Nevada City High School - Quill Yearbook (Nevada City, CA)

 - Class of 1934

Page 1 of 96

 

Nevada City High School - Quill Yearbook (Nevada City, CA) online yearbook collection, 1934 Edition, Cover
CoverPage 6, 1934 Edition, Nevada City High School - Quill Yearbook (Nevada City, CA) online yearbook collectionPage 7, 1934 Edition, Nevada City High School - Quill Yearbook (Nevada City, CA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1934 Edition, Nevada City High School - Quill Yearbook (Nevada City, CA) online yearbook collectionPage 11, 1934 Edition, Nevada City High School - Quill Yearbook (Nevada City, CA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1934 Edition, Nevada City High School - Quill Yearbook (Nevada City, CA) online yearbook collectionPage 15, 1934 Edition, Nevada City High School - Quill Yearbook (Nevada City, CA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1934 Edition, Nevada City High School - Quill Yearbook (Nevada City, CA) online yearbook collectionPage 9, 1934 Edition, Nevada City High School - Quill Yearbook (Nevada City, CA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1934 Edition, Nevada City High School - Quill Yearbook (Nevada City, CA) online yearbook collectionPage 13, 1934 Edition, Nevada City High School - Quill Yearbook (Nevada City, CA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1934 Edition, Nevada City High School - Quill Yearbook (Nevada City, CA) online yearbook collectionPage 17, 1934 Edition, Nevada City High School - Quill Yearbook (Nevada City, CA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 96 of the 1934 volume:

1 wr., Ii-Iii'-lL ' if - ,X ,-,, V ilfiff-1 E2 A TEL .'--e +.-5f:- 9',"?f! . . ig-3541 ' - :Lf-x-V - ' ' C ' ' lf-F51 . ' i . " ' A -, - -.fe-, 5 - " ' .A .,,5,. VVV??:V.g V V VV V , , . im, V- .. A ey' pa' 10' . V -e""'. , , .f f . 91 fi! , N. ' S ' - 4 v 1, ,.f, , -X . f ' .,.,5 K , V .."'--f"5 V ' ' 3 I b W" --m 1- ,fv- flba ' ' "1 f 7 'iii-Q2 f " 'Z Q 1 ' f-1' f ' ' ' 11' 5195-r'7f'ZT f 1 ' Mp .1 ' If N . ,E A .V ' "Hs . Eff:-:, .V iw . 1 - F '- G-u-59-:n ,y 5 . fi3"W3,. M., K , - QV l- X ' ,, ff Un' .ZF N. ' . . LM .R V. .Aw 5,513 . ,cg-fag ' ' ,, -, VV V V ,V V .'Q-grgrq, VM ,9:::.1.:u 4 K - .I I ' ---' f 4- 'ga-T3 Q" Li- gpg 'MW' "' 'E-fig-M'a""'? WW' Jw " 'L Wwmww if 'f -2 ' . 1 -2'1" -12.-2ff:.f " ff ::'2'?:i1f5f?lf-':-"7?.i::A ID R! 'Z K ' 11 -' Af X ff Win x .L ff W f Q, 4 f i W! X! HU! ', , g f Av ff K M li l H fX M j ff' fgkdifg' fig -Kass Xfige-M f-fi. J fx X-Sl-Qiff-j g f "' fi my M V I N H-M-1.,N, V - Rr xl-, V .Hmm KAW: 'Nw-1' mf M..,,.W- my - "MS ue. ,ff P. , ' If 139 'If 2-'XX V - 'ff X '32-A 2. " 5 Lx' X 'f '- ' f X f f'X X I h 34 f- , , I, I, X ff I .X x I X,-X N , I - Y' . ,gy f .4-1 1 I - 1 ., c-- l fp ., -,t lg 1' I if ', 'Q' v in 1, 1 ,,l , ,,a . LA, ' K ' 1 1 '-, ' 'LV , , ,L ..-24 Y - .ef ty A ! ' ' ,,' -, .-f-! -If ---f'w N' ff I X-I j :',,1f'..gi ' ' l ' fr,-:'. I 1' f 44?f 1 1, 7 . .5 , - f , "X :,1'-". -1 "" ww f 14' , 4? ., V L 1, f . f 1 . 'zqslffs I " 'ANI U lf' 1 G W y.,- - 'Z ix, 'iii' -xfw f L '4 ,,-L --' ' . Q 4 , 1 -, ,,, : , .QI xl I j If-' ..... A , 4 lf.: ' 1 A lf,-xv! N-,L f .,..4i4,,, - , ' , +V,--', ff -.1 , If ii' .-L. ' ' ,I iii" -gf if',f""'lw ff'-si' ips- ,i.L-gf-'Z.f:.-7' ,S Nfl- 47 7, ggsffy' ff," X....Y1.f 5 " f " ' " g af 4' Z, mf 'QXQ-f -f .:.. f-- '-"-'fi' ff M21 f :' ,5 f' :iWf .,, , 1 .-- RTK. 4- T-. gilf? A -4. ff -ff., --2 t,gY I J, Q- -..:, - e A V X ' 'L-Tu In- Quill H 4 www I 4 ' 3 ' r QW.. x Nun, ,W us f y New 114, I V K . X x ' ' . X X , , fx.. fi TL H R Afitiaow ff ff .1 nj, '4 4 'NU S V 5 rv M in H X QL ru bg, gusj W QL -, 41 1 1 'fn W f1N!'fldQi 4 4 r H 1 H mf fwflfiug Q5 , VVL 'TUIQJ CUP X WS! Hqyfamr U41 U 4-xl ll 1 Q L F ftw JJ K df X M 'Nf rg X gp in U X B rw Sveuve 'hx Xp-H 'li 'i tx -P ai 'Q' 5-C X L w. fm X - "Nui -hula. .J-331:Z.'.'Yf " w,v,.' 'A - ., A ' '4 -F K ,423-11':.1: ' ' f ' 5, ' . ' 'KIT-L1-'Q ' " r .- ' 'I 1 ajjrlz .. ' n:,x:j-.--. - ,' .rflf Ii- - ' 4'A ' ,-.fi1?.'-'f-.'3?'f,l'-T'i:"T'lm -' . ,,V.-fail-' "Q'rjQ2fg.-L? ?jf'i1.Qf2fF5'fNTff-,, 9' h., A v A -V-'zniij f22?f'f-Vf ,- ' Tai? , , Q N -1 171 .fm li,1,?'.C ll, A xiii? X, K ' -4.1 klJ ,,::L gm-U cl. C J' y5+' f, Lf 'tilxf 'K ii VL-4 wc X YIM 1 ' fifl Y 'W H' " Hy-1'fFf TBy+Qrm,"4-" ' , , lv . me .gym 5. w. in hm rv rf'N 'ml Q I-93" - 6 WML rams hun M -My H V' .rg LHNJX4 41 ' 'L lfilflr Ydy 1, VIAILVISJJ,-1r1J bl I .ind tfpykl UWJ L- I4 I" VC v yo vulf fy X14 Hb, ,- f.,. I 1 'Q fx vf' x-.IH1 ulrmxf rg H. H fmiwfx f qnwlvgm I ff bl fx ,Hilmar .lv fu. wfYm1l.1-I 11 J, fl flu! 4. Q 'ly - ir lv..-w. ., Ifddxkwg Lrishcl NHL X A-, Ikwii Y-'C fly'-1--fix'fg1'a,jw5q-f.w ,xusmnfl Hy u'YV1l- lf,-.i'dM' if dn iff fx V if Hwy Wuvf f"'cf df idxl' tx X K aut -,jwuvlhf Sffo ofgclf-I W 'w,,f5,1 I w I ' . l. x V' ' ' X111 1 It ly IV M dk L .N -,x 1, X l K - Q bxkhx--xwl 1 v 'Q X, T - vf if X 1, f ' U - ,., r 9 , - , K ' r Q 1 A if arg. , ' , ""- ' '- 125' - ' 'C 414 ' , , N A ix . A .NY A , " ,SP In - V' S, X , ' ' 47' , EL . X X X wr! xx ' K X x l ' ' - -I ' ' 14 its ,, NL TVXN wk A K ' -'EQRTJ ,Q X' "wg I.. .,f,. ' - xx ' - X '21 wif V 7 19 My 4 gf? L I'-sg il QQ 2.5 ,f-4 I '!'g?5L! QL I 7 PM .7 -7 7 A4547 'I 77 5 W N ai AVN D DKVYIVVO V9 xf,vZ4's, ADAA 47 5 f An if Z A of W ww .fig 1 51252 3 F Emma lnlnm '7 Q' 1 52:22. N 'tri' jf1v+ I Q A Af If ' - T IRS, gf ' J' ' f AX?" 5 V , X' 344' 1 , , .-A J wr V , .3-5 , ,,- If W A ' ' jll 4 4 I 114 ' N',7f ' 757' .3 ' ' 4 .N ' "OM , x, ' V ' il V I .,-,gggz t ' . f V iigff Y "1 Y "' K 'xiklzg-f- .' .,,,, - - A' I . V fr, GQ. If ,f f F -fi., Y--- 5" ff' V ' T I .1 H I f-A... 'V i f-Q " Q . , k 42: 'L'-'falf if My X-, NX Q : ' by WX! -211 ifxs +21 Qf1:1 1 ff -V '2ffi:'5-:eh TQ 4, T 7 I 5 Any I ff . ,, "' K' - f14T" f' -' i N . .-, T ff-NJ l I I :Ni ifxff I I xg M95 4 'I X59-13.1 Q R' ' 'Q' J 1. ' i Qf ' Z 4 7 N3 rf? 7 ' L, W3 h ' , L , 7 5 V ! 'A 4. I Al.. ' -J C' ' 1 I L . -' - , v N if K X, s- -. ,: Q ' ' D' , fl F5 v Q Q sk' ' W' w N I f Q' N x Ae' L - N ' .X 3 1 fu W x x I x KE la- p X. V Iso - 1 ui,4' .., Q I ' 1' iq,-. Q ' ' ,fl ,E J' H : ' gf' ' .A w : 'v,. U 1 a . ' A Q -N aww? ,pp t . x ? I 7 x- W ' I ax ru U bi: 5 e f ' x O n llIllllllllllIllllllylllIllyllIlyllll'llI:lII'I'llIllI1IIIIllllllllllll 'I'Hli Ql'll.l, IIlIIIIllllIlllIIllIllIlllIlIIIII3lI'IlIIIllI'l,l.IIIIlI A u tw n s :tm ts lt lrtslttnt tatt tt ty t tor rt X oar ol Etllutalnomr N M AX THI mlrror of tht futurt rtflttt for tll ol you httlrh wnsdom hlpplntss ,nab Cmnd 1 I'LlllLlIIOl1 of your llft s tmbmons Slnttrtly yours M H A Ctttxow 'W Dttr btutltnts Ctunt thtt dty lost w host low dtsttndxnyg sun XILVSS it thy hand no worthy atuon dont R J BI NNI T15 M1y frigrtnt mtmoruts of your sthool tssotlttlons lnnutr plttsmtly yylth you through hft 1nd your lugh sthool trumng proyt tn tdttyuttt btst for tht bunldnng of 1 sutttssful futurt blnttrtly l M RHT1 R Tht futurt of our btloytd lnntttl Stttts dttpnds upon tht right lnytnf 1nd tht right thlnltlng of our prtstnt hugh sthool 1'I'1LlUlILS 1nd to thlt tnd I would ldylst tht facmg tht world of today A W Hom M ty tht tppro lQlllI1Q yt trs hrmtg to you tht rtlluxtton of your tltsnrts 1nd tmbmons T W Rlt HARIms To tht Clrss of 19ml Grtttxngs md Conurxtulltnons lt IS tht slnttrt wnsh 1nd dtslrt of us who htyt w ltthtd your prourtss through our sthools th xt your m my dtys md ytars of h tpplntss mtl sutttss Ill tht ptst bt LOHIlllLlttl ln tht futurt 111 tgrcattr proporuons I COLL Maltt of tht dnrhtultlts thtt ht thttd ol you 1 spur to your mtttlt md so turn them from lundrmcts tnto 'uds WIAIHI ARry1sTRo's1t t s vyty rs m Jstly up 'lo trtytl xt wlth lttst tffort I'LL1LllI'CS u llfttd tun unwtlrymg httrt Ind 1 tllrtttttl purpost Nlty tll ol thtst bt yours thtn tht ho wts of your vytll wlshtrs wtll bt rtlllzttl P G bt ADDIN ,tl 1 llIllllllllllllllllllllyllIlylllll H. . C rn: ', Clrrk: R. j. Bc nctt.. T. XV, R lArl', j. F, Col ty, ' -'lt 1 P. j. S Q llt-n, 5 It-t.t-'Q A. XV. Plug-, ll. M. Rc t . XY.tl- f rtnstrong. Y , 1 A yi N 1 Q 4, '. . , ,h . . h 2. y - ' ' A ' ' J J' QW 1 'Q 'L I' '. 1 .. ' 4' l . sat - ,Q A , , , Q Q , L v r f - A - : v : ' abolition of wxtrfarc amongst all nntlons. RIS bctng one of tht- most xmportant Il1ll'1gS ' j. f. Q lay. " ' 1 "1 'Q i' ai Q A ',Q . I.if-'.' 'Q ' t: ' hill. ' Q '- ' " -.Q A - ' p A - 'l ' . Illlllllllllllllll'lllllllI:llIlll1lll'llllllllllsllllllltllll.lllsll'Illll I A Q 5 1 llll,llll'lllll'lllIIlIl l , 1, li l ,, ,,., 'aff' ?'4E::.,, 35' fm 1 jx sag' J f xi f I 44,1 ,fav f f 0 ' If sf f if 1 IYX3, xii.-gf' X X X N1 ,xx fix, NX HW gf NL' - :'f":, 1 1-, ' . ff, 5 f ' 'Mer " V nigh uh Q54- ' ' . n 'Vx - 9555 'll I A' ,- A' RX' 7 V w ly ' ! L L if l Xa , QS,--M , A !. wi -E ? Qx A , -Qx x fx , Lxt. H ? X 7' A' "Af l 593 . N' f' - 1:23 ' f X H, 1-ffl , 'W .LQ .J ' , X- A-mi Y 55?-BS 1 W wil , f, - ,.-ff?-52,3 - , I fxflai-' 'X , f ' Q, ff A fWfL'.1. kb-' K. ' J 8 K- .g5'- , ' ' , , ' A , , . 4 - , Y f' I VT, V, I. -I Q, ET- , fwruf M E, V V, , 1 j ,. fhg ' N-Q TSX lj- 3' ' ' V ' , 'f , - 17 7 " x .1-Q'-A':,,ai ll ' 7 V 1 , . ' ff , X 'ff' 535 'f,,- 'Wy 1 "' X Xu ,gf 5 f-- gffyi, f' I I 'f K,.iAr'3 1' N v W . I n ,,y-LEW if fff 9 1 rv fill ,KM I Q f '-,'-Qu' W- h A , iv , Qflggtfvy, I, ff' I1 2, U ,gm ,,A mx xl If !'-slgly, q . I,y.g:, -,,, ,j A 'xv K +A 1 ,. 1,1 -- n .. V X .1-. 'j,.-I-44 V V ' f' 'EEQVQ' 'rfgfv z ,K if 'ff ,, ' -, fff, Xl ff fx' Jfffgf? fi -'ffl' mv'-I " ' 'f.v,5Q5Q' I' 5. V La I , X -11f1'V. -lfifi w' f-K f X W V m , l4',7j-r,!- 4Lf?E1rl , !,1.f'Zr A , X A .' 'fg-,,f2Q2Li! f A. A X ' K ,ff 1, f ' ' ! X l -' x ,V .ffl-'yu' S Lx .v 1 ' I .4 A 'Ghz' Y yy V X 1 , A' 'Lf' ,' A ' ffl f-LNf"11 WEV1 N- A I ff l N- ' 11, f W , Lu' ,l y X XX X ' 'IV4 If 4 n F 1 , ' IIIIIIIlIII'll'lllIIIl'lIlIIIIl'IIIlllllllllllllllllll IHI QI lI,I. IIlIIIIIIllIIIlIIIIIIIIllllIIII'IIl,IllIII'I'lIII1IIIII . Q. KVIO .2 111121 I11gX C f,mr1INL1LmL IxCH 1 1 'ww NX I X Ill L 7 III 1 R IRI MA INIIIIILIUIIILN PI1u1Cs Mach 1111L1I Drmmg. X Ing LIII Sam AI1,LIw1l ISC ISARRON sI1 Cu N M CAR C11111111L1c11 Wiwzf NI ISROINOV SPIHISII UUUIIINIII 1 II11g, II I RIII as ,VI 51 1I I'. U. I3I.If VIZI I I N I7I'L'llL'I1, 2 j 51- . -me 1 ,X .Y I ' N. If. 'Ii . I:I.Y I I If11gINIl.I..I111 ,Q ' 1 x '111' -1-14, i 5 I'm1vV,' P. If. 1 I,. If, f YI: fNIfY 1 I1 N I S11 I.lI I7I'11I IL' N. Iic1r1111111u. C1-111mcrc1.1I I..1w A , A. . I 'I'IfR I "" LI 1. 15. 1 INIi I 2 I . '41 1 - f . ,I Or. f 'I1sI1 Girls' I'. If. 1, ff .I I . , Z IllII'll,IIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I,AK,lk 12 IllllIIIIIIllIllIllllwllIIIIIII1Il1IlI-IIIIIIIIIIIIIIIIII d "'rlIll 1110lll! m ll 144- 'hwy 5 4 BBW ,7 N1 1 4' llmlllmw I vypi 7777 A -X-A4411 'AW Qvvf 3 QV? LLLV 'Y vu s' " Q v f Qui, nfl' 1' s -fzflf f' .1 J 33 5 A 5 5 55? .53 5 7 J 5 S lfivls 1- I " W i' " xt 15N fm A 4 i!f: S F F VY XiQX'ix v Q x X X Y Q E h' I me Helen- X Y X QRXK 'Dragon and Cffecce h l Q6 .xl X , N ' LSB. Q . ' K X! 591, Q R vs V C1 C- Q Q Q YV" X V 4' Q xxx ff. 1 M 9 ALM p I ' P Q x 4 -at rvw' N X ' 'Nc . Xl X ,ii-'fl Y' r J XXX, yr K' X A X! 2. A H "H N' . V J X " -YE n ' - V -iii af by gf' V V - - g fa au- 9 ' ' J - ' Yffisw ,, f wus- ' Jff Q ff EQ 'QA Q 13' gi V VV-1: Z A x sm , '- fwsfgfwvgiww-N, 1 2.11, 1 '-Q'-we 4 N-., R. fig.-swf. f 4425, lf Q ' 139 ' A- ,A -nf iw. An IFF:-fglsab' I ' if 'Q' S- v ' ", . A 342.54 , 1 I 1 'A E:-Zane: V. E Q' V" I QQ W Y, ' , fn : f f' X i. l A111l j.,LIlIlL 111 1l1111 111 111 1111 1111 1 h1l1l 1 ILL NA I1 R1111. A1.,11111111 r 1111 ILNLlNk 11111111111 111111 1111111 11111111111111 1 Il 161111 Frmd H11111111111, C IIC, l11l1 Wllll 1lI11111 L h1111l 11 111111111 I 1ur.11n1 Im 11 11 L L 1 bc d1'111cd A1 you VNLFL 1.,111111., 111 1 east 111 be 1111111 LTL 111ll perfum d D11r111l1y F111,1111 llllllllllllllllIlllllllIIll'lIlIIllllllllllllllllllll P111 7 N 111111 1 11111 1 11 1111 KN INN NN 11111,,l11 1 1111 1l 5 I N 111 S ll 11l111l Lf 11111 1 H1l111 Arl1111.,11 ""CQf'1 1 11111 N1 llllllllllj., 11111 1 1 SL 111 11 1 1 11111 L l 11111111 A111l 111 11l 1111lW1111v11 1111111 1DLILIl1 111 :UNL L 41 16 IllIIIlIlllllllllllllIlllIllllIllllllllllllllllllllll I'llllll'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 'I'Hl-' Q 'll,l, llllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll D1 .1 1l1111g' 111 Ll 1111 " '1 I , 1 1 ' ' 1,7 Hlll 1-.11'l1 1'l11'1-l1 11111 Cllll Ll . Y. I' 1. Ili: 'xi-'xx I,11'- 111.11l1' l 11- l111l- E l111' 3 1f l11 .1-If 111' ' , 1l.1111, U HL' V' l1-l '11 111.1 11 11 l'- 111 ,11111'1l1'," My l.1ll. HF11 NllL'IlCL' 1 l " 11 ' 'A 1111' R ' ' 1111.1 111111111111-. ' 1 11 Q 1 Aw-111 'll11l1' ' 111lf11l ll1lYI'llN.H ' ' ns. "CU , " I lv' l'111l1- ,1 if lf 10 6 "l11" 1-lv Qllll '1111'll 1 'L' cz-.kip- lv 111111: l 1111111 1 ' ' flgf ' 'K lll'L' 111 l.111'1'." H.1 ' Q l11'1'. HJ. 1., u A , Q 11 ln 1l1' Sc uf C - A A A K l1ll," A Cl " Ili . I "Still 1 lv-11-11, 111ll 111 nf ., A I Y y l Still. 'l-'l. N N XNUIULII ll Q ISN 1 l I HI L L WL! LHLNI mv INK I Hilo I 'ITIL UII K. "'X' 'X lk f vg,t W?" l pf! rr lflkl lI1Lil"WlLlTLLil1IN eyu I U4 U W 1 ull ' I K1 s LNI' It CIUT HI fun ILI ms mx in xl Cunha UXX ll 1 N L :hy uphu x Imcxuxltlm xv. dau ul L- 4 11. u lc! Grp-cn. w. IllllllllllllllllllIIIIIllilillllIIIIIIIIIIIIIIIIIII P,u.1'1' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllrlllllllIIIIIIII-IIINIIIIHI II 1111111 111 11111 11111 111111111 N11 1 1111 111111 1111111 up 1 H D1111 H IIINLII 11111 111s 1111 1 111 111 51111 1-111115111 A 1 111 sunny 111 1 11 1111., 1111 111-1' IClT'1P1LS1l1xL 1111111111 1111 1rm1 1x1111r 11 1 111 1 1 11 11141.11 Ll 1 P11118 111111111 of 1111 41111.18 NX 11 11rn Xurml 1x1sx111 L15 1 1 X 1115118 1111n m1 1111111 H1111 P1111,1,r1111 X ll 1 1 111111111111 Il 111 Il 1 1 1111 1111111 1 L1 1 11111111111 1 1,1 mx 11 IS s11r 11 1 r 1111111 111111 111111114111111 1 1111 1111111 1 D11111 11f11rs11n 1 11 lk 1 p111Sur1 1 11 XX 11111111 II LISL fur yt. 111 1111111 C1111111 11111s 1'11r 1111C1s 111111111 11111 by 1111 An11 11111111 111111 111 1111111 A111 111 11s11111 11111 1111111 must 111511 XX11LI1 1111 A111111 nys Wr111' H111 1x1r11111111 R IIll111111l1ll1lI1111lII1I11II1111I11lI1111111111111 111118 I111111111111111111111111111111111111111111111111111111'111111 L w UI xx11 IL, x 11I1 1. 41111114 1 xx11 Lyn or R mn I,LIIu,r1111 nu IIIIL x 111 fghtx 1111 lIL,llLf ll w 1111 1 I mme Q 111111111 NIXNXLI A 111I 1111I KLLIIIIL In 111 I1L I1 LI K N ULN C 1rI 5IL LI ...- s 1111111 I11s Ix111g,11r 3 1 Ins B111 Nxxumx 4 sr 1I1u11 111 vx xx 111 In ' 1x 1 I1cr111s IS mu 1 IN 11114 s1cu xxx 11111 Rllph Pura m wry 1111 xxI11r SI11dL IS tu Hgurc m 1 PICIUYE ll gnu lf x1rc11gtI1 md HIAICCQ 1 sum cur Ro111111 RIILQIISIU ,A1,-'- L c11cI1 the IIIFIII hnppx xmcc And the I1g,ht of 1pIL 1s mt uc Do1utI1y TI111111 IN J I IN IUIILLIL xx1tI1111 111x l1px I 11111 r x 11 111 1111 Nt tl 111 x N1111111 XY'I11tILx X I ' IIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 'IHI QI'lI.I, IlllllllIIIIIIIllllllIIIllIIIIIll5lll,lIllllllllll'II 1951. I 5' ' 'xt 'DL-'1 I 11 ' cxcs l'lIll- -fl IIIII'HXL'I' x jlccl J" Q IS V I111 ' eyes .lI'L' 1I1c f mc." ' , . . 1, I 4 ' "Du Ii 1' I. Ll . I1L-1' is. -3 XVI A 2. CI1 I Q ' JI 1 ld I'-'11 'XXI 1 - I'Iw1I.'I Igul .1 1111' 1' IlxI.H ' Q M. '- PI1. 'ia , 4 "M In' 'is tu -fit , ' I ' 1 f , 1 ,, 54 I ' I , I f' . 'Mx' Iu1'1I sI1.1II11cx'crrcx11 FAQ I'Ilxx.111I1I1i111. 1 1u.111I 8 , V IIIIIK I11111 lllf of 11.1- HVU' '. ' ' ' ofa I-IV . . H k'11 'A - Q JI' - il ,-' To cu111fu1't f1'1c11I .1111I Q ! N f K K f K ,. , Q , I , of J ' F11 x'I1 .Ixs 1cI1 ,. . I ,' 111115 .Ik' '11i11." H1 I 11111. 1 ' . . . N .111xI I is xxiII I.1xx'." ' - 4 ' ' -' 1 I .1 .' 1 - -I IIIIIIIIIIIIIIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII P,-1.f 1? IllllllllIIlIHIIIl'IllI-llIIIIIllI1ll1I1l1lIIIlilslIlI'l1lIl1ll l killllll 111119 L lrrx 1 Nl1wl1mx11 nl 1I1Lll'WlllNll Q L11 1 111 L11 XX ll Q x lu xxLlL 1 Nlllll N 1 mu III Llk L XX1 mu Q IK pn L Nun P s l1 vXlllIlI1lS nun 1r xkn s lnght strmmlng nlrhlc shoulder. Estelle '1m1Cum. 45631 K U N 1m 'I Lung y l lII1WlXIl li lil X NH 114 T 1 cg,I1w11t lun Il 1 1 LIL T1 L suurs R p1XX1m1N "An lmrmlcss f-'l'lI11lI1jL c r-mr shunc f 1' l1111r." MLll'f'ly Yllllllg. III1llII'IIIIIIIIIIIIIIIllI1lI1lIILIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII PAm,1' 211 IIIII,IlII1IIII,IlIIIIIIIIIIIIIII'IlIIl.Il1Il.IIiI:I,lIIIIIIII I N I I I I N ' I 4 l I I It 5.-IIWII III. IX IXI 'IQII I N ' , ' ' .X I - 1 , X ,1' III I N I ' ' ' MMV. T I -, ' :II III x Ir I x .I ' ' , . I I I I XI I ' R X '-I ' 1 I , I I .' I " X 3 II YI .Rx ' I Ix X ', . II " I ,I 1 1 ',x:III IQIII Ix X . I ' ' X ' I' - 5, X '..' A I Iff, I N ff. IVVJ. IRI I --I III! 'rpm 'M I. KN N1 , g. L . ,M WI' II 1: '. ', 1 , .nm II ' I-I:, Ivf. ' ,,".:1, I 1' X13 "!X. 1, INIIJ' ' 'I 1' I, Q ' I, 7, if X- xk II. '. - .' ' , , , . I Rx II I X J - " I Ix I ,nw Ii"-L' I Ix I :, 'X f II N ,1,'.III. II II If I '- YI' X ' L' 1 -' , Ix I ' wmv ' I I: 'mf I I I I I IIIIIIIII 'IIIIIIIIIIII I' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII N ii IK 19 A' I f Hr! H H U HN I 'MH WHHIWIN HIHIHNNINIIHIHHIHIllllllUINliW!I1liHl!x EJ x Pruu LII! X QQ I run gm Su ru lrx 'I TLlSLlI'kf' 1 1 u 14 Llll HQQ IIIIHIIIIIIIIIIIIIIllllllllIBIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII Pwr ll-.lx 1 Io Bum loom IWIL Afl5Oi'lSl Audru Duns IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 'HH' Ql'lI.l IIIIIIIIIIIIIIIIIlilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Q I ,A A , N X K. wc . 1 u ' Huk 'Mu X35 .: .1 R1'm:,x HL" 4:1 flvrtfnmvu XY. ' r: Nlmfux 'lwrn H.U.uu.P' Hwlm. Iuw I4 4 Hf-.," IGH X1...X, I1-'I XX .1x.1. I.l,.-.J H.,A'.'-. Ir 1-v. X". f,11'w-w..Ql:, 'xii-g" i".": Rua.: XI.x:'H". I..Q,L lima, lzwkltz 'I..f'iL f..l M lim, M.:1:.,",f..'1xfI1m NI:ILf1n.lVLr, Nui-mi 1-'xx Unk lHw,mmx:.u:1 Imm N.mv,mllx. M.l1guvx XX'1ll1.1Im. Kluw llwllum. NI.nt4lxrx Hn up rm lmnlul Uurslxp Ywluu fmullw, H.1fLI 5m.4H. Xl. 'Xvlw gm' lym f41.g!,l4m. Ium lullu Nutfxll. XX'w'f:lL'., MM llaxmlluz, .Hxwwz Inv '--xx XI:.'.:-. Pwr., XI,.:g..:u I:wr..x, H111 Knlfn' Yrgzxn YM., I' Rdmf, 'Xu.1:v, I5 N1'. XX "JM, XML Un-J: 41112.24 Nzzmw. lMr.lQ1:.41x1,wl:u,. MH- IH-NI. T 1 CW1 X If IOP J 1. . . 1 1' I:f.lI ' 'I Tlllllt, liuly 5 mc ."'1 I' ,, , ,V,V.. . H 1' hm.. ,V M lf, IIII!IllIIIIIIIIlIIllIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII L1 nr 4 1 Num w s x x L L X1 u xmx, I x 03101110 1193 l run L11 um Suwum aa run pm Ham ml RL uint Smut HX Bob bllllll xx U XX ll K-2,7210 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lui Illlllll I YY I L L I I Nu x x X mu 14 uni N xc V X I L H H Prun cm an mm L1 Surat xrw lrn 1SLlI'LI' , W 'PPS 1111011 HS? IIIIIIIIIIIIillllIlIIIIIllllIIIIIIlI.IIIIIlIIIIIIIIll. PM If - mm I 1k ll Dunk 'lurtlc Todd Bonmr Clumns Umm 4.,?Eix M X--f 'L Nifleiefq,-gf, 1 E-" -11" :Rig 5 Ill A1141 W. .S 'KE' v-f'x " ,'3llllV swf fx' K il 'Va 0' r vf -1 .J fx-f1'E-5 Xiylg 4 V -ff Q25 -x.. I Qfbi .z-:L-Y i'..:,,,, H4 -.1-af? Y. rm, A 3-1, SQ-X -QQ ! 4' Q N ff ? f .A f 5 my --0-ii 4' 2 "' -""" Ermvlllfcller QI .San Qvanclsco 'Zbharf , ,, -er- .. -1 -:,-- ' . l f , A - .Y ---.--442: v -f - '44, T9 f A "Q, i -f L 'ap i7 2 Jfiif' A ' 'LVQV' 5 ' V I I X :T-ll, 7: - 'f ' if ,5- . -aggpz AA v , i 1, -L - -I..A, M - -332' A -.- nn- -X, x ' . '-- , .- F " Y - fy! -ff ,:5, . dl Q ' .fi ' -"' ,.- 75-Y 'EL.,,.'-' , -' ' I ---5-'--.f' 'f'- ' ff .iQ" 'A' K ' "- - --- -Y Z. , , A, - fit... S lf . . ' - ,, ' -x -, Jr, Q, - ,, 5- ""' R,-Q. r,.....x-4 . 'f I - 2-x, "f .Tl ,-L .. 1 av :Q 1 'E "JL 'Z-gf-sig -M T Q 'Y' if I' Q' ' 'MN ff' M '-' ' X: " 15. 1 4 'lg . W ...IJ -'Ig,,Xx W ' ' . -- 5 if -'-- - 45. fu HH jff..ff -Q-.M " Af , f - A.-fff...-1,51 if -X 0 2+ -,A 51 5 ,..-X77 'K T iz f LW ', V f.-qs-. j ' , - -,,7 " 'ii' xg ' ' ,.,f . .. I' i It lg .,.'-:gr ifggr- "-1' It f A Z, v A L-W' " g T - V Y- I., .f - 'I nr .T I , I -cg, k 1, .Rl , , 1:-L Q 'ISLZI ,4'x gr- y,, - , W- .. ' X - L -4...-Q... 'f ' , - ' Q: ,-f - 1'ffT'C"1 " i - A-5 -L.. f I 1 4.- " Q. .. '- WI: ' , F I. ' Au ,ll ' T- --1 '--'li ----as--1. . ,X . I' 1 - Y " 'ff f 1 Q , I E' If J .1 f 1 -51. - '-"' f 4 17" V ' 1,1 J ,,,..-11 .-,i-li ,, , Q Q X - " --- " s -ii. - ...-.... y , , , - .igl - """' -- 'ff -- .A '. u. - -- -vf-f glll E ....... .......... .-IIIL' air 'Inf :'.:- Qi 1" f , I' "Lu """' --- ... ' 4 1' Fit: ' ' - ........ : fins," .LLL , "' 111 ---1 .4 w ' 1 lk rgvlw 'N NW Nw 'NIUNNN 'N"'INNX' 'IH 19' U 12 ' N w " W Il 1wlfw'4mr1wl UI ffymurml rf' 1' it X x ,f " , ' f rl ix 'M' 'r :Arm w, 1 ,, "X lj, , w w I, 1',"' iw ".' I w iw: H ,r rw. ,w 1 rx -I 'ii 'N lvf A f KRW fx I ivr, ' NI' IQ! Q ff IN HN 1 IIA. I H Z'1'H wwllnf f..f .N ,' NU . N 1 H N 1- wiv 1 Emu :X.x1xM1r.N.1.r u " lx Jim l.i,..1: w w ,., ' ,w' N W x W mrxnr mum X 1111 N Lo11LI 'XNSINIIIII XI1111- I sum II IIIIII LT LILIX mor I 1 'Qu tl R 11'I Ii 11 NXXLL NL 1 N X 1 L1 X LVL I SIW Jn X RIILYNOII AL1LIrLs Dum Bob I IIIIIWIXII XIIFX XX 1rnLLILL H11 LX I LQIL IIOILI GYLLIIIXX IX 1 JXL KL 1 BIII IXIFILIIIIU GLFIFLILIL Smut Irm1 IXLIILT BLn bXXLLIILX IYIUIHIIN COXLX XX 1Ilx XI1rL1rLr XX x mr I I NINI IIII l II L X ILIIL I Xx IXIIIILIILN X31 I XINII Dororln nl hom lx SIL3,Lf X1rLLrx XXIIIIITIS Slm Houlmr I-IULI IJLIILLYIIII Rllwh P1LrLL L L IS X mms 1LrtrL1L XX 'XIXLL I L N ILXXL LD Xlr Ix1or1L IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pu IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 'l'Hl' QI'Il,L IIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I ' ' L: 7 kv, ex ' nl , 4 - W: in lf L ' B - 1. - 'T 1- .f 'L' - - ' , ...A , ,I ,. if I I , 1 4, . 4 I 1 lr . 3 ' Cv' R I IMLI 'I xx IIJI.. I...', Yuri H111-3 II Ii IN 'Lf 11' ,1' 1 I'1L1LL,C111xL fLI11 , L Mn.-'. f .11I IIQL: Mfr.: 'Mu I-1x., XX .Ik NI.1:g.w1- XX ,.1z11, I':,-.LILL XX' II1,1:t1x t1L:1r.1.IL ,1x'.L-1, ISL' -.I L11IIf1Lx, II.1.-LI I'1IILI1':1' XY-IL: Img XX ILILIIL YL-.x.:11. LIL-:1111IIL XX'1I.IL. I511:111I,x 'II:11:11.w N '1 ' KIM IlLXX.f..f NI.-H XX HIHLRL. X1'.LL I3L,1n, Ir't1.1 KL-II . IMI 'I'.1::aI1Ixn, I711II ,In IN-71. X . "L IU 2 X NI,.IgJ XX I. ,IFA X' 1 IL'iI IMZLI. X-5-2 IIIQI II -C IfLI1Io1"111-I IllL'I- I LII ' I 5 :Xsf . IQLI1ILm1' L,,, , ,, ,, ,,,,,,,, . I'mL1 - .I. .KQLT ,. 4. ' I'4II'NI AN I.lIII IXI.1II.ltQLY . . ' ". Ii, .1 , . X' f -' . xXIL1 IfLI11u1' , CIL '- mlim I.1t ' .lI'X' IfLI11u1' , ,,,,,, , ' " ' . S0 I'QLI11L1r ' ' XXVI IIXIIIXIIA .11 , . ,' ' Hu fLI11Ln' ,, ,, ,. - I C. rx , I 'V . . A "1 511. IX IiLIu1r . I' I C 1rLL1I.1z11111 NI.111.1gLr , , . ,,,, CQ.1rI L' .'Xx . C1rL11I.1r'1m11 NIJ .ltL2LI' .I. ji-' "' Q1 J Ifx II.III'QX lLI11L11' - XIlI'Is' 1' II x , , ,, ' 't" I T11 S Q X'iulL-11.1 Ifor I. BL-ry! CIuIIrL-yy PI1yII'J X'1Il'. CI' ILA "iILIL'. . 3 pm .'XLI" wx fXIrf. lf ' HII- . . . V I7 .,1' QS IIIIIIIIIIIllIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lllllllIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllll 'I'HlfQl'llI IIIIIIlllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllll fi- ll' ILULI X L X r omror 0fCl1C'lIy XII NIBI RS C S l C HAPTFR 10 Sl'RlNCx Sl lxll Sll R lruhm ln Ada 4 lox rsclmlv. Xl rr lru XX x llll Cccclll WooCls C oxq Wills Rox mm Boggs umor lslbcl Dunlrp Alina CJlllI1l1CSl1Il Nl lrgnrx XX lll1 um bnmor or C lCOlLUl Beryl Godfrey lrml Kgllrr Nlxrf mr Plums N NIBIRSC b I lALLS1Ml5'l R I ruhmm C urlur XX oods olmmc C hmn Wllrcr WlfUCCkL I lu mor W lllou Imlm Sophomore Isrbcl Dunllp Rulul Holfmm umor Bcryl Godfru Mlrglrat pll1l'lSS lon CICOLIN Norm1 Kcsilcr Isrcllc X oqum l rml lxallcr Scmor Clmlrlcs Blflxl.-I W1rrL11 Clupmm Rurll Rnctor XVINNINC HCDINCJRABIF NIYNTICJN UNI SC HCJCJI RCJII lrcshmm Normm Anderson Wyllc Klm, l5lLlC Iurrlc Sophomorr Bull Pollmwglworn nm iupllrns Glulxo Pmlunrrn umor r u, lun l rmlxlm 'l u IIIIIllIllllllIIIlllllllIllllllllllIllllllllllllllll PAH 'se' CC ? Q I p . - . F X C C.. Q " C l I .- , A ,il C ' 5 lhrk row: XX'xlnc R112 lixll ll-rllmrmglumrm, lirxmlklm 'l'ulrlL-. Noxxxmrm .-Xmlulwu, ll.11lC-x lun. XX'.llu1 XX'.lrm-alw. Dlrl, lzruln. N-U-rn! -mg Xlrw C.1rr-C .ulxu-1rC Aslulc -locrsrlxkr, Mum A X'K".'C1r1:. CL-nr-y XX'lllCC llrymor XX'xll:-uglelw-:C Rogxrmu lioggx. N-vrm.1 K-sxlcrC lfwnr 1 vp lug-llc Y-mum, Alrrc lllmnm-xn.m, l1rm.r K4-llr-1. Imlwl l7r1r1l.1p. lNl.ugcrx' Ylllrarm. llrrrv 'll'rIr. llc ll Crmllrcy, M.lrg.1rct l,ll.lfINs. l X ' K. lll S G 1 fr f C' ,. l. 3. C 1 -ff ,ff f 4 C C CCC, C CCCCCCC CC CC -lr . tu. V Sophomore CCCCCCCCCC CC,,C C C. CC...C Betty Tcfft, Waltcr Wfarncckc, lflcmor vUlll0lll!lll7l'. J . -A A I I 'IFC V,y J. ." Y, CC . C. . , . C . . A . 1 I . . ' CCCC CCCCCCC C CCCCC,, J ',", ' ",11 A',rggg' .Cf rllfr 2 ' Q. l. ff: 2' 2' 'll J ' CCCC CCCCCC C CCCCCC CCCC... .....C.. C C C. -' ,YC I . A ', - C 1. , . 1 - 'I '. , 4 C. , .C , . . .. , H r , , 4 ' . . 1 . . A . r . . . . . 5- Q C,CCCCC CCC,,CCrCCCCCC.C CC,.C... CCCCCC .CCCCCC.C,CCCC v 1 ' C ', ", ' . CCCC CCCC J ' CC CCCC CCCC C CC CCCCCCCCCC .CCCCC C.CH.1l'd' -, :C " llllt' ' ' W .5 Bl llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Xxx U L H4 x 'T XX LIS lulglui Sf f 1 Gcrtrudc Swucr wmv Xu ,, Dollx Icffnrson Xlum Bob Sm xll mm xy Irmklm Tuttln Avun wx Humor is s S WOIIN N worn Q nu Rall lm XX mms Ircm Glcrmon Bm Sxxunu B111 Ixlrkhlm WIFYLI1 Mooux Don Blldl Rlkhlfnl Mlrrlott ILIFIIIIL Irv. B111 Xiullux Illnbnth C ILILII Rlli I1 XX uurx Slm Hoo mr IIIIIIIllIIIIIIIIlllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pnl Coxu XX'1lls IllllllllllllllllllllllllIIHlllllllllllllllllllll 'I4HIf Ql'Il,I, IllllllllllllllllllllllllllIllllllllllll'l4llNlHlll'l xv- 1 . fl HMA '-'xx H11 I'xw:k?:,:::.. Hin f1.uL, R.nlplw XYAIZQIN. fun' H-xx XX'u:u: Nlwwx Huw Lum 3 R1 Lani NIU ffl, Dum Buds. M1 N limlnux M lil! Xlnllzx. I:..:.kI:rw I'mrIr, Irrm- C-Mnwfrw. I..1ur.nm' Yr .xy Cwrllmlc mxuar. I7-'llx ,ILM A-rw. H'f4!-uh Kumi: Nm: li-wpu. Hwlv Nm.1ll. l 0 l Al' K C"ETH"'f'.fl I x ' HJ :mmf . . ,, ,, , ,,, - -54 Bu A - .I.I1.lj'k'I' ,.,, , , I' v ' fur If 'HIS , , H, , .,,,,,,,, , ., .. , 7 . 'h ' ldfxl , 'A A '. A' Uirlf Sf , . , . ...,,,, ,,,,,, . . ,, ,I.. .' b I 'ay I7 -, ru ' .1 ' ig ' , 4 H ". f. l ' Afxrl V W I - ' , ' ' N. C9 .,f ii lllllllllllllllllIllllllllIIIlllllllllllllllllllllll IIlIllIIIIIIIlIIIIIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 'I'Hlf Ql'IlIA IllllIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII L 1 5? I xx x L I mu 1 UL 1 Hmm L x rm 1 N N I Q N I Ln r Lu r wr Liu 1 rl SIL 6111111 Obou Hdcn Arlwogur Cmrtrmk Sclmrubu I utc Alf Natl 1 FLIITIPLIS SIXOPIIOHLS I ranch Horns Iimtom Trorrbom Gus Sous lphom Bus Drum Sn lm Drum C EINIUIIS Cllrmus Bob Sduffmr Au Iru Duns NIUIL Coulur I Ilxs C Ilrk Wm XX lI'I1LLIxL C lms Holllml fmrtrmln buucr I Iunor XXIIIIOLILIIIWX Bob nl xmblxn Ruth C urnovn R 15 XVIIIIL I xuur Broun Romm ROIXIISIU Ind Browning full Snluffmr RICIIIRI Mlrrlotl Ru Sugar Pull Hunan Irmklm 'luttlu IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII P r , Gun CLIIU Iom Rm ml Bob Sm ull Arthur I lllorr Duk Bumut Rnlplm Wlttgrs CIIIYILS LIILIX C lrl Sugar Ban .Svxccnq Blll KlfIxIlll11 I .L u IMA 1-xx IMIX 'I'.4mINI'.r1, Iiv1Iw NULIII. KJIVI: XX'.11'L:x. fI'.I:Iu Ulrlkrx, Mfimr IIIMHYI I71 I. Iiumntr 'lfpzff 1-xx I loam r XX'IIIm1uIxIw. C-CIIILIIII Na auf. R.: NU mr. Crow- CII:-v. 'Iom R:Ik.1nI. I',mI I. 'r. I:.x1:Rlm IIILIYZIL . Sc or II row NI 1-Koulup XII Nrrf, Iillx Wulf, XI. ly XY. 'L , fI.Hlx IIoII.1mI. Ill I1.1uI M.ul1olr. Rn .m 5 Ro xn L1. limi IM.-xr11vg, Nlxu- urn-5. Jura-mor. Irrom rm, Hob .IIN mfr. IILI' A Iwj. r. fi?-'rt ULIL' NI :L-Iwr. :MII ' D. xxx, IIIII I'ixrIxIm.u11. 1.1 .X -gur, IM . -'my Ru I1 furnmx. In-IL-rr Iin um, R1 XX'1l4Iu, J ..,Y,,,,, , ,,,,. . .,,, ,,,. ..., ,YI,, ,,.. ' J ' ' 'ka A N I I ' - . , ILCS ,,,,.. H , , ,- ,,,, , ,, ..,,. , .... I I A AG1 V IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII THI' Qlllll IlI1I,lIIIIIIIIIII'II,Il,IIIIllIllIIIlllI.lIIIIIlIIIIIEIII,I I I s DL Blum Bob SIN! IL uulcr I 111 11 Us lfl ln LI L IU I'IH'1sLFI r LkI1',N A I' in 4 mm nuns 1 ru rmxnnn I U mr XIxr,1,1rct XXs IN xxx u 1 m X 1 I x IILLX rim rc uesfnal Ubocs CLII0 IOIIUS uno I rumpnrs Slxoplmoms I rumah Horns I lu K Im ul 32188 'I rombom IIIFIIOIIL Gnrtrudn Sahrcnbcr Hdm Arbomst Bonnm IIIFIQII I-Inlnn Rxnlurd Dclll Vkfnllmm Ixcrctt Broun Nuhcllc XX orrhlu Mlfglftl Wyant HIFILI Lum 'Iod Bonmr Lxdl NIH XILITIITIIII rad Brovmmg Romm Rom l1SIxl Cami Salutfncr Pull Hmsnn Irmklm 'luttlc from C Lllo Tom RlLIxll'LI Alf Natl Murln C oulur Illns C Ilrk Bob II lmblm Rllph Vxfutars Unk Bennett Bob Smxll llllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Pnl N IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I'r.I II lwu IIIIN 1 I.uIx. limb 'I'.m1I1I5n, K.xIpI1 xx'.IIL'I', 1 I4 ' 'IL .I .ll. 'I'Iur.I nm, NIL I f' I -. Alt NCL. Cn xc flclxu. Tar R R. 'I. Fr. Ll ,IA III1 P. I . ' . BI , Mx-' Iicrfx. MWIIII nm II II Ndultfncr. RI- . R V' lx, F -I B g, 'I'-II B nr -f II.uIcy I.c-L-rc. . . '. - I'-.IOL I.'.II.u NAL- ICIIV' mn. I'rHm :mx iwrrxmIc Sdmru-Iur. Ik-Ion Arl vg.m, IM n L- Ifl1mIr. Iiyn Swcc-ncv, IIQ-Inn R11k.n.I4 DL-Il.x X4CIIl1.lU. Ix ut: Iir..x n, N4 I -II- X'-I Ilm. JIM I Drum ,.I, , , ,Y,,,, H ,,,,. ,.,,,,.,,, .,,,,.,,,,,,,.,, , ..,.,.,. ........,,., ,,...YA...,,,,.,,,,, B c n S wccncy V' ,,,, ,. ,,,, ,,,, ' ' , 'z " 4, f"4 ', L " ' vp I IIIIIIII I,,IIIIII , , III,,.I...,.I,,,, IIII II,II.,II..III . I I . ' . "IL ' , , . ,,,. ,... , ,. ,.,,. ., . VVVVYVYVV ,M V I " Aj' ,I . ,... --I 4. ' I VVVV , , V, ,,,,,,,, , ,.... .,. ..,,,,,,,,, , ,,,,,,.,,,.. ,,Y,,,,,,,,. , L I . 1' 'Q' BU al- 45 an an 35' -6 A6 .v- 11 1 111x CWI S IPI' 'H 111 P 7 'Xl 1 11111 111 11s s 111 L Il II Il 1111111 9 10 1 IL 111 1 xx s 1 1 T IL 11 oxxing FLIUYLSLIIILL1 N C H B111 SNXLLIILX 151111 1111111111 N4 1 11 1 1n1 LF IL x 11 1 011111111 N11 1x10 1' XX 1111 IFISIIL Lflll 1 11111 111 10111 x N s 1 1 811111111 xx IN 1111 11 111111 110111 our 1111111111011 111s 101111 1WLIf1' Our 011111111111 811111 1 1 1 1111111 ll TL I ILIUL O ITL OU LYLULL V518 OUUIIIITS L L L L1 LS DIN FL K H1 OF 1 IL IDS IDL L LU f5O1 N SS fl! HON IHA S f 111 IIIIL 1l40I111WlI1lL l1lL R11111 H11 111 11 1 l UIXLYS 1 of C 1 110111 xx1s 111 111111111 s111111r H1 111 1Xf1HO 1s1 s1111111 1111 our r111r1s1r11111x1s O11 plI'1Y1lL1LS GXJLID IIIIIIII11IIII1Il1IlIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII P111 I11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII '1'111iQ1'll.I. llllllllllllllllllllllllIIIlllllllllllllllllllllll 1 1 1 T .17 , ,, ' 5.41" A Xl Q' V 1 1 161111 111xx, Mixx Iii-111111x, 111 5xx"1 1 , H1111 51111111111. 111111111111 '1'11i111, Ml, K1111111. 1w1:1' 11-xx 111111 1111111111 11111111 15,1x1x. 111-1111 .'X11111g.1x1. 15111111111 151.114.1111 fI.111x 111111.11111 i1DP1 Nl, 101' -110 I1 ff 11gC1LV1', 11131. 1iI'I.1.1'1S' 111111 191' 1Il111'P I-,VIN H12 SIZXIZ1 '1i121fNT1 A11 .1 C1111 1111" C,11111'1'r11111- xx'.1 111111 .11 , 111,.1, -ff-. C.11'1'1r1'.1, 0 D111 -1 A , , 1255. T1 A 11 -11- '.1: "'I'l1' S1 1114 11111 Sails." 1:11 .3 I"r.111k1i11 11111111 11111 B 11 S1 111. TI -1' vc 1 .11 1. ,111 111' 1 . " rli1-. A25 ".l A C1 ' g x'1'1 '. cli11fO '1 IL 'kf 1 1, x'.1J 1111 11ri111i11.11 .11 '.1k1'1'. 15 -11 T111 fJ111L'f Girls' KKOII1-L'fLI1L'L' xx'.1s 111111 this 1111r 111 Ri1'11.1r11s1111 S1l'1I14gS, L. ' 11i.1, 1111 1X1.lV11l l'. IH, 231. T1 ' 1 - ' 1' 1161 fl ' 'A "M 1' T111 1'1'11.ll', 1-fi N. C.. H. S, xx'1- - 1.1rix H1111. 11, 13 0111 I". Ag. 5 . 1 H1 A1 1411.1 Mi.: 11 1 ' . 1 Mis 'li 1 .' '. . 711 'j11I'1S. Ur. 1 111' "'-.i1" l.1"1'11 1'1 i '1.1J1'.". '11 11138 111llIIIIIII1II1llllllIlllIIllllllllllllllllllllllll IIIIllllllllllllllllIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllll 'l'Hl' Ql'llI IIIIIIlllllllllllIlIIIIIIIIIIIIIIllIIlIIIlIlIIIIlI lzikll NIILLIILI ILX IDI IIIII lxL lx I IX IIN SILII ILIIL xx L L L I ILIIII llllk I K CILrIrIILlL NIXNXLY I lI lJILf L Nl X! Illlvv ll lu I StI1LlLm BoLlI SILlklLllt BLILlx VILL SLHIOI' flux I I or C N lumor VILL SLJIIIIOIIILJIL C lux SLIINIILIIIILIIL VILL Honor SLILILLL ILNIIIIIII C ls r wlIIIIIII 7 lLlIror 5 FllOLlx NIC ,rx LlLll Pl'L'SldLf'lf lJI'LNIL Lnt PrLsILlLr1r lJl'LNlklLIll PrLxILlLm PfLSlLlC.l1f PrLLIL kI'lI PrLxILlLrIt PrLsIL Lm PILNIL LII! L 1rLlIlIL II PrLsILlLnt PrLsIL ll' ' I X, - . I sf Q 4. Q I' ! Q 6 .KX U "I l lS..Ll Iwxx l1:LlL 'l1IIIlL. li:ll lHIllL.IIglIIII:I. llwlw 'l.I1IIlIl3II, MII ' .l I.-v. R,IlII l'.LILL, l" I:IlLl,:. 'lIIIIlL ll. xx.II.1 RL.ILlLI. VIIIII Nf.plILIIN, Xl, l'xI..:l'L' lI-IIN Iwxx lI:I., l'xLllII. KILIIIIIJL . III, :XIILIILI lJ.IxIx, lSLI AILLIIL.. llLlLII 'X:lwIg.INI. l5L-III' l7III IL. NlIIII.L- l',I,IIlLl-f-II. '11 , , ..1Xl"V'l' I W ,fOlllIf lvl xXIILl ' .vis , f ' I' "A l' lf' . ' 'llL'f , , , . ' A liulw 'I'.IIIIlwlI'1I , , SLIIILII X7lL'L' PfCSlLlLUl l"r.III 'lIII 'I' lIllL' , , . III 1l.Is.' ' BL! 1' l-'L,LmIL- , ,, , ., ,, ,,,, ,, ,H D A "A ' llu .ml R -.I l I' - " l- liIll PL llxmgl , , .. ,,, , Q ' - j - MA ' l"I'.lLlL'l'lILI H lf xl . ll. js lL UI lx llllllllk l: La . X lL,k.' 2 n l ' R. lp '-LL' H H ,,,, , M W , W " I Q I llLl -II Arl KQANI , CI li' l, nt' L' 1 V lLAIIt lllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll '. ,I' R-I IIllllIlllIllIIIlIIIlllllillllllllllllllllllllllllll 'X x. fbi!-1 X 'wx x -ef' X x 4,1 r Xxx' 1 'wtf XX- NT.,-Ya, NQr' Nbsx-TAX 'RQ Qs .Jfx Wm 4v If I y XX f7"""-. f r- N34 S-sa X A ,-N xW ff -L 55?-jf -Q. X ff X MIX XA 7g fi? '12, -gf-fa" 53' X 'fix A X 5.44 Q ffA X fx T Q02 f W Y 'LB My Rx XR-S U1 'NX- I ,,--f i 4x5-,.. I R- Erfmf H ffelfer X XX K U X -,yfx XQXY' N X f an 3315? X f , if ,,, R. .gKl4,",' I . X XY is L" K R, l in 5 K , X 4, x ki L X I K V' , If ,i X 2, x'Q'i.n-fig if ' ' L W xx A , - V , ' ' X we .. - 1 ' 'xii fgffx r Q X K f f w .-- s. ., ib. '-xy ., -N X -. N - 3'wx h A -f-34 -X X . ,nsyf f ' ' g MX,f4'f: ,i M X x - QM, - ssl .. X31 ,f A N I .HF-', , ' 1 fax S 5 'tiff ff. ' V :GE-' Q ,Q xx if f 1 x - . gg- 'M , ' - ' 2 X X x., ' W4 ww . . i X, x - 7 'JU A xt - . NY' xv - gig XS. ,- 4 Y 1 l ' ' ' " lf 'J , X"'.- --Y ---., , - ,V-f' 7 wk: .x X 4' 'L' XT? - XT " ' X. W E' l- AV? 5, '-. mf" -Y, f . gal "u-fx-'X - - . K LSNW. E, 'N R3 'L,'Xi-1-'N ""' C A xg ,7 , Q 4, -,.x ,, ., 'xifxx fllff lf' 1' X' x. ' ' ' fy " fi - 't' . 1YgiQi5T4 v 5 Yp- aw15x ,,q Hf Sy- :,,, -7 ji pl ,X .- fn , Q -,gf-j A., ,-NN, X 4 ik, If "f A , , fr: , K '- kk 7 1, .1 if' ' A 'S-ix-H f NX V- , - ,- A-,,, V . . -Y 4, , i J! X . Xfjg ,' 1,5 ,P f ' 74 X--1:1 -uk 1 A K - Q A -AfZ':Tf" i A , fl? "' Uxx if 'N'X-bil. "' mi ,gglg ,wQ'M ll, 1 f 1 , I, , yfljf V, lj, f ., i 1 - .. 1 , NR 44 x ,' 1 I "f VM ff' ,- 1 fff ga--waJ YL W N Y' ' Q 5 XM-2'--"' x4 f fx '-,. -'2 5 X ifx' M, , f , wx X A :QW .JY fy! X ff Y,- W 2 X f wig ' ' - lx , X ' 1 ,f' A-Q, ,I , X 7 1 "AV-X, , K.- , 3 , , Lx, 1,4 ! 'v- Y, 4. 4 N, A ,V f 7 ,gf ,. 7 X ' Nj 5 :.! '3 XXX Xxl-i1,'iw"-A fm My Q W1 S ,,W , n l X. , hz. 'J l Al u.4'x' Y if X-MW I F, - :X f, - Y ,-. ,f I 1 CX vpx s..x,5l3, ,' 1 T. ufibw Nxt' 1 k ' I 15' ' ' ., ' -, , 1 Q . ! , ,,. X ,I K 4' LX . ' 3""J X X X -1 , .x., ' X IH My M 1' I 4' A ' i xx , li- ' ' I v is hy' X X. X -:- nl Vx v - fl Y' Z R in . fd ji'-' Q-Y---- fu, f . ,X Q ,X -.. . , , ,V , , 1,3 I ,. ,,, 4, gvlx ,AJ xxl .rx 1 gf X UM Il xx U k R UOTP1 1 PI A j I flfli ,fl 1 kl 'gifs' N Pl 4 N x 1X1 lll1l1lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll illl1x1lIll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll K l 1 flllxlrll flll ' X l K1l N l '14 l1lNl 1l.1x 111 x1l11111l lx11xl1111l1 I1.11111x "1 l111u11l11 "xlZ 1x.11111'1 'l11 l11xx1l1l1111l l111x11 I ul", Q11 l111l'1'1' 'fy '1l1111-,111,j"1 '11,'1111 'l NIl'llXll1lIl . ,gy 1 lf '11:1 ,fx 11'1'1 1 l,1l111: l111 NHNA1111' N l1.x11::.111 N1 111111211111 lS1.1xxl 1411111 l111l1. 111 11 1 1 l'111xl111.111 I'11111.111 la 111211 .1 -11'1 llllx .1-111'111l 11 l1 at N' ,.,. 11' l1 1.1 1' 13:13. ' "113,'. ,4 l 1 111111. 1 11 X .- ,11 , I ig! l1..,X, 1,.l 5 111 I 11 lil IQ , ' 1- lilg N1ll1Q N k . Lflq I' ll1Nl 1.1111' 1911 1111 3,11 XX.ll' 1:ll111x 111111l111 1111 4, ' L 'l11! 'fi' .-, - l11v:Q.'1 l':-1g.1'. lll.l 11,111-1: . VV- 'Q 'I l'1111flm.f' Nu. .11 f xx H1111 111. 1-'if' ' "NV " ll1:z.. :'1'11.11 1:1 l11."11 .f11:11:1111 1211 N11 11 V vQ'5i,fifJi l- l1111ll1,1ll 111.1 4 xx 111.1 Xl.1ll1'1 Y -11", x I 1-11 . Q f UM x11x 1 x1 111 li 1f S N11'l11111111111 1111.11,1111 1l11 N1111l1111l4111lx,111N L ' ,l 'J lS,11l1111N1111111f :1:4l11 lJ.111111111xg111114111111 ', lll Quzll 111.11411 A111 lx11' l1111E1 xx.111l1rl11 211 1 All ,I X. 5 1 lll qX1'111:v1.1 l7,1'1 ,1w.:t:l1I', Xl: NI1114111 .l11z3 1111 ,zffgl N 111111..1g:11l1111xx11x l ' j" 1 ."x11111111 11111114 11111114 C111111 111 U11 I 'l'll.lIllxN1LQIXIllQ Y.11,1111111 'l.1l11 ll 1.1 x' -' ' 11111x111111 fxc W ll1111111'N1111.1'1 f11:1x11t111111 W , 111 1111.1 l411'1x 111121.77 11. f l 1--., X lx N11111111:'11r. l'1f'x Xux 4111111 11111111l11'11,g - " ,j' fN-11 fl11'1,111.11 l'111g1,11:1 lf.111111111 411 ,1 l111.1l1, lll' 1 ff "' if "x ' 1. V. 5.11 .1 I l.111 1 ' - L 'f' " l3.1xl1 l1.1ll l111111l11xx N1x.11l.1f11x " 1 '1 ,llll 11 llll1'l1.1N Y.11.1111111 lll11111111111x1x1111111111 IIIIX1' 1 .1 x 1 lx li 1' 1 1111 11111 '11 ,1111111111111 3 111 l,x111l1111t'1x1111131411.11xx11l11l11 1111.11l1x l 1' l111111111111'1.1111 Vl111lg1 l'lA.1Illx ll. N1l 111 '11 l'1.1lx,11l1,1ll lJl.1111' xx N1x.11l.1f11x 1 ' - '11 l11x1 N111111111 1:11lx l4111.11l111.111l111' 1 , lll11lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l'x11 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll N X XXX 1 K 'Q' , 5 lf 3 XXMX 'V 1. A- INUWNlWliWlWYlWWWNIIIUIWWWIWIU Im: 1 IHIMIIIIIHHINIIIWNIINIHHNWNIIINIM Nihill I1 NH NWIIHIN H'XIII!!!NIWILIMINIHHIIINH Iill 1-II HI NNWNNHNHYIIEN1NHIH1HHNUINIUNNWUHINN 6 l X Cblfxlll flvl' w 1 Y Y 1, N -Q IISIQIAXRX ' U 1 .rw Xml uma rm !1I1'wfKLH11ni mg ' Q " V9' 'Mum 1::,5X:.'.N firm! r4Ew.r.1rwr. .v I' " fl A 3 n , wiv'-ff wr Im wil. lm V 1 XII Xx X1 .1-M 4 HX Xl X Rf H V 1: ?yf,k, ,X ,, Y. If - 2, I 'ful ' N, ',1I!'f 'V-v X 7 f i z, g.,.,,i UIXm.1AVr V V4 rllllnlmllm , X: fl- H 'L MN .wrmxemx NI ljklfkll gfn 'X , ' ,fl fi? ,fz U W f ff Ax I' li II ,f f 1 - ' 3 Y rwgrmr ilu lmmmx Xu Xu P N - W XJ limi 'ww HN wif lf.. ' 'N r: X J H'f1',4.g-ul '1'wt.'.1. f .X J-. 9 1 If ,X X1 .Ax Y Ny X,f "' Lf, wx XXVXUX1 I hXX!lN vI.lHxlIlQ K .Xlhi X . rx ,-I . l NI f I Su N rx IX . .t ' -xx .Il I X' ' . H, Lx UL. "Hr 1"-"X, Q? 1 AISIINA I 'sk I K IX LIIN 111.11 lI1 I Lglr 111111 1111lIw1 IN 1 Nu I11.,1 L l I I I Nh ROI IxI I 11 IL Xu Nu C Xklkl Ai yr: lll JR NADA JA Nu xlll A D A A D A D A f II JA X DA LX lk ISOOXIAI AIxA N l UNK IXX XKU X 1 L I ug. -Q Xu xll I1 X XI X4 Ak X I ki IX I K NJ Xl I1 KI x1lIl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Par IIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 'I'HI- Ql'll,l, IIIIIIIIIIIllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII if . , ,lg Q 4. . 'fl X ' M ,fl I ing- ,. , . 4 'I his , :jr Q N"' , '. IxiiffY5fg'1'I , A 'A' I - '.7'.A5..Z1".'," Y ' ' 41 . ,. ', .'-- ,- . L I.1:,..i:-Q-ink, ,.,', 'N N U ' 1: -- ' ' 4 -L -X:-ff , lf" . 1 ' Hi Q k ' f, 'N' X I' I j 4 A I' ' '4'1:I: I .- Ii:lI.l:.f Nilxlm ISI? Ix.:IlI 1:11, Rl. XX':I.'l' 7 ' 1 ' 7 , vi .I.IIx"i 'IPS EIN II W1 IXIIIIS I IM YI II, NVIQ XI. A 1 ' L X-I Y-A - 'H-I VI l. II K2 II-Q'-X-.I Al-Al L1-'-UQAHH-' xl xml ID 1 .1 1 .., 1.1. 1 111.1 AI-1I5'1'W'I"' "VB - N-I" '- -I- -II I 1 l. l 1. l'-1-I-1' lv-1-'111 Ulf 11 1111 fl-111 NAI 'X'-AfI - -III .llI.l, xllllll HU' 'A -III -I I-'I II-'I' . - .llI.lf . ".lLI.lI Nl' . I. IIl' Xl- . l.l Igllf B111-111 gl-1 .1 lull lmp Nvyy iljj- . .1 I',lI t1'.1p Nldy Y - f'.lIIIllI'5.III C1.l .I' X71 X' Y Y S ' Iilv-1l11' IS. I1' X1 yu I V 1 7 .IlI.I f,11x' I 4'I S I11l1I XJ.: V-A lg R-II' RAI R-I I .V .llI.1' X ' '. I.l' Xl'v.1lI.1 Hlf 1 . ' IU! HNIOIIVIZ I5l1l1111.lI.lIx.l Ii:-1-111.1l.lIl.l, I5 3 111 , ' up N-1'.lI1' I'.lIII l.IIlI f.IlI Il.ll.1k.l.CI11lI4.1I.1I-xl,cI1l1l1.cI11m. 'I lm, I1 " " Iil.11l11.1I.1I..1. fI11cIx.lI.1I4.l. 1I11 .llc wl' V " . L'1 I. fm' IIIKLZII flll 1111 A " " " f.ll1r 11111 slr? IJ ' " " A .. ,, ., NL".'lI1l Nl .lI.1 N031 N. ,Y , A N-I -Y-A-ID A f, I-'IA-Y 131 -II III XVI N I- lNl.ll'l wrlll' .IIILI 111l1'c.1w 111 H Q E xl-1" I11l1lI .l11lI wfrul 1111111 .I".1I'I. III-'I N IIN' II-IF' VW' NIWII 'I- A11' 4411.4 H, Um, IIL'IL'N IIIL' 11.1 1-111 11-Il II 11,4,,,m' 4, .Uv 1,,m1, XL'N.lLI.l 01113 Nl41.llI.l Lily. NL, -ml flu-' Xl- .lI.l f.1ly Igllf Nl' .1I.l fm' Nl- . . f1fYI .ll ll IIIIIIIIIllIlIIIIIIllIlllIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I -I IDTIU 1I"IXI IXIIS I I x OI A P 1 I g I L l I xWIIl1LI1 L x s I I1 IX I1 x L Il NI rc s I1 IL IL1 N xx Ixx IIIIIIIIIL III II I I x 1 Xl I I IIIINI X XIX -X LX L I I - XI I I K IW I xx IL IX xx IX I X I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 'I'III QI'II.I, IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII .ILL20 . I I .1 -:""9 ' M .. ,,... L III xI III.1IIIII-I:1I III':II I-IIII:II-:. .x , , . Q . I I 'I ' 1 ' I I' 'I In ' .IO . . I 411.1 .IDS IIIIII. IQIIIIJ ND I'RI3I,I' IIIIRI. 5 III IIIIII X, II. IIIIIII II -' A IIIII II-I :I-III.1I1I IWLIIIWIR. IIIA'III-I'I'II1I III1-1IIII.1II1 II-px I I XXIIII IIIIIIII' .IIIII IIII III-III, III-IIIII-II11---In. IIII'X'II IIN'NI1.l1ILS7I1.lI1I'II I-111 IIII-11I11.1II1x XX' -'I 1IIIII,I IIXIIII XIII-Iylg I II .1IIII xx1IIL' III ggII-III-11x IVIIIIIN. IIAILII 1.11110 IIN .III-ug. IIIIIN I-I xx.1xII1Ig ILIIIIII III I ' K' IIIL' III -IINIII-II IIQEL'IIIlII'lL' III IIIL' I-.1 I I II-xxIIIgp1IIpII' III :III-I'.1II. XXI- I-III IIIIIII I-xI1 I.lNvI. II -xx IIIL' LQII-.11 IIIKZII .IILIIIIIIQ III. LII TI- II-.III IIN IIII II- fIIIIII'I- .IIII- III-I-,s.1IIII I.11I.uI:x IIIVIII II .1II. JXIIII .1Ix.1xx pI.1x' III: -'.IIIIR 5 II -' A IIII-QI' II-I lu--III.1I1II I-1II'pII'. III-II-X II- IIIII' N. I . IIILHII. I IW XXIIII IIIIII-II .II1xI IIIL' ,QI-III. TIM- ,gh I Il I-f II-IIaI'.IIII-x IILZCQ IIII'x II' IIII' xII.1III-N III.1I IIII IIII' I-rx' HC I IILII' XXIIIIIII A' -.III III I-111 NIIII-I-I .1IIII IIL'.INLII'L'N I-III. Al , I N' .II- gh. III llx III'-'I IIN' lI'II'IN 111-IIIX. XX'-'I NIII-x II1I'I1I xxII.I XXL'-IK' III.1III I I XI .II.1 II11:I1 III NUI- AIIII I'.1IIx' II-IIII'I.11Iw III I-111 II-II1Ix III .1 xx.1IIIIxxI-III. SI II-uk II- IIIII' II-II-II I11II', XIIII I-III IIIII-xxxIIIII III. Tlx- IYUIPIII AIIIII IIN- gIIlII, XI' '.-XDA I IIY. . ' '.'XD:X I IIY IIIIfIfII FUR NIfX'. DA "I,'IIII J Sz. II XIx.1II.1 I III. NIx.1II.I I IIXI. XXI- II IIIIII' fIxI IIIII X- AIIII IIII IIIII N IWIIIIQ Ix.1III IIIl'11X IYIII IEII- IIIIPII- NIIIII II1'Iv1-III- I' III-1:IIII II- III- I-I II11: XXI-'II IIII-I-I II-I I-III XIx,IIIII III I -HI-I C1111 XU-UI-I IIIY- II-IIIIIN xI1 'I xxp-'II I--III. II XXIII II14' 42.1. -I-I' I-IIII-xx IIIL II.1xI-I1 ANI I .31 III-'II KP III HI-, -I-II Il' XX' - II gIxI- IIII- X, I . x'I-II. AIII II xxI II- III-I XI- II-I:1III.11I- XX' "I AQIXI' II III-xx'II 1:1 I I. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I',x1,I IS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII X sam, .1-5'y."x Iv nfx 29.6- IlllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIlllillllllll 96' v-0 A kk V H NX Jw 'Ni Jw IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII mr Ql'II,l IYIIIIIillllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIII -'wx : .H f ' , ,-Q '- 41 - m A , Q eg' , xx 1. ,. X ,. J I N? A j we . + A , XX L -T E ,i 'fx - , , Exi t . X - 2 -Y Q k Q Eff?-XNH fd i k , if ,A fy- K rw ' K, . L A 1 J . " , 'xl!1 ' N - .' 'V 4111 . ' ' .. 5 -1211 ?'.-at X .5 4 Xin 1.1 ., X -' ! , , ,Q 1.1 . . -S 1 V lf' ,Q fa, , , ,....... g,,u.,.,,, 4. ,V 1, ru 'X ' fl' - b If JW 1., L' H : I , J A " A ' . A Q, 'ix ' -- , fi J- is S -5, fi W ' XX"- my LM ,X i V ., -' - - ' .M A if L I lfwqf 'li 5 ' X . 1, .x s X ly. W g Q 1 K .,., ,L k H. A -- 7 ' fm., .6 IlIIIIIIIIIIIIIliIIIIIIIllIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1 11 1 r 1 '1 11 1 11 11 1 1 R 1 '1 111 111 11 1 11 1 1111 111111 1. an slfy 1 1 11111 11 1 K L N X 1 1111 1 Num C111 111 111 11 N11 11 11 11 11111 7 11 1111 111111 1 1 111111K 11111111111111111111111111111111111l1111l11l111111 'I'H1f Q1'11.1, 11111IlII1111111111111111111111ll11111111111111l111 . ' l ' Q Q S X . 1 1 1 ,Q 1 ,. ' 1 ' 1 11 1 ' 5' gb' V' - V 'x .3 1 It ' if - ' I H P 15111 11111 171.111 1:11 1'1111c. 111.1:1.11g11. M1-1 1,1-111111, 151, 1+1:1!1. 111114111 M.11111111. 1..1r1 111.111-11. I,.1 -111111-1, 1'1111:11 -1111.11 C1 111 11111 111111 111111. 1511111111 '11-1.11, 1:11-11 15111111111,u, 1.11111 11.1111f1. 11111 '1'1111:.111111. Y.11:.1r1:11 111111S, .1 '11 111111111111 N11 1111111111 1111111 11111 M1 .11 Y11 up 1'i.111'11 1'11111', 1311111 511' 1-1111 141111 '11-1111111114 11111111111 R111-. 1141. 111lL' ' '11 11, N111111.111 f11.11I11'111, R111 811.1311 v 7 I f, 'J l V ' 1 :,. 3 ' 3 ' K 1 X1 ,I 151111 11111 ,'11111'l.11111111'111. R1111.1111 1Nl.11111111 ' 1111111 1.111 111111 51111111111, XY.11111 51111111 . 141111 I'111 1 41111-111, 111111111 11111111 11.11111 1, 1 , 171111111111 'l'1.1111', 15111 N111 '11, RA XX111'1 x 111111111 C1111c fL1:11. 151111 1111-1111111g. 111111111 1.1111-1. 13.11 -1 Y1111.11, R.1v' , K' 1. 1.111111 11111111, if 1 5111:1!1111. R11111. R11,'x:11111 1111111 1111 M1 .11 Y11 1114. H1111 I,1:11111111, f.111 . 143 11.1111 1' 1111, Mc ' 111111111113 11 gg' 'IA1 .1, 1711111111 IS11111. 151-11 -1111111 X11 1'1.1111111 1 1 i' Y l W . O1 1 J ' 11111111111111111111111111111l1111l111ll1111111l1111 PMQ12 -1' 11111111111111111111111111111l111I11l11l11l1l:11l1111 I I 0 Q O 'qw 1 r 1 1111 11 1 II 11 1 PFITIII S N 11--ur-up mndnnf., nklxn I'u11IL manaf.,Lr Hmfl I I pu A 1111 ,XIII IN gr 1 1 11 1r111s11 1 X I 1r1 Scxtul nm Du 1 un vnu ln 111 1 1111 x 1 gm mmm an 1111 R11 811141 B TCHMH IIIIIIIIIlIlI.lI'IIlIII'lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII THIf Ql'I., IIII1lIl:lIIIIIIIIIIIIIIIIIIl1l'lIlIlIIIIIIIHIIIIIIIIII Zlfgi' , Q. F ' ' .ff H .fig V V ag, ' I J Q 3 . . 'V ', Q ' QA jig if ,5 . -A ., .4 H' 1 - I ' X V M -Ai - I . . i . . . , l IMI I1 mv: I'-I.IIIx 'I' 111 I 111.1 .1gcr, R.1I1fI1 I'11'111, I.l1r.'1I II.11I1!x, M1 II. 11111A 11..1I1 17111111 I1 wx: I:.1I':1-11 -I11x.1I, CIc1:I S1I11tIn1'r. II-:IN 'I.1111I1Ixr1. R11m.111 Rf1fx11NIx1. C..1rI Frugal. imxc fI1'I111. 6 6 ? 9 ,w -1, h ' , ,' I LL, 1. J. ,I 7 1.4, K5 K - S . ' 1: Fm ' ' -, v- 3 . 1 .U II- I . 1. I-I-0.11111-,Ar1VC. -II . .Ir. I. 1111 f'. ' Mc 'Q 1 VIVIIIC. IJ j 1 , I'-ull Fulk gl rn, D1 I4 S - -n . I11g- ' 'I'I gg D1 II I 4 6 9 9 llllIllI1IIlIllIIIlll1ll1III'lI'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII PALE ,ig l1II'l:IIITICll:lII:IlIll'l'lIIIIlIlIll1I1l1I1llIIllillIl1l1l'IlIlIl'IlllI 7, vi X -s, 1, X if .nu-af' ge? XX -rf MASQ' in sg ,.,,.- X X' l 'yr y-ff if Xi'-Z, sl W X X l X X hx :MQ SX fx -s. X XA Dua H Ailler G01 ered 'wagons , M ... girl! - .- " - -ig, - ' ' x Q n i ' X TQ 7- 'f! Qu I wx - + in- f A - 1- 1 . 9.9 . 5. 1 1 .C+-L .C-' '- - , A-'L --1 -Lqfn? is JN iw- V M J - ' 1 X . 5 gg 'Q Q ' XX h J ,Ag ... ' I -ff' ',.:' -4'5"-" ' , S N 'il W Iv: U XX x ,711 K. -I T:-'fu , -- D G ' If ix I L-:f ' ,--QZ-..: ' 'xv .E ,:0 ,XA-if . ... , q QQ '- Q yy' 1 xl ' . V ' -Q, . ' X X'-' 'xx fg. , ,,-' ' Q I -A Q", i X -, -,, -.- 4 f ' ffl' I , - N .ok ,fu r. X . S- LJ! -2 b, b Q." HC X 'i ' X XQ S -.J i5kX -' -I 3 n X XX f- H- -,ik X5 X ., , . Qx Q S "LX an -V. ' ..- 'V V 5 . A I L .X .X .Ar .X .A. lf T I , I A LL 1 LOYQU -5-n-Iss' W' A X W f Faux M . ,I 1 -5' ""'f74 'V wgnv f4f.q-irgriv 1 li!! EQQ X , X 1 15- 4 1 Z EE N , ,I 1 K - N xkxuugdi sf?-91 f ff H1 -I I A XXX Xx f e--- A x XX I LEE VW' -fn H IU: V' -M I g ll L -ygq.,9.':1 XX "' A' es. 2 vi g W' J? ' c9ffodem Head Qmme Q , V ii:.'.. 5 x ng "2 .A 'ANI' ff- K . "A Q 4' Xxx .1 1, ll 'Af 11- .3 Q Q w , ye t .i'l'n X nl 8 ff- f"' f wx lylf., fl in . x,,u 17- 1 ' I3 1-7' 9 , . .J q A ,1 ,- -1 fL ,Q Az.,-1-2 1-:iff--J, ,fy -. ,Str q, 1- , fig, g .,Z?- :-.ff-1.5. --if :. T: r ff" 44 44 xx ' A 1 m -'J "'- '-ufzzsfffl. 'FTF in 5, ' I -, I' i'QQ:gfQfi,:3x,Q,-ip! l , , f 1 . 'Vx 15-A.f,'f."4'fk?-.5353 ' '- 0, ,ff ff jf, 1,1 . U --.:,x'Y!. - 'if-'V ' U' f f KW' ' ai' 12 5gv"""vN3""'-A .1- ' "iz M ff! - ' '--nm . X -2 -:af - .I , ff, fs' ,. 9, , X- 3,551 Q X ,,, ' 1 ,1 , ., ,MQ - ,N lv f ... li.--- b lffnff? R xg El ' . - -' ' I' fb?" 'QA 'mari , aI- 2- , ' - V g ' . V..-'V 1. X . agar., L vw A Y I V - fy 1' - - 1 1 vw, als 6 game: 42 R-QM" '4' I V- f I7 '13 3.3. N H..L:f X SS L-AH gn. ., , 1- ',f P , -gg.--... QA , g.:--za gqxf 'igir ,g --Tj , my ,f .I X f , 'lfiixazcvtkl :gf-Z1-15: 'ig' iv. xl - ' F 213, J"gY'ig 1 Lf. -LJ .-H ga -' , ' .,' '-Q-1' 4 , ""' ' ...... ,,:,5,!gg f ,J Q -Y' Q Q4 ...,A,,, . -kg- ,. Q,, ' ,Z ,. " 5 -f S 1.-f--1 f L ' Y Al' f' Y 'I X f f ' Y , 1 4 X f ' f !,, Y-X Xxx Y 4. ' ""Lf pf- ' ' ' L-.4,.xX ' - .xt , .....--- ,ww 1 MAURICE PHCTQGRAPHER Phone 67 D1 YK llttl Hfmklns Bowman 86 Bomnin Wmu s IOUIICIIX md Supplx Co She-lbs Q Slull Stfxtlon W W W M WN WN p IW! 1 W W' NN HN lXIi-,N IHIXf IX i'IiffPf'4'IiAX1'l1N I ' 1- Nm' " -' fy'xxXv1,l '. fyf XQJ. 1 'Y .N 1 V v c fl. , Ii.'Mx' N :X ,mi lw 11'x I ' i xv .f 1- ' mix X n .X1..C,' VNV ' Ngxvhl n . .4 3 4 v . . 1 I ' . 1 v xx, lf gliimxl X H W XX 3 V ' r X m A xx . 4,1 , ,4 , XW. ,X N v 1 ww wx M wwq ww m was: ' Bmnu Gold Countx of Clllfiilllll Iyltlxillll m D1 u Y Stole PRESION Umon he Ddnuw X rx us .11 d Pllmuvm IHL BOOTLRY Pun usa GIOLLI x . 3. v v , .. - ., I C I x XX ,.V' 1 IX H 'Wil 1, 4 'UNINH1-if I 57,4 I 4 I 1, Exxx A x ' Q- .. ' ., jo14"' 1 'z ' :- Il I l H" f ' -' 144 1 xxx. Y V . I . 1 XX X 4 ' lu- X ' X K:.l1 Cv X -f . . 5 ,. . . 4 4 1, ' 4wfAYfI'x!NH1lIX 1 H" :X .' aw! ' X ' fx ' ,x x',Vx4, 1 f,!'!f":1f 'xx I Hii III-125 vlgw wg .' , . -, . -,., , . f Y V X ' 1 ', ,' ww! ,Q , 1' 1, eo S1111 L OD Tum Cm Grown md SCFVILL St"ltlOl'1 Vu non Stoll x I L lke Qlx mpm UNH WNW U M W 1 But s Um Goods S t o 1 e Km L hom Blotox Sales Co Gmss X 1 u Clnmus X x uwmmmammzommmmmmm o Q51 A i o ININI Xlhlffl 'H'+lEXF"iX G, . -k -y, ,. . 4lI'IfVN1I Ililxl X7 - NI.. N" ' nw x ' , v' . v N. 13. V iv: ' ' ' ' 1 1 '- ' f f' x : 2 Q3 c V ' A ' ' 1 Q- N x I ft 2 N13'l3I:1w.N . l L .lv -Q 4 I XX wry X' W X ,I x co f Cfxv X ,V , 1 R Xl! X' my WX Y xl x . 1 f . Xl lrvI'NIN .Xl .XXX W, NNN. :,7mMP?mman l'!ml,. -'N 3 X I Z tum X .a:x. 1 .'-. I i ' A ' A k1r.wX x. C 1 Q.. cllx 'Q xi , I ii N K2 ll' lv" , Nw. 'z 1- l' 1 K'-.,: N- 1 4 ' W XV. .fiH.' XX 'J ' N' " - mmawo .v o J o o 3.100 Bkummfz. Um TED w E Srnlvo '-an -q ,- HIS HOBBY f-I Lx! Vinh' 53:0 Hoof-1 OF pe I SHN! SUUCI Boy F mffvoo Hf'HERlN6- OUR DINNER!! of Peeps Mm IllillllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllll I up X N IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lllllIlllllllIllllllllllIlllllllllllIIIIIHIIIIIII 'l'III QI'Il,I IlllllllllllllllIIIIlillIlIlllllllllllllllllllllll . Vw , 3 'N K F, if fl K " , .Lf f n "A V ff , 1 I ,T Q .- 5 . A' 1 . A . ,-ML OQQ- LH 1.19 . , h af ' ' 1 lf 1 " 1 ill! ,ll 'ig t ' E xx ll Q ' N ' m ' V"f '-- . A ,-.. 'v V k W .ffm YV ji 1- sr ,- 111 " ,vi 5 , -" ' 4 :gi ' , E 1 V iff ,gym M V, - , . Bu ' H I or P404-A I I11III1IIII1III1IIIIIIII'I11I,1I 1111 1,1 EIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1 I , N N BANK OF AMERICA Nu ld! Cm News stolu Market J If I E HARRIS CO1 LEY S I Llnl MLCIL 1 Comp mx Im EIUIIJ N Ctr XNN I IIN 1 .1-,1x1X 111111-1x1111x11111x1 1X1x11v1111x1 j' I , 1.1111x 11 III: --1 1x1 N'11X'I111Nf'1NNI 17111 1x 2 f 1 1 -1 111 1-- 1 ,, . " 1 , ,, ' I1I1I1111IXI 1 I1 1 x 1 1x1 I 11' 1 1 11 Xh 1 1 , X, , X ,y . Q 1411111 , 1 A 1111111 NIIIII 1 1x1 IIN I 11 '1 111 '1 ' 'I ' I III fIQI.1'1I l1'x'11 31" xx' 3111! 1' 1 N 1 1 I '. I III". lix X '. ' I 1 11 xx 1 NI 1 11 I , , W. .. - I I ' ' I I A 111.1 1x1 III 1x1 1 1 2 ,- - 111 1 II 1 I1111 NI'-'I YT ' W I I'11111. ' Nm 1 1 X1 .111 I 111 'II I I I 1 1 111 X 1 11 11!! 1 1 1, X WIIWIXR1 111 1. 1 1 ,1 1 1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII ul III 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIEII IIIIIIII THE LACE HOUSE H1 x X Fole x s C0l1fCLtlOl1Ll v N C GARAGE II Xx X Larsen s Barber Shop N Ir N x I W L Moblew TQM JENNINGS Xl NUM N X Forrest B RISIBY IIINN III sl 1 x S I.l'I'IIIllIiCU IIIIIIIIILIN III: X1 XX'-'1'Il1. ,IIIII fIr1fIIx:1 Nr wx IIIY I'I1.,m I , . x I Q x. I o o lllllCl N .I lCl,IXf1X ILXNI INI MII. MW, MN IIlI'. III 1,m.Ix .mi III fun? I I I Ny, I'Imm .WI ,I ' YL .1II.IflIx III1+1m.I 1 - Nr .I.I.IfI1 9 . . I' 'Irwin ww IIII I'1xfr II I. .IIII IH l'll.INl, Nw 'I' I" mu IIIAII Ixxir'-A41 I' f JI. f mg I U L I IH IJIIUIIL I"-I NI .IIIII rx I KIIANINCI .X I' .INKI l. 2l.Ix'f NIIUI. lCl,l'.I!lx'lNf, I IAII. UNK, IIzf. 'HJ' l,f'.f,'. .I."fc',l.','ff'. ISUWII I 'L MA' I In 'I ww XIYIPIfINImXIfI1vIIII IM ISIIIQ IIr4.1II NI IIIIHNI fl' XY' N1 ,MII I mx. f.1III' IIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Il-my nw IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIII JI ms Vlllu Su lm I llll1L!lX lm! IJ: C IL wus H N Mllnlm MD Alpln Stu LS L ! C 11! Posse: uma NI D Blue Bun! Contutxonu x Mill wold B ll bu Shop md B1 lutx Pulm Bute H ute Guunsu Dun +!!! !!!!!!!! '! !!! !!!!!! ! ' ! X V. lk! I I 4K C Y 4 C n . ! aww! 1 'Q IN 1 ' Yu ! H 0 2 .Q q 0 0 2 xr xx its mlrwlflxx X! lm! m ! ! f x! V !-Xx'iy ! ! M X. , N . . ,Q A .g . , . I ' ' !1 1 5' ,v f! 4 .. E K! X !' .V !N.!I!R' ' X !!!! ! H ! - X ww 1 XI!,I v- 4 Ly -A XJ: , 1 ! , if ---X ! 1- ' 1 I l K g ., , Q . , ! 1 s- fx - .. - , A l 1 X V I X, I I I 1 X. ' 4 !!!!!!!!!!!1! ' 11-!! ! Y ' ' ' IIIIIIIIII 19 Hon IP 070 Fon HTSCHOOU IIllllllllllllllllllllllllllllllllllllll TH! Ul'IIl IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIllIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII ,-X ,I 1-1 Bs -,f ,f '- lg x yay S-"df f V ,zfy ' 5 'W H' 'W-5' CROWN O HH. i "" Qfm 'V COACH F3945 77-If WORLD IS MINE K ni 1 PRESENTING FIELD OF GLORY S V 1, Wk. E ff 1 1 ' f", '- . ' k 'N , ,..'-"2 bg F' : re 5 -No 4 S -- I' ff' : 2 'i -.X 5 C? 5 ,fm K 3 QS ' ? 1' P' E I . if N : A Q , I. - 4 ,af ,.: 11 13" f I L ' .9 TS N ' X" . L X ,, x v F' V 2' ' 'S A L A : fi' Tl E :N ' : .7 I HRH E ' '. ' ' 51 ,,: , : .b : I f J Q 1 -- - K:-: E E' .- HW' , , E I .ff 25 I , I Q7 H I ' ' . C 9 "' E L 3 - X tw" a V X- 1 2 ,fn LV" .A '1 5 : V ' NEVADA CITY NUGGET PRINI D JR IVEY C W CHAPMAN Alpha Stores Ltd x XI I 'N X I X LIXKII IK QXI I ne St Tamale Shop IBXX II I X NEVADA CITY SANITARIUM I X l IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII QI III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 5-vI:IIlI111I!gI.I+IIIvIIn'I1r1IIlUuILwrylllnllllxrfvl IIIL I.1ll1l'x II N YI II 'II III I.NIIfI'CJXYN I'pXI'I Ii SIIINIIIIIIIIII mu Sl UU I'L'.1I'Il' III .lIIX.IIIlL I IIIIXII III CICIIIIP .NINC1 W Y. . . . . III NI IYI' I3 I5 N I'III,xl 'SHI l U U lf !iv.'...'.'f.3 5NIX.Iml.I 4 IIR I.lIIIUI'IlI.l I'IIm IIA ISI- NI .III.I Cm I Umted Electrlc Co. Iurx I4m.I .II II.XIIIHXX'.XI'I ,IIIII I jim, IH f 'HW M NI VYHI Inn Im .IiTI'II.IIIxk A U1II1iX::2I. N I I' I' I, I I 8 I -I Iirwxlm II, NM H NR .KM 4 In JIS Cm11IIurnz.1I Sz I'Iwm Ii I XY N .II,IC1Ix. I .IIII .:. .5 .:. 1. u - ,..., P1 - . . I.XNI.XI I N I NI IIII :XIUI S. XXX ' II 5 ,XNID ISI I R fjywl, If HI,Ud-:Mi 1,!'.1mMfv, . .J'.'.4'lxl1IQI I NX .III C LII f.IIIII1m1.1 'WMM 'lull xvlmllx Illnwml I f f NI .IIA C IIN I'xI,I rw IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII J C PENNY CGMPANY INC K 4, X National Meat Market X I Dr Sawyer A I-IARTUNG Ol LL SUNNYSIDE GREENHCUSE Rude s Auto Court III IK I The M0ll1ll1g Union I IHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHI Pt 4 I fn HIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHH HIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIH 'VlH kjllll lWUlNNN?HWHlUNHiHN!NNHNUIHNHVHNUI . . , . LQNANN XnXIllX' K NlII1HxNIX 'l'l1t,l,f,lRl111x fUlI1iXllU lux yum I1 Io lu .1l1.llIUllXXMla armwvzivwll lt. IIXIIX up to 'l'l1t-CQUHLI1 R111 ' Num mum out rlunkx lm. Nluuzlti rum twmni .m. rr'.1uIrl1t EXIIII of lem ILNINIAIML IWII Null rluu IN .z ILXMLM1 my 'lu iklvill xxlu tlulxgx to ilu fmmtlx Vluluwylmx of HXLIII ll1111L,r11: .IME .louzrg Vxnr f+fxlN, XI. .lt ' Xllhftflk fvtlwax V I .. I1w.N1N .mtl IIN-m. VAL- f- 'A -"L HL' liv:,.f5f.. fHHIC IKYI' HIIYIS Y Ihlurx I UI A V X1 lhwnt SHI - - ,Nl .JA Cin' ihwnt il - Nt .JJ fu U XY' A Tl H Nl A K If R ..'f3.f V V -II1XY'I,I,l,R IqHHN'UU Aw- Hr .ti Sn'-I , , N x,rf.lf1IR f.llIf-HIIH Ntxmlx fm' - - f.1l1form.1 K t ' 7 , IC, :..' Ninth rm forrrgm .nn-I xXlf.1rrrm11u ' I-f'!H'f1 IH 514-"ff NL'X,iKi.1fUl1INXxf7I1IX Ihllx In , f.:f,f.l'3 .mmf M!! IP, fflx All I,1vt.1lXtxxN.11ni .'XNNlItl.lUxl I"ux I' on 7+ cflvblilll' Y RLPWPIINIYI XXVHIIAI IHIIIN Pl me J Y- .NI IWUNNHIIH!WIWHIHNIMIHINWININHIHININ1 IH! rwilj 'HIHNIHN!W:'N,1V'U'NH1.!'! WMM!! Lodl Prmtlng Company I H J Tolllver IN Sun IIHLIIIO t vcr 1 lf0l 49 u S2ll1dW'lCll Shop KILPATRIC S GRGCETERIAS Q WNW U wi MNIIHII'MMNIHNHIHHHIININ NH Pnngellx s Shoe Store 4 H 1 fgc'N nf. C,ffff.!' lf,fxf1wwff1w o ill? '. .1 "4 x S rcct - - - lx 1. C41 'nm , . x- . NIHVRVI KPRUI RN f 1 N ., .f 1 I 1: .. li- W E .4 V I 'H L. V ,XNw:rx:1pf ,'Z-wzzxllfw' ' 1 's..I A 1, .1 L . lw,:.1 Yum , l, l ' 'Y' o W ' lwwm o xpim lluf. lim xlxll-lllft' Mull'-4-li' 20 X4-:LIN H 'lll'l' ' x 'Qi x x 'S , x , , , 3 ' - l , . A - ' NHWINUI SINII. ' 3' H ' llvl ,XXI QlV.XI HN , I.. , , 1 H..1I-I - linux .ulollf-Q4-A , "1v:uu.ul Frll-ml Y R ' W X W ' 3 ' Xlrli Num lvl wx Ylllsk r - , X 3 f , ' ' 'v VV, f- YYNIUIlU1lNlN'UwNNENIIUKHUUMQUUWUNIKIUN Gmnholms Delux JOHN W UARKI C SCC Sunny Stltlo Tlu Boston Nlumn 1 e Compam W W Reed, M W olmson Vovue Press Shoppe T me Robe 1118111011 Shoppe I MMMNWNH!IW!!!WllKWNWIIHNININIIIHIIHN I pu HIIHHH!IIHII!NlI!!II!IHIINIIIIIINIIIHIINIIHN WWWW'W'1WWWWWWWWWWNIWWIWWW HH mjllli QWWHMIWHIMMRNNINNNNKIHIIININWNM w I i' 5 . I 3 1' w . J o 1 . W 1 , , - . www l I fj,'f,mffw,'gf INN' K XX ' ,MMI Xxqxr' N , .1 f", f 'E wg , M ' ' was f I 1 ' ' ' w K' w 'I . x' ' " Z - s tl , 1 lr ,Y ' W I' lr. X mf I' iwxvzxg .111 'rfww Juni' :i ' I ,N 'W L, 1 .tmmo Ik. .lfx vw! flu Nm' Xymlml RN.-A Hs, 1 Y 'r'.xsf.m1Niwu You E W X NNN I,'414'Vl'x' 1 K""" KAW' V"'5"' 'A , . 2 6 f.L.'1m:1:., i K, 'go , XA hi, 1 yy 1 F X . D L. . . . . . . W 1 fy . I ff f' N' A far . f A li , X My N" .I X 1 W Xlwz. :: 1 X ' w N' .r X I " XXX-mf.. fI". 1 Xw.f,f1" f.Qwr"1: Y , 1 -. - ' D C x 1 , . I' I ' ,. V I My , XX .mn .21-fmfiklf' I IV Nw wi-in H Vwlmlvxw' I XX NVIYH , l'1?u :l1A1fsr!?.I'uV!1L VIA! ibfw illv ff1:mmlnl,1ISr1mr NLm,l,: fxlx f.1ll!m1ll.4 ' Yf '34, yr IIIllIllIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII 'IIH-' Ul'IlI llllllllllllilllillllllllllllllHlllllllillllillll .xl A Q f f A flu N 2, -.1 'I , 1 ., A ff Q, ' .iflb s ww: r A - I . I fk H BWV' Ps mvo HMRN HNO ma PIPE WFET Confrflvrl fr.: 1-row You I-104.0 Tfrf TOVHUEf A N 9 7'R1P0p5 Huff P D5 YS O DHA cm aemfvo Y FRO.sH .avlll""'-. 4694 'lg 1'- QUR wesremv EIPOSURC , In 51:3 f - x .g- is ,, .X . v ,, f A b 1 C .ag V, . ' ' lv J X ' X ' I If ? 7 , , E, ' Y x Aw o N F F l w -x . o .' ' f 1 m 7. , 0 '9 l . iff' ' I " .u ' uf' 7-WEST Tuff? 1? '9 J- , 3 6- 0 1 , , . ' U ' F 'bw lllllllllllllllIIllllllllllllllllllllllllllllllllllI l',x1,1CF lllllillllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllll I5xN IIC5 x N X Golden Rule Stores nc The Unique Foote Electrlcal Co HARTUNG Q D NN GOLDEN POPPY DR W C EVANS Xl I THE COFFEE CUP IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IM I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII QI III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II ' QQ US RI :XIUY 'IU XYI .XI' II IQNINIII lm SI.XIi IIIIYXNI5 NIIUIN HIIQ M,f'IfI f ', I . QIIILI-M X' II I aw . x . I,I.II.N IIIIII I I.1IIIfLI1x rw' I ICI .'I Ii,.,.1I'IIIXX',..r IH-I I" ., lx',.'.I.' H .11 I. I fi E X IYIIQYIIIIINKI II,Ii'IIIIl,'XI Xl I Il NIU' Cmjlw YIIIII CII'.Ixx XEIIIIX - f,IIIIIII'III,I CIIIXIUI .IIICIN KIIIVIS IIUXII XIIXIDI III KIII :XXI V Q V V V ,NNI C. .'I5II5 lv 1 I, fI.1 .wIf'!fI 1I.:II .fy 'ffjjl 7 L.. ILXi'LIIII.IIIIL 'ILYXLILIN IVIIIIIII MII: IMI! XI I lII'IIIIIIgf.II-IN 1 NIITRI c1f.INN I Ilmcklxlu lay V. INII III-' xv II NIHIIIXH KIIAINN Y.IIIu f.IIlI'1lI'I1I.l I'IIIIIII If-I AI IMIN IIIIIIII. IJIIII' III IIYI' X IMI II ,I III I IIIIIIII III NIIII .IIIII XIJIII SII' IIN .XII XI N 'S C I XIX Cf: M X'.IIIIx IIIIIIIIL IIIQ IHIIIIIIKIIIIII NIIIII NI 1II.I f IIN ,,I rm IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII THE ST RAND THEATRE 11 an wth I11su1a11cL Co x X! .fwceffhf A111 ed M K1 amm S111 me Gfirzwg 1 X D1 Adllallw Stonz Mount St MQIX GQ01 ge B1 othu 5 G11 ave 1111111I11111ll11ll1111111111Il1111l111l111111i1l1 1I111l111f1 1111111111111111111111171'13:11111111I111l111I J '11 1111.111 X',11I1'1 1'-' 1.111:'1-111111. 1111.,jt,.1,, '1111.1J1111,1 11, 111 11. 11.11 1? ' -11" 'X..'1111f11'1111.g11N1111111f,.1.1111111 1 111: 1' 11' 1-111 11 ' ' 1 1 l 11r1111:1111111111'1,111 111,11111:,111 XXV:.1:1 '.11:1 1. .11 2 1' :1 :.,1:.::..1.'. 1: ..: 1.1111 'lIC1,XN 11. 1 EW, W, ,-, H Y 7 1 M WW, ,,,, HWWH,-, . 1 C . 1, 1 . , ' , 1 K I A lvf XXL 111151111111 .Nl111,1111. Xl HMLJAI 111 ' 11111.31 111 1 1,1 '1 '11 i11Y11i,Xl INNI 1'X 1 4 - . 111111. 1111 1' 11.t 1' 1 N.x.1 1:1 11:11:11 1"1' - 11'11 XV ,, 1",11'1 '11 .XXX W . . 1 . . . 1- 1 ' L x A ' u u Z7 1 IV I ' I11-..11 11:11XX 111.11111 H I xr X V 11111"1 171111, ,111 ' '1 11.111111.g 111 .1111111:.i:' 11.11 1111 1111.111 Y A .1.11.11i.11'111 1111111 XXQ 1.11'.1' 111 11111111 T X. 11111111 f.1111111111.1 1-111111111111111111111114 K1'111 1.1111 111411 N1.11111 .g1.11111.11.1 1.111111 1 1 , , , ,,, ,1 11111111111 I 1111111 ,11 'W 4 V, 4 . 1 S ' 5 I 11 1171 .111 1 , 11 A 1 A IF.: 1 11i1:. 111.11111111154141 ' XX, 1 .111 'iii N11:1111111l.1117111:1:.1 ki X111 x , . , !11:.11111.,11111111 ..: 111.11 lx. 1111111111 I..1.' '1.'111111 1,1 , , 4 I 1111111 .11 11' .V '11I1.111::11 1111112111 11111111111 V111 l11,.11 I1111111111111111111111111l11l11l1111111l11111111111 V111 11 11111l1111111111111I111I11l11111111111l11111111l1111 Ihr Nu ldl C ountx Ottntuls Extcnd tm tht C llss of 1954 Fl lulr C 011551 lIllllIlUl1S md llc st W lslms J F Cconnor M19 Ellq M Austm Ravlan Tuttle P1 'llllx Steel W E Wright George R Cflrter R N lYlLCormack S Clark ohn M Hammlll A W MCGOgll1 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll Qlvlll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll M ' '-1 4 rj ' Q .' ' 1 ' jig' , X. . Yu 2 . wi V ,.1 1 , . D O xt K I x 4 CW 4 w N X C Nm . C,lIlCl!xl.1lL lm' lit tltxm rm f lllxlltlrllt nm li. tlntlnm 3 4 ' x U C fm. ' N,v,"tf.' f K 11" C "'77 l'f VW' lf'-f .,... 'f Nt'.1tl.1CeIx - C .llllllI71l. C.lIlClltl.lI. tw li. tlttw rm U O I 1 Clllxllxlllk tl I' Rt tlurmm C.1IlnllAl.lIC rm lit tlttru II . . Q . J. C ,'ff,,'j CNP! .'f,'.4'l '1.4'I.' fi I KLA :JAP C.4rnl1tl.m- frm' Rt' lutlrm C.11nl1ll.m Im' RL tlmrlml J l U f,'ffffffg,1lt -ff , f,ffff1.','m l'f ff lf Cjflvittf L C.xmlul.1Iw lm lim plum Il IllllllIlllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I',xr,l "ll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIHIlillllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII 'IHI HI'III IllllI!IIIIIllllIIlIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIII W1-:obs is wi-MCH A and-1 . x' J, Q , ,A 'U' .M PO:-:Na A ' Sw-ffknfuous In Nlffi .Don MNf Fic 5l0enr7' Plfnvfvffvc rf-if vfmoug 1" .xii N :lx l . - : f i . Z' I . f!L V F . . I 1 H7'1nck 9' 'W Q SPOILS of- llyf veay f9RTy UHTTL L: 6-Hoey MHE wfsr COVEY ORAQE 6 ' ' -3 , . . , I ' 'sr +5 .., : S sb 1 ' Tb' 1, llllllllIlIIIII1IIlIIlllillllllllIllllllllllllllllll I'x4,1AI IIllIIIlllIHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Nuadl Countx Lumber Compam A H Tukell MD Glenbl ook Dau x DR J R BELL B1 et Harte Cwar St 0 Foote Electrlc Co f I1111111I111I11111111111111I1I11I11111I11IIIlII1I1I1 1 Shaun oclx Cafe I6 1111I1111I1I1111l11111111111111111111l1l111I111I11 IlI1lj1l11 111111111111111111111111111111.111111,.111- , x ' 2 A ' xv v X 1 1 3 1w1i1111Nk1X1X111l1.X1N Q 1f111f111111111 N1.x:1.1511 1 111 1 111- I1 1 I1 li 1 11 1 1'1111X 1 X1X'111'1. 1 sz .:. . W - Yi ii, 6s Qi, ,ff ,Yi F..- . A, ,,,,,,, ,, 1 o Q Q V x g s o Y 1'11YN1f 1 XX W 171N11N1 1 N11'1l-11'X 1111"1'1 N11 1 1 1 W Y , xx .f 1 '1 1.111111'f1'. 1 1'wI, 11, X I 1 .17 'CV 1 '1 11 1 I1. 11.11 1' 1 X1 4 VJ Q .1 111lI1'L1'.1.1115111111l 11111 1 1 1 1'1111111 11 N1 ,1111 1111 l'l,.,,,1 . NK .M1ll1,1-x 1 Q.-f W .1. W WV-. - H -W , . I 4 Y X 1 I1'11'1. ' f1111Nf PN R1 1141411 11411 FRN K ,' " 1'11111 ' 1111111 XM ,. , fu ,1, ' .11 1X 1' I- 1 ' 111-'Y' N 1.11113 I 1111111 1 1 N '.1-11 121 1 '1,11 I11111111111111lI111111111IIIIII1lI11lIl1l1I1I1I1I11 NI VAIDA IHPAIRI lLlxS0l1 Grogan Vlllu Niall Q0 P1111 Cnmux 1 1 KOPP md SON usgn s Bulwu Shop TOM ,IPNNINGS A fi A Q ' 1 1 A A 4 1 M . X A AX A - , V7 3 M X , A X . ' U' Q I 1 'M A1 in if A A. '- x W 4 1 X, , 1 ' -4 1 Q - W 1 U , V g Ui , -A I , , Y 1 .. , - I A H i i A I. 1 A - 1 A AAA - f r, p .f "' , , A1 X Y v A f ' X Q Ai A ,' 1' -X 1 , N l 1 Y 4, N J A f - ' T ' ,, 1 4 1 ' A A 3 1 A , 1 f i j A . 4- K , f ' A 1 - 4 , 1 1 1 A " A 44 W-A A A ... A A A A A A A f A . . . . . . X . ., . . . , I 4 F ' 1 1 , A 4, 1 rd 1 1 X! f n- -A 1 A X 1 L -1 1 1 1 f - W 1 ' 1 Q' ' L , A , ' 1 1 A ' ' ' A T A x 1 ' Q , W , 3 5 f 1 1 ' 1 V xx A X 1 ! ' . 1 g , ' 1 - if 1 A ' J 1 1 1 Q 1 1 ' 1 - ki X A1 W ,f ni A -' 1 A 1 N ' A A , f 'X X ' -' f . ' , M f w A - A f BMJ ,. an 3:9 -'A QL C fmoi HLL 1 '82 x 21.7 X52 4516.1 .. , S Lim, A r 3 j' W I 0 'UM MIJVACE Dfw f-4'-Q 'Kr ffm Nf pq F R PUPULHR Pemop 0.1 WIUPIIYC bfwwfv IllllllllllllllllllllllIillllllllllllIHIIIIKIHII llll QI III IIllNILHilIIlil!IllIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ' I if I lv-,M - K P -V f' f , f A V .:1 Yksfq A 'ii rl g H LI 6 if QJ .XJR 'init nl D6 R LRV' ' is 'I ' 2 E si ' r Q S' ..f 2 A - ' v W 'Q -.QgN 9'Q,,- ikjri, ,....g::g.-"Wai if f Njgr- . .Q A.. 1, '14 fi?-l'fff' K T V x V " F, . --'-f - A ' W A -+1 , , ,, . ,, . , , , . vt 1 M, "g L g v A 1 , 9-V - . gq ,X ,iw A 5 ,-0,3 , . f .p .., .., 'ft V: I . ,'. 31.20 I ,Q if R, :iii :qi ', 4,X -1 ffgy, .-1, n,,.g- - - . A ' 1.-Qf-f 3 ' it '. fx, fu 1 A 34 J r-' . f'7l"'f Lv 7,61 I -I 5 UNA - 3. 1.-A-f-1n 1 6, xf v .- 145 . 1. ., t .R -F , . - ' 7' fx 'f'- 5.7. ' 1 Kg yi -W ll aglf-P.f.1 ' it .XM Q3 fps! , Sf. kk-. fx ,f"'-', x. 1 Hb X Ng.- '-.. , ,. I' Y V Q x , Jw z ,L . uf Y g . - "' 'I YQ -' ' yn' x., Nu - lllllllllllllllllllllIIIIIIIIIHIIIIllllllllllllllll Ibm: 'f IllllllIIIIIHIlllllllllIlllllllllllllllllllllllllll X VKX Pazt.. 'A Irbjf! ! 'YQQ "f'T'y1 QV-fx 1 OVYIN UNI 'FTIIXI kts .!' 1 ,Db-N If ' lY,,".A'2 LJ 'xl...' ' W L J-1.-..f-,1,'..-::,f.,-Q-. -. f-- 'Jr' -f -,gAg'-'f.l---.1-.xp5.--,-I-'.--.14-,T1---ig - -, ' .. - ""-1. Wir' ' .-',ff." -Lf" ' , iff. 1 1:1f..'K X .:,4..:t!,,r, ,J -ii, ill.---U -V 7.1 ,ll-wx, x ,!b lf'L'f'S .1 . -- -' -- f ff71'?-I'9".r f f 3. ,- - X ff ' 4 ,.- I ' ' I -, 1. -u4.n'A5 'A -, ' 'X XY j i..H.1I 1' f ,XID 1,2-.fzjig , . ' if X -lf-'.f3'f'f . 5 - Aff... I, ' , ' ' R , -, J.-.' '- ' A 4 I , ' Kuff' -3'.f ' ' gil.. 7 ' ' ...X A.. Cin. ."l- -' Q." ', -1 -I fl-.34 ' , 0 I g 2 'b X xL . -x , -4 - i L 4 - , , F Y ' f-v ,.. , . ,q,, . f--X-lj'hf.a , 3 aj, 1. -95135 ,pl , ' 4 L . R- U '- Q., 4 -Q ' . . -- , at 3 4, 2- r-qty'-,'. ' 'L .. , , .. , v , - . -. in.. ..:,. 6. , V, J 1, h ma, H Q . Q-.1 .SQ - " t - ,,,' V, ,?2g,..:M4.:l, vx tl: , W. WT.. ,. ,1 sv x. ' T 4 i , 117451 - ,A :,p.,Qf::j51.. . 'I tgp" ,Q ' Q' f' ff. L. ,.-. V ,- H It 1 ' ' ' V E' 4' , Vi -fwif.. 'Sh '- 'L ' ' '1 . v ' . 1 " V ' L - i , 4 M ' "5 A ' f . ' A-"..,-'Hy ,".'fa.11f.sf:- f -54.1:21-'1:'f-:i,.A- - 4 . 'H-' , .mt if - Her. , . . A '. 'X-V, f If 1 .- g"". ' 'f ' 55"--73 i'7'fY-.', ' W' ' , f.f.:. H'-. , M ,A .. - -- , 1 5. ,. . , , H ,V , . ,, 3 , ,. ,. - ,la A 1 Q A , , Li 7 ., t ,LJ 353. 1 J It . , -4: ,QE-. u ..,1, .7-A., nuff' 'win ' ' 4,1 'ny -1 .I .wry 1 ' ,sxkr ' ' , fluff-ff , -1-vv,,nf-X '-J' Hn. 4 - , A , A Y 1' S -.1 Uri, - grfq-M 1 2 . ww-. Km V , , ' . a -1 . ' '1 ' . - . ' ' a'-1.-'. -1-M' ' .. , M 4 '-. . ..- I LV' .elf -- ' ' -i 7' E-2. ' - 1 'sl . 'V L " ' ,, ,- ' ' A , r , - A . , I b W H f . r V A 1 'T'-. ' J .3 N"Mf Y-4 ue, y. . if V, ,ki 1 x 1 X: v. .,-, . K 'wr L iris .K , 'W 1, , f v- -an-::.'j, ,. :QL 2.6412 lv , 9.1'f.iz Y . , 1E:L7,d I 44, ..f:3 : , . , ,ijgltfij ' iii.-if ':'r'f', " if-'. "iii C .iii L e ' " FQY-S5 . r ,- -x f-una. 5' 2 1 .- -.. , ,H ,Z , A 55? 1 ' 55225 -.ff 4-L35 4 zllflzff : 5f"1.Tf"."' Q ,RH Y 2 , f ' . f M Q.,-4.-1-1 . - . ..-..,- i " gl 2, 1: , ., . W , , 371-ef E 33.-lt: L, I-:fs-1.1 3 ' Tiqffl , 2 ,f 5: R sm- ., f i I j'gg'. lx f . 1 If 2 'gi , K ' w 'J .. ,-5. ,- ., -,.,jx Q A 'l 5152 Q ' ""i:'+.J , K' ani -. . ' - 1. 1 v:,',::?" - , i y lt' U x , . - 'xi ,,w., ',.f-, ' .,, -'-fin: ,xrqek ang: wwgageuw 0 ,,-.s- 3g,?La,-cnz'1,Q-?yf'- Pkgwgqpi. "'5' '- 'aiiaatyvfs-"J' w3"K.-we-"" ...c -I' 1- """"""v .lf--U :ju ff, ,E QU A L gg- .:f:5::f:s 2,1-:ZF Jf?.:e.-fgj,5r',g53ifif,1'1'g1-:-'Zigi,g-g53?Q.,i ,A ff 5 'T' iggm .155 "--:fa " "FSE A . , .L , - --V 'gg-,.-J sae-,. ',. --. i-..,-fmt-'.,f1-ZA.-1, ,.-:-Lqs.g5.f:4, ,gf-'. b. I 1: . 12, --'. .f-'s-"-"'ri'-'-".,: -1- A 1 - ,. ,Q-h-f ...--'-.


Suggestions in the Nevada City High School - Quill Yearbook (Nevada City, CA) collection:

Nevada City High School - Quill Yearbook (Nevada City, CA) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 62

1934, pg 62

Nevada City High School - Quill Yearbook (Nevada City, CA) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 80

1934, pg 80

Nevada City High School - Quill Yearbook (Nevada City, CA) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 86

1934, pg 86

Nevada City High School - Quill Yearbook (Nevada City, CA) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 7

1934, pg 7

Nevada City High School - Quill Yearbook (Nevada City, CA) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 51

1934, pg 51

Nevada City High School - Quill Yearbook (Nevada City, CA) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 60

1934, pg 60

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.