Neosho High School - Wild Cat Yearbook (Neosho, MO)

 - Class of 1923

Page 1 of 138

 

Neosho High School - Wild Cat Yearbook (Neosho, MO) online yearbook collection, 1923 Edition, Cover
CoverPage 6, 1923 Edition, Neosho High School - Wild Cat Yearbook (Neosho, MO) online yearbook collectionPage 7, 1923 Edition, Neosho High School - Wild Cat Yearbook (Neosho, MO) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1923 Edition, Neosho High School - Wild Cat Yearbook (Neosho, MO) online yearbook collectionPage 11, 1923 Edition, Neosho High School - Wild Cat Yearbook (Neosho, MO) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1923 Edition, Neosho High School - Wild Cat Yearbook (Neosho, MO) online yearbook collectionPage 15, 1923 Edition, Neosho High School - Wild Cat Yearbook (Neosho, MO) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1923 Edition, Neosho High School - Wild Cat Yearbook (Neosho, MO) online yearbook collectionPage 9, 1923 Edition, Neosho High School - Wild Cat Yearbook (Neosho, MO) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1923 Edition, Neosho High School - Wild Cat Yearbook (Neosho, MO) online yearbook collectionPage 13, 1923 Edition, Neosho High School - Wild Cat Yearbook (Neosho, MO) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1923 Edition, Neosho High School - Wild Cat Yearbook (Neosho, MO) online yearbook collectionPage 17, 1923 Edition, Neosho High School - Wild Cat Yearbook (Neosho, MO) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 138 of the 1923 volume:

A l 1 Vi K r :mg Jr- -., ,.... .r"'a jlkf ..-.... F, .A ,fi , . L' , ' - ' v , -K - - f .l 'Y f N ,M . X ' L . , Q S " f 7 - , V7 1 V f , f 5 I H V .,. I 4 ' Q 7 . i Q, " 1 4' K .X - V ,J-'V , ,wg , - -J"-1 . V gr 'Vx' V . ' ' J- ' V A' ., ' ,T , , J 3 4, . K ' ' 1 V p- . V , .X ,1 ' V ak 5' ' , V Y 3 V V J . - X .RT . , V V V V 5. ' 1' 'K W . . V 4 Qi., V1 -1' VV f x Chr rumu lk Tx X Nccnsho Hlqh Sghool Q45? QW X Qxmqim 'Liv Z 1' 4'1" I if X fi Ky up , 4 1' , ' IV? Jn f ' SEN fv 3 Cl, RSS A VF 1ffv'11 is -A ' 1 'W M L.. Y QA, ,Q gi v . ' QQ .Sm 'SWT Y J fi? 13:5 E ifgsg ' 1 --1? ' N -SJ. ,Q 157. ' 3- ? j gil! 1 7' N :fu - if---fr - rg '- 1 x Lg , n 1 VW X Ljygfy I' Q? - :ffm vw zif :E-K xx x T 0' 5 V ' 7"-7?f:1- K ' ' xx Y' L 5211 M ' Q ,V ' 17f!'R"'?1'iJf! V'-it E- Q jf, T yi, 1, 5 ,A JI ,F 1 ri-'Q' VJ!!-f ' L -" V! jx-, X , V' Rx fL,!'QTQ, i' x .Q , ijfafzwf fm ,f lg' f If aj x I , w YJ, 1, K X ,J , 1 ,' f , F f 1' fig! M I 1 ff! Q r 4 Y, ,, ' A1 1 I A Y, Q X, A ' s ' 1 fir ,. f fl, xl ' Y' . 7 V, X -+3-I , f if Q LQ QCQZ ,QQQ vNv FELL 3: 5 2-SPE? l iisifs f NLT 1351 Q 1 Nlflilumgmgp li' img ,Il -QQ-,X A 7 4-L G I f I Y ,f A , KI ' J if 5' Q ', - ' ' 'uw - ni' t -2 K X xg Tl'-V ' ' ',' 1 'A 1 Z ' A s f f 1 ,, K xr X -fxx K Jf N fi Q W QS fr . JM V R , X 1 . WX!! sl J YM' , 1 1 "' Y w...4izL.v MY T L ' X 9 fxxf xx L1 ,U .-M i EU1L ww If B l U K . f 1U'Uf U 'X M 6 J 'N 'f l f , xx f' 1 'fff , 1 f f f jx 1 ' Q g-1-K'f5' Wil VWfLf Y www U ,. R Hit ix! fqii ,g -W W K X ' 'V It f 'iE2z5 Ti 'v in-1' ALL- A , w , K ' , V fix ul- 1 M ,Eff 'Nik , , Y A . .171 VZ, ir LL L g , - , Z I If A 'N ' "- -- ----In Hi fi: 4,44 i I W . Mg ie +f 1 - 's -. - , l. - 1 -' gif ,, fd If 11 , fa . 1,5 ,,3I.Llg4 , x l, 141, 3 f M -:rf A45 2 3 ig, G, ,,1'fj:' gif -5-57, H . ,Q D 5'-U-U f'P 1 - ' JCL' Y, W A n 7 ' SN' -- ,,- g2,uI, ?.: J .- L-. 1 L 0 EN V? W Cfhat the 1oqs and sorrows of Hlqh School claqs mag ever be present ln the rnernorles of our fellow students has been the fum un the publtcatlon of thlsjlnnual Mag tlns the result of our la bors llue on tn our hearts as we qroun older and be to us an tncentnne to qrasp the qolden opportunlttes of to dan and to morrow Afgl 'P 07' Nfl. .rl X. www X ' hal' l Q ' 's x - .. W 4 j I -47 nl I J f Xx 5 1 Q Q- - 1 . 'l H . . rl , l Y . . F' V" Q 'VIA a l v A U ,A f XX V ,l f fgmflrl' ,JVM J x ft-rw, 4 si ll . j Imam: Eli W WU? f , , -g ,,r- l - 71 of lf'5lf.g'zf5f . - U V ,- . Q U ?'t,'Qfy, ,V .7 ll.: fi J 72 r YL -' lr ff fl 1923 NEOMO MMMWUWMMM.AifgvnifffvgMMMILL!MM UWfv1imMMMMMg in C 11 . - , Y 4 Board of Edllliltiilll IE 3 Y - - E -1 1 6 Q 5 E13 if 3 E: ! Q 3 5 F 11 x f 'D 1mmxm mmmmmmmmmm1nMnmwmmm'q:cc::c zrx'iTx'?x'?.E'i1 1 m Q x, EZ F? E Y +5 E E 5 E n 5 E 5 5 Ql Ki iii Q 3 Q Q 'Q 3 F3 , 4 - ,Q ,,-,,- Y ,A , , , LL n vvwvw-'vi-N if' Vfv W vf V-Pvwfvwvifiwwf-ffivvqwvvwvvvvfff Yvvfi, AL 1 is NEOMO 1925 51 EXYIEKIIQKIIEIUI IK TI IUUUIIIUIQULIK YI IY Il IK II IK rm VX WpHnQl.m7xmnm1jPgmlg7xnE3gE3giM 00 S 0 V0 l E 3 Z 14 A l 1 l 3 51 511 Q A -A -- A- 2- -- -A A- A-A Av- -'A A-LA-A Ai -.A .A 42- A24 -24 42. -2. Lkwlfkw .!. .!. wi .L .!. .!. 3, Q. Lxwggpxzu .QA 4. 4, .5 QQ If Ii ,N 4 2 v It , I ' 1 A I S i 15 3 Q wi Y I 5 ' X A A , ' A l 5 F ' f ' S 4 13 V' ' Q A K I 3 N K 1 js. -f A 1 9 4 ' A Q, fl I .ff II ' 45 lv , if 0 2 Ig 4 3 4. , ' E 6 Lx I 1 ll 3, ' E 4 X fl I M ' ' Q' i: 4 ry 2 3 . 13 j 5 . f 'N - X L 5 ' Wf', ' ' 1 I 'f 4 ...N A f N,,N- N .. 'x 1 5,2-Q, ,gf-1-1 .Q W ' , 3 ' m M f 5 4 1 , ' ... . ' W nz ... , W K 4 1 , sho ugh Sch I f E a ' W 1 f i " " 'fvwrf' f' '-' Y- 'A' v-v f- v-v v-vv-vf-vTv- fv f- S v-v -Y-v v- Y-v rv Y-v -Y-vT.-mi .QTY-v?-vff. fm.. iv .Av -,-, ...W ,qqigii-i'1 , N SN X X N mm xww Z ff SFX K X!!! Q ici xx, Rx f 7' Twrxeme NET, af' ff' offfu V-I" QFKUM r X QS s xf in NI N11 ,L M , UN umm WA XX 4 N so x XX X My X fx 'NP-x"'5"' ww 7 NIMGNU S ,ff F F , --4 ' A - . qs 2" X YW ef l I4 . , 05f5 , 151 f ff VN' '9y f 'M 'L ' y. Q x If I .f X Y Wm, , ' , 4 1 f 4 Q A h f tif' U7 W :A ogg X :W X if f , ' 1,-5, 4' X xv' ' '34 - , f " 1, X 4 fn V fl , f 7 X , ix f 7? ' I 'ff A Q 'PI' x gi ' ' ' Q I fs' ml ff M ", ,J X Q '? W. . h A W P r ,M -ff ' 'A X ' ,I ff .WN 0 fy WMS 3' Q Y , 'lx X X T 1, . " V 'NPA Q w f 1, WM ff 9 ff ' IXQX f 40 26,0 A Q66 X X N, X X. x I 11,1 NR RVXN 4 fl ,Ui Y W xv HHN-1 ,I-1' , X 1 x N .LLL , 4'0,y,pxW'e XM I ,f? r"-fx N- N . --A-155' A Xxm ?"' M U Q9 BH 5 W NEOMO 1923 QILIQLRLZQ DNALU?lQU!QXAxKLILLiUl LC, fi 4 2 E2 54 l -I l 5 E E EE E VE E E T E K E E K E :mm xrxuzxmiiil mm mmm 1 Z LE: 5 as 1' is l .2 Q, I i Z R5 Z E 3 Z Ri 3 E Il YD 34 V f Y E3 ElgVN,,Wm ,,W W,W,,,,W,VN,.,,W , W? s 4 I 44219. 1 , 54,44 ,, L4 7- ,Qlfi1l..,,,,,,AQ-:l- .-....lffvW if: HB3 NEOMO ESJFEQLL U7 LK Jill 9.9.1L'-UJE.U,lHAU.-H,,,,L,,.'U1I U1 1321 Jill ESZLQEQIEFLZ-'MQLllKlQ,,I-ll ,571 pIU1,IUA?lW' TQ Q, R5 1 52 : ki 1' E 5 Ii EL IL IE ii E , BQ +L E fi .1 Ei A !i.QMMm,gQg'Plimr11Jgmf 4 Q IPQAIVXQ AMQ gQfr3LLfMvmg1 f'fUft5ZI1vfvvg lp -M 11 N , ,E -Ii li 9 ,.4x L H gi . if Z: it 2 Qi Q4 4. fl 4. T gi 4 :Q 11 4, Y 41 y .KA ,Q ,I :S .U "I 1 '21 Uh5nWWmWNWWmdE ifWi1QmQfmiTWM1HQCii '1 nmmdm mmmmmmm.mn1mmmmmmm m11FL.mEiJH1KJF x Nl OMU 925 V-ITLHIITYHTYIIUUIX 7Ul7IH7l1l HH Vlll YUY TIN 711' UH HU 'Ui YIIKYHY VIH HU VITY 7IIl7IIY7IIl7ITK7Il'l7ITYfITT7lTl7IIY7IIY7IIY77ll7lTY7UY7UYTlL 7 Nllhllli X4 N-4 N-4 X4 v I X X.,-f APN? l L 1-fgi. ix -4551253 ffm Jff N ,f!bx, ,Y " lufgmmu X111 11111111 4111 mmm A111 ummm x1lLkLlf11!AL1L1u11L1DLlL1L zfmmxnumxmzmzmzmr- Inf 5 1 1. 1 - Vqiw YYY' . . , A frvfy ,Q A,,.,-,.-A,., A,.,A, Af A-A ,-f,. .'-,.,,. N-gk, -..,., ,.,,-. . ,A-, ALAA-AA,,V--,A,-AALAM,-1,,-.-..A,,.,,.,tL- .',.A,A,.-5,3 l lm lla lil li Ed vi 41 L A 'vi til, , 1 ,l I l V 074 pil 11 l l lug lm 4 . 5 lil 'til' ' 1 'wpil lm- ffl , 1 l1'llz111 Nllwll l1,1111l-111'1l11 lmuglll ll-Ml: lll ll,..l nl lf: lx-lll' Y lll1 11- ml 1.1,,l1l--11l '11 Il'11z1 ' 7731 54. 1 1 1 l-4 W1 -,1:11l1111:-1l111111.1"m41-1'l1 1.l,1-'11 g1'l111l"1 "fvll 'W wht' ll11w11,ll1,. vlllflxxp, 11l1A1,l11' 1114 lQl1.lXl1X.m1l 'l1 X11 IL, lllIlllll'X. 111 I11 :l 'l11.lI1'1' l.1!' ilu 1l11rlN 111 Il -1-lfwlxlf , RQ 1,111 11l llllll :lml 1111111111 X111lll1lll11xl 1lzuN11l1:a1 ll11 ,V 1. V1 5:1 54, l1l11l'1.l' l1 M1111 ,1l'1ll11lllvl.111llu ,lull l-1x1 '1 lvl:-' fl J l'-' P51 11l1l !11xI1" ,1 l1l1--l1""1 llml l111l111lX M1111 441:11 7 .11 ll11 s E xl ixxf' ,F16 X.ll111:l'- 12,1 l ,fr rl 1101" JA fm 1 l 1 Q.- uc, ,if , 1 .M El Xml 1-1 illlx -11"llll1l1 4.1111-l111l. l11lU'.1111 11 l 1 lf 3 ' '1 111 11 '1 ' "1 5 " 11 N1 llgllfll ':,1x1l11 -fl ' 1 Y Q . 1,,1 111, l1l,1 .l, l Ml lll, l,ll ,l I W X I, W l ll vlllu lllllxll 11x1-11 .mll Rll.1lxllIQ xx.1111 11111111 l 111 11111l1 I inf 5 kin! 3 ff l'lX 11ml11'1 11111 '11-l1l1 .l N mlm. ,X111l xxllul ,A f,l-' I 'f Fi' 4 , . - ,, l , 1 ml Q lm 1l11lrl1'1l1 11111 ,lll glNl1-111 .mel ll11 1111111 Xllzl 1 xx1ll ' l, l 4. ,mfl 1 l!1-lv" '4'1' r"11t1 l11l1 '11 ll1 Nl' 'll 1 f Qi' fl l1'llll1 1-1':l.ll:l: l1.:':1l f11elf1 ll,1l1l 11.1--1 l-1l11,ll:, ' 5' ,Q ' . ' " - -X 571 2 N11 1l11 xlgl--11111 M1111 :mul lull. 11'l111'X l1ll"1 'l1.m' :gif 'lx ,itil il 1.1l1lllm :lull ll11-ll ilu ll'111l ll11x'w 1.111111 I11 'l11z1:1l.1 1l :Q h 'll Z7-1 Il'1'11x1gl1 ilu fl1f1 "l1 ll1l111 1ll1 1l411 X11 x1-1x11 , I 1 ' , 1 'yd , 1 1 ,f U g1l:ml1'rlglvlzlllplv H11 Il luzxvll 11111, 111-1, :lwl .l ww' l ,u N rl, lluxliwi flu- llllllll '-lj l ' lf' 'Fil fl , , . . 1 " l lii 1 l X111l l11 I111l:l5 '1:w7' xl1'w:Ill1l1 1'11m1N l1m1L f ,M X111 w lAl11xx111'- im-1 xl H111 -11' x1l1i11 .mll dull .lwl lvl 1 f -' - ' lb , lv I V 4 Q I ' ' ,W 1 51 . ll:l1l1l11N1'1111l 1ll ,.lllQlllQ 1:1 N, lx ull 1111111 '.l1'1f11' ' - P31 '-.1 -111.l xl1.1lll1X l.l.,,1111 'lull N111 -ww 1'11ll1l1x1' X1 llg' t . . 1 , 1' V 1 j . , 1 -f ' ,Y V A Ayn, 1' 1lll1 l1l'1"4ml1 '1 , 'W 'll1 1'1 3111111 1' 7:11 l,1'lm1x, ff,'f1N E' ' I P7-1 , ll 1 p l if: r 1, . ' l '52 Xwl l:1:1 lll11 1 1 11l l" ,1 :'11l11 Xvllllll :Ylx 'll' 9 I Eg? 4"I11!ll111'Y1ll1rl1111::'11l -l1"1 lllll' U11 lllv.. .1111 Y'1f3 J Y 3:41 Q. 41lvlN:lll1'1l1 llvl 111' Il.1 w'1. 111 X 1-' 'li s i 1 M .1 1 ll ' 1:2 nw 1 '1 :1111 1 ,1 ,lx-1 ,mu ' ,gi . , f 521 fl l ' I ,541 ll Y ll! ,gui lx if 1 pi, I f 'ml 4 , 1 E! ffl 2 I .pu :fl ry:-1 'J lm V . 1 xtg, l 1 ' 'f 'lp El. 1' l , , 9:4 K l 173 l 4 l I f ya lrll K7 V 1 574 ' l 1 ff gm 1 , 1 171 fl -1 , . 1. A Q -4-J l fb l 5 ' X .- - -1 A -.1 l- l E ll ' l ff wp: 'I ,Xl 'ffl , f L 11 'fi W. xf X' 11, ,ard 1 1' ' ff' v 1 ,K , 1 .15 fl -,YJ 5 f , 7121 yi M1 1 M -1 V521 1 ,, 'rj ' lv' 2 Vx wr-i lg' ' 5 KE 54. 5:4 F11 V1 FY, ,. ..., . , - ,, l l. .l W. Y . , , .- ,W ur: Wvvvv,-ftvvvyvvvxvv fvvkvYV-fVvvvvvvvv,.fv.,.,,,.,,.,-vvvvvvvvfvrvvvfvvvvvvvvvvwvvxfvxigr-,gg,- 5-4, 3 ri., 7 1 , l ,Aws,,,,.-.--,. 7 W W M ' 5 www X lj NEOMO 1923 M1Q1M1Qm1v11f1Kf1vf1v1vf1v'1v11v11vf1wf1Uf1!Slf1vfmI11v1 X 111' ll 1 111111111 1r 1 x Ns ll 1, ll IU .1 XlxI11N Xl XS 1111111111 K I 1111 l 111111 1 il Ur 1 N 1111111 1 111 1 11111 111111111 1 111 111111 1 11111 tlflllll 111111 1 lJ111l11 L 1 dx LI KI L 1 11ll111 fl 1 X N 11 11 1111 XXIS 1 1 5111114111 1 1 1 1 1111 1 1111 111 1 U1 1m1LEm lfll-111111 1 m.'B'11.m1."l3'11x'5'11HI1Y31'l.5 fu 1 11 1 LI 1-1 1fQAf1Q H1f4QQA:.4QZ Q A MwW1Q4 1 51 ,AA LQ '1 '1 4 . 41 I :I 11 , 1 -1 1 1: 1 f 1 1 1 ,P I 1 1 1 , 1 . 1 1 11 IIIRMIL 13I'If1f15 1ll111:uj.'1 11 1 Y I' 111 . ,1 I 1 I Oz' '11-14t1':1: k ' ' -ilu. 1: W M1 ' 111? 11f l,1v1-, ', :ld N1-1111111--1211. inc.: M: 1:11'1'1'. 11 1 "'l1:1' 1':1.1'1.'.vl 11111 111 .111 111." 1 1 4, I1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 511. ' J . .'.1l,N Q1 1 11 ,X 1, '. 11 1 1 1 11 . 1 . , , 11111: L 11111, '.Zl. 11 1 :X1i'l'11l1L' 11f l.1x'1u I: 1 1 4, ".X'1':'1'1' 11'11:'1'.v 111'1' 1' 111 11' tl 111'1' gy 1 1 1 1'11111,"11','111:1. 1' 1 1 41 4? 1 ,1 '11 . 1 Q 1 M 1 1 i 1 l'.l.lS,XI!I'.Ill RIAI H1115 1l'1d 1 lf 1111 . S 1 l 11- -.Xsw11'ie1I1' Art 'll'l41I'. 11 1 I "1111i:111 11111. 1 111 11 ' " IIV, will tl 1: ' ' 1111111 111'111 11f .vk111." ly ,1 1 5 1 P 1 , . , . . 1 1 XIILDI' .I .1 . 111' . 'k1 1 1 1 '1 . ' If . 1 1 i , , . .. f1 1 N ' 1.1 A 1 111111 111' 1:1' 1111. 1, 1 15 ' 1 1 1 2 , , , 11 IE I11LX.Xl.lJ 1xXi1ll5 1 1' X' Q . 17 .X11 '111111:111. 1 15111 11111.11 1:1 411- 151111. E 1 I 111--.111 .11 1.11111 1, 1 h " NL' -4151111112111 If 1't111'. 1: 1 1, "'l'111' 1,'11'1.v 1'1Q1' A1111' l1llI.', L I 1 ' 11 1 - f ' 11 11 1 K 11 1 111 I111I'l,' NI.-XKAIQ 1lJ11tt11'1 1: 11 l . , 1 1' l lz1x'l1 111111. T 1 ' . ,. f1 "lx IIIVY 111 51' .111 ,'.' 1, l 1 1 11 ,1 '11 .. ,. , . . 1 11 11.111111 ll. X 1 "1 1 1' 4, I' 111111, 1 411' N1111111--ft' 1": 1 11 -1'. 1: 1,1 "'l'l1x11- 111 .v1'1! 1 l111y5 " .v '1 41 14' 11111'1'.v."' ' ' Q 1 1' 1 11 1 -1 1 111 '1 -1 1 111 1, 1 1 1 11 Q 1 V YV x7Ql':7v VY7' Y if V VV if v'v vAv V 'w-v v'v sf v-v vAv V if . . Q' . Y " 1923 NEOMO FT A VND NLIIII XXII IN SIIAII4 Nllrlfl III aw I FLNICLIII LI'4IIlL LII I4N1 umm I I II In I I IRILINI IfjhHNIINf fDllItIII I orum fIeg Llub Z3 NLOIIIU Smlcty I:,4I1t4 r xl XIII DRPD NIAfI' Shakulmcarldlm Llass Suntary and Ir4asur4r 79 Iycunn bccrntdry and ITLASIITLI' INe0m4I-EcI1t4Ir m Um! IX Ilfm mls! II I 4 Forum NI1cr4IIu f l4I C Quartcttc llulf I III 4 4 N O EPIIINI CIXI-Ixt L lax tuman Ixeomu--Xrt I chtur rm oluluxutf I In It mn :mv I1 xl, TH STF XDXIAN -Xdnlphnan XI14r41bL ot I4IxL INUDITIU-SIJLKIIIIX Icht r IPXNOX Ilxll I' Ll.ut4In1.m Debate Ne01n4I--Xss4I411tL Art I4cI1t4Ir I. I 1 I F I lm lem I E 4 I 4, IP P It :I 1' I I I 'I 'I IA RI ' ' 'I'I ' ' ' ' 4 I .. . . '. x . , mlm-I Q, 4 . . T , . ., , , , . . . . I, 4, Q I' ' I - '23 'I 1, Mi ' - ' . I ' -. 4' Ne --I- lass In 'Q I't4Ir. If, :I "l'n II'1iIiI1y for I'4'g1." I: 4 I I . . . . . I. I 1, .A 3 I , Iv 1 : . If 4 I T' . . I . - . 4 I . :I "If:'4'r'w'1ndy In-:'f'.v IIN." 4: 1 P I I 4 P 1+ . . 1 . ' 2 +I :I : I -I . I: 4' ' JL- 5' I - . . I ' ' . K- - '--D I 4' , . ' , . I f' I. . , 'Ig II 4' 1 . . . . . ' 'I ' I 4l , , . I I, :I "link 'VV f I ' flu' Im '11 'r'.I'." I: I 4, KEITH HARRIS IKQL-tI ,I 4 I ' I - , . I qi I . II , x . I, 4 . 'I A A I 4' 'XIII 5 " UIVII Irv fly ,ff-I Im I ,I4'I'l ,I 4 4 .. 4' fvvll Iuyrvlj. 'I 4 I I II I S ' ' F ' 4' ' ' ' I I 'I L . 4 I 4 . il ,I 4 i . I 4' . Y' . ,II v 41 I I ' . ' ' , I 4' 111 ' I' 'I 'rx - 'zvlzy mu I I I I ' 1' ' lmn."' " 4, 'I 4 - P I fl 4 I QI 1' ' ' ' I 4 , - .I 4I ' .K '. 4 . ' . '2 I " .1 ' S2 I' ' 4I . 4i ",IIin'l iw Il14' lmrriI'.v."' , 4 -I In If 4, QI G . :ff .' ' ' ' I :I . . li ' -, 1: 4' 1' . "1 1 I ' Q . . . 1, "Il' 'null Iv' 41 lllllyla' umu II lu' Irlmlf' I, Q ' 'I 45 'I I I I 1 E I I 4i 'I 4 I 4 I 4' 'I 1 P qi I, v-v v-v -v v-v v-. -vw v- v-v v-v v-v v-v v-v v-v Y-. Q-v v-v v-v v-v ?v rv Q-v Iv-v +- -v-v Q-v 3 ,- 1 NEOMO 1923 AA 1 1 11 1 41 4 'IH4 1 4 4 1 111 8111111 11111 1 111 13111111 X IJ 1111111111111 411 i 4111141 11 1 1 1 xx 4 111 4411111 4 1 rl 1 1S111 1 114 111 I I JIIXS ll 411' 1 '11 11 4 I1 I XCL 1111 411114 5111141 Tl1l11Ll -ui 1 I1 I1 4 1 1 111 I 11 ll , m m' " ' F01lf1iLI1 Q2 W . .- :Lv-f: Y -, ..-Legg A Y: 4 A-A -A -- AJ A-A A-+ A-A '-A 11 11 11 11 1 11 Q 11 4, 144 1112141 1fX4Z1..XX11 41111111 I 174 '1ll11. 4' 114141112111 22. 11 "ll1lL' iff 1.1YL'. 4, ".N'1 '111111'.v I .1111 11111 111111114' 111111 111111'1'.f 1 I j11.f1 .1-1'1.41." 41 11 I1 .11iNN11i 1.ll.I..1XR11 1'1'.,4--1 I 1' t'1:13'l41111z111. 4, 4i14-- 411111 'll 'li I '1'411 4' 4114 1.4142 4' N411 41' N "J 1' S11 ' '12 U' 111111411-. 11 111' 11111 l11'1' :1'111-11 131' l11'11 .vi51'." '1 4 1' 511.1111 511.-XX'1f1Q 1' L'1z1y1 12111 4, - Q - 1, "f,111:'1'11 111' 1111 1411111 k1111z1' 111'1'." J. 11 1, X1'11.1.1. Xl .'XL'1l1I1-QR 1 ' ,' 1141-1 4, . - 'z . 11 1f.1 hall. 4' X0 -XYQ11' X1-11-':111 1-I 1'1 1r. 11 H111 I111' .v,1'i11.11 11 -111111111 111111111 f111 11' 4' 11,111,'l 1111'11.4' I11 114111111X 111'-111 31'- I 111 ll." 41 '1 I IZ1'Q1QX14'Iil-QYXNS 11111111 1 1 l'1z11'11111i:111. 4' N1'1111111--0111, 5 1-141111111 11 "HV l11'1' 111.1,1.11l1' 11' .411 ll 1.'1111I1' l11'1'." 11 1S.X1l1i1.1.1Q .11 .'f'1'1JN S11Z1i'Nl1'1 12111. 11 "l'11 1-1111 Q 1' .1l1'.'.' .S'11'111' 111' ,1l1,'.4 41 .Y:1'1'1'l :vl1.1' 111 xl 41 11 '1 . , . 4 1.1fS'1'12lQ ILX1 MXN 411114111 4, I W4 I . 1-11 2111. 4' NL' lf-,Q ' gi 11 "HQ-ll, 1-111 A111151 111' 1.1 -11111 14l4l1'.lIj1. 4' 1111 111111 111111 111' 1 Tlx." 4 11 11 11 11 1' 1 W 5? V v-v v-v ' vvv 1 Y 1923 NEOMO J WW'TQI 'Q F11 l41 111 N ki 4111141 ll X1 tl Cl r V41 L I 1 xl Xu -X4l4 111111 111 4 r41b4 I 4 4111111 I 1 1 1 1 1411 I1 lflll NIJ 111111 I P 1 S11 1144 N114 lI'ldI1 1 I I X 4 plnmn 4111141 1 III I 1 4 lm 1 Ailthblll m LI L 1 ll ill x x I 11lI Ill X lll E, l'III14ll ir , 'AA' .4 ' A AA - DRA! , YA AAUKA AWA -A -A -3-iii A-A ,fs 5AAAl:- L, ' '1 1' 4 ,P 'I 11 1 1 ,1 4, ,1 11 4'1 1 41 ' 4: ,1 I ' -l:XY LIXXIQY 1 '-1ny1 1 If '11m. ': 1 Ilzxik' Ilzlll '12, '23 1, 7 N44 -XY: ' 71 - 'z1n. ,1 4 1,141 . 3 "l'1'11 I VZ' ,1'11111' 1'111'x,' :1'1"1'1' 11111111111 lf' 'P 5 11 l1111111'l." 4: fl 41 I 1 1-ixyx 41'.x11'111-111. 11:..111141 ,I 1 ,111 11111 11111, QI --1 "H'1il'll I .v1'1' lJ11Il1'1'." ' f 4: 1 4 '1 5 XlYI"'I.If NIQXYTUN 1.1 111 1 Mi' - 11' T, 1x'4'. , I Nc -flu-Qs If I1 1r. Y, 1, "lf ll11' f1'U1-zu .f1111-:1'.4' .11 f jr fu 3111, 4' 1' .vl11' ':1'1111'l 111' ."111l1' l Q 4, P 41 4 1 f - 1 ,1 v ff , NUI! .lf I.IzIi1 I IOIX 114114-1 '1 1741111111111 '22, 'Zi 1: Ullt' 1111: 11 .4'-v.vl1'111 111' l1lk111-1 11ll fzix W1 4 11:4'11." : 1 1: 1 4' . , . , 1 Q SIIIXI, Sl"I'lIl:IQl,.XNl1 1: 4 , . 'Q , cl-I A . ,V 4 N44 --ID4-I :xr 11-mul. "I 111':'1'1' :will f111f1111'11111l 1111 'P lu 1'1111:'1'1'.v11li4111 11:'1'1'l11'111'." 1: 1 4' '1 . . , , , . . 1' XIKMIIXIK l'Ll'llX 1l ll114'1 I . '. 1 11 111--1.11-111 I.1v4-, 11 T Nl' ll 41-S41-' -U' If1Ii141r. 1: Q4 "Nfl, lf:'11."' , 4' fv 'I . , . 1l.,Xl'l R :HJ ,1 . . 7 li 1 lzlyl um. '1 ij X1-41 11-qXW14'i:11v I:lINil1l'NN . I: 11114111 1: 1, ".S'111114'11111".1' '111.vl1f11l 1111111411111 l11'1114." .. 4 1 1' '1 I' 'T 7 V 4' 'P 41 4 l 1 7 13 " k v v-v v'v v-v vfvq-'Av vfv v?-rv VV -Nvvlvfv V' , v v v Tfiqv Y 1 1 A A V A NEOMO 1923 Q IMEUIEITETEITEIMMMIUINIUITWWTIIUI IUIETYVIVUVIIVIIVITJQIM X 111 KL! X11 I111, 111 Nami IIN 1 1 tn LKPIIIK ILI K1 1 1lIl! 'Xt I N X1I4l11I11 111 kr I Q tl 11114 141 XI11111111 1 1t1 r 1 II 111 llll 1 X I 11 1 111 HI' l III Xlfll 5, 12,11 XI li NNI 1 I 11 1 x If X x x III HP at IH I 51 :u 11IWF"'IW'1A1 1mAndmm Hm1N mm1W1If 51111 . A -I I I ' ,,.AA.AA AAAA H-i43A4.'iAALvAI IA' Y -A A741-.-l,A.-X.,-.AX.1sAk1'-4 A-1 A-K "A" QQ 1 Ig 1 41 1 E 4- W 111 1 1 TI Q' ICIJXYII' Il1Xl'11lIIiR 1I'1-I111 i 1'I115t411:1:111. A NUI' 11'-:XXX I'A2lIt' .AMI "llNIllg XIZIII- T I 1.. 1- I i4 .1,11. - 2 "II1' I111.1' 11 I'11I1x' I1I11.fI1 11111I 11 1111111-.vI..1' I 7, 1111.11." If I 4 11 I-Ql1I'l'II 1Q1',xxs 111' -1-11 1' If '11111. ' 4, l'I11mw ,I " 'Z 23. 4, IJ -I Zl ' '23, I ' 1--,XNSI 'Allin' I-I41!'. :li "I 1111 .Yir U1'111'I1'. I :vI11'11 I .vf11'11I1 4 IUI 11II 11II11'1'.v I11' .1'iI1'11l." 41 2 4, I I"R.X.' ' SKI I'I'II 1I'111I1 4, . ,1 4' . 4 - 1 .- 4, 41 KI1'1I1A 111 I. xxx ' f N411 1-Aww "atv . ' If I' 1 . 1 . . - 1. I "I 1'1111l xI11I4x' r1'I11' I111 III I11:'1'. 4: 4' 4, 4 1 4: -IIIIIN l'l.L'Nl l,Im'sr1'I : , . I K Izxyt 1 11111. I U1'4'I14'sIr11. '1 N1-1 11--QIIZISS IQ4l1I111'. 4: "II1 IIIAY II.lI1' 111111 .'11I 1111! 11I11111'," LE 41 I if 1 I ,. . , . . 1' 41 I!I'.IQIII.X I'l'.I'I'IzIQIJIfXI1. 1 . . 1 41 1 Il111'I4141 IJ111'k14'1 1' 44 .MI -I I 12111. I NI"11I1-111 I.11v1'. V 4' 41 X111 11--.XM111'1:1Iv X11 ' 'XIII' XILI11- I 15 1 , 4 I 4 'I1' :1'11II'.r :.11'I1 I11'1' I11'111I III II11' 1, I 1'I 111I.1'." 41 1' I 44 1 ' mx: ' .1-111g11'1'x' I 44 ,X4I -I 1I1i:111. I: li 1'II1 I1'l'II1 1i1II'I If RHSI-fIiIfl'I'Y 1IJ111'1 41 I" '11111. 4L 44 I71 tI1:1II. 1: 14 Iiusk- IiQ1II. 1 4 . . .. I, I "I 11111 11111 111 II11' 1'11II11l 11111 l'VII III '11, 4 4' I, 1 4 44 4: 4 4, 1 5 1 4, L 1 4' 4, 4' P 4, J - 5- Q7 Y Yvfrv ' if Eg? "' A A Q ' W' 7 V' 'f 4"' " f " N 27 g ? u M ,W,, , W , N, ,WW 7 +,,- ,Y,, ,,,,, T1,. '1'r1 1923 NEOMO ' 1111 pq? ILA' IRI I RINIR I1I1I XKILIDIII 111 1111111 I111111s c1t1 r 111 lllflllf 1 11111 lX 1111111 DOIxIS XKIINUN 111 XIILIDIII 111 I ILL L I1 Xllllllll Ms 111 111 I 11s1111 NN 111 11,1r I l XCILIDIII 111 Lrul Q I 1 1111111 A wuitn XIIIIIIIII I CIIIl r 11111 11111111 1 rf 11 Shah lll 1r1 111 I 1 N1 TIII1I Xl X N11 NABI' II 11tI1 It SI1Z1IxLN1lLHl"IdlI XIIQYUIJL 111 luxe 11111111 LXss11L1.1tc IIINIIILN XI11111,,1 111 IxL FII CORHAXI SI1aI1upca1'1a11 'X 11111111-Dq111rt1n111t1I I DAX ID RO-Xlxk 111111111111 Aclelplmln Ii11UtI321II ll 1 UAV 1 3 Nl I K III Swznteen AI Avi A-4 A-A A-5 4-4- Av4 A-4 A-2 A-Q A-A. A-A A-A A-A 4-4 4-A A,A A-5 In 11 11 11 11 , 1' I 1' 1 1, 1, ROIIi " HL' ' i C 31 1' , . '- fli N1 -"- 1i1' ., I :I ",S'111 ' '4 111' '11"ll I11.'.'1111 111111 1111 I ,f 1'.r1'1'll1'11l IIIIII-'X' , 4' 11 I +5 .... 4' ' . ,, 1 II 1 I I I' 1- - 'z . IF 2-1 111- , . ,i . - -.A -1 - I 3 RI: 1 1- . 1, "I'i1'I111' ix ifx 11-11111 1'1'71'11'1l." 41 ji ,i I.II,I.I.'XN L'I'IIiNOXYIi'I'II iI.'IIicI 1 . ,i ,- A- 2 . 4 XII' 1' nf .1VC. :I NL- --. s.' "2 f .' ' C' 1. If "ll1 '1'1' 1i1'.v is III' 1'l'.1l1l." 11 QL i 1 SUSIE COLE 'I .A 'As -1 'z . ?- . "'l'l11"1' ix 11 11iff.l11'-v111111 II11' 1'1'111'l1 nj 11'l--V 1111111 11-1 17011111 .' l1'11l." 1' , , , 1 ... .' . '. 1 . ' 71 s'.,x..1,-'.' 4 . ' - . '. N- -. 1 I as I: 2'A'I'. '1 'A51lI'. '.'I1'11,"' 4 , 41 E 1 41 1, I 1 . "Il'ilI .vl11' f1'111'l1 111' 111'l 111111"1.1'1I."' 41 1 4' ' 1 ' - I 1' -, 11 . I l "l'1'1'f"1ly l111'111I Il' .v11'11f1.r 111 111.1 qi 1'l11.'.".1' 111111 1111 -:vs likr Il 11'1'11y 2 ' .11111." 1 11 11 51 11 11 NEOMO 1923 1 LY '21 'X N 1 u1111r1 ll ll L l Ill 1 ll I NX lk 11111 ll l IAS S 1 14111 1r1 4r41I14 14111111 111111 1 ll I 1 I I SI1 1140114 1r1 111 1 F411 L 1 4 111 tl 1 1 1411 H101 'NIJ 1,11 X114 Ipl11 111 S1111tl1111 1 11111111111 ll X X X Sh 11415114 1r1 111 'N441111c Ntkllllgfllllltf 1 1 H1 1 nl IXXH 9 XIASON ll Ll 11111111111 I4111tlJ21H L I 1 I L 1 D'A1l'6YIo A 0101010176110 A 0 A 4 517010 A A oVh1P6Y1hiN1n A A A 51011014 lffml A A Frchteen 151 'QQ MMM ,MM 'A A -1. A iQ '1 'I 1 , 41 11 1 ' Y 1: 5 11 4 'I 4' " Y 1' Q11 ll,-Xf PAYNIC fl'l'l'li1 1: .gl ,'l1:k -: -'11 . 4l M1 ' 'Ulm' 111 I,1w. '1 4j " 'l lilsr '1'111'-V-lu' 14:1 1u1'1111 lfwxlz- 1: A 11111 1 1rl.v." ' Q ? 'P P S, S.-Xl.l.'. I'lft'Ii flvlIl'IK'j'1 l S111 k 'S -1 '1:111. A film' fl 11. Zi 'ZYI1' ffvllu-zu.: lzm' 11701 .v'21'1'1'l will." 11 16 1.11. QIXIS ly' '1' fhzk -1 2111. 1 gi' Ali ' ' nf l.4vX'1'. 'Y' 1 N- -A.Xll1 ' 111111. f 4' "Hr ' l11'11rI ix in Ill' 1111! f7l1l1'1'.n I 1, 4' -1 4 4' M.XlU2fXRIi'l' PRICE fl'L'g1-KYB 1, R117 ',f'1.l1'1-. "Th ' .vllv iuunll I1 lk. Ol. lmn' .'l11' -:un :li l1l .'."' 1 11 v w 5 Q IM ' "HX I"RIfL.' 1 1l'll' 'K 4 , -. ' -2 .' '-s Lulll ' Ilzukct ll:1II f' li ard. "l'1'1'.1i.1Irm'1' :1'1r1.'." 1, 3 l'A'l'lH'YN 'l'I'Ol.I.Ul'lC 5 ' 11 'z . LZ- f i'U'f11f f1l1'11.1'111'1' 11 1' 1'f lif' nf- 4 L f '4l.1." Q 1 A . . . .' .Y 11.11, 11 12 . -, 1 1 4g 3 ' K ' 7 4 ' 5 "l 1111111 111' zvnrli lwf 1 '1' 111 '. I 1 will lu'-:'i1':1' it 111 my l1'i.'111'1'." 1 1 41 ' 4 11 4, P 4 IV 1923 NEOMO 1 1 x 11 111x11n11u1 Ur1111 trl 1r1111 1 'N11m111 Af1Xll'1lNll1L x1ll1'lg.,1!' I1 11111 1 S Ill 11111 IH S N Af1L1ll111 111 s 111 111 t 111111 1l I1 1 -XII 1LR1xI1A11T Af1L11J1ll111 Il tlllf F I R 1 1111111 XL I urum N111n11v- Xf111kIlL I 111t11r IIS I HH! I' I1 1 1 XIJINI S11 LT Xc111p111m 111 11111 ll 1111 4 1X1 D HOXXI AND 18111111 'xC1L1lJ1ll Ill 1 1111113 L11 l I 1 I 11111 XX ll I 1NXI SH AN SUN Al1t11J111'lI'1 nm! ll tu 1 11111111111 1 I 1 11111111111 A111111 Ln Q1 ... ... ..1 ..A 1. ... ..1 .11 ..1 M .,. A ,,1.,., .1 .1 uw., .1 1, .,. .1 .,, Mm! A .,.1 1,1 .-1 .,. .,. - - - - 1 - i ng' 4, . , 1 Y, ,, - , v , .v..,..-I, 4 1 r 1 1 1 1' 1: 1 - 1 11 . . . , . 4 . 4 , . I - I C 1 11 ,Q 4 " I gi i4'1f"77 Q Q7' ,527 .C P I W 2' - fl : . N . A -. , - '- 1- - A -X .T -' -. 'T .1 r 1 11 1 '- 1 'rr . 12 : L. + ,' P '- L.. be " - 1 " ,- ' TP, by J' .1 '- 2 3 111 "' :Q - N, S" ' 111 'U N ' '. P '1 5' ' M .: r -- ' - ' . 1 -1 7 11 : 1 1 ' 7 . ' ,r 4 - l , q . 3 .1 ' 2 2 , 1 fx -3 , 1 N 5 x 1 .11 , ,1, - ' ' ' " ' 'f f- :N g A 5:-' r 151 - .,-A ', 1, rfb. 1: . N , 1 ,.1'1r:- -1 Q , W : 11, A ' -. r -j' -- 1 1 ., P, if 5 4 1 f- - F 1 2' T 11 11 - T Af 1 1 " E ' : 3 LTI 77 I 1. -1- . N I 4, ' , A 1 N 1.1 - ' . r.: Tri : :- , 2 ' 1 L Q T' 1 'P ' I ., T H ,'. . Z J' f , ' . - I P ' N N : 1 :Sf fr Z - . f 2 11 A .4 Z 1 1 - ' 1 N ' -' '. . ' rs -ha 5 ' FT N. -, ft 'P Q N 1 ' 'lj : i T N A " , N 1' T' 4 " A 1 -5 : ' g 5 ,Q - ' .. : 5 - ,1 ,i gr , E 1, 1 4 9, 5 ' A, N. 4 1 1 ,, , ' . . 4 4 X' ,L N -. :. :' - ' ' 72- L 1 ' - ' ' - -' ' : 1 Ev , 4. 4 . - I- - -5 - -. 3' 1- " 'T 1 '-1. . X be 'T - -, E 1 . ' 4' , . ' ' 2,5 I' ' ': '- ' 1 ,P , , L 1 E w ' - E A 'Q N. , r ,P .' -. . w , 3 I - 1 11 R F - 5 :' 1 ' :P -. i. 'J 'Q 8 5' 'P' 4 : 1 : ' : F2 . 2, N 1 1 4 P 1' 'v I 1 r 1 . , , ' 1 1 ' 1 : 1' 1 1, 'P I 'I 1' ,v P P 1 P 11 1 ,P 1, 1P 1 ,v 1, P 1 1' 1 11 ,P 1, 1P 1 ,P , r 1' ,P , n 1' ,P 1 , -P 1' 1 ,P 1 r r 1 'P 4' ,P 4 M4 P 1' ,P 1, P 1 ,P 1, P 1 ,P 1, P 1 ,P DY .-v .Av .-v v-v ,-. ,A. ,Av .-v .-, ,-. T, ,-, A-.A. - - - - -1-- - - - - P -vvv---vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv-v Y-v wvw-vv-vvvv-vw-vvv v-vv-vv-vY-vv-vv-vv-vf.-fvv-vv-vv-v9-- - .C NFOMO 19.23 Q1MMNl A M 1 lg ,MMM HXJXUQIL SENIOR CLASS HISTORY LwtL111l1L1 l 1 N1 1 f NL11L U Ullll IX N N VLNLH LINUX NN I1 LILL ll N-L11 L 1 ann 1 lLl LI 11L L L 1 l1L L IL L dX N l L L 'ilu ll 1 XL L 1 NL ll L VLLQIHL li N I 4 l Y I Ll XX 1 xx L 1 1111 N wh NL lt L1 I N L 1lI1L l Jw '11L1111 1 ll N L 11 s ll 111L LINUIEILL ll 11111 1 XL LK L L s L Lk 1 ILL 1 Cl ll lx N 1 CNIUOH HL JUN X 111 llllkl 111 IL L 1 L x Ll NL 1 111Ll 3L l ,111 ,L Jl 1 s QL -Q- lffr 1 ' ' ' ' "z'z3'11YiI1iZY1l1'zixi1n11z31lr T cllfl J . ' Q f- nl Y l fslfxip '. ' Y l A' V. ' 5 ' ,lr ,S rl l lg 1 1 l l1 V 15 J l 1 l. l l S-I - 1' , 117192. will lw 51 Llilf' lvllf 1'1-111L-111l1c1'L-Ll in thc hlxl Plz' 11 A 7 :hu L . . . . . . . , 1 rllgh SLl11111l and 111 the s111'1',1111Ll111u ' 1t'.f, l111' II 11:15 1111 tl11: Llilf' 111211 1l1c 554 . . , ,1 lf t S1 Lclagx' L1 t"1l l gh .fl 111l. E . 1, 1 'I'l1- glass 111111lLl 11111 lL- l l'L'Ll Ill 1111-1x'l1 'l IS L1'L'll"Illlf' l ' 'as--Az s 'lllkl K l u"L'11. XXV 11'L'1'L- 21lXY"'f. 111 1l11- Q'ZlLlCS. s11 s11p'1'l111' lll 11Ll1c1 g1':1Ll1 zlpgrvgl -JIIS l lllg 111 Slll'PI'lSL' was fl-ll when wc l1L 'a1111L- th- Ll11111i11e1L'11g 111'uz111ix:11i1111 11f the lllgll 3 1l ml. XX ' l 11 -. 111 l it ll :11'L-. thc QI'L'21I I'Z1Ll Zllllll L01 I 1' l1'11111 'l1cl1 1 ' - l 1 L 1 -. 1- - 4 . . - - 1 , tl11 ' thc 111.'111'z1I11111 z111Ll lllll' llpllll that lS 111Ll 111 llllS XL-11:l111 II L . 1l 111l. lJ111'i11g llll' S11pl111111111Q 1'L'g11 Hlll' 111111'z1lL- was s11111L-1x'l1:1I l1111'L-1'L-Ll. 1-111 x1L- Lz1111L- X im jllx 11-p11s1li1111 with Cl2l4'.'3I' and g11 -111. l311 11L' fi11:1lly Q01 l1Cl'1 thc lg'- ' . , . . . . . . 5 R11. ' x'1l llylllgl' c11l111': z111Ll put LhL- l'lllClI1ll1 P1131 15111 Il 111 Lll1lllllL'lf' z l 5 l'r,' 'ff l '1 . We la '1 '1111 '. hy Illllllf' l11k'11i. L11 h- 1'-'11g11i',-l as 1l1L- ligh- 1 wat ' 1 ar' 111' lmcllcclllzilliy in the i11:liL11ti111. Z1 p bf- ' of 11'hiL'l1 WL' 2 '- ' Stl" Z' - 1 1 XX l 1 lm '1' l'l'Z1lS' L'1 11lLl any 'lass that L'llIllL'.' al11' 11s :1:l' 1l1a1 that ll l Slll l' l ' s:1iLl Ill- 11. 'slllllll L'l:1ss is 11Lx11'l1 11s L-l'liL'iL'11t 115 lllL' SL'111111's 111' ll23," , , 1 11. 11. 1 f 117 5 2 1 E51 1 1151 LL Lf Ah- El -IZ.. ff gal W ., , ,U V A Y! - ll! K . J Ulf X ,Q lll il . 1 1 " l,'Y1'. l 9 N l 11.1 - H 1. 1 l 1 1 if 5 Al 1 QQ1 I li' l L1 14 El li 1 l .151 511 N I i lf- 'Av Y" l 'R 1 ,v-v ' ', , vw-fy 'll 1923 NEOM O rJlF!'l,S7'l1VJ-' Q. 7.l,M1,"U1'Y7I.M SENIOR CLASS WILL lull l7 Nl f v 1 xl K INNUUYI . m ur 1 N wlunn .mf 1 N , r nun Irrmm her rlx px ha 1 N s N N I I :IN IIIUIHL N L N x S Xt ' ILYUIIN fllli llrll ll N 1 N U t 1 x N I xn w N Illlllll N K llllr XL N 1 L N ITHKNU U 1 mr an Q v N. lm that curio S mp N .4 .111 choku xuth thi uimspulxnn lllilllgllh thnt lxup nc IL xxurcls 1 xu v H 4 ich ll'l'l I H X lg XXL Illhl :Ut l IC ll Ill! llfl N . rm u L ll hum culrlx furtlu .ls mu Umar tnanlurs um must m 1 N mc n. I N I Q N Xl ll 1 XIULXXIH kflllkl lf ll lN l Ill X NHPF! U N ll lllll I' ill ll l fl l Illklllb rx 1 1 NS x N Y 1 Ll' NNN x K Q N fkllll XX L Nllulxxn H - ll W fl U n 41 u unr Lllllllfl ' L ul uv 1 lil I N nuff 01 xrrsl L L If 1 IIN nlm lxmwltx t4 surrmnur N N . s ll l rrvfnssm' 15 I in Nllf rc num N unurmg, Jurlgmn 1 l N nl Hill! 4 1 Xllll lid! lll Ill N ll I N 1 ill INN! xllx ,bury s N llx ski N 1 1 no I TL XL 4 XX r IRLKN 1 ba 1 mxuu A uma 5 N c u X un X um V111 marmx U L thL su uhm hunt Q Illl'L dl ur Y 1 A9 Ls Urn IX YLIIIN N 1 llllwtlullw II Nl Lflllt ll llllllllkllf uw f gn N Nm - 1. prm mu Xu 1 1 up qlllLI un All mcnnc Y N :Nw K ll Li N ' IAN 11 Xl LII Ntnlnng L FNICR N N 1 NLlll3N KIS alll' DA N llkk N41 rll1N I QXLN r lll PN 1 lljllll llli cl 'l K 5 I V ' 1 lv mr Smnh mmm Lflllll l 1, 1 J X N N H N, IN! fllllx wx 1 x lx mtl Illgl N P P ll l N1iLXLr ll N C I' , x N 'XL Q H s Ns s I ll' NL 1 C N ' K MN I lllrll NLL W xmr lu ullx mu 'f A 1 l il - A '-A K' 1 'IQ 1' XY N Q l l 7 5 .3 19 g 4, . In 'I l 4 Lf hchznlf nf my clicnt. tha' Ulzlsa uf 13,1 1-f Nu--lu lligh Svlwwl. 1f thu fity vf , Nwulfl. stat, uf M '.', '. Lf S. A.. I lmvc mllcrl you tug-tl' upm thi. . - ' l ,K-1-1111, fwcnmiml. tu listen tu her lint will 'xml tcstaxm-nt. :mrl Tu v"' -1 ' - "inf and th' fn-xx' gift. :hc ha. to lu-:tfw in hc' l' qt 'ntg Sh- hal: triurl to luv juft, up x'-ll zu l fl j.,L'l 1 5 ' l inl' 't':l. and tn cliftrilmtc wi.-cly mm thoxc wh will mak' thu hcst usa- oi e-uvl giftw uf :hc hu, in hu' 111 wur tw lui W, thc talent, that luum- .crvwl hcr su 'z' '1ll-' 1, th 'rw f Q 'illil 4' l.iwt -n thru, mn' and ull. while l l'K'Zld thc flu'xum'nt, up lllllj' clrzxwn ll nl qw rn t 1 T41 lur wh-ar 1 incipal and tv: 'hvrm we havf muclm wv wuulcl like- tw Hay, . t ' ' ' 11. hm uname: int.: nur thrsmts 'nfl wc ' " "l " - S " 5 2 l. 'k ll' ' Sw '-czmfnlylukzlt 'z' intl .k1x'il "1 . lc"- l I.: l l.'ll 'ui l- tl - tm-arm that wc may sw lcir A' ' l-' ,' 1 l' it I' '. " -' ' - 1' 5 -3 all km ' hr xx' rlvc-ply wc fm-l thi. 2 l "m rculf- hm' murlm wc mc-am hy thc wnly ' l wc 4' can finrl tw .ny-Vul lulca' Q mf 2 To ur Supcri1m-ml 'nt, Mr. J " , wc lu-:lm-:1tl1 ur Jimm-rc aff-'t' , un l-'1 'st Y ru' - U1 l -artirt grzltit nh: zmrl thc lll1llllllIl'fl wcaltlx uf 1 rutcful - Iry. lt ll lu Mr. l'ff:t, thc lmlzmcc in mr Cl'1 .'.' trn-a.'ury. lu ln- ufvcl in lmuying hin 11 pair uf lf ruhh- alum-5 for rlvtwtiw ' rlx XY- fy-'l hc will ln- .urc ln in-ul thcsc in l-zl' g 'ith 1: HJ th' vlsmmw 111211 arc lu luv our . rx. lg J' 'Ill nur rlzusrwnn tvzwlwr. Mig. VYyck ff. thv prwf unrl :ulu'r:1tin 2111 - 'ng ll fri -1 ml A, of my L-nm .lf '35, ft 'llu thu fuutlmall lm-:un uf next yvar, tl c zl'l't" uf F l 1 l' 3 -lw-fry. XY- cm l h 't ' lun' ll Dui' ' , 1 5 - l- hi. 'lin all fmurc vlzxss ljI'l',l4ll'l1lS, flnrlzmrl Sllll1k'l'l'lIlIl',' zxlwility tw nun" um- ' -,'.' I'fv,1 U' lu'z'll' '. 1' -nt. P 4 T1 l.uy IU llan, llcla-n Stinm't'J gift ' gala. 'P I To :myl D' whl ng-'cls it. l' I S " l 2 Iliff. .Xpylj curly :mrl :nfl thc ' xl. ft lx TU My Vriggq. l'r1tl 1 Virgo lczmvcf hif l'Xl'CllllX'L' zxhil' hut nut hip l ':11ty. lhfll 5 ,till fu-l thc ncccl of tlrnt. hc fn-urs. 'xml ' ulclft l - Cuzlxkcl im, lczavilmg il with Ury, 'hu lv A "lf i sn zclly. 'lin V0 'l'cmpl', the m gift: uf .lillr-l .lz ".l l. l 'l y in ' , Su lh- - Q2 'z 1' -'Q ' Z1 'llw th' fu f Tu' 'l - Training, 'l'.S'5, U tl-' lf - lf zxlvility In :sk 2 ' , :nt EZ thu- NL' ' ' "1 ' . 4: 5 I T11 Cilz l-'J l'ricl tha- cxzuuplc uf all the mm-mhury uf thi: 'lzxs,. XY- hzlvc 'cn in U zll- tw lv- '- ' X' fms. " E T: thu lfrcflmmzm Ulu.: that is In hc. any wx'-rl1 vlvl curl. uf gum wc ll'-' l'1'- l7 l l . to th- undo fl- uf flcfkf. l1Illll.lCI'., 'asv llb' vzty ur ml ' l'n'v,. In lim Lam. ll. l:Y'l C Sm'th lQ'1'x' he-r alxility tw :always lulw Ihr shim' nfl' l -' I" ll' ,Q 21 thc " timv. l ll any: ' czlrvs tu lmw fXl'1'1,:r't l'rin'c'. tall-nt fr r rlwwinn, gnu. full in pc an. T11 XX'ill f ' .Clark Kvimlk ' 'lityx I 'Ib l"r'l -Il O nr'ul. tho ugiggl uf l,l'I'llli'l' li img. l 'llm l.n-mnznrrl l"Zllll, Iilizuhctll Klzztu-r.' V: -." nr " ny." l l 'lla lfr' ' Llmk, thc alrilily uf U4 -'l' flrvvn In plzi-' thv xiulin with all cz Il- 2 Vlity. ' ll ..'Xll Ihf' rut uf :ur 11' pn-rty, whzl.' it Nlily lu-, :mel Il R llcrcixllwflwra' clispfwqcrl rf l gi inrtlv Illlylllg nur flrhtm zmcl fum-r'xl vxpcn wil. we Li ' zunl l3l'11llC'llll tw ur fllL'L'k -.'.' urJ, far lg ilu u. - 'mcl lwn-tit. tu lc rlispumd wwf for tlic goful of thu owning 'lui '. as lu-y . -' fil. xl 1.. N. 1 .Q El Q L' , - V2 'A' ""'A' Y' 7 "'T"' ""'T"'."'K""'A""'k"' Y' , fr Y bf NEOMO 1923 Semor Prophec 'NV' Wfg' 4 KM mechanic ,N Y! MISSOURI FRIDAY MARCH 9 1941 RUKBER 26 Ri ed A HIGH 'HIE WAS HAD Ml Amd Mn J G tertuned hnrlge lu! The :umm lesrhmu I W Hu-na Clark Rad. 61004 Nissen Lalbnh Chem' ww- hue, mmm na Jenni: Goes Over Kagan his Snkly David Burk tha gnatsiung puller rldex over the PIGBHQ und Indo he www: swirls' Rn add an an .unamb- Ptiss mportnr that It YN nnthmg at all Km had vu me under va ur just like lvezry pup-cnaqs: um I! ue goiznder'-It floats T0 TRAl'JE-My farm for a met all bungalow unch housekeeper lm!!! Muon All fhers mngl. hnxf theur 1941 lx eennr rernrlel by July Isl Uurk Reid kherlff LOST A mrvn umbrella and n pan of rubber! Return w Mm J Geyar comer Finger and Wnd. :venues lu: Dot-ls lime rnnvlnnnndl lddtbu Pboqlflle Blklng Fw an mulmpupu-snr:-fn-uns nellnnldnnsx Dvuld Knott: nlouun bt L Shout new pulbln an lissdqunnan-J G Butler- uuknaklng pnrlnl. Dlldrnia Cl'Wi5 latin tllplldbn. Aumetu: banana-Guns from 1 oclook till S oelock. Mlldrod Willa! Frmd llildred Mans ww bunk, "Fl-1ePmiKunonn arwhltll lets! wbethe Queennzmhnlioninu Prof R. F. Englnmi will ddlver bil famoux nfldn 41 on Huw 'Sinn Es- 4-,aped from Hung Deacendod from the linnkzy at the floating tbhwr our Clark n paxtun lkeduesdxy nigh! next. Nm Ruth Sxeldmln bella uf Bmaduy and fifth nvum New Xork Ckv u bn wed Hnriiidn fur mar fofnthall itat His: Skillman nys she alnlyl admix-sd ln KPBYC in-kler like Lakin Bxnhslrt had Uh! ml! fortune to hue n collulon m her aeru- Hmwv-me lux hlhy The leclllerd caurmd over Knnmis City Sho was kept afloat by the rellnble working of the' gg rnueop on her I-ani flyer Wllhxm Daugherty ln to plfch fb! the Yankee durmg thi mann uf 1941 Blh is xlld to have the r-onh-ol and sped uf that old hmm Wnlvzr Johnson whom the nl ler fans wlll re member w hue been mthlhe Wah :upon tum beck m IWZ Ll Plon mdwlfe Pvntlfew 40,1 in than my lux week Hr Pfvdhmnnnr nf the Zoologlal GuQgklhowXorkC1ty Reid rhmugl-lnrexpnienl xpvexmrnsn in the Neowbo nuenlytttllfb -1.- lAluh'ltyrdoNenonnnd'!'hnImx ielldblndsnanowonrapontln W-:nlv-vqdll4Gl1:t7xsIvn 1 du Ill buy an lntdldlnmthsjnvnollnthlr Drlnbrlulhlnhtlndht. 'Htl Donnvllpdilyhaupnllllh lnovnhilltlabdtyuseowthn numb offendhiabythno young Dun Senna wonmrommutsnns SAYBYIOF D B 0286 Noted :hawk of anthropology says huge is to endan seventy two hints 'Unity sm seen go mg to main and the supply of Holy wnhvr sw running low Sylviaihamwlanlte. lisa 'ihavtz had! HI! Mundi' dlhs0nl00lIl W6mlnTicket R05- erl1'urnev umnanseeondiatnan leidcnthnghuvxdiludnmnywomns vdldtiiis 'he!.Phigduur1Pamcm8oh RingCiP!taxQK5MinNwlhoJl:Yyl, 1m nmqmlmsmarlmxafmva hthemrnruanmtthnlolmdm wlllbedekenllivpe player .......... 'lbepemhryempmelsrlllrlnwtef menus mn, wnnnwmfmq in name: Mingeo6uieCnle Edith Haven lnabdle Johann Pnnsy high !yQbylS1Mwl'lan4rliIMDarlsWlvh. ,....,...... D P Pnymh new oxtnvagnnn, link le Dnrlln QivenlnGssd mln lon vent qu mmm' llnuvlrfhhhvdy lnrlar-lun mdlrnnhubing Beinfmmyuhnt Mp thniulln pronounce up glaynlieelh. 'viii'- Tketsctntn' -hula 61151 vu wan an einynusaay Amongmhohidwnvlhlllunnkulil Gwinn yfnmllvnhnp- holland lthnn. Tllyuv wunnumnmrdmmuu ll' UQ ,.. ,- ,- 102151 1 .Q entg two 1 '- 'vw ---4 - - - - Q2 -A A-A -A -A -.A -.A .,. ,A A-A, A-t A-. AY. AYA -A i A-A A A.A .,. .-. .J .v. .Y.,,v. .Y. A-. .-. .v. .,. LQ ,1 ,1 4' ,P 4 v 4' ,P 4, 4' 4 ,P 4 v 4' ,P 4 . P I I 'i 4' ,P 4 ,P 4' ,P 4 4 - ,V ,,, V 4 1 .K . . ,WH JM, ,P 4 ' - 44--,-inf Q ' ' ' lf-4 .I"!,wT"., 1' 4 4 -4 4 ' ',-Q--,ferrdy It -'fy 4 ' 5 44,4 1- 9 , 1' ,1 4 4 4 4 ' A y A if ,, :I ., X YL K , V 4 4, 1 P '1 K ' E A l 1 4 ' 4 Y 1 ' 4 n , V '4 .. I , -' 4 - ,L Q ' 4'-'..jf54, ,P 41 ' 4 . ,.. 'V' Z "- 4 ' 4' r I "1 J. on 1 ' 'Q ' 'y 4 ' ' 'P ,I A, - 'L , 4 ' 'r 1 , . - K ' ' Adm... W-, A Y ., '.-,.. n,---4. , , ,,g.,.M.4,n . , ,. - 1 11. 4 1 . , V ., I 4 . 4 ' 1 4 - R - V 1 4 , 4 4 I ' ', ' 4 W , 'P V' 4' 1 '4 4. ""'.4 1 F1 4' -f--- -, 4 ' ' ' 'M lkl' , ' 4' 4 Q A A -' ' 2 ' 41 ,y in mnma by pm- 4 5 - ' .44 4' . ,, , 4 1 ,. 1 4' un 1 4 4 , , ' - . ' P 1 4 ' 1 , ' V Y - 4 1 1 4 ,.. ' - - 1 4 4 4 ' 4 ,Y L 4 4 V Q I . - ,K 1 . 7 1 4' S K 5 A 4 4 5 R , . .- ' K f ' , 4' , I ' '4 x 4 5 ' . ' A y 1 1' ' . . ' A ' 1 J I l f 1. K 4' : ' 4 - A ' ' Q 1 1 . 4 . 4 .4 - . + - L"n .,1 4 - 7' . ' . . .W . ' ' l ' ' 4' ' 4 - , 4. ' A , P ' ,P 1 4 . . 4 3 ' ' i 1 1 . A . 1 41 - , 4- V . ,, 4 , K 1 4, - ,, A 4, Tn 4 - . . , "nf 4 , ' 4 I 4 , --- , , , 4 ' , ' , l 4 , 41 F 4 4 - f I . N , , " 4 - ' A - , - 4 . 4 P I 1 . .,. f 4 Y. H ' - -' Q . j . 4 - If 4' 1 . px, V , 4- , Y 4 I -1. , U I , . ' , 5 4' .. . ' ' 4 - ' 4 -' 4 A A .. - , . . ' 4 4 44 , ' R 4' . - , . 4 1 ,P 4 55' ,, , 4 ' - i ,r 11 -1- ' . 4 ' 4 El , V 4 , ' ,735 .. , ' ' 's ' 4 -, 1 ' 4 4' 1 4' '-" - . rw- 4 4 , 4 ,1 . 4 nw , . ' 4 P 4 4' ' ' V 7. " r 1 4 ' P 1 .. 'r ,I ' ' ,1 1 11 P 1 , 'IS ! P ' 4 ' . 4' l ' 4, ' . " ' 41 1 on . , , I . A 4 X1 ,1 . 4 , 1 ,, 4 r 1 1' V 4, ' 'P I fl 4' ,P 4, .1 14 if 4' P 4' 'P 4' 'f 4, P , 4 4 ' ' 4 ,P 1 s 2' 1' l -Vw-Y Y-Y Y-Y - -A -- - - -- - - Y - A Y- .- 4- ' Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y4-Y Y Y Y Y Y Y-Y Y-Yf-Y-Y Y-Y Y-Y YAY Y-Y Y-Y Y-Y YAY Y-Y Y-Y Y-Y Y-Y Y-Y YAY Y-Y Y-Y Y-Y Q- 1920 NEOMO Qgmvwvmvvmwwml Nylvwlvxrgsmgm1mvHvfKfmmvfMuHmvm1f1,QMwwmmvffvnvnvfmfg -. f.- ur 4 lk Wii'?5w 11 r I L f' w.. .4 ' ': E2 I ? 1' 1 9 K 'H If :, A 'f 'q.l -Q53 P I4 GM ff J 0 J G3 Q, i CD H L R KU V NYY- 1 ? w 0,,Q,,Q, O,,Q,,0,,Q,l f -f U,-5,0151 NEOMO 19 23 ,-.- -.A Av- .J LQ i l 4 fl 1 5 I IIIXZICI, CLUKI CORIX XXOUIDS I"LUX'D SMITH 101 uoln XIXRK X111 1 XOURHII s I RI IJUXI X LUXRXIJ II II XXX Ix D SX Xli Q XLXIXXXILS I lr I fl I It 5 it IL I P ,P If UWHI m mgmmg I cnt-5 om QI QI ' v x . I ,L Q' ' ' X 'I ? fi I fl I I ' I El R.Xl,P . "ms 1' in -1 If KI tr .V il qv 1 ,P 'I fl :II xr ' ' D ' ,P lu I .-Xl. I 1.-XI if .5 P X I I 4, . qv . , , . . 4' 1, I . . P .P Q' 37v'7v VVVY' WGN' vkv ' vv vv vwv vv-V T-v' v-v v-v wAv w-v w-v w-v w-v w-v v-v v-v Q-v Q-v Q-v 9 "f.- --f - 1923 NEOM r YY N W , . ,i, v iv-6 ---41,7 ,W,, ,, , ,, N74- QQPQfHlEQ! ,'U,' LSQK,-71.5 Ulu -wiv AIAAIL,-4 L-.-,V-lf-ilkfx X 4 4 P 4 4+ 4 4a 4, 4l 4 4+ gs XIXLCQLM PRICE 4 X 44 7 15 4 i mlm s'l'1c1x P 5 js ji Ii NI.'Xl'RIXl'1 xanax, , 'I 4, 4x llll I XIX Sl XXIX J XIHDRI IJ RIIINI IIXRI XX XRD RL DD R Xl XRIUI ll X III XD S T nfx 11 O 4X ,X X X r L X X P ,L I X X 4 IP X 1 X X I 1 X X r X I 'i 1, , 4, ii " Q .4 . 5 ,X J 'Xiu +I, 1' I 5 P X f, In 4. . 4. . . 1: If A A A ' ' I 4, N 4' l IX 'L :f 1+ 1 4a ', ' 4 1 . 41 11 44 4 v 4' 4' . . , . . . 47 4 qi 12X 4X g LII' I' s ' ' , . 4, 14' 4. X 4 . 4' X' 4' 4 Ii . , ., . , , , . . 2 LII: , lla l.Il'.b .XRI 4 4 4+ I 3' I 'P . . .4 x , , . ,XXXL 4a In 1' , :X ' 5 X :Q U v-v vAv v'v W-v V w'v VV i'v v'v vAv VV?-v vAv W-v w-v"wlN7X 7"v1:7' QVTQQ '7 3? ' ' 4 1 L' E TCL' V--"'z'u NEOMO 1923 RA .-. .,., M .v. gg, 's ICVNICIC IMXXIPSUN ' Il.XX ' 1' ' XC IX L X Xl HHS CRIIII 1 I ' I X L POI r fr r 'r r fr 4 r 'r r r 'r r 'v mmm 11 , P v P 2 , Rl IN ws .f T 1' 4, i f f K P I- Q lm' PI zcss 4' ,F JI F 'I ,i 5 g RV1' 1 Rf is u 6 ff 'I ' E: I i I L. 2 l. 4. , " 'E u 4b if l 'r xzrclzxlcl-3 czulxulcla lf: 1 ,QL lr 2 T P I, W l 1 2 . . . . 1 -, l'I,URl'.XL'l'. xu-1x'1'us11 A xi ' 4 f ' 2 - -lnfssvlf 1'1'l" 1 mx E' 5 I E x Q 1, mx' ,mx 1 y F1 N H77 I U3 'iv wAv jivfv 2vwwAv -v w-v vfv v-v w-v w- W-v v-v' v-v v-v wiv-Q-v Q-v vvl v-v -rv - 'Vw r, ! TIL'L'l1fj'-.Yi.1' 1923 NEOMO .lkllglfsq QIMYQI 3AM gw-A-Ai --w-.- Av- -.+xiLAfA A-2 -- A-A E 1 E 1 E ' 1 E 41 1 1 E ' Ax 11 IAXCIQS Q XI XIQIXI XSSUX IRXI X I x X Q 1 MQW ,gujihgigjl farutx 5 1, E 1 1' 1, U wx E I 1 1 1 Y 1 1111511 . - 'x'1a1-3 1 1 l .1 E 1 1911x111 11-11 1-1 113 J 1 1 ' 1 1' 2 , . 1 11 fl ' 111 1 11' 1 1 +1 Y UIQXIQX 11-11 1-1 '1'1-A111111-1 PH 11 L1 01 1 1 1. 1 , 1 I,IiIi 1-icacpa A 1 1 1 M - 3 1111111 1115 '1-3115 E1 1 3' 1 - 1 11 51 If 1 RL"I'll .x1ac1'1,11z1c11's 11 11 ' '1I 1 1 1 I 1 1, 1 Q1 X'.'Il,l.I1XXl Nl.X'l"l'lCl'S 41 1 121 1 3' 1 E 1 11 b 1 , il , , . 1 Q1 1-11,1n1x1:1.111 x1-1111 1 1 1 1 ' 11 1 ' 3" E11 11 f 41 E1 1' .L 1"WW?Ng'f71fff'W"'f" ffTf'f?r1if:1"1"' 1' ' 2' -'- c:v1 NEOMO 1923 'I IJURIYIIIY CRIXYICNS Rl'l'l'lR'I' IIAXRTSIIURN ' YR SM ' ll Ll XX LUX LRILJGS RUIQI Rl L XR1 LX ILR lllll X XIXR X U Xl IXIS II S I IIN zfzt zoiIz'ZY1I15iI IQ E E I .P II 'I lr I II I I tr E I I I I I I I I XX Il,l3 . I'l II If lr V I If I II HAZ 'Q . -' if 'ICRS I I II I 1 ' I I V I I 1+ II 1, . V , W . 4+ 1 I I . I I I I ,X ,. .V ,X ,..1. I I A I I If , I . I . . . , . - 4' ' ', 2 , A L 11, I 4' I: +I ' Q, ,I 1, 4' I . I I ,. Ifl, X D . QXIZIL :I 3' I I I I I . . I +I- IMI IS HULILXXD Q, 4 I, f ff! II I :V I I' I lam 9 . axx: I 5 I II :II I I I I I I II w-v w-v Tv FF vAv VAVV v'v v'v'v-v v-v v ?Q Tr' 5 v-iw 4 v v-v 2 Q-f Q-v Q-, :Zi '- - - 1- - - T V - IL X r "EVP "-Cl! 1 1923 NEOIVI O I',111v3l1xv111f111711vr1v1g,v1L1111gy1 rvzwirhyvx 1v11vr1vnv1nv1p1J11v11v11vnv11v1111111v1pvfM11v11v1111v11vr 1v111vmv11v11v 114 THE G UMPS 1111 X 1 1 11 s X l tllll 1 11 1 111 Ill' xl g Q I I I 1 1 1' 1 ,ll L INN N 1 N 1 N tx 1 K1 1 1 1 11 1 XII PN ' N N lll gkllll 111 1 N 1 xx 11 Ll 1 N 1111 11111 1 N1 IL 1 1 11 S 1 N Ll NIL 1 111 ll N N 25 N111 xl bk 1 t1l11 NI Il IL 1 111 Ill 1 1 II' N 1111 ,., 1 1 4 111111 1 1 1 1 111 1111 lf 11111 1 w lk XXIIIII 1 x 1 1 1 l lllxl 1 1 111 l ri 1 lx111I1 1 XII 1 N l 1 N l ll N ,S 1 1 1 ll I 1 1 N 111 Il 1 K 1 L I RNN K I 11 KN KN 1l111111 S I 111 III LI N 1 N 1111111 ll 1 ll 111 111 1111 111 111 111 X llllx 1111 11 1 Il 111 111 1 1 111tl1 1 Lx 11 In 1tI1 N 1 'III N 1 11111 1 1 1 NN 1 I klll 1 1 111 1 ll NI 1 1 x tllll until , 1 I 1 v-vm .f-vvv.vv.-f+v.vIv,v1vvvv'vv.i.f :VY V-V V- V-Yr -rift' IIXLIIXLIALIIXL 101 IIXULXLIIXLII nmLMmmMH AN T11111111 ' AT'i+-fr' 'il 1 , , , 1 , , Y -Q1 YFWIHTJ 'YA' I ' I- 1 i :MTA ,1Z.'SA-A,'SLAALA1S if ,A , A.AA!5A.4f'-A'X.AAA'2.'SfS1A 5-AA-A5-Af-A A-A'5A,A' ,+,Af'A'X'-A'5LAf'.AAAA1A'2166.A4rg 5 LI 1 1 7 I '1 I ,1 gs I ,I .-X1I1 , X'1ll' 'IIIIL' 11111111-11 1111 1111 1111tI1i11g 111 li111. I I .X1141 '. I7111 1--H. Ilk'l' II. K . I.. III1-1' lhllflh I.111'I1s1 111 111-1 111-1 lll1'l'I I1 I I Kr' 1l'Ill5. I'11tI1-II1-1' i1l1-11 111' 1111 11g1'--11I1I1- 111-111111 ix 1111- 11I111 llQl'L'l'4 111tI1 IlL'I'. I ,I II1-1 '-rf, II11x1-I---Ill - 1111 11111l fluty 1'lz1JI, I1-tA1l11t1 wut 111 -111111xl1. f EQ I'11r'I, I.1111-II--I11-11111-113 I 11111 l'I1flIlI'l', l11t I11NI111'1 11'1II gut 1111- N111'-. Vx, ' II II-11gl1'. Ii11I11I1---II11' 1111111-I 1li1- 1' 111114: I11-1'1-E I11111111g jfill I111- 11- Il 11111- 11I1l 11311 I -it I'-11-f, V111-1-"Y1111 11, Ill I111tI1 :1 I1-1111 111z1l I11111111'1 I1111I1. -7' , II l.21I'lVlllL'l', II11,t1-1--fiirlf XY1lI'I'j' I11111 Intt I1ttI11 r?J A I fl l41'111'1-11x, IP111'11tI1y-SIM llll, I11-1-11 :11't'-.t1-1I f11t' I11'1-:1l411111 llll' XIII' -1I 1111 N1 --1'I1. I I '1' llllllll, II1z1-I-WIN 1'1 Illilll 11'111'I1lI1' wi-1-.U 3 1 lil llll. AIEZ1-I -"II1-I 1:1111 llL'Xll'l' III111Icr 11111 '111-v1-1' I11- 111111-.I ,151 1111111-5, --" 1111111 11 l2lI 1.11111 11' lt'Il 1111111 11. , Z il 1'1111r111l. If1'1-1l1111111-'f"II1-Ii1-11-5 tl111t 11II llllllg 1'111111' 111 Illlll 11l111 XYIIIINI wl11- 1- ,11II XYI ' IIlg.1.u I I-lg--' 1 , I.l'L'-Nflilll 111:1I11- 1111+1'1- 1111if- 111 Il 111i1111t1- tI1:111 il ll1lI'll-.lll'lIl'1I K'l'2lI1 11-itl 1111- 1.11-11111 Ii I T If1'z111s. l'11r:1A-"I IQ111 1' 1-111111gI1 111 l111I1I lllj' 1111111111-. Illll 11111 1-111-111.gI1 t11 5111-11l1." 'y Il-, l11'11111g-', II1-1'11111--"'I'1111w1- Illll ll 1111-1111 j11I1," If I ll lirif1'itI1, I.111f---"II:1s 111 ,111111l IXYIKLK' 111 tI11- 5111111- 11l:11'1' 111 11111I41- ll -1l1 luv." YI Il1111"Q1 IQ1I11I1A4'f1 Imlml 'tl1 tI1 1'1-1l. r1-1l 1-1111-." -Q II11w1-3. I' 1I1y- -",'l1-R llt'X'k'l' 11'I11-1'1- QI11- sI111t1l1lt1't I11-3 :I11-H :1I11'11ys wI1--1- fl - NI11 ll." I1 I Il11ll11111l. I, 111,---'IX .till 111111111- 11111I:1-1I1 EI 11151- lIlZlIl.H II11rt.'I 1'11. I'xt1 -rt-"II1N Xxilj' is IIIQ1- II11- XIiaf1v111111 N111-1'-III11-1I 11'1tI1 I1l11141X," , tl Illttk- -. 1l,l ll 'llllilful 1I I1111- 111 NIE-1-1-1. z.111I SI1-1-11, 11111I NI1111. Q -111' 'f 111. 11111- li '1 1 ll 111' Zlll 11 1-11-11 15 :I I1-11115. I"AI--15-"lI11x 11 l111I11t 111' t11-I'li11g tI1- 11' -111--.." K1 41 ling' . .xllll 11111--J'IIy I11-1' 'mc-I11'1" y1- sI111Il I'11111' Ilk'l'.Il -"I AI I.11111s1 ll, If 1i1'1-f"Nl1 Q il wick-I Sllllll' SIIL' Fl I-. 11111l lllilllj' ll 11'11I1 'I - ' Q." I I fl I.11-I1I1111't. L'l1111'I111t1--"I 5111-1'i11l1zc 111 l1111111- 1-1-11111111111-5--I'11wt11111." QI I.iIl11r1l, -l1I111---"'I'l11111 I111.t tl11- f11t11I gift 111 I11-11111." g ' 1, N1l'l, Kl1111'1111'--,Q 4- P Xl111'I1-, till 11111 I'11 1' I11-11 1 I I Xl 'lllll 3 I1'1-111--f"I.1'1 II11- 11111-111 51111-." 1, ' W XI1' " I' tl--I'1-111111-? I'1l J111. I I xI'Il1l1,ll, I"I11t'1-111'1- --"XI1-tI1i11Iqs I IIt'2lI' II11- 111-1I1l111g 1'I111111-5' I I Nl:1I1-, IfI1111l HI 11111 1'1111t111'1- 11111lI1i11g lttt tI11- 11111111-11. 1l11g1111111- .L'IIl.H K '5 XI: t1'1w. XX'1II1:1111-l Illl' I111I1l-I11-111I1-cl 11111 11'i1111, 'f ,1 Nl11rt111, II1'I1-11 "Hy l1111-1111+111 IAIII' ll Ill 111?" 1 I-I I I'1'Il'L', NI11l1'11111 -"II, 111 l1111l1 Iil'1- llll 111l1' -111:11-1111-1 I-HI' .X111111 1'11II:11'-.H K I I I'11lI1111. I.111'-- Klux NI11' 11111I I:11I1'I1I11-. YI l'-t '11, IJ1- 11--'I'1'111- Ill Ill'l' 1v111'1l, I11-1' NW 'ls 11111l IlR'l' 1'1'11'11IN. I I I'1-I1-rs. Xl111'y-Sl1- '1111 11'I1 'II sl11- will. R 3' I'itt111111, ,l-.,1-f"'l'11l11- it -11513 l111x'1- y1'1111- 111113 I1-t lllk' 11l1l 11 11'I1I 1'li1'l41-1"' 115 Y -3 IQ11 'I QIXZIII -IJ11-, 11111 1'1'111'1- II1- I 'I'gI1t. I KI Iilg fi.. I I11yf-"IJ-11 111-t 1111-11511r1- lllj lill 111'I1-clg:1- I11' II11- ill! lm' I k'llbl.H I1 11 Natl , I-.111-1-Xtt-' 1111111 1'111111- W111111111, Zlllfl JI11-X I11-1-11 ZlI.Il'I' I11111 -1-1-1' 1111-1-, I ,ii IQI1' - -1 't, Nlillr-If-XYl111t's 111 11 11111-F br, ji I' 'IZ I5 ,I- 1 'ful'-lI'f1IllIll, jump I1igI11-11 z1t 1'1-1111-rf" 157 I is Ifttl , X.111'1I--"AIN 1111' tl11- 11l11fk1-tw III. RI. If. II1-1111111I" -G Sli' '1 ' . II -I 1111-"Xiu Illllj' ' 1111-, Zlllfl 1-11 lllllj Q11, I11t I gm 111 f4II't'lL'l'... lj S1 . . I'1111I-f-'I'l11-1'1-'N XIII 11-ll111g I1111 t11ll llllw I211l 1111-I1t I1:111- I -1-11, if I11- lllI4l 1111 -1111 Ig I 11111 I11 ACT. is 5 5111: , IfI111'1l-II1- lllllj' I11- l4111111'11 111 Witt- 111 l11J 1111111-. IIN' 1 73 it Tlll , lllllllll'--Ili' 1'1'1111I1Iy illllllll I11- 1- 1l1- I1--.1 l11.I' g 11111I 111 1,1 11111111I111' " 11211 " 111 gil 1 Im 1' Il, 12 . Xfl'-'ll 'IY111 1'1111't :I 'Il-'5 11-II 11I11111t tI11-N1- 111111-t girlxf' .' I1-11111I1'. 111-1111 -11--'W1111 1l111'111' 1-11-11 l1111pZ 11111 1111- tl11- x11111Il11 111 1111-11-ty." I ' 1g1111rl111 . Xl111'14111'1-1-"'I'l11'1'1- XIII' 111111- wlllllll Il1i1114x Illllblll 11111 1-111'II1 tI1:1t lII'k' l'.'L'L'L' A gly I 1' 111-1-. 1 11 Ili: I . 1.11-111-111-11-1"'I'I11-1' 1l11 11111 I1111- 1x'l11 1I11 11111 NIIIIXX' 1I11-11' I11 I F1 - ll XI11111If. l111'11 ---"I1F 11i1'1- 111 I1- 11111111'11l XXIll'Il 111111-1 11111111-51111 Hi,-1-f' X11t1-X. .XI11:1--"'I'I11- In-Nt IFIIII 1411-xxw 111-:111-NI IIIR' u1'111111l," 5' Q . El 1 - I Q - I 11 , 1 g I 1 W VXI? 1 1 1 1 V N' s7Qrif'7Nf'vQ7'3v'vv'v7w7' 5v'ffY 7 L s9'vfQfv'Q7 ' WJ 1" If I-II' 993 M ONIO LAKFKHHHKHKHHHKHKHRHHHHHKNHHKNVHKHRHKHKNKHFNHHKFKNVHWHKNWHKHKHKNVFKHWHKHKH CAN YOU IMAGINE? 3 I L fl Q In L 5 x L x 1 NNE X IL x I 1 IIL L L r iiiikilinikikiuiknmnuumumnunuuuuunununmu Q J'q" mu I 14 w 1 Qi V, 4 . A A AAA AJ. A-A AAA A, ,XA A, Af- A,-. AJ- AVA A,,vA,A ALA ADA ALA NAA-A AIA ALA A-A Al,--A ,AA-AA,AAiAA,,--Af Ag- Gif: fr b Li P 5 E . fr 9 Min. Xmv- um Xl1.NI4mv- pw! I Lb fIs'l.1klL'X4' QLNMVI1 Xkilh Li VM, IUYXV5 lwm-wmv ll-11mNu lvzuhlulj K E . , . . L XX 11- 1 N'1l'l11'I1'x' 'AIWH1'lI1:Il1Hl'lxIl 11111 ll' yi! K. .wx. .1XM:k'-, , X L M . wv , . Xl.,u.i1vE vXAf1w:'l1fw zvwfl lgflkilmf an iYm15mmMywnlwumwQmL yu Nm.: 51:-in xxillwul puflkf . 4 . , . .. r Y V - , I l':ul1vnm Llllllflll gluing llu- "lun:-+ H1111 Ixvn lxvllvxf 1? ' - . XXINMIILWE lU1il1m'lu-All11f+l"xx.11lEl1gH Xin. XXXTXQ I 1 XX M Miqmm Q4 'xwwl.i1- IWHNlll'luf LM I1I1L'L'xXXc'L.1iI1L lun: yzrulxf 5:4 iam-1. lik-.wiv 311 Klux mm U1 my lAa a,N.1m.1. .F . - 1- - -.k W lluxlvl Ql1IL"L'IIlk'I In-'I 5351112 "lll1Nl!k'!'k' I N llqwxl llmlslmwrrm p11'4u'l1ir1u IM' l'11lK'.lIIll1Ik'l1IQ' wllwmf is ll-lv lml-,ffwll xxfxlu xmlx lmilf I 7 . ' . . . ' . 1 l.v'lNcvT'1HlllI Nm my ll NJX4Vlwl1WNl'f Pr , . .- , . . . . , . L Y llmvn Xlzrrlm 111 LA mul :xml L1H'IllW 1l1SlllHlNHIlf Q 1 Xl.lx.m1vXfvlwxillll1m'lmiw"'J4Imcupuwuw::'Ic'1sf L: ' klufw Vxumgm sg-ul In ilu- fllilyc 111' lgxlldlwf VJ Hqxfl lik-mc1's ll rl Ill1XiIlQLlL'I'1lS1lf 1 lmu I'lQQL'I'IIlLlI3 dum: U ' "Umm" UI ilu' fm '11 Xcilflf L4 Ilmwxlay Q,IL1Kk'I1S2lQIkL"il1Q xxillz XII.S1LIIk'E I Um XMH,ds111zml4ix1Q 51111111 yy -uplu-sf g , Qlgqx l'i::s1-'lim zz xclwcipulvf Xiiw IBTIWVNI uixfuu Ll:u1ui11:M'xW11xf 515' Klzlw llwxvi 41 Xxsmpilvf yi 3 l.1lr1uu'l.k11uaf,m1i'1wp1in'lxww+1.1 -'k4V1Hk'Lllxl'L'l zmlmxlullvlhlun'jwillluf Ls l ' V b X V, M SIX l'l xi li VMI' IIN lizq HN.-KVI. HIL' illwlv! UI Ilu' llf1llM'!."iai4'l "XIL1NIl'I.u Kg! F'..:'mim1l lm- Und 1: law' Uily Hn' Uv xiix'-'-Lk! "I ENKX i111"5wlw:.LlIMIUN VNV. 'XF Xm1..Xrw.4w:xxgfxlwxlvluikiffmrNMRJIMNI11115 muh Nl.u num 311, U1 www-1P1:11vf+1IM-W11 mmlk11+wx,4u1Lll1wxx4:N1u141fx:1umT.uni if li: .-M-Li.111n m..11 :wl.m..x l.1f.,. Xl1LvlllL'IIllL'.-'In ll-!EwMk',nI 9? . . . ' . y Iiw.-'..'gm1 -Q M. wrwxx lu xx lX1",'IlIlXi XX ilk' Mui Liwfwwl IIN Ilwlll dw-1 mllflf iW'lliI1allli!llQ lil- mad Liufw iml IM- Xu-px 1xuyP1m'llL1l rnzidc IM' 11vi:hlwwf l-xffm igm:1.411xLi LJ 'nu xxull. .XL llaix xx 11+ ll lim' dug'--111.uiv 'f' X lvilwxx Iwi 14L1'r1aL"lU-gn, fl 3 Xml 1-11. H1111 umm girl mm gk gwgwhf X W 'El I Qlwuld f111Jw1'--flu' umglm' l'C'LlCIlL'4 MMR liiw ,YM X-L-,NX iwql- In .mlm iwill. E , . . , V. "Ulm Km-11-U-lw1'I. Rf lwxl l'.xlXKII1 ClLI'lWL'IllL'I'. umm' E1 Ill-:Q mx 1,1WL,t mm 110,-fl: Lrd JB iii Um' IWIHIVIVZI1 mln-411' li ge x'Ik'LLUII'l' mml xlHk'x'I. 'Q IIVAN Illl' "PIM-in llllli ulylwgxxim llll' M'll4rlrl. vii! XX ith MM "llq111UwIx,ml" zmlwti, lil'ix?1L'I'l'l4PuXXl1QlK'1x'lIIIn fi! lqlw mh-Iw1s:1.r1.I mul plxulvx 1,2 IM- "5l4111n'.u Sq! W4 0:4 'Pi .W 511 an f Q7 xyzfivviv"wJ'v"x7v'7v"vQ'7v'w?x753J'3v'Q5v"o5 Riff Y 'br V'9'vY9l'3'Tv'53J's9v'Q-ffJ'vv'vv'2?v'Qxfv'vv'x7v'J' , 3 1 +1 1 ' ls' 355 N t,,?"v NK X Q " 'f' " ' ,W E4fxQ2fF Si 5 6:3111 QYVW Uooo ooo X L. 0 o 0 0 an 2 I 0 Qp Q 00 Hu -m 1111! H S2 .L.C...h NEOMO 1923 LX MPMMEQMMMKEM.'AUL1 LQJEBLKL U A' L'AU.tIM?!LUM3A!' LILUYKHENQIKZM V E i kg , ,gi ifl R 4: N iii I lj l ,v 1 N 3 . 2 '+I i f' HI 3 , 1 nm1mmmummmmmmmmm m1mn1F ll 1 1 q f 1 2 ' ' 1 ' 1 IU 3 E TL. Q -2 ll Z I , 2 l 2 fl IP NI IIXIU JTUITXITTXIITXHTXIIIRIIIKIITKIIIKIIIXITYXITTXHIXTITXYITXYTTXJITXJIIUTTUIITXITTX7UX7IT!7ITXITTX7UX7UXIUX7UX7UXIUX7UX7UXHH7UX7IIY 71' L1 I N V N v-L fx r-L V v-L A -f N r-L V P-x -x I V rx I-f r-X pf N pf N N I-f N YO! ILNOII IIE II LII X N xII I I X NL L N LNI II L X L s I I N IJ I I XX XLX II II L X IX INN L LNIL S X L NIIL I XI L II I LI I XIX L ll I I I X X s J vv' 'U IIXLXLXUL111111115111HMUKXUIHUXUIXIMXLUXUKXUALIALMHMXUIMKMIHLMXUKXIIIXLIIXIIIXLIIXLIIXLIAXIIIXIIIXLIIXUKXUI X111 XXIII! Thzrly 11111 I A M4 ,J A 14 A A N-4 X4 N4 X4 N.. .L a V w 1? L3 I 2 I f A" -' fi"' " ' ' U" ' H""' ' 'gg""K"""4" 7 I Illf' I 1 , , , I I I EI 51 ' ' O, ',p-4 .. ,E IS' A I 1 EI I I 3- FII' I sa' 'Ez' I .. Ii pf' RIII' ,XllSI1II'-"X SIIII-IIIIILIL' IIILIII. 'Ina 52- III I'IIII ,XIILILAISIIII-!'5I'1 II. A EI. XIIIIIIIIII IXIIQIIII--"XXII1:ILI I KILASCIIIIILL :I III'L'.ILIIL-1. I I I .. -- 541 LIIIILIL' III'ILIQ'L'S' I I'II4I?IL'II. L'II1IIIL'I :Is I QII. 'Im QI IIIJI'IIIILIQI-sf-.'I -'I-I IMI "IL III I'ILIIIL'gIIIIIII. if I.lIL'lIL' IILIII III- N.IIIIII'. im' XIIILIIIILI ISgIIIIII.III---"X XIIIIXI. Ip: NRI :I IIIIIIIL IIIIL' III IIIIIIII :IIIII XXl.' IIIIII. Q- XXIIIILIIII LJIIIIIIIIIII "ISI II'L' III. IQIIIF. I QIIII QIIIII II1I'.I' IIII' I!II III'I,u KI, IIIIIX LI XIIIII' f"X'IIIL'X,. L53 I , - ' . . . .. I xIIIII III-IIIIIII "X IQIII-IIII X' IxIL'III I:III'IIII IIIII 'II Ia.-:IIII II, Q. if I'.IIfgIIII'III III' IIIIIII "I7L'4III III IIIL' sI:IIIg LI 'IIQIIIIIIL-III. EI if XQIII-f IJIQII NXXQIIIIII IIII IIIL' QIIIIIIIQIII III IIIL- IL'IIfIIQII1II -III-,U 'IH 4 ,. . , . . . , .. I 5. II-Il III II.L':I IIL'IIL1lII III IIIIIILI IlL'S III L'XL'I'IIIfI' IIIII II--LI, 'PQI If LQIIILIIIII IC I, III X XIII-IIIIIIL' IIILIII. I-I. IIIIIII XIL'XL'I' ff'5III.III IIIII IIIIQIIIX.'- IRQ ' . ' ' . ., . .. ,-4' I'ISlIIL'I IIIILQI s:II II: N I II- IIIIX I XXL'I'L' IIILILILI III I' .-Ii. II.IIIN :.IIII LII IILIIIX XXQIIII, EI XN1III'X IIIIILIILGIIII- "Xu L'I'SII'1lIi IIIIIII SIWIIILVII III.' I I ,IL's.'IL' IILIII--SI IIIVI IIIII SIILII III. I? .X!IIL'. II4II'IIIIfII "IILII IIIIIX IIIIIIILS 1lI'L' YIIIIIIQ IIILIII I ' I-IILQ' 'EJ IQQIIIII IILI IIQIIIIN-BILIIIIIII, E I-'ff I,IIIs IIIIII-s-"L'IIIL'I IIIsIIvuIIII' III IIIII'I'IIIf.. IE, II:II'IIILI II lIL'bffHIXII I IL'LI:1I- Is IIIIII'L'I'.u IRI , I .. I - , ,I Q A , -- wil Im' ILIIII xIIIIILw -f IbI.I.I IIII LIIIIIIIIII, IIIII I-II IIXII-, 37 IEP IVIIIIIIIL I -I 'NN IIII4IIIL'IIII4. if IILIIII IxL'IIIII-I "5I.f, IEC III-I'IIII'v Im- IIL'X 'XII 'III.- 'Ig 3:2 IQI-IIIIL-III IXL'IIL':2 y"III- III-,I-I IIIIIIII III'III:" IIT II.I IEE, -IIIII ILIIIIIIX "N IIIVIQIIIII. EI QL IHLIII I.1IIIIIIIIlI-..I FIILIQQI. IQ. XIILI I'I!lX XII' I-II -'X fIIII'IIIII IIIIIL' XIII.. IMI IILIXL-I XIII f"I'IIIIlINIIII4IIIq" "L IIIQIIIIIIILI XXIIIIX 'X LILHII sIIIIII'L'I. 'WI IKL I , ., I - 211' ,:4' LII 'I IL'lL'INIIII -- IxIIIIIL,IL'. Ii, XILIVI-III .IIIIIIQII--PIX I'4II'L' IIIIII IIII L':II'III." 54. NIIIIAIL' I'IIIIII1IIIff".X III:IL'I IIILU" ff:I "'q . , . . .. ,-:IA III-:I-I I'.IlL'Il . -LILI -"bII II'II'. Is.I . . ., ' . . , I I MI XILIIAI. I.IIIII4L' FII .IIII -XIIII-I LIII I II1lIL'4 III 4III:IIw. Ig :I I'.L'I'Il IIQI 'Lv--"X fL'I'IIIIIL'II1:II Ima" "6 XIIIIIIILII' I'L-IL-IsIIII-"XIIII'II SIIILII IILIIII IIIIILIL' IIIYI. r'1qIII.u 'I' :If CIIILI I':II'IL -"If1IxL' IIIIII LII:IIIII." I.IIIII- XX LIIIIIL-I+-"MIL IAIIIIQ' fm, ILII ILI I'vIL'IsI,III-f- 'HX IIIIIIIIQ II' ,511 I3:IX'L' XX IIL'L-II-I'--f"SII III IIII LIIIIIIIIIIIII I' ILIs." Ig: IDIIIIIIIII XXIIIILIIIII--"X IILIIIII III sI:IuL' II'I:III." VI' QIIIIIIL' XXIIIII'IIII:II'QI'If "SII III :IIILI 5XXl',lI. IIIII II:I'II III III-:III :Q IfIIIII-I XXI III- "X IIIII:II2IgII ILIIQII-II XIlILIL'III,u 321' IE? XIIILIII XLINSIIIV "XII'II1III! IIII LI IIIIIL'I IIIL'.u :L .XII 'L' ILII IIII -f "XX 'IIINII IIIIII- II-IIIj. IIILI:L'LI LI IIIIQIJI, III'.,III." IIE I,-44. .XIgI SIIIIILIILIIIII-f XI-IIIII, XILILIII, XIIILII. ,IE IMI I,I'I L'III:I IIILIIII "I'IIwII-.H In ISI. PFI Irl- 'EI T-ff! .I-:I ,FQ fvvz vcrrfv V-vv-vvvvv vw .rv v.,'.fv'vv'v:,'Qv-Q -wiv-vv'vv' ivy V-:fy-yy-.f.f'vv'v Jani' Y wavy- .f vu, V-.Nav :Y V-Y ,',I.:q' L .,, Y? it Ag A Y- 729.77 -In V 777 ,ti NFOMO 1023 QJNCJK ,Ji-A 122-1- 1 1111111 N11 1 1 1 111 11 X 11 IWL 1 N 11111 1 1 111 11L11x Il 1 11 KJ A l L 1111 1 I1 111 x 1 Ll LX 1 1111 - 1 I 11 Af RI EMI INT I x H1 1 X11 IL 1 1 1 11111111 N 1 N PWWL N 1 ' I L1 111 s 11111 IN 1 1111 N 1 E1 1 11 s N 1 1 1 s 11111 111 1111 111 1131111 1111 N N 119111 7 N 1 NN 1 11 1NN1l1111 1 K XX 1 Ili K 1 111 1 XX 1 L N J l N THE PSAIM O11 TI-If MATHFMATICIAN 1 LNNLK 1 L K 1 11 11 111 1 1 3 L k RSL 1 Nkllll K K x N 1 x 11 N 'NVVJ Y I1'X1VN1V'X1ffY1lYN1 'VW' 4 WMVMVMMVVMVV 11 1 E 1 2 151 L sf"vsf'Xfwi1Tfv"'vif A A VNVVYA J'V v'Sfif'V v lllzll 1 1 1 1 1 1' . 1 1 1 1 1 , , , , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1' , ,A A -4 AINME. , 19.6 4 g A 1 fb. L 11 L---1----1.-ff ' Q?'7I..L.I': 5 -. , A ....' -. K' If ' '.., 4 .4 ,- 1 --A 1: Lf ,-..., .......A.....--- ... 1A 5, -q:,-- -, .L fn-f f-f-,.-... fvf - -- -:-.LM T-L"'A :H---ft: 3 Q-12 -L -,-f 1-...A -f:4.:.,4-' f...,-. .5 - .. '.7 ""- 'u : ju - fl. - -.1 ,,.. Y H. - , . . . ,. , . - ,-4 . 71 ,..,.-....' 1 f- .-AA .1 . 1--:A-L, 1 34 A '53,-T-H -A-.--vvff 'ffj -.f'-Av-U41-,,.,,,f-A A-, .ff -aww: 7- .,.-,-Af. I 5 11 1' H:-1:',,:,- 3 - j,:": f:f-:..-ijc.-..C,'v.-1 '1:,f-,1'- '-'- Hf'7'4 ""f- 1 -'-:- L 1 ,.. 'r:"f---'-- --C '-22- 1' ' -' "IQ ':.-' 'M :'-- -Z--121 'I"Z :A -.-- -f..-AAI' 'T -""-7-',v',-1 N' , " ,--' , Szrf-..-.,'T'f"',. - '1 :C '- 3--1 Y' - A -,-'txgpf ::'...f' C .,-L:-L-7:'f' :tw-,'4:'5 - 517'- : ., 1: " 1 -1. 7 U- 3 ... -1, - H. v ,-. 'Z ,t AA 3 in U1 ,A 21: 'ft ' :J J 1 T 1 r, 3 1 ft 1 . 1 A -f:'- ..-7 ' C':H:r 71--1:7 ":':.-'11 r,r',.:: - T-1'2--14f:f . 1 -1..g'- A, . ,.." , f- ..... - - -,,,,... ',A .I .,.... 1- ,- '. 1 f- 7- ...Fl--,-,H . 9:-r f I-'., .1 4 rj ,-.2 : :Z j..-,:':A L C -1 'T :N if ' i , 3 ... ' 1 f1'fj ,fv r. 1' 7, 7, 1 .. 1' ..f,-. '-'.-C A ,. --f ,A,.f ',- -g,..,-,,. A-,-C fv .. -1 ,...1-ff if .,-, -1 1111, ff,"f , Q- .q,. 1 , 1- -3 ,.. -,J H-f ,Q A -. -1-f. -,. ,...,.,g: 1 1' - A A 1 1 H-f . 1 - -' y. 1. - Q - A J 'Q .' A q 'S :A,- r: W... , . - .. 5 , A ft 1. :A 1 ' -- f 7 5-- . LQ-f F' ' , - C 1' - --JW VJC- AM 11-1 -, f 1.. - ... 1 - 1 -....- .- - -. .- r. - A, ,I ,:,- . I 2: -ft 3 K 'jf:'15':'f-5. H :-1 PM 1-+1 - fi-.-,J-3L -,7.:'1 - .1 .,A7Z1, :."'.: v. ' ,!f 'Q 3.1.4 F 47, ,. :' .. --'3 A I ',- " , f: '.: 1 21 J1-, 1-' A ,. 1. A M, ,-, , A - A ,E v 1- 1-Q ft , M, .. A , , .... - A... Q- ,f,.- : 1 -f' .-..,,-f,A-.f .-:Vex-:"f', -cy -f ---f-f:,'---:r,- 1 -1 -171 ..-.'1,- N .. 1. 5 ,- , -- -3 :4 -. --3' - ',' . ,AA-1 -- -1 -- 'Z' :J --- Z. 2: -1 gg F 3. 1 ,--, , ,A -1 . f A ..A ,..l ,. 11:1 1,.,- 1,..-,.. H -N - 1 , ,.. H 1 V .. --. .. f - rg -7 ,A - 1. f,, f- -j' --- - 5 "' ,. 7' -. H' 7' .-. ft 7 I- -3" '- 4 , 'lf 1? , -'..f- .L . 7- """'j:. -I , . -,A ,-5 11 - 1 -, ,-AA N -1 : ,' J y, 441- A-14 .y.1f f: -,-A '- 'rf -ff: -'13 Z," - 'f-, I' 1'--,-1'f-'10 In- .ffi -7- "J", QC-L.. 5-,L -ff-1141: Z.'-,:':.- Zn,-1 ,4,.. 4-fic, - -'12-:"f1:1 -': 2, - -f.- 17---: J 4 zg- 2- : :v.'- :'F',5ib. Y-4 .. 7-a":gy.15 '1 .... ...H .-. A, AA-,.-f - ... ,-1 .1 , - A --A -I ., .: -,A -fA1-. Mc, C- ,,- - -V-- L -----.-.---., w, - ..,.--- -,-g M ,-. - f- - 7, A A' 1- -- 4 1- 1, -.1-. 1- H A, ,-f -'ff -'--... 1- - ,-. - - I1 .. ,A Q 13 Q f- --, ---1 ,.- - --H-. - ,. .- - g--A.. ff-U. 1- -, - A ,7 - - -F '-f' '- A ..,. ,. 'AA .1- A 1- ,..1,., H J , -I ... -I .--l ,-,r ff V ,. - .,., --16... 1- . 1 'ff -v..."f:A .. -5,-Z A-3 q -.. ' ' H ,-'- 51'-1 -',-F ,A '11 P., 'f-'-11:1L-'.Q',- 1 , 1 ... ,A I, 1-,I 3. : .1 -L f. 7,-1: .1 11.7- 5 N , A A ,.. M A 5 ,. 1 , 2 A PM .N . 1 -' -5 . 2 ...I ,A .J 1 f-...QV ,. ,1.,,3 :, 7, - . 17 .H 1 -- 5 .. N , A+ -1 .-If rx Q - .1 . , , . 1. -. , ,. Q. ..,,, - . J A . 1, . . - ,,. -.. - , ' - : 2 A ' 11. 4 4 5 1 :' Q Z-'4 5, -1 21 ,.. , -'- ". ft ': ,1 ,T 21' H 11 ... 1 '- ' T74 S-: A :,:fA-cg: :'ff:,c:-F' f1:i.-',- -' '-Z:-' ' .' .' 3-: - 5 ',- N4 ',.Z f - Z 7.-. : F --. "1 -,:'4 C ' '1 4: 7- ,. ' 1- - :,"' 12 -1 1g :'- . A - -1- -1,7 --1 N -+-f: -I f- 0 :Tc - ,,' 'J '1 A - ' T 7- ft '--f - -1 ' - f- -.- - f 1- '- v.'1 ' vcr: -'V -- - Ja - -'- .. - - A , .iq .,..,- - I .., f-f, ,A A, Af, . ,,,.. F r-A A A A ,, A , . 3 411- - 'gg 1-1: A..-:Q 1- 1-.AA - -,.,4 J- -, :A , - . -A ' . . ,- f- -f ...O -f ---,. -f-- -. ..- 1 ,-- . ,- -1- ' ' 'fr '.,1"'.C f. I. -11 -. 1' ' HC..-. Z"-' RA, - - -- ' L f,.:-c- ,--- f-:'f::-,-,jj mf- HA-H4 ' Q. 1? HFC-ffl: Z. T7-1"2 L :H .- '52 5 f-2 T 'A 5:1 ,.. -f: ...HA . :.. 7.3. 3 .A ,rg 1 -I 3,1 -1 Q ' 1 ..- ,-'I 1.1 - -4 . ,A A, ,A L7 ,J 1- f.. -j. ,AA 1 '-'.-4 i."",-. ,,., -4 A r V v ' 1 f- ,AC A, ....4. .- . f.-1 ,A-' V .-. , 'IJ f : 1 - ...-1..... - -H . - - ..,- M ,A .. ,: '23, 1 'Z Z ' '-' f ,H ... gi 1 ':::-H- ' :'f" '- "..,, QA : - 7:"-.f- Hi., 'Z Ag '.u F1 ,J f- A 3' . -- ,-,- . . .A Y . 4 2 , 2 :' 1 .z -f C lv. 5 - v1y,,.... ,-. ,-. . 1 f- ..1 A - - Cc- ., . -. , 1 . - r' 1 - - f- -. A .:"' - - :J ':'f- :ft x 5 : -:' 11 --,,,,,....,., '.. - -J " A , - - : n C -, 1 HW- ..:':: :J - .1 - , 3- ...A-Z.. In .. - f 7 -' .. ..: ,- jj, 1 X 1 ' - --1-f.- .1 :r' f-4- .. 3 ' if f1 71 3 f 2' rf , 1 . f": - - : 7 1 71 A 2'4"-',.4 11 ,:. .7-' :J 'A 11 ,- .. --,,,, 1 .. 1 ... - , Cf-:vf7':-F' f ,- . H,-A .,f1,.. q-H ze.-': A 1 'T-1 --'S-' : V -A 1 . rg .,g-. . . - 11 ...-1-.-f-' , -'CZ '-- 1 Q ..: 'E 11 r- ----" ... , ,Q . .' 17,5 71,-.-1 1,1 1 11' 11 V 1 P.-1 ' ' Q57 1 -1. .1 Ai A 1A 1 H' 'A 1' ' 1 1 ' , , 1 ' y' V-v"1 " vv17vKfifTfv1v-f1' 1 1,17 Q24 vw v-11'-7-21.r mb 11 r ? Z f O o ooo 0 l 11555 i W1 P 0 2 r- -4 4 oo Oo o oo'-' 0 UO U OO K ,Z -Q I Z, llznfx ff'-4-'Q-Q .K-"""' 'ITGIICF-f ZX f 7 i V -, , .45 2 ,O . Ylrlflluilaaadllafncul . 0 I O a Q 0 0 o 9 0 a o 0 a r rf 0 o D G O o 0 O 0 0 0 0 fu 1 U L, o o ' J U O U U U 6 o Q A ,- 7 o o U 9 Du U 0 0 f 0 6 3 U 0 o - V , 0 U X X 9 U . , . o 0 D v 0 0 U 5 9 o 0 0 0 0 , G O O0 0 U u o o 1' 's'Q, ' . 'J - ., V 'I Q f ,"' uh.. --L--, Q ' ,Q -J , Ji ' ' i . '- -"i x R -vw ,af - 1- in 'fi-1--1, W, ,, .I V'-flu, NEOMO Q9 1Q1 IvHvmvr1v11vI1vnvI1vI1vIgvmmUrpvI1Uxmmmm51vrW mmmmmm TL, v Jvv' vvvvvvvw A vs? 'fs ""d QI 51 v-vY7vTvv1v-rixfvqwvvivvwv-vNfvw.., 1 vvgvviv-SJW 1 vvw vvvvwv-qvvvvvvvv lim X X I W Qgly,,Q4 ML1mi2QL,4AJgwlQfWWwgMM 0' W L ,D ,L E Vi' V 9 T c fx W 5 W E G 1 EJ 5 Vx ff, M 5, E- y, 7 if V V 11 4g I 'X :J ii L r A A ,f - 1 '21 -3 it -QM ,A . Q"-. U w i5 frvs zmun Cl11.s.s K 1 M Li 1 7 , L' 1 f K l 1 ', 1 I gm F., ' ' M - 'LN f'WU1Eixw'T'iT1HlmiH1BAw"'W!Q f - 2 1fmY'ij '1i i'if"'N"w ""f"W.WmiI :fo 1923 NEOMO Q1 .A .A .A .A .A .A .A .A .A .A .A .A .AAA .A .A,.A .A .A .A .A .A ji ji ji ji ji f ji ji ji ji ji ji ji ji ji 1 ji ji ji ji AAA xrixilxnilzaii I lzzrfx sewn ji ji Ir ji ji ji I' j ji ji ji j, jl ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji 21 1 ji ji ji ji ji ji ji ji 5 v" v'v +'v 'Av v'v v'v +A-'A' "v V -'v W'v 'vfv vfv Y-v +'v4+-v v'v W-v 'fv v-v v-v 2-f vv w-v 'v-f v- v-v v-v v-v v-v v-v Q-v QA, QA, g.v NEOMO 1923 lQmw Qw ML If 1 05111111111 lf IIIIIUIIIIIIUGS LKL Xllm 1111111 nl 1111 ldll 1111 1 1 111 HI 111 1 1111x1111 1 nan 11111 pu 1 lu 34 1 kk lk 1111 Ill JIkLL 111111 1 l11111 Ill 1 1 l11 111 lplllkll S1111 l1llWX 1 If 1 1 TL 1 ,mx K X1 llN 111 s H 11111 1 11s 111 l111 lkldlkl L11111 1 11111. 111111l1l suppusu ll 1111 lk ms 11111 Ill KH L s1 11111 1 l111L usa .1 dxull lou P1 las 11111 11 ILI b1111f 111111 11111l11L f C 11111 1 111 lXlLl Lllll pulut X 1x11 11 111111111 1 M s 11 1 Isl lllkL C11111s1111 1 111 1114 Q111111l1l1ss l11111ll1 91 R11l1Q1tlL111s 1 IL 411111 s 1 411111 1111 1 s 1 1111 11111 11111111s111111 11111 11 1f1xs1111 ll L HUIQL 1111 '1 L 1111 1 1 1 lugluw u1n111l l 1 ll mul 1111 11111 1X s 1 1 Il 1XX I IL Q 1 U L Il LN1 CL L s QL 1 K Ls11I 111 NDN XIX Plllkk X ull s1 1111 1 1 11 1 1 1 L15 Ll s 1 5 I ll H 11111 18 Ill Il 1 I1 IILL 1.11 111 L L 111 S l11111L l11t111 1111 1 a 1 1 n 1 111 s 1 lmld 1 s11 s 1 11111 1 Ll1C111 cl Atta Iklllw 11 1111 1 11 1 111 llll sc1111L11 1 L11 ll1 1 ll 11 111111 111l1 lXIl1lll 1 S 1 111 x 1 1 LlLL 1sL 1ss S f lt I Q SUINQU Q XX X X Y"V' VSIWVVIVVYY' VV' sfx77'v'x!'vNll sf' V' xv, llfX Il ' W- 'fix 4, A ,, Al A. WAAA, Y af Q-Ej o Q , 1 1 1 1. 1 R1 "" . llllffnx l' g sl11 ' of 1l1'11z1111ilu c1111l1l 11111111 l1' "1'Lll1'.u 4 ' Xll -A .Xsl l1-1'----"C'11 1, l1111 not lurg tum." K. ' Sl11'l Alcan .XA J ' I1j4ullZ1i jazz 111 l1111l1 lccl. and l ' l. . "l1a1s.'l E 5 f1l'ilCL' .X11:lc1111'c14-+"l,1111 is l1111l." l 9 xL'll1lll l' AYHW1 Sllfllllkl l11-li1'1'1- 111 l-1'1ls---1111'ls gn l111' 11111l1l11g." Y l X1-1'1l1111 B11 1z111f"XYl: 11 p1'1'111'l1c1"s.s1111 sl11111l1l lun" " ' ll1111z11'1l l' --i1-11W-"Sl1 jfwljl "'llIlj.u- ' Xl:1111'11'1' lin icl'--".'X11l - 1l1'1xcs ll "'. mc.- . llz11'11l1l l31'11lQcs-" ' Q ll:11'1'1' l31'i1lg1's-"Q - 1 Z Ulwzl l3cll+"R11g 1111. glal l 'llsfu 5 l'lL1gCllL' l' ,-wnllc 1lc111111's Sl1z1lQ1's111-4111- l11' 1l1- .1'1l." N 5 l1lz11'11l1l C xl 12111-'ll glus: 11lNlz1sl1111.1.1 Zlllxl 1l1c 1111111l1l ul l 1'111. ' l' '. l' Ll1111l1-"'l'lV l' 'x'l1111z lllcr. Q KVI' ' "Q -"X1 ' ' Q ' . l l "s 11z11111'ally l':l1l11l." 5 ll. fl' g' pc'l-"Wi," fw tl1- mp of his 'z l up." 5 II1--5 -1 Cl V- H--1 Vx. .-Sic." X .I l Cl 111l-"Bet 1' " g j ' '-lla? N 1111-', ':1111'1'1'-"S1l1 'f is Q llcnf? Q 5 lla " ' 11cy-'ZX -' -' z:'l YI ,' Q l I Clz11'1'11ll C" 1 'c1l1-"HQ las il s1's11'111 11l SI -lling all lllf XYH... 1 QQJICZ " ' J 'l'-'IX11 i1lcz1l PI'L'llCllL'l"S LlLllIQll".u Q X' ' 'A " l' 1 ml." Q -' ' '..'-:xxl2lLl,'SlI12ill?l -' l 'li 'lf' gx lx 'z I'-l ID1Yl.'-hsllllll, l 1.1.7 Q lfnl " lf' 1'l1'-'K-Xl1"": .Ill t l, Ii ,l.111l-"Sl1- l lls 11 1-l1s1- sc1'1111l 11 P: l"' ':li1." l ln . ' 'lz1i11i"Lz1l111 sl 21I'li.u f Cl: 'l. If 'z 11114".Xl11'z".' I'L'ElLlf' 111 ll'2lSC.u 1 Ruby l'-Ellllfufjl all tl1c 11'111'1ls ul 11111g11c 111' pcm. sl1c likes lwst 1l1c lilllc I Q 11'111'1l ' 1C11.. " O ll1 ':11'1l llillis-'TX lvllllllk' l,2lll'lL'li llt'll'f'.u X IIACI 1 l"1-111-1'11l'l'm"Sl1' j11s1 'l1l1'11' lllq 2111 11g tl1- :Vcc lfx'-:111-s." fly l- Cl111'l1:1111-"U11- Ill- 11111' PI'CflLlL'IllS-ll1-l3L'.U . N lf11111" Cl1'z1i11gc1's"X11. sl1-As 11111' C91'z1i11gc1' ll1z11 1l11'.' ' 'islf' lg l l'1'111l1'111'1- Cv' .'1111s".Xl1'z. s ' l'I1l.N 1 lfllil H111-lil c11sf "Sl1 '. lllll ."XL'L'l.N lA 1 Cl1z11'l1-s llz1z1sf"l1111 'llllll 111-111-1'-'lJ1'z11'1111' :111l 'yull lv: lL'I'.. H O lil1'1111 ll: 1111' 111111-I :111 lL'lk'.u 1 X1'1l111' Il l l1s'--"S11'l pwisci :111'l1 u1'z11'1-l1l111'ssf" Y l l'lllQCIllil lltllll l1ill--TK IWCYl-CCI p1'111111111." l- Q I31--11111li11c II llz11'1l-"I 11111111 1111 lllllt' lust 1l1z11 I Sl ' l 111 PlL'Z.'lll'L'.N - l XYil 11 ll:1ll--"'l'l11-11-'s 11 lllligl' urcc :1l111111 llL'I'.N Q l'1l1I"f lwg-xse-"S11-1111: ' 'l. 1 l,l ' Q' lla llZI'Ll1'i"l'.!'Jli l1'11ll1. l111' Qllllf' ml lor lc11'.lt.'." n 1 1 5 I-1:1727 1c.'i"X1t . . 1111 sl 111111 :lurk J fall. l3lll 21 11c11' 111i115li11g ul I , . A , 1 X' ' h -2 SWNX1 l" 2 ol. l1111g11 l ' 'J 'lingfl l l 5 Xlc- lil '111f"'l'l1c se1111c f'QSlCl'LlZif'. I dan' z1111l f l l 5 1111 - -1 ' sk--.1 -111111-1--C1-111' .'111-111." l I -l,u's " llis --"llc sp-:1l4s lf11gl1sl1 11111 1 1-'11's l2.'l'Yl1l1l 11111 111 Xlhyx sllilll- l Illfll s. rf l l'lill'l li1'1ll -"X XI1-ll111's l'111l l3:1l11 5 l lillllllil l,1111 li11'gl1lA-"Dil i - 11' say 'iscfu l l5L'l'1l l 1-ll1'ff'l31' 1liliU1-1111' sl11- wins llCI' 1111." O l 521 iv' 1i 1 'Q -5 l 1 1 W 1,7 ,rr 'QV 5' 1"'l V ""7f" P ?"4"" W" W" ?" 'A' " ' 271-1 AI Y'f1",'-195111 HB5 NEOMO U WWw M by Lgml-VE'VUg1'AnTQKmJnnmm 57"UM"U''Uuvmfm' null LNIILII N LN XII x ll Sm taxu llfLkl1HX au am Qc m JLLNI ulmwn tl WWLL M I YY fun Lf nf all N X uw Ummm- NNMLII1 - Dm Xlulpllx x WL L 1 X KN um Nllll ll mx nd Nlutu Ilm lm 1 sl cm Um UH L wsu L 1x M lk x I x 1 L L :L Hurst ILIILN NX L lsilll X ll N llll Q Lmhm um X LX1bb 1 1 1 ummbm ltnm mum my L x x 1 1 It una Rwbur Xggdh nm XX 11:11 dum lu mud Xlxldmd Xuan 1IllLs uucs cD9bUL1Il'1 Hilold I lutu Unolhx 1 L Hamid luul Rcadx fm utlon LH NLL L l x bx dm uux s Ll lm mmf' L l nf' nmxxu fur mx 1 Malls on thu ll lu 5 IL nu llc tt nu Q IUIIHHS mm u w Lyn ax L mmll ont sm mum wut X maxlns lupg In fu 3I mmm: nl unsung Icdx 1 Lu x m 1rd I M IL ll xx QL L X L xx md LH u 1 SIIUIL Am axm mu N ol 1 Ili ml LIILIN Nkl Nlxll' am IC LL mulls L Qms mm m Ijsthu IlLI1lLlx un LILIL xx an Robinson 1 N 1' L w L lvluu ILLII Sl xnkaxd 4, sun ll fr L 1 H nm hmm Nu w Xllldlud Slllllh Null N x 1 um will un III 161 1 mum Sul L almlnff ul 0 sunux 1m w x Xlalx Stalk 1 fur mfm nwnu XI llU'lIlI2l L1 IIUJII 1 M ummm LI mu L111 Stunt st 'IIIIX K wut lhnm N LL my x N u 111 N xx IL! L lou XLLIxdII1W L I Q x X Il mu x 1 mx u1XXumw W 11d Warm 5 nmuulllmu LI L X mn L L X vll Xilwn L Il x w 7,11 W fi Lf' Hx: 1 1 ' -- -- A W A H Y-vi 1441 - r ' I--,---, ---- , E 5 LAiLt:A:,,,L,kA A , A - A.. v. A 1, .. L. .1,. . l . . QA! 1 1, .wgfgtit A ,,.,LxA!,-.-, A.+ AA -.1 A4AilAQK-A,-+.+4+.A4A .A-45:34 U 4 - - - - - v 4- o ' , ff . 1 , 5 C11 fl W -- : ' 5 11 I- A-. -:T ,-4 , , ,, ,. ,-,,,.,. ,....,,.. ...Z QI'-L .-. .V 4.-, -......,-..1...,.....'-, y W .Az-:,N4--:-4 W 4'i'i',:HgWMQQwf N1 A :fc1r1WrM,1...y - as 3 -- A 2 ' fl. ' r- f ' . .2 " ---1 ft A. " 2 ... A 'X - ... f- -- -1 1. ,' T' 1- - H - . ' Z ....-1 ,. . .... " 'H,- I Q r .4-f '... ... I 'i I '. : f--.,A f -3, ', 4?-3 , - :- - 1--F A, I , '7 - , 1 -- '-A, , .Q . ' ' . I ,,4 f-,-. 1'-g.- --1 ....., -- 1 --T -:- 'ti ,.4".,'1, ..-1 -Mfg" V, 7 C1E'2:, "K, --'T' f , 14. Q. ' F' 'm .V , , - ' VD v ., -'11 f ' -..: , 7- ' L ' ,QI f -: 4 ,rd For! i .P1..:, V V .l L A vyiy- L .4 1 44 - - ,-N . ,- ,- V, A , .,-, . F... ... L , V -. , ' -' -1 , f , .h .f . 5 .-. l v ' , A " N r- --.M 5 X ll mf 4 J,..,,. A...,. ,H 1: .g -QV ,.. -,yr ,LC ,W 7 ,C A A' .. .gf . - D f "' ' ., 'c " 5-5 -' ' r.: '. . ' 4. - C ,-,l -T'-' 1 V "H" 1 I fx-- ':.- : ' ln' If: - 1 . f--f '4 I ffl ' H . r' .1 .Jn '. Q: 'I' -Hi'-T ' 7?-"r-dv' 'I - VH- I ,xt 1 NPI ' I I I .' '- 4, I 'if-N:-al :wf . "'.-'F 14 . ' '. .' - I . ' ' , v . N - 2 ,-f ' f, . . 5,3 ' 1 4:I1!H4 mr :,'fj,' l-:. ,CL,l-Qglky I 1 :4llyEIl.I3, 41 Q1 .75 . :N Q' 'fi y - ffl' 5 QA f-rn-:J . '. , 3- IINZ1 . :fm QZQ,-.1-"' " 44 .'.:ff,'-I - l I,-..-- .. ',-4: :H 1-gg, 'L Ig: , , l'.,4-:-H A' V- ' .I I 1 vi A:-152 .h - 'D-l - 5,..1.Z,'F'T HT mf. '1 Ck-'U '77 1 -' 5,' 1, , S,-'I --7: ni ' I ff? -1.J' A,A,,' 'V' .:.""--- 1' '.C3,.f1. T. -32 7' Qi fifli'-4 - -1, ' '::' W , . -5 f. ,,- .. -1 ,,, , X. ' f- ,, ft I '- .. 2 ,3 -1- ' . -- : , .1 -gf . - ' ,- : 1 .. ,' f- ' 5 ,M gg ' ,. f- .... .- x- f- -- N .-. ,.. . ... 4 .-. '-,f . K. --.4 '. ! 1-1- ..: - f : -ww.: M-2 ,v - .4 .----4 -- -A 1- 4 3 . ff: ,"' 'ff '-4 '- .4 --PT' 2 -4 -,:.f1, H-'.' ' ' C -."' D 4 V- C Q , -5,1 4 -7, :' 5 A 1 4-1 '39 ' f , 'S f- 7 '7'A- A : -FO. ' " ,' L' ,- 01.7- , .. C- f-- :C 1 f ,-I ,,- , ,........ y . , ... -,R in . . , - ., 1 w fm -, -,.. -, F, -. ,+I , , lm, -cz:-' ... 'Z :f: L1-H--., :g-:Y-H. ,I -'fc ,Cm-',"'1 ':.:f1 C," 7 Y F' 7 ' P E - .I 'f "f'2'..'3 " E' 9 - ' 3 E. 'Q H1-754 U. " A 2. E 2 55:7 'fr-5 i ' 31: 3' "l I I 2 f',Ag,v1H,: LJ :A ,LZXLH Hire. .T-, :nm GFL-SLLF 41 3 -.: ' A ,.. 2 - N. I, - 1 .--J., .,.. r A-f C jr: . L4 , ,, . ' 7- -.1 .-. . 7,,,, 1 - F ,Q f- - ...4 V ' -5 -- 1 N Z1 -..- 3 - 3 ,J N 'f-' --:J ' -1 - 7 : g 15' 1 :' 1, -Q 1 5: ' -1 ',"' .1 lm P- f- .,..,. l -- '., : '. ' 4 T., 4- A fl 'l'-',... f ' 1 S, H A 3 Q H 4 ., 5., - .3 A D -.-m LL -. -Tv .,,- -: ,i , 11 ,., 2, ff A ,, .q f- .' 4' ' ' f- :'-A C '- 2: Z ,, C -f " " -. 2 .L H C.. : - I -1 :I-. --.. '.f- ,. P, . 44 --""'K" 1' 7' f VA 4 3 'T - 22 "'- "' 74 -,v.u.' . L - ' P ' " PA "- :'?-J ' I 51 , .U -,V ' 1, H V .-.-,-, ,.. 1- P- ... F1 , 4 1 A N N- 1--T., ,.. -. .4 g,j:1.5:fV::. Qu:-, E' ' '-Hi : 5: 7. , , 9,3 L ' fgf :lim :L -2- 'zgl :MSF-il F- '-. wwf- 7: H- '4 L' '-1 '-' ,' :Q 1- . 33 -"- CJ- f:,. J - if. -, ft - - F-M 1, ,- . , 11 - -- .. , - ..- . ,- 1 2 51 "' "fl f: 3-ff-'fy' 'Ti M "1 - 2 f--' "' ' 5"1 , W '21 3 Z ....fT."'- - l, A N- A A Q .1 N ,- - gg, .- Y , .. . I .I ..,f. , ,,.. -.:, , , 41 lf: - v,I '- ,. 'CL--N " --P' f L. 3 ' 4 51- .2 'P' -f -L '. X'7',-4 'T'4. 'y' 1 W H ...A X , ,, M , ,.. N rt , F ....-, - 1 M , A J . , .. , ..f- , Q ,.J."' L" '-1 ... - ,-1 4 ' ' - f. . .,. fl 1 I3 ' 'f1"-5 A I P - -,L 'T C . - ,. .J f Q - -1 3, . P- ,-, -- . -'.-1 X- '. ,- -1 -f ' 7-,-. .. "C Q:-,.' '27 L . H: H, 24 34. ' L'-' 3 - X ' C 5-V -7 VN 14 11:1 TL: ' 2:2 QL. 'vi Q 3: Q: fi -7 ,Q , .j - :'g4? pg- Ly! " '-:f- ." -fc, wi '- : cf: -Q .: n fr :: - Z. MLC ag Q , -Hx .- f,-f 4 - g '- - ,.. ' 7- . -5 ,., -- V ,.. . F . Q - . ':. r: ---':'- f. . C ',- V-. '- - - ' T L- CD.: V - X ix F, I ' Q 2 1 A . -.11 i-f . A j I : ., ..f C LZ' 1 -- ,A N- , --- .1 ,. . I. 1 ,. 1 'f , - 1 'A f: : T f : H 4 v- c , - f- 4 .' :' - V -. - C ' 1 gf-A z H fm 7 -3 H F, 1 7- A :' : 1 Q ,Q . : ,. P, 21 7' L .. N- 7 ' ' 3 : C- ' : li 'f : HW bl Hr- r ,, M -N 1 ,-.- ' I ... L . A jj - 11 1' 1' I ' .ff L. ',J W4 .Z '-1 ,., I ., f- J, w ,- -, Q J .. .A J ,,. 1, . H- . - X W . ,. 5 f- - A ,' - -,- - - A .- ,yu . M, . Q- W F. F- - A. , - - 'T-. A " , ,, 'I v fi 2 PN wh-f.. ' ..... ,, '-' ' .... 3, .f 1: .,, 4 I-. - Z '-f. , it 24, : PM L? I I 1 . ,. A . . 3 2' Q 1' T ' 9 1 5' 1 '1 mf 5 2: ' S E G f. ,-Q 'g i I ' 1 4 D 5 f 'SZ L T - ' ' F 'T ' 4 . -. - :, ': .. ' A 1 7' fl. H1 ,7 ' 'ly '7! - .. . . , . .. . . Q . f- - N " f, ' ' ' ff 1 Q 1 7 " 2 m Lili ju F .'. 3 N :pl . , .- I .- by , N ,ix L I P Q V A If-1 K 1 fgg,-rg,:,,TV,fv'vT,,vTv,vrvvIvvfv ' " fvlv -A11 ,Rnvv.' - I ', vvffvvvy v W l Y A1 11 111111 ' 1U1U111711v1xv1x11111m17m711111117111111v111mv111m111xU1xv11v1x1111wnv1I1'lII'1711v1r11111111171111 'IIUIIUIIUIIUYTUUVW L, To lhll Ilmlvnl 111111-l1l111l11 1 l k IL 1 1 1 114 L1 ' 1 L A 1 1 K A X31 4-4 A 4-4 X4 X4 A N4 N-4 A X-4 A X4 A 44 A X.. A 44 A 4.4 X4 A 4.4 4.4 A 4 A A 44 7 44 A 44 4.4 A 4-4 A 44 12 U XLIIXLILXLLLXLILXUIXLI11ILM!!11111111111111111111XMIALIIXLIIXLIIBLLLHIIXLLXLIIXLILXLMAMALJAJXI llljll LMMHLXLIIMJMIIXLJXLA 1 1 , 'T 11.1 1 1511.-1 731 f ' ' 1 PTI ,4,11A,,,, A, A,,.,,,A,A,A,,., A.- A-1,,A,A,A,A14 1-,A -,AA A -,ALA 4.44, .-,A 44:14ALM4-.AA-4-'A-A+-AA-Aff '-A Q 316 ,711 1 121 QI WI 'I 1 EI 4 . - . . Q 1 1 . , 1 1 F1 11 Q 154. . 1 1 1 . it , 1 1 1 I 11,-41 K4 I I11111,:. I 4111.111 11.1111 1111- 11111111111 11. 111111 4--1114 .11111 ,11111114 .11111 1.411 1111 1. . 41 . . . 1 1 gf 1-11111. I .111 1111111111Q. .1111I1I11111:I1 I I1.111- 111111111 111 11I11'1111u 11111I 111111111'41.1111I111: RI' ..111!11'1I11-1111114111 41'11111111.1:'. 1-1111111111111.111111111111111111 JI 1111111. 11 111111111-111 1111lI1111:. Q, U' ' '12 1: . -1 - . . 11? 111111111 I,1411-1I1 111111111 .1111I111'1111-1I1 1111 11111. 111111:11-1 11111111I1 IIJI1 1111: 1I1111I41-1I1 inf. 1-,.11-1, I1 .I111g 11111.I1,111.1g 1141-I1 III 1111-1-1.1-41-1 1:11111. I4 11111 1-1141I1 1I141'11111111'1I.11111I ' . , , . . . . 144 111111I11Z-1-111 1111 1'llLI 111 1-11I. INIII 111111Q11lI1 1111 Ilw 11111 1111.11l1'1 1'IIkIL'IIl. I11111:1'1I1 11111 5 4 I. . . . - - 1 144 151' .11111111 QI 1..1I1.1.1111 11-1111111111. 11111 111I1111I1 11.1-1141111- 111 .1 L-11111I 4I11111111Q1 11111i111111'1I1 4 4 . , ,. , , . 1,4 .II 1I1111:4.111g11I11'1I1 .1II1I1111g-4.11111I11111111I1 111 IIIIIIQF. 1111.11'11'I1 LIII 1I1111:4. 1 1, I l V , ., . 'H 1511 1 1111111 111111-1' I111I111I1. IIII' 1111 I114111 111 112111 L1I1kI 1111 I1I1111 111 112111. IUIII 11111111 In A ' - ' "I ' 11 1 'I 1 I11'111-1 I 111111 '111I ,F 11 .1 1111111 14 .11 11.11111 IIIKII 111.11 11I1111 11.14 ,111 4411 11 1 11111 1 II 14 4111 .1 1 1 V1-1 .W4 . 1741 54, .1'1111111. Y: 1 1 1 V I XXI 'Il I 11114 ll I'1'1-4111111111 I 41111I41' 114 ll I'1114I11111111. I 11111I1114l11111I .14 .1 I-111-4114 . . . .. 1 1: 11.11111 I111 411111 I I111111 I 11111.11 li 5L'I1Il1I I 11111 1111111 1111'1I11111 IIIIIIQX. I'111 II1k'I1 4 1 ,. . II.. K4 I 1111411 1'1-1I IIIIIIIPIII Ll 1111111.. 1111111'I1. IWIII 11111 I 1'1.111I111'1111I1 111141-I1 113111 1111111111- 4. , 15 EI 4111111 1I11111111111111111 1I11111 I 141111111 III 111111 IIIII 111111 I I1111111 1-11111 114 1111 111111 1121 .. E55 I 1 I ' I ' 111 I 1 111 Ii' 1 1111111111 .1111 14 I1 xll 11. 1, 1 E2 .. , . . 1. 1' 1 XIII 111111 11I1111111I1 I111111111111Q11, L1 IIIIIII ..111I .1 1111111. 1I.1'411 II11k'L'. I11.1 II11' :111111 11: I-A ' 'C-4 1 1 7 V541 1-41 111 lI11'41' 141114'1111111. Il. IQ. K: 1:4 ' K4 2-. 1 ' .. . , . . , . . 131 II111 111.141 I1 XI144 II..1.11111 --.11 4 NII1' 14111 111111'111'1I 1- I1111.11141' 4I111 1.1111 11111I1 1gI P4' ., 'H E11 1111 111111: 111.1 ,'Vl'Nl'. .13 1314 ' I I 54 . . 5: if XI1. I1I.111.111 "II1111 :I 11111 I 111111 .1111I11-4411131.11 11.111:111411,1.11.11,1111.1115 L1 II, 111111141 "I 1I1111'2 I11:11,111. 1111I1144 1-4 1I1..l i1I1II 1.11.11 1111111111 I.111'4,H 1-qs' 171 C1 ,,,. .. Y: E1 111. , --111 -11 .11'1.- . 1.11-.1 fi 1 , . , . 1.1 ' 4 1 -- 4 1 - 4 44 1,4 NI1. 1111.111 1113 "I11111:111 XI.1'1I11"I11' 1.11I4I111111'111I 111- 51111 I. L. IQ' 171 F14 . . . . . fi E1 I1111113 NX111111-1-111-11111-1111I.14111 1Ti , I.. ' 2 . . . . . , .. 1" if I111I1 I1 ,: "Il1uI:1, I111I 1.1111 111111 4111- .1 11.111 111 III11 1I1.11 III 11I1I111 IIII ,L1 FZ1' IH 1 . . . . 1? E1 11114I1111:1111 11111114111-4 111111111 111111 ,14I14 1.11111 1.11111114 4-111.1111111111111 1-11l1I1111f 114 'gf 1111114 41.1I .14 . 111I.I11111I.4.'.1:.'1I1I11111I-.4,1-119.44111I1111I1II11.1.1'11. I111:1'111:.I I'!1111.114 E- , , . . 1 1 . . . '21 I I-.111 .111 11:11-11 .1 Q1-111-111114 4111-1111. 111 1111-:11. 111111 1-1.1-111114 l'11.1111-1-4 114I.1-11 I311:4- 111 1,.I Fi. 1 , , .W 4 . . - 1 4Q I1g1111I I11-1' 1111- I11111I1 1111 I11.I1111:. BI11 1111r 1'111111111111I111111: 1111111I1111' 11111111111 .11 I14- F11 , , . . , . . . . f' f. 111114. 11141-111 1111111I1-11I1 :.11 11111.11I11141 111.11 1'1111111111111I I..4 111.1-,I:11:, 11 411111111 1111 .'-4 1. ' 17 1 Q11-1 111111 111141 I'1,11111-4 11: 1-.15.14, II1' 1111.1 IIIN I1l'r1 I11441 II 11: 1I111111-41:1 1111I1111111411 -,Z 1 1 - 1 1 1 .. 1 1 'Pt E' 11 '11'11 I11' Xf1I.'. 11111 l11I1- 111 111- I11111I4 I11' I.11I Q11 1'11 I11'1' L11I11'11'l1' 111111 II1111 LU '15-1 1:1 -' XI11. IL" T' ,.. 44 37' 4 'H . .x,. V111 .C 1Es',f,,:,,,,-,vw f'4,v'f4rW ,4f4.'v4f4,4f'vw 47 41w.4f 4, -ff..rvv'., ,-,,4.1V,v 4f.f'fv'vv'v4f4, .'v,4,'y,,'L2v',,.,-Y.,-Vv'v44'f4fv1fv4f'4.Fv1.rvg1 L I f ,VY A ' ' 1-1, ,.11 49' NFONIO JKYUYIUYITIUUKIUKYXIUUYNHIUUUYIUKJUKIUKYIIK 7UKIUK7UK!UK7UY7IIY VIIY HI! 7IIY7UK7UY IIKHTY7UiII'TIY7IIY7II'i7UY7UY7UY7nK L L-Y N 1 F1 W FZ nf r-X 'N V bf M 4 F1 pf rx v- 'N w Y N rx V rx ,f V rx V A fx pf N v V N rx v-X I ' K I N 1 N 1 K x A N-4 A 7 X4 A K-4 X4 N-4 A N4 A X4 M X-4 X4 -4 N4 N4 X4 x V4 14 X-4 X4 w A N-4 v A X4 v N N4 A A A 'D xfnxluzfnzluxluumfnunununxzuxfnxznm1uunn,1u1zx'un1m u nunu umm v muznluu xxudunuuzfnlxxxfuzrlli I 1 1.31.15 . D A VPT W i'A""'nA'h"' W' ' ' """"" ' H 'fn X W "K W dlif 'Q ,,,,,.,.,,,,,AA,,,A,,A,.,,.Y,.A, ,,,,, .,,.,A,A,,.,A, A,--,,,,.,, MAA.- AAAA, -VA ,AA A,A,A,.,A,A,-4,,A,- A,, ?. ,N ,,. Q1 ,N J-'11 7"': 'Fit E3 W 4' 1 1 1 5-1 WE? ' ' W- '1 ' ' ' ' .. . . f 3" Q34 .Xllw 5l,Lm11M11: XX -willif-Xrf'1vliv1I5 ...wt-v.1.v.+:1w:i QHZ:,v1'iL'- ,M 5' .. 'Wx Qfi IMVL11. F3 ff gg , U , . , vs.. XIQHIUII Xl.: XUJ1 lx Elm! iulwtx tvlzu, xp' ' 4 , . . Y . . .. ,,"' 'EC Llmlw P.: "lIv:Nyk-lXn114gr11m11,Iw 1MX-. wh l, hifi -,Ill Xl1,XX'nIu1 Uvxlwma .ml L:.kf1h-5 I Qivfv' -ig! . ,, . .. x,,,' 5' XIQKIIHI1 Nmxglli " 1 lu' Jwy llc' xx gm vmm nllml, 221, 4 . . 4 . . , Af.. 'tif .X xmml 141 IM' I'IL'XflH!k'HI XX Mm l".flx.mg 'Il Vw 1'1fix'f'. iw' ..f1n'!'.W :wi 1:4 54 . I H ' P-1 IH M1111 .ll-Hllxl I1H'xllHFIkl'L'f.. FQ Q1 n I 5:11 XXHIILIVI xxlml Umm 11412 XW'W!xl N113 H :vw , X.fvfgNl:H11L-, . ,. , , . . , L, 'ff' I' xninm Xmlf- llwzy- xx1Wl ln' l1UkkliQiIlQL' 11: 2-,vm N lw J-.vb Mm wuwll. 574 4' viii, G17 . . . . , .. PS1 XI1. 51: nv: "l w ldxniw 111 If wrxxcllgv. l3vr'1:g,. XIJFX, fa .1 , l:k'I'll1.lI Hlklzallw lm l'L:lEIL'l liI14X'.L'I' Hmm' wiv: ki .u11w11. ' A Q4 9:11 Rf' Xlgmgm Xlzw-11: "lx Uv nlfznmlvfu H. . EIN IIx'Iik'l:l1L'lNIHI1g'1 l7mzmkv. XX My lu' X Nw m Az.. " 'w '.XL'.1'N Mtv xuzmvli M' yi, plqfyf mln- INIJIIIU. NH lu- xx-+111 xuulw ilu' lmlw, D114 Rf' A 'ix df' , , , , , , .. 9 X if ll, llffwlvvlxji "HM v H11 'lt'.iILl Ylu' -Ifwx A '1 1' Jw :wx Ll N' v x1..lw'. , .. ' 2 fl l'l1I!lx'k' I ' "Nw QX Q , A . V, :fi . .L . , . . .. 'yjl MA' fwvlxlvlli ll N llu' IM IXVX IIIMRUIN. ig' -1 574 VN 54' H .. . , , , F3 I '41 IMA: .lI.XXl1Qll xl'1'wl?llXH1L'LIII. fHV'M'f'I1r"'l-IxQ1EIk'1lHIN.4Tlxl-.liLll?N,1l mm E ' C , f - -- ' , Q55 nm-zu wvl .1ml1w1.xl11' www lw w-M lwlku. 51: 1:1 . , , ,. . , . '.. , W1 M141 lu-IM ll.: "lin, Pu.- IM vm-N 11:1 mm. ll. '.xNI.5 -llI'I'4'xk1l lx WU My -:EN mf A 1- ' 5:13 X2 lmlll I+1liwfI:xw,, 55, '41 'Hx' .5- - V V - - V V Q", bllm lxnwllx 1l'I1lS'lllN',' Qm- M1 41:11 gwfwrlmvw 1- ww-N 'wwwl' "ll.wL- i 1 'CJ M44 . , . Wim mf-4' Ill! Hgw-111112 If-I' 51 mugbl ,whuwg wzmi 3-. R1 Hu' UHNN. Nw. IP! H. -vm NI .fx Al. y- .. 5:1- 154' n N Q V Y lm-H lxclly um Mmm-Ll my Wllls' im www vm wx: iw-1:13 .Jw-111 ww- ,1.:5, C' ,4 . . . , ,, . . f.: IUIX :X IM' NRM: " 11-.uli "ll ,Uh f" . X' v., - Q--,X .xv lxv:.1,'-211 UI iw z.- 3" "I .. .. f" QNI LllNk'I1l 'wxlvulgr .A l ww M. YF rf. . A , Viv KE ,-J. . . . . , A ikf llvlvn lymmxz "1 PM. wi N v'!1II1Ld4f,"1, -:I 'At' g . , - .4 ,E klwlm llujwli "XX-HAH ,1 mix-ty-psru xv 4 .ml '- , . .. s,,: if llcfvni "lm-XMI I 'm'1111I mv :':a111. 5:1 34' . , , . , 1 R . . . . . ,V- wgg Sy -gll',1l1, H1 imlwfz gmzzwx. zzwf. .ww .7 rm, .rm I' 1' lm" 1 .1, ,Rt 4 rm .. ,. 4 . 'F -g' Xlw. lwugt Ilfvw. dm 11 gm ww K .A N1 A-ut Mahi, Ln. ,141 , ,. , , . .. '51 Vw XX .ulv w1f11xm1J: "XIuX1.1 llx ,HY f"N1.v'. 211 ,.1, ' '7' Xlw.l,H1mg: "ll.f .uk-M.1y' .lw:14-p .rw-fl ,ifzvj lr-wt , - - 5 ' " 551 if XXMQ-1 "l gn-xr, I 1:1 fm. Nm L1 1 za 1 Wm. ',' Ni' 'P21 4 '34 if ,Pl :Z V' -1 xg Nui' 'V' 1f4.j,.VV,Vv.vv.Yv.vv-V,-,,,fy'fv'-fv'v.v4vv'Y.,'.V-vw. ff -'Y4.-fvvfwv,-, ,,,, J.,.fvwr,ffv'Yy'v,v'v,v'Y.:rv'vv'v4f.-xg bv - . . A 5 .. i i ,N NEOMO 1923 YQ! M A 0 1 EL' iMEQ!ELl'1'ilM1!!2Ei.E15Q71E E 11? 1 211-41111 Semper Parulus LITQTIITX Soczety 1 Q1111111 1. 111 . 41 . 1 4 fu 1 ms 111Q11Qx :411Q1 X1111 Q 111nQ1 11Q11 .111411111Q1 as 11411111111 Q 1Qf11 11111 1 41111 NLL1 lk IIN 11110 1111 1 Q11111111111QQ 11 C11 .11111411111QQ 1 X1 Q41 . c1 N 1 1111111llL 11:11 181 11111411111QQ 111 SQ t1Q s11Q1 Q 11 14 L11WLl 41121 L11 1111 I1 11111111 IL LX N 1L 41Q' Q 4 lk 411 1 1 1 JL s4141Q11 C1 119 11Q 111Q11111Q1s 1Qe111 1 11111111 1 Q 1 ll 1 s N 1Ll11'f L1LL SN 11Q1 1 N1 1 111 811111 Q1114111 1 4111 4 C 1 1 s Y. 1111 111 I1 1 , 1 H1 LXLILI Q 4 1 1 .1 HC Q 1 1 1 1 1111Q111 4 am IL 11 11111. 11Q1Q Q1Q11c f1 11Q IINI 111Q1 X0 11111 IL II 1111 41 tk 1Lw1L1 lk 11114 SQQ111.111 .111Q 1Q1111 Q x. 11QQ11 X1k1I1lKlL L11 L1kll S1 1111 1 1101 411 11 1 XQQ lL 1 5 xx 1 4 11 N W J W MHC 111 1 1 .. Fl 11 . P, 11 1,- . rf' fl 4 I , , 1 11 ' 171 11 1 fl 1 :IY4 2 11 411 11 1 . 77 1' 41 - 1 4 5 11 4: 1 1 1 1 1 14 1 :I 1 P 1 14 4 ,F 1 1 1 4: 11 4 P '1 4: 4 '1 if 4 11 ' f ' f 4: V' 11 if 111' S' " ,'1l'21 lf 1,1101'11'1' S 01011 11"1: 11','1111z0Q1 111 1110 102114 11211. 51.3 1: 41 11 - . X112 ' '11 -1 5 H1 5 111' 111451 "1" 1110 1, 1, 541' 11'z1s I1 1 14111. .11 11 - 1 '51 A-1 g 1 ' -1 ' ' 1114 " 4' K1I'Z1 ' 1111 il ' 11s11111114111 '111Q1 111'-1'11':. .X 1411 -1 ' 5 11:1 L 1 '1 P1001 , :1 11211110 1411' 1 1 5 '0111 111' 1'111 ' "Sw 1 " P' ' 1 1110' 1 0 Wa 1-1,1 1 11':1.' 011415011 141 110 1110 111111 - 411 1110 s '10111 111- 11' 1111 1 '0 111 11511011 11' 11 ' 11 Q 'D 1 I' 1411' 1110 10:11 19211 z111Q1 11121 11"1: 1'01'1' S11 .1ilL'1Ul'1. '1' ' ' ' '10Q1 1-411 -1' Q' 411 1ll1U11L' s 02111111 :111Q1 1z11'11:11110111z111' '111-s. 1 1 . 1 . 1 111- SlJL'1C1f' 11'z1: 041111111110Q1 1110 1-111111111112 10:11, 11011' 111-1-1CCI'.' 1 " 10 ' -1011, 1 1111s YUIII' 1110 SfJL'1C11 11'z1s 1111111011 111111 11111 s0Q'114111s, 5k'L'11U11 1 111111 500111111 2. 11 X113 11011 1 ' 11"1s Z11117fJIl1lCL1 as S1141111' 11' 1411' S00114111 1 21 1Q1 X155 .'1 '11 '1111 1111' 41 2. 131' L11X'1L1lI1g, 1110 S4lL'1C11' 111111 111'41 s0Q'114111s 11 02110 :111 111111111111 11114 1 4 21 QI4L"llCI' llLll1111CI' 11 11111 11: 141 1,'l1Il 0x1101'101100 111 1111lL'L'-11U1k1lI1Q 1 1 ' ek 115' 4, 11111 111 111011 1 " SCS. I 1 4 11 111' 54101010 111 1722 111: 11I',,"1I11ZC1 111111 2111 01114 111110111 41 :01'0.111'-111'4 1 - 11011. 1 11 1 1411141111111, 1' '01's - -1 Q1 '1 1 1 1 "l1Yl.2Z 1 .011 1 , ,,,,, , ,.,, , . , .,.,.,. P1-51110111 0 ' 1' 11'0 ,, 1 ,, .,,,,. ,,, X 1"-1' ' '011l 1 L-1l2ll'1L'S 1'1Q111'a1'11 1' ' '11-' 'Ill ,,,, , ,,.,,, ,, .1 ' ' " ' ' 1 '11 ' 'L 5 101' 11111 " 1 ' , , . , , ,,,, ,1... , ,,1f '1411' ' 11- - ."111s , N, ,H , . , ,,1"1 is - 1 11110111111 . A 1,,, 1Jll11'11"1'1' Y l fjll' 511411154115 11010 X113 1. 1111s0 11011Q11'0x 111Q1 Xlrs. 1,1 1111 ai V V QF"VAv ?'v 'AWY v-v'I'v'v'1 wAv"vv1srxf13E71v'i i7V'f1 14 Y 79W W ""' 1 f 1-111'-11041 1923 NEOMO I1-YTvlwg-11TV'L1,Ul1fN'UI,Nw'1,N'UIL1-'17mUUUxb5UI1Il7'IUlI1 PK7I1557r1LU'vxU"'KnKnum 74m,l'UlIU4"U4IIwxU'NxUI L L1 K 1 NN K 9 11111 111 1 1 N ll 1111 1 1 XN1 I1N1111 11NN 11 11N1111 1 1111 1 IX N 1 N 1 l1lN 11 l51Kl 11 x11111f 111 1118111111 11111111 1 N 1 111111 X111I11X11 1 1 1111 N1 X11 11 N N111 Nl1kLLNNl1 1 N 1 N N 1111 N 1111111x 11111 N 1 NN ll 1N11 1 1 N 11 111 LI 1 N NL 11 ' 1 1 1111 N NN L1 X 1 N 111 1 X11N1111 1 ll 1 AN 1111111 11111313111 11111 1 1 1 P' IC 1 4 111111111111 FT, 1 , ' " " M" "TW" 'N ' ' A' mf' "M "Q" "i "' " """A A WT 1 ,Q 1 12 1 12 -1 1 1 . . 1 1 ' .111-' 21 11-11 .'11'1'1'ff1ll1 1l1L'x1lI1LIS. 11 11115 11u'1111-11 111:11 1116140 111-rc 11111 'ny Z- 4, 1111-1111 -'s 111 1111- S1JC1L'11 111 1111110 11 1111111 111111111-. -'U 11114 1'1 1x'1-1111-11c1- 1110 S "1-15' lg 11:15 11111111-11 111111 11111 111111-11111 g1'111111s, XYII11 1111- 11111111'111g 1111111:1's 111 L'ZlL'11f 11 1 13 171 '1.'1 IX 1 1 X1-11 111111 . . 11"-s' 1-11 j Z1 1' 155 111'11111111u11 , X 1 ' --1, ' 1 -11 11 . 1 - 1 r 1 ' 2 S1111 1111111-111111111-1' 51- - '- :111 :1111 111-z1s111'1-1' 111:1111'111- Il: 112 1'11111111' Vi .1 . . 2 11L'11'll 5111.1 1,111 1151 , -11 4? 17 .'111N .Z 1 '51 111-11-11 1' 111- . 111'-3 1-111 11121 1' ' 'A,,L'I' , , Y' '-- 1'-3' -1 , C'11z11'1cs 1f1111'z11'11 17I'L'11X'l11ZlIl S1-1' ' " LII11 V1'I'1'Zl.'lll'1'I' 1 v ' I N . ' xz111 -- A ' u " , ,,,,,,, , ,, ,,,,, 12111111- I .Xx'11:1 '1'11111'111:111 , ,..,,, , , Ira is 1 Sc 1l111'14C.'11I1Q 11'11Q1'z1111s 111-rc 21YL'I1 111' 1111111 : '11-111-N. 211111 2111 111111-11 111 1 . ,. .. 1 -. . . , 1 . - .1 . 1 111- Q 1. 111' 111'N1 11111511111 111 1110 Sl1ClL'1f' was 511111.-111'c11 115' X11.'s 1, IHC ,, 11- 1 1111- 51-11 1111 111 X115 11' 11101 ,1Zl1'1'.'11. XY117 111114 Xlrs. 1'111111p:' 11 '- ' 111-1 -' 111? 51-1111111 1111111111 111 J '1 1111. i 1, 1f:YC1'1' 1111-1111111 171- 1111- L'13I11111 Q14L1L1C 1s 1111111112 11111111111 111 Z1 111111111 2 1 CLIC- ' 11-.T1 1 .'C2l1' 11s 111111 s1-1111111 1'.l'Cf11I111'll. 111111 "- :11'- 'Sl' L s ' 5 '1 ' ' 1-ss 211111 C 11 1111111110 111 1111150 1111115111111 1L111c111111 1111111 111 1116 -1,111 gr: lc ll- 1923-24. 7, TA VY A, 7 1 V i, 1 1 1 P 1 1 'T P 1 P tb 1 , 1, 1 .4 , .S , l 1 1 1 1 Q- '87 N7fji-Tfg Tvrvii-3Q'i' fav N ix YQT' 3- X ff V Fi' N 'I NEOMO 1923 A SPIIIOI s SOIIIOIIUX N KX at 1 111N1 1111111 N11 1 Il N N K 1 111111 111111111 NN 11 1 111 1 111 1 1 N N 1 11 1111111 51 XXIN 1 TL 1 LII 111 1 1 31 LL 111111111 11111111 1 N ll 1X 111N 1111111111 N 11111 1 LL 111 111111 1 N 1 XX1 11 111 'SIN-AIN A Ji- -424.14-A -AA 1 1111111 N N 11111 X 1 LX N X X115 1 1 1 NN N 1111111 N Nl 111 11 fl LN 11 X 1 Ill 111N N l ll ik ' 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1, 5 1 ,A 1511 51 1 151 151 15 1 151 5 1 1 ,1 1 1 1 11,1 1,111.14 ALM' 11 1 1 1 1 11 -:'4.-.,....... .-.-..- '.-.-.-1-1-f-f-N'-'N' 14i .,g- .....f..-...'T-- f1,N.N.,.1.,,,g wp- . A -M 1 .,...-..- .-1.1 N. L3 ,..,,w ' " - fl, I1-'1 1 1 1 1 15 Q5"E7 ?f5'Q?:.5::::g:' - .rf 14:15 -, :::1:- 4 3 ,Q j 555 3 .-1-1-1-e-1... - - ,-f- H ,.' '.--,. 'T 11 :.4:.-,:'t.: - - -- 'G----'ff A f- '-1' A 7, .1-1 ,TQZCZ 1....,-, N1 - -.. vA- ,., - NA f-,V ..... N-4 f-.1 ,-1 ',-,-2 F11 f,"'1-3 f":--:':::::: - 1 -NW ff!-.1--,..f..f1N.5 ,IQ-.1,1.-151--.4A. '1 ijH.,Hd'::L1:4,TiZ'FFn Hd! Cl :-:3:::-1:73-7:1--:,13q:x.J:-1-...- 1 :.- -- -:QW---:,:,,5LL 5-M MA :,. .'-' ---...Af:f:- '1 -1 ,mf-2,...,..,,'T , 1, N "1 Z.: P' - .1 1' 77'-' -. - . Tg -N -H 3 3 '- ,-I. .L , .. ,' -,JN H3 - -- ' ,Q 1 N73-'71 ,. jq- ft"q"'."'-1 -,"L If- ,..'T',..-1 '...f1gMf-41"-.-1 -1 ,. -17. , 1 Q -.N-A Z ff, .- I. - 3'-,-1 , f v. rg 1 I: .S ... - 7' 5 A -' 3 ...fl -.51 , '-' Q ', :Q -5 jj I -115-"':if:F5.'f 11: :--725--1::c'f1:2 '4'-C-.-L1ff::.:i.- -'N-- A--: Q..-F--1:CCC1m: :.. 'f-P f-wf4f1f-'Lm.'::-HLA ": 4 -. , :.f':,-,--f..-. - --,774 5 ,-,-1 Hr, F, 1 ..-,.. f-1' y..:,.,,-H -A. Q...v' 7 . A I:---.L-:.-1 117fVf2,.,"'m:-- , ,-1:6 'Aj 1- ',,..C:-1:-11-7 fwfgij- 1"1:.,-A :Z 'I 'f-'... .1 - ,1 . Lg - -3- F,--I ,. -1 V ',,. .. A 2: .. W 1 -A ,, A L... .1 5 F- 7--.1 11- , -- - 1- --'-,,..1-. A - . -4 ,.,.,- 1, --1 -1,-,-:":--cf f' - mf: ff: , ,Tr mf--: mgggzg - '5 f'7 -47 :T'iF,,-Ljifgg -7:-2 ':f",-.7-fA,.:::-vq 1 fit-i.Z'T 2 :"1: 1, f-If -11,5 C C2 T Er-5Z',, -v1,- img , Lmfllfi-ii A Fivfl-:.-L:. -:"f-t.-.H: :- A64 C171 '1f:1'fFN:r'M'GHf1 N-:af ' I-L --,' ' - 1 :'f:3' ' -1, 71" 172: -V -ft"'--c'54..C..:5"1 Ziff-lidf Qi--1 M If F., Q 5, L-,,,..,.. : -,Q 5 I U: . 3 '-' If f-' A A F: N Z :D Q.,-1 7, C -'J' f: F- A ., 5 -- -1 , .-. apr- . ...H PM : I- A H.. . ,S-4 A .., H ,If- :-, -, N -Q- 2- .1 , 15-H,,"A,l.:':,"L.q-,Z"'f- v. ,131 Q N. -COSTA --q:,:i1 1-N.-,j2D,,,5"',':', -IQ: 'If r 154 -we-'j 41,35 -.T':j3., 1.1: ' rr g ',C I-1.5, 3:57 f-'-' '73::f::'F2I' 273- 4 1 C-C " ' 1:-1,34 f2f'. fi --,.': :--.g.f -.,.'-:C-J4.f-nr' v w-- - --'-1 41 H" .T-5-L 710 . :V ,f:4'm'7f-:ficc-T3E'Hn"'lD QJAHQ. 11 T5 ' 1 " 3 :T fra' g:7?'..'IC ,T .. L-111.. -:,- 5--N' 7 151 :.' 1 3 N-. 'I-'11 '7'11-.:-2:Z'2"3.'T+: ' 211342113 f- 71: - - - ,-- ...5-1.1 Q. :N-3 -1,A A.-- --31- 1 1 vi 7, ' 1g-'17fg1- 7, f-'1-,.:'f -....-, fmt, - A ' '- ..,- ', .... -.--3 N 1-... - 2 -.. "mn 1 - .. V :'A,-F A -0- ,I mf.. -7- . m,,l--'HAL ' -N 1 1' f' C.: 1' Z' - ' '-5 - 13 -4 r' ' " 'J' -"4 'ff S 'T "- -- . ' 5 ii' Y--::12'E7'f:::m T:'f..-mal "',12J1M 14 1 1 -,. ' -: C .1 : ,E ,- 3 3 Z.: Q --1 1, 3 '-w, 1, cf- 'I' 'ii 7-':f-"1-1:".--:'17,'1.f:.74f1 -.".,2' 'E 1 r -. -A 1 -V A- .-.'. .-......, N. N H ,.. :- 3 .1-- .,. qr -5 .. - ...,f:" 1 1 h 1 'T"If.. L2 --1. I 5424.1 A-yzvdjz-:MLA -1:.::,5 4 -'11-,A: A: 'N Apr- :::f -1 ---1.11-.1 :-1, ' J A :: -3 f-1 - -- -.,1,. 'T 'M-' -.-. 3 FCP'-1 1 - -f1-g,..,f.v.,H5 4 ,H I A ,.,,... ,...f1 ,,-,... ::,...5 J V345 lA.,,.. F YC:-14-13 ,,w-...1A:Aw-A '. , 5513, , T" ' 1-"' -.7.. f-" "1-UC-3-f: -f 'if-lf'-1f'v " Z Zlmhi M.. - IN ,AV -M , ..A,! A-A .-, ,.-.-.,h, ,Z I-.1,,m- ,W...., 1 f- N '- 1- - - .-... -- '-...ra V - -.'1-' - , -- f.-' '-1... N 11 ' ':Hv: -'.-- -V' - - - - -.-1 - -1---1-'C -NWA -22.54 L m 1 -'cr -...-I-N 2. 7:-"C - N V ': ,. 4 F- f-"" "' f- :if f- 1...- '---- A 11' fi::F":' ":ftf:v-'- -Q'-24' P IH: 3 i ' ' "ii ':fN' Cf "3-'1 'f-1 1 2c7,"z:P-1.-Q.-,-,f-'1 mpg- ' 75' Q 3 -f'1:'-,r. Dm T129 :- 1A L'-.5 'I.l4-jim? ::'1' 'S 1 -Tw wfwr rv- -1 fr N 1 -f M 3 L5 ., Q, H 4 ,,, :.:.. 7-Q ..,- A f , - fi ' - 1 '11 ,: , K 144, -, ' -1 1: - '2 -r f- : -f 5 --L .: 3 L ' 3 :-- 1, , , - .. . 1 --fg:.'-ff,--1:,L:f -1 : 4,15 .. -,:4A , fl 11 ::firL-:.'-:1.,: ggflr 5 " Lf' if'-C 1' 2. . 11 10- ,AQ:.1g 1- ---N A-1 - - 'A 1 - :QA---' . '- A - 7 '- H- - 'AH 'H . 1, -1 y, -:'Nf - -1, N 1 H f - ' .12 4 Ap' N V' 15 - 1" ,-... ,--'fj 1, -7'yg..:,-2 - I F ,z - Q -f--1 -N , 111 T: 1 ' C 3 Q : -1 7: ' ,FUZ 4 ' L ', -1 7. '7 'T 3 ,1 .4 6: :A ft A : : ,FQ : 5T , . A .. ,. 1 v:NcF':.,Sf'4: .5471 ,41' - 1 F' Q --. ' .L :M-Q: -1 "':gfE A 1' 731' f"I , I Q ' 7: r, 7, '-1 Q ,.. ir. V 4' ... PM :L . .... N- N '1 7-1 fr -' ' :ZF 'f :A ff, - V- 11 2 111: I" ,L 1. I 1 17 3. 1 F. ,1 4 f--'f""'f:E' 3-7: -: ' .' I .- '11 ,"" -:1-f ..."" 7 m LT .3-1-"I 5,"',vf ,.. , ,, ,, . .. Hr,-1, l ..... . 1 f ,,'. H Lf: 43 1 .-. 7,3 ,., ' 75 '11 71,2 '1 Z 7 3 1 T' :n . 1 1 4 V V' V' QQ v v'N7x7'C2NJ'S?J"7y'7Nf?,f',7-fvvigzf Q:-.,'g7.,2',, v",?2'5liTVV v-NHTNJ' if N7VTfsfvNr1xfv' V74 1vil' Nrv'T7x!'7-Sf'1:f4v'7v'T?if'1NfN2' '7Nv N749 VV' Q?fi'1' V'vSi"-' 4 -Ag ' 11l1!1lf1!J!fk!l!f1!J!lX!J!IX!JIA!J Mk 1!IX!1!f l!J!O!1lfX11!l1!11fXL1fX1' 1 1 'IDU 1 1 XLIIXIJIDLIZXUIALILXUIAIJIDUIMJ 1 111 X! 1 1 11011 101151. A Agp AA YLE1-""'N A11 VII 1 1110105108 N 1111 1 N 5 N N1111 LS 1 1 1 N 111N 1 XX 11 11 LIX I 1 7 L R 1 ll ,4 1X W H1111 'L 1111 N 1lIll N if 1 JXXI1 1 111 11 PXXI1 1 N xLL 1l 1 N 111 1 11 1 1 N N 1 11111 111 1 IL IILNN ffii-04A 'XA ,1 13A1!i1l VQQAA 1 E1 E 1 1 52 1 1 1 11 11 11 l E1 si E 'E S Q 51 21 1 1 111111NN X 111 11111 lk 11 1 IX 1 1 ll X11 1111 11 L P NHKKLNN 41 Q llL 31 1 N 1 ,111 11 I1 l' 'W 1f ffl! :Aix if! 'Rf ygwifw Gs fi ,lgyzf Wi A9Qt 0 3..- X 1 3 2 4-nq.'- 41 V J qi 6 fig!! VY f mdcw f X I M71 RM -Z 'WD 5 X ' ' F S A 4 H JYfi ?4 2? f . Q lk I ' " H 1 I ' f PX J 1 gy' ' 5 I 1 1 - P 5- S , 4 ? . ' x ' ' 1 i 1 "-- ' . e . ,I ig Q X I fyhll w :W " Ki.. YI-"W, 'l,ym? - Y w, . QM . ,x 4 P -Q g. 4' f ' - 1 fx -, Qfmx ' ,I A -QX"o N ff-.- 5f""E ff Sx 'F gf ,wmig 6 K x If i'-S' Q' ' f T' ,SMI gg T ,fn 7: - - .,.-1:4 'MMF R x,Qm:4,'x",wW ff ff saga , 2 , 1' ,urn gp, P , '-' . ' , "'f- + 'iii ,ff"fm x ls.'. ,, 5- -LV f f f,f1,,W b L9' if F ' rf MIM' S 'X K ff i WL' F ff ':ih',f,4a if N5 Uw,mN 5,2 If f, , 'wwdw I twig- qt, YQZE5 '5 2 'Q K WW, , ! 4f'!ff'!t!1j I 4: !',l,! ", :,,L5:?fa"7 law 'ny .Y---H NEOMO 1 1923 Q1 -.4 -.A -.A A-4 -,A -.A -1 -A A-A A -.A -.A Av- -.- A -4. -A A v.. .A 1. .11 .,1 1. .-A .1.WQ UQWQ1E 11 11 11 In 11 11 11 11 1 'il' SOCl9ty Officers Top R01 1x11111e111 111111 1Xl11l3f11 1.1mpb111 1111111 1711005 1311111 C1111n, 1111111 11an1 C11111r1or1 11111 D111111111 111111111 I 111 51111111 11111111 11111 man 111 C11111pb111 11211111 1111p'111 1111111 811111115 11 111111 11111 X1a1Q111t 111 X 111111 1111 C1111111111 11111111 11111111 1111111111 111111 1m11111n11111 131111 X 1 1 C 1211 111 lk 1f111 11 C1116 11 111111 1 111111116 111 11 11 111111111 X1 1 11111 1X21I1l1L 1111 IL 1 111 I 11111 1111 S X111 1r11111 ll 1 111111 Llftldfj 11111 1r1 1111111 11111 1 1 r11 1'111t11r Ill 111111 O11 X1 S0111 1I'L5lL1Cl1t 111rg,1' 11r1g1,1 X 111 Pr11111111t XX 1111.-1111 l 11111111111 SLLTLIHYX and 1r1.1111r1r 1 1111111 141111111111 1'111t11r 1r1111 1111111111111 1 1111111 X1111ct X LLFL1-111111 11 I 1 1 'I L S 1-1 1r11111111t N1 1 11111 X111 Pr1111l111t 111111 l1r111111111,I1 S11r1t.1r1 11111 1r1 1111r1 r S 1111 XX 1111111l1.f1r1,11 Il 1 1 IX 11 1111 1 111111 Nllll 1 r1111111t 1 1 l1r1111 11 11111 11 111111111 r Ll11l1X 1r1111 r11111 11 1 1 ll J111'11 1111 X111 S1 1 11N O1 1 r11111111t X11rg.1r1t 1'r111 X 111 1 r11111111t 11111111111 XX 1111111 S11r1t11r1 111111 'I r1.1111r1r Dan 1113111 lflllwr 11111111111 Ix1l13 1 111111 1 NI111lr111 NIAC1 SI- 11 1 11 R411 L S 1 rc1111111t 1111111 111 Xl 11 r111111111 01111 1xr111g,1r S11r1t 1r1 r111 1 1,1'LlIXllld!1 11111 f 1x1t11I1111 N11 11111 T1 111 t 111 11111r11 mM 111111 1 1 1 it 1 I 41 11 Q 4, 1, 1 ,, In 1 41 1- ,' fd - . 1. 1 11 'I 3. 4 1' 511-1 IF .A 1 QQ . 3 1. 41 li 'H . , 11 1, - 4 ' f 11 11 ...ix .xv ,I x Vim L. Q tx ,AH 1, B A., qi' .i N I-.v-1 A ' 41. ,- iz-1. 3511. 'i JA v 1 - - 1 ., 1 2 1 I . a , . 5 12. ' 1- 1 I 1 '1 1 ' 1' ' 1 . " 1 ' 1 A L - - 1 1 - 11 . . . . . ,a 121 1 1--. 1111-, .1 1-u-1 11'-, D- 1' 11--.-N , 1. -- 1 La . . " ' 1 1 ,. 1': , 1:11. 1 '111 1 1. '111' ', .1 1111 11 Op'1 11 111' 1'1' ' 11z11":, X1z1r1' JXIIIIC. S211 111 11- 1: .'-11- z , V 1"I1 1' X111 " ' -, .'X1'1 la '1111ll' 12111. 11 ,-Nllli .1'I1l,-XX SU1111i'1'Y 1'1..1XY'1'ONl.'XN S1J1'11i'l'Y 11 1"-fl' , . 1':1111 ,'111it11 1' , 1J1y1- ' -- gl ""- ' 'fl-1 .. . 1':Y2l 'z 111-11 Yi'--1"-,'1111t , '1- 1' i1'1- 11 S-' " ' 1 " Az. IJ ' t11,' 1' 111111 S1-"-1 111111 " 1: 3 1r1'1' 111' '1'2il1.' if IA' 4 .... ..., . , .1111 1i-1'1'11- , ,,.. .. - M' '- ' 1'1a111st . ,, ,..... .,,,.... . , 1ir111g1-1 '11-11111 1'1:11111t , ,. . ,..,.. , 111:1r111tt1' 1.11-1111z1rl 4 1-' 1' '. I ' QTY SH: ' "LXR 1 1' S '11-QTY 1' ' ,, ,.,, ........,.. . Af ,'1: ' 1 ..., ,.,.., . . .11 " ' 1 111: 1 1 1 ll e n rjgzi 1 -, - 1 , 1 , ...... . . , , . .. , , , , . i . A. . , , 4 . , .,,, ,, ,. ., ,. .... ' ' 1 4 -.YYY Y .Y ..v1.v , ' ' ' ' 11 yi 1 ,, .,.. . .....,,,. H "' " V' ,H ..1.,..v1v,.,....1.. .......... , ' A 1 ' ' 4 1' SICK '21 1'A1'A 1 1 .' 23 'C ' 1'.1X . " 'Q-S1111 Z ' ' 1 , ,,,. ....,. . .,... .'-11- 1 ' 1 ..,..,........,......,, - - ' '- 11 ",,- , VV-VV-VV V1 1 , x'i..-ll , n V V V ' 2 ' ,L 1' -' jg " -1 J A Q: ' 1 ' fl- -1 ,' ,. 1.1111 -l. 1 ,' ' 1, 1':1.I1lI' , .. .. , ,111:1111'11' 12 1' -. 1f ' 1 ,, .. . 'Q '- 1 ' 1' ' 1 "1 111 , , 1 - - 111. 1": 111 , , .-X11 1 " 12111 41 11 '1 1 v-v v-v v-v v-v v-v-1-v-v w-v vfv rv v-v v'v'T'v'vY v-v v-v"vAv J-v v v-v v-v w-v v-v w-vw 1-, -' '-'-.'i.1' 19 23 NEOMO Q 1 I .i ui... LQ nlrfl The Aflelphlan one-tv I L num wuu x x N llI"dIIllLf mir I x 1 nu .ix tic i x utx N mimi' u mum' irgl uirx i iax Lxi- ll 1 las I1 us I 2 .mu u mrugrniix inn 1 lun mtufni x gum mc I lunmllx tlu mu gixnn Outolur I 7' uliuli KI mi tu ut rl u in s mi xrwn itum N If rl xturu iiul In 4 u talui xx Ilk i s I 2 Ill utlur smut ui - N ul tiru Hllllllfl u im- in cllliiur- :luring tlu mars '77 IIN I I 1- I i 2 I 2 u 1 mt Ilu que Inn 1 mlul in xxx x wut ll Tur ur IUUQ L lx iinn in TKSIILK tu truxt mul mr N I , N IL iri r ulutlr mr Lf u ittiriimtixc suv. 1 1 I rx ,ii Ilu qiustuni was x 1 ur I UN Xml ru in IIICIIIN Xgim r in N ' ii x r huuiu I ui ii I u x Iiru I as In xx uw nu .1 I II mu 1. flllntu xx I In Iistui I u Ilxltl IFHI mix in LN11 1 IL Inu PL Nil' HK ITLASIIL I I NK LN I in rupmulu 11211 2 1 N .1 Il uuui i Xul Iruuui rl 1 ix I 1 2 I nu ruuiiur L sn N s 4 II QXQYNU uuiur I kk nn ur 2 i I il i I N in ur par m mifi im um .u ni' xxlrl iss :ru ix I an XLIUI rx Ixuti Iumirc :mc hs iutu Xldirlgf r U mi spmix it ilu prwuit li I ' L X K N4 IIC Ut llltid Hill N III Tl If! Q., C Ill xx IIIIII dll! XX iw I I 1 2 uni KN i Slu mm tliirml pau Nl L X N N 1 X N s I UXLFUI N I l Illfl HL NK 1 HN ILFA N Lx I will ixuliii .I u Mlm I Sul lnlli if in 2 , I I ' I 4 . 1+ I - I I I I I . I 4' X I I 4' - I I 1 I :H , 'I , - ' , ' 1' ,fi - " ' - I - : 4, I 1, 4 r 'I . . 1, 1 , ,f , , I 4' ,f 'v I ,. . .. . . I 74 I Ii - :Xcl -I1 I 2 S ' -tj x 'uf gg 1 -I in tlu- -2 -2 1120. It YZ 5 k wn 'i I - I at , 4' sau"- ' in Qcluml, zuul I ' tl - full x" tl -- D' -2 5 'I I , -.-'gt-I. 't I J L-vcr I it 'Ii'it 'I ' , 1 L' - R . . ii' -. Il - 1 2 , '- - :II 2II,' I, 2 I -s Y' - - '- ' - IU, ,I 4 IJ--. ' " 'I -I ' -2 I' gf, ' 1-5 2 ' s, :I I , Vs 2 j k-s. 'I'I - ' - t 'I "I , 4' wap clis I2151-ml in tliis n'ugr'uii was lu-vcr o.-xo.-Ilccl lux' any uf c - 5 " -tics. In I I . P 1 ff- - - - A - . I lli- , :ur fiwu-ly can lnuift I -- ' g -2 I - 2 - I ' 3 1021, I ll-- 2 I 1223. 'I'I1- wimiii 5, 1-2111 in 1921 wus Har :II SI211 - and Iix'2 I" Iitt. " - za ' 1 4: , lvl' - I '2s: "IR-J I '-I, 'I'I2t ' II - '-l- .I I-g'.I2t' ' -'t 5 ' ' lui- tr I tri2I cmiiImiii'1timi: if I-s' :lull-." ilu I- 2 - ra su 1 Jr t -I tl - 2 ' " I -. I I I P In Ifll tlu- winnin ' 1-:mi was Iivzi Iizitliff mul I.m xx-II I' rcli. " - ' " J: "I'c- I ,. . IH . . . . . .. . , 1, s II '-I. Ilizit llu- prii1'1pIc ui tlu- CI Jul sliup ylinmlrl pri-vziil in . - '2 Jtry. .- 2 I, , nu rlclmtl-rm SII1 I frtm-ml tlu- ziffirnizitivo ,ull-. Iii 10-5 ilu- mln-I 2 ting in-:mis vm- L- ' - - " -v- 4, gl 'l'- iplc. I. in-II Ilurcli. ,luv fl mul ziiul lil: Ijs ' 'Ig-s. 'I'lu- qu -:ti ii '21s: "I' I '-'. Z :I 'I'I121t ilu- Nllll nal IiHX'k'l'llllll'lII fli mlcl IIXYII llllfl u1u-r2lu- ilu- ru: 'u-s." 'I'Ii- - 2 1-rc I, ,h :III all in-II writu-li :uul Im-pziiwl tlizit tlu- nu-iiilu-r4 ut ilu- wcil-ly won- int Inari-cl D' - ing wr 4 In I 'lIl. : I Ixllvll ilu- .-Xmlclpliizui Nwu-ty war urgzuiim-cl, IIS first Nitin-ix Wk'l'L'I I-Izulys NIUC Zl.I'lIIl'j', I :I I' ' -, A I -nl: Iizul Q If r. ytlu-, Yi ' --I'r -.i I -nt: Vu -X -'- 'Il-ml I -, .1-' I-tary 2 I ' ' -' J r -r. I, I 'l'Iu- ullux-rs zm- r --I-Iccu-cl I-x -ry . -iii -.tl-r, llllll sw I2ir t'2lL'II I ffiu-r l2.' -, -I -' lily. lr 4 'I'Ii - ntiuw-rs mm' 1I'A','ICIIIlg :uw-: PM I Smi I , I'r I- 1, lim Klum lu-II, " ' -- ' I- I: : :I IDU I I U- Ifr -im I. Sc 'r -tary 2 I 'I' -R " . In :I 'I'Ii- , cu-ty Illl' lizul ml-xx-r21I spmiurs wliu lmvu Iluiu- mucli for tlxc In-iu-fit 1 ' - '- Q Ill' I: cm -I iii tlu- way if lc - -1' gg dx-r 'incl lclping uzvli nc prqar- Iii: r I - ' t 1 tlu- ,P 1 1 5,1 . 'I'I A ' 'I' g '- - Mfg D1 tl I' lI-I- XY-"l' 'f, M ' I 9 2 I 1 RIT: I I jx-a - - , ' - I , wli is r 5 :ur 2 1 'mc. I In IUJI I1-in-vin-vc 'Ik-iiilwlc ZIIICI Virginia I'iirfly wer- vimi-ry if I g' II -I'I ' tv!! 4' A -2 lin Y. Aiil ' 1922 Mi. I 'IK-m 1 L- mm lirst prim- in ilu- wviitl-st fur '2 U ' I 'uh ,P 4 fm' r-rl Ivy gi ing t I Springfu-Icl tu tziku ynrt in tlu- ' I-,t tl urn-. f - ' i I' ' '. I , , I 4 'I'Iu- , wi -tj Ii21, lu-Ilu-rl ilu- stiulcm. in iirmy Yay.. It lm: lu-I1 L-fl tlu-in In '- ' nu- I 41 A':t2 g- ' "gli "1 Ill! I- ilu-iii 1l1blll'k'k'lIlIL' mu, i 1 'nrt 2 I I'l- 'turn-. zmrl lm: trzuiu-cl tlu-ni in If I rul -I wwf wrla-r. .-XII uf tlu-sv Iizmw lu-cn wry vzxliizllvll- In tlu- nu-mlu-rs uf ilu- I 'I-ty. I':1lk'II ,I ' iiul' " 2 I Iwl- Iiiiim-Ii Iii -Iilv I't'XY2ll'lIk'lI for Iizlviiig lu-c ilu- Il nu-inlu-r ul II - .- -I Iiizin L I I I '1 ' ' 1 I I .i crzniw' ,f 'r xx I I ' ' I 4' I v w-v v-v v-v v-v v-v vfv v-v v-v v-v 'v-v v-v v-v v-v v-v w-v vAv vAv v-v v-v v-v v-v v-v 5 51 Al, -Y ,LA T 4 NEOMO 1923 QIBSLWBZIM ESZEIKZIESZJ LQ! LQILLUQZ M F-U.-?QEQTHQTlT,Sl'f!QFEQN'E-TQ The Forum Soczety N ' num . L N N U s L sl X A111111 1 NULLLNN L du Ld L Il Oli 311111 14111 ll N W Jlll ng 1 umw 1 1 N L L N nu lNkll1 L L L L U - Xl ff LXLLI L N W x Ukl IIML x XLII L L W ww ul if . Nw ix L N 1 N 4 W ' L L iF N V N L x Il 1 L v IL umrluxll Imxl N 5 S ml L v 1 IL L I N L L U ll xi IULIU 7 L LN L Xl L ry 0 X w W IL 4 Q L 1 11 UL H131 NN 1 E1LLlllllLd Lllls 11 L N P lg 1 xc x IUL WCIXINIUHK NN J N " U11 NL: IJIUZIINI Ill 4, N J J U N 1 kt N g 1 1 ww g 4 s so 1 NL fn N L N L Y 43110 x L Jllllllill IIN NUQQL W 1m'Nvx01 E lHYN U LF ful all Q iii K - 's 2 M .2 2 '-, 21 Z 1 - f 2 ? ' I J 5 P ri . I W W P ' E i 13 K 1 z 'l'l1c l'NUl4lllll Suck-Ly of X. ll. S. xxu: mgzlnizcd October 16, 1120, "1 qn '.'n1'ullmcn uf fifty' lllL'Illl3L'I'S xxhifh has :incu lwcn il1L'II'llSCKI In :cY'1ly'-fix, Th - fir: l1lL'L'liI1g was hold Lu diswnss way s :md IIICLIIIS wi' mzmling mu' ncw urgz inn 1 S " -.'. 1 W' ' -'l' 'alpulvlc wi't'iycrs xxlm xxx-1'c lu hc um' guides in mu' i fam fl 'Lil' . U1 ' first I'1'c:idvnI Ill pr' l'l ll UJIllIHillL'L' to dum' up 1 ' Jlilu- i 2 lim and Il sn-I nf by-lgxxt. .Xl thc next IIll'l'IiIl! they wcr- rczul :ml lmcurtily ap- I IH '-I by thc LS." lwly, :xml as ll lL'Sl ml' ilu-il' -ffi 'i '11 '53 llm are :till l 5115 l - mls 11111 1'u.'1c'lul by ULIIA s "sly, ,Xl Cilfll "Un: ll p1'ug'1'z1111 wax: gi " by E th' dit-1xL'l'CIll mcmlwrs, czvlm muumlcl' in the Q cicty l "n, gin-11 21 ulvulcc tu 'Sn Llifl lin' his ability in th' lim- fm' xxllicll ln- uns lu-Q! luliul. ln thi: may ilu- pr P J, :mms xwu' LWJIISIZIHIM Icing vlwzxrlu-Li. am I m-xx lznlcnls lwinu Llvx -1.1 ul. Z 'Hn' fcu ml sm-rm-yu-r ul' czlclx yczu' IIZIS lw'11 dcxwlvd lu llll intcnfixc s My 1? ul, tlk'lHZllAIlQ. XY- lwld an 4-liminzalifm u nlusl. aiu-1' xx'l1"h ilu- lun ' zms ' f Willllillf lmiflm sum' umuprisv ilu- Iczun that ILUQLN IMAP! in 1111- imcx'-srlcicly' um- - s. 'I'l1i.' f'L'llI' mm mls IIIL' 1-NUI' lIlL'!lllWl'l'a 111:11 mgulc up ilu' Iliuh Sclmw! Uv.-A A hating Clul :111- txI'IJIIl the l'1Hl'llI11 .U "L-15. XIKIIAQZIYCI XI-Vimy and lfalillm lfvzns wc' :nlulc In win xx plum' in this cux'i:1lvlv 'lulx Hu' .'w'iL-ty' was 111' lmly 1 ' 4 I't'PIAL'f 'nlcd lwy' twu ' lcrs, V H Q K ' XY- are ahh- Lu Llcrixx' ll L1'l'L'1il dk-ul ul lHL'llL'1ll tI'UIll Ill 'qc ll 'li "Urs, XX ' arc Vg lzulgll thc vzaluc uf lu-ily ulvlc tw spcal' in Illl l": wc learn lv .pwllq well and K' will Q cz LI'l'Z1Q,'IllCllll wc arc lcd UP dcvclwp mu' native ability' and ' yn tal- C1 in all. we :111- bcttcr fitted I dL'Z1I with any UIIZICC of ublic Iifc. I5 XI1 'I of the crcdil Wllifll thc 5 auicly' has 1'cccix'cnl is dmc In Llmc cfI""rm Q sul X' rf Xliii Sl151n1wn.xx'l1f l111sm1'z1i1lnfx1lly ,uidcd Us during 1111- f l""'1l'S uf um' j. Rm, XY' also Z1lWPI'CCilUL' thu' cft'm'ls uf nur IlI'C.'idL'lll. Virgc l'ri,g:g fur Yi"- A P11-.'i lvn. liill Czinllclli mu' Sa-'1' -tary and 'l'I'L'Ll.'lll'L'l'. Ifunicc l,:1m: ng flll' ? I'1Llill7I', Ira ' I31JL'lll1il1L'. Zllltl Ill' l,iLlIliSl. Ilriducy 'zm.'. XY- 1111- all pmml If gv I hcl A. lu this Jwcivly :md fum-I xu-ll 11-xx':11'nln-d im' lhc cffwls wc hun- 1 " Lcd 3 for ' : 3 "-ss. 551' I ' 'W 5 V 7 ' 'Wm AA 'M 4159 xf A Z f 1 ' 5'-"-ffl! 1923 NEOMO 1A4JAA-f I-A 1 4. Ab J-A 3' K4 Bm Q5 -wmumms The Shahespvallan 5001013 In 1111 ll N 1 1111'u11f11w 111111 muptlcs Ill Xu N1 Q11 111 11111111111 1111111 LIL w 111111 1111411 lc 1 1111 ll 1 1 5 c11ff1111fa1111r1 1 N 1111 4 1111111 11 '1w11f11u1 L11 111111 11111 S 5 -1 1 111 1 IL 1s 11 18 1 111111111 111 111111 1 L1111st1.m11 Q S11 1111 Ik 111 Ill S1111 1 111 1111 bl LL1111 N11 L 1111 111 ll IL QJIIHNILILL I 1 N x xuxl L 181111111011 111 1111 1 1 L mu IL Ll 11111 1 1 1 IIIISL QL 1 1. LII 11111111111 11 1.11 11 1 11 kll 111111 41111 811111111 1111111 1 1111 'f Ill In 11111111 1111 L K r. 1. 7 L K L1 1 l N 11 llllclll Il 1 Jkkxx 1 L1 N N 111 1 11111 nam IS 111111 1 L 1 lub 1 111111 1111 11111111110 mam 1111111-1 11111 111111 11 L 511111115-11111111111 51111111 up 111 11111 llw 1 N 1 1111 1111111 11 1 N Lv. but labt 11111 IL 1 N 1 1111 C11111 SUl1lLl13I1L1, 11011 511111111 111.111 L 111 up 1:11 111 11ff1111f 11 KJ Illx 11111111 1.111 1 L 11111155111 Ill 8111111111 11 111 L Lan mm 1 11 1111 11111 11 11 1 ll ll L1 L L11bat1111p111L1r11111 11111 11111 11111 ll 111 IL 1111 11111111 21111 11 1 ra1n1111t11 ll .1 1111 f 111 pat 11 111 1llC.lZiT,lllL 110111 111111 -" U A ' ' AA, 1 , 1 TQ ,,,. A,A -,A -.-,A -,A A -. M -.- 4.1-.A -.Q A - g.+,-uc. Ag W ,. 'I 41 1 4 P 1' 1 4 ' 1 11 1 1 ,1 in 'nag 'J 1: ' ' 1 lr 11 - 1 f . . . . 1 1' P 4' 11 '1 4 5 4 , 1+ 41 ., 1, 11 1 '1 1 1: ' ll ' 1 1 1' 1 41 1 5 11 fl 1 X 1: 1' P 1' A 1 . 1.1- 1 1 1 M ' 1 ft 1+ fl 11 1 11 1 1" ' 1 1 . AA.1. .. -,, A N P 4, X 1 WHT K 1, 4 f ' 13 5 1A,A - -1- - 1 1 1 1' 1 . , . 1 , f , , ' ' 1 A 1 ,F - ycz ' 19211, X111 1'1o.'t 1lI'St 11111'1,1111cCL1 1111- 1111-11 111 Ez '. b -'111' 1, I S -'- ' thc . -13111 11ip'11 S -1 1111. 'l'11c 11111Llc1' '1 s - -1 -1 '- 1 - 5111- : 1 ' .' 1 11- ' 1-L1 11911. '1'11- I'C.'Ll1l was 21 1111Z11111I11111S 11111511111 111 1111111 111 1111- 1 1' ga ' s. .111 111- sl11L11-1113 111-rc L1lX'lL1L-L1 111111 1U1lI' Q" lps. 111- g' If 'c1'1- 1 1 - 11111 - '- ' ms. ll 311111.-111' 111-1111 215 511111 1-11 111 1-1' u11c11 Q' ll 1. XI 's. .. - . 1. . - 1 1 . 1 1 XX '1'.- '1 J 11111 - s 1 Q ' 11 1110 sucln-11' 111 R1111111 26. 11'111c11 clmsc 111 111- I.: - - - "'1'11- 1' 1 -s 1 -1 "1 1' "Cty" 5 K - 111" 111 -- ' g 111 1111: 5 cicly, 111111--rs 111-1'c 1:11-1111-11 1 1 ' s 111041. '111 - 1: I1CW1j' clcclc-L1 1Jl'L'SlL1L'll1 1111111111111-11 21 l"l'llg.fI'2lIll CfJIl1IIl11lL'k'. lxyll L1L'15ZllC critics, 111111 Q1 5, a c ' -- 11 1Hl'lIl 1111: Q 111.'111111111n 111111 111'-111111 111. 1111- S 'L-L11 " 1 , . . . I . ' . 111 'I 11- can J '11 ' ll 1 11'111'1c1c11 111111 "1'11- 5111-11-11' s111 1111 --L L1 - -211111 5 1, . . . , , 1 1 , . . - 1 , S per 1 c11c1 1111111 I1 1211. 11141. - 111111 1111'c 151111 111 1111' p1'11g'1'11111 5111111 1 'IYL' bc- - 1 1-' s 1 '11 1101-'Qs prim' 111 1111- c111lc 111 1CL'l1II!. O1 1111- 11111 'tics gl appul - , - : 1 - c1c111111-s. 1111- lJI1lL'1' 1111- 11-11111111i11- lIll15L'I'S 1111 Q Q1 1 I - 1' '- 1 141 ff ' ' 1' Q '1'11- gl'C'lI -1' 11111 111' 1111- 11111- is SPCHL 111 1-11 11112. 1'1Z1C1l L1C151llL' is 1 :tcp 3 fi, in L1 - C1111 ' '41 p '1 - 1'111 -1 111111111 111-lc1'111111c: 1111.- .'11c1cly's -s -1 :img jf 5 I-' . '1'11'.' t-' 1-11 -- 151111151 111C 11-111115 111 1111- 111111-1' S " -llcs. H - ' , 1: "' 1 - 1 - 1' - 1: U- 1 2 5 , F ' 1 P '1111 - . ' S -' '1 .1 - -v 1' - 122 1111 5111- 'c - 1 -1 Ill ' III, 1151 1: 1 pla--. ' A 11 - tc11111. 11111su 11c11a1c1': 111-1' XY1111111' 51111111 1 1 '1 '1 1111 41 V' A - 1 ix 1 w 1 I, E . . 1: f '1'11- "1 - 11 '- 11111-Q 110111011 1111111 1110 1 QL "1111 ll 1 1 5 5 - - I' -1 1111 1, 13- 5 . I' '1 -15. XX - - 1" 1- 11 13- 11-" 1- '11 11-1' s pun 1: 1 I11- - ff ' I , '11 1 '-1 ' 1 s 11 - 11 11115 111111s 111 -1 1' 1 '111 1 t '- " s'1 g1- 1: 'Q 1' X - L '- - v 'Y-vfv v w-flvvfv bv gif, T , I H, 1 Y ' Y, , -Y ,,--, 4 NEOMO 1923 U -JLUHM -- -- -A W '1 P'LUi1E-U.lT L .ggi L.. .lf 11Qv.1Q!1!Q1m1,.0..,.. 1 -lf1 11 11 11 1' I The Cla l0llll1ll Llterar Soczety L 1 1111 1 17 NNL1111 1 IL 1 N 1 LL 1 '1 LS 1 1 L 1L1LL1 1 IL 11 N 1N 11L N111L L 1 1 L1 L1 11 111 N11L 11 N 111 L 1 111L LL1 N ILL N 111 L 111 1LN1L L111 L 1. 1 N L ll 1 -1111 L 11pL111 S L1L1111 111 111111 S11111N 111 1 1 1 1111LL1 211111 1111111 11 1L1 1 1 IL f 1 L11L1111- 111 1 QL 111 L 1 71 L 11L L11 111 N N N1 1L11 HL1L11 1L 1 L 1 L1L 1 L 1111n1 L L 11 1 N L L 1 ' N 1 LLL1LL1 1111 L 1 LN 1 L NK I1 L N111 N 1" 1.111 1' 1 111111 11 N L 11 Ll N11L1 111LN 11110 1 1LL11 N 1 I Q L 1 1 77 7 " 1L1111 C 1' 111L11111L1 ll L11 L L 1 1111 N 1 1112 1 L 11 11L1 111L1111 N N 111111 L 1 11 1L 1 111 1 1 111 11111. 11111 11 1 1 11 1 1' , 11 1 11 1 1 11 . . . F ' 1 1 41 , 1 . . . , . . . . 4 1111 Q1'11'111111' 111101111111 511L'1L111' 1111s 111'g11111zL1L1 III 1110 1'0'11' 111 11-11-21. 111 Q 21.1" 11" 111 1 11111111111g L111111' 111 111:11 10111 X111 P11151 CX11il1I1'1 111 115 111L1 11110 111 SOL'1c11lL1 111 1110 111L11 501111111 111 1110 s111L10111 1111L1 11 1111150 11111 111 1110 s11111111. H0 ' , 1111. 1 1 1 11111110 Sf111Jl11 1111 1.11111 111L11'111'1' .'11L'1L111:.' 211111 1111111011 1 1 5 11111s 2 11-111 111111 13'1Jl1g 111 111L' L111-1L'1'L'I1l 1L-s. '1'111s 5 11011 1L11 :111 L11-111-11111-L15 1 1 L110011 11: 1111'111'5. 131111 11' 11 1111 1110 1,".'.1.' 's '1'111'1 Hugh 1'111'11L1, 11L1 Xv1L'L'-1,lAL'.'1L1'I 'sg l'L1111g" '1 ' 1 Cf, 1110 4 QL "" '1L1 X11's. 131111 " . 1110 .11 :111"s, X 111' 5121111 L11111111111100 1'1s '1p- 11 1' 1111' 1 ' " 1 1g1111. SL-'1'111 111'1g'11111s 11'L1'1 0111011 1111'lJ11g11l711t 1110 "0a1'. 1 1 1 1' 9 '11 1'1 '11s. 111 11111 111101-S1 L'1L111' L1L11111s. 1110 1111 111"L1.1 111 1111? 1 5 HCV' 1 1 '1'11 1111 ,X1'11Q11!117I1" 511111, 111111 1110 1 " g 11111. 1? 1111 11011 1031, l'l21N22. 11L1 ' 111L11111101'i 11'L11'L1 11L1L1L1L1 111 1110 31111 111' 1-1,1111 111L1 1 1, 1'1l'L'S11ll1E41Il L'12lSS. taking 1110 1111100 111 1110 SCl11HI'.' 111111 1121L1 1011 1110 1'L1111' 11111 11'L1. 11 I 4 Il1CCl1I1! 11'11s L'11110L1. 11L1a1' 1110 11L'L1'1I1I1111J 411- sL'1111111, :111L1 111L1 1111111111110 11111-1L'L'l'S 11'L11'L1 ' ' -11' 1 : 1J'l'1'J171 R111i11, 1'111.'1L1L1111: 1J11.'l- c1l'l'L'I1. 1100-1,1'0.'11L1111. 511111 1101' 100 11 1f1'1111s. SL'L'I'1'12l1'1'. Xlrs. 111111111111 1111s :1111111111101 fl 1191111 1,11111. 1 1 SL11111 1111L11'0s111g 111' 1g1'11111s 11'L11'L1 Q11L'I1 L1lll'1I1Q 1110 102111 1f1'L11'1' .1 11111 011110 11111111 11111 1118 111' 11111' 11031 111 II1Zl1'111Q 1110 S1101011' 111111111 '1111L1. 1111 1'-i 3011 I 11 L1C1l 11L11L1 11115 1111111 11111 1110 L'1111'111111'111 51101011 L11K1 11111 1111111 1110 1'L1 1 1, 111111' 111111 .'1lil'lCL1. 'ls 1111111111111 S1lL'1l'11 111111 111L1 11Jx'11f '1111. 1 '1'11L' Il'Xl "0z11'. ll---J. il 11011 1112111 1111' SC1L'Cl1I1, 1'1l'CS11II1CI1 11'11s 1 11L1L1. 1, 111111 111 11'11'111g 1110 11111 111L111111L11's 51111011 11011' 11110s 111' 1'0q1111'111g 1110111 111 1111 11111 21 4 - "51AIN -11-1, W- C'111"11 'HIL' L11L1 11111 11111111 as 113111 as 110 it 111. 1111L'L1 11111' 11111 11'11s 111010115011 111' I111' 11 1L-11' 11' 1 10111. '1'11i:. 1111 1'1'1' , 11L1 1111 1' N111 11 1L1111L1 1111114 111 11111 s11L111111'. 11s L1:1L'11 111L111111L11' 111111' 11111114011 111111 11111011 111 '101' I 111411111 111311 'Si l'11-11. 1 51 Y -v-v v-N v- v-v 'WACA' T 1-v'1fv'+Af N ff v g"'WYY7'vAv4 v lc-X E Y Y 1 1923 J TUUUUUI 4- an .A K IlkXX N N Il AIL ws ' u 4 Nt m1l1I lx K 1 , 4 X L l mr K um Ml I L x Llllllki I s 4 L LIL 5 K x BL, IK l lu K K l 1 X 1 N Pk x N r N I I L Q I ul L W I up mm IIMLllINs mx lklfll L N W HQIL l 1 4 1 K I N 1 L L U N L L wud nf 1 HL Ll N L g K 5 m 2 as fiat EFL: 'GndUSHBn5LnudhHikniiiiinmuuuiiku unuuuunnuuunuuunuiuuuuuimilnyi 111! zu ,Al nnmnunnnunnnnnnnnnunnnununnnunnnnnnnnnKnHnKnnnnnnnnnnnnnnn NEOMG 'TW -, EEE . Q ...Q .L-.en ,fs Y ee-LAf-.f-4-fsA,AALfw:,AA.A1-.AAs-A.AA.AAAA-,A an Af mf- mf-A.: Af- AAA A,A,AA3lAAilAL-l,-1,-A4,- A.,.,,,,.,lTQ 15 E g ' 's 'I-Ill' first rm-vlinu xxuf lu-hi flfwlwy- 13131 lhr Ill- w11'mx.- .L - -- ' ., - 7 qu h I I L l L ullrlk , Ya uIIlL'L'!1' flblk Ilia' fk'l!I'. lllusn' clnwlnxl XXL'I'CZ l,l'n'41LlL'I1I. Hwy IL' lII'L'L'I11 Xix'm'Al,I'L'ji- E li dvr . Cllcnnfm l'l'1u': 5L"A'lZlI'f'. llurniuc I-Mme. :md liilklliill L'I1Q11-Imlp l,iL-lwlmy-1. Y f' H153 Owl HIKIQQS N115 Ll N NVIHILKI 5 w.f11sul'. " 4, 1 1 4 1 H . . . , . Q fg AXII ilu' lwllmx1n: IIILTIIIIJS wi llns yum xwu- lxllul H1111 UINlll1Si1l4H1, 11111 wc E QQ um sziicly sup uc hun' l'IlkI4l5'Ck1 Hlll'5L'lXL'S. IX I uuly l'l'4TIIl LII1 AIIIIISCIIICIII 5 gud- w V ' ' ' ' ' f . Qi pr . lull 1111111 am ull 'illlulllll nm' 115 xx -ll. lin- lI1L'IUlX'I'9 ul lllc wclclx' sl 1 uld 21 lu' L'UINl5Ill11k'lllK'Li 4111 Ilu-11' cu-wpn-rzzlxwrm :ml xxillixlunvfs 111 1161 xx I1 Arn-wx' called 3 lg 111. 1 ji Y Plwlmlwly nur Illl sl SIWL"lLlLxlxIIZll' gzml il1lL'I'l'SIillQ p1'1':1':4111 uns 1'CI1Lll'I'L'Li ulmul gf Nff l -' in. I1 U,11s1s1vd H! Il play' uzxllcd "'l'l1c UH Xluids' Llmxw1lim1." 9 E 4:1 Whlfll Ilu' Izlmlul Ullillll 'lclp XIV. Qxlzxy Ricci. llliflll lu- rlmvxllifmmi :ls ax YCIW' I spl' ' lypc 1,1 :111 Hd mgxikl. 1 A Xlurf' lrlluvst uzxs II1lllll1C.'l'k'al Ill lin' Llvlmlcs 1111s fk'1Il' lllzm mm' Iwi mx fi lm 'I'-SHCIUIB' -l zu -s Ili lu-ld lwlmm- xxcru Llfluv :muy xxlllx. :xml i11.ln-:ul 1111- l 'Ll U md 'uuzll nlvlwg 'Vs xxvu- L'!!l'L'Il luwfnl ilu- xxlwlv sclwwl 111 I'k'PI'k'Sk'IlI il in Ill' 'f 51 11?1f1'Ascl1f,wl dn-Ingles. lllc Lim-sluam :xt ISSUL' this yk-111' us: Ulivs il ul, 'ltlmt ilu- bn I I1llk'Ll 5l1llL'S Kmxx-1'n1m'11l rulnflllnl mx I1 :lml 4llN'l'lllL' lllv Will' II1iIlL'S ul' lllis Cflllll' ft? lI'f.' 'Hu' llrsl Llclmln' lxclkl 111 Illxs Q4 'img was uvl11p1m-Ll H1 Sylvia 5l141x'a'1', QYKJB ,Y F42 I31'1!'2's :xml UlIflL'I' C1l1I'c-nu-1' 1,11 thc IH'!ilIlX1'. mul Kiln-nm-11 l,I'ik'L'. Imis li1'il'l'ill1 fl zfml Lluy' Klaus lrll ilu- 4alfu1'm1111xc. Chg lirlggs mul CIIQ-nu.,,1 l,I'iL'L' umm- vlwgy-11 f ll'HIll lllc snug-my IH dulvgxlv 111 ilu' 1Illk'l'-Sblllvlvl Liclmlcs lu lw held llllvl' un, S4 -. izu' wc Imvc Llclmlud xxillm kiwplin lxxiu-. XXRIIIIEIIQ Uncc :xml lfwilmug .X Llclwzllc with i l.11mu1' is lu lac lu-ld mmm. A A Xlll wugll lllt Cl44yx41mi:1n Srwcicly has livui M11 LIIVUL' ya-:mx il um bc Lrmly- '5 lully' szud lllgll Illl '11 nw-nl uns lux-11 LIL-xumml lI'l'I!l 11. Sm lk-me Emu- HYL'I'L'l mv W ' Sc1A'LHL'Ll "S1LlQ'L' IVIQIIIN lull IIZIYC dL'X'L'l11lg'Ll Q1 14-dl gllwiwu-gIx4lf1p11 Lvl, lily-1'g1U1'L-l 1 fl IIILISIC and :HAI by 111141112 ll pam m lin- PIl1Q'1'llIlIS amd by I -ing pl'-f -ul 111 mln- 15 E3 " 511 lr ffl qm-sllwlms and mul 1 ns. fu-11111mu'ly' '1l1'y"' :mi 11nimpm'Lz1nI. 541 11:15 150611 czuxfcd by thc Jul ulcs. QUAupc1'g11l1f11 Lulllmu' lim' sl "mx class spiri. 5 if and lwvc ml sdwul hun' lwcu SllIlll1llilCLi and Lclvl zmiixc. .X IXI1 Jxxfcdiu 111' Minis 9 ig wc dn mal uct III cx cry fklgu sulwul ww1'k luis lu-vm :aqui ul. Xu il1ICl'L'.'l in znl ' YQ an 2lPPI'C'lLlIl Il wt thu- lzmlculul Ill muxzc. i'CZlkllIl!. mgxlmy. -1 has lug-pn mum' li fu' ' . ,XII lll ull. 11 may lx- szml Ylml tha' Qizxylwlllzilm l.ilL'lA11I'f 5 cirly Ins l 'cu j Q il XYHI1Ll"tlll succcs: In ilu- Slll lvnls :md 11- LIN' ifllflill. gml Um' lwpv is lhlil Lha- if flltfkl xxwrk may umllnmx '54, . , , . , . , s I 1 5, .. xxl I-. Q.. l',ffw'fw. 'V sb Q 1' 1 1' 3 H ? 4, -1-iii 6,7 -.., , ,,-, r N Y A -' f if 4 if 2 1 - - ff Nf- ,-1 A ,Q s" '21 Y-ifiiiz X " Tum ' H -' Y- ' i- kg K! 24 fl? if ' ' ' ' f ' I 'N' f D -I Y X -v W 4 ll 4? , E' 2- f M N:- 1 L s -' A S I N f 'E 1 " Q 1 1 Q Ei, ' '- : . Y I g 4 -V .V . A. , ,, , Q, . , 1 u ,: --'.,44Ylrgi I 'P 'V W EQ " if 4 r 1 5? 3 E3 E Em! v g' Y ,v Vvlv' ."' wiv X X 'vp'-f'?Qf' 5:'vvv'vwzfvvvvV'-fv'vv-,7v'Q'v'vv':1f7v'v1fQ'v-+i,-z:fv--!?,,.Yf X .4 '-4' f! "' 4'-f-ff - Y f-"-- Y - V J I 1 ' v A 1 1: U 4 :L 11 1 ,L 4-11 1 Lx 4 AN A U U .IV U In uAwmum1n'n U 711 V U Qllll' 1 4 .A v v v vw uv wr vvAvvAA1v x w .' .uv ' .. lv 1' Iv' H -v 'f H H H 'H " " f!!',f!"f.if!'.f'1fiffI,1f,,' fig W' INPUMO NILUIKYIKIINBHHYIKIIKITKNHFKIITYNH7ITK7UY7UK7IIUUK7UKIUY7IIY7II' VIXKHIKUTYIITYIIIXJIIKIITKJX IL7UL7IHIITKIITK7UY7U'71lL, flu UIIH les U2 L I x iN X N L L N IL L L I IIIL X x L LI IIL L X L IIN 5 L N X l v IL L L L L LL L X lL N L IIL lL LL LL L L I I LL Ll L N L L Lll LI L L, X v-L ,A N4 A U. UI111l1L!D1!DuIXLMH1Il!IXUIlUI1lU11!Il1!l1LM1UDl!l1llIulIxUlX1MX.l!f..llIXLlIXL1A1IIx1'lk111 XIMMJXUIXUAULHMMALIVAVLLALF I 1. Lb I1 K ::1' QLA4-'nc ,QV A-'vale:.A,ele5,e,glegI'-Al'-'A-.ef:.'1f-.A '-.'-A,Ag.fvQ.f-A,f-f-.f5A,'- -.x-:A lQ.1,.AAY,,1,i,,l-4.Ai--,,L,.g,LA.fQi,F- L 'y , ,ll li! El v74l l fi 511' 1 V . ' . 'I 'v av 1 - v - 1 -v I ll l ll . I I , I 'Q ,-tl Xml II llll LILIIIIL' llv lulsx :ll llll' lllllf lllvrll l'lL'LllAll'lL. lllvlvfl- 41vv'l,,lvv,l- lltll .zu fl Xllmllll. Lllll I'IIlL' llX'L'l' IlllS IIlI!lIlX lllsllllllll Il Ill' lcglllllllu. llvgll lllL' lIL'lIl5lL Lllll ll.lx vig Llllvll: Ill XXl5LllIlll llIILl lL'LIIIIIIIl!. Xml lllL'X llvw III' III llll-ll' IlIlIlIllIlL'NX lllll LlL'IIIllIILlL'Ll lllc l'l:'lll llv L'I'L'ZllL' Il lilbllllf IIIIIIIL' llllll l.lII1L' llvl' llll-lllsclxu, IIIIL' llljll 51 lllvlllll ul- lkL'5IFllllLlllIQ lllvlllv llv llll' llll Llllgllvll- lvl lL'L'llI'LlL'Ll IllllL', im. ll',v-,lm-IM ,IB il wll vfl' SIIIIIIIIIIL' llzl4 .XII!XXlII, Llill clvllxllll llls IIIlL'l'I:l Xlzlylv: lvl' lllg' l'4vIgu-l-, Pllvglu il zls llv llIL' lvujl llvrcllllvllfylvll lvlvlx-Llllll-, I I 4 N 1 3 11 .Xlll IIIIS IIIIUlIlX l ll sl LllLl rlvllfllll xlllll lllx L-.qlllllllf lvl llll- III'rl .lllll Fl-clvllll vi X fl lllvlvls lvl IllIS lllwllllllllvvl lvl ll'.ll'lllllu. 1lllLl ullllg "l, v. XX ' XXIrll llv vvlgll-my fl vvgvvlvlv .ig ll :lllll l.1lIIIL' llvl llIII'NL'lI.L'f. Fll xxl- llill cml ll Lvllzlllvmll- llv alll lllll ll" 'mlx LlIILl llllxvl- lim 2 SZIIlL'S.iZIXIII1'f 'XX ' xllfll llv L'lvllllvl'll' Llllll llll' '. llvvl llvlg lvlllflugllll. lvlll IIlL'IIlQlllX. il lklll'llIL'L'lI1IIIII'llII5lIlI'1 llllll xlv IIIIIX lL'llXL'1: IILIIIIL' llvl 'llllYFL'lXL'N, lvlvlll lvlllflulll 4 l li Nfl IIIL'lIlLll. lllill xllll glv I'L'5lllllILlllll Lllvl II llll- l'lvl'l'llllvlf Ill- Illllv. lllill lvlil' :lllx'L'l'f1ll'lL':- , 2 lllzlx l'll4IXX lvl lxllzll IIlL'Illl XXL' 1ll'L' IIILlLlL'.. H Ll Q ' I . . . , I . . . vi W 11 Xlll llIIm llllullljl Xlllllvl' lvl llll' lzllgllx- Lllll L'll'.llL' :lull xlvL'lL-llw. lllllvlc llli vi W l rllILl ' IIS 1lIILl slvlLlll'l's llll!llI lly lllll lllcll' SlIL'II!lll glml Lllllllllllf lvlvlll Ivllllslcgll 4 ll ' W 3 IIIL'lIl1ll.lII'L'l'LlI'QlIllI'X llv IllL'L'IIIIQ lvlll':lLlL'l's1ll'll-L lvl IllL' llL-lLl lvl lvzllllc, Slv Ll L'll1llf ,Ig ' . . . , ,7 lL'lIQL'XX1lS .L'lll llv llll-lvl IIII lllL,' Qlllllllvll. lvll llIL' lvllflll-l lvglll Lklllllll ,lIILl IIII llvl- Llvlmlllml 5: P3 lvlillllvllll. I - A V ' N U- . U V g l tv Xml. llv. ll lllll LII lm- llv lxlfw Illlll LLL- llll xlllllll llll' "I lllllil IL'f. :lml LlILl ,I l - - v - - . v v W 2 xlll lllll- llIL'III, LlIILl llll' xlllllll' lllvl'lLl LlILl l'L'wlvllllLl Rlllll lwllllfl' lvl llll' lIlI!l1IX LlL'L'Llb ,P l :I lvl lllll !II'lN llII.l lvlvxx lvl ulllvlg lvlvlll lvlwxslpgll Qlll.: llmlllgll. Xml. .lv. IllL'R lml I'L'- ,X , . I ' 1 .. , ' . v l fl lIII'II lxllll lllc lll I'lIIL'w lvl lvglllll-. lllllll sllxul' Lllll L-vvlLl, :lml lllLl wl lllvlll lvll lIIQll, ,g Illlll alll Illlijlll Jw' LlIILl lLlllvxx XXllLll lvlll' gills llml lvllp llglxl' Lllflllf lvlvlll lvllfwlull , , l lp :lml IIIL'lIILll. v,. I L ,. , , . . , . ,. 'v' hz. lllllx llll lvll: ln-.llllx lvvlvllglll lvglL'lL llL'2IIlIIllIl X1lI.L'I Ivvxlll: llllvx, l:Il.l lllxlvllljvlwl ,vi v , . . . , . v Q44 lIlL'III. ZlIILl nl- llll slllvllll-ll l.llll llllllll vls. llml XXlIll L"llvllv1ll4. vvv4llLlllu' .1 lvvml lllvlw vi IVY! . ' 'y 924, XXlllI lIS1IlllI'IL'S :ml lILllI'S. I fl , . . Y, . . . . . . S Nl. III llll' llmlsl lvl Illlb !I'L'.ll I'L'.lll 'lll:. xllvl'lLl'Ll lvlll' Lll.llll5lllvllF lvlvlll Ivlllsllxll 54, Illlll IlIL'IIlLll. .XllLl,llvl'lll'llllllllY'L'LllllL'Illl"x'IWlLlL'lIIL'lXlL'Ql1lIwllll lllull lkIl'4lXX5, xllulllllf sg ll . . ' . , , . 'V' ,Jl lvl l2lIII'L'l. lllc qllllvlvl lvl xlLllvl'jl. .XIIl LLL- l'lAlvL'l1lllvvL'Ll II1L'II' llgllm-s lllvlll llvv lllvllw- it . . l, I .' ' , v',l .. I ,xl 1 l' . ' - IF 5, llvlvf. l Illl l lv llwlllvllx Il1IQlIl lLlllvl,l lv. . IL' l7I.iXL' L l-vllx lvl ..llvNl' .ll llll- :lull lllxlllll- vu lj . . . 354 ..l, LILIII lvl lv4ll'l1lllg', ,gl 3"!' , , . , .. 3" ,224 Xllll' 1lLlXL'I'SLlI'IL'w, klllvlllllu ll1L'5L' l:lL'ls, LllLl llll' llll-lllm-ll.L-N glllzll.. LlIIl llll llllvl'L- 'vi 'Ll ,, . .. , ' . '7 XXlIl ll'jL llv LIL-L'llll'u ll1L'll'!llll'X llll llll' IlL'l,lF lvl lllllllr. XX - lllvlvlvllxl lllll' lXlIXN xxlll. vi, l it . . , ' . . , , . . ' 'ygq Q IIlILlIIf- SXXL'1lICI'r lvl lvlllul llll Q4llLl. LlII l lvlll Ulllx llllll II'1ilNL'4 Llll xlllll Qllull ilbl l'L'LI.'llll2S :llll lllilrlllllx X l lxl.L-ll IllCSC xwzl' llll 1 :Ill ll.l' illl l 'llls l'lwll'lL-Ll, El Isl , .Y ,I .. . , 335, Elf Lul'll llv lllw lvllll lrlilflll llv l'L'llL'L'I llIXl'll lluc lzllllllvlllll lvl llgllltl- .llll llllm-. Xvll vvlll' ,E l fl , . , , . ' , . . " lzgf llIXX'Il lL'lI lllllll I'L'Ll lvy lllL'II' Ll ' 'lls lvl Xllllllq. llml Llv :llmlll lllll lvlll' 'lIX'IIf lllllllllb ll' lll 'III llllll lllxllzllllvllx X'LL'I'L' SRJIII llv lv..l !II'lS llv XII X.XIlll llls Zglllrl-1+ lvl lvlll XLI L. llv 4, . L - - - 4 v f v ' lg III Ll lllllllllll lL-ll-l lvl lL-llxlvll l.llt LI llllIvX lvl slvllll llhll llll :::l:lll incl lll lllvlL-Ll ivy 31 1 A lll- 'lvllw - IL'L'. Xvll lllcl Llld ull: "'l'lvlL lllls LlllIIL' III Illl- 4IL'Q:l lllill' :ll II lvl lL-llllllllu. llv- E LJ. l Q ' , , ' ,, . , . ,, v -' lllfll 5L'lllvlll lvl NL'lI4lllP, llIL' LII? lvl 5I llI'lX.lIII'Q LllL'l'.. 4 , . gl II. L, lll gl sv lvrv: IVVAVV' VTNr'5x1'vv'vv'vwg'ziv'v -l'11 v'v vX?Vv'kQrQ'Qf v'v3w'v JV v'gf v'v.v4v V wr' vf v'v,v'vw" vnv wkv'Qf9'?3v'Qfwr' v9'vfv'Nfqr' ?Q" ' lv- ,, ,,,,, Wi, -, ,, , H. W , ' , Y g Ali Ml -,!lI,.'.K. NEOMO 1923 1-Q! - M - 1-A - - EQFKl' -'A A -Q1 -., .4 -1- -.A -A -LA LQ 1 1' '1 11 1 1- 'I . 1 1' fl 1' fl 4 11 Afjumatz 1 bL11e11L1c r1e111p1L x1ELlf'dlLI N1LC11nt1 Bllfilld Roberts Glen 11011 I IICC 1qalz1 1 '1 s 1. 1 XL.11Q l1111L 1511111 Inter H lgh School Debate 1111111 115111 . Lk a 13 11 L1L11 1L 8111111 L111Ls 11 ab 11111 111L 1 111L s L " L L 1 11 11 L41111 LL1 1211 11L 211111111 C1111L111 1111111 1 11L 111111 811111 1111111L1 111111 211111 11pL1z11L 111L L0a1 11111 s 1 111 1 a Od 1111 11111 I7 111 1L . L 111 11 s L wsu 1Lnc1111L 1L11111 L am NIZIIUHILI XILQJIH 1 21 L L1sL LLL1s11111 11111111 KJ L 1,11 Mf11c11 11111 11111 11Lga111L LL1111 c0111p0seL1 111 H151 lL11111 L1 ans and X11 111 Il 1111 L1L1111LL1 1111s s1111L q11L1111111 11 L1p11n 11111 111110 1110 L1LLlSlOI1 was 11LL1 11111111 IL 111 IL cjll XPII1 10111 OUI 11Lffa111L 1L1111 cllrdlll L1Lba1LL1 11115 111116 mLL1111g Lhe af 112111111 1L11111 1111111 1 1L11 SIIIA11 IDHIUIIT 1111 L1LLls11111 11 is 5111211 111111 1111 11111 IL IL 111L1111L1s 1 111 1 LL11 Ill lkillll LLQLIXL a meat L1La 11 11cL111 a L 1111111L11L111111111 1111 111L L11111s 111L1 111111 LxpL11L1LL1 111 p1cp.111nU 111111 L1L11a1Ls JI L 1. L IL Lk LL 11 QL fl XC a 11111 111 111s 111 1111 11111L Ill 11L 1112111 1111 1111L1 11111 llP1I1lS and aL1L1s L1111111L 111 111L sL11001 A L 111 11L JN .1 I1 111 111L S1lIL1LI11 1111L11 18 11LLLbsa11 10 114,51 111111111110 .11111111Ls 0 11118 111L1 Q71m,3,0,3,O,3,-MQ,w,,mf1,-5,ww1v-f "'1"'1 11111 four 4' P P 1' 11 1 'I 4' 1 4' lb 15 1 41 3 la P 11 I' 11 1' P 1' 11 1' 1 11 1 'I 1 1: 4' ' 1 1 1 1 P 1- 1' .L 'I .M .N , ,E ,N,. 7 A , ff 4 . L -' - L r- A . 9 1 ' 1 4' 7-' . '1 'I .X 'K 'I"1C1y B141,Q.', ICL11111 li '111:, W111ic 1 1'11 ., . '111 "1 . 41 5 Ir 1 s 1 ' 1 1 1 'I 11 .1111 L1 XL' 51 111g11 SL1111111 k1lL1 11111 c111c1' 111L' s1'11L' 1-11 111A 1cz1L11L', wc If 11111 1 1110 111111 111111-1' 11ig11 sL'1111111s. 11 1 ' -511 Il ' '1 . 'L1 11' 1 512116 ,I 'af 1'z1,11 1. '1111' 111105111111 1111' 1111s 11:2 ' Las: "R " .'1'1 1 1 X ' 21 ,' - L1 ' 1 11 1'1"'1.': ' -A - -1 '1e." 'I 1 131111 4lllI' 1C2'1Il1.' 11'c1'c 1111' L 'C11cL1 111' 1' 1 " c'1a1, B111 1,1 '1. 'l'1 1 4' z111i1'111'1111'L'. '1 ll 1:L-1 111 X1':: C1 1 " - '- ' '1 11 1 . ', " . 1 V 1.3 - 1 L1L-11z11cL1 111111 111111111 at Xc11s1111, 1111 K1a1'c11 13111. 111c 11cga111'c. J0111111. 11'i1111i11g by 1 11 11 1 11 111 ' I1 '. I 1 . 1 ' 1: , - K - 1 - 1 1, 4 A -X 41 f - A . I .W C U' B"L,.'. ' 2 1. sz 1 ' z .1 ' . " 1 ' ' ' 1, fa g1'a1 1 ' 111 2 111 1211111 111 ll' -11111. 1 W . J .- . .b .2 .hu . ' ' H J , 5, 1II'l 'f -' ' 1.z1111z11'. 131' 1 '- 5 ' ', , ' "5 'z J ' ' 'L1cL1 ' 11 111 1' ' '111 111c '. 1 L 11111. 1: Tl- -1-111111 1'1Ll'g 1 s ,,' '11 1' ' nd 11 . - . . , '1 qi .1 , . . ,.4.t. .1 1 . v - .. M ,. ', ,, 5 Ii 211111 11 ' 111c g1111'1' 111-1' 1 '11" '-11-11-1 fl 11111 . '11111. 1 11 Q 11' al S '11114 , ' 111 s' 1 1" 2 U' 1 1' 1 S' " ,'n1 1: 11: 1 - I1,"1j ' I ' 1 I' 5 1 ' " ' " 1 '1 1' 'Q 14 . If. 111. 11. 'I 1' 'I 1 1: ,-, -Y-, ,iv V- " 1w'v' vAv 'vAv1wAv vk- 1 - wiv v -Y-v wAv QA' w-v 'vAv -,Av -.-. L-v Q-v QA, ,., 'Av ,.v D l A n. FH, fan Lam b S NEOMO 1923 2 A.avxA A,+f1-s Aus:-,A-A The H ugh School Orchestra IL 11111 1 0111 01111151121 IS as 11111 1 111 Illilllllllllll 1111 18 a111fa1111n 11111111 15 a111.11s 1021111 and 11111111 111 Lllttlldlll 11111 11111111111 11 ap pcam 11 1s 21111411 s 111101111 111111 a 1111111 app1z11111 IDUIIIIU 1111 past 111111 16315 1111111-31 1111 SIIPLIXISIOIX 1-11111 111s111111111n 111 Xllss anc11111 1111 1111l1est1a has 1n1p11111d 11111111 I 1 11 1:15 11111 21 'TIL t 111a1 111-1111 1112111 the 1131610111110 11211 1 111111111111 2110 11111112 of 11111 11111111 1111 111111 11 111 1111 IH 11 1 1 1 1111 111 111 111111111 11316 C1'SQ11'ilf'C Q X1 11111111111111 5111111 111111111 11 11111 1111 X111 11111114111 1111111111 11111111111 D1111111 1112185 1111 1111111 1111111 1111111 1 1111111111 Dc 1111111 1111111 ILNIII 311 1 1 1 IQ 11 11 1111 n L 11111 f11s1 1111 11 1 1 1 n 1111 1 1111 1111115 111111 n1an1111111 11:-1111111 11215111 111811611171 banjo 111111 11111111111 115 1111111 L1LS 1311s 1ls1 111111 1 11111131111 N111 111151 5311111111111 S1 X11 1111s1 LL 11111 1111111 111111111 1111 1 Inu C 111111 111111111 111111111111111 1 111111n1111n1 1 11111111 11111111111 111111111 1111111111 11111111511 7 '7 191 fi si fl if mn1 I'1f11 111 1 'I 1 1 1 1 11 3: 1 1 11 il 1 1' EF If 1 if 1 15 1 1 v- M wp ,P 11 . 1' 1 fl 1 12 'l'l-111 S-h' H - - ' I ZS1"1' ' 's-lf. 11 1111- 1 2 1 - -' 1 1 H ' " ' ' ' '1 qw '. C1111 1'ca1' ' 1 ' 1 -1 ,na 1 4 . 1 - - 1 1 41 I i. A 2 F .wx I' ' 'I'l11 11 " 1 'I 5 ' ' 1 ' -' 11 1 '1 11 " ' 1111: 1' 1211: 1'1- 25- -Q 7 ' 122 2 2 22 2 1.11, '21, '22 1111 1 1- 11' 11111 111.1 22 2 11111111 2 22 '211, '21 151 1 'Q 1' 11.111.,,.1111 2 22 '21 ,ii 111 1 v Q1 1' 11 .,... 2 2 2 521, '22 1 Uv 1 1 1 ff 11111 1111 2 2 2 2 , Q32 1, 11.1 ' ' ' ' 11 2 2 2 22 2 22 2. 21. 22 '1'11'111'c1 'z H1 ' '111 s's. 111 - 1111 1'111g 1 "S: 1 5 11111 '1 1 " li D222 2 ,,,,1 2 2 22 2 2'I'l, '20, '21, '22 ZA b 1J11"1' c'I'CC 1l'11's1 " 11111 2 2 2 '19, '20, '21, '22 ' C-111 Briggs 111131 1111111112 2 '20, '21, '22 1 1'1',1 1' '11 1' 1.2 2 ,,2.,,,,. .2 ,,,,,, 12'20, '21, '22 1 ' ' ' '1 ' 1 . ,.1,1, 1, 2, 2 2, 22 22 22'22 11 X01 1' 'z 1i"1 C11 ,.,.,.. .2 2'22 1, 131112 I- 5 11' 1 1 Q11 ,2,, 21 2 ,,.,,.,,,,,,,, 2 ,,,,2 22'-1J, '21, '22 11' 1 . . - Y . . , I1 2 ' . ' 'X 1 .' 1 11 ,,.1,1,.1 1.1,, , 2, 2 2 22 fi ,, 1111: ffl 1-11111 ,,,,,,,, 22 2 .2 ..,,,,, ,,,,,,,, ' 211, '21, '22 1 1 Ik 1 ' ' 1 1' 1111 ..,,,,,,,, ,,,,,, 2 ,,,, 2 22 22222622 11 'Z 15" ' ' 1 --,-f - 2--f -f 2-w1 722 1 11 X111 1' I'21l.' ' 1 'J ,,,.. 22 ,,,,,, 2 . ,1,,,,,, 2 2 ,.1,,,1,,,,.,,, ,,,,, 2 2'22 1 1'i11 N12l1lCI'S ' ISD ,,,,, 2 ,,,,, 22 2, 22 2 22 2'2l, '22 v' ' " J 2,222,.,2,.2 .22,.,2,2.2.22,.2,2222,22,2222 22,222 , , '22 1 13. 13. I 1121 1 111 11 - 1 ' f' 1 1 1 1923 NEOMO FQT.mLL1g15L1vfM.1K1mmvUvHKH1vfiA,,,ML4QbAmL15JQlf2QfJ1m1mIQxlfI1 L1m111HmfmmmrfxL!?Q1,1g41,1141M??Q1mQ,1yCU11Hvf1ULMLl.gQic: mg na tvs 1,1110 ll,lllll'll'Ht' N he ' ---l- 1 L? 2 T E 7 E Q K Qi - is Ki V A V 'Q if l Q r is Q EU . E2 Ki E fa UL Ill s xul 1111s Q Pc Clef flllb lk x 1 Q NI mrxm tl xxx Q 1ium WW' W' " " W' mHEl lzrfx lin 1 ga 552 lg f! -f , . .. . ' R ig L. 15. F1-my. Big- 1-s I'-'11 H. L. 1 . flsr Q' i 4 f ZA 1 2 Z Z YI 3 -.33 5: 'Q 55 as ii" , 52 Q L2 Y E3 5 w Qi :- Ex Q :E 3, ri, NE: 2 s L, W Ki' :if Q W E ri 1 W Y Y ' ' . if Wg' A y , 'Q Xlnrgarct KUwrl1im's, filzulyx I:1'i4lj1l'N. Ill-la-11 xiilflilh I-Im Rznliff. lfunin- Igampxfnl. P I if fic - im-W XXHHH11, I.illi:m l'l1v11mx'vll. Iliwvl llulxm-IN. Ilmvlllmy Vrzxx -HN, KFUVH l':11'lw, . 2 ' ' L:- !'-Q' Nu". lmuiw lifrlrwlx, M1 Q lmuifu Snxl-nw, Xlzxry llillizm liuhirw-xx, ,Xgnv-1 H:u'111-rn, Vi lgvv- w------ f-A- g f-- M- fn,f----- f Z A ,- ! - 1 f- Ml 1' VV f' VV W VV 1 V V EV V Y'V' V'V,v'v' vw '7r'vN7 , , !vv!1,f" NEOMU ' fE3Q!lB7"UR-Nix' 'UMmHUQWI1MHFKLU,mmHRNmK rxqml 1ggn1vrwxAgg7Ax:LUxLn1x vmmvmmmmvm 7X1 A, A-A 15-A ,-ALA U1 lnnuul R014 :urls 7 x L I x I X H1 XM IX I ll II x xl Nw 1 4 4 D I K 1 1 I HL A u 1 x K x K u W 1 1 VL I1 1 1 lllh K 7 .4 A .4 N-4 A v N A f-1 I' 1 w N A X-4 N4 X-4 -1 v 0101-I mmnmmg llfzx ,wht 1 .. IJ' Il ' T ', gv' ' W "ff ' ' ' WP' f" """""w" " 7'f , ' V f " " 6 N in X.- Jn,-A , A 'YA 4,4 , Le!-gg' i 33,27 A LY Y ,Q AA VYALAAAAA 1 4, ,:A-,.,4,-,,,-,.,A,-,A,.,,- A, r - JH? 1 , VF1 vt .E v , 5 1 1 5:1 jx U . . . ,553 sg 1 z Q 3 , gl. fx , , . , . . . . . . ' gf. llwurc zxrc an IlllllllN'I' :rl IWUINIL' III ilu- my UI XL-wlw uhm gm' IIIICIINVIB' mlm tif . , . . . . 3:1 vflvd111II1c'wf1'rfvl llxc' 111:11 svlwwl 11111 xxlw lmxv. luwzillw wi llus w11Ic1cfI.x11l1111- .7211 w . . , . , . , , , P 5 E1 lvc'x'wI IH flu' pruxci wi xxzlwwlns lxllldh lu llmu XXIIIIICIN 1,1 UFIITCNI4 hvld 111 xg11'1w11x 542 Q - x , , . V . . , . E6 xIk'IWi1IlI11L'IllS H1 lm- sulwwl ZICIIXIIICS. llww pm ws fm' han-pl tx-I mi 244. nw f , V . ,, 571 Ivy' If llffm lhvmlfrff I nr' H ll rl .Inman Hy lxz I :mi lx'f1ui.' 2511 1 yV' Q .XV -Imlzwuxmw Ilrug ULN!in111r1u'mL'11IiI11w11111:lHNl1i1v Yw I-U-11111z1i11 y ' . firxt rz ' Q . . if X111 uc 1 lulw Ibm- ut ilu- IIIVVK' f1L'lI2U'llI1K'HlN A 1-1' nm' Ill.lNiK'Ill Uvlllvxlx YM 52.50 mulzll If' nil um' Hz' , v 773- ww ml lllllfl' ,iii 2. NIV-. 'If ll. Hwlww Sh --1 mlm Yvx M1-hi um-rlul. fivxr zuvzu'-I 22: Q . . , , N , P fl V1 -X112 UU . I 'rl ftfwy Nw 51.13. wr mul zuxzml mi Y Y . , . . ' , HYMI1 N'1W""W FII-'rl Nlwrx M- SIANI, llmvl :mam , 4 ' ' 7 74, 4 IH' ' "IIN lJt"'IlI0l'N Y--N 1.1-Ill nu-mlul, fum- Ht tlu- F 5 5 - P , Illlll' llrlultmw ,ij P XX 1 ,'llliI'1"r XQIIJCU Stun- Ill-'frm-1'f Yu Imlsl Il1L'Kl2ll, 1I'Ik' uf Ill' Q Y' . H ' Ilvlll' 1lk'lY2lIl'I'N ,Q wi-ii Xiduxmtg l:T"iX,. I.iIk'l'2lI'j wvin-ly rlvlmln Yw Film-1' If-ximg 1-111' tl Mmlwriv N 'intl 'in' Girl? im -1'-rlzlw Tuul vt lwzxll YL-N lmxiug v mp ,Z In If cs 'f . ,, , , ,B 1 37' 4 Q H 1 , Ulm ilu' Nm rm. lu YU luv xxwrkf. xxllvu lu' xxwllxf, ,, . . , . yd 51 l7M.1lwhI11111f'l. hm' l1L'rIIl1I'LN. xxlu-11 llL'rllHllxr. 374 V - - za: 1 5 Iylll lllL'5L'I1IfI' xxlwn l1L'XX"I'lxr Q74 . , ,H E5 U1 ilu' Alumw XXl1L'lll1k'X'I.I!l-A ,pq , - . ,. fm, K? INIUII u1w1:1lP114lIlwIM- I'1 -xlmumu xxlrvu lu- -xlmrh-,,. . 3-U 1 - P- W! XI1.l'1'gx1y xillllt' umllzuy ., -'..1 f' XXlivxcL1 my dcpu1'1111r1xI :wi IL., I'wII411f'u I.XL'lN'L'H Qfifl1i.11x mural :fs I NWN, Ii'IL'PIik'Li.'i,ll.1M'l1"Ilk'Nl.f1"1lxl1HX'..u 1 Q' fbi 2 . ms S , f ff M -A- -W rf 33, 1 ,W Q 171, bij 1 '51 2, 'hal 4 ?51 -1 '+L' 1 ,Q Q, gi 1 Y i R w """"'i ' ' r.. -- 371 Q ,E ' ' -3' i P iq -- - ,N 7 ' ' 3. . if 344 4 ei ' F4 ,711 f 35 . 'QV yy " ' ,sq lvv, !"'! " X57 Vfiff' WVVT' f ef.Rfsf'w7v1v'vEGw'v1,'?x,1,,,,T,fV1YV,YViv V-KJV Q '--1. 1923 NEOM 1 Rn -Knmfr-KH-K 1 W ,, 1 g xi - fha C UIIIIIIOTI ull IIPINITIIIIUIU 5 1 7 xx KL s xx 1 1 111111 1 111 1 17 xv s 1 N 7 7 lk 1 1L 5L 1111111 1 NI111 1 1 1 11 l111L 111 11 x1 XL 7 7 UN 111 sl N 111 N11 1 I 11 N 1 1 w1111 11111 INNQ XL N ' ws 17 M41111 11 S1 12" D 'V' 'N 'WN O Q 1 'I 1 'I 111 1 1' A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 'I ,Q N, P 11 1.1 1 1 -11 1 11 1 1 1 1 E1 W 1 1711 1 , , , 1: 1 - 1' V 1 1 1 1 1 ' V 1 1 U , V I , 1 1111- 1111111111-11-1:11 171-1 1l1'1111CIl1 11:15 z11111c11 111 1111' X. 11. 5. 111 11-1-22. 11 11:15 1 1 1 11141131-1-:J1-11 1111111111 l1Il1'1' 1111- S111L'1111111 111.'11'l1L'111111 111 X111-A 1111111' 11-11. 1111 1 11215 1, 1 1 L111"' - 1111- s11111111411111 11111 11 111-111111112 111-11 '1111'111S. 111111 111' 11-J: 114 171111. 1111? 1 1 1 1111s K111-ffL11L'K1 1111' 1'111fs1-s 111 11111111111-1-1 1112. 1 11 1111- 1-11111111111-111 1.1JI' 1'l-1-22 1111s 111121111-1111'L'C 11111111s 211111 1111' 11222--3 111111 1 11 1111"-z1s1-11 111 1-11111 11111s, 1'1 111 11115 1111 - 1111' 1111-11-1'111-1x 11z11'1- 1 -1-11 '- -1 111' 1 1 , 1 1 1 , .1 A Q H , 1 1, 1-z1c1 S 1-111. 11l1'1'L' 15 L1 1111111 111111 1111 111111 11111-11-111' 1111- 131111111 111 1',L1l1'Ll111l1l V111 1 1111' 1111- 1 -1'11-s. 1 1111- S111WL'1'1I11L'IlL1L'l11 111111 1'1'1111'111:11 1111111 1111- 11'11u11'1'11111g s11111c111s 1101111111 111 1 . -4. - . 1 1 1 1110 ' 17111CC w111'11. Xcj h 'Ill' 111c 111 L'1Yl'111I1U 111-1 21111111-111 11111 111- 1111 S011 1 111C .-1 1115 11111113 xY11C1'kl 111C1'C 11111 111- Z1 .711111lk1L'11k-3 111- 112111 211111 1' 1111. 31 111 11115 151131-1' 1-11115 1i1111u11 L1C1W211'1I11L'I11 11111 11111 111-1114 111c 1111111 111 111- "1111- Y1 11'1'11L'I' 131' s1-1- 1111' 5111111-111s 111151 111111 S11111L' 11-11111115 1111111141-c1111g 11'.'Q . 11"12 'mg 43 1111- 5 -1 '-s 1111' 1111- 11l1.'1.lL'.'f W111'1L1. 111111 1111111- 1111' 1411 1111-1130 11101 112110 2 ' IACL1 111 111 11 - c447111111C1-K-1111 1J1'1W111'11111.'I11 111 1111- NL'11S11l1 111:11 f '1111111. 1 1 11 R. 11. ' 1 1 1711 -5- 1 '1 1:2 1 ' 11 ., I 1-1 - 1vAv ' 231J1w:v'5-v'7v-q'vAf'v-vf?v'v-Tv-vl -Y-vywi' v ' 2-vfQ-,Ai-,TYAJQ-vfzfe'-v-,bv-'AV-vaQ-'qw-wiv-'iv-v-1?A,11,-v I 11.1-'-1 111- NEOMO 1923 Dux M AM, ,A.M-.- MQ Atv 1 MMMMWWWTWLM E: TEACHER TR UNINC, Q mo X031 LULIIHL 1 Laulu Idllllflf' xnxx Luau xsmu Ill u In h mlm OI In wurposn of bctlu PILPHIIIIW Olll mu Q cn tm L3C'llI1l nw melon IL st X 1 ILXILXX U LIL L Linen an Ll W L IL N und 1 5611101 xml lllk udu Sgmm myth L w umm x a wx um w uruxw xsluulfvu am 1 tx x L Q LUIIINL In una Nghool marlafnnunnt wurdu UC nal X 1 1 L 41 Q 1 N nun 1 u 1 L X L L u X N ll if N in Ilt i n nw L Lua ull 1 N 1 Il Q Xux vxl 1 Tlw Tefulzer Traznmg IJPINIIIIIIPIII llIld dnpiltmn L N my ln III L Q f lkfcllk L Qalxm ul U 11 vu adm d XXIIUH 1 1 1 5 L Uldltd thu llf lm dm lm, Ill umm dw wp L 1 mm up umm 1 N mmf N bill L L XXII Q alum an L I lu L 111 1 ua WONSLNNIUII uunff usp ul I 1 an lcbsr X Q 1 1 m nx wav x W mu s N NL Ll his tug I1 lw um hu up L tum x no L ll ' WWW' N WM Nmmmf ugmmmum SMH ' v H .A Ri Q 1 E , 24 f F ag Y 3, X Is 1 J , 5 Q 2 ' ' lgg 1 2 y 3:4 as K Ki Y Y gb Q f W sw' 1, w 1 K 1 r N w ji . ' ' 1 n 1 . ,. ,. . . K , . . 4 Tlx- 1-.' ' K 'Hn I' 'l " I " , -' 'llil xl rl ' Q ols K 1+ l'1 3' - " " ", 'I fl. f ' l'tv 1'gI,'f'.'.' . 'l'l- f fir: 01' Qlllllifll' "car of thc course is 2 " ' f I - 'I' 1' 5 lj 'cts 'I'l ' I 3 :cg U' f ' ' " 'I ' ' - 1115. Isjl 'l guy 'I-kc' ' 'f'iI1 'A 2 ph-' " X LQ' 1 z 11-lvc x' -ckf ' - ' ' "I 5' ' 5' -' -I I 9 vlcr 4.3 !Ni1l'illQ nf product maps. chzrls. flash odds. etc. Th- Aluui 1' 'lzsx 9 ' 51 is rel 'I I Xl by Luis G1"ffill1. Th -hun Slanl ard. Xlil lrcl lQhiIlt'lliiI'l. R bl' 3 f Hzm'c.'. New Slcin, lf! rcucc Xlclnt sh. Duma l'L'lcrJ. Lay Pfvllcn, lflixz will Xcil I ' gi 1 glen 17 I iyluirds. Th- Sen' 1' class is 1'q11'csc11Icl by Sal - z IH-vlg. R I S Rh rham. Irilllff' I.Cifl1lf'. Pauline Cushn sm, Ilmmllqy lflfcllmii- My I- f- mn. E 5 Iluris Xlzxcc. Iszllwllc xl1Yll11Sll7Il. IIIYIIICCS Smith, S5lx'iz1 Sllzzxcr. Ilclcn Slinm-L1 and ig , 1 Silu SIHIICIIL ml. 5' ' 41 S, S. . ' N '5 , . , . . , , 3 llmurc wow many' Q42 ' 1 ' 'NIS llm' htalc QIHIITC uf Nudy - 'z 'lui .B In th' ,ld X. H, S.. by llcart. - Hut by all il is "J Aicd X111 ' " 31 Hahlcy, IJJL 'Vhax ilu- T. 'lf Class was I rt. Rc ' g an ' g 211111 all 1IhCI' 1 rt: XY-s 7 'J g ' I l 'ugl1. Q 'l4l1l'l'C xwlm' z ' " Qcn. , , 4, 'l'Iw s111a1'tcsl in the 5 xhcmlg XY' lzuc an I1 cn ' fl p' f-ppicmz I W- alwzxyi km-pl I' JS 'Jin' VY' tl-xl thc difnily " hal: , f .Xml 2 1: ul -y"d he ' lcsf XY' p mul' Q" I I ii W N ' Of l V 5 5 'f 1, Ill. W XXI- el 'ays CFD had um' wut, N V Xml :lm had nur' fun. Nia ma " vill pay I 1 Q Um' I: "mi saw llf -ssings Aft " I uf '-my- I Vcc. I EZ Ifur whgm XIX' XY."l'c ff . I 1 n -. Hut I vill be n tha-1' 'lass f I Ifvcn half :ns Q: ,d as wvf gg s. s, l . ' W Q - Y W fiffi ' fm ' F ff rw fmwffw 1 2 9 3 NECMO ' Eillu A- A--.A A .AA.. 5 Egg" ' 14 LL ' ' " 1' 2'1A"' XA if AJ IZ 'Wm 5 ,gy .Q ' ll ! 2 Q K :J ' A l' 1 52 3 2 ii E gf 5 :L li 2 5? fi L 5 Lv 5 Z E2 L 5 5 Q A Q ft' 5- I Q L 1 2 E Pg A ly E 3 3 - P E Q Q E EW ki 'W : ' X - ' VY vv- V VV?" wah www? 'YT' vv-RIFA L4 NLUMO 'F 5 E Y 5 E1 :1 YE E 5 :1 za 2 :1 fi :1 :J Z1 Q :1 :1 :1 11 ii 5 if E S E :1 Q 21 51 E E Z1 :Q an L. IIIUI frlllll vs I N11 g L X m N It A AA.fN1X.!'5JL:XJN'X!N P 1 x K K I 1 N 1 r L IL x N l I L IL N x 'L 'SA 4'5.A'3.!i' AAJX4.. I 1 L 4 AAAI, N X I f X 9 1 7 ri' 5 r 5 FN! A i A N-4 ff 4 -1 7 v ,J A Ea Es E E E E rs F1 E E rf F1 rs F1 E E E E s 2 2 2 E s 2 F1 P? N11 rf' 1 1 . -- - ...o 'if' A A A ALAA' A,-Ay.AlAA,,-A,xA,. .,.,.AL,-1-,-,-,,-'A-AA., A,A,.g,.A,- A,,Af,xA.LAA,-A1AA.,A,.,,-fA,,A, A-AfA.,A AAA,-A- , , 9511? ,Q f ,sq ,.. , Y ' 2 , . .. Tg .SP Q I .' ir , 911 P? , M lg '57 Q , . . . . . . . . . . 9:4 Y! llg4u'F'f11llvlluixflwu51-111-y1.Kl1x1lwlwxf tflll Ullllllll 51-lun. IX. ltxzmx. ' Q' -I Jwyl MMI pm- mul mlwlwxi Llmlhl wgmccly p1w111fl1nu'l1v1Asl1H1'l IX-F1 Epi! ' I - - .. VB' ' 'Xml Xtrll 3411 Iwi vnu Wx lwn' IIINILIIICV, sim' 511 fi lynn. ,pu ' ' . . , ' .. ,gg Hx' ll cumlx I IX I xv L1 palm 111 my lug. ', ', w . ' A , . . K w .I 'N nw! ilu' Tcgwl lvl flmlwlfx. lml nl 111111. fffll J klL'k'!l1I'L' Ju- 4 thx' 'Lil lu-vx I1k'L'Xi V Sit HI"'lgxLv rwlivv wi' l,k'l1IlX l.i1lI1l'X. 'El ,. Y V -v I ' v- ' ' 44 " H - X lllv xwll lun xx I1 FIIHVIIIKIIMI Jwgfrlx. x""ll'l' XX" Mvfl V l,"u'h"' 'Ei . , ' g . 1 . , M 1 L 1 V. Q 1 llvx IAN :ml SLHHN IMI .HIL ,In XX Wlllkl lu .1 l.i I Xhlllul. ,fi g , 1 5 I 1 Xml ulvx'c'1'44ml XXIHHIITQ. XXIII 'N If -'mlm W" 'ful R4 Xml IMVN :lx mm. LI IHVIX' Xlvn zmxllm' Tw? VIHHIIQII. arg: XX 1- Mu mx :www lu' N zu lzallwlf ni? V 2 'N llvl ilu' Slluiix HIL Um' Svui-rr xlgfwl - , , BN . . . H111 flu' M gn SVIIHII mf Xlzub. 274' Huw ilu' lvmlv H1 k'Xl'l'X MW. . . . , '213 Q . ' .lvs mlrxwfl as lwlulm :ns .1 Imvlx. 5 I llc s :llxxnxs All lnum' . . Lf ' Xml xxlwn IIIUIL' lr xlllllkllil A W IEL'I'L'XQ'I' lu- QI L-sw . 5 W . . ' Ur wllmcl' Sll'l1 PIALIIICIIIQ. rj I' 111111 llw iwullvall lrzrvlg In ilu- nlqlmv. 1' - . - . Q Il1l'IL'sI1lvllllIlQ sl -X lllwly IH lmlx. J ,L x ' ' 7 ,, :Vw dm' HI MXL l"1-IHM XX c 11' all MI llf L'I'11!f lmul N 'mixlrnll g i, lm y1l.1II1L1I4vhl hm Iwi: XX -Ill Mm lwlul Ut XMIM lwiulll UMM: ,Z w ,IVY W: ' N I - A I . , ln.. Inav My vnu. Xml XI Uymxl, NEW X IM, mx N K YQ XXI Il Nlln 5 .mmmi U! J IW! U1 HH, lmw- gk , 'lk Auf Mlm' VFNH' Ml lu1,wl1 Inv: w1111luf.Mx IH ws HIMVIX yt: . 27 V 1' 11. gwlx gm! V. , M ' 'r:1N 'Pu-1 " if Ya! , . . , . . , K , , X 5" Hp-xr N Q4 1' fx UM' Xlgu - --1 :E ,.:,.1 Xuwv! ..I',l X 1. .:t1.. HT Xin' Ri? . A , .. 'HV 'CHAN 11' 'Mk nlw' 'N PM vw PM Mr l'X I I4 215 .VN wh' " 'vii 7 Im Umm fn x XI W ,x x Nm' , 1 1 X,-1 l'1INl 13415 Xlxmy pzxfwlngvl- Un mx-Jul. N' xml llxnx I lmxv lull-.ml ,kllll mi . . . , . . . . ' 'Wi Y 1114u:'. U! llwm. IMMI Um I Mum- nw' V'lf'li11l'f I4.I1'.'lIll'4'I', lwmyzh Ibm. Xl ,PER . . , , , , 1e'l41I1w11f xxlllf Irv Llm-I I I.Q1I1k'1'I mv :www llllxllmlv, P11111 Um -fl'lav fini:-i' ' I -f I'lIlUiIH'Q'I' zlflml I'k'II!liNfiHIl Iw I-,iw mu l 'l'ilINL'kI. Six lu Huy- 'Hn' CML-1 Ifllli' 'Ep ' , , - . , . , 5 X mm-I IL'1:rIIlL'lIIL1I 11 I klw nw kann-pl ll1N1Nl1'iNfN1I11fIIlm'XX1IIrII1Ixll.L'wlHP. fvxvnlh 'EN 'I D115 ff-I fz4u,ux:1'.m1 Ilan' lu.-X .A Tvlll F,:1m1xx-A nm! 11111 IY1NXk'I1,'1'Ix lmf,x,.':fn 'rig , 1 . .. V P ' 'rv ff. "Inf law. , il m Q 'HN 3 ,M 11 V xv X '.,'Vv-vv'vvvv- vv'vffY2'Qw'vw'Q7v'v vw V-',:v..,v-'V V' v.v'v'v-.2 wx: v'1f1-fy ::'2.fv'v vw' V' JV' Y -rv V' vv' .Of av- V,-X, L , , ,Y W, 7, -V, A AY -7 W ,. Y- ,. , -, ,Y ,WW MW 3, vw - 77 qgirr Wg A 19 I' I :X n 23 NEOMO MKIJUIJUUVI, Tvgpnvf, Tvuvnvw M Hmigf A J LLHDQ Donwslu 81101118 mul 411 Dvlmrtnzvnl n Hu N P will 1 X Ll N 4 IMI L wx L IL L 4 x nn vmp md II N N N IIX N K Xl I N u ll x NNI Al N N L 1 xm L N xml X 1 1 N nd nm L 1 mm L ln K Q m xl Q IIUL Q I LL Ill II mn H uffllx P14115 L In Lua LH IIINIIUKII I1 I ummm me INULIILSQ Llmt lm his bwtmwd umm 1 WI N x 1 1 L s 1 1 idx L Manual Tlltllllllff Lu II DL L N N 1 n N xx JIIXLL hllnl ind L'lIllt,S 1 xxxth L mc ml 101101 lu llll YL f 2 mu H LL 1 L "l7k K L J s g mxu IX xnm W nu an N KL e px 111 J X X LN ll N llll Szzfx ilml '-Ai1i.QQff gQg.M.M,:LM AM.M.M A QMQ Mfggi -nf-F 4 i.Y!lr-evil A . , . 2- .5 .' ' . ' ' , ' , L I X 1 'Hu' llalllltilig' Ehfic '- Dol 1llAllI1L'lll ul' X. Il. 5. wvcxxpics ll wry' high . " 'ull ' gllll my ilu- Llil'i'u.1l1l sdlwwl LlL'PLll'IINCIllS1 :il lcnst thc' lvuulu-1's lllink Su xhcn rhu ! girls lwring 111-'1' 9:41111 I -s ill xml. l'ml -1' the dircclirm ul' His: XI'Cl'-gm, L11- ? :irls lmvc L'L'I'l1liI'lf :zur mplisluml x'f lcrs. .lust lvl us pausc a mf 'nl z 1011- Wvl liuu ll fl-xx ul' ilu- lllillUS zlcrfnmmpliflmul by lhcsc girls. l"i1'.'1. wc xxill never fmgcl :A the flm- prim-5 that xu-11' f:11'1'iul LIXYLIY, by mln- girls. l,K'UIIl llw lu ' 'cst Qllmv, l 722. 'I 1 if Nc. cl us IIIUYIIIHII lllc 11111115 limos llwy' lynn- .'c1'xm-Ll 111 ilu- .Xml Clul Rr ml--fffi 1' V limus flu' lllc' AMI flulw IIlL'lTll3L'l'S. MIILX' mln- Smnlluxu-sl Xli .'.' wuri flume :xml l"isl1 Wg X554 ":11i1.11 zmnl mmm- ilu- xlfilinu lwzllllwls fur 1114- lII5L'llillQ ul' llu' l'1il'.'l X:1liul141l L I llzmk. I ' XX' CZIIIIUI climinnlu lllvsu' IIUXL'l'-U1-lik'-I-4bl'Q'Kl1lL'I1 class dinners that x"1" Li li for " by llw girls zxl thc high sclwul. IQZICII iw-1 girls 1uz11'l'cu-gl, pla meal and T: .2 :cr '- ilu-i1'mx'n l' nur. 'E E 'l'l1' D. S. class ZlCLlllil'CL ll lwunk :wc L lurgc UIIOLIQIII Lu PllI'Cl12lSL' Z1 1' ing 31 mmm suite 1.15 lvluclx xvzxlmll. xxvilliillll :ml Xlury styl 'Z Z1 full length mimn' fur thc ,E rf 124 mu' ix AXVI IQHUIII. :md x':11'iwus ulhcr 1 A "I 's. 1: 'Hu' i11slx'L1cun' ul the head uf his l'p:11' mem cz In L be tu l'c,l I' 'Sci lbr 1--g--11-f' Xu, H H --1 1-' 1 -:. . S- -- '- 5 hcl' P11 'ls llll'1JLlQ'h1Jlll each year :hc has been ith ll cm. I,ikl ll fll mbczuu il the 1, Ulm J ul' lifc. sh- is 1llWl1f'S smiling. if P fi 2 - ' ' - if ,KH E, Il l'nl" llxc SllPL'I'YiSi4JIl uf XIV. I'1I'Lll'f', thc Xl: 111:11 Trzxining -par ment of Lili: yczu' hu: been 1lCI'CdiI I 1 N. H. S. Th- lwy: llliYL' 'f "-I 2 ' c 'L ' -Stly' ll, I ibull " lll'il' hands 1 1 'ud. Xltl ,I LI Q vfcrc :it sonlcwhal of Z1 dis- 1: zzdvz ug- by M11 I'11'21I'5'.S being callccl hams, XIV. klm yrm'-1 to bc an zlvix ,E f, and cupgll- i11sl1'11'Lw1', 'l'lm- be 51' hclpcd Crum Ill' lZllHL'1'I121ClL' fm- the Hum- A R21 J rex" ul. In-xi 1 the Illilllf' iml 1' 1 ' -11 'mi llwy hnvc ma I' in 111 s'l1ml Q, and in their I mcs. Vlxllk' NVQ rk mf mlmis dcpzxrluwnl is lu-lpful lu any lml' vhw 2 likx' lu really' :lcv my lislm VNS. :N 5. S. I 2 iii 5 My ,Q - is 'Ee ,A . M , b ?s - f V , - C Q 4 F4 14 K V X 4 N X A V 4 4 4 V 14 4 K 4 4 X V 14 R L4 v K rx V If C4 A V4 54 -4 4 'N 4 E' N4 4 C1 L- 111 If 111 1 11111171117111111111111111111 11 11 1 11111711171111111 11.17111 711471111111 11111111111111 11n7111711U1117111 1111111 f HSN '73 -? 4 1 as gh., 4 A 4? 4'HiH1k1!lkl'1X'!1 "1l"1l'!l14'11"11"11"l1"11!'11"1." 1"1 1" 'HHHH' 141111141'!l1'IL1!'.1"11'h1!'l1!'1A'1'1!'L.1!lX!l1k"11l'1' A A X4 A X4 4 FZ 11 A A X4 A A X4 A X4 A A -4 X4 -4 X-4 if' 5-1 -1 X4 V1 V1 , 4 1 1 A A ,, 4N4',44M44 4441-1 4L1j,4.-L ,QAMAA1 . A., 1 IUXUIUA 11u111:.1A1,., A A AA A AA A A A A - -,11,-.g:g 155 zi 1 ' 'v-4 4K4 4 1 4 4 P-. 154. -1.14 151 1- 1 F44 I 'l . ' V-QU 44,4 m 1 I ' . .. U ,J 54. 4 I 1 1 . 4 A1 va gn- -V. 15, 51-111111 - t111.1 Y W1-111111 1 '4 T1.1I, L' 4 '1' 'Z 4'1L 11111 41A1I1 1 1 54 1 1- -- 4141.22 14 1-4. 42 -11111. I111' .1 , ,.11- .1 . 1.4 ..1111 fl -4, Q . 1" 451 S14 ,,.. 1411 4-XX141114'111- 1 4111114 1. 1..2111' . 4 11114111 1.. - 411.144 1 ,11 .14'1l 1,, "44 , 1 , X 4"' M x 44 12 "4 1 1 1 V' 1 1 v 1- 14'144 1 4 ' ' 1 1 , 4 v 14' Q 1-111 4411 1.11411 111.1114-A .1 11 11 .1-4 114114111 141.11 1111 111111111 1:4 1.11.X1 4 5 -'..'1111.1 L" 1. 111 . 411.-1-.11-1. . -144441, 11111'1X .11111 11-.11111111 43:44 11111 131 K4 4 Yi' 'ff 41 4 1-:11 1 ' 1- 14111 1 1 11- 11- 111- 44 ml . , . . 1. . . !.1 1. ., 1 .1 .. .N W1 4'41'1f 14-11.4.11, 4 1 1114--111 1- 1 .4 1 ., 411' 11. 11114'-- .11114 111111'1--14141 'H 151 . 14 1 . . 1 .4 gl, I 4 ' ' . ' .4'411 ." 1 1 4 1 ' -' ',111 1411.-1113, 1: V41 424 41 41' 444 1114 '4414 4 -' '1 '11' 1 ' 1 1111411 41141 11 4 44 111 1 44:1 . .. , 1. 1. . . ,1 . 1 . 1 4 1 .1X. 111 Y 4 A A - 1 , 1 1-1 E4 44. .' 11.41 1 ..1111' 11 ' 1' '1..'. ."'.11 15 A1"1'11'g1411 ',-4 451. 1 1:141'1'1144' 411 '4111'14X 1.111 1111. 111-'1..'11.1A 11111 11411' .1414-11.141-44111411111 4 44 4 1 1' ' 1..4 4g-414 411 4X . , , , . 15. 111 1. 41111. -1 - 4 4 1 4 1 4 , f'4 454' 1-1- . 1- 1. y..4 F11 A A 2744 ff' 44111 11 '41 1' '11 1- '414' 4 ' 1 445144 1 44 1411- 1- 1: 111 1411- 445 Q4 , 3 M 54. 1'.11:' 1... p14 4121, 54. 111,-.11E1- 141 1 ' 1- A421 . N Q ,M 43:4 N1-111 111111 4 1- 11111 111 111,111 -41 151. .1 , A, ,1 1 . 1g 1 11 111.1111 11141 11.14 .1. 1.. 121 54 41 1 -1 1 1 1 L14 1 .WA ri 1 x A154 'Q' 4121 441. .4574 gg nfl! 451' 1:1 C4 K4 gig V3.1 NPT4 A-'A 171 y:4. Aw.: 1'-1 - A :iff 174 1 '- ' - X4 1 11 44 ,A f:: 1 4 -if-I4 ,M Q 1 51. 1 11 LJSQV- 1491 S4 -. '1 SFT ,fl ...A -4 N44 ' '4 V-1 E' 4311 4- -1 -1 , A1 :X , 1' .4 4 ,J 51 1,1 4' f V 41'4 1:1 ff . ,. 2:3 54 xx 44i7'Q 1,1 H44 f 41'1 4 .1 .E .T V. 11 -i,. ,1 14... f' q,-4 4-1 F744 4P'34 .54 'Li 1tf44 1? '51 ,511 4 44 KJ 4 '11 'yy 13 54. yli 1"4 471 44, 'Z 1:4 -f11 54. -L1 534 174 454' '21 F14 '54 4 , 'J 1-1 ,Q , . Pi. 44 f"'4 1:1 V N ,, 1-X V 1-X V N ,, P V K V I 11111 1 I11111111l 5111 1 M II I Wai If 1 1 4 I A 1 u 11 IIILI XIMIXIII f,',f,3IEUl1'lEEUU11111711YUUiflfilliilfiffif111IY1flfif171Il5FI151511511731lf1Ilf?IU1II11,".11I111' H' H H " 1 II 1- 'H' 'I ' Tc' .JV :1 L4 :.4 f I . . llI1I S 4 nf Il1' . L71 I . . :LK L3 5-1 . , X r Y' I QV, h I ' '- I-'I I N I - -I all . , , , A 21 I."'v Mi! XII, 1 ' ' :1 . , . . gf XII., ,i' " ' "I',', Y L TSI. , I , . ' X . . -1 II I I I I XII I . II I . 53 . :1 Q I,1" , 51. I' . V II 9 , . I My I- V, 111 .A . Q "I XIII I' I" XIJI -I I , 51- , I" I ' I ' :1 I ' ' ' ' - I W :g II I ' S1 41 , - I 5,1 XX' I: 1. I I I I .., . ..1, H I' N' X1.II'VI'I: III 1" ' 1 N' III .I1, ' -I I-Ir. ' 1 I Hi! . 1 . A , "1 N " . - I-- I I A- KI , SIN Lu X- V 1 - I ff- I 1' III ' .' 1'I , IIII, I 4 ,I I 'A ,,1 , . , 1' I I" rn, II, XI' - IIII --. :-I - mu I'-' " A III' 'L I L ,b. . iff ,' 1 H A X 5+ I I 3 I I I I-11-I II sf IQI- I1.'If LI: I . LI. I I . - fl V 14. IN 1' II - L11 I I1 I. ' I' IIa. . , . tff, I,, 1 , . . , :X II. .. 1. . N, I ,V , Ii I-. XI '11 , NIJ 1 I ' I , 1- I-IN -I I z- XI.11 I II ' I- V Q II ' I 1 J- -- rg' :v X g . I .. II . L., I1 , , ,Qu -, . . .I IIIQ1 I. 'I.II.1' IIN' 1 Il - - II I x1 I N I N I 21 I I I u Q , . . F-" II II i I I I I I- I I F' X'.II..1X '. I- - I. ' - 5.1 . . . :-1 III, MI ' ' I 2 " :J L"I 7.1 Y 1-1 K1-'X . , 'I' ::j gl ,'II"7JI ' I J :.1 .' f zu fx -- r.1 1 'I :'1 'Q I' I I W 1 ,, , ,, , L"1 f I T-In 11 I' :-1 I V1 ,., ,, T1 'K I 1 LI- L'4 . r.1 I I l'1 I 7-'. I :-1 I my ' L'1 . X ,41 I-.X xx X I . L44 ,L ,171 WI.. IJ, IW Z, L'4 51 HVHIIHIIUHYIITIIIZIiiIIYIMIIIHIIIZIIRAHIIHII1ZI1:'.f1I1II1ZIi1IIzHI11fI1'x1I1I.."1.Iu".I'1.'1 I1 '1"."1' 1923 NEOMO 'UT ,Q J -f-4-fin. ALAA Ap. MP 'LQ iz 45 444 ii 'A ' 4 F11 P EP P 'P P 'P P 'P P 'P P IP P 'P P 'P P 'P P fl fl fl ll fl P 'P mTmM .GJ 51115 sr' eu ' P EP P 4 4 'P P 'P P 'P P 'P P I ,P P 'P 'P L 1 P 'P 1 P ' 4 lg P P ' 'P 2 'I ' P 4' 'P 1 I P I 4: P IP P 4' P 4' 'P 4 'I P 1' 'P P :P P w .P 4' P 4' 'P 4 P 4 2 -P 'P ll ' 4' vii , P if 1, IP P P 'P V w-v 'v-v v-v v-v v'v v-v v-v v-v v+v v-v v vAvfv lv-v v-vi -v-v 4,-.Q iff wiv v-2 v-v v-'47 FTF, 'P . ' '- I' NEOMO 1923 31 4 31 A11 11-4- 1A-411,14-A 11, -A -- -.-Ilgllglki -A Ai A-A A-1 Avi 411.6-411:15 Ai 4:5 A .-A 'Q -I T ,P 1111111 'Xss1s1a111 111s1111ss M11111at1 w111l2lI1 XQ11111at1 QIIILI I 1111111 XIAIIHOLI I111s1nes1 X1f111aff11 11118111688 XIf111a1'11 2118111185 XI.-111511111 1 1111111111 XIdIldLfL.I x88UL1a1L X111 01111111- 111111111 111111111111 1111112111 111111111111 I 1 ll X8s1JLId1L ss1J1l3lL ss111lEl1L 1111111111 I 11151111111 ws1111 111 X11 111 I 1 11111111 111111 111111 111 1111111 Ll 11 11 1111 1111115111 1 111 111111111 C 1111 I Ll 111 51111111 11111111 811111111111111 1 11111111111 1 Ill 11 81111111 111111115 XLILIPIIIAII I 111 11 11111 1111110111 811.1 15111111 801111111 I dl 11115 fqllllllfll fgtcl X1.111.1ff11 X 111.11111 111 1ff11 LIU XIIILIILLI XIBLC L111111 L1ans 131106 B110gQ 1311111 111151111 1111111161 XI1Nabb L1a111 Re111 D111 Ie C11ec11 XI.1rfga11t P1111 111111121 11pp11111111 1 1111111 b.1ug1111 1115613111111 C161 LI 1 11Lab1t11 XIatt11s B111 Campbell Leld Slllli I 1111a11 CIICIIONX et11 I 1111115 51111111 III 1Ja11q11-111 I 111 LX 1 1111 1 1 I1 1111 XI11111 X111 111' 1111 I 1111111 I 111111111 11111 11.1411 L 1 11111 111151311 11111 11111111111 X11ff11111 XxlIIl1cl H4111 a1111 I 11113 136111 Da115 V1 11111 Hopton 911111 1111111 NI11rpI11 L1111111 1111111 111111 X 111f1r11a 1u1111 111111 130111111110 211111 X111111 Hut1h1s1111 SXIXI3 81121111 211111 Luste1 LZ-IIQCHIQI 1111111 111211111 '11111 X1111 1310111 X111 Hall 511111 111111131 1111.111 1111111 fvvvvvvsqvqvv ff YQ- vv 5111111 vI1l1'iI.I!ll11fj Q3 K 3 134 - 1 1 1 1 1 A-A 1,-:31.,..,..v. .vs .,11.,11., .,. .-. .-11.-11.-.1.-.1.,.1.,.1.,.1L.,.1.,11.1.3. .v. N., I ', 3y5p1'g,y'y?,yfyf?l-'1l'tf1 I 1 3 ,. ig .fij 'j ,gij.3I-'s-1411-H.f1'i,,L. : ,414 A 1. - .T A -3'-nf: , A 1 . 1 , 1 .-. 1 , .lj .1 ,' .1 " , , U A .,1N.n. r . .i.-: .F I V I.. 3 , lip' .... . .Q ' - " : 77' . E UA . F. , C . . AAA . . . U: . . L. . . 1 A I 1 :1 -' "',sfgf:r If Lww-.w- I .3 -' A- 23-1 .azz AA I --H 1 ,3 .- va ' 3 3 A I . I A A 3 T' J J ' . '. - ' . 3 2 : A Q f 3 2 '3 . - - ' fy . 2 A4 ,3,': I ' I S - - - - - - . ,j , f. .I 2 :3 I 5 C1 'E - -13 1 :A 1-1 3 I J 1 I 2 2 3 2 , CZ' ' 3 :. 31 f - , , ' 1 - 1 ' 2 1 7 - 3 2 ' . :. "T--12 3 1' 2 ' '11 7. 'lf . 1 2 2 3 ' ' 3 I "' 1' f-' 1-' 3 , 1 - I l j 2 ' 3 2 . 3 ' C C 3 ' ' 7 ' ' I 2 3 5 - 1 I 1 3 Q 3 - 1 13 -1 -1 3 ' .-.- 3 3 1 1 I T 1 I 1 2 1 ' ' ' 3 I 2 1 2 2 1 ' " "' ' 1 1 5 5 14 ' 1 J 1 3 3 'Tj' 1 2 1 3 3 I s s I 'I 'I U, 1 4 3 1 Z Q , f 1 Q -13 2 2 3 : 3 . 2 7 7 7 E f 15' ' J 31 1 3 5 2 2 3 rf 1 2 3 I ' ' I 1 I l 3 2 2- ' 1 2 . Q 1 3 1 -,' g- 2 1 1 3 1 : 1 2 5 3 ' f ' 1 1 E I 2 ' I 2 I E ft' 3 2 1 1 2 ' i 1 2 1 1 Q 2 fi Z 2 I 3 1 3 ' 1 ' 1 ' 1 1 1 E 1 I : ' 1 3 1 ' "' , ' 3 ' ' 1 2 - 3 ' 5 2 1 ' Q 1 : - ' 3 7 1 3 3 1 f ' I 3 ' 2 3 f 5 f : 1 f 1 ' C I 3 3 3 ' - 1 3 2 1 1 f Q I I 1 I 5 I 3 3 C :Tj : Q 3 1 3 2 T 3 3 Q 2 3 I - 2 i ' I . f I 3 ".: 3 I 3 ' I 3 1 1 2 ' N Q .f ' 1 1 ' F-rf: 3 2 3 3 3 1 3 1 5 - 2 ' E 2 1 3 1 3 3 1 S . -1' .J 3 3 I ' 3 : 1 , 3 3 Q 2 2 3 ' - -. N' ' 3 3 ' 3 : - ' ' - ' - 3 l 3 1 1' 1 .1 1A.- ' 1 3 : ' I 2 ' : I I 2 1 4-1 .V 3 -f ' 5- 2 Q ' ' 7 Q 3 1 2 1 1 3 I 2 11 ' . ' - ' 'T T 3 ' 5 ' I ' 2 ' ' 5 2 1 3 5 3 1 ' 9 'wwf ,1.?1LvN,'iw'5E52 4 f- -. .. I 1 5 T 2 I I I 5 I l I ? 3 ? F 3 9 1 . ' ' 2 1 1 ' ' ' 2 I 1 1 - '1 . - 2 3 . 3 1 V . 1 - 2 4 1 1 ,... 2 1 1 I 3 3 1 ' T '3 1 2 -1 - I 1 H v , H- ,. 3 -2 3 3 ' 'f f 3 1 .' Q 2 1 f. 1 3' .01 3 Z 14 1 5 'F 3 33 3 I 3 . 'A ' ' - ' 2 - :1 . 3 . - . , . :..f A D - r . ,.1 . ' .F .'S"r 1 3, ' . 3 . V 1, . hd J 1 Y I 1 3 A11 ' fx "C ' , 1 ' '. . 1 ' ' . :IA rf , . ' - :. . 1. o - 3 1 4- '.... C . fy I , 3, , - . 1 .1 1 1. :D .. 1 Q ..,, 1- 'I 1 ' M L3 ,,,,1v,,,1,,,,,,,-,fl V, 'YV-. --Kay. vyfcf vvx Nfvzvvivv-vxnvvw-vfv 311-vw-v 1-w vwlnvll 1923 NIXIAHI 31 EFHZBHAQHHHuxyxuuuuauuxzuuuunnuunanynuuuxyuuuuuuxnxuuuummunnvlHHHHHHDHHHHKX' :T I I' ' I: 54 4 'nfl til. v-4 V N I 4 I -f r-4 v-4 v-X P-4 rx V fx N 4 N I I N4 NI I 5 huuud Sn: Chnl X I I I I K I III I I XIX N IL I I k K I K X KXLJNVJXIIXIIZXIIIXLJIIUAILUXXIIXIIIXLUXlllklllklllklllll lk! IXIMILIXI ZXLLXI. ZXLIXUILLJH 111.111 Ill lll.Ikl.ll!f1l.lX1If1I.llifL N I I Im. P73 Lyn HI :QI N4 I X-4 A ,I F I 1:4 ' ' PFI at . .ff , . ,E H4 .. . .. I ,.4, XII..I-:If I 4III4II- 321 h-1 V . - f 51 ISzIN4'II:III lI:II'IzIII4I bIIIII4'I'IIIIIII ISI if IIIIIN' IIgI4I.I-I I3:III III'I4III III'4'4'II QIIIII IIIIx4'f III':II'4'I'4 I7 544 I ' I ' I I - IIB P14 IIIII4 IIIIAIIQ IILIII IIIIIII III-Icr l - ' - I A Y ' if I-4IIIIIIIII1 IDIIII I I1IIIr '54, 'I'4-IIIII- IiIIII4'I'I 'IlII'IIL'I in .II 'KIIIIIII ILIIIIIII' IQII I SI4'II4III XIII '4 . ' . . . . , ,54 IW IIIIII' BIII-I'I1IIIjI I'.4IIIIII II4II4'II XI:II'IIII ,I I4 I f -sII+I VI'I - '-I H I IWI I4 4NIII.II4 .IILIII II .4II4I. .IIIIIIII .I IIII In R5 X--II'4'I1II4' SIIIIIIIIII I'.4III4I: IIIIWI XIIIXXIII '74 K4 ,' - . Q21 R4' . I -II4I:I4IIIII4II' I'.4IIIII IIZIXXLN 5I'II'!I'1II'II4'I IIIIIIIII II 'I'I'4III III4' IMI FI4-II4 :IIIIII:I-I I.l'wII'I IIQIIIIIIJIII EI 4Q . I 'III :IIIIIIII'I XIIIIIIIII XIQINIIII D212 . . , 7 I I .I'IIIIg'I':IIIII4'I' I'.IIIII.I XI4I4I4II L5 I di III-II:II'IIII4'IIIIII If4IIIIII' SII, SIIIII4-III IIII I EI' I74'IIIIIIIII4'III:II If4IIIIII RII II IQ4II'IIzIIII I: 4 ' . ,. . I 5' II4'II:II'IIII4'III4II I'.4lIIIII' I'.IzI IQQIIIIII II 4. II I ll! I I 534. LI I L-4 Xl I III L14 if .kj . X . . 'Ig ,I .4 I I fI1II4'IIIII4'II4IQIIII s IJI!I4'4'. I II. III. LIE, .cf . . . . . . U.. . . I Ir: XIIIIIIIII f4IIIIII4wfIII: iIII- III4-IIII 4'Iw III IIII' NLIZIIL XII22. I IIIII4- L21IIl'kI XIIII I ti, M 1 I A U . l v , I III. IIL'I'L' IIII :I IIIIII- :IIII-IIIIIIIII IL'lI. ISI 'IIIIAIIS III III4' II:III4'I'.J "I IIII IIILII 4I-I'I'4- II -W - . .- I if IIII- I4-II'4'IIf:.I4-I.I- IIIIVI. Q I FI' III4' II.IfII'I'4I'IxII4'14III-1II4'gII4-IIIIII4IIII4IIIgII IIIIIIII IIII4 4g4I4'IIIIIII. lj III'I I4'IIII. 'ZFX IE, NIIIIII- IIIIII QIII-I III IILIIIUI. IIQI III- IIIIIIII-I LIII IIIIIIIII IIIIII- II1INI.I'If III qIII4'I'-4IIIIII4'II '54 ,V ,. I5 I W- I .I-IM. V V V I 4 V I v 4:4 if XIIIIIIVIIL HXIIII- I-' - .III I'III4I1 I'.:I4'II4'4 g.1I4I IILIYI' .. IIII4-. IIII-:IN.IIi IIIIIV. ,Zi I , , .. ' 54 I' .4-IjIIIII4', III.I.I'1IIIIIINI'II .II IIIIIIII: 'Irs Ei IQII-IIIIIIII IIIIIIIII-IIIIQ III IIIIII-I4'III: "I 4:III'I 4II .I IIIIIIL' IIIIIIIIIII III: II.III:III F141 IMI., H IIF4 KI ' , . , .. . N , . . ,.. .521 'RIA IIIJXII' IIIIIIIIIIIL II::4II:I. IIIN IIIIII-.I'INI: XXIIVII' .II4- IIII X4- .ILIXI IXIII :I.III. Ii. il II4'IIIIII'1 IXIIILIIII. QIIII IIIIII4 III-II4-IIII QIIIIIIQ.. IMI 54. ISIII: "I IIIIIIAI. III: I.III'I I4-II I'I4- .IIIIIIIIII:. I I4II4II.I II x 41:2 II'fIII:I4 III 351 if . , , ,, . 4 . A I . I 54. ,I IIIII'II':III IIII IIII' II.III IIII: 4- III.II4III! :I-III:II'I4s.I "I IIIQII 'IMI :II IIIII I1II44'4I NIIIIIII .I E2 Lil IIICII IIII'II1I4'. I,4I4II4 III IIIQII IIIQIII III II.1lIILI IIIII I-'.4'I' NQIXX LI IIILII I:IIII'I III44' IIIIIIJ I I 'if IIIIYQK' IIIIXIIIIIQ III IQIII- 3 " XII' I I4II4'I NI x4IIIxf I IIQIII -II IIIIILII III.NIII4'w IIII I ,.4A I 1 .. 4 R71 'RI .:1. ILIIII f. I ' , . , . , -- IH I,cI4I: "I LIIII III IIIIXI IQII4-II. I II4I'I.L'IIQIKI NIIIIIIIILIIk'III'I'k'3IIIIIIkI'IIIIL'I'IL'.1fIjI 4III. 354 XII. XIIQIIIII I4'IIgIIII'II II 4 I IIII' QIIIQIII. NII4-III.'I1g I4I :I I4-'I II 4':IIII4'INI: " I IILII Et IX .I IIIII- III!IIg' j.4'x--IIXII S :I IIIIII' II IIIg.u II'4I'IIIN III LI IMIIII-I .IIII I4x4IIx I'gI4'I4 III ,iii SIA I::- IIIIIIII, I4-IIIIIIIN IIIS XIII-I'I.I4'IIw LIIIII I'I.III.IIIgI'f ILE 4III I-I IIII I4' II'4I4IIII XIIIII-4'IN.I 'Ii W hIIIuIH"IIM-IIIIIIU W 54. ., ' I ' .. 'Z . , . . , F1 HI I'Z41IIII' IIII ".II III.'.I' IIIII' XIIIINWI I"I,g'II'4IIN,I I7 54 .. .. . . . I - . .. P11 KI. I'IIIII IZIIIQI II It HIIIII I ILIIIIII IlEI'IlIl:I'IIIxT1IX .IIIII IIII II, 'Ii ILIIIIUIIIII' III XIIIIIIIII: I4 IIIIWI' QIIIIIIIIIIQ I ILIII 4III TII -IIIIZ III. fvx. I 5,4 'I .-I IQIIIIIIII 'III II:Iv1'wI'4-II 'II '1 :'II- 4 II IIIII 'I:'.II.III4 If' 54, XIIIIIII-II: "II 4-Iv :II IIIIIIQ 1- I. I.III IIII. III.IIII. IIIII, XII. -- MIIII L:IIIlII:.I1III ,ni II.IIII4'." I. II4' 1:I'f'II :I4'I1I'4 IZEII IIIIII I".fNI'I'II II:IIIIIx.I "I3iIl. .XIIIIII 'IIIII III II-.I' IIIQII I'I I"IIIII'Ifu M Y Q l h, :4 IIIII1 "XII, -II, XI' III 14 .I III' I ..41III 4I4I II Y'I::Ig gIlII" TII4' XIII. Ig . . , , -.. ,. , .. . . . ' I .4IIII4'4I4III4' IIIL'. I III IIII4':gII IIIIII Iff- III.II4II, II'xII IIIIIIIII'III'.I lp-'I'44I IIWIIIL 'FI gi. 1. 42. - I F " "!' I., H44 .I -Q: 54. 'Im '-4 IHI 54. V ,Ig Ip-, ,V-.Y rye-,V-Y-fvv-'V-W .ff -4 V-V--V.,-Y--YY-Y .,-V.,-yy Y.,-YV-,V-YV-,vw .ffvw.ffyy--fv-Yv',f..'yv'.f--,V-,'.f.'v-V -4, '.I. ' A I . 1 1 . ' ' A ' - . A Lg? x? 5-X-xfixf-1 a 2 gb u c x SJ Z ,f J 'Oleg Z 723 'INI ' jk fl, -I ULAX! f-IN: 1 ' X N r ff ,E f 1 " Q' vi' , Q s Rx I .. 2 - A dk VJ y X ' 'a X2 ,K , . V 1 X 1 ? .Jw l x Q- , I 'I I A ' L .,k' 212695 , V,-I 5'-W-A if -g ,. 131 fn' A ' , ,, .AW XV , L , we qi , 1 7 3 ff 33 A 3 -QF 2 fi f Q s 4 . A f f 3 ' lf 2 5 X 5 if V , Z A .. A 9 A Q .-- , J . If X, 2 M G 1 1 y 31: R ' 1 W 7 A 1 s s. 2 ,ffl fs? 9 5 N 3 5 W5 if A i K Vi' T FMT rl AL' 1? NILLJMLJ JTKIITKIUUUUIIUTTKIXTYIUYYTIUITUUUTKYULITTKYIIKHI!7U!7IIU7TK7UK7TTUUK7ITUTTY7U!7IIKTliig-LL7IIi7lK7TTYIlKITTY7fKIUUUi7n I: l'm1Il311ll Sllllllllll 1991 71 27 111 1,2 1L L N 1L I 1 11 11 11111 .J 1 1 UTIL 1 11 1111 1' N 1 1111 II I1 xl IL XIXLS 1 S 77 L 1 I L 1 L 1 N L A K L s 1 1 I 1 L L 1 Fx 1 L nA Mmnmm M11-1111 10 1141 ll 1Uf1LM1ULlUL1!Jl1Ufll1fXLfHllLl1LMX1HHUMl11LLlUf1UlXUYlv'U1XUI 111.1 1155 1 51 H111 15 L3 54 iw--in 'W' " ff -H . , . . . ' Y V 7, 15.-,A --A- A h A h A A A,AAAAAA A.A,AA A AAAAAAAAAAAAAAAX I ,A,.A,.AAAAAA,AAA AAAAAAAAAA,AA,AA, .,,AA,.A .AA,AA,A , , ,, ,, . , K, f ,A AAA' . , . A . . 'KU 7 1:1 15 4 131 1 1151 1 11 C71 :is 1 'v 'yi 111, ' 1 ' ' ' .121 Rt! 115 tif, gn . I . . . 71 1:11 .. '.. '...... Q1 1511 1 R11 . , . , . , 1 54, rk'1.1f1'f1 .-, fl'1"j,1f1lI1'IJ4' llfllfr .X1kf17'1', 111.311 S1'17'1'. X -I .X1'11I'1. l ...Z E15 NL'13S1l11 xx. X11 -:111111. All X1-11s1111 SS-11 X11gg11111' 111-7 12211 E1 X1-11s1111 14. Q121I'l1121!L'. 111 X1-11s1111 7-11 1141 11113 gi E: X1-1151111 11. X11. XL'I'I141I1. L11 X11. XL'I'1l11I1 X11 Q111111' X11 QL11111- 11-11 E11 X1-11s1111 xe. XY-1111 L'11x', :11 X1-1-11111 1141 X11U111111' 11'-211 Ri' X1-11s1111 xx. XI11111-11, :11 x111llL'1l 17-21 11-IN X11:a11111- '15 5:1 X1-1151111 xx, .111111I1. 111 ,ILV111111 11-13 X11:111111- 11--111 EC X1-11111111 xa L'g11'111:1:1-, 111 L':11'11111:1- 11-27 .1-211 11-11 1. X1-11s1111 -14. X11 -1111 Il. L11 11111-1111111 R11 Q11 111' N11 g111111- 1,1-7 11 X1'1S1 1 xs. X1111'11111x1111-. :11 X1ilI'1 1111111- 13-11 X11 LJLIIIIL' N17 fi - X1-11s1111 xi, -I11111111. :11 NL'fNlS1Il1 '111-7 V211-11 X111uz111:1- 151 if XL'LlS1l11 xs. 1.111111111K1. 111 1'L1I1'1Z 111 X11 gg - X11 Q11 111' 1.1-11 Rf- X1-1151111 x's. XY-111 L'11x. 211 X11-1111 L'11x X11:z11111- 1-147 Nllfl 1' E X1'11s1111 xx L14111-1111. 111 X 1131111 X11Q111111- 11.1-11 X11:z 1- 1: , X121 X1-1151111 xs, X111111'11. L11 X1-11s1111 11-I4 X11u:11111- ri-211 LQ X1'11s1111 xx. L14111-1111. 111 c1l11L'll2l , X11:111111- 14-1.1 X11::1 11' ji 15: X1-1151111 xi. X1111'1111x1111-. 111 X1- 'N1111 . Z7-7 X11 u:11111' X11 Q11 11- F R511 X1'11.'1 11 xc, 51-1 'L'l1, Q11 X1'11S1l11 X11Qi11I11' X11!111111' 1,1-7 1:41 x 1 1, 11:21 1-1 , ,. . .. , . , T1 1 1'1111113Xl,1, lllx. A I'Ix. .X1'1Jl 1 SLPXIIL l'1..XNf 911 "XIX w1,11.u SQ1111 I1 xx11111--11:111'1'11 Illilll. 1'1R.' LEX 'l'llI-1 X. 11. S. 1"LJLJ'1'- ",1'1'11 1111-. 1.11 11111' 111 1111111-1's1z11111. 13 11.1. 'l'lf XXI LJ1' I11--f25 ' '1-ra' -s 41 -11 - A :. I, 1 . - - 51, I' '11 I 1.1'lLmu f 11' lm p-- 1 xx'1111111-1'1111xx 1111- 111111- 111111 1:21 E1 Xx1fl1 1lL1r 111111114111 1111111111 111 111-. .,,, , ' 1,5 ci' 1111- x1111111 11111141-11 1:11 111111 s1'1':111'111'11 13111-11 1"'m xx 'Nw 9115 . E11 his 111.3112 1,1111'f"1111' K1 s1-111-1'1'x, xx 1111 xx 114 xx ll1X' ' . , . I. , ' 1 E+. 1115 111'11xx xx'z1s 111111- L'L1l ill 11'11u111 1lL' 12111111211 111 Q1-1 111111 1111 1111- fL'I'lI11Illll!L' 1 - . 1 51. 511112 lim, H41 54. MII -JH' lm '11 ml' um' Hmm .XII1 u1x1- 111111 1111-11- L1 111-11 311 11IlL'f 1111- 1111101 1'111' 15 1-1111x111-11. 11 -11 E1 if '15 WF 1"'11l'1111 UUIU UNI ffwm XXLS 17-111-11 :111g1'x xx'111-11 s111111- 11-111xx' -- - '1!'l1S'L1S1s , 1 ,. , '1 :gf K 11' im NH 1 K. l V, tml? 1111 1111- 11111111111 111-111 1':1111'11 111111 x1-1- pg Illl-. 131,XL1x XX17 L.111,1J livz Q 141- 11---111111-1-1111 -1111'11 A " . , -1 5 111561, 11111111 il ,ul,TM,A1I 1 I ' ' 111 1-1 11111- 11111. 11111 111- xx'11s 1:111 111 g111j' ' .' ' f . . If - ,. .1f -2,1 . 1 1- N 1J1'1'1111' R1-1 .11111 L1:1-1-11- 111111111111-111 "" 11-1 m'1"X1-' U11 A11'1'-1- '11-1' tri. E1 .XIIL1 1111- R1-11 1111L1 1111111-Y g1.1x1-. 1111-113111 111- xx 411 111111, E1 Nlgzx 11111111111111111--111:-1111111 111: .1.1,l1E11'1 1l11111gg:,1111 11.1 11111- 1. LV1-1' 1111- 1'1111111- 111111 1111111-, 11.1111 11' 11-I1 1-111-A'11g'11'1' 1'-1' -1-1111, 111-1 x1111 11.111 11-11.11 1111111111 1111111111 if 5' I1 11-1- 11111", 111 1111- 1,211 11' tu . . 5111'11 11111'11' 1l1l11111 1'.11V11xL1111I11,1., L-1U1"Ml l1l!I.lL,I. IHMI A CHAIN, E, gg H' "."'?f-"l..Q1-1'.,'-'.1I1i 'W' 11.11.1111 xx 11L'.11 Il 1'L'1111.1, E2- 1 1' T 111111 :1-.1 111. -Q1 , ,. 1k11'1I!,, 1,1111 1111 1111.5 NWI X111 XX1.1'Il 111- :111 11 11l11L11I1 111111, Ei' LQ111111 111.111!1' l111' 1111".1I111111- MM "Ulm 1" 11111' 11171111 H1111 1"'1' .4111 1 11 ll 111-11111111-11 11111-1-, 111xx. 11 1 1. if ' 1 gt' T1 1 1Evv'Yv'vv-QV-V,-v'v-,MiL2-fvv':.,Y'vV-vvw-,'.fv'.fv'-, .1-,vw.1-fvw-.f-vv'vv-v.,-rn,-VV-vu " Y-.f'fv'wv'-.f-.2-fv'fv'.fv'Yv-j S971 NLOMO 1023 QKHFNKNIYHKHMYIHHKHKYILKHUYTLKIUYIHKIIIKIILKYIHYUYYUYffK7IlIYHnnlR74LHIqTK7QKH HYHB7TlQL mLQ Rvvzvw 0 mm! lIIl9ll'91llI'T Crnnvs I xm JL 1NL Il K K x lllk vs H, L L llL1L4l Xuxlwn Q X N N I 1 lllll x l lk g r T k 4 L I lm X 4 5 mn flumlfmmxmux muzxmmfuuuzmuumlmmrnffimunl lmu1XUSlf Qccc: C1 Xl YI I f - - A . V -'wi wir iv' W 77771 V 357 YY 57 WY W W' Y W gg - WY Y' 7677777 Y N W 77" I YN Y wr W W 7 V TT IEa,,s.:AA-AVA, 'gf ,,-ALA,-IA4, ,AAAA-A,A,.AAiAA,A,-,A Ag-A.AA AA,A5A V AA,4,AA AA l AA Y 4 ,iw YA Y L ll li il El fi , , 4 ll fl ll l fl . - . W , 44 R . . lfi l f . ' e- ' ,f 54' 'L l f l if Bllwylx xx. Xlllxlllll l' 2ll lg l lt . . - ul Xwrrlw lll.,l41lNllIl X 5 ,Fil 4 , . . , , . ll '4 lluv kwlkl glml lllglyl, ml Xu-elm' glml ilu' Ill-ll xml cvI'k'S'1l ul llwlm Imvrllx lllc lf l 4 . . . , . .4 I- ' ly l ly? mnll. vzxqtr llvlvlmlm-ll 11+ x' , llmc umm' ww Imul xHllQ'l1I all llw Hill llm lgll, Pa .xml il xxuf Ll1'llllll-lll xxlmifll ICLIIH xxfmlgl lcquc lluv lwlll YlCIHI'I1rllS. klfflllll 5 -1 'cd lg .1 'mlplnlllxxll lu lll- lyilwl lllllll qlnl l41rl'cLl Qwzil. Su " L11 Illk' cml ul lirsl lmlli 44 -I-'pliu 7. M-wlw ll. In ilu- llmll q1l4x1'lu1' liwrmlll lxn IIS. gluing lulllwucli lm' gli ff Xk'lYSll4'. pil-l-xl-ll up Ll lumlvl' :mul 1.1 'ul will yglula Ifvl' in lu 'l l xx 11. A" ' l 4 lxillwll Qfml, mglkiug ilu' Nk'ill'L' 7 gfml T. ln ilu' lust xll1l1l'lL'I' NUXYIHII Hllll llis mln- V' f- M '+I W W - 1- ll V ll' -1- -- 1 H fx' 'J N gx ..l1l-llwl-m.ml.ulwplxlll Iwm I IL 4 Wynn HIL KUXLLHllL'g1mlpH.l..I11. my K X till' fwum' Ill Ill 7 in lilxw ffl Xuwflw. 'll-ll Rfm-lwury glml NL-wt 111 xwrc ilu' stars ,-, 1 lwl Xwwsllrf. 'L l 5' bi-1 4' ' 1 7 ll 1 X1,11F1l:1xN.l XKIIIX4-I. ILI ,y 4 lj 1 ' . 4 4 l I Q zlllllilu' lm. Xmwvslllr ll 5 4' y' ' ll lv ll llll Xmwzmlu-1' lllll X1-wslw mul ilu' l1IlklL'll'1lll'kl flilllllilll' lnxlm In 4lI1L'HllllL' lv 4, . . , . . Q I l 1 llgllklvil lullllll Qlllllbx vu-1' plum-ll fm Ilmc lf-ful Ql'lLllI'1VIl, Lllllllillh 1IlilXXK'lQl Q K l 4 A - ' - - V11 Xwfylw lw pfmmls lm ilu' mzm. mum lwuml Hlll llmzll llwy uvulll mzllac Yury' llllc lf 2, lu-.fllxxgny llmwzgll ilu' Xwfslw lim-, L'111'1l1:1gc- mgulc ilu- lwnly' swrc wl tllc gzum' ll J, in lluv ll:-XI l1..Q1' xvillu Il I-mululllxxxm, lwll lglilvll IH l4 ll wall. Suwv: C':11'll1:1uc' fu, ll, 4 , , S 1 V44 Xl-.Nllfl ll, ll: llxu lwllrllu xillQ1"lk'l' Xrwlw lqwmml up xxllll law lulxfw 41ml 9:11110 LX W l fl xxlllwiu llrm ygmh Ml :1 lfmrlulfwxxrm. lml dill Ilfll lmxc ilu- Pllllfll lu put ilu- mul mm. lk' g..::xvc11llul xxllll gf Num- -ll fl M ll :ll Iqum' Ml c'lll'lllfIQk'. 'l'l1L' Qlzirs 5: ' ltlfl lvl llls' ikillll' XXVIL' vlhl 'I XL'XXlvrIl,ll1I1Ll1I1 R1'N0lWL'IIX Llllxl Xlflill. ly EEZ, ' s ' 1 'Q ll XIUNIIH xx, ll1l'l,lN. l"Ql ll 'Q A A , . .l xl-.1,lf.,3rm. ,mlm rl gl 4. 's X' , . ,. , . 4 Xw V-my li l-I Ilw- zllum-Ivnlvxl Ill ' vm lvgwn Ill! ilu' ll-ml ululllwm gml gmc llk'I' lg' , . . . , , x l . . , ' i 1 gg, qllxl lan-iv.: lvl ww Xmwxm, Illl-,.l11ll'w..l5llzlu-auvll.l!1:w rw lllr Pliixlllf mu- ll 5 , ,, , , ,, f mlm- ffl Xml l"II LH L Llll glllllllllfl-lvl-115. l 1. , 4, I Y . 'y 4. XI"XlIHXxXXll1I3fIIX.llljg ls 4 i' Xnmxllff lll. L-lwlw flllf Zfl ry- 4 l gf' , ., , . , " f. Hn xXHXl"'!l'k'I .jllllt Xu-M!w lllvl XX L-ull l ily 111 Um- Ml llu' 'lL4lklL'rI lffllllll 3 uwzllv-N -li llw '4'.l'vllIl. ll um lllflllwllul lllml Ilan' Vxlllrllk' lull-xx xxlw xxlmlll ll-uw ilu' 5- l f ljlllkl QU. jllql ll Q- .N yi- 5,1 My Q-ml ll! rlu- I!1'+1 lmll uw I3 glml I3, Nu-wlw Z Ilwlixlm' LiIlHlIlk'1 lllmlwlmxnl in mln- llmll .Ill4a1'lc'1. IIlZllxlllQ llu' sc wx' l'I lu li. in Z' 1' Xwlxla-fx Tzu! A XM-lull Clip lqwnml up xxllll ln-1' llzlswe in ilu- lzlxl LIl12il'lK'l' 2 l 5 ll wl,1mlI'.k 'll,l..lulffx'.11m 'l ln' umm' Q-mil-Ll xxrlll Ilu' sum' ff: lfr l'f in lzurn' nl' Y 'luln ll ' 1 4A . , y ix L.l', . 3,- K. ll , , 44 ly 1 7 2 lf, 'Y 'iffv' y v'vv' v v'z?v'vv4v xv v'v vvv v'v v'ifv"vtQf v'x5v'vv'TfYv" V V Qv'v"VFf57J15Q'wiwQ'iw72? vi! NP V YV! NV f ,x" W ? , 111121 NI 111111 1 --v 1--.15-111-111.1 .v.7.111 .-...-11 ..11.1111..1 1--111- 1..-111--1- 1- ""' "" 1 '. .1 .11 .1 .1 1. ..' 1. .. .1 .1 .1 .U 1 .UH .1. .1 1111111 nn 11..'1.'u.111'u.1 11. :H 5 I 1 v yv 'I V 2 511 1 . A A 1A A 1A A A A A A 1- :J 1,1 1-1 A V4 v-.4 7 4 .A Y ' .. 1 'I 1 11, S4 1.1 :-. 11: 7-4 'A F4 121 3,4 1 I , I . 1 ! f 1,1 t., , - , . ,. H mul nlf Ill lflr .1 nz Y: av v: :-1 'Li L-1 1': :.1 ' 1,1 L-1 wg L4 ' 1.1 LH 174 :.1 - 1 141 L'x 174 L1 1:1 L'4 1" :.1 ' 1' ' 1 ' 1: T1 'fl :J 1 ' - - 14: an 11 11 1 . 1 1m L-1 ' 1 1a 1-1 1,1 '74 S21 1 1 , 1 . . 141, 1 1 1 1 1 . 1 1 11 1 2-- 1, ,. x1 1: I- ' 1 ' 1 ,. , 1 1 :-1 1 -. L-1 1 - 1 1 1 1 1' 1 ' ' gg r.1 141 iff 1 1 I 1 11 1 , 1 11, 171 :.1 141 v1 , I 1 Y W , wg :.4 ' ' ' 1: LU X174 L1 1-1 Lf. 1 1. 1 1 1 I 12 rn NJ ':1 1 , A , 1 N - :Zi 5. 1.1 .1 L , 1 1 1 . 1 ' X 1 1 ' M -11 - 1 ' ' ' Y-. ,ff 151 341 ' 1 1 ' L. L'1 11 L. 1 - 3 53 LA, 11 L1 -1 1 '-1 :-1 X 174 r.1 - 1-1 LAY 1 1 ' 1 ' , 1 4 L1 'M 1- 1'1 ,J 1,1 L, V: :.1 1 1-1 .- ' ' ' ' 1': , 1 . V' 1 4 -. 1- , 1 , g, 1 K 1 1 1 .1 ,. 1 h 1' 1 1 1 A 1 1,1 1.44 XL: Q l , , , . 1 1 1 , , 11. .A ' 1: S1 . 1 7 nl . . 1 1g A4 11 gm Y'-1 1- I 1 121 , . 1 A rl, 1-. .. 1-4 . . P 1 1 1 ' mf 1"f L.. , X f: :-- 1 -1 L-1 ' - 51 . K "1 LU 'Vi , 1-1 .J 1 1 1 1 1 K 1 1 N :u ' ' I-4 1 1 1 1 1 '-E :A ' 1 1 1 I 4 1 V' ,.. . . ,. :'1 ' "4 :. -,i :. 1 X 1 'A 1: f-1 1,. F4 ' ' r-1 '-f T41 '71 L1 "E L., 17. , . 1.1 L.. 1-: Z. X-.1 L.. 1. , . A ,-. T'.'.. , 1. ..1. ,.....,,,..... T 11? Ill. Ili. 1:11 11111111 .1 f. .1 1. .z:. .::.'.1 1. .zx. .1:. .1:. .!z. 111. .1:. .1 1. .2 1. .zr. .'T. lf. .1:..11..1e..1...111.1:.Jr..111111..Lz..!1..1,:.'.1:..11..111 NEUMU 1923 bfi ,M z E 3 M E is Zi H 5' 5 3 H 'F' ' K Q iq W ll NI, 22 2 ,P ,.. h mmms! 1 3 5 5 , 1 n 3 11 I Z! if s ,if U V J ' I Q 4 ii fr 3 LE ll LQ ll E 2 E Q , Ei M- 1 Q GW wnwvnhh nhvnmnwwh WwnwWWwnWWW Q IQlMMFMe'UfHl M M MMM A wlJWA'l!LZ.'LL1,' 'Q-EESEL-'KE 1923 NEOMO W1 ' Ivm IUUTV HUUKW1 7I1TI"TKV7UKfIfIUYTUUK7In W MIUUUI-' . , 1 , 1 1 1 ' I. -: .sgbfex-A :fd Af- gbfbg.-1+ L-112'-Ag-f+.-infxx-f+ -A , L-iii:-LA AAAA .flak A.-.fi.A4.0 A -I-Av LA:'-LAL'-If'r.Af'-"4-'f'f 'riff 1- A .Ar A, 5 15 I 2 1 I K. I I I II he beason L SL"lNUll Ntqlti. XXIII Illlk x N Ilkbll ILLII N LIlZ1IIOOIxtLI XLIX PIOIHINIIN' Illll 1 ITIO I H IIICNL INCH XXLIL IIILXPLHLIILLL l llgd dug to my PILIILIKI 11 111111 Q QLI1 as 41111 1 ILI 1 L sum 1 I dnl 111+ LI 11 111 up L L x l. 1141111111 L N 1 N xullw L plll 3 L w UI N lllsll s Zfli 21,11 -LFE! ilkhli 11,199 " Q5 fe' mi E . ,H , ll 'fVVTN'V'Vn,.V'V,V'xn TT 4 , wry . v"Qvff,, v'l,Nr1 NV' , VV. .J A7 37' AVYVHH Vv-V. 81 11111. 111 , 1-1 1 'I 1 IF I 1 I X1 JI I 3 ,IN 111 4 a Il Q1 E1 ,, , f, I ,I - , 'I'I1f 3 wi C . ' -LI I I Icllcr 111c11 bad' :md a .'qllZlLI 01 ""11t? 1 A '. . ,..Xl1I QI 5 I A - -- -. -' 'Iznd 4 untf' , ' ' 1 s 1 ' '1 " f '11 ' 'I1111 ' I Lili 'I I'1lA2lI'j', 1" 5 1 had X ll lean tha 111-l ' 10111 " i11t111111c with z1I111 SL 1 "IPL 111111 11'111'k. 1 'I'I1' I3IacI' and Uuld cuinlcl wluvcd 1I1c SIIXJIIQCSI scl1c1I11Ic lI1c1' I1z11'c 'vcr , I I . . . V 111 I" :I" :111I IIIIIQIIULI 111111 1111111' wut 1111-s 1I1:111 lI11-1' I1z11'c 111111 I111' sg-1'c1':1I 3021- , 'l'I1' 1051111 pIz11'1-Il Ll clczm, I1:111I gums lI1:1l 111:11 Illllllf' 1'iu1111'ic-s :mal :1u111i1'c1I I . - . - . a rc llllllll 111 Icmg lllllkbllg III' 11-V1 Iwit 111 11'11n- sp 13111: sl 11. 1 Ai 11'a"111, Z7 1 .I 1 I f I 2 R1 -lg - 'Q ' ' 1 f 1 1' 1 1 111 f f.. 1- 1 " '1 - 1, "'12'1Q -':s1' 1f:ff" 1 uf ' A fffffx C ' ,I I v-v g Q' vN'Fv , , X.-v vffvvw ,iv vvj , ,v vv- ,v vw? 9' Q' if 1: ,7 zz' if A V 1 1 ' 1 I ' 1 I ,J 1 A v-4 v-X v-X v-X 1 ,J A rx .1 rx v-X .1 N r-X v4 .1 v-4 ,4 v-4 .1 v-4 .1 rx r-4 ,J v-X r v-4 .1 v-4 .1 N .1 .1 N .1 J 11 XY 1171117111711'1IV71IY7IH7I1V7117IIY7IIT711"11 X11 IH' 1 11' Y I1 1 1 1 1 X x ILYUAXIIUIL4l!1x11Lxl!1x'U1'!1JV!1 1111 1 1 1 A X4 X4 A A A A N4 -4 X4 A X4 A A X4 A X4 X4 A X4 A X4 X4 A A A A A A A A 4 .4 , ,, , . 1 19-11 N1'.UN111 Fifi. UH U14ZfX-AX- -,- .iff-4-,4 - 4. Q 54 - A -fl ,Hill L A 11.-1714 111. 34- 13111111 UT UHUU 1'KU1.1 11711 15511511 YU .mf .711 15111 'Q WX ..,.. ,.,, . . . . , . , ,I 211 D11 1:1 .4 ,E FI1' ,A 'ft 1:1 Rf -,tj 111, , 1 . 1: ,11X -11111 li rr!-131-.1i1l11,1-. 11.1-1141111. IH '1 .. . . ,. . . . ., , .. . . ., . 371 E21 1111N 1.1.11N 111. - 1:11111 ..1..1 .Q1-1 ?1L',11'111 11:141.1'111.1 1111 X, 11, S.. '11 .1111 11 11' X111 r' Ei' .1'111111"1':1Z1.1 !:.1'1 " .1 l.1' 1.111111 11. ' 1' 1 1 '11' 1' L' 1111 . 7' 54 . . .. , . , 11111 11111111.X 1.1'11' ,X- '1111-11.3 i'1'1 111 '1'.1111, 11.1 '1 11 11 11 1.1111 . 11' :Y '..11,i'. 1'1... .. 1 ..1 ' 11. .' 1 11X 11 Q 1 ' - "' . 51' 'li F52 F F11 .. -1 1 'E gig X111 1X11XX1111,f 1 1. I., P11 . . , , . , , , 'E 1, 11.1 X1..1 N 111- X1-.111.1:.. 1-111.111 1 11,11 .-11.11 1:1 1.1.1111 '1111., 1111111:11. X131 E1 :11'11g111 I X '.1E. '11 11 1,. .L. - 11' , 1. -1 1114 1. -.1 . 1.11 . 11 - 1 1: :ff - . . . 1 :X -1111113 11r'E1'11N1X1' -. '11' 11111111 .11. '11 .1 ' .1 111.111' 11' 1111' XX TN, V21 Rf' gg 1 --1 . . X1 5. 11111x1.11.11f14.1 .1 E W1 B . . . . , 1, 11 114- .,1xX111'.1x ' ' ' ' 1- 111- 1i ' 11 X411 N. 1.' 1 .. ,, 1 .11 1111L', 11L'1.11 -11... 1- . 1 1.111 11.1. 1 . 1'.1111' . .111 x I1 -- ii 1 41 ,, . 'Zi Ri, 11111111 f1X --'i1111,1 1.1 'ni iff. In 15111 'vi 11:1 .. .- 1 . 1 Q1 111.11 1X11.11X.1,-., 1 1-111. - Kg if . . 4 . 1:: H11 1'1-11-111.111-11 . -11 11, ..1..1 -41'.1.1 ...-.1.- 1. -1..',11114.:. 1. :1 1 1.1.14 111- 111 Kp: X . , . . . , .. f: MX .1'.1.111., -.1 ..1. 1 .1' -'1..1.' 1 1'1 F 1 - .1 t-1 1 1., .1 :H E1 111l'111.111'1111L1!111 1' I 11.11. 1' 1-1 A 111-1.1 1-1' 11111.: '111 11 x -.111-.11-.I :ft -111 1 1 1 11" gg1X I1-1.11.11 1-11.11111 . 1--N' 1. 1' ' " ,H R1 5" 1 1,4 5:41 171 S1 "F11111i'111111lXM 11'11i1'F11111lX, 111 1 . 1:11 111. , . - . . . . . 14 -1 114.:.x.1.11111i::1111-.11,1 .311111T1f ..1x1 zz: '11 1111-11-,.1:11. .1 1- 'rf tif' 1 .4 1:11 ..: 11.11 .1 111- .. 1 ' . 11.1 '1f1ff 111- 1, 1- 3: .AI X X. XL., gi 111- .1111 ". 11111111 -1. .1 - 11 , I 5111.1-21' 1- '.-.11 1: 'W' 13 .44 rm H1 . . -4 1,74 'NX111 IH F111111,l 1 X1.: W' 51. 1115. 4. A 1 . .. .1 . .. . - . .- - 1.1 15 1 1A ,J , . ., , , :X :Q 111-.1..:1. 11. 11111' --- ..11: . 11,1-- 111.1 111 11 -I.. 44X , . 1,4 "1 I11I1,'1'1 "N l111f11' X' jf. '- 1 A -- ' '11 3-4 .42 1:1 '1 'wi A2 ,gg H1 H131 l'111"1xXl1I11r,1'.' .. '1' . , . . . 'Z' ,-11X 13.111 if .N 1'11 1' . r11.i.- 11 'Y' X X X X XX X X X 'bfi :P IL'1js'1'.1'11 11. E111'.1..., . .1 1' 1 '. ' 'Z 1, ' " ' . 11 1 13 ff: ,414 X ,X X , 1 . X, .2 , . . i'X , , , ,X X ,: .44 . 1., . ..... . .. ., 11 , . . . . ,, . , 1, --1. 1 .1 - , , . ,1 .- - 1 -- 1 1: 3, 1.11. 11. 1 1- 1 1 - - -,4 :Q ,gg 41 -X,. 41, 1: H4 34 414 L1 T4 171 .42 ,,: "V Sz .42 1,1 Q7 X' 'f' J' 'f' 'Z' "' 'A' f ' 'W "T L11 111' 'fr' 2:1 Iii. Iii H12 E11 11:1 '1 :I T1 li 1111111 111 X11 Iii 1111 I111 11111 X111 I1 11 'ul i111 I: 11 I1 fi I1 fXf,HM4n V4 -if 7 A ,,., ..,, gA,-,-- A.,.. 4K,nJg,u:- ..,, xg,,,UxAljl7 'fqvyygvvggvvg---Uvvm-vnvvlivvuvvuywmvvi-v----14-vvxvvvywmvvmvvnvvuv I,-Iv, , V .. .. . . .. vvUvHvyUfv'1v7-H ,vi 1qpqgq3q5qyuUJAAf ,A,,A, , mx flmfl . UU 177.7 P71 P71 37. I 7f 1771 371173 1771 '71 '77I UT QU 'J I 177' '71 17? '77f 177' f77f 7771 1771 177f '77fl77Il771Z7I I7 7fI77f 1771 1771 1771 1771177 '777 177' '77 U7f'37f '7T T7' TV '77 '77'177' 77' '77' '77I .V .34 L11 'If Q 4 L74 , , A ff 1 :Q - f f' 7 ' A if ' 1 - , ,f f ' - f! ff , ' ' - -7 ff A f -7 A ' 7 A A '7 i ' " 77 H7 7 -if -L 7 7 Q ' 7i r i :ii f A 7- ' -- 7 j' 4 7 ' " 1 . m F . , i 4 A' ' L11 4 7 ' f h 4 A 1 4 1 , A V L1 " 7 7 7 4" 7' ' . 4' 7 :-1 ' Q4 A L14 :gc LW' 13' , , , -. , , ,A , , , F f , - X, , s- f' X ff 1 f f X f - . A f ,f T f ' ff X A 1 . f f X f - ' f ' 7-4 , 4 A A V V 7 :'4 A . A ' , i , , ' A ' , N. , 1 , A ,V 5.4 V1 - Et' S V 4 . x4 ,, ' A . , ,A A AA .. , F- ' A - f , -7- ' ' I Z, : if 'S V, 7 "' If .- .Q Lv H , , I - - A A ' , -N 3,1 ' w , x H , 7 S :ff S ru an - W I' X 5 k 7 xv 'Q , , v 'J - , M AH L V QQ f f 'N 1 , 7 , if f 1, f 1 N- L'1 ' I V w I, iii 7 77 ' 4 -' , 4 4. A A . A, f , -. , -. I 1 .-. . V F1 ' . T-4 5151 L-4 :JA 1,4 "'4 M, ., 1 Z 44 . Q. . y i -g -- ... , QA A r f, , , w ,, 1. .7 4- 1 -v .- 1 g 1 ' Y Ag X 4, . . 1 -- ,, W -- 4- A- - AX f . i - - , 'A' gf ,v ,, T -A 1 , -, J 4 j j ' 1 i , 1 ' 1 rf. I P. V 6 v1 L, 1923 NEOMO Q1IMl1,E7.fIKZ.'ESLf1MIwQ!1..1.,. ...,,. .,. .,. ... ... .ll ... .i1... ...Vu .v.,... - - .,. .,. .v.1, ... .,. ., 1 1' 1 'Q1H1T1u K111111I1112111 at N1c15l111 I.111111.11 11 XLCISIIIJ I 111111111 at XLKDSIILJ X11de1s11n at Xnd11s1111 LHIICIXIIIC at Xu1sI111 R11cI11 C11111fo1t at X111sI111 C'11t1111ll1 at CHIILIXIIIL SLIICL3 .11 QLIICLI1 841111111 II XL11SI111 111 1 C111 It NL11sI111 I 1 1b C 111 11 IX ebb Q 111 111111 II XL11s111 1111 IIII II Num 1 1.1111 XX1bb C111 11 X1111l111 l1111 111 1111Q NLIILL 1 II Xu1s11 1111 III II Nun 111 1:11111 5111111115 If X1111 N L C11011 ILILL Q111 SWIIIIUIILILI SQIILLI II I1 1 I1LIl1nI II ebb LIIX C111111f11I1I XIIIILILII XI11115 xe11sI111 1 Q Xe11sI1111 s XC-11sI111 1 s Xc11sl111 1 N XLUSIIKJ 1 Q XL11sI111 Xcoslm 'XCOSI111 1 5 1105 111 RIN! Clrls Basket Ball SL III DI I I 1971 1977 11111111 11 1 111 1 N11 X11 ffa1111 11 11211111 11 1 211111 11 11211111 11 11211111 11 0211111 11 11611111 11 1121-111 UHIIIL O 'VI Ill U J1 U1 L l w 11 IIIL 11 '11 1 I111Rx11 X111fa1111 X11ffa111L N11ffa111L XUUAIIIL WL-IS XUUAIIIL 111111111 INIK X11 UEIIIIL -1--0 'L 11 0211111 am 11 0211111 U OHIIIL U I"'lIIIL ll IIIIL 1 U IIIIL :XXII U VVIIIIL II L 'V IIIIL IIIIL U U IIIIL U IIIIL 1973 11 tIlX10 1 O Udllli, O TRIII L 114f.11 L J 74-Il U UIIL 0 UZIIIIL U " IIIIL O l'dIIIL, 0 l"lIIIL U ,VV-V4 .T. 'V,s7?v'vvf vvvvvvfvvfvv. C v'vV'-' Nfl I IIIIIX ll L 11 'I '1 11 '1 41 11 11 11 11 1 1 4 I 'S 4 IP I 11 1 I I 111 ji . , 11 1 I N- .- -Vfxif 1-.1 .1'.'1.11 -iT'I.'ff 1-1 X- ,-1 11.111 ' , '- - ,,,,1...1....,.. .' , - 32--4 42-2 ,,,q,,14 j h . j D . 34.411 1 "1" -' ,,,,, ,,,,.,,,,, , X U - 2 I X G' ' , 1 1 ,,,,.,,1111,1111,. X g - .11-0 N1 3 ' '- 1,,,,,,,,,,, , ,,,.. X , 1 X C ' 48-8 ' - 3 ,,., , ,,,,, X D - Xog Q 26-6 2 q.-, , X S . XC 1 45-4 2 - - ,- - AAVV,A ,,1,,, ,,,VV, Y,,,, X F I ' - 32-I2 28-20 if . ,....., , X ,.- X ,- - 3l!I0 ' J'-rc' " .' 1 .7' 3 ,,,,,, 27-Ill 40-4 28-I9 7 X' -I " "1 V I' I' I2-ll 5-I2 I7-I4 QI VE :I ,. ,il Y .1 ' 2-if-2 1' l"'g I1' z .",.'I111,, , , .. X 'IIC X ga ' IJ--20 31 I"1'z111l1li11 at If" I'Ii11 ..,. Xfullll' 7-21 X 1-'Ii' '11 '- " .' 1 5 , ,N 22-27 I6-3 22-'I 2 111111111 111 Joplin Y,,A,VV,,V , ,,,,, NHQZIIIIC I-I'-IQ Y -1' Citj . I" -11' 'i11'.., . Difli E?-Ill! ,:"'12 -v':I1 ,,,, J--L -- -F- II ,I I' g pl ,,,,,, V , ,I 1111.1111 ..,,. sm ' 52-ff 32-13 ll 1' 5 " .' ' ,S 2 . - .'IIlJ ,,,,,, X gf II' X U2 ' IU -I0 I S11 , 4111-11.11 " ' . 12."' ' , -is Y f' 5 '..-I. I' " .,,,,.,...,, 1' A, - 30-I6 35-5 4 f 311' -1-1 " 'f,V, , ,,1,,, H 1' , - X ,L - 3-I-ll ,E A' 5 -' K 1' Q, ' X11gz11- .. gl A' 3 -1 AKKV K K ,,V,VV, , A f 5 - N114 - 39-20 I 1- 'HCL -11 zu I ..... I 21-15 N11 Qi ' X M2 ' I .- 1-1, '- f I 111-21 x ,1 - N , - 11 f vs. ' " .. 1,,, . . . 7 Ky N-Q2 ' .2 ' 1 A. ..,, 1, YYWV ..-YYY.Y Yrbvru A 5 . , 2,-16 b. . 1 N- 1 YS.-' - . ' -1 111.,1 N ,1 1 23-I4 x ,. - I 15', 111 1715 limkf-I-li. , an ...Q- E 'M' .1 , ' , Y , ,, ---..,..,.4 -- 1 A' 'H-.., , ef 4 1 , , . W W 1 M Q ..- lL..l..-+-- 9- --'4 52 ", 5 If 1 Q , X Z k ff XR, Q' r . i KN, Q 2' 'W V 'P L... NIAHXIH xv", , .uHU,HHH.L Uw.HHHN.VUHUHHH,UHH,H ' ' ' Un . An.... .'u,n HJ. . .HYU 5711 ILJIALA5-AU,,UAA-57551111 KU, 11 uhm A1 .km U .1 H vv ' ' ' K ' ' A L4'..,,'..-.',-,.. V: WJ DJ 721 PJ HT: 5.1 6: ut V: hi V: ui YS ri: vs r , . fl A A H A H f.. 'yv4 v: W4 1,1 ng . , ' , v.1 ri W ' v: rf: r.: ri PE V. PJ vii f-: 'vu v-: fu L: - Y N- X N , . . , V4 . X , X , ,,, ,., . , , 1 I ' xl ,S ":'N"'w,m1 ' 1 - mr: P4 ,H L1 W: 53 rd L: , rg -E Y 4 nz 'VJ r-: p yy W Y . Y ' ' w 1 r. ' 1 , 51 7'. ht 7'. w.: 7'I 7,' 7'- s'. V1 ' 1 QR 'A , , y .51 y f'. v: f-1 ,-1 --1 v: f.: r: f,: M f.: P: 'WJ f.: rg W1 fs ,-: vs r: ,: rx V21 ,-: . . , f.: x,,,-..-v,.vv1'3YHvy-.,..-,.....fV-v-fv'.,..vv-,,,,.,-. v'Y-'-,,..,,,, .IAHHUHQHUNHULMJLJJL4LgLALgL4LJnuuAnAnAL1LnLAL1LAn4nALnLgL:nunA!jgpggLg5 1 . 'N V X.: M rx v-X V N 1 rx P-X V v-X V v-X V fx v v-X v V v-X nf rx v L-1 N V 'N 1 rx v N N N N v v v-N V N N V -X v-N V N v v IUMU ' KITHHRY K7IH7fH7IH7IAY 711' A7IH7I1x7IKlII'x7IUYllfnlffmxflmffnUKUK7TnnIY7AH7AAY7IUf'XHnnH llnlfnlllxffnnnffmnv luzwlmll 1922 23 x X W I A N lx x Twz n 1 s lL.lllfXLlQL1Lllfl.l 'If1,!Lkl'l1l!lXLllX1lIAU1HIlkLlLX1Ilk' IHJHJXI lxl I 1'llL.lkLlLkl"kL1lllllxlllHHXLMXLILXLUXLUXLMXLIILLIIXL I 1 f N-4 X4 P A N-4 A N. A v 'T ' 4' A 1 TY 7 -lfmrx 'AAA,,-AAA-AAAAA,.AA,AAAA,Q,Q1AA..-,.A,-AA-AAA,.A,,,A,AfL:W ,-,1,--,A,A, . A k,.,..,,,,.,.,...., ,. , ,, , , . . . ,, , K: :Qi :6 EY vw E2 sb. 'C 7 . 4 1 - - -'11 :- w , if gg VV' will .lx 11 ::1.i1 NVVIZZ. mn 'lwpllk xllkt' lx THU, lllxi 'LHII xilxf I 'rw .l- 1' rig , , , , ' . . . -" E: lx n'1xi.,w,.1-ki. X'--xflxfklmmwvlrxIf-ulw,zM-11:1-.4115 1u'1Ql11w.,11V: I TXIIN 'N X1 klurl :rx ilu- Qmmi Xim'1M,f11 Xpwl lm-wlmll. lim Klffuhl lwxgvl il, uv MAL- --wmv Tin-ly' lixmw "fl .:fI.- Ifx W wiwf' Van U K! Inv- Iv llUk'Ik'l.1xN imwiufl, ,F 4 rm FS' 'l'M'w'.K.:N11 Mfhel 1-1 In'11 Juv QL1NllL'N1WlliXk'kl liixl XEWWIIQ, gint Ili? iusl umm' Q 'F fps, l!"lIf'llli!Y.X:r'w1i.1.1'l 1lwN'1a11N1--Ml ff, l!1vpu'xw-1114 mJ,u1.1Mk:- W' Mg . . - 'K I!V,..Z1.k'-.'x' Ialul NRHI1 CMV .w lwlewrhxl :Q 'vi 4 . . . -sd -,' K, . X . If H lf' lffl ff-1 r . 9: aa' lzllqgwgx 4, I A8111 Z 'MQ '. . , . --i' N H1-,wx I .lvllil Q' Fvrmzwzx 2 1 .JMU Z 1 . . , , Et' l'll'XlNIMk'H I -1 .flllf 'V , aa, -F' :if , 21- ln- 514111113 pw mm iw 1111-u541NfAL-A um LIN 1143 P-3 TE N s.. ,.4, 3 -1 ,. ., . , Q Y'-4. f.za1A,w,. -2 ' f1.i'f1'f." 'j E4 lu1.n1's 112 NH ,ISU -,- 1 , ,Q W - y 714, amply-111-yu-fx 112 42 ,Hu 5' -4 , , - - H -- - Q y 1 Svlxlfvlx Nw .W .24 5-3 , k V N- - Q 5 1 rrf, IAIVNVNIIICEI In 1, .lfv gf -1 , Q., .3 Ez lxaw1w.':1nl l7.u:ulu"2Q www ilu' XIQII IHVI! 1111.1 Mgwaml krlwllj H1 Eff' Illlllvw .Z 1 '-Q' . , . . , . 1 . , W :4 .qmrg rn M- IHLLII. ,zum-N M1 0 :11 lm- 101 ?:Hl1VIZ1x'IHI1l', .2333 gf LUJU1 XIMIIJJIIx1iNIW.r'L'nillIl'IxllJ1l ilIl1'lk'X1 M1IM'-vQz:11wN,q411Jil ',xmlf111'1lgl1 PN H , . . , . E . . . , Q gf Ix x M-.gf flzdl .4 ryilll wi wiv Qlllvln-1. wlww. H1!K'fl'X1. :tru-rw' zz. IM- pl2'.xu.11 .lj "I V , V V r ' M xv.u,y:xgv11L :xml Inwml mimi! .mx amllxglml .1lww1l, K' ,. , , Q . . . E . if lxzl l!x'1ul11L-Fwgiluwmaqmmfx1-Vlmwulxlwx. PM -fy ' . . V' 1, x 5211 H, ... . 'Rf lg liil ' Rl ' 'I I I ,, . ,, :Q . 1, ll 1 , E: si N A - . . 7 1 E1 IE1Tf1L'XIXIlI1Q". VCI XII, I'lf'-I mlhul I1 :4'lI1L" llwnvz M! YVLIELX vl1fP11:x1:uIX .Fx Q1 11: 'Tlx-1.2 L' .1 A mu? Jul-, Vlfxi. um Jfmr .mul gl Ivntfix K1 .rl N24 - !I..al1' - fl lpn .1 , w,f1:1fQL'l"MIwia In Wil Xiu' l.L'l1l1i4QN1Wll'It'1'l'Q.1I1if'L'L1 lllhi E'K.7 my IM- lmxlx-llqw .ig 3 'I'1 f4..1 1fx'5.-fzq1'-vi+E'm,1:2-5'f.1fL'!Nii1.u'.:wxi. ,521 "C 'l'1 ' , v , , ' ' A ' " ' ' - E11 ,M .wx mmm lm- Mmllx .nv lM'II1Q I1w.l W HAH IITX 'MM nv H-nfl, lun: :uni ,fix xl-' ' . , . , .. . ,. . 7 1 Rf wr! il. !':1M'Xwz V!-'XL lN1'I.xIlIlH1Q .1 l".ZI!.AYllk'I1A II.ir qziwig, lm- 111m',3klx1:flx ,211 R, U . . , ,V I , , ., 1 , A U. ww :ff gum -L-..:1f ,mzmgg MH lw,1m11 ru .alikl lmm- I1l'lMIs, IJ .r lv 'Lv v11Im1x1.1N.up iii! :C ' 1 J 1: 1 ' J ' . . ' v - W' A N 'I:Y'J 1-! l r IJ NI Jac .1 HMIIIQ 11 1X',f:IxI W X 'v - gp., ,-ly - I1jL1X111V- yi :' f ' P Q Ii. I. .721 '14, , ,nf si EY 371 'X' ri: HQ fr. 1 5 'fm wff- P74 P-J ,M r41 'v-4 21' I nl, 3: if , 54. ""' ,41"v v'vv'vv'vc-,'.?'?,,T,'v -qvffv J, :V v'vv'.fv'Yv'v V V.f,,v'fv',. .fy V Y wfw 5-f'f,.,'Y--,,,-V ,'Y.,'v-ifv'vv'vv'vv'v,vAv.v.fv'.-,, :L ,. f . .. . - , .. in V ,xJgi?W1 .15 K V K N V N V p A V V N K K , 1 K K v 4 N V 1 . A U1 N121 Ulf N I 4 ' U U A115 U 11 11 , 'U 11 1 I1 nx .11111 ,111 . 11111: 111 IA HW 'I .-1f M1 F1' 51 , 1' ,nl 'LT1' 51 Viv? ,44 F11' L4 i'1' :4l lft ln! -41 ,-4 '74, 54 wax W- :gf ng rw Cf' YT1 51 P1' I-4, F51- QW. 411 ,JK R1 my L11 ,-1 r-41 51, 1 R144 'Fl C1 F11 .1 , gl, 1 41 , 1' W 1 1 1' ki? F1' L4 tv' 54. Vi' ,51 sql' Cf, i'1' C4 V1' FY P1 V44 tu' t:1L :'1 ml ,F31 ll" F111 ng LTI C14 E1 mg "1 rm '11- uri' E1 F14 E1 K4 'ft' :rg 151 51 iff' 3 1 4. lil K'1' ffl Sic' ,Hg :K11 ru an r.1. '11 zf 11 11x V N A N. A A -1 N4 A 1 xvvyv-v A A X4 V.. -1 X4 :XKKVIZYVIUWXAUK''l1':llj'ilYYllY1lElfLIUZIXFUKEHKIEULIUXIHQIIillgl "ill, 151'Ulf7AIHE1fQQLlll'j1fLUfLiliQi:-lufuuiilflmfQKZUIEHQi:111:H11U11LflfLIIIUIZHIILUIQIILIIZlfwl 'A fi I L E1 'V ' ' If , - , A .. AAA. A . A: N A -. :.- A V , ' ' gn , A A A, Ag f A , . A X A, AMA f A, ,- AAA. V, M. 7 - -M AA A A. 7 , AA ,V f . A V V-: 3-A ff AA A A -V' A A A V A A A A AA VV V A -AA. wg Vw ' . f 1 ' ' i 4' ' A ' A 7 V A V 'f "4 --. V ' A V ' A V A ' V-: L-, , , . , ,,.. A . V ,-I Lf , , V 'A 1 , A --A A . A. A A A ,A V V,: :-- ,, . V , AV A , , , , A vi . A A ,A ' V' I A " ,, ' A' ' ,Af 1-. V M , A' ' A ' T 'Ai A A -V A --4 :-V ' , ' , f X I A ' V-: :.V 1 ' ' - ' ' V,: V' g! V ' ,f 'vi :-- ' ' -A ' ' ' W- A V V V.: :'. ' , -4. , V ' r: 1-4 , x A rg :-- A V ' h V ' X ' V V - ' I v V 'X --2 nf. AA. , X AAA ' fs IA, . ,f A , - 1 V4 L' A - - 4 , ' V 1 ,A 4 V ,A , -': V . ' Z f' A -VA , . H , - 1-. " , ' f ff wg :-V ' ' ' ' ' - ' V.: V 1, V V V V ,f N VV VV V f V :.V V A, if V5 :-1 'A f A M ' f: pn ,M , A ' V If V': L. ' A ' - "' A A f' A AV , ' A V-: :w ' 'L V . A f ' , V': L-V -V L -'s . V A V A . AA A A -'z Lv V ' A ' A ' "1 , , A i' -,: rf . 'A C 1 :J 4 ' A "3 V 4 -'V ' 1 ' A 1 , . A f-. '4' , . ZQ :AA A: -f ' ' , . 'X L' ." ,1- : -..,vV,,--,-.-.,,.,..-, -,,,V- -V, Y-,-V. -V.,-,,.V,V V .Yu ..-YA.,-yfv--V,,A,VfvV,,- ..-V,--V,--,-,,V,,ffv-.fff-,-Wf,-V,,-,V,...V,--v.-.V-1 ,- -- Y. dh Llhklh dh HL dh JY! JLLU H11 U1 HHH! ll! IYAYXKHYA UL lhxlfidh ,YY.d!.x1ILkl! Alf H HLAHAAH. lhdhxlhklh llY1k!!..!!..1h Alhlfl. A1!.X!hx!h II H Al!4x1!nd!.dY.Alf.d .. ,A 'NIPUNIU E E1 :J Z1 74 E1 E 11 3 11 71 2:1 rn 11 :1 11 E1 E. E :1 71 11 :1 2: 71 11 :J F1 : 21 3 :J :: : Z1 :I H. 72 P :: 2: :i 2: :1 z: S :: 21 71 E: : : S :1 :a 2 I F :1 : :: :I 2 .. 'lf' 1 A ,SA ,-5-A53 i k 1 1 1 L I 11 xxx I K 'W' mxnumymxmmfmxuglmunznmxxlmmmmxmunxmuxmmuu nunmnxrnmlrmmu fff 1 N-4 N4 N-4 N X-4 X-4 -4 ,4 ff N4 N-4 X-4 v A N X-4 1 A M X4 A X4 A N N A v A X-4 A N X-4 A N-4 N-4 A N X-4 v N4 A X-4 A I' 1 I 1 151221 vig YY x YYYY V - -i AYYYY YY 'iw' wi 1 . V , 1- ,Q LX ,-M1M1M.M1A A1 3141 :FC 121, 4 1"1 1 1 JF1' 1, 1 1-41 1 l'111I.1y. Q1 XII 11111111.11 1"11'11I. 'I 111' l'I1'.l1, lS:1w1mll1.111 'flllllll I3111-11 111' llli' f 111-1 11111112 V111 111111111'1N 411111 1l1vw1w 111:V11,1111-111,112,,J,1-1 l1,111.11X11,1111-N, 'l'I11' XE' M1 Yl'1I-111111 1I1I1X2:11l Nl.H11'11. f1111N1-.I11'11,1'1i 11111 111-1-1411 111'-A1l11' 11111311171 Q1-51111-1-1311. F11 , 'HE 1 f1Ill11'LI. Xl11111Ig1., Q11 N-111111 1115- 1'1111'11,111.1111 4113 1191 111--1111 111.1 1 :.111- 111111- 1 I , , 1 . , . -:II my 110,01 X11,x',111 M1111 Xl..1,1'1'Z l'1111' '11..v L 1: -1 ,, -2 ,11 -X..1,1ig1.11111'1! :A f 111111 11111121-X. jg, 1. .. . . . . 1 1 f 1111-mlm. 31 511111111 IIH1111 1lg11. 5l'11?1'1- l!l.l!.1' '?1l'TI .11'111'q11.1111f' 111 7,11'1i 17, If 11.111x1' 2.1112 .illxl 4111' 11111- 111 l1lk'11 11.1111-11 1111111111114 111111-1 111111111111 TII1' 11111111111 'IP' ft .mai lVI'iLL1xN XX -1l11wLl::1. Jw Ilgnxn-1 S1-1111:x 31111 1-,Nw-111113111-. 5x111L' 1113 IU. XIILIVI 571 M111 l1111r 'w. Xk'1'Nll1'E711fN. 5a'1'11' IZ. 'Zn 1,1 l"111i41j.. 1111 51111111 ..M1'11,2vf11, '1 1 Iv ,111 111111 ' , l 111-111-1 11 .11 111- 1111.111 .NM-111lwl1, is 'PE i1 X1'1411 M, f' Xl11111I:1y. 2--f"l'l1vN-1119. l,111-11111, J 'I4l1w1lg11. 3 51111111 1111+1u 1111111 411 l,11111x1- lq1?lVl'li'1 111111112 S 5111111115137 Xl1w11111U'wQf11.11. 1 X1 11"-11111-1fL'111fN 11g1f1Xu11mll 1wg11w. W' P ' - Q - 1: 1 Xpwl If-fIIllk'I?Q:l1rN lmxh-llwzzll L11 wx. Q Xpfii lfv-l11l'1'-Clgaw lmwlwgrll lvcgiuf. Z7 - Xlzu ll-111111-11-C'l:1w 114140111111 KLMVQLW. "7" 1 . 'yi-:N 1 XI411 Inf-Iiz11111l41111'v11v N1-11111111. E' P ' , 1 1 xlllf I-If -1 lh--51-11 ll -QL. ' I 551 1 ? XIQ11 l,1fQ!11Nf1l41j. 1:1111 111g?11, I' INf-X1l1i11'4s1115111111 11.'1NN. RE , na ' .Xlllf fl- C11111111c'11u-1111'111. Z7-'1 14 .NIJ11 2.3 1111111141"11-1f11111111"1X,111-1 11-111 1 , f 1' 111.1 '11" P' , . ,H 1' XI111111.1t, il XI1. 11-11111,-. '17 1 ,. . ' . . , rf.: l111-11.11. lx l51'1'g111' 111111 I1111111, ll1p 11.- ':, 'I H111 l7.1,g11u11x 1 1 V' . . ,H , 1.1111111I1-11 111 .-111111111111 11.61 I'11'X111111'11 'PZ' W 1 1 1 - 1 - .,"' 2' XX 'J1'1'N1i.y 11 l1,:u ' 1-,111-, ' 1- ' 1 1 41'X 11- 11 1" 1 . , . . , lv.. 12' l1'..1.1-f I-11 11111111.11111'111 ' N111111p'111-1.1 " 111 XI1, l"111 1111l NUM Xl11111':1-1 1" , ,E 4 5 1111411w11111x. '12 ,. , , , , , , , 1,, 111.1-1,1 .11 II1-f11,X1fH: ,12 3 1,-.1-1..1-1 . .11 ., RH 1 . 4 . , . . 1: qi I'111l.11. lu 11.11 111 1111111g11'1'111 .11 F1"111L'1'1'111. 4131 . , . . , , 1.. 1 5.IlliIaI.1:x, I1 41111111111g1.111111l1.1111111111111111. Y' 5111111115 IX f1lI1XIL'T111I. 1111111F111111,111'11i11111l 11111, 1:11 11.11-4 AE 4 X , , ,. . . , , L, 14' XI1111111.. I' Xwww divx I1,I, .1 -l11111:11. XM1. 111: 111 1 1,111 111 ,111 'v-' gf l141Xlwll1:1ll l1'11111. ,. . . . . . . , . 1,-Q 4' l11wJ41'- fl? -l11111-1 uw-11.1111 I11- 1 '111-1. 111111 5.1111 llillllxf 14.11. .11 X1 'bfi 1151 Llnlw I1111111N, 'il XX1'1l111'N1i..' . ll fI.1f1u X11:1.1111 11'11I'1X1-111e1:111 -?1':1-111111111111.1:1.l 1'1..11w1 ' -1- 1111 .illlxllf 51'1'.:1.!!lL' 11 11 4 1 1.. M4 121 it f-11 1' P7 4. 3:1 X W ' 4 g: 'Z 171 4. 3.1 1 11 V' 4 , , , . , , , , , , , ,,,.,,,. ,, , v . 4 V, - M A331 - ,YV ,fvgfvvvlvvxvvvvvvvvvvvv.fvvYvvvvvvvvvvvvvvvvv.v'f-.f vvvvwvvwvvv,v'v,v'vw'vv',,v'vv"vv'w"1 Dl .....-,Y fr Y-f-5ff- ,Y W ,, , m.,f-..Y4.T4- - . W, g,W ,gihr-'Km mhwffg 11" NEOMO E 1KjI1A1-KL!-IxUITKII mv' 'UNI 'VNV' 4 gf-1U1'U.f-1'ULLA1QU''U"U1,b'U1'U'MNE5L'1 7-4 ILL UNI XIILHX Lllkkk 111 L 11111 L11 Ll11Nll1 1 N 1 N 11x11 x 111 X 1111111 N ns K7 K 1 L1 1 111 xxlx lll 1 1 N 71 1 11 11111111115 N 11111111111 17 1 N ll JXIX S11 11x1 111 N11 1 1 LLlLl1Q1 N 1 1111111111141 1 1 IL lu 111 1 W 1111 N N kk ll 1 N 1 Il M S LL lk 11 1111 N 1 1 1x 1 N 11 1 K IQI1 U1 J I I FX 1 L 1 Q 1 1 ls 1111111 L11 L L1 1 X 111 111 L1111111 1111 1111 N LL111 L 1 1 1 IL1 1N111L 11111 11L11J115 kL1lL1 N KULN 1 1 111 1 Rx L 1 K K 11 1 11 1 1 LL 1 1 wx 1111 115 1 111111 KL 1 17 L Q LL N wx L1 IL111kIl1Ll1 N5 1 K K O 111 I 1LL ll ll 1 1 C 173Ll1 L PN I s N 5 11 1 L 1 1 LL 1 1 L11111 1 1 ilk N IXLL X 1 N LL1 g sl 1 K K 1 N 1 11 1 1Ur,K7Xv1vrv-2' vv' V-vv fvf ,rv-.fvfpx-1?-+! iq-1 XC: 1111111 II 1 1. -3 gg A' 411:51 1 f- ,,A.fx4.Af-LAALfg-xv-.A4,f:4s.LAc.'sf- .-.A4v:A f-.cL':'.LAf LA! A if-4 ,,.v:A.f-fs 7 ,A 'Qi 1 111 if 11 . 1 151 1y 1 1 1 1 1 1 D1C1,1.1 1 ' . 11115 1 1 , c1l'ilk111ll1L'k1 1111111 X. 11. 5. 'lm 111' 1-1 13' 11' L'1111u:c 111'-1 11-111s. 1,111c1' 1 1 41 1111 '11 ' 1'1111'c1's111 111 x11SSl1l11'1. S1W".Ll11Z1l1!' 111 .l1l111'1111115111 111111 11I'Ll11L'11L'L1 11111 111111 1 21111-' g 111-1 11111111-111. ,Xl 1W1'L'SCI11 5111- 11ll.' C1ll1Ix!k' 1111' :1111 '1411.'1I1U 1111' 1111- 1911111 Nc J 1'XI1111111-5111111111-111 141. 1 11:11 S'l'1'.X'1"1'11X S11.X1l'1'1f1, S112 S1lLllA1L'1U1'11k1llLl1L'k1 1111111 1111- X. 11. S. 111 11114111111 1111111 l11L' 1'Il1YL'I'.'11f' 1 111'X1i1-11iq1111 111 11111 111111 2111 .1 1S.1l1u1'v1-. 111 11-11 111' 1'ccc11'u1 1111- I,.I1.13.11cg1-111-. X111 5115111-1 11:15 111--11 :111 1l11kiL1 1X.'.'V:tz 1 .X1111'11cy'-11-111-1'a1'111' l11C .'I21lL' Q 1111-141 12-11. l1u1s111111 5CC1'C1llI'1'111 1111- X 11113 R11 11 1 5 X35 'z 1 N1 S- 1 1531 :1111 1 1 1 11 2 1111' .V 13. Q . XXX 1 111 . , . , . . . , . . 1 f1l'l1L111ll1L'k1 11411111 X1-:111 111311 5Lx111 1 11 11. C11'L1L111z111-11 11-1111 1I1lY'1'Sll1' 1, AH XI -1' 'Q '1111-Qu. 1il111.'ZlS C1113 1818. 1lI111C11CL'11 111 1Dz1111'c1's, I11111111s. ' ' 111-13 Z 1 1 1201 S11 1'-1 A 11L'I'11I1. c1k'I'l1li111f', 1111111 x1llI'L'1l, 11111 1'1as 11" Pl'llL'11C1I1g1 .'lll'- 1 1 QCY1' 111 1II1111111111g11111. 111111111s. .'111'- 111211 '111'. 1,11-.'111c11 111 1111: 1111 11: .'1z11c 1 N1'1"z 5 "1-11, 2lI1L1 Q11lZ111'I1l2l1l 111 1111- 1111111115 511110 113111111 111 11cz1111. 111: 5 111llI'I'1CL1 1DL'CLf11115CI'21J, 15111, 111 X11s.' 11111111 X1111c1'f11'C'111111cw111c. XI . r1q1ll'L'L' '1111- 1' . llc 'uc If. S11 1111, 111111 is 111 111111' SC1111l11 ill ,XIII X1111 1', x11C111f2ll11 H1 121111 P. S111111. 11111115 111 X11-1111111 C'1111uQc 111 '111'z1u11. 411111 1 111111 S11g111. 111111 z ' 1111! 1 1311111111111g11111 111g11 S1 1111. Wil'-. 1'1l11111' X11111' 51111111 111011 111 11118. . lg "1cu1 Q V :1gz1111 111 l1l1f1111Xlz11y 131-11.111111115111-1-111'R1-13 11211 131-11. 1 ' ' c1'1z 1 J":111'- 1 ' 10112111 1'1YL111il'i'11.'I 211 11 1-11s1'111c. X111. 1 1 1X 1,I'CS1H1'1C1'12lI1, V1111111f"iL'L'1JI1L1 1DcQ'1'cc X1z1s1111. ls 11'1L1c11' 1411111111 as a Q111lI4C 1 1 Q sp-11's :1111 115 a 1cc1111'c1' 1111111 gwilrc 21111 1 -2111 5 1.1 'c1s. 11c 1s Zl '1113L'1' 111 11111 'A J X1' '21 ,11JCA' 111 1111s 1g11.11111'y' 11111 1'11l' pc. 1-4. SQ'1J"'1'1"1'Q Pls X1 fi c1l'21k1112l1k'L1 1111111 N. 11. 5. 111. 1'1I1lCI'L'1 X11,s11111'1 1.1111015111 1817. 2ll1'11Q1111Lf A 11l'l'L' 1111111 1918. 11111 -11-11 li. C. 111111' SL'1l1J1I1 111111. 1,1'Z1C11k'L'L1 11111 111 1.2 YL JI1. iw 111411. 1'11cc1'1 11 S1:11c 11L'Q'1S1Ll1lIl'L' 111111-11-1. SL'I'X'1I1! 111' 1 1'c111's :1s I11L'll115CI'1J1 lcg- 1 1 15121111116 1111111 Q'11111z1111'11c L141lII11f.111i111. 111 111117 1111s Q11-c1c11 111 0111211 '.'.' 111 ' '11-11 1 1 11 5121 sc1'1'111g SCXC11 1L'1'll1S, 1lQQI'UQ'Lll1Il! 1-1'.'L'lll'S. N11 A L11 '1 lf S. S1-11:11 11' 11-11, 11 11017111-L1 111 -1 'CL11111. 1,IA2iL'l1CL'k1 12111 2l1lk1 CI11L'I'CL1 1111 11115111c:: 2111" '- - 1 1 1 1111111 L'1111:A1'1 '.'.' X1Ll1AL'1l -1. 1221. 1711'c'1111' 111 XH11111' Status L' V1 l'11111l1. YW- I 1 1'1'cs111u1 EIIIL1 lucai 111511131211 111 111011111 1'c11'111L-11111 Cb. X12 '111111 111 11 1716 111 Xliss 1 1 1'1'z1c H111 " 111 X -151111, X111, 1Jll'1I1Lj' 111: :L-1'1'1cc 111 L111I1!l'CS5 1111: 1111' 012111 yu 's 1Q11211AIllilI1 111 1,11111i' 1.211115 Q'1111111111-- 111 'I'C1414111J141CS 11'111c11 112111 111 1111 11111 1 1111-' 4 211121118 111 X11 51411. 11g111'4111, 17111111 R1-11. 15111 913111 f'L'Lil'S was 111c11111c1' 111 1 1 B112 '1 111 R1-uc11ti 111 S1111111s11111z111 111s11111111111, '-1 111 11-1111 as c112111'111:111 1 111 X1l11lJ1-1211 U111Q1'c.'s11111z11 L'11111111111uc. 11ZlX'1I1f l1111" C1ll1l'!C 2111111311411 51,11 111111111111 1 -4 :11:A:111's 111 2111 Q :111-s. 111 111111 1111s L'11L11I'1I11l1l 111 1J1gz1111'.z1111111z11 C111111111111-c 111 Xykklf , ,S C111 XL11111l1il1 11cz111111111'1c1's 411 L'111c:1:'f1. 1Ju1':L11c 111 111111' 111111 1J141z11111111:1 111 1 Q11 N:1111111z11 L.11I1X'L'f'll111I1 11111-11 XX11s1111 11:15 1111111111:11u1 1111' .'L'L'1I1L1 'l11L'. .X1 1111-s1-111 1 E1 11: 1'1-sides 111 X1-11 111114 111111 is :111 11111-1 111 1111' 511111111-111 515111-s Oil C'111p111'z1111111. 1 1 1 1 1 i 1 'R X V-'Eff' 187797 37 CVTN7 ,7 Vv'Vif7v'Yvi1'viJ'i,v12'f4' ' vfvi' X V-,j -Y-v ,-v ,-1,- I 11 A1- ZIH' Y. Pye FIRST NATIIINAL BIINK NEOSHO MISSOURI IOIdcsl N'ltl0I11I Bank ln Newton Countyj Capital and Surplus S110 000 00 OFFICERS AND DIRECT ORS X Member of Federal Reserve System TRUST COMPANY POWERS X X fir 1 f I 1 I . , . 1IF11::'1I1 I.1.1I11I11X 11' Z1!111'I.I111IfI11 1111 X111111111 111' IHI11: :1 XJ11I1111.1I IIIIIIIXI .X. I, XINMINIIY, IIIKNIIIIIII I., I . VI Il'IfI'I'.lQ, X111-I'1'1-x11I1-111 .IIIII I:1NI1i.-1' .X, XX'. IlL'I-'IQ X 111 I'1'1-N. lf XI.IQ1Il1I-QSHN,X11 I1 IQIWIII XKIZXICXI-Q'I"I'.,XW1 I'z1NI1i.1' IJ, If. II.X1iXS, XNNI. l'z1XI1111' lf. F tHI'XISII1.Xf-1.X1I II. IQ. I. XXII, XI.1:1:1u1'1 SLIXIIIQS II111z11'I1111'11 II. ll. If ILXIIJIQX' I1.I,, iIL'X'I'l1X YI 'I. XIII I' I'111f11'S'11111'.1N11111 1-1' IM I'111'11I S'z1I1x l111.1'11111111I x-1I11vI1 111g1I1'1-'1x111'11 -11' -111111 111 --11-111 xx:1X III '11111111g X'.IfIl w11'11I I1.111k11,Ls. XX1 IILIXI ..'.11I111'11j. 1111111 IIII' I-11'I1'1':1I IQ1N11'x1 Il11111I 111 XX.1J1111:l-11 111 11111 .1- 'I'1'11N111N. i1xwx1'111'. AX1i11'1111N111.1-11'. ':'.1z11wI1.111. .XMIu1111. IQw'1I1.1-1'. -1' 111 LIIII- IIIIIVI' 1Ai1I111'1:11'3 1'z111z11'11X. II,-:.1I 1:1 XIIH1-1111 I11'11'1N1 I'.111I 1111 IIIIIII1' :111-I all IIIQX II1-11.1-11N XXX IN-'11 .1 l'11"It1v.1' 7' IJ11--1,11 1111 If F. 11111111 II I511111I W. -D When It 1.5 Swelterln Hot 1111 lI1L1c 1 1 1tI1L hcat IIIIIII 1 ll 1 f1 1 SIU ki I 'IPIIX LL LL N N I ILIII I l'I LL I L 'J NEGSI-IO ICE COMPANY Manufacturers of Pure Ice from Pure Sprmg Water JSI IU XIISS . ' - + , I 1 O , . , 1 , 1 XVI ' 'S 11111 11 I11'c:11l1 1114 1111 SIIITIIIQ ZIIII 11111 LIII' 111-z11'Iy 1' 11111 - - , ' i11I 1I1c cc1111I111'1 1JIg1111glc11'11l11' l'l'II'lQL'I'2 11' 'nl 111141 1ng milk, bultcr and 111cz1I. 01141 111111 I1'csl1. If 31111 do 11111 l11111- 171:11 IIICLI-llI'k'. :L-1 1111 ivc-Iwx 111111 and fill it 11' Xunl I" C1111 111' 112 I 11. Ilxxx, Ill'L'.'IkICIll ILIILI VIAIQLIQIFIIIQUIV L1 xs. II1,xs. Svc' 1 If C I1 11141-1 It. IX 3,1,s. XI"-I,IIl'wIkIL'IlI X. XX. C1 1.1i1N. XIz111z1gL1 51 VIYIQL' UI .Xpplw 41111I I'If2S LI F11 'CIZIIII' IDIIIIKI, 1-0 XIX f . . .'fUl'RI Yzw Elqht Q11-1 G FOO1ShmCHtS M X W y my F ' x LI K L L x hum I 1 x 1 x N I K 1 1 1 I X L L X fmztmua rl un Page H1 . . 9' r XXQJIQA1 llwplm. rw.'rvp1fpl1lgn:ljk fxxw'.'.11 gxs"XXilHuXxqruu-w1n',A' Xx'HlllAI4I1l1Ill'Q1H x.1IIll' lu-uv In Qvl Ll guml mllluzzlifyyy UVM IiIAHL'L'1'I. ,nm :Ifl!HlfL'liV111111. L llxwlvs lyiu.11kl I'1:'Z1f.1fu.:l1 lllyfm'llllllxx-silu-1'Lwlluazvdw1'11Iw1'. lllwis IQIYIII. MM-1 '.'. iw EXIYUXYII an "IMI Na-.N lima l31wfmmgl1. A ua xxvqllixvl' pxwplmvl, "l"11if' :ml ',Xl1HllL'I' uv1x1+w1'1mx." fflli l'vmlLzu1':1I'1A, "Nw1'1 :md Q 'clf' llL'lL'Il l'- xw. " X .Q'1x1 pal is l.:1.'Jlw1ki11f." Xlil 1 ul Iililm. H1-1 'Ulu' is cu-1' swfl. U 'ml '. :md lmx. X IL-rzrlwz' I will iw xxlw-11 I uf'l Ni... mid Ilimrn IV ,II x' - zzlwlll xx yvzmx 1.15, XM-1E1i1114 llc has CilLlI1QL'xl Txif mind Qi lcv, Nluhlv :xml Ifw xmmhl smilcs xxill. ymzf' nays lllgmclxn' Hn uw. Xa'HrlI4r,1. IM' IIHWEL'NIZ1I,1vf,k'Hll!rL'. llxwuum' liiuw. Um xxzlllillu Lliyli1'11:l:'y. l1.nx1lxlliluNuv11, lmwxl1 lux lin- 1, 1.1, Y Illlfillll 114 "ll+wt," lllw Linn' fvlvmil Fx 1111 L1Llkr'!Uw'X INN Mft, Qliviip, L'l1LII1u'U.' lvl' lwillk ll 'l"1Au.l1ivA.u Rxlplz Vllinyb Slllill! iIlulllEI'L'L1. "Hg1xv pm sum Wvillig- XXgny'1114,1'L-fu lltu !!'1l!!:YIlll!A 9fl1xil'HI wt' TEES 0:11111 Qzzulv 'Fmt Viv gi Iluwnlxlxl wwll XflL'lL1WLll1lI'f i4 lizkilxlucxl Xlulnlj xc. Il amid XX Qlclsct' hm Fl.YY'Y fn kii'VU1lIIEi'I1I. jvmf ml l,il1:11'd L czmllwl "ll:1mlsffnw" lwy xxagmg. Ummllif .Mlzmls M152 "X Him IWQLIW lim-s lwllzfl Ru il Smith I'iHiwLxx1c14 All Milli H1411 umm-lwlbrv111i-Q-141111 grmlv. Iqll I1 XIl1I'PlI:X. X214-wtvfikizml A211111 urxwiv yum. lwxix l'iQCL'lI!.1Il iNl1Q4Wf'xi Xlmla-115 luugmw iw mgx '.x1.q:1 lu- xxzmlx In sx um! Ilwn ngllilm Xlgxrgzluul I'.l'L1IllX ix IHIN'UvIHVliIl1n'I1Ix'xl Hll Mm In-.xl v.1f1'lX in All wll dive. IN-L'N13x1v X11xnX1zw11:. "iiw1wlw.I nw Iw:wIIv11." Ium-L'lm11iml141m. L: Illlb pf-1' UUIII L'iQ11Il1 :Lulu illluivlll. lrwy llmlcrix113-w+fJi1Ex11r1'j. xlmh-nl l'L'L'Ql'1XL' lk pu-gm g1'g4mlkA4mIMc1 1Ul1LilL ill 1116 llukwillli-mguy XXQLU, I vgxrl Xrwltn-1' ie ilnlmxi L1 In-url, LH.11'h-N Q'v1r1v,, ix .1 lwj. v.Eu'l1n-tm' MH -1 -IH xzzlx 41 X-NWI1. , 1' ' , r W A FORD MRS LOTTIE CARPENTER FORD 84 CARPENTER QSuccessors fo McElhaney Sz Tatemb NEOSHO MISSOURI e carry the largest and most classxc Ime o Lowes Ready to Wear Piece Goods and Jllxllxnery o any Store rn Newton County SOCIETY BRAND CLOTHES For Young Men and Men Who Stay Young Our Sprm Suits Ire here We would he pleased to show you the splendld Tfulormg, Fxt 'md Style of these new patterns e Our Sprmg WALKOVER SHOES and OXFORDS HATLER CROWDUS CLOTHING CQ Neosho s Only Excluswe Men s Store We Sell for Iess Because It Costs Us Less to Sell I 111 , ...... l W . . f ,. , . . . I I , , , '. ,, ., .,,, E A 4 ,Env ll I! q z X . . . , . . . S0 ' .. - 7 1 's f" , 9 ' Q ll 'V , .ln . N 1 11 111 111 1 1 1 1 K X X llllflllllktl mm 11111 1 1 1111111141 cl' mx Pug 1 X 1 1x 1 1 1' ' - 1' -3151 SIA11' L41'?'111-1. 111:- '11.-1 '- .111 1.1. 11111. L'.1:'111111. 1111k'1".1N1'1:1' I. 4.1 H11 r- 1 11'1111 11111111111 1111- 11 1 111- 111.11 111 11.1.-11' 1111. X11-111111 11111K1111Q 1111' 1111-uw 1-1-1.11-. 11 11 11111. 11.12-1 R-.1111 C1.1111111."511' 111 l:11,1'I.-1 .X11kl' C111-. 111111L'111 111 '.'. L11 1 Nxf' 11-11'1-1. i1:'1. '-.111111g'111.111 11'.1111'11 -.111-111 13111111111 11111111-1'. 1-1.1. 11-11 11111-.uv I 111111 1.11'1141-111.11-111-1111.':1111' .11'.- .11-, 111-41111.111g114. 1'1-111111.11111-1'.L1 Q'11111Q1. 111111111111111111--.4111,11111-111--1-111-111111111-111-11111-1-111. Y11-1.111g11'111.1111r''111111.'111112. ,11111-1111 1'11-111-11.11 .1 111- -. "1.1 711-H 31 111- 1111 1111-111141 115111111111 111.11111 ?1..1 111111- 1'11:T1-1 1111111111 11g1-11- 11 11111111111- X11-11L11. 1111111111311 111- 111- 11111 1.111111 111k' 11-.111111. 1141-1Q11L1 1111111-1.11 1111x11111' 11f1f1-11.1f111111-. L1L11L' 1,1':'1l'1'. 11 11L1111111w 4111-111111111 .i!1111'11'. .111 1'l1L' R111111r11I1. L1 11111.11' 111'.11I1:. 111 1111' 1'1:11111 21111112 1l1111K'1'1 X1:1111.'1g11'111g 1- 1-1L1111111.g 111 111- 111K' 111111 1111111-1' 1114 1l111u'1111.1 C111-lr. X11 3111 111 1-1:11111 g1'g1111- 11:11 I11L111k1 1111 11111-11 114 1-.11-5111111 111 1111. X1-1111-51-11-1+.111'f11111-11 11111111111 11111 111.5111. 1i1- 1l'111 51111311 1111-"1l1111f11 1111Qu11111' K'1','11111 -.111111-. 1 X1,111L11'I'11.x1.11'11 S111-1-111--1. 11 .. 111-1111--.1 111 1111- 11-11111-1 111 "S1,1-1-111-111 1111111110 51'1111111Mf 111,111-11 7411-11111-1111111 11111g 1111 i1114-1-11.1111-11-11 11 111'111l'411P111111'1'1111, X111111- 5111241111-1 11 1' 1- 111-N1 N1111'1f'111 1:1 1111- 1-1:11111 QH1111- 1111111 11.11 .1L11'11 51 11111. 11111111- 111.,:11.1'.11'11111-1'11 "S111.111f 1.11111111-111." 111-11-11 5111.311 411-.11 -1-1-f11L11111111,1- 111'1111-. 1'111111-1111111.-.11-11--1...1X1q171' -1-4.11121-11"11.'1tg.111111'-411-1-111511-1-11-. 1111 R111 '1'11f1'11-11+ L1'K'111l"'1 :1:11111111 I1 111111-1-11 1111j1Q1'1L111. R11 .1 111l11xk1L'1. 1111- 11113-1111-X1 .1111 111 51-.11111 11111I'1'1'. 1f11-11.11111 111111111-11111 1.11' 1.1111-A 1.1 111v1111-1. 111111111-.111'11'1.111.1 11111'1'5 1-1' 11-1-11 111S1:111-. 1111-11 1111-1 1111-111111-1 111-1-1-111 '11- 1111111 111. 1111- N1y1' 111 1111 111 1-. 111-1-1-1111111111-1 fq1'.x."X1111-.-..1-1 11 -11 11111 411 1111111--11 L'11:11.111'1--1 11:1N1111g-- g1-111-.1x111 1 -.111-11 111111111111:1-1111-11. X1g11::11'1-1 141151.11 111 "X1L1:g11-H 11.1 111- 11 1111111-111. 1-,111 111- 41. 1111111 11 1111111111111 1.1 "X1g-4411-U 111 1121- '111l!1f. 11L11-1-11. 171111111 11Q11'1Y 11 11111-1-----.11111 Ek -1..11111-11 1311111111 111111311 11111-11-X-1-..111111 111 ,1111:111..11'. 111: 11111111 F11111L' 11:13 K-.11. 1X1'i.1111 .-.111 111- 1.1111 '.1. 11 111 "X11w111111Y 1,1'Z11'11 17.1.11111111111111,-1-: 1.1-1 "1.'1 1.- ' -.-' 11-.11 411.11 1111 -.-.211 1:1-11-1 N11 1111 L1 1111111-.H 111111 1Q1l111 1'1111-. '1.1- 1111111111-1 111 i11- 1-1.-1111 -.-111111-11.11-1-N. 1111115 11-111.1-- 11- X. "111-1: 1..1.1:1-1 1.1-11: ..1 '.-. .1j.-1'111-'. E111-111Li.1'I11 L1 111111.11 C1 ' - Q' 71 THIRTY EIGHT IEARS OE SERVICE I II I PASFM 3XIxN II XXI PRICE S DRUG STORE Q " U IIIIS www- Imx wxu-.I IIII' Imj.31Ig VIIIHIII' ILIII IIIIIIIQMIm-IiIIIllI1:n1I:Im IfllvmxIH1vIlIXvIINI1f1. IM' IILIIL' .IIXKJIN pIIIIwI Im1wIxm HII IIII' :Ippc1I1'.I11u- III' 'IIII ww- gImI IMI xl-Ixiw uv QIXC. XXII XIQI-1 'IAIII1 IIXIN XI'l'IIlIllIZIfID .XCiIfX'I'5 IX XIQI FII' Rn' 2 ' AN IUJII and IiIJIDXIi Sl I,I'I.IIf5. XXI' 1411- IIIL' IIIIII RI'fX,XI,I, SVIIIIQIII In XI-IISIIU. XXI' IIIZIIIIILIIII IIII' Iimwl SIIIIQI IIIIIIIIILIIII in Xa'-IsI1I'. XM- Ixrvl- IXXII I'k',IXIL'TL'II yrvxw VIUIII wk IIII IIIIII g.II 1Iu-limv. XII' INN- 'rum' ,fn TZIIIIIIIII 5:wI1II'II-IIX IIII III1' Q.I XL' IIJI' I' ZUINI. Mal Il IHXIHIDN iifvl c1III IIIS wc IIHIII. III IIxS XVI' 'IIII4 YIIIIQI' HI' XRS I N IzXIir um. 1 Www FIIII' N1II1Itv U - U X C0111 Illlfll Athletlf Goods TURNER S Neosho, Mo 1ClHIflIl1lt tl' mm Pagf N N 11 X 1 ' o Nl fl , ' 0 I 11'111x11111'111 z111111'111'g11141x ix 1111111111 Q14 1'11k' 111 '1:1- 111111 111 X311-1'1u41 4111111-1111111 l3g1:11114.Y1+ u11g11'g1:111'1'11 1111 1v 1I1111I1,'X 1111111X'Zf111l 11L141'!'IL'I1-4f1111'.1'N 111r111xE' 1'L1L'1111'IN' f1111XzN 1l11111N:111111 l'Q1lv111A14' X11l1Q f111111X"11'1: 111141'11':11 11.114 X 11 1111111-'11111 '11-1k141"1 14'44111.:11N.1I1k1 114111-1115.111 Y I I1 11 lffzfw '1 Y'1'111'Q 11,1 N111 N111 1 ' ' 1 f 151 1111 11 11111111 X111 N. "1711'M 11191111 '1'111 11111 11,111 1111 1111111-1'11'1Z.-1 111 L XX11X11I1. "', 1 1 ','11A1'!. -111.',1'1111','1"121'I.U 111 1 1l111,1'- ,1111g 71 111 1 1.1111111X ,11:1w-11111'.'.1'1. 1 1111 XX -1111 1-1 g11111g1 11l14'f1k'11 '1141I11'1::.1111'. 11 1 111,114 11131. "1'111111'.' 111 j1111'1J..11Y 111111111-111.11111 1 1.'11 111-11" -1 1 '1EL'I'1',-A 111 1111 X1111111-11 11111g1- 11 111- 111-11 Q11 1.1: 111g1j Q11 l1!111 111' 1X11l'g "'1'11Ll 1 '1 11111111 f11.1f1 11111111111111L11:,111Xg."1X1 111111111111111 1- 1 121111. X 1' 111111111 411111 131-1111: 1311111.-, 11121111 11111111- -11111. 11 1 1 X111'I11:1. '7.1'1-lg1f1 -IQ xk.' . A .1 11-W, X11111 X11111111 -QQ N. H111 :.1111.'.1111.X 1,1111 ',1111." 1'11111 1 X1L1+11111Nj11.11111111g '11"1.1111111-111' X11111 K1-Q11111. X 1 X11 1E11111g1:,1" 1.1 1 113.1 111.1 111' .1 "-111"1111-111111 11 11 XX1111f.Y11X 11111 -1111 Y:'.111,1'1X 111111114 f ,w'. 111f'.K'..1'11'111111. XX 11 111111 UXXTN1' 1I1111'1'11.-1 1113 ' ' .1-' 1 .' 11i 111' 1.1 11. 1 1 111112 K 11.k'1'11l1N .11-.1111-11 111111x11+111:11:11,:':1j1:.w1111, Q 1121: X1L1-- 1..1r .1- 11X 11'11 '.'. 111, 1,1'1111i, '111?111wj 1.'. 111,11 L111.1'l1111I.11111.1'1':g1!111 1,1p1f.'. -l:1'11 -Q' X, "XX 1-14 111 1111'1'11,1 fi' 1,11 11 1.1. X 11 11 .11111111 3111. ,111 11 11111111 11111 1'11' 111. 111 11 1.11113 -:Q 1 '11 111411X1-1'1- 1.1, 1111x1-111,1L.1111 S THE HIC H SCHOOL IS the founda tlon of your EDUCATIONAL llfe the Bank 1 the foundatlon of your FINAN CIAL llfe When you COMPLETE your Hlgh School Llfe commence laying the founclatlon for Flnancral Success by startmg a SAVINGS ACCOUNT bave systematlcally a certaln amount each week Your savrngs Wlll earn your lnclependence We wlll welcome your account no mat ter how small and pay you lntercst on your avmgs 5 X A GOOD BANK IN A GOOD TOWN I 'l' 1 ur: I-Sgwrs o lf' nffqosrcx o NIGUCIIIDM 143 Phone 23 Neosho Motor SMITH S C0mP-WY GROCERY om L KX: P D S"""' Pm" Speed SCYVICC Sat1sfact1on North Slde Square Neosho Mo Phone 244 DeLuxe Tzulors W H E N South S1de Square Your Shoes need Repalr you naturally thlnk of us as we have done Shoe Repaxrmg for many of you smce your first school days We st1ll offer you REAL W0rk 5af1Sf21Cf0fY W0fk SERVICE and w1ll appreclare and Prompt Service your valued patronage Modern Dry Cleaning Press I mg, Repairmg Alterations, Dye 4 T ' ph Slankard S Fmnkslmpson Bmlfysuflwfzand f 1 f cj fm c 4, C .lox S1 l.llm1,.slo ' l f 7 ' 1 . ' , . nm ' , , , 4 n n l l 1 l . 1 , -X . . .. , . l . . U u ee one 175 l 9 l ' ' ,JH 'UH X 1 , A I N w K 1 W W I w X 1 W DOI-6bI:.Y 5 I I I I II IIN X I XII III XI I'Il'IXII"I' XI IQX In I XI XI .W ,Aw 'I I X" II" I- H , I 'III'-I XXX' II ,I kwa-I XXI II..zI- I' In -- II Efm.. 117 IIX IIII X IIIXI I I Xi'I.I'XX XII III 'r XXI IXIxI II XIIIIQIII XIII Il XXIIIII' III XIXII IIUIXI I5 IX IIIIXI III I3I'I'I'IfIQcQ1II'lIw IIIXX Xml XXX l3I'X XI XXX IIIIIIII III XII' IX 'I XXX "' X' Im, .1 1 my 'K IQI' Iigf " II . I ,k , g . . kr., I .I , I 'A .I , if W., I L II III' ' 3I', Ix X I -.I ' I I 4 .'II' I. .. 'I In W ll I 4 XNULKSUN I Ull S I AINDI' Rb0lN The Neosho Dally Democrat Unix Dullx ln Newton Founty lmlrrsnn A Non U14 IHIN unrl lclzlor "" UllllllllllllllllllllllllllllllllIHHI "' JOB PRINTING A SPECIALTY Telephone No 225 ORPHEUM FOTOSHO Neosho Our Store Policy TO endeavor to buy dependable merchandise at lowest prxces m order that we 1n turn may glVC you values of the sort which not only save you money but whlch w1ll also g1V6 you lastmg satlsfactlon F W a g m 1 r e Varletg Store 1 12 South Wood Street V' ,. ,Lin ' .' f . l 'lf Q. I lr' . I , ,, K ' , ' , . 1 f 1 p 1 .' " .' . ' I ' 's ...nl ,,...- f l . . l bl 11i1'h'f1 I I 1 Q-I' I g N' I I ., . , I , L, I I 'I I I F IIIII Ixt Iv I I II" I II I, -I ' ik 1' I Il -I It I I1 I II X -I 'I ' III' H X' A Ifk EI II' I'IIIII I1 IIN.. III I3 I I' I .I Z., I I IIII 'II I I' I IIIIM I, I ,I '- ' 'X I XI: X I! II. I, ., III. III VII, IX'III IIIII I Iv' I I .I I I II, II I , I II' Il I ,xr NXIYA F4 1 K 'LL H! Vi I I I II I 2 I I". I II., I . XI 'A I I I I :. I I I ' I Il. ' I I I I III II- I II IIIII XS , I' xf 'I' XI II I I ' I' --I I I' I C OLI NIBIA URAPI-IONOI AN MON I AC' S STATIONFRY TOILILT ARTICI LS EVANS DRUG COMPANY IxOD-Xlxw AND FILNIS NXIHITMAN Q CANDIES POL NTAIN IUAINTIEb NO SPOOFING IILLI K l ILXR HALL S GROCERY N RXILI lx I j fi . N -' .I . T If f - , I , . T X , ' Q f II' I ' , I I'l.w11u 24 XHIII1 SIIIQ Sxlllllll' LgIII24aI1if xg-1'yIIz1y I"ff1'LE1I11:s uf I-:LL ymz --I. Fvlxiku fx I,.1 Xpu'I:1I15, XHIIIII Iw 4I.!AIWIISL'LI imlg-III. I'.llI qI.gIIily in lIkL'I'k'IlllIlLIINk' XI' '-IL' QH','.41l.f 441 IIM' Imp. XXVI :II XVI'-IL' 115 Inf 11' : I ' -Vlisc INS "IIa'!x'.X IIA' I'ILlx'a' IH XIIHIHM 1 fl: 'Q QI'.XI.I'l'Y 5 XI ,I XLUI I4 JN Piyfqly X4 YII1 SIIIILIIL' i','m,1 IORDIAMFS flgars IX IRLZWLI Y MII D 5 Two fox 1'3c IOQ Stmlght Dax IS C12 lr 0 MA K E :res Neosho MISSOJTI X I f Geo H Glemster J E VV E LE F2 South Sldf o the Squire i. S111 bb 'Q 1 n ' I 1- l J 1 K .C ' ' . ' '- . . I N .I . . . . , f f - K lid' IrwUV.'u1' "V 3 . ww '- J ' Q 'W 'Mu JUN I,o.iw l',11g'.::1i 'I' 'ug Ny ' V' vi "I U' nil Vxwo I AIM my Win' M MN' fbi' I U lmiqv. "lu LQ! wr, ' V xx ' M' .' H W lin lnwlx. "lf ?.1,":1' w W1 -. wu1:'Mr "'I'l,ExiN1lM-X: :1 ol ,l+'?w11ny 1X1kfllii".', NUM' 'Ml 'rw' X'.Yl INN 4I".Nl'lX W 'lv Ha' Uvyzl IwlLM'IZ1U1'!NQAIlLi lLUTt'cal MIM Ilfuliw XX1k'I1I?M'x14'!"l MH Ulm Ilzm Nix 1-ml nam ir: XlU1lI.'A .' ww 1"""""""W'- The QUICK MEAL Stlll Leads' bu tlm htest produulon m O11 Cook Sroxcs Thy Luck Meal lb Lqulpped 4"""'i 'aiu xuth thg F'1mOuS LORAIN GRANT Burner Cguqrfmtecd for Ten Yewrs I I 7 fr T E - Q' MAMMA WOULD LIKE A NEW STOVI FOR THE WARM WEATHER' Xuu. ,al Newton County Hardware Compam +Better Goods for LeSS'v US KJ XIISNUI RI C H E N GW ET H S THE STORE THAT SELLS FOR IESS 1 C H E N O W ET H S tSUCCESSOR TO SOUTHWESTERN ful . iv, A ' Xl i 1 ' I . D ulnnzf TTYT R ! , ' -' S ,7 1 Java" Ti: X 'Hx 1 T A ' ,E , U :-X 'K' A C. . :En Vi v' , . ' UA ' ' ' 'M Eli gxgll 'P J. ,. I Vf ' K ""-fg,..s -' A Y W! , I, mn- H A K f T i' X T 1 ,A f 3? , -AAA EE2 fo L I 1- NN A T ' .xx-EJ, , v, Y , . f QII . V 9 .. H Nfl .wnljk nxiIl'M-.W.11i1' wi nl.-1xi,..11TliSv 1-Tuxlwix 1.1.1 1 4' N12 -S :Tl plvzrw you LIN um-ii. XM' SNP gm111uTv1.4IupziqT-S. lol Tgwfa. Sur llrzuld4m11.iXX'Q:T3oT2v1' Sis-R . I pq. ami KX' mis' Ill Sw. lxg1twg:zuU K. li. LUfr'SL'l4. THAT klom-S Xlmiiv.. nd Iriull JESS H111-Sol' lnklfvf Rv:1LTj.-1'-xxv:xv'. Uxws Lmlkl, SEM, ,-1, N ww 1 T ST-1' '. 7 T 1 .llf :ffm I X S IVIILLEF2 PRODUCE CO IM 1 L K C S MILLER MANAGER PHONE 93 1 1 X111 I I 1 X L I I 1 X1111'11 C. . . I,111:1I .:IIxI k':11I1-1 II.V.1'1N Ifxiu. II1fe1I11'j 511111 II11I1-X I91sl1'II11111114 XI 'I1I1-I1111'I1l I'1Ixv111'1 1111I ILVL1111' SIIIALII' XI111c1'I:1I-Q-II1IH.. I3:1sIs1'1 LIIII LIIIIL' XI:11'1'111f . . V , II 1' 111111 I1111'1m . IQ111111-1 11I111 I1g11I IIIL' 111111111111-11 11I I1'I11, N1QI. 1 1-I fu' IIILII I11 IILILI 11' IW11- .. I1'II11'.', gg1II I11x I111:N Z1 111111 XI1. I'I:'111F1 "IP-I 31111 IxII1"1'. I11111 ILl'X L1-1 11i IIk'I'k'?u IY1II111:'S11I1I11 XI: I'If'1.I:' "III, I' LI IIHI1-1 X.: "VIL 11.I11111 vw XI1111-1:1 111-1111-1IfH Xlrx, I5.111:I11'11j,1 "IIN-11 'MII 3111 I1z,111 II.11I XI1111-11.1 1'..1N IIIQ Juv 111 IIIx1I1111. SI1- 1111+111 111:11'1'11'1If' QI11- 111-1.1111 "I'I,1' 11I111111' 111 II111 I1111w IX :11111I. IIIII xxI11-111 C 1I11 111f" Ifff'g11w1I. XI.i "I 331. II111 Iumw x1EII 1I.L11f' II g11I1- I,11II!I "I I-.t111'.'. 111j. I1IgI11'111I.1-1' X x11'11114v1' 11.4111 11 .rf- Ik'II IX-II5: "II1- QIIII-I 111111 IIII I1IJ IIII'III'IV 11111 III1 11 I111111I111I IX 111112 "5I111'3w. IIII'faI Q1111A1 11111I1I11'. I I1v.11.I Iilf IWIQ I11 -1I11-1 N11 IIIII Izv I11'111:I1l :1 II11I1- 1:111I1- I1111111- IIWIIII 1'1fI1':1- 1111 IIIX IIIIL- Better Furmshed Homes J C HERNIES FURNITURE CO 1912 1923 lhu S1llI'1L1 Mortgage Complm FARIVI LOANS NEOS1-10 IVIISSOURI Q o X 1 41 -1. 1 ' 'fx 41 11:11 gf 11 11' 1 ' Xl- -111-11-1. '.1 '1" wl'1. ' Y .1 E' .1 1 1 K 1' v In X N1 Q 1 ':',V.1x 1 -1 1 1 .11 'z 2 r 1 x 1 4 'x '. x 1 Y 1 K 1 i 1 Q 7611111111 s 1111111 llflllnljf NEOSHO MISSOURI CQ1JA1.1TY MEATS TARRANT BROTHERS 1.111111 xiw 1131.1 1 41-1 -115 1111f1f" 1111i 'AXXF N 'X Q '21 11.311111-h 1 1 1113 ..111 "111 1' 11:1 11111 1111111111 11 1t1511f111',' i "I'11n1.., I '1"Nf1V 1 1x1 1 11.111FZ UX1111111 11-lf' .12 "1 .1111,' 4 1. 1f1.1. NK115. K ' 1 1 11 Q 11111-111-1: "5 Q. 111 41:11. - 111-1 1,111.1 -111' V 1 1 "Yu 1 1111-1x1 11111 qw 111111 1111-11'11111'11 '11 111- 11 1 1' '1' 111111 111 1111' g111x1'111'1111.'.1 'X1'. 111111K '111 111 1 111 11 1111111 111X 52 1111'11' 1-11.1 111'11 '111 1' 115 111X1' 11 1 11 111114 1 1-1 31. Il l'11l1'f 6111.11 11.11 11111114 11 11-11 X,111'- 1, 1 1111 1 111 ll 11 1111-t XXI 11',111fM i 1211111111 111'1 11L11'1x.U i fg.'1.vt 111t1u. 1i1111' 11111--A 11x 1111111-1: 'Xyu 111- ..511'1 51111: X1 11 1 NLIII Q1 1 1X1v111' 111- n111111." W f ' -. . . 1 . . 1 A . A Q- nc 1x.1111.11X 5111111111-f 411111 111l1S11lI1y 111111g 1-- 111111 1.111111 XX1- gmc 1111111 1111 Ntugem S mm 11111 3111410 or 1C L1lI'1LNS 11 LH IU KM ami UUKI that our 1v11Q1mw rulauom .lm IWLLIW 111 E3 dwaractu SL1111L1LntX 11 mmm 1111 11111111 Hmm 1 GUTHRIE C? GUTHRIE Drugs and School hooks I 1 1511111 .1"xI' 1- 11111111111111111111111' .111 s:.1- 1.1111-1 .11111 111-s1 111 111.1 1'111.11-11 .11 'Q 1111111111111111111111l1 15 1f 1105110 11, 'Q 1' 1 . 1 lj 111 11112 N15 Q1 X 1 Q 111 t1 A 11's 'QQ gw ' 1 I past. hl V, 1, 1 , X, x Ji, 111141 to 1' 11 'Q 1 111 1 LIAQC. C I 111111111111111111111111 XL.1NI'l1I' Xg1::11x11 A1111 X111 1'1I1' 1-:,, 1i1'111-i11 11121111 X X11111L'l1I1 l.I111 S11r-111.111-1X'1111.1t:1x 1':11x11x. 1,1-.111 111111 1111. 111111111111111111111111 1"1-X1111111111N 5111114111 1.111.111 111111 .11'1't1141n1 1111111 IIlL'1111.'111'5. Good Clothing IS an asset, lt creates a good Impression on those you meet glves you con fldence and a knowledge that you are well and properly dressed It costs less because lt wears longer and retalns lts fme appearance to the end Hart Schaffner 8z Marx Clothes Manhattan Shirts Stetson Hats Munslngwear Ph0eHlX Hosxery Florshelm Shoes Toblas Caps Arch Preserver Shoes Bradley Sweaters Hartmann Wardrobe Trunks IVI C G I N T Y S Best Known Store ln Newton or McDonald County I I 1 9 ' - 5 . . Wilson Bros. Furnishings 7 nun E- X r X mm xX 'X X -x X I . . 4 X uwlml Iwi nm' uw I lm I r 1 5 Y I9 lx X 1 I 4,1 X ll . X w M m xl 1 If M LM X II' lx xl X If You Are Contemplatmg ANY KIND OF BUILDING See Us Before You Buy Our btqndards of Qufahtx fmd DCFXICL WIII Please You ROBINSON DAVIS LUIVIBER COMPANY Phone 41 I NI X For Value Recened PHOTOGRAPHS L XI IIIL wx M L Nr XII I lu K lhtfiyel S Studios Ken S P111 Shop 106' S Wood .Street Phone 43 1 202 East Sprmg Street I Il D 1 I ' i V. X ' I Y L C U K - 2 .' IO, ' ' , I'I11mc 43 T , I Y I f I IM ulucupusl tI1'u Is III' tire A I h I- I IIIQIL ui '-s III- most st-1'x'it'e for Ye man in yt' IJILIIIVC SI1oppt- IIN. m.,mty WMI, WI . :kos ye I'-+1'l1'zzI1 that Q - . l l Sw our tu' -S and um-I our p Al ' Sp -IIs 3 c I.IIxL'IIk'SS 9 r - W I Y . ' Q Y J J p o n n A, f , . 1 . 1 I Ir! I ffg . I 1 XII In-ls of Ifiuc I,HI'II'LIIIr ' 'zum I'-.":"1. g Quin 11 T Ill T x 5111 VI lik 1 Q L k I ln I YUNIIILWW 4 In 7 Nl LIWNU una llllll I 1 tl I l l It M ull l5LllLl7LIIl un 'ug ala 1 Nunn N I M u u 01 ' f ,J 2 4 " , C- ig' .- , - : C.. 4 r f-1 I , fx , 5- . Q' 9 - fi., ' g- :Tj , ' -n C g F, rr "-.-.. , v-' Q -4 '-': - .. fxrd A f-1 fa 5 4 rf 1 n , . 5 - ... ' IT 3 -2 " "" 'J ff gg I. ' I 9 5 xJ -al C' P o F' L' I' c - ' X ' ' - , 5 3. 'rx ix ,V 'ZA f Q :Q , xx 'T ,.,":. nw - . 4 , ,. 'fx - f Av . v . W , ,-, .. - FN .J 1-2 . f . '-Q ' n f- 5 Q Q 4 ,A, ' . 1 . ,., C , -- 4 1, and -41, Q -C , fu 4 "E, 5. -nw r V 'J . .. I- , , -1 ' " ' Q Q 4- f J J -, 2. r , . ' N ' 1 Q -1, .. pu- , ll'-1 2. H i A ' .. 5 G - " I ' P QC 2 .C ' 4 , I- . 1. Q 'I L I ik I SH 1 I X ,q W ' ' ldl' w '. I 'u 'Xlen1NIngkei I if 1 13171 LJ' NCQ Ami PRIQ' ' T- S5 ff '-1. ff XZ W f Wy 5 Q i JZ? SSX K K . JEL, Kel A gx g ,f-M" ll Xl I I E x F 1 El E M lil l E ll Il,lEj1"I"lI"i'3l Pt M, W"I'1mFHNn REDFIELD BUILDING We SDIVE YDIII' RIN TING R0 BLEMS BINDING LVYHCKSRPJQHINCQ CATALOGS BOOKLETS ENDELOPES BLANKBOOKS BANK STATIONERIJ ENGRAUING PUBLISHING Emsossmq COLLEGE AND SCHOOL ANNUALS RFDFIELD PRIN 1'ING CO KAWSAS CITY , RIO PHONES MA IN 4771-4772 Il ix ff ,417 , . 4 115, ' I Jaffe . Qfh , 5' "' lwn 47. " XX ,f ',,, .gzrffiff '11 P-my ff f f , f :f 41 KN f' .f H- fan' xx ,.,7,1 X5 . .2111 1 ,f .3 f' ' 7 1165. ' tfeijffxi r l E. T- n '14 .-' x' , " I W 11? 1' 515: 'farrx - fa? , f 9 'I f, f is 2,-- -1 f' 7 is sp-L ' ,Q --f 1fIx- , il, X 1 5 5 15:5 Elliill N, ""1z,,f-. -gj:,:y"' I .!Iw' ny ,lf K 7 M 5 ,fhge W lik' I, , 1, su, :.g"1'f,f XJ ' F lf' 7, - ' 1', . I is 7 M-ji4,.1,. 9 9 55-5, S5 X Q iiliig 'ff' 64 My 9 ' :5"Tlf,--fs ' 2' 5. , 13 2135 ' ' ' Sill :EE E E ' 2 5 if f my IdIl'l ss'5???E4kEEQ, ..1' --l -LH , :,, 'He M Q E 2 4 T1 7 , ,. - ...... - ----,,,,, Jw-I M um " W1 'f! . ' ' ' ' : : - ,ll , r g f -- .I W 1' -21 'g . R, , .w 'I ll ' 1: f qrfi if , l" -- T' Qif ?i2fff V ! ... A 7147217 ' y "'f""','-ii' w ' ff' A e2g5,:f5ff5 f"' N 7 L .53 f ' f "7 ,fx .. ,V "fx v W . 7 7 7 K' f V CV . ' ' ' , I V L . J A .1 4 ' .J J .1 , . . . V A o w 1 v A P Q f"xX K BURGER IDEAS Bvmm DISTINCTIVEEER 'BOOKS IDEAS Iliff!! Mylar 111111112X IAN! M17 awry dh? Mr' r suilwo 2111 sf1i1yf!f?1 1yi1' ffJffc2!1ll,c?6fl6'!1CC! 6 FOIZCFII 1, iflfffffl Jfy 1011 Y 111 11 vW111yQ1fz11' 6111 my my affif 14, 1f11!.4f0af vs jf 1101! f11Wa111 zlllfllldf Ev mr Xu Mm KCMFTSMANSHIP AND Tmi FEIQONAL Lokrirwrow N A BUKGEKCONTRALT do fl 1 mf 1'01'15c 111166 dboalgf W11f IIXXUFIDEAQ BURGER ENGRAVING CO 330521011 .Bfdy Kansas GQ ,ff X1 'R X Q-dl-fl-9P'4"""M'Y',-,,, .Z A-4""r'-fig' K WI al- 'LQ HU K., r' frf 'VA A .... .ll I ' b .. A , 2- .,...g .,., .. , .. ,. L K e Af , , 1 K X1 N 1 xl 5 ,1 '.1.Y -- , . . .1 is .1,.A., 4,.....N.,,,, , .. mm-, ., - ? ' u , 5 3 1 W 'X- W , . 2 ,fi c ff 112 A 0 if 'f- i f J 1 fmqc' 11' ' i I A L' f ,Ig 111612 1 U11 121 A111' 17701 Ifd add fmzfcrzaff K0 1 our ,' I G -' .1 I Y ,AQ , f V, X gff , ' , ' FA :gf J X ff! Zig-Tfjgfl f z fig, f K, N7 "v ' jp ' . "-a., , 1 "'1'g7'y 'Q ng 1 .1.w'+f'- . . 1 H13 5311-z :TQ 1-. '55 ' MTF rw 11 -1 . . I J . V,M al, , I I 1 , 'rm " .1 1 1 715 1 ff- - - !,':.pn 1 'e il ' --- -f '-' ' L ' ,V " I3 K .H . "-' - 5 ff .f W 1' vw ,,4 .lu U I Q,-Es Fm' a -fx 11 7 H F. ., M: 5.1 . ' 1 5 vi . .. V f 114- an . ,lf V - - 1 A n - - .-,+A , , .1 G, ...H -r,,.-.. rx. V1 - 4 w 1 . f lu ff 'Sq ' ' " i-i x lk . ,I 111 'ly f A- "Qtr 4+ 11, 42 ' . il 1111tl1I1xf 151 INHIILPILHAIILI QI1 I 11111Q11t Stut 1 111112 1111 D11 Md Xe It It The Ifmplru Dmtrnt lflectrm COIIIPIIIW 51111101 I n1l11I11l1n11 011111111111 Nmsho fransfer .md Stnrage lompam A 1 THOMAS ffm Propr 5II1Il1L'1' Il11111'1 11111I IIII111' 1, H , 1 , III! X111'1I1 I1-111-111111 51. :1 M 21. 011.12110 - of I,I111I11' 35: 131 l4"li'i"J ' 1 . 1I"11'x' I':ev111111114 911111111 , , , , , y . o k 1 lv 'C Ida' HI' 1 Hrs Iizl' ' 4' ' ' You 1 I111111IN 115 I1.II1LIX N111I1'1I the 2 '11111 , , I ' 1 li I1l'X'1 IVIZIILIIIIQ. 'I' 2 .. . . 7, I, I14111411-1111: 111 11111111 11 N111 1I., 1 . I ' 1'11Iix. ., X:111 ':11-I. vm' 1'1 r.'ILI' 111 1111 1111',11N. 1 . . . , . , . 1 '- f 1 1 X'1i11SIl11.X111 II1111' I 11.11 .1 "I'11'1111 IIIIW11 I :fx Q. "51111I..-I I'11'1lj1 5111111 I :1'g11I11g111'. 'IAI11-11 I'II I11- If "I'1'11!." ' . , . 4- ln- 111111-I11.1x.1F111111111'1111'. , Int: 111112 .1 .13'111 JK . 1 ' X1--.f I'II I11' .1 F113 .1 K IXI1 I11x11f 51I1111 XI. IIVN. I' 1 F'111I1'1 I,,11Ix I'111I1:'..11' 11111111111 Kg 'HI1. xXI1 I11111- I:.1'1 'I.'I11 '1' 1111111 11 I-'lI'I I'1111x1 IIV' I 1 XI1. I11111'x, "X1".1': ::'11. . , 1, 1, ,A Q' . . - 111111141 . 1111. 1111 .- 1 WMI .,'1,I,,1 1A1 111,11 1 ! M . 1 . 1111'111.Q'.. Ill 1.101 Hmm I V IIIIIL' I1111 N111111I 1111 II11' I111:11111 . I, I .ll , XCMIIII' XII" HI 1I11- IIg1:11111: 41111111113 XI111 UHF.. 4 NI1f"I11'.1f1'.I. HXI1 -III! 1,',1II 111 XII1111 1I11'1I11111Q. 1I.11:11-110411 1:11 I1111 ' Thn B1 bprmg Inn 1 Q 1 1 1 N111s1111 1115501 ll Dr N A Balley Parr T 1 EVANS GROCERY I 1 Haas W holcsalc Grocers C11 N 1151113 11188111 Rl Dr R W Corbett 1 I 1 111 N 1 1 11 1 1 K 111111 111 S r Thzrty Time 1 . W . - - 1 X g 4 1 ' ' 4 1 K 111' 15111-st A1'c11111111V ' . 11a1'1111:111 1111- C111 ' Q - . W1 ,VIC f A , ' 11111-11114111111 1,11w11'1g111 . ' 1,IN111111'11'151 P1111111-ss-lJ1,1'11x-. -1151 R1-s.. 471' C'-11111' 1fj.1'f11:1N+1" 111'1'11-1-11111111-"1-11l'1'. 1Y1"'1'-V1 1l11111:. 1. SL'11I1QS 11111114 1'1 Q. 111'11-1- 111L'!' 1"11's1 NQ111Y1IlQ11 113111. X1-11s1111, X111, 1111111114 1 111111 N S. 11. 1il'111'1, I11N111g1111'1- XQ1-1111 111 11, ms 1ss11q11'1'111x CO- 11 1s f111'111'1s111: 111111 .111 1121511 713 . XIUI, gl 111 11SN111'1g1I1' 111'1N11I1s 11111 11111'1'1w -4 115 K x 1 1 ' ' 1 I L ' 111111 Ik11'llw. P111 ,111 J,'1 111 1111- 111s111111111- 111141111111 11111 11 1111111111-11'111'1 111 111114111111 -1 I, ,H I, lu, fam, 1111-1111. 111111. 111111112 g1ss111'1:111'11 1111111 1111111'41111'1' 11-1'1'11'1' 111111 111111 11:1111c. 11-111111 11141111 11111 l1!ll1I1. "l1:.J14 1' QP .1 Q1' Q'Z-1'1'H IHF Il ISS UI f NEOSHO SAVINGS BANK I sn Our Mlll Bn nd I r4r1IllL ls NEOSHO GROLERY LONIPANY II If 'VIINER AND MECHANIC' IIIII NI I r 1 Y ' 1 1 v 1 1 . IQ, I 1 1 J' I A I I1 2 X I "V - Il' XVI' ll V ' NIM' 1 EN 1.111-N- 1+1.w I, I -ing I .' zL..L:'- "I J: 1 1. N..:.5 . :If-,Q 5. .2 . '-IIIIIIIIIIIIIIIIVMH 'III XXlrlII1'I1I 'If NEIQXIKI' INNIPI '1 , I '. 'H rx I-.I XI' ml' ,I ..Z -l , 'l .I 'I A I"IIf'1 ' 'ARS II-11.i111Q Nuxxxpgupur In Nvxxr-'11 Ixwumlx 4 If III EIIIP. IH ISIIXIII ri .I I 'II IQI XX1Xrxf:'zr1u Ft, 3- . N , I W . . , A I'iNK!iIw1r.x1N SI I! . Illf . IISIII IN Nh 'SHO N FH comlsr PI mr I4 NIOSHU OZARK SWEET SHOP DRINKS Nm XX IHXXIL Xxl J I 4 7 L H0111 I1 and Wlllfllmtpr B A I. I. S B A T S Br1ggQ Hardw are Compam I X F - I., 'ww N lfs . -. J ,I I ll 1. 1 L A I L , .b "Xml L21 Um l"w111l11i11 by l'1xpu1'l l7ispv11w1' I'Rl'fSH li1JXllf-XIXUIQL' flbll-IS XI:ula'lH5l1il lIH'vI1lI4lk' XXX QIIIQS I'HfS C' I' '15 C'ICQXRw HQ' lfff,' 'j'v f' Uf.Nf1'j'A "fm limi, ffm' ffm' Il"!' Rflffw. 'ff fx 'lf Ill:-V1.1 Q'n,xR13xu1,Q'.XX'1-in Vl'l1vlixc41I XHlk'I2k'JIl Hmm- wi' llzzsclmll i4 Hn lvm' 17-3. NIMH- img 4 L will lu- Llkvza in IM- umm- illfx yn-111' Iluzm in llllf ulllw' L'Ill' 1w1' ll lx M 1, NMA E.li'.L' is XL'I'f umnplclc lin- wi' x I 17" 1 - 7 limi fflluvr' :fu'L'1wrl4iw, NXL'1xLxEik"xk' Um: XX'CllI1 wrxw 5 W1 in ll ,Off Quix- Ixwrwjk II.Q:IlIHL'i'. I'lu:mw pull cm ws. O . . 1 1 L L 0 fl! 'r-,PQ ' - ff?" Newton County Bank Klndness and Coultesy ale wondel ful buslness bulldels Many persons Vs ould be S1,llpl1S6Cl to know that the gxowth of tlns 1nst1tut1on has been very largely due to the 1ecommendat1ons of 1tS fuends We hope that vou too wxlll sav a good word fol You1 Bank vxhenevel you can Youl 1nfluence among youl fuends 16l3t1V6S and buslness asso clates would be mole valuable to us than any advel t1S1l'lg that we could do Dont forget that thls 1s Youl Bank that It use of It And to xou xx ho lead thls lf x ou ale not all eadv a depos1to1 hele ue extend thls lllV1tdt1Oll u us to the test NEWTON COUNTY BANK NEOSHO MISSOURI IIYS v 7 ' y. K ., . 1 n 1. , 4 . . - will be useful to you just to the extent that you make .Y V ' 1 ' s . .7 l ' I ' ' , ,W 'lzir 3' .'i.1' PQ V Y og .S U I I Q 4 gf OF? COMPANY J E F FE F? S M OT NEOSHO MISSOURI Phone 278 Llncoln CARS TRUCKS Fordsolx TRACTORS E ms M STEESVOICE Neoshos Home of the V I C T FQ O L. A E ARCULARIUS Thu ss the End of Wy 'Tale sand the 1-9l'Ionkey as he backed up agamst the oncoming Lawn mower U. 3 llll 9 J Y xQy! ll tx V-ff , 'Wx li' 'af' X' ff a . QT ,gg P yxKu'4 K .- X' xr f- 5. Y- Q X- 'H - aa - T." J a gfa 1 7 Z' wf 1 2 ' , , X w f' . , Y o i - . ga : fm , PP - - rv 42'1f-v!!llV"Li?7 - Y -43' I: bf? ,, Bxaq rf? K ,mb ' fl: 4 ,f Xu, l H ' . . Y "1ir Q-XF' ' N1 mlm Uzllm, f0IlIlNll1X 111111 II ll I 11 1' 11 ,- ' ' fr f . xl'lP.N!ffI. U1,s.w1rlI7'1 lyll' II11 1 fill II' lllf ff 'Y 111 , 5 I 1 - , 1 , . ' 1,111 I1 A 1 1 . HURLEY LUMBER COMPA I I BRICCS Nldmgu HIFH FRADF LUJBER t I l I D Ollll Nl OSHU MIBSUURI SU ,ol QXX ffufqrr xl! I I H "1 , cf 0,94 4 'sl Ax! lg'a WI ,I 4 .6 plfkll' 5 x IV! x, ,A IN I, W 'I 0 v lf: 1 4 I 'pi 5 tx! Nfnlgl xW 'I I V11 .l, llurtx mm . . '. I lf, . ' 1 ' ' lJl'ilIt'l'r in , I T ,J J XY- slriw- all all t'm4-s In illtiisllltl' KII1' Il4'Q'4lr ul' IIN' Sulllllwvii C ll'N lfufl Nlalin 5ll'4'1'l 7 x w w 1 A 41 L . ' ' ' " i Q 1 1' f Up' 1 O ' vc-32:3 UM, u .-ggi' 5f4"', ng' Q 'V' ' I Xxxg Nlallyf s ualwnl :fat ex .xx 41. .lt -,unix .51 s:L.':x'.'.',,l.kL -5: :'f:.Ox,..' ,xe- ': us.. 41"-'Q' n'-K HO" , aff' .,' -.Us ,r. .,' .We lo, .-.xlgyr .-...urns 4 o o ea 3 5 ev 3 5 fX -,X T 1,


Suggestions in the Neosho High School - Wild Cat Yearbook (Neosho, MO) collection:

Neosho High School - Wild Cat Yearbook (Neosho, MO) online yearbook collection, 1912 Edition, Page 1

1912

Neosho High School - Wild Cat Yearbook (Neosho, MO) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Neosho High School - Wild Cat Yearbook (Neosho, MO) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Neosho High School - Wild Cat Yearbook (Neosho, MO) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Neosho High School - Wild Cat Yearbook (Neosho, MO) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Neosho High School - Wild Cat Yearbook (Neosho, MO) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.