 4 lul II1g..h Skllllfl I1 GRALE LILLIAN ERICKSON GRACEUMS Xcw Br11'1111 Conn .I no 1 '02 A smlle and nature that w1Il d stroy all downheartedness " 1 1c111ms s lX 11s r1111 for 1 gooc t1111c 1 1 l11l11s to 11ro111ot1 11111 SI11 Clll 11111 Ill 1111 1 cl us room 1 1111 QOCI 1l1l1 1l1c1 JK 111 e11rl'1st1111g Q1qg1 S111 S119 sh1 111'1o1s thc 111o11es 'md 11c l1el1111 h1r l11c'111s1 shf. 1111s1h11l1l X11 flul1 t U3 HENRY BENJAMIN GOI DSMITH 1v Plll 1111 11 11 lllltl 1' 'A qunet man but a good one " IILIITN cl lllllS l1lS 111cl11111111 IS not for 1111l1l1c1t1o11 but NIC 1111011 h1 s 1 l1ttl1 l11sl1f11l Hc11r1 Q l1ol1l111s 'lre Qtlllll mg 111 thc sun 011 NI 1111 Str1et '1111l 1lr1v111g .1 c.1r He S .111 1ct1vc 1111n1l11r ot the IJClDZl.tlIlg' 11111 QIVICS cllllJQ 11111 COIIILS to th1 c1111cl11s1o11 thit school s 11ot such 1 l111l 11l1c1 1 t1r 1ll Ill 111t1111ls to go to X '111 Sh1lf 111xt NCII' 1111 XXL 1ll 111sh h1111 s111c1ss III th1 f11t11r1 lu l11l1 lllllll' 1 HARRIET ELLA MILLER HARRY Bloomfield f 111111 Aprxl 'J 1003 The secret to success IS constancy to purpose ' IIITTX s llllllllllllf, good l'lllI'I1OI' lllll h1r 111t1r1st IU h1r st111l11s 1111111 h1r one of the most IIIILYLSIIIIQ' .1111l JL 1s111t glrls lll h1r cl 1ss Sl1L 1s111r1s to l11 1 st11111g1"1 111r lllll lllllflllgll II IS h.1r1l for 11s to 11111q1111 l11r 1s s111l1 XXL 111sl1 l11r 1h1 '111 st of 1501111 Illftlllll 11 1 I -la AA' gamma non ununnnuu o ln Dulfnnnulvomvuvulvnw n1u11'J111n fzznmolrlbl 11D """""""'v'v'v?' - 5 E E 1 V ' l : , , 2 E I 1, D .13 1311 5 gg 11 A ' - .rv E :lj lx - .. - : 5 : '. 1 ' , -- ' 1, 1' . 5 1 'l E Q E 1 1 ' xl - . ' - ' ' .1 . '. E F3 E E 111 1 is, " -1 z l J 1 ' z - E Q Q : , . ., ., - Z 2 I . -- -3 SE . -1' f . ' ' . j , : 5 5 IS 1, Xzll- ncx your t t'k' 1111 :1q11:t '.-lc: 1 5 Q : "l -1 "1 Q " llll. E 2 E l'i1'i1-rs llllllll l-'11 alll 1171 . ter AIE'll'.' Y 13 " Q? I E g E lllll 121, 131, 111. 5 5 g E 5 5 2 5 1 g 5 3 a 5 ' 1 5 9 5 E 11 vu E 3 E ' . 114 u '.1.1. 5 1 E 5 .. - - E - E A. N9 . ' . 5 3 E lr: 1 5 ll :l1':,': 1: li' 1 l , :11l : E 5 'z -1: -l"l1 '1 l-. Q 2' 5 , , , ,Eg gg SOIHCIIIIICS 1 Pl sccms to prefer thcm to school. E ' 2 2 II 1 ' T 1 Ar Cl li Fivics lllllll. E 5 2 E E ll E 2 2 5 -E 9 2 E 5 5 E E I 2 Q 2 2 N1: 1" 1' , 1' llll. 115 llc'-1 -'12, .103 E Q Q E I ' -' 5 13 Q Y ' 1' Q 14 :v 55 QE' -3 . 1 1 1 . ' ' . : ' 5 gs Q 5 1 1 - ' 1 ' Q . 1 5 5 5 : - J . . 3 J 1 1 2 1 E Q i E zf' z . -' ' 5 I 1 1 "1 1 l E il E 1Ti1'i1-S 1' l11 1 1 ' 'luh. Z Q E 3 : 2 g 2 E 2 E 5 E E -E Q 5 E : I E I 5 E 2 E 9 5 E 11 n : 5 E : , ' , 116 ' ., . 111 5 ' Z .. . . : 1' Q 2 ,, I . i .' . E 2 9 E lit... i. r 1. . . X 1- E QE IN v , 1v .Y-1. .4 l . 1. 1 5 g Q E I 1 - - - E 1 1 2 GIH 'l11l1: l"1'1-111'l1 'llllI. 3 6 - E : ...... J i I-'IA "A'A"A'A'A'A"K'A A'A'A'h A'A"A"A'A'A" Unnuuuunuoonu E1 101110 U L'1111r1111r1 1D 511111011151 1C AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MARCUS ADEI MAN MARKY 11111111 111,111.11 S1111e111h11 I-1 1903 The secret of success IS constant work U11 110 1011 YLCOXIIIZL th1s sp1c1111111 of 1110111813 1 s111111s from the de111s1011 11111 h1 kn1111s 111011 t11'111 111s 11 11111rs 11111 th111 1011 k11o11 he IS TL 1111 1 good scho111 THEI MA ESSIIL SWANSON TELL MA NN B111 1111 111 x1dIL1'l 4 1903 No much talk a great sweet sllence 1hc11111 1115 been 1 1011 SIlll11Ol1S g111 1111r111g her four XL 11s It Hlgh School and lt se1111s '1s 111011311 sh1 found 111s1 IS much lJ1Cl9l1I'C 111 h11 1300118 lS 111 1501111 to 1 11111ce 5111 1111111111 to go 0111 11110 1111 1111s1111ss 11111111 11111 sh1 1 111111118 11111 111 111 C111 111111 111111 1111 11111111 111111 I BARBARA AI ICE PARRAR '1 N 111h 1 1 ' Far from gay cn les and ways of men" X 1111s1111 N11 11 11111115511 1111 1111t111s 1111 11 11s Ill IX 11111 11 1 111111 1111 111 111 11 gg 11111111 111 11111111 11111 there IS 16 1 11 1111 1111 1 10111 II IJ st11d11111s 111111133 1'1d1 11111 11c 2116 SLICCLSS 01 111111111115 1111 docs lXllSl b 11 1 111111 111 1111 101111 1111111 111s 171111 '1 1 1 Nllll 11111 s111 11111 1111111 '1 1lll1N11 1 1111 C AROI YN Al BERTA C ONI ON CARRIE ' 11 1111 111 Xugust 1' 1003 ' ave a good tnme all the tlme " Sl11gl11g' gpgg 111g c 11111115 '1111 1 lllkllltif 111 1 1ro N11 s 1111 1 111111111111111s 111 -.C11o111 11 11 1111 11 s 114111111011 111 31111 111111111 1111 1111 11111 111 1 111111 1 1111 111111111 l1Lf1 1111 11111 111111135 s111111 1111 11111111 11141 1111 N1111 11 11 111 1111 110111111 c1111r 11 11111 1111111 to 111 1 111011 1 11 1111111 1s-111 to her 1 1111's Club -111 . ....... . ..... . ...................................... .. """""""""" , 5 61111111111 11 -111 11.1 .111-1...11 .,,. .11.11..1:111,c111,H : 5 5 7- 5 ' E Q 9 : 1 A E 5 5 : 11 11 : 1 : N 1: 11 Q E "- , 117 . 1 1' 1 - ig 5 Ei 1. - -11 5 11 E E , r' 1 '1 314 1 , 'F' 11- E U X Q E -. ". N. S' Z 1 1 I 5 E Q E 1: 1 1 5, 1 ,' ' '2 V' 1 3 1 . E E1 E E Q Q E 5 5 5 9 5 E '1 Q E E o I 1 - 5 g : 1 L? Q Q E .. 1, E E N11 ' 'A 1' , "nn, 118 . ' " , . :. Q g 5 .. 1 - - E Q E 5 'R 2 2. 2 ' -' J ' J ' ' E Q g 2 5 1 if 1 5 1 5 1 ' E F E D' I 25 Z. ' 1 ZS ' f 1 2 . E Q E 11 ' ' ' .' . ' Q Xl' ' Z ' I X E 5 L 2 g": 1 "2 ' 1 U' 1 1' 5 1 E 1'11-11-81111111 Y, 111 11. A. E S E E 2 E 5 0 5 E 5 5 E' E E : E E E - .. 5 - . E Q E E ..BAB,. 5 E E .1 .' ,. -. 11. 111" 11913 I Q Z ' 't' . E E k'111l1Ju :Q 5-C11 :J 5 1 1 '2 15g 5 111' 1.1 011.5 2 'Stl E 2 E 5 ull' 2 ' 1 "'21 1: 11 '21 ,"13:1"? 5 ' E E 13: 1 2 If U 2 'CTF' 3 ' I -' 2 u' 2 ' ' E I Q 5 Q '- 1 J 1 ' 2 '1 2 5 1 -' . 1 .. E U E E S11 'I 131. 1111 1" '111 . E 11 g : as 5 5 Ss 5 5 E 11 E 15 f' 1 5 . , . 5 U 5 : 1 1 1 1 , 1 E : .. 1 : 1' Q 2 , . . , 3 ,, 5 : N11 ' 2' 11111. 1111. 120 1 1 .' L, . ,E I 1 I 'H ' ' . - U E Z .. . . . . . , , 55 . '. K'1.1'l2 111:' 1-21-'J 11' E E, E 1.' " 2 J S , . X11 ' :111 11 - sl - 11111115 :1 Eg EE ..: K .1 1V,11v. E V 'E' E I .-1 1 1- , v bf 1 1 .1 1 1 ',, L. , : 5 5 : 1 ' 1 1. x . ... ., - - " E , 3 : " " ,- , , E E3 E E . .......... ..... . ... . 11.. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CLIFTON MII LER WEED SEA WEED New Brxtam Lonn ' Nlarch 4 1904 Be wlse have a good tnme all the tame ' LX great ql.1CStlOll wlth us IS w hx Sea Weed hae been .1ble to FCSISI the wlles of the gentler sew VVe thmk thwt secretlx he ieele xers cordlal toward them Hrs hoblw IS worklng out solld geometrx problems wlth 1 QIICSUOII m 1rk We thmle 1 lKI1Cll woulel be better Renssl.1er l OlNlICCl1I1lC lnstxtute IN hls next Qtop 1nd our good wishes go wxth hmm tunes I lub ll1ss B 1sleetbLll HJ I ox al XIIIGIIK 111s T11 Hlgh behool Llub RUTH MARION BOARDMAN HBORDIE New BI"lt8.lH Conn 79 Februixx 1'I 10413 Calm as a summ r's nngh If anxone has ex er known bordle to be 'lllgfk we would certaxnlx llke to know lt She le one ot the few peomle who 'ere .1lw1xs Clllll We know wltb sueh 1 NITKIIL '15 1 good temper she Celllt help but sueeeed hood luck next XE"l.I' Rufus X105 Llub l'lOf.,It'NN 111 l fflelenex ffllllllllltt 1 THEODORE REDUCKA TED New Brltaln Conn P Nueust 1 1004 A noble klnd of fellow Of whom It may be sand He has some hung more than nonsense Lymg underneath hls head In splte ot the f.1et th It .111 1tom1sts persxstentlx 1ssert th It feet hue llOIl'llllg' to do wlth lJI"1lll's we sh'1ll lllfllll lll'l th It leels unique step proxes l'llI'II to be el 111 lll o lelflllllg X better reid m 111 than he could h1rdlx be found ln New llfltllll Hrs XOC'llJLllII'N IS so extenslxe tb1t he QOITICIIYIILS fools hlmeelt on the use of 1 lug worel Debatmg Club NJ 143 IINICS C lub Iweneh e lub HJ 149 I ox al -XIIIEFICBIIS 131 Hxgh Sehool Club JEANETTE SOI HIA GANS KIDDO New Bfltaln Conn ' llll P0 41 Her sweet splrlt doth llghten our dull ways " Yes lxlddo 18 one jollx glfl bhe .1lwf1xs does her Inrt to make the cl1ss cheertul leanette seems to bhow IIXOTIIIQITI to th1t lnologx Ll1ss we wonder whx One wlll nex er be lonesome lf thex heme Ie 1nette tor 1 p1l be cause she IS there when It eomes to talklng ues Club Glce f lub X XX A -ll 'A A'A'A'A'A"A'A A'A'A'A A'A A'A'h'A7 O xJn0llJlIlDluLDG-JCl'HL1MlL lDIllDlvllD1ll'lvvD Yillll' Cl l!"l Dil .......................................... --:,.....-r.-.vlvvv . : Q U J A E , 1. H E .' - ' ' , ' . 1:1 . , . 1 E Q H . -I . I v ll : 5 ' l E 2 - - - ..- v H - : I ' ' f' e H 1 : Q l . ' .' ,. A I s ' K : Q 5- V ' K H V ' 1 Q ' f ' E Q ', ' . ' .l : E , K I , 1, 1 ey E 9 v - - .- 2 I . , Z , V e 1 i I I : D V. . : 5 " " ' 1 ' 2 11' ' 2 1 , j X " 'z .': 'z lllvp E D '- f - : : ' : Q 2 Q E u : E H E g - s .21 . 1L- ' Eg .. e - t ., : 5 . . , ,, . -- 1 ' V9 , K , ,, E : I 1' I Y - pl e h I Y E ' e , . . ., .. . . . . . . - 1 . . . . . : Q . . . - e 1 . . . - , v .. ,-Y : . Y . . .. :E Ci " s ' 3 - f' 11 1 'I 1' '1 ' 2- 25. E 5 9 : 9 .1 1, .. 5 .. : Q . 1 5 . . h ' i Z 1 2 . X I i Mx : . . , h e.. : 5 z 2 ' ' . " Q . ' - E tz' 2 ' 2 5 - ' 1 ' z f E ? .- ' , e 1 . 4 . . - . : il e . . e e 1 - 3 . , . . . . ' . : g 2 , '1' I . ' Z ' . E 3 - . -- .- - . -. , . . . : 5 , - ' . 'T ' - ' vf A I ' ' ' ' : 5 . , . . , , , -, E 5 Q E 5 : 2 3 ' Q E 11 H : 5 . . . , , , E 3 . ' , . . 1-4 A1 ' L. , 1.514 : 3 H ' ' : Q f .. 7- Y. - - V - E Q 1 , v , ., ,. ,. , - 5 , 1 1 . 1, , : U fs e 4 -- 1 I 1 1 - V - l . e,, . , . ... z . . . . e, ' : O , , , 1 . . -- .e - , , . e .. 5 . . e - I .. - , : 6 .' -. eu- , " . . Y Z . . ' 1 2 ., E 5 . . ' ' . : Q 1 , , - I - .. 1 , , : Q Ci" 2 ' I 7 1 '. '...A. E 5 - "A'A"A'A'A"A"A"A A'A"A"A'K'A A'A'K'A" 1 uuu Ullonuchu Du U1 D 13 uu111D1l111Dw1C 111 rl C111u1:7111U D1l1rJ11 Fl 11D D1Iv1lCll1lD1 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LEWIS WESLEY S CHAPMAN HABU' ING'-111131111111 P01111 Ia11u'1r1 14 1003 A tall and muslcal young man Who does the best he can At makm sounds serene and sweet, ordmg everyone a treat " 'I 111 1111111 1111111 1111111 s111111s for 1ts11f I 11 1s1 1111111r llCI1Il lt 111111 IS short tor 1111 11111111 1 11 118 11111 ti 1 11 lll 1911 1 ll , Xr1I11111 1101 11t11111 , 1111t f111111 f Or1111t 11 0111 11 IX h1 too11 1111 11l1l1L 1111011 h1111 s1lf 111111 11011111 110 h111 110111 t111s1 four 101155 11e'1rv 11.1rs 111t111111t th1s 1 1zz 141111510 tlCIx1L 1111 IXOFILQ 1111116 11e 1101111111 1r0111111 It the C1l111C 11111018 1111111 11111 DTOIJ '11111 5,0 to X11s111 lll U1111 1rs1t1 1111s 1lu1 F1e111h Klub 141 QIJIIIISII 111111 Class Prem 111 U1 1 11 s X11.,11t L111111111tt1e AMY JOSEPHSUN JOE 1111111111 111 ' IIUIIX 111' The essence of dlgmty IXIIIX IS 0111 of th1 qlrls 11110 11'lN 1111111 111rs11f 11ot1c1 '1111c 111 Ilhlllg 1111111 She c111111s th lt 111r 110111111 1 LFC r1111 111ff 11111115 llll 1 1111' e rst 11111 11111 1 rm 11111 111 11111st11111 1111 truth of the 1'1st 0111 H011111r 1011 tC'lCI'1lI' 11111 N111 LX11CCtQ to Q0 to NOl'l1ll1 School CEORCE JOHN! H01 I FFLDER KELLY' 11 11111 11 J11l1 1 a He never thought that fame mlght lurk along the dreary path called work " Ix1111 18 1111111 111 LXLFXOIIL 111 t111 sc111101-01111 111 118 It 11111rs 1 111111s tI1lll S 01 1f111111g out 0lI'1X OI lll 1t1cs 111 111111111s to 110 s01111t11111f- 1114 11111 111 111 SOIIIL 1 s 111 11111111 B1s111I1111I 141 T1e1su1e1 Trade qL1l001 A A111 F BERNIADINE 1 AI 1 NEY GAFF' 11 Iflll 11 P ne 11 1' Thus llfe IS most jolly 15 11111 01 Ollf 11011111 xr 111 111111111 good s11or s S111 11r111111 111rs111 1 good 1th11t1 1111 1111 S111111r 111s111t11111 t11111 11111 111111 1r 1 1rs S11 IN S1111 to 111 0111 01 1 most 11rs1t111 g1r1s lll the chss 11111 1s s111 s 11s h1r 11017131 IS 1o111r s111t111q 011 the c10u11s 111 11 1111111t t11 lt th1s lg true ' l 11111 1 1 lub B1skPt111l111D 111 btudcnt l0u11c1l 111 1 1 151 HJ SeC1etf111 of fliss 1.51 ll1ss 'N1g,ht 1o1111111tt11A 141 111 111111111 I1e101aL111g: C01111111tl1e 111111111 1'l0Il1 48 . .................................................... .. """""""""" I E Q ij E 1 -E 5 .. 1 E E I ' . 125 . .- 15 11 Q Ei .1 - E 0 5 I . : E E : 1' Q 3 Aff ' . E Q SE 1. ,' . 1...1 1- E Q 5 S111 1 "1 1 3 5 1111' . .- 3 1:1111 E F1 2 E 11111 '1 :1111 1 IS 1111t 'l': . 121112 1 .1 2 2 , ' ,' 1 1111' : 31 fl : 1 1 ' 4 ' 1 - 1 - - 1 . 1 f 1 ' ,, : 1 5 : 1 rs ' '- - ' E Q 2 E . 1 . 1 1 ' ' 2 '- 1 , 1 . 1 : 5 Q: Y. . .1 1. Y E Q 2 E 1 1 1 z " 'z ' 1 - 5 2 2 E 1 V' f 1 " . E Q Q E I" " ' 1: 4 ' ' ' 1 1 2 T 3 ' ,. 1'- E 5 Q : de Z. 1 '::4.' ."' ' ' 1 HJ. V E E E E D E 5 Q E E E 5 .. 11 5 E E N11 ' " :'1. ' 1111. 11.6 Jn z V, .9113 E E E 11 - - .11 xiii E V, .1 ji' K. . ch. I . ,D 1-1 ' 1- E 5 5 5 . v' 1 1 . 1 . . 1 2 1 1. - E E 5 ,,, 1' A 1 111 r 3, rlh fi 5 ' z,'111-111 Aht. E-: E E' 1, ,if 1- -N is . 1" v11,.'v 5 53 5 5 never C1111 11111. It 1s11t 111t11c111t to llllllglllli ",10c as :1 E E E E 5 E' E E 1 1 . 1 . 1 E E .1 1 E E N11 ' " 11111.11 1111. 127 j "', 190' E E .1 - 5.1. 1 S -1111 11. .,,'. 1 -'f ' ,E 1 :1 z 111 1 - , J 1 5 g': T 1: .5 ' , 5 5 2 5 11:1,' 111':1:l1 : 1 1 51111. E E ,z."f 1 - 1 ' ' . 1' A. . 2 ,. 2 . ' , . .' I P 4' E 5 5 .. 1 E U E N1- ' " 1l1Il. 1' Ylll. ILS Ju ", .104 5 . Q : .. - - - . -1 ? 5 : .. - - - . : 1 5 : 1 '111 Q ' ' 1 - ' ' 1 E Q i : 1, . . . 1 Q 1 , .. A . f E 5 E 1: 1 ' 11- 1-111 . 1' 5 5: ' 1 th- - Q H ' 1 11 -. ' . ' . ' 1 . . . . , .. ,. , : E g E t , .1 . ., .-.1 ,1.. ,.'., f' E 2 5 3 ' 1 -.' 'z 1 1 ' 1 '. . E I Y- VV- A- A- fl-J. 131, C411 Ci1'i1's1'1u11g V" '1 ' 1313 :E :E 2-' 2 3-'I' 1 ' ' .2.1. Q E 9 E E ' ' ' M.. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "AAAAAA'AAAAA'IiA'AAAAA" LINNEA AMANDA KALLGREN New BIII 1111 f Ollll 1' August 3 1003 f you t a th1ng done, get SIS to do I " IIIIIICLS halr IS the CIIVX of 'dmost CNCYN g1rl 111 school lllil she has told 11s C0lII:lCILI'II1dllj that she s 1101 1 ptrovde blonde bhes 111.111 1gLd to ha1e a II1lgI1tN fine 111111 It II1g,h b11t,wh1t wo11Id she htuc dom NNIIIIOIII I lllfl I llllltfl. has chosen work .15 1 dl6t1Cldl1 lor her Illtllft OLLIIIIIIIOII 1.3 1 1111s 1 lub Ilench Cu: JULIUS STANLEY IAC YUL1 New Br1t 1111 foun August 17 10119 "Let knowledge grow from more to mor ' l1IlllS 19 one ot the st11d1o11s l1o1s '11 our Claes I-I shmes Ill COl'1ll'II6I'Cl?Il law .1nd t1Lr1bod1 looks to hllil to .mewtr 1 CIIIIICLIII q11est1o11 ucn Ur NIood1 11111115 IS 1Iso k11ow11 to hurn the 1111d111ght 011 not b1 I'I'1XllIg 1 good tune but l11 gfllllllllg Ollt h1s lessons He h IS nutr hun 'l.lJ'aCI1t t1rd1 or KIISIIIISSLCI d11r1ng h1s fo11r1t1r c1rttr lt II1gh Ih1s pro1 L9 to 1111 doubtful rc 1dLr th1t IIIIIIIS IS o11r tl.1ss grlnd llt QIIJOXS gfllllg to tht IIIONILS 111th Rohart lI1s future IS LIIICILCICILLI but 1111 l1lIOW l1t 1 1111 s Club ALBERT DONAI D Mc-GIBBON MAC Fl'111I1lll1 IOIIII .Iul3 lf' 1904 "Look ahead or you w1Il never get ahead 1 L IS 1 qlllit sort of fellow but he IIYIII 1g1s to hue 1 good tnnc 11 hcn 11ot lt work Ht takes 1 gra lt lnttrtst 111 11tr1th111g In dots whtthtr It 19 work or pl IX II1s t11or1t1 motto IS Xllkflllllg worth QlOlllg' IS worth IIOIIIQ' wall I' 1111 S hool B1s1l1'1ll HJ IU Tlfule School Bwketlull MARGAREI' MARIE NAPLES PEGGY 11 I Il llll IOIIII ' December 7 1001 Man dellghts not me" 10111 th1s dont tl1111k I gg, 1 cr.11 Shu s IL lmcst ll ll11lI'Lll glfl 111 school Illll I1 IS IILXLI' been known to 1 d1s 1grt1 1 1 1 lllllxllll tnng NI ITQIITCI lo11.s her t11c11rs lllfl thu sum to 1k1 ur lhtrt 1rL QUIIIL SLIIIOTS wI1o XXlSl'I thu l11d har popul 1r1t1 XNIIQII thun XI 11111 1t thu would CIIIIIX 1tL hu' LIINIJOSIUOII the1 nnght L1111 s flub -I0 Ou QnnOuwDIa0Ul0lUCDlDu1Q I1 n1n1lIDlIlvU1lvU1 1113111 r'J1111D1111U1mC!11111'Dl11l:lu ""I"""III'I'7II - E I! E I Q 1' f ,7 , 11.1 - ,. 5 55 "I wan ' ' t. E E E 1' 1' ' ' 1 ' . ' ' ' ' 1- 5 E .1 . - , 1 ' 1 'I 1 "1 I E Q 5 E , - . - -. .. , , - . , 5 3 E . . 1 . . 1 : Q E - 1: , K 1 L- . 1 1 1 E 5 : in I 5? 32 ' 1' .. ,- ' E 9 2 E I . : e Q E 1'.11'.A..1.111,121, 'pg ' QP- 11. E 3 g 5 E I E 5 , 1 5 41 u 2 E Q -E Q' . 1311 L, 1- gg Q-E: en 5 Q. Q5 ' ,. C 'Ei EE ' ,L ' ' ,, .11 - - - ' : 5 if . . ., . " ' -,. ' ' . - '. E 5 EE 1- . . . ' ' ---1 E U E . ,, , ' ':'1 ,. , . ' , . , -3 5 5 E 1 .' I 1' . .. 1 , 5 E E XX'1Il he succcsslul 111 Zlllytlllllg' hc undertakes. E g E 32- E 5 2 S 5 E Q Q I A : 5 5 E .. ,, 57 g 5 -. f' ,' . 131 - -, E 2 5 - uv 2 D : .. . ' E 5 E 2 'Nia' 5: 1 1 '. .1 E 5 E 5 b:'1:. z ' '. . .1 iz 1: E5 Q 5 , .,, h, , I.. E! Q: u-1, -, ' , - , - -. , ' 15 Q 11 E ' -. " ' 5 if E 'ra 1 Ca' 1.'1. 2, f 1 2. 1 21 Q E E 131.111 5 Q 5 E E Q E E E3 5 5 , :T Q E E - : E 5 E u n : E E : : Q 5 : Ne 1 1-'11' , ' . 1:51 , I 5' i E 1- I 1 E 2 : 1 - . - .. , - - , : U E I" 5 ' 'c fy' 15: 'l. , tl' E 5 5 J :I - 5 I 1 ' :J - ' ' gg . 5 do 5: 1-:ll-. ' I .I 1 1 H: 1 5 5 E , .H , - -1 . ...H I . E 9 Q E ' I ' S I E 5 5 ' ,. . . 116 E i 710: "A"A'A'A A'A"A"A'A'A'A"A'A'A'A"A'K'A" lcumunaluo- D C1 O Q 1: cv-DIC GIAC! U1 FJ O OV1D'7I AAAAAAAAAAAAAKHAAAAAAAAAAA LEONARD PE'lER CASSIDY PUD 1111 13 .1 Even a tack as no good unless a 1 Ie druvung power IS applled to at 111111 11111111 '11 1cl11111 111111111 l 11 1G 1111 11s 11111 sg tor 1111111111 11111 1111111 111s 111s1r11c111r 15 not 1r1111111l 1 1d 1111111111 111r1l1111l1 S l1l1Sll1t'NS 1ll1t 1118 01111 MARFARET IRENE 'IHOMPSON TOMMY" 11118111 1 V 1'1 D1I1gence IS the mother of Good Luck 111111111 l1f.l1111s 11111 111111111 11111116 1 1 l111rt gro11 1o111l1r 11111 she 1118 1111111111111 tr11d 11 111 1'1g1r1l to school 1111 111 spltc ol hu' 111111111 101' SIl1Cll4lS S111 l1'1S 1111-11 1 good s1111l111t durmg l11r four 11 1rQ It N111 13r1t 1111 1115511 0LAl' HH MAR STROM CUPID' 1llSlllll1l Xf1111 IN .1 Iune 10 1905 Peace res but not t1ll we've w n It Never an hour before' 111111111 1cle'1 ot rest 11 's1LLI31l1g 111 the 1c11t1l1tor 111 1 l"1rr111t 11or 1 to 11111 X011 t 11 I LX 11111 IL 111111r11 to 11orl1 LIQI 1o11rs ll 11 tl11 11 111l1t QI 1 'IIILT11 l r11 1 l 11118 ANNA REBECCA WEINSTEINI WINEY' 1111. 11111 k 1 1 1 ' ealous yet modest"' 1l 18 1111 Nlllll M. 1 s1t 1L 1 0111 IUIISLS 11111 most 1111111 X11l1l th1r1 so111111l11 YL Nhc h lN 11011 1111 r1s111ct of llkl' fr11111ls l11 1111113 1oll1 X11 feel sum th 11 111111 11111 111 s11c11s1111l 111 the futurc 1 111 X10h'1 'P 0 . ........................................ . ......... .... """""""" ' v 5 ' ' Q 5 n . 1 E ' 0 : 1 A - S i 1 H VV 2 L5 Q E , . , I 5 F ,: I'Iz1i111'1lle, f'1111:1. 133 A1 ' . 190 ' : U u ..- . 5 2 i : .1 - : Q 11 : VR . . . . . ,, : 11 : . : Q : , - , , - , 1 -- 1 , ,. .. . E P Q E - l 1 Q 1 1 h h 11. . . .-. N l:Ill4., -E g, 5 E - 1 '. 2 u ' - - 5 J h 5 1 1 E 5 E E Q E E 5 Q E E E 15 E 5 Q EE 5 5 15 72 1- ' 5 Q E E H E E liust XV1 .' ',llJll11. 134 Jul, ., 1510-I E 5 E 1. -- - -1, E E .' N- 25 , 1 .V 1 . ,KZ E Q E 1 2 5 1 1 . 1 1 ' ' 1 5 ? S E -E Q 5 5 E Q F E 5 E 51 E E E 5 E! - E 5 E E- ' -Z 3 5 :Z .1 1 E E' 6'1".' 'z 'z , .' ' 'z 13' . , : 2 E .1 - .- - E Q Q E o '- .' E 3 E 3 .. 1 - - -- - - - - - - : 1 E 5 f 1 5 3 5 " 1 ' 1 . 5 5 :E But ' 11111 "11111" ' . 2 ' k t LZ h. . ' hz' 5' -E 111' " l-"1' 11 ' 'gltl X211-' 12' '1ll E 3 El 1111 111 start :1 0111111111111 'zllcfl "ll11 1: 1 1 -:lc ng E 11 Q 1' -- ,-I ,11 E H 5 E 21 5 E 15 E E 6 E 5' f 5 A 1 E. Q Q : N: "1 1 ,1'1l11l. 136' Julj 15, 1903 E- I E E 'z . : 13 ' : E . . . . , E : 11 11111' IS 1-vcr 111 111111111 X1'1l1'l'L' .11111 3 1' 5 1111 E , 5 E just '15 tl 1 11 1 1 l x 1 5 " I' . 1 will 111- E 5 , E1 E 1 ,- . 1' 5 Zh- 1 1 1: . . . if 5 E , E E ' V f' '. '1 J 1 1 .1 1 " 1 J E 9 ' 5 1 " 1 ' I -E Q 1 i : ' 5 3 E E 131 -11-S 1111111 12 112 A. A. p .1 . 1-1, : E I E! 51111111111 111 1.111u11111r11111 111 1,11 .111 1.11 113115 E 5 AvA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AvA A "A'A"A'A'A'?i'8'A'A'A'A'h A"A"A"A KA" ROBER.'l"EDWARD RUSSELI RUSTY ' New Blltalll tonh 1 Januarx 17 1004 Dn thelr own merlts the modest are dumb Rllstx 19 noted tor hls modtstx .md lx hen there tre glrls around he IS cxtrlordllnrllx shx But modestx 19 not tht OlllN thlng he IS noted for In Htrlln thex 11011111 hlm ollt lb the st lr blskttbill plaxer Hls chlet hobby ls flSh1Ilg md he IHIIQI bt .lble to flsh .md studx lt the sune tlnle lJLClllSL ue knoxs th It Rustx h IS nu er Tlllltl to lllswer 1 qllestlon BERNICE MARIE Ixll BOURNE BERNIE New Bxltaln funn October R 1002 A qulet consclence makes one serene It Qollletlmes seems IS though the most qulet l1lLl'I1lJ6Ti of the class lrw. the ones who do the most to keep thlllgs fllllllllg SlIlOOlIl'1lY lor just such QLTXICC we haw to think lxt,I'l11L She ls qlllet Cl1CkI'flll 'lnd rtulx to make lI'lCI1ilS lll ot the tlme Clx les C lub CERALD ANTHONY BRATTON JERRY ' ' I wlsh I had been born rlch Instead of handsome ' rrx IS 1 well kll0XXll blskttbtll Clllfllll Ile we remembtrs some of tht gllnes ht hls pllxed thls yur especllllx the one lt Nltxx Hlxcll lerrx h'ls letn spendlnff hls QXLIIIHQS lt home lxtclx COI'TCSpOl'lClll1g' ulth hls laclx fI'llI'lflS We h UL often xxolllltrecl lf 'INS ot these letters hue exer reachul New Halen Trade SlhIl0lB1S9lJ1ll J 139 147 Trade School Basketball 197 131 147 Trade Sthnol Blskethall I .apt un I-U FANNIE IAINETTE DAVIS FAN fmmlrrlllge Vt J ne ll 03 'Her volce was ever soft gentle and low an excellent thang ln woman K Lt t lous ll zslnt ll hurtul l Ill Q h mox ed rllllflllg us sh mrlllff the burden ot lt lflllllg' llld on u Surtlx her lnflnx lI'lLl1LlS 'lre Xllilllllff her the h tpplest md most prosperous ot lllllll'6S QIXICS f lub Sl ""'T7'7'Q"fT'f1'TT?'f'f'?':'T7'7'Q"f77'7 v 1 .. V . N N- . 13' 5 ,. .. - - J. " -" ' ' ' ss- 1 - v ,Z . ' ,Q X V ' V . Y T v ii F . ' 1 ' , z if I . 1' . ' ' '. 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 x - 3 1 1, 1 1 1 " - -" 1 1 1 1 -1 4 x 1 J ' 1 . , . . , .. H ' 138 ll . . ,, 1 -1 . , 1 , ' . r L. 3 I - I Ss' ' - - X - V , I New Britain. f'0Illl, 139 AIZIIACII 9, 11004 s. ' - je 5: '- ' :Q - 1 2 1 . ' "ll .' ' ' 1 X as 2' " . Az Q - z .-' ,"' I I ' D 1 vm A 1 1 1 x ' ' I v- 2 vi v x Av Y I 'x ' -1 'I r - 47 - V. 1 1 .. , , 3 ' It ls A " 1 . ' A A 1 V ll ., I " ',, . 1-I0 u . F, Ill , . . , . ,, , . Qlll' , s llti l ez 3: :ln c H ' , fr ni - :ls ' ' .. J z ,, - 'z z S. . . 1' I - . '. ,, z 'A A'A'A'A A"A'A'A A"A'A A'A A"A'A'A" 13111110 luC!11l1Clnuu1111D1lnC1l1nC11111D 11D1l1111g nn AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA HUBERT CHARLFS sl-RAGUE N1x1 11111111111 1 111111 Jf111u'111 1003 "Hes got a rep for hav: g pep as everybody knows' 11rt 1118 111111 1111 11 s xo 1 11 111111111 h1111s11f 1 111111111 1r f111111x 1111111115 111s C11-1-11111111 1 1 11111 from 111r1'111g11111 1111511 School 111 our 111s11111111111 111' 1 11111111 IX YL 111111 ot 111 11x 111115118 011.111 1r1 11 11111s 1lO1D1JX IS 111c111r1s 1111ox111q 11111 0111LI'i1 1 111 1111115 to 11111 1111 11h111oQr11111x '11111 11110111 e11qr1x111g 111x1 X1 r 110011 11lC1x 10 11111 1111111-rt XX111lLXQl' N011 Q11 1 1x11S L u11 EI IIABETH ANWA GU'l OWN SKI BETTY' 1 111111111 1111111 ' J ne 1 10111 Work whlle you work play whule you play 1 X011 111r we 1111x 1 11111 N111 11 18111 S1l11Xl1'lQ 1111111 It co1111s 10 1111111Q 1 report C1111 1101111 1x11l1 1 1 011 1 1 118 LS '1 11 11 1111 111s111s 1111111 N1111 1011K H1181 ROBERT CLII FORD NELSON BOB ' x111H1111.,1o11 1 111111 4 Tune ' t1II waters run deep' 111 1111131 11 1 111 C111 1111111111 x 1111111 LN IN 111 11 1 x1rx11111 IIIL l111ll1Q 111 1 N 1 x 1131 1111 11111 llllg 1111111 111 Nllll 111 QI NIL 11 111 111 1111111 111s111111 XX1l1ll N 1 111118 th 11 AI EAI II K POWEI I 01111 '1 ' A jolly good spor IS she"' 1 1111111 11111111 XXL l11x1 111r NLL11 X11l111l1X11LI1 HIL xx 1s111 81111111151 111g111r IS 11r s11111111 ll 111111 1 1 S11111o1, 3111211111 1119 1111111 l11lI1X 1r111111s 11111 111 111511 1111' 1111 17151 01 11lC1x 111 th1 f11111r1 lI1111SPl111ld X111 1 luh Sl 'T"'?"'7"""""' ,A S ' ' " ' " ""'l1c111nrg '. 1 : ' Q : 1 - 1 E1 QE . 141 . .-,-22,. t E I 5 E11 ' 'rl . - 1 - 1 'E ' 13 21 ' . ' E , 5 E 11111 - if -' 11-- 1x'11 11: 11' y-z11's 11111 1- has 5 , E ' z. 1 .- J: : 111: A','.11' -E: , is E 'Z 'U I 1 H 5 5-E 1-1' 'lj 1-z1'z z 1--111--. H- lj 5 5 " r' ' " A 1 - , 1111.1 1 111- ? Q E ' ' "1 '1 . 5 E -E 5 5 E E Q- E E E 5 5 FE 5 E Q E .. 1 E QE Nov . 141. u ,.- : g 5 .. - 5 . E QE Dilr' --1 - 1 .1 - .- lft? E 'Q E ' - ' 2 " z 1 ' 1 " .f E' Q 5 it. "1 1-tt-"' 1:5 1: .11 1 -1 1-11. 1' 1-5' 1 -' A 5 1' 5 E ig E 5111- has :1 G111- C1lL'L'I'j' 11is1111s111o11. E E E ' 1" 1' 'I1111. E Q E E E E E E E - E -3 E 5 if 5 E E 1 P 1 1 1 E 5 .. , E 2 5 V- 1 . 1 . 1 3 . 7, 1.1115 E 9 :T --s ' .' E E5 E "ll I." :1111 .1 1 - 's :1 1i1111- -111xV. I : " 11:11 E 5 5-" -: 1 '11,,,', XY1 - -1111-5 2111111 11 '-11 11111-. 111- is E E xx'1-11 111' " -. ' '1 ' Q 1 - g"1'1s. 111- 111:1x' 111- E E E :J ' ' - ll 5-'11'1 :111-:11s11111i11111111 x'1- 1 1111 11. "1' 1" E 5 if -11' J z g 1114 is ' - ' 5 t11 1: 'ku 1-S. E 5 E E Q E 5 5 5 5 E E 5 5 E E IH11111111111, Vu. 1-14 O1-1 -- il., 1.1110 E 1 5 E , , 'T I ' E 5 111, A .Z 5 ..51. Q 5 'zx ' 5 . 1,1 1 - 31 - 1 .X1 11,111 : E 1' 1 : 2 2. 2 - 2" '- Q: 2 - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAA "AAAAAA'A'AAAAAA'AA'AAA'V QQIHOIIKIID Dooom EDWARD JOSEPH MEEHAN 3 MEANY' NewBr1ta1n Conn September 1 1005 Sung we for love and ldleness Naught else ns worth the having Meany s favorlte sport IS to k1ll t1me down 1n the pattern department Durmg h1s spare t1me he xxorks '1t Russell Bros If Means doesnt succeed lll pfnttern makmg he mav succeed Ill cuttmg cheese ROSE EVELYN KALLMAN New 'lork N X Decelnlul Not enjoyment and not sorrow ls our destlned end or way Finds us farther than today But to ac! that each tomorrow Rose h'1s not t'1k6I1 1 serv actne p'1rt 111 1111 ot tht school actlxltles, but she IS a necess'1rx member ot o11r class just the same She spends '1 grewt deal ot hor t1n1t lll Stllihlllg but st1ll she 'llxvus Funds '1 llttlt t1111e tor ple'1sure KIXIFS I .lb WILI IAM JOHN TARRANT BILL New B1 ltalll Conn 1 .Ium 10111 Of all my father's chlldren I love myself the best B1ll IS o11e of our C0m11lg p1ttern makers 1nd uc hope he mlkes good He does 1lOt bchexe lll xxork111g too hard but hc gets hx on h1s looks loo l11d hc 1snt r1ch 111ste'1d of h mdsome ELOISE KATHRYIN UNKEI BAC H ELOISE Nev. BI'lld.lH Conn 1l f Llttle but oh myl' EIOISC IS one of o11r llttle g1rls but ue c111 111111 place her by that pleasant smxle and tr1endlx word She IS verv modest 11npretent1o11s 'md 1 good tr1e11 l to us '1ll 131:71 13 . ........... .......................................... . """""""7"""'7"' .. :1 1 1 'inn vu.. 2.1111 .1, 11 1 111 Ill-1. n.--I1 11 , E .., 1, .. . . U : . - I 1 1 5 Q3 - l .. , f E 5 S E : 1 : ' ' ' . 145 . . . 1- E Q E 'l A ' I : 9 E : 1 11 - : a s : ' 111 5 Q 2 : ,I V, ,, . . . . v . E 1 E I E I . . . V : 1 5 : . 1 .. 3 , 5 - us vu 1 ' I 2 5 E . 1 1 1 - : Q Q : ' ' ' 2 5 5 E E E E E 2 ' Q : : ? 2 E E Q 2 : : 5 5 : E 2 3 ... Q E , Y v , , E is E . ' .1 . . 146 - -- 211. 1:1111 5 , 5 : .. 9 g, : .. : , - . ! I 1 5 Q E in 'kj i E ' . . . 5 Q E 1 1 1 ' ' 1 1 z ' 1 : ' 5 - ' - - 2 4 E I . . 1 1 1 ' : Q : . . . . . . : 5 : ' , . 1 '. x : . - : : : ' ' :: 5 :, 11 . E 5 : ' ' 1' ' 5 Q E E 3 E E -E Q E : 2 5 E E 5 i : E 3 5 E. Q i E 1 S 2 5 5 .. ,, g E 5 1'11",t . 11' 121.7 .. . ,. 5 5 1. 1 ,, - - , 1 , W E 2 E E 1 - . 1 E 3 5 : 1 - ' ' ' ' ' 1 E 5 E 5 1 1 , ', " , '- ' ' Z i E - - . ' 1 1. K . E i E .' 1 1 . . E Q E, E Q 5 E E g L E 5 5 5 E Q 5 1 . . -E Z G E 1 f E 5 5 : . 1. .1 E E 1' 1 , . 148 Apr' zx. 1.111:s 5 Q E .. , 5 Q f : ' ' : 2 5 E ' ' ' ' - . . . .. .. 5 5 1 : ' . - .. V j ' 1-f 5 9 1 : . . . .- ' ' E 5 5 : , . . . 1 I 4 : .' 1 . : 5 1 5 E 9 9 : E -3 'A A'A'A'A A"K'A'A'A'A'K A'A A"A KA" UnIBlCll1Qll5lllA1ul3lll4Cl l UIIBDEIDU C ll Dm lu llllnllulumluuulnllllDlulnlllllj l lnlullnmull D na AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA VINCENT M DooL1'rTl E NQXX l'rlt'ull Conn Nlarch 30 1903 "A quiet lad but a good on ' XIIIICLHI IS om of thosc flllolls vl ho 'lrc SCCII lllll not lll lrd llc llxx lxs IS cheerful llld that l'l1'1kCS up for hls llllllllllllgllcss to t llk HL Illl.I1S to stlldx lgI'lC1lltl1I'L lllil IS hls llollllx IS rltln lJI'l.CllCL llc ought to he able to llccp the croll s out ot l1lS COl'llflC'lll lXl1Nl lull Hlgh Schooll DORIS ADELINE LATIMER DORIS llE'll1X Conn September 9 1901 In the rlght place IS her heart ' l,0l'li s2lls her hollhx IS c'llloell1g hut uc ITC lll Clllllll to llclluc th lt It IS rc llll gOlllg lJlClx to W lterllllrx tor tht luck ulds She slls th lt shl IS QOIIIQ to Sllllth Collect hut uh lt docs llc slx f llellch I luh WS AI TER EDW ARD ADAMAITIS ' BLOTTY New Rlltalll Lonn 5 Januarx 3 1904 Such a man as none would pass unnoticed Illottx hls lllllli. good It hls tr1dL IS cr2lftsm2lll llc IN llllilQClCltll NNllLtl'lC'I' to llorls 1t ilflfllllg or to coll llllllt lllS QIllillCS tt Pratt ll'lStltlllL Ile made llllllSLlf l-lIl'l0llS lJllCl'1ll1g., for thc lI"lllL School .md llc are sllrt hc lllll llllllt 21 good lthlete for lyfltt lf llc should dccldc to Cfllltlllllt lllS stlldlls there Tl lde School A X Tldde Qthool Baseball HJ Tlade qchool Hlskl-tlllll 145 Nl llllgel Tl3ll9 Slhool Busketlulll HJ MAI VINA EILHSFAEDT NEAL ' KK lflll llll Io 5' lull 10 1 ll Behold our athlete"' xtrxollc ltllolxs Xl ll Sha s cart lllllN LXQYNOIIL s p ll lhlflllg her tour XC'll'S htrl sllc l1lS tlltul Ildfl lll lll thc school 'lctlxltlts 'lllil clrtlllllx h'1s illlllt 21 record for thc cl2lss ot 21 Sports md fl'ltl1llS llc ll llc hld md lllll hfllc but 110 cl'lss lllll CXCI' lll ls luckx IS 21 ll as to get N l N 7 Bls e 11 uk HJ A o 21 t IXICS Klub TI'lfl1F 135 fqptflln 'slxillllll 44 5-l ....................-.-................................ """""""""""' , E- E lll ...Q E . ' E 5 Q E l I E E E : ' ' g E E E 5: A - - , . 149 1 . l' : e 5 - o el l : Q Q EQ ' E lg E . if l I 5-2 2 ,K . 1 1 . : lg Q E 'Z 2 'Z 'Z -'.' 2' " I ' 2 .' 5 Q Q : ' 2 '. X 2 : 5 ' 2 ', 2 , .. g 2 : - - . . ' E Q 9 : :nf .2 -- 5 1 2 2' . V 1 - .. E Q ig E ' ' . 5 E 2 E 4" " ' 1 .' ' 'llllJ. E 5 E E 5 5 'E E -E 5 Q E - 5 5 Z E Q Q I 5 Q Q3 5 2. ,. E Q E E - ' . 150 S E E Q : ll - U2 : 5 G : . ' '." . . - ' . ' , E 5 E E ' ' ' ' ' 2 f 'Z " I ' I " E Q i E xft, ' 2 .' .'2"f -E 2 Q E' P- - " E 3 2 2 E 9 2 : E Q E 5 5 9 Q El , , E Q C : ' 1 : E I 4 rv 5- E E 5 . . . l : 5 5 : A ' - - . . 11 3 , . E 5 E .2 -lv EE gg H' 2.' 2 ' 2 ' 2 tif " 5 '. E Q E 2 2 ' 2 2 1 - - I 2 - sg gs '- - so EQ Q5 2 ' V E Q E " 2 '1 ' 2 2 - 3 E 5 5 ' x -' - fl Q E E .2 K- A A l -. ., K . . . . . K . E 5 E 2 1 . 2 1 ' ' ." 22" ' . E 5 E E Q E 5 E 5 E E 53 E E ' ' : 2 5 - 2 1 2 : Ef il E .2 v E E N0 ' " 2' , ' llll, 1.2. M2 " , 9 3 : 5 E E ll -. I . - u - : '- - ' '- : E 2 2: Z 2 ' ' 2 .' ' ' Q ' If 2 " ' 2 'EP 5: 2 ' . - 2 : E 5 : . .2. Q.. 2 2- V 2. 2 I E Q: ' . . 2 - 3 '1 2' 2 ,2 ' -2 A : . , E E 5 : 2", 1.,' ' ' xif ,'Z.' ' Y 5 5 -'.12l.'l I : Q : 2 2 : ' E : N. Y . A. A. 111, QLJ, 137, HDL 2.k llfll lll, QI, l3D, HDI G an . . . 2 E Y Y g E '1'r2 1 I , C411 A l h' 1231 T ' ,' T 1 '2 3 '2 2' E 9 E : R219 ' f 2 jg f'flIll1llll Trzlck 4313. E Z . . .. ,E E :l I NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA HENRY OTTA WVHITMAN Hartford Conn July 18 1904 'Who would have thought has head could hold so much' ' Hue X011 extr seen llenrwp If not you certunlx l1'11e nnssed seemg one of the 1mport'1nt lllLl1llJCI'S of o11r clwss So snnll lIlilLLLl th1t he alwaxs sit llehlllfl some lug fellow 111 h1s cl1ssts so th'1t he 11 1s nex er cllled upon Hut hruns' Oh how nluch th lt Qlll 1ll he ld ot l11s holds' MARY ESTHER RINGROSE AFGHAR Ixew Brxtam Conn A 1111 20 1004 A face more falr a smlle more sweet Ne er has lt been my lot to meet' Xfgh'1r 19 Qnother of o11r qlllet g1rls but 11kt some of the others she s Ill 111 nged to hue 1 prettx good tune Ihe quotxtlon 1l1o1e IS tspecullx f1tt111g for NI 1r1 tor her snnle lb l1ke 1 wtllk11o1111 H1shl1ght exerre 1111 Her hol1b1es are Ll3IlClllg' lllil lnsketbill lrolnlmlx sht 11111 go to college nest xc lr Punts Club Qpamsh 1 lnh STEI HEN GRUDLINSKI STEVE New BFlt1lYl Fonn 1 IX We know not what has greatness IS Qtexe IS '1 xerx lllClLl9tI'lOlli tellon 1nd 1s1ll enter Pr1tt IIISIIILIIC next xelr xxhere ue knon he xull he 1 success 1t the p'1st three xetrs hue HI1Xtl'l1l'l0' to do 111th Stue his '1 h'1lJ1t of st llldlllg' around corners lxtelx lerh 111s someone h'1s clptured h1s he1rt but X011 ll hut to 'wk Steve '1bo11tth'1t I IVILQ 1 lub Tmde Qchool X K MINNA WINKLE G'1l1c1a Poland :1 August 1003 Luke angels VISItS short and brnght " Durmg her four Xexrs lt H1gh NI111111 h1s been 1 vers StlIdl0llS glfl Ho11e1e1' her studxmg h'1s IIOI kept her from the m'1m good tlmes she h'1s hld M lllll l1 IS 1tta111ed some verx h1gh 111 lflxg und we irc sure 11 lltll slu st 11'ts Ollt 111 the lJll'slllLQS 11 orld she 11111 be '1 gre If sutcc ss Good luck to you Xlllllll lx1csf'lub X V X 77 'AAAAAAAAAAAAAAAAAA' quam :own -ua cmuuucx Du unwunmomnu nu-mum D nnvlU'I'U"'U I 'llvvlvvlvvvvvvvvv' : .1 1... .... E ,1 E ga' S. E 5 E , . 153 , E g l, ' 'E E E ' Q E 1 , 1, 1 11 1 1 1' 1 : 9 2 : 1 i I .,. .1 , : Q : 17 LQ, .' t xx' 1 vfv i i, Q E Q E E .4,.. L I L., - 1 , -1 - : 9 2 :: ' : . 1 '1. ' 1 1 . 5 5 Q 5 1' .. . ' 1 . 1 -1 i is Eg : 5 : E 9 2 E 5 E2 ig 5: .. ., g 9 5 1 U 154 1-' .,. E, Q Q5 .. - - 5 115 1 ' .1 E 5 eg 1 . .f - 1 1--' ' if 7 '- gg 'Q E Q 1 1. f 1 7' 3- 5- l 5 ' J '11 . E 1 D I - - 1 s : - 1. 1 . E E5 E gr E 25 1 f Q' EE- .. ,, 5 1 E5 I ' Q : ' 1 '.',J . 15? xlif 211. 1:1113 E 2 5 1. - --.1 gg 135 .. . . . . E5 S E - ' 1 , , '1 ' - 1 : 5 E5 .- , , . . - : Q E - 1 - ' ' '- I-' 2 EE 1t. e 1' 1 1 1 fl ,1 EQ i E 7 ' f '- f 7 vs I E : 1 . . 1, 1 . 1 i 1 - Q - ..' rv ' I 2 2 1, 1 1. EQ YE E ' g -A 1- EQ EE 59 E5 EE' E E EE EQ Q5 . 1'6 . of 1- 7, . E? Eg .1- 1 N, - I gg E5 - ,, , - - ,, . Ei' is , . -111 1-. I 11 - :Q Ps 1 j 1 1. 1 1 :J E Q1 E ,iz s ' 5 - 1 1 -1 J ' 5 Q g 5 ' ' H 1- -EQ is C' " Q Y. '. .f . A. 5 Q E "A'A"A"A'A'A"K'A'A"A'A'h'A'A A"A KA" llluzluvuuuomu D D -cl cl ullcllc nu ntl lu Dun D lnmlv UWC: Dtyungmm AAAAAAAAAAAAAAAAAAANAAAAAA JOHN ALOYSIOI s SIlx0RA New BIII nn tonn .lull 06 1004 Pass me not by for I am wondrous wise ' Plg Iohn ls one of the school s most pronllnent '1th Ietes He h'ls dlstlngtllshed I'l11'l1SClf mam tlnles on the dlilI1OI1d .md on basketlnll Hoor He IS g'Ol1lf' to Pritt IIISIIUIIK next xeir where we hope he wlll COIIUIIIIL hls 'food work T uh Slhool Blskethlll Hi Tl lde Sthool IIASEIT Ill UD Hi Tl uh Sthool B lst vlll 111111.11 11 L nles L lull Tl 119 4 lool X MARGUERITE VERON ICA KENNEY XIIIIIIIQIONXII CUIIII w IIBPOIIIIKI 13 1903 'She lakes to make sweet muslc And muslc hath charms we know ' NIIYQITCI keeps all her thoughts to herstlt qhe seems to llke school 'lnd we lll know th'lt she IQ 'ln accom IIIISIICCI IIIIIQICIZIII Next xear she wlll attend NOTIIIII W II I IAM VACI AUSE MIECZBOVVSKI MIKE New I-'ln llll l OIIII 'H Mulch 5 1901 The law of love bmds every heart " Xlllxt IS sllrtlx through w lth school thls xml' C0l'IIlIIg to wh lt ht sus Wt wonder whx ht IS 'llw us h lllglllg llollncl tht othcl w IILIILXLI' he gets 1 ch IIICL Ile knows lncl ww. Ihlllk we know Tl uh Sthool Bflseb ill Nb Hb HJ Tl 'ide Sthool B Lskc tball tk It l 1 I HYI I IS CA1 HERINF SENNINI PHIL' w I o 0 'lI'tv'l 1 I' There as nothmg like fun, IS there" I'hll ls one of our CIl5lll'lglllQh6d cllssmltes who COIULS 'lll the w IX from Lerlln Xt school sllv. tppt urs to lat ltrx qulet and reserl ed but when out wlth the boss she IS Illllll dllferent wt art told Strlct ch l1JLI'Ol1ll'lg IQ mctsslrx whlle hung, It tht short Vkhx not ttll us whx ? I1 99 C uh HJ X PISHC Km IIIUIII llr Sh ........................................................ """"""""""' 5 8. .. . . . ...l ...l .... ... .... ,HH E I ' - 1 - : A I E 2 5 :: : 2 2 : s I ' 2 Q Q 2 f: 5 g : - - v .' - . : Q G : . . , . 157 h .., . Ii E I3 X E E , ll Y i, 5 5 E ,- ' ' ' . - -E E E I - ' - ' ' V ' -- 3 s : 1 n . , E 2 2 E I ' . . ,, ' 1 : ig in : .' , , . . . .' ' s ' '- 5 2 - v - , 1 Q ' E Q fa E - - " E E - rs - E is D I . - 5 : rz 2. 2 1 '1 I' 1 -- : Q Q E till, : ': -." lull. B2 zfvl- 2 ' 1 '21 5 5 Q .E sfl l . A. E Q E E Q Q 5 E E Q E E Q 5 E G Q E E 5 Q 5 . ' v . - . 178 I f- . - ' E 5 E E - - 5 2 E 5 ' " E 5 E 5 . 2 1 . ' -' '- - ,E E QE '. . " J 1 " A 1. 5 E E E E Q 9 5 5 Q Q El E E E E -E 5 E El Y Y : E 5 :' ' 1 4 1 : 5 E El .. H E E 5 : 55 EE .' . 15. .,. E 'Q 'E ' 2 ' .Z".'. 1' ' 1 ' r' ' J . 'lit' E E 2 ' 1 - . . . . l . 1 I 52 Z 1' l E 1, E . .1 ' , ., . .I E51 EE . . .. -, E- EI til. 1243, 141: I'I'K'IlIQIlK Trall S-h1olA, A. 123, 133, 145. E L2 E 5 E 5 E i 5 Z YE E E 5 g 5 5 ' ,, 1 ' , l E 5 5 .. . E Q E Xe ' 1l'il:lin,t' nn. 16 1 .I ,, 912, E ' Q E l. - I - . .. ,: 9 I5 : ' K E Q E " S . . z , ' - 1 2 : ,. ,. v 1 ' , ' : Q , - : . - 1, . , . -1 'z Q E EE 2 E 1 vx r' L-y v ' . ,' 7, Z 5 I - 1 . '- ' 1 " V. x ' ' . ' ' : Q l 5 : - - - . . . ' . :E 5 E E I .5---I V- V v yi X N- ,' ,' H. , h. ,. E Q 5 5 .ll-1 Ulu z Gl 'I 1 Pivics elullg Y. w. A. l .1 '- h : 5 5 : Vinh: A ll' 'I I. 2 5 Q I 5 el. ,. .. ,. . ,. E E .'- lil A rw!! A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A"A'A A A A A 'A A'A'A'A'A'A'A A'A'A'K'A'A A'A'A A' ANDREYV HOW XRD WENZ WENZIE l1LI'bllIX Conn h -X gust 1 110' s words are few and far between " V1 CIILIL IS the fel1o11 11ho c1n H1 lke 1 IIOISL lll the qllletest Hlllllltl' utr COHCCHCC1 111 111111 Llltll 1.1st 11111 ter he remlllclttl one of H1lUl1LI l1JOL1t to spout eloqntllce but he S1lL1llLll1N took lll lntcrst lll lltt md IS 11011 ont ot our pI'OI'IllllLllI CIUZQIIQ H h1s 1 regular job th It ot l1SgLl1S1llg 1llI1lSL1l IS 'nl .111l'nl clock llld hls qlllcklless ll 18 nl 1ll1 UITILS CILIIILKI the CILILIIUOII room tht presence ot Hcrb1 Schn.1lclt He 1111111118 to go to some 1'llg1lLl' HISIIILIUOII, 11htl'1 11e do not l1llo11 but our but 11lsllLs lfl 111th hlnl Cs 11111 letter Men S 1 lub Ioothall I 01a -Xmellm 111s I ILLIAN MAY PI EISCHER LIL' Xe11 B11l'llYl l0IlIl ' DQCBIIIIJQI 13 1000 Genlus IS the ablllty to do hard work 111 IS 1 poplll 1r glrl 1nd 1 S1llCLI'6 h1rcl 11 orkel' lt 1111 1tL1 er sh: uncle rt 1kes l 111 1re sure th lt 18 1 lx 111 rgarten tc 1ehtr sllt 11ll1 he 1 in lt sncctse Y L9 l I WILI IAM VICTOR SCHWEITZER X811 Blltfllll Conn 1 1 'Luke the settlng sun doth hls blush brlghten the Universe 1erc1 IS 1tr1 llT11JllIlOllb 111 18111115 to IKCOIIIL 1 IllLC11Z1ll1C 11 clr1ttsnl.1ll He h 18 1111 11s been the lDlCl1:l'sI ol 118 c11ss lt thyrt IS trouble Ill 1r lt trlcs to stop lt c.1llt exlt LYCIX Ht 11so h.1s '1 gre ll low lol the Ilallo Trade School X A ESTHER IIWNEA RYDBERG E x1PI'ld6Tl fonn lll 'P Seen but not heard 1 1011 t11r llt 1r 11f lIlN ltr classes' 11111 lltlther dld 111 1 s IS one ot t 1 stan but not ht lrcl tronl glrls XXL h 110 not sun much ot hu' tl 18 NK ll' 18 sht h'1s hun Olll on p1rt tlnlt nlost ot tlt tcrnl 1 lst 11lshcs tor .1 sntcc sstu future I l1l1s C b H0150 IQ D100 KJIIDIII Dm ..nyQg3nuuwamQul1uunuul1..w cz-uc lllJmDlu1lDlluu1 nl nl1nL"1l1 ll"l :nuns I -.. IUA:-T f ,' V . .4 .. . IM.. V Q -1 5 . 3 - f f " 1 A ' '. :" A ' 'I ' ' . Q 1 Y .. ' j' , - Q- .I . Y I -1 Y ,A - Q , ,X v '. -- I 1 . '. -. I M 1 ' : 'A "" 1' ' 1 'Z . 1 ', " ' ,. 'l g - 1 ' ' . - ,':' , 1, Z ' ' I - - . . A 4 " ' . '. - ' 11 : A- . - ' . ' I , ' 1 -.j.Z , MV- ..,"" ,'. :I , . I ' ' - I , ,- , . 4 f Y , " . 'l 1 I ' ' ' A Q 2 , , ' , ' : Q "ul A A ' ' , f' -'N ' I 'I ,- , ', '1 . .. E , ,. N .. ' 'I P- , - K ' . .' . - ,I . 3-I , ,A . , M 5 V. N - .1 I ' ' S I ' ' 1 . U. 50,2 ?'1'A 5 1 'AW' .' 1 ' X' " ' 1 4' : , m 1 ' N . . 'A - A "' . 'I 'I V :Q -I . ,QI I .I A -' I I y. M 4' A- wr - A ' .. 1- . 1- " 'M - 1' . ' ' I " ' 'I .5 '3 , - Y 'T , ' " V' Ef ': Z " . 1 , - s -- 1 ' . 'I F .1 ,I V Q M I .- 'A ' . 5 ' Z Y J V :.. j E .. 1 ,.. ' , -I N . ,, i . . - N ' :,. I 34 Q. 'V :"' 1 J' -. 3 .lj 'M ' 1 11 F ' - ' .. w -1 'A ' f ' . -1 - Q . . .- ... . , M w O A P- M 5 : H- . , , . . . 1-f. 4- . -v. . la 1 .' '. , '. . . I 1' ' V . ' 5 E , ,AX ' 4 : ' I lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllll . E I ulnqnuumanualuunuurvI-uauulcnlluuunlmllllunluull-lulxlllumlluuluunllnumollluuluuulllululullclnulurlllnluuumlggggl 5 ,, , ,, M, -:E 4 : I ' I I - ' I I 4 I I Z 1 I , -I I : : I l ' ' I I K : 5 I ' g , 1 . 1 3 2 E ' I 1 : 2 I 4 1 I I i ' - : 1 I 1 A Q -1 5 V E 6ll1IUIllfIIllF1IIIKJlllllilliiIIIUGMIUIIJDIIIDIIIIIIIIIIIEIIIVIYTIIIKFVI1lK'lllllPC1l3ClllCIIIIQIIIIUHIlf'7Wf1lllll'!lllIllAlllllf1DllCFlllflll0llQlllG!lW'CilIlClU9l'l'-ClllllcllllCUIDIIIKHNNDIIIIDIIIIIDUIIKDUIICIIMIUIIIIUWUIUIIllIDIIIIIDIIAIIDIllllcllllllbllllflll1lll'lHll!UllVIQlWlli 1 : 2 I I I IIlllllllllllllIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllIlllllllIllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllll Illlll ' E " 'A'A'A'A'A"A"A'A'A'A'A KA A'A'A"A" -1 4- mm umm: 1111111 13111 0111111311 -Q 11 E11x11n1nu11:111n0 D Ill ID IIIDIIIIUDIU Ill DIIIIUIVIDIIIID IDIIUIQIIIUIW O AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAA HOWARD DANIEL CI ARK CLARKIE tus X Ap11l 1 1 For he who well doeth hus task Need never any favor ask, A1-d when there's any work to do You'Ilf1nd that he w1II come rlght through X11 Ihlllk that C11r1x1c could make anx one lmcllcxc 1111 Xklllllg xx IS rwht such "l1111lIX 11'1s he XN11111 '111x o1111r parson xxonlcl COl1Sll1LI' 1111118011 1111c1t1c1 11oxx1r11 11181 kups 01111111111 111111 cur VM. 111 xx1sh 111111 gm 1t11' s11cc1 ss lt tLC11l1lCl1 school Hls hobbx f 1 1881011110 poqms l1+lu1'111g Pluh 1 IXILS 1 lub Trench F1llh Lox '11 XY1'l6llC'il1S MARION CAROLINE ROBB BOB' xx I'Ill1 1111 fo Xox0111l111 1 1' 9 There ls sunshnne ln my soul ' ,or 19.11181 1 sxxu! pure -f1r1 xx110 15 11xx 1xs IO f 11111K 1x1I1C1I1L99CS xx 111011 most ot 118 xx 011111 ncglnct 1. 511111K she l1OLSl1 t can for 111xt11111g exccpt 1 xcrx q11lLt 1111 but hoxx l1I011t 1111111 l1l11LLS 111111111 I 1 t9 4 111 I lXlt.'i CARI AI FRED BERG Xvxx Iflll 1111 C 01111 1 1111u11x "Ah, Sleep' In thee do I f1nd peace Nutt comcs K 1r1 better lxnoxxn '1s Rug H 19 101111 ot one thmg onlx md 11111 IS slccp Betxxun nqps 11 1115 111111 111p1m111,5 11110 thc 1nxst1r1cs of 111kC11ll11C'1 11111, Ill r ll 18 lI1llfISl'l1l 1 ll1 1111 1 hrml MARION PRANLFS RAU Ii lllffllfl f 01111 N nah 13 1904 Modest almost to a faul " Inddx IS 1 sxxcct 1111161 l1lI11I'Cf1 g1r1 Iixarxone 15 111r tr1111c1 11111 Il1ll1N 1r1 hcr 1ox1rs S110 cum to 1X 11 11cr SLCOI xcn' 11111 1118 Sl1I'lDl'1SL ll o 111111 har xx1t and 1111L11lgLllCL V11 xxondcr xx111t 1 p11rtx xx 1111111 111 llke 1f luldx xxercnt thcrv. to l71'lN 1111 11111110 IX 1 uh 58 ....... ........-.................................. """"""""""' : 1 :1 , E Q. .1 . .1 . .1 . .Wg E . ' 5 5 1 6 E l , 1 Z Q : E Q : 11 xv E Q is Yf-111'--f..'. Y. 165 -' 5, W4 .. , 1 .. 15 5 : -- ' E fl E E 5 ' - - - -1 E Eg Q E ', ' -- 1 L . . ,' . 5 Q g -3 . . , ' L- - . ,Z ,E E : ' . , . . 1 ' ' , ,-Q EE -M 2 , I ,.Z E ,E 5 1 1 1 : . 5 '1 1 ' 11: Q Q I .. , 1. , . , .. : 5 g : - 1. . , 1 , . .1 1 1 . E Q 9 E 5 5 Q E 5 5 5 E E E E 5 5 Q 5 S E1 li E u r : E E : E Q Q 3 Ns- ' , ' 1111. 166 .' ' 1' 2, J0., E 5 Q E -- ' ' ' - . 5 .. - E 5 Q E U ,, . . . . . : g Q :I 1'1 . S 1 1 ' I1 '1 1l11f G - zs , s 5' EE .. , E 5 E E N 1 . . A . E ' Z Alll ' 'lul 131, 1411 Y. VV. A. A.1 GI' 'I 1 ,HL I' ' '. C - E Q E E f'11lIl. -E if 5 5 5 I : 2 5 I : Q E3 : 1 5 Q Q E .' - '1' . ' . 16' .1 1 so, 111115 E 5 E E . ' 5 Q E . . N ,, . - 5 : . 5 1 , ' ' . e . S Q Q : - - - - ' .. .- 15 E: Q1 1 1: E E E 1' if 1 T- ,I - 1 1,1 : E 3 5 111'11f f, Il 1-111 '11t1o11 for 21 1110 of 01.40111 1 '1 5 211 s E 2 E I '111 : 11 5 5 E 5 : 'rn - S- A, A. : E 5 E E E Q : E 9 5 E 5 1 5 5 5 5 ' ' 1 E E E E 1 ' ' , ' . 168 1 'f ., . E 5 5 '-I " 1. E Q Q E ., . . . . E6 55 ' -K i . 5 5 1 5 E 11. S. 111 111 Q11 1 if 5 P11 lilllj' f 11S E g 1 E : I , K ' 1 ' 1 1' H V . I I , . -E 2 1 E3 E . , ' ' Y ' , 1 1 , '. ' 2 Q 5 : - .Y . E E " 5 : l"'i1'S 'I . : Q E E : ' . 1 . . .H 1' E ,:. - M. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA'AAAAA NORMAN EUGENE 1 RIDEN X Lllgltlllk 4111111 ' Iune 'Pl 1004 A certaln mnracle of wnsdom ' an gms tha omg cl1st111L1 lllSlxLtJl st1r xx 1111 N011 t1l11 th1 s1coml look xo11 hml Ollt th It l11 18 the lr ulc School c1111lx 111111 Ili Lxptgts to lJl1Sh 1 xxmkul rulmff 1111 l1t1 IS .1 xnrx churtul sghol.1r sls 111 Ik 1s1l111 1 T1 1114 S1hoo 111111119111 Storm MARFUERITE HAIE DAVI9 BABE xx fllxfll 111111 111 l' 1 There ls nothmg so sweet In Ilfe as loves young dream I ln to 1 11s har hol1l1x xx lk YO 11ff 11 Xnxx ll1x111 11111 lt xo11 ll look lt ilu quot 1t1o11 1l1ox1 xo11 ll 1111d1 rst 11111 lt 1ttr1ct'o11 XX1 x11ru1t tort1111 ltt 111o11gh to 1111 1l11 xxlth llS lllllll tl11s XL 1r llllf she Sllftlx l11s n111l1 llll for lost t11111 Sh1 s proxccl to In q111t1 1 1.11111 ICTTQSS 111 thu x 1r1o11s pl 11s lll'LSkllI6Ll l1x th1 Xllllllllflll flllll Nh1 L,OlllLf to llllfl 0 kgk IILXI NL I' HAROI D OSCAR LARLSON New Br1t'1111 Fonn Jfinuarx 7 N04 "I awoke one mormng and found myself famous ' 1 JISC Bl 111 111 if xx O11 1 111111 1 goof 111p1r 1x sg 1 ll 111 ox th 1 C U1f1lxLS 1 It lt rst slg t KOLSII t lt -flr s H lrolc 11s 16011 xcrx 111cl11str1o11s pr1p11'111g tor 111q111c1r111ff lt xl orcestcr I cch ule S1 hool X 11 e 1 1oo 1se ll 1111 91 ADEI INE NAOWII JOHNSON Ne-xx Bllldln form 11l 13 'Sp aks not, but thmks and thnnks 'XClLlllll IS one of those xnrx Clllltt 9Illfll0llS g1rls Shu 1 oes 1101 l1Ll11 11 111 cl 111ccs flllfl lug SOCII 111 urs 18 IIIOSI o us do Nl 1 1111 1xs s xs school fst Xlthough xxn tl1111k th 1t lf she TL 1llx 11 1111c1l somf. IIOISC lllfl 1xc1t1111111t should co11l1l 111 llxk lt XX h'1t do X011 slx Xflalmc al 'A A"A"A'A'A'A'A'A"A'A'A'A'A A'A AA7 Du Dooluoluc I Dlmoluuuxc an :lu nmjuunnnmn 1 Du- P11116 151 5111111311151 :O """"""""""' , 5 nl ,Q S . ' ' E 2 5 l X1 1 . 16.1 . ,-,. Q gg 1. . - . ,g E ', ,. . ' , 'Q Q E lht' 1, fl fl '-15'-l1ll:1. l' Ei E5 h- 171 .h-. -'- ' 1 1'-1 1"1 . E as . 1 1. ' 5 1 ,, 5 ' 5 .I,. -'1,,"h., 1.-v .1 --- .I E E Civics t'lul1: AS,":tz t 'I"11.' of th- '1 1 1" l IW- E 5 E : , E . I A 1, E E .1 1, E 2 5 E xv- 1 '1 ,1' , 1711 Ap" 11, .111 E 5 5 ' 7 .ll E g "l111"' ll 5 1 " 'lfglht E g E tl-1'1I. '- ' l1" -E 2 "li: " 5 ' . Q If 1 1 E E 151- Q lil '51' ll1 1 5 5 ixlillllllllll fllllll fell: 1'ix'i1's l'lul11 I4'1'11111'h Vlulr HP. g 5 'E e E : 5 : E- 1 E , , : , 2 : 1 f 5 lg 5 E : 5 ,-: ' 171 ' f ' . : - - ' " ' ' ' : 3 5 E ' .' L: 1 5 : .. E 3 Q E 1'Xs1l1:1l1ll 1 alcr, filfl ' ll Il"1, l g-, 91 E E t'11 ' . llc 11lxx'1"s , rc'ts yo "th El slap 1 c luck. 5 5 S E II ' "h"'1 fl: h, l ' l1,,,'l:? 1 l E S E l1, l '- ,' 5 , 5 li Q 1 A 1 E- Q E .E Tr: A .. .X.1'l'1'1 l S-l l Ii:."l1llM1 11: ' 131. E Q E : E 'E If E : 5 E E E E 5 E 5 Q E C: 5 : 1 1 E 5 : A I A 1 1 E Q Q E .' ' 1' " . ' 172 Ap" , 111115 E S Q -E 4 e - - 'H E E E E 1 5 1 " J '1l1"1'.,1.' J is D E f . .'11 1 .'Zl.' . fi 5 ." . '- E 5 E " 1 1 11 "1'1 .' 1 - Eg 55 .- '. 1 52 ee 55 5 E 9 .L-E l ..... . . ... .... . --A -S " A A"A'A'A"A"A A'A'A'K'A'A A'A'A'A'5' 01 1 M011 G 1 1110 11uC1111uD11nUr 1l:1lI11l11u1C11111D1 1Dl11l1C1l1lDl1 C1 an AAAAAAAAAAAAAAAAAAAKHAAAAA STANI EY LYDAII OLDERSHAW OLDY X911 B111 1111 Co11n 1 11111111 111 1'V'4 He was a shrewd phllosopher ' X11 111 tl'6ll11J11 1111111 111 11111111 111111 1311211 111111111s 01 111111111111g1 11011111 111111r out 11' 01111 1111111111 111s 111111111 1 11111111111 th 11 111 IS 1111111 11 r1t111Q 11111 1111111 r1111s 111' 11 111 IN 0 11 1 1511 111 1 x1t1r 111111 31l11'1'1t1111l11I' O11 I. 6111 1 111 ll 1112. Ui X 1111 81 111' P11111 111 Hlgh Qchool Club IUCY HEDWIG HOFFMAN BILLY" X911 15111 1111 f0I1ll 11 'H' ' Her thought IS speech her speech IS truth 1 1 1111111 1111111-1111 1s 111 1c1r1ss111 N lg'1lJ0l'S ILT 111 mt 1111 X111111111111 111111 X119 1111111111 111 11 111 1 lk 118 111 111111111rs11111 1JLL1l1SL 01 1 1 111111 f 1 ll1C11 111111 t111 1111111s111111 1111111122 111111 111 11 1111 1 1 1111111 1 1116111111 1111 111-1 X 1 B1x111 1 ' 1 -X11111h11111 lub SAMUEI f OOGEI SAM 1111111 Ruswi I1e1e11111e1 11 1001 A worthy man 11111 11111 KL 111 1111 11111 18101 111 111111 s 1'L11ll1A1xl1J1L 1 5, l11l11 t1 111s11l1s 1JLl11Q., 1 1 111 11 1111 1111 111 111 11 U11 1 1 S1 11ss 111111 11111 1111001 11121111 XLgfl1 Hls 111111111011 101' 111xt XL ll' 18 q111t1 111 111 llll 1 1 gg 1111 11tt11- 1111 111 11111 111111111 s11111cc 111 our C1518 1110 1 L P1111 4 1111 1111 S 1111111 RACHEL JEMIMA CLI VER RAY 1111111 111 1 6 ' She IS not m the roll of common people 1 1 111 f1r 1 1 c l11lL R S from X111111ft011 11111101 1 1111s 1111 111 Cl11SC s111 IS so 1511011 11at11r111 l11c11c1s 1113111211 111111111011 11 to 111121111111 111 1c'r1QQ 11111111 hope S111 111'11 A 60 """"""""1"' ' E f 5 2 0 1 -'S Q 13 E 1 ' ' ' J 5 .1 1. 15,3 . 1'3 .. : Q -1 -4 ' .' : Q lg E1 , . A 4 - E Q 2 E . . , 1, . - -2 , . 2 K 1 E 9 Q E . . . . . . . - .. ' ' E Q 5 E 11 .. 24 1 I . L , . . R . 1 5 ' -E gl -E 15 111 111111. 1111' 111- 11215 21 f2 -2 1 1111. 110 says 1' 1111 FE- E , ' . b 1 , I 1 .V Y : E 3 - 1'i1'i1's 1'11l1D1 T111111-5 Fr -l 1'l 13 Dent' f U1 1: .11 zgf ' if 1 E WE 6 5 E -. Q 5 - E Q 9 E E 13 Q E 1 ' E 5 13 E '- E E Q 5 X ' -'1' , ' . 171 Mzj 211. 1. if E Q 5 "1311,' 2 - 1 1 If 2 2 11 1 E5 Q E .Xf' 2 ' '1.1'.1 'i 1l1'11 E S Q E 1111 5 f 1 1 - Q "2 2 S6011-, 1 2 11l1g Il - s 5 : i- ,- X , , x V - I - Y 'W .. ' ,1' 5 5 9 : 1 D 2 . . . . 1 1 1311. 1 5 Q 5 2 ' 1 ' 1 - E 5 fi E Ci " Club: Y. XV. A. 1 . 115, 427, 131. 411 2: '-112111 111, 'Z e R I L . I 1 1 Z 1 ' 1' , E D 5 : I J 111 11 141 E 5 51 E 5 E E : Q : 2 E E3 E E E E. . 1 . 5 Q 5 1- 1- S Q E 1. 175 ' 1 - F. . E Q Q E .. ... Q 5 .Xsj " s-1i1',' 111 ki 1-lf' '1"2""tics, E Q E 1111.' - 2 '2 - .'ll11l1' 2 is 1'111's211i11- 111 S211' 111 11'21s1. 5 Q 5 .XIIC1 V f 2111- 111 1111 0111, 1- '2 1 -111 2111 5 Q E ull. 111' C2111 t211k 1 115' 2111 :2y 2 2 "mc 111 E Q E E . 1 fx 2 . " ' ' - E E 5 :I 121 12111: "111 2111 ll 11 '111 2 1 have El ' -' '1-r." - 3 : 11 ,. .. . E Q 5 : . ' I if . E 6 5 111111111111 1111111 121. 1:11. 111: 1111 1 11- 1111111111111 T1-1 1111: E 3 Z : 1111' .'1- 1Pl'K'11PS1l'1l. 1111, : E' E : E Q Q E E Q 5 5 E 5 E 5 1 5 .- 1. . E 2 E Me" 1 , ' 1111, ITF' F1-111'11211'y , 1.004 -5 13 :-. .. - . 2 E "1'21"" is 0 1 111' the 11101-st 1' 1: 11111 1111-1' 2 1 to 5 5 X. . 11. 2. . 1' 5, . 1141 k' lj 1 1- : E Q E 2 I 5 1 S - ' . "2 ' Q 2 U E Q E ', 1 2 2 1 2 'X 5 ' 2 '. E Q 5 5 ' E ? Q E AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "A'A'AA'AA'AAAA'A'lAAAAAA" JOSEPH MICHAEL CHERPAK WHITEY ' eu fIl1'llll tmm Auguqt 3 1002 Baseball Bas ball that's the game for m " IS our bxsnlull pl zur HL h ns bun shorts on or two xc lrs md hu surnlx 15 good H 1 111 rox atv. too ld us tooth l .111 Ins Ltlnll man It LS prntnr msn L nxpncts to cntu' C0 ngn 111 1 tl but as ut hy dount know xxhlc 1 L XXL LX rect to hm lr morn rom on UL Ill tuturn 1 s 4 lub Ioothlll BISCTILII Bu e 1 MARGARET EI IZABETH McGUlRE MAC xx Iutuu u 4 JIIIUIIX 15 100 An ammated synonym for a busy body Wluthmr It w lS L ll'I'NIllg' :round notxcys h mdm f ou pzssu or snllmg lffnlznm th1s xoun lulx h 18 bun mn ur our xc Ihr rut of us marc mclmu to Sl c md Xl ng dc Wham up lskul hu' xxhlt ur mn s s ou Q un' coursn 1 cg annals on the w u xou tlkc lt XX 1rd I Ll Nlontn Ln tuc x 18 N ICS next stoppmg p lu x Xue 1lI6'NlllC'!1t qllllll'w I u 1 us IMS THOMAS EDWARD 'VIYERS XLW Bllt llll f0Ylll ll I TY 1 Llfe IS what one makes at ' 10111 l'll'5 plultx of Uma to stmd lbout 011 Qtrut rmrs 4X Xl L t tl t IS x J trlnmls xx hen lt IS 1 QULSUOII ot giftlllg to school 011 tum lt c mt bc Nflghlllff chshns xxhlch I1llkCS hzm get thnx just 1 llttlc hchmd mu xom dsc I xxondcr uh lt hc dow L hucr up Iom xou m mx nuer gat cmught smoking on xour xx IX to school or pl umg, hookm four out of fixc cl us 1 xuck Xkvsflllllt llllilll of Befehlxe VD HJ PIQK-1116111 of Stlldtllt xenutne fflllllill Hb uns Klub Spams tluh f Sermon ulmm Q 1 Club HJ High SL 0 ll T11 lc Fone 137 MARGARET SLOANE MITCHELL XIQIIIIQH tunn I x lr "We wlll never fmd your equal ' Iexx gfldllltlllg cllsscs hue ucr bun nonorul 'wx suc lgxr IS gfx Her txleum urn mlm shy IS In loxul In unrxlmodx md she IS exnrxlmodx s trund l sums to mlxx us look tor the but Ill lun and har spam zl sport IS to go Tlilllhf lil Immks x S 1 X119 llIt'NlC on I Seclet ux Sluunt lllllill r 0 0 Bm- 4 Vu mes une 4 ' n ll 1 on 4 1 num uuguuoufofuclwunuou own nu uwuumuu sz, U1 lnlhumdnllumvuvu lDw'l'JllnC!nnD lDnlm'Dlllllll :O ..--Q--v-ff... 1' w -uw ww-1' 'E .. .. .-..... - 5 E 4 : Q .. , xg Q . 177 f. 5- 2 " - e - e. ' : Q Q .. -- . E ' Q ,loc 5 2 Z," . ' :J " J it 1 : 2 1 f ' Q 1 ' .' . Q is in: md 5 Q 9 zlthl- -, , zu plzj: ' :ll ' d zikf 1 - 'f hte E Q 3 do -' - 1:6 -hull. II' ' 5 f ' ll 'lf' 5 Q 5, tl Q ':ll, If i" ' ' ' ' h mx - ' '.'- E Q 1 - -1 - f "bl as :1 ball plzj-r the E A '- E 9 i Ls-tlor MQ-11's Vluhg t'iv'c: ' 1 4' z 1 zu 1 3 :nk t- E Q 6 lr: ll. 2 E g Q A ,, g Q Nu ' 1" 1' J' nn. 1"8 2 2 , . 4 E E 4- - - lu E 5 ,' , . ' ,If .2 ',' I ' ,-.V I ' g t YE 2 H- E- . ' v v Z-, V .' V Q- 2 ' Ii- , , I if v g E all I ' f -"Zll'S. M x I " ' ' ' 'l ft E Q Im k z "lct '. 1" J it." ' 1 " 12" X ' 2 I - 2 lolln' was :hc Said, "Y txll 'X ." Ot P, 't all E 1,1 . it , ,Z -- -5 I-, ' I 'Z if A X' KN , E Q kg, 'nn .- ' 11 5 Q Vi 'ivsq Spanish Vluh l3j, 1-U: A ' , 1 '.'h 'I I E D 4431 'I'l'z1iIic' I"m'c0: F11 f3J. E 6 2 s E E . E E "CHIEF" E 5 .W ' " 2 ' , T . IT!! Fvl 'lu Q 9, 2405 5 5 Q " :S ' ' ' - 5 2 1 . ' x 5 Q U co X 5 '. . . '. .XJ 0 elk 0 h': boj 1? ' W but 5 5 Q ' X 5: ' ' ' s X-' 1 ' E.: Q D , V. ' '- ,Q - ' V - ' , , , ' - . ' . : 5 E A . 5 . . . ., ,Q . , : Lg , 1, -t, . .5 .G . V 2 .lx , ' E 5 H" " . . , X, . . ,' , ., v : E , ' K' c - 1- : Q ' .. ' 7' " 3 .' I ' T ' ' " I I "' '. : I-: - " ' -' , 1 cv" 3 1' Q "ph ' :nn s -' E Fha" 2 H93 Frln-11 7 3 ' S-h ol1'I1I 1491 'ztl'f : 2 F5 " - E 5 C 2 5 5 E E : ' I E E A " , ' . 181 Jung r, lim-1 Q Q ' ' -' E Q Q F Y rf Z' EQ", P' E" " X I' Eg Q . h. 'l..--ll, , , , , .. '. ' :Q Q , K .. L gm . . . . ' . I , , ' . -- : I i V- ,V 4 ,Q .Q '-- . su- as .Q . Mg- v Vfhj? 5- Q Plzlss Swrf-l:u'y 1211 "' - ' ."l t 3P1 .' " z U If E 1 E Fr -' 1311 IG lil 1' f " hive" 1 P1 "e- ' :idont 1" " -. 'lub 2 Q 1 Q 1-H: Y, XV. A. .X. HJ, ILJQ Basketball fly: Ile-r 'ziliol 1' nnitt -1- E E 4 5 CU: Truliim' 6211 An 1 Y' 1333 l"rem-h f'Illh lily. : 9 Q 61 ,,..l:nh'x:' " A? Y 'A'A'AAA"A"A'16 A"A"A'7A'A K' 1 .Juou-1:-Q G 1C 1:1 1011111131115 D111n1u1rJ111D 1D111111gm1u1 I' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA HERBERT HENRY SCHNAIDT HERBV ' X xx 151111111 1111111 M ty 27 1003 And the best of all ways to lengthen our days S o s eal a few ours from the nlgh H1r11x or 3111111 1.1h1C11L1LI' 501111119 better IS 1110111st 1 1 1111'15s11111111q 71 110x xxhose111te11s11:11111rs C111L11N 1r11111111 lth1ll1CN 11111 1111 r1s111g 111 1111 11111'l1l11g' 111 1111181 111111t11g11111111r111r IS 1ft11' 11118 XL ll 1111 171117 111r111 c1o111 xx111 1111111 110 1110r1 Nxhitp Oh' x1s 11 1 xx 1s 111 xxhom x011 s1xx f111lC1l1g Iii 111s 11111x 1cq1111'111 1111 1r1z1 11111 18 1111111115 1111 blgt 111 the school He 18 1111 111c11l111 lS 10 hls 111s1111 111011 11111 xx1 11o11e 111 1111kes Q11011 11 1X11lt1Xt1'11k 1101s s 111 T1 11k T1 1111 F0111 ll 1 1ske1l1111 1f1x'1l -111111111 s DOROTHY FRANCES McCRANN DOT X1 xx B111 1111 1111111 1 etober 0 1' 3 "A very merry dancnng Iaughnng talkung klnd unthunknng gurl' If x011 ex 1r xx 21111 10 sce D01 1111r111g 1 QIXII1 111r1o11 101111 111111 111r 6l11OXl11g herself 111 the 111111111011 room N11 1x111 111111118 11111 11 IS 0111 of 1111 1111111111s 1 1111 111111x 1LfS S111 1118 ll 1111' 111 1r1'1x1 111r10d 111111 111r 1I'1C11l1N 111 ROOII1 311 X f lX1CS l lf RANK IQ VVII LIAM DEI ANEY JOCK" X xx l-2111-1111 1411111 1u1V 15 1002 He was the muldest mannered man that ever scuttered sh1p or cut a throat " 1r11111 11111 111111 1r 10 111 1111111 11111 '111111 1r'111c1s FL s111111111111s111111x111q x1111 11011 1 s111110s1 xx1 1111Q,'11l 1 111 11s111 10r 1111 1111111 1111111 1,0111 x1111 11111e111111r NXKLKI ICC 11111 1011 or s111111111111g 1q112111x lS fittlllg 10r 1ra1111 11111 111111 1115 11111 NXO111f1 11 1x1 1JCLl1 r 111111 11ers01111 1 r211111 s 11o11x 18 ll 1G11 11111 111 xx IS C1111 1111 of 1h1 111111 1h1s XC'1I' W1 1 111X1I'11111X Xl 11 1 1 15151 1 11 1 T I1 MARY MARFARE1 SL HMI l'l MAY" xx 14111 1111 11 'X1l,'Z,'llQ1 4 1004 Happy am I from care Im free why arent they all contented I1ke me?" 'X1'1x IS 0111 of 11111s1 x1rx 1111111110118 1,2"lY1S xxho 1119 co111111e1e11 111r four xc l1'S 111 1111111 S111 11 IS 1 most 1111 ls mg 111 111111r 11111 1111 1X1l1111l1Q' 811111 SLYXLS 10 1r1gh1111 1111 xx 1111x1r sh1 g111s SIICLQSS 10 N011 1111 1111 11 15 flXlC'S I 11111 1 111s 1111o121rx Qometx 62 v f-.. Incouuannnnyaqnoouuuunnnuuunnasqounnuup 2. - - 2. .. . .... .. ........ - ..-. .. .2 - - - - . Z .1 Q 13 1 5 If - 11 E E ,E A 11 1 ly E E11 .'1- ' ' 2' . ' . 181 2 , . I : 2 : -1 H ig 5 Q E J 1 1 1 h ' :." :: 4, 5 I .. .. - - -- - f , : 5 : ' - '. ' . . . Z1 : Q Z ,. 1' ' ' . . ' . , , . E 5 E 1 ,'2 2 1 .' 2. 2 ' Q I ' 1 . E 5 Q '2' 11 -2 x2,'1 1 -"'1- . 5 Q EE IZ " " Z2 '. '2. 121 1E E ' ' 2 1 2 Q 2 1 H . Q - 15 Q 2 E - 1 If , 2 '1 - 2 . L 12 2 E 1 1 I . .1 1 : 2 3 1'ix'i1'.' 1'1ll1lQ Let 1' l10ll'S f'lu111 '2 1 X2 3 12113 E 6 E3 E 42 .' ' 2 1 1 Q2 . -2 ns. 5 E 5 51 Q E E E 5 E 1. 2, E 5 nj : ' . 181 11- -, .111 E 2 E S . . E g E E . 1 . 1 . 1 . . 1, 2 :. 2 E : - ' 2 2 - 2 :I E 2- -. . - - . . ' . . ' 5 35 2 5 2 J 1 " . 1 21' E 5 S 2 1111 1 3 - If 21 11ec111121r 11211111 111' 12 1 ,, 2 '- 011 E E1 1i111e, 11111 111-rh2111s 11's just so she C1111 s111-1111 Il 1l1CI1Sll1lI 5 S : x. xi A. A. 111. 121: 1 - 311111. - ' 1: .':' E E : '-1 Q E E . . E 5 Q : 1 1 1 4 5 5 E E .2 E E E .'1-' "2' . ' . 183 . , . . : Q 5 5 1. . s Q 2 - . E Q 5 72 ' 2" 2 -2 1 ' , 2 -2 2 1. Z1 1 3 5 Q5 5 - k '. .' 1 11 1 12:1 5 S 51 1 2 w- Q- -1 -.- A1 - E 5 E 1 1 " 5 1 ' 1 ' v' 2: ' ' f ', F: E1 2 ' 2'- 1 2 I 'J 2. " E 1: E 11"'.' '2 '2 1 2 2' 1 '2 ', E Q E 1'01,,21' L' "' S tj -11 .'121r. E 5 E 1'1'11si1 -111 111-111-1' 31 111's 1.11111 1411 1'1x'i1-s F1111 3 2:1112 11 1111 E fy 3 2 12111121111 Tr: 'I' 1111 141. - z' 2 : E E E 5' E 1- E il 5 E Ne ' " 2' .1'1111. 18-4 . . . - - 5 2 5 E " 1 ' ' - 1 2 I C E I ,, .. . . . .' 5 , 5 . ' 1. . 1 221 I, 12'- E ' E E I 1 I 1- 2 1 .2 1, hx, .1-2 1 1 12 5 3 : '1 5 - .1111 Q ' 111 - ' ure. : 9 E -- 1. ,H ' : 2 5 : 2 . 2 Z ! : " -' ' 3 ' -' 1 1 7 -, 5 1 E E A :: 51... ..1 .. .1111 1 1 11. I E -LLJQ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MILTON D JOVE9 BUCK HANDSOME P110no11e N111 SSIJIQFIIDPI 2 190' Such a man as none would pass unnotuced Y1s th 115 01115 d1111nff th 11 C11 l1ke 51111 H111 1111111115 IS Bucks 11011111 11111 101111 End h1111 111 0111 New 111111111 11111 0th11 1111611 too X11 dont 1111011 who 15 1h1 0111 11ho slts S1111 ot 1011 Buck b11t 5111 looks good to LIS 101111 1x11ects to 111te1 NI11l1ll1l11111 111xt NC 11 11141 111 1111011 h1 ll 111 5llCCL9Sflll 111 hm 11111 1ent11r1 110011 1 11101011 Buck 1' 11111 I lub Hugh School f lub Spamsh Club Freshman R1 111111011 1 011111111166 MOLLIE LII LIAN CHOTINER Oh' what a help she has been" Xustr11 June 92 1904 Nol111 12 0111 of the q1111t members of our claw bh1 IQ 1 good 1111 11111 110 kI101N 110111 6P11JLI'lL11C6 th ll sh1 C111 1111111 11111 111111 go 1.1111 111 s1hoo1 111:11 01 luck to 1011 C11111 Club GEORGE EDWARD OSTROSKI New Bfltalll Conn May 14 1904 Hears all remembers all D111 1011 111s11 to 1111011 1111th1ng W ell 1Qk George 10111111 111 C111 tll 1011 11h1t 1011 1v1nt to 111111 011 Gc01g1 l1111s es111c11111 to 1ns1111 1111 1l1s11111al11e q111st1o11s 110111 C 111111111 111111 C1111s1 b OLGA ECKERT Ne1VB1111111 P01111 September 18 100-1 No a word w1ll she dlsclos Not a word of all she knows ' 1111 111111111 of s111-1111 IS golden I1 1111o11e 101 s1ss1s 11118 111111111 s11rel1 11 18 Olga 11111 she goes out 11110 1111 1101111 11101111 11111 1111 h1r 11111 11111 001111111 111 her 1111211151 sh1 c 111 111111 11 h1t 1h1 11110111 to 1111sel1 63 "AAAAAAAAAAA'KAAA'AA K7 D1 ,-3,3010 can novo-nun uunutxuc IIIDIQWYCIMYU D UNC! D UIICIIDIUI O ... ................-.............. ................... """"""""1""""""'." : 1111 1.-1 .1 1 .11 11.11, :X : H : 9 ... U E .. l I E 1 Q E 1 u A A : 2 : 1 Q 1 11 vv 11 11 : , : - : .. .. Q - .- . 185 ' - , L 1. 5 11 Q U .,. 1 J. H 5 1 . 1 . 1 . : 2 E E v 8- " -5. '-2 7- 1 vm E Q Q F- - 1' 1 1 ' . '1 ' ' ' E 5 E -1 C YC ,-1 ' C - V .. 71- 1 1 : 2 5 : . ' ' . . ' 1' 1 1 X - : Q E 11 5 , A ' , Y 1 E 5 :- Z ,'k.- ,- ' ' ,,.' 1 it 1: fi" . . .. . . 5 g : IIC' " ," ." E5 QE ' ' ' E1 35 E 5 5 E 2 9 : E E E 5 ' S 5 ' E 5 E 1 gi 3 E 5 1. I I, E QE .- 186 -, E E , -, -, 5 135 - . , . - , - , E - 5 E . 1 1 1 1' ' 1 . N' 1 -: - 5 : 1111111 111 lllillilllg :1 good tnne. She 1111011115 to work for a E Q 5- ' 'z 1 z . 3 5 ' ' 1' . E Q 5 E " ' E E E .- 5 Z if - E E 5 g 5 113 5 5 f 1 ' . 187 , 5 Q E E ' ' ' Z ,1 , . : 5 , 3 -. ' vg 1' . , 1. , E Q S E 1111 -' 1 1 e U' 'Q V' . 1. E 5 E E '1u. 5 Q 1 5 E 5 Q E E Q E 5. E 2 Q 5 5 3 Q E 1 5 2 Q : 1 188 E 2 1 E 1 . , , . , . E Q , D E Il K ' ' : - 5 : . Si, E E W Q : I . 1 1. 1 .1 ,, . ' 5 Q 1 Q 5 ZH . X .V 1 :,x vt "1 L K. . V. X I. E S: gg ,. , . . . . 1 . - E 2 1 5 2 1 . . C 1 . . . an P Q -:: " "'AVB"A'A'Zi'K'A"A7A"A'K"A'A'A"A"A"A" rmuuxnuuua D U 10 cu U1 111111 r11ut. C 111 11:1 11D11u11J1mu111Dll11Dlu1D1111D111D1u1D111Bl AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA WILFRED RICHARD KELLER SLIVER Nux B111 1111 C onn ' Tuly 13 1004 ' 1 Is tranquil people who accomplish much ' XX llfrcd IS a IIIIDIJX go luckx sort of chap He IS '11 xx 'ns 11p to SOI'I'lCthll1g '111d generallx succeeds 111 st'1rt1ng 1 ron xxhtruer he goes VV1lfred IQ some hlutfer Ile u IS curtd of th1s one du 1fter he h'1d TCACI '1 book e11 tltled Hon to Keep '1 Blulter I ron1 Bluffmg In Pon ers NN xlfred s hobbx 1Q Ioifing '111d he seems to be It It most of the tlme 1 1111s 1 lub Bond of Publu 1t1on JUIIIOI' Prom INOITIIHIIIPQ s I HELEIN J VERGASON New 1-3111121111 Conn A111111 29 1904 O wad some Power the g1ft1e gle us To see oursels as uthers see us lhere I5 110 doubt th lt Helen 19 111depu1de11t She cert 111111 h1s 110 use for hoxs that IS 'Xen Bfltfllll Hlgh School boxs Hou u er she dugns to notlce xoung gentle n1en from out of toxxn for thex seem m11ch d1fferent to har Helen IS xerx q 11et 111d conx ent1o111l 'md 15 not '1c customed to t1Ik loudlx IIIOIII ht rstlt l IXICQ 1 lub LAURENCE GEORGE AUSTIN RED" IXPIIITI tonn 'D l'el1ru'1rx 11 1003 How strangely easy dlfficult thungs are I'1ure11ce IS 'mother one of Nlr Nloodx s young luxxers He h1s 111uch 1111 'md ctrtrnnlx uses It We thlnk th It the n1'1ss ot "ed hllf xxh1ch he c21rr1es 011 h1s upper storx accounts tor h1s xusemss Iaurence 19 me dllllll 111 st IIUTL 1nd om NX o11ld he SllI'DI'lSld to sec hon ll1llCh food he consumes One hohhx 1s gettnw '1ro11nd 011 tune tor hls three squ11'ts 1 d IX 'Ihe other IS chs Cl1Sb111g neither COIICIIUOIIS xuth 1 ccrtam ftn11Ie tr1tf1c ofhcer I l1ll'QllC1 l1'1s '1 xxe1k11ess tor Xdllldhle IQXXLIIW llld SOIIILIIIIILS ln 111s q111t1 1 stock o11 h111d QI nough Sl cl' nu s 1 lub SDUIINII Club T1 'IIIIL ROSAI IND EVEI YN BIRNBAUM BERNIE N111 Iflll 1111 l o1111 'U' Iune 16 Q04 Nods and becks and wreathed smlles Such as hang on Hebe s cheek love to I1 un dumple slee She IS '1 churx glrl nuer known to hue '1 grouch Oll exen xx hen she Hunks 111 I nghsh at Ie1st not tor long I'l IIIIXIIIL sums to cultn 1tL I11ppx KIISIJOQIIIUIIS It nlust me th It the countrx llft IQIFCCS xxlth the111 lt le1st does v11th Rosahnd Oh xes ROQIIIIICI 9 mother took her name from -Xs Xou Llke It Th1t 111211 1ccount for her strong Ilklllg' for I ngheh llld her 131991011 for Sh 1kespe 1re or ls she onlx lvlufhng NI1ss IIOXNCIS lVll s u 1 1 ee 1 Sp IIIISII 1 luh V11 64 ... .. ....................................... """"' P I5 II Z 4 E 1 1 I 223 5 5 E 1. 1, '23 3 Q : , . .- , - 1 2 , 2 , . 18.9 .ly , . 11 6 ' :P -- - - 5 1 E : 1 2 5- - j . . - gi o 1 E vc ix . C b 5 V4 . I . :: U Q -E . 2 , 1 1 . 1 1 ' 1 ' ' ' 1 ,, F E - . . 1 2 2 1 2 Z 2 5 Z ' '- 2 11 "'1 I 'Y , . . :: 5 5 : 1 1 - , -- : Q 9 : " 1. , ' , , . 1 ... 5 g .- . 1 4 1 1 1 E 2 Q 3 1 ' ' Q E " " ' 1 1 1 '11 ' g ' . , ' 1 :E Q E Plus: Day 'l21y. UE 5 -E E F1 E ' - 2 2 5 I 1' ' ' " . 190 ' ., . E Q Kg : ' H , . . I Q E 1 .11 E E Q E " 1 1 'S I 1 'S ' 1 1 ' 5' 1 E QE 12' -' 2: .1 ' 1 ' ' : 5 5 : 51 v . 1' - ' . 1 1- ' g E I ' ' . 1 S Q 5 5 ' - J E 9 E E 1 D 1 1 1 V1 . I .1 I K W I - E 5 C 'E .' 2 ' ' 2 1 . 2 Q S 1: 1- ,- - ' : E S : .1 . : E 1 : E Q 2 I E Q 5 E .. EQ ",' . 1.1 41 ,. E 5 6 : 11 In : S 5 : 1 1. . : Q Q : A ' 1' 4 ' . . 1 v' 1 E E E E 2 'i' 2. ' 2 1 ' . - 1 ., 5 5 - . . . . ' . . : 5 5 : ' 2 2 . .1 . 2 ' ' . . E- E E E . V' . I ' , . . - 2 E 3 I ' ' 1 2 1 . , . 1 - '11 1 , E Q Q : 1 1 1 1 I . . :, 5 E : Q 5. ' ' . 1 ,, 2 ZZ 2 Q Z 1 - - ' 1 - - ,f: Q g : 1 . 1 ,. 2 2 2-'. . ,- -EL E 5 2 D 5 - - 2, 1 2 5 ' 2 . 2 5 5 E .121 .5 I 1 -. . , , . , . E ,E : L ' : 1. 2 .1 1 '2 ' HJ. E fn E E : 5 5 : 1 1 : Q : u vv E Q 5 : . 1.1 . ,1. I Z E - H ' : E 5 E- , ' 1 E E -f 1 E E Q E And 've ' ' k." E E Y 1 - 1 h 1 1k 4. I- Z 1 Z- l E Q Q 5 l 1 2 1 -' 1 2 : ' -2 If it 5 5 1 : .1 - Q . . , - 1 . , 5 5 I 5 5 .. , .Q - 1. ' 7 I E g 1 2 E ' . 1 . Q U . 1 I 1 2 1 5 Q g : I Y 2 . 2 2.. 1 2 . 2 , E E Q E '. C V' I 1 ' T? 1: tj Y E ' f" l'l lg l'l Ulu! HJ: Y. XV. A. A. 1331 1' 2 E 5 E E ' : 7 . .. . 1 . E ,211 ,gg 7 '7 AIAAAAAAAAAAAAAAAAAAA:masse AAAAMMAAANVMANV5 LLOYD FRANCIS SMITH CUPID Yew Br1t llll Conn Julv 14 N05 Always heard but seldom seen I lox d IS one of the s1n1llest fellows 111 our class Xl though he IS sm1ll 1n st1t11re he has 1 monstrous Ilttle XOICC lloxd generallx makes hlmself he1rd above all others Lupld does11t procl11m to h1we tm spec11l hobby but ue xxlsh to sn th1t he spends 111ost of h1s tlme xx fltlllg' notes to D1tto Iloxd IS qulte an actor He generally 1cts the part of 1 dead 111111 1nd he does 1 to perfeetlon He mtends to enter Holy Lross next ye1r Here S to 1 successful career Qupld AIHllhl0H flub 143 QIVICS 1lub French Klub 133 Ietter Hens Club 143 Manager of Football Chalrman Motto 1.0m mxttee DOROTHY STOWE BACON New B11ta1n Conn DOT December 31 1000 I should worry Dot s smlle a11d her c1p ICIIW for 1 good time seem both to be 11nl1m1ted She s exerx body s frlend 'l.l'lCl th lt s where tl1e SlTlllC comes 111 She h1s 1 few specul fl'lClI1lS 'llld th lt s where the good tlflll. comes 111 Her hobbx now xou re gtttlllg' person ll xxell 111111 u lt h1s so111e thlllg to do ulth 1utos ll moonllght n LXCI'Xll'll11g xus 1 uh 14 Xue p1es1de11 ' flass Seeretaw 113 I,I'0gI6SS and I"ll'lC1EFl1W 1 3 1 1etu1e Lom mlttee Deeo1at111g Lommlttee JUHIOI 110111 JAMES MATTHEW RENEHAN New Bfltalll Conn -H5052 Jlnulrx 31 1901 Congratulate me friends for l m about to graduate W ho s th tt fellou 3 Uh xou mem the one xx 1th the pants? lh1ts lazz Renehln the only SOl1ll6l' 111 the R O I' L who has the 'l.l3lllIX to wrlp h1s glln 1ro11nd hls neck Hl'l1lC at rlght shoulder arms Next to 1rmx l1fe jazz llkes sleepmg 'lhe I11CC soft top of 1 desk IS 1n ldeal pl1ce for hlm and he IS engaged 111 th1s OCCI.1pHt1OI1 most of the tlme lazz mtends to go to college next xear and ue he1rt1ls xush hlm luck -ht 1 Iuh Baseball 1'3 143 I etter Hen s 1 lub PIXICS C lub 1'ootball1'3 133 143 Track 13 133 143 Nlanagel Inter Llass Basketball 143 JAMES VINCENT SUI LIVAN DINTY' SULLY' New Br1t11n Conn :XDFII 18 190.3 Thy vonce as celestnal melody Introduemg the most l30l3lll'll' m1n l1'l the cl tss I V Sullnan l1mm1e had 1 wonderful record In school p1rt1cularlx Ill m1l1tarx tr11n1ng where hxs czretul 1tten t1on 1nd prompt obedience e1rned hlm the esteem and loxe of Q apt 1111 C l1rke So g,re1t xx 1s th nt loxe th tt the C113 tun CITIICSUIIQ requested Sullx not to tlke one of the common school d1plom1s but to X1'llt t1ll September 1nd et 0110 from the R ,, O l 1 I Iresxdent nf flVlCS 1luh TIQHSUFET of 1l1ss 1"3 Jun or mm fommlttee 133 lfreshm 111 IIGLQIDIIOII f0l11IllllI66 Sub l0Ull1ll 113 1lass Dax Iommlltee 113 4 65 rqnlg-Q-uueou -at-U mln nrllnovu U Ur '11 . ............................... ......... ......... ,,, t,.-..----...-..-..-..-,--- ,1'7?'?f"f'77T7"7777'77'v -: I .. ml -1.1. 1. 1- Lmw 'u uma ' v . E -, 1 .1 E E . A E Q r I .. .. 5 Q E A 2 gg: , 19:1 J ,1 : .Q 91 11 'Y , 2 5 - n . ' - ' E 9 E " . - v' j 1 ' E : 1 5 E l .. 1 - u B 1 C' 1 , I -. K E 3 2 ' . - -' 3 I. : 1 5 E 1 . . . 2 r 5- 5 1 5 g x . l . X i, . . C i E 2 8 y 1 .. 1 ' 1: E Q I : 1 . . - .. : ' ' '1 5 7' ' 1 z . ' 1 Ji E Q , 5 . s . : A ' L ' 5 , : : 2 1 S :: : Q ' Q : A H E E E 1' -' ' , . 194 - , . : E : 11 'H E 5 E E .. .un 5 - 1 Z -ay 1 - B E Q 2 E ' ' " ' . , Y J. ' . 2 ' 3 - 1 U 2 . e v f . . 2 . -3 Q 1 E : . . . . . ... - V .f .- 5 lgg I 1 . 4 4 ,B . 1 . 1-1 E 2 E U ' .1 2--' ,.',' . ... - 3 5 5 . I K V . Y, ' : E 9 E Ci Tl 3 Y. NV. A. A, 123, 133, 3: "V- ,' I I fi-JZ : Q 2 1 v , .. . ,. .. . I ' ' .Y 2 L '. . 1 , z : U " T ' , .' - N - 'A . - . ,. A. 3 C : - v 5 Q 5 : U E U 11 5 E E :, ,H , , . ' ' 2 2 A, .J E 5 E E ' 2 1 '. , ' 2 - " E- 2 E ,. , H ,, ' . . : 5- : . 2 - 2 , -' . -3 5 , : ' ' , " , , . ' :' E 2 2 . . . . c ' 1 . 2 : E : : . v . . ,i Y . : S : ,, . . 1 . ' - ' -1 : S f E . Z . 2 5, Q Q E . . ' 5 E E - -- H ' : 2 Q : ' '. - . . E Q E -1 tj, 1" -5.9 EE .' . 3 Q Q E E 5 Z -E 1 : s s - 11 1 11 v : Q Q E 1 2 . 3 H. . I 196 n .H , E 2 9 E . . 3 il C E 5 2 2 - if - . . E 2 I - V .. - - u , v . - : E Q Z - . 1 , : Z, : ' . I' ' ' , ' ' , , '. . ' : 2' I: .1 - 'I c . . . 1 1 - E 6 5 E I C 4 if ,, . .. : 5 5 .: 2 2 2 1. . f 2 2 '- 2 1 2 - E 3 i E , 2. '. . 2 E ? E . '. E 2 : 1 - : . A. -1 i E Q L. 5 " . ' ' . : ' s 2 ' ' ' ' 3 ' - 2 3 1 I' E . .- I u, - ' :. Y f 3' E 5 1 E Est :,,, ., 1 ,,, ,lm 1... anvil-l,g.,l.nmu4 nlnrg E : ay: " A'A'A'A'A"A'A'A'A'AZ A"A A"A A A' A A A A A A A A A A A A A A"A A A A A'A"A A A A A A JI-3 C1050 1 111511111 t1 nr 1: u 1113111 RUTH ADA CONNOI LY CONNIE " New 151111111 C 01111 1 March 24 1905 Her classmates all declare how much she kn 1111th 111s 1JLL11 1111r1 111111 Sl1CCLNSf111 111 11L1' st111111s 5111 IS 011C of t111 qmet 1111111111rs of our c11ss 11111 1111111s 111r 11r1s111c1 1111111111 111 111r 11r1111111c1 111 r1c1tz1t1o11s V11 11111 110 doubt t11 lt Ruth 11111 111 21 succ1ss as 11 StCll0gI'1l 111111' 111xt 1111' JOHN REYNOI DS FEORE JOHNNIE 11 11111 1111 1 11 '1 Ovtoher 18 1004 Tls true he Is not much mclmed To fondness for the female kmd ' 1011111111 IS '111oth1r 0111 of our 1'1t111r qu11t cl us 1111t1s H1s 11011111 IQ out door sports of 111 k11111s 1111 111111111155 111 111rt1c11111' 15 t1111s1 11110 11111111 111111 11 11 1111 11 1 ol 111 11s111s 11111q 111111111 good 11111111 011111111 s 11111 1r111 1111 ol 1101116111 11111 I1 llX1C'Q 111111 li11.h S111001 tlub Lo1a1 11111111'1111s I ILI IAN Sli RID LARSON X1-11 BIlt'i1Il 1111111 0' F1131 uars ' "She capers, she dances, she has eyes of you h X1t11o11Q11 l 1111111 sums 1xt1'1111111 1111111111 111d qlllkf s11 r11111 11111s 11111 1111 g111111111111 111r 1l.101'1U.. 1lS1l11L 1s1 111Cl11g 1111 11111 111Il"1f s 1 Qs 1 11 JOHN ANT HONY LUNNINC HAM JACK ' IN111 1311t llll I 111111 ' 111211011 14 1003 'Above the reach of ordmary men ' zc- 111155 1111 11r111s111 11 118 111111 1111 r 1 N1r11l1 l11 1 15 11111111 18111115 111r 1 NL N 111111 11151111111 11ss 55111111 1111111 11s 10111 XLS 11111 s1x XL 115 0 1tt.1111 1119 son11t11111g to JL 1ro111 11 116 S11 11111101111 111 t11r11 X01-ITS K 1111's 4 11111 Hlgh Q11111111 I 11111 66 ...... ............................................... '7"""""""""" , E 6111.111 .11-11.1-.1--L:--1:1-.. .1 1.. 1111-111-c-'tj vi . 4 E fi Q, : 1 E 1 L E 1 : 1 : 1- . N 2 E .' ' . 19' ,. I E U h El .1 ew-1, : H : 1 . 1. K 1 1. 1 -- E 5 E . - ' 1 Y 1. E E3 LE- 1 ' V 1 ' K. ' E E E 1 H . .E 5 1'i1'i1's V111111 Y. NV. A. A. 115 5 E E E 9 11 -': - 2 g : E Q 9 3 E Q E E E 5 E 1 E 5 E .1 .H E Q E N1- ' "1' . ' 1111. 1.8 , , . E 5 5 E 1-1 - - 5- Q S E ' " 5 Q Q E 5 . 1 1 z - '1 1,1- g gg Q 5 1 , 5 . - , ,. 1 1 151 Q5 , 1 1.1: - v. 1, : 1 5 E 111111 1 "S Il shark at 111 1 '11l. 1' 1-5 1 1 :111 :111 ': 2' : - 1 . ,, . . .. ,, . . 5 Q Q E ' ' '. ,I ll 1111' 1:1 z 'y1-1' ,E Q E E 1 1 z 1 5 Q E E Q 5 E 5 5 E E E E 'E ,E 2 E .' ' -' .' , ' . 11.1 1 A - 3 1, 1.1114 : 2 E E t 1, E 5 1: E ' E,U Eg 1-1. .. ... . 1. ,ll,.l, E , E : .' 12 .1 ' 1 Z, 13. 2 E 1'i 11 1 '1u 1 1: 111 A. 11. E IJ :E E 5 1' 5 5 : r 2 I : e : : -, 2 I 1 - - - ' E 5 1 1 E 11 E E 11 1 23 E . 11111 - ,. E- if 5 - ' .1 5 53 . : 11:1 1 1 1 -1 1. .': t1 . 11-1 1.111. It 1s E 1 2 5 111- ".1' 1' 1 M: 111 5 1 -' 111: "111 1-- ,":1r.' 5 5 1 5 E ' 1 if 1 '- 1 'z Q '. ,' 1 ' .' -'11 as Ll 1 1 " - ff 1 ' - - 1 5 E t 1 ' . 111.: 1 111 1 1 'l1.z,'-11 E E W E 1 , , v, , H .. ., . - - g 1 g : 1.1, -1 . 1 K , . E 'Q E 5 A ' E P1111 n11.11r111 11 .1-11 1111 1-,ny-1 ,11 111 11:11 E M., AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA RICHARD KNOWLES MORTON DICK' Chleago Ill February 9 1904 COYYIYYIOI1 Sense IS Vefy Ul'1COl1'lfT'l0f1 Dlek h1snt beel1 wlth us long but XXl'1'If we have SCCII of hlnl showed us th lt he w1s nl 1de ot the rlght stutt Dlek s hobbx 1s w Fltlllg rlhe lmest wlshes of hls classllntes go wlth hlm to the H1rx'1rcl NIee1le1l behool next year ELSIE A HAI LBERG ELSIE New Blllalll fonn 0 ' Juls 13 903 The language of women should be lumlnous not voluminous Althollg,h I lsle h1s held rlther 111001 trom her cl'1ss mites, thex 1pprecl1te the IICI th'1t she IS here to gr 1el u1te wlth the el1ss ot IQZI We wlsh her gre1t success 111 her olhce work S l.IllSI'1 1 lub UD 135 143 QIXICS Cub JOHN ROBERT 0 BRIEN BOB New Bfllalll C onn 90 September " 1003 Everythmg that IS exqulslte h des Itself l1ol1 IS mother 0116 ot our lnshfnl lmoxs when lt those qnlet fellows who sen llttle but to 1ll thls he 1 popul lr tellow lllil well llkecl Holm cl llms l1lS holmlw IS recoxerlnff lllglll before sleep 111 QINICS lllss e a wonder whlt the 1ttr l1..tl0lI l L 111 II he some f r th It we xe tnled to IIOIICC tome l1ob wont you let us ll'l 011 NOLII' secret so we e 111 t1lee 1 stroll Ill the 111oon llghtp 4 llles Plub MII DRED LOUISE PETERSON MILLY' New Brltaln Conn August P9 1005 She IS learned ln qulet servlce 1 1 IS one or our une lrs 111 cl1ss but s1e knows her IPIISIIICSS She IS lllKlCClClLCl lllOllt the tuture but we know she wlll be sneeesstnl lll w l1 xtexer she does She el lnns her holmln IS lmlexele fltllllg, Slidlll'-ll l 1 i....., 67 'AAAAAAAAAAAAAAAAAA' Q g3p nl3.ulQ Dbnflslnluulut.. ID IUWIUMVU DVl"!ll F3 D Dllllflllnf 1D '77"""'T"I"7" . 5 1. 1 -1. .11 ll .1 1.1. 1... 1 E Q .. , 5 5 ' f. . 201 , E 1- 1 5 1 il -- - -1 li. ' x L. . 1 , E lg g ' . ' . 1 '1 1 A ' E I 2 4 .. H . ,i,, v . v . . . Y. V . E E E , v, 1 1 . . E , 5 ' E E an ! 5 , E' 5 Q 6 .1 ,, E ' -- - , - . .oe g . l E 9 .1 E E - 2 1 ' . . 4. 4 . 1,.- E a E 1 "1 H1 .1 1 V 1 5 1x- 2 E E '1 1 ' U 1 1.. . 1 , 1 1. . E E .1111 1 L, , g 'I' 1' 1 , 2 2 : W i E E : 5 g s 5 5 C 1 2 B Q .1 1, E E E 1' 1 ' ', 1 . -3 -, . 5 Q .. , -- I , - Z. .. . - 5 3 . . ' 1 . : n comes to Illillilllg' eyes 1lt the tenlale sex. Ile IS one ot 5 5 2 1 1 1 '-1 '- 1 . " " 1 .1 .1 -' E Q E ss . .. 5 " 1 1 5- 1. 1 ks I--5. NVI E 5 E ll' VV' 1 1 D 1: Q s. H Y .y Y g,lil E Q E e 1 . , , 1 : ! ' i. 2 E E E E E 5 E 5 S S 1 5 g Q H 1 5 Q 5 .1 ' ' , 1 . 204 1, . E Q 5 1. - - - - In E E HK. . .I ., Z, I 5 13 1 qllli A i t 1 t g l. .. A ,l E Q g 1. , . 1 : - 1 - - : 1 1 , . : Q i 5 Vivu-s 1 iuhg .' ' 'rl 4'l xl. E F 5 5 1? 2 El 61111 -.1 - ,ull 11 1. 111- .1-1 1 1 11' "' 'A'A'A'A'A"K'A A A"A'3SAAA'A'Z "' rl I1 of-1 AAAAAAAAAAAAZAAAAAAAAAAAAA GEORGE CURTIS MARLOW .lamalea I I August 28 1905 'I feel as lf Immortal power w re glven to my mlnd Nl arloxx has become a famous man 1n the New Brlt am IJIISIIILSS xxorld Hrs v1ol1n playmg of all the popular song., luts hrs tstonlshed all the customers 1n h1s father s emporxum but George 1s a good scout even lf he does sleep through most of the recltatlon perlods Hrs hobbx IS J izz md hns illlglllg IS xx orth golng m1les to escape He mtended to enter bx racuse UHINCTSIIQ but as one msane person alreadx kllled the Dean he thmks xt IS useless Good luck Nlarloxx MARION LII LIAN JARTMAN 'JARTIE Ne-xx B11t'1m Form December 24 1002 A face wnth gladness overspread Soft smllcs by human klndness bred X1 nrxon cares as much for her marks as she does for her or ll themes lll 209 VK hx Harmon doesnt ex en knoxx xxlnt the xxord xxorrx means Her happx go luckx xx ax hfls xx on for her the frlendshlp of the xx hole class lXI'lflOl xxlll no doubt furnish 1 great deal of fun xxherexer she goes l IXIKN Llub C lee Club PETE lNexx lint un 1 onn October 20 1002 lf work was the ocean Pete wouldn t be the must that floats above lt Pete I9 one of our boxs that completed hls tune ahead of hls cl iss and noxx he IS taklng another trade for '1 pastime But somthoxx Pete doesnt t Ike to hls nexx xxorlx As a dmftsman or lTl3Cl'lllllSt he would make a good butcher EDNA MILDRED B NELSON EDDIE Hartford Conn September ll 1003 Beside her the tall Amazon hath stood a pygmys height' lddle I9 not only large of st'1ture but 'tlso lll the supply of nlcknxmes she oxvns some of whlch are the followmg lllllle Buster Bull Peanuts How cur she prefers I ddle just why xve dont know but we ll sax It s a n une 9lllt'lblC to our foremost g1rl athlete She was captam ot basketball l'1st year 'md C3.Pt'llll of baseball tlus year, besldts servmg xvell on the cheering squad Some record' VV A A tl! 123 133 C43 Art Club t3l Cheer I eater till HJ Basketball tlj 123 133 445 Junior Prom 0011111111189 Q32 t nies Llub r .... .1. .............................................. " Y""'??"7vTvv'7A9 TTTTTTTTV7? TT7"f"5'7'7T77'77 E ,,1.. J. L fl 1-. ,,,, 11,11 , E ' : ' " I l ' 2 -1 2 x ':. 1 H Il . : 5 -1 :Y , I. . 205 , 1 : 5 . : . ' : P : , e H "- U 1: ': ' E Z C 1 v ' ' - - U I il - ' ' : W i : 1. X Y . . . . H E " W 'f E Y - .. I 1 I - . . , : 9 W is : . l . 1 . 1 .1 n D : Q, in 1: . 1 - - x I 1 ' ' ' ' 1 ' 'I-" U ll Z .. 1 -1 - ' - - . . ' ' E ,, U : 1 1 . . ' . : A, 1 : . X x X - 7 . V . Y . ,Z 3 o : . ' , . , .. 7 1 - . . : A E : . 1 i 1 . E Q E E , A 1 . E 5 5 5 E il G E : f 1 ... 1 E Q Q : 4 u : 1 p I . . . :. I ? : . ' ' 1 . . 206 , . I A A 3 .1 - 1 ! 1 1 3 i E : - ' H 1- 1. A .. v - E f 5 : 1 ' ,:: L: if ' A ' ' ' 1- . , I 1 ' ' ' f ' ' 1 1 ' E .5 E 1 1 K . V , I : L : , I . . , . ,, - , . . : , E 1 S ' . ' . 1 I E 5 E 1 8 1 1 1 1 7- S E - 1 : 1- ,- .. 1 . w : D Q : , . . 1 ' . -E E E : 5 5 : , : f : ERIC ALI' RED PETERSON : S? : H H : :J E I v . . . - : , 5 .. , ' ' 1 . ' . 304 -.. . .. : Q Q : U l v 1 : 2 : - ' 1, '-I Q E : ' 2 1 gi : 1. va ' I ,, ' ' : 5 ': - , ' : 5 E E ' ' , E E 5 :I 1 K 4 X Y ,, .. . I ' . 1 : : 3 :l 1 1 . . 1 1 - 5 :I , ' ' , E 1 Q EI ' . 1 1 2 t Z- :l . E El : 5 E I l l 5 , 5 .. ,, : i E 1 ' , . 208 1 1 . - : 7 Q : H - : 1. 3 : 1 - v 5 1 5 E .. , - 1, - - - " ! : . . . 1 , 4 E f ,i E . ' Z S I ' 1, I 1 : ., 5 .. i . 1 .. - - n ,. u .. ' vw .. i vv : ' S E ' v - v v 1 ' ' : 5, 3 3 1 X 1 , s . H T ' " ' - .. , , ,X , . 1 . . 1 , I i l 5 : 1 , ' ' . ' ' 3 3 I T : .1 1 1 1 . 1 . 5 l 5 El , 1 . 1 . 1 . 1 . 1 : E 5 E . V . i . . ... f 5 :, ' , ' I ' 1' L 1 :l 1 . . . : 2 5 -1 1 E Z' 5 El Y. - . . . . , 1 1 A 1 - i L : ' . ' . Q ' . , ' . E ' 5 :r I -- ,'- - ' ' E . - , , 1 . Z ?,r..ll1l,rn-or uwmwn-w letra"-1: 51 V ln u E AAAAAA"AAAAAAAA'AA'A'AAA'A'AAAAA ROBERT JONA'I HAN PEPL1 VI PEP Nexx BFIIRIII f0l1ll 1 ' J IIL '-I ' .3 woke and found myself famous " ITICIHIS xxc hut tht plcturt th 1t 111 dxts tht xxhoh C I 1ss Book xx ortI1 the prlct Somt two h1111drtd Iitthztt s11I1scr1pt1o11s xx crc 1'ccc1xtd from I rcshm Ill g1rIs l1tc.111sn 15 ture xx IS to 1111 r 1 111 SJI L o hm manly I1c111tx I LP I1 ls Ill 1dt tor h1111s1It 111 t11x 1 1I1It 'IIIIILIIC TCDLIITIIOII 111d h1s sct 111 uc1111pIL th lt xx1II long he '1 st'111d 1rd 111 our 1thItt1cs ootball 133 C47 fmt Il HJ T1f1ck C31 HJ Blskethall Q47 Climb ITISQICIQIII 133 I etle1 Men s C lub Q37 141 C1x1cs Club Presxdent Student C OLIIILII Voc.1t1o11,1I Bulldlllg, 141 CECILIA LINNEA EDMAN DUCKIE' Plamxllle Conn P October 93 1904 L1fe's what you mak 1 Th 5 IS the xx.1x Duclxlc tdxts thmgs Sht IS about the 6'lS1CSt gomg sort ol pcrson th lt out could hope to mcct Duclue h1s 1111dt Ill mx ITILINIH hx har churx d1s1os1t1o11 She 111te11ds to go out Into tht I111S111u-. xx orld '1l'lfI xxe xv1sh her the host of luck PIVICS l lub Q1 IIIISII 4 lulx IHII II I' LUCKER PHIL 1Nexx Bxxtain C 01111 'Danclng dancing, come and dance with me bpctch' spccch' Sputch "' 1 thc 111 lll xx II hw 1111dc lll c11x11I1Ic rt1111t1t1o11 lS 1 spcccI1111.1kt1 Xnx xxhtrc N011 one I'llUl ht s 1Ixx 1x5 rt 1dx to tall X0ll th1t I Ill IIOI tht xxholc tt 1111 ot coursc hut Illl 1 good p1rt ot 11 HC IS one of the best d mccrs 111 o11r school md 1II tht g11'Is f'1II for hllll ter Hens Club Q33 HD ra k Frothxll 41 4 IXILN L uh SARAH MII DRED C OLDBERC BABE Nexx B11tf1111 QUIIII J ' Xoxemhex 1004 Hurry down the corrndor rush rush rush mg lung' Il X011 c.1r th xt 11o1sn f I1 no no o11c xx '1s hurt 1t xx IS just S lfl Ill lklllf, htr SLCIIOII hctorv. th It l1st hcll XII thI'0l1,Q'I10llI har II1gI1 School d1xs S 1r1 IS bten .1 ne 111x ,,o uc x glr hood Iuc to X011 S.1r1 III xvI1 1ttxtr xo11 do If "A'A'A'A'A A A A A A A'A'A A A AA ... ............... ........ ...... . -- -- """""""""" E .2 U , . fi 1, E H v ' , E 'f ,I E . L A I E I7 f ' 12 I -1 H E A IIE 1' ' ' ', ' , um u 1 L,1.3lI' JE-I ., IIE "I a - . ' E1 'Z Q - - II I, 15 . - . I v, . 1 I I V . - . E Y W: . . . '. - . . .. -... : wg A ' l ' ., . . F Q l q 1 1 l 5 , 113, ..1 -. 1. .1 it 551 Icy PIC '15 il? -11 ll 1t. And fl t' t :1II -: A I1 . ' -1 "M " z: 1 - z - 'z 1 5 55 . 1 ' . z If 5 z -.1 - 1 ' E V . . z 1 1 E lg! F ' ' , 1 'z kill 1 " A I zu Z I 1' - . . 1, - . -- .- . . E 'I ' E ,A . W . H H 4 I. . . L , , . , E Q V: E ' ' il A 5 E 5 -I E E F 5 E E ,1 Z .1 . : 5 1: K g Z I 'I , . 2.10 ' .. , E 7 : " ' e 't." E f i E - Q I 1 ' ' rf v 4' -' 1" - - 1- ' - I 1 ' - I ? I 1: Z . I l . . .. . . : Q E E I 1- ,- -1 ', . . L, . . . , E ? I E . 1 1 1 ' I ' . ' ' ' ' : t : - , '- - - ' ' . ' - . ' 15 i i : , .. . .. , : Q ,E E1 . ' : .' ' '. 5 5 :, 1.1. 1- . I5 : I : 1? " IZ' --1 -. 1 -1 1. IE, 7 .1 E ' I ' .' " Ii Q Q, E 11 11 E 2 2 E ' ' "" , T . 1511 I"l'IJl'l12ll'5' T, 11111 E i . E 1 - - ., : F ' :' ' ' : L3 3 :E " . ' . . " . "Ph II' IS ' 1 'I 1 E 5 tg 'gy ., 2 1: 1 fi ' ' 2 132: ' 1 ,'- E' ,. EI V 1 - 1 ' .' . .. ,. ,. . , , , -- ' : 7 -'7-, 1 . . .I . ' I . : Q E 1 ' - 11 , ' .". 1 2 ." E V Q E 3 5 1 - J ' 2 1 ' E gl E Q 1 . I ,. 3 E I " L: -f Let . ' ' . 1 T '15 llib, HJ: 1 z f 1 : .T Q EI 1' -' NI . : f I I Il 1 E 5 IQ f E, . 1 , E T if 1. H E ' ? E. - , .- .V - .1. - . . 5 , E f 5 E: .1 ' . - .. ' E 9 1 E2 ' ' ' - I. , Z . . . , .- , 5 -. 51: ,z . IJII' h" 2 O, 3 E g :IEI 1 3 3,21 1 f - ' -' - Q 'jIE1 z 2 1 . 4 - ,' .': z E g I IE' hz 5 1 ' fi , hz 1 11'-xf -I ki' I. ' k I' , ,E ' , E . , 2' I 1 1 1 'V ' E EE l'ix'i1's f'l11h1 Film-1'I11I1. E I Q E E Ns -- 11- 1 51 1-1rzx1wn-- rf -V. --' 5' 1-F' 'LH U' , 11 -:,. II?-:I J , 11 I "A'A"A'A'A A'A'A'A KKK A'A A'A'A A' mtlluolnllixulnuluuw no no 11 D1u1l1l1nDu 0 111 011110 u1uD11l1lJ1u1t11111D1InU1v1O11uU1111D1111l0luBl1rO 1-1a AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAA CASIMER LEON SUTUI A xx B111 1111 111 P Julx '14 04 Almost a man 110 11118 19111 1 g1r ll s 1 1s1111cr I11 1 11g11s1 111 L IXICS 11111 011 111 11111 1r111s he 11'1s 11xx 11s c1rr1111 1 c 11 111 1 111Q11 10112: xx11 1 11111 1 0' 11111 11111111111 lk c11ss of P2 11018 11111 111111xx xx1111 xx 18 10st 1111111 1 lSl11lLl' 111111111 0111 1 111111L All 1 MABEI 'll I UL EY 1113111111111 111 1 .1 ' Books tlS a dull and endless str1fe" X1 11111 X1 11111 111111111111 10 111101111 1 11 1c111r 11111 111111 11 11lZ1llg 111 lt 111 so 110111g s111 111111111 111 111 11111 1111111 s111 111 11155111 1111 11111111 11111 10110xXLl1 1 c111111111 r11 11 c11111's1 XX 1 111111111 1111 c110111 111111111011 I 11111 Clx ms 1 1 ROYAI QHAMBERS HEINIELK HElNlE" XQXX B 11 1111 1111111 ' I ehru'1r1 0 1004 ' tempt the end and never stand to doubt Nothmg s so hard but search w1lI f1nd It out ' 1 lN 1111 1115.5 011 11811111111 1111 IS 1 r 1111 111 111111' IN 1rx111q 111 111 X 1011111 x from s IQ, llllgx 111 11x11 1111 r11111 111s C11ONL11 0c111111t11111 lb c11r11 111L, Ill 1 11c111111ss111 store IIIC1 11111 C111 see 111111 111 1 1111111111 10OC1 111011 1t1er School s1:1111113 111111111rger 111.1 11111151111 111 111111111s to c1111r 21 11111116 86211001 1111r gr ICI ll 1111111 1.11 S1 111111 x HULDA MARIE SANDBERG "SANDY ' 1xx B111 1111 111111 ' Xox e111111r 'Ph 10119 n w1th the dance let Joy be unconfmed S 111111 1 1 1 11 1 Q111111 11 1 1 11r11 1111 NL 1 N 1 1551111 1 11111 I1 f 11111 11 ll 115 1 111 1 1 lg 1111 111111 Q 1 s11 r1111111r111 111 It s111 11111118 111g g11111 1 111111 x 1111 1111 1 x111c1e 11111x 1111' 0 111 lC1lX1 1111111 1111 01 lXlC5 1 NLX X111 s111 1111111111 t0 1111 11111 1111 11 1 1 111 111 1 1111 11 l1C111r I0 """""""""""' , E Q . . .Hg 5 . 1 g 1 g 1 . 1' . IE Q Q E N0 ' " 1' , ' llll, 12.13 ' . I Q ,' .. , 19 : Q E :1 1. .11 ' 13 E 51 3 E ' 5 5 5 N 'O11. . 5 v. 1 I 1- 5 if . 1. 7 31. E S : ' 1 1 3 2 'z 2 - 1 ll 1 5 S-E 1114 21 '11 . ..: -42111 131' E 5 3 5 - ' ' ' 1 '15 5 ' 1 :J ' '1 1' 5 3 E 7:1 111j ' '31, E E 3 E Ui 'ivs 4'1ul1: llel: ' l'11111g . 1111111111 311111. 5 9 5 E 5 lj E , E 5 5 E 1 1 . 1 2 E E N1- - 1' 11 , ' 1111. 214 Nlzj , 11111' 2 1 E A ' - E E Q E A ' A I . ' . , .1 1 I 11 1 1 . : 5 Q : . I 1 1 ' K ' -, I , -'Z '1 : 5 s 5 . . ' :Q S Q E Z 1 1 '-1. , XE 2 E , ' 1 1 1'-1 11111. 7 : D C1 E Z Z 5 :' , 2 9 : : 2 2 : E E 5 -1 E 9 E 51 1 1 5 13 5 E1 ' 1 .. ' EE 2 l'41'.1 . L15 1 . : Q E : .A. . 5 1 E ' 1 1 ' - - - 5 2 g 5 "111'i11i1"' 1: 5 111: h' 111' ff 1 J . 11 i 1:11 E 3 5 :I 1 1 1 - 1 1 ' 11-1 f ill "' :tx '- .. - - - . - - 1 r . . 1 : E E E Q1-' fi 1 1 . ' 1 ' - '- S 2 E 4 ' 1 "1 5 1 ,' z 5 ' ' 1113 E E Q 5' ' '1 ' .' 1 ' . , S ' ' 1 1 5 5 Q 2 . I , - , . . - T Z , , E E : ' . I 1 5 E E Ili' S11 f1l'l'1'll'.'1l'ZiI 1'ix'i1-s 1111111. : L 15 E E E E E E E E Q Q E Z E3 E , gg E Nw '111' , L16 f-',.. E E 5 1-0 A , - - : Q : ,, . ., . . . . E 5 E E 1 1 -' IS 1'1g'11 1111'r1' Xx'1l1'll 1 '111111's 1 1 A 11111. E E W E 5111 z11s1 11111111-s ll ' 1111' gg' 21111111 11111r.' :11111 1111' E E 1 E E 1:11 1 -' IS 111'z11'11 1111 11x'111' 111' 11l1g. H811 ' 1.1 5 5 i 5 11111 1 1' f:1x'11ri11' p:1s11111- IS 12111111 1 1 11 5114. 11 is 5 5 2 5 111. 1 1 5 1 ' 1 -1 -"z11,' 1 11- E 5 E .' ' . "N IS 1 1 1 A 2 " 1 1 - 3 ' 1110 E' 5 5 E C ' .I 111111. 11' 1:1 I' -z ' J -1 1 J ' 11' 1' -' l1'c1 E Y E 1111' ' 1111' 111 1111- 'z 1 11's. E 5 E E l'ix'i1'ra 1111l1P, EN . . 1 EA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA JOHN JOSEPH McINERNEY X xx Blllllll Conn 'W 1004 The apple of his father s eye XIIIIOIILII lolm IS Cousultred the 5ITl'IIILSt member of the el 1ss ut xt got to Idllllt lle s there when It comes to rtmtmg 111 LINILS Ile iurelx pute lt over 011 the rest ot the hunch Iht OIIIW fxult me hue to find XVllh john I5 th1t ht doesnt bother the l1d1es VVhat ibout It ohn lre xou '1t1"11cl of the fur Sew? OIVICS Pluh EVA RUTH lx0I LOWITZ KOPPY XewB11t'11n Conn A August 16 1903 Nature desugned us to be of good cheer St ool md st1dx these zre ecrtunlw not Ivls 1111ddI1 ll ums I 1 1 IS 1 rc. 11 sport md does not be ICVL 111 sptnclxng most of hu' hood tlme Ill school B1 splte of It 1II she h IS eirmd her CIIPIOIHI Good luck to xou I 1 1 111 the fu 1 re Cxvlcs Club Glee Club v s PHO I OGRAPH COMMITTEE Luzoy I IEIQL 111-:R Chazrman NIARc ARET IOQFER Wnrmn K1-HAR DOROIIIY BACON 71 'AAAAAAAAAAAAAAAA AK' QnnosDuQ4IDuuCDlC1 Q DIIDICIIVDMOU :J m n D n UPU 'B 'vvvvvvvvvvvvvvvvv' 5 1... ..... E . v : E E QE 311' -'1',3 . -17 . E EE : 6 2 u v 'rr li g A . . 1' Q E 1 f ,- .-- 11. E . 5: Z 1 ,,' . 5 E 3 5- ' . . : Q: s lr '-B-8 xx 11- k 1 E S E 1 "1 1, 1, ' w : 2 : ' , - ' .' . E Q : 1 1 1 - 1 . 1 ,J 5 Ea if-L 1 ' 1 1 - 1 5 1 2 : 52 55 ' 1' ' E 9 EE E SE E S5 53 ai Eg E : : Q : E B 5 ' ' E EE .1 ,, 5 gg v .A : i : 1 -1,3 . '18 , 5 g 5 1. . -1, E QE "1 ".'1,"I- 1 1' 1' 21's 5 - - 1 C1 Q2 'z . 2 1' 2 ,E ' n. '. .' ' U' . ltill E - SE 5 - ,1 5 211 1 ' ' 1. 5 'E E Q t1. 5 E. : S :1 E5 is 'EQ EE 5? EE E9 52 A EQ EE EQ QE .. , 2 .. E3 QE EQ if E 3 5 Z ,, E E? E: f ' " E Q 9 1' - 2 5 : , . 1' U E: - 4 - 2 3 Q : ' " ' EQ E : . Q '.' EQ QE 3: z.. EQ EE ... . 1 : -- EQ is 23 52 E E 52 E5 EQ EE E i : E - Q .. EQ E EQ EQ EE EQ Ei 5? El: E -vu 1 mu nu m me nn nun ll 1116 E i VHA: fgrahuatnun Qixerrlses 131 UQ1 mums 8 'R RHL SSIUX XI XIXRKH L lplf 1 XX xr rx N IXNI c Xl 1 JR RI S ruin S IN H Xi HXNX naw x Rl K I SSIIVN XI Xl XI H P 'ICQ' , .- . . . f NIVSIQ' 11. Hllzlrzff' ...... ..... I lff, lv. 'AH 'lumix in," Par: I asc ....... lx'1ff3ff.', 1 H1 ,Il Sclmm. fTRL'lil45'l'k-X PR: 'ICR R1-A VRQA 1nX'11A1.f R was CX. " f-YIHX t"l'l1:'l'iMr,111snIlU2lV' ........ H 'f 'I'l1r UxI1lXH4IXXl'T LT nxyzx-L" will 1':'In'1ui Ivy llw pwrximlclmut xl f UI2ll1l1llUIlSl'l1l'N H1 LH Suuom, Cm Us P i.'lCNAI'fX'l'I1JX .lf IJII'I.HH.-XS :uni QXHICRILUXN I-'l..'XCSS. I' 'nur L'lmR1,r- KI. BAK- l'I,l Ur Yun' l'x1x1-luslx "5'IUXR .'l'.-X. 11.1-ill , A I-IR" C11 1 ' . flnarrir-Ninn. L'1Mxssf.t1S'21nmmlkllur- C Q .,,A A QCH AI -ARL H lass mght 1Brugram QI fl MINC LI s NCJXC1 KI Hs SONU s arm I 3 I I L um Q n Nr LI nm A IIS Lhcr IN RI N NC If xx :rr s A r' A II' III CDAIPANINI IF I Ihr Cast I ,XIV 1 X IIC' ss .ilught Qlumnuttre IrI 1 x Xxmus uc Dx X A 1 I Xu C I AIAX kx V Snrxrz .-A QIAILIJIIN I'xI4'1'Y Ilxlrz l'ulfsIwl' . , ' ........ Him: HVIIKIIII, f7IU'IIIfS'I'IlA .-AIJIJI CSS OI" XYIQIAYJNIIC .,... Q1l'IiI'IN Il, fI.IIfI-' mm f f I. "High Sflmul Ilzixff' UI Is hx Lewis QVIIIIIYIIILIII . . IIQIIIAI C .ASS ' ,:XS.' HI." IURY :ml AIIHINIC fXrIx'icv ..... I'Al'l, I,l' 'AS f '. "IL-:lr High SVIIIIIII Ilzuif' xx' 'Q hy If:xrI A I,zu I Arr . . 'VHF ' ,ASS ' XVIII. ......... Sllfk' . l,,:oN .' Q ', I'Pu"- lfpumi XVIII-rIv" ..... HA I.Ax1mfR'1' 'IiHIf III-IGINNINCZ :ANU IfYOI,lf'l'IUN III" I-IIJI'L'.'A'I'If IN . AILIILN PAV IfIJlfC.-A'l'IUN ,........ Him, f ' fox I NI.I LL I-iRI'I'Ik I .V ws UIHLXSS I'RfH'IIIfL'Y .......' I'IlI-rllmlu RI-IJI 'RA I IIXIII' Q'-wr SONG, x-I'1IQIISl'IIlNllH . .......' I'm- Q'AS'l fi If :,Hl'i1II't'AA't'H High SCI ml Ilzusf' 'I Is hx Siflm-x fAIhfml . IXIII4' Q' MASS IQIIIIII .Alnlm-Un Ilmi- llwniw I'ZlIl'It' I,.lmlrrrr XIQI -frm '41 rv' RIM' Ki: hx Xlurlwr: NI.lg Ifthvl H1111 licrlruuh- VI: IKIIUIIIA- .lzu vr- XI,nrg11r1'iIv Ihvi- XI,ll'g:nrv1 Xlilmr' Ifmnk AIrlkIcum XIIIIXIIIII Izlnhxrz III RUIII-n Iiglum IAIH-Wirlw R:-Iiuvkn NI: gzlrrl I'Tf-lrr KI, .ul Hvi rk AAHIIIJIIII I'pwl1 .Aiiw G: fwcx I-r.mu'i- I ggm ACC' . A f ....... . I. ww CII.-XI' .I .' SEI. Ihluim-I XIIIHIII, f.'n.1:'ff w I1.1rI1-I,:umIwrI ,Ia 'ir KIllIIIlIxhA Ifni- KVIIIIIIEII III NIIIIMA ,A Ii-ull lQr:I1-'Hwwull I'I,IIIk IJ:-I mf--, I f-I.11.IrII App:-II .Aliw Ilgnfflwfw AY'hi,un IlwrInv'rIw1I1 Ii. IIII'IIIf SIFHIIL1 xr--V4 -Wm 'W ' 'xf"'xf""'f A g-- .- .gvrff-' iff-9 77 1 1 V- afffiwr19"c'a' X Q 7 W rf 3 lf -g we --Q. ugjg 1- ll tiirlf' w7.lI:'5 f I - . '- I . 1. ,. , ,. 1,7 , iff fi- . . I V QAVQ - N 4 I 461' Q I 41, i xl XA 'Win -' vs e Rf W K Wy, ' 'y x , 15 4 K 6 .111 , HLA kb Q Q ' f , 'Ml-11 W qu. A ggwfi A U-5I. , I if Q I Qhhress of Zllilielrnme 63-'zf"Ti RIFNDS Iomght marks the termmatlon of four happx xears at the QA F2-24 New BI'lI"llI1 Hlgll School VVe have prepared a program for thls ot KG! caslon whlch We hope xou will enjox and IH hthalf of the Class of ILVI Gul 'bag I Vblill to exrenal to xou a most corchal xx elcomt e are ahout to st xrt out on lift s vox 11 e Some of us Wlll go Into husxness vxhlle others xxlll vo to college or some l1lQl1tI'lIlSfll'llflOIl But whatever we tlo I am sure that our four xears spent rn thus sthool will he 1 great help to us m the future I he motto xx luch xve haxe chosen IS m the form of in SQLUIIIUII Q -l- Q 'XI S ua ltx plus uantnx plus 'Xlocle of Lontlutt Pquals Sutcess If thus snnple formula I9 tarrlecl out hx etch of us anal I slntertlx hope that II vslll he success 19 sure to KU IC As 1 Llass we have xvorltetl hartl together and haxe hall mam good tlmes together during the last four xears and noxx that the tune h is come to leaxe the school we reahze what a large part m our hves lf has plax ed thus far We are greatlx mclehtecl to our prlnupxl mtl teuhers for thelr tlreless efforts Ill preparing us to fue the xxorlml and to our parents xx ho haxe worltul and satrlhtetl more th in we l'C'llllC to make A High School ulut iflilll posslhle But I wlll tlwell no longer upon thtse themes We are not tssemhlul tonight to forecast the future or thscuss the prohlems of hfe I he exeruses of the evenmxf tleal with the hghter sules of school lute the h appemngs OUYSICIL the tlull routlne of the class room We have lnvlteml xou, relatives anml frnentls to he present at our CJ xrtlen Pirtx tlus evening antl we hope thxt xou wnll enjox our entertamme nt LURIIS Ll IAHJRD lfffmrr W if x,x.WxL Xvqf x L t l X I lf'N 74 '1fQ"W "- ,.I ' ' ' ' s ag. . Af . ' " L 2- v .A v. U 1 w .1 ' J L. , x ' . . i ' 1 '. W ' ' 5 2 ' I 1 ,1 . .I ' 5 ' , . Y . Y . , I ' . + A I Z A l nQ V Q . V x , Q 1 - 5 yy A - I 'x -1 l Y, I L- 1 C- 1 A Y' . v. 1. ' S xx .L ' n '. , . 2 v 1 Y 1 1 V ' K' . 1 K x - 1 A 2 1 v S 1 1 1 1 - ' V V , Av ' ' I' ' ' " 2 2 2 ' A ' ' . 1 . 2 w 1 Y 1 I . S ' v v A Y 1 1 jr 1 S A , z . z ' ' 'f ' 'z ' ' . . ' v Z y . , . . . . ' U. ',I1I , "x nfl- r ','mJ.w1L-lf. .11 I v I' 1, "n-fyxiflievwirg' ,'1fq.FFr3ETfi", ,-'viii-'.g Girl-,xjT'f:3'.'w in yu wl'E1?i ' .4 wqxt-.l,ggqll.Af..l',.llI4l,,qg5gxl,.A' 'A ..,i5i:..,fjj,.l,,qfg.,Afj.al..j3.trgiqt.,,'HlAL,l,.t1tsllfgggllnh.forgg.veiywslrgxl..q4sx.,.gg.rl .rg eg11tll,,3hg+a3Qr,,t .ap,Lghv,. jfarelnell QIQIJ Svrbuol ups IXI IN 1 1 1 N N 1111 1 11 1 R N K 11 N 1 I N 11111 1 1 1 1 1 011 1 III' 1 1 I N I X XX1l N 111 1 H, 1 1 , XX11 N 1 L1 NN 1 Illf 1 NN X O11 K laugh Svtbnul :ups XX N N K K lXI ' 11 .11-51.1lg111151j'1..'H-1.Q--.qi-..'1j '11-31.1-.. I it 1. H .1 U ., H A .M lr 1 H J .1 U H- S11 1 31' ,X11 111. ,IIl'N1-QI "1,'1 ll-111111-1' IU1111' ,X'111l" I 111'I11I11ilII1'PII IIIIIQ' I1:14 1'111111-, XXI- N111'1-I1 I1111'1- L'11,I1bX'1'CI 1111' 1-I1'1-Q III11' 11I111I1' 11111-111 .1-1-111- 1111' 111, X111 11111' II1:I1 N111 111I 1I1"11'. III114 I11:I1 N1'I11111I 1I111N 111'1- 1-111I111:, Q-HU Vg I'11 11111' I11111I'1' 11'1- 111111 Q11 1 n -' , I A 1n,,,,1,1,11.v 11,111 11311 3.1, W1' X1 111111- 111- 1-1111111 111115 1111- 1111- N1-11111111 1:14. 1m,,11,1,1L1' UH -L. Jlymu' X1 1111111- 111 1'11I1-1I111' 1111' 1I11- N1-111111' 1I11NN, '1 I I111-, Q1 111I I11'I , I 111I 111-14 1' ,1111, IIIII' IIIIIIII' IIIIII' IIN 11 11 - Q0 1,-11111 -1011, 'Ii1'I1X1' PIIQII .N1'I11111I 111- 1111 11. II11- 1"11I I114 111I111'1' llf, , , I1 I1 1'11IIx 111111 I1-1111 I11-:'1- 111- 111114t, IIINII NIIIIIIII IIIII IIIIII' III'I'II IIII1 II-I X1 111111'1- 111 1'1-1 Img I111'1I11' 5t'II101' lI11i', III IIII' IOIII, 5I'5II'5 IIIIAII- X1 111- 111' 11'1'11'11: 1111' 1I11- N1-11101 lI11'T, IIII1' UIWI II1III'f XXIII' N'I?II'I'I'- I.I1P4I1I'IJXL', 111-111' II14I1 N1'I11111I, XX'L'I1'1' I1-1 'ug I XI '1 5111111-1I1111: g11111I 111111 -111 XM M 51 II -' IIIIII I'f"'I'I'I II11I 111f'II 11t'.1'1' 111111-1 -' IIIIII III' YI' IIIIIII III'I'II" X1 1111-11'-Q111I1r1111:I1. I.1i11'1s 1'II.XI'.I.XN. 'I'1'x1i: "Sul I1 1111 l.1'r-1"' I Y11 ' 11111' N1-111111' Y1111' 1' 1-11111-1I II111' 1'I11w IIIQIII 1' ll 1I1lI1' 111j111', X111I 1I11- IIIIIN 111 N1'I11111I QlI'1' IlI1'I', XX 'IX1' 1'111111- 1111' N11114N 111111 11111. XX 'II'L' QllIIl1'1'L'1I I1'111IIIII 11'11I1 L'II1'K'l'X Il1'111'IN III11 11-II 11111 11II 11I111111 s1'I11111I II11' I11 111m 11111' N1111qx 111111 1111111-. XIIKI 1I11- I11111111's lII21I 11'1-I11111- 111111. III'IIl1'x111Xl11IXL'211'N1I1Q1'1I1L'1', HI IIIIII' III IMI' II IIIIIIIII .III IIIIIIIIIW' N11 XXl'I1'1'Il1'I'1'11lI1'II X'O11 4111111-1I1I11q '11 IIIK' 11111111 I11Xi1I I1'1L'I1fIN 111- 11- 111111I1- , - , j , - 1 5 - . .XI1 III 11111111 111111-1 .1111I 11111 11111, I1111I11X,I1,1I,N. V Q- l 1 .- .XI1111111111 111111 11-.111 1I1 II1l1- 1'1111111's XIIII IIIK' 1II1I1!N 111111 11'1- I1111'1- I IIP, 1-wL,m5.YOm, I'm.1U,,.1 XI11111 11111' IIIZLIIX 1-I11I1' 2X1l1I1II 11-Q, 1135. HMA wofm Mmm ZX11I 11111' 111I1I1-11-N 11111112 '1111I 11'IIl', 1-N ,Hl5,Om. I'm.K.H.1.1 IQI11-1' 111'1- 1I11- 1'1-r1' I11-N1. W1-1I 1lIi, ,INN thi. K11H,L.1-H1111 QGHQ-V I-111 1111-1 1111- 11II 111111- I I11c. II XIII 11's Y1 '11111' 1111-11 111'1- 11111N1 1'11II1-q1:111- I7111' 11111' N1-111111' Y1-111' 14 1-111I1-1I XI11I1l1I1' Q11-IN1111 IIIIQIIIX 11111-, .XI1I1llIlAXX11'I1 111 1-I11111I If 1111111-, III11-1 1I11111'1- LIIIII 5111: 1I.1'Xk'1'XlI1I1I! N1 111-'II 11-II1I11- 11111'I1I XX'1III 1-111-1-1'1' I11-1111 XIIII X111'1- I11111- Q111 N111111- I1111-, II1111 11111' 111111' 11-111? g11'I IN 1 II. , I'1.XI1I.I-, I,.111111111'1'. IIIl'N1i2 'Liz-11!1111" I Y11 '11111' '1'I11111I 1I111N I11'I'1' 111'1- 11'1-11 IIIII IIIIII IXVIW' 111111' NIlIl'I11'1I, XX 1- I1-:111 I11'1'1' 111111 11- IIIZLIIX I11111- 1I11111- IIIII III' I" IIIIII N' IIII' 30' I III' IN1 I - I11-11111-1 1'1111R1'g II IIIIII IIIXIIII IIIIIIIIIIIINQ- III11' I w 111' 1' 111111 'LIILI 1'111'1-1'1'1-0 I111' '1 3 I1 111111' 11IL'ZlI1 N1 I - 4. 111-511-11 111-1-V I1111 11111' 4111111 111111-N I11-1'1- 1111- 11'1-1', XX - It'2lX'l4 11111 1111 ' I-01' 1-1'1-1'11 111'1-, H X- ' I11'1111111 II1QI1. , IIII1 -1111 I1:111- I211I:I1I 11,' III1' I11-N1 IIIIIIQQ 111 N1 11111I1: 11'1-II11-II11111111, 1111 lm. of HJ. 4l1I1' 1I111Q UIA I1-111111114 I11-1'1- ll1'1' 111-' VI1' IIl1'1l. 111111 111 1111 111' g11111I-I11'1- 111 1 11, 10 11:1 XX 1711- I1:11I N111111- X1'I'X I1111'1I 111111 II 111 411. I 11 11111 O 1 N O0 1 11 L 4 N HIL X 1 1 I I1 IXX XX N l1IILN 1 111 1 1 N N 1 1l X U ear Zfygb Sarhunl ups KAX C 1 11'1 1 XX I l XX 1 1 N X 1 'I 1 O 1' L X 11 13 1- 11 'rr'-Q''1r111zf'Fm11Q'1 q1""1r'1w 111QUQ7QV1mf'r1v'rgm:11v'w1fQ11 1 1 SHNHQESQSjimmdQHSM553QgkgikdkAQZQAQQQQMAAMNAQAAMfAgmgwQQQFifTfRMMTK l -'ll 1 f Cl:1ASS--- Glass Zlaustnrp 111111 Qlltrulstlr Qhhnse e clbuhs URf1111rl1111 1111 s ou 111111111 1 xears t1e 1 lss 11 'V 1 Q18 xe1r111 1111 s '11 tll-edu 11 1r11uat1lo11 1 at 21st 11 IS f1l1l1ost 1e gi 1 Sfgkil l1ppl21usel Now, AS we 1.111 speak from experlence and as vse l1 we 1111l t at 11 l1 1 nrt ll l11eu1s tos1r1211 1r111111sI tl11 storx of our str11g11l1 Llpud t1111111lt111111s .11111la11sel 1ere1s11111l11111t Co1111r111111 111 f11t tl121t tl1e 1l21ss 11 ' has l1e111 the llfe of tl1e school and nearls the death of tl1e teachers SIHC6 we armed e11 111'1ss1 and pele111ele lget tl1efre11cl1l lt theportalsoftl11s111st1tut11111l1211l1 111 1911 1 Qt g 1 1 re 1 XL ll vu 1 1 1 1111111L1 1 vw er 111 e ect 1 Ass otl1c rs xslt 111111 1111 ser1o11s l.LllllC'I Lo11se1 ULIITX four 1111111 l11rs x1l1o 2111pe1re1l to be 111tell1g1e11t l111peqr111Ces lre so111et11111s llC'Ct'lffllll were 1l11te1l to govern us VV1ll121111 R11tl1erf11r1l1l1e121111e 111111l1tx Cl1lCffrlll1 Lllfflbll XX ted Sl NL l K XXlNLS 11115, but 11 161 r C11 11111111 11 xr cept tl11t we 1e1l o 1 1 1 1 1111111 s111cetl1111l xusecru ers It SL l111o 1111 e 11 1 the wlsest of tl11 11 SL xas 2111 11 1111 engaged l11111s1lf 111 other foollsh 11111111ts -Xs Sopl111111ores 111 11111 supr1111e a1111111g 5191121111 fW1l1l1Nl11 11 11 11M111'lb 1?2Ws351MWVZ1ElNl?1311S12Wl2M'131ZNl2lMNl4S11SYWWW 1l1 ' 5 A -N Q07 Il Y V V I ' TgQJflfQg,"- T2 l.l '- " ". l 'l2.. f1.L1l11s 125 '2 .ll' fl. EELELJ l li 2 zj fg,2l ' . Ani' l' tlztday' ' l re I, f ' ,',, . , 1' ' 2,.if."' 2 ' . . 1 ' " ' ' J , , 1 2 1 3. 19. , , . fy: W.,,.,o,2,g f111 l1' 1l111l1111121s don t row 1111 rose lWL1Sllt'S, lf el1o11ves us 1 vl121t- . I eve l12 2 fl II " l l 2 l'2.' ' S V . ,, 1 " rd, l .' 5 .ll '. l , '- 'L l'2', ' fl.l21 1 Of Ylllf. -,21C1'11r1l1n 111 1'usto111, W- were very sl1'. llllflllgj lllf F sl1111'11 j'21r. 1 21ls 1- ft'LZil'llCll with awe tl1e 111'1'u1121111s of tl1e second ll111r. VV' 2 2.1el,lo '- -N ex". l 'lx ' 1- "l 1 - P ' . 2 1ts. W l ' lr - - 1 l ' ' ' ' -2 ' ' 2 2 2 2 ' -. ' ' ,V 1 , - . ' ', V ' - ' , ' . ' ' 7 . A , his assi: :mt l?lgID11r111l1y l3211'o11, 5 -er -12111, and 111 filllllllflt' 1l1e q1121r1ett1- 111- A -:t I 1111-111l1er11ftl1e Class, lsalwlll1'1111t1',was1'l111s1-11 gjllilflllilll of 1l11- 111i111. As we I121111- pig 1111tl ' 1 2 lu: l e ll 1' ' f 111 llrst year we r1'21llx lI1flYt' lltlllllllgj 111111'l1 to tell 'll . . ' , ex' 2 llx 111 C IISTHII dr-al of our 1e21cl1ers4l1ow t1111es l121'e ' 2 Led ,lr 5' - . "ll ' . . In our se1'o11d year we 111l1er1t1-1l per l'lISTIllIl tl1e 111151111111 of '. ' 2 'lc 5 " of Il ' ' l. A12 I' r21t we l1e,,2111 Io C111111- 111 111111 take 2111 interest in s1'l111ol life. ll . . , Anl ' I - V1 ' V S llow' l ll. Q lztrli who 1la111'ed, wrote 11e111s 2 l . ll ' 1 ' ' A D . - ' 1 1 1 A A , ,LIE . . 2. 1 1 . 11. 'ivl :sql , ,ll "JW if 'ffl -'T 11,9 "Af Y.l1,'ll.Ef,'l Q 1.17 Vi." 7 Qj"i.,'5 M".?'."., '. CIT? "i T VD 1 7' 11FQ'1?L'.U L 1' 7,7 l -3, 'Dfw' J ,j "J W Yr, tmp1SWq2mllq2?HfymSmSmf.Yqfkdhpiff W3ff5Lb5V,qsf,q lfvUQf1qfwQ1 Q35 strollmg letsurels alonv the corridors thus causlng much undue worrs to the traffhc supervlsors and the traffrc force Sheldon W essoleck bs conung to school on his motorcscle and causmg heart failure among teachers on account of the number of passengers he was ln the hablt of carrslng Qyerlauder bs tmltatlng a clrcus sword swallower at High School club suppers, causing anxlets among his class mates .lohn Udln bs getting hngllsh work hnlshed and handed ln about three weeks after Xlr Hancock called for lt, and mans others hase contrnbuted their share to keeping our teachers buss It IS vltalls lmportant that thls be done evers sear as the mlnds of the teachers should alwass be occupled And now ll IS tune to part lloud sighs of rellef as audtence wakes upl Sc wlth all good wishes and earnest hopes that our success mrs follow the example of so worths a group of elders VN e remain Yours truls I HE L1 Ass or 1 Pet Plull c 'I If ALHI-R fto W essoleck durtng recttatlonl Lhange sour feet to Inches ISQOI lfcK hee I Wnsh I cout and go huntlng for a deer But noss the lltt e dcar ttkes her powdcr puff and goes huntmg for a man VVHIII lhNc S I LDEN I I hear strange sounds tn ms he ul Doctor IDOLIOR Well where do sou expect to heir them Some gurls heads observes Stanles, are turned hs Hitters others bs peroxtde A swat tn tune sas es the tune A Frenchman was sers much fl'lQl1t6UCKI bs a dog that was barking at htm I l e dog s master seemg the predicament sald It s all rlght don t sou know the pros erb a l52lTlCll1L dog neser bltes es salt the renc man t at s a rlght but ze dog loes llc know tre proscrb9 I I-ALHHL lfVhat supports the sun tn the heasens' ILDPNI Whs tts beams of coursc I'RII-LNIJ How s sour son gettmg along at hugh school? PROLD I'AI'Hl-R I'lIlC he s halfback on the football team and dl the svass back In hts studtes I1 1 ' ' ,' . ' . V ' ' ' ' v v - . V . . 7 ' ,'Y r - . 4 .9 I ' 1 .u ':1s.l wf as 'A ' ' ll " I ' "I'is true times do change. A man used to take his muslcet and powder horn ' . f ..' 1. '.. W. U ' " -' , . . , up A . Q V V V V . VV VV V V. V . V, ,V "Ah,s' F 'h ' ,"h' '. 'll 'V , ', Q.: . -' l v 1 I' . .I . ,, . 1 V .. V, V V . .V V ,. , "A , V V " " V ' , -f . , 2 .- . . . ,, ' 'Mt HRM NWN F' ' WWW QWJV5 WS? N151 lwlwlw 'X AJ T I I4 ,Q f, qw- E an - -..JW- f Gtsztssss Winn. of 1991 of the New Hrltaln Hugh School '31 of the Lxts of New Brltaln ln the Lountx of Hartford In the Stare of Lonnectlcut he-mg, of law ful age of souncl anal CllSDUSlllg,, mmd memorx and Judgement do herehx make publlsh and cleclarethls to he ourlast Wlllarlcl I cStaIUeI1t herebs revolt mg, all previous wllls and C0lllLll9 hs us macle VS e gnc devise antl bequeath to our lavs ful hexrs as follows l We lease to l outs P Slade our helos etl DI'll1Clp21l our most sincere appreclatxon and gratltude for his earnest help to us tlurmg, our stax here ll We leaxe to the facultx at large a stgeh of reltef lwlm h we know If will tzltel clue to the crarlua tmc of our cl iss We lerve to the Uehatlnge Lluh tht l:0llUWlI1L qucs YIOII to be tllscussecl Resolxecl that a red heatletl man has a hetter chance f0l'l11lII'lII10llX than a halrl heacletl one IV We leave to Nlllfilll Jones our hantlsomest man a contract to pose for animal crackers V We leave to the School Museum a plcture clrawn ln lllarcaret Nlttahell nllustrat mg her conception of the morning after the Illgllf before lf anyhotlx she surelx ought to know som thmga of that subject I S1i?ltWfWWtWwWElltMhlafwtmillkilfWEPZSl5EZMMElZSMBWEIHSMNIZFESWMEIZSIWMMNW t 78 "'IS5l,7'il.Q' ' 2? -' 1-TTT' 2,5931 74 X' " " UVM' ' l-QU-WW' Y H f'7737''Vfflflil'ZlQf2fl,'fff1l f lf'llzgfimtfuituflvwft:f:iZ51lSEEQ2 !lhdlMN1lE7rS.rw 654542 :le Lew LgDlQ,f ,,2 Jlrgql E221 195' if lvfll Aff 1 K f 'Kill file W WGN il ll 1 ' 4 5 f l fl E 1 .. ,I , N 1 E fli R 'x A i - 3 ' 4 I l x , 'f L 1, X 1 :::.. E WX xl! fi' t Z at . H J f a - A '-at t 4 ' 'M ' :Q l Q' 1 , f. X tl ,WAV y J V Q df ' -.ai ' ,, v I I ' '6v 4. ,' I ',l Mr , . ' 1 I l 5, an lf IT known to all persons that VVe. the Class if f f 1 ' Y A t Y iffl L. 'K ' , ' f ' ' . ' . J ' f ' , ' fllil L t t f- ' . , ,if 1 ,' ,,, -K . . , , ' .L jifj ,tw .- , , . ' . ', 'gl ,Vt ' - ' 'l SQ , , - - , ' - f-:ul ' ' ' ' X Y ' , Full ' 1 . ' . . 5 QV z ' 9. lfl ,. , . . , ', ' ' :- l" : ' ' ' 2' V " " ft ' my 5 , A I lil In. 1' - A w - tiff ' w' Y '-- -. lf- l . . f ' Y . :ll lf' 2 ' - 1 .' . , 'V ' 1 t.A'. l ' - - -1 'Lil 1 A. lla il ' f QQ It:f45j 1 S A, ' , Y- . ,. A ' - ' . , t A5 I':Zll ' ' . C l 7 ' l . if l'r,'5l ' A 1 2 .164 ,. .1 1tf,:',l H131 lt'ST' l Q57 pw Tf 9 R. f 'TE 'TJ F779 J A -7 73 21 Y. J Q J 2 .Y Cl J P F' 2 . 3,7 Q . ' "Mn c .1 'Q 'C' 511- Lrfj. it , ,JQEQL . f ,fs .nz,,, YA' -, -. ,, ,, , W, f, mt' , e, A ,, ,fl-M ' 5 AL: ew w' r AMIMG 5 yuegakdhdlsfyisd MZSZIMNZIMISZIH?WMNZIMMQQ5 L W If X-1 V VI X XIII XIV XV XVII XVIII XIX VVe leaye to the undergraduates a book of poetry entxtled XIRIKICHS I Have I oved by Howard Clark It contalns fifty three chapters YVe leave to the gym a new plano so that the future I ewrs Chapman wxll be able to sound at least four out of eight notes We leaye to the Professor of NKIIIIIHTX Science and THCIICS the DFIVIICQC of teachmg hrs gallants the art of trench dlggmg now that we will be gone We leave to the trollev svstem our smcere thanks for the many txmes If has furmshed us wlth materlal for tardy excuses VVe leave a prize to anyone who can equal Xlag s record of 0 out of a possible '70 on the Hrlng range Contestants will not be allowed to blmd fold themselves We leave to the Amphlon Club a dozen UUKICFSUICIICS so that thelr leading men can go to plrtles and skip rehearsals wlthout any serlous mjury to the c uh We leave to the Freshman Class an hour a day IH which to become prohclent m the art of danclng under the lnstructlon of Clifford Backgren successor to the late Arthur Cxauer We leaye to the Sophomore Class onlons and yeast cakes wrrh which to grow large and strong as befittmg future unlors We leave to ohnny CDIIIII a HV trap to wear while shooting pool Perhaps that will Leep hrs mouth closed VVe leave to I'ranlt Delaney treasurer of the Clvlcs Club a book entltled We leave to jack Putterman our prlae dancer a brand new palr of heavy, R O I1 C We leaye to Paul Hannon free beer and sandyylches to hand out when run army Shoes to toe dance wlth on someone else s toes nlng for any office We leave to the Iunlors the prlyllege of following ln the foot steps of that great class of 1091 I astly we glve devlse and bequeath to our lawful heirs the class of 1979 all the rest resldue and remainder of our property the dlgnltles of a benlor and all the DFIVIICLZCS enjoyed by us ID that capacity Witness whereof vve have hereunto set our hand and seal at said New Hrltaln on the twenty seventh day of June A IJ One Ihousand and NIHC Hundred and Iwenty one Wr1mssFs I HP Cl ASS OF 1971 Fverett VVIIIIHIIIS I llllan Putrerman, 3 Per SYDNEY ALIISON Walter Wright 9-I Sylyla Clark 14 J I-1 Q wp Q, XIV V Qewlxlv XIX WJIOVXM w C f-V ,Q X 7 We AJ .fglgfslfglghlgldklg Sll2NWxg,Qa ML Qi' QL Ekijs gps 4,p16,sl.ma4sZ 1 ,rm LLAW' 79 gllmxzaggmglmgllmxv ing :ny alla Qxgiefg-Q11qf1t2'fJtA:1m'W, 64 112 if mga I wjLgj,. H I 'lil , I il VI. ' j ' , 'I ' 1, H Y W ' ,- J 11. ' 5 ' , ' ' ' ' IX. , N ' 3 ' ' 12:11 . k . . 'V A . Fff X' 1 - ' K ' A .7 . ' ' lg ' . , FTE! Exif XI- ' ' ' I . I liffl' - ' , ' ' his ' ' J ' Lil Ilfn ' F551 ' I W' e , - - ' fail ' ' ' ' , liifl XV- ' ' ' " ' ' , ' til "How 'I'o lNIake Them Pay 'Iiheir Dues." He needed it this year. feb ffl' EV: It . ' ', , V , ' , Q'-,I ' M Vg la . , . I E53 Fffl ' ii rm . ' ' V ' ' - lg 'g' , . , I lvyfl 13 All ' ' ' ffl Fi Ji g 1, ,' ' Y ' ' y , QW, , I - . - I a Q - la tai In V I Q ' I It ' ' lil . ' ' , '22 ,I A '2 Q .v . Intl I I I 'Al . I . Il'--H rw,-vq-YU. ,-, v.7.,,",-, ry '-1 A ug 1'f:F:"- 'Pip fvff' f'- -I 3 gy D Q - r-'I ,J Ig1:y'Qr,"l':r7lQrfllr,-:yJ.'pj'ITVl -I - if I -' f' 5f'a4'XM I 'J' fx 3'.4'5'F-"!'15'?i1'-552 12 -' -ww,-1Qw.1mf: 1-rf H WA, ,tr ...r .f -t Q.. F 1- iff ra ' .7 JY 1 I "fQferT'fT'ef"fs .Ml r '..:.'t,sllmnfvimfllfrtl5cEr.4,.-.,,Arr,1.-rgtp,-ymrgllr- 511551 VW? QMQW Fl 1l5l'f'S?'7lWW.' Wh f X ax ' 1:15 pt run e V. , A , Es x X mrwhr1rr.,1 r ,. hoe , 4 Ui? X 1 rw! X 'Xx.t T' W vs. .Jr . X Lhdsuebehbbee dom .ter SGI 'F fl lil'3ltlY'7-'l'fE'lvflif7sif , . f , IQQ ' 1' fb. 'xv Q: W J ze 9 5 I 0-b 0 o ns. ,L' -63 X R0 ' ' Io 5 'ego ,np xo S ,.5o.O Q 1 0 s ,ss 5. 93.8 1 Q O 603, 2 O 4 50. .3103 p 5 Q g Q .O S Q fs 5 'Q 'QA 1 , ll .gt a-1: v' '1.!v o's I I 6 wang gl on "SS-1 he Qlfhnlutrun anim Meaning nf hutatwn ' l ff- efee HEN h we turn to t e graceful structure of Brooklsn Brldge and recall th Q axrs outline of ltS curves of beauty, pendent between masslve tower x 6 suggestxve of art alone, there IS contrasted wrth the overreachlng vault 3 W of heaven above and the ever movmg flood of waters beneath, th work of omnxpotent power We are lrreslstlbls moved to CXCl3lITlQ What hath man wrought' Klan hath xndeed wrought far more than strllces the exe ln thls daring undertak mg It IS not the work of ans one man or of ans one age It is the result of th studs, of the experlence, and of the knowledge of mam men ln mam ages It rs no merelx a creatlon, lt IS a growth an everlastmg growth For nearlv one thousand sears educatlon was onlw for the select few The plat people had no lor, part lnterest or opportunlts ln Its advantages rl he medlaeva foundation, which was the ancestor of the modern school was onlx for the beneht o a fractron of the populatnon Ornglnallx rt was onlw for the church It took centurle to embrace IH a liberal educatlon, what are known as the professions It IS only IQ our own time and rn America that journalism has been recognized as one of the liberal professions The unlverslty ln Purope has about lf the IDCKll2fVzll flavor I rs not a school of the people but IS stlll an lnstltutnon for the classes, and not for th masses Its tralmng and :ts objects are for the professlons, the scxences, llterature and heredltarv statesmanshlp lt rs the Amerlcan development which has brough the college home to the people Harvard and Yale, the parents of all American colleges, were founded orlgmally sunply to educate men fcr the pulplt I It IS a curious fact that for one hundred sears after the landlng of the Pllgrlm I l ll F 'QD SMMMSQF' lj lWEVqZQWh'lSVlV 80 l x Lk ' V i. . S,.,yv Q '33 1 g . o 1 ' ' '94 . f lt'-ll 'xxc r , l l , f 1? "- .39 Y ' . . , -5. o , , f 1 ,-p:H,n- ' -. v 1 1: gif: ' 5, Q. , : l 1 'N .1'55,' Q4 '059 Q 1 lf 2 4' 'Q' 'O9'.e 2 xypfy .sff ,tt .- -Q' - . ,'v,'e5.'ss' r 'g 43 F, ,Q O 1 if , , W .M 5. t : f Q A ' I ' iv ,xr 'Pu 1' '- ml .A Q." 1 , A . , 1 , fu W' 5' ' . f' r-"3 li " 'H lfli 2 5 J K A . - ,' l ii ff' . Y..-.1 'ki I2 Y 1 Q - 1 1 l .5 A 1 1 44 ' ' ' H ffl t ff-,, , - gig 5 cb A '93 . . . ' . ' t r if . ' 1 ' ' IAA. :X E11 72', ' . , ' , . y, 'g lf .. 5 ' ' :gl : -. C s - - 155 i ' ' , V , , ' lil-, 4 ' ' ' rlif, nj, . . . . , . -, 5 lf, V a , 5 - liz: iz. ' ' , V , U, ' If 1 - , ' . . V . Y D . :. l Y .... v . . T. gi l - - f . . . . . . ' :F ri-il . ' . ' . t I Qu' - - - - - - Q v f A-i . . . . . . . 1, - 'gif . . . . . Flllf 1 . ll ' 572' - ' If ,gill Y ' . AI, gilt . . Y . Y . r rff Y - . l, A' 'V 5'- Y fail QT ffzj ive: E lffiil VFX , if? Tf7iVi"FQ WNCTJ C'QffF'f'lJf' .'1'nf"iTF J 'FI 'TRL nj' W3 , 'H HJ t. 37 .' ffiliffi nw 7 137' THR? C1 3' ' T 'QT -1' ff'p'ly,- X jq.1...qh-l.'11.leftli..1hltr: :,35dkjjglV'j:ll.'bllejiergb,.,jh4fj3Q'::e, .fgrlr " .17.2-vLjf..wk.'iL,Qf,-,QSr.jfiwY.jW,1li LV v. on Plymouth Rock there was not a lawyer to be found In New Pngland In each and every COITIIUUIIIIX the mIIIIster was not only the pastor of hIs Hock the savlour of souls and the admlmstrttor of the clIIIrch but lIe was also the aIIthorIty III DOIITICAI Inatters aIId tlIe judge III UClLflIl3UI'll00iI dlsputes HIs sacred ofhce hIs CQIUCATIOII and SLIDCFIOI' Ifdllllllg Inade lIIm the leader of all the people Now there are nearly four hundred colleges III the bruted States where hIgher CKIUKAYIOII H1 IX be had both by boys and gIrls The rapId evolIItIon of the UIIIVCTSITX has of HCCCSSITX caIIsed a questIon as to whether our CCIULAYIOII shoIIld be SDCClllCillX for the INIYSLIII' yyluch tlIe student has selected as lIIs yocatIon or whether upon aIIcIerIt lmes lf should dey elope lIllII hrst by CIISLIDIIIIC by tr.IInIng and by fCdCl1lllg' to tlIe full growtlI Ind tlIen let llllll select III! PLIFSUII I he tranung school andthe INISIIICQS college are of great Importance tothe youth o has not the IoIIey t e tIIue or tlIe oppor lllll to se ure Ihberal C1lllC8I'l0l I hey are of equal beneht to the college crydu Ite yy lIo II as h Id a hheral CilllCf1flUIl III traIIIIIIg llllll tor lIIs selected pursult IlIe college III Its four years of KlISCIPlll'lC YFHIIIIHQ YCHCIIIIIQ' and deyclopmcnt Inakes the boy tlIe man and tlIe glrl the woman It makes the college m In a Llflltll of COIHlHdINlIl'lg' IIIHLICIICC and a leader III eyery COIUITIUIIIU III yy llllll lIe settles W lflllll hIs home however llkllhblc lf may be and however llIl1IfCll hIs IIILOINC to support lf lIe has enjoyment among hIs books and III the KIISLUSSIOU of the llll6SfIUl'lS ofthe hoIIr, whlch are LICYIICLI to tlIat man w lIo was not able to go to the fllllllfdlll of know ledge w hIch flow s only III the college and UIIIVCTSIIX Host college men go a step farther hnd success and later become men of RHAITS I hat IS why we say that tlIIs age IS the grandest of all ages because It IS the Inost bemgnant IhIs age proclums the SOYCFCIQIIIS of the CIIILCD, lf crowns the people and consecrates Iuan In art If possesses ey ery lcInd of QCIIIUS majesty grace, power hgure splendor, depth, color, form and style, and In SCICIICC If performs all ITllI'dLlCS I hrough the telescope we can see the stars of heaven, and by the IINCFOSCOPC we can see Insects YVIIIKII proye the CYISTCIICC of a bod Nlan rIo longer crawls upon the earth he escapes from It CIWIIILHTIOII takes to Itself the wIngs of IUITQIS and HIes and yy lIIrls joyously on all parts of the globe Fo day we are standlng on the threshold, ready to go forth Our CKILICATIOII has not been completed lf IS only begun Our school days here haye been only a start to Increase our dey elopment lhey are only a steppmg Sfcbtlc Ihe late W E Gladstone, the statesman and humanltarlan was a remarkable example of thls sort of growth -Xll lIIs lIfe was a study, and yy lIeII he latd down lIIs cares lIe stepped Into a lIfe of uIIlImIted dey elopmenr In thIs yyay I hope that we may adyance and become proInInent Ihe early days of oIIr lIyes haye passed away Io us assembled thIs eyenmg tlIe great day of I e stands open before llS I et us 31111 hlgll haye a good 3.1111 and try to see the tar ret before yye shoot Jn Iluf et OIIC year o I e vass away or e Ist And by so lllblfig may we dSSlIIIllAfC and acqulre tlI It yy lllcll we deslre Success and Happmess hl 1 2 1 ., - ' -. ' - ' ' , h . ' ' Y ' . ' . , . i I I I I 1 v - va . v ' ' wh II h - ' , t 'ty' c 2 ' 2 ' I . ' I .Vw f ' - . , Ay: 2 v Z- Z . ' . . ' ' ' r 1 - v 1 l 1 Y 1 v -A .rd I 1 1 ' v v ' 1. ' v 5 v - 1 I A 1 I I In A c ' I u - v s 1 I I 1 v -- v 1-v b' K N I v I I A 'Iv' I 1 f ' Y 1 Y , . v l A . I v - - 1 I - I wr if 1 A 1 v1 4 2 - -K 1 I . ri .V . V ' V f , . V, .. ' ' k- . '- I 4 1 v l'f ' ' . . . ' A' , ' ' ' , ' j ' - L '. . It l "2 fl'f I" ' h lI:. . 4' A r 4- 7 1 . 4 1 1 1 . 2 v . w . dis w 1 4 ks' 25222 Eig ii? I ev Aim ,, I If if Q . . III Is -W gag, ox 1 'PH OUR OUR OUR ULR BOYS IRI A HIFI s IRL I IIRI - KKK xkl Lx 1 .A-9:3 Gills S Qlluh Blum' 22 1921 I'lSTlI' XXIII R fiursts xml IO Pnxx Nrls x IFRm I'lI-IbLHIfR mxuxkn AIIH1 R c P Sm K SIA ss O14 Hun R .IANIINS Q 'Klum ss XIII Jun Fl Qlnmmlttre of QFFLIIIQFIIIYIIIS I' ARI E I ANIIIPR F Lhfurman VILTOR ISFRMIR IIINI-A IXAIICRI-N Imam PIHQQHIR UHURLIJI- IUAR lflomxu NIOLAI bl V 7 5 I EQ: mama -' Milf, :Ip 6 ' AI Nl" 4-ff 'UI ruff' Thi X 1v"llkll, 1155 ' ' 's ' - VL: 4 me 'Zhi Riva" D ' 31 I "i, g'.12.I.Iyp -- ' Y 6 'fe Y X 'x g 1 1 1 . XXX KX U 1 - , 2' 'rg V' LL xg, 4 Q . , '. .Yoda q 5' 1 x XI. ,fnastn . i - , ICARIIF ld, Ii 'I' "OUR CLASS" . . ..... CL'Ia'I'ls Cuff-' RD " ' ......... I :Joy " G ..,..... ,. ' i " XI' 'FIN ....... I,: Hg, U 7 ' Vi ' I" ....... IXI . LJUS .C .. DE M . I.Ul'lS P. I .I nn Kill' ,:A F. , 'Icy M . . if f. . mm' KILL' . .ll ' Ci. W i .lm mf X! X gumcoms , A 'ff A Wjf ' 6, l , 4 --x ff !L---'- N x F Y X X , - , 1 g f 'Af I X X XX f 5 K f fx- 5 W 1f"Z- ,,,...L,.F if---'-++'w"' R' J! . X55 1- III Xndc K l11f1111l B11k,1,r1e11 IJ 1r111h1 H111111 1 1 Ii1I1 11 M 1l11'l B 1rr1-11 N1 111r1re Be 11l11111 VV1lfred BeI11111 LIIIHEI Beng, t11n Llslc Ben 1111 R11 1 B111 1rd II1r11l1l HFTLNIVIDIII R11 e Ii1'rl111111tl lllll H1r11 1 111111 R 1 Illll Blur 1r1 H 1 NI 111, 1re1 H11 1r1l111 III I'l11r1'111e H111111111:k1 H11l1l1 Brmk Folks Bro trom BCFIIICE Br11e1111ner 111,115 K 1r :1111 1 r1 IFN 1111 1 ll IV l 1 l1111 lllllll C 111 11 111111111 L1- 'X 1 llel C herp k Nl11ll11' lh1111111r lIlVILl Cl111tk1111 k H llCl C k 1r1l11 C S 1111 1rt l l rk 1 I Ixrnt C11ll111,1,1111111l 1r 1re1 C1111 IIIICN I 1111 FS Ruth i1111111'll1 V11 11111 K 1111111-ll1 Ruth 0111111111 Xlex lllllfl' C11pl111d 'XI ITIL 1re1 C 11rr 1r1 K ll 1 111 IIIIIIIL 1 C 11r D1 1 1l11 111l D1-l II Iilll l,tlI'Il Hugh I71111 IIIUTC Ruth 19111111111 I1le1n11r De III 1r ll S llIlt'Y I71111111 1 1111111 1,0411 .IIIIIKS D111 1' e-116 I711l111-1r 1 I1 11'l11 LlIII r11111s g III II1r11l1l I 1S1'11l11-rg, JUNIOR CI ASS 1 lllf, I rlu r IIIN 0 111-r I 111111111 .I11sepl1111e I' 1 John I'e11re Iverettc I'11'l1er I e-ter F11-1111111 ln Arthur I'1111ler Ruuell P1111 er herdd FlCF1llIIlII II1' 1111 I I't'Nt'll 1r1,1r1'1 C Iflll 1r r1 1 111111 Xrt 111r C1 mer '111 1lre1l el N 1 1l1l1 he11r1,1111 111-r1:11e i1erl1111er H1111 iI'll C 1 1 rt r 1 C 11l1 X 111- L 11r1 1 111111111 K 111 11111 l 1111 1 llI'1l 1 wrt 4 FICNNFI' 1 I 1 I ll 11 U K ll XXIII 1111 1 1 C 1 111 r1l1 llll 11110111 1l111r H 1 ll 1ll if 111 11 H11 1 lll 11 ICFITIIK 11 11r 1r1l II1r1 1 l1 1rt l 1 H1'rl11'r1 H IIISIII III en II11 1e111 1r1 II11' It ll1211 Illl H1-11 11-111 111r l 1- rhc 1111111- 11111 H11 1l1111 1111 lrr1 lI111111Nte111 Ill lI11r11 1 F111 l'Il1lILI't'II er 1 end 1l II111 N1111 I r111r1l Inu 1r11111 J1r111 lx II Il JHIIII 11111 111r11111- J11 11111 N11lt1111 Jones 25-I lllt'Cll Ixclh lx:- Il1'11r1 l'XClllI1ll I 1r11ll kent Plnllrp lxer11111 D 1l1ll1l K1 L I11r1-111 Ix111g Be1tr11e Ix11pl1111117 P11 lx11pl1111111 IIII lx1111l11111 7 S1d11- Ix11pl11111l1 SlIIILlk'l lx11I1l1111111 VS llIlIl Ix11pl1111 I 1 1 Ixx e 1 II IIIII LIFNUII IIII I 1111 ugh! I 111 I1 I1- 1r1 11111 If 111111-1111 I 1 11- 11111 1111 1 I 111 1 1el I 111 XIer11111 N111 11t1he1111 'Xl 111011 'Nl1C1111re JUIIII NICIIICTIICW XlI'llN IC' 1l1e1l 1 X 1 11111 X11-eh 1 I ther Xl1:l1111er X lCl1111N PIC XII N11 r SIRIIICX 'NI1ll1-r Helen 'Nlmer X 1 Xlllt 1lr1-1l 'NI11 II ll 1' X1 .1 1111 'Nelx1111 'X 11 Ill Nfl III Xbhfl 11r14111c N1111l III R11l11r1 O BTICII IIFYIII I IILIICI Ode Xl 1 111 111 U 1el I Art Illl ONIIIJFIIL ' ' p I'Z' ' ' ' "I " f' "WV "11f'lf'f"ff'3fIT ff'7""."" ffl ' ff " f' 5"ff"'1'f' 1' 'l 'I " E1' lb' 1 rs1111 Hil l' f C ' '.'1111 C' ' ' I' : ' f Iilau Ii lx .1111 'I'h11111:1w ' lly 1 ' : ' I" Q' . ' ' Ag l: : l 'in . ' xigilll I: W1 ' 1 1 : 1, 1 : Il 1 ' 1 1 11 311 'H 'f ' 1 : ' 1 ' 1 I.1ll': ' lt : 1. l 'I .' Q: -' ' ' ' P ' ' ', Nl: 1: Q: "1 Q: Y ' L R11s: l' l I l : Nl: 151111 '1 G: ' g l.. 'il I: ' 116 1l' : 1' .1 l I: Xl1l'sa: ' l fli 1 l'11l1 . 'l G l1:1:1r .-11l'l:1i1l1- I,: 17:1 1 1 fl : 1 .1:f: ' I 1' ' :X 1 : 5 I ' ' 4 C' I : l I,lll': .: .III 1 ' ': 9'll1- I71'1 .: l :1111 5 Sn :1l I lherg Xl:-' , sler A ,- r1'l A I l111 Nl: ,iz , wiv 1 f 5 fx l, N1 ' I 1' I1111 Jr: right Yi '111 ':1 V: l.1111 Sell 1 I 'I1111 I. r: l If Iilll 'I'r1 :11 l': 1111 Ri 'lx 151111111111 vll1lIII Iriw lN1:' ': a 'itl .-Xll I : l,111'1:111 I,1s D1 : fx 11 l1l Rutl ir:1h:1111 'l'. lI:1l . 111., V' ' ' 111'i L':1tl1r,'11 i ll IIN Ilel1-11 I,1111g . 1111 1 ' II Iiathcr I lll11-rg Ii1l1 :1r1l , 'cy . ' T '1 lid " Hua: :1111 NI:l , :ey Y: 'f: ' 'S 1 Xxvlllllllll I1'11sl f . ' . ' I 1 :' Ililf Ah: 1 ' ' slf . 1" . "A XXI: : Ililfk V1"l :1l- 1 ' -' Nluy l'l:1rk Xl: '1:111 lI:1ll 1'Xli1'1- Nl:1l111n1-1 It ': ':1 Iilflc ll: l lg Ulgu . lx 'l 11.1 VVAI IlI'1l l'l:1ry H1-I1-11 lI:111' 11k 111:11 A. lXl:1sre1' I ' 4 1' ' Nlill ' ll:11 ' 1'k I'ISIl1t'f xlilllbilll lNI: 11: ' lay Rutl II: l r1l Mil ' A1111 JI - ' l -' K' l II:1 llllllll Y'll': 1 :11 ' -' VV: 1 11'r fs . : l "ll'1 ' 1' Phd 'r H: Y:1lr1'i:111 .lirhz 'ski f . Curl 1:11111 1:11 Q' l' , 'llc . : 1: ' All : '1111 1 ' Nl: A' ' l 'er R15 1 ' :y 5 I'1II1ll1' . l 111 Jul full ' 'l :1111 V1':l-1 I ry Iimil . 'kc l':11l11'1'1111' I 1111 liz" :1 11-l hlil , l"l11ll lfrillfr Z1'1. V 'ge IC 1-11 I fre hl: '1 .':11lcr IC ': ' : 11-y 111:11 1' Alhrrt I ' ' 111-1' X1 1 .' . V11 'II ' '1111 Br. 3: IIII I'I1lI1Il fcla II 1 1,6 I'I11111ss R1 I .' 51111 H: 4' " , A Eh : .' 11 ' E 1 s .1 :'s XXII : k1l11 Fl 1 f ': 1l 11: -' -:11 1 1 1 1 ' ' IC1 " ' l'1tl1' Illm ll111'll11rt Yi J' Drll I '. -'l K 1 l. M: '11 ' II1Zl1ll B .z 51' : 1 . II:1r11l1l J1li11 Ulg: C'kfr1 NI: ' : 1:111 .l11l U1li11 Cc' ': IC :111 "1- 1' 1 M: V' 'Neil F 1 IC 1 I.: ' ' ' l . 111 Iill Irvis : Y 1 ' 1 l ' . 1 1 " 1 I -1 1- 1' L ' 111 S 1: Xl Iete 1 1Ir1f1I Pr11r 1I1cr 1' 1 ll C Ixr1111e1I1 P1I1I111 1 1 1 P11 1 1 1 I 1 1 R1 R IKI1 R111 I1 1 I FX ll r Rus 1 R ll X II l 11111r1 Il 1 1111 II 1 1 K. I 1 1-11 I 11 ICFIIIFII X 111111 R11111- I! 1 ll 1r1 I Il 111 I 1r1 F111 li1r 1r11111. III 11 I If I QI1 I 1:11 1 1I 1:1 111I1' Hex 1 1 IIT! 11 111 JUNIOR Ll XSS 111111111111 11111II11r1 R11111' e 1 5lIll 1 e ter S1I11r 1r1 S 111-11 5 1r1e1 5 1r S 11111114 S S 111 1 I bk1111114r I1 S 111111 II 1111 'I r 5 I4 e I 11Jr1-111- blll 111 Icrm SIVIIIIIII 1r S S111 r1111 S1111111'r 51 111 SILX 11 XIII4 11 111 C I' SICOND Xl XR XSS 1 IQXFIIC II 1r F 11111 1 II I' I 1 lf II IC 1 1 I 1 hw IFCIIK' P1-I1'1I111111I1 III 111I1r II III' 111 r Il c11I1 Ir1'1x 1'11 11r11I XX IIQCIIC lX XX1' 1-1 X 111 XX 1-1111rr r111111 X 11I1r11111 XX 1 II11r11lI11 XXI1111' 711111 IX IC 1 I11rc c 1 1 1 1 I1 C111 X 1 1 11 r11 Fl 111 1 III 1 11 I1 1 XI1I1I1e1I I111111 f111 Il 11 II ll t' I 1 I1r 1 Ill lll 1: Il ll IIX 1 1111 lt' IXX FIIII I I 1 HII IlI'X I IIX fl I 1'1I1+1 I C' ' 1 I XI: ' U'.'11IIi1':111 XX' I " U ' Q ' IfI5I1' I'1111I111 R115 S:11I1I I :AIII I II CII P11 I'1 ' r5 111 II1 I1I:1 Q: I! tafg Pl ITIIVCV IIUIY Mil .Nm It , I fer D1 :1I1I YI. :111 XX': I, 1cr51111 NIL 1' .'1'I1111I1I1 :III I IIII QI IIIIII 111111111 III!! 11,1 I '111 1 Irl HHH' IIFIIII XI:1II111 PI 1I IC1I1x:1r1I I1'I111p:11'k JUS Y IJ ' 1 :1 XI: g:11:1-1 1'I1:11111I1:111 II'IA I6II5II"III R111I tier XXX ' ' 1I SI11':1 XI ' v I III XX'4II1:1111 I'r'i55eI II:11'i1I 1II1t'I'lIlIlll XII. ik -I 116.11 1H,5.hr,r Jmeph Sh .Mew Ilzlrry XXI1:1111:1II XXIIIIIQIIII :I1er II:1r1 I1 ' ' 'VII U! C'I1:1rI1'5 1 'I1I'I1: R11I fi 15 If :II ICIII I71111gI:15 1 I1i11 IIFIII i11 .I:11I1- IV ' ' V AIIIIEII If1:1 R115 k 111 V1 g111I:1 QI: I ,' 51:11I 1 R1-11 I:1 'I f 1 I 1 Iv' XXX QIIIII .I:1111 5 1 I1:111 , Y' 1 ' 11 XX"II':11115 J11I II 1111:-I1:111 NI: gnret 1'11111I1 XX"lIig1m XX"I 111115 I: IIC-S Rc 1 1I I5 X'111I:1 1 1'kg1 Il, 1y,,1,ki III ' 1RI'U 51111 ' III" IVWII ,lllllF 1' :111 1' s11:1 1 :11 - 1 - XI: 'I1111 Ri 'I :1r1I51111 IC51I11'1' ' t'IlI If IIII II. gm II '1'I11'1'1 R11I111151111 R11 Q :"15 II I I Ir II""'1 . II:1l1'I R1 g111:5 R:1' 1111I Sl 1I1I:11'1I IfIIIIIIII I II ,NIU Iyll IKI R115 Iwrg IIIIIII5 S '55 IIIIFIIII I"II'IIII' I,1111i5 R15111'I J:1111 5 S11III1:111 RI, 'N 1lI'f A IfI1':111111' R1 I I l':15i1111'r S11111I:1 - I ' If ' .Ii ' X'i g1111:1 'I'.1II:11'1I I'I11II11 ', 'krr C I .' 'Cx CLI Q1' XI:1rg:1r1'1 .XIII51111 IIIII 11I11- ,XII11-11 II111'I 11'I1 Ifv:1I1I .X11 I'1'51111 KIIIIIlK'I1IIIt'YXIIlIIf'I'X' XX'1II1:1111 lI11r51-1' II11II1'1 II: '1111 I11111151: XILITIF Il ICII:1 Ur I1 i5 II1 : Ii:1g1I:15:1rI:111 NI: g:11'1'1 l':1rI51111 XI1'g:1rc1 D1 r IIZIIFI Iflr-1 R115 l':11'I51111 ii11r1I1111 I'IIIl115 Ali- I: I1111 S1 I 'V l':11'I51 Il XI: I11'I I",1'I1'51111 II11 I11 II:1r1111111 ICI1':11111r K':11'5111'II XIiI1I1'1:1I ICVI151111 I,K'1lI'I 1 rc11 I51- j:1111111 1':15I1111:111 IfI1fL1I11-1I1 Ii11:1I1I II1 I ' IS:11'1I1 III! I1:11'.1 IY151- XI1111'i1'1I I'It'lIIHIl ,I:1 1-5 He-1 'I1 II11r111I11 l':15c 4'II1I11r1I rr' D1-I1r 5 HCII 1'I Nil I :1I11' l':151' N: ILIII If I-1I1'5 1 I.1'r11 IirgI1'1 XI1I1I11'1I C'I1:1111I11-r5 K: I ' II Ifitlgf-1':1I1I 1-XII' IICIIQFII II II111111 CIIIFISI I'Il'1llI1'IN I"I:1I1rr11 IfI11:1I1r1I1 IIr11j:1111i11 XI: 1:1111 1'I11'i51 XI:1'1' I'II1 I XIiI 1' I I'I1:r1,gI:1111I 1iI:11I15 l'I:11'Ii .Xlir I"1115rII XIV ' H' XXII Il 1'1111I1-1' ICv1-11-11 I-'1 Irr IQr111-51 IIIE1llI ii1'r1r111I1- 111111 I11 K 1' I I"r1'1-I1'II I'I1':111kII11 II11:1r1I111:111 11-iI 1'1111I1'1 I.11i5 I"1' IFII XI: l'X I'I11151151:111 Ik111I11r l'1111I111 Ile I"115I1'r C111115 II11111I1 IiIr:11111r l'111'I r11 XI: 1'I1' U: ' 1-1 S1-1I Ii11111I1 I11115 1'1111I1'5 I'IIllIlIll 12111511111 I.:111r:1 1 II R1151' l'r11II IC1:1 iiI:111111111:1 I'1'1-51'11l1 IS11 ll R11I I7:11111JI51111 Ifri1'1I:1liI41c51'r ' l'1rII Iir1111111'IIr .XIIlI.l IJ:11I5 I"I11r1'111'1- C111111I11Ir C':11I11'1'I11c Ii111'115 ll51':11' II1-5111:1r:1I5 XI1I1Ir I iI1111I:1Ir IQI1f:1111'1I1 IIIIII' J11I111 I311I:111 XX' 5 1i11111I:1Ir , W ' v , W S 5 EI gy , V' X ,lv Ng!-7 .NX W 1 - 'I gi I BX 1 1 X YI? X H HH S VHQMCDIRIES A A , xg W w Ox N ' x . W, ff wx , fn Mx? r lex C 4 X nnrur burn on nr e r ll we hr mr cal nu lllll bu ll nm ll u r 1 urotln H cn ll 1 r mml H lrren ll R vert Hlllorm e ll 11 as ll ll mx 1 me :rm all H HX lrll H lrt tmrxn l R ll H nr: rll em F eu lle Irene llel 1th Ile c lr ue-ru He '1 e lle ne ll IX llulle 1 e n erl ln frm' c .lane l 1 l 1 r mn Y ll FI 1 l IP rn 1 lx pn x XIFFXNIII lxcclmrr r en lxc riff 1 lx llmurne c l murnc leur r am c r-me lx mlel an vert lxlm w llelen lxopf rnrr lxu lun qll lxr lx lxrr Il mr x mit lu url lcpn ex SI COND YEAR CLASS ml cr I llqll K ertrmle lumlqu at un: sz urn:-lxu X X nun mrs X14 X mm om N 1 rr N lrglrrt Xlml lem Xlf l uurt nw l u s l Xl Alun 1 1 lfy Xl! J lk XV1 tcr Nl lrkcxu Nr IC Xl null lrenme Nlc cn Xlulll stun nc Xll Helen Nlltdlell X H1 Nlulnh I Plul Xlorenu leur c' X lll'Il 1 nr nmnn- X Xllle Nero B 11 umm Ncxulx nlrcll Nw l ru 'Xl ren llc cn U km c' ills :url U Nell S rl O ml Ill Ur: url U lmr e Wlllilllll an Xlmlrc-ml :nk r Pc- tl ltll Pnle 4 ls j r an lur an I U term If Rlkmx 1 I Rm 1 1 C R 4 ru Rem rn llrlrn Reclmrnlwl m Rene u H! Ulllllll r ue Ru 1 UTIN Rm uc XY llllfftfll Rupp le lx ltherme Rnlnn my Rm c Rumenul r Ru verv bt ll1lCS Rune Slruh Ross ex sph 5 IH :surf c- Sc len l-u cnc bchmnlt Helen Srlwhclml N uAl1cer Smlxu U X utor bclxultz Lllll Ill bchu u ercr Fr mms Sclmeltn-r W Nl Ill bc tt Qwrll bhex mln-llc Sun N mln-lle Sm loulw bkcllx u Ks bln ornell bm llvc 5111 XX lltc-r bnrrmx :rx St W IYFEII bt uk in SIB r ll bxur Ill 1 Rulmerl Ihurnc Helen llcrnex emma sims ful lre I ue nun nc X In en VV ll I rn XX lkc ru lr XX cl ll ll X Q nn XX v er mm X mme XX e 1 uc-rl XX 1 r 1 nn Wal lun AIIUXX ll me XX11 1 1 xrun X mr I ummm Qi l v -- K' ' wal XY 5 I' 2-milrirlm lilvirslllriljzl G 1 ' "l ter A 'Imran .1 gren D -l ' Nl: ,gzlret Kiurnlgm liatll l,u 1' feat " ' ' a cllllllbflll Ci :ure I , i- 'Z ' ' 5 H -l Ill ' .-Xlll 1 I,-' lrll rr '-4 :fl il hr: tam L' ' s ,lrf l llzl old srl ,N FI 'f x.. NIL '. 'gl 'z ' ' l Do :Isl 1 'k lcv 'l'l1 1 :ls lrfzl 'z 1 I 'l ' R1 ssell Hznigis A lg fi A - ' I JUS -1 qui, ll V' ll.lle Rug, , -' Q' 1 .I ,I fl ll Nl: v' N :lg ire 1 gl W- " Rul: :llc lull 'im , 1 Icy X ' XV: :llc .lllllil Nlzlluikzl ll: ' 'S " l". ul 1 1 Nl: ' . :lm 11 H 'V Basal 1 1 rn :l - A 1 " 'ius ' -: -. .Q I P11 l 1 wx Q ll' , 5 'S , - , ,-, I Ill Flf ' A 55 ggi' V-Al., 5 - U A Rall llurrif Gladys A ' I ,V f N I V4 'I 1 .lin S . 'llcr C' . 'F lX1l l ,' lllfi lazllwlle li. Nlills xi ff ' m' ul I A ' , . . :ms fy ' lluasun 1 u 1 . ' zu A - l Q Vim- lglyg, 3 A 1 GI: I". ' :ncy Hel .nth 4' gg ll l Il C' ' itll X t flvf CTel'11 Naljz iam lilly: tll ' ith gil HC D4. ' ' ,flplc-5 '1 ' , . 1 Q 1 - Ury A- - L' NI: , : ,k VK xl 5 my ,I '3 ' A' - ', , lf, h axle, 5 Hmm! 'Wk Nlil l "VH H1 :ml Q plleumn ' I' mmm Ab' nl ' U5 lfrim' Swwnwn lr an llm :mc Ellen Umm Sl. 1' N A, Nkv llulw llu lell I , , f A fr? l Ql if 1 Ill. 1 ' 4 stzllwc in Jr .Xslrill .lwlmx an ln'-lm 'xl' V Q flu: rles .lulum n Hlllhlr 01550 ' U ' li'I gn -ltlllllbllll Mil lf lililzxlmeth 'l' ' . ml lfl ive -Iulmwn -XV 1 ls I -'UA ' 11-gml V: I ' Jul nmn Jul .infki ly., hy ' ' 1,5- l,llllIlll Jurrpllrull D -5 5 ll Ifll rel ' 'lxrumlmull Ph'I' Jmlmn Kzlj Ufllliilll Mi '4 'lklf Xlil-l 'ml .lucngxt llvl' Pillllwll Ire vlllllr nu Fr: uvla 'us mx A ll P " llrl 1 all . " 'A jlllll a a 'llu li-l 'Q N I -iq ll I ' llx' lflll ' FF H1 lm ' vsler fu l l':1 'l l.UllA.' I ikv I gm. V -ir VY l 5 Kill vlllllllllllh Pllzlrwkl An 5 ' -k 1' Lf Kimlunll Gu mlb ' Irr .-Xml Y' Vesta Nl: l I ' 'i 1 D1 :alll 'r ualmam Jtq ' 5 lglkl- Rw l ' ' gl Q-rg llllizm Put zum All 'l it ' Nl: gzlrrt l2lllIIllY1lll l'll'IlllL'C'?- YVllli: lllw lifl Y p itz flmrlrs 1' 'sk' llcl' 'l'1 5 lm v ' :Vumki lrfngg 1 l,illi.m XVI' in lilwlmn ' 1 l ln Nli 'l Il l 1lYll r P11 l' ' llr limlx :ml I,:all:nr fr 'nn .-Xr'l :alum Xrllglllililllll Rnl ' Lcgl rn ' 'Q Nl. ' ung All ' . Lrrl Jul ', l,lll:1lu ',llIllIl1lIl Samuel l. 'inr Ima-lvl! Re! lu Ran l Zlllllllfflllllll Shi ONID MID XI AR 1 LAS? 1 in Hn U N 11111116 'X11rr1 QIIIIQIII XII rr11 11 1 HTIIIIIII I I 1 I I 1' I I 1 Il 1111 1 1 H , 111 dn r 111 R11w 1 LI IP fi 111111111 Ixc'111 11111 IN 1:1 1 II R111 111111 R 1I11rI1111 11rI 1 ll, ll 1 Ix 1111r H , H ' S 1111 II II I 1 U r 11 1 1 1111 1 1 11-I11111 1 FII IIII II 1 r II 1r1I1 X II FLII DI X CII 1 1 If If I I ll 11 'X1 1111 1 1 Il II 1 II 1 1 XII X111 SI X X X55 II 11 r 1 TU XI II II I I 1 1 1 1 1 XX I IIN 1 11 11111 II II IH' 1 ll 1 I 1 1 111' 1 H1 I11r11 1 1 Ii 1 I 1 1 r I 11111 1 I I I I Iie H 11 114 1 If 1111 11111 IIVHC SS IfI1I1r .1 III r 'I'I1 11I111'e II:1111iII:1 1I1" A 1' 5 K' ' . 1I a II Ii1"I111 II1'111i11g1:11' :XI 1 1 Ikrll J11I11 .XII I11I1'k li11s1:1I II11'1'p11 Iil'LIII'IK'l' 'villl' I7:11'i1I II1'I11i1.1 I-ls1I11'1' II11I111:1111 HK,:m.iH, P h.,1N,H Il:11'11I1I Ii1'I11111 4lI:11I1s II11g:1I1111111 III, Il ll PM WI I1I:1 Ii1111I1:111111 Yi1'i:111 II :ugh ' "1"" I II R41 11111I I'I11sI1 Ri 'I :11'1I II1111r1- H:m'l'I RU' 'FIN Ii1I11:11'1I V11 1'1i:111 IC1'111'1'I1 J11I111s111 H" 1114 RUIUII I,lII'I i':1rI1'ii:111 XIII '1I J11I11111111 AI' 411111 - NIH' II1'I1'11 c11It'I1 .I11I'lI1 xI11I111r II UI' ll RUN IJLIQIIIIII i':1rIf1111 I'II'1I ' ' rki:111 I71 II' R11a+I g II:11'1'I61! 1':1rIr1111 xx'-IIIIII H ir1' R1I ' LI I 'I XIII iI:11'Is11l1 XI:1'g:11'et KI:1r K1 1 55,k31l1,,k111 'XI:'1I1:1 l'11rIs111 Hcssir 'Il Mi .rm 5111111 5,-2 III1'IIlIZl 1':1rIs111-1 XXII :1111I I,:111 I11111 Adult Su 1,11 II1'111:111 l:1sI1 1111 L9I:11I1N I,:111g1- VV' Sw, Nm xxv-IIIZIIII 1111111-r II:11I1I1111 I,:11's111 41' . N J s1-11I1 l'111'I1111i I'1I4PIAk'II1't' I11'11l111I1I 'wh' r," , P"'II' Y11' :111 I5:11I1r1'11 XXV-IIIIIIII If 111 kf'lh'JHmA ,'.'1'f"f I'lI'IIK'5I IJ1fI111 II1111:1r1I I.i1111111 1111151111111 I111l1'I1-II II 1'i1'I1:1 'wr I71 1111I11 I,11111I1':1 I'1slI1c'1' 'I'1'11111I111II IXI11-111I11rr Il11i:1I1 V111 :11I11 H1111 111111 XI. 1 I'11I1111II1111'I1 I'Z5I'IIC' Ifirsrig IflI1r'I XI1l1'k1'I P1-1,1-illgq Vg 't91cI1I I2I1I1:1 liI111gN-1 D1 'IIIIII' xl We I 1.j1i,Z,1,e,1, '1'1,111 XI :1I1:1111 I'1f1'I1:1111 h1cII11 XI- k111sk1 Ethel Vvlxlinhky I" 1' I" "I I""I"' 1 f" 11.111111 11x-11111111 R11 111111 i1:1I1' R11I1 X1'I11111 , Y XXIJIIIIIIII 1111: 111 Rr :1 N1-ri lmlwl uK:5I,IIlkKA 'XI:1I1I1' lirvcn R11:1I11 fX1'1i VV:1I11'1' W1'1g1I1t l'111111:1111'c IILIIQLIN S1I 'i.1 X111'1I1'11 ,-X11 ll Y1'1'1'I :lk H1"1111'1' II:1II 1:1111-1:11111 '1 1I1'I1I1 ,XII1'1- ',1' ': FIR I' ' 'IC.1 R CI.. f ' gill ll I ,XI1 g1I1g1111 F1-1Ie1'i1'I1c Ii1'1'1111111 Is:11I111'r K' II 91'I 'II 4X1II1-r I,c1111 HI1' I1:111111 .I11II VIIIIIVI IAIIIFII :X111Ir1'r111 IQFIIIQJI' IiI:11'k111:111 QIIWCITII VICHNIIFIQI I'c':11'I .X111I1'1's1111 Il111'1f HI1111111 I,iII1:111 l'11111111:11'N I'I1111'z1 ,'xII1It'I51 Il I-IIIIIIIIIIII II11k11111ki NI.1lI11111' i'I:11'k XV:I1r .X111I1'1+1111 .X1111:1 H111111111 S1I 'in K'I:11'k I,IIIi:111 .X111I'1-111 XY,IIi:11'1I I411111I1 l':11I11'111111 C'I1-1I11111 I,iIII:111 .Nr :1I1'1' X11'111:111 H1 1111 ,I11w11I1II11' C'111'IlI'llIll C1-'ilizl .X11 1111I X11 IIII I41:1111I1I1- I1'1:111k L'11I:111I11l11 XII il XXII '11 1211111 I51'1'1'11 l':1II1r1i111' C1111 II1 II111 :1r1I H11grI1:111' NI: '1 Iifl sirk ,I11s1'pI1 l'111111rII1 I-lnclle 'I:I-err Us gr Ii11'kI111' QI11-11pI1i111' l'1111rg11I I-11'rI111 :ker I'tIUIAL'II4'l' +I 1 XI:11'1' C1111 1111 S:1II1' Ii:1I111'k II111'z11'1I IIIIFI' NI:I111I L'1111Ic1' l'I1IIi11 Ii:111I1'1'k ,IIIIIII I4111I1'1' VIII11111 C'1111I1'f XNYIIIIIIIII Ii:11'1' 111, QIIIIIIFIIIII' l':1II11I1:111 QIIILIIIFS l'1111'1l IIFUIALIQ' Ii:1111111 XIiI1I11-1I IRIIIIII XI.11'1 1'1'1111I1'1 I,1'11:1 I'I:111:11,1II:1 NV'IIi:1111 l':111111 Ii1I111l1'1I C'lIII1'H 711111I11 S: rua KIIISIIIKQ' C':11'I11111 If111111:1 U11-1'11I11sI11' I'l'L'1I II1':111Ii1'11 IFIIIIQ I':11Is1111 'I'iIIi1' l5:Ik11 XI:1g:111'l Ii11:111Ii1-11 R11I i':11'If1111 I'xI'1IIlIi I5:111i1'11 I'r:1111'cw lki11 IC11I111 l'411'1111'II I7I re1111' IJ:11'1'1111 XII :1111I Ii111111i1 ,I11I111 l':1f:1I1- I.fIXNI't'II1'c' Du' II Xg:11I1:1 i'1 II1- 4-11:1 lxzmlc B1-1 " I3:11'ir F v Dehm 5 c '71 1 fXllhCI'llIK IDUICTIX n Flvrll I lnrx llrruf uni I x IYY CI lx cr 1I'ullX N lf' Uh FUI I' IYFYI Ht C' Ilffllli CHI Ptft' Q x e P111 me I' 1c'nc'm IH 1 1 1 ll Prem c' K FCKN rxhu I 4 c rc I ur C' l C' lll ltfli ll r llllflr' JI UH llc' C' M lll s Wil' C' I' H ITN l C F' I'lRSl Xl XR ll 5 nm 1 one Harm llrr I Q I tl c I I 1H'4 I L D3llC' U mired un urn n 1 url 1 lil' mi lr: mr Jr ex 1 1 1 1 s ln 111 Ill 1 1 rl urln s lx eu xl lx :rn 111 nuel lx IIINIXX Ullw kc- r llelrn Ixenuex W llllffvli ken 7 rwlhx kc Ill lxcl x lfllll lxr x cone K1 s ll XI lrx FXCHHEX hcrlrllsir lxl rx IT c Q nrt hl lp lx IUXXI f X lc lxuphml 1 K :plum 1 FMXX I lm! I curx lx mask: crlludr Ixr uw-wh lxu vm-11 1 1 Il rn ru I K ' mal N4 Hfil lluw 1 lu r 1 Ill! Il N 4 u K I Q c lr :rw rx e 1 nn A Ill lil X Inc-xr Ill X lf x i 1 1 1 v 1 ll mk er uw v nur Nlce 1 an S 1 Xlc't.lkl1NN ku HSC' 11 KHUIIN nr net Xl Nl ITIC N ufht x X nm me Xlu 1 X PTF l X an X1 mx X 1 IIP NL N ur IX l I1 lr 4 urn 1 Im rex X u mmm rf n url X ur mic-x X n arm u 1 n Q Xe r -ul R111Xur1h uv Ny u T ul' 1 1 N mm J H1 FUI' III llc U he mnex Mer 1 ll U wr W C l I ' " " 1 ,AS X Um ' md r ml Ve g ' Hein Xl 'G Lipmzm liklllflfb l3r'nnimu XV:l l'rm:u1n Louis If ill Hzmmlmi I ifkillvlll Ulxuly- l"r H 'lt'llZl Lixilmgw Il Agn '- . le! I WV'll':nu llili Cyril 1,11 Iciy 'L ' ' I Us ,jr fliU'llil1K'I' Rin r Il hung lui 'is l'h1nnlvr-rlzlin Icrm m' Hit4'hcnc'r Hui ig I.unluI'f H11 ljlllllkflt' I i' Hul ily lfthcl I.lll'ft'll St: I " vk Nlil llugluml lilvzumr l,ynrh EIIYIK' llum-:umm l,HlliNK' Hnlu hr ffI'Jll'C' Nl: 'fllllczllgll Bm' - ivl Uurhzxm Nl: 'ull llulun he ,lznnw Nl:n'X'il l'1Xt'1flI 7 cr xV'HillIll Ilurcnflvin .lzun w Nl1'l': thy H4 llrli Dy' " l'xl'IlIH'l'F Il :Roll Nl: gzurc-1 Xlrlirznh likluzml 'Pk I Yalhrzm llurhxmm-Nixum Cznlhe -Il NlrC'zu'y Lillixm lflilllllli NV: l r Ilumzli Hel- Nl 'K' iIC U4 l Iiclnzmif Olga lmwmlvr Jill .lr 'Icy Vlwlm IQLLIIH Ari li Jzlrulwmn Jul . lx fr :lk Hm zlrsi liivhxtz nil Lilligm 1' U4 hilt Nl: IWIIRIH I-'lqurl lill' II lfrgmk at ' Iulm Xlzlrflzuui kI1m-'whim' lillxlrr' ,-Xl sz lum Julm NI: urn xIIll'Iill ii 'ge IC Hill lfx Ullllil .lolmrun Frxuwis Xl: wr n Len- Ifxzma Ililgzl .IUIIIISIIII XV'I'1un Nlvul Rel Ifclgzul l.:ln Ich Jul 11.1111 WI . ll' . la All ml I'xZlI'l'llI' Mxl -1 if Jul mn Qtellz . w" Kill ' ' l'wIlI'I'lll' lclxl ll. Jul rm j , gl NI' ,lurk U 'gr X' l'l1 NI: lv Y. .I-vhuffm Nl: ga' . wfh! Fr mi X4 'llllli Ph - ,lnlmnmn A 1 A . I ' iicrlrmle I-xiclwr llymzm .ludin Ilelvn Nlumlleaki Ali- K4 :ln C':1,ilm'r 'xml' iw limix in . lvl: lsr :Xltm Fifh Jul 1 Yi' 1 jf-11 ' . -klltwhlll Vv.llAIlIll Flrirllc-r Sill 'C' itz Sill 'zuir Nlig5l'11i FII fl X l rirkaun " ' Ilr jufrpllinc' . lillcr Ani FFZIIIHCII Y V Nl: V . l'Hcr Bc' : frzuwix " ' ' wl I,ic-In Milla limi li lf avi: I rm ' ' nl FI 1, Ll . Iitrl rll fc g Frm Jul J lr' Plfl' Nlmrrzui jzuwlw l'xTlIK'llIlI1llIl Nl: ': ' llc-V fi, '11 . I pl ' l'1li':1ln-th il rk' I, 1 "II if WPI 'z 11 N11 1 i':nu .Iuhu G71 'l mski , 1 ' HL ph v' .I ll 1 li. Russel iiumlzllr ' 'Al :XII :L Nlullin jzumlw Gu dun Xl: gn rit' King Il S Nlullin NV' tl Gx':u'c KL ' : p jusrph NIFCFNHII R. Kxlznxlun Qirzly HQ-wir 'up 41 llylllllll vlxllllllkilr c"t'IIl ,li V 'I SIL 1 .vI1Fi tkzn L'IiH I QPIFII rm! l,illi:1n '1 ill Nlz ' H N11 gltnn lxll 1 I-src' Urixxx-,Id land :rr Hull it Fr: ure, f lwu Gm uzmi ,Xlzuulf-r llxmwlmi Ku in-x l.Ll1'iHc' X l, 1 Uwrnr kiuwtzu un 11111 Ku kin 1 I . Iflrie llzllr H Y' ': IDU ,lm fart ll ii gr IIIIHHTIIII CE ' ' irk linlgzl N I4Il Qlcrzxlmi llllllllvlll J K I r I I Xxvrliilllll ff lm lhxur liIlHI'Zl!lLHI Prmg cr I,:u':lx:1 ll1lI'4II1Il ' r'c'n Rm llllllfilhllll lszllwllr I.1lI'F4IIl ii gr lnllllllll llrlc-In Hrrrc Yinlzl I,llI'NHI1 Rl I Ullman XIII yjzm-I llglrl Rxlmr l,K'LQ1ll l':llllrl'i ' ' ' ctr Ifulmrllv llnrl CII Hel l. 'llc' Si! -' 1 ll'sl gm Nl: V Huy fQ'II flint rll luui- Ru! I an Jrlm N IIIINFN VN: xx l,ilmld vt'l'illIlil'll Urumin I.HlliNl' ll imwk L':lrI l,illlI f'4lIl.lllIH' U-lrwxkx Ruw Iliumlwrg Harold Lipmgm Rui l':1uI .WJ ,, ,.,,. V, .N , , .N H H 'jr gpmlj,-xf:qj:m:g1:.m-,p'a7,,.1, ..-nTg1-ifwmv-ff mfg Q:--. ,. ,. v-'2"t:'1gf., .,,. .W ,, V. H H H M H M M U . M U..,.,,,,Q,..1wL...WM.WNJvfwumfM,v,.,..W . . . . -L J X NLM M ,. , M ,, ,. ., ,. , '- ,gy-.JJ ""n1,L'., LQ: 1.-JL141.-.,!:' ,-,'1wLf-,:.-'- f .l " .- 'XX fi c Q f f R+! KY! ' A K . Knox , 1 1 955, liidxxgilgzf , N si--'Af XK R JW HS J M N 1 115' llwhk KJINW 5MNLf1N9QH's UU L f ' 0 Ng 2. G ' lv , , , me Qk X . I . a V Q . t - E K 7 X 59' X 65? I- X fx 3WWFUEEHfgWHQ5LpUifgmifif353332535EEFgE5?5EET5i??QW5EfQ5?ifgfgf 1 1 Q' I I 1 1 1 lr r1 I 1 1 R1IIc'Ir ll l 1' R 11I1111 R 1: III III R11 X 1 II 1 IIIII Nr Sl X ll K I I S 1 I 1 IIIIFI I 1 I 1 rll 1 S ll 111 1 II Se 4 111 1 III K 1 S S IX I,?Ii15 A ,-5 Xi 1,1 I X I I' X I I I I l I l 11 lt! t 11 1 IL' III II II II :Xu If U I I I I C I Ull 1 1 IIIR U I YIQJ R I ,ASS I'1111I111111'1I Rwzulr XMI IUIIII S1'I1 'nk I,11111N1- ,II11111I1.1r1 KIIIII I'1-1k111- II.11'11I1I S1'I111'k Ifl111 1-111'e 'I'I11111111 1111 .XII r1A1 II.lIIIIt'I lir:11'1- S1-IIi1'1I11-1' XIiI1I1'1'1I 'l'l111111111111 l'.1.1 P1-11-111111 i2q1I1I1- S1'I111'11Ir1' XIII III't'l'l'NIiI I',IIlIt'I' I'1'1 151111 I':I'lIl'NI S1'I111r11-I1I R11 I1 R, 'I'1111A1'I XI11'g:111-1 I'1-1u1'N1111 IiIi1:1I11-II1 .'1Irc'1 I.11111IIr 'II111'k1Ar I'11111 I'ig111111AII.1 IfIIf:1I'c1I1 S1I111'1 .XI1I:1 I'1'I1:111 IIf11'.1r'r' l'11k:-111111 .XII 11 S1'I111I11-11 I"1'.111I1 X':1111I111I1r111I-Q .Ili 'r I'111-11111141 Kr' I S1-I:1111I1'1' XIII XILIII ii111'1Ir1 I,111:1 I'11I11111l11-11 In-:11111v SI1':111I k'I:1111'1- XX':II1111 .XI11- I'111111'11r11 I'III!1lI11'lII SI11-11111111 II:11I1'11111 XV: II14111 Q'I1:11'I1-N I'111'11-1 111-1-11I1111r SIIII wk Sll 11111'I XV: I11-11 XXI-III.IIII I'1q-1111-1 ,-Xll1'r1 SI11'11I1:11'1I SIITI XV:1sI-Q1 1111 I.1I11I1 l'11'111111- XI1111111 SIllII'IlK'I'L1 I'f:11I XX':t-N I I 1 I'1rNI XXNIII11111 SII11'1'111:111 XX'-IIIIIIII XX':11N1111 ,XI1I11l111 I'1'11l111IIN .I1w11I1 Skg1r,111,k1 ,I:11'11I1 XV 'I11sIc'I11 I'IllI'I I'11l111'1 I':II!'II SIIIIIII xI1III4llI XVVIIN l'I1:11I1-N Q11igI:-1 J11I111 SI:11I1- ,XIINIIII XVrw1-I R11-11 R.1111:1111111 l':11I1111.1 SI1111r1 li1-1111'1- XX'IK'.llIl I.1111IN R:1-1'I IQ 111 I.11I:1 SIIIIIII IIc'1111 XVIIIIJIIIIN 4 R1'1:11111 R11I1 ' S111-i1Iv111.111 Il1'I1-11 XV1-xlm-1 .X1111.1 Rd II X'111I:1 S11e'1111r-1 K. IIIIII XVI R11 IfIv.111111' R1'11 'IIllII XVAIIi:1111 1.1"IU1 k11:11'c' XVI ',1:1111I X111 111 1 I,XIIIllII Stink H11 11-II1 XVIAIIIL' .X1IvI:1 Ii1'11111I1I- N1 IIIIII SIIIUIDIX XILIFX XX'Is1':l1:1gr lFv111'Qr' I1n'1'f SrI'g 511-'1 Img Il1111I11 XVAlk'11 II:1r11I1I R11I 'IIN fIlllIIK'I'IIIt' .'1AII11'k XI:1111 V II:- X:11I1:111 R11-1'11 lCI1r11 S11'1111g ll1A111:r XVUII1-1 XI111rN R11-1-111I1.1I lI.11'1A1 St1'111111111N1 XI1 1 XV1111ai1k il1'111'g1- R11Il11-1'I1111I1 iII:11':1 SI1' 1x I71 is XV f1I- Iilxie RII I IQIIIIIILI S111-v K'111'11Ii11c XX' 'gI1l Rv IL'IIl R11tI1v1I1111I Ii11'I111 S11:111s1111 JIII II X' 1111531111: II:-Ir11 R1:111 II:111'1 51: 11111 QII.lIll X' IILQ lI11111111I V I1-1' RUN- 511111411 G-1I1:111It X'111111g I'Ir:111'i1r- S:1111I1-11 l1I11 Suir-lu .I11.1'11I1 Z:111:11I+I41 ,I:1r 3:1 il I4v11:1111i11 ,'1111:1Nk1 II111111 ZK'III'K'I' XXI-IIIIIIII S1lI.lIIIIr' U1II1r1't S11III1:111 IIVIIIIIVL' ZIVIUX' IIC Kr 'III S.111111Ir11 J11I111 ,IIUXXI k XI.11I1i:1- Zi1111111-1'111111 XI:11g1111'1 .IIAII l'I,IIr11 IIIIIIIINNIP l'Q11AI111 ZII I1111' Q!! I -f-gf:Q ,.., X' if ,I L g llj 'H , I I Ia. JF,- -RQ! J 'ff , An-I wp' SOCIQL EVENTS x h E - ' Q4 X: X X X Xu P W l K5 Gflass ap E ,,"lQh31 D11 xx 1s1111se1x1C1 IS ll5ll11I1llSNC1l 1111 ",'i,?f- 11e 1 1'l 1 The S1111 shone 11111 the 5-:IFS t11e x IIIQC1 1111111e11 dresae 11111 e IW p 1111112511111 1ppe1r1111e IL e1r x 15111011116 1111111111111 xv IS QIVLII 11vert11 1 ll ex1ll1 crt1 11111 1 11111 11111 1115 xx V111111 111t11 11x 615111511111 IS 1 ox 11111 11111111 s 1 1r1 llff II 1 t t 1 x e1 11115 xx 15 e11111xe11 1 ' Il 111 t111 LX e111 1221111 S1111e I 1 7 3 -3 C, ,ASS . r '1 QU' 1 '1 ' J11 If .2 . 1 '1 ,Egg 111 ir '1 ' ' ' 1 s 11 1 'erx' 11 A Q2 1 1 1 . '111'11-' 1' 1" 1 " 1 Vill 1 'A ' e11tf 11111 ' 1111 111- 1 1't " 1111. 'I' ' 'LIS 111 ' ' ' 1"11 -111'111'l1 5 11' " '11 ber. After the CllICl'K2l1IllNL'llf 1111 1111jo11r11e11 t11t11e gx'111- Il1l'1llI1 xx'11- A 1111 11111115 of I'Cfl'CS1lIllCI1fS 11111111 be 1111 bl from pref ily111'e111'11 e111111ot11s, 11111 x'11er' 111111- ' I '1' ' 1' . T11' p1'11gr11111xx11s repe11te11 ilgili ' A " 'Ilj-f. 1"11111111'1111ly1txx'11s 1 "1 , "'ss. ,. V IF':'f-1f"'P' """"'Hr5T jjf- --v---: '-- v-1-f-fc-L-fT:1rip-R315--S-fwffzirrprw rTrQI5Aj:'Tlr,R"W-:gif -rfljrif--'Hz -'37 1 4: x -1 NC Ai ffl., x I, -:Z ,-, 1 fl, . X ' A Y ?N X 'QZT 1 ,Q v X .x 'Xf- s S -...,J... 59 Q 3 OR PRCLI NWNMNLmMFmNMfL ,P 15WNMb+QESMSASZSQSQSLmMmwSmSMNhJ5Ni4L?'5' JNUEP w I 1 I r X Q ! - , -"' ' I-F'-M 4 j:f'x::?W' x x Q I - 1 X . r f A ,X ' N l ' f X, ,,f K .--........ If I ' I 1 f J X- X-5' .fl - -V A .V N f f I -.1 5 ' - , . 4, 'V 45- ' T , -.1i.g....-QA:47ry 'K ..,,x - Y Q. -721' Hl3,,,,,lL'11- ,, X! '-' -.1-ill ' ,,..nf:....:'A'f1,M ,WW f , r - 'X RQ-1-W -fl' " "" ' AY' 2' ew K. fwmfgu faQvfwrgf:f'6i9fgFii'r3 ,Ei9qfi1rei'w www -in v J Q f: f3s.11w1Q3?:Ng'.j1a fngowngi 2. 53551133 iyfffifiliffl if . A -My ngexzwf A is L71 A P. - - .. ., 21 Q Aw -1 11111 l4IQr'ZEs,J's 5 Q553QFHViA5?iQf3fEY1TE?G95GRUEHNAdHGdmwdMqHNMmwHhmwAQ5-11c:fLf 1- Senior ifiirum mul lx 1 X t I ! 1 H152 Ninn 1J'lf1UII5 mb DTIIDIIPSSES s 5 1 uns C X fn mr muy IIN mln Y L WEDIIIIIIIIIFI' uf IZIFIUIIQEIIIFIIIS x 1 lr Dum fllll cm us Rum IXIIIIIW C mm H Ju L lf, 1.111 Iilsll Sd C'-'INl1L1SillIH, Yu' Bri aiu, ' E NI 1 and NIVS. Louis l'..'lQ1ic NI1 :md Nlrs. Jul I '. . I mdy NIV. and Nlrs. Clinton If. lfllflllllllll N11 Art! Hz Q ck A 'L llgll H1"c'y' A Milind fi. V'ld I,cx 'is Clmprmul, I.'!1J1'fmzfz NIL gucritc 1 "1 Nlil J ncs ,Iuli ' Pm' 'EANIMIYIIN II WWW IIIWNZIMN WI W W NQLZMINAW 'N I l' K I I lllll l IIII I ":IIIII"'Il'I""lLII': ' ?. wx 'rm H IIIIII Q In' Il! I 1 mf I"IlI:' "I I ll ll.. II llml I lil! ' If I ' I l'luI "IIII I III I' I AW ' IIIIIII IIIIII IIIIIIIIII 1D1'ow 6 D ' I SlV:.EgIIgIZMIgVfSIQ x.I?IIiII2IIWIWIEII?IIiIZMMEIMEIZSIZIWIISIIZEIWISIZISIIZIIIMMISE qu V I, N Ill I0 I IIII ll I , , . II III IIIIIIII Il UI II I ll ll II Ill IIII: Il III IIII III II. .I Im! IIjllII3nIIII'iII:lIIIIl'l ll IIII nllllml IIINIIIIHRII .qu Hin H IILIIIIIIWIII WIII 'IIII' IIIMIIIMIIMIII ui In i f III II IIIIIIII II Ill IIII IIII IIII II I II IIIJIII II III ,III III III III IIII II MII I I ,Ill IIII IIII III II'llll IIII IIII IIII ,Q ll JIII Il III IIIIHIIHIIIHI 'IIII NIII IIII IIII I I H 'HI' ' " HII' . n 'IIWIIII IIHIII IIII: 'III'IIII"'IIII" IIIHI 5 WIIIIINIII I IWIIIHIIMI llu 52.-.-,mi IIIHIIHII' III IIHIIILIIII IIII IIII IIII IIII 5 1 'Ill Ill Inf II ll I Ill If x" as IIII mil ll Im IIII Ill- IIII' III Il , I,'IIl In III I I II III III me ll Ill IIII llll IIII ll IIII IIN, ll IIII IIII 4 I IMINIIV "II" mlmllll IIIIIDIIIJ' IJ"'III"'IIIII"IIII"IIII,"IIII"uIIII"'IIII"' IIII"III" If'I ' f I fIIII'IIIIIIII IIII l ' IIII III IU 2' III III III' IIII IIII! IIII IIII IIII IIII Ill' IIIT' Il 5'-1 IIII II III - I ll II' I III II IIII IIII, III IIII III III ll IIII III . IIII IIII ll I' I II I f Q I ll III III III III Ill? Il III II II I - . II III IIII I I Il I IIIWII. IIII III IIIIJJI IIII' Ill' IIII 'II I ,IIII Ill I II III f f ll III IIII III ll IIII IIII, III I I I IIII Inf'IIII Il ll I I 1 IIII IIII I mil III IIII ,IIII IIII III ,. FIIIMIIIM IIIIHIIII IMI' F II mlllmlllxnf If IIIIIWIIIIINIIIIW I HII JIII IIII'III'IIII I I4IIIII,.vIII"' I X I nllll III III' IIII PIII IIII III IV I IIIIII ull X KI I lmfll' Il nIIIImIIImIIIImI HIIIIII I, I'I"IIII"'IIIIII I I I ll ll lllj IIII IIII IIII IIII IIHIIINU IWIIIJI I "MIIBIImIII "'IIII"''IIII":IIII"1III" I If I xx YI I In Illl IIII ll II Il II"IIIII"' I' 610 ' X Ill' Il, ll! IIII IIII' Il III fri IIIIJI-I ' I X I " I::II::III' III: A 'Inn ' IIIII I , If II X ' ' " MII if I A I. I 7 III II' I 4 I I U ll Il 5:3 I I x ll If Il J I .III .39 IIII ,I f I X . I I 3 - ' 1 um' I I 'I I I1 A 1 i I X I 1 Ii X V I I IIIIII. IIIIIIIIII I I" I I Ig I W . NS N t j VT' UNQS CI. I . I:I.,I:I. ,atm VI VI, ,fm QI C' Y Sw ITS, , QW. A L L 18 CTQUDUZ Dvd Wll ' lf E-E54 ' XX lkl N N X NIH QNIIX ,, 1 X 1 11111 N N NN 111111111 f 1 xur 1111 XI! N xx s L 1' 111 111111111111 111111 1 I L 1 , x 41111 X I 1 111111 D D 1 11 11 11 11 11 11 1 l 4 : - . If L ' ' V1 ' In-X ' f F A i 1 1 1 1 x A . 5 fl M 1 I L4 1 C-E A1 ! 111'1X1' 1111111111111--11N'1111111".X1'1l'1111+"111-11111. I-1121 1111-1-1111!11'l11111-1' 31, 111-31- :11 x3,1114m l'.X1.. 111 1111- X111111-1 .X11:11' -111. '1'111-11r,11111,1111- 3 11:1N111:11 ' ' " -1135 H111"1', 11111 1111- 1-11,11111g'11-:111 111- f11111111'111g g'11'1N - 1- - -'11-11i 1'I111.1.1r .'1-Lxxlxf.. l'r1'.v1'1l.'111 1X1.1111.1'1-1111'111-3 1111x1111 1'11'1'-l'r1x"l1'nt I-.1:1:.1 1.. X. -115 , , ,N'1'1'1'1'111rx1' 1fl"l'11 11.111'1, 'l'1'c11.1'111'1'1' 111111119 1111- 51-111' IILTL' .1111 1'a1111-11 1-HI' 1111- :111111111111111-111 111' :1 l'.Il1 '11 4 'I X1Z11'Ql1k'T'11t' 111-1115, zu '1ll11 111:111. 111- N11c1:11 1101111111-N 1114 1111- 111111 111-1'c 11 "11:1111111'1-'1-11 1'zr1y." :1 "Yz111-11111- IIIL1 11131 1'z11'11." 21111111 111111111 1111 "1'111w 1J:15." 1J111'111g 1111- 51-111' 11 gm-111 X111:1. 1'11x1:11 1,A2l1'l1 Sz111- XXl1N1lC111 ll1141.,11S,1Jl1 11: Q -1 4'.L'l1. 1111-1111111115 fm' N111 1l111111111111E rw 1'1-1'1- 111111111-11 115' 1111- .XV1 111111. Iil112,X 1.. ,XXIII-11451 JN, .5'1'1'r'1'f11r,1'. fi? N M21 ! N-4' f 'HL W 1 1 A111 ff If H HWJW WHWHE1 1W1l11 LVN UIQ Wf111!l111W J W 11 y Q1 mum ""'1 WW WNWQ f""f111 l 1 -1111111 1 f Xl QANHSIW I fxfyif 1 L 11117 MNH? W N 11141611 LW, 1 IW XX x 111, ff Z 1 I WQW1 lfylluffxx M1011 M1111 M . 71' KW W1 1115 f H f, MQ, 1 li 111 1 IXX L N 1 N1 11Ll11L11f U11 1 1 lil K N K 11 KN lk Q x 1 1 11h 1 LI 1111 1111 111 1 1 I 1 1 Q N 11111111 111 1 1 11 1110 1 O1 tha tn 1111 1111. 1 1 1 N N11 1 1111111 C1 11X1 C11 x 1 1X11X 4 X III L 1-RX1 1111 I' 1 1 1 1 K 0 1 1 N 1111 tl 1Ll L18 PX1 1 1- A 1 ' - '4 - 1. 1- ,- .VA-wg--11113:mg:gf.13,251-5.1411-5-11'-1.1qigfi 1- A 1 1 if Q fi 9 5 Q 0 ff 1 ' :frfgf 1111 X " '51 VE' E 'Ii A 2 , 5 I ':f 715. h? ,Y 911 E1 I, A I: 1 ' VEX if kg 4 M 1-A Is' LL' , 1 2. 11: ,, 51,1 f -"'1, 111 W 1 - i- Sw 11112 lY il FT Q ffm 1 2 1 ffffu 1- X455! :V ?-T Y 'E ' ' S55 -'Wu Pl W 7- 11 v 11, 'E 5 7' 11 51, 1? 4,5 5,31 W1 Fi ' 'HE - 75 Qi if i'4K?i3 511 MM ? 112- 11 V 1 W -:f - L f 1' 5 Q E NE!! 211115611 S111 15x 2 -1 f ' - 1 2 D12 Xxx 1: QA1: 111C 11L'1lllI111Q 1111111 111111 :1 Yt'I'j' S1lC"S51.111 jL'Z1l'. '1i11l' 1.1161 111111 1111' 1-1111 1-rs11111 of 1111' c11111 uns 111l'I'C1lSk'f1 to 'ice th' .111 of lzwt y1'Z1I'. 11 ll' juflifi fs 11's ,X1 g 11111 thu 1I1k'1'l'I15L' 111 1111-111111-1'f11111cz1111u l11U1'k' 1-1111111s1:1x111 411111 111Ik'I't'N1 :11111. 11s :1 l'k'5l111. thc :1ltv1111:111c1- 111 1111- xx 11 -1111 1111-vlillgx 11:15 1:11'g'1- 111111 1'k'g'1l1!l1'. 11.119 111'11g1':1111a x11'1'1- x':11'1v11 111111 11111-1'-.l111g'. c1111w1Nli11g' 411- 1AIl1'111111 111-11:1t1's. pr: 'lic' 111 lIf1I'112lIllCll1lll'j' 1:1x', U11 '11-111 ox'-11M 211111 1'l'lll1111Q5. X11 ' 1i1111- was :11sr mlvvul-1 111 vxt- 1 11111-1111s s '11i111Q'. XY A 111s 1111111 '1'riz111gA111:1r 1.C1lQ11k' 111-1:11-s. 11111 111- 111c111111-11' 111' thc 1L'ilIllS, 1 "rc 1111 1I1CXllL'I'1Cl1C' . 11-cl 11-1111111 :11111 11611 1111-11 hy 1110 l1l11fL'S. .XS s ' - 'z -111- 11l'I'S XYL'1't' 1111i1L'1'-C11lSS111k'11. 1111111-1'1:11 11:15 111- '11 11-11 11111111111 1111' :1 XY11111111Q' 1111111 111-xl your :11111 1111- 11l'U51M'L'1SU1- 1111- L'11l1P!l1'L' hrighl. 111- 11111115 k'll11.'1.' '11 of 111- 1 V1I1QI 11111111111 1'1lS1-1NI!1-11112, '1fl111'11 Sv J-31' 1f.X1'1l.X1'1., 41 fl 1111 11111111.11 1.ll'.1.XX 11x'A11iN -11'11x Sw .' 1' .Xl.1.IS rx 1.131111Y 171 1i1s1'1111k '1'111'x11xN Lf x11',.'11l1" 111' 111111: 1,l'l'1'I , AN, .11f1" 111' 1111 11l1ll11iS is tc11c1c1'1-11 111 N111 .X1'1111r S. 11J11ll'PC1i fm' his 1':11'111-fl 1x'111'1i :ls c11:c11 11l'I1l'10211118111111t11I'1'CI41l'111'I1la'011111. XY' 111s :1ck11c1xx'1c11g'c 11111' l1k'1P1 111 X111 X'X',11':1111 V. 1i1':11111wi1z 1'111' 111, IlSS1N11111L'k' 111 1'11:1cl' g lc 111115. SY1 1' CY .X1.1.1SUN, I'1'1'x'1l1'11f. 2 1 " ' , , -I If-"f5'-'-'f'f'fi'- Q ff , ' 1xfi1.! XX nw RX N ll N lllxlllgsx K ULK ' 1 N N I 1111 N 11 11 K X 4 1 L 111 N 111N1l1L NN Nl LI 11111 XL N 1 S N ll 111 N N 1111 I. lll1 1111 1 X ggxx llll Xkk X 1141 M I 'ji YYYX5 5 X XXX k.XX , 1 1 1 1 1 F 11 'J-1 X 15,1 ff 11 1 Z 1 1 1 1 1 1,4 y ' .L 1 1 x ,' ff X X fx I, X 11,5 1 N 1 I, X1 1,H1I. 1 1 111. 11, 1 1 y 1 11 1 1 - 1 1i1'111'1'I1- 1"1'z1111j:111111' l1l1' N 11 11I'11l11Il 111"'11 311 1111 1x11 C11l11 111'q:1111f1111 111 11111-1 111111I1'1111111j1 1.11I' 1-1':11'11c1- 111 19111111111 g11111'1g1'N11111111 Il1111111511l115' 111111111 111111 c11N Illlllx 111- 1'1':1111'111h1t1111gh1ts111111':11111'1-. '1'11L' 1'1'g111:11' :1s1'11111111-N. 111111 :1 S1l1JI'1 1 1 1111-1-1111g '1J1l1111C1t'I1 111 1'1I'L'llC1l. "Ill 1111011 1-:11'h 1111111111, 111111 N111-1-1111 lllk'k'I11lg5 111 111111-1' 11111115 11'111's11'-11. .X 111'11g1':11111'1111s1 IIIIQ' 111- c1'111w 1-I' 1111 I"1'1-11c11 111Il5r. 1 'lll.', 5111 gf. 1'z11111111t1cz111 11111- 1111'-. 111. 1'1l'Il11k'L' 111111 111111111 1114 11111-1'1w1111g 1111115 1:11111 1-H1111 171'1'111'11 11111111cz111111F 111i1' !'1!!11x11'11l1'1111, 11.1 .l1111.1!1'.1'. l.1' 1"1't1'1 !11111'1111l, Arc.. Illflj 111'k'CL'11L' 111' 111111111 1111- 1 ' ' I 11 ing. .XI 1 171' - lC1l Q: 'f ZLFL' 111111 '15' 11 1' 1 111 1-111'11111':1j"1' 11111 111- 111' 1'41'11111'11 c1111x'1'1'- 111111111111-1'111wz11111'1' 111. 1111- 1'11111 11:15 z11111111g 11 lIlL'lll1Jk'l'5 lllllllf s1111w1'1111-1'N 111 l.1' l'1'!1't !11111'1111I, 1 1114111-11 111 11:11'111'11 l'115. N. Y.. 11 501111111 11111111 XX111L'1l 11:11 1111111-11 1114 g'1'1'111 11111-1111 111111 1: 1111: 11111 11111011 1l!lN Il 1111111111-11 N1111x1'r1111'1'f 111 11111 1"1'1-111'h 131-11:11'1 '111. S11 1' lls 111111 11:11 1- 1111" 2 111115 1'11111111111111111111'511:11'111' 1"1'1-111'11:11'1'1111g11111't111 1- 14 1111111111. 1111- 11111111-1w 1.1114 11111 51-111' 111311-111g1 1 -1'-: 111 Iililll lix111x, l'1'1'.v1'1!1'11l 1fs1'111i11 '1-XI.I-QR. I'1'1'1'Al'1'1'.1'1'1f1'11I 145 '5111511 S5111 11, ,l'1'1'11.1'11r1'r 111111-ZX 11111-Qxxxx, .S41'1'1'1'f111'5' 111fl.1fX 1I1'1fXX XY. .S4.'1'1'1'l111'1'. Qfllhkllt XBIIIYIUB 1501111511 11 1111 K S X 1111 11111 1111 N xx Ll l N N lsx N 1 1 X 11 X X I L L l N 1 11NLl1NN 1 lk 1111 1 ., N N 1 1 N N 1 1 x x L N 1111 11 1 11LlRNN 1 ii 3911311 Snchuul 6131111151151 L N K U1 1 1 1 xx X N K 1 1111 N 111 x11 JI 1 11 1 1111 1 1111111 1x1111N l x, x L11 1llU 1 111-1 S1111-111 1Qx1-1'11111'1- 1'1111111'11 11-111 111. 111111-11-1-11-1111-1111 :11111 111111-11-1-11- '-1111 1111- 111-5--1111 111111 1111- 1-11-1'111111 111' 1111'1-1- 1111-111111-r, 111' 1110 51-111111' 1' 1 - '111 111-11 111. 1111- -111I1111I' 1411l., 1 111111 11111' 1111-111111-1' 1I'11l11 1-111-11 1114 1111- 51-- 11111. 1"'1',' :11111 1"11','1 K1111-11-111' 111 1111- 1'1-M111 111' 11111'1'1l'L'111ll1S 1111s :lx I-111111x'sZ -1.111 11.15 X111-1115. l'1'1-.11111-111 1'1'1i'1k15 1 1 11-1111111, I'1'1'1'-l'1'1-.1-1'111'11I 1-1 11111iN1 1-. N11ll'.X1', .S'1-1-1-1-11111 1'1Nl1l1-111 11,115 17XY11LI1'I' 1.111-11,111 X'INl 1-3x11 11. '11,- I-k11.x.x'1' '11-.Sf 14.11 K1 ,XI11 X141111 .X1 111' 11151 11l1'l'11lIg 111- 111 1'11 1-111' 1111- 1'11.11111Q f1'2l1' X115 14, ' H1-11, 11 1x':1s111-1'1111-11 111111. u,1k111' 11111 1P1A111k' S111 1-111 lfx1-1'11111-1- 1'1111111'11 111' 111k' .X1-1 1-1111 1113111 511111111 111- 111 111'111g 1111- 1':11'1111-1 :11111 N11111L'111 1511111 111111 11111.-1-1' 111111 1111111 1111-111111 1'11-11111-111111111 1111- 1111- 111-111-1-1111-111 111- 1111- .1C111111.u '11111' XX1I1'1i 1111511-111' 11111 YI11'1l'l1. XII 1111g 111111-1' 1ll1l11k'If I111k'I111l11'11 11115. 111-1-1111111 111L' 1111111 1111111 111-1-11111111g 11111 11111111-111111. 111I1111I1f' 111- 1:11111 C1151-N 115 11-11 111 1111111111-1' 11N 111' 111111-,11111111f1'111g111-11111111x1111'1-1111111 1w1'11111l'1'1'N111Q 11l111l1'Q1'1l55. '1111- 1'111l11l'11 111111-N 1111S111111111'1111111j 111111111111 1111- 1111-111111-1x 111' 1111- S111 1 1' 1' 111 -11' 11k'1lI'1f 1-11-11111-111111111111111-111111g111111'111g1111511-:11'111:1 f " -. 1-111 16111. 171.1 1111-2X1 '11 X1l11'.X 11, l1'1-11111111111,Y1'1'1'1-1,111-. r Q O Ill-l N1-xx 11I'111l1I1 1111511 501111111 111'k'1lL'5I1'Ll ll1'Q211l1Z -11 1111. 11-111' 111 11-1 11-1'. 11 1111, L'1I1l11IlJ5k'11 111' 1111-1111-s1-1' '11 1111-111111-Va l1l111k'I' 111- 11-11111-1511111 111- N11 .'.1 11g11 11Il1'X'K'f. 1111-w111'1'1111311-1111111111111 111-1-11 115 1':11'11-11115111 l11'1-1111115 11-1115. 11111 - 111'c11-51111 1111111-11 11111-1- 1-111' 1'1-1-1-111111115 111 111-1111--11111111 1-11-115. 11 111.11 1111' -S1l1'11 lllllft' 1-1 ' 1111- .X111111111111 1.11111 111115. '11111' XX'1J1'1i 111' 1111- 11-111' 11111 1'111N1- 111111 111c K-111. Xig111 1 111111111 ' 1'11-1'1111c1-1'1 X111s11-1' 1111' 1111- 11-111' 111lN 111-1-11 11111111111 1,111g. 11-11111111111111-111l11- 1111-1111111 1111'1'111y. 1I11N.X1.111i1X1Z.1'111111'1'l .1l11.x'l1'1'. A F lm I l x N N x klx x N I x x x x Smaxxxsxx xilxxlx x K 'diixr buh xinxxxxrxl x I NN N f XX K x lxx' N X x x N N x I tx x I x III' Fx .xxxxxIx I Ix'Ix xxx xlxx- xxxxl xxxgxx-xxxsx Ix..xI .x Isxxgxx xxxx'xAx.xxx- Vx xxxx'xxxIxx-xwlxxxx. .Xx xIxv xxxxx Ixlx'x'Ixxxg1xxI.IIxL'I Ix1Ix,xIxx' IxxIIxx.x1xxgxxIIxx'xI'Nxxxx'x' x-Ixcxx-xI: I xxxxxx xr ,XIx'x xv, l'lx'.Xl1!x'llf XI xx'x. xxxx 'x .XIxxxx'xxxx-. Iklxx'-f'l'x'.x'-xfx'IlI Ifxxxx xx I'x xx,xx. xxx. ,Xxx !'x'fx1I x' I.xx x x xx Y xxx xxxx x xf. Ixx x'-, Nux 2'x'fxl7',I' RI xxxxxgx xxx- xIxx' 1 I'xIx xxxxx' Ixx'IxI x'xx'I'x Nx"xxxxxI,I'Ix1xxXxI:x-x xxx xIxx- xxxxxxxxlx, IIxx- x 'x:xIX xxx xIxx' I Ix1IxIx-xl Ixxxlx- lxx Ixx xIx'xxx'x'xI. Ilxx' xxx-fxxxxxx. xxx xIx-x'xxIx-xl rxxxxxxixxx xxx xlxzxx xxx xlxx- 'xIxxx'xIIIxgjx'JxI',Ixx'1'Jlllxx'xxxIIIxIIxxI. Ilxx- .'XIIxIx'xI1IIIl' I'z.x'lxM :xxx-xx Ixjx xIxx- 4 Ixxlx xx..xN xxxx1x'xI xxxx' xxw x'Xx'x'xx1xxxxx:xIxIx'x'xxx':xlxxxlx- xxIx x'Ix vxxxx xxxx-xI xxx' Xx'IxxxxxI xXxxIxxx'z Xxxxx-x'xx':xxx :xxxxI Sxuxxxxxlx xI:xgx :xxxxI -Izxxxsxxxxwx' Izxxxxx-x'xxx IfxIx'x'NIlxllx'IxxN1xxxxIxIJxxxx'xxlg xxx'I'x' x-xxxxxxxxxl Ixx :xII. Ilxxx x'xxxIx-xI xIxx- Ixxxxxxxxvx xxx' xlxv Sxx:xxxxxIx xIxxIx xxx- Ixxllx I III I II I'I- I I-.Ixflx xX, Xxx xx xxxx x I Il III-I 5xxIxx xxxxlxx'II xxx- xIxx' Xvxxx'ixlxxxxx:xI IIEQII Sx'IxxxxxI. Jx Ixx'1xxxx'Ix xxx- xIxx- SI xIx'xx' Iixxx- xxxx- x xxxxxxx'xI. xxx xIxx' Xxx IIx'xx:xxxx IIxgIx .'x'IxxxxxI, xxzxx xxx'g:xxxx'.xxxI xxx Swxx Ix'lxxIxx'x'. xxx.fxx, xxxx' xIxx Nx'IxxxxxI xxxfxx' xxxgxx gx. Ix x .x xIx1xlxxx'x':xxZx'xxxgg,xtx:f1xxxxx'x. x'Ixx'xx'xI Ixx tIxx XxxxxIxxxxN xxx' xIxx Y-xx1xxxxxxx:xI IIxLIx xxxxI. xxxx' xlxx- Ixxxxxxxxxxxxxx ,xxzxi ixx'xxgx'x'NN xxx xlxx X1xzxIx'xxx IxxxxI'x. Ix x :xxx :xx'xIxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Nx'IlxxxxIXxxxx'xl1xIxxI.xx'f'xx'NixxIxx'ZxxQIIN'NxxxxIx'xx!XJx'xxIxIlx x:xx'xxIx-x 1xxQx'x.xx'x' xxx xxx:xIxx' xlxx-xx xIxxxxxI xI1xjx xIxxxI'x'iIxlx'l'x'N1xxxQ. Ilxx xxxwx xxxx-xxxxxg xxJxNExxIxI1'xxxIx'x'xIxx'Nx1lxxx'xxXIxxxxxxl- ,XIx', NIxxxxxIj.. xxxxI xIxx- !'xxIIxxxxIxx IIxx' IN xxx IK' xxlx-x-xx-xI: Iixxx xxx I'x xxx .xx , !'xx , xxx' 'x .xi Ix'xI xxx x, I xxx f"x'x.xxAx.'x xxf II. xxxx Iixcxxxx. ,M x xx xxxxx E,xxx xfixx I. xI I xxx. I,x,x,',x' xxqx ,Xxx x'.'lxxx,x I"x'xxxxx xlxx4 xxxxxx- xxxx xIxx- L'xxxxxxx'xI Ixk'f'flII xx x'x-:xI xxxxl'Ix. xxxxxcrxx xxxl Ix-x XI A KI xxxlx. xxx IxxxI'xxQ Xxxvlx xIxxxxxw :xx :xxxxxxxxxxxxxxq xx':xIIxx'xxxIxxx'xx1 ,xxxxI xxzxgxxxg xIxx- I'gxx'xIxxxx-NX Mxxxxxxxxxgxx IIxx- IxxIIxxxxxxx:iwx'x'xxxI.xxxxxxxxxIxx'x1xxIlIxx'?1Ixxxxxxxxx'IIZ Ixxxxxxxxx' I'xx-x .xx Iixx x Iix xxxx .xlxxl xxxxx-xxx xxxxxxxxcxxllxxxxxxxxxx IIx'xxx,x I'xxxxxx XIxxxx.xxxx.x Ii xxx Iyxxxx xx'xx I,xI I xxx I xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx lx Ilxx .'xxIxfi'xxx:xxx'xI :xxxxxx'xx'x:xxx-N xIxx- xzxvx xIx:xx xIxx' xxxxxlx-xxx Ixxxxlx Ixx-, :xx .xII xixxxx-xx xxxxx'x'1x1x'xI xxxxIx xIxx- x xxx1x:x'xI ..xxxI xIxxxN xxllxxIx' xx 'xxxNXxIxIx xxxx' xIxxN xxx'g.,:x'f:x1fxx:x xxx xxIxI xxx xxxI1xxxxx'1xxI.xIxIL' Vx' IIIS. xIl'x.Ixxx',!1xxlNxx.,x' xxxx xxx Y1171717 Y L5 Y1i1Y1yQ UQ X 5 f X X l 1IIlf CIVIL LLLIB I 1 111 111111 5111 1 1 1 L11 1s 1111r1111s1 IN 111 11r11111ot1 NTL! K11N1 ll N L1 1 1111111 11s 1111111111'N N LL L 1 1711111 1111111 P1l"N XXLI' C LL11l U111LLl'N lI11l1 11 11111 RHI 1711 I 1 1 1' 1 11111rt 1111 s11111 111 11 111 1l111111111r 111 1111 111r111 s11111s 1 1 1 r r 1 1111 111111 1311I'1l1Q111L 1111- QU 111 11111 1 1 1111 1 1 IN 1 ss s 1111111s Illl Ill ll! NXLILQI1 N IDL , 11 st 11 1 111 s 11111r11111111111 1111 C 117 1 1111111 1 1111 1'11 1 1 X1 X1 111 ss I N11 QN Y I1 1 N N IM -.W I LJ W1MMMEMNMSMSZEZKQZNWJISQIQWSZNM115ZIFVNQKWN1SEIWIWWWWIW V W1 11 'J ' I1 YIV Q1 Q1 YI 1117 1117 1117 Y117 Q17 1117 Y117 R117 117 Y117 V117 Y117 Y117 Y117 1117 Q17 Y117 Y117 Q17 V117 Q117 Y117 1117 'Q117 1117 17 17 17 'UV " SAbAB6115615151.15A154156111A15Adh6115615415ANABABABAISABABABABAEAEABfch611M11M1M115dbmQ LW. .LZ f BT 13 122 1 ss 5 w 4 'sv v f 1111 ff ff , W 153 1 .' If 5 A" iii: 2311 f' f f Lf-,1 1' .:-.- 1-is FQ " 1 ' H" , 1-A1 1 1 rx- ff ff 41 'V ' 71 1 1,12 1 1' f "W ff .- A :J I f ,-A :1 '11 153211 1 - Z 141: Tuffz' -' 'f W - - ,V 4 1-'J 151-'11 ' ' n ' A 1151 MJ' ' Gs' WU Ei' 1,5 Q h pi. 111i 1'i1'1cs 1.11111 is :111 111'1g':1111z:1111111 c111111111s1-11 11'11U11y 111 1111- 111 -'s 1 ' - . - 1111' 1'1:1ss 111 1111' X -1' 111'111l1l1 111151 5-1 1111. 1 3 3 - - ff ':11:1' 1111 -' 111 civic :11'1':1irs 111 1111- city :11111 gr1-111" .'11":11111it" 1 1 g ' .' - 1 - . . . . . . ,. . 1211 ,Xt 11s 1'l1'.'l 111--1111g' lll 11C11J1l1'I', 111' 1311 ' g - 1 - 5 '- 1- -1-- -1 " P 111 bf Af Q 1111- 1 11111: Q, W1 S 2 .1.1111cs S1'1.1.11'.1N, "-:'1'1-111 NI.11:11111c'1' 311'1'1'1111:1.1., Ivl.1'1'-lI".'11'1lf . . , . '11 1111 "11 1' 11,11'11x, 51- ' "1 11-11 1' 11,1N11 171: .11x1-iv, I r '1!.YIlI'1'I' H fl v 1:-I 13-1 ,, . , . . . . . . UJ11 111- 11 s 111 : 5 T11 - '-111 111 1111' C 11113 11'z1s 1-111 - - 01 FY . . . . . ,. . ew 21 :1 1 11T1.' :J 11: 1'11. .111 111'1-s1-111 :11 111- 11:11' 1' 111- 1- 1-c 111- s 1 g s. t - H' -1 15?- 1-:11'11 11f thc 111111-1' c1:1ss1-s 111 1111- scl111111 11':1s gf1YL'11 ll 11:111c1- 1' '1ll1. .XII1 g 11- S1l1'1l1iL'1'S 1'111' 1111- 1':1r1111.' 1111-1-1i11gs 1'1-1'1-: N113 .Xgm-I i .'10l1. Mr. 11"11':11 Day :11111 Klr. 11111111111 I". 131-11 1-y. Klisf I':1l1-- 1'1'111'11-y g111'1- 11111111 1-z1s- i11gf s 111: 111'1111g111111 11 - ,' -1 1' :11111 1111-.'1- 11'1-1'1- g'I'1'Zl11j' 1 - 1' - 1 1. ffl 111- f1111 " 11' 1-:1'1 -'s :1c11-11 :1s :1111'is111's 111' 1111- 1111111 :11111 111- wish 111 -. 1-111 Jlll' 352 "JL . , . 1:13 lffj-11 111:1111fS 1111' 1111'IT s111111111'1 111 1111- '111'k: 14511 LA 1,54 B11ss 11.1111 11. 1'1-21' M113 1'.111111,1x1: 1Y111'1"1'e 1115 K11.'. .111 111'11.f11111 N11. .X11'1'111'11 1I11N1'111'11 1',f1 ' '11111' 1411111 11111111-11:1 1'1-1'1' s111'1'1-s 1111 11-111' 111111 :111 .X11lll1ll1 111-C1-11111111 1111 11111' 37, 11111, 1gX1- 11311-15 V. SL'1.1,1Y.XN, l'1'1'.v'1l1-111. gj :Zig 1151 WJ' 2-13' N M1 T'-7 575' Kg. .E LW -31: Q 51' L T, , W 2 1 . fl TJ 1715 151 3 , f'ff'1'7 51,32 115 x 7 7 L I 1 1.!f' V-XX: P NX Q...- 4-fl -may ,af goods gosoaoo aQO00Qoq QQOLQQ, oe.. goo: Qlvu - '.: O ,g::... 'ZZZ2 oo :.qvQ'9 , on V QQ f,qQ ..- -.-A F-T--V vu 50000905 QVOQOQQ 50050 54, 50' get Q04 ICO' ,..: :ox 'XL QI bi? Q O 0500 L 1 no-m -mmsrn 5 AM TICS '- IIUH x x l N I N y N x NL I N x14 L um, 1 Q rl!! X -1 1"'..3' 1 In INN N px f" I 9' ' In 5. A '94 W-'ax lp 4 ' . Q , 4- A " ..-" ,oo-I W f ., ,vo " ' '21 V D I I O 1 ' X 9 , f 1 oo .5 1 ' I . 0 I v lx Y " 4:4 ' 1 1 ' I If, N X x - Q, - ' , I H1 Y XX X 4 0 v X W , ! X , 9 X x ' . ff' Nwk N ' V 3 X xx ,t V w J 'A' X 4 A f M c! , N 1 . i 1' N 1. 'if 1 ,J 52, XX ' r N I ' 13 6 V e. A ' N LEW Y' ' rf ' y ' 4 ' NN V R 5 - W 1 i KS 'J Uh XX. , N . 3 qc' Q 7. ' w 'N ' J ,.. IL, .- NIV- -4 -A 'jk-1 x-- . . , , .A.., . . .. Af' if 5" A' ' ll,li AXmpIA l,l'IlllIIlliC Vlulv mlm-s :1 jus1i1i:nIvh- primlu in its rvcurrl Ihis yg-:lr Blu 'l has lwcll xmuwmlmlplifllul in both lllt' :ummm 41-mc :xml in ilu- Illllllilj. H111-' fm 1' lIlk'l1llM'I'f were Qzlrricml null' in SL'llll'Il1IlL'T :uul 1411111 I -wc thy lu'lm'i11g"uiliccr. wi-rc vlucu-ml for thc .":1r: XY! ,I,I.XNI L'lf.'r1N, I'ru."i'11f I..xl'1u NI-11.1, 'I'nw1.v111'u1' lIl:,x4'li I, rvx. .S1'r1'rlf11'AX' U1 " 5' hc jfill' lhv 111 'lllIbk'l'Nllill llzulm-11 irlcwzmm-11tn1l1irt5. thc ln 'j"c'.'l .mow ll - 4 hula wus I-lll1Il1l1'1liIl lrplj. f H V i V T - ll-'-A -',. 31A-'Afam in n- A1- la' lh1 Quccus of l.1s1 11-11 co111111c11l the X11111h1011Q th 11 t0 offer :1111 1l1111q but the 1151 11llXS XX0lllKI 01111 1l11 l11Q1 s lllf 111 11 llbll 111 111l 1l11.1d1 '11 111111l XX 11l1 111s 111 flllllll 1h1 11l11s 1l111s111 101 tl11 X1 lf 111 1l11 I11Qt 111 1l1111 l11111l 1111l 1l11 110111 01 the b1s1 11l.111111Ql111 IJ111111l111 I4 111 11 11 1l11 1111111 st 111 1l11 XLXX I1111.1111 XX 11111111 s 1 I11I1 111 111111111111 11111 X 11ll111q11 1 TNI .11 1 1 1 1l1l1ql11111l X1111111.111 1l1.11111 1l11 111 XXltl1 1l11 1.1111 IIINIOTX 01 11111 11.111011 1 1111.111 .1111 I 11 1110. 1 llfl l11 l101 C 1tl'lCTlIlL I11111 0 1, 1115 1111 NLllI1Cl I11 1 C 111 LIIONLII 110111 1l11 1111111 s1l100l 11 111111 11111l11 1l11 1l111111011 01 1l11 I1 1h1011 1l11I1 1l1r1c1111 X1111 C 1111 111l ll 1 1 1l11111 111 0111 1111111l1111 I111 1 11011.1111 IIIFIN IL 1111 111111111 1I 1.11.11 LVN 11111 X 11Q11111 111 s I 1l1111 1111 111q II 11 1.1111 IS X111 IIX 11ch Il 1 01011 1 01 11111 Q 011 1 IX 11 19 1111111 01111 1111111 111 31.1111 111 I1101111 5111111111111 l00Is 11 '1 1011 0111s1 .1111 110 11111 DX f011.1C 11 ICNL 11111' 11111C11l1 1l111.1c111 11l.11s 1111l 11111 11C11111l 1111l1 Hllltll 1111l111s11s111 1111 1p11l'111s1 11g 1l111rx 11.11 11.1111 1 111 1111' 0 lk 1 1111 11111 1 1111111111 l110ls 11 18 Q11111 1151111 111 111 1 1 1 I'1.C111s ll Xllfl T11 1ll 1 111111 0 JTLSN 1l11 Llllll LIIIIOIIIILQN IIN l.1s1 1111I1l11 111111l11111o11 101 111 X1 11 11111 111111 1 XI Ill 011 111 101 IIN 111ll I11 11101l11111 X HX 0 .1111l 111ll I11 1l11 f11s1 l11Q 1110111111 1011111l1 1111111 I11 1l11 X11111111011 Qlllll 01 ag .IX lllll I4 1 s1l1C111l c1st 111 10111111 111111 111ll 111111111 IICTLIX 1l XX 1 11 lh1 Ir 11101 I111011 1l11 11111111 1111ll111111 1l1ss .1sw1111I1l111 1 1111111 110111 x1111l1111 I11111 111 111111111 llll 1111111 18111 Tllfllllllff 01 1l11 Xlllllllll 1111111111 XNN1111111011 N 1 lxl 1 11 10 11111 IIN 1111111111 10111 15111l11.111011 11 1111111lI1 T1 11111111 111 1 ll 111 XX1tl 111 .11110r1l 115l1 51 11111 lJ11111111c 1 J .1Q XL 11 .111 11111 1111111111111l lllll 111111151 11111 .1111 111 '111 111-11 11111 TLILNIS lt 11111 11111 1111l1c 1101111110111 1111 11.11 1 . 1 Ll 1 111s 1 1 Lfllltll Pllffll NLIIOOI IJ111111111 Qlllll 111 1111111ll1 1111111l1.111q1 111 1ll1lX Ill 1l0Q1111f 111 XXINII 10 111111 ss 0111 I111111 1l1.111l1s lllll .111111111:111011 10 1ll 1l111s1 11l111 lll 1llX XX1lX IXL e 111 1 1 1 1 1 1.1 s1111ss llw 11.11 S11111.1ll1 1l11 111 tlll 111 II11gl1 811001 O11l11 111.1 1111 11s 411111.11111 Ill 11111111l1111ff IllllQ1C 101 0111 11101l111t1011s 011 1ll X1 1 1 lllx 1111111 . 1 N01 .1111 1Lll1 rs I1 1111l101 111 1111111111U 111111111 1111 11111 Ill 1111111q 1111 1 1-1l 111 1 WL hifi 0 L 11111 S . x N N gy N l 01 11 11111111111 I If 1111 If ' I '- -1 All itz I: l 'IA' '-I2 1 1' lA: Vhz X H ' K I "Ili Q I: l-' of 1l11' I.2 1111," 2 A 1 1 ' z -:IA g I"-I ' U' ll ' l .2. tl 1 113 'lI1I, "'I'h' lf! l t," V' ' A. ,Az 1 A 1 ' "H 1 Xllll' 1X 11 A I' 'A' 5' '.1f"lf1 . I h'sA:-'1 A 1 2li11- ' 2 AIAI 11 ' 1 ' " 2 cl' " '11 f '1 - 'A 4A 'z Sl: I1 Zlf 11101101 l IJ l I.: I ' :J ,' CA Xl: ,zh 1 A I -uh 1l1,'s 'z.,4"' :".I" O' by .-Xl' '1 I ' 2 " A ' f' II' I1-lA I I" 2' I hl I-' '. ' l2l'. 'I'l 1" " IAA' ' 1 ' 1 2 1 1' '1 " ' 1 2 l 2 . J-. "X-'ll Q" 1111 -' -I 1 1'11k l'1' 1 1 tl 1 S111' 1" XAll1lJ, 21111 "Sw" A ' " '2 5 1 ' '1 1.1. f ' l 1 X111' 111111111 ' "1 l 1 'LAI I1. . 'l18. ,Xs 1' lfwl ,, t 1 1 l 2 ' 5 " " ' I 1 :Hz IIBIZ K' z1l1's"'I'h1 . 2 l 1 P 'll 'A - '-I1l 1' 2 If lfl D'.'. .I 1 .2 J 1 1 - if ' n' ,, 1 ' 1 1 1"z "I l"s lf' -1s l-5 1 lj, :I '2 l'A-ls':I1" 'N A 1. ' .VX 1I ' . 'A2 ' . 'IAl11.' ls1l1'1111l1 llAf-'l S'l10 I Xlllllb " 11111111 ' 5 2 ' ' " I1c- ,' ll 2 ' A . 'I'l 1 A A- ,' 'lr A J :I I'Sl Al "l l ' H' A II'K f'l I 2 2 ' lllll l'.1-'-2 h"-I-1 ' A '2 :11l111l,' I '-h.'-I1 I-A 1 I I 1l " 1 I A 1 ' I ' ' 5 lf' 1' 1' . I11 :11l1l11i111, 1111 l1'11'11 21ls1 z11I1l'I 111- I' '.'11l 1111l ' '1 7' " " l1l1'l10 A112k 1 th 1 1'l1I tl . If, I' '1 :1111 .XI1 '-z 1'- X'lSl 111111: 1' 11111 1l1 1' , '11I ' I fr" I, NI .X 11' QA ' A 1l. for I 1 A Q5 A - 1 l ' li ' 111111 1' 1 1 1JI2lX'S. XXV 1 - 1l1211 111 l11'1 l111- 11 l'11,,' sl ' 1 f tl'1' ' 'lt 1111 thiy 1'1"11'.' j11cCes.'. illlll 111' -11111-si 111 1111 11 I-1-11 XXII. -IAXKI H. LISON, l'1'1'.f'!1'111. T LETUC fNr- .g-. gg 'NWN A 'll' -flIlL'ln' lm fly: l n I 'MHIIIM ff! 'lg' 1 llllllt, ff' Lf! KW WV 1:1 7 W 0 f O IM NWI: 4 fgi, 5 aah? we 1. 'dvr 465616 may mlslead us Our 1990 football scores mas be thought of as misleading Io fight hard to take defeat xx lthout rancor anl be VlCI'0I'l0llS XVIYIIOIIY bemg too ex -""1"' ultant Our football boss haxe prosen themselx es thrs wear big enough for such a programme and have bs thelr manls actions at all times won the most f.,l0l'I0l1S XICIOTX of all 'N XI II XN XBFTI 'LFOY XRD APPFI 'VIC TOR BFRNER 'IJOSIH PH L HI' RPA! Ix 'LI RI IS C LIFFORIJ 'II I DOR COOI FX CII OL .IOSI PII KONI LX I 1 .Ury I Ilzr 1 Alumm Rosars Ansoma New Hax en St Jerome Roxburx Hartford Zllibe Ulfeam 'FRAXRLINI DXXIS 'IIASIFR I-IFNIIVXIAN J XXII 5 H XRI 'XRXIOVD I XNDINO IC I-ORGIL 'XII RIHA 3' NCINI 'ROBI R'I PI PI XIX 'J XXII b RI 'NIIIH XX Result nf games 10h XXII IIOI AS ROC C O UC INI' SCIINI J 'HERBILRI bl HN-XIDI 'II ESIER SQII XFI' R H XROI D SKIXXFR ' XNIDRIVS XS I N7 I' X IIIIX PIIII IP fl LI-xl R O1 '71 1951. 1 -Q H F1-'if"-if-1-:.f'H'fiiAfif-oftfe .3 "l'- 'ii-'iv--gi'ff I ,f"' llflil ffl"-"fl 'iffy .ff :Wil ' y fl' J AM 'W ,.g.,f' J Q 'lg , l 1 'ull ,f5'Q .3v u'l1l.Ll lpn. K ' I 1' ' "l, ff. l.M l,all." f , ,5 xy f IV l . " I -fin ,gf gl, ' 'x 'Ti va, I " I me all-J I - R ef Q I I ,va A F, 1' ,V 'gf . "' 4' -,- IL. Q: W' TWP Z1 .X If L1 I .. ' IGURES are sometimes impostors. They 4.,!'f,rg K cl. tif- D . . . ... ' A r Q 19,0 -. . . 93 lw- I I . f f I Q 14,435 ,aaa Q - - v - ' Y I Y , y 'Y ' . -V . - Y '1 .,f' 1 A' ia ssfz' 7 A '11 'I' V '1 K' f ,J xllf' fa." '.O'DliI.I.A ,-f f ' 'if ,A 'CE ' , C" JI,IfY v 4 x C v' 'IiVIiR1'I2'I'v 'VY X, . I' NIS I 'rr 'A' ,r 'I .Jlnl A A I A A A 4 4 I 4 N. B. , P '. ' ...... 0 G g ...... 0 0 ' ...... 0 53 ' ..... 0 7 .J . ..... 28 0 I' ..... 0 32 . . . . . 0 28 28 IJJ l'l 'fl-ff ll-'ilk .V .f Q . Q- ., 'lf l 'I" I '-J' ' ' f I "lf fl' 53 x. B Z1 ET Z1 E17 .WZ Z SQ 'E 'Til E RQ E 5525252 Yllf Y sl Zlll U' Bantam uf the Svzasnn 1921 Cmfh G 'VI CASSIDY Mafmgff S I f3lDERSHAW Caprfmf I S APPEII KKJIQ9 OR THE hrst tlme In many years Baseball at the New Brltaln Hugh fiiih' School may be consulered a success 'MTI The team Inade a splendld record five vlctorles two defeats n L. "'6 cludlng vlctorles over both New Haven and Hartford IS a record of whlch every supporter of the Red and bold mav be proud Wnth not a smgle veteran from last year s team to start wIth Coach Lassldy s problem at the outset was not a cheerful one but bv steady conslstant work on the part of all connected wlth the team a hne Baseball Organlaatlon was finally developed Only four men are lost by graduatlon and wIth such good maternal as IS left In school to start the season wlth next year supporters of Baseball at New Brltam Hugh School may look forward wlth every reason for a successful season The followrng men compose the team Utllltles LHERPAK AIURTHA APPELI. SNIITH WHR WILLIANIS NIEDBALA PEISSER RENEHAN GRIFFIN NASIOTKO Results of games 1BIapzI1 1921 OPP NBHS South Manchester 4 5 Hartford H S St Thomas Semlnary, 3 7 New Haven H S New Haven H S 6 2 Hartford H S South Manchester 3 7 oPP N B II s 11 4 4 7 3 4 A EET VA Ee Z' 'IX' .5271 R' Z1 B' Z 'ISS Zz. ET Z. 'Si' HL KT Z1 ET 4SME2525252525ZSMNZNHSZSMNZSWSZNMSWSWSZSHN25282535ZSMEZSZSZNZSZSZNMSS 109 EgZNZEZSZSZEZSZ3252525ZSZSZSZSZSZSZEZEZSZSZSZSZSZSZMASZSZBZNZSZSZMZSZZ sa Ea -VE KY EE Z4 YE BY 52 f - EE Q6 :3f553f55:rff5if2'E?ff:5f::2lf55E,:, 5':fiiffs1fiffiff5if::2::f::g1f:' Y,j552ffiffg1l::sif::s':f::5f::5::f: :zi5::5E5f315::5i5f:525551555 :::' 5 E5-5' 5:2235::Q:,5fQQ5,:QQ5fF,5,f15 ,::::1,': I 2:11 Q ffQ-f?fifffQf5FQf1ff5:If" i1fEfff,f'QfI, ::f2f:Q:f5fi2Ef: E5 5? ?E3EEEt'QHiiEi EE???f III ?EEEFf 332253 E?5T,ia ili .I:-,' 551 Hai EE 1,I '1': ,:,1 55 ??3!EE? Sammi? A ,:,:,-.:,:. :,l, :I1,: :QEEIEQEY :.: WZMEJ-I iiggff EE- azelw ,:'t-:1r1-:t-,-.Q,1,:t lE5f.aa ':Qr1,:.1,:.-- EE Nl :': :-: A '1,a': 'tlzz 95 E ..,.. , . . , . E? aa SE N M TIE ES 52 52 in 1 EZ 4 1 S Ie bv 1.,I,' , N Za 25 ES N EA YE ' 5 -'E 92 TE N N M 5 , . I . , . 1. . 4 , 1. . . . .Ea 2 IZ" "gf . ' ' ' ge I. , . . K I ' Y 1 ' x K 52 ' , ' is 52 I - ' ' E2 as I ' HL - , y - J, N ' I wa VE ' ' 'E if - . Zi. ' if -Z . Iss E . yi M I ms W I' Z9 1 2 s W SZEZSZHZSZSZSZAWZEZIEZIBWZMISW W W WZ! WZWZI W WZ! W WZIW W W W W WZ1WZlISWZI W A lilii 9 W .ts Q "' J 4,L1-f'fi'.nd Ulbe Basketball Qeasnn uf 1920 anh 1921 HF BAQKF I HAI L season of 1990 and 1991 fafter all condmons are 9 Fhere was not a smgle Veteran from the Champxonshlp Team of ' Q A 1919 and 1990 awallable to start the Season and thls lack of experxenced players was a great handicap to the team flhe men who hnallv composed the school team developed Basketball Sense vert qulcltls and when the hrst game was plated at Xlertden showed 'I hghtmg splrlt that surprised 'Ind pleased tts supporters Phe team however proved fllke most green teams J to be one of uncertam A dependablllts ln the hrst half of the NICl'lIlCfl game the team plated champlonshlp ball wm ning, the perlod bs a score of 11 4 onlt to fall down ln the second half bs not maltmg a Slllglt pomt hnallt loosmg the game ln an over trme perlod 15 11 ln the Brtstol md South 'Xlanchester games the team plated Cl1lIT1PlOIlShlp ball and defeated fllClI' opponents Against Roxbury lat homel thex gave a poor exhlbltlon of Basketball loosing bt a score of io 98 But tn the return match at Roxburx play ed champlonshmp ball agaln and defeatec thelr rlvals 98 lo ln a slashing Clever game Agaln at xIllllllCI'0WI'1 we defeated our opp ments 18 11 ln another splendtd game but again at home agamst the same team we met defeat 1 hus lr would seem that the tean being Composed of green material Could not alwass be relted upon to do ns best Hut wlth almost evert member of last tear s QSZSZSZSMSZSMNZSIZSZSZSZSWISZNZ8252525215252NZSMSMEMSZNZSZEZEMSZS282825 111 " Q1 sl uv S5156 6154115615 LN 5 Mb MIB TMIMIMIBAME ls Mb? E ET sm Ei M mr fm yi rm mr 22 F 522 LQ .fm Q Es , A L52 l mr 241' 1 as ss. .' ' f, Hi SQ na M O ,rf as Q 1 M M 64--l E SE "V U" -. ya fm t ' ' ' "f ll - H11 125 , ' 'ee ee'-'W t ' A mt sw 921 Q 5 Z S 2 as tm ES m 1 Q EE 55 ,, KT S fu FN tf- 1 4 A J A 1 , - - ' ' Q 'Q 95" 'I 11 E E L COI1SlKt'I'Ci WHS 3 SUCCCSS. ET LQ A 5 , , - , - , - Ha E 1 K - - m AQ , - yi 2 , 1 V as ,, it ew . . . ' . ' .Vi Q 1 . g ,5 A Q ' t 2' sw. -' Za 2 ' 2 Q . f ., ' 2 ' ' Q 1 ' yi K7 - w M ' . ' J' ' . , ,-. . ' ' yi E V ' . - -- , f . EET M za BQ ' 1 r Qi 52 5 S A blxl IH XI 'J mmnu tw L In 1 Ihr Ceann xxoiins C MVHR Xlxiioxu Liiiiu Aix XML uw Dum ii ii iwasnn 1920 muh 1021 cruipn 'Nhri stul it 'Nui Brit auth 'XI mrliwur at cu ini Tlf rl L Suri it 'Ncxx mx H ULD 1 K xlwurx it RUX15lllX stu if TIWTU utii NI IQ nur Su X mn um rim 111 'N B 1 nk 1 cv! INK L H irrfnrci it H irrfurd 4 I OI li i l I . V , ., . ,. , , ', ,' ,',,' ." ,' , . BA ' ' fi 1 . .1, SEASON UF 1921! AND IJLI C 4 nl Hi-1, ' is za rc-vwrri uf thc Q2lll'lL'Sl111lXl'l1 ami Ili' DUTSUIIIIII1 of thc -:in 1 RF , Y, .'!. Mew' 1 T 3 x ' PE ' .Aw 1 ' if ' SKI "H, .'1l.f1l,JL' Al'I'H.l. I' ' N. I. II S N1 ' A :it . -i1ci1 ....... 15 11 Brig 1 , i - A :lin ...... 27 29 S1 . 1 - 1 N Bri I-I1 .... 211 22 H11 1: 1 111 N -w Britain ...... 28 211 1iUX11llI'y' :it Nmv Brituiii ...... 35 28 A11 .11 . 1 ,Y ' Britain ...... Ui VH NA ' 1 '- IIT N -vs' Hzu' All ...,. 30 114 R01 , 1 A ...,... 25 28 Brix 11 B 1 ....... 311 214 Su . 111 '11 5 1 at fi itli .11 '11 it -r . . . 38 15 Klc 'I' :at , 'cw ritziin ...... 22 11' fX1ii111cILx'I :lr NIiL1l11i'IUXK'll ,.... 11 IS N 1 ' H1 'AllIlINL'XV1'12iX'I1 . . . . 13 12 1 1 1 ....... 42 23 Nli11111l'1llVK'l1Il1 N-w Britzizii ..... 22 15 I I I Y NH fw Ah MVBAISABANA E is AhASABIABAWFSIAIHAIHAISAISABAISAEAISAEAS Je' XQCAI-ll! Ulratk anh jftelh Sports 8-Xi?-7F FW BRI I AIN HIL H SLHUUI has exerx reason lo he proud of the record made hx lts Iracl. I eam of 1991 for thls xear s Team max he is' considered as the hest to cxer represent the school 'K VI he hrst practice was held lndoors on I'ehruarx 'lth and SIXTY hoxs reported for practice Un April Sth the first annual H1 loor Intertlass Fraclt meet xxas held at the State Armorx C ent mt: rest xxas shoxx n m thus affair hx the students fuultx and frlends of the school VI his 'lleet should and no douht xxlll hecome an annual hx ture H1 our Iracls and Field Programme On 'Wax 71st1naDual 'lleet xwth 'Nexx Haxen Hugh S hool on Irlnltx Fl ll rtford tl e ed ml hold 111 leur o 1 moments to 1 le score o in Q On Nlax 'Ist the team xx as taken to the X ale IIIYLFSCIIOIHSIILS at 'Ncxx Haxen hut found the competltlon there a httle too strong for them Hoxx ex er the experlence guncd from thls meet prox ed to Le a good lesson liter m the season On Max 'Sth Qroshx xxas defeated at VN aterhurx hx the score of '31 51 and a sllx er cup was added to our trophx Collet tlon as a result Our next meet xx as on lune -lth xxlth Brlstol Hlgh School at Bristol and our hoxs xxho xx ere noxx approachmg thur true form captured the contest hx the score of H polnts to 19 pol lr IS to he regretted that a triangular meet hetxx een the hw r1x als Hartford 'Nexx Haxen ind Nlexx Igflfllll could not he arr ln ed thls xetr hut th it xxlll no douht ex ent x he tue 31' ex ent t me rat exson m t rc caxs to co1 r t me st e o 1 that IS hest In sports among these schools xxe hope to ste thls ex ent Illrll'C!'lilllCll next xear I he men vxho m ide records or th: st hool thus xt tr xx ere 100 xards Dash 10: seconds I h I xx IJH un ABFII ARI-ll Anrlf IANDINO '00 xards Dash 93 seconds 19 pound Shot t Smal Illscus 141 ES axclln 140 Running Broad ump 19 SW ?s80x'1rd Relax 1 mmute il seconds JH wx A wx fnltnscxs lun J QOALH DFI -XNIAY XIANACFR AHFRY QAPI-XIX F DPI AXPY f-' Ez 7 'x xx .1 'xv .f I 11 t-1 L9 W' 'fa 5" YA W 'C' X1 S glWIlgWllglgllgglfglgllglwlilWllglwllgW1lgWllgwllggllggllgglgui!BWIlgllzlgllzNWIFEMEllyllglglgllylhllzIglgllglgllggfggllglglggllgwllgwllgghc I ll! fm? sllv ill? YI Yll? l? Yll? ill? Wil? Yll7 ill? ill? Qll? YH? UV Yll? Yll? dl? l? l? l? l? l? F3 A A EATSABAISATAATAAT-NA A Ah VV V QV 41 V V V gm V VV gi I su L' .- 2:35 l Q ' Wil . ,, 5 . . Af 2- ,wx V A . A r: 'Qt lill , lu. I igal I 1 " gif I ' o fail H55 ' ' A ' Y FSR 'A A sal I B l I hwwnxv nn '-'fi Q11 ,Laf- 'TT 2 Fel 32711 I 2 71:,1 "5" ,bf ' A Y - - El S1 EA 2, , Q' ' ' " cl - ' Q ' Q gm fy. Q? 2 Q , . Q Q Q Q Q Q I A . me - ' , I' QQ1 . Q Q . . . .Q . . Q Q 1,5 gg, . Q. Jr 2 A ' . A Q A . 2 ja .EE , - A . I ' .' ' ' A .c V- ec Ha , 1A 'R 2 t ' 'lAlltl ' ll A 1 t' A L54-34. :QQ , , . . , 'N QE Q, Q, H Q , 2, . , . . . . Q , 2 . . J Z 2 ' A ' ' ' c 2 A ' Q ' . L7 E 2 . A , .- . al sa. A - - - - 9 FX. ' v 1 f , - . - - . ., , , . A A is 3.3 1 12 . 2 nts. QQ gg ' f 2 . Q ' 2 ' Q Q A ' 2 g Q Q 2 2 Q ' - Q uall-' A l l g ' of l I Ak S 2. l A l ne. I'o l fi lt fzll is , IZA EZ' Q . S 115. , . . E 'lil ' 2 ' ' 2 ' .' ' . ' 'Z ' 'I ILE' v S A 3 'P ,X ' gl Q Q . , Z: ........ Q ,. Q Q - j A ........ Q5 L s Pu , zws' ........ AS ' .1 ' A 'Irv' - tie ,gd .Q Q l , . I ........ I .Q QQ . h Q , . I ........, A , Q 5 Q ' , 2 3 ......., , . . L73 'Q ' ' '. z ' ' I' A s, ll'-A IX' ' Q Q L.jQ': gl F. I Q..-xp 2 '. I-,. IJ LAX 3 ', l,. ' ', zxtkl. Jnaxx' ras' 5 'VZ :VE ' ' ' I ' ' ' ' -- V ' ' ' .Jil ,Q 1 1 H 1 J A ' I 1 y A 2 I . . . . . J. . 2 5 if gif? X ggi' V ' QJYIVVLY 17 '4l'ill7Yll7YlK 'L A 51 S1 11 UI 'Fl .go 4111 AS KE. 'Q mx. fflh DN'-IPIT TEZIEIZIQI 'fm' Qt INQLIIIIL I IL 7 -X xx as hcltl In the axulltoru L af 1910 l hc fOllOVxll1L ofhccle xx nrt clcctul for thc xcar J VJ Llnx BRINIX 11 111 11 -xluox KM IX 11111 II L IFN hon S1 -HXIXAPILHSIAPIJI 1111111 liwlxctlull ll xsclvall anal lrtclx xx ere thc lcuhm, fvaturts of thc xcar anml all HCTIXIIICS xx src cxrrlcml on solclx for the plcmlrc of tht gglrls of tht school Znhxsitrthall rl hc Champlonshxp xx as xx on hx tht bemor team NIA! x INA FILHSI um 611111111 AHLI Cmxlwv I uxx NIISUIN l'lHI1lliRl ll-XXSIP-X Dome House I Ugv HorFx1A1x AcxhSl1F1QtHPR RLIHQIFRXXINSKY Other captains xxtrc Hulcla Bfllllx umors Q,dfl1CI'IIlC' liurns Soplmmurcx XIAIIOII Kcllx Freshman ancl Anna Rchm for the 'Ulclxcar Soplmmorcs 75 A K4 GS SMHMSZSZSZNZSHSZSMSMSZSZSZSHSZSMSWSMSZSZSMS2528252525ZSMSHSZBZSZSZSS llu EQABANANA535253563353SZNZSZNZNZS 25352BABABZBZZ E3 EZ E Ei' EQ an x' -xi Z1 rig, ,Ari N 1 'RL' -'Q .-v.v-.',' . Q ,.,f' . 1! ' 5 YE EG st, .Wi E -LQ E5 E5 LEJ E ll E2 fl Ei TE if 25 'Q ' E5 ,K .92 26 X gg 0 0 4 Q E EEE? C.. HE llr. -- ' f of l 'Y. W . A. A . '15 ' ' -IIN, U 't. EZ Q 1 5 .Q x- . K i . Z QQ H '. . .", "r"1'f1 Xl. .' I..", " - '1'rV1'1'11t Qi E - 61,1-1 -' ' HE . 7 'f,t1"1'rf111Qx' Ill. . ' .' I ' T ", ' "vw 'ff Z if bil. . - . , . . " , ,V . , ' r . . - IZL 721' " ' ' ' ' ' ' ' E7 as ' ' V " ' B5 55? LZ 23 E? E9 ' ' E? :E . . Y .V , T i M .1 1' it 4 41 ' A 4 1 l 1' '11, '55 I" 3. if Q l,!I,...'.l.I.'I'H EJ i V - ' . . ,,. 1, . , V. , tg - 1 - - 1 - - 'mg EQ 52 E2 55 23 Eg ' q ' V i l MZMAMAHWAASMAMEMNHAZBAMASHNZBZAZBAMAEZBKEZMAEZSZHZSZSZSZSZSZSZ2 Baseball rl IC ClI3IDpIOI'ISlII17 xvas won by the Iumor team YADVIGA CHO1 koxxsxr Czpmm AxrxA XIFI sox ISABFIIE IXIILIS Ruin NFISON RVIA Human Aounxs Wooos VVINIPRILD RIQF NIARGARET SMITH HFLEA I oxc HUIDA BRINK Other captains were Fdna Nelson Senxors Helena l lvlngston Sophomores Margaret Klar xllllx ear Sophomores and Romona I ong, for the Freshmen Track At the Inter class track meet held In the Hlpll School CJXIIIIIRSIUIU Max '76 1991 the Senlor class took Hrst place wlnnmg 1-If pomts Second place Freshman class 13 poznts Fhlrd place 'xlldx ear Sophomores 107 polnts Fourth pl ne Sophomore class polnts Fl th place JUIIIOI' class 1 polnts RUNNING HIGH .IUXIP Flrst XIHlNII13EIClISl'Z-1.6411 4 3' Second and tlnrd place points xx ere dlxlded IIIIOIILN the f0ll0VKIIIL xoung, xx omen xx ho cleared the 74 'xl Olson 75 STAINDINCJ HIGH IUXIP Flrst 'xlalxlna Flchstaedt '71 33 Second Fhha Flmgren 73 '3 4 Ihlrd place tled hx l Hoffman 71 and F Hartnett '74 5 3 ST -XNDINCJ BRULXD IUNIP Lesea Nlurphx '74 h 10 Second place tled hx F Poppell 74 and 'XI Kellx 7-I h 9' Thlrd Helena LIVIDQSKOII Z3 6 9 D1 PUI F st 'Xlax Koploxxltf 74 il Second lNIalx1naFlthstaedt 71 '79 -ll Ihlrd Helen Kopf 75 '76 5 DASH First Stella EISSTIQ 7? 'Vsec Second Helen Kopf '73 Ih d lulu Slnth -I POI A I OI RALP Won hx the Sophomore Class 74 Illonograms and certlhcates were avxarded hx Mr Slade to the champlonshlp Basketball and Baseball teams and also to those xx ho xxon first place Ill the Irack Nleet INumerals were awarded to those xx ho xxon second and tlnrd places III the 1 racl. llleet and to those who plaxed a certain number of pernods Ill Baseball and A Basketball HUI IDA HRINK Piffllffllf I aaQaAaAasaaaAaQaAaaasaaaaaSaSasaSaaaaaaawasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasi Ilb xl UV Wil? Yll7 YI Q Wil? YIV 'Q W '4ll7 Yll7 UZ UV TE IS? 52 2? il. Zi 721 E17 il Z do K as fl - - , - M gl ' Eg fs. , , J- .fi .Z Z ' A' EET Vg . . , I , I Y. , I , ST SQ ' a .Z M ' ' ,A . - ' 1 ' - S 52 SE 52 E? 22 - , ' 'Y I 'V ' , I I-, EE 125 - , , .. . w X ' . Zi TE : , . ET -sm ' A, H ' -L 1' ' we TQ f 1- : I - , og.. . 5 A . . , . A Q f 1 ., 2-'.. . as A ' ' - ' 4 l ' I 1 1' 2 v 'Q 1 ' r 1 ' ' g ' A Tig har at -if: Misses, L. Hoffmanfflg Y. Chotkoxvski, Q25 R. Hlair,'22g II. Smith, Ei 521' " . " mv S " ' A ' ' 'K ' WA Z5 , ,. . . V. . , ,,-H, as Z ,f 1 ll. , - . - I. , . 1 1 ,ff Ev' 32 I r ,-I,I , ' I g I. ,-' I. ,-,I . 5 -sw , , , . , . .I ll , . .Wa YE I I I I I K I , I ', - . g I f S LE ,, ,, -1 ff .' . . ,, f ff ' Z EQ 4- ,- A' - ,N - - - 2 J , I , K - E Li SHI . lr.,I I' ",,-,. 35. ,I ,.., M Z' 1 ff , . . .. ,f . ff KC' 2 -I 3 3 , ,-t, - I . gli. X , . . . ,, . , , . . Z. TA II. ,I g , ,eg Ir, I E7 53 'I' 'H ES 5? 7 7 H n E? .Lx -- ' - A 'Z 'l 7 7 ,V V - L I X' IQ I ,, , v I . . Ala L A 1 EE ' 5? Z I ' ' ' EQ Li 1 X Z Z if Q1 E7 r f F F N , i jiiilulntarp 5H1'le111nr1es LX 1 'f11e11 from 11111 111e 111111 1111 1111 1115511111111 1111e 11ne C111 I C1111f155 11111 I w 215 11rea111111Q 'X111 1111 1111111111115 were f21r 2111211 I here 111551-11 11ef11re 1111 121111111111 em S1 11 1111911116111 11115 11 1 11 1 er1 X1V1 1111e 111111 11111 511 IIIICQ 1111 XXLT1 11 r11 1 51111112 w1r IICN 11111111 1 11111g 11 11 lf 1 1l1ere w 15 e1 er1 51111 111 fe 1 TX 511e 11111 e1er1 QI II 1 '1 51111 If a111 11111111111 11111111 I'11211 w 1111111 11111116 al1NVes1 11111111 H111- 11111111 1111 1l1e C11111111 5111111 Fl r 1 11111 11511 1 1r 11 F1 1 1 111l11e 5 I C' K 1111 S 111 1 1 II 111 ll 1111 5 11111 were 2 1 111111 Ill 11r11er All 1111 r1111111e5 51111111 2111112151 I'11r 111e1 C1111111 11111 111111e re1111111l1er H1111 111121 were 1 1111111113111 11151 Igllf Ill 51111e 111 111e1r 1111111151011 1H1er1 1111e 51e1111e11 11111 1 1111 1 5111111 11111 5 111 r N1 1111 111e Q11 C 111111111 51111 1r 5 11111111 1'1er1 11r11111 11111112111 1119 1111151111 3111 re51111e11 lf 1 15111 ,1111 1r1115 1'r1e11 111e1r 1111111111111 er 1 11115 11111e 11111 w1re111115 1w I'11r11111 1111111111 11r11e11 111e1r 1111115 111111 Il H 1 11111111 1111111111 51111 11111 1111 111 1r111 11111 for 111e 1 III e I U N l 1 r1 IS 111r CX C N 1 1 1 11111 5 11 11151 'I E112 'Uanlp ll I me 11er 11111111165 511e o1e 111e 'I 11a1 511111 1111111111511 III 11150111115 51115 df 1111 11111 Sl 15 111111 111e 1,11115 5111111111 11111111 111115 1111111 15111 re 1111 1115111111 XK111111111er5 5111re m1 111155 51:11 LT 1r21 1 11 X111l glue 111111 her e1e5 1 1 5111111 Ill 11 1151111 N 11r1111111r11111 5 1 111 w IJECSCZY NI1'r1'111-:1,1,. '21 1 5 ,zz ' 1 ' ".-X ,' ' .1"lll1 " 121 . Of H' '2 , 1 1'j, 1 1 'I . ' . . 1 , ' ' A " '. 'V ' ' 2 2 3 A 5111' ' see. 1' 5 2 1. ". 111 11111111 5 11111 111'1l2111', 1-X11 1 . 111e1' 111111111 1111-y'11 2 1e11 U1 gftilf R. O. '11, C. 111.111 - 11111e fe1111w"5 1l211'1'. 'I11 - " 'Illl - - '- -51 1 . I I I S Ir A122 '21, 1111 2 1-11 1111-111. , , " 1 .. . , ,. . ' 1' 511 - '- A Il ' 211111 '- e 12111. 1 11", ' m" L' I I II' 11115 1-el1111g-111-r 1' 'Z Q -1- 1 XV' 1 il 11111112111 21113 H P UZ'-I I 'A ' ' 'z ' H' ,11111', I 1' 14 I I 1' 1-31.7.1-,A I , ' 1apC, 1 .-X111 . 1 '- . .11 '. w"11. .231 1 1 -1 'Q ' ', A ' f , ,, , , - WI L1 2 1 '. 'AC11 1 H z 2' . 1 1. "1" '2 2 ' "2 IIFSI '11. A1111 1111w well 111e1' 11111 11l1e1', rl-IIIK' 1vl111le 111211111111 1111e1'e11, 1711 1111-1 51111-l ' 11-f1 1111'1'1 1111 .-X111 Ii11lI'l'1l1ll5 311111, 111111ce11 11151 Ike 111 1 1111-rl, 2 r211'. A '1 '1 5 11:11 2 z111e. MC1 '1- 111, 1111 1111111111111' 11,5 ,r51" '1111-V 112155 -11 l1e1'111111 1111' line 111 511111, A111 Il '11 gr - - 211111 51-1151-11-55 1'112111, S11 1 521W 1111 11111r1: 111211 11211, XVI 1 21 11111'11. 5111151111 11115 11 lflll. Igll 1'11211 1'115ee11 w'215 1111111- - 111111 R1-1 '14 Q 1111. 5112111111-11 11131 1115 151111. Of 111211 5111111- 11' -ff 1211. r 1 f 1111.. 'LL1 1, ' . 1 ' ? I ' .' ' ' ' A ' O1 111' I2 lre, 5 " ' f A . 1111 ' 1 ' I ' 11 11ee: Q . . , f N ' V . 1 11155 11' 11V 111 'er. 'V . I 4 ' I 511111e11 5w'ee1 111'1'1:1r fr11111 I1-111115, A 5 " :HX '1 - "1 2 1- 1' 11155, :XIII -1 111111' I 1 411111 "1'i5 f111l1 111 - '15e." L1 DUDIIIUF Songs Zlpplnrh tu 32 33 31? 5 btuhents nm I oxc , mlxc IJIJII I'ASFfO-XXX-XX xxnlrr ISM ' ma fox 1 I Xlmzx l L Xlrmx H IIJ XII QAI XI LR I ASx Dx Fl IIIASLI QLRIINQIIIFORIJ un Lux IJIHJ Hx PALI Hfxxxox xc Xlwxs IADIs1xLs SI 1 Rum X All Hn IXS Ixvkxr IJ IM s Lx Ill g ml L IQIHL for sump HQ hm IIN VKIIIIIII rm JN XI IDI-RSIIXXK 1 Y Ju ssny ll 112 1 ' : I Iiy IIIQLFN Dowxxs and I,11,l.lAN I-I if ' IFR DA ' , .'aI.FcQs" ....... " C'c..':L'1"' ..,....... M, f f','H4 Cl' ,a lfrf' ......... M1 ,1 li .His P1,ii.5 . '. ,Y NIi.'.iEI" . . . . A .' SIIIf'S VIIHF ISF IISN .......... IC, 1,-,N I VN C'le'1' Hmxa UNTI. . .'INCi" .... . .. 'i O YOL' Km' '... ...... , Q Q .vsp Yo' I.-XNMI' IIN' 'I-in III' IN Im- . ,'1xc:" . . . Im mx SI.IfI"IINKQ IirvxL"m"' ......., V. ,-is 'QQRY 0, . i" .......... I-1'l'mi1,Iimu: Sc: - Ulf If 'HX' ......... PIN' .Il,II' IJ,-uulxcp I .XXI Grmwlxu Umm" ...... ROIII-'RI Ihcux Yo' I-Iwis HAVE 'lxom Mr' Sw' '...... '. oyp I I,m'F THE , ,',' nfs" ....... "RF " ,VV Al-"Nfl: 'VHF Ii,-xl.1. Is C 'ICR' '.... . . Y1c'l'mu' I, 'Jun 3 YI can In-.r :1imIrI1cwurIrI In :ut-lclingIUIIM-I1trIv1IL1ty nczan-st yUll,IIISIf1liIUf Im ' I 5 -I' , ' - :sk ' ' 1 gv of rlnf Iilm'-IIgI1I."' PICKS! ,l'l'Y. Ol. ' .' . ' Idhsvrllnillg Ilygivm- IU:lrks.I CIN. I UHIIYI gm an A 'Cause :III L nip' I-' rim-S is tru sign his 1 1 mv. bangs Qpplleh tu 39 35 35? in Svtuhents Hlllx Illxox ' x x x Y OIHPRQ la 3IAXlFY Ullnl-lxsllxxv Ioxl N T IQOONI H L1 llrx X xll Ilxxc Sl Illx x lxxlmx xl x L olzllll l X xx 1'V1 Rlxxlcw XX lllsl PR xc Cl xss Rlloxm Pxl Slxllm PROXI Lllxlx ll QHEFR I0 Q,HEhIx IJANLINL yi Duplllal gangs EIIIU QDur SUIUEIIYS L X1 Jxxlls SUIIIN x fhl-R l mx Rolsulxl Pl-ll,xxv JN X lllcllxxlal- Ixl xlx ll -XNLIS I Pc I Hx V IHF Plxlxcllllx XI-XKFQ XOL X lxl IJIIIOXI-X h L Sfxrxlx l llllul llx xlxs IK. 1 II Sllxxxcl xssfll ' lxl- x Rom 1 l a Hy 3.75 J J I'xl lx Hlalxvlgx Wlllij Ill If M NI " 3 I A us." . 3 5 . , '1xvES ' '.......... . I NA 'L ' ' XKxl,'l'L" ........ Ill. i . .' 'Hs C.X,"'I,F O' PM xls" ........ G x I-"lox 'l'llli Yl-xxlll' '........ ICl.mNol 1 i"'l' 'l'II.l, XYli NIH l'l' f cz, l ."' ....... . L ii' . ' xl: lf 9" ........ ALI. .. Wlf'l.l. H.xx'l3 .x Wlmxlalalzlll, .- x'l'x" '.... I if , 171,11 MAN Allxnz' '........ l,. ' .- -.l.xN Src 1 I'l"' ....... T 1."' ' 3" ' Q R Yo: 'l'l3l.l. 'K " ........ I. ' .. xxf l Uslill To Lovli Hllx, BLHI' 1'l"s ALI. 'Z 'Y . ' " 3-. W4 ."' l' Ym' Blg A Flxllixll Ol' .Ilxl3" .... Fi " ' 3 ' Nlcz ll'lxcl.xl.l1" ......... FR. l' ' J A. :LAN I'l,I, il: .WY xHliN,1 . 1. l 3 . . f' l .I . 1. . . l'xl NIY NIfl'l'lll2lx's OWN I,I'I"l'l,' Box' ..... '. I ' Ox: QL'lE'l' A Q lux"-XYl if "Slil,llx"' xxixs xcrl' IN . . Cl' " .' L03 Swf-Sl' l,l'l"Il,I-K I ' .Q Q Rs" .....,. Cl.. ' U23 I'lfN I,l'l"l'l.l' lio'l"l'l.lfs" ....... Scffi If .l 4L --3"-.f.Qwjf'wfQf1'jQ-t- 'n.itrf'..1" .mr ..- 'pffyfu,,Qwfgrizyrqragypuwwr,-" fiQifwwfrmtfmit.-w",i11rarnfxtamyfiziw7. jj-..vjy. f '. 4 -A l J" fill FAI' Wihz lust Qnstner!! F. Axniaksfm Seated one day in the class room, l was weary and tempted to dream, And my thoughts were wandering idly From that unfinished theme. I know not what others were doing. Ur what the subject was then, Till l heard my name called sharply To answer a question again. The room was filled with silence The outlook for me yy as dark' ithout ey en knoyymg the ansvy er Ihe result would he some mlrkll It filled me with strange fore hody l Ike the coming of some great storm And it fell on my trouhled spirit In a tone of great alarm. It linked all perplexing questions Into one perfect mass, And trembled away into silence As a problem he-fore the class. I sought the answer vainly. 'Ito that one question divine That came from the head of the teacher And sorely puzzled mine' may he that some other teacher VV1ll ask for that answer in yalnl may he that m the hnals I shall see that question again' N' t yu yy A yone that 1 ui tir y any light on the uhyett kindly le1ye inform ation ofhte Y! what iBlamhtlIe Zgunrh First they see us cotnmg I hen they start to yell lt s that PlcllIlXlllC Bunch they say Por they knoyy us vyell Un the vylntry mornmgs Oh' hoyy long yye yyait But the trolley for New Britain Never comes till ayvfily lite l-INF tt S l hen yvhen we get to the office And the clerks look o er the mass Say hut don t they get disgusted VVhen yye all demand .1 pass liut our llainyllle Bunch s agood one l yen though yye re ilyyays HTC Still someday you ll SCC 11S early you just take time and Walt yt NJNUI 1 t 1 N tt fum Mtym 124 W' f f - v ' ' ' W af - 2 If ' 5 ' - ' " - Y' It -' ' i . , 1 ' A ' i l n tl,o.'t. :ua - 'er. . n' t ': l oy'. A' 'f s ' ', ' " t' ' : ' :it uyuiu i' By' ,'Xn1.1.'i VV v :ng '22 V 1 ' ' I ' i . A ' ' '. ' i ' 1 , .t ,N 1 - V- ., x N W .I v , V .Q h 7. Y , t. , . 7. , H , , , - . . . , Y -, ' v 4: - . - ' 2 - --L I y V Y L y - I - v V 1 . . A ' . . . ll .dl 'y "Q ld Y V ,ll Z' l. 3' lx' 5' '2"'lkYf",f'i.' 'l",","f",l'7,7Jll'.fffl mjll'f5fllE, i:'f'7Tl "fllf7?l'. F' 7f"J7k'. 'flktf 1" W. Tl Wil . J 77 ll tr ' 4'Tpyl.t1Elli7Elltf'slL,,j1,.L, -Nl, xy.,1rsy.i1tg1.lf.tfg.y..'5fgy..qg.yl:i35...i.,3El'.ggi gulgg1yl.4h.n gigllgg ., DN wrvwrvwrrmrrw Q Q, gd Q ,J up A The Retention Boom 'N ARIHA NI Norzrox Z1 listen ms children and xou shall hear A tale of woe so loud and clear Of Detention Room may rts ashes rest Among the honored among the best Detention Room what a cherished name Nlar rt long repose rn the honored train Of darls rrtendants as ther seem to be Spending sixth perrods rn Room 30 Each morning at opening filed rn line their fine Plarrng a g une and making a bet As to w hrch excuse was the best one ret And since one and all had brains galore Ther brnded together and solemnly swore 1 In school trll quarter past four to remain And thus more knowledge to obtain 21 s students will surely grieve rl hrs famous roorr to forsake and leave For every member hrs bit has done And the honored name of Detention Room A braver bunch will ne er be seen Until the heavenls sun turns green And rn their memory the sacred name fame lNow heed se under classmen as we part To th rt noted room each do your part Come start we a campaign with aloud boom For candidates for the Detention Room Zllbe Qihulutruns nf a Ziargh Suzhou! btuhznt A Freshman to the office went Bs some stern teacher he d been sent When Xlr Farnhrm asked him whr Ihe frightened chrld began to cry A Sophmore to the office crawled Bs 'Xlr Farnham he d been called A Junior to the office went Io there explain hrs merrrment He trred rn varn a cause to find I hen sat there trll hed changed hrs mind A Senior to tlre office walked When he was Asked Wh, he ll been Hejust went rn sat down and talked hazing Hrs eass manner crrrsed a stare His whispered answers were amaarng When under classmen saw him there F74 M5121WEIWWEIZSZSZSENZEMNZSZSZSW513151WSI3525252523213ZSZEZSWEHSHSZSZSZSWEEE 125 "FIV l7 QAMABABABAMAISZNZHZBIZSZlilM55131NlZl.lil'ZIB"ZBllillilmlillillillilillilil5l'ZllSllZ1h'Z1lillZlS'lQlSllZlhlZ1hlZ1hlZlh'ZBlW w 2 E im Ei M ' 55 R w W 5? 721' r l . . .' , ' Ki 52 92 5Q . . , . ET M J - ' . j r -gg Ml Y - Q ew! - . - 9 'E v 5 X ' ' V ' V W vm ' Y - r 65 'E A Y E- 1 LK 1 H' BE A U' T .H El ,E 5' E ' . 2 . E3 SQ ' f ' ' ' , r EG 25 - -4 E 1' , ES' LQ r , ,H Ei ig They spend the whole period getting Of Detention Room will go down in ig ig . . 2 1 ES Z w , ,. Y' , , W f K7 2 i . i r , - ?i YE . , .WL Z ' 2 f ' 975 M - 4 E 'SS M M ,K ELT M We N 9 E A sm v N Li K? Z .I E if TE We SQ- ES Tig , , 925 N sz- TE WE E 9 X' A Q . . ES gl V , , . . . . 5' ms . 1 A Q - . rs H . . . E-XT 5 . . 2 ' ' ' , Z Q , . . . ' , , , . , . E? my r r. C r 52 'IS ' 42 gi , K- IE Q Z M 1 . . . r Q5 'Z' Y A E f ' ' 2 ET Z' ' M4 :Zi 1 it K M rg? 5 sll7 QV Vll7 sllv sllf sllf' dl? Ula sig ill? sll7 V QIZ1 QI? sllg 'sllv dl? ill? l? sllg sllf sl sllv my ZBll'l'Efll'JlIS to QTIIUBIUS 1 Alwws come to classes late n1ake as much no1se as poss1hle fl1lS w1ll attract ittentlon ancl wlll make sou known 'nnonff tour Classmates and esperrallx popular with the lnstructols Get a seat 111 the hack of tl1e room 111 a corner rf posslhle mneh less Chance of the teachers llilflltflllgl sou w ass Tfllll somet nnrf to C ass 1 sleep wrlte those letters xou owe X alulhle tn11e wlll not he w 'xstecl 4 Net er l'l'lIlCl III an Enghsh paper on tnne tl1e later the hetter lrue f enlus s LX CI'Xll1llll off ll the last n11n1 lie a eenrus 5 Always he ffldlltlll Wlth tour teachers If xou elon t hke the was thex 111111 'age a recttatton tell them just how lt shoull he clone X our sufrqestmns are sure to he appreciated ave ts tour motto mt lo o c ea pt off untl ex tune If son Hunk there s alwaxs a Chanve to blame If on tl1e teachers ILHFII A Nloear JOIDSNIIIH lAfter gnrng exents Ill oreler l lhen l1e re1Chet the Phll lpn es w l1ere l1e thecl HISIORY lFAeHr11 Anti then IAIIN IFALHFR 1w all of x u 1 x wg 1 t l1 ul tl1e hes ffdllilllll VVhere I9 our rote lllss Nl1tChell9 PH t Y oultln xr rn If eoneer I'Rl-SHNIAN tE11tern1g OHICC l'I'CIUl3llI1Q l ll here lS Ur Xlooelxg lowrlueu Srrsloa st em ll t X .lunlor Ib luke a kerosene lamp I hat 1sn t especmlh lnrght He IS often turneel tlown incl 90lUkllIHL9 smokes And alwaxs 1 oes out at llljglll A l'I'CSlllT1'1I1 IS l1e who knows hut knows not that l1e knows 1ot A Sophmore 19 x 10 knows IOT k he knot s 1 A unror IS l1e w l1o knows hut knows not that he knows A Senlor IS l1e who knows and knows that l1e knows How s O1 I1 Akxrnxx IRANSI AI ION SigWigW1galillzlgllgllglgllglgllgwllglgllglglgglglglfglgllglgllglgllgwllgllzllglW1IgWISWIISJWIISWIlggllglglgwlllggllgwlggllglglglgllgllgllgwllgglm 171 sllv slli sllv sllv q qv Q1 17 NATM Alhdlladlladlhdhdlladlh lb hdhdlhdh hah ladllhdhdlhdhdllh lMlhlZMllsQ. TE is 5 Z1 Q mi 9 .WA '25 ' ' K7 SE ' x Y l -W, R . H , , . .. e - 9 Lil. yi -. t Q - 1 Z L , , V ' - 'Sf S 3. Al f 1 l g. l , lz lf von tlon t sew' or kurt. or rf sou C: n't Z 52 L- , y . D- v .I . I . - . -I K . E :E . . . , . . Z M . l ' . g - . ,rx 5 , . , .H . . ' Z7 lg put. " - ,L - '. lte. fl .. 51 Q x , - - U X .. v Y v - C ' 2 1 ., , e . . ,A E TE x H ' W U K7 5 lm. H 2 ' , Dc e t -nlax' what vnu 1' ll xt 1 fam Ze es. " - V ' Y, . , , ' gg -MVN r. Z B7 Q HISTORY IEACHER. hive Magellan s route aronnrl the world. g E C. A A H , V t. A A I 1 l .l. .1 5 N ' M Q N A , , ., . , Z , " .. ' . . Nr ' -'o Il a' te vhm z t ' . z e n. gg Z 133 . "1 C 't '1te-. Dil 't w'ant to he thougl ' "'tetl." Q SQ ' M YQ ET fs . . . . .. , . ,, Q , 4 .. . . 1111. S l11 1 JIII. K A . , . gg VE .1 1 r f f - , e Q A ' ' ' J ' ' ' - BT 5 Z 17 5 , , ET 'E Y I ry q 2 A t Q 1 . he vl ' ' 1 , anti 'nows that - ' vi 1ot. Q ,K I , v - V V t Y , V . . Z Z ' B7 QW Q ' ' 1 r 1 r 1 f Y ' .71 A .. , ,- ,, 7 5 Bs LE Z Z1 ET E QQ Ll' I I II s xI N X I XIXX Il I DX NIIIQ S I XI I Xlx XXII4 S r 'xx I I 5 K l KN K I I l CN fc I TI' I K x II- XI'IllfR. QIIIII IIIII II:IIIII- :I IIIIIIIII IIIJII IIIII-xII'I Irv VI-3 XYINI Q'I4XK'IxI-R. SII'I'.IIIIIXXLII1'I', I"I. XII. II! Ill I IIIII- III NIIIQ III IIIQ' IIII-I QIIIIII. I,II'. II IIIIQIII III III- IIIII' ur IIII1I'ISlIIIIIII'III. I IJIIIQII :IIIII IIII' II-IICIII-rI1II1gIIs II'IIII IIIII. I.1lllQIIZlIIlI X1IllIllIlQII1lIIIIII'Q IIII- III' II:I ll IIIIII- III lIII'If1lI'III'I'. IIII Illil II LIN IIIII- III IIIIII IIIIII. II- XVIII-Ii. XII. I,IIIII1lII. IIIIII :Ir- IIII- IIIIII- IIIIIIIQ :I III III IININ III ISI? I I I I.II' . I IIIIIIIT In my II XI IIIII. CII-II-I-I. -II III I-II. IIILIILIII' I'1ILI NIIII-' IRI SI- I. "'I'III -I IIII- I-II1II- I XYIIIIIIVQIIIII- II - II- IIIIII IIIIN -I-I4f' I'I II'III-R. CIIII- 1INl'IIIt'IIk't' II:III HVHVIIN III II. SVII UI IX. IIII- IIIIIIII-II IIIIII- LQVCLII -III-rr III -III III:-. II- XQIII-Il I XIIII'1lIILIIINK'I. IIII- IIIII N grIIII'IIIg IIIII II- XVIII-Il. IIIII- IIIITI'I'X1lIIIpII'SIIIIIILIIVVIIII I'I1III:IIIIIIIg sI:Ir 'II. .I I . - . VIIXKII VIIIIN :IIIII Il IWIIIQII. XI. XlI'II'III-II. ,XI-IIIIIIg HIS Lfl.-IIIX. XYIII 1II'L' IIIII IIIII-. XI, xII'I'I'III-I.I,. III-II rung III-IIII'c I QIII III-II-. I'.I4I-SIIII. I II-I-I LII-:II III,NI1I'I'1IIII, I IIIII IIIIIr I-x1IIIII II-s ,IIIII IIIIX I'IIIIII-II IIIII-I-. III II'III-Ii. XI, IIQIIWIII, QIII- :I NIIIIZII-. II, li XVIIX. II' I' I:-I-III IIII- IIIII IIII'N51IYN,III1'II'IIIIII'IIlII1lI IIIQIV. SIII-' 'IILIIIIIX IIIIII- IIIIIIQ :II III-- IIIIIIIILIII g'IIII1- I, 'AI III! III-II4 :Ir IIIIINC IIIIII II-IIIIII' . I IIIIFIIQ Im IIIIII IIIII IIIUIW' III IIII' IILIII IIII-.-.' II'fII IIII-I I-II-r QI-I I'Ic:III?" III-.I Ifr- IIII-, II-II gr-I-II 1. "III III IIIIIIIIIIII-N IIIII IIIIIIIQ IIIIr SCI'I1INIi'2IIII'5 Il ?" I,. SII III lx IIII- X II4I.II VI IW I'I- XVIII-Ii. HYIIIIII-II-:IIIII1 III'-IIIIIIII1I'f'IIII'IIIIII'I'XX"1II'I'IIIIII-'II1lIlII'I'.N YIIIL I- I'IIUlXI IIXLI4 III' IQIIIINI. "I III III:II wa- III-rr-Il' lf- Y WW V A arm asarsaqaaaka K ltmltatnuns uf a btuhent Bs HI-I rx C or RAN1 rseo I tl hke to plax hookne Q Some bflglll' and sunns das And L0 to Fox S theater I o see a movle plas If I dars t but I darsn t W I d like to have some fun All dat Ill twents one Instead of Wfltlllg themes And Lmng hook reports If I dars t but I darsn t I d llke to leave the l'0Oll1 At am tnne I please I o get a drlnk of water And walk the halls wlth ease If I dats t but I darsn t I d luke to scold the teachers Por the times they we scolded me And glue them sotth perlods rl Ill thex ed SXIUDHIIIIZC with me If I dars t but I darsn t Fl Ulibe jllilnhest Math He saw her on the street I llli mald so sweet and cos She seemed a modest maid Whlle he was just a hot And from her hand she dropped Her damts httle fan I-Ie gallantls picked If up A I Ike ant other man I-Ie took her llttle hand I he left and pressed If txght 'X AL m7f" But then 2g,,3lIlSf hls jaw He felt the stung of her right And now hls ex es are black Hls false teeth are umque Hut half his hair IS out And he s heen slck a xx eek I his IS a hut of moral But reader this IS true Don t judge a hook bt the cover Hut read a page or two fi Qian you jflll In the Z!5lank5 I san them Vlfallilllg dovsn the street For thex were snrelx made for mates f' Arm Ill arm together CI xcuse this llttle cough' xkllfll merrx talk and nimble feet I he ladx S name sou know ts Despite the free7lng Weather I he gentleman s IS .A SNESIZSZSMSWISZSW315125ZSIZNMSZSZSZSZSBREEZEIZEJWHSHSIZSZSZSZSZEZSMSMNZNZSZS 17 SWIM M51AP5121li'MEIMilli!SIZSZISZBIIZSIZBIZBIZISZBIZBIZBIZIHIZYISHZISZISVISV WIS' W B Z W5 Eb 511 . ' . 59.71 , . . I Y, V Y . 3, W ' ' ' ' ' - avi .. tl SQ Q QQ Y. V. V Y .. ', V . . y P- ' ' Q -Z 1 2 9 s r 5 v . E E LZ? Q5 TS 3 '-Z2 N Za 5 Ef- '52 ' -is N M YE N ggi By I,. Snacsfxr, il 6 KF Z5 ' . Y ' BT SQ , . . . ' . . Zi E . ' ', 1 . N' Z . A ' , 3? TZJ' '. - ' N Z? ' K E ET Qi , , . . , . ' wg SQ M. :ew 3 57-'I FU fi 'GSS SQ P. M. N- - ' ' I ' 4 -' I I -I ' Z2 - , , . : . ' . , 3 Ei' gse , 4- . - ,lil 425' , . , . V, V ' . 4 'if El ,I y , ' , Q -EZ- QE - - f 1 a ' Z Ig E 4 - ' A - :rg 7345 IN :E EZ L8 '31 151101111111 fm Cu hav 11 s 1111x111111111111 'W 1 ' 1 111 1 x x11 fc111N111 11 txxu 1 111 1 11 1 sx 1 18 1 1 Q llll Xl 1111111 " ' N 11 1 1 C' L 111 I llllillllt C. 1611 X41 1111 Nflli :9s11I1 UNK 11 1111' C 1 ' 1 xx x K x 18 TH ,, " 1 1 11 111111111 1c1 51111111 1 s c 1111111111411 xx1111 1111: 11 ex 1:5 xx src 11111111111 11 ff c 1 11x . 5118 1 . 11 . 1 l C 4 1 I 1xx 1 1111' 1 111141 xx,1 1 1111 x L1:11.1 1 Hc.1xc11 1 111 1 - I 4 11. 11. '21 l'1 'Tl' 1111- 1111.1 111 1-x'1-11 111311 s1'1111111 fxllkl 111- 11z111- 111 111- IIS 111 115' 11i1111xx11'11g1' 111 1111llS'11H111 .1111 ICQ lg 11- - 1-:mf 11, 5111-1114 21 111111. -,nl Ur 'Yes 1, -1.1 - 11111111lC11111111I1!1l11lS111111. - A . V' A .1 1 I .Y. 1 R A mlm 'U uhm 210-1 H 'f"'1 :XS 111- 1'111'111111 1'1111'111 S 5 x'c1:1 1'111 1111 X1111 1111- 1111111 1s111SC11111'1-111113 , . . . , ' lx:-1-1 5 :111 lI1'1Il1i1l111 1111 :11111 1111111g. 1111 111- f:11'1 19 1116111 11111 :111 '-1x' I K- - S1 111g1r1s x1'h11 11-:1111 111 Yuxx' 11111 xx'1'1111111 1511111 511111111111 115 C'111114 111-f 11 - 1111-1 1'1111, W W 1311111111 x'1-1 s1f111 21 'lass XV' 1 l,11I'1S1F Sl - - -151: XY1 S4111 1111111xx' x1111 11111111 141111xx' 111 YV1 - 11711 1'1111111 11:1x'1' S 111-11 1'-5 .-X1111 I111'1:c11111Y1I1 111111111f11111 xllll 1111- I:':11'111'r 31118 1'111S1'1 211111 1'1 T 'I' fh.1,f11r11H.K-111I1,, 1'i1l 1111z111x s111- 11-z11'111-5 1111' RS 11,111 1111. rtqu-111.1-Upl.l1S 1111. Lmk XI111 111111 11:11111- 111-151115 XV111l 111:11 11- - l1'Ur11N. HCM Hmm. M111 UU 111111111811 :11111w11111r11111111111-1 K, ,, -155 !1,1,11f1,,111- 1,11 R1-11 :111 111' -1 111,111 11,1111 Xllll x-1111 1111ll1l I1ll1lC111l1L' 11111 Vlf1C11 1111. 11611 '11 5 14115111211 .'X1llA1' 11:1,1z11111 :11111 L1 ' s ' -hug' -1'1g:111 21. Y E NYC ' 11111111 111c 1I'11Il1'111l11I' S111 1 11111111c11 11111111 111-1 11sx 1111: S11 " 11:1-1, 11- u' ' ' " '11 Q1 1,111 1111 1 S A11 11'111sc11 :11111 1'1111x 11 .'111'11 1 g111111:11 'lllll S11111 :11111 1"11sc-11 111x 11' 1111111 I11Q111HS11'SII111t'11 :11 1111-. .X1111 111111c11 '1111 s:1111 111111111 N1!111' f W N1 ' 1:11 1111- 11111111 cst. 11 1 5111111111 1111' 11- 1 "kc, -f :11z11141-111 A111 1 ' 1:y1, rlilllillk ' ' 1'x'1- 1111 1cs1 111 :1111-. LJ Qlutulngp Mu IIIII 4 T475 In s 4 II 4- U SIIIIII III RIIIIIIH H4 I 4 4 I7 4 I c r4II4 I QIII N s 4 I4rc KX ll 4 I II fm :I LTL I3 IIIIQN44 4 SIII 4 lk If I KN IIII 4 I 4 rr I 4 I 4 I I4Is4 PL IIIIIIIs e Q 4 sur IS pu l NH I I It 4 I 4 IsI4 4 s 4 IIII4 IILX pus rf r I I r I K I I Nll N IN I SIIILQS Ix pm r 4 I II mi L III I 'III 4IIIIIIp Q 1 Ing' H I I NINIIIQSS 9 S01 I I l It U if It lfll 'ISI 1 lk Jlll IIU II. R, Ii. I VII. .2 '21 gg -I I 4 IIlr.fTI'4'I1 :XIII 1II4'II 4I ' z ' ' I SHI' :I sI4I4A-w:III4 wiIII4IIII f4'4-I. I saw :I II4IrS4'-Hy UH 4III ' 4I:1y I II4-:Ir4I :I I1Il'L'Il'I1llfIi III III' ark: .XIII I IIIIIIIQ III4- 4'IIIIIIIIrI-III :IIv:II' I wa ' -4I IIII' III4I4III-IIgIII IIIIIII4- 4I:II'Ic. I sam' 21 Ir4IpI4'1II-4'Iim4- QI ru- .: 'a SIIKIC III:II lust II: QIII4- XXII I I4'II IIIc IIigIII-f:III 4I4m'II IIII IIIc. KVI 1 -'Q 4I4IugIIIIIIIS 4'1IIIIr IIII II4II4', I sm' III4'Ic4'IIs IIIrII ZIIICI OIIWI 'II 'ISI I S' ' Illlllp-DOSTIOISUfl1I1lII 'IIII ' "S vcrx IIIIIc I I ve' XIII Q: 'zIII :Iir4IIr:Ik ' 4IIII III j:III. Ifx ' 'I um- I4-II' pr4'I1II:Ir IIIIIIQ I SHI' :I 4'4m-slip KIII S4IIII4' pc-4-Is I'I'4' II4-I'4-r II4-:Ir4I il wa-4I4IIIIg'rIIIg. f W III4- jII4Ig now :Ire IIII III4- IIIQ. FXIII I4I wks 4II I.21TIIl In II4- :I4I. I'4I IIIQI' to ILIICI' :I II:III4I :II I:II': NI li ':Ir4-IIIIII' III I mr I III .ruff III 'I II:III4I 4II1I 5 44' IIIQ. lguf VHA 3 plan wjfhum H Haw' :Xml III:IIII pr4Ip4ISIII4IIIs mn CII IIIIIIVIIII Ge IIII4'IrI: . 'IIII uf s4'III4-II4'cS III44- IIIIF, I-X gr AIII :IIII4 IIIIT I'4I II:II4A II -III 4II "I-'If 4-4-II I'-urs." or 'IIIIIII 4I:IIs." Of I'fIIggIislI zIII4I uf II. ITI. I I4'II 4'rIIIIiII:II w4IIIII .'IlTL' gm IIIs Ani ' . Um won C-mm. . H z F41 :I III4Ir4- :IWIIII W4 III4I IIIS II ,IIII:III cvcr any IcrIII III jzIiI3 I 4I piI41IIp4III l'2lL'II wI4'I4rII II4-:III I ICIIIXK,fUTIISI3t"l1lIIll1I'Il IIc A III4IIIs:III4I :IIg4lIIr:II4' J III.: JXIIII IIIzII IS IIIII I I4II4'4- III'.' Ix:III 'fl'I4z4aI' XlI'I'4'III I II '21 V' W li If I SaiI III' II4'g,5:1r: HII's :III wrirr wich IIIt'.UN1lI4I III4AzIIIIII4Ir SIi4I IIICll!lIII"1IiCl'ZUIf'S4I'1l4I,H Pwk 3 UP- SMI III" ml "II IIN IH fy 0 ' SMI thc Hbmg 'dmm "NIyl I, i 1llI.I' S:1II III4' I:II4I 'I 'II ' 3 IIIZIIIQ - I ggfq . HC III vi:II II4- S2lIlI.U S:II4I III4': II I 'rcz UIIIII Iwpt 4III III4-' IIp I-XSHINIURA HUGO AI HIGH SLHOCJI api Wa I-ue Irv x the I'x.I1lrxr rx e Hr:-hive Iv print e n e thin Dr we Has Nlaoxxi I ast xxeek me and Lousin Yoki xx ho are astutlent tn xkesxxsits to High Qchool We arrive tartlx so Y oki reee-xxe three nxchts in room of cletentxon X xx for xou obtain those? I inqxx e Itor punishment he make ansxx er in xxortls YVho are those man? I make request pointing at m tn with heatl reposxng on one sitle anti xx ho xx ear exe glass surrountl bx bone rim I hose are bi Y boss he vxarble xx ho are verx rwicl to students which haxe teeth chatter and knee tremble when making speech with hun VVho are that box who are makinxf appearance of search for someone? I corrotle Uh that are Hon Skinner seeking Florence, he llllj I tlo not haxe acquaintance of xoung xx omln so I collapse into silence VV xo are that girl making xamps xt hoxs? I ask to knoxx I hx hs bennmxr he smirk VVe tleseentl tloxxnxxartls to Inge room xxhich X oki stx ire QXIIIIIASIIIIII xx here are ma e :lun x lance ris ings on oor ant xcu x are nu in xrount xxatex xoxs mt Lxrls xxith eaff e exe on ou x e xref xncxn xxxt x too muc 1 closeness on Instructor approach antl pronounce thstinctnallx queh tlanclng like those must be clone elsexx heres Nevtlx xxe pass room xx here xxe hear manx noises intl clamorings Aboxe all xxe hear lonxl shrlekin fs of female xoxce in language of xxhxeh I have no untlerstantling I hat are French teacher Xliss Souther, X oki enlighten me are all that necessarx for teach I'renth I tonn e Y oki make no ansxxerlng xen hell rxnxr snugifest xxe fro xonx e ent roach Ioxxn street xx hen xx hear enlarxfet sount r sem x in Y t in e r .xnr see onlx alust clouml xat are W essoleck makinxf rules on motorexcle n xrrxre o 1 Soonlx manx hoxs xxhxch are in uniforms pass me and mx cousin fkre those box scouts? I make questxoninxf 'No R U I L despontl Yokx I I1lI1IxIHgf perhapslx I haxe made larve mxstakings I once more become silence Altogether, I perceixe high school are rotten o ning xou are the same I ASIIIXIIJKX HUC O lil with 'lngirslo I: inl T- Q ' ' th 'f .w x ' s p1'x r - of Ihr Senior class:x1xxIothr'rfx1nliv ' gs I. . ,. I . . . I , , . . . . li Vlg Q " ' 1'r . an - . A ,, .I I . . . S g Q , . , . A. F . Al L -' ' 1 Y. 5 1 1 v LN 1 ' .ll ' It , . . ,, . Y 1 ' Y Y Q Q Al r r 1 - -I A v 2 ' V- v 1 I L- 1 . I .A-sq - v. X Z , , '. ' I Sak.: , i, ,x-' - , , T contluctexl tlinxe hoppings. Hon. Clxzipnxan are plinking noises on piano while: stutlents 'Ii 2' tn' I' ' f'k' b. II , ' I fr ' ltj ' ' st: I' nz I " 'I ing I : lf' . 'i 'el H .C xl :Alt fig ' I 'I ' '. H . 1 1 x ' 1 - Y -I i Y ' ' , V v h vi ' . . 5 . ' Y - -. ll, .. j ' 'I ' ?" s ix'-. VVI ' I , I . Q e " ,H I e. VV' ' ' 1 ' s -A ' 'e 2 , ' ,, I 5 I ef' II' g:IlI2l'I'1'LllIl "'I'I' ' ' 1 ' ' 'A , ' . ' ' 1 1 ' Y IC. .4 I .ll ' V - I I ,.,. H 5' b , ' J . P.NI.'2l .I . I I I . -aims. jz- ' Sisqgg-'gui mf 15 nf IJ L anfff If tl Jlfhftl 157 GYM 4 -- . F ' 'gr lil 3' ZWZ EW ull! ' 15" 'N i '1'1,f 11 ' ww' icf'


Suggestions in the New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) collection:

New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collection, 1916 Edition, Page 1

1916

New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collection, 1917 Edition, Page 1

1917

New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 1

1920

New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collection, 1922 Edition, Page 1

1922

New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 1

1923

New Britain High School - Beehive Yearbook (New Britain, CT) online yearbook collection, 1927 Edition, Page 1

1927

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.