Neodesha High School - Bluestreak Yearbook (Neodesha, KS)

 - Class of 1917

Page 1 of 146

 

Neodesha High School - Bluestreak Yearbook (Neodesha, KS) online yearbook collection, 1917 Edition, Cover
CoverPage 6, 1917 Edition, Neodesha High School - Bluestreak Yearbook (Neodesha, KS) online yearbook collectionPage 7, 1917 Edition, Neodesha High School - Bluestreak Yearbook (Neodesha, KS) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1917 Edition, Neodesha High School - Bluestreak Yearbook (Neodesha, KS) online yearbook collectionPage 11, 1917 Edition, Neodesha High School - Bluestreak Yearbook (Neodesha, KS) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1917 Edition, Neodesha High School - Bluestreak Yearbook (Neodesha, KS) online yearbook collectionPage 15, 1917 Edition, Neodesha High School - Bluestreak Yearbook (Neodesha, KS) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1917 Edition, Neodesha High School - Bluestreak Yearbook (Neodesha, KS) online yearbook collectionPage 9, 1917 Edition, Neodesha High School - Bluestreak Yearbook (Neodesha, KS) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1917 Edition, Neodesha High School - Bluestreak Yearbook (Neodesha, KS) online yearbook collectionPage 13, 1917 Edition, Neodesha High School - Bluestreak Yearbook (Neodesha, KS) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1917 Edition, Neodesha High School - Bluestreak Yearbook (Neodesha, KS) online yearbook collectionPage 17, 1917 Edition, Neodesha High School - Bluestreak Yearbook (Neodesha, KS) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 146 of the 1917 volume:

V THL, .M N E QOC1QS an H1131 Slwd by THE SEQNIOIQ CL-F153 Oodvsha Th School QOdQ5hG an 7 WJQMAK H fy uWmI'iulll 'umu1.. Lum f41F'.m'M rumn' M 5 l!H""l4f lim I2i'lIr"E Qwlliili E1 I A N 'I 1 F f ,f is N - fi! xy 1 A . X ,X E X f 525 X' lj All ' - J 9 f if Illllllllu E 'fx - A VQ.l'ti if I if wir. -'ff Lf 5 -'f ia: E 2 I Ill ,. E?24Z'T1t, ' 1 ,A-il., V ' A , ,f ' ll iVEi??f,y -f W M lffzff f ni F3 rl' K ' I yr V I nun nw W 'H' E nu 3 num ml WW , as- , I E lllllll 5 v fu W: ' Sz: E I A .. .....llll "" ,fi I :E XY. .xf-1 -. M , Nnwv 1 .,,, N5-C THL MODF SH IEQEWQDD Zh Ill All L t x 1 Ns x nv N1 nmr ilu -Zi X1 .. L M Z' W-1, M,-C mum l9l-wk HHH M f 1 , .5 , 1 V. 1 4 YT" 15 fN,-1fg:, N- N M112 i 1 -zu . 'w1L----1 X X I 1 ' ' A 1 N , X, f W A ,N Y , . 1 X 1 I , X. 1 1 ' ' Q 1 3 ' X as wg? F 1 fij Y ,gv +Lg:Ll-rw 3-1 I ' E 1 1 1 1 1 lilbQ1..11k.111.1..1111ld111'1-111rI1111fr.1111. 41 4 ,N L nf' Min' Imrvwnl H1-' "Nr-11111fJ1,m' 1 ig-f Slums' N1-11411-alma IN .an lmlmu umm-, 5, , 1-- mi' "NU -Img uf the' vlralr-rs," xx - Q lmxw uv-1lI111lmn 111-xngnx 1:1111-1-11r1aIxrmg11n11 4 M11-k. 1 W 1- uhh I11 If 1 uk all1-ltlwx--xxhnlmxf' X I 1nNlQlf'mi Ill .mx um H1 yxllvllsfmllly flux I fmuk W 1' Hopf- lim! 41111 unlfrwl vffurli 1. I Ill un-1-I x 1rI1nl1.-.111111mI.1t11111 mtmlmi Q V H H I YI I I XX 4' Yrwf 'hilt XXI' lH'lX!'1l1H'UlIl iH'5', MKII I I Y lrnlx vrfgrm M-Ing that xv- Huw nu! xffxllr' I a M-111-1 , ' 1 H - " 4 .'1 x 'lf X ' I f' ' 3 f Z Y i , , ,- H,-,, , ' ' V fr VH? ll ' Q ' ' 'X' 1 W F ff i . . jx 4 V.. . 1, , -- 1 , 1 , L f xg? K 1 X 1 1 N 1 X ff! pcb X ,W ' - W 1 1 H11 ' 1" Af ' ,1 1111 1 1 AW - 1- 1 1 1 ,1. 1 ,111 11 lk -7"'4 ,. 1 V rf, ,L ,-.Nu LM' ' 'mu nw! ,..'-'EFSQ '?-'ffiyw " 129 41? ff ' WTB EODESHAN 17,-,-Z Ixgvnhwm EDIQTIO H1 lllk 1 M IHOI' l I Hill bdfi 4 ff XX rf!!- X ffr ffl' fd!- Xff7f 2 I ,-2 .2 Z Nf X1xfff'CO'f1mD44m Q21L?QwQ'0U'4Mf ll, 2 . , L 1 I . L L X .I Xiu X ' Q X f f , ,N .X, X, X " " .. ,J X. X -- --wwf 1' L-,, , X, , ' X I N .A rxwallxui1-xpzr-wrlllg X ' Y 7717 -Lux .mmm-rlatlull tmszml X the-lr f-tflnts In gnu- In thv 'E 1,14 f' A4 X N111-'wuts ni N l 1. 5. Ihr- X, XX M-.I llmt rnlxlmi ln' hurl lu XX' 1 :Ing-rm:-Ihr-1: a-in Ing:-5 . I X X Y 'ay gr-I 1-ml X 'lfalfg uv-X tha- 1 ' 'A W . 'f 11 br- Vlass nf IWI7. rel' , X X 1. N-,f-.linllv flf'nflx.aIfA thx url- 3 WW r u ff XX .A ,.. nw H. 1 ..1 1-3.1l. U 4 , X1 1 'B N l'dYIHll. M I lg L w---- 1 X. , Y , , X XX X' f X ff rj' ' I XZ I X' MX K 5 X3 XX, KX x',. ,-X ,X , JL XX ' N ,. , "V A X ,, I , fc? if f ' - - J' , f . ., .K-A ' 1, f " 1 XY I , ,., X rs if XXX aff, , - X: ' X I X ,,, - - ff aw .A ,-' M KJ-X 'f Jo-M Xt M , XX" .HX 'W ' KN "xA . ,,., ., .X XX. 1xLEg5LSf1M DDED K X .iLi1 I HFHIII Xtlxlell X fxQffQ bw-w-QQ,bM,f lglfwwwg-QOSCJ Kr -KL .V l 5q' fx-if LLf gxlxy' N. f, fw NN x x A I K I - 4 K Q ff Li f AQIAF I V QA! I QIA H t 1 . K dbht'S Lf' I llf - Il ll, U1-partnv lx gl . 15---1 f W lll. Oy 4.1 X! 4 U 'l i 1 'X 'X7 ' IX , bnclviy' ' XX f 5 XVI. .- lumnl N-Q f M If 'Rx I Hn or f' 7 K 4. 1 1 . w'- . N X E I fx NN my kr' x N k XX , ' f V' A 4 1 'WM Lw1iWW"'u' """' wlwlfx XI If f F , f N it A fu THL ,M Ly NLODI5' mx NIMH S x 11 1 fl N 4 111 r I x x X , r 1 1917 ,X A A X' 'x ,4lHUll1Q'l1.cI1cmul -Xlllllilvl' ,ll-p Imxganls llliilxillg' ilu- Xuulwiizl sn'l11wif tim' Evwi in T11- .n. xx lx slim-11 212 il Klum-xfzxl l'lk'L'I1vPlL mild lzmfl illlilljl' xvhvll ilu- IHLIINIIN H I1 N tl wllll x-wlwl My il llllffl' zwlzxvizwlillx' 1:1 ivuv 111111115 m tin- K-xt.-111 M xlmr HHH IHVHH1Illll'lHibl'1lI' p111'L'l1:1fi11g'z1Firm:xml1-rwmixlgzlmi wl11ippi11-f mu II11 I1 ivlnwl illlilllfllll. Ilan VILlHl!illQ'1I1V Illis Haw NR'i11HllXYiH lvllmv 1111 1111 4'-111 l'1rlljJ'k'S1l'tiUIH ml . H11 Iflwlm-1z1ljmz11silwwiwfllwmllmzlxmmms11'Lx'i11gt,1im1QLM11 Illll MI lin SL'll11Hl1QllUrIif?Il511141 l1z1x'4-:H 12151 1151 lljlllll 1111- 1117111 nsiliwu wi1i1l1 I 1 mu lf 2lIl1P1'IIX2lI 1vI'1f1m- ywwllwlv. 'l'11wxl111lv111s haw iw-+R! ml I'f11'xxz11w! ll .mu xx mu thanx' wflulll Imw uxwmgim 1'.1.rm I INIUILY p1wgw1'lx'.:xmI2142-X111 111 llllllXXP1l'!'L'1llt'.X'1'11llI4liIHlll'vlXt'I:1t',l'jil14X'Si1'ilIXX1'HU1'fllQ. lH11.11: ilu- mnlliiu 111' .XIil1'K'El. Kill lhlsml Hi' lidlin-zliffflr 1-f1111pl1tul an 1 111- Q lllr 112 I'wl'll1n' Illll'l'l12lN'HIAl'f2'IlT Qu-lm-s nr' llw Slum! 11':u'1 nI'f:U11l XYU - I1 1 11151 11,111 inlfwlv 1w1'1l1f1I'1l1k-plum-111 Muilllilng. 'Nw pimms I'111'Ilh-3rl1i'r' Ill' H114 Illl'IliSlH'Il 115' Sl'l:IIl. Iiwl. :11111 IAM-II nl' K'11sz1.'l'lI5'. 'l'h1-in1iM .za N 11, 11- :1m1wvl1gh1-x' INrHl4'l'Il. v:111mix1i11: :111 zulllilwriuxxl. IiEvm1'y.+11a1Ix full .1 Hmmm gy11111'1fil1111. :11111 mlmlilfmml l'fJr!ll Ihr ilw 312 11411 'l'1':1ir:fe1'- Immm In Nvim-r1n-v :md AH lM'p'11'I1m-lulf. II is 111211111111 iw fIlIl'ANillt'l' iwm xxmlx mlm 1111' xlilllllill 'l'1'z1i11i11g' f1Hlll'wl'. In ilu' g'.x'1N:1:1Q1l111 1114 11- will rl. 11 mu mlm 211111 lm-lww Ihr 5357111 ilu' kwv au ml girls. 'Huw 131151111 Ili "1 N I1 v fl fm Ming' is Ifr iw lx-zwmalm-lk-ll gm-l uw! :lx il g'1'mivwi1:w1. -xx' srlnml will lill El bmp'-1111 wzxm, :xml Ilw .xllulvuls fhm 11111 .mplwlwizltiurm wi' Hui :1l1i111clvwl'111e- IVl1l'1I1S1lI' tin- Qlistric-I My lmlmlinf 1 fl yn1r'1':iH4X' l11wlmx'11 'PH 1111-H115 ilflivl'ff1t'nl1'l'IiIIII. -.QXOXZ " x-xx ABLV Q gk AAAV Y-Q-, rx xg we MJ 11301190 1133500-O M40 KDQQQZMDIQIYQLXLDQ-Hip LHOOL BU LD NG k . , A o 1 lx , f . u I - 9 i 3 l, 1 ' 1 - 1 -, .. I ,Y , E 1 N ,,,.,j'.....4...-,., ..:A ., .-,.. , G " ,. ' ,i f J 4 ,. QL - . ' -Q .,....1-a--nfl: ,'.,....-,-.ig .Ani HIGH S ' I I ' IEIIIIIISHIII I Sol X ...IV 5 5 X xt .G ii l 511 f I IAQIIIIIIIIIII III QRX crm n X IIAXI H C RAN LNI X H Prmmpal XIQIIII mam Y F IA X B NI1II1emarIc IIORFN F I VIORSI A R B 5 Xlarlwnnm Fbblh A xH XRP X I2 Hnorw OI IIS C HISIXX OOD IIIsIorw hwnonm XRL R I XLISI WI C Ix 0 aphx I In If fm XIXRX V XXIDFRWCINI X In I I ALRA XI IONI S I'I12!IlI1 FTHPI HARRIS X H N rmdI T amms Iatm B Sme- IIE ENI A HAY'NIEb A H B 5 Bookkeeping Ienman Iup NIARX I II RSI I N Shorthand Ixpfwrmng IR A B bP XNIC I I R X I3 Kerman IX A E IOXX 'XISINID B S Dome-me S Ifnce nd Xrt I LC ILLE HOOX FR Dom hc Xn ROQLOE C Q RIFIIN 'Xlanual Ira Irmu nn VIADCIE W L I II-RBAC Ix NIusI I-DTHILRI bWARI Drawma DOI M RHODIL5 IIbranan FVIIVIA NII-WI LL Supem or and Lum w.Qf""'1IIIIIIUwI.IIf lgjzvxdhhw.-3' Fi 'f 'W N 3 X Ik I Y L Y1 W-w?R??4N'vX v4 s Xf.-f 'ff M If ,Q Q , 4' 1 I IJ 3' I ff' I I I Aix ISIN .K -I f .Q fx +I gs. "" wx - ' -N I fig pu If W 1W V4-gs!! i iir t ,X ini: I fi .ggi - II I, ,I If I I I . I I I S MXN f I I If V7 IIA'-'QI A' -A X5 v ' 77 ' I 'vw XA f ' ' -' . X I X lu, 1' A 4' I ,fu ff. ,Y A 31? ' "WA I I xr " ' "I4k"""I""" 'W' . II.'XI ' I'. SILIJX. .-X. H., X, NI., Sup- te- III-nt X'II-... . , 1 , " I. . .I . ., ' ' , , I- -s LLC ' I . I.I., .A . ., I . s 7. .- 1.1 QQ... ., Y. I' I ', GQ' gl' V. I ffl JI It 1' ' .Q I,f.H.1gIsI1 '. . . 3. .f . ., I0 ' !' A t. . A I.. I CATIIN, .A. ., f ' nw .I.1. . . . I 5. .. .. Q.. ' If ,, J s I. ' '.'.'..11.'.' " M. . I .- . 1 .Q , .- . ., L . I N 'Y , , 05 I I. I .IMI Ac QI ' '. ' '. I I. ' THE M , i?1Tf300fffT7'711i1l3f.59 SH 'Ri Fwdfifff MODE i wif ies SLPERINTENDLNT STI DY Ioi hxe xeai QUDQI ntendent Qtudx hai headed the Neode ha School in fi most uedltdhle manmi To him I9 due piimaiilx the high wtindaicl six xeai high Qchool and has demonstiflted its piactxcahilitx In line mth his piogieesixe ideae he ls non aclxocating A Junioi College foi Neodesha He iq well poeted on educmtional aflaiix and I9 alxxau xxoikmg foi the betterment of oui schools Q-,wmmlm-lglfamzwo-Q S ' 1 9 S f . 'Q ' U ' I' ' 'S K 'l L t' ' L S ' . ' S 4 L- ps . 1 I xy' l 'M Q- 1 1- .v ' by Z v to which our schools have arisen. He caused the establishment of the K v K 2 I 4 ' .ax-u 'K v 'vhw v Q l Q A www QE M3011 l PRINCIPAL 1 RAYI Ml N11 f1clX um hae the good xx ll and CJllf1dEIlL6 of the entne btuclenl bodx On the athletlc field 01 at soual funct ons he IQ Kmv VK 1ll1am a. hlgh 1ega1d for tlue Qportsmanshm and has alxx au been an indent Sup polter of xazlous Qtudent 21CtlNltlQN Mr C lax um Qtande fo1 am thlng that means A hlghel standald 101 our school 04300-6ZlMPl9l76MMD-wav , 1 Y. . . ' .. v I vf , , ' , ' ' 4 1 A L . I I n A x - ' . . - . : . ' -4 ' " ' H . ' 7 ' - ' v K rw 9 but in the classroom he is "Mr, Grayumf' He has instilled into the school . , .' sk '.' ' I I. xt K . Iv ' PM TOWNSEND MORSE if FX P WN ww ws ANDERSON SWART FACLLTX sjoommw 1911 JURQUDQHD V v ,V ,wx J . M rxx ' wi N 310. X -h r xf 1 LL fi J X Mk-0em.'f, Q 1 'Q 1 Q , 1 W. 1 'S "3 ' A . -- - -112f-ig,1.:f'. 1 'Q . f. , 5591 . x H Lx .V ,y- af -U A - EQ L5 1, 1' 41 in ' - A ffi Us x f -.2 , fa b V ' ,X ' U , ff" , jx ' iii , ' Q .. , I . , ' ,- ' ,' 1 - r , 'V ' ff ' ' ' .' f 3 4 , . ' J, ' ' 00 W Au. iw Y TJ , ' A, f- 5 ' , T 1 QL ,,.5,, 1,4 V f XX , x , - f g' . L . 1.-ri-1.2 V' Q ', -r. '- fn'-". , Y I V- - jj X, " V' I' Mggcxxgf lx. RL!! mxvo THEE5HANr1111:1cx:L- H, Mon 3sN'6ez,'n 7, JONES TAUDE2 NEC K- FACULTY qzs-GOMIQI amen-w-cz: THE 'CWQQQ ag qzrzrzcsmoo bQj0DE5HAN-0-no-oo-M was 0-vMD?al?'19l765DGZD-OD-C39 'wfrfw' WE or U v-O SENIORS 4423-10-m6Pl9l7 -OD-413 N Mit LSI M x. , i Z W4 H , xxw f K A K xx Miovfb ff x 1 lx i -I bk jx ,xx H-1 x Su Vs ,xllli ln: -.!',v.X,x'r I-I fm, ,w . ff 4 l.XS.'HlfI'!1l'fliS, Ixll'X,lilI.1 . . ., .. . XX llll Ibm Xu'1-I,i'u'Xf1ll'IX' ,, , . ..,,, . . , X111 l lvlyll H '111zu x?l'1wz1x111n'1 . , , , .D 4,ll'1lH' N 11:1-:m11If.r2fA1111s ..... ... ....,,... . I llltl Nm lll x 1I.xsS1'wI,'vl:S. ,.,.., ., . ,. .NI.111+1.1 1111l4.1w 1 I,.x.'.' I'IAmx'14jI: ......,..,.. ....,. . Xlllvl il-.111 In Llllx Iwx YI-II.I.Z "I'fv?g1i '. 'mmtlu--auvlllniu-1, +11x1:1, Sm iHl'N, 51'll14Jl'N14X'1'4. lu' uw.'i1f" .gfu-V R x' 1 I 1 rx on-ol-0 5 .0 len-sro E2 XXIII LR J11NLs 11111 1111 111811111 111 111 x 811111 1111 111111111111 111 H s111f111s1'111 1111 11111 1111111111111 111 11111111 11111111 OPAL SOPHPR P111' 111' last 111 1111 1111111 I1 1111 111111 111111111 111 1111 11111 1111111111 111111 AR1Hl1R Kourf 1111114 7904 301 11111111111 171 fl s1111111 111 111 111 1111111 JULLI 1 x VN OODWARI1 110,111 111111 T111t 112111 1111 0630191 'kC:y IQHE Q A ' A 1 . ':. Il'1q'1 ' 11111, 11' 1 ,'..', . 1' ' .', '. if " "'.' ' 'Y' ' ' s1',1', N W "I'111'1111is11 11'11s l11.wf, 1 .' 'I ' , 13111 1, 1 1' , u' 11, 1 - 1 . - " 'AT11 " H ,' ,Z"f1, 1 1-1 I n. , 1, . l , . " vvw 1 O? TH .. MOBESHAN 1,11 I' NIVIA XY HI'1!I'II 1 1 711 111111111 11111 flllll Nllflll 11111 111111 LL11 JILIQPFRSON s II llffll 11111 ll X 111LA Kr MP S1 1111s 1111 Il LHPSILI SWB LNILY St111 1 1111 111 11111121 llf 11111 ll sfall T11 111 be 1111111,1essa11 T11 111111 1111111 co-fwmablgl M-2043 1 , Y wr w A4 A . A 4 4 J. "I 11 1'1'1' 11111 1'1'11'11f Q 1 ' ' I ".I11.'1 ' lx "3" S1111 l11'!Il'S 1111 l'1'l'1, xevs 1111 1f1'i1 111111 911' ' '11, 1 - 1. Q , 1 - X 1 A N L J n ut V . , N, '- v Y 1. 4 A 1 - 4. 1 .. J h I .- J rs . 1 Wx frm: Q Gag UQQOGSCEI. AJCDQO M ROY I LLGC S 11111 ulzsfrzilflul sa ll nf flu wil RALPH M ELTY OLIN SHARPL R 1 9 YI' S BESSIIL BROWN 4 fels 11111 U1 Il zu 1 sure! flnnqs qzsfoowamwlglfma-M-cry N f 1 Yo 1210111141 Nu. I:I'Il7lL'ffI'f No. 1' 7. ' ff. Erfu anj .' I 'f I1 'ff fr TH 0 -- Ri QQ- mv HOWARD NIORGAN "Dm1'f k1mf'1.' flzaf vlzip aff." ORPHA SHIRK. I' "Wl1r1t'si11 fl lIflI710fH LEAH '1001 Cupablf ami zelzable 0 quad zz 110 tm fl papa: lzanqfz MARION SHIPLEY II wh 18 my mzflrllr namf Nezez as my fu Qt QM C-M0191 MGD-D W 'fi' N ., H , I I A . Q . . , , , I , . 1- , .77 -1 ' , , , ' ' , ,. Q . - . - , u . . 1 . , I pn ,ii ,- 4, ,. ' . fr m-'3'1':'A's , . - A A Y V ' M ,f V,,,'j1. h w-5,yf--h'5'z'N , ' .Q . . , , .V : , ,, U W- W, .... I v ' - Y, f f -Y ' 4'- .--',,. ,, -. ,. 1 '1 " M U -- wx .5 . . . f -vm nan-, , . rw.. V,-4... 1- - ---U-'M' 4-- ' -H -' ' 4 1 ' Q - n, Q.-. vm! V,--' ' f -:sf .- .' rn? 1 .V . .W-1 F . - . '. A 1 "fTg,'.,. ," Zn' Q, ' Maeva- -.Q Eu w P? " K ,- ' 'f 3.51" ff 27 mx-fvvx 1 - "H -, M xi.. f-.p.z.w ' N S"-ICP 4 JWJV fx mx 'Ely 59 .di .4 H4001-CZ' 5 ' , 11011 X ax I111xx11111 11 01151 RAHXNI U 11111111 11111 'NIARIF RPI!!!-R Ru PH Homme 1118 1111 11111s W C-mwlgl 11111129-waz? L gag 1111111 H1111 1 1 1111 1 u 111111 H 111 1111 111 1 '-L -1. 'I .1111 .1 -I. A111111 1f'1'111 ffll' 1'1,.w1'111111 1111 11 ll 111.411 V41 N," " 1 . I g . 11 . " 'sl 11111 ' '1 Il 1s ,II 111 fl .v11111'1." H0111 ' 11111 11 '11111 ' '11l '.-N' S11 11 :'.' 1111 'N 111111111 1 1.' 111111 "11-1 ..'f1'1'1l. 'IHEHM1 oo: Gigi .I,xA111:s I-IA1N1cx'. ",-11111 111' 11'IlN l1'1'.w11, f1111," ALMA AIAHSII. ".-11111 .v111'11 111111.11 1111.1 ARIPQ I+ xmv 11111s1 1 fl 1 111 11 D1 11 11 1111 111111111 s11111 IH 1115 111 111s1 1111111 0669191629-0 E VH .:. 1,1 " .. A I1 A 11-1111 11111 1111111 11 ' '1111 1 '11 f111' 1111 '1' 11111 , 111 1 111' '1111 RU" 1' :'1'1:H. "1 ll I' .' 111' - f fffl'.H . . , 9- K ' f ' V ,., 31 11' 511 111511 5 1 A . . 1 -4" 11111-fi". H HJ' 5 .5--ax-" ff if THAN om MODESH ,4 ,pn f or in lun IN! ll lf' I NI II III 1 1 f N 1 I l lulffn l In lu xx xy:-C-QZIMEIQI of-3? Hx Ill I H1 I INN!! E 052 J Y I I I I - I ff' ' " . ,1g,. 1ff3V A ' ' h ,, I'I1.1:1-:1z'1' Sli.Xl'i1'X. ' as "' "' 4 In hr ' .... lm-f 'ffl fx I-flf. ff'-f U IU rw.. ll 'L I is ll f'lHlll'l!fl'HffN 'flu bl' -1 -' ' V lflfffxflf. .- "fix , 1 b 1 'n 1 b "" ICYA rilfwvxul-3. E "Sfl1n' flHfl.'ll'1lf, -- ,111 1-1 fu half," ' A ' I-'lzxm-:1.1x I'1lu.1w1'. Iliff' 'AIYIA urn," Hur Wfff V1 IIH ,ffffn frm' fffx frlljfff, fl! .ffl 1 l A. - -- Ilnicllzl, I-14.1. . ws. "' lfuff my ffvl' fl'z.wfr,m. rlllrf IV- .' nf' ,I I111, , Y 15 It Vl1oDf5' 1 1 1 XXUI 13171, 1.1 22 gi Wg N 1.1 A -I ..:.:'f1-. . 4 'N ,.1g1.5 1 AW .F-"" - - l11.1.111w11.1.. Ai - li 1 . 1 "' 9' 11 .1 ... , tai 1 3. - I .Hail I l ll, I cllclk Llc W f 1. X 1 , . . . 4 l, I.. .1 , 1 1 1 11 'x - 11.1 12- X 1111l :11- 1. 1, N1 A 1 ,,1 , I' jY11" Q . I ' Y11'1 "11. " ' 11- - .11 1 1. 11 .'.1 'E '1 . 51 ' 1 R . ri Xl"111'.:V .11 . ..1, 1 X- 11 s -.11: 1 11.1 1., '1 ..1g '11 1 z 'E . 1 ' - 1 1 11.11 1 -11.1 1-' ' 1. ' 1.1 1 . X ,11r'11' 1.1 1 .1 1 11 11." 1. . - I 111'.1, 1 11 .1 A. E . ' . 11 1 111 'Iv ' 111- Q' H' 1 ' "., '11 ' .Y ". ' .1 1 1 1 11 1 F .. , f' "'mA,,.1J441,.1.1 .1JL4..g..- ' LQQM-Q Xillli-XD I YLKNJCLY f-O 4 ,LAL Sl NIORb Qc3+10mbmwPlQl'Z41,ufLw-Mfun Af , M, weaver-f , I .n A ' 13 ly Af! 7-.x 4 T A ' ' ' we 1 1' p... 3 E, 2 ' I Q 1 , 1 K if za' V' may -- 1 ' Y' K S- 2' L w w , f LU in Q ry' " - Tr 7 Q! . , 5 , V 0 5- ""' 1 , BJ! ' -A, . . " 1-Ai? ' 1 ul H Hz' - -S., -'Q 5 ' Y' U W . i F: , S3-, , , , I Wt . 411 - , I .h ' I , ,4 fig F35 " "AH . f Jeff' ev Tug-P 45' fp Jn., . K f ' V ' ' 5 ,QQ ' ' , '53, o b 'B' ' ' Q ' . 4 Q V. , , V ,K -,gi v L.. U' Vff O MX mn: Q 'hi f 'ix vw v yr N1 ,hx Q." . J JUNIORS 44.3-0041290 IQIYQIMTD-MRD 1 J ,Q .U f' I 5 -N A 1 f '-n ' 1, QQ. ' .s. , fe.. - A Y.. . . , ' 1gv . , .Q . ... . .. ' 31,.,.,' ' ., AQ ,W'.,v:f5'W R . '.a,,.A,g -spy.,-. ,W A - wifi' Y ' v fg' , ' .4 1' 151 ,i,- 111 I 111-1 1 1 --1 1X if-' HH K-.1 J11111 1116151 111 1 S 11 1x11 1 111K 11 Q X nxt 111 X1 1111 IIX 11.1111 1111 C1111 11 11 -XSS 1101 kl 11x xlt U 111 111 tl '1 K1-.9 NK lk 1 :XL l1N1l N U 111 111 1111 1111111111 11 111 1 1 NJXKQ 11 1113 111 1 111 11 1Nt H 11 X I X 11 llc IN1 1 1111 X 1 1 -X11111 H11x11 11 11111 Cl 1 L SIN 11111 I 1 1 111111 1x111111111 1111 It 1111 1 111 X111 111 N 111 1x1 I 1 1111 1111111 1 11171 N N11111111 1 N N x U 11111 '1111 ,ff-111111191 Ik 11111 U: 1 1A 1 1- Q4-fx E 'i , ' 1 I 1 VIASS11191-'11'1'I1lS. :X11 1 1111s1-1' ...............,.............,.. 1'1'11.'i 111112 XY2l.'11t' H111-1 1 11111 ...............,....... . X'i1'11-1'1'11si111-111 XY 1.1 1'111'11111' ................. S11 -1'11l111'y 111111 '1'1'111 ,'111'111' 11. '1 ,111s ............,........... 1,11 '11111 111111 W111111 1'11,U 1' il: .......................,............ . '11l'il 1'l11Q1- ' A ' .1.. .11 A l 111 1C11w111'11 13111111 ,111ssi11 1'111'11 f'11il1'1k'S Aj111w Ali-1 1" .'1111' 1"'1j1 1'1 Q 115 All 1 ' 1111111111 S11."1 1'1I'2 ',i111' M111 1'111's 118 'M1 I'1 111 '111l'1' 1' .1' 11 11- 511' 1' 1 '1'i11s M111'1 1111'11'1y M1 ' 1 ' l"t1' 1,2ll11111t' 1'i1,,"115' 111111 1'1111111111 1,2l111111l' 11l'I111l' 111 1X1kS1l'j' 1'11y11111' 1'12lf'k 1" '11's 11i11'1'.'1v'..1I111.' 1111 21 111 1 312111 11!'iS1'11 01111 1111111111111 ' 1 1':1111 N1111' 11" XVII . 1 51' 1,2ll11'I11l1',1 111: 1-111111 '1 s1- 1l11'11l' 1-' 111 11111 1121111 11l1sv' 1' 1111 11111 A' 1'1 .' 11 11.11'11l' ixl' 1.1111 ',-1111 W11.'1111 S1111111111111 1'16l'l1 1'1't'1111 1121 ' 15 .I11111s 15.11111 l'T211'l 1,11 '111 f'1211'1i 1'11111'111s 1i11l1111'1 f'411'111l1i'-11111 Maj '1111'11 , 1' 1 " Ht' 11111 '1'11.1t Vi'11111 1111111' 1112 -1 1K' 111 1111' l,11lq111 111111 VU. 11111112111 Kit 1 's111111 111111111 Y11111111x'111 1' 111111 1"i11111 1"1.'1.I'.'1111 1 ' ' 1113.5 '3:111'1'1'1 J 111 qfxlpxmwn THE IXQQODE - ' w A V4.7 k EXP THEE MOD Mar QDOD-QMQLEIQIYQEMLIDQMQD THE T 'X YPYHEO HK 1, I 4 EOD A Qee rtett e Aweaqy Wnlhe f' h UD ihthe M'-v N- J ig! Yau be Mm Coach and jvJNllORb favm-mmmlgljommwww i.22f1w X 11 1: s N ra fx -- 1 N, .W X, 5 A -- X A x, , XM' - - ...KJ Ng I -4.1.5 lvl X , T. AX 5 Nx I n i Y, 1' ' I 5 ,.,A,,,l.AA4 1 , ' 1 f , 1 ' 1 ,-, , A 1 I " 1 , I. I - .,, h WI A , n R if . Q. X . . . , N - fylggw, . wi ' ' ' .- ' . 1 - ' . A s 1 rv - Q - t I ., 1? I m- ' ,. h 1 , 1 ' . i ' 7 , L . "Q , , - s .. -A I' , ' - , L ' - : ' 1 - - 'fi' -Q-FQ, ' l 1 5 x x 1-fda ' -,- ,fy M V. M'-23' X1 if l f,""' .N .71,?1.a' I ' -,7 Q- i vP5xiIQ- 7 I ' Y . - Z 1, K ' ' . f , 3 A 1 1 . "i'3g,7fff 11 . , . "' :Bug ,,. K ,f Y , ffif. -"nh .-, . ' ' ' L I ' f' - ' . ' ,mi ,- . . .V fgmq-xg.. f v . ,, - :sr - ,Y , , , 1 1 " 'Y' f- "fTffi'1"'.JlJ1, 1iffE1,,:1Q,f ' , ' 7 ,M is f ! ll! . , A . -1' V . ' :I- --I -A-1-H ' Z.. '.1:.'4':H. - , s, . .' -1 '-gr H. A .,.,.,,gg N , uw -i?ri-f'i'- . f .,-' Q--lv .. 2- , - '1 -,KQV L. -if b V F x X . -, ,M .Z Q .V . , ..,, .4 4 , t w , ' 1 1 TI' 3 x 1 .l.i, IQI4 xxx W" Ilu Clims wi lb 'X Li, TH MODE SUM uum..--.n:zcf.4 fo 'mf " 'fin g We 'gli-Q QQ. Is A Bluff Gmreffb' Eddy for Cl Qu 'Y P L Vg 9' gags X -E, 1 ' fry, , p5.a,, SGZIOQ ja, 1 Qt Errncks A Ladle: Marx 'Q-3 ...L .J- WeHL5..1l..mced Yum' He comes NOT: bOPHOMORES QJGD-mm? i917 My 1 EN "' ,A I . K X A1 I I ' ' " ,Q ' 1. L . ' 'w dr. r-371, , Y .-in-"X f ' if I 1 'fl -1 ' f .. Ii' -J. " f"'I' f ' 42, f:-' Q-3 A ,, P: III RI I 'fj'nfI I I.,q?.5N ' " IEQII I gI! I ,I - .I ,I . ' ' ' - A' , gl., N ., ' ' w " I I . ' -' if ' I 1 ' V y ' fig '7 ,, .' 1. fn , , 1 ' f iq -.1 . ' 1, ' YQ? . I I 5.2 - Y . f-, Li , . QI" J! II -., I . ,- -'I. - A i +f. .g " '. If ,J Q ' - f--Y A !?,f"f' . I , v' 'T 'QHV ' , . A ' 'lf-'Q , , -' ' -'V , , ' 9 :"gf. 2,2 '-4 ' 2 .91 , . gg '. "j.'-3: Q A ' ' . -. : I 5 I, IInII ,1,. II 'I . f ' ' : rig., J, F ' '-I at-. , "ff -'rx , . V -, -A - - ' - ua II I I I III 4 -1 I if I I lf' I S,,?fIz ' . ., ,I .1 1' ' , x t I f I I I . I ,v..i'Q: I II . .1 a- ' HE , Q f ,. 7, M-1' g . ,liz 4 ,f I I. 15' .4 x I . M x.. ' H 1 . , , -Jzljfzf' -11 .. J,-Ii' c-NJ' '- v ,r,-,ef-. f,K A I ,. f , ' W, V 1, Y -Ma .,:,x" ' n. '. 'IQ,.. 3 -'1 ' . fif ' - . ' . If ,Tj ' 4" ' ' '. 2,"'4i.S' ,-,, , -,I 'f X9 r' - -- - , y -W.-'. 'IE as I! I!I!I"Il 1II'jII?5 f X II I1 II ' , ,gt It 1,I:,,f3 ..-.,,' ,L-' , -,,. - ' f', '-. V - -xx 1 A -f4II,g5,-5 .. 415 I II Q x I I II, r .I , -, 'I .4 1. ,f- ' 1v,.!1r1t Li.. L 2' in ' if ' ' '. - - 1 H 'C Iv vv,sIIIIIffIi'I ,II II n f? I I1II II 1 . 3 ., M3 .l,A.ffr2f.-1 1 2 , "I ,. .75 ' 3 5'I 1-Q"'IKIft:'-I, :I ,I A , . ' 3--'1"I.' " 'gm -' . 1.15-. 1 - I,, 2 . '.- -. . '3' ' .' 7 U' ' . ' ' 1' . lp ..f QI.. 'j . ' 'fi ' ' 1 , , ,I 'ff Q , :II , - '. ,QQ - 7'QLiI I.,'. I I I ' f'1.ff:A:,,I "I 4. - 6,5 -- f. - 1 , 1, req R- -f A A vff' - , ' ' 11 ' f .. . uf "QQ 5' u ' , - If-6 . . L- . I Fl' X lx , -I .U ,. 1 I -f ., I . .1 ff: gf - V, -- - 4 J . ,x QI. -' ' . ,I ,,, , ., , X ' . ' ' ,L - Q -- gi' f If V f XJ U' K 'L fig I I I ., :v. . 1 I I ' Q 5 - 1 Q 'H' ,K - 411 ff if w - ,- I 4 I - - Y, I g.I,If I I I-4' D . II I 'X ,,': I ' ' . I 5 -I - 55 ' ' ' 'K ,' f I ' , , P 1,13-. - , 2 5 , r, A - t-' -' . . . i Y T. 4' ' 'L' 4 ""'F' ' , IJ :Al I I .II L -1 ,I - W .II I ,I .. ' ,, X 5 " , -v I 1' fd Q -. ' 2 Q 'X-if H ' P . .ip I 1 I I ,l II . - . - flti. ,, I , 3- ' , ' fr' ,. Q Q - 'N 'G , v , 1 I- . ' I xx.,-f Y Q - . f-si, . I I III- ' 'AI ' P- - I ' P -.a. ,f in THE 11 E 10 514 111111 ,X 5123-S1-. xiii, 11 I xx 111111. 1 1 11 11111 1 I1 11 111 1111 1111 1 1111C11111e1 111 1111111 111111 111111 11 111111 11 111 1 111111111111 11 lN111ll 1111 1 1 Og1111,11111ls1111 111 l 7 1 31 i- wa XNN 1'1- It 1111 1 11 11111 1 11 1 1 111 1 P1 11-Xxsl 1 1 11111111 11111119 1111161 1 1 1 111111 11111111 11 11 111 111X11 11111111111 Q11 111111 1111 111111111111 0111111 111111111111 111116 'X11111 N11 O H111 1 1611 I 1w111111111111111l11 11111 1 111111 1 511191111111 111 591 1 15111 1 1111115111 A111611 51111112 15111 -1 111111131111 111 ll l1 11 1 11 11111111111 1 11111 111 1116111 11111611 1111111 1111111 I 1111111111161 11111111111 11111 lt11.111N11!1 1111111131 1111 1111 l x'GC 191 61126.19-111fy x -14 j1..l,,,gfj 1-xg! fin ANJQ, U M UWM 1 -FS " 5 1 1 . g g 1 1 l 1 X1 J . 1 7 1 . 1 1 . 1 N A 1 1 H I 1 . N 1 , . , 4, Yf 1' 41 .1 . ,, , , ' ' - ff" I N V J 1 I ,,-V ' , -11 ' - - -- 4-. 1 f , ' . 1 -L? x 1 , 1 1 "4 MW K.-Q 1 , ,X I 1 AA 1' A 1:12 11 7 ll bl , H 1' 1 Q., ' L25 Q -.145 I 11 1'1.. .'.'11' 'l1'1'f1iS. .-11111 '111 S1 21111-1' ...,,........................ 1'1'11si1111111 112l1'l1.1' 1'11l11it'1111111111' ......,............. " '1-1'1'1-si 111111 -11121111121 1121111111 ,... .... ........ S e 1' '1 1 '1'z1111 '1'1'111.'111'1 111.1158 11111. 111s 1....,...........,,....... 1111211111 v11:11 1' I1'1.1 111:11 .............,................ 111111 H1151 ' ., IOLL. 1111z 1111111-111111 1'111Jl'l'111't? 1111111 .-1111111111 5112111101 11t1l1'jI1211111'11 1'11j ' 12111 Z11 11 .' 'I 1111' -111: ' 1 Z1 1C111'111 1'z ' . 1 's111 1-11 .'1 ' '11 I511'S ' '11111 1'i 'i1111 .1 11111s . ' .' 1 OV12111 1'z11'1111' zz- ' 3 1'1Ll12l112 .' 1 '1111s C11 'z ' 'LIINZI O1i"1j 11111 . 111 1 .' 1 'z ' 19111111 C' 1111' 111". . z.' '1111 11'i11' 'I'1.'1111' 11111111 1' 1111' 112ll'112l1'2l 111'C'1'z1.1' 1111 '111 1121 111: '11111 32 7 j . Az 1 ' '11 ' Q '1 ,Q1 1"1'1111C' 'liss 'z ' 1 '1 12 'Q '1I' 1 11" I '1 '11s 1 1'.'1-' 1 'z ' 1 "1 j 1111 ' '11111 1C1.11l2l111i 11'11.' -11 ' 1 "1 . 1' ' j 11z1'1'1' 1"' 1'1 ' 11111' 11111'z1111i1111 ' 1 11-1 1 "ls 111" ll'11 ' 1 z '1 1 ' ' 'ja 1111 111 1' '1111 1Ii1l'1 13211 1111ss111 11 11'1'111'11 ' .' 1 's 1 1' ' ' 1 11111 1 '101'4:111l'21 I1111' 1.11s 1 1'111'11 THE , ,G-,gl M: f X 5s,,,..-f' x 73,9 'Y ff ,-:wif V f .. ,, , 1 V QDQQQEMIUPIQIYMGLDQHD 'X z'5g?94a3i !'k GHY' rf 'Q' ga' -- h - ' vgwv ' , "f . ' M h, - 'I : '- if l 4' ' Q - , I V f- .-A , 1 ' ' N L 1 '- 4 ' H :.',w 'V 1 , 1 ,A ' ix , .5 11 H 5: ' i X ,-11' -, -yr.. - , 1 - , ' Tffiiv :: if,v. ' Q l - 5 , 4 '53 ,ex-' - s K " A , Q ,L . I 1 . ,. v , A9 A' f 6: Q. . i ,J ...Q . l , . y . I I , ' - . . 1' ' ' w H' GR D i N' N -. . , . f f. . 1, I . N A ' - ' ' fl ., '. ,ffm W 1 . - , -f 'ffiofqwg-, , - x, 5 5 V. 1 nf , , ' '- 4 -- A If 1 . -A 1' i 3 ,Ahh V . A r . R , 4 A 4 . A ' ' 4 ' . h V i f..LJ..s , . N h . ' 'N' 'I A . 1 , , ,Z , , s ' iw' ' i , - - r 1 . I . , . f-.r 3- N iv Q x. , , .. , ' N., rv-1 ,4.', -'N' ' '. . " u ' v , .': ' , i , . I 'ru Qj 1, '- .A -- 4 ,Q 35.5 f Y A 2, , 'Y A ' 4,5 ' . ,V itz, ,V ' f , P4 fy . A f qkfillli L Q' 6' , ' , .cw ",.g'i2c4"' 0 f A 5 1 , 5 ' H .- 51,3 ' 'qi 51355, W 4 1 Qi., ' Q isa cszfvqff 5531 'fin , , ' . "fi 7 ff' - ' 12561, 5121, 1 5'-5-. W' M- fc '-.Vrji ,f Af .. I'-4 ,. ',', "X At- Q 'gr "' - F ,. x- ' ' ' A-.1 :wafff gf 5 . . , HW 5 Q HH 1 , ' I K X NK , lg A ul -5 , .IW f 1,, X ,IE -uf., f 2 I 1, v X" V .I 'ft'1'1'E1, .V ww ww ummm' IV! Y1.1 f . Xl," AUX -f1w2'.x1 ' h- ,' m,' " I LY' ".!.' , '1 X I I A X W U, 1, -at-iz N 'H IINITQ1 ,'wI'1- aww xr I-T. - X ...f I I , X Lmwwuoh x I f aff Vim W UD I' W 571 f ' X f W ,W 42 5 X 4 7 fW H 'WX ...J x.ffU'f11uL.LbH A M 1 L N11 .X x JQNX Y X A N. lj ' 11 xx X' X 4 J ' llhll i ..'.w 1 'f , -3 J DX 1 E ' ' i 1? 2 1 All- ' , 1 1 I V4 f 4 W, . f, Y I I I! i 1 if ,r ' 1 1 f ' ' K ff .H I ' I Iv ,, ' X ll 11' , Tgll- Y' ' jhfl p. 3 , , 1491 - 5 , 1872, f I f.0'V'W f f .12 -,z fs 7 lw ' I ' . ,ry ' V I I 1 1 ,klnlvdin , H . fwfszazhz-f,. ' I X, I nqijffa- ,771 ., y 4, 'LV I ' If ia V ' 3 ,'! 1-u ' 'X ' 0 W iN , f fi j f 4' fi f ' 4' V f 1,4 , X 4- , f ,Z p ' I I " 1 lf' 1? Z XA 54' xx V. , ' V!z,y,g 'V,y , ' ,I ,145 if 4, , f' U, Awk fx, . 0 FU u 4 N . .i"'-"X 1 7 V, g x A 'H THE MUTT Say jeff for the love of lrelancl what are you domg m this boolc3 EFF Why you looney freak of nature lm trying to get into the junior Hugh School C6300-6069191 QMZD-DD-C9 "lu 119 t . an - - ' v v . -Q no v - - - v v - - n 1 1A 1 ,1y-11 ' 1, 11 t -1 1 ' X. v L1 111-1 Q1 11111 Ffxfflgl-111111111411 1 W r X f'g3,1'i5J1 1 "X 51 1g,' , "x X IX Xxx N X PX 1 111 KNN1l 1 U N K 1 N L K 1 1 IX N 1 l S 1 X X N i 11M 911111-1 11 f1X-1wQQ 1 11? XEQ3' 1 1- . M 1 . '. 1 Q 7 gx 15 ff: 1,1 1 111, - '1 1- 11 1 1'1,.XSS111f11'11'1'fl1S. .X121f 1i1111K'Q'K'11 .................,.........,., 1'1'11+1111 111 -111ss111 11111111113 ..,.,..,...,..,........,. X'1l'1 -1'1'1's11111111 N1 '11 .X1111'1'21.X' ....,.....,....... S11 '1'1'1'11'4X' 111111 '1'1'1111N111'111 1'1,. 11111111114 ........,....,.,..,..... 1111111211111 XY11111 141..X,'S1'11,11NY1'11: ,,..,... ,.......,...,.. X Y1111l' 11211 1121111111 1'1,AS.'11111,1.. 111 '111 .'X1111K'1'5l111 11'111111111Q11.11'g'1- 1111111111 N11-111111111 11111111 111111: 1111111 l21'11x'11.+ 1,11111A11111'1' .1111111s 11111115 111211 '1'111'1'1'1' Xx'1F1l14Y m111111111'11 .11111111 111flK'1i 1,1111111111111111g1111 N1 '11 A1111'1ilVX' 11.1111 1'1 1112l1'1i 1'I11g'1,11111 11f111111'1if111 1112111 11111 N11w111111 31111111 131111111s1111111 1111111 11111'11 1Q11111'g'11 X'11111111x'11 1'11111211111i1111111111 .X11111111 1111'1iS .-X1'1111111Y111111111111 11111111111:1'21l11K'5' 1'111'i.'111111111gg'i11s 11111111118 1,111 111111111 1121111 111'4 111 1111 1,11is 111111 1Cx'111,x'11 1,11111i2l111l' 11.1121 111121111 31i11111111111+11 -11111111 111111 1.11w1s l'111g'g' IA11l'11l .1111111l11+ 1111111111 8111111111 1'I111111's11111'11111 IC1111-1 -111111151111 1111 .'l111111 111111111 1'11w11111'.x' 11l111'11 141111112111 1,fl111111l 811111111 K1 1l1111 1111211111 1121111 111111112111 X'l'1'21 '1'11A1'1 11 1'Ix'111,1'11 1'111'1 1'1:11'11 1i115l'1111l'1' 1111 111 '1'111111111+1111 sl211'g1111'l'1 l'11l'1 312l,' 1'1'l1l'Q'l11' 11l'2l112111112l1l r111'1111111l11 -1 '.'.' 1 l1111,1111g 1':X'1'1XI1 11211111 11E11'1'4X XY2l1il'l112111 .'X11'l'1,11112111f11' K1111'i11111,11111s 1i11i11111'11111XX'1111 1Z1111111'111111111111111 111111111111 1,i1111 1:11111 xx'11111' 111111K 1"1111 xx: 1:11111 1111111 .1111111Z1111111.11'1111111 f'1111'11111'11 1Q111111xx'11,x' 1'1'1'l'.X'A1i11'1111.'1l11 -egg, 110 I 1.,.,1' 1 1 21 THE ,gm-.gy -on-9 o ua.-no ag :Fc NA-ef 100m O me Mo: we in LTR 2 PW.. 43" Assisi! Imogmafm Exo For me ,vw r, aff! 7 1 tbanzn' HL Avy Om I M., xx uxq 1 X Suspmclcus' nv y Tub .Mm lf f t 5 FRLbHME'NJ Qc?-:m.Dfl9l QEMZDHJD-Cv ' " O ni- Q 5- kt ,f' TI' 1 -1 'H A . ' . fir Q 1 , ' - -gh-V," ' 5 Y 'y it ' - . , . , j..i"f3., ' ' ' V5 ' . , 1 V xx , . 7 L. , 1 ,L . , , . ' , 1 , ' - N f .. . , ,N H 1 1 A ,i , X w fe. '. ' as - ' . , gg.-1 ' . " 'isiisff R 5 .A P ' 'i j' -'f C71 ' M ew- , , X P .X . -n.3.Q,'S 1. s f - . 5 1. I 5357- ' . , 4 , Q 37 A .J 4 1, A 173. .fi-' ffgzm r I ' I7 ggqfizg ai . , , - , . , Q ' . """-'- A ' ,r ,Q ' f ' I- , A . ' . -.1-5 , f. I. x N. .. f 'A' Q' H qq. I : 1 ,,- , Mr. i rg " " , W ' -v J40 - I 14- ' ii ' ,f , -:ff ' Q, ' ' - - .- 4 , .., - , - 1 - Vg . n X 5, A ' ' Q I . , - ' A 'Mini--7-"A"""' - . I' th, .,. ff A ' .' , Iwunxww' -gag, . , f - .3252-'J ,. I ' fkiffi' ' A - V In . K :r 5 h i I V , ' - , x .I ' . x, ' ,- . ff' ' - ' N . ' 'r ,A . . ' . ll fl' Z K. A N A . ,dpi I V 'qi 4 .V 'i x ... . . . l- I 9 - ' I' 57113. Y ' X .v"' ff. i - ,' , ' - ' ly, 4 9- f fy . , 1 fig- hi, :N x - ..:.,. yr, 2 14-2 ' Y t 'H - T . V - , , 1' . - --In-' x fx. . ,,f ' ' . '- ', T - -I 4 .' ' ' ,B A. -f .Y - .... . Q., . hx... , .uhm ., ,5 -1. ,. -. . , h L -. ffl 0. L-Q .,,.. Q. ' ,, - ' f 5 TH o no-no we on-ol 9 0 E' D ef E E F7 V 'ltr if , gs . 2 '-' P Z Z J I DMMDIQIYGLMD-wiv 1 W x 1 L M, A Wy' 1 WOISFSHM ' A lf- I 'I 3 . . . 1 ILSNT JH 1 l.. ..... . ,1--'1' llmjl 11 X X 1 '1x1-N'x1'111111'.. 114, IV1- 1- ' ,1. 1,11-11:-41111 1111-X1111x I1111 I 1 11 11, HI! p11 .:1,1. X P1121 '.x1'1'.'f-V 211111 mi"- 1 11' '1111121gl ?11'l1f,11' '13 fm 1X 1 'Z -'11'-,1i'4'II'lII-'Nix '11' 11y111'1111 x11 1g,1',1 ,11",1gx." .,11gA-1-'1 11111 y11Hi1-f, j1i1'!. -N :1l11i l!i11-. 11'11..".1111i:.111,1N11 -, . -1 -1'1:- L1- '11"1 1-111f1' I-'-11x1,y11.111'Il1x-1' 111., .111-1 HE1111, 1 .11':..1'.111, X11 1,1.1Lz1:.1ig1x:'1-, x1- '11.- x11:111Il11:11 '1. .4111 1 111x1 11l1iX ll 4 1 11I11V--xx 1 ,11-11111, Y1'11-:W .:1X-112 'K'-HW. '1."-x'1"'1.'.l13.f ,,V1xvI, ,M 1 ' ' ' " ' ""11l14..xs91i...1J V1 ' y I X-441:-ii-'x 1 , I ' Q JJJQJ THESH OQCUQEQO-Dm rw 4 'T E i . 1 1 , 1 q l ll f l 1 i N V t ,j 4 I . . . Cin-of-1iEfM1Dfl9l'Z6ML,D-no-czxv TH as, cfvzecrvoolxqio ESHANOQQIQQQ-0 DMS E13 Q P 0 3 E2 O 5 Ld i 5 Tl Q f-WWIQIYQMLD-OD-Cv G' , . U. :N , w xx - ' 7 N f "Mi 1 X11-"1 1 X Q2GANIZATl0f E., 4:fA X N X N xg-L N4 f I KT lllfl 5 X 5, W Q,-Q-'1.Z7T Nw- FM ,WM ignymw yx 'QV ' f 91' ZAL- t, v V ' Y W A "ew 7: Q Y K - T I 4 4 X .M -A l. 44 .N Q, V, 'A tg W '47 -'. -1 I i X M 1 Z 3 'v .N W W! 141 , I .S-ff, I 'H' 5 'L ,C-,' , 1' .. N Z -' , . - 1 X , . . H fx , , ,f N X .rA XX ' ff' is ' J! N , , v x ,X , H! lx N K' :S f Y' . ig v W I af? A . - 'fi-f:-fi ' 3 Q "'f,1f E 2? 1, 1" , "':A,, 4 I X ' '11 X 4 ,f '54 I ,N ,-' Y' X I if ' W 1,1 I 411' h LW' Q r,,:T, dl 'if' '-an rr I , A ? f X 1, 1 512533, .Am f I .usp .x . .'. , X I wx 1'-'I:I:r':'.s':.l! N K- MWZLZ ' - I wqsetrfl ,Jil ' N' 'M 'Q'3. 11-'N ' . Z fx if 1, N' l 'ff' " , ,k ,V gg:.g-:bklw Y' ff 4 1 'XY V 3 X fi' 1i 'IQ ll fa, 1' I 'with 'f""- h 1 I Ai' H l'1N,,- , 1' A .ff U :N 'KX -H' ,I i kv ilu A Qi" - ,fa XX. . M , A 6 IMA! THE HAR 1, I ,J MODES LET S HAVE 50 MEN OUT FOR TRACK THIS WEEK THE BOOSTER X :- TRACK STOCK Q GOING 1 .1 lurln nu Jr 1 IAST NUMBER CF C W BEST AR ISIS has xg-In mu J N Mx kiln! lm IDU r DB SCPHE DRFSSED u-ung A TRCPHY FOR. GRADE BOY 'IEPEL o 1 W M nl r Q I-xplmuwl gher us.. L . .. m. K mmm., H l g , nu I nn nr nr.- u nigh! 1 .4 um r I Nnxblli lu, mls 1 .1 X' uun u Il Km rl A IA U s A xml: lu!! mm n I ufuul frnux I: nu I K P A X ui I. un K wld I Lu r h well nn LL 1 'ou -r 14 I m I I I I. K I . M . husk . Wm lgn .- Lu n . In g 1. . IIII H x vm xo lui Mod opn nm 4-umm F' 1 Q re- 1 vm H mxvnvul Nw, lfn :UAH ntl sv bwx gur- in sl n.ubIlIlun ll 5 unnly nndolh 4 llhm 1 11 npn md l'I'u5UDi '. Hnnmf. - . X 3 fm L '- I 'N 'Y Ny, ,-f'Jf,X ' .4 , .., ' K R X' " ' D V ' .' N f amgwwx - 'X xrk,1 - Y - "VI X ' f I 'A - A R w' , 1 ,X 1 I 1' v I ,il -.,4..X4n :X-Q.. -,f N1 fx at 1111- wx? I I I Mw1111.1a.s . . , , - -.I .,,... 1. ' - in ll J .x ---. uf. , , -. 1, -, ,, 1- , :, ,-,, , ' ' 1...-.:.g1.:Q1--..,.:,--.4Uz..L-..f.:g , , V 1, ., ,. , . , ... ::-- 1-:Mix .fm ..y..1- 1 , UP ,,,,1 4, . ,K All . . ' E - n - 1-N..-11.1 1.:.1.'u,4n:- ...,Nz n Y , .n. ,Hr-, ,M .1,,.,,.,,.,,.q 1-I K 5, Nmxn.-r..rrA1I.1-. 1u1.lNI-In hw um In - nn In 1-Qu-41 1:-'I l1l1nnI.u.11l tm F- M1-xx . "lf I fb u M-xy - -, p . '- AD. . , , , X , X . . ,, Q ,lu I CI .I ., ,. ' . . ,I-.wi : - uw 1-..:l, ,- u z-xr rn.. r.1.u.fr 1.aI i X ---7 , 1, ... mm ,.p,.11-.11.,:: H. -4 '1.:.q1.: 'und mx ' ,M 1.11.1 .--11 ' """I'X "r H" ' ' . .1-:. ..- .ky :il r- 41- 14. "k""1"""A"'N-" 'H 1' ""' 11-L.. W4 wr, xnhl zu-1. ' an-rm "'L""" 'A - ' 'W' 'A' 1" ' Z I IMI' U" flm"'5" 'A' "1 N1""1 nf. ,'0g.L-f.txr.ir1:..:1: ...hp , I, ,- xl K x X' 1 L L n1.'.1'X:..ym.m..y14, nr1.,.-I-:U-..1y,.AL K .. IN 1, . M, Ig., ... xx... :.., 4- .. ,. r. - I- , ,-nf-H - . I -X - 1m11:.'LH u 1-vz,'- .1-:L I Vi lx I, y X I 1-1111-It Ltr.-l.I:,1m.mb.u ..1 mn.-4 xx .1 nl ,ul H Q H Htl., . 1 ,, .,,, ,H J, ,, ,, . , U , .. 1 V: 1 ,e r4. X u.. ,-ix .U :I I -W Um? Im NI. Armin MH 1-I I vrx- 1 W-.in-,d.., - nf :Iwi HI. :L-km :R-V X1 luvllml W xv tm ..m' 4 mr.. ..,,. xr..-,, r 'll H -In W HH r X li.,'1..-Iuwl..1111 -1. N J ,y r,1 , H, .H , A X .,.,, ,. .,. ,M .. ,.f.H. , ,IU .1 -Q 41 .I 1. -.x. .' 1 -'I' A I '41 If .f ', 'n' 1' ' A" "f ' ' ' 1.X.1,:,.:.,- u.1 1..,.,, W rl MI -1 y X I ' U' ' 1' "iv '4 IH., 11 1: n 1,Xn.4.1 rx. ,1 1, 1 m ., .e, dw, A ..v Mr.. ,.-.M1 np.. r, ml n MM-W1 mm IH M IH mid M Ima! V.-1.4-I mm nm: I nh mg- my mm Awww, X mv KI. A ,N .-U1fr..-H1.1m-11...-.1-M,:.g vu 1 1. 1 Mlm- I. v- .I pr'-ev -4 . W 1:,.1.m 1: .-m 1- Q- .z mmm 1. ' H N ""'k"U" 'UH l7f'ur1zx..xr"!,. v:,. u. :..!: .z,. .mg :hw rv M' h MLN. I-A-AZ. M. I 1 bm! KL ,. 11. ,L xxmrf-mm .Ig J :I-1. Nw ' In mkwmlm up Quinn mx I. Sui ,.: 1.4 ,, u. .. .. 1 M' W Amit W 'liz H: HH I-All 9 N-mx lxwwx: nf..,1 1: 1 xx-U ,NIH Wd 1 M nu hu HK W A "' ' x"'N '-41 11 viii- ."w,' xxx I v" I' v ' "1 I-1 " ' 'J' ' l 1 ' ' b 4 , :r,.,. .W ,,..Y,4 ,,...g ..,, ,,,, ' 'K H' HIM "U" uf "1 M mm-ml--MuLm,,,..r1r rm: . . . X, v.. ,V .us 11. .N ,, , U ' " IU' X ' ' g-. ,v A -. ,,,. ig, ,,.,1,g1,. Mg, "' ' ""41" ' " 1.-n 1 .-,Nu f-Wm, iw- - m --.'-- --, .P-., 11 v- ,. .- rw.. " N ' 1 ' x - . .. - 1 ... ,,, " 'P "" I' 'd ' ' "1" " .:w.m11. -I 1.. mx Un, lm A .-1 . 1 .. .... r.,.-- : xx. . v N 4 VA E! Ibm 4 vw. , M.: 1.11 .nam .-un np, LJ, lm M H ,! PM H.. Wm I, Htl 'f' f' ' "If I 'h' ' ' 'U' , 4 , W 1.1 -Rx 'I ,V 'MH 'mf U11 --11---11 '-Mifflin!" ,nwr 1-I .R .rn mn- uw, lur ,. ,M U.: f px--nm 1. " ' " ""' I ' " "' " " v..x. n.,1.u.-1afwi,n nn-rr 1I.I-wr I ' ' . ' ' - xx ' . A , Wm. v n.. 1m.1.,n N X X g g V --1-,,uf.- 1 - . - f. .,:x-1.n-vrx- .. 1- .,,, Il , , .X . V , 1 X .,,, , sw. ln. ..x..:.--... M.. , . wth-uwr of Y- M - i ' - L... . wh- .xi LL- I, 1.1 I-r, I4 J. H hm M-:Il I UH All HH Wlllll, .+k...t x Ar llmn thu uf ll - H111-limb n WLHHY. lm H: lk M .mm .I W.-xp,.f,,,. w..:1.1. V- N U. 'WI M M W I W W V ml -.W 1.1 uw mmf w uw.: .mm pu V 1, .lim in ,X ., . . vm xml 111- 1 mn-4 I-film! ,I iw .H ,A M wr- 111-1 um ,...x -W.,.'.-: um. I he .thnx Kmfm M rw A .1.. ,,. --..,m:1.' ML :1 . M1 :muy X ,4 X., . , X , , In 1-,. 1,. ,I ,,,,,,,,,,,,.,.l . --1-li,.y,N -...--1v.,.1'..,...-m.. x' ' Q .11 1,1 ,. new ' ' ""' ' "' pf, -,., f. 1 ,L ' ' " ' "A " 'V "1 V M. . lr. . I. ..:L :x..1,..,. 41,1 . fx: ' Q ' ' "" l' 1lrw.5.,,.-01-.1mln.-,..u:1g mvu 1,1 vo- '- .-w, 1.-.N :.w1' f. z.. , If.. " ln: 1 Q !w,..z X., .mm ,. WU.: 4.1 ,.-...:N V X I W " ""' ' ' ' 'rm-u ww., mm 1.. vnrk nz ay ..1 ' ' 'm,.L,.-.4,:,nm..1.'i-A L, ,,, Q . ,,:,.:.',v V , , '- 'fm -1-:1-I. sbp ,, , p - : Lrg- or:-my ". - - ' t ' H 1: 1- . 5 , ' . gfrwzw- f. l,rn.:1gr4,u: wwf. mf--U ' fx ,' 4. ' k,',' .' lXf"." ,, I 'V H r . x f- I- e- ' f,g!.1!r-IIAIKII.-1'-,Nw ,mm-1 -'nr mm .1p.1.., 1.-.Nz ,:.w-., -A+ V ,V I . V 1 umm p ug ri -up 1114.1 rm- :mum-1 1-1- --Ir If g - A ,. .V uv.--.M ' ' ' ,- , I !,.,nu.g mmm.-.ly--1, - ' ll. m11...1 I-.ml l.l...f.1.,. .H n, HN... X I - I ' 'WVU' Nh V""l"'-'iY1lf'l ' 'Y . .1.1 ,MW ,,..,.1.1. ., W., ,N-U ,-, J ,I , Y Y I K , 4.1.4. my x ml. .,,. my ff w v- lu. nw um-1, --,mlxulxf-11 1.1w.-,,v1.,.-mn. .11 mm- mn: - -nm h.n.l.,...1-..--1-,1-mu.. nn.-, 1- V+ nv fn, 'ML . W1 41. W1 " 'M W" "1'l"' +1-'H-H1-U H 1 11-'11 V. K .:. 1.-.fr .,5.,,lnqu1-ulmuu U W, . . , x. .b . 1. U1 ,, V ,, -nl lf!--. ,.: M.. ,1...:u.,m,r- .. ww U, Wm, ' I HV ":""'U"l'. - , z.: W1 1- x- sl-ry. Y' ---rx'-wwf'1-11mH"lUl"l '1:4:w:-f.:-Mi, V. -- . fn. f nd. 5 , I u,..!1 y ,- tl, NM L M: Vu f'.f.r -' ..: I -1 rt v-w-vfrnl wi D. :Ml -..:,g.r, ,N , , ,,,.r,,,, wfzms 1.21-'V x wuz, I, 5 1 ,l KVA -Y Mu IZ , 1 , n.: 411. 1.-nv In u.-!, ,t ""':"' " " H ' "" """"'. , ' , , 1- W' -. .: -,. x VW A ff" ' "- 1-"F YH U1 H' lx 1- nl.: 1. W:--m m.:1..czf.ml ,uv-In 'XA 'V' ' I " , V -- , 1. 21:4-" - -K"-1' ' 'V I M1 fn wx 1. 1 mr. :Ln -I inf- pm: 1.-11 -.4 1-,.. .1 - .'x.. -- ,h 4 , , I, .HH -l,:I11.,1.,.1.-W: u,...-1- I lx.-nz-f V.-W' l,,.,,m. lm, , ,i,K,l4,, ,H mn wlm, I 1- -' 'X-"W" -" U ' -"' ' " V ,, ,, V W., .l Ixw- el.. r'w.',m--11 m..1.41u-1 .'.1 ,wh1,,,.,,,, ,mt I,,n,,.m ,H , w . N , H. w. . v -r mul' ' X - , A -I Y: A i ,, , .l',,.,.y,1.,,,-g.,,,,,,1., .MM '-1' 1'-1-I Y 11, I' , 1 ,,,, pw-' nm. :,1111.1..n.,rv,,.x. In.: In ,V .M M :4,,l,,,,, , N' 5"""" " "'1 ' ""' 12, I ,I 1 1-.. U- .. .M-1 -A.,-. "1" 1'-I "1" '--"1-IW" """"r:u-u.- mn- nw., 1-mx 1-1 or - -K Hf l'f"l'l'! lv D I 'H' ' ""' .,1,.11.,2, L ,M , lun.-. V " -"' --f"'H'-1--H fu.-w..1:f1 n.vm.A1u.x.. I , .,.4 -, ,,,,1,. 11,0 ,,.,g,- , .X .p Y N 4. I 1 I Y ---fi' X4 if UI- Y ml Q U1 , v .- xr rw: fb- ,. xzv!-II u- " I ' ' ' ' . M7 f 7 - V, ' 1- 14 .11-r ..v I1 .r-A 14' 'L't"1"":""l"'M "" 'Ml' 2'.,.1-.V -A 1 -A11 ng,-, U' lm 1' ,-w" In fl X -Nl '.H'l4i,u vi 1 7: , , .. 1. w,.-.nw-1.1 1 M LY: ,IN NU .. M, U, .,.,, :Xl N' ' W W n.1v.,,. nz -Um.-.,f 11.1. .pm ' 'n ' 'V ' I I U I v V " I. .'9f 'u ' LILY ff Y 1-Y 'FA fl, ,,., My IW. ,. Ag, H..,,., N. , 4, up xv .lv N... .N .N,,..1-1-ls.-.N lm..-n.1.l.-v., .-1. P " " 'L - .13 - Y,-1 .11 rn- ,- Ne ,1-1 - -v1::vz--::1:v',m-,rrh -.h-':-xf.,,- " " 1' " Iv' It ' I I In i A Vwlwxiflrn Hufu' A7777 I -U .V - .v . .a. . -x,'.,uzN -.,: vw- 1-.qw vu.. xmuw Ar yv w-1: .w.,. I my " ' ' "' ' y A -. Y- -I 11, 1 ,g xi 111:-1w--5' '+- ra- -:ppl ' 11-x!I"r.1x1 rm" '-' ' 1 " I' i - wh Hg gn. 1: 3, , lhmw , ., ' ' ' ' '- ' I X ' I ' ' 'Um Ih"':' " ' A"' 1'-,nu mm- I v- ' . , 1, . I' ,V x w ng- R, : " H' V- 1 Im. um 1-Mm .1-:H 1-1 rv Y qu ,y 4-.,,g.v f.un.,!m,1 r, .-pw ' ,' rv Nw 4 W- ml 1. 1 - 'I-, var 4 Y.-I! ,u vifrrlfvnx 'JL mu -I' ,1 - ,-I :Url nl ,L M, ,,,, ,, K.. ,N W, 1, . -. H f -. f 2 - jg--- I- , V 2.-,L I . 41+ 1 bm.-:,,n.',xy:i1:h. 'W l -Emu 13,31 .,..-:ugi -, - -,L I, 'g -5 ' V 15- '- -h.-1-1m -V-xl, f' ij I .r' TL-Ml: 1:1 ,-f ,,,,yd,,,,,,, 'Arm' -- V -V iv- :N 4 ,. I -- 1.1 ma- :wx nw- bg. . V, .1 3 ,,.1,q-n . ,,,.,,1 4 Cfhms- .. ..:..15 ur, .r IL. . -- - :.- 1.. zzuz- .1 gp. in ix r.-If hmmm! fm- - 1 -4 I - - 5 urn. Q: 1 . I 1 A f- NX f-- w , X 4 V v L SENI F x I f :irlh PADDLI F NC FRESI ME A Nx. N A STIME 4 VOR 'T'E PA PROF S WILS POKE ON T0 TEACHERS ,,Q','f " ' CRS WILL GIVE - fv 'mo Q m I1 xcvm x I n w u lh'1"1 'lrk v Alix' H' PIE SUPPER ll Xu an up urn f ,. rd . mul nv. 's sw In Il If ,mr mu ok If 1 T YELI OW EDITION ANNU APRIL NINTH CRABBE AL MONEY RS AT I 'IRGE 4 un r n K I r n I an ' ' hB'1 nl N ur: lh BID!!! III KNO! rw! Af' 9 ah 1 1 um X I 1:-r I 1 I I MY I In -. um A I HH I 1 pamnln up M . In 1 1..r ur..-N un nr. mu. mum, u mg If .f mmm, lou n I rl Hu nu Hu Y hlllld lhl! 1 pnuplv an .nu poor num IVF Blllll ard nn- in 1 r r fu-un n HID I WILL GIVE EASTER VESPER SERVICE H , Vhorns U I Irnyrun r'm1nXlw w L4 Ulu aLlr'1DI!f u' pl: A ltnunosfltlfl noel nu cal orwuunuo: 1111 1 1 dl! R,-3:H1f,CJYy.,Q C35 , MOD 1 1 ,ff '17, X 1111 Xfiffx' 111 WWE' 11111x N11 PN 1 1 X s 111111191 111 61118 1 1311 111111 18 11111x111 111111 1- 1 1 111s11s111 1111 111311 111111111 11 11111 111311 S1 1111 IL 1X1 111 1111111111 1111 1.1 111111111 .xx JI PN 1 1 . 361 1 11 IN 11 1 111 JK 11 1111112 1111 the 1'1111111s1.1x111 111 1111 gr111111s 51111111 T f 15 :ll c N N 1 N 111 111 1 me 1111 N ll 11 11115111 x11111s 41 Ntel c N 1 N1 111 1 IL 1 1 e 1 111311 11.11 .1 11 11 9111111111111 11111111 11 s 111 111 11 111 1131 11011 SL 11 11 111e1111111s111 1111 P111N 11 N111 fue 1111111 111111111 1 1 D111 1 11.11111 -X111 111111111111 -X1111.1 1111x111 ll 11111111 f11 N11 A111l11s1111l 11 1111 1 11111111 -X1111s111x .inh- BOOSTER ST X1 1 5ta1111111g Ba1111s1n Puvvar PTIIIIJOI Ralnev Huwr XX 111161911 M1111111- Ron XV1 111 Rand Donahof- l 11-gg 51211111 braham 1 111911 PIDQICV 1La1on Qowmmlgl 11JfD 'W W wxgfg 1 X it I fp Q -vx 1 1. -fi." N I 1,' iw J ' , ff 13 fm. , W X X K 1 ' 1 1' W ,ffl 51' .. 1 ' 1 . Af-4 .1.1iX,X1f--in-QX fy 1 A , ' 1' 111-1 11 4' 1 11,1 wrf,-11 1 1 - g,,!-1 xx lg x 1 7 ' 1 1 ' 7 , - 1 . Tx:-Pj "' 'T'-1,1 i K T T111- 1' .'11'l' 111111 1le.'1'v A 11s 11-11111 1111' 11 .'111'1'11' 1111s g11'11v1111 111 1111 :1 1 1' ' 1' ' N 1 l-3111 H' 1 S1 1. T1 If .' 1' 21 11-13 life '11111 1111 Q ' ' 1' 111 1 1' ' ' 1 .' '11 1 2 -1' 't' " 1111111 1 11 .' 1' Q 1' .'1 11111 1111- 1' 11 :ter 1111111-11 1X1l"l U1 1" 2l11C1'T. ll Q '111'1l This is 11111 111i1'11 1-1111s1-1'111iv11 Xffill' 1'111' 11111 111111e1'. T111- 131111s1e1' 1121s 11111111 11111 s11111111'1el thi' ye' ' 1111 -1111111111 111' 11111 low .'1111.'1'1'ipt11111 111'i1'em-1'1'1y 11111: 21 y11z11' ' 11 ' 'tj-1' ' '1 tp 1'1 ' - 1 151111: T111 131111: ' is 1'1111s1111-11111 21 111's1 1'1'1.'s 1111111 s1'l111111 11-1111-1' 111111 is 1111 11: 1111151111111'l111's:11111111'1'1-'111g11'1-'s. 111':- 11 '11 - '1 '1-11 211111 is 111151 lj C1 111 1' 115' .l ' 1 ',' .' '11 1115. T11 ' '1I.'t1'.121."f .I' ' " ' .......................... 1i:1i1'11' 111 1'1 1111' .. 7. 1 . , , . 4 ' ........,......,............. -11' ."ss ex' I , ,,, ,Q Mluuvt V Od x .....,................. , 1 . . H L k, ,QV T' T T -Tv ,1 ' 1 , : 1 2 1 THE iw L XNNLAI S I AFI- Sln y lxlz Rinv N1ddlR Ll g bhk t ll Sary Sp Mrg Marion Shipley . James Rainey . . Lowell Sharp . . Marie Keitzer . . Otis Graham! Alma Marshl ' . I 'il N 2 Opal Sopher . . . Elbert Searcy . . Wilbul Jones! Roy Clegg X ' ' Nora Donahoel -Xnnual Statt ' ' ff,'.'.'.'ffff.'.'.' Aggr. .. Editor in Chief . . Associate Editor Business Manager Business Manager . . . . . .Departments . . . Organizations Society ............Jokes . . . . . . . .Athletics Olin Sharpe N ................................. Alumni Orpha Shirk Emma Whitzelll Franklin Philpot Classes and School Calendar Charles Eaton ...................... Howard Morgan Photographer Asst. Photographer A rt fo-of-Qfimlif-191 dmlzb-ws? Y b 'u Ugg OCSCL if O E me 1C.5CfI-YJCPCJ'-0054 Uiqflll lil, V: Ijhllllfft -IUIIPS Sharp px 1-Ill? 'fi PI 8' P' . i e ow: t eg Donahoe N18lSh O ir Eaton Wyhi P7 Bo om Row Graham Yvoodard ,Se c . o her o an l d K I lull-tt: XX 4 lufl . I . THL I U X NEODESHM X lhe lost l mu sn L l P I I K 4 L - ent lm -X11 I x lm 1 x oxxltfm llflll 411 s 1 4 1 x 1 f 1 f 1 11 101101 of 1111 callgn L1 .11g:fl1l lm 1thl1lx Am ang the llltllflw 15165911 .ue 111 AHL nn .111 f1Ltho1 lxllph Slflnduh the last of the noble .lnfl cllllkl u 1Q1111tl11cll11t cm e 11 X 11 xx l11 Iletchm s I'l19Lt ll0lTl tht tol1nt1x xnoxxltml nexen N fllltgll xx1 ,l los x xefu 11etxclw U1 tl Ill hmlax 1 xnnxx 111 xu ll xe hu IIILOYYIE and 111 tl111seq11e11u fu cl mo. 13.0 l lflll 111 1 xfl nh an lx lp 111 the afxlu ol 61 l ll fugfllet l1ec1111mc11g1gl l tn ul IJ flnl 1x1 N1 lx11.1xxlto11 Ihdxkx Stan llsh hlw bus new p.11tne1 lullen XX 111161 fllsm 11xe llgfxu lu ls 16lLllSQf hx l'l61 lJtLf1LlS9 111 cn x l cn1n1nrn1 ll M .une 1 ox . wultx hmm N l'lI1xw 1.1 un x n e xx 11 l e 1 an axe anx p ea.wu1e lll t ls xxcn . 1 IJJIQ 1 N .1 11111 felx .lnc Jam lN ls los tow to th 1 dlllel xxfl- fl llllllel Dllpll ut Rllph 5ldIlfllSl'1 tdthel and lllX6IlltCl .1 dx 11111110 nl xx h ch N11 lxnoxxltrln has stolen the patent 111 Olfltl to eep L11 1 N KX 1 1x11 'dll 'XIII' fllllfdl l 1x 1 pa YQ tmm flnclx N flcI1X lll lftl to lxeep tl e xx 11ll ll01T1 lxllnxxlnsz of NI1 Knoxx ltOI1 theft He coax tnx metauxe of 1 vf1l.1 nxe 01 11121116 xxn1Q 1 16 eau lx hmpe ew Q 1 1 e Qflll 1 e IL rnx also l1xes lldlllkl Stflnfllxh xlex lx 1111191 teal the page t1nm h1 lcltllkl s d1.11x .incl lllllllfxs 1 ll 11.11111 IIIN l IC 0 1 noxx Il .15 stolen the pflten Stan 1s1 pu 1 ltlx ll1Ng1.llu Xl 111181 xx ho xxlll not tell the tluth lJf:LdLlsl-2 of Nlalgalet I11 the Iheflllllml the xxo1kl1N lt the tactfux fue d1w.1t1wf1ed xx 1th then lxx xxflgcx .lnf 11101 xx11lx1115: cn11fl1t1r111s Thex t11lxe YN a1ne1 lea 1111! lllm .lnc 1sh .lnd xnl1xxlt011 lell se tl 1.1 e t Q11 xxages Nlfllgfuet ttels SOIIX tm the xx J1lK81S and CAUNQQ thl Ntlllxe to meme JK pe1suf1d ngr hu flthel t1 Jfllw t 611 xxfxqen qnon d1ff.11et IllsLOXG1 1l1 1 1c1 111 but fOIjIlN6x h1m het IUSQ she lxnoxxs he dlfl lt T01 hu will lldljldltl ltrll1!KSfl11t lt IS Vx a1nL1 he leallx lox BQ and so 16lQdSQi qtdlldlkll llte1 hu lIlNUllllljI hehaxlm tn hen and h1 c1Ueltx tl the xxoxlxmen It st 11x cnl hlpp lx lm Bob Applltcxn xxho has NLlCLt'9Cl6f 111 XXIII 1111111 l'r1llx Iletthel fm hls fllllllt' xx1te Pollx Cleudes to take Nell home xxlt he1 to ILQAIII health and hlpp ness Clnden and Blllx XK0llx6lN at lt ll mx llt also r1Nlx0Cl to tome and xwt t em 1 knoxxllo11 1c-:leases Ralph qldllfllsll as h s bllsllkss DJLIUICI and qtflncllxh leaxes k11oxxlton N home tm letlllll no mme R6lllJ6I1 XX 11111631 noxx 1Qdl1ltN th1u NI.11g.11et N luxe that Paladlxe lx not fxll05I0tl1e1 lowl and that the angel of lnxe hax opened the gate to Pdl2Cl1Q9 twJ.Tf"'L"fllmLlm4l1.1ll F4-59 1" 1 lfmiaf , r 1 1 'N ,ll ' ,I f lf NK P Q l j' ' ' I 1 . 1 ll. ,Xlllrl-xx lill-vxxllf-ll. llxxlll-l' -ll llll-"lill-lxxll-111 llllll W 1'lt-H lxlillllxllll l'll1l11fll Xlrf, li1l.xxl1l11l. .xlIllI'1'll lillllxxllllllk xxill- l,l'l'll1l5llll'lx xl:ll'g1ll'l'I Kllwxxll--1l, lllx-il' 1l:lll:'llll-1' Hlnll Slxlxlll-1 li.-ullvll lVJlI'Il4'I', fl1lll'l'l1lll-11-llllll .ll lln- xxllrks xl1ll'l1lll Sllifxll-x llallpll Slzlllllifll, llll- lZlFl lvlll'-llzlll-l':ll1l1lx Ilvl- Illlxx:l14lNl11l'g:ll1 l1l.l1,xl,l.ll-11111. llalll ll-llllxx xxvll llll'I Illlxl xl-rx' 11111111 Willflll' -l1Illl'- xlr, lfll-lvlll-l'. Nllx lQ1l1xxl1ll11K lllilll HI' llllFlllQ'SS .l1llllt'F lhlilll--x llm. Ilnyy,-11. ful-4-1115111 l'lllllll'S l'l2lI'lll Sl-I x':ll'A. lzllvl-1111' I:-lx 1'll-3: lljlllll. l1ll1l11'l-1- .lxuwllllr li-11111 l!'llx llulxklllx 1 '1'I'I 51'1ll'1'5 lhllllly l"ll'1l'lll-11 N111 l"l1-1l'lll-l"- lll4'1'1'. ll 4-lxllnlrx flip :Il 1-ily wil ,xllllll Nlzllfll .ll1ll:1. Xlnlili ill lillllxxll--11's llwllll' Xlwzl lllnlzlllfll' Nl-ll.:irl:l1 xxlwkf IA-1lll'I'l1lll l'i11ll1-lx. gill ill xxlll-lv lllllll l'lllFll'l lizlll-. girl ill xxlvrlgs l'lllIIIIil Wlllla-xvll llllllil-1151-l,llllllll-1-lull xx wk- Ulls 1il':ll1:l1ll Thx sc 1 pens in the hrnno ot' 1 drexx' ill0X'll.lll, t1xx'ne1' f the l'n ' ' W M12 'llll MN. K11l1x'lt:111 'll'8 gix'fng, Zl Il'll'lX 21. 1 - 'l1-'-l- 'lf-11 --'- 1t's 5 1-3. 1 " .1 fl ,, V. .1 va 12 it Y . I 1 W62lllllj' I'z1n1ilx'g M12 l"ll'll'he1', M12 K11c1xx'ltn11'e man ol' llusinessg Hculmen ll" ' 1 , S 1 " '1 1 l' thx ll',ll Y 1'l'.'g Polly, '. " ' ' " MV. ly ' I-I I ' .' lx N2 "2 ffl "th ' ' Stl' 1 ' 'l -l'l- ' l' 'h" l'l 1111' 'ltz l"1'll4:' 1 - ' -' 1 l -lglr thlli xx'-161111-1, sl- duh. 'l ' '11- lz th 1 ' Nl "" 'L M' 1 'xi P' l h Sl' l'.'l. .l '. V ' ' 'l' H: uv '1'sMz"g'tlt'.'l3 Q1 g - .-1 is 1lj 1 ' lzll 1 111 '. W' " iw x'e1'x' hitter t V'll'll sz " 1 j usa' llc t..' li' tlft lj th s 'h ilf 'f " h' ' ' j 1'-s ' ' h'.' ' 'lil 'lnzl that to tht- porn' lzl: ' 1' 't is 'xll lxlg. ' 'l l ' " die yt ' ' x'+11' l. Ull . xx'-1 - xl - ' 'Z 3- 1-xx '- 'w 1. . -Y . - , 5, A, ,. ' , , A. A. , ' . 4. k 1 l1.' 'Xt 'z " 54 I ll " gh. VV' ' t'zi .' 2 'gn " St' l:.'h'.' l" ' f?'ll' ' 1 ':'f' ' 'fx 'A '. " 's '. l J l -'l " .' 'l if , ' "t l ' f 'M' ' ' ' t " "l l fx' ff 1 l N-ll. 2 l ttl I' il th fi 'I ' .' I ' S v' ' l'. L' . 'S A. x . '. - . .. . . X ' . 'S '. A Ck. '. -.- , ' vb. that " ' 2' ' Qt 'z l l' M '. K 'lti' . h' .' S ' . ' t. 1' ' fl','l , . ' Y, . 1 ,v., 2 A x '. . .-v . . 'SAN 'lx ' rv' ' . I: . .. K. , 1 I . .L , T ' 1 -. S .- , t '. . . . -11 . sl- 11- - 1' - ' 1 4- ls 11+ '- 1.1 . S ,. 'E '. I .. hy. H L M. E. . Y .4 l1.f'2H,.'S S' - . ' .2 k.,k. , , ' ' ' . ,.k,. ,,. A I- - . v, x.. 'xxx 2 ' 'C ' . ,.L.. - . 1- . K , B, . .hw L R . 'K-A P 1 .hw . B- . A 4 v. Q 1 4 .S l ' I' 1 v 1 r . I rlwl X K, Y , ls 2 Q., - ' 3 , , Ak, L, I. l- ,. - " h .A ,, , ' . . 2 sl.. 'I . ' lv, . .- .S . ll1f'E.t 2 we K. , , . h ' 4 immfgw HANQ1'ZmE:QX wQw:w R MODES 'T W1 l xx Scenes From Cllss Pllx XT THE. KNOWLTOV IIOMIL xI3ISh on: Plug vt 5 ur 5 I 1 cw bc pher Rainey 1 mrgan Donahc f'i'E f ,fin -X V THE F XLTORY Vs hltezell Grab m Sue nev Toot Sharp lx ouiz Llegg Fo ter Searcy Eaton foowmwlgljamcw-w-as , . 4 ' ' 3' ?"'24 If :Off X 1 11110111 1111111 LL ll 5 N 1 1 Xxx A111111 C111 lf 1 1 P 1 K K x x N x N x 1 x , 11111' s 1 'xx XX 1 x x ix Nl 1X 1 1 XXA N-Ln! 9- T111, 1 1 , , , M , A 1 1 -111 .4 11 1 1, . Ii h. L , ' ' N w 111- 6111- .1 1 1 1111'15' 1Q11'1- 111111 if 1'11111111g1-11 111. 1111-1115111111 .!'11'1. 111111 1':111ff1 XX 1 Q 111'1-111111111111f1. NIM, 1'111-1111111-11 11121111111 1111-311111 114311 1111' gf11111l21S1 112111-21N '1'11111'11111x X N 1111111111 U.111k'11 11111 111 V111111111.-. I-'11.11'11111jx 111. 111l' g'11'1X 11111 11111 11111 l111 ,11111'1- 111 1111-11111111-1 '111: 1111 111111 111-111'11 1111-111 -:1111 '111'-X 1'1-1'I11.111,1 111' Il1l1l11l1 XY1ll'1x. l111N1- 51111-:111 111117111 1111 H1111- V11111 11 4:11 111 V11-1111121 111111: 1'h2lN N111111 11111111111 11.-11-11.1, 1Q111111l1111- 1ll'1111, 14111.Xl' 1111111-lm 11111111111 '1'1.11 1111111 1'llf?1. 1'Ix11.x'11 i,111111. 111-1111 K1111111111. f2i1121 S111I11l'.X1, 11l'l'11 .1113 '111 X1111l1X 11il1111I1. lin-1111 11l11'1i2l1l111'. 1,fl111111l' I:111ll1l5, 11lJ1'il 1i1111l1, 1121111111 N 111111 111111 1:1'112l XY11111. 1 1 X 110 1 1 1 t t 1111- .-KI111111 Q11111111, QL 1111111111- 111:111- 111111111-1. 1l1t'4'1S 11111111 111111111-11' 1111 111111 l1ii.Y 1111 11i11g. 1'1fJl'l'114f1'4 1'1'1:111 1111F1l11'11111 1x'1-1'1- 1'1111f1111 114219 111 1111 N 1111111'1s1 K'1l1, 11. '1'1'21l'1!llN.:51wS11l'12111111211 V2111111111-. '1'1'1:1f1- XY1111 1111111 111 11 'I11111111 QXI:11'g'1111,111s1 111111111 111111 11111 .'11Q1111-1, .lf'111111 11 111111: W11?1111'.111111 11111 111: 111111 1'1l21Il1i1'Il 1'11f111111, 112145. 'l1111' 111151 111111 11141 I112llAl' 111 111 +I. '1'11i.'x111s1111f111:1"1'11'111111'f11 11111211-1111"11s111i.' XY'l4111l'1l'111'r1 11111 1'1111 .-X1111111 1111l1111'1 111N1 1'1111111N11l'4 1111191' 1101- 1111- l'fP1111111111114X' f'11'7111 1'111s. r 1 , hc 1, 11. rl-111' 111511 S1'11f11l1 l'11111'11s 11111111s 111 1111211101 111111-1111 '1'1111s11-11' 111111 111111 LX l11f'll 11111 111111111 111111111-11111 Il11i1115 O'111'17111111, 111111 HQ.: I'11111'11111 11 11 1' ll'1'J1' 111111 1211 '111'11 1'111111 '1s fl1'1'11111112l11151. 11l'1'2l1 1111K'l'l'51 i. F11fPXx11 11 111 t'1lJ1lUS XX'l11'1i 1111s .X'L2l1'. 51111111 111-xv 5111111 1'1111.'i1' 11'1.' 111 1-11 11111'1'1111s1111 1l1ll' 11112 l'111ll'l1S 11115111 T1 11 K1I11l'l'l'll1 11111111s ll! 11 11151 111-111 '1'111- l'1111l'115 111111-S 2111 111'11x'11 11'l 11 11 1' 111111:111111,x' 1-11111'11s si11g'i11g'. .Q -.41 r1gvMnA1l,mD I l I-Lg' up NLODWIAN a mm I"Iotlum ox NX Int bl C lx mI VI: Ran I I5aIIr R1 LI 5 I r I urkdy :Ir SIN Iry ev Iy Mas n IVIaxxuII Xl PHA QUART FT Sean y Morgan Bryant QIII :Ie-y Sma Im rn F aton I7I1lIpo! SENIOR QU -XRTET Morgan 5InpIey jones PI"llIpOI Qizfm-mm IQIYQILD-HQ I I THL Q , I , I f'NK..,MLi. f---,N I I .I ,L fx lx, - , ,L 1.1,l.l,N IMJX . .. I M13 -X Iv - QI' " I I-. 7 ,-" lx ' - ' 'fwm Ulf .," Lf if I' ' .- IIIIIVI 5545 2. ., I A -f I I l ' 3 GIRLS' I ,IQIZ LI UB Imp Row: I. I I I'1-Ill! 'I MII I If-v I'mw1-rs ' c mu II, Ion! I.. Inn! R vi I I 1 1-5 ,IIIfI1- 'I ' I - .I p - H '1-r .az 'f ,A f3I37L7A wg, 'Q f 4 1,4 - ' . If . , I I' If PS ,Z I 1 11117, 11111 1 1111111111511 1 1111s X 11 N x N 1 x 1 11111111111111x 1111r11s l 1 1 1 1 x 1 11 N x 11 N K xx 1 K ' 1 x '11111111 1s.,.L""f4 111' Ur' 11111 '1111-11111-1111s11':1. 11'111l'11 is 1' 111111 1,1111 11111s1111 111' ?11111l'1115 1'1'11111 1511- 11l111' 1Iz1ss1s. 11214 1'111'11is11111 1,111.1 911111 11111511' 111 'x'111'11l115 11 111s 11111'1111u' 1111' s1'111111 11-111: 11 11214 31111111 1111111-1' 1111' 11f1111'1E1111 '11, .111ss 1 :1111'11z11'11. 1x111111:1s l1l'1111111 11111121111 11111, 1131112111 111 1111111 1111 :1 3111111 11111X1l'111 1P1'Q'11111X11111111 1-1.11111 21 f-l,1'11111 111 1'llQ411111l'1'.'. 11111 111'1'111s11'z1 11215 1'111'111s111111 11111.'11' 1'111' s1111111 111- 11111 1411111' 1111111111 1'11111'11s 1-11111-111s. 1'.11' 11111 f4L'111Il1' 111f1.X 1'1'1.x, 211111 14111' 11111 -1111111717 Y11111111' 1111111111113 1-'1'11111 111l' 11111111115 111A 111l' 1111111-1'f:11 XY111l'11 11115 111211111 11s1-11 111111111 111111Qw 111f.s 1111l' 111 11111 11:1s1 11,111-, N11111111s11z1 11iQ11 511111111 31111s 1,2111 .11 111111111 11131-1'1ilSM111'1'1l1'N11'21 111 111l' 111-111' 1'l11111'k'. ' ' w ' Y w 1 11 1 , , . V1411l'1.111111111111111 1'11111'11S1S2l1'1X'1X'2l1111'1111'1111111111's111Q'111QS1'1111111, I: -1s 1:1'p'z111iz1111 111 X1 x'1111111111'. 121113. 111' Miss 1'11Q1'11l1l'1i. 11111. 1111151l' 1111'111'1111'. 1111- 1P11111l14L 111' 1111s K'11111'11S is il "g'111-1 11l'L'1111'1'u 11111x'1111111111 11111' 1111- 11'111'l111' 11, 111l' N11.1111s11:1 N1'1111111s. 11 11K1s1,' 11s1111'1z111y' 1.1P1' 11111 11111111' 111-1111111 111. 111.1 111111111111i1y' 11,1111 111111 s111gi11g'. '1'1111 1111111115 1111-11s 1111111 311111 1211 l'X'K11111H4. W1 '11 1111111-111'1s :11'11 Q'1X'1111. 1111-111111 111- 11111 111-11g1'z1111 is g11'1111 111 1111- 111p11 5111111111 11111311 111'112l1'11111'111 11 11111 1111111111x'111's 111g1x'11z1 I1l'4lgA1'11111 111.11 41111'K'1'l'111 L'12lSS111' 11111.-si11 1111111 111114' '1'11l' 41111i'1' 112111. 111' 1111' 11'.'11:1111g is g11'1111 11x'111' 111 KW11111111111111' '111Q'111Q'. 111.1 111 1111' s.111g's 1111- 11111 11111 1711111 4'111..,4S l':1111i1iz11' 111 1-'1'111'11' 11111-. 11111 1'111111111111i111' 1'11111'11s 1111111-1's :11'11: 1':.'1'l1 xXv1l1'1'K'11 ......,..............,......... 1'1'1.'i1111111 1'1. 1151111111 .................,.1.....,....... '1'1'11z1s111'111' .11'1 1511 11111-l'11:11'1i ,.... ....,.....,,,.........., 1 111'111'1111' lJ11'11 I,1111'111'1x' ....,...,...,.......,.......,,..., 1,12l111.'1, 1wf"' .1x'11.1.- 411' ' il Ki, by QDCD0 fXiIXCXLQ,, OW xxx' X il , HIGH SCHOOL ORCHESTRA COMMUNITY CHORUS Lisf-Cm-000191 aifmw-may 1 N 1 1 111111115 111 S115 1 1 N l 1 1 N 1 1 11 L WHL X X 1 X N 1 , X 2 1x N N 1 '1 1 x 111 'N 4 1 1 11 1.f11-112,111 lglifdlufiw... H ff f Y 1,1 1 1 -X1 7 L 11- -X " X NX Q 1 N I gx ' , J ' 1 11L 11 1 llfs 1111- 12111 S1-1111 111'g:111fz211i1111 is 11.111111.1p1111 111' 111.2211 FV1111111 1141's 11111111 '11 213:11 111' 111111111 111 111g11111111 -X1'Zl1S, ,1i111' l1111.1l1N1' 111' 1115 111Qu':1111x21111111 1.1111-11111111 111111111 1'!1211'211'1111' 211111 1111,1s111211 11 11 .111f11,u1 .X11111111g11 111l'1'1' 2l1'1' 11111 11111141'-1111 1111-15 111 1111' 1l1'4Q'21111Z2l111l11 1111111 111 11l1w1il.'111 211111 1111111111 A s111111'11. 1111g'111211' 111111f113:x211'11 1111111 1111111 XX'1ll'1X 1111-1'1'211'11111.111'1:.111f121111111111111111 111111111111 1111J1'1'1'.111il11'111S. '111' 11111 N11. 1.111'111111'1: .X11'.11211111l1X S11 111 .N121fL11'1X1111'E111-:1l111'1XX'1111'11.11W1111 1 11 1'2111'.11.. '1s11l-111N1.:1N111'1'111l11 1111l1111'11'1X12l1111 1'f21.L1'111 1':111'111X. .111 111111111 1.1 51'1l111 1121.112 1' 111. '111'1l1l1l N1. lf. '11111'1P1'Q'21111f2l111111 15 1121s1111 1711 11111 S11 111 1.2111 211111 1111111. S1'I1'1'11.X'1111. 1. 1111 111.1 111l111l1- 1 11'i111111111,1'11112'1' 111111111. 11141 11.111111111321:1111111111 1111 P111 1.21111 2. 111111111111111' 1111111111 211 2111 11l111'N. IZ. .11211111111's1111'11111's11'121111's11'1111g.1111111121111'z11121111 211111 111.11'2111,1' s11'111111 , . , .. ,. 111 2111111 1 1111s '1'111f1'2111111111'1 111111 11215 112211111 1l1'gA1l111f1'11 111 X1'1l111.1112l. N1 111111111-1'. 11113 11111 11121111.13 11111' 41112 '11'11, 1'111'.'1111 1i111111'11111g'11, 111- '1'1'11+111'111':11.1'. 1111111 111 11111211111, 111111111 XX'1l1'11, 211111 1111I12111111'.211'1111111s111'1111 11.11111s111'1'111'11'1111'. 1111 t'21111I1111'l' 11111- f111114 111 1'1111 1111 '1'11111'1 1l1'1'1'17111'1'1111111S1'1S111'Q'1'1l1111. 111 1111'111'2l!l111'1l11111'111l1'11l1'111'Q'E1111 111.1111 '11111' '1'211Y'lS1, 1Js111111211121. Yil11Zi1 111111 1.111111 1112111 1111x1111-5 1211111115 1111111s, 1'2111111i11g' 11'i11s 111111 11111111 2111111.'1111111111 11111 Q111 1111 1.11111 1'111'l1' 11s111'111 111111 111'1l11.111 1111111IS. A1 1'111'1s111121s 11111l' 121'1 ,1'11211' 1111 i1'1s 111'1SN1'11 1111115 211111 111211111 s1'1'2111 11.1:111s 11111' 51111111 111. 11111 1111111 111'1 112111 11111: XY1111111 11111111'11'1s11 15111 1111 111'11s1111s. '11111' 11111' XXv1151111 1'1111111.1' I111s111i211, 1'1111111111.1' 111111111111 111 X11 11.'11'l. 11.11 1i'1111.+111111 21 11111' 1111111 1115 211'111'11.1' 11111' 1111' 19111111 1'2111111111'1- 1111'1s. A111 111111 11111 211'11'1'1 1'111'111X1121 11111111 1111Jg'11'1S211'1'1112114111211111'11 1'111' S111111' 111.11112 ' 11111 11l1'111w11111Q' 111111'111'+ 11111' 1111' si1'11. A-u' x A ' Wx X- 'NR' ' -, " 'v .. . M, , A 11111 J 1-uv-1 M THL Mi 1 mc rzxw-wwf N 'J rf RT ' xl! Q.5Lr.3hfwouUxQ rung 90342 To 00 Look Plaza Amt 0 Pm: sf .Q '19-fx .3- 'YW0 N 'N 4 ,M R ,Wave K a 7 n'q"1e: vm X 'YAY-DSYLE K QW H x 'Q Av I .7 IQ F60 O Orx Pont Lookout BON DCOL 1 5 -X "' 1, pgs, w..f"""f1Lm11uwf wmv if-M Q ox-Weam? r 'S-'R 5, 3 1' V1 17 f V at , I Q .Q-ui X, . ., .X X, , , , , - .V A, rx 1 ' iw X K ' 'NX 55. ,.,y,-,.,,,.x.. , .5 Tw? ., .V W A , .. .-.. ..-Y .,- , . -., - , - , 4 ' 521' , , """x 17 . I l mv- ' . - . 'X .:e.,.Xl -Vw, X. YA t --, J 1, ly., f ,gf , , .,- ' f . . V Q. . l ,'f,,,1,. L 1, ,. . , . , -. ,, I if , .1 A , . , j ' f q . , " 'A , ,fp ks" if? - -- v ' 'F h A' 3-5 x-, V K ,C 21,15-?aifyl1"3 Q' " I I .1 '- ,,'- ' A,-, 'X v, ' va , . - ' - ' . "',. - ,ef nf, . , .5 d.n,,.. 1.1 ' L as-I I , 'f ' gfffulg, . K R f' - , P 4 , f ' fs IJ . l .,., 'Y V 5 X .,,, 3. v 1, 1 '- -. -. 5.1 r-, . .- . , y - rs , "VP 3- rj-'A f -1. 4 23.54 - - if , I 1. xv K ,, h . , ,U y - . 1- . '. ,- V . X1 N --.,f rf " N ' 1, , ' -V . ' ' if 74", ' , -uf' f' - Ig. . W - H df .w ,. .u if ' - 4' ' ' Q A Q x4 nw 1 U WAI, .1 ., X . . .A -gm . : 'gr 1- fr . -' . g 1- ' ' ' K ' ,. w,'5-1 .X ,U A 3- r' - - I ' , .'-,, , . rf ...Y ,- vm fv K ' V' my-2. . - 1 , A ,. .r -, x , ,xp ' A 1 -' X rlqb -Q -nun . b , "3 --Ly " ' N, Y .- , 0 ' - xi' .. Ar il ..-. , V 9 ., twat? . . - . 'jf' .i ,a fgw' ,jx- -' , :lm r 4. I ' . , h A h ,lv 'Y , l 4 ,Af . -, 'I ga Q , ' ' V ff . I b , V .Lk - I - ' YT' '-'uf' V . , 'X f- 'N , . N M V - ' A A W-If gjriiffliififfp SHA-bL1'fQ5d1EDC1Y.DN1Q??2x 71' I rw 1 C-mwlgljazmm-x-Q AW HW RQ Om 5' fi? wx i- YJ KZ 1' .mf 'V7f,w'f-E4 R Qi, if M, 191 T , . lux, H " 'IHl, i 1 IN lx. If Q '? , 'C' ,hx XX - MXN fi 15' f? I I .A si I "af" I' V7 Huff' W" " 9 1 ' , , L I - xy 54, r, M N-Q ,lf ' 137 Sy il vpifu , ,nnkm -' W 'WQr w"" if 'L , in ...1 1 Y , J X x .f kkl g, . I I 5 L 1 W1 mah! ' L ,.1 . . VF:-fXf'i.'a.:' .iligghl-gin . i Q21 iff'Q," ggi 1,!f-2 R CQ:f1 hmmm, 191 mwqjpqv A LD ORUM 1 1 111111111 5 U 1 N 1 x 1 1 X x NKN X1111111111111s 1 1 1 1 1 I1 K 11 N 1 111 - 11 111 N 1 1,1-111111 19171111 -1 -1 x 1' ' - f 111, A 1 .V - 1 1.1 2 -' 1 1. Tlf- 11-U1 -- x W 1' 1 W V4 I 1 l,111141111Q1- K111111--1111 11Ig11 511111111 1111111115 11111l1' 11111!-1111-Qklx 11 '111- 12111111175 Q11 111 111111111 111111 51"11111' 111,211 51'1111111. 1111 1111111-11h 1111- 1'1-1111111-11 111 1111'111111- 111':1111111111 111111 11115,-1'1f-11 111 i1111 1 11111Fl1N1111111111l'lX 1'1'111'111111' 11.111111 .11-1111 111Il'111Q'1111x-11211'51'11111l' 1'111.!'1 1 11 2111 1-11-1-1111 5111115 2111111111'1l1111'S11Z1'S11111,X 111.1110111'21111!1,11111511111111'1l1111I1 11111111111x111111 41111-1.1 XX'1'1I111,!, 1-'111-11-111s 11111111 1-11111-1'1-11 111 1.111111 1111- 111-1111111111-111 111' 1111- S1-11-111 11: 11111 111111 111'11l'11111Q' il Q1'l'2l1 11121111 11111111- Zlf :111-1-111'-111111 111 111 1111-1111181 115111111 r1112111. V11111' 1'1-.11'g'11111x1111111 1311 1111' 1-11111's1- 111211Xl'X 1113 1111111 111111 -11111'1- 11111121K'11X'l'. 1111-1-11111s1-11.1 11111 111111111111 11111114 1111- 11111111 111111111111 1111 1111111 215 2111 1-11-1-1111 111 1111- 5'1Q411111 g1'11111-. '111111 4X'K2l1'S 11111 111- 111-11111-11 1- l1!'111I1111Q'1,211111.1111'11 142l.1'1'.1111'l1'11i11111 111.3411 11211111 4111411l'11. 111111' 11111 1 11-111' 1112111111111 f.i1Y1'N 111l' 11111111 111111-111-111 11112l51'4 -P11 11211111 211111 1111111111-1x1 111111-,1'1111'111f111'11111-1-11111111f1111111111111111 1:11111-11111111. 111111' 11K'1111111l1 1.1111 111-11111111 111 N, 11, S. is '111-1'111s311p:'. '1'1:1-1'1- 111'l' -11 Xl l1'r1111-1'l'1'11 1111111111141-1111l11ll'111Ll'11S1'1lIlll12ll1111111'1'1'1111111'S1'111111'111Q1 N1'1:1111. 11111111111 15 11111421111 11.11 1111'1111'11'1 1111-1111111 111 1111' -1111111111 111Q'11 S1-11111 sy '1'11111f111111111. 4111111111'11111111111111111111 1'111111111Nf111111 if 111112111 111 T11 N 1111 111g'11 Sl'111l1l1 1 L 4 . x A K I 1 1111- .XI211111'111f1111'5 11U11'l1'1l111'l11 11111-15 111 11s l'11l11'5t' 1111 11111111 11111 ,1'1-111. 111111111-11 211111 11111111113 1-11-111511 1101-11. 7111111 -1L111111' 111g'11 S1411 1111 11-11111 1s 11.1-111111113 1111111- 111-11'1f1-111. '1'111 111'N1 11111 111' .1111 1111' 111g11 f1"11111 s1111111s 11l'11'1 1111131-. 11'11111- 1111- S1--111111 11-111 1111 l11'f 11111111 11111 l'1'Ll'll12l1' 1-11111111 1111 1111 11x1 1llY s111111111g' I11'11l'111A111 111-1- 11 111c14H'l'. 1"111111141' 1'1X111'l1.'l' .'xl'l' 11:111'11,1'. XX'111L'11 1'111l11l'L'15 11111 11.1111 1111111 1111111i ll 11 11111w. 511111111111 .-X1g1-111'111s s1111111111115111111111- Q11 1111-A1g1111111-1111-1115 .'X11'Q'1l1'il. 111111111-11'1'111111 5111111 111-111111111 1111- 1111 1-11-1-111151111111-1:4111-11 111 1111 11s141'1111'111'.111111111'111Q'11S1'11111111111111111111-S1-111111111Q'11S'1111111. '1' 11':pyd,341CD 74131 ECUQX Mon SCIENCE LA BORATORY WIRELESS OUTFIT 4.9-MQLTMDJIQI f9ff SLILIILL 1 l x , x NN ll . J ' N I x x X l 1 l 1 K ANN l I Hlsmrx 4 c ill ' X c N l 1 r l N l Nl N TN x Q N f Q l LF 'Qftuylgldlflgl-'1fJM.. F' ' ll, , M l 31 ' - . .1 I ' A X '11 lx-"1 - , ", , 1 JL N, I L . K , , , , 'lllv 5t'll'llL'L' f'fllll'5l'N wlllvll am- Q'lX'4'll ns lull -X'k'2ll' l,.l111'f.-s lll ilu- llwlll llpp-'1',xv:11'4 ul' lllgll Svlwrll pm: Nil ill lirmlv 114-111-ml Swim-Ill-4-3 'll-ml l1l'2llll' ihfm-1'zll llinlflgyg lilvxwlllll Vlll-lxlislyg 'l'xx'wll'll1fl'l1yxflz. 'l'l11nvll-lqxelzml-ll ww li am gin-11111lwvllzllilmzlmllxwllzly. lrlzll1I1l':lIr1l xx::1'l4. 'l'llu lz1l1l+1'z11w1',x' l'z1vllltiLfs:m-rm! rlllllL'll'lll lu gwrmll fll1llX'l4lll2tl lzlllfll 1 I njx xxwwli, .Nw llml mflsl ffl' lln- l:1lm1':1lf11',x' xmrlg is v.lVl'iwl llll 21Slll'lllHllbll 1 .wus lam-lun' Illv vlzlsx, 'l'l1vl'l :uw all llll Ilzillx' pupfl+ In Tluvlwi11lr1g'.x'vl:1sf, 'l'l1l-w+L11'f1-mwlwiwl ll Illvrllllly' Nl,lllillllrlillllilllllllillxillltl llllxllxlfllmlll ul' ll1vl1'fl1'1u'l111w' :xml vl1lX'4l4:lnlg'-N. 'l'l1v1l'z1lvwx'l1'lw1l pug-llf in llll' f.lll'llllSll4R' vlzl... AN ill? if illl' xl l-.lull XL2ll'1illl1X' 21 flllilll pull 11l'll1n'l:1lwll'z11wly wfulml su- Nlr2ll't'il l'rv1'f1Sl41lll1llll1'Il Nlzmlx' llmuslillg lXlH'l': ll'lllS gm l-:11'l'iwl 1111. zlml muvll is mln 1-lwl ll'-ml .llls 1'rPlll'SU in llll' l'llllll'l'. 'ilw l'l1.x'sivsvl-1M lsv'l1l1m:'ul ul' lXYlll1X lmlu. lll1vllS pupilf. XXX- lmx .gw.l:lla1.Xsl11l11u1l1+ll'zl1w5mlui12fEmI 11:1 v11f+1'g'l1. ln mlwlitlm I l lm rw-g'l1l.u Wlllli wxwlnl lllt'lllllUlS ul' lllv ulzlrs l'2lX'l' lvul illllnl-.lilly t'XlHJl'lL'lll'mS ill w:11',lll1illg's11n-ll xx'11'lQ 215 Wlllxllllpflllllllwzlllllll'2lIl.'l'!bl'lI1l'lr,nlk'l'll'll' XX'll'lIl" f:m11'11l-liml ul' XYll'lll'SS Iollglzlyull sa-IQ :mml gun-lzxl l'4'lP21llS Zlllll llllj!l'2JX4 'NUIIIS f:l'z11m1uz11'z tus, W4 l1'1w il gm-l wllvlf-ss, wlfvll 2llll"1L'lS llw zxltvmifm -mlz1llll1m'sc'l1ur:l. All nl' llw svilllw 'l' .'.- w Ilml 21 Q'l'l'2ll nlvzll ul llllUl'Q'SllllQ' illuslrzlllx mzm-liul umullg' ll1.' l :ml lllllUSll'llS :mal vlzafs Lrlp- lmw lawn mln Il In lll Nl:Ilclzllmlflllllmllltvly.:MQWl'1'lNll9l21ll'vll.'l'lln'lu l,l2llll.1lllll lClwl1"vl.i,ul1 flllll Wlilllll Wwlm. lllsl rl'X if 21 wry llllllJl'l'lll1 5ll!!ll'1'l 21ml is QlYlll mum-ll illlvllllllll in X. ll. S. An -' 'lll :xml Klullwgll lllwlfllj' aux QlX'l'll in lllv Sfmpllmllmlw 51'- Xlfuln-1'11 lll.'lu1'y in Ilw .lm Nu' lxwzu' :mfl Am 'lll"lll lllslmy in ilu- S1-Him Xl'Ell'. A :ww wlllxv in llkmm' ix mm' ln-ing mzulv l'f:1' ilw gL'X"lllll :xml l iglllll g'1'zulvl-lnsslul, wlws1""y llll'll'l Slzuw lllslnllx' in l'lllllll'llllll wlllw in-41gl':l1mll,x' 21ml Virim'-1. Klum' straws is lzmlll upxm tlu- vzut' -S :xml Qlllwts in llisI.l1'y zllzm upfm cl.m-fa. 'l'lu1llll1'zu'5' l'u1'ulslu.'21lzllgvnllullwwl'11-l'm1-zlw lmulxs, may plm ll'4S.2lII1llllllvl'lll.'I11!'l21I1s' vivws. Ilulslurlyfnl'xx'l1ivl1g'lx'vll1u llllIllllllJl'll2lllll Aw. 'l'llm- lzlrlelpvllrlg-111 is usvl in :Xlll1l'll'2lll llislfnjx' lm' L'Ul'l'k'Ill t'X'1'Ill XXfPl'li.2lllll ilu-anim l1I'lln-wlllll fl1ll2'll'llllll is iw lll'lIlL'1llllIlIllt' pupil willl llL'll lxllllxxllvflgw ns will vmllmlu llim lf, ln il lwttn-1' vilizl ll XYlll'llll'l' lnl flmls lllm- lll+If1lQk'r1l' llfvmv-11' lvllliwl 412111-s. ,f-. A 'hmxcx ,, V ,, xx- THE U M x7 1 L1 QMODESH max Q OMVIF RC l Xl ROOM A jUNlOR HIGH SCHOOL CLASS in-GD-6021151191 QDCJQ-wir' THL J, X Commerudl Tha solt cum ot th1s ClQDdllIHGI1t IS to g1xe tht best p1epa1.1t1o11 fO1 a sucusslul husmess c.11et1 The Ullll cs dill d6wlfIlT6fl ClllGLllX to 111L1easethc sfllfltllt s 1IhQ1e11Lx Ffhc1L11Lx ls t.1lx111 to 1111411 112111111 flc.1l mme, hoxx ex e1 111111 mele slxlll 111 pe11o1111111g lillllllle tdslxs 1mpo1tf111t 41 thxl IS It ca s to1 b1e.1fltl1 ol x1exx, lxeeuness of ol1se1xf1t1o11, g1f1sp111g ot u11cle1lx IIT2' pl1I'lLl not 0lllX xx1th clet 11ls hut xx1th the chihcult IJl0lJlLITlS of l1us111ess f1fl1111111st1 1 t1011 A gnmt 111f111x 1JLlIJllS see the 11e1cl of belllg good pe11me11 and fue emollecl 111 th1s L .1 T ex do 1xthm Xxflllx xx1tl1 musu .md taht speed tests O1 pmntlu Boolxkeemng IS g1xe11 much 1tte11t1o11 so as to ht the pupll lOl anx kno ol boolxs usul I1 f111x l1us111ess The xKO1lx cons1sts of xx holgsale f1ccount1r1g compal lllxe stuclx ot sx st9lTIs used 111 CllflQ19I1t busnm SsQs, fmcl the xx 01141112 outoto11g111.1l sets Tx pexx11t111g and blitlltllclllfl 1eLe1xe muuh 1tte11t1011 t1om the puplls Thex fue glx e11 LOLllt xx olk Clx 1l 5OlXlLL, Ll9dGI1tIdl speed tests as rssued hx the Lncle1xx ood and Re111111gto11 Tx pt-xx11te1 COITTIMIIIIGS Ofhce NTlITl9Og'13Dl'l mg, and Lopx xxo1lx fm the Hlgh School teaChe1s LIBRARY 022:-w-Q1?1M.Pl9l 41196519-wiv Y 1 111.11 1- ' 1 11' 1f1r52i"f.L1:f:' fx - -- ,L F X . jx 11, X. 1 'S , ' .' . v. J ' .' J . v '.. 1 ' , if . . J. 5. 1 - V . 'T . 5, 0 ' .' . - , ' . A. ,sy ' .. . S 2 ,. ll:- ples, and thinking poxx'e1'. The courses of i11st1'uctio11 for that reason deal , , , ' ' 1 ' v . . ' 1 1 ' ' ' . . v Y -1 L K n A sk. A, , , lv K- Ayn.. ' V 1 V , -fi. L- ' v ,Lu A 1 ' , 1 4 12 ' v A. v I Ks vnu .1 K1 I I I 1 54' xlqbv K1 , 3 v 1 - X . v 1 v 1. . 1 T u 4 1 , l v L Z . I Q ' K I iv, . . , , v . y !' .' ' .,'., ,- '. A, K. l,' .b. 'kk I, 1 v .V v 1' 4 4 kv, ' , I A I 1 - Ev vi X-end, we MGDESH Xffixifff MANUAL TRAINING Nlanual Training Manual Training wa hrst 1I1tl0dllC6d in Nleodesha High Qchool in 1911 and 1917 The enrollment was limited to the f0U1 upper Cla ses of our wc xear High School and xx as onlv taught two eightx minute periods each dav Today this subject is given to the seventh, eighth and ninth grades, and if the student desires to he may take advanced work in what is called the General Construction Class, The enrollment this year includes one hundred boys in eight different classes and requires the entire time of one teacher and two student assistants. The purpose of this department is to give the boys an idea of tools, what they are for, and how to use them. Besides the regular wood work, drawing is given beginning with elementary sketching and leading up to technical machine drafting. The old fuming tank has given place to the bottle and brush due to a formula prepared which will give same results. Many new ideas have been introduced into this department and it will be one of the most important departments in High School when we get in the new building with more room and more and better equipment. 0:3-nf-eww IQIYQHNQ-Hecv 1 THL r nrufg 1 MQODESH Domestu -Xrt Q l,flINlSllC A11 Qouhg 1 o mul Ill both the ILIYIIOI lml 5611101 I h Schools Atxxoxe-11 nouns 1x g1xe11 tothe 111111111 Hlgh School xxhuh LOI1Sl ts o the f1111cl11m11t 11N ol the tmhes md 1111k1ng, of SlIT1Dl6 guments A co lll1l6flLN1jIIl 11111 Qolo1 h umonx stuflx h ue also hun glun llll5 xc ll lll Illllllll Hugh School classex 18 lCX1IlLtClXXO1x XXIIIL 1 o nec o 18 ll ol the He111o1 l f we 1ool IS 1 count 111 Dxusrn 11111131 XI1ll1ne1x md Textlle lhe N111 111e1 111te1ut111g fxctx lll the Domutm Mt XXO1l'x 1111151 to thc Q1oxxclcdn111d1t1f111 thg 13111111 tu A1lpl1ss1x 111 lntiellllj., 111 t1e Baptnt lhuuh 1611 new q1111te1 111 we 151 uc 1oo111x mc llf x N DOMESHC ARI frzffw-f1111m1D1l9l Q1m11,,M+f 'f l fx 1,314 1- X 1 Xxfjgjlxfriz M , ' fx T f x.,,g,Q9gQ'X lg .,'V, up Q 1 X fl ,J f 1, M3 xl X A Th1 ' A tffw ' 1. ' 'Q ' ' lig. -' 2 fe." -s":z z"f'." z' .'..'S- t 1 ' ' 2' j 1' -A H " thv Tl 2 l'z " ' 'l' " "h 's iff' 1 t tl QI- 'ls ' .' ' ' iigh 111111 Toxtile study is 21 new course this year :mal is I'8Y821llIljI some ol tho cl .' . .. . , .1 ' ' -S. , ,S', . ,fi ., ' ,- ' l - ' Tl" ' z1's1'1'lll'h2l.' .'zlz'1 l1I'U'lll2.l to he wlnx' sz1tist'z1c'to1'5'. N., Lima' , A l l'j'f.x, L, . "- . , ' "fs-41 hlfghlm rx 5, l ' 'f 5 1' 1 I BS", - , , If "fT' --,La L , I 4 1 1 N Y 4 ,N is l THE jjgraaopgciz fllil-TQTU wi is DONIEDTIC SCIENCE Domestic Science The Domestic Science Depaitment in heodeaha High School lw noxx offeling a good three xeal course there being 'six claeee xx ith an enlollment ot ox Q1 one llllllflltfl gills The hi t xcai xx oilx mcludea a xtudx ot the dltfelent food plmciples their place and xalue in the diet The box luncheon problem ie taken up In the Nec md xcai the stuclx of 'mods are treated fi om the basis ot meal Their place and xalue in the meal ls emphaaived At the cloae of the studx of each mefxl the girls prepare and seixe that meal Last Nemeater includes xx ork in home decoration The inteiioi decoration and furniqhmgx of the home ls planned and the coat ls extimated The xxoik in advanced cooking includea a tholough wtudx ot canned fllllt breacla and cakes ln addition to thie xx ork each girl plana and Nerx es a dinner for eight gueetx Dietetlcs Therapeutics and home nursing are mcluclecl in the last Qemestel N vxorlx eirea-QADQDIQIYGMZD-10:43 . I I . , . K .' . .. . . K .S , . ' K? . LK S -' . ' . . , ' - S. ' -S - m - - v V ' . L . Lx .v ' ' - v' n' . serving. Foods appropriate for breakfast, luncheon and dinner are studied. I ' ' ' . c ..' . D 4 . c .l c . l .' ' ' ' ' c . .' L ' I 1 . Y x pn xv. ' l -K v I -K 1 .1 v Ls I I N w 1,w v v 1 11111C1uf1f11x1115v 1 ETD' u11111r S1:11111r P1.111111111 51111111 lX 8X6l1111j1 A111111-1 111111111 111x11 1111 -5111111111 11.1111 1 111 111111111 111 111 111141111111 Se1111111 '1' e 1111111111111111 11111 11111111111 11111 xx11 11111111111 1111111 111 xx 11 e 111 11 L1 f111x 11119 1111111xx1111. 11111111 1111 xx 1 g1xe11 111111 11111 111ex 1 11x1 11 1 1-1 1111 8111111 P11x .1 X1111111 811111 01111 111111111 51111-11111111 111111111 111111111e 1211 111111 Q1 1111 lI11111ilI1lTl8I1T 1111 f11111111111111 111 1111 111xxe1 11111 112111 1111111 flxe 11111111 11111111111 xx IN 1e1xe11 'I he 51111111 1 111111 11111111111 11111 1:11 xx11e 11111111 111 1x 111e1111- N11 C mx 11111 111111 f11 111111111 111e1 111111 1111 1111111xx111 f 11111111111111 111 111 1111 l I 1111111r 1 H 11111xve111 1:,111er1.1111m1111 11 1 1111111111 111111111 111 1 11-11 111 1 1111 1115111111 1 11xx111 13 11111 1111 1161.111 ex e1x 11t11e1 p111x 1-111 111 1x pe 111 111.11111111111111 xx 18 111 111 111111111 111 1111 111 81111111111 111x111 11x 1111 11111111 F1111 S 1111111 IX 1x1 111111, 11610111 If 1111 xx hole 1111111 xx IS 111x 111x 6I'1tQ11dlI16C1 -'11111 It 111111111 11115 A111111111111m 11x 11111118131 111111111 1111111111111 1111111111111 L1 111111 111111 111- 1111111 XNI1 1x111 xx111 1 1 1- f111- 11 xxele 1112111211 11x 1xx11 15111111 111 11111 1 1111 1111 111111 IIXLK1 1 1 111 11 xx lN x 111151 1111 .1111:11111g 11 the 11111e1 IN 111111e1 1111311 S 111 11 1 1 11111 1111111111111 111 1111 111xx11 11111 xx 11111 1 1:1 11111 1 1 CQ-of-10119191 611211111-M-4 2 N1 C, yibf, 1' 11' . , . I -K . 1 I 011.12 ' aj ' ' f, . " , 1111- .I ' A - ' ' -1 -. 1 1' 111-1 ' ' '1111"' ff ' 111 ' " 1 1 - 1 11111 " j -- 111- '11 1' 1' Q 1 111 -11 x'1-11. ' ' " 1 ' f'z '1 1 " : 1"1 1 - ,... ....... 1 V I' ' j -1 '211111 11L11Jj' C111 1 ll'l1 Q ' aj ..................................... 01-1- Y' I kv ..1.......,.....--...---....... . Y r ' -' .' ......,................. . ' ' 1 1' 1 A11 ' - 1 -' 1' ' ' f ' - - ' ' 1 xx'1 ' 21 111-11- .' A. ' 1 - . .L. 1 2 A .2 b. L. . . l ' L' 1 ' . .4 -L., 2 1 2 . '-' -' -" -.1 z-- if 1: " -' "1 - 1: .': "W-11111111-" .....,.... Xllllil 11l1N4'1' "111"11111111-H ,.... . . , Wi11 111' .111111-- AJ111l1'1'1l111'1 1112155-1 ..... 1'11Il11l21 1Y11111-Z1-11 'A'l'111- 1111-1111-111:11'-x' S1-1111111" , . . . .X11111'1-lx' 11:1111111 ..11f'111111g 1111- 17:11-111tx' 111 11" . . . , 11411.11 11:1111l "'1'111- X1-XI1'111w1" ...... 15111111111 111111111-1 1111- N14'l'111lQH1 11l1'5tl'1'2l1IlN . . . 41111 11l':111:1111 J ' 7 - . 1 X . ' 1 1 f H 1- ' 1, .' 3, ' 11 '.', I 1'1 - ' en, -1 ' x'1."'.', 1 1 2... . . . . . I, ' ,.. ,. ,Es 1 - , , 11: V2 - "- I' -.1 ' ' .12 ' 21' -' ' -f, ' 1-'28, .111i. " -' '1."j1 1' . A . -. 1, I2 A, .2 I'-I. .r' .r 11x' 111111 11111111 - 1 - :1 1'1 , 11 '11 1-'-'11 111111-1' ' '1111' 1111111111111- 1'1-1 1.', 111 1. 1 J ' ' gg 1 l' ' .' 1 xx'1 'z1x'1e11-11 1111-11' 111-11111-11 1111 '-1 ' ' 1 - . A1"' '- 111 1111- 111-.'1i11z11i1111, :111 - 1111 - 1111-111 111 x'z111'1' 1 1 1' ' 2 ' an 'z .'111 2ll'l101'S xx'111'1- -1 .' '11 :11111 :111 ' '-- - - '-' 2 ' 1 '-1 'z 1' -21.1 z1xx'z1i11-11. 11.,A,,x 1 " fxogg - W1Qj0DE5H 1 Kl llll1 :N 1 P 1 N l1llN9l O 1 1 lllx 1 1111 llfbll S ll 51 1l1 xx S111111r C hr1s11111s l'11r1r111111111111 1l11 f 11 t'IT1lJ11 11 s . . 1ss ll 11 Ill 1h1 N1o1l1sl11 lllgh S1ho11l .11l1l11o1111m xx he11 the Sopl111111o11 111 11 gx s 111 Sklllfbl l L1 Ill 111 111111111111 1e11l1111 l1x Nl1s 1 1.1x11m .1111 1so11 IX 11 S1 111111 11 x 1111 . . . 1 1 x.ss11x11 1 1111111 x.1s1 1 1 N X .1x11e 5lllIJl1tHl xx.1s .s 111.1 tl . 1111111l11l 111 e11x X111.1s .1111 -X H111px 'Noxx 13.11 1ox 1 1 1. Tl11 W1 lllltl .1x 711.1111s 111 1 Jlcl .xss .1111 1h1 'X1xx S1 11111 .11 l Illjl' 1 N1 111 1 .1 s s 11 1 Soph11n1or1 S1 l'11r11l1 s lf 11t1r111111111111 lllll1lX 1x1 ll 1 f .111 1 . . . 1111 '111 . l1 1 1 S111 11 11 Il 1.1 lllfl the H15,h 5ClNl1Jl lJLlllCllHQ' 1ll .1ss1ml1le1l IH the .1u1l1t111111m xx he11 e111e1 f.1111111e111 xX.1N 111111s1e1l DX IX IINI ll s xx 11 s.111 1 .1111 1.111111 A tl .11' x 1 1 . s . . 111 11 ll1e11 xx1 xx11e sent 111 Cllf'll6'1QHT Ifbtlffls xxxth 11111 ljlflflltl .1111m 1ls :1111l 1 . x1111 f.1m1s xx111 1 111 1.11 11 . fl 1111 YI xx 111 111111 1 11 l1.1111111e1 xx 1s e1x11 111 1111111 Zxx IL xx.1s 1113.111 llll x 1le1111.11e1 111 1111111.11111 x1h111 11111111 1 1 1111116 111111111 1 S1 11111 1 If 1.1 xx 1s 1 111111 1111 Th1 11 1ho111o11s 1h111 1l1sp111-e1l xx11h .1 11s11.1l 111s1o111 111 that thex 1.11 1111 11.1s1s 11 11xx.11g 16 1.1111111111 11s xx.1s 13 11 71 11- 1.1111 ue .1111 1 s 11 1 x .1 s111111 Q30 1 l QQ 1,1 X -'X-75 -,N M11 V ,J 1 U X, .H ' ' ' Q 1,1 .J 7 1 A11 -' 11111 li llll'l, M12 flillllll flllllxfl '1.' 11111s1111z1s1111', 111111 1l11- 11 ll 1xx'111u' 11-.1 'l l 1 111z1s1s: 111111 lla 111l ..............,..................,. llllosls Bliss l' 'xlej ..,...,.,...,....................... l L4 M11 " fl '1 l -1' ..,,......................,.., l'l2lSlll1lllS -l11z111i111 lla l 'lll ...........,..,.......,,. llllllllblilll l'i1- , . N . 1 V , . 1 ' J 1 . 1 1 , ' 2 ' U11 111x'1111i111, I' llec -' 1 '. 11111 .l1111i111'.', Sophs '1111l l"'11'11l1x' 2.X'Ulll' '1114 ,AH 1,2 'f - ' -' V -1 Q -,S 1l11'illi11 lj 1111111111-1l l1x' llltl S1111io1'.' 111111 l - ' ' ligh. A1'11'a 11' 'z ' fj. ' l1.' gl-'1l1.'1" l'1js' Qu: ' 11. 11ll '11l,i11111'11111l T11 1l111 111-1111 l1'lll xx'l111.'1' 21 llll'1'l'-k'lllll'iU l111111111-t x"1: .'1"1l. 'l'l111 1 x " .' 1 s l'1 ll: xx'.': 111111111111 1Jxs11-1's V11-111111 l'111z11o1-s I'1-:1 Slll1I4l 11l'x1-s llLlI'li1'I' ll1111s1- Rolls l'i111-:11111l1- lJ1-li11i1111s ll11llx' l'l'l'2lllI l':1k1-s 1'11l'IA111- Xl1111s Y- l' ' 1 1' '- .' f1J'i.'l -s11'. '1111l 1h1- 1'11ll11xx'i11g l02lSlS xx'111'1J l'1'- M l, 1 jf 'Y ' '. ..... ..... l ' -' 'l11ry' 1 '11 1' ............................. Miss ll'.'1111s l .' .......,............,......... . All -'111 Sl11111l11' 'l'h-I C'l' ' l ' 1 ' .' 'l l ........ l'z111l' 11 " 1'11x' ll11.'1f'11lo' ll 1'l's.'11: ...,................. M12 lltlS Yilflfl Y I W I . W ', ' X 1 I . l k A . C 1 4 1 S211 911, M' "l IT, 11111 S1111io1's, JUIll1l1'S, '1111l l"111'11l1x' x1'111'11 11111111'1'1i11e1l 111 il 11ox'11l -1111l '11 -1l 11111111111' x' h1 .' 1h 111 res. O 1' 1'1 'l1- .-' " .' 1' ' 'ul lj l".'l QI. 'lx 'h 1 ' l l' '1l. 1'1 - '- xx'-1'. x'1- xx'e1'1 1111'11111l 111111 pfgs, 111-11l.', h'11s, pipes, '1111l all sorts ' l ings. N '1 '1' ' ' ' 3 " ' ' e" ' 1 2ll'l?I' I1l'l.'. f 1' ' 11 lv l ' 'li 1 lllll '111 l't "111 'h 1 '1 111 ' 11's xx'11 '1- 1'l111s1'I1. Th ' 'ans "1l' H I 'h"h ".' - 1" ll-' ' " l ' 1' ' Tl' hh-- " - h1.l'.l'z "'l"l" '1.' '1"'1l 1. 181 1 1: " ' .'- fs ' ' l' l- l 1'.'.'1'll'1 1l l' '. Tl'.' ".'1h'S1l'sl".'1l- 1 11 l't x1'11.' 1' 1'1z1i 1l.' - 1 H ss. ,f-X JMO11911 1f'Q"""1 S1111111s l 1 1 x 1 1 1 1 x 1 X 1 S 1 1111 1. N 1 DX 1 N .111 1111: 11 1 1 1 1 . 1 1 11111 UINOTS L l 111 1 X U 11 11 C1 ,N 1 .1111 111 1 1 1 111 '1 1 1 N 11116 1111 ' I 1 1 1111 H IX r.1111 1l111L 11111 VV111111 R111s1 L 1 :N 1 1 .N . ,, 1 11 ll 111 N1 111 1 Q11 11 11 .1 111111111 N 1 111111 X , 1 1 11 1 11 1 1 . 111. 1 11 .,. 11.1-111-111,m.... lQl"'m,2w1 N9 1 P 1.41-.1-1 17 11' fi'lf,,1' -if 14, - T1 A 11 , - X A Q .1 .1 1 1 K h .1 S1'IN'O1l l'1111'1i1'IN IIOAST. 1.X1111,1N111-IS'1'111111'1.1N12.1 Y1n11z111 111111411 F111111, :111 l1l'1l1'. XX1I4117111'S1if 1r1'111111l11111'11Q1f. XYE11-11 111111111-if11:11'111'111:11'1,1 1111 111111 11111 1 11- 41-1111111 Q111 1f1l1'l111'1' ,111111111-11"N1v1-111":11111 1101111111- .1111 11 1111 1111 :1 111111-11z111- 11111-111-11 111.151 111111111111V11511111-1111!111-111,2111111115 f1'I1 1.11-1-I11XfS111-'111-. 1111- 11:11 1111- 1L'1J1I1,X ,'11Il1111w 5111111111 11111. 1111311.11111'1.111'111-11:11111l'11-1111111,:111i112'111111-1 1111'J1'1'- .11-11 1.111 X 111111-1111111-11z1s1 111 1111f," 1'11f1- 1111- f:111111, XX' 1 :111 1111-111111 11:11I g1z1s1 1111111, :11111 1111 11111'1-I1-19111: 11111-, 11,1111 112111111 11111 X14411111111-1'sz11'1-:11111111111111 '1'111-1111111 XXJ1rH1'1114'.l1'r12111111111111 111111111-1'11:1111.1-11, .X1l2111'111111!111 1'1'11111111s111111 1'111111l. N1 vnu11u111s1'11:11111111w1111111,q11111111111111 .1111112111411111'1111111 X1'11:1f1N1ls111'111L'1'111.111111:1Ir1:11'v1I1-112111 '1"11- .41-1111111 -1:1I'11-1 1121'11.1l.1H,11111,11X'1-'1 1111 111 1111111 11111 11111111 111111 11141111 111 7:111 11111111 111' 1.11- 11111111 11-1 11- 111111. 11 -111 111111-1' 111-1-11 X11 4111 11111HN11115f1l'11I'r-I1Yl1f111'11 1-1.11111111:1.11111'a111f11.:11, XY1 1111111-11111':111-:eQ'11'1-S,1z1s1,111111-1111-1111-11:1.'1111111:'-'laxfx X1-411111111111jI11V11111I1i1N'F11-111f1I1'l1111111J11 S1'1i1'1'1.'1C 1'A1I'1'Y. '1'111 S111 '1 1 11-1.'s 11'-1s 11.11111 l111l1121111l '1 111 11111 11111111- 1114 Mrs. .11 Q N1 'Qi111,111114111111'111'11 11'111'11's 1111'111 12lX. '1'111111'e11111g11"1s 4111111 1'111111111s11- :11111 . -s, 211.1t1' 1111111111 21 11111-1r1111s11 11111 1111111111 111 11':1s s1111'1 11. .1 1 11111 S21 '11'1' 11'1111111,' 11111 -1l11'.11' p'11'1s 11111 1211111111 11111 11111's 11'1111 21 2111111 1111111 112111511 u'11'111 111 11111 111211 5111111 11 111111111113 511: -11111 Mrs. 1' '- ,'11111 11'111'1- 11111 1'11z111111' 111s. 0111 111' 11111 S11 '1'12l1 1'1'Zl1111'1'S 111. 11111 1-1'111111g' 11'11s 1111 11111 111'111a11111111z11'1111 111' K1111,'1Y11112ll11111111111 11'll'111111111111.' 111S1l'1 111 1' 11111 11s 21 1"1'611l'11 11z11'11. A1 21 111111 11ll1l' 11111-1' 1111 111j111'1111111 1'X'l111111g :111 1111111K'l1 111l'11' 11'1'z111s -11111 11'1111 111Q1111,1' 111 11111111 1111111' 11'-11's 11111. 1 ' I ' ' ' 1 I . l ' l I X I K K x T111 .111111111's' 11181 1111111111 111. 11111 1'11'11' 11"1.' -1 112lXl'il1'11 1'11111 '11111 1111111111 1'11-1:1 XY111l'11 11"1s 111 '111 111' 1 11 1 11's. A11 1 11 211 11111 s1'1111111 11l1Ll.'t 111111 '1111 .111' 1 '11 11111 11'1.'1 1111 1111111 11'111111- 11111' 1'11'1.'11111 11'l2'..'. 11111111 21111 '1 1111. 311' 111111111 '11111 Mis: l'1111111z11'11 11'1 11 211.1121 A111' 11z11'111g' 21 g'1'11111'z1 Q1 111 11111' 1111 l'61Ll1'11lC1 11:1111e H111'1'11 '11111 1' '11'1"' 11111 11111111' 11111 111'111 111 gg' -11111111 N,,, f- 'NN 4 N W- V xIX4 KJ TKHITIY3 S UN 1 1 x lVXIx X 1 4 N wx XX 1 N l l 4 K , 1 ILQIQ E ' 1 IQQH Al .' .l XI'HIW1W1HN. r -,Un N '1".x- ,:,.Q,xx':r 'X-H :H1X',..j , -,x :'.1x Ar' .X,f,1.,:' X' lwfimw, 1 17 .1r.i 1.:X VIH- lgwf ' 1. .1211 Murrlx lm' -'..fg+X Xrw':141.w 1 14-f,f..411. 1' 'Enp S pl rc. ILXXW1AtTi IHIPH AIYIPXYIHNUIC li A.UD 1Puv.H:uN NH uuIunu1:Nghi.1inu1nvh vnx MwYlXMIHHHQ'fr muy 1' xxu uvXYv4 MHA, iM1Ni+Euuwuvkxxuxn+1wnh huylmu unki phuuun XI X XwJvr4wu.:xnd NIV gum! llrf 1iuyxun1 w1ww-QMNQ Mnwwy LNNWHWHHM H1 unlyvHmJ. 1Wuq wulnwliv vHMm VMUMQ In Www mlHvh'nnd A M ww-nlfwyluulrnuiwd Vuir1hNUuuHwn,1+nwUwy1'msUnQ nmrdunuHwu un xx11Nvs, WWH'hWHHWXMVdAfHUlMX'VHHH'HIHVHT,VlsVHL X'AIJCX1'HYVIl'AlYVXf ful Swphnnnuux guvv A XEHUHIUM'1HHTX lu hwnwVxwY1'Um1nnNIhUH NLM xlx nmmimg n+.LqdhL LhxwyJ,uh lwuwxvd Hn znnxd gnnnx. 'IM in wmrv u1u1iuHy Qhnlld Hn 1qqfnNunMy't: HH VHl'hV gHiX1mA!wm1 fQLlx1huu KQV , 'L'H. hulnwhr Hmm Ihv MnTiug huwf ufihv Swphwnnuws HUQMI uppvnr m rhHqlLxN.u'Ju'miuq: mln 1n11xvw kudukiug vxpudhiwns. 'Vhv dmx 'I nu Hrsikwdwkingxvuy 1wudy.luu w'-had Uv Hxuwlgwwdiinuu 'Vhwll ' MN4 uf vhufwzxliwurvrllwv. 'Vhv MUwVs vyv vhwvs nxwv HH'lNlST,QlWkiNU H1 v flrrlw lmlrlzlillvll. 1' -'Z " JV. ,xl I 1f:1 rfg wp TH EE rgfffzgi Q1 Qui-wfa e5q N509 CLASS PLAY DNAPS X ,f'X,jav4Mfnqff1f3QsQw HL , I 1. .' Q mn Luck. asftrou DREAM Q4 wi fCrGD'6EcMHE'19l QZECZD-DHZD ,,, -A N E .i X v I , h " 1 .- ' K . - I . 4 f ' .., 'I Y ? K Y ' ', s YY' .. , ,y , 4- 'tfk .., I xx ,T , v. -.Q x z . 3 'FU' ' A . ' ' . 'Az ., I - Y W ., ' 'fi U ' It -? ,, 'gli' A .ff f..'.: if ' - ' 5. ff 1 .jpyh .. gf 1: , 1" ,wi we ' -- , ax ' X X . - .- , cf. 4 3 f . f - 'fx " ' ' xx" V y yi Y' L . , A 4 L 1 'R . , Q f X 2 B X f N! TH L Monk SUM 9 f kN....f'G'M1ilL.mbM.,: L4 X W 4 X, L11 wi LK K : wylli 1 f l K Q'-Wfrifix N 'X J W fx 5 'X X3 X ,f ff f 6. X X, T, f N N j X f 5 X X, 6 A ,X ., f ' 3 X5 ,, 4, if X43 YX N WN . ,Q ' Z X xxxk XXX X If if . xxx. Xxx 3 6 X K if 5 X X9 ff X 0 X f X N V XX, XXY xxx fl I 2 K 4. O I T1 1 1f M11111 WTTFTSEIT TEXELTT Ngdxmx Xw :wx Q1XWN?a rxfxg l 1111 111 1111111 KN 1 x1 1 1 1 1 N 1 K L 1 N111 N JR X111 X IX 1 l11N 1 lx 11111 C 1 DT 1 1 TL 1111111 A 1111111 1 1 11 1 .J J 15. 1 ' nf' 1 1 gig? . f"f'1 , '1 '1 11 'TTJEQ 1:11111 111111 is 1111 g1'111111s1 111'111111g111111' 111. x1-1111111 s1111'11 111111 1111 112111 111 X111 -s1111 111311 S111111111. 11'11 1111111 11111 1'1l1' 1.11111 111111 111 111l' 12111. s1-11 11 11 111111 11l1'l111111 S11 111111 111111 11111111' 111111111 5'11111 11111111, '1'111s 111111' 1411111 111111 111111111 1 211111151 11s s11111 218 Q111111. 1'11111l' 11111 1'41llk'11111Q 1111 M12 1i1'11A1'11111 111 1 N112T1111111-111111111111111111111111111111111111111-1111111111111'1111s1 11g'111i11g11111111s 111 I 1 141111'11 K1 pm. ,l'11l' 1'111111x1'i11g'111'11 1111 1'11s1111s111'11111s111.'1111's Q2 -sz S111 .22--N.11.S .... .....,,.,, 1 .1 1'1 1111.1 '..., ....... 1 1 .'L'11.2112N. 11.5 .... ..,.1,..1 1 1 1'111' 11111111 . .. ..... 221 1111. 11+N.11.S ..1. ..,,..... T f1112l111l11' 1........ 11 011. 121-N. 11. S .... .1....... 1 1 1111111 11111l'11L't,' .... 315 U11 241---N.11.5. . . ........., lg t4f1111'lX '... ........ 1 I1 17-1. ZT-X.11.S .... ......,., T 1':1l1't'1i2l . .. ...... . IT -' '. l41iN.11.S .... ......... 1 E1 1' 11l1lS... .... . 21 .'1 1 IT-N.11.S ..,, ........, 1 1 . 11 1 ... ....... :111 .' '. 21fN.11.S .... ......... 1 1 11'1'11111111111 .. ...... 51 -'1 '. I1111AN.11.S .... ......., 1 I 11111-11111111 111111 -... .. 221 ..1,11 , .,1, ,ILI - 1, N isgofbfx T118 THE AN 7-106:51 ,-Xlrogcthcr Now! 4 H141--xx'n--xx'4'. 4P-kv-xxwnw-wow. Holi-i. Ffwlgx'-i. Nlwvlcrx'-i. Xtwnlvxllil lllgll. XYUW Y Y Dlwc, SHIFLEN UO' RAND Lhncr l c ldurs r nunh 1711156 Lumot he glxen to oul xxoltm chem leulu un lllflg and DQIN-1Qf6I1t monk dLlllI11,., the put tootlnll xenon Neoduhi Nhoulcl In Qompllmgnted on h mlm, so good lgul chem lm ulex lon gnl chem le lc eu an few and far lxlxxem S el N s N x 1 the bc t chem leldcls that L m be found CGM-GMMDIQI omcwbwcip 3 H -H . 3 V. H ' "' A' W L I .lf .J ' A I x Tm I ' 'z , "' ' ' ' ' 2 fs for tha-ir ' 4, v aa. v 4 v Q' 1 4 w - I 1 1 v V . ' . , 1 1 .. 1 . .. . 1 z A- ? . ' X 3 2 1' y- K- 2 ' f . , , - ,Q -, ' . ' . . , . r 1 ' '1 " " ' 1 ' x N. H. fe s that :hex possessvs t vo mt' 1 is ' A' 2 fx' ' 'z ' . 11251 SUM 1' 11 lll 11l11 1 1 rc lf 4 N :NU l rc l r x 1 Nlfll f11111 11111 111111 N4 11111l 1 1 r l 11111 N N11 x 1X XX X ll UK N 1 T11 l21u 1 'Xt IN 1 11l111 X . 1 1 N N 'nk 1 lxflllllfl 1 AN N N r X 1' ' il BAK Qlll 1 1 xlllllfkl llf K 'NX 1 71 JS 1 tl 2 1 1 2 1 xx - 11l11111 I H llll N Ill lfl I 1 lxfllllffl 4 2 1 1111 xxe 'axe 111l1. T Q3-GD-11111111-191 4ML1D-W-PQ 1 ,Y 1 1 x I "1 Stl 1 -1' 22 111- 11-'1111 i11111'111-11-1l ill fi1lll4'X' flllll Yl11-rv 11l:1j:1-1l 1h1- li1'+1 -111 - 11' lllt' .1-'15 Il, xx'i1111i11g hx' ll m1'111'e- 111' lil 111 11. Th- Ill'Xl Ljllll' 111' llll' se-21s1111 Vilr with . 115, 1 -rx' 01111111 lligli .' 'l . Olll' lun-li 1u1'11e1l '1111l xx'1-l11s1 l1x' 21 s1-111'1-111' l-1 111 33. A 1 l l -l 111' lilffllfxlls 211'1' 1 I2llll1'1l the- 111:1111 111 l111l1-111-11111-111'1-. M. C'. ll. S. 11:1-11 .' 1111 1'l11x'1-1' llillitk' xx'l1i1'l1 1li1l lllli 21lx'A.'S x'- 'l1. Oct ll'l' 120 xx'1- 1,21'- V21111-x' 21 sm-111111 1l11N- 111 1111- 11111e 111' IH 111 li! 1"111 -x' .'l111xx'e1l 111111-l1 i111111"1x'e1 -111 11x'1-1' the l'l'.'I 51211112 lllll 1-1111l1l Illll lillil Ilw ' rels. 01-1 -' T .'21xx' us 1'1ke 1l1v li11le- 1-1111 111' 1l1- LIZIITI1' f'111' 1l11- 1l1i1'1l 111111 'l'l1i.' Ill - l':lll't'li2l 1'211111- 1l11xx'11 'lllfl ht-'11 115, -17 111 T. N1 '- -' I1 1111 11111111 xv' 5 .'1'l1111l11l1-rl s11 the- l111x'.' 111'1rl1- 1111 1l11 ir x'1 211111 xv 111 Al1111111'1 111 xx"11c'h 111l11'1' 11-2 11s gl' N11 '- -- 111 xxx- 11111 1l1e nIll,L,.'l'lllH 11x' -1' 1l11- 1,11'1l 211 C'11l1i111l11.4 s1x'111 IAN -s lblll x'1-1'1- 1"1ll'l l1'lL'l' 111 D1'll'llll9S f1111' times hx' 1l111 111l11-i:1ls 'l111 xx'1-'1- C' l 1l111.' 1-11. The 111 1l sc 111- xx"1: 21 111 lil, in f21x'111' 11f 4' hu N1 '- 1' LZ-1, l"1'1-1l1111i'1 1-11119 I1 111x1'11 2 l '- pg ' '1lWt'ITl 21 liz ' rflllll lllll c1111l1l 11111 l111l1l 11111111 fl'flIN 111111111111 1111 21 sc111'1-11f 51 111 11. . i H T '11111 1 1151111 Mi K YIKWLJK 1111 11 1111r1 C1 1111LS 1 K L 11' 1 1 1 11 ,N l 1 111 111 11 1 1 N 1 N ,.1l 11 N151 N 1 1 K x x 1 x 1 31 1N11ll 1 1 N flilx U N 111111 1 1116 111 11 1 9 N1 1 K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N 11 1311 H,.....UT,.,, Q , flhf 1 W M y 101K 1, Aw 1 M LL 2 ""9f5:37'5' ,912 Af 7V I- lff f sf ffffffo-A.. 41:2-GO-11'11m11Tfl9l'Z'm1L1D-C111i.v fl I 1,11i'x'X5x1 Y 1-41 A ,113 A -:xp A 171--1.:fU11X-jx 1' 'N . ,f '1 1 f N ' Y 1 -1 - 1 -. 1111 11K'1111J11' 13 11112l111111' 1--11111 11 N11111lS11f1 'X11K'1'1111ilA 1.1 11111 2111 12151 21111 1. 11111 XYi1w s111111is111 1J11'111'1' 11111 Q211111' 11115 1111112 11 1111s 21 11l11'11 ,Z1111 11111 1111511111 11.11111111E111.1'111' 1111'111214Y1'1S, 1I111'11'l11N11111l' 11-1s. 11111111 111111 "11111 11111 1111111 111 1111'211111111l'111l1'1111.1A111111511111111111 111J1'1111' 11111.11. u1:l111 1111111111112 111111 11111' S11Q'1111. 111 ':11jl 11111 11151 112111 111' 11111 2111111 12ll'.1 1121111 11121111 11111 ,111-1111111111, 11111l111111' 11211111111 111 1111-11 g.111l1, A11 1' 111-11 121121 11111111 11111 111. 1111111' 1'1l1'1'l 111111 11:11 g'z111111. W1 1 1111' 1111211 111141111 1111111 1111 111.11 111111111 1 11111111111 1111-1111 1111-1111s 1111111 1111' Q11211. '11111' s1-:11'1- 11214 T 111 11. N1 --11111111 IT, A11 111121 1'11l' 11111 11151 111111- 111111111111 1111 125 1111 11111' 1111 111L11111S, 1111111111g'11112lS1'1111'111'f1111:1111l1'11. '1'111.' 1111I111f111l11 111151 111'1111' 111 1 111111111111s 2211111 2'1111 S-11111 111' 11111' 11111 1111111-1s 11111'11 11111 111 11111 g1'211'1'11', '1'11111111sg'i1'111g 11211 1111' 11111141 1'1'1111'l1 111211 111111- 11'111111s:11-11 21 1111111112111 -111111 111 N11li1l'.'11'1 11'-1111111'1111 111 1'11'1.'1'11 1'2l1'11 111 s1111 11111 11111 g'1111111s 116111111 1111 1-111 11211115 -11111 111311 S1'111l111 111111113 1114 11111U1111111l'111'1' 211111 N1 151121. '1'11 1:11 11111111 Q211111' XY'1.A 21 11111111 1'1l1111'S1. 11111 1111111- 1-1111s1.'111111 1111111113 1111 1111 1211'1 111'111l1N1 1116.'112l11i1111 111111 11111 11111 111111 111111' 1111 11111' 1111' 21 111111s1':11'1 K11111g111111l11'11 1117111111 111g11 K411.111l' 1111 1-X111-1-1i11g 111 1-1111 1111 21 111g s1-1111 111 11S11111 111111 2151111111111 1'1S'.'1' 11 - 1. 11111' 111-1111 11-111 11111111 1X'111'1i111Q'11i1l'11 1111 1111,-1 111111111 111111 1'- 1 1111-11 111 1 1 1111 1 111111 so X'1Q'1J1'11l1S1X 111-11 11111 1.L1111 11111111111 111111 ,--111 1111' g'-11111 1111111 '1X1"lX 1'11111111g' 111-11 111111 11-111 1-111-11111111 1111111 11131115.15 11'111'111. T111 x1-.1111 XYAIS 221 111 11 111 1I11Y111' 111. 11111111111111111111-11. 11111 11 11111 111-11 11111' 31111111 11215 11111' 111.-1 s11-11-1 1'l11' 111 1'l4Y. ,f ,' , 1 ,ff no Vi ,J-L "2 1, f ,- 121 I . 111 ' ,- 1 11 H '1 :1 Dj 1 4-1 'V 1 , 'D' Z, 4 Q 1' 1-' -,'1 1' -1- '11 'Q F - 51- " , 'If L41 11 X 41 1524 I 5' 1- I " ' ' fff' lu l'l lf? Qi 1Q X K K! ',',,X,f 01, 1, ,- "bf fy 1' gf 54 ff L T11 .LQ ' , ' A fi' 61 11.15 , 1 , B X . A ' -S - 11 1 -,if A 'I . fc 'Eff Iv , " 'f I - V' . - f 'j 1 1 51 1 f lj - ,f If -1 J '1111 14141-1 z-, Z W .'j:Q ':,l 1 O Q 5 'N ff,- 3 igdffllf " xg L fa,-1 -01131 W KJV THE Nfmw IQIYQLHQAQQQ-Mfjy THE 1'-0213 E D-O as Cl ui? 11111111 1 1 1 1 1 1 N 4 x 1 P af- IQ Guwkwf--H gs U LQI 'Mali 1111. 1' 'fi N' 1 ANKQ O7 1 ' qi l 1'l11Xl'11'11Xl'111'fN11fI'I1 11111-1 11'-11 xll' :111-11 '11-1111 L. GJ l112II11iw 11 N1-1111-51111 1l1gf1 4111111111111 1111111-1'f1s11-111 11111 1'1I111'1lI! 111111 11111i11u 1111- IIRIN1 11111 1-1101 111111 51-:1f1111- Ill 1111-s1-I1111Q1-11s1111S 111- 1111- '111111111-11 il 1111111 11:111'11: 'IlJI11111I1'1v1'11l1l :1 1-4'1'-X 11111111-11 1'111l11I1 111 11-1111-1111 Q 51 5.1 QQ' ' ' l'11.X1'111111.X1'1'.X1 Q111-111 :111 111s 1lN1I111l1lvv' 11111 11f111 111l' 1117111 111111 I-11.11. 11111 . 1 111-111: 111-11 1111 .1'111 -11 1II114'. I 1 111111 111 1,l1'11l'b1 111 111- -1-11 ' ' " SUIL11111 11111 :1-1 11111 111 111111'11 I vm 1111111 1111 111111-1' 112l1'1 A11' ff' AEK " 11111111111 1111151 111- 4111-11 4'1"'1111 A 1-111 1111 4'X1'l'j11111I11l11f :111111 41 . N1-11.-.11111 A--1111--1111 111Ll11 S1'111'111 1111- 111111 111 1111- 1111-1 1 11-111'- .1 1 11 9: 'x ,'v 4 1 11"1411X.1l NI-QS - 11211111 11215 111-111 11111111 1111- 4 111111111-1'l111111 g111si1i1111 1'1J1'I111 - N 5 1 -1111+ 111- 111111- .11-111's, 111-2111 11111 ,KN .I 1 111' 111111 UII1'-112111, u111111- 111 : 1 11111-1-1111151'11lN 111-1111-111-1-I1 1111'1 1111- 11-11111 1111' 111111 11-111- 1I111 1111 111-ll 1'1-11111211-11 11111 111: 1111- 111X1 11I 111 111111 111111 , 1111-1-1' lll N1-111-, 11:1 111:11 an S X 41'1l1 11 '11:11141"l'1-1'1-:11'X1l1x V A 11 1111-1 1111311-111' 1111' hir 1-1111 I 1111l1l11IT- 111 111 11s 111-11 IIN I111 11--1111-1+11-111 1111111111 I11- 1:- 1 1 1-1- I. IH l111111-:- 11111 :1111I ,11-3:'11- 11111 11111111111- 'skis Qui .141- x N w..f41""111111 191-'f1ML.J""1Pf L.- lll R8 ' 1 f'1L.1 1 J 1. 111. 11,1 1 1 . . ,Q 1'lSl1X1Xl1llli 'n A 11,11 '1111'1 "1N I1-1-1111 4 -- '14 '1..i 1l11-11'N111.-- ., ll1.' 91'1111l 11.'4l 1 1111 11-1 11.11'..111: 11- 1 f.1- 11111 -11 '11 111211 X1:1111l1111l 11'111'q.1 11121 N1'lIrlll1, II- 11I11'111:1-1111 .1111l "Il,11111l '1II.ll1 111111--1 ., A '.11111111'lil1- 1':111111' "1'111 " 1 11111j11111X I1 XI1-11l1'x'111 ll1.Ll 41-,11.1l '1111'1111f.1-X11 -'1- '11 1.111 1111 -X1.11111'1'111Z1. k l'1 .1 1' l1l'll,1'f ll' .1' l I '11-1 '11 '11- 1.1 .1'. ' 11-11111111 11 11" 1 1fXll'llX1XI1XXl'llZ X '- Q M111111' 11111111.1 1111121 111111 I 1-1121 1.1'1, 111111 11 11,111- 1 ' -,k- 1'11- V11-X 11 'l:1' I111l1ll" 11 " 'L 'I 1311- N1-11-11111 111111111 X11-g1g1-111 llllll 1l11- l1-I1 1:11'lil11 '111XIli1111 Q' 1:1::111+11 11111 41 :1111l X':1,11'1. ' 1 1-11 1'1111:4l1111111111 ff-:1X1111 1 1 1111111 'X 111'lQl1,Lg .1111 111111 ' ' 1 K1 s 1 1-111 x111.gX 11111 -'111':11il.l1 Il '1'illIX .11 1'11' Q:111,1-- ll1 Q-'-.1x111-1111-1 11111111111 411, 5. .K I 111 -111111111111-1'I1-,1111:1l11u X 1 'r 111.1 11111lI11lx 1-- 1"J1l1111-1l l1, mix l111xl11 ':11'11z111' llllbl 11:11 ":11' A x 1- A fl, w11,1:1c::'1's1111.:1'1 1 '111Il'11:1f1111111111111 l11:1 l 1l"l1'I1--111-'1lQl,'111X41111l11'?1:I11 .XX QI :1'1111111l ::1f11111'. 111- 1111. 1l1'I'1 1111l1 15111 :11111lN, 11 !l1111,'1:1-1x.1x1111111'1.1'l:111 1l1'Il11lTli1 --1'21X11!1 1111 1l11'111l11 N 111 111111111-N 11-1-1-111-1l 111 11111 , "11?11!11l111, :a11111'. 1111 Q1-11 nfs Xxx1'1111-11l11X51-111' "l!1l""11l1l 1 11111111 l1lll l1g11AI1 Ibl1x-llilll 111 I N1rl1111ll1l I11I'111 111ll1 lllsf-111-I. 11 111-l11x 111 ,11-f:l1I 11111 11111 11111111-lX111 11'l:'1l l"' A 11.13M11.1nf' 41 l " 1' ' -xv" A 5111? 'Libr T 11Qi111'111SH111 F 7 XJ X 'X I 4 ,1- ,. fl'wanaQg K K X 1 1 '1- C1.,f----111911119 "' N--fb 'N 1 1 - '1'-' V ' ,, ' 'N 11' 1 11-1,1-fx 1 1X01.111xM1,1 -LW .iw , , nsyfgbg 1X 471 1 1 .X X 1f1X11111'19!'1X1K1X . - -Q 111.1f 1f1:11- f.1f11-fl 11111 . , 1' ".11-.11.1'11-"5 1-11111 - 1-1-:111-11--xx-.11-1'1,11-.11-11: I1 1111111111 1 1- 1-i1 3.112 11111'11'111 q1E111 111 5111-11.111 l111'11. 111111 xx 1 111,111.11xx11y-111 1-121-. 11-1111 ' ' ,I 1111' 311111 41112,--, 1'1111-.' - 1 1 1 , , , . , ll -1111: 'I 11 ,1--1:1:11:411111111 , - A . , 4 1 :uv-"'X' 1" 111- 11 1111111 NN1 f i111 if 1 1 1 l '1 1 '. CJ I 'L Y 1,llXX"111'. N1I,X1C1' 5 1111 .'1'1N.1 XA1-11'1-X T111 2 , -.111'-M114 .1 11111u1111 111. 41- , 4, , Q ali 1111111- 1111 1111--1: 211111 1111 V' 'i 211NYi114 'w11iQ1E11u" 1111- l11lQ1l1' 1 1 , ' 111'I11r'11I11'1'11'1"11l1'i1S1T 11111111- h' '-, . . . , , lf' .11111111 11N 1111-11 1111 111 11L1I1 ' --1111, '.1111"1x.1f111-111.51-11-111 111-Z'1-11-11v 11111.X11'111111 11111 11 111-Q1-1111 1111- f1111l1'1'11111'-1111 ' 111-'sli1-1111111-'11-f111E111:'.1 1 111111 11:15 1111- 111-111I1- 21' 13111 gx 111-1111115 H - , . 11 5 1 , ' K 1 .s " ' 1 X ', .'11.X1'l.1'1S X1 X1'S 'fi' '.l1111" 1'1-11-111-s 21 N111-1111-3 1, 1115 A1-111' 214 Z1 1'1-xx111'11 Z'111' 1111151114 I1 s11-111153 11iI1'1 4111111- 1 .11 11111111 111 1111- 111'Q1 111111 111' 1'11' s--1151111 111111 1111112 111 1-1-11- A , . 1 . - -1 11-1: .1 2111114 xx -1'1- I1111111- W . . 1 U 1 1111'1111:11 "l1:111 111111 11 Nils :1 ' :1-111 1111111 111111 111-111 111111 ' 1'1'4111' 1111- 11111111111-1119 11111'1i- ,. ,YK 111'111, 111'1Sf11'1'1'1, '11 1111'1l11N . 11111 111111 111-f:.N 'ith 11112111115 Q ,Mx f- 'X I 1 f-' ,Q fl, 111- ,W ,1 -f H THE V LX N IXQQODESHM1 NXINUII 1 Q, f 1 1 N 1011 4 "gl 1 1 N 'IM 11111 1 11111111 01111 1 1 1 N 1 U 1 1 If 1 N 1N IIN 111111 I 14 Q11 11 HN N N N 1 11111111 1 1-r Cw..f"C'0"1l1111Q111u111 QM Lk J5- gf' .111-1---N 11 Xllilrflflf lf, HI,-fi ' " 1- 11 1 1' 1 11115 1211111111 ll11N 111si15 111-111 11111111 1111- ' X 1111N1111111111 1-1-1111-1'111'l111-11111- X 1111- t11's1 11111'1 1111 1111- .-11: I .-I ,Xi -X 111111 1111111-11 I11l' :11111'11's 111111- VA X 7 I 111 Q111111 S1111-11111'111: 1111- 1111111 "1 I Q ,f" 1 1Iil1'I 1111111-1'1-111' 111-:1-1eE11N 1 1 I I N11 1111-1' 1E:fN 51-111' 111- 1N T1 ' 1-1'l'I. N 1l11'111-Q 11111 111111 11' -12215 ' 1 11111 11115. 1 . X.- 1-1 1 - 1- 2 I .f fi . tid .17 . ,ri 1. K 7 1 'X f 1 ' 11.X1t1iY l111121XS. 1 1 X '411i::5" if 1111111111-1'11111-111' Q E 11115 11-111"s 111118 111111 1111111-11 1' . .X ,. 11i111s1-11' 10 ll 111-li-1-111'111-11 1 .1w- ,.-. "' Q' x SXY1111l'l' 211 1111- l'1211I g11111'1l X 1111,'f111111. 111- s11E11 111- "11111-11 , 11 I11117' 1l1'1l'I' 1111 11161 22 - H. 111 XY111l'I1 111- 1111111-11. .11- 11:15 31", 11111-112011-11-111'11141-1 1'1-1'1'11!1' ,111 - ' 1111 111111-111-11 11-1111-.1-1 111. "111- if I :yu iN T1 I'Q'1'I, 111 1114'I11'S I1I1I I 1 211111 W1-1311s 1151 11s. 1'2" 1 , ' 'qi ,-fx, 1-.1 .g 'Q I 11111.13 11111111s11x1 1 "ll 1 ,"' 1s1111- 11:111i111: 1111- 1111111 111 11 1.1101112111 21111 W11-11 111- 111'.'1 1'111111- 11111 1111 1111- :1'111i1'1111, 11111- 11'11 11'y ll 111:111- 111-11 111' V1'112l1 11 '1111 111111 221111 - W11: 11111-, 11111 11111-11 1111 111' 11111 111111 1111- 1' '31 gl' - 111- 1'111:111 IE111- 21 '111"l11. 11-11111121111-1111 .'111: 11-11111 111 1111-1-1-s. 11g11- is 111:11 il 1111:- N 1-.' N111' 111' 11 111-w sw1-1111-11 111- 1'1111111s T1 14k'l'I, 111 1111-111-N 111' 11-11,:111. 111111 133 15 111 1111-111. "-1 ff, x't 'I 'V,-, I V5-4,3 Ziyi? 'l l if-f f' 111HUf-11211.11 mlilil-iff? SHAIXL-rjf1IE1CXP-Milf 1 - g J .F 'N 48 .,v X x iiw 1 1 1 Ill lN XllN1 N !lNNt 1 fl 1 1 1 It ll ll N 1X 1 ONN D ' 1 IJ ll 1 Illllllll N 1 1 1 1 1 1 Pll .1 l 1 1 1 4 1 I N ole 1 1 + N1 . 1 11111 1 1 1 1 N 11 DOI N 1 ll 1 x 1 N lx! PNIl0lll N N N 1 111 01 X901 ex X 11 llllllll 1 1 A 011 1 N1 x 111111111 ivan-ffimi1i1l9l'Z'1EiL.D-1 M ll11XX'.XZilJ NIUIHIXX, .1 il'illlli" 11111111 i11 iii liulii '- 11Z1i111 lll'Nl2ll'l'l'll ui l.f1i':1v'1'iali ' uziiiiv iii il11 l4'1'1-11111111 xiizifszi- 1-gw-, flll 11i'1'f11'11I ul lllb' :vl- i'114 11111 .ll 1111-1-z11'lii-1 lb2Il'l uf llll'Nl'2lNlll1"1'V1'2lSIllll lll ll'l' Iixi 115 I111111' llll'lI, lriii liis f11'l1- 412' lllllj' iii iii:-11111 :z111111f Y lie- Iiil :Q-I i11I11 wus mmiixli V ,114 vu 11':1k1- lin' X0'lI'l'2lliS fi! llll '21 .1 lm .iiul ruin' iirmiicw. V I icizxicsr .iuyics "l'1l'llj'U i-z11111- 1111! ,iiisi iii If? ', V W 1111111 111 "un-I 1l2lI'l Ill' l111ln-- ' gnvrimleii--ol 1111 'i'111'l'1-5' lmy' A ziiiil lie- says "Il1+-I1 iiivzil is ,ll ll'-Elms Olll' 111u1'v j't'2ll 11121-1 lllt- lnluml 111' 111clv11v11ilA 1111111 will il' Xwmly lizul sf11111A llll7l'U lik- l1ii11 llr'Xl ye-11' 1111 i-111il.l sary, "l,m1r1lc mil. :ill S0 llt'2.4lUl'll l': iii!" Uiil..XN llUS'l'l-I'l"l'lili, "lln.+1"isiiu-1111111111111i:1:- llvl lllll' lAlll'XX1ll'll 12 .'.4 if zniivl 1-A111 pivli ll luollizill out of 11111 xiii' ll lll2llll'l' 11l1'l't' il ir- 1111'c: 11, ilos 'llvi' 1111151111 ll1o- l+-l't 11111 1-1'i31 nil si-zisc111 i11 :i 1112111111-14 wliii-l1 is ll si 'pznxsm-l in S0lIlllt'2lFll'l'll li2lllN2lS illll V 1111 gul llll' l'l!lll ll'lll-ll2ll'li 1111- sirifzil i11 Ilie Iiiiul 2111111-, .1 "ll .'."' is 11 l'l'l'l 1114-11 iii 4liZ'IX llkllli, lviigtlizilisll11'v'1ksIl1e1s111'i11:f --1q111111" 15 11111 111' 11151 ' 7 :it ll! lr. l"i'e-fl1:11'111 li111l4 you 111-'11' of: i.v lie- is Zl xvritzllrle- SIVIIQ' 1 l l'.Xl'l, Blll'll.Xl'IZ,S. will limi 21 :ool 't'1ll'0S 1-- . "5l'k1"'iSllH'Wxl+'l'H1il1l2i5'f'l' tive ol' 1311 'lPl'llT'lll rziiks I Ol' N.ll.5. ill' if ill' Ullll iii 11-'ti1111. fm' l1i- Ink-S ilu ' 1'v11z1ii1i11: plziyvi' 11I'N.ll,.'.'s 11-11 1f11,. 11'j111 111111 1-11.11 ' liit l'1:c11l1'1ll 11111111 of lllll 111. 1.11111-21.5, 11,. 1-11111111-1.5 11 X " 'S H20 211111 WWS 'l ll'll'Iilli' sw lillfll' lm' l1i.' XUill'AS al '. vi' iii all wt' Nvoxle-.'i1'i's 'mI- Nuillhitlu -'liiimf 7' WPI. 111 l1'1lli1i.'I0I'51 '45l'l' lll1l5"lll' i1114l1vs ol l11-iulil. Zlllll IT-3 1111 5 ' ilmly' lu- ulzxqse-rl 11: 11111111115 111' 111111111 X. ll. Sfs 2lll'l'tlllll1l zitiilviv llv ii Ilu va sv l .'l1:1'.' " ' 2 iiiuiiy il ll'll'd f01l2l1I -gf' ' l1'1IIl1-. Mila- is six fevt 1'X'i'll X Y iii I glli 'lllll tips tliw ,' -:ilu ,1 P 11: 1117. 11. i x' -.-X' '1'11,'.,,A ,1f4"F!, REEF SHIXN Y ' l l fini FOOTBALL SQU AD " -I 'PEP' GATHERING -fzzrwmwmgl Qmpw-AQ THE Qtfryrsaw lxQiODE5HmLOo'ns1:1oo0 1 1 xx f UUQXDCX-wgvgpf my "Lv 'gli lb l M 4 ' O? 'Q I l9l'Zm1MJ-M-gy t V iHl, ttttt 1 ' K7 5 1X.i S ? 'Lili 'X' X 'Q- TRACI-i--191?f ii YLQML -N.l"X1 Wiz TW- xii xlfi 'Qt,'llX- x, Llll, ll 1t ll N 1 11 U Q il: ltNll 11 I 1 1 1 tb ss t s 1 its tk! INN P, 1 1 1 l 1 K K 1 r UC X X N41 4 1 Q I x 1 THX N 31 1 1 ' lt! N 1N 1 U it U t1 X tltlNll. 18 1 l 1 if KN l l ri 'NIH 1 1 1 tl nt in t ts TL 1X WAKE' K 1 Ill " lt? I P t UL I tt 1f r, 1 l ,., ll tl " X N 1 I D X t 04 lt its N . Q J U t ? ' , '.l. j - "Y 'WA 175' 'XWTQ ',,1 ' ff -,H 'fjt "'f"' T F .2 ist 11" . Y f' iff' 1 l 1 f - ' inf -ltttl -" --' 'awk with thtttltztll iii Vt-suits ttht-tihetl lw N. II. S., this lttttilt ttttttltl wt-ll ht- tlt-vtttt-tl t-utirt-lx ttt ti'ttt'lt. Ti'ttt'lt is tint- littrm tml' ztthl -tit's iii wh' 'lt N. ll. S, is llll.'lll'Il2lS5t'ti tm' ntzttiy ttittl nt'ut,t' tt milt--1' tmtl. livt-it ttur ttttit lmll t'ttllt1llt'l'tll'S, Intlt-pt-titlt-ttt-t- :mtl I"1't-tltmizt, tall att taut' tt-t-t with "'tsh4 int: lts wht-it it ttttmt-s ttt t 'tit-lt. Ott' rt-l'ty tt--tm lt-is ht-t-ti ht-:item lily ttttvt- itt livt- yt-ztrs, zttttl tht-it ttttly iii Mi .'.' tturi Yztllt-5' mt-t-t att K. lf wh -it ttztms wt-1't- tart-.'t-tit trttm ltiw-t, Nt-l1"t.'ltzt, Kzuist' -mtl M '.',' tturi. N. H. S. ltrst truly twitt- l1'2lt'ii mt-t-t lust sttriiw, t-ttmiitg in tht- stzttt- me-t-t mly 31' 2 ptniitts ttt-hititl tht- XYlllllt'l'. l1'lIlt'X w'ts tht- tirst x'it'tim ttv t'ztll :tt taut' INt'l't'X. Th- Itlttvl w'ts ht-Itl ttt Vztttt-5 itt mtttl "up ttt tttti' it 'ksf' httt Nt-tmtlt-shzt wwlltt-tl lill'tJllLil it ttt :tri si! ttt 12 x'it-ttmyy, Nt- ll' ttittlt ttttt tit' ll t- 't-nts: 153 first plztvt-sg six Q --tnttl pl:tt'ts: tw t thirtl pl'tt't-sg zttitl. -tl' t-tttlrst-, wtm tht- rt-lzty. Itttl'pt-t1tlt-nt't- wats tttxt ttt lit- trimmt-tl hy Nt- rtly"s l'z1st ti'ztt'l' tt-'tm :mtl lt-ll ttm tt st-ttt't- twt' T43 ttt Ilil. Tht- mt-tt wats ht-ltl tm at tztst tt'ztt'lt :tt l mt-. I-'rtmi I 1 t-yt-nts Nt- ll' twtptttrt-tl ll iitft tl'tt-t-sg T s -t-tmtl plztvt-s, 'itil wtm tht- l'l'i2l4Y. Tht- tit-xt wt-t-lt Nt-tttlt-sham wt-tit ti Intlt-pt-ntlt-t1t't- :intl with littlt- t-tlttrt, ttzttttttlt-tl :ill lttmtttx' iii tht- Strttthe-'t.'tt-rn K-tliszts Meet, from six t-tmipt-tit rs. Yt-t lt-shzt ill'tlllLIilI htwmt- tht- tttllttwiiig litmttrsi tl tirstsg lst-t' iitlsg 43 thirtls. ttttl tht- 1' 'i'lX. lfimtl stttirt- vets: Nt- 1-xl z, 183 I't1'.-tms,2SJg M. t'. ll. S. lit Th- ttztrlt ttzim I1-Xl ,ittttittt-yt-tl tri K. If ttm irtitittipzttt- in tht- :ill stzttt- t-tttttcst. Ntt 1-sl: h- s 5. - up to this mt-t-t iitll' tivt- yt-'trs 'tml h'tx't- t-tmit- t'it1rt'l' ttt tht- ttip stwrt- t-:wh 'mt-3 Iltt l llt taking first in mtist t-:.t-s. Yt-'tl-shzt ttztptttrt-tl st-t-tnttl plztt-t- I't.tt st-ztstm, tntly IU: pttiiits shtirt ttt' Iirst tl' ' . Thi. .vt-ti' X. ll. S. hrt tht l mt-2 tit'1'sts32 st-t't tttlsg I thirtl. :ttitl l t'tittt'th. Th- iitiztl ll'2lC'ii Ilttfvl wt' tht- st-ztstm wats ht ltl tht- tttllttwitig' Szttttrtlztt :tt Yt- tl-shztwht-tttht-t':t1'irt1sXX'ils.nitt'tntli1t.x' HighSthttlst-tuttpt-tt-tl. N. ll. S. irtl littlt- trttuhlt- in wztlltitif-' ztwtx' with this mt- -t. N. ll. S. tm-'ztitizt-tl fl tttti1t'h tit' i't't-shmt-it zttttl ttitmlt st-tttmtl in tht- rtlzty. whilt- tht- tirxt tt-:tm tt-tilt tirst with at lt '51t- mt thi. Xt-:ttlt-slut vtntz lil Iiixtsg Et Nt'l't ittlsg :tiitl I thirtl. l'ht- litrtl st-tn't- wus: N. Il. S. Htl: l't1ll':tltt ILS: l"i't-tltmi:t lg lit-tit-tlit't 2. Tht- titttltitilt tm' trztvlt this spring' is t-xt't-ptitniztlllx ln"--lit. Tht-i't- is :tit tlfttiitlmit-t t1i'mzttt-riztitttt hztiitl. St '-itil lt-ttt-i' mt-it nrt- lutt-It wilt w ill tttrttt ht- i1tit'lt-tts 4li.1lllHlill'l' witiiiiitg' tt-tim. N, lli S, .ittt-ittls ttt :tptttii iiiztltt- litt- i':tt'lt wtrrltl sit up :intl tztlttt iitttit-t-. I ' "ttf, ,tit ,,,.. H ...., i " KAI-HL WIALJX X' 111111 111111 11 1 IL FI N X I1 111111111 1 11111111x 11111 1111161111 NNI sls I1 N11x 111 1 111 11111 k UIQN 111 N 1' 1 1111 N1111 111 1 X ll ll 111 1 1111 N N111111111t 11111111 1115.111 1111111111 1 1 1 111j,1111111l111 1111.11 11111111 1 1 1 111 1111 1 JP 11N N11 11111 Xl N 1 11111 1111111 JP 0111111111 1111 111111 kN 211111 111111111111 1 tl 1111 11111 1 1 1 1' 1 N1111112.,kl 11111111 1 ID 1 1 11 1' 11 111 1111111111 1 ll 61 1111111111 1 1 1 1917 N -.. Ik L'4x U' 'Www wl noni Wx 5 THR, J... 1:- ,.fx,. "5 ffl ,N 5 ls.-, V! Ns N xf. Ng. i .J I' ,Z 'X X . ,v-W 9 Y , - Y , K A- ,,,4r-gn ' ' A : f V v , X - Y ' ffl- if WJ. , -.1 .I,: X ,. '. 1 ,A J , . .A , n W W! V r I . N . Y X. X , A r ' X ' , ' MAJ' ' V V .I N Yr ONT SHA i . 1911 , N 6 THI, l .171 X M E if .f ,fi 5, fj N111111151111111 1 1 X 1 15.1s111111 K x H N11 xx x xx x 4 I' A74-. X 9- 1111, 11 . I . X 4. , 4- 1 11' . 1, 1+ 111-111 1,111---121K 1.11-1111111311111-11111'111'1-111111111-111-1111111: 111-1-11 1x gf1'111 1Xl1'1 11111' .'X1l11111 111111 11111 1-'11-111 1121-X N1l'l'1. '1'111',x111'1 'X11111-11 1-1 11-1111 1111' Q'1'11111'S 111111 11'11 .11111 '1111-111g11f1-11.11111111-1-11111 111111 1-'11-111 1111.1 11:11 11.111 111' 111l' 1"1'1-5111111 11 X1 111 1'11111'11111111'1-1111.11-, 111-1'1-1'1-111'1-,X1-1111-11111111111111-11'-11 111-1-111-11111111-111 111 111X111111-'11 1111-1-1'1-1111. .-X11 111111.x111111,1' 1:11Qu1- 1'1'111111 XX1111lXXl'11 111l' A11'l'1. ' 1 ' 1 1.151 5111'111Q'111l1'111Q11111111'11'1S111A1111'S1"l.'1111 1111'1111.'111-11111-1'1'1'111 1-111 1 1111111 1111 1111- 1-1:1sf 111111-111111 1l21Q-111' 111111 1111l1 11- 21 IQUQ1111 il -1-111111111 11s 11111 11'-1- 11111XY11 1111. '1111-1-11114111"1T.111'i111-111'1-.1-11: S1-11Q.11x.1-z111:111'1-11 1 111 111111111'N. , 1'-1111111'111g'11'11s 1111-X1-111111111-111111 1'1'.'11' fi 1'1:1sw'1T ......., 121 11. 1'1z1v'113 ........ X 1'1z1ss'1S1 ........ 13 11. 1'1:1.5'1?4 ,... ,... T 1 1'12l.'. '17 ........ 11 11. 1'1:1X+'1E1 ,....... 11 11111111111111s1111'11-:111111'11x111g1111fx1-11111111111111111-1'11-11111111151-111ss111' 11 1111 1111-5121181'11I1S1S11'11 1111 1'1'll'1111vX' 1111-111111-111111111 1111-111111115 111' 11111111111-111-11 1 1 1111 T111-1111111s1'111'1-11111114 g':11111- 11:15 111 1'111'111'11l'1111-.-X11-S1z11's, 112-T. 1 ., Y 1 V-NY -, 1 1, -4' "11:11,11,J1.11,. I i K .,.f"" 1 .vf N I x I I l x IIIII , I X UHIHI X x N X N N Iinpgtorx NI l N Xl I K i 94 X INN2. . IISII' XY:u'nIImx' ................... I1zu'I1I1 .....,,....,. Allkvulwl. IEIIQI I"I'i1IIIx XXMmIIz11'II ,....,,.. ,....... , Im-1115. II. IM-XX'IIIIII111'II I .,...,,. ...... . . MINI-.4151 II. IIIIIII XX'i1I1:11nII:1x'5 ..,.. ,. ....,4.. III In QI. II. Nviliv I'IIIIIItIlX'SIl21lIm ...., A..... . ..I1I,I1sw.x'IIv ...... . ..,. II:IIxIgI11cI.I'IIIIw AIIIIIII IIIII ..,..,.......,.,.,,,. .Q1ImIwI':IIISIIIQX ,..,.. .IIIIII:l11'II,II1'v I.'S5l. NIIIIIL IiImImII I,:1x"I-1'jv .,....,..,,. Ilwuflm wilb .. ....... . XI-4IIIwI1z1.Ii:u1 IYS I. Iizm I'1:11m-1 Ilmle-I1 ...,,..,.,..., IIIl1fmx'iI.- .... . ..... NI-I.i.xI1zx. Iizm .III IIII l'I.11'Iu'IiIIfIv1' ...,......,.., II:1'sux'Iv ........ . IMI! 4111i1I1, .XVII .Xlirmfv A1 msI1m14Q IIv11uIII'1 ..... ,..ImusI wilkf .,,..A...,, , Ifiw nm. l':IIII' I.'S5. .-Xu: IIIII l'z11'pI-11111 ............... .III I-Im II. IlI1sz15I:u'I4 I31'Im'I1 ................ .III mw am II. .XIIIIIIII i'Iz11Iw .....,,.....,....... IIwIz1.' II. 'I'IIIII1SvImmiII1 Nil-I1.IIs .......,..... kumar. H5111 .,..,.... . NvIIIvNI121.Ii:III INST. -I.vIm .Izu us .... ,... I ......,...,.. I :mx-.jxw-1' ........... .-Xrmv IIIIIQ1. Blum III1wzI1'II IIIII .......,............. xlwlmlglll ....4.,., I,:1lI-nuizlilm--. Iizm IUNS. Illzlcw' NILIVILIILJ' ..,..............,. INA z1xvlI. fI'm1II- Iivyx' I,.m'IIIf1' ........,..... I1Imvw11'I- ......, , BIm1iI1.xxIIIII.ImI ISIJII. I'I'NIIT2l IiimImII IIz1Iv ., ....I....,.. I1,I11sI WIIRI ......,. IizI11N:Le4'iIy', AI., ICx'z1 SvI1IIIy' ...........,.......... :I-:u'Iw1 .............. 'IlIpvI4u Iisur '-Izulx' SVIIII-5' .,...,..........I... p1'Qx':1II Nl vfx' ..... I. IS :XIIQK II s. IEIIII' IMI 12: II1::IIy ...,........,........ .IIIUIVIIQIIII , ..,.... Wzxjz1?I:IvI1iv. 'IX-X IILIIN NI1'C'zllI11I-5' IIvI':m1'II , .... , .... I1:usI-xx'iI'. ......,.. I,.IwI11I1:I. UIQIQ1 Ixuiv XXYIIIIUI' I'I11g'1'I-y.. ..,,,....... XYH1211' XII-1: III, , ,,.. NI.uIwI1z1. Iizm .XI:1urIw Imug' .......,......,...... I'v'I:1:4-II. I,IIIful,f1mI+WI1i1sI-II ......... ,.... III:l1s.IwfI'II ....... ... Nu-MI-52121. Iizm Quf-4I'k1g4lANbLI1'hu, l I ' 1AliA. "' Y 11 111 Xxzl 1 X N X 1 11 11 1 1 X ' 1 I 1 c UU: I 11 31111 111 1 S 21111 2 N I1 1 1 S NN 1 ill: 1 X Nl 1111 11lXL'wUl OFX1 X IX X 11111112111 S111111111.111e1 5111111 T1 15111115 1 J 1 N I 1 11x11 lr 1 111 NL IWI 1111 1 NN KXXX 1 1 x l 1 XX ill X 13 1 1 11 X1 1111 N11 1 11111x11 111 1111 1 INN 01 L1 Nl I 11111111 1, 1 11 F NJUNL XX 1 0 1411 ll 111151 X 11Jl1NOXXl1L 111 111 1 111 1 LX 'N 111111x1XX111 1 1 1111x1-111 1 11111181 11 111 11x1111 19011 1111 t11tN11l IQN XX 1 N P Xfllllxlcl X1l11 IIN N 21111 1111 1 I 11111 N 11 x 1 11111 2 1311111112111 11- N 1 1 e111 O1 i 1w..f"' "fL111.11131J1..11 QIJPLQ11-13" pf 11, 11 . M 1 X'-I V, 1 - -L L1 I N ' I L 111- l.-f:1 1,. . 311s. 31111111111J'1'111111111' ........ ,,,,. 1 1 11s1-11'1'1- . ,..,...... 1,2ll'.UlIlP. 14211 3111,'g'111 3121111 1l1111I1'111- ............ 111111s1111'111 , , .......... 1i11g'111111,111'11 1.'5N . 111111111 11111 ,..,,,....,,..,,...., E 21 111 ............ N11111111s1121, 11211 11111211311-l'11111g ., ............... .1711 '1s111. Sill '111 111'2lL1111'1L1 1...,..,......... .11111111s1 ............. N11 '21121.1111121 111 I1-11's 1l1111i11s:111 .......,...... .11111 s111'i111 ........ 1X2l11S2lS C1153 3111 312111 Sl'11XX'2l1'1Z ..,.....1,...,.... .-X1f1'1 31 'I,211'1 I1 7111111111215 ...1......., 111111s11wl111 1...,..,,.. A1111111121.1x2111 111111111 .I111111-1111 311'31111'1j1' . . . .....,. 111111s1111'1111 ,.,. ..... . N1-1 1-s1121. 1Xil11 .-X.f1'1211111- 1,2l3'l11' 111111s:111. . . ,....... 1 11x 1111111 ......... . X1- 111 'S112l, 1X2l11 1.11121 1111111':11s .............,..,... 211 11111 ........... . N11 111S11'l. H2111 512113. 311'1'1211'1111 ,........ .... ,.... E 1 1 1121111 ....,....,... A111 111111. IQ2111 .llik 1I.11111i11s .................... 11.131Sll1I1.S,1,.X411. .. N1- 111-s1121,1i2111 11111111-11 311'l'211'11111X' ....,.......... 12 '.'U1 ............ -' 1: 2, 142111 12:11 X12lX'l1l1 ,..,......... .......,. . 111251211 1111 1'11 .. ....... N11 21. 142111 I!-1'11111 l1121111s11111 ......,.,........ 2111111 21311111 .,.... 1111111111-11111-111-11. 112111 XX'i111'111 1.ig'111 .. .........,,...... 111 '111' .....,........ X112 L11 1. 112111 1,ElXX'l1I11'1' 311lL'1'Sl'11tl ............., 1 11g'11111111' . ......,... 1.2111'1'1111111-, Killl 911121131 X '11111-1' ...........,,....1. .1119 '. 111-111. s1.11'11 .. S2l"2l11l1'111I1.11211111 3121 1111 Niswz 1111111' I.21w1'11111'1- ....... .111Il1.' 1'.1'11'11 ....,.... . N11. 111-s11z1, K2111 1l'X'1l1.1 11111 .......... .....,....., 1 1lg'l', 1,2lID1'1' 31111s .... 1,z111'1'11111'1-, IXEIII I':2l1'1 T-111 .'l1',X' ....,....... ....,. 1 - 1' ......... 1111111111 l1111'11. 112111 114. I1. 3I1'l'l111'1 l:U1X'11X'1' ................ g1'1111111' 131'1'1l2l111. .... N 1: 1X'1',1X2l11 131111 1111111111 31111111111 .............. 1 .W "1'. ......... . X11 111.'1121, 152111 111211111 3l1'C'11111g' .................. ..................., X Xv1X'11112l, 112111 2 . 1. .11111 . '11111' ......,............. 11i11111s4111ss ..... ,.. X'111'1'-' '21111. 112111 3111 11 31111-111-11 .'1112111 .,.........,, I .' 1111- ....,.................. 1111 '1111 1111111111 1111s11211111 ......... .1 .' " '1 ........., .1-X1111:1111'.Ii:111 X1l"l1'C f'11111112111g'11 ff 1111f:11s ..,..... 111 s 1 '11'1. ......... I'21121.'1:1111. '1'11x21f N1 '11 111111-'s . .. ,........ .,.... s 11 :Q12 11111-1' .....,.. 1'1111'z1111, N. Y 1'211'1'11' 511111111111 111111112111 ........... 11111's+ vi1'e ......... . N1 1A1-,1'- 1i1111'111111 g111l1'l112l1iCl' .'1lX'01..' ......, Q1 " '1 .,..11.. K21 .'2l.'C11X', 3111 18215. 11121111-1111 X'l'H.'.' .I111111s1:111 ............ 1101511 1'11'11 .......,.... 1'111'11- 1. 3111 312l1'.10 S1111111s 1,2 1'1-11: , ....,...... 11 .' 'f1'11 ............. K11 1, 11111 1'.1l11"11z1 X l1'1'1'l'S I11'1.' -:111 ........... 11111 s111'i1'11 ........... . 1111111112 1111121 1111 I 1'1' 1'b1.'1 -I1 11'11s ........... " '1 ......... N11 '.'12,1'211 X11'!111121 IN1s1'21111111' 111111 .......... 111: .' "1'11 ......... N11 fs11'1. 112111 I n 'Q 3121 .11-C'11f1111 ...............1... st " 1 1' .... 1,11,- A1111 115, 1'21l71' ......... . ...................... S211., '11 V"'1 . M V X - A XY f V 3 11 AAV' V -Y '1" 11 ""1 'L NN' bg 5111111 1 X 11 fl 1 11 lfrwx 1 1 11 1 wil 1f X QXN L X 1 4 11111 X lllx INUN 1 IN 1 IN 1 N 1 X 1 S 1, 1 . Ill . ll N 111 1111 11 N 1 1 x. 2 1 111 N X111 1 11 111 11 .11 111111 1111 N1111 2 x1 1 ll 1.111 .11 N1 111. 1 1 N .1 1 1 A1 1 N lN 11111 X111 1 . 1x1 1 111111 11.1 511111 11.111 11 1 11x11111 1 N 1. NNI1 1- 118111 11 11 1 I ll X 11.11 N 511111 111e11.1 1.111 1.4.-f11'11111111b1111 L' ' :' -1 3 1 " 1 'N 11, 11 1'--11 wb--15.511 . I 2 1'I111211l1.12 1'1 1'11 ......,..,.,..,,,,,. 11211841 N1s11'111111111 112115 ... ........ 1111115l'xY11l' .,......,.. .11111111111-.K2111. 1'q1.11'1111'1' I1111111S.' 511111 ....,,..... .-1':l1l' 211151 ...,...,, 1"11l'1 51' 11. 11211. 111511124121 A111111 N14lll1'1112111 .....,,. . I11111s111'1111 ....,.,.. N11 111'51111. 112111. 1'1l1'11 1111111 ...,......1........... 11I111l'11112111 .......... 1.211" .'.' 1',XY1N, A111111 S11l1l11 ...,.......,......., 12lNY4Yl'1 .,.....,.... 51. 1"1111. A111111. 1-111111121 1f1.l'11K'11 ,..,...,..4... ...1'1111111111i211'11i1'11'.+i11'..N1- ' '111'l11'11l1' 1.1.7. .l11l111 11E1l'111'1' .....1.,,,..,....1.................. S2111 A1111111111. 'l'11x21w 1,1Z'.11'Xvl'1111 .'111i111 ......,......... 111111s1111'1111 .........,.. 1i11S11.'1'R'2l. 1'.l'1'11 1'1'11xs ......,.....,....,..., 11211'1111'211'1 ...,........ '1'l1211'111. 112111. l11'11l1111l1 1'1'2111'1'111'11 .1l1'1'111' ....,.... 11.1115l:1.Y:1ll' . . . ...... 1'.111'111'1'i111-.112111. l'11,' 1' '11ss .,.,..............,.... 11'1111ll'1' 1111s'1111ss ...... 1,11l'11'1l111. 0111. 111111121111 11111111 .............,.. .l11111111'1'1111si1111ss ..... N11 151121. 112111. 1.1-1'11,1' -141111151111 ...,,.............. . .,,.1...,,........ N1-11111-s11:1. 112111. 11.111111 11121L'11 .................... ..411111. 4.11. 1:1'11I11'l'.X' ..., . 1'z .'21s 11111 1'1I111'1 111l1'1i1l'1'f'12l1'11 ............... 111:1'.'1111"11- . . ....1.... I'I1IZ111111.1J11111. 1.1111121111 3111111211111 11' ........,,... 111112 31111. l'11211'1 1111" 11 11211'111:411' .........1.., .11111.'111'1111 ,..,.. . 1.115 .'x11Qk'11'S.1.21111-. 1511121 11111111111 1'011' ..,............. .11:111s1111'1111 ....,....... 11:11S1. 111211111 1112111 .'111i111 ..................... . I.21111'21 Ii2111111u'211'11111-1 .............. 11'2l1'11C1' ......... Ins :X11Q'611S.112l111' 11211'1'Y 111111112111 ,................. l'111l1'1'1t'1'11 1'11'15l'f1 .,,1'11111 591111, 112111. 111121 1111's S1 1-1111-11s ............... 111:11s1-11'111- ........, N1 111l'51121. 112111. c.11211'1l'N Xvl1111U ..............,..... 1'11'1S1'111'il111'1l'111t'1lLl'111l'L'l' ... N11 11s1121 191111. 1214111 1112111111 .................... 11'1 21:-'. S. KJ. 11111111111 .. . N11: 11 S1121 1':2l1'1 111-111l1:'s ..................................... 1.11: A y,'1'111S. 111111. .1121 11 1' '13s .................... 211 11' 11111 .............. '1'1121.'U1'.1Y'111. 192111 311-1'211'111111' S1 2111' ............. 12111111 ............. N11 1l.'1121. 1'2 . 1,l'12l 8111111-1' 111111111 .............. 111:11s1111'11'1 1... .....,. N l'1ll11'S1121,1ii 1. .111 .. 13111 1I21111111x'211'1'111 1' ................ 11 2l1'111'1 '.... ..... I ..1s A g'11111s. 1'211i1'. 1.211112 111 My ................. 1'1- 1111 1'11. .......... 111111: ,N. Y. .1111 1121111 1'111 ................... .Q'1A1'l'1'1'X 1-111111 ....... N1 I11S11i1, 112111. -1Il1'111111112111 ......,........... . . ,1'1'111:S1 ............ Nl'1111l'51121. 1" . 31-1 .' '111-' 1'111 .................. 112 l'11G1' ............ 1,1111l'11'X, B1. 31'1,'l11111'1 1 121119 ................ 111111s 11 'i1'11 .......... N1' 1111121.11 . 1121111111 1111111111 ................... 1'2l1' 111-1' .......... . I,211'11111-111111.112111. 15102. 12111111 I.'11'1-11 13111111111111 .,.......... .1111 119111 .......... S211 21, 011121. .-X11 ' 1'1 - N51 121111 .......... 111: .' "fl ........,.. S1.1.'1U1.'.M11. 1' 1'.' - Y211l111ll'111 111111111 .......... 1111 A '11'11 ......... . N111 I1-s 21, 112111. N121 11 8111111 .................... 1111112111 1' .............. . 1'1111'21g'11.111. 13111111 ' 1" 11111 .............. 111z11s111'11'11 .... ........ 1 'I ' '-.17 . 11 ' 1" 1 I " '- -9 X1111 14 IK 111 2 1111111 -X ll! 1214 c 1 xl11ll1111l 1 N 1 lll 11.11 12 ll1llN 1 1 1 ll x 2 xm 11 1 11 211 1 1111121111 X111 111:11 1 lemm gg 1121 1 12111112111 11.11111 111 N 21111111 S1111 111 1111115 lfllt Ste-112111 11 11115111 1 11 X 1 11121 no ll 2 1 'f ll ll X1 1121 1' llSfl11 x C 1 mel 11L1l 1111 .uuffe 1011 1 mma Ratu .mx fflfpkll QI 11.111 Hupp 8111111 V111NOIl V1fO1l1lC12.. 1111. 1111181 2111 11 11111121 N111J11m1ell 1 11st th 1 Inu 1 lt 1 1 1211111119 Peru R1 ppell 1 c N If 1 LNNH 1513! lu 1111 16 X01 Allen Long ' 1111 1111011 511 xL XXI 11111 1 x 2 N 111 11111 11 x21 1110 l X1 l11111xe1x1l1 10151 1011x1111 1 1001 11111 11 I 11111 1 11 N11 11211 11111x11 1 111111 KKK 1 11 11181 111 11ll1Nl xx l11ll1N6XX 111 I 11e1e21 ec 111 ll uv uw 111 1 u111st1111l1rm 91121111611 l 110l1N9XKl1Q l mm 111 1 1111118911 11 Nte11og:1.1m 11mm 11111 uxux 1 1111711011 hmm 11 '1 t home 2 4 Ly X14 I 'N N Xt X 11111121 Xflll 1111108111 Xrlll 15111 N21 11111121 O1 1 111111 1 "x11f.f1151c1 111111 N 11 'N1c1111x111 11 1el121 Xmc11xl1 1 11 11 1x2111 1Xf111 Xflll 1x2111 1x2111 1.111 rlI1NdN 1 N 111111, 111 ugelu C ll A 11111121 utlexx 1111 11 1 111 1 11 111 1 e C0'1QN1cl 41111111121 Neoflul1.1 XQUf1lN11c1. To 11111 1 x2111 x 1 1 110 x2111 Xdll 1x.111 111 Xflll Xdll Xcln ,. K 3 l ll. , . - ,l - 1 'lv X- 1 1 "lj :lux '- 4' 1 H ' ,L ' , 1 f 151021. 1'211'1'111XY211l1- Wwl ................ 111111: 1 'lb ..,.4, 52111121 B11111i1'21, 1'21lil' l1l12ll'll'S 1' 1 -111 .................. t1lL'L'11'1k'12lI1 .......,. N11 15121, 1,2111 21111111 li11111121ll .....,............... '1s."I 1'21s11i111' 112 lx ,,. N11 1sl2,1'-11 All 'l'l N21lI1111' ............,...... .l11'1llJ2l1k' V' 1 l,g1- ....,. . l'1l'Ul1Ill1'il, 1"111 111111111 11:1111112111 1Yll -1111 ,........... 5 " '1 ...... 1l1l1Q'11l'l1lll'l1l'i', 1,2111 XY21ll211'11 31111'g22111 ..,.............. .111-' 2 .' -cl. 1'1S1C1' 11111111111 1 1:5 ............ l 5' "IW ....... 1.11: A11g1'l1's, 1'21l1l' 3121' 1111- 11 " lsl1-111' 111111' .....4..,.. 1 sux' '11 .,., . ..A.,.. 11111' ly, 011121 .111111 . - 711' .........,.,.............,...,......,... 1'1l11ll.O1i121 A112 .'2 114 1' 1:l'l'1 .............,... 11111 s1-11'1l'1- ,.,.... .... 1111ll1121i1'11, Tex 11l'llL'U1," lsl -111' ............. 1121011111 .....,.,..... All 51'- 1'11'2 T112 1v1l11P1' ................. Wi "A1l'1'.11l1. .... N - Q 2.1" 1.1l15. 11111111111 1112 lwly .....,...,......... 1l1.'1' -- '11111' ........ S111 l1', 011121 B12 111' "ll 1'2 '11 ' ............ .1 .' 1Y11'1 .......,.... OilL'i1y,P21 lil- ljs Pe' " 1" g ............. sl '1111 .......... . K-1 -, 112 l'11'i11C2 " 111 ' ,.,,......... l11llSt'W11'1' .,......... No " 1.01412 11l2llll'l11' 111215-fflf 312111111 ........... l1u11scx1'i1'1- ...,......... 1'12l1Ul1. 11111 12111 ' Pr' ' ' ' 1 ............ 1 Q "111 ,......... . 5 ', " .1' ........,. l ."1l'11... ...,.. N1 1312.7 '- ' 1'l1 ................ .' "W .......... 2.1" . 1.1011 tl- "2 M2ll'21.' ................. . IR- 12 H li11"1l'1i11 .,........... . -'s 1. 3121' 111111 11 ' 'l411,1' ............... . 1"1'2 11: -'2l1i111' ................... l1'2 'ls ...1.......... '1' I 7 . l'1 " I .' 1'11c .................. 111: s-1 '10 .......... .11 if 2, " . 1,e11'1 Clvgrg 111111111 ................ 1111 :L "IW .......... 1"1'1l 11121, I'- . A .' ' 't ....,.......,....... ' .' ' " ' A' .. K' C"tj HOT. V- 1. 1 '111 .................... 1'.'l'.1,.C:1. .....,.... W1' ' ff,1 1. 1' '- 1 ............... . 1.11: A ' '2l'l', Q .- ..,...,..., 111 -,1'- . 151 2 1 lj11- '1'- .............. .11 "l'1 ,...... .112 ' .' " O1'l2. ,1 111 .... .' '111 ........,1.. 11y1's,'1. li 11 111111 .............,...... "Il10l' ........ W1 '1 ' 2,1" . S2111 1 100111101111Ul"1L'1i .,,......... .'1 " '1 ,........ 1' l"."i1l ,1" . ' '. 1 ' .........,,. .11111 ...... N1n.'l-,". 1191111 .'l2 1'11'1l ..........,.....1. . .................... . 1, 162 . .1 D"- ................. C1 '1l'11. . . ..,... .' -,1'- . 1. 08. 131: 'l- ' mg .................. .21 ......... 31" . '1,...1' :1h1lim21xw'134.,11,' l I ul' 1' K .XL H f NLODWH l IX I 1 1 I l M 1 X111 Mm Ix In Ill I Nfl Llflx N ll Ilcl. N C lm mule ll llun ,II an ll N11 5111 x 'X 1111 I 11 N 11111111 1 1 Il IL lr, 1rl11xLXX If UNL X Nlllwm XX lrrllv XX 111 X111 X lll mln 1 X1111 rule fx 111 I CX 111 1 ,. lu ' 11 N1lN c lln ll 1 X mn 111 x n 1 I gl 1 Ill ux Ilmx N IL N 1141.11 l I l If 10 N lx rlc mf . ucle Mums Irene S1111 me K fl1T1IJlJL uni 4 ACAITISOI1 N 1111111 Nlunhmmr IOIIQSI Im s ummm xeclx mx x 'XL L XM-I uml I N 1 cr 1511 Xl L I1011 Innes 1110 I I-mmm am 1 ll ,mn lug 0 Iul Our I lmemg Hudson ut 1 HX ku 1SlI1plex Il.1111x T 1.111 I1lIl1Nll 1 I fl Imlllu H01 nex N ww New nulrm 4 I 1 In 10 Iwml Imml Imma home Oil I U I 1 x.x 1 X1 Ix 111 Ix l11 eu 1 1 nom 1 c 111 I . fm 11.11 . Q x I 1111 cmlexlw 1 HCl0Nlll x m mu x lluplm I mlm 11 x m IUNLNNI uxxu I Lit 1 Q, N 1xl1X1 1 11 num ll 1 In uxexx .ln 11 N IQWLIKI Q I 1111111 xflll dx X e mclc mln 1 Ix.m Mm Mm 11 lplul cncllxll 11.14 191 1 Xdll NAS 611 H1 N 1 IU Nl XX LI1L1T11N1 m uhm My mm lQl"2x.f ww 7 K IIIXPIN AXXIK ILR I ll"t 111 Ix.m Ix 111 Rx Ill lx.m I I 1 1 l 6 Ix Num mme W1 fm It x M11 X lxt x L I , . , ,X L 1' 3 L I- A . rj 1-LY' Y-fl fglxj KX , Ig A ' ' ,I lx .I I V lki Z1 llz1l1 Nivln lls llz vlw ,..,......... Inn sn-with ......,.... l,'l1'SU1lr, lin 1. llzlrrmlrl l'31'mlc1'lvIQ ................, I-llgillwl' .......... lim' 'l'11L'l'. I"1 . l'z1ul Blc'C'1'muIy' ...,..,...,....... l'wI111vl'.x' ......... Nw lvslm. I" . l,z1l11':I l,U1'li2111ll4' S121 lv ...1.,..... Iwl1smx'iI'1- .,........ lCmpm'lzx. 'I . lflllfl, A111 W WI' 11 .................... IM xml. lmilvl lil'lIIM'l'I .,.........,....... N: I 'lS1'lwul ..,,. . l'i11.'lrL1l'y'. liz . ICIYIII Quinn ....,................. ut mv ..,........ N11 sl I , I'z . l,k2l1l l'uls1m tel' .......,..,.., I QA '1111 .,.... lllclvlwmlvm-v. I'z . .-Xml' I A111 K1"lu-m ............... I : .'1x'lI'v ......... IIzIx'nAl1m1,lclz1I1fI .lm-six HI: 'pw .........1,,......,. lvzwlmvl' ..,..,....,. Nfl ISl1'l. I' . l'It'111 XYIIQUN . 1' Ill ..,.....,,..., I 'itil ........, Nl' sll' . liz . llvl' Allcn Furl ' ....,......... l .' 1 'Ie ........,...... 1CIy,N-'. I'1'lL'L' R111 Art ... ...,,........... ull' rl'11H' svl ul .... I i1lslIL11'.q.l'v1111 ICII ll XY'14"01' ........................,.,........... Kam," .' 'ity Mm. 312111 - l'u Vlaz 1 Ile XY svzwtl ........ Immun wifv .....,... Nm- llsl ' . I'zm. 15110. I'u1I 1,111 ' ..,.................... :LI an .,.,...... Imp A ,I -s, i'z1ll1'. 11111' lhll .......,............,...........,.... .' ' 311' 's, l la In Nlilrlrvil Snmirvs ................,. 211 - ..........,. Na- l1Sl1'l,IY'11. HI: ljs .'l'i1l.' .....,............ 211 1 ............ N11 mclvslm, I"m. Mal ll l,2l1ILf1'S!l11 ....,..,.......... 211 - ....,,...... Nc- clvslm, 'z . Ilufsiv C' "I'1m .............,..... 111 - ............ Nl- wcluslm, 'Q . Si lla Nz 11' 21' llrr IQ: ............. Imus 'Ile ........... f'u1l1'iw.0IQIz1. .IUl3z1 'i loo ..................,. slv Q zplwl' ........ XVI 'I ' 2.K'll1. IMI Ill .lc-S ..................... sc-I1 llll " 'i'm ..... NO1lllASl12l.I'2ll1. X11 2 I" ' 5 ..............I.... .U17'121IIl1'IIl'llI,l 1 1401 .... NI xl Q, ' QI . " ...................... c'l'1'li .............. Nu .' z.I'z . 1911. .If- " 'ill .................. .1'6I' X j jce .... Nw 1.'Iz.I': . I. fl- . I' .' Juslim- ........... Il: "le ......,.., All K' 14121. "Q . ' ' -..... ............. 1 Ya ' I IILIINUIII C: ll -ffv. ,... fa Q "Ill f' " Q , le: ................... .I7eI,z 2312 'l.l'o .... N.Y.C'i1y' li "I I' " I" jlcr .......I....... : .Q "fc ........ lmliz qzlis, Incl. .Ulll ...................... 11' 'l161' ........ All" s-:f'i1.', '- , N11 ' "eflllm'.' XvlC'lil'l'S ........... lar 'xlwll' .....I... Nw 1sI1:I,I" .. 1-1' fI"l1 ...................... ...........I No: -sIz1.I'- . ' ' . .' .............,......... I62l'lEl'1' .....,..,....... I,l1'l121,fIl "1 Bla " 1 .................... .FIQIIITQIQ " ..,.... N4 '.'I z . IC: . Il' - l"l1l1l1 .................... . ' 'I ' ............ Nc-':INI1:1. Y' . 1112. I" IHII ...................... I' J I' " 'sity .. If '11 'z . ICI I '111 ....................1................. L1s A ,g'l:1s,C'z1IiI'. "' '- J ................. tial" ..........1.... .ft . M1 il ll: 'lus ................... Rvllu.'c'l1cm14m'.I1ues ..... Ilf Ile. 3111. ' tl .' ' j ' .............. .I: 'I' ............ OIltfm.1l'l:1. 7 1' ' J X' ................,.... iv: 1 ' 1, 1111 ..... Nw 4 1Sl12l,I'2111. V111 1 ' Iivll ............,......... ' ...,...1,.... All: 2l.IY2l11. Q ' ' j ................... 2 ' ' .......... I'1l'0l'lll11l21.Iv2111. - I'Q' -fu Q- Ti 'fp 1, I N I X I I I Ix1I I UI I I I I1 L ll IIIJI JL Ix1I I I I 1 umm III IIN MII 'NIIIIIIIIIIIN A I llel I Ill 1' In ITIII In X IIIIII X III Il XIIIIIIII 1 N A1IIl15IJIl1X II I 1 III x Illll NI x I II I c IIINX Il A Im IIIIINIIJ f Iutlm III tx lllklx NI 5lIIlIL I .11 II' Sheet Il II'1t Ihxmex III1 I I' Il I TH' IIN MODIS' lm Illlll II NI II 'IJII .IMI III NL IIIIIINI III IIlIlxt XXI I II Ll I II II IIII mu . .um IINI Ill nnng IIIXI Nl IX x I mn I I Ill IIIIL Illlh II.1I Illlb I I II lm It II'.1I 191 INI WI II IL ll lflll S I. II1 II II'1N1I IL II x.1r1x.1N mx 6121 I x.111x.1x IIIXQINI I I Il g' s1I I NI I l me xpII1.I ls IHUVL IIIII III III .Is Il un m11I 1mI.mI IITIIJ on II l1ImmI ICIIIIIIX emplme I.1I II1 Ifllm IIIII IIIIIINIII IINIQWIII .IIN IIIII I l X III XQIII Ill I QIIIIIIII II IICIINIII vm IIIII XIIIIIINIII III 1100 I II.III11 IIIII 1 IImcIIx Il IIICIIN ll 1 'XI IJCICNIII 'XIIIIIIII I IIIII I fmlmtt III III II 111 IIII IIIIIIIIII 1Ix1I I I In x III um XIIII x 111 XAII I I IX III XQIII mm Ill III Xclll XcIIl Xclll Xdll Xdll X III Xflll Xflll LX II II NI'oIIesII.1 XIIIIII lm :III rl Xl I NIofIeslI.1 Nemclexlm 'NIIJIIIxlI.1 ,la Ie I Nhmh IIIIIII ImNI1 I su IImxI1x.ItIl1I NI II I Ill Im I I IIII ,I mon I II I g' .INIIII I Ie INXXIKIICX IJ 1. I'l0IIStYKllG .1.1Ie .III IIaIhI1 I nu IIIILIIIJIII I I I'1 I IHI xalmwu IIIXIISI I I.Iulme Ix1mI1.1ll K S A I 'iff'-II.IIoIII 191 TILIHIFC M Ixfm mn I I. nm Ix.m Mm I III Xcln Xmclexlm Ixfm ttle Plllt cm NeofIeNII.I Ixan IVIIIIIII x.1 NI.mhatI1m Ixfm l 4 " 5. : Q- - - I 41 Lx 1 I ' I '11 'fx' '--- .fd X' I , N- X I'lIIl2l A1'x1IllII YI IIIIQ' ............... III I." 'III' ....,..... l'ImpIl1'izI, III ll, Ilwfzl I.'lI'lII'S Aliu ..............,, If "' .' ' I, ICIIIIII AIZISIDII iimwm ....,........ I 11.' -xx'iI'I' ......... XI' 'SlIil. liz 11. IQI'Ir1'g" "II I ................... l'. 0.12. ............ N' z,I'z . l'lIIlI2l I"1InI'1' Slzxrl' .........,..... A' 'II' ......... N' ' A I. I" . lI'oI.1 I,I'IlII1,'wI'll I'iI' I ,.....,. I .' ' "l'I' ,.......... I" '.'IlIlS, liz . III-IIIIIII IX'IIInIIzI1'Il ......,,......... .II'zI 'I 'I' ......... ... NI' 'sIIzI. liz 11. I'IIl1I'I lla 'cus ,...............,.,.. up ' 'z Inn' III'll I'l I I' ...IIIII ' 'I 'I' I,I'I' . 11'IlI' ..........................,.........,... . NI' :,I" . IEIIII. III-II-I1 MI'IIInmIlII .................. at mv ....,...... NI' Nllil. I1 . AIRII 'I Y' I I nl .................... lil " 'i'I11 ........., . ." 'J :.I" . Blz1'iI'I'z11'lI .. .........,....,..... .OII' " I' "'1'."I,x' .... Ott: '21, I" . My 'QI -IUIIIISUII ....,............... lin sz s I'n4 'I'I'.'iIy' . . l.zIxI'1'I'11I'I', l'z . All' fi III' I".'Im ............... I" ' I f ..,......,... . I" Is, I" . . ' .' " ' ............................,....... . I'ImlIm1'zIIIIl, 'I"x'14 .I.lI . IIPII .......,........,....,.. I':1y I'.'I I'Illl 'QI -....... II ' " ', 'I' I'1lizzIIII'Ilm II2lI'I'I'II .,..,.,......... 1 'z 'I ing ......,.,.. NI' 'sl 11, li: . lin' ' ' mtg ....4............... " 'I' If ........... N' 'pl I, I" . III'l' Hull .............,......... - 'I' If ,.......... N' -:I I , I" . XIII 7 I.m'I'II .I 1I'.' ............... lII1IsI' I'iI'I' ............. Lin 11, It lIzI1'II'y IIInlIII'n ,,..... ........... I IQIIISZIS I'nix'I'1'siIy . . I,2IXVI'I'lII'I', Iizm. I'Iz ' ' mg: .......,.I.......... I n ' ........... I" s 4, I" . Am: - ' Inu ,.....,.........,. ,' 'I ' ...........,. . . z,I" . Kyla IIzIy.' ........,............. 15" 'z 'l '1' ...... . NI' 'sl QI, I" . I "Q ................ Ii. .-X.I'. ...,.... Bl' ' I ,I" . U1 zl Y'll" my .............,.,.... I"Il' " I' I' .... III I " ,I" . Y " z -' 'lflll II'z 'I '1' ..,......... NIH -slm, I'z . IIz1 ' IIII I1I'II'I4 .I.................. .I" A I' " .. If I" . I'l'lI'I I" 'IIe1' .............,...... I" J I' " .. I.z " 'lII'I', I" . I"1'I' , IlI'n .....I................. IIZII Iist I' III' 'I ....... III' 'II ', 'I' IlIn'IlIlIy Ii I: m ................... Bluf' lilllf '1' 'Q tory .... I'l1"zIg: , Ill. I'lz ' . ng, ......,.........I.... .' ""l'.'I ....I.. Q ', " . I' "lj ................,..... "'I " ...... 's ',I" . I"1'z ' .'Iz11'p .................. .Ii'1 s' .' I' i"'.'iIy ......, In '1' '11 Orin " 1' I 'VII ................... I " 'II ' ' I .. I' 1II"'ll', I" . .I' .......,............. 2 - ........... I" . Ill ' ...,............... .... .'I .".I". ICII' " ll ws ............,..,.... I '- 'I " ..........,. '.I'1 . Will I' ' I' lj ..................... K. S. A. I'. ........ . ' I ' ,I" . Yvm II. ..................... .Iu."' ' . "" ' . . SI. . I '53 Iml. II'l' ' I'I's .................... .WW I' 'I I C'Ill' I .... Nz' 'Il' I"I'Iz L' ji' II"1in ........... ......... ." J ', " . I"" II' "S .................,... " ............ LI , I LM. .I'II I"f l" ' II'1' .............. 'I 'li .............. .', .' ', ' . SI 'lla all ....................... I" .' I' ' ...I,'1 I"Il. 1. ' " . ' ' I. . '. , H" MX- if fx ' w " .I - , ff IU 'I A, I xwf L 11 1 1 X 1111 1 x 1 111 X11 11 1 X 51 1 1 S 1 LH 1 J x 1 1 l11N N 1 1111 1 R 111 11111 X 111Nt1N N11 11 111 11111 11111111111 l uw' 'SY-1..,.f11. 1 111., 1"' K 5 x U1 1 U 11 N1 x N111 1 111 l 111 N N 111 K N 1 X1111 111 111 X1l11 l1 X111 X1l11 111 X 111 1 L1 T111.J x J I 1 I' 3 1 Xu A' l 1 , .W K 1 1 if 'x 1 X V " . 1 111'1111N11111'1' ,..,, . ,..4........,. 11.5.-1.11 .,.. . . .11l1111121112111. 112111. 1111111 .111l1'Q'2111 ...,..1..,.....,.... .11.S.A,1'. ...,.... .11El111lil112111.112111. 1'111'11 .1l11l'11111111111 .....,..,.,...... 1'l'1111l'1'-1'111111111-1'11 .... N11111111x1111. 112111. 111111114 N1-141111 ..,,,......,..,.,... 1121115215 1'1111'111x11-1 ...,.,. 1.1111 1'11111'11 1411111-l 111111 1:-11111151111 ................ 1l111'11K'1' ,......,,.,. X11111111x1111, 11211. 11'111,1'1l 111111 ..................,,.. 1"1'1S1'111'111I111lXl 1..... . N11 11+1111. 1,21 . 111'11 S1-111l11111' .......,....,....... 211 11 11111 ...,..,..,, X11111111.+1111. 111111, 1'112111l'.4 S1 'il1'11. ..........,..,.... 111111s11s 1'1111'1-1'f111' ,. 1.1111111111-11. 112111. 1111111111111 11111111 ,.............,.... 81111111111-s1111'11 1'11i1'111','111 '... 111111111111 '11111 '111111l' ..,,........,....,..... 1111111111 1'1111'111'.'111' .... 11lI1111'11. 11111. 1.11211'1l'f Xi11111111'1 11 .........,....,. 1111110111l11111111JX1' ...1... '1'111f11. 1111121. 1111111111 1111111 ,........,......... .111111111'1'1111'111'si1.1' .... . 112111111'111.1,21 . 11111111111 NX'f111l'11l'1l1 .....,.......,.. 11151-2121111121112 X, 11, 9 .... N1 111.1111 1'11'2111l't'S XX'11g'111' ,.1.....,......... .111 11111111 ........... Nt'-ll11S112l. 112111. 151111. 1:2111 111111111' ..........,........... .1'.111.+1.-X111111111 1.,,.....,.. 1'. A. 1111111111- 11111114 ................... .1L'21l'11l'1 ............ X11 111K'51111. 111111. 111-1:11111 11111111111 ....,............1 .1U2ll'11l'1' ............ N11 Jl11'S1121. 111 . 1.11111111111C1111111.. ..........,... . 1'1 11111-111' 1-1111111111 .... N111111 11121. 111111. 1,l'f11'1 1'11'21Z1l'1' ................... 1111 11111111' 111111 1'1111111- 1,11 .... X1111111.+11'1 A11 '-21 11211'1'l'11 1....1...........,. I111S1'Q41'f1.1111fl1l', X. 11. S ..... X11.11111.'111 11111111 1L1'111'11111 .........1......... 1111111111-1 . .......,.. N11 1.11 N112l. 112111. X111 11111 ........................ .111 511' 1.11111 l'S11A1' . . 1,11111'11111111. 111111 111111.' 11i11s ............,........ 1011111111111l111JX1' .... N111111:1111.111111. 112111111 1111111111111 ....1....... ...... 1 1111111 11' 111111111111 .... N1 111. .'1111. 111111. 1111111111 1Xl'11Zl'1' .......... ........ B 11.1'. 1'1'l'1Q'111 1111111.11111 1... N11 1111-51.11 A11 1 1,111'111'11' .................... 111 11111 ........... Nl'1111ll51121. 1'1 . 111111111 N1il1'S11 ....1............... 111111111111' ............ N11.11111s1111.111 . 1':111X'2l1'l1 51111111111 .............,... 1'011I11'1'1111111111111 .... Nl11l1151121. 111111, 1.11111111 Nf11111'1 '.... ..............,. 1 7111111111111111'1111'111'sE11'. N111-111l111. U11111. 11111111 11 11s ..1................ 1'.O.1't12.1'11. .... 11141l11111l1l'111'1'.112 . 1,'1111 ,v11l'l' ....................... 11. A. 1'. ........ A12l11112l112l11.1V' . 111 11111 1,2l1'11 ...................... 011111111 1'11i1'1-1's111' .... 1111111111, 1111 . 11211111 .'1 11111 .,.................... 111111111111 1 11 1j1 ..., X111 1111.11 1 . 1'1 . 1111121111 xXvl'1l11112111 .,..,........... 1'1 3 1'1111'111'.'i'j . . 1.1111'1'11111'11. 1' . 131111111 W11i111 . ................. .111 '111's 111'1111111'1' .... N11 1111111111. 111 . 111111111 ,'111I1L'1' .................. ' 11 1 .... N1 z1es1111,1'1 . 1 THL M NLODF "LN x my A A xx ' 'sri ' B L, cz Crixxhd ch' X I DOOP-T Ax f.ou,z0O"K3" Okuma A I If Vxllmc Gavght Ball! I- l W.. 'QA F-fe QQ F1rxQ QarxoeuxgG:-ovrxd ...lui 'Ernest Svv wma cg! 5ENlORS Ccrffmmmlgl mpwcrp m V M iim.-4-X 1 W. 1 L f .- -' 1 A- K' . iw L',x x ,v .F .l 1 1, .Mit Y Y A J N lj ,if .,,Vt 4 . . K Q lg ' Q - . . f 'L 4 u 1 QTQfQQf': , H , a P 224, Q1 I I . I if . 9 I Q f AA v, Mid, ggi L A W.. I -4 '- r M.-' rf A .v " 'K' 3 ' . 1 T 1 ,N f ' . ' . 1 1 - ,X 5 uv . 3 ' ' -C . V . . QR 15 K i 'I ' - N " ' N . ,-. E3 ff 2 5' K -V - 1 '- -:5?.'1,l'- 'Si ' ' ' 5 - - f V' , , ., . -LW ,N . h U .f ggi-. 4 5 Tl f , lv Q-1' R. 'sf I '. I A iq' ,Q t Q - , ' . ... Ia Q 1 ,' .Q ' g A-z , ' K 4- ,4 ' Z i ' A . t j ' .lv ,- L" . . ,. . , -,U ' , -J 'll fm - 'f if .f "- in ,t f -'.' 4 . .- A A 5- t H f .4 x L ff S' I A eff . ' 'hw-1 2 . ,gzfy 1 - . " Q . ,J ' ' ' , , ' ' 'iz 1 E , 4 . Vf' 7523, E 5 I-?""' Q i T ,f 153 l 2 3: ,il E 1 L , -IQ? 1 .12 ' ' ' 7? f-f',f K :qi rg, i Yu T l Y ' .4 ir-"f,f'A' v 9 . 4 l. My h -fi. 1 . ' ' 5. V . A , gy 'ff af L ' cinsnfx' J 1 jf ,. f NB. 1 , , I . ll .v V , ,,,, qt A 1 1 .4 5 lr ' -.. vf ' ,ff A . b! . gg., V 7 v 1" , , . - . 1 ff- RJ A' V,,- ' ' .' .1 x.-', bij?-A f- , , 'Q-'!.?'f7':I.'f'f -f'lf ff.-ff? 5, lib 'THE Ujofp-QHi xiS133CD MODESHMLQUKXX D-O mg HU 012 f f-f ai fa' X QW fl f ll f ' llfw ,W IW f X N ff in tg 3 M0 0 f Nm f- Z W- A A Qi.: 'XQ f 4: fffa V 5 9:5 ZX! f mg 7 W f I YQZA .25 iff 4 ? Zaz- , W ? Q Z WXZW' mf 'ffmll1vrrnmf"' CCFGD-QMWPIQIYQMLD-Owjy f f . MT ' U 'O f x Q. I ' " f 4 5 "- ' 41 'f- Qum. ga' Ink V! xv I 75 I "ll A I In, V -fy, ' 'NWT IIIIJQL - 1 1' Il rf M1 lf' ,IVV In I I Z I-W' I, -"J " "' ll , X, lt f 'E , Q , A f X X 7 Z' -I :T if , ' V f ,:'.:. Eff, .X xii 1121- gay, 1 -- 2 ff , ,A ' A. , if K Z2 ' 7 f . Q ff ' Q , f rf ' fwyx Z if L X 4 4 , f x A S 52 jf" ff 2 T 4 7 Q h ? L9 ax . 'K' u XJ xf .L K X , V 1' X I x f' X4 41 X ff: if '- M i iff A zz-55 1 1 'nf ff' ff' ' 13555 W -f f' 51:12, ' . :f E5i? :SG A F'-1551" ,A , I jf", - 54,f If I. , gmf' f' , '-N W1 L K LY Q I H MSODESH If - SC H001 Xlz.-XR N X H S11 n x 51m 11I I x11Ia1ne1d 1111 11 I OII11 Ba Ix r1m1 Dem 111.1 . 1 N N NL IDU I 1 N N 11 11.1 11 111 1 1111111111I111 N111.1 1 11111111 11118 11 'UNI 1 N 1 xx . 1ge111 rev 1111 III 1111 11111 1 . 1 1 II 1 II . 1 X. . 1 Nxfl 11111.1x11c 11 It 1 If 1 wx 1 1111 lg. 11xx.1x 1 X 1 N11111 1.11 NIIIII 1111111 xx ICII XXL 111 .111ex 1 111.11 11 .1 1 III .1 N 111 111 xx 111 ,1 1 DLI I8 x.111f.1 1111 1 11111 sg N 1 If 111 111 11 1111111 IQ 1.111111 1 1111 1 11x xx. 1e11 I h111I 1he11I1I 111 1e1x 11 1 1111 111111 1x111g 111 IIII QL ILIN X11111 . N 11111 111141 1111 gux x 1 11 Num Il 1 11111 1 . X 1 1 LX 1I11I111 Illlt 1111 xxe1111 111111 XXIJII 111111 III I9 111 e 1111s1 N IL IN .1w1s tl IX 1 x e 1111 111 H11 1 181 111111 .1111 e 1.x x IIII 1I11 tec 1 1 N It II x 1 .111N 11 111 N1.11 .1x 111 ue 1 1111 11111 Il 1 11111 1.1 1e1 1 1111 1 111 1 LX IX IJ 1111 01115116 N 111 .11 N 1 11111 .1111I 111 1111 1I1 1111I111x1.1x1111 Nllllt 1 N 1 N 1 N N X 1 I N111xx eggx 111111 x1111 I11x111g NLIII SXXI 01 I'OBI'Ix 1.11 111.1 1 1.1 1 . IX 111 II 111111 1 1111-3 x1111 111 C1 ex xx1 1I11I bee S11 II 11 xx1 111111- x111f1 .1111 It 111111 1 IXIIIT 1111 11111 1111 II 1111 1111 IIII 1cI IQNI men I1111 111I11111 N I 1eshme11 1e1m 1111 1 JIII xx1 1 If 1111111 1111 11 1 .1111 11111011111 xexe1.1I11111NIf1 e x 18 111111I1f1II mm xx 111 1 Is IIII '1111 beet CJIIIQ IQ 1' 11 1 11111111 111111, them xx11h 1 ee xek xxea 1e11 xe 1 II I1 1111 111 1 1 11411111131 11x11 N 111 11 cN xx1 1111xx11 1 111 It xx,1N 11111 1 1111e1 1 shun 111111 11111 e IIIIIIN haxe xt.1111rI 1 1111 P 1.1 11111 .111 1111111111 IS I8 111 Srl 111.1 1 1 111 1 x 111111.1111 1 1 11xx III eu Illlxxl 1111 1 .1xxf xx1 FLIIGIUL I11e1 11x 41 1 I1111 xxeI111f1I1111L1he hole 11m Ta. f1I111111 614111111111 xxe NI111111 l1.11I 11 xx I1111 1110 IIIIII JIS lIIItlIf1II8CI 115 Hallo 1911 Ie 1 1111e1I 1 1111 97 xx 111 IX DU ec 11N 111111 .1 XXIII161 .11 .11111 1I 11s 1111 1I11 H1111 W I1111 xx11 gilt 1111 xxe 1111 111 111 1 Inuxh 111Ie 11111 11011111Q1.11S w11111I111xx The ets x111f gud 111111 1 no 1 used 1he 11111 tules PCL -111 x11 0111 es.11.1111ecI Se111111 1I.1w IJIGNICIQIII xx uf eI1 ated 1 1111111 111 1h1 IIOOI I1.1II 111111 the 111I1111 dax xx h1ch 1x 11111112 an h1111111 111 IIS e h.11I 1 m11111111z 111 the 11111 1 1 1 xx 1 1.11 .1111 1II the IYIKITI 1115 Iclxl 111311 x1Ix11111fI 1111xx must 1111Q 11fI .md N1111Ix 1111xx I1111 xx1II 111e x1111 next 1111111th 1 hf1x111 IIIYIG 111 11111 SIIOIIBI X11111s I11x11151Ix QAM ' Be xh1 ll 1111911 111111 km lem to 1I.1111e 11 Qcrfmamiflgl o11,1Q,,p-MQ I if 1.11111-1-DQ"1m 1,,, g- 1, A '1'-'1ff1Pf5iNX gs ff QX1 mx r 1 Q . y y x V v w I H In . , , I1 1 . . S. - .-XS I1' Aff I' 41 1 I I1 'I 'S 1" II 'll- 51-2 I "l'l'IM 13111111 .' 1 1"' 11'1: I g111 111 1I1:.' I1111'1- .'I11111I llll 1I111 III1I111I'.'1111.,11111I sk I I1111.'1111 III1' IIII1. I IIl'l'1I s111'I1 21 1'Iz1111' 111 II11. 2i.'L'I1IIDIy' 11111111 :111 the Ii1'.'1 I'1x'Y'I'111 '1 , I' 21 11, V1 1 , L'1 'sI, S ' S, S111 'z Y s. by 1, :I I I 1111.'1 II1111 I '11z 1I'11 "rs 1.1g':1 III III1'l'. I 11 ,',' I 1 ' 11: 1 -x'11111'1I1i11g: II111 I11's1 xx'e'1I' xx'11z El 1'I11'I'1'l' I ,141111I the 1'111'11s. they 11111 '1111 II 1I1111'11 '11111'1I .'1'11' 'IIICI 1I1e I 1 JI' 11I 111 1' '.'I'1I 11111 111 c11IeL'1 '111Iies I1 ' 1I 1111. AII .I 1 1'I'1.' .' 11111111111 11II' 21l11I 111 '111iZ1'1I 1'i11- ' " I 41111111 III1' .'1'11f 11's. We.'I '1I'I.' ' 'I1 '1I111CI" j1.J-11.1 'I 1I11h'1A 1h11.'Ii '21l11I1I111g 'Is1I111111 ' 2 11 at I 11I I" C1 1 I ' ' 1 Lll'I.' I'I11'1 111x" 1 111 11 1I l'11I' ' I1'11. IsI1 '11I1111I "1111I. WI 1' 1'I. .1 zII'i :I 111' " I 1 1 'I Q SlII'I 111' 21 ,i'1111I1111'i1'. I 1'1111I1I111Ie1I 1 shud IIIQ11 111 3111 11. M11 ' l ' 1I ' ' .111 1I' .' I'1I111g I, I111 it xx"1s11's .'IQ1'IIIIjl'. c'111se 1I1 1Ii1I11'1 k11e1I i1 all z111cI ' ' ' 1 1 '. Ii 11. XYIIII IIIIXICIIQI 111 11111 I111111 21 s111I'111'g111 11111 we g111 21 g'111'I 1'I111111'-Ie1I111' O11Ix' I ' " 1I I I s111111. OI' ' 1 .'I 1 1I Ijz I111j. W x'111x' ' 1131. 1s 11 I 11 SI1 111 ' I x'e1' I'1j x'11 . 1 'I111' 1"1II.' 1I 1 1' II x'- ' :xx'1. ' "I -11 UI' 1111" Thg' 2lIl' 21 h11x'x' 11111111 I 11 ' I'i11 '1111I1.II1I11 '1'1 'gr'1 1111 ','I'.'I Ic"11I.:1I'11:11 k ,' s" z'1I' . B11 :I '1 14 rite :111111 '1111I .'e111I me 1h'11 1111'.'h111'1- 111' 811.111, i x'-111 111 :I ' I' '. If' ' ' " Q , YV 'A Q A A A Il 1 ' Q 1' : .I'lIiIIf1'I '1I' Itf 1' 1' 1I I'1:. '1 ' 1.'I'1111T-' "th- 'I II." ,' III -I' I1I2". 1,,a Ia 1I"111 '1'11I'k1I . .,1.'., ggi. , 1 u 'I' "1I1I's1" z'1'1s"'I-',."" '."1Ij. A1 1I ' ' A ' " I M. C. II. S. xx'11 got I111e1 S33-I-1 I1111 111.31 IIIJI' ' 1 xx'1y 11 1-Z1.I111"1'1I'f " 11' d. Ol' ' 'II ' '1i'1Iz1sI111'Iqxx'I111 C111-I. C1k.A'1I'II. I ' '1II'1I 111 11: ' C'h'111I. IVQ 1I1r11 he xx"1.' 1I1f1 '1II-I4 ' fzk11I 1 I 1 " Q 1 ther 1x11 ' '. 1 : .' 1. Th . ' zI'.'If'1I-II ' 'CII' "111111 f'I. Tx' ' IKIII 'I1'1'11I0x".' ' " zI'1lI1'jI 1I' 1I' Ii' ' I" 1: 11 ' "1x' "1hi1. ,J . . , , 1. , - , , , 1 .111. V A' , . . 1. . . - ,' 4' .,,. 1. . W1 . I' 'I' zIzI1'.111'1' 'I1'I1h1j1 III .'1I' ' "I"11I sl' 1 .' 1 " 'f ""II1I1'hz ' 'I n I 'L' .I '. K' ' r. I L' 1 U. ,r .' I : . W ' 1 1' ' 'wlstzffz 'IIII--k' I: 1 I1'.'I"- 1 1 1.1 , . .' I.S. .' " ' 'fmg 7 If G55 fa, e RDGJGO MODESH UGC!-EDCLXV-1 FY -xii 'ilfi SIX- SJKZIEKIZV '12 QNX xii' E 51 L Dr! fllfkllllllg, Stvfuu IIPPSSIIIQ and He pairing C lathes I D X N 1 X b All those who come may feel assured of servlce that s different R WS WNORDFN PINI' T XII 0RlNl Phone 710 xllilll 'if I' xllx' xii' xlTX- xl?-ff -'12lSHf'5'IIL -I' xl' so-wmwlgljamp-M10 Q1 oC:"'J ff 'ff i Q p wow' ij 7 Y '1 o v o 7 0' 'l , A ' ' + g 1 1 7 k , ,fp n ' o o 1 I7 x ' 1 f Q K U' L xx? li l'1'SIN'C'lflH-Y wlivit tha- l2ltfl'iIlI2lg,1 7 of those- vlm fur um' re-zlsml ur ZIIIUHIPI' 2ll'l' 1lisplv:1sc-el with tlw vzllvt 'IZ svrvim- tlwy :Irv mm' gc-tting. 7 . . . ,. uv snllvll Ilmfc- Wllu lllily ln' UVM' pall'- L fi4'lll2ll' :llmllt tl - XY2l.X'tll1'il'XYHl'k iS1lnlll'. ISI XY - snlivil tllusv YllthElflbl'1'1'i2ltl'l'2ll'1'Zlllll 2lIt1'llfiUll In dvtzxils. fra '- , . I . I 5 f Y , Y I 0 0 J f- . . . . . A A K 1 4 I -2,1 . ' .' . - A Y - - er : - Y - - f - 353- -,A THL WL X M Moor Sm A 5 F 2 7 A F in ff P 2 1 li 1 V 1 1 if u-I A 1 VSAXIQ Ill N4 mlm-slm L1 x -.tal lm 4 f10llllhlllX li l -Q? 'Sli -xllei Ei fZ5lHX'il5f' ll i l 33 Q53 Ck ,1 "X-l1Q'Sv. Eizmxf-511 PURTFI1 X nun D1 ll22lSl Where You Go for the BEST nd Get It lb II -A21 li Tl HIGQMM IQIYQELDCMD-MCD 'rx' Q. IX-5-,X H Q 1,31 L15 , " XL. ti W' 74 'drgygixlx ilvvv v Q 5 .V Q J A .J 'N is N ' ef ' Wixifew, l i' -all Tex ' M W' e 2 N l Y 'Y X e 4 I A In , N 1' Nl.X 'I lflltlhl lllS'l'll.l.l':ll YV.X'l'l':n ,y , Qi 57 'r IC 3 Y N Q3 Q , 3 1 o 0 v 1 o c 5 1 e X O n e V 1 , w I 1 e '1 . Y Xl ' e l,ll0ll1' 98 IUISD Nlilill 'V Al- Y free "'," W: ...Q E ,,,, 'ii ef- rn' '- 'YYY 57 Y Q , 7 Ei if - H gi: -Z L4 4, H' H T xi W" y e 5 1 I S ? Z U, e J 'J , . 1 IZ 1 V 4 . 0 1 O i 1 V N H -1 V W " I - L 1 as a H S F W li l 5 Slain Si. lilllllli' 256 Q Zi, er- il fe XX X3 ALF- - -QS - 1 HEJQJO NIH HIQCDQF-O GU-3 55, 'l1'Y1xllif.Ax7'L.L QC? SF' xllgfwl THE EODESHA NATIO AL BA K Capztal and Surplus 362 000 00 ,rs 4. F OFFICERS D QIRECTQ WW R XS We Are Deposztory for U S Postal Savzngs Deposits SAFETY DEPOSIT BOXES FOR RENT INTEREST PAID ON TIME DEPOSITS Neodesha Kansas QI-'ill xlfl QD- VCV1 QNX- 5 -X300-Qzmfw IQIYQMED-wry f-4'1.2s3j,3ng::Q4l W X 7 I-X Qt-TUV I jf", an 'if 'X-, gf-" 73 will f'ifT7f5" fi, 'Tj ""7"ql A ll I Z W ' 7 11 J ' A ,L IU IZ , 4 ,-vw, ,E Q ' 'fi 'iff-T 5 1-Q New i---?--' 1 N -. 5'Q'N',- 5' - -li S , ,,v,:I Y- r .'fQSE.xi., 1 SS A v 5:-4 ' ,A 1 'QS3 V T - - B, M-M P I' ig 3'Bf7f'17.w flifr P" J f ' Kvafm b, .+ . -'1 1 ' J G X LL FJ --Q-if ' EL P Mulgffk JA V CF PLUS . , . - Y 1 vWARr-rf.. E G Q PVTNEY 4 7 Afnwf r-- XNAW I Vx S W Y 0 Q W . 'N - Ti?-, ',,1,. Tiflfigv X QD-, Q W" -QM , 1,-X' f-W 'X 1 'i-iL7ll iP-fm .KCZ -l.V-7"5':-ir-il?-i i Fu rnlsfungs and Shoes 1101 L 1 b STUHI L3dlCS Ready to Wear Q rl n Iglll ill tpllllllf Q1z:X'4i-,- Lf2X1 V3!1SLZ'.A.14j LL,x"" i- f:2j I XII 1 1 the X et e X It N lll ut N 1 1 4, xx 111 ea N IL m 111 L 1 0 LIINIJUN 71 e Hunt v merge m I xx nd IOIZIUI N mo wl mu ec N :xx ml X e umm mlm 1 ll N nm xv mm X111 mc xll the Illlllllilllff L1 Q if L N m xc o fur uns x f f 1 n x 111 , nu nw ox X lm 1 km N 4 lx 61 1 1 J e 1 x X I1dTfUlUlI'IX mlm 4 rm x xx 1 mc lf xml N wx uele xx N1 I ffl HK 4 J I 14 1 gg xuelx l N N S N e IIN. 11 x t'IlXl16d Ill 91 Num 111111 xp x Ne 711 ltlll and xunt Ill 1 N x r Ute IITI tm: J N ' ff I ute xnrm I xtleumun in Nun SKU gf L x s 1 'QW5 Qt iii QY Sl? IX- xllxi 452' -31 0 5 lllfvl' N vm an llc Q0 ll 11 l ll 11 " 5 inter N erm an llc- J B' Q7 'QL 11? iillll il? x1l lED' Q My Y Nilllx'-'N Y YZWUC1-1 L V 51 fffiifi' M- 11Y' U19 5. , 'Y M x 7 ' ' ' my Y , 'N ?, f-:N 'Mg ' 1,,1 ' A .f Si -. ii. l , Y A Q1 Q 0 . , W W K' f E Q Q N ' 1 7 4W Q N1 4W F 1 N , L, , A W N 'I "Th I Shu ' Thu!" 'll I ' yn A NOYC. HCI-I Dun nz K pa: On f tirst day ui' mn: ax kuvx' IHCINIJUI' ,iin 1 th fakully. Mary I,fn'ml SIL lj, 4m 'Sul l11XYll2lllj.l'lf0l'. WJ 'z til In solelmrzltv but lhvy w4mml'm lvl LIS. If sezuu: as if wv fmly git l -et this sezm ' frmtlmll. Th X last 1101.991 we s lux' Q' 1 .' Z. -19. Th ' lllmx' ral' all XYLIZ litl nhl zlltm :rlliv I " 1' gi Us C18-'. Hr: 'z ' 3' 'la tl ,' ' "1 l all us Seniors to 11 surpriz party mm Iii 'z ' . We had 21 finu timv, ul' kfnx' wc always flu injui m11'svlt's O11 "f ' 51' tlw Sf ' 's wut fill il shicliin wsl. SUI t' 1 'f haul, rust 'I "1" 2 1 2 " ' bs. Aft K' th? bams and ffst the quartelt sam: as z 2 1 t 5, 1 lg whun. It vu: 21 fin lmul awning, and um- we will not sum. fr 1:11. Our old the f'1'CtiUIliC, beet us 51-U. We inteml to show them next time just V2 ' '. Put zu ' I all LI '.'.'Ol'1' V l'z gut ' -ws. Th X bum 1 I' ' El now H. S. pam by 21 2-I vot of il v Icpl. W zll vzillted Tu wall' out for 21 hcmllrmw day bu? fnu : 2 Q ,iekshL111s raised. We di I Il2l1'21d upt vu 'ith I zmncrs 1 I hal I 2 haw sow-1:11 cilizunx mali sped ll ' s 'hc-ru 'Will wuoml sl Inv, H213 after that Wm 211 gk I t J g: lmm. In tl L uv min .' 1 ' '21 my: in pzvizunies and gurl: in lite 4111-.-se: 1'o1'n1crI El In and mst up Ma x St, Wm- wk the pivslmure show by sturr 211111 ww ' ' . AH . ' 1 'jflls vu : ga 'z 1 ' 'f hom He sh 1' tu telll 2111 the I12lb1J1'S2!b0l,f me and :ay I vm ld " 1-but 2 l usy lw1v?m,:1,,11I tim. I-'f s YOI' -iz ' 'JI 2 P. S. Say 11121 that Shlllf-12119 pzmul wuz zxlri ht, the tu'he-ru sccl .-rm. f' - - ' A , , "Lf ' - , V5v Y i f 1 EF Q, i ' ' - . o N , 1 ll Y so t 3 , 1 A , I , Y . i XXVN Sl -1-inlixv in lPl'1-5-iimnlx. I Fllv. l.:..li.-s SIM-t xxulmx. ' 3 1 llnflv1'm11QIinQ :xml Nwliwlw, . 'rl - Y - 1 A,1't 0. - fx, PY 1 ,f- H n."'N ,. I - ,Il M L.4J xr EY 'xl 'Qli if- 131' N-7' All ll? C524 Q Q1 slums x P1101 PSQIUN lbfdd After Public School What 7 I X X fjlldllllfl Bllslllvssflollf-21 R F DUTCH Owner and Mgr Chanute Kans Our Motto LEARN IT RIGHT E' xD' xllb- xlf- Ql4ClIlAlSl.:4'Jl Ii. xiii QE Q w,,f'G"1x..,,Q1,L.,l RH 1 X , -7 I o , iilyxlb-,oo fi oooo Y 1 Y W'N1"1 J L , L' l E , 41 1 1 l li A L, L L V, , l --- C You will--1111-1-nlpon.vo11rlil'.-won-14. Ywll will Wzllli lH11'1'lll'4'II lllllitlllPl4l'v'1'2ll'lI -I+-p lwznflilng to zu lfiggvx' :mul lN'tl1'l' Illilm' l'wl1Nl1l1-I'f':lI'e'l'llll,X'lll'5lXl':5F:1N:1 I'lIl V' l"l':55ll lx lH'l'1vl'v lla-1'l1llll!, .lgzlill-mamlx'41141:-lntxmnlu-11-vol'tln-il' lqrwwlm-llgv ol' 4lI4Il'tllIlll4l :xml type-- writiluu in -1'1'l1I'lIlQ1 rr 1-ull'-go Q'lllll'2lll'Pll. ln llnvt. :1 llllllllht'l'. llII'HllLflllllQ'1'Xll'Ql worlgtl11-y1-m1fI-- lll llrlx llIll'. :ll'+- :llvlv IH Ivzly' tlll'll' may lllI'HllQll 1--+11 -gnu lllxe-rl' tlI"l"'.N :I will. ll1'l'l'-F Ilan- V21-'. Nlzxlw ilu- lf Ii. V. GYHIII' lmfim- x ll'2lllIlllQ "lllllYt'l'1lly.-1 W 9 'I l Q l 1 1 1 . I K . . , ., , . W 'KX l"PXllllPlI lillaxluuntf-wl for l':Yl'l'.V tmullwlvte- llI'2l'llllll1'.U V . cc sr ' A 447 A-.g, Yi , 'Y F, 3 R ' ,L ,,,, T ,,f,Y, ,Y-R74 N,..,x E 'NM -'f " 1 , -- N. 1 ,, I U, .QU - xxf Zijlxi Tlx- XIU1? QED- AMX- 415- 2113. W Young Men, Read thls Advert1sement111 1 I 111 Clothzng Shoes, Furnzslungs THE STORE WITH THE MERCHANDISE C 1. Stlffler Clothlng and Shoe Co 155- ilk it 15 4135- xkilmt Qi xl: P31 17121 1+ 111 11 11 1 11111 x 1 1 xx e e11e11 7 0 1 11 1. 11111 11x 1 1111 x111f 11111111 1000 11 1 1188 11 1 11 1 1 1 S 11 1 1x11f 111 11111 11111 xxl111 S111211 11Ef P1111 11111 1111 111 J111 31111 1 1811111 1 111 LIN 111x 11 11 1T1 1 1 11 1 1111 11111111 1 1 1 1X 111'1 11111' 2911111 1 HQXX 1T'11lX11Tl1111 111111111 ll T 1 11 111 11 m111 1 1111111 11 xxe 1111 X11 11 1 11N1l 11'1d11X N1 I1 11 1 11 11 11111xxl11 11 111111 11 e111wee111111 L11lN9 11111111 1 1 1 1111p11s 11'1l 181101 111111 111111 111 1111 T11l11 11111 1 11 5111 111111111 111111111 111 1.1615 1111e111ed 111e m11l1x er 111 11161111 11s11111 11111 1 1 1 11111111 5,11 111 111112 11111 21111 x11u 111111 ' 1 s 1116 01711 1111 1113118 1 111 11 1 1m Se11111111 11 x 11 1 111 1 IX 19111 111 1 1111 1111x 1111' 1 wxes 11 1e11111N11111 11111111 111111 111111511X 11e1111es112111111vx1111111e 11 1lLlS e1 I w1s111 x1111 11111 111111 111 I1 1111 1 1 N111111 111111111 1 L1l11L1.lIT'1 1111m for 1X11SmdS x 1L1.S1111I11J111.11'111 1N11111111"1D11111111 111111X11N11111 lam 111111911 111 618111111 X41LlN11L1I1 1T111x01IT1LIS1 121x 11e 11 T11 IX 11111 11 111 u 1121111 1 x V118 1 11 111 f 1111 11 1 1 1115 1 1m 111 p1p11 11 Y 1111' 111xl11g 11111 Q11x1 Lf' WMM IQI-Z1Jw...,1,1"f H J Z 1 0 0 1 IW .1 W W 1 V 11 1 '. Y11111,1.11:1x11 .1'..111-.1-11111. 111111 11..- 1' Q 111111llQ'1'11'1111N +1111'1'. 1,1':11'l1 111 1111111 3 111 111 1111' 1111- 1:11051 :11111 1I1'1F1 1111111I1:l1' l r 'X' vw I ' , D . . ' 1 Sl 7! 7 1 1 1 1 1 1 wi ' 0 o Y . C . 1 I ' 1- 1111 ' 111211 121 S: 1121: W111 1"21x ', 111e1'11x' 1lL'1TT 11111 1111e1 11l111111i11111111-11 1111 111l'1'11x' 11211 11111 x'11 '11z 11 1' 1 Lil- . 11' xx'11 1121111111 11111 11111c121s1 111 161'1TlS, 111e 11017 1J1'1'l1' 1 11 '11111 xx'1 12 ' 11111. T1' ' ' '.2 1 111 1 ' fil . 011' 1'121.'.' 111111121111 -11 11115 .i11l1111'.' 211111 s11111111l'111 12' xx'1111 21 11211'1x'. 111e 1211115 ' '. 1' '2 1 " ' ' ' 2 1 ' z s 111 1 1111-1 1 '11 1'e1'11s1 111 xx'21 's1s J .' 1 js 112 1 1 1111 11:1 111. 11. T111 e11i1:11' 111 our I12111111' -11IT1 112.11 lx' 211111 1l1Z11 1 2 1111' 11111, xx'11l11 111 11111111121 111 21111111 21 1'1111x'e11s111111. We 5111116 xx'11z pl'11xv11 111' 11lel11. 113111 112 '1' ' Q1 ' 2 11 1 ' '1 1 , 21 C111 ' I' 'I1'11S. 1121x' 1e11 151 21111 2.' '1 2.' ' 1" . 1i'1'112j11eg1'1.'121'11 1' ' ' 21 :111 11 11111121113 c111'1'11 f '.'1 "11,. 11 '. .' ."1 .1 1 A 1 If 2 " 4' 11112 T 2 ' 2 1' ' ' 11111 '11i11gg. ' 2 El 1ix'111x' 11111 211 111e 111 .'111111el' xx'111-11 111211' wuz 11111 21 111111' 111'1S 111 ' ' . Vs' 2 2j ' 2 j 1' 1121 11.'112.'.' S1 . T111 11211111x' 11111111111 m211 1l'11211e11 11s 111211 met s11l'1i11 1'111'i1'1111111111s 111 21 1111x 111' "2 1 f1'1f1',,1.'1 3 '1j p' 1'. B111:11 ' 1 ,," 1 211 21 s21m11 11211 ' 2 1' 1' ,, 11 1 Q1111. '1"11 111 1' 12 1' 11 '11' 512 1: '1 '12 .'11212 , '1'.'1 ' -121 11. 1's 211' 1 1 . .2 d 11. . 1115. A H ' ' I Gix' mf YSL? 'ds 1: S S111, 1e11 11111 1 211111 1111111 1'e1'g111 11e1', 1 1'2'11 e11 11 '2 .' ' 2 4' 1 12 . 'f " .' 11'-X .1 N45 .1 11111 ee? 4 'f xvlll. llill. l'l'1'5ilIl'llI 1 . v . , . lf. ll. lllll. X lm- I I'1'NNIl'Il' NN Hurry ll. xs1NNll'lll2. lynslna-r 'X lf. ll. Xlvrlilv. .Kss'l f:ZlSIli!'l' 2 fy 4 ll si N.l11011.ll Hank llllll und s5llllllllS I J llllll fill NAL mST snhf Save Wfule You Can That You May Spend When You Must VS?-.XJ rx JY '11 Q14 ml. X-'fi Z 7 li. 0 1 Ya . o o f n No-sul:-sllsl. IQZIIISIIS I L1 '1 Us 'ala K' ' 5557. . uf Q W O 9 AX G7 f v H,1: W ix f ? " O V' OE . ez 2 7 2 --.-TL . eeve .-e e f K . , - e ':X:i:NrXQ:X3riiX1T X fe?" " 7 .l. YS . Starr. .Xss'lfT:lslli1'l' asoczocvqfbornco 'WEE Mon aw "' 19l7 '0 lv . 't p J - .4 ,X li vr ini,-1.,f".'..1...-V., A 'VV 4 , f NEE5I6f5f1lXN , l I J 1 X l 1 x N lr K N4 Q L N l N N 1 N P X x' A l K I c ' N XX: N N IX K r , x x x Pl NXXI ?ia1fXAn:XJXxXvxf' fwxfxff-iwfiri is I 1 s . ,ul 1 4 an x -1 lumlnum Nh fun mu k Ilan X 1 sting NI ll hun-s All the Leadmg Lmes Found at Wm J 1181 IQ BARGAINS IN HARDWARE Mi QE Q Sv TWL X915 QNX 5.1 X W.xxf"Fl's'1Ln,,,s31.,v IQI-CJK., "' H V gn 'A 3 1 'Quik I1 1 L 111g Lfn! "--"395'X'V"X, 'x n, . ', .1 gy 'n L ' V- H .IAN 'ANY lmw I ks: L mm xxm1f1I':11w1I !'1'wr1f,ifIf1z1i 1v,:.,11, llx su! lu l't'IN2!IlULIl'11l uf illltl :wld fa iwllj pm mx-1' ilu nlvzlw 2lll'iLl'il1. lla- gfx' 21 wlmwll 114111: Thx- llllllllivs IiliI1Q'I12l1llJL'lN'Kl ilu- 111111 1' My whim il im i4l'Q'S!lil1g1'J1l i2l1'l'1l ull il INUIHI' Qkl. 'l'E1v 1lfht'l' hwy wus iwrl hui ilw Im fhlifflii wvzxgvl iI1,fk'l'X. 5111 gl11'lAxx'Imnl1'ix' in slum! hull El llllwnl IIIL'lllhvl'1'X't'lliIlQ':1Illl Ixmlxl l'ZllElt'l' lllllllil' 11111 nwxl 1-my. lk buys has flzxriul :x llllffnvllll mlm-sf Mlm hvzxr. W A :mir all XX2l1'iI1jI mln- .'-ma N111 4ml'vI1w1mmw11 suilw. 'l'iu'gl11lX fnys xxx- lmk we-1-I ll21l1Nl'lN. Thu llllllll' vim lmlwxws in 1ll'1Ib2lil1lIHQ.4. 'l'ln y alumni Illilil' Zlllllill sluil tm' nn-xl yur. W1 111111 than lust yer. W' illllbwlllvll zu lmux' mu-lwl' IN- UIVH' mlzxy. i lu-Vw .h- R 11, EL- g'l'l1Ul'2ll my Xlwifm' UI' 11111 grzulw, Slll ilillfllll thing' xx' wal szllx' S!lxJ1lIJU1'Yi.'l7l'. N1 VIIIHIUI' Us pupils XYZIIH 21 lmvxx' slum! llfvlm' mmm' lmwmllm-111 R 1131 nw! iI1L'lt'1'NfllQ :111 ilu- lim. W- A114111 mm! Nu' l'l'lN. Thv lllllll' 11-my Us Illllllilll min um mu' liI.UXX' in-rains will an 119g N 1x1 thvnl. NYug'41I Ilw mfm KZIIISQIS 41-15' an 11 vu 1' w.v11fwt'11,' is rwl IJILJNYLI. I xxfll "uw min xxhw 1 L'llllI hum nw link vzxlf ws kin wx-, W.111't 511:11 M. 111' ull' T111sl-11imwr1g'1isl1views iQUYJlUl1lr1'll'4Q'ST!?SUlllQ'l2lllL'llilil1'l'll xxxm 41151 Wa- illliflilllill il mrrsl whim Ilrly 111111 Vs S1fIl'fUS. My inglffh tvzwllml' say: i um lllilliillg' XX'lVll4ll l'f'lll p1umg'v1',', shv 4lfU11'1 my xvlwin-lm wzny. .wi4I1,x'f111z1Il1-mlvlllllzllmflfu-nlu. i rm IX"Pll xxwvrl Iilw all my I'1m Il.'. Yr ws lwillgly' ' -filrg, -'T7" 17? ' .i"xff.,, ,YQNKW WY: W 'Q Y in' , U l X Y Y 7 W W y lu-1-ll-In ll -1' I only 'nul I -ry KJ L3 v w . 6 . ws - -- +. V. - . fy ' 1 H Q N 9 . u o Q v 3 1 . " - A f f n N .J J 0 , A I 7 Q if Q 1 M . . " S 1 Y I V WI 9 L' 0 0 A k 5 , 6 N THL x MODE ri-Az51kDQnfcf1s:,Qm9L1SrfcmcQ:X:6wiQ.f-f1riNqJ SlI0l'llldk0l' l'llllllflll'l Lo ml UGS Refrzgera tors, Lmoleums In Fact Anything ln Our Lme at a Reasonable Prlce I NIKINS Nl Kfsx PSm KKZrk:QLo43mv:Abca lf-75C- nK3flT a I B PIN ARX mu IN xux un IN u xxx ll llltlll, xxldent but xxuf nut hut num 1 um X Q u ,,Ll1Nj..Li Ili X " I N an nu 1x1 IIU 0 m O1 zfmf L mu N 0 um yn Q1 um Q ms hfuung N IN mum wt ln .11 mx 91 1 me 4 N e uthu D1U1Ilt'Ilg.l'IIll'llJL me mx ou N e U1 1 L 1111 1llI1lCXk1x x numf 1 llflgl 1 x 119 gr u xmucx I xxuf In C11 mg to bee NU llll ehul 1 .1 . 11111 Ne f my 11 1:1361 till' 1 11 mv 1 VXI nu .ms mmf 11.1 xo no 1 N 1111441 N 1 mmm fmc mm 1111 1 1171510111310 1 A1 ue clSl11QlxLS me um au nc m m oc e mm Pm men Q eu mx ll ll x p mar ue N uumf mm eu 111 um mx ou no px sed he had It m 64 uhm he xxuf mth IEINI 11 ,mm m X 111511 1x xx xxfx x tealul mt no 1 1 A x rm c x ll mgmf 1 x 1 vm :ow L c 11mm zthn 11111 dill f x um L11 e all 11 ,r 0 X x 11.1 x mc Nom begun cr ll pm N 4 N mo xltx the Inu O1 IN 1 N Nu 1 lx mm ILIYT mu so XOUI lmmg Nun Sui k lm lypfi 'QVWQ 'QNX -xllk 'QTY ik xii' xii' SIX- -xlkqj I ln. RILI4 0 D Regzstered Optometrlst Watchmaker and and Optzczan Manufacturing Jeweler I0 x Ylann Stn at Ne od: shu. huns X 'XIX' XVX- QT? xllx I xkfi Qf4Df'i! awww lglfwmy-MJ ,1"XgQE ,x.--M 1 '1'X41fLKf If f'1'fQffNiQfi' '-- " ' X. F ' " ' gi Y ' f Y V' Jf 'Y fy f ind "W "Y if Y ,Q ' U W' 1 K , 1 Y C 1 i L . . I 0 ' 5' -1--l'I'lll'I l'l,AClC " NW' -li- ,xi rg . . - If W lil . A .' ----- l'Illl.' 4: lm j !5I, W"' 11, , , " L- .. 1,11 ,Y 'Q I r V v. lh ' air .mu by this tim? Ii '1 '-'11 ' 3: tin l lar. Tu of zu' f.2iL'llll.X' 'IZ in 212 ,zA,' ,. 1.1. Ou' lmj':411Ll2il'IUl one first pris in 21 ' ntus at .'h21Il'UI. but tl -ff 'ln fl- 'lub did ' vin nothing, xut beau: they didlft cieccrx' it thu. W -1 la '1 2 fat' f' k 'ag' 3. th-fl 1'll.'1 1 l 11 ' ' '14, Th 1 list of' tl .' - I3 AK- I llisl ' - ' gap '. i mm n ' th XII 4-my boy in an' vlzlss i haul tcm. Thi 2' ' li ' 'lzl -lil lxjsk t.'slzl'zlxdt1z"z '1'l'.'Q1'y bi' la L 2 1 ' Hun. It X'll'. ' vl url. Yo ' le thot me-5' ' 2 nys l"l' w If 's. We z 21' play too mx mum' fur our -mul, ' ' 1 .' nding, you 21 ' my of z'g'1 't1lTgNzI'l .t't, "th X'.'lxi'g. Tu. ilhotju 'ocllw :ery 1 thc IIZIIITDIX' wil bev reall zstf Ixlt ' 1 tl ' k ' z ' n Il e st- Tl l- st 't '.l'1.'tt1 x I-1' 311' lj. i had akl xl 1 j Iam s Img i jist had too. we 2 1 ILT I l 'l 'H my. it wx: calvcl nl lust 2 ' " 1' ' '. i look funie jixt now, l'V0l'XlJIJilj' has bin la 5, 1' k 2 cl 1 ' i I2 ' it. 5' z .' ' ' ' '- ' ' , ' '. " . - -'Q 1' '- ' 'my thzj hz ' llf .'t'Lj hum lil wo zxix' vel. thc ' -'s wir t a convex shux -1 I'. C. and wee get 21 holly lay. ' he I 21 l i " l it hurt vitl Sl I ww stzxi 1 out :iz 'z p al 1 ' "'Ilj., 'z '- uh r . we ' 'f?'I1kiIll I' tmk wurl' :ll dj 2 l .' 1 f ' L ' " klisu. Thf :kc l S' .' af- f ' thl' lent of Kel.: and VH intel to doo it thf' yer. H11 tu here f" 1 j 3 cm. P. S. kin i bw fm the tra' -vm 1' A r 1 ' ' ' O 0 A9 0 0 I - 5 Ig . . I I X w - ISE, -my 1 ,W f - x.X fx, - A N.. ,-ggi Tun SHM at N f X ffm FX :ww Xara airy B -X.Q'?'gg I A l?I FS-, 1 ANI EFIICAN ZINC LEAD dt SMELTING COMPANY 3- rxfgxm e Off es Ope at g Off ce 5 Cong e St Bosto M 1012 Pe ce Bldg St L o Zmc and Lead Ore rf- SESC-X. SPELTER American and Granby Brands for All Purposes Mascot Hugh Grade Intermedlate Selected Brass Special Prume Western Y- 5x.IJU12.Lu Pug Lead and Sulphuruc Acad MINES ZINC SMELTEFIS I LEAD SMELTER X1r1.X1LX X ae Off 12OBoad ay Y k N ll 4? XIX 5 mc O'M...ID+ M-,.x"' 1 I I I I I 1 I If Ex cutive ic : r in i s: A X 5 r ss ,. n, ass. i r ., . ouis. M . W 7 1 I I Purchasers of ' I I I , I V-Q , , 1 ,A Producers of VI I In ll ' 11 If ! I ZA 3 3 I as sa - . - - . V ,. U III L . . . 7 I lm Ma t, Tennes H'Il b III I I, if J pl , Misso E.St.L .. HI . -7 Plat 'lIe, Wisconsun C y, K' ' 7 X : D ' g, K' ' I' - G 1 by, Mi N d h', K 1 I , I , 1 I I W S I ez w , N w or . Y. XII, 'I 1 ' I J 4 W, 7 ,,,,, , 4,5 An, ,, W , I IQ f H: ,T XIX! 31.625 HJ? 5.51 ,, i ' fxmir fv "'a x 'Xa A XY I X "KA ,-G . ,mm xi .M .z VX ,- 1,1 , 1 1 fN11 THLESH 1 1:11110 1-11 1151111 I Xl'l lill NI I ll ls I School Prescription Department In upplles, Charge of Graduate Pharmacist O aks l,ll0llI IS ll xllllll bigk? fC?1 Q1ij 1211!-911 KQC2f1F' 11f?71?- Nl-Xhtll tl 11 IIN 1N11e1N111 1 x 0 LI N x111l1l1t 1 111 81111111 e 1 P1 11111 1 N e 1 11x11 feNN1 xuf 111111t xx 111 N11x 111 N 1 91 111 1 1 11111 1 N 1 11t N 1t I1 fN IXXI 16 t1 131111 x 1 xx 11x t11N11111 to 11t111r 1111 TN 1 11eN11111111 11111 21 11611161111 111761 111t1 11 Sl t11x 111111 1:1111 N Ne11111 111x 1 x 1x1 t1 H11 1 x X1 N 111: f f 1 111 11 1 1 IX 11 1111111 1xN L 1 11112111 Q 111 x jf 1111 1111N 11111 f N11 N11 1111 1111 11Nt 81 2111-3 21 IX KXCGB 1 11111 1:11 1111 1111 111 K l 1 91 X 111 NU X011 111x 11, S1111 SXN1 1 111 SlN ? 1M 601146 To fx 7 Bw You AND YOUR MAMMA Two PAIRS QF THE BCST 5111153 Q -9.1 1 Browns Shoe Store "' IQ WI 1 2111151 tii zs SIX- xii' gllx NNY X C3300-1101132191 QLIGQ-wfin L 12 V 1 gl 13110, 5 13 xl 1 in 2 N.Q1i23gfXX V I 1 lx .1 , "1' 1 jf 1, Q f, ax -1 "1 ,QQUM 1 1131 , W1 " '42 '1 1' '1 1 I lj IFEX 1. 1. , 1. 9 0 21 9llll'lilil1S'l' M ,N . . . 11 5 ' 1 1 . 1 K cl - 1 ' 1 . ' s1. 1 1 W , a 1 2 411 1 11124. 15 22? 2 ff - , Q , , 11111' 1 21 211111 1121: i 12111 my 11111 111 11211111 21t this 1211 lllll' 111 t1-1 x'1111 2111 11111 121111: 111111N, xx'11i1'11 11 21s N112 2: 1 -11111. A1' N111 1s 211' f2111111N, 11x'1' 11111't 111 Zl xx'11x'1 .'ll111XYl111 rites 21 1et111' 111 2151i ll 511111 211 'i is il 1111111 us. YVQQ 211' 1'e11 putt 1111, EIS xx'e11 1121x'11 21111 111 111111. T11 1' 1111 11112 N 11'111111'N 1111,'12'1 11 us xx'it11 21 111111 13111 s11.'11111 211111 21 te p211'ti 21't1' '111s. i 11 't x' 1 21 t1111 11211'tf1- i 1111111 21 t1211'11111' s21x' 1111 11211 2 ' 2 51 ' '1-11 111 21 1 2 'v11111. 11 xx'11z 21 :xx'1-1 211'211'e, 211111 ex' ' 111x' 211111 xx'it1 2 ' best 3..ll1'1 211111 21111111 111 1112l1' 1111.1 11111 211111 t111'1'111', 21s 1121 N21x'N. i N11121s 21 :t21t11 1'9Cl1l'C1 in diskus t111'111i11g 11111 1 11111' ite. i 111-:N ' "1 11121 1111 t1 '2114 t 1 ,j111 1111 1 211xx'21x's 11111 1111 141 11111 111 1 11121121111 S11 Ntnute, 1111 12' 1 1'11,.'. T111".' ' 2 - ' 1 '1.' '121I1.'2j'12.' 22 ti111. I .' '1 js 112111 21 1111x111 1'111' the g111'1s 21 t'11xx' 11it1's 21g11. O1111' 1' '- 111' 11111 '11 . T11 11' S911 11121-' x'1.z t11'1-11 111- .'11"l 1115. 21 111115, 11x' t11e1'1- N 11's. 11' 21 1111x 1-1111 ' 21s' t11111 fur 21 1121111 t1121x' xx'11111 Nt2j 1 1111. I 61111111 11121111 1111-111. t111 111612 " j 111' 11111' boys is 11111x' st'1','. 1 t11'1' x'1 '1, t1121t xx'11z 2111 i 'l1l1 11121 2.1. 11N 111211 xx'?11t 112111 21 1'211'U1.' 1111 1' . '1 "'I1j.,. Su: 1 511 111 11111' 121s 111111' 11c1' 1111i wuz 11211, 11e1' 13111 xx'11z 1111111, 116l' 111 111111 1 12 1.'11't- . i21mi11t1111s'1111'.' '."It.12.1 t "k 1211-11N111' 1111 ' vise. xx'11 l'l1lj.! 1111' 211111 111111 111 11e1'e 1.111111 x' 1 Q 1111 ' '1 '11 f Q , 1'. S. 1 lx' .'1.'ie. 1 tj a MEQ 1 2' f 1 1 W 1' fl ' f L F- ff' X. , 111 - 1 X if I 1 1 2 1 I 1 2 X, 1 . 111, ' 1 Nw, 1 'N 1 2 r' xg '1 , AT ' ' fflfg i . 7 -F A A X11 V ., X 2 . . - - - N' ' Q " 1 1 1 . 1 . . 1 . A Y-.- sf' M 'L N i f 2 ' . K l - Ti . .il . - - - Y - - -Q X, E 511' 1 iqfxikjfx 1-2 111111 1 1S':1 1X xiix v'11'X 'ixik-ffl-xgQ THE PURITY ICE CREAM and CREAMERY COMPANY f- 51111111 1 11111 112111 1111 a on 1 111 1 n dl N I l' 1'X'x13'SY,X15 QJKTYHYE-Q II AND N 11 1 1 111 11 1 1 l1..1N 1 1 1 ll 1 1111 N11 112111 S11s11 1111 1 11 1 S9111 1 1 1111111111 ll 1111 ei s 1 m 1111 NX s 79 1 1111116 11111-11 N 111 N 1 e 1111111111111 11 1 11 111 1111101581111 D9 16 1 11 N 1 NS 1 N 1s 111 11 111 11 111111 1111111 11 N1 111e lil' 1 1 11 1 111 N S111 Y 11 Y 51 -xl? 1311 -xl? xii' xll. KST' 'x e OC0lZOf72y fore N IHIXL Ill 'J 10c nd 731 C o 1 5ta110n111 an J 5111001 5111111111 Q111A11 kinds 11111130 Our 111- 110 P11-av 1 ou 111 C M KEITH Mgr Q IX lib xlb- 41 mlb- xl xlli J1F- x. 413001111111 191 11111.11-M1 1' 11111111111 1111- Q11 " Vi 111121-XA 1 1 AN 11 , 1F sw A, X f ,J QN 1X ,f " 5 .77 ", ff. '? ' MU 1 1 -1 1 1 if .5 1 Wg 1 ' 1- 111 1 21111 11 - 112111 1131111 Lots. 111-1111'l5' Xl 11- 111 .-XIII' 1,1111 111 1111- 11111 1 1:,x .l. l'n11Nl1: 11.1 1 2 .1 EEEE 1 W -2-as A1'1i 1 . .' JAY. D1- -' 1'111's: i 1'111'e1'1-11 1'111'1- 1e1e1' sum lime 21g11 11111 112111 1111 tim 1:1 21111'e1' ' 1111'. Y1-s i 111i111' 1111- mi111 111' 21111111 11'i1 111-e 21 1111111 1'i11- 111 s1211'1 1111' 11-211'. 'jaw X171 1'i1 1'1f211-11 1111111 i11 time 1111' 211 1111- 211'1i1'11's ill lily. ' 2 .' 1- .' -'s 111113 "1 1e1 11e' 1-111 111-1'21.'. Q1 - 11i11 ,'1-1- 21 1111111 1111- 1'i1e 1 '2111e. I'-'1 lj 11e211' is c1'21s1' 11111 see 11e1' i 1111-11s11u11 111-1' so 111't1-11. T112 ' " 111- se1' '211 112111 1111-211: 1111-111'111 111111' 211111 111e 121s 11. ZIX. ill' 111'11s- 1 -'1's 211 111111 111 'i11. 'I'111- 121: XV1'111i 111211' 11'i1 1 e 2 - s , 1'1-11 1111- 11i1l11'1-111 1'121s1'.' A :kc 111. W1- " f'2 2 11 - 1 i1 111' 1'1l'i11J:1j' Alifij' 25, 211111 2 '- 121' - '1 i 3 1111 11'11 1 11 21. 11'i1. 211 my 1'211'11: 211-11 211111 11121111' 1i.'11'211'.'111 s i 'il 111- 1i - 1. Wil 1-.' -- 111 S1111 1' ll Q 11111, S11 wil 11111 " 2 21i11. Y111'- 21' -s111:12 1 Cllll 'iigi-',.-"IX -'N 'X W. ' - 2 5- 2 --1 f 1 11 1 6 f Q i 111 ," XV1-QR " fl' '1-, a -'- 31111. Q A 11 ,1 1 .I GIVI-1 VS A " IAI. . D , . 11 l -T' - by .11 w 2 - 1, - y - ff 2 - -1 ..,. g--Q 4 , il. lb "EFX , .X . yn. ' all 1 X Q ' In ? tv , Mp' X-Af fuwcxlfqi ff 1rXMJ'iuo' x,1 K DH-12153 V4-:il F 7 ! w TH li -STANDA li D UI L CUM PANY lrxxsxsm Nc ml: sh 1 lx ms Nll XI ll ll Pc trol: um Prmllu ts w L 7 w L , v A ' '. ' I Q I . 'IIS 'T M Ax li s 3 A : l bl W E l . . , K, M i.I??' Y.ilZf?'7:ZZ5jSK ' g M ti5Ti -a.fH 1-mg' ml "'fLJ' 'l V' , gwpfigr' .Mu THL H 11019 IL 111111-1 lL1xlIlIi'X.l' I3 -xl? FVQD- Q51 QTY-x Jaccard Jewelry Company f-XIVIPL 5 ol l ngraud K la ln11t1t1on li maintain our msn op 1111 tfSOI'ldl Q 1r1l I getl11r 111111 K at XV1 produu Pngravcfl g 11 1111 1 lurm If work onlx l We gmrantff promptlx upon rf-11ueQt alasolute sat1Qta1t1on 101719 Walnut St Kansas Cnty Mo F- QVlllX lW- QIX- I xli iliili X. lf -X 111 x SI11 3 11 1l111 l I111 t 111111 XX t11 XQX x 111 Q 111 11111: 111 111 t11111 IN xx 111 1 I 1 Xtlll t111 1111111111 XIBINXIII 111 e Nllltl 111 e clog, 1 1 ie 1111th11 ellx 1111 1 Ll f ll xXIllIL N 11 611 l11 1 1 ' xll' xllc xlgli 3QEE- QIL 41 xl? 4 PROFIT SHARING STURE lf1ifTi3"'SLS QSIIL,Zi llne of highest qualltv qr111 eriew hought of LN owr any other tore 1n the countv Two Cashiers Thfee PITOIICS tg Answer to GIUC You Phones SCTUICC Wholesale S A Lf 4,19 pfull 5,7052-',Wf5 Phones and Retazl Jr! lf 2 21 and51 IQ W-'QTY JE 'QUT ilffllx 'Sf 'QIL 'illx ilI' w,,fGLHw1.Q,11b1l I Qlbyl-... 8-1 A D J"kx xxx , 1 K N,4k -A T1 Z. Y -s l L VV 1 -sd, ,, X wg 1. 9 1 '1 g ,g ' ll l U I ' ', EQ ' 1 I ss 'V1 S 1 'H sh , l 5111'-1 1 11,11 - -' if. If - -- - 1 I alox l Class ljms 1 l R11 gs. sl -cl ' ' H K 1 1- 12 . . ' l . , . N, 'iff ae 1 1 1 in ,V "W" if H 1 Q U1 I 1 .: ls 21 11I1i1'l1e11 hig 111111115:h t11 11111 when l111 is thiee 11111-ks ll'."' Miss 1' 11111-2 "OI 1-11111's11, 1111t." I 1111: "Il11 ' als 16 heh?" Me' " '. ICclit111' Ill. I'31111st1-1': "H11' .Wlll El few 111.11111111ts 11 .-111 ' '. . i1"."' IC 't111': "Yo 1 , 1111 ' - ' 'tl 51511111.1111 1111 l111lll', llllt I' I giv. . I " : 'Alix' se 111 3 lllll it' it's 1lll right NYilllj'l1ll, I'IIt11l111tl1111-11sI1." .' l-Z W1- 11111 going t11 l111v11 21 wie11ie ' 11st." Miss A111l111's1111: Whos 1' li111l'."' l"1tl1111': 'Will' , 1 A ' t J 1j11 h111'11 been 21 g,:1111l I1-15' tr lay." " '-: "W1fll, 1111, 11111 1111151 I Alf '1 t'X't'lj'llllIljI Xflll I111111' 2ll'11IlIltl this HL s ' I 1 ' ' . 0 , Ib f -1 1 H - 3 fa 1 1 1 Q1 fu "1 Vg 1 if' Y X -1 v .1 A Q -. 21 mu ' , 1' My fi XA SHIPI PX S STURI4 L Books, Jewelry, Optlcal Goods, Tollet Artlcles, School Supplles The Store for Teacher and Pupil Z I 1 use 9 Xvvurutelx and S1 ll ntlfu allw Xdxnsted to sill' Y our I urtu ular I rrur IX- xllx- -xl ASL QNX T' Sl t 50 p FB RINCESS HEATRE lt!! st an I In ut I Ia! The Home of Good Plctures 244 Pg gldDy BT: Sl IX -ill 'lg LA.f -xiii :xl al xl Y ifit exljo.-f.x z 1 .Lexi til o L Y1Affx Lift f- 1540 'X fl, Aff, Y fy w of f ' ' 5 -W T LJ- ' A 4 -Y 'A - 7 V 'nv ' ,li ':, ,L K liz' I ' W , 5 W Q Y g N i ,N ? L. e A A s, A wi 1 VL Q C W 1 r, . . . o L N Q E 2 . xl 7 Y E I YW, Rl? ' Vg ' W 1 R' ' 'xl W T3 531 ' ini Q 'Qi 'xllk 'xlI?- R lfllfgflffiifi llxz lx- ilx- Z Sealing Capaci y 7 Ventilation Un.-surpassed Fire roo ooth M S 7 o, L 5 F. Il. M'll.l, I . 5, Prnp. ,s x ! A Hue Fine d Bes A I Equipped Theatre A the X! So hem Part of he S P 'Nl Q 5 i w I - T- 11 Never a Poor ro ram ---- Fumi a e ail 1 3 L W . f X- 31 A X SV: 71: 1 lg ' ,nf YL Ii f THE Xliilffffb 7fx1fffFC1Y THNRQ lg 7 XA, Mon ????? cisco-MQQDIQIYMDQWCQ 1 1111 iijfifbix- F11 X MODE 1 EZ XIX- xllx- xlli xllf"l LVZEX- XJX- ali sl- xl NAR1 IIXIDA IIIIII IAN Il Q a 1 11 1 1 1 1-11 NIO 1 lgl 1 1 a1I Q11 111- II my I If 11111121 11. 1 ' Y Sf I II II lo11k111g III at Il1 1111611 1 JI l11111e nf' 1111 rc- am 1 I1 Vlanv 1 a lung aught l1e-1 1-111 l 1 111mr1r1 1 UIQ, N I mu hw 'lt fe 1n 111 11nP 11 n1aI1 -Xn1 wh:-1 a ke-1 tl1r111 I X a., ,P um e I u111l tlwv 11 1 1 UI .1 Y U In I I I a11 Ill 41 I1 mv IlldIUII1d I RE Yours For Better Servlce 0 1-111 1 xsawlnn s I1 1 g 1 rr- ln 1 0 11 11 1 1111 11 1 11111 111 IIILCIV 1- Il V a lc a I11a II l111 11- a 11a1 II I udr 1 1 NIUDII LAI NIJRX """ -xIYiAlW- 'x1l N1fxVISUI1 5lIi ill? iligi IX i ll IW- X.I1fQ"SYlfLilli..lIF ill? QUE Q 1 hhl F11 8 BUIII l xldl I111111 and pfur bhnp WS 1 YS 1 I1I I 11111 Lashngs lillf N111 1 X 11111 11111151 101109. 1 1 l-buxf X113 Xnx xux 211-f1mS1Am1S J: mx Qlx Q15 4-T.?G0'QlDf111EPI9I 45136113-MQ-2 ' 1 ,ff 112-1m1'-1 ' ? 451- - 1, ' I --"HE-7 11, ' 1 'xr X X JA, ,X 1X ZF .. H, W Y: In - ,A V ,H A 17 7 V V- FKVV 'rl it ,,,. 3 I I i I Q l V Y 1' Y Y W l A I L A A 44 A A I ll 1 A I I.. H1-1-11 11 as wl11I1- 5 FII 1, rl-il Ili lla! 1111 lc IS all 1111111-1l. ' 1 l'r-1'la111'1- 11 l1' I l11-1-n 1111l11' . IPl'I. I'l1I' 91a 1'l111 1 vs all 1l11111-, I XVI 1- 1- II11-1' IX asl1 Il1111gs 11l11I1-. 1'1111 R111111- I11 I ' s11 liIIl1- IS If-I1 111 1l11, KII11 11111.l 1 111ll lu . I E LXSIZTII A hen -to Ill?-V 1'1-1119 a 1111111111 1: all 11 111511 I 1 X 1 4 ' Ml ' k IL11 l1a '1- Il'11S 1-1 lc 1l11n1- gl11. ' I K I . vt 1 N ' 511 '1 11 l 11'l 11 l 111 'YI11111 , ' ' I S S I ' ' Re-1110 111 'l1I, 1 1 l Q SW--"1"1-I1I-'-1t.--g-.iii W'11133M"H1----'f-'-- lL'1IlIfff' lf- 1 I X1 ' 1 Shf- S 1 3 I-lit' 1.1 11l -1.1111 1 11, 1 l 5h I' I' " I I" -'l1f"1" 1' J l 111- 111 tl 1- 511111. X l IIIE5 I1 "' 's' 1 ' ' Q ' ' S I- S I ln' ' . I I 1- e-3 -I I1 111 II 1 Slay. 7 1 1-1.-111131 -. 11.11 1 1, 11 1 LI I 'VV' I I "S I I IIC' S14 ' f".N IIII' PIUKJI XXIII 1'11n1- NUUI Nav. 41 v Y y I.: V l A A A ' A Q I I I 1 ' X. I.. VININIQ. Prnrprivlnr l1 bfi 1 , 1 - All 1 -6 1 4 1' A -A, -- - Q I Y W N1 J . I1 4Y 1 5 I A ,J A 53 l I E Z1 7 0 I j C 0 l 21 A 1 f, XI ' L J l X1 X 1 I 2 I I1 1 ' 1 1 Q 1 '1 W I ll v x Y I 7 . I . n I . . s I L Y 5 7 N1 I 1' ' I 1 . W TH UL L in EDSON S PERFECTIO BREAD '-' f!lldlllX lust Quantzty Consistent Wlth the Present Hzgh Price of Material FNK X511 'QW' xlI5- XJ aP XJW' xIlE JV'P K IL Xl N N lv h alibi 1 n N I 1 laura Shop x JK llfs 116 t ll Q H111 C I 1 Ill IQNHI 111 lll X UU1 ll L1-.Q XJ 51 xiZ15l'SC? CN? -Qbgili Q T e QT X11 IIRUC I H1 For hllllll IIIINUS IU l XT Phones 39 19 It SIX J? QNX QED QTL? 'Sli QP xii i www 1917 me A f j'LE,qLfv.k,x 1 VX? jlffxgz L he .Sf ' 1--effigy-'X jy . J, 'xii X f -' 4 ff RQ D3 g A 'An' Qt X f',,'1'iQ,' 49 ge f"Z nnwfgj 1 7 7 , , N 1 LY I WO ' , 0 v 1 0 1 Q - g l 1 0 0 . L 0 o w 1 1 . -A 1 B A f 1 -M e A., s 1 sf, s - - P, - eQQ Ch -s 11' S.: "Hu'1yuu any 'I,zunIn'.' 'l'z1les"."' . 'l lm: "lm 't gm smzustg hip is the lHll'2ll'Y :xml nm il 'her Saluslmm ul' t'Il1.Zl'21Yillj.i' l'2ll'dS, axslwri the Suniurs wh: vzlnteal slmwizii C: 'l.'. A1219 2 Oh,wXn'ght5Jl1 z 1' 'ie I an I 1-hang 1 mu' amass." Sz I z 2 l'll ch: gc j ' anno." F-sfi V ' , 1 -'Z-" L4- ,L V rm ""' W ' 1 1 1 v 1 h ts 3 4 ' K A J J 1 b. 1 r 1 A v 181 r 1 1:1 QQ a 3 ' ' N 1 N A ,X ,- .1 Q A M -,N - . QI ,, , L xx ' 1 gy 1 UIKLX N- J4 MOD lXC3.lAD'Ii-A.IDgJHXf-X D::fL7'S,,Q1f'kig1L,c:f1yL silo-AIX Ab X, O I' -:Sv -' b f .. ff' if OSI ann av , s 5 """' if I J ' Q XX un 4' 11.4 4 lg AM. Ht Hart Schaffner 8: Marx H lrt SLh1Hncr ix Nlarx X lrsntx hfrx lwxe modal Ixlilll Ill li BNHS. Ihe Horne of Hurt S1 hafhu r 8 Marv L-lnthes X XML xlii JP' "lISl21lc ill' xii' -xH' xii' xl Jjf QT SJGOMMJ 191 QJMWQ-UU-4 9 7' 'Y . iq Y - -- - ff .., , , ' i 'f -.4 Qzii 0 l .J - C -' f "' .1 .- ly ' '- 7 , 2 -4 - 2- ,- f 1 -P 1 ' 2 2 1 3 ' 0 If , 1 3 7- - 0 - -'iz . ' , j- Q - ' -Z Q, A ' , . - ' ,J .. : - 'f : xi. 8 'Y ' ' "' A 1 , 7 I . 3 4 L1 W N U . --- -- rf ' Xxx 1 T - - "' ' -N ' ,. - ' 1 ' Q 1 A L , , .. - -- . I . ' ' : A - - " . . . , ' A 5 L -- - 1 - - -, - , .. ,- -- -,-:m::-1:s:::,- I 1' : - 'I A - ' ' ' " 21, - " xi. 'ksrfzf-.. -sr ,I .' "' ' ' - 1 if 'N Rui- "I:-. I ' : I ' . -41 -5 -- ' U . . . J X N..,NMv.ggg:g.,'--' .:1:- - n , , , - , A . "' . ' I '-:Ii-.z .g.4j'.- x . L - - , - - . q - A w 3 ' ' f 1 1 4 '- .,M..: . .:15eg,- , --. 3 J A f Z' ' 1 : - ' '? 1.1EZ-+-:.1.'2Q5-3.A- .'f..E-:-1-1112: +.- - 'f2f2--- --..:::s:s:255 ' . l A X I u. A 4 : 4 7 -- U 'F .fl'se:2fesZf:-.5:,.-,.:s:1-451:11-.5:1:2, - .. - ' - .f g. 5 , - .,, --f -- . - ' ' '.':i - - , N:---A-.:::::4.,.:., - , - .. . ' v - . --- ' :-J: T ff:-, ""3:3:1:-. -- f A : - - - " '- A' ' ' 1 '1 :az-.4 "H--"-.:-z-:rv ' 1. N - ' - -- . L X X 1-1-gs:-r-1-z H 4 I - .. f - - -- XQX . . ' .. . -- " -' E ' "'-2:15-1:-:5:5ij. " ' ' ' ' N N ' ' '- ' ' ' . ' KLA E E ' - 77- : 1 5 V I an p ' 1 1 jg-wuz, 'f ' , . 4 -, -1 . 1 - I-Us ,, -, Q55 1 Y 01", , L -' I Z , ' gflf 0 , k E 2 1 -- sf' '- 1 ' .,.5'.-' ' ' ' l i L -- .. 1 - - M 5 .0 ', - I 1, -r '1Q,:- - , C , IM X ' i 4' P , T ' : -4 V55 . ' - f -bin, . i L -. ':2: f ' .- 4 I " " 4, ' t., 5-,,. nu ,.,u X I : ' - , 'QQ , ' ' . " "' -- - - " -2 - .',,', on zzlnvganll ' - 1 4 ' L U . - .12:::::::.a.z:::2:::.::..: A ' '. .:-:ef .- 0 , 1 - - . . , ,ggnnu , .nz--0 , . -'Nl' -.f Q.. , 1 f .. fb' LL , ous v.....f,-v .A ' ' . , f--,.,....M .. ' -. - -, - L -.xv ,- . ag , 5 K I , r- .. F' - f . . - ' - 7 - .-0' - , , . p ' ' ' ' : K - P - . as , 4 ga V , I - 1 ,f , , , ,.n4:25nv":!Z2 Z?-QS' 3 .2351 , 'Q .,. , - 1 1 ig ' 5 19 ,9 anooovoooc Waco.. .2 V . I v -0 4 " , 1 -,,qs inn nuns , and .. - H 4' : , - -. 'S '. uv" .rv 'M' 22' 'Q 1 -. ff' Qu- N - . . - , lv - 144 I-un. 1 HU 1-- . , , - -, A o , no Q . 3, , . . , 4 1 . 4 - 1? Y' ' . ' . v',:, 5 ':'::SS 'x1"- rv 1 i .4 , gk, 56 . 0 ' .fn 0 . uf .. ., Q,g,,... Q - I -...9 In I A - ' ' 0 n . ' 0 ' i 1 1 1: V . : Z. ,'0:0, N ' ' N 4 1 1 T ' " 40.11 ! - 5 3 ,g - Zyi, ix - ,. - ' ' Q' - to N 1 -, J -n . I ' . , , - , ' , 5, , I A Q I 4 1 - v ' 1, 'Z : I , L SDA 2 .-. 4 , JS . . - , N I ,A ' Z U f J Q -5 - - - -TTY -QIZJEI' "-3E1'C"'iIZ1l'- xlwxf xiii' -QI'- SJIY A-NJIY A 'Q - wN.1N-x1N31:X+N'XxNfX1KfxtR:xK--X Rlccs CLOTHING Co AUTHORATIVE STYLES FOR MEN AND YOUNC MEN rixvwk XQYXHK ww NJS'Q1X Q5 3 Y-X 1 1111 1 111 If N 111 ll x k 16N 1 1 XX K4gw- X1E'Y4fX N w 435 ix :XX XX X N 0I'l'lS0ll l4lllSl0l' 111 AI 111 llil 1 11 and um lv. 1 xv-. llllll Ylcn lll2 .nul Uul nl lens rips hnx n Spe 1 1 ll Sth nlu n Nl 2335 QNX -XJY 'X.1'1'Xf QXW SQN Wxfxixihxk- 11117 1 H 11 1 , 1 1 1 Li 'N - 1 1 1 Q 1 1 L 1--Ji '- - ffg 1 1 1 , v N ,W L , I3 1 1 . . L 1 ' 5 5 i 111 lb, if y iirf 1 1' Y A 'I ' -+ V 'ff' wj-A , -' 1Q 511: 111151 V1 1: .A55.fI111115I21111111141111111'l'1215S11121l 1'z111 11 sv- ".-X 1,1'z111." -A1.fH11i 1'111' 21 11-1111 111 1111-11111111111111'1111-pz1g'1'." 111: 111fQ111' 11112 "'1'111'1' 2ll'1' 1111- .111 12ll1111411'S. 11111 1111 1' 1111- 1Y1'1111'11 11,1 111111111111 2ll'1' '11s." '11111' 112111111 11111s 1111 11111111111 1.1 11111 i11'11z1', Vl'11l' 111-111s :11'1' 11111111. 11112 g'1'111'1-s 21111 2111 1111111111111111. 1121111 z11'1- 11111 1i11111s111's11z1111 11 sq 1111-s, Is 11 21111 11111111111' 111211 111l' 1111111 ix s11111-111111',' -111111111111 "1 111 11l1k'1' why 1111's 11111 1Y1'2l1111L1' 1f1.1s1- PQ11119.-. 11112111 V.: "XY 111. 1111211 1111 111111 g'11111 1'z1111' 'e111"."' ? ,E W 4E 1 ' , .- L4 N41 1 1 'Yin 1 YY' I 'T' 1 o r Q 0 N Vg N 1 O0 1 X. S A L L . .X I 1 7 I I YV w V 1 7 1 v V V w v v w rm I A A A A K 1 11 ,. . , ., . 1 J I z . ' ' ' - - 'll 2, Y Y O YI 1 O I 1 1 11 rum: -: nas: I .E 15,17 E E 1 E, -1, M1 .1 1 1 n 1 -41 1. : 4 -. 1 . 'M A",411s.1QAmml1M.u- x 1 NY. X-1 1 1 TIIL H Movie 111111 ,X lx Cx. 5. 'Y 1xg'X Vlctrolas and A rt Novelties CALL Meineke 3 UNDERTAKING 5-XJLIL 'Qi RIF- I3-xlfi ix- QIX-lnfxf In s eslwunt 1 Ll 11111 11 I' X111 1 1 I 111111111 E1 1 I1 I1111 Appllc 1111 1 1 IT I1111 XX 111111 e 1 111m ue ue plettx t111g1 spl I11I11111x Ihuse 1.1111 L1se1I111IJe m f s 1 GX 1 I111111 X 11 IN h1 1121111 IIIII x 1 1k I11111111 s ll S 0111 1 11111 xx 111t I111t11 01111 thl s 1111 .L,S xI iIQ- xIIZJl.i3JSI? T? Nil? xl IIIILIIIIIQ nt Illstrul " " Get Uur Prlces Before You Buy EODE HA PREMIUM TORE YI: und YI11- In I5 I'I Il IISUN 'N xlrs ISI Me h ts Dlvey III li T 'QE 'QE 'Qld' il 7 TIE -J L,fG Lul I Qmww 2 I 11 1.1, '11 I A fflf,-'IQ QF I1N"'6f1f N 1. If I ' 1 X . ' 7 , 'N QBJITYQ, 13, "X, 2 Ig ' fieiee "'e ' 'pg-5 F Q 7 7 1 'N I I1 I . . . - - Il 2 - - 2 It X I . , 7 AT I 'I I A , ,T B "mls" '1 ig, 'T' 'wlli it 7 1"""f ,Wie H 'eqsi I." ' 2 "I VVZIIII 2 .'lIiQ'IQ I'm if ' 511 SIRIX up I21t1'." Ii. I. ' 11111: "Bessie: YUI I12111 Imettm' 121119 il 'wke' 111 1." 'I -' I ': "C'2111 y1 ll wriu- s nrt EI I'."' "2 : "Ycsg UIIIA' it I2 kos 11- gm." Otis: "I-'111' 21 sp1'i11g1'I1ick1111, this is pretty t1111gI1." '2' ': "W Il.si1'g y111 k ' 'II12 '1I1211I 21 ' j i fl .' '1115r." . ji .' f' ' s .' I111s11 '1'ie111I.', 1111x' tI1 111111'1 sy CHILI. .2 s: " VII? 's '1 I' : "Du .'Ul 12 '11 'I' ic."."' O1 2I I "Yes" I' : "IM U' '2 " 1'ti1111Z"' 2 2 UOI1, 's is Q11 s I I1111 I" Yiwvvvr 'Y' Ii i Y V Y V V --Y irii 'ji "su" " 1 - II U1 IIN- I V ' 1 l 'sf ' . I I I 2 .f 1 ' Q Q Q 1 5 I I ' W . '. . '. '. C" 'I .' .'. .I' M Q I'Inun- iv I I rc an ' ei r 1 I I I S. 1 Sl. IQ! 'fl 3' if ef ' -I.. E dl ' ' few - I Q71 QI I VII 'IU' -sf T111 11 LW MODESH If I IHUNI DRY GOODS FURNISHINGS Odd Fellows Bldg Neodesha Kans lx- fxilt -xii WNW If-7'i 3 ? L 1X D ill l Nlwthu 1 WFT- SK XJ? Q ZS! Ly? sd Good Coffee and Eats Cigars and Tobacco Chewing Cum, Candy D S l 1 'Qi 'QLY -MPX VCX Txfkdxfi. 'ifg JP' GOOD SER VICE MUSIC 1? 1 L 4 so - S I 1 aaa - 4 oQ521i1'if , 1, , ,. ,-. ,... A l -l X bf' 11 1 f 5 f 1 A Z4 f 3 -- 5 'A Q T' f F : 7 - ' ,J 11x ' R nf L Fi 5 F. 11! V1 I X L +1 5: 2 1 ll V 1 -1 Q - -- 2 1 , 1 , . J ET ,I , V V : F' Z - ' A J if V 1 3 2 9 Y fi 1 l 1- f 9 - E 4 1 1 w L A , 2 l 1 5 F 1 1 ' A 71 5 UA 1 . TL fi 1fi1 I 1 ig 1f 1 5 Z. S - . Lf I 9 L51 ri 5 W' l VA 1 9 A Ef- 1 ,f :4 V 4 ' 1 Y Q f 1 1 f S' 1 - 1 1 1 1 1 - 1 g ll 7 A 1' 1 1 Q gl if 1' 1 1-,i V vi i1 J., , l1 1 f' l P N :1x1rXf1f so s-se 1- 1 1 lkmfffbowe 1:5 zfmmmig.-- 1X-f:2h11Xc:x11Q1 iff! IIEIILSHM L95 'Q 5 ill? Q SF- -Q I SHARPE S GROCERY and MARKET Fa y d Staple Croc F esh nd C ed Meats WE GIVE SERVICE AND SATISFACTION r 1 3 NIZPNZ YLER PRINTING C0 The Home of GOOD Prmtmg Its the QUALITY That Counts Phone 496 113 S Fourth St IW Ii 2 IZII3 SFI I YOUNG S CANDY KITCHEN Is the Place to Go for Ice Q Cream and Cold Drinks HOME MADE CANIJIICS Q M EIR 'Qli AIX -ilL4IIX- EIEIY JL 'QI' xllx lla ffam-QMMDU l9l'Z61L?CwrM-14 Y: ISfIAI?'2w--ftg 1 1,W.lfif15 lf' Ulllfff il 'Y QQ- 1' 7 - RN ' E :U Qggg fthe' eE51rlte-QF-E :XJ :Ei - ff Q I 1 I T I I T nc an eries I I 5 I r a ur I I I F l'llUN 2 :ms .....- H2-1 Clll'lN1ll ST. I Ibvgwmw, -Qw I Aux: ixux QQD- eww- L? 'TEXIIX -ink ' '-xlp-K if , FY Gil? Blix- XII'-7 I! W L71 ' S a I I I ? Q1 l I A I 7 ll - - H 7 ' a Y! - I fi nz ? I I L 51 EI at - - M I Mxnr- Nuk -xuxe Qfjifug -:- .ax -aw -xux X16 -GQJSTQ A - ein I H M W SQ I , I Il I I .I lx 1 .Y . 1, 1, x :NTk KLXKQ IIXQ- Sgxlkf If AF- XIX -QS NIR ,N NEW Fraker TONSORIAL PARLOR 512 MAIN STREET ilk KX Yxlpx NNKS7 .Riff x? QX El. s lll 5 III I 1 I l I 5 I N XX IN I l N lt I r Six- XJIXK QI? Qfi LL ISQXXQ XXLSQ X I NIUN Sl XII ISXNR SQ I xx I 5 N 175 mx Im x k XXN .I INN lx XXK I I I I I fXi5-,l43Xjf'XL5,1Ig ,XII I lx .X QI? In - QAYN 'ik'-g " A I 1.57. :rf M7777 ii, 'MY' as i '-I I I I I ' I -- I 5 7 I I s I , II ' L I I I I I ff igg I f I., .jf ..f' ,.L"Sf"' 'wif' . - fy ff' 'Q lfirst lI'i.'lI: "I':II. .x'IIII'I'II Ilifiliiiil' I I IIIIII-s III lIlzIIII In-us. QIIIK' QYIIII l'zII: "XII, l'm clif"g'iIIg1IIIII Ilio flirt and lzwin' IIIII I lvsf' MII. IIVZIXIIIN lin Vlizipell 1 "'I'xx4II girls III-I QIIII' j.Z"21l7llL'Cl mvli IIIIII-I' II LIIII mi l llc III llio Siill1'S.U Ifill .'IIIiIlx: "XII: flillllll, wlizll is lII2ll IIII I3zIlly's Wilivil ulI:IiII'."' Mr. f'z1lliII: "lt'.' il lezill IDl'lll'il.N I-'zitz "A 'Y llnlly said II was QIII lieirl Im." "Saul I-ml III il C'Im"'iI!IIIIs1I-I' livzulliliv. I1.x'I'II'xx'aIy, wliicli is Iliv szicl I IIII III' il 'IIw'.' I'l2l.Y0 II2lI'.'IIllS liII SI: AIII. Ilislmyb : "Tl - l'l1IlvIlFI:lIx'SIIILLIII 2lll'x'll1I will IIIIIQIQIIIIISIIII, il was willi lirvzii lI1'iIzIiII." E 7 L "ji: . YVVV f '- 'gf, fo H ' 'I ,- y , 5 1' T Y Y Y Y Y Y Y 'Y Y ' l A A A L A A A A Ll Q YRIQS, .I lI"llll'WXl N, I, I,If'sllIr'lII K .Is"I.' , Y xx' 5 I'l-Ll lIl'. A 'lr' , x x. rl xI'I I, I Xilrc' Ilivsuic-Ii! -FD X I.I' Il1I'sII1I'II. h III... I ...I II.. s. ...II .I l'l xi ISI xii I I , 'IIII Inns- III-Imsits. il ,I ' I NI- .I x I'I:I-II. I xx li..- IIIIIWIS III IIIIN II. IIIK Xu' Inv .II lln' IIIIlm'Ili.xlI- 51-III..' .Il lzs K .1-In v. - 1 IB! 8 4 ' - - I - -I'g.'- -I FK- 45- Qf s -.xr-I Aix, I":I'A'1liIIIIlIiIl4I,.I.I I ' '.'Ix-., I I I I N THLH11NLMUNy MODES EDUCATE FOR BUSINESSII SINI SS I an a II 1 ermg a IW n I a 1 1 tl a 1 x en en c urmg I1 um mer W rn fl 11 ll ns I llu- I5 ll IIIIA HI SIN! SS I Ill I I lil Il 111.N..r11.u..rk.1s1 1 mu nxxs 1 IN 1 I1 1 tu SI up I N I1u1111c I6 1 1 IX Nl IX 1 Qllzli XJIJ? IQEIX IE ill? Q? XJ 1 The Neodesha eglster "The Old Home Paper ' PAUL WILEY Proprietor Lab- 3IIY Q3 115 VGIIZSLA-f'Y Q5 -Qi 'Il Q IXIIIII 1 I LI 1 Il N 111 1 to x11tI111uI wIOLIx1IIj.1' IIIU It IIIKX I IIJNQII x 111 Ic11g1t 111 put them 1 Hunes 1 1 Q 1111 sq Iule N 111 1 I11u o11e11ut 111 tI11 cloak 1111 I? 135 -4ID- QE ISIIL QIZID xii' xlIXK AH' 51 Marsh Variety Store School Supplles, Dry Goods, Chll dren s Wearing Apparel, Candles , The Store That Caters to the Public Needs 1 704 West Mann L E. MARSH, Prop. IQITQTIY Illxlb- xIIQiEEIIfs-f'II'X -QI Il' IlflSJI6' Cibm-6E1mD1l9l'Z61LPQ11IHwf 5 1 H" 11 5511 1 I S11 as -ww , 11 ,H ,1 S-, M P 41 1 f 'fo 'lil 5 '+A 'ij - 1'iQ1"' I I I O 1 I I A BL.: . I iff ew ur' on IS 'S 111-cr-sszxry Im you 1I you nam to A t'IIIt'I IIN' II SIIIPSS IYOIILI HS ii lII!'KIIK'iiI CKIIICIIIIOII ISUIIIII IH' II XULI Q I 1 were uo11scI nIm'lr11's can-1-1. XVI U' 0 I IU' II1Is sI1oI cut to X FUCCVSS? SI7f'L'I.I Oplllil IIIIIIPS In B' II f"Il S05 Up' I Il' S - W ' ' . I Q- mm- gl 4 ' 11 ' I Y Y Y Y Y W Y W Y W 1 1 1 1 1 Y I I i x L 41k n J 4 4 44 44 1 , I - ' .' . - .' .. VIII "1 , '1 .'.'AS , LIZ- 3Im b' I5',,,Tj.IIR wIIXf 423 Y IIz1II,': "WI j 's 01's 1111cIi like il .'lJt1W 'i 1 .IIE ' 2 "I 1' I II Hz IIj: "WI I1vc'z111.'- iI's IIIIIII' ' 1' 1:11I." "1 YP' if ' T T i " f " t TS V i'i ' ' 'Z' 'i Y if , I . I 1 I P I S P S 1 ' ' I I 1 Q ' , 5 1 I I Us - ,NI I-,.,-f, S ,461 ' IXUSILEI' Iwz1t:I IIIQI II42I'Ii 111 1 Wu 'Ia 1111: "My, but it'.' uw' Ilj c11IcI he " Q "' .' Pa' 2 tIjI: "IlirI y 1 ' I 1111'."' Iliss aj .': "KyI 1, I aw you any I' If 'z1p'."' ': "Yu, 1 QIZIII, I 2 '1 ' - ' ' ' ' mm," We - To -ee 1 1' 'P -as - Q I 1 '- S 1 , , , I ' . , 1' k - , . . THL V MODIFHM 5K QIX' XJFX1 T- VXI IKYIIE- Il- XI RAND ,AZ All. 1.7.2 INJMH jrv QR SCEN 57 k Pr-lo'ro PLAYS ne Luxe Yi "'7"'5:7" ROBINSON BROTHERS Proprietors BZ ik li 'xl lllfxfl Ak-f.Ii4it XIII? ii mx u 1 at me p Lv Imam e un xuut DK Q5- xiii xllx- QDC9IL'SIfC9IIX- Iii -QI' xllx Il kll- 1 ,mu QxxlPm+l,l, Atheltlc and Sportmg Goods lll fhrand XX 4 nuv, lx uns IS I :tx . N10 IX 'QL il? wifi ,QVC-f1IZISIFl41I' xllx- QL ,J Nlxx IXlll63.,t1 tum IBINUNK Imum IIIIEI 1 It II thex 5,11 x mu Ieuhel IIIJIIJ tmx xx Bl II t t en out I ut mlx t I 1 I NI xx xhe xx uni then xx Inn II h lppu i ill? ill? xllx- RISE XUVIIX- fxI 3..i il. ' UNI 0.59 0lf"UT" :Uh Nl 140. UI Xl Ili IIXIJHS Rl I lllllb. 0 I IN! S 1 ISE 'QF il' Q1 -xIIaD'ILI'VLkP'Ili -xID- xIX- QD J X'-j-4 xxx-aqkumbmmv IQ I 7 ,lx L 1, 25 . K' I xx N, I if I L 3.1 -Y, Rh. ' R . ,lx fx 1, , A r' I K 'F A, I N lm L? f 'Ii Q XJ , R152 X4 Y, QQ, , . ,.:- Q V In' -,1.f1:.::.f" 15' .fy f 'YV34' I-4'-4' 'Y' 1' R- Ti NEI 'HMA V? I 1 if 2 12 1 f ' A 1' ' Al z? . f Q 1 rf I-Qu! I ' 'Ir I , , N , A, W, ,f,g.Q?Q U ' ' g3'R':":":": 1"1'1"1 '1":"7' " '7f:":' 3''rn7'7'f'TTY'T'1'Y'T'7'7'UR .f . X ."t'x:"r": wry, -. X I I - ,I I R ' II ,. ,RW 'Y A' . 'R V SV ii RR ' 'l ' ,fl R ' Q Miss AmIe1'son: "I do not Iwliuxw in thvsv cIwz1p pictures that you see all tho pictur- :Im ws sg m' f s, but I lmoxx' Inns of you errplo ff Hz usu I'x' s " j here." W YV R R R R " ' 1 N - R TRQQI 3 I ul-Zu. 11. x . '42 in ' V 41 , 1 J A A J W O O I XI I I I Y V WO I . I ' - z 5: 5 I . . I I Ib R R -R -.O XIX-RR X - QI ,R gy " f I ': UI mIcn1't Izulivxm- in IIZIVIIHI the Jils ' 'fd H2 px I had n' akel cn 2 ui j f' -x' Ia -lx." " 2 ' 'I "I'e' ' s ' ' ' ' ak m UI j 1' lztxdf' . z.'2 "Maj I S01 I 'z J ' 'I ' I ' 2 , Nod." F V , Y - ,ML x - , ' f YV V rj "fn ' '1 f A4 -fr ' V I va 1 -5- Q V i X I A 44 I ,T-li-1-1 A ix l A i . Y , V 1 Y V , v xl 1 41 tj J A J A A A N V 1 N y 41 w 1 o A L Ax, V A' 5 IQiJiiE5Ii1XN 1- X-X15-Qi? 'YxF 1CF i1lY'x1L'X'xi'Q-x YINGLINC. DENTIST Offlce Phone No 1 Res Phone No 36 Office Ill Hale Bulldmg LF- xl? XJlilil fi25E -xl? 'xlli Ii Xl 1 X u e I Xe i fumu h 1 mm i 11' wi mimi gr n lui ei I IX 9 X IH F2 xllg JD xllk Xlfili PQISD- QIL IR HX- xl T SIMPSON 8: SON 1 lil SH AND ll lil D YIPAIS IISII XXII U1 Sll HS IN Sl XSUN 'mln I0 NIIIIIPHIIU, IKIIINIIS IL 'QE XIIX 'x1i11'iJECbji2iEJi!xZIY 'QIXQ ll' XII? XJ Mwmimiflgl fwhw-J My vfxks A I 1 bl SI, 'N ,k A xg igvafqixh X if, Q A '11 N , I jx AK ?i.,,j, - - 4lx:i Y - '. ' Q, - ,W i . .,g-,, . - 'Ei If A F , . ,Q E I ' l i I S 9 fi ' Z i , . 'T gl, i 1 TL' he AA fe 77 f- LAS Q2 --11 PVPQ 1 Kyl X'2lSill hisI'z1m1'ite-pusitiwii. fvei iii the aisle and gum iii his muuih. Tea 'hvri Kyl . ali' tl at ge ut oi' your mwuth and put ymii' tbvl iii. t in ' me-Y" I-Zvxsip Il. mn ililill 1.1 f'ilt'1'1'XY2lil'PZ "Uh, f'UllfiUClIll', st: in the train. my fzllw hail' hlevw out the wi aww." C'mimli1r'I:v1': 'Ne' ' ' , youu lady, Ihuru is 21 switch hall' an iihi ' 'th Ml. Ilvslw. url: "Lew, who was I,iUl'l'l'..yu Luv: "WI h x 'us El hhwk I rsh." F T 11 :S e -OL- fe" if in S ie xi P x M i 1 . . . ' , . ii I l ' ' ' Q A i if . 'I .' If 4 1 1 1 I Y 1 V 1 1 r 1 1 1 i 4 'lk A f Q1 A I L i 4. L. A A. ,CHC -. A, sci L. A, M , i i i I I - 2 . ' - .- 1 ,- .- i lb S-' 1 4 O., , 1 - P ,A X - Q .if ' ' 'WX , if L K EOD A Y Sli QE Ski? QX 'Qi 1.2 X 5,31 ln lnclvs 4 ws 1 Irs Storm U Spousal imc of CBrabuat1on llbrcscntb IRISIU XSXIIII INSPIII i UNI ' fl: 'NIXIN Sl LX- xlgllk iii 'QE ,413 AHL il LPS SJ DL 1 lll ll 1 I X X I llltfl H317 N I H6 ll Xtl INIINI X ill 1110 TCI 1 Ill I N UQ11 1 E Q? Alb- XD' 16151 xlL71D' iivlllkwili-.il 1 Sawswm' s Xrt lnlllf-rlvs llbartlculal llbhotographs for llbartlcular llbeople x x D N UH me 1 25 Nl XIX Nl lil l lil ? xllx- I? ull QWWZSPQZI QIL NX' ,QI www 1917 LMQ ,KAN Z A I .' Q, .1 I, ix AN I, Iqgxi N... 3 fffx' 'N S 'X XX X M ' X' R F, ' ,H WL W 1, ,i ' .1 W1 Y - 7 . ' -Q, , :W 'f ' f'QT".1,,1 Jl ', I ' I ' xi l lu , s. Q O 7 - , QI I l Q ' X Q. K.: ,A M: annul l'll .' 'I :HIL S' . . .' 'B X f 'il Q W' ig' ' X ffl: gfsfg Blu 'inn Shiplmy, in IH lilly' illl :ul wlitwr: "Yu can luwg l'2lIl'I .mu .Iz1j'."' .lay .I nm sz "Yes. flies." Thv wzzxch went ima il rcstz1L1l'z1111 in C'rvlu111lms and was selveal El l'.. unknmvn In him. 5011621514911 tlmewuilurz "XX'lmt is this'."' XX'z' ' ' lied: "It is lwau xnup, sir." l'czzu'h: "I clmft vate what it has lwm, I wam to Imam' what it is ww." I,ill'2lI "Oh, Vw lust ny xx' ring: .ii In IJ.: "Ne ' , Lulu: I'lI buy ja z tl 1 '. I,rv1':1: "'I'hzu liX'Hll,l1lll it was no ten-ui 'ingf' . W 'E 0 Y v 9 1 5 I 1 1 f L, A 1 fy 3 0 X ' + 7 1 I A YYIG IND I'0ll.Xl' FINISIIINH ANI l'I.'I,. SING - l'h4 'ZSUT 1 3 'U ' . . .' lll'l.l. ,lNi. - FU 'li'I'Il ST., IIAXLIC ,IDU-. 'Q , fb 7 - X L X Ag - Y A ' v '1Ql5 ,IH 'x f' - N A X, ww L xl ' l 1 , ,ETL-. 1 iii, live 'w-ex e1QNA-NJXWN-K+ gg EI Zee Hats QW, 6 N Conservative Styles A F Conservative Prices M.JHHHzaCo KABO The I L Niodcl L f 9 consu 2X 'if xl Qlilll .ill-fl .fx 'L Sli 'xlli QTY i 1 I immx Ill J X 1 N 1X ll lim XX C l N N I XX ll L N Jlolhwlc MX 1 lm X in ln e Nmx f in ,.f"',.w.s MMD 7 , l l , ii . t 7 S, Affxfv- S 'T-' Gmgix KW 1 ' -iv, 1:- X it l ,.A -Z' .-at- 'Q Q 0 e , i f 7 K, x fi X 4 i I l l Xf l Q I l l I ' - l N I l A l 2 7 i l lf f 1 " ,n'- . LLLZA s L rbi ref f - f 5 e e e rfrp:,.g:1 1 e pe. llpvl: "Sli: liililmg mzilw Will ui' lvl g'n11l'i11,x' l12lllll.u Sli. liililaar: "l'll tzilw wire ul' flint." Blix. llielyiiiii: "llm' mn l 5Il"l 1'iilfil'Ifm+iiix-:Iz1iI."."' Mi. Hi: juni: "Dye Ilia-m ' luv." Vigil ir: "Yun ml+m'l lumix' wlm l :img ill, yfvu, ,' im"."' .' j: "Nu ', I lrm'i." Yisixfw: "I lmmv wlm .Will ure." .Ii my: "Weill, tlizilk null ingg I ilu turf." Miss lllll'.'tlXI "'l'lii l.X'lllNYl'lIi 1' lm: limfIziI'mis." M21 'ivi "Ili, 'flu XIJU 112111 'fu Bliss l'u1'sa'l,x': "Wlw11y':m me wx itiiigr with si gun xml r':1ii'I liiirm 'i twslwll:iwrml'rly:r1ic'ziiillrupzi lil-mi." Ing l '-1 "llf 'fliil you lilu-Iliff "l'z1ssfmgwl'A1'1liii"."' lfiws mn: Hliozilly, l'm nut up wlt'i 11,1 hull. 1111 vlmivli In Mr. Vzitlin lin f'l1vinisIl'ylZ '. this li5'rli':15sc1ii zilus Zlll iiixi ililm .em -ew it '."' -:id I 1.-mr'i.4,,f 3' 7' ,1 15311111 KIHEESH 112113500-OP-wx W 11311 1 U l1Y1 is 1111 N 5- 1 N 1 ,N 111111 N 11111111 11 g 1, 1111 1111 11 11111111111 111 11 1 1 1 111211 1 N 2 N 2 1 NX 111111111 11111111111 X 111 Ll 12 Nl 1 N 1 i x11..i1?1 QNX x17 .1Q.? it il? XJIFK X THL I NIVFRSAL LAR I4 01113 IIA IIAXII ,, "'. 'f.I,,iT1l1 154 Xb b 11 Bl Il lx and l UND 11.1 XFX Sl 11111 ll s vm lil lwllzlv. IIISIU1 SUI Ill IUI lllll SIRI I I u MIEJY gk-i?i12fK4f VAN -X15 YS- Q51 XMQ1 CC-?C mD7 191 mL,11Df111Q:p tg11,:OQ:1-'frfj '21 V M1 .y In QQ, 1-S V ,1 X , ff 1 QQ 311. 1111s11xx11111: "1J11 11111 1'111111111111111' XX'11l'11 11111 1'1111s1i111111111 w21s2111111111-11'."' 1.11111-11S.: "N , 1 11111111 1'1 111111191 11." 311. 111.'1XY121Jf1I "1'1111e11 S121111s 11111 'ts 11111111:11111's s111'11 2lS 1'11'11. 11121, 1-1111-11, s111211', 112111s, 1111'." '1.121l'1111'f O 1.', Xilll 211'1' v111'.1' 511111111'1111s 1'111' 4"1Y1111J' 111111-121ss l' ' 12111191.11 1:1-111: Ht711,11l 1s 111111'121ss11'1121.'111'111'." 1'1'11s1r111111: 1'11 211111111111 .11I2111112l, 11!J1'fJ111j' 211111 Ol'12l11 21s 1' 111l'l' 111 gn." J1121111121: "Oh,1121x'112111:111111111 11'." Miss S112l1'IJl'I "Why is 11 11111111211'11s 1lI1'I1 1'1111 111 1111- 1'2111'?" 111. '1'211111111111'11: "'1'11111' 21111 11111511111 111 11111111 111111' 11' 11 1 1.'1X'1' 11111111 211 x 1 "'1'11211 5112111111 11111 111211 118611 111 1111111 1111' 1' 1 71118 111 1111111 1111 111 1110... "1sh1.1 2 1j'."' "Y11.'. 11' 1111 w-1s 21111' .'t11'111i111' 11 1 ': 1 ' 1es.'.' "1"11 ": "1 1'XI1J'1 11111 1111111i 1 2111111111111'1112111 1 l'C2l11.' 11111." 1i1::.111 11': "N11 211 2111. I 21111 .'111'1 11111 211111 11111 21s 11111 21s y1111 111111." A 1 5 1 J 1 J N F .3 A A 1. 1 Q1 131 I 1 1 1 S U Z S l 11 . F 11 ,11 a.. I 'Q' L1 A 1 5, 1 1, 1 1 'L 111 , . 1 1 Y W ' L 1 ' 111 . ' 111' 1 ', 2' ' , if 1 1 'I 1 .' ' I fx x X V ON , X, www ,X X X, N-.Xt 'ep- XCYX L if Q 1 - , f I 1 ,f ,' I K - ww I 1' A K ff' ' f f' ' P! 41 N' I 1 , , , fl l f N 2 A1 XT , bf X ,Q ,f P 1 V If XX 'lf l ,1 1 f v F ' ' I V, V I1 Y K 1 1 ' K XS I L I? 1 1 ,ff W , 2 Y N ,X xx fA ,X J K S xx' If Q,,, Q . " 1 L1 ,- K '1 , N 3 - 'ff xxx 1 ,- x xx ff? ' 4 -X Cl, , V Q-,Y mfg- - al-5 ' 'LZ . ,, u- , Y ,ffi 1?Q , X f f , -x 1: N'!K 3' X K- ,f 1 fl ' . 'iff ' fc' "XX f N 1 lj 4 V. f .l I , ' X . A I iq, X X XX -. X '51 ,,,'-Lfxir , Xi' , XX X ' ' I-'A - ,.,, 1 ,F 1- . f"""fSX ' Q-1 7-1. 1-1,,-ffffhf X , -4. z . .. :il .I -ilvsrx,-F ' ,- xk I 'i ff 1-V X 'N -Aw Ml- ,Lf 1 i.f4fi Q? 1 wh 914 ,MR


Suggestions in the Neodesha High School - Bluestreak Yearbook (Neodesha, KS) collection:

Neodesha High School - Bluestreak Yearbook (Neodesha, KS) online yearbook collection, 1914 Edition, Page 1

1914

Neodesha High School - Bluestreak Yearbook (Neodesha, KS) online yearbook collection, 1915 Edition, Page 1

1915

Neodesha High School - Bluestreak Yearbook (Neodesha, KS) online yearbook collection, 1916 Edition, Page 1

1916

Neodesha High School - Bluestreak Yearbook (Neodesha, KS) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 1

1924

Neodesha High School - Bluestreak Yearbook (Neodesha, KS) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

Neodesha High School - Bluestreak Yearbook (Neodesha, KS) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.